WorldWideScience

Sample records for dioxide skogen som

 1. The forest as a historic source and sink for carbon dioxide; Skogen som historisk kaella respektive saenka foer koldioxid

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Kander, A [Lund Univ. (Sweden). Dept. of Economic History

  1996-06-01

  The aim of the present project is to quantify the changes in the growing stock of timber between 1800 and 1985 in order to find out under which periods and to what extent the forest has served as a source resp. sink for carbon dioxide. These data are compared to the carbon dioxide emissions from combustion of fossil fuels under the same period. Another goal of the project is to find the order of magnitude of the effect of other potential sinks and sources for carbon dioxide. 32 refs, 9 figs, 1 tab

 2. Mobning som socialt begreb

  DEFF Research Database (Denmark)

  Schott, Robin May

  2009-01-01

  Artiklen analyserer mobning i skolen som et socialt fænomen snarere end som en relation mellem individuelle mobbere og deres ofre. Denne tilgang afspejler nyere forskning, der har fokuseret på mobningens sociale dynamik, og står derved i modsætning til den individualistisk tilgang, der ellers har...... domineret feltet. Jeg undersøger tre definition af mobning: 1) mobning som en form for individuel aggression, 2) mobning som en slags samfundsmæssig vold og 3) mobning som en form for dysfunktionel gruppedynamik og kommer med et forslag til en ny definition....

 3. Intelligent design som videnskab?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Klausen, Søren Harnow

  2007-01-01

  Diskuterer hvorvidt intelligent design kan betegnes som videnskab; argumenterer for at dette grundet fraværet af klare demarkationskriterier næppe kan afvises.......Diskuterer hvorvidt intelligent design kan betegnes som videnskab; argumenterer for at dette grundet fraværet af klare demarkationskriterier næppe kan afvises....

 4. Gipskroppe som performance

  DEFF Research Database (Denmark)

  Holm, Henrik

  2010-01-01

  Analyse af den Kgl. Afstøbningssamlings nøgne gipsfigurer og samlingens nedtur igennem historien, med Judith Butler og andres performativitetsteorietiske begrebsapparat som metode.......Analyse af den Kgl. Afstøbningssamlings nøgne gipsfigurer og samlingens nedtur igennem historien, med Judith Butler og andres performativitetsteorietiske begrebsapparat som metode....

 5. Yoga som terapeutisk aktivitet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Broge, Julie Wolf

  2014-01-01

  Artiklen præsenterer yoga som terapeutisk aktivitet til børn og unge med særlige behov. Den gavnlige virkning af yoga uddybes.......Artiklen præsenterer yoga som terapeutisk aktivitet til børn og unge med særlige behov. Den gavnlige virkning af yoga uddybes....

 6. Leg som ustyrlig deltagelseskultur

  DEFF Research Database (Denmark)

  Toft, Herdis

  2017-01-01

  - og spilteoretikere Johan Huizinga og Roger Caillois. Deres teorier og begrebsdannelser har været brugt til at påpege leg dels som et æstetisk baseret betydningssystem, dels som et affektivt og stemningsbaseret oplevelsessystem samt endelig som et socialt baseret relationssystem. I artiklen vælger vi...... at fokusere på leg som et socialt baseret relationssystem og yderligere zoome ind på et af legens systemiske væsenstræk, nemlig brugen af regulerbare regelsæt, som legerne uden ’politi’ forhandler sig frem til før, under og efter legen. Fælles for Huizinga og Caillois er, at de knytter leg uløseligt sammen...

 7. Supervision som undervisningsform i voksenspecialundervisningen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kristensen, René

  2000-01-01

  Supervision som undervisningsform i voksenspecialundervisningen. Procesarbejde i undervisning af voksne.......Supervision som undervisningsform i voksenspecialundervisningen. Procesarbejde i undervisning af voksne....

 8. Komponist som kirkefader?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Petersen, Nils Holger

  2016-01-01

  En diskussion primært af Karl Barths anvendelse Mozart in sin Kirchliche Dogmatik under læren om "das Nichtige", som en slags løsning på theodicé-problemet.......En diskussion primært af Karl Barths anvendelse Mozart in sin Kirchliche Dogmatik under læren om "das Nichtige", som en slags løsning på theodicé-problemet....

 9. Straf som penibel ledelsesform

  DEFF Research Database (Denmark)

  Knudsen, Hanne; Bjerg, Helle

  2014-01-01

  Kan klasseledelse fungere uden muligheden for at straffe? Kan man have en skole uden straf? Hvis man ser tilbage på skolens historie, ser svaret ud til at være nej. Skolen som institution ser ud til at være uløseligt forbundet med disciplinering af eleverne til at gøre noget, som de ikke nødvendi...

 10. Musik som analogi og metafor

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bonde, Lars Ole

  2014-01-01

  Indeholder underkapitlerne: 2.5.1 Musik som analogi 2.5.2 Musik som metafor 2.5.3 Musikkens psykologiske funktioner - en taxonomi og metaforisk lytning til fire baroksatser......Indeholder underkapitlerne: 2.5.1 Musik som analogi 2.5.2 Musik som metafor 2.5.3 Musikkens psykologiske funktioner - en taxonomi og metaforisk lytning til fire baroksatser...

 11. Boken som medium

  OpenAIRE

  Pelle, Snickars

  2012-01-01

  I slutet av september 2011 presenterade Amazon ett ny slags surfplatta, Kindle Fire. Till skillnad från företagets tidigare läsplattor, som (nästan) enbart handlat om läsning på skärm, var detta en Kindle som behärskade hela det samtidsmediala spektrat. Under ledning av Amazons VD Jeff Bezos var själva lanseringen av Kindle Fire visserligen en ganska platt historia. Bezos är ingen estradör och en föga karismatisk företagsledare med än mindre publikreaktioner gör inte någon succé – eller som e...

 12. Gruppeeksamen som strategisk kommunikation

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, Tem Frank; Bang, Janne

  2014-01-01

  Artiklen har fokus på at skabe et grundlag for en teoretisk diskussion af gruppeeksamen som den bedste og mest egnede form for eksamen, når problembaseret læring er mål og middel i regi af Aalborg Universitet.......Artiklen har fokus på at skabe et grundlag for en teoretisk diskussion af gruppeeksamen som den bedste og mest egnede form for eksamen, når problembaseret læring er mål og middel i regi af Aalborg Universitet....

 13. Diagnoser som styringshybrider

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bossen, Claus; Danholt, Peter; Ubbesen, Morten Bonde

  2016-01-01

  - Relaterede Grupper (DRG). DRG er et internationalt udbredt system til at knytte patienter og deres behandlingsomkostninger sammen i faste kategorier med henblik på at måle hospitalers produktivitet. Med afsæt i Science-Technology-Studies (STS)-feltet analyserer artiklen, hvorledes diagnoser overskrider deres......, hvordan DRG-systemet alternativt kan anskues som en samfundsudviklende infrastruktur, idet det forsamler og skaber gensidigt involverende interaktioner imellem politiske, administrative og sundhedsprofessionelle domæner. En sådan indsigt bidrager til en udvidet forståelse af infrastrukturers roller som...

 14. Lannister som statsminister

  DEFF Research Database (Denmark)

  Konzack, Lars

  2014-01-01

  Der er fuld skrue på intriger, sex og død i Game of Thrones. Det er stærkt underholdende og kan også ses som et billede på de moderne politiske spil. Hvem er seriens Putin? Og hvilken politisk leder ligner Prins Joffrey?......Der er fuld skrue på intriger, sex og død i Game of Thrones. Det er stærkt underholdende og kan også ses som et billede på de moderne politiske spil. Hvem er seriens Putin? Og hvilken politisk leder ligner Prins Joffrey?...

 15. Kollektivet som korrektiv

  DEFF Research Database (Denmark)

  Krøjer, Jo; Hutters, Camilla

  2008-01-01

  I Danmark har de unge individuel valgfrihed, når det kommer til valget af videregående uddannelse. Der er ikke nogen uddannelsespligt - valget er op til den unge. Den etablerede uddannelsesvejledning initierer et selvarbejde, hvorunder de unge anspores til at arbejde individuelt med at træffe det...... rette uddannelsesvalg. De unge oplever uddannelsesvalget som et ensomt og belastende arbejde. Så hvad sker der, når unge kollektivt reflekterer over at skulle vælge uddannelse? Artiklen præsenterer fortælleværksteder som metode til kollektive korrektioner af neoliberal regulering....

 16. Insulin som trickster

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lassen, Aske Juul

  2011-01-01

  grænser nedbrydes i en konstant penetrering af huden, når blodsukkeret måles eller insulinen indsprøjtes. Insulin analyseres som en tricksterfigur, der udøver et grænsearbejde på kroppen, leger med dens kategorier og vender forholdet mellem gift og medicin, frihed og ufrihed, kunstighed og naturlighed...

 17. Digitalisering som kulturpolitik

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lund, Niels Dichov

  2009-01-01

  Begreberne kulturarv, digitalisering og formidling drøftes generelt som væsentlige nutidsagendaer i lyset af en treeninghed af teknologi, demokrati og kultur. Digital formidling af kulturarv belyses i forhold til en længere dobbbeltsporet forskningskontekst mellem IKT og humaniora og ses primært...

 18. Industrirobotten som servomekanisme

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sørensen, Torben

  2001-01-01

  ). Bevægeleddene er typisk enten roterende drejeled, eller lineære forskydningsled. Rotationen eller forskydningen mellem to bevægeled varetages af en servostyret motor. Selve robotarmen er forbundet til robottens base gennem et bevægeled (servoakse) som bærer hele armen - det vil sige alle armens elementer og...

 19. Krisen som udfordring

  DEFF Research Database (Denmark)

  Højrup, Thomas

  2009-01-01

  Om Thorupstrand Kystfiskerlaug, Han Herred Puljefiskeri og Han Herred Havbådes innovative bidrag til en samlet indsats for at sikre kystfiskeriet i Skagerrak fra åben strand som en levende og håndværksbåret kystkultur i Danmark. Den venturekapitalistiske højkonjunktur, regeringens privatiseringsp...

 20. Turistkort som geografisk kommunikation

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Niels Christian

  2009-01-01

    Kort har længe spillet en central rolle i turisters ferieplanlægning og aktiviteter på feriestedet, og forventes at gøre det i fremtiden, suppleret med andre kilder til geografisk information. Men først i forbindelse med introduktionen af GIS og mobile applikationer som telefon og GPS er den...

 1. Sprog som musikalsk notation

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bergstrøm-Nielsen, Carl

  Artiklen behandler sprogbrug som supplement til noderne fra barokken og frem; Fluxus og Scratch Orchestra; den engelske Verbal Anthology; Stockhausens brug af verbal notation før tekst-samlingerne; detaljerede analyser af de to samlinger. Der konkluderes bla. om forskellige grader af fastlæggelse...

 2. Selvskade som selvteknologi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rasmussen, Anna Lanken; Rasmussen, Svend Aage

  2016-01-01

  livshandlinger” – selvskade som social lidelse. Herefter argumenterer forfatterne med udgangspunkt i et feltstudie af Helen Gremillion for vigtigheden af at kaste et kritisk blik på behandlingskultur. Denne kritik videreføres i et afsnit om den postmoderne udfordring i forhold til selvskade. Afslutningsvis...

 3. Som at noget lettede

  DEFF Research Database (Denmark)

  Berliner, Peter; Glendøs, Mia

  2010-01-01

  Den høje voldsrate i Kalaallit Nunaat (Grønland) forklares ofte ud fra alkoholmisbrug og affektive handlinger. I denne artikel vises det gennem en kvantitativ og kvalitativ undersøgelse, at den episodiske vold må forstås som symptomer på strukturel vold. Den strukturelle vold er en kontekst, der ...

 4. Studerende som co-creators

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, Line Palle

  En kogebog blev udviklet med studerende som co-creators på 3 moduler om innovation, skriftlig kommunikation og praktik med redigering. Healeys model om student-partnerships blev anvendt som fundament......En kogebog blev udviklet med studerende som co-creators på 3 moduler om innovation, skriftlig kommunikation og praktik med redigering. Healeys model om student-partnerships blev anvendt som fundament...

 5. Kakkelovnen som arkiv

  DEFF Research Database (Denmark)

  Duedahl, Poul

  2005-01-01

  "Folk gjorde såmænd klogt i at gøre som jeg - jeg bruger kakkelovnen som arkiv" gentog tidligere konseilspræsident J.C. Christensen (1856-1930) ofte over for venner og bekendte. Selv destruerede han de fleste af sine breve, mens han var i live, og i mange år troede man, at hans dagbøger blev bræn...... anledning til nogle refleksioner over, hvad man skal stille op med dem; hvad det er, der får folk til at skrive dagbøger og hvad det er, der får folk til at skille sig af med dem igen....

 6. Informatikken som utopi

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jørgen Poulsen

  1986-08-01

  Full Text Available Medieforskerne mødte den nye informationsteknologi med be- tydelig skepsis i begyndelsen af 1980érne. Nu synes pendu- let at være i et andet yderpunkt og utopierne omkring in- formatikkens muligheder blomstrer. Denne artikel forsøger at se informationsteknologien i et socialt perspektiv, i forhold til brugen af andre medier, især TV og radio, og ikke som en kraft "i sig selv". Vores behov for at udføre nye kommunikative handlinger vil være afgørende for infor- matikkens succes. Og her véd vi faktisk moget: I analysen af behovene og deres sociale kontekst (som visse informa- tikutopister synes at glemme synes indsigterne fra de sid- ste 20 års positivestiske og kritiske medieforskning at være brugbare.

 7. Fantasy som religion

  DEFF Research Database (Denmark)

  Davidsen, Markus

  2010-01-01

  Artiklen redegør for George Lucas' religionspædagogiske projekt med Star Wars og jediismens brug af Star Wars som religiøs tekst i en fantasybaseret religion. Afslutningsvist gives en række forslag til hvordan man kan anvende Star Wars og jediismen i folkeskolens religionsundervisning.......Artiklen redegør for George Lucas' religionspædagogiske projekt med Star Wars og jediismens brug af Star Wars som religiøs tekst i en fantasybaseret religion. Afslutningsvist gives en række forslag til hvordan man kan anvende Star Wars og jediismen i folkeskolens religionsundervisning....

 8. Artikelskrivning som eksamensform

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Lars Domino Østergaard

  2013-09-01

  Full Text Available I denne artikel vil vi diskutere, hvordan studerendes arbejde med udformning af en videnskabelig artikel som afsæt for summativ evaluering af undervisningsmoduler, kan bidrage såvel til de studerendes oplevelse af motivation som til oplevelse af, at de gives muligheder for at udvikle konkrete aka­demiske kompetencer. Vi tager udgangspunkt i en række teoretiske over­vejelser, der knytter den summative evaluering til begreber som autentiske rammer, kompetenceudvikling og motivation. Disse overvejelser supplerer vi med resultaterne af en konkret undersøgelse af et pilotforsøg gen­nem­ført ved 2. semester på kandidatuddannelsen i Idræt på Aalborg Uni­versitet. I relation til to kursusmoduler har de studerende udarbejdet en videnskabelig artikel med afsæt i indsamlet empiri. Undersøgelsen viser, at de studerende i altovervejende grad er positive over for artikelskrivning som udgangspunkt for deres evaluering. Undersøgelsen viser videre, at de studerende oplever en følelse af motivation ved bl.a. at arbejde med selv­valgte problemstillinger. Hvorvidt de studerende faktisk udviklede kom­­petencer i forløbet, som de ikke kunne udvikle ved andre evalueringsformer, er fortsat ikke afdækket men vil være et naturligt næste genstandsfelt for undersøgelse.     In this paper we discuss how setting students a scientific paper to write as part of their course module summative assessment may help motivate students and contribute to their academic competencies. We depart from theoretical considerations that connect summative evaluation to concepts of authentic frameworks, competence development and motivation, and instead argue that writing a scientific paper as part of evaluation may be both motivational to students and provide a framework for developing competencies. We supplement these observations by presenting the results from a study conducted in a 2nd semester master programme in sport science at Aalborg University, Denmark

 9. Snehvides Billede som virkelighedsteater

  DEFF Research Database (Denmark)

  Krøgholt, Ida

  2015-01-01

  nyere affektforskning, der er rettet mod kunstens henvendelsesformer og virkninger (bl.a. Massumi og Deleuze), markeres der en interesseforskydning fra følelse til affekt. Det får den konsekvens, at forklaringer på hvordan kunst fungerer og virker ikke søges i tilskuerens følelsesregistreringer men...... affektive henvendelsesform, henter jeg inspiration i aktør-netværks teorien (Latour) og denne teoris materialitets- og tingsbegreb. Den kølige form for virkelighedsteater, som Snehvides Billede repræsenterer, vil ikke vække tilskuerens trang til at gribe ind i virkeligheden. Den vil snarere, via affekt...

 10. Machinima som kreativ praksis

  DEFF Research Database (Denmark)

  Frølunde, Lisbeth

  2014-01-01

  Video: Machinima som Kreativ Praksis. Videoen fortæller om de overordnede temaer i et forskningsprojekt der undersøgte nye former for online multimedie- og filmproduktion og fællesskaber med fokus på 'machinima' animation. Studiet af machinima var en del af et større dansk projekt og et nordisk f...... forskningprojekt om virtuelle verdener og teknologiudvikling, 2010-13. Videoen er præsenteret på Audiovisual Thinking nr. 7 under temaet: Den kreative økonomi....

 11. Kroppen som monitor

  DEFF Research Database (Denmark)

  Filges, Tine

  2005-01-01

  Tine Filges tager fat i de unges brug og forhold til porno, og har som en central pointe, at unge langt fra er en homogen gruppe. Der er væsentlige forskelle i unges forhold til deres krop. Dette lyder måske banalt og indlysende, men det er en pointe, der ofte glemmes i den offentlige debat om unge...... og deres kroppe. Abstract: Unges kroppe forbindes ofte med risici og farer. Vi lurer farer alle steder, og medierne er fulde af overskrifter: Fedmeepidemier. Unge med åreforkalkning. Druk. Porno. Spiseforstyrrelser. Selvskadende adfærd. I takt med at kroppen monitoreres, er den i stigende grad blevet...... koloniseret af en bekymret hær af forskere, forældre, pædagoger og terapeuter. Vi spørger ængsteligt: Vil de unge lave deres krop om livet igennem? Vil de virkelig have plastik i brysterne? Vil den næste generation tage Viagra som 18-årige? Kan unge indgå i intime relationer, når de er vokset op med porno på...

 12. DUT som didaktisk felt

  DEFF Research Database (Denmark)

  Qvortrup, Ane; Keiding, Tina B.

  2015-01-01

  undervisningsformer. [Abstract in English] The paper presents a systematic categorization of 115 papers published in the Danish Journal for Teaching and Learning in Higher Education. (DUT) from 2006 to 2013. The aim is to explore which didactic topics the journal deals with and how it contributes to the Danish...... the scholarship of teaching and learning. The categorization shows that most of the contributions deal with teaching methods. A subsequent analysis shows that the contributions almost exclusively deal with active and social teaching methods (teaching as experience and teaching as interaction)......(In Danish and English) Artiklen foretager en systematisk kategorisering og analyse af de bidrag, som har været bragt i Dansk Universitetspædagogisk Tidsskrift (DUT) fra 2006-2013. Formålet er at undersøge, hvilke didaktiske temaer tidskriftet har været optaget af og at diskutere mulige...

 13. Auto-fotografi som metode

  DEFF Research Database (Denmark)

  Mogensen, Mette

  2014-01-01

  Artiklen sætter fokus på auto-fotografi som metode i arbejdsmiljøforskningen. Den organisationsæstetiske tilgang, som metoden ofte forbindes med, udfordres med afsæt i en performativ og aktørnetværks-teoretisk position. Gennem en analyse af et enkelt auto-fotografi vises hvordan en artikulation af...

 14. Værk som handling

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jalving, Camilla

  , er det stadig kun ved at blive en del af kunsthistoriens metode. Bogen afdækker derfor først begrebets skiftende betydninger fra J.L. Austins sprogfilosofi til Judith Butlers kønsteori og afprøver derefter, hvordan det kan bruges som metode i kunsthistorien og spores som tema i billedkunsten. Det...

 15. Forskere som nano-arkitekter

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Morten Muhlig; Andersen, Ebbe Sloth

  2009-01-01

  Dna er et fantastisk byggemateriale, som ud fra enkle principper kan samle sig selv til umådeligt komplicerede strukturer. Forskerne udnytter nu disse egenskaber til at lave deres egne, hjemmedesignede dna-strukturer, som kan tænkes anvendt i mange forskellige sammenhænge. Udgivelsesdato: juli...

 16. Filosofisk terapi som social atilpasning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sørensen, Anders Dræby

  Den dominerende psykopatologi forstår psykiske lidelser som udtryk for en patologisk utilpassethed, og psykoterapiens mål bliver normalisering gennem social og psykisk gentilpasning. Eksistentiel fænomenologi forstår lidelsen som etisk vildfarelse i det normale, og terapiens knytter an begreber o...

 17. Kulturen som krænkelsens virkelighed

  DEFF Research Database (Denmark)

  Brock, Steen

  2006-01-01

  En analyse af forholdet mellem natur og kultur i relation til en opfattelse af kultur, som har sin oprindelse i Cicero, og som har sin genklang i moderne tænkere som Goethe, Wittgenstein, Cavell og E. Wolfgang Orth.......En analyse af forholdet mellem natur og kultur i relation til en opfattelse af kultur, som har sin oprindelse i Cicero, og som har sin genklang i moderne tænkere som Goethe, Wittgenstein, Cavell og E. Wolfgang Orth....

 18. BECCS as a climate measure. A report on carbon dioxide storage from biomass in a Swedish-Norwegian perspective; BECCS som klimataatgaerd. En rapport om koldioxidlagring fraan biomassa i ett svensk-norskt perspektiv

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Karlsson, Henrik; Bystroem, Lennart; Wiklund, Josef

  2010-09-15

  As the economic costs for combating the threat of climate change are considerable, accurate priorities have to be set and economic efficiency must be sought. On this basis, this report aims at examining the Swedish and Norwegian opportunities and potential for geologic storage of carbon dioxide from biomass, or BECCS (Bio Energy with Carbon Capture and Storage). So-called biogenic carbon dioxide is part of the renewable carbon cycle. Carbon dioxide is extracted from the atmosphere into trees and crops as they grow, and is released when they are combusted or decompose. Therefore, biogenic carbon dioxide does not contribute to the increase of greenhouse gases in the atmosphere. On the contrary, these emissions may become part of the solution to the climate problem. When carbon dioxide that has been captured from the atmosphere by biomass is stored geologically, a flow of carbon from the atmosphere into the underground is created. With a scientific term, this is called negative emissions, or permanent carbon dioxide sinks. Since we already today have a level of 390 ppm of carbon dioxide in the atmosphere, and this level is rising by 2 ppm per year, negative emissions are vital if we are to achieve climate targets such as 350 or 400 ppm. Due to the large amount of biomass that is processed in the pulp industry as well as the use of biomass for energy production, there are several and large point sources of biogenic carbon dioxide emissions in Sweden. The 61 largest Swedish plants are together emitting more than 31 million tons of biogenic carbon dioxide per year. In Norway, these industries are significantly smaller with the major point emissions of biogenic carbon amounting to less than 2 million tons per year. Because of this the continued analysis focuses on Swedish emissions. However, there are very good opportunities for carbon dioxide storage in the Norwegian part of the North Sea. This is not the case in Sweden. Suitable conditions for carbon dioxide storage are

 19. Interaktionsforskning som metode i erhvervsforskningen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Goldschmidt, Lars; Elkjær-Larsen, Jens Kr.

  aktionsforskningen er ikke konsolideret som én fælles forskningstradition. Der er derimod udviklet en række forskningsmetodiske tilgange såsom: Aktionsforskning, Action science,Sociologisk fantasi, Bruger/borger involvering i udviklingsprojekter, Dialogforskning, Reflectivepractice, Action learning, Appreciative...... inquiry, Communities of Inquiry in Communities ofpractice, Clinical inquiry (Baskerville 1996). Metoderne er udviklet i relation til det felt eller problemstilling, som forskergrupperne var engagerede i, og kun enkelte er tænkt ind i enerhvervsforskningskontekst. Denne mangfoldighed har ført til, at det...

 20. Rwanda - eller hvor som helst

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sonne, Charlotte Kærgaard; Weis, Rikke Lise

  2010-01-01

  Sundhedspersonalets rolle under konflikter er ofte et springende punkt, ikke mindst fordi intellektuelle og hermed også uddannet sundhedspersonale ikke sjældent er blandt ofrene i konflikten, som vi har set det med eksemplet i Rwanda.......Sundhedspersonalets rolle under konflikter er ofte et springende punkt, ikke mindst fordi intellektuelle og hermed også uddannet sundhedspersonale ikke sjældent er blandt ofrene i konflikten, som vi har set det med eksemplet i Rwanda....

 1. Karlstads universitet - Ut i skogen, vad ska jag dit och göra? : En rapport om skapandet av ett unikt monterkoncept

  OpenAIRE

  Bergman, Karin; Jernberg, Jonna

  2012-01-01

  Sammanfattning Mässor förekom som fenomen redan under medeltiden och har allt sedan dess använts som en kanal för försäljning och marknadsföring. Idag tävlar företag och organisationer om mässbesökares uppmärksamhet genom att skapa attraktiva montrar med vinnande koncept som ska locka människor och få dem att lägga företagsnamnet på minnet. Detta är vad Karlstads universitet haft i åtanke då de utformat beskrivningen till detta projekt. Bakgrunden till projektet är att universitetet finns r...

 2. Queer eller manden som ideal

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sjørup, Karen

  2016-01-01

  Forestillingen om barnet som den i kønslig forstand renvaskede tavle er fejlagtig og selvmodsigende. I stedet bør forældre og samfund give børn ballast til at begive sig ud i livet uden for mange normative direktiver.......Forestillingen om barnet som den i kønslig forstand renvaskede tavle er fejlagtig og selvmodsigende. I stedet bør forældre og samfund give børn ballast til at begive sig ud i livet uden for mange normative direktiver....

 3. Krisekommunikation som model for virksomhedsretorik?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rasmussen, Rasmus Kjærgaard

  2017-01-01

  kommunikativt konstitueret fænomener. Her argumenterer jeg for en analytisk syntese mellem framingteorier og det såkaldte CCO-paradigme, til sammen kan hjælpe krisekommunikationsteorierne med at slippe den aprioriske tilgang til kriser ved at forstå såvel kriser og organisationer som resultatet af kommunikative...

 4. Medborgerskab som skolefag i Malaysia

  DEFF Research Database (Denmark)

  Tiemensma, Britt Due; Hald, Anne Mette

  2009-01-01

  Globalisering og internationalisering indgår med selvfølgelighed i uddannelsessektorens begrebsverden. Men hvad mener vi egentlig, når vi bruger begreberne? Benyttes de som abstrakte talemåder, for at vi skal kunne forholde os til uoverskueligheden i den aktuelle udvikling, eller kan begreberne k...

 5. Interaktiv forskning som samarbejdsdrevet innovation

  DEFF Research Database (Denmark)

  Martinez, Laia

  2012-01-01

  Hovedformålet med denne artikel er at formidle nogle af de metodiske overvejelser, som jeg har gjort mig om samspillet mellem forskere og praktikere i forbindelse med gennemførelsen af mit Ph.d.-projekt om innovationsledelse i danske kommuner....

 6. Kina som stormagt i Arktis

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nørup Sørensen, Camilla Tenna

  I slutningen af januar 2018 offentliggjorde Kina sin længe ventede Arktisstrategi. Den står som en foreløbig kulmination på de senere års udvikling af et mere selvsikkert, proaktivt og sofistikeret kinesisk diplomati i Arktis. Beijing har intensiveret bestræbelserne på at etablere stærke og...

 7. Med det sociale som designmateriale

  DEFF Research Database (Denmark)

  Brandt, Eva; Binder, Thomas

  2016-01-01

  Samarbejde, samskabelse og social nysgerrighed er i dag en præmis for den nyskabende designer. Det sociale er det nye designmateriale som unge designere giver sig i kast med når f.eks. Emmy Linde samarbejder med plejehjemsbeboere, deres pårørende, plejepersonale og fysioterapeuter for at designe ...

 8. Fokusgruppeinterview som led i en evalueringsproces

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen-Mølgaard, Hanna; Harrit, Ole

  2006-01-01

  Teoretiske begrundelser og perspektiver, responsiv-konstruktivistisk evaluering, fokusgruppeinterview som led i BIKVAmodellen, eksempler, vurdering og perspektivering......Teoretiske begrundelser og perspektiver, responsiv-konstruktivistisk evaluering, fokusgruppeinterview som led i BIKVAmodellen, eksempler, vurdering og perspektivering...

 9. E-tiviteter som eksamensform

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Anette Grønning

  2011-12-01

  Full Text Available Med udgangspunkt i faget "Digital kommunikation på arbejde" præsenterer og diskuterer denne artikel en række anvendte digitale eksamensformer (e-tiviteter. E-tiviteterne er udarbejdet på baggrund af Gilly Salmons 5-fase-model og e-tivitetskoncept. Den anvendte e-læringsplatform er Blackboard, som de studerende og underviseren kender i forvejen. I artiklen præsenteres fagets e-tiviteter og undervisningsforløbet med e-tiviteter som eksamensform diskuteres. En række fordele og ulemper ved at veksle mellem offline- og online-aktiviteter (blended learning bliver behandlet. Det konkluderes, at de studerendes engagement og motivation kan øges ved at koble e-tiviteter sammen med eksamensformen "80% tilstedeværelse og aktiv deltagelse". Desuden fremhæves det, at aktivitetsniveauet mellem lektionerne og forberedelsesomfaget øges, ligesom de studerende motiveres til higher order thinking ved fx at tage ansvar for egen læring, udføre analyse og indgå i processen med kritisk refleksion. Endelig muliggør online-forløbet, at hele processen dokumenteres i faget til gavn for både underviser og studerende.

 10. Evaluering som kvalitetsstøtte og mål som guide

  DEFF Research Database (Denmark)

  Levinsen, Karin Tweddell; Sørensen, Birgitte Holm

  2017-01-01

  Dette kapitel omhandler sammenhængen mellem det didaktiske design og evalueringspraksisser som aktivite der understøtter elevernes læring både som proces og produkt. Først gøres der rede for de anvendte begreber, og der argumenteres for, at formative og summative evalueringer kan forstås som...

 11. Introduktionslæger som vejledere - hvorfor?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Skaarup, Anne Marie; Ringsted, Charlotte Vibeke

  2004-01-01

  Statusartiklen har til hensigt at beskrive det pædagogiske rationale for at anvende introduktionslæger som vejledere, holdningen blandt introduktionslæger og speciallæger til at bruge introduktionslæger som vejledere, og hvilke ulemper der kan identificeres, og hvordan de eventuelt kan overvindes...

 12. Tavs viden som led i vidensdiskursen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christensen, Jens

  2004-01-01

  Bidraget giver en  erkendelsesteoretisk tilgang til tavs viden som ressource i en teknologisk forandringsproces. Der tages udgangspunkt i, at tavs viden ikke kan betragtes uden at forholde sig til den mere generelle og historiske vidensdiskurs, som igen indgår i en kontekst af relationer mellem e...

 13. Sociale medier som læringsredskaber

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Lill Ingstad

  2011-03-01

  Full Text Available Kan sociale medier anvendes som læringsredskaber til støtte for sociale, kollaborative processer, der er udfordrende og motiverende, og som samtidig understøtter (fremmedsprogstilegnelsen?Artiklen diskuterer eksempler på fagdidaktiske udfordringer i sprogundervisningen på CBS med fokus på engelsk.

 14. Livsstil som tv-underholdning

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Christa Lykke Christensen

  2008-09-01

  Full Text Available Livsstilsprogrammer har siden slutningen af 1990’erne domineret programfladen i den tidlige prime time på de danske public service-kanaler DR og TV 2. Dermed er emner, som figurerer i bl.a. magasiner og ugeblade, massivt rykket ind på tv’s sendeflade. Bolig, have, mad, ferie, krop og sundhed er indholdet i programmer, der både vil informere, give gode råd og underholde seerne. Artiklen fokuserer på underholdningsdimensionen i tre kategorier af livsstilsprogrammer og undersøger elementer, der kan tænkes at fremme motivationen for at se dem. Her lægges vægten på hhv. vidensperspektivets kompetenceaspekt og livsstilsbegrebets imaginative muligheder i relation til drømmen om ’det gode liv’ og ønsket om den forjættende forandring. Artiklen diskuterer endvidere, hvorledes public service-fjernsynet med disse livsstilsprogrammer har suppleret dets oplysende funktion med en opdaterende funktion, og hvordan dets tidligere kulturelt dannende funktion i kraft af disse programmers karakter af manual kan opfattes som en slags livsstilsguide i forhold til markedets forbrugsmuligheder. Lifestyle as TV entertainment Since the late 1990s lifestyle programmes have dominated early prime time on the Danish public service channels, DR and TV 2. For this reason topics that have traditionally figured in magazines extensively have entered television programming. House, garden, vacation, body, and health form the content of programmes which aim to both inform, advise and entertain viewers. The article primarily focuses on the aspects of entertainment in three main lifestyle categories and is concerned with elements that might promote viewers’ motivation for watching such programmes. Importance is attached to the competence aspect of knowledge and to the imaginative possibilities connected to the idea of lifestyle, related to daydreams, ideas of ‘the good life’, and a desire for promising change. Furthermore, the article discusses how public

 15. Livsstil som tv-underholdning

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Christa Lykke Christensen

  2008-12-01

  Full Text Available Livsstilsprogrammer har siden slutningen af 1990’erne domineret programfladen i den tidlige prime time på de danske public service-kanaler DR og TV 2. Dermed er emner, som figurerer i bl.a. magasiner og ugeblade, massivt rykket ind på tv’s sendeflade. Bolig, have, mad, ferie, krop og sundhed er indholdet i programmer, der både vil informere, give gode råd og underholde seerne. Artiklen fokuserer på underholdningsdimensionen i tre kategorier af livsstilsprogrammer og undersøger elementer, der kan tænkes at fremme motivationen for at se dem. Her lægges vægten på hhv. vidensperspektivets kompetenceaspekt og livsstilsbegrebets imaginative muligheder i relation til drømmen om ’det gode liv’ og ønsket om den forjættende forandring. Artiklen diskuterer endvidere, hvorledes public service-fjernsynet med disse livsstilsprogrammer har suppleret dets oplysende funktion med en opdaterende funktion, og hvordan dets tidligere kulturelt dannende funktion i kraft af disse programmers karakter af manual kan opfattes som en slags livsstilsguide i forhold til markedets forbrugsmuligheder. Lifestyle as TV entertainment Since the late 1990s lifestyle programmes have dominated early prime time on the Danish public service channels, DR and TV 2. For this reason topics that have traditionally figured in magazines extensively have entered television programming. House, garden, vacation, body, and health form the content of programmes which aim to both inform, advise and entertain viewers. The article primarily focuses on the aspects of entertainment in three main lifestyle categories and is concerned with elements that might promote viewers’ motivation for watching such programmes. Importance is attached to the competence aspect of knowledge and to the imaginative possibilities connected to the idea of lifestyle, related to daydreams, ideas of ‘the good life’, and a desire for promising change. Furthermore, the article discusses how public

 16. Some Learning Properties of Modular Network SOMs

  Science.gov (United States)

  Takeda, Manabu; Ikeda, Kazushi; Furukawa, Tetsuo

  The Modular Network Self-Organizing Map (mnSOM) is a generalization of the SOM, where each node represents a parametric function such as a multi-layer perceptron or another SOM. Since given datasets are, in general, fewer than nodes, some nodes never win in competition and have to update their parameters from the winners in the neighborhood. This is a process that can be regarded as interpolation. This study derives the interpolation curve between winners in simple cases and discusses the distribution of winners based on the neighborhood function.

 17. "Hvem er som jeg blandt Guder?"

  DEFF Research Database (Denmark)

  Holst, Søren

  2004-01-01

  En hymne fra Dødehavsrullerne beskriver en persons opstigning til himlen, hvor den pågældende får tildelt overmenneskelig indsigt, som giver ham autoritet til at belære sine tilhængere på jorden. Hymnen analyseres, og der foretages en kritisk gennemgang af Israel Knohls bog "The Messiah Before Je...... Jesus", som hævder at teksten skulle handle om et medlem af Qumran-menigheden, som blev dræbt i Jerusalem og senere hævdedes at være opstået fra de døde....

 18. Videokameraet som etnografisk redskab online og offline

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rehder, Mads Middelboe

  2013-01-01

  “Med udgangspunkt i et visuelt feltarbejde såvel online som offline, på YouTube og i New York City, beskæftiger dette kapitel sig med kameraet som medieringsteknologi, med fokus på levende billeder. Det diskuteres, hvordan kameraets multiple anvendelsesmuligheder empirisk og metodisk kan skabe...... forskellige muligheder og begrænsninger i et feltarbejde, samt hvordan det visuelle materiale kan variere som resultat af disse forskellige anvendelser. Den indledende del af kapitlet består af en beskrivelse af det empiriske felt online på YouTube, og det diskuteres, hvordan et online felt relaterer sig til...

 19. CEMSKUM - Anvendelighed som isoleringsmateriale i bygninger

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Ernst Jan de Place

  2002-01-01

  Resume af rapport om mulighederne for at anvende Cemskum som isoleringsmateriale i bygningskonstruktioner, udarbejdet af Cemsystems I/S under Energistyrelsens udviklingsprogram "Miljø- og arbejdsmiljøvenlig isolering"...

 20. Byen som bevægelsesgrund?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Højbjerre Larsen, Signe

  2013-01-01

  Parkour er en bevægelseskultur der ikke udfolder sig i afgrænsede rum eller på bestemte tidspunkter. Den er i stedet betinget af at byens rum anvendes som bevægelsesgrund. Parkourudøvernes særegne brug af byrummet kalder på opmærksomhed og analytisk undren: Hvordan kan vi forstå et fænomen som pa...

 1. Idrætten som social generator

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kural, René

  2002-01-01

  Med henvisning til to svømmehaller i hhv. Manchester og Berlin illustrerers det, hvorledes idrætten, store sportslige begivenheder og sportsfaciliteterne kan fungere som social generator for hele byafsnit.......Med henvisning til to svømmehaller i hhv. Manchester og Berlin illustrerers det, hvorledes idrætten, store sportslige begivenheder og sportsfaciliteterne kan fungere som social generator for hele byafsnit....

 2. Biofuels from the forest. A study of environmental impacts and economy of different uses; Biobraensle fraan skogen. En studie av miljoekonsekvenser och ekonomi foer olika anvaendningar

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Ekstroem, Clas; Amnell, Goesta; Anheden, Marie; Eidensten, Lars; Kirkegaard, Gunilla [Vattenfall Utveckling AB (Sweden)

  2002-04-01

  The energy and environmental council of the Royal Swedish Academy of Engineering Sciences initiated this study of how an additional 30 TWh/year of forest biofuel could be used in the Swedish energy system within a 10-year period. The specifications include that the forest biofuel shall be used in such a manner that the greatest possible reduction in carbon dioxide emissions will be achieved at the lowest cost without risking other environmental goals, such as good quality of local air. The figure chosen as starting point for the study, 30 TWh/year, was selected as it is this amount that available data have suggested could be extracted without negatively affecting the long-term productive capacity of forest land. The long-term potential of biofuel will probably be much larger than the volume used today, together with the additional use of 30 TWh/yr. We therefore studied fields of use that, totally, will be considerably larger than 30 TWh/yr. The starting point for comparisons of different uses for forest biofuel was the available benefit/utility for industrial, transportation and service sectors, together with domestic uses. The reference alternative was the existing uses of fossil fuels. Comparisons of different alternatives were made including differences in fuel consumption, CO{sub 2} emissions, emissions of sulfur dioxide, nitrogen oxides and dust, as well as costs without environmental and energy taxes or subsidies. Monetary estimations of sulfur dioxide, nitrogen oxides and dust in accordance with the EU ExternE Project were included in the costs. In our study, we have used two scenarios as starting points in order to cover the range of results. Summary of results: The largest reductions in CO{sub 2} emissions (generally about 0.6-1 Mtonnes CO{sub 2} /TWh forest biofuel and for heat pumps slightly more than 2 Mtonnes CO{sub 2}/TWh forest fuel) at the lowest cost are obtained when bioenergy replaces electricity produced by coal fired condensing power stations

 3. Kan Batman dateres? Om massekommunikasjonen som kulturhistorie

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Hans Frederik Dahl

  1990-08-01

  Full Text Available Hans Frederik Dahls artikel er et bud på om massekommunikationen kan tænkes ind i kulturhistorien.Første halvdel af artiklen fremhæver de prob- lemer, det rejser, når massekommunikation med dens karakteristika i form af serialitet, triviatitet og internationalitet skal reflekteres i forhold til en kulturhistorisk tradition, som normalt tænker i begreber som tidsånd, kunstnerisk originalitet og nationalt særpræg. Sidste halvdel focuserer på tre centrale aspekter ved massekommunikationen, som også er af- gørende for dens kulturhistorie: dens nære forbindelse til musikken, dens internationale karakter og dens konstante tilbagevenden til tidligere pro- dukter.

 4. Kan Batman dateres? Om massekommunikasjonen som kulturhistorie

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Hans Frederik Dahl

  1990-06-01

  Full Text Available Hans Frederik Dahls artikel er et bud på om massekommunikationen kan tænkes ind i kulturhistorien.Første halvdel af artiklen fremhæver de prob- lemer, det rejser, når massekommunikation med dens karakteristika i form af serialitet, triviatitet og internationalitet skal reflekteres i forhold til en kulturhistorisk tradition, som normalt tænker i begreber som tidsånd, kunstnerisk originalitet og nationalt særpræg. Sidste halvdel focuserer på tre centrale aspekter ved massekommunikationen, som også er af- gørende for dens kulturhistorie: dens nære forbindelse til musikken, dens internationale karakter og dens konstante tilbagevenden til tidligere pro- dukter.

 5. Kunst som metode i interaktiv forskning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Julie Borup

  for at påvirke feltet og skabe ny viden i interaktionsprocesser, bygger dette på en antagelse om, at interaktion mellem mennesker betjener sig af såkaldte medier for kommunikation og læring (Säljö 2003:196, Bruner 1996:76). I denne forståelse kan et medium eksempelvis være sproget, skriften, praksisrutiner, men...... et medium kan også være kunst og kunstværker. Kunstværker kan ses som et udtryk for en given kulturs antagelser om virkeligheden (Bruner 1996:), men også som en provokation eller udfordring til denne virkelighedsopfattelse (Darsø 2004). I forlængelse heraf kan kunst og kunstværker ses som...

 6. Om filmteori og filmhistorie: Stumfilmen som eksempel

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Casper Tybjerg

  1995-09-01

  Full Text Available Tilbage til filmene og filmmagerne siger Casper Tybjerg i denne artikel. Han plæderer dog ikke nødvendigvis for en tilbagevending til "gammel- dags filmhistorieskrivning" og til en fokusering kun på film som æstetik og kunst. Med udgangspunkt i konkrete overvejelser over den danske stumfilm og gennemgang af væsentlige nyere filmhistoriske værker og teorier polemiserer han mod det han opfatter som upræcise og meget abstrakte kulturalistiske positioner, som enten glemmer de konkrete film eller overbetoner det blot formelle i filmhistorien. Samtidig tegner han også et levende billede af den kultur og de betingelser den tidlige film blev til i.

 7. Musikterapi som samværsform

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ridder, Hanne Mette Ochsner

  2005-01-01

  Det kan være svært for mennesker med omfattende demenssymptomer at deltage i aktiviteter eller samvær med andre – og uden interaktion med andre kan det være svært at få dækket psykosociale behov. Der er derfor brug for samvær og aktiviteter som er specielt tilrettelagt for at opfylde psykosociale...... erfaringer indenfor demensområdet. Der vil i foredraget blive taget udgangspunkt i praksiserfaring som musikterapeut på Plejehjemmet Caritas samt i et forskningsprojekt om individuel musikterapi, hvorfra der bliver vist videoeksempler....

 8. Skønlitteraturen som opposition

  DEFF Research Database (Denmark)

  Larsen, Pelle Oliver

  2011-01-01

  Troels Troels-Lund er kendt som foregangsmanden i den første kulturhistoriske bølge i Danmark fra omkring 1880. Hans form for kulturhistorie vandt imidlertid aldrig for alvor faghistorikernes anerkendelse, og Troels-Lund blev udgrænset. Denne artikel går tilbage til 1870’erne og indeholder en ana...

 9. Massemedier som forum for politisk debat

  DEFF Research Database (Denmark)

  Laursen, Bo; Trapp, Leila

  2015-01-01

  Ifølge normative teorier om politisk offentlighed og demokrati bør der i deliberative demokratier som det danske foregå en bred offentlig debat, inden politikere træffer beslutninger. Debatten, der i dagens Danmark hovedsagelig foregår i massemedierne, skal blandt andet sikre, at alle synspunkter...

 10. Brands som brikker i konstruktionen af identitet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hermansen, Judy

  2008-01-01

  Forbrug spiller en vigtig rolle i produktionen af mening og værdier, som kan skabe og vedligeholde både forbrugerens personlige og sociale verden - og derfor er reklame også en vigtig kilde til disse symbolske betydninger. Udgivelsesdato: juni...

 11. Perception som forståelsens grundlag

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Charlotte Marie Bisgaard

  2005-01-01

  sprogpsykologisk som sense-making procedurer. Perception har ifølge William James at gøre med personers forståelser. Monets katedralmalerier fra Rouen og Cézannes billeder fra Aix-en Provence samt hans Selvportræt med Bowlerhat (Ny Carlsberg Glyptotek) sammenholdes med Merleau-Pontys Perceptionens Primat og...

 12. Værdibasering som kommunal praksis

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ostrowski, Kasper

  2009-01-01

  og tværkommunale forskelle foranlediget af kommunalreformen i Danmark. Begrebet ’værdibaseret ledelse’ gestaltes ofte med en både frustrerende lethed og på fascinerende vis som fænomen. Dette har ansporet min interesse for i denne afhandling at undersøge, hvorledes værdibaseret ledelse kan forstås...

 13. Selvrefleksion som uddannelsesgreb – en kritisk diskussion

  DEFF Research Database (Denmark)

  Feilberg, Casper

  2015-01-01

  Hvordan kan ureflekteret motivation gribe forstyrrende ind i de studerendes videnskabelige arbejde, og hvordan kan man som vejleder forholde sig til disse private forhold på en både faglig og etisk forsvarlig måde? I artiklen vises eksempler på, at studerende nemt kan komme til at agere ud fra ur...

 14. Supply Chain Management som interaktionel praksis

  DEFF Research Database (Denmark)

  Smith, Leo Feddersen; Lund, Anders

  2016-01-01

  I dette bidrag undersøger vi Supply Chain Management som en interaktionel praksis forankret i kommunikation. Med udgangspunkt i e-mail korrespondancer undersøger vi, hvordan køber-leverandør forholdet kommunikativt konstitueres mellem to danske SMVer og deres kinesiske leverandører. Det...

 15. Livsvalg konceptualiseret som dynamisk realisering af livsbaner

  DEFF Research Database (Denmark)

  Schnieber, Anette

  2009-01-01

  De valgsituationer, man i daglig tale kender som ”tilværelsens store valg”, mangler definition i den psykologiske litteratur, og det er således ikke klart, hvorvidt og evt. hvorledes disse valg adskiller sig fra andre typer. I artiklen gives en definition af ”de store valg”, og de adskilles fra...

 16. Feltarbejde som læringsrum

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lund, Lisbeth Revsbæk

  2010-01-01

  artiklen beskrives, hvordan refleksionsrum og metakommunikative processer opleves af studerende, og hvilken betydning disse rum får for deres forståelse af såvel egne som uddannelsens læreprocesser. Artiklen er en del af en antologi, der tager sit udgangspunkt i de mange rum mellem uddannelse og profession......, databearbejdning, feltarbejde og teaching lab....

 17. Varehusbesøget som fornøjeligt hverdagsdrama

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bouchet, Julie Kirstine Linderoth; Jantzen, Christian

  2014-01-01

  Artiklen analyserer de koreografiske, scenografiske og dramaturgiske virkemidler, som IKEA har anvendt til at skabe et succesfuldt oplevelsesdesign.......Artiklen analyserer de koreografiske, scenografiske og dramaturgiske virkemidler, som IKEA har anvendt til at skabe et succesfuldt oplevelsesdesign....

 18. "Tryllefløjten" som musik-historisk allegori

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Jørgen I.

  1991-01-01

  Musikhistorie, Mozarts "Tryllefløjten", Mozart som historisk fænomen, oplysningstid, frimureri, musik og religion......Musikhistorie, Mozarts "Tryllefløjten", Mozart som historisk fænomen, oplysningstid, frimureri, musik og religion...

 19. Statistikeren skiftede spor som 49-årig

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sølund, Sune; Rootzén, Helle

  2010-01-01

  En uddannelse til coach har ændret Helle Rototzens liv. Som 49-årig forlod hun et forskerliv på deltid til fordel for en karriere som DTU's eneste kvindelige institutdirektør.......En uddannelse til coach har ændret Helle Rototzens liv. Som 49-årig forlod hun et forskerliv på deltid til fordel for en karriere som DTU's eneste kvindelige institutdirektør....

 20. Poster som et pædagogisk redskab i sygeplejerskeuddannelsen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bagger, Bettan; Kelly, Hélène

  2008-01-01

  Som undervisere har vi gode erfaringer med, at de studerende anvender posters som redskab for formidling af viden. Posterne bruges som udgangspunkt for en mundtlig formidling af faglige perspektiver til de øvrige studerende. Formålet med at anvende formidling ved hjælp af en poster i...

 1. Subsurface oxidation for micropatterning silicon (SOMS).

  Science.gov (United States)

  Zhang, Feng; Sautter, Ken; Davis, Robert C; Linford, Matthew R

  2009-02-03

  Here we present a straightforward patterning technique for silicon: subsurface oxidation for micropatterning silicon (SOMS). In this method, a stencil mask is placed above a silicon surface. Radio-frequency plasma oxidation of the substrate creates a pattern of thicker oxide in the exposed regions. Etching with HF or KOH produces very shallow or much higher aspect ratio features on silicon, respectively, where patterning is confirmed by atomic force microscopy, scanning electron microscopy, and optical microscopy. The oxidation process itself is studied under a variety of reaction conditions, including higher and lower oxygen pressures (2 and 0.5 Torr), a variety of powers (50-400 W), different times and as a function of reagent purity (99.5 or 99.994% oxygen). SOMS can be easily executed in any normal chemistry laboratory with a plasma generator. Because of its simplicity, it may have industrial viability.

 2. Sæbeopera som Forestillingsgenererende Teknologi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Waltorp, Karen

  2013-01-01

  Gennem en række empiriske eksempler fra Mauretanien, Danmark og Sydafrika analyserer artiklen dramaserier på tv som en art social teknologi, der tillader infor- manterne at generere forestillinger om andre liv og andre verdener, der på én gang er langt væk og tæt på. 'Soap operas' produceret i USA...

 3. Rousseau som modsvar til forceret talentudvikling

  DEFF Research Database (Denmark)

  Holm, Claus; Nielsen, Jens Christian

  2015-01-01

  pædagogisk syn på børn og unges udvikling. Men dette syn er nu under pres. Det kommer for eksempel til udtryk, når en international idrætsaktør som FC Barcelona vil oprette elitært orienterede fodboldakademier for børn ned til 6-årsalderen i Danmark. Men inspireret af filosoffen Jean-Jacques Rousseau og...

 4. Schelling og Nietzsche som kritikere af Descartes

  DEFF Research Database (Denmark)

  Liisberg, Sune

  2008-01-01

  : 'Hvad er det første for mig' - og svaret var: 'Det er jeg selv'. Cogito-argumentet, der implicerer en forudgående beslutning om at drage alt i tvivl, manifesterer således en historisk enestående 'frigørelse fra al autoritet' (Schelling). Ifølge Schelling - der ligesom Schopenhauer og Nietzsche havde...... blik for, at cogito-argumentet og dets problemer har med dets sprogbundethed at gøre - er ytringsdimensionen nu helt afgørende for cogito-argumentets meningsfuldhed, da allerede 'den blotte tanke 'Jeg er' kan forstås som en indre ytring og forudsætter et talende jeg'. Nietzsche henleder opmærksomheden...... på, at 'eftersom Descartes formulerer cogito-argumentet sprogligt, kan det ikke være nogen umiddelbar, første erkendelse'. Nietzsche antager nemlig, at Descartes selv fejlagtigt betragtede cogito-argumentet som en umiddelbar vished - altså strengt taget ikke som et argument. Men Descartes blev...

 5. Kierkegaard som eksistentiel fænomenolog

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kierkegaard som eksistentiel fænomenolog er en antologi, som fremhæver de fænomenologiske aspekter i Kierkegaards beskrivelser af de grundlæggende fænomener i den menneskelige tilværelse. Den fokuserer på Kierkegaards anskuelse af mennesket som en konkret eksisterende person, et tænkende, følende...... og handlende subjekt, der altid har til opgave at forholde sig til sig selv, sin omverden og de andre. Bogen behandler for det første Kierkegaards eget fænomenologiske projekt og hans analyser af angst, fortvivlelse, blufærdighed, samvittighed, selvbedrag og autenticitet. For det andet hans forhold...... til samtidens eksistentielle tænkning (bl.a. Schelling og Poul Martin Møller) og ikke mindst hans forhold til eftertidens eksistentielle tænkning (bl.a. Jaspers, Wittgenstein, Agampen og Zisek). Og for det tredje Kierkegaards betydning for den senere eksistentielle psykologi og psykiatri....

 6. Det nordiske som brandværdi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hermansen, Judy

  2009-01-01

  Kommunikation spiller en vigtig rolle for, hvilke associationer forbrugeren har til brandet. Og da brand image består af summen af alle corporate aktiviteter, er der ifølge Roncha især én fællesnævner, som styrker strategierne bag nordisk brand management: Opbygningen af et globalt og konsistent...... brand under en nordisk designparaply, fordi design i mange år reelt har været en integreret del af det kulturelle og samfundsmæssige liv i Skandinavien. Men ikke alle nordiske designere, er tilfredse med de stilistiske associationer og begrænsninger, som er vokset op omkring det nordiske brand. Derfor...... er det også vigtigt at arbejde aktivt på at udvikle dets symbolske værdi. Der er ifølge Roncha en unik chance for at skabe et bæredygtigt brand, som ikke kun handler om bestemte stilarter eller kunstneriske værdier, men også om kvalitet og innovation. Udgivelsesdato: April...

 7. Arbejdspladsen som læringsmiljø

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, Vibeke; Hoyrup Pedersen, Steen

  Læring på arbejdspladsen er kommet i fokus både nationalt og internationalt som et stadigt vigtigere svar på videnssamfundets hurtigt eskalerende behov for kompetenceudvikling. Selvfølgelig kan arbejdspladslæring ikke erstatte de formaliserede erhvervs- og efteruddannelser, men arbejdspladsen er...... Workplace Learning. Konsortiet gennemfører i perioden 2001-2004 et større forskningsprogram, der udforsker læreprocesser i arbejdslivet og i samspillet mellem arbejdspladser og det formelle uddannelsessystem. Forskningsprogrammet er finansieret af Undervisningsministeriet og fokuserer primært på de...

 8. Minihusfellesskap som verkemiddel i stadsutvikling av Undredal

  OpenAIRE

  Underdal, Brita

  2017-01-01

  Små bygdesamfunn i Noreg slit med nedgang i folketalet, og det går ut over utvikling, handel og trivsel hjå dei som vert verande i bygda. I verste fall blir bygdene heilt fråflytta, husa forfell og naturressursane går til spille. Dette kan vere framtidsbiletet til Undredal om ikkje noko vert gjort. På 20 år har folketalet gått ned frå 130 innbyggjarar til 70. Dersom utviklinga ikkje stagnerer, vil bygda snart vere tom for fastbuande. Oppgåva stiller difor spørsmålet: Korleis kan ein auk...

 9. IKT som empowerment af lærer og elever!

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christiansen, René B.; Binggeli, Andreas

  2011-01-01

  I denne korte artikel ønsker vi at pege på at ikt kan fungere som empowerment for både lærere og elever i skolen. It optræder i forvejen i alt for mange menneskers bevidsthed som en barriere eller som en sten i den pædagogiske sundhedssandal. Vi har begge på egen krop oplevet at arbejdet med ny t...

 10. Med øjeblikket som udgangspunkt

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bo, Inger Glavind

  Artiklen er motiveret af, at Meads temporale analyser tilsyneladende ikke har fået den plads og opmærksomhed, de fortjener, og formålet er at argumentere for, at disse er afgørende for forståelsen af helt centrale aspekter i hans tænkning. Meads udgangspunkt for sin analyse af temporalitet er en...... perspektiv på identitet og social interaktion i hans socialpsykologi. Denne artikels formål er således dobbelt og er for det første at præsentere og diskutere Meads temporale perspektiv som en relevant indgang og nøgle til hans socialpsykologi og sideløbende hermed for det andet at argumentere for, at de...... temporale analyser er centrale for at få greb om Meads genialitet....

 11. Empowerment som frigørelse?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, Pernille Tanggaard

  2010-01-01

  Empowerment er et at tidens modeord, og sættes i forbindelse med vidt forskellige termer eksempelvis personlighedsudvikling, borgerinddragelse og styringsideologi. Begrebet empowerment rummer efterhånden så mange betydninger, at man kan diskuterer selve essensen – i dette kapitel gøres dog et...... forsøg og forskellige dele af begrebet udfoldes. Direkte oversat betyder empowermemt at bemyndige eller sætter i stand til. Empowerment er et ofte anvendt begreb indenfor sundhedsvidenskab og i tilrettelæggelse af sundhedsfremmende initiativer. Begrebet bliver ofte defineret og benyttet forskelligt alt...... efter det bagvedliggende ideologiske perspektiv, og derfor er udgangspunktet i dette kapitel også at illustrerer forskellige ”blikke på empowerment”. Derudover inddrages to eksempler; studier af lokalsamfund og borgerinddragelse og ’den motiverende samtale’ som illustration på, hvilke udfordringer, der...

 12. Børnetegninger som orienteringsspor og forskningsdata

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Anne Maj

  2012-01-01

  orientation and to discuss how children’s art and drawings can be approached as research data. The construct of children’s art and drawings are comprised of a double approach: Children’s drawings are conceptualized as articulations of not yet thematized emotions, experiences and meaningfulness...... hvordan de er blevet anvendt i forskning samt diskuterer forskellige perspektiver på tegninger som forskningsmateriale og anvendelse af tegninger i forskning. The article aims to illustrate how children’s art and drawings can produce knowledge of children’s personal, experience-based and gendered...... and the articulations include use and learning of visual socio-cultural codes and symbols. The construct comprise an existential-phenomenological and a socio-cultural learning oriented approach. A variation of examples is presented to illustrate the use of children’s drawings in research and to discuss the introduced...

 13. Fænomenologisk dekonstruktion som udspørgning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Keller, Kurt Dauer

  Merleau-Ponty skelner udspørgning (interrogation) fra de dominerende opfattelser af refleksion, dialektik og intuition. Udspørgning må betragtes som hans bud på den begrebs- og traditionskritik, Heidegger kaldte ”destruktion”, og som Derrida førte videre under den mere adækvate betegnelse...

 14. Music playlist generation by assimilating GMMs into SOMs

  NARCIS (Netherlands)

  Balkema, Wietse; van der Heijden, Ferdinand

  A method for music playlist generation, using assimilated Gaussian mixture models (GMMs) in self organizing maps (SOMs) is presented. Traditionally, the neurons in a SOM are represented by vectors, but in this paper we propose to use GMMs instead. To this end, we introduce a method to adapt a GMM

 15. Tv-fiktion som tværmedial oplevelsesdesign

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sandvik, Kjetil

  2010-01-01

  konstrueres og et bestemt handlingsforløb simuleres, fra de mere kulørte og parapsykologisk funderede fremgangmetoder i serier som The Profiler og Medium, til mere realistiske praksiser som i Rejseholdet og CSI. Og jeg vil endvidere lave en sammenlignende analyse med virkelighedens gerningsstedsefterforskning...

 16. Tema 1: Robotdidaktik. Læringsrobotter som indhold i undervisningen.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jens Jørgen Hansen

  2016-01-01

  Full Text Available Robotter er en teknologi som i disse år bevæger sig ind i skolen. Spørgsmålet er med hvilken didaktisk begrundelse og dermed læringsmæssig relevans man kan arbejde med robotter i skolen? Hvorfor skal eleverne beskæftige sig med robotter? Dette spørgsmål er en opgave for didaktikken at svare på, hvilket sætter robotdidaktik på didaktikkens landkort. I artiklen undersøges en række didaktiske designs fra projektet Fremtek,hvor lærere bl.a. har eksperimenteret med at udvikle undervisningsforløb med humanidrobotter – en slags læringsrobotter -­‐ som omdrejningspunkt (Majgaard 2014. Robotters funktion som indhold i disse didaktiske design analyseres ud fra Frede V. Nielsens fire indholdskategorier: indhold som fænomen, som realia og kontekst, som aktivitet og metode og som personligog social erfaringsfelt. Målet er at udvikle en kritisk og kreativ refleksion over og diskussion af robotteknologi som mål og middel i skolen og andre uddannelsesinstitutioner og bidrage til udvikling af en robotdidaktik, der kan støtte og vejlede undervisere i at foretage didaktiske valg og kvalificere eksperimenter med robotter i undervisningen.

 17. Tema 1: Robotdidaktik. Læringsrobotter som indhold i undervisningen.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jens Jørgen Hansen

  2015-12-01

  Full Text Available Robotter er en teknologi som i disse år bevæger sig ind i skolen. Spørgsmålet er med hvilken didaktisk begrundelse og dermed læringsmæssig relevans man kan arbejde med robotter i skolen? Hvorfor skal eleverne beskæftige sig med robotter? Dette spørgsmål er en opgave for didaktikken at svare på, hvilket sætter robotdidaktik på didaktikkens landkort. I artiklen undersøges en række didaktiske designs fra projektet Fremtek,hvor lærere bl.a. har eksperimenteret med at udvikle undervisningsforløb med humanidrobotter – en slags læringsrobotter -­‐ som omdrejningspunkt (Majgaard 2014. Robotters funktion som indhold i disse didaktiske design analyseres ud fra Frede V. Nielsens fire indholdskategorier: indhold som fænomen, som realia og kontekst, som aktivitet og metode og som personligog social erfaringsfelt. Målet er at udvikle en kritisk og kreativ refleksion over og diskussion af robotteknologi som mål og middel i skolen og andre uddannelsesinstitutioner og bidrage til udvikling af en robotdidaktik, der kan støtte og vejlede undervisere i at foretage didaktiske valg og kvalificere eksperimenter med robotter i undervisningen.

 18. Evaluation of Strontium Selectivity by Sandia Octahedral Molecular Sieves (SOMS).

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Rigali, Mark J.; Stewart, Thomas Austin

  2016-01-01

  Sandia National Laboratories has collaborated with Pleasanton Ridge Research Company (PRRC) to determine whether Sandia Octahedral Molecular Sieves (SOMS) and modified SOMs materials can be synthesized in large batches and produced in granular form. Sandia National Laboratories tested these SOMS and its variants based in aqueous chemical environments for an application-based evaluation of material performance as a sorbent. Testing focused primarily on determining the distribution coefficients (K d ) and chemical selectivity SOMs for alkali earth (Sr) ions in aqueous and dilute seawater solutions. In general the well-crystallized SOMS materials tested exhibited very high K d values (>10 6 ) in distilled water but K d values dropped substantially (%7E10 2 -10 3 ) in the dilute seawater (3%). However, one set of SOMS samples (1.4.2 and 1.4.6) provided by PRRC yielded relatively high K d (approaching 10 4 ) in dilute seawater. Further examination of these samples by scanning electron microscopy (SEM) revealed the presence of at least two phases at least one of which may be accounting for the improved K d values in dilute seawater. Evaluation of Strontium Selectivity by Sandia Octahedral Molecular Sieves (SOMS) January 20, 2016

 19. Udvidelsen af relationsfeltets didaktik – med religionsundervisningen som eksempel

  DEFF Research Database (Denmark)

  Skovmand, Keld

  beskrive denne dobbeltbevægelse som en almen fagdidaktik (Nielsen 1998 [1994]) eller – med inspiration fra Klafki – en relationsfeltets didaktik (Nielsen 2012). Dobbeltblikket på didaktikken som et relationsfelt kan kvalificeres ved hjælp af de fire kriterier for indholdsvalg, som er udformet af Frede V...... specificere indhold (DuFour & Marzano 2011). Referencer DuFour, Richard & Marzano, Robert J. 2011: Leaders of learning. How district, school, and classroom leaders improve student achievement. Bloomington, IN: Solution Tree Press. Hattie, John 2009: Visible learning. A synthesis of over 800 meta...

 20. Tv-serien som vor tids roman?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Jakob Isak

  2012-01-01

  Artiklen gør rede for de forbindelseslinjer, der er mellem den nyere amerikanske tv-serie og en række andre udtryksformer (fx radiospillet og spillefilmen) for dernæst at fokusere på tv-seriens slægtskab med romanen. Alene i Danmark har såvel kulturjournalister som forskere påpeget ligheder de...... to udtryksformer imellem, og artiklen vil forsøge at skabe et overblik over berøringsfladerne og parallellerne. Artiklens tese er, at sammenligningen er gangbar i forhold til en række parametre – særligt hvis man indsnævrer de i udgangspunktet temmelig heterogene og vidtfavnende udtryksformer ”romanen” og ”tv......-serien” og fokuserer på bestemte eksempler og strømninger samt på bestemte distributions-, brugs- og oplevelsesformer (særligt DVD-udgivelsen ifm. tv-serier fx). Eksemplerne er primært fra en række nyere amerikanske tv-serier fra The Sopranos (HBO, 1999-2007) og frem, og artiklen vil afslutningsvist påpege...

 1. Time travel in the homogeneous Som-Raychaudhuri Universe

  International Nuclear Information System (INIS)

  Paiva, F.M.; Reboucas, M.J.; Teixeira, A.F.F.

  1987-01-01

  Properties of the rotating Som-Raychaudhuri homogeneous space-time are investigated: time-like and null geodesics, causality features, horizons and invariant characterization. An integral representation of its five isometries is also discussed. (author) [pt

 2. Portræt af litteraturkritikeren som ungt menneske

  DEFF Research Database (Denmark)

  Schatz-Jakobsen, Claus

  2004-01-01

  Artiklen præsenterer den amerikanske litteraturkritiker Geoffrey Hartmans tidlige forfatterskab og fremdrager dets selvbiografiske undertekst som nødvendig effekt af den unge Hartmans fascination af den engelske romantiker William Wordsworths forfatterskab.......Artiklen præsenterer den amerikanske litteraturkritiker Geoffrey Hartmans tidlige forfatterskab og fremdrager dets selvbiografiske undertekst som nødvendig effekt af den unge Hartmans fascination af den engelske romantiker William Wordsworths forfatterskab....

 3. Ole Rømer som enevældens administrator

  DEFF Research Database (Denmark)

  Olden-Jørgensen, Sebastian

  2002-01-01

  En gennemgang af Ole Rømers liv med vægt på hans rolle som embedsmand og hans deltagelse eller mangel på samme i det politiske spil.......En gennemgang af Ole Rømers liv med vægt på hans rolle som embedsmand og hans deltagelse eller mangel på samme i det politiske spil....

 4. Identification of illicit drugs by using SOM neural networks

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Liang Meiyan; Shen Jingling; Wang Guangqin [Beijing Key Lab for Terahertz Spectroscopy and Imaging, Key Laboratory of Terahertz Optoelectronics, Ministry of Education, Department of Physics, Capital Normal University, Beijing 100037 (China)], E-mail: liangyan661982@163.com, E-mail: jinglingshen@gmail.com, E-mail: pywgq2004@163.com

  2008-07-07

  Absorption spectra of six illicit drugs were measured by using the terahertz time-domain spectroscopy technique in the range 0.2-2.6 THz and then clustered with self-organization feature map (SOM) artificial neural network. After the network training process, the spectra collected at another time were identified successfully by the well-trained SOM network. An effective distance was introduced as a quantitative criterion to decide which cluster the new spectra were affiliated with.

 5. Brands som ideologiske parasitter

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hermansen, Judy

  2009-01-01

  De store, stærke brands, som rager op over alle andre som repræsentanter for nogle værdier, der bliver lagt vægt på i samfundet, kalder Douglas Holt for ikoniske. Vi snakker Coca Cola, Nike, Apple ligaen. For at opnå en sådan status er brandingen nødt til at holde et vågent øje med tendenser og...

 6. Identification of illicit drugs by using SOM neural networks

  International Nuclear Information System (INIS)

  Liang Meiyan; Shen Jingling; Wang Guangqin

  2008-01-01

  Absorption spectra of six illicit drugs were measured by using the terahertz time-domain spectroscopy technique in the range 0.2-2.6 THz and then clustered with self-organization feature map (SOM) artificial neural network. After the network training process, the spectra collected at another time were identified successfully by the well-trained SOM network. An effective distance was introduced as a quantitative criterion to decide which cluster the new spectra were affiliated with

 7. Fællesskab som fællesgørende bevægelse?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Khawaja, Iram

  2014-01-01

  man kan tale om, og som noget, der konstant forhandles. 3. Fællesskab som situeret og forbundet med subjektivering 4. Fællesskab som hverken overindividuel eller subjektiv bevægelse og 5. Fællesskab som forbundet med belonging. Artiklen bevæger sig imellem teoretisk og empirisk analyse og inddrager et...... fokus på belonging som en central dimension i forståelsen af konstruktionen af fællesskaber....

 8. Programproduktion som Kritisk Teori – eller tv-teksten som industriel iscenesættelse

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  John Caldwell

  2003-09-01

  Full Text Available Denne artikel peger på nødvendigheden af en revurdering af den tre-delte model, som Fiske og Gripsrud har fremført, ved at vise, hvorledes ‘sekundære’ og ‘tertiære’ tv-tekster uafladeligt bevæger sig eller rejser hen imod en ‘primær’ tekstuel status i det amerikan- ske multikanals-»flow«. En detaljeret gennemgang af industriens tekstuelle praksis – programbegivenheder, network-branding, ka- nallogoer, filmene bag filmen, pressemateriale på video, salgsma- teriale og tilgrænsende digitale medier – viser hvorledes industrien teoretiserer sine egne vilkår direkte på skærmen, og dermed også hvordan publikum vejledes igennem en sådan offentlig cirkulation af »inside«-viden om tv-systemet. Artiklen er oversat af Henrik Bødker.

 9. Mindfulness som smertehåndteringsredskab for kvinder med endometriose

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Mette Kold; Vedsted-Hansen, Hanne; Hansen, Tia G. B.

  2011-01-01

  Endometriose er en kronisk underlivssygdom med smerter og en række afledte problemer, som ikke nødvendigvis kan behandles med lægelige tiltag. Artiklen argumenterer for, at en mindfulness-baseret tilgang med fokus på smertehåndtering kan anvendes til denne klientgruppe. I vestlig terapeutisk...... sammenhæng kan mindfulness karakteriseres som nærvær, observation og beskrivelse af sansninger uden vurdering eller reaktion. Mindfulness-træning har effekt mod andre typer stress og kroniske smerter, og artiklen opridser et koncept til anvendelse ved endometriose. Konceptet belyses med en case, hvor...

 10. Ole Rømer som enevældens administrator

  DEFF Research Database (Denmark)

  Olden-Jørgensen, Sebastian

  2004-01-01

  En biografisk skitse af Ole Rømers virke med vægt på hans rolle som embedsmand og rådgiver for Christian V. Hans virke analyseres på baggrund af en ny forståelse for den tidlige enevældes politiske kultur.......En biografisk skitse af Ole Rømers virke med vægt på hans rolle som embedsmand og rådgiver for Christian V. Hans virke analyseres på baggrund af en ny forståelse for den tidlige enevældes politiske kultur....

 11. Kongehuset som varemærke og nationalt symbol

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ravn Sørensen, Anders

  2016-01-01

  Kongehuset er ikke bare et nationalt symbol. Det er også et varemærke, som der er al mulig grund til at beskytte og vogte nidkært over. Kronen har nemlig god brandmæssig værdi.......Kongehuset er ikke bare et nationalt symbol. Det er også et varemærke, som der er al mulig grund til at beskytte og vogte nidkært over. Kronen har nemlig god brandmæssig værdi....

 12. Digital portfolio som metode og pædagogik

  DEFF Research Database (Denmark)

  Toft, Hanne; Luplau Schnefeld, Mette

  2004-01-01

  Artiklen præsenterer erfaringer med digital portfolio som didaktik og metode. Fokus er på kobling mellem didaktiske læreprocesser på en grunduddannelse og så understøttelse af disse via brug af en digital portfolio. Portfolioen adskiller en række forskellige dokumentsamlinger i privat og offentlig...

 13. Rushdie som symbol på blasfemi mod islam

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jacobsen, Brian Arly

  2012-01-01

  Vil man forstå dødsdommen over Rushdie, skal man forstå billederne om Iran, der er konstrueret af Rushdie i De Sataniske Vers. Det handler om Rushdies brug af forskellige narrativer, eksempelvis brugen af begrebet 'Jahilia', som er velkendt af alle muslimer, der anvendes til at karakterisere Mekk...

 14. Sansning som redskab og metode for faget Modedesign

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ræbild, Ulla

  2009-01-01

    Abstract / dansk Intentionen i denne afhandling er at undersøge, hvornår og hvordan designere anvender sansemæssig viden og kompetence i deres arbejdsproces, for igennem denne afdækning at kunne foretage en eksplicitering og artikulation af sansning som redskab og metode i designprocessen. Afha...

 15. Læring som improviseret udvikling af praksis

  DEFF Research Database (Denmark)

  Brinck, Lars

  2010-01-01

  Med afsæt i forfatterens fænomenografiske studie af amerikanske musikeres oplevelse af det at jamme diskuterer artiklen, hvorvidt jam-bandets spontant improviserende praksis kan give ny forståelse af rytmiske musikeres læring som et overordnet socialt fænomen. Ved at betragte jam-bandets praksis i...

 16. Feedback i professionsuddannelsen som pædagog

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rold, Mette; Bjørnshave, Inge Andrea

  2015-01-01

  Feedback som begreb er her og nu kommet i søgelyset på de videregående uddannelser, fordi mange studerende, blandt andet i medierne, tilkendegiver at de ikke modtager nok feedback i forhold til den undervisning, de modtager. Dette paper er udgangspunkt for en fælles diskussion om netop dette....

 17. Content Management som platform og pædagogisk strategi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Petersen, Kim Bach; Rasmussen, Steen Cnops

  2005-01-01

  Med afsæt i konkrete erfaringer på pædagoguddannelsen argumenteres der for, at implementeringen af it-systemer og udviklingen af de ansattes it-kompetencer bør tage afsæt i en pædagogisk tænkning, som prioriterer enkelthed og brugervenlighed højt....

 18. Socialpædagogik iagttaget som et socialt praksisfelt

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Janne Hedegaard

  2013-01-01

  Ved at iagttage socialpædagogers situerede handlinger i praksis er det muligt at opnå viden om de forståelser, socialpædagoger handler på grundlag af, og som sætter betingelser for brugernes handle- og livsmuligheder. Men brugerne er ikke blot underlagt socialpædagogers betydningskonstruktioner...

 19. Pave Benedikt XVI som social kritiker og moderniseringsteoretiker

  DEFF Research Database (Denmark)

  Thomassen, Bjørn

  2013-01-01

  former for kritik af det moderne projekt, en kritik som deler mange lighedspunkter med Frankfurterskolen. Disse ligheder kom blandt andet til syne i Kardinal Ratzingers berømte debat med Habermas, men ligeledes i nogle af hans seneste skrifter, især hans meget omtalte tredje encyklik, Caritas in Veritate...

 20. Corporate film som værktøj til employer branding

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Heidi

  2016-01-01

  En corporate film kan ses som organisationens autoritative tekst kommunikeret i en enkelt digital fortælling. I denne artikel belyses corporate film som genre fra henholdsvis kommunikationsdirektørens, forskerens, det kreative bureau og filmskaberens side.......En corporate film kan ses som organisationens autoritative tekst kommunikeret i en enkelt digital fortælling. I denne artikel belyses corporate film som genre fra henholdsvis kommunikationsdirektørens, forskerens, det kreative bureau og filmskaberens side....

 1. «Halvdød av frost, men levende og beredt». Speiderbevegelsen som disiplineringsprosjekt

  OpenAIRE

  Schaanning, Espen

  2013-01-01

  I det som gjerne betegnes som speidernes Bibel, Scouting for Boys (1908), løftet speiderbevegelsens grunnlegger, Robert Baden-Powell (1857–1941), fram personer som alle speidergutter burde ha som forbilder. Et slikt forbilde beskrives slik: «Den romerske soldaten fra gamle dager, som ble stående på sin post da Pompeii ble begravd av lava og aske fra vulkanen Vesuv, viste lojalitet mot sin plikt. De har funnet liket hans og kan se hvordan han holdt hånden foran munn og nese for ikke å bli kval...

 2. Soil organic matter (SOM) dynamics determined by stable isotope techniques

  International Nuclear Information System (INIS)

  Gerzabek, M. H.

  1998-09-01

  Being aware of limitations and possible bias the 13 C natural abundance technique using the different 13 C enrichments in plants with differing photosynthetic pathways in a powerful tool to quantify turnover processes, both in long-term field studies and short-term laboratory experiments. Special care is needed in choosing reference plots and the proper number of replicate samples. The combination of 13 C and 14 C measurements has a high potential for a further improvement of isotope techniques in SOM studies. Natural abundance of 15 N is less powerful with respect to quantification of SOM processes than the isotope dilution technique. However its usefulness could be distinctly improved by introducing other stable isotopes into the studies.(author)

 3. Musik som værk og handling

  DEFF Research Database (Denmark)

  Vandsø, Anette

  Denne bog handler om den nye musik som både har værkkarakter men også en udpræget handlingskarakter. Her sys på symaskiner og smadres violiner, men hvad gør det ved værkkarakteren? ved værkanalysen ? og ved 'musikken'? På baggrund af disse spørgsmål tilbyder bogen en grundlagsteoretisk gentænkning...

 4. Den Pædagogiske Refleksionsmodel som sammenhængskraft

  DEFF Research Database (Denmark)

  Voergaard Poulsen, Bettina; Lucht, Camill; Vibholm Persson, Stine

  Den Pædagogiske Refleksions Model (PRM) illustrerer de vidensdimensioner, der indgår i en kvalificeret klinisk beslutning. I projektet 'Sammenhæng på TVÆRS i fremtidens sygeplejeuddannelse (PÅ TVÆRS)" indgår PRM som pædagogisk greb. Der undersøges om PRM skaber sammenhæng for studerendes læring i...

 5. Som Energia: sostenibilitat energètica i cooperativisme

  OpenAIRE

  Duran i Grant, Alexandre; Huijink, Gijsbert; Roselló, Marc

  2013-01-01

  La cooperativa Som Energia és una organització innovadora en el sector energètic a casa nostra. Proposa una forma de fer diferent de la de les empreses tradicionals del sector: ven energia renovable certificada, no té ànim de lucre i busca el bé comú. La proposta treballa per la sostenibilitat energètica.

 6. Studiemiljøundersøgelse som empowerment

  DEFF Research Database (Denmark)

  Keller, Hanne Dauer; Jensen, Annie Aarup

  2012-01-01

  Artiklen fokuserer på det metodemæssige i at arbejde med studiemiljø og studiemiljøundersøgelser i en kvalitativ, procesorienteret form, der står i kontrast til de traditionelle kvantitative metoder. En alternativ organisering med de studerende som ansvarlige aktører gav andre, mere nuancerede da...... datatyper og aktiverede de studerende i forhold til at påvirke eget studiemiljø....

 7. Sociale teknologier og web 2.0 som vidensmedier

  DEFF Research Database (Denmark)

  Johannsen, Carl Gustav

  2011-01-01

  Artiklen fokuserer på effekten af brugen af sociale teknologier i folkebibliotekerne med fokus på i hvilken udstrækning de sociale teknologier lader sig forstå og analysere som vidensmedier, kommunikationsmønstre ved brug af sociale medier, de sociale mediers virkninger i undervisningssammenhænge...... og endelig de kulturpolitiske konsekvenser af bibliotekernes inddragelse af sociale teknologier....

 8. Specialestuderendes læringsudfordringer i vejledningen - nudging som handlemulighed

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Hanne Nexø; Juul Jensen, Christina

  2015-01-01

  teoretiske afsæt er generiske læringsudfordringer i vejledningsprocesser, hvor læring opstår, når de studerende passerer en læringsudfordring. Vejledere kan bruge forståelsen af læringsudfordringer til at ”nudge”- plante en idé – som en måde at få studerende til at passere læringsudfordringerne....

 9. Feedback som indgang til læringsprocessen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kirkegaard, Preben Olund

  2017-01-01

  Feedback har til formål at forbedre dine studerendes færdigheder i et fag. Feedback skal tage udgangspunkt i den studerendes nuværende færdigheder og inkludere anvisninger på, hvordan den studerende fremadrettet kan arbejde for at opfylde et ønsket læringsmål. Måden hvorpå du som underviser...

 10. Betyder modellering det samme i naturfag som i matematik?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ejersbo, Lisser Rye

  2014-01-01

  Med de nye målformuleringer og læseplaner bruges udtrykket modellering nu både indenfor naturfag og matematik. Matematiklærere, som er vant til at arbejde med modellering tror måske, at det betyder det samme begge steder, men det behøver slet ikke at være tilfældet. Måske vi trænger til en...

 11. Technology Marketing using PCA , SOM, and STP Strategy Modeling

  OpenAIRE

  Sunghae Jun

  2011-01-01

  Technology marketing is a total processing about identifying and meeting the technological needs of human society. Most technology results exist in intellectual properties like patents. In our research, we consider patent document as a technology. So patent data are analyzed by Principal Component Analysis (PCA) and Self Organizing Map (SOM) for STP(Segmentation, Targeting, and Positioning) strategy modeling. STP is a popular approach for developing marketing strategies. We use STP strategy m...

 12. Forholdet mellem public relations og marketing som ledelsesfunktioner

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  James E. Grunig

  1993-09-01

  Full Text Available I forsommeren 1993 tildelte Dansk Public Relations Forening årets PR- pris til mesterkommunikatøren Lars Larsen, Jysk Sengetøjslager/Larsen Rejser. I motiveringen hedder det, at Lars Larsen hædres for "en prisvær- dig Public Relations indsats, der kan motivere til en øget anvendelse af Public Relations i den danske forretningsverden". Blandt PR-foreningens medlemmer vakte pristildelingen en vis furore; et indlæg i foreningens blad PRspektiv invendte, at Lars Larsen driver "publicity" (dvs. et reklame- værktøj - "Præcis den slags PR, som vi i mange år har arbejdet på at distancere Public Relation-begrebet fra". Lars Larsen selv sagde, at han slet ikke skelner mellem Public Relations, PR og markedsføring. Et andet indlæg i bladet argumenterede for, at det ikke længere giver mening at adskille begreberne Public Relations og markedsføring, fordi grænsen mellem det offentlige og det private ude i virkeligheden er mere og mere flydende. James Grunigs artikel, der søger at afklare forholdet mellem PR og marketing teoretisk og praktisk, er derfor brændende aktuelt, ikke mindst for PR-fagets bestræbelser på at blive anerkendt som en respek- tabel profession. Den blev præsenteret som foredrag under Grunigs Dan- marksbesøg i marts 1993, er redigeret af Kim Schrøder og oversat fra engelsk af Kenja Henriksen.

 13. John Deweys pædagogik som filosofisk livskunst

  DEFF Research Database (Denmark)

  Dræby, Anders

  De senere år har der været forøget fokus på John Deweys slægtskab med antikkens filosofiske tradition. Oplægget stiller i den forbindelse skarpt på spørgsmålet om, hvorvidt og hvordan det giver mening at forstå Deweys pædagogiske filosofi i sammenhæng med Hellenismens og Romerrigets filosofiske...... livskunst. Er det med andre ord muligt at begribe Deweys pædagogik som en særlig form for filosofisk livskunst?...

 14. Med sjefen på Facebook: En studie av ledere som er "venner" med sine ansatte

  OpenAIRE

  Jensen, Anita

  2014-01-01

  MR690 Masteroppgave i organisasjon og ledelse - utdanningsledelse Formålet med studien er å belyse hvordan aktiv bruk av sosiale medier, i dette tilfellet Facebook, påvirker relasjoner mellom mennesker. Hva skjer når en tar i bruk en websjanger som i utgangspunktet er umiddelbar og uformell, til jobbrelatert og mer formell kommunikasjon? Er det sjangeren eller relasjonen som endres? Søkelyset rettes mot ledere som er “venner” med sine medarbeidere, og problemstillingen er...

 15. Validering som kommunikationsfärdighet till par där kvinnan har vaginism

  OpenAIRE

  Bernling, Marit; Munck af Rosenschöld, Lisa

  2009-01-01

  Vaginism är ett sexuellt problem som förekommer hos kvinnor och som i tidigare utvärderade behandlingar betraktats som kvinnans problem. Forskning inom området vaginism är begränsad och kunskap om parrelationens roll för vidmakthållandet av problematiken och upplevd relationstillfredsställelse saknas. Studiens syfte var att utforma en parbehandling där kommunikationsinterventionen validering lärs ut som färdighet, utforska om det fanns ett intresse för deltagande, samt utvärdera om behandling...

 16. Studerendes caseundersøgelser som omdrejningspunkt for forskningsbaseret holdundervisning

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Nina Bonderup Dohn

  2013-03-01

  Full Text Available Artiklen indledes med en diskussion af, hvori forskningsbaseret undervisning (FU består. Vi bestemmer FU som undervisning, hvor studerende involveres som aktive deltagere i processen med at producere ny viden ved brug af forskningsmetode. Vores overordnede forskningsspørgsmål lyder: Hvilke muligheder giver et didaktisk design baseret på, at de studerende inddrages som bidragydere til forskningsprocessen, for at realisere de forskellige begrundelser for forskningsbaseret undervisning? Hvilke problemstillinger viser der sig i forsøget herpå? Spørgsmålet undersøges med fokus på læringsteoretiske begrundelser og filosofiske begrundelser for FU. Vi rapporterer resultater fra et følgeforskningsprojekt i et undervisningsforløb, designet ud fra vores bestemmelse af FU. I diskussionen argumenterer vi for, at de læringsteoretiske begrundelser har rimelige muligheder for at realiseres med det didaktiske design, mens de filosofiske begrundelser kræver mere understøttelse. Resultaterne peger på en række problemstillinger og barrierer for realiseringen af FU (i en bestemmelse som vores og af begrundelserne for FU. Blandt disse er, at det didaktiske design indebærer en uvant arbejds- og studieform for de studerende, at der kan være en spænding mellem studieordningens faglige mål og FU (i en bestemmelse som vores, og at studerendes instrumentalistiske, erhvervsrettede mål kan være en barriere for realisering af de filosofiske begrundelser for FU. The article starts with a short discussion of different views on research-based teaching (RT. We characterize RT as teaching where students are involved as active participants in the process of producing new knowledge through the use of research methods. Our overall research question is: What possibilities does a pedagogical design based on involving students as contributors to the research process offer for realizing the different reasons for RT? What problems can arise? The research question

 17. Litteraturarbete i ett svenska som andraspråksklassrum

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Catarina Economou

  2015-06-01

  Full Text Available AbstractThis article considers the role of reading fiction in Swedish as a second language instruction. The study examines how a group of advanced second language learners in a Swedish upper secondary school read, interpret and discuss a contemporary Swedish novel, how they interact with the text and with each other in relation to the text. Furthermore, it analyses which forms of reading the students use. It is a qualitative, empirical study based on field studies, transcriptions of tape recorded interaction and of written texts. The results indicate that second language learners in this context have a positive attitude towards reading and discussing what they read using several forms of reading. They often compare the content of the text to their own lives. One conclusion is that literature teaching and literature can be integrated into one Swedish subject in order to create even more meaningful interactions between students from different backgrounds. Another is that literature can be a means of language development as well as personal development.Keywords: Second language learners, literature pedagogy and didactics, forms of reading, democracy. SammandragDenna artikel handlar om skönlitteraturens roll i skolämnet svenska som andraspråk. Studien undersöker hur en grupp avancerade andraspråksinlärare i en svensk gymnasieskola läser, tolkar och diskuterar en modern svensk roman och hur de interagerar med texten och med varandra i relation till texten. Dessutom analyseras vilka läsarter som eleverna använde sig av. Den är en kvalitativ, empirisk studie som baseras på fältstudier, transkriptioner av inspelade boksamtal och elevtexter. Resultaten visar att andraspråkseleverna hade en positiv attityd till boksamtal och de använde sig av flera läsarter. De jämförde ofta texten till sina egna liv och erfarenheter.  En slutsats är att litteraturundervisning och litteraturarbete skulle kunna integreras i ett gemensamt ämne så att

 18. Fjernsynet som shaman: Om store mediebegivenheders transformative virkninger

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Daniel Dayan

  1988-08-01

  Full Text Available Den direkte transmission af levende begivenheder har altid været TV- mediets særlige styrke, hvad enten det drejer sig om fodboldkampe, Lørdagskanalen eller kongebrylluper. Medieforskerne har da også interesseret sig for fjernsynets formidling af sportsbegivenheder og der er blevet lavet analyser af Kanaludsendelserne. Men hverken i Danmark eller andre steder har forskerne fundet det interessant at undersøge de store, ceremonielle mediebegivenheder. Det er Dayan & Katz´ projekt at udfylde dette tomrum i medie- og kul- turforskningen: Hvad er det, der fascinerer millioner ved disse TV- ceremonier, der ofte ikke blot henvender sig til et enkelt lands seere, men transmitteres til og ses af store dele af verden? Hvordan fungere disse begivenheder - hvad enten det drejer sig om Præsident Kennedys begravelse, Sadats besøg i Jerusalem, Månelandingen eller Watergate- høringerne - ideologisk, og hvilke interesser tjener de dermed i den politiske offentlighed? I denne artikel, der er et bearbejdet uddrag af den bog, projektet skal munde ud i, beskæftiger Dayan & Katz sig især med det de kalder "transformative" mediebegivenheder, dvs. TV-ceremonier der markerer, at et samfund står ved en tærskel mellem den herskende orden og en ny mulig orden, og som selv er et aktivt og aktiverende bidrag til forvand- lingen af kulturelle opfattelser og værdier. Artiklens perpektiv er udpræget tværvidenskabeligt, idet der trækkes på såvel kulturantropologiske (Levi-Strauss, Geertz, Turner som filosofiske (Bakhtin, Baudrillard, sprogteoretiske (Austin og traditionelt samfunds- videnskabelige/mediesociologiske (Boorstin arbejder. I artiklens første halvdel foretages der en afgrænsning af transformative over for andre ceremonielle begivenheder. I anden halvdel gennemgås de fem faser, som udgør transformative begivenheders typiske struktur. Artiklen er bearbejdet af Jørgen Bang og Kim Schrøder. Den er oversat af Kim Schrøder.

 19. ADHD SOM SOCIALT OG KULTURELT FÆNOMEN

  DEFF Research Database (Denmark)

  Berger, Nichlas Permin

  Der har i Danmark de seneste årtier været en eksplosiv vækst i antallet af mennesker, der stilles en ADHD-diagnose. Der eksisterer et væld af forskellige bud på forklaringer på dette fænomen. Lige fra epidemiologiske og medicinske tolkninger, der peger på, at mennesker generelt er blevet mere syge...... at forbinde psykiske lidelser, herunder i væsentlig grad ADHD, som en risikofaktor for kriminalitet, antisocial adfærd, misbrug og en række andre sociale problemer. Med interesse i dette komplekse fænomen belyses empirisk den sociale og kulturelle forudsætning for ADHD-diagnosen i Kriminalforsorgens...... institutioner i en kulturanalytisk og socialkonstruktivistisk optik. Afhandlingen undersøger, hvordan ADHD og kriminalitet diskursivt kobles sammen af voksne kriminelle med en ADHD-diagnose og frontmedarbejdere i Kriminalforsorgen....

 20. Claus Beck-Nielsen som spøgelse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Larsen, Peter Stein

  2012-01-01

  Med Brian Grahams artikel “Sympathy for the Spectres: The Double Nature of Blake’s Spectral Figures in Jerusalem” forbliver vi inden for den litterære tradition, men bevæger os en smule længere frem i tiden. Graham retter blikket mod William Blakes forfatterskab og påpeger, at Blakes univers er...... feministisk synsvinkel – er spøgelserne dobbelte: de spiller en rolle i kristendommens historie, samtidig med at de spiller en kontrasterende sympatisk rolle i den universelle strid mellem Blakes ”male and female powers”, denne evige strid mellem disse to poler ses af Blake som grundlaget for al skabelse og...

 1. Løgnene er ikke så nemme at huske som sandheden

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bertelsen, Bettina

  2005-01-01

  Formålet med denne artikel er at belyse og diskutere, hvordan og hvorvidt prostituion kan forstås som et socialt problem. Dette vil jeg gøre gennem en teoretisk diskussion og analyse af prostitution som et socialt problem belyst ud fra konkrete projekterfaringer. Erfaringerne stammer dels fra...

 2. Gruppen som container og potentielt læringsrum gennem refleksion

  DEFF Research Database (Denmark)

  Søbirk, Helle Henni

  2012-01-01

  Al psykomotorisk intervention foregår i en relation mellem den psykomotoriske terapeut og individ eller gruppe. Derfor anses relations- og refleksionskompetencer som fagpersonlige kernekompetencer i den psykomotoriske praksis og er et centralt formål med "anvendte grupper" som hhv. udviklings-, t...

 3. Lekfull kreativitet. Fysiska användargränssnitt som erbjuder social och fysisk interaktion

  DEFF Research Database (Denmark)

  Brooks, Eva Irene

  2017-01-01

  I den här artikeln presenteras en studie som ägde rum under två år i fem olika förskolor i Danmark och som inkluderade 55 barn. Specifikt undersökte vi hur fysiska användargränssnitt kan stötta social och fysisk interaktion. Studien applicerade en design-baserad metodologi som följde en iterativ,......, cyklisk process. Analysen visade att fysiska gränssnitt som främjar utforskande aktiviteter, verbala interaktioner och samarbete har en potential att erbjuda lekfulla lärande situationer som understödjer fria men också guidade aktiviteter....

 4. Carbon dioxide as chemical feedstock

  National Research Council Canada - National Science Library

  Aresta, M

  2010-01-01

  ... Dioxide as an Inert Solvent for Chemical Syntheses 15 Alessandro Galia and Giuseppe Filardo Introduction 15 Dense Carbon Dioxide as Solvent Medium for Chemical Processes 15 Enzymatic Catalysis in Dense Carbon Dioxide 18 Other Reactions in Dense Carbon Dioxide 19 Polymer Synthesis in Supercritical Carbon Dioxide 20 Chain Polymerizations: Synt...

 5. Deep SOMs for automated feature extraction and classification from big data streaming

  Science.gov (United States)

  Sakkari, Mohamed; Ejbali, Ridha; Zaied, Mourad

  2017-03-01

  In this paper, we proposed a deep self-organizing map model (Deep-SOMs) for automated features extracting and learning from big data streaming which we benefit from the framework Spark for real time streams and highly parallel data processing. The SOMs deep architecture is based on the notion of abstraction (patterns automatically extract from the raw data, from the less to more abstract). The proposed model consists of three hidden self-organizing layers, an input and an output layer. Each layer is made up of a multitude of SOMs, each map only focusing at local headmistress sub-region from the input image. Then, each layer trains the local information to generate more overall information in the higher layer. The proposed Deep-SOMs model is unique in terms of the layers architecture, the SOMs sampling method and learning. During the learning stage we use a set of unsupervised SOMs for feature extraction. We validate the effectiveness of our approach on large data sets such as Leukemia dataset and SRBCT. Results of comparison have shown that the Deep-SOMs model performs better than many existing algorithms for images classification.

 6. Multi-SOM: an Algorithm for High-Dimensional, Small Size Datasets

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Shen Lu

  2013-04-01

  Full Text Available Since it takes time to do experiments in bioinformatics, biological datasets are sometimes small but with high dimensionality. From probability theory, in order to discover knowledge from a set of data, we have to have a sufficient number of samples. Otherwise, the error bounds can become too large to be useful. For the SOM (Self- Organizing Map algorithm, the initial map is based on the training data. In order to avoid the bias caused by the insufficient training data, in this paper we present an algorithm, called Multi-SOM. Multi-SOM builds a number of small self-organizing maps, instead of just one big map. Bayesian decision theory is used to make the final decision among similar neurons on different maps. In this way, we can better ensure that we can get a real random initial weight vector set, the map size is less of consideration and errors tend to average out. In our experiments as applied to microarray datasets which are highly intense data composed of genetic related information, the precision of Multi-SOMs is 10.58% greater than SOMs, and its recall is 11.07% greater than SOMs. Thus, the Multi-SOMs algorithm is practical.

 7. Distribution of peptidergic populations in the human dentate gyrus (somatostatin [SOM-28, SOM-12] and neuropeptide Y [NPY]) during postnatal development.

  Science.gov (United States)

  Cebada-Sánchez, S; Insausti, R; González-Fuentes, J; Arroyo-Jiménez, M M; Rivas-Infante, E; Lagartos, M J; Martínez-Ruiz, J; Lozano, G; Marcos, P

  2014-10-01

  The postnatal development of the human hippocampal formation establishes the time and place at which we start autobiographical memories. However, data concerning the maturation of the neurochemical phenotypes characteristic of interneurons in the human hippocampus are scarce. We have studied the perinatal and postnatal changes of the dentate gyrus (DG) interneuron populations at three rostrocaudal levels. Immunohistochemically identified neurons and fibers for somatostatin (SOM-12 and SOM-28) and neuropeptide Y (NPY) and the co-localization of SOM-28 and NPY were analyzed. In total, 13 cases were investigated from late pregnancy (1 case), perinatal period (6 cases), first year (1 case), early infancy (3 cases), and late infancy (2 cases). Overall, the pattern of distribution of these peptides in the DG was similar to that of the adult. The distribution of cells was charted, and the cell density (number of positive cells/mm(2)) was calculated. The highest density corresponded to the polymorphic cell layer and was higher at pre- and perinatal periods. At increasing ages, neuron density modifications revealed a decrease from 5 postnatal months onward. In contrast, by late infancy, two immunoreactive bands for SOM-28 and NPY in the molecular layer were much better defined. Double-immunohistochemistry showed that NPY-positive neurons co-localized with SOM-28, whereas some fibers contained only one or other of the neuropeptides. Thus, this peptidergic population, presumably inhibitory, probably has a role in DG maturation and its subsequent functional activity in memory processing.

 8. Utholdenhetstrening i fotball: En analyse av smålagsspill brukt som utholdenhetstrening

  OpenAIRE

  Lorvik, Knut

  2013-01-01

  Utholdenhet er en fysisk egenskap som har betydning for fotballprestasjonen. Det viser flere studier. Helgerud (et al. 2001) fant signifikante forbedringer i forhold til flere fysiske mål som ble testet. Impellizzeri (et al. 2008) fant i sin studie at en forbedring i VO2max påvirket kortpasningsferdighetene positivt. I denne oppgaven har jeg fokusert på utholdenhetstrening i fotball og har to problemstillinger. Den første problemstillingen handler om hvilke studier som er gjort av utholde...

 9. Børn med diagnoser som pædagogisk-psykologisk udfordring

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bøttcher, Louise

  2013-01-01

  hovedsageligt vanskelighederne ud fra en social vinkel. Den artikels dialektiske balancegang mellem de to positioner vil udfolde en forståelse af diagnoser som ADHD eller autismespektrumforstyrrelser, som tager udgangspunkt i at en eller flere biologiske afvigelser meget vel kan være den oprindelige årsag til...... hvordan uoverensstemmelsen mellem barnet og omgivelserne skaber problemer og udfordringer, kan diagnosen blive nyttig. Nemlig som dialektisk redskab til at analysere de psykologiske og pædagogiske udviklingsmæssige konsekvenser af at have en psykisk udviklingsforstyrrelse af typen ASD eller ADHD – frem...

 10. Fiskeren som forsvant? En studie av avfolking, overbefolking og endringsprosesser i norsk fiskerinæring

  OpenAIRE

  Johnsen, Jahn Petter

  2003-01-01

  Hva er en fisker? Dette er det sentrale spørsmålet i denne avhandlinga. Spørsmålet er utgangspunkt for å utforske endringsprosesser i fiskerinæringa, både i fortida og i samtida. På bakgrunn av dette drøfter avhandlinga hvilke oppfatninger, forståelser og beskrivelser som til enhver tid benyttes til å definere hva fiskere er i ulike sammenhenger. Undersøkelsen starter i det som kan kalles rekrutteringsdiskursen i fiske, som nettopp handler om hva fiskere er og hvordan de skapes...

 11. Uranium dioxide pellets

  International Nuclear Information System (INIS)

  Zawidzki, T.W.

  1979-01-01

  Sintered uranium dioxide pellets composed of particles of size > 50 microns suitable for power reactor use are made by incorporating a small amount of sulphur into the uranium dioxide before sintering. The increase in grain size achieved results in an improvement in overall efficiency when such pellets are used in a power reactor. (author)

 12. Classification of titanium dioxide

  International Nuclear Information System (INIS)

  Macias B, L.R.; Garcia C, R.M.; Maya M, M.E.; Ita T, A. De; Palacios G, J.

  2002-01-01

  In this work the X-ray diffraction (XRD), Scanning Electron Microscopy (Sem) and the X-ray Dispersive Energy Spectroscopy techniques are used with the purpose to achieve a complete identification of phases and mixture of phases of a crystalline material as titanium dioxide. The problem for solving consists of being able to distinguish a sample of titanium dioxide being different than a titanium dioxide pigment. A standard sample of titanium dioxide with NIST certificate is used, which indicates a purity of 99.74% for the TiO 2 . The following way is recommended to proceed: a)To make an analysis by means of X-ray diffraction technique to the sample of titanium dioxide pigment and on the standard of titanium dioxide waiting not find differences. b) To make a chemical analysis by the X-ray Dispersive Energy Spectroscopy via in a microscope, taking advantage of the high vacuum since it is oxygen which is analysed and if it is concluded that the aluminium oxide appears in a greater proportion to 1% it is established that is a titanium dioxide pigment, but if it is lesser then it will be only titanium dioxide. This type of analysis is an application of the nuclear techniques useful for the tariff classification of merchandise which is considered as of difficult recognition. (Author)

 13. Specialestuderendes læringsudfordringer i vejledningen - nudging som handlemulighed

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Hanne Nexø Jensen

  2015-03-01

  Full Text Available Specialeskrivere møder læringsudfordringer i skriveprocessen. Hvilke læringsudfordringer, det er, og hvordan studerende og vejledere hånd-terer dem, er artiklens fokus. Empirien er videooptagede vejlednings-møder, hvor der er minimum to optagelser for hver vejleder og stude-rendes forløb. Det teoretiske afsæt er generiske læringsudfordringer i vejledningsprocesser, hvor læring opstår, når de studerende passerer en læringsudfordring. Vejledere kan bruge forståelsen af læringsudfor-dringer til at ”nudge”- plante en idé – som en måde at få studerende til at passere læringsudfordringerne. MA students writing up their final theses encounter a variety of conceptual thresholds during the process. The focus of this article is the identification of different kinds of conceptual threshold, and how the students overcome these obstacles. Video recordings of student supervision meetings provide the data for the analysis. For each supervisor – supervisee at least two recordings are considered. We go on to discuss how supervisors can make use of a conceptual thresholds approach, and nudge students in ways that will help them move on more easily.

 14. Overskridende læring - ADHD problematikken som eksempel

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kristensen, Karen-Lis; Mørck, Line Lerche

  2011-01-01

  ADHD er en problematik, der i tiltagende grad fylder i medierne, i forældres bevidsthed, i klasseværelserne, i PPR-praksis og i den specialpædagogiske indsats. ADHD-problematikken er omstridt, og der er således mange forskellige perspektiver på, hvordan vi skal forstå ADHD. Er det udtryk for en...... patologisering af uro? Eller er der tale om genetisk betingede kognitive vanskeligheder med opmærksomhed og impulskontrol? Skyldes ADHD en forkert produktion og koncentration af sporstoffer i hjernen? Eller skyldes det, at kreativitet ikke i samme grad som tidligere kan rummes i skolernes klasseværelser? Er der...... handlesammenhæng, hvor de deltager” (Højholt, 1996: 62), søger vores tilgang på engang bedre både at forstå og fremme børns udvikling. Efter introduktion af teori om overskridende læring eksemplificerer vi tilgangen med to empiriske cases om 5. klasse-drengen, Anton, der ikke ønsker at tage sin medicin mod ADHD og...

 15. Specialestuderendes læringsudfordringer i vejledningen - nudging som handlemulighed

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Hanne Nexø Jensen

  2015-03-01

  Full Text Available Specialeskrivere møder læringsudfordringer i skriveprocessen. Hvilke læringsudfordringer, det er, og hvordan studerende og vejledere hånd-terer dem, er artiklens fokus. Empirien er videooptagede vejlednings-møder, hvor der er minimum to optagelser for hver vejleder og stude-rendes forløb. Det teoretiske afsæt er generiske læringsudfordringer i vejledningsprocesser, hvor læring opstår, når de studerende passerer en læringsudfordring. Vejledere kan bruge forståelsen af læringsudfor-dringer til at ”nudge”- plante en idé – som en måde at få studerende til at passere læringsudfordringerne.  MA students writing up their final theses encounter a variety of conceptual thresholds during the process. The focus of this article is the identification of different kinds of conceptual threshold, and how the students overcome these obstacles. Video recordings of student supervision meetings provide the data for the analysis. For each supervisor – supervisee at least two recordings are considered. We go on to discuss how supervisors can make use of a conceptual thresholds approach, and nudge students in ways that will help them move on more easily.

 16. Emma Bentz: I stadens skugga. Den medeltida landsbygden som arkeologiskt forskningsfält

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kristiansen, Mette Svart

  2009-01-01

  Anmeldelse af doktordisputats, Lunds Universitet. Afhandlingen omhandler etableringen af den middelalderlige landbebyggelse som arkæologisk forskningsfelt fra 1930érne til i dag samt etableringen og vedligeholdelsen af et forskningsfelt indenfor den humanistiske videnskab....

 17. Molecular characterization of charcoal to identify adsorbed SOM and assess the effectiveness of common SOM-removing pretreatments prior to radiocarbon dating

  NARCIS (Netherlands)

  Wagner, T.V.; Mouter, A.K.; Parsons, J.R.; Sevink, J.; van der Plicht, J.; Jansen, B.

  A significant part of our knowledge on Holocene landscape development and associated human history in northwestern Europe is based on radiocarbon dating of charcoal originating from podzols. However, these soils are characterized by leaching of soil organic matter (SOM) that may adsorb to older

 18. Uranium dioxide. Sintering test

  International Nuclear Information System (INIS)

  Anon.

  Description of a sintering method and of the equipment devoted to uranium dioxide powder caracterization and comparison between different samples. Determination of the curve giving specific volume versus pressure and micrographic examination of a pellet at medium pressure [fr

 19. [Study on mechanism of SOM stabilization of paddy soils under long-term fertilizations].

  Science.gov (United States)

  Luo, Lu; Zhou, Ping; Tong, Cheng-Li; Shi, Hui; Wu, Jin-Shui; Huang, Tie-Ping

  2013-02-01

  Fourier transform infrared spectroscopy (FTIR) was applied to study the structure of soil organic matter (SOM) of paddy soils under long-term different fertilization treatments. The aim was to clarify the different distribution of SOM between different fertilization methods and between topsoil and subsoil, and to explore the stability mechanism of SOM under different fertilization treatments. The results showed that the content of topsoil organic carbon (SOC) was the highest under organic-inorganic fertilizations, with the increment of SOC by 18.5%, 12.9% and 18.4% under high organic manure (HOM), low organic manure (LOM) and straw returning (STW) respectively compared with no fertilization treatment (CK). The long-term fertilizations also changed the chemical structure of SOM. As compared with CK, different fertilization treatments increased the functional group absorbing intensity of chemical resistance compounds (aliphatic, aromaticity), carbohydrate and organo-silicon compounds, which was the most distinctive under treatments of HOM, LOM and STW. For example, the absorbing intensity of alkyl was 0.30, 0.25 and 0.29 under HOM, LOM and STW, respectively. These values were increased by 87% , 56% and 81% as compared with that under CK treatment. The functional group absorbing intensity of SOM in the topsoil was stronger than that in the subsoil, with the most distinctive difference under HOM, LOM and STW treatments. The present research indicated that the enhanced chemical resistance of functional group of SOM may contribute to the high contents of SOC in the paddy soils under long-term organic-inorganic fertilizations, which also suggested a chemical stabilization mechanism of SOM in the paddy soils.

 20. Hvordan ser den ost ud, som De ikke ved, De vil elske om to år?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Grunert, Klaus G.

  2006-01-01

  Kender de Deres "latente behov"? Det gør De selvfølgelig ikke. Det er jo definitionen af begrebet: Et latent behov er et behov, som man ikke ved, at man har, men som kommer til overfladen, når man møder det rigtige produkt, som opfylder netop dette behov. Latente behov vedrører derfor den ost, vi...

 1. Safety evaluation and bacterial community of kung-som using PCR-DGGE technique

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sutanate Saelao

  2016-08-01

  Full Text Available This study evaluates the safety of kung-som which was distributed in local markets and using PCR-DGGE technique to identify microflora in kung-som. Lactic acid bacteria (LAB were found at counts of more than 7 log CFU g-1 in all samples and the total viable counts were about 5-8 log CFU g-1 . Bacillus cereus and yeasts were detected at around 2 log CFU g-1 and 5-6log CFU g-1, respectively. For DGGE analysis, LAB and coagulase negative staphylococci (CNS bacteria dominated over other microorganisms. The sequencing of the DNA bands from DGGE gels corresponding to kung-som samples showed the presence of LAB as the major microflora in the products, namely: Lactobacillus farciminis, Lactobacillus plantarum, Lactococcus garvieae, Tetragenococcus halophilus and Weissella thailandensis. In addition, Staphylococcus carnosus was detected in kung-som as minor microflora. These dominant strains would allow the development of defined starter cultures for improving the quality of kung-som.

 2. Om dass-sætninger som afficeret eller efficeret objekt

  DEFF Research Database (Denmark)

  Holsting, Alexandra

  2013-01-01

  Temaet for nærværende artikel er en diskussion af muligheden for at fastlægge en tysk dass-sætnings semantiske funktion som afficeret eller efficeret objekt , når den optræder i rollen som komplement for verber, der har såvel en afficerende som en efficerende betydningsvariant, hvorved dass......-sætningen i det første tilfælde betegner et forhold, matrixsætningens subjektsreferent reagerer på, og i det andet indholdet af en ytring, der fremsættes af matrixsætningens subjektsreferent. Jeg går i artiklen særligt ind i diskussionen om, hvorvidt dass-sætningens modus kan tjene som formel indikation på...... den semantiske funktion, dvs. om en dass-sætning i konjunktiv utvetydigt kan tilskrives en funktion som efficeret objekt for matrixsætningsverbet....

 3. On the Relationship between Variational Level Set-Based and SOM-Based Active Contours

  Science.gov (United States)

  Abdelsamea, Mohammed M.; Gnecco, Giorgio; Gaber, Mohamed Medhat; Elyan, Eyad

  2015-01-01

  Most Active Contour Models (ACMs) deal with the image segmentation problem as a functional optimization problem, as they work on dividing an image into several regions by optimizing a suitable functional. Among ACMs, variational level set methods have been used to build an active contour with the aim of modeling arbitrarily complex shapes. Moreover, they can handle also topological changes of the contours. Self-Organizing Maps (SOMs) have attracted the attention of many computer vision scientists, particularly in modeling an active contour based on the idea of utilizing the prototypes (weights) of a SOM to control the evolution of the contour. SOM-based models have been proposed in general with the aim of exploiting the specific ability of SOMs to learn the edge-map information via their topology preservation property and overcoming some drawbacks of other ACMs, such as trapping into local minima of the image energy functional to be minimized in such models. In this survey, we illustrate the main concepts of variational level set-based ACMs, SOM-based ACMs, and their relationship and review in a comprehensive fashion the development of their state-of-the-art models from a machine learning perspective, with a focus on their strengths and weaknesses. PMID:25960736

 4. Historiens Mening som et Kreativt Produkt - En Analyse av Camille Paglias "The Birth of the Western Eye"

  OpenAIRE

  Kyllingstad, Elisabeth

  2016-01-01

  Dette prosjektet er en metodisk tilnærming til Camille Paglias filosofiske historietekst ”The Birth of the Western Eye”. Sexual Personae – Art and Decadence from Nefertiti to Emily Dickinson (1991) er en revidert versjon av doktorgradsavhendlingen hennes, som hun forsvarte i 1974. Den forteller om det Paglia identifiserer som grunnleggende drivkrefter i det vestlige mennesket, og dets kunstneriske produksjon. På denne måten kan verket leses som en guide gjennom vestlig tenkning så vel som kun...

 5. Får - ett miljövänligt alternativ som ogräsbekämpning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Anne Mette Dahl; Sintorn, Kim

  2010-01-01

  Erfarenhetsutbyte omkring fårbete som ogräsbekämpning var bland annat på dagordningen då svenska och danska greenkeepers som helt eller delvis sköter sina banor pesticidfritt möttes på Furesö Golfklubb den 4 maj i år.......Erfarenhetsutbyte omkring fårbete som ogräsbekämpning var bland annat på dagordningen då svenska och danska greenkeepers som helt eller delvis sköter sina banor pesticidfritt möttes på Furesö Golfklubb den 4 maj i år....

 6. Applications of Self-Organising Map (SOM) for prioritisation of endemic zones of filariasis in Andhra Pradesh, India.

  Science.gov (United States)

  Murty, Upadhayula Suryanaryana; Rao, Mutheneni Srinivasa; Sriram, K; Rao, K Madhusudhan

  2011-01-01

  Entomological and epidemiological data of Lymphatic Filariasis (LF) was collected from 120 villages of four districts of Andhra Pradesh, India. Self-Organising Maps (SOMs), data-mining techniques, was used to classify and prioritise the endemic zones of filariasis. The results show that, SOMs classified all the villages into three major clusters by considering the data of Microfilaria (MF) rate, infection, infectivity rate and Per Man Hour (PMH). By considering the patterns of cluster, appropriate decision can be drawn for each parameter that is responsible for disease transmission of filariasis. Hence, SOM will certainly be a suitable tool for management of filariasis. The detailed application of SOM is discussed in this paper.

 7. Fermi field and Dirac oscillator in a Som-Raychaudhuri space-time

  Science.gov (United States)

  de Montigny, Marc; Zare, Soroush; Hassanabadi, Hassan

  2018-05-01

  We investigate the relativistic dynamics of a Dirac field in the Som-Raychaudhuri space-time, which is described by a Gödel-type metric and a stationary cylindrical symmetric solution of Einstein field equations for a charged dust distribution in rigid rotation. In order to analyze the effect of various physical parameters of this space-time, we solve the Dirac equation in the Som-Raychaudhuri space-time and obtain the energy levels and eigenfunctions of the Dirac operator by using the Nikiforov-Uvarov method. We also examine the behaviour of the Dirac oscillator in the Som-Raychaudhuri space-time, in particular, the effect of its frequency and the vorticity parameter.

 8. Carbon dioxide and climate

  International Nuclear Information System (INIS)

  1991-10-01

  Global climate change is a serious environmental concern, and the US has developed ''An Action Agenda'' to deal with it. At the heart of the US effort is the US Global Change Research Program (USGCRP), which has been developed by the Committee on Earth and Environmental Sciences (CEES) of the Federal Coordinating Council for Sciences, Engineering, and Technology (FCCSET). The USGCRP will provide the scientific basis for sound policy making on the climate-change issue. The DOE contribution to the USGCRP is the Carbon Dioxide Research Program, which now places particular emphasis on the rapid improvement of the capability to predict global and regional climate change. DOE's Carbon Dioxide Research Program has been addressing the carbon dioxide-climate change connection for more than twelve years and has provided a solid scientific foundation for the USGCRP. The expansion of the DOE effort reflects the increased attention that the Department has placed on the issue and is reflected in the National Energy Strategy (NES) that was released in 1991. This Program Summary describes projects funded by the Carbon Dioxide Research Program during FY 1991 and gives a brief overview of objectives, organization, and accomplishments. The Environmental Sciences Division of the Office of Health and Environmental Research, Office of Energy Research supports a Carbon Dioxide Research Program to determine the scientific linkage between the rise of greenhouse gases in the atmosphere, especially carbon dioxide, and climate and vegetation change. One facet is the Core CO 2 Program, a pioneering program that DOE established more than 10 years ago to understand and predict the ways that fossil-fuel burning could affect atmospheric CO 2 concentration, global climate, and the Earth's biosphere. Major research areas are: global carbon cycle; climate detection and models of climate change; vegetation research; resource analysis; and, information and integration

 9. Deposition of carbon dioxide

  International Nuclear Information System (INIS)

  2001-01-01

  In Norway, there is currently a debate about whether or not to build gas power stations. To meet the possibility of reduced emission quotas for carbon dioxide in the future, current interest focuses on the incorporation of large-scale separation and deposition of carbon dioxide when such plants are planned. A group of experts concludes that this technology will become self-financing by means of environmental taxes. From the environmental point of view, taxes upon production are to be preferred over taxes on consumption

 10. Modelling bare fallow SOM dynamics on a Chernozem soil in Central Germany

  Science.gov (United States)

  Franko, Uwe; Merbach, Ines

  2017-04-01

  The level of our process understanding about carbon and nitrogen fluxes in soils becomes visible at extreme situations like bare fallow soils. The observed dynamics of soil organic carbon (SOC) and total nitrogen (TN) in the top soil on a 28 years old fallow experiment on Haplic Chernozem in Bad Lauchstädt (Germany) was modelled using the Candy Carbon Balance (CCB) model that in its standard version was previously validated with LTFE data from Central Europe and a tillage experiment in Austria. For this study we selected two treatments of the fallow experiment in Bad Lauchstädt where the soil was kept bare with mechanical or chemical treatments. For this extreme land use (no input of fresh organic matter) the CCB model was improved to include the SOC related change of soil physical parameters and a dynamic handling of the physically stabilized soil organic matter (SOM) pool. The results from observation and modelling reflected the increased SOM turnover due to soil tillage for carbon as well as nitrogen and thus confirmed the modelling approach for non-tillage in CCB. The added sub model for the dynamics of physically stabilized SOM was also verified. The long term stabilized SOM is very important on this site. The modelled size of the physically stabilized SOC pool was about 55% of total SOC and reduced only slowly during the nearly three decades but the implementation of this effect resulted in improved simulation results. Thus we conclude that scenarios that lead to bigger changes of SOM stocks require a modelling approach that acknowledges the interaction between SOM and soil physical properties.

 11. Filosofisk terapi som træning til døden

  DEFF Research Database (Denmark)

  Dræby, Anders

  Den eksistentielfænomenologiske terapi deler den opfattelse med stoicismen, at filosofiens hovedopgave er at hjælpe mennesket med at finde vej i en problematisk verden. Oplægget udforsker desuden et overlap, som består i den indsigt, at terapeutisk udfrielse fra menneskelig lidelse til livsduelig......Den eksistentielfænomenologiske terapi deler den opfattelse med stoicismen, at filosofiens hovedopgave er at hjælpe mennesket med at finde vej i en problematisk verden. Oplægget udforsker desuden et overlap, som består i den indsigt, at terapeutisk udfrielse fra menneskelig lidelse til...

 12. Surhetsvariasjoner som følge av nedtapping av et regulert vann.

  OpenAIRE

  Selmer-Olsen, A. R.

  1981-01-01

  Det har vært utført analyser og lagringsforsøk med prøver av tørrlagt bunnmateriale fra Trevatn tatt våren 1976. Prøver tatt ute i terrenget om høsten etter en lang tørr sommer viste stort sett samme bilde som prøvene fra våren etter lagring i laboratoriet under aerobe betingelser. Tabell 2 viser hvordan pH og SO4-S varierer med Iagringsbetingelsene. Oksydasjonsprosessene som slikt materiale blir utsatt for ved lufttilgang over et lengre tidsrom kan resultere i utvasking av meget sure forbind...

 13. Djur som en del i omvårdnad : En litteraturstudie

  OpenAIRE

  Jirback, Fia; Olsson, Malin

  2011-01-01

  Bakgrund: Äldre på boende idag kan känna att de saknar sociala interaktioner med vårdpersonal, familj eller vänner. För att uppleva god livskvalitet krävs bland annat trygghet, sociala interaktioner och aktiviteter. Djur kan användas som behandlingsmetod i vården i form av Animal-Assisted Activity (AAA) och Animal-Assisted Therapy (AAT). Syfte: Syftet med litteraturstudien var att belysa sällskapsdjurs betydelse för äldres livskvalitet på äldreboende. Metod: Studien har genomförts som en allm...

 14. From poverty to power? Brasiliansk sosialpolitikk som soft power-ressurs

  OpenAIRE

  Flatjord, Inger-Marie

  2015-01-01

  Grunnet markant fattigdomsreduksjon det siste tiåret, har Brasil gått fra å være det klassiske eksemplet på et land med stor fattigdom og enorme sosiale forskjeller, til å innta en posisjon som foregangsland i den globale utviklingsdiskursen. Landets sosialpolitikk har høstet annerkjennelse fra både FN og Verdensbanken, og Brasil opplever en stor etterspørsel fra utviklingsland som vil lære av landets sosialpolitiske erfaringer. I lys av dette har jeg i denne oppgaven analysert hvordan landet...

 15. Specialet som glasloft – hvorfor får mandlige studerende bedre specialekarakterer?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Vibeke Lehmann Nielsen

  2012-03-01

  Full Text Available Selvom de mandlige universitetsstuderende ikke klarer sig bedre end kvinderne frem til specialet, får de gennemsnitligt bedre specialekarakterer. Artiklens analyser viser, at det hverken handler om specialevejlederens køn eller om typen af universitetsstudium. Mulige forklaringer, som det er værd for kommende forskning at forfølge, er dels generel diskrimination af kvindelige specialestuderende og dels de studerendes møde med specialet, hvor kønnenes livssituation og/eller deres reaktioner på rollen som specialestuderende kan være forskellige.

 16. A new design for SLAM front-end based on recursive SOM

  Science.gov (United States)

  Yang, Xuesi; Xia, Shengping

  2015-12-01

  Aiming at the graph optimization-based monocular SLAM, a novel design for the front-end in single camera SLAM is proposed, based on the recursive SOM. Pixel intensities are directly used to achieve image registration and motion estimation, which can save time compared with the current appearance-based frameworks, usually including feature extraction and matching. Once a key-frame is identified, a recursive SOM is used to actualize loop-closure detecting, resulting a more precise location. The experiment on a public dataset validates our method on a computer with a quicker and effective result.

 17. Does Carbon Dioxide Predict Temperature?

  OpenAIRE

  Mytty, Tuukka

  2013-01-01

  Does carbon dioxide predict temperature? No it does not, in the time period of 1880-2004 with the carbon dioxide and temperature data used in this thesis. According to the Inter Governmental Panel on Climate Change(IPCC) carbon dioxide is the most important factor in raising the global temperature. Therefore, it is reasonable to assume that carbon dioxide truly predicts temperature. Because this paper uses observational data it has to be kept in mind that no causality interpretation can be ma...

 18. Carbon Dioxide Sensor Technology.

  Science.gov (United States)

  1983-04-01

  second gas permeable membrane separates a compartment containing the non-aqueous " solvent dimethylsulfoxide , ( DMSO ), from the aqueous solution...compartment. In DMSO carbon dioxide can be irreversibly reduced electrochemically to * non-interfering products...current due to its reduction in the DMSO solution is proportional to the partial pressure of CO2 in the gas phase. Overall, the linear response and

 19. Carbon dioxide sensor

  Science.gov (United States)

  Dutta, Prabir K [Worthington, OH; Lee, Inhee [Columbus, OH; Akbar, Sheikh A [Hilliard, OH

  2011-11-15

  The present invention generally relates to carbon dioxide (CO.sub.2) sensors. In one embodiment, the present invention relates to a carbon dioxide (CO.sub.2) sensor that incorporates lithium phosphate (Li.sub.3PO.sub.4) as an electrolyte and sensing electrode comprising a combination of lithium carbonate (Li.sub.2CO.sub.3) and barium carbonate (BaCO.sub.3). In another embodiment, the present invention relates to a carbon dioxide (CO.sub.2) sensor has a reduced sensitivity to humidity due to a sensing electrode with a layered structure of lithium carbonate and barium carbonate. In still another embodiment, the present invention relates to a method of producing carbon dioxide (CO.sub.2) sensors having lithium phosphate (Li.sub.3PO.sub.4) as an electrolyte and sensing electrode comprising a combination of lithium carbonate (Li.sub.2CO.sub.3) and barium carbonate (BaCO.sub.3).

 20. Balancing atmospheric carbon dioxide

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Goreau, T.J. (Discovery Bay Marine Laboratory, Univ. of the West Indies (JM))

  1990-01-01

  Rising carbon dioxide and global temperatures are causing increasing worldwide concern, and pressure towards an international law of the atmosphere is rapidly escalating, yet widespread misconceptions about the greenhouse effect's inevitability, time scale, and causes have inhibited effective consensus and action. Observations from Antarctic ice cores, Amazonian rain forests, and Carribean coral reefs suggest that the biological effects of climate change may be more severe than climate models predict. Efforts to limit emissions from fossil-fuel combustion alone are incapable of stabilizing levels of carbon dioxide in the atmosphere. Stabilizing atmospheric carbon dioxide requires coupled measures to balance sources and sinks of the gas, and will only be viable with large-scale investments in increased sustainable productivity on degraded tropical soils, and in long-term research on renewable energy and biomass product development in the developing countries. A mechanism is outlined which directly links fossil-fuel combustion sources of carbon dioxide to removal via increasing biotic productivity and storage. A preliminary cost-benefit analysis suggests that such measures are very affordable, costing far less than inaction. (With 88 refs.).

 1. Balancing atmospheric carbon dioxide

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Goreau, T J [Discovery Bay Marine Laboratory, Univ. of the West Indies (JM)

  1990-01-01

  Rising carbon dioxide and global temperatures are causing increasing worldwide concern, and pressure towards an international law of the atmosphere is rapidly escalating, yet widespread misconceptions about the greenhouse effect's inevitability, time scale, and causes have inhibited effective consensus and action. Observations from Antarctic ice cores, Amazonian rain forests, and Carribean coral reefs suggest that the biological effects of climate change may be more severe than climate models predict. Efforts to limit emissions from fossil-fuel combustion alone are incapable of stabilizing levels of carbon dioxide in the atmosphere. Stabilizing atmospheric carbon dioxide requires coupled measures to balance sources and sinks of the gas, and will only be viable with large-scale investments in increased sustainable productivity on degraded tropical soils, and in long-term research on renewable energy and biomass product development in the developing countries. A mechanism is outlined which directly links fossil-fuel combustion sources of carbon dioxide to removal via increasing biotic productivity and storage. A preliminary cost-benefit analysis suggests that such measures are very affordable, costing far less than inaction. (With 88 refs.).

 2. Infiltrationsanæstesi som postoperativ smertebehandling ved hoftenær femurfraktur - et igangværende studie

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bech, Rune Dueholm

  2008-01-01

  pertrochantær femurfraktur og collum femoris fraktur inkluderes. 50 patienter indgår i hver af de to diagnose-grupper (to delstudier). Ved randomisering tildeles patienterne hhv. Ropivacain eller placebo (NaCl), der gives som 1 peroperativ og 6 postoperative bolusinstillationer via et kateter, som fjernes efter...

 3. Carbon dioxide dangers demonstration model

  Science.gov (United States)

  Venezky, Dina; Wessells, Stephen

  2010-01-01

  Carbon dioxide is a dangerous volcanic gas. When carbon dioxide seeps from the ground, it normally mixes with the air and dissipates rapidly. However, because carbon dioxide gas is heavier than air, it can collect in snowbanks, depressions, and poorly ventilated enclosures posing a potential danger to people and other living things. In this experiment we show how carbon dioxide gas displaces oxygen as it collects in low-lying areas. When carbon dioxide, created by mixing vinegar and baking soda, is added to a bowl with candles of different heights, the flames are extinguished as if by magic.

 4. "Vi har ikke noget at sige, men vi gør det så koncentreret som muligt"

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Kamma Overgaard

  mellemposition mellem på den ene side Arthur C. Dantos udråbelse af postmodernismen som The End of Art og Fredric Jamesons kritiske udlægning af den postmoderne kunst som simulerende og hans begrædelse af en tabt autenticitet - og på den anden side Linda Hutcheons langt mere positive definering af det...... postmoderne som ironisk og parodisk og dermed nytænkende og metareflekterende. Herudfra karakteriserer jeg De Unge Vilde som ironikere ud fra Søren Kierkegaards karakteristisk af ironikeren som en mellemfase mellem det æstetiske og det etiske livsstadie. Videre argumenterer jeg for, at Dantos ’end of art...

 5. Changes in SOM composition and stability to microbial degradation over time in response to wood chip ash fertilisation

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Mette; Saarsalmi, Anna; Peltre, Clement

  2016-01-01

  spectroscopy (FTIR-PAS) analysis of bulk soil samples. Ash fertilisation of forest soils affected SOM composition in the O-horizon, but not in the top 5 cm of the mineral soil. The pH and biodegradability of SOM were increased in the O-horizon. The changes in SOM composition consisted of enrichment of Fe...... in Denmark, where ash had been spread at different times. Changes in SOM biodegradability were estimated based on an incubation experiment, expressed as percentage of initial carbon. Changes in SOM composition were characterised using thermal analysis and Fourier transform mid-infrared photoacoustic......- and Al-oxides/hydroxides, depletion of carboxylic and aromatic groups and lower thermal stability in soils with older and greater ash application. Ash fertilisation increased soil pH, either right after ash application or through a buffering effect of the ash on acidification caused by decomposing...

 6. Skrivehandlinger som redskab til klar faglig formidling på PharmaSchool

  DEFF Research Database (Denmark)

  Laursen, Katja Årosin

  2016-01-01

  Denne artikel beskriver et pilotprojekt fra 2013, som havde til formål at øge opmærksomheden på klar skriftlig faglig formidling hos undervisere og studerende i kurset Dynamisk Biokemi på PharmaSchool ved Københavns Universitet (KU). På baggrund af en grundig behovsafdækning udviklede en akademisk...

 7. Velfærdsteknologi og læringsteknologi med MOOC som eksempel

  DEFF Research Database (Denmark)

  Helms, Niels Henrik; Heilesen, Simon

  2015-01-01

  Kapitlet redegører for ‘Velfærdsteknologi’ i forhold til begrebet 'læringsteknologi’. Læringsteknologi bestemmes som velfærdsteknologi udfoldet inden for uddannelsessystemet. Ligesom velfærdsteknologi indføres læringsteknologi med multiple dagsordener, hvor hensigterne både er at tilskynde den læ...

 8. Kombineret laser Doppler flowmetri og spectrophotometri som metode til vurdering af mikrocirculation

  DEFF Research Database (Denmark)

  Berggren Olsen, Mette; Sørensen, Hanne Birke; Houlind, Kim Christian

  Kombineret laser Doppler flowmetri og spectrophotometri som metode til vurdering af mikrocirculation Berggren, MB, reservelæge, Karkirurgisk Afdeling, Kolding, mette.marie.berggren.olsen@slb.regionsyddanmark.dk; Houlind, K, lektor, afdelingslæge, Ph.d., Karkirurgisk afdeling, Kolding, kim...

 9. Det moderne projekt – og portfolioen som en af mange succesteknologier

  DEFF Research Database (Denmark)

  Helms, Niels Henrik

  2010-01-01

  I artiklen diskuteres portfolioen i lyset af den canadiske fi losof Taylors begreber om rationel selvkontrol og ekspressiv artikulering som forskellige udtryk for det moderne. En række pædagogiske succesteknologier problematiseres og afsluttende foreslås en kommunitarisk forståelse af det...

 10. Er internethandel kommet for at blive? Eller er det bare krisen som kradser?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ivang, Reimer

  2012-01-01

  I de seneste dage har Jyllandsposten sat fokus på, at omsætningen i den danske detailhandel falder, der fyres, der spares, og det bliver endnu værre i de kommende måneder og år. I artiklen udråbes finanskrisen, som den store skurk, men er det nu den fulde sandhed?...

 11. Arbejdsmiljøseminarer som en metode til at skabe motivation, ansvar og ejerskab til sikkerhedsarbejdet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, Louise

  2011-01-01

  arbejdsmiljøseminarer som en ny metode til på en meningsfuld måde systematisk at involvere mellemlederne og de ansatte i virksomhedernes sikkerhedsarbejde og dermed potentielt at fremme deres motivation, ansvar og ejerskab til dette. Arbejdsmiljøseminarer tager udgangspunkt i de ansattes faglige ekspertise og...

 12. Det retlige sprog som virkelighedsskabende - graviditetsvært kontra surrogatmoder

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, Frank Høgholm

  2018-01-01

  I dag er det undtagelsen, at kvinden, der bærer graviditeten og føder barnet i et surrogati-arrangement, er genetisk relateret til barnet. I artiklen foreslås som en supplerende betegnelse til surrogatmoder derfor betegnelsen: graviditetsvært. Valget af en retlig betegnelse til beskrivelse af fak...

 13. Teamcoaching som kvalificering af Cooperative Learning på læreruddannelsen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Madsen, Henrik

  2008-01-01

  Projektet tager med et systemisk udgangspunkt et blik på coachingens muligheder som kvalificerende redskab for de studerendes tilegnelse af teoretiske og praktiske færdigheder i udviklingen af Cooperative Learning. Der er et teoretisk udgangspunkt i Luhmann og Vygotsky ligesom forskellige stadier i...... udviklingen fra gruppe til team skildres....

 14. SINs and SOMs: Neural microcircuits for size tuning in the zebrafish and mouse visual pathway.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Alison J. Barker

  2013-05-01

  Full Text Available In many animals, a fast and reliable circuit for discriminating between predator-sized objects and edible (prey-sized objects is necessary for survival. How are receptive fields in visual brain areas organized to extract information about size? Recent studies from the zebrafish optic tectum and the mouse visual cortex suggest de novo shaping of receptive fields by subtypes of inhibitory neurons. Del Bene et al. (2010 describe a population of GABAergic neurons in the zebrafish optic tectum (Superficial Interneurons, SINs that are necessary for size filtering during prey capture. Adesnik et al. (2012 describe a somatostatin-expressing interneuron population (SOMs that confers surround suppression on layer II/III pyramidal cells in mouse V1. Strikingly both the SINs and the SOMs, display size-dependent response properties. Increasing visual stimulus size increases excitatory input to these neurons. Dampening SIN or SOM activity alters tuning of neighboring circuits such that they lose preference for small objects. Both results provide exciting evidence for mechanisms of size filtering in visual circuits. Here we review the roles of the SINs and the SOMs and speculate on the similarity of such spatial filters across species.

 15. SOM storage and pool distribution in forest soils along climatic and altitudinal gradients across Switzerland

  Science.gov (United States)

  Gosheva, Sia; Müller, Mirjam; Walthert, Lorenz; Zimmermann, Stephan; Niklaus, Pascal A.; González Domínguez, Beatriz R.; Abiven, Samuel; Hagedorn, Frank

  2016-04-01

  Soil organic matter (SOM) plays a key role for a number of soil and ecosystem functions. Yet our quantitative understanding of the main driving factors is uncertain. SOM consists of a continuum of compounds ranging from slightly altered plant residues, known as particulate OM (POM) to mineral-associated OM (mOM). POM is the most rapidly cycling and hence vulnerable fraction of SOM. Therefore, it might respond particularly sensitive to climate change. In grassland soils, SOM content as well as the contribution of POM was found to increase with increasing elevation, which suggests that climate exerts a major control on SOM stability and storage. Little is known, however, for forest soils where a substantial fraction of POM is stored in the organic layer. In our study based on 1000 soil profiles, we explore the controlling factors of SOM stocks and the distribution of POM in the organic layer as well as within mineral soils in forests across Switzerland. We hypothesize that (i) elevation and hence climate have rather negligible effects on carbon (C) stocks, but exert large effects on SOM quality (contribution of POM, SOM depth distribution, and C/N ratio); (ii) furthermore, we postulate to find an elevational effect on C stocks in the organic layer but not in the mineral soil. We examined SOM stocks in the organic layer and the mineral soil of 1000 soil profiles. Mineral soils (0-20cm) from a subset of 54 sites were separated into free light fraction and occluded light fraction, representing POM, while fine heavy fraction and coarse heavy fraction represented the mineral-associated OM. The sites, all located in Swiss forests, were distributed along a great elevational gradient ranging between 277 and 2207 m a.s.l., and spanning a gradient in mean annual temperatures (MAT) from 0.6 to 11.9 °C, and mean annual precipitation (MAP) from 704 to 2340 mm. Our results indicate that POM and C/N ratio are more closely related to elevation and climate compared to mOM. For C

 16. Methanation of Carbon Dioxide

  OpenAIRE

  Goodman, Daniel Jacob

  2013-01-01

  The emission of greenhouse gases into the atmosphere has been linked to global warming. Carbon dioxide's (CO2) one of the most abundant greenhouse gases. Natural gas, mainly methane, is the cleanest fossil fuel for electricity production helping meet the United States ever growing energy needs. The methanation of CO2 has the potential to address both of these problems if a catalyst can be developed that meets the activity, economic and environmental requirements to industrialize the process. ...

 17. CARBON DIOXIDE FIXATION.

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  FUJITA,E.

  2000-01-12

  Solar carbon dioxide fixation offers the possibility of a renewable source of chemicals and fuels in the future. Its realization rests on future advances in the efficiency of solar energy collection and development of suitable catalysts for CO{sub 2} conversion. Recent achievements in the efficiency of solar energy conversion and in catalysis suggest that this approach holds a great deal of promise for contributing to future needs for fuels and chemicals.

 18. Production of uranium dioxide

  International Nuclear Information System (INIS)

  Hart, J.E.; Shuck, D.L.; Lyon, W.L.

  1977-01-01

  A continuous, four stage fluidized bed process for converting uranium hexafluoride (UF 6 ) to ceramic-grade uranium dioxide (UO 2 ) powder suitable for use in the manufacture of fuel pellets for nuclear reactors is disclosed. The process comprises the steps of first reacting UF 6 with steam in a first fluidized bed, preferably at about 550 0 C, to form solid intermediate reaction products UO 2 F 2 , U 3 O 8 and an off-gas including hydrogen fluoride (HF). The solid intermediate reaction products are conveyed to a second fluidized bed reactor at which the mol fraction of HF is controlled at low levels in order to prevent the formation of uranium tetrafluoride (UF 4 ). The first intermediate reaction products are reacted in the second fluidized bed with steam and hydrogen at a temperature of about 630 0 C. The second intermediate reaction product including uranium dioxide (UO 2 ) is conveyed to a third fluidized bed reactor and reacted with additional steam and hydrogen at a temperature of about 650 0 C producing a reaction product consisting essentially of uranium dioxide having an oxygen-uranium ratio of about 2 and a low residual fluoride content. This product is then conveyed to a fourth fluidized bed wherein a mixture of air and preheated nitrogen is introduced in order to further reduce the fluoride content of the UO 2 and increase the oxygen-uranium ratio to about 2.25

 19. Effect of variable soil texture, metal saturation of soil organic matter (SOM) and tree species composition on spatial distribution of SOM in forest soils in Poland.

  Science.gov (United States)

  Gruba, Piotr; Socha, Jarosław; Błońska, Ewa; Lasota, Jarosław

  2015-07-15

  In this study we investigated the effect of fine (ϕclay (FF) content in soils, site moisture, metal (Al and Fe) of soil organic matter (SOM) and forest species composition on the spatial distribution of carbon (C) pools in forest soils at the landscape scale. We established 275 plots in regular 200×200m grid in a forested area of 14.4km(2). Fieldwork included soil sampling of the organic horizon, mineral topsoil and subsoil down to 40cm deep. We analysed the vertical and horizontal distribution of soil organic carbon (SOC) stocks, as well as the quantity of physically separated fractions including the free light (fLF), occluded light (oLF) and mineral associated fractions (MAF) in the mineral topsoil (A, AE) horizons. Distribution of C in soils was predominantly affected by the variation in the FF content. In soils richer in the FF more SOC was accumulated in mineral horizons and less in the organic horizons. Accumulation of SOC in mineral soil was also positively affected by the degree of saturation of SOM with Al and Fe. The increasing share of beech influenced the distribution of C stock in soil profiles by reducing the depth of O horizon and increasing C stored in mineral soil. The content of FF was positively correlated with the content of C in MAF and fLF fractions. The content of oLF and MAF fractions was also positively influenced by a higher degree of metal saturation, particularly Al. Our results confirmed that Al plays an important role in the stabilization of SOM inside aggregates (CoLF) and as in CMAF fractions. We also found a significant, positive effect of beech on the CfLF and fir on the CoLF content. Copyright © 2015 Elsevier B.V. All rights reserved.

 20. Landfill gas as vehicle fuel; Deponigas som fordonsbraensle

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Benjaminsson, Johan; Johansson, Nina; Karlsvaerd, Johan (Grontmij AB, Stockholm (Sweden))

  2010-03-15

  The landfill gas extraction in Sweden 2008 was 370 GWh. Mainly because of lack of available technologies for landfill gas upgrading and high assessed upgrading costs, landfill gas has so far only been used for heating and cogenerations plants (CHP). In recent years, interest has been brought to upgrade landfill gas and this study highlights the possibility of using landfill gas as fuel for vehicles. A decision in investment in an upgrading installation requires a forecast of future gas production and landfill gas extraction. From 2005, dispose of organic waste is prohibited, reducing the number of active landfills and the landfill gas production will go down. Factors such as moisture content, design of the final coverage and landfill gas collection system have a major impact on the extraction. It is therefore difficult to make appropriate predictions of the future gas production. Today's landfill gas extraction is approximately 35% of the landfill gas production and in the light of this, extraction can be in a level comparable to today's at least ten years ahead, provided that the extraction system is being expanded and that measurements are taken to so that landfills should not dry out. In comparison with biogas from anaerobic digestion in a dedicated digester, landfill gas has a high percentage of nitrogen and a content of many contaminants such as organic silicon compounds (siloxanes) and halogenated hydrocarbons (hydrocarbons containing the halogens chlorine, fluorine and bromine). This often requires more treatment and a further separation step. A common method for purification of landfill gas is regenerative adsorption on a dedicated adsorption material. Carbon dioxide is separated by conventional techniques like PSA, water scrubber and membranes. The main barrier to use landfill gas as vehicle fuel is a cost-effective separation of nitrogen that does not generate high methane losses. Nitrogen is separated by PSA or distillation technique (cryogenic

 1. The cohesive energy of uranium dioxide and thorium dioxide

  International Nuclear Information System (INIS)

  Childs, B.G.

  1958-08-01

  Theoretical values have been calculated of the heats of formation of uranium dioxide and thorium dioxide on the assumption that the atomic binding forces in these solids are predominantly ionic in character. The good agreement found between the theoretical and observed values shows that the ionic model may, with care, be used in calculating the energies of defects in the uranium and thorium dioxide crystal structures. (author)

 2. How the type of pyrogenic organic matter determines the SOM quality in amended soils

  Science.gov (United States)

  Merino, Agustin; Gartzia-Bengoetxea, Nahia; Morangues, Lur; Arias-Gonzalez, Ander

  2016-04-01

  Charred biomass can be used as an organic amendment and to enhance the C sink capacity of soils. There are two types of by-products containing pyrogenic OM that could be used to improve in agricultural or forestry, biochar and wood ash. Due to their different heating conditions under which it is produced (pyrolysis, combustion and different temperatures, feedstocks,..), the properties of this pyrogenic OM might be highly variable, which could affect the SOM quality and the C sink capacity of the amended soil. The purpose of this study was to assess how SOM quality is influenced by pyrogenic organic matter with different degree of carbonization. Biochar and bottom wood ash were added to two Atlantic forest soils (Pinus radiata, 12 °C, 1200 mm) with different texture, clayey loam and sandy loam. The experiment consisted in a randomized block trials, in which different doses of biochar (0, 3, 9, 18 Mh ha-1) and wood ash (0, 1.5, 4.5, and 9 Mg ha-1) were added. The Biochar applied (pH: 9.8; C: 87 %) was produced by the pyrolysis of Myscanthus sp. at 450°C in a Pyreg® pyrolysis unit. The bottom wood ash (pH: 10.6; C: 30 %) was produced by combustion in a biomass power plant. The aromatization/carbonization was lightly higher in biochar than in wood ash. This latter by-product, in addition to the black carbon, it also contained mineral ash, as well as unburnt or lightly charred plant biomass. The evolution of soil chemical and SOM properties were monitored over three years by solid state Differential Scanning Calorimetry (DSC) and 13C CPMAS NMR. These techniques were applied in bulk samples and also in fractions of different densityes. The changes in microbial activity were studied by analysis of microbial biomass C and basal respiration and soil microbial community. Three years after applications the SOM content increased lightly in the treatment receiving the highest doses of biochar and wood ash, specially in the clay loam soil. SOM in the treated soils displayed a

 3. [SOMS-2: translation into portuguese of the screening for Somatoform Disorders].

  Science.gov (United States)

  Fabião, Cristina; Costa E Silva, Carolina; Fleming, Manuela; Barbosa, António

  2008-01-01

  The diagnosis of Somatization Disorder (SD) requires the presence of somatic medically unexplained symptoms (MUS) which must be assessed so that organic diseases may be excluded. SOMS-2 is a self-report measure for SD that assesses medically unexplained symptoms by requiring participants to answer affirmatively and qualify any of the complaints as MUS, only if they have obtained from his doctor the opinion that the said complaint is not due to an organic disease. According to the authors, original SOMS-2 has a good internal consistency with Cronbach's a = .87 and a good correlation between selfratings and interview (r = .75). After obtaining the author's permission, translation from and into English has been made by experienced translators. The resulting questionnaire has been used on a small group of patients. Afterwards the items in which there were difficulties in understanding during the pretest were identified and experienced practitioners were asked for suggestions. The resulting version was answered by 123 primary health care patients (sample I). After some modifications of the SOMS-2, another group of 190 primary health care patients answered the questionnaire (sample II). Most patients, in the first sample, found it difficult to understand that, in order to answer affirmatively it was necessary to answer three questions: 1) is the symptom present? 2) has your doctor found no clear causes for the symptom? 3) does the symptom affect your well-being? The difficulties in understanding items 21 and 45 (pre-test) were confirmed. Items 11, 28 and 38 were more easily understood when worded differently. In sample I, less than 5% of positive answers were given to items 20, 21, 23, 40, 43, 45, and 51. Probably because of the low education level of the Portuguese population which this sample reflects, difficulties in carrying out the instructions given at the beginning made it advisable to modify the SOMS-2, so that the three implicit questions in each question of the

 4. Molybdenum dioxide-molybdenite roasting

  International Nuclear Information System (INIS)

  Sabacky, B.J.; Hepworth, M.T.

  1984-01-01

  A process is disclosed for roasting molybdenite concentrates directly to molybdenum dioxide. The process comprises establishing a roasting zone having a temperature of about 700 0 C. to about 800 0 C., introducing into the roasting zone particulate molybdenum dioxide and molybdenite in a weight ratio of at least about 2:1 along with an oxygen-containing gas in amount sufficient to oxidize the sulfur content of the molybdenite to molybdenum dioxide

 5. Bysykler : perspektiver på bysykkelordninger som en del av en bærekraftig bytransport og urban identitet

  OpenAIRE

  Langfeldt, Tuva

  2011-01-01

  SAMMENDRAG - Byutviklingen er de senere årene preget av grønne visjoner og planlegging for levende og bærekraftige byer. Et viktig ledd i denne utviklingen er menneskelig bevegelse og mobilitet, og det ses flere og flere steder med nye øyne på hvordan mobiliteten i byen kan og bør være. Fokus på sykkel som framkomstmiddel har blitt stadig mer populært, i Europa som USA, og som et resultat av behov for en mer syklende og mindre bilkjørende befolkning er det dukket opp bysykkelordninger i bå...

 6. Faktorer som förklarar miljövänligt beteende hos unga vuxna

  OpenAIRE

  Rikner, Amanda

  2009-01-01

  Människors miljörelaterade beteenden behöver förbättras. I studien undersöktes unga vuxna universitetsstuderandes syn på klimatproblematiken. En enkät delades ut som mätte miljövänligt beteende, ansvarskänsla, tillit till forskning, upplevelse av att kunna påverka och kunskap när det gäller klimatproblematiken. Deltagarna fick också beskriva anledningar som möjliggör eller förhindrar en förbättring av klimatproblematiken. Deltog gjorde 97 personer. Resultatet visade på signifikanta samband me...

 7. Tidlige brukere av alkohol – hvem er de? Kjennetegn ved ungdom som starter tidlig med alkohol

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Anders Grimsmo

  2009-10-01

  Full Text Available  SAMMENDRAGDebutalder med alkoholrus er en sterk prediktor for senere alkoholbruk. I denne undersøkelsen har visammenliknet de som starter med alkohol tidlig og før det er kulturelt akseptert, med ungdommenesom begynner i konfirmasjonsalder og de som utsetter alkoholdebuten. Vi finner at gruppen sombegynner tidlig ikke bare bryter de lokale tradisjonene for alkoholkonsum, men er i opposisjon tilnormer og autoriteter generelt. Alkohol er et positivt symbol for gruppen og det å ruse seg et ritualesom gir mening i deres miljø. Hjemmet står i den sterkeste posisjonen til å kunne utsette ungdommensalkoholdebut. Vi skisserer hvilke implikasjoner dette bør ha for strategien i det forebyggende arbeidet.

 8. Faktorer som påverkar barndödligheten i Etiopien

  OpenAIRE

  Östman, Hanna

  2014-01-01

  Temat för detta examensarbete är barndödlighet i Etiopien. Syftet är att undersöka den höga småbarnsdödligheten, orsakad av diarré och malaria. Detta är ett beställningsarbete för organisationen PADet, som har ett samarbete med yrkeshögskolan Arcada. Med småbarn menas i denna studie, barn under fem år. Frågeställningarna för arbetet är, Vilka är de främsta orsakerna som påverkar småbarnsdödligheten vid diarré och malaria? Och Vad görs idag för att minska på småbarnsdödligheten vid diarré och ...

 9. Differences in SOM decomposition and temperature sensitivity among soil aggregate size classes in a temperate grasslands.

  Science.gov (United States)

  Wang, Qing; Wang, Dan; Wen, Xuefa; Yu, Guirui; He, Nianpeng; Wang, Rongfu

  2015-01-01

  The principle of enzyme kinetics suggests that the temperature sensitivity (Q10) of soil organic matter (SOM) decomposition is inversely related to organic carbon (C) quality, i.e., the C quality-temperature (CQT) hypothesis. We tested this hypothesis by performing laboratory incubation experiments with bulk soil, macroaggregates (MA, 250-2000 μm), microaggregates (MI, 53-250 μm), and mineral fractions (MF, temperature and aggregate size significantly affected on SOM decomposition, with notable interactive effects (Ptemperature in the following order: MA>MF>bulk soil >MI(P classes (P temperature is closely associated withsoil aggregation and highlights the complex responses of ecosystem C budgets to future warming scenarios.

 10. BIM som Informationsbärare in i Förvaltningen : En studie vid Forsmarks Kraftgrupp

  OpenAIRE

  Svens, Therése

  2013-01-01

  BIM, Building Information Modeling, börjar vinna mark inom byggbranschen i Sverige och är en vedertagen process i vart och vartannat byggprojekt. Forsmarks Kraftgrupp står inför både upprustningar av sina anläggningar och nyproduktion av bland annat kontor, verkstad och hotell. BIM framstår nu som en lukrativ metod för att dra ner på projektkostnaderna, men även för att få ytterligare ordning och struktur på den enorma mängd dokumentation som ackumulerat under de dryga trettio åren av drift. ...

 11. Adversary phase change detection using S.O.M. and text data

  International Nuclear Information System (INIS)

  Speed, Ann Elizabeth; Doser, Adele Beatrice; Warrender, Christina E.

  2010-01-01

  In this work, we developed a self-organizing map (SOM) technique for using web-based text analysis to forecast when a group is undergoing a phase change. By 'phase change', we mean that an organization has fundamentally shifted attitudes or behaviors. For instance, when ice melts into water, the characteristics of the substance change. A formerly peaceful group may suddenly adopt violence, or a violent organization may unexpectedly agree to a ceasefire. SOM techniques were used to analyze text obtained from organization postings on the world-wide web. Results suggest it may be possible to forecast phase changes, and determine if an example of writing can be attributed to a group of interest.

 12. Forskeres arbejde med oplevelser af børns tegninger som forskningsmetode

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Anne Maj

  2012-01-01

  , experiences, intentions and engagement that may be difficult to articulate verbally. Research can include children’s art and drawings to study phenomena such as children’s feelings, emotions, experiences, intentions and engagements. Transparency of the ways in which art and drawings in specific ways...... at gøre rede for hvordan forskerens sanselige og æstetiske oplevelser af børns tegninger kan gøres transparente ved at tegninger betragtes som ’æstetiske objekter’ som led i forskningsprocessen. In art and drawing children can visually express phenomena in their mind such as feelings, emotions...... contribute to knowledge is a challenge in research. The aim of this article is to describe and discuss how the construct ‘aesthetic object’ may offer researchers an approach to children’s art and drawings that can explicitly include the researcher’s sensory and aesthetic experiences as knowledge....

 13. Process for sequestering carbon dioxide and sulfur dioxide

  Science.gov (United States)

  Maroto-Valer, M Mercedes [State College, PA; Zhang, Yinzhi [State College, PA; Kuchta, Matthew E [State College, PA; Andresen, John M [State College, PA; Fauth, Dan J [Pittsburgh, PA

  2009-10-20

  A process for sequestering carbon dioxide, which includes reacting a silicate based material with an acid to form a suspension, and combining the suspension with carbon dioxide to create active carbonation of the silicate-based material, and thereafter producing a metal salt, silica and regenerating the acid in the liquid phase of the suspension.

 14. Faults detection approach using PCA and SOM algorithm in PMSG-WT system

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mohamed Lamine FADDA

  2016-07-01

  Full Text Available In this paper, a new approach for faults detection in observable data system wind turbine - permanent magnet synchronous generator (WT-PMSG, the studying objective, illustrate the combination (SOM-PCA to build Multi-local-PCA models faults detection in system (WT-PMSG, the performance of the method suggested to faults detection in system data, finding good results in simulation experiment.

 15. Sorg som relation og emotion – konturerne af en kritik af den tiltagende patologisering af sorgen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jacobsen, Michael Hviid

  2017-01-01

  Vi oplever i disse år en stadig større interesse for sorgen som genstandsfelt for forskellige forskningsmæssige initiativer og satsninger samt en stadig mere intensiveret kamp for de ressourcer, der følger med denne udvikling. Selvom vi altid skal byde ny viden velkommen, så bør vi også være vars...

 16. Sundhed som tema på den pædagogiske dagsorden

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, Ulla; Schulz, Anette

  2015-01-01

  Dagtilbud og skole fremhæves i de nationale mål for danskernes sundhed som vigtige indsatsmiljøer (Regeringen, 2014). I dette kapitel berøres indledningsvist dagtilbuddets og skolens sundhedsfremmende rolle. Herefter præsenteres en række cases, hvor to faktorer har været særligt afgørende for at ...

 17. Aktionslæring som metode til udvikling af inkluderende praksis

  DEFF Research Database (Denmark)

  Olsson, Janne; Maltzahn, Lene Nyboe

  2014-01-01

  Kapitlet handler om, hvordan genkendelige hverdagspraksisser i daginstitutioner i nogle tilfælde ekskluderer børn, mens andre praksisser understøtter, at børn kan tage del i fællesskaber. Med afsæt i en konkret case argumenteres der for, at aktionslæring som metode kan gøre det muligt for pædagog...

 18. Data splitting for artificial neural networks using SOM-based stratified sampling.

  Science.gov (United States)

  May, R J; Maier, H R; Dandy, G C

  2010-03-01

  Data splitting is an important consideration during artificial neural network (ANN) development where hold-out cross-validation is commonly employed to ensure generalization. Even for a moderate sample size, the sampling methodology used for data splitting can have a significant effect on the quality of the subsets used for training, testing and validating an ANN. Poor data splitting can result in inaccurate and highly variable model performance; however, the choice of sampling methodology is rarely given due consideration by ANN modellers. Increased confidence in the sampling is of paramount importance, since the hold-out sampling is generally performed only once during ANN development. This paper considers the variability in the quality of subsets that are obtained using different data splitting approaches. A novel approach to stratified sampling, based on Neyman sampling of the self-organizing map (SOM), is developed, with several guidelines identified for setting the SOM size and sample allocation in order to minimize the bias and variance in the datasets. Using an example ANN function approximation task, the SOM-based approach is evaluated in comparison to random sampling, DUPLEX, systematic stratified sampling, and trial-and-error sampling to minimize the statistical differences between data sets. Of these approaches, DUPLEX is found to provide benchmark performance with good model performance, with no variability. The results show that the SOM-based approach also reliably generates high-quality samples and can therefore be used with greater confidence than other approaches, especially in the case of non-uniform datasets, with the benefit of scalability to perform data splitting on large datasets. Copyright 2009 Elsevier Ltd. All rights reserved.

 19. Legalisering som lösning? Erfarenheter av holländsk eutanasipraxis

  NARCIS (Netherlands)

  Boer, Th.A.

  2002-01-01

  Fastän vi lever i ett Europa som växer samman, så fortsätter dock många gränser att bestå. Vissa skillnader förblir eller har i de förgångna årtiondena till och med blivit djupare. Dödshjälpsdebatterna i Holland och Skandinavien ger oss ett exempel. Två stater med till stor del lika kultur, men

 20. Bærme (DDGS) som proteinfoder til malkekøer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sehested, Jakob; Sørensen, Martin Tang; Weisbjerg, Martin Riis

  2015-01-01

  DDGS er et proteinrigt fodermiddel fra produktionen af bio-etanol baseret på korn og majs, og det forventes på markedet i stigende mængder. Kornbaseret DDGS kan være et godt proteinfoder som uden negativ effekt på mælkeproduktion eller -kvalitet kan indgå med 15 % af rationens tørstof og kan...

 1. Som i et spejl - Hans Egede-receptionen gennem tre hundrede år

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kjærgaard, Kathrine

  2008-01-01

  stor, og længe ville man ikke vide af Hans Egede, der - skønt født i Norge - opfattedes som dansk. Først efter 1945, hvor Norge i kølvandet på Danskehjælpen under Anden Verdenskrig omsider forsonede sig med Danmark, tog man atter Hans Egede til sig. Blandt større mindesmærker, som er blevet til siden...... 1945, kan nævnes Nicolai Schiølls ungdommelige statue af grønlandsmissionæren i det centrale Oslo (1965) og Axel Revolds monumentale udskmykning af kirken i Hans Egedes nordnorske fødeby Harstad (1958). I Danmark, hvor sorgen over tabet af Norge var stor, var man i årene efter 1814 meget...... tilbageholdende med at omklamre tidligere norske landsmænd som Hans Egede. Først hen mod slutningen af 1800-tallet begyndte forbeholdene at smelte et efter et. Den definitive omdefinering af den dansk-norske 1700-tals patriot til national dansk kirkefyrste kom med opstillingen 1913 af hans statue ved Marmorkirken...

 2. Spatial Heterogeneity of SOM Concentrations Associated with White-rot Versus Brown-rot Wood Decay.

  Science.gov (United States)

  Bai, Zhen; Ma, Qiang; Dai, Yucheng; Yuan, Haisheng; Ye, Ji; Yu, Wantai

  2017-10-23

  White- and brown-rot fungal decay via distinct pathways imparts characteristic molecular imprints on decomposing wood. However, the effect that a specific wood-rotting type of fungus has on proximal soil organic matter (SOM) accumulation remains unexplored. We investigated the potential influence of white- and brown-rot fungi-decayed Abies nephrolepis logs on forest SOM stocks (i.e., soil total carbon (C) and nitrogen (N)) and the concentrations of amino sugars (microbial necromass) at different depths and horizontal distances from decaying woody debris. The brown-rot fungal wood decay resulted in higher concentrations of soil C and N and a greater increase in microbial necromass (i.e., 1.3- to 1.7-fold greater) than the white-rot fungal wood decay. The white-rot sets were accompanied by significant differences in the proportions of the bacterial residue index (muramic acid%) with soil depth; however, the brown-rot-associated soils showed complementary shifts, primarily in fungal necromass, across horizontal distances. Soil C and N concentrations were significantly correlated with fungal rather than bacterial necromass in the brown-rot systems. Our findings confirmed that the brown-rot fungi-dominated degradation of lignocellulosic residues resulted in a greater SOM buildup than the white-rot fungi-dominated degradation.

 3. Reklamen som pastiche. Om Dansk Sygeplejeråds annoncekampagne efteråret 1986

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Gunhild Agger

  1989-08-01

  Full Text Available Der er flere og flere medieproducenter, der anser modtagerne for at besidde en vis tekstuel intelligens. Fra detektivpasticher som Dick Spanner og Batman over den konstant genreparodierende "Moon- lighting" (De heldige helte til Poul og Nulles respektløse faktion "I sandhedens Tjeneste" leges der med betydningsdannelsen. Seerne/læserne indbydes til selv at spille ping-pong med billeder og tekst. Gunhild Agger analyserer her denne tendens, sådan som den kom- mer til udtryk inden for reklamen: Anker Jørgensen som James Bond, og kondomer til Prinsessen på Ærten! Mest indgående beskæftiger hun sig med Dansk Sygeplejeråds brug af myten om sygeplejersken i en annoncekampagne op mod overenskomstforhandlingerne i 1987. Gunhild Agger nøjes ikke med en indholdsanalyse af annoncerne, men beskriver hele kampagnen: Dansk Sygeplejeråds hensigter med frem- stødet, kampagnens lancering over for den tre-dobbelte målgruppe, læsernes formodede reception, og kampagnens politiske og holdnings- mæssige effekter.

 4. Djævelen som Guds advokat - Nietzsche, filosofien og Paulus

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pallesen, Carsten

  2012-01-01

  Artiklen tegner et dobbeltportræt af Paulus og Nietzsche ud fra en række nyere diskussioner om Nietzsches syn på Paulus hos aktuelle Nietzscheforskere, men også med udblik til den Paulus-renæssance, som har fundet sted i filosofien. Med det sidste tænkes navnlig på den franske filosof Alain Badious...... tese om Paulus som universalismens tænker. Artiklen fremhæver, hvordan hermeneutiske, kommunikationsteoretiske og semiotiske tilgange i den nyere tyske forskning navnlig hos Werner Stegmaier har ændret synet på forholdet mellem Nietzsches ’tegn’ (Dionysos, Zarathustra, ’anti-krist’) over for Nietzsches...... retfærdiggørelse ved troen. Nietzsches forhold til kristendommen er ikke kun bestemt af negative vurderinger, men tillige af en ambivalent taknemmelighed, som når han i den sene fase af forfatterskabet på en gang identificerer sig med Dionysos og ’den korsfæstede’....

 5. Lyd som kommunikation. En tværfaglig forskningsoversigt og en dagsorden for medieforskningen

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Klaus Bruhn Jensen

  2008-06-01

  Full Text Available Lyden har ikke noget videnskabeligt hjem – i modsætning til f.eks. faste og levende billeder, der traditionelt er blevet studeret af henholdsvis kunsthistorien og filmvidenskaben. Denne artikel giver en oversigt over de mange, meget forskellige slags forskning om lyd. Formålet er at stimulere og kvalificere mere medieforskning om lyd. Hovedvægten ligger på lyd som kommunikation i og omkring medierne – som en kilde til mening og en ressource i social og kulturel handling, snarere end på lyd i et teknisk eller akustisk perspektiv (se f.eks. Plomp, 2002. Første del af artiklen gennemgår forskellige humanistiske og samfundsvidenskabelige tilgange til lydens tre grundformer – tale, musik og soundscapes eller lydmiljøer. Det midterste afsnit diskuterer den tidligere forsknings relevans for forskellige slags medier; artiklen skelner her mellem tre grader af medier. Og artiklens sidste del samler de tværfaglige indsigter i en dagsorden for (meget mere medieforskning om lyd som kommunikation.

 6. Lyd som kommunikation. En tværfaglig forskningsoversigt og en dagsorden for medieforskningen

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Klaus Bruhn Jensen

  2006-06-01

  Full Text Available Lyden har ikke noget videnskabeligt hjem – i modsætning til f.eks. faste og levende billeder, der traditionelt er blevet studeret af henholdsvis kunsthistorien og filmvidenskaben. Denne artikel giver en oversigt over de mange, meget forskellige slags forskning om lyd. Formålet er at stimulere og kvalificere mere medieforskning om lyd. Hovedvægten ligger på lyd som kommunikation i og omkring medierne – som en kilde til mening og en ressource i social og kulturel handling, snarere end på lyd i et teknisk eller akustisk perspektiv (se f.eks. Plomp, 2002. Første del af artiklen gennemgår forskellige humanistiske og samfundsvidenskabelige tilgange til lydens tre grundformer – tale, musik og soundscapes eller lydmiljøer. Det midterste afsnit diskuterer den tidligere forsknings relevans for forskellige slags medier; artiklen skelner her mellem tre grader af medier. Og artiklens sidste del samler de tværfaglige indsigter i en dagsorden for (meget mere medieforskning om lyd som kommunikation.

 7. Distinct roles of SOM and VIP interneurons during cortical Up states

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Garrett T. Neske

  2016-07-01

  Full Text Available During cortical network activity, recurrent synaptic excitation among pyramidal neurons is approximately balanced by synaptic inhibition, which is provided by a vast diversity of inhibitory interneurons. The relative contributions of different interneuron subtypes to inhibitory tone during cortical network activity is not well understood. We previously showed that many of the major interneuron subtypes in mouse barrel cortex are highly active during Up states (Neske et al., 2015; while fast-spiking (FS, parvalbumin (PV-positive cells were the most active interneuron subtype, many non-fast-spiking (NFS, PV-negative interneurons were as active or more active than neighboring pyramidal cells. This suggests that the NFS cells could play a role in maintaining or modulating Up states. Here, using optogenetic techniques, we further dissected the functional roles during Up states of two major NFS, PV-negative interneuron subtypes: somatostatin (SOM-positive cells and vasoactive intestinal peptide (VIP-positive cells. We found that while pyramidal cell excitability during Up states significantly increased when SOM cells were optogenetically silenced, VIP cells did not influence pyramidal cell excitability either upon optogenetic silencing or activation. VIP cells failed to contribute to Up states despite their ability to inhibit SOM cells strongly. We suggest that the contribution of VIP cells to the excitability of pyramidal cells may vary with cortical state.

 8. Feature combination analysis in smart grid based using SOM for Sudan national grid

  Science.gov (United States)

  Bohari, Z. H.; Yusof, M. A. M.; Jali, M. H.; Sulaima, M. F.; Nasir, M. N. M.

  2015-12-01

  In the investigation of power grid security, the cascading failure in multicontingency situations has been a test because of its topological unpredictability and computational expense. Both system investigations and burden positioning routines have their limits. In this project, in view of sorting toward Self Organizing Maps (SOM), incorporated methodology consolidating spatial feature (distance)-based grouping with electrical attributes (load) to evaluate the vulnerability and cascading impact of various part sets in the force lattice. Utilizing the grouping result from SOM, sets of overwhelming stacked beginning victimized people to perform assault conspires and asses the consequent falling impact of their failures, and this SOM-based approach viably distinguishes the more powerless sets of substations than those from the conventional burden positioning and other bunching strategies. The robustness of power grids is a central topic in the design of the so called "smart grid". In this paper, to analyze the measures of importance of the nodes in a power grid under cascading failure. With these efforts, we can distinguish the most vulnerable nodes and protect them, improving the safety of the power grid. Also we can measure if a structure is proper for power grids.

 9. Carbon dioxide and climate

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  1990-10-01

  Scientific and public interest in greenhouse gases, climate warming, and global change virtually exploded in 1988. The Department's focused research on atmospheric CO{sub 2} contributed sound and timely scientific information to the many questions produced by the groundswell of interest and concern. Research projects summarized in this document provided the data base that made timely responses possible, and the contributions from participating scientists are genuinely appreciated. In the past year, the core CO{sub 2} research has continued to improve the scientific knowledge needed to project future atmospheric CO{sub 2} concentrations, to estimate climate sensitivity, and to assess the responses of vegetation to rising concentrations of CO{sub 2} and to climate change. The Carbon Dioxide Research Program's goal is to develop sound scientific information for policy formulation and governmental action in response to changes of atmospheric CO{sub 2}. The Program Summary describes projects funded by the Carbon Dioxide Research Program during FY 1990 and gives a brief overview of objectives, organization, and accomplishments.

 10. CLUSTER ANALYSIS UNTUK MEMPREDIKSI TALENTA PEMAIN BASKET MENGGUNAKAN JARINGAN SARAF TIRUAN SELF ORGANIZING MAPS (SOM

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Gregorius Satia Budhi

  2008-01-01

  Full Text Available Basketball World has grown rapidly as the time goes on. This is signed by many competition and game all over the world. With the result there are many basketball players with their different playing characteristics. Demand for a coach or scout to look for or search great players to make a solid team as a coach requirement. With this application, a coach or scout will be helped in analyzing in decision making. This application uses Self Organizing Maps algorithm (SOM for Cluster Analysis. The real NBA player data is used for competitive learning or training process and real player data from Indonesian or Petra Christian University Basketball Players is used for testing process. The NBA Player data is prepared through cleaning process and then is transformed into a form that can be processed by SOM Algorithm. After that, the data is clustered with the SOM algorithm. The result of that clusters is displayed into a form that is easy to view and analyze. This result can be saved into a text file. By using the output / result of this application, that are the clusters of NBA player, the user can see the statistics of each cluster. With these cluster statistics coach or scout can predict the statistic and the position of a testing player who is in the same cluster. This information can give a support for the coach or scout to make a decision. Abstract in Bahasa Indonesia : Dunia bola basket telah berkembang dengan pesat seiring dengan berjalannya waktu. Hal ini ditandai dengan munculnya berbagai macam dan jenis kompetisi dan pertandingan baik dunia maupun dalam negeri. Sehingga makin banyak dilahirkannya pemain berbakat dengan berbagai karakteristik permainan yang berbeda. Tuntutan bagi seorang pelatih/pemandu bakat, untuk dapat melihat secara jeli dalam memenuhi kebutuhan tim untuk membentuk tim yang solid. Dengan dibuatnya aplikasi ini, maka akan membantu proses analisis dan pengambilan keputusan bagi pelatih maupun pemandu bakat Aplikasi ini

 11. Lean i Norge : opplever norske bedrifter som er mer lean, større økning i kundetilfredshet enn de som er mindre lean?

  OpenAIRE

  Fagereng, Hanne Eline; Askevold, Elisabeth Cathrine

  2010-01-01

  Vi ønsker å måle i hvor stor grad norske bedrifter har implementert lean, og for å måle grad av lean har vi utviklet et rammeverk basert på lean teori. Hovedformålet med lean er å øke kundeverdi med minst mulig ressursbruk, anstrengelse, energi, utstyr, tid, plass, material og kapital (Womack, Roos and Jones 2007). Vi vil utforske om høyere grad av lean fører til mer tilfredse kunder enn de som har lavere grad av lean. Altså om hovedformålet med lean blir oppnådd hvis man implementerer lean i...

 12. Uranium dioxide electrolysis

  Science.gov (United States)

  Willit, James L [Batavia, IL; Ackerman, John P [Prescott, AZ; Williamson, Mark A [Naperville, IL

  2009-12-29

  This is a single stage process for treating spent nuclear fuel from light water reactors. The spent nuclear fuel, uranium oxide, UO.sub.2, is added to a solution of UCl.sub.4 dissolved in molten LiCl. A carbon anode and a metallic cathode is positioned in the molten salt bath. A power source is connected to the electrodes and a voltage greater than or equal to 1.3 volts is applied to the bath. At the anode, the carbon is oxidized to form carbon dioxide and uranium chloride. At the cathode, uranium is electroplated. The uranium chloride at the cathode reacts with more uranium oxide to continue the reaction. The process may also be used with other transuranic oxides and rare earth metal oxides.

 13. Uranium dioxide pellets

  International Nuclear Information System (INIS)

  Zawidzki, T.W.

  1982-01-01

  A process for the preparation of a sintered, high density, large crystal grain size uranium dioxide pellet is described which involves: (i) reacting a uranyl nitrate of formula UO 2 (NO 3 ) 2 .6H 2 O with a sulphur source, at a temperature of from about 300 deg. C to provide a sulphur-containing uranium trioxide; (ii) reacting the thus-obtained modified uranium trioxide with ammonium nitrate to form an insoluble sulphur-containing ammonium uranate; (iii) neutralizing the thus-formed slurry with ammonium hydroxide to precipitate out as an insoluble ammonium uranate the remaining dissolved uranium; (iv) recovering the thus-formed precipitates in a dry state; (v) reducing the dry precipitate to UO 2 , and forming it into 'green' pellets; and (vi) sintering the pellets in a hydrogen atmosphere at an elevated temperature

 14. Forecasting carbon dioxide emissions.

  Science.gov (United States)

  Zhao, Xiaobing; Du, Ding

  2015-09-01

  This study extends the literature on forecasting carbon dioxide (CO2) emissions by applying the reduced-form econometrics approach of Schmalensee et al. (1998) to a more recent sample period, the post-1997 period. Using the post-1997 period is motivated by the observation that the strengthening pace of global climate policy may have been accelerated since 1997. Based on our parameter estimates, we project 25% reduction in CO2 emissions by 2050 according to an economic and population growth scenario that is more consistent with recent global trends. Our forecasts are conservative due to that we do not have sufficient data to fully take into account recent developments in the global economy. Copyright © 2015 Elsevier Ltd. All rights reserved.

 15. Uranium dioxide calcining apparatus

  International Nuclear Information System (INIS)

  Cole, E.A.; Peterson, R.S.

  1978-01-01

  This invention relates to an improved continuous calcining apparatus for consistently and controllably producing from calcinable reactive solid compounds of uranium, such as ammonium diuranate, uranium dioxide (UO 2 ) having an oxygen to uranium ratio of less than 2.2. The apparatus comprises means at the outlet end of a calciner kiln for receiving hot UO 2 , means for cooling the UO 2 to a temperature of below 100 deg C and conveying the cooled UO 2 to storage or to subsequent UO 2 processing apparatus where it finally comes into contact with air, the means for receiving cooling and conveying being sealed to the outlet end of the calciner and being maintained full of UO 2 and so operable as to exclude atmospheric oxygen from coming into contact with any UO 2 which is at elevated temperatures where it would readily oxidize, without the use of extra hydrogen gas in said means. (author)

 16. Ulikhet som impuls for nye oppdagelser i dans: Å tøye både muskler og meninger gjennom mangfold i Danselaboratoriet

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Tone Pernille Østern

  2014-12-01

  Full Text Available I denne artikkelen har forfatterne fokus på hvordan ulikhet mellom mennesker kan fungere som en impuls som bidrar til meningsskaping, nye oppdagelser og transformasjon i improvisasjon i dans. Artikkelen tar utgangspunkt i Østerns avhandling ”Meaning-making in the Dance Laboratory. Exploring dance improvisation with differently bodied dancers” (2009. I artikkelen vever forfatterne sammen sine ulike stemmer. Tone Pernille Østerns perspektiv er som initiativtaker og tidligere koreograf-dansepedagog i Danselaboratoriet, mens Elen Øyens perspektiv er som danser i den samme gruppen. Øyen er danser og rullestolbruker. Hovedkonklusjonen i artikkelen er at gjennom å forstå ulikhet som en verdi og impuls til å møtes og skape i improvisasjon i dans, så kan deltakerne i gruppen gjennomgå kraftfulle transformative endringsprosesser når det gjelder synet på ”den andre”. Dette har en betydning som går langt ut over det konkrete, kunstneriske undervisningsrommet. ”Den andre” forstås i artikkelen som en konstruksjon som både muliggjør adskillelse og utestenging fra et fellesskap, men også som en mulighet til å forstå at ”den andre” ikke nødvendigvis er, eller skal være, som meg.

 17. Soil Response to Natural Vegetation Dynamics During the Late Holocene in Minnesota, USA, and Implications for SOM Accumulation and Loss

  Science.gov (United States)

  Mason, J. A.; Kasmerchak, C. S.; Keita, H.; Gruley, K. E.

  2016-12-01

  We studied soil response to late Holocene shifts in the dynamic boundary between forest and grassland, in two contrasting landscapes of Minnesota, USA. On both the glaciated landscape of northwestern Minnesota and steep bedrock slopes of southeastern Minnesota, forest has replaced grassland in the late Holocene (after 4 ka in the NW, during at least the last few 100 yr in the SE). Two distinct soil morphologies coexist in essentially the same climate and parent materials, Mollisols with deep SOM accumulation under grassland and Alfisols with most SOM in thin A horizons under forest. Organic carbon stocks of the Mollisols we sampled (to 1 m depth) are at least 50% greater than those of the Alfisols; thus, replacement of grassland by forest involves substantial SOM loss. Ultimately, the transition from Alfisols to Mollisols can probably be explained by much lower proportions of belowground SOM addition, and possibly less bioturbation, under forest; however, the timescale of this change is of great interest. Mollisols and transitional soils occur under forest today near the 19th century location of the vegetation boundary in NW Minnesota, and in certain slope positions in SE Minnesota. Stable C isotope profiles within those soils record the transition from C4 or mixed C3/C4 vegetation (tallgrass prairie or savanna) to C3 forest vegetation. Combined with 14C dating these data demonstrate a substantial lag in loss of the Mollisol morphology—thick SOM-rich A horizons with highly stable aggregates—after forest occupation. In fact, these thick A horizons may persist even when C4 grass-derived SOM has largely been replaced by SOM added after forest occupation. We are exploring possible explanations for this persistence in NW Minnesota. In SE Minnesota, it is likely related to parent material rich in dolomite fragments, with stable aggregation and SOM accumulation favored by abundant Ca2+and Mg2+. This parent material effect results in localization of high SOM

 18. 40 år gamle kvinner som bruker hormonregimer – sunne utvalg eller risikogrupper?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sidsel Graff-Iversen

  2009-11-01

  Full Text Available  SAMMENDRAGFormålet med denne artikkelen var å studere brukerne av kombinerte antikonsepsjonsmidler, regimer med progesteronalene og østrogensubstitusjon blant norske 40-åringer. Var det først og fremst lavrisikogrupper – friske ogrøykfrie kvinner – som brukte p-piller av kombinasjonstype, slik gjeldende anbefalinger råder til? Var progesteronbrukerneet utvalg av særlig helsebevisste kvinner? Hvor utbredt var bruken av østrogen i denne aldersgruppen?Var det tegn til at østrogenbrukerne er en “healthy selection”, slik utenlandske studier har vist?Materialet er fra 40-åringsundersøkelser i 11 norske fylker i tiden 1997-99. Resultatene viser at 3,5% avkvinnene brukte kombinerte antikonseptiva og at disse utgjorde et “sunt utvalg” med lave andeler røykere og godhelse. De 9,4% av kvinnene som brukte progesteron alene, skilte seg derimot lite fra premenopausale kvinner utenhormonbruk. De 2,4% av kvinnene som brukte østrogen, hadde mindre god helse, høyere andel røykere og lavereutdanningsnivå, sammenlignet med premenopausale kvinner. Men sammenligning innen gruppen av post- og perimenopausalekvinner viste ingen vesentlig forskjell mellom østrogenbrukerne og andre. Resultatet fra den førstekontrollerte studien av østrogen og hjertesykdom kom i 1998, men førte ikke til noen påviselig forskjell i seleksjonentil østrogenbruk fra 1997 til 1999.Konklusjonen er at kvinnene som brukte kombinerte antikonseptiva i 40-årsalderen var en “sunn seleksjon” itråd med det som blir anbefalt, mens de som brukte progesteron alene skilte seg lite ut fra kvinner som ikke bruktehormoner. Kvinner som brukte østrogen i denne unge alderen, sto fram som en helsemessig risikogruppe imaterialet som helhet, men skilte seg lite ut fra andre antatt post- eller perimenopausale kvinner i 40-årsalderen.Graff-Iversen, S. 40-year old female sex hormone users: healthy selections or risk groups? Results fromhealth surveys in 11 Norwegian

 19. Carbon dioxide and future climate

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Mitchell, J M

  1977-03-01

  The addition of carbon dioxide to the atmosphere due to burning fossil fuel is discussed. The release rate of carbon dioxide has been growing since at least 1950 at an average rate of 4.3% per year. If all known fossil fuel reserves in the world are consumed, a total of between 5 and 14 times the present amount of carbon dioxide in the atmosphere will be released. The oceans would then be unlikely to withdraw the proportion of perhaps 40% which they are believed to have withdrawn up to the present. The increase in the atmosphere would be in excess of 3 times or conceivably ten times the present amount. If the reserves are used up within a few hundred years, more than half the excess carbon dioxide would remain in the atmosphere after a thousand years. The ''greenhouse'' effect of carbon dioxide is explained. The simulation with numerical models of the effects of carbon dioxide on atmospheric radiation fluxes is discussed. An estimated increase in the average annual temperature of the earth of 2.4 to 2.9C is given for doubling the carbon dioxide content; also a 7% increase in global average precipitation. The effect of increasing carbon dioxide on global mean temperature is viewed in the perspective of the glacial-interglacial cycles. The warming effect of carbon dioxide may induce a ''super-interglacial'' on the present interglacial which is expected to decline toward a new ice age in the next several thousand years. Finally it is proposed that it may be necessary to phase out the use of fossil fuels before all the knowledge is acquired which would necessitate such an action.

 20. Bearing performance degradation assessment based on time-frequency code features and SOM network

  International Nuclear Information System (INIS)

  Zhang, Yan; Tang, Baoping; Han, Yan; Deng, Lei

  2017-01-01

  Bearing performance degradation assessment and prognostics are extremely important in supporting maintenance decision and guaranteeing the system’s reliability. To achieve this goal, this paper proposes a novel feature extraction method for the degradation assessment and prognostics of bearings. Features of time-frequency codes (TFCs) are extracted from the time-frequency distribution using a hybrid procedure based on short-time Fourier transform (STFT) and non-negative matrix factorization (NMF) theory. An alternative way to design the health indicator is investigated by quantifying the similarity between feature vectors using a self-organizing map (SOM) network. On the basis of this idea, a new health indicator called time-frequency code quantification error (TFCQE) is proposed to assess the performance degradation of the bearing. This indicator is constructed based on the bearing real-time behavior and the SOM model that is previously trained with only the TFC vectors under the normal condition. Vibration signals collected from the bearing run-to-failure tests are used to validate the developed method. The comparison results demonstrate the superiority of the proposed TFCQE indicator over many other traditional features in terms of feature quality metrics, incipient degradation identification and achieving accurate prediction. Highlights • Time-frequency codes are extracted to reflect the signals’ characteristics. • SOM network served as a tool to quantify the similarity between feature vectors. • A new health indicator is proposed to demonstrate the whole stage of degradation development. • The method is useful for extracting the degradation features and detecting the incipient degradation. • The superiority of the proposed method is verified using experimental data. (paper)

 1. En teoretisk utdyping av rom og materialitet som pedagogisk ressurs i barnehagen

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Solveig Nordtømme

  2015-07-01

  Full Text Available Abstract: This article is a theoretical exploration with the aim of discussing an ontological basis for space and materiality as educational resources in kindergarten. Attention is directed on children’s play experiences interacting with space and materiality, and how children use and create space. The metaphors front stage, space in between, and backstage (inspired from Erving Goffman, 1969, which form the study's main findings, are used as the backdrop for the issue and analyzes. The empirical material used in this exploration has been collected with an ethnographic methodological approach in two kindergartens. Maurice Merleau-Ponty’s (1962 focus on bodily experience and presence in space, along with concepts from Latour’s (2005 actor-network theory, is used to explore the data. The article contributes with theoretical tools for professionals in kindergarten teaching, to shed light on the importance of space, materiality and play in children's everyday life in kindergarten.Sammendrag: Denne artikkelen diskuterer et ontologisk grunnlag og er en teoretisk utforskning av rom og materialitet som en pedagogisk ressurs i barnehagen. Oppmerksomheten er rettet mot barns lekeerfaringer i samspill med rom og materialitet, og hvordan barn bruker og skaper rom. Metaforene hovedrom, mellomrom, og bakrom (inspirert fra Erving Goffman, 1969, som danner studiens hovedfunn, blir brukt som et bakteppe for problemstilling og analyser av det empiriske materialet fra to barnehager. Maurice Merleau-Ponty publikasjoner The Phenomenology of Perception (Merleau-Ponty, 1962 med sitt fokus på kroppslig erfaring i levd rom, blir brukt sammen med begreper fra Latours aktør-nettverksteori (Latour 2005 til å utforske hvordan rom og materialitet kan være pedagogiske ressurser. Artikkelens kunnskapsbidrag er å presentere et teoretisk verktøy for barnehageprofesjonen og kunnskaper om lekens betydning i barns hverdag i barnehagen.

 2. Palaeocene-early Eocene inversion of the Phuquoc-Kampot Som Basin

  DEFF Research Database (Denmark)

  Fyhn, Michael B. W.; Pedersen, Stig A.S.; Boldreel, Lars Ole

  2010-01-01

  /Pb analysis is used to unravel the basin history. This reveals a hitherto unknown earliest Palaeogene basin inversion associated with the Luconian suturing to SE Asia and the shutdown of palaeo-Pacific subduction underneath SE Asia. The Phuquoc–Kampot Som Basin and the Khorat Basin in Thailand constitute...... the erosional remnants of a larger basin that covered large parts of SE Asia in Late Mesozoic time, and subsequently became segregated during earliest Palaeogene inversion and erosion. Inversion was focused along the several hundred kilometres long Kampot and Khmer–Chanthaburi fold belts that confine...

 3. En bok for meg? Litteraturvalg med knyttneveprøven som metode.

  OpenAIRE

  Nyhus, Mari

  2016-01-01

  Sammendrag Denne masteroppgaven har følgende problemstilling: Kan elever gjennom en strukturert metode klare å finne egnet litteratur på biblioteket på egenhånd? Studien oppgaven bygger på har til hensikt å undersøke om elever klarer å finne seg egnet litteratur på skolebiblioteket på egenhånd. Forskning viser at elever som leser på egenhånd for å utvikle lesingen sin, trenger tekster på et umiddelbart lesenivå. Det vil si at elevene skal forstå og kunne avkode 94% av ordene de leser. (Frost ...

 4. Fatigue Level Estimation of Bill Based on Acoustic Signal Feature by Supervised SOM

  Science.gov (United States)

  Teranishi, Masaru; Omatu, Sigeru; Kosaka, Toshihisa

  Fatigued bills have harmful influence on daily operation of Automated Teller Machine(ATM). To make the fatigued bills classification more efficient, development of an automatic fatigued bill classification method is desired. We propose a new method to estimate bending rigidity of bill from acoustic signal feature of banking machines. The estimated bending rigidities are used as continuous fatigue level for classification of fatigued bill. By using the supervised Self-Organizing Map(supervised SOM), we estimate the bending rigidity from only the acoustic energy pattern effectively. The experimental result with real bill samples shows the effectiveness of the proposed method.

 5. Extraction of Uranium Using Nitrogen Dioxide and Carbon Dioxide for Spent Fuel Reprocessing

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Kayo Sawada; Daisuke Hirabayashi; Youichi Enokida [EcoTopia Science Institute, Nagoya University, Nagoya, 464-8603 (Japan)

  2008-07-01

  For the reprocessing of spent nuclear fuels, a new method to extract actinides from spent fuel using highly compressed gases, nitrogen dioxide and carbon dioxide was proposed. Uranium extraction from broken pieces, whose average grain size was 5 mm, of uranium dioxide pellet with nitrogen dioxide and carbon dioxide was demonstrated in the present study. (authors)

 6. Reducing carbon dioxide to products

  Science.gov (United States)

  Cole, Emily Barton; Sivasankar, Narayanappa; Parajuli, Rishi; Keets, Kate A

  2014-09-30

  A method reducing carbon dioxide to one or more products may include steps (A) to (C). Step (A) may bubble said carbon dioxide into a solution of an electrolyte and a catalyst in a divided electrochemical cell. The divided electrochemical cell may include an anode in a first cell compartment and a cathode in a second cell compartment. The cathode may reduce said carbon dioxide into said products. Step (B) may adjust one or more of (a) a cathode material, (b) a surface morphology of said cathode, (c) said electrolyte, (d) a manner in which said carbon dioxide is bubbled, (e), a pH level of said solution, and (f) an electrical potential of said divided electrochemical cell, to vary at least one of (i) which of said products is produced and (ii) a faradaic yield of said products. Step (C) may separate said products from said solution.

 7. Method for carbon dioxide sequestration

  Science.gov (United States)

  Wang, Yifeng; Bryan, Charles R.; Dewers, Thomas; Heath, Jason E.

  2017-12-05

  A method for geo-sequestration of a carbon dioxide includes selection of a target water-laden geological formation with low-permeability interbeds, providing an injection well into the formation and injecting supercritical carbon dioxide (SC-CO.sub.2) and water or bine into the injection well under conditions of temperature, pressure and density selected to cause the fluid to enter the formation and splinter and/or form immobilized ganglia within the formation.

 8. Recuperative supercritical carbon dioxide cycle

  Science.gov (United States)

  Sonwane, Chandrashekhar; Sprouse, Kenneth M; Subbaraman, Ganesan; O'Connor, George M; Johnson, Gregory A

  2014-11-18

  A power plant includes a closed loop, supercritical carbon dioxide system (CLS-CO.sub.2 system). The CLS-CO.sub.2 system includes a turbine-generator and a high temperature recuperator (HTR) that is arranged to receive expanded carbon dioxide from the turbine-generator. The HTR includes a plurality of heat exchangers that define respective heat exchange areas. At least two of the heat exchangers have different heat exchange areas.

 9. Rommet som den tredje pedagog - En studie av pedagogers forståelse av rommets betydning - med fokus på estetisk virksomhet

  OpenAIRE

  Krokstad, Inger Elisabeth

  2014-01-01

  Masteroppgaven «Rommet som den tredje pedagog i tre Reggio Emilia-inspirerte barnehager. En studie av pedagogers forståelse av rommets betydning –med fokus på estetisk virksomhet» har til hensikt å bidra til økt kunnskap om estetisk virksomhet som er forbundet med Reggio Emilias tanke om rommet som den tredje pedagog. Avhandlingens problemstilling er: Hvilke mønster kan identifiseres i barnehagepedagogens forståelse av rommet som den tredje pedagog-med fokus på estetisk virksomhet? ...

 10. Multi-digit handwritten sindhi numerals recognition using som neural network

  International Nuclear Information System (INIS)

  Chandio, A.A.; Jalbani, A.H.; Awan, S.A.

  2017-01-01

  In this research paper a multi-digit Sindhi handwritten numerals recognition system using SOM Neural Network is presented. Handwritten digits recognition is one of the challenging tasks and a lot of research is being carried out since many years. A remarkable work has been done for recognition of isolated handwritten characters as well as digits in many languages like English, Arabic, Devanagari, Chinese, Urdu and Pashto. However, the literature reviewed does not show any remarkable work done for Sindhi numerals recognition. The recognition of Sindhi digits is a difficult task due to the various writing styles and different font sizes. Therefore, SOM (Self-Organizing Map), a NN (Neural Network) method is used which can recognize digits with various writing styles and different font sizes. Only one sample is required to train the network for each pair of multi-digit numerals. A database consisting of 4000 samples of multi-digits consisting only two digits from 10-50 and other matching numerals have been collected by 50 users and the experimental results of proposed method show that an accuracy of 86.89% is achieved. (author)

 11. Proactive Review som læringsrum for online-ledere

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kolbæk, Ditte

  2017-01-01

  . Kapitlet undersøger, hvordan online lederen kan lære af erfaringer skabt i hans/hendes online team. Kapitlet tager udgangspunkt i Engeströms virksomhedsteori og Proactive Review som praksisser for, hvordan ledere konkret kan lære sammen med deres team (Kolbæk 2011). Kapitlet udvikler en model for lederens...... læring på basis af ovenstående teorier. Da læring og kommunikation i teamet foregår online, er det nærliggende at benytte netnografi som metodisk tilgang. Kapitlet undersøger online lederens læringsrum i en global IT virksomhed, hvor Proactive Reviews er implementeret i flere end 40 lande......, at medarbejdere og ledere opholder sig i forskellige lande, og at de kun sjældent eller måske aldrig mødes fysisk, men altid samarbejder og kommunikerer online. Kapitlet kalder det online teams og online ledelse. Dette kapitel fokuserer på lederens læring i et læringsrum, hvor ledelse og samarbejde foregår online...

 12. Differences in SOM decomposition and temperature sensitivity among soil aggregate size classes in a temperate grasslands.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Qing Wang

  Full Text Available The principle of enzyme kinetics suggests that the temperature sensitivity (Q10 of soil organic matter (SOM decomposition is inversely related to organic carbon (C quality, i.e., the C quality-temperature (CQT hypothesis. We tested this hypothesis by performing laboratory incubation experiments with bulk soil, macroaggregates (MA, 250-2000 μm, microaggregates (MI, 53-250 μm, and mineral fractions (MF, MF>bulk soil >MI(P <0.05. The Q10 values were highest for MA, followed (in decreasing order by bulk soil, MF, and MI. Similarly, the activation energies (Ea for MA, bulk soil, MF, and MI were 48.47, 33.26, 27.01, and 23.18 KJ mol-1, respectively. The observed significant negative correlations between Q10 and C quality index in bulk soil and soil aggregates (P<0.05 suggested that the CQT hypothesis is applicable to soil aggregates. Cumulative C emission differed significantly among aggregate size classes (P <0.0001, with the largest values occurring in MA (1101 μg g-1, followed by MF (976 μg g-1 and MI (879 μg g-1. These findings suggest that feedback from SOM decomposition in response to changing temperature is closely associated withsoil aggregation and highlights the complex responses of ecosystem C budgets to future warming scenarios.

 13. Effect of microbial enzyme allocation strategies on stoichiometry of soil organic matter (SOM) decomposition

  Science.gov (United States)

  Wutzler, Thomas

  2014-05-01

  We explored different strategies of soil microbial community to invest resources into extracellular enzymes by conceptual modelling. Similar to the EEZY model by Moorhead et al. (2012), microbial community can invest into two separate pools of enzymes that depolymerize two different SOM pools. We show that with assuming that a fixed fraction of substrate uptake is allocated to enzymes, the microbial dynamics decouples from decomposition dynamics. We propose an alternative formulation where investment into enzymes is proportional to microbial biomass. Next, we show that the strategy of optimizing stoichiometry of decomposition flux according to microbial biomass stoichiometry yield less microbial growth than the strategy of optimizing revenue of the currently limiting element. However, both strategies result in better usage of the resources, i.e. less C overflow or N mineralization, than the strategy of equal allocation to both enzymes. Further, we discuss effects of those strategies on decomposition of SOM and priming at different time scales and discuss several abstractions from the detailed model dynamics for usage in larger scale models.

 14. Brand management og den refleksive forbruger - med semiotik som hjælpedisciplin

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hermansen, Judy

  2009-01-01

    Kritisk eftertanke er et væsentligt træk ved den refleksive forbruger - ofte parret med en vis negativitet overfor et brand, en reklame eller forbrugerisme i al almindelighed. Den refleksive forbrugertype kommer til udtryk hos for eksempel en anti-branding guru som Naomi Klein og hendes...... bestseller bog "No Logo" eller i græsrodsbevægelsen Adbusters ( https://www.adbusters.org/ ), der efterhånden i mange år har udsendt et månedsmagasin med kritik af forbrugersamfundet og al dets reklame og branding. Disse anti-forbrugs og anti-branding bevægelser udspringer af, og er identifikationspunkter...... - den refleksive forbruger skal have noget, der kan "brande" ham som anderledes end alle mainstreamforbrugerne. Den refleksive forbruger er med andre ord en Feinschmecker og i lighed med - eller måske rettere i endnu højere grad end - alle andre forbrugere signalerer den refleksive forbruger sin...

 15. Hvad kan du tilbyde mig som muslim, præst?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Skovsgaard, Steen

  2005-01-01

  . islam og kristendom var jeg i 1995 inviteret til et møde med en stor gruppe muslimer i Gellerup. Det var et debatmøde om islam og kristendom, hvor skoleleder og imam Abdul Wahid Pedersen og jeg skulle komme med oplæg og debattere. Og så kunne der efterfølgende stilles spørgsmål fra salen. Det var hér...... andre mennesker, eller om Gud elsker dig og vil ha’ noget med dig at gøre, den dag må du love mig at komme tilbage. For så har jeg noget at tilbyde dig. Indtil da må du nøjes med islam!” Et sådant svar ville ganske vist ha’ været længere, men der ville også ha’ været mere for den unge muslim at tænke på...... og overkommelige krav, som stilles dig i islam. Selv her har du svigtet og er skyldig! Skyldig til dom og til straf!”. Og hvis så muslimen skulle finde på at sige, at han da bestemt har opfyldt Guds vilje iflg. islam, så kan vi jo passende fortælle ham, at de krav som stilles i islam kun er en bleg...

 16. Tester og testtilbakemeldinger som direkte bidragsytere til dypere læring blant studenter

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Henrik Herrebrøden

  2014-11-01

  Full Text Available Denne artikkelen diskuterer forskning som tilsier at tester og testtilbakemeldinger kan bidra til dypere læring blant studenter. Testing har vist seg å forbedre langtidshukommelsen av innlært kunnskap sammenlignet med repetert lesing, noe som kalles for testeffekten. For at testeffekten skal optimaliseres, bør tester utformes med mål om å bidra til dyp prosessering av innlært kunnskap. Testtilbakemeldingers rolle i utdanning kan være å bidra til økt metakognitiv selvregulering blant studenter. For at selvregulering skal promoteres best mulig, bør testtilbakemeldinger inneholde utdypende informasjon. Samlet ser tester og testtilbakemeldinger ut til å være nyttige læringsverktøy og potensielle bidragsytere til dypere læring blant studenter.AbstractThis article discusses research supporting that tests and test feedback are learning tools that may promote deeper learning among students. Testing improves long-term retention of knowledge compared to repeated study, a phenomenon known as the testing effect. In order to promote the testing effect, tests should facilitate deep processing of knowledge among students. Test feedback has the potential to increase students’ metacognitive self-regulation. For this type of metacognition to be enhanced, feedback should contain elaborate information. Conclusively, tests and test feedback appear to be valuable learning tools and potential promoters of deeper learning.

 17. Praksisnær skoleudvikling og PLC som strategisk udviklingsaktør

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christensen, Ole; Bach, Anna

  2017-01-01

  I det følgende belyses, hvorledes PLC kan udvikles som strategisk udviklingsaktør og understøtte praksisnær skoleudvikling. Vi ønsker at belyse hvorledes Bekendtgørelsens overordnede intentioner kan få retning og rammer og dermed medvirke til, at hele det pædagogiske personale indgår i skoleudvik......I det følgende belyses, hvorledes PLC kan udvikles som strategisk udviklingsaktør og understøtte praksisnær skoleudvikling. Vi ønsker at belyse hvorledes Bekendtgørelsens overordnede intentioner kan få retning og rammer og dermed medvirke til, at hele det pædagogiske personale indgår i...... skoleudviklingen. I den forbindelse er det vores erfaring, at PLC kan spille en central rolle i forbindelse med den praksisnære og lokale skoleudvikling. Erfaringerne bygger især på udviklings- og forskningsprojekter fra kommunerne Kolding, København, Roskilde og Tårnby. Der har været tale om praksisnære...

 18. Designtænkning som didaktisk metode: Læringsdesign for teknologisk forestillingskraft og handlekraft

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Rikke Berggreen Paaskesen

  2016-11-01

  Full Text Available Det er et problem, at undervisere, lærerstuderende og elever ikke bliver mødt med tilstrækkelig inspiration, metoder og design til, hvorledes de kan anvende teknologier i undervisningen på måder der understøtter teknologisk forestillingskraft, handlekraft og kritisk-kreativ teknologisk dannelse. Dette forsøger denne artikel at adressere gennem at tilbyde forståelsesramme, struktur, procesmodel og konkret case-eksempel for hvorledes man kan arbejde med designtænkning som didaktisk metode til udformning læringsdesign for kritisk-kreativ teknologisk forestillingskraft og handlekraft. Artiklen kobler designtænkning og læringsdesign sammen til designtænkende læringsdesign for undervisere og læringsdesign for designtænkning for studerende og elever. Disse formater beskrives dernæst som åbne didaktisk-pædagogiske læringsdesign og centrale strukturer, elementer og faser fremstilles og beskrives. Pædagogisk tænkning for kritisk-kreativt medborgerskab inddrages til at underbygge modellens didaktisk-pædagogiske potentiale. Designtænkende læringsdesign for demokratisk dannelse præsenteres dernæst gennem en konkret case Future-Tech-Town Year 2060. I konklusionen udvides perspektivet til uddannelsesarbejde med læringsdesign der sigter mod kritisk-kreative fremtids-skabere med teknologier.

 19. High dimension feature extraction based visualized SOM fault diagnosis method and its application in p-xylene oxidation process☆

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  Ying Tian; Wenli Du; Feng Qian

  2015-01-01

  Purified terephthalic acid (PTA) is an important chemical raw material. P-xylene (PX) is transformed to terephthalic acid (TA) through oxidation process and TA is refined to produce PTA. The PX oxidation reaction is a complex process involving three-phase reaction of gas, liquid and solid. To monitor the process and to im-prove the product quality, as wel as to visualize the fault type clearly, a fault diagnosis method based on self-organizing map (SOM) and high dimensional feature extraction method, local tangent space alignment (LTSA), is proposed. In this method, LTSA can reduce the dimension and keep the topology information simultaneously, and SOM distinguishes various states on the output map. Monitoring results of PX oxidation reaction process in-dicate that the LTSA–SOM can wel detect and visualize the fault type.

 20. Importancia del conteo de células somáticas en la calidad de la leche

  OpenAIRE

  Hernández Reyes, Juan Manuel; Bedolla Cedeño, José Luís Carlos

  2008-01-01

  Este trabajo es una revisión sobre la importancia de las células somáticas en la calidad de la leche. Las células somáticas son, entre otras, células blancas propias del organismo que le sirven como defensa a la glándula mamaria de la vaca contra organismos patógenos. La determinación del contenido de células somáticas de la leche del tanque, o de los cuartos de la glándula mamaria de las vacas, es el medio auxiliar de diagnóstico más importante para juzgar el estado de salud de la ubre de un...

 1. Nordkapp som bærekraftig destinasjon - Et case-studie av aktørers drivere og barrierer

  OpenAIRE

  Berg, Marianne; Røkholt, Solveig

  2016-01-01

  Tittelen på oppgaven er “Nordkapp som bærekraftig destinasjon: Et case-studie av aktørers drivere og barrierer”. Vi har utviklet problemstillingen: “Hvilke drivere og barrierer ligger til grunn for utviklingen av et bærekraftig reiseliv blant aktørene på destinasjon Nordkapp?” Temaet vi ønsker å ta for oss er derfor bærekraftig destinasjonsutvikling på naturdestinasjoner. Bærekraft er en tematikk som må tas hensyn til for reiselivets overlevelsesevne. For å undersøke dette har vi brukt et kva...

 2. Embriogênese somática em cana-de-açúcar e aspectos morfoanatômicos

  OpenAIRE

  Melo, Emanuelle Ferreira

  2011-01-01

  O presente estudo teve como objetivos avaliar os efeitos de diferentes tipos de explantes e reguladores de crescimento nas diferentes fases da embriogênese somática de cana-de-açúcar, cultivar RB867515 e caracterizar anatomicamente as fases deste processo nesta cultivar. Além disso, foi avaliada a regeneração in vitro, via embriogênese somática, nas cultivares RB855536 e RB92579. Na primeira etapa do trabalho foram avaliados o uso de dois tipos de explantes iniciais: folhas imaturas e ápices ...

 3. Carbon dioxide: emissions and effects

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Smith, I M

  1982-01-01

  This review provides a comprehensive guide to work carried out since 1978 in the many disciplines involved in this complex issue. Possible scenarios for carbon dioxide emissions, sources and sinks in the carbon cycle and for climatic changes are examined. The current concensus (by no means unanimous) of specialists on this issue appears to be that a continuation of reduced trends in energy consumption since 1973 is likely to double the atmospheric carbon dioxide concentration to 600 ppmv during the latter part of the next century. However, a higher demand scenario, requiring an upper limit of coal production, would bring forward the doubling to about the middle of the next century. Current climatic models predict that such a concentration of carbon dioxide would cause an average global warming of from 1.0 to 4.5/sup 0/C which might be delayed by the thermal inertia of the oceans. A warming due to estimated increases in carbon dioxide should, if the model results are correct, become apparent at the end of this century. Regional climatic changes are likely to vary considerably and prove disadvantageous to some regions and beneficial to others. Different strategies for dealing with the carbon dioxide issue are considered: no response, alleviation, countermeasures and prevention. It is concluded that uncertainties do not justify either the use of carbon dioxide disposal and other technical fixes at present or a policy of no further growth in fossil fuel consumption. On the other hand, major efforts to conserve energy would give more time to adapt to changes. The alleviation of climatic impacts and other desirable dual-benefit measures are advocated in addition to continuing international, interdisciplinary research on all aspects.

 4. Carbon Dioxide Absorption Heat Pump

  Science.gov (United States)

  Jones, Jack A. (Inventor)

  2002-01-01

  A carbon dioxide absorption heat pump cycle is disclosed using a high pressure stage and a super-critical cooling stage to provide a non-toxic system. Using carbon dioxide gas as the working fluid in the system, the present invention desorbs the CO2 from an absorbent and cools the gas in the super-critical state to deliver heat thereby. The cooled CO2 gas is then expanded thereby providing cooling and is returned to an absorber for further cycling. Strategic use of heat exchangers can increase the efficiency and performance of the system.

 5. Optimering av nanocellulosa för tillämpning som papperstyrkeadditiv

  OpenAIRE

  Englöf, Johan

  2015-01-01

  Syftet med projektet var att undersöka hur homogeniserings förhållanden (tryck antal passager och därmed energiinsatsen) vid framställning av MFC (mikrofibrillär cellulosa), från enzymatiskt förbehandlade pappersmassafibrer påverkar hållfastheten av papper förstärkt med MFC. Arbetsgivaren för projektet var Innventia och det laborativa arbetet har utförts i deras lokaler. Fördelen med att använda MFC som tillsats i papper är att arket blir starkare [1]. Detta medför att en mindre mängd materia...

 6. Musikterapi som bidrag til en tværfaglig og personcentreret demensomsorg

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ridder, Hanne Mette Ochsner

  2015-01-01

  blive belyst i kapitlet og videre anvendt i en argumentation for, at der i omsorgsarbejde med mennesker, som har vanskeligt ved at indgå i fællesskaber pga. en demenssygdom, kan inddrages viden om hvordan netop fællesskab og samvær styrkes af musik. Det indebærer ikke blot viden om, hvad musik er, f...... for overbehandling med antipsykotisk medicin, samt stress og udbrændthed hos de nærmeste omsorgsgivere. Kan vores viden, om hvordan musik kan skabe samvær og er grundlæggende i den menneskelige kommunikation, anvendes i denne sammenhæng? I de nationale retningslinjer for demens anbefaler Sundhedsstyrelsen ’ikke...

 7. Rapport fra VIOL-projektet, Del 2: Technological literacy som udfordring for professioner og uddannelse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rapporten ”Technological literacy som udfordring for professioner og uddannelse” er del af den samlede afrapportering af projektet ”Velfærdsteknologi, Innovation, Omsorg og Læring” (VIOL). VIOL-projektet er gennemført i et samarbejde mellem University College Sjælland (UCSJ) og Roskilde Universitet...... (RUC) og er støttet af Den Europæiske Socialfond. Projektet er gennemført i perioden januar 2013 til og med februar 2015. Rapporten ”Technological literacy - analyser og erfaringsopsamling på tværs af professioner” samler og formidler en tværgående analyse af projektets erfaringer og resultater med...... særligt fokus på analyser og fortolkninger af ”technological literacy” på tværs af professioner og ud-dannelser....

 8. Bearing Condition Recognition and Degradation Assessment under Varying Running Conditions Using NPE and SOM

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Shaohui Zhang

  2014-01-01

  Full Text Available Manifold learning methods have been widely used in machine condition monitoring and fault diagnosis. However, the results reported in these studies focus on the machine faults under stable loading and rotational speeds, which cannot interpret the practical machine running. Rotating machine is always running under variable speeds and loading, which makes the vibration signal more complicated. To address such concern, the NPE (neighborhood preserving embedding is applied for bearing fault classification. Compared with other algorithms (PCA, LPP, LDA, and ISOP, the NPE performs well in feature extraction. Since the traditional time domain signal denoising is time consuming and memory consuming, we denoise the signal features directly in feature space. Furthermore, NPE and SOM (self-organizing map are combined to assess the bearing degradation performance. Simulation and experiment results validate the effectiveness of the proposed method.

 9. Med ordet som våpen. Husittane og ålmenta

  OpenAIRE

  Øystese, Martin Berland

  2015-01-01

  I denne oppgåva har eg undersøkt korleis husittane såg på ålmenta i Bøhmen tidleg på 1400-talet. Gjennom song, talar og propaganda skapa dei ei ålmente som var særs open for si tid, og skulle stå seg mot fem krosstog send frå den katolske kyrkja. Deira lære skulle endre Bøhmens historie dei neste 200 åra. The Hussite movement occurred in a volatile period. After ending the papal schism in the Catholic Church, the Conciliar Movement searched for ways to again unif...

 10. Characterization of interstitial lung disease in chest radiographs using SOM artificial neural network

  International Nuclear Information System (INIS)

  Azevedo-Marques, P.M. de; Ambrosio, P.E.; Pereira, R.R. Jr.; Valini, R. de A.; Salomao, S.C.

  2007-01-01

  This paper presents an automated approach to apply a self-organizing map (SOM) artificial neural network (ANN) as a tool for feature extraction and dimensionality reduction to recognize and characterize radiologic patterns of interstitial lung diseases in chest radiography. After feature extraction and dimensionality reduction a multilayer perceptron (MLP) ANN is applied for radiologic patterns classification in normal, linear, nodular or mixed. A leave-one-out methodology was applied for training and test over a database containing 17 samples of linear pattern, 9 samples of nodular pattern, 9 samples of mixed pattern and 18 samples of normal pattern. The MLP network provided an average result of 88.7% of right classification, with 100% of right classification for linear pattern, 55.5% for nodular pattern, 77.7% for mixed pattern and 100% for normal pattern. (orig.)

 11. 'De digitale elever' som genstand for ledelse af læring i folkeskolen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Stenbøg, Sofie

  2016-01-01

  Mange børn er i dag allerede fra en tidlig alder erfarne teknologibrugere. Denne omstændighed har fået flere folkeskoler til at medtænke elevernes digitale erfaringer og kompetencer fra fritidslivet som centrale ressourcer i undervisningen. Kapitlet undersøger, hvordan ’de digitale elever’ på...... forskellige måder gøres til genstand for ledelse på en skole, der arbejder med at inddrage elevernes digitale erfaringer og kompetencer gennem digitalt projektarbejde. Kapitlet viser, at der knytter sig en lang række kausale antagelser og forhåbninger til de digitale elever, og at disse virker bestemmende...... for både lærerens ledelsesopgave og rollefordelingen mellem lærer og elever i det digitale projektarbejde. Disse antagelser og forhåbninger diskuteres kritisk i lyset af nyere studier af folkeskoleelevers digitale kompetencer....

 12. Segmentation of Natural Gas Customers in Industrial Sector Using Self-Organizing Map (SOM) Method

  Science.gov (United States)

  Masbar Rus, A. M.; Pramudita, R.; Surjandari, I.

  2018-03-01

  The usage of the natural gas which is non-renewable energy, needs to be more efficient. Therefore, customer segmentation becomes necessary to set up a marketing strategy to be right on target or to determine an appropriate fee. This research was conducted at PT PGN using one of data mining method, i.e. Self-Organizing Map (SOM). The clustering process is based on the characteristic of its customers as a reference to create the customer segmentation of natural gas customers. The input variables of this research are variable of area, type of customer, the industrial sector, the average usage, standard deviation of the usage, and the total deviation. As a result, 37 cluster and 9 segment from 838 customer data are formed. These 9 segments then employed to illustrate the general characteristic of the natural gas customer of PT PGN.

 13. Synaptic properties of SOM- and CCK-expressing cells in dentate gyrus interneuron networks.

  Science.gov (United States)

  Savanthrapadian, Shakuntala; Meyer, Thomas; Elgueta, Claudio; Booker, Sam A; Vida, Imre; Bartos, Marlene

  2014-06-11

  Hippocampal GABAergic cells are highly heterogeneous, but the functional significance of this diversity is not fully understood. By using paired recordings of synaptically connected interneurons in slice preparations of the rat and mouse dentate gyrus (DG), we show that morphologically identified interneurons form complex neuronal networks. Synaptic inhibitory interactions exist between cholecystokinin (CCK)-expressing hilar commissural associational path (HICAP) cells and among somatostatin (SOM)-containing hilar perforant path-associated (HIPP) interneurons. Moreover, both interneuron types inhibit parvalbumin (PV)-expressing perisomatic inhibitory basket cells (BCs), whereas BCs and HICAPs rarely target HIPP cells. HICAP and HIPP cells produce slow, weak, and unreliable inhibition onto postsynaptic interneurons. The time course of inhibitory signaling is defined by the identity of the presynaptic and postsynaptic cell. It is the slowest for HIPP-HIPP, intermediately slow for HICAP-HICAP, but fast for BC-BC synapses. GABA release at interneuron-interneuron synapses also shows cell type-specific short-term dynamics, ranging from multiple-pulse facilitation at HICAP-HICAP, biphasic modulation at HIPP-HIPP to depression at BC-BC synapses. Although dendritic inhibition at HICAP-BC and HIPP-BC synapses appears weak and slow, channelrhodopsin 2-mediated excitation of SOM terminals demonstrates that they effectively control the activity of target interneurons. They markedly reduce the discharge probability but sharpen the temporal precision of action potential generation. Thus, dendritic inhibition seems to play an important role in determining the activity pattern of GABAergic interneuron populations and thereby the flow of information through the DG circuitry. Copyright © 2014 the authors 0270-6474/14/348197-13$15.00/0.

 14. Canticum Novum: música sem palavras e palavras sem som no pensamento de Santo Agostinho

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Lorenzo Mammì

  2000-04-01

  Full Text Available NO De Magistro, Santo Agostinho coloca a reza e o canto numa posição similar, à margem das funções imediatamente comunicativas da linguagem. A reflexão agostiniana sobre a reza se baseia nos hábitos cristãos da leitura, da oração e da meditação silenciosas. Há sobre o canto, na prática igualmente inovadora do jubilus, melodia sem palavra destinada aos momentos mais intensos e gaudiosos da liturgia. A oração silenciosa e o jubilus são temas recorrentes da literatura patrística, mas Agostinho os aborda de maneira original, desenhando, a partir das palavras sem som da oração e do som sem palavra do jubilus, o perfil de um discurso interior, que não se destina aos homens, mas a Deus.IN HIS De Magistro Saint Augustine places prayer and song on a similar level, alongside the language immediately communicative functions. His considerations on prayer are grounded on the Christian habits of silent reading, prayer and meditation; those on song, on the equally innovating practice called jubilus, which is melody without words designed for the intensest and most joyous liturgical moments. Silent prayer and jubilus are recurring topics in patristic literature, but Augustine deals with them in an original way, drawing from the soundless words of prayer and the wordless sound of jubilus an inner discourse, addressed not to men but to God.

 15. Embriogénesis somática en papa cvs. Atlantic y Fritolay-1867

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  M. C. Sánchez-Enciso

  2005-01-01

  Full Text Available El empleo del cultivo in vitro de células y tejidos vegetales para la obtención de embriones somáticos, se considera como un método eficiente para la propagación de un número de especies de importancia agronómica y hortícola, entre las que se encuentra la papa Solanum tuberosum L. El objetivo del presente estudio fue la obtención de células embriogénicas a partir de explantes de mesófilo de hoja de papa cultivares Fritolay-1867 y Atlantic. La formación de embriones somáticos de papa ‘Fritolay-1867’ se promovió cuando en el medio de cultivo se utilizó thidiazuron a una concentración de 1.0 mg·litro-1 como regulador del crecimiento, los cuales se cultivaron en medio que contenía sales de Murashige y Skoog complementados con vitaminas, carbohidratos y antioxidantes, incubándose inicialmente durante ocho semanas en oscuridad y posteriormente durante fotoperíodos de 16 h luz a una intensidad de 44 µmol·s-1·m-2 y a una temperatura de 26±1 °C durante 60 días. A las nueve semanas se obtuvieron los primeros inicios de germinación de los embriones con un 5 %, desarrollando en plantas completas

 16. Carbon Dioxide Embolism during Laparoscopic Surgery

  Science.gov (United States)

  Park, Eun Young; Kwon, Ja-Young

  2012-01-01

  Clinically significant carbon dioxide embolism is a rare but potentially fatal complication of anesthesia administered during laparoscopic surgery. Its most common cause is inadvertent injection of carbon dioxide into a large vein, artery or solid organ. This error usually occurs during or shortly after insufflation of carbon dioxide into the body cavity, but may result from direct intravascular insufflation of carbon dioxide during surgery. Clinical presentation of carbon dioxide embolism ranges from asymptomatic to neurologic injury, cardiovascular collapse or even death, which is dependent on the rate and volume of carbon dioxide entrapment and the patient's condition. We reviewed extensive literature regarding carbon dioxide embolism in detail and set out to describe the complication from background to treatment. We hope that the present work will improve our understanding of carbon dioxide embolism during laparoscopic surgery. PMID:22476987

 17. Sporløs – Om biologi, identitet og slægten som fjernsyn [Find My Family - On biology, identity and kinship on television] Sporløs – Om biologi, identitet og slægten som fjernsyn

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Birgitta Frello

  2011-12-01

  Full Text Available During recent years, the Danish public service television station (DR has launched several documentary serials that focus on kinship and genealogy. Genealogy makes ‘good TV’ because it enables an immediate identification with the protagonist of the programme. Furthermore, the protagonist’s personal story can function as a vehicle for telling other stories. However, the way kinship is depicted in the serials presupposes that a person’s knowledge about her biological kin equals knowledge about her personal identity. The article analyses the serial Find my Family (Danish: Sporløs, discussing the naturalisation of biological kin and the possible consequences of the conceptualisation of kinship that is taken for granted in the serial.DR har i de senere år lanceret flere programserier, som har slægt og slægtsforskning som fokus. Slægtsprogrammer er ’godt fjernsyn’ i den forstand, at de giver mulighed for en umiddelbar identifikation med hovedpersonen, samtidig med at dennes historie kan bruges som løftestang for andre historier. Imidlertid anlægger programmerne en vinkel på slægten, som forudsætter, at et øget kendskab til den biologiske slægt automatisk medfører et øget kendskab til den personlige identitet. Denne selvfølgeliggørelse af den biologiske slægts betydning problematiseres i artiklen, og med udgangspunkt i Sporløs diskuteres mulige implikationer og konsekvenser af den forståelse af slægten, som programmerne tager udgangspunkt i og tager for givet.

 18. Serous otitis media (S.O.M.). A bacteriological study of the ear canal and the middle ear

  NARCIS (Netherlands)

  Cabenda, S. I.; Peerbooms, P. G.; van Asselt, G. J.; Feenstra, L.; van der Baan, S.

  1988-01-01

  A bacteriological study of the middle-ear effusions and the ear canals in children with chronic serous otitis media (S.O.M.) was performed. Sixty-eight children (127 ears) were investigated. From this study it appeared that cleansing of the ear canal with 0.5% chlorhexidine in 70% ethanol for 30 s

 19. 'Vi kan rejse og pille lige så godt som de derude.' Kartoffelavlerdansk i det østlige Canada

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kühl, Karoline

  2018-01-01

  Citatet i overskriften vil sandsynligvis efterlade læseren i tvivl om hvad denne artikel handler om. Ytringen er nordamerikansk dansk som det tal(t)es i den lille by New Denmark i provinsen New Brunswick i det østlige Canada, og den handler såmænd om kartoffelavl. New Denmark er et enestående eks...

 20. Med fodbold som "hook" - et udviklingsprojekt på tværs af grænser

  DEFF Research Database (Denmark)

  Klausen, Bodil; Greve, Charlotte

  2009-01-01

  Artiklen beskriver et socialt innovationsprojekt som udspringer af et samarbejde mellem de to fodboldklubber: Premier League-fodboldklubben West Ham United fra East London og fodboldklubben AC Horsens & de to uddannelsesinstitutioner: VIA University College, Pædagoguddannelsen i Gedved og Univers...

 1. Grønland som del af den bibelske fortælling - en 1700-tals studie

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kjærgaard, Kathrine

  2010-01-01

   For missionærerne i Grønland som for de fleste andre i 1700-tallet var Bibelen en historisk sand fortælling om verden, der omfattede hele verdenshistorien fra Skabelsen til de sidste tider. Bibelen var ikke bare en sand historie om fortiden, den var også en sand historie om nutiden og om fremtid...

 2. Knowledge-based approach for functional MRI analysis by SOM neural network using prior labels from Talairach stereotaxic space

  Science.gov (United States)

  Erberich, Stephan G.; Willmes, Klaus; Thron, Armin; Oberschelp, Walter; Huang, H. K.

  2002-04-01

  Among the methods proposed for the analysis of functional MR we have previously introduced a model-independent analysis based on the self-organizing map (SOM) neural network technique. The SOM neural network can be trained to identify the temporal patterns in voxel time-series of individual functional MRI (fMRI) experiments. The separated classes consist of activation, deactivation and baseline patterns corresponding to the task-paradigm. While the classification capability of the SOM is not only based on the distinctness of the patterns themselves but also on their frequency of occurrence in the training set, a weighting or selection of voxels of interest should be considered prior to the training of the neural network to improve pattern learning. Weighting of interesting voxels by means of autocorrelation or F-test significance levels has been used successfully, but still a large number of baseline voxels is included in the training. The purpose of this approach is to avoid the inclusion of these voxels by using three different levels of segmentation and mapping from Talairach space: (1) voxel partitions at the lobe level, (2) voxel partitions at the gyrus level and (3) voxel partitions at the cell level (Brodmann areas). The results of the SOM classification based on these mapping levels in comparison to training with all brain voxels are presented in this paper.

 3. A Fucking Tragedy - Krimien som vor tids tragedie? Arne Dahls Europa Blues og Jan Arnalds Övervåld

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kirkegaard, Peter

  2010-01-01

  Artiklen indkredser historisk det halvt opløste genrebegreb 'tragedie' og diskuterer det i forhold til det mere modstandsdygtige og åbne begreb om det tragiske' som en særskilt modalitet. Det sker i sidste ende for at godtgøre, at også den moderne, avancerede krimi - in casu svenske Arne Dahls Eu...

 4. Florence Nightingale som symbolsk overgangsfigur i lærebøger for sygeplejersker - et lille stykke sygeplejehistorie

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jørgensen, Emmy Brandt

  2009-01-01

  Artiklen er et lille indlæg om, hvordan man har anvendt Florence Nightingale i danske lærebøger for sygeplejersker som en legitimeringsfigur i forbindelse med forandringer inden for det danske hospitalsvæsen. Perioden, der behandles, er tiden før og efter skiftet til den kliniske medicin i Danmark...

 5. Using Self-Organizing Map (SOM) Clusters of Ozonesonde Profiles to Evaluate Climatologies and Create Linkages between Meteorology and Pollution

  Science.gov (United States)

  Stauffer, R. M.; Thompson, A. M.; Young, G. S.; Oltmans, S. J.; Johnson, B.

  2016-12-01

  Ozone (O3) climatologies are typically created by averaging ozonesonde profiles on a monthly or seasonal basis, either for specific regions or zonally. We demonstrate the advantages of using a statistical clustering technique, self-organizing maps (SOM), over this simple averaging, through analysis of more than 4500 sonde profiles taken from the long-term US sites at Boulder, CO; Huntsville, AL; Trinidad Head, CA; and Wallops Island, VA. First, we apply SOM to O3 mixing ratios from surface to 12 km amsl. At all four sites, profiles in SOM clusters exhibit similar tropopause height, 500 hPa height and temperature, and total and tropospheric column O3. Second, when profiles from each SOM cluster are compared to monthly O3 means, near-tropopause O3 in three of the clusters is double (over +100 ppbv) the climatological O3 mixing ratio. The three clusters include 13-16% of all profiles, mostly from winter and spring. Large mid-tropospheric deviations from monthly means are found in two highly-populated clusters that represent either distinctly polluted (summer) or clean O3 (fall-winter, high tropopause) profiles. Thus, SOM indeed appear to represent US O3 profile statistics better than conventional climatologies. In the case of Trinidad Head, SOM clusters of O3 profile data from the lower troposphere (surface-6 km amsl) can discriminate background vs polluted O3 and the meteorology associated with each. Two of nine O3 clusters exhibit thin layers ( 100s of m thick) of high O3, typically between 1 and 4 km. Comparisons between clusters and downwind, high-altitude surface O3 measurements display a marked impact of the elevated tropospheric O­­3. Days corresponding to the high O3 clusters exhibit hourly surface O3 anomalies at surface sites of +5 -10 ppbv compared to a climatology; the anomalies can last up to four days. We also explore applications of SOM to tropical ozonesonde profiles, where tropospheric O3 variability is generally smaller.

 6. Impact of Fe(III)-OM complexes and Fe(III) polymerization on SOM pools reactivity under different land uses

  Science.gov (United States)

  Giannetta, B.; Plaza, C.; Zaccone, C.; Siebecker, M. G.; Rovira, P.; Vischetti, C.; Sparks, D. L.

  2017-12-01

  Soil organic matter (SOM) protection and long-term accumulation are controlled by adsorption to mineral surfaces in different ways, depending on its molecular structure and pedo-climatic conditions. Iron (Fe) oxides are known to be key regulators of the soil carbon (C) cycle, and Fe speciation in soils is highly dependent on environmental conditions and chemical interactions with SOM. However, the molecular structure and hydrolysis of Fe species formed in association with SOM is still poorly described. We hypothesize the existence of two pools of Fe which interact with SOM: mononuclear Fe(III)-SOM complexes and precipitated Fe(III) hydroxides. To verify our hypothesis, we investigated the interactions between Fe(III) and physically isolated soil fractions by means of batch experiments at pH 7. Specifically, we examined the fine silt plus clay (FSi+C) fraction, obtained by ultrasonic dispersion and wet sieving. The soil samples spanned several land uses, including coniferous forest (CFS), grassland (GS), technosols (TS) and agricultural (AS) soils. Solid phase products and supernatants were analyzed for C and Fe content. X-ray diffraction (XRD) and Brunauer-Emmett-Teller (BET) analysis were also performed. Attenuated total reflectance Fourier transform infrared spectroscopy (ATR-FTIR) was used to assess the main C functional groups involved in C complexation and desorption experiments. Preliminary linear combination fitting (LCF) of Fe K-edge extended X-ray absorption fine structure (EXAFS) spectra suggested the formation of ferrihydrite-like polymeric Fe(III) oxides in reacted CFS and GS samples, with higher C and Fe concentration. Conversely, mononuclear Fe(III) OM complexes dominated the speciation for TS and AS samples, characterized by lower C and Fe concentration, inhibiting the hydrolysis and polymerization of Fe (III). This approach will help revealing the mechanisms by which SOM pools can control Fe(III) speciation, and will elucidate how both Fe

 7. Hodgkin's disease following thorium dioxide angiography

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Gotlieb, A I; Kirk, M E [McGill Univ., Montreal, Quebec (Canada). Dept. of Pathology; Hutchison, J L [Montreal General Hospital, Quebec (Canada)

  1976-09-04

  Hodgkin's disease occurred in a 53-year-old man who, 25 years previously, had undergone cerebral angiography, for which thorium dioxide suspension (Thorotrast) was used. Deposits of thorium dioxide were noted in reticuloendothelial cells in various locations. An association between thorium dioxide administration and the subsequent development of malignant tumours and neoplastic hematologic disorders has previously been reported.

 8. 21 CFR 582.1240 - Carbon dioxide.

  Science.gov (United States)

  2010-04-01

  ... 21 Food and Drugs 6 2010-04-01 2010-04-01 false Carbon dioxide. 582.1240 Section 582.1240 Food and Drugs FOOD AND DRUG ADMINISTRATION, DEPARTMENT OF HEALTH AND HUMAN SERVICES (CONTINUED) ANIMAL DRUGS....1240 Carbon dioxide. (a) Product. Carbon dioxide. (b) Conditions of use. This substance is generally...

 9. 21 CFR 73.1575 - Titanium dioxide.

  Science.gov (United States)

  2010-04-01

  ... 21 Food and Drugs 1 2010-04-01 2010-04-01 false Titanium dioxide. 73.1575 Section 73.1575 Food and... ADDITIVES EXEMPT FROM CERTIFICATION Drugs § 73.1575 Titanium dioxide. (a) Identity and specifications. (1) The color additive titanium dioxide shall conform in identity and specifications to the requirements...

 10. 40 CFR 180.1195 - Titanium dioxide.

  Science.gov (United States)

  2010-07-01

  ... 40 Protection of Environment 23 2010-07-01 2010-07-01 false Titanium dioxide. 180.1195 Section 180.1195 Protection of Environment ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY (CONTINUED) PESTICIDE PROGRAMS... Titanium dioxide. Titanium dioxide is exempted from the requirement of a tolerance for residues in or on...

 11. 21 CFR 73.2575 - Titanium dioxide.

  Science.gov (United States)

  2010-04-01

  ... 21 Food and Drugs 1 2010-04-01 2010-04-01 false Titanium dioxide. 73.2575 Section 73.2575 Food and... ADDITIVES EXEMPT FROM CERTIFICATION Cosmetics § 73.2575 Titanium dioxide. (a) Identity and specifications. The color additive titanium dioxide shall conform in identity and specifications to the requirements...

 12. 21 CFR 73.575 - Titanium dioxide.

  Science.gov (United States)

  2010-04-01

  ... 21 Food and Drugs 1 2010-04-01 2010-04-01 false Titanium dioxide. 73.575 Section 73.575 Food and... ADDITIVES EXEMPT FROM CERTIFICATION Foods § 73.575 Titanium dioxide. (a) Identity. (1) The color additive titanium dioxide is synthetically prepared TiO2, free from admixture with other substances. (2) Color...

 13. 21 CFR 73.3126 - Titanium dioxide.

  Science.gov (United States)

  2010-04-01

  ... 21 Food and Drugs 1 2010-04-01 2010-04-01 false Titanium dioxide. 73.3126 Section 73.3126 Food and... ADDITIVES EXEMPT FROM CERTIFICATION Medical Devices § 73.3126 Titanium dioxide. (a) Identity and specifications. The color additive titanium dioxide (CAS Reg. No. 13463-67-7), Color Index No. 77891, shall...

 14. Radiation induced sulfur dioxide removal

  International Nuclear Information System (INIS)

  Chmielewski, A.G.

  2000-01-01

  The biggest source of air pollution is the combustion of fossil fuels, were pollutants such as particulate, sulfur dioxide (SO 2 ), nitrogen oxides (NO x ), and volatile organic compounds (VOC) are emitted. Among these pollutants, sulfur dioxide plays the main role in acidification of the environment. The mechanism of sulfur dioxide transformation in the environment is partly photochemical. This is not direct photooxidation, however, but oxidation through formed radicals. Heterogenic reactions play an important role in this transformation as well; therefore, observations from environmental chemistry can be used in air pollution control engineering. One of the most promising technologies for desulfurization of the flue gases (and simultaneous denitrification) is radiation technology with an electron accelerator application. Contrary to the nitrogen oxides (NO x ) removal processes, which is based on pure radiation induced reactions, sulfur dioxide removal depends on two pathways: a thermochemical reaction in the presence of ammonia/water vapor and a radiation set of radiochemical reactions. The mechanism of these reactions and the consequent technological parameters of the process are discussed in this paper. The industrial application of this radiation technology is being implemented in an industrial pilot plant operated by INCT at EPS Kaweczyn. A full-scale industrial plant is currently in operation in China, and two others are under development in Japan and Poland. (author)

 15. Modelling Sublimation of Carbon Dioxide

  Science.gov (United States)

  Winkel, Brian

  2012-01-01

  In this article, the author reports results in their efforts to model sublimation of carbon dioxide and the associated kinetics order and parameter estimation issues in their model. They have offered the reader two sets of data and several approaches to determine the rate of sublimation of a piece of solid dry ice. They presented several models…

 16. Thermal conductivity of uranium dioxide

  International Nuclear Information System (INIS)

  Pillai, C.G.S.; George, A.M.

  1993-01-01

  The thermal conductivity of uranium dioxide of composition UO 2.015 was measured from 300 to 1400 K. The phonon component of the conductivity is found to be quantitatively accounted for by the theoretical expression of Slack derived by modifying the Leibfried-Schlomann equation. (orig.)

 17. Antibotulinal efficacy of sulfur dioxide in meat.

  Science.gov (United States)

  Tompkin, R B; Christiansen, L N; Shaparis, A B

  1980-01-01

  The addition of sodium metabisulfite as a source of sulfur dioxide delayed botulinal outgrowth in perishable canned comminuted pork when it was temperature abused at 27 degree C. The degree of inhibition was directly related to the level of sulfur dioxide. Levels greater than 100 microgram of sulfur dioxide per g were necessary to achieve significant inhibition when a target level of 100 botulinal spores per g was used. Sodium nitrite partially reduced the efficacy of the sulfur dioxide. Sulfur dioxide offers a new option for the control of botulinal outgrowth in cured or noncured meat and poultry products. PMID:6996613

 18. Perspectives in the use of carbon dioxide

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Aresta Michele

  1999-01-01

  Full Text Available The mitigation of carbon dioxide is one of the scientific and technological challenges of the 2000s. Among the technologies that are under assessment, the recovery of carbon dioxide from power plants or industrial flue gases plays a strategic role. Recovered carbon dioxide can be either disposed in natural fields or used. The availability of large amounts of carbon dioxide may open new routes to its utilisation in biological, chemical and innovative technological processes. In this paper, the potential of carbon dioxide utilisation in the short-, medium-term is reviewed.

 19. Luhmanns masmedieteori och Internet som ett artificiellt intelligent semiotiskt system Luhmanns massmedieteori och Internet som ett artificiellt intelligent semiotiskt system [Luhmann’s mass-media theory and Internet as an artificial intelligent semiotic system

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Peter Kåhre

  2010-11-01

  Full Text Available Artikeln diskuterar hur en modern form av AI-programmering, som kallas Konnektionism i en design som kallas Distribuerad AI (DAI, påverkar den uppfattning Luhmann har om massmediernas roll för den andra ordningens observationer. DAI använder noder för att skapa aktivitet i systemen och inte de koder som styr processerna i den klassiska eller symboliska formen av AI. Luhmanns teori kan utvecklas genom att ersätta systemens koder med noder som förändras beroende på i vilken relation de står till andra noder. På så sätt kan kommunikationsbegreppet utvecklas så att det också omfattar systemens interaktioner med omvärlden. Det skapar en bättre förutsättning för att observationsmöjligheter direkt uppstår genom systemens relationer till omvärlden. Internet och AI-programmerade söksystem och robotar kan då fungera som ett artificiellt semiotiskt system som skapar möjligheter att göra observationer.The article discusses how a modern form of AI programming, known as Connectionism in a design known as Distributed Artificial Intelligence (DAI, affects the perception Luhmann has on mass media's role concerning second-order observations. DAI uses nodes to create activity in the systems and not the codes used by the Classic or Symbolic form of AI. Luhmann’s theory can be developed by replacing the systems codes with nodes that change depending on their relations to other nodes. In this way, we can reformulate the concept of communication, so that it includes the systems interactions with the environment. It creates better conditions so that observing opportunities may arise directly from these interactions. Internet and AI-programmed search systems and robots can then act as an artificial semiotic system that creates opportunities for making observations.

 20. Chemical characterization of soil organic matter in a Chesapeake Bay salt marsh: analyzing microbial and vegetation inputs to SOM

  Science.gov (United States)

  Bye, E.; Schreiner, K. M.; Abdulla, H. A.; Minor, E. C.; Guntenspergen, G. R.

  2017-12-01

  Coastal wetlands play a critical role in the global carbon cycle. These ecosystems sequester and store carbon, known as "blue carbon," at a rate two or three orders of magnitude larger than other terrestrial ecosystems, such as temperate, tropical, and boreal forests. Anthropogenic changes to the climate are threatening blue carbon stores in coastal wetland ecosystems. To understand and predict how these important carbon stores will be affected by anthropogenic climate changes, it is necessary to understand the formation and preservation of soil organic matter (SOM) in these ecosystems. This study will present organic geochemical data from two sediment cores collected from the Smithsonian Environmental Research Center site on a salt marsh in Maryland along the Chesapeake Bay. One core is from a location that recently transitioned from a C4 to C3 plant regime, currently dominated by the sedge Shoenplectis americanus. The second core is from a C4 plant (Spartina patens) dominated location in the marsh. The organic geochemistry of these 100 cm deep sediment cores was studied through multiple bulk analyses including stable isotopes, elemental ratios, Fourier-transform infrared spectroscopy (FTIR), solid-state magic-angle-spinning Nuclear Magnetic Resonance (NMR), and compound specific lignin-phenol analysis. By using comprehensive chemical characterization techniques, this study aims to discern between vegetation- and microbially-derived inputs to SOM in blue carbon ecosystems. The results show a general increase in the aromatic content with a concomitant decrease of carbohydrates with depth in both cores. However, substantial differences between the two cores, indicates differing inputs and/or stabilization mechanisms within SOM formed from different vegetation regimes. Further compound specific work will help to elucidate the specific source of compounds within each compound class, in surface and deep SOM, and additionally can help provide evidence for different

 1. High capacity carbon dioxide sorbent

  Science.gov (United States)

  Dietz, Steven Dean; Alptekin, Gokhan; Jayaraman, Ambalavanan

  2015-09-01

  The present invention provides a sorbent for the removal of carbon dioxide from gas streams, comprising: a CO.sub.2 capacity of at least 9 weight percent when measured at 22.degree. C. and 1 atmosphere; an H.sub.2O capacity of at most 15 weight percent when measured at 25.degree. C. and 1 atmosphere; and an isosteric heat of adsorption of from 5 to 8.5 kilocalories per mole of CO.sub.2. The invention also provides a carbon sorbent in a powder, a granular or a pellet form for the removal of carbon dioxide from gas streams, comprising: a carbon content of at least 90 weight percent; a nitrogen content of at least 1 weight percent; an oxygen content of at most 3 weight percent; a BET surface area from 50 to 2600 m.sup.2/g; and a DFT micropore volume from 0.04 to 0.8 cc/g.

 2. Oxygen and carbon dioxide sensing

  Science.gov (United States)

  Ren, Fan (Inventor); Pearton, Stephen John (Inventor)

  2012-01-01

  A high electron mobility transistor (HEMT) capable of performing as a CO.sub.2 or O.sub.2 sensor is disclosed, hi one implementation, a polymer solar cell can be connected to the HEMT for use in an infrared detection system. In a second implementation, a selective recognition layer can be provided on a gate region of the HEMT. For carbon dioxide sensing, the selective recognition layer can be, in one example, PEI/starch. For oxygen sensing, the selective recognition layer can be, in one example, indium zinc oxide (IZO). In one application, the HEMTs can be used for the detection of carbon dioxide and oxygen in exhaled breath or blood.

 3. Carbon dioxide retention in divers

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Florio, J.T.; Mackenzie, D.A.R.; McKenzie, R.S. [ARE Physiological Laboratory, Gosport (United Kingdom)

  1998-04-01

  This report summarises the work carried out at the ARE Physiological Laboratory (ARE(PL)) between July 1978 and December 1983. The work was intended to examine the proposition that some divers have a low ventilatory response to carbon dioxide; that this results in a low ventilatory response to exercise with consequent hypercapnia; and that these characteristics put the diver at a greater-than-normal risk by increasing the individual`s susceptibility to oxygen toxicity and to other hazards associated with diving (e.g. nitrogen narcosis, decompression sickness and hypothermia). The specific aims of the project can be summarised as follows: (a) to demonstrate the existence of divers who exhibit the tendency to `retain carbon dioxide` when working in hyperbaric conditions; (b) to define the circumstances under which such individuals are at risk; (c) to assess the magnitude of the risk; and (d) to recommend ways to eliminate or to reduce the risk. (author)

 4. CARBON DIOXIDE AS A FEEDSTOCK.

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  CREUTZ,C.; FUJITA,E.

  2000-12-09

  This report is an overview on the subject of carbon dioxide as a starting material for organic syntheses of potential commercial interest and the utilization of carbon dioxide as a substrate for fuel production. It draws extensively on literature sources, particularly on the report of a 1999 Workshop on the subject of catalysis in carbon dioxide utilization, but with emphasis on systems of most interest to us. Atmospheric carbon dioxide is an abundant (750 billion tons in atmosphere), but dilute source of carbon (only 0.036 % by volume), so technologies for utilization at the production source are crucial for both sequestration and utilization. Sequestration--such as pumping CO{sub 2} into sea or the earth--is beyond the scope of this report, except where it overlaps utilization, for example in converting CO{sub 2} to polymers. But sequestration dominates current thinking on short term solutions to global warming, as should be clear from reports from this and other workshops. The 3500 million tons estimated to be added to the atmosphere annually at present can be compared to the 110 million tons used to produce chemicals, chiefly urea (75 million tons), salicylic acid, cyclic carbonates and polycarbonates. Increased utilization of CO{sub 2} as a starting material is, however, highly desirable, because it is an inexpensive, non-toxic starting material. There are ongoing efforts to replace phosgene as a starting material. Creation of new materials and markets for them will increase this utilization, producing an increasingly positive, albeit small impact on global CO{sub 2} levels. The other uses of interest are utilization as a solvent and for fuel production and these will be discussed in turn.

 5. Manufacture of uranium dioxide powder

  International Nuclear Information System (INIS)

  Becker, M.

  1976-01-01

  Uranium dioxide powder is prepared by the AUC (ammonium uranyl carbonate) method. Supplementing the known process steps, the AUC, after separation from the mother liquor, is washed with an ammonium hydrogen carbonate or an NH 4 OH solution and is subsequently post-treated with a liquid which reduces the surface tension of the residual water in an AUC. Such a liquid is, for instance, alcohol

 6. Arbejdsmiljøseminarer som et redskab til at skabe motivation, ansvarlighed og ejerskab til arbejdet omkring forebyggelse af ulykker i små-, mellemstore og store virksomheder, såvel blandt ansatte som deres ledere

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, Louise; Kines, Pete

  2009-01-01

  af arbejdsulykker. Vellykkede arbejdsmiljøseminarer kan være en metode til skabe motivation, ansvarlighed og ejerskab samt at mindske den modstand, der kan være imod forandringerne. Med andre ord at arbejde med nogle af de processer, som kan være svære at få indblik i og overskud til at arbejde med i...

 7. Carbon dioxide capture and storage

  International Nuclear Information System (INIS)

  Durand, B.

  2011-01-01

  The author first highlights the reasons why storing carbon dioxide in geological formations could be a solution in the struggle against global warming and climate change. Thus, he comments various evolutions and prospective data about carbon emissions or fossil energy consumption as well as various studies performed by international bodies and agencies which show the interest of carbon dioxide storage. He comments the evolution of CO 2 contributions of different industrial sectors and activities, notably in France. He presents the different storage modes and methods which concern different geological formations (saline aquifers, abandoned oil or gas fields, not exploitable coal seams) and different processes (sorption, carbonation). He discusses the risks associated with these storages, the storable quantities, evokes some existing installations in different countries. He comments different ways to capture carbon dioxide (in post-combustion, through oxy-combustion, by pre-combustion) and briefly evokes some existing installations. He evokes the issue of transport, and discusses efficiency and cost aspects, and finally has few words on legal aspects and social acceptability

 8. Internal friction in uranium dioxide

  International Nuclear Information System (INIS)

  Paulin Filho, Pedro Iris

  1979-01-01

  The uranium dioxide inelastic properties were studied measuring internal friction at low frequencies (of the order of 1 Hz). The work was developed in the 160 to 400 deg C temperature range. The effect of stoichiometry variation was studied oxidizing the sample with consequent change of the defect structure originally present in the non-stoichiometric uranium dioxide. The presence of a wide and irregular peak due to oxidation was observed at low temperatures. Activation energy calculations indicated the occurrence of various relaxation processes and assuming the existence of a peak between - 80 and - 70 deg C , the absolute value obtained for the activation energy (0,54 eV) is consistent with the observed values determined at medium and high frequencies for the stress induced reorientation of defects. The microstructure effect on the inelastic properties was studied for stoichiometric uranium dioxide, by varying grain size and porosity. These parameters have influence on the high temperature measurements of internal friction. The internal friction variation for temperatures higher than 340 deg C is thought to be due to grain boundary relaxation phenomena. (author)

 9. Hvilke emner mener du som praktiserende læge, at der skal forskes i?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ølgod, Jutta

  1997-01-01

  Knapt 100 alment praktiserende læger angav i en enquete, at man efterlyste forskning på en lang række felter. De tre hyppigst nævnte var "lægernes udbrændthed og manglende trivsel", "rygproblemer" og "psykosomatiske problemstillinger". Derudover udtryktes også stor interesse for "læge-patient for......Knapt 100 alment praktiserende læger angav i en enquete, at man efterlyste forskning på en lang række felter. De tre hyppigst nævnte var "lægernes udbrændthed og manglende trivsel", "rygproblemer" og "psykosomatiske problemstillinger". Derudover udtryktes også stor interesse for "læge......-patient forholdet", "definition af lægernes arbejdsområder", "rollen som forebygger og sundhedsfremmer" og "samarbejdsforhold". Resultaterne blev fremlagt på det 3. almenmedicinske forskningsseminar i Køge i 1996. Udgivelsesdato: 1997/7/15...

 10. Implementation of Self Organizing Map (SOM) as decision support: Indonesian telematics services MSMEs empowerment

  Science.gov (United States)

  Tosida, E. T.; Maryana, S.; Thaheer, H.; Hardiani

  2017-01-01

  Information technology and communication (telematics) is one of the most rapidly developing business sectors in Indonesia. It has strategic position in its contribution towards planning and implementation of developmental, economics, social, politics and defence strategies in business, communication and education. Aid absorption for the national telecommunication SMEs is relatively low; therefore, improvement is needed using analysis on business support cluster of which basis is types of business. In the study, the business support cluster analysis is specifically implemented for Indonesian telecommunication service. The data for the business are obtained from the National Census of Economic (Susenas 2006). The method used to develop cluster model is an Artificial Neural Network (ANN) system called Self-Organizing Maps (SOM) algorithm. Based on Index of Davies Bouldin (IDB), the accuracy level of the cluster model is 0.37 or can be categorized as good. The cluster model is developed to find out telecommunication business clusters that has influence towards the national economy so that it is easier for the government to supervise telecommunication business.

 11. Discrimination between Alzheimer's Disease and Mild Cognitive Impairment Using SOM and PSO-SVM

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Shih-Ting Yang

  2013-01-01

  Full Text Available In this study, an MRI-based classification framework was proposed to distinguish the patients with AD and MCI from normal participants by using multiple features and different classifiers. First, we extracted features (volume and shape from MRI data by using a series of image processing steps. Subsequently, we applied principal component analysis (PCA to convert a set of features of possibly correlated variables into a smaller set of values of linearly uncorrelated variables, decreasing the dimensions of feature space. Finally, we developed a novel data mining framework in combination with support vector machine (SVM and particle swarm optimization (PSO for the AD/MCI classification. In order to compare the hybrid method with traditional classifier, two kinds of classifiers, that is, SVM and a self-organizing map (SOM, were trained for patient classification. With the proposed framework, the classification accuracy is improved up to 82.35% and 77.78% in patients with AD and MCI. The result achieved up to 94.12% and 88.89% in AD and MCI by combining the volumetric features and shape features and using PCA. The present results suggest that novel multivariate methods of pattern matching reach a clinically relevant accuracy for the a priori prediction of the progression from MCI to AD.

 12. O Estudo de Colisões através do Som

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Cavalcante Marisa Almeida

  2002-01-01

  Full Text Available O experimento proposto neste artigo permite ao professor de Física estabelecer uma metodologia computacional para o estudo de movimentos e, particularmente, do coeficiente de restituição em colisões através do espectro sonoro emitido por impactos sucessivos de uma esfera em uma superfície plana. O método de medida sugerido, além de requerer um equipamento de fácil acesso, propicia adequada precisão, como revelam os dados obtidos, já que a aquisição é realizada através de placas de som de microcomputadores pessoais, com tempos de resolução, hoje, da ordem de 23 mis para taxas de amostragem de até 44 Khz. Utilizamos um software de análise do espectro sonoro que apresenta o sinal na forma de gráfico de freqüência versus tempo, livremente disponível na Internet e com uma ampla disponibilidade de recursos.

 13. Phase II trial of SOM230 (pasireotide LAR) in patients with unresectable hepatocellular carcinoma.

  Science.gov (United States)

  Feun, Lynn G; Wangpaichitr, Medhi; Li, Ying-Ying; Kwon, Deukwoo; Richman, Stephen P; Hosein, Peter J; Savaraj, Niramol

  2018-01-01

  A phase II trial of pasireotide was performed to assess its efficacy and safety in advanced or metastatic hepatocellular carcinoma (HCC). Patients with advanced HCC and Child-Pugh score ≤7 received pasireotide LAR 60 mg intramuscularly every 28 days. Primary endpoint was disease control rate. Secondary endpoints were time to tumor progression, response rate, treatment-related adverse events, and overall survival. Serum insulin growth factor-1 was measured before and after pasireotide. Twenty patients were treated and evaluable. Eighteen patients (90%) had prior therapy; 16 patients (80%) had multiple therapies. Median age was 65, 75% had Barcelona Clinic Liver Cancer stage C, and 55% had metastatic disease. The main toxicity was hyperglycemia. Rare adverse effects included reversible grade 4 elevation in alanina transaminase/aspartate transaminase in one patient. The best response was stable disease in 9 patients (45%). Median time to tumor progression for the 20 patients was 3 months, and median survival was 9 months. Pasireotide had limited clinical benefit as second-line or third-line treatment in patients with advanced or metastatic HCC. Low baseline insulin growth factor-1 level may be indicative when SOM230 treatment may be ineffective, and decreasing levels after treatment may be indicative of disease control.

 14. RICCI and matter collineations of som-roy chaudhary symmetric space time

  International Nuclear Information System (INIS)

  Ramzan, M.; Ahmed, Y.; Mufti, M.

  2018-01-01

  This paper is devoted to explore the RICCI and MCs (Matter Collineations of the Som-Ray Chaudhary spacetime. The spacetime under consideration is one of the spatially homogeneous and rotating spacetimes. Collineations are the some kinds of the Lie symmetries. To discuss the required collineations we have used the RICCI and energy momentum tensors. As the RICCI tensor is formulated from the metric tensor, it must possess its symmetries. RCs (RICCI Collineations) leads to conservation laws. On the other hand for the distribution of matter in the spacetimes, the symmetries of energy momentum tensor or MCs provides conservation laws on matter field. Throughout this paper, these collineations are discussed by vanishing Lie derivative of RICCI and energy momentum tensors respectively. Complete solution of the RCs and MCs equations, which are formed in the result of vanishing Lie derivative are explored. Studying all these collineations in the said spacetime, it has been shown that RCs of the spacetime form an infinite dimensional vector space where as MCs are Killing vector fields. (author)

 15. Carbon Dioxide Removal via Passive Thermal Approaches

  Science.gov (United States)

  Lawson, Michael; Hanford, Anthony; Conger, Bruce; Anderson, Molly

  2011-01-01

  A paper describes a regenerable approach to separate carbon dioxide from other cabin gases by means of cooling until the carbon dioxide forms carbon dioxide ice on the walls of the physical device. Currently, NASA space vehicles remove carbon dioxide by reaction with lithium hydroxide (LiOH) or by adsorption to an amine, a zeolite, or other sorbent. Use of lithium hydroxide, though reliable and well-understood, requires significant mass for all but the shortest missions in the form of lithium hydroxide pellets, because the reaction of carbon dioxide with lithium hydroxide is essentially irreversible. This approach is regenerable, uses less power than other historical approaches, and it is almost entirely passive, so it is more economical to operate and potentially maintenance- free for long-duration missions. In carbon dioxide removal mode, this approach passes a bone-dry stream of crew cabin atmospheric gas through a metal channel in thermal contact with a radiator. The radiator is pointed to reject thermal loads only to space. Within the channel, the working stream is cooled to the sublimation temperature of carbon dioxide at the prevailing cabin pressure, leading to formation of carbon dioxide ice on the channel walls. After a prescribed time or accumulation of carbon dioxide ice, for regeneration of the device, the channel is closed off from the crew cabin and the carbon dioxide ice is sublimed and either vented to the environment or accumulated for recovery of oxygen in a fully regenerative life support system.

 16. Bilderboken ur ett genusperspektiv : En bilderboksanalys av tre svenska böcker som utmanar stereotypa könsroller

  OpenAIRE

  Malmqvist, Hanna

  2015-01-01

  Syftet med denna studie är att se hur några bilderböcker utmanar de stereotypa könsrollerna. Jag kommer att granska hur pojkar och flickor framställs ur ett genusperspektiv och även titta på hur text och bild kompletterar varandra, med hjälp av Nikolajevas (2000) analysmodell för bilderböcker. Jag har valt att analysera tre stycken böcker och två av dessa har pojkar som huvudkaraktärer och en har en flicka som huvudkaraktär. Med den medvetenhet man har idag kring genus så kan dessa böcker var...

 17. Indução e desenvolvimento de calos e embriões somáticos em mamoeiro

  OpenAIRE

  Almeida,Eliane Pires de; Oliveira,Roberto Pedroso de; Dantas,Jorge Luis Loyola

  2001-01-01

  Este trabalho teve por objetivo estabelecer um protocolo para a indução e desenvolvimento de calos e embriões somáticos em mamoeiro (Carica papaya L. cv. Tainung n.1). Foram utilizados quatro tipos de explantes (hipocótilo com folhas cotiledonares, hipocótilo, folhas cotiledonares e epicótilo) e duas condições de cultivo (escuro e 16 horas de luz). A indução e o desenvolvimento de calos foram avaliados nos meios de cultura ½MS2, ½MS10 e HMH e a indução e o desenvolvimento de embriões somático...

 18. Clustering self-organizing maps (SOM) method for human papillomavirus (HPV) DNA as the main cause of cervical cancer disease

  Science.gov (United States)

  Bustamam, A.; Aldila, D.; Fatimah, Arimbi, M. D.

  2017-07-01

  One of the most widely used clustering method, since it has advantage on its robustness, is Self-Organizing Maps (SOM) method. This paper discusses the application of SOM method on Human Papillomavirus (HPV) DNA which is the main cause of cervical cancer disease, the most dangerous cancer in developing countries. We use 18 types of HPV DNA-based on the newest complete genome. By using open-source-based program R, clustering process can separate 18 types of HPV into two different clusters. There are two types of HPV in the first cluster while 16 others in the second cluster. The analyzing result of 18 types HPV based on the malignancy of the virus (the difficultness to cure). Two of HPV types the first cluster can be classified as tame HPV, while 16 others in the second cluster are classified as vicious HPV.

 19. Esplenectomia subtotal para tratamento do hipodesenvolvimento somático e sexual secundário a esplenomegalia

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Andy Petroianu

  Full Text Available OBJETIVO: "Nanismo esplênico" é condição clínica decorrente de processo imunitário relacionado ao baço e tem como tratamento preconizado a esplenectomia total. Seguindo uma linha de pesquisa voltada ao estudo da esplenectomia subtotal em diferentes afecções, o objetivo do presente trabalho foi avaliar o crescimento somático de pacientes portadores deste hipodesenvolvimento esplenomegálico, submetidos à esplenectomia subtotal com preservação do pólo superior esplênico irrigado apenas pelos vasos esplenogástricos. MÉTODO: Quatro pacientes masculinos (14, 14, 16 e 17 anos com esplenomegalia (três de etiologia esquistossomática e um com cirrose auto-imune e retardo do desenvolvimento somático e sexual foram submetidos à esplenectomia subtotal. As indicações para cirurgia foram sangramento de varizes do esôfago e pancitopenia. RESULTADOS: Em todos os casos houve retomada do crescimento e após um ano eles já se encontravam dentro da faixa de desenvolvimento somático e sexual compatível com a idade. CONCLUSÃO: O hipodesenvolvimento esplenomegálico não é decorrente da presença do baço, mas de seu crescimento; a esplenectomia subtotal é um procedimento adequado para tratar o retardo de desenvolvimento somático e sexual por esplenomegalia.

 20. The biomonitoring and bioremediation of toxic water resulting from municipal waste storage of Somârd, Sibiu county

  OpenAIRE

  Ioan C. Oprea; Dana Malschi; Liviu O. Muntean

  2013-01-01

  This paper presents information from the specialty literature and laboratory experimental results on biomonitoring, phytoextraction, biodegradation, and biotransformation of toxic water pollutants at the biotechnology laboratory of the Faculty of Environmental Science and Engineering. The study was conducted in laboratory micro tanks with contaminated water from the municipal landfill water storage pit with toxic bund of Somârd/Medias, Sibiu County, in order to research and develo...

 1. Nitrogenfiksering som en episodisk proces i opstrømnings-området i det østlige tropiske Stillehav

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christensen, Jens Tang

  organismer i en lang række områder, hvor man hidtil ikke troede nitrogenfiksering forekom, og det globale kvælstofregnskab er kommet i bedre balance. Næringsrige opstrømnings-områder, som Humboldt-strømmen langs Chile og Peru, har indtil for nylig ikke været steder, hvor man anså denne proces...

 2. Sinéreses cromossômicas: projeto de complementaridade semiósica entre som e cor

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Eufrásio Prates

  2008-11-01

  Full Text Available O trabalho de Basbaum transita, transdisciplinarmente, pelos campos da neurologia cognitiva, arte, fí­sica, matemática, tecnologia, misticismo e teosofia, trazidos à baila para compor a teia da sinestesia ontológica do cromo-som, complexo indissociável e simultâneo de som e cor, como busca de interconexões originárias entre som e cor a partir da esfera da primeiridade peirciana, da constituição mesma do fenômeno sinestésico. Palavras-chave Sinestesia, primeiridade. Abstract The work of Basbaum as a research on the originary interconnections between sound and color based upon the Peircian firstness sphere concern, the constitution of the synesthesic phenomenon itself , goes transdisciplinarly through the fields of cognitive neurology, arts, physics, mathematics, technology, mysticism and theosophy, all of them with regard to the weaving of the ontological; synesthesia of the chromosound, an indissociable and simultaneous complex ofsound and color. Keywords Synesthesic phenomenon, Peircian firstness.

 3. Pædagogiske læreplaner som redskab til evaluering, læring og kvalitetsudvikling?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Poul Skov Dahl

  2016-02-01

  Full Text Available Den nyligt afsluttede, landsdækkende evaluering af loven om pædagogiske læreplaner har vist, at pædagogiske læreplaner indtil nu har været en faglig succes i dagtilbuddene. Men den viser også, at evalueringsarbejdet endnu spiller en begrænset rolle i arbejdet. Hvis de pædagogiske læreplaner fremadrettet skal forblive en succes og medvirke til at udvikle den pædagogiske praksis, er evalueringskapacitet et vigtigt omdrejningspunkt. Med systematisk evaluering som en integreret del af arbejdet med de pædagogiske læreplaner har de - som en form for ”systemtænknings-redskab -” potentiale til at være løftestang for organisatorisk læring i dagtilbuddet - den læring, som er en forudsætning for kvalitetsudviklingen af den pædagogiske praksis. Vi sætter i denne artikel fokus på sammenhængen mellem pædagogiske læreplaner, evaluering og organisatorisk læring i dagtilbuddene.

 4. Yrkesforberedelse eller fagopplæring med fagbrev? Med design og håndverk som kontekst

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Bjørn Magne Aakre

  2013-09-01

  Full Text Available Artikkelen drøfter forholdet mellom yrkesforberedelse og fagopplæring med utgangspunkt i den kombinerte studieretningen formgivingsfag som ble innført i Norge i 1994. I 2006 ble den delt i et programfag under studiespesialiserende fag, og et nytt yrkesfaglig program med betegnelse design og håndverk. Hvilke interesser lå til grunn for endringene, hvor dyptgripende ble de og hvilke overveieleser kan en gjøre i ettertid om forholdet mellom yrkesforberedelse og fagopplæring? Artikkelen søker å svare på spørsmålene ut fra relevante dokumenter og to kvantitative undersøkelser med elever og lærere som informanter. Artikkelen konkluderer med at innholdet forble nokså likt, antall elever ble halvert og at frafallet økte. Det konkluderes videre med at mange forhold bidrar til å legitimere et fag og dets innhold som henholdsvis skolefag, vitenskapsfag eller yrkesfag. Legitimeringen preges ofte av motstridende motiver og interesser, og sjelden bare faglige begrunnelser.

 5. Innovativ formidling af førsteårsstuderende som et design-based research-forløb

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ole Eggers Bjælde

  2016-11-01

  Full Text Available 14 videoproduktioner, 4 tegneserier, 3 filmfortællinger, 2 sange, 2 nyhedsindslag, 2 børnebøger, 2 facebook-sider, 1 novelle og 1 toiletrulle var blandt resultaterne, da 112 førsteårsstuderende i det obligatoriske kursus Astrofysik på fysikuddannelsen på Aarhus Universitet blev deltagere i et learning design-forløb, som en del af deres eksamen i kurset. Målet med forløbet var dels at sætte fokus på faglig formidling som en væsentlig kompetence blandt universitetsstuderende, men samtidig også at bringe værdier som kreativitet og innovation i spil. Forløbet var tilrettelagt efter principperne for design-based research, og publikationen her sætter fokus på intention, implementering, realisering og perspektivering af det underliggende design med henblik på forbedring af designet til fremtidig brug samt på en vurdering af forløbets samlede impact.

 6. Absorption of carbon dioxide in waste tanks

  International Nuclear Information System (INIS)

  Hobbs, D.T.

  1987-01-01

  Air flow rates and carbon dioxide concentrations of air entering and exiting eight H-Area waste tanks were monitored for a period of one year. The average instanteous concentration of carbon dioxide in air is within the range reported offsite, and therefore is not affect by operation of the coal-fired power plant adjacent to the tank farm. Waste solutions in each of the tanks were observed to be continuously absorbing carbon dioxide. The rate of absorption of carbon dioxide decreased linearly with the pH of the solution. Personnel exposure associated with the routine sampling and analysis of radioactive wastes stored at SRP to determine the levels of corrosion inhibitors in solution could be reduced by monitoring the absorption of carbon dioxide and using the relationship between pH and carbon dioxide absorption to determine the free hydroxide concentration in solution

 7. 21 CFR 184.1240 - Carbon dioxide.

  Science.gov (United States)

  2010-04-01

  ... 21 Food and Drugs 3 2010-04-01 2009-04-01 true Carbon dioxide. 184.1240 Section 184.1240 Food and... Substances Affirmed as GRAS § 184.1240 Carbon dioxide. (a) Carbon dioxide (empirical formula CO2, CAS Reg. No.... The solid form, dry ice, sublimes under atmospheric pressure at a temperature of −78.5 °C. Carbon...

 8. A METHOD OF PREPARING URANIUM DIOXIDE

  Science.gov (United States)

  Scott, F.A.; Mudge, L.K.

  1963-12-17

  A process of purifying raw, in particular plutonium- and fission- products-containing, uranium dioxide is described. The uranium dioxide is dissolved in a molten chloride mixture containing potassium chloride plus sodium, lithium, magnesium, or lead chloride under anhydrous conditions; an electric current and a chlorinating gas are passed through the mixture whereby pure uranium dioxide is deposited on and at the same time partially redissolved from the cathode. (AEC)

 9. Combined effect of sulfur dioxide and carbon dioxide gases on mold fungi

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Kochurova, A.I.; Karpova, T.N.

  1974-01-01

  Sulfur dioxide at 0.08% killed Penicillium expansum, Stemphylium macrosporium, and Botrytis cinerea within 24 hours. At 0.2%, it killed P. citrinum, Alternaria tenuis, and Fusarium moniliforme. Sulfur dioxide (at 0.04%) and Sulfur dioxide-carbon dioxide mixtures (at 0.02 and 5% respectively) completely suppressed the growth of P. citrinum, P. expansum, P. rubrum, A. tenuis, S. macrosporium, B. cinerea, and F. moniliforme in laboratory experiments. 1 table.

 10. Experimental nitrogen dioxide poisoning in cattle

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Cutlip, R C

  1966-01-01

  Experimental nitrogen dioxide inhalation has been reported to produce signs and lesions typical of field cases of bovine pulmonary adenomatosis (BPA) as described by Monlux et al, and Seaton. Similar lesions have been produced in mice and guinea pigs. These studies were conducted because of the similarities between silo-filler's disease of man, caused by nitrogen dioxide, and BPA. Since previous studies involved inadequate numbers of cattle, a more critical evaluation of the effects of nitrogen dioxide was needed. This project was designed to study the clinical and pathologic alterations induced in cattle by repeated exposure to nitrogen dioxide gas.

 11. Inducción de embriogénesis somática en Alstroemeria spp.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Cruz Ivan Guillermo

  2003-12-01

  Full Text Available

  Esta investigación se llevó a cabo con el objetivo de inducir la embriogénesis somática en el genotipo de Alstroemeria AAZ59 como alternativa ante las dificultades que presenta su propagación y por su importancia como flor de corte. A tal fin, se evaluó el tipo de explante con mayor potencial embriogénico y su interacción con reguladores de crecimiento, la consistencia del medio de cultivo y el fotoperiodo. Así mismo, se probaron cinco reguladores de crecimiento: 2,4-D, tidiazuron (TDZ, picloran, bencilaminopurina (BAP y ácido indolbutírico (AIB, en tres combinaciones y diferentes concentraciones; también se evaluaron medios de cultivo sólidos con adición de 5,7 g/l de agar y medios líquidos. Se estudiaron diferentes tipos de explantes: tres tipos de hojas en diferentes estados de desarrollo y segmentos de pedicelo provenientes de plantas establecidas en campo, además de segmentos de brotes sacados de plántulas in vitro. Todos los tratamientos fueron evaluados bajo dos condiciones de fotoperiodo: la primera condición con 16 horas luz (5.000 lux y ocho horas de oscuridad, y la segunda condición en oscuridad total. Se logró la embriogénesis somática directa a partir de segmentos de pedicelo y de segmentos de brotes Primeira transferência: afastar a sugestão do somático

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  François Villa

  2008-12-01

  Full Text Available Além da simpatia, da empatia, na origem da neurose de transferência, há um ponto central, ponto de antipatia, em que psicanalista e psicanalisando apreendem o real do corpo. Além do corpo psíquico, se entrevê o fundo das coisas: a carne em sofrimento que nunca é vista. Nesse momento do tratamento ouve-se a força de atração do recalcamento orgânico. O autor volta a um momento princeps da invenção freudiana: o sonho "da injeção de Irmã", para examinar sua hipótese de que o trabalho do sonho revela uma das funções do psíquico - afastar a sugestão do somático.First transference: des-suggesting the somatic. In the origin of transference neurosis, beyond sympathy and empathy, we can meet an umbilical point, which is an antipathy point where patient and analyst encounter the real of the body. Beyond the psychic body, we can see "the bottom of things": the suffering flesh, which is never seen. This moment of cure is the one where can be heard the strength of attraction from the organic repression. In order to explore this hypothesis, the author goes back to a moment of Freudian finding: the dream of Irma. He suggests that the work of the dream shows a function of the psychic, which is the desuggestion of somatic.

 12. Phase II trial of SOM230 (pasireotide LAR in patients with unresectable hepatocellular carcinoma

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Feun LG

  2018-01-01

  Full Text Available Lynn G Feun,¹ Medhi Wangpaichitr,² Ying-Ying Li,¹ Deukwoo Kwon,³ Stephen P Richman,¹ Peter J Hosein,¹ Niramol Savaraj¹,² ¹Department of Medicine, Medical Oncology, Sylvester Comprehensive Cancer Center, University of Miami, ²Department of Surgery, Miami VA Healthcare System, Research Service, ³Biostatistics and Bioinformatics Core, Sylvester Comprehensive Cancer Center, University of Miami, Miami, FL, USA Background: A phase II trial of pasireotide was performed to assess its efficacy and safety in advanced or metastatic hepatocellular carcinoma (HCC.Patients and methods: Patients with advanced HCC and Child–Pugh score ≤7 received pasireotide LAR 60 mg intramuscularly every 28 days. Primary endpoint was disease control rate. Secondary endpoints were time to tumor progression, response rate, treatment-related adverse events, and overall survival. Serum insulin growth factor-1 was measured before and after pasireotide.Results: Twenty patients were treated and evaluable. Eighteen patients (90% had prior therapy; 16 patients (80% had multiple therapies. Median age was 65, 75% had Barcelona Clinic Liver Cancer stage C, and 55% had metastatic disease. The main toxicity was hyperglycemia. Rare adverse effects included reversible grade 4 elevation in alanina transaminase/aspartate transaminase in one patient. The best response was stable disease in 9 patients (45%. Median time to tumor progression for the 20 patients was 3 months, and median survival was 9 months.Conclusion: Pasireotide had limited clinical benefit as second-line or third-line treatment in patients with advanced or metastatic HCC. Low baseline insulin growth factor-1 level may be indicative when SOM230 treatment may be ineffective, and decreasing levels after treatment may be indicative of disease control. Keywords: pasireotide, hepatocellular carcinoma, insulin growth factor-1 

 13. Titanium dioxide nanomaterials for photocatalysis

  International Nuclear Information System (INIS)

  Liu, Yan; Li, Zhe; Green, Michael; Just, Michael; Chen, Xiaobo; Li, Yang Yang

  2017-01-01

  Titanium dioxide (TiO 2 ) has been long regarded as one of the more promising photocatalysts to remove environmental pollution and to generate hydrogen from water under sunlight irradiation via photocatalysis. TiO 2 is environmentally benign and thus is considered a ‘green’ catalyst. In this review we present a short introduction to the physical and electronic properties of TiO 2 , its photocatalytic mechanisms, and some recent examples of various TiO 2 materials used for photocatalysis; these examples include 0, 1, 2, 3D, faceted, defected, composited, and hydrogenated TiO 2 materials. (topical review)

 14. Muon transfer to sulphur dioxide

  International Nuclear Information System (INIS)

  Mulhauser, F.; Schneuwly, H.

  1993-01-01

  A systematic study of muon capture and muon transfer has been performed in seven different H 2 + SO 2 gas mixtures. From the single-exponential time structure of the muonic sulphur x-rays, one determines the lifetime of the μp atoms under the given experimental conditions. The reduced muon transfer rates to the sulphur dioxide molecule, deduced from these lifetimes, all agree well with each other. The muonic oxygen time spectra show an additional structure as if μp atoms of another kind were present. Comparable time structures are observed in a D 2 + SO 2 mixture. (author)

 15. Sulfur Dioxide Analyzer Instrument Handbook

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Springston, Stephen R. [Brookhaven National Lab. (BNL), Upton, NY (United States)

  2016-05-01

  The Sulfur Dioxide Analyzer measures sulfur dioxide based on absorbance of UV light at one wavelength by SO2 molecules which then decay to a lower energy state by emitting UV light at a longer wavelength. Specifically, SO2 + hυ1 →SO2 *→SO2 + hυ2 The emitted light is proportional to the concentration of SO2 in the optical cell. External communication with the analyzer is available through an Ethernet port configured through the instrument network of the AOS systems. The Model 43i-TLE is part of the i-series of Thermo Scientific instruments. The i-series instruments are designed to interface with external computers through the proprietary Thermo Scientific iPort Software. However, this software is somewhat cumbersome and inflexible. Brookhaven National Laboratory (BNL) has written an interface program in National Instruments LabView that both controls the Model 43i-TLE Analyzer AND queries the unit for all measurement and housekeeping data. The LabView vi (the software program written by BNL) ingests all raw data from the instrument and outputs raw data files in a uniform data format similar to other instruments in the AOS and described more fully in Section 6.0 below.

 16. Carbon Dioxide as Secondary Refrigerant in Supermarkets

  DEFF Research Database (Denmark)

  Knudsen, Hans Jørgen Høgaard

  Resume I forbindelse med udfasning af HCFC- og HFC-kølemidlerne er opstået stor interesse for anvendelse af naturlige kølemidler samt indirekte køling i forbindelse med køling i supermarkeder. Som sekundært kølemiddel med faseskift kan kuldioxid anvendes. I supermarkeder med køleanlægget placeret...

 17. Carbon Dioxide for pH Control

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Wagonner, R.C.

  2001-08-16

  Cardox, the major supplier of carbon dioxide, has developed a diffuser to introduce carbon dioxide into a water volume as small bubbles to minimize reagent loss to the atmosphere. This unit is integral to several configurations suggested for treatment to control alkalinity in water streams.

 18. Carbon dioxide sequestration by mineral carbonation

  NARCIS (Netherlands)

  Huijgen, W.J.J.

  2007-01-01

  The increasing atmospheric carbon dioxide (CO2) concentration, mainly caused by fossil fuel combustion, has lead to concerns about global warming. A possible technology that can contribute to the reduction of carbon dioxide emissions is CO2 sequestration by mineral carbonation. The basic concept

 19. Trading coalbed methane for carbon dioxide

  International Nuclear Information System (INIS)

  Greenberger, L.S.

  1991-01-01

  This article discusses a proposal for reducing methane emissions in coal mining activities and at the same time reducing the burden on utilities to cut carbon dioxide emissions. Emission credits would be issued to mines that recover the methane for use. These credits could then be bought by utilities and exchanged for the right to emit carbon dioxide

 1. Pressure pumping of carbon dioxide from soil

  Science.gov (United States)

  E. S. Takle; J. R. Brandle; R. A. Schmidt; R. Garcia; I. V. Litvina; G. Doyle; X. Zhou; Q. Hou; C. W. Rice; W. J. Massman

  2000-01-01

  Recent interest in atmospheric increases in carbon dioxide have heightened the need for improved accuracy in measurements of fluxes of carbon dioxide from soils. Diffusional movement has long been considered the dominant process by which trace gases move from the subsurface source to the surface, although there has been some indication that atmospheric pressure...

 2. Process for the preparation of uranium dioxide

  International Nuclear Information System (INIS)

  Watt, G.W.; Baugh, D.W. Jr.

  1981-01-01

  A method for the preparation of actinide dioxides using actinide nitrate hexahydrates as starting materials is described. The actinide nitrate hexahydrate is reacted with sodium dithionite, and the product is heated in the absence of oxygen to obtain the dioxide. Preferably, the actinide is uranium, plutonium or neptunium. (LL)

 3. Thermoexpanded graphite modification by titanium dioxide

  International Nuclear Information System (INIS)

  Semko, L.S.; Gorbik, P.P.; Chujko, O.O.; Kruchek, Ya.Yi.; Dzyubenko, L.S.; Orans'ka, O.Yi.

  2006-01-01

  A method of the synthesis of thermoexpanded graphite (TEG) powders coated by titanium dioxide is developed. The conversion of n-buthylorthotitanate into TiO 2 on the TEG surface is investigated. The optimal parameters of the synthesis and the structure of titanium dioxide clusters on the TEG surface are determined

 4. Carbon dioxide production in animal houses

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, Søren; Blanes-Vidal, Victoria; Joergensen, H.

  2008-01-01

  cellars are emptied regularly in a four weeks interval. Due to a high and variable carbon dioxide production in deep straw litter houses and houses with indoor storage of manure longer than four weeks, we do not recommend to calculate the ventilation flow based on the carbon dioxide concentration......This article deals with carbon dioxide production from farm animals; more specifically, it addresses the possibilities of using the measured carbon dioxide concentration in animal houses as basis for estimation of ventilation flow (as the ventilation flow is a key parameter of aerial emissions from...... animal houses). The investigations include measurements in respiration chambers and in animal houses, mainly for growing pigs and broilers. Over the last decade a fixed carbon dioxide production of 185 litres per hour per heat production unit, hpu (i.e. 1000 W of the total animal heat production at 20o...

 5. Uso do ultra-som para punção venosa central em paciente obeso com adenomegalia cervical

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jaderson Wollmeister

  2008-08-01

  Full Text Available JUSTIFICATICA E OBJETIVOS: As técnicas clássicas para punção venosa central são realizadas com base em referências anatômicas de superfície e conhecimento da anatomia vascular da região em que se realizará a punção. O uso do ultra-som permite a realização da punção sob visão direta das estruturas vasculares, peri-vasculares e da agulha de punção. O objetivo deste relato foi descrever o uso do ultra-som no auxílio de acesso venoso central em paciente obeso e com adenomegalias. RELATO DO CASO: Paciente do sexo masculino, branco, 28 anos, 1,70 m, 120 kg, com diagnóstico de linfoma de Hodgkin esclerose nodular. Solicitado ao Serviço de Anestesiologia do Hospital Governador Celso Ramos, punção de veia jugular interna direita guiada por ultra-som devido à presença de gânglio supraclavicular que prejudicava a referência anatômica de punção e à obesidade do paciente. Após a obtenção da melhor imagem a veia jugular interna esquerda foi puncionada e colocado um cateter venoso de triplo lúmen. A punção foi única, com progressão fácil do cateter e realizada sem complicações. CONCLUSÕES: O uso da ultra-sonografia para punção venosa central pode evitar complicações tornando o procedimento mais seguro para o paciente.

 6. Forest response to carbon dioxide

  International Nuclear Information System (INIS)

  Pitelka, L.

  1992-01-01

  It has been suggested that planting trees could help slow the buildup of carbon dioxide in the atmosphere. Since elevated levels of CO 2 are known to enhance photosynthesis and growth in many plants, it is possible that trees could become progressively more effective in storing carbon as atmospheric CO 2 increases. However, early results from experiments with ponderosa and loblolly pines indicate that the relationship between tree growth and rising CO 2 concentrations may be more complex than scientists once thought. In these experiments, the response to elevated CO 2 has been highly dependent both on species and on mineral nutrient levels in the soil. Further work is necessary to clarify the mechanisms involved. This research will ultimately contribute to an integrated model for predicting forest ecosystem response to elevated CO 2

 7. Electrochemical processing of carbon dioxide.

  Science.gov (United States)

  Oloman, Colin; Li, Hui

  2008-01-01

  With respect to the negative role of carbon dioxide on our climate, it is clear that the time is ripe for the development of processes that convert CO(2) into useful products. The electroreduction of CO(2) is a prime candidate here, as the reaction at near-ambient conditions can yield organics such as formic acid, methanol, and methane. Recent laboratory work on the 100 A scale has shown that reduction of CO(2) to formate (HCO(2)(-)) may be carried out in a trickle-bed continuous electrochemical reactor under industrially viable conditions. Presuming the problems of cathode stability and formate crossover can be overcome, this type of reactor is proposed as the basis for a commercial operation. The viability of corresponding processes for electrosynthesis of formate salts and/or formic acid from CO(2) is examined here through conceptual flowsheets for two process options, each converting CO(2) at the rate of 100 tonnes per day.

 8. Nongovernmental valorization of carbon dioxide

  International Nuclear Information System (INIS)

  Petersen, Gene; Viviani, Donn; Magrini-Bair, Kim; Kelley, Stephen; Moens, Luc; Shepherd, Phil; DuBois, Dan

  2005-01-01

  Carbon dioxide (CO 2 ) is considered the largest contributor to the greenhouse gas effect. Most attempts to manage the flow of CO 2 or carbon into our environment involve reducing net emissions or sequestering the gas into long-lived sinks. Using CO 2 as a chemical feedstock has a long history, but using it on scales that might impact the net emissions of CO 2 into the atmosphere has not generally been considered seriously. There is also a growing interest in employing our natural biomes of carbon such as trees, vegetation, and soils as storage media. Some amelioration of the net carbon emissions into the atmosphere could be achieved by concomitant large withdrawals of carbon. This report surveys the potential and limitations in employing carbon as a resource for organic chemicals, fuels, inorganic materials, and in using the biome to manage carbon. The outlook for each of these opportunities is also described

 9. Erbium diffusion in titanium dioxide

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Louise Basse

  2017-04-01

  Full Text Available The diffusivity of erbium in the anatase phase of titanium dioxide (TiO2 has been studied for various temperatures ranging from 800 °C to 1, 000 °C. Samples of TiO2, with a 10 nm thick buried layer containing 0.5 at% erbium, were fabricated by radio-frequency magnetron sputtering and subsequently heat treated. The erbium concentration profiles were measured by secondary ion mass spectrometry, allowing for determination of the temperature-dependent diffusion coefficients. These were found to follow an Arrhenius law with an activation energy of ( 2.1 ± 0.2 eV. X-ray diffraction revealed that the TiO2 films consisted of polycrystalline grains of size ≈ 100 nm.

 10. Metoder til indsamling af internetmateriale og deres effekt på senere analyser - med Facebook som eksempel

  DEFF Research Database (Denmark)

  Laursen, Ditte; Brügger, Niels; Sandvik, Kjetil

  2017-01-01

  enhver forsker og studerende vil møde, når Facebook i dets dynamiske online form bliver gjort til analyseobjekt gennem arkivering. Konkret illustreres det, hvordan fire specifikke arkiveringsmetoder af webmateriale på hver deres måde giver både begrænset og privilegeret adgang til de originale data og......I dette kapitel undersøges og diskuteres der, hvordan forskellige former for arkivering af digitalt materiale har forskellige implikationer for, hvilke analyser der kan foretages. Dette eksemplificeres med udgangspunkt i webstedet Facebook, og kapitlet diskuterer de metodologiske udfordringer, som...

 11. Desenvolvimento motor e crescimento somático de crianças com diferentes contextos no ensino infantil

  OpenAIRE

  Rodrigues, Décio; Avigo, Eric Leal; Leite, Marlon Magnon Valdevino; Bussolin, Robson Alves; Barela, José Angelo

  2013-01-01

  O objetivo deste estudo foi verificar os efeitos de diferentes contextos no desenvolvimento das habilidades motoras fundamentais e no crescimento somático de crianças no ensino infantil. Participaram deste estudo 50 crianças: 25 tiveram educação física com um professor da área e 25 crianças tiveram atividades com o professor responsável pela turma. Crianças foram avaliadas no início e final do ano letivo quanto a dados antropométricos, dobras cutâneas, medidas de atividade física e realizaram...

 12. Carbon dioxide cleaning pilot project

  International Nuclear Information System (INIS)

  Knight, L.; Blackman, T.E.

  1994-01-01

  In 1989, radioactive-contaminated metal at the Rocky Flats Plant (RFP) was cleaned using a solvent paint stripper (Methylene chloride). One-third of the radioactive material was able to be recycled; two-thirds went to the scrap pile as low-level mixed waste. In addition, waste solvent solutions also required disposal. Not only was this an inefficient process, it was later prohibited by the Resource Conservation and Recovery Act (RCRA), 40 CFR 268. A better way of doing business was needed. In the search for a solution to this situation, it was decided to study the advantages of using a new technology - pelletized carbon dioxide cleaning. A proof of principle demonstration occurred in December 1990 to test whether such a system could clean radioactive-contaminated metal. The proof of principle demonstration was expanded in June 1992 with a pilot project. The purpose of the pilot project was three fold: (1) to clean metal so that it can satisfy free release criteria for residual radioactive contamination at the Rocky Flats Plant (RFP); (2) to compare two different carbon dioxide cleaning systems; and (3) to determine the cost-effectiveness of decontamination process in a production situation and compare the cost of shipping the metal off site for waste disposal. The pilot project was completed in August 1993. The results of the pilot project were: (1) 90% of those items which were decontaminated, successfully met the free release criteria , (2) the Alpheus Model 250 was selected to be used on plantsite and (3) the break even cost of decontaminating the metal vs shipping the contaminated material offsite for disposal was a cleaning rate of 90 pounds per hour, which was easily achieved

 13. Embriogênese somática do caquizeiro Somatic embryogenesis of japanese persimmon

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Dayse Cristina de Carvalho

  2004-08-01

  Full Text Available O objetivo deste trabalho foi o estabelecimento de um protocolo para a embriogênese somática do caquizeiro. Como explantes, foram utilizados embriões zigóticos em diversos estádios de desenvolvimento, retirados de frutos coletados de plantas adultas a campo, a partir de quatro semanas após o pleno florescimento até 22 semanas. O meio básico para os experimentos foi o MS½NO3. O meio inicial de indução foi suplementado com 20µM de 2,4-D e 2µM de cinetina. Os calos escuros obtidos foram repicados para outro meio de indução, com concentrações 10 ou 20 µM de 2,4-D e 2 µM de cinetina. Os calos com massas pró-embriogênicas obtidos foram transferidos para meio de manutenção e multiplicação com 2 µM de cinetina e 2,4-D nas concentrações 2,5; 5,0 e 10 µM. As massas embriogênicas formadas foram transferidas para meio de maturação suplementado com 0,5 µM de AIB e as concentrações 5; 10 e 20 µM de 2-iP. Os embriões formados foram isolados em dois meios de conversão, sendo o primeiro com 5 µM de 2-iP, 5 µM de AG3 e 0,5 µM de AIB e o segundo com 0,5 µM de AG3 e BAP, nas concentrações 0; 0,25; 0,5 e 1,0 µM. Como resultados, obteve-se o padrão indireto de embriogênese somática a partir de embriões zigóticos maduros, com mais de 22 semanas de formação, quando cultivados em meio de cultura com 10 µM de 2,4-D combinado com 2 µM de cinetina. A manutenção e a multiplicação das culturas embriogênicas foram mais eficientes com 5 µM de 2,4-D, na qual os pró-embriões avançaram para o estádio globular. Na fase de maturação, as concentrações de 2-iP testadas atuaram promovendo os embriões globulares a estádios mais avançados da ontogenia como cordiforme, torpedo e cotiledonar. A suplementação do meio de cultura com 1 µM de BAP e 0,5 µM de AG3 gerou a formação de plantas mais desenvolvidas, com maior número e tamanho de folhas.The goal of this work was to develop a protocol for persimmon cloning

 14. Nanoparticulate cerium dioxide and cerium dioxide-titanium dioxide composite thin films on glass by aerosol assisted chemical vapour deposition

  International Nuclear Information System (INIS)

  Qureshi, Uzma; Dunnill, Charles W.; Parkin, Ivan P.

  2009-01-01

  Two series of composite thin films were deposited on glass by aerosol assisted chemical vapour deposition (AACVD)-nanoparticulate cerium dioxide and nanoparticulate cerium dioxide embedded in a titanium dioxide matrix. The films were analysed by a range of techniques including UV-visible absorption spectroscopy, X-ray diffraction, scanning electron microscopy and energy dispersive analysis by X-rays. The AACVD prepared films showed the functional properties of photocatalysis and super-hydrophilicity. The CeO 2 nanoparticle thin films displaying photocatalysis and photo-induced hydrophilicity almost comparable to that of anatase titania.

 15. Toward a new task assignment and path evolution (TAPE) for missile defense system (MDS) using intelligent adaptive SOM with recurrent neural networks (RNNs).

  Science.gov (United States)

  Wang, Chi-Hsu; Chen, Chun-Yao; Hung, Kun-Neng

  2015-06-01

  In this paper, a new adaptive self-organizing map (SOM) with recurrent neural network (RNN) controller is proposed for task assignment and path evolution of missile defense system (MDS). We address the problem of N agents (defending missiles) and D targets (incoming missiles) in MDS. A new RNN controller is designed to force an agent (or defending missile) toward a target (or incoming missile), and a monitoring controller is also designed to reduce the error between RNN controller and ideal controller. A new SOM with RNN controller is then designed to dispatch agents to their corresponding targets by minimizing total damaging cost. This is actually an important application of the multiagent system. The SOM with RNN controller is the main controller. After task assignment, the weighting factors of our new SOM with RNN controller are activated to dispatch the agents toward their corresponding targets. Using the Lyapunov constraints, the weighting factors for the proposed SOM with RNN controller are updated to guarantee the stability of the path evolution (or planning) system. Excellent simulations are obtained using this new approach for MDS, which show that our RNN has the lowest average miss distance among the several techniques.

 16. Reaction of yttrium polonides with carbon dioxide

  International Nuclear Information System (INIS)

  Abakumov, A.S.; Khokhlov, A.D.; Reznikova, N.F.

  1986-01-01

  It has been proved that heating of yttrium and tantalum in carbon dioxide to 500 and 800 0 C alters the gas phase composition, causing formation of carbon monoxide and reduction of oxygen content. A study of the thermal stability of yttrium polonides in carbon dioxide showed that yttrium sesqui- and monopolonides decompose at 400-430 0 C. The temperature dependence of the vapor pressure of polonium obtained upon decomposition of the referred polonides has been determined in a carbon dioxide environment radiotensometrically. The enthalpy of the process calculated from this dependence is close to the enthalpy of vaporization of elemental polonium in vacuo. The mechanism of the reactions has been suggested

 17. 46 CFR 97.37-9 - Carbon dioxide alarm.

  Science.gov (United States)

  2010-10-01

  ... 46 Shipping 4 2010-10-01 2010-10-01 false Carbon dioxide alarm. 97.37-9 Section 97.37-9 Shipping... Markings for Fire and Emergency Equipment, Etc. § 97.37-9 Carbon dioxide alarm. (a) All carbon dioxide alarms shall be conspicuously identified: “WHEN ALARM SOUNDS—VACATE AT ONCE. CARBON DIOXIDE BEING...

 18. 46 CFR 78.47-9 - Carbon dioxide alarm.

  Science.gov (United States)

  2010-10-01

  ... 46 Shipping 3 2010-10-01 2010-10-01 false Carbon dioxide alarm. 78.47-9 Section 78.47-9 Shipping... and Emergency Equipment, Etc. § 78.47-9 Carbon dioxide alarm. (a) All carbon dioxide alarms shall be conspicuously identified: “WHEN ALARM SOUNDS—VACATE AT ONCE. CARBON DIOXIDE BEING RELEASED.” (b) [Reserved] ...

 19. 46 CFR 169.732 - Carbon dioxide alarm.

  Science.gov (United States)

  2010-10-01

  ... 46 Shipping 7 2010-10-01 2010-10-01 false Carbon dioxide alarm. 169.732 Section 169.732 Shipping... Control, Miscellaneous Systems, and Equipment Markings § 169.732 Carbon dioxide alarm. Each carbon dioxide alarm must be conspicuously identified: “WHEN ALARM SOUNDS—VACATE AT ONCE. CARBON DIOXIDE BEING RELEASED.” ...

 20. 46 CFR 196.37-9 - Carbon dioxide alarm.

  Science.gov (United States)

  2010-10-01

  ... 46 Shipping 7 2010-10-01 2010-10-01 false Carbon dioxide alarm. 196.37-9 Section 196.37-9 Shipping... Markings for Fire and Emergency Equipment, etc. § 196.37-9 Carbon dioxide alarm. (a) All carbon dioxide alarms shall be conspicuously identified: “WHEN ALARM SOUNDS—VACATE AT ONCE. CARBON DIOXIDE BEING...

 1. 46 CFR 108.627 - Carbon dioxide alarm.

  Science.gov (United States)

  2010-10-01

  ... 46 Shipping 4 2010-10-01 2010-10-01 false Carbon dioxide alarm. 108.627 Section 108.627 Shipping... EQUIPMENT Equipment Markings and Instructions § 108.627 Carbon dioxide alarm. Each carbon dioxide alarm must be identified by marking: “WHEN ALARM SOUNDS VACATE AT ONCE. CARBON DIOXIDE BEING RELEASED” next to...

 2. Dry desulfurization product as raw material for building components. Afsvovlingstoerprodukt som raavare fortrinsvis i byggematerialer

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Nielsen, J P; Tram, B

  1988-05-01

  The report describes a number of investigations carried out with the purpose of finding useful applications for a waste product form the flue-gas cleaning process at coal-fired power plants, especially applications in the field of industrial building components. The waste product originates from a cleaning device, where the content of sulphur dioxide is removed from the flue-gas by the so called spray absorption method, developed by the Danish company Niro Atomizer A/S. The product is a finely divided, dry powder, consisting of a mix of calcium sulfite, calcium sulfate, calcium hydroxide, calcium carbonate, calcium chloride and fly ash. Trials were made, using the waste product mainly as a filler in the following products: Brick mortar, flue for ceramic tiles, stopping, filler for plastic paint, filler for plastics, filler for paper and paper-coating, autoclaved light-weight concrete, autoclaved fibre-cement sheets. The investigations has shown some interesting possiblilities for the use of named waste product in light-weight concrete, where good mechanical properties could be obtained, using a raw material mix, consisting mainly of the sulfuric waste product and fly ash. Also used as a filler in fibre-cement sheets, the waste material showed some interesting abilities. The waste product affects the properties of cellulosefibre reinforced sheets with a cementsilica matrix in a way, that leads to increased toughness of these, often rather brittle sheets. The MOR however will decrease slightly. (EG).

 3. Efeitos do som basal em fendas glóticas Effects of vocal fry incomplete glottal closure

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Geovana de Paula Bolzan

  2008-01-01

  Full Text Available TEMA: som basal em fendas glóticas. PROCEDIMENTOS: participaram desta pesquisa dois sujeitos do sexo feminino, com idades entre 20 e 40 anos e diagnóstico otorrinolaringológico de fenda em ampulheta. Houve gravação da emissão sustentada da vogal /a/ e exame videolaringoestroboscópico, imediatamente a seguir, os sujeitos realizaram o som basal em três séries de 15 repetições, e foram submetidos a novo exame laríngeo e gravação da vogal. Os dados pré e pós-realização do som basal foram submetidos às analises acústica, perceptivo-auditiva e videolaringoestroboscópica, realizadas por juízes (três fonoaudiólogas e três otorrinolaringologistas, respectivamente. RESULTADOS: em ambos os sujeitos, houve melhora no fechamento glótico e amplitude de vibração da mucosa das pregas vocais; piora no tipo de voz; aumento das medidas de ruído e de Jitter. CONCLUSÃO: o som basal promoveu redução das fendas glóticas e aumento da amplitude de vibração da mucosa das pregas vocais; piora do tipo de voz, que ficou mais ruidoso; aumento das medidas de ruído e de Jitter, sugerindo irregularidade vibratória, provavelmente devido ao efeito do ajuste do som basal ao mobilizar intensamente a mucosa.BACKGROUND: vocal fry in incomplete glottal closure. PROCEDURE: two individuals aged between 20 and 40 years old presenting an otolaryngological diagnosis of ampoule chink were part of the study. A recording of the sustained emission of /a/ vowel took place, as well as a videostroboscopic examination. Right after, the individuals completed the vocal fry in three series of 15 repetitions, being submitted to a new laryngeal examination and to the vowel’s recording. Both pre-vocal and post vocal fry data were assessed through acoustic, perceptive-auditive and videostroboscopic analysis, carried out by judges (three speech and language pathologists and three otolaryngologists, respectively. RESULTS: for both individuals, there was an improvement

 4. Effect of sulfur dioxide partial pressure on the reaction of iodine, sulfur dioxide and water

  International Nuclear Information System (INIS)

  Nakajima, Hayato; Imai, Yoshiyuki; Kasahara, Seiji; Kubo, Shinji; Onuki, Kaoru

  2007-01-01

  Effect of sulfur dioxide partial pressure on the reaction of iodine, sulfur dioxide and water, which is a unit reaction in the IS process for thermochemical hydrogen production, was studied experimentally at 323 K under iodine saturation. Quasi-equilibrium state was observed in the presence of sulfur dioxide gas at constant pressure. The composition of the poly-hydriodic acid solution formed was discussed assuming an ideal desulfurization by the reverse reaction of the Bunsen reaction. The value of HI/(HI+H 2 O) of the desulfurized solution was large at high sulfur dioxide pressure and reached the maximum of 15.7 ± 0.3 mol%. (author)

 5. Carbon dioxide: making the right connection

  African Journals Online (AJOL)

  This highlights safety issues concerning pipeline provision of carbon dioxide, and that it is of utmost ... capnograph sample line, gas analysis unit, water trap and soda .... The heat generated by the chemical reaction between soda lime.

 6. Electrochemical reduction of sulfur dioxide in sulfolane

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Vorob' ev, A.S.; Gavrilova, A.A.; Kolosnitsyn, V.S.; Nikitin, Yu.E.

  1985-09-01

  Solutions of sulfur dioxide in aproptic media are promising electrolyte oxidizing agents for chemical current sources with anodes of active metals. This work describes the electrochemical reduction of sulfur dioxide in sulfolane in a lithium halide supporting electrolyte which was investigated by the methods of voltamperometry and chronopotentiometry. The dependence of the current of the cathodic peak on the concentration of the supporting electrolyte salts, sulfur dioxide and water, was studied. On the basis of the data obtained, a hypothesis was advanced on the nature of the limiting step. The investigation showed that at low polarizing current densities, a substantial influence on the reduction of sulfur dioxide in sulfolane in a lithium halide supporting electrolyte is exerted by blockage of the electrode surface by sparingly soluble reaction products.

 7. integrated vertical photobioreactor system for carbon dioxide

  African Journals Online (AJOL)

  Astri Nugroho

  2013-07-02

  Jul 2, 2013 ... efficient system for converting carbon dioxide (CO2) into biomass. The use of ... often been thought to achieve the most efficient mixing and the best ... such process a photobioreactor is designed. Photobioreactor is a device ...

 8. More bad news about carbon dioxide emissions

  International Nuclear Information System (INIS)

  Stonehouse, D.

  2000-01-01

  The affect that increased carbon dioxide concentrations has on plants and animals was discussed. Most research focuses on the impacts that carbon dioxide concentrations has on climatic change. Recent studies, however, have shown that elevated levels of carbon dioxide in the atmosphere caused by burning fossils fuels changes the chemical structure of plants and could lead to significant disruptions in ecological food chains. High carbon dioxide levels cause plants to speed up photosynthesis, take in the gas, and use the carbon to produce more fibre and starch while giving off oxygen as a byproduct. As plants produce more carbon, their levels of nitrogen diminish making them less nutritious for the insects and animals that feed on them. This has serious implications for farmers, as pests would have to eat more of their crops to survive. In addition, farmers would have to supplement livestock with nutrients

 9. Technology of getting of microspheric thorium dioxide

  International Nuclear Information System (INIS)

  Balakhonov, V.G.; Matyukha, V.A.; Saltan, N.P.; Filippov, E.A.; Zhiganov, A.N.

  1999-01-01

  There has been proposed a technique for getting granulated thorium dioxide from its salts solutions according to the cryogenic technology by the method of a solid phase conversion. It includes the following operations: dispersion of the initial solution into liquid nitrogen and getting of cryogranules of the necessary size by putting oscillations of definite frequency on a die device and by charging formed drops in the constant electric field; solid phase conversion of thorium salts into its hydroxide by treating cryogranules with a cooled ammonia solution, drying and calcination of hydroxide granules having got granulated thorium dioxide. At the pilot facility there have been defined and developed optimum regimes for getting granulated thorium dioxide. The mechanism of thorium hydroxide cryogranules conversion into thorium dioxide was investigated by the thermal analysis methods. (author)

 10. Antipollution system to remove nitrogen dioxide gas

  Science.gov (United States)

  Metzler, A. J.; Slough, J. W.

  1971-01-01

  Gas phase reaction system using anhydrous ammonia removes nitrogen dioxide. System consists of ammonia injection and mixing section, reaction section /reactor/, and scrubber section. All sections are contained in system ducting.

 11. Konstruktionen af it-systemet ”Digitalisering – Udsatte Børn og Unge” som løsningen på problemer i den socialfaglige sagsbehandling

  DEFF Research Database (Denmark)

  Fahnøe, Kristian

  2015-01-01

  Denne artikel undersøger hvordan it-systemet ”Digitalisering – Udsatte Børn og Unge” (DUBU) konstrueres som løsning på problemer på området vedrørende udsatte børn og unge. It-systemet, der skal bidrage til digitalisering af den kommunale sagsbehandling på området, er udviklet i et nationalt...... at løse via digitalisering, der fremstår som en simpel løsning. Med det afsæt undersøges to påstande om it-DUBU, der i forbindelse med udviklingen og implementeringen fremstiller systemet som relevant og attraktiv for kommunerne. Den først påstand er, at digitaliseringen med DUBU kan reducere udgifterne...

 12. Victoria's Secret : Märket som skapade en drömvärld och blev till en framgångssaga

  OpenAIRE

  Jonsson, Christine; Stenlo, Andrea

  2014-01-01

  Victoria’s Secret grundades 1977 i Kalifornien, USA. Idag har märket, som främst säljer underkläder, nått en enorm popularitet. I USA finns det, hösten 2014, över 1 000 butiker. Företagets främsta sätt att marknadsföra sig på är genom dess modeshow – The Victoria’s Secret Fashion Show - som sänds en gång per år på CBS. Den påkostade showen blandar modevisningen, som är uppdelad i ett antal olika teman, med uppträdanden av de för tillfället mest populära artisterna.      Syftet med uppsatsen ä...

 13. Förändring av förpackning som utökning av marknadsmixen : En studie av fem snabbrörliga konsumentvaror inom livsmedelsbranschen

  OpenAIRE

  Sandström, Carolina; Eriksson, Sofie

  2011-01-01

  Denna uppsats behandlar förändring av förpackning som en möjlig utökning av produktkategorin i Kotler & Kellers utvidgade marknadsmix. I marknadsmixen behandlas förpackningen som statisk under en varas livstid och studiens syfte var att se om förpackningsförändringar istället bör ske vid flertalet tillfällen. Genom existerande litteratur identifierades tre centrala begrepp som ansågs betydelsefulla för studien; förpackning, förändring av förpackning och differentiering. Fem olika företag ...

 14. Thorium dioxide: properties and nuclear applications

  International Nuclear Information System (INIS)

  Belle, J.; Berman, R.M.

  1984-01-01

  This is the sixth book on reactor materials published under sponsorship of the Naval Reactors Office of the United States Department of Energy, formerly the United States Atomic Energy Commission. This book presents a comprehensive compilation of the most significant properties of thorium dioxide, much like the book Uranium Dioxide: Properties and Nuclear Applications presented information on the fuel material used in the Shippingport Pressurized Water Reactor core

 15. Thorium dioxide: properties and nuclear applications

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Belle, J.; Berman, R.M. (eds.)

  1984-01-01

  This is the sixth book on reactor materials published under sponsorship of the Naval Reactors Office of the United States Department of Energy, formerly the United States Atomic Energy Commission. This book presents a comprehensive compilation of the most significant properties of thorium dioxide, much like the book Uranium Dioxide: Properties and Nuclear Applications presented information on the fuel material used in the Shippingport Pressurized Water Reactor core.

 16. Effects of fermentation time and low temperature during the production process of Thai pickled fish (pla-som) on the viability and infectivity of Opisthorchis viverrini metacercariae.

  Science.gov (United States)

  Onsurathum, Sudarat; Pinlaor, Porntip; Haonon, Ornuma; Chaidee, Apisit; Charoensuk, Lakhanawan; Intuyod, Kitti; Boonmars, Thidarut; Laummaunwai, Porntip; Pinlaor, Somchai

  2016-02-02

  Contamination of a popular fermented fish dish, pla-som, by Opisthorchis viverrini metacercariae (OVMC) is a possible cause of carcinogenic liver fluke infection in Thailand. Affected individuals are at risk of bile duct cancer, which is a major health problem for people in the Greater Mekong Subregion. In order to investigate concerns about food safety, we studied the effects of fermentation time and low temperature on the viability and infectivity of OVMC during the pla-som production process. Pla-som was prepared at room temperature for up to 1 week in duplicate experiments using cyprinid freshwater fish obtained from an O. viverrini-endemic area. OVMC were then isolated and identified under a stereomicroscope. Complete and viable OVMC were found on days 1-4 of fermentation, while their morphology was degenerated thereafter. After OVMC were fed to hamsters, the percentage of the worm recovery after 1 to 2 months of infection was 52%, 44.7%, 11.3% and 1% for days 1, 2, 3 and 4, respectively. In order to measure the effect of low temperature on OVMC, fish were kept in a refrigerator (4 °C) for up to five days and then subsequently fermented for three days. In fish stored in a refrigerator for 1 and 2 days, viable OVMC were clearly observed and were able to infect hamsters, a worm-recovery percentage of 3.3% and 12.7%, respectively. By contrast, in pla-som prepared from fish stored for 3 to 5 days, OVMC were degenerated and could not infect the host. In conclusion, pla-som fermentation for more than four days and refrigerating fish for three days before pla-som processing can prevent O. viverrini infection. This study may increase awareness of fermented-fish dish preparation to prevent liver fluke infection. Copyright © 2015 Elsevier B.V. All rights reserved.

 17. Supercritical carbon dioxide hop extraction

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Pfaf-Šovljanski Ivana I.

  2005-01-01

  Full Text Available The hop of Magnum cultivar was extracted using supercritical carbon dioxide (SFE-as extractant. Extraction was carried out in the two steps: the first one being carried out at 150 bar and 40°C for 2.5 h (Extract A, and the second was the extraction of the same hop sample at 300 bar and 40°C for 2.5 h (Extract B. Extraction kinetics of the system hop-SFE-CO2 was investigated. Two of four most common compounds of hop aroma (α-humulene and β-caryophyllene were detected in Extract A. Isomerised α-acids and β-acids were detected too. a-Acid content in Extract B was high (that means it is a bitter variety of hop. Mathematical modeling using empirical model characteristic time model and simple single sphere model has been performed on Magnum cultivar extraction experimental results. Characteristic time model equations, best fitted experimental results. Empirical model equation, fitted results well, while simple single sphere model equation poorly approximated the results.

 18. Report of the Carbon Dioxide Committee II

  International Nuclear Information System (INIS)

  1994-01-01

  The Carbon Dioxide Committee was given the task of preparing a suggestion of the acts aimed at reducing the greenhouse gas emissions and increasing the sinks of carbon in Finland. Emissions of all greenhouse gases were in 1990 80 million tons. calculated as carbon dioxide. The carbon dioxide emissions were about 58 million tons of the total. The increase of forest resources binds carbon from the atmosphere and reduces thereby net emissions of Finland at present by nearly 30 million tons of carbon dioxide. Carbon dioxide emissions will grow during the next decades, unless strong measures to control them will not be taken. As a result of the Commissions examination, acts will be needed both in the production of energy and in its consumption. Emissions can be reduced by replacing fossil fuels with nuclear energy, bioenergy and other renewable energy sources. Saving of energy and improvement of energy efficiency will limit carbon dioxide emissions. The Commission has made suggestions both to change the structure of energy production and to control the consumption of energy. (orig.)

 19. Arbeid som berører : en studie av miljøarbeideres møter med ungdom på ungdomshjem

  OpenAIRE

  Viervang, Irene

  2008-01-01

  Master i sosialt arbeid Det er miljøarbeideres fortellinger om relasjonen og møtet med ungdommer på institusjon som mitt blikk er rettet mot i denne studien. Det settes derfor søkelys på interaksjonen mellom miljøarbeideren og ungdommer, og spesielt hvordan denne berører miljøarbeideren. Dette er en kvalitativ undersøkelse hvor jeg intervjuer syv miljøarbeidere som arbeider på fire forskjellige ungdomshjem. Alle informantene hadde sosialfaglig utdanning og praksiserfaring fr...

 20. Efecto de la morfología de los embriones somáticos en la regeneración de plantas de soya (Glycine max L. Merrill)

  OpenAIRE

  Pérez-Pérez, Jorge L.; García-Rodríguez, Lourdes; Veitía-Rodríguez, Novisel; Bermúdes-Caraballoso, Idalmis; Collado-López, Raúl; Torres-Rodríguez, Damaris

  2017-01-01

  Los protocolos establecidos para la regeneración de plantas vía embriogénesis somática en soya (Glycine max L. Merrill), son específicos para un número reducido de cultivares, lo que requiere de nuevos estudios que permitan disponer de protocolos más eficientes y reproducibles en un mayor número de genotipos. Este trabajo tuvo como objetivo determinar el efecto del tipo de morfología de los embriones somáticos en la germinación y conversión a planta en soya cultivar ʻIncasoy-27ʼ. Se emplearon...

 1. Preliminary results on the influence of mineralogy on the turnover rates of SOM from different Hungarian soils

  Science.gov (United States)

  Zacháry, Dóra; Szalai, Zoltán; Jakab, Gergely; Németh, Tibor; Sipos, Péter; Filep, Tibor

  2016-04-01

  Fine textured soils generally considered containing more microbial biomass, and having a lower rate of biomass turnover and organic matter decomposition than coarse textured soils. In spite of this, several recent studies have shown contradicting trends. For example, the relative importance of different clay minerals for stabilizing SOM remains an open question. The aim of this study is to evaluate soil mineralological effect on the turnover of SOM by identifying and quantifying soil phyllosilicates. Our samples are derived from C3 forests and C3 croplands from different sites of Hungary. C4 maize residues are added to the soils in order to get natural 13C enrichment as tracer for the young carbon. Bulk samples of the soils from 0 to 20 cm depth were collected. The samples were dried at room temperature and preincubated in the dark for 4 months at 20 °C. The basic soil properties (pH, cation exchange capacity) were analysed after 2 mm sieving and homogenization. The amount of total C and N in the soils and maize residues were analysed using NDIR-chemiluminescent analyzer (Tekmar Dohrman Apollo 9000N). Particle size distribution was determined by laser diffraction (Fritsch Analysette MicroTec 22 plus) and particle imaging method (Malvern Morphologi G3-ID). The mineralological composition of the samples was determined by X-ray diffraction (Philips PW 1730 X-ray diffractometer). Moist soil equivalent to 400 g dry soil mixed with 2 g maize leaves is kept in air tight glass chambers for 183 days at 20°C. The leaves had previously been dried at 60 °C, were cut into pieces and sieved through a 2 mm mesh. The evolved CO2 is trapped by 10 mL 2 M NaOH, which is exchanged on day 1, 3, 5, 7, 10, 14, 21, 28 and subsequently every 31 days. The fractional abundance of 13C of the soils, the plant material and the evolved CO2 is measured with isotope ratio mass spectrometer (Thermo Scientific Delta V IRMS). Our work show the preliminary results on the link between phyllosilicate

 2. E-Læring som pedagogisk virkemiddel for innlæring av anatomi, fysiologi og biokjemi i sykepleierutdanningen

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mona Elisabeth Meyer

  2014-02-01

  Full Text Available Utgangspunktet for studien er at naturvitenskaplige fag, særlig anatomi, fysiologi og biokjemi (AFB, oppleves som vanskelig for sykepleierstudentene. Hensikten var å undersøke om læringsverktøyet e-læring, i form av nettester, kan være et effektivt virkemiddel til innlæring av og påvirke læringsutbyttet i AFB.Førsteårsstudentene i bachelorutdanningen i sykepleie ved Høgskolen i Akershus fikk et spørreskjema med 23 spørsmål som ble besvart anonymt.Resultatet av studentundersøkelsen viste at nettoppgavene ble mye brukt, og at studentene mente de ga et godt læringsutbytte. Nettoppgaver med umiddelbar feedback gir stor studentaktivitet og «time-on-task». Testene kan tette hullet mellom det studentene forventes å kunne og det de faktisk kan, og egner seg til faktafag som m å pugges og forstås. E-læring kan gi god hjelp til studenters strukturering av tid, læringsstrategier og selvregulering.Læringsutbyttet av nettester diskuteres i lys av nytten av umiddelbar feedback i et pedagogisk perspektiv.AbstractThe starting point of the study is that the natural sciences, particularly anatomy, physiology and biochemistry (collectively known as APB, are often difficult subjects for nursing students. The aim was to investigate whether e-learning tools, in terms of web services, can be an effective educational tool and affect learning outcomes in APB.First year students in the Bachelor's degree program in nursing at Akershus University College of Applied Sciences received a questionnaire with 23 questions, which were answered anonymously.The results of the student survey showed that online tasks were widely used, and that students felt they resulted in good learning outcomes. Online training with immediate feedback shows great student activity and “time-on-task.” These tests can close the gap between what the students are expected to know and what they actually do, and is suitable for factual subjects requiring both memorization and

 3. Som, fúria, crítica e audiência: aspectos da recepção da série Som & fúria, de Fernando Meirelles

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marcelo de Lima

  2016-07-01

  Full Text Available Este artigo procura analisar aspectos da recepção da minissérie Som & fúria, exibida pela Rede Globo de Televisão em 2009. Produzida em conjunto com a O2 Filmes, a minissérie narra a história de uma trupe teatral que adapta obras do dramaturgo inglês William Shakespeare. Ao mesmo tempo em que recebeu críticas extremamente positivas da crítica jornalística, Som & fúria alcançou baixos números de audiência para os padrões da Globo, o que levou a seu cancelamento após apenas uma temporada. Consideramos que as referências à literatura shakespeariana e a presença da linguagem teatral na minissérie podem ter provocado um ruído de comunicação com o público, minimizando, assim, as possibilidades de diálogo e de construção de uma relação afetiva entre o programa e uma audiência mais abrangente. Utilizamos principalmente os conceitos de dialogismo e carnavalização (BAKHTIN, 2010; STAM, 1992 e a abordagem cognitivista aplicada a produtos audiovisuais (BORDWELL, 2007; PUCCI, 2012 na tentativa de compreender essa discrepância entre a recepção do público e da crítica. Procuramos contribuir, assim, para os estudos de recepção de audiovisuais, considerando os diversos atores que compõem o público e seus locus recepcionais, suas particularidades e as influências que determinam a forma através qual eles se relacionam com produtos culturais diversos.

 4. Understanding the carbon dioxide gaps.

  Science.gov (United States)

  Scheeren, Thomas W L; Wicke, Jannis N; Teboul, Jean-Louis

  2018-06-01

  The current review attempts to demonstrate the value of several forms of carbon dioxide (CO2) gaps in resuscitation of the critically ill patient as monitor for the adequacy of the circulation, as target for fluid resuscitation and also as predictor for outcome. Fluid resuscitation is one of the key treatments in many intensive care patients. It remains a challenge in daily practice as both a shortage and an overload in intravascular volume are potentially harmful. Many different approaches have been developed for use as target of fluid resuscitation. CO2 gaps can be used as surrogate for the adequacy of cardiac output (CO) and as marker for tissue perfusion and are therefore a potential target for resuscitation. CO2 gaps are easily measured via point-of-care analysers. We shed light on its potential use as nowadays it is not widely used in clinical practice despite its potential. Many studies were conducted on partial CO2 pressure differences or CO2 content (cCO2) differences either alone, or in combination with other markers for outcome or resuscitation adequacy. Furthermore, some studies deal with CO2 gap to O2 gap ratios as target for goal-directed fluid therapy or as marker for outcome. CO2 gap is a sensitive marker of tissue hypoperfusion, with added value over traditional markers of tissue hypoxia in situations in which an oxygen diffusion barrier exists such as in tissue oedema and impaired microcirculation. Venous-to-arterial cCO2 or partial pressure gaps can be used to evaluate whether attempts to increase CO should be made. Considering the potential of the several forms of CO2 measurements and its ease of use via point-of-care analysers, it is recommendable to implement CO2 gaps in standard clinical practice.

 5. Graphite suspension in carbon dioxide

  International Nuclear Information System (INIS)

  Roche, R.

  1965-01-01

  Since 1963 the Atomic Division of SNECMA has been conducting, under a contract with the CEA, an experimental work with a two-component fluid comprised of carbon dioxide and small graphite particles. The primary purpose was the determination of basic engineering information pertaining to the stability and the flowability of the suspension. The final form of the experimental loop consists mainly of the following items: a light-phase compressor, a heavy-phase pump, an electrical-resistance type heater section, a cooling heat exchanger, a hairpin loop, a transparent test section and a separator. During the course of the testing, it was observed that the fluid could be circulated quite easily in a broad range of variation of the suspension density and velocity - density from 30 to 170 kg/m 3 and velocity from 2 to 24 m/s. The system could be restarted and circulation maintained without any difficulty, even with the heavy-phase pump alone. The graphite did not have a tendency to pack or agglomerate during operation. No graphite deposition was observed on the wall of the tubing. A long period run (250 hours) has shown the evolution of the particle dimensions. Starting with graphite of surface area around 20 m 2 /g (graphite particles about 1 μ), the powder surface area reaches an asymptotic value of 300 m 2 /g (all the particles less than 0.3 μ). Moisture effect on flow stability, flow distribution between two parallel channels, pressure drop in straight tubes, recompression ratio in diffusers were also investigated. (author) [fr

 6. Chemoselective alternating copolymerization of limonene dioxide and carbon dioxide : a new highly functional aliphatic epoxy polycarbonate

  NARCIS (Netherlands)

  Li, C.; Sablong, R.J.; Koning, C.E.

  The alternating copolymerization of biorenewable limonene dioxide with carbon dioxide (CO2) catalyzed by a zinc β-diiminate complex is reported. The chemoselective reaction results in linear amorphous polycarbonates that carry pendent methyloxiranes and exhibit glass transition temperatures (Tg) up

 7. Process for the preparation of uranium dioxide

  International Nuclear Information System (INIS)

  Watt, G.W.; Baugh, D.W. Jr.

  1977-01-01

  An actinide dioxide, e.g., uranium dioxide, plutonium dioxide, neptunium dioxide, etc., is prepared by reacting the actinide nitrate hexahydrate with sodium dithionite as a first step; the reaction product from this first step is a novel composition of matter comprising the actinide sulfite tetrahydrate. The reaction product resulting from this first step is then converted to the actinide dioxide by heating it in the absence of an oxygen-containing atmosphere (e.g., nitrogen) to a temperature of about 500 0 to about 950 0 C for about 15 to about 135 minutes. If the reaction product resulting from the first step is, prior to carrying out the second heating step, exposed to an oxygen-containing atmosphere such as air, the resultant product is a novel composition of matter comprising the actinide oxysulfite tetrahydrate which can also be readily converted to the actinide dioxide by heating it in the absence of an oxygen-containing atmosphere (e.g., nitrogen) at a temperature of about 400 0 to about 900 0 C for about 30 to about 150 minutes. Further, the actinide oxysulfite tetrahydrate can be partially dehydrated at reduced pressures (and in the presence of a suitable dehydrating agent such as phosphorus pentoxide). The partially dehydrated product may be readily converted to the dioxide form by heating it in the absence of an oxygen-containing atmosphere (e.g., nitrogen) at a temperature of about 500 0 to about 900 0 C for about 30 to about 150 minutes. 16 claims

 8. 'Black star': uma mutação somática natural da uva fina de mesa cv. Brasil

  OpenAIRE

  Roberto,Sergio Ruffo; Assis,Adriane Marinho de; Genta,Werner; Yamamoto,Lilian Yukari; Sato,Alessandro Jefferson

  2012-01-01

  A uva fina de mesa 'Black Star', originada de uma mutação somática da uva cv. Brasil em Marialva-PR, é descrita quanto às suas principais características físico-químicas e produtivas. Suas bagas, com sementes, apresentam formato elipsoide alongado com coloração vermelho-escura, tendendo ao preto durante a maturação plena. O ciclo, o desempenho produtivo e a suscetibilidade às doenças fúngicas assemelham-se aos da cv. Itália. Durante a maturação plena, apresenta teor médio de sólidos solúveis ...

 9. Fatigue level estimation of monetary bills based on frequency band acoustic signals with feature selection by supervised SOM

  Science.gov (United States)

  Teranishi, Masaru; Omatu, Sigeru; Kosaka, Toshihisa

  Fatigued monetary bills adversely affect the daily operation of automated teller machines (ATMs). In order to make the classification of fatigued bills more efficient, the development of an automatic fatigued monetary bill classification method is desirable. We propose a new method by which to estimate the fatigue level of monetary bills from the feature-selected frequency band acoustic energy pattern of banking machines. By using a supervised self-organizing map (SOM), we effectively estimate the fatigue level using only the feature-selected frequency band acoustic energy pattern. Furthermore, the feature-selected frequency band acoustic energy pattern improves the estimation accuracy of the fatigue level of monetary bills by adding frequency domain information to the acoustic energy pattern. The experimental results with real monetary bill samples reveal the effectiveness of the proposed method.

 10. Different chemical composition of free light, occluded light and extractable SOM fractions in soils of Cerrado and tilled and untilled fielfds, Minas Gerais, Brazil: a pyrolysis-GC/MS study

  NARCIS (Netherlands)

  Buurman, P.; Roscob, R.

  2011-01-01

  To investigate both the effect of land-use systems on SOM characteristics and the effect of occlusion in aggregates on chemical composition of the occluded fraction, SOM fractions of soils under Cerrado, no-tillage and conventional tillage, were investigated. Free light, occluded light and

 11. Desenvolvimento motor e crescimento somático de crianças com diferentes contextos no ensino infantil

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Décio Rodrigues

  2013-09-01

  Full Text Available O objetivo deste estudo foi verificar os efeitos de diferentes contextos no desenvolvimento das habilidades motoras fundamentais e no crescimento somático de crianças no ensino infantil. Participaram deste estudo 50 crianças: 25 tiveram educação física com um professor da área e 25 crianças tiveram atividades com o professor responsável pela turma. Crianças foram avaliadas no início e final do ano letivo quanto a dados antropométricos, dobras cutâneas, medidas de atividade física e realizaram os subtestes do TGMD-2. No início do ano letivo, nenhuma diferença foi observada entre os grupos. No final do ano letivo, crianças que tiveram atividades com o professor da sala apresentaram redução no nível de atividade física, enquanto que crianças com educação física com o professor especialista apresentaram manutenção no nível de atividade física e melhor desenvolvimento das habilidades motoras. O envolvimento em diferentes contextos de aulas de educação física não é suficiente para promover alteração somática em crianças ao longo do ano letivo. Entretanto, educação física com o professor especialista melhora o desenvolvimento das habilidades motoras fundamentais e promove manutenção do nível de atividade física em crianças no ensino infantil.

 12. ORCHIDEE-SOM: modeling soil organic carbon (SOC) and dissolved organic carbon (DOC) dynamics along vertical soil profiles in Europe

  Science.gov (United States)

  Camino-Serrano, Marta; Guenet, Bertrand; Luyssaert, Sebastiaan; Ciais, Philippe; Bastrikov, Vladislav; De Vos, Bruno; Gielen, Bert; Gleixner, Gerd; Jornet-Puig, Albert; Kaiser, Klaus; Kothawala, Dolly; Lauerwald, Ronny; Peñuelas, Josep; Schrumpf, Marion; Vicca, Sara; Vuichard, Nicolas; Walmsley, David; Janssens, Ivan A.

  2018-03-01

  Current land surface models (LSMs) typically represent soils in a very simplistic way, assuming soil organic carbon (SOC) as a bulk, and thus impeding a correct representation of deep soil carbon dynamics. Moreover, LSMs generally neglect the production and export of dissolved organic carbon (DOC) from soils to rivers, leading to overestimations of the potential carbon sequestration on land. This common oversimplified processing of SOC in LSMs is partly responsible for the large uncertainty in the predictions of the soil carbon response to climate change. In this study, we present a new soil carbon module called ORCHIDEE-SOM, embedded within the land surface model ORCHIDEE, which is able to reproduce the DOC and SOC dynamics in a vertically discretized soil to 2 m. The model includes processes of biological production and consumption of SOC and DOC, DOC adsorption on and desorption from soil minerals, diffusion of SOC and DOC, and DOC transport with water through and out of the soils to rivers. We evaluated ORCHIDEE-SOM against observations of DOC concentrations and SOC stocks from four European sites with different vegetation covers: a coniferous forest, a deciduous forest, a grassland, and a cropland. The model was able to reproduce the SOC stocks along their vertical profiles at the four sites and the DOC concentrations within the range of measurements, with the exception of the DOC concentrations in the upper soil horizon at the coniferous forest. However, the model was not able to fully capture the temporal dynamics of DOC concentrations. Further model improvements should focus on a plant- and depth-dependent parameterization of the new input model parameters, such as the turnover times of DOC and the microbial carbon use efficiency. We suggest that this new soil module, when parameterized for global simulations, will improve the representation of the global carbon cycle in LSMs, thus helping to constrain the predictions of the future SOC response to global

 13. Nitrogen dioxide exposures inside ice skating rinks.

  Science.gov (United States)

  Brauer, M; Spengler, J D

  1994-01-01

  OBJECTIVES. The common operation of fuel-powered resurfacing equipment in enclosed ice skating rinks has the potential for producing high concentrations of carbon monoxide and nitrogen dioxide. Exposures to these gaseous combustion products may adversely affect the health of those inside the rink. Little information is available on pollutant concentrations under normal operating conditions. METHODS. One-week average nitrogen dioxide concentrations in 70 northeastern US rinks were measured with passive samplers during normal winter season conditions. RESULTS. The median nitrogen dioxide level inside rinks was 180 ppb, more than 10 times higher than the median outdoor concentration. One-week average nitrogen dioxide concentrations above 1000 ppb were measured in 10% of the rinks. CONCLUSIONS. Considering that short-term peak concentrations were likely to have reached two to five times the measured 1-week averages, our results suggest that nitrogen dioxide levels were well above short-term air quality guidelines and constitute a public health concern of considerable magnitude. PMID:8129060

 14. Sol-gel growth of vanadium dioxide

  International Nuclear Information System (INIS)

  Speck, K.R.

  1990-01-01

  This thesis examines the chemical reactivity of vanadium (IV) tetrakis(t-butoxide) as a precursor for the sol-gel synthesis of vanadium dioxide. Hydrolysis and condensation of the alkoxide was studied by FTIR spectroscopy. Chemical modification of the vanadium tetraalkoxide by alcohol interchange was studied using 51 V NMR and FTIR. Vanadium dioxide thin films and powders were made from vanadium tetrakis(t-butoxide) by standard sol-gel techniques. Post-deposition heating under nitrogen was necessary to transform amorphous gels into vanadium dioxide. Crystallization of films and powders was studied by FTIR, DSC, TGA, and XRD. Gel-derived vanadium dioxide films undergo a reversible semiconductor-to-metal phase transition near 68C, exhibiting characteristic resistive and spectral changes. The electrical resistance decreased by two to three orders of magnitude and the infrared transmission sharply dropped as the material was cycled through this thermally induced phase transition. The sol-gel method was also used to make doped vanadium dioxide films. Films were doped with tungsten and molybdenum ions to effectively lower the temperature at which the transition occurs

 15. Effects of sulfur dioxide on vegetation

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Whitby, G S

  1939-11-11

  A discussion is presented on the effects of sulfur dioxide on vegetation as observed at Trail, British Columbia. The investigation was carried out over a period of eight years, 1929 to 1937. The concentration of sulfur dioxide at the United States border was carefully determined throughout the crop season at a point 16 miles from the source of sulfur dioxide. Maximum and average concentrations in part per million are given. The sulfur content of vegetation was determined and was found to diminish as the distance from the smelter increased. It was determined that the sulfur content may rise to four times the normal amount without injurious effect. This is particularly so with prolonged low concentration. The effect on the soil was determined by measuring soluble sulfate, pH and exchangeable bases. The soil near the plant was affected, but this fell off rapidly with increase in distance so that eight miles from the smelter the soil was substantially normal. No effect on water supplies was found. An appreciable retardation in growth, as determined by annular rings, was noted for trees exposed to the sulfur dioxide. This effect was lost following installation of sulfur dioxide control at Trail. Conifers were found more susceptible during periods of active growth than when dormant. Also, transplanted conifers were more severly affected than native trees. Seedlings were less resistant that older trees.

 16. Por que a percussão de uma mola produz o mesmo som de “pistolas laser” do filme Star Wars?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jair Lúcio Prados Ribeiro

  2014-03-01

  Full Text Available http://dx.doi.org/10.5007/2175-7941.2014v31n2p385 Ao se bater lateralmente em uma mola metálica esticada, é produzido  um sibilo,  um  efeito  sonoro  que  se  tornou parte da cultura atual devido à sua popularização como o som de uma “pistola laser” no filme Star Wars. O sibilo ocorre devido à dispersão do som em um metal, mas a revisão de obras didáticas de ensino médio e superior mostra que a discussão desse fenômeno não está presente. Apresentamos uma atividade experimental possível de ser conduzida no ensino médio, a fim de detectar o sibilo e analisá-lo em um programa de edição de som. A análise gráfica permitiu determinar, de forma aproximada, que há uma relação inversamente proporcional entre a frequência do som que se propaga na mola e o tempo de detecção.

 17. Reaction of titanium polonides with carbon dioxide

  International Nuclear Information System (INIS)

  Abakumov, A.S.; Malyshev, M.L.; Reznikova, N.F.

  1987-01-01

  It has been ascertained that heating titanium and tantalum in carbon dioxide to temperatures of 500 or 800 0 C alters the composition of the gas phase, causing the advent of carbon monoxide and lowering the oxygen content. Investigation of the thermal stability of titanium polonides in a carbon dioxide medium has shown that titanium mono- and hemipolonides are decomposed at temperatures below 350 0 C. The temperature dependence of the vapor pressure of polonium produced in the decomposition of these polonides in a carbon dioxide medium have been determined by a radiotensimetric method. The enthalpy of the process, calculated from this relationship, is close to the enthalpy of vaporization of elementary polonium in vacuo

 18. Measurement of nitrogen dioxide in the air

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Shaw, J T

  1967-01-01

  The Hersch electrolytic nitrogen dioxide generator has been used to provide accurately known weights of nitrogen dioxide and hence to evaluate a calibration factor for the colorimetric reagent described by Saltaman for the determination of this gas. A method of testing whether the electrolytic generator was giving a quantitative output of NO/sub 2/ is described. The work has confirmed Saltman's value of 0.72 for the calibration factor. An assertion that the calibration factor is dependent on the concentration of nitrogen dioxide sampled, is re-examined and dismissed, the observations being re-interpreted on a simple basis. A tentative suggestion is made as to why, in recent work by Stratmann and Buck, a calibration factor equal to unity has been found. 8 references, 4 figures, 1 table.

 19. Thorium as an energy source. Opportunities for Norway; Thorium som energikilde - Muligheter for Norge

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  2008-02-15

  Final Recommendations of the Thorium Report Committee: 1) No technology should be idolized or demonized. All carbon-dioxide (Co2) emission-free energy production technologies should be considered. The potential contribution of nuclear energy to a sustainable energy future should be recognized. 2) An investigation into the resources in the Fen Complex and other sites in Norway should be performed. It is essential to assess whether thorium in Norwegian rocks can be defined as an economical asset for the benefit of future generations. Furthermore, the application of new technologies for the extraction of thorium from the available mineral sources should be studied. 3) Testing of thorium fuel in the Halden Reactor should be encouraged, taking benefit of the well recognized nuclear fuel competence in Halden. 4) Norway should strengthen its participation in international collaborations by joining the EURATOM fission program and the GIF program on Generation IV reactors suitable for the use of thorium. 5) The development of an Accelerator Driven System (ADS) using thorium is not within the capability of Norway working alone. Joining the European effort in this field should be considered. Norwegian research groups should be encouraged to participate in relevant international projects, although these are currently focused on waste management. 6) Norway should bring its competence in waste management up to an international standard and collaboration with Sweden and Finland could be beneficial. 7) Norway should bring its competence with respect to dose assessment related to the thorium cycle up to an international standard. 8) Since the proliferation resistance of uranium-233 depends on the reactor and reprocessing technologies, this aspect will be of key concern should any thorium reactor be built in Norway. 9) Any new nuclear activities in Norway, e.g. thorium fuel cycles, would need strong international pooling of human resources, and in the case of thorium, a strong long

 20. IMPEDANCE SPECTROSCOPY OF POLYCRYSTALLINE TIN DIOXIDE FILMS

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  D. V. Adamchuck

  2016-01-01

  Full Text Available The aim of this work is the analysis of the influence of annealing in an inert atmosphere on the electrical properties and structure of non-stoichiometric tin dioxide films by means of impedance spectroscopy method. Non-stoichiometric tin dioxide films were fabricated by two-step oxidation of metallic tin deposited on the polycrystalline Al2O3 substrates by DC magnetron sputtering. In order to modify the structure and stoichiometric composition, the films were subjected to the high temperature annealing in argon atmosphere in temperature range 300–800 °С. AC-conductivity measurements of the films in the frequency range 20 Hz – 2 MHz were carried out. Variation in the frequency dependencies of the real and imaginary parts of the impedance of tin dioxide films was found to occur as a result of high-temperature annealing. Equivalent circuits for describing the properties of films with various structure and stoichiometric composition were proposed. Possibility of conductivity variation of the polycrystalline tin dioxide films as a result of аnnealing in an inert atmosphere was demonstrated by utilizing impedance spectroscopy. Annealing induces the recrystallization of the films, changing in their stoichiometry as well as increase of the sizes of SnO2 crystallites. Variation of electrical conductivity and structure of tin dioxide films as a result of annealing in inert atmosphere was confirmed by X-ray diffraction analysis. Analysis of the impedance diagrams of tin dioxide films was found to be a powerful tool to study their electrical properties. 

 1. Carbon dioxide problem: solution by technical countermeasures

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Bach, W

  1978-02-15

  A rough assessment indicates that anthropogenic influences might raise the mean global surface temperature by 0.8 to 1.2 C in 2000 AD and by 2 to 4 C in 2050 AD. The rapidly increasing levels of atmospheric carbon dioxide are largely responsible for this warming trend. A variety of measures for the reduction of carbon dioxide emissions is presented. One promising approach is to work out a world-wide energy mix that can counteract a temperature increase. (In German)

 2. Environmental effects of increased atmospheric carbon dioxide

  International Nuclear Information System (INIS)

  Soon, W.; Baliunas, S.L.; Robinson, A.B.; Robinson, Z.W.

  1999-01-01

  A review of the literature concerning the environmental consequences of increased levels of atmospheric carbon dioxide leads to the conclusion that increases during the 20th century have produced no deleterious effects upon global climate or temperature. Increased carbon dioxide has, however, markedly increased plant growth rates as inferred from numerous laboratory and field experiments. There is no clear evidence, nor unique attribution, of the global effects of anthropogenic CO 2 on climate. Meaningful integrated assessments of the environmental impacts of anthropogenic CO 2 are not yet possible because model estimates of global and regional climate changes on interannual, decadal and centennial timescales remain highly uncertain.(author)

 3. Determination of sulfur dioxide by a radiorelease method

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Sriman Narayanan, S.; Rao, V.R.S. (Indian Inst. of Tech., Madras. Dept. of Chemistry)

  1983-04-13

  A radiorelease technique for the determination of sulfur dioxide using radiochlor /sup 36/Cl-amine-T is described. Methods for the elimination of interference from coexisting gases are also reported. 1-40 ppm sulfur dioxide can be determined.

 4. Determination of sulfur dioxide by a radiorelease method

  International Nuclear Information System (INIS)

  Sriman Narayanan, S.; Rao, V.R.S.

  1983-01-01

  A radiorelease technique for the determination of sulfur dioxide using radiochlor 36 Cl-amine-T is described. Methods for the elimination of interference from coexisting gases are also reported. 1-40 ppm sulfur dioxide can be determined. (author)

 5. Catalyst retention in continuous flow with supercritical carbon dioxide

  NARCIS (Netherlands)

  Stouten, S.C.; Noel, T.; Wang, Q.; Hessel, V.

  2014-01-01

  This review discusses the retention of organometallic catalysts in continuous flow processes utilizing supercritical carbon dioxide. Due to its innovative properties, supercritical carbon dioxide offers interesting possibilities for process intensification. As a result of safety and cost

 6. 40 CFR 52.728 - Control strategy: Nitrogen dioxide. [Reserved

  Science.gov (United States)

  2010-07-01

  ... 40 Protection of Environment 3 2010-07-01 2010-07-01 false Control strategy: Nitrogen dioxide. [Reserved] 52.728 Section 52.728 Protection of Environment ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY (CONTINUED) AIR...: Nitrogen dioxide. [Reserved] ...

 7. Online lektiehjælp – Udvikling af en vejledningsdidaktik med pædagogisk designforskning som metode

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jens Jørgen Hansen

  2016-05-01

  Full Text Available Lektievejledning er en pædagogisk praksis i rivende udvikling med fokus på at støtte elever i at forstå og håndtere udfordringer i deres lektiearbejde. Lektievejledning er på den politiske dagsorden i skole og ungdomsuddannelser og tilbydes både internt af uddannelsesinstitutionerne samt af private og offentlige aktører. Men lektievejledning er ikke etableret som et teoretisk felt eller som en særlig vejledningskompetence. Der er således behov for at begrebsliggøre og udvikle teori om, hvad lektievejledning er, og hvordan vejledningsformen didaktisk kan håndteres. Mere konkret er ud-fordringen at udvikle et nuanceret fagsprog samt en modellering af feltet til forklaring af lektievejledningens komplekse praksis med det mål at udvikle og kvalificere lektievejledning som pædagogisk teori og pædagogisk prak-sis. Denne artikel præsenterer resultatet af et forskningsprojekt, hvis mål er at udvikle en vejledningsdidaktik, herunder metoder, modeller og materialer for lektievejledning i regi af Lektier Online. Lektier Online er en organisation ved Statsbiblioteket i Århus, der tilbyder en online lektiecafe, hvor bl.a. gymnasie-elever kan få hjælp af frivillige universitetsstuderende. Dette didaktiske de-sign er et eksempel på, hvordan digitalisering og ny teknologi er en katalysator for udvikling af nye innovative læringsmiljøer og læringstilbud, der åbner fleksible og stedsuafhængige rum for læring, giver mulighed for samspil med aktører uden for skolens formelle rammer, og som er båret af integration af digitale teknologier i læringssituationen. Artiklen beskriver forskningsproces-sen med at indkredse en vejledningsdidaktik for lektiehjælp samt udviklingen, konceptualiseringen, afprøvningen og evalueringen af en række vejlednings-modeller på grundlag af forskningsmetoden Pædagogisk designforskning og dens tradition for brugerdreven innovation. Artiklen beskriver for det første resultatet af forskningsprocessen i form

 8. Effect of sulfur dioxide on proteins of the vegetable organism

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Reckendorfer, P; Beran, F

  1931-01-01

  Experiments were performed to determine the effects of sulfur dioxide on red clover in a controlled environment. An increase in the concentration of sulfur dioxide caused a significant decrease in the digestible protein. However, after the sulfur dioxide was discontinued, there was a decrease in the indigestible protein. The leaves showed an increase in spotting with an increase in sulfur dioxide concentration. Chemical analysis of the soil revealed a higher sulfur content in these experiments.

 9. Array of titanium dioxide nanostructures for solar energy utilization

  Science.gov (United States)

  Qiu, Xiaofeng; Parans Paranthaman, Mariappan; Chi, Miaofang; Ivanov, Ilia N; Zhang, Zhenyu

  2014-12-30

  An array of titanium dioxide nanostructures for solar energy utilization includes a plurality of nanotubes, each nanotube including an outer layer coaxial with an inner layer, where the inner layer comprises p-type titanium dioxide and the outer layer comprises n-type titanium dioxide. An interface between the inner layer and the outer layer defines a p-n junction.

 10. Metabolic effects of Carbon Dioxide (CO 2 ) insufflation during ...

  African Journals Online (AJOL)

  Metabolic effects of Carbon Dioxide (CO 2 ) insufflation during laparoscopic surgery: changes in pH, arterial partial Pressure of Carbon Dioxide (PaCo 2 ) and End Tidal Carbon Dioxide (EtCO 2 ) ... Respiratory adjustments were done for EtCO2 levels above 60mmHg or SPO2 below 92% or adverse haemodynamic changes.

 11. 27 CFR 24.319 - Carbon dioxide record.

  Science.gov (United States)

  2010-04-01

  ... 27 Alcohol, Tobacco Products and Firearms 1 2010-04-01 2010-04-01 false Carbon dioxide record. 24..., DEPARTMENT OF THE TREASURY LIQUORS WINE Records and Reports § 24.319 Carbon dioxide record. A proprietor who uses carbon dioxide in still wine shall maintain a record of the laboratory tests conducted to...

 12. 40 CFR 180.444 - Sulfur dioxide; tolerances for residues.

  Science.gov (United States)

  2010-07-01

  ... § 180.444 Sulfur dioxide; tolerances for residues. A tolerance is established as follows for sulfite residues of the fungicide sulfur dioxide (determined as (SO2)) in or on the following raw agricultural... 40 Protection of Environment 23 2010-07-01 2010-07-01 false Sulfur dioxide; tolerances for...

 13. 27 CFR 26.222 - Still wines containing carbon dioxide.

  Science.gov (United States)

  2010-04-01

  ... carbon dioxide. 26.222 Section 26.222 Alcohol, Tobacco Products and Firearms ALCOHOL AND TOBACCO TAX AND... ISLANDS Formulas for Products From the Virgin Islands § 26.222 Still wines containing carbon dioxide. (a) General. Still wines may contain not more than 0.392 gram of carbon dioxide per 100 milliliters of wine...

 14. 27 CFR 26.52 - Still wines containing carbon dioxide.

  Science.gov (United States)

  2010-04-01

  ... carbon dioxide. 26.52 Section 26.52 Alcohol, Tobacco Products and Firearms ALCOHOL AND TOBACCO TAX AND... ISLANDS Formulas for Products From Puerto Rico § 26.52 Still wines containing carbon dioxide. (a) General. Still wines may contain not more than 0.392 gram of carbon dioxide per 100 milliliters of wine; except...

 15. 21 CFR 172.480 - Silicon dioxide.

  Science.gov (United States)

  2010-04-01

  ... alcohol in tableted foods for special dietary use, in an amount not greater than that required to... 21 Food and Drugs 3 2010-04-01 2009-04-01 true Silicon dioxide. 172.480 Section 172.480 Food and Drugs FOOD AND DRUG ADMINISTRATION, DEPARTMENT OF HEALTH AND HUMAN SERVICES (CONTINUED) FOOD FOR HUMAN...

 16. Yellow cake to ceramic uranium dioxide

  International Nuclear Information System (INIS)

  Zawidzki, T.W.; Itzkovitch, I.J.

  1983-01-01

  This overview article first reviews the processes for converting uranium ore concentrates to ceramic uranium dioxide at the Port Hope Refinery of Eldorado Resources Limited. In addition, some of the problems, solutions, thoughts and research direction with respect to the production and properties of ceramic UO 2 are described

 17. Carbon dioxide capture and air quality

  NARCIS (Netherlands)

  Horssen, A. van; Ramirez, C.A.; Harmelen, T. van; Koornneef, J.

  2011-01-01

  Carbon dioxide (CO2) is one of the most important greenhouse gases (GHG). The most dominant source of anthropogenic CO2 contributing to the rise in atmospheric concentration since the industrial revolution is the combustion of fossil fuels. These emissions are expected to result in global climate

 18. Electrocatalytic carbon dioxide reduction - a mechanistic study

  NARCIS (Netherlands)

  Schouten, Klaas Jan Schouten

  2013-01-01

  This thesis presents new insights into the reduction of carbon dioxide to methane and ethylene on copper electrodes. This electrochemical process has great potential for the storage of surplus renewable electrical energy in the form of hydrocarbons. The research described in this thesis focuses on

 19. Carbon dioxide enhances fragility of ice crystals

  International Nuclear Information System (INIS)

  Qin Zhao; Buehler, Markus J

  2012-01-01

  Ice caps and glaciers cover 7% of the Earth, greater than the land area of Europe and North America combined, and play an important role in global climate. The small-scale failure mechanisms of ice fracture, however, remain largely elusive. In particular, little understanding exists about how the presence and concentration of carbon dioxide molecules, a significant component in the atmosphere, affects the propensity of ice to fracture. Here we use atomic simulations with the first-principles based ReaxFF force field capable of describing the details of chemical reactions at the tip of a crack, applied to investigate the effects of the presence of carbon dioxide molecules on ice fracture. Our result shows that increasing concentrations of carbon dioxide molecules significantly decrease the fracture toughness of the ice crystal, making it more fragile. Using enhanced molecular sampling with metadynamics we reconstruct the free energy landscape in varied chemical microenvironments and find that carbon dioxide molecules affect the bonds between water molecules at the crack tip and decrease their strength by altering the dissociation energy of hydrogen bonds. In the context of glacier dynamics our findings may provide a novel viewpoint that could aid in understanding the breakdown and melting of glaciers, suggesting that the chemical composition of the atmosphere can be critical to mediate the large-scale motion of large volumes of ice.

 20. Diiodination of Alkynes in supercritical Carbon dioxide

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  李金恒; 谢叶香; 尹笃林; 江焕峰

  2003-01-01

  A general,green and efficient method for the synthesis of transdiiodoalkenes in CO2(sc) has been developed.Trans-diiodoalkenes were obtained stereospecifically in quantitative yields via diiodination of both electron-rich and electron-deficient alkynes in the presence of KI,Ce(SO4)2 and water in supercritical carbon dioxide [CO2(sc)]at 40℃.

 1. Tourism Transport, Technology, and Carbon Dioxide Emissions

  NARCIS (Netherlands)

  Peeters, P.M.

  2010-01-01

  Technological development from horse-drawn carriages to the new Airbus A380 has led to a remarkable increase in both the capacity and speed of tourist travel. This development has an endogenous systemic cause and will continue to increase carbon dioxide emissions/energy consumption if left

 2. Improved ionic model of liquid uranium dioxide

  NARCIS (Netherlands)

  Gryaznov, [No Value; Iosilevski, [No Value; Yakub, E; Fortov, [No Value; Hyland, GJ; Ronchi, C

  The paper presents a model for liquid uranium dioxide, obtained by improving a simplified ionic model, previously adopted to describe the equation of state of this substance [1]. A "chemical picture" is used for liquid UO2 of stoichiometric and non-stoichiometric composition. Several ionic species

 3. Carbon dioxide sensing with sulfonated polyaniline

  NARCIS (Netherlands)

  Doan, D.C.T.; Ramaneti, R.; Baggerman, J.; Bent, van der J.; Marcelis, A.T.M.; Tong, H.D.; Rijn, van C.J.M.

  2012-01-01

  The use of polyaniline and especially sulfonated polyaniline (SPAN) is explored for sensing carbon dioxide (CO2) at room temperature. Frequency-dependent AC measurements were carried out to detect changes in impedance of the polymer, drop casted on interdigitated electrodes, when exposed to CO2 gas.

 4. Conductive polymers for carbon dioxide sensing

  NARCIS (Netherlands)

  Doan, T.C.D.

  2012-01-01

  Augmented levels of carbon dioxide (CO2) in greenhouses stimulate plant growth through photosynthesis. Wireless sensor networks monitoring CO2 levels in greenhouses covering large areas require preferably low power sensors to minimize energy consumption. Therefore, the main

 5. Transport properties of supercritical carbon dioxide

  NARCIS (Netherlands)

  Lavanchy, F.; Fourcade, E.; de Koeijer, E.A.; Wijers, J.G.; Meyer, T.; Keurentjes, J.T.F.; Kemmere, M.F.; Meyer, T.

  2005-01-01

  Recently, supercritical fluids have emerged as more sustainable alternatives for the organic solvents often used in polymer processes. This is the first book emphasizing the potential of supercritical carbon dioxide for polymer processes from an engineering point of view. It develops a

 6. Ação do paradiclorobenzeno sôbre os cromossômios somáticos

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Cândida H. T. Mendes Conagin

  1950-01-01

  Full Text Available Neste trabalho são apresentados os resultados obtidos com Coffea arabica, Allium cepa, Arachis prostrata e Aloë sp., pela aplicação do processo Meyer para o estudo dos cromossômios somáticos. Em linhas gerais, o processo consta das seguintes fases : a tratamento de raízes por uma solução saturada de paradiclorobenzeno ; b fixação em Carnoy ; c hidrólise em HCl a 10%, a 60°C durante dois minutos ; d lavagens em água destilada ; e lavagens em ácido acético a 45% ; f coloração dos esfregaços pela orceína acética. Em virtude dêsse tratamento, os cromossômios se contraem e se apresentam bem separados nas placas metafásicas, sendo facilitada a sua determinação numérica. As constrições, a duplicidade e os satélites nos cromossômios, ficam também postos em evidência. Trata-se de um processo que pode substituir, com a vantagem da rapidez, o processo lento, de exame dos cromossômios somáticos por meio de cortes de material incluído em parafina, nas espécies estudadas.The effects of a prefixation treatment with paradichlorobenzene on the somatic chromosomes of Coffea arabica, Allium cepa, Arachis prostrata and Aloë sp. have been studied. The following schedule was followed for treating root tips : a prefixation in a solution of paradichlorobenzene ; b fixation in Carnoy ; c hydrolisis in 10 per cent HCI for two minutes at 60°C ; d washing in distilled water ; e washing in 45 per cent acetic acid ; f smearing and staining in aceto-orcein. Good smears were obtained with root tips of Coffea arabica, Allium cepa and Aloe sp. The chromosomes of Coffea arabica were well scattered in the cells. The long chromosomes of Allium cepa and Aloe sp. were also well separated from each other. No difference in the chromosomes was noticed in smears made from paradichlorobenzene treated and untreated root tips of Arachis prostrata. This technique can substitute the paraffin method to advantage for counting chromosome number in root tip

 7. Ultra-som terapêutico na cicatrização tecidual Therapeutic ultrasound in the tissue healing

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Débora Cristina Olsson

  2008-08-01

  Full Text Available Visando a minimizar o período de tratamento cicatricial em diversos tecidos, buscam-se alternativas à terapia convencional que colaborem com o processo reparativo criando um microambiente ideal para sua ocorrência. Dentre os inúmeros benefícios das técnicas aplicáveis à medicina regenerativa, o ultra-som terapêutico (UST é prática adjuvante cada vez mais freqüente. Os modelos experimentais de terapia sonora em animais têm propiciado informações relevantes para o tratamento de vários tipos de lesões; todavia, apesar de serem muito utilizados, ainda existem controvérsias em relação aos seus potenciaia biológicos de acordo com a modalidade e a dosimetria indicadas para cada caso. Os efeitos biofísicos do ultra-som (US sobre o reparo tecidual são pouco compreendidos, sendo seu uso muitas vezes negligenciado ou fundamentado na experiência prática, o que resulta em procedimentos errôneos. O objetivo desta revisão bibliográfica é apresentar informações sobre o UST, relatar a existência de riscos de danos celulares decorrentes da inadequada aplicação e revelar a importância de seus mecanismos de ação nos tecidos, tanto no sentido físico, como nos seus aspectos biológicos.Aiming to minimize the cicatricial treatment period, alternatives have been searched to conventional therapy, among which the therapeutic ultrasound is a practice more and more frequent. However, despite of being used in the treatment of various lesions types, there are still controversies related to its real therapeutical value and the indicated dosimetry for each case. The ultrasound effect on the tissue repair is little understood, and its use is seldom based on the practical experience, what sometimes results in wrong procedures. This review has the objective to show the therapeutic ultrasound information and to reveal the importance of its mechanisms in the tissues in the physical and biological aspects.

 8. Sandia octahedral molecular sieves (SOMS): structural and property effects of charge-balancing the M(IV)-substituted (M = Ti, Zr) Niobate framework.

  Science.gov (United States)

  Nyman, May; Tripathi, Akhilesh; Parise, John B; Maxwell, Robert S; Nenoff, Tina M

  2002-02-27

  Sandia octahedral molecular sieves (SOMS) is an isostructural, variable composition class of ion exchangers with the general formula Na(2)Nb(2-x)M(IV)(x)O (6-x)(OH)(x).H(2)O (M(IV) = Ti, Zr; x = 0.04-0.40) where up to 20% of the framework Nb(V) can be substituted with Ti(IV) or Zr(IV). This class of molecular sieves is easily converted to perovskite through low-temperature heat treatment (500-600 degrees C). This report provides a detailed account of how the charge imbalance of this Nb(V)-M(IV) substitution is compensated. X-ray powder diffraction with Rietveld refinement, infrared spectroscopy, thermogravimetric analysis, (23)Na MAS NMR, and (1)H MAS NMR were used to determine how the framework anionic charge is cation-balanced over a range of framework compositions. All spectroscopic evidence indicated a proton addition for each M(IV) substitution. Evidences for variable proton content included (1) increasing OH observed by (1)H MAS NMR with increasing M(IV) substitution, (2) increased infrared band broadening indicating increased H-bonding with increasing M(IV) substitution, (3) increased TGA weight loss (due to increased OH content) with increasing M(IV) substitution, (4) no variance in population on the sodium sites (indicated by Rietveld refinement) with variable composition, and (5) no change in the (23)Na MAS NMR spectra with variable composition. Also observed by infrared spectroscopy and (23)Na MAS NMR was increased disorder on the Nb(V)/M(IV) framework sites with increasing M(IV) substitution, evidenced by broadening of these spectral features. These spectroscopic studies, along with ion exchange experiments, also revealed the effect of the Nb(V)/M(IV) framework substitution on materials properties. Namely, the temperature of conversion to NaNb(1-x)M(IV)(x)O(3) (M = Ti, Zr) perovskite increased with increasing Ti in the framework and decreased with increasing Zr in the framework. This suggested that Ti stabilizes the SOMS framework and Zr destabilizes

 9. Embriogénesis somática secundaria en el genotipo de cacao (Theobroma cacao L.) inifap 1 y su descripción histológica

  OpenAIRE

  Lázaro, A. Alejandro; Azpeitia-Morales, A.; Sáenz-Carbonell, L.; Mirafuentes Hernández, F.

  2015-01-01

  La embriogénesis somática aplicada para la propagación clonal de plantas de cacao, aun es de baja eficiencia, por lo que el objetivo de esta investigación fue evaluar la respuesta de los cotiledones procedentes de embriones somáticos primarios como fuente de explante para inducir embriogénesis somática secundaria (ESS) en presencia de fitohormonas y sin estas en el genotipo de cacao inifap 1, asi como describir los eventos de la ESS desde los 30 hasta los 240 días de cultivo. El uso de las fi...

 10. Embriogénesis somática secundaria en el genotipo de cacao (Theobroma cacao L.) inifap 1 y su descripción histológica

  OpenAIRE

  A. Alejandro-Lázaro; A. Azpeitia-Morales; L. Sáenz-Carbonell; F . Mirafuentes Hernández

  2015-01-01

  La embriogénesis somática aplicada para la propagación clonal de plantas de cacao, aun es de baja eficiencia, por lo que el objetivo de esta investigación fue evaluar la respuesta de los cotiledones procedentes de embriones somáticos primarios como fuente de explante para inducir embriogénesis somática secundaria (ESS) en presencia de fitohormonas y sin estas en el genotipo de cacao inifap 1, asi como describir los eventos de la ESS desde los 30 hasta los 240 días de cultivo. El uso de l...

 11. Monitoring carbon dioxide in mechanically ventilated patients during hyperbaric treatment

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bjerregård, Asger; Jansen, Erik

  2012-01-01

  Measurement of the arterial carbon dioxide (P(a)CO(2)) is an established part of the monitoring of mechanically ventilated patients. Other ways to get information about carbon dioxide in the patient are measurement of end-tidal carbon dioxide (P(ET)CO(2)) and transcutaneous carbon dioxide (PTCCO2......). Carbon dioxide in the blood and cerebral tissue has great influence on vasoactivity and thereby blood volume of the brain. We have found no studies on the correlation between P(ET)CO(2) or P(TC)CO(2), and P(a)CO(2) during hyperbaric oxygen therapy (HBOT)....

 12. Energy efficient solvent regeneration process for carbon dioxide capture

  Science.gov (United States)

  Zhou, Shaojun; Meyer, Howard S.; Li, Shiguang

  2018-02-27

  A process for removing carbon dioxide from a carbon dioxide-loaded solvent uses two stages of flash apparatus. Carbon dioxide is flashed from the solvent at a higher temperature and pressure in the first stage, and a lower temperature and pressure in the second stage, and is fed to a multi-stage compression train for high pressure liquefaction. Because some of the carbon dioxide fed to the compression train is already under pressure, less energy is required to further compress the carbon dioxide to a liquid state, compared to conventional processes.

 13. Bloqueios nervosos guiados por ultra-som Bloqueos nerviosos guiados por ultrasonido Ultrasound-guided nerve blocks

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Pablo Escovedo Helayel

  2007-02-01

  Full Text Available JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS: As técnicas de bloqueios nervosos guiados por ultra-som são baseadas na visualização direta das estruturas nervosas, da agulha de bloqueio e das estruturas anatômicas adjacentes. Desta maneira, é possível depositar a solução de anestésico local precisamente em torno dos nervos e acompanhar a sua dispersão em tempo real, obtendo-se, assim, um bloqueio mais eficaz, de menor latência, menor dependência de referências anatômicas, menor volume de solução anestésica e maior segurança. CONTEÚDO: O artigo revisa os aspectos relativos aos mecanismos físicos para formação de imagens, a anatomia ultra-sonográfica do neuroeixo e dos plexos braquial e lombossacral, os equipamentos e materiais empregados nos bloqueios, os ajustes do aparelho de ultra-som para melhorar as imagens, os planos de visualização das agulhas de bloqueio e as técnicas e o treinamento em bloqueios guiados por ultra-som. CONCLUSÕES: Os passos para se obter sucesso em anestesia regional incluem a identificação exata da posição dos nervos, a localização precisa da agulha, sem lesões nas estruturas adjacentes e, finalmente, a injeção cuidadosa de anestésico local junto aos nervos. Embora a neuroestimulação forneça grande auxílio na identificação dos nervos, esta não consegue, isoladamente, preencher todas essas exigências. Por isso, acredita-se que os bloqueios guiados por ultra-som serão a técnica de eleição para anestesia regional num futuro não muito distante.JUSTIFICATIVA Y OBJETIVOS: Las técnicas de bloqueos nerviosos guiados por ultrasonido se basan en la visualización directa de las estructuras nerviosas, de la aguja de bloqueo y de las estructuras anatómicas adyacentes. De esa manera, se puede depositar la solución de anestésico local precisamente en torno de los nervios y acompañar su dispersión en tiempo real, obteniéndose así, un bloqueo más eficaz, de menor latencia, menor dependencia de

 14. Fermentation and microflora of plaa-som, a Thai fermented fish product prepared with different salt concentrations

  DEFF Research Database (Denmark)

  Paludan-Müller, Christine; Madsen, M.; Sophanodora, P.

  2002-01-01

  % salt (w/w) as well as two high-salt batches, containing 9% and 11% salt. pH decreased rapidly from 6 to 4.5 in low-salt batches, whereas in high-salt batches, a slow or no decrease in pH was found. Lactic acid bacteria (LAB) and yeasts were isolated as the dominant microorganisms during fermentation....... LAB counts increased to 108-109 cfu g-1 and yeast counts to 107-5 x 107 cfu g-1 in all batches, except in the 11% salt batch, where counts were 1-2 log lower. Phenotypic tests, ITS-PCR, carbohydrate fermentations and 16S rRNA gene sequencing identified LAB isolates as Pediococcus pentosaceus......Plaa-som is a Thai fermented fish product prepared from snakehead fish, salt, palm syrup and sometimes roasted rice. We studied the effects of different salt concentrations on decrease in pH and on microflora composition during fermentation. Two low-salt batches were prepared, containing 6% and 7...

 15. 'Black star': uma mutação somática natural da uva fina de mesa cv. Brasil

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sergio Ruffo Roberto

  2012-09-01

  Full Text Available A uva fina de mesa 'Black Star', originada de uma mutação somática da uva cv. Brasil em Marialva-PR, é descrita quanto às suas principais características físico-químicas e produtivas. Suas bagas, com sementes, apresentam formato elipsoide alongado com coloração vermelho-escura, tendendo ao preto durante a maturação plena. O ciclo, o desempenho produtivo e a suscetibilidade às doenças fúngicas assemelham-se aos da cv. Itália. Durante a maturação plena, apresenta teor médio de sólidos solúveis de 14ºBrix, 0,6% de ácido tartárico e índice de maturação de 21. Trata-se de nova cultivar de uva fina de mesa com potencial de cultivo no Brasil.

 16. Research Progress in Carbon Dioxide Storage and Enhanced Oil Recovery

  Science.gov (United States)

  Wang, Keliang; Wang, Gang; Lu, Chunjing

  2018-02-01

  With the rapid development of global economy, human beings have become highly dependent upon fossil fuel such as coal and petroleum. Much fossil fuel is consumed in industrial production and human life. As a result, carbon dioxide emissions have been increasing, and the greenhouse effects thereby generated are posing serious threats to environment of the earth. These years, increasing average global temperature, frequent extreme weather events and climatic changes cause material disasters to the world. After scientists’ long-term research, ample evidences have proven that emissions of greenhouse gas like carbon dioxide have brought about tremendous changes to global climate. To really reduce carbon dioxide emissions, governments of different countries and international organizations have invested much money and human resources in performing research related to carbon dioxide emissions. Manual underground carbon dioxide storage and carbon dioxide-enhanced oil recovery are schemes with great potential and prospect for reducing carbon dioxide emissions. Compared with other schemes for reducing carbon dioxide emissions, aforementioned two schemes exhibit high storage capacity and yield considerable economic benefits, so they have become research focuses for reducing carbon dioxide emissions. This paper introduces the research progress in underground carbon dioxide storage and enhanced oil recovery, pointing out the significance and necessity of carbon dioxide-driven enhanced oil recovery.

 17. Uranium Dioxide Powder Flow ability Improvement Using Sol-Gel

  International Nuclear Information System (INIS)

  Juanda, D.; Sambodo Daru, G.

  1998-01-01

  The improvement of flow ability characteristics of uranium dioxide powder has been done using sol-gel process. To anticipate a pellet mass production with uniform pellet dimension, the uranium dioxide powder must be have a spherical form. Uranium dioxide spherical powder has been diluted in acid transformed into sol colloidal solution. To obtain uranium dioxide spherical form, the uranium sol-colloidal solution has been dropped in a hot paraffin ( at the temperature of 90 0 C) to form gelatinous colloid and then dried at 800 0 C, and sintered at the temperature of 1700 0 C. The flow ability of spherical uranium dioxide powder has been examined by using Flowmeter Hall (ASTM. B. 213-46T). The measurement result reveals that the spherical uranium dioxide powder has a flow ability twice than that of unprocessed uranium dioxide powder

 18. Carbon dioxide conversion over carbon-based nanocatalysts.

  Science.gov (United States)

  Khavarian, Mehrnoush; Chai, Siang-Piao; Mohamed, Abdul Rahman

  2013-07-01

  The utilization of carbon dioxide for the production of valuable chemicals via catalysts is one of the efficient ways to mitigate the greenhouse gases in the atmosphere. It is known that the carbon dioxide conversion and product yields are still low even if the reaction is operated at high pressure and temperature. The carbon dioxide utilization and conversion provides many challenges in exploring new concepts and opportunities for development of unique catalysts for the purpose of activating the carbon dioxide molecules. In this paper, the role of carbon-based nanocatalysts in the hydrogenation of carbon dioxide and direct synthesis of dimethyl carbonate from carbon dioxide and methanol are reviewed. The current catalytic results obtained with different carbon-based nanocatalysts systems are presented and how these materials contribute to the carbon dioxide conversion is explained. In addition, different strategies and preparation methods of nanometallic catalysts on various carbon supports are described to optimize the dispersion of metal nanoparticles and catalytic activity.

 19. Inducción de la embriogénesis somática en mango de hilacha (Mangifera indica L.)

  OpenAIRE

  Margarita Perea Dallos

  2006-01-01

  En esta investigación se estudió el establecimiento de un medio de cultivo para la inducción de la embriogénesis somática a partir de embriones cigóticos y tejido nucelar de frutos inmaduros de mango de hilacha. Se ensayaron nueve tratamientos de desinfección resultantes de la combinación de tres concentraciones de hipoclorito de sodio (2,5, 3,5 y 4,5%), aplicadas durante tres intervalos de tiempo (30, 45 ó 60 min). El medio de cultivo para la inducción de la embriogénesis somática se estable...

 20. Indução e desenvolvimento de calos e embriões somáticos em mamoeiro Papaya callus and somatic embryo induction and development

  OpenAIRE

  Eliane Pires de Almeida; Roberto Pedroso de Oliveira; Jorge Luis Loyola Dantas

  2001-01-01

  Este trabalho teve por objetivo estabelecer um protocolo para a indução e desenvolvimento de calos e embriões somáticos em mamoeiro (Carica papaya L. cv. Tainung n.1). Foram utilizados quatro tipos de explantes (hipocótilo com folhas cotiledonares, hipocótilo, folhas cotiledonares e epicótilo) e duas condições de cultivo (escuro e 16 horas de luz). A indução e o desenvolvimento de calos foram avaliados nos meios de cultura ½MS2, ½MS10 e HMH e a indução e o desenvolvimento de embriões somático...

 1. Aplicaciones de la embriogénesis somática para la propagación y mejora de Quercus ilex L. y Pinus spp.

  OpenAIRE

  Blasco Carlos, Miquel

  2013-01-01

  Esta tesis está enfocada a la aplicación de la embriogénesis somática para la conservación y mejora de Quercus ilex L., Pinus pinaster Aiton y Pinus pinea L., especies forestales representativas de los bosques de la Península Ibérica. La propagación clonal mediante embriogénesis somática (ES) es la herramienta más adecuada para la propagación de genotipos de élite y para la implementación de la llamada silvicultura multivarietal. Además los cultivos embriogénicos son explantos adecuados para ...

 2. Fysisk träning som vård av muskuloskeletala störningar bland datorarbetande : - en litteraturöversikt

  OpenAIRE

  Renvall, Ralf

  2010-01-01

  Sammandrag: Ämnet för denna litteraturöversikt är fysisk träning som vård av muskuloskeletala funktionsstörningar bland datorarbetande. Dessa arbetsrelaterade muskuloskeletala funktionsstörningar är mycket vanliga. Arbetsförhållandena nuförtiden gör att tiden som används vid datorn förlängs och att minska belastningen med endast rätt arbetsergonomi kan orsaka andra problem. Förlängda arbetspass, låg variation i muskelns kontraktionsnivå och ökad monotoni kan bli följden av optimerad erg...

 3. Influencia del tipo e intensidad de luz en la formación y multiplicación de embriones somáticos de soya

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jorge Liusvert Pérez Pérez

  2012-07-01

  Full Text Available Título en ingles: Influence of light type and intensity on induction and proliferation of somatic embryos in soybean Resumen: La embriogénesis somática representa una alternativa para la regeneración de plantas, sobre la cual influyen diversos factores durante el cultivo in vitro. Entre estos, las condiciones de iluminación durante la formación de embriones somáticos es determinante. Sin embargo, no existen trabajos que refieran el efecto de la luz solar en la formación de embriones somáticos de soya. Este trabajo tuvo como objetivo evaluar el efecto del tipo e intensidad de luz en la formación y multiplicación de embriones somáticos de soya cultivar INCASoy-27. Para ello, cotiledones inmaduros de 3,0-4,0 mm de longitud fueron colocados en medio de cultivo con 40 mg.l-1 de ácido 2,4-diclorofenoxiacético, sacarosa 3% y pH 7,0 en cámaras de crecimiento con luz artificial e intensidades luminosas de 5-10 µmol.m-2.s-1 y 68-73 µmol.m-2.s-1, y en cámaras de crecimiento con luz solar con 50-65µmol.m-2.s-1. El mayor número de cotiledones embriogénicos (95,31 se obtuvo en condiciones de luz artificial con alta intensidad luminosa. La mayor formación de embriones somáticos se obtuvo en luz artificial (9,65 y luz solar (8,45 respectivamente con alta intensidad luminosa. No se encontraron diferencias significativas en la multiplicación de los embriones somáticos, al emplear ambas fuente de luz con alta intensidad luminosa. Esta es la primera referencia sobre formación y multiplicación de embriones somáticos de soya con empleo de luz solar. Palabras clave: Cultivo de tejido; embriogénesis somática; fotoperíodo; Glycine max. Abstract: The somatic embryogenesis represents an alternative for the regeneration of plants, in which influence diverse factors during the cultivation. Among these factors, the conditions of illumination during the induction of somatic embryos are determinant. However, works not exist that refer the effect

 4. Inducción de la embriogénesis somática en mango de hilacha (Mangifera indica L.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Margarita Perea Dallos

  2006-01-01

  Full Text Available En esta investigación se estudió el establecimiento de un medio de cultivo para la inducción de la embriogénesis somática a partir de embriones cigóticos y tejido nucelar de frutos inmaduros de mango de hilacha. Se ensayaron nueve tratamientos de desinfección resultantes de la combinación de tres concentraciones de hipoclorito de sodio (2,5, 3,5 y 4,5%, aplicadas durante tres intervalos de tiempo (30, 45 ó 60 min. El medio de cultivo para la inducción de la embriogénesis somática se estableció probando 18 medios de cultivo, cinco adicionados con 0, 0,5, 1,0, 2,0 y 3,0 mg/L de 2,4-D y 13 medios suplementados con 0, 0,5, 1,0, 1,5 y 2,0 mg/L de TDZ en combinación con 0, 1,0 y 2,0 mg/L de 2,4-D.  Adicionalmente, se experimentó con cuatro medios de cultivo adicionados con 0, 0,5, 1,0 y 2,0 mg/L de ácido giberélico para la germinación de los embriones somáticos. Mediante observación, se estudió la influencia de las diferentes concentraciones de ácido diclorofenoxiacético y de thidiazurom sobre los explantes utilizados; adicionalmente, se evaluó la formación de las diferentes etapas de la embriogénesis somática. Por medio de cortes histológicos, se estableció el origen de los embriones somáticos y las diferencias, a nivel celular, entre cada uno de sus estadios. Se estudió el proceso de formación del callo friable y embriogénico. Todos los tratamientos de desinfección fueron igualmente efectivos, pero se recomienda el uso de una concentración de 4,5 % de  hipoclorito de sodio, durante 60 minutos. El medio de cultivo más favorable para la inducción de la embriogénesis somática fue el que contenía 0,5 mg/L de TDZ y 1 mg/L de 2,4-D; y para la germinación, el carente de reguladores de crecimiento. En los medios de cultivo suplementados únicamente con 2,4-D se formaron embriones indirectos, mientras que en los que contenían 2,4-D más TDZ se observaron embriones directos e indirectos, de acuerdo con el regulador

 5. Sobre la letra rayada. en torno a la articulación de los códigos somáticos y lingüísticos

  OpenAIRE

  BURlTICÁ, FABIO

  2010-01-01

  Se pretende considerar elproceso de inscripción en el cuerpo, de las huellas de su relación con otros cuerpos, las cuales corifigurarian un código somático primario que -en un proceso de subjetivación normal-se articularia con el código lingüístico. Si el código somático tiene comofunción la expresión del sentido, sobre el lingüístico recae lafunción de expresión de la significación. De esta manera, la palabra se plantea como el sepulcro del sentido y cuna del significado. A...

 6. Conseqüências da falência de um Estado: pirataria nas águas da Somália

  OpenAIRE

  FARID ZAGO, EVANDRO; KORAI PINHEIRO MINILLO, XAMAN

  2008-01-01

  Anos de falência estatal culminam no

  desenvolvimento, na costa da Somália, do maior pólo

  de pirataria do mundo.

 7. Conseqüências da falência de um Estado: pirataria nas águas da Somália

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  EVANDRO FARID ZAGO

  2008-11-01

  Full Text Available

  Anos de falência estatal culminam no

  desenvolvimento, na costa da Somália, do maior pólo

  de pirataria do mundo.

 8. Self-organizing maps of Kohonen (SOM) applied to multidimensional monitoring data of the IEA-R1 nuclear research reactor

  International Nuclear Information System (INIS)

  Affonso, Gustavo S.; Pereira, Iraci M.; Mesquita, Roberto N. de; Bueno, Elaine I.

  2011-01-01

  Multivariate statistics comprise a set of statistical methods used in situations where many variables are database space subsets. Initially applied to human, social and biological sciences, these methods are being applied to many other areas such as education, geology, chemistry, physics, engineering, and many others. This spectra expansion was possible due to recent technological development of computation hardware and software that allows high and complex databases to be treated iteratively enabling further analysis. Following this trend, the neural networks called Self-Organizing Maps are turning into a powerful tool on visualization of implicit and unknown correlations in big sized database sets. Originally created by Kohonen in 1981, it was applied to speech recognition tasks. The SOM is being used as a comparative parameter to evaluate the performance of new multidimensional analysis methodologies. Most of methods require good variable input selection criteria and SOM has contributed to clustering, classification and prediction of multidimensional engineering process variables. This work proposes a method of applying SOM to a set of 58 IEA-R1 operational variables at IPEN research reactor which are monitored by a Data Acquisition System (DAS). This data set includes variables as temperature, flow mass rate, coolant level, nuclear radiation, nuclear power and control bars position. DAS enables the creation and storage of historical data which are used to contribute to Failure Detection and Monitoring System development. Results show good agreement with previous studies using other methods as GMDH and other predictive methods. (author)

 9. Indução de embriogênese somática em cana-de-açúcar RB935744

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Rodrigo de Oliveira Almeida

  2014-06-01

  Full Text Available O objetivo deste trabalho foi avaliar a resposta morfogênica do genótipo RB935744 à indução de embriogênese somática com subsequente regeneração dos embriões. Segmentos transversais de folhas jovens medindo 2-3 mm de espessura foram cultivados em meio MS sólido contendo três diferentes concentrações de ácido 2,4-diclorofenoxiacético (2,4-D para indução de calos embriogênicos. Os melhores resultados foram obtidos usando 31.5 µM L-1 de 2,4-D em 45 ou 60 dias de incubação em meio de indução, realizando de um a três subcultivos e incubando em meio de regeneração por 15 a 45 dias. Este resultado mostra que o protocolo de embriogênese somática para o genótipo RB935744 necessita de ajustes para se alcançar uma satisfatória produção de embriões somáticos.

 10. Self-organizing maps of Kohonen (SOM) applied to multidimensional monitoring data of the IEA-R1 nuclear research reactor

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Affonso, Gustavo S.; Pereira, Iraci M.; Mesquita, Roberto N. de, E-mail: rnavarro@ipen.b [Instituto de Pesquisas Energeticas e Nucleares (IPEN/CNEN-SP), Sao Paulo, SP (Brazil); Bueno, Elaine I., E-mail: ebueno@ifsp.gov.b [Instituto Federal de Educacao, Ciencia e Tecnologia de Sao Paulo (IFSP), SP (Brazil)

  2011-07-01

  Multivariate statistics comprise a set of statistical methods used in situations where many variables are database space subsets. Initially applied to human, social and biological sciences, these methods are being applied to many other areas such as education, geology, chemistry, physics, engineering, and many others. This spectra expansion was possible due to recent technological development of computation hardware and software that allows high and complex databases to be treated iteratively enabling further analysis. Following this trend, the neural networks called Self-Organizing Maps are turning into a powerful tool on visualization of implicit and unknown correlations in big sized database sets. Originally created by Kohonen in 1981, it was applied to speech recognition tasks. The SOM is being used as a comparative parameter to evaluate the performance of new multidimensional analysis methodologies. Most of methods require good variable input selection criteria and SOM has contributed to clustering, classification and prediction of multidimensional engineering process variables. This work proposes a method of applying SOM to a set of 58 IEA-R1 operational variables at IPEN research reactor which are monitored by a Data Acquisition System (DAS). This data set includes variables as temperature, flow mass rate, coolant level, nuclear radiation, nuclear power and control bars position. DAS enables the creation and storage of historical data which are used to contribute to Failure Detection and Monitoring System development. Results show good agreement with previous studies using other methods as GMDH and other predictive methods. (author)

 11. Híbridos somáticos obtenidos por fusión de protoplastos entre Solanum tuberosum L. subsp. tuberosum y la especie silvestre Solanum circaeifolium Bitter

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Rosa Espejo

  2013-03-01

  Full Text Available Con la finalidad de obtener híbridos somáticos interespecíficos, se fusionaron protoplastos de la especie tetraploide Solanum tuberosum y de la especie silvestre diploide Solanum circaeifolium utilizando polietilenglicol. Los productos de fusión fueron cultivados en el medio V-KM suplementado con albúmina de suero bovino. Las primeras divisiones celulares ocurrieron a los 3 a 4 días de cultivo. Después de la formación de colonias se observó una rápida proliferación de callos, a partir de los cuales se regeneraron 19 plantas. El análisis molecular usando RAPD, confirmó que los regenerantes presentaban segmentos de ADN de ambos parentales, sugiriendo su posible naturaleza de híbridos somáticos. Las observaciones del número de cromosomas indicaron que todos los híbridos fueron aneuploides. En condiciones de invernadero, los regenerantes derivados de la fusión de protoplastos, mostraron características morfológicas intermedias entre las líneas parentales. Este estudio muestra la producción de híbridos somáticos de papa con el método de fusión presentado.

 12. Method and aparatus for flue gas cleaning by separation and liquefaction of sulfur dioxide and carbon dioxide

  International Nuclear Information System (INIS)

  Abdelmalek, F.T.

  1992-01-01

  This patent describes a method for recovering sulfur dioxide, carbon dioxide, and cleaning flue gases emitted from power plants. It comprises: electronically treating the flue gases to neutralize its electrostatic charges and to enhance the coagulation of its molecules and particles; exchanging sensible and latent heat of the neutralized flue gases to lower its temperature down to a temperature approaching the ambient temperature while recovering its separating the flue gas in a first stage; cooling the separated enriched carbon dioxide gas fraction, after each separation stage, while removing its vapor condensate, then compressing the enriched carbon dioxide gas fraction and simultaneously cooling the compressed gas to liquefy the sulfur dioxide gas then; allowing the sulfur dioxide gas to condense, and continuously removing the liquefied sulfur dioxide; compressing he desulfurized enriched carbon dioxide fraction to further increase its pressure, and simultaneously cooling he compressed gas to liquefy the carbon dioxide gas, then; allowing the carbon dioxide gas to condense and continuously removing the liquefied carbon dioxide; allowing the light components of the flue gas to be released in a cooling tower discharge plume

 13. SULPHUR DIOXIDE LEACHING OF URANIUM CONTAINING MATERIAL

  Science.gov (United States)

  Thunaes, A.; Rabbits, F.T.; Hester, K.D.; Smith, H.W.

  1958-12-01

  A process is described for extracting uranlum from uranium containing material, such as a low grade pitchblende ore, or mill taillngs, where at least part of the uraniunn is in the +4 oxidation state. After comminuting and magnetically removing any entrained lron particles the general material is made up as an aqueous slurry containing added ferric and manganese salts and treated with sulfur dioxide and aeration to an extent sufficient to form a proportion of oxysulfur acids to give a pH of about 1 to 2 but insufficient to cause excessive removal of the sulfur dioxide gas. After separating from the solids, the leach solution is adjusted to a pH of about 1.25, then treated with metallic iron in the presence of a precipitant such as a soluble phosphate, arsonate, or fluoride.

 14. Anthropogenic sulfur dioxide emissions: 1850–2005

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  S. J. Smith

  2011-02-01

  Full Text Available Sulfur aerosols impact human health, ecosystems, agriculture, and global and regional climate. A new annual estimate of anthropogenic global and regional sulfur dioxide emissions has been constructed spanning the period 1850–2005 using a bottom-up mass balance method, calibrated to country-level inventory data. Global emissions peaked in the early 1970s and decreased until 2000, with an increase in recent years due to increased emissions in China, international shipping, and developing countries in general. An uncertainty analysis was conducted including both random and systemic uncertainties. The overall global uncertainty in sulfur dioxide emissions is relatively small, but regional uncertainties ranged up to 30%. The largest contributors to uncertainty at present are emissions from China and international shipping. Emissions were distributed on a 0.5° grid by sector for use in coordinated climate model experiments.

 15. Thermal properties of nonstoichiometry uranium dioxide

  Science.gov (United States)

  Kavazauri, R.; Pokrovskiy, S. A.; Baranov, V. G.; Tenishev, A. V.

  2016-04-01

  In this paper, was developed a method of oxidation pure uranium dioxide to a predetermined deviation from the stoichiometry. Oxidation was carried out using the thermogravimetric method on NETZSCH STA 409 CD with a solid electrolyte galvanic cell for controlling the oxygen potential of the environment. 4 samples uranium oxide were obtained with a different ratio of oxygen-to-metal: O / U = 2.002, O / U = 2.005, O / U = 2.015, O / U = 2.033. For the obtained samples were determined basic thermal characteristics of the heat capacity, thermal diffusivity, thermal conductivity. The error of heat capacity determination is equal to 5%. Thermal diffusivity and thermal conductivity of the samples decreased with increasing deviation from stoichiometry. For the sample with O / M = 2.033, difference of both values with those of stoichiometric uranium dioxide is close to 50%.

 16. Measurement of nitrogen dioxide in the air

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Monteriolo, S C; Bertolaccini, M A

  1973-01-01

  A comparative study of automatic analytical methods for the monitoring of nitric oxide and nitrogen dioxide in the air indicates the need for a correct chemical conversion of the nonmeasurable species into the measurable species to obtain dependable results. The automatic colorimetric and chemiluminescent methods were compared to the manual colorimeter, and the electrochemical method was compared to chemiluminescence. Average, minimum, and maximum values are given for each comparison. All three methods are equally valid, in response linearity, sensitivity, and concentration limit, for the determination of nitric oxide, the measurable species. The determination of nitrogen dioxide, however, is strictly dependent on the efficiency of the conversion of the non-measurable species into the measurable form.

 17. Recycling technology of emitted carbon dioxide

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Arakawa, Hironori [National Inst. of Materials and Chemical Research (NIMC), Ibaraki (Japan)

  1993-12-31

  Ways to halt global warming are being discussed worldwide. Global warming is an energy problem which is mainly attributed to the large volumes of carbon dioxide (CO{sub 2}) released into the atmosphere from the rapid increase in energy consumption since the Industrial Revolution. The basic solution to the problem, therefore, is to cut consumption of fossil fuels. To this end, it is important to promote energy conservation by improving the fuel efficiency of machines, as well as shift to energy sources that do not emit carbon dioxide and develop related technologies. If current trends in economic growth continue in the devloping world as well as the developed countries, there can be no doubt that energy consumption will increase. Therefore, alongside energy conservation and the development of alternative energies, the importance of technologies to recover and fix CO{sub 2} will increase in the fight against global warming.

 18. Carbon dioxide may become a resource

  International Nuclear Information System (INIS)

  Haugneland, Petter; Areklett, Ivar

  2002-01-01

  The greenhouse gas CO 2 may become a product that the oil companies would pay for. In an extensive international resource project methods for CO 2 capture, transport and storage are being investigated. CO 2 capture means that carbon dioxide that is formed in the combustion of fossil fuels is separated out from the process, either from the fuel (decarbonization), or from the flue gas, and then stored. The article briefly describes the international joint project CO 2 Capture Project (CCP), in which eight oil companies are participating. If one can find a method for injecting CO 2 into oil reservoirs that leads to increased oil production, then part of the extra cost of removing the carbon dioxide from flue gas may be repaid

 19. Structure of zirconium dioxide based porous glasses

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Gubanova, N. N.; Kopitsa, G. P.; Ezdakova, K. V.; Baranchikov, A. Y.; Angelov, Borislav; Feoktystov, A.; Pipich, V.; Ryukhtin, Vasyl; Ivanov, V. K.

  2014-01-01

  Roč. 8, č. 5 (2014), s. 967-975 ISSN 1027-4510 R&D Projects: GA ČR GAP208/10/1600; GA MŠk(XE) LM2011019; GA ČR GB14-36566G Institutional support: RVO:61389013 ; RVO:61389005 Keywords : zirconium dioxide * porous glasse * nanoparticles Subject RIV: CF - Physical ; Theoretical Chemistry; BG - Nuclear, Atomic and Molecular Physics, Colliders (UJF-V) Impact factor: 0.359, year: 2012

 20. Direct carbon dioxide emissions from civil aircraft

  OpenAIRE

  Grote, Matt; Williams, Ian; Preston, John

  2014-01-01

  Global airlines consume over 5 million barrels of oil per day, and the resulting carbon dioxide (CO2) emitted by aircraft engines is of concern. This article provides a contemporary review of the literature associated with the measures available to the civil aviation industry for mitigating CO2 emissions from aircraft. The measures are addressed under two categories – policy and legal-related measures, and technological and operational measures. Results of the review are used to develop sever...

 1. Anodic growth of titanium dioxide nanostructures

  DEFF Research Database (Denmark)

  2010-01-01

  Disclosed is a method of producing nanostructures of titanium dioxide (TiO 2 ) by anodisation of titanium (Ti) in an electrochemical cell, comprising the steps of: immersing a non-conducting substrate coated with a layer of titanium, defined as the anode, in an electrolyte solution...... an electrical contact to the layer of titanium on the anode, where the electrical contact is made in the electrolyte solution...

 2. Titanium dioxide modified with various amines used as sorbents of carbon dioxide

  International Nuclear Information System (INIS)

  Kapica-Kozar, Joanna; Pirog, Ewa; Kusiak-Nejman, Ewelina; Wrobel, Rafal J.; Gesikiewicz-Puchalska, Andzelika; Morawski, Antoni W.; Narkiewicz, Urszula; Michalkiewicz, Beata

  2017-01-01

  In this study, titanium dioxide was modified with various amines through hydrothermal treatment for adsorption of CO_2. The carbon dioxide adsorption performance of the prepared samples was measured using an STA 449 C thermo-balance (Netzsch Company, Germany). The morphological structures, functional groups and elemental compositions of the unmodified and amine-modified titanium dioxide sorbents were characterized by X-ray diffraction (XRD), Fourier transform infrared spectroscopy (FT-IR/DR) and scanning electron microscopy (SEM), respectively. The results showed that modification of TiO_2 with amines through hydrothermal treatment is a simple method to prepare CO_2 sorbents with high adsorption capacities. Moreover, the results revealed that TEPA-modified titanium dioxide shoved the highest adsorption capacity, enabling an increase in CO_2 uptake from 0.45 mmol CO_2 g"-"1 in the case of raw TiO_2 to 1.63 mmol CO_2 g"-"1. This result could be indirectly related to the fact that TEPA has the highest amino group content among the three amines used in our research. Additionally, durability tests performed by cyclic adsorption-desorption revealed that TEPA modified titanium dioxide also possesses excellent stability, despite a slight decrease in adsorption capacity over time. (authors)

 3. Biological effects data: Fluoride and sulfur dioxide

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  McMechan, K.J. (ed.); Holton, R.L.; Ulbricht, R.J.; Morgan , J.B.

  1975-04-01

  The Alumax Pacific Aluminum Corporation has proposed construction of an aluminum reduction facility near Youngs Bay at Warrenton, Oregon. This report comprises one part of the final report to Alumax on a research project entitled, Physical, Chemical and Biological Studies of Youngs Bay.'' It presents data pertaining to the potential biological effects of fluoride and sulfur dioxide, two potentially hazardous plant-stack emissions, on selected aquatic species of the area. Companion volumes provide a description of the physical characteristics the geochemistry, and the aquatic animals present in Youngs Bay and adjacent ecosystems. An introductory volume provides general information and maps of the area, and summarizes the conclusions of all four studies. The data from the two phases of the experimental program are included in this report: lethal studies on the effects of selected levels of fluoride and sulfur dioxide on the survival rate of eleven Youngs Bay faunal species from four phyla, and sublethal studies on the effects of fluoride and sulfur dioxide on the rate of primary production of phytoplankton. 44 refs., 18 figs., 38 tabs.

 4. Carbon isotope ratios of atmospheric carbon dioxide

  International Nuclear Information System (INIS)

  Sakai, Hitoshi; Kishima, Noriaki; Tsutaki, Yasuhiro.

  1982-01-01

  The delta 13 C values relative to PDB were measured for carbon dioxide in air samples collected at various parts of Japan and at Mauna Loa Observatory, Hawaii in the periods of 1977 and 1978. The delta 13 C values of the ''clean air'' are -7.6 % at Hawaii and -8.1 per mille Oki and Hachijo-jima islands. These values are definitely lighter than the carbon isotope ratios (-6.9 per mille) obtained by Keeling for clean airs collected at Southern California in 1955 to 1956. The increase in 12 C in atmospheric carbon dioxide is attributed to the input of the anthropogenic light carbon dioxides (combustion of fossil fuels etc.) Taking -7.6 per mille to be the isotope ratio of CO 2 in the present clean air, a simple three box model predicts that the biosphere has decreased rather than increased since 1955, implying that it is acting as the doner of carbon rather than the sink. (author)

 5. Electrocatalytic process for carbon dioxide conversion

  Science.gov (United States)

  Masel, Richard I.; Salehi-Khojin, Amin; Kutz, Robert

  2017-11-14

  An electrocatalytic process for carbon dioxide conversion includes combining a Catalytically Active Element and a Helper Polymer in the presence of carbon dioxide, allowing a reaction to proceed to produce a reaction product, and applying electrical energy to said reaction to achieve electrochemical conversion of said carbon dioxide reactant to said reaction product. The Catalytically Active Element can be a metal in the form of supported or unsupported particles or flakes with an average size between 0.6 nm and 100 nm. The reaction products comprise at least one of CO, HCO.sup.-, H.sub.2CO, (HCO.sub.2).sup.-, H.sub.2CO.sub.2, CH.sub.3OH, CH.sub.4, C.sub.2H.sub.4, CH.sub.3CH.sub.2OH, CH.sub.3COO.sup.-, CH.sub.3COOH, C.sub.2H.sub.6, (COOH).sub.2, (COO.sup.-).sub.2, and CF.sub.3COOH.

 6. Carbon dioxide in Arctic and subarctic regions

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Gosink, T. A.; Kelley, J. J.

  1981-03-01

  A three year research project was presented that would define the role of the Arctic ocean, sea ice, tundra, taiga, high latitude ponds and lakes and polar anthropogenic activity on the carbon dioxide content of the atmosphere. Due to the large physical and geographical differences between the two polar regions, a comparison of CO/sub 2/ source and sink strengths of the two areas was proposed. Research opportunities during the first year, particularly those aboard the Swedish icebreaker, YMER, provided additional confirmatory data about the natural source and sink strengths for carbon dioxide in the Arctic regions. As a result, the hypothesis that these natural sources and sinks are strong enough to significantly affect global atmospheric carbon dioxide levels is considerably strengthened. Based on the available data we calculate that the whole Arctic region is a net annual sink for about 1.1 x 10/sup 15/ g of CO/sub 2/, or the equivalent of about 5% of the annual anthropogenic input into the atmosphere. For the second year of this research effort, research on the seasonal sources and sinks of CO/sub 2/ in the Arctic will be continued. Particular attention will be paid to the seasonal sea ice zones during the freeze and thaw periods, and the tundra-taiga regions, also during the freeze and thaw periods.

 7. High Class-Imbalance in pre-miRNA Prediction: A Novel Approach Based on deepSOM.

  Science.gov (United States)

  Stegmayer, Georgina; Yones, Cristian; Kamenetzky, Laura; Milone, Diego H

  2017-01-01

  The computational prediction of novel microRNA within a full genome involves identifying sequences having the highest chance of being a miRNA precursor (pre-miRNA). These sequences are usually named candidates to miRNA. The well-known pre-miRNAs are usually only a few in comparison to the hundreds of thousands of potential candidates to miRNA that have to be analyzed, which makes this task a high class-imbalance classification problem. The classical way of approaching it has been training a binary classifier in a supervised manner, using well-known pre-miRNAs as positive class and artificially defining the negative class. However, although the selection of positive labeled examples is straightforward, it is very difficult to build a set of negative examples in order to obtain a good set of training samples for a supervised method. In this work, we propose a novel and effective way of approaching this problem using machine learning, without the definition of negative examples. The proposal is based on clustering unlabeled sequences of a genome together with well-known miRNA precursors for the organism under study, which allows for the quick identification of the best candidates to miRNA as those sequences clustered with known precursors. Furthermore, we propose a deep model to overcome the problem of having very few positive class labels. They are always maintained in the deep levels as positive class while less likely pre-miRNA sequences are filtered level after level. Our approach has been compared with other methods for pre-miRNAs prediction in several species, showing effective predictivity of novel miRNAs. Additionally, we will show that our approach has a lower training time and allows for a better graphical navegability and interpretation of the results. A web-demo interface to try deepSOM is available at http://fich.unl.edu.ar/sinc/web-demo/deepsom/.

 8. Engelsk som tredjespråk: Har lærere kompetanse til å støtte flerspråklighet?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Anne Dahl

  2016-01-01

  Full Text Available Denne artikkelen handler om norske engelsklæreres kompetanse i å arbeide med barn som har et annet morsmål enn norsk, og som lærer engelsk som fremmedspråk. Problemstillingene er "Hva slags utdanning og kunnskap innen flerspråklighet har engelsklærere i Norge?," "I hvilken grad føler engelsklærere i Norge seg forberedt på å undervise i flerkulturelle og flerspråklige klasserom?" og "Hvilken type kunnskap, ferdigheter og ressurser føler de behov for?". Vi presenterer resultater fra en nasjonal spørreundersøkelse hvor i alt 176 engelsklærere deltok. I tillegg presenterer vi resultater fra fokusintervjuer med i alt fire lærere fra to skoler. Resultatene viser at selv om engelsklærerne til en viss grad føler seg forberedt på arbeid med elever som ikke har norsk som morsmål, har svært få av dem utdanning som fokuserer på flerspråklighet. Svarene fra spørreundersøkelsen og fra intervjuene viser at engelsklærerne gjerne vil ha mer kompetanse på dette området. Vi vil derfor understreke betydningen av utdanning i teori og praksis om flerspråklig utvikling og flerkulturell utdanningsteori, og ikke minst betydningen av tilgang til faglig utvikling som fokuserer på flerspråklighet i skolen og i samfunnet for engelsklærere i Norge.Nøkkelord: engelsklærere, kompetanse, språkpedagogisk kunnskap,flerspråklighet, lærerutdanningAbstractThis paper examines the extent to which English teachers in Norway are prepared to work with children whose mother tongue is not Norwegian, and who are acquiring English as a foreign language. The research questions are “What type of education and knowledge in the area of multilingualism do English teachers in Norway have?,” To what extent do English teachers in Norway feel they are prepared to teach in a multicultural and multilingual classroom?,” and “What kinds of knowledge, skills and resources do they feel a need for?” We present the results of a national survey completed by 176

 9. The carbon dioxide thermometer and the cause of global warming

  International Nuclear Information System (INIS)

  Calder, Nigel

  1999-01-01

  Carbon dioxide in the air may be increasing because the world is warming. This possibility, which contradicts the hypothesis of an enhanced greenhouse warming driven by manmade emissions, is here pursued in two ways. First, increments in carbon dioxide are treated as readings of a natural thermometer that tracks global and hemispheric temperature deviations, as gauged by meteorologists' thermometers. Calibration of the carbon dioxide thermometer to conventional temperatures then leads to a history of carbon dioxide since 1856 that diverges from the ice-core record. Secondly, the increments of carbon dioxide can also be accounted for, without reference to temperature, by the combined effects of cosmic rays, El Nino and volcanoes. The most durable effect is due to cosmic rays. A solar wind history, used as a long-term proxy for the cosmic rays, gives a carbon dioxide history similar to that inferred from the global temperature deviations. (author)

 10. Amperometric sensor for carbon dioxide: design, characteristics, and perforance

  International Nuclear Information System (INIS)

  Evans, J.; Pletcher, D.; Warburton, P.R.G.; Gibbs, T.K.

  1989-01-01

  A new sensor for atmospheric carbon dioxide is described. It is an amperometric device based on a porous electrode in a three-electrode cell and the electrolyte is a copper diamine complex in aqueous potassium chloride. The platinum cathode, held at constant potential, is used to detect the formation of Cu 2+ following the change in the pH of the solution when the sensor is exposed to an atmosphere containing carbon dioxide. The sensor described is designed to monitor carbon dioxide concentrations in the range 0-5%, although with some modifications, other ranges would be possible. The response to a change in the carbon dioxide content of the atmosphere is rapid (about 10s) while the monitored current is strongly (but nonlinearly) dependent on carbon dioxide concentration. Unlike other amperometric devices for carbon dioxide, there is no interference from oxygen although other acid gases would lead to an interfering response

 11. Effects of carbon dioxide on Penicillium chrysogenum: an autoradiographic study

  International Nuclear Information System (INIS)

  Edwards, A.G.; Ho, C.S.

  1988-01-01

  Previous research has shown that dissolved carbon dioxide causes significant changes in submerged penicillin fermentations, such as stunted, swollen hyphae, increased branching, lower growth rates, and lower penicillin productivity. Influent carbon dioxide levels of 5 and 10% were shown through the use of autoradiography to cause an increase in chitin synthesis in submerged cultures of Penicillium chrysogenum. At an influent 5% carbon dioxide level, chitin synthesis is ca. 100% greater in the subapical region of P. chrysogenum hyphae than that of the control, in which there was no influent carbon dioxide. Influent carbon dioxide of 10% caused an increase of 200% in chitin synthesis. It is believed that the cell wall must be plasticized before branching can occur and that high amounts of dissolved carbon dioxide cause the cell to lose control of the plasticizing effect, thus the severe morphological changes occur

 12. Adverse effects of the automotive industry on carbon dioxide emissions

  OpenAIRE

  Mpho Bosupeng

  2016-01-01

  This study aims to determine the effects of the automotive industry on carbon dioxide emissions for the period from 1997 to 2010 for diverse economies, as well as the relationships between carbon dioxide discharges and output. The study applies cointegration and causality tests to validate these associations. The results of the Johansen cointegration test depict long-run associations between the quantity of passenger cars and carbon dioxide emissions in France, Sweden, Spain, Hungary and Japa...

 13. On reaction of titanium polonides with carbon dioxide

  International Nuclear Information System (INIS)

  Abakumov, A.S.; Malyshev, M.L.; Reznikova, N.F.

  1986-01-01

  The reaction between titanium polonides and carbon dioxide has been studied by comparing titanium polonide thermal resistance in vacuum and in carbon dioxide. The investigation has shown that titanium mono- and semipolonides fail at temperatures below 350 deg C. Temperature dependence of polonium vapor pressure prepared at failure of the given polonides is determined by the radiotensiometry in carbon dioxide. Enthalpy calculated for this dependence is close to the enthalpy of elementary polonium evaporation in vacuum

 14. Supercritical carbon dioxide: a solvent like no other

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jocelyn Peach

  2014-08-01

  Full Text Available Supercritical carbon dioxide (scCO2 could be one aspect of a significant and necessary movement towards green chemistry, being a potential replacement for volatile organic compounds (VOCs. Unfortunately, carbon dioxide has a notoriously poor solubilising power and is famously difficult to handle. This review examines attempts and breakthroughs in enhancing the physicochemical properties of carbon dioxide, focusing primarily on factors that impact solubility of polar and ionic species and attempts to enhance scCO2 viscosity.

 15. The removal of phenols from oily wastewater by chlorine dioxide

  OpenAIRE

  Hsu, Chung-Jung

  1988-01-01

  Treatability studies were performed on oily wastewaters produced by petroleum and canning industries. Chlorine dioxide was used for the removal of phenolic compounds from these oily wastewaters. Most of phenolic compounds can be destroyed by chlorine dioxide within 15 minutes if CI02-to-phenol ratios of higher than 5.0 are provided. Factors such as pH, temperature, and COD have little effect on phenol removal. The effectiveness of chlorine dioxide treatment depends critic...

 16. Changes in plasma potassium concentration during carbon dioxide pneumoperitoneum

  DEFF Research Database (Denmark)

  Perner, A; Bugge, K; Lyng, K M

  1999-01-01

  Hyperkalaemia with ECG changes had been noted during prolonged carbon dioxide pneumoperitoneum in pigs. We have compared plasma potassium concentrations during surgery in 11 patients allocated randomly to undergo either laparoscopic or open appendectomy and in another 17 patients allocated randomly...... to either carbon dioxide pneumoperitoneum or abdominal wall lifting for laparoscopic colectomy. Despite an increasing metabolic acidosis, prolonged carbon dioxide pneumoperitoneum resulted in only a slight increase in plasma potassium concentrations, which was both statistically and clinically insignificant....... Thus hyperkalaemia is unlikely to develop in patients with normal renal function undergoing carbon dioxide pneumoperitoneum for laparoscopic surgery....

 17. Selective free radical reactions using supercritical carbon dioxide.

  Science.gov (United States)

  Cormier, Philip J; Clarke, Ryan M; McFadden, Ryan M L; Ghandi, Khashayar

  2014-02-12

  We report herein a means to modify the reactivity of alkenes, and particularly to modify their selectivity toward reactions with nonpolar reactants (e.g., nonpolar free radicals) in supercritical carbon dioxide near the critical point. Rate constants for free radical addition of the light hydrogen isotope muonium to ethylene, vinylidene fluoride, and vinylidene chloride in supercritical carbon dioxide are compared over a range of pressures and temperatures. Near carbon dioxide's critical point, the addition to ethylene exhibits critical speeding up, while the halogenated analogues display critical slowing. This suggests that supercritical carbon dioxide as a solvent may be used to tune alkene chemistry in near-critical conditions.

 18. Mechanism of the toxic action of sulfur dioxide on plants

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Nikolaevskii, V S; Miroshnikova, A T; Firger, V V; Belokrylova, L M

  1975-01-01

  Experiments were performed to determine the effects of sulfur dioxide on U CO2 metabolism and photosynthesis in fescue and timothy grass and in maple and barberry branches. The free radical inhibitors, ascorbic acid and thiourea, were found to decrease the damaging effects of the sulfur dioxide. These results indicated that the processes involved are of the free-radical chain type. Even at low sulfur dioxide concentrations, photosphosphorylation and carbon dioxide assimilation were inhibited. In addition, starch and protein as well as the formation of polymeric substances were also inhibited.

 19. Carbon dioxide absorbent and method of using the same

  Science.gov (United States)

  Perry, Robert James; O'Brien, Michael Joseph

  2014-06-10

  In accordance with one aspect, the present invention provides a composition which contains the amino-siloxane structures I, or III, as described herein. The composition is useful for the capture of carbon dioxide from process streams. In addition, the present invention provides methods of preparing the amino-siloxane composition. Another aspect of the present invention provides methods for reducing the amount of carbon dioxide in a process stream employing the amino-siloxane compositions of the invention, as species which react with carbon dioxide to form an adduct with carbon dioxide.

 20. Carbon dioxide absorbent and method of using the same

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Perry, Robert James; O' Brien, Michael Joseph

  2015-12-29

  In accordance with one aspect, the present invention provides a composition which contains the amino-siloxane structures I, or III, as described herein. The composition is useful for the capture of carbon dioxide from process streams. In addition, the present invention provides methods of preparing the amino-siloxane composition. Another aspect of the present invention provides methods for reducing the amount of carbon dioxide in a process stream employing the amino-siloxane compositions of the invention, as species which react with carbon dioxide to form an adduct with carbon dioxide.

 1. Musik som medicin

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ridder, Hanne Mette Ochsner

  2005-01-01

  Den første bog, der beskriver bredden inden for området MusikMedicin, starter helt ved begyndelsen, ved ”cellernes sang”, og går derefter videre til at berette om et utal af undersøgelser og teorier om, hvordan musik påvirker både foster og mor, planter og dyr, krop og følelser, immunsystem og...

 2. Madlavning som maskulin eskapisme

  DEFF Research Database (Denmark)

  Leer, Jonatan

  2013-01-01

  The boom in food television has presented a whole new gallery of celebrity chefs. It is striking that the majority are men and that many of them can be read as ways of negotiating an “uncertain” masculine position through cooking. A case in point is The Naked Chef (1999–2001) in which Jamie Olive...

 3. Plagiat som barnemat

  OpenAIRE

  Rekdal, Ole Bjørn

  2011-01-01

  Kronikk publisert i forskning.no En av sønnene til Gadaffi står nå i den elektroniske gapestokken fordi han skal ha plagiert en lang rekke kilder i doktorgradsavhandlingen sin. Det er store mørketall rundt plagiering, men praksisen kan bekjempes med enkle metoder, skriver Ole Bjørn Rekdal i denne kronikken.

 4. Radio som Rumforskning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kreutzfeldt, Jacob

  2012-01-01

  Da radioproducenterne Peter Kristiansen og Clemens Johansen i samarbejde med forfatteren Per Højholt i 1968-69 omformede Højholts seneste digt Turbo til en radiomontage, døbte de udsendelsen Turbo. En Space-ficering af Per Højholts digt. At radioudgaven af et digt kaldtes en space-ficering, peger...

 5. Coaching som styringsteknologi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, Anita Monnerup

  2010-01-01

  Coaching er ikke et neutralt værktøj, men producerer begrænsninger og muligheder for, hvad der kan tales om......Coaching er ikke et neutralt værktøj, men producerer begrænsninger og muligheder for, hvad der kan tales om...

 6. Blockbusteren som eksperimentalfilm

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Jakob Isak

  2014-01-01

  Artikel om Alfonso Cuaróns 'Gravity' (2013). Artiklen analyserer og diskuterer 'Gravity's audiovisuelle iscenesættelse og argumenterer for, at dens eksperimentelle iscenesættelsesstrategier på den ene side er idiosynkratiske, men at eksperimentelle impulser på den anden side tilhører en længere t...

 7. Augmented reality som wearable

  DEFF Research Database (Denmark)

  Buhl, Mie; Rahn, Annette

  2015-01-01

  Artiklen omhandler design og implementering af Augmented Reality (AR) i form af en wearable i sygeplejerskeuddannelsens anatomiundervisning, mere specifikt undervisning i lungeanatomi og respiration, med fokus på potentialer for visuel læring. Projektet undersøger, hvordan en udviklet AR-applikat......Artiklen omhandler design og implementering af Augmented Reality (AR) i form af en wearable i sygeplejerskeuddannelsens anatomiundervisning, mere specifikt undervisning i lungeanatomi og respiration, med fokus på potentialer for visuel læring. Projektet undersøger, hvordan en udviklet AR...

 8. Fortvivlelse som mulighed

  DEFF Research Database (Denmark)

  Johansen, Martin Blok

  2015-01-01

  It is a widely accepted opinion that children should not be exposed to feelings of despair or meaninglessness. Based on an analysis of two picturebooks, Shaun Tan’s The Red Tree (2001) and Lone Munksgaard Nielsen and Pia Thaulov’s The Boy Who Lost Himself (2015), this article demonstrates, however......, that these feelings are necessary and desirable when trying to discover who you are. Feeling despondent or enclosed contains a possibility of finding yourself and therefore it should not be neglected or eliminated. The theoretical framework of the article is the Danish philosopher Søren Kierkegaard’s understanding...

 9. Verden som interface

  DEFF Research Database (Denmark)

  2007-01-01

  Oversættelse af Peter Weibels tekst "The World as Interface" i Passepartout # 27. Interfacekulturens æstetik. Udgivelsesdato: 28.04.07......Oversættelse af Peter Weibels tekst "The World as Interface" i Passepartout # 27. Interfacekulturens æstetik. Udgivelsesdato: 28.04.07...

 10. Unyttig som en rose

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Finn Thorbjørn

  2011-01-01

  Artiklen diskuterer aktuel higher education research (universitetspædagogik) i lyset af "the ontological turn"(Barnett) og forbinder dannelsesbegrebet i universitetstænkning og undervisning med et eksistentiel dannelsesbegreb. Kun derved åbnes der også for en mere undringsorienteret og ontologisk...

 11. Mennesket som handelsvare

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kjærgård, Jonas Ross

  2017-01-01

  The article presents an analysis of an abolitionist text by Pierre Samuel Du Pont published in the Physiocratic journal Éphémérides du citoyen in 1771. Du Pont’s text combines economic calculation with a retelling of Jean-François de Saint-Lambert’s sentimental short story “Ziméo” in order to make...... a particularly effective argument. Kjærgård’s article presents both the calculate and the aesthetic parts of the text and argues that particularly the textual tableaus of “Ziméo” are of a political ambivalence that makes the political “message” of the text more difficult to determine than has been acknowledged...

 12. Forandringsledelse som responsiv praksis

  DEFF Research Database (Denmark)

  Molly, Asbjørn; Christensen, Tanja

  2014-01-01

  I artiklen gives et bud på ledelsens rolle i organisatorisk forandringsproces, baseret på en konkret organisatorisk forandringsproces, læst fra to forskellige teoretiske perspektiver. Dels John Kotters velkendte forandringsmodel, dels Ralph Staceys teori om complex responsive processes – en tilga...

 13. Vinduer som energifangere

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kjær, A.; Pedersen, T.

  Rapporten bringer resultater fra et demonstrationsprojekt, hvor sammenhængen mellem energiforbrug og vinduesarealer, vinduesorientering, brugervaner etc. er undersøgt på basis af målinger gennem 2 fyringssæsoner. Der er ikke konstateret nogen signifikant sammenhæng mellem vinduesareal og energifo......Rapporten bringer resultater fra et demonstrationsprojekt, hvor sammenhængen mellem energiforbrug og vinduesarealer, vinduesorientering, brugervaner etc. er undersøgt på basis af målinger gennem 2 fyringssæsoner. Der er ikke konstateret nogen signifikant sammenhæng mellem vinduesareal og...

 14. Hannah Montana som nissemor

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, Peder Holm

  2010-01-01

  Pædagoger skal lægge deres angst for computerspil, nymodens legetøj og mediernes kulturelleunivers på hylden og omfavne både Spiderman og Hannah Montana, hvis børns frie leg og kreativitettil fulde skal udfoldes i børnehaven. Sådan lyder opfordringen fra legeforsker Stine Liv Johansen.......Pædagoger skal lægge deres angst for computerspil, nymodens legetøj og mediernes kulturelleunivers på hylden og omfavne både Spiderman og Hannah Montana, hvis børns frie leg og kreativitettil fulde skal udfoldes i børnehaven. Sådan lyder opfordringen fra legeforsker Stine Liv Johansen....

 15. Dada som spontaneitetens Gesamtkunstwerk

  DEFF Research Database (Denmark)

  Munch, Anders V.

  2008-01-01

  dadaseancerne var at skabe en ny umiddelbar sammehæng i kunsten eller ligefrem en spontan forening af kunstarterne. Artiklen undersøger det spørgsmål i en sammenligning med kunstsynet hos Richard Wagner og Friedrich W. Nietzsche. Den er et afsnit fra den endnu upublicerede afhandling, Fra Bayreuth til Bauhaus...

 16. Charterturisme som en produkt:

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lauring, Jakob

  2011-01-01

  Charter tourism as a product: A sociological analysis of agency in the experience economy In recent years charter tourism as a convenient and cost-effective mode of travelling has been declining. This may be related to dominating societal ideals promoting self-actualization, individual exploration...... and spontaneity. However, not much is known about the development of ideals and practices among charter tourists. By use of ethnographic fieldwork methodology, including pre-departure and post-travel telephone interviews, this exploratory study investigated a group of Danish charter tourists travelling to Gran...

 17. Forfatteren som eksperimentator

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hedin, Gry

  2011-01-01

  Det kan overraske, at man i Hamsun-forskningen ikke har skænket den første version af Sult mere opmærksomhed. Hamsuns publicering i tidsskriftet Ny Jord af det, der skulle blive bogens andet stykke, er med enkelte undtagelser overset i forskningen. En analyse af teksten og dens kontekst kan imidl...

 18. Pooh som vi spiser

  DEFF Research Database (Denmark)

  Mark, Edith; Delmar, Charlotte

  2007-01-01

  med diabetes (type 1) og børn med overvægt er udvalgt. Kvalitative forskningsmetoder benyttes: Børnene interviewes individuelt og observeres i gruppeforløbet, tegninger og kreative udtryk inddrages i en fænomenologisk forskningstilgang med en åben og eksplorativ indgangsvinkel for at få mest mulig...

 19. Hernier som medicinsk sygdom

  DEFF Research Database (Denmark)

  Burcharth, J.; Rosenberg, J.

  2008-01-01

  include patients with Ehlers-Danlos, Marfans syndrome, osteogenesis imperfecta, cutis laxa, and patients with abdominal aortic aneurysms, colonic diverticula or stress urinary incontinence. Looking ahead, the perspective may be individualization of the operative technique for patients with a hernia...

 20. Kommunikationsformer som didaktisk kategori

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hetmar, Vibeke

  2011-01-01

  In the article, the term ways of communicating refers to the many ways in which oral and written communication functions in contexts inside and outside of school. It also refers to one of eight categories in a didactic model which has been constructed in order to provide a solid foundation...... for the description of classroom practices. The aim is twofold: on the one hand to argue for the collaborative development of theoretical didactic models based on the comparative approach and on the other hand to introduce ways of communicating as a category highly relevant for the understanding and description....... Within this point of view, didactic research should focus on the processes of recontextualising (Basil Bernstein 1996) through which disciplinary knowledge and methods are transformed from domains outside school into classrooms inside school, i.e. from disciplinary to school-only ways of communicating...