WorldWideScience

Sample records for dioxide skogen som

 1. The forest as a historic source and sink for carbon dioxide; Skogen som historisk kaella respektive saenka foer koldioxid

  Kander, A. [Lund Univ. (Sweden). Dept. of Economic History

  1996-06-01

  The aim of the present project is to quantify the changes in the growing stock of timber between 1800 and 1985 in order to find out under which periods and to what extent the forest has served as a source resp. sink for carbon dioxide. These data are compared to the carbon dioxide emissions from combustion of fossil fuels under the same period. Another goal of the project is to find the order of magnitude of the effect of other potential sinks and sources for carbon dioxide. 32 refs, 9 figs, 1 tab

 2. Relationen som udviklingsrum

  Eriksen, Jette Susanne

  2011-01-01

  betydninger, som ligger i relationen til Den betydningsfulde Anden. Teoretikere som Daniel Stern og Susan Hart inddrages som teoretisk inspiration for at redegøre for begreber som intersubjektivitet, regulering, afstemning, RIG og mentalisering. Temaer som anderledeshed, resiliens og betydningen af narrativer...

 3. Palmeolie som funktional food

  Miquel Becker, Eleonor-Carmen; Schrøder, Marie T.; Skibsted, Leif Horsfelt

  2006-01-01

  Palmeolie er en god næringskilde samt god kilde til antioxidanter, som kan bruges som tilsætningsstoffer i mange fødevare.......Palmeolie er en god næringskilde samt god kilde til antioxidanter, som kan bruges som tilsætningsstoffer i mange fødevare....

 4. Barnehagen som skrivende organisasjon

  Helene Berntsen Brennås

  2016-11-01

  Full Text Available  Denne artikkelen vil, gjennom posthumane innganger, gi et bilde på hvordan skriving som metode kan synliggjøre og dekonstruere dominerende diskurser, og betydningen overskridelser kan ha for pedagogisk praksis. Jeg har vært opptatt av å gå inn i skriving som overskridende metode, som kunnskaping i, om og med egne praksiser. Gjennom utforskning av teoretiske innganger i møte med datamaterialet er det tre sentrale trekk som utpeker seg når barnehagen som skrivende organisasjon tematiseres, det er betydningen av dekonstruksjon, affektive kaosorienterte forståelser og ontologiske mellomrom for bevegelse av handlingsmønstre i pedagogisk praksis. Er det slik at ved å dekonstruere dominerende diskurser, gjennom affektive kaosorienterte forståelser, skapes det rom for mulige ontologiske mellomrom - som videre kan føre til overskridelser i pedagogisk praksis? Det handler i så måte om hvordan vi gjennom skriftliggjøring av de små og nære hendelser i det levende livet i barnehagen kan dekonstruere dominerende diskurser og bryte etablerte handlingsmønstre, gjennom skrivehistorier som diffraksjonsapparat. Gjennom affektive kaosorienterte forståelser befinner vi oss i et mellomrom mellom det som er og det som kan bli, og i dette mellomrommet forstyrrer og utfordrer vi pedagogiske praksiser som "tas for gitt". På bakgrunn av det kan man gjennom denne studien tenke barnehagen som lærende organisasjon med skriving som overskridende metode som kompetansestrategi.Mine funn kan tye på at skriving som metode gjennom ovennevnte prosesser kan bidra til overskridelser, som deretter skaper mulighetsbilder for å styrke barnehagen som pedagogisk institusjon, samtidig som det åpner for innganger til å nytenke kunnskapsstrukturer - og innganger til barnehagefaglig arbeid.  

 5. Ironi som effektiv kommunikation

  Togeby, Ole

  2013-01-01

  Ironi defineres som et brud på Grice's maksimer der som et modificeret ekko af adressatens tanke er en underforstået kritik af denne tankes værdigrundlag uden ansvar for afsenderen.......Ironi defineres som et brud på Grice's maksimer der som et modificeret ekko af adressatens tanke er en underforstået kritik af denne tankes værdigrundlag uden ansvar for afsenderen....

 6. Mobning som socialt begreb

  Schott, Robin May

  2009-01-01

  Artiklen analyserer mobning i skolen som et socialt fænomen snarere end som en relation mellem individuelle mobbere og deres ofre. Denne tilgang afspejler nyere forskning, der har fokuseret på mobningens sociale dynamik, og står derved i modsætning til den individualistisk tilgang, der ellers har...... domineret feltet. Jeg undersøger tre definition af mobning: 1) mobning som en form for individuel aggression, 2) mobning som en slags samfundsmæssig vold og 3) mobning som en form for dysfunktionel gruppedynamik og kommer med et forslag til en ny definition....

 7. Lederen som teamcoach

  Molly-Søholm, Thorkil; Storch, Jacob; Juhl, Andreas

  en klar definition på, hvad et team egentlig er, og hvordan et team ofte vil udvikle sig. Og så får du først og fremmest en mængde konkrete værktøjer, spørgeteknikker, fasemodeller mv., som vil kunne styrke din praksis som teamcoach. Bogen er endvidere spækket med eksempler og cases.......I Lederen som teamcoach får du en lang række redskaber, som vil ruste dig bedre til at coache grupper af individer. Bogen introducerer dig til de lederpositioner, du mest fordelagtigt kan indtage i forskellige situationer i forhold til teams: Hvornår arbejder jeg som coach? hvornår som chef? Du får...

 8. Podcast som eksamensform

  Lindelof, Anja Mølle

  2011-01-01

  Artiklen undersøger inddragelsen af digital teknologi i forbindelse med undervisning og eksamen ud fra et enkeltstående forsøg med podcast som eksamensform. Artiklen argumenterer for, at inddragelsen af digitale medier i undervisning og evaluering skal forstås som en naturlig konsekvens af det...

 9. Artikelskrivning som eksamensform

  Østergaard, Lars Domino; Stentoft, Diana

  2013-01-01

  I denne artikel vil vi diskutere, hvordan studerendes arbejde med udformning af en videnskabelig artikel som afsæt for summativ evaluering af undervisningsmoduler, kan bidrage såvel til de studerendes oplevelse af motivation som til oplevelse af, at de gives muligheder for at udvikle konkrete aka...

 10. Tidssans som dannelsesform

  Harste, Gorm

  2007-01-01

  Ud fra Niklas Luhmanns systemteori kan man dannelse for det første forstås som et begreb, hvis iagttagelsesform skal reducere saglig/faglig kompleksitet f.eks i form af almen viden. Dannelse kan for det andet forstås som en iagttagelsesform der skal reducere social kompleksitet, f.eks. i form af...

 11. Musik som identitet

  Bonde, Lars Ole; Koudal, Jens Henrik

  2015-01-01

  Kort introducerende artikel til temanummeret MUSIK SOM IDENTITET (Kulturstudier, 2015). Artiklen præsenterer temaet, dets forskningsmæssige baggrund samt forskelle og ligheder mellem temanummerets artikler.......Kort introducerende artikel til temanummeret MUSIK SOM IDENTITET (Kulturstudier, 2015). Artiklen præsenterer temaet, dets forskningsmæssige baggrund samt forskelle og ligheder mellem temanummerets artikler....

 12. Gipskroppe som performance

  Holm, Henrik

  2010-01-01

  Analyse af den Kgl. Afstøbningssamlings nøgne gipsfigurer og samlingens nedtur igennem historien, med Judith Butler og andres performativitetsteorietiske begrebsapparat som metode.......Analyse af den Kgl. Afstøbningssamlings nøgne gipsfigurer og samlingens nedtur igennem historien, med Judith Butler og andres performativitetsteorietiske begrebsapparat som metode....

 13. Yoga som terapeutisk aktivitet

  Broge, Julie Wolf

  2014-01-01

  Artiklen præsenterer yoga som terapeutisk aktivitet til børn og unge med særlige behov. Den gavnlige virkning af yoga uddybes.......Artiklen præsenterer yoga som terapeutisk aktivitet til børn og unge med særlige behov. Den gavnlige virkning af yoga uddybes....

 14. Intelligent design som videnskab?

  Klausen, Søren Harnow

  2007-01-01

  Diskuterer hvorvidt intelligent design kan betegnes som videnskab; argumenterer for at dette grundet fraværet af klare demarkationskriterier næppe kan afvises.......Diskuterer hvorvidt intelligent design kan betegnes som videnskab; argumenterer for at dette grundet fraværet af klare demarkationskriterier næppe kan afvises....

 15. Forretningslivet som etnografisk felt

  Salamon, Karen Lisa

  2015-01-01

  Artiklen introducerer virksomhedsetnografien som antropologisk disciplin, i kontekst af antropologien som rådgivende grundvidenskab. Artiklen indgår i tidsskriftet Jordens Folks jubilæumsnummer, hvor en række nyere antropologiske underdiscipliner diskuteres i forbindelse med tidsskriftets 50-års ...

 16. Performancedesign som internationalt felt

  Svabo, Connie

  2017-01-01

  Performancedesign er et fremvoksende internationalt forsknings- og uddannelsesfelt, som i dansk sammenhæng har eksisteret siden 2004 som faget Performancedesign på Roskilde Universitet. Artiklen giver et systematisk overblik over det internationale forsknings- og uddannelsesområde performancedesi...

 17. Design som kreativ proces

  2010-01-01

  Dette kompendium indeholder materiale til teorikurset Design som kreativ proces. Ud over almen orientering om kurset (her nedenfor) kan I finde pensumtekster med en lille introduktion til hver. Næst-bagest i kompendiet er der instruktioner til øvelser, der er tænkt som en hjælp til at komme i gang...

 18. Supervision som undervisningsform i voksenspecialundervisningen

  Kristensen, René

  2000-01-01

  Supervision som undervisningsform i voksenspecialundervisningen. Procesarbejde i undervisning af voksne.......Supervision som undervisningsform i voksenspecialundervisningen. Procesarbejde i undervisning af voksne....

 19. Skjern Enge som rollemodel

  Herbst, Mathias; Ringgaard, Rasmus; Schelde, Kirsten

  2011-01-01

  Genetablerede vådområder fjerner kuldioxid fra atmosfæren og binder det som tørv, men samtidig udleder områderne metan, som er en meget stærk drivhusgas. I en unik måleserie er balancen mellem de to processer i Skjern Enge blevet målt kontinuerligt siden september 2008.......Genetablerede vådområder fjerner kuldioxid fra atmosfæren og binder det som tørv, men samtidig udleder områderne metan, som er en meget stærk drivhusgas. I en unik måleserie er balancen mellem de to processer i Skjern Enge blevet målt kontinuerligt siden september 2008....

 20. Design som Gesamtkunstwerk

  Munch, Anders V.

  Historisk gennemgang af Gesamtkunstwerk-tankens betydning for udviklingen af brugskunst og design fra William Morris over jugendstil, Werkbund, De Stijl og Bauhaus og til Verner Pantons totalindretninger som stadig reference for denne historie.......Historisk gennemgang af Gesamtkunstwerk-tankens betydning for udviklingen af brugskunst og design fra William Morris over jugendstil, Werkbund, De Stijl og Bauhaus og til Verner Pantons totalindretninger som stadig reference for denne historie....

 1. Komponist som kirkefader?

  Petersen, Nils Holger

  2016-01-01

  En diskussion primært af Karl Barths anvendelse Mozart in sin Kirchliche Dogmatik under læren om "das Nichtige", som en slags løsning på theodicé-problemet.......En diskussion primært af Karl Barths anvendelse Mozart in sin Kirchliche Dogmatik under læren om "das Nichtige", som en slags løsning på theodicé-problemet....

 2. Musik som analogi og metafor

  2014-01-01

  Indeholder underkapitlerne: 2.5.1 Musik som analogi 2.5.2 Musik som metafor 2.5.3 Musikkens psykologiske funktioner - en taxonomi og metaforisk lytning til fire baroksatser......Indeholder underkapitlerne: 2.5.1 Musik som analogi 2.5.2 Musik som metafor 2.5.3 Musikkens psykologiske funktioner - en taxonomi og metaforisk lytning til fire baroksatser...

 3. Musik som analogi og metafor

  2014-01-01

  Indeholder underkapitlerne: 2.5.1 Musik som analogi 2.5.2 Musik som metafor 2.5.3 Musikkens psykologiske funktioner - en taxonomi og metaforisk lytning til fire baroksatser......Indeholder underkapitlerne: 2.5.1 Musik som analogi 2.5.2 Musik som metafor 2.5.3 Musikkens psykologiske funktioner - en taxonomi og metaforisk lytning til fire baroksatser...

 4. Podcast som eksamenform

  Anja Mølle Lindelof

  2011-12-01

  Full Text Available I efteråret 2010 indgik podcast-produktion som en del af eksamen i kurset “Analyse og dokumentation” på Performance-design, RUC. Forsøget udsprang af en grundlæggende interesse for at inddrage digital teknologi i undervisningen og et ønske om at udforske mulighederne i eksamensformen ’aktiv deltagelse’. Nærværende artikel diskuteres baggrunden for og evalueringen af forsøget for dels at bidrage med konkrete erfaringer og dels at illustrere de mange fordele ved at lave sådanne forsøg, som tager udgangspunkt i et ønske om at inddrage digital teknologi i undervisningen på en måde, som kan kombinere faglige og pædagogiske ambitioner med pragmatiske hensyn.

 5. Portfolio som undervisningsmedie

  Keiding, Tina Bering

  2009-01-01

  .   Portfolios baserer sig altovervejende på skrift-sproglig medieret kommunikation. Dette fokus på sprogligt medierede iagttagelser har uddannelsesmæssige og læringsmæssige implikationer, uanset om de tager form som mundtligt refleksivitet (fx i vejledningssituationer) eller skriftlig refleksivitet (fx i...... logbøger og portfolios). Viden er, hvad angår mennesker, ikke sproglig. I det øjeblik viden gives sproglig form - uanset om det er viden som forholdsvis let udtrykkes i sproglig form eller om det er viden som kun vanskeligt lader sig forme til sproglige udtryk - reduceres denne viden i forhold til dens......-intenderede konsekvenser, og at uddannelse og undervisning - modsat den etablerede portfolio-litteratur - må have blik for begge....

 6. Arkitekturtegning som efleksion

  2014-01-01

  . Gennem erfaringer med undervisning og kunstnerisk forskning/produktion møder vi her et studie, som søger mod indsigt og læring gennem fordybelse i tegningen; i relation til tilblivelse, arkitektonisk orden, transformation, udfoldelse af relationer og betydninger, mv., som en del af den æstetiske...... arkitektur, og i denne proces tegnes en poetik, der udfoldes parrallet til en italesættelse; et rum for tegningen og et andet for sproget. På afdeling 6. Arkitektur, rum og form, Kunstakademiets Arkitektskole er der igennem årene i undervisningen udviklet et omfattende materiale i relation til den...

 7. Kollektivet som korrektiv

  Krøjer, Jo; Hutters, Camilla

  2008-01-01

  I Danmark har de unge individuel valgfrihed, når det kommer til valget af videregående uddannelse. Der er ikke nogen uddannelsespligt - valget er op til den unge. Den etablerede uddannelsesvejledning initierer et selvarbejde, hvorunder de unge anspores til at arbejde individuelt med at træffe det...... rette uddannelsesvalg. De unge oplever uddannelsesvalget som et ensomt og belastende arbejde. Så hvad sker der, når unge kollektivt reflekterer over at skulle vælge uddannelse? Artiklen præsenterer fortælleværksteder som metode til kollektive korrektioner af neoliberal regulering....

 8. Fantasy som religion

  Davidsen, Markus

  2010-01-01

  Artiklen redegør for George Lucas' religionspædagogiske projekt med Star Wars og jediismens brug af Star Wars som religiøs tekst i en fantasybaseret religion. Afslutningsvist gives en række forslag til hvordan man kan anvende Star Wars og jediismen i folkeskolens religionsundervisning....

 9. Fiktion som metode

  Dalsgård, Anne Line

  2015-01-01

  Denne artikel tager udgangspunkt i en fiktiv historie om en ung kvindes liv i millionbyen Recife i Nordøstbrasilien. Den beskriver, hvordan antropologens fiktion blev oplevet af en ung kvinde i felten. Artiklen handler på den baggrund om, hvordan fiktion kan bruges som antropologisk metode. I det...

 10. Krisen som udfordring

  Højrup, Thomas

  2009-01-01

  Om Thorupstrand Kystfiskerlaug, Han Herred Puljefiskeri og Han Herred Havbådes innovative bidrag til en samlet indsats for at sikre kystfiskeriet i Skagerrak fra åben strand som en levende og håndværksbåret kystkultur i Danmark. Den venturekapitalistiske højkonjunktur, regeringens privatiseringsp...

 11. Forfatteren som eksperimentator

  Hedin, Gry

  2011-01-01

  imidlertid belyse nogle af de problemstillinger, som er blevet rejst de seneste ti år omkring dekadence, religiøsitet og genre i Sult. I det kun halvandet år Ny Jord eksisterede sattes dagsordenen for en fornyelse af litteraturen med fokus på dens forhold til naturvidenskaben. Dette skete sideløbende med...

 12. Lannister som statsminister

  Konzack, Lars

  2014-01-01

  Der er fuld skrue på intriger, sex og død i Game of Thrones. Det er stærkt underholdende og kan også ses som et billede på de moderne politiske spil. Hvem er seriens Putin? Og hvilken politisk leder ligner Prins Joffrey?...

 13. DUT som didaktisk felt

  Keiding, Tina Bering; Qvortrup, Ane

  2015-01-01

  (In Danish and English) Artiklen foretager en systematisk kategorisering og analyse af de bidrag, som har været bragt i Dansk Universitetspædagogisk Tidsskrift (DUT) fra 2006-2013. Formålet er at undersøge, hvilke didaktiske temaer tidskriftet har været optaget af og at diskutere mulige implikati...

 14. Digitalisering som kulturpolitik

  Lund, Niels Dichov

  2009-01-01

  Begreberne kulturarv, digitalisering og formidling drøftes generelt som væsentlige nutidsagendaer i lyset af en treeninghed af teknologi, demokrati og kultur. Digital formidling af kulturarv belyses i forhold til en længere dobbbeltsporet forskningskontekst mellem IKT og humaniora og ses primært ...

 15. Som at noget lettede

  Berliner, Peter; Glendøs, Mia

  2010-01-01

  Den høje voldsrate i Kalaallit Nunaat (Grønland) forklares ofte ud fra alkoholmisbrug og affektive handlinger. I denne artikel vises det gennem en kvantitativ og kvalitativ undersøgelse, at den episodiske vold må forstås som symptomer på strukturel vold. Den strukturelle vold er en kontekst, der ...

 16. Design som kommunikation

  Galle, Per

  2010-01-01

  Dette kompendium indeholder materiale til teori- og metodekurset Design som Kommunikation. Ud over almen orientering om kurset [...] kan I finde pensumtekster med en lille introduktion til hver, og bagest i kompendiet to korte appendiks. Det ene handler om hvad teori og designteori er (ikke pensu...

 17. Design som kommunikation

  2009-01-01

  Dette kompendium indeholder materiale til teori- og metodekurset Design som Kommunikation. Ud over almen orientering om kurset (her nedenfor) kan I finde pensumtekster med en lille introduktion til hver, og bagest i kompendiet to korte appendiks. Det ene handler om hvad teori og designteori er (i...

 18. Forandringsledelse som responsiv praksis

  Molly, Asbjørn; Christensen, Tanja

  2014-01-01

  en forandringsproces. Lidt skarpt stillet op tilbyder det ene perspektiv en struktur, som kan tilvejebringe det rette fundament for iværksættelsen af en forandringsproces, mens det andet perspektiv leverer det fornødne refleksions-skyts til at gå ind i forandringsprocessens udvikling og turde bryde...

 19. Insulin som trickster

  Lassen, Aske Juul

  2011-01-01

  grænser nedbrydes i en konstant penetrering af huden, når blodsukkeret måles eller insulinen indsprøjtes. Insulin analyseres som en tricksterfigur, der udøver et grænsearbejde på kroppen, leger med dens kategorier og vender forholdet mellem gift og medicin, frihed og ufrihed, kunstighed og naturlighed...

 20. Inklusion som begreb og styringsredskab

  Kornerup, Ida

  2009-01-01

  Kapitlet giver en indføring i, hvornår inklusion sættes på dagsordenen og antager forskellige betydninger. Det beskriver og dykker ned i inklusion som politisk betydning, som pædagogisk tiltag og praksis samt inklusion som en individuelt oplevet erfaring. der sluttes af med at runde sammenstødet ...

 1. Informatikken som utopi

  Jørgen Poulsen

  1986-08-01

  Full Text Available Medieforskerne mødte den nye informationsteknologi med be- tydelig skepsis i begyndelsen af 1980érne. Nu synes pendu- let at være i et andet yderpunkt og utopierne omkring in- formatikkens muligheder blomstrer. Denne artikel forsøger at se informationsteknologien i et socialt perspektiv, i forhold til brugen af andre medier, især TV og radio, og ikke som en kraft "i sig selv". Vores behov for at udføre nye kommunikative handlinger vil være afgørende for infor- matikkens succes. Og her véd vi faktisk moget: I analysen af behovene og deres sociale kontekst (som visse informa- tikutopister synes at glemme synes indsigterne fra de sid- ste 20 års positivestiske og kritiske medieforskning at være brugbare.

 2. Valgdagen som socialt ritual

  Hansen, Jonas Hedegaard; Hansen, Kasper Møller; Levinsen, Klaus

  2017-01-01

  , at borgerne samles og gentager en række mere eller mindre fastlagte og samtidige handlinger, som både finder sted i det offentlige og i det private rum. I kapilet undersøges en række forskellige elementer af den sociale praksis i forbindelse med valg. Vi viser, at de fleste danske borgere føler en stærk...

 3. Artikelskrivning som eksamensform

  Lars Domino Østergaard

  2013-09-01

  Full Text Available I denne artikel vil vi diskutere, hvordan studerendes arbejde med udformning af en videnskabelig artikel som afsæt for summativ evaluering af undervisningsmoduler, kan bidrage såvel til de studerendes oplevelse af motivation som til oplevelse af, at de gives muligheder for at udvikle konkrete aka­demiske kompetencer. Vi tager udgangspunkt i en række teoretiske over­vejelser, der knytter den summative evaluering til begreber som autentiske rammer, kompetenceudvikling og motivation. Disse overvejelser supplerer vi med resultaterne af en konkret undersøgelse af et pilotforsøg gen­nem­ført ved 2. semester på kandidatuddannelsen i Idræt på Aalborg Uni­versitet. I relation til to kursusmoduler har de studerende udarbejdet en videnskabelig artikel med afsæt i indsamlet empiri. Undersøgelsen viser, at de studerende i altovervejende grad er positive over for artikelskrivning som udgangspunkt for deres evaluering. Undersøgelsen viser videre, at de studerende oplever en følelse af motivation ved bl.a. at arbejde med selv­valgte problemstillinger. Hvorvidt de studerende faktisk udviklede kom­­petencer i forløbet, som de ikke kunne udvikle ved andre evalueringsformer, er fortsat ikke afdækket men vil være et naturligt næste genstandsfelt for undersøgelse.     In this paper we discuss how setting students a scientific paper to write as part of their course module summative assessment may help motivate students and contribute to their academic competencies. We depart from theoretical considerations that connect summative evaluation to concepts of authentic frameworks, competence development and motivation, and instead argue that writing a scientific paper as part of evaluation may be both motivational to students and provide a framework for developing competencies. We supplement these observations by presenting the results from a study conducted in a 2nd semester master programme in sport science at Aalborg University, Denmark

 4. Artikelskrivning som eksamensform

  Lars Domino Østergaard

  2013-09-01

  Full Text Available I denne artikel vil vi diskutere, hvordan studerendes arbejde med udformning af en videnskabelig artikel som afsæt for summativ evaluering af undervisningsmoduler, kan bidrage såvel til de studerendes oplevelse af motivation som til oplevelse af, at de gives muligheder for at udvikle konkrete aka­demiske kompetencer. Vi tager udgangspunkt i en række teoretiske over­vejelser, der knytter den summative evaluering til begreber som autentiske rammer, kompetenceudvikling og motivation. Disse overvejelser supplerer vi med resultaterne af en konkret undersøgelse af et pilotforsøg gen­nem­ført ved 2. semester på kandidatuddannelsen i Idræt på Aalborg Uni­versitet. I relation til to kursusmoduler har de studerende udarbejdet en videnskabelig artikel med afsæt i indsamlet empiri. Undersøgelsen viser, at de studerende i altovervejende grad er positive over for artikelskrivning som udgangspunkt for deres evaluering. Undersøgelsen viser videre, at de studerende oplever en følelse af motivation ved bl.a. at arbejde med selv­valgte problemstillinger. Hvorvidt de studerende faktisk udviklede kom­­petencer i forløbet, som de ikke kunne udvikle ved andre evalueringsformer, er fortsat ikke afdækket men vil være et naturligt næste genstandsfelt for undersøgelse.   In this paper we discuss how setting students a scientific paper to write as part of their course module summative assessment may help motivate students and contribute to their academic competencies. We depart from theoretical considerations that connect summative evaluation to concepts of authentic frameworks, competence development and motivation, and instead argue that writing a scientific paper as part of evaluation may be both motivational to students and provide a framework for developing competencies. We supplement these observations by presenting the results from a study conducted in a 2nd semester master programme in sport science at Aalborg University, Denmark. Based

 5. Fazendo sentido do som

  Eleonora Albano

  2008-04-01

  Full Text Available É um lugar comum na Linguistica deste século dizer-se que são fonológicas apenas aquelas diferenças de som que ervem para distinguir significações (Jakobson 1976:12[1932], Troubetzkoy1957119391: 1-15, Chomsky & Halle 1968:3-14. 0 que poucos linguistas reconhecem é que essa afirmação pode ser virada pelo avesso se interpretada à luz da Semántica e da Pragmática contemporâneas. Para simplificar, tomemos como ponto-de-partida a distinção feita por Lyons entre significado descritivo e não descritivo (1977, vol. 1:50-56. Se esse último contribui para diferenciar entre os enunciados possíveis, então há mais trilhas entre o som e a "coisa" do que sonha a nossa vã Fonologia. Pois um signatum elástico, variável, que vai além de um estado de coisas determinado num mundo objetivo, para incluir o social e até subjetivo, como querem, por exemplo, Austin (1962, Searle(1969 ou Ducrot (1973, supõe também um signans elástico, variável, que possa, ao menos, apontar para os contornos - vagos - de um tal real. Em outras palavras, assumir a existência de uma lista aberta de diferenças de sentido implica abrir mão de uma lista fechada de diferenças pertinentes de som.

 6. Kroppen som monitor

  Filges, Tine

  2005-01-01

  Tine Filges tager fat i de unges brug og forhold til porno, og har som en central pointe, at unge langt fra er en homogen gruppe. Der er væsentlige forskelle i unges forhold til deres krop. Dette lyder måske banalt og indlysende, men det er en pointe, der ofte glemmes i den offentlige debat om unge...... og deres kroppe. Abstract: Unges kroppe forbindes ofte med risici og farer. Vi lurer farer alle steder, og medierne er fulde af overskrifter: Fedmeepidemier. Unge med åreforkalkning. Druk. Porno. Spiseforstyrrelser. Selvskadende adfærd. I takt med at kroppen monitoreres, er den i stigende grad blevet...... koloniseret af en bekymret hær af forskere, forældre, pædagoger og terapeuter. Vi spørger ængsteligt: Vil de unge lave deres krop om livet igennem? Vil de virkelig have plastik i brysterne? Vil den næste generation tage Viagra som 18-årige? Kan unge indgå i intime relationer, når de er vokset op med porno på...

 7. Feedback som tredjeordensiagttagelse

  Ane Qvortrup

  2013-09-01

  Full Text Available Feedback tilskrives stor betydning for læring, men trods intensiv forskning på området synes det svært at fange, hvori feedbacks særlige potentiale består. I forsøgene på at gøre dette knyttes an til en række faktorer eller parametre, der fremhæves som centrale. En af disse faktorer er tid, hvor der kredses om forskellen mellem umiddelbar og forsinket feedback samt om fordele og ulemper ved hver af de to. I denne artikel knyttes der an til en forståelse af feedback som tredjeordensiagttagelse, og der sættes herfra fokus på, hvordan man i en praktisk undervisningssituation kan imødekomme tidsfaktoren knyttet til feedback. Med udgangspunkt i et undervisningsforløb på bachelorniveau, hvor der er arbejdet systematisk med feedback understøttet af Wikis, belyses det, hvordan et sådant arbejde synes at have potentiale for understøttelse af såvel læring som undervisning. En sådan teoretisk reflekteret belysning kan udgøre et refleksionsprogram for fremtidig planlægning af og løbende refleksion over undervisning.     The article investigates the effect of feedback on learning. Feedback has been shown to be one of the most powerful influences on achievement in education. But, in spite of much research on the matter, there is no agreement on how the special potential of feedback can be described, and consequently no agreement on what is good and bad feedback. This article sets out to rectify this omission by seeking a new theoretical framework that is sensitive to the complexity of the impact of feedback. The author propose a system theoretical frame and through its use identifies significant didactical issues. Although feedback is described as an internal, system-relative construction, when seen through a system theoretical lens different teaching environments create diverse conditions for feedback constructions. The final section of the paper explores this idea in relation to wikis.

 8. Feedback som tredjeordensiagttagelse

  Ane Qvortrup

  2013-09-01

  Full Text Available Feedback tilskrives stor betydning for læring, men trods intensiv forskning på området synes det svært at fange, hvori feedbacks særlige potentiale består. I forsøgene på at gøre dette knyttes an til en række faktorer eller parametre, der fremhæves som centrale. En af disse faktorer er tid, hvor der kredses om forskellen mellem umiddelbar og forsinket feedback samt om fordele og ulemper ved hver af de to. I denne artikel knyttes der an til en forståelse af feedback som tredjeordensiagttagelse, og der sættes herfra fokus på, hvordan man i en praktisk undervisningssituation kan imødekomme tidsfaktoren knyttet til feedback. Med udgangspunkt i et undervisningsforløb på bachelorniveau, hvor der er arbejdet systematisk med feedback understøttet af Wikis, belyses det, hvordan et sådant arbejde synes at have potentiale for understøttelse af såvel læring som undervisning. En sådan teoretisk reflekteret belysning kan udgøre et refleksionsprogram for fremtidig planlægning af og løbende refleksion over undervisning.  The article investigates the effect of feedback on learning. Feedback has been shown to be one of the most powerful influences on achievement in education. But, in spite of much research on the matter, there is no agreement on how the special potential of feedback can be described, and consequently no agreement on what is good and bad feedback. This article sets out to rectify this omission by seeking a new theoretical framework that is sensitive to the complexity of the impact of feedback. The author propose a system theoretical frame and through its use identifies significant didactical issues. Although feedback is described as an internal, system-relative construction, when seen through a system theoretical lens different teaching environments create diverse conditions for feedback constructions. The final section of the paper explores this idea in relation to wikis.

 9. Snehvides Billede som virkelighedsteater

  Krøgholt, Ida

  2015-01-01

  Det var ikke så almindeligt at tale om virkelighedsteater i 1994, hvor Hotel pro Forma præsenterede forestillingen Snehvides Billede. I dag gør teatret brug af virkelighedsfragmenter og eksperimenterer med at iscenesætte sit materiale i stadigt mere komplekse former, og artiklen undersøger, hvordan......-produktion og materiale-feedback, undersøge, hvordan blikke på virkelighed og identitet kan genereres i et teatralt møde, hvor tilskuere udsættes for sensoriske ’vrid’. Disse blikke på virkelighed som et materiale er Hotel Pro Formas særlige greb og optik, og de gør det muligt at indfange det kompleks, der...

 10. Industrirobotten som servomekanisme

  Sørensen, Torben

  2001-01-01

  på Fuzzy Logic, neurale netværk, samt styringer baseret på en nøjagtig, eller tilnærmet, analytisk, dynamisk model af robotten. Tilsvarende har der været foreslået og afprøvet mange styretekniske principper for kraft og positionsstyring. Disse principper har enten har deres udspring i multivariable......). Bevægeleddene er typisk enten roterende drejeled, eller lineære forskydningsled. Rotationen eller forskydningen mellem to bevægeled varetages af en servostyret motor. Selve robotarmen er forbundet til robottens base gennem et bevægeled (servoakse) som bærer hele armen - det vil sige alle armens elementer og...... tilstandsstyringer eller i "Independent Joint Control". Af principper kan her f.eks. nævnes: Adaptiv styring, impedans styring, hybrid styring, Computed Torque, Resolved Motion Control, osv....

 11. DUT som didaktisk felt

  Keiding, Tina Bering; Qvortrup, Ane

  2015-01-01

  undervisningsformer. [Abstract in English] The paper presents a systematic categorization of 115 papers published in the Danish Journal for Teaching and Learning in Higher Education. (DUT) from 2006 to 2013. The aim is to explore which didactic topics the journal deals with and how it contributes to the Danish...... the scholarship of teaching and learning. The categorization shows that most of the contributions deal with teaching methods. A subsequent analysis shows that the contributions almost exclusively deal with active and social teaching methods (teaching as experience and teaching as interaction)......(In Danish and English) Artiklen foretager en systematisk kategorisering og analyse af de bidrag, som har været bragt i Dansk Universitetspædagogisk Tidsskrift (DUT) fra 2006-2013. Formålet er at undersøge, hvilke didaktiske temaer tidskriftet har været optaget af og at diskutere mulige...

 12. Forskere som nano-arkitekter

  Nielsen, Morten Muhlig; Andersen, Ebbe Sloth

  2009-01-01

  Dna er et fantastisk byggemateriale, som ud fra enkle principper kan samle sig selv til umådeligt komplicerede strukturer. Forskerne udnytter nu disse egenskaber til at lave deres egne, hjemmedesignede dna-strukturer, som kan tænkes anvendt i mange forskellige sammenhænge. Udgivelsesdato: juli...

 13. Køn som infrastruktur

  Sløk-Andersen, Beate

  2011-01-01

  I artiklen 'Køn som infrastruktur' af Beate Sløk-Andersen er det en politisk og administrativ struktur, som tages under behandling. Sløk-Andersen diskuterer CPR-nummerets betydning for transkønnedes hverdag, og viser hvordan CPR-nummeret ligger til grund for velfærdssamfundet, men samtidig er...

 14. Auto-fotografi som metode

  Mogensen, Mette

  2014-01-01

  Artiklen sætter fokus på auto-fotografi som metode i arbejdsmiljøforskningen. Den organisationsæstetiske tilgang, som metoden ofte forbindes med, udfordres med afsæt i en performativ og aktørnetværks-teoretisk position. Gennem en analyse af et enkelt auto-fotografi vises hvordan en artikulation af...

 15. Som en Draabe i Havet

  Lindegaard, Hanne

  2004-01-01

  Teknologi og materialitet er temaer etnologer traditionelt har forsket i, men som i mange år har været lavt prioriteret. Gennem en præsentation af et forskningsprojekt omkring etableringen af det københavnske kloaksystem, vise artiklen, hvordan man konkret kan studere de materielle elementer som...

 16. Fællesskaber som udgangspunkt?

  Freudendal-Pedersen, Malene; Hartmann-Petersen, Katrine

  2006-01-01

  bivirkninger kan forstås ved at inddrage begreberne refleksiv mobilitet og human security som analyseredskaber med udgangspunkt i et fællesskabsniveau med respekt og forståelse for hverdagslivets kompleksitet. Fællesskabers betydning for individets ontologiske sikkerhed og et fællesskabsniveau som udgangspunkt...

 17. Interaktionsforskning som metode i erhvervsforskningen

  Goldschmidt, Lars; Elkjær-Larsen, Jens Kr.

  aktionsforskningen er ikke konsolideret som én fælles forskningstradition. Der er derimod udviklet en række forskningsmetodiske tilgange såsom: Aktionsforskning, Action science,Sociologisk fantasi, Bruger/borger involvering i udviklingsprojekter, Dialogforskning, Reflectivepractice, Action learning, Appreciative...... inquiry, Communities of Inquiry in Communities ofpractice, Clinical inquiry (Baskerville 1996). Metoderne er udviklet i relation til det felt eller problemstilling, som forskergrupperne var engagerede i, og kun enkelte er tænkt ind i enerhvervsforskningskontekst. Denne mangfoldighed har ført til, at det...

 18. BECCS as a climate measure. A report on carbon dioxide storage from biomass in a Swedish-Norwegian perspective; BECCS som klimataatgaerd. En rapport om koldioxidlagring fraan biomassa i ett svensk-norskt perspektiv

  Karlsson, Henrik; Bystroem, Lennart; Wiklund, Josef

  2010-09-15

  As the economic costs for combating the threat of climate change are considerable, accurate priorities have to be set and economic efficiency must be sought. On this basis, this report aims at examining the Swedish and Norwegian opportunities and potential for geologic storage of carbon dioxide from biomass, or BECCS (Bio Energy with Carbon Capture and Storage). So-called biogenic carbon dioxide is part of the renewable carbon cycle. Carbon dioxide is extracted from the atmosphere into trees and crops as they grow, and is released when they are combusted or decompose. Therefore, biogenic carbon dioxide does not contribute to the increase of greenhouse gases in the atmosphere. On the contrary, these emissions may become part of the solution to the climate problem. When carbon dioxide that has been captured from the atmosphere by biomass is stored geologically, a flow of carbon from the atmosphere into the underground is created. With a scientific term, this is called negative emissions, or permanent carbon dioxide sinks. Since we already today have a level of 390 ppm of carbon dioxide in the atmosphere, and this level is rising by 2 ppm per year, negative emissions are vital if we are to achieve climate targets such as 350 or 400 ppm. Due to the large amount of biomass that is processed in the pulp industry as well as the use of biomass for energy production, there are several and large point sources of biogenic carbon dioxide emissions in Sweden. The 61 largest Swedish plants are together emitting more than 31 million tons of biogenic carbon dioxide per year. In Norway, these industries are significantly smaller with the major point emissions of biogenic carbon amounting to less than 2 million tons per year. Because of this the continued analysis focuses on Swedish emissions. However, there are very good opportunities for carbon dioxide storage in the Norwegian part of the North Sea. This is not the case in Sweden. Suitable conditions for carbon dioxide storage are

 19. BECCS as a climate measure. A report on carbon dioxide storage from biomass in a Swedish-Norwegian perspective; BECCS som klimataatgaerd. En rapport om koldioxidlagring fraan biomassa i ett svensk-norskt perspektiv

  Karlsson, Henrik; Bystroem, Lennart; Wiklund, Josef

  2010-09-15

  As the economic costs for combating the threat of climate change are considerable, accurate priorities have to be set and economic efficiency must be sought. On this basis, this report aims at examining the Swedish and Norwegian opportunities and potential for geologic storage of carbon dioxide from biomass, or BECCS (Bio Energy with Carbon Capture and Storage). So-called biogenic carbon dioxide is part of the renewable carbon cycle. Carbon dioxide is extracted from the atmosphere into trees and crops as they grow, and is released when they are combusted or decompose. Therefore, biogenic carbon dioxide does not contribute to the increase of greenhouse gases in the atmosphere. On the contrary, these emissions may become part of the solution to the climate problem. When carbon dioxide that has been captured from the atmosphere by biomass is stored geologically, a flow of carbon from the atmosphere into the underground is created. With a scientific term, this is called negative emissions, or permanent carbon dioxide sinks. Since we already today have a level of 390 ppm of carbon dioxide in the atmosphere, and this level is rising by 2 ppm per year, negative emissions are vital if we are to achieve climate targets such as 350 or 400 ppm. Due to the large amount of biomass that is processed in the pulp industry as well as the use of biomass for energy production, there are several and large point sources of biogenic carbon dioxide emissions in Sweden. The 61 largest Swedish plants are together emitting more than 31 million tons of biogenic carbon dioxide per year. In Norway, these industries are significantly smaller with the major point emissions of biogenic carbon amounting to less than 2 million tons per year. Because of this the continued analysis focuses on Swedish emissions. However, there are very good opportunities for carbon dioxide storage in the Norwegian part of the North Sea. This is not the case in Sweden. Suitable conditions for carbon dioxide storage are

 20. Marte Meo Metode som magtteknologi

  Sørensen, Nelli Øvre

  2015-01-01

  italesat som foreskrivende som for kommunikation- og samvær med ægtefællen på ægtefællen med demens præmisser. For deltagerne betød det, at de måtte tilsidesætte et liv på egne præmisser. Teoretisk er artiklen inspireret af Foucaults magttænkning om viden, ledelse og selvledelse. Artiklen argumenterer for...

 1. Karlstads universitet - Ut i skogen, vad ska jag dit och göra? : En rapport om skapandet av ett unikt monterkoncept

  Bergman, Karin; Jernberg, Jonna

  2012-01-01

  Sammanfattning Mässor förekom som fenomen redan under medeltiden och har allt sedan dess använts som en kanal för försäljning och marknadsföring. Idag tävlar företag och organisationer om mässbesökares uppmärksamhet genom att skapa attraktiva montrar med vinnande koncept som ska locka människor och få dem att lägga företagsnamnet på minnet. Detta är vad Karlstads universitet haft i åtanke då de utformat beskrivningen till detta projekt. Bakgrunden till projektet är att universitetet finns r...

 2. Værk som handling

  Jalving, Camilla

  Hvordan kan et kunstværk være en handling? Hvad er performativ billedkunst, og hvad menes der egentlig med ordet ´performativitet´? Det er nogle af de spørgsmål, bogen Værk som handling griber fat i. Mens performativitet i løbet af de sidste ti år er blevet et bredt anvendt begreb i kulturteorien...... mellem værket som objekt og som handling. Bogens værkanalyser orienterer sig derfor både mod, hvad kunstværket er, og hvordan det er: Hvordan virker det, hvordan stiller det sig frem, hvordan producerer det betydning, hvordan skaber det en situation, og ikke mindst hvordan interagerer det med betragteren?...

 3. Sundhedsfaglig supervision som klinisk metode

  Nordentoft, Helle Merete

  2011-01-01

  Kapitlet gennemgår og diskuterer sundhedsfaglig supervision (SFS) som metode. Formålet med kapitlet er at give læseren indsigt i og et kritisk blik på metodens muligheder og begrænsninger. Indledningsvis uddyber kapitlet den historiske baggrund for SFS og hvordan metoden udfolder sig i praksis me...... metodens fremtidige perspektiver - set i lyset af de mange nye metoder, der 'kæmper' om de samme målgrupper i vejledningslandskabet så som f.eks. coaching, debriefing og mentoring....

 4. Medborgerskab som skolefag i Malaysia

  Tiemensma, Britt Due; Hald, Anne Mette

  2009-01-01

  Globalisering og internationalisering indgår med selvfølgelighed i uddannelsessektorens begrebsverden. Men hvad mener vi egentlig, når vi bruger begreberne? Benyttes de som abstrakte talemåder, for at vi skal kunne forholde os til uoverskueligheden i den aktuelle udvikling, eller kan begreberne k...

 5. Portfolioen som undervisning og evalueringsmedium

  Ane Qvortrup

  2017-05-01

  Full Text Available De seneste år har portfolioen som lærings- og undervisnings-/evalueringsmedium været et omdrejningspunkt både på mange forskellige niveauer i uddannelsessystemet og i uddannelsesforskningen. Portfolioen er for de lærende et medium til at reflektere over deres læring, og for underviseren beskrives den som et medium, der giver indsigt i de lærendes læringsproces og –udbytte. Denne artikel genbeskriver portfolioen som undervisnings- og evalueringsmedium fra et systemteoretisk perspektiv samt reflekterer og eksemplificerer, hvad denne genbeskrivelse tilbyder eksisterende beskrivelser af portfolioens funktion. Genbeskrivelsen giver mulighed for at beskrive portfolioen som et medium, der understøtter observation af læring, af progression og af progression i progression, hvilket giver nye muligheder for refleksion og refleksivitet. Dermed tilbyder den nye perspektiver på spørgsmålet om portfolioens didaktiske muligheder og begrænsninger ift. at iagttage og reflektere over læring, og den understøtter iagttagelse og kommunikation om samme.

 6. Økonomistyring som ledelsesinformationssystem

  Nielsen, Steen

  Økonomistyring og økonomistyringssystemer fungerer i dag som et moderne ledelsesinformationssystem via edb, hvor alle typer af informationer ligger. Via de Moderne Cost Management metoder (ABC, ABM, TQM etc.) er der derfor mulighed for at anvende specifikke metoder til løsning af virksomhedens...

 7. Torah som kult- og kommentarobjekt

  Schleicher, Marianne

  2008-01-01

  Artiklen korrigerer Assmanns evolutionære og basale skelnen mellem mundtlige og skriftlige kulturer ved at illustrere, hvordan jødedommen - en skriftreligion - i dens mest centrale religiøse handlinger udviser træk, som Assmann normalt ville forbinde med kultreligioner. Hvis man i stedet anerkend...

 8. Sproget som ændringsagent

  Søndergaard, Dorte Marie

  Artiklen peger på forskellige muligheder for aktivt at bruge sproget som ændringsagent gennem at gribe ind i de tænketeknologier eller de diskursive praksisser, vi lever vores liv så selvfølgeligt igennem. Ideen er at skubbe og tviste betydninger 'indefra' og derigennem gribe ændrende ind i tekno...

 9. Interaktiv forskning som samarbejdsdrevet innovation

  Martinez, Laia

  2012-01-01

  Hovedformålet med denne artikel er at formidle nogle af de metodiske overvejelser, som jeg har gjort mig om samspillet mellem forskere og praktikere i forbindelse med gennemførelsen af mit Ph.d.-projekt om innovationsledelse i danske kommuner....

 10. Med det sociale som designmateriale

  Brandt, Eva; Binder, Thomas

  2016-01-01

  Samarbejde, samskabelse og social nysgerrighed er i dag en præmis for den nyskabende designer. Det sociale er det nye designmateriale som unge designere giver sig i kast med når f.eks. Emmy Linde samarbejder med plejehjemsbeboere, deres pårørende, plejepersonale og fysioterapeuter for at designe ...

 11. Operationssygeplejersken som assistent til robotkirurgi

  Petersson, Jane; Laursen, Birgitte Schantz

  Baggrund: Problemstillingen for mange hæmodialysepatienter er træthed og bundetheden til dialyseapparaturet. Det betyder, at patienterne ofte ikke har overskud til at motionere og oplever sig som passive. Forskningsprojektet giver indsigt i, hvordan ældre mennesker med kronisk nyresygdom oplever ...

 12. Fokusgruppeinterview som led i en evalueringsproces

  Andersen-Mølgaard, Hanna; Harrit, Ole

  2006-01-01

  Teoretiske begrundelser og perspektiver, responsiv-konstruktivistisk evaluering, fokusgruppeinterview som led i BIKVAmodellen, eksempler, vurdering og perspektivering......Teoretiske begrundelser og perspektiver, responsiv-konstruktivistisk evaluering, fokusgruppeinterview som led i BIKVAmodellen, eksempler, vurdering og perspektivering...

 13. Dyrebilleder som gudsbilleder i Det Gamle Testamente

  Nielsen, Kirsten

  2014-01-01

  dyrkelse af dyrebilleder, billedforbuddet og Bibelens mange forskellige sproglige gudsbilleder. Det understreges, at Gud transcenderer kønsforskellene, både når Gud skildres som person og som et dyr. Herpå gennemgås billedet af Gud som en ørn og som en løve. Om Gud bruges både person- og dyrebilleder, og i...

 14. Et godt liv som gammel

  Nielsen, Marie Konge

  Ey godt liv som gammel handler om danskernes holdninger til at være og til at blive gammel. Hvilke ønsker og forventninger har danskerne til det gode liv som gammel? De færreste synes, at livet skal ændre sig, fordi de ældes. Det gode i det hidtidige liv skal fortsætte ind i fremtiden. På baggrund...... liv i livet. Bogen sætter på denne baggrund dagens aldersgrænser til debat. Aldersgrænser og kronologisk alder gør det måske til et problem, at man ældes og forstærker forventningen om, at livet nødvendigvis skal ændre sig med alderen. Måske er afstanden mellem borgernes og samfundets opfattelse...

 15. Basisindkomst som et transkulturelt perspektiv

  Ydesen, Christian; Christensen, Erik

  2013-01-01

  Tanken om en ubetinget basisindkomst til alle, der hidtil især har været præget af en vestlig økonomisk tænkning, er i sammenhæng med globalisering og den verdensøkonomiske krise i stigende grad blevet set som et element i en kriseløsning; ikke kun i den vestlige verden. Faktisk er forskellige pr...... transkulturelt perspektiv er spørgsmålet, hvilken forståelsesramme eller hvilket begrebsapparat der vil være egnet til at lade en sådan rekonstituerings- og rekonfigureringsproces ske. Her byder Johan Galtungs teori om ’basic human needs’ sig til som en frugtbar mulighed....

 16. Brug computeren som kreativt musikinstrument

  Vognæs, Stig Peter; Just, Morten

  2008-01-01

  et andet forhold til musik end udelukkende at være forbruger. Projektet viste også, at musikken samlede børnene. Pigerne var også med ved computeren. Og nogle børn, som ofte havde det svært med de andre, blev pludselig centrale personer. Pædagoguddannelsen i Odense står bag projektet, der kørte fra...

 17. E-tiviteter som eksamensform

  Anette Grønning

  2011-12-01

  Full Text Available Med udgangspunkt i faget "Digital kommunikation på arbejde" præsenterer og diskuterer denne artikel en række anvendte digitale eksamensformer (e-tiviteter. E-tiviteterne er udarbejdet på baggrund af Gilly Salmons 5-fase-model og e-tivitetskoncept. Den anvendte e-læringsplatform er Blackboard, som de studerende og underviseren kender i forvejen. I artiklen præsenteres fagets e-tiviteter og undervisningsforløbet med e-tiviteter som eksamensform diskuteres. En række fordele og ulemper ved at veksle mellem offline- og online-aktiviteter (blended learning bliver behandlet. Det konkluderes, at de studerendes engagement og motivation kan øges ved at koble e-tiviteter sammen med eksamensformen "80% tilstedeværelse og aktiv deltagelse". Desuden fremhæves det, at aktivitetsniveauet mellem lektionerne og forberedelsesomfaget øges, ligesom de studerende motiveres til higher order thinking ved fx at tage ansvar for egen læring, udføre analyse og indgå i processen med kritisk refleksion. Endelig muliggør online-forløbet, at hele processen dokumenteres i faget til gavn for både underviser og studerende.

 18. E-tiviteter som eksamensform

  Anette Grønning

  2011-12-01

  Full Text Available Med udgangspunkt i faget "Digital kommunikation på arbejde" præsenterer og diskuterer denne artikel en række anvendte digitale eksamensformer (e-tiviteter. E-tiviteterne er udarbejdet på baggrund af Gilly Salmons 5-fase-model og e-tivitetskoncept. Den anvendte e-læringsplatform er Blackboard, som de studerende og underviseren kender i forvejen. I artiklen præsenteres fagets e-tiviteter og undervisningsforløbet med e-tiviteter som eksamensform diskuteres. En række fordele og ulemper ved at veksle mellem offline- og online-aktiviteter (blended learning bliver behandlet. Det konkluderes, at de studerendes engagement og motivation kan øges ved at koble e-tiviteter sammen med eksamensformen "80% tilstedeværelse og aktiv deltagelse". Desuden fremhæves det, at aktivitetsniveauet mellem lektionerne og forberedelsesomfaget øges, ligesom de studerende motiveres til higher order thinking ved fx at tage ansvar for egen læring, udføre analyse og indgå i processen med kritisk refleksion. Endelig muliggør online-forløbet, at hele processen dokumenteres i faget til gavn for både underviser og studerende.

 19. Evaluering som kvalitetsstøtte og mål som guide

  2017-01-01

  Dette kapitel omhandler sammenhængen mellem det didaktiske design og evalueringspraksisser som aktivite der understøtter elevernes læring både som proces og produkt. Først gøres der rede for de anvendte begreber, og der argumenteres for, at formative og summative evalueringer kan forstås som...

 20. Fonetisk variation som social praksis

  Maegaard, Marie

  2010-01-01

  VARIATION I KØBENHAVNSK Sproglig variation kan betragtes på mange måder og ud fra mange forskellige perspektiver alt afhængig af erkendelsesinteresse og fagligt ståsted. I denne artikel vil jeg redegøre for et praksisperspektiv på sproglig variation, og jeg vil give eksempler på analyser af...... fonetisk variation blandt københavnske unge set som social praksis. Fonetisk variation i københavnsk er i de fleste kvantitative sociolingvistiske undersøgelser studeret med udgangspunkt i makrosociale kategorier baseret på alder, køn eller socialklasse (eks. Brink & Lund 1975, Jørgensen 1980, Gregersen...

 1. An Improved MULTI-SOM Algorithm

  Imen Khanchouch

  2013-07-01

  Full Text Available This paper proposes a clustering algorithm based on the Self Organizing Map (SOM method. To find theoptimal number of clusters, our algorithm uses the Davies Bouldin index which has not been usedpreviously in the multi-SOM. The proposed algorithm is compared to three clustering methods based onfive databases. Results show that our algorithm is as performing as concurrent methods.

 2. Videokameraet som etnografisk redskab online og offline

  Rehder, Mads Middelboe

  2013-01-01

  “Med udgangspunkt i et visuelt feltarbejde såvel online som offline, på YouTube og i New York City, beskæftiger dette kapitel sig med kameraet som medieringsteknologi, med fokus på levende billeder. Det diskuteres, hvordan kameraets multiple anvendelsesmuligheder empirisk og metodisk kan skabe...

 3. Sociale medier som læringsredskaber

  Lill Ingstad

  2011-03-01

  Full Text Available Kan sociale medier anvendes som læringsredskaber til støtte for sociale, kollaborative processer, der er udfordrende og motiverende, og som samtidig understøtter (fremmedsprogstilegnelsen?Artiklen diskuterer eksempler på fagdidaktiske udfordringer i sprogundervisningen på CBS med fokus på engelsk.

 4. Tavs viden som led i vidensdiskursen

  Christensen, Jens

  2004-01-01

  Bidraget giver en  erkendelsesteoretisk tilgang til tavs viden som ressource i en teknologisk forandringsproces. Der tages udgangspunkt i, at tavs viden ikke kan betragtes uden at forholde sig til den mere generelle og historiske vidensdiskurs, som igen indgår i en kontekst af relationer mellem e...

 5. Tekster til Designteori: Design som kreativ proces

  2008-01-01

  Dette kompendium indeholder materiale til teorikurset Design som kreativ proces (tidligere kendt under navnet ”Refleksiv praksis”). Ud over almen orientering om kurset kan I finde pensumtekster med en lille introduktion til hver, og bagest i kompendiet instruktioner til øvelser, der er tænkt som en...

 6. Internettet som personaliseret og socialt medie

  Christian Dalsgaard

  2010-10-01

  Spørgsmålet, som artiklen vil stille er, hvordan internettet kan fungere som vidensmedie. Hvad er potentialerne i internettet til at formidle og konstruere viden, og hvilke karakteristiske egenskaber har internettet som vidensmedie? Artiklen argumenterer for, at nye former for vidensdeling og vidensformidling kan opstå gennem personaliserede og sociale medier. Målet at identificere en række centrale egenskaber ved internettet i egenskab af personaliseret og socialt vidensmedie. Samtidig vil artiklen diskutere, hvordan internettet som vidensmedie muliggør, at uddannelsesinstitutioner og kulturinstitutioner kan udvide deres virke ud over deres fysiske rammer og deres hjemmesider. Artiklen afsluttes med en diskussion, der har til hensigt at pege i retning af, hvordan institutioner kan anvende digitale vidensmedier.

 7. CEMSKUM - Anvendelighed som isoleringsmateriale i bygninger

  Hansen, Ernst Jan de Place

  2002-01-01

  Resume af rapport om mulighederne for at anvende Cemskum som isoleringsmateriale i bygningskonstruktioner, udarbejdet af Cemsystems I/S under Energistyrelsens udviklingsprogram "Miljø- og arbejdsmiljøvenlig isolering"...

 8. Indexing spoken audio by LSA and SOMs

  2000-01-01

  This paper presents an indexing system for spoken audio documents. The framework is indexing and retrieval of broadcast news. The proposed indexing system applies latent semantic analysis (LSA) and self-organizing maps (SOM) to map the documents into a semantic vector space and to display the semantic structures of the document collection. The SOM is also used to enhance the indexing of the documents that are difficult to decode. Relevant index terms and suitable index weights are computed by...

 9. Byen som bevægelsesgrund?

  Højbjerre Larsen, Signe

  2013-01-01

  Parkour er en bevægelseskultur der ikke udfolder sig i afgrænsede rum eller på bestemte tidspunkter. Den er i stedet betinget af at byens rum anvendes som bevægelsesgrund. Parkourudøvernes særegne brug af byrummet kalder på opmærksomhed og analytisk undren: Hvordan kan vi forstå et fænomen som pa...

 10. Byen som bevægelsesgrund?

  Højbjerre Larsen, Signe

  2013-01-01

  Parkour er en bevægelseskultur der ikke udfolder sig i afgrænsede rum eller på bestemte tidspunkter. Den er i stedet betinget af at byens rum anvendes som bevægelsesgrund. Parkourudøvernes særegne brug af byrummet kalder på opmærksomhed og analytisk undren: Hvordan kan vi forstå et fænomen som pa...

 11. Biofuels from the forest. A study of environmental impacts and economy of different uses; Biobraensle fraan skogen. En studie av miljoekonsekvenser och ekonomi foer olika anvaendningar

  Ekstroem, Clas; Amnell, Goesta; Anheden, Marie; Eidensten, Lars; Kirkegaard, Gunilla [Vattenfall Utveckling AB (Sweden)

  2002-04-01

  The energy and environmental council of the Royal Swedish Academy of Engineering Sciences initiated this study of how an additional 30 TWh/year of forest biofuel could be used in the Swedish energy system within a 10-year period. The specifications include that the forest biofuel shall be used in such a manner that the greatest possible reduction in carbon dioxide emissions will be achieved at the lowest cost without risking other environmental goals, such as good quality of local air. The figure chosen as starting point for the study, 30 TWh/year, was selected as it is this amount that available data have suggested could be extracted without negatively affecting the long-term productive capacity of forest land. The long-term potential of biofuel will probably be much larger than the volume used today, together with the additional use of 30 TWh/yr. We therefore studied fields of use that, totally, will be considerably larger than 30 TWh/yr. The starting point for comparisons of different uses for forest biofuel was the available benefit/utility for industrial, transportation and service sectors, together with domestic uses. The reference alternative was the existing uses of fossil fuels. Comparisons of different alternatives were made including differences in fuel consumption, CO{sub 2} emissions, emissions of sulfur dioxide, nitrogen oxides and dust, as well as costs without environmental and energy taxes or subsidies. Monetary estimations of sulfur dioxide, nitrogen oxides and dust in accordance with the EU ExternE Project were included in the costs. In our study, we have used two scenarios as starting points in order to cover the range of results. Summary of results: The largest reductions in CO{sub 2} emissions (generally about 0.6-1 Mtonnes CO{sub 2} /TWh forest biofuel and for heat pumps slightly more than 2 Mtonnes CO{sub 2}/TWh forest fuel) at the lowest cost are obtained when bioenergy replaces electricity produced by coal fired condensing power stations

 12. Biofuels from the forest. A study of environmental impacts and economy of different uses; Biobraensle fraan skogen. En studie av miljoekonsekvenser och ekonomi foer olika anvaendningar

  Ekstroem, Clas; Amnell, Goesta; Anheden, Marie; Eidensten, Lars; Kirkegaard, Gunilla [Vattenfall Utveckling AB (Sweden)

  2002-04-01

  The energy and environmental council of the Royal Swedish Academy of Engineering Sciences initiated this study of how an additional 30 TWh/year of forest biofuel could be used in the Swedish energy system within a 10-year period. The specifications include that the forest biofuel shall be used in such a manner that the greatest possible reduction in carbon dioxide emissions will be achieved at the lowest cost without risking other environmental goals, such as good quality of local air. The figure chosen as starting point for the study, 30 TWh/year, was selected as it is this amount that available data have suggested could be extracted without negatively affecting the long-term productive capacity of forest land. The long-term potential of biofuel will probably be much larger than the volume used today, together with the additional use of 30 TWh/yr. We therefore studied fields of use that, totally, will be considerably larger than 30 TWh/yr. The starting point for comparisons of different uses for forest biofuel was the available benefit/utility for industrial, transportation and service sectors, together with domestic uses. The reference alternative was the existing uses of fossil fuels. Comparisons of different alternatives were made including differences in fuel consumption, CO{sub 2} emissions, emissions of sulfur dioxide, nitrogen oxides and dust, as well as costs without environmental and energy taxes or subsidies. Monetary estimations of sulfur dioxide, nitrogen oxides and dust in accordance with the EU ExternE Project were included in the costs. In our study, we have used two scenarios as starting points in order to cover the range of results. Summary of results: The largest reductions in CO{sub 2} emissions (generally about 0.6-1 Mtonnes CO{sub 2} /TWh forest biofuel and for heat pumps slightly more than 2 Mtonnes CO{sub 2}/TWh forest fuel) at the lowest cost are obtained when bioenergy replaces electricity produced by coal fired condensing power stations

 13. Kan Batman dateres? Om massekommunikasjonen som kulturhistorie

  Hans Frederik Dahl

  1990-08-01

  Full Text Available Hans Frederik Dahls artikel er et bud på om massekommunikationen kan tænkes ind i kulturhistorien.Første halvdel af artiklen fremhæver de prob- lemer, det rejser, når massekommunikation med dens karakteristika i form af serialitet, triviatitet og internationalitet skal reflekteres i forhold til en kulturhistorisk tradition, som normalt tænker i begreber som tidsånd, kunstnerisk originalitet og nationalt særpræg. Sidste halvdel focuserer på tre centrale aspekter ved massekommunikationen, som også er af- gørende for dens kulturhistorie: dens nære forbindelse til musikken, dens internationale karakter og dens konstante tilbagevenden til tidligere pro- dukter.

 14. Musiklytning og indre billeder som klinisk vurderingsredskab

  Bonde, Lars Ole

  2011-01-01

  Kan en patients indre forestillingsbilleder under lytning til et kort stykke musik give information om patientens indre verden og om hendes muligheder for at få positivt udbytte af et receptivt gruppemusikteraiforløb? Hvis svaret på dette spørgsmål er ja, betyder det så, at en enkelt session, hvor...... patienten lytter til et kort stykke musik og fortæller musikrerapeuten om sin oplevelse, kan fungere som assessment? I artiklen her, som indgår i rapporteringen fra projektet "Musiklytning og indre billeder som gruppeterapi for ambulange psykiatriske patienter", præsenteress først den teoretiske begrundelse...... for denne form for assessment, hvorefter materiale fra 17 patienter analyses og diskuteres....

 15. Om filmteori og filmhistorie: Stumfilmen som eksempel

  Casper Tybjerg

  1995-09-01

  Full Text Available Tilbage til filmene og filmmagerne siger Casper Tybjerg i denne artikel. Han plæderer dog ikke nødvendigvis for en tilbagevending til "gammel- dags filmhistorieskrivning" og til en fokusering kun på film som æstetik og kunst. Med udgangspunkt i konkrete overvejelser over den danske stumfilm og gennemgang af væsentlige nyere filmhistoriske værker og teorier polemiserer han mod det han opfatter som upræcise og meget abstrakte kulturalistiske positioner, som enten glemmer de konkrete film eller overbetoner det blot formelle i filmhistorien. Samtidig tegner han også et levende billede af den kultur og de betingelser den tidlige film blev til i.

 16. Coaching som inspiration til dialogbaseret lederskab

  Stelter, Reinhard

  2013-01-01

  I erkendelse af, at lederen meget vanskeligt kan fungere som coach i rendyrket form, vil forfatteren diskutere de særlige udfordringer, der ligger i at være leder og coach på én gang. Som fundament til forståelse af coaching og lederskab tages udgangspunkt i en beskrivelse af coachingens tre gene...... den stigende nødvendighed i, at lederen kan fungere dialogorienteret og mod udvikling af den relationsskabte organisation (jf. Helth i denne bog)....

 17. Det principielle nederlag som hermeneutisk udfordring

  Liisberg, Sune

  2004-01-01

  Artiklen udvinder to former for principielt nederlag af henholdsvis Kants og Hegels tænkning, hvilket giver mulighed for at oprette en kritisk dialog imellem Sartres og Gadamers hermeneutikker, der begge funderes i et begreb om nederlag som forudsætning for forståelse. Igennem en omfattende...... udlægning af et begreb om transcendental frihed hos Sartre, fremhæves den interne negation som et væsensmoment i forståelsesprocessen, hvilket leder til en diskussion med Gadamer om, hvorvidt hans hermeneutik betænker frihedens og viljens rolle for forståelsen. Udgivelsesdato: Sommer...

 18. Supply Chain Management som interaktionel praksis

  Smith, Leo Feddersen; Lund, Anders

  2016-01-01

  I dette bidrag undersøger vi Supply Chain Management som en interaktionel praksis forankret i kommunikation. Med udgangspunkt i e-mail korrespondancer undersøger vi, hvordan køber-leverandør forholdet kommunikativt konstitueres mellem to danske SMVer og deres kinesiske leverandører. Det demonstre......I dette bidrag undersøger vi Supply Chain Management som en interaktionel praksis forankret i kommunikation. Med udgangspunkt i e-mail korrespondancer undersøger vi, hvordan køber-leverandør forholdet kommunikativt konstitueres mellem to danske SMVer og deres kinesiske leverandører. Det...

 19. Computeren som medie. Humanioras indtog i computerforskningen

  Lars Qvortrup

  2000-09-01

  Full Text Available Hvad er en computer, og hvilke begreber kan vi forstå den med? Tidlige modeller for forståelse opererer med redskabsmetaforen eller indsætter med »kunstig intelligens« en analogi til den menneskelige bevidsthed. Efter- hånden udkrystalliserer der sig en forståelse, der betragter computeren som et medie af multisemantisk karakter. Indledningsvis indkredser Lars Qvortrup det institutionelle landskab, som diskussionerne har udspillet sig i. I sin redegørelse for begreberne fokuserer han på humanistiske og især medievidenskabelige bidrag til udviklingen.

 20. Det principielle nederlag som hermeneutisk udfordring

  Liisberg, Sune

  2004-01-01

  Artiklen udvinder to former for principielt nederlag af henholdsvis Kants og Hegels tænkning, hvilket giver mulighed for at oprette en kritisk dialog imellem Sartres og Gadamers hermeneutikker, der begge funderes i et begreb om nederlag som forudsætning for forståelse. Igennem en omfattende...... udlægning af et begreb om transcendental frihed hos Sartre, fremhæves den interne negation som et væsensmoment i forståelsesprocessen, hvilket leder til en diskussion med Gadamer om, hvorvidt hans hermeneutik betænker frihedens og viljens rolle for forståelsen. Udgivelsesdato: Sommer...

 1. Tältprojektet : Musikteater som manifestation

  Fornäs, Johan

  1985-01-01

  Fran maj till september 1977 turnerade en märklig ensemble runt i Sverige. Bortemot hundra personer från några av 70-talets mest kända progressiva musik- oeh teatergrupper presenterade i ett stort cirkustält en fyra timmar lång förestallning om den svenska arbetarklassens historia sedan 1879. Omkring 100 000 människor sag förestallningen Vi äro tusenden. Ytterligare andra hörde musik diirifran pa den LP som gavs ut, eller sag den långfilm som utnyttjade vissa scener fran förestallningen, oeh ...

 2. Læringssamtalen som grep og begrep

  Johnsen- Høines, Marit; Alrø, Helle

  2013-01-01

  Forskningsprosjektet Læringssamtalen i matematikkfagets praksis (LIMP) studerer kvaliteter ved samtaler i relasjon til kvaliteter ved matematikklæring. Analyser skal gi grunnlag for å kvalifisere samtaler som læringssamtaler. Dette kapitlet diskuterer relasjoner mellom kommunikasjon og læring. He...

 3. Skønlitteraturen som opposition

  Larsen, Pelle Oliver

  2011-01-01

  Troels Troels-Lund er kendt som foregangsmanden i den første kulturhistoriske bølge i Danmark fra omkring 1880. Hans form for kulturhistorie vandt imidlertid aldrig for alvor faghistorikernes anerkendelse, og Troels-Lund blev udgrænset. Denne artikel går tilbage til 1870’erne og indeholder en ana...

 4. Amatørfilmen som ideal

  Ørum, Tania

  2010-01-01

  I 1960ernes overskridelse af de traditionelle grænser mellem populærkulturen og kunsten og mellem de forskellige genrer og kunstarter blev filmen et vigtigt medie. Artiklen kortlægger Bjørn Nørgaards tilgang til eksperimentalfilmen ud fra hans valg af amatørfilmen som bevidst kunstnerisk strategi...

 5. Perception som forståelsens grundlag

  Nielsen, Charlotte Marie Bisgaard

  2005-01-01

  sprogpsykologisk som sense-making procedurer. Perception har ifølge William James at gøre med personers forståelser. Monets katedralmalerier fra Rouen og Cézannes billeder fra Aix-en Provence samt hans Selvportræt med Bowlerhat (Ny Carlsberg Glyptotek) sammenholdes med Merleau-Pontys Perceptionens Primat og...

 6. Brands som brikker i konstruktionen af identitet

  Hermansen, Judy

  2008-01-01

  Forbrug spiller en vigtig rolle i produktionen af mening og værdier, som kan skabe og vedligeholde både forbrugerens personlige og sociale verden - og derfor er reklame også en vigtig kilde til disse symbolske betydninger. Udgivelsesdato: juni...

 7. "Hvem er som jeg blandt Guder?"

  Holst, Søren

  2004-01-01

  En hymne fra Dødehavsrullerne beskriver en persons opstigning til himlen, hvor den pågældende får tildelt overmenneskelig indsigt, som giver ham autoritet til at belære sine tilhængere på jorden. Hymnen analyseres, og der foretages en kritisk gennemgang af Israel Knohls bog "The Messiah Before Je...

 8. Selvrefleksion som uddannelsesgreb – en kritisk diskussion

  Feilberg, Casper

  2015-01-01

  Hvordan kan ureflekteret motivation gribe forstyrrende ind i de studerendes videnskabelige arbejde, og hvordan kan man som vejleder forholde sig til disse private forhold på en både faglig og etisk forsvarlig måde? I artiklen vises eksempler på, at studerende nemt kan komme til at agere ud fra ur...

 9. Brands som brikker i konstruktionen af identitet

  Hermansen, Judy

  2008-01-01

  Forbrug spiller en vigtig rolle i produktionen af mening og værdier, som kan skabe og vedligeholde både forbrugerens personlige og sociale verden - og derfor er reklame også en vigtig kilde til disse symbolske betydninger. Udgivelsesdato: juni...

 10. Menneskerettigheter som brekkstang i internasjonal narkotikapolitikk

  Stambøl, Eva Magdalena

  2014-01-01

  Menneskerettigheter og narkotikakontroll har lenge fungert som to separate og isolerte spor i FN-systemet. De siste årene har imidlertid dette skillet blitt krafig kritisert av en stadig mer profesjonell, innflytelsesrik og verdensomspennende narkotikapolitisk reformbevegelse. Bevegelsen hevder...

 11. Brorfelde Observatorium åbner som oplevelsescenter

  Bouchet, Julie K. L.; Olsen, Mia Bjørg Stolberg

  2014-01-01

  bygningerne, som er tegnet af den anerkendte arkitekt Kaj Gottlob, og landskabet i Brorfelde fredet, ligesom det enestående mørke også er mørkefredet. En totalfredning, der ikke er set andre steder i Danmark. I disse fantastiske rammer er der fuld gang i udviklingen af et oplevelsescenter, der skal sætte...

 12. Askese som social/politisk mobilisering

  Aktor, Mikael

  2016-01-01

  Der flere historiske eksempler på askese som middel til social og politisk mobilisering. Gandhis brug af faste og seksuel afholdenhed i sin kamp for national selvstændighed er et kendt eksempel fra nyere tid. Joseph Alters bog Gandhi’s Body: Sex, Diet, and the Politics of Nationalism fra 2000 er en...

 13. Værdibasering som kommunal praksis

  Ostrowski, Kasper

  2009-01-01

  og tværkommunale forskelle foranlediget af kommunalreformen i Danmark. Begrebet ’værdibaseret ledelse’ gestaltes ofte med en både frustrerende lethed og på fascinerende vis som fænomen. Dette har ansporet min interesse for i denne afhandling at undersøge, hvorledes værdibaseret ledelse kan forstås...

 14. Schelling og Nietzsche som kritikere af Descartes

  Liisberg, Sune

  2008-01-01

  Idéhistorisk kan Descartes' indvirkning på tiden, der fulgte, næppe forestilles vid nok i sin udbredelse, fastslår Hegel, der af samme grund opfatter Descartes som en historisk 'Hero, der endnu engang startede sagen helt forfra og konstituerede filosofien på ny'. Schelling er for så vidt enig, men...... også mere kritisk: 'Jeg tvivler, jeg tænker, altså er jeg! / [...] Descartes' berømte Cogito ergo sum [...] har virket som en magisk formular', noterer han i sine forelæsninger "Om den nyere filosofis historie". Mens Thales af Milet havde spurgt efter det første i naturen, spurgte Descartes nu kun...... på, at 'eftersom Descartes formulerer cogito-argumentet sprogligt, kan det ikke være nogen umiddelbar, første erkendelse'. Nietzsche antager nemlig, at Descartes selv fejlagtigt betragtede cogito-argumentet som en umiddelbar vished - altså strengt taget ikke som et argument. Men Descartes blev...

 15. Massemedier som forum for politisk debat

  Laursen, Bo; Trapp, Leila

  2015-01-01

  Ifølge normative teorier om politisk offentlighed og demokrati bør der i deliberative demokratier som det danske foregå en bred offentlig debat, inden politikere træffer beslutninger. Debatten, der i dagens Danmark hovedsagelig foregår i massemedierne, skal blandt andet sikre, at alle synspunkter...

 16. PROGRAMLEDELSE SOM REDSKAB TIL KONCEPTDREVET ORGANISATIONSUDVIKLING

  Matthiesen, Rikke Vestergaard

  2015-01-01

  Forandringsprogrammer har vundet indpas som en organisatorisk teknologi, der skal hjælpe organisationer med at operere på sig selv på en bred front på en effektiv måde. Programorganiseringen anvendes eksempelvis i forbindelse med konceptdrevet organisationsudvikling mod lean eller lignende...

 17. Varehusbesøget som fornøjeligt hverdagsdrama

  2014-01-01

  Artiklen analyserer de koreografiske, scenografiske og dramaturgiske virkemidler, som IKEA har anvendt til at skabe et succesfuldt oplevelsesdesign.......Artiklen analyserer de koreografiske, scenografiske og dramaturgiske virkemidler, som IKEA har anvendt til at skabe et succesfuldt oplevelsesdesign....

 18. "Tryllefløjten" som musik-historisk allegori

  Jensen, Jørgen I.

  1991-01-01

  Musikhistorie, Mozarts "Tryllefløjten", Mozart som historisk fænomen, oplysningstid, frimureri, musik og religion......Musikhistorie, Mozarts "Tryllefløjten", Mozart som historisk fænomen, oplysningstid, frimureri, musik og religion...

 19. Poster som et pædagogisk redskab i sygeplejerskeuddannelsen

  Bagger, Bettan; Kelly, Hélène

  2008-01-01

  Som undervisere har vi gode erfaringer med, at de studerende anvender posters som redskab for formidling af viden. Posterne bruges som udgangspunkt for en mundtlig formidling af faglige perspektiver til de øvrige studerende. Formålet med at anvende formidling ved hjælp af en poster i...

 20. Computeren som medskaber af form – og praksis

  Elkær, Tim Nøhr

  2015-01-01

  projekter realiseret i Danmark som "Den Blå Planet" af 3XN (2013) og i projekter udarbejdet af danske arkitektvirksomheder i udlandet som: "Assar Children's Discovery Centre" af Henning Larsen Architects (2013) og "West 57'th Street" af BIG (2014). Denne afhandling undersøger mulighederne, som designere får...

 1. Sproglig bevidsthed som inkluderende faktor i matematikundervisningen

  Johansen, Lene Østergaard

  2007-01-01

  At lære matematik i folkeskolen kan betragtes som læring af et "fremmedsprog". Måden, der tales og skrives på, og måden ord og begreber bliver anvendt på, adskiller sig fra den måde, de samme ord bliver brugt på i danskundervisningen. At eleverne skal udvikle deres kommunikative kompetencer igenn...

 2. Bæredygtighed som demokratisk forandringshorisont

  Egmose, Jonas

  2015-01-01

  Den etablerede miljøindsats oplever i disse år et stadig større civilsamfundsmæssigt akkompagnement: Økologiske initiativer, transition towns og urbane haver spirer frem som hverdagslivsbaserede modsvar på stadig mere omfattende økologiske og sociale udfordringer. Men hvordan skabes synergi melle...... for Aktionsforskning og Demokratisk Samfundsudvikling, etableret på tværs af ENSPAC og PAES ved Roskilde Universitet...

 3. Sæbeopera som forestillingsgenererende teknologi

  Waltorp, Karen

  2013-01-01

  Gennem en række empiriske eksempler fra Mauretanien, Danmark og Sydafrika analyserer artiklen dramaserier på tv som en art social teknologi, der tillader infor- manterne at generere forestillinger om andre liv og andre verdener, der på én gang er langt væk og tæt på. 'Soap operas' produceret i USA...

 4. Læring som tegnskabende aktivitet

  Ringskou, Lea Thomsen; Ahm, Jacob Noer

  2016-01-01

  En central del i pædagogens arbejde i skole og SFO er at understøtte elevernes læring. En af de nicher, hvor pædagogen i dag arbejder med læring i skoledelen, er som klasseleder i understøttende undervisning. Understøttende undervisning er en kategori, der generelt er kendetegnet ved at være vagt...

 5. Sproglig bevidsthed som inkluderende faktor i matematikundervisningen

  Johansen, Lene Østergaard

  2007-01-01

  At lære matematik i folkeskolen kan betragtes som læring af et "fremmedsprog". Måden, der tales og skrives på, og måden ord og begreber bliver anvendt på, adskiller sig fra den måde, de samme ord bliver brugt på i danskundervisningen. At eleverne skal udvikle deres kommunikative kompetencer igenn...

 6. Det nordiske som brandværdi

  Hermansen, Judy

  2009-01-01

  Kommunikation spiller en vigtig rolle for, hvilke associationer forbrugeren har til brandet. Og da brand image består af summen af alle corporate aktiviteter, er der ifølge Roncha især én fællesnævner, som styrker strategierne bag nordisk brand management: Opbygningen af et globalt og konsistent...... brand under en nordisk designparaply, fordi design i mange år reelt har været en integreret del af det kulturelle og samfundsmæssige liv i Skandinavien. Men ikke alle nordiske designere, er tilfredse med de stilistiske associationer og begrænsninger, som er vokset op omkring det nordiske brand. Derfor...... er det også vigtigt at arbejde aktivt på at udvikle dets symbolske værdi. Der er ifølge Roncha en unik chance for at skabe et bæredygtigt brand, som ikke kun handler om bestemte stilarter eller kunstneriske værdier, men også om kvalitet og innovation. Udgivelsesdato: April...

 7. Kierkegaard som eksistentiel fænomenolog

  Kierkegaard som eksistentiel fænomenolog er en antologi, som fremhæver de fænomenologiske aspekter i Kierkegaards beskrivelser af de grundlæggende fænomener i den menneskelige tilværelse. Den fokuserer på Kierkegaards anskuelse af mennesket som en konkret eksisterende person, et tænkende, følende...... og handlende subjekt, der altid har til opgave at forholde sig til sig selv, sin omverden og de andre. Bogen behandler for det første Kierkegaards eget fænomenologiske projekt og hans analyser af angst, fortvivlelse, blufærdighed, samvittighed, selvbedrag og autenticitet. For det andet hans forhold...... til samtidens eksistentielle tænkning (bl.a. Schelling og Poul Martin Møller) og ikke mindst hans forhold til eftertidens eksistentielle tænkning (bl.a. Jaspers, Wittgenstein, Agampen og Zisek). Og for det tredje Kierkegaards betydning for den senere eksistentielle psykologi og psykiatri....

 8. Farvel til globaliseringen som vi kendte den

  Böss, Michael

  2009-01-01

  Vi er endt med en krise, som rækker langt ud over det globale monetære system, fordi den ideologiske ortodoksi, der skabte den, har ført til udflytning af millioner af arbejdspladser, tæring af nationalstaternes sammenhængskraft og overgreb på naturen. Kronikken refererer bl.a. til John Maynard K...... Keynes og en artikel af økonomen Robert Skidelsky i The American Prospect. Udgivelsesdato: 12. januar 2009...

 9. Kampene, som styrer journalister og nyhedsmedier

  Svith, Flemming

  2015-01-01

  anvendt i antropologiske redaktionsstudier af journalisters positioneringer. Denne artikel fremhæver feltteoriens styrke på mesoniveau til at begrebsliggøre strukturer, der eksisterer i historisk afgrænsede perioder. Der hersker specifikke konkurrence-dynamikker mellem polariserede nyhedsmedier og mellem...... polariserede journalister, som disponerer nyhedsmedier og journalister til at handle på bestemte måder. Jeg undersøger feltteoriens følsomhed over for historisk afgrænsede konkurrenceforhold i en dansk case gennem konstruktion af fire felter, der demonstrerer forskellige konkurrencelogikker mellem henholdsvis...... aviser og journalister....

 10. Designtænkning som didaktisk metode

  Nørgård, Rikke Toft; Paaskesen, Rikke Berggreen

  2017-01-01

  Det er et problem, at undervisere, lærerstuderende og elever ikke bliver mødt med tilstrækkeligedidaktiskemetoder og processer til, hvorledes de kan anvende teknologier i undervisningen på måder, derunderstøtter elevens teknologiske forestillingskraft og handlekraft. Dette forsøger denne artikel...... atadressere gennem at tilbyde en generel forståelsesramme, struktur, model samt et konkret case-eksempelfor, hvorledes mankan arbejde med designtænkning som didaktisk metode til anvendelse af teknologieri undervisningen. Artiklen kobler designtænkning og læringsdesign sammen til designtænkendelæringsdesign...

 11. IKT som empowerment af lærer og elever!

  Christiansen, René B.; Binggeli, Andreas

  2011-01-01

  I denne korte artikel ønsker vi at pege på at ikt kan fungere som empowerment for både lærere og elever i skolen. It optræder i forvejen i alt for mange menneskers bevidsthed som en barriere eller som en sten i den pædagogiske sundhedssandal. Vi har begge på egen krop oplevet at arbejdet med ny t...

 12. Med øjeblikket som udgangspunkt

  Bo, Inger Glavind

  Artiklen er motiveret af, at Meads temporale analyser tilsyneladende ikke har fået den plads og opmærksomhed, de fortjener, og formålet er at argumentere for, at disse er afgørende for forståelsen af helt centrale aspekter i hans tænkning. Meads udgangspunkt for sin analyse af temporalitet er en...... perspektiv på identitet og social interaktion i hans socialpsykologi. Denne artikels formål er således dobbelt og er for det første at præsentere og diskutere Meads temporale perspektiv som en relevant indgang og nøgle til hans socialpsykologi og sideløbende hermed for det andet at argumentere for, at de...... temporale analyser er centrale for at få greb om Meads genialitet....

 13. Empowerment som frigørelse?

  Andersen, Pernille Tanggaard

  2010-01-01

  Empowerment er et at tidens modeord, og sættes i forbindelse med vidt forskellige termer eksempelvis personlighedsudvikling, borgerinddragelse og styringsideologi. Begrebet empowerment rummer efterhånden så mange betydninger, at man kan diskuterer selve essensen – i dette kapitel gøres dog et...... forsøg og forskellige dele af begrebet udfoldes. Direkte oversat betyder empowermemt at bemyndige eller sætter i stand til. Empowerment er et ofte anvendt begreb indenfor sundhedsvidenskab og i tilrettelæggelse af sundhedsfremmende initiativer. Begrebet bliver ofte defineret og benyttet forskelligt alt...... efter det bagvedliggende ideologiske perspektiv, og derfor er udgangspunktet i dette kapitel også at illustrerer forskellige ”blikke på empowerment”. Derudover inddrages to eksempler; studier af lokalsamfund og borgerinddragelse og ’den motiverende samtale’ som illustration på, hvilke udfordringer, der...

 14. Bloqueios nervosos guiados por ultra-som

  Pablo Escovedo Helayel; Diogo Brüggemann da Conceição; Getúlio Rodrigues de Oliveira Filho

  2007-01-01

  JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS: As técnicas de bloqueios nervosos guiados por ultra-som são baseadas na visualização direta das estruturas nervosas, da agulha de bloqueio e das estruturas anatômicas adjacentes. Desta maneira, é possível depositar a solução de anestésico local precisamente em torno dos nervos e acompanhar a sua dispersão em tempo real, obtendo-se, assim, um bloqueio mais eficaz, de menor latência, menor dependência de referências anatômicas, menor volume de solução anestésica e mai...

 15. Tema 1: Robotdidaktik. Læringsrobotter som indhold i undervisningen.

  Jens Jørgen Hansen

  2016-01-01

  Full Text Available Robotter er en teknologi som i disse år bevæger sig ind i skolen. Spørgsmålet er med hvilken didaktisk begrundelse og dermed læringsmæssig relevans man kan arbejde med robotter i skolen? Hvorfor skal eleverne beskæftige sig med robotter? Dette spørgsmål er en opgave for didaktikken at svare på, hvilket sætter robotdidaktik på didaktikkens landkort. I artiklen undersøges en række didaktiske designs fra projektet Fremtek,hvor lærere bl.a. har eksperimenteret med at udvikle undervisningsforløb med humanidrobotter – en slags læringsrobotter -­‐ som omdrejningspunkt (Majgaard 2014. Robotters funktion som indhold i disse didaktiske design analyseres ud fra Frede V. Nielsens fire indholdskategorier: indhold som fænomen, som realia og kontekst, som aktivitet og metode og som personligog social erfaringsfelt. Målet er at udvikle en kritisk og kreativ refleksion over og diskussion af robotteknologi som mål og middel i skolen og andre uddannelsesinstitutioner og bidrage til udvikling af en robotdidaktik, der kan støtte og vejlede undervisere i at foretage didaktiske valg og kvalificere eksperimenter med robotter i undervisningen.

 16. Fænomenologisk dekonstruktion som udspørgning

  Keller, Kurt Dauer

  Merleau-Ponty skelner udspørgning (interrogation) fra de dominerende opfattelser af refleksion, dialektik og intuition. Udspørgning må betragtes som hans bud på den begrebs- og traditionskritik, Heidegger kaldte ”destruktion”, og som Derrida førte videre under den mere adækvate betegnelse...

 17. Topologisk og kombinatorisk syntaks som alvorligt ment skelnen

  Heltoft, Lars

  2016-01-01

  Den generative grammatik læser Paul Diderichsens sætningsskema som en konstituentstrukturgrammatik med lineær binding (konkatenation) og opnår derved at sætningsskemaet kan pakkes ind i den generative teori og således ikke har noget at sige som ikke allerede er sagt der. Man forholder sig ikke ti...

 18. Elevernes digitale produktion og eleverne som didaktiske designere

  2017-01-01

  Kapitlet introducerer til elevernes digitale produktion og eleverne som didaktiske designere, som er bogens omdrejningspunkter. Først introduceres til det 21. århundredes kompetencer, der sammen med sociologen Manuel Castells’ forståelse af transformationen til netværkssamfundet står centralt i den...

 19. Music playlist generation by assimilating GMMs into SOMs

  Balkema, Wietse; van der Heijden, Ferdinand

  2010-01-01

  A method for music playlist generation, using assimilated Gaussian mixture models (GMMs) in self organizing maps (SOMs) is presented. Traditionally, the neurons in a SOM are represented by vectors, but in this paper we propose to use GMMs instead. To this end, we introduce a method to adapt a GMM su

 20. Lyd som grensesnitt: Når dataspillets lyd bliver funksjonell

  Kristine Jørgensen

  2008-06-01

  Full Text Available Lyd i dataspill har en større rolle enn å være en atmosfæreskaper. Den har også en viktig funksjonell rolle ved å gi informasjon som er relevant for såvel proaktive som reaktive spillerhandlinger. Denne artikkelen har til hensikt å diskutere lydens funksjonelle rolle i spill. Som analyseeksempler blir stealthspillet Hitman Contracts og real-time strategispillet Warcraft III brukt, og disse vil bli belyst av begreper fra to teoretiske retninger. Filmteoretiske ideer som forholdet mellom diegetisk og ekstradiegetisk lyd, samt Chions forståelse av forskjellige lyttemåter er sentrale for en videre forståelse av lydens rolle, mens HCI-studier kan si noe om lydens rolle i datamaskinbaserte miljøer og hvilke teknikker som benyttes når lyd brukes til informative formål.

 1. Lyd som grensesnitt: Når dataspillets lyd bliver funksjonell

  Kristine Jørgensen

  2006-06-01

  Full Text Available Lyd i dataspill har en større rolle enn å være en atmosfæreskaper. Den har også en viktig funksjonell rolle ved å gi informasjon som er relevant for såvel proaktive som reaktive spillerhandlinger. Denne artikkelen har til hensikt å diskutere lydens funksjonelle rolle i spill. Som analyseeksempler blir stealthspillet Hitman Contracts og real-time strategispillet Warcraft III brukt, og disse vil bli belyst av begreper fra to teoretiske retninger. Filmteoretiske ideer som forholdet mellom diegetisk og ekstradiegetisk lyd, samt Chions forståelse av forskjellige lyttemåter er sentrale for en videre forståelse av lydens rolle, mens HCI-studier kan si noe om lydens rolle i datamaskinbaserte miljøer og hvilke teknikker som benyttes når lyd brukes til informative formål.

 2. Evaluation of Strontium Selectivity by Sandia Octahedral Molecular Sieves (SOMS).

  Rigali, Mark J.; Stewart, Thomas Austin

  2016-01-01

  Sandia National Laboratories has collaborated with Pleasanton Ridge Research Company (PRRC) to determine whether Sandia Octahedral Molecular Sieves (SOMS) and modified SOMs materials can be synthesized in large batches and produced in granular form. Sandia National Laboratories tested these SOMS and its variants based in aqueous chemical environments for an application-based evaluation of material performance as a sorbent. Testing focused primarily on determining the distribution coefficients (K d ) and chemical selectivity SOMs for alkali earth (Sr) ions in aqueous and dilute seawater solutions. In general the well-crystallized SOMS materials tested exhibited very high K d values (>10 6 ) in distilled water but K d values dropped substantially (%7E10 2 -10 3 ) in the dilute seawater (3%). However, one set of SOMS samples (1.4.2 and 1.4.6) provided by PRRC yielded relatively high K d (approaching 10 4 ) in dilute seawater. Further examination of these samples by scanning electron microscopy (SEM) revealed the presence of at least two phases at least one of which may be accounting for the improved K d values in dilute seawater. Evaluation of Strontium Selectivity by Sandia Octahedral Molecular Sieves (SOMS) January 20, 2016

 3. Rousseau som modsvar til forceret talentudvikling

  Holm, Claus; Nielsen, Jens Christian

  2015-01-01

  pædagogisk syn på børn og unges udvikling. Men dette syn er nu under pres. Det kommer for eksempel til udtryk, når en international idrætsaktør som FC Barcelona vil oprette elitært orienterede fodboldakademier for børn ned til 6-årsalderen i Danmark. Men inspireret af filosoffen Jean-Jacques Rousseau og...... nyere dansk udviklingspsykologisk forskning kritiserer artiklen idéen om en effektiv udnyttelse af børns læringskapacitet. Ikke til fordel for blot at beskytte børn mod at udnytte deres læringskapacitet, men for at udvikle og udnytte den på klog vis. Her kommer Rousseaus indsigter ind i billedet....... Rousseau fortæller os i romanen Emile, eller Om opdragelsen fra 1762, at den vigtigste og den nyttigste regel for børneopdragelse går ud på følgende: ikke at vinde tid, men at spilde tid. Og at følge denne regel – hævder forfatterne til denne artikel – er formentlig stadig den bedste måde at udvikle og...

 4. Tv-serien som vor tids roman?

  Nielsen, Jakob Isak

  2012-01-01

  Artiklen gør rede for de forbindelseslinjer, der er mellem den nyere amerikanske tv-serie og en række andre udtryksformer (fx radiospillet og spillefilmen) for dernæst at fokusere på tv-seriens slægtskab med romanen. Alene i Danmark har såvel kulturjournalister som forskere påpeget ligheder de...... to udtryksformer imellem, og artiklen vil forsøge at skabe et overblik over berøringsfladerne og parallellerne. Artiklens tese er, at sammenligningen er gangbar i forhold til en række parametre – særligt hvis man indsnævrer de i udgangspunktet temmelig heterogene og vidtfavnende udtryksformer ”romanen” og ”tv......-serien” og fokuserer på bestemte eksempler og strømninger samt på bestemte distributions-, brugs- og oplevelsesformer (særligt DVD-udgivelsen ifm. tv-serier fx). Eksemplerne er primært fra en række nyere amerikanske tv-serier fra The Sopranos (HBO, 1999-2007) og frem, og artiklen vil afslutningsvist påpege...

 5. Teorien som mulighed for at tænke anderledes

  Krejsler, John B.

  2014-01-01

  Artiklen skriver sig ind i opgøret med konventionen om og længslen efter entydige sammenhænge mellem teori og praksis. Med udgangspunkt i Deleuze og Guattaris bestemmelse af filosofiens opgave som den at skabe begreber, der gør det muligt at tænke anderledes, tænkes teori i stedet som en værkstøj......Artiklen skriver sig ind i opgøret med konventionen om og længslen efter entydige sammenhænge mellem teori og praksis. Med udgangspunkt i Deleuze og Guattaris bestemmelse af filosofiens opgave som den at skabe begreber, der gør det muligt at tænke anderledes, tænkes teori i stedet som en...

 6. "Har andre plejebørn det som mig?"

  Warming, H.

  Bogen handler om livet som plejebarn, som det opleves af børnene selv. Den formidler resultaterne fra forskningsprojektet: "Projekt Børnetinget - et talerør for plejebørn", hvor 15 børn i familiepleje er blevet interviewet og hvor 107 nuværende og tidligere plejebørn har skrevet på hjemmesiden ww...

 7. Brands som ideologiske parasitter

  Hermansen, Judy

  2009-01-01

  De store, stærke brands, som rager op over alle andre som repræsentanter for nogle værdier, der bliver lagt vægt på i samfundet, kalder Douglas Holt for ikoniske. Vi snakker Coca Cola, Nike, Apple ligaen. For at opnå en sådan status er brandingen nødt til at holde et vågent øje med tendenser og k...

 8. Brands som ideologiske parasitter

  Hermansen, Judy

  2009-01-01

  De store, stærke brands, som rager op over alle andre som repræsentanter for nogle værdier, der bliver lagt vægt på i samfundet, kalder Douglas Holt for ikoniske. Vi snakker Coca Cola, Nike, Apple ligaen. For at opnå en sådan status er brandingen nødt til at holde et vågent øje med tendenser og...

 9. Dynamic Object Identification with SOM-based neural networks

  Aleksey Averkin

  2014-03-01

  Full Text Available In this article a number of neural networks based on self-organizing maps, that can be successfully used for dynamic object identification, is described. Unique SOM-based modular neural networks with vector quantized associative memory and recurrent self-organizing maps as modules are presented. The structured algorithms of learning and operation of such SOM-based neural networks are described in details, also some experimental results and comparison with some other neural networks are given.

 10. Programproduktion som Kritisk Teori – eller tv-teksten som industriel iscenesættelse

  John Caldwell

  2003-09-01

  Full Text Available Denne artikel peger på nødvendigheden af en revurdering af den tre-delte model, som Fiske og Gripsrud har fremført, ved at vise, hvorledes ‘sekundære’ og ‘tertiære’ tv-tekster uafladeligt bevæger sig eller rejser hen imod en ‘primær’ tekstuel status i det amerikan- ske multikanals-»flow«. En detaljeret gennemgang af industriens tekstuelle praksis – programbegivenheder, network-branding, ka- nallogoer, filmene bag filmen, pressemateriale på video, salgsma- teriale og tilgrænsende digitale medier – viser hvorledes industrien teoretiserer sine egne vilkår direkte på skærmen, og dermed også hvordan publikum vejledes igennem en sådan offentlig cirkulation af »inside«-viden om tv-systemet. Artiklen er oversat af Henrik Bødker.

 11. Information-Theoretic Active SOM for Improving Generalization Performance

  Ryotaro Kamimura

  2016-10-01

  Full Text Available In this paper, we introduce a new type of information-theoretic method called “information-theoretic active SOM”, based on the self-organizing maps (SOM for training multi-layered neural networks. The SOM is one of the most important techniques in unsupervised learning. However, SOM knowledge is sometimes ambiguous and cannot be easily interpreted. Thus, we introduce the information-theoretic method to produce clearer and interpretable representations. The present method extends this information-theoretic approach into supervised learning. The main contribution can be summarized by three points. First, it is shown that clear representations by the information-theoretic method can be effective in training supervised learning. Second, the method is sufficiently simple where there are two separated components, namely, information maximization and error minimization component. Usually, two components are mixed in one framework, and it is difficult to compromise between them. In addition, the knowledge obtained by this information-theoretic SOM can be used to solve the shortage of unlabeled data, because the information maximization component is unsupervised and can process all input data with and without labels. The method was applied to the well-known image segmentation datasets. Experimental results showed that clear weights were produced and generalization performance was improved by using the information-theoretic SOM. In addition, the final results were stable, almost independent of the parameter values.

 12. Application of Improved SOM Neural Network in Anomaly Detection

  Jiang, Xueying; Liu, Kean; Yan, Jiegou; Chen, Wenhui

  For the false alarm rate, false negative rate, training time and other issues of SOM neural network algorithm, the author Gives an improved anomaly detection SOM algorithm---FPSOM through the introduction of the learning rate, which can adaptively learn the original sample space, better reflects the status of the original data. At the same time, combined with the artificial neural network, The author also gives the intelligent detection model and the model of the training module, designed the main realization of FPSOM neural network algorithm, and finally simulation experiments were carried out in KDDCUP data sets. The experiments show that the new algorithm is better than SOM which can greatly shorten the training time, and effectively improve the detection rate and reduce the false positive rate.

 13. Color Image Segmentation using Kohonen Self-Organizing Map (SOM

  I Komang Ariana

  2014-05-01

  Full Text Available Color image segmentation using Kohonen Self-Organizing Map (SOM, is proposed in this study. RGB color space is used as input in the process of clustering by SOM. Measurement of the distance between weight vector and input vector in learning and recognition stages in SOM method, uses Normalized Euclidean Distance. Then, the validity of clustering result is tested by Davies-Bouldin Index (DBI and Validity Measure (VM to determine the most optimal number of cluster. The clustering result, according to the most optimal number of cluster, then is processed with spatial operations. Spatial operations are used to eliminate noise and small regions which are formed from the clustering result. This system allows segmentation process become automatic and unsupervised. The segmentation results are close to human perception.

 14. Mindfulness som smertehåndteringsredskab for kvinder med endometriose

  Jensen, Mette Kold; Vedsted-Hansen, Hanne; Hansen, Tia G. B.

  2011-01-01

  Endometriose er en kronisk underlivssygdom med smerter og en række afledte problemer, som ikke nødvendigvis kan behandles med lægelige tiltag. Artiklen argumenterer for, at en mindfulness-baseret tilgang med fokus på smertehåndtering kan anvendes til denne klientgruppe. I vestlig terapeutisk...... sammenhæng kan mindfulness karakteriseres som nærvær, observation og beskrivelse af sansninger uden vurdering eller reaktion. Mindfulness-træning har effekt mod andre typer stress og kroniske smerter, og artiklen opridser et koncept til anvendelse ved endometriose. Konceptet belyses med en case, hvor...

 15. Mindfulness som smertehåndteringsredskab for kvinder med endometriose

  Jensen, Mette Kold; Vedsted-Hansen, Hanne; Hansen, Tia G. B.

  2011-01-01

  Endometriose er en kronisk underlivssygdom med smerter og en række afledte problemer, som ikke nødvendigvis kan behandles med lægelige tiltag. Artiklen argumenterer for, at en mindfulness-baseret tilgang med fokus på smertehåndtering kan anvendes til denne klientgruppe. I vestlig terapeutisk...... sammenhæng kan mindfulness karakteriseres som nærvær, observation og beskrivelse af sansninger uden vurdering eller reaktion. Mindfulness-træning har effekt mod andre typer stress og kroniske smerter, og artiklen opridser et koncept til anvendelse ved endometriose. Konceptet belyses med en case, hvor...

 16. Application of SOM in a health evaluation system

  2007-01-01

  A health evaluation system was constructed which visualizes the living habits and health state from a person's checkup list by using the feature of SOM that multi-dimensional data can be mapped onto a two-dimensional surface. Here, three examples cases are reported. A change to the health region of the map by taking medication was visualized by the SOM from the conventional numerical expression. Also, the specific sick record converges towards the sick region of the map when the disease progr...

 17. Technology Marketing using PCA , SOM, and STP Strategy Modeling

  Sunghae Jun

  2011-01-01

  Full Text Available Technology marketing is a total processing about identifying and meeting the technological needs of human society. Most technology results exist in intellectual properties like patents. In our research, we consider patent document as a technology. So patent data are analyzed by Principal Component Analysis (PCA and Self Organizing Map (SOM for STP(Segmentation, Targeting, and Positioning strategy modeling. STP is a popular approach for developing marketing strategies. We use STP strategy modeling for technology marketing. Also PCA and SOM are used to analyze patent data in STP modeling. To verify improved performance of our study, we make experiments using patent data from USPTO.

 18. Feedback i professionsuddannelsen som pædagog

  Rold, Mette; Bjørnshave, Inge Andrea

  2015-01-01

  Feedback som begreb er her og nu kommet i søgelyset på de videregående uddannelser, fordi mange studerende, blandt andet i medierne, tilkendegiver at de ikke modtager nok feedback i forhold til den undervisning, de modtager. Dette paper er udgangspunkt for en fælles diskussion om netop dette....

 19. Praksisnær undervisning som kritisk matematikkundervisning

  Alrø, Helle; Johnsen- Høines, Marit

  2013-01-01

  En gruppe lærerstudenter planlegger undervisning som skal involvere samarbeid med en offshore-bedrift. De vil legge til rette for et kritisk læringperspektiv der elevene lærer matematikk og reflekterer kritisk over hvordan matematikk brukes i arbeidslivet. De vil at elevene skal utføre oppdrag fo...

 20. Globalisering som spørgsmål

  Sarauw, Laura Louise; Nielsen, Gritt

  2012-01-01

  Kapitlet belyser, hvordan konkurrerende forestillinger om ’globaliseringen’ aktuelt bruges til at promovere en række divergente uddannelsespolitiske tiltag. Med eksempel i Bologna-processen viser kapitlets forfattere, hvordan man fra national og international side bruger ’globaliseringen’ som...

 1. Varmeanlæg med vand som medium

  Ovesen, K.(red.).

  Denne SBI-anvisning handler om varmeanlæg i relation til Norm for varmeanlæg med vand som varmebærende medium, DS 469, 1. udgave 1991. Anvisningen omfatter introduktion til varmeanlæg, administrative forhold, projekteringsgrundlag, planlægning og systemvalg samt delsystemer og komponenter. Der er...

 2. Naturbeskyttelse som vækstpotentiale i Verdensarv Vadehavet

  Liburd, Janne J.

  bæredygtig udvikling. Med reference til beskyttelsesklassifikationer af the International Union for Conservation of Nature [IUCN] præsenteres menneskers forskellige værdigrundlag for naturbeskyttelse. I IUCN-klassifikationssystemet er nationalparker hjemmehørende i kategori 2, som indikerer høj beskyttelse...

 3. Sociale teknologier og web 2.0 som vidensmedier

  Johannsen, Carl Gustav

  2011-01-01

  Artiklen fokuserer på effekten af brugen af sociale teknologier i folkebibliotekerne med fokus på i hvilken udstrækning de sociale teknologier lader sig forstå og analysere som vidensmedier, kommunikationsmønstre ved brug af sociale medier, de sociale mediers virkninger i undervisningssammenhænge...

 4. Digital portfolio som metode og pædagogik

  Toft, Hanne; Luplau Schnefeld, Mette

  2004-01-01

  Artiklen præsenterer erfaringer med digital portfolio som didaktik og metode. Fokus er på kobling mellem didaktiske læreprocesser på en grunduddannelse og så understøttelse af disse via brug af en digital portfolio. Portfolioen adskiller en række forskellige dokumentsamlinger i privat og offentlig...

 5. Læring som improviseret udvikling af praksis

  Brinck, Lars

  2010-01-01

  Med afsæt i forfatterens fænomenografiske studie af amerikanske musikeres oplevelse af det at jamme diskuterer artiklen, hvorvidt jam-bandets spontant improviserende praksis kan give ny forståelse af rytmiske musikeres læring som et overordnet socialt fænomen. Ved at betragte jam-bandets praksis i...

 6. Studiemiljøundersøgelse som empowerment

  Keller, Hanne Dauer; Jensen, Annie Aarup

  2012-01-01

  Artiklen fokuserer på det metodemæssige i at arbejde med studiemiljø og studiemiljøundersøgelser i en kvalitativ, procesorienteret form, der står i kontrast til de traditionelle kvantitative metoder. En alternativ organisering med de studerende som ansvarlige aktører gav andre, mere nuancerede da...

 7. Museer og Kulturinstitutioner som rum for kulturelt medborgerskab

  Sattrup, Lise; Bernhardt, Nana

  2014-01-01

  Hvordan kan museer og kulturinstitutioner spille en stærkere rolle som demokratiske dannelsesinstitutioner, hvor viden ikke blot er noget, der deles og stilles til rådighed, men skabes mellem museer og brugere? Hvordan kan aktiv deltagelse, selvrefleksion og flerstemmighed integreres i museernes ...

 8. Content Management som platform og pædagogisk strategi

  Petersen, Kim Bach; Rasmussen, Steen Cnops

  2005-01-01

  Med afsæt i konkrete erfaringer på pædagoguddannelsen argumenteres der for, at implementeringen af it-systemer og udviklingen af de ansattes it-kompetencer bør tage afsæt i en pædagogisk tænkning, som prioriterer enkelthed og brugervenlighed højt....

 9. CAS-potentialer realiseret som fleksibilitet i matematiske begreber

  Andresen, Mette

  2006-01-01

  En række af de læringsmæssige gevinster som brugen af laptops i højniveau undervisningen i gymnasiet kan give, kan sammenfattes under betegnelsen fleksibilitet i de matematiske begreber der arbejdes med. Denne fleksibilitet omfattet både beherskelse af skift mellem forskellige repræsentationer og...

 10. Entrepreneurship og innovation tilrettelagt som strategisk refleksiv undervisning

  Kristiansson, Michael

  2008-01-01

  Artiklen handler om, hvordan entrepreneurshipundervisning kan tilrettelægges og gennemføres som strategisk refleksiv konversation. Der argumenteres for, at strategisk refleksiv konversation er i stand til at fremme "enterprising behaviour" blandt de studerende. Det handler konkret om at udvikle d...

 11. Kan mobiltelefonen skabe refleksion i undervisningen? Medialisering som refleksivt redskab

  Jørgen Bang

  2010-10-01

  Til sammenligning viser en opgørelse fra markedsanalyse instituttet Experian at der i 2007 var 850 millioner personlige computere, 1,3 milliarder fastnet telefoner og 1,5 milliarder tv‐modtagere, samt 800 millioner biler og 1,4 milliarder kreditkort. Denne enorme udbredelse af mobiltelefonen er i sig selv interessant, eftersom mobiltelefonen er et medie, som brugere medbringer overalt og har adgang til på et hvilket som helst tidspunkt. Derfor er der et umiddelbart potentiale i at udnytte mobiltelefonen i læringssammenhænge. Samtidig er mobiltelefonen interessant, fordi den har udviklet sig til et multifunktionelt personligt værktøj med funktioner som bl.a. kamera, lyd- og videooptager og internetopkobling, I dag bliver mobiltelefonen ofte bandlyst i skolen, hvor den primært betragtes som et forstyrrende element. Imidlertid er der flere ting, der taler for, at man med fordel kan forsøge at finde en plads til den i undervisningen. Som Bachmair et al. (i denne antologi skriver, er mobiltelefonen først og fremmest en teknologi, der spiller en væsentlig rolle i de unges kultur, ikke mindst kommunikationskultur. Derudover har mobiltelefonen en række egenskaber, der er relevante i en læringssammenhæng. Den kan anvendes til kommunikation, samarbejde, informationssøgning, dokumentation, vidensdeling, etc. I denne artikel vil vi sætte fokus på mobiltelefonens potentiale for at styrke elevernes refleksion over eget arbejde. Artiklen tager afsæt i et casestudie fra Moesgård Museum i Århus, hvor folkeskoleelever anvendte mobiltelefoner til at opsamle deres oplevelser og erfaringer fra besøget på udstillingen RØR VERDEN.

 12. Corporate film som værktøj til employer branding

  Hansen, Heidi

  2016-01-01

  En corporate film kan ses som organisationens autoritative tekst kommunikeret i en enkelt digital fortælling. I denne artikel belyses corporate film som genre fra henholdsvis kommunikationsdirektørens, forskerens, det kreative bureau og filmskaberens side....

 13. Corporate film som værktøj til employer branding

  Hansen, Heidi

  2016-01-01

  En corporate film kan ses som organisationens autoritative tekst kommunikeret i en enkelt digital fortælling. I denne artikel belyses corporate film som genre fra henholdsvis kommunikationsdirektørens, forskerens, det kreative bureau og filmskaberens side.......En corporate film kan ses som organisationens autoritative tekst kommunikeret i en enkelt digital fortælling. I denne artikel belyses corporate film som genre fra henholdsvis kommunikationsdirektørens, forskerens, det kreative bureau og filmskaberens side....

 14. Parameterless-Growing-SOM and Its Application to a Voice Instruction Learning System

  Takashi Kuremoto

  2010-01-01

  Full Text Available An improved self-organizing map (SOM, parameterless-growing-SOM (PL-G-SOM, is proposed in this paper. To overcome problems existed in traditional SOM (Kohonen, 1982, kinds of structure-growing-SOMs or parameter-adjusting-SOMs have been invented and usually separately. Here, we combine the idea of growing SOMs (Bauer and Villmann, 1997; Dittenbach et al. 2000 and a parameterless SOM (Berglund and Sitte, 2006 together to be a novel SOM named PL-G-SOM to realize additional learning, optimal neighborhood preservation, and automatic tuning of parameters. The improved SOM is applied to construct a voice instruction learning system for partner robots adopting a simple reinforcement learning algorithm. User's instructions of voices are classified by the PL-G-SOM at first, then robots choose an expected action according to a stochastic policy. The policy is adjusted by the reward/punishment given by the user of the robot. A feeling map is also designed to express learning degrees of voice instructions. Learning and additional learning experiments used instructions in multiple languages including Japanese, English, Chinese, and Malaysian confirmed the effectiveness of our proposed system.

 15. Født til Succes? Knopskydninger som kilde til innovation

  2004-01-01

  Denne artikel præsenterer den nyeste teoretiske forskning i sammenhængen mellem entreprenørers erfaringsmæssige baggrund og deres fremtidige succes og innovationsevne. En række studier tyder nemlig på, at disse faktorer er tæt forbundet i kraft af nedarvede organisatoriske rutiner, som entreprenø......Denne artikel præsenterer den nyeste teoretiske forskning i sammenhængen mellem entreprenørers erfaringsmæssige baggrund og deres fremtidige succes og innovationsevne. En række studier tyder nemlig på, at disse faktorer er tæt forbundet i kraft af nedarvede organisatoriske rutiner, som...

 16. Videoreportern : uppstickaren som dras med sina begränsningar

  Sahlin, Josefina

  2013-01-01

  Ny teknik har både möjliggjort att videoreportrar som yrkesgrupp finns, men också för nya typer av innehåll och berättande (Nygren 2013, Jönsson & Strömbäck 2007). Videoreportern nämns ofta i studier som tar upp ny journalistik i den digitala världen, men har inte varit i fokus i någon större undersökning. Syftet i denna studie är att ta fram och klargöra vad för slags nyhetsinslag en videoreporter producerar, samt hur formen av videoreporters inslag skiljer sig från andra teams inslag (e...

 17. Proactive Review som læringsrum for online ledere

  Kolbæk, Ditte

  2017-01-01

  . Kapitlet undersøger, hvordan online lederen kan lære af erfaringer skabt i hans/hendes online team. Kapitlet tager udgangspunkt i Engeströms virksomhedsteori og Proactive Review som praksisser for, hvordan ledere konkret kan lære sammen med deres team (Kolbæk 2011). Kapitlet udvikler en model for lederens...... læring på basis af ovenstående teorier. Da læring og kommunikation i teamet foregår online, er det nærliggende at benytte netnografi som metodisk tilgang. Kapitlet undersøger online lederens læringsrum i en global IT virksomhed, hvor Proactive Reviews er implementeret i flere end 40 lande...

 18. Sansning som redskab og metode for faget Modedesign

  Ræbild, Ulla

  2009-01-01

  . Afhandlingens fokus er på faget modedesign og modedesigneres gestaltning af tredimensionel form på en krop, via et todimensionelt materiale. Opgavens analyse er bygget op om to komponenter. Den ene er empirisk materiale i form af to kvalitative interviews med to modedesignere, den anden er teoretiske begreber...... åbne og neuropsykologen og pædagogen Howard Garners Multiples Intelligences. Herudover er Kvale/Brinkmanns fænomenologisk baserede bog InterView, om kvalitativ interviewpraksis i forskningsøjemed blevet anvendt i forbindelse med forberedelsen, udførelsen og bearbejdningen af det empiriske materiale....... Som narrativ struktur igennem teksten anvendes en tredeling af design-processen, som herigennem opererer med delfaserne før, under og efter, eller hvad man også kan kalde for tilblivelse, udvikling og realisering....

 19. Evaluering af Region Syddanmarks projekt Motion som Medicin

  Andreassen, Pernille

  Fyns Amt iværksatte i 2005 projektet Motion som Medicin med tilbuddene Motion på Recept og Motion i Håndkøb. Deltagerne i Motion på Recept gennemfører i alt fire måneder med superviseret træning, rådgivning og vejledning i forhold til motionsvaner. Deltagerne i Motion i Håndkøb modtager udelukken...

 20. Den som dræber spændingen

  Agger, Gunhild

  2011-01-01

  TV 2's stort lancerede krimithriller ’Den som dræber’ er klicheernes holdeplads. Det gør det til en kedelig oplevelse at tænde for TV 2 søndag aften kl. 20. TV 2 har udfordret DR på sendetidspunktet, men har for lidt at byde på. Der er tale om ren rutine. Ingen af genrens centrale elementer glimrer...

 1. La Societat Catalana de Medicina Psico-somàtica

  Bernardo Arroyo, Miquel; García Sánchez, Salvador, 1955-

  1985-01-01

  L'editorial del primer número de la revista Psychosomatic Medicine deia, l'any 1939:'... l'objecte de la Medicina Psicosomática és estudiar en la seva interacció els aspectes psicològics i fisiològics de totes les funcions corporals normals i anormals, per aixi integrar la teràpia somàtica i la psicoteràpia. ...

 2. Musik som værk og handling

  Vandsø, Anette

  Denne bog handler om den nye musik som både har værkkarakter men også en udpræget handlingskarakter. Her sys på symaskiner og smadres violiner, men hvad gør det ved værkkarakteren? ved værkanalysen ? og ved 'musikken'? På baggrund af disse spørgsmål tilbyder bogen en grundlagsteoretisk gentænknin...

 3. Technology Marketing using PCA , SOM, and STP Strategy Modeling

  Sunghae Jun

  2011-01-01

  Technology marketing is a total processing about identifying and meeting the technological needs of human society. Most technology results exist in intellectual properties like patents. In our research, we consider patent document as a technology. So patent data are analyzed by Principal Component Analysis (PCA) and Self Organizing Map (SOM) for STP(Segmentation, Targeting, and Positioning) strategy modeling. STP is a popular approach for developing marketing strategies. We use STP strategy m...

 4. Kødet som forståelses- og kommunikationsmiddel

  Hansen, Kim Toft; Christensen, Jørgen Riber

  2010-01-01

  “And your very flesh shall be a great poem,” skrev digteren Walt Whitman i indledningen til Leaves of Grass fra 1855. Fra før Whitman, over Kafkas straffekoloni, kødet som ernæringsmiddel og David Cronenbergs new flesh, til moderne udsmykning af kroppen og æstetisk kirurgi har kødet været et fors...

 5. Tro som støtte under livstruende sygdom

  Boelsbjerg, Hanne Bess

  2014-01-01

  Når vi nærmer os døden, vil de fleste af os blive tvunget til at overveje, hvad der er meningsfuldt i vores liv. Det gælder, hvad enten det er vores egen eller en nærtståendes død, som vi bliver konfronteret med. For manges vedkommende vil de svare, at det er kærlighedsrelationerne, der er betydn...

 6. Forsker og blogger: webbloggen som forsknings- og fællesskabsværktøj

  Lisbeth Klastrup

  2006-05-01

  Full Text Available

  Første gang publiceret i UNEV nr. 5: Videndeling og samarbejde på nettet, februar - maj 2005, red. Simon Heilesen. ISSN 1603-5518.

  Med udgangspunkt i forfatterens personlige erfaring med weblog-mediet beskriver artiklen forskellige måder at bruge weblogs på som forsker. Der gives en kort introduktion til webloggen som genre, og der gives eksempler på fire måder at bruge bloggen på: som åben notesbog, som netværksskaber og -vedligeholder, som værktøj til kollaborativt samarbejde og vidensdeling og som ”blæksprutteindsamler” af viden. I en efterfølgende diskussion understreges det, at bloggen både er et stykke socialt software og en måde at udtrykke og profilere sig på som individuel forsker.

 7. Forholdet mellem public relations og marketing som ledelsesfunktioner

  James E. Grunig

  1993-09-01

  Full Text Available I forsommeren 1993 tildelte Dansk Public Relations Forening årets PR- pris til mesterkommunikatøren Lars Larsen, Jysk Sengetøjslager/Larsen Rejser. I motiveringen hedder det, at Lars Larsen hædres for "en prisvær- dig Public Relations indsats, der kan motivere til en øget anvendelse af Public Relations i den danske forretningsverden". Blandt PR-foreningens medlemmer vakte pristildelingen en vis furore; et indlæg i foreningens blad PRspektiv invendte, at Lars Larsen driver "publicity" (dvs. et reklame- værktøj - "Præcis den slags PR, som vi i mange år har arbejdet på at distancere Public Relation-begrebet fra". Lars Larsen selv sagde, at han slet ikke skelner mellem Public Relations, PR og markedsføring. Et andet indlæg i bladet argumenterede for, at det ikke længere giver mening at adskille begreberne Public Relations og markedsføring, fordi grænsen mellem det offentlige og det private ude i virkeligheden er mere og mere flydende. James Grunigs artikel, der søger at afklare forholdet mellem PR og marketing teoretisk og praktisk, er derfor brændende aktuelt, ikke mindst for PR-fagets bestræbelser på at blive anerkendt som en respek- tabel profession. Den blev præsenteret som foredrag under Grunigs Dan- marksbesøg i marts 1993, er redigeret af Kim Schrøder og oversat fra engelsk af Kenja Henriksen.

 8. Didaktik som iagttagelse af undervisning og læring

  Qvortrup, Ane; Keiding, Tina Bering

  frem for didaktiske teorier til at beskrive og analysere, hvad der foregår i undervisningen. Også uddannelsespolitisk ser vi en stærk orientering mod læring. Her kommer det ikke til udtryk som en interesse for processer, men i form af en interesse for undervisningens resultater italesat gennem begreber...... siderne ikke smelter sammen til en form for mellemting, men hvor forskellen netop opretholder sin spændstighed. Vores udgangspunkt er også, at der er brug for at rehabilitere undervisningsbegrebet og at formulere en didaktik, der begrebsliggør den dobbelthed, vi netop har beskrevet. En didaktik, hvis tema...

 9. Back analysis based on SOM-RST system

  Owladeghaffari, H

  2009-01-01

  This paper describes application of information granulation theory, on the back analysis of Jeffrey mine southeast wall Quebec. In this manner, using a combining of Self Organizing Map (SOM) and rough set theory (RST), crisp and rough granules are obtained. Balancing of crisp granules and sub rough granules is rendered in close-open iteration. Combining of hard and soft computing, namely finite difference method (FDM) and computational intelligence and taking in to account missing information are two main benefits of the proposed method. As a practical example, reverse analysis on the failure of the southeast wall Jeffrey mine is accomplished.

 10. Dårlige økonomiske forhold som risikofaktor:

  Bonke, Jens

  Økonomisk fattigdom blandt børn opfattes som et problem i alle samfund, også selvom fattigdom ikke nødvendigvis defineres på samme måde. I Danmark er der således ikke tale om, at børn sulter og ikke har tag over hovedet. Men i og med nogle børn har væsentligt dårligere levevilkår end andre kan ma...

 11. Betyder modellering det samme i naturfag som i matematik?

  Ejersbo, Lisser Rye

  2014-01-01

  Med de nye målformuleringer og læseplaner bruges udtrykket modellering nu både indenfor naturfag og matematik. Matematiklærere, som er vant til at arbejde med modellering tror måske, at det betyder det samme begge steder, men det behøver slet ikke at være tilfældet. Måske vi trænger til en define...... definering eller afklaring af, hvad der forstås ved modellering indenfor henholdsvis matematik og naturfag....

 12. Forskerskoler som modeller for forskerutdanning: Progresjon og utvikling av ekspertise

  Sten Ludvigsen

  2013-12-01

  Full Text Available I de senere årene har forskerskoler blitt fremhevet som en mulig løsning på ulike utfordringer innenfor forskerutdanningen. På bakgrunn av erfaringer med to forskerskoler innenfor utdanningsvitenskap, vil vi i denne artikkelen belyse to problemstillinger: Hvordan kan man organisere læringsforløpet til ph.d.-kandidatene slik at det støtter deres progresjon? Og hva må forskerutdanningen inneholde for at ph.d.-kandidatene skal utvikle tilstrekkelig ekspertise innenfor et avgrenset kunnskapsområde?For å skape progresjon, bør utdanningsprogrammet bidra til å gi struktur og angi faglig retning. Videre må utdanningselementene være relevante for avhandlingsarbeidet. I tillegg kan progresjon fremmes gjennom seminarer, der utviklingen av tekster og artikler følges opp. Argumentet om at forskerskoler bør bygge på gode forskningsmiljøer har stått sentralt i utredningen av ulike modeller for forskerutdanning i Norge. Ett aspekt som har fått økende oppmerksomhet er betydningen av å oppnå en tilstrekkelig grad av spesialisering. Uten utvikling av en slik ekspertise, vil ph.d.-kandidatene ikke kunne publisere internasjonalt og delta i forskningsfellesskap.Ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet har man de siste 10 årene utviklet flere typer forskerskoler. I denne artikkelen tar vi utgangspunkt i den UiO-finansierte, tematisk avgrensede forskerskolen «Læring, kommunikasjon og IKT» (2004–2008 og den NFR-finansierte nasjonale forskerskolen i utdanningsvitenskap, NATED (2008–2016, hvor ph.d.-kandidatene deltar i faglige aktiviteter organisert i fire spor.Metodene som brukes for å besvare problemstillingene omfatter intervjuer, spørreskjema og refleksjoner vedrørende de to ulike forskerskolene.Resultatene viser at man kan oppnå nødvendig spesialisering, høy kvalitet, høy tilfredshet og høy relevans ved bruk av forskerskoler som virkemiddel i forskerutdanningen. Begge forskerskolene har tilrettelagt for internasjonal

 13. John Deweys pædagogik som filosofisk livskunst

  Dræby, Anders

  De senere år har der været forøget fokus på John Deweys slægtskab med antikkens filosofiske tradition. Oplægget stiller i den forbindelse skarpt på spørgsmålet om, hvorvidt og hvordan det giver mening at forstå Deweys pædagogiske filosofi i sammenhæng med Hellenismens og Romerrigets filosofiske...... livskunst. Er det med andre ord muligt at begribe Deweys pædagogik som en særlig form for filosofisk livskunst?...

 14. IT-implementering som læreproces

  Wentzer, Helle; Bygholm, Ann

  Rapporten er en evaluering af læreplanen for IT-implementering af en elektronisk journal i plejesektoren. Den indeholder en introduktion til Århus Kommunes Hjemmepleje, et teoriafsnit til organisation og læring, et afsnit til metode, et afsnit med selve analysen og endelige et afsnit med resultat......Rapporten er en evaluering af læreplanen for IT-implementering af en elektronisk journal i plejesektoren. Den indeholder en introduktion til Århus Kommunes Hjemmepleje, et teoriafsnit til organisation og læring, et afsnit til metode, et afsnit med selve analysen og endelige et afsnit med...... resultaterne af evalueringen. Undersøgelsen har spurgt til, hvilke viden 6 repræsentative brugere har om den elektroniske OmsorgsJournal, og hvilke af den viden, der er resultat af uformelle og formelle læreprocesser. Brugernes viden om OmsorgsJournalen lader sig sammenfatte til 3 videnstyper af mere eller...... mindre konkret art. Der var viden om den elektroniske journal som 1) en med bestemte funktioner for hardware og software, som 2) et til at udføre mere eller mindre specifikke arbejdsopgaver og -mål - om dokumentation, informationsudveksling og på længere sigt kvalitetssikring og styring af kerneydelser...

 15. Reell kompetens som resurs i högre utbildning?

  Per Andersson

  2011-03-01

  Full Text Available Studenters reella kompetens kan ligga till grund för tillgodoräknanden i högre utbildning, men har även betydelse för den pedagogiska processen i en utbildning. Här diskuteras hur den reella kompetensen kan ses som en resurs i dessa båda avseenden. Begreppen reell kompetens och lärande behandlas, liksom relationen mellan erfarenheter, lärande och erkännande av den reella kompetens som tidigare lärande lett till. Erkännandet kan ske genom validering och formella tillgodoräknanden, men också genom att den reella kompetensen tas tillvara och underlättar studentens lärprocess under utbildningens gång.Students' "real" or actual competence can be the basis for credits and exemptions in higher education, but is also important in relation to the educational process. Here, real/actual competence as a resource is discussed in both these aspects. The concepts real/actual competence and learning are discussed, as well as the relation between experiences, learning and recognition of competence based on prior learning. Recognition could take place through formal "validation" where credits are assigned, but also when it is taken account of and makes the learning process in a course/programme easier.

 16. Faktorer som påvirker trivsel i kroppsøving

  Guidon, Karoline Moen

  2014-01-01

  Denne oppgaven vil belyse hvordan faktorer som inngår i selvbestemmelsesteorien og motivasjonsklima kan påvirke elever. Problemstillingen er: «Hvilke faktorer i et motivasjonsklima påvirker trivselen til elevene i kroppsøving?» Metoden som er benyttet i denne oppgaven er litteraturstudie. Resultatene i oppgaven bygger på de artiklene som er valgt ut, og viser at faktorene som inngår i selvbestemmelsesteorien (autonomi, relasjon og kompetanse) og i et oppgaveorientert motivasjonsklima har p...

 17. Rektors roll som pedagogisk ledare i IKT-baserat skolutvecklingsprojekt

  Ann-Louise Petersen

  2016-09-01

  Full Text Available The principal of a Swedish school is among other duties the responsibility for the pedagogical development of the school. This article analyses how the principals act as pedagogical leaders in a collaborative ICT project (Information and Communication Technology. The analysis is based on a case study of an EU funded Nordic school development project where the goal was to develop cross-boarder educational models between the national education systems in the three participating countries Sweden, Denmark and Norway. The project was based on virtual communication between the schools using digital technology. The study investigated how the teachers from two schools involved in the project experienced the leadership of the principals in ICT related matters. The teachers were interviewed to find out how they perceived the support they had received from the principals on pedagogical issues, technical equipment and ICT competence.  The interviews were analysed using Dexter’s three basic features, “setting direction”, “developing people” and “making the organisation work”.  Two kinds of leadership were found. The first resembled a team-based leadership, or what is known as distributed leadership, in which the principal worked closely with teachers and ICT managers. The second resembled more a formal leadership approach in which principals had a positive attitude towards ICT development but conventional organisational roles were retained. In development projects where ICT will be integrated into teaching requires different types of skills and experience, and hence also between different professional competencies. The project as a working method can in the study be seen as a model for developing distributed leadership.Keywords: computing, distributed leadership, ICT leadership, team-based school leadership, school development project.SammandragI artikeln undersöks hur rektor i sin roll som pedagogisk ledare agerar som stöd åt lärarna i

 18. Litteraturarbete i ett svenska som andraspråksklassrum

  Catarina Economou

  2015-06-01

  Full Text Available AbstractThis article considers the role of reading fiction in Swedish as a second language instruction. The study examines how a group of advanced second language learners in a Swedish upper secondary school read, interpret and discuss a contemporary Swedish novel, how they interact with the text and with each other in relation to the text. Furthermore, it analyses which forms of reading the students use. It is a qualitative, empirical study based on field studies, transcriptions of tape recorded interaction and of written texts. The results indicate that second language learners in this context have a positive attitude towards reading and discussing what they read using several forms of reading. They often compare the content of the text to their own lives. One conclusion is that literature teaching and literature can be integrated into one Swedish subject in order to create even more meaningful interactions between students from different backgrounds. Another is that literature can be a means of language development as well as personal development.Keywords: Second language learners, literature pedagogy and didactics, forms of reading, democracy. SammandragDenna artikel handlar om skönlitteraturens roll i skolämnet svenska som andraspråk. Studien undersöker hur en grupp avancerade andraspråksinlärare i en svensk gymnasieskola läser, tolkar och diskuterar en modern svensk roman och hur de interagerar med texten och med varandra i relation till texten. Dessutom analyseras vilka läsarter som eleverna använde sig av. Den är en kvalitativ, empirisk studie som baseras på fältstudier, transkriptioner av inspelade boksamtal och elevtexter. Resultaten visar att andraspråkseleverna hade en positiv attityd till boksamtal och de använde sig av flera läsarter. De jämförde ofta texten till sina egna liv och erfarenheter.  En slutsats är att litteraturundervisning och litteraturarbete skulle kunna integreras i ett gemensamt ämne så att

 19. Fjernsynet som shaman: Om store mediebegivenheders transformative virkninger

  Daniel Dayan

  1988-08-01

  Full Text Available Den direkte transmission af levende begivenheder har altid været TV- mediets særlige styrke, hvad enten det drejer sig om fodboldkampe, Lørdagskanalen eller kongebrylluper. Medieforskerne har da også interesseret sig for fjernsynets formidling af sportsbegivenheder og der er blevet lavet analyser af Kanaludsendelserne. Men hverken i Danmark eller andre steder har forskerne fundet det interessant at undersøge de store, ceremonielle mediebegivenheder. Det er Dayan & Katz´ projekt at udfylde dette tomrum i medie- og kul- turforskningen: Hvad er det, der fascinerer millioner ved disse TV- ceremonier, der ofte ikke blot henvender sig til et enkelt lands seere, men transmitteres til og ses af store dele af verden? Hvordan fungere disse begivenheder - hvad enten det drejer sig om Præsident Kennedys begravelse, Sadats besøg i Jerusalem, Månelandingen eller Watergate- høringerne - ideologisk, og hvilke interesser tjener de dermed i den politiske offentlighed? I denne artikel, der er et bearbejdet uddrag af den bog, projektet skal munde ud i, beskæftiger Dayan & Katz sig især med det de kalder "transformative" mediebegivenheder, dvs. TV-ceremonier der markerer, at et samfund står ved en tærskel mellem den herskende orden og en ny mulig orden, og som selv er et aktivt og aktiverende bidrag til forvand- lingen af kulturelle opfattelser og værdier. Artiklens perpektiv er udpræget tværvidenskabeligt, idet der trækkes på såvel kulturantropologiske (Levi-Strauss, Geertz, Turner som filosofiske (Bakhtin, Baudrillard, sprogteoretiske (Austin og traditionelt samfunds- videnskabelige/mediesociologiske (Boorstin arbejder. I artiklens første halvdel foretages der en afgrænsning af transformative over for andre ceremonielle begivenheder. I anden halvdel gennemgås de fem faser, som udgør transformative begivenheders typiske struktur. Artiklen er bearbejdet af Jørgen Bang og Kim Schrøder. Den er oversat af Kim Schrøder.

 20. Matchmaking i mobilen : En studie om Tinder som dejtingapplikation

  Richiello, Isabella; Zwahlen, Stina

  2015-01-01

  Smarttelefoner med applikationer har öppnat upp för nya kommunikationsmöjligheter. Denna studie undersöker den kontaktskapande applikationen Tinder, utifrån användarnas upplevelse av applikationen. Tinder är en positionsbaserad kontaktskapande realtidsapplikation som har flera miljoner användare världen över. Varje användare måste koppla upp sin profil mot Facebook, varifrån profilbilder, namn, ålder och gemensamma vänner hämtas. I studien undersöktes hur unga vuxna i åldern 18-30år, bosatta ...

 1. Introduktion til diskussionsforum som læringsplatform

  Rasmus Bysted Møller

  2016-10-01

  Full Text Available Denne artikel argumenterer for brugen af diskussionsforum på den elektroniske platform Blackboard som en effektiv studenteraktiverende undervisningsform. Argumentationen er baseret på relevant læringsteori og konkrete erfaringer med denne form for ’Educational IT’ i tilknytning til et kursus i Sport og Etik’ ved Sektion for Idræt. This article introduces the idea of using a discussion board on the electronic platform Blackboard as an educational tool to activate student learning between classroom hours. The article references relevant learning theory and includes concrete experiences with this form of Educational IT when used with student cohorts on a Sport and Ethics course within a Sport Science programme.

 2. ADHD SOM SOCIALT OG KULTURELT FÆNOMEN

  Berger, Nichlas Permin

  Der har i Danmark de seneste årtier været en eksplosiv vækst i antallet af mennesker, der stilles en ADHD-diagnose. Der eksisterer et væld af forskellige bud på forklaringer på dette fænomen. Lige fra epidemiologiske og medicinske tolkninger, der peger på, at mennesker generelt er blevet mere syge...... at forbinde psykiske lidelser, herunder i væsentlig grad ADHD, som en risikofaktor for kriminalitet, antisocial adfærd, misbrug og en række andre sociale problemer. Med interesse i dette komplekse fænomen belyses empirisk den sociale og kulturelle forudsætning for ADHD-diagnosen i Kriminalforsorgens...... institutioner i en kulturanalytisk og socialkonstruktivistisk optik. Afhandlingen undersøger, hvordan ADHD og kriminalitet diskursivt kobles sammen af voksne kriminelle med en ADHD-diagnose og frontmedarbejdere i Kriminalforsorgen....

 3. Løgnene er ikke så nemme at huske som sandheden

  Bertelsen, Bettina

  2005-01-01

  Formålet med denne artikel er at belyse og diskutere, hvordan og hvorvidt prostituion kan forstås som et socialt problem. Dette vil jeg gøre gennem en teoretisk diskussion og analyse af prostitution som et socialt problem belyst ud fra konkrete projekterfaringer. Erfaringerne stammer dels fra...

 4. Filosofisk terapi som social atilpasning. Mellem eksistentiel fænomenologi og klassisk livskunst

  Sørensen, Anders Dræby

  Den dominerende psykopatologi forstår psykiske lidelser som udtryk for en patologisk utilpassethed, og psykoterapiens mål bliver normalisering gennem social og psykisk gentilpasning. Eksistentiel fænomenologi forstår lidelsen som etisk vildfarelse i det normale, og terapiens knytter an begreber o...

 5. Sproglige og studiemæssige udfordringer hos studerende med dansk som andetsprog - pilotprojekt

  Møller, Pia Hildebrand

  2015-01-01

  Denne rapport beskriver et pilotprojekt ved Rådgivnings- og støtteenheden på Aarhus Universitet. Projekt har undersøgt, hvilke sproglige og studiemæssige udfordringer, som studerende med dansk som andetsprog tilknyttet enheden, har....

 6. Fortællingen om skizofreni som en hjernesygdom og behovet for et nyt paradigme

  Ringer, Agnes

  2014-01-01

  distriktspsykiatrien for at undersøge de implikationer som Fortællingen Om Skizofreni Som En Hjernesygdom får for psykiatrisk praksis og psykiatriske patienter. Jeg argumenterer for at der ud fra både videnskabelige og terapeutiske hensyn er behov for et nyt paradigme for at forstå psykotiske oplevelser - og jeg giver...

 7. Rusland som stormagt: Hvad kan vi lære af Syrien og Ukraine?

  Wivel, Anders

  2016-01-01

  Kapitlet diskuterer Rusland som stormagt og hvad konflikterne i Syrien og Ukraine fortæller os om Ruslands varetagelse af stormagtsrollen. På den baggrund udledes tre læresætninger om Rusland som stormagt: 1) Rusland er en regional stormagt; 2) Rusland og Vesten har brug for hinanden; 3) Vesten...

 8. Velvære i wellness-industrien - immaterielt arbejde som materiel praksis

  Strandvad, Sara Malou; Juul Nielsen, Annegrete

  2012-01-01

  udformes som et oplevelsesprodukt. Igennem gen-analyser af en række af etnologen Tom O’Dells observationer fra svenske spa-hoteller diskuterer artiklen produktionen af velværeoplevelser. Sædvanligvis beskrives servicearbejde som immaterielt arbejde eller følelsesarbejde. Med afsæt i et ANT...

 9. No Future på norsk : en analyse av norsk punk som negativ dialektikk

  Tischendorf, Joakim Stegen

  2008-01-01

  Punk er en eksplisitt negativ subkultur. Theodor W. Adorno er en eksplisitt negativ kulturkritiker. I denne oppgaven kobles punkkulturens praksis med Adornos tanker om den negative dialektikk. Med utgagnspunkt i norske punktekster og internasjonale punk-koder argumenterer jeg for at punk kan leses som et uttrykk for den samme paradoksale tilstanden som Adorno uttrykker i Negative Dialektik.

 10. Gruppen som container og potentielt læringsrum gennem refleksion

  Søbirk, Helle Henni

  2012-01-01

  Al psykomotorisk intervention foregår i en relation mellem den psykomotoriske terapeut og individ eller gruppe. Derfor anses relations- og refleksionskompetencer som fagpersonlige kernekompetencer i den psykomotoriske praksis og er et centralt formål med "anvendte grupper" som hhv. udviklings-, t...

 11. A Fucking Tragedy - Krimien som vor tids tragedie? Arne Dahls Europa Blues og Jan Arnalds Övervåld

  Kirkegaard, Peter

  2010-01-01

  Europa Blues (2001) - kvalificerer til en sådan bestemmelse. Også krimien kan nærme sig en form for katharsis, ikke blot i narrativ forstand, som opklaringens vellykkethed, men snarere i en krydret stemning af heling og bevidshed om helingens sårbarhed. Som musik, som en sofistikeret, melankolsk blues-fornemmelse....

 12. FoU som arbeidsform i yrkesfaglærerutdanningen

  Halvor Spetalen

  2012-04-01

  Full Text Available Denne artikkelen bygger på et FoU prosjekt gjennomført ved yrkesfaglærerutdanning i restaurant- og matfag (YFL RM-fag ved Høgskolen i Oslo og Akershus i perioden april 2011 til mai 2012. Prosjektet hadde flere formål: 1 styrke FoU kompetansen blant lærere som leder yrkesfaglærerutdanningen i restaurant- og matfag ved HiOA. 2 samle og systematisere grunnleggende kunnskap (baseline om forhold ved den skolebaserte delen av yrkesopplæringen i restaurant- og matfag (RM-fag, 3 knytte yrkesfaglærerstudentenes bachelorarbeider til den innsamlede empirien slik at resultatene fra baselineundersøkelsen utdypes gjennom studentenes bacheloroppgaver, og 4 utvikle yrkesfaglærerstudentenes FoU kompetanse gjennom aktiv deltakelse i konkrete forskningsoppgaver. Erfaringene så langt er at FoU-prosjektet har gitt mer systematisk kunnskap om den skolebaserte delen av yrkesopplæringen i restaurant- og matfag, økt kompetanse i å gjennomføre forskningsprosesser og samtidig utviklet en arbeidsform der yrkesfaglærerstudentene er medforskere på en naturlig måte.

 13. 'It Takes Two to Tango' - dans som kulturteoretisk figuration

  Tine Damsholt

  2016-07-01

  Full Text Available ’It takes two to tango’ – siger man ofte, når man vil understrege, at hele ansvaret for en konflikt sjældent hviler på en enkelt person, men oftest er fordelt på flere. Og samtidig understreger man, at tango (eller konflikt ikke bare er en ’ting’ eller et stabiliseret faktum, men et mønster der må praktiseres. Spørgsmålet er, om det er en ren tilfældighed, at det netop er fra dansen, man henter en figur for distribueret og kollektivt ansvar og for praktisering af mønstre? Det kunne også være, at der i brugen af dans som metafor ligger et potentiale for at understrege særlige dimensioner, der oven i købet matcher nye udviklinger indenfor kulturteorien. I dette bidrag skal vi se nærmere på, hvilke dimensioner og betydninger det i så fald kunne være, at dansefiguren tilbyder kulturteorier og kulturanalyser.

 14. Film som pedagogiskt verktyg - en brygga mellan teori och klinik

  Eva Hovstadius

  2013-01-01

  Full Text Available På sjuksköterskeprogrammet, Uppsala universitet, har kliniska avdelningar filmats i syfte att underlätta för studenterna att ta steget från teori till klinik. Förutom film har presentationstext om respektive avdelning lagts ut i studenternas lärplattform så att de innan VFU kunnat ta del av en visuell rundvandring och fakta om den avdelning de skulle praktisera på. Syftet med studien som presenteras här var att undersöka om studenter inför sin VFU hade nytta av film och presentationstext. Enkät besvarades via webben av 52 (73 %. Studenterna uppgav att de i varierande grad hade nytta av presentationstext och film. De kände sig välkomnade, fick en inblick i verksamheten och kunde förbereda sig genom att läsa på i förväg.

 15. Portfolio som orienterings- og evalueringsredskab i it-baseret uddannelse

  Kirsten Jæger

  2003-05-01

  Full Text Available

  Første gang publiceret i UNEV nr. 1: Undervisningsformer på nettet, november 2003, red. Simon Heilesen og Helle Bækkelund Jensen. ISSN 1603-5518.

  Denne artikel sigter på at diskutere og problematisere udvalgte punkter ved anvendelse af portfolio i IT-baseret videreuddannelse. Punkterne til diskussion er i høj grad udvalgt på baggrund af egne erfaringer med brug af portfolio på IT-baseret uddannelse. Portfolioen er i dansk sammenhæng et relativt nyt lærings- og evalueringsredskab, og der er således stadig en række grundlæggende spørgsmål vedrørende den didaktiske brug og det læringsmæssige potentiale ved portfolioen, som bør gøres til genstand for udredning, erfaringsopsamling og diskussion sideløbende med udvikling af digitale portfolio-systemer. Vi vil i det følgende primært bidrage til diskussionen af de mere grundlæggende spørgsmål omkring portfolio ved at fokusere på, hvilke kompetencer portfolioen kan styrke og vise samt spørgsmålet om evaluering.

 16. DYNAMIC NETWORK ANOMALY INTRUSION DETECTION USING MODIFIED SOM

  Aneetha.A.S

  2012-05-01

  Full Text Available Detection of unexpected and emerging new threats has become a necessity for secured internet communication with absolute data confidentiality, integrity and availability. Design and development of such a detection system shall not only be new, accurate and fast but also effective in a dynamic environment encompassing the surrounding network. In this paper, an algorithm is proposed for anomaly detection through modifying the Self – Organizing Map (SOM, by including new neighbourhood updating rules and learning rate dynamically in order to overcome the fixed architecture and random weight vector assignment. The algorithm initially starts with null network and grows with the original data space as initial weight vectors. New nodes are created using distance threshold parameter and their neighbourhood is identified using connection strength. Employing learning rule, the weight vector updation is carried out for neighbourhood nodes. Performance of the new algorithm is evaluated for using standard bench mark dataset. The result is compared with other neural network methods, shows 98% detection rate and 2% false alarm rate.

 17. Overskridende læring - ADHD problematikken som eksempel

  Kristensen, Karen-Lis; Mørck, Line Lerche

  2011-01-01

  ADHD er en problematik, der i tiltagende grad fylder i medierne, i forældres bevidsthed, i klasseværelserne, i PPR-praksis og i den specialpædagogiske indsats. ADHD-problematikken er omstridt, og der er således mange forskellige perspektiver på, hvordan vi skal forstå ADHD. Er det udtryk for en...... patologisering af uro? Eller er der tale om genetisk betingede kognitive vanskeligheder med opmærksomhed og impulskontrol? Skyldes ADHD en forkert produktion og koncentration af sporstoffer i hjernen? Eller skyldes det, at kreativitet ikke i samme grad som tidligere kan rummes i skolernes klasseværelser? Er der...... handlesammenhæng, hvor de deltager” (Højholt, 1996: 62), søger vores tilgang på engang bedre både at forstå og fremme børns udvikling. Efter introduktion af teori om overskridende læring eksemplificerer vi tilgangen med to empiriske cases om 5. klasse-drengen, Anton, der ikke ønsker at tage sin medicin mod ADHD og...

 18. Strategisk orientering som moderator for relationen mellem virksomhedsvækst og profitabilitet

  Senderovitz, Martin; Klyver, Kim

  2009-01-01

  Vækst og profitabilitet ses ofte som centrale ledelsesmæssige målsætninger for virksomheder. Høj vækst kan ses som en indikator for succes og som et middel til at opnå konkurrencemæssige fordele og højere profitabilitet. Men høj vækst kan også medføre en række ledelsesmæssige og organisatoriske u...

 19. The carbon dioxide cycle

  James, P.B.; Hansen, G.B.; Titus, T.N.

  2005-01-01

  The seasonal CO2 cycle on Mars refers to the exchange of carbon dioxide between dry ice in the seasonal polar caps and gaseous carbon dioxide in the atmosphere. This review focuses on breakthroughs in understanding the process involving seasonal carbon dioxide phase changes that have occurred as a result of observations by Mars Global Surveyor. ?? 2004 COSPAR. Published by Elsevier Ltd. All rights reserved.

 20. Carbon Dioxide Absorbents

  1950-05-17

  carbondioxide content of the solution was then determined. A gas mixture containing 2.6% carbon dioxide and 97.4% nitrogen was prepared in the...which carbon dioxide is removed by heat0 Since this step is usually carried out by "steam stripping ", that is, contacting the solution at its boiling...required to produce the steam required for stripping the carbon dioxide from the s olution. The method ueed in this investigation for determining the

 1. CARBON DIOXIDE REDUCTION SYSTEM.

  CARBON DIOXIDE , *SPACE FLIGHT, RESPIRATION, REDUCTION(CHEMISTRY), RESPIRATION, AEROSPACE MEDICINE, ELECTROLYSIS, INSTRUMENTATION, ELECTROLYTES, VOLTAGE, MANNED, YTTRIUM COMPOUNDS, ZIRCONIUM COMPOUNDS, NICKEL.

 2. Stabilization of microbial biomass in soils: Implications for SOM formation and xenobiotics degradation

  Miltner, A.; Kindler, R.; Achtenhagen, J.; Nowak, K.; Girardi, C.; Kästner, M.

  2012-04-01

  Soil organic matter (SOM) plays an important role in soils. It is the carbon source and the habitat of many soil microorganisms, its quality and quantity thus affect soil microbial activity. Therefore, the amount and composition of SOM determines soil quality, but SOM formation and stabilization are not yet sufficiently understood. Recently, microbial biomass residues could be identified as a significant source of SOM. We incubated 13C-labelled bacterial cells for 224 days in an agricultural soil and traced the fate of the 13C label of bacterial biomass in soil by isotopic analysis. The data were combined to a mass balance, and the biomass residues were visualized by scanning electron microscopy (SEM). A high percentage of the biomass-derived carbon (in particular from proteins) remained in soil, mainly in the non-living part of SOM, after extended incubation. The SEM micrographs only rarely showed intact cells. Instead, organic patchy fragments of 200-500 nm size were abundant. These fragments were associated with all stages of cell envelope decay and fragmentation, indicating specific disintegration processes of cell walls. Similar fragments developed on initially clean and sterile in situ microcosms during exposure in groundwater, thus providing clear evidence for their microbial origin. Microbial cell envelope fragments thus contribute significantly to SOM formation. A significant contribution of cell envelope fragments to SOM formation provides a simple explanation for the development of the small, nano-scale patchy organic materials observed in soil electron micrographs. It also suggests that microstructures of microbial cells and of small plant debris provide the molecular architecture of SOM attached to particle surfaces. This origin and macromolecular architecture of SOM is consistent with most observations on SOM, e.g. the abundance of microbial-derived biomarkers, the low C/N ratio, the water repellency and the stabilization of microbial biomass. The

 3. Den, som protesterer, er gået i fælden

  Kondrup, Johnny Johansen

  2007-01-01

  En litteraturhistorisk kommentar til Knud Romer Jørgensens bog "Den som blinker er bange for døden" (2006), der sammenblander to læserpagter: fiktionspagten ("roman") og referentialitetspagten (selvbiografi).......En litteraturhistorisk kommentar til Knud Romer Jørgensens bog "Den som blinker er bange for døden" (2006), der sammenblander to læserpagter: fiktionspagten ("roman") og referentialitetspagten (selvbiografi)....

 4. Fortællingen om skizofreni som en hjernesygdom og behovet for et nyt paradigme

  Ringer, Agnes

  2014-01-01

  Ideen om at skizofreni er en hjernesygdom er udbredt både i psykiatrien, i media og i den brede offentlighed. Men hvad er egentlig belægget for denne ide? Og hvilke implikationer har den for psykiatrisk praksis? I artiklen ser jeg på idéen om skizofreni som en hjernesygdom som en Fortælling, og u...

 5. Interactive effects of C, organic N, and inorganic N on SOM mineralization

  Mason-Jones, Kyle; Schmücker, Niklas; Kuzyakov, Yakov

  2017-04-01

  The processes governing soil organic matter (SOM) mineralization are not yet fully understood, despite considerable interest in the topic. Mechanistic theories of microbial activity often point to interactions between carbon (C) pools and other nutrients, notably nitrogen (N). The N-mining hypothesis is a well-known example, which claims that N-limited microorganisms mineralize SOM to access the N contained within. This could elegantly explain why an increase in available carbon often accelerates mineralization of SOM, i.e. the priming effect. The hypothesis predicts a robust positive relationship between priming and C:N ratio of the added organic substances, and we therefore tested this expectation. Soil samples from an agricultural Luvisol were incubated in a three-week, full factorial experiment, amended with organic carbon sources (glucose, alanine and no addition), at three levels of C addition (none, 25% and 50% of extractable MBC), and three levels of inorganic N to match the organic N provided by alanine. Isotopic labelling (14C and 15N) was used to trace added C and N in the evolved CO2, soil solution and microbial biomass. Both glucose and alanine induced accelerated SOM mineralization. Alanine's low C:N ratio did not prevent it from causing priming, and inorganic N forms had little effect on SOM mineralization. Our results were therefore inconsistent with the predictions of the N-mining hypothesis. Instead, the dynamics of the observed priming indicated that other mechanisms were more important, closely related to the mineralization of the added substances. Co-metabolism of SOM and apparent priming by pool substitution were more consistent the observed priming effects. These new experimental results are supported by an analysis of literature. We demonstrate that the simple C:N stoichiometric theory of N mining is insufficient to explain the role of N in SOM mineralization. Other mechanisms must be included in explanations of SOM priming.

 6. Succeser og fiaskoer i Fischer Boels periode som landbrugskommisær

  Kærgård, Niels; Zobbe, Henrik

  2010-01-01

  Når Mariann Fischer Boel nu overlader posten som EU's landbrugskommisær til rumæneren Dacian Ciolos, slutter endnu en periode med dansk ledelse af dette vigtige EU-område......Når Mariann Fischer Boel nu overlader posten som EU's landbrugskommisær til rumæneren Dacian Ciolos, slutter endnu en periode med dansk ledelse af dette vigtige EU-område...

 7. Visionen som drivkraft - hvordan kommer en vision til syne for sig selv?

  Andersen, Frode Boye

  2012-01-01

  En vision er ikke nødvendigvis visionær men er først og fremmest noget som kommer til syne - noget man ser for sig - og typisk i et fremtidsblik. En vision der ikke kommer til syne for sig selv vil kun vanskeligt kunne bære billeder frem, og i organisationer vil visioner der ikke genkendes som vi...

 8. En pose blandet slik - fortællinger om livet som plejebarn

  Warming, H.

  Bogen handler om livet som plejebarn på godt og ondt - som børnene selv oplever og fortæller om det. En rød tråd i fortællingerne er, at uanset hvor ked af det eller glad, man er for at være i pleje, føler stort set alle plejebørn sig anderledes end deres kammerater, omend i større eller mindre...

 9. Fotografier som børns perspektiver på deres hverdagsliv

  Nielsen, Helle Schjellerup

  2013-01-01

  forståelse af de nævnte spørgsmål ud fra et børneperspektiv. Som et ud af flere metodiske redskaber har jeg anvendt kameraer. De deltagende børn fik udleveret et kamera, så de via deres egne fotografier kunne skabe fortællinger om deres hverdagsliv, som jeg efterfølgende har kunnet studere. Kapitlet...

 10. Carbon Dioxide and Climate.

  Brewer, Peter G.

  1978-01-01

  The amount of carbon dioxide in the atmosphere is increasing at a rate that could cause significant warming of the Earth's climate in the not too distant future. Oceanographers are studying the role of the ocean as a source of carbon dioxide and as a sink for the gas. (Author/BB)

 11. Carbon Dioxide Fountain

  Kang, Seong-Joo; Ryu, Eun-Hee

  2007-01-01

  This article presents the development of a carbon dioxide fountain. The advantages of the carbon dioxide fountain are that it is odorless and uses consumer chemicals. This experiment also is a nice visual experiment that allows students to see evidence of a gaseous reagent being consumed when a pressure sensor is available. (Contains 3 figures.)…

 12. Lichens as bio indicators; Lav er veleigna som bioindikator

  NONE

  2003-07-01

  This publication discusses the use of lichens as biological indicators. Perennial growth, long life, efficient take-up of mineral nutrients from air and rain and small loss of nutrition are properties that make lichens suitable as biological indicators. In surveys and monitoring, species diversity and coverage by organisms that live as epiphytes on tree trunks have been the most commonly used parameters. A decline in the occurrence of this type of lichen is often related to the content of sulphur compounds in the air and it has been demonstrated that many species are sensitive to sulphur dioxide. It is also known that the growth of many types of lichens increases with a moderate increase in available nitrogen. In South Norway, pollution sensitive species such as Bryoria spp. have advanced strongly, which is probably due to less sulphur in the rain and a higher content of nutrition in the form of nitrate and ammonium.

 13. Assessment of climate change impact on SOM balance with the Austrian Carbon Calculator

  Franko, Uwe; Gründling, Ralf; Sedy, Katrin; Zethner, Gerhard; Formayer, Herbert

  2015-04-01

  Soil organic matter (SOM) balance depends on climate and climate change due to the impact on SOM turnover conditions as well as on cropping and crop yields. The Austrian Carbon calculator (ACC) is a tool for the comparison of future land use scenarios with the current agriculture in order to identify opportunities to sustain the SOM balance. The ACC can be used in a regional mode as well as in local mode for the assessment of single farm fields. The assessment is based on the concept of Biologic Active Time (BAT). BAT is calculated based on soil data from the Austrian eBod map and climate data for past and future on a 1 km grid. The ACC was implemented for the regions Mühlviertel and Marchfeld. Crop yields are calculated based on statistics from the Austrian agricultural sub regions "Kleinproduktionsgebiet" for the most common crops. The regional scenarios consist of the abundance of crops, the part of nitrogen added as mineral fertilizer and the part of irrigation. The local soil management is calculated based on crop rotations with yields, organic amendments, irrigation and the tillage system (ploughed or not ploughed). The SOM balance is assessed with the reproduction index (REP_IX) that is calculated as the quotient from carbon reproduction (Carbon flux into SOM) and the BAT value. This way REP_IX includes the impact from management as well as from climate. If the future management will not change REP_IX the SOM balance will be the same as well. This methodology helps to adapt the management to future conditions to sustain the current SOM conditions without an absolute assessment if the current SOM state is optimal or not. The regional results of ACC will be made available as thematic maps on the project web site. For local applications farmer can use the tool to analyze their special site conditions and management plans to assess the management options under climate change conditions. The described concept can be improved if reliable information about the

 14. Transcription Factor SomA Is Required for Adhesion, Development and Virulence of the Human Pathogen Aspergillus fumigatus.

  Chi-Jan Lin

  Full Text Available The transcription factor Flo8/Som1 controls filamentous growth in Saccharomyces cerevisiae and virulence in the plant pathogen Magnaporthe oryzae. Flo8/Som1 includes a characteristic N-terminal LUG/LUH-Flo8-single-stranded DNA binding (LUFS domain and is activated by the cAMP dependent protein kinase A signaling pathway. Heterologous SomA from Aspergillus fumigatus rescued in yeast flo8 mutant strains several phenotypes including adhesion or flocculation in haploids and pseudohyphal growth in diploids, respectively. A. fumigatus SomA acts similarly to yeast Flo8 on the promoter of FLO11 fused with reporter gene (LacZ in S. cerevisiae. FLO11 expression in yeast requires an activator complex including Flo8 and Mfg1. Furthermore, SomA physically interacts with PtaB, which is related to yeast Mfg1. Loss of the somA gene in A. fumigatus resulted in a slow growth phenotype and a block in asexual development. Only aerial hyphae without further differentiation could be formed. The deletion phenotype was verified by a conditional expression of somA using the inducible Tet-on system. A adherence assay with the conditional somA expression strain indicated that SomA is required for biofilm formation. A ptaB deletion strain showed a similar phenotype supporting that the SomA/PtaB complex controls A. fumigatus biofilm formation. Transcriptional analysis showed that SomA regulates expression of genes for several transcription factors which control conidiation or adhesion of A. fumigatus. Infection assays with fertilized chicken eggs as well as with mice revealed that SomA is required for pathogenicity. These data corroborate a complex control function of SomA acting as a central factor of the transcriptional network, which connects adhesion, spore formation and virulence in the opportunistic human pathogen A. fumigatus.

 15. "Alla är inte som jag?" : En diskussion kring kommunikation och samarbete som aktuella kompetenser för restonomen i turistbranschen utifrån en förståelse för personlighetstyper

  Björkgren, Emilia

  2012-01-01

  Syftet med detta examensarbete är att diskutera kommunikation och samarbete som aktuella sociala kompetenser för restonomen i turistbranschen. I diskussionen kommer personlighetsformuläret Myers-Briggs Type Indicator® (MBTI®) presenteras som ett verktyg för restonomen att utveckla sina kommunikations- och samarbetsfärdigheter. En del av syftet är även att anordna en temadag för restonomstuderande som behandlar och främjar dessa kompetenser. Metoden som använts är litteraturgenomgång. Teor...

 16. Safety evaluation and bacterial community of kung-som using PCR-DGGE technique

  Sutanate Saelao

  2016-08-01

  Full Text Available This study evaluates the safety of kung-som which was distributed in local markets and using PCR-DGGE technique to identify microflora in kung-som. Lactic acid bacteria (LAB were found at counts of more than 7 log CFU g-1 in all samples and the total viable counts were about 5-8 log CFU g-1 . Bacillus cereus and yeasts were detected at around 2 log CFU g-1 and 5-6log CFU g-1, respectively. For DGGE analysis, LAB and coagulase negative staphylococci (CNS bacteria dominated over other microorganisms. The sequencing of the DNA bands from DGGE gels corresponding to kung-som samples showed the presence of LAB as the major microflora in the products, namely: Lactobacillus farciminis, Lactobacillus plantarum, Lactococcus garvieae, Tetragenococcus halophilus and Weissella thailandensis. In addition, Staphylococcus carnosus was detected in kung-som as minor microflora. These dominant strains would allow the development of defined starter cultures for improving the quality of kung-som.

 17. Comparison and Retrieval of Liver Diseases Based on the Performance of SVM and SOM

  R. Suganya

  2012-12-01

  Full Text Available In this study, we distinguish the liver tumor by SVM and SOM classification. LPND (Laplacian Pyramid based Nonlinear DiTusion is the proposed speckle reduction technique for preprocessing the image. In Feature extraction, we segment the image based on mean, variance, entropy and fractal dimension. The four layer hierarchical scheme is used for classifying benign and malignant tumors. In the Wrst layer the normal tissue distinguishes from abnormal tissues. The second layer distinguishes cyst from abnormal tissues. Cavernous Hemangioma is identiWed in third layer. At last hepatoma is identiWed from undeWned tissues. Self Organizing Map (SOM and Support Vector Machine (SVM algorithms are used to classify the features extracted from liver diseases. Using performance metrics such as sensitivity and specificity, our results demonstrate that the SVM provide better retrieval than SOM.

 18. Fra løsninger til nye spørgsmål. Kandidatspecialet som forskningsfelt

  Tine W. Jensen

  2011-03-01

  Full Text Available I denne artikel argumenterer vi for, at der er et behov for flere og varierede metoder og tilgange indenfor universitetspædagogisk forskning i kandidatspecialer. Ønsket er at udvide forskningsfeltet, så der kommer et supplement til den overvejende problemorienterede og pragmatiske tilgang, som dominerer på feltet i dag. Vi forsøger at optegne feltets alleredeeksisterende tilgange til forskning i kandidatspecialet samt at udpege, hvorledes andre tilgange kan være givende som supplement til feltet. Vores sigte er at påpege vigtigheden af, atspecialet ikke blot ses som noget, man gør, eller noget, man ved noget om, men i høj grad også har at gøre med noget, man er eller bliver til.

 19. Image Clustering Method Based on Density Maps Derived from Self-Organizing Mapping: SOM

  Kohei Arai

  2012-07-01

  Full Text Available A new method for image clustering with density maps derived from Self-Organizing Maps (SOM is proposed together with a clarification of learning processes during a construction of clusters. It is found that the proposed SOM based image clustering method shows much better clustered result for both simulation and real satellite imagery data. It is also found that the separability among clusters of the proposed method is 16% longer than the existing k-mean clustering. It is also found that the separability among clusters of the proposed method is 16% longer than the existing k-mean clustering. In accordance with the experimental results with Landsat-5 TM image, it takes more than 20000 of iteration for convergence of the SOM learning processes.

 20. Clustering of landforms using self-organizing maps (SOM) in the west of Fars province

  Mokarram, Marzieh; Sathyamoorthy, Dinesh

  2016-06-01

  The aim of this study is to cluster landforms in the west of the Fars province, Iran using self-organizing maps (SOM). In SOM, according to qualitative data, the clustering tendencies of landforms were investigated using six morphometric parameters, which were slope, profile, plan, elevation, curvature and aspect. First, topographic position index (TPI) was used to prepare the landform classification map. The results of SOM showed that there were five classes for landform classification in the study area. Cluster 5 corresponds to high slope, high elevation but with different of concavity and convexity that consist of ridge landforms. Cluster 3 corresponds to flat areas, possibly plantation areas, in medium elevation and almost flat terrain. Clusters 1, 2 and 4 correspond to channels with different slope conditions.

 1. Mp3-inspelning som metod för att studera slöjdundervisning

  Peter Hasselskog

  2011-11-01

  Full Text Available I föreliggande text diskuteras några olika typer av empiriskt material för att studera slöjdverksamhet. Särskilt fokus riktas mot dokumentation genom inspelning av lärares och elevers muntliga kommunikation med Mp3-spelare, samt jämförelser mellan Mp3- och videoinspelning. Utgångspunkt är erfarenheterna från avhandlingsstudien ”Slöjdlärares förhållningssätt i undervisningen” (Hasselskog, 2010. I texten diskuteras relationen mellan teori, empiri och metod. Vad man som forskare avser att studera, och vad som med olika insamlingsmetoder är möjligt att studera. En poäng som görs är att valet av empiri för att studera slöjdverksamhet i stor utsträckning avgör vad som är möjligt respektive vad som inte är möjligt att studera – något som motiverar att valet av insamlingsmetod styrs av syftet, vilket i sin tur påverkas av forskarens teoretiska utgångspunkter. Men, att detta samtidigt innebär att möjligheterna med en specifik insamlingsmetod, i denna text framförallt Mp3-inspelning, därigenom riskerar att inte utnyttjas till sin fulla potential. Att låta en speciell insamlingsmetod vara utgångspunkt, kan vara ett sätt att synliggöra nya perspektiv på slöjdundervisning och möjligheterna att studera denna. Sökord: metod, slöjd, ljudinspelning, slöjdlärare, klassrumsforskningURN:NBN:no-29966

 2. En pose blandet slik - fortællinger om livet som plejebarn

  Warming, H.

  Bogen handler om livet som plejebarn på godt og ondt - som børnene selv oplever og fortæller om det. En rød tråd i fortællingerne er, at uanset hvor ked af det eller glad, man er for at være i pleje, føler stort set alle plejebørn sig anderledes end deres kammerater, omend i større eller mindre o...

 3. Specialet som glasloft – hvorfor får mandlige studerende bedre specialekarakterer?

  Vibeke Lehmann Nielsen

  2012-03-01

  Full Text Available Selvom de mandlige universitetsstuderende ikke klarer sig bedre end kvinderne frem til specialet, får de gennemsnitligt bedre specialekarakterer. Artiklens analyser viser, at det hverken handler om specialevejlederens køn eller om typen af universitetsstudium. Mulige forklaringer, som det er værd for kommende forskning at forfølge, er dels generel diskrimination af kvindelige specialestuderende og dels de studerendes møde med specialet, hvor kønnenes livssituation og/eller deres reaktioner på rollen som specialestuderende kan være forskellige.

 4. A new design for SLAM front-end based on recursive SOM

  Yang, Xuesi; Xia, Shengping

  2015-12-01

  Aiming at the graph optimization-based monocular SLAM, a novel design for the front-end in single camera SLAM is proposed, based on the recursive SOM. Pixel intensities are directly used to achieve image registration and motion estimation, which can save time compared with the current appearance-based frameworks, usually including feature extraction and matching. Once a key-frame is identified, a recursive SOM is used to actualize loop-closure detecting, resulting a more precise location. The experiment on a public dataset validates our method on a computer with a quicker and effective result.

 5. Hallidays socialsemiotik, APPRAISAL som stærkt semantisk analyseredskab og LCT

  Kabel, Kristine

  2016-01-01

  I præsentationen diskuteres teoretiske udfordringer og nyudviklinger ved i et empirisk studie af elevers tekster om skønlitterære tekster i L1-faget dansk (8. klasse) at forstå forholdet mellem tekster og undervisningskontekster med afsæt i Hallidays socialsemiotiske sprogmodel og ved samtidig...... antal elevtekster som i de registre, elever gennem undervisning inviteres til at instantiere, er blandt andet Hallidays socialsemiotiske forståelse af text som en semantisk helhed uden klart afgrænset begyndelse og ende (fx Halliday,2002a (1977), 2002b). Præsentationen diskuterer først brugen af...

 6. Sobre o som no cinema de horror: padrões recorrentes de estilo

  Rodrigo Carreiro

  2011-07-01

  Full Text Available

  Este artigo procura listar alguns recursos estilísticos recorrentes no som do cinema de horror, examinando e discutindo algumas razões pelas quais essas ferramentas narrativas se tornaram populares entre cineastas, compositores e sound designers. Assim, partimos de uma definição estável do horror como gênero e analisamos a recorrência de certas técnicas narrativas em cada componente do som no cinema – voz, música e efeitos sonoros – em filmes que encaixam nessa definição.

 7. CARBON DIOXIDE SEPARATION BY SELECTIVE PERMEATION.

  CARBON DIOXIDE , SEPARATION), (*PERMEABILITY, CARBON DIOXIDE ), POROUS MATERIALS, SILICON COMPOUNDS, RUBBER, SELECTION, ADSORPTION, TEMPERATURE, PRESSURE, POLYMERS, FILMS, PLASTICS, MEMBRANES, HUMIDITY.

 8. Metodekombination som mulig tilgang til studiet af komplekse fænomener

  Jensen, Sophie Danneris

  2014-01-01

  For aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere med problemer ud over ledighed er det vanskeligt at måle effekterne af beskæftigelsesindsatsen. Mulige langsigtede effekter som selvforsørgelse eller uddannelse er vanskelige at forbinde kausalt til indsatserne, og i mange tilfælde er de langsigtede ef...

 9. Arbejdsmiljøseminarer som en metode til at skabe motivation, ansvar og ejerskab til sikkerhedsarbejdet

  Pedersen, Louise

  2011-01-01

  arbejdsmiljøseminarer som en ny metode til på en meningsfuld måde systematisk at involvere mellemlederne og de ansatte i virksomhedernes sikkerhedsarbejde og dermed potentielt at fremme deres motivation, ansvar og ejerskab til dette. Arbejdsmiljøseminarer tager udgangspunkt i de ansattes faglige ekspertise og...

 10. Organisationskultur som læreproces og kommunikation: Svendborg Fingarveri, 1931-1990

  Hansen, Per H.

  2005-01-01

  Review of: Organisationskultur som laereproces og kommunikation: Svendborg Fingarveri, 1931-1990 [Organizational Culture as Learning Process and Communication: Svendborg Tannery, 1931-1990]. By Jørgen Gleerup. Odense: University Press of Southern Denmark, 1998 (2nd ed., 2003). 207 pp. Illustrations...

 11. Teamcoaching som kvalificering af Cooperative Learning på læreruddannelsen

  Madsen, Henrik

  2008-01-01

  Projektet tager med et systemisk udgangspunkt et blik på coachingens muligheder som kvalificerende redskab for de studerendes tilegnelse af teoretiske og praktiske færdigheder i udviklingen af Cooperative Learning. Der er et teoretisk udgangspunkt i Luhmann og Vygotsky ligesom forskellige stadier i...... udviklingen fra gruppe til team skildres....

 12. SOM clustering of 21-year data of a small pristine boreal lake

  Voutilainen Ari

  2017-01-01

  Full Text Available In order to improve our understanding of the connections between the biological processes and abiotic factors, we clustered complex long-term ecological data with the self-organizing map (SOM technique. The available 21-year long (1990–2010 data set from a small pristine humic lake, in southern Finland, consisted of 27 meteorological, physical, chemical, and biological variables. The SOM grouped the data into three categories of which the first one was the largest with 12 variables, including metabolic processes, dissolved oxygen, total nitrogen and phosphorus, chlorophyll a, and taxonomical groups of plankton known to exist in spring. The second cluster comprised of water temperature and precipitation together with cyanobacteria, algae, rotifers, and crustacean zooplankton, an association emphasized with summer. The third cluster was consisted of six physical and chemical variables linked to autumn, and to the effects of inflow and/or water column mixing. SOM is a useful method for grouping the variables of such a large multi-dimensional data set, especially, when the purpose is to draw comprehensive conclusions rather than to search for associations across sporadic variables. Sampling should minimize the number of missing values. Even flexible statistical techniques, such as SOM, are vulnerable to biased results due to incomplete data.

 13. Dielektrisk spektroskopi i aktion som nyttigt polymeranalyseværktøj

  Daugaard, Anders Egede; Skov, Anne Ladegaard; Bøgelund, Jesper Poder

  2013-01-01

  Dielektrisk spektroskopi er blevet langt mere tilgængeligt som karakteriseringsværktøj bade offline og direkte tilsluttet forskelligt produktionsudstyr. Her gives en række eksempler på anvendelser, hvor ellers svæert tilgængelig information er blevet langt nemmere at opnå vha. dielektrisk...

 14. Application of Multi-SOM clustering approach to macrophage gene expression analysis.

  Ghouila, Amel; Yahia, Sadok Ben; Malouche, Dhafer; Jmel, Haifa; Laouini, Dhafer; Guerfali, Fatma Z; Abdelhak, Sonia

  2009-05-01

  The production of increasingly reliable and accessible gene expression data has stimulated the development of computational tools to interpret such data and to organize them efficiently. The clustering techniques are largely recognized as useful exploratory tools for gene expression data analysis. Genes that show similar expression patterns over a wide range of experimental conditions can be clustered together. This relies on the hypothesis that genes that belong to the same cluster are coregulated and involved in related functions. Nevertheless, clustering algorithms still show limits, particularly for the estimation of the number of clusters and the interpretation of hierarchical dendrogram, which may significantly influence the outputs of the analysis process. We propose here a multi level SOM based clustering algorithm named Multi-SOM. Through the use of clustering validity indices, Multi-SOM overcomes the problem of the estimation of clusters number. To test the validity of the proposed clustering algorithm, we first tested it on supervised training data sets. Results were evaluated by computing the number of misclassified samples. We have then used Multi-SOM for the analysis of macrophage gene expression data generated in vitro from the same individual blood infected with 5 different pathogens. This analysis led to the identification of sets of tightly coregulated genes across different pathogens. Gene Ontology tools were then used to estimate the biological significance of the clustering, which showed that the obtained clusters are coherent and biologically significant.

 15. Kombineret laser Doppler flowmetri og spectrophotometri som metode til vurdering af mikrocirculation

  Berggren Olsen, Mette; Sørensen, Hanne Birke; Houlind, Kim Christian

  Kombineret laser Doppler flowmetri og spectrophotometri som metode til vurdering af mikrocirculation Berggren, MB, reservelæge, Karkirurgisk Afdeling, Kolding, mette.marie.berggren.olsen@slb.regionsyddanmark.dk; Houlind, K, lektor, afdelingslæge, Ph.d., Karkirurgisk afdeling, Kolding, kim...

 16. Vurdering af Story/Dialogue-metoden som evalueringsmetode inden for sundhedsfremme

  Pedersen, Ulla

  2009-01-01

  kapitel omhandler et pilotprojekt, hvor metoden er tilpasset og suppleret med elementer fra Appreciative Inquiry-teorien og Affordance-teorien for at kunne anvendes sammen med børn. Pilotprojektet har som formål at styrke deltagelsesaspektet, dialogen og engagementet, at indkredse metoden i en didaktisk...

 17. SINs and SOMs: Neural microcircuits for size tuning in the zebrafish and mouse visual pathway.

  Alison J. Barker

  2013-05-01

  Full Text Available In many animals, a fast and reliable circuit for discriminating between predator-sized objects and edible (prey-sized objects is necessary for survival. How are receptive fields in visual brain areas organized to extract information about size? Recent studies from the zebrafish optic tectum and the mouse visual cortex suggest de novo shaping of receptive fields by subtypes of inhibitory neurons. Del Bene et al. (2010 describe a population of GABAergic neurons in the zebrafish optic tectum (Superficial Interneurons, SINs that are necessary for size filtering during prey capture. Adesnik et al. (2012 describe a somatostatin-expressing interneuron population (SOMs that confers surround suppression on layer II/III pyramidal cells in mouse V1. Strikingly both the SINs and the SOMs, display size-dependent response properties. Increasing visual stimulus size increases excitatory input to these neurons. Dampening SIN or SOM activity alters tuning of neighboring circuits such that they lose preference for small objects. Both results provide exciting evidence for mechanisms of size filtering in visual circuits. Here we review the roles of the SINs and the SOMs and speculate on the similarity of such spatial filters across species.

 18. Velfærdsteknologi og læringsteknologi med MOOC som eksempel

  Heilesen, Simon

  2015-01-01

  Kapitlet redegører for ‘Velfærdsteknologi’ i forhold til begrebet 'læringsteknologi’. Læringsteknologi bestemmes som velfærdsteknologi udfoldet inden for uddannelsessystemet. Ligesom velfærdsteknologi indføres læringsteknologi med multiple dagsordener, hvor hensigterne både er at tilskynde den læ...

 19. "Vi har ikke noget at sige, men vi gør det så koncentreret som muligt"

  Hansen, Kamma Overgaard

  2017-01-01

  mellemposition mellem på den ene side Arthur C. Dantos udråbelse af postmodernismen som The End of Art og Fredric Jamesons kritiske udlægning af den postmoderne kunst som simulerende og hans begrædelse af en tabt autenticitet - og på den anden side Linda Hutcheons langt mere positive definering af det...... postmoderne som ironisk og parodisk og dermed nytænkende og metareflekterende. Herudfra karakteriserer jeg De Unge Vilde som ironikere ud fra Søren Kierkegaards karakteristisk af ironikeren som en mellemfase mellem det æstetiske og det etiske livsstadie. Videre argumenterer jeg for, at Dantos ’end of art...

 20. Assessment of management systems according to their impact on SOM turnover on regional scale

  Franko, Uwe; Gründling, Ralf; Witing, Felix

  2016-04-01

  Models are widely used to predict SOM dynamics as reaction on management and climate. But the predicted SOM dynamics depend also on the initial conditions that on field scale are much better available from direct measurements than on regional scale. In the case of the models CANDY and CCB that are both build upon the same turnover equations it is possible to predict the steady state amount of SOM from the carbon reproduction flux (Crep) -the amount of carbon from fresh organic matter that is incorporated into SOM - and from the average turnover conditions that are expressed as Biologic Active Time (BAT). Both variables are combined to a new indicator, the reproduction index: REP_IX= Crep / BAT The required data base comprises climate data (air temperature and rainfall), topsoil texture (clay and fine silt) as well as crop yield and amount of organic amendments. An implicit information base comes from the model parameters that describe the relation between yield and amount of crop residues and root material as well as the quality of the different sources of fresh organic matter. According to the models the time course of SOM for a given management system is completely defined by the initial SOM content and the REP_IX. Any change in climate or management leading to a different REP_IX can be compensated by appropriate measures that will restore the previous value of REP_IX. This concept was applied for two regions in Austria (Mühlviertel and Marchfeld) and for the federal state Saxony in Germany in order to identify possible changes in carbon cycling and to identify adaptation messages. Depending on the individual situation it may be sufficient to have an increase in crop yields to stabilize SOM storage against climate change - as it has been shown in some long term experiments. In other cases it may be recommended to introduce additional intercrops to increase the Crep flux or to increase areas with conservation tillage to decrease BAT. Those measures may also be

 1. SOM-based Hybrid Neural Network Model for Flood Inundation Extent Forecasting

  Chang, Li-Chiu; Shen, Hung-Yu; Chang, Fi-John

  2014-05-01

  In recent years, the increasing frequency and severity of floods caused by climate change and/or land overuse has been reported both nationally and globally. Therefore, estimation of flood depths and extents may provide disaster information for alleviating risk and loss of life and property. The conventional inundation models commonly need a huge amount of computational time to carry out a high resolution spatial inundation map. Moreover, for implementing appropriate mitigation strategies of various flood conditions, different flood scenarios and the corresponding mitigation alternatives are required. Consequently, it is difficult to reach real-time forecast of the inundation extent by conventional inundation models. This study proposed a SOM-RNARX model, for on-line forecasting regional flood inundation depths and extents. The SOM-RNARX model is composed of SOM (Self-Organizing Map) and RNARX (recurrent configuration of nonlinear autoregressive with exogenous inputs). The SOM network categorizes various flood inundation maps of the study area to produce a meaningful regional flood topological map. The RNARX model is built to forecast the total flooded volume of the study area. To find the neuron with the closest total inundated volume to the forecasted total inundated volumes, the forecasted value is used to adjust the weights (inundated depths) of the closest neuron and obtain a regional flood inundation map. The proposed methodology was trained and tested based on a large number of inundation data generated by a well validated two-dimensional simulation model in Yilan County, Taiwan. For comparison, the CHIM (clustering-based hybrid inundation model) model which was issued by Chang et al. (2010) was performed. The major difference between these two models is that CHIM classify flooding characteristics, and SOM-RNARX extracts the relationship between rainfall pattern and flooding spatial distribution. The results show that (1)two models can adequately provide on

 2. Högskolepedagogik som anpassning och motstånd i historia, nutid och framtid

  Viktor Aldrin

  2013-01-01

  Full Text Available Denna artikel är en reflektion över högskolepedagogikens historia, nutid och framtid. I den identifieras två strategier som kan ses som syftet med en högskolepedagogisk utbildning för universitetslärare: motstånd mot negativa konsekvenser av den oerhörda förändring som skett av universiteten de senaste decennierna, samt anpassning till en överlevnad och sökandet efter styrka i dessa förändringar. Artikeln för även fram en framtidsvision om en starkare skrågemenskap inom universitetslärarkåren med fokus på lärarskap genom empatisk dialog snarare än negativt ifrågasättande. På så sätt skulle de olika vetenskapsdisciplinerna tillsammans utgöra kärnan i reflektionen och agerandet för en fortsatt högskolepedagogisk utbildning för universitetslärare. Disciplinerna kan liknas vid dialekter inom ett språk – högskolepedagogik. På samma sätt som ingen enskild dialekt kan definiera hela språket, är det i den disciplinära mångfalden som högskolepedagogiken skapas och där den hämtar styrka för motstånd och anpassning.

 3. Carbon dioxide sensor

  Dutta, Prabir K. (Worthington, OH); Lee, Inhee (Columbus, OH); Akbar, Sheikh A. (Hilliard, OH)

  2011-11-15

  The present invention generally relates to carbon dioxide (CO.sub.2) sensors. In one embodiment, the present invention relates to a carbon dioxide (CO.sub.2) sensor that incorporates lithium phosphate (Li.sub.3PO.sub.4) as an electrolyte and sensing electrode comprising a combination of lithium carbonate (Li.sub.2CO.sub.3) and barium carbonate (BaCO.sub.3). In another embodiment, the present invention relates to a carbon dioxide (CO.sub.2) sensor has a reduced sensitivity to humidity due to a sensing electrode with a layered structure of lithium carbonate and barium carbonate. In still another embodiment, the present invention relates to a method of producing carbon dioxide (CO.sub.2) sensors having lithium phosphate (Li.sub.3PO.sub.4) as an electrolyte and sensing electrode comprising a combination of lithium carbonate (Li.sub.2CO.sub.3) and barium carbonate (BaCO.sub.3).

 4. The New and Computationally Efficient MIL-SOM Algorithm: Potential Benefits for Visualization and Analysis of a Large-Scale High-Dimensional Clinically Acquired Geographic Data

  Tonny J. Oyana

  2012-01-01

  Full Text Available The objective of this paper is to introduce an efficient algorithm, namely, the mathematically improved learning-self organizing map (MIL-SOM algorithm, which speeds up the self-organizing map (SOM training process. In the proposed MIL-SOM algorithm, the weights of Kohonen’s SOM are based on the proportional-integral-derivative (PID controller. Thus, in a typical SOM learning setting, this improvement translates to faster convergence. The basic idea is primarily motivated by the urgent need to develop algorithms with the competence to converge faster and more efficiently than conventional techniques. The MIL-SOM algorithm is tested on four training geographic datasets representing biomedical and disease informatics application domains. Experimental results show that the MIL-SOM algorithm provides a competitive, better updating procedure and performance, good robustness, and it runs faster than Kohonen’s SOM.

 5. Landfill gas as vehicle fuel; Deponigas som fordonsbraensle

  Benjaminsson, Johan; Johansson, Nina; Karlsvaerd, Johan (Grontmij AB, Stockholm (Sweden))

  2010-03-15

  The landfill gas extraction in Sweden 2008 was 370 GWh. Mainly because of lack of available technologies for landfill gas upgrading and high assessed upgrading costs, landfill gas has so far only been used for heating and cogenerations plants (CHP). In recent years, interest has been brought to upgrade landfill gas and this study highlights the possibility of using landfill gas as fuel for vehicles. A decision in investment in an upgrading installation requires a forecast of future gas production and landfill gas extraction. From 2005, dispose of organic waste is prohibited, reducing the number of active landfills and the landfill gas production will go down. Factors such as moisture content, design of the final coverage and landfill gas collection system have a major impact on the extraction. It is therefore difficult to make appropriate predictions of the future gas production. Today's landfill gas extraction is approximately 35% of the landfill gas production and in the light of this, extraction can be in a level comparable to today's at least ten years ahead, provided that the extraction system is being expanded and that measurements are taken to so that landfills should not dry out. In comparison with biogas from anaerobic digestion in a dedicated digester, landfill gas has a high percentage of nitrogen and a content of many contaminants such as organic silicon compounds (siloxanes) and halogenated hydrocarbons (hydrocarbons containing the halogens chlorine, fluorine and bromine). This often requires more treatment and a further separation step. A common method for purification of landfill gas is regenerative adsorption on a dedicated adsorption material. Carbon dioxide is separated by conventional techniques like PSA, water scrubber and membranes. The main barrier to use landfill gas as vehicle fuel is a cost-effective separation of nitrogen that does not generate high methane losses. Nitrogen is separated by PSA or distillation technique (cryogenic

 6. Effect of high-temperature on the swellable organically-modified silica (SOMS) and its application to gas-phase hydrodechlorination of trichloroethylene

  Sohn, Hyuntae; Celik, Gokhan; Gunduz, Seval; Majumdar, Sreshtha Sinha; Dean, Stacey L.; Edmiston, Paul L.; Ozkan, Umit S.

  2017-07-01

  Pd catalysts supported on swellable organically-modified silica (SOMS) and high-temperature-treated swellable organically-modified silica (H-SOMS) were characterized and tested for gas-phase hydrodechlorination (HDC) of trichloroethylene (TCE) conditions. The high-temperature treatment on SOMS resulted in an increase in surface area and pore diameter as well as significant improvement of Pd dispersion on H-SOMS with smaller Pd particle sizes compared to the Pd/SOMS catalyst. Although the high-temperature treatment led to some alteration of the SOMS polysiloxane network, the hydrophobicity and organic vapor adsorption characteristics of SOMS were preserved. The reduction and oxidation characteristics of Pd on SOMS and HSOMS were investigated in situ using XANES technique. It was found that the Pd sites in the pores of SOMS was accessible to small molecules such as H2, facilitating the reduction of PdOx, whereas oxidation of metallic Pd was limited even at higher temperatures when O2 was used. This effect was only observed over Pd/SOMS catalyst. For Pd/H-SOMS, because the pores were more widely open than Pd/SOMS, both reduction and oxidation of Pd were observed. Finally, the catalytic activity of Pd/H-SOMS for gas-phase HDC of TCE was significantly better than Pd/SOMS. When water was added to the reactant stream (TCE + H2O), both Pd/SOMS and Pd/H-SOMS maintained its catalytic performances due to hydrophobic property of the supports.

 7. Er danske sygeplejersker "klædt på" til mødet med patienter, som anvender alternativ behandling

  Lunde, Anita

  alternativ behandling forekommer af og til, dialogen indgår dog sjældent som et fast punkt i planlagte samtaler, ligesom langt de fleste sygeplejersker aldrig giver konkrete anbefalinger om alternativ behandling. Sygeplejersker anser alternativ behandling som et meget bredt felt, som også afspejler sig i...

 8. How the type of pyrogenic organic matter determines the SOM quality in amended soils

  Merino, Agustin; Gartzia-Bengoetxea, Nahia; Morangues, Lur; Arias-Gonzalez, Ander

  2016-04-01

  Charred biomass can be used as an organic amendment and to enhance the C sink capacity of soils. There are two types of by-products containing pyrogenic OM that could be used to improve in agricultural or forestry, biochar and wood ash. Due to their different heating conditions under which it is produced (pyrolysis, combustion and different temperatures, feedstocks,..), the properties of this pyrogenic OM might be highly variable, which could affect the SOM quality and the C sink capacity of the amended soil. The purpose of this study was to assess how SOM quality is influenced by pyrogenic organic matter with different degree of carbonization. Biochar and bottom wood ash were added to two Atlantic forest soils (Pinus radiata, 12 °C, 1200 mm) with different texture, clayey loam and sandy loam. The experiment consisted in a randomized block trials, in which different doses of biochar (0, 3, 9, 18 Mh ha-1) and wood ash (0, 1.5, 4.5, and 9 Mg ha-1) were added. The Biochar applied (pH: 9.8; C: 87 %) was produced by the pyrolysis of Myscanthus sp. at 450°C in a Pyreg® pyrolysis unit. The bottom wood ash (pH: 10.6; C: 30 %) was produced by combustion in a biomass power plant. The aromatization/carbonization was lightly higher in biochar than in wood ash. This latter by-product, in addition to the black carbon, it also contained mineral ash, as well as unburnt or lightly charred plant biomass. The evolution of soil chemical and SOM properties were monitored over three years by solid state Differential Scanning Calorimetry (DSC) and 13C CPMAS NMR. These techniques were applied in bulk samples and also in fractions of different densityes. The changes in microbial activity were studied by analysis of microbial biomass C and basal respiration and soil microbial community. Three years after applications the SOM content increased lightly in the treatment receiving the highest doses of biochar and wood ash, specially in the clay loam soil. SOM in the treated soils displayed a

 9. Comparison of lead isotopes with source apportionment models, including SOM, for air particulates.

  Gulson, Brian; Korsch, Michael; Dickson, Bruce; Cohen, David; Mizon, Karen; Davis, J Michael

  2007-08-01

  We have measured high precision lead isotopes in PM(2.5) particulates from a highly-trafficked site (Mascot) and rural site (Richmond) in the Sydney Basin, New South Wales, Australia to compare with isotopic data from total suspended particulates (TSP) from other sites in the Sydney Basin and evaluate relationships with source fingerprints obtained from multi-element PM(2.5) data. The isotopic data for the period 1998 to 2004 show seasonal peaks and troughs that are more pronounced in the rural site for the PM(2.5).samples but are consistent with the TSP. The Self Organising Map (SOM) method has been applied to the multi-element PM(2.5) data to evaluate its use in obtaining fingerprints for comparison with standard statistical procedures (ANSTO model). As seasonal effects are also significant for the multi-element data, the SOM modelling is reported as site and season dependent. At the Mascot site, the ANSTO model exhibits decreasing (206)Pb/(204)Pb ratios with increasing contributions of fingerprints for "secondary smoke" (industry), "soil", "smoke" and "seaspray". Similar patterns were shown by SOM winter fingerprints for both sites. At the rural site, there are large isotopic variations but for the majority of samples these are not associated with increased contributions from the main sources with the ANSTO model. For two winter sampling times, there are increased contributions from "secondary industry", "smoke", "soil" and seaspray with one time having a source or sources of Pb similar to that of Mascot. The only positive relationship between increasing (206)Pb/(204)Pb ratio and source contributions is found at the rural site using the SOM summer fingerprints, both of which show a significant contribution from sulphur. Several of the fingerprints using either model have significant contributions from black carbon (BC) and/or sulphur (S) that probably derive from diesel fuels and industrial sources. Increased contributions from sources with the SOM summer

 10. Comparison of the NovaSom QSG, a new sleep apnea home-diagnostic system, and polysomnography.

  Reichert, James A; Bloch, Daniel A; Cundiff, Elizabeth; Votteri, Bernhard A

  2003-05-01

  Obstructive sleep apnea (OSA) is a serious, common, and underdiagnosed disorder that challenges health care resources. While polysomnography (PSG) represents the standard diagnostic test for OSA, portable devices provide an alternative diagnostic tool when issues of cost, time, geographic availability, or other constraints pose impediments to in-lab testing. This study compares the NovaSom QSG, a new sleep apnea home diagnostic system, to PSG both in the laboratory and in the home. Fifty-one consecutive adults referred to the sleep lab for suspicion of OSA underwent one night of in-lab, simultaneous recording of PSG and NovaSom QSG in addition to using the NovaSom QSG at home for three nights. Two separate comparisons were made using the apnea-hypopnea index (AHI): in-lab PSG to in-lab NovaSom QSG and in-lab PSG to home NovaSom QSG. Using a clinical cut-off of AHI=15, the sensitivity and specificity of the in-lab NovaSom QSG vs. PSG were 95% and 91%, respectively. For home NovaSom QSG vs. in-lab PSG, the sensitivity was 91% and specificity was 83%. The intra-class correlation coefficient for the agreement between three separate nights of NovaSom QSG home data was 0.88. In a patient population suspected of having OSA, the NovaSom QSG demonstrated acceptable sensitivity and specificity both in the lab and self-administered in the home, when compared to PSG.

 11. CARBON DIOXIDE FIXATION.

  FUJITA,E.

  2000-01-12

  Solar carbon dioxide fixation offers the possibility of a renewable source of chemicals and fuels in the future. Its realization rests on future advances in the efficiency of solar energy collection and development of suitable catalysts for CO{sub 2} conversion. Recent achievements in the efficiency of solar energy conversion and in catalysis suggest that this approach holds a great deal of promise for contributing to future needs for fuels and chemicals.

 12. Chlorine dioxide and hemodialysis

  Smith, R.P. (Dartmouth Coll., Hanover, NH (USA). Dept. of Pharmacology and Toxicology)

  1989-05-01

  Because it has little or no tendency to generate carcinogenic trihalomethanes such as chloroform, chlorine dioxide is an attractive alternative to chlorine for drinking water disinfection. There are, however, concerns about its acute toxicity, and the toxic effects of its by-products, chlorite and chlorate. The human experience with chlorine dioxide in both controlled, prospective studies and in actual use situations in community water supplies have as yet failed to reveal adverse health effects. The EPA has recommended standards of 0.06 mg/L for chlorine dioxide and standards of 0.007 mg/L for chlorite and chlorate in drinking water. Among groups who may be at special risk from oxychlorines in drinking water are patients who must undergro chronic extracorporeal hemodialysis. Although even units for home hemodialysis are supposed to be equipped with devices which effectively remove oxychlorines, there is a always a possibility of operator error or equipment failure. When the equipment is adequately maintained, it is likely that dialysis patients will have more intensive exposures from drinking water than from dialysis fluids despite the much larger volumes of water that are involved in dialysis. This paper discusses a hemodialysis and the standards and effects of oxychlorines. 90 refs., 2 tabs.

 13. Computerspil som adspredelse, samvær og konflikt i hverdagen

  Brus, Anne Birgitte; Thorhauge, Anne Mette; Gregersen, Andreas Lindegaard

  2016-01-01

  I det aktuelle arbejdspapir opsummerer vi 19 kvalitative interviews omkring computerspil i hverdagslivet som det tager sig ud hos 14-16 årige piger og drenge. Interviewene har fokuseret på, hvordan computerspil indgår som en del af forskellige unges hverdagsliv, herunder hvordan spilaktivitet bli...... bliver en del af hverdagens rutiner, sociale samvær og konflikter. På den måde kontekstualiserer og udfolder interviewundersøgelsen en række af de forhold, der blev påvist medspørgeskemaundersøgelsen, herunder sammenhængen mellem spillemønstre,fællesskaber og konflikt omkring spillene....

 14. Instagrams betydelse som distributionskanal för turisten och företaget

  Christides, Janina

  2015-01-01

  Med allt mer global aktivitet på de sociala medierna är det nödvändigt för företag att aktivera sig elektroniskt, där publiken har makten att bestämma vilka marknadsföringsmetoder som fungerar. Instagram har sedan sin isättning lyckats med sitt koncept varav miljontals anhängare dagligen är aktiva på denna smarttelefonbaserade social mediekanal. Härmed startades Instagram för företaget Hacienda Dos Olivos för att få en inblick i hurudan betydelse sociala medier har för mindre företag som en m...

 15. Embriogénesis somática en papa cvs. Atlantic y Fritolay-1867

  2005-01-01

  El empleo del cultivo in vitro de células y tejidos vegetales para la obtención de embriones somáticos, se considera como un método eficiente para la propagación de un número de especies de importancia agronómica y hortícola, entre las que se encuentra la papa Solanum tuberosum L. El objetivo del presente estudio fue la obtención de células embriogénicas a partir de explantes de mesófilo de hoja de papa cultivares Fritolay-1867 y Atlantic. La formación de embriones somáticos de papa ‘Fritolay...

 16. Tidlige brukere av alkohol – hvem er de? Kjennetegn ved ungdom som starter tidlig med alkohol

  Anders Grimsmo

  2009-10-01

  Full Text Available  SAMMENDRAGDebutalder med alkoholrus er en sterk prediktor for senere alkoholbruk. I denne undersøkelsen har visammenliknet de som starter med alkohol tidlig og før det er kulturelt akseptert, med ungdommenesom begynner i konfirmasjonsalder og de som utsetter alkoholdebuten. Vi finner at gruppen sombegynner tidlig ikke bare bryter de lokale tradisjonene for alkoholkonsum, men er i opposisjon tilnormer og autoriteter generelt. Alkohol er et positivt symbol for gruppen og det å ruse seg et ritualesom gir mening i deres miljø. Hjemmet står i den sterkeste posisjonen til å kunne utsette ungdommensalkoholdebut. Vi skisserer hvilke implikasjoner dette bør ha for strategien i det forebyggende arbeidet.

 17. Design Hybrid method for intrusion detection using Ensemble cluster classification and SOM network

  Deepak Rathore

  2012-09-01

  Full Text Available In current scenario of internet technology security is big challenge. Internet network threats by various cyber-attack and loss the system data and degrade the performance of host computer. In this sense intrusion detection are challenging field of research in concern of network security based on firewall and some rule based detection technique. In this paper we proposed an Ensemble Cluster Classification technique using som network for detection of mixed variable data generated by malicious software for attack purpose in host system. In our methodology SOM network control the iteration of distance of different parameters of ensembling our experimental result show that better empirical evaluation on KDD data set 99 in comparison of existing ensemble classifier.

 18. Relativistic quantum dynamics of a spinless particle in the Som-Raychaudhuri spacetime

  Wang, Zhi; Long, Zheng-wen; Long, Chao-yun; Wu, Ming-li

  2015-03-01

  The Klein-Gordon equation under the influence of the gravitational field produced by a topology such as the Som-Raychaudhuri spacetime and the Klein-Gordon oscillator in the presence of a uniform magnetic field as well as without magnetic field are investigated. Moreover, the Klein-Gordon equation with a cylindrically symmetric scalar potential in the background spacetime is also studied. By using the quasi-analytical ansatz approach, we obtain the energy eigenvalues and corresponding wave functions of these systems. They show that the energy levels of the considered physical systems depend explicitly on the angular deficit α and the vorticity parameter Ω which characterize the global structure of the metric in the Som-Raychaudhuri spacetime.

 19. Arkitekturen som brukskonst:Husens språk revisited

  Nyman, K

  2006-01-01

  Sammanfattning I min avhandling Husens språk (1989) framförde jag en hypotes om arkitekturens språkliga karaktär: eftersom den är språk, kan arkitekturen bli en central ingrediens i vars och ens mänsklighet på samma sätt som modersmålet. Jag konstaterade också, att den nutida arkitekturen till största delen för de flesta människor är som ett främmande språk. Genom åren har jag gått vidare med avhandlingens teman, bl.a. i mina böcker Talojen kieli (1998) och Sinisilmäisyyden aika ...

 20. Koranen som træningsprogram: Et case study af sura 18

  Mortensen, Mette Bjerregaard

  2016-01-01

  DANSK RESUME: I denne artikel undersøger jeg en fortælling i Koranens sura 18 med særlig henblik på de etiske aspekter af denne fortællings verdensbillede.Indledningsvis præsenterer jeg den eskatologiske tematik, som er dominerende i Koranen, herunder de forskellige opfattelser af belønning og...... straf. Herefter diskuterer jeg de moralske implikationer, der følger af ideen om guddommeligt sanktionerede handlinger og om eksistensen af en Dommens dag. I lyset af denne diskussion, og på baggrund af en nærmere analyse af sura 18, argumenterer jeg for, at koranisk fromhed og korrekt tro kan ses som...

 1. A Hybrid SOM-SVM Approach for the Zebrafish Gene Expression Analysis

  Wei Wu; Xin Liu; Min Xu; Jin-Rong Peng; Rudy Setiono

  2005-01-01

  Microarray technology can be employed to quantitatively measure the expression of thousands of genes in a single experiment. It has become one of the main tools for global gene expression analysis in molecular biology research in recent years. The large amount of expression data generated by this technology makes the study of certain complex biological problems possible, and machine learning methods are expected to play a crucial role in the analysis process. In this paper,we present our results from integrating the self-organizing map (SOM) and the support vector machine (SVM) for the analysis of the various functions of zebrafish genes based on their expression. The most distinctive characteristic of our zebrafish gene expression is that the number of samples of different classes is imbalanced. We discuss how SOM can be used as a data-filtering tool to improve the classification performance of the SVM on this data set.

 2. Faults detection approach using PCA and SOM algorithm in PMSG-WT system

  Mohamed Lamine FADDA

  2016-07-01

  Full Text Available In this paper, a new approach for faults detection in observable data system wind turbine - permanent magnet synchronous generator (WT-PMSG, the studying objective, illustrate the combination (SOM-PCA to build Multi-local-PCA models faults detection in system (WT-PMSG, the performance of the method suggested to faults detection in system data, finding good results in simulation experiment.

 3. Solid Oxide Membrane (SOM) Process for Facile Electrosynthesis of Metal Carbides and Composites

  Zou, Xingli; Chen, Chaoyi; Lu, Xionggang; Li, Shangshu; Xu, Qian; Zhou, Zhongfu; Ding, Weizhong

  2017-02-01

  Metal carbides (MCs) and composites including TiC, SiC, TaC, ZrC, NbC, Ti5Si3/TiC, and Nb/Nb5Si3 have been directly electrosynthesized from their stoichiometric metal oxides/carbon (MOs/C) mixture precursors by an innovative solid oxide membrane (SOM)-assisted electrochemical process. MOs/C mixture powders including TiO2/C, SiO2/C, Ta2O5/C, ZrO2/C, Nb2O5/C, TiO2/SiO2/C, Nb2O5/SiO2 were pressed to form porous pellets and then served as cathode precursors. A SOM-based anode, made from yttria-stabilized zirconia (YSZ)-based membrane, was used to control the electroreduction process. The SOM electrochemical process was performed at 1273 K (1000 °C) and 3.5 to 4.0 V in molten CaCl2. The oxygen component contained in the MOs/C precursors was gradually removed during electroreduction process, and thus, MOs/C can be directly converted into MCs and composites at the cathode. The reaction mechanism of the electroreduction process and the characteristics of the obtained MCs and composites products were systematically investigated. The results show that the electrosynthesis process typically involves compounding, electroreduction, dissolution-electrodeposition, and in situ carbonization processes. The products can be predesigned and controlled to form micro/nanostructured MCs and composites. Multicomponent multilayer composites (MMCs) have also been tried to electrosynthesize in this work. It is suggested that the SOM-assisted electroreduction process has great potential to be used for the facile and green synthesis of various MCs and composites.

 4. Design Hybrid method for intrusion detection using Ensemble cluster classification and SOM network

  Deepak Rathore; Anurag Jain

  2012-01-01

  In current scenario of internet technology security is big challenge. Internet network threats by various cyber-attack and loss the system data and degrade the performance of host computer. In this sense intrusion detection are challenging field of research in concern of network security based on firewall and some rule based detection technique. In this paper we proposed an Ensemble Cluster Classification technique using som network for detection of mixed variable data generated by malicious ...

 5. Bærme (DDGS) som proteinfoder til malkekøer

  Sehested, Jakob; Sørensen, Martin Tang; Weisbjerg, Martin Riis

  2015-01-01

  DDGS er et proteinrigt fodermiddel fra produktionen af bio-etanol baseret på korn og majs, og det forventes på markedet i stigende mængder. Kornbaseret DDGS kan være et godt proteinfoder som uden negativ effekt på mælkeproduktion eller -kvalitet kan indgå med 15 % af rationens tørstof og kan...

 6. Biochar stability and priming effect on SOM decomposition in two European short rotation coppices

  Ventura, Maurizio; Alberti, Giorgio; Viger, Maud; Jenkins, Joe; Girardin, Cyril; Baronti, Silvia; Zaldei, Alessandro; Taylor, Gail; Miglietta, Franco; Tonon, Giustino

  2014-05-01

  Biochar application to agricultural soils has been proposed as a promising strategy for carbon (C) sequestration and climate change mitigation. However, most of the knowledge on biochar stability is based on short-term lab incubation experiments, as field studies are scarce. Therefore, little is known about the interactions between biochar and roots and the related effects on biochar stability in field conditions. In two (Italy and UK) short rotation coppice systems (SRCs) the present study aimed to asses, through continuous soil respiration monitoring and δ13C periodic measurements, the stability of biochar in field conditions, the effect of plant roots on biochar stability, the effect of biochar on original soil organic matter (SOM) decomposition. The percentage of biochar-derived soil respiration (fB) varied according to the site and sampling date: at the Italian site, it was between 7% and 37%; at the UK site, it varied between 12% and 32%. At both sites, fB was generally higher in the presence of roots (Rtot) than in trenched plots (Rh) where the root growth was excluded. This suggests a positive priming effect of roots on biochar decomposition. On the other hand, a decreased decomposition rate of original SOM after soil biochar addition (-10% and -14% at Italian and UK site, respectively) was observed, suggesting a protective effect of biochar on SOM. In summary, regardless of the experimental site, biochar showed a slow decomposition and a protective effect on original SOM, confirming the carbon mitigation potential of this technology. However, the mechanisms that are behind the observed results deserve to be investigated more deeply in a long-term perspective, in order to understand the real potential of biochar as a strategy for soil C sequestration.

 7. Solid Oxide Membrane (SOM) Process for Facile Electrosynthesis of Metal Carbides and Composites

  Zou, Xingli; Chen, Chaoyi; Lu, Xionggang; Li, Shangshu; Xu, Qian; Zhou, Zhongfu; Ding, Weizhong

  2016-09-01

  Metal carbides (MCs) and composites including TiC, SiC, TaC, ZrC, NbC, Ti5Si3/TiC, and Nb/Nb5Si3 have been directly electrosynthesized from their stoichiometric metal oxides/carbon (MOs/C) mixture precursors by an innovative solid oxide membrane (SOM)-assisted electrochemical process. MOs/C mixture powders including TiO2/C, SiO2/C, Ta2O5/C, ZrO2/C, Nb2O5/C, TiO2/SiO2/C, Nb2O5/SiO2 were pressed to form porous pellets and then served as cathode precursors. A SOM-based anode, made from yttria-stabilized zirconia (YSZ)-based membrane, was used to control the electroreduction process. The SOM electrochemical process was performed at 1273 K (1000 °C) and 3.5 to 4.0 V in molten CaCl2. The oxygen component contained in the MOs/C precursors was gradually removed during electroreduction process, and thus, MOs/C can be directly converted into MCs and composites at the cathode. The reaction mechanism of the electroreduction process and the characteristics of the obtained MCs and composites products were systematically investigated. The results show that the electrosynthesis process typically involves compounding, electroreduction, dissolution-electrodeposition, and in situ carbonization processes. The products can be predesigned and controlled to form micro/nanostructured MCs and composites. Multicomponent multilayer composites (MMCs) have also been tried to electrosynthesize in this work. It is suggested that the SOM-assisted electroreduction process has great potential to be used for the facile and green synthesis of various MCs and composites.

 8. Legalisering som lösning? Erfarenheter av holländsk eutanasipraxis

  Boer, Th.A.

  2002-01-01

  Fastän vi lever i ett Europa som växer samman, så fortsätter dock många gränser att bestå. Vissa skillnader förblir eller har i de förgångna årtiondena till och med blivit djupare. Dödshjälpsdebatterna i Holland och Skandinavien ger oss ett exempel. Två stater med till stor del lika kultur, men

 9. Djævelen som Guds advokat - Nietzsche, filosofien og Paulus

  Pallesen, Carsten

  2012-01-01

  Artiklen tegner et dobbeltportræt af Paulus og Nietzsche ud fra en række nyere diskussioner om Nietzsches syn på Paulus hos aktuelle Nietzscheforskere, men også med udblik til den Paulus-renæssance, som har fundet sted i filosofien. Med det sidste tænkes navnlig på den franske filosof Alain Badious...... tese om Paulus som universalismens tænker. Artiklen fremhæver, hvordan hermeneutiske, kommunikationsteoretiske og semiotiske tilgange i den nyere tyske forskning navnlig hos Werner Stegmaier har ændret synet på forholdet mellem Nietzsches ’tegn’ (Dionysos, Zarathustra, ’anti-krist’) over for Nietzsches...... retfærdiggørelse ved troen. Nietzsches forhold til kristendommen er ikke kun bestemt af negative vurderinger, men tillige af en ambivalent taknemmelighed, som når han i den sene fase af forfatterskabet på en gang identificerer sig med Dionysos og ’den korsfæstede’....

 10. Feature combination analysis in smart grid based using SOM for Sudan national grid

  Bohari, Z. H.; Yusof, M. A. M.; Jali, M. H.; Sulaima, M. F.; Nasir, M. N. M.

  2015-12-01

  In the investigation of power grid security, the cascading failure in multicontingency situations has been a test because of its topological unpredictability and computational expense. Both system investigations and burden positioning routines have their limits. In this project, in view of sorting toward Self Organizing Maps (SOM), incorporated methodology consolidating spatial feature (distance)-based grouping with electrical attributes (load) to evaluate the vulnerability and cascading impact of various part sets in the force lattice. Utilizing the grouping result from SOM, sets of overwhelming stacked beginning victimized people to perform assault conspires and asses the consequent falling impact of their failures, and this SOM-based approach viably distinguishes the more powerless sets of substations than those from the conventional burden positioning and other bunching strategies. The robustness of power grids is a central topic in the design of the so called "smart grid". In this paper, to analyze the measures of importance of the nodes in a power grid under cascading failure. With these efforts, we can distinguish the most vulnerable nodes and protect them, improving the safety of the power grid. Also we can measure if a structure is proper for power grids.

 11. Komposition som projekt i heterogena studentgrupper: Ett exempel från skådespelarutbildningen

  Sven Bjerstedt

  2015-12-01

  Full Text Available En vanligt förekommande utmaning i högre utbildning är översiktskurser med snäva tidsramar och heterogena studentgrupper. Artikeln vill peka på den positiva potentialen i sådana omständigheter genom att presentera ett konkret exempel på ett arbetssätt som har visat sig framgångsrikt inom skådespelarutbildningens musikundervisning: tonsättningsuppgifter som konceptualiseras individuellt och realiseras gemensamt. I en intervjustudie visas detta arbetssätt ha positiv påverkan på studenternas individuella utveckling i flera avseenden. Bland de läranderesultat som förefaller särskilt intressanta och potentiellt överförbara till åtskilliga ämnesområden finns självförtroende, förmåga att kommunicera samt förmåga att gemensamt hantera en kreativ process.

 12. Learning analytics som udgangspunkt for refleksion over didaktisk design i blended learning

  Anne-Mette Nortvig

  2016-11-01

  Full Text Available Denne artikel vil tage udgangspunkt i learning analytics, som et nyt felt i forskningen inden for bl.a. it-didaktisk design, og artiklen vil argumentere for, at learning analytics kan og bør bidrage til designrefleksioner. Med udgangspunkt i empiri fra et blended learning-baseret mastermodul ved [X] Universitet vil artiklen præsentere, analysere og diskutere to cases, hvori learning analytics spiller en central rolle. I den ene case undersøges det, hvordan studerende bruger og interagerer med video podcasts som forberedelse til face-to-face undervisning, når podcasten henviser til andre læringsressourcer hhv. fungerer som stand-alone ressource. I den anden case undersøges, – ligeledes gennem learning analytics – hvilken indflydelse øjenkontakt har for de studerendes interaktion med video podcasts og for deres udbytte af dens indhold. Artiklen peger på, hvordan et mix af kvantitative og kvalitative data kan bidrage til at udvide forståelse af studerendes læring og interaktioner med læringsressourcer, og den argumenterer for, at der med inddragelse af learning analytics kan skabes anledning til nye refleksioner over et didaktisk design.

 13. Reklamen som pastiche. Om Dansk Sygeplejeråds annoncekampagne efteråret 1986

  Gunhild Agger

  1989-08-01

  Full Text Available Der er flere og flere medieproducenter, der anser modtagerne for at besidde en vis tekstuel intelligens. Fra detektivpasticher som Dick Spanner og Batman over den konstant genreparodierende "Moon- lighting" (De heldige helte til Poul og Nulles respektløse faktion "I sandhedens Tjeneste" leges der med betydningsdannelsen. Seerne/læserne indbydes til selv at spille ping-pong med billeder og tekst. Gunhild Agger analyserer her denne tendens, sådan som den kom- mer til udtryk inden for reklamen: Anker Jørgensen som James Bond, og kondomer til Prinsessen på Ærten! Mest indgående beskæftiger hun sig med Dansk Sygeplejeråds brug af myten om sygeplejersken i en annoncekampagne op mod overenskomstforhandlingerne i 1987. Gunhild Agger nøjes ikke med en indholdsanalyse af annoncerne, men beskriver hele kampagnen: Dansk Sygeplejeråds hensigter med frem- stødet, kampagnens lancering over for den tre-dobbelte målgruppe, læsernes formodede reception, og kampagnens politiske og holdnings- mæssige effekter.

 14. Distinct roles of SOM and VIP interneurons during cortical Up states

  Garrett T. Neske

  2016-07-01

  Full Text Available During cortical network activity, recurrent synaptic excitation among pyramidal neurons is approximately balanced by synaptic inhibition, which is provided by a vast diversity of inhibitory interneurons. The relative contributions of different interneuron subtypes to inhibitory tone during cortical network activity is not well understood. We previously showed that many of the major interneuron subtypes in mouse barrel cortex are highly active during Up states (Neske et al., 2015; while fast-spiking (FS, parvalbumin (PV-positive cells were the most active interneuron subtype, many non-fast-spiking (NFS, PV-negative interneurons were as active or more active than neighboring pyramidal cells. This suggests that the NFS cells could play a role in maintaining or modulating Up states. Here, using optogenetic techniques, we further dissected the functional roles during Up states of two major NFS, PV-negative interneuron subtypes: somatostatin (SOM-positive cells and vasoactive intestinal peptide (VIP-positive cells. We found that while pyramidal cell excitability during Up states significantly increased when SOM cells were optogenetically silenced, VIP cells did not influence pyramidal cell excitability either upon optogenetic silencing or activation. VIP cells failed to contribute to Up states despite their ability to inhibit SOM cells strongly. We suggest that the contribution of VIP cells to the excitability of pyramidal cells may vary with cortical state.

 15. Reaction products of chlorine dioxide.

  Stevens, A A

  1982-01-01

  Inspection of the available literature reveals that a detailed investigation of the aqueous organic chemistry of chlorine dioxide and systematic identification of products formed during water disinfection has not been considered. This must be done before an informed assessment can be made of the relative safety of using chlorine dioxide as a disinfectant alternative to chlorine. Although trihalomethanes are generally not formed by the action of chlorine dioxide, the products of chlorine dioxi...

 16. Reaction products of chlorine dioxide.

  Stevens, A. A.

  1982-01-01

  Inspection of the available literature reveals that a detailed investigation of the aqueous organic chemistry of chlorine dioxide and systematic identification of products formed during water disinfection has not been considered. This must be done before an informed assessment can be made of the relative safety of using chlorine dioxide as a disinfectant alternative to chlorine. Although trihalomethanes are generally not formed by the action of chlorine dioxide, the products of chlorine dioxi...

 17. Effektregnskab for projektet ”Museet som kulturøkonomisk drivkraft i yderområdet”

  Mark, Stine

  Effektregnskabet for projektet Museet som kulturøkonomisk drivkraft i yderområdet er udarbejdet af forskningscenteret INCEVIDA, Aalborg Universitet, 2012. Rapporten er gennemført i et samarbejde mellem INCEVIDA, KulturarvNord og Skagens Museum. Effektregnskabet tager udgangspunkt i en model for o...... for oplevelsesøkonomisk effektvurdering, som er udviklet af ApEx (Aalborg Universitet) i samarbejde med Manto A/S og InViO....

 18. Om betydningen af den senmoderne danske (K/M/L)-variation som henholdsvis Pige-sprog og Drenge-sprog

  Kristiansen, Tore

  2010-01-01

  stærkt i forhold til både (M)- og (K)-farvning. Denne artikel ser nærmere på hvordan taler-køn spiller ind. (M)-farvning vurderes gennemgående og konsistent mere positivt som Drenge-sprog end som Pige-sprog. I hovedsag vurderes (K)-Drenge mere positivt end (K)-Piger mht. ’superiore’ værdier, men mere...

 19. CLUSTER ANALYSIS UNTUK MEMPREDIKSI TALENTA PEMAIN BASKET MENGGUNAKAN JARINGAN SARAF TIRUAN SELF ORGANIZING MAPS (SOM

  Gregorius Satia Budhi

  2008-01-01

  Full Text Available Basketball World has grown rapidly as the time goes on. This is signed by many competition and game all over the world. With the result there are many basketball players with their different playing characteristics. Demand for a coach or scout to look for or search great players to make a solid team as a coach requirement. With this application, a coach or scout will be helped in analyzing in decision making. This application uses Self Organizing Maps algorithm (SOM for Cluster Analysis. The real NBA player data is used for competitive learning or training process and real player data from Indonesian or Petra Christian University Basketball Players is used for testing process. The NBA Player data is prepared through cleaning process and then is transformed into a form that can be processed by SOM Algorithm. After that, the data is clustered with the SOM algorithm. The result of that clusters is displayed into a form that is easy to view and analyze. This result can be saved into a text file. By using the output / result of this application, that are the clusters of NBA player, the user can see the statistics of each cluster. With these cluster statistics coach or scout can predict the statistic and the position of a testing player who is in the same cluster. This information can give a support for the coach or scout to make a decision. Abstract in Bahasa Indonesia : Dunia bola basket telah berkembang dengan pesat seiring dengan berjalannya waktu. Hal ini ditandai dengan munculnya berbagai macam dan jenis kompetisi dan pertandingan baik dunia maupun dalam negeri. Sehingga makin banyak dilahirkannya pemain berbakat dengan berbagai karakteristik permainan yang berbeda. Tuntutan bagi seorang pelatih/pemandu bakat, untuk dapat melihat secara jeli dalam memenuhi kebutuhan tim untuk membentuk tim yang solid. Dengan dibuatnya aplikasi ini, maka akan membantu proses analisis dan pengambilan keputusan bagi pelatih maupun pemandu bakat Aplikasi ini

 20. Biodegradation of pyrene by Phanerochaete chrysosporium and enzyme activities in soils: effect of SOM, sterilization and aging.

  Wang, Cuiping; Sun, Hongwen; Liu, Haibin; Wang, Baolin

  2014-05-01

  The impacts of soil organic matter (SOM), aging and sterilization on the production of lignin peroxidase (LiP) and manganese peroxidase (MnP) by Phanerochaete chrysosporium during the biodegradation of pyrene in soils were investigated. The biodegradation of pyrene by P. chrysosporium decreased with increasing SOM content, whereas the maximum activities of LiP and MnP increased, which indicates that SOM outweighed pyrene in controlling enzyme production. Sterilization enhanced the degradation of pyrene due to the elimination of competition from indigenous microbes, whereas aging led to a reduction in the degradation of pyrene primarily through changes in its sorbed forms. Both sterilization and aging could reduce SOM content and alter its structure, which also influenced the bioavailability of pyrene and the enzyme activity. The sterilization and aging processes caused changes in the degradation of pyrene, and the enzyme activities were greater in soils with high SOM contents. MnP was related to the degradation of pyrene to a greater extent, whereas LiP was more related to the decomposition of SOM.

 1. Carbon dioxide and climate

  1990-10-01

  Scientific and public interest in greenhouse gases, climate warming, and global change virtually exploded in 1988. The Department's focused research on atmospheric CO{sub 2} contributed sound and timely scientific information to the many questions produced by the groundswell of interest and concern. Research projects summarized in this document provided the data base that made timely responses possible, and the contributions from participating scientists are genuinely appreciated. In the past year, the core CO{sub 2} research has continued to improve the scientific knowledge needed to project future atmospheric CO{sub 2} concentrations, to estimate climate sensitivity, and to assess the responses of vegetation to rising concentrations of CO{sub 2} and to climate change. The Carbon Dioxide Research Program's goal is to develop sound scientific information for policy formulation and governmental action in response to changes of atmospheric CO{sub 2}. The Program Summary describes projects funded by the Carbon Dioxide Research Program during FY 1990 and gives a brief overview of objectives, organization, and accomplishments.

 2. Reaction products of chlorine dioxide.

  Stevens, A A

  1982-01-01

  Inspection of the available literature reveals that a detailed investigation of the aqueous organic chemistry of chlorine dioxide and systematic identification of products formed during water disinfection has not been considered. This must be done before an informed assessment can be made of the relative safety of using chlorine dioxide as a disinfectant alternative to chlorine. Although trihalomethanes are generally not formed by the action of chlorine dioxide, the products of chlorine dioxide treatment of organic materials are oxidized species, some of which also contain chlorine. The relative amounts of species types may depend on the amount of chlorine dioxide residual maintained and the concentration and nature of the organic material present in the source water. The trend toward lower concentrations of chlorinated by-products with increasing ClO2 concentration, which was observed with phenols, has not been observed with natural humic materials as measured by the organic halogen parameter. Organic halogen concentrations have been shown to increase with increasing chlorine dioxide dose, but are much lower than those observed when chlorine is applied. Aldehydes have been detected as apparent by-products of chlorine dioxide oxidation reactions in a surface water that is a drinking water source. Some other nonchlorinated products of chlorine dioxide treatment may be quinones and epoxides. The extent of formation of these moieties within the macromolecular humic structure is also still unknown. PMID:7151750

 3. Ulikhet som impuls for nye oppdagelser i dans: Å tøye både muskler og meninger gjennom mangfold i Danselaboratoriet

  Tone Pernille Østern

  2014-12-01

  Full Text Available I denne artikkelen har forfatterne fokus på hvordan ulikhet mellom mennesker kan fungere som en impuls som bidrar til meningsskaping, nye oppdagelser og transformasjon i improvisasjon i dans. Artikkelen tar utgangspunkt i Østerns avhandling ”Meaning-making in the Dance Laboratory. Exploring dance improvisation with differently bodied dancers” (2009. I artikkelen vever forfatterne sammen sine ulike stemmer. Tone Pernille Østerns perspektiv er som initiativtaker og tidligere koreograf-dansepedagog i Danselaboratoriet, mens Elen Øyens perspektiv er som danser i den samme gruppen. Øyen er danser og rullestolbruker. Hovedkonklusjonen i artikkelen er at gjennom å forstå ulikhet som en verdi og impuls til å møtes og skape i improvisasjon i dans, så kan deltakerne i gruppen gjennomgå kraftfulle transformative endringsprosesser når det gjelder synet på ”den andre”. Dette har en betydning som går langt ut over det konkrete, kunstneriske undervisningsrommet. ”Den andre” forstås i artikkelen som en konstruksjon som både muliggjør adskillelse og utestenging fra et fellesskap, men også som en mulighet til å forstå at ”den andre” ikke nødvendigvis er, eller skal være, som meg.

 4. En teoretisk utdyping av rom og materialitet som pedagogisk ressurs i barnehagen

  Solveig Nordtømme

  2015-07-01

  Full Text Available Abstract: This article is a theoretical exploration with the aim of discussing an ontological basis for space and materiality as educational resources in kindergarten. Attention is directed on children’s play experiences interacting with space and materiality, and how children use and create space. The metaphors front stage, space in between, and backstage (inspired from Erving Goffman, 1969, which form the study's main findings, are used as the backdrop for the issue and analyzes. The empirical material used in this exploration has been collected with an ethnographic methodological approach in two kindergartens. Maurice Merleau-Ponty’s (1962 focus on bodily experience and presence in space, along with concepts from Latour’s (2005 actor-network theory, is used to explore the data. The article contributes with theoretical tools for professionals in kindergarten teaching, to shed light on the importance of space, materiality and play in children's everyday life in kindergarten.Sammendrag: Denne artikkelen diskuterer et ontologisk grunnlag og er en teoretisk utforskning av rom og materialitet som en pedagogisk ressurs i barnehagen. Oppmerksomheten er rettet mot barns lekeerfaringer i samspill med rom og materialitet, og hvordan barn bruker og skaper rom. Metaforene hovedrom, mellomrom, og bakrom (inspirert fra Erving Goffman, 1969, som danner studiens hovedfunn, blir brukt som et bakteppe for problemstilling og analyser av det empiriske materialet fra to barnehager. Maurice Merleau-Ponty publikasjoner The Phenomenology of Perception (Merleau-Ponty, 1962 med sitt fokus på kroppslig erfaring i levd rom, blir brukt sammen med begreper fra Latours aktør-nettverksteori (Latour 2005 til å utforske hvordan rom og materialitet kan være pedagogiske ressurser. Artikkelens kunnskapsbidrag er å presentere et teoretisk verktøy for barnehageprofesjonen og kunnskaper om lekens betydning i barns hverdag i barnehagen.

 5. Bearing performance degradation assessment based on time-frequency code features and SOM network

  Zhang, Yan; Tang, Baoping; Han, Yan; Deng, Lei

  2017-04-01

  Bearing performance degradation assessment and prognostics are extremely important in supporting maintenance decision and guaranteeing the system’s reliability. To achieve this goal, this paper proposes a novel feature extraction method for the degradation assessment and prognostics of bearings. Features of time-frequency codes (TFCs) are extracted from the time-frequency distribution using a hybrid procedure based on short-time Fourier transform (STFT) and non-negative matrix factorization (NMF) theory. An alternative way to design the health indicator is investigated by quantifying the similarity between feature vectors using a self-organizing map (SOM) network. On the basis of this idea, a new health indicator called time-frequency code quantification error (TFCQE) is proposed to assess the performance degradation of the bearing. This indicator is constructed based on the bearing real-time behavior and the SOM model that is previously trained with only the TFC vectors under the normal condition. Vibration signals collected from the bearing run-to-failure tests are used to validate the developed method. The comparison results demonstrate the superiority of the proposed TFCQE indicator over many other traditional features in terms of feature quality metrics, incipient degradation identification and achieving accurate prediction. Highlights • Time-frequency codes are extracted to reflect the signals’ characteristics. • SOM network served as a tool to quantify the similarity between feature vectors. • A new health indicator is proposed to demonstrate the whole stage of degradation development. • The method is useful for extracting the degradation features and detecting the incipient degradation. • The superiority of the proposed method is verified using experimental data.

 6. What’s in a name? Benämning som management-metod

  Karin Holmblad Brunsson

  2012-01-01

  Full Text Available

  Många känner vid det här laget till begreppet managementmode. Uppfattningarna om hur organisationer bör styras för att bli framgångsrika kommer och går. Knappast någon organisation vill dock bli anklagad för att införa nya styrformer som tillfälligtvis råkar vara populära. Organisationer vill tvärtom markera att de är speciella.

  Ett skäl till att det har blivit populärt med processer kan vara att de – till skillnad från procedurer – tycks förekomma naturligt och därför inte kan hänföras till något managementmode. Det hindrar inte att sammansättningar med ordet process, som processorientering, processledning eller processtyrning, kan mötas med misstro av dem som blir föremål för sådana nya styrformer och i praktiken utsätts för omorganisation och andra förändringar. Kanske blir det lättare att processorientera en verksamhet om förändringarna genomförs under en unik beteckning. Den här artikeln handlar om Lotta och Esther, framför allt om Esther.

 7. MiRNATIP: a SOM-based miRNA-target interactions predictor.

  Fiannaca, Antonino; Rosa, Massimo La; Paglia, Laura La; Rizzo, Riccardo; Urso, Alfonso

  2016-09-22

  MicroRNAs (miRNAs) are small non-coding RNA sequences with regulatory functions to post-transcriptional level for several biological processes, such as cell disease progression and metastasis. MiRNAs interact with target messenger RNA (mRNA) genes by base pairing. Experimental identification of miRNA target is one of the major challenges in cancer biology because miRNAs can act as tumour suppressors or oncogenes by targeting different type of targets. The use of machine learning methods for the prediction of the target genes is considered a valid support to investigate miRNA functions and to guide related wet-lab experiments. In this paper we propose the miRNA Target Interaction Predictor (miRNATIP) algorithm, a Self-Organizing Map (SOM) based method for the miRNA target prediction. SOM is trained with the seed region of the miRNA sequences and then the mRNA sequences are projected into the SOM lattice in order to find putative interactions with miRNAs. These interactions will be filtered considering the remaining part of the miRNA sequences and estimating the free-energy necessary for duplex stability. We tested the proposed method by predicting the miRNA target interactions of both the Homo sapiens and the Caenorhbditis elegans species; then, taking into account validated target (positive) and non-target (negative) interactions, we compared our results with other target predictors, namely miRanda, PITA, PicTar, mirSOM, TargetScan and DIANA-microT, in terms of the most used statistical measures. We demonstrate that our method produces the greatest number of predictions with respect to the other ones, exhibiting good results for both species, reaching the for example the highest percentage of sensitivity of 31 and 30.5 %, respectively for Homo sapiens and for C. elegans. All the predicted interaction are freely available at the following url: http://tblab.pa.icar.cnr.it/public/miRNATIP/ . Results state miRNATIP outperforms or is comparable to the other six state

 8. Mærkværdiggørelse som litteraturpædagogisk strategi

  Rørbech, Helle

  2008-01-01

  Artiklen tegner konturerne af en litteraturpædagogisk strategi, der tager afsæt i et af avantgardekunstens greb, det surrealistiske møde eller øjeblik. Med dette eksperiment ønsker den at argumentere for et nyt perspektiv på forholdet mellem litteraturundervisning, dannelse og fremmedhedserfaring...... og at pege på, hvordan tankemåder inden for nyere litteraturteori kunne udmøntes i en litteraturpædagogisk strategi, som fokuserer på tekstens elementer af ubestemthed og potentialitet....

 9. Palaeocene-early Eocene inversion of the Phuquoc-Kampot Som Basin

  Fyhn, Michael B. W.; Pedersen, Stig A.S.; Boldreel, Lars Ole

  2010-01-01

  the erosional remnants of a larger basin that covered large parts of SE Asia in Late Mesozoic time, and subsequently became segregated during earliest Palaeogene inversion and erosion. Inversion was focused along the several hundred kilometres long Kampot and Khmer–Chanthaburi fold belts that confine...... the Phuquoc–Kampot Som Basin and merge with the Mae Ping and the Three Pagodas fault zones. These connections, together with local NW–SE-trending sinistral transpressional faults offshore, indicate a link between initial SE Asian left-lateral strike-slip faulting and the Luconian suturing. The separation...

 10. Fatigue Level Estimation of Bill Based on Acoustic Signal Feature by Supervised SOM

  Teranishi, Masaru; Omatu, Sigeru; Kosaka, Toshihisa

  Fatigued bills have harmful influence on daily operation of Automated Teller Machine(ATM). To make the fatigued bills classification more efficient, development of an automatic fatigued bill classification method is desired. We propose a new method to estimate bending rigidity of bill from acoustic signal feature of banking machines. The estimated bending rigidities are used as continuous fatigue level for classification of fatigued bill. By using the supervised Self-Organizing Map(supervised SOM), we estimate the bending rigidity from only the acoustic energy pattern effectively. The experimental result with real bill samples shows the effectiveness of the proposed method.

 11. Mærkværdiggørelse som litteraturpædagogisk strategi

  Rørbech, Helle

  2008-01-01

  Artiklen tegner konturerne af en litteraturpædagogisk strategi, der tager afsæt i et af avantgardekunstens greb, det surrealistiske møde eller øjeblik. Med dette eksperiment ønsker den at argumentere for et nyt perspektiv på forholdet mellem litteraturundervisning, dannelse og fremmedhedserfaring...... og at pege på, hvordan tankemåder inden for nyere litteraturteori kunne udmøntes i en litteraturpædagogisk strategi, som fokuserer på tekstens elementer af ubestemthed og potentialitet....

 12. Design Hybrid method for intrusion detection using Ensemble cluster classification and SOM network

  Deepak Rathore

  2012-09-01

  Full Text Available In current scenario of internet technology security is bigchallenge. Internet network threats by various cyber-attackand loss the system data and degrade the performance ofhost computer. In this sense intrusion detection arechallenging field of research in concern of networksecurity based on firewall and some rule based detectiontechnique. In this paper we proposed an Ensemble ClusterClassification technique using som network for detectionof mixed variable data generated by malicious software forattack purpose in host system. In our methodology SOMnetwork control the iteration of distance of differentparameters of ensembling our experimental result showthat better empirical evaluation on KDD data set 99 incomparison of existing ensemble classifier.

 13. En användarstudie av hashtags som marknadsföringsredskap på Instagram

  Bern, Jenny; von Niman, Norbert

  2014-01-01

  Med sociala mediers snabba och ständiga utveckling skiftar dess trender snabbt, medan funktioner föds, dör ut och användarbeteende förändras. En nyligen populariserad trend som snabbt vuxit till sig och blivit stor är användandet av hashtags. Hashtagtrendens nuvarande storlek och spridda användningsområde skapar ett stort intresse att undersöka dess egenskaper och möjligheter vidare. Denna uppsats riktar sig speciellt till kommunikationsbranschen när den behandlar frågeställningen: Vad driver...

 14. Forecasting carbon dioxide emissions.

  Zhao, Xiaobing; Du, Ding

  2015-09-01

  This study extends the literature on forecasting carbon dioxide (CO2) emissions by applying the reduced-form econometrics approach of Schmalensee et al. (1998) to a more recent sample period, the post-1997 period. Using the post-1997 period is motivated by the observation that the strengthening pace of global climate policy may have been accelerated since 1997. Based on our parameter estimates, we project 25% reduction in CO2 emissions by 2050 according to an economic and population growth scenario that is more consistent with recent global trends. Our forecasts are conservative due to that we do not have sufficient data to fully take into account recent developments in the global economy.

 15. Uranium dioxide electrolysis

  Willit, James L [Batavia, IL; Ackerman, John P [Prescott, AZ; Williamson, Mark A [Naperville, IL

  2009-12-29

  This is a single stage process for treating spent nuclear fuel from light water reactors. The spent nuclear fuel, uranium oxide, UO.sub.2, is added to a solution of UCl.sub.4 dissolved in molten LiCl. A carbon anode and a metallic cathode is positioned in the molten salt bath. A power source is connected to the electrodes and a voltage greater than or equal to 1.3 volts is applied to the bath. At the anode, the carbon is oxidized to form carbon dioxide and uranium chloride. At the cathode, uranium is electroplated. The uranium chloride at the cathode reacts with more uranium oxide to continue the reaction. The process may also be used with other transuranic oxides and rare earth metal oxides.

 16. Hannah Arendt og det totalitære samfunn : en analyse av 'totalitarisme' som politisk konsept med utgangspunkt i Hanah Arendts tenkning

  Hansen, Kari Edvardsdal

  2003-01-01

  Sammendrag: Oppgaven er en teoretisk analyse av ’totalitarisme’ som politisk konsept. Utgangspunktet er Hannah Arendts teori om totalitære samfunn slik hun gjør rede for i Origins of Totalitarianism (1951). Hun tar utgangspunkt i Hitlers Tyskland og Sovjetunionen under Stalin, og ved å trekke paralleller mellom disse regimene identifiserer hun kjennetegn som hun mener samlet utgjør fenomenet ’totalitarisme’/ ’totalitær stat’. De kjennetegnene Arendt identifiserer som definitoriske kjennet...

 17. Brand management og den refleksive forbruger - med semiotik som hjælpedisciplin

  Hermansen, Judy

  2009-01-01

  bestseller bog "No Logo" eller i græsrodsbevægelsen Adbusters ( https://www.adbusters.org/ ), der efterhånden i mange år har udsendt et månedsmagasin med kritik af forbrugersamfundet og al dets reklame og branding. Disse anti-forbrugs og anti-branding bevægelser udspringer af, og er identifikationspunkter......  Kritisk eftertanke er et væsentligt træk ved den refleksive forbruger - ofte parret med en vis negativitet overfor et brand, en reklame eller forbrugerisme i al almindelighed. Den refleksive forbrugertype kommer til udtryk hos for eksempel en anti-branding guru som Naomi Klein og hendes...... - den refleksive forbruger skal have noget, der kan "brande" ham som anderledes end alle mainstreamforbrugerne. Den refleksive forbruger er med andre ord en Feinschmecker og i lighed med - eller måske rettere i endnu højere grad end - alle andre forbrugere signalerer den refleksive forbruger sin...

 18. Effect of microbial enzyme allocation strategies on stoichiometry of soil organic matter (SOM) decomposition

  Wutzler, Thomas

  2014-05-01

  We explored different strategies of soil microbial community to invest resources into extracellular enzymes by conceptual modelling. Similar to the EEZY model by Moorhead et al. (2012), microbial community can invest into two separate pools of enzymes that depolymerize two different SOM pools. We show that with assuming that a fixed fraction of substrate uptake is allocated to enzymes, the microbial dynamics decouples from decomposition dynamics. We propose an alternative formulation where investment into enzymes is proportional to microbial biomass. Next, we show that the strategy of optimizing stoichiometry of decomposition flux according to microbial biomass stoichiometry yield less microbial growth than the strategy of optimizing revenue of the currently limiting element. However, both strategies result in better usage of the resources, i.e. less C overflow or N mineralization, than the strategy of equal allocation to both enzymes. Further, we discuss effects of those strategies on decomposition of SOM and priming at different time scales and discuss several abstractions from the detailed model dynamics for usage in larger scale models.

 19. Application of growing hierarchical SOM for visualisation of network forensics traffic data.

  Palomo, E J; North, J; Elizondo, D; Luque, R M; Watson, T

  2012-08-01

  Digital investigation methods are becoming more and more important due to the proliferation of digital crimes and crimes involving digital evidence. Network forensics is a research area that gathers evidence by collecting and analysing network traffic data logs. This analysis can be a difficult process, especially because of the high variability of these attacks and large amount of data. Therefore, software tools that can help with these digital investigations are in great demand. In this paper, a novel approach to analysing and visualising network traffic data based on growing hierarchical self-organising maps (GHSOM) is presented. The self-organising map (SOM) has been shown to be successful for the analysis of highly-dimensional input data in data mining applications as well as for data visualisation in a more intuitive and understandable manner. However, the SOM has some problems related to its static topology and its inability to represent hierarchical relationships in the input data. The GHSOM tries to overcome these limitations by generating a hierarchical architecture that is automatically determined according to the input data and reflects the inherent hierarchical relationships among them. Moreover, the proposed GHSOM has been modified to correctly treat the qualitative features that are present in the traffic data in addition to the quantitative features. Experimental results show that this approach can be very useful for a better understanding of network traffic data, making it easier to search for evidence of attacks or anomalous behaviour in a network environment. Copyright © 2012 Elsevier Ltd. All rights reserved.

 20. Designtænkning som didaktisk metode: Læringsdesign for teknologisk forestillingskraft og handlekraft

  Rikke Berggreen Paaskesen

  2016-11-01

  Full Text Available Det er et problem, at undervisere, lærerstuderende og elever ikke bliver mødt med tilstrækkelig inspiration, metoder og design til, hvorledes de kan anvende teknologier i undervisningen på måder der understøtter teknologisk forestillingskraft, handlekraft og kritisk-kreativ teknologisk dannelse. Dette forsøger denne artikel at adressere gennem at tilbyde forståelsesramme, struktur, procesmodel og konkret case-eksempel for hvorledes man kan arbejde med designtænkning som didaktisk metode til udformning læringsdesign for kritisk-kreativ teknologisk forestillingskraft og handlekraft. Artiklen kobler designtænkning og læringsdesign sammen til designtænkende læringsdesign for undervisere og læringsdesign for designtænkning for studerende og elever. Disse formater beskrives dernæst som åbne didaktisk-pædagogiske læringsdesign og centrale strukturer, elementer og faser fremstilles og beskrives. Pædagogisk tænkning for kritisk-kreativt medborgerskab inddrages til at underbygge modellens didaktisk-pædagogiske potentiale. Designtænkende læringsdesign for demokratisk dannelse præsenteres dernæst gennem en konkret case Future-Tech-Town Year 2060. I konklusionen udvides perspektivet til uddannelsesarbejde med læringsdesign der sigter mod kritisk-kreative fremtids-skabere med teknologier.

 1. Tester og testtilbakemeldinger som direkte bidragsytere til dypere læring blant studenter

  Henrik Herrebrøden

  2014-11-01

  Full Text Available Denne artikkelen diskuterer forskning som tilsier at tester og testtilbakemeldinger kan bidra til dypere læring blant studenter. Testing har vist seg å forbedre langtidshukommelsen av innlært kunnskap sammenlignet med repetert lesing, noe som kalles for testeffekten. For at testeffekten skal optimaliseres, bør tester utformes med mål om å bidra til dyp prosessering av innlært kunnskap. Testtilbakemeldingers rolle i utdanning kan være å bidra til økt metakognitiv selvregulering blant studenter. For at selvregulering skal promoteres best mulig, bør testtilbakemeldinger inneholde utdypende informasjon. Samlet ser tester og testtilbakemeldinger ut til å være nyttige læringsverktøy og potensielle bidragsytere til dypere læring blant studenter.AbstractThis article discusses research supporting that tests and test feedback are learning tools that may promote deeper learning among students. Testing improves long-term retention of knowledge compared to repeated study, a phenomenon known as the testing effect. In order to promote the testing effect, tests should facilitate deep processing of knowledge among students. Test feedback has the potential to increase students’ metacognitive self-regulation. For this type of metacognition to be enhanced, feedback should contain elaborate information. Conclusively, tests and test feedback appear to be valuable learning tools and potential promoters of deeper learning.

 2. Radon som sporgas for jordluftindtrængning til hus ved forurenet renserigrund

  Andersen, C.E.

  2001-01-01

  I nærværende undersøgelse anvendes radon-222, som er en naturligt forekommende radioaktiv gas, som sporgas for jordluftindtrængning til et hus, der er nabo til en forurenet renserigrund. Dette er muligt, da poreluftkoncentrationen af radon i jorden underhuset er omkring 1000 gange højere end...... udeluftens koncentration, og selv en meget lille indtrængning af jordluft til huset kan derfor have stor betydning for dets radonkoncentration. Undersøgelsen bygger bl.a. på kontinuerte målinger af radon,differenstryk, atmosfæretryk, og temperaturer i indeklimaet samt spotmålinger af radon under terrændækket...... indtrængning af radon (dvs. at radon trænger ind med en trykdreven luftstrøm) fra jorden under huset, når vakuumanlægget er slukket. Under en række simplificerende antagelser kan det beregnes, atindtrængningen af luft fra det kapillarbrydende lag (dvs. "jordluft") er omkring 1 m"3/h, når vakuumanlægget er...

 3. Differences in SOM decomposition and temperature sensitivity among soil aggregate size classes in a temperate grasslands.

  Qing Wang

  Full Text Available The principle of enzyme kinetics suggests that the temperature sensitivity (Q10 of soil organic matter (SOM decomposition is inversely related to organic carbon (C quality, i.e., the C quality-temperature (CQT hypothesis. We tested this hypothesis by performing laboratory incubation experiments with bulk soil, macroaggregates (MA, 250-2000 μm, microaggregates (MI, 53-250 μm, and mineral fractions (MF, MF>bulk soil >MI(P <0.05. The Q10 values were highest for MA, followed (in decreasing order by bulk soil, MF, and MI. Similarly, the activation energies (Ea for MA, bulk soil, MF, and MI were 48.47, 33.26, 27.01, and 23.18 KJ mol-1, respectively. The observed significant negative correlations between Q10 and C quality index in bulk soil and soil aggregates (P<0.05 suggested that the CQT hypothesis is applicable to soil aggregates. Cumulative C emission differed significantly among aggregate size classes (P <0.0001, with the largest values occurring in MA (1101 μg g-1, followed by MF (976 μg g-1 and MI (879 μg g-1. These findings suggest that feedback from SOM decomposition in response to changing temperature is closely associated withsoil aggregation and highlights the complex responses of ecosystem C budgets to future warming scenarios.

 4. Gjenstand for saksbehandling og verdi som dokumentasjon – analyse av journalføringskriteriene i arkivforskriften

  Trine Nesland

  2014-11-01

  Full Text Available Artikkelen handler om hvordan journalføringskriteriene «gjenstand for saksbehandling» og «verdi som dokumentasjon» er ment å skulle forstås, basert på hvordan kriteriene er omtalt og definert i eksisterende teori og litteratur.Artikkelen viser at det ikke eksisterer en omforent forståelse av kriterienes innhold, det vil si at kriteriene er tillagt ulik betydning i ulike tekster. Det har tegnet seg et bilde av at de relativt få tekstene som faktisk inneholder beskrivelser av journalføringskriteriene og begrepene kriteriene er bygget opp av, i hovedsak nærmer seg kriteriene enten på en dialektisk-relasjonell eller på en semiotisk-relasjonell måte, hvilket gir to tilsynelatende ulike tolkningsresultater. Det foreligger med andre ord en viss tolkningsmotstrid, hvilket nødvendigvis innebærer at det fortsatt er vanskelig å svare entydig på spørsmålet om hvordan journalføringskriteriene er ment å skulle forstås, og samtidig gir grunn til kritikk av det etablerte systemet.

 5. Praksisnær skoleudvikling og PLC som strategisk udviklingsaktør

  Christensen, Ole; Bach, Anna

  2017-01-01

  I det følgende belyses, hvorledes PLC kan udvikles som strategisk udviklingsaktør og understøtte praksisnær skoleudvikling. Vi ønsker at belyse hvorledes Bekendtgørelsens overordnede intentioner kan få retning og rammer og dermed medvirke til, at hele det pædagogiske personale indgår i skoleudvik......I det følgende belyses, hvorledes PLC kan udvikles som strategisk udviklingsaktør og understøtte praksisnær skoleudvikling. Vi ønsker at belyse hvorledes Bekendtgørelsens overordnede intentioner kan få retning og rammer og dermed medvirke til, at hele det pædagogiske personale indgår i...... skoleudviklingen. I den forbindelse er det vores erfaring, at PLC kan spille en central rolle i forbindelse med den praksisnære og lokale skoleudvikling. Erfaringerne bygger især på udviklings- og forskningsprojekter fra kommunerne Kolding, København, Roskilde og Tårnby. Der har været tale om praksisnære...

 6. STRATEGISK STYRNING AV PORTFÖLJER MED UTVECKLINGSPROJEKT : EN MODELL SOM GENOM STRATEGISKA STYRMEDEL OCH PROJEKTPARAMETRAR KOPPLAR SAMMAN PROJEKTPORTFÖLJHANTERING MED STRATEGI

  Hall, Johan; Fraenkel, Patrick

  2016-01-01

  Examensarbetets mål har varit att utveckla en modell för att värdera och prioritera utvecklingsprojekt som verkar för att projektportföljen som helhet ska stödja företagets strategier. För att uppnå målet gavs studien syftet att förklara en process samt vilka styrmedel och parametrar som skapar en projektportföljhantering med koppling till strategin. Bakgrunden till syftet grundas både empiriskt och i vetenskapen. Den empiriska grunden sammanfattas i fyra utmaningar som identifierats genom en...

 7. Innovative use of self-organising maps (SOMs) in model validation.

  Jolly, Ben; McDonald, Adrian; Coggins, Jack

  2016-04-01

  We present an innovative combination of techniques for validation of numerical weather prediction (NWP) output against both observations and reanalyses using two classification schemes, demonstrated by a validation of the operational NWP 'AMPS' (the Antarctic Mesoscale Prediction System). Historically, model validation techniques have centred on case studies or statistics at various time scales (yearly/seasonal/monthly). Within the past decade the latter technique has been expanded by the addition of classification schemes in place of time scales, allowing more precise analysis. Classifications are typically generated for either the model or the observations, then used to create composites for both which are compared. Our method creates and trains a single self-organising map (SOM) on both the model output and observations, which is then used to classify both datasets using the same class definitions. In addition to the standard statistics on class composites, we compare the classifications themselves between the model and the observations. To add further context to the area studied, we use the same techniques to compare the SOM classifications with regimes developed for another study to great effect. The AMPS validation study compares model output against surface observations from SNOWWEB and existing University of Wisconsin-Madison Antarctic Automatic Weather Stations (AWS) during two months over the austral summer of 2014-15. Twelve SOM classes were defined in a '4 x 3' pattern, trained on both model output and observations of 2 m wind components, then used to classify both training datasets. Simple statistics (correlation, bias and normalised root-mean-square-difference) computed for SOM class composites showed that AMPS performed well during extreme weather events, but less well during lighter winds and poorly during the more changeable conditions between either extreme. Comparison of the classification time-series showed that, while correlations were lower

 8. Reducing carbon dioxide to products

  Cole, Emily Barton; Sivasankar, Narayanappa; Parajuli, Rishi; Keets, Kate A

  2014-09-30

  A method reducing carbon dioxide to one or more products may include steps (A) to (C). Step (A) may bubble said carbon dioxide into a solution of an electrolyte and a catalyst in a divided electrochemical cell. The divided electrochemical cell may include an anode in a first cell compartment and a cathode in a second cell compartment. The cathode may reduce said carbon dioxide into said products. Step (B) may adjust one or more of (a) a cathode material, (b) a surface morphology of said cathode, (c) said electrolyte, (d) a manner in which said carbon dioxide is bubbled, (e), a pH level of said solution, and (f) an electrical potential of said divided electrochemical cell, to vary at least one of (i) which of said products is produced and (ii) a faradaic yield of said products. Step (C) may separate said products from said solution.

 9. Aspects of carbon dioxide utilization

  Omae, Iwao [Omae Research Laboratories, 335-23 Mizuno, Sayama, Saitama 350-1317 (Japan)

  2006-06-30

  Carbon dioxide reacts with hydrogen, alcohols, acetals, epoxides, amines, carbon-carbon unsaturated compounds, etc. in supercritical carbon dioxide or in other solvents in the presence of metal compounds as catalysts. The products of these reactions are formic acid, formic acid esters, formamides, methanol, dimethyl carbonate, alkylene carbonates, carbamic acid esters, lactones, carboxylic acids, polycarbonate (bisphenol-based engineering polymer), aliphatic polycarbonates, etc. Especially, the productions of formic acid, formic acid methyl ester and dimethylformamide with a ruthenium catalyst; dimethyl carbonate and urethanes with a dialkyltin catalyst; 2-pyrone with a nickel-phosphine catalyst; diphenyl carbonate with a lead phenoxide catalyst; the alternating copolymerization of carbon dioxide and epoxides with a zinc catalyst has attracted attentions as the industrial utilizations of carbon dioxide. The further development of these production processes is expected. (author)

 10. Carbon Dioxide Flux Measurement Systems

  Oak Ridge National Laboratory — The Southern Great Plains (SGP) carbon dioxide flux (CO2 flux) measurement systems provide half-hour average fluxes of CO2, H2O (latent heat), and sensible heat. The...

 11. Ultra-som terapêutico contínuo térmico em modelo experimental de ciatalgia

  Adriano Polican Ciena; Jaques Jean Junqueira Oliveira; Núbia Broetto Cunha; Gladson Ricardo Flor Bertolini

  2009-01-01

  O ultra-som é um recurso fisioterapêutico que pode atuar na redução dos sintomas da ciatalgia. O objetivo deste estudo foi verificar a eficácia do ultra-som terapêutico, no modo contínuo, em duas diferentes densidades de potência (0,5 W/cm² e 1 W/cm²), na redução do quadro álgico em ratos submetidos a modelo experimental de ciatalgia. Foram utilizados 20 ratos, divididos em 3 grupos: G1 (n=6) submetido à ciatalgia e a tratamento placebo; G2 (n=7) submetido à ciatalgia e tratado com ultra-som ...

 12. Importancia del conteo de células somáticas en la calidad de la leche

  Hernández Reyes, Juan Manuel; Bedolla Cedeño, José Luís Carlos

  2008-01-01

  Este trabajo es una revisión sobre la importancia de las células somáticas en la calidad de la leche. Las células somáticas son, entre otras, células blancas propias del organismo que le sirven como defensa a la glándula mamaria de la vaca contra organismos patógenos. La determinación del contenido de células somáticas de la leche del tanque, o de los cuartos de la glándula mamaria de las vacas, es el medio auxiliar de diagnóstico más importante para juzgar el estado de salud de la ubre de un...

 13. High dimension feature extraction based visualized SOM fault diagnosis method and its application in p-xylene oxidation process☆

  Ying Tian; Wenli Du; Feng Qian

  2015-01-01

  Purified terephthalic acid (PTA) is an important chemical raw material. P-xylene (PX) is transformed to terephthalic acid (TA) through oxidation process and TA is refined to produce PTA. The PX oxidation reaction is a complex process involving three-phase reaction of gas, liquid and solid. To monitor the process and to im-prove the product quality, as wel as to visualize the fault type clearly, a fault diagnosis method based on self-organizing map (SOM) and high dimensional feature extraction method, local tangent space alignment (LTSA), is proposed. In this method, LTSA can reduce the dimension and keep the topology information simultaneously, and SOM distinguishes various states on the output map. Monitoring results of PX oxidation reaction process in-dicate that the LTSA–SOM can wel detect and visualize the fault type.

 14. Framtida förändringar i konstruktionen hos fordon som en följd av autonoma system

  Didner, Olof; Ingvarsson, Gustaf

  2015-01-01

  Detta är ett kandidatexamensarbete om hur självkörande bilar kan se ut i framtiden. Utgående från dagens bilar och nuvarande autonoma hjälpsystem, samt system som är under utveckling och prototypbilar som företag har, dras slutsatser om hur konstruktionen hos framtida bilar kan skilja sig från idag. För att underlätta detta togs olika krav fram, som kan ställas på självkörande bilar. Dessa krav rör bland annat manövrering, uppsikt runt fordonet, oskyddade trafikanter, olika väderförhållanden ...

 15. Recuperative supercritical carbon dioxide cycle

  Sonwane, Chandrashekhar; Sprouse, Kenneth M; Subbaraman, Ganesan; O'Connor, George M; Johnson, Gregory A

  2014-11-18

  A power plant includes a closed loop, supercritical carbon dioxide system (CLS-CO.sub.2 system). The CLS-CO.sub.2 system includes a turbine-generator and a high temperature recuperator (HTR) that is arranged to receive expanded carbon dioxide from the turbine-generator. The HTR includes a plurality of heat exchangers that define respective heat exchange areas. At least two of the heat exchangers have different heat exchange areas.

 16. Bygningsingeniøruddannelsen på DTU - med speciel vægt på beton som byggemateriale

  Møller, Jacob Steen; Geiker, Mette Rica

  2005-01-01

  Der sker store forandringer af bygningsingeniøruddannelserne ved DTU. BYG•DTU blev dannet i 2001 som en sammenslutning af de fleste bygningsingeniørfag. En strategi for BYG•DTU fra 2003, et stort generationsskifte og indførelse af Bolognadeklarationen er grundlag for en fornyelse af bygningsingen......Der sker store forandringer af bygningsingeniøruddannelserne ved DTU. BYG•DTU blev dannet i 2001 som en sammenslutning af de fleste bygningsingeniørfag. En strategi for BYG•DTU fra 2003, et stort generationsskifte og indførelse af Bolognadeklarationen er grundlag for en fornyelse af...

 17. Suberin-derived aliphatic monomers as biomarkers for SOM affected by root litter contribution

  Kogel-Knabner, I.; Spielvogel, S.-; Prietzel, J.-

  2012-12-01

  The patchy distribution of trees and ground vegetation may have major impact on SOC variability and stability at the small scale. Knowledge about correlations between the pattern of tree and ground vegetation, SOC stocks in different soil depths and the contribution of root- vs. shoot-derived carbon to different SOC fractions is scarce. We have tested analysis of hydrolysable aliphatic monomers derived from the biopolyesters cutin- and suberin to investigate whether their composition can be traced back after decay and transformation into soil organic matter (SOM) to study SOM source, degradation, and stand history. The main objective of this study was to elucidate the relative abundance of cutin and suberin in different particle size and density fractions of a Norway spruce and a European beech site with increasing distance to stems. Soil samples, root, bark and needle/leave samples were analyzed for their cutin and/or suberin signature. Previous to isolation of bound lipids, sequential solvent extraction was used to remove free lipids and other solvent extractable compounds. Cutin- and suberin-derived monomers were extracted from the samples using base hydrolysis. Before analysis by Gas Chromatography/Mass Spectrometry (GC/MS), extracts were derivatized to convert compounds to trimethylsilyl derivatives. Statistical analysis identified four variables which as combined factors discriminated significantly between cutin and suberin based on their structural units. We found a relative enrichment of cutin and suberin contents in the occluded fraction at both sites that decreased with increasing distance to the trees. We conclude from our results that (i) patchy above- and belowground carbon input caused by heterogeneous distribution of trees and ground vegetation has major impact on SOC variability and stability at the small scale, (ii) tree species is an important factor influencing SOC heterogeneity at the stand scale due to pronounced differences in above- and

 18. Som, audiência e arquivo: a RDP África como case study

  Jordão, Ana Cristina Rosário

  2009-01-01

  Mestrado em Comunicação, Cultura e Tecnologias de Informação No contexto do som enquanto corpus da rádio importa saber qual a relevância e o tratamento que é dado na RDP África, estação de rádio do Grupo RTP, à produção diária de sons tomando-se estes como uma mais valia para a produção radiofónica futura e para a própria história da radiodifusão em Portugal ao mesmo tempo que se avalia até que ponto a produção sonora da mesma estação está relacionada com a sua audiência par...

 19. SOM-based nonlinear least squares twin SVM via active contours for noisy image segmentation

  Xie, Xiaomin; Wang, Tingting

  2017-02-01

  In this paper, a nonlinear least square twin support vector machine (NLSTSVM) with the integration of active contour model (ACM) is proposed for noisy image segmentation. Efforts have been made to seek the kernel-generated surfaces instead of hyper-planes for the pixels belonging to the foreground and background, respectively, using the kernel trick to enhance the performance. The concurrent self organizing maps (SOMs) are applied to approximate the intensity distributions in a supervised way, so as to establish the original training sets for the NLSTSVM. Further, the two sets are updated by adding the global region average intensities at each iteration. Moreover, a local variable regional term rather than edge stop function is adopted in the energy function to ameliorate the noise robustness. Experiment results demonstrate that our model holds the higher segmentation accuracy and more noise robustness.

 20. Bearing Condition Recognition and Degradation Assessment under Varying Running Conditions Using NPE and SOM

  Shaohui Zhang

  2014-01-01

  Full Text Available Manifold learning methods have been widely used in machine condition monitoring and fault diagnosis. However, the results reported in these studies focus on the machine faults under stable loading and rotational speeds, which cannot interpret the practical machine running. Rotating machine is always running under variable speeds and loading, which makes the vibration signal more complicated. To address such concern, the NPE (neighborhood preserving embedding is applied for bearing fault classification. Compared with other algorithms (PCA, LPP, LDA, and ISOP, the NPE performs well in feature extraction. Since the traditional time domain signal denoising is time consuming and memory consuming, we denoise the signal features directly in feature space. Furthermore, NPE and SOM (self-organizing map are combined to assess the bearing degradation performance. Simulation and experiment results validate the effectiveness of the proposed method.

 1. Characterization of interstitial lung disease in chest radiographs using SOM artificial neural network

  Azevedo-Marques, P.M. de; Ambrosio, P.E.; Pereira, R.R. Jr.; Valini, R. de A.; Salomao, S.C. [Faculty of Medicine of Ribeirao Preto, Univ. of Sao Paulo (Brazil)

  2007-06-15

  This paper presents an automated approach to apply a self-organizing map (SOM) artificial neural network (ANN) as a tool for feature extraction and dimensionality reduction to recognize and characterize radiologic patterns of interstitial lung diseases in chest radiography. After feature extraction and dimensionality reduction a multilayer perceptron (MLP) ANN is applied for radiologic patterns classification in normal, linear, nodular or mixed. A leave-one-out methodology was applied for training and test over a database containing 17 samples of linear pattern, 9 samples of nodular pattern, 9 samples of mixed pattern and 18 samples of normal pattern. The MLP network provided an average result of 88.7% of right classification, with 100% of right classification for linear pattern, 55.5% for nodular pattern, 77.7% for mixed pattern and 100% for normal pattern. (orig.)

 2. SOM guided fuzzy logic prospectivity model for gold in the Häme Belt, southwestern Finland

  Leväniemi, Hanna; Hulkki, Helena; Tiainen, Markku

  2017-04-01

  This study investigated gold prospectivity in the Paleoproterozoic Häme Belt, located in southwestern Finland. The Häme Belt comprises calc-alkaline and tholeitic volcanic rocks, migmatites, granitoids, and mafic to ultramafic intrusions. Mineral exploration in the region has resulted in the discovery of several gold occurrences during recent decades; however, no prospectivity modeling for gold has yet been conducted. This study integrated till geochemical and geophysical data to examine and extract data characteristics critical for gold occurrences. Modeling was guided by self-organizing map (SOM) analysis to define essential data associations and to aid in model input data selection and generation. The final fuzzy logic prospectivity model map yielded high predictability values for most known Au or Cu-Au occurrences, but also highlighted new targets for exploration.

 3. Canticum Novum: música sem palavras e palavras sem som no pensamento de Santo Agostinho

  Lorenzo Mammì

  2000-04-01

  Full Text Available NO De Magistro, Santo Agostinho coloca a reza e o canto numa posição similar, à margem das funções imediatamente comunicativas da linguagem. A reflexão agostiniana sobre a reza se baseia nos hábitos cristãos da leitura, da oração e da meditação silenciosas. Há sobre o canto, na prática igualmente inovadora do jubilus, melodia sem palavra destinada aos momentos mais intensos e gaudiosos da liturgia. A oração silenciosa e o jubilus são temas recorrentes da literatura patrística, mas Agostinho os aborda de maneira original, desenhando, a partir das palavras sem som da oração e do som sem palavra do jubilus, o perfil de um discurso interior, que não se destina aos homens, mas a Deus.IN HIS De Magistro Saint Augustine places prayer and song on a similar level, alongside the language immediately communicative functions. His considerations on prayer are grounded on the Christian habits of silent reading, prayer and meditation; those on song, on the equally innovating practice called jubilus, which is melody without words designed for the intensest and most joyous liturgical moments. Silent prayer and jubilus are recurring topics in patristic literature, but Augustine deals with them in an original way, drawing from the soundless words of prayer and the wordless sound of jubilus an inner discourse, addressed not to men but to God.

 4. Winter climate extremes and their role for priming SOM decomposition under the snow

  Gavazov, Konstantin; Bahn, Michael

  2015-04-01

  The central research question of this project is how soil respiration and soil microbial community composition and activity of subalpine grasslands are affected by extreme winter climate events, such as mid-winter snowmelt and subsequent advanced growing season date. In the scope of this talk, focus will be laid on the assumptions that (1) reduced snow cover leads to intensive freeze-thaw cycles in the soil with larger amplitudes of microbial biomass, DOC and soil CO2 production and efflux over the course of winter, and shifts peak microbial activity to deeper soil layers with limited and recalcitrant substrate; (2) causes a shift in microbial community composition towards decreased fungal/bacterial ratios; and (3) results in a stronger incorporation of labile C in microbial biomass and more pronounced priming effects of soil organic matter turnover. Our findings indicate that snow removal, induces a strong and immediate negative effect on the physiology of soil microbes, impairing them in their capacity for turnover of SOM in the presence of labile substances (priming). This effect however is transient and soil microbes recover within the same winter. The reason for that is that snow removal did not produce any measurable (PLFA) changes in soil microbial community composition. The advanced start of the growing season, as a result of snow removal in mid-winter, granted the bacterial part of the microbial community more active in the uptake of labile substrates and the turnover of SOM than the fungal one. This finding is in line with the concept for a seasonal shift towards bacterial-dominated summer microbial community composition and could bring about implications for the plant-microbe competition for resources at the onset of the growing season.

 5. O uso do ultra-som (US na reumatologia Ultrasound (US use in rheumatology

  Ana Beatriz Cordeiro de Azevedo

  2005-12-01

  Full Text Available Nos últimos anos, a ultra-sonografia tem consolidado o seu papel como importante meio de diagnóstico por imagem na avaliação de doenças com comprometimento do sistema musculoesquelético. O desenvolvimento de novas tecnologias aplicadas na utilização do ultra-som (US, como novos transdutores, softwares e o Doppler, tornou possível a visualização de estruturas intra-articulares e da vascularização sinovial. Atualmente, além de auxiliar no diagnóstico de lesões de partes moles e identificação de coleções líquidas, o ultra-som tem sido empregado na avaliação de estruturas articulares comprometidas por doenças reumáticas e como guia para a realização de procedimentos em reumatologia.In the past years, ultrasonographic studies achieved a solid position as an important method of imaging diagnosis in the evaluation of musculoskeletal diseases. Visualization of intra-articular structures and synovial vascular flow improved with the development of new ultrasound technologies, as better transducers, software and Doppler techniques. Ultrasound is being applied as an assistant diagnostic tool in the identification of soft tissue lesions and fluid collections, evaluation of articular structures compromised by rheumatic diseases and also as a guidance tool for invasive procedures in rheumatology, like joint aspiration and injection.

 6. Prøvningsmetoder for isoleringsmateriale som underlag for tagpap = Testing methods for insulating material used as underlay for roofing felt

  Nicolajsen, Asta

  Rapporten redegør for UEAtc's prøvningsmetoder til vurdering af isoleringsmaterialer som underlag for tagpap. Disse metoder er udviklet ud fra de beskrevne isoleringstykkelser, som anvendes i Centraleuropa. I rapporten vurderes i hvilket omfang prøvningsmetoderne også er egnede for danske forhold....

 7. The novel somatostatin analog SOM230 is a potent inhibitor of hormone release by growth hormone- and prolactin-secreting pituitary adenomas in vitro

  L.J. Hofland (Leo); A-J. van der Lely (Aart-Jan); S.W.J. Lamberts (Steven); A. Beckers (Albert); J. van der Hoek (Joost); P.M. van Koetsveld (Peter); W.W. de Herder (Wouter); M. Waaijers (Marlijn); D. Sprij-Mooij (Diana); C. Bruns (Christian); G. Weckbecker (Gisbert); R.A. Feelders (Richard)

  2004-01-01

  textabstractTo determine the inhibitory profile of the novel somatostatin (SRIF) analog SOM230 with broad SRIF receptor binding, we compared the in vitro effects of SOM230, octreotide (OCT), and SRIF-14 on hormone release by cultures of different types of secreting pituitary adenom

 8. Sporløs – Om biologi, identitet og slægten som fjernsyn [Find My Family - On biology, identity and kinship on television] Sporløs – Om biologi, identitet og slægten som fjernsyn

  Birgitta Frello

  2011-12-01

  Full Text Available During recent years, the Danish public service television station (DR has launched several documentary serials that focus on kinship and genealogy. Genealogy makes ‘good TV’ because it enables an immediate identification with the protagonist of the programme. Furthermore, the protagonist’s personal story can function as a vehicle for telling other stories. However, the way kinship is depicted in the serials presupposes that a person’s knowledge about her biological kin equals knowledge about her personal identity. The article analyses the serial Find my Family (Danish: Sporløs, discussing the naturalisation of biological kin and the possible consequences of the conceptualisation of kinship that is taken for granted in the serial.DR har i de senere år lanceret flere programserier, som har slægt og slægtsforskning som fokus. Slægtsprogrammer er ’godt fjernsyn’ i den forstand, at de giver mulighed for en umiddelbar identifikation med hovedpersonen, samtidig med at dennes historie kan bruges som løftestang for andre historier. Imidlertid anlægger programmerne en vinkel på slægten, som forudsætter, at et øget kendskab til den biologiske slægt automatisk medfører et øget kendskab til den personlige identitet. Denne selvfølgeliggørelse af den biologiske slægts betydning problematiseres i artiklen, og med udgangspunkt i Sporløs diskuteres mulige implikationer og konsekvenser af den forståelse af slægten, som programmerne tager udgangspunkt i og tager for givet.

 9. Importancia del conteo de células somáticas en la calidad de la leche

  Hernández Reyes, Juan Manuel

  2008-09-01

  Full Text Available Este trabajo es una revisión sobre la importancia de las células somáticas en la calidad de la leche. Las células somáticas son, entre otras, células blancas propias del organismo que le sirven como defensa a la glándula mamaria de la vaca contra organismos patógenos. La determinación del contenido de células somáticas de la leche del tanque, o de los cuartos de la glándula mamaria de las vacas, es el medio auxiliar de diagnóstico más importante para juzgar el estado de salud de la ubre de un hato Con los resultados de las células somáticas se corrobora la calidad de la leche, loque le garantiza a la población consumir productos de buena calidad y de buena presentación, y al ganadero obtener una mayor producción al tener su hato sano y por lo tanto, mayores ingresos por venta de la leche.

 10. Med fodbold som "hook" - et udviklingsprojekt på tværs af grænser

  Klausen, Bodil; Greve, Charlotte

  2009-01-01

  Artiklen beskriver et socialt innovationsprojekt som udspringer af et samarbejde mellem de to fodboldklubber: Premier League-fodboldklubben West Ham United fra East London og fodboldklubben AC Horsens & de to uddannelsesinstitutioner: VIA University College, Pædagoguddannelsen i Gedved og Univers...

 11. Knowledge-based approach for functional MRI analysis by SOM neural network using prior labels from Talairach stereotaxic space

  Erberich, Stephan G.; Willmes, Klaus; Thron, Armin; Oberschelp, Walter; Huang, H. K.

  2002-04-01

  Among the methods proposed for the analysis of functional MR we have previously introduced a model-independent analysis based on the self-organizing map (SOM) neural network technique. The SOM neural network can be trained to identify the temporal patterns in voxel time-series of individual functional MRI (fMRI) experiments. The separated classes consist of activation, deactivation and baseline patterns corresponding to the task-paradigm. While the classification capability of the SOM is not only based on the distinctness of the patterns themselves but also on their frequency of occurrence in the training set, a weighting or selection of voxels of interest should be considered prior to the training of the neural network to improve pattern learning. Weighting of interesting voxels by means of autocorrelation or F-test significance levels has been used successfully, but still a large number of baseline voxels is included in the training. The purpose of this approach is to avoid the inclusion of these voxels by using three different levels of segmentation and mapping from Talairach space: (1) voxel partitions at the lobe level, (2) voxel partitions at the gyrus level and (3) voxel partitions at the cell level (Brodmann areas). The results of the SOM classification based on these mapping levels in comparison to training with all brain voxels are presented in this paper.

 12. Grønland som del af den bibelske fortælling - en 1700-tals studie

  Kjærgaard, Kathrine

  2010-01-01

   For missionærerne i Grønland som for de fleste andre i 1700-tallet var Bibelen en historisk sand fortælling om verden, der omfattede hele verdenshistorien fra Skabelsen til de sidste tider. Bibelen var ikke bare en sand historie om fortiden, den var også en sand historie om nutiden og om fremtid...

 13. ”Nye Blade til Danmarks Æreskrans”. – Havforsker Johannes Schmidt som fundraiser og mediestrateg i 1920erne

  Poulsen, Bo

  2013-01-01

  Johannes Schmidt var i de første årtier af 1900-tallet Danmarks mest berømte og hædrede havforsker. Schmidt var forrest med nye metoder og teorier, som stadig citeres i faglitteraturen. En af hemmelighederne bag successen var Schmidts evne til at promovere sine forskningsprojekter og rejse penge....

 14. CO2 i jorden er lige så godt som penge i banken

  Pedersen, Jens Christian

  2008-01-01

  DMU leder et stort projekt som skal dokumentere hvor meget CO2 landbruget har sparet klimaet for ved at stoppe for halmafbrænding, skovrejsning, etablering af vådområder og andre tiltag. Regeringen har valgt at benytte sig af artikel 3.4 i Kyoto-protokollen og anvende 72 mio. kr. på at forbedre den...

 15. Undringsfællesskabet som vej til U-læring på højere uddannelser

  Hansen, Finn Thorbjørn

  2010-01-01

  Innovationsforskeren C.O.Scharmer taler om undring som afgørende for radikale innovationsprocesser. I artiklen spørges der til undringens fænomenologi og undringsbaseret undervisning, og dannelsesprocesser sættes i forhold til Scharmers U-Teori og også en kritisk reservation i forhold til denne....

 16. SOM and Biomass C Stocks in Degraded and Undisturbed Andean and Coastal Nothofagus Forests of Southwestern South America

  Francis Dube

  2016-12-01

  Full Text Available Grazing and over-exploitation can severely degrade soil in native forests. Considering that productivity in ecosystems is related to soil organic matter (SOM content and quality, the objectives of this study were to: (1 determine the influence of degraded (DEF, partly-degraded (PDF, and undisturbed (UNF Nothofagus forests on the stocks of carbon (C in tree biomass and SOM; (2 evaluate fractions of SOM as indicators of sustainable management; and (3 use the Century model to determine the potential gains of soil organic C (SOC. The forests are located in the Andes and Coastal mountains of southern Chile. The SOM was fractionated to separate the light fraction (LF, macroaggregates (>212 µm, mesoaggregates (212–53 µm, and microaggregates (<53 µm. In two measurement periods, the SOC stocks at 0–20 cm and 20–40 cm depths in macroaggregates were on average 100% higher in the Andean UNF, and SOC was over twice as much at 20–40 cm depth in Andean DEF. Century simulations showed that improved silvopastoral management would gradually increase total SOC in degraded soils of both sites, especially the Ultisol with a 15% increase between 2016 and 2216 (vs. 7% in the Andisol. Greater SOC in macroaggregates (p < 0.05 of UNF indicate a condition of higher sustainability and better management over the years.

 17. Changes in SOM composition and stability to microbial degradation over time in response to wood chip ash fertilisation

  Hansen, Mette; Saarsalmi, Anna; Peltre, Clement

  2016-01-01

  , turnover and stability are unknown. The aim of the study was to investigate how ash fertilisation of forest soils affects SOM composition and stability to microbial degradation over time. O-horizon and 0–5 cm mineral soil samples were collected from two coniferous forest sites, one in Finland and one...

 18. Carbon Dioxide Absorption Heat Pump

  Jones, Jack A. (Inventor)

  2002-01-01

  A carbon dioxide absorption heat pump cycle is disclosed using a high pressure stage and a super-critical cooling stage to provide a non-toxic system. Using carbon dioxide gas as the working fluid in the system, the present invention desorbs the CO2 from an absorbent and cools the gas in the super-critical state to deliver heat thereby. The cooled CO2 gas is then expanded thereby providing cooling and is returned to an absorber for further cycling. Strategic use of heat exchangers can increase the efficiency and performance of the system.

 19. Carbon Dioxide Absorption Heat Pump

  Jones, Jack A. (Inventor)

  2002-01-01

  A carbon dioxide absorption heat pump cycle is disclosed using a high pressure stage and a super-critical cooling stage to provide a non-toxic system. Using carbon dioxide gas as the working fluid in the system, the present invention desorbs the CO2 from an absorbent and cools the gas in the super-critical state to deliver heat thereby. The cooled CO2 gas is then expanded thereby providing cooling and is returned to an absorber for further cycling. Strategic use of heat exchangers can increase the efficiency and performance of the system.

 20. Carbon Dioxide Embolism during Laparoscopic Surgery

  Park, Eun Young; Kwon, Ja-Young

  2012-01-01

  Clinically significant carbon dioxide embolism is a rare but potentially fatal complication of anesthesia administered during laparoscopic surgery. Its most common cause is inadvertent injection of carbon dioxide into a large vein, artery or solid organ. This error usually occurs during or shortly after insufflation of carbon dioxide into the body cavity, but may result from direct intravascular insufflation of carbon dioxide during surgery. Clinical presentation of carbon dioxide embolism ranges from asymptomatic to neurologic injury, cardiovascular collapse or even death, which is dependent on the rate and volume of carbon dioxide entrapment and the patient's condition. We reviewed extensive literature regarding carbon dioxide embolism in detail and set out to describe the complication from background to treatment. We hope that the present work will improve our understanding of carbon dioxide embolism during laparoscopic surgery. PMID:22476987

 1. Luhmanns masmedieteori och Internet som ett artificiellt intelligent semiotiskt system Luhmanns massmedieteori och Internet som ett artificiellt intelligent semiotiskt system [Luhmann’s mass-media theory and Internet as an artificial intelligent semiotic system

  Peter Kåhre

  2010-11-01

  Full Text Available Artikeln diskuterar hur en modern form av AI-programmering, som kallas Konnektionism i en design som kallas Distribuerad AI (DAI, påverkar den uppfattning Luhmann har om massmediernas roll för den andra ordningens observationer. DAI använder noder för att skapa aktivitet i systemen och inte de koder som styr processerna i den klassiska eller symboliska formen av AI. Luhmanns teori kan utvecklas genom att ersätta systemens koder med noder som förändras beroende på i vilken relation de står till andra noder. På så sätt kan kommunikationsbegreppet utvecklas så att det också omfattar systemens interaktioner med omvärlden. Det skapar en bättre förutsättning för att observationsmöjligheter direkt uppstår genom systemens relationer till omvärlden. Internet och AI-programmerade söksystem och robotar kan då fungera som ett artificiellt semiotiskt system som skapar möjligheter att göra observationer.The article discusses how a modern form of AI programming, known as Connectionism in a design known as Distributed Artificial Intelligence (DAI, affects the perception Luhmann has on mass media's role concerning second-order observations. DAI uses nodes to create activity in the systems and not the codes used by the Classic or Symbolic form of AI. Luhmann’s theory can be developed by replacing the systems codes with nodes that change depending on their relations to other nodes. In this way, we can reformulate the concept of communication, so that it includes the systems interactions with the environment. It creates better conditions so that observing opportunities may arise directly from these interactions. Internet and AI-programmed search systems and robots can then act as an artificial semiotic system that creates opportunities for making observations.

 2. 21 CFR 73.575 - Titanium dioxide.

  2010-04-01

  ... 21 Food and Drugs 1 2010-04-01 2010-04-01 false Titanium dioxide. 73.575 Section 73.575 Food and... ADDITIVES EXEMPT FROM CERTIFICATION Foods § 73.575 Titanium dioxide. (a) Identity. (1) The color additive titanium dioxide is synthetically prepared TiO2, free from admixture with other substances. (2)...

 3. 21 CFR 73.2575 - Titanium dioxide.

  2010-04-01

  ... 21 Food and Drugs 1 2010-04-01 2010-04-01 false Titanium dioxide. 73.2575 Section 73.2575 Food and... ADDITIVES EXEMPT FROM CERTIFICATION Cosmetics § 73.2575 Titanium dioxide. (a) Identity and specifications. The color additive titanium dioxide shall conform in identity and specifications to the...

 4. 21 CFR 73.1575 - Titanium dioxide.

  2010-04-01

  ... 21 Food and Drugs 1 2010-04-01 2010-04-01 false Titanium dioxide. 73.1575 Section 73.1575 Food and... ADDITIVES EXEMPT FROM CERTIFICATION Drugs § 73.1575 Titanium dioxide. (a) Identity and specifications. (1) The color additive titanium dioxide shall conform in identity and specifications to the...

 5. 40 CFR 180.1195 - Titanium dioxide.

  2010-07-01

  ... 40 Protection of Environment 23 2010-07-01 2010-07-01 false Titanium dioxide. 180.1195 Section 180.1195 Protection of Environment ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY (CONTINUED) PESTICIDE PROGRAMS... Titanium dioxide. Titanium dioxide is exempted from the requirement of a tolerance for residues in or...

 6. 21 CFR 73.3126 - Titanium dioxide.

  2010-04-01

  ... 21 Food and Drugs 1 2010-04-01 2010-04-01 false Titanium dioxide. 73.3126 Section 73.3126 Food and... ADDITIVES EXEMPT FROM CERTIFICATION Medical Devices § 73.3126 Titanium dioxide. (a) Identity and specifications. The color additive titanium dioxide (CAS Reg. No. 13463-67-7), Color Index No. 77891,...

 7. 21 CFR 582.1240 - Carbon dioxide.

  2010-04-01

  ... 21 Food and Drugs 6 2010-04-01 2010-04-01 false Carbon dioxide. 582.1240 Section 582.1240 Food and Drugs FOOD AND DRUG ADMINISTRATION, DEPARTMENT OF HEALTH AND HUMAN SERVICES (CONTINUED) ANIMAL DRUGS....1240 Carbon dioxide. (a) Product. Carbon dioxide. (b) Conditions of use. This substance is generally...

 8. 21 CFR 172.480 - Silicon dioxide.

  2010-04-01

  ... 21 Food and Drugs 3 2010-04-01 2009-04-01 true Silicon dioxide. 172.480 Section 172.480 Food and Drugs FOOD AND DRUG ADMINISTRATION, DEPARTMENT OF HEALTH AND HUMAN SERVICES (CONTINUED) FOOD FOR HUMAN... Agents § 172.480 Silicon dioxide. The food additive silicon dioxide may be safely used in food...

 9. 21 CFR 573.940 - Silicon dioxide.

  2010-04-01

  ... 21 Food and Drugs 6 2010-04-01 2010-04-01 false Silicon dioxide. 573.940 Section 573.940 Food and Drugs FOOD AND DRUG ADMINISTRATION, DEPARTMENT OF HEALTH AND HUMAN SERVICES (CONTINUED) ANIMAL DRUGS... Listing § 573.940 Silicon dioxide. The food additive silicon dioxide may be safely used in animal feed...

 10. Fra avskrift til populærvitenskapelig artikkel - mottakerbevissthet som didaktisk grep

  Tuva Bjørkvold

  2015-10-01

  Full Text Available Sakpreget skriving i skolen bærer ofte preg av avskrift og har læreren som eneste mottaker. I denne artikkelen vises en annen praksis, der elevene gjør stoffet til sitt, fordi de har noen andre enn læreren å skrive til. I denne studien analyseres utviklingen av én elevtekst, samskrevet av åtte elever. Denne kasusstudien følger skriveprosessen til en gruppe elever på sjuende trinn som deltar i forskningskonkurransen "Nysgjerrigper". Tekstens forløp fra tegning, via avskrift til en populærvitenskapelig artikkel, blir satt inn i en kontekst gjennom videoobservasjon og elevintervjuer. Tekster i elevenes forskningsarbeid er utgangpunkt for studien. Jeg bruker en triangulering av datamateriale gjennom 14 timer videoobservasjon med helklassekamera og hodekamera på tre elever, innsamling av 53 elevtekster samt video- og tekststimulerte intervju av elever. Literacyhendelsene i hele tekstutviklingsløpet, kalt tekstbanen, analyseres ved bruk av skrivetrekanten. Funn tyder på at lærerens innføring av interne mottakere – elever på skolen, og påpeking av eksterne mottakere – juryen i forskningskonkurransen, ser ut til å påvirke elevene til å utvikle teksten. Jeg drøfter om en literacydidaktikk kan konkretiseres ved å framheve skriving som sosial praksis. Nøkkelord: Literacy, literacydidaktikk, skriving, mottakerbevissthet, tekstbane, Nysgjerrigper, kasusstudieAbstractFactual writing in school tends to consist of direct copying with the teacher as the only recipient. This article shows another praxis, with students appropriating the content because they have someone other than the teacher as audience. This case study analyses the writing process of a collectively written student text produced by eight students in grade 7. The text was produced as part of their participation in the research competition "Nysgjerrigper". The process of text production is traced, placed in context through video observation and student interviews, from

 11. SOM Based Visualization Technique For Detection Of Cancerous Masses In Mammogram

  S.Pitchumani Angayarkanni

  2011-09-01

  Full Text Available Breast cancer is the most common form of cancer in women. An intelligent computer-aided diagnosis system can be very helpful for radiologist in detecting and diagnosing micro calcifications patterns earlier and faster than typical screening programs. In this paper, we present a system based on gabor filter based enhancement technique and feature extraction techniques using texture based segmentation and SOM(Self Organization Map which is a form of Artificial Neural Network(ANN used to analyze the texture features extracted. SOM determines which texture feature has the ability to classify benign, malignant and normal cases. Watershed segmentation technique is used to classify cancerous region from the non cancerous region. We have investigated and analyzed a number of feature extraction techniques and found that a combination of ten features, such as Cor-relation, Cluster Prominence, Energy, Entropy, Homogeneity, Difference variance, Difference Entropy, Information Measure, and Normalized are calculated. These features gives the distribution of tonality information and was found to be the best combination to distinguish a benign micro calcification pattern from one that is malignant and normal. The system was developed on a Windows platform. It is an easy to use intelligent system that gives the user options to diagnose, detect, enlarge, zoom, and measure distances of areas in digital mammograms. Further Using Linear Filtering Technique and the Texture Features as Mask are convolved with the segmented image .The tumor is detected using the above method and using watershed segmentation, a fair segmentation is obtained The artificial neural network with unsupervised learning together with texture based approach leads to the accuracy and positive predictive value of each algorithm were used as the evaluation indicators. 121 records acquired from the breast cancer patients at the MIAS database. The results revealed that the accuracies of texture

 12. Møtet mellom skolens profesjonsforståelse og Kunnskapsløftet som styringsreform

  Jorunn Møller

  2010-12-01

  Full Text Available Denne artikkelen analyserer to sentrale sider ved Kunnskapsløftet - grunnleggende ferdigheter og kvalitetsvurdering – sett fra skolenivå. Hvordan tolkes disse sentrale sidene ved reformen av aktører på skolenivå? Empirien er hentet fra seks grunnskoler og fire videregående skoler, valgt ut etter prinsippet om maksimal variasjon. På bakgrunn av intervjuer med rektorer og lærere får vi et bilde av hvordan arbeidet med grunnleggende ferdigheter og vurdering foregår på disse ti skolene. Hvordan skoleledere og lærere arbeider med disse sentrale sidene ved Kunnskapsløftet, kan i neste omgang si noe om deres profesjonsforståelse. Samlet sett tyder vårt materiale på at reformen ikke har medført store endringer i skolenes profesjonsforståelse, slik det er eksemplifisert gjennom beretninger om kvalitetsarbeidet og de grunnleggende ferdighetene. Hvis hensikten med reformen har vært å myndiggjøre lærerprofesjonen, ser det ikke ut til at lærerne har fått tilstrekkelig informasjon til å oppfatte hvor dypt læreplanmålet om grunnleggende ferdigheter griper inn i de enkelte fagene, eller hvordan det nasjonale systemet for kvalitetsutvikling kan bidra til å styrke lærerarbeidet. Den politiske styringen ser også ut til å ha vært for svak; rektorene og lærerne i vårt materiale opplever ikke at disse forventningene er blitt kommunisert til dem. Analyserer vi empirien i lys av mekanismer for styring, ser vi at det er en spenning mellom profesjon og politikk og mellom sentralisering og desentralisering. Hvis hensikten har vært å legge til rette for profesjonelt selvstyre, ser ikke profesjonen ut til å ha tatt det rommet som blir tilbudt. Dermed strammes det politiske grepet i form av nasjonale veiledende retningslinjer og rapporteringskrav. En slik analyse innebærer imidlertid et syn på styring som forutsetter et tydelig skille mellom styring og forvaltning, mens grensene i praksis er uklare. Studier fra andre land viser at

 13. Modelling Sublimation of Carbon Dioxide

  Winkel, Brian

  2012-01-01

  In this article, the author reports results in their efforts to model sublimation of carbon dioxide and the associated kinetics order and parameter estimation issues in their model. They have offered the reader two sets of data and several approaches to determine the rate of sublimation of a piece of solid dry ice. They presented several models…

 14. Modelling Sublimation of Carbon Dioxide

  Winkel, Brian

  2012-01-01

  In this article, the author reports results in their efforts to model sublimation of carbon dioxide and the associated kinetics order and parameter estimation issues in their model. They have offered the reader two sets of data and several approaches to determine the rate of sublimation of a piece of solid dry ice. They presented several models…

 15. Mikroturbin som Range Extender : Analys av mikroturbinens förutsättningar att användas som sekundär kraftkälla i en seriehybridbil

  2011-01-01

  Gasturbiner används idag främst i olika typer av kraftvärmeanläggningar, tidigare fanns det även gasturbiner som användes för framdrivning av olika fordon, men dessa har till stor del konkurrerats ut av dieselmotorn eftersom de inte har kunnat mäta sig med dieselmotorns bränsleeffektivitet. Små gasturbiner som har en effekt under 500 kW brukar kallas för mikroturbiner. Kännetecknande för denna typ av gasturbiner är att de ofta bara har en roterande axel och roterar i höga hastigheter.Syftet m...

 16. Da música ao som, a emergência do som na música dos séculos XX e XXI – uma pequena introdução

  Solomos, Makis

  2015-01-01

  International audience; Em 2013, publiquei na França um livro chamado Da música ao som, a emergência do som na música dos séculos XX e XXI (Solomos, 2013). Aqui será apresentada a introdução deste livro com o objetivo de divulgá-lo ao público de língua portuguesa. O texto é fruto de muitos anos de pesquisa, iniciadas com minha tese de doutorado que tratava da noção de “sonoridade” em obras de Xenakis dos anos 1950-1960 (desde Metastaseis até o concerto para piano Synaphai). Estas pesquisas fo...

 17. Perspectives in the use of carbon dioxide

  Aresta Michele

  1999-01-01

  Full Text Available The mitigation of carbon dioxide is one of the scientific and technological challenges of the 2000s. Among the technologies that are under assessment, the recovery of carbon dioxide from power plants or industrial flue gases plays a strategic role. Recovered carbon dioxide can be either disposed in natural fields or used. The availability of large amounts of carbon dioxide may open new routes to its utilisation in biological, chemical and innovative technological processes. In this paper, the potential of carbon dioxide utilisation in the short-, medium-term is reviewed.

 18. Arbejdsmiljøseminarer som et redskab til at skabe motivation, ansvarlighed og ejerskab til arbejdet omkring forebyggelse af ulykker i små-, mellemstore og store virksomheder, såvel blandt ansatte som deres ledere

  Pedersen, Louise; Kines, Pete

  2009-01-01

  af arbejdsulykker. Vellykkede arbejdsmiljøseminarer kan være en metode til skabe motivation, ansvarlighed og ejerskab samt at mindske den modstand, der kan være imod forandringerne. Med andre ord at arbejde med nogle af de processer, som kan være svære at få indblik i og overskud til at arbejde med i...

 19. Spatial optical modulator (SOM): high-density diffractive laser projection display

  Yun, SangKyeong; Song, JongHyeong; Yeo, InJae; Choi, YoonJoon; Yurlov, Victor; An, SeungDo; Park, HeungWoo; Yang, HaengSeok; Lee, YeongGyu; Han, KyuBum; Shyshkin, Ihar; Lapchuk, Anatoliy; Oh, KwanYoung; Ryu, SeungWon; Jang, JaeWook; Park, ChangSu; Kim, ChunGi; Kim, SunKi; Kim, EungJu; Woo, KiSuk; Yang, JeongSuong; Kim, EuiJoong; Kim, JooHong; Byun, SungHo; Lee, SeungWoo; Lim, OhkKun; Cheong, JongPil; Hwang, YoungNam; Byun, GiYoung; Kyoung, JeHong; Yoon, SangKee; Lee, JaeKwang; Lee, TaeWon; Hong, SeokKee; Hong, YoonShik; Park, DongHyun; Kang, JungChul; Shin, WooChul; Lee, SungIl; Oh, SungKyung; Song, ByungKi; Kim, HeeYeoun; Koh, ChongMann; Ryu, YungHo; Lee, HyunKee; Baek, YoungKi

  2007-02-01

  A new type of diffractive spatial optical modulators, named SOM, has been developed by Samsung Electro-Mechanics for laser projection display. It exhibit inherent advantages of fast response time and high-performance light modulation, suitable for high quality embedded laser projection displays. The calculated efficiency and contrast ratio are 75 % and 800:1 respectively in case of 0 th order, 67 % and 1000:1 respectively in case of +/-1st order. The response time is as fast as 0.7 μs. Also we get the displacement of 400 nm enough to display full color with single panel in VGA format, as being 10 V driven. Optical module with VGA was successfully demonstrated for its potential applications in mobile laser projection display such as cellular phone, digital still camera and note PC product. Electrical power consumption is less than 2 W, volume is less than 13 cc. Brightness is enough to watch TV and movie in the open air, being variable up to 6 lm. Even if it's optimal diagonal image size is 10 inch, image quality does not deteriorate in the range of 5 to 50 inch because of the merit of focus-free. Due to 100 % fill factor, the image is seamless so as to be unpleasant to see the every pixel's partition. High speed of response time can make full color display with 24-bit gray scale and cause no scan line artifact, better than any other devices.

 20. Implementation of Self Organizing Map (SOM) as decision support: Indonesian telematics services MSMEs empowerment

  Tosida, E. T.; Maryana, S.; Thaheer, H.; Hardiani

  2017-01-01

  Information technology and communication (telematics) is one of the most rapidly developing business sectors in Indonesia. It has strategic position in its contribution towards planning and implementation of developmental, economics, social, politics and defence strategies in business, communication and education. Aid absorption for the national telecommunication SMEs is relatively low; therefore, improvement is needed using analysis on business support cluster of which basis is types of business. In the study, the business support cluster analysis is specifically implemented for Indonesian telecommunication service. The data for the business are obtained from the National Census of Economic (Susenas 2006). The method used to develop cluster model is an Artificial Neural Network (ANN) system called Self-Organizing Maps (SOM) algorithm. Based on Index of Davies Bouldin (IDB), the accuracy level of the cluster model is 0.37 or can be categorized as good. The cluster model is developed to find out telecommunication business clusters that has influence towards the national economy so that it is easier for the government to supervise telecommunication business.

 1. Discrimination between Alzheimer's Disease and Mild Cognitive Impairment Using SOM and PSO-SVM

  Shih-Ting Yang

  2013-01-01

  Full Text Available In this study, an MRI-based classification framework was proposed to distinguish the patients with AD and MCI from normal participants by using multiple features and different classifiers. First, we extracted features (volume and shape from MRI data by using a series of image processing steps. Subsequently, we applied principal component analysis (PCA to convert a set of features of possibly correlated variables into a smaller set of values of linearly uncorrelated variables, decreasing the dimensions of feature space. Finally, we developed a novel data mining framework in combination with support vector machine (SVM and particle swarm optimization (PSO for the AD/MCI classification. In order to compare the hybrid method with traditional classifier, two kinds of classifiers, that is, SVM and a self-organizing map (SOM, were trained for patient classification. With the proposed framework, the classification accuracy is improved up to 82.35% and 77.78% in patients with AD and MCI. The result achieved up to 94.12% and 88.89% in AD and MCI by combining the volumetric features and shape features and using PCA. The present results suggest that novel multivariate methods of pattern matching reach a clinically relevant accuracy for the a priori prediction of the progression from MCI to AD.

 2. DUT som didaktisk felt – en empirisk analyse af didaktiske temaer i perioden 2006-2013

  Tina Bering Keiding

  2016-04-01

  Full Text Available Artiklen foretager en systematisk kategorisering og analyse af de bidrag, som har været bragt i Dansk Universitetspædagogisk Tidsskrift (DUT fra 2006-2013. Formålet er at undersøge, hvilke didaktiske temaer tidsskriftet har været optaget af og at diskutere mulige implikationer for universitetspædagogikkens funktion i forhold til at bidrage til undervisernes didaktiske viden. Analysen viser, at bidragene altovervejende er optaget af metodespørgsmål, og inden for denne kategori stort set udelukkende har beskæftiget sig med handlingsorienterede og/eller dialogiske undervisningsformer. The paper presents a systematic categorization of 115 papers published in the Danish Journal for Teaching and Learning in Higher Education (DUT from 2006 to 2013. The aim is to explore which didactic topics the journal deals with and how it contributes to Danish research into teaching and learning. The categorization shows that most of the contributions deal with teaching methods. A subsequent analysis shows that the contributions almost exclusively address active and social teaching methods (teaching as experience and teaching as interaction.

 3. DUT som didaktisk felt – en empirisk analyse af didaktiske temaer i perioden 2006-2013

  Ane Qvortrup

  2015-08-01

  Full Text Available Artiklen foretager en systematisk kategorisering og analyse af de bidrag, som har været bragt i Dansk Universitetspædagogisk Tidsskrift (DUT fra 2006-2013. Formålet er at undersøge, hvilke didaktiske temaer tidsskriftet har været optaget af og at diskutere mulige implikationer for universitetspædagogikkens funktion i forhold til at bidrage til undervisernes didaktiske viden. Analysen viser, at bidragene altovervejende er optaget af metodespørgsmål, og inden for denne kategori stort set udelukkende har beskæftiget sig med handlingsorienterede og/eller dialogiske undervisningsformer. The paper presents a systematic categorization of 115 papers published in the Danish Journal for Teaching and Learning in Higher Education (DUT from 2006 to 2013. The aim is to explore which didactic topics the journal deals with and how it contributes to Danish research into teaching and learning. The categorization shows that most of the contributions deal with teaching methods. A subsequent analysis shows that the contributions almost exclusively address active and social teaching methods (teaching as experience and teaching as interaction.

 4. Discrimination between Alzheimer's disease and mild cognitive impairment using SOM and PSO-SVM.

  Yang, Shih-Ting; Lee, Jiann-Der; Chang, Tzyh-Chyang; Huang, Chung-Hsien; Wang, Jiun-Jie; Hsu, Wen-Chuin; Chan, Hsiao-Lung; Wai, Yau-Yau; Li, Kuan-Yi

  2013-01-01

  In this study, an MRI-based classification framework was proposed to distinguish the patients with AD and MCI from normal participants by using multiple features and different classifiers. First, we extracted features (volume and shape) from MRI data by using a series of image processing steps. Subsequently, we applied principal component analysis (PCA) to convert a set of features of possibly correlated variables into a smaller set of values of linearly uncorrelated variables, decreasing the dimensions of feature space. Finally, we developed a novel data mining framework in combination with support vector machine (SVM) and particle swarm optimization (PSO) for the AD/MCI classification. In order to compare the hybrid method with traditional classifier, two kinds of classifiers, that is, SVM and a self-organizing map (SOM), were trained for patient classification. With the proposed framework, the classification accuracy is improved up to 82.35% and 77.78% in patients with AD and MCI. The result achieved up to 94.12% and 88.89% in AD and MCI by combining the volumetric features and shape features and using PCA. The present results suggest that novel multivariate methods of pattern matching reach a clinically relevant accuracy for the a priori prediction of the progression from MCI to AD.

 5. En handlingsmodell för förebyggandet av psykologiska komplikationer hos kvinnor som genomgår avbrytande av havandeskap

  2014-01-01

  Abstrakt Utvecklingsarbetet ”En handlingsmodell för förebyggandet av psykologiska komplikationer hos kvinnor som genomgår avbrytande av havandeskap”, är en fortsättning på examensarbetet ”Abort - En systematisk översikt av kvinnornas upplevelser och av vårdpersonalens betydelse” som publicerades och presenterades våren 2013. Syftet med utvecklingsarbetet är att producera en handlingsmodell för hälsovårdspersonalen. Handlingsmodellen kommer att ge råd och tips på hur man som hälsovårdspe...

 6. A Comunicação no Cinema dos Sentidos: Abordando a Imersão sob a Perspectiva do Som

  OPOLSKI, Débora Regina

  2015-01-01

  O presente trabalho pretende abordar a imersão criada pelo Cinema dos Sentidos sob a perspectiva do som. De acordo com Robert Stam (2011), no Cinema dos Sentidos, a sensação predomina sobre a narrativa e o som cinematográfico aparece como um elemento capaz de aumentar a sensação de realidade da imagem. A criação da imersão é discutida com base em três aspectos sonoros: o estabelecimento do ponto de escuta; o som no supercampo em conjunto com as questões da espacialidade sonora e; o hiper-real...

 7. Clustering self-organizing maps (SOM) method for human papillomavirus (HPV) DNA as the main cause of cervical cancer disease

  Bustamam, A.; Aldila, D.; Fatimah, Arimbi, M. D.

  2017-07-01

  One of the most widely used clustering method, since it has advantage on its robustness, is Self-Organizing Maps (SOM) method. This paper discusses the application of SOM method on Human Papillomavirus (HPV) DNA which is the main cause of cervical cancer disease, the most dangerous cancer in developing countries. We use 18 types of HPV DNA-based on the newest complete genome. By using open-source-based program R, clustering process can separate 18 types of HPV into two different clusters. There are two types of HPV in the first cluster while 16 others in the second cluster. The analyzing result of 18 types HPV based on the malignancy of the virus (the difficultness to cure). Two of HPV types the first cluster can be classified as tame HPV, while 16 others in the second cluster are classified as vicious HPV.

 8. Ungdomars matvanor : en kvantitativ studie om matvanor bland elever som studerar andra året på gymnasiet

  Smedlund, Malin; Virta, Jennifer; Wörgren, Ida

  2013-01-01

  Detta examensarbete är en del av projektet unga i Botnia och behandlar matvanorna hos elever som studerar andra året på gymnasiet. Syftet med denna studie är att undersöka hur matvanorna ser ut hos ungdomarna. Forskningsfrågorna lyder enligt följande: Hur ofta äter ungdomarna godis, snabbmat och snacks? Vilka måltider äter ungdomarna och vad består dessa av? Äter ungdomarna skollunchen? Om inte, vad äter de istället? Undersökningen utgår från Erikssons och Orems teorier om hälsa. Som data...

 9. Demand response er som at købe benzin når den er billigst

  Sønderberg Petersen, L.

  2005-01-01

  Vi har vænnet os til at benzinpriserne varierer voldsomt. Vi har vænnet os til at holde i kø ved tankstationen og købe mest muligt benzin når prisen er lavest. Sådan er Demand Response, som vi også vil opleve i fremtidens energisystem.......Vi har vænnet os til at benzinpriserne varierer voldsomt. Vi har vænnet os til at holde i kø ved tankstationen og købe mest muligt benzin når prisen er lavest. Sådan er Demand Response, som vi også vil opleve i fremtidens energisystem....

 10. Guide till sociala medier : Som tillämpning i marknadsföringsstrategin för Mentens AB

  Söderholm, Linda; Åman, Hanna

  2012-01-01

  Titel: Guide till sociala medier: Som tillämpning i marknadsföringsstrategin för Mentens AB Författare: Linda Söderholm, Hanna Åman Handledare: Finn Wiedersheim-Paul Kurs: Kandidatuppsats, 15 hp Ämne: Företagsekonomi Syfte: Syftet med studien är att hjälpa Mentens AB, ett litet B2B företag utan klar slutkonsument, att börja använda sociala medier och tillämpa dem på ett fördelaktigt sätt som ett verktyg i sin marknadsföringsstrategi. Metod: Studien är baserad på kvalitativ forskning genom en ...

 11. Topological Maps of Kohonen Self-Organization (SOM Applied To the Study of Sediments Contaminated With Heavy Metals

  Naoual Monyr, Abdelaziz Abdallaoui

  2016-04-01

  Full Text Available This work aims to apprehend the history of the metallic pollution in the retaining of the Sidi Chahed dam since its inception in 1997 through the sediments of 4 carrots levied the level the embouchures the main wadis (Wadi Mikkes, embouchure Wadi Mikkes, embouchure Wadi Lmallah and embouchure Wadi Jajouiyne. The classification of data by self-organizing maps Kohonen allowed understanding and visualizing the spatial and temporal distribution of samples. Principal component analysis (PCA and hierarchical classification of SOM maps (SOM AHC were also used for validating the obtained results. Correlations and relationships between the samples and the variables can be easily visualized using the viewing of planes of components of the self-organizing map. The results have highlighted the dependencies between the different metal elements and the classification of studied sediments into four classes into function of four stations coring and their pollution levels

 12. Pædagogikken som hybrid mellem universitær dannelse og samfundsmæssig innovation

  Helene Hagel

  2014-03-01

  Full Text Available Denne artikel zoomer ind på debatten om innovation ved kritisk at diskutere og undersøge, hvilke innovationsbegreber der optræder i den politologiske undervisning i dag, og hvordan disse begreber om innovation på hver sin måde definerer forholdet mellem universitet og samfund. Med udgangspunkt i den forskningspolitiske debat om innovation og innovative kompetencer blandt universitetskandidater, diskuterer artiklen pædagogikkens rolle som ’fortolker’ af forholdet mellem universitet og samfund. Vi argumenterer for, at der på Institut for Statskundskab, Københavns Universitet, opereres med to begreber om innovation: ét som betoner politikkens uforudsigelighed og ét, som i højere grad forholder sig til politik som en rumlig afgrænset sfære. Disse begreber beskriver, på hver sin måde, forholdet mellem universitetet og samfundet. Sidst diskuterer artiklen, hvordan forskellige læringsstrategier støtter disse forskelige begreber om innovation.     This article discusses the various ways in which the societal demand for innovation edifies the role of university pedagogies. By zooming in on the discipline of political science and the learning outcomes defined at the Department of Political Science, University of Copenhagen, the article argues that there are two contemporary conceptions of innovation in current university teaching practice: one that emphasizes innovation as the management of the unpredictable future and one that relates to politics as a spatially delimited sphere. While the former puts premium on the creative ability to seize the future, the latter stresses the importance of past experiences for the accumulation of knowledge. These concepts, the article argues, evoke two different understandings of the relationship between university education and social innovation. The article concludes with a discussion of how different learning strategies support these two views of innovation.

 13. Om betydningen af den senmoderne danske (K/M/L-variation som henholdsvis Pige-sprog og Drenge-sprog

  Tore Kristiansen

  2010-10-01

  Full Text Available Ved Sprogforandringscentret (DGCSS ved Københavns Universitet gennemfører vi ret omfattende undersøgelser af unge menneskers holdninger til den sproglige variation der er en del af deres hverdag. Hvis vi omtaler denne variation som (K-farvning, (M-farvning og (L-farvning af dansk ’standardsprog’, viser vores resultater at (M-farvet sprogbrug kommer bedst ud når vurderingen gælder ’dynamiske’ værdier (’spændende’, ’tjekket’ o.l., mens (K-farvet sprogbrug klarer sig lige så godt eller bedre når det drejer sig om ’superiore’ værdier (’klog’, ’seriøs’ o.l.. (L-farvning nedvurderes generelt og stærkt i forhold til både (M- og (K-farvning. Denne artikel ser nærmere på hvordan taler-køn spiller ind. (M-farvning vurderes gennemgående og konsistent mere positivt som Drenge-sprog end som Pige-sprog. I hovedsag vurderes (K-Drenge mere positivt end (K-Piger mht. ’superiore’ værdier, men mere negativt  mht. ’dynamiske’ værdier; (K-Drenge nedvurderes især som ’kedelige’ og ’utjekkede’. Taler-kønnets betydning for vurderingen af (L-farvning varierer mere de undersøgte steder imellem.

 14. Esplenectomia subtotal para tratamento do hipodesenvolvimento somático e sexual secundário a esplenomegalia

  Andy Petroianu

  Full Text Available OBJETIVO: "Nanismo esplênico" é condição clínica decorrente de processo imunitário relacionado ao baço e tem como tratamento preconizado a esplenectomia total. Seguindo uma linha de pesquisa voltada ao estudo da esplenectomia subtotal em diferentes afecções, o objetivo do presente trabalho foi avaliar o crescimento somático de pacientes portadores deste hipodesenvolvimento esplenomegálico, submetidos à esplenectomia subtotal com preservação do pólo superior esplênico irrigado apenas pelos vasos esplenogástricos. MÉTODO: Quatro pacientes masculinos (14, 14, 16 e 17 anos com esplenomegalia (três de etiologia esquistossomática e um com cirrose auto-imune e retardo do desenvolvimento somático e sexual foram submetidos à esplenectomia subtotal. As indicações para cirurgia foram sangramento de varizes do esôfago e pancitopenia. RESULTADOS: Em todos os casos houve retomada do crescimento e após um ano eles já se encontravam dentro da faixa de desenvolvimento somático e sexual compatível com a idade. CONCLUSÃO: O hipodesenvolvimento esplenomegálico não é decorrente da presença do baço, mas de seu crescimento; a esplenectomia subtotal é um procedimento adequado para tratar o retardo de desenvolvimento somático e sexual por esplenomegalia.

 15. The biomonitoring and bioremediation of toxic water resulting from municipal waste storage of Somârd, Sibiu county

  2013-01-01

  This paper presents information from the specialty literature and laboratory experimental results on biomonitoring, phytoextraction, biodegradation, and biotransformation of toxic water pollutants at the biotechnology laboratory of the Faculty of Environmental Science and Engineering. The study was conducted in laboratory micro tanks with contaminated water from the municipal landfill water storage pit with toxic bund of Somârd/Medias, Sibiu County, in order to research and develo...

 16. Florence Nightingale som symbolsk overgangsfigur i lærebøger for sygeplejersker - et lille stykke sygeplejehistorie

  Jørgensen, Emmy Brandt

  2009-01-01

  Artiklen er et lille indlæg om, hvordan man har anvendt Florence Nightingale i danske lærebøger for sygeplejersker som en legitimeringsfigur i forbindelse med forandringer inden for det danske hospitalsvæsen. Perioden, der behandles, er tiden før og efter skiftet til den kliniske medicin i Danmar....... Skiftet fra den klassifikatoriske til den kliniske medicin sker i Danmakr i midten af 1800-tallet. Analysen er inspireret af den franske filosof Michel Foucault....

 17. ”Det er bare DU som kan føle det, du føler”

  Bissenbakker, Mons; Petersen, Michael Nebeling

  2017-01-01

  SKAMs sæson 3 re-politiserer de klichéer, serien ellers bevæger sig på kanten af, og derfor bliver den heldigvis alt andet end en dødssyg ”universel kærlighedshistorie”. I stedet tilbyder sæsonen noget så sjældent som et queer blik på hverdagshomofobi og en mulighed for alternative alliancer mell...... queers, crips og sekularisme-kritikere....

 18. Yrkesforberedelse eller fagopplæring med fagbrev? Med design og håndverk som kontekst

  Bjørn Magne Aakre

  2013-09-01

  Full Text Available Artikkelen drøfter forholdet mellom yrkesforberedelse og fagopplæring med utgangspunkt i den kombinerte studieretningen formgivingsfag som ble innført i Norge i 1994. I 2006 ble den delt i et programfag under studiespesialiserende fag, og et nytt yrkesfaglig program med betegnelse design og håndverk. Hvilke interesser lå til grunn for endringene, hvor dyptgripende ble de og hvilke overveieleser kan en gjøre i ettertid om forholdet mellom yrkesforberedelse og fagopplæring? Artikkelen søker å svare på spørsmålene ut fra relevante dokumenter og to kvantitative undersøkelser med elever og lærere som informanter. Artikkelen konkluderer med at innholdet forble nokså likt, antall elever ble halvert og at frafallet økte. Det konkluderes videre med at mange forhold bidrar til å legitimere et fag og dets innhold som henholdsvis skolefag, vitenskapsfag eller yrkesfag. Legitimeringen preges ofte av motstridende motiver og interesser, og sjelden bare faglige begrunnelser.

 19. Sinéreses cromossômicas: projeto de complementaridade semiósica entre som e cor

  Eufrásio Prates

  2008-11-01

  Full Text Available O trabalho de Basbaum transita, transdisciplinarmente, pelos campos da neurologia cognitiva, arte, fí­sica, matemática, tecnologia, misticismo e teosofia, trazidos à baila para compor a teia da sinestesia ontológica do cromo-som, complexo indissociável e simultâneo de som e cor, como busca de interconexões originárias entre som e cor a partir da esfera da primeiridade peirciana, da constituição mesma do fenômeno sinestésico. Palavras-chave Sinestesia, primeiridade. Abstract The work of Basbaum as a research on the originary interconnections between sound and color based upon the Peircian firstness sphere concern, the constitution of the synesthesic phenomenon itself , goes transdisciplinarly through the fields of cognitive neurology, arts, physics, mathematics, technology, mysticism and theosophy, all of them with regard to the weaving of the ontological; synesthesia of the chromosound, an indissociable and simultaneous complex ofsound and color. Keywords Synesthesic phenomenon, Peircian firstness.

 20. Analysing a large dataset on long-term monitoring of water quality and plankton with the SOM clustering

  Voutilainen A.

  2012-11-01

  Full Text Available The Self-Organizing Map (SOM proved to be the method of choice for analysing a large heterogeneous ecological dataset. In addition to distributing the data into clusters, the SOM enabled hunting for correlations between the data components. This revealed logical and plausible relationships between and within the environment and groups of organisms. The main conclusions derived from the results were: (i the structure of early summer plankton community significantly differed from that of late summer community in Lake Pyhäselkä and (ii plankton community in late summer was characterized by two functional groups. The first group was formed mainly by phytoplankton, rotifers, and small cladocerans, such as Bosmina spp., and driven by water temperature. The second group was formed by small copepods and the abundant generalist herbivorous cladocerans Daphnia cristata and Limnosida frontosa, which, in turn, associated with chlorophyll a concentration. Biomasses of Bosmina spp. and D. cristata showed decreasing monotonic trends during a 20-year study period supposedly due to oligotrophication. Versatile possibilities to cluster data and hunt for correlations between data components offered by the SOM decisively helped to reveal associations across the original variables and draw conclusions. The results would have been undetectable solely on the basis of unorganised values.

 1. At undervise på poststrukturalistisk - undervisning i organisation og ledelse som en selv-refleksiv iagttagelsesmaskine

  Christa Breum Amhøj

  2012-03-01

  Full Text Available Den offentlige sektor er i krise og skal genopfindes, lyder den danske ledelsesdebat. Lederuddannelser som MPA og Diplom i Ledelse udpeges som svar på, hvordan vi kan skabe de ledere, der med refleksiv distance proaktivt kan sætte præmisserne for, hvordan den skal genskabes. Men hvordan kan vi indenfor de eksisterende undervisningsformer omsætte ledelsesdebatten i en konkret undervisning i organisation og ledelse? Sådan lyder spørgsmålet i nærværende artikel. Artiklen er normativ i den forstand, at den giver et bud på, hvordan undervisning i organisation og ledelse kan designes, så den ikke blot ansporer de studerende til læse og anvende tekster, der handler om at genopfinde den, men også får et glimt af, hvordan de selv er – og proaktivt kan være - med til at genopfinde, skabe og lede den offentlige sektor gennem deres valg af iagttagelser af organisationen. Artiklen tilbyder ikke ny viden om organisation og ledelse eller nye undervisningsteknikker men viser, hvordan forholdsvis velkendte teknikker ud fra en poststrukturalistisk optik bliver en slags social teknologi. Herfra bliver de ikke neutrale metoder til at formidle eller anvende en ny viden om vores organisationer. Derimod bliver de teknikker, hvormed man som underviser proaktivt kan skabe betingelserne for en ny måde at se på.

 2. Application of the Statistical Oxidation Model (SOM to Secondary Organic Aerosol formation from photooxidation of C12 alkanes

  J. H. Seinfeld

  2013-02-01

  Full Text Available Laboratory chamber experiments are the main source of data on the mechanism of oxidation and the secondary organic aerosol (SOA forming potential of volatile organic compounds. Traditional methods of representing the SOA formation potential of an organic do not fully capture the dynamic, multi-generational nature of the SOA formation process. We apply the Statistical Oxidation Model (SOM of Cappa and Wilson (2012 to model the formation of SOA from the formation of the four C12 alkanes, dodecane, 2-methyl undecane, cyclododecane and hexylcyclohexane, under both high- and low-NOx conditions, based upon data from the Caltech chambers. In the SOM, the evolution of reaction products is defined by the number of carbon (NC and oxygen (NO atoms, and the model parameters are (1 the number of oxygen atoms added per reaction, (2 the decrease in volatility upon addition of an oxygen atom and (3 the probability that a given reaction leads to fragmentation of the molecules. Optimal fitting of the model to chamber data is carried out using the measured SOA mass concentration and the aerosol O:C atomic ratio. The use of the kinetic, multi-generational SOM is shown to provide insights into the SOA formation process and to offer promise for application to the extensive library of existing SOA chamber experiments that is available.

 3. Application of the Statistical Oxidation Model (SOM to secondary organic aerosol formation from photooxidation of C12 Alkanes

  J. H. Seinfeld

  2012-10-01

  Full Text Available Laboratory chamber experiments are the main source of data on the mechanism of oxidation and the secondary organic aerosol (SOA forming potential of volatile organic compounds. Traditional methods of representing the SOA formation potential of an organic do not fully capture the dynamic, multi-generational nature of the SOA formation process. We apply the Statistical Oxidation Model (SOM of Cappa and Wilson (2012 to model the formation of SOA from the formation of the four C12 alkanes, dodecane, 2-methyl undecane, cyclododecane and hexylcyclohexane, under both high- and low-NOx conditions, based upon data from the Caltech chambers. In the SOM, the evolution of reaction products is defined by the number of carbon (NC and oxygen (NO atoms, and the model parameters are (1 the number of oxygen atoms added per reaction, (2 the decrease in volatility upon addition of an oxygen atom and (3 the probability that a given reaction leads to fragmentation of the molecules. Optimal fitting of the model to chamber data is carried out using the measured SOA mass concentration and the aerosol O : C atomic ratio. The use of the kinetic, multi-generational SOM is shown to provide insights into the SOA formation process and to offer promise for application to the extensive library of existing SOA chamber experiments that is available.

 4. Desenvolvimento de Software Educacional para Representação e Reconhecimento de Som Aplicado à Ausculta Cardiovascular

  Bruno Carlos da C. Costa

  2015-07-01

  Full Text Available No ensino da medicina, especificamente, em laboratórios de estudos e práticas, existe uma preocupação de resguardar o máximo o paciente, buscando o mínimo de constrangimento, porém sem deixar que o aprendizado seja prejudicado. Com o objetivo de capacitar o discente para a prática em ausculta cardiovascular, sem que o contato com o paciente seja necessário, foi desenvolvido o sistema CARDIOS. Contendo informações de doenças cardiovasculares, o aluno conhece o som e o respectivo registro gráfico. A utilização de aparelhos específicos, como um estetoscópio eletrônico, promove a visualização e amplificação do som em tempo real. O uso de agentes inteligentes possibilita o reconhecimento do som cardíaco, classificando-o em normal ou patológico.

 5. High capacity carbon dioxide sorbent

  Dietz, Steven Dean; Alptekin, Gokhan; Jayaraman, Ambalavanan

  2015-09-01

  The present invention provides a sorbent for the removal of carbon dioxide from gas streams, comprising: a CO.sub.2 capacity of at least 9 weight percent when measured at 22.degree. C. and 1 atmosphere; an H.sub.2O capacity of at most 15 weight percent when measured at 25.degree. C. and 1 atmosphere; and an isosteric heat of adsorption of from 5 to 8.5 kilocalories per mole of CO.sub.2. The invention also provides a carbon sorbent in a powder, a granular or a pellet form for the removal of carbon dioxide from gas streams, comprising: a carbon content of at least 90 weight percent; a nitrogen content of at least 1 weight percent; an oxygen content of at most 3 weight percent; a BET surface area from 50 to 2600 m.sup.2/g; and a DFT micropore volume from 0.04 to 0.8 cc/g.

 6. Carbon dioxide retention in divers

  Florio, J.T.; Mackenzie, D.A.R.; McKenzie, R.S. [ARE Physiological Laboratory, Gosport (United Kingdom)

  1998-04-01

  This report summarises the work carried out at the ARE Physiological Laboratory (ARE(PL)) between July 1978 and December 1983. The work was intended to examine the proposition that some divers have a low ventilatory response to carbon dioxide; that this results in a low ventilatory response to exercise with consequent hypercapnia; and that these characteristics put the diver at a greater-than-normal risk by increasing the individual`s susceptibility to oxygen toxicity and to other hazards associated with diving (e.g. nitrogen narcosis, decompression sickness and hypothermia). The specific aims of the project can be summarised as follows: (a) to demonstrate the existence of divers who exhibit the tendency to `retain carbon dioxide` when working in hyperbaric conditions; (b) to define the circumstances under which such individuals are at risk; (c) to assess the magnitude of the risk; and (d) to recommend ways to eliminate or to reduce the risk. (author)

 7. Method for carbon dioxide splitting

  Miller, James E.; Diver, Jr., Richard B.; Siegel, Nathan P.

  2017-02-28

  A method for splitting carbon dioxide via a two-step metal oxide thermochemical cycle by heating a metal oxide compound selected from an iron oxide material of the general formula A.sub.xFe.sub.3-xO.sub.4, where 0.ltoreq.x.ltoreq.1 and A is a metal selected from Mg, Cu, Zn, Ni, Co, and Mn, or a ceria oxide compound of the general formula M.sub.aCe.sub.bO.sub.c, where 0dioxide, and heating to a temperature less than approximately 1400 C, thereby producing carbon monoxide gas and the original metal oxide compound.

 8. CARBON DIOXIDE AS A FEEDSTOCK.

  CREUTZ,C.; FUJITA,E.

  2000-12-09

  This report is an overview on the subject of carbon dioxide as a starting material for organic syntheses of potential commercial interest and the utilization of carbon dioxide as a substrate for fuel production. It draws extensively on literature sources, particularly on the report of a 1999 Workshop on the subject of catalysis in carbon dioxide utilization, but with emphasis on systems of most interest to us. Atmospheric carbon dioxide is an abundant (750 billion tons in atmosphere), but dilute source of carbon (only 0.036 % by volume), so technologies for utilization at the production source are crucial for both sequestration and utilization. Sequestration--such as pumping CO{sub 2} into sea or the earth--is beyond the scope of this report, except where it overlaps utilization, for example in converting CO{sub 2} to polymers. But sequestration dominates current thinking on short term solutions to global warming, as should be clear from reports from this and other workshops. The 3500 million tons estimated to be added to the atmosphere annually at present can be compared to the 110 million tons used to produce chemicals, chiefly urea (75 million tons), salicylic acid, cyclic carbonates and polycarbonates. Increased utilization of CO{sub 2} as a starting material is, however, highly desirable, because it is an inexpensive, non-toxic starting material. There are ongoing efforts to replace phosgene as a starting material. Creation of new materials and markets for them will increase this utilization, producing an increasingly positive, albeit small impact on global CO{sub 2} levels. The other uses of interest are utilization as a solvent and for fuel production and these will be discussed in turn.

 9. CARBON DIOXIDE AS A FEEDSTOCK.

  CREUTZ,C.; FUJITA,E.

  2000-12-09

  This report is an overview on the subject of carbon dioxide as a starting material for organic syntheses of potential commercial interest and the utilization of carbon dioxide as a substrate for fuel production. It draws extensively on literature sources, particularly on the report of a 1999 Workshop on the subject of catalysis in carbon dioxide utilization, but with emphasis on systems of most interest to us. Atmospheric carbon dioxide is an abundant (750 billion tons in atmosphere), but dilute source of carbon (only 0.036 % by volume), so technologies for utilization at the production source are crucial for both sequestration and utilization. Sequestration--such as pumping CO{sub 2} into sea or the earth--is beyond the scope of this report, except where it overlaps utilization, for example in converting CO{sub 2} to polymers. But sequestration dominates current thinking on short term solutions to global warming, as should be clear from reports from this and other workshops. The 3500 million tons estimated to be added to the atmosphere annually at present can be compared to the 110 million tons used to produce chemicals, chiefly urea (75 million tons), salicylic acid, cyclic carbonates and polycarbonates. Increased utilization of CO{sub 2} as a starting material is, however, highly desirable, because it is an inexpensive, non-toxic starting material. There are ongoing efforts to replace phosgene as a starting material. Creation of new materials and markets for them will increase this utilization, producing an increasingly positive, albeit small impact on global CO{sub 2} levels. The other uses of interest are utilization as a solvent and for fuel production and these will be discussed in turn.

 10. Development of SOM combustion model for Reynolds-averaged and large-eddy simulation of turbulent combustion and its validation by DNS

  2008-01-01

  The derivation and closure methods of the second-order moment (SOM) combus- tion model are proposed. The application of this model to Reynolds averaged (RANS) and large-eddy simulation (LES) of turbulent swirling diffusion combustion, jet diffusion combustion, and bluff-body stabilized premixed combustion is sum- marized. It is indicated that the SOM model is much better than the eddy-beak-up (EBU) and presumed PDF models widely used in commercial software and engi- neering. The SOM modeling results are close to those obtained using the most accurate but much more complex PDF equation model. Moreover, it can save much more computation time than the PDF equation model. Finally, the SOM model is validated by the direct numerical simulation (DNS) of turbulent reacting channel flows.

 11. Spindeln i det sociala nätet : Hur svenska PR-byråer arbetar med utmaningar som medföljer strategin influencer marketing

  Andersson, Sofie; Johansson, Anna

  2017-01-01

  Denna uppsats ämnar ge en ökad förståelse och förklara hur influencer marketing som marknadsföringsstrategi berör svenska PR-byråers arbete som marknadsförare. Författarna ämnar med hjälp av teorier som förklarar influencer marketings uppbyggnad, att kunna identifiera eventuella utmaningar för att öka förståelsen för hur PR-byråer bemöter strategin. Studien visar att PR-byrån hanterar utmaningar som berör 1) deras oförmåga att styra influencers, 2) konsekvenserna av konstant informationssprid...

 12. Carbon Dioxide Removal via Passive Thermal Approaches

  Lawson, Michael; Hanford, Anthony; Conger, Bruce; Anderson, Molly

  2011-01-01

  A paper describes a regenerable approach to separate carbon dioxide from other cabin gases by means of cooling until the carbon dioxide forms carbon dioxide ice on the walls of the physical device. Currently, NASA space vehicles remove carbon dioxide by reaction with lithium hydroxide (LiOH) or by adsorption to an amine, a zeolite, or other sorbent. Use of lithium hydroxide, though reliable and well-understood, requires significant mass for all but the shortest missions in the form of lithium hydroxide pellets, because the reaction of carbon dioxide with lithium hydroxide is essentially irreversible. This approach is regenerable, uses less power than other historical approaches, and it is almost entirely passive, so it is more economical to operate and potentially maintenance- free for long-duration missions. In carbon dioxide removal mode, this approach passes a bone-dry stream of crew cabin atmospheric gas through a metal channel in thermal contact with a radiator. The radiator is pointed to reject thermal loads only to space. Within the channel, the working stream is cooled to the sublimation temperature of carbon dioxide at the prevailing cabin pressure, leading to formation of carbon dioxide ice on the channel walls. After a prescribed time or accumulation of carbon dioxide ice, for regeneration of the device, the channel is closed off from the crew cabin and the carbon dioxide ice is sublimed and either vented to the environment or accumulated for recovery of oxygen in a fully regenerative life support system.

 13. GEOLOGICAL STORAGE OF CARBON DIOXIDE

  Iva Kolenković

  2014-07-01

  Full Text Available Carbon dioxide geological storage represents a key segment of the carbon capture and storage system (CCS expected to significantly contribute to the reduction of its emissions, primarily in the developed countries and in those that are currently being industrialised. This approach to make use of the subsurface is entirely new meaning that several aspects are still in research phase. The paper gives a summary of the most important recent results with a short overview the possibilities in the Republic of Croatia. One option is to construct underground carbon dioxide storage facilities in deep coal seams or salt caverns. Another would be to use the CO2 in enhanced oil and gas recovery projects relying on the retention of the carbon dioxide in the deep reservoir because a portion of the injected gas is not going be produced together with hydrocarbons. Finally, the greatest potential estimated lies in depleted hydrocarbon reservoirs with significantly reduced reservoir pressure, as well as in the large regional units - layers of deep saline aquifers that extend through almost all sedimentary basins (the paper is published in Croatian.

 14. Primeira transferência: afastar a sugestão do somático

  François Villa

  2008-12-01

  Full Text Available Além da simpatia, da empatia, na origem da neurose de transferência, há um ponto central, ponto de antipatia, em que psicanalista e psicanalisando apreendem o real do corpo. Além do corpo psíquico, se entrevê o fundo das coisas: a carne em sofrimento que nunca é vista. Nesse momento do tratamento ouve-se a força de atração do recalcamento orgânico. O autor volta a um momento princeps da invenção freudiana: o sonho "da injeção de Irmã", para examinar sua hipótese de que o trabalho do sonho revela uma das funções do psíquico - afastar a sugestão do somático.First transference: des-suggesting the somatic. In the origin of transference neurosis, beyond sympathy and empathy, we can meet an umbilical point, which is an antipathy point where patient and analyst encounter the real of the body. Beyond the psychic body, we can see "the bottom of things": the suffering flesh, which is never seen. This moment of cure is the one where can be heard the strength of attraction from the organic repression. In order to explore this hypothesis, the author goes back to a moment of Freudian finding: the dream of Irma. He suggests that the work of the dream shows a function of the psychic, which is the desuggestion of somatic.

 15. SlSOM inhibits seed germination by regulating the expression of ABA/GA metabolic genes and SlABI5 in Solanum lycopersicum

  SUN Xiao-chun; GAO Yong-feng; ZHANG Ning; LI Hui-rong; YANG Shu-zhang; LIU Yong-sheng

  2015-01-01

  SOM encodes a nucleus-localized CCCH-type zinc finger protein and negatively regulates seed germination in Arabidopsis thaliana. We have previously demonstrated that ectopic expression of SlABI3, an important transcription factor in abscisic acid (ABA) signaling pathway, resulted in alteration of SlSOM expression patterns in both leaf and seed of tomato. In this study, we aimed to elucidate the function of tomato SlSOM in regarding to seed germination and seedling development. Here, we constructed SlSOM over-expression vector pBI121-SOM driven by CaMV 35S promoter, and the recombinant plasmid was incorporated into wild-type tomato by the method of Agrobacterium tumefaciens-mediated transformation. The result showed that over-expression of SlSOM conferred enhanced responses to exogenous ABA application during seed germination and seedling development. In addition, ectopic expression of SlSOM resulted in the alteration of expression level of ABA/GA (gibberel ins) metabolic genes, such as SlABA1, SlCYP707A1, SlGA3ox2, and SlGA2ox4, in both leaf and seed. The ABA anabolic gene SlABA1 and the GA catabolic gene SlGA2ox4 were up-regulated while the ABA catabolic gene SlCYP707A1 and the GA anabolic gene SlGA3ox2 were down-regulated. Compared to wild type, the expression level of SlABI5 was increased by about 40–50%in transgenic seeds while adding exogenous ABA treatment. These results support the notion that SlSOM inhibits seed germination by regulating ABA/GA metabolic genes and SlABI5 expression in Solanum lycopersicum.

 16. A aplicabilidade do ultra-som de 3 Mhz associado a fonoforese no tratamento do fibro edema geloide na regiao glutea

  Fonseca, Natalia; Moura, Walace Erick de Medeiros; Cardoso, Silvani Barreto Assumpcao; de Campos, Julio Correa; Monteiro, Andre Nascimento; Franca, Juliano da Silva

  2013-01-01

  ... no ramo da fisioterapia dermato-funcional. Um dos tratamentos realizados pelo ultra-som e em conjunto com a fonoforese. A fonoforese e uma tecnica que utiliza farmacos ou cosmeticos junto ao gel no aclopamento do cabecote do ultra-som na pele do paciente. Usa-se a frequencia de 3MHz na melhora da FEG, por se tratar de lesoes superficiais (LUZ...

 17. Monitoring of changes in lactic acid bacteria during production of Thai traditional fermented shrimp (Kung-Som) by culturing method and PCR-DGGE technique

  Kanokwan Thongruck; Sutanate Saelao; Punnanee Sumpavapol; Soottawat Benjakul; Suppasil Maneerat

  2017-01-01

  The lactic acid bacteria (LAB) ecology of Kung-Som, a traditional Thai fermented shrimp, was investigated using culture-dependent and culture-independent methods. Kung-Som was fermented at room temperature under anaerobic condition for 7 days using autochthonous fermentation. The viable counts revealed a dominance of LAB, from the 16S rRNA gene V6-V8 sequence analysis of the isolates, Enterococcus faecalis, Enterococcus sanguinicola, Weissella cibaria, Weissella confusa, Enterococ...

 18. Veje og vildveje til læsning som ressource: Teksthændelser i naturfagsundervisning med og uden læseguide

  Bremholm, Jesper

  . Desuden kompletterer elevernes udsagn de øvrige analyser ved at fremhæve motivationen og interessens betydning for udbyttet af anvendelsen af læseguide, lige som de sætter lys på den problematik at læseguiden i kraft af sin umiddelbare lighed med arbejdsspørgsmål og tekstopgaver der er udbredt som genre...

 19. Soft supervised self-organizing mapping (3SOM) for improving land cover classification with MODIS time-series

  Lawawirojwong, Siam

  Classification of remote sensing data has long been a fundamental technique for studying vegetation and land cover. Furthermore, land use and land cover maps are a basic need for environmental science. These maps are important for crop system monitoring and are also valuable resources for decision makers. Therefore, an up-to-date and highly accurate land cover map with detailed and timely information is required for the global environmental change research community to support natural resource management, environmental protection, and policy making. However, there appears to be a number of limitations associated with data utilization such as weather conditions, data availability, cost, and the time needed for acquiring and processing large numbers of images. Additionally, improving the classification accuracy and reducing the classification time have long been the goals of remote sensing research and they still require the further study. To manage these challenges, the primary goal of this research is to improve classification algorithms that utilize MODIS-EVI time-series images. A supervised self-organizing map (SSOM) and a soft supervised self-organizing map (3SOM) are modified and improved to increase classification efficiency and accuracy. To accomplish the main goal, the performance of the proposed methods is investigated using synthetic and real landscape data derived from MODIS-EVI time-series images. Two study areas are selected based on a difference of land cover characteristics: one in Thailand and one in the Midwestern U.S. The results indicate that time-series imagery is a potentially useful input dataset for land cover classification. Moreover, the SSOM with time-series data significantly outperforms the conventional classification techniques of the Gaussian maximum likelihood classifier (GMLC) and backpropagation neural network (BPNN). In addition, the 3SOM employed as a soft classifier delivers a more accurate classification than the SSOM applied as

 20. In situ visualisation and characterisation of the capacity of highly reactive minerals to preserve soil organic matter (SOM) in colloids at submicron scale.

  Xiao, Jian; Wen, Yongli; Li, Huan; Hao, Jialong; Shen, Qirong; Ran, Wei; Mei, Xinlan; He, Xinhua; Yu, Guanghui

  2015-11-01

  Mineral-organo associations (MOAs) are a mixture of identifiable biopolymers associated with highly reactive minerals and microorganisms. However, the in situ characterization and correlation between soil organic matter (SOM) and highly reactive Al and Fe minerals are still unclear for the lack of technologies, particularly in the long-term agricultural soil colloids at submicron scale. We combined several novel techniques, including nano-scale secondary ion mass spectrometry (NanoSIMS), X-ray absorption near edge structure (XANES) and confocal laser scanning microscopy (CLSM) to characterise the capacity of highly reactive Al and Fe minerals to preserve SOM in Ferralic Cambisol in south China. Our results demonstrated that: (1) highly reactive minerals were strongly related to SOM preservation, while SOM had a more significant line correlation with the highly reactive Al minerals than the highly reactive Fe minerals, according to the regions of interest correlation analyses using NanoSIMS; (2) allophane and ferrihydrite were the potential mineral species to determine the SOM preservation capability, which was evaluated by the X-ray photoelectron spectroscopy (XPS) and Fe K-edge XANES spectroscopy techniques; and (3) soil organic biopolymers with dominant compounds, such as proteins, polysaccharides and lipids, were distributed at the rough and clustered surface of MOAs with high chemical and spatial heterogeneity according to the CLSM observation. Our results also promoted the understanding of the roles played by the highly reactive Al and Fe minerals in the spatial distribution of soil organic biopolymers and SOM sequestration.

 1. CREATION OF GRADIENT PLASMA-SPRAYED COATINGS ON BASIS OF ZIRCONIUM DIOXIDE STABILIZED WITH YTTERBIUM DIOXIDE

  V. A. Okovity

  2011-01-01

  Full Text Available The process has been investigated and technological parameters for spraying gradient plasma coatings on the basis of zirconium dioxide stabilized with ytterbium dioxide have been optimized in the paper.

 2. Efficacy of chlorine dioxide mouthwash against halitosis

  Bestari, M. D.; Sunarto, H.; Kemal, Y.

  2017-08-01

  To ascertain the effectiveness of using chlorine dioxide mouthwash in addressing halitosis. Forty people were divided equally into the test group (required to gargle with mouthwash containing chlorine dioxide) and the control group (required to gargle with aquadest). The volatile sulfur compound (VSC) and organoleptic scores were measured before gargling and 30 min, 2 h, 4 h, and 6 h after. The Wilcoxon test analysis showed a significant difference (pChlorine dioxide mouthwash is effective in addressing halitosis.

 3. 21 CFR 184.1240 - Carbon dioxide.

  2010-04-01

  ... 21 Food and Drugs 3 2010-04-01 2009-04-01 true Carbon dioxide. 184.1240 Section 184.1240 Food and... Substances Affirmed as GRAS § 184.1240 Carbon dioxide. (a) Carbon dioxide (empirical formula CO2, CAS Reg. No.... The solid form, dry ice, sublimes under atmospheric pressure at a temperature of −78.5 °C. Carbon...

 4. Combined effect of sulfur dioxide and carbon dioxide gases on mold fungi

  Kochurova, A.I.; Karpova, T.N.

  1974-01-01

  Sulfur dioxide at 0.08% killed Penicillium expansum, Stemphylium macrosporium, and Botrytis cinerea within 24 hours. At 0.2%, it killed P. citrinum, Alternaria tenuis, and Fusarium moniliforme. Sulfur dioxide (at 0.04%) and Sulfur dioxide-carbon dioxide mixtures (at 0.02 and 5% respectively) completely suppressed the growth of P. citrinum, P. expansum, P. rubrum, A. tenuis, S. macrosporium, B. cinerea, and F. moniliforme in laboratory experiments. 1 table.

 5. The photoreactivity of chlorine dioxide

  Vaida, V. [Univ. of Colorado, Boulder, CO (United States); Simon, J.D. [Univ. of California, San Diego, La Jolla, CA (United States)

  1995-06-09

  Determining the detailed photoreactivity of radicals that are of importance in atmospheric processes requires information from both laboratory and field measurements and theoretical calculations. Laboratory experiments and quantum calculations have been used to develop a comprehensive understanding of the photoreactivity of chlorine dioxide (OClO). The photoreactivity is strongly dependent on the medium (gas phase, liquid solution, or cryogenic matrix). These data reveal details of the complex chemistry of OClO. The potential role of this radical in stratospheric ozone depletion is discussed in accord with these laboratory measurements. 53 refs., 4 figs.

 6. Volcanic versus anthropogenic carbon dioxide

  Gerlach, T.

  2011-01-01

  Which emits more carbon dioxide (CO2): Earth's volcanoes or human activities? Research findings indicate unequivocally that the answer to this frequently asked question is human activities. However, most people, including some Earth scientists working in fields outside volcanology, are surprised by this answer. The climate change debate has revived and reinforced the belief, widespread among climate skeptics, that volcanoes emit more CO2 than human activities [Gerlach, 2010; Plimer, 2009]. In fact, present-day volcanoes emit relatively modest amounts of CO2, about as much annually as states like Florida, Michigan, and Ohio.

 7. Titanium dioxide nanomaterials for photocatalysis

  Liu, Yan; Li, Zhe; Green, Michael; Just, Michael; Li, Yang Yang; Chen, Xiaobo

  2017-05-01

  Titanium dioxide (TiO2) has been long regarded as one of the more promising photocatalysts to remove environmental pollution and to generate hydrogen from water under sunlight irradiation via photocatalysis. TiO2 is environmentally benign and thus is considered a ‘green’ catalyst. In this review we present a short introduction to the physical and electronic properties of TiO2, its photocatalytic mechanisms, and some recent examples of various TiO2 materials used for photocatalysis; these examples include 0, 1, 2, 3D, faceted, defected, composited, and hydrogenated TiO2 materials.

 8. Soil organic carbon dynamics across a nitrogen deposition gradient: application of the PnET-SOM model to northeastern forest ecosystems

  Tonitto, C.; Goodale, C. L.; Ollinger, S. V.; Jenkins, J.

  2009-12-01

  Anthropogenic forcing of the C and N cycles has caused rapid change in atmospheric CO2 and N deposition, with complex and uncertain effects on forest C and N balance. We developed the PnET-SOM model to enhance the model description of carbon and nitrogen coupling. Here we applied PnET-SOM to study changes to ecosystem carbon storage across a nitrogen deposition gradient. We designed the PnET-SOM model to: 1) represent SOM structured around measurable SOM pools, 2) expand simulated soil horizon complexity beyond the 1-box approach to hydrology and SOM structure used in PnET-CN, 3) model humified and mineral associated SOM using parameters derived from C14 field studies, and 4) couple C and N cycles to allow N-limitation of decomposition and plant growth. We explicitly modeled labile, biochemically recalcitrant (humified SOM), and physically-chemically protected (mineral associated SOM) C pools. These SOM pools are modeled in distinct soil horizons including: a forest floor, a mixed organic horizon, an A horizon, and a B horizon. Slow turnover pools of the A and B horizon constitute a significant proportion of SOC; explicitly modeling a deeper soil profile is important for estimating ecosystem SOC storage. In the latest version of PnET-SOM, we described N mineralization-immobilization in the forest floor based on equations derived in the LIDET synthesis study. Validation of the PnET-SOM model was conducted using 1) long-term water flux and nitrate leaching data from the Hubbard Brook LTER, 2) CO2 respiration observations from the Harvard Forest LTER, and 3) C and N stock and flux observations from the Harvard Forest LTER. In this work, we applied the PnET-SOM model to study the effects of an N deposition gradient on SOC dynamics over a 300 year simulation. We represented the effects of N deposition on litter decomposition by varying the exponential decay parameters of the litter layer based on observations from the Harvard Forest N addition experiment. We derived the

 9. Carbon dioxide reducing processes; Koldioxidreducerande processer

  Svensson, Fredrik

  1999-12-01

  This thesis discusses different technologies to reduce or eliminate the carbon dioxide emissions, when a fossil fuel is used for energy production. Emission reduction can be accomplished by separating the carbon dioxide for storage or reuse. There are three different ways of doing the separation. The carbon dioxide can be separated before the combustion, the process can be designed so that the carbon dioxide can be separated without any energy consumption and costly systems or the carbon dioxide can be separated from the flue gas stream. Two different concepts of separating the carbon dioxide from a combined cycle are compared, from the performance and the economical point of view, with a standard natural gas fired combined cycle where no attempts are made to reduce the carbon dioxide emissions. One concept is to use absorption technologies to separate the carbon dioxide from the flue gas stream. The other concept is based on a semi-closed gas turbine cycle using carbon dioxide as working fluid and combustion with pure oxygen, generated in an air-separating unit. The calculations show that the efficiency (power) drop is smaller for the first concept than for the second, 8.7 % points compared to 13.7 % points, when power is produced. When both heat and power are produced, the relation concerning the efficiency (power) remains. Regarding the overall efficiency (heat and power) the opposite relation is present. A possible carbon dioxide tax must exceed 0.21 SEK/kg CO{sub 2} for it to be profitable to separate carbon dioxide with any of these technologies.

 10. Biochar mineralization and priming effect on SOM decomposition. Results from a field trial in a short rotation coppice in Italy

  Ventura, Maurizio; Alberti, Giorgio; Panzacchi, Pietro; Delle Vedove, Gemini; Miglietta, Franco; Tonon, Giustino

  2016-04-01

  Biochar application to soil has been proposed as a promising strategy for carbon (C) sequestration and climate change mitigation, helping at the same time to maintain soil fertility. However, most of the knowledge on biochar stability is based on short-term lab incubation experiments, as field studies are scarce. Therefore, little is known about the interactions between biochar and roots and the related effects on biochar stability in field conditions. The present study aimed to assess the stability of biochar, its effect on original soil organic matter (SOM) decomposition, and the effect of plant roots on biochar stability in field conditions in Northern Italy, for a three-year monitoring period within the EuroChar project. The experiment was conducted in a poplar short rotation coppice (SRC). Biochar produced from maize (δ13C = -13.8‰) silage pellets in a gasification plant was applied in a poplar short rotation coppice (SRC) plantation in Northern Italy. Root exclusion subplots were established using the trenching method to measure heterotrophic respiration. Total (Rtot) and heterotrophic (Rh) respiration were measured every 2 hours in control and biochar-treated soil, with a closed dynamic soil respiration system. δ13C of the soil-emited CO2 was periodically measured using the Keeling plot method. The percentage of biochar-derived soil respiration (fB), was calculated using an isotopic mass balance. Results showed that fB varied between 7% and 37% according to the sampling date, and was generally higher in the presence of roots than in trenched plots where the root growth was excluded. Without roots, only the 14% of the carbon originally added with biochar was decomposed. In the presence of roots, this percentage increased to 21%, suggesting a positive priming effect of roots on biochar decomposition. On the other hand, biochar decreased the decomposition of original SOM by about 17%, suggesting a protective effect of biochar on SOM.

 11. Uso do ultra-som para punção venosa central em paciente obeso com adenomegalia cervical

  Jaderson Wollmeister

  2008-08-01

  Full Text Available JUSTIFICATICA E OBJETIVOS: As técnicas clássicas para punção venosa central são realizadas com base em referências anatômicas de superfície e conhecimento da anatomia vascular da região em que se realizará a punção. O uso do ultra-som permite a realização da punção sob visão direta das estruturas vasculares, peri-vasculares e da agulha de punção. O objetivo deste relato foi descrever o uso do ultra-som no auxílio de acesso venoso central em paciente obeso e com adenomegalias. RELATO DO CASO: Paciente do sexo masculino, branco, 28 anos, 1,70 m, 120 kg, com diagnóstico de linfoma de Hodgkin esclerose nodular. Solicitado ao Serviço de Anestesiologia do Hospital Governador Celso Ramos, punção de veia jugular interna direita guiada por ultra-som devido à presença de gânglio supraclavicular que prejudicava a referência anatômica de punção e à obesidade do paciente. Após a obtenção da melhor imagem a veia jugular interna esquerda foi puncionada e colocado um cateter venoso de triplo lúmen. A punção foi única, com progressão fácil do cateter e realizada sem complicações. CONCLUSÕES: O uso da ultra-sonografia para punção venosa central pode evitar complicações tornando o procedimento mais seguro para o paciente.

 12. Embriogênese somática do caquizeiro Somatic embryogenesis of japanese persimmon

  Dayse Cristina de Carvalho

  2004-08-01

  Full Text Available O objetivo deste trabalho foi o estabelecimento de um protocolo para a embriogênese somática do caquizeiro. Como explantes, foram utilizados embriões zigóticos em diversos estádios de desenvolvimento, retirados de frutos coletados de plantas adultas a campo, a partir de quatro semanas após o pleno florescimento até 22 semanas. O meio básico para os experimentos foi o MS½NO3. O meio inicial de indução foi suplementado com 20µM de 2,4-D e 2µM de cinetina. Os calos escuros obtidos foram repicados para outro meio de indução, com concentrações 10 ou 20 µM de 2,4-D e 2 µM de cinetina. Os calos com massas pró-embriogênicas obtidos foram transferidos para meio de manutenção e multiplicação com 2 µM de cinetina e 2,4-D nas concentrações 2,5; 5,0 e 10 µM. As massas embriogênicas formadas foram transferidas para meio de maturação suplementado com 0,5 µM de AIB e as concentrações 5; 10 e 20 µM de 2-iP. Os embriões formados foram isolados em dois meios de conversão, sendo o primeiro com 5 µM de 2-iP, 5 µM de AG3 e 0,5 µM de AIB e o segundo com 0,5 µM de AG3 e BAP, nas concentrações 0; 0,25; 0,5 e 1,0 µM. Como resultados, obteve-se o padrão indireto de embriogênese somática a partir de embriões zigóticos maduros, com mais de 22 semanas de formação, quando cultivados em meio de cultura com 10 µM de 2,4-D combinado com 2 µM de cinetina. A manutenção e a multiplicação das culturas embriogênicas foram mais eficientes com 5 µM de 2,4-D, na qual os pró-embriões avançaram para o estádio globular. Na fase de maturação, as concentrações de 2-iP testadas atuaram promovendo os embriões globulares a estádios mais avançados da ontogenia como cordiforme, torpedo e cotiledonar. A suplementação do meio de cultura com 1 µM de BAP e 0,5 µM de AG3 gerou a formação de plantas mais desenvolvidas, com maior número e tamanho de folhas.The goal of this work was to develop a protocol for persimmon cloning

 13. Patterning of impoundment impact on chironomid assemblages and their environment with use of the self-organizing map (SOM)

  Penczak, Tadeusz; Kruk, Andrzej; Grzybkowska, Maria; Dukowska, Małgorzata

  2006-11-01

  The paper assesses the impact of the Jeziorsko dam reservoir on chironomid assemblages and selected environmental factors in the Warta River, Poland, by means of patterns recognized with the self-organizing map (SOM, Kohonen unsupervised artificial neural network). Over 1988-1996, in four annual cycles, a total of 233 monthly samples were collected in a seven order section of the river at two sites: WAA (backwater) located about 2 km upstream from the Jeziorsko Reservoir, and WAB (tailwater) located about 1.5 km downstream from the reservoir's dam. At each site three habitats were selected: H 1, H 2 and H 3 at WAA, and H 11, H 12 and H 13 at WAB. H 1 and H 11 were located in the depositional area close to the banks, H 2 and H 12 about 6-7 m towards the mid-river and H 3 and H 13 in the mid-river. SOM effectively vertically separated H 1 and H 11 (bank habitats) from H 3 and H 13 (the mid-river zone of both sites) and H 2 (the transition zone of the upstream site). The H 12 samples were scattered all over SOM but still exhibited a slight temporal gradient. At the end of the study the water discharge, especially in summers, stabilized at WAB at a level lower than natural and as a result submerged macrophytes appeared at H 12 making the abundance of macroinvertebrates increase very quickly. Moreover, a weaker horizontal grouping of samples by season and by site of collection (upstream or downstream from the reservoir) was observed over SOM: 1) bank upstream habitat H 1, with hydrological regime resembling natural, was separated from the downstream H 11, which enlarged and contracted in response to dam operation, 2) deeper habitats were less dependent on water level and this is why they underwent seasonal fluctuations. To sum up, the deepest habitats were most resistant to water level fluctuations, while the formerly most productive habitat at the tailwater WAB site, H 11, became the most negatively impacted. Nevertheless, the reservoir has not negatively influenced

 14. Internprissättning inom offentlig verksamhet – en kvalitativ studie om internprissättning som styrverktyg

  Neziri, Burim

  2012-01-01

  Syftet med denna studie var att undersöka i vilken utsträckning implementeras internprissättningen inom Karlskrona kommun samt vilken roll har internprissättningen för organisationen. I min studie har jag kommit fram till att inom en offentlig verksamhet som är en divisionaliserad organisation, är internprissättningen ett viktigt styrverktyg. Detta bidrar till att offentliga organisationer underlättas till att följa upp resultatenheterna inom organisationen, man får en rättvis kostnadsfördeln...

 15. La influencia de modelos somáticos publicitarios en la vigorexia masculina : un estudio experimental en adolescentes

  Fanjul Peyró, Carlos; González Oñate, Cristina

  2011-01-01

  La apariencia y características físicas de los modelos publicitarios es un aspecto no verbal del mensaje comercial que influye socialmente y que puede llegar a afectar determinadas percepciones, actitudes y comportamientos del receptor. La vigorexia es una reciente psicopatología que provoca, en quienes la sufren, alteraciones en su percepción somática con cuadros depresivos y obsesivos. Por su influencia y repercusión social, la publicidad de determinados productos y los modelos allí represe...

 16. ”Det er bare DU som kan føle det, du føler”

  Bissenbakker, Mons; Nebeling Petersen, Michael

  2017-01-01

  SKAMs sæson 3 re-politiserer de klichéer, serien ellers bevæger sig på kanten af, og derfor bliver den heldigvis alt andet end en dødssyg ”universel kærlighedshistorie”. I stedet tilbyder sæsonen noget så sjældent som et queer blik på hverdagshomofobi og en mulighed for alternative alliancer mell...... queers, crips og sekularisme-kritikere. Alliancer, der bevæger sig igennem – men også hinsides The Feminist Killjoy....

 17. Sulfur Dioxide Analyzer Instrument Handbook

  Springston, Stephen R [Brookhaven National Lab. (BNL), Upton, NY (United States)

  2016-05-01

  The Sulfur Dioxide Analyzer measures sulfur dioxide based on absorbance of UV light at one wavelength by SO2 molecules which then decay to a lower energy state by emitting UV light at a longer wavelength. Specifically, SO2 + hυ1 →SO2 *→SO2 + hυ2 The emitted light is proportional to the concentration of SO2 in the optical cell. External communication with the analyzer is available through an Ethernet port configured through the instrument network of the AOS systems. The Model 43i-TLE is part of the i-series of Thermo Scientific instruments. The i-series instruments are designed to interface with external computers through the proprietary Thermo Scientific iPort Software. However, this software is somewhat cumbersome and inflexible. Brookhaven National Laboratory (BNL) has written an interface program in National Instruments LabView that both controls the Model 43i-TLE Analyzer AND queries the unit for all measurement and housekeeping data. The LabView vi (the software program written by BNL) ingests all raw data from the instrument and outputs raw data files in a uniform data format similar to other instruments in the AOS and described more fully in Section 6.0 below.

 18. Carbon dioxide sequestration by mineral carbonation

  Huijgen, W.J.J.

  2007-01-01

  The increasing atmospheric carbon dioxide (CO2) concentration, mainly caused by fossil fuel combustion, has lead to concerns about global warming. A possible technology that can contribute to the reduction of carbon dioxide emissions is CO2 sequestration by mineral carbonation. The basic concept

 19. Interglacials, Milankovitch Cycles, and Carbon Dioxide

  Marsh, Gerald E

  2010-01-01

  The existing understanding of interglacial periods is that they are initiated by Milankovitch cycles enhanced by rising atmospheric carbon dioxide concentrations. During interglacials, global temperature is also believed to be primarily controlled by carbon dioxide concentrations, modulated by internal processes such as the Pacific Decadal Oscillation and the North Atlantic Oscillation. Recent work challenges the fundamental basis of these conceptions.

 20. Carbon dioxide sequestration by mineral carbonation

  Huijgen, W.J.J.

  2007-01-01

  The increasing atmospheric carbon dioxide (CO2) concentration, mainly caused by fossil fuel combustion, has lead to concerns about global warming. A possible technology that can contribute to the reduction of carbon dioxide emissions is CO2 sequestration by mineral carbonation. The basic concept beh

 1. Carbon dioxide sequestration by mineral carbonation

  Huijgen, W.J.J.

  2007-01-01

  The increasing atmospheric carbon dioxide (CO2) concentration, mainly caused by fossil fuel combustion, has lead to concerns about global warming. A possible technology that can contribute to the reduction of carbon dioxide emissions is CO2 sequestration by mineral carbonation. The basic concept beh

 2. Carbon Dioxide as Secondary Refrigerant in Supermarkets

  Knudsen, Hans Jørgen Høgaard

  Resume I forbindelse med udfasning af HCFC- og HFC-kølemidlerne er opstået stor interesse for anvendelse af naturlige kølemidler samt indirekte køling i forbindelse med køling i supermarkeder. Som sekundært kølemiddel med faseskift kan kuldioxid anvendes. I supermarkeder med køleanlægget placeret...

 3. Carbon dioxide production in animal houses

  Pedersen, Søren; Blanes-Vidal, Victoria; Joergensen, H.

  2008-01-01

  This article deals with carbon dioxide production from farm animals; more specifically, it addresses the possibilities of using the measured carbon dioxide concentration in animal houses as basis for estimation of ventilation flow (as the ventilation flow is a key parameter of aerial emissions from...... animal houses). The investigations include measurements in respiration chambers and in animal houses, mainly for growing pigs and broilers. Over the last decade a fixed carbon dioxide production of 185 litres per hour per heat production unit, hpu (i.e. 1000 W of the total animal heat production at 20o......C) has often been used. The article shows that the carbon dioxide production per hpu increases with increasing respiration quotient. As the respiration quotient increases with body mass for growing animals, the carbon dioxide production per heat production unit also increases with increased body mass...

 4. Carbon dioxide production in animal houses

  Pedersen, Søren; Blanes-Vidal, Victoria; Joergensen, H.

  2008-01-01

  This article deals with carbon dioxide production from farm animals; more specifically, it addresses the possibilities of using the measured carbon dioxide concentration in animal houses as basis for estimation of ventilation flow (as the ventilation flow is a key parameter of aerial emissions from...... animal houses). The investigations include measurements in respiration chambers and in animal houses, mainly for growing pigs and broilers. Over the last decade a fixed carbon dioxide production of 185 litres per hour per heat production unit, hpu (i.e. 1000 W of the total animal heat production at 20o......C) has often been used. The article shows that the carbon dioxide production per hpu increases with increasing respiration quotient. As the respiration quotient increases with body mass for growing animals, the carbon dioxide production per heat production unit also increases with increased body mass...

 5. En malstrøm til begjær. Moskenesstraumen som myte og metafor hos Petter Dass, Edgar Allan Poe og Jules Verne

  Even Arntzen

  2003-08-01

  Full Text Available Gjennom uminnelige tider har mennesket vært fascinert av havet. I en rekke skapelsesmyter fremstår gjerne havet som en positiv størrelse, en pulserende og livgivende urtidsstrøm. Men ved siden av å være en raus kilde til liv, er havet også nært forbundet med undergang og død,forlis og drukning. Få havstykker har som den beryktede Moskenesstraumen fått denne havets dobbelthet knyttet til seg - på den ene siden verdens største barselseng, på den annen side dødens grusomme svelg. Kanskje med unntak av Bermuda-trianglet i Sargassohavet, stedet hvor skip, og etter hvert også fly, angivelig skal ha forsvunnet sporløst i årevis, er det neppe noe havområde i verden som opp gjennom århundrene er blitt beskrevet og illustrert i tilsvarende grad som Moskenesstraumen. I denne artikkelen skal jeg rette fokus mot tre av de mange som, på høyst forskjellig vis, har latt seg fascinere og inspirere av Moskenesstraumen, nemlig Petter Dass, Edgar Allan Poeog Jules Verne.

 6. Eksamensprodukter som kan anvendes - en støtte til nyuddannede matematikvejlederes praksis og en mere valid evaluering?

  Krøjgaard, Frede

  2017-01-01

  Projektet er en empirisk undersøgelse af hvilken værdi nyuddannede matematikvejledere har haft af at udarbejde målrettede eksamensprodukter samt i hvilket omfang disse produkter har støttet deres start i praksis. Undersøgelsen vil i form af survey og fokusgruppeinterviews omfatte lærere, der har...... praksis samt deres motivation som studerende og deres syn på eksamensformens validitet. Backwash effekt fra test og eksamener er velbeskrevet. Man kan forestille sig den modsatte effekt, en slags forward-wash-effekt af eksamen: Vi bliver ikke mere kreative, nyskabende og innovative end vores...... evalueringsmodeller tillader os (Tanggard 2011). Eksamensformerne er holdt indenfor gældende bestemmelser for PD uddannelsen, der tillader både en case baseret form ”..som afspejler en relevant situation fra praksis. Opgaven munder ud i mulige forslag til ændringer af praksis” (Prøveallonge for PD moduler) og en form...

 7. Skriveramme som støtte i arbeidet med fagskriving? Studie av 8. klasse elevers tekstskaping i samfunnsfag

  Anne Kristine Øgreid

  2016-01-01

  Full Text Available Bruk av formmønster blir jevnlig diskutert som støtte i skriveopplæringen. Hensikten med denne studien er å undersøke sammenhengen mellom lærerens undervisning der bruk av skriveramme inngår, og elevtekster i et skriveprosjekt i en 8. klasse i samfunnsfag. Skriveprosessen er studert og beskrevet gjennom observasjonsnotater og video-opptak, og elevenes tekster er samlet inn som sluttprodukt og tolket i lys av prosesssen rundt skriverammen. Med utgangspunkt i måten skriverammen er realisert i elevenes tekster, kan tekstene sorteres i fire kategorier: 1 Rammen er integrert, 2 Rammen er uthevet, 3 Rammen overskrides og 4 Ingen ramme. Gjennom å sammenligne tekster der rammen ikke synes å ha hatt betydning for tekstskapingen, kategori 4, med de andre kategoriene, diskuteres rammens støtte både ut fra skrivepedagogisk og historiefaglig perspektiv. Undersøkelsen av tekstene i de tre første kategoriene tyder på skriverammen har fungert som støtte, ikke bare i forbindelse med tekstoppbygging, men også som en katalysator for innholdsgenerering og faglig forståelse. Bruk av rigide rammer i skriveopplæringen er kritisert for å fremme en instrumentell og sjangerformalistisk skrivepedagogikk kjennetegnet av reproduksjon og imitasjon av tekstmønstre. Dette ser her ut til å motvirkes av lærerens innramming av skriverammen i en skriveprosess som er kjennetegnet av sterk lærerstyring, steg-for-steg-metodikk og gjennomgående dialog mellom lærer og elever.Nøkkelord: fagspesifikk literacy, literacydidaktikk, skriving i samfunnsfag, skriverammeAbstractTeaching form and the use of models are frequently discussed as a means of supporting school writing instruction. This study investigates the relation between teaching which incorporates the use of writing frames and student texts produced in a writing project conducted in a 8th grade Social Studies classes in a Norwegian lower secondary school. The writing process is examined and described

 8. Quantitative functional assessment of SOM dynamics in changing land-use and landscape conditions at the Central region of Russia

  Vasenev, I. I.; Valentini, R.

  2012-12-01

  Terrestrial ecosystems are a major player in the global and regional carbon cycles acting as carbon stocks and carbon sources. Soil organic matter (SOM) is the largest carbon stock in the most of terrestrial ecosystems.Soil CO2 emission is a predominant terrestrial carbon outflow, including autotrophic respiration of plant roots and heterotrophic microbial respiration. The capacity for carbon sequestration is widely accepted as a principal soil ecological function. Soil respiration is assumed as an important carbon source, included in the studies, assessing carbon budget in changing land-use and landscape conditions. The Central region of the European territory of Russia is especially interested for this kind of researches due to essential original spatial heterogeneity of its forest and forest-steppe soils and landscapes that has been further complicated by a specific land-use history and different-direction soil successions as a results of past century environmental changes and human impacts. SOM stocks and especially CO2 emission demonstrates a very high spatial and temporal variability here, which is mutual feature for most regional natural and man-changed ecosystems and may have a strong influence on land-use and farming change strategy and climate change. However quite a few studies focus on this problem here with application of modern field tools and quantitative functional assessment of SOM dynamics variability at the level of changing elementary soil cover patterns (ESCP) that includes in the key issues of our project. Development the zonal-regional set of criteria for logically formalized distinguishing of the most "stable" & "hot" areas in soil cover patterns make it possible for quantitative assessment of dominating in them elementary landscape, soil-forming and degradation processes. The received data essentially expand known ranges of the soil forming processes (SFP) rate «in situ». In case of mature southern taiga ecosystems mutual for them the

 9. Efeitos do som basal em fendas glóticas Effects of vocal fry incomplete glottal closure

  Geovana de Paula Bolzan

  2008-01-01

  Full Text Available TEMA: som basal em fendas glóticas. PROCEDIMENTOS: participaram desta pesquisa dois sujeitos do sexo feminino, com idades entre 20 e 40 anos e diagnóstico otorrinolaringológico de fenda em ampulheta. Houve gravação da emissão sustentada da vogal /a/ e exame videolaringoestroboscópico, imediatamente a seguir, os sujeitos realizaram o som basal em três séries de 15 repetições, e foram submetidos a novo exame laríngeo e gravação da vogal. Os dados pré e pós-realização do som basal foram submetidos às analises acústica, perceptivo-auditiva e videolaringoestroboscópica, realizadas por juízes (três fonoaudiólogas e três otorrinolaringologistas, respectivamente. RESULTADOS: em ambos os sujeitos, houve melhora no fechamento glótico e amplitude de vibração da mucosa das pregas vocais; piora no tipo de voz; aumento das medidas de ruído e de Jitter. CONCLUSÃO: o som basal promoveu redução das fendas glóticas e aumento da amplitude de vibração da mucosa das pregas vocais; piora do tipo de voz, que ficou mais ruidoso; aumento das medidas de ruído e de Jitter, sugerindo irregularidade vibratória, provavelmente devido ao efeito do ajuste do som basal ao mobilizar intensamente a mucosa.BACKGROUND: vocal fry in incomplete glottal closure. PROCEDURE: two individuals aged between 20 and 40 years old presenting an otolaryngological diagnosis of ampoule chink were part of the study. A recording of the sustained emission of /a/ vowel took place, as well as a videostroboscopic examination. Right after, the individuals completed the vocal fry in three series of 15 repetitions, being submitted to a new laryngeal examination and to the vowel’s recording. Both pre-vocal and post vocal fry data were assessed through acoustic, perceptive-auditive and videostroboscopic analysis, carried out by judges (three speech and language pathologists and three otolaryngologists, respectively. RESULTS: for both individuals, there was an improvement

 10. Electron affinity of chlorine dioxide

  Babcock, L.M.; Pentecost, T.; Koppenol, W.H. (Louisiana State Univ., Baton Rouge (USA))

  1989-12-14

  The flowing afterglow technique was used to determine the electron affinity of chlorine dioxide. A value of 2.37 {plus minus} 0.10 eV was found by bracketing between the electron affinities of HS* and SF{sub 4} as a lower limit and that of NO{sub 2} as an upper limit. This value is in excellent agreement with 2.32 eV predicted from a simple thermodynamic cycle involving the reduction potential of the ClO{sub 2}/ClO{sub 2}{sup {minus}} couple and a Gibbs hydration energy identical with that of SO{sub 2}{sup {sm bullet}{minus}}.

 11. NMR studies of actinide dioxides

  Tokunaga, Y. [Advanced Science Research Center, Japan Atomic Energy Agency, Tokai, Ibaraki 319-1195 (Japan)], E-mail: tokunaga.yo@jaea.go.jp; Sakai, H.; Fujimoto, T.; Kambe, S.; Walstedt, R.E.; Ikushima, K.; Yasuoka, H. [Advanced Science Research Center, Japan Atomic Energy Agency, Tokai, Ibaraki 319-1195 (Japan); Aoki, D.; Homma, Y. [Institute for Materials Research, Tohoku University, Oarai, Ibaraki 311-1313 (Japan); Haga, Y.; Matsuda, T.D.; Ikeda, S.; Yamamoto, E.; Nakamura, A. [Advanced Science Research Center, Japan Atomic Energy Agency, Tokai, Ibaraki 319-1195 (Japan); Shiokawa, Y. [Institute for Materials Research, Tohoku University, Oarai, Ibaraki 311-1313 (Japan); Nakajima, K.; Arai, Y. [Department of Nuclear Energy System, Japan Atomic Energy Agency, Tokai, Ibaraki 319-1195 (Japan); Onuki, Y. [Advanced Science Research Center, Japan Atomic Energy Agency, Tokai, Ibaraki 319-1195 (Japan); Department of Physics, Osaka University, Toyonaka, Osaka 560-0043 (Japan)

  2007-10-11

  {sup 17}O NMR measurements have been performed on a series of the actinide dioxides, UO{sub 2}, NpO{sub 2} and PuO{sub 2}. Although the {sup 17}O NMR spectra in these materials are similar at higher temperatures, the low-temperature spectra present are significantly different. In UO{sub 2} we have observed a wide spectrum, forming a rectangular shape below T{sub N}=30 K. In NpO{sub 2}, on the other hand, the spectra broaden rather gradually and exhibit a two-peak structure below T{sub 0}=26 K. In PuO{sub 2}, neither spectrum broadening nor splitting has been observed. We show that these NMR spectra clearly indicate the different nature of the low-temperature magnetic ground states in these actinide compounds.

 12. Electrocatalysts for carbon dioxide conversion

  Masel, Richard I; Salehi-Khojin, Amin

  2015-04-21

  Electrocatalysts for carbon dioxide conversion include at least one catalytically active element with a particle size above 0.6 nm. The electrocatalysts can also include a Helper Catalyst. The catalysts can be used to increase the rate, modify the selectivity or lower the overpotential of electrochemical conversion of CO.sub.2. Chemical processes and devices using the catalysts also include processes to produce CO, HCO.sup.-, H.sub.2CO, (HCO.sub.2).sup.-, H.sub.2CO.sub.2, CH.sub.3OH, CH.sub.4, C.sub.2H.sub.4, CH.sub.3CH.sub.2OH, CH.sub.3COO.sup.-, CH.sub.3COOH, C.sub.2H.sub.6, (COOH).sub.2, or (COO.sup.-).sub.2, and a specific device, namely, a CO.sub.2 sensor.

 13. Carbon Dioxide Photodissociation on Iapetus

  Palmer, Eric; Brown, R. H.

  2009-09-01

  Carbon dioxide has been detected on Iapetus (Buratti et al., 2005) and is correlated with the dark material, mostly at mid-latitudes on the leading face of Iapetus (Palmer and Brown, in preparation). The average absorption feature of CO2 in the dark region is 24.7%; if it were a thin veneer of CO2 ice, it would be 14 um thick. Estimating the surface area of dark material and extrapolating gives a total CO2 budget of 8 x 107 kg on the surface of Iapetus. Volatile studies indicate that the surface of Iapetus is too hot to have CO2 ice remain on the surface for more than a few hundred years (Palmer and Brown, 2008). It has been suggested that complexing of volatiles, such as in clathrates, fluid or gas inclusions, or adsorption, would increase the stability on the Jovian and Saturnian satellites, increasing their residence times (McCord; et al., 1998; Hibbitts et al., 2001, 2002, 2007). While complexing would increase carbon dioxide's thermal stability, the resident time of CO2 on Iapetus would remain short due to the effect of UV radiation. We calculated the photodissociation rate for CO2 and found that the entire budget of CO2 on Iapetus would be destroyed in less than one Earth year. If we assume a steady-state system on Iapetus (photodissociation equal to photo-generation) approx. 108 kg will be destroyed and produced every Earth year. Unless the complexing mechanism provides some shielding from UV radiation while still allowing the detection of the 4.26-micron CO2 band, then a source of CO2 is required. We suggest that the source of CO2 is photolytic production from water ice and carbonaceous material.

 14. Influencia do ultra-som na permeação cutanea da cafeina : estudo em fragmentos de pele e em adipocitos isolados de suinos

  Maria Silvia Mariani Pires de Campos

  2004-01-01

  Resumo: O ultra-som tem sido usado extensivamente nas últimas décadas para terapias físicas e como promotor de penetração cutânea de fármacos. O uso do ultra-som como facilitador de absorção cutânea é conhecido por fonoforese ou sonoforese. Os objetivos do presente trabalho foram analisar o efeito do ultra-som sobre a permeação cutânea da cafeína aplicada localmente, sobre a pele, e analisar a resposta lipolítica de adipócitos isolados de suínos após este tratamento. A cafeína inibe a fosfodi...

 15. Spår av lärande – föremål som källa

  Annelie Holmberg

  2011-11-01

  Full Text Available Kan föremål som källa bidra i forskning om undervisning? Lämnar olika tiders lärandetraditioner spår i de föremål som tillverkas under utbildning och vilka metoder kan användas då föremålen studeras? Syftet med artikeln är att i någon mån besvara dessa frågor, att förmedla ett exempel på forskning där föremålen varit avgörande för resultatet. Verbalisera den metod som använts, analysera den samt relatera till tidigare dokumenterade metoder som använts inom till exempel traditionen Material culture. Visa att föremål framställda av textillärarstuderande under utbildning kan berätta något om utbildningskulturen de var en del av.De två föremål som här studeras är två broderier utförda av studerande inom textillärarutbildningen i Uppsala. En väska med en broderad, stiliserad ros och ett dekorativt broderi med surialistisk mönsterbild att hänga på väggen. Genom stygn och applikationer materialiseras ett lärande i de uppgifter som lärarutbildarna utformar. Stringent och utsökt eller kreativt och personligt är ord som beskriver de båda analysobjekten, orden beskriver olika tiders målsättningar med lärande. Lärande är en process som kan pågå i livets alla situationer och är därmed inte begränsad till undervisning, lärande är en aktiv förändring av en människa (Säljö, 2000. Jag tolkar här lärande som en process där studenten är aktiv. Studentens lärande lämnar spår, meddelanden, som kan berätta om såväl studentans som utbildningens lärandeprocesser och intentioner. Det lärande som i denna artikel studeras är kopplat till en sluten utbildning och utbildningskultur. Föremålen återfinns även i en mer omfattande analys där även intervjuer och dokument analyseras (Holmberg, 2009. Sökord: metod, slöjd, föremål, lärarutbildning, utbildningstraditionURN:NBN:no-29970

 16. Zinklegering i åldrat och kylt tillstånd : Identifiering av parametrar som förändrar materialegenskaperna i Zamak5

  Lind, Sofia

  2015-01-01

  Bilsäkerhet är en viktig fråga i dagens samhälle. Det enklaste sättet att skydda sig vid en bilfärd är genom att använda säkerhetsbälte. En säkerhetsbältesrulle är uppbyggd av flera olika komponenter, en av dessa kallas torque tube som tar energi när kroppen fångas upp av bältet vid en eventuell kollison. Säkerhetsbältet ska skydda passagerarna i bilen i många år och vid olika temperaturer. Torque tuben är i detta fall gjuten i en zinklegering som heter Zamak5 som förändrar sina materialegens...

 17. Ultra-som terapêutico contínuo térmico em modelo experimental de ciatalgia Continuous thermic therapeutic ultrasound in sciatica experimental model

  Adriano Polican Ciena; Jaques Jean Junqueira Oliveira; Núbia Broetto Cunha; Gladson Ricardo Flor Bertolini

  2009-01-01

  O ultra-som é um recurso fisioterapêutico que pode atuar na redução dos sintomas da ciatalgia. O objetivo deste estudo foi verificar a eficácia do ultra-som terapêutico, no modo contínuo, em duas diferentes densidades de potência (0,5 W/cm² e 1 W/cm²), na redução do quadro álgico em ratos submetidos a modelo experimental de ciatalgia. Foram utilizados 20 ratos, divididos em 3 grupos: G1 (n=6) submetido à ciatalgia e a tratamento placebo; G2 (n=7) submetido à ciatalgia e tratado com ultra-som ...

 18. Effects of fermentation time and low temperature during the production process of Thai pickled fish (pla-som) on the viability and infectivity of Opisthorchis viverrini metacercariae.

  Onsurathum, Sudarat; Pinlaor, Porntip; Haonon, Ornuma; Chaidee, Apisit; Charoensuk, Lakhanawan; Intuyod, Kitti; Boonmars, Thidarut; Laummaunwai, Porntip; Pinlaor, Somchai

  2016-02-02

  Contamination of a popular fermented fish dish, pla-som, by Opisthorchis viverrini metacercariae (OVMC) is a possible cause of carcinogenic liver fluke infection in Thailand. Affected individuals are at risk of bile duct cancer, which is a major health problem for people in the Greater Mekong Subregion. In order to investigate concerns about food safety, we studied the effects of fermentation time and low temperature on the viability and infectivity of OVMC during the pla-som production process. Pla-som was prepared at room temperature for up to 1 week in duplicate experiments using cyprinid freshwater fish obtained from an O. viverrini-endemic area. OVMC were then isolated and identified under a stereomicroscope. Complete and viable OVMC were found on days 1-4 of fermentation, while their morphology was degenerated thereafter. After OVMC were fed to hamsters, the percentage of the worm recovery after 1 to 2 months of infection was 52%, 44.7%, 11.3% and 1% for days 1, 2, 3 and 4, respectively. In order to measure the effect of low temperature on OVMC, fish were kept in a refrigerator (4 °C) for up to five days and then subsequently fermented for three days. In fish stored in a refrigerator for 1 and 2 days, viable OVMC were clearly observed and were able to infect hamsters, a worm-recovery percentage of 3.3% and 12.7%, respectively. By contrast, in pla-som prepared from fish stored for 3 to 5 days, OVMC were degenerated and could not infect the host. In conclusion, pla-som fermentation for more than four days and refrigerating fish for three days before pla-som processing can prevent O. viverrini infection. This study may increase awareness of fermented-fish dish preparation to prevent liver fluke infection.

 19. 46 CFR 196.37-9 - Carbon dioxide alarm.

  2010-10-01

  ... 46 Shipping 7 2010-10-01 2010-10-01 false Carbon dioxide alarm. 196.37-9 Section 196.37-9 Shipping... Markings for Fire and Emergency Equipment, etc. § 196.37-9 Carbon dioxide alarm. (a) All carbon dioxide alarms shall be conspicuously identified: “WHEN ALARM SOUNDS—VACATE AT ONCE. CARBON DIOXIDE BEING...

 20. 46 CFR 97.37-9 - Carbon dioxide alarm.

  2010-10-01

  ... 46 Shipping 4 2010-10-01 2010-10-01 false Carbon dioxide alarm. 97.37-9 Section 97.37-9 Shipping... Markings for Fire and Emergency Equipment, Etc. § 97.37-9 Carbon dioxide alarm. (a) All carbon dioxide alarms shall be conspicuously identified: “WHEN ALARM SOUNDS—VACATE AT ONCE. CARBON DIOXIDE BEING...

 1. 46 CFR 169.732 - Carbon dioxide alarm.

  2010-10-01

  ... 46 Shipping 7 2010-10-01 2010-10-01 false Carbon dioxide alarm. 169.732 Section 169.732 Shipping... Control, Miscellaneous Systems, and Equipment Markings § 169.732 Carbon dioxide alarm. Each carbon dioxide alarm must be conspicuously identified: “WHEN ALARM SOUNDS—VACATE AT ONCE. CARBON DIOXIDE BEING RELEASED.” ...

 2. 46 CFR 78.47-9 - Carbon dioxide alarm.

  2010-10-01

  ... 46 Shipping 3 2010-10-01 2010-10-01 false Carbon dioxide alarm. 78.47-9 Section 78.47-9 Shipping... and Emergency Equipment, Etc. § 78.47-9 Carbon dioxide alarm. (a) All carbon dioxide alarms shall be conspicuously identified: “WHEN ALARM SOUNDS—VACATE AT ONCE. CARBON DIOXIDE BEING RELEASED.” (b) ...

 3. 46 CFR 108.627 - Carbon dioxide alarm.

  2010-10-01

  ... 46 Shipping 4 2010-10-01 2010-10-01 false Carbon dioxide alarm. 108.627 Section 108.627 Shipping... EQUIPMENT Equipment Markings and Instructions § 108.627 Carbon dioxide alarm. Each carbon dioxide alarm must be identified by marking: “WHEN ALARM SOUNDS VACATE AT ONCE. CARBON DIOXIDE BEING RELEASED” next to...

 4. Monitoring carbon dioxide in mechanically ventilated patients during hyperbaric treatment

  Bjerregård, Asger; Jansen, Erik

  2012-01-01

  Measurement of the arterial carbon dioxide (P(a)CO(2)) is an established part of the monitoring of mechanically ventilated patients. Other ways to get information about carbon dioxide in the patient are measurement of end-tidal carbon dioxide (P(ET)CO(2)) and transcutaneous carbon dioxide (PTCCO2...

 5. 46 CFR 193.15-20 - Carbon dioxide storage.

  2010-10-01

  ... 46 Shipping 7 2010-10-01 2010-10-01 false Carbon dioxide storage. 193.15-20 Section 193.15-20... PROTECTION EQUIPMENT Carbon Dioxide Extinguishing Systems, Details § 193.15-20 Carbon dioxide storage. (a...), consisting of not more than 300 pounds of carbon dioxide, may have cylinders located within the...

 6. 49 CFR 173.217 - Carbon dioxide, solid (dry ice).

  2010-10-01

  ... 49 Transportation 2 2010-10-01 2010-10-01 false Carbon dioxide, solid (dry ice). 173.217 Section... Class 7 § 173.217 Carbon dioxide, solid (dry ice). (a) Carbon dioxide, solid (dry ice), when offered for... permit the release of carbon dioxide gas to prevent a buildup of pressure that could rupture...

 7. 46 CFR 95.15-20 - Carbon dioxide storage.

  2010-10-01

  ... 46 Shipping 4 2010-10-01 2010-10-01 false Carbon dioxide storage. 95.15-20 Section 95.15-20... PROTECTION EQUIPMENT Carbon Dioxide Extinguishing Systems, Details § 95.15-20 Carbon dioxide storage. (a... of not more than 300 pounds of carbon dioxide, may have the cylinders located within the...

 8. 46 CFR 76.15-20 - Carbon dioxide storage.

  2010-10-01

  ... 46 Shipping 3 2010-10-01 2010-10-01 false Carbon dioxide storage. 76.15-20 Section 76.15-20... EQUIPMENT Carbon Dioxide Extinguishing Systems, Details § 76.15-20 Carbon dioxide storage. (a) Except as... than 300 pounds of carbon dioxide, may have the cylinders located within the space protected. If...

 9. Uso de inibidores das histonas deacetilases na transferência nuclear de células somáticas em bovinos

  2016-01-01

  A clonagem de mamíferos por transferência nuclear de células somáticas (TNCS) ainda é afetada pela baixa eficiência. As modificações epigenéticas estabelecidas durante o processo de diferenciação celular estão entre os principais fatores. Uma vez que estas modificações atuam como barreiras epigenéticas restringindo a reprogramação do núcleo somático. Considerando isso, a maioria dos fatores que promovem a descondensação da cromatina, incluindo os inibidores das Histonas Deacetilases (HDACis),...

 10. Musikern som varumärke : En kvalitativ studie om hur frilansande folkmusiker   lanserar sig själva

  Lindblom, Hanna

  2010-01-01

  Denna uppsats syftar till att få en inblick i hur frilansande folkmusiker i Sverige gör för att lansera sig själva som artister, vilka redskap som används samt vilken funktion dessa redskap fyller. Detta har undersökts genom kvalitativa intervjuer med fyra frilansmusiker inom den folkmusikaliska genren. Musikbranschens förändrade förutsättningar, ställda i relation till Lundberg, Malm & Ronströms (2000) begrepp görare, vetare och makare, utgör de teoretiska utgångspunkterna för uppsatsen....

 11. Uso de colifagos somáticos como indicadores de contaminación fecal en playas de “la Costa Verde”, Lima–Perú

  Hinsby Cadillo Quiroz; Jorge León Quispe

  2014-01-01

  El presente estudio fue realizado con el objetivo de evaluar el uso de los colifagos somáticos como indicadores de contaminación fecal en aguas recreacionales marinas. Los colifagos somáticos fueron cuantificados en 140 muestras provenientes de 5 playas del circuito de la “Costa Verde”, Lima, y correlacionados con los indicadores de contaminación fecal convencionales (Coliformes fecales, E. coli y Enterococos). Los colifagos fueron determinados por el método de “capa simple” previa aplicaci...

 12. E-Læring som pedagogisk virkemiddel for innlæring av anatomi, fysiologi og biokjemi i sykepleierutdanningen

  Mona Elisabeth Meyer

  2014-02-01

  Full Text Available Utgangspunktet for studien er at naturvitenskaplige fag, særlig anatomi, fysiologi og biokjemi (AFB, oppleves som vanskelig for sykepleierstudentene. Hensikten var å undersøke om læringsverktøyet e-læring, i form av nettester, kan være et effektivt virkemiddel til innlæring av og påvirke læringsutbyttet i AFB.Førsteårsstudentene i bachelorutdanningen i sykepleie ved Høgskolen i Akershus fikk et spørreskjema med 23 spørsmål som ble besvart anonymt.Resultatet av studentundersøkelsen viste at nettoppgavene ble mye brukt, og at studentene mente de ga et godt læringsutbytte. Nettoppgaver med umiddelbar feedback gir stor studentaktivitet og «time-on-task». Testene kan tette hullet mellom det studentene forventes å kunne og det de faktisk kan, og egner seg til faktafag som m å pugges og forstås. E-læring kan gi god hjelp til studenters strukturering av tid, læringsstrategier og selvregulering.Læringsutbyttet av nettester diskuteres i lys av nytten av umiddelbar feedback i et pedagogisk perspektiv.AbstractThe starting point of the study is that the natural sciences, particularly anatomy, physiology and biochemistry (collectively known as APB, are often difficult subjects for nursing students. The aim was to investigate whether e-learning tools, in terms of web services, can be an effective educational tool and affect learning outcomes in APB.First year students in the Bachelor's degree program in nursing at Akershus University College of Applied Sciences received a questionnaire with 23 questions, which were answered anonymously.The results of the student survey showed that online tasks were widely used, and that students felt they resulted in good learning outcomes. Online training with immediate feedback shows great student activity and “time-on-task.” These tests can close the gap between what the students are expected to know and what they actually do, and is suitable for factual subjects requiring both memorization and

 13. Med troen som fællesnævner – fællesskab blandt unge i Indre Mission

  Tina Wilchen Christensen

  2010-12-01

  Full Text Available Artiklen vil belyse de mekanismer, der ligger til grund for et velfungerende fællesskab i en af Indre Missions ungdomsforeninger i Århus. Troen har på forskellige måder en central position i fællesskabet, og denne artikel vil argumentere for de unges tro som en social identitet, idet deres habitus synes at have en afgørende betydning for den og deres oplevelse af det religiøst funderede fællesskab. Artiklenvil også belyse, hvordan Biblen og dens fortællinger udgør den fortolkningsramme, som de unge er opvokset med og forstår livet igennem. Artiklen viser desuden den rolle, det kollektive samvær spiller i de unges konstruktion af Gud og egen identitet som kristen.Faith as common ground- community feeling among young evangelicals in DenmarkThe aim of this article is to demonstrate the mechanisms that underlie a youth association in the so-called Home Mission, a branch of the Evangelical Lutheran Church of Denmark. It is the result of anthropological research focusing on the sense of community among members aged between 15 and 27. In a number of ways faith plays a central role in the community, and the main argument of the article is that the young people's faith constitutes a social identity, since their habitus seems to have a decisive impact on their experience of the faith-based community. The article further demonstrates how the Bible and its narratives form the framework of interpretation with which the young people have grown up, and which, in their present life as adults, continues to mould their understanding and view of life, as well as the role that collective interaction plays in the young people's construction of God and their own identity as Christians. A core argument in the article is that faith is a socialization into a structure which results in all participants having the same frame of reference and therefore experiencing a strong feeling of community with one another within this particular wing of the Church

 14. Anisotropic thermal conductivity in uranium dioxide.

  Gofryk, K; Du, S; Stanek, C R; Lashley, J C; Liu, X-Y; Schulze, R K; Smith, J L; Safarik, D J; Byler, D D; McClellan, K J; Uberuaga, B P; Scott, B L; Andersson, D A

  2014-08-01

  The thermal conductivity of uranium dioxide has been studied for over half a century, as uranium dioxide is the fuel used in a majority of operating nuclear reactors and thermal conductivity controls the conversion of heat produced by fission events to electricity. Because uranium dioxide is a cubic compound and thermal conductivity is a second-rank tensor, it has always been assumed to be isotropic. We report thermal conductivity measurements on oriented uranium dioxide single crystals that show anisotropy from 4 K to above 300 K. Our results indicate that phonon-spin scattering is important for understanding the general thermal conductivity behaviour, and also explains the anisotropy by coupling to the applied temperature gradient and breaking cubic symmetry.

 15. Encapsulated liquid sorbents for carbon dioxide capture.

  Vericella, John J; Baker, Sarah E; Stolaroff, Joshuah K; Duoss, Eric B; Hardin, James O; Lewicki, James; Glogowski, Elizabeth; Floyd, William C; Valdez, Carlos A; Smith, William L; Satcher, Joe H; Bourcier, William L; Spadaccini, Christopher M; Lewis, Jennifer A; Aines, Roger D

  2015-02-05

  Drawbacks of current carbon dioxide capture methods include corrosivity, evaporative losses and fouling. Separating the capture solvent from infrastructure and effluent gases via microencapsulation provides possible solutions to these issues. Here we report carbon capture materials that may enable low-cost and energy-efficient capture of carbon dioxide from flue gas. Polymer microcapsules composed of liquid carbonate cores and highly permeable silicone shells are produced by microfluidic assembly. This motif couples the capacity and selectivity of liquid sorbents with high surface area to facilitate rapid and controlled carbon dioxide uptake and release over repeated cycles. While mass transport across the capsule shell is slightly lower relative to neat liquid sorbents, the surface area enhancement gained via encapsulation provides an order-of-magnitude increase in carbon dioxide absorption rates for a given sorbent mass. The microcapsules are stable under typical industrial operating conditions and may be used in supported packing and fluidized beds for large-scale carbon capture.

 16. Carbon dioxide effects research and assessment program

  Beatty, N.B. (ed.)

  1981-01-01

  Chapter titles are: the first detection of carbon dioxide effects; the atmosphere; the polar regions; the oceans; and the biosphere. Sixteen papers were abstracted and indexed individually for EDB/ERA. (JGB)

 17. High performance hydrophobic solvent, carbon dioxide capture

  Nulwala, Hunaid; Luebke, David

  2017-05-09

  Methods and compositions useful, for example, for physical solvent carbon capture. A method comprising: contacting at least one first composition comprising carbon dioxide with at least one second composition to at least partially dissolve the carbon dioxide of the first composition in the second composition, wherein the second composition comprises at least one siloxane compound which is covalently modified with at least one non-siloxane group comprising at least one heteroatom. Polydimethylsiloxane (PDMS) materials and ethylene-glycol based materials have high carbon dioxide solubility but suffer from various problems. PDMS is hydrophobic but suffers from low selectivity. Ethylene-glycol based systems have good solubility and selectivity, but suffer from high affinity to water. Solvents were developed which keep the desired combinations of properties, and result in a simplified, overall process for carbon dioxide removal from a mixed gas stream.

 18. Reactive Capture of Carbon Dioxide Project

  National Aeronautics and Space Administration — In this Phase I SBIR, Reactive Innovations, LLC (RIL) proposes to develop a compact and lightweight electrochemical to capture carbon dioxide in the martian...

 19. Carbon Dioxide Collection and Pressurization Technology Project

  National Aeronautics and Space Administration — Reactive Innovations, LLC, proposes a Phase I SBIR program to develop a compact and lightweight electrochemical reactor to separate and pressurize carbon dioxide...

 20. Robust optical carbon dioxide isotope analyzer Project

  National Aeronautics and Space Administration — Isotopic analysis of carbon dioxide is an important tool for characterization of the exchange and transformation of carbon between the biosphere and the atmosphere....

 1. Chlorine dioxide and by-products in water distribution systems

  Ferreira, Francisco Cardoso

  1991-01-01

  Chlorine dioxide is used as both a pre-oxidant and/or a post-disinfectant in several water treatment plants in the United States. Chlorine dioxide is associated with its byproducts chlorite and chlorate. Chlorine dioxide, chlorine, chlori te and chlorate were sampled in four distribution systems where chlorine dioxide is used for disinfection purposes: Charleston, WV, Columbus, GA, New Castle, PA, and Skagit, WA. The fate of chlorine dioxide and its by-products in dist...

 2. Carbon dioxide separation using adsorption with steam regeneration

  Elliott, Jeannine Elizabeth; Copeland, Robert James; Leta, Daniel P.; McCall, Patrick P.; Bai, Chuansheng; DeRites, Bruce A.

  2016-11-29

  A process for separating a carbon dioxide from a gas stream is disclosed. The process can include passing the gas stream over a sorbent that adsorbs the carbon dioxide by concentration swing adsorption and adsorptive displacement. The sorbent can be regenerated and the carbon dioxide recaptured by desorbing the carbon dioxide from the sorbent using concentration swing adsorption and desorptive displacement. A carbon dioxide separation system is also disclosed. Neither the system nor the process rely on temperature swing or pressure swing adsorption.

 3. Thorium dioxide: properties and nuclear applications

  Belle, J.; Berman, R.M. (eds.)

  1984-01-01

  This is the sixth book on reactor materials published under sponsorship of the Naval Reactors Office of the United States Department of Energy, formerly the United States Atomic Energy Commission. This book presents a comprehensive compilation of the most significant properties of thorium dioxide, much like the book Uranium Dioxide: Properties and Nuclear Applications presented information on the fuel material used in the Shippingport Pressurized Water Reactor core.

 4. Method and apparatus for producing chlorine dioxide

  Santillie, P.W.; Ramras, D.M.

  1984-05-29

  A continuous method and apparatus are described for the efficient production of gaseous chlorine dioxide by the reaction between gaseous sulfur dioxide and an aqueous solution of a metallic chlorate. The chlorate solution and a highly concentrated sulfur dioxide gas are introduced into a packed columnar chamber at closely adjacent locations at the bottom of the chamber so as to flood the chamber and maximize both the contact area and contact time of the two reactants. Throughout the reaction the chamber is subjected to high vacuum imposed by an eductor which exhausts the chlorine dioxide gas and spent reactants. For use of the chlorine dioxide to produce potable water or treat foodstuffs, the chlorine dioxide and spent reactants are exhausted from the chamber separately by respective eductors substantially balanced with respect to each other to impose comparable vacuums upon the chamber. Because of the high efficency of the reaction, substantial heat is generated therefrom which is absorbed by a coolant flowing through a jacket surrounding the chamber. The flow rate of the coolant and flow rate of the reactants into the chamber are porportional due to the dependency of the reactant flow rate on the coolant flow rate.

 5. Efeitos do ultra-som terapêutico na prevenção de aderências tendinosas

  Rosângela Lobato

  2002-01-01

  O trabalho realizado estudou experimentalmente os efeitos do ultra-som terapêutico na prevenção de aderências tendinosas e no reparo tendíneo. Foi selecionado para o estudo o tendão flexor profundo do 3º dedo na transição das zonas 3 e 4 da pata dianteira direita de coelho. Foram utilizados 30 coelhos fêmeas adultas jovens, com peso corporal médio de 2,7 Kg, divididos em 3 grupos (A, B e C) de 10 animais, sob anestesia para a produção da lesão no tendão, feita por escarificação com o uso do b...

 6. Músculo tiroaritenoideo e som basal: uma revisão de literatura Thyroarytenoid muscle and vocal fry: a literature review

  Carla Aparecida Cielo; Vanessa Santos Elias; Débora Meurer Brum; Fernanda Vargas Ferreira

  2011-01-01

  O trabalho do fonoaudiólogo utiliza-se de exercícios vocais como o som basal (SB), que se origina da grande atividade contrátil do músculo laríngeo intrínseco tiroaritenoideo (TA). O objetivo deste estudo foi revisar a literatura relacionada ao TA e ao SB. Realizou-se levantamento bibliográfico dos últimos 20 anos sobre o assunto nas bases de dados LILACS, SciELO, PubMed, Web of Science e Google Scholar. Verificou-se que o feixe interno do TA apresenta fibras de contração lenta, isotônicas, r...

 7. Med tvivlen som følgesvend: En analyse af omfang af og kilder til studietvivl blandt studerende

  Kim Jesper Herrmann

  2015-08-01

  Full Text Available De senere års uddannelsespolitiske initiativer har belønnet studerende, der er hurtige til at vælge en videregående uddannelse, og som holder fast i den uddannelse, de nu engang har valgt. At vælge uddannelse er imidlertid ledsaget af tvivl, og nyere dansk forskning har vist, at studerende vedvarende forhandler deres position på uddannelsen. I dette studie undersøgte vi, hvor stor en andel af aktive universitetsstuderende, der stadig var i tvivl om deres valg af studie, og vi undersøgte baggrunden for denne tvivl. På baggrund af en kvantitativ analyse af svar fra 4.339 studerende på Aarhus School of Business and Social Sciences, Aarhus Universitet, fandt vi, at en tredjedel af de studerende, selv efter optagelse på deres uddannelse, stadig var i tvivl om, hvorvidt de havde valgt det rigtige studie, og at dette gjaldt for førsteårsstuderende såvel som for studerende på femte år. Analysen viste yderligere, at studietvivl var mere udbredt blandt studerende, som havde (i svært ved at se det interessante og relevante i fagene; (ii lav tiltro til egne akademisk evner; (iii opnået lave karakterer ved forudgående eksamener på universitetet. I artiklens perspektivering diskuterer vi, hvorvidt studietvivl må betragtes som et almindeligt og uproblematisk studie- og livsvilkår eller, om studietvivl må antages at være problematisk. Recent reforms of the Danish education system tend to favour those students who are quick to decide what higher education course they want to study and then stick to their decision. However, research has shown that the process of course selection and completion is not always linear and that students continuously negotiate their position in their study programme. In this study we examined how current university students experienced doubt about their choice of programme, and we examined the context surrounding this doubt. Based on a quantitative analysis of answers from 4339 students at the Aarhus School of

 8. Fortællingens kraft - lyd og billeder som afsæt for refleksion på modul 8

  Sørensen, Marie Toftdahl; Villadsen, Dorte Buxbom

  2013-01-01

  Når sygeplejerskestuderende skal ud i den kliniske praksis i psykiatrien, er de ofte præget af negative tanker og bekymringer om det psykiatriske speciale. I artiklen beskrives hvordan vi ved sygeplejerskeuddannelsen i Esbjerg har forsøgt at åbne op for disse tanker og overvejelser på en for os n...... måde. Vi har nemlig arbejdet med brug af lyd- og billedspor som den første aktivitet de studerende møder i den teoretiske undervisning i sygepleje på modul 8. Lyden er oplæsning af tidligere studerendes tanker forud for, under og efter den psykiatriske periode....

 9. Fermentation and microflora of plaa-som, a Thai fermented fish product prepared with different salt concentrations

  Paludan-Müller, Christine; Madsen, M.; Sophanodora, P.

  2002-01-01

  Plaa-som is a Thai fermented fish product prepared from snakehead fish, salt, palm syrup and sometimes roasted rice. We studied the effects of different salt concentrations on decrease in pH and on microflora composition during fermentation. Two low-salt batches were prepared, containing 6% and 7......% salt (w/w) as well as two high-salt batches, containing 9% and 11% salt. pH decreased rapidly from 6 to 4.5 in low-salt batches, whereas in high-salt batches, a slow or no decrease in pH was found. Lactic acid bacteria (LAB) and yeasts were isolated as the dominant microorganisms during fermentation...

 10. Når livet leves som pårørende til en kronisk syg person med Parkinsons Sygdom

  Hounsgaard, Lise

  Baggrund: Parkinsons Sygdom er en langsom fremadskridende kronisk sygdom der med sygdomsudviklingen påvirker personens evne til at klare sig selv, hvorfor pårørende i stor udstrækning involveres i den uformelle pleje og omsorg i hverdagen. Formål: Ønsket er at skærpe opmærksomheden på de pårørendes...... sygdomme end Parkinson inde på livet i hverdagen. Materiale og metode: En fænomenologisk-hermeneutisk tekstfortolkning blev gennemført. Heri indgår individuelle og fokusgruppeinterview med pårørende til parkinsonpatienter som er bosiddende i Nuuk. Resultater: De foreløbige resultater giver indsigt i...

 11. A COMPARISON STUDY FOR INTRUSION DATABASE (KDD99, NSL-KDD BASED ON SELF ORGANIZATION MAP (SOM ARTIFICIAL NEURAL NETWORK

  LAHEEB M. IBRAHIM

  2013-02-01

  Full Text Available Detecting anomalous traffic on the internet has remained an issue of concern for the community of security researchers over the years. The advances in the area of computing performance, in terms of processing power and storage, have fostered their ability to host resource-intensive intelligent algorithms, to detect intrusive activity, in a timely manner. As part of this project, we study and analyse the performance of Self Organization Map (SOM Artificial Neural Network, when implemented as part of an Intrusion Detection System, to detect anomalies on acknowledge Discovery in Databases KDD 99 and NSL-KDD datasets of internet traffic activity simulation. Results obtained are compared and analysed based on several performance metrics, where the detection rate for KDD 99 dataset is 92.37%, while detection rate for NSL-KDD dataset is 75.49%.

 12. Supercritical carbon dioxide hop extraction

  Pfaf-Šovljanski Ivana I.

  2005-01-01

  Full Text Available The hop of Magnum cultivar was extracted using supercritical carbon dioxide (SFE-as extractant. Extraction was carried out in the two steps: the first one being carried out at 150 bar and 40°C for 2.5 h (Extract A, and the second was the extraction of the same hop sample at 300 bar and 40°C for 2.5 h (Extract B. Extraction kinetics of the system hop-SFE-CO2 was investigated. Two of four most common compounds of hop aroma (α-humulene and β-caryophyllene were detected in Extract A. Isomerised α-acids and β-acids were detected too. a-Acid content in Extract B was high (that means it is a bitter variety of hop. Mathematical modeling using empirical model characteristic time model and simple single sphere model has been performed on Magnum cultivar extraction experimental results. Characteristic time model equations, best fitted experimental results. Empirical model equation, fitted results well, while simple single sphere model equation poorly approximated the results.

 13. Desenvolvimento motor e crescimento somático de crianças com diferentes contextos no ensino infantil

  Décio Rodrigues

  2013-09-01

  Full Text Available O objetivo deste estudo foi verificar os efeitos de diferentes contextos no desenvolvimento das habilidades motoras fundamentais e no crescimento somático de crianças no ensino infantil. Participaram deste estudo 50 crianças: 25 tiveram educação física com um professor da área e 25 crianças tiveram atividades com o professor responsável pela turma. Crianças foram avaliadas no início e final do ano letivo quanto a dados antropométricos, dobras cutâneas, medidas de atividade física e realizaram os subtestes do TGMD-2. No início do ano letivo, nenhuma diferença foi observada entre os grupos. No final do ano letivo, crianças que tiveram atividades com o professor da sala apresentaram redução no nível de atividade física, enquanto que crianças com educação física com o professor especialista apresentaram manutenção no nível de atividade física e melhor desenvolvimento das habilidades motoras. O envolvimento em diferentes contextos de aulas de educação física não é suficiente para promover alteração somática em crianças ao longo do ano letivo. Entretanto, educação física com o professor especialista melhora o desenvolvimento das habilidades motoras fundamentais e promove manutenção do nível de atividade física em crianças no ensino infantil.

 14. Efecto del amamantamiento restringido en los conteos de células somáticas en vacas holstein

  Roy Andrade B

  2010-08-01

  Full Text Available Objetivo. Valorar el efecto del amamantamiento restringido en los conteos de células somáticas (CCS en vacas Holstein Friesian cruzadas. Materiales y métodos. La zona de estudio está localizada en el Valle de Cuche municipio de Santa Rosa de Viterbo (Boyacá- Colombia. La muestra experimental se conformó de 20 vacas primíparas y 20 vacas multíparas en un 75% y 87.5% de pureza Holstein Friesian, las cuales fueron agrupadas de acuerdo al número de lactancias. Se dividió la población de estudio en dos unidades experimentales; en una unidadse realizó ordeño mecánico y amamantamiento de las crías (AR y en la otra se hizo ordeño mecánico sin amamantamiento de las crías (CA, el amamantamiento se efectuó desde el día 4 hasta el 84 de edad de las crías para ambos sistemas. El experimento se realizó de enero de 2008 a Octubre de 2008, comenzando el día 4 posparto hasta el final de la lactancia. Resultados. La incidencia de los casos de mastitis de vacas fueron de 17.5 para CA y 6.25% para AR. El efecto entre el sistema crianza y la semana de lactación en CCS es altamente significativa (p<0.001, en CA las vacas mostraron valores de significancia mayores (p<0.001 comparados con las vacas asignadas al tratamiento de AR durante las semanas 2-14 de lactación. Conclusiones. El sistema de amamantamiento restringido disminuye significativamente los conteos de células somáticas y mejora sustancialmente la sanidad de la ubre.

 15. Rod-like particles matching algorithm based on SOM neural network in dispersed two-phase flow measurements

  Abbasi Hoseini, Afshin; Zavareh, Zahra; Lundell, Fredrik; Anderson, Helge I.

  2014-04-01

  A matching algorithm based on self-organizing map (SOM) neural network is proposed for tracking rod-like particles in 2D optical measurements of dispersed two-phase flows. It is verified by both synthetic images of elongated particles mimicking 2D suspension flows and direct numerical simulations-based results of prolate particles dispersed in a turbulent channel flow. Furthermore, the potential benefit of this algorithm is evaluated by applying it to the experimental data of rod-like fibers tracking in wall turbulence. The study of the behavior of elongated particles suspended in turbulent flows has a practical importance and covers a wide range of applications in engineering and science. In experimental approach, particle tracking velocimetry of the dispersed phase has a key role together with particle image velocimetry of the carrier phase to obtain the velocities of both phases. The essential parts of particle tracking are to identify and match corresponding particles correctly in consecutive images. The present study is focused on the development of an algorithm for pairing non-spherical particles that have one major symmetry axis. The novel idea in the algorithm is to take the orientation of the particles into account for matching in addition to their positions. The method used is based on the SOM neural network that finds the most likely matching link in images on the basis of feature extraction and clustering. The fundamental concept is finding corresponding particles in the images with the nearest characteristics: position and orientation. The most effective aspect of this two-frame matching algorithm is that it does not require any preliminary knowledge of neither the flow field nor the particle behavior. Furthermore, using one additional characteristic of the non-spherical particles, namely their orientation, in addition to its coordinate vector, the pairing is improved both for more reliable matching at higher concentrations of dispersed particles and

 16. Fermentation and microflora of plaa-som, a thai fermented fish product prepared with different salt concentrations.

  Paludan-Müller, Christine; Madsen, Mette; Sophanodora, Pairat; Gram, Lone; Møller, Peter Lange

  2002-02-25

  Plaa-som is a Thai fermented fish product prepared from snakehead fish, salt, palm syrup and sometimes roasted rice. We studied the effects of different salt concentrations on decrease in pH and on microflora composition during fermentation. Two low-salt batches were prepared, containing 6% and 7% salt (w/w) as well as two high-salt batches, containing 9% and 11% salt. pH decreased rapidly from 6 to 4.5 in low-salt batches, whereas in high-salt batches, a slow or no decrease in pH was found. Lactic acid bacteria (LAB) and yeasts were isolated as the dominant microorganisms during fermentation. LAB counts increased to 10(8)-10(9) cfu g(-1) and yeast counts to 10(7)-5 x 10(7) cfu g(-1) in all batches, except in the 11% salt batch, where counts were 1-2 log lower. Phenotypic tests, ITS-PCR, carbohydrate fermentations and 16S rRNA gene sequencing identified LAB isolates as Pediococcus pentosaceus, Lactobacillus alimentarius/farciminis, Weisella confusa, L. plantarum and Lactococcus garviae. The latter species was only isolated from high-salt batches. Phenotypic characteristics, ITS-PCR and carbohydrate assimilation identified 95% of the yeasts as Zygosaccharomyces rouxii. It is concluded that the fermentation of plaa-som is delayed by a salt-level of 9% due to an inhibition of LAB growth. The growth of Z. rouxii has no influence on the fermentation rate, but may contribute positively to the flavour development of the product.

 17. Different chemical composition of free light, occluded light and extractable SOM fractions in soils of Cerrado and tilled and untilled fielfds, Minas Gerais, Brazil: a pyrolysis-GC/MS study

  Buurman, P.; Roscob, R.

  2011-01-01

  To investigate both the effect of land-use systems on SOM characteristics and the effect of occlusion in aggregates on chemical composition of the occluded fraction, SOM fractions of soils under Cerrado, no-tillage and conventional tillage, were investigated. Free light, occluded light and extractab

 18. Fokus på fremme af livskvalitet og trivsel hos personer med demens gennem læringsmodel med musikterapi og Dementia Care Mapping som det fælles omdrejningspunkt

  Ottesen, Aase Marie

  . Beskrivelse af den metode som er anvendt Metodisk er projektet tilrettelagt som et casestudie af et musikterapiforløb. I læringsmodellen tages afsæt i Tom Kitwoods teori og værdigrundlag om en personorienteret omsorg. Dementia Care Mapping (DCM) anvendes i læringsforløbet til at belyse de relationelle møder...

 19. Waterlogging risk assessment based on self-organizing map (SOM) artificial neural networks: a case study of an urban storm in Beijing

  LAI Wen-li; WANG Hong-rui; WANG Cheng; ZHANG Jie; ZHAO Yong

  2017-01-01

  Due to rapid urbanization,waterlogging induced by torrential rainfall has become a global concern and a potential risk affecting urban habitant's safety.Widespread waterlogging disasters have occurred almost annually in the urban area of Beijing,the capital of China.Based on a self-organizing map (SOM) artificial neural network (ANN),a graded waterlogging risk assessment was conducted on 56 low-lying points in Beijing,China.Social risk factors,such as Gross domestic product (GDP),population density,and traffic congestion,were utilized as input datasets in this study.The results indicate that SOM-ANN is suitable for automatically and quantitatively assessing risks associated with waterlogging.The greatest advantage of SOM-ANN in the assessment of waterlogging risk is that a priori knowledge about classification categories and assessment indicator weights is not needed.As a result,SOM-ANN can effectively overcome interference from subjective factors,producing classification results that are more objective and accurate.In this paper,the risk level of waterlogging in Beijing was divided into five grades.The points that were assigned risk grades of Ⅳ or Ⅴ were located mainly in the districts of Chaoyang,Haidian,Xicheng,and Dongcheng.

 20. A Color Image Segmentation Method Based on SOM Network%基于SOM神经网络的颜色图像分割

  陈可佳; 姜远; 周志华

  2003-01-01

  This paper presents an image segmentation method based on SOM network. This method clusters the pixels of the raw images according to the color and spacial information. Then, after removing separate pixels, scattered regions are combined so that segmented image regions are obtained.