WorldWideScience

Sample records for digitale modeller af

 1. Digitale modeller af danske arkitekturværker

  DEFF Research Database (Denmark)

  Villaume, René; Rude Ørstrup, Finn

  2001-01-01

  Digitale modeller af dansk arkitektur åbner op for helt nye muligheder og faciliteter, fordi den enkelte bruger får et nyt redskab til at tilegne sig viden om dansk arkitektur med modeller, der kan anvendes til at iagtage og analysere både opførte og skitserede danske bygningsværker. Internettet ...... arbejder fra analyseopgaver i studiet. Der er store ressourcer og muligheder for opbygning af en samling, der systematisk kan udbygges og udvikles år for år. En helt ny dimension når man ønsker at indhente viden om dansk arkitektur og arkitekter....

 2. Studerende og underviseres brug af digitale medier - En kvantitativ undersøgelse af Aarhus Universitets studerende og underviseres brug af digitale medier og internettet anno 2008

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Maria Hvid Stenalt

  2009-06-01

  • Hvilke medier anvender universitetsstuderende generelt? • Ligner undervisernes medievalg/forbrug de studerendes? • Hvilke medier inddrager underviserne i undervisningen? Nærværende artikel vil forsøge at besvare disse spørgsmål på baggrund af en kvantitativ spørgeskemaundersøgelse af Aarhus Universitets studerende og underviseres brug af digitale medier og internettet. Undersøgelsen blev gennemført i efteråret 2008 af E-læringsenheden ved Aarhus Universitet som led i en almen kvalitetssikring på media- og e-læringsområdet, samt som led i en behovsafklaring vedrørende etablering af et medie- og podcastarkiv. E-læringsenheden er en administrativ enhed, der teknisk og pædagogisk understøtter underviseres inddragelse af digitale medier i undervisningen.

 3. Digitalisering af arbejdet og digitale platforme i Danmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ilsøe, Anna; Madsen, Louise Weber

  2017-01-01

  Halvdelen af de erhvervsaktive i Danmark bruger i udstrakt grad computere eller andre digitale devices i deres arbejde, mens hver femte bruger computerstyrede maskiner. Flere end 100.000 danskere tjener penge via digitale arbejds- eller kapitalplatforme. Det viser den hidtil største undersøgelse ...

 4. 'De digitale elever' som genstand for ledelse af læring i folkeskolen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Stenbøg, Sofie

  2016-01-01

  Mange børn er i dag allerede fra en tidlig alder erfarne teknologibrugere. Denne omstændighed har fået flere folkeskoler til at medtænke elevernes digitale erfaringer og kompetencer fra fritidslivet som centrale ressourcer i undervisningen. Kapitlet undersøger, hvordan ’de digitale elever’ på...... forskellige måder gøres til genstand for ledelse på en skole, der arbejder med at inddrage elevernes digitale erfaringer og kompetencer gennem digitalt projektarbejde. Kapitlet viser, at der knytter sig en lang række kausale antagelser og forhåbninger til de digitale elever, og at disse virker bestemmende...... for både lærerens ledelsesopgave og rollefordelingen mellem lærer og elever i det digitale projektarbejde. Disse antagelser og forhåbninger diskuteres kritisk i lyset af nyere studier af folkeskoleelevers digitale kompetencer....

 5. Optimering af byggeprocessen via bedre/forøget brug af digitale modeller

  DEFF Research Database (Denmark)

  Carlsen, Mads; Grøn, Dorte Marie Frilund; Alon, Nevo

  2013-01-01

  Projektet klarlægger nødvendigheden for, og muligheder i, en struktureret og konsekvent planlægning ved anvendelsen af BIM i relation til projektering, udførelse og drift af byggeri. Der er udarbejdet et planlægningsværktøj, der muliggør en sådan planlægning. Samtidig kortlægges de nødvendige data......, der kan udtrækkes af en BIM model ved gennemførelsen af en LCA simulering. Projektet afsluttes med en præsentation af en udviklet demonstratorapplikation til gennemførelse af LCA simuleringer koblet med BIM modellen....

 6. Rapport om digitale oplysninger ved Aalborg Universitet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bønsing, Sten

  Rapport til Aalborg Universitets ledelse vedr. brug af digitale oplysninger i forbindelse med e-mailing, databaser, hjemmesider mv.......Rapport til Aalborg Universitets ledelse vedr. brug af digitale oplysninger i forbindelse med e-mailing, databaser, hjemmesider mv....

 7. Byens Digitale Liv. Digital Urban Living

  DEFF Research Database (Denmark)

  Byens Digitale Liv udforsker de nye digitale lags udfordringer og potentiale inden for mediearkitektur, interaktive installationer og medieprodukter på mobile og andre platforme. Bogen formidler resultaterne af en række analyser og eksperimentelle udviklingsprojekter, foretaget i regi af forsknin...... forskningscentret Digital Urban Living fra 2008 til 2012....

 8. Digital Natives: Digitale Teknologier og Engagerende Publikumsoplevelser

  DEFF Research Database (Denmark)

  Smith, Rachel Charlotte; Iversen, Ole Sejer

  2011-01-01

  Nye teknologier, sociale medier og digitale kulturer stiller museerne overfor nye formidlingsmæssige udfordringer, men også muligheder. Brug af digitale teknologier kan skabe engagerende og dynamiske oplevelser i museumsverdenen der åbner for nye kommunikationsformer og inddragelse af publikum. Men...

 9. Genfortryllelse i den digitale tidsalder

  DEFF Research Database (Denmark)

  Madsen, Theis Vallø

  , hvilket bl.a. kommer til udtryk i en ny vinylplade- og polaroidbillede-interesse. Denne undersøgelse går tilbage til begyndelsen af oplysningstiden, op igennem det 20. århundrede og frem til vores digitale kultur for at beskrive baggrunden og forestillingerne bag denne form for “analog æstetik”.......I den digitale tidsalder bliver uhyre mængder af information, billeder og musik noget nær frit tilgængelige, uendeligt reproducérbare og frigjort fra sit ”her” og ”nu”. I samme stund er der opstået en fornyet interesse for artefakter, der er stoflige, håndgribelige og u- eller anti-digitale...

 10. Digital innovation af folkeskolernes åbenhed og sammenlignelighed

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, Kim Normann; Henriksen, Helle Zinner; Agger Nielsen, Jeppe

  2013-01-01

  Denne artikel præsenterer en normativ model (Public Sector Process Rebuilding, PPR), som kan indfange, hvor innovativt offentlige organisationer anvender digitale løsninger. Optag af digital innovation anskues ofte i litteraturen binært – enten er innovationen anskaffet eller ikke anskaffet. Vores...... argument er imidlertid, at optag af digitale innovationer kan gradbøjes. Vores sigte er derfor at få fokus væk fra anskaffelse og mere i retning af udnyttelse af digitaliseringen med henblik på at skabe forbedring af kerneydelserne og gavne slutbrugerne. Med empirisk afsæt i danske folkeskolers tolkning af...

 11. De digitale verdeners (vidunder

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Angela Ndalianis

  2003-09-01

  Full Text Available I tidens blockbusterfilm spiller digitale special effects en stadig større rolle. Fra at have været et ‘usynligt’ redskab, der muliggjorde impone- rende stunts som bussen, der flyver over et hul i motorvejen i Speed, har digitale effekter erobret hovedrollen. Siden den morfende termi- nator i Terminator 2: Judgment Day og de realistiske dinosaurer i Jurassic Park har digitale elementer opnået en stjernestatus, der ofte overgår skuespillernes. Således er den digitale Gollum i Lord of the Rings: The Two Towers mere troværdig end de øvrige ‘fysiske’ stjer- ner. De amerikanske blockbusterfilm, der anvender en iøjnefaldende brug af digital æstetik, er ofte science fiction- og fantasy-film, der af den kritiske teori har været anset for “usundt slik for øjet.” Forfatteren viser, hvordan filmens digitale undere kan sættes i relation til Rene Descartes’ tanker om underet/det vidunderlige, der hensætter tilsku- eren i en æstetisk undren, der fører til en intellektuel trang til forståelse (som første gang stjernesystemet lod sig se i en kikkert. Samme und- ren bliver hos Blaise Pascal en ’afgrund’ (une abîme, der indgiver ære- frygt og fører os til det religiøse og mystiske, til overvejelser over natu- rens undere og Guds natur. Det digitale liv er ikke blot æstetik; det får sit eget, uforudsigelige liv - som de digitale figurer i The Two Towers der er programmeret til at slås, men foretrækker at flygte, og derfor må re- programmeres. Det digitale liv udfordrer os med intet mindre end over- vejelser over naturens orden, menneskets natur, teknologiens rolle, livet, døden og fremtiden.

 12. Digitale prøver – et litteraturstudie

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Karen Louise Møller

  2015-10-01

  Full Text Available Digitale prøveformer bliver efterhånden mere og mere udbredte. Denne artikel er baseret på et litteraturstudie foretaget for at få indsigt i primært forskningslitteraturen om digitale prøveformer. I artiklen præsenterer vi de forskellige typer digitale prøver, der omtales og diskuteres i litteraturen, og vi beskriver de potentielle fordele af bl.a. økonomisk, administrativ og pædagogisk karakter, der ifølge litteraturen kan opnås ved at bruge digitale prøver. Vi beskriver endvidere de udfordringer og potentielle ulemper, der kan være forbundet med indførelse af digitale prøver. Det drejer sig bl.a. om udfordringer hvad angår prøvesystem, organisation, teknologi, kompetenceudvikling og uddannelseskultur. Vi beskriver i artiklen en række konkrete eksempler på digitale prøver, og vi præsenterer resultater fra undersøgelser af underviseres og studerendes oplevelser med digitale prøveformer. Against the backdrop of the rapid spread of digitized tests and exams, this article sets out to present some of the results of a literature study carried out with the aim of gaining insight into the research literature on this topic. The article presents different types of tests, focusing on the financial, administrative, and pedagogical advantages described and discussed in the literature as potentially attainable through the use of digitized exams. In addition, the challenges and potential problems connected with the introduction of digitized tests are described. Among these are challenges related to the test system or to competence development as well as organizational, technological, and cultural challenges. Finally, the article provides concrete descriptions of tests and presents results from select studies of teacher and student experiences of digitized tests.

 13. Visuel kommunikation på digitale medier

  DEFF Research Database (Denmark)

  Thorlacius, Lisbeth

  Visuel kommunikation på digitale medier er en teoretisk forankret bog, som med afsæt i nye begrebsudviklinger og aktuel forskning inden for feltet præsenterer de væsentligste visuelle virkemidler, som indgår på de digitale medieplatforme. Derudover gennemgås de mest udbredte genrer og aktuelle st...

 14. Digitale Indfødte - Findes De?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ivang, Reimer

  2011-01-01

  De digitale indfødte er i flere år blevet omtalt som samfundets redning. De har fået de grundlæggende IT kompetencer med modermælken og de anvender sociale medier, smartphones osv. i stort omfang. Når denne tsunami af progressive IT-individer rammer vores arbejdsmarked skal meget ændres. Spørgsmå......De digitale indfødte er i flere år blevet omtalt som samfundets redning. De har fået de grundlæggende IT kompetencer med modermælken og de anvender sociale medier, smartphones osv. i stort omfang. Når denne tsunami af progressive IT-individer rammer vores arbejdsmarked skal meget ændres...

 15. Effektregnskab for projektet Digitales ll – Det svære valg

  DEFF Research Database (Denmark)

  Mark, Stine

  Effektregnskabet for projektet Digitales ll – Det svære valg er udarbejdet af forskningscenteret INCEVIDA, Aalborg Universitet 2012. Rapporten er gennemført i et samarbejde mellem INCEVIDA, KulturarvNord og Bangsbo Museum. Effektregnskabet tager udgangspunkt i en model for oplevelsesøkonomisk...

 16. Digital visualisering i udbygning af Roskilde Universitetscenter

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sørensen, Nils Lykke

  Rapporten beskriver tre forsøg med 3D-visualisering i forbindelse med konkurrencer vedrørende udbygning af Roskilde Universitetscenter. Første forsøg var en metode til hurtigt at skabe en række digitale modeller i højt abstraktionsniveau. Forsøget resulterede i 15 små animationer, der blev benyttet...... af dommerkomiteen til volumenstudier af bygningskonkurrencens indsendte forslag. Andet forsøg var afprøvning af et modelleringsarbejde i lavere abstraktionsniveau, som resulterede i en animation af vinderprojektet. I sidste forsøg blev de praktiske erfaringer fra de to første forsøg implementeret hos...

 17. Kommunen er død - længe leve den digitale disruption

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, Kim Normann

  2017-01-01

  "New Public Management is Dead. Long Live the Digital Era." Sådan proklamerede Patrick Donleavy digitaliseringens muligheder i en banebrydende artikel fra 2005. Med en omskrivning af dette citat til "Kommunen er død, længe leve den digitale disruption", er ballet åbnet for denne artikel......."New Public Management is Dead. Long Live the Digital Era." Sådan proklamerede Patrick Donleavy digitaliseringens muligheder i en banebrydende artikel fra 2005. Med en omskrivning af dette citat til "Kommunen er død, længe leve den digitale disruption", er ballet åbnet for denne artikel....

 18. "Forlagbranchen satser på de unges sprog" interview med Bent Fausing af Naj Helen Hertzum

  DEFF Research Database (Denmark)

  Fausing, Bent

  2009-01-01

  Om afsmitningen af sms sprog på det almindelige sprog, samt afsmitningen af billedbeskeder og digitale fotostreams på Social Network Sites (Twitter, Facebook, Fælickr etc.) på æstetikken og kunsten i det hele taget.......Om afsmitningen af sms sprog på det almindelige sprog, samt afsmitningen af billedbeskeder og digitale fotostreams på Social Network Sites (Twitter, Facebook, Fælickr etc.) på æstetikken og kunsten i det hele taget....

 19. Håndteringen af musikfiler i krydsfeltet mellem downloading og streaming

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ægidius, Andreas Lenander

  remedieringen af musikfilen som stream ud fra den konceptuelle model for et kulturkredsløb, hvori et kulturelt artefakts betydning dannes (Gay mfl., 2013). Kommodificeringer og rekommodificering af musikfiler og håndteringer bliver herved sammenkædet med remediering og konvergens (Bolter & Grusin, 2000; Jenkins...... kommodificerer streamrip med fokus på at gøre filkonverteringer lette at anvende. Sidstnævnte viser jeg med analyse af brugen af software, der ripper musik fra YouTube. Jeg finder modstridende artikulationer af lydkvalitet blandt de tre grupper. Formatet og repræsentationen i diverse platformes brugerflader er...... digitale online musikbrug. Et konkret eksempel herpå er det sammensurium af transkodninger, som følger af YouTubes repræsentation, regulering, produktion af stream og lytternes efterfølgende brug, herunder streamrip. Dette sammensurium af transkodninger betegner jeg som en fonografisk effekt af YouTube...

 20. Mod en ny forståelse af den digitaliseringsstrategiske proces

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ivang, Reimer

  2007-01-01

  Den digitale teknologi er vigtig, og vigtigheden kan ikke kun afspejles i den konstant stigende mængde af litteratur, der relaterer sig til fænomenet. Men vigtigheden er også identificeret på Danfoss, der er afhandlingens empiriske kontekst. Der synes at være enighed om, at den digitale teknologi...

 1. Hvordan håndteres den nødvendige distribution af digital bevaring?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Zierau, Eld

  2014-01-01

  Distribueret digital bevaring er nødvendig, men også tit vanskelig, især når flere organisationer er involveret. En referenceramme kan bistå til forståelse, opbygning og tjek af distribueret digital bevaring, så tilliden til den digitale bevaring opretholdes......Distribueret digital bevaring er nødvendig, men også tit vanskelig, især når flere organisationer er involveret. En referenceramme kan bistå til forståelse, opbygning og tjek af distribueret digital bevaring, så tilliden til den digitale bevaring opretholdes...

 2. På sporet af innovation

  DEFF Research Database (Denmark)

  Strandgaard, Lone Bak

  organisationen blandt ledere og medarbejdere samt eksternt, uden for organisationen, hos dens kunder. Ph.d.-afhandlingen På sporet af innovation har som formål at bidrage til forståelse af, hvordan organisationers arbejde med digital selvbetjening kan fremmes, set i et innovationsteoretisk perspektiv. Foruden en...... indføring i innovationsteorien og dens udvikling belyser afhandlingens resultater hvordan at innovationspotentialet kan styrkes gennem organisatorisk åbenhed og samarbejde i alle dele af den innovative proces. Dette gælder ved både idéudvikling, realisering og spredning af nye digitale løsninger.......Flere og flere private og offentlige servicer digitaliseres, så kunder, borgere og virksomheder, i øget grad betjener sig selv. Digital selvbetjening kan potentielt effektivisere driften og skabe bedre kundeservice. Men processen har udfordringer, da den kan kræve omfattende omstilling internt i...

 3. Digitale teknologier på det specialpædagogiske område

  DEFF Research Database (Denmark)

  Dupret, Katia

  2015-01-01

  Denne artikel handler om, hvordan forsøgsvis indførelse af digitale teknologier (tablets til kommunikation og kognitiv træning, virtuelle tavler og virtuel dagbog) på det specialpædagogiske område ændrer på grundlaget for brugernes livskvalitet, herunder autonomi og vilkår for social nærhed...

 4. Aktiv Undervisning: Et Flipped Læringsdesign af Kursusmoduler på Videregående Uddannelser

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mirnes Tulic

  2017-03-01

  Full Text Available Artiklens formål er at undersøge potentialerne i anvendelse af digitale værktøjer i didaktisk design af kursusmoduler på videregående uddannelser med henblik på at fremme læringen og optimere undervisningstiden. Det antages at den digitale revolution, som i dag har stor indflydelse på vores hverdag, har ændret den måde vi tilgår, skaber, deler og udveksler viden, og som konsekvens er den traditionelle forelæsning ikke længere er velegnet til dybdelæring. Der tages udgangspunkt i et kursusmodul ved ingeniøruddannelsen Arkitektur, Design og Mediateknologi, der omhandler bærende konstruktioner i arkitektur. Kurset er struktureret efter den problem- og projekt-baserede lærings-model og intentionen er at udvikle en ny undervisningsform der tager responsen i betragtning, som er modtaget af undervisere og studerende gennem kvalitative og kvantitative undersøgelser af nuværende forhold på kursusmodulet. Artiklen præsentere en ’flipped learning’ tilgang der anvender onlineundervisnings teknologier i kombination med ’gamification’ principper til at danne et stimulerende online læringsmiljø. Ved anvendelse af online undervisning til teoretiske principper og begreber, er det hensigten at transformere den traditionelle præsentationslektion til aktiv læring i forelæsningslokalet, baseret på dialog i plenum.

 5. Digital building planning - digital construction; Digitale Gebaeudeplanung - digitales Bauen

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Friedrichs, K. [Karlsruhe Univ. (T.H.) (Germany). Fakultaet fuer Architektur

  1995-12-31

  In chapter 3 of the anthology about building control the following aspects are discussed: digital building planning and digital construction, which are characterised by an increasing complexity of planning, buildings, construction technology and construction processes. In this respect the digital-technical scenarios, passive and active objects as well as digital construction are described. (BWI) [Deutsch] Kapitel 3 des Sammelbandes ueber Building Control ist den Themen Digitale Gebaeudeplanung und Digitales Bauen gewidmet, die durch die zunehmende Komplexitaet von Planung, Gebaeuden, Bautechnologien und -prozessen bedingt sind. In diesem Zusammenhang werden folgende Themen angesprochen: Digitale technische Szenarien, passive und aktive Objekte sowie digitales Bauen. (BWI)

 6. Det digitale interaktive fjernsyn i hverdagslivet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bjørner, Thomas

  2007-01-01

  , at den digitale teknologi indpasses i eksisterende mønstre for tv-sening. Med baggrund i forsøgskanalen TV2/Nord-Digital, som var den første kanal der udsendte digitalt interaktivt tv i Danmark, vil denne artikel give nogle svar på, hvad der sker når digitalt tv (med de øgede interaktive muligheder......Digitaliseringen af tv-mediet er allerede i fuld gang, og der er i Danmark fastlagt en analog slukdato for public servicekanalerne i 2009. I forlængelse heraf leverer denne artikel en række indsigter i, hvordan den nye teknologi potentielt forandrer hverdagen, men samtidig er det også en pointe...

 7. Digitalisering af færdighedstræning og laboratorieøvelser

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nørgaard, Cita; Dahl, Mads R; Fridorff-Jens, Peter K.

  2014-01-01

  Dette temanummer af “Læring og Medier” sætter fokus på digitalisering af færdighedstræning og laboratorieøvelser på universiteter og UC’er. Der er mange krav og hensyn, som skal tilgodeses, når vi digitaliserer, og det har altid indflydelse på arbejdsgange, kommunikation og læringen. Helt....... Af eksempler kan nævnes simulerede rollespil, virtuel case undervisning, sproglig færdighedstræning, simulatorer og digitale laboratorier. I dette temanummer lægges der op til, at dele erfaringer og best practice man har gjort sig med digitalisering af færdighedstræning og anden inddragelse af medier...

 8. Det digitale imperativ: En epistemologisk bestræbelse [The Digital Imperative: An Epistemological Endeavour

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sisse Siggaard Jensen

  2014-12-01

  Full Text Available I denne artikel argumenteres der for, at forskning inden for feltet tredje-bølge digital humaniora er væsentlig for vores forståelse af, hvordan de sociale netværksmediers digitale infrastrukturer og datastrømme – status-opdateringer, selv-profilering, mikro-koordinering, mikro-blogging og vlogging – i stigende grad påvirker menneskelige relationer og ‘the structure of feeling’ (Berry, 2012. Som led i at underbygge dette synspunkt analyseres fire emergente temaer baseret på Facebook-data: Facebook-venner, Events, Self-profilering og Stalking. Analyserne tager afsæt i data, der er tilvejebragt gennem kondensering af design-konceptformuleringer fra 73 unge studerende (alder 20-24 som led i et universitetskursus inden for feltet digital humaniora (2013. To begrebspar er centrale for analyserne: ‘Forbundethed og forbindelser’ (van Dijck, 2013 og ‘synlighed og overvågning’ (Bucher, 2012. Der identificeres en række spændingsfelter mellem interpersonelle normer og påvirkningerne fra Facebook-datastrømme i forhold til: Venskab, troværdighed, ansvarlighed, prestige, selvpromovering og fælles interesser. Det konkluderes, at en væsentlig erkendelsesteoretiske bestræbelse for forskning inden for tredje-bølge digital humaniora må være at producere viden, der kan bidrage til vores individuelle såvel som kollektive forståelse af de mange spændingsfelter, der opstår i datastrømmenes og de menneskelige relationers gensidige påvirkning. Denne bestræbelse er sammenfattet i artiklens titel ‘det digitale imperativ’.

 9. Det digitale interaktive fjernsyn i hverdagslivet

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Thomas Bjørner

  2007-04-01

  Full Text Available Digitaliseringen af tv-mediet er allerede i fuld gang, og der er i Danmark fastlagt en analog slukdato for public servicekanalerne i 2009. I forlængelse heraf leverer denne artikel en række indsigter i, hvordan den nye teknologi potentielt forandrer hverdagen, men samtidig er det også en pointe, at den digitale teknologi indpasses i eksisterende mønstre for tv-sening. Med baggrund i forsøgskanalen TV2/Nord-Digital, som var den første kanal der udsendte digitalt interaktivt tv i Danmark, vil denne artikel give nogle svar på, hvad der sker når digitalt tv (med de øgede interaktive muligheder vinder indpas i husstanden. Hvem skal bestemme i forhold til hvad der skal ses af interaktivt indhold? Vil digitaliseringen dermed fremme den stigende tendens til at vi ser mere tv hver for sig? Og ønsker seerne overhovedet at være interaktive med deres fjernsyn – og i givet fald om hvad og hvorfor?

 10. Objektbibliotek

  DEFF Research Database (Denmark)

  Karlshøj, Jan; Mondrup, Thomas Fænø; Nybo, Eigil

  2012-01-01

  Informations Modellering (BIM), her med særligt fokus på integrering af objektbiblioteker. Rapporten oplister således retningslinjer for opbygning af digitale objektbiblioteker. Succesfuld anvendelse af digitale objektbiblioteker afhænger af mange faktorer. Disse spænder fra anvendelse af bibliotekerne i...

 11. Digitale Antidiskriminierungsarbeit

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Simone Rafael

  2017-12-01

  Full Text Available Rechtsextreme und andere Menschenfeind_innen nutzen das Internet intensiv, um Abwertung von Gruppen zu normalisieren und Bedrohung und Hass zu verbreiten. Wie tritt die digitale demokratische Zivilgesellschaft dem entgegen? – Mit Fakten und Argumentationsstrategien, der Stärkung von Gegenrede durch NGOs und Privatpersonen und digitaler Streetwork mit gefährdeten Jugendlichen.

 12. Implementering af iPads i undervisningen på Skolen for Klinikassistenter, Tandplejere og Kliniske Tandteknikere (SKT, Aarhus Universitet.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mads Ronald Dahl

  2013-02-01

  Full Text Available Tema De unge, fra den digitale generation har mange digitale kundskaber, men det er de sociale medier de mestrer. De it-kompetencer som erhvervslivet efterlyser, hos nye medarbejdere, er i høj grad funktions og anvendelses kompetencer, hvor it kan bruges som værktøj til administration, drift, informations og kommunikations teknologi. I tandlægeerhvervet vil den fremtidige procedure for dokumentation, journalisering og kommunikation med de offentlige myndigheder være digitaliseret og baseret på medarbejdernes it-kompetencer. I pilot projekt blev iPads implementeret som værktøj for formidling af fagets grundbog og case kompendier. Det digitale undervisningsmateriale blev i projektet tilgængeligt som I-bog, video og PDF dokumenter, samt suppleret og understøttet af et LMS (Learning Management System. Fokus Målet var først og fremmest at udvikle et undervisningsforløb, som løftede eleverne fra at kunne anvende, analysere og forholde sig formaliseret til faget, til i højere grad at kunne generalisere, reflektere og fremsætte fagrelevante hypoteser. Konklusion En fagdidaktisk brug af moderne informationsteknologi kræver en reflekteret forberedelse, struktureret planlægning og holdningsændring hos både elever og undervisere. I denne artikel vil vi beskrive den forberedelse, investering og ændring, som én implementering af iPads i dette konkrete undervisningsforløb betød.

 13. Optimering af model for spredning af luftforurening

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, Jens Christian

  2008-01-01

  De nuværende luftforureningsmodeller har problemer med at bevare massen af diverse kemiske stoffer og med at der ind i mellem optræder negative værdier. Derfor arbejder specialestuderende Ayoe Buus Hansen på om at forbedre den model DMU bruger til at beskrive transport og spredning af luftforuren...... luftforurening på alle skalaer på den nordlige halvkugle ved at sammenligne tre alternative beregningsmodeller. ...

 14. Medansvar og fagligt engagement gennem digitale skriveøvelser

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Henriette Roued-Cunliffe

  2016-10-01

  Full Text Available Vi rapporterer om vores forsøg på at promovere medansvar og fagligt engagement blandt vores studerende gennem digitale skriveøvelser. Disse kombinerer skriftlighed i læring (som en refleksionsfremmende og forpligtende øvelse med de kollaborative muligheder, der ligger i at benytte digitale platforme. Dybde i læring og reflekteret/reflekterende feedback er aspekter, som bliver centrale, når fagligt indhold på skrift indlejres i en digital læringskontekst. I artiklen tages udgangspunkt i TEACHs universitetspædagogiske initiativer inden for skriftlig læring og erfaringerne fra universitetspædagogikum. Forfatterne afprøvede nogle af disse idéer i form af kollaborative skriveøvelser på et bachelorkursus på Det Informationsvidenskabelige Akademi (Københavns Universitet. Forfatternes praktiske fremgangsmåde dokumenteres, og der gøres rede for de erfaringer, de har gjort sig. I den forbindelse diskuteres aspekter som tekstnære vs. åbne spørgsmål, de studerendes motivation for skrivning, deres vurdering af egen arbejdsindsats, en vurdering af de studerendes tidsforbrug og de studerendes holdning over for den foretrukne feedback - underviserens eller peer-to-peer. Der afsluttes med anbefalinger, som baserer sig på dette forsøg. This article reports on our attempts to promote accountability and commitment among our students through digital writing exercises. These combine writing as a reflective and required learning process with the collaborative possibilities that exist in using a digital platform. When using this kind of platform the depth of understanding and the quality of the feedback are important aspects of the learning experience. The study is based on the university’s TEACH programme, which focuses on writing in higher education, and it also draws on our experience from the university’s pedagogy course. Some of the ideas were tested on students from the Bachelor programme at the Royal School of Library and

 15. Modellering af elforbrug til netanalyse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Østergaard, Jacob

  I denne rapport undersøges mulighederne for at etablere en model for elforbruget, der kan anvendes ved analyser af det østdanske transmissionsnet. Rapporten henvender sig til ingeniører og beslutningstagere, der ønsker viden om betydningen af en nøjagtig elforbrugsmodel og om mulighederne for i p...... simuleringsresultater med mindre usikkerhed, og der opnås en integration mellem eksisterende systemer, idet data fra en række systemer bl.a. Panda, elforbrugsprognoser, elforbrugspaneler og stationsprognoser kan udnyttes til etableringen af en model....

 16. Udvikling af informationskompetence i problemorienteret arbejde med brug af digitale værktøjer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Jørgen Lerche; Birch Andreasen, Lars; Jørgensen, Lars

  2006-01-01

  vejledningsformer. Visionen for projektet er, at arbejdet med at støtte de studerendes udvikling af informationskompetence ikke alene ses som en opgave for biblioteker biblioteker, men som en opgave der skal løses i et tættere integreret samarbejde mellem biblioteker og faglige uddannelsesmiljøer. Pilotprojektet...

 17. Digital terrænmodellering

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jørgensen, Ian

  2005-01-01

  bips har med "Det Digitale Fundament" sat fokus på anvendelsen af 3D-modeller i byggeriet og dermed sat skub i diskussionen om objektorienteret/intelligent projektering. En af de nyttigste effekter - præcis som med bygningsmodellering - er at man med den digitale model meget nemmere finder fejlene....

 18. Tema: It-Didaktisk Design: Udvikling af online uddannelse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nørgård, Rikke Toft; Bengtsen, Søren Smedegaard; Dalsgaard, Christian

  Den stigende anvendelse af digitale medier og teknologier i undervisningen og det øgede fokus på områder som blended learning, flipped classroom, online uddannelse, MOOCS og e-læring både internationalt og nationalt stiller fokus på behovet for refleksion over, eksperimenter med og evalueringer af...... problemfelter samt designe for specifikke muligheder og potentialer i online uddannelsesforløb. Dette panel præsenterer indsigter og resultater fra vores fire-årige udviklingsbaserede forskningsarbejde og forskningsbaserede udviklingsarbejde der har været centreret omkring udfordringen med at integrere medier...... og teknologier på den overvejende online-kandidatuddannelse It-Didaktisk Design på Aarhus Universitet på meningsfulde og værdigivende måder.Det er en stor udfordring at undervise online på en meningsfuld måde der undgår oplevelsen af et ’watered down classroom’ og et fastlåst og fjernt Learning...

 19. Om den uformelle (misbrug af medier i det formelle uddannelsessystem

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Michael Paulsen

  2009-06-01

  Full Text Available En kombination af uddannelsesforskning og medieforskning anvendes til at forstå gymnasieelevers brug af nye digitale medier. På baggrund af elev- og lærerinterview fremlægger forfatterne en tolkning af mediebrugens betydning for de formelle læreprocesser. Artiklen kommer frem til, at medierne afleder elevernes opmærksomhed og fører til afhængighedsproblemer. Forfatterne fremlægger en tolkning af, hvordan eleverne afledes, og hvad de afledes til. Igennem denne tolkning kommer artiklen frem til, at medier som Messenger ikke blot afleder opmærksomhed, men også dekonstruerer forskellen mellem formelle og uformelle læreprocesser. I modsætning til, hvad eleverne og lærerne selv fortæller, indikerer tolkningen, at der finder en læring sted via elevernes dekonstruerende brug af de nye medier, men at lærerne ekskluderes fra de processer, hvorigennem læringen initieres. Artiklen konkluderer, at der bør udvikles en mediedidaktik, der dels afhjælper elevers afhængighedsproblemer, dels giver lærerne styrke til at spille en aktiv rolle ift. den sociale interaktion og læring, som de nye medier muliggør.

 20. Om den uformelle (misbrug af medier i det formelle uddannelsessystem

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Michael Paulsen

  2008-09-01

  Full Text Available En kombination af uddannelsesforskning og medieforskning anvendes til at forstå gymnasieelevers brug af nye digitale medier. På baggrund af elev- og lærerinterview fremlægger forfatterne en tolkning af mediebrugens betydning for de formelle læreprocesser. Artiklen kommer frem til, at medierne afleder elevernes opmærksomhed og fører til afhængighedsproblemer. Forfatterne fremlægger en tolkning af, hvordan eleverne afledes, og hvad de afledes til. Igennem denne tolkning kommer artiklen frem til, at medier som Messenger ikke blot afleder opmærksomhed, men også dekonstruerer forskellen mellem formelle og uformelle læreprocesser. I modsætning til, hvad eleverne og lærerne selv fortæller, indikerer tolkningen, at der finder en læring sted via elevernes dekonstruerende brug af de nye medier, men at lærerne ekskluderes fra de processer, hvorigennem læringen initieres. Artiklen konkluderer, at der bør udvikles en mediedidaktik, der dels afhjælper elevers afhængighedsproblemer, dels giver lærerne styrke til at spille en aktiv rolle ift. den sociale interaktion og læring, som de nye medier muliggør.

 1. The Full Circle of Powerpoint Investigating the use of digital technology in University College teaching

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kjærgaard, Thomas

  Denne afhandling undersøger brugen af digitale teknologier i professionshøjskole undervisning med særligt fokus brugen af digitale teknologier i lektioner på Læreruddannelsen UCN. Undersøgelsen af brugen af digitale teknologier i lektioner tjener som afsæt for en serie af artikler, hvoraf fire er...

 2. Blended Learning Analytics Model for Evaluation (BLAME). Et case-studie af universitetsunderviseres brug af Blackboard

  DEFF Research Database (Denmark)

  Musaeus, Peter; Bennedsen, Andreas Brændstrup; Hansen, Janne Saltoft

  2015-01-01

  I denne artikel vil vi præsentere en strategi til inddragelse af læringsanalytik (learning analytics) ved evaluering af universitetsunderviseres brug af et nyt LMS på Aarhus Universitet: Blackboard. Vi diskuterer en model (BLAME: Blended Learning Analytics Model of Evaluation) for, hvordan...... kategorisering af kurser og data om læringsanalytik indsamlet på Blackboard kan integreres. Endvidere belyser vi, hvilke implikationer en sådan læringsanalytik kan have for blended learning ved at analysere to forskellige uddannelses-cases/illustrationer. Dernæst diskuterer vi pædagogisk udvikling i forbindelse...

 3. eLeadership: il digitale sfida i manager

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Andrea Granelli

  2017-06-01

  Per questo motivo bisogna reintrodurre il pensiero critico soprattutto nei confronti del digitale e sfatare i suoi luoghi comuni, sempre più diffusi e consolidati tra i non esperti, grazie anche allo zampino interessato dei fornitori di soluzioni digitali e del mondo dei giornalisti, divulgatori, champion, che gli ruota attorno.  Pertanto anche la conoscenza dei lati oscuri gioca un ruolo educativo fondamentale. Anzi, volendo parafrasare il celebre incipit di Anna Karenina: tutte le applicazioni utili del digitale sono simili fra loro; ogni lato oscuro del digitale, invece, è problematico a modo suo.

 4. Habilidades digitales y lectura en entornos digitales: Desarrollos recientes sobre comprensión lectora digital

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Debora I. Burin

  2016-05-01

  Full Text Available Los estudiantes nacidos en la era de las tecnologías digitales (los “nativos digitales” pueden tener mayor acceso a las mismas, pero la idea de que aprenden más y mejor solo por implementar dispositivos de aprendizaje con la última tecnología disponible es simplista y no se correspondería con la evidencia. El uso para objetivos académicos requeriría habilidades digitales. Éstas aluden no solo al dominio técnico y operacional, sino sobre todo al dominio cognitivo, como habilidades de búsqueda y navegación, integración, evaluación de fuentes, y de uso estratégico de la información. Se han investigado mediante cuestionarios, o tareas informatizadas que plantean escenarios de búsqueda y comprensión de materiales. Entre las medidas de auto-informe, se ha avanzado en diseñar cuestionarios con propiedades psicométricas conocidas. Entre las segundas, se han creado entornos de tarea que remedan la situación en Internet (sitios, páginas… y se toman indicadores de precisión en las tareas, tiempos, y caminos de navegación. Si bien las investigaciones todavía son escasas, apuntan a una relación entre habilidades digitales y comprensión lectora, y cuando se investiga en tareas en ambientes controlados, la definición de las habilidades digitales se solapa con la competencia lectora digital (p.ej., en las pruebas PISA. Futuras investigaciones deben pormenorizar en las relaciones entre distintos aspectos de las habilidades digitales, en relación a los resultados en comprensión lectora u otros objetivos de aprendizaje, para poder caracterizar estrategias de intervención educativa.

 5. Mediología, icono, redes sociales digitales.

  OpenAIRE

  Prado Flores, Rogelio del

  2016-01-01

  En el presente trabajo se abordan los temas de la mediología y las redes sociales digitales. Se analizan las categorías de icono digital, de lo virtual, de la interacción en las redes sociales digitales, con el apoyo de la hermenéutica analógica, la deconstrucción, la ética y la sociología desde el enfoque de un realismo crítico. Analizo el tipo de interacción que acontece en las redes sociales digitales y sus efectos en el tejido social, con la intención de invitar a un uso prudente y respon...

 6. ¿Son realmente tan buenos los nativos digitales?: relación entre las habilidades digitales y la lectura digital

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Inmaculada Fajardo

  2016-01-01

  Full Text Available La competencia en la lectura digital consiste en la comprensión, uso, reflexión y disfrute de los textos escritos con el fin de conseguir nuestros objetivos, desarrollar nuestro conocimiento y potencial, y participar en nuestra sociedad. En la actualidad se considera que los "nativos digitales", aquellos estudiantes que desde la infancia han crecido rodeados de las tecnologías de la información, poseen las habilidades digitales básicas (usar el ratón, el navegador, ... necesarias para desarrollar la competencia en la lectura digital. En el presente estudio ponemos a prueba esta visión, a partir de un estudio en el que estudiantes de 5º de Primaria y 3º de Secundaria realizaron una serie de tareas de lectura digital. Los estudiantes completaron asimismo varias pruebas objetivas para medir sus habilidades digitales básicas, así como su nivel de competencia lectora en papel. Los resultados mostraron que los estudiantes no sólo presentaban dificultades en numerosas habilidades digitales básicas, si no que éstas estaban relacionadas directamente con el éxito en tareas de lectura digital. Para concluir, se reflexiona sobre la necesidad de considerar la instrucción en las habilidades digitales básicas como parte de los esfuerzos actuales por mejorar la competencia en la lectura digital.

 7. The role of fantasy in social media use

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hjøllund, Niels-Peder Osmundsen

  2015-01-01

  Hovedformålet med denne artikel er at spørge til hvordan brugen af digitale og sociale medier påvirker positioneringen af subjektet. Gennem en psykoanalytisk teoretisk ramme vil artiklen pege på transformative aspekter i dannelsen af forskellige diskurser og hvordan dette påvirker unges måde...... at forstå information på. Artiklen peger således på, hvorledes psykoanalytiske begreber kan finde anvendelse i analysen af det digitale medierum. Artiklen vil undersøge følgende spørgsmål "Hvordan påvirker brugen af digitale og sociale medier dannelsen af subjektet?" og "hvilken betydning har sociale medier...

 8. Digitale læringsressourcer med fokus på opbygning af studiekompetencer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Albrechtsen, Charlotte; Jensen, Tine Wirenfeldt

  -1296. Konference d. 29.-30. maj 2012 - Gode undervisnings- og vejledningspraksisser – hvordan? Kobbernagel, C., Schøder, K. C., & Drotner, K. (2011). Unges medie- og museumsbrug: sammenhænge og perspektiver. Syddansk Universitet. http://www.dream.dk/files/pdf/11dreamrapport05.pdf MacArthur Foundation. (2011). Re......-imagining Learning in the 21st Century. http://www.macfound.org/atf/cf/%7Bb0386ce3-8b29-4162-8098-e466fb856794%7D/DIGITALMEDIA- LEARNING.PDF Stenalt, Maria Hvid ; Jensen, Tine Wirenfeldt (2008). ”Hvad er et godt virtuelt læringsmiljø? : Betydningen af klimaet i det medierede læringsrum”. In: Dansk...

 9. La protección de los contenidos digitales en España

  OpenAIRE

  Rodríguez de las Heras Ballell, Teresa

  2010-01-01

  En: Jornadas abiertas: investigadores, empresas y estudiantes. Protección del software y contenidos digitales. Getafe, 21 de diciembre de 2010 Esta jornada persigue dar respuesta a las dudas de los investigadores y profundizar en los aspectos relacionados con la protección de los contenidos digitales con expertos sobre: Protección intelectual de los contenidos digitales. Aspectos legales a tener en cuenta. Gestión y acceso a los contenidos digitales en Internet. Aspectos práct...

 10. Article 9

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sørensen, Marie Jull

  2018-01-01

  Bidraget forholdet sig til artikel 9 i et udkast til regulering af digitale formidlingsplatforme.......Bidraget forholdet sig til artikel 9 i et udkast til regulering af digitale formidlingsplatforme....

 11. Portræt af Selvet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, Tem Frank

  2013-01-01

  Sådan er det ikke med den digitale foto-kultur, eller den visuelle kultur for alle dem, der ikke følger logikken i den analoge foto-kultur. Et yndet motiv i denne digitale foto-kultur og måske grundmotivet for de digitale billeder er dig selv. Og du kender sikkert billederne godt. Det er billeder...

 12. Innovation og digitalisering

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ivang, Reimer

  2012-01-01

  Kapitet fokuserer på, hvordan og hvorfor den digitale teknologi og innovation er to sider af samme sag. Den digitale teknologi er af mange anerkendt som en af nutidens største forandringskræfter. Perez (2002) benævner det ligefrem en teknologisk revolution og sammenligner den digitale teknologi m......, at innovationsprocesser ofte vil være det bedste perspektiv til at forstå, identificere og realisere det virkelige potentiale i digitalisering....

 13. Byzantine Hymns in Churches of Constantinople - An Archaeological Soundscape

  DEFF Research Database (Denmark)

  Troelsgård, Christian; Rindel, Jens Holger

  2010-01-01

  Ved hjælp af digitale 3D-modeller genskabes de gamle kirkerums akustik. Under det EU-støttede projekt CAHRISMA (2000-2003), hvori Ørsted-DTU deltog, blev opbygget modeller af de tre justinianske kirker, Hagia Sophia, Hagia Irene, og Sergios og Bacchos. De stilles her til rådighed af firmaet ODEON...

 14. Modellering og måling af metan-emission fra kvæg

  DEFF Research Database (Denmark)

  Storm, I; Hellwing, Anne Louise Frydendahl; Nielsen, N I

  2011-01-01

  Udvikling af og kendskab til de metoder, der bruges til måling af kvægs metan-emission udgør en vigtig del af forskningen indenfor området. I dette indlæg præsenteres de mest anvendte metoder til måling og estimation af kvægs metan-emission, herunder modeller, in vitro inkubation, kammer-metoder,......-metoder, SF6-metoden og CO2-metoden. De enkelte metoder beskrives og fordele, ulemper og anvendelsesområder sammenlignes. Dette er vigtig baggrundsinformation for forståelse og fortolkning af øvrige forskningsresultater og for at kunne planlægge fremtidige projekter.......Udvikling af og kendskab til de metoder, der bruges til måling af kvægs metan-emission udgør en vigtig del af forskningen indenfor området. I dette indlæg præsenteres de mest anvendte metoder til måling og estimation af kvægs metan-emission, herunder modeller, in vitro inkubation, kammer...

 15. KMD Education i læreruddannelsen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Skovmand, Keld

  2014-01-01

  Artiklen er en del af afrapporteringen af et projekt vedr. brugen af det digitale planlægningsværktøj KMD Education i læreruddannelsen. Projektet var finansieret af Undervisningsministeriet og omfattede forløb i dansk og matematik......Artiklen er en del af afrapporteringen af et projekt vedr. brugen af det digitale planlægningsværktøj KMD Education i læreruddannelsen. Projektet var finansieret af Undervisningsministeriet og omfattede forløb i dansk og matematik...

 16. Digitale dagsordener

  DEFF Research Database (Denmark)

  Høyrup, Helene

  2009-01-01

  Artiklen indledes med en diskussion af digitaliseringens udfordringer til "bookspace", defineret som printkulturens moderne videnskompleks.  Op mod denne baggrund sætter artiklen diskussionen af aktuelle definitioner af New Literacy som et interdisciplinært felt.  Forbindelser mellem M.A.K. Halli...... primært fokuserer på henholdsvis et sociokulturelt og æstetisk videnssyn.  Afslutningsvis fremfører artiklen, at de to områder burde samarbejde i udviklingen af et transdisciplinært perspektiv omfattende teoretisk viden om medier, som kan kaste lys over begrebet multimodalitet....

 17. Digitale forskydninger

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christensen, Hans Dam

  2009-01-01

  En af tidens store kulturelle dagsordner drejer sig om digital tilgængeliggørelse af kulturarv. Fortidens spor dukker op i nye former på nettet - næsten alle kulturinstitutioner arbejder med, og befolkningen har fået helt nye muligheder for at se med og deltage. Digital formidling af kulturarv...

 18. Las tecnologías digitales en contextos interculturales.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Pedro Hepp K

  2009-07-01

  Full Text Available El presente trabajo ofrece un panorama general sobre la educación chilena con énfasis en los sectores de población más vulnerable. En seguida, aborda el uso de las tecnologías digitales en contextos interculturales en general y en el ámbito mapuche en particular. A continuación describe el estado de las tecnologías digitales en Chile y las oportunidades que esta situación ofrece para el trabajo educativo intercultural. Finalmente, presenta la línea de tecnologías digitales en contextos indígenas e interculturales del Núcleo Iniciativa Científica Milenio Centro de Investigación en Educación en Contexto Indígena e Intercultural (CIECII de la Universidad Católica de Temuco

 19. Materiales y recursos digitales

  OpenAIRE

  Silva i Galán, Josep M.

  2011-01-01

  La oferta de herramientas, materiales y contenidos educativos digitales es ilimitada y obliga al profesorado a buscarlos, seleccionarlos y almacenarlos de una forma muy distinta a cómo estaba acostumbrado. ¿De qué recursos dispone? ¿Cómo puede organizarlos? ¿Y compartirlos?

 20. Generación de contenidos educativos digitales

  OpenAIRE

  Russo, Claudia Cecilia; Durán, Laura; Calderone, Marina; Saenz, Mariana; Sarobe, Mónica; Alonso, Nicolás; Esnaola, Leonardo; Pérez, Daniela; De Vito, María Cecilia; Piergallini, Maria Rosana; Segura, Natalia; Picco, Trinidad; Osella Massa, Germán Leandro; Ramón, Hugo Dionisio

  2014-01-01

  La presente línea de investigación propone desde una mirada interdisciplinaria determinar y sistematizar aspectos determinantes en el desarrollo de materiales didácticos digitales a fin de generar un manual de buenas prácticas para la producción, administración y almacenamiento. Se consideran materiales digitales aquellos desarrollados para su utilización en los EVEA (Entornos Virtuales de Enseñanza y Aprendizaje), PLE (Entornos Personales de Aprendizaje), televisión digital, etc. A la hor...

 1. Medios digitales en Ecuador: perspectivas de futuro

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  María Isabel Punín Larrea

  2014-01-01

  Full Text Available El avance de la tecnología, en especial, en el ámbito de la comunicación, obliga a los medios a evolucionar constantemente para no morir en un escenario marcado por una serie de transformaciones y cambios mediáticos que han afectado al periodismo como profesión y a los medios de comunicación, proceso que ha generado estudios de todo orden. Este trabajo analiza el panorama mediático digital en Ecuador, las características de cultura periodística y el consumo de contenidos en la Red. Describe las tendencias de los principales medios digitales en el país, seleccionados para realizar un estudio de caso. El artículo toma como referencia central el estudio de las diez tendencias digitales en medios de comunicación de Cerezo-Gilarranz, especialista en estrategias digitales. Posteriormente se identifican las deficiencias que tienen los medios en Ecuador; principalmente por la falta de domino de los entornos tecnológicos y la escasa vinculación del proyecto empresarial y periodístico con soportes tecnológicos e innovadores, como el uso de redes sociales... El resultado final es una guía detallada de las debilidades y las fortalezas de cada medio digital en estudio. Asimismo, este trabajo propone tendencias fiables para que los medios estudiados puedan encaminarse firmes en entornos digitales, asumiendo a las herramientas tecnológicas como oportunidad de negocio y de servicio.

 2. Arkæologi i arkiverne

  DEFF Research Database (Denmark)

  Mortensen, Eva

  2017-01-01

  Med udgangspunkt i genopdagelsen af Jerash i starten af 1800-tallet, fokuserer bidraget på brugen af digitale arkiver. Rejseberetninger, dagbøger, fotografier, skitser og kort bliver i højere og højere grad gjort tilgængelige online. Med de digitale arkiver kommer man et langt stykke af vejen, når...... man vil skabe sig et overblik over Jerash's genopdagelse....

 3. Modeller af komplicerede systemer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Mortensen, J.

  emphasizes their use in relation to technical systems. All the presented models, with the exception of the types presented in chapter 2, are non-theoretical non-formal conceptual network models. Two new model types are presented: 1) The System-Environment model, which describes the environments interaction...... with conceptual modeling in relation to process control. It´s purpose is to present classify and exemplify the use of a set of qualitative model types. Such model types are useful in the early phase of modeling, where no structured methods are at hand. Although the models are general in character, this thesis......This thesis, "Modeller af komplicerede systemer", represents part of the requirements for the Danish Ph.D.degree. Assisting professor John Nørgaard-Nielsen, M.Sc.E.E.Ph.D. has been principal supervisor and professor Morten Lind, M.Sc.E.E.Ph.D. has been assisting supervisor. The thesis is concerned...

 4. Categorizando a los usuarios de sistemas digitales

  OpenAIRE

  Hernández y Hernández, Denise; Ramírez Martinell, Alberto; Cassany, Daniel

  2014-01-01

  Repasamos las categorías más utilizadas para aludir a las características de las personas que utilizan algún tipo de sistema digital, ya sea por su grado de participación en la comunicación global y en los sistemas web -1.0 o 2.0-; por la actitud que toman ante el contenido digital -consumidores o productores-; por su intermitencia en el mundo digital -residentes o visitantes-; o por el momento histórico en el que nacieron -nativos digitales o inmigrantes digitales-, con el propósito de refle...

 5. CATEGORIZANDO A LOS USUARIOS DE SISTEMAS DIGITALES.

  OpenAIRE

  Denise Hernández y Hernández; Alberto Ramírez-Martinell; Daniel Cassany

  2014-01-01

  Repasamos las categorías más utilizadas para aludir a las características de las personas que utilizan algún tipo de sistema digital, ya sea por su grado de participación en la comu- nicación global y en los sistemas web -1.0 o 2.0-; por la actitud que toman ante el contenido digital -consumidores o productores-; por su intermitencia en el mundo digital -residentes o visitantes-; o por el momento histórico en el que nacieron -nativos digitales o inmigrantes digitales-, con el propósito de ref...

 6. Tras las competencias de los nativos digitales: avances de una metasíntesis

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  David Arturo Acosta\\u2013Silva

  2017-01-01

  Full Text Available En el presente documento reporto los avances de una metasíntesis realizada sobre investigaciones que en los últimos 15 años han buscado evaluar las competencias digitales de los jóvenes; ello con el fin de establecer si sus resultados soportan las posturas que afirman que los jóvenes y las jóvenes tienen unas competencias digitales generalizadas y de alto nivel. Para tal fin realicé una selección en la literatura de reportes de investigaciones cuyos objetivos se dirigieran al análisis de las competencias digitales, posteriores al planteamiento original de los nativos digitales y que presentaran resultados empíricos. De los artículos obtenidos analicé sus concepciones, métodos y resultados. El producto de este proceso indica que la mayoría de tales estudios concluyen que las aseveraciones sobre las superiores competencias digitales de los sujetos jóvenes no están soportadas empíricamente.

 7. Plot 3

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lund, Inger-Lise; Gjessing, Susanne; Hermansen, Anne-Mette

  Plot 3 er første udgivelse af et alsidigt dansksystem til mellemtrinnet, hvor digitale medier er integreret i den daglige undervisning.......Plot 3 er første udgivelse af et alsidigt dansksystem til mellemtrinnet, hvor digitale medier er integreret i den daglige undervisning....

 8. Jóvenes, migraciones digitales y brecha tecnológica

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Delia María Crovi Druetta

  2010-01-01

  Full Text Available Este trabajo tiene como propósito reflexionar en torno a los procesos y condiciones en que actualmente se realiza la articulación juventud-digitalización. Para ello, y a partir de una caracterización de los jóvenes como nativos digitales, se definen estos dos factores identificando la existencia de brechas (digitales y cognitivas que configuran una nueva causa de exclusión para el sector juvenil.

 9. Digital video til indlæring af kirurgiske procedurer for tandlægestuderende og tandlæger - Pædagogiske og tekniske erfaringer

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Anders Nattestad

  2004-05-01

  Full Text Available

  Første gang publiceret i UNEV nr. 3: Internet Video: Teknik og pædagogik mødes på nettet, april - juni 2004, red. Jens Dørup. ISSN 1603-5518.

  Artiklen omhandler erfaringer med brug af digital video til at lære kirurgiske procedurer for tandlægestuderende og tandlæger under efteruddannelse. Der beskrives 4 års tekniske og pædagogiske erfaringer med in-house produktion af digitale videooptagelser af operationer, som tilgås on-demand. Endvidere beskrives streaming af video til efteruddannelse i forbindelse med et arrangement, hvor video fra kæbeoperationer blev transmitteret live fra Tandlægeskolen i København til Bella Centret, hvor 250 tandlæger overværede seancen på storskærm. Det blev valgt at bruge eksisterende udstyr, herunder eksisterende Internet forbindelser uden forsøg på at reservere båndbredde. Afslutningsvis tegnes nogle perspektiver for fremtidige anvendelsesmuligheder både teknisk og pædagogisk.

 10. Happing: Nativos digitales al servicio de la imagen corporativa de Coca-Cola

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Carmen Llorente Barroso

  2012-04-01

  Full Text Available Happing, la comunidad de la gente que se atreve a ser feliz, es la nueva propuesta de la compañía Coca-Cola para su promoción web en España; su éxito entre los nativos digitales pone de manifiesto el acierto de esta gran marca internacional, que ha sabido aprovechar la creatividad de los nativos digitales que participan en la comunidad, para dar brillo a una Imagen Corporativa Intencional de sobra solvente. Los nativos digitales que contribuyen a la creación del mágico mundo Coca-Cola, participan gustosos de la oportunidad expresiva que les brida la compañía, fascinados por la filosofía de vida que siempre ha sido bandera de la Imagen de marca de Coca-Cola, ahora alimentada y, en parte, creada por esos nativos digitales.

 11. Digitalisierung und Energie 4.0 - Wie schaffen wir die digitale Energiewende?

  Science.gov (United States)

  Irlbeck, Maximilian

  Die digitale Energiewende verändert nachhaltig die Systeme der "alten" Energiewelt. Ein Zusammenwachsen verschiedener Domänen im Energiesystem, die durch digitale Technologie möglich wird, birgt enorme Herausforderungen, ist aber notwendig, um die Energiewende und ihre Ziele zu meistern. Dieser Beitrag beschreibt die Wirkung der Digitalisierung auf das Energiesystem, listet Charakteristika der digitalen Energiewende auf und schildert für verschiedene Domänen mögliche Zielvorstellungen, die durch digitale Technologie umsetzbar sind. Am Ende erläutert der Beitrag Handlungsschritte, die auf dem Weg zu einem erneuerbaren Energiesystem gegangen werden sollten und zeigt Probleme und Risiken einer Fehlentwicklung auf.

 12. Dos generaciones de nativos digitales

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Joaquín Linne

  Full Text Available A partir de encuestas, entrevistas y observaciones en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, afirmamos que existen dos generaciones de nativos digitales (ND: los jóvenes 1.0 y los adolescentes 2.0. Si bien ambas comparten características comunes, los 2.0 poseen rasgos propios: son una generación post-mail, suelen haberse criado alrededor de entornos digitales y manifiestan de modo online sus aspectos íntimos. Estos contenidos personales, que comparten con su grupo de pares a través de sitios de redes sociales, expresan una nueva concepción de la intimidad que podemos denominar "multimidad". A su vez, dividimos a los ND 2.0 según su nivel de alfabetización digital, condicionado por su entorno tecnológico, su capital cultural y su uso de las TIC, con el objetivo de brindar herramientas analíticas que contribuyan a mejorar las políticas públicas de inclusión digital.

 13. Evaluering af metoder til risikovurdering af kombinationseffekter og etablering af PBTK/TD modeller for pesticider - et ph.d.-projekt

  DEFF Research Database (Denmark)

  Reffstrup, Trine Klein

  2012-01-01

  I dette ph.d.-projekt ved DTU Fødevareinstituttet er den nuværende viden om metoder til risikovurdering af kombinationseffekter af kemiske stoffer med fokus på pesticider gennemgået. Endvidere undersøgtes, hvordan man kan implementere matematiske computermodeller som et værktøj i vurderingen af...

 14. Case Study: Derechos Digitales

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Cameron Neylon

  2017-10-01

  Full Text Available Derechos Digitales is a Latin American advocacy and research network focussed on freedom on the internet, privacy and copyright reform. For the pilot project a specific IDRC funded project was the notional focus of study. However in practice the effort for considering data sharing was aimed at being organisation wide. The organisation already shares reports and other resources (particularly images and infographics by default. While open data was described as being “in the DNA of the organisation” there was little practice across the network of sharing preliminary and in-process materials. Some aspects of data collection on research projects, particularly to do with copyright and legal issues, have significant privacy issues and as the organisation focuses on privacy as one of its advocacy areas this is taken very seriously. Many materials from research projects are not placed online at all. Derechos Digitales run distributed projects and this creates challenges for consistent management. Alongside this the main contact at DD changed during the course of the pilot. This exchange exemplified the challenges of maintaining organisational systems and awareness through a personnel change.

 15. Barrierefreiheit zur Routine machen – Praxisfall: Digitale Bibliothek

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Susanne Baudisch

  2015-04-01

  Full Text Available Sechs Jahre sind vergangen seit Deutschland am 24. Februar 2009 die Behindertenrechtskonvention der Vereinten Nationen (BRK, die die volle Teilhabe aller Menschen an der Gesellschaft als Menschenrecht festschreibt, ratifizierte. Bereits seit 2002 gibt es in Deutschland ein Behindertengleichstellungsgesetz (BGG, den barrierefreien Zugang zu Informations- und Kommunikationstechnologien regelt die Barrierefreie Informationstechnik-Verordnung (BITV. Aus Sicht des Gesetzgebers sind die Rahmenbedingungen gegeben, Barrierefreiheit gehört inzwischen zum gängigen Vokabular im öffentlichen und teils auch privatwirtschaftlichen Bereich. Längst möchte man meinen, es sei ein alter Hut, Barrierefreiheit als Kernanliegen zu thematisieren oder gar einzufordern. Dies betrifft auch den rasant wachsenden Bereich digitaler Medien, der Wissen und Bildung für jedermann verfügbar macht - oder machen sollte. Vor diesem Hintergrund stellen sich die Autoren der Frage, inwieweit Barrierefreiheit in den digitalen Angeboten wissenschaftlicher und öffentlicher Bibliotheken in Deutschland angekommen ist; ob diese Angebote tatsächlich von allen genutzt werden können. Ausgehend von rechtlichen Grundlagen und Normen werden Formate und Standards für barrierefreie Netzpublikationen an Beispielen diskutiert. Im Fokus stehen einerseits Werkzeuge zum Suchen und Finden digitaler Information (Kataloge und Rechercheoberflächen, andererseits Ausgabeformate digitaler Dokumente (wie XML, PDF, EPUB oder TEI. Den Abschluss bilden Empfehlungen für (Digitale Bibliotheken und deren Verbände, um Barrierefreiheit künftig zur Routine zu machen. Das Fazit: Barrierefreiheit muss gewollt, geplant und sinnvoll umgesetzt werden. Technische Komponenten sind ein wichtiger, doch meist erst der zweite Schritt.

 16. Quickscan QTI addendum #1 - Usability study of QTI for De Digitale Universiteit

  NARCIS (Netherlands)

  dr. Pierre Gorissen

  2003-01-01

  De Digitale Universiteit (DU) performed a quickscan to determine the usability of the IMS Question and TestInteroperability (QTI) specification as a format to store questions and tests developed for and by the consortium. The original report is available in Dutch from the website of De Digitale

 17. Strategie di spazializzazione dei contenuti nel GeniusLoci Digitale

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Davide Gasperi

  2013-07-01

  Full Text Available GeniusLoci Digitale is a software architecture of virtual tour that integrates various multimedia technologies (3D computer graphics, panoramas, dynamic maps, movies, pictures to represent the identity of places. The designer is interested in reproducing virtually complex aspects that define a context, which means the effect of meaning that distinguishes one place. GeniusLoci Digitale is in fact an architecture that evolves in search of a reproductive and communicative function which is recognizable to extend its development to the Open Source community.

 18. Medios digitales en Ecuador, cuántos son y qué hacen

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jose Rivera Costales

  2013-06-01

  Full Text Available El mapa de medios digitales es un estudio realizado por CIESPAL para conocer los medios que publican, investigan y difunden información noticiosa en Internet. Los formatos digitales de radio, prensa y televisión así como los nativos en Internet fueron parte de este estudio que integra 254 medios ecuatorianos. En el estudio se logró determinar: distribución geográfica, origen del medio, inmediatez, tipo de información, formatos, niveles de actualización, secciones, hipertextualidad, multimedialidad, interactividad, redes sociales y herramientas multimedia, para comprender los procesos y lógicas de los medios de comunicación digitales.

 19. Digital techniques. Special issue; Digitale techniek. Themanummer

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Rigter, L.J.M. [Siemens Nederland, Building Technologies, Den Haag (Netherlands); Meiring, O.; Hut, W. [Getronics Industrial Automation, Amsterdam (Netherlands); Van Dijk, K.W. [Van Dijk Woon-ICT Adviseur Domotica, Dordrecht (Netherlands); Aartman, M.J. [Siemens Nederland, Fire Safety, Den Haag (Netherlands); Spies, R.J. [Deerns raadgevende ingenieurs, Rijswijk (Netherlands); Burgers, H. [Honeywell, Amsterdam (Netherlands); Stouthart, F.J. [Merlijn Media, Waddinxveen (Netherlands); Van Gurp, J.P. [GTI Electroproject, Zaanstad (Netherlands); Draijer, G.W.

  2003-06-01

  In 11 articles several aspects of the principles and uses of digital techniques in buildings are highlighted: Building Automation and Control network (BACnet); trends in building automation and building management; technology and uses of domotics; developments and trends in fire alarm systems; control of thermal comfort (LonWorks); process control technology; use of internet in building management systems; and frequency control of indoor climate systems. [Dutch] In 11 artikelen wordt aandacht besteed aan de principes en het gebruik van digitale technieken in gebouwen: Building Automation and Control network (BACnet); gebouwautomatisering en gebouwbeheer nu en in de nabije toekomst; techniek, toepassing en uitvoering van domotica; ontwikkelingen en trends in brandmelders; het gebruik van LonWorks voor flexibele ruimtecomfortregelingen; digitale technieken in de meet- en regeltechniek; gebouwbeheerssytemen met geintegreerde internettechnologie; en frequentiegeregelde aandrijvingen voor de klimaattechniek.

 20. Sport Spaces for All

  DEFF Research Database (Denmark)

  Wagner, Anne Margrethe

  2010-01-01

  Præsentation af det digitale værktøj "Idrætsrum for alle" ved konferencen Sport-Architektur-Form i Dresden den 29-30. oktober 2010......Præsentation af det digitale værktøj "Idrætsrum for alle" ved konferencen Sport-Architektur-Form i Dresden den 29-30. oktober 2010...

 1. Activismo y Prácticas Digitales en la Construcción de una Esfera LGTB en España

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Begonya Enguix Grau

  Full Text Available RESUMEN A partir de una interrogación antropológica sobre las “comunidades” y la construcción de una “esfera pública”, este artículo aborda las estrategias digitales que sirven para dar forma a lo que podría denominarse como la esfera LGTB española. Consideramos el activismo LGTB como el principal productor de discurso social legitimado y por ello hemos analizado las páginas web de siete colectivos LGTB y otros recursos digitales para examinar la articulación de prácticas digitales y no digitales, que se basan en un conocimiento compartido que evoca las identidades colectivas y retroalimenta el activismo. Tras combinar trabajo de campo antropológico sobre el activismo y etnografías digitales de entornos virtuales, consideramos que a pesar del uso intensivo de los recursos digitales, la esfera LGTB sigue dependiendo en gran medida de las redes sociales tradicionales. Como consecuencia, ponemos en duda la utilidad de la conceptualización de las relaciones digitales y no digitales como separadas y distintas y discutimos esa imbricación como una característica del activismo contemporáneo.

 2. Digital dannelse i literacypraksis i dagtilbud

  DEFF Research Database (Denmark)

  Frydendahl, Jette Aabo

  2016-01-01

  De digitale medier har i det sidste årti fået en omfattende udbredelse og anvendelse i både skole og dagtilbud. Mange dagtilbud har i dag en pæn maskinpark af iPads, tablets, digitale tavler og forskellige spilkonsoller. Når man skal arbejde mediepædagogisk i dagtilbud, er det nødvendigt at forho......De digitale medier har i det sidste årti fået en omfattende udbredelse og anvendelse i både skole og dagtilbud. Mange dagtilbud har i dag en pæn maskinpark af iPads, tablets, digitale tavler og forskellige spilkonsoller. Når man skal arbejde mediepædagogisk i dagtilbud, er det nødvendigt...

 3. Beskrivelse og modellering af produktionssystemer, Tulip

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jacobsen, Peter

  1997-01-01

  produktionssystemer til brug ved optimering af drift og planlægning/udvikling af nye produktionssystemer. For at opnå et nødvendigt informationsgrundlag udføres projektet i samarbejde med udvalgte virksomheder.Rapporten er udført i samarbejde med Tulip International A/S i Vejle, hvor den del, der omfatter...

 4. AF-6 Protects Against Dopaminergic Dysfunction and Mitochondrial Abnormalities in Drosophila Models of Parkinson’s Disease

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Adeline H. Basil

  2017-08-01

  Full Text Available Afadin 6 (AF-6 is an F-actin binding multidomain-containing scaffolding protein that is known for its function in cell-cell adhesion. Interestingly, besides this well documented role, we recently found that AF-6 is a Parkin-interacting protein that augments Parkin/PINK1-mediated mitophagy. Notably, mutations in Parkin and PINK1 are causative of recessively inherited forms of Parkinson’s disease (PD and aberrant mitochondrial homeostasis is thought to underlie PD pathogenesis. Given the novel role of AF-6 in mitochondrial quality control (QC, we hypothesized that AF-6 overexpression may be beneficial to PD. Using the Drosophila melanogaster as a model system, we demonstrate in this study that transgenic overexpression of human AF-6 in parkin and also pink1 null flies rescues their mitochondrial pathology and associated locomotion deficit, which results in their improved survival over time. Similarly, AF-6 overexpression also ameliorates the pathological phenotypes in flies expressing the Leucine Rich Repeat Kinase 2 (LRRK2 G2019S mutant, a mutation that is associated with dominantly-inherited PD cases in humans. Conversely, when endogenous AF-6 expression is silenced, it aggravates the disease phenotypes of LRRK2 mutant flies. Aside from these genetic models, we also found that AF-6 overexpression is protective against the loss of dopaminergic neurons in flies treated with rotenone, a mitochondrial complex I inhibitor commonly used to generate animal models of PD. Taken together, our results demonstrate that AF-6 protects against dopaminergic dysfunction and mitochondrial abnormalities in multiple Drosophila models of PD, and suggest the therapeutic value of AF-6-related pathways in mitigating PD pathogenesis.

 5. Udvikling af studerendes akademiske skrivekompetencer – en model for en indsats på fakultetsniveau

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Tine Wirenfeldt Jensen

  2017-03-01

  Full Text Available I artiklen præsenteres en model for, hvordan den faglige ledelse på enkeltuddannelser og den faglige ledelse på tværs af flere uddannelser (her konkret et helt fakultet kan igangsætte arbejdet med udviklingen af de studerendes akademiske skrivekompetencer på en måde, der både er forankret i de enkelte faglige miljøer og samtidig muliggør opsamling af erfaringer og behov på tværs af fag. Modellen er udviklet og afprøvet i forbindelse med et projekt afviklet i efteråret 2015 i samarbejde med samtlige syv institutter på Aarhus BSS ved Aarhus Universitet. Særligt fremhæves tre af modellens styrker: 1. Modellen faciliterer, at flere centrale faglige aktører involveres i arbejdet med at understøtte de studerendes skrivekompetencer, 2. Modellen giver indsigt i studerendes aktuelle udfordringer og behov på tværs af et fakultet (her i form af 354 skriftlige evalueringer og 3. Modellen har vist potentiale til at motivere fagene til at fortsætte arbejdet med at understøtte de studerendes skrivekompetencer på egen hånd og tilføre nødvendig viden til dette fortsatte arbejde. This article presents a model for initiating development of academic writing skills in a manner that is both embedded in the disciplines and makes it possible to gain insight into students’ experiences and needs across departments. The model is developed and tested in the fall 2015 with all 7 departments at Aarhus BSS, Aarhus University. Three of the models strengths are emphasized: 1. The model facilitates the involvement of central players regarding the task of supporting students writing skills, 2. The model enables insight into the challenges and needs of student writers across faculty (the form of 354 written evaluations and 3. The model has shown potential to motivate departments to continue to focus on developing students’ writing skills.

 6. Læring i videnssamfundet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bang, Jørgen; Dalsgaard, Christian

  2010-01-01

  Artiklen gør rede for en forståelse af begrebet ’viden’, og det diskuteres om begrebet ’vidensmedier’ kan anvendes som en samlende optik for udforskningen af relationerne mellem viden og medier i videnssamfundet. Derefter følger en kort oversigt over karakteristika ved digitale medier.......Artiklen gør rede for en forståelse af begrebet ’viden’, og det diskuteres om begrebet ’vidensmedier’ kan anvendes som en samlende optik for udforskningen af relationerne mellem viden og medier i videnssamfundet. Derefter følger en kort oversigt over karakteristika ved digitale medier....

 7. Mediesociografi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Tække, Jesper

  relation til dominerende medier i socioevolutionen, samt i forhold til digitale medier generelt og en række digitale interaktionsmedier specifikt. I analysen af sidstnævnte trækkes der på empiriske studier fra Computer Mediated Communication litteraturen, hvortil der også inddrages egne empiriske studier...... strukturer som betinget af medier og giver hertil konkrete analyser af det sociale baseret på en række medier.   Mediesociografien der præsenteres er baseret på en bestemt tolkning og syntetisering af systemteoretisk sociologi og medium theory. Medium theory paradigmet bidrager med kravet om, at tekniske...

 8. Online lektiehjælp – Udvikling af en vejledningsdidaktik med pædagogisk designforskning som metode

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jens Jørgen Hansen

  2016-05-01

  Full Text Available Lektievejledning er en pædagogisk praksis i rivende udvikling med fokus på at støtte elever i at forstå og håndtere udfordringer i deres lektiearbejde. Lektievejledning er på den politiske dagsorden i skole og ungdomsuddannelser og tilbydes både internt af uddannelsesinstitutionerne samt af private og offentlige aktører. Men lektievejledning er ikke etableret som et teoretisk felt eller som en særlig vejledningskompetence. Der er således behov for at begrebsliggøre og udvikle teori om, hvad lektievejledning er, og hvordan vejledningsformen didaktisk kan håndteres. Mere konkret er ud-fordringen at udvikle et nuanceret fagsprog samt en modellering af feltet til forklaring af lektievejledningens komplekse praksis med det mål at udvikle og kvalificere lektievejledning som pædagogisk teori og pædagogisk prak-sis. Denne artikel præsenterer resultatet af et forskningsprojekt, hvis mål er at udvikle en vejledningsdidaktik, herunder metoder, modeller og materialer for lektievejledning i regi af Lektier Online. Lektier Online er en organisation ved Statsbiblioteket i Århus, der tilbyder en online lektiecafe, hvor bl.a. gymnasie-elever kan få hjælp af frivillige universitetsstuderende. Dette didaktiske de-sign er et eksempel på, hvordan digitalisering og ny teknologi er en katalysator for udvikling af nye innovative læringsmiljøer og læringstilbud, der åbner fleksible og stedsuafhængige rum for læring, giver mulighed for samspil med aktører uden for skolens formelle rammer, og som er båret af integration af digitale teknologier i læringssituationen. Artiklen beskriver forskningsproces-sen med at indkredse en vejledningsdidaktik for lektiehjælp samt udviklingen, konceptualiseringen, afprøvningen og evalueringen af en række vejlednings-modeller på grundlag af forskningsmetoden Pædagogisk designforskning og dens tradition for brugerdreven innovation. Artiklen beskriver for det første resultatet af forskningsprocessen i form

 9. Vertrouwen in vrije digitale X.509 certificaten

  NARCIS (Netherlands)

  Koot, M.

  2008-01-01

  Public Key Infrastructuren (PKIs) worden vanwege hun gecentraliseerde karakter waarschijnlijk eerder geassocieerd met inbreuk op privacy dan met privacy bescherming. Dit artikel laat PKIs van een andere kant zien door een beschouwing van CAcert, een non-profit vereniging die kosteloos digitale X.509

 10. Allemaal digitaal : Een overzicht van digitale spelvormen voor mensen met een licht verstandelijke beperking

  NARCIS (Netherlands)

  Alyssa de Kruif; Carly Kuijper; Josje Louisse

  Voor u ligt een overzicht van vrij toegankelijke digitale spelvormen ter bevordering van de zelfredzaamheid van mensen met een licht verstandelijke beperking. In dit overzicht vindt u digitale spelvormen die beschikbaar zijn als website en/of als applicatie voor op de smartphone of tablet. Voor de

 11. Nativos digitales y aprendizaje

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ramón Ovelar Beltrán

  2012-04-01

  Full Text Available En el presente artículo se realiza una descripción y comentario de las aportaciones más relevan-tes que se han realizado en sobre el fenómeno de los "nativos digitales" o "Net Generation". Se recogen distintas posiciones sobre el desarrollo de nuevas habilidades cognitivas y nuevas tareas y necesidades de estas nuevas generaciones afectadas por el cambio tecnológico, así como sus implicaciones para las políticas educativas y prácticas docentes.

 12. Energioptimering af bæredygtighedscertificeringsprocesserne

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christensen, Dorthe Holmberg; Carlsen, Mads; Alon, Shlomo Nevo

  2014-01-01

  Større fokus på bæredygtighedscertificeringer som DGNB har yderligere øget kompleksiteten af designet af bygninger. Introduktionen af teknologier som building information modelling (BIM) og proces metoder som integreret design proces (IDP) kan hjælpe med at reducere kompleksiteten og bedre...

 13. Fra Windows til sanserum

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, Christian Ulrik

  2003-01-01

  Via Heideggers artikel "Die Kunst und der Raum" diskuteres det digitale, teknologiske og videnskabelige rum i forhold til en mere kunstnerisk præsentation af rum i digitale medier - som fx computerspillet....

 14. Digital kommunikation med den offentlige sektor

  DEFF Research Database (Denmark)

  Berger, Jesper Bull; Andersen, Kim Normann

  til. I denne undersøgelse sættes der fokus på myndighedernes besvarelse af den digitale post. Digital post blev bl.a. etableret som et alternativ til almindelig e-mail for at det offentlige kan kommunikere med borgere og virksomheder på en sikker måde, dvs. uden at uvedkommende kan få adgang til...... følsomme oplysninger. Fokus for undersøgelsen er hvordan håndterer myndighederne besvarelserne i den digitale postkasse: svarer de på digital post og e-mail, hvor hurtigt svarer de og er svarene brugbare? Undersøgelsen medtager myndighedernes besvarelse af digital post og e-mail, dels for at kunne...... sammenligne de to digitale kanaler og for at kunne sammenligne med en tidligere undersøgelse af digital kommunikation med det offentlige. Herudover er der tidligere gennemført en undersøgelse af e-mail svar og svartider i New Zealand og Australien. De danske resultater fra e-mail undersøgelsen, men ikke...

 15. Videndeling, læringskultur og digitale læringsressourcer på Absalons Skole “Projekt VILD” Af Mette Hannibal & Britta Vejen, Professionshøjskolen UCC

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hannibal, Mette; Vejen, Britta

  2016-01-01

  Denne rapport er resultat af et udviklingsprojekt gennemført på Absalons Skole i et samarbejde mellem skolen og de eksterne konsulenter Mette Hannibal og Britta Vejen fra Professionshøjskolen UCC i København. Projektet er støttet af folke- og skolebibliotekspuljen ved Kulturstyrelsen, nu Udviklin......Denne rapport er resultat af et udviklingsprojekt gennemført på Absalons Skole i et samarbejde mellem skolen og de eksterne konsulenter Mette Hannibal og Britta Vejen fra Professionshøjskolen UCC i København. Projektet er støttet af folke- og skolebibliotekspuljen ved Kulturstyrelsen, nu...

 16. Competencias digitales en maestros de escuelas de educación media superior privadas

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ramona Imelda García López

  2012-10-01

  Full Text Available El propósito de este estudio fue identificar los niveles de adquisición de las competencias digitales de los docentes de las preparatorias incorporadas al Instituto Tecnológico de Sonora (ITSON, a fin de obtener un diagnóstico que permita planear un programa de estrategias de formación en el área de tecnología aplicadas en la educación; lo anterior, debido a que no hay estudios que ayuden a precisar en qué aspectos se necesita capacitar a los maestros de dichas escuelas. La investigación fue descriptiva con enfoque cuantitativo y un diseño no experimental transeccional. Participaron 170 maestros, a quienes se les administró una encuesta compuesta por 47 reactivos que medían cinco dimensiones: conocimientos y habilidades en la Web, organización en formato digital, uso de herramientas o dispositivos digitales para la comunicación, búsqueda electrónica y diseño de recursos educativos digitales. Los resultados revelan que gran parte de los maestros poseen mayor dominio en la dimensión de organización en formato digital y la que menos dominan y en la requieren un curso de capacitación es en la de diseño de recursos educativos digitales. Asimismo, a mayor edad y a más años de servicio, los maestros tienden a hacer un menor uso de la tecnología, por lo que manifiestan un menor dominio de las competencias digitales.

 17. Modellering af ATS forhold på Bjergmarken Renseanlæg

  DEFF Research Database (Denmark)

  Laursen, Jesper; Rasmussen, Michael R.

  Denne rapport indeholder resultaterne af numeriske beregninger af en procestank opereret under ATS-drift på Bjergmarken Renseanlæg.......Denne rapport indeholder resultaterne af numeriske beregninger af en procestank opereret under ATS-drift på Bjergmarken Renseanlæg....

 18. Monitering, modellering og miljøvurdering af fuldskala afværge af TCE fourening ved stimuleret reduktiv deklorering

  DEFF Research Database (Denmark)

  Westergaard, Claus; Lemming, Gitte; Janniche, Gry Sander

  På Sortebrovej 26 i Tommerup blev der i 2006 gennemført afværgeforanstaltninger ved stimuleret reduktiv deklorering (SRD) ved injektion af donor og bakterier i kildeområdet med henblik på at oprense en forurening med TCE. Kildeområdet befinder sig 10-20 m u. t. i sandet og opsprækket moræneler...... gunstige forhold for nedbrydning af de klorerede ethener ved reduktiv deklorering. Der ses da også en klar dominans af nedbrydningsprodukterne DCE og VC samt ethen og ethan i grundvandet. I nogle boringer, ses dog en stagnerende omsætning af TCE og DCE i grundvandet. Årsagen her til kan være, at donoren...... da også fordoblet fra 2008 til 2010. Der er observeret zoner med betydelig omsætning af TCE, hvor cis-DCE dominerer, og der ses generelt VC og ethen centralt i disse zoner. Koncentrationsniveauet af fermenteringsprodukter er aftaget og består ved en sandslire (B370 K1) alene af acetat og methan...

 19. Anvendelse af MIP ved kildekarakterisering og vurdering af nedbrydning af chlorerede opløsningsmidler

  DEFF Research Database (Denmark)

  Broholm, Mette Martina; Janniche, Gry Sander; Damgaard, Ida

  2014-01-01

  Membrane Interface Probing (MIP) er et 'direct push' screeningsværktøj, som kan anvendes ved karakterisering af forurenede grunde. Karakterisering af kildeområder med chlorerede opløsningsmidler (som DNAPL) udgør et vigtigt led i udviklingen af den konceptuelle forståelse, som er essentiel...... for risikovurdering og valg af afværgestrategi. Integreret karakterisering med en række metoder for direkte såvel som indirekte dokumentation af DNAPL i moræneler, herunder MIP, er beskrevet i Kerrn-Jespersen et al. (2013). Det samlede DNAPL-karakteriseringsprojekt er beskrevet i detaljer i Janniche et al. (2013). En...... vurdering af anvendte detektorer for MIP er foretaget af Olsson (2013). Ved karakterisering af forurening med bl.a. chlorerede opløsningsmidler er der behov for en vurdering af forureningssammensætning og nedbrydning. Tilsvarende vurdering er nødvendig, når udviklingen af stimuleret reduktiv dechlorering...

 20. Mesa redonda sobre nuevos modelos organizativos en la gestión de proyectos digitales

  OpenAIRE

  Taladriz Mas, Margarita; Magriñá Contreras, Marta; Martín Marichal, Carmen; Cabo Rigol, Mercé; X Workshop Rebiun sobre proyectos digitales. Valencia, 7-8 Octubre de 2010

  2010-01-01

  Mesa redonda dentro del X Workshop Rebiun sobre proyectos digitales, celebrado en Valencia, 7-8 Ocubre de 2010, sobre: Nuevos modelos organizativos en la gestión de proyectos digitales. Moderador: José Manuel Barrueco (UV). Intervienen: Margarita Taladriz Mas(UC3M), Marta Magriñá Contreras (UNIRIOJA), Carmen Martín Marichal (ULPGC) y Mercé Cabo Rigol (UPF).

 1. Exploración de nuevos soportes digitales. Tadvertising como oportunidad para la creatividad publicitaria.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Patricia Comesaña Comesaña

  2015-02-01

  Full Text Available Las tabletas digitales han revolucionado el mercado de los dispositivos móviles y han cambiado la forma en la que el usuario interactúa con la publicidad. Se han definido nuevas estrategias, nuevas tipologías de apps, nuevos formatos interactivos y no interactivos; y se han encontrado grandes posibilidades para los anunciantes. Este libro pretende mostrar algunas de las estrategias publicitarias más comunes entre el anunciante, así casos de éxito en el mundo de las tabletas digitales que los ejemplifiquen. El storytelling, el advergaming, el advertainment, la publicidad para revistas,la prensa diaria o las aplicaciones de anunciantes más descargadas configuran el Tabvertising, la denominada por el Interactive Advertising Bureau como publicidad creada para tabletas digitales.

 2. Aspectos tributarios de las plataformas digitales en Colombia: actualidad y retos

  OpenAIRE

  Cabrera Cabrera, Omar Sebastián

  2017-01-01

  Los agigantados avances en las tecnologías de la comunicación y la información han labrado el terreno para el arribo de la economía digital. Esta situación lleva a señalar que es una realidad ineludible que la mayoría de las operaciones de negocios se canalizan hoy a través del comercio electrónico, donde las últimas décadas atestiguan el auge y revolución de todas las formas de las plataformas digitales. No obstante, estos nuevos modelos digitales de negocios conllevan importantes intrincaci...

 3. Numerisk modellering af formfyldning ved støbning i selvkompakterende beton

  DEFF Research Database (Denmark)

  Spangenberg, Jon

  dækker over mange emner. I denne afhandling er der fokuseret på tre af dem ved hjælp af Finite Difference Method (FDM) / Finite Volume Method (FVM) baserede Computational Fluid Dynamics (CFD) modeller udviklet i både FLOW-3D og MATLAB. Den første undersøgelse fokuserer på de komplikationer der er knyttet...... til at forudse separation under fyldning i SKB støbninger. De to FDM/FVM baserede CFD modeller afviger fra hinanden via deres tilslags repræsentation, som var en diskret metode (envejs momentum kobling) for den første og en skalar metode for den anden. Det viste sig, at det var mindst omfattende...

 4. Total_Aktion

  DEFF Research Database (Denmark)

  Søndergaard, Morten

  2008-01-01

  digitale medier er registreringen og muligheden for at opbevare og håndtere digital data uden begrænsninger. Oplevelse, registrering og bevaring knyttes sammen i en ny museal virkelighed, hvor samlingens særlige dokumentariske karakter og fokus, som er unikt for Museet for Samtidskunst, er i centrum...... at mikse deres personlige drinks. TOTAL_AKTION viser Hørbar#3, som er en videreudvikling af den første version. METASYN af Carl Emil Carlsen: Metadata er centralt for Carl Emil Carlsens projekt, der betragter museets samling som et ”univers” af værker (analoge og digitale), beskrivelser og relationer. I...

 5. Digitalisering af OSKE

  DEFF Research Database (Denmark)

  Krogh, Kristian; Simonsen, Eivind Ortind; Dahl, Mads Ronald

  2014-01-01

  I denne artikel vil vi kort beskrive den digitale OSKE og logistikken forbundet med denne eksamens form. Herudover vil vi beskrive en case fra det digitaliserede simulerede laboratorium og sætte denne en i konteksten under OSKE’en....

 6. Dimensiones e indicadores de la calidad informativa en los medios digitales

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  2016-10-01

  Full Text Available El actual ecosistema informativo, atravesado por una lógica de mediamorfosis, está generando con avidez el surgimiento de medios digitales y portales informativos que no siguen los procedimientos editoriales formales de los medios convencionales. La crisis de los medios de comunicación tradicionales ha cambiado también nuestra forma de informarnos. Sin embargo, la calidad informativa sigue siendo un factor de discusión al no existir unidad de criterios para su análisis. En este sentido surge la pregunta ¿Cómo evaluar y valorar la calidad informativa de los medios digitales? Este trabajo contribuye a buscar convergencias entre académicos y profesionales de la comunicación sobre las áreas y dimensiones de la calidad informativa de los medios digitales en función de valores objetivos o cuantificables. Para ello se ha realizado una taxonomía de dimensiones de la calidad informativa a partir de la revisión de la literatura científica, para posteriormente someterlo a la evaluación y validación por juicio de 40 expertos, académicos y profesionales de la comunicación, para verificar su fiabilidad. Como resultado, quedaron validadas tres macroáreas de la calidad informativa, contentivas en 21 ámbitos que consideran intrínsecamente un total de 75 dimensiones. Esta investigación propone finalmente un modelo estructurado que permitirá analizar la calidad informativa de los medios digitales, tanto en su fase pre-informativa, catalogadas en el medio-empresa, las características sociolaborales de los trabajadores del medio, así como el producto final y el contenido informativo.

 7. Common data model for natural language processing based on two existing standard information models: CDA+GrAF.

  Science.gov (United States)

  Meystre, Stéphane M; Lee, Sanghoon; Jung, Chai Young; Chevrier, Raphaël D

  2012-08-01

  An increasing need for collaboration and resources sharing in the Natural Language Processing (NLP) research and development community motivates efforts to create and share a common data model and a common terminology for all information annotated and extracted from clinical text. We have combined two existing standards: the HL7 Clinical Document Architecture (CDA), and the ISO Graph Annotation Format (GrAF; in development), to develop such a data model entitled "CDA+GrAF". We experimented with several methods to combine these existing standards, and eventually selected a method wrapping separate CDA and GrAF parts in a common standoff annotation (i.e., separate from the annotated text) XML document. Two use cases, clinical document sections, and the 2010 i2b2/VA NLP Challenge (i.e., problems, tests, and treatments, with their assertions and relations), were used to create examples of such standoff annotation documents, and were successfully validated with the XML schemata provided with both standards. We developed a tool to automatically translate annotation documents from the 2010 i2b2/VA NLP Challenge format to GrAF, and automatically generated 50 annotation documents using this tool, all successfully validated. Finally, we adapted the XSL stylesheet provided with HL7 CDA to allow viewing annotation XML documents in a web browser, and plan to adapt existing tools for translating annotation documents between CDA+GrAF and the UIMA and GATE frameworks. This common data model may ease directly comparing NLP tools and applications, combining their output, transforming and "translating" annotations between different NLP applications, and eventually "plug-and-play" of different modules in NLP applications. Copyright © 2011 Elsevier Inc. All rights reserved.

 8. Digitalisering af sygeplejepraksis

  DEFF Research Database (Denmark)

  Konnerup, Ulla

  2018-01-01

  Det er ikke nyt at anvende teknologi indenfor sygepleje, men hvor den tidligere have det formål at behandle og pleje patienter, implementeres digitale teknologier i dag i hastigt stigende grad til administration, standardisering, dokumentation, monitorering og ikke mindst effektivisering. Tidlige...

 9. Modelo de Producción de Contenidos Digitales para la Educación Online

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Evelio Granizo

  2016-11-01

  Full Text Available A partir de un análisis del estado actual de la industria de contenidos digitales y del entorno normativo y legal del Ecuador, referido principalmente a temas de seguridad en Internet y derechos de propiedad intelectual; y a través de una investigación de mercado, para identificar las necesidades de los usuarios y aprovechar las oportunidades y retos que presenta la educación en línea; se recomienda un modelo de producción de contenidos digitales para la educación en línea, basado en un esquema colaborativo y de ecosistema inteligente, y en un conjunto de políticas públicas para el fomento de la industria de contenidos digitales en el Ecuador.

 10. Modelo de gestión de objetos digitales para la gestión de soluciones tecnológicas/Digital object management model for the management of technological solutions

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Dayni Pérez-Hernández

  2013-01-01

  Full Text Available En los últimos años se ha incrementado el uso y el volumen de los contenidos digitales en lasdiferentes organizaciones, los cuales requieren de un tratamiento y gestión que se adecúe a laelevada complejidad tecnológica existente. Las herramientas desarrolladas bajo este contexto sehan denominado Sistemas de Gestión de Contenidos o Gestores de Contenidos. Algunos sistemasextienden sus funcionalidades, debido a la necesidad de garantizar en todas las dimensiones lagestión de Objetos Digitales. Este trabajo presenta una propuesta de modelo de gestión deObjetos Digitales para dar soporte a la producción de componentes de software. Se detallan losprocesos, subprocesos y roles necesarios, que dan soporte a las actividades del modelo propuesto.Se presenta, además, un diseño para la estructura de los Objetos Digitales y se finaliza con ladescripción de los resultados de aplicación del modelo en 2 entidades y la comparación con otrasherramientas existentes en el mercado.

 11. Lyden af musik - er lyden af idealisme

  DEFF Research Database (Denmark)

  Eigtved, Michael

  2015-01-01

  Programartiklen til Det Ny Teaters opsætning af Rodgers & Hammersteins The Sound of Music, undersøger musicalgenrens - og især de konkrete ophavsmænds- affinitet til fremstillingen af såvel idealistiske som ideologiske universer.......Programartiklen til Det Ny Teaters opsætning af Rodgers & Hammersteins The Sound of Music, undersøger musicalgenrens - og især de konkrete ophavsmænds- affinitet til fremstillingen af såvel idealistiske som ideologiske universer....

 12. Digital kulturarvsformidling

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Jens F.

  2010-01-01

  Der er tre fremtrædende tendenser i aktuel museums- og kulturarvsformidling. Den første er den kreative inddragelse af nye teknologier - især digitale, interaktive teknologier - i udstillingsdesign og i repræsentationen af udstillingsobjekter. Den anden er brugen af nye oplevelsesorienterede...

 13. En genlæsning af John Rawls i lyset af hans diskussion af forholdet til fremtidige generationer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lübcke, Poul

  2009-01-01

  På grundlag af en konsekventialistisk rekonstruktion af Rawls' politiske position gøres der rede for Rawls eksplicitte og implicitte vurdering af vores ansvar over for fremtidige generationer......På grundlag af en konsekventialistisk rekonstruktion af Rawls' politiske position gøres der rede for Rawls eksplicitte og implicitte vurdering af vores ansvar over for fremtidige generationer...

 14. Energirenovering af parcelhuse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Aggerholm, Søren

  af de tre huse består i efterisolering af lofter op til 300 mm, udskiftning af almindelige termoruder til energiruder, og installation af solvarmeanlæg til produktion af varmt brugsvand. I de tre huse er der ved energirenoveringen opnået en reduktion af energiforbruget på 16-22 procent. Rapporten...

 15. Kortlægning af evalueringer og undersøgelser af vejledning knyttet til vejledning af unge i UU-regi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Skovhus, Randi Boelskifte; thomsen, rie

  2013-01-01

  Kortlægning af evalueringer og undersøgelser af vejledning knyttet til vejledning af unge i UU-regi 2004-2013. Et arbejdspapir......Kortlægning af evalueringer og undersøgelser af vejledning knyttet til vejledning af unge i UU-regi 2004-2013. Et arbejdspapir...

 16. Fremtidssikring af kloaknet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Ernst Jan de Place

  2008-01-01

  Beskrivelse af hvordan man ved udbygning af eksisterende kloaknet og ved nytænkning af planlægning af nye bydele kan sikre sig langsigtet mod konsekvenserne af klimaændinger og kraftigere nedbør...

 17. Exploración de nuevos soportes digitales. Tadvertising como oportunidad para la creatividad publicitaria.

  OpenAIRE

  Patricia Comesaña Comesaña

  2015-01-01

  Las tabletas digitales han revolucionado el mercado de los dispositivos móviles y han cambiado la forma en la que el usuario interactúa con la publicidad. Se han definido nuevas estrategias, nuevas tipologías de apps, nuevos formatos interactivos y no interactivos; y se han encontrado grandes posibilidades para los anunciantes. Este libro pretende mostrar algunas de las estrategias publicitarias más comunes entre el anunciante, así casos de éxito en el mundo de las tabletas digitales que los ...

 18. Desarrollo de competencias digitales docentes en la educación básica

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Víctor Gerardo Morales Arce

  2013-04-01

  Full Text Available Este documento tiene como objetivo presentar un breve análisis de cómo se está favoreciendo la formación de competencias digitales en docentes de educación básica con el programa Habilidades Digitales para Todos (HDT; se destaca la importancia y trascendencia de la formación digital para hacer frente a las expectativas y retos que plantea el nuevo paradigma educativo, al introducir las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TIC a las prácticas educativas propias del siglo XXI.

 19. Percepción de estudiantes con discapacidad visual sobre sus competencias digitales en una universidad pública del sureste de México

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Silvia Patricia Aquino Zúñiga

  2016-04-01

  Full Text Available En este artículo nuestro objetivo fue indagar la percepción de estudiantes universitarios con discapacidad visual (ECDV acerca del desarrollo de sus competencias digitales. Participaron en el estudio los diez ECDV inscritos en programas de licenciatura en el ciclo 2014-02. Evaluamos el avance que perciben los estudiantes en competencias digitales relacionadas con el aprendizaje social y colaborativo, la búsqueda y tratamiento de la información, el desarrollo de relaciones interpersonales en el contexto universitario, y el uso de herramientas virtuales y de comunicación social de la universidad. Los resultados sugieren que, a excepción de aquellas referentes a las relaciones interpersonales, los ECDV perciben poco adelanto en sus competencias digitales. Con una prueba Anova de medidas repetidas, determinamos que la percepción de los ECDV sobre las competencias digitales concernientes a las relaciones interpersonales es significativamente mayor que la que reportan en las otras competencias. Concluimos que los ECDV no perciben una mejora en sus competencias digitales, en particular las de aprendizaje social y colaborativo, así como el uso de herramientas digitales.

 20. Stilladsering af undersøgende samtale og modellering

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Birgitte Lund; Brandt, Harald

  med målet at udvikle og rammesætte elever og lærere som producenter af augmented reality (AR) ifm. naturfagsundervisning. AR handler kort fortalt om at udvide og lægge ekstra lag af fx billede og lyd på virkeligheden, som fx i Pokemon-go. I naturfag kan det handle om at “se ind i” fænomener, der er...

 1. Digitale Medien in der Grundschule

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Birgit Eickelmann

  2013-06-01

  Full Text Available Mit der internationalen Grundschulleistungsstudie Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS 2011; vgl. Bos/Wendt/Köller/Selter 2012; Suchań/Wallner-Paschon/Bergmüller/Schreiner 2012 liegen aktuelle Daten zur schulischen und außerschulischen Nutzung digitaler Medien durch GrundschülerInnen sowie Lehrerdaten über den Einsatz von digitalen Medien in der Schule sowie im Fachunterricht in den Fächern Mathematik und Naturwissenschaften vor. Mit diesem Beitrag sollen die für die beteiligten Länder repräsentativen Daten genutzt werden, um Einblicke in die schulische und außerschulische Nutzung digitaler Medien durch Grundschulkinder am Ende der vierten Klasse zu geben. Dabei werden die Länder Deutschland und Österreich fokussiert und verglichen. Die Befunde werden theoretisch im Gesamtkontext der Medienpädagogik und vor dem Hintergrund der Qualitätsentwicklung von Schulsystemen im internationalen Vergleich diskutiert.With the international large-scale assessment study TIMSS 2011 (Trends in International Mathematics and Science Study; cf. Bos/Wendt/Köller/Selter 2012; Suchań/Wallner-Paschon/Bergmüller/Schreiner 2012 rich data concerning primary students’ and teachers’ use of computers is available. This data gives insights into the use of digital media both at school and in subject specific courses such as mathematics and science. With this contribution representative TIMSS-data is used to examine the role of new technologies at the end of Grade 4. In this process, a description and a comparison of the educational systems in Germany and in Austria will be focused. Findings will be discussed in the light of media education and the quality of school systems in the context of international developments.

 2. Spilscenarier i undervisningen - præsentation af en didaktisk model

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hanghøj, Thorkild

  2012-01-01

  I takt med den stigende interesse for brugen af spil på videregående uddannelser er der behov for at udvikle tilsvarende didaktisk tænkning, som kan hjælpe undervisere med at integrere spil i deres undervisning. I denne artikel præsenteres en didaktisk model, der antager at spilbaseret undervisning...

 3. Big Data - Et nyt

  DEFF Research Database (Denmark)

  Finnemann, Niels Ole

  2014-01-01

  computeren og de digitale medier, fordi en voksende del af de digitale materialer er 'messy' og non-parametriske og ikke matcher det 20. århundredes dominerende forestilling om parametriske data, der lagres i velordnede relationsdatabaser. Men den udfordrer også vores arkiv- og biblioteksvæsen, der historisk...

 4. Internationalt samarbejde om BIM og digitale vejmodeller

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rasmussen, Christian Fuglsang; Kjems, Erik

  2016-01-01

  Begrebet BIM (BygningsInformationsModellering) har for alvor ramt infrastruktursektoren, og der arbejdes i mange lande på at optimere håndteringen og udnyttelsen af data. Der er en generel enighed om effektiviseringspotentialet, samt at der er behov for internationale standarder. Følgende giver et...

 5. Digitale metoder

  DEFF Research Database (Denmark)

  Birkbak, Andreas; Munk, Anders Kristian

  Digitaliseringen af sociale omgangsformer giver både nye muligheder og udfordringer for samfundsvidenskabelig og humanistisk forskning. Det er blevet relativt enkelt at høste meget store datamængder fra sociale medier og lignende internetteknologier, men det er et åbent spørgsmål, hvad man stille...

 6. Elevers læring og progression

  DEFF Research Database (Denmark)

  Der er flere digitale elevdata i skolen end nogensinde før, men spørgsmålet er, hvordan man bedst kan håndtere al den digitale information? Denne rapport redegør for processer og resultater fra et udviklingsprojekt om brugen af elevdata i folkeskolen. Formålet med projektet er at give videns- og ......, datatyper og datakvalitet i forbindelse med visualisering, kompetencebehov i forbindelse med fagprofessionelles arbejde med visualisering og de fagprofessionelles adgang til og arbejde med elevdata. Projektet er igangsat og finansieret af Undervisningsministeriet i samarbejde med KL og...

 7. Interpretación de las competencias digitales profesorales presentes en el contexto universitario

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mariel Evelyn Castellanos Adarme

  2018-01-01

  Full Text Available La investigación tuvo como objetivo interpretar realidades en competencias digitales de docentes y estudiantes en Norte de Santander, buscó contribuir con la educación de calidad en la consolidación de competencias digitales, al innovar y transformar la realidad universitaria a través del pensamiento reflexivo hacia un aprendizaje significativo y colaborativo con horizonte pedagógico socio critico apoyado en las teorías de la complejidad y el constructivismo para lograr que concurran los tres elementos básicos: Estado-Profesores-Estudiantes. Siguió la metodología cualitativa, mediante la etnografía y con un método de análisis hermenéutico, a partir de cuatro fases sistemáticas para la correcta gestión de la investigación, se seleccionaron como informantes clave a profesores, estudiantes a quienes se les aplicó la entrevista a profundidad así como la observación participante, el análisis de la información se llevó mediante la categorización, emergiendo resultados cruciales en los espacios académicos para la consolidación de competencias digitales. Resultados muestran el escaso dominio de competencias digitales por parte de profesores y estudiantes en logro de un aprendizaje significativo; se concluye que existe un distanciamiento entre la realidad y el deber ser; es decir, entre la planeación y ejecución de acciones que conduzcan al uso, familiarización e integración de las tecnologías como se demanda y prácticas en el ámbito educativo y laboral actual.

 8. Fermentering af korn øger fordøjeligheden af næringsstoffer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, Anni Øyan; Jørgensen, Henry Johs. Høgh; Knudsen, Knud Erik Bach

  2010-01-01

  Et fordøjelighedsforsøg har vist, at energiværdien af byg og hvede steg ved fermentering. Effekten var størst ved fermentering af byg, hvor fordøjeligheden af organisk stof for enden af tyndtarmen steg statistisk sikkert med 9 %. Ved fermentering af hvede steg fordøjeligheden af organisk stof...... af vand og dels CO2-produktion og dermed tørstoftab. Anbefaling om beregning af energiværdi i fermenteret korn vil blive foretaget ud fra resultaterne af et produktionsforsøg med slagtesvin, som er under publicering. Fosforudnyttelse i fermenteret korn undersøges yderligere i et produktionsforsøg med...

 9. MOOC om Åben skole: Kulturlivet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Larsen, Henrik Wøhlk

  2017-01-01

  MOOC delen om den Kulturlivet er en del af et MOOC om åben skole, som er produceret af et partnerskab bestående af alle danske professionshøjskoler og DMJX. Målet er for denne del er at give redskaber til at deltagere i MOOC'en kan lave en kvalificeret 1. Evaluering af digitale læremidler 2...

 10. El laberinto teatral de espejos digitales : la presentación de mexicano-americanos en Facebook

  OpenAIRE

  Arao Galhardi, Renato de Almeida

  2010-01-01

  Este trabajo explora las formas en las cuales mexicano-americanos universitarios actualmente viviendo en Estados Unidos, se presentan en un sitio de redes sociales, Facebook. Partiendo de los enfoques del interaccionismo simbólico, la fenomenología y la psicología social, investigando cómo éstos incorporan la mexicanidad dentro de sus presentaciones digitales. 1. Definición del marco analítico. -- 2. Internet: la red de redes. -- 3. Una introducción a Facebook. -- 4. Analogías digitales: s...

 11. Digitale Bildung› und die Genealogie digitaler Kultur: historiographische Skizzen

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Benjamin Jörissen

  2016-10-01

  Full Text Available Wenn Aspekte ‹Digitaler Kultur› und Effekte der ‹Digitalisierung› der Selbst- und Weltverhältnisse thematisiert werden – vom Selfie über das quantified Self zur Big Data – so geschieht dies meist unter der Perspektive emergenter medientechnologischer Brüche und Umbrüche von Kultur. Man findet entsprechend dort, wo überhaupt historische Perpektiven bemüht werden, vor allem technik-, medien- und kommunikationszentrierte Emergenznarrationen. Es stellt sich angesichts der enormen Entwicklungsgeschwindigkeit der Digitalisierung jedoch die Frage nach ihren kulturellen Möglichkeitsbedingungen. Die offenkundig hohe Anschlussfähigkeit des Digitalen setzt auf – prinzipiell bekannten – kulturhistorischen Strukturbildungen auf, die ihm überhaupt erst ‹Bedeutung› geben können. Eine solche ‹Digitalisierung avant la technique› skizziert der Beitrag anhand dreier historischer Prozesslinien seit der Neuzeit – der Quantifizierung von Zahlverständnissen, der Organisation von ‹Wissen› im proto-datenbankförmigen Tableau und der Verknüpfung von Subjektivität und Sichtbarkeit.

 12. Digital Humanities

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Hans Jørn

  2015-01-01

  overgangen fra trykkekultur til digital kultur. For det første problemstillingen omkring digitalisering af litterær kulturarv med fokus på kodning og tagging af teksten samt organisering i hypertekststrukturer. For det andet reorganiseringen af det digitale dokument i dataelementer og database. For det......Artiklen præsenterer først nogle generelle problemstillinger omkring Digital Humanities (DH) med det formål at undersøge dem nærmere i relation til konkrete eksempler på forskellige digitaliseringsmåder og ændringer i dokumentproduktion. I en nærmere afgrænsning vælger artiklen den tendens i DH......, der betragter DH som forbundet med "making" og "building" af digitale objekter og former. Dette kan også karakteriseres som DH som praktisk-produktiv vending. Artiklen har valgt tre typer af digitalisering. De er valgt ud fra, at de skal repræsentere forskellige måder at håndtere digitaliseringen på...

 13. Digitale inhoud en consumentenkooprecht : Een groot bezwaar en een kleine wijziging

  NARCIS (Netherlands)

  Neppelenbroek, E.D.C.

  2014-01-01

  Met de voorgestelde wijze van implementatie van de Europese Richtlijn consumentenrechten worden de bepalingen over consumentenkoop grotendeels vant toepassing op digitale inhoud die niet op dragers wordt geleverd. Hiermee lijkt het consumentenkooprecht van toepassing te worden op alle overeengekomen

 14. Udvikling af strategiske alliancer, joint ventures og netværk

  DEFF Research Database (Denmark)

  Gustafsson, Jeppe; Henriksen, Lars Bo; Larsson, Rune

  Rapporten er et resultat af et projekt om virksomhedssamarbejde under Industri- og Handelsstyrelsens program "Ledelse af samarbejde om teknologisk fornyelse". Formålet med projektet har været at bidrage til udvikling af anvendelsesorienterede modeller vedrørende udvikling og ledelse af alliancer ...

 15. Lyden-af-Leg

  DEFF Research Database (Denmark)

  Toft, Herdis

  Præsentation af seniorforsker-projekt Lyden-af-Leg i et traderingsperspektiv og med indledende fokus på YouTube som traderings-platform.......Præsentation af seniorforsker-projekt Lyden-af-Leg i et traderingsperspektiv og med indledende fokus på YouTube som traderings-platform....

 16. Sundhedseffekter af luftforurening-beregningspriser

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, M. S.; Frohn, L. M.; Jensen, S. S.

  Denne rapport afrapporterer det fortsatte arbejde med udvikling af miljøøkonomiske beregningspriser. På grundlag af EcoSense 4.0 fra ExternE-projektet, er der foretaget nye beregninger af eksternaliteter ved luftforurening med sundhedseffekter. Samtidig giver rapporten en vurdering af luftspredni......Denne rapport afrapporterer det fortsatte arbejde med udvikling af miljøøkonomiske beregningspriser. På grundlag af EcoSense 4.0 fra ExternE-projektet, er der foretaget nye beregninger af eksternaliteter ved luftforurening med sundhedseffekter. Samtidig giver rapporten en vurdering af...

 17. Anvendelse af alternative isoleringsmaterialer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Ernst Jan de Place

  2003-01-01

  Resume af By og Byg Anvisning 207 om anvendelse af alternative isoleringsmaterialer, udarbejdet af Statens Byggeforskningsinstitut under udviklingsprogrammet "Miljø- og arbejdsmiljøvenlig isolering"......Resume af By og Byg Anvisning 207 om anvendelse af alternative isoleringsmaterialer, udarbejdet af Statens Byggeforskningsinstitut under udviklingsprogrammet "Miljø- og arbejdsmiljøvenlig isolering"...

 18. Børnebiblioteket på mobil

  DEFF Research Database (Denmark)

  Iversen, Sara Mosberg

  2012-01-01

  udviklingen af børnebibliotekets aktiviteter. 2) skabe interaktion mellem børnebibliotekets fysiske og digitale tilbud. 3) udvikle brug af ny mobilteknologi og interaktiv læring indendørs på biblioteket. (http://playinlab.wordpress.com/om-projekt-playin/formal/) Disse mål trækker direkte linjer til flere af...

 19. Modelo de gestión de objetos digitales para la gestión de soluciones tecnológicas/Digital object management model for the management of technological solutions

  OpenAIRE

  Dayni Pérez-Hernández; Martha Dunia Delgado-Dapena

  2013-01-01

  En los últimos años se ha incrementado el uso y el volumen de los contenidos digitales en lasdiferentes organizaciones, los cuales requieren de un tratamiento y gestión que se adecúe a laelevada complejidad tecnológica existente. Las herramientas desarrolladas bajo este contexto sehan denominado Sistemas de Gestión de Contenidos o Gestores de Contenidos. Algunos sistemasextienden sus funcionalidades, debido a la necesidad de garantizar en todas las dimensiones lagestión de Objetos Digitales. ...

 20. Professionel udvikling af naturfagslærere

  DEFF Research Database (Denmark)

  Krogh, Lars Brian

  2016-01-01

  & Hollingsworth, 2002) som model for tænkning omkring TPD, samt anvende en mange-lags evalueringsoptik i overensstemmelse med Guskey (2002). Den eksisterende viden om, hvad der skal til for at professionelle udviklingsaktiviteter får virkning opsummeres som afsæt for en drøftelse af TPD-design. Endelig...

 1. Beregning af nitratudvaskning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Petersen, Jens; Petersen, Bjørn Molt; Blicher-Mathiesen, Gitte

  2006-01-01

  I forbindelse med kommunalreformen ønskes en ensartet forvaltning af reglerne for vurdering af virkninger på miljøet (VVM) ved ansøgninger om udvidelse af husdyrbrug, herunder beregning af nitratudvaskningen. Rapporten foreslår et beregningskoncept, der bygger på den ansøgende bedrifts samlede kv...

 2. Identifikation af referencevandløb til implementering af vandrammedirektivet i Danmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kristensen, Esben Astrup; Baattrup-Pedersen, Annette; Skriver, Jens

  Definition og beskrivelse af referencetilstanden er centralt for implementering af vandrammedirektivet, da bedømmelse af den økologiske tilstand sker som afvigelsen fra den upåvirkede referencetilstand. I denne rapport præsenteres analyser af danske, udenlandske og historiske data med det formål...

 3. Combinando el aprendizaje asincrónico a través de una plataforma educativa y la enseñanza presencial para el desarrollo de la competencia conversacional

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ambjørn, Lone

  2010-01-01

  Undervisning og læring bliver ikke automatisk bedre af, at der sættes et "E" foran. Højnelse af læringsudbyttet er betinget af, at underviser og udvikler af et e-læringsforløb forstår at sætte sin viden om læringsteori i relation til de digitale mediers muligheder. I denne artikel plæderer jeg fo...

 4. Restaurering af Skjern Å

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jessen, K.; Boysen Larsen, B.; Bundgaard, P.

  Denne rapport indeholder resultaterne af den natur- og miljøovervågning, der blev iværksat som en del af naturgenopretningen af Skjern Å 1999-2002. Ved projektet ophørte den kunstige afvanding af den vestlige del af Skjern Å dalen. Størstedelen af de dyrkede arealer ændredes til ekstensive græsni...

 5. Tema 1: Programmering af robotenheder i grundskolen

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Stine Ejsing-Duun

  2016-01-01

  Full Text Available I denne artikel undersøger vi potentialerne for at lære matematik gennem programmering af robotter. Vi foreslår en model med tre indbyrdes afhængige læringspotentialer, som programmering fordrer. Det omfatter elevens evne til at; (1 tænke i algoritmer, (2 producere viden og artefakter gennem brug af matematik og (3 foretage abstraktion og indkapsling. Programmering er blevet en del af grundskolens læringsmål i flere lande. I Danmark er programmering et læringsmål i forenklede fælles mål for Fysik/Kemi og desuden en del af den nationale undervisningsvejledning for matematik. En analyse af potentialerne i at anvende programmering i forbindelse med disse fag er derfor væsentlig. I denne artikel fokuserer vi på samspillet mellem matematik og programmering gennem litteraturstudier og analyse af empiriske situationer fra undervisning i programmering af LEGO Mindstorms. Teoretisk anvendes den instrumentelle tilgang til teknologi i matematikundervisning. Analysen viser en række måder, hvorpå didaktisk opmærksomhed på epistemisk forhandling kan understøtte læring af matematik gennem programmering.

 6. Relevansen af Aristoteles' etik for konceptionen af eksistentiel terapi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Dræby, Anders

  Siden sin undfangelse i begyndelsen af det 20. århundrede har den eksistentielle terapi repræsenteret et filosofisk funderet alternativ til de former for terapeutisk praksis, der er funderet i den funktionalistiske medicinske metafysik. Anvendelse af elementer fra Aristoteles' etik muliggør en...... fremhævelse af den eksistentielle terapi som en praktisk eksistensfænomenologisk livskunst, hvis anliggende er en frembringelse af det enkelte menneskes muligheder fra det skjulte og ind i det uskjulte, så mennesket viser sig som det er ved sig selv...

 7. Interconnectedness und digitale Texte

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Detlev Doherr

  2013-04-01

  Full Text Available Zusammenfassung Die multimedialen Informationsdienste im Internet werden immer umfangreicher und umfassender, wobei auch die nur in gedruckter Form vorliegenden Dokumente von den Bibliotheken digitalisiert und ins Netz gestellt werden. Über Online-Dokumentenverwaltungen oder Suchmaschinen können diese Dokumente gefunden und dann in gängigen Formaten wie z.B. PDF bereitgestellt werden. Dieser Artikel beleuchtet die Funktionsweise der Humboldt Digital Library, die seit mehr als zehn Jahren Dokumente von Alexander von Humboldt in englischer Übersetzung im Web als HDL (Humboldt Digital Library kostenfrei zur Verfügung stellt. Anders als eine digitale Bibliothek werden dabei allerdings nicht nur digitalisierte Dokumente als Scan oder PDF bereitgestellt, sondern der Text als solcher und in vernetzter Form verfügbar gemacht. Das System gleicht damit eher einem Informationssystem als einer digitalen Bibliothek, was sich auch in den verfügbaren Funktionen zur Auffindung von Texten in unterschiedlichen Versionen und Übersetzungen, Vergleichen von Absätzen verschiedener Dokumente oder der Darstellung von Bilden in ihrem Kontext widerspiegelt. Die Entwicklung von dynamischen Hyperlinks auf der Basis der einzelnen Textabsätze der Humboldt‘schen Werke in Form von Media Assets ermöglicht eine Nutzung der Programmierschnittstelle von Google Maps zur geographischen wie auch textinhaltlichen Navigation. Über den Service einer digitalen Bibliothek hinausgehend, bietet die HDL den Prototypen eines mehrdimensionalen Informationssystems, das mit dynamischen Strukturen arbeitet und umfangreiche thematische Auswertungen und Vergleiche ermöglicht. Summary The multimedia information services on Internet are becoming more and more comprehensive, even the printed documents are digitized and republished as digital Web documents by the libraries. Those digital files can be found by search engines or management tools and provided as files in usual formats as

 8. Om distributionen af hvidhed

  DEFF Research Database (Denmark)

  Frello, Birgitta

  2007-01-01

  Med udgangspunkt i John Fords Western, Forfølgeren fra 1956, præsenteres en analyse af repræsentationer af race og overskridelse af raceskel, særligt i relation til konstitueringen af subjektpositioner, hvorfra spørgsmål om hvidhed og ikke-hvidhed kan afgøres.......Med udgangspunkt i John Fords Western, Forfølgeren fra 1956, præsenteres en analyse af repræsentationer af race og overskridelse af raceskel, særligt i relation til konstitueringen af subjektpositioner, hvorfra spørgsmål om hvidhed og ikke-hvidhed kan afgøres....

 9. Energirenovering af Traneparken

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rose, Jørgen; Thomsen, Kirsten Engelund; Mørck, Ove

  Nærværende rapport udgør en del af afrapporteringen af PSO ELFORSK projektet Vejledning for energirenovering af boligblokke til lavenergiklasse 2015 og 2020. Arbejdet har været finansieret af PSO midler via ELFORSK, projekt: 347-023. Formålet med projektet er at udvikle en vejledning for dybtgående...

 10. Billedets kys

  DEFF Research Database (Denmark)

  Fausing, Bent

  Via en række forskellige eksempler og indfaldsvinkler søges belyst og besvaret spørgsmålet 'hvad er et billede'? Hvillet stof er billeder lavet af? Hvad er billeders substans og force? Billederne er hentet fra en vifte af billedmedier og tegner en udvikling af den mekaniske industrialisering til...... den digitale industrialisering....

 11. Modelo de Producción de Contenidos Digitales para la Educación Online

  OpenAIRE

  Evelio Granizo; Silvia Haro

  2016-01-01

  A partir de un análisis del estado actual de la industria de contenidos digitales y del entorno normativo y legal del Ecuador, referido principalmente a temas de seguridad en Internet y derechos de propiedad intelectual; y a través de una investigación de mercado, para identificar las necesidades de los usuarios y aprovechar las oportunidades y retos que presenta la educación en línea; se recomienda un modelo de producción de contenidos digitales para la educación en línea, basado en un esque...

 12. La relevancia de los medios digitales en la Iniciativa Ciudadana Europea

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Carlos Espaliú Berdud

  2016-02-01

  Full Text Available

  La corriente política y social que en todo el mundo tiende a una mayor participación ciudadana en la gobernanza de las instituciones se materializó en el Derecho comunitario, entre otras cosas, en la inclusión de la figura de la iniciativa ciudadana, en virtud del Tratado de Lisboa, como un derecho más dentro del abanico del estatuto de la ciudadanía europea.  Los textos normativos comunitarios han previsto un importante papel para los medios digitales, tanto para facilitar la información como la participación de los ciudadanos. Habiendo transcurrido ya unos tres años desde el comienzo de la posibilidad de presentar iniciativas ciudadanas y habiéndose promovido ya en la práctica unas cincuenta, se posee ya perspectiva suficiente para valorar si aquellas expectativas eran fundadas o no. Tras el estudio pertinente, hemos podido corroborar cómo los medios digitales han resultado esenciales para alcanzar los fines para los que se pensó la iniciativa ciudadana, tanto en el sentido de servir de altavoz de las iniciativas promovidas, como en el de facilitar las recogidas de apoyos mediante páginas web. Incluso, parece que la práctica demuestra que hoy en día ya sería imposible, por falta de tiempo y medios de todo tipo, alcanzar las cifras de apoyo requeridas por las normas pertinentes sobre la iniciativa ciudadana, en los plazos previstos, si no es con ayuda de los medios digitales.

 13. Edición Especial: Las redes sociales digitales en la educación del siglo XXI

  OpenAIRE

  Pedagógicos, Ensayos

  2017-01-01

  Vivimos en una constante y acelerada innovación tecnológica, especialmente en el campo de las tecnologías de información y comunicación (TIC). Los recursos, servicios y espacios digitales se han ido transformando e incorporando en los últimos años a los estilos de vida de las personas, tanto para trabajar, comunicarse y producir conocimiento como consumir medios y contenido de entretenimiento, colaborar y socializar. En este sentido es innegable distinguir que las redes sociales digitales son...

 14. Een Digitale bibliotheek van dateringen: de internationale doorwerking van een Nederlands initiatief

  NARCIS (Netherlands)

  Jansma, E.; Lanen, R.J. van

  De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en Data Archiving and Networked Services (DANS) hebben met NWO-gelden een internationale digitale bibliotheek ontwikkeld voor ouderdomsbepalingen met behulp van houtonderzoek. Alle in Nederland ontwikkelde jaarringarchieven over het cultureel erfgoed

 15. Om Hegels opfattelse af Gorgias, set på baggrund af tidligere filosofihistorikeres fremstilling

  DEFF Research Database (Denmark)

  Huggler, Jørgen

  2010-01-01

  En undersøgelse af Hegels tolkning af sofisten Gorgias giver anledning til at se på receptionen af sofisterne hos notable filosofihistorikere i det 18. århundrede. En sådan undersøgelse viser, at Hegel har en original og velvillig tolkning af sofisterne koncentreret omkring begrebet Bildung og det...... at give grunde for noget. Hegels udlægning af Gorgias bygger på hans tolkning af eleaterne, især af Zenon. Når Hegel har en særlig tolkning af eleaterne, skyldes det hans egne mangeårige filosofiske bestræbelser, og en identificering af en særlig, immanent objektiv dialektik hos Zenon, som han finder......, at Gorgias fører videre. Hegels filosofiske forståelse er tilstrækkelig udviklet til at kunne knytte positive kommentarer til alle dele af diskussionen i Gorgias' ræsonnement Om det ikkeværende, eller Om naturen. Det lykkes dog bedst i forhold til de to første af Gorgias' tre underteser. I hegelsk perspektiv...

 16. Competencias docentes digitales: propuesta de un perfil

  OpenAIRE

  Adriana Rangel Baca

  2015-01-01

  En este artículo se presenta la propuesta de un perfil de competencias docentes digitales y se describen las dimensiones, competencias e indicadores que lo componen. Se analizan distintas fuentes para determinar el conjunto de recursos a movilizar por los docentes en materia digital y se elabora una versión preliminar del perfil, la cual es puesta a consideración de un grupo de expertos en el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) para su validación. Los resultados m...

 17. Ensretning af historieundervisningen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rønhede, Søren

  2008-01-01

  "Det er ikke kun i Putins Rusland, at statsmagten vil dirigere historieundervisningen." (Politiken havde fokuseret på "ensretning af historieundervisningen" i Rusland) "Kanonen fra 2006 er undfanget af Udvalget til Styrkelse af Historie i Folkeskolen. Dette udvalg havde regeringen nedsat; men bid...... bidrager kanonen til faglig styrkelse?" spørges der. Det vises, at flere kanonpunkter ikke er fagligt funderede, men af mytologisk art....

 18. Digital portfolio og peer to peer feedback

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jacobsen, Ditte; Bahrenscheer, Jesper Glarborg

  2017-01-01

  studerende og øget transfer mellem teori og praksis. Artiklen tager afsæt i erfaringerne fra udvikling, anvendelse og evaluering af den digitale portfolio og peer to peer feedback. Portfolien er digital og tilknyttet Metropols Learning Management System. De studerende uploader individuelt ugentligt deres...

 19. Det elektroniske kvarter

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rüdiger, Bjarne; Tournay, Bruno

  2005-01-01

  Projektets fokus har været, hvordan forskellige digitale redskaber, især internettet, kan anvendes til og forbedre borgerinddragelsen i byfornyelses- og byudviklingsprojekter. En af projektets konklusioner er, at brugen af ny teknologi kan skabe nye muligheder i samarbejdet mellem fagfolk og bebo...

 20. La evaluación de los recursos digitales para las humanidades

  OpenAIRE

  Galina Russell, Isabel

  2016-01-01

  Aunque ha habido un aumento en el reconocimiento de los proyectos de Humanidades Digitales (HD) como formas legítimas de investigación en Humanidades, su evaluación y valoración continúan siendo problemáticas. Una querella común para los humanistas

 1. Competencias digitales y aprendizaje de ofimática en los estudiantes de una universidad privada - 2015

  OpenAIRE

  Neyra Herrera, Miguel Ángel

  2015-01-01

  El presente trabajo de investigación tuvo como problema general: ¿Qué relación que existe entre las competencias digitales y el aprendizaje de ofimática, en los estudiantes del I ciclo de ingeniería de sistemas e informática de la Universidad Alas Peruanas, 2015? y el objetivo general fue: Determinar si existe relación entre las competencias digitales y el aprendizaje de ofimática, en los estudiantes del I ciclo de ingeniería de sistemas e informática de la Universidad Alas ...

 2. Conductas sociocomunicativas de los nativos digitales y los jóvenes en la web 2.0

  OpenAIRE

  García-García, F. (Francisco); Rosado-Millán, M.J. (María Jesús)

  2012-01-01

  La investigación se centra en el estudio de la percepción que los nativos digitales y los jóvenes tienen acerca de sus conductas y relaciones sociales en la Web 2.0. Se parte de la hipótesis de que la forma en que los adolescentes y jóvenes utilizan la red a través de los servicios y contenidos digitales abiertos, está transformando sus relacionales sociales en la medida en que son abiertas, activas, globales, inmediatas, y poco controlables por otros agentes sociales (familiares, educativos ...

 3. Fastlæggelse af oprensningskriterier for grundvandstruende forureninger

  DEFF Research Database (Denmark)

  Døssing Overheu, Niels; Tuxen, Nina; Thomsen, Nanna Isbak

  med numerisk model vil være for omkostningskrævende. På baggrund af bl.a. en litteraturgennemgang af Troldborg (2010) er der udvalgt 5 modeller (JAGG1.5, REMChlor, RISC4, ConSim og DTUV1D), som er afprøvet på 5 forurenede lokaliteter, der bredt repræsenterer den danske geologi og hydrogeologi, og...

 4. Sistem national de management al resurselor digitale în stiinta si tehnologie, bazat pe structuri GRID - SINRED

  CERN Document Server

  Banciu, D

  2007-01-01

  Proiectului CEEX, SINRED ?i-a propus s? defineasc? ?i s? realizeze un sistem na?ional unitar de management al resurselor digitale în ?tiin?? ?i tehnologie bazat pe structuri GRID. Partenerii din consor?iu sunt: Universitatea din Bucure?ti; Universitatea Politehnica Bucure?ti; Universitatea Tehnic? din Cluj-Napoca; Institutul National de Informare ?i Documentar; Universitatea de Vest din Timi?oara. Problematica propus? spre rezolvare se circumscrie urm?toarelor obiective specifice: definirea ?i fundamentarea solu?iilor privind constituirea unei biblioteci digitale bazate pe re?eaua bibliotecilor universitare, publice ?i academic;definirea metodelor ?i metodologiilor de creare a unui sistem unitar la nivel na?ional în domeniul info-documentar bazat pe documente digital; analiza ?i testarea modalit??ilor de valorificare a tehnologiilor GRID în domeniul info-documentar;definirea unor proceduri de construire a bazelor de date digitale în acord cu normele ?i reglement?rile na?ionale ?i interna?ionale în domeni...

 5. Styring af kommunal digitalisering

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jæger, Birgit

  2017-01-01

  Digitalisering af både interne arbejdsprocesser og kommunikation med borgere og virksomheder har længe været en vigtig faktor i moderniseringen af den offentlige sektor. Derfor er der stort fokus på styring af digitaliseringen. Denne artikel undersøger, dels hvordan digitaliseringen i den kommunale...... sektor styres, og dels hvilke styringsparadigmer der kan identificeres. Med udgangspunkt i en konkret kommune analyseres styringen af digitalisering gennem et hierarki af offentlige digitaliseringsstrategier. Gennem udvikling af en helt ny form for organisering, en såkaldt Digitaliseringsforening...

 6. Digitale Editionen in den Altertumswissenschaften?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Friedrich Meins

  2016-02-01

  Full Text Available In his extensive study „Digitale Editionsformen“, Patrick Sahle gives a broad survey of the history of text-editions in general and the new possibilities as provided by digital technology. In the course of this, he passes harsh criticism on the „Critical edition“. In his eyes the „Critical edition“ is an outdated means, whose ontological and hence scientifical limitations are mainly a result of the technological limitations and ideological preconditions of the times when it came into being. This short paper argues that at least in the case of the „Critical edition“ as it is still the basis of Classical Studies both historical and linguistical, its own significance as an outcome of research cannot simply be depreciated against a general claim for „editions“ in a mere documentary meaning.

 7. Digital pædagogik

  DEFF Research Database (Denmark)

  Karoff, Helle Skovbjerg; Johansen, Stine Liv; Thestrup, Klaus

  Digital pædagogik sigter mod at formidle den viden, pædagoger og pædagogstuderende har brug for, når de træder ind i den mediepædagogiske arena med de nye intuitive og mobile digitale enheder. Bogen indeholder relevant forskning om leg, mediekultur og hverdagsliv, og den skitserer pædagogiske...... handlemuligheder baseret på fire væsentlige pædagogiske fundamenter: en eksperimenterende pædagogik med fokus på kommunikation gennem sociale medier en æstetisk pædagogik med sigte på at give børns stemmer udtryksformer en dannelsesbaseret didaktik med sigte på digitale muligheder for at arbejde med børns...... legestemning af Stine Liv Johansen og Helle Karoff: Digital hverdagskultur i familier med små børn af Anne Petersen Digital World Citizens - Hvordan kan børnehaver kommunikere med verden? af Klaus Thestrup Tablets, bøger og æstetik i børnehaven af Hanne Kusk Digital dannelse og multimodale læreprocesser af...

 8. Digital kommunikation med den offentlige sektor: Styrelser og statslige institutioner

  DEFF Research Database (Denmark)

  Berger, Jesper Bull; Andersen, Kim Normann

  Denne rapport sammenfatter hovedresultaterne for styrelser og statslige organisationer af en undersøgelse gennemført i sommeren 2013 om besvarelse af e-mail og digital post i den statslige, regionale og kommunale sektor. Allerede med eDag3 1. nov. 2010 skulle alle myndigheder have oprettet en...... digital postkasse, som borgerne kunne skrive til. I denne undersøgelse sættes der fokus på myndighedernes besvarelse af den digitale post. Digital post blev bl.a. etableret som et alternativ til almindelig e-mail for at det offentlige kan kommunikere med borgere og virksomheder på en sikker måde, dvs....... uden at uvedkommende kan få adgang til følsomme oplysninger. Fokus for undersøgelsen er hvordan håndterer myndighederne besvarelserne i den digitale postkasse: svarer de på digital post og e-mail, hvor hurtigt svarer de og er svarene brugbare? Vi har også undersøgt besvarelse af e-mail, dels...

 9. Digital kommunikation med den offentlige sektor

  DEFF Research Database (Denmark)

  Berger, Jesper; Andersen, Kim Normann

  2013-01-01

  Denne rapport sammenfatter hovedresultaterne af en undersøgelse gennemført i juni måned 2013 om besvarelse af e-mail og digital post i den statslige, regionale og kommunale sektor. Allerede med eDag3 1. nov. 2010 skulle alle myndigheder have oprettet en digital postkasse, som borgerne kunne skrive...... til. I denne undersøgelse sættes der fokus på myndighedernes besvarelse af den digitale post. Digital post blev bl.a. etableret som et alternativ til almindelig e-mail for at det offentlige kan kommunikere med borgere og virksomheder på en sikker måde, dvs. uden at uvedkommende kan få adgang til...... følsomme oplysninger. Fokus for undersøgelsen er hvordan håndterer myndighederne besvarelserne i den digitale postkasse: svarer de på digital post og e-mail, hvor hurtigt svarer de og er svarene brugbare? Undersøgelsen medtager myndighedernes besvarelse af digital post og e-mail, dels for at kunne...

 10. Digital kommunikation med den offentlige sektor

  DEFF Research Database (Denmark)

  Berger, Jesper Bull; Andersen, Kim Normann

  Denne rapport sammenfatter hovedresultaterne for styrelser og statslige organisationer af en undersøgelse gennemført i sommeren 2013 om besvarelse af e-mail og digital post i den statslige, regionale og kommunale sektor. Allerede med eDag3 1. nov. 2010 skulle alle myndigheder have oprettet en...... digital postkasse, som borgerne kunne skrive til. I denne undersøgelse sættes der fokus på myndighedernes besvarelse af den digitale post. Digital post blev bl.a. etableret som et alternativ til almindelig e-mail for at det offentlige kan kommunikere med borgere og virksomheder på en sikker måde, dvs....... uden at uvedkommende kan få adgang til følsomme oplysninger. Fokus for undersøgelsen er hvordan håndterer myndighederne besvarelserne i den digitale postkasse: svarer de på digital post og e-mail, hvor hurtigt svarer de og er svarene brugbare? Vi har også undersøgt besvarelse af e-mail, dels...

 11. Livscyklusvurdering af basiskemikalier

  DEFF Research Database (Denmark)

  Olsen, Stig Irving

  1998-01-01

  Dette resumé af metoder og væsentlige erfaringer fra erhvervsforskerprojektet Livscyklusvurdering af basiskemikalier er skrevet i erkendelse af, at hovedrapporten er for omfattende til en hurtig introduktion i problemstillingerne. Formålet med denne rapport er derfor at give et kort overblik over...

 12. Globalisering af uddannelse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Henning Høgh

  2005-01-01

  Det globale marked for uddannelse er i voldsom vækst og er ved at blive et af Danmarks vigtigste vareområder. Hvorledes kan KVL agere i globaliseringen af uddannelse for at sikre en høj kvalitet af egne kandidater med gode jobmuligheder?...

 13. Analysemodel til segmentering af digitale virksomheder

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, Kim Normann; Damsgaard, Jan

  virksomheders digitalisering. Til brug i det videre analysearbejde, gennemgår nærværende rapport de syv arketyper ud fra business canvas modellen og funktionsanalysemodellen. I rapporten er indeholdt en række danske og internationale eksempler for, at illustrere arketyperne og til eventuelt efterfølgende...

 14. Test af et satellitbaseret kørselsafgiftssystem

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sørensen, Simon Bojer; Lahrmann, Harry

  2007-01-01

  I dette paper beskrives opbygningen af en model af et takstsystem, som skal fungere i et satellitbaseret kørselsafgiftssystem. Modellen er forholdsvis simpel og bygger på et buffersystem, og der anvendes således ikke nogen avanceret map matching. Det beskrives, hvordan modellen afprøves med tilfæ...

 15. Facebook og social ambivalens

  DEFF Research Database (Denmark)

  Tække, Jesper

  2013-01-01

  Facebook er et prominent eksempel på de digitale medier, der i disse år ryster samfundet med sine nye (u)muligheder for ageren, interaktion og deling af information. Dette kapitel analyserer, hvordan befolkningen med introduktionen af Facebook som nyt medie aktuelt udsættes for en række sociale...... mediemiljø. Et vigtigt spørgsmål herunder er, om Facebook med sin aktuelle funktionelle arkitektur forstærker eller direkte initierer sociale ambivalenser, set op imod de digitale mediers generelle potentialitet for transparens og selektion, og dermed kommer til at bevirke, at samfundet har unødigt svært ved...

 16. Undervisning af tosprogede elever

  DEFF Research Database (Denmark)

  Horst, Christian

  2003-01-01

  Artiklen fremdrager hovedresultaterne fra Virginia P. Collier's og Wayne P. Thomas's længdeundersøgelser af tosprogede elever i USA, som formentlig er de mest omfattende undersøgelser af undervisningen af tosprogede elever overhovedet. Resultaterne diskuteres i relation til udviklingen af en...

 17. Når humaniora bliver digital

  DEFF Research Database (Denmark)

  Matthiesen, Jakob

  2015-01-01

  at kaste nyt lys over Evald Tang Kristensens danske arkiv. Ved hjælp af digitale metoder forsøger han at finde nye mønstre i det danske arkiv, som rummer en overflod af historier om onde herremænd, nisser og spøgelser. En anden måde at undersøge store mængder data ved hjælp af ny teknologi består af...

 18. Rendimiento académico de los alumnos de secundaria que participan en el programa de aulas digitales

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jeckson Enrique Loza Arenas

  2017-07-01

  Full Text Available Este estudio analiza el impacto de las aulas digitales en el rendimiento académico en alumnos de educación secundaria de una institución educativa del sector público de Colombia. La metodología, de tipo cuantitativo, empleó un enfoque cuasi-experimental con dos tratamientos: un grupo experimental y uno de control, para establecer la diferencia del rendimiento académico de los alumnos participantes en el programa de aulas digitales con respecto a alumnos que no participan en el mismo. Los instrumentos empleados en este estudio fueron la aplicación de un pre-test y un post-test, una encuesta a los alumnos que integraron las aulas digitales y una encuesta al docente participante. Los resultados muestran que los alumnos participantes en el programa observan una mejora en el rendimiento académico en aspectos como la motivación, atención y participación con respecto a los alumnos que siguen un método de enseñanza tradicional; no ocurre igual en las calificaciones obtenidas ya que no se observa una mejora significativa en comparación con los alumnos no participantes. El uso de las aulas digitales mejora la disposición de los alumnos en el desarrollo de las clases, favoreciendo el trabajo colaborativo; facilitando la comprensión de los temas y dinamizando el desarrollo de las actividades de clase.

 19. 6 belysninger af vejledning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Toft, Helle Mary; Jessing, Carla Tønder; Nymann, Anette

  Artiklerne belyser vejledning af unge og vejledning af voksne. I relation til unge drejer det sig om: 1. vejledning af unge med vanskeligheder i forhold til uddannelse - her unge med særlige vejledningsbehov, og mentorordninger for unge, og 2. vejledning af unge i ungdomsuddannelser og i erhvervs...

 20. Brug af alternativ isolering i forbindelse med renovering af ældre etageejendomme

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Ernst Jan de Place

  2003-01-01

  Resume af rapport om praktiske erfaringer med brug af alternative isoleringsmaterialer i en renoveringsopgave, udarbejdet af Byfornyelse København m.fl. under Energistyrelsens udviklingsprogram "Miljø- og arbejdsmiljøvenlig isolering"...

 1. Når specialer gør en forskel

  DEFF Research Database (Denmark)

  Dirckinck-Holmfeld, Lone; Iversen, Torben; Konnerup, Ulla

  2008-01-01

  I denne antologi fremlægger og diskuterer en række forskere deres konkrete erfaring med og overvejelser over didaktisk design og brugen af digitale medier i forskellige undervisnings- og læringskontekster fra grundskole til universitetsniveau. Bogens tre dele behandler: Børns og unges brug af dig...

 2. E-bogen - revolution eller ej?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Albrechtsen, Charlotte; Jensen, Tine Wirenfeldt

  2002-01-01

  På baggrund af en sammenligning mellem på den ene side transitionen fra trykte til digitale medier og på den anden side overgangen fra håndskrift til print midt i 1500-tallet argumenteres der for at e-bogen kan betragtes som en moderne version af inkunablen....

 3. Behandling af elmesyge

  DEFF Research Database (Denmark)

  Thomsen, Iben Margrete; Kristoffersen, Palle

  2004-01-01

  Ingen midler er p.t. godkendt og dermed lovlige til bekæmpelse af elmesyge i Danmark. Lovprisning af nye behandlinger ses f.eks. på internettet, men dokumentation mangler. Økonomien og nytten ved en kemisk bekæmpelse frem for sanering af syge træer skal afvejes nøje....

 4. Het verbonden winkelgebied : hoe collectieve digitale marketing kan bijdragen aan een aantrekkelijke binnenstad

  NARCIS (Netherlands)

  Risselada, A.H.; Hagen, D.; Weltevreden, J.W.J.; Atzema, O.A.L.C.; Spierings, B.; Janssen, J.W.H.; Ghaus, F.

  2018-01-01

  Met het handboek ‘Het verbonden winkelgebied’ willen we inzichtelijk maken hoe collectieve digitale marketing kan bijdragen aan een aantrekkelijke binnenstad. Het handboek bevat naast onderzoeksresultaten ook een toolkit met een plan van aanpak voor collectieve marketing. Collectieven,

 5. Udvikling af materialer til affaldsforbrænding – Nye materialer til overlagssvejsning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Tiedje, Niels Skat

  Denne del af projektet havde til formål at udvikle en metode til hurtig benchmarking af nye legeringer til overlagssvejsning og at anvende metoden i kombination med termodynamisk modellering af mikrostrukturer i svejste Ni–baserede legeringer. På baggrund af disse analyser skulle der udvikles nye...

 6. Energirenovering af Sems Have

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Søren Østergaard; Rose, Jørgen; Mørck, Ove

  Nærværende rapport udgør en del af afrapporteringen af PSO ELFORSK projektet Vejledning for energirenovering af boligblokke til lavenergiklasse 2015 og 2020. Arbejdet har været finansieret af PSO midler via ELFORSK, projekt: 347-023. Formålet med projektet er at udvikle en vejledning for dybtgående...

 7. Programproduktion som Kritisk Teori – eller tv-teksten som industriel iscenesættelse

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  John Caldwell

  2003-09-01

  Full Text Available Denne artikel peger på nødvendigheden af en revurdering af den tre-delte model, som Fiske og Gripsrud har fremført, ved at vise, hvorledes ‘sekundære’ og ‘tertiære’ tv-tekster uafladeligt bevæger sig eller rejser hen imod en ‘primær’ tekstuel status i det amerikan- ske multikanals-»flow«. En detaljeret gennemgang af industriens tekstuelle praksis – programbegivenheder, network-branding, ka- nallogoer, filmene bag filmen, pressemateriale på video, salgsma- teriale og tilgrænsende digitale medier – viser hvorledes industrien teoretiserer sine egne vilkår direkte på skærmen, og dermed også hvordan publikum vejledes igennem en sådan offentlig cirkulation af »inside«-viden om tv-systemet. Artiklen er oversat af Henrik Bødker.

 8. Midler til lindring af mundtørhed og stimulation af spytsekretion

  DEFF Research Database (Denmark)

  Dynesen, Anja Weirsøe; Pedersen, Anne Marie Lynge; Jensen, Allan Bardow

  2013-01-01

  effekt. I relation til risikoen for at udvikle caries, der er forhøjet hos den mundtørre patient, er det dog væsentligt at anbefale produkter uden sukker. Ligesom produktets indhold af syre og dermed det erosive potentiale er af betydning i forhold til udviklingen af dentale erosioner. Systemisk...

 9. Af Upraktiske Grunde

  DEFF Research Database (Denmark)

  Vaaben, Nana Katrine

  2001-01-01

  som både Claude Levi-Strauss lægger op til i sine klassiske studier af "den vilde tanke", og som Jean Baudrillard siden har lagt op til i sine analyser af samlere som en slags ekstreme forbrugere, der er i færd med at komplettere deres identitet gennem besiddelser af genstande. Imidlertid tillægger...

 10. Ledelse af projektmyldret

  DEFF Research Database (Denmark)

  større arbejdsgrupper, og det kan være selvorganiserede store udviklingsprogrammer. Et projekt kører sjældent alene, og derfor er der ikke kun tale om projektledelse, men i lige så høj grad om ledelse af projekter. Ledelse af virksomhedens mylder af projekter er ikke let, og forfatterne gennemgår derfor...

 11. Il MUDE Piemonte - modello unico digitale per l’edilizia: un progetto organizzativo

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Livio Mandrile

  2012-12-01

  Full Text Available Le tecnologie dell’informazione e della comunicazione consentono di affrontare la reingegnerizzazione dei processi amministrativi attraverso servizi informatici definiti “di cooperazione applicativa”, aprendo nuove prospettive per semplificare il rapporto fra cittadino e Pubbliche Amministrazioni e agevolare lo scambio di documenti e informazioni. Il MUDE Piemonte – modello unico digitale per l’edilizia - è un sistema informativo realizzato attraverso la collaborazione di tutti i livelli di governo del territorio regionale, che crea un archivio digitale delle pratiche edilizie presentate allo Sportello per l’Edilizia, utilizzando il mezzo telematico per l’interazione fra professionista e Pubblica Amministrazione e l’interscambio informativo fra le banche dati amministrative. Il MUDE Piemonte è un sistema che realizza un ambiente operativo di fruizione / aggiornamento della base di dati territoriali ed amministrativi ad uso di più soggetti ed enti e in costante evoluzione in ragione dell’apporto progettuale offerto da tutti gli attori coinvolti nei procedimenti autorizzativi edilizi.

 12. Evaluering af ordning med psykologbehandling af personer med let til moderat depression

  DEFF Research Database (Denmark)

  Fjeldsted, Rita; Christensen, Kaj Sparle

  Herværende rapport evaluerer den pr. 1.4.2008 indførte ordning med mulighed for henvisning til psykologbehandling med 60 % tilskud for patienter med let til moderat depression. Evalueringen har betjent sig af flere gensidigt supplerende metoder: spørgeskemaundersøgelser overfor patienter, psykolo......Herværende rapport evaluerer den pr. 1.4.2008 indførte ordning med mulighed for henvisning til psykologbehandling med 60 % tilskud for patienter med let til moderat depression. Evalueringen har betjent sig af flere gensidigt supplerende metoder: spørgeskemaundersøgelser overfor patienter...... tidligere evaluering af forsøgsordning af psykologbehandling af depression i perioden 2005-06. 18.419 personer i alderen 18-37 år blev henvist til psykolog i den undersøgte ordning i perioden 1.2.2009 – 31.1.2010, svarende til en henvisningshyppighed på 1,6 % af baggrundsbefolkningen i samme aldersgruppe....... Ordningen giver mulighed for én rehenvisning, og 9 % blev rehenvist i perioden. Spørgeskemaresultater viser, at kun 33 % af de henviste falder ind under henvisningskriteriet ” let til moderat depression” på tidspunktet for opstart af psykologbehandling, 39 % har ingen tegn på depression, og 28 % har svær...

 13. Digital radiography - from principles to practical testing; Digitale Radiografie - von den Grundlagen zur Pruefpraxis

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Mattis, A. [Siemens KWU, Erlangen (Germany)

  1994-12-31

  Digital radiography is broken down into two branches: storage luminescence technology and digitalization of existing films. The principles of both methods are presented in a short outline. The main advantages of this technology include decay-proof archiving that dispenses with film storage, computerized analysis of images using quantitative assessment standards, and improved display readability as compared to visual analysis. As a neutral authority, the Federal Institute for Materials Research and Testing (BAM) was charged with making an assessment of digital radiography by means of the approved ROC method. Based on an extensive collection of test pieces, the respective final result of the analysis was compared with the transmission images, i.e. digital data were compared with original films. (orig./MM) [Deutsch] Die Digitale Radiografie teilt sich in zwei Zweige - die Speicherleuchtstofftechnik sowie die Digitalisierung vorhandener Filme. Die Prinzipien beider Verfahren werden in einem kurzen Abriss dargestellt. Hauptvorteile dieser Technik sind die verfallsgesicherte Archivierung, die die Aufbewahrung der Filme ueberfluessig macht, die rechnergestuetzte Analyse der Aufnahmen unter Einsatz quantitativer Beurteilungsmassstaebe sowie die verbesserte Anzeigenerkennbarkeit gegenueber der visuellen Auswertung. Als neutrale Instanz wurde die Bundesanstalt fuer Materialforschung (BAM) beauftragt, mithilfe des anerkannten ROC-Verfahrens die Digitale Radiografie zu beurteilen. Basierend auf einer umfangreichen Sammlung von Teststuecken wurde das jeweilige Endergebnis der Auswertung der Durchstrahlungsaufnahmen verglichen d.h. digitale Daten mit Original-Filmen. (orig./MM)

 14. Digital dannelse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Denne bog handler om, hvordan man på Randers HF & VUC fra 2012 til 15 – i det som blev kaldt for BIT-projektet (der som nævnt i forordet står for it i bredden) – har arbejdet med at redidaktisere undervisningen for at imødekomme de problemer, muligheder og nye perspektiver, som det digitale......? - Hvilke nye perspektiver for læring, dannelse og vidensarbejde åbner det digitale for? - Hvilke former for it-brug er gavnlige for kursisterne på HF og VUC? - Hvordan kan it bruges til at skabe bedre deltagelse, motivation og aktivitet? Projektet har omfattet etableringen af de tekniske ændringer, vi har...... set overalt i landet, i skoleverdenen med store investeringer i blandt andet interaktive tavler. Hertil har projektet arbejdet på integrering af digitale medier i undervisningen ved at efteruddanne lærerne og skabe videndeling og diskussion mellem dem for at hjælpe dem med at omlægge deres...

 15. Augmented Reality og kulturarv

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Mikkel Kirkedahl Lysholm

  2013-01-01

  Museerne står overfor at skulle omfavne den digitale kultur i håndteringen af den store mængde viden, institutionerne repræsenterer. Augmented Reality-systemer forbinder ved hjælp af moderne teknologi det virtuelle med det virkelige, og kan derfor synes som en oplagt anvendelsesmulighed i...

 16. AUGMENTED REALITY

  DEFF Research Database (Denmark)

  Skov, Kirsten; Bahn, Anne Louise

  2017-01-01

  Projektets grundlæggende idé er udvikling af visuel, æstetisk læring med Augmented Reality, hvor intentionen er at bidrage med konkrete undersøgelser og udforskning af begrebet Augmented Reality – herunder koblingen mellem det analoge og digitale i forhold til læring, multimodalitet og it...

 17. ØG-DDB teknisk rapport

  DEFF Research Database (Denmark)

  Vestergaard, Flemming; Karlshøj, Jan; Hauch, Peter

  Nærværende rapport er den tekniske slutrapport for projektet Måling af økonomiske gevinster ved Det Digitale Byggeri (byggeriets digitalisering). Projektet er finansieret af Klima-, Energi og Bygningsstyrelsen og har haft en projektperiode fra medio 2009 til primo 2012. Projektet er udført på DTU...

 18. Studerendes oplevelse af reorganisering af problembaseret læring på Aalborg Universitet

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Bettina Dahl

  2016-04-01

  Full Text Available På Aalborg Universitet skete der i 2010 en omorganisering af stu-dieordningerne på Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet. Blandt ændringerne var, at de traditionelle projekter fyldte mindre, en større adskillelse af den formelle sammenhæng mellem kurser og projekter og en opdeling af kurserne i blokke på 5 ECTS. Vi sammenlignede erfaringerne med både den nye og den gamle model hos 10.-semesterstuderende på tre uddannelser og konkluderede, at de adspurgte studerende lagde stor vægt på projektarbejdet både i den gamle og den nye model, men at der var en signifikant lavere oplevelse af sammenhæng på et semester nu ift. før. De studerende prioriterede nu kursuseksamen højere til sidst i semesteret. Overordnet viste undersøgelsen også, at forholdet mellem det fagorienterede og det problemorienterede i de to PBL-modeller, og PBL-modeller generelt, ofte ikke var som modellerne overordnet gav udtryk for. Eksempelvis havde den nye model flere fagorienterede kurser og var derfor fra én synsvinkel et skridt mod en mere fagorienteret PBL-model; på den anden side havde de studerende i den nye model tidsmæssigt stadig mest fokus på det problemorienterede projekt og de fagorienterede kurser indeholdt PBL-lignende miniprojekter. De studerendes adfærd i en ændret undervisningsmodel var således mere kompleks, end man umiddelbart kunne antage. In 2010 Aalborg University reorganized the curriculum at the Faculty of Engineering and Science. The new curriculum scheduled less time for group projects and there was a formal separation between project and course work in each semester. The courses were also divided into 5 ECTS blocks. We compared student experiences of the old and new curriculums for three study programmes. Our results reveal that whereas in the old curriculum, students would prioritize the projects, with the new curriculum there was more focus on course work and linked examinations and the students found each semester more

 19. Studerendes oplevelse af reorganisering af problembaseret læring på Aalborg Universitet

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Bettina Dahl

  2015-08-01

  Full Text Available På Aalborg Universitet skete der i 2010 en omorganisering af stu-dieordningerne på Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet. Blandt ændringerne var, at de traditionelle projekter fyldte mindre, en større adskillelse af den formelle sammenhæng mellem kurser og projekter og en opdeling af kurserne i blokke på 5 ECTS. Vi sammenlignede erfaringerne med både den nye og den gamle model hos 10.-semesterstuderende på tre uddannelser og konkluderede, at de adspurgte studerende lagde stor vægt på projektarbejdet både i den gamle og den nye model, men at der var en signifikant lavere oplevelse af sammenhæng på et semester nu ift. før. De studerende prioriterede nu kursuseksamen højere til sidst i semesteret. Overordnet viste undersøgelsen også, at forholdet mellem det fagorienterede og det problemorienterede i de to PBL-modeller, og PBL-modeller generelt, ofte ikke var som modellerne overordnet gav udtryk for. Eksempelvis havde den nye model flere fagorienterede kurser og var derfor fra én synsvinkel et skridt mod en mere fagorienteret PBL-model; på den anden side havde de studerende i den nye model tidsmæssigt stadig mest fokus på det problemorienterede projekt og de fagorienterede kurser indeholdt PBL-lignende miniprojekter. De studerendes adfærd i en ændret undervisningsmodel var således mere kompleks, end man umiddelbart kunne antage. In 2010 Aalborg University reorganized the curriculum at the Faculty of Engineering and Science. The new curriculum scheduled less time for group projects and there was a formal separation between project and course work in each semester. The courses were also divided into 5 ECTS blocks. We compared student experiences of the old and new curriculums for three study programmes. Our results reveal that whereas in the old curriculum, students would prioritize the projects, with the new curriculum there was more focus on course work and linked examinations and the students found each semester more

 20. Det digitale hysteri - eller kunsten at synge i kor

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pálfi, Loránd-Levente

  2010-01-01

  Salget af ordbøger, leksika og "andre af de faste indbyggere i familien Danmarks reoler gennem generationer er styrtdykket" - internettet har gjort dem overflødige. Således er udlægningen af bogmarkedets tilstand i Politikens kultursektion den 6. marts 2010 i en artikel, der bygger på et intervie...

 1. UNE 71362: calidad de los materiales educativos digitales

  OpenAIRE

  Fernández-Pampillón Cesteros, Ana María

  2017-01-01

  La norma UNE 71362:2017 proporciona un modelo de base para definir y evaluar cuantitativa y cualitativamente la calidad de los materiales educativos digitales. En la elaboración de la norma han participado especialistas en enseñanza y aprendizaje, tecnologías, accesibilidad y gestión educativa pertenecientes a los tres sectores implicados en la creación y uso de estos materiales: académico, empresarial y de las administraciones públicas. El propósito de la norma es responder al reto y a la ne...

 2. Snit af målinger: VK afhængig af DF og NA

  DEFF Research Database (Denmark)

  Thomsen, Søren Risbjerg

  2007-01-01

  ANALYSE: Ekstra Risbjerg-snit af meningsmålinger grundet fortsat valgrummel - VK-regeringen vil blive afhængig af både DF og NA. Udgivelsesdato: 21. august 2007......ANALYSE: Ekstra Risbjerg-snit af meningsmålinger grundet fortsat valgrummel - VK-regeringen vil blive afhængig af både DF og NA. Udgivelsesdato: 21. august 2007...

 3. La industria musical colombiana en el mercado de los nuevos usos digitales

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Juan Carlos Monroy Rodríguez

  2006-01-01

  Full Text Available Este artículo pone de presente una realidad que está transformando el mercado de la industria fonográfica, discográfica y cinematográfica. En efecto, hoy en día esta industria ha perdido competitividad en un mercado donde es más económico descargar archivos de música de Internet y fijarlos a través de quemadores en soportes físicos o fijarlos en formatos de comprensión digital (MP3, que comprar los soportes físicos que pagan derechos de autor. Con este panorama actual, el artículo propone alternativas para hacer viable un mercado legal de la música y el cine a través de usos digitales, con soluciones como el uso de ringtones y master tones como una de las posibilidades para poner obras musicales a disposición del público a través de usos digitales y así mismo buscar que los titulares de estos derechos puedan obtener un lucro. De otro lado, también se propone la opción de eliminar los soportes o medios físicos y hacer accesibles al público las obras a través de medios digitales, como un downloading oneroso, que requerirá la adopción de medidas tecnológicas que disuadan el downloading gratuito. Finalmente, el artículo rescata la labor que han realizado las sociedades de gestión colectiva en Colombia buscando poner acorde con el mercado a los autores y a los titulares de derechos conexos.

 4. Medialiseret legepraksis i børns hverdagsliv

  DEFF Research Database (Denmark)

  Johansen, Stine Liv

  2011-01-01

  Nutidens børn har aldrig kendt til et liv uden digitale medier, teknologisk legetøj, medieformidlede fortællinger og adgang til internettet. Derfor færdes de i dagens medialiserede samfund helt uden at trække grænser mellem digitalt og analogt, mellem offline og online venskaber og mellem...... i netop grænser mellem det digitale og ’det virkelige liv’. Gennem to empiriske, praksisnære eksempler er det denne artikels formål at redegøre for betydningen af medier og teknologi i børns hverdagsliv, set fra børnenes synsvinkel og med et legekulturelt udgangspunkt. Teoretisk tages afsæt i...

 5. Uso de redes sociales digitales entre estudiantado universitario: Comunicación, socialización y colaboración

  OpenAIRE

  Marini Munguía, Verónica; Jácome Ávila, Nancy; López González, Rocío

  2017-01-01

  Este artículo describe resultados sobre el uso de redes sociales digitales en actividades de comunicación, socialización y colaboración. Es parte de una investigación en proceso, cuyo propósito es analizar el uso que le da el estudiantado universitario a los dispositivos digitales portátiles (DDP) –laptop, tableta y teléfono inteligente–. Para recolectar la información se aplicó un cuestionario diseñado en el marco del proyecto Brecha digital entre estudiantes y profesores de la Universidad V...

 6. Integración de tabletas digitales como herramienta mediadora en procesos de aprendizaje

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Claudia Sahagún Jiménez

  2016-10-01

  Full Text Available En este artículo presenta los resultados de un estudio sobre la manera en que las tabletas digitales se implementan como herramienta mediadora en educación básica para favorecer la construcción de aprendizajes significativos y el desarrollo de habilidades de trabajo colaborativo. La investigación fue diseñada metodológicamente como un estudio intrínseco de casos centrado en el trabajo de alumnos de cuarto grado de primaria del Centro Educativo Monarca, escuela particular situada en Zamora, Michoacán. Se utilizaron como instrumentos de recolección de datos la observación directa, el análisis de documentos y de aplicaciones en tabletas digitales, lo que permitió una reflexión sobre el proceso de construcción del conocimiento y sus desafíos y la intervención del maestro como gestor del ambiente de aprendizaje.   Los resultados muestran que el uso de tabletas, a través de sus aplicaciones, impulsa un acercamiento real al conocimiento y a la posibilidad de crear y compartir saberes, lo que amplía rutas de acceso a la información y permite la organización del conocimiento y la comunicación de lo que se aprende. El documento apunta a posibles líneas de acción, como explorar con mayor profundidad los contenidos digitales elaborados por los alumnos en relación con el desarrollo de habilidades de pensamiento crítico y creativo.  

 7. Geschäftsmodelle für die digitale Langzeitarchivierung

  OpenAIRE

  Beucke, Daniel

  2010-01-01

  Forschungsdaten liegen zunehmend in digitaler Form vor bzw. werden ausschließlich digital produziert. Die Produktion ist zum einen sehr aufwendig und Kostenintensiv, zum anderen können sie Daten nicht ein zweites Mal erhoben werden. Daraus ergeben sich für Gedächtnisorganisationen wie Bibliotheken, Archive und Museen sowie auch für die Industrie bezogen auf die Möglichkeit der dauerhaften Verfügbarkeit dieser Daten neue Herausforderungen: Sie müssen Strategien und Geschäftsmodelle entwickeln,...

 8. En verden af medier

  DEFF Research Database (Denmark)

  Tække, Jesper

  2009-01-01

  Bogen: 'En verden af medier – Medialiseringen af politik, sprog, religion og leg' anmeldes. Anmeldelsen kan læses på: http://ojs.statsbiblioteket.dk/index.php/mediekultur/article/view/1370/1499 Udgivelsesdato: 2009......Bogen: 'En verden af medier – Medialiseringen af politik, sprog, religion og leg' anmeldes. Anmeldelsen kan læses på: http://ojs.statsbiblioteket.dk/index.php/mediekultur/article/view/1370/1499 Udgivelsesdato: 2009...

 9. Udforskning af journalistiske moralnormer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Mogensen, Kirsten

  2010-01-01

  Kirsten Mogensen beskriver professionelle journalistiske normer. Med udgangspunkt i amerikansk tv's dækning af begivenhederne 11. september kombinerer Kirsten Mogensen kvalitative interviews og tekstanalyse for på den måde at beskrive professionelle journalistiske normer. Metoden er en kombinatio...... af halvstrukturerede, udforskende interviews med både kvantitative og kvalitative analyser af den faktiske dækning, og er primært udledt af Alf Ross' essay om normer og direktiver....

 10. CIOs mangler fundamentale egenskaber for at lede den digitale transformation

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bjørn-Andersen, Niels

  2016-01-01

  CIOs er dårligt rustet til at gå i spidsen for digital disruption og innovation, advarer den internationale topforsker Joe Peppard med afsæt i analyse af mere end 200 CIO-s personligheder......CIOs er dårligt rustet til at gå i spidsen for digital disruption og innovation, advarer den internationale topforsker Joe Peppard med afsæt i analyse af mere end 200 CIO-s personligheder...

 11. Pilotprojekt - In situ test af stimuleret aerob nedbrydning til oprensning af pesticidpunktkilder

  DEFF Research Database (Denmark)

  Tsitonaki, Katerina; Roost, Sandra; Larsen, Lars

  Denne rapport omhandler et pilotforsøg i felten, hvor det er undersøgt, hvorvidt aerob nedbrydning af phenoxysyre-pesticider kan stimuleres ved tilsætning af ilt suppleret med tilsætning af specifikke pesticidnedbrydende bakterier. Forsøget er udført på en forurenet lokalitet, Skelstofte, hvor der...

 12. Flexvidere

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rasmussen, Palle; Lolle, Elisabeth Lauridsen; Jensen, Charlotte Heigaard

  ”FlexVidere” har som arbejdstitel haft ”FlexVid Bog 2”, fordi det er en opfølgning på den tekstantologi, vi udsendte i første fase af projekt FlexVid, et forsknings og udviklingsprojekt om fleksible arbejdsformer i videregående uddannelser med udstrakt anvendelse af digitale medier. Udgivelsen fr...

 13. Field Evaluation of a Single-Word Pronunciation Training System

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bernsen, Niels Ole; Hansen, Thomas; Kiilerich, Svend

  Efter udviklingen af programmet den Digitale Udtaletræner (DUT) beregnet på indlæring af dansk enkeltordsudtale for immigranter, er applikationen blevet aftestet på en række sprogskoler og institutioner i Danmark. Indeværende artikel analyserer og søger at belyse de relevante data der er blevet g...

 14. Ars Electronica

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kristensen, Thomas Bjørnsten

  2009-01-01

  Anmeldelse af Ars Electronica festivalen 3. - 8. september, 2009 i Linz, Østrig, der fejrede 30 års jubilæum under temaet "Human Nature". Festivalen fokuserer på interaktion mellem menneske, teknologi, kunst og samfund med særlig vægt på udviklingen af computeren og det digitale. Udgivelsesdato: 15.12...

 15. X is now a meme

  DEFF Research Database (Denmark)

  Konzack, Lars

  2012-01-01

  Internet-memer er den nye globale, lynhurtige og indforståede folklore. Det er sjovt, det er frækt, det er sukkersødt, det er klamt, det er oprørsk, og det er lige nu på vej til en af dine digitale enheder. Her kommer en analyse af fænomenet....

 16. Intelligent styring af dynamisk LED belysning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Thorseth, Anders; Corell, Dennis Dan; Hansen, Søren Stentoft

  Denne slutrapport giver en kort beskrivelse af arbejdet, der er udført af DTU Fotonik i projektet ”Intelligent styring af dynamisk LED belysning” støttet af EUDP. Arbejdet er udført i perioden 2011‐2012 i samarbejde med Lighten.......Denne slutrapport giver en kort beskrivelse af arbejdet, der er udført af DTU Fotonik i projektet ”Intelligent styring af dynamisk LED belysning” støttet af EUDP. Arbejdet er udført i perioden 2011‐2012 i samarbejde med Lighten....

 17. Evaluering af afdeling H

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kjær Minke, Linda; Birkmose, Sofie Meldal

  2016-01-01

  Som led i Kriminalforsorgens flerårsaftale 2013-2016 blev det åbne statsfængsel Søbysøgård i januar 2015 udvidet med 42 lukkede pladser i den nybyggede afdeling H. Nærværende evaluering kortlægger de erfaringer personalet og indsatte har gjort sig i løbet af det første år. Etableringen af den...... lukkede fængselsafdeling H giver en unik mulighed for at følge henholdsvis hvilke faktorer, der bidrager til udvikling af fængselskultur, og hvordan de respektive faktorer influerer på udvikling af fængselskulturen. Evalueringens metoder består af kvalitative og kvantitative metoder såsom dokumentanalyse...

 18. Implementación de certificados y firmas digitales para sistemas de información transaccionales en una empresa gubernamental

  OpenAIRE

  Espol; Palomeque Avila, John Guillermo

  2015-01-01

  Esta tesis trata de un ámbito teórico, conceptos de organización, tipos de organizaciones y sus procesos, significado de sistemas de información en los cuales se involucra la firma digital; y permite conocer detalles de certificados digitales, firmas digitales, el uso, los organismos relacionados y leyes. Contiene el análisis de procesos diseñados de una organización de gobierno para implementar el procedimiento de legalización de documentos mediante el uso de firma digital. Guayaquil ...

 19. Overførsel af viden ved flytning af produktion

  DEFF Research Database (Denmark)

  Madsen, Erik Skov; Riis, Jens Ove; Wæhrens, Brian Vejrum

  2010-01-01

  Empiriske studier i tre industrielle virksomheder har afsløret, at selv virksomheder med mange års erfaring i at overføre produktion til andre lande hovedsagelig fokuserer på planlægning af den fysiske overflytning af produktionsudstyr og fokuserer på den eksplicitte viden, der er tilknyttet prod...

 20. Test af Software

  DEFF Research Database (Denmark)

  Dette dokument udgør slutrapporten for netværkssamarbejdet ”Testnet”, som er udført i perioden 1.4.2006 til 31.12.2008. Netværket beskæftiger sig navnlig med emner inden for test af indlejret og teknisk software, men et antal eksempler på problemstillinger og løsninger forbundet med test af...... administrativ software indgår også. Rapporten er opdelt i følgende 3 dele: Overblik. Her giver vi et resumé af netværkets formål, aktiviteter og resultater. State of the art af software test ridses op. Vi omtaler, at CISS og netværket tager nye tiltag. Netværket. Formål, deltagere og behandlede emner på ti...

 1. Implementering af MultifunC

  DEFF Research Database (Denmark)

  Henze-Pedersen, Sofie; Kohl, Katrine Syppli; Oldrup, Helene

  (MultifunC), som allerede havde vist lovende resultater i Norge og Sverige. I 2011 og 2012 åbnede to danske MultifunC-institutioner derfor i henholdsvis København og Aarhus. Denne rapport undersøger, hvordan implementeringen af MultifunC-programmet er forløbet i Danmark. Undersøgelsen viser, at ingen af de...... to danske institutioner lykkedes med at implementere MultifunC tilfredsstillende i løbet af implementeringsperioden. Det har fx været vanskeligt at implementere det tætte tværfaglige samarbejde mellem medarbejdere med forskellige fagprofessionelle baggrunde, som behandlingsprogrammet indebærer. Det har...... desuden været særdeles vanskeligt for de danske MultifunC-institutioner at få etableret det eksterne samarbejde med de sociale myndigheder i kommunerne, politiet, skoler og praktiksteder samt fritidstilbud i nærområdet, som også er en væsentlig del af behandlingsprogrammet. Undersøgelsen af finansieret af...

 2. Test af spørgeskema

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hermansen, Jonathan

  2017-01-01

  Denne bog gennemgår alle surveyarbejdets faser og giver en praktisk indføring i •design af undersøgelsen og udvælgelse af stikprøver, •formulering af spørgeskemaer samt indsamling og kodning af data, •metoder til at analysere resultaterne....

 3. Un approccio multidisciplinare per l’archeologia digitale

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Rodolfo Maria Strollo

  2017-12-01

  Full Text Available Obiettivo del contributo è quello di indagare le potenzialità offerte da una metodologia multidisciplinare volta alla creazione di un database digitale facilmente interrogabile, sempre disponibile e scientificamente valido da impiegare per le diverse finalità legate al patrimonio culturale immobile (ricerca scientifica, interventi di manutenzione e restauro, valorizzazione culturale, promozione turistica. La banca dati è composta da modelli infografici elaborati con riferimento a rilievi tridimensionali affidabili dal punto di vista metrico e cromatico e rappresentativi di una realtà virtuale ‘aumentata’ delle informazioni storiche, iconografico-documentali e archivistiche riferite al bene. Caso studio su cui è stato sperimentato tale approccio metodologico è l’area archeologica di Tuscolo, sui Colli Albani a sud di Roma.

 4. ANTICOAGULANT TREATMENT OF AF: FOCUS ON THE WARFARIN DOSAGE

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Y. Kovbasniuk

  2015-10-01

    Summary Authors analyzed the results of some studies of AF and warfarin dosing. Than investigation of 75 patient with AF (permanent type was performed. According to demographic, anthropometric data and related conditions (diabetes mellitus type 2, myocardial infarction, acute cerebrovascular ischemia, pulmonary embolism, alcohol abuse - drinking more than one ounce of ≥3 weekly predictive model of warfarin dosing was developed: warfarin dose = 0.097 * BMI - 0.03 * AGE + 0.30 *ASS.Status+ 0.02 *WC+ 1, 88. After testing of final model authors concluded what derived formula was representative, to determine the optimal dose of warfarin given to patient based on demographic characteristics. Considering all of the abovementioned, this model can be recommended for use determining the treatment strategy in patients with AF. Keywords: anticoagulant treatment, warfarin, atrial fibrillation.

 5. Test af to versioner af Modflow-LGR til simulering af grundvandsstrømninger i områder med begravede dale – syntetisk studie

  DEFF Research Database (Denmark)

  Vilhelmsen, Troels Norvin; Christensen, Steen

  .eks. findes i begravede dale. Manglende opløsning af geologiske aflejringer på lokal skala kan potentielt resultere i fejlagtige prædiktioner af konsekvensen af grundvandsindvinding på kildeplads niveau. For i højere grad at kunne forvalte disse grundvandsressourcerne skal nye metoder undersøges. Dette er...... specielt gældende for komplekse begravede dalsystemer, som interagerer med omkringliggende regionale grundvandsystemer. I dette syntetiske studie er to versioner af MODFLOW - Local Grid Refinment (LGR) testet til simulering af grundvandsstrømninger i områder med begravede dale. Forsøgene er gennemført som...

 6. Professor: Lær af Canada

  DEFF Research Database (Denmark)

  Greve, Carsten

  2013-01-01

  Transportdebatten: En mulig finansiering af fremtidige infrastrukturprojekter kunne være OPP. Danmark bør tage ved lære af erfaringer fra Canada.......Transportdebatten: En mulig finansiering af fremtidige infrastrukturprojekter kunne være OPP. Danmark bør tage ved lære af erfaringer fra Canada....

 7. Museos virtuales: nuevos balcones digitales

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Laura Regil Vargas

  2006-01-01

  Full Text Available Las tecnologías están provocando cambios en los museos. Por una parte, se transforma el espacio museístico; por otra, la tecnología —como herramienta— genera nuevas formas de creación artística y, en consecuencia, estas dos modificaciones repercuten en la formación de sus públicos. El vertiginoso desarrollo de las tecnologías digitales ha generado posturas extremas. Por un lado, desde el ágora donde se reúnen los apocalípticos, se habla ya del final de los museos; por el otro, entre los integrados, se especula con su evolución. Sabemos que la única conjura frente a posturas absolutas es la reflexión crítica. De ahí, mi invitación a analizar la transformación que las tecnologías han provocado en el continente y en el contenido.

 8. Didaktisk design af IKT og medier til fysioterapeutuddannelsen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Kim

  2012-01-01

  eksisterer i den reale verden som love og regler for materielle/fysiske forhold ved fænomener, objekter, kultur, natur og vores krop, eller brug af objekter og fænomener som kan repræsentere teorier, modeller, love og regler fysisk frem for artikulation af den reale verden. Et valg som antager at viden er...... regler. Især æstetisk design, men også kirurgi, spilplatforme og nogle få IKT- og medieeksempler til uddannelsesområdet, bidrager med forskellige forslag til udvikling af didaktiske design som kunne matche undervisningens centrale menneskesyn, viden- og læringsopfattelse. Samtidigt peger ny neurologisk...

 9. Meninger om mening

  DEFF Research Database (Denmark)

  Schultz Hansen, Søren; Skakon, Janne

  2013-01-01

  Artiklen handler om forståelsen af de digitale indfødte som medarbejdere er begrænset og præget af sparsom forskning – denne generation er kun netop blevet voksne, og det har ikke tidligere været muligt at kortlægge generationen i forhold til arbejdsmarkedet. Bl.a. derfor er opfattelsen stadig pr...

 10. Anmeldelse af World Drug Report 2005

  DEFF Research Database (Denmark)

  Møller, Kim

  2005-01-01

  Internationale udfordringer i spændingsfeltet mellem organiseret kriminalitet og narkotika. Værdien af det illegale narkotikamarked. Skabelsen af et Illicit Drug Index. Ny organisationsstruktur bag udgivelsen af denne WDR. Udgivelsesdato: December......Internationale udfordringer i spændingsfeltet mellem organiseret kriminalitet og narkotika. Værdien af det illegale narkotikamarked. Skabelsen af et Illicit Drug Index. Ny organisationsstruktur bag udgivelsen af denne WDR. Udgivelsesdato: December...

 11. Ledelse af Organisationens Kreativitet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hedemann, Lars

  2008-01-01

  forskel, så er man som leder nødt til at arbejde mere målrettet med de medarbejdere som forventes at præstere et kreativt udbytte. Inspireret af analyseværktøjet "KEYS, Assessing the Work Environment for Creativity" udviklet af den amerikanske psykolog og ledelsesforsker ved Harvard University, Teresa...... Amabile, blev en undersøgelse derfor gennemført i udviklingsafdelingerne, Idéland og Idélab hos Bang og Olufsen, for at få et indblik i anvendeligheden af KEYS som inspirationskilde for succesfuld ledelse af organisationens kreativitet....

 12. La seguridad en las competencias digitales de los millennials

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Berenice Castillejos López

  2016-10-01

  Full Text Available Basados en un estudio mixto, en este documento valoramos la percepción del universitario sobre el tema de la seguridad en la Red, considerada una de las áreas de las competencias digitales. Apoyados en los descriptores del proyecto Ikanos del Instituto Vasco de Cualificaciones y Formación Profesional (2014, consideramos cuatro temas: la protección de los dispositivos, los datos personales, la salud y el uso sostenible de los recursos tecnológicos (INTEF, 2014. En la recolección de los datos, empleamos un cuestionario en línea y un guion de entrevista individual semiestructurado. Los resultados señalan que los millennials realizan prácticas básicas de seguridad, tales como el uso de antivirus, el manejo de contraseñas, ajustes en la configuración de las herramientas web, entre otros. Respecto a la identidad digital y la salud, es necesario promover el empleo adecuado de los datos personales, así como fomentar hábitos mediáticos saludables. En la protección del entorno natural identificamos la necesidad de crear conciencia sobre la adquisición de equipos, el manejo de los energéticos, el reciclaje y los desechos tecnológicos. Por último, este trabajo busca contribuir a la discusión sobre la seguridad y el consumo mediático dentro del marco de las competencias digitales.   

 13. Digital formidling af kulturarv

  DEFF Research Database (Denmark)

  En af tidens store kulturelle dagsordner drejer sig om digital tilgængeliggørelse af kulturarv. Fortidens spor dukker op i nye former på nettet - næsten alle kulturinstitutioner arbejder med, og befolkningen har fået helt nye muligheder for at se med og deltage. Digital formidling af kulturarv...

 14. Demands on digital automation; Anforderungen an die Digitale Automation

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Bieler, P.

  1995-12-31

  In chapter 12 of the anthology about building control the demands on digital automation are presented. The following aspects are discussed: variety of the companies` philosophies, demands of the customer/investor, demands of the use of buildings/rooms, the user, point of view of manufacturer of technical plants. (BWI) [Deutsch] Kapitel 12 des Sammelbandes ueber Building Control stellt die Anforderungen an die Digitale Automation vor. In diesem Zusammenhang wird auf folgende Themenbereiche eingegangen: Spektrum der Firmenphilosophien, Forderungen der Auftraggeber/Investoren, der Gebaeude-/Raumnutzung, der Betreiber sowie Sicht der Ersteller betriebstechnischer Anlagen. (BWI)

 15. Epichlorhydrin og bisphenol A i mat-kontaktmaterialer af epoxylakeret metal og/eller af plast

  DEFF Research Database (Denmark)

  Petersen, Jens Højslev; Pedersen, Gitte Alsing; Foverskov, Annie

  Det er ikke længere tilladt af bruge bisphenol A baseret polycarbonatplast til fremstilling af tåteflasker. Mattilsynet udtog i vinteren 2012/2013 7 typer af sutteflasker som blev kontrolleret for om de indeholdt polycarbonatbaserede plastdele. I alt 28 enkeltdele blev kontrolleret ved infrarød...... spektrometri. Herudover blev 6 tutekopper, bestående af 38 enkeltdele, analyseret med samme teknik. Der blev ikke påvist bisphenol A baseret plast ved analyserne. Dåser, bægre, tuber og skruelåg kan være lakeret på matkontaktsiden med epoxylakker fremstillet af monomererne epichlorhydrin og bisphenol A. Alle...... 50 enkeltdele fra disse prøver blev undersøgt ved infrarød spektrometri og 9 af prøverne viste tegn på at indeholde epoxylak. Disse prøver blev undersøgt ved en ”worst case” ekstraktionstest hvor der kunne påvises små indhold af bisphenol A i ekstrakterne mens der ikke kunne påvises epichlorhydrin...

 16. Pla(y)cefully – når børn finder sted gennemt transformationer af institutionelle konstruktioner

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nørgård, Rikke Toft; Toft, Herdis

  2014-01-01

  , designere, kunstnere, pædagoger og forældre understøtte, at børn finder sted som mennesker i verden? Et svar kunne være, at vi, snarere end at indplacere børn i ’satte’ institutionelle kontekster, lader børn ’sætte’ deres eget sted, fx ved at lade dem ’pla(y)cefully’ transformere, hvad et gulv i en...... børnehave kan være, lade dem opdage, opfinde, opbygge og omskabe det. Lade børn eksperimentere og konstruere sig frem til egne pla(y)ces. Gennem en transdisciplinær tilgang kombinerer dette paper indsigter og resultater fra to særskilte forskningsprojekter omkring børn i børnehaver. Det ene projekt har...... gennem leg med artefakter, redskaber og teknologier i krydsfeltet mellem interaktionsdesign, human-centered design, digitale teknologier og konstruktionisme. Gennem den transdisciplinære tilgang til pla(y)ces og pla(y)cefullness og på bagrund af centrale emergerende kategorier i de to feltarbejder...

 17. ARCgame - gamification af undervisning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Camilla Gyldendahl

  2014-01-01

  Gamification er et begreb, der anvendes til at beskrive brugen af spilelementer i andre miljøer for at forbedre brugernes oplevelse. Følgende tekst har til formål at behandle emnet i forhold til af opnå en forståelse for de elementer der indvirker på en ”gamification af et undervisningsforløb”, her...

 18. Hvad griner du af?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lorenzen, Tobias Hiort

  2012-01-01

  latterliggørelse indenfor en sådan teori. Sociologiens begreb om ”un-laughter” angives som en mulig udvej af dette problem. I forlængelse af dette kritiseres den moderne humor-psykologis lære om populationers humor-patologi og til slut argumenteres der for at en moderne dannelse af humor må have en moralsk...

 19. Curso MOOC para fomentar el desarrollo de competencias digitales en estudiantes universitarios y autodidactas

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Prince, Marcella Solange

  2016-06-01

  Full Text Available Este proyecto diseñó e implementó un MOOC, con el objetivo de encontrar respuesta a ¿Cómo el uso de los REA promueve el desarrollo de competencias básicas digitales en alumnos de nivel superior de tres universidades de México y una de Venezuela y de autodidactas ubicados en distintos países de América?, mediante el uso de la herramienta BlackBoard en su versión gratuita de CourseSites se elaboró el REA. La duración del curso fue de quince días, para diseminar en tres unidades de trabajo, el conocimiento respecto al desarrollo de habilidades digitales de búsqueda y filtración de información gráfica, elección y reutilización de imágenes respectando los derechos de autor; para la recolección de datos se realizaron entrevistas a estudiantes, profesores, un experto en REA y un experto en diseño y se analizaron datos de la bitácora, contrastándolos con la teoría. Los resultados muestran las dificultades que se pueden presentar en la implementación de un curso MOOC y que, el grado de apropiación de las herramientas tecnológicas, deviene de su utilización no solo socialmente sino de su utilización en forma sistemática en el proceso de actividades académicas o de aprendizaje autónomo, y en consecuencia el desarrollo de competencias digitales.

 20. Profesores, aprendan de los nativos digitales. Propuesta de utilización de sistemas colaborativos en la educación pública

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Daniel Fajardo

  2012-03-01

  Full Text Available El texto propone cuatro claves primordiales para el uso y desarrollo de las TIC en comunidades educativas. Promueve el uso de plataformas libres como apoyo a todas las materias de bachillerato, a partir de algunas experiencias exitosas en Chile. El autor recomienda que los docentes secundarios se muevan en los mismos espacios digitales que sus alumnos (nativos digitales para promover la cooperación y creatividad lúdica de la enseñanza.

 1. Skoling af lyst

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bjerg, Helle

  2011-01-01

  På baggrund af interview med tre elevgenerationer fremanalyseres skolens virkningsfuldhed i skoling af lyst i et historisk perspektiv. I afhandlingen udvikles to teoretisk-analytiske optikker: Skolen som ideologisk rum - med inspiration fra Slavoj Zizeks ideologikritik, samt Skolen som affektivt...

 2. Motivation og refleksion i e-learning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Majgaard, Gunver; Thisted, Anni

  2009-01-01

  , spilelementer (serious gaming) og opslugthed (flow) og dermed et grundlag for at stimulere refleksion og motivation. Målet med artiklen er at give inspiration til praktikere, som udvikler e-learning til individuelt brug, og som ønsker at gøre e-learning engagerende og motiverende og samtidig opnå væsentlig...... læringsdybde.   Artiklen giver en introduktion til udvalgte teoretikere, som arbejder med motivation og opslugthed og er krydret med eksempler fra en undersøgelse af en individuel e-learning-applikation fra den finansielle sektor, som understøtter social stimulation. Applikationen er udviklet med henblik på......Hvad sker der med motivation og refleksion, når individuel læring understøttes af digitale medier? Individuel læring giver en række begrænsninger på grund af manglende samspil med andre kursister, men samtidig giver digitale læringsmedier muligheder for bevidst at arbejde med læringsstile...

 3. Korrekt implementering af Business Intelligence skaber merværdi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Gaardboe, Rikke; Fladkjær, Henrik Find; Nielsen, Christian

  2016-01-01

  I disse år fokuserer virksomheder på at implementere Business Intelligence (BI), så de stigende mængder af data og opsamlet forretningsinformation kan anvendes som ledelsesinformation. I denne artikel fokuseres på, hvordan virksomheder opnår merværdi ved implementering af BI, idet mange virksomhe......I disse år fokuserer virksomheder på at implementere Business Intelligence (BI), så de stigende mængder af data og opsamlet forretningsinformation kan anvendes som ledelsesinformation. I denne artikel fokuseres på, hvordan virksomheder opnår merværdi ved implementering af BI, idet mange...... virksomheder tilsyneladende har udfordringer med at opnå dette. Formålet er at analysere, hvordan virksomheder kan implementere Business Intelligence, således at de opnår merværdi. I artiklen udvikles en model for balanceret merværdi, hvor merværdien anskues på både organisations-, leder/beslutningstager- samt...... analyseres dette ud fra virksomhedernes modenhedsstadie, transformation fra data til analyse samt merværdi. Artiklens forskningsbidrag er en model til identifikation af dimensionaliseret merværdi, og artiklens bidrag til praksis er at analysere ud fra litteraturstudier, hvordan virksomheder kan opnå højere...

 4. Un acercamiento a los servicios de información y colecciones de las bibliotecas digitales en México

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Brenda Cabral Vargas

  2008-07-01

  Full Text Available Realiza un acercamiento a los servicios y colecciones de las bibliotecas digitales en México. A travésde una investigación bibliográfica y de campo, se brinda un panorama sobre la trayectoria que siguióla sociedad de la información con el surgimiento y desarrollo de la electrónica en los servicios deinformación. Se hace un recorrido por los sitios Web de servicios digitales, a través de la recopilaciónde información en cuestionarios y encuestas a los encargados de dichos sitios. El trabajo está estructuradoen tres apartados: en el primero se lleva a cabo la conceptualización teórica sobre la bibliotecadigital (BD; en el segundo se muestran las diferencias del trabajo virtual, tanto para los usuarios comopara sus bibliotecarios, y las interacciones entre ambos y los recursos; y en el tercero se exhibe lasituación de algunos servicios digitales en México, con especial énfasis en el servicio de referencia, asícomo el impacto de éstos en la profesión.

 5. Udviklingen af rumopfattelsen 1600-2000

  DEFF Research Database (Denmark)

  Brock, Steen

  2010-01-01

  Hovedtræk af rumopfattelsens idehistorie fra Descartes til Wittgenstein med speciel vægt på Kant, værkbegrebet, modelbegrebet og den fænomenologiske opfattelse af rummet som handlingens sted......Hovedtræk af rumopfattelsens idehistorie fra Descartes til Wittgenstein med speciel vægt på Kant, værkbegrebet, modelbegrebet og den fænomenologiske opfattelse af rummet som handlingens sted...

 6. De la Amintiri de familie la Arhive digitale – Europeana Şi valenţele educative ale colecţiilor sale digitale

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Cristina Ioana Roiu

  2015-01-01

  Full Text Available Digitizarea în masă a colecţiilor instituţiilor de tip GLAM (galerii, biblioteci, arhive si muzee pune la dispoziţia utilizatorilor uriaşe resurse informaţionale istorice, culturale, lingvistice în format digital care sunt tot mai mult folosite în procesul educaţional de pretutindeni. Articolul descrie experienţa si rezultatele derulării în Romania a unor activităţi şi proiecte educative non formale ce au vizat crearea Şi utilizarea arhivelor digitale Europeana 1914-1918 Şi Europeana 1989.

 7. Empoderar a los profesores en su quehacer académico a través de certificaciones internacionales en competencias digitales

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Arturo Amaya Amaya

  2018-03-01

  Full Text Available Este trabajo tiene el objetivo de evidenciar la importancia del desarrollo de las competencias digitales en los profesores universitarios para empoderar su quehacer académico con el apoyo de las tecnologías de la información y la comunicación. En este sentido, la Universidad Autónoma de Tamaulipas ha capacitado a 124 profesores de las diferentes facultades en el Programa de Certificación Internacional en Competencias Digitales (ICDL, de los cuales hasta el momento 76 han acreditado la certificación base-ICDL relacionada con conocimientos fundamentales de computación, conocimientos fundamentales de cursos en línea, procesador de textos y hojas de cálculo. Para ello, los profesores tuvieron que realizar pruebas de nivel, estudiar lecciones y desarrollar de manera autodidacta distintos tipos de ejercicios y prácticas hasta presentar su examen de certificación. Este trabajo da cuenta de sus avances en la adquisición de las competencias digitales y compara los resultados que alcanzaron al inicio y final de la certificación. Para que las universidades brinden respuesta a los desafíos de la educación superior del siglo XXI, estas han de invertir en la capacitación de sus profesores, quienes deben tener un perfil docente especializado, conocer métodos pedagógicos, ser expertos en contenidos y obtener certificaciones en competencias digitales reconocidas por organismos internacionales que garanticen su calidad.

 8. Undersøgelsen af brugernes evaluering af kontorpakker på Århus Sygehus og i Psykiatrien i Århus

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hørlück, Jens

  En analyse af brugernes opfattelse af kvaliteten af tre office pakker: MS Office 2003 / 2007 og OpenOffice.  ......En analyse af brugernes opfattelse af kvaliteten af tre office pakker: MS Office 2003 / 2007 og OpenOffice.  ...

 9. Supervision af psykoterapi

  DEFF Research Database (Denmark)

  SUPERVISION AF PSYKOTERAPI indtager en central position i uddannelsen og udviklingen af psykoterapeuter. Trods flere lighedspunkter med psykoterapi, undervisning og konsultation er psykoterapisupervision et selvstændigt virksomhedsområde. Supervisor må foruden at være en trænet psykoterapeut kende...... supervisionens rammer og indplacering i forhold til organisation og samfund. En række kapitler drejer sig om supervisors opgaver, roller og kontrolfunktion, supervision set fra supervisandens perspektiv samt betragtninger over relationer og processer i supervision. Der drøftes fordele og ulemper ved de...... forskellige måder, hvorpå en sag kan fremlægges. Bogens første del afsluttes med refleksioner over de etiske aspekter ved psykoterapisupervision. Bogens anden del handler om de særlige forhold, der gør sig gældende ved supervision af en række specialiserede behandlingsformer eller af psykoterapi med bestemte...

 10. Anmeldelse af Evolution, Literature and Film

  DEFF Research Database (Denmark)

  Grodal, Torben Kragh

  2011-01-01

  Diskussion af basisproblemer i evolutionær fiktionsteori med udgangspunkt i en anmeldelse af Evolution, Literature and Film......Diskussion af basisproblemer i evolutionær fiktionsteori med udgangspunkt i en anmeldelse af Evolution, Literature and Film...

 11. Repositorios institucionales digitales: Análisis comparativo entre SEDICI (Argentina y Kérwá (Costa Rica

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Juan Carlos Sandí Delgado

  2017-01-01

  Full Text Available Este trabajo tiene como objetivo comparar dos repositorios institucionales digitales a nivel internacional para encontrar convergencias y divergencias con respecto al manejo y la operación de los datos, información y contenidos. Además, contribuye a ampliar el panorama y conocimiento con respecto a la importancia e impacto de los repositorios digitales en las Instituciones de Educación Superior (IES. Los repositorios en estudio corresponden al Servicio de Difusión de la Creación Intelectual (SEDICI, repositorio institucional central de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP, Argentina y Kérwá, repositorio institucional principal de la Universidad de Costa Rica (UCR, Costa Rica. Para responder al objetivo de investigación, se desarrolló un análisis metodológico cualitativo. La información se recolectó a través de la aplicación de un cuestionario a las personas responsables de la gestión administrativa de ambos repositorios y una exploración bibliográfica de documentos en formato electrónico, como artículos publicados en congresos, revistas internacionales, entre otros. El análisis se realizó acorde a los siguientes criterios y características: representación de recursos, interoperabilidad, normalización, visibilidad, preservación, entre otros. Se concluyó que los repositorios institucionales digitales se han convertido en una tendencia de innovación para las IES, ya que utilizan y promueven herramientas tecnológicas para producir cambios significativos con respecto al uso y manejo de la información. Asimismo, los repositorios digitales analizados convergen en aspectos como: software, metadatos, números normalizados, representación de recursos, accesibilidad, identificador, derechos de autor, depósito de contenidos, buscadores y preservación. Divergen en interoperabilidad, proceso de digitalización, depósito remoto, visibilidad, licenciamiento y divulgación.

 12. Strategisk ledelse af evalueringskulturen

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Gitte Orlowitz

  2016-02-01

  Full Text Available Hvis evaluering skal anvendes til at udvikle uddannelser, er en af ledelsen vigtigste opgaver at udvikle en strategi for udvikling af evalueringskulturen – herunder strategier for udvikling af kommunikation og evalueringskapacitet. Den strategiske ledelse kan i den sammenhæng anvendes til at håndtere de ofte modsatte krav, som eksterne og interne interessenter stiller til evaluering.

 13. Evaluering af FIU`s akademiuddannelser

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Agnete Meldgaard; Nielsen, Kurt Aagaard

  I rapporten præsenteres en empirisk evaluerinf af to nye uddannelser i FIUs regi. I forlængelse af evalueringen præsenteres en forskningsmæssig analyse a uddannelsernes rolle i fagbevægelsens modernisering......I rapporten præsenteres en empirisk evaluerinf af to nye uddannelser i FIUs regi. I forlængelse af evalueringen præsenteres en forskningsmæssig analyse a uddannelsernes rolle i fagbevægelsens modernisering...

 14. Udvikling af systemleverancer, parametri og BIM

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kortegaard, Per

  2016-01-01

  Seminaret rummede indlæg fra både nogle af projektets tidligere ph.d.-studerende og forskellige kompetente professionelle personer fra forskellige grene af praksis. Seminaret gav samlet et fint billede af status indenfor udviklingen af systemleverancer og deres anvendelse i relation til BIM...

 15. Administration af informationsmodeller

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hundebøl, Jesper

  2013-01-01

  En informationsmodel er i denne sammenhæng en digital repræsentation af et givent byggeri. Både offentlige og private bygherrer anvender informationsmodeller, når der 'bygges digitalt'. I denne artikel undersøges det, hvilke konkrete udfordringer der følger af digitaliseringen, hvor gennemgribend...

 16. Dansk oversættelse af MiDAS, et redskab til assessment af musikterapi for personer med demens

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ridder, Hanne Mette Ochsner; Lykkegaard, Chris; McDermott, Orii

  2018-01-01

  Music in Dementia Assessment Scales, MiDAS, er udviklet til at vurdere ændringer i trivsel hos borgere med demens som har deltaget i musikterapi. Målingen udføres af 1) personale før og efter musikterapien for at vurdere om der er en indflydelse i hverdagssituationer efterfølgende, eller af 2......) musikterapeuten umiddelbart efter sessionen for at vurdere forandringer i selve sessionen. Der har været stor interesse for at anvende MiDAS i flere Europæiske lande, herunder Danmark. Derfor undersøgte udviklerne af MiDAS hvilke procedurer der anvendes til oversættelse og kulturel tilpasning af...... assessmentredskaber, og anbefalede på den baggrund en ti-trins procedure. Vi anvendte denne procedure til oversættelsen af MiDAS og således udviklingen af den danske MiDAS-DK. Den danske version af MiDAS er afprøvet af mere end 20 fagpersoner på baggrund af 296 udfyldte MiDAS-skemaer. Målet med artiklen er...

 17. The Codice digitale degli archivi veronesi. A research instrument

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Andrea Brugnoli

  2014-04-01

  Full Text Available The Codice digitale degli archivi veronesi (Verona’s archives digital code ‹http://cdavr.dtesis.univr.it› makes available online the digital reproductions of the documents produced by corporate bodies and family of Verona between the eighth and twelfth century. The framework of the site reflects the current organisation of the archives. A brief description of the circumstances around the creation of each archive, the corporate body or individual responsible for it and its structure is provided. Each archival unit is identified by its key elements: chronological date, name and qualification of the notary, original/copy, main editions.

 18. Digitale Transformation, aber wie? - Von der Spielwiese zur Umsetzungsplanung

  Science.gov (United States)

  Kaiser, Thomas

  Es besteht wohl kaum Anlass zur Annahme, dass die seit Jahrzehnten etablierten Markt- und Technologiestrukturen der Energiewirtschaft sich nicht in einem radikalen Ablöseprozess mit Gewinnern und Verlierern befinden. Aber Vorsicht - vordergründig bereits verloren erscheinende Geschäftsmodelle erfahren im Zuge der Digitalisierung einerseits noch intensiveren Wettbewerbsdruck, können aber andererseits von diesem "technologischen Jungbrunnen" profitieren, um verlorenes Terrain zurückzugewinnen. Im folgenden Kapitel wird ein Managementzyklus aufgezeigt, der in Anlehnung an die bereits erfolgreiche Implementierung digitaler R/Evolutionen anderer Branchen aufzeigt, wie die Geschäftsleitung systematisch kostenbewusst und zielorientiert die Digitalisierung umsetzen kann.

 19. Fremtidens biblioteksbetjening af børn

  DEFF Research Database (Denmark)

  Høyrup, Helene

  2008-01-01

  Rapporten er resultatet af et tværministerielt udvalgsarbejde nedsat af Kulturministeriet.  Kommissoriet har været at nytænke biblioteksbetjeningen af børn, så den passer til vidensamfundet.  Udvalgsarbejdet munder ud i ti bud for fremtidens biblioteksbetjening af børn....

 20. Beregning af luftlydisolation mellem to rum

  DEFF Research Database (Denmark)

  Donovan, A.

  Meddelelsen bringer resultaterne af en forundersøgelse af to beregningsmetoder. Den ene metode belyses nærmere gennem nogle forenklede eksempler, der viser omfanget af regnearbejdet og peger på nogle af de vanskeligheder det vil indebære at opstille en praktisk anvendelig beregningsmetode....

 1. Regulering af det psykiske arbejdsmiljø

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Klaus T.

  nationale informationer om reguleringen af det psykiske arbejdsmiljø. Rapport er bygget op med ◊ et internationalt overblik over regulering af psykisk arbejdsmiljø ◊ en bredere diskussion af reguleringens dilemmaer ◊ en gennemgang af den aktuelle danske udvikling ◊ udfordringerne på området...

 2. Competencias digitales en docentes de la Carrera de Enfermería de la Universidad Técnica de Ambato

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Diana Nancy Martínez García

  2017-03-01

  Full Text Available Introducción: El aprendizaje electrónico e-learning, incorporó la conectividad a través del Internet acercando el conocimiento y el desarrollo académico por medio de los espacios de aprendizaje virtuales. Del tradicional e-learning a la masificación de los cursos abiertos Massive Open Online Course, se ha revolucionado el mundo educativo en función de la oferta de formación académica abierta y de calidad. Objetivo: Evaluar las competencias digitales de los docentes de la Carrera de Enfermería de la Universidad Técnica de Ambato. Métodos: Se realizó un estudio observacional, descriptivo y retrospectivo con el objetivo de conocer las competencias digitales de los docentes de la Carrera de Enfermería. La población estuvo formada por 30 docentes, a los que se les aplicó un instrumento de evaluación para conocer las competencias digitales que poseían. Resultados: Los docentes estuvieron bien familiarizados con el uso de la Internet (n=19; 63%, y el uso de software educativos (n=8; 27%. El 37% de los docentes utilizó el Internet para el desarrollo de sus clases, el 33% lo utilizó a menudo, mientras que el 2,7% lo utilizó en determinadas ocasiones. Conclusiones: Las competencias digitales de los docentes estuvieron en un nivel medio de pericia, los docentes conocieron y manejaron las herramientas informáticas que integraron a su práctica docente, no obstante se evidenció la necesidad de acompañamiento por parte de personal especializado en el área de tecnologías de la información y la comunicación.

 3. Sugli studi medievali e il mutamento digitale On the medieval studies and the digital change

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Redazione Reti Medievali (a cura di

  2004-12-01

  Full Text Available

  La sezione raccoglie tre brevi comunicazioni, tenute nell’ambito del seminario Medium-Evo. Gli studi medievali e il mutamento digitale (Firenze, 2001 e dedicate rispettivamente ai periodici e alle forme di comunicazione del sapere (Giorgio Chittolini, al problema del reperimento delle risorse e della repertoriazione delle fonti (Paolo Delogu, ai contraccolpi dell’uso del mezzo informatico sulla scrittura della storia (Giuseppe Sergi.

  This section includes three short papers - presented at the seminar on Medium-Evo. Gli studi medievali e il mutamento digitale (Firenze, 2001 (Medium-Evo. Medieval studies and the digital change - which are respectively focused on periodicals, different types of learning communication (Giorgio Chittolini, problems linked to document searching and filing (Paolo Delogu, backlashes  coming from the use of computer in writing history (Giuseppe Sergi.

 4. Anvendeligheden af GIS

  DEFF Research Database (Denmark)

  Winstrup, Mie; Levin, Gregor

  2011-01-01

  Fragmentering af naturen er en trussel mod biodiversiteten, og etablering af økologiske forbindelser/korridorer mellem naturområderne er én måde hvorved nedgangen i biodiversitet kan stoppes. Med Næstved Kommune som case-område har jeg undersøgt, hvordan analyser i GIS kan bruges til at udvælge...... omdannet til reelle korridorer, hvor bredden afhænger af arealdækket som forbindelserne krydser. I implementerings øjemed er det anvendeligt at vide om nogle forbindelser er særlig vigtige for at skabe mere sammenhængende natur. GIS er anvendeligt hertil, idet GIS kan bruges til at bestemme den enkelte...

 5. Kants Kritik af dømmekraften

  DEFF Research Database (Denmark)

  Introduktion til Kants Kritik af dømmekraften bestående af otte artikler, der følger værkets egen tematiske opbygning......Introduktion til Kants Kritik af dømmekraften bestående af otte artikler, der følger værkets egen tematiske opbygning...

 6. Pædagogisk brug af test

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nordenbo, Sven Erik; Allerup, Peter; Andersen, Hanne Leth

  Publikationen er resultatet af et systematisk review foretaget i regi af Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning. Reviewets grundspørgsmål er: Hvordan kan grundskolelæreres individ- og klassecentrerede brug af data fra test forbedre læreres didaktiske og/eller fagdidaktiske tiltag i klasser...... med almindelige elever? Spørgsmålet vedrører alene testtyper, som indgår i nationale test i de nordiske lande. Og hvordan indvirker indførelsen af testning på læreres didaktiske beslutninger og elevers læringsadfærd? Vi fandt frem til at grundskolelæreres individ- og klassecentrerede brug af testdata...... i klasser med almindelige elever forbedres, når de didaktiske og/eller fagdidaktiske tiltag bygger på test, som lærerne oplever et medejerskab for. Vi fandt fremtil, at introduktion af test fra instanser over klasseniveau med det formål at indvirke på undervisning og elevers læringsadfærd har...

 7. Anvendelse af koldpresset rapsolie på varebiler

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Claus Suldrup; Ivarsson, Anders; Schramm, Jesper

  Denne rapport sammenfatter resultaterne af undersøgelserne omkring anvendelse af koldpresset rapsolie på varebiler. Undersøgelsen, som er udført af Danmarks Tekniske Universitet, Institut for Mekanisk Teknologi, er en del af et større projekt, som er finansieret af Trafikstyrelsens (tidligere Fær...... Færdselsstyrelsen) tilskudsordning til forsøg med biodiesel. Projektet har været administreret af Odense Kommune....

 8. Exposiciones digitales y reutilización: aplicación del software libre Omeka para la publicación estructurada

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Saorín Pérez, Tomás

  2011-06-01

  Full Text Available El artículo contextualiza las exposiciones digitales en el marco de la difusión digital de las colecciones de museos y patrimonio, presentando las funcionalidades del software libre Omeka para la gestión especializadas de este tipo de contenidos, a través de una combinación ágil de gestor de colecciones digitales vinculado a generador de exposiciones. El sistema usa metadatos normalizados y aplica Oai/PMH, de forma que permite la reutilización y distribución de contenidos en la web. También se analizan las ventajes del software como servicio (SaaS para el caso de Omeka Net.

 9. Prøvetagning af grundvand

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sørensen, Inga

  Bogen fokuserer på prøveatgning af grundvand og drikkevand til forskellige formål såsom undersøgelse af forurenede grunde, grundvandsmonitering samt produktion af drikkevand. Da grundvand i sagens natur findes under jordoverfladen, beskriver bogen også væsentlige forhold om hydrogeologi og...

 10. Global opvarmning neutraliserer effekten af parasitisme på strandsnegles konsumption af makroalger

  DEFF Research Database (Denmark)

  Larsen, Martin H.; Mouritsen, Kim Nørgaard

  Det er veldokumenteret, at parasitter kan påvirke værternes adfærd, overlevelse, reproduktion, fysiologi og evolution. Disse parasit-vært interaktioner kan føre til radikale ændringer af naturlige samfunds struktur og diversitet. Eksperimenter har eksempelvis vist, at trematoder indirekte kan ændre...... strukturen af makroalgesamfund ved at reducere konsumptionsraten hos den herbivore strandsnegl Littorina littorea. Det er endvidere vist, at produktionen af trematode-larver (cercarier) i sneglens fordøjelseskanal og gonade kompleks øges kraftigt når vandtemperaturen stiger. Man kan derfor forvente...

 11. Måling af stress hos mink

  DEFF Research Database (Denmark)

  Malmkvist, Jens

  2010-01-01

  Sammendrag Stress indgår som et element ved vurdering af dyrevelfærd. Endvidere kan stress mål anvendes i undersøgelser, hvor forskellige typer af avl, burmiljø og pasning af mink sammenlignes. Men hvad er stress egentlig og hvordan måles det? Er unormal adfærd koblet til stress hos mink? På...... temadagen præsenteres nye resultater og metoder til at vurdere stress hos mink. I en metode måles koncentrationen af nedbrydningsprodukter af hormonet cortisol i gødning fra mink. Der er en række fordele ved denne metode, frem for blodprøvetagning. Forsøg viste, at hovedparten af cortisol udskilles i fæces...... (83 %) frem for i urin (17 %), samt at omsætningen af radioaktivt mærket cortisol ikke er forskellig mellem mink med hhv. lav og høj forekomst af stereotypi. Denne viden kan bruges til bedre at forstå koblingen f.eks. unormal adfærd og stress hos mink....

 12. På sporet af de gyldne opskrifter?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Poulfelt, Flemming

  2015-01-01

  Børsen Ledelse. Markedet for kogebøger er stort. For der produceres hvert år et hav nye af slagsen. Nogle udgives af kendte kokke, nogle af særlige eksperter inden for kost og motion, og andre af personer, der har en ægte interesse inden for gastronomi og mad. På ledelsesområdet findes en...

 13. Om brugen af Big Data til at identificere middelalderfragmenter

  DEFF Research Database (Denmark)

  Holck, Jakob Povl

  2015-01-01

  Søgemaskiner på internettet kan i dag anvendes til at afkode vanskeligt læsbare fragmenter fra middelalderen. Således åbnes der op for en ny verden inden for eksempelvis den digitale humaniora - the Digital Humanities....

 14. Påvisning af PCV2

  DEFF Research Database (Denmark)

  Neumann, Katrine; Buse, Katja Strøm; Hjulsager, Charlotte Kristiane

  2018-01-01

  Mængden af PCV2-virus i poolede serumprøver kan anvendes til at finde grise med meget PCV2-virus, hvorimod mængden af PCV2-virus i spyt og fæces er velegnede til at vurdere tilstedeværelsen af eller tidspunktet for en begyndende PCV2-infektion...

 15. Påvisning af PCV2

  DEFF Research Database (Denmark)

  Neumann, Katrine; Buse, Katja Strøm; Hjulsager, Charlotte Kristiane

  Mængden af PCV2-virus i poolede serumprøver kan anvendes til at finde grise med meget PCV2-virus, hvorimod mængden af PCV2-virus i spyt og fæces er velegnede til at vurdere tilstedeværelsen af eller tidspunktet for en begyndende PCV2-infektion...

 16. Topological ferrimagnetic behaviours of coordination polymers containing manganese(II) chains with mixed azide and carboxylate bridges and alternating F/AF/AF'/AF'/AF interactions.

  Science.gov (United States)

  Wang, Yan-Qin; Liu, Hou-Ting; Qi, Yan; Gao, En-Qing

  2014-08-21

  Two Mn(ii) complexes with azide and a new zwitterionic tetracarboxylate ligand 1,2,4,5-tetrakis(4-carboxylatopyridinium-1-methylene)benzene (L(1)), {[Mn5(L(1))2(N3)8(OH)2]·12H2O}n () and {[Mn5(L(1))2(N3)8(H2O)2](ClO4)2·6H2O}n (), have been synthesized and characterized crystallographically and magnetically. and contain similar alternating chains constructed by azide and carboxylate bridges. The independent sets of bridges alternate in an ABCCB sequence between adjacent Mn(ii) ions: (EO-N3)2 double bridges (EO = end-on) (denoted as A), [(EO-N3)(OCO)2] triple bridges (denoted as B) and [(EO-N3)(OCO)] double bridges (denoted as C). The alternating chains are interlinked into 2D coordination networks by the tetrapyridinium spacers. Magnetic studies demonstrate that the magnetic coupling through the double EO azide bridges is ferromagnetic and that through mixed azide/carboxylate bridges is antiferromagnetic. The unprecedented F/AF/AF'/AF'/AF coupling sequence along the chain dictates an uncompensated ground spin state (S = 5/2 per Mn5 unit) and leads to one-dimensional topological ferrimagnetism, which features a minimum in the χT versus T plot.

 17. Implementering og anvendelse af Activity-based Costing i Danmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Steen; Jakobsen, Morten

  2007-01-01

  .a. lønsomhed og virksomhedens indirekte eller faste omkostninger. Denne undersøgelses problemfelt tages derfor i at skabe en større indsigt i området, set i relation til det fremtidige potentiale og cost/benefit som implementering af ABC generelt forventes at have i danske virksomheder. Til sidst......Activity-Based Costing (ABC) er i dag ét af mest omtalte "moderne" økonomistyringsværktøjer blandt virksomheder og i forskerverdenen. Baseret på en en undersøgelse af 90 mellemstore og større danske fremstillingsvirksomheder præsenteres en Strukturel lignings model, som giver en helhedsforståelse...

 18. Health Information in Somali (Af-Soomaali )

  Science.gov (United States)

  ... and Wound Healing - Af-Soomaali (Somali) Bilingual PDF Health Information Translations Fasting Blood Sugar Test - Af-Soomaali (Somali) Bilingual PDF Health Information Translations GTT (Glucose Tolerance Test) - Af-Soomaali ( ...

 19. Barrierer for ibrugtagning af videooptaget universitetsundervisning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rattleff, Pernille

  2009-01-01

  tilgængelige for studerende og andre interesserede. Der kan således iagttages nogle barrierer i forhold til ibrugtagning af videooptaget undervisning på universitetsniveau, idet underviserne for en umiddelbar betragtning tilsyneladende for det første har nogle forbehold af psykologisk, for det andet af...... begrebsafklaring, præsenterer forfatterne i denne artikel erfaringerne med tilbud af videostreamet og podcastet universitetsundervisning til studerende på Danmarks Pædagogiske Universitetsskole med henblik på en diskussion af de potentialer og især de barrierer, der kan iagttages i forhold til en mere systematisk...

 20. Dialektisk billede af Benjamin

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bøggild, Jacob

  2004-01-01

  Anmeldelse af Lars Brückner: "Løse blade. Læseren, kritikeren og fortælleren Walter Benjamin"......Anmeldelse af Lars Brückner: "Løse blade. Læseren, kritikeren og fortælleren Walter Benjamin"...

 1. WATERMARK RESISTENTE EN EL DOMINIO DE LAS FRECUENCIAS DE IMÁGENES DIGITALES PARA SU AUTENTICACIÓN SEGURA MEDIANTE AUTÓMATAS CELULARES

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Luz Fátima Huallpa Vargas

  2011-01-01

  Full Text Available En este trabajo se presenta el desarrollo de un procedimiento de autenticación de imágenes digitales combinando diversos métodos relacionados con watermarks (marcas de agua digitales y métodos de cifrado, con el fin de proteger los derechos de autor de imágenes digitales. Para que este procedimiento sea robusto, imperceptible y resistente a diferentes ataques intencionales o no intencionales se trabaja en el dominio de las frecuencias de la imagen utilizando la Transformada Discreta del Coseno (Discrete Cosine Transform, DCT. Para agregar mayor nivel de protección y seguridad a la imagen marcada, se cifra el mensaje insertado a partir de una clave del autor empleando el método de Autómatas Celulares. El mensaje insertado es resistente a la compresión JPEG, a los ruidos y filtros gaussiano y salt-and-pepper. La extracción del mensaje se realiza a partir de la imagen marcada para lo cual se hace uso estricto de la clave del autor para verificar la autenticidad del mismo.

 2. Strategi til udbredelse og udvikling af aquaponik

  OpenAIRE

  Bartholin, Aline; Nielsen, Per

  2014-01-01

  Denne rapport omhandler, hvorledes aquaponik i fremtiden skal udbredes med henblik på at produktionsmetoden bliver en del af den etablerede fødevaresektor. Ud fra et interview med PlanteLaboratoriet som er en del af foreningen Akvaponisk Selskab, samt observationer af en workshop afholdt af PlanteLaboratoriet forsøger vi at kortlægge den førte strategi til udbredelse og udvikling af aquaponik, samt undersøge hvorledes aquaponik som innovation bliver taget imod af mulige adoptere. Empirien sam...

 3. Bekæmpelse af elmesyge

  DEFF Research Database (Denmark)

  Thomsen, Iben Margrete; Kristoffersen, Palle; Ravn, Hans Peter

  2004-01-01

  Elmesygen kom til Danmark i 1970’erne. Efter 1985 er udbredelsen gået stærkt, og elmesygen har været katastrofal for bestanden af bytræer og træer i landskabet. Bekæmpelse består fortrinsvis af sanering, dvs. fjernelse af syge og billeangrebne træer inden 1. maj....

 4. Energiforbrug til opvarmning af bygninger

  DEFF Research Database (Denmark)

  Budde, J.; Pedersen, D.O.

  Rapporten giver oplysninger om enhedsforbrug til varme og varmt brugsvand i forskellige typer af bygninger baseret på en analyse af et omfattende datamateriale. Formålet med undersøgelsen har været at ajourføre denne del af grundlaget for både landsdækkende og lokal varmeplanlægning i Danmark....

 5. Udlejers godkendelse af ny erhvervslejer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Munk-Hansen, Carsten

  2009-01-01

  I artiklen er taget udgangspunkt i den »klassiske« afståelsessituation, hvor en lejer vil afhænde den i de lejede lokaler drevne virksomhed, og lejeren har afståelsesret til en af udlejer godkendt lejer, uden at kravene til den ny lejer er specificeret. På baggrund af Vestre Landsrets dom af 9/2 ...

 6. Dannelsen af den ansvarlige elev

  DEFF Research Database (Denmark)

  Larsen, Jesper

  2010-01-01

  Denne artikel handler om den del af lærergerningen, der har at gøre med udarbejdelse af elevplaner. Der tages udgangspunkt i en foucaultsk forståelse, hvor beskrivelsen af den enkelte elev udtrykker et særligt normativt ideal om, hvilke former for elevhed der er de ønskværdige i den danske...

 7. Didaktisk design af et pervasive learning game

  DEFF Research Database (Denmark)

  Oldenskov, Joakim; Westergren, Jens; Frank, Anders Bredahl

  2010-01-01

  Projektet er et studie i det teoretiske grundlag for, og en empirisk undersøgelse, af en prototype for et didaktisk design af et pervasive learning game. Der arbejdes overordnet med udviklingen af et didaktisk design af et læringsspil som kombinerer mobile teknologier, det fysiske rum og eleverne...... game med en analyse af legen og motivationen iboende spillet. I det læringsteoretiske felt inddrages og diskuteres forskellige tilgange til læring og pervasive games, som alle repræsenterer et socialkonstruktivistisk syn på læring. Det didaktiske design danner grundlag for et prototypedesign af et...... funktionalitet som en del af undervisningen. Det er afgørende at teknologien er pålidelig og er let at gå til, da det er kernefunktionen i denne type af spil. Legens rolle er vigtig for motivationen, men må ikke overtage de formelle krav til den undervisning, som spillet er del af. Det var entydigt omkring...

 8. Vurdering af omfang og konsekvenser af sprøjtning og gødskning af § 3-beskyttede naturarealer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Strandberg, Morten Tune; Bak, Jesper Leth; Bladt, Jesper Stentoft

  2012-01-01

  Det er overvejende de ferske enge, der gødskes og sprøjtes, hvorimod dette kun undtagelsesvist er konstateret på andre naturtyper som overdrev og heder m.m. De ferske enge er samtidig den mest udbredte § 3-naturtype. Behandling i form af gødskning og sprøjtning foregår anslået på op til 20 % af a...

 9. Dansk oversættelse af MiDAS, et redskab til assessment af musikterapi for personer med demens

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ridder, Hanne Mette Ochsner; Lykkegaard, Chris; McDermott, Orii

  2018-01-01

  DAS explored which procedures is used for outcome measure translation and cultural adaptation, and based on this recommended a ten-step procedure. We applied this procedure in order to translate MiDAS and hereby develop the Danish MiDAS-DK. The Danish MiDAS version has been tested by more than 20 professionals......) musikterapeuten umiddelbart efter sessionen for at vurdere forandringer i selve sessionen. Der har været stor interesse for at anvende MiDAS i flere Europæiske lande, herunder Danmark. Derfor undersøgte udviklerne af MiDAS hvilke procedurer der anvendes til oversættelse og kulturel tilpasning af...... assessmentredskaber, og anbefalede på den baggrund en ti-trins procedure. Vi anvendte denne procedure til oversættelsen af MiDAS og således udviklingen af den danske MiDAS-DK. Den danske version af MiDAS er afprøvet af mere end 20 fagpersoner på baggrund af 296 udfyldte MiDAS-skemaer. Målet med artiklen er...

 10. Diseño de una estrategia para el análisis didáctico de contenidos digitales en anatomía osteo-muscular

  OpenAIRE

  Gamboa Latorre, Lina Fernanda

  2014-01-01

  Este artículo propone una estrategia fundamentada teóricamente en el aprendizaje significativo para orientar el análisis didáctico de los contenidos digitales en anatomía osteo-muscular, asignatura que es requisito curricular en las carreras de la salud. Para el estudio de la asignatura, docentes y estudiantes utilizan recursos tradicionales y emergentes. Parte de los recursos emergentes son los contenidos digitales, modalidades de tecnologías de la información y comunicaciones (TIC) disponib...

 11. Het digitale sport medisch dossier: zucht of zegen? [Digital Sport Medical Record: Sigh or a blessing?

  NARCIS (Netherlands)

  Stege, J.P.; Fleuren, M.A.H.; Knaap, E.T.W. van der; Stubbe, J.H.

  2013-01-01

  Sinds 2004 zijn er verschillende initiatieven ontplooid rondom de ontwikkeling van een digitaal Sport Medisch Dossier (SMD). Uit gesprekken met de Vereniging voor Sportgeneeskunde (VSG) blijkt dat er vooral problemen worden gesignaleerd met de ingebruikname van het digitale SMD. In het voorjaar van

 12. La construcción colaborativa de proyectos como metodología para adquirir competencias digitales

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  María Pérez Mateo

  2014-01-01

  Full Text Available Actualmente presenciamos una etapa de importantes cambios como consecuencia de la emergencia de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC. La educación superior ejerce un papel clave para ayudar a los estudiantes a adquirir las competencias que les permitan desenvolverse en los entornos académico y profesional. Entre éstas, las vinculadas a las TIC y los procesos de colaboración se consideran claves. La finalidad del presente estudio es analizar la percepción de los estudiantes a fin de evidenciar cómo la construcción colaborativa de un proyecto digital facilita la adquisición de las competencias digitales. Para ello, se aborda el planteamiento metodológico de la asignatura «Competencias TIC» de la Universitat Oberta de Catalunya, la cual se desarrolla a través de un proyecto colaborativo en red organizado en cuatro fases: inicio, estructuración, desarrollo y conclusión y cierre. Mediante una investigación evaluativa se triangulan datos de naturaleza cuantitativa y cualitativa provenientes de un cuestionario. Los resultados muestran la evolución en la propuesta metodológica de la asignatura a la vez que ponen de manifiesto cómo el proyecto digital en equipo facilita la adquisición de las competencias digitales, destacando concretamente las vinculadas al trabajo en equipo en red y la actitud digital. Las conclusiones refuerzan la importancia de los procesos CSCL, la necesidad de trabajar propuestas pedagógicas para la adquisición de competencias digitales.

 13. MR-AFS: a global hierarchical file-system

  International Nuclear Information System (INIS)

  Reuter, H.

  2000-01-01

  The next generation of fusion experiments will use object-oriented technology creating the need for world wide sharing of an underlying hierarchical file-system. The Andrew file system (AFS) is a well known and widely spread global distributed file-system. Multiple-resident-AFS (MR-AFS) combines the features of AFS with hierarchical storage management systems. Files in MR-AFS therefore may be migrated on secondary storage, such as roboted tape libraries. MR-AFS is in use at IPP for the current experiments and data originating from super-computer applications. Experiences and scalability issues are discussed

 14. Raman af hvide pigmenter

  DEFF Research Database (Denmark)

  Reeler, Nini Elisabeth Abildgaard; Nielsen, Ole Faurskov; Sauer, Stephan P. A.

  2013-01-01

  Et samspil mellem kunst og kemi. I et samarbejde mellem Statens Museum for Kunst og Kemisk Institut på KU er Ramanspek-troskopi brugt til at definere sammensætningen af blandinger af blyhvidt og calcit i maleriers hvide pigmenter....

 15. Midtvejsevaluering af EGA handlingsplanen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Møller, Niels; Hasle, Peter; Christiansen, Jørgen Møller

  Center for Alternativ Samfundsanalyse (CASA) og Institut for Teknologi og Samfund ved Danmarks Tekniske Universitet har gennemført denne midtvejsevaluering af arbejdsmarkedets parters handlingsplan mod reduktion af ensidigt gentaget arbejde. Undersøgelsen viser, at der er sket en betydelig...

 16. Inclusión digital de los estudiantes adultos que acceden a la universidad: análisis de sus actitudes y competencias digitales

  OpenAIRE

  M. Teresa PADILLA-CARMONA; Magdalena SUÁREZ-ORTEGA; María Fe SÁNCHEZ-GARCÍA

  2016-01-01

  Esta investigación se propone identificar las actitudes y competencias de los estudiantes adultos en relación con el uso de las TIC, con especial atención al uso de plataformas digitales de aprendizaje y redes sociales (Web 2.0). Asimismo, evalúa la incidencia de algunas variables sociodemográficas (género y edad) en el uso estas herramientas y en la autopercepción de los estudiantes sobre sus competencias digitales. Se ha realizado un estudio tipo encuesta con una muestra de 3...

 17. Når mobilen tager magten - nærvær i den digitale tidsalter

  DEFF Research Database (Denmark)

  Fenger, Morten Munthe

  at se ind i en skærm? "Når mobilen tager magten" beskriver, hvordan den digitale teknologi og sociale medier såsom Facebook, Instagram og Snapchat går direkte ind og udnytter menneskets instikter, og tilfredsstiller vores behov hurtigere end vores forstand og vilje kan følge med og sige fra. "Når...

 18. Does an interdisciplinary outpatient atrial fibrillation (AF) clinic affect the number of acute AF admissions?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Frydensberg, Vivi Skibdal; Brandes, Axel

  2018-01-01

  AIMS AND OBJECTIVES: To investigate the impact of a multidisciplinary outpatient clinic for patients with atrial fibrillation (AF-clinic) on the number of acute hospitalizations for atrial fibrillation compared with usual outpatient care for this condition before the establishment of the AF-clinic....... BACKGROUND: Guidelines recommend a structured outpatient clinic follow-up in multidisciplinary teams for patients with atrial fibrillation due to fewer hospitalizations and death. However the evidence base is weak. DESIGN: The study is a retrospective cohort study including a total of 129 patients from...... the cardiac outpatient clinic at a large Danish University Hospital. The study population consisted of two groups: a usual care group before a dedicated AF-clinic was established (n=73) and the AF-clinic group (n=56). The primary endpoint was acute hospitalization for AF. METHODS: Cox regression was used...

 19. Digital Børnelitteratur

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ferdinand, Trine

  2013-01-01

  Specialet drejer sig om den type digitale børnelitterære fortællinger, der skal opleves på en tabletcomputer. Disse fortællinger kan yderligere karakteriseres som interaktive og multimodale. Børnelitteratur er traditionelt blevet læst i samvær med voksne, da de voksne har været en forudsætning...... for at barnet kunne få læst den skriftlige fortælling højt, eller læsningen har foregået sammen med en lærer som en del af litteraturundervisningen i grundskolen. Dette forhold påvirkes af det digitale medie. I nyere børnelitteratur kan der ofte identificeres en dobbelt henvendelse til både barne......-og voksenlæseren i teksten, også kaldet dual adress (Wall, 1991). Der kan både identificeres en implicit barnelæser og en implicit voksenlæser i fortællingen. Rundt om digitale børnelitterære fortællinger er der indlejret et funktionelt design, der tilbyder læserne nogle særlige muligheder for at opleve, læse...

 20. Rezension: Digitale Körperinnenwelten. Endoskopische 3D-Animationen zwischen Medien und Populärkultur. von Sven Stollfuß

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Petra Missomelius

  2015-09-01

  Full Text Available Sven Stollfuß’ Studie über die digitale Darstellung körperlicher Innenwelten bewegt sich zwischen medienwissenschaftlicher Theoriebildung, Bildtheorie und Science and Technology Studies. Petra Missomelius hat rezensiert ...

 1. Learning design – praktisk planlægning af et blended undervisningsforløb

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Janne Saltoft

  undervisningsplanlægning. Model og toolkit introduceres desuden generelt som planlægningsværktøj på Health til planlægning af blendede undervisningsforløb. På workshoppen præsenteres learning design-model og toolkit, samt de teoretiske rammer, som de valg, der er truffet i forbindelse med udviklingen, er baseret på......I 2011 vedtog Aarhus Universitet en politik for educational it, der indeholdt visioner for anskaffelse af et nyt learning management system (LMS), undervisningsudvikling og uddannelse af undervisere. Blackboard blev anskaffet, og implementering samt uddannelse af undervisere startede i slutningen...... udvidet kursus. For at eksplicitere og kvalitetssikre undervisningsplanlægningen med educational it blev det besluttet at binde undervisningen i Blackboard op på et learning design med en central learning design-model, som skulle lægge op til at skabe sammenhængende undervisning, understøtte aktiverende...

 2. Lejere der bliver sat ud af deres bolig

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christensen, Gunvor; Nielsen, Torben Heien

  Antallet af lejere, der bliver sat ud af deres bolig, er steget i perioden 2002-06. I 2006 blev 2600 husstande, svarende til 0,1 pct. af samtlige husstande i Danmark, sat ud af deres bolig. Stigningen er især sket i de fem største byer: København, Århus, Odense, Ålborg og Esbjerg. I dette...... skal give viden om, hvilke årsager der er til, at nogle lejere bliver sat ud af deres bolig, og hvorfor der er sket en stigning i antallet af udsættelser. Den endelige afrapportering af undersøgelsen af udsættelser i Danmark vil ske i foråret 2008. Undersøgelsen er finansieret af Socialministeriet....

 3. FiMAN: SISTEMA COMPUTARIZADO PARA ANÁLISIS DE MOVIMIENTOS DIGITALES

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Miguel Carballo

  2016-07-01

  Full Text Available La reciente tecnología de dispositivos y sensores infrarrojos han abierto nuevas posibilidades para el desarrollo de software relacionado con el área de análisis de movimientos corporales. Esta tecnología puede ser utilizada en áreas como la salud, la enseñanza, la realidad virtual y aumentada, control de robots y entretenimiento. En este artículo presentamos el desarrollo de FiMAN, un sistema que permite visualizar los movimientos detallados de las manos en tiempo real y en 3D utilizando el dispositivo infrarrojo Leap Motion para la captura de datos, permitiendo la realización de grabaciones y reproducciones de movimientos para su posterior análisis. Para su desarrollo fue necesaria la división modular de los componentes visuales, estructurales, analíticos, estadísticos y de sonido, además de la captura y manipulación de datos. Gracias a su diseño modular, se obtuvo un entorno genérico de desarrollo para aplicaciones especializadas en movimientos digitales. Como Estudio de Caso, se utilizó el sistema al área de la educación musical, específicamente a la enseñanza de la técnica del piano, para lo cual se extendió FiMAN con un teclado virtual y manejo de sonido. El uso real de FiMAN en este escenario, demostró su modularidad y extensibilidad a diferentes áreas relacionadas al análisis de movimientos digitales.

 4. De digitale stresscoach : totale controle over je mentale gezondheid of Big Brother is watching you?

  NARCIS (Netherlands)

  Lieshout, M. van; Wiezer, N.; Korte, E. de

  2014-01-01

  Een digitale coach die je helpt stress op je werk te verminderen en meer energie uit je werk te halen klinkt aantrekkelijk. Stress ervaren we immers allemaal. Net zoals we allemaal streven naar werk waar je energie van krijgt. En stress vermijden we liever. Stress is een maatschappelijk probleem en

 5. Relatos digitales: activando las competencias comunicativa, narrativa y digital en la formación inicial del profesorado

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  María Esther del Moral

  2016-01-01

  Full Text Available Los relatos digitales constituyen una técnica narrativa con gran potencial educativo al adoptar fórmulas creativas que integran información multiformato e instrumentos tecnológicos para comunicar ideas. Esta investigación evalúa el nivel de competencia comunicativa, narrativa y digital ligado al diseño de relatos en entornos digitales, alcanzado por estudiantes del Grado de Maestro de Primaria (N=143 -tras participar en una experiencia de creación colaborativa-, utilizando una rúbrica integrada por 28 indicadores: 12 relacionados con la competencia comunicativa (comunicación escrita y oral, 6 con la narrativa, y otros 10 específicos con la digital. Los resultados evidencian que si bien presentan gran destreza con las tecnologías, casi un tercio registra niveles medio-bajos en la competencia comunicativa. Se detectan dificultades en la elaboración y adaptación del guión escrito de los relatos al registro elegido -pobre vocabulario y precaria puntuación-, junto a limitaciones en la dicción al locutar los diálogos, no logrando imprimir expresividad al relato. Respecto a la competencia narrativa, solo un 40% muestra originalidad al resolver las tramas y construir personajes. Sin duda, este tipo de experiencias innovadoras ofrece un escenario idóneo para desarrollar habilidades narrativas y creativas en contextos digitales, y brinda numerosas oportunidades para la formación de los futuros docentes.

 6. Digitale medier

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sørensen, Birgitte Holm; Levinsen, Karin

  2013-01-01

  internetbrugere. Ifølge EU-Kids Online (2011) er børn i Danmark og Sverige syv år, når de har deres internetdebut. En rapport fra Medierådet i Sverige, fra 2010, omfattende svenske børn, Småungar & Medier – Fakta om små barns användning och upplevelser av medier, viser, at debutalderen er endnu lavere, nemlig...... brug af sociale medier, så viser en undersøgelse fra Medierådet for Børn og Unge i Danmark, at mere end hvert fjerde barn på 9-10 år har en profil på internettet, og at Facebook er det mest foretrukne (Medierådet for Børn og Unge 2009). Børnene finder det med andre ord vigtigt at omsætte deres læse- og...

 7. Registrering af biometriske og biologiske personoplysninger

  DEFF Research Database (Denmark)

  Blume, Peter Erik; Herrmann, Janne Rothmar

  2009-01-01

  Med udgangspunkt i menneskeretsdomstolens Marper dom drøftes i artiklen indretningen af dansk rets regler om registrering af fingeraftryk og dna-profil med tilhørende biologisk materiale, og om dommen nødvendiggør ændringer af disse regler....

 8. Hærdeteknologi og Holdbarhed af Betonkonstruktioner

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sørensen, Eigil V.

  Kurset Hærdeteknologi og Holdbarhed af Betonkonstruktioner afholdes i 1. og 2. periode af forårssemesteret 2006. Kurset sigter på at give de studerende en grundlæggende forståelse af, hvorledes man designer og udfører holdbare betonkonstruktioner....

 9. International fragmentation af produktionen og vertikal disintegration af styringsformer i produktionskæderne

  DEFF Research Database (Denmark)

  Refslund, Bjarke

  Stigende international økonomisk integration har betydet en stigende fragmentering af produktionen, hvor store dele udføres i forskellige lande. Dertil kommer en stigende disintegration af vertikale styringsformer i produktions-værdikæder (Global Value Chains). Dette konferencepaper diskutere...

 10. Identifikation af forkullet lig ved hjælp af ganeaftryk og koralnyresten

  DEFF Research Database (Denmark)

  Leth, Peter Mygind; Bindslev, Dorthe Arenholt; Kristensen, Ingrid Bayer

  1997-01-01

  En retstodontologisk undersøgelse af en dødfunden, uidentificeret person, bygger almindeligvis på en undersøgelse af tandsættet. Hvis personen er tandløs må andre identifikationsmetoder tages i anvendelse. Fingeraftryk er et almindelig kendt eksempel på en alternativ metode, som bygger på, at cri...

 11. An Interface Transformation Strategy for AF-IPPS

  Science.gov (United States)

  2012-12-01

  Oracle, or SAP . Like other AF and Department of Defense (DoD) ERP programs, AF-IPPS is expected to have 100+ interfaces with 90+ external trading partners...platform such as PeopleSoft, Oracle, or SAP . Like other AF and Department of Defense (DoD) ERP programs, AF-IPPS is expected to have 100...currently perform these functions. The core of AF-IPPS will be implemented using an Enterprise Resource Planning ( ERP ) platform such as PeopleSoft

 12. Coaching af dit studieliv

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Rasmus Thorning

  2008-01-01

  En generel beskrivelse af de problemer specialestuderende sidder med og hvorledes coaching kan hjælpe med at (gen)skabe motivation og fokus......En generel beskrivelse af de problemer specialestuderende sidder med og hvorledes coaching kan hjælpe med at (gen)skabe motivation og fokus...

 13. Kvalitetsvurdering af sundhedsoplysende materiale

  DEFF Research Database (Denmark)

  Osler, Merete; Bech, Lars; Sybille, Bojlén

  1990-01-01

  Lægeforeningens Hygiejnekomités arbejdsgruppe vedrørende sundhedsoplysning har udarbejdet en "huskeliste" til brug for en kvalitetsvurdering af skriftligt sundhedsoplysende materiale......Lægeforeningens Hygiejnekomités arbejdsgruppe vedrørende sundhedsoplysning har udarbejdet en "huskeliste" til brug for en kvalitetsvurdering af skriftligt sundhedsoplysende materiale...

 14. Implementering af evidensbaseret praksis

  DEFF Research Database (Denmark)

  Scheel, Linda Schumann; Tewes, Marianne; Petersen, Preben Ulrich

  2015-01-01

  Projektet omhandler implementering af den kliniske retningslinje om identifikation, forebyggelse og behandling af delirium – i denne sammenhæng relateret til hjertepatienter. Projektet foregår på to hospitaler i Hjertecentret på Rigshospitalet, et intensivt afsnit og et sengeafsnit, i tæt...

 15. Implementering af evidensbaseret praksis

  DEFF Research Database (Denmark)

  Scheel, Linda Schumann; Hansen, Ida Rode

  2014-01-01

  Projektet omhandler implementering af den kliniske retningslinje om identifikation, forebyggelse og behandling af delirium – i denne sammenhæng relateret til hjertepatienter. Projektet foregår på to hospitaler i Hjertecentret på Rigshospitalet, et intensivt afsnit og et sengeafsnit, i tæt...

 16. Magtens repræsentation af danskhed

  DEFF Research Database (Denmark)

  Madsen, Carsten

  2016-01-01

  Med udgangspunkt i Maurice Charlands begreb om konstitutiv retorik og Jacques Derridas dekonstruktion af repræsentationslogik foretager artiklen en kritisk analyse og fortolkning af repræsentationen af dansk nationalidentitet, sådan som den kommer til udtryk i Dronning Margrethes nytårstaler...

 17. På kanten af ungdomslivet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sørensen, Niels Ulrik; Pless, Mette

  2015-01-01

  ). Parallelt hermed fortælles moderne ungdomsliv (i ungdomssociologien) frem gennem ”…theoretical frameworks based on urban experiences which capture neither the lives of rural young people nor the spatial dimensions of the structures and cultures that make up contemporary youth.” (Farrugia 2013......, at yderområder er hårdt ramt af ungdomsarbejdsløshed (Bjørnsted & Andersen 2013), at områderne er præget af høj koncentration af unge med arbejderklassebaggrund (Ottosen et a 2010), mens de uddannelsesorienterede og ressourcestærke unge er tilbøjelige til at flytte væk og ind til byerne (Helve 2003). Og ser man...... stedstilknytning og stedbundne ressourcer. Teoretiske perspektiver, der peger på vigtigheden af en mere ”..spatialised youth sociology that is sensitive to macro-level processes producing different spaces, as well as the local, emplaced ways in which young people are responding to social changest hat shape...

 18. Herramienta ALTER. Recursos educativos digitales en red y actividades con herramientas Web 2.0 para aulas hospitalarias

  OpenAIRE

  Serrano Sánchez, José Luis; Torres Soto, Ana

  2012-01-01

  Serrano, J.L. y Torres, A. (2012). Herramienta ALTER. Recursos educativos digitales en red y actividades con herramientas Web 2.0 para aulas hospitalarias. En M.P. Prendes y J.L. Serrano (Coords.), Las TIC en las aulas hospitalarias. Alicante: Marfil.

 19. For bestemmelse af drivhusgasudledning ved udtagning/Ekstensivering af landbrugsjorder på kulstofrige lavbundsjorder

  DEFF Research Database (Denmark)

  Gyldenkærne, Steen; Greve, Mogens Humlekrog

  Sammenfatning: Rapporten beskriver hvordan man kan beregne ændringen i drivhusgasemissionen ved omlægning af landbrugsjord til naturarealer. Rapporten er primært rettet mod tilskudsordningen vedr. udtagning af organiske lavbundsjorde, men kan også anvendes i andre sammenhænge. Rapporten anvender de...

 20. Omsætning af fast ejendom

  DEFF Research Database (Denmark)

  Edlund, Hans Henrik

  Bogen er en systematisk gennemgang af lov om omsætning af fast ejendom, der regulerer ejendomsmægleres virke. Følgende emner er bl.a. behandlet: Hvem kan drive ejendomsmæglervirksomhed og ejendomsmæglernes pligter og ansvar.......Bogen er en systematisk gennemgang af lov om omsætning af fast ejendom, der regulerer ejendomsmægleres virke. Følgende emner er bl.a. behandlet: Hvem kan drive ejendomsmæglervirksomhed og ejendomsmæglernes pligter og ansvar....

 1. Fermentering af korn øger fordøjeligheden af næringsstoffer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, Anni Øyan; Jørgensen, Henry; Bach Knudsen, Knud Erik

  2010-01-01

  foderblandingerne med ikke-fermentet korn var dog lavere end normalt, hvilket kan have påvirket resultaterne, så effekten af fermentering er større i dette forsøg, end hvad der normalt kan forventes. Kornet var groft formalet (ca. 30 % under 1 mm), hvilket kan have påvirket resultaterne. Ved finere formaling af...

 2. Bilag til forskningsoversigt - Effekterne af Cooperative Learning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Larsen, Lea Lund

  Ved en opsamling af de empiriske studier vedrørende effekten af CL inden for voksenundervisningsfeltet ses en overvægt af studier, som rapporterer en positiv effekt af CL i forhold til de voksne lærendes faglige udbytte. En meta-analyse over 168 amerikanske undersøgelser på universitetsniveau vis...

 3. Læring som improviseret udvikling af praksis

  DEFF Research Database (Denmark)

  Brinck, Lars

  2010-01-01

  Med afsæt i forfatterens fænomenografiske studie af amerikanske musikeres oplevelse af det at jamme diskuterer artiklen, hvorvidt jam-bandets spontant improviserende praksis kan give ny forståelse af rytmiske musikeres læring som et overordnet socialt fænomen. Ved at betragte jam-bandets praksis i...

 4. Hvorfor lejere bliver sat ud af deres bolig

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Torben Heien; Christensen, Gunvor

  Antallet af lejere, der bliver sat ud af deres bolig, er steget fra 1499 i 2002 til 2589 i 2006. Lejere kan blive sat ud af deres bolig, hvis de ikke betaler deres husleje til tiden, eller hvis de ikke overholder husordenen det sted de bor. Denne rapport beskriver årsager til, at lejere bliver sat...... ud af deres boliger og baggrunden for stigningen i antallet af udsættelser. desuden beskriver rapporten konsekvenser af en udsættelse og kommer med en række anbefalinger til indsatsområder. Af afgørende betydning for, at lejere bliver sat ud af deres bolig, er lav indkomst, lavt rådighedsbeløb, stor...

 5. Enzymatisk omestring til produktion af biodiesel

  DEFF Research Database (Denmark)

  Fjerbæk, Lene

  2007-01-01

    Biodiesel er i dag sammen med bioethanol et bud på, hvordan transportsektoren kan nedbringe sin netto CO2-emission til atmosfæren og lagrene af fossilt brændstof kan strækkes. På verdensplan forventes der en produktion af biodiesel på 7,9 mio. tons i 2007. Ved den industrielle fremstilling af...... biodiesel benyttes i dag kemiske katalysatorer såsom H2SO4, NaOH, MeONa eller KOH, der efterfølgende fjernes fra den producerede biodiesel med store mængder vand og derved produceres store mængder spildevand. Ved at benytte enzymer i processen kan man reducere mængden af spildevand, der skal renses. Enzymer...... benyttes ikke i de eksisterende processer, men det forventes, at udviklingen af processerne vil øge deres anvendelse i biodieselproduktion. I artiklen præsenteres fordele og ulemper ved anvendelse af enzymer til biodiesel produktion....

 6. Anvendelse af genmodificerede planter

  DEFF Research Database (Denmark)

  Møller, F.

  I rapporten vurderes mulighederne for at gennemføre velfærdsøkonomiske analyser af anvendelsen af genmodificerede planter. Der gøres rede for kravene til konse-kvensbeskrivelsen og for mulighederne for at prissætte såvel de markedsrelaterede som de ikke-markedsrelaterede konsekvenser. Mulighederne...

 7. Fundering af mindre bygninger

  DEFF Research Database (Denmark)

  Larsen, J.; Ballisager, C.C.

  Denne SBI-anvisning indeholder en gennemgang af de jordbunds- og grundvandsforhold, som er bestemmende for funderingen af en bygning. Specielt gennemgås de betingelser, der skal være opfyldt, for at man på forsvarlig måde kan fundere en mindre bygning i traditionel udformning. Publikationen...

 8. Cosificación de las adolescentes en las redes sociales digitales

  OpenAIRE

  Urdangarin Aranbarri, Garazi

  2015-01-01

  La cosificación se refiere a la representación de una mujer a través de su cuerpo o partes de éste. La utilización masiva por parte de adolescentes de las Redes Sociales Digitales, hacen de éste fenómeno una forma tangible de discriminación sexista. Este estudio, tiene como objetivo analizar la cosificación de las adolescentes en las redes sociales y su influencia en la autoestima de cada joven. Para ello, se han aplicado diferentes escalas a 1087 adolescentes de 11 centros edu...

 9. Insignias digitales como acreditación de competencias en la Universidad

  OpenAIRE

  Borrás Gené, Oriol

  2017-01-01

  Las insignias digitales son archivos en formato PNG cuyo principal objetivo consiste en mostrar algún tipo de logro. Están formados por una imagen y una serie de metadatos que ofrecen todos los datos relativos a la acreditación que representan, normalmente competencias. Ofrece la ventaja de mostrar una información mucho más completa que los clásicos certificados en papel, como por ejemplo asociar evidencias educativas resultantes de la formación asociada a la insignia. Por otro lado al ser un...

 10. Udvikling af vejledningspraksis i kurser for undervisere i brugen af blended learning-aktiviteter

  DEFF Research Database (Denmark)

  Stenalt, Maria Hvid; Wichmann-Hansen, Gitte; Rossen, Dorte Sidelmann

  Hvert semester tilbyder Center for Undervisning og Læring (CUL) ved School of Business and Social Sciences ved Aarhus Universitet et 1-årig langt kompetenceudviklingsforløb i brugen af blended learning for lektorer og professorer. I løbet af denne periode skal deltagerne gennemføre et indledende...... blended learning-kursusforløb på 5 uger efterfulgt af en udviklings- og afprøvningsfase. Som afslutning skal deltagerne skrive en refleksionsrapport. Forløbet indebærer to vejledningsmøder med en eller flere af de undervisningsudviklere fra CUL, der er ansvarlige for forløbet: 1) Et individuelt...... vejledningsmøde, hvor deltagerne skal finde frem til, hvordan de vil eller kan omlægge deres undervisning til blended learning og 2) et kollektivt vejledningsmøde efter første udviklingsfase, hvor deltagerne modtager feedback på deres igangværende udviklingstiltag fra gruppemedlemmer og undervisningsudviklere. Et...

 11. Formación digital de profesores. Una revisión del tema con énfasis en los modelos de competencias/literacidades digitales

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Gonzalo Abio

  2017-03-01

  Full Text Available En este trabajo de cuño teórico-reflexivo, se discuten algunos factores que influyen en el uso de las tecnologías en las escuelas y se focaliza en las competencias que necesita el profesor para un trabajo integrado y efectivo apoyado por las tecnologías digitales. Con ese objetivo, se lleva a cabo una revisión bibliográfica sobre algunos modelos de competencias/literacidades digitales con énfasis en el profesor. Por último, se brindan algunos comentarios sobre las necesidades de formación digital de los profesores.

 12. Videoanalyse af social interaktion

  DEFF Research Database (Denmark)

  Igennem de sidste 40 år er videooptagelser af praksis blevet anvendt som et redskab i forskning af social interaktion inden for f.eks. læring, design, mediering, kommunikationstræning og i sundhedsvæsenet. Videoanalyse af social interaktion giver et stærkt metodisk, teoretisk og praktisk blik ind i...... videoanalyse og viser, hvordan man som forsker og studerende kan bruge videoanalyse til at undersøge social interaktion. Bogens temaer og spørgsmål udgør således en grundsten i arbejdet med videoanalyse på professions-, universitets- og forskeruddannelser såvel som i forskning mere generelt og omfatter: - de...

 13. Waar blijven de nieuwe Pythagorassen en Archimedessen? : met potlood, papier, liniaal, passer èn gummetje rechtgeleidingen construeren

  NARCIS (Netherlands)

  Dijksman, E.A.

  1994-01-01

  Rekenmachines hebben het werktuigbouwkundig onderwijs zeer nadelig beinvloed. De digitale (algebraische) werking ervan heeft de meetkunde vèr onderuit gehaald. Werktuigbouwkundige studenten weten bijna niets meer af van de eigenschappen van een cirkel, cirkelbundels met een machtlijn, of van Iijnen

 14. Fluorerede stoffer i mademballage af pap og papir

  DEFF Research Database (Denmark)

  Trier, Xenia; Cederberg, Tommy Licht; Jensen, Lisbeth Krüger

  andre typer af madbokse. Prøverne er blevet analyseret for flere forskellige typer af fluorerede stoffer, der anvendes til at imprægnere disse typer af emballager, så de ikke suger fedt eller vand. I ingen af prøverne er der fundet indhold af fluorerede stoffer, der overstiger analysemetodens...

 15. Repositorios digitales y software open source

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Doria, María Vanesa

  2015-06-01

  Full Text Available En la actualidad las universidades se encuentran en constante evolución, fruto de la transformación generada por la sociedad de la información y el conocimiento, donde la transversalidad son las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC, que tienen como objetivo ampliar el acceso a la información y el conocimiento a través de su herramienta digital más distinguida, Internet. Las universidades retroalimentan su conocimiento e información, mediante las producciones científicasacadémicas, y para promover el acceso a ellas, muchas universidades están inclinándose al movimiento del Acceso Abierto (AA siguiendo la vía verde en el desarrollo de repositorios digitales (RD. Para la creación de RD es necesario analizar los software open source disponibles, dado que estos son las herramientas que facilitan la automatización de los mismos. El presente estudio se centra en el análisis de los software open source existentes en el mercado.

 16. Aspekter af integrationsindsatsen i 6 kommuner

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rosdahl, Anders

  Dette arbejdspapir præsenterer resultaterne af en mindre kvalitativ undersøgelse af kommuners indsats for at bringe nyankomne flygtninge og indvandrere i beskæftigelse. Undersøgelsen er en opfølgning på en kvantitativ benchmarkanalyse, som er gennemført af Amternes og Kommunernes Forskningsinstit...

 17. Modelanalyser af mobilitet og miljø

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christensen, Linda; Gudmundsson, Henrik

  Begrebet bæredygtig transport diskuteres og ved hjælp af persontrafikmodellen ALTRANS belyses mulighederne for at fremme bæredygtig udvikling gennem en række scenarier. Desuden præsenteres en mere detaljeret analyse af ændringer i CO2-belastningen ved forbedring af den kollektive trafiks servicen...

 18. Boligboblen pustes op af bankerne

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ravn, Ib

  2017-01-01

  Den aktuelle boligboble blæses i vejret af bankerne, der gennem opkøb af realkreditobligationer skaber nye penge og dermed presser boligpriserne i vejret - en kreditfinansieret bolig- eller finansboble....

 19. Domesticeringen af Ford i Danmark:Den kulturelle tilegnelse af Ford og fordismen, 1920-1940

  OpenAIRE

  Wagner, Michael

  2009-01-01

  Det amerikanske automobilfirma Ford Motor Company med hovedkvarter i Detroit begyndte at drive forretning i Danmark omkring 1906. De første aktiviteter blev konsolideret samme år ved udnævnelsen af motorforhandleren F. Bülow & Co. til salgsagent i Danmark og importør af Ford automobiler til det skandinaviske marked. Dermed havde Ford tidligt fået et stærkt fodfæste i Nordeuropa, som udviklingen i salget af Ford autobiler de næste årtier til fulde skulle demonstrere. Ford Motor Company er ...

 20. Sygeplejestuderendes brug af portfolio i klinisk undervisning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hjorth, Anne Charlotte Overgaard; Bruhn, Helle

  2014-01-01

  Brugen af portfolio var mangelfuld, men et udviklingsprojekt i samarbejde med den kommunale sygepleje motiverede både sygeplejestuderende og kliniske vejledere til at anvende læringsdelen af portfolio aktivt.......Brugen af portfolio var mangelfuld, men et udviklingsprojekt i samarbejde med den kommunale sygepleje motiverede både sygeplejestuderende og kliniske vejledere til at anvende læringsdelen af portfolio aktivt....

 1. La lectura en formatos digitales en el Chile actual: nuevas prácticas y viejas desigualdades

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Cristóbal Moya

  2017-01-01

  Full Text Available En el presente artículo se caracteriza la fisionomía de la lectura en formatos digitales, especialmente en comparación con los impresos. Para esto se analiza la lectura en formatos digitales de cuatro materiales de lectura en el Chile actual (libros, revistas, periódicos e historietas a partir del Estudio de Comportamiento Lector 2014. Las prácticas lectoras son analizadas en cuanto prácticas culturales más amplias, lo que permite dar cuenta de la afinidad existente entre prácticas lectoras y determinados grupos sociales. En particular, se examinan las implicancias de ser un “lector omnívoro” en términos de formatos digitales e impresos. Se encuentra que los “lectores omnívoros” corresponden a perfiles lectores de posiciones sociales aventajadas en términos de educación e ingresos del hogar. Además, los omnívoros son quienes exhiben una mayor disposición a leer distintos materiales y en distintos formatos. Finalmente, se evidencia que existe una reproducción intergeneracional de la desigual disposición a leer en formatos digitales a partir del análisis de la educación de los padres. PALABRAS CLAVE: lectura digital en Chile, prácticas lectoras en Chile, lectura y distinción social, omnivorismo lector. In this article the main features of the format of digital reading are presented, particularly in comparison with print. In order to carry out this aim, the reading in digital format of four reading materials in contemporary Chile (books, magazines, newspapers and comics is analyzed drawing on the Estudio de Comportamiento Lector 2014 (Study of Reading Behavior. Reading practices are analyzed as broader cultural practices, which allows to establish links between reading practices and certain social groups. Particularly, the implications of being an ‘omnivore reader’ are examined, considering digital and print formats. Results show that ‘omnivore readers’ correspond to reading profiles of advantaged social

 2. Vurdering af effekten af en vindmøllepark ved Overgaard på forekomsten af fugle i EF-fuglebeskyttelsesområde nr. 15

  DEFF Research Database (Denmark)

  Clausen, P.; Larsen, J. K.

  forekomsten af en række arter der enten yngler eller raster inden for EF-fuglebeskyttelsesområdet, og er omfattet af EF-fuglebeskyttelsesdirektivets bilag I. Det drejer sig om arterne skarv Phalacrocorax carbo sinensis, blå kærhøg Circus cyaneus, hjejle Pluvialis apricaria, brushane Philomachus pugnax, klyde...

 3. Selektiv avl af racehunde og -katte

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sandøe, Peter; Meyer, Iben Helene Coakley; Fredholm, Merete

  2014-01-01

  Dette kapitel ser nærmere på de velfærdsmæssige problemstillinger, der opstår som følge af måden, hvorpå racehunde og -katte påvirkes gennem selektiv avl. Først beskrives, hvordan avlen af racehunde og -katte er organiseret. Dernæst gøres der rede for de dyrevelfærdsmæssige konsekvenser heraf....... Selektiv avl af hunde og katte tjener til at vedligeholde en stor racemæssig diversitet. De racemæssige forskelle gør det muligt for mennesker at vælge især hunde, der har nogle egenskaber, som passer til individuelle behov og ønsker. Desværre er der også en række bivirkninger for de pågældende dyrs...... problemer, som knytter sig til selektiv avl af racehunde og -katte, gennemgås og diskuteres mulige praktiske tiltag, som kan trække udviklingen i retning af at reducere forekomsten af disse problemer....

 4. Realisering af Vision 2020

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bertelsen, Niels Haldor; Hansen, Ernst Jan de Place

  Repræsentanter for byggesektoren har på 11 dialogmøder drøftet Erhvervs- og Byggestyrelsens "Vision 2020 - Byggeri med mening". Drøftelserne førte til formulering af en lang række initiativforslag til realisering af visionen. Den mest centrale udfordring bliver at reducere fejl og mangler i...... byggeriet. Branchen lægger også vægt på, at styringen af Vision 2020s reaisering sker i byggesektoren. Initiativforslagene er i rapporten samlet under 3 hovedområder. Det første hovedområde lægger vægt på bygningerne, brugerbehov og det globale samfund. Det andet omhandler processen og leverancesystemet...

 5. Konceptuelt design og udvikling af Intergomus

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ellebæk, P.; Pedersen, T.; Stendal, Karsten

  1999-01-01

  Denne rapport gennemgår udviklingsforløbet af et træningsapparat til genoptræning af læderede fingre. Rapporten omhandler kun den mekaniske del af udstyret. Opgaven er blevet løst i samarbejde med Ergoterapien på Køge Amtssygehus, Procare, Centret forAvanceret Teknologi og flere afdelinger på RIS...

 6. Offentliggørelse af kursrelevante oplysninger

  DEFF Research Database (Denmark)

  Werlauff, Erik; Schaumburg-Müller, Peer

  2013-01-01

  Artiklen analyserer, særligt på baggrund af EU-Domstolens dom af 28. juni 2012 i C-19/11, Daimler AG, hvilken betydning en række mellemliggende trin, der fører frem til en kursrelevant og offentliggørelsespligtig begivenhed, har for tidspunktet for indtrædelsen af pligten til offentliggørelse. De...

 7. Regulering af jødiske kroppe

  DEFF Research Database (Denmark)

  Schleicher, Marianne

  2014-01-01

  på teori dels af Michel Foucault om, hvordan kultur sikrer sin egen overlevelse ved at indsamle viden om bl.a. kroppe med henblik på at regulere brugen af dem, dels af Judith Butler, der bl.a. forklarer, hvordan kultur trods alt er åben for såkaldt subversion, idet det bidrager til at udvide og...

 8. En litteraturbaseret gennemgang af mulige velfærdsmæssig betydning af brugen af længerevarende smertelindring til kalve efter afhorning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Herskin, Mette S.; Nielsen, Bodil Højlund

  2018-01-01

  Dette er et udvidet sammendrag af vidensyntesen. Store dele af vidensyntesen er under review til et videnskabeligt tidsskrift, og kan derfor ikke offentliggøres elektronisk før denne proces er afsluttet. Den fulde rapport kan fremsendes pr. mail. Hvis du gerne vil have den tilsendt, så send en mail...

 9. Kuratering af Samtidskunst

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kuratering af Samtidskunst er den første bogudgivelse i Danmark, der fokuserer på kuratering som fag og praksis. Kuratering spiller en stadig større rolle i samtidskunsten. Bogen er en introduktion til skiftende forståelser af udstillings- og kuratorpraksisser og deres udfordringer, indkredset ge...... Kofod Olsen, Teresa Gleadowe, Helle Ryberg, Kirse Junge-Stevnsborg, Malene Natascha Ratcliffe, Pelin Uran, Jacob Fabricius, Lotte Juul Petersen, Jacob Lillemose, Solvej Helweg Ovesen, Frederikke Hansen & Tone Olaf Nielsen (kuratorisk aktion) og Temporary Services....

 10. Evaluering af kollegial supervision

  DEFF Research Database (Denmark)

  Petersen, Anne Line Bjerre Folsgaard; Bager, Lene Tortzen; Jørgensen, Mette Eg

  2015-01-01

  Videoen er en evaluering af arbejdet med en metodisk tilgang til kollegial supervision på VIA Ergoterapeutuddannelsen gennem et par år. Evalueringen sætter fokus på selve metoden, der er anvendt til kollegial supervision. Derudover er der fokus på erfaringer og udbytte af at arbejde systematisk med...... kollegial supervision blandt undervisere på VIA Ergoterapeutuddannelsen....

 11. Effekter af koordineret hjerneskaderehabilitering. Et systematisk litteraturreview

  DEFF Research Database (Denmark)

  Glintborg, Chalotte; Hansen, Tia G. B.

  beskrevet. Der er ingen klar dansk definition af koordination. Begrebet bliver ofte brugt inkonsistent, og koordination er meget forskelligt tilrettelagt. Derfor kan man ikke generelt dokumentere, om koordinatorfunktioner er en sikker vej til forbedring af komplekse rehabiliteringsforløb. Sundhedsstyrelsen......Forskningsprojekt udvikler ny definition af begrebet koordination Som et led i forskningsprojektet ”Bio-psyko-sociale effekter af koordineret hjerneskaderehabilitering” er der udviklet en ny definition af koordinationsbegrebet. Forskningsprojektet ”Bio-psyko-sociale effekter af koordineret...... senhjerneskadeområdet – initiativer, der skal fremme en sammenhængende og helhedsorienteret rehabiliteringsindsats. Men hvad dækker begrebet koordination egentlig over? Det har et nyt forskningsprojekt set på og kommer med et bud på en ny definition. Dansk definition mangler Indholdet i koordination har været upræcist...

 12. Mass Customization og Postponement - strategier og modeller for integreret produktion og distribution af kundespecifikke produkter

  DEFF Research Database (Denmark)

  Michelsen, Aage U.; Janus, Pagh

  2002-01-01

  Mass Customization er et produktionskoncept, der søger at kombinere masseproduktion og enkeltstyksproduktion på en sådan måde, at det er muligt at "masseproducere" kundespecifikke produkter. Postponement er i denne forbindelse et centralt begreb, idet det vedrører placeringen af dekoblingspunktet...... ("customer order decoupling point"), dvs. placeringen af det lager, hvorfra efterfølgende produktion og distribution er styret af kundespecifikke produkter. I artiklen fokuseres på, at hvis produktion og distribution ikke opfattes som to sekventielle systemer, men som ét integreret system, så opstår der en...

 13. Erfaringer fra nedrivning af boligblok i Rødbyhavn

  DEFF Research Database (Denmark)

  Eriksen, Søren Skibstrup; Hansen, Klaus; Krogh, Hanne

  Denne meddelelse indeholder en beskrivelse af nedrivningen af et betonelementbyggeri. Der er foretaget en registrering af energiforbrug i forbindelse med nedrivningen og bortskaffelsen samt en registrering af de miljøbelastende stoffer i bygningsaffaldet. Inden bebyggelsen blev revet ned, blev de...

 14. Contenidos educativos digitales que promueven la integración efectiva de las tecnologías de la información y comunicación

  OpenAIRE

  Manso, Micaela; Garzón, Magdalena; Rodríguez, Cecilia; Pérez, Paula

  2011-01-01

  Este estudio cualitativo indagó la relación que existe entre la calidad de los contenidos educativos digitales y la calidad de la implementación que los docentes hacen de esos contenidos educativos. Se utilizaron 10 cualidades basadas en TPACK y el Marco de Enseñanza para la Comprensión (EpC) para analizar la calidad de ambos. Además, se seleccionaron 3 contenidos educativos digitales y se realizaron entrevistas a 6 docentes, 34 estudiantes secundarios y 3 diseñadores de proyectos TIC en Méx...

 15. Overvågning af karplanter i Suserup Skov

  DEFF Research Database (Denmark)

  Wind, P.

  1999-01-01

  Vejler, i alt ca. 5.500 ha. Feltstationen blev oprettet i 1978, og siden har observatørerne registreret fuglelivet i Vejlerne og de omgivende arealer foruden vandstand, saltholdighed og drift af området. Tipperne ligger i den sydlige del af Ringkøbing Fjord. Fuglelivet blev fredet i 1898. Reservatet blev...... en samlet fredning af Vadehavet, omfatter øen Langli på 80 ha og vandarealer på i alt ca. 8.000 ha. Øen består af klitter og salte strandenge. Vandområdet er præget af tidevand, hvor vidtstrakte sand- og mudderflader og spredte muslingebanker er synlige ved lavvande. Vorsø ligger i Horsens Fjord...... saltholdighed i Ringkøbing Fjord bevirker, at vandplanter vokser dårligt eller forsvinder. Vandplanter udgør en væsentlig del af føden for visse andefugle og kan derfor have stor betydning for antallet af rastende fugle. Der blev registreret lave antal af knortegå, gråand, pibeand og krikand. Af blishøne blev...

 16. Exchange bias mechanism in FM/FM/AF spin valve systems in the presence of random unidirectional anisotropy field at the AF interface: The role played by the interface roughness due to randomness

  Science.gov (United States)

  Yüksel, Yusuf

  2018-05-01

  We propose an atomistic model and present Monte Carlo simulation results regarding the influence of FM/AF interface structure on the hysteresis mechanism and exchange bias behavior for a spin valve type FM/FM/AF magnetic junction. We simulate perfectly flat and roughened interface structures both with uncompensated interfacial AF moments. In order to simulate rough interface effect, we introduce the concept of random exchange anisotropy field induced at the interface, and acting on the interface AF spins. Our results yield that different types of the random field distributions of anisotropy field may lead to different behavior of exchange bias.

 17. Miljørigtig ombygning af Mallinggård

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Ernst Jan de Place

  2002-01-01

  Resume af rapport om den byggetekniske anvendelse af alternativ isolering ved en ombygning af Mallinggårds lade til undervisningslokaler, udarbejdet af Bent Møller fra Rudolf Steiner Skolen i Skanderborg under Energistyrelsens udviklingsprogram "Miljø- og arbejdsmiljøvenlig isolering"...

 18. Ole Søndergaards skriftdesign

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ejlers, Steen Erik

  2005-01-01

  Grafikeren Ole Søndergaard (f. 1937) er oprindeligt uddannet som skiltemaler. Senere blev han elev af navnkundige skriftformgiver, Kunstakademiets første designprofessor, arkitekturen Gunnar Biilmann Petersen. I 1970'erne etablerede Ole Søndergaard, efter nogle år som medarbejder på Naur Klints...... tegnestue, egen tegnestue i Helsingør. Tegnestuen har i årenes løb stået for mangfoldige grafiske arbejder, hvor Ole Søndergaard ofte selv har tegnet de anvendte logo- og skilteskrifter. Skriftfamilien FF Signa, der fra 2000 er blevet udgivet på FontShop International, er Søndergaards første komplette...... digitale skriftfamilie - med mangfoldige anvendelsemuligheder. Forud ligger adskillige års arbejde, bl.a. støttet af Statens Kunstfond. Artiklen beskriver Biilmanns skole, Ole Søndergaards "før-digitale" alfabeter til bl.a. Helsingør Kommune og Knud Rasmussen-monumentet (på Strandvejen ved Klampenborg nord...

 19. Et nationalt studie af bankrøveri

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Maj; Elklit, Ask

  11,1 % (n = 41) af ASD og seks måneder efter røveriet led 6,2 % (n = 23) af PTSD. Begge prævalenser var begrænset af kravet om undgåelsessymptomer (ASD uden undgåelse: 14 %, PTSD uden undgåelse: 17,8 %), men ASD diagnosen var især begrænset af kravet om dissociationssymptomer (ASD uden dissociation......: 26,7 %). Hierarkisk regressionsanalyse viste, at 51 % af variansen i PTSD sværhedsgrad blev forklaret af peritraumatisk dissociation, ASD sværhedsgrad, emotionel coping og negative tanker om egen person og evner. ASD sværhedsgrad var den stærkeste prædiktorer for PTSD sværhedsgrad og forudsagde alene...... diagnoser. Særligt ASD sværhedsgrad og negative tanker om egen person og evner synes at kunne forudsige PTSD sværhedsgrad efter bankrøveri. Det anbefales derfor, at ”Acute Stress Disorder Scale” anvendes til at screene for PTSD efter bankrøveri. Fremtidig forskning anbefales at fokusere på udvikling af...

 20. Typebestemmelse af de danske M. bovis stammer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kokotovic, Branko

  Mycoplasma bovis er en af de mest betydningsfulde mykoplasma i kvægbruget på verdensplan. Bakterien findes oftest i forbindelse med mastitis, lunge- og ledbetændelse, men andre kliniske manifestationer kan også forekomme. Der findes ikke præcise, nyere beregninger over konsekvenser af M. bovis...... relateret sygdomme, men det anses, at infektionen hvert år globalt set pålægger en økonomisk byrde til kvægbruget i en multimillion skala. M. bovis blev for første gang påvist i Danmark i 1981 og gennem 1980’erne har bakterien forårsaget store udbrud af mastitis. I de følgende årtier blev bakterien isoleret...... sporadisk fra mange forskellige kvægbesætninger, men på trods af en tilsyneladende stigende forekomst i 1990’erne, blev der ikke registret omfattende sundhedsmæssige problemer som følge af M. bovis smitte. Siden 2011 er M. bovis dog kommet i fokus igen på grund af alvorlige udbrud af især ledbetændelse, men...

 1. E1AF degradation by a ubiquitin-proteasome pathway

  International Nuclear Information System (INIS)

  Takahashi, Akiko; Higashino, Fumihiro; Aoyagi, Mariko; Yoshida, Koichi; Itoh, Miyuki; Kobayashi, Masanobu; Totsuka, Yasunori; Kohgo, Takao; Shindoh, Masanobu

  2005-01-01

  E1AF is a member of the ETS family of transcription factors. In mammary tumors, overexpression of E1AF is associated with tumorigenesis, but E1AF protein has hardly been detected and its degradation mechanism is not yet clear. Here we show that E1AF protein is stabilized by treatment with the 26S protease inhibitor MG132. We found that E1AF was modified by ubiquitin through the C-terminal region and ubiquitinated E1AF aggregated in nuclear dots, and that the inhibition of proteasome-activated transcription from E1AF target promoters. These results suggest that E1AF is degraded via the ubiquitin-proteasome pathway, which has some effect on E1AF function

 2. Depressive patienters oplevelse af at modtage ECT

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Christine Damsbo

  Dette studie handler om, hvordan det opleves for den voksne depressive patient at gennemgå et ECT-behandlingsforløb (electroconvulsive therapy). Formålet med projektet er dels at undersøge, hvordan processen omkring ECT-behandlingen udspiller sig og dels at undersøge patienternes oplevelse......, reaktioner og tanker omkring ECT-behandlingen. Studiet bygger på den eksisterende viden om patienters oplevelse af ECT. Metoden er feltforskning med deltagende observation og etnografisk interview. Dette suppleres af to spørgeskemaer. Der blev inkluderet 8 patienter i undersøgelsen. Analysen udspringer af...... konstruktivistisk epistemiologisk vinkel. Ved en teoristyret analyse fremkom 2 overordnede temaer: Anspændthed og tryghed. Disse temaer blev behandlet i en procesorienteret forståelse af ECT-forløbet. Denne proces bestod af: Betingelser, interaktion og konsekvenser. Diskussionen er en kritisk diskussion af fund og...

 3. Overvågning af orkidéer 2000

  DEFF Research Database (Denmark)

  Wind, P.

  resultaterne af orkidéovervågningen (Wind 2001). Hertil kommer præsentationen af projektet og dets resultater efter forløbet af de første tre år (Løjtnant 1991a) og en bearbejdning af projektets resultater for årene 1987-1995 (Wind 1997). I nærværende rapport undersøges skov-hullæbe for en eventuel sammenhæng...... mellem skudanlæggelsen udtrykt ved antallet af blomstrende og vegetative skud i et givet år og nedbørsmængder i august og september året før. Det er en udbredt antagelse at der er en sammenhæng mellem skudanlæggelse og mængden af nedbør det foregående år. Undersøgelser af skov-hullæbe populationer i...... truet og sårbar samt de to arter der er omfattet af Habitatdirektivets bilag 2. I 2000 kan det i forhold til 1999 konstateres at der i 15 bestande er optalt et øget antal skud. I 11 bestande er der noteret en nedgang i antallet af skud sammenlignet med optællingerne i 1999. Af disse er der 2 be...

 4. Ekstraktion af æteriske olier fra oregano

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ellitsgaard Jakobsen, Jens; Ankerfeldt, Dorte; Jensen, Morten Busch

  2010-01-01

  med keratin - Ammoniakforurening reduceres med ny teknologi - Genvinding og genanvendelse af ammoniak fra spildevand og husdyrgødning - Ginseng - en virkningsfuld medicinplante - Ekstraktion af æteriske olier fra oregano "Biotek" er udviklet med udgangspunkt i originalartikler udarbejdet af forskere...

 5. Børn af veteraner

  DEFF Research Database (Denmark)

  Frederiksen, Signe; Lausten, Mette

  Siden starten af 1990’erne har Danmark sendt over 30.000 soldater og andet personel på internationale missioner – langt de fleste til Eks-Jugoslavien, Afghanistan og Irak. Denne undersøgelse handler om de børn, hvis fædre har været udsendt på militære missioner i udlandet. For hvordan håndterer...... spørgsmål er fokus for undersøgelsen. Undersøgelsen bygger på en spørgeskemaundersøgelse blandt børn af veteraner på henholdsvis 7, 11 og 15 år. Undersøgelsen er gennemført for og i samarbejde med Veterancentrets Videncenter, som er en del af Forsvarsministeriets Personalestyrelse....

 6. Tællinger af vandfugle i Danmark 1998-99

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pihl, S.; Laubek, B.

  1999-01-01

  Denne rapport præsenterer Miljø- og Energiministeriets seks feltstationer med beskrivelse af deres historie, naturforhold og overvågningsprogram. Resultaterne af fugleobservationer i 1997 beskrives i sammenhæng med tidligere års udvikling. Desuden præsenteres resultater af tre undersøgelser af he...

 7. Om den sociale og symbolske funktion af uddannelsesevalueringer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nørholm, Morten

  Ph.d.-afhandlingen handler om evalueringer, om evalueringer af uddannelse med et fokus og perspektiv som er begrænset til en afdækning af forhold om evalueringer, til en formulering af en teori om evalueringer. I afhandlingens analyser og diskussioner anvendes teorier af Émile Durkheim, Pierre...

 8. Delegation af lovgivningsmagt: risiko for ringere regulering?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, Morten Jarlbæk; Christensen, Geert Laier; Ravn, Jacob

  2016-01-01

  kortsigtetede, politiske incitamenter. Samtidig underlægges delegation ikke samme grad af kvalitetskontrolmekanismer som almindelig lovgivning; dette kunne ellers kompensere for den mere politiserede delegation. En øget brug af bekendtgørelser kan derfor betyde en stigende risiko for regulering af lavere...

 9. Biotransformering af pyren i havbørsteormen Nereis virens

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jørgensen, Anne; Giessing, Anders; Juul Rasmussen, Lene

  føden og ved overførsel over epithelet. Graden af systemisk akkumulering af PAHer afhænger af optaget men ligeledes af effektiviteten af biotransformering i den pågældende organisme. N. virens er kendt for effektivt at biotransformere PAHer. I nærværende undersøgelse blev biotransformering undersøgt med......-glucuronid er den fase II metabolit der primært produceres ved biotransformering af pyren. Dette indikerer at de vigtigste enzymer i biotransformering af pyren i N. virens er CYP enzymer og glucuronosyl transferase enzymer....

 10. Revistas nativas digitales en el ámbito del deporte en España: el caso de MARCA Plus

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ignacio LABARGA-ADÁN

  2018-01-01

  Full Text Available Desde su aparición en el verano de 2014, MARCA Plus se ha convertido en un referente para las publicaciones nativas digitales. Prueba de ello es el reconocimiento por parte de Apple como una de las mejores 'apps' para iPad y ganar los 'Digital Magazine Awards' en 2015 y 2016. Este artículo pretende abordar las características de este nuevo formato en el panorama actual de los medios: el de las revistas nativas digitales. La revista objeto de estudio es una de las apuestas de Unidad Editorial por las nuevas tecnologías, habiendo conseguido en tres años un posicionamiento excepcional en el mercado digital. MARCA Plus destaca por su diseño, creatividad, carácter innovador, interactividad y nuevas narrativas audiovisuales, a lo que se suma el ser un soporte ideal para las nuevas tendencias en publicidad.

 11. Mercados municipales y tecnologías digitales: entre el e-comercio y nuevas formas de convivialidad

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Juan Robles

  2014-01-01

  Full Text Available Los escaparates virtuales, la venta online y la puesta en valor de los circuitos de producción cortos y agroecológicos a través de eficaces políticas de comunicación en las redes sociales son ejemplos de lo que hoy están usando muchos pequeños comerciantes para poner en valor su expertise tradicional, paradójicamente basada en la cercanía y el trato directo. En este artículo analizamos el papel de las tecnologías digitales en la re-significación y re-activación del pequeño comercio y de los mercados de abastos tradicionales. El uso de tecnologías digitales pone en entredicho la visión de Internet como agente de desterritorialización y de creación de una cultura global, ante la presencia de nuevas formas de localización basadas en la emergencia de nuevas formas de convivialidad, agroecología y alimentación saludable.

 12. Danskernes brug af nyhedsmedier 2018

  DEFF Research Database (Denmark)

  Schrøder, Kim Christian; Ørsten, Mark; Eberholst, Mads Kæmsgaard

  Hvis der er ét begreb, der i 2018 er blevet slået fast med syvtommersøm i den offentlige debat verden over, så er det ’fake news’! Bekymringen over fænomenet er vokset eksplosivt, samtidig med at det er blevet mere og mere uklart, hvad ’fake news’ egentlig dækker over. I dette års analyse af...... brugen af nyhedsmedier sætter Reuters Institute Digital News Report, og også denne specialrapport om Danmark, analytisk fokus på ’fake news’ og kaster lys over borgernes opfattelse af fænomenet på en måde, så vi får nuancerne i det komplekse begreb med. Et andet emne, der er blevet diskuteret...... for fake news og egne oplevelser af fake news, og danskernes viden om, hvordan nyheder bliver lavet (nyheds-literacy)....

 13. Kontrol af konventionelle våben i Europa

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hoffmann, Rune; Kierulf, John; Pradhan-Blach, Flemming

  Rapporten indledes med en historisk gennemgang af tilblivelsen og udviklingen af Traktat om Konventionelle Væbnede Styrker i Europa (CFE), som blev iværksat af NATO og det tidligere Warszawapagten i 1973. Traktaten fastsætter et loft for antallet af kampvogne, pansrede kampkøretøjer, artilleripje...

 14. Kommentarer til love og ændringer af love

  DEFF Research Database (Denmark)

  Møgelvang-Hansen, Peter

  2002-01-01

  folkeoplysende foreningsarbejde og Folkeuniversitetet (folkeoplysningsloven) og ophævelse af lov om daghøjskoler m.v. og lov om den fri ungdomduddannelse samt ændring af lov om refusion af udgifter til uddannelse i forbindelse med aktivering m.m. samt ændring af forskellige love (Reform for daghøjskolerne...

 15. Bakteriesensor til on-line identifikation/bestemmelse af mikrobiel drikkevandskvalitet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bentien, Anders; Tilsted Mogensen, Claus; Østergaard, Else-Marie

  Over det meste af verden defineres den mikrobielle drikkevandskvalitet primært på baggrund af grænseværdier for E. coli, coliforme bakterier og kimtal. Anvendelsen af den totale bakteriekoncentration til bestemmelse af mikrobiel drikkevandskvalitet er (af historiske årsager) ikke udbredt og primært...

 16. Genlyden af et nej

  DEFF Research Database (Denmark)

  Östman, Lars

  2011-01-01

  Europa og den vestlige verden er ramt af en økonomisk krise. Det er en krise, der er anderledes, end den vi har været vant til fx fra 1980'erne.......Europa og den vestlige verden er ramt af en økonomisk krise. Det er en krise, der er anderledes, end den vi har været vant til fx fra 1980'erne....

 17. Recursos digitales para el aprendizaje del dibujo tecnológico

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Gavino, Sergio

  2012-01-01

  Full Text Available El presente trabajo sintetiza el proceso de diseño y creación de medios digitales en distintos formatos: animaciones en formato swf, modelos 3D interactivos en formato skp, java o pdf y la implementación de una aplicación on-line para el dibujo asistido por computadora. Las animaciones en formato swf se utilizan como apoyo para el aprendizaje presencial; en ellas, se modelizan los elementos que constituyen los fundamentos del dibujo tecnológico: el Sistema Monge o Sistema Diédrico, con el dinamismo que su organización implica, permitiendo la interacción del alumno con los elementos del sistema modelizado. Los modelos 3D interactivos pueden orientarse para la visualización de componentes de ingeniería, arquitectura, diseño industrial, etc., haciendo posible ampliar el repertorio de recursos morfológicos y así consolidar el aprendizaje del dibujo tecnológico. La actividad online para el dibujo asistido por computadora está basada en la aplicación Compass and Ruler, de código abierto bajo licencia GNU GPL; a través de esta aplicación los alumnos resuelven diversas ejercitaciones del concepto de isometría, otro contenido del dibujo tecnológico. Los recursos digitales presentados en el presente artículo son desarrollados por la Unidad de Investigación y Desarrollo Grupo de Ingeniería Gráfica Aplicada (UID-GIGA de la Facultad de Ingeniería de la UNLP para las asignaturas Gráfica para Ingeniería (de las especialidades Ingeniería Aeronáutica, Mecánica, Electromecánica y Materiales y Sistemas de Representación “C” (de las especialidades Ingeniería Química, Industrial y Computación.

 18. Optisk scanning af spørgeskemaer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Paulsen, Aksel

  / 1000 felter= 0.370 (95% CI: 0.160-0.729), (p= 0.020)). Der var ingen statistisk forskel mellem optisk scanning (fejl/ 1000 felter= 0.046 (95% CI: 0.001-0.258)) og manuel dobbelt indtastning (p=1.000). Konklusioner: Optisk scanning er et godt alternativ til manuel dobbelt indtastning for spørgeskema med......Formål og baggrund: Patient rapporterede outcomes i form af spørgeskemaer bruges i øgende grad i sundhedssektoren både i klinisk praksis og forskning. Ofte bruges spørgeskemaer i papirformat. Manuel dobbelt indtastning er defineret som guld standard for overføring af data til et elektronisk format......, men processen er tidkrævende. Optisk scanning af spørgeskemaer med automatisk registrering af svar kan være et alternativ, men videre validering af metoden er nødvendig. Design: 200 patienter blev tilfældigt udvalgt fra en kohorte på 5777 patienter der tidligere havde svaret på to forskellige...

 19. En analyse af potentialet for salg af fødevarer gennem Internettet i Danmark og England

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ramus, Kim Bjarne

  2001-01-01

  I Kim Ramus ph.d.-projekt gennemføres en undersøgelse af danske og britiske forbrugeres holdninger og præferencer til handel med fødevarer på Internettet, hvor formålet er at finde potentialet for salg af fødevarer online. Internettet er ganske udbredt i begge lande, men England er dog et godt st...... stykke foran Danmark med supermarkedskæden Tesco i spidsen, når det gælder salg af fødevarer. I Danmark er der endnu ingen landsdækkende kæder, som for alvor er gået i gang med at sælge fødevarer online.......I Kim Ramus ph.d.-projekt gennemføres en undersøgelse af danske og britiske forbrugeres holdninger og præferencer til handel med fødevarer på Internettet, hvor formålet er at finde potentialet for salg af fødevarer online. Internettet er ganske udbredt i begge lande, men England er dog et godt...

 20. Sygeplejerskeuddannelsens akademiseringsbetingelser og -bestræbelser

  DEFF Research Database (Denmark)

  Laugesen, Janne Bryde

  2014-01-01

  i vejledningssamtalen betydning for sygeplejerskeuddannelsens akademiseringsbestræbelser?" Et uddannelsessociologisk perspektiv er den teoretiske tilgang baseret på teori af Pierre Bourdieu og Basil Bernstein. Problemformuleringen belyses gennem et feltanalytisk inspireret perspektiv, der fungerer...... pædagogiske koder i vejledningssamtaler. Det teoretiske udgangspunkt er her Basil Bernsteins teori om den pædagogiske anordning, klassifikation, rammesætning og pædagogiske koder. Empirien er produceret gennem digitale lydoptagelser og observation af vejledningssamtaler mellem klinisk vejleder og...

 1. Subjetividades juveniles, expresiones políticas y uso de tecnologías digitales

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mónica María Bermúdez Grajales

  2017-05-01

  Full Text Available El presente artículo da cuenta de algunos hallazgos derivados de una revisión documental que tuvo como fin indagar en la relación entre subjetividades juveniles, expresiones políticas y uso de tecnologías digitales. Fueron revisadas 150 investigaciones publicadas a partir del año 2000 hasta el 2014, tanto en el ámbito internacional —Europa y Estados Unidos— como en el nacional. Uno de los principales hallazgos plantea que con las actuales tecnologías digitales se están cultivando prácticas políticas de gran trascendencia, en tanto se produce una comunicación apasionada, multimodal e incidental que logra distanciarse de una política tradicional-representativa, para articularse a los deseos y pulsiones de la subjetividad juvenil contemporánea. Además se plantea que el uso de las tecnologías se integra a propuestas contrahegemónicas en las que la apropiación de lenguajes hipertextuales constituye la des-identificación con una lógica dominante. En tal sentido, los videos, las imágenes, la música, las animaciones, los enlaces y los mensajes de texto se convierten en la construcción de una sintaxis que contribuye a traducir con más convencimiento la emoción, el afecto y el malestar del presente.

 2. Nye ledelsesudfordringer i forebyggelse af stress i videnarbejdet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, Vibeke; Ipsen, Christine; Mogensen, Mette

  arbejdssituation og muligheder for forebyggelse af arbejdsrelateret stress i vidensarbejdet. – Et kvalitaivt studie af arbejdsrelateret stress i vidensarbejdet. Lyngby, The Technical University of Denmark. Kärreman, Dan, Stefan Svenningson and Mats Alvesson (2003): The Return of the Machine Bureaucracy? Management......Afsættet for projektet ”Forebyggelse af stress i videnarbejdet – mellem begejstring og belastning” er, at der er behov for en ny forståelse af stress i det moderne arbejdsliv, for at kunne arbejde med stressforebyggelse blandt videnarbejdere. I dette paper tager vi udgangspunkt i begrebet...... mangetydighed/ambiguity som en karakteristik af videnarbejdet, da det stiller nogle helt nye udfordringer til hvordan ledelse af videnarbejdet skal foregå, når målet er at forebygge arbejdsrelateret stress. Vi karakteriserer videnarbejdet som mangetydigt og som Alvesson (2004) påpeger, udgør dilemmaerne i...

 3. Nyttigt bidrag til professionalisering af revisionsudvalg

  DEFF Research Database (Denmark)

  Thomsen, Steen

  2009-01-01

  Anmeldelse af: KPMG. 2009, Audit Committee Institute. Revisionsudvalg i Praksis. 2. reviderede udgave.......Anmeldelse af: KPMG. 2009, Audit Committee Institute. Revisionsudvalg i Praksis. 2. reviderede udgave....

 4. Medienkompetenz und digitale Bildung aus medienpädagogischer Perspektive - Bericht für das Grünbuch "Digitalisierung und Politik" des Zukunfts- und Verfassungsausschuss des österreichischen Bundesrates.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Christian Swertz

  2017-03-01

  Full Text Available Medienkompetenz und digitale Bildung können die Fähigkeit zur Teilnahme an öffentlichen Debatten und zum Umgang mit widersprüchlichen Wahrheiten fördern. Daher sind die Vermittlung von Medienkompetenz und digitaler Bildung nicht nur für die Bildung des Menschen, sondern auch für den demokratischen Staat erforderlich. Vor diesem Hintergrund werden Vorschläge für Gesetzesänderungen, mit denen Medienkompetenz und digitale Bildung in allen pädagogischen Handlungsfeldern vermittelt werden können, entwickelt. Media Literacy and Digital Education might increase the ability to participate in public debates and to handle contradictory truths. That's why Media Literacy and Digital Education do not only contribute to personality development, but are necessary for the democratic state. Based on these arguments suggestions for legislative changes in Austria are made.

 5. DVD anmeldelse - En Verden af Lyd og Musik

  DEFF Research Database (Denmark)

  Holck, Ulla

  2006-01-01

  Anmeldelse af DVD-udgivelse af Claus Bang (2005): En Verden af Lyd og Musik. Musikterapi for døve, hørehæmmede og multihandicappede børn og unge. Al tale med undertekst eller tegnsprogstolkning. DVD-boks med 3 stk. dobbeltlag DVD beregnet til afspilning på PC. Udgivet af Musikterapi-foreningen En...

 6. En kvantitativ metode til analyse af radio

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Christine Lejre

  2014-06-01

  Full Text Available I den danske såvel som den internationale radiolitteratur er bud på metoder til analyse af radiomediet sparsomme. Det skyldes formentlig, at radiomediet er svært at analysere, fordi det er et medie, der ikke er visualiseret i form af billeder eller understøttet af printet tekst. Denne artikel har til formål at beskrive en ny kvantitativ metode til analyse af radio, der tager særligt hensyn til radiomediets modalitet – lyd struktureret som et lineært forløb i tid. Metoden understøtter dermed både radiomediet som et medie i tid og som et blindt medie. Metoden er udviklet i forbindelse med en komparativ analyse af kulturprogrammer på P1 og Radio24syv lavet for Danmarks Radio. Artiklen peger på, at metoden er velegnet til analyse af ikke kun radio, men også andre medieplatforme samt forskellige journalistiske stofområder.

 7. Degradation of AF1Q by chaperone-mediated autophagy

  International Nuclear Information System (INIS)

  Li, Peng; Ji, Min; Lu, Fei; Zhang, Jingru; Li, Huanjie; Cui, Taixing; Li Wang, Xing; Tang, Dongqi; Ji, Chunyan

  2014-01-01

  AF1Q, a mixed lineage leukemia gene fusion partner, is identified as a poor prognostic biomarker for pediatric acute myeloid leukemia (AML), adult AML with normal cytogenetic and adult myelodysplastic syndrome. AF1Q is highly regulated during hematopoietic progenitor differentiation and development but its regulatory mechanism has not been defined clearly. In the present study, we used pharmacological and genetic approaches to influence chaperone-mediated autophagy (CMA) and explored the degradation mechanism of AF1Q. Pharmacological inhibitors of lysosomal degradation, such as chloroquine, increased AF1Q levels, whereas activators of CMA, including 6-aminonicotinamide and nutrient starvation, decreased AF1Q levels. AF1Q interacts with HSPA8 and LAMP-2A, which are core components of the CMA machinery. Knockdown of HSPA8 or LAMP-2A increased AF1Q protein levels, whereas overexpression showed the opposite effect. Using an amino acid deletion AF1Q mutation plasmid, we identified that AF1Q had a KFERQ-like motif which was recognized by HSPA8 for CMA-dependent proteolysis. In conclusion, we demonstrate for the first time that AF1Q can be degraded in lysosomes by CMA. - Highlights: • Chaperone-mediated autophagy (CMA) is involved in the degradation of AF1Q. • Macroautophagy does not contribute to the AF1Q degradation. • AF1Q has a KFERQ-like motif that is recognized by CMA core components

 8. Degradation of AF1Q by chaperone-mediated autophagy

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Li, Peng; Ji, Min; Lu, Fei; Zhang, Jingru [Department of Hematology, Key Laboratory of Cardiovascular Remodeling and Function Research, Qilu Hospital, Shandong University, Jinan 250012 (China); Li, Huanjie; Cui, Taixing; Li Wang, Xing [Research Center for Cell Therapy, Key Laboratory of Cardiovascular Remodeling and Function Research, Qilu Hospital, Shandong University, Jinan 250012 (China); Tang, Dongqi, E-mail: tangdq@sdu.edu.cn [Research Center for Cell Therapy, Key Laboratory of Cardiovascular Remodeling and Function Research, Qilu Hospital, Shandong University, Jinan 250012 (China); Center for Stem Cell and Regenerative Medicine, The Second Hospital of Shandong University, Jinan 250033 (China); Ji, Chunyan, E-mail: jichunyan@sdu.edu.cn [Department of Hematology, Key Laboratory of Cardiovascular Remodeling and Function Research, Qilu Hospital, Shandong University, Jinan 250012 (China)

  2014-09-10

  AF1Q, a mixed lineage leukemia gene fusion partner, is identified as a poor prognostic biomarker for pediatric acute myeloid leukemia (AML), adult AML with normal cytogenetic and adult myelodysplastic syndrome. AF1Q is highly regulated during hematopoietic progenitor differentiation and development but its regulatory mechanism has not been defined clearly. In the present study, we used pharmacological and genetic approaches to influence chaperone-mediated autophagy (CMA) and explored the degradation mechanism of AF1Q. Pharmacological inhibitors of lysosomal degradation, such as chloroquine, increased AF1Q levels, whereas activators of CMA, including 6-aminonicotinamide and nutrient starvation, decreased AF1Q levels. AF1Q interacts with HSPA8 and LAMP-2A, which are core components of the CMA machinery. Knockdown of HSPA8 or LAMP-2A increased AF1Q protein levels, whereas overexpression showed the opposite effect. Using an amino acid deletion AF1Q mutation plasmid, we identified that AF1Q had a KFERQ-like motif which was recognized by HSPA8 for CMA-dependent proteolysis. In conclusion, we demonstrate for the first time that AF1Q can be degraded in lysosomes by CMA. - Highlights: • Chaperone-mediated autophagy (CMA) is involved in the degradation of AF1Q. • Macroautophagy does not contribute to the AF1Q degradation. • AF1Q has a KFERQ-like motif that is recognized by CMA core components.

 9. Pressetørring af parketstave - Simulationsmodel

  DEFF Research Database (Denmark)

  Poulsen, Niels Kjølstad; Sørensen, Mads Peter; Pinholt, Peter

  2004-01-01

  Nærværende rapport indgår som en del af det arbejde der er udført under BIPS centeret. Rapporten vedrører modelleringsarbejdet med Junckers pressetørringsproces. Det er målet at opstille en termodynamisk og mekanisk model for parketstavene under pressetørring med henblik på at forklare og om muligt...

 10. Hilvanar tecnologías digitales y procesos de tejido o costura artesanal: una revisión crítica de prácticas

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Tania Pérez-Bustos

  2017-01-01

  Full Text Available El presente artículo hace una revisión de algunas tecnologías digitales diseñadas en torno a prácticas artesanales de tejido, bordado y costura. Esta revisión busca identificar las tensiones y encuentros que existen entre los saberes asociados a lo textil y artesanal, y los relativos a la tecnología y la informática. En particular, el artículo se enfoca en tres tipos de diseño de tecnologías de la información: en primera instancia, en aquel orientado a la construcción de repositorios digitales de prácticas textiles artesanales; en segundo lugar, en el desarrollo de interfaces tangibles de usuario inspiradas en la materialidad de lo textil y, por último, en iniciativas que, para idear tecnologías digitales, se centran en el potencial creativo de los lenguajes-materiales de la producción textil artesanal. El artículo se cierra con una reflexión establecida en torno a las posibilidades de co-aprendizaje que emergen de los encuentros que se dan entre tecnología digital y tejido o bordado artesanal.

 11. Produktudvikling af fødevarer med Quality Function Deployment

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bech, Anne C.

  1998-01-01

  Produktudvikling af fødevarer stiller stadig større krav til virksomhedernes kompetencer. QFD filosofien kan bidrage til at skabe en fælles forståelse af grundlaget for udvikling af nye produkter. Udgangspunktet er en forståelse af forbrugernes behov i relation til virksomhedens muligheder...... konkurrentprodukter. Efterfølgende faser handler om at generere forskellige mulige løsninger, inden der træffes valg af løsningsalternativ. Anvendelse af QFD modellen for produktudvikling betyder, at forbrugernes behov er centrale i hele produktudviklingsforløbet, samt at det udviklede produkt sigter mod at opfylde...... væsentlige identificerede behov set fra forbrugernes synspunkt. At virksomheden ser implementering af QFD som en investering, medarbejdernes commitment og målrettet projekt, er væsentlig for en succesfuld implementering af QFD til produktudvikling. QFD tankegangen illustreres med et eksempel på udvikling af...

 12. Innovation af innovation

  DEFF Research Database (Denmark)

  Harste, Gorm

  2009-01-01

  , at innovation af innovationen forsøges gennemført på en måde, hvor tiden kræves at forholde sig til sin egen tidslighed i form af fremtid, nutid, fortid og ikke mindst i form af samtidighed. I tiden skal vi iagttage, hvordan vi iagttager tiden. Vi dobbelt-koder tiden på samme måde, som forskning forsker i...... organisationssystemerne. De to typer systemer kan noget helt bestemt med fænomenet tid. De kan synkronisere. Analyseres organisationssystemer ser vi, imidlertid at innovation kræver ro. Stærkt innovative systemer er militærsystemet og kunstsystemet, der også inddrages, og hvor vi ser paradokset mellem innovation og...... involution. Tid er med et medium og ikke et lufttomt rum. Tid er end ikke en gasart, men udgør et solidt fluidum, som samfundet bader i og flyder i, konstant i bevægelse. Reformer forudsætter former, og innovation forudsætter involution. Kun sådan muliggøres evolution....

 13. Kan brugen af mobiletelefoner i undervisningen styrke elev-centrerede læreprocesser?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Judith Seipold

  2010-10-01

  Full Text Available Mobil læring er et emne på vej frem. Det er ikke kun det konstant tiltagende antal af konferencer om m-læing, der understøter dette faktum (Traxler 2007. Overgangen fra at betragte fordelene og ulemperne ved m‐læing i praksis til dannelse af teorier karakteriserer også hvordan denne disciplin er ved at blive voksen. Sidst men ikke mindst implementeres i stigende grad projekter med mobiltelefoner og med relevans for læring, som bliver realiseret inden for og uden for skolen, i job- og fritidssammenhæge. Såanne projekter stræber mod at forbedre læing og undervisning, lære-, skrive- og læringskompetencer for at støtte fremmøde, adfærd og sociale fædigheder, og for at imødegå den digitale kløft, social udelukkelse osv. helt generelt: "Research into mobile learning is the study of how the mobility of learners augmented by personal and public technology can contribute to the process of gaining new knowledge, skills and experience" (Sharples et al. 2007. Målene i forbindelse med forskning er lige såforskellige som måderne, hvorpå m-læring implementeres - de funktioner, der bliver anvendt på mobiletelefonerne, er lige så omfattende som elevernes aktiviteter. Den pæagogiske dimension bag målet om at opnå kontinuerlig læring med fokus på elevernes erfaringer, kulturelle praksisser, viden osv. fra hverdagen opstår på baggrund af mindst to dimensioner: En af disse er behovet for livslang læring der har en uddannelsespolitisk dimension (se f.eks. COMM/EAC 2008. Livslang læring tager ikke kun formel og ikke‐formel læing i betragtning, men også uformel læing, der refererer til områder og aktiviteter som ikke direkte er at finde i uddannelsesmæssige sammenhænge men hovedsagligt i elevens hverdag. Denne tilgang fastholder perspektivet om integration af uformel læring i sin bredeste forstand i skolesystemet, men med et behov for at moderere denne uformelle læing og for at gøe eleverne opmæksomme på hvordan de

 14. I Frans af Assisis fodspor

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bonde, Lisbeth

  2015-01-01

  En fodrejse fra Assisi til Rom i Frans af Assisis fodspor sætter gang i tankerne og giver anledning til nye ideer......En fodrejse fra Assisi til Rom i Frans af Assisis fodspor sætter gang i tankerne og giver anledning til nye ideer...

 15. Anbefalinger til organisering af uddannelserne

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, Lars; Andersen, Lars Døvling; Hornemann, Birte C.

  2009-01-01

  Notatet sammenfatter de diskussioner, som det af fakulteterne nedsatte udvalg vedrørende nye undervisnings- og eksamensformer har haft, og de anbefalinger til en omlægning af vores uddannelsessystem, som udvalget har valgt at give. Notatet er samtidig en begyndelse på en erfaringsudveksling om ny...

 16. Registrering og Benchmarking af Modus 2 Forskning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Duus, Henrik Johannsen; Jørgensen, Jens E.

  2004-01-01

  Fremvæksten af modus 2 forskning stiller krav om en revurdering af højere læreanstalters evaluerings- og meriteringspraksis. Den endimensionale prioritering af modus 1 forskning såvel som dennes ligeså endimensionale evaluering via publikationer må afvises som utidssvarende. Som en konsekvens her...

 17. NIR: optimerer produktionen af gammeldags modnede sild

  DEFF Research Database (Denmark)

  Svensson, T.; Bro, Rasmus; Nielsen, Henrik Hauch

  2005-01-01

  Måling med nærinfrarødt (NIR) lys er et godt supplement til de nuværende metoder til at følge modningen af sild saltede i tønder. Det viser resultaterne af et forskningsprojekt udført i samarbejde mellem Lykkeberg A/S, Danmarks Fiskeriundersøgelser og Den Kgl Veterinær- og Landbohøjskole. Ved hjælp...... af avanceret matematik er det nemt og hurtigt at bestemme modningsgraden af sild direkte fra en NIR måling....

 18. U2AF1 mutations alter splice site recognition in hematological malignancies.

  Science.gov (United States)

  Ilagan, Janine O; Ramakrishnan, Aravind; Hayes, Brian; Murphy, Michele E; Zebari, Ahmad S; Bradley, Philip; Bradley, Robert K

  2015-01-01

  Whole-exome sequencing studies have identified common mutations affecting genes encoding components of the RNA splicing machinery in hematological malignancies. Here, we sought to determine how mutations affecting the 3' splice site recognition factor U2AF1 alter its normal role in RNA splicing. We find that U2AF1 mutations influence the similarity of splicing programs in leukemias, but do not give rise to widespread splicing failure. U2AF1 mutations cause differential splicing of hundreds of genes, affecting biological pathways such as DNA methylation (DNMT3B), X chromosome inactivation (H2AFY), the DNA damage response (ATR, FANCA), and apoptosis (CASP8). We show that U2AF1 mutations alter the preferred 3' splice site motif in patients, in cell culture, and in vitro. Mutations affecting the first and second zinc fingers give rise to different alterations in splice site preference and largely distinct downstream splicing programs. These allele-specific effects are consistent with a computationally predicted model of U2AF1 in complex with RNA. Our findings suggest that U2AF1 mutations contribute to pathogenesis by causing quantitative changes in splicing that affect diverse cellular pathways, and give insight into the normal function of U2AF1's zinc finger domains. © 2015 Ilagan et al.; Published by Cold Spring Harbor Laboratory Press.

 19. Undersøgelse af udviklingen i maksimale vandstande i den østligste del af Limfjorden Aalborg – Hals

  DEFF Research Database (Denmark)

  Burcharth, Hans Falk; Røge, Mads Sønderstrup

  Udviklingen i maksimalvandstande i den veslige del af Limfjorden har påkaldt sig stor interesse i forbindelse med diskussionen om stigende oversvømmelsesfrekvens relateret til en eventuel klimaændring. Formålet med nærværende undersøgelse er at belyse udviklingen i maksimalvandstande i den østlig...... østligste del af Limfjorden på strækningen fra Aalborg til Hals, en strækning hvor der er lavtliggende områder på begge sider af fjorden. Målinger af højvandstande i Aalborg er foretaget siden 1944 og i Hals siden april 2002....

 20. Midtvejsrapport – Udvikling, test og validering af QTI-spørgsmål i en dansk gymnasiekontekst

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lund, Lea; Lund, Rolf Lyneborg

  Rapporten omhandler specifikt udviklingen af en dansk version af spørgsmålene i ’Questionnaire on Teachers Interaction’ (QTI), som er et element af projektet ”Relationskompetence og Klasseledelse i gymnasiet” (ROK). QTI er et empirisk velafprøvet og udbredt spørgeskema til elever, som giver et blik...... Utrecht Universitet til stadighed ændrer på begrebsbetegnelserne i deres modeller for MITB (The Model for Interpersonal Teacher Behavior), som er grundlaget for QTI. Det er vores håb med denne rapports gennemsigtighed omkring spørgsmålsudviklingen og fremlæggelsen af alle data og den endeligt statistisk...

 1. SIMULACIÓN DE CONTROLADORES DIGITALES SIMULATION OF DIGITAL CONTROLLERS

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Carlos Álvarez G

  2009-12-01

  Full Text Available El presente trabajo tiene como objetivo la implementación de controladores digitales en un entorno de simulación controlado, para esto se desarrolla una plataforma de hardware que permite ejecutar los programas en lenguaje C generados en una estación de trabajo. Estos programas corresponden al controlador y a la planta que son generados por un software que genera dichos programas a partir de sus parámetros de modelación aplicando teoría de control digital sobre procesos reales.This paper describes an implementation of digital controllers in a simulation environment for including a hardware platform for running programs generated on a workstation. These programs for both the controller and the plant are generated by software based on parameters using digital control theory for real processes.

 2. Arbejdsmiljøet ved udbud af renovationsarbejde

  DEFF Research Database (Denmark)

  Busck, Ole Gunni

  Forfatteren gennemførte 2003-2005 en undersøgelse for Branchearbejdsmiljådet for transport af danske kommuners praksis i forbindelse med udbud og udlicitering af renovationsopgaver. Formålet var at kortlægge og analysere erfaringerne med varetagelse af arbejdsmiljøhensyn i kommunernes udbud og dr...

 3. Bone marrow mesenchymal stem cells from infants with MLL-AF4+ acute leukemia harbor and express the MLL-AF4 fusion gene

  Science.gov (United States)

  Catalina, Purificación; Rodríguez, René; Melen, Gustavo J.; Bueno, Clara; Arriero, Mar; García-Sánchez, Félix; Lassaletta, Alvaro; García-Sanz, Ramón

  2009-01-01

  MLL-AF4 fusion is a hallmark genetic abnormality in infant B-acute lymphoblastic leukemia (B-ALL) known to arise in utero. The cellular origin of leukemic fusion genes during human development is difficult to ascertain. The bone marrow (BM) microenvironment plays an important role in the pathogenesis of several hematological malignances. BM mesenchymal stem cells (BM-MSC) from 38 children diagnosed with cytogenetically different acute leukemias were screened for leukemic fusion genes. Fusion genes were absent in BM-MSCs of childhood leukemias carrying TEL-AML1, BCR-ABL, AML1-ETO, MLL-AF9, MLL-AF10, MLL-ENL or hyperdiploidy. However, MLL-AF4 was detected and expressed in BM-MSCs from all cases of MLL-AF4+ B-ALL. Unlike leukemic blasts, MLL-AF4+ BM-MSCs did not display monoclonal Ig gene rearrangements. Endogenous or ectopic expression of MLL-AF4 exerted no effect on MSC culture homeostasis. These findings suggest that MSCs may be in part tumor-related, highlighting an unrecognized role of the BM milieu on the pathogenesis of MLL-AF4+ B-ALL. MLL-AF4 itself is not sufficient for MSC transformation and the expression of MLL-AF4 in MSCs is compatible with a mesenchymal phenotype, suggesting a differential impact in the hematopoietic system and mesenchyme. The absence of monoclonal rearrangements in MLL-AF4+ BM-MSCs precludes the possibility of cellular plasticity or de-differentiation of B-ALL blasts and suggests that MLL-AF4 might arise in a population of prehematopoietic precursors. PMID:19995953

 4. Udvikling af pille-doserings teknologi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Brændgaard, Rikke; Churchill, Inge-Lise; Bolvig Poulsen, Søren

  2015-01-01

  Lab. X har i samarbejde med Brønderslev Kommune og Firmaet LT Automation i et idegenereringsforløb omhandlende viden om "pillens vej", indhentet viden om udfordringer og barrierer i forbindelse med udlevering af medicin fra apoteket til den afslutningsvis indtages af borgeren. Formålet med unders...

 5. Delevalueringer af teknologi og velfærd i 4skit

  DEFF Research Database (Denmark)

  Miller, Tanja; Haslam, Trine Lolk; Abildgaard, Katrine Copmann

  Som et led i evaluering af satspuljeprojekt i regi af AMU - Aalborg har CEPRA udført en række delevaluering af udvalgte projekter......Som et led i evaluering af satspuljeprojekt i regi af AMU - Aalborg har CEPRA udført en række delevaluering af udvalgte projekter...

 6. Frisættelse af fødderne

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kirkeby, Ole Fogh

  2013-01-01

  Kropskultur. Amerikansk journalist og forfatter hævder, at løb - og fødder - giver adgang til livets mening. Anmeldelse af: Christoffer McDougall: Født til løb. Oversat af Jacob Giese efter Born to Run. Forlaget Turbulenz, 400 sider.......Kropskultur. Amerikansk journalist og forfatter hævder, at løb - og fødder - giver adgang til livets mening. Anmeldelse af: Christoffer McDougall: Født til løb. Oversat af Jacob Giese efter Born to Run. Forlaget Turbulenz, 400 sider....

 7. Distribution af video – lige meget hvordan?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Diba Markus

  2009-04-01

  Full Text Available Artiklen omhandler løsninger til distribution af video og de faktorer, der kan være udslagsgivende, når man som underviser eller universitet skal vælge, hvilken man vil gøre brug af. De kommercielle løsninger såsom YouTube m.fl. er kendt af de fleste. Hvad færre måske ved er, at der eksisterer alternativer. På europæisk plan har en række institutioner og forskningsnet, herunder det danske, således valgt at lave deres egne løsninger. Der er afgørende forskelle i disse hhv. kommercielle og ikke-kommercielle videodistributionstjenesters tilgange til problemstillinger vedrørende adgangsbegrænsning, ophavsret, metadatering og bevaring samt kvalitetssikring af indhold - forskelle, der for en stor del udspringer af deres respektive opdrag og muligheder for brugerautentificering. Kun de færreste af alternativerne kan bruges af danske studerende og universitetsansatte. Som der argumenteres for i artiklen, er disse problemstillinger imidlertid vigtig baggrundsinformation, når der skal tages stilling til, hvordan man bedst distribuerer videoressourcer. I artiklen beskrives overordnede fællestræk ved hhv. de kommercielle og de ikke-kommercielle distributionsløsninger, og de helt grundliggende forskelle mellem dem diskuteres.

 8. Nye metoder til geobranchen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Aanæs, Henrik; Nielsen, Allan Aasbjerg

  2010-01-01

  Kortlægning er for alvor kommet ind i det 21 århundrede og er et af de områder, hvor den digitale revolution har haft den største effekt. Derfor taler vi ikke længere så meget om kortlægning, men om geoinformatik, hvilket afspejler branchens vilje og evne til at omfavne de informations......-teknologiske muligheder. Den digitale revolution er stadig i gang, hvilket for nuværende bl.a. indebærer en udvikling hen imod mere information i kortene, flere produkter som Street View og 3D-bymodeller samt mere automatisering i kortproduktionen....

 9. Benchmarking af udsættelser i kommunerne

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christensen, Gunvor; Jeppesen, Anders Gade; Markwardt, Kristoffer

  2015-01-01

  nuværende tidspunkt stadig mangler relevante forhold i benchmarking-modellen. Eksempelvis antallet af stofmisbrugere, antallet af borgere med psykiatriske indlæggelser samt forekomsten af projekter med henblik på at forebygge udsættelser (fx gældsrådgivning). Disse data er først tilgængelige i 2015....

 10. Brugen af personas hos danske virksomheder - 2012/13

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Lene; Nielsen, Kira Storgaard

  2013-01-01

  Denne rapport er skrevet på baggrund af et projekt initieret og finansieret af InfinIT – Innovationsnetværket for IT. Formålet med projektet er at undersøge hvorledes personas i dag etableres, kommunikeres, anvendes og vedligeholdes i forskellige typer af virksomheder samt etablere et opdateret sæt...... af anbefalinger for deres anvendelse. Virksomheders erfaringer med personas vil blive adresseret fra to forskellige vinkler:. Fokus vil bl.a. være på hvordan personas udvikles og vedligeholdes, om og hvordan de bruges, og hvad de bruges til. Personas er beskrivelser af fiktive brugere og bruges i...... designprocesser. Beskrivelserne er skabt på baggrund af data indsamlet om slutbrugerne. En samling af personas, som regel mellem 2 og 6 beskrivelser, vil i denne rapport benævnes et personasæt. Når personabeskrivelserne indgår i designprocessen bruges de til at få ideer til og beskrive, hvordan brugerne vil...

 11. At filme en lille nisse, der rejste

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, Kirsten Bak

  2010-01-01

  Udviklingsarbejde, hvor en skoleklasse i Lemvig medvirkede i undersøgelsen af, hvordan man kan arbejde med digitale medier i billedkunstundervisning. Forarbejde til arbejdsformen anvendt på Læreruddannelsen i Nr. Nissum i programmet Teaching Lab, hvor lærerstuderende laver særlige studier i udval...

 12. The fourth age of political communication

  DEFF Research Database (Denmark)

  Aagaard, Peter

  2016-01-01

  Den politiske kommunikations fjerde tidsalder nærmer sig. I den fjerde tidsalder bliver den offentlige sektor formet af medielogik og digitaliseringslogik, fordi algoritmer og populariseret drama i stigende grad bestemmer, hvad vi bliver gjort opmærksomme på i digitale medier og massemedier. Resu...

 13. Svingningsundersøgelse af betonskorsten

  DEFF Research Database (Denmark)

  Dalgaard, Lars-Bo; Kristensen, Peter

  Dette projekt omhandler en teoretisk og en eksperimentel undersøgelse af svingningsforholdene for en 110 meter høj betonskorsten. Skorstenen tilhører I/S Nordjyllands elektricitetsforsyning(NEFO) og er opført i forbindelse med en udbygning af Vendsysselværket med en sektion II med en turbine effe...... på 300 MW. Vendsysselværkets sektion I og II er afbilledet i figur 1.1.1, hvor værket er set fra nordøst med den undersøgte skorsten til højre i billedet. Skorstenen er projekteret af firmaet Rambøll og Hannemann og taget i brug i foråret 1977....

 14. Værdisætning af natur- og kulturgoder. Et metodestudie af betydningen for ændringer i skala og betalingsformat

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hasler, Berit; Jacobsen, Jette Bredahl; Lundhede, Thomas

  aggregering og skalaproblemer. Denne rapport beskriver og tester tre af disse problemstillinger. Testene er udført som delundersøgelser ("splitsamples"), hvor det samme spørgeskemamateriale anvendes og ændres separat for hvert split. En undersøgelse af betalingsviljen for restaurering og gennemførelse af et...

 15. Masser af information uden betydning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Brier, Søren

  en diskussion af informationsteorien i Tor Nørretranders "Mærk verden" og en skitse til et alternativ baseret på anden ordens kybernetik og semiotik......en diskussion af informationsteorien i Tor Nørretranders "Mærk verden" og en skitse til et alternativ baseret på anden ordens kybernetik og semiotik...

 16. Effekten af absolut kumulation

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kyvsgaard, Britta; Klement, Christian

  2012-01-01

  Som led i finansloven for 2011 blev regeringen og forligspartierne enige om at undersøge reglerne om strafudmåling ved samtidig pådømmelse af flere kriminelle forhold og i forbindelse hermed vurdere konsekvenserne af at ændre de gældende regler i forhold til kapacitetsbehovet i Kriminalforsorgens...... samlet bødesum ved en absolut kumulation i forhold til en modereret kumulation, som nu er gældende....

 17. Portræt af litteraturkritikeren som ungt menneske

  DEFF Research Database (Denmark)

  Schatz-Jakobsen, Claus

  2004-01-01

  Artiklen præsenterer den amerikanske litteraturkritiker Geoffrey Hartmans tidlige forfatterskab og fremdrager dets selvbiografiske undertekst som nødvendig effekt af den unge Hartmans fascination af den engelske romantiker William Wordsworths forfatterskab.......Artiklen præsenterer den amerikanske litteraturkritiker Geoffrey Hartmans tidlige forfatterskab og fremdrager dets selvbiografiske undertekst som nødvendig effekt af den unge Hartmans fascination af den engelske romantiker William Wordsworths forfatterskab....

 18. Uddrag af Ph.d.-afhandlingen Den groteske modernisme

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lübker, Henrik

  2011-01-01

  Om forholdet mellem "det groteske" og "den groteske modernisme" eksemplificeret i en læsning af E.A. Poes "The Fall of the House of Usher" og flere af Francis Bacons malerier.......Om forholdet mellem "det groteske" og "den groteske modernisme" eksemplificeret i en læsning af E.A. Poes "The Fall of the House of Usher" og flere af Francis Bacons malerier....

 19. Pensamiento computacional: rompiendo brechas digitales y educativas

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mauricio Javier Rico

  2018-03-01

  Full Text Available Este artículo describe una iniciativa pragmática de colaboración internacional en el ámbito de la formación del Pensamiento Computacional de los jóvenes estudiantes de Colombia. El proyecto “Introducción del Pensamiento Computacional en las escuelas de Bogotá y Colombia” (RENATA/EHU involucra el pensamiento computacional en el currículo escolar de una manera asequible y eficaz para los estudiantes, los docentes y los centros educativos. Las nuevas generaciones de este país tienen ahora la posibilidad de adquirir habilidades del siglo XXI al igual que las nuevas generaciones de otros países donde la computación es parte del currículo educativo desde los primeros años escolares. Este proyecto está en su fase de implementación en escuelas de diferentes regiones de Colombia; puede ser un ejemplo de cómo romper brechas digitales y educativas utilizando las TIC y la educación como principales herramientas de transformación social.

 20. Virkelighedsflugt og masser af sex

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lorentzen, Rasmus Fink

  2011-01-01

  I artiklen laves en læsning af ungdomsromanen "6" (2010) af Ronni Andersen. Dernæst udfoldes en række litteraturpædagogiske forslag tilen undervisning i romanen i skolens ældste klasser. Arbejdsforslagene er baseret på en kompetencetilgang til danskfaget og rummer fire værksteder hvor eleverne sk...

 1. Forført af hjernen?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lieberoth, Andreas

  2013-01-01

  Blandingen af offentlig interesse, gode mediehistorier og smarte sælgere har ført til sejlivede neuromyter, der ikke bare distraherer almindelige mennesker, men også fører til udbredte misforståelser blandt professionelle som lærere og plejepersonale. I bedste fald leder neuromyter til spild af t...

 2. Æstetiseringen af forbruget: En undersøgelse af to udstillinger, hvor branding er kunst - og kunst er branding

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hermansen, Judy

  2008-01-01

  Æstetiseringen af hverdagen er ét af de helt centrale træk ved det postmoderne forbrugersamfund. Og denne nedbrydning af grænserne mellem kunst og forbrug er det også vigtigt for marketingteorien at udforske. Artiklen analyserer to (kunst?)udstillinger i England, som på hver sin måde tematiserer,...

 3. Desarrollo de un cuestionario para estimar las habilidades digitales de estudiantes universitarios

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Javier Organista-Sandoval

  2017-01-01

  Full Text Available El propósito del artículo es mostrar la ruta metodológica seguida para desarrollar un cuestionario para estimar las habilidades digitales con propósito educativo que tienen los estudiantes de una universidad pública mexicana. Se describe el desarrollo de un cuestionario basado en cuatro dimensiones: manejo de información, de comunicación, de organización y de tecnología portátil. Se recurre a la consulta de expertos para la delimitación de los factores, la elaboración de los reactivos y la estimación de un indicador de univocidad. Se aplica un análisis preliminar basado en modelado estructural de ecuaciones para obtener evidencias de validez de la escala desarrollada. El cuestionario se aplicó al azar a una muestra de 350 estudiantes. Se propuso un modelo conceptual para el constructo de habilidad digital, el cual tuvo la congruencia esperada entre las variables observadas y la estructura propuesta. Tras una primera aplicación se obtuvieron valores aceptables en tres de los índices de bondad de ajuste (RMSEA, GFI y AGFI, con excepción de Chi-cuadrada y se detectaron posibilidades de adecuar la escala con base en los índices de modificación derivados del programa AMOS. La información obtenida permitirá mejorar la escala propuesta. Determinar las habilidades digitales de los estudiantes es un punto de interés actual en la búsqueda de la innovación y eficiencia de las actividades educativas.

 4. Toma de medidas usando fotografías digitales: Repaso experimental a procedimientos existentes, posibles fuentes de error, reproductividad del método y usos potenciales

  OpenAIRE

  Bustos-Pérez, Guillermo

  2016-01-01

  El uso de medios digitales para el análisis arqueológico está a la orden del día. Un ejemplo es el uso de fotografías digitales para la obtención de medidas en diferentes objetos. Se presenta aquí un repaso al procedimiento de medida de filos en lascas publicado por Eren et al., (2008), una experiencia de reproductividad del método, y una ampliación experimental de sus potenciales usos para el análisis de industria lítica. Los resultados muestran que se trata de un procedimient...

 5. Forhastet regulering af de store

  DEFF Research Database (Denmark)

  Thomsen, Steen

  2013-01-01

  Christiansborg gennemfører sandsynligvis en markant skærpet regulering af de store finansielle virksomheder. Det vil virke kontraktivt og medvirke til erhvervslivets kredittørke.......Christiansborg gennemfører sandsynligvis en markant skærpet regulering af de store finansielle virksomheder. Det vil virke kontraktivt og medvirke til erhvervslivets kredittørke....

 6. Ledelse af forandringer i folkeskolen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kjer, Mikkel; Rosdahl, Anders

  2016-01-01

  Dette notat bygger på kvalitative interview på seks folkeskoler i efteråret 2015. Skolerne ligger i forskellige egne af landet og i landområder, mindre og store byer. Skolerne er af forskellig størrelse, og deres elevgrundlag, dvs. forældrenes sociale baggrund, varierer også. Notatet bygger primæ...

 7. Miljøoptimering af afvaskning ved tryk med vandfortyndbar flexotrykfarve

  DEFF Research Database (Denmark)

  Larsen, Henrik Fred; Helweg, Christian; Pedersen, Anne Rathmann

  Rapporten beskriver praksis ved afvaskning af vandfortyndbare flexotrykfarver i emballageindustrien og anviser muligheder for indførelse af renere teknologi til reduktion af spildevandsbelastningen. Anbefalingerne omfatter a) udformning af farveværker med henblik på effektiv tømning af farve og e...

 8. Udkantsdanmark: Avisernes (med)produktion af Nordjyllands territorielle stigma

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pristed Nielsen, Helene; Christensen, Sascha

  2013-01-01

  Artiklen undersøger hvordan Region Nordjylland (NJ) beskrives i medierne og hvordan diskursen om Udkanten dominerer avisernes fremstilling af regionen . Baggrunden herfor er en interesse for social ulighed, og i denne sammenhæng Wacquants begreb om territorielt stigma (1996, 2007). Wacquant føjer...... stigma. I Gunnar Lind Haase Svendsens studie af italesættelsen af ’udkanten’ fra 1996-2011 ses fx en gennem de seneste år stigende anvendelse af termer som ’den rådne banan’ og ’Udkantsdanmark’ i medierne (Svendsen 2013: 12). Dette stigma forbindes med flere dele af Danmark (se bl.a. Arbejderbevægelsens...

 9. Vidensledelse og den sociale dimension i deling af viden

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lauring, Jakob

  2004-01-01

  imidlertid et alternativt syn på viden som i højere grad inddrager den sociale dimension ved vidensdeling - den socialkonstruktivistiske opfattelse. I denne artikel vil jeg beskæftige mig med den socialkonstruktivistiske opfattelse af viden og beskrive, hvorledes denne synsvinkel kan rette fokus mod nogle...... meget væsentlige problemstillinger ved organisatorisk adfærd, som man ofte kommer til at ignorere, hvis man i for høj grad baserer ledelsen på en funktionalistisk opfattelse af viden. Delingen af viden er en aktuel udfordring for anvendelse af viden i forretningssammenhæng. Det er hovedsageligt det, som...... gør vidensbegrebet interessant i forhold til ledelse af virksomheder. - Fokus på de sociale barrierer for deling af viden Jeg vil i det kommende illustrere, hvilke betydninger den sociale dimension i deling af viden kan have for videnledelse. Det vil jeg gøre gennem beskrivelser af to forskellige...

 10. Objetos nómadas digitales: caso de estudio las comunidades shuar ecuatorianas

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Yolanda Martinez Suarez

  2015-05-01

  Full Text Available En este texto focalizaremos la atención hacia los “objetos nómadas” (Lasén, 2006, fundamentalmente, en su versión de teléfono móvil, en el contexto de las comunidades indígenas ecuatorianas shuar meridionales de tradición nómada. La finalidad es analizar los flujos y movilidades, las fricciones y cosmovisiones que estos dispositivos revelan mediante sus usos e imaginarios. A la luz de esto, ¿cómo se apropian los shuar ecuatorianos de las tecnologías móviles digitales?

 11. Analyse og design af produktionssystemer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Johansen, John; Riis, Jens Ove; Arlbjørn, Jan Stentoft

  lys, men til vores store glæde og overraskelse har vi erfaret, at dele af materialet stadigvæk er anvendt på en del ingeniør- og økonomiuddannelser i Danmark. Nogle af de tanker og metoder som blev udviklet i ViPSprogrammet har overlevet og opfattes fortsat som relevante og anvendelige også til...

 12. Effektivitet af naturligt drevne radontiltag året rundt

  DEFF Research Database (Denmark)

  Haker Høegh, Britt; Rasmussen, Torben Valdbjørn

  Denne rapport omhandler projektet Effektivitet af naturligt drevne radontiltag året rundt. Projektet er et spireprojekt finansieret af Innovationsnetværket InnoBYG og Forsknings- og Innovationsstyrelsen. Projektet er gennemført af Teknologisk Institut i samarbejde med Statens Byggeforskningsinsti...

 13. Produktion og afsætning af nicheprodukter

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Jonas Baungaard; Hansen, Henning Otte

  2016-01-01

  . Egnsmærker opnår generelt en merpris på 20-30 pct. Det er dog bemærkelsesværdigt, at landmanden “kun” har omkring 13 pct. af forbrugerkronen på Lammefjords-kartofler. Her er der tale om unikke produkter, hvor det i praksis udelukkende er landmanden og landmandens placering og produktion, som skaber de unikke...

 14. Evaluering af den ernæringsmæssige kvalitet af madordninger i daginstitutioner

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Marie Heyn; Lassen, Anne Dahl; Christensen, Lene Møller

  Fokus på madordninger i daginstitutioner og kvaliteten heraf har været stigende de seneste år. Mange nye madordninger er etableret i løbet af 2009 og 2010 især i børnehaver og i børnehavegrupper i de integrerede daginstitutioner. I 2009 opstillede Fødevarestyrelsen anbefalinger for den ernæringsm...... fedt samt at servere fisk, grøntsager, kartofler, samt fuldkornsvarianter af ris, pasta og brød mere hyppigt....

 15. Sammenligning af kvaliteten af kommunernes sagsbehandling

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rasmussen, Martin

  flere forskellige spørgsmål fra praksis¬undersøgelser i samme sammenligning. Vi foreslår også, at metoder til såkaldte ’multi¬ple sammenligninger’ bruges til dele af undersøgelserne. Det er en ældre og ikke særlig kendt metode, men den er særdeles relevant både i den konkrete anvendelse og i andre...

 16. Undersøgelse af mulighederne for anvendelse af open source Integrated Library Systems (ILS) i universitetsbiblioteket

  DEFF Research Database (Denmark)

  Greve, Eli; Bøgh Pedersen, Kasper

  Dette projekt har til formål, at to biblioteker med meget forskellige profiler gennemfører test af konkrete open source baserede ILS systemer, formidler resultaterne til FFU-bibliotekerne og deres interessenter, og herved bidrager til en nuancering af beslutningsprocesserne i de kommende år omkring...

 17. Anmeldelse af Eigil Lego Andersen: Dirigent og generalforsamling

  DEFF Research Database (Denmark)

  Werlauff, Erik

  2011-01-01

  Artiklen er en anmeldelse af advokat, adj. professor, dr. jur. Eigil Lego Andersens juridiske monografi om dirigenten og generalforsamlingen, herunder med lancering af en række nye afstemningsmetoder til brug for generalforsamlingen i (større) aktieselskaber.......Artiklen er en anmeldelse af advokat, adj. professor, dr. jur. Eigil Lego Andersens juridiske monografi om dirigenten og generalforsamlingen, herunder med lancering af en række nye afstemningsmetoder til brug for generalforsamlingen i (større) aktieselskaber....

 18. Forsegling af okklusal dentincaries i permanente molarer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Qvist, Vibeke; Borum, Mette Kit; Dynes Møller, Kirsten

  2017-01-01

  Der findes ingen eksakte tal for forekomsten af fødevareallergi i den danske befolkning. Den kumulerede forekomst af fødevareallergi hos børn i de første tre leveår skønnes at være på 7-8 %, hvoraf hovedparten vokser sig fra det. Punktprævalensen af diagnosticeret fødevareallergi hos voksne er 3 ...

 19. Succesfulde virksomheder ledes af mænd - Ikke succesfulde af kvinder?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Madsen, Mona Toft; Madsen, Henning; Neergaard, Helle

  fra amerikanske og britiske undersøgelser (Schein, 1973, 75, 96; Ryan et al., 2005a) ved at teste dem i et kulturelt miljø karakteriseret af mere feminine ledertræk (Hofstede, 1991). Undersøgelsen tager udgangspunkt i et sæt af person-karakteristika, der er blevet anvendt til at undersøge sammenfald...... mellem mandlige karakteristika og succesfuld ledelse (Schein, 1973, 75, 96). På lige fod med nyere britiske undersøgelser (Ryan et al. 2005a), er den aktuelle undersøgelse imidlertid udvidet til også at omhandle lederes perceptioner i forhold til ledelse i virksomheder uden succes. Resultaterne viser...

 20. Læremiddeltjek af Fandange - dansk for 5. klasse af Trine May og Susanne Arne-Hansen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christensen, Mette Vedsgaard

  2013-01-01

  Fandango 5 er skrevet af Trine May og Susanne Arne-Hansen og er første gang udgivet i 2009. Systemet er siden kommet i flere oplag. Fandango – dansk for 5. klasse består af en grundbog (264 sider) Arbejdsbog A (64 sider) Arbejdsbog B (64 sider), en lærervejledning (ca. 220 sider) og en hjemmeside...

 1. Udvikling af en internetsøgestrategi til identifikation af ny medicinsk teknologi inden for prostatacancer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Thygesen, Marianne; Vondeling, Hindrik; Douw, Karla

  2007-01-01

  internetsider efter efficiens. Her er efficiens forstået som mindst antal minutter brugt pr. fund af information om en ny væsentlig medicinsk teknologi. Resultater: Strategien består af ti sider, som bør benyttes i følgende rækkefølge: YahooHealth, DoctorsGuide, The National Electronic Library for Medicines...

 2. Metodik til studiet af strategiske ledelsesprocesser i organisationer

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jørgen Gulddahl Rasmussen

  2010-10-01

  Full Text Available Denne artikel handler om at skabe viden om en hverdagspraksis, der sjældent er sat ord på. Den behandler de ledelsesprocesser, der i virksomheder producerer strategi og omsætter sådanne strategier i produktive handlinger. Det er processer, der i små og mellemstore virksomheder er præget af intuition og af meget uformelle samspil mellem virksomhedsledere og medarbejdere. Metodikken er en videreudvikling af de metoder til produktion af kvalitative data, som FIRM-gruppen har eksperimenteret med gennem nogle år. Artiklen kan ses som en afrapportering af et flerårigt metodeudviklingsarbejde. Da erfaringer fra sådanne virksomheder viser, at strategiske processer i høj grad udvikler sig gennem uformel kommunikation, og at lederes intuition spiller en meget stor rolle, arbejder metodikken med en struktureret udviklingsdialog mellem et mindre antal virksomhedsledere med strategiske opgaver og forskere. Denne udviklingsdialog har til formål at følge og forstå de processer, der skaber ledernes egne praksisrelaterede ”teorier” for strategisk handling. Efter en præsentation af temaet gennemgås metodikkens praktiske fremgangsmåde med undersøgelser i en række virksomheder, opbygning af cases i samarbejde med ledere fra disse virksomheder, diskussion af disse og foreløbige konklusioner hen mod de næste trin i metodikken. Artiklen er skrevet samtidigt med arbejdet på et igangværende forskningsprojekt og vil derfor både være en præsentation og en udvikling af muligheder og vanskeligheder i metodikken.

 3. Skattemæsssig kvalifikation af trusts i praksis

  DEFF Research Database (Denmark)

  Feldthusen, Rasmus Kristian

  2013-01-01

  Artiklen har til formål at systematisere og redegøre for skattemyndighedernes fremgangsmåde og kvalifikation af trusts i dansk ret. Baggrunden herfor er, at antallet af trust-sager for såvel de administrative myndigheder som domstolene relativt set er vokset betydeligt siden årtusindeskiftet. Ud...... fra en gennemgang af doms- og administrativ praksis kan det konstateres, at kvalifikationen af trusts kan opdeles i fire hovedkategorier, som er væsentlige at have kendskab til, såfremt en skattesag indeholdende trust-elementer måtte være under opsejling. Endvidere inddrages skattestrafferetlig...... praksis på baggrund af en nyligt afsagt landsretsdom vedrørende en offshore trust....

 4. Modelado de acervos en bibliotecas digitales

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Carlos Proal A.

  2004-01-01

  Full Text Available Este artículo expone los distintos tipos de datos que son comunes en una biblioteca digital, así como las técnicas y herramientas para su manipulación. Se considera la diversidad de recursos y servicios que las conforman por lo que se proponen modelos alternativos para almacenamiento y recuperación de información, los cuales mejoran la extensión y desempeño tanto en las colecciones como en los servicios desarrollados para su manejo. En particular, estas propuestas permiten integrar por primera vez en una sola biblioteca digital, datos estructurados, semiestructurados y no estructurados. La idea de modelos de datos está basada en las experiencias de desarrollo y uso de las bibliotecas digitales, cuya arquitectura ha evolucionado en un escenario real durante casi cuatro años. Se describe la integración de nuevos componentes y servicios para la recuperación de información, los cuales extienden y armonizan con la estructura actual. Finalmente se mencionan las evaluaciones que se obtuvieron al analizar las ventajas y desventajas de la incorporación y combinación de estos servicios, así como del uso de los modelos alternativos propuestos.

 5. Rating af banker og banksystemer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Grosen, Anders

  2010-01-01

  Banksystemer over hele verdenen er med nød og næppe blevet reddet af diverse statslige hjælpepakker. Derfor er der i disse år øget fokus på banker og banksystemers rating. Denne interesse bliver ikke mindre af, at de statslige garantier til bankerne i mange lande udløber i de kommende år. Rating ...

 6. The Arabidopsis splicing factors, AtU2AF65, AtU2AF35, and AtSF1 shuttle between nuclei and cytoplasms

  KAUST Repository

  Park, Hyo-Young

  2017-04-21

  The Arabidopsis splicing factors, AtU2AF65, AtU2AF35, and AtSF1 shuttle between nuclei and cytoplasms. These proteins also move rapidly and continuously in the nuclei, and their movements are affected by ATP depletion. The U2AF65 proteins are splicing factors that interact with SF1 and U2AF35 proteins to promote U2snRNP for the recognition of the pre-mRNA 3\\' splice site during early spliceosome assembly. We have determined the subcellular localization and movement of these proteins\\' Arabidopsis homologs. It was found that Arabidopsis U2AF65 homologs, AtU2AF65a, and AtU2AF65b proteins interact with AtU2AF35a and AtU2AF35b, which are Arabidopsis U2AF35 homologs. We have examined the mobility of these proteins including AtSF1 using fluorescence recovery after photobleaching and fluorescence loss in photobleaching analyses. These proteins displayed dynamic movements in nuclei and their movements were affected by ATP depletion. We have also demonstrated that these proteins shuttle between nuclei and cytoplasms, suggesting that they may also function in cytoplasm. These results indicate that such splicing factors show very similar characteristics to their human counterparts, suggesting evolutionary conservation.

 7. The Arabidopsis splicing factors, AtU2AF65, AtU2AF35, and AtSF1 shuttle between nuclei and cytoplasms

  KAUST Repository

  Park, Hyo-Young; Lee, Keh Chien; Jang, Yun Hee; Kim, SoonKap; Thu, May Phyo; Lee, Jeong Hwan; Kim, Jeong-Kook

  2017-01-01

  The Arabidopsis splicing factors, AtU2AF65, AtU2AF35, and AtSF1 shuttle between nuclei and cytoplasms. These proteins also move rapidly and continuously in the nuclei, and their movements are affected by ATP depletion. The U2AF65 proteins are splicing factors that interact with SF1 and U2AF35 proteins to promote U2snRNP for the recognition of the pre-mRNA 3' splice site during early spliceosome assembly. We have determined the subcellular localization and movement of these proteins' Arabidopsis homologs. It was found that Arabidopsis U2AF65 homologs, AtU2AF65a, and AtU2AF65b proteins interact with AtU2AF35a and AtU2AF35b, which are Arabidopsis U2AF35 homologs. We have examined the mobility of these proteins including AtSF1 using fluorescence recovery after photobleaching and fluorescence loss in photobleaching analyses. These proteins displayed dynamic movements in nuclei and their movements were affected by ATP depletion. We have also demonstrated that these proteins shuttle between nuclei and cytoplasms, suggesting that they may also function in cytoplasm. These results indicate that such splicing factors show very similar characteristics to their human counterparts, suggesting evolutionary conservation.

 8. Delta 2.0

  DEFF Research Database (Denmark)

  Skott, Jeppe; Skott, Charlotte Krog; Jess, Kristine

  DELTA 2.0 er en ny og helt opdateret udgave af Delta, der i ti år været brugt i matematiklærernes grund-, efter- og videreuddannelse. DELTA 2.0 er seriens almene fagdidaktik. Der er også fagdidaktiske overvejelser i de øvrige bøger i serien, men de er knyttet til specifikt matematisk indhold. DELTA...... 2.0 behandler mere generelle matematikdidaktiske problemstillinger såsom læringsteoretiske overvejelser i forbindelse med matematik, centrale aspekter af det at undervise i matematik og digitale teknologier som værktøj til at støtte elevers faglige læring af matematik....

 9. Centralisering af FM organisationer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Susanne Balslev

  2016-01-01

  Centralisering af FM organisationer kan let føre til mange frustrerende arbejds- dage for medarbejdere og deres ledere. Denne artikel giver et bud på hvad kom- muner og andre kan gøre for at komme bedre igennem en omorganisering.......Centralisering af FM organisationer kan let føre til mange frustrerende arbejds- dage for medarbejdere og deres ledere. Denne artikel giver et bud på hvad kom- muner og andre kan gøre for at komme bedre igennem en omorganisering....

 10. Måling af lydisolation og efterklangstid i praksis

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kristensen, J.

  Meddelelsen omhandler undersøgelser af mulighederne for at forbedre reproducerbarheden ved måling af luftlydisolation, trinlydniveau og efterklangstid under betingelser, der svarer til måling i den indflytningsfærdige bygning. Der omtales resultater fra måling med to forskellige udformninger af h...

 11. Afståelsesbeskatning ved flytning af DEMPE-funktioner

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kjærsgaard, Louise Fjord; Bundgaard, Jakob

  2017-01-01

  OECD har i den senest opdaterede version af Transfer Pricing Guidelines fastsat en definition af immaterielle aktiver og har samtidig indført konceptet DEMPE-funktioner, der omfatter visse vigtige funktioner relateret til immaterielle aktiver. SKAT synes at være af den opfattelse, at DEMPE...

 12. Reformationens tøvende omfortolkning af kætterbegrebet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Holm, Bo Kristian; Thomsen, Søren Feldtfos

  2012-01-01

  Denne artikel undersøger påstanden om en omfortolkning af kætterbegrebet i den lutherske reformation. Der argumenteres for, at det giver god mening at tale om nytænkning af kætterbegrebet hos den unge Luther i form af en internalisering af kætteriet, hvor den enkeltes eget syndige selv udpeges som...

 13. Los Objetos de Aprendizaje del Portal Educ.ar: inclusión de tecnologías digitales en materiales didácticos de Lengua y Literatura

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Alejo Ezequiel González López Ledesma

  2016-06-01

  Full Text Available En este estudio se presentan los primeros avances de una investigación de tesis de maestría cuyo tema es la inclusión de tecnologías digitales en los materiales didácticos de Lengua y Literatura del Portal Educ.ar dedicados a la enseñanza de la escritura. A lo largo de este trabajo, expondremos nuestro marco teórico, que incorpora las discusiones en torno a los materiales didácticos que incluyen tecnologías digitales y el enfoque sobre la enseñanza de la escritura que guía nuestro análisis. Luego, detallaremos la metodología utilizada y expondremos los resultados de nuestro análisis a partir de una serie de ejemplos representativos de la muestra seleccionada. De este modo, buscaremos dar cuenta de la forma en que un enfoque didáctico-disciplinar puede arrojar luz sobre las posibilidades que ofrece la inclusión de tecnologías digitales para la enseñanza de la escritura en el marco de las propuestas de los materiales didácticos.

 14. Betydningen af pesticider for forekomsten af vilde bier

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bruus, Marianne; Dupont, Yoko Luise; Grant, Ruth

  Både i Danmark og andre steder er der observeret en nedgang i de insekter, der bestøver landmandens afgrøder og de vilde planter. Tilbagegangen falder sammen med, at landbrugsdriften er blevet mere intensiv, og anvendelsen af pesticider er øget. Vi ved imidlertid ikke, hvilken rolle pesticiderne ...

 15. Digitalisering

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ivang, Reimer

  2015-01-01

  Der er eksempler på digitalisering overalt. Fra smartphones, som giver muligheden for at tage, gemme og dele utallige billeder, til 3D-printere, som kan skabe alt lige fra bildele til huse. Den digitale revolution betyder, at selv de mest veletablerede virksomheder kan blive hårdt ramt af...

 16. Barriere for Studerendes Læring af Holistisk Systemudvikling

  DEFF Research Database (Denmark)

  Levinsen, Karin; Madsen, Sabine

  Ud fra aktionsforskning af faget Informationsbehandling på bachelorprogrammet HA/DØK ved Copenhagen Business School undersøger vi i denne artikel hvilke barriere de studerende oplever i forbindelse med læring af holistisk systemudvikling og hvorfor. Siden 1980'erne har man i (dele af) litteraturen...

 17. Performance analysis of AF cooperative systems with HPA nonlinearity in semi-blind relays

  KAUST Repository

  Qi, Jian

  2012-12-01

  In this paper, dual-hop amplify-and-forward (AF) cooperative systems in the presence of high-power amplifier (HPA) nonlinearity at semi-blind relays, are investigated. Based on the modified AF cooperative system model taking into account the HPA nonlinearity, the expression for the output signal-to-noise ratio (SNR) at the destination node is derived, where the interference due to both the AF relaying mechanism and the HPA nonlinearity is characterized. The performance of the AF cooperative system under study is evaluated in terms of average symbol error probability (SEP), which is derived using the moment-generating function (MGF) approach, considering transmissions over Nakagami-m fading channels. Numerical results are provided and show the effects of some system parameters, such as the HPA parameters, numbers of relays, quadrature amplitude modulation (QAM) order, Nakagami parameters, on performance. © 2012 IEEE.

 18. Performance analysis of AF cooperative systems with HPA nonlinearity in semi-blind relays

  KAUST Repository

  Qi, Jian; Aï ssa, Sonia; Alouini, Mohamed-Slim

  2012-01-01

  In this paper, dual-hop amplify-and-forward (AF) cooperative systems in the presence of high-power amplifier (HPA) nonlinearity at semi-blind relays, are investigated. Based on the modified AF cooperative system model taking into account the HPA nonlinearity, the expression for the output signal-to-noise ratio (SNR) at the destination node is derived, where the interference due to both the AF relaying mechanism and the HPA nonlinearity is characterized. The performance of the AF cooperative system under study is evaluated in terms of average symbol error probability (SEP), which is derived using the moment-generating function (MGF) approach, considering transmissions over Nakagami-m fading channels. Numerical results are provided and show the effects of some system parameters, such as the HPA parameters, numbers of relays, quadrature amplitude modulation (QAM) order, Nakagami parameters, on performance. © 2012 IEEE.

 19. Udførelse af bygningsakustiske målinger

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rasmussen, Birgit; Hoffmeyer, Dan; Olesen, Henrik S.

  Denne anvisning definerer og beskriver udførelse af bygningsakustiske målinger m.m. i relation til Bygningsreglement 2015 (BR15), kapitel 6.4, Akustisk Indeklima (Trafik- og Byggestyrelen, 2016). Anvisningen er en opdatering af den første udgave fra 2008. Den nye udgave er ajourført med vejledning...... knyttet til blandt andet de nye standarder med feltmålemetoder for lydisolation. Anvisningen henvender sig primært til personer og firmaer, der udfører bygningsakustiske målinger, men vil også være et vigtigt redskab for rådgivere, udførende og leverandører i forbindelse med projektering af bygninger....... Anvisningen er også relevant for kommunerne i forbindelse med kontrol af opfyldelsen af lydbestemmelserne i bygningsreglementet....

 20. Elaboración de mapas digitales de inundación por tsunamis para Machala y Salinas basados en el tsunami histórico de 1953

  OpenAIRE

  Rentería, W.

  2007-01-01

  Para la generación de mapas digitales de inundación es necesario tener presente los conceptos de cartografía y modelación numérica de tsunamis, usando como nexo a los Sistemas de Información Geográfica (SIG). La utilización SIG no es nuevo en el modelamiento de tsunamis, sin embargo el uso general de esta técnica en países como el Ecuador es reciente. Por esta razón, como contribución a la determinación del riesgo por tsunamis, se presenta esta metodología para elaborar cartas digitales de in...

 1. Børns konstruktion af (bi)literacy

  DEFF Research Database (Denmark)

  Laursen, Helle; Daugaard, Line Møller; Østergaard, Winnie

  analyser heraf. Programmet er baseret på et socialsemiotisk teorigrundlag, der indebærer, at tilegnelse af skriftsystemer ses som en proces, hvorigennem børn skaber betydning ud fra den information, der er tilgængelig for dem i de sociale fællesskaber, de indgår i (Kress 1997, 2000, Kenner 2004). For børn....... I dette paper præsenteres programmet, og de indsamlede data analyseres med særligt henblik på at identificere børnenes konstruktion af (bi)literacy og deres fortolkninger af, hvad der konsti-tuerer, og hvad der tæller som literacy...

 2. Læremiddelevaluering af web 2.0 læremidler

  DEFF Research Database (Denmark)

  Falkesgaard Slot, Marie; Gissel, Stig Toke

  2014-01-01

  Kapitlet etablerer og afprøver et analyseapparat, der bidrager til at højne kvaliteten af de valg, som foretages af web 2.0-læremidler i danskfaget. I kapitlet fokuseres der på læremiddel evaluering af nogle af de funktioner, som typisk tilskrives web 2.0-værktøjerne, ligesom der gives eksempler på...

 3. FEM-analyse af termiske Spændinger i Svejsning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Jan Langkjær

  1997-01-01

  Undersøgelser af de transiente temperaturfelter og de heraf inducerede spændinger og deformationer som følge af en stumpsøm-svejsning i plader af konstruktionsstål modelleret i henholdsvis 2D plan spændings-/tøjningstilstand og 3D er foretaget ved brug af det generelt anvendelige finite-element p......-element program ABAQUS....

 4. Kulturbankeprojekt med udlægning af blåmuslinger produceret på langline

  DEFF Research Database (Denmark)

  Dolmer, Per; Christensen, Helle Torp; Christoffersen, Mads Ole

  Farm systemer, men pga isskader på anlæg var dette ikke muligt. I maj 2011 blev 75 tons kompensationsopdrættede muslinger fra Skive Fjord udlagt i et 300x100 m stort område på 10-11 meters vanddybde i en tæthed på 2,5 kg m-2. I forbindelse med afhøstning af muslingerne i Skive Fjord, transport til Horsens Fjord...... hydrodynamisk model og en økologisk model. Til modelarbejdet anvendes data fra 2011 og første halvår 2012, samt data for muslingers tilvækst, som er indsamlet under projektet. På baggrund af modelanalyser anbefales det at udlægningstætheden af muslinger i området ikke overskriver 400 individer m-2. Kortlægning...... på 4-5 meters dybde. Der er gennemført 14 punktdyk med dykkerobservationer og billedoptagelse, og der er gennemført en side scan kortlægning af området. Der er ikke observeret ålegræs i området. I forbindelse med projektet er projektets resultater formidlet til Fødevareministeriet og Miljøministeriet...

 5. Markedsføring af probiotiske fødevarer: Kan vi lære noget af Gaio og ProViva

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bech-Larsen, Tino; Andersen, Lone Merete Schreiber

  2004-01-01

  Erfaringerne fra Gaio yoghurt (fra Arla) og ProViva frugtdrik/suppe (fra Skånemejerierne) viser, at der kan være vanskeligt at overbevise forbrugerne om probiotiske fødevarers fortrin. Både Gaio og ProViva har haft succes på deres respektive hjemmemarkeder, men ingen af produkterne har kunnet klare...... den korte tur over øresund. Med afsæt i Gaio og ProViva har MAPP og SIK undersøgt, hvordan forskellige reklame- og mediestrategier påvirker forbrugernes accept af probiotiske fødevarer. Undersøgelsen Undersøgelsen omfattede for det første en analyse af reklamer og nyhedsartikler om de to produkter...

 6. Subregional innovation – indikatorer til optimering af den erhvervsrettede innovationspolitik

  DEFF Research Database (Denmark)

  Mortensen, Peter Stendahl; Graversen, Ebbe Krogh; Haase, Sanne Schioldann

  områder tilgodeses bedst muligt. Desuden kan en differentieret, subregional innovations-politik give erhvervslivet bedre udbytte end en samlet regional eller national innovationspolitik. Selvom Danmark er et lille land, er der store geografiske forskelle internt i landets erhvervsstruktur og i...... virksomhedernes innovationsaktiviteter. Som resultat af en udvidelse af den danske del af CIS 2006-undersøgelsen2 med ekstra virksomheder kan der gives en betydeligt mere nuanceret karak-teristik af virksomheder helt ned på subregionalt niveau. Analysen underbygger, at de innovations-politiske tiltag, der sættes......, lokal brug af resultaterne er nødvendig. Først gennemgås de valgte målepunkter. Det primære er en opdeling i praksis- og forsknings-orientering af virksomheders innovationstilgang, hvorved der identificeres fire grupper af innovationsaktive virksomheder. Det andet er korrektion af de anvendte...

 7. Styring af international transfer pricing

  DEFF Research Database (Denmark)

  Reuther, Peter; Rossing, Christian Plesner

  2011-01-01

  Nærværende artikel introducerer international transfer pricing, dels som et skatteretligt fænomen og dels som et værktøj til planlægning og økonomisk styring af koncernforbundne selskaber i en multinational virksomhed (MNV). Med udgangspunkt i en case-analyse af MNV’en gives der et konkret eksempel...... på hvordan transfer pricing håndteres i praksis. Artiklens formål er at give et praktisk eksempel på at transfer pricing handler om at efterleve regler, ikke omgå dem. På baggrund af case-analysen argumenteres der for, at såvel akademikere som praktikere bør tage virksomhedens tilgang til...... international transfer pricing i betragtning, når økonomiske styringssystemer i en MNV skal anvendes til planlægning og opfølgning....

 8. Økonomisk vurdering af energibesparende foranstaltninger

  DEFF Research Database (Denmark)

  Johnsen, Kjeld; Andersen, Hans Skifter

  Anvisningen gennemgår detaljeret hvordan man gennemfører analyser af lønsomhed og likviditetsvirkninger som led i udarbejdelsen af det teknisk-økonomiske grundlag for beslutninger om energibesparende investeringer. Anvisningen indeholder blandt andet en række enkle skemaer, der kan lette og syste...

 9. Måling af virksomheders administrative byrder

  DEFF Research Database (Denmark)

  Langsted, Lars Bo

  2004-01-01

  Selskabsstyrelsen har offentliggjort rapporten: "Rapport om måling af virksomhedernes administrative byrder ved årsregnskabsloven og rapport om revisionshonorar for B-virksomheder."......Selskabsstyrelsen har offentliggjort rapporten: "Rapport om måling af virksomhedernes administrative byrder ved årsregnskabsloven og rapport om revisionshonorar for B-virksomheder."...

 10. Forekomst af alkohol, narkotika og medicin hos bilister

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bernhoft, Inger Marie

  2011-01-01

  Inden for rammerne af det fælles-europæiske forskningsprojekt DRUID (DRiving Under the Influence of Drugs, alcohol and medicines) er forekomsten af alkohol og/eller andre stoffer blevet undersøgt i et stort antal europæiske lande, bl.a. i Danmark.......Inden for rammerne af det fælles-europæiske forskningsprojekt DRUID (DRiving Under the Influence of Drugs, alcohol and medicines) er forekomsten af alkohol og/eller andre stoffer blevet undersøgt i et stort antal europæiske lande, bl.a. i Danmark....

 11. Ungdomslitteratur former(er) sig

  DEFF Research Database (Denmark)

  Henkel, Ayoe Qvist

  2016-01-01

  Igennem en 'mediesensitiv' analyse af romanen "Akavet" af Ronnie Andersen (2014) og perspektivering til andre aktuelle romaner for og med unge undersøger artiklen, hvordan ungdomslitteratur udvikler sig i dialog med digitale og mediebaserede impulser, og hvilke konsekvenser for udsigelserne om...... ungdomsliv og ungdomslitteraturens æstetik og mulige egenart, denne udvikling har. Artiklen baserer sig på en materialitetstilgang særligt inspireret af N. Katherine Hayles, som ikke tidligere har fået opmærksomhed i læsninger af ungdomslitteratur eller i diskussioner af ungdomslitteraturens mulige egenart......, at ungdomslitteratur drejer sig om unges udviklingsproces fra barndom og til voksenhed og dermed skildrer en overgang præget af linearitet, modning og vækst. Artiklen konkluderer, at der er ungdomslitteratur, der realiseres på andre præmisser, og Akavet kan ses som eksponent for en bevægelse fra ungdomslitteratur som...

 12. En tegning af æstetik 2013

  DEFF Research Database (Denmark)

  Buhl, Mie; Ejsing-Duun, Stine

  2013-01-01

  Denne artikel fremstiller skredet fra det individuelle fokus til den sociale forhandling omkring en situation, som er det nye perspektiv indenfor æstetik. Derigennem identificeres tendenser som er med til at udgøre platformen for børn og unges kulturer, hvor det handler om, at et æstetisk system er...... selvproducerende og stiller sig til rådighed for erkendelse. Disse kulturer udfolder sig i formater, som skolen ikke er gearet til at imødekomme. Som eksempel ville DrawSomething vanskeligt kunne begrundes i forhold til billedkunstfagets af ministeriet fastsatte ”fælles mål” – eller kan det? En central udfordring...... er, hvordan der skal arbejdes med æstetiske praksisformer i en nutidig læringskontekst, når børn og unges kulturer udfolder og udvikler sig i formater, der er præget af foranderlighed og flygtighed; af en uendelig skaben for nogen og med nogen og af situationer, der bebos med attituder? Vi diskuterer...

 13. Publicidad dinámica y plataformas digitales: brand placement en espacios públicos y transmisiones deportivas en televisión

  OpenAIRE

  Ortiz Sobrino, Miguel Ángel; Montemayor Ruiz, Francisco Javier

  2014-01-01

  Las imágenes virtuales, la publicidad digital dinámica multimedia diseñada para espacios públicos y las plataformas digitales utilizadas en las transmisiones deportivas en televisión son hoy herramientas esenciales para la estrategia del emplazamiento de las marcas publicitarias.

 14. Kommunikation ved brug af mobile enheder med digital video i idræt

  DEFF Research Database (Denmark)

  Langagergaard Rødbro, Lise; Elbæk, Lars

  2012-01-01

  I artiklen redegøres kort for et projekt, som førte frem til en videoplatform, der er et bud på et ’lukket YouTube’, hvor video filmet med smartphone direkte kan uploades til, og med funktioner specifikt udviklet til skolens idrætsundervisning. Med afsæt i systemisk kommunikationsteori analyseres...... observations- og interviewda-ta for at belyse den kommunikation, der foregår ved brug af platformen. Senere diskuteres resultaterne ud fra kommunikationstrekanten, og der skitseres en model for videostøttet undervisning i idræt ud fra Batesons kommunikations- og læringsniveauer. Gennem analyser af platformens...

 15. Når ledelse af ledelse rettes mod selvet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Krause-Jensen, Niels Henrik

  2012-01-01

  Der fokuseres på det nye selvledelsesforhold som ledelse af ledelse er med til at fremkalde. Ud fra et signalement af det nye arbejdsliv beskrives det hvordan ledelse af ledelse skal forvalte en indgriben i medarbejderens selvforhold, hvor både magt og afmagt vil gøre sig gældende....

 16. Overmæt af islam kontra danskhed

  DEFF Research Database (Denmark)

  Khawaja, Iram

  2013-01-01

  Debatindlæg der retter fokus på at, islam og muslimer konstrueres som modbillede til alt det, som danskhed repræsenterer, og at man i denne forbindelse glemmer at definitionen af danskhed gennem negationen af islam sker på bekostning af de mange muslimske borgere, der har skabt en identitet og...... selvforståelse som danske muslimer. Der tales her om de mange mennesker, der har skabt en tilværelse ved at sammentænke danskhed og islam i et forsøg på at overskride kontrasten imellem et fremmed ”dem” og et dansk ”os”. Denne gruppe udgør størstedelen af de herboende unge, voksne og børn, som ikke forstår...

 17. Udtrækning af 10 mm ankerbolte

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Lars Pilegaard

  Denne rapport beskriver forsøg med udtrækning af 10 mm ankerbolte udført af Laboratoriet for Bærende Konstruktioner, Instituttet for Bygningsteknik, Aalborg Universitet. Forsøgene blev udført d. 19. og 21. juni 2001. Forsøgene blev udført dels på Hjørring Sygehus og dels på Laboratoriet.......Denne rapport beskriver forsøg med udtrækning af 10 mm ankerbolte udført af Laboratoriet for Bærende Konstruktioner, Instituttet for Bygningsteknik, Aalborg Universitet. Forsøgene blev udført d. 19. og 21. juni 2001. Forsøgene blev udført dels på Hjørring Sygehus og dels på Laboratoriet....

 18. Undersøgelse af kommunernes administration af bygningsreglementets elevatorkrav

  DEFF Research Database (Denmark)

  Grangaard, Sidse

  Denne rapport undersøger kommunernes praksis omkring administrationen af bygningsreglementets krav om elevator ved nybyggeri og ombygning. Blandt de 26 kommuner, der har deltaget i undersøgelsen, var der generelt konsensus om at stille krav om elevator ved nybyggeri. Kommunerne modtager kun meget...

 19. Overvågning af fugle 1997-98, resultater fra feltstationerne

  DEFF Research Database (Denmark)

  Vejler, i alt ca. 5.500 ha. Feltstationen blev oprettet i 1978, og siden har observatørerne registreret fuglelivet i Vejlerne og de omgivende arealer foruden vandstand, saltholdighed og drift af området. Tipperne ligger i den sydlige del af Ringkøbing Fjord. Fuglelivet blev fredet i 1898. Reservatet blev...... en samlet fredning af Vadehavet, omfatter øen Langli på 80 ha og vandarealer på i alt ca. 8.000 ha. Øen består af klitter og salte strandenge. Vandområdet er præget af tidevand, hvor vidtstrakte sand- og mudderflader og spredte muslingebanker er synlige ved lavvande. Vorsø ligger i Horsens Fjord...... saltholdighed i Ringkøbing Fjord bevirker, at vandplanter vokser dårligt eller forsvinder. Vandplanter udgør en væsentlig del af føden for visse andefugle og kan derfor have stor betydning for antallet af rastende fugle. Der blev registreret lave antal af knortegå, gråand, pibeand og krikand. Af blishøne blev...

 20. Optimalt design af fødevarer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bech, Anne C.; Engelund, Erling; Juhl, Hans Jørn

  1993-01-01

  Udformningen af fødevarer opfattes som et designproblem, det består i at omsætte markedskrav, belyst gennem markedsanalyser, til egenskaber ved de fremstillede produkter under hensyntagen til de dermed forbundne omkostninger. Denne oversættelse af forbrugerønsker antages at kunne ske effektivt ge...

 1. Protecting your files on the AFS file system

  CERN Multimedia

  2011-01-01

  The Andrew File System is a world-wide distributed file system linking hundreds of universities and organizations, including CERN. Files can be accessed from anywhere, via dedicated AFS client programs or via web interfaces that export the file contents on the web. Due to the ease of access to AFS it is of utmost importance to properly protect access to sensitive data in AFS. As the use of AFS access control mechanisms is not obvious to all users, passwords, private SSH keys or certificates have been exposed in the past. In one specific instance, this also led to bad publicity due to a journalist accessing supposedly "private" AFS folders (SonntagsZeitung 2009/11/08). This problem does not only affect the individual user but also has a bad impact on CERN's reputation when it comes to IT security. Therefore, all departments and LHC experiments agreed in April 2010 to apply more stringent folder protections to all AFS user folders. The goal of this data protection policy is to assist users in...

 2. Bagsideidræt ramt af skandale

  DEFF Research Database (Denmark)

  Elbæk, Lars

  2008-01-01

  Ekspert rystet over sikkerheden - idrætsgren udelukket - redaktør sporløst forsvundet Fyens Bagside Idræt (FBI) er rystet af sin første skandale. Det drejer sig om sikkerheden i den af forbundet indtil i går anerkendte disciplin trampolinbold, hvor flere børn på samme tid hopper i trampolin, mens...... de forsøger at undgå at ramme bolde på samme trampolin. - Det er direkte uansvarligt og jeg er rystet, siger lektor Lars Elbæk fra Institut for Idræt og Biomekanik på Syddansk Universitet. - I overtræder simpelthen samtlige sikkerhedsregler for, hvordan man skal undgå skader på en trampolin...... skader, der opstår i havetrampoliner, sker på baggrund af uhensigtsmæssig brug, siger Lars Elbæk, som har opstillet 12 sikkerhedsanbefalinger, der blandt andet kan ses på www.trampolin.dk . En af disse foranstaltninger er, at kun én person ad gangen hopper i trampolinen: - 75 procent af alle...

 3. Strategisk compliance og regulering

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kühn Pedersen, Mogens

  2016-01-01

  Denne artikel introducerer strategisk compliance og påpeger dens samspil med klassiske og nyere former for reguleringer i digital værdiskabelse. Konteksten er den digitale økonomi, som vokser frem imellem den materielle økonomis bærepiller: Virksomheder og markeder, men består af en helt ny...... materialitet, som er det digitale univers og dets modsvarighed i nye krav til compliance. Den nye materialitet stiller nye krav, hvad angår digitale processer og transaktioner. Klassisk regulering, som aktører ikke selv kan ændre, støder på egenregulering, hvor aktørerne selv opsætter regler for at skabe...... digital værdi. Dette kalder på strategisk compliance. Med digitalisering er strategisk compliance sat på dagsordnen i reguleringsdebatten. Vi hævder, at regulering og egenregulering kan komme til at virke komplementært i det post-industrielle, digitaliserede samfund....

 4. Neue Möglichkeiten in der archäologischen arbeit durch den Einsatz digitales Bildauswertung und photogrammetrischer Messtechniken

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jan Wesbuer

  2005-01-01

  Full Text Available Die digitale Bildbearbeitung und die digitale Photogrammetrie haben in den letzten Jahren, neben vielen anderen Gebieten, die Dokumentation von Ausgrabungsstätten beeinflusst. Die Photogrammetrie hat ihren Ursprung in der Vermessungskunde. Sie wird heutzutage in vielen Bereichen der Ingenieurwissenschaften eingesetzt und hat somit viele Schnittbereiche zu angrenzenden wissenschaftlichen Gebieten. In der Archäologie hat sie daher die Möglichkeit, in vielen Bereichen die herkömmliche Geodäsie zu erweitern bzw. neue Möglichkeiten der Visualisierung zu schaffen oder bei der Bildauswertung zu helfen.Durch die Bildbearbeitung ist es heutzutage möglich, schnell und vor Ort die Dokumentation vorzunehmen. Mit ihrer Hilfe können z.B. nicht orthogonale Aufnahmen perspektivisch entzerrt werden, so dass in ihnen wieder gemessen werden kann.Der Artikel unterteilt sich in 3 Bereiche:• als erstes werden die Möglichkeiten der digitalen Bildbearbeitung bzw. Auswertung von Photos dargestellt.• danach wird auf die photogrammetrische Auswertung und Vermessung von Ausgrabungsstätten eingegangen. • und zuletzt werden einige Visualisierungsmöglichkeiten gezeigt, die mit Hilfe der photogrammetrischen Auswertung und 3DModellerstellung realisiert werden können.

 5. Bestemmelse af spormetaller i organisk materiale

  DEFF Research Database (Denmark)

  Tjell, Jens Christian; Palfeldt, Kirsten

  Behovet for pålidelige analysemetoder til bestemmelse af spormetalindhold i organiske materialer, f.eks. planter, slam og dyrevæv er stigende på grund af den stigende erkendelse af disse stoffers betydning for organismers fysiologi, både hvor disse stoffer optræder i uønskede koncentrationer som...... der over de sidste år udviklet en analyseprocedure hvorefter det er muligt at analysere for metallerne Mn, Cu, Ni, Co, Cr, Zn, Cd og Pb i planter, dyrevæv, jord, slam og andre materialer med standardafvigelser på mellem 5 og 10%. Der gøres rede for denne metode....

 6. Sproget afhænger af stedet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Monka, Malene

  2014-01-01

  I artiklen præsenteres resultaterne af et ph.d.-projekt ved Nordisk Forskningsinstitut ved Københavns Universitetet, der undersøger sammenhænge mellem sted og sprogforandring. Projektet er en undersøgelse af sprogforandring i virkelig tid, hvor gamle og nye optagelser med 23 informanter fra tre j...

 7. Overvågning af influenza A virus i svin - Slutrapport 2015

  DEFF Research Database (Denmark)

  Krog, Jesper Schak; Hjulsager, Charlotte Kristiane; Larsen, Lars Erik

  Denne rapport beskriver resultaterne af overvågning af influenza i svin i Danmark i 2015 og sammenholder resultaterne med dem fra de foregående år og udenlandske studier. Laboratorieundersøgelser og databehandling er udført på DTU Veterinærinstituttet. Indledende screening af prøver for tilstedev......Denne rapport beskriver resultaterne af overvågning af influenza i svin i Danmark i 2015 og sammenholder resultaterne med dem fra de foregående år og udenlandske studier. Laboratorieundersøgelser og databehandling er udført på DTU Veterinærinstituttet. Indledende screening af prøver...... for tilstedeværelsen af influenza A virus er betalt af indsenderne, mens de øvrige analyser er finansieret af FVST’s overvågningsprogram. Slutrapporten er den endelige opgørelse af analyserede indsendelser for det pågældende år. Der kan være mindre afvigelser mellem slutrapport og kvartalsrapporterne....

 8. Bayerische Staatsbibliothek Ludwig-Maximilian Universität München Historisches Seminar /Abteilung geschichtliche Wissenschaften, Projektbereich 'Digitale Tafelwerke Pilotprojekt Digitalisierung Sybel/Sickel: "Kaiserurkunden in Abbildungen"

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Antonella Ghignoli

  2006-12-01

  Full Text Available Review of Bayerische Staatsbibliothek Ludwig-Maximilian Universität München Historisches Seminar /Abteilung geschichtliche Wissenschaften, Projektbereich 'Digitale Tafelwerke Pilotprojekt Digitalisierung Sybel/Sickel: "Kaiserurkunden in Abbildungen"

 9. Tuning the Music: Acoustic Force Spectroscopy (AFS) 2.0

  NARCIS (Netherlands)

  Kamsma, D.; Creyghton, R.; Sitters, G.; Wuite, G.J.L.; Peterman, E.J.G.

  2016-01-01

  AFS is a recently introduced high-throughput single-molecule technique that allows studying structural and mechanochemical properties of many biomolecules in parallel. To further improve the method, we developed a modelling tool to optimize the layer thicknesses, and a calibration method to

 10. Competencia Digital: Uso y manejo de modelos 3D tridimensionales digitales e impresos en 3D

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jose Luis Saorín

  2017-07-01

  Full Text Available El uso y manejo de modelos tridimensionales digitales no está concebido dentro de la competencia digital de los currículos de secundaria y Bachillerato. Sin embargo muchos autores relacionan la competencia digital con el manejo de modelos 3D, el modelado 3D y entornos virtuales tridimensionales (Realidad aumentada, virtual,…. En este artículo se presenta un recurso educativo para facilitar el acceso a contenidos didácticos de carácter tridimensional digital y tangible. Determinadas materias precisan de la comprensión e interpretación de conceptos volumétricos: los recursos didácticos innovadores para la edición, visualización e impresión 3D ofrecen una alternativa a las representaciones 2D en los procesos de enseñanza y aprendizaje. En este artículo se describe la creación de un catálogo escultórico que contempla versiones digitales y tangibles de modelos tridimensionales de las esculturas a través de tecnologías innovadoras de bajo coste como la visualización e impresión 3D. La prueba piloto desarrollada con 15 alumnos de bachillerato recoge una alta valoración de los participantes sobre las tecnologías empleadas.

 11. Anmeldelser af litteratur om den græsk-romerske oldtid

  DEFF Research Database (Denmark)

  Krasilnikoff, Jens

  2007-01-01

  Anmeldelse af Neville Morley, "Trade in Classical Antiquity". Key Themes in Ancient History. Cambridge UP, 2007. p.22. Anmeldelse af J. Bingen, "Hellenistic Egypt. Monarchy, Society, economy, Culture", Edinburgh UP, 2007, pp.22-23. Anmeldelse af C. Koehn, "Krieg-Diplomatie-Ideologie. Zur Ausenpol......Anmeldelse af Neville Morley, "Trade in Classical Antiquity". Key Themes in Ancient History. Cambridge UP, 2007. p.22. Anmeldelse af J. Bingen, "Hellenistic Egypt. Monarchy, Society, economy, Culture", Edinburgh UP, 2007, pp.22-23. Anmeldelse af C. Koehn, "Krieg-Diplomatie-Ideologie. Zur...... Ausenpolitik hellenistischer Mittelstaaten", Franz Steiner 2007, pp.24-25. Anmeldelse af A. Kühr,"Als Kadmos nach Boiotien kam. Polis und ethnos im Spiegel thebanischer Gründungsmythen", Franz Steiner 2007, p. 25. P. Low, "Interstate relations in Classical Greece. Morality and Power", Cambridge UP 2007, pp. 26...

 12. Udforskning af dialoger om et regnehul

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lindenskov, Lena

  2007-01-01

  Med introduktionen af det danske begreb 'regnehuller' om matematikvanskeligheder bliver det muligt at udforske dialoger i klasserummet med brug af værktøjer fra Augusto Boals Forumteater. Principperne i Boals tre faser præsenteres som værktøjer for læreres refleksive praksis. Ud fra datamateriale...

 13. Revisionsklienters anvendelse af serviceleverandører

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kjersgaard, Lisbeth; Kiertzner, Lars

  2011-01-01

  Artiklen præsenterer det overordnede indhold af den ajourførte ISA 402 om revisionsmæssige overvejelser ved revision af regnskaber for virk somheder, der anvender service-leverandører. Artiklen er opbygget efter de tre grundlæggende elementer i revisionsprocessen - planlægning, udførelse og rappo...

 14. Fem Dewey-begreber til analyse af Facilitated Work Based Learning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Thomassen, Anja Overgaard

  teoretiske ramme er helt overvejende baseret på John Deweys (1859-1952) pragmatisme og herudfra er der udviklet modeller, som anvendes i analysen af de empiriske data. Det fremlægges i paperet, hvorledes disse modeller er blevet udviklet og anvendt i ph.d.-afhandlingen, og hvorledes de centrale fem begreber...

 15. Kan man ventilere sig ud af problemer med forhøjet indhold af PCB i indeluften?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lyng, Nadja

  2016-01-01

  Vi ser stadig, at byggematerialer fra perioden i nogle tilfælde er årsag til forhøjede koncentrationer af PCB i indeklimaet. Sundhedsstyrelsen har derfor fastsat en vejledende aktionsgrænse på 300 ng/ m ³. Ved koncentrationer over denne grænse anbefales midlertidig afhjælpning som øget rengøring og...... ventilation eller udluftning implementeret straks. Er disse tiltag ikke tilstrækkelige til at nedbringe koncentrationen, anbefales det uden unødig forsinkelse at nedbringe koncentrationen ved kildefjernelse eller indkapsling. Ventilation har betydning for PCB-koncentrationen i indeluften, men kan ventilation...... forurenede lokaler. Da PCB-koncentrationen afhænger af temperaturen, er alle koncentrationer korrigeret for temperatur for at kunne vurdere effekten af ventilation alene....

 16. En bid af ældres hverdagsliv

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bundgaard, Karen Marie; Top Christensen, Boye

  2000-01-01

  Undersøgelsen har udforsket hjemmeboende ældres egen forståelse og oplevelse af måltiddsaktiviteters betydning, og hvilke behov aktiviteterne dækker hos de ældre. Aktiviteterne har betydninger der knytter sig til maden men aktiviteterne har også betydninger i sig selv. Undersøgelsen er en af fler...

 17. Programmering af applikationer med dSPACE real-time værktøjer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Voigt, Kristian

  1998-01-01

  real-time direkte på et virkeligt system. Reguleringen af systemet sker vha. et DSP- og I/O-kort. En model af systemet opbygges vha. Matlab/Simulink fra firmaet The Mathworks. Modellen oversættes til C-kode vha. Real-Time Workshop fra firmaet The Mathworks. For at gøre C-koden hardwarespecifik bruges...... software fra hardwareleverandøren - dSPACE. Firmaet dSPACE har desuden levereret software til at monitorere real-time værdier i systemet, og software til at ændre på parametre i modellen i real-time.I brugervejledningens Appendix F findes et eksempel, der gennemgår hele forløbet med opstart af programmer...

 18. Sammenligning af laboratorieforsøg med kemiske, biologiske og termiske metoder til oprensning af residual fri fase under grundvandsspejlet i Kærgård Plantage

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christophersen, Mette; Christensen, Jørgen Fjeldsø; Jørgensen, Torben H.

  , sulfonamider, barbiturater, anilin, cyanid og kviksølv, og det har resulteret i en meget kompleks forurening. Efter afgravning af 4000 tons meget forurenet jord ned til grundvandsspejlet i to af de seks gruber er næste skridt afprøvning af forskellige metoder til fjernelse af den kraftige grundvandsforurening...

 19. Æstetisk iscenesættelsen af det postindustrielle bylandskab

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kiib, Hans

  2013-01-01

  det naturskønne, det ruinøse og de pittoreske billede af byen og landskabet spiller en vigtig rolle. Men samtidig iscenesætter den eleverede parkbro byen på en sublim måde forstået som opbyggelse af spændingsfelter mellem den nære og kendte og det fremmede og farlige i en af verdens spektakulære...... kortlægning af parkbroens rolle i bydelens dekonstruktion og nyiscenesættelse i en fremadskuende montage. Det omfatter en æstetisk modstilling af arkitektoniske virkemidler for det skønne, det pittoreske og det sublime og tilsvarende en tregrenet oplevelsespallete hos den besøgende: Den konplemtative væren i...

 20. Ny styring af lærernes autonomi?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Holm, Claus

  2015-01-01

  Kapitlet ”Ny styring af lærernes autonom?” i bogen Folkeskolen - efter reformen fokuserer på, hvordan en realisering af den vedtagne skolereform og forventningen om en kommende brug af nye forenklede Fælles Mål ud fra en målstyringstænkning ændrer lærernes autonomi til at udøve dømmekraft i...... klasseværelset. Dermed er kapitlets tese, at man ikke – i hvert fald ikke kun – kan tale om et tab af autonomi, men en ændret opfattelse og indhold heraf. Opgaven er derfor at indkredse, hvordan danske læreres autonomi til at udøve professionel dømmekraft forandrer sig, hvis man realiserer idéen om en...... læringsmålstyret undervisning, konkret i form af forenklede Fælles Mål. Og netop spørgsmålet om lærerens autonomi til at udøve professionel dømmekraft bliver i sammenhæng med styring heraf et centralt emne og problematik at afklare. Ikke kun i dansk sammenhæng, men også internationalt....