WorldWideScience

Sample records for digitale mammografie-systeme leitfaden

 1. Digitale radio

  NARCIS (Netherlands)

  Schiphorst, Roel; Zondervan, L.

  2007-01-01

  Als eerste in Europa heeft Nederland begin december 2006 de omschakeling van analoge naar digitale ethertelevisie gemaakt. Voor de analoge FM-radio is er ook een digitale variant, T-DAB. T-DAB staat voor 'Terrestrial Digital Audio Broadcasting'. Dit artikel gaat verder in op deze techniek en de veld

 2. Digitale medier

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christensen, Mogens Fiil; Veirum, Niels Einar

  2010-01-01

  Baggrunden for denne artikel udspringer af et længerevarende samarbejde med en række museer, omkring udformning og indhold i museernes udstillingsvirksomhed. De to forfattere har igennem en årrække arbejdet med digitale teknologier, udstillingsvirksomhed og museer, gennem undervisning og forskning...... ved Arkitektur og Design, Aalborg Universitet, samt i netværksorganisationerne Apex, eXcite og ENCEVIDA. De sidste to år har vi deltaget i udviklingsarbejdet omkring Den digitale Montre – som i starten havde arbejdstitlen ’Teknologi til Tiden’. Den Digitale Montre startede ud som et samarbejde mellem...... 4 forskellige museer, men fandt gennem en udviklingsbevilling fra Region Midtjylland sin form i det igangværende samarbejde mellem Den Selvejende Institution Fregatten Jylland, Landbrugsmuseet ved Gl. Estrup, formidlingsvirksomheden CAT og Aalborg Universitet. Den digitale montre, som tillige er en...

 3. Digitale panterettigheder

  DEFF Research Database (Denmark)

  Mortensen, Peter

  "Digitale Panterettigheder - en oversigt" er den første mere detaljerede fremstilling af de nye regler. Bogen indeholder en oversigt over de centrale ændringer af de panteretlige regler for almindelige pantebreve, ejerpantebreve og skadesløspantebreve i såvel fast ejendom, motorkøretøjer, andelsb......"Digitale Panterettigheder - en oversigt" er den første mere detaljerede fremstilling af de nye regler. Bogen indeholder en oversigt over de centrale ændringer af de panteretlige regler for almindelige pantebreve, ejerpantebreve og skadesløspantebreve i såvel fast ejendom, motorkøretøjer......, andelsboliger som almindeligt løsøre.Endvidere beskrives de grundlæggende principper i det nye digitale tinglysningssystem, herunder brugen af digitale dokumenter, digital signatur og automatisk prøvelse. Der er tillige en beskrivelse af de nye ordninger for brug af fuldmagt og autoriserede anmeldere, som får...... stor betydning for professionelle rådgivere, der skal anmelde dokumenter for kunder, som ikke har en digital signatur. Endelig beskrives reglerne om konvertering af eksisterende papirpantebreve til digitale panterettigheder.Bogens formål er at give alle, der arbejder med tinglysning i almindelighed og...

 4. Digitale medier

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sørensen, Birgitte Holm; Levinsen, Karin

  2013-01-01

  Fra omkring år 2000 fik danske børn for alvor adgang til internettet hjemme og i skolen. Børn i skolealderen er vokset op med internettet, og fra før skolealderen er de deltagere i og brugere af internettet. Børn har tidligt deres debut på internettet, og Danmark har sammen med Sverige de yngste ......, at børn i en tidlig alder selv kan fremstille digitale produktioner....

 5. Det digitale subjekt

  DEFF Research Database (Denmark)

  Fausing, Bent

  Om det digitale subjekt - og dets objekter. Om centrale emner indenfor digital æstetik, billlesakben og kommunikation......Om det digitale subjekt - og dets objekter. Om centrale emner indenfor digital æstetik, billlesakben og kommunikation...

 6. Die Durchführung standardisierter Interviews : ein Leitfaden

  OpenAIRE

  Prüfer, Peter; Stiegler, Angelika

  2002-01-01

  'Der vorliegende Leitfaden enthält Regeln und Tipps darüber, wie sich Interviewer in unterschiedlichen Situationen während eines standardisierten Interview verhalten sollten, um unverfälschte und zuverlässige Antworten zu erhalten.' (Autorenreferat) 'This guideline contains rules and tips about how interviewers should behave in different situations during a standardized interview to get unadulterated and reliable answers.' (author's abstract)|

 7. Det Digitale Showroom

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lassen, Astrid Heidemann; Gorm Hansen, Katrine; Poulsen, Søren Bolvig

  I denne rapport dokumenterer vi resultaterne af InnoDoors-eksperimentet Det Digitale Showroom, der er udviklet i samarbejde med Managing Director Kresten Thomsen hos Kresten.com og designvirksomheden Ideaal. Eksperimentet opstod baseret på et ønske om at teste, hvilke nye muligheder af digitale r...

 8. Digitale appels- en perenstatistiek

  NARCIS (Netherlands)

  Bakker, Piet

  2013-01-01

  Full text via link. Kranten verkopen digitale exemplaren, en dat aantal groeit elk kwartaal. Bij elkaar zijn dat er 150.000 maar er zit veel lucht in die oplage. Bij de Volkskrant (46.000 digitale kranten) krijgen alle abonnees op de papieren weekendeditie het recht om op weekdagen de iPad-versie te

 9. Digitale medier i indskolingen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Dupont, Stine

  2015-01-01

  Hvordan kan lærere og pædagoger gennem uformelle læreprocesser inddrage digitale medier i indskolingen......Hvordan kan lærere og pædagoger gennem uformelle læreprocesser inddrage digitale medier i indskolingen...

 10. Digitale redskaber i dagtilbud

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christensen, Ole; Støvelbæk, Frank; Smidt, Søren Laibach

  2015-01-01

  I delprojekt 2 ”Leg og læring skal gå hånd i hånd” er det overordnet formål at belyse, hvorvidt digitale redskaber kan understøtte en eksperimenterende, legende og lærende pædagogisk praksis, hvor barnet får udfoldet alle sanser og kompetencer. Herunder hvordan digitale redskaber i forbindelse med...... leg kan stimulere børns nysgerrighed og sanseapparat, hvorledes digitale redskaber kan understøtte opfyldelsen af pædagogiske mål i læreplanstemaer, samt hvordan digitale redskaber kan ind i pædagogiske praksisser – på tværs af tid, sted og rum....

 11. Digitale Medien spielerisch nutzen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Cermak, Daniel

  2016-01-01

  Daniel Cermak-Sassenrath. Digitale Medien spielerisch nutzen. Invited article (formatted as an interview). In: Goethe-Institut, Brasilien. Spiele des Südens, 2016. Available online, https://www.goethe.de/ins/br/de/kul/sup/sds/sud/20824177.html.......Daniel Cermak-Sassenrath. Digitale Medien spielerisch nutzen. Invited article (formatted as an interview). In: Goethe-Institut, Brasilien. Spiele des Südens, 2016. Available online, https://www.goethe.de/ins/br/de/kul/sup/sds/sud/20824177.html....

 12. Den digitale patient

  DEFF Research Database (Denmark)

  Dahl, Mads Ronald; birkler, jacob

  Den digitale patient tager afsæt i en ny verden: Patienten er blevet digitaliseret! Men hvem og hvad er den digitale patient, og hvornår og hvordan bliver den enkelte borger til en digital patient? Bogen indkredser patientens nye digitale identitet, som kan skabe grobund for en fælles forståelse og...... tværfagligt samarbejde mellem forskellige faggrupper. Bogens målgruppe er alle, som arbejder professionelt med sundhed og sundhedsvæsenet i Danmark. Det gælder på grunduddannelsesniveau, i forhold til efter- og videreuddannelse samt i klinisk praksis og blandt praktikere. Den digitale patient er skrevet ud...... fra et patientperspektiv, og ideen er at synliggørelse de mange udfordringer og konsekvenser, sundhedsinformatikken er svanger med. Bogen beskriver ikke blot den digitale patients fremtid, men fokuserer især på en række forhold og forbehold, der bør medtænkes, når nye elektroniske kommunikationsveje...

 13. Digitale redskaber i dagtilbud

  DEFF Research Database (Denmark)

  Schrøder, Vibeke; Søndergaard, Steen; Frøkjær, Thorleif

  Gennem praksisnær forskning er det undersøgt hvordan digitale teknologier kan understøtte udvikling af fællesskaber, hvilke måder digitale teknologier kan bidrage til børnenes læreprocesser og hvordan teknologierne kan understøtte kvalitet i dagtilbud. Gennem et blik på teknologier som kulturelle...... agenter viser vi hvordan pædagoger udvikler pædagogisk arbejde med digitale teknologier, der inddrager børn i nye fællesskaber. Vi viser at børn og voksne ofte går til teknologier og læring med teknologier på forskellige måder og endelig diskuterer vi hvordan kvalitet i praksis med teknologier kan...

 14. Bibliotecas y publicaciones digitales

  OpenAIRE

  Roberto Garduño Vera

  2006-01-01

  Tabla de contenido INTRODUCCIÓN xiii Capítulo 1 LA BIBLIOTECA DIGITAL 1.1 Concepto 1.2 Definición 1.3 Problemática 1.4 Enfoques Capítulo 2 COLECCIONES DIGITALES CONVERTIDAS 2.1 Desarrollo de colecciones: concepto y antecedentes 2.2 Conversión de documentos originalmente en soportes tradicionales 2.2.1 Conservación y preservación 2.3 Criterios para digitalizar 2.4 Formatos digitales 2.4.1 Texto 2.4.2 Imagen fija 2.4.3 Audio 2.4....

 15. De digitale verdeners (vidunder

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Angela Ndalianis

  2003-09-01

  Full Text Available I tidens blockbusterfilm spiller digitale special effects en stadig større rolle. Fra at have været et ‘usynligt’ redskab, der muliggjorde impone- rende stunts som bussen, der flyver over et hul i motorvejen i Speed, har digitale effekter erobret hovedrollen. Siden den morfende termi- nator i Terminator 2: Judgment Day og de realistiske dinosaurer i Jurassic Park har digitale elementer opnået en stjernestatus, der ofte overgår skuespillernes. Således er den digitale Gollum i Lord of the Rings: The Two Towers mere troværdig end de øvrige ‘fysiske’ stjer- ner. De amerikanske blockbusterfilm, der anvender en iøjnefaldende brug af digital æstetik, er ofte science fiction- og fantasy-film, der af den kritiske teori har været anset for “usundt slik for øjet.” Forfatteren viser, hvordan filmens digitale undere kan sættes i relation til Rene Descartes’ tanker om underet/det vidunderlige, der hensætter tilsku- eren i en æstetisk undren, der fører til en intellektuel trang til forståelse (som første gang stjernesystemet lod sig se i en kikkert. Samme und- ren bliver hos Blaise Pascal en ’afgrund’ (une abîme, der indgiver ære- frygt og fører os til det religiøse og mystiske, til overvejelser over natu- rens undere og Guds natur. Det digitale liv er ikke blot æstetik; det får sit eget, uforudsigelige liv - som de digitale figurer i The Two Towers der er programmeret til at slås, men foretrækker at flygte, og derfor må re- programmeres. Det digitale liv udfordrer os med intet mindre end over- vejelser over naturens orden, menneskets natur, teknologiens rolle, livet, døden og fremtiden.

 16. De digitale verdeners (vidunder

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Angela Ndalianis

  2003-09-01

  Full Text Available I tidens blockbusterfilm spiller digitale special effects en stadig større rolle. Fra at have været et ‘usynligt’ redskab, der muliggjorde impone- rende stunts som bussen, der flyver over et hul i motorvejen i Speed, har digitale effekter erobret hovedrollen. Siden den morfende termi- nator i Terminator 2: Judgment Day og de realistiske dinosaurer i Jurassic Park har digitale elementer opnået en stjernestatus, der ofte overgår skuespillernes. Således er den digitale Gollum i Lord of the Rings: The Two Towers mere troværdig end de øvrige ‘fysiske’ stjer- ner. De amerikanske blockbusterfilm, der anvender en iøjnefaldende brug af digital æstetik, er ofte science fiction- og fantasy-film, der af den kritiske teori har været anset for “usundt slik for øjet.” Forfatteren viser, hvordan filmens digitale undere kan sættes i relation til Rene Descartes’ tanker om underet/det vidunderlige, der hensætter tilsku- eren i en æstetisk undren, der fører til en intellektuel trang til forståelse (som første gang stjernesystemet lod sig se i en kikkert. Samme und- ren bliver hos Blaise Pascal en ’afgrund’ (une abîme, der indgiver ære- frygt og fører os til det religiøse og mystiske, til overvejelser over natu- rens undere og Guds natur. Det digitale liv er ikke blot æstetik; det får sit eget, uforudsigelige liv - som de digitale figurer i The Two Towers der er programmeret til at slås, men foretrækker at flygte, og derfor må re- programmeres. Det digitale liv udfordrer os med intet mindre end over- vejelser over naturens orden, menneskets natur, teknologiens rolle, livet, døden og fremtiden.

 17. Materiales y recursos digitales

  OpenAIRE

  Silva i Galán, Josep M.

  2011-01-01

  La oferta de herramientas, materiales y contenidos educativos digitales es ilimitada y obliga al profesorado a buscarlos, seleccionarlos y almacenarlos de una forma muy distinta a cómo estaba acostumbrado. ¿De qué recursos dispone? ¿Cómo puede organizarlos? ¿Y compartirlos?

 18. Loden letters, digitale dartels

  NARCIS (Netherlands)

  Stronks, E.

  2012-01-01

  De net uitgebrachte film Nova Zembla maakt duidelijk dat historische teksten en digitale technieken een vruchtbare combinatie zijn. Dat stelt prof. dr. Els Stronks, hoogleraar Vroegmoderne Nederlandse letterkunde, in haar oratie aan de Universiteit Utrecht op 10 januari. Ze pleit voor meer aandacht

 19. De digitale wereld: vooruitblik

  NARCIS (Netherlands)

  drs. Frans van den Reep

  2012-01-01

  1e alinea column: Waar zullen de zes eerder door mij genoemde digitale trends toe leiden? Breedbandige mobiele Internet toegang, vast mobiel integratie, Voice over IP, spraak-data integratie en mobiel breedband Internet met flat fee prijsstructuren voor enkele euro’s per maand zijn er. Het

 20. Udnyt Nordens Digitale Forspring

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sørensen, Birgitte Holm; Levinsen, Karin

  2013-01-01

  Nordens børn og unge er hjemmevante i den digitale verden. Danske børn har i høj grad adgang til internet i deres hverdag, og i Danmark og i Sverige finder vi de yngste internetbrugere. En svensk undersøgelse fra 2010 viser, at børnene er fire år i gennemsnit, når de har deres internetdebut. På...

 1. Gezamenlijke ontwikkeling van digitale leermaterialen

  NARCIS (Netherlands)

  Hermans, Henry; De Vries, Fred

  2005-01-01

  Hermans, H. & de Vries, F. (2004). Gezamenlijke ontwikkeling van digitale leermaterialen. In: Van Geloven, M., Koper, R. & Van der Veen, J., E-learning trends (pp. 19-21). Utrecht, Stichting Digitale Universiteit.
  Ook beschikbaar in dspace: http://hdl.han

 2. Digitale mellemværender

  DEFF Research Database (Denmark)

  Forskellige aktører i det kulturelle landskab forholder sig til hvad de digitale medier har betydet for vores indbyrdes samvær.......Forskellige aktører i det kulturelle landskab forholder sig til hvad de digitale medier har betydet for vores indbyrdes samvær....

 3. Gezamenlijke ontwikkeling van digitale leermaterialen

  NARCIS (Netherlands)

  Hermans, Henry; De Vries, Fred

  2005-01-01

  Hermans, H. & de Vries, F. (2004). Gezamenlijke ontwikkeling van digitale leermaterialen. In: Van Geloven, M., Koper, R. & Van der Veen, J., E-learning trends (pp. 19-21). Utrecht, Stichting Digitale Universiteit.
  Ook beschikbaar in dspace: http://hdl.han

 4. Nativos digitales y aprendizaje

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ramón Ovelar Beltrán

  2012-04-01

  Full Text Available En el presente artículo se realiza una descripción y comentario de las aportaciones más relevan-tes que se han realizado en sobre el fenómeno de los "nativos digitales" o "Net Generation". Se recogen distintas posiciones sobre el desarrollo de nuevas habilidades cognitivas y nuevas tareas y necesidades de estas nuevas generaciones afectadas por el cambio tecnológico, así como sus implicaciones para las políticas educativas y prácticas docentes.

 5. Rapport om digitale oplysninger ved Aalborg Universitet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bønsing, Sten

  Rapport til Aalborg Universitets ledelse vedr. brug af digitale oplysninger i forbindelse med e-mailing, databaser, hjemmesider mv.......Rapport til Aalborg Universitets ledelse vedr. brug af digitale oplysninger i forbindelse med e-mailing, databaser, hjemmesider mv....

 6. Digitale Bildung – quo vadis?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Andreas Büsch

  2015-12-01

  Full Text Available Unter dem Titel "Durch Stärkung der Digitalen Bildung Medienkompetenz fördern und digitale Spaltung überwinden" hatte die große Koalition im März 2015 einen Entschließungsantrag eingebracht, der die Digitale Agenda insofern konkretisieren wollte. In einer Medienpädagogischen Trendtagung haben sich die Träger der Tagungsreihe Digital 2020 die Aufgabe gestellt, den aktuellen Sachstand zu erfragen, das Themenfeld Digitale Bildung zu beleuchten und Perspektiven und Probleme aufzuzeigen. In March 2015, the German government launched a motion for a resolution concerning digital literacy,"Overcoming the digital gap by strengthening digital education and thus promoting media literacy" ("Durch Stärkung der Digitalen Bildung Medienkompetenz fördern und digitale Spaltung überwinden", which should substantiate the digital agenda (Digitale Agenda. With a trend conference on media education, the bodies responsible for the conference series Digital 2020 seeked to check with applicants on the state of affairs and to take a closer look on perspectives and problems concerning digital literacy.

 7. [Digitalic therapy. Historical outline].

  Science.gov (United States)

  de Micheli-Serra, A

  2000-01-01

  The action of medical drugs obtained from many vegetables aroused a great interest of naturalists and physicians in all time. Moreover, it was always required that those persons destined to medical practice have a good knowledge of botany. Among the medicinal plants utilized by ancient peoples of the Anahuac, yoloxochitl or heart flower (Talauma mexicana) is mentioned, which seems to have a digitalis-like action. Research in our century demonstrated a positive inotropic and bradycardic effect of the leavels of Magnolia grandiflora or Talauma mexicana extract. Since the end of the XVIII century, digitalis was employed. It was considered initially as a diuretic and later as a cardiotonic agent. The action of digitalic glycosides upon the cardiac tissues was studied experimentally in Mexico. At the present-time there are positive inotropic agents derived from pyridine, as is the case of Milrinone, which have a beneficial action on the failing human myocardium. However, following the opinion of distinguished pharmacologists, "in the case of heart failure associated to atrial fibrillation, digitalis cannot be substituted".

 8. Interconnectedness und digitale Texte

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Detlev Doherr

  2013-04-01

  Full Text Available Zusammenfassung Die multimedialen Informationsdienste im Internet werden immer umfangreicher und umfassender, wobei auch die nur in gedruckter Form vorliegenden Dokumente von den Bibliotheken digitalisiert und ins Netz gestellt werden. Über Online-Dokumentenverwaltungen oder Suchmaschinen können diese Dokumente gefunden und dann in gängigen Formaten wie z.B. PDF bereitgestellt werden. Dieser Artikel beleuchtet die Funktionsweise der Humboldt Digital Library, die seit mehr als zehn Jahren Dokumente von Alexander von Humboldt in englischer Übersetzung im Web als HDL (Humboldt Digital Library kostenfrei zur Verfügung stellt. Anders als eine digitale Bibliothek werden dabei allerdings nicht nur digitalisierte Dokumente als Scan oder PDF bereitgestellt, sondern der Text als solcher und in vernetzter Form verfügbar gemacht. Das System gleicht damit eher einem Informationssystem als einer digitalen Bibliothek, was sich auch in den verfügbaren Funktionen zur Auffindung von Texten in unterschiedlichen Versionen und Übersetzungen, Vergleichen von Absätzen verschiedener Dokumente oder der Darstellung von Bilden in ihrem Kontext widerspiegelt. Die Entwicklung von dynamischen Hyperlinks auf der Basis der einzelnen Textabsätze der Humboldt‘schen Werke in Form von Media Assets ermöglicht eine Nutzung der Programmierschnittstelle von Google Maps zur geographischen wie auch textinhaltlichen Navigation. Über den Service einer digitalen Bibliothek hinausgehend, bietet die HDL den Prototypen eines mehrdimensionalen Informationssystems, das mit dynamischen Strukturen arbeitet und umfangreiche thematische Auswertungen und Vergleiche ermöglicht. Summary The multimedia information services on Internet are becoming more and more comprehensive, even the printed documents are digitized and republished as digital Web documents by the libraries. Those digital files can be found by search engines or management tools and provided as files in usual formats as

 9. Letteratura e mondo digitale

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Laura Di Michele

  2014-11-01

  Full Text Available L’articolo discute la persistente diffidenza da parte della letteratura verso le produzioni elettroniche, erroneamente percepite come se fossero sul punto di cancellare il mondo della stampa. Nello stesso tempo, l’articolo mostra sia quanto possa essere profonda la fascinazione esercitata dal mondo digitale su una mente letteraria, sia in quanti e quali modi il campo ‘costituito’ della conoscenza umana possa essere arricchito dall’apertura di percorsi di comunicazione non delimitati da confini. In questo modo la libera circolazione tra di essi può avvenire senza che l’identità del mondo elettronico e quella del mondo letterario vengano minacciate. Piuttosto, i due mondi insieme possono fornire un importante contributo non solo alla creazione e analisi della letteratura dei nuovi media, ma anche all’esplorazione e comprensione delle implicazioni di cosa possa significare la transizione/trasformazione/traduzione da pagina a schermo. Le complessità dei processi coinvolti vengono illustrate attraverso l’analisi delle teorie e del pensiero critico, e attraverso lo studio di testi a stampa e visuali.

 10. Bibliotecas digitales de manuscritos medievales

  OpenAIRE

  Merlo Vega, José Antonio

  2002-01-01

  575 p. En este trabajo se analizan las principales colecciones digitales de manuscritos medievales, tanto las que digitalizan obras completas, como las que sólo reproducen fragmentos. Se trata de mostrar la variedad de recursos de este tipo existente y su utilidad para los investigadores y amantes de los códices

 11. Humaniora og de digitale Medier

  DEFF Research Database (Denmark)

  Finnemann, Niels Ole

  2015-01-01

  Artiklen gennemgår de digitale mediers historiske betydning i Humaniora fra 1960'ernes Humanities Computing, der fokuserede på computeren som regelstyret maskine, der kunne befordre 'videnskabeligheden' til Digital Humanities og 'Big Data', der ses som en paraplybetegnelser for stadig mere differ...

 12. Onderwijsinnovaties voor de digitale student

  NARCIS (Netherlands)

  P. Koopman; J.M. Vervoorn

  2012-01-01

  Het huidige onderwijs wordt voor een belangrijk deel verzorgd door docenten die zijn opgegroeid voor de revolutie in de informatie- en communicatietechnologie. Studenten daarentegen zijn zogenoemde ‘digital natives’: ze groeiden op omringd door digitale technologie. Studenten zijn gewend te ‘multita

 13. Digitale læremidler

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hundebøl, Jesper; Iversen, Torben; Koppel, Jesper

  Et inspirationshæfte udarbejdet af projektdeltagerne i Socialfondsprojektet "Medieintegreret læring i arbejdsmarkedsuddannelserne. Hæftet indeholder link til Materialeplatformen, så man med få klik kan finde og hente de digitale læremidler, der er produceret i projektet og omtalt i hæftet...

 14. Den digitale (r)evolution

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, Rasmus Rex

  2016-01-01

  Dette kapitel undersøger hvordan den såkaldte ’digitale revolution’ af musikindustrierne har påvirket institutionelle og organisatoriske vilkår i den danske musikbranche. Gennem analyse af omsætningstal fra forskellige sektorer i den danske musikbranche udfordres den dominerende opfattelse af en...

 15. Humaniora og de digitale Medier

  DEFF Research Database (Denmark)

  Finnemann, Niels Ole

  2015-01-01

  Artiklen gennemgår de digitale mediers historiske betydning i Humaniora fra 1960'ernes Humanities Computing, der fokuserede på computeren som regelstyret maskine, der kunne befordre 'videnskabeligheden' til Digital Humanities og 'Big Data', der ses som en paraplybetegnelser for stadig mere...

 16. Overvejelser vedr. effektvurdering af det Digitale Sygehus

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, Povl Erik Rostgård; Wit, Camilla Kølsen de

  2001-01-01

  Nærværende skrift indeholder en beskrivelse af de overvejelser og planer, der er lavet på projektet 'Effektvurdering af Det Digitale Sygehus' medio dec. 2001.......Nærværende skrift indeholder en beskrivelse af de overvejelser og planer, der er lavet på projektet 'Effektvurdering af Det Digitale Sygehus' medio dec. 2001....

 17. Overvejelser vedr. effektvurdering af det Digitale Sygehus

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, Povl Erik Rostgård; Wit, Camilla Kølsen de

  2001-01-01

  Nærværende skrift indeholder en beskrivelse af de overvejelser og planer, der er lavet på projektet 'Effektvurdering af Det Digitale Sygehus' medio dec. 2001.......Nærværende skrift indeholder en beskrivelse af de overvejelser og planer, der er lavet på projektet 'Effektvurdering af Det Digitale Sygehus' medio dec. 2001....

 18. Digitale prøver - et litteraturstudie

  DEFF Research Database (Denmark)

  Møller, Karen Louise; Mikkelsen, Thomas

  2015-01-01

  bl.a. om udfordringer hvad angår prøvesystem, organisation, teknologi, kompetenceudvikling og uddannelseskultur. Vi beskriver i artiklen en række konkrete eksempler på digitale prøver, og vi præsenterer resultater fra undersøgelser af underviseres og studerendes oplevelser med digitale prøveformer....

 19. Digital Natives: Digitale Teknologier og Engagerende Publikumsoplevelser

  DEFF Research Database (Denmark)

  Smith, Rachel Charlotte; Iversen, Ole Sejer

  2011-01-01

  Nye teknologier, sociale medier og digitale kulturer stiller museerne overfor nye formidlingsmæssige udfordringer, men også muligheder. Brug af digitale teknologier kan skabe engagerende og dynamiske oplevelser i museumsverdenen der åbner for nye kommunikationsformer og inddragelse af publikum. Men...

 20. Byens Digitale Liv. Digital Urban Living

  DEFF Research Database (Denmark)

  Byens Digitale Liv udforsker de nye digitale lags udfordringer og potentiale inden for mediearkitektur, interaktive installationer og medieprodukter på mobile og andre platforme. Bogen formidler resultaterne af en række analyser og eksperimentelle udviklingsprojekter, foretaget i regi af...... forskningscentret Digital Urban Living fra 2008 til 2012....

 1. Digitale leverancer ved aflevering af byggeri

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bertelsen, Niels Haldor; Sørensen, Nils Lykke; Shaukat, Fatima

  Udviklingen af det digitale byggeri i Danmark har haft meget fokus på klassifikation, fælles standarder og digitale værktøjer, som skal understøtte en centralt styret bygningsmodel. Der er ved at ske et paradigmeskift, hvor den praktiske anvendelse af IKT i de enkelte faggrupper er mere i centrum...

 2. Byens Digitale Liv. Digital Urban Living

  DEFF Research Database (Denmark)

  Byens Digitale Liv udforsker de nye digitale lags udfordringer og potentiale inden for mediearkitektur, interaktive installationer og medieprodukter på mobile og andre platforme. Bogen formidler resultaterne af en række analyser og eksperimentelle udviklingsprojekter, foretaget i regi af...... forskningscentret Digital Urban Living fra 2008 til 2012....

 3. Digitale spor på papiret

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christoffersen, Mie Bligaard

  Afhandlingen Digitale spor på papiret undersøger hvad digitale indfødte, der er vokset op med digitale tekstlogikker og -normer, møder af udfordringer når de i skolesammenhæng får til opgave at skrive tekster,der er tænkt til og tilpasset papir.Datamaterialet er et tekstkorpus bestående af 506...... danske gymnasiestile skrevet i årene 2012-2016 med omkring ½ million fortløbende ord. I afhandlingen analyseres gymnasieelevernes anvendelse af skriveprogrammer og stavekontroller, hvorvidt de inddrager træk fra sms-og chat-sprog, og hvordan og hvornår de refererer til henholdsvis trykte og digitale...... kilder.Undersøgelserne viser at eleverne sagtens kan tilpasse deres skriftsprog til forskellige medier og materialer, men også at de ikke nødvendigvis mestrer deres digitale skriveredskaber....

 4. Museos virtuales: nuevos balcones digitales

  OpenAIRE

  Laura Regil Vargas

  2006-01-01

  Las tecnologías están provocando cambios en los museos. Por una parte, se transforma el espacio museístico; por otra, la tecnología como herramienta genera nuevas formas de creación artística y, en consecuencia, estas dos modificaciones repercuten en la formación de sus públicos. El vertiginoso desarrollo de las tecnologías digitales ha generado posturas extremas. Por un lado, desde el ágora donde se reúnen los apocalípticos, se habla ya del final de los museos; por el otro, en...

 5. Digitale Medien, freie Bildung und vernetztes Wissen

  OpenAIRE

  Sven Stollfuß

  2015-01-01

  Rezension zu: Petra Missomelius, Wolfgang Sützl, Theo Hug, Petra Grell und Rudolf Kammerl, Hrsg. Medien – Wissen – Bildung: Freie Bildungsmedien und Digitale Archive. Innsbruck: innsbruck university press, 2014

 6. Digitale Medien, freie Bildung und vernetztes Wissen

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sven Stollfuß

  2015-05-01

  Full Text Available Rezension zu: Petra Missomelius, Wolfgang Sützl, Theo Hug, Petra Grell und Rudolf Kammerl, Hrsg. Medien – Wissen – Bildung: Freie Bildungsmedien und Digitale Archive. Innsbruck: innsbruck university press, 2014

 7. Digitale Medien in der Grundschule

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Birgit Eickelmann

  2013-06-01

  Full Text Available Mit der internationalen Grundschulleistungsstudie Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS 2011; vgl. Bos/Wendt/Köller/Selter 2012; Suchań/Wallner-Paschon/Bergmüller/Schreiner 2012 liegen aktuelle Daten zur schulischen und außerschulischen Nutzung digitaler Medien durch GrundschülerInnen sowie Lehrerdaten über den Einsatz von digitalen Medien in der Schule sowie im Fachunterricht in den Fächern Mathematik und Naturwissenschaften vor. Mit diesem Beitrag sollen die für die beteiligten Länder repräsentativen Daten genutzt werden, um Einblicke in die schulische und außerschulische Nutzung digitaler Medien durch Grundschulkinder am Ende der vierten Klasse zu geben. Dabei werden die Länder Deutschland und Österreich fokussiert und verglichen. Die Befunde werden theoretisch im Gesamtkontext der Medienpädagogik und vor dem Hintergrund der Qualitätsentwicklung von Schulsystemen im internationalen Vergleich diskutiert.With the international large-scale assessment study TIMSS 2011 (Trends in International Mathematics and Science Study; cf. Bos/Wendt/Köller/Selter 2012; Suchań/Wallner-Paschon/Bergmüller/Schreiner 2012 rich data concerning primary students’ and teachers’ use of computers is available. This data gives insights into the use of digital media both at school and in subject specific courses such as mathematics and science. With this contribution representative TIMSS-data is used to examine the role of new technologies at the end of Grade 4. In this process, a description and a comparison of the educational systems in Germany and in Austria will be focused. Findings will be discussed in the light of media education and the quality of school systems in the context of international developments.

 8. Digitale læringsmidler for byggefagene

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bertelsen, Niels Haldor; Larsen, Erik Fog

  Denne rapport opsummerer resultater fra projektet 'Byggefagene i bevægelse' herunder udviklingen af digitale læringsmidler og en fælles undervisningsbank. Projektet ’Byggefagene i bevægelse’ er gennemført i perioden 2009-14, og erfaringerne med udvikling af digitale læringsmidler er beskrevet i...... denne rapport. Udviklingen omfatter etableringen af en undervisningsbank med faglige digitale læringsmidler for murer-, tømrer- og struktørfaget samt tværfaglige digitale læringsmidler fælles for flere fagområder. I projektet er desuden gennemført læreruddannelser og uddannelse på grund- og...... hovedforløbene, hvor de digitale læringsmider er afprøvet. Denne del er der kun i begrænset form redegjort for i rapporten, da den primært har været gennemført i de enkelte skoler. Der er også vist eksempel på, hvordan nye kompetenceområder kan udvikles i et samarbejde mellem skoler og byggevirksomheder på en...

 9. Museos virtuales: nuevos balcones digitales

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Laura Regil Vargas

  2006-01-01

  Full Text Available Las tecnologías están provocando cambios en los museos. Por una parte, se transforma el espacio museístico; por otra, la tecnología —como herramienta— genera nuevas formas de creación artística y, en consecuencia, estas dos modificaciones repercuten en la formación de sus públicos. El vertiginoso desarrollo de las tecnologías digitales ha generado posturas extremas. Por un lado, desde el ágora donde se reúnen los apocalípticos, se habla ya del final de los museos; por el otro, entre los integrados, se especula con su evolución. Sabemos que la única conjura frente a posturas absolutas es la reflexión crítica. De ahí, mi invitación a analizar la transformación que las tecnologías han provocado en el continente y en el contenido.

 10. Den digitale pædagoguddannelse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pilgaard, Michal; Rasmussen, Jan Erik Røjkjær; Ahm, Jacob Noer

  2016-01-01

  Udviklingsprojektet ”Den digitale pædagoguddannelse” er en samlebetegnelse for en række delprojekter, der alle er udført på tværs af udbudsstederne af pædagoguddannelsen i VIA i 2015. Fælles for projekterne er, at de indeholder konkrete erfaringer med at inddrage digitale medier i...... pædagoguddannelsen, og at de udspringer af en eksperimenterende udforskning af følgende grundlæggende spørgsmål: "Hvordan integrerer vi de digitale medier på en meningsfuld måde i didaktikken på pædagoguddannelsen?" Dertil beskæftiger enkelte af projekterne sig med spørgsmålet om, hvordan vi kvalificerer vores...

 11. Coxarthrosis - a radiological approach and guidelines; Koxarthrose - eine radiologische Annaeherung und Leitfaden

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Schueller, G.; Schueller-Weidekamm, C. [AKH, Medizinische Universitaet Wien, Klinik fuer Radiodiagnostik, Wien (Austria)

  2012-02-15

  Coxarthrosis is one of the most frequent indications in radiological practice with a prevalence as high as 8%. Radiography, sonography, computed tomography, magnetic resonance imaging. Magnetic resonance arthrography for detection of early stages of labral and chondral pathologies as well as detection of osteonecrosis at an early stage. Czerny C, Hofmann S, Neuhold A et al. (1996) Lesions of the acetabular labrum: accuracy of MR imaging and MR arthrography in detection and staging. Radiology 200(1):225-230. Czerny C, Oschatz E, Neuhold A et al. (2002) [MR arthrography of the hip joint]. Radiologe 42(6):451-456. Kramer J, Breitenseher M, Imhof H et al. (2000) [Diagnostic imaging in femur head necrosis]. Orthopade 29(5):380-388. Is already established in clinical practice. Each modality has relevant indications. (orig.) [German] Die Koxarthrose stellt eine der am haeufigsten gestellten Indikationen der Radiologie dar. Ihre Praevalenz wurde anhand radiologischer Befunde mit 8% beschrieben. Projektionsradiographie, Sonographie, Computer- und Magnetresonanztomographie. MR-Arthrographie zur fruehen Detektion von Labrum- und Gelenkknorpelverletzungen sowie der Osteonekrose im fruehen Stadium. Czerny C, Hofmann S, Neuhold A et al. (1996) Lesions of the acetabular labrum: accuracy of MR imaging and MR arthrography in detection and staging. Radiology 200(1):225-230. Czerny C, Oschatz E, Neuhold A et al. (2002) [MR arthrography of the hip joint]. Radiologe 42(6):451-456. Kramer J, Breitenseher M, Imhof H et al. (2000) [Diagnostic imaging in femur head necrosis]. Orthopaede 29(5):380-388. Praxisreife. Der vorgeschlagene Leitfaden durch die in diesem Artikel dargestellten Ursachen der Koxarthrose belegt, dass saemtliche Methoden der Bildgebung gebraucht werden. (orig.)

 12. Simulering af dagslys i digitale modeller

  DEFF Research Database (Denmark)

  Villaume, René Domine; Ørstrup, Finn Rude

  2004-01-01

  Projektet undersøger via forskellige simuleringer af dagslys, kvaliteten af visualiseringer af komplekse lysforhold i digitale modeller i forbindelse med formidling af arkitektur via nettet. I en digital 3D model af Utzon Associates Paustians hus, simulers naturligt dagslysindfald med  forskellig...... Renderingsmetoder som: "shaded render" /  ”raytraceing” /  "Final Gather /  ”Global Illumination”...

 13. L E E guide on electric power supply in high rise buildings. tot. rev. ed.; L E E. Leitfaden Elektrische Energie im Hochbau

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Hennings, D.; Hinz, E.; Steinmueller, B.; Grossklos, M.

  2000-07-01

  Energy policy aiming at sustainability must take account of the noxious effects of fossil fuels. This guide will help to solve this problem. It is an easy to handle tool for integral planning and optimisation of electric power supply in administrative and office buildings, with a standard projecting procedure, a method for improving electric systems in buildings on the basis of characteristic values, and hints for planning and optimisation. It addresses builder owners and investors as well as architects, planners, engineers and energy consultants all of whom may be concerned in the planning of a building and its technical facilities. [German] Eine am Ziel der Nachhaltigkeit orientierte Energiepolitik muss Konsequenzen draus ziehen, dass der Einsatz der fossilen Energietraeger, auf denen unsere Energieversorgung bisher basiert, mit schaedlichen Umweltauswirkungen verbunden ist. Kohlendioxid und andere klimarelevante Spurengase heizen die Erdatmosphaere auf und drohen zur Klimakatastrophe zu fuehren; Stickoxid und Schwefeldioxid belasten mit dem sauren Regen Boden, Gewaesser und ganze Oekosysteme. Der vorliegende Leitfaden 'Elektrische Energie im Hochbau' will hier Abhilfe schaffen. Er stellt ein gut zu handhabendes Werkzeug dar, mit dessen Hilfe eine integrale Planung und Optimierung des rationellen Einsatzes elektrischer Energie in Dienstleistungsgebaeuden moeglich ist. Inhalte des Leitfadens sind die Darstellung des Planungsablaufs, ein Kennwertverfahren zur Verwertung und Verbesserung von elektrischen Anwendungen im Gebaeudebereich als Massnahme zur Investitions- und Betriebskostenreduzierung sowie Hinweise fuer Planung und Optimierung. Der Leitfaden richtet sich sowohl an die Bauherren bzw. Investoren als auch die an der Gebaeude- und Technikplanung Beteiligten, also die Architekten, Planer, Ingenieure und Energieberater. (orig.)

 14. Digitale Indfødte - Findes De?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ivang, Reimer

  2011-01-01

  De digitale indfødte er i flere år blevet omtalt som samfundets redning. De har fået de grundlæggende IT kompetencer med modermælken og de anvender sociale medier, smartphones osv. i stort omfang. Når denne tsunami af progressive IT-individer rammer vores arbejdsmarked skal meget ændres. Spørgsmå......De digitale indfødte er i flere år blevet omtalt som samfundets redning. De har fået de grundlæggende IT kompetencer med modermælken og de anvender sociale medier, smartphones osv. i stort omfang. Når denne tsunami af progressive IT-individer rammer vores arbejdsmarked skal meget ændres...

 15. La maquette digitale du tunnel du LEP

  CERN Document Server

  Brouns, G

  2000-01-01

  Pour l'installation du LHC et son équipement périphérique (ligne cryogénique, câbles, tuyauterie, etc.) dans le tunnel du LEP, une maquette digitale CAO doit être faite. Après un rappel de la définition théorique du tunnel du LEP, cette LHC project Note décrit comment sont utilisées et intégrées d'anciennes et de nouvelles mesures du tunnel pour arriver à un ensemble de données qui permettent de construire la maquette digitale (CAO) du tunnel du LHC. Ensuite, les résultats sont comparés à leur valeur théorique d'une part, et aux anciennes valeurs disponibles d'autre part.

 16. Digital techniques. Special issue; Digitale techniek. Themanummer

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Rigter, L.J.M. [Siemens Nederland, Building Technologies, Den Haag (Netherlands); Meiring, O.; Hut, W. [Getronics Industrial Automation, Amsterdam (Netherlands); Van Dijk, K.W. [Van Dijk Woon-ICT Adviseur Domotica, Dordrecht (Netherlands); Aartman, M.J. [Siemens Nederland, Fire Safety, Den Haag (Netherlands); Spies, R.J. [Deerns raadgevende ingenieurs, Rijswijk (Netherlands); Burgers, H. [Honeywell, Amsterdam (Netherlands); Stouthart, F.J. [Merlijn Media, Waddinxveen (Netherlands); Van Gurp, J.P. [GTI Electroproject, Zaanstad (Netherlands); Draijer, G.W.

  2003-06-01

  In 11 articles several aspects of the principles and uses of digital techniques in buildings are highlighted: Building Automation and Control network (BACnet); trends in building automation and building management; technology and uses of domotics; developments and trends in fire alarm systems; control of thermal comfort (LonWorks); process control technology; use of internet in building management systems; and frequency control of indoor climate systems. [Dutch] In 11 artikelen wordt aandacht besteed aan de principes en het gebruik van digitale technieken in gebouwen: Building Automation and Control network (BACnet); gebouwautomatisering en gebouwbeheer nu en in de nabije toekomst; techniek, toepassing en uitvoering van domotica; ontwikkelingen en trends in brandmelders; het gebruik van LonWorks voor flexibele ruimtecomfortregelingen; digitale technieken in de meet- en regeltechniek; gebouwbeheerssytemen met geintegreerde internettechnologie; en frequentiegeregelde aandrijvingen voor de klimaattechniek.

 17. Medios digitales en Ecuador: perspectivas de futuro

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  María Isabel Punín Larrea

  2014-01-01

  Full Text Available El avance de la tecnología, en especial, en el ámbito de la comunicación, obliga a los medios a evolucionar constantemente para no morir en un escenario marcado por una serie de transformaciones y cambios mediáticos que han afectado al periodismo como profesión y a los medios de comunicación, proceso que ha generado estudios de todo orden. Este trabajo analiza el panorama mediático digital en Ecuador, las características de cultura periodística y el consumo de contenidos en la Red. Describe las tendencias de los principales medios digitales en el país, seleccionados para realizar un estudio de caso. El artículo toma como referencia central el estudio de las diez tendencias digitales en medios de comunicación de Cerezo-Gilarranz, especialista en estrategias digitales. Posteriormente se identifican las deficiencias que tienen los medios en Ecuador; principalmente por la falta de domino de los entornos tecnológicos y la escasa vinculación del proyecto empresarial y periodístico con soportes tecnológicos e innovadores, como el uso de redes sociales... El resultado final es una guía detallada de las debilidades y las fortalezas de cada medio digital en estudio. Asimismo, este trabajo propone tendencias fiables para que los medios estudiados puedan encaminarse firmes en entornos digitales, asumiendo a las herramientas tecnológicas como oportunidad de negocio y de servicio.

 18. Om digital dannelse og digitale kompetencer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Thomas Illum

  2016-01-01

  argumenterer for, hvilke digitale kompetencer eleverne må udvikle i forhold til digital dannelse, mens det næste henter eksempler fra en amerikansk kontekst på, hvordan integration af it ikke i sig selv fører til omfattende ændringer i undervisningspraksis. Herefter følger fire kapitler, der retter sig direkte......I de forenklede Fælles Mål fra 2014 har fire tværgående temaer fået særlig opmærksomhed med en selvstændig vejledning samt ved at være integreret i målene og omtalt i læseplanen for de enkelte fag. Omdrejningspunktet for bogen It-didaktik i teori og praksis elevpositioner og digitale kompetencer i......, Aarhus Universitet, som professor i fagdidaktik og it med særligt henblik på dansk. Jeppe har deltaget i en lang række forskningsprojekter om it i undervisningen, og han rådgiver jævnligt ministerier og kommuner om it i undervisningen, ligesom han har bidraget til udviklingen af flere digitale læremidler...

 19. Medansvar og fagligt engagement gennem digitale skriveøvelser

  DEFF Research Database (Denmark)

  Roued-Cunliffe, Henriette; Engerer, Volkmar Paul

  2016-01-01

  Vi rapporterer om vores forsøg på at promovere medansvar og fagligt engagement blandt vores studerende gennem digitale skriveøvelser. Disse kombinerer skriftlighed i læring (som en refleksionsfremmende og forpligtende øvelse) med de kollaborative muligheder, der ligger i at benytte digitale platf...

 20. Habilidades digitales y lectura en entornos digitales: Desarrollos recientes sobre comprensión lectora digital

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Debora I. Burin

  2016-05-01

  Full Text Available Los estudiantes nacidos en la era de las tecnologías digitales (los “nativos digitales” pueden tener mayor acceso a las mismas, pero la idea de que aprenden más y mejor solo por implementar dispositivos de aprendizaje con la última tecnología disponible es simplista y no se correspondería con la evidencia. El uso para objetivos académicos requeriría habilidades digitales. Éstas aluden no solo al dominio técnico y operacional, sino sobre todo al dominio cognitivo, como habilidades de búsqueda y navegación, integración, evaluación de fuentes, y de uso estratégico de la información. Se han investigado mediante cuestionarios, o tareas informatizadas que plantean escenarios de búsqueda y comprensión de materiales. Entre las medidas de auto-informe, se ha avanzado en diseñar cuestionarios con propiedades psicométricas conocidas. Entre las segundas, se han creado entornos de tarea que remedan la situación en Internet (sitios, páginas… y se toman indicadores de precisión en las tareas, tiempos, y caminos de navegación. Si bien las investigaciones todavía son escasas, apuntan a una relación entre habilidades digitales y comprensión lectora, y cuando se investiga en tareas en ambientes controlados, la definición de las habilidades digitales se solapa con la competencia lectora digital (p.ej., en las pruebas PISA. Futuras investigaciones deben pormenorizar en las relaciones entre distintos aspectos de las habilidades digitales, en relación a los resultados en comprensión lectora u otros objetivos de aprendizaje, para poder caracterizar estrategias de intervención educativa.

 1. Editorial 2/2014 Potenziale digitaler Medienkunst

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Alessandro Barberi

  2014-06-01

  Full Text Available Mit der Entwicklung von Medientechnologien sind medienpädagogische Potenziale schon früh in das Blickfeld künstlerischer Auseinandersetzungen gerückt. So eröffnen sich insbesondere neue Möglichkeiten für die Reflexion und Vermittlung von Zusammenhängen, die künstlerisch auf vielfältige Art und Weise erprobt werden. Diese Ausgabe der MEDIENIMPULSE widmet sich eingehend diesem Forschungsgebiet und fragt nach den medienpädagogischen Potenzialen digitaler Medienkunst. Denn KünstlerInnen beschäftigen sich oft damit, inwieweit sich (Digitale Medien für die Schaffung neuartiger sozialer und gesellschaftlicher Verbindungen und Strukturen eignen. Einerseits ist die Medienkunst selbst mit einer Vermittlungsparadoxie konfrontiert, insofern sie zwar mit digitalen Technologien arbeitet, jedoch kaum von deren Breitenwirkung profitiert und textuell nur unzureichend darzustellen ist. Andererseits stellt sie der Debatte um Medientechnologien und ihren gesellschaftlichen Implikationen progressive Diskurse entgegen, indem sie medienkünstlerische Projekte immer auch als ein Einmischen und Infragestellen begreift, und nicht zuletzt als Dekonstruktion der Medien selbst. In diesem Spannungsfeld vermag die digitale Medienkunst nicht-kommerzielle Räume für Bildung, kritische Reflexion, subversive Nutzung sowie Innovation und Rebellion zu schaffen. Die Beiträge dieser Ausgabe setzen sich mit derartigen Verbindungslinien auseinander, die diese Interventionen in pädagogische, gesellschaftliche, politische und kulturelle Debatten sowohl für die medienpädagogische Arbeit als auch für die medien- und erziehungswissenschaftliche Theoriebildung herstellen.

 2. Aprender a programar en tiempos digitales

  OpenAIRE

  Sanz, Cecilia Verónica

  2016-01-01

  Aprender es un proceso de diálogo con el entorno, con uno mismo, con los otros, y también de cambio, texturado por diversos factores y variables que influyen en la persona que aprende. Las tecnologías digitales se han entramado en los escenarios educativos y en los procesos de aprender. Han pasado a formar parte de la agenda de investigación de hoy en día, considerándolas fundamentales para la formación de los estudiantes. ¿Qué significado se le otorgan a estas tecnologías en el aprendizaj...

 3. Controladores digitales estocásticos

  OpenAIRE

  Quero Reboul, José Manuel; García Franquelo, Leopoldo

  1995-01-01

  En este artículo se presenta la realización de controladores clásicos basados en el procesamiento lógico estocástico. Se aporta una descripción de las operaciones aritméticas básicas -suma, resta, multiplicación e integración. EI objetivo de esta arquitectura es proporcionar un conjunto de circuitos simples que permitan realizar estas operaciones con circuitos digitales simples. Como resultado de ello se pueden sintetizar controladores empleando dispositivos lógicos programables (FPGA). EI ...

 4. Digitale koranpraksisser blandt flersprogede unge i Danmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Daugaard, Line Møller

  2017-01-01

  literacypraksisser. Som det gælder de øvrige sprog- og literacypraksisser, ændres børnenes koranpraksisser over tid. I denne præsentation retter jeg opmærksomheden med digitale koranpraksisser blandt flersprogede unge i 8. klasse, for hvem koranen via forskellige apps på de unges smartphones potentielt altid er ved...... hånden. Med et gruppeinterview med fire flersprogede unge med somalisk og afghansk baggrund som empirisk omdrejningspunkt beskriver jeg i præsentationen, hvordan de unges interaktion med koranen og med det arabiske sprog medieres gennem koran-apps....

 5. Competencias docentes digitales: propuesta de un perfil

  OpenAIRE

  Adriana Rangel Baca

  2015-01-01

  En este artículo se presenta la propuesta de un perfil de competencias docentes digitales y se describen las dimensiones, competencias e indicadores que lo componen. Se analizan distintas fuentes para determinar el conjunto de recursos a movilizar por los docentes en materia digital y se elabora una versión preliminar del perfil, la cual es puesta a consideración de un grupo de expertos en el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) para su validación. Los resultados m...

 6. El manejo de los acervos digitales en la UNAM

  OpenAIRE

  Russell, Isabel Galina; Giménez Heaú, Joaquín; Chávez Sánchez, Guillermo

  2011-01-01

  Se describe la iniciativa actual que realiza la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) en torno a la administración de sus acervos digitales. Se presenta el modelo de manejo de recursos digitales y sus tres principales divisiones: publicaciones formales, páginas institucionales y otros recursos (literatura gris y bases de datos). Posteriormente se detallan tres proyectos específicos dentro de este marco: RAD repositorio institucional de la UNAM, sistema de revistas digitales UNAM ...

 7. Det børnelitterære digitale univers

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lie, Pia Maria

  2012-01-01

  Artiklen kigger på et udsnit af den mangfoldighed af genrer, der findes i det børnelitterære digitale univers.Der skelnes i artiklen mellem digital og digitaliseret børnelitteratur og graden af interaktion med læseren. Ved at foretage denne skelnen er det muligt at se nærmere på forskelle og...... ligheder mellem den trykte børnelitteratur og genrerne i den digitale børnelitteratur....

 8. Variaciones en torno a las Humanidades Digitales

  OpenAIRE

  Mendoza, Juan José

  2015-01-01

  El 22 de junio de 2013 en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA un grupo de investigadores y docentes se reunió con motivo de realizar una serie de intervenciones en torno a qué se entendía o se podía entender por “humanidades digitales”. La expresión entonces pudo parecer novedosa. Humanidades digitales nombra el encuentro entre una tradición fuerte y una serie de prácticas nuevas. Más allá de sus implicancias, en aquella reunión nació la inquietud de conformar una Asociación Argentina...

 9. Imagicónicos: Redes Sociales Digitales

  OpenAIRE

  Soto Ocampo, Frank

  2014-01-01

  La investigación “Imagicónicos: Redes Sociales Digitales” se registra dentro de la línea de investigación “La Comunicación y la Educación en los Procesos de Transformación Cultural: Ciudad y Comunicación”. La pregunta de investigación propuesta es: ¿Qué cambios comunicacionales se están generando en el “yo” de los conectados en las redes sociales digitales (Facebook)?, mediante la cual se auscultarán las lecturas simbólicas culturales, desde lo comunicacional y lo social, por parte de los con...

 10. Modelado de acervos en bibliotecas digitales

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Carlos Proal A.

  2004-01-01

  Full Text Available Este artículo expone los distintos tipos de datos que son comunes en una biblioteca digital, así como las técnicas y herramientas para su manipulación. Se considera la diversidad de recursos y servicios que las conforman por lo que se proponen modelos alternativos para almacenamiento y recuperación de información, los cuales mejoran la extensión y desempeño tanto en las colecciones como en los servicios desarrollados para su manejo. En particular, estas propuestas permiten integrar por primera vez en una sola biblioteca digital, datos estructurados, semiestructurados y no estructurados. La idea de modelos de datos está basada en las experiencias de desarrollo y uso de las bibliotecas digitales, cuya arquitectura ha evolucionado en un escenario real durante casi cuatro años. Se describe la integración de nuevos componentes y servicios para la recuperación de información, los cuales extienden y armonizan con la estructura actual. Finalmente se mencionan las evaluaciones que se obtuvieron al analizar las ventajas y desventajas de la incorporación y combinación de estos servicios, así como del uso de los modelos alternativos propuestos.

 11. Det digitale interaktive fjernsyn i hverdagslivet

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Thomas Bjørner

  2007-04-01

  Full Text Available Digitaliseringen af tv-mediet er allerede i fuld gang, og der er i Danmark fastlagt en analog slukdato for public servicekanalerne i 2009. I forlængelse heraf leverer denne artikel en række indsigter i, hvordan den nye teknologi potentielt forandrer hverdagen, men samtidig er det også en pointe, at den digitale teknologi indpasses i eksisterende mønstre for tv-sening. Med baggrund i forsøgskanalen TV2/Nord-Digital, som var den første kanal der udsendte digitalt interaktivt tv i Danmark, vil denne artikel give nogle svar på, hvad der sker når digitalt tv (med de øgede interaktive muligheder vinder indpas i husstanden. Hvem skal bestemme i forhold til hvad der skal ses af interaktivt indhold? Vil digitaliseringen dermed fremme den stigende tendens til at vi ser mere tv hver for sig? Og ønsker seerne overhovedet at være interaktive med deres fjernsyn – og i givet fald om hvad og hvorfor?

 12. Repositorios digitales y software open source

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Doria, María Vanesa

  2015-06-01

  Full Text Available En la actualidad las universidades se encuentran en constante evolución, fruto de la transformación generada por la sociedad de la información y el conocimiento, donde la transversalidad son las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC, que tienen como objetivo ampliar el acceso a la información y el conocimiento a través de su herramienta digital más distinguida, Internet. Las universidades retroalimentan su conocimiento e información, mediante las producciones científicasacadémicas, y para promover el acceso a ellas, muchas universidades están inclinándose al movimiento del Acceso Abierto (AA siguiendo la vía verde en el desarrollo de repositorios digitales (RD. Para la creación de RD es necesario analizar los software open source disponibles, dado que estos son las herramientas que facilitan la automatización de los mismos. El presente estudio se centra en el análisis de los software open source existentes en el mercado.

 13. Las tecnologías digitales en contextos interculturales.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Pedro Hepp K

  2009-07-01

  Full Text Available El presente trabajo ofrece un panorama general sobre la educación chilena con énfasis en los sectores de población más vulnerable. En seguida, aborda el uso de las tecnologías digitales en contextos interculturales en general y en el ámbito mapuche en particular. A continuación describe el estado de las tecnologías digitales en Chile y las oportunidades que esta situación ofrece para el trabajo educativo intercultural. Finalmente, presenta la línea de tecnologías digitales en contextos indígenas e interculturales del Núcleo Iniciativa Científica Milenio Centro de Investigación en Educación en Contexto Indígena e Intercultural (CIECII de la Universidad Católica de Temuco

 14. Diseño y producción de recursos digitales

  OpenAIRE

  Cruz Olivares, Veronica

  2011-01-01

  ¿Cómo se conceptualiza la competencia para producir recursos digitales? ¿Por qué es relevante la competencia para producir recursos digitales para una sociedad basada en conocimiento? ¿Cómo las personas desarrollan la competencia para producir recursos digitales? ¿Cómo es posible enseñar la competencia para producir recursos digitales a los alumnos? ¿Cómo los alumnos aprenden la competencia para producir recursos digitales? ¿Cómo el profesor puede evaluar si sus alumnos han...

 15. Strategie di spazializzazione dei contenuti nel GeniusLoci Digitale

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Davide Gasperi

  2013-07-01

  Full Text Available GeniusLoci Digitale is a software architecture of virtual tour that integrates various multimedia technologies (3D computer graphics, panoramas, dynamic maps, movies, pictures to represent the identity of places. The designer is interested in reproducing virtually complex aspects that define a context, which means the effect of meaning that distinguishes one place. GeniusLoci Digitale is in fact an architecture that evolves in search of a reproductive and communicative function which is recognizable to extend its development to the Open Source community.

 16. Neuromuscular transmission in the jellyfish Aglantha digitale.

  Science.gov (United States)

  Kerfoot, P A; Mackie, G O; Meech, R W; Roberts, A; Singla, C L

  1985-05-01

  In the jellyfish Aglantha digitale escape swimming is mediated by the nearly synchronous activity of eight giant motor axons which make direct synaptic contact with contractile myoepithelial cells on the under-surface of the body wall. The delay in transmission at these synapses was 0.7 +/- 0.1 ms (+/- S.D.;N = 6) at 12 degrees C as measured from intracellular records. Transmission depended on the presence of Ca2+ in the bathing medium. It was not blocked by increasing the level of Mg2+ to 127 mmol l-1. The myoepithelium is a thin sheet of electrically coupled cells and injection of current at one point was found to depolarize the surrounding cells. The potential change declined with distance from the current source as expected for two-dimensional current spread. The two-dimensional space constant (lambda) was 770 micron for current flow in the circular direction and 177 micron for radial flow. The internal resistance of the epithelium (178-201 omega cm) and the membrane time constant (5-10 ms) were direction independent. No propagated epithelial action potentials were observed. Spontaneous miniature synaptic potentials of similar amplitude and rise-time were recorded intracellularly at distances of up to 1 mm from the motor giant axon. Ultrastructural evidence confirms that neuro-myoepithelial synapses also occur away from the giant axons. It is likely that synaptic sites are widespread in the myoepithelium, probably associated with the lateral motor neurones as well as the giant axons. Local stimulation of lateral motor neurones generally produced contraction in distinct fields. We suppose that stimulation of a single motor giant axon excites a whole population of lateral motor neurones and hence a broad area of the myoepithelium.

 17. Andrea Passoni, Economia delle piattaforme e architettura digitale delle scelte

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Maria Chiara Pievatolo

  2016-09-01

  Full Text Available Andrea Passoni ha depositato sull’archivio Marini Economia delle piattaforme e architettura digitale delle scelte. Appunti sull’alternativa cooperativa, su un tema di grande attualità, la cosiddetta sharing economy. A dispetto del nome accattivante, molte delle sue esperienze più note ricadono nel...

 18. Moby Dick, het ontwerp van een Digitale Kameraad

  NARCIS (Netherlands)

  Havinga, Paul J.M.; Smit, Gerard J.M.

  2000-01-01

  Zullen de zaktelefoon en de mobiele computer uitgroeien tot een Digitale Kameraad waarmee je betaalt, de voordeur opent, jezelf identificeert en luistert naar muziek tijdens het joggen? Dit is een vraag waar het MOBY DICK project zich mee bezig houdt. In het MOBY DICK project van het cluster Embedde

 19. Elevernes digitale produktion og eleverne som didaktiske designere

  DEFF Research Database (Denmark)

  2017-01-01

  Kapitlet introducerer til elevernes digitale produktion og eleverne som didaktiske designere, som er bogens omdrejningspunkter. Først introduceres til det 21. århundredes kompetencer, der sammen med sociologen Manuel Castells’ forståelse af transformationen til netværkssamfundet står centralt i den...

 20. Nativos digitales. Presentación.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Manuel Gertrudix-Barrio

  2012-06-01

  Full Text Available El término “nativo digital”, acuñado por Mark Prensky (2001, 2005 forma parte ya del imaginario colectivo de nuestra sociedad, al designar a aquellos grupos poblacionales (esencialmente jóvenes y adolescentes que han crecido en un marco tecnológico digital (ordenadores, Internet, teléfonos móviles, MP3... y cuyos usos y habilidades en relación a estos medios está completa- mente naturalizado; de alguna manera, podríamos decir , que se ha “transparentado” el dominio digital y discreto de la tecnología a favor de una experiencia de usuario integral. La evolución de la Red hacia una Red Universal Digital y la consolidación del fenómeno denominado Web 2.0, está produciendo una modificación de las conductas, usos y competencias de los internautas. Este proceso es más acusado en los denominados “nativos digitales”, y, especialmente entre los adoles- centes y jóvenes. En este marco, los sistemas de colaboración social facilitan nuevos mo- delos de creación compartida de la informa- ción (elaboración y publicación de imágenes fijas y vídeos, elaboración de weblogs y podcasting, elaboración participada de con- tenidos en wikis, sindicación de contenidos digitales, etc. de gestión del conocimiento (utilización y participación de buscadores 2.0, marcadores sociales, sistemas de perso- nalización de la información, sistemas de ranking y directorios sociales, sistemas de geoposicionamiento de contenidos, etc., y de relaciones sociales (participación activa en redes y comunidades virtuales, entornos multijugador , sistemas de comunicación en Red, etc.

 1. Digitale Bildung› und die Genealogie digitaler Kultur: historiographische Skizzen

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Benjamin Jörissen

  2016-10-01

  Full Text Available Wenn Aspekte ‹Digitaler Kultur› und Effekte der ‹Digitalisierung› der Selbst- und Weltverhältnisse thematisiert werden – vom Selfie über das quantified Self zur Big Data – so geschieht dies meist unter der Perspektive emergenter medientechnologischer Brüche und Umbrüche von Kultur. Man findet entsprechend dort, wo überhaupt historische Perpektiven bemüht werden, vor allem technik-, medien- und kommunikationszentrierte Emergenznarrationen. Es stellt sich angesichts der enormen Entwicklungsgeschwindigkeit der Digitalisierung jedoch die Frage nach ihren kulturellen Möglichkeitsbedingungen. Die offenkundig hohe Anschlussfähigkeit des Digitalen setzt auf – prinzipiell bekannten – kulturhistorischen Strukturbildungen auf, die ihm überhaupt erst ‹Bedeutung› geben können. Eine solche ‹Digitalisierung avant la technique› skizziert der Beitrag anhand dreier historischer Prozesslinien seit der Neuzeit – der Quantifizierung von Zahlverständnissen, der Organisation von ‹Wissen› im proto-datenbankförmigen Tableau und der Verknüpfung von Subjektivität und Sichtbarkeit.

 2. Photovoltaic systems. A guide for electricians, roofers, projecting engineers and architects; Photovoltaische Anlagen. Leitfaden fuer Elektriker, Dachdecker, Fachplaner, Architekten und Bauherren

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Haselhuhn, R.; Berger, F.; Hasenoehrl, G.; Morsch, R.; Quaschning, V.; Rauscher, S.; Seltmann, T.; Hartmann, U.

  2001-07-01

  Nachschlagewerk in die Hand zu geben, das all die oben genannten Aspekte ausfuehrlich behandelt. Der Leitfaden soll so alle Beteiligten in die Lage versetzen, Photovoltaikanlagen dem neuesten Stand der Technik entsprechend qualitaetsbewusst zu planen, zu installieren und in Betrieb zu nehmen. Schwerpunkte sind hierbei (1) Funktionsprinzipien, Aufbau, Eigenschaften und Kennwerte der Komponenten, Module und Wechselrichter (b) Vororttermin und Standortanalyse (c) Verschattungsanalyse (d) Optimale Planung, Dimensionierung und Auslegung (e) Simulationsprogramme (f) Installation, Inbetriebnahme, Fehlersuche und Wartung (g) Montagesysteme und Integrationsmoeglichkeiten (h) Foerderprogramme. Eine vollstaendige Uebersicht der auf dem Markt erhaeltichen Module, Wechselrichter und Montagesysteme erleichert dem Planer und Installateur die Vorauswahl von Komponenten. Der Leitfaden ist als Loseblattsammloung konzipiert, um die Anwendung und spaetere Aktualisierung sowie Erweiterung flexibel und einfach zu gestalten. (orig.)

 3. Barrierefreiheit zur Routine machen – Praxisfall: Digitale Bibliothek

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Susanne Baudisch

  2015-04-01

  Full Text Available Sechs Jahre sind vergangen seit Deutschland am 24. Februar 2009 die Behindertenrechtskonvention der Vereinten Nationen (BRK, die die volle Teilhabe aller Menschen an der Gesellschaft als Menschenrecht festschreibt, ratifizierte. Bereits seit 2002 gibt es in Deutschland ein Behindertengleichstellungsgesetz (BGG, den barrierefreien Zugang zu Informations- und Kommunikationstechnologien regelt die Barrierefreie Informationstechnik-Verordnung (BITV. Aus Sicht des Gesetzgebers sind die Rahmenbedingungen gegeben, Barrierefreiheit gehört inzwischen zum gängigen Vokabular im öffentlichen und teils auch privatwirtschaftlichen Bereich. Längst möchte man meinen, es sei ein alter Hut, Barrierefreiheit als Kernanliegen zu thematisieren oder gar einzufordern. Dies betrifft auch den rasant wachsenden Bereich digitaler Medien, der Wissen und Bildung für jedermann verfügbar macht - oder machen sollte. Vor diesem Hintergrund stellen sich die Autoren der Frage, inwieweit Barrierefreiheit in den digitalen Angeboten wissenschaftlicher und öffentlicher Bibliotheken in Deutschland angekommen ist; ob diese Angebote tatsächlich von allen genutzt werden können. Ausgehend von rechtlichen Grundlagen und Normen werden Formate und Standards für barrierefreie Netzpublikationen an Beispielen diskutiert. Im Fokus stehen einerseits Werkzeuge zum Suchen und Finden digitaler Information (Kataloge und Rechercheoberflächen, andererseits Ausgabeformate digitaler Dokumente (wie XML, PDF, EPUB oder TEI. Den Abschluss bilden Empfehlungen für (Digitale Bibliotheken und deren Verbände, um Barrierefreiheit künftig zur Routine zu machen. Das Fazit: Barrierefreiheit muss gewollt, geplant und sinnvoll umgesetzt werden. Technische Komponenten sind ein wichtiger, doch meist erst der zweite Schritt.

 4. Matrices: un modelo para las fotografías digitales

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  María Elena Domínguez Jiménez

  2011-06-01

  Full Text Available En este trabajo se resalta la relación que existe entre dos disciplinas, aparentemente muy distintas: la fotografía digital y las matemáticas. En efecto, las imágenes digitales -que todos manejamos hoy en día- se modelizan matemáticamente como matrices. Más aún, todas las manipulaciones sobre fotografías digitales se expresan mediante operaciones matriciales. En concreto, aquí se plantea un problema de compresión de imágenes digitales, basado en la DVS (descomposición en valores singulares que los alumnos aprenden en clase de Álgebra Lineal.  De esta forma, los alumnos descubren por sí mismos algunas realidades importantes que los docentes queremos transmitirles: en primer lugar, que los conocimientos  teóricos  adquiridos  en Álgebra Lineal tienen una aplicación directa a la tecnología que les rodea diariamente en este mundo digital; y en segundo lugar, cómo la modelización matemática es una poderosa herramienta para resolver problemas prácticos reales

 5. Digitale multimodale tekster i undervisningen og digital literacy: paradokser og løsningsmuligheder

  DEFF Research Database (Denmark)

  2017-01-01

  Antologikapitlet diskuterer digitale teksters komplicerede semiotik, og hvordan de paradoksalt kan bruges stilladserende i en Universal Design for Learning-tilgang. Kapitlet viser både digitale teksters affordanser i inkluderende undervisning, og hvordan læremidler og didaktikker er utilstrækkelige...

 6. The Codice digitale degli archivi veronesi. A research instrument

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Andrea Brugnoli

  2014-04-01

  Full Text Available The Codice digitale degli archivi veronesi (Verona’s archives digital code ‹http://cdavr.dtesis.univr.it› makes available online the digital reproductions of the documents produced by corporate bodies and family of Verona between the eighth and twelfth century. The framework of the site reflects the current organisation of the archives. A brief description of the circumstances around the creation of each archive, the corporate body or individual responsible for it and its structure is provided. Each archival unit is identified by its key elements: chronological date, name and qualification of the notary, original/copy, main editions.

 7. Optimizar y facilitar el trabajo docente con herramientas digitales

  OpenAIRE

  Benítez Gnecco, Mariana; Enríquez, Silvia Cecilia; Garozzo, Milagros

  2015-01-01

  Este trabajo se propone describir el modo en el que la Coordinación de los Cursos Especiales del Area de Inglés de la Escuela de Lenguas de la Universidad Nacional de La Plata hace uso de diversas herramientas digitales, tanto para el trabajo administrativo como para la enseñanza en los distintos cursos que la componen. En todos los casos, se expondrán los motivos pedagógicos que guiaron la selección de estos recursos y los fines para los que son empleados. Se hará referencia a las razones po...

 8. Le futur du travail à l'ère digitale

  OpenAIRE

  Delvenne,Pierre

  2016-01-01

  Cette présentation aborde de manière critique les changements qui s'opèrent dans le monde du travail sous l'impulsion des technologies digitales (robotisation, automatisation, objets connectés, etc). Dans une perspective interdisciplinaire, à l'aide de nombreux exemples, elle aborde les interactions entre la technologie, l'économie, la société et le politique et examine les conditions d'émergences et les conséquences des changements en cours sur le monde du travail. Elle invite à prendre urge...

 9. The Codice digitale degli archivi veronesi. A research instrument

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Andrea Brugnoli

  2014-04-01

  Full Text Available The Codice digitale degli archivi veronesi (Verona’s archives digital code ‹http://cdavr.dtesis.univr.it› makes available online the digital reproductions of the documents produced by corporate bodies and family of Verona between the eighth and twelfth century. The framework of the site reflects the current organisation of the archives. A brief description of the circumstances around the creation of each archive, the corporate body or individual responsible for it and its structure is provided. Each archival unit is identified by its key elements: chronological date, name and qualification of the notary, original/copy, main editions.

 10. Radio enlaces digitales en un entorno urbano y suburbano

  OpenAIRE

  Balacco, José

  2011-01-01

  Con el avance de la tecnología y el creciente desarrollo de las comunicaciones móviles, de redes de área local (LAN) inalámbricas con diversas tecnologías como WIFI (Wireless Fidelity), WMAX (Interoperabilidad Mundial para Acceso por Microonda), WBRO (Tecnología inalámbrica Banda Ancha para internet), Tetra (Sistemas Digitales Troncalizados para Seguridad), y otras en desarrollo, se hace necesario realizar una adecuada predicción de la cobertura, para obtener sistemas de comunicaciones digita...

 11. De las pizarras digitales interactivas a las tabletas digitales: adoptando nuevas tecnologías en un entorno universitario

  OpenAIRE

  2014-01-01

  [ES]El Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) va ligado a un nuevo marco centrado en el estudiante y en su aprendizaje. Los avances en las Tecnologías de la Información y de la Comunicación ofrecen nuevas oportunidades formativas. La universidad tiene que adaptarse y utilizar estos recursos de la manera más productiva. En este trabajo nos planteamos adoptar e integrar nuevos elementos tecnológicos, como son las tabletas digitales, para que recon...

 12. ¿Son realmente tan buenos los nativos digitales?: relación entre las habilidades digitales y la lectura digital

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Inmaculada Fajardo

  2016-01-01

  Full Text Available La competencia en la lectura digital consiste en la comprensión, uso, reflexión y disfrute de los textos escritos con el fin de conseguir nuestros objetivos, desarrollar nuestro conocimiento y potencial, y participar en nuestra sociedad. En la actualidad se considera que los "nativos digitales", aquellos estudiantes que desde la infancia han crecido rodeados de las tecnologías de la información, poseen las habilidades digitales básicas (usar el ratón, el navegador, ... necesarias para desarrollar la competencia en la lectura digital. En el presente estudio ponemos a prueba esta visión, a partir de un estudio en el que estudiantes de 5º de Primaria y 3º de Secundaria realizaron una serie de tareas de lectura digital. Los estudiantes completaron asimismo varias pruebas objetivas para medir sus habilidades digitales básicas, así como su nivel de competencia lectora en papel. Los resultados mostraron que los estudiantes no sólo presentaban dificultades en numerosas habilidades digitales básicas, si no que éstas estaban relacionadas directamente con el éxito en tareas de lectura digital. Para concluir, se reflexiona sobre la necesidad de considerar la instrucción en las habilidades digitales básicas como parte de los esfuerzos actuales por mejorar la competencia en la lectura digital.

 13. Happing: Nativos digitales al servicio de la imagen corporativa de Coca-Cola

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Carmen Llorente Barroso

  2012-04-01

  Full Text Available Happing, la comunidad de la gente que se atreve a ser feliz, es la nueva propuesta de la compañía Coca-Cola para su promoción web en España; su éxito entre los nativos digitales pone de manifiesto el acierto de esta gran marca internacional, que ha sabido aprovechar la creatividad de los nativos digitales que participan en la comunidad, para dar brillo a una Imagen Corporativa Intencional de sobra solvente. Los nativos digitales que contribuyen a la creación del mágico mundo Coca-Cola, participan gustosos de la oportunidad expresiva que les brida la compañía, fascinados por la filosofía de vida que siempre ha sido bandera de la Imagen de marca de Coca-Cola, ahora alimentada y, en parte, creada por esos nativos digitales.

 14. Mesa redonda sobre nuevos modelos organizativos en la gestión de proyectos digitales

  OpenAIRE

  Taladriz Mas, Margarita; Magriñá Contreras, Marta; Martín Marichal, Carmen; Cabo Rigol, Mercé; X Workshop Rebiun sobre proyectos digitales. Valencia, 7-8 Octubre de 2010

  2010-01-01

  Mesa redonda dentro del X Workshop Rebiun sobre proyectos digitales, celebrado en Valencia, 7-8 Ocubre de 2010, sobre: Nuevos modelos organizativos en la gestión de proyectos digitales. Moderador: José Manuel Barrueco (UV). Intervienen: Margarita Taladriz Mas(UC3M), Marta Magriñá Contreras (UNIRIOJA), Carmen Martín Marichal (ULPGC) y Mercé Cabo Rigol (UPF).

 15. SIMULACIÓN DE CONTROLADORES DIGITALES SIMULATION OF DIGITAL CONTROLLERS

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Carlos Álvarez G

  2009-12-01

  Full Text Available El presente trabajo tiene como objetivo la implementación de controladores digitales en un entorno de simulación controlado, para esto se desarrolla una plataforma de hardware que permite ejecutar los programas en lenguaje C generados en una estación de trabajo. Estos programas corresponden al controlador y a la planta que son generados por un software que genera dichos programas a partir de sus parámetros de modelación aplicando teoría de control digital sobre procesos reales.This paper describes an implementation of digital controllers in a simulation environment for including a hardware platform for running programs generated on a workstation. These programs for both the controller and the plant are generated by software based on parameters using digital control theory for real processes.

 16. Bibliotecas Digitales: algo viejo, algo nuevo y algo prestado

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Paz Chanes, Claudia

  2001-11-01

  Full Text Available ‘Bibliotecas digitales’ … ¿estamos hablando de una novela de Isaac Asimov o Ursula LeGuin? ¿Aludimos a alguna escena futurista de una película de ciencia ficción? ¿Entrevemos instrumentos utópicos salidos de una imaginación vanguardista?. No. Las bibliotecas digitales ya han llegado y están entre nosotros. Casi sin darnos cuenta y sin mucho tiempo para reflexionar sobre ellas, se han instalado en nuestro entorno de una manera impensable hace unas décadas; un entorno que se va perfeccionando con el tiempo, de un modo que a veces nos hace preguntarnos cómo se estudiaba e investigaba antes de su llegada.

 17. La seguridad en las competencias digitales de los millennials

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Berenice Castillejos López

  2016-10-01

  Full Text Available Basados en un estudio mixto, en este documento valoramos la percepción del universitario sobre el tema de la seguridad en la Red, considerada una de las áreas de las competencias digitales. Apoyados en los descriptores del proyecto Ikanos del Instituto Vasco de Cualificaciones y Formación Profesional (2014, consideramos cuatro temas: la protección de los dispositivos, los datos personales, la salud y el uso sostenible de los recursos tecnológicos (INTEF, 2014. En la recolección de los datos, empleamos un cuestionario en línea y un guion de entrevista individual semiestructurado. Los resultados señalan que los millennials realizan prácticas básicas de seguridad, tales como el uso de antivirus, el manejo de contraseñas, ajustes en la configuración de las herramientas web, entre otros. Respecto a la identidad digital y la salud, es necesario promover el empleo adecuado de los datos personales, así como fomentar hábitos mediáticos saludables. En la protección del entorno natural identificamos la necesidad de crear conciencia sobre la adquisición de equipos, el manejo de los energéticos, el reciclaje y los desechos tecnológicos. Por último, este trabajo busca contribuir a la discusión sobre la seguridad y el consumo mediático dentro del marco de las competencias digitales.   

 18. Modelo para búsqueda y recuperación semántica en bibliotecas digitales

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jorge Eliécer Giraldo

  2011-11-01

  Full Text Available Las tecnologías de la Web Semántica, aplicadas a las bibliotecas digitales, permiten representar, buscar y recuperar la información. En este artículo se propone un modelo de búsqueda y recuperación de información para objetos digitales en bibliotecas digitales, haciendo uso de una ontología de dominio.

 19. Modelo para búsqueda y recuperación semántica en bibliotecas digitales

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sandra Patricia Mateus

  2011-03-01

  Full Text Available Las tecnologías de la Web Semántica, aplicadas a las bibliotecas digitales, permiten representar, buscar y recuperar la información. En este artículo se propone un modelo de búsqueda y recuperación de información para objetos digitales en bibliotecas digitales, haciendo uso de una ontología de dominio.

 20. Modelo para búsqueda y recuperación semántica en bibliotecas digitales

  OpenAIRE

  Jorge Eliécer Giraldo; Maryem A. Ruiz; Sandra Patricia Mateus

  2011-01-01

  Las tecnologías de la Web Semántica, aplicadas a las bibliotecas digitales, permiten representar, buscar y recuperar la información. En este artículo se propone un modelo de búsqueda y recuperación de información para objetos digitales en bibliotecas digitales, haciendo uso de una ontología de dominio.

 1. Interactividad en medios digitales: la participación de los usuarios en los medios digitales españoles durante el juicio de francisco camps

  OpenAIRE

  Fenoll, Vicente

  2014-01-01

  Los medios digitales ofrecen herramientas, como el sistema de comentarios de las noticias, que permiten la participación y la interacción de los usuarios. El potencial interactivo de estas herramientas no es siempre aprovechado por todos los comentaristas. Mediante un análisis de contenido de los comentarios que aparecen en los medios digitales, este estudio pretende averiguar qué rasgos definen a los usuarios que participan y qué características tienen los comentarios que desencadenan la int...

 2. Vibraciones digitales. Una breve historia sobre los recursos electrónicos y digitales en la música

  OpenAIRE

  Riera Muñoz, Pau Damià

  2012-01-01

  [ES] En las últimas dos décadas, los hábitos de consumo musical han cambiado radicalmente gracias a las nuevas tecnologías. Los medios de grabación y reproducción digitales, junto a Internet, han permitido al público general el acceso a un vasto repertorio musical. Por otra parte, los sistemas de creación musical están cambiando muy rápidamente, especialmente desde que a principios de los años ochenta se empezaran a utilizar los estándares de programación MIDI. El uso y abuso de la creación e...

 3. Solar thermal power systems. Practical guide for heating and air conditioning experts, electricians and roofers, planners and architects, builder-owners and training institutions; Solarthermische Anlagen. Leitfaden fuer SHK-, Elektro- und Dachdeckerhandwerk, fuer Fachplaner und Architekten, Bauherren und Weiterbildungsinstitutionen

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2002-07-01

  There is a growing market for solar thermal power systems. Builder-owners, planners, architects, fitters and heating systems experts as well as roofers require knowledge of solar thermal power generation. This includes technical and marketing information as well as the aspects of consulting, projecting, dimensioning, cost structure, and solar marketing. This guide will give decision aids and contribute to quality-minded projecting and installation of solar thermal power systems. The following aspects are discussed: Assembly and mounting, with many details to account for all possible in-situ conditions; Industrial-scale systems and solar district heating systems; Simulation tools, in detail; Solar swimming pool heating and air heating; Practical strategies for successful solar marketing; Market survey of suppliers of solar systems and components. [German] Der Markt fuer die thermische Nutzung der Sonnenenergie entwickelt sich kraeftig. Bauherren, Planer, Architekten, Gas/Wasser- und Heizungsinstallateure sowie Dachdecker werden in zunehmendem Masse mit der Solarthermie in Beruehrung kommen. Dies betrifft nicht nur die Kenntnis ueber den Stand der Technik und die aktuelle Marktsituation, sondern auch die Bereiche Beratung, Planung, Dimensionierung, Kostenstruktur und das Solarmarketing. Der vorliegende Leitfaden will Entscheidungshilfen geben und dazu beitragen, dass solarthermische Anlagen nach dem neuesten Stand der Technik qualitaetsbewusst geplant und sorgfaeltig installiert werden. Im Vergleich zu seinem Vorgaenger wurden im Leitfaden wurden folgende Schwerpunkte bearbeitet: 1 Der Montagebereich wurde erheblich ausgeweitet, um den vielfaeltigen Vor-Ort-Gegebenheiten bei der Installation gerecht zu werden 2 Der Bereich der Grossanlagen bis zu solaren Nahwaermenetzen wurde vertieft 3 Die Simulationswerkzeuge werden detailliert dargestellt 4 Den Anwendungsbereichen solare Schwimmbadwassererwaermung und Luftheizung ist jeweils ein eigenes Kapitel gewidmet worden 5

 4. Digital Sources and Research Practices. Review of Stefano Vitali, Passato digitale Le fonti digitali e le pratiche della ricerca. Recensione a Stefano Vitali, Passato digitale

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Roberto Delle Donne

  2005-12-01

  Full Text Available The article deals with the question if how practices of historical research are driven by sedimentation processes of archival sources in digital formats.Il contributo indaga in che modo i processi di sedimentazione delle fonti in formato digitale condizionano le pratiche del sapere storico e, in particolare, il rapporto con la documentazione.

 5. Medansvar og fagligt engagement gennem digitale skriveøvelser

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Henriette Roued-Cunliffe

  2016-10-01

  Full Text Available Vi rapporterer om vores forsøg på at promovere medansvar og fagligt engagement blandt vores studerende gennem digitale skriveøvelser. Disse kombinerer skriftlighed i læring (som en refleksionsfremmende og forpligtende øvelse med de kollaborative muligheder, der ligger i at benytte digitale platforme. Dybde i læring og reflekteret/reflekterende feedback er aspekter, som bliver centrale, når fagligt indhold på skrift indlejres i en digital læringskontekst. I artiklen tages udgangspunkt i TEACHs universitetspædagogiske initiativer inden for skriftlig læring og erfaringerne fra universitetspædagogikum. Forfatterne afprøvede nogle af disse idéer i form af kollaborative skriveøvelser på et bachelorkursus på Det Informationsvidenskabelige Akademi (Københavns Universitet. Forfatternes praktiske fremgangsmåde dokumenteres, og der gøres rede for de erfaringer, de har gjort sig. I den forbindelse diskuteres aspekter som tekstnære vs. åbne spørgsmål, de studerendes motivation for skrivning, deres vurdering af egen arbejdsindsats, en vurdering af de studerendes tidsforbrug og de studerendes holdning over for den foretrukne feedback - underviserens eller peer-to-peer. Der afsluttes med anbefalinger, som baserer sig på dette forsøg. This article reports on our attempts to promote accountability and commitment among our students through digital writing exercises. These combine writing as a reflective and required learning process with the collaborative possibilities that exist in using a digital platform. When using this kind of platform the depth of understanding and the quality of the feedback are important aspects of the learning experience. The study is based on the university’s TEACH programme, which focuses on writing in higher education, and it also draws on our experience from the university’s pedagogy course. Some of the ideas were tested on students from the Bachelor programme at the Royal School of Library and

 6. Tras las competencias de los nativos digitales: avances de una metasíntesis

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  David Arturo Acosta\\u2013Silva

  2017-01-01

  Full Text Available En el presente documento reporto los avances de una metasíntesis realizada sobre investigaciones que en los últimos 15 años han buscado evaluar las competencias digitales de los jóvenes; ello con el fin de establecer si sus resultados soportan las posturas que afirman que los jóvenes y las jóvenes tienen unas competencias digitales generalizadas y de alto nivel. Para tal fin realicé una selección en la literatura de reportes de investigaciones cuyos objetivos se dirigieran al análisis de las competencias digitales, posteriores al planteamiento original de los nativos digitales y que presentaran resultados empíricos. De los artículos obtenidos analicé sus concepciones, métodos y resultados. El producto de este proceso indica que la mayoría de tales estudios concluyen que las aseveraciones sobre las superiores competencias digitales de los sujetos jóvenes no están soportadas empíricamente.

 7. Vorschläge von EU-Kommission und Bundesregierung zur Fortentwicklung des Urheberrechts für digitale Medien

  OpenAIRE

  Müller, Harald

  2016-01-01

  Gegenwärtig arbeiten Bundesjustizministerium und EU-Kommission getrennt am gleichen Thema: Fortentwicklung des Urheberrechts speziell im Hinblick auf digitale Medien. Angekündigt sind erste Vorschläge für Dezember 2015 / Januar 2016. Das Thema Urheberrecht von digitalen Medien betrifft auch und gerade Bibliotheken. Stichworte: E-Book Nutzung, Geoblocking, digitale Fernleihe, Informationsfreiheit.

 8. Exploración de nuevos soportes digitales. Tadvertising como oportunidad para la creatividad publicitaria.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Patricia Comesaña Comesaña

  2015-02-01

  Full Text Available Las tabletas digitales han revolucionado el mercado de los dispositivos móviles y han cambiado la forma en la que el usuario interactúa con la publicidad. Se han definido nuevas estrategias, nuevas tipologías de apps, nuevos formatos interactivos y no interactivos; y se han encontrado grandes posibilidades para los anunciantes. Este libro pretende mostrar algunas de las estrategias publicitarias más comunes entre el anunciante, así casos de éxito en el mundo de las tabletas digitales que los ejemplifiquen. El storytelling, el advergaming, el advertainment, la publicidad para revistas,la prensa diaria o las aplicaciones de anunciantes más descargadas configuran el Tabvertising, la denominada por el Interactive Advertising Bureau como publicidad creada para tabletas digitales.

 9. Zur Notwendigkeit der Bestimmung einer auf Digitale Medien fokussierten Medienkompetenz und Medienbildung

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Isabel Zorn

  2011-09-01

  Full Text Available Die neuartigen Herausforderungen an Bildung aufgrund der Digitalen Medien erfordern einen theoretischen Rahmen, der Prinzipien und Spezifika der Digitalen Medien berücksichtigt. Darauf zielt dieser Beitrag. Er wird dazu zunächst skizzieren, worin die Spezifika Digitaler Medien liegen, um danach zu analysieren ob, wie und in welchen Kontexten diese von der Medienpädagogik aufgegriffen werden. Dazu werden verschiedene Perspektiven der Medienpädagogik einer Analyse unterzogen: Perspektiven auf Medienkompetenz, Medienbildung und Medienliteralität. Aufbauend auf dem zu ziehenden Fazit, dass die technologischen Grundlagen und spezifischen Herausforderungen der Digitalen Medien bislang in Bildungskonzepten wenig berücksichtigt sind, werden im zweiten Abschnitt die Bildungsrelevanzen und -potenziale einer solchen Perspektive herausgearbeitet, um als Konsequenz auf die Bedeutungen von «Digitaler Medienkompetenz» und die Notwendigkeit einer Konzeption einer speziell auf Digitale Medien ausgerichteten «Digitalen Medienbildung» zu argumentieren.

 10. Diseño de materiales educativos digitales para Educación Primaria

  OpenAIRE

  Sola-Munilla, Beatriz

  2015-01-01

  Este TFG ha consistido en la producción, puesta en práctica y evaluación de una serie de recursos didácticos digitales para integrar las TIC en las aulas de Educación Primaria. Una vez expuesta la relación entre TIC y educación, se procedió al diseño de materiales educativos digitales, tomando como referencia el marco legislativo de la LOMCE y el Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el currículo básico de la Educación Primaria. Los recursos digitales propuestos ...

 11. Las relaciones digitales entre familias y escuela: análisis y propuestas

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mar Beneyto-Seoane

  2016-06-01

  Full Text Available La investigación exploratoria analiza las relaciones digitales entre docentes y familias en diez centros educativos de las provincias de Barcelona y Girona. La investigación recoge y analiza las diferentes herramientas digitales a través del análisis de documentos y de entrevistas semiestructuradas. El estudio muestra que la introducción de las TIC no ha conllevado cambios sustanciales ni en el qué ni en el cómo de las prácticas y las relaciones entre familias y docentes. Finalmente, partiendo de dicho análisis, se plantean pistas y propuestas de mejora en las actuales relaciones digitales entre docentes y familias. 

 12. Gestión de los documentos digitales: estrategias para su conservación

  OpenAIRE

  Serra Serra, Jordi

  2001-01-01

  La voluntad de conservar de forma permanente los documentos digitales ha estado presente desde los primeros tiempos de la revolución informática. Sin embargo, han sido pocas las experiencias de crear archivos digitales, debido principalmente a la dificultad para encontrar soluciones técnicas a los problemas de obsolescencia, al alto coste económico y a la ausencia de instituciones que asuman esta responsabilidad. Este artículo analiza las estrategias de conservación aplicadas hasta el momento...

 13. “Ocupar otro lugar” : Prácticas comunicacionales juveniles en las redes sociales digitales

  OpenAIRE

  Poliszuk, Sandra E.

  2015-01-01

  Este trabajo analiza las prácticas comunicacionales en las redes sociales digitales de jóvenes que integran dos agrupaciones juveniles de Viedma, Río Negro, y su impacto en la vida cotidiana y en sus modos de participación. Este análisis forma parte de los resultados de una investigación con jóvenes que se desarrolló entre 2011 y 2014 en la sede de la Universidad del Comahue en Viedma, Río Negro. Las redes sociales digitales no son solamente un instrumento de uso externo a las práct...

 14. Análisis de las prestaciones de los juegos digitales para la docencia universitaria

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Begoña Gros Salvat

  2014-01-01

  Full Text Available El objetivo de este artículo es analizar los beneficios que Proporcionan los videojuegos como medio de aprendizaje En la educación superior, con especial énfasis en la formación inicial del profesorado. El artículo describe los principales tipos de juegos digitales, los elementos básicos que permiten y facilitan el aprendizaje a través de los juegos y Discute el uso de juegos digitales para la formación docente.

 15. Alteraciones digitales en el ganado bovino del trópico bajo.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  José Cardona A

  2003-06-01

  Full Text Available Las alteraciones digitales en los bovinos pueden ser de tipo estructural, funcional o infeccioso, conpresencia o no de claudicación. Un ejemplo claro esel de aquellas pezuñas planas o muy largas que noproducen cojeras, pero hace mas difícil eldesplazamiento de los animales. En las explotacionesganaderas tecnificadas de muchos países se haninformado grandes pérdidas económicas atribuidasa la presencia de alteraciones digitales en el ganadobovino, así como aquellas ocasionadas por mastitisy algunas enfermedades reproductivas. Acontinuación, se abordarán diferentes aspectosrelacionados con dichas pérdidas.

 16. La transición hacia los libros de texto digitales

  OpenAIRE

  Alonso-Arévalo, Julio

  2014-01-01

  [ES]La educación superior se define tradicionalmente por las herramientas que sus estudiantes y profesores utilizan para dominar los temas. Los estudiantes están encontrando y seleccionando alternativas digitales a los libros de texto tradicionales que les ayuden a aprender mejor, con mejores prestaciones y con un coste menor. Este movimiento eventualmente conducirá a un mundo post-libro de texto, donde los materiales de referencia físicos dan paso a los recursos digitales que ofr...

 17. Desarrollo de competencias digitales docentes en la educación básica

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Víctor Gerardo Morales Arce

  2013-04-01

  Full Text Available Este documento tiene como objetivo presentar un breve análisis de cómo se está favoreciendo la formación de competencias digitales en docentes de educación básica con el programa Habilidades Digitales para Todos (HDT; se destaca la importancia y trascendencia de la formación digital para hacer frente a las expectativas y retos que plantea el nuevo paradigma educativo, al introducir las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TIC a las prácticas educativas propias del siglo XXI.

 18. Desarrollo de competencias digitales docentes en la educación básica

  OpenAIRE

  Víctor Gerardo Morales Arce

  2013-01-01

  Este documento tiene como objetivo presentar un breve análisis de cómo se está favoreciendo la formación de competencias digitales en docentes de educación básica con el programa Habilidades Digitales para Todos (HDT); se destaca la importancia y trascendencia de la formación digital para hacer frente a las expectativas y retos que plantea el nuevo paradigma educativo, al introducir las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TIC) a las prácticas educativas propias del siglo X...

 19. Aprendiendo en el aula: contando y haciendo relatos digitales personales

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Gloria Londoño Monroy

  2012-12-01

  Full Text Available Este artículo da cuenta de una investigación cualitativa que desde una visión pluriparadigmática, interpretativa y participativa especialmente, analiza cinco intervenciones realizadas entre 2008 y 2011 con estudiantes de Educación Secundaria Obligatoria en Catalunya, España, para (a describir y comprender las características del proceso de realización y de los productos resultantes, las condiciones y las limitaciones de aplicación y los beneficios pedagógicos que pueden ofrecer los Relatos Digitales Personales cuando son realizados como proyectos prácticos de aprendizaje en un marco de Educación Formal, y (b diseñar, implementar, evaluar y perfeccionar una metodología didáctica que permita orientar su uso en procesos de enseñanza-aprendizaje centrados en los aprendices. Se explican: los fundamentos teóricos que guían la indagación y el enfoque metodológico empleado (empleando como métodos la Investigación basada en Diseño y el Estudio de Casos de tipo instrumental y múltiple; las actividades diseñadas y aplicadas con los alumnos, y por último, algunos hallazgos relevantes, considerando que estos casos incluyeron representantes de los tres tipos de aulas existentes en los institutos catalanes: regulares, de acogida y abiertas. Se pretende contribuir al conocimiento de la relación entre narrativa personal digital y educación, y facilitar y potenciar el aprovechamiento en el aula tanto de la expresión, las vivencias y las visiones de los sujetos que aprenden, como de las posibilidades de multimedialidad y multimodalidad que ofrecen las Tecnologías de Información y Comunicación.

 20. LIDAR e Fotogrammetria Digitale verso una nuova integrazione

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Fulvio Rinaudo

  2012-04-01

  Full Text Available In tutte le applicazioni del rilevo metrico la tecnica LIDAR e la Fotogrammetria Digitale giocano ormai un ruoloquasi esclusivo. Gli efficienti servizi forniti dalle reti di stazioni permanenti e dalle piattaforme GNSS/IMU hannoconsentito una rapida diffusione e una affidabilità mai raggiunta per altre tecniche di rilievo in ambito territoriale,così come pure nelle applicazioni terrestri quali il rilievo architettonico o il monitoraggio di fenomeni naturali, ovesono stati sostituiti quasi integralmente gli approcci tradizionali del rilievo topografico terrestre.LIDAR and Digital Photogrammetry towards a new integration A new integration approach between digital photogrammetry and LiDAR is presented in this paper. Up to now LiDAR use some  photogrammetric  topics  to  manage  point  clouds  and digital photogrammetry extract useful information from LiDAR data to produce traditional and accurate orthophoto. Considering that in traditional photogrammetric plotting the surveyor define the 3D location of the break-lines and add points just in those parts of the object where smooth surfaces can be defined, the proposed solution foresees a continuous exchange of information between those techniques in order to automatically extract the break-lines of the surveyed object. The final results  is  the  complete  breack-lines  3D  description  and  the point clouds portions useful to define smooth surfaces.  At the end of the automatic procedure a complete 3D set of information is produced in order to build up the fine 3D model of the surveyed object.

 1. Studerende og underviseres brug af digitale medier - En kvantitativ undersøgelse af Aarhus Universitets studerende og underviseres brug af digitale medier og internettet anno 2008

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Maria Hvid Stenalt

  2009-06-01

  • Hvilke medier anvender universitetsstuderende generelt? • Ligner undervisernes medievalg/forbrug de studerendes? • Hvilke medier inddrager underviserne i undervisningen? Nærværende artikel vil forsøge at besvare disse spørgsmål på baggrund af en kvantitativ spørgeskemaundersøgelse af Aarhus Universitets studerende og underviseres brug af digitale medier og internettet. Undersøgelsen blev gennemført i efteråret 2008 af E-læringsenheden ved Aarhus Universitet som led i en almen kvalitetssikring på media- og e-læringsområdet, samt som led i en behovsafklaring vedrørende etablering af et medie- og podcastarkiv. E-læringsenheden er en administrativ enhed, der teknisk og pædagogisk understøtter underviseres inddragelse af digitale medier i undervisningen.

 2. De digitale stresscoach : totale controle over je mentale gezondheid of Big Brother is watching you?

  NARCIS (Netherlands)

  Lieshout, M. van; Wiezer, N.; Korte, E. de

  2014-01-01

  Een digitale coach die je helpt stress op je werk te verminderen en meer energie uit je werk te halen klinkt aantrekkelijk. Stress ervaren we immers allemaal. Net zoals we allemaal streven naar werk waar je energie van krijgt. En stress vermijden we liever. Stress is een maatschappelijk probleem en

 3. Når mobilen tager magten - nærvær i den digitale tidsalter

  DEFF Research Database (Denmark)

  Fenger, Morten Munthe

  at se ind i en skærm? "Når mobilen tager magten" beskriver, hvordan den digitale teknologi og sociale medier såsom Facebook, Instagram og Snapchat går direkte ind og udnytter menneskets instikter, og tilfredsstiller vores behov hurtigere end vores forstand og vilje kan følge med og sige fra. "Når...

 4. De digitale stresscoach : totale controle over je mentale gezondheid of Big Brother is watching you?

  NARCIS (Netherlands)

  Lieshout, M. van; Wiezer, N.; Korte, E. de

  2014-01-01

  Een digitale coach die je helpt stress op je werk te verminderen en meer energie uit je werk te halen klinkt aantrekkelijk. Stress ervaren we immers allemaal. Net zoals we allemaal streven naar werk waar je energie van krijgt. En stress vermijden we liever. Stress is een maatschappelijk probleem en

 5. Met apps op eigen benen leren staan : Digitale coaches voor m ensen m et autism e

  NARCIS (Netherlands)

  Teunisse, Jan-Pieter

  2012-01-01

  Mensen met autisme kunnen in de toekomst zelfstandiger wonen, werken en studeren met behulp van `digitale coaches' op hun mobieltje, iPad of iPod. Bij het testen van deze apps en andere nieuwe technologische hulpmiddelen, is ook de HAN betrokken. `ICT-oplossingen kunnen iemand helpen om meer regie t

 6. Redes digitales: catarsis colectiva y frustración política

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Omar Rincón

  2016-07-01

  Full Text Available Otra ola de indignación recorre las redes digitales cada semana -o hasta cada día-, pero casi ninguna se traduce en cambios políticos o sociales. ¿Para qué sirven, para que no sirven -y por qué no sirven- esas protestas virtuales en Colombia?

 7. Giornata di studio: 'Verso la Biblioteca Digitale Italiana della Scienza e della Tecnica'

  OpenAIRE

  Biagioni, Stefania

  2004-01-01

  Obiettivo della giornata ? stato aprire un dibattito nella comunit? scientifica Italiana sulle opportunit? e possibilit? di creare una Biblioteca Digitale Italiana della Scienza e della Tecnica federando le biblioteche delle Universit? e degli Enti di Ricerca italiani che contenga tutta la produzione scientifica nazionale.

 8. Effektregnskab for projektet Digitales ll – Det svære valg

  DEFF Research Database (Denmark)

  Mark, Stine

  Effektregnskabet for projektet Digitales ll – Det svære valg er udarbejdet af forskningscenteret INCEVIDA, Aalborg Universitet 2012. Rapporten er gennemført i et samarbejde mellem INCEVIDA, KulturarvNord og Bangsbo Museum. Effektregnskabet tager udgangspunkt i en model for oplevelsesøkonomisk...

 9. Revistas científicas digitales: características e indicadores

  OpenAIRE

  Abadal, Ernest; Rius i Alcaraz, Lluís

  2006-01-01

  En este artículo se presentan los antecedentes y las características principales de las revistas científicas digitales. A continuación se repasan los principales indicadores que se tienen en cuenta para evaluar revistas

 10. Forankring af e-lærings-aktiviteter med Blooms digitale taksonomi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christensen, Inger-Marie F.; Kjær, Christopher; Hansen, Pernille Stenkil

  2016-01-01

  For at sikre en hensigtsmæssig forankring af e-læringsaktiviteter ift. kursets læringsmål og eksamen har vi på SDU udviklet og afprøvet en metode, der er inspireret af integreret kursusdesign (Fink 2005, 2013), backward design (Wiggins & McTighe 2005) og Blooms digitale taksonomi (Churches 2001...

 11. Presencia de los repositorios digitales de la UNMSM en Google Scholar: 2005-2015

  OpenAIRE

  Alhuay-Quispe, Joel

  2016-01-01

  Este artículo analiza la presencia de los repositorios digitales de la UNMSM en el buscador académico Google Scholar a partir de la identificación de la cantidad de citas y documentos indexados por cada repositorio y publicados entre 2005-2015. Los repositorios estudiados son Ateneo, Cybertesis y Revistas de Investigación.

 12. Diseño de autoestudios multimedia para competencias digitales: Caso del primer MOOC latinoamericano

  OpenAIRE

  Gómez Porras, María de Lourdes; Celaya Ramírez, Rosario; Ramírez Montoya, María Soledad

  2014-01-01

  1. Introducción; 2. Competencias digitales de la alfabetización informativa (AI); 3. Diseño de Autoestudios Multimedia (AM); 4. Metodología; 5. Resultados; 6. Discusión y conclusiones; Reconocimiento; Referencias

 13. Die Schule auf dem Weg zum eTeaching: Analoge und digitale Medien aus der Sicht von Lehrpersonen

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Heinz Moser

  2006-05-01

  Full Text Available Im vorliegenden Text wird untersucht, wie sich der Unterricht in den Schulen durch digitale Medien verändert hat. Dabei wird über ein Forschungsprojekt berichtet, in welchem Lehrpersonen im Rahmen von didaktischen Weiterbildungsveranstaltungen befragt wurden. Besonders interessierte die Frage, wie weit analoge Medien den Unterricht noch heute dominieren, bzw. wie stark in den letzten Jahren digitale computerbasierte Medien genutzt werden. Gleichzeitig stellt sich aber auch die Frage, ob es typische didaktische Arrangements gibt, in derem Kontext die befragten Lehrkräfte eher analoge bzw. digitale Medien einsetzen.

 14. IL SEPPELLIMENTO DI S. LUCIA CARAVAGGIO E LA BIBLIOTECA DIGITALE

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Francesca Salvemini

  2012-04-01

  Full Text Available

  Tra reificazione e anastilosi documentale, interpretazione dei pittori che copiarono e restaurarono le sue opere, astrazione di antiquari e bibliofili, il recupero del bene artistico e culturale in un indice bibliografico della fortuna del Seppellimento di S. Lucia, dipinto sulla tela a grande formato, a grandezza naturale. Nel sistema iconclassl’indimenticabile avventura del ‘brutto’, né falso né vero nel viaggio in Italia tra le rovine, fra eventi catastrofici e conservazione. Fruizione, estrapolazione ed incetta del mercato, la flagranza  dell’autografia inedita nel sublime: l’irreparabile e l’irreperibile nella cronistoria del gusto. Dall’edizione anastatica, dai microfilms e microfi shes degli originali all’e-book, la riproducibilità della scansione digitale in formato PDF nella storia della ‘legenda’ (avvertenza al lettore: la datazione delle ristampe è affidata all’impronta tipografica.

  The burial of Santa Lucia Caravaggio and the digital library

  Among anastylosis and reassembly and among documental interpretation of the painters who copied and restored his works, and abstraction of antique dealers and bibliophiles, the recovery of an object of art and culture in a bibliography of the luck of the Burial of St. Lucia, painted on large format canvas, on life size. In the Iconclass system the adventure non-objectifi able of the 'ugly', neither true nor false, while traveling through the ruins in Sicily, between the catastrophic events as the earthquakes and the history of restoration and retro-spective conservation of the masterpiece. Over the fruition, and the buying up and the extrapolation of the market, the sublime of the unpublished and flagrante authorship of both through the missed out either through the missing in the history of taste along with the religious feeling. From facsimile editions and original microfilms and micro

 15. Competencias digitales en maestros de escuelas de educación media superior privadas

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ramona Imelda García López

  2012-10-01

  Full Text Available El propósito de este estudio fue identificar los niveles de adquisición de las competencias digitales de los docentes de las preparatorias incorporadas al Instituto Tecnológico de Sonora (ITSON, a fin de obtener un diagnóstico que permita planear un programa de estrategias de formación en el área de tecnología aplicadas en la educación; lo anterior, debido a que no hay estudios que ayuden a precisar en qué aspectos se necesita capacitar a los maestros de dichas escuelas. La investigación fue descriptiva con enfoque cuantitativo y un diseño no experimental transeccional. Participaron 170 maestros, a quienes se les administró una encuesta compuesta por 47 reactivos que medían cinco dimensiones: conocimientos y habilidades en la Web, organización en formato digital, uso de herramientas o dispositivos digitales para la comunicación, búsqueda electrónica y diseño de recursos educativos digitales. Los resultados revelan que gran parte de los maestros poseen mayor dominio en la dimensión de organización en formato digital y la que menos dominan y en la requieren un curso de capacitación es en la de diseño de recursos educativos digitales. Asimismo, a mayor edad y a más años de servicio, los maestros tienden a hacer un menor uso de la tecnología, por lo que manifiestan un menor dominio de las competencias digitales.

 16. Rationality and contradictions in the competition for concessions. A (second) contribution to the Joint Practical Guide of the German Federal Cartel Office and Federal Network Agency for the allocation of electricity and gas concession tolerated and to change the concessionaire of 21 May 2015; Rationalitaet und Widersprueche im Wettbewerb um Konzessionen. Ein (zweiter) Beitrag zum Gemeinsamen Leitfaden von Bundeskartellamt und Bundesnetzagentur zur Vergabe von Strom- und Gaskonzessionsvertraegen und zum Wechsel des Konzessionsnehmers vom 21. Mai 2015

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Steinbeck, David; Templin, Wolf [Boos Hummel und Wegerich Rechtsanwaelte, Berlin (Germany)

  2015-08-15

  This article follows to an essay in the ZNER of 2011 (S. 121 et seq.) for the first Joint Practical Guide of the Federal Network Agency (BNetzA) and Federal Cartel Office (FCO) from the year 2010, in which the authors had attested authorities a good ''step towards to more competition ''. In the essay is examined and shown that the Joint practical guide from the year 2010 this target could meet and what effect the now in its second edition newly revised guidelines on competition to distribution networks may have. The revision of the guidelines will be given to municipalities further action assistance to the hand, but - with few exceptions - only reproduces the jurisprudence of the staked legal framework. One proposed solution for the more diverse existing problems remains undone, whereas new problem areas are put up in several places. Nevertheless, the will of the authorities is to recognize, to avoid legal problems in the concession process and net acquisitions from the outset. [German] Dieser Beitrag knuepft an einen Aufsatz in der ZNER 2011 (S. 121 ff.) zum ersten Gemeinsamen Leitfaden von Bundesnetzagentur (BNetzA) und Bundeskartellamt (BKartA) aus dem Jahre 2010 an, in dem die Autoren den Behoerden einen richtigen ''Schritt hin zu mehr Wettbewerb'' attestiert hatten. In der Abhandlung wird untersucht und dargestellt, ob der Gemeinsame Leitfaden aus dem Jahr 2010 diesem Ziel gerecht werden konnte und welche Auswirkungen der nunmehr in der zweiten Auflage neu ueberarbeitete Leitfaden auf den Wettbewerb um Verteilnetze haben kann. Die Ueberarbeitung des Leitfadens wird den Kommunen eine weitere Handlungshilfe an die Hand gegeben, die aber - bis auf wenige Ausnahmen - den durch die Rechtsprechung abgesteckten Rechtsrahmen nur wiedergibt. Ein Loesungsvorschlag fuer die noch vielfaeltig bestehenden Probleme unterbleibt, wohingegen an mehreren Stellen neue Problemfelder aufgemacht werden. Gleichwohl ist der Wille der Behoerden

 17. Die Schule auf dem Weg zum eTeaching: Analoge und digitale Medien aus der Sicht von Lehrpersonen

  OpenAIRE

  Heinz Moser

  2006-01-01

  Im vorliegenden Text wird untersucht, wie sich der Unterricht in den Schulen durch digitale Medien verändert hat. Dabei wird über ein Forschungsprojekt berichtet, in welchem Lehrpersonen im Rahmen von didaktischen Weiterbildungsveranstaltungen befragt wurden. Besonders interessierte die Frage, wie weit analoge Medien den Unterricht noch heute dominieren, bzw. wie stark in den letzten Jahren digitale computerbasierte Medien genutzt werden. Gleichzeitig stellt sich aber auch die Frage, ob es ty...

 18. Planificación de un sistema de comunicaciones con UAVs para situaciones de emergencia empleando mapas digitales del terreno

  OpenAIRE

  Cárdenas Villacrés, David Humberto

  2013-01-01

  Planificación de un sistema de comunicaciones con UAV's para situaciones de emergencia usando mapas digitales del terreno. Objetivos: -Planificar un sistema de comunicaciones con medios aéreos con mapas digitales del terreno. -Estudiar la viabilidad de WiMax y especificaciones en diferentes escenarios de emergencia. -Aprender a manejar software para la planificación de radioenlaces. Tareas: -Definición del escenario: componentes del sistema de comunicaciones, alturas de vuelo, etc. -Simulacio...

 19. Sistemas de visualización para bibliotecas digitales

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Bengochea, Luis

  2005-09-01

  Full Text Available The conventional functions of a library are to gather, process, broadcast, store and use the documental information to provide service to the society. And this definition can also be applied in the context of the digital age, where the work of the professionals of the information and documentation is daily related to the use of the available resources through Internet. Although the definition of Digital Library includes a wider term, the present article it will refer to the group of digital resources. Internet is the biggest encyclopedia in the world, but the information is not available in an orderly way and it is not easy to obtain. Although the users, librarians and documentalists have tools as search engines to locate the information, the way we obtain the results is decisive in order to their suitable exploitation. The traditional orderly list of references can loose its effectiveness when the number of obtained documents is very high. In this article, we show several available techniques and developments on visualization systems in the information retrieval in Internet. These systems use elements in two or three dimensions, and it will allow that users, librarians and documentalists have the feeling of moving among the recovered information as they would do in a surface or in the space.

  Las funciones convencionales de una biblioteca son reunir, procesar, difundir, almacenar y usar la información documental para dar servicio a la sociedad. Y esta definición debemos también entenderla dentro del contexto de la era digital, donde el campo de actuación de los profesionales de la información y documentación se ve abocado de forma cotidiana a la utilización de los recursos disponibles a través de Internet. Aunque la definición de Biblioteca Digital engloba un término más amplio, en el presente artículo se concreta en el conjunto de recursos digitales. Internet es la mayor enciclopedia del mundo pero la información no est

 20. Unser industrielles Erbe – Bibliotheken und die digitale Transformation

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Renke Siems

  2017-10-01

  Full Text Available Im Verlauf des 20. Jahrhunderts erreichte die Industriearbeit Produktivitätsfortschritte größten Ausmaßes und wurde damit zum strukturellen Vorbild der Büroarbeit auch zu einer Zeit, als dort und nicht mehr in der Industriearbeit die meisten Arbeitsplätze versammelt waren. Die Anforderung, zur weiteren wirtschaftlichen Entwicklung nun in der Büroarbeit ähnliche Fortschritte in der Produktivitätsentwicklung zu erzielen, führt im 21. Jahrhundert zur sukzessiven Ablösung von routineorientierten zu kreativitätsorientierten Tätigkeiten in den Informations- und Dienstleistungsberufen, wobei die routineorientierten mit dem Anwachsen digitaler Möglichkeiten zunehmend automatisiert werden. Im hochschulischen Kontext fand dieser Paradigmenwechsel hin zur digital geformten Wissensarbeit in der Weise bislang nicht statt, da diese beiden Paradigmen schon zuvor nebeneinander existierten: In der Funktionsweise von Verwaltung und Bibliothekswesen lässt sich das industrielle Erbe erkennen, während die Wissenschaft, die das Internet begründete, seitdem einen eigenständigen Weg in die Wissensarbeit sucht. Dabei erweist sich allerdings die industriegesellschaftlich und vordigital geprägte hochschulische Governance als Hemmschuh sowohl für die Wissenschaft wie für die Bibliotheken. Für eine produktive Entwicklung der wissenschaftlichen Kommunikation ist daher eine Ablösung vom industriellen Erbe anzustreben, was für die Bibliotheken einen grundlegenden Wandel in Habitus und Dienstleistungsangebot bedeutete und für die Hochschulen eine Veränderung der Governance-Strukturen. In the course of the twentieth century, industrial work achieved gains in productivity of the greatest magnitude. Through this, the structures of industrial work organization became the model for office work, even at a time when most jobs were concentrated there and no longer in the industrial sector. In order to achieve further economic development, in the 21st century

 1. Digitale teknologier på det specialpædagogiske område

  DEFF Research Database (Denmark)

  Dupret, Katia

  2015-01-01

  . Anvendelse af de digitale teknologier med den konkrete målgruppe, som er personer med varige svære kognitive funktionsnedsættelser, giver både nogle særlige udfordringer for autonomi og nogle særlige potentialer for social nærhed. Spørgsmålet om hvorvidt livskvalitet nødvendigvis forøges ved indførelsen af......Denne artikel handler om, hvordan forsøgsvis indførelse af digitale teknologier (tablets til kommunikation og kognitiv træning, virtuelle tavler og virtuel dagbog) på det specialpædagogiske område ændrer på grundlaget for brugernes livskvalitet, herunder autonomi og vilkår for social nærhed...

 2. La geo-economia del cyberspazio. Globalizzazione reale e globalizzazione digitale

  OpenAIRE

  Mario A. Maggioni; Teodora E. Uberti

  2004-01-01

  In questo lavoro analizziamo il fenomeno della globalizzazione, cioè la crescente integrazione fra i paesi del globo, ed in particolare ci soffermiamo su due aspetti che la caratterizzano, l’aspetto reale e l’aspetto digitale, cercando di cogliere eventuali complementarietà. La recente ondata della globalizzazione, che ha avuto inizio dopo la seconda guerra mondiale, si è caratterizzata, tra le altre cose, per la diffusione delle moderne tecnologie dell’informazione e della comunicazione (ICT...

 3. Dimensiones e indicadores de la calidad informativa en los medios digitales

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  2016-10-01

  Full Text Available El actual ecosistema informativo, atravesado por una lógica de mediamorfosis, está generando con avidez el surgimiento de medios digitales y portales informativos que no siguen los procedimientos editoriales formales de los medios convencionales. La crisis de los medios de comunicación tradicionales ha cambiado también nuestra forma de informarnos. Sin embargo, la calidad informativa sigue siendo un factor de discusión al no existir unidad de criterios para su análisis. En este sentido surge la pregunta ¿Cómo evaluar y valorar la calidad informativa de los medios digitales? Este trabajo contribuye a buscar convergencias entre académicos y profesionales de la comunicación sobre las áreas y dimensiones de la calidad informativa de los medios digitales en función de valores objetivos o cuantificables. Para ello se ha realizado una taxonomía de dimensiones de la calidad informativa a partir de la revisión de la literatura científica, para posteriormente someterlo a la evaluación y validación por juicio de 40 expertos, académicos y profesionales de la comunicación, para verificar su fiabilidad. Como resultado, quedaron validadas tres macroáreas de la calidad informativa, contentivas en 21 ámbitos que consideran intrínsecamente un total de 75 dimensiones. Esta investigación propone finalmente un modelo estructurado que permitirá analizar la calidad informativa de los medios digitales, tanto en su fase pre-informativa, catalogadas en el medio-empresa, las características sociolaborales de los trabajadores del medio, así como el producto final y el contenido informativo.

 4. Artefactos y correcciones a los Modelos Digitales de Terreno provenientes del lídar

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jean F. Parrot

  2016-08-01

  Full Text Available Los datos LiDAR permiten generar Modelos Digitales de Elevación (MDE de alta resolución, sin embargo, algunos artefactos resultantes del método de interpolación utilizado afectan su exactitud y precisión. Esta observación concierne, entre otros, a los MDE generados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI, especialmente los Modelos Digitales de Terreno (MDT, que se relacionan con la superficie terrestre. Estos artefactos corresponden a facetas triangulares en elevaciones, meandros, y superficies de los ríos. Los tratamientos desarrollados en esta investigación disminuyen y/o eliminan dichos artefactos mejorando los MDT. Cálculos basados en el Error Cuadrático Medio de la Rugosidad y el Error Cuadrático Medio de la elevación muestran que el método presentado en este trabajo mejora la precisión de los productos digitales, lo que permite realizar simulaciones eficaces y mediciones precisas.

 5. Recursos educativos digitales para la educación infantil (REDEI

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Colectivo Educación Infantil y TIC

  2014-01-01

  Full Text Available El siguiente artículo de investigación presenta una descripción de la investigación y el proceso de creación, diseño y publicación del primer banco de recursos educativos digitales para primera infancia del país. Su resultado fue el diseño de un espacio virtual con recursos educativos digitales para promover el desarrollo de las competencias de los niños de transición en preescolar y primer grado de primaria. Para llevar a cabo el proyecto, se trabajó durante dos años en modalidad de colectivo de investigación, bajo el paradigma positivista en una investigación de corte científico-técnico. En dicho tiempo se desarrollaron rejillas de evaluación y catalogación para los recursos, actividades sugeridas para los docentes y una base teórica que sustenta el trabajo. De dicho proyecto se obtuvo como resultado un espacio web de libre acceso, con recursos educativos digitales catalogados por competencias y nutridos, algunos de ellos, con actividades de guía para docentes, así como un documento escrito en el cual se encuentra consignada la experiencia y, por último, pero no menos importante, el presente artículo de investigación.

 6. Activismo y Prácticas Digitales en la Construcción de una Esfera LGTB en España

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Begonya Enguix Grau

  Full Text Available RESUMEN A partir de una interrogación antropológica sobre las “comunidades” y la construcción de una “esfera pública”, este artículo aborda las estrategias digitales que sirven para dar forma a lo que podría denominarse como la esfera LGTB española. Consideramos el activismo LGTB como el principal productor de discurso social legitimado y por ello hemos analizado las páginas web de siete colectivos LGTB y otros recursos digitales para examinar la articulación de prácticas digitales y no digitales, que se basan en un conocimiento compartido que evoca las identidades colectivas y retroalimenta el activismo. Tras combinar trabajo de campo antropológico sobre el activismo y etnografías digitales de entornos virtuales, consideramos que a pesar del uso intensivo de los recursos digitales, la esfera LGTB sigue dependiendo en gran medida de las redes sociales tradicionales. Como consecuencia, ponemos en duda la utilidad de la conceptualización de las relaciones digitales y no digitales como separadas y distintas y discutimos esa imbricación como una característica del activismo contemporáneo.

 7. De la Amintiri de familie la Arhive digitale – Europeana Şi valenţele educative ale colecţiilor sale digitale

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Cristina Ioana Roiu

  2015-01-01

  Full Text Available Digitizarea în masă a colecţiilor instituţiilor de tip GLAM (galerii, biblioteci, arhive si muzee pune la dispoziţia utilizatorilor uriaşe resurse informaţionale istorice, culturale, lingvistice în format digital care sunt tot mai mult folosite în procesul educaţional de pretutindeni. Articolul descrie experienţa si rezultatele derulării în Romania a unor activităţi şi proiecte educative non formale ce au vizat crearea Şi utilizarea arhivelor digitale Europeana 1914-1918 Şi Europeana 1989.

 8. La relevancia de los medios digitales en la Iniciativa Ciudadana Europea

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Carlos Espaliú Berdud

  2016-02-01

  Full Text Available

  La corriente política y social que en todo el mundo tiende a una mayor participación ciudadana en la gobernanza de las instituciones se materializó en el Derecho comunitario, entre otras cosas, en la inclusión de la figura de la iniciativa ciudadana, en virtud del Tratado de Lisboa, como un derecho más dentro del abanico del estatuto de la ciudadanía europea.  Los textos normativos comunitarios han previsto un importante papel para los medios digitales, tanto para facilitar la información como la participación de los ciudadanos. Habiendo transcurrido ya unos tres años desde el comienzo de la posibilidad de presentar iniciativas ciudadanas y habiéndose promovido ya en la práctica unas cincuenta, se posee ya perspectiva suficiente para valorar si aquellas expectativas eran fundadas o no. Tras el estudio pertinente, hemos podido corroborar cómo los medios digitales han resultado esenciales para alcanzar los fines para los que se pensó la iniciativa ciudadana, tanto en el sentido de servir de altavoz de las iniciativas promovidas, como en el de facilitar las recogidas de apoyos mediante páginas web. Incluso, parece que la práctica demuestra que hoy en día ya sería imposible, por falta de tiempo y medios de todo tipo, alcanzar las cifras de apoyo requeridas por las normas pertinentes sobre la iniciativa ciudadana, en los plazos previstos, si no es con ayuda de los medios digitales.

 9. Curso MOOC para fomentar el desarrollo de competencias digitales en estudiantes universitarios y autodidactas

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Prince, Marcella Solange

  2016-06-01

  Full Text Available Este proyecto diseñó e implementó un MOOC, con el objetivo de encontrar respuesta a ¿Cómo el uso de los REA promueve el desarrollo de competencias básicas digitales en alumnos de nivel superior de tres universidades de México y una de Venezuela y de autodidactas ubicados en distintos países de América?, mediante el uso de la herramienta BlackBoard en su versión gratuita de CourseSites se elaboró el REA. La duración del curso fue de quince días, para diseminar en tres unidades de trabajo, el conocimiento respecto al desarrollo de habilidades digitales de búsqueda y filtración de información gráfica, elección y reutilización de imágenes respectando los derechos de autor; para la recolección de datos se realizaron entrevistas a estudiantes, profesores, un experto en REA y un experto en diseño y se analizaron datos de la bitácora, contrastándolos con la teoría. Los resultados muestran las dificultades que se pueden presentar en la implementación de un curso MOOC y que, el grado de apropiación de las herramientas tecnológicas, deviene de su utilización no solo socialmente sino de su utilización en forma sistemática en el proceso de actividades académicas o de aprendizaje autónomo, y en consecuencia el desarrollo de competencias digitales.

 10. Integración de tabletas digitales como herramienta mediadora en procesos de aprendizaje

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Claudia Sahagún Jiménez

  2016-10-01

  Full Text Available En este artículo presenta los resultados de un estudio sobre la manera en que las tabletas digitales se implementan como herramienta mediadora en educación básica para favorecer la construcción de aprendizajes significativos y el desarrollo de habilidades de trabajo colaborativo. La investigación fue diseñada metodológicamente como un estudio intrínseco de casos centrado en el trabajo de alumnos de cuarto grado de primaria del Centro Educativo Monarca, escuela particular situada en Zamora, Michoacán. Se utilizaron como instrumentos de recolección de datos la observación directa, el análisis de documentos y de aplicaciones en tabletas digitales, lo que permitió una reflexión sobre el proceso de construcción del conocimiento y sus desafíos y la intervención del maestro como gestor del ambiente de aprendizaje.   Los resultados muestran que el uso de tabletas, a través de sus aplicaciones, impulsa un acercamiento real al conocimiento y a la posibilidad de crear y compartir saberes, lo que amplía rutas de acceso a la información y permite la organización del conocimiento y la comunicación de lo que se aprende. El documento apunta a posibles líneas de acción, como explorar con mayor profundidad los contenidos digitales elaborados por los alumnos en relación con el desarrollo de habilidades de pensamiento crítico y creativo.  

 11. La industria musical colombiana en el mercado de los nuevos usos digitales

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Juan Carlos Monroy Rodríguez

  2006-11-01

  Full Text Available Este artículo pone de presente una realidad que está transformando el mercado de la industria fonográfica, discográfica y cinematográfica. En efecto, hoy en día esta industria ha perdido competitividad en un mercado donde es más económico descargar archivos de música de Internet y fijarlos a través de quemadores en soportes físicos o fijarlos en formatos de comprensión digital (MP3, que comprar los soportes físicos que pagan derechos de autor. Con este panorama actual, el artículo propone alternativas para hacer viable un mercado legal de la música y el cine a través de usos digitales, con soluciones como el uso de ringtones y master tones como una de las posibilidades para poner obras musicales a disposición del público a través de usos digitales y así mismo buscar que los titulares de estos derechos puedan obtener un lucro. De otro lado, también se propone la opción de eliminar los soportes o medios físicos y hacer accesibles al público las obras a través de medios digitales, como un downloading oneroso, que requerirá la adopción de medidas tecnológicas que disuadan el downloading gratuito. Finalmente, el artículo rescata la labor que han realizado las sociedades de gestión colectiva en Colombia buscando poner acorde con el mercado a los autores y a los titulares de derechos conexos.

 12. La industria musical colombiana en el mercado de los nuevos usos digitales

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Juan Carlos Monroy Rodríguez

  2006-01-01

  Full Text Available Este artículo pone de presente una realidad que está transformando el mercado de la industria fonográfica, discográfica y cinematográfica. En efecto, hoy en día esta industria ha perdido competitividad en un mercado donde es más económico descargar archivos de música de Internet y fijarlos a través de quemadores en soportes físicos o fijarlos en formatos de comprensión digital (MP3, que comprar los soportes físicos que pagan derechos de autor. Con este panorama actual, el artículo propone alternativas para hacer viable un mercado legal de la música y el cine a través de usos digitales, con soluciones como el uso de ringtones y master tones como una de las posibilidades para poner obras musicales a disposición del público a través de usos digitales y así mismo buscar que los titulares de estos derechos puedan obtener un lucro. De otro lado, también se propone la opción de eliminar los soportes o medios físicos y hacer accesibles al público las obras a través de medios digitales, como un downloading oneroso, que requerirá la adopción de medidas tecnológicas que disuadan el downloading gratuito. Finalmente, el artículo rescata la labor que han realizado las sociedades de gestión colectiva en Colombia buscando poner acorde con el mercado a los autores y a los titulares de derechos conexos.

 13. Evaluación de recursos digitales en línea: conceptos, indicadores y métodos.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Codina, Lluís

  2000-03-01

  Full Text Available A discussion on the main properties of the digital resources. Proposal of a methodology of evaluation of digital resources. The methodology identifies the essential parameters that can be object of evaluation, and facilitates indicators to make estimations on the parameters of evaluation of digital resources

  Discusión de las propiedades principales de los recursos digitales. Se propone una metodología de evaluación de recursos digitales en la que se identifican los parámetros esenciales que pueden ser objeto de evaluación y se facilitan indicadores para realizar estimaciones sobre los mismos.

 14. Læringsskematik for brug af Digitale Værktøjer i idrætsundervisning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Elbæk, Lars

  2011-01-01

  , som jeg uddyber i artiklen, at mediering af bevægelser og dermed i idrætsundervisning kan ske digitalt, idet idrætsundervisning er medieret i en eller anden form analogt eller remedieret digitalt. Jeg udvikler derfor en model, hvor digitale hjælpemidler til bevægelse, idræt og idrætsundervisning kan...... digitale hjælpemidler både kan læres ved stimulering og imitation, ved refleksion og ved kreativ improvisation og skabelse af nye bevægelser....

 15. Humanidades digitales : los repositorios universitarios y su análisis a través de la historia naval

  OpenAIRE

  Granado Martínez, Julia Diana

  2016-01-01

  Estudio de los repositorios digitales españoles con especial énfasis en los universitarios. Se analizan los proyectos previos, la normativa internacional y las plataformas existentes. Partiendo de la perspectiva del usuario, se analiza la eficacia de la indización con un área temática de amplia raigambre en el país, pero de baja implantación entre los recursos digitales: la Historia Naval y Marítima. Se concluye que existe una relación directa entre la inclusión de las palabras clave y lo...

 16. Tres miradas al mundo de los medios digitales y la comunicación

  OpenAIRE

  Oscar Coronado Jurado

  2005-01-01

  Este trabajo tiene como propósito abordar tres temas principales del binomio Medios Digitales y Educación: en primer lugar, los Mapas Conceptuales, luego la subjetividad y el aprendizaje en la interacción con el computador y, por último, Internet y su impacto en la educación y en la organización del trabajo. Usando como metodología la investigación bibliográfica, retoma el pensamiento de Novak y de Alberto Cañas, del cual se deriva que los Mapas Conceptuales, son una poderosa herramienta e in...

 17. Diseño de interfaces Web Responsive para periódicos digitales

  OpenAIRE

  Parra Luzuriaga, Pablo Esteban

  2015-01-01

  Este trabajo es una guía para el diseño y desarrollo de sitios Web Responsive para periódicos digitales, aquí se analizan las principales recomendaciones y buenas prácticas de expertos, más los principios del Diseño Centrado en el Usuario para formular una metodología de diseño que garantice los principios fundamentales de la Web Móvil: usabilidad, accesibilidad e interoperabilidad. Así mismo, para diseñar interfaces gráficas flexibles se analizaron diferentes metodologías de diseño Web Respo...

 18. Controladores digitales reconfigurables: Implementación a partir de Redes de Petri

  OpenAIRE

  Corti, Rosa Marina; Martínez, Roberto M.; Belmonte, Javier; Giandoménico, Enrique; D'Agostino, Estela

  2012-01-01

  La línea de investigación abarca diversos aspectos relacionados con el diseño, simulación e implementación de redes inalámbricas de sensores. En este contexto se aborda la temática de controladores digitales orientada al diseño del módulo de control de los nodos sensores. En la mayoría de las aplicaciones se utilizan microcontroladores, sin embargo, en algunos dominios los dispositivos de lógica reconfigurable resultan ventajosos. Por este motivo se trabaja en la implementación de controla...

 19. Medios digitales participativos: el difícil tránsito del receptor al productor

  OpenAIRE

  María Soledad Segura

  2013-01-01

  Durante la profunda crisis económica e institucional y la intensa movilización social y política que los argentinos vivieron a principios del siglo XXI, se multiplicaron las experiencias de comunicación alternativa que procuraron dar respuesta a las demandas expresivas e informacionales de amplios sectores de la población. Muchos de estos nuevos medios de comunicación se desarrollaron en soportes digitales. En sus intentos de construir nuevos modelos comunicacionales, estas iniciativas impuls...

 20. Diez criterios para mejorar la calidad de los materiales didácticos digitales

  OpenAIRE

  Fernández-Pampillón Cesteros, Ana; Domínguez Romero, Elena; Armas Ranero, Isabel de

  2012-01-01

  Entre las cuestiones que preocupan a los profesores y a las instituciones educativas está la de disponer de buenos materiales didácticos en formato digital para poder ser utilizados en los campus virtuales y otros entornos de enseñanza y aprendizaje con medios electrónicos. Asimismo, uno de los criterios de calidad del e-learning de una institución educativa es la disposición de colecciones de materiales didácticos digitales de calidad. A pesar de ello, actualmente en España existe una carenc...

 1. SISTEMA DE ADQUISICION DE DATOS PARA SIMULACION EN TIEMPO REAL DE PROTECCIONES DIGITALES

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Antonio A Martinez García

  2011-03-01

  Full Text Available En el presente trabajo se explica el desarrollo de un sistema de adquisición de datos y el software relacionado que permite modelar en tiempo real, a nivel de laboratorio decente de protecciones, el trabajo de diferentes protecciones digitales. Se relacionan los resultados del caso de la protección de sobrecorriente tiempo inverso.  The present paper describes an algorithm used in the location of faults in high voltage power lines, when only measurements of one local end are presented. A discussion of the results and accuracy are also presented.

 2. Los Periódicos Digitales: Herramienta para el Aprendizaje Significativo

  OpenAIRE

  Galindo Mares, Naomi

  2016-01-01

  El presente trabajo muestra un acercamiento a la utilización de una herramienta digital para generar entre alumnos de la licenciatura en Ciencias y Técnicas de la Comunicación, aprendizajes de manera significativa respondiendo a la pregunta: ¿Cómo los periódicos digitales, generan en los estudiantes aprendizajes significativos cuando la consulta de éstos es regulada por los docentes? A lo largo del presente se detallan las características postuladas por David Ausubel referentes a la formación...

 3. Objetos nómadas digitales: caso de estudio las comunidades shuar ecuatorianas

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Yolanda Martinez Suarez

  2015-05-01

  Full Text Available En este texto focalizaremos la atención hacia los “objetos nómadas” (Lasén, 2006, fundamentalmente, en su versión de teléfono móvil, en el contexto de las comunidades indígenas ecuatorianas shuar meridionales de tradición nómada. La finalidad es analizar los flujos y movilidades, las fricciones y cosmovisiones que estos dispositivos revelan mediante sus usos e imaginarios. A la luz de esto, ¿cómo se apropian los shuar ecuatorianos de las tecnologías móviles digitales?

 4. Bibliotecas digitales (I): Colecciones de libros de acceso público

  OpenAIRE

  Sorli Rojo, Ángela; Merlo Vega, José Antonio

  2000-01-01

  El concepto de biblioteca digital es empleado en la actualidad con diversas acepciones, siempre relacionadas con el acceso a documentos en formato electrónico por medio de redes de comunicación. En este sentido, bibliotecas digitales, virtuales o electrónicas son términos que se utilizan indiferentemente para referirse a realidades similares: sistemas de acceso a documentos electrónicos desde portales específicos. A pesar de que la terminología tardará en asentarse es conveniente delimitar el...

 5. Cosificación de las adolescentes en las redes sociales digitales

  OpenAIRE

  Urdangarin Aranbarri, Garazi

  2015-01-01

  La cosificación se refiere a la representación de una mujer a través de su cuerpo o partes de éste. La utilización masiva por parte de adolescentes de las Redes Sociales Digitales, hacen de éste fenómeno una forma tangible de discriminación sexista. Este estudio, tiene como objetivo analizar la cosificación de las adolescentes en las redes sociales y su influencia en la autoestima de cada joven. Para ello, se han aplicado diferentes escalas a 1087 adolescentes de 11 centros edu...

 6. Planning of digital building automation for technical building equipment; Planung von digitaler Gebaeudeautomation fuer die TGA

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Canzler, B. [Canzler Ingenieure, Gesellschaft fuer Technische Gesamtplanung, Muelheim an der Ruhr (Germany); Hoeschele, V. [Canzler Ingenieure, Gesellschaft fuer Technische Gesamtplanung, Muelheim an der Ruhr (Germany); Rose, H. [Canzler Ingenieure, Gesellschaft fuer Technische Gesamtplanung, Muelheim an der Ruhr (Germany)

  1996-03-01

  At present mainly digital automatic control engineering systems are applied in the field of technical building equipment. The functions of the measuring technique and automatic control engineering are processed on a field, an automation and a management level. The present contribution gives an overview of all steps of the planning phase (request for tenders, awarding, reimbursement for engineering works). (BWI) [Deutsch] In der Technischen Gebaeudeausruestung werden heute ueberwiegend digitale Regelungs- und Steuerungsanlagen eingesetzt. Die Funktionen der Mess-, Steuer- und Regelungstechnik werden in der Feld-, Automations- und Managementebene verarbeitet. Der vorliegende Beitrag gibt einen Ueberblick ueber alle Stufen der Planungsphase (Ausschreibung, Vergabe, Verguetung von Ingenieursleistungen). (BWI)

 7. ESPERMIOGRAMAS DIGITALES ASISTEIDOS POR INTERNET (ED*AI): CONCENTRACION, MOVILIDAD, VITALIDAD, MORFOLOGIA Y FRAGMENTACION ADN ESPERMATICO

  OpenAIRE

  HARTEL GRUNDLER, STEFFEN

  2012-01-01

  La infertilidad afecta alrededor del 15% de las parejas y constituye un creciente desafío de la salud pública mundial. El espermiograma permite definir la severidad del factor masculino y constituye un antecedente fundamental en el diagnóstico y determinación de las posibles estrategias de tratamiento clínico. Durante 2009-2012, el proyecto Espermiogramas Digitales Asistidos por Internet (ED•AI) apuntó al desarrollo de un nuevo servicio tele analítico | tele médico que garantiza e...

 8. Estrategias digitales de mercadeo aplicadas a través de las redes sociales

  OpenAIRE

  Chona Londoño, Sebastián; Gross Beltrán, Martha Lizeth

  2013-01-01

  Las personas poco a poco se han ido alejando de los formatos de comunicación tradicionales, para comenzar a utilizar instrumentos digitales que les permitan tener la información al instante, y así estar enterados de lo que sucede a nivel mundial con un solo clic. Es tal la importancia que ha tomado la necesidad de estar actualizado cada minuto que las personas tienen en sus dispositivos de comunicación digital distintas opciones de información tales como aplicaciones de medios escritos, canal...

 9. Libros digitales para la educación universitaria en América Latina

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Juan José Prieto Gutiérrez

  2017-04-01

  Full Text Available La presencia del libro digital en la educación universitaria es una realidad. El objetivo principal del estudio es confirmar el desarrollo del libro digital en las 50 universidades de America Latina que mejor están situadas según el ranking de Scimago durante el año 2016. También se busca determinar el tipo de acceso al documento y las plataformas más empleadas. Como tercer objetivo se examinan las ventajas y desventajas que el personal de las bibliotecas experimenta día a día con el paulatino incremento de los libros digitales. Con el fin de responder a los objetivos planteados se consultan las páginas Web de las 50 instituciones analizadas y se envían encuestas a los responsables de los centros. Los diversos análisis confirman que todas las bibliotecas estudiadas ofrecen libros digitales a los usuarios universitarios. El 50% de las instituciones prefiere comprar el derecho de acceso a las obras mientras que el 40% combina la suscripción y la compra, siendo las plataformas más empleadas Springer y Wiley eBooks.

 10. Competencia Digital: Uso y manejo de modelos 3D tridimensionales digitales e impresos en 3D

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jose Luis Saorín

  2017-07-01

  Full Text Available El uso y manejo de modelos tridimensionales digitales no está concebido dentro de la competencia digital de los currículos de secundaria y Bachillerato. Sin embargo muchos autores relacionan la competencia digital con el manejo de modelos 3D, el modelado 3D y entornos virtuales tridimensionales (Realidad aumentada, virtual,…. En este artículo se presenta un recurso educativo para facilitar el acceso a contenidos didácticos de carácter tridimensional digital y tangible. Determinadas materias precisan de la comprensión e interpretación de conceptos volumétricos: los recursos didácticos innovadores para la edición, visualización e impresión 3D ofrecen una alternativa a las representaciones 2D en los procesos de enseñanza y aprendizaje. En este artículo se describe la creación de un catálogo escultórico que contempla versiones digitales y tangibles de modelos tridimensionales de las esculturas a través de tecnologías innovadoras de bajo coste como la visualización e impresión 3D. La prueba piloto desarrollada con 15 alumnos de bachillerato recoge una alta valoración de los participantes sobre las tecnologías empleadas.

 11. Il MUDE Piemonte - modello unico digitale per l’edilizia: un progetto organizzativo

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Livio Mandrile

  2012-12-01

  Full Text Available Le tecnologie dell’informazione e della comunicazione consentono di affrontare la reingegnerizzazione dei processi amministrativi attraverso servizi informatici definiti “di cooperazione applicativa”, aprendo nuove prospettive per semplificare il rapporto fra cittadino e Pubbliche Amministrazioni e agevolare lo scambio di documenti e informazioni. Il MUDE Piemonte – modello unico digitale per l’edilizia - è un sistema informativo realizzato attraverso la collaborazione di tutti i livelli di governo del territorio regionale, che crea un archivio digitale delle pratiche edilizie presentate allo Sportello per l’Edilizia, utilizzando il mezzo telematico per l’interazione fra professionista e Pubblica Amministrazione e l’interscambio informativo fra le banche dati amministrative. Il MUDE Piemonte è un sistema che realizza un ambiente operativo di fruizione / aggiornamento della base di dati territoriali ed amministrativi ad uso di più soggetti ed enti e in costante evoluzione in ragione dell’apporto progettuale offerto da tutti gli attori coinvolti nei procedimenti autorizzativi edilizi.

 12. Evaluationskriterien für digitale Editionen und die reale Welt

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Markus Schnoepf

  2013-12-01

  Full Text Available Zusammenfassung In den letzten Jahren sind immer mehr Editionen im Internet erschienen. Sie zeigen eine ähnlich große Vielfalt wie gedruckte Editionen. Somit ist es an der Zeit, den Begriff der digitalen Edition zu schärfen. Wie können digitale Editionen eingeordnet und evaluiert werden? Wie können neben editionswissenschaftlichen Kriterien weitere Bewertungssysteme dazu beitragen, qualitative Unterschiede zwischen den vorhandenen Editionen herauszuarbeiten? Das Institut für Dokumentologie und Editorik hat dazu einen Kriterienkatalog erstellt, der in diesem Beitrag einerseits vorgestellt werden soll, andererseits an bestehende Projekte angewendet werden soll. Ziel dieser Übung ist, den Blick auf digital vorliegende Quellen zu schärfen. Abstract Since recent years more and more editions are published on the internet. They show a similarly wide variety such as printed editions. Thus, it is time to sharpen the concept of a digital edition. How can digital editions be classified and evaluated? How can criteria besides of traditional textual scholarship help to bring out qualitative differences between the available editions? The Institute for Documentology and Scholarly Editing has developed a list of criteria that will be presented in this paper on the one hand, on the other hand this list will be applied to existing projects. The aim of this exercise is to sharpen the focus on digitally available sources. Resumen En los últimos años, más y más ediciones se publican en el Internet. Muestran una igualmente amplia variedad como ediciones impresas. Por lo tanto, es el momento para afilar el concepto de la edición digital. ¿Cómo se puede clasificar y evalúar las ediciones digitales? ¿Cómo pueden sistemas de clasificación - además de las criterias de la Editionswissenschaft - ayudar a iluminar las diferencias cualitativas entre las ediciones disponibles? El Instituto para Editorica y Documentología ha creado una lista de criterios

 13. Rezension: Digitale Körperinnenwelten. Endoskopische 3D-Animationen zwischen Medien und Populärkultur. von Sven Stollfuß

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Petra Missomelius

  2015-09-01

  Full Text Available Sven Stollfuß’ Studie über die digitale Darstellung körperlicher Innenwelten bewegt sich zwischen medienwissenschaftlicher Theoriebildung, Bildtheorie und Science and Technology Studies. Petra Missomelius hat rezensiert ...

 14. Percepción de estudiantes con discapacidad visual sobre sus competencias digitales en una universidad pública del sureste de México

  OpenAIRE

  Silvia Patricia Aquino Zúñiga; Jesús Izquierdo Sandoval; Verónica García Martínez; Ángel Alberto Valdés Cuervo

  2016-01-01

  En este artículo nuestro objetivo fue indagar la percepción de estudiantes universitarios con discapacidad visual (ECDV) acerca del desarrollo de sus competencias digitales. Participaron en el estudio los diez ECDV inscritos en programas de licenciatura en el ciclo 2014-02. Evaluamos el avance que perciben los estudiantes en competencias digitales relacionadas con el aprendizaje social y colaborativo, la búsqueda y tratamiento de la información, el desarrollo de relaciones interpersonales en...

 15. Building Information Modeling: la tecnologia digitale al servizio del progetto di architettura

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Simone Garagnani

  2011-06-01

  Full Text Available Il progetto architettonico è un insieme complesso di operazioni dove confluiscono i saperi e le professionalità di molte figure coinvolte, interagenti tra loro sostanzialmente mediante comunicazioni basate ancora su documenti cartacei. Il Building Information Modeling, il cui stato dell’arte è oggetto di questo articolo, è una strategia di progettazione che aspira ad essere molto più che un mero strumento di scambio informativo: esso si configura infatti come un metodo olistico e coordinato per assistere i tecnici progettisti, i committenti, i decision makers, i manutentori e tutti coloro i quali partecipano al progetto edilizio. Un modello digitale ottenuto con software B.I.M. consente, tra le altre cose, di integrare i dati necessari a tutti gli attori, mantenendoli sempre aggiornati, agevolando le modifiche dei componenti costruttivi in tempo reale e descrivendo il progetto in maniera disambigua.

 16. EL TRATAMIENTO INFORMATIVO Y PUBLICITARIO DE LOS DIARIOS DIGITALES ESPECIALIZADOS EN GOLF EN ESPAÑA

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  José Gabriel Fernández Fernández

  2016-01-01

  Full Text Available El espectacular desarrollo del golf en los últimos 20 años en España ha popularizado este deporte ampliando su función deportiva, económica y social, apoyándose en el sector turístico. Esta realidad ha provocado también un lógico interés por los medios de comunicación espe - cializados en golf, y en la última década han surgido numerosas cabeceras digitales sobre esta industria con contenidos informativos y publicitarios tanto deportivos como de un estilo de vida característico. En este artículo se analizan esos contenidos y se estudian sus peculiaridades.

 17. Medienpädagogik und Informatik. Zur Notwendigkeit einer Neubestimmung der Rolle digitaler Medien in Bildungsprozessen

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Heidi Schelhowe

  2006-03-01

  Full Text Available Die Notwendigkeit eines grundlegenden Wandels des Bildungswesens in Deutschland ist kaum umstritten. Dass eine Gesellschaft, die sich selbst in epochalen Veränderungsprozessen der Umwälzung von einer Industriegesellschaft zu einer Informations- oder Wissensgesellschaft sieht, ihre Bildungsvorstellungen nicht an den alten Einschätzungen und Werten ausrichten kann, liegt nahe. Was jedoch sind die zentralen Ideen für eine solche Veränderung? Wo knüpfen sie an? Welchen Ballast müssen sie über Bord werfen? Wie und wo können wir Anhaltspunkte dafür finden, wie Lernen für die Zukunft aussehen kann?
Im vorliegenden Beitrag soll es um die Frage gehen, welche Rolle Digitale Technologien in diesen Veränderungsprozessen spielen und spielen könnten.

 18. Digital radiography of the chest in pediatric patients; Die digitale Thoraxradiographie beim paediatrischen Patienten

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Puig, S. [Universitaetsklinik fuer Radiodiagnostik, Wien (Austria)

  2003-12-01

  The hopes placed in digital radiography have been fulfilled only partly in pediatric radiology. Specifically, the option of gaining reduced radiation exposure in combination with a similar or even improved image quality was hard to realize. The only portable digital system available for a long time were storage phosphors which were disadvantaged by an extremely limited dose-quantum-efficiency (DQE) in comparison to digital flat panel detectors. New developments and the introduction of the dual-reading system led to image qualities comparable to film-screen-systems with high resolution and achievable without dose increase, sometimes even with dose reduction. A study using an animal model suggests that these systems can even be used in preterm infants with very low birth weights. A new portable flat panel detector by Canon may improve digital chest radiography in pediatric patients. (orig.) [German] Erwartungen, die man anfaenglich in die digitale Projektionsradiographie gesetzt hat, haben sich in der Kinderradiologie erst verzoegert oder teilweise gar nicht erfuellt. Insbesondere Hoffnungen, dass man die Strahlenbelastung bei gleich bleibender oder gar verbesserter Bildqualitaet reduzieren koennte, wurden bald enttaeuscht. Das einzige portable digitale System waren lange Zeit Phosphorplatten, die aber im Vergleich zu den Festplattendetektoren eine aeusserst limitierte Dosisquanteneffizienz (DQE) hatten. Durch neue Entwicklungen und v. a. durch die Einfuehrung des Dual-reading-Systems kann eine Bildqualitaet erreicht werden, die an hochaufloesende Film-Folien-Systeme heranreicht, ohne die Dosis erhoehen zu muessen. Teilweise ist nun auch eine Dosisreduktion moeglich. In einem Tiermodell konnte gezeigt werden, dass diese Systeme auch bei Fruehgeborenen mit einem sehr niedrigen Geburtgewicht einsetzbar sind. Hoffnung wird in ein neues portables Festplattendetektorsystem gesetzt, welches in der paediatrischen digitalen Thoraxradiographie evtl. neue Massstaebe setzen

 19. Desarrollo de un cuestionario para estimar las habilidades digitales de estudiantes universitarios

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Javier Organista-Sandoval

  2017-01-01

  Full Text Available El propósito del artículo es mostrar la ruta metodológica seguida para desarrollar un cuestionario para estimar las habilidades digitales con propósito educativo que tienen los estudiantes de una universidad pública mexicana. Se describe el desarrollo de un cuestionario basado en cuatro dimensiones: manejo de información, de comunicación, de organización y de tecnología portátil. Se recurre a la consulta de expertos para la delimitación de los factores, la elaboración de los reactivos y la estimación de un indicador de univocidad. Se aplica un análisis preliminar basado en modelado estructural de ecuaciones para obtener evidencias de validez de la escala desarrollada. El cuestionario se aplicó al azar a una muestra de 350 estudiantes. Se propuso un modelo conceptual para el constructo de habilidad digital, el cual tuvo la congruencia esperada entre las variables observadas y la estructura propuesta. Tras una primera aplicación se obtuvieron valores aceptables en tres de los índices de bondad de ajuste (RMSEA, GFI y AGFI, con excepción de Chi-cuadrada y se detectaron posibilidades de adecuar la escala con base en los índices de modificación derivados del programa AMOS. La información obtenida permitirá mejorar la escala propuesta. Determinar las habilidades digitales de los estudiantes es un punto de interés actual en la búsqueda de la innovación y eficiencia de las actividades educativas.

 20. Subjetividades juveniles, expresiones políticas y uso de tecnologías digitales

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mónica María Bermúdez Grajales

  2017-05-01

  Full Text Available El presente artículo da cuenta de algunos hallazgos derivados de una revisión documental que tuvo como fin indagar en la relación entre subjetividades juveniles, expresiones políticas y uso de tecnologías digitales. Fueron revisadas 150 investigaciones publicadas a partir del año 2000 hasta el 2014, tanto en el ámbito internacional —Europa y Estados Unidos— como en el nacional. Uno de los principales hallazgos plantea que con las actuales tecnologías digitales se están cultivando prácticas políticas de gran trascendencia, en tanto se produce una comunicación apasionada, multimodal e incidental que logra distanciarse de una política tradicional-representativa, para articularse a los deseos y pulsiones de la subjetividad juvenil contemporánea. Además se plantea que el uso de las tecnologías se integra a propuestas contrahegemónicas en las que la apropiación de lenguajes hipertextuales constituye la des-identificación con una lógica dominante. En tal sentido, los videos, las imágenes, la música, las animaciones, los enlaces y los mensajes de texto se convierten en la construcción de una sintaxis que contribuye a traducir con más convencimiento la emoción, el afecto y el malestar del presente.

 1. Percepción de estudiantes con discapacidad visual sobre sus competencias digitales en una universidad pública del sureste de México

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Silvia Patricia Aquino Zúñiga

  2016-04-01

  Full Text Available En este artículo nuestro objetivo fue indagar la percepción de estudiantes universitarios con discapacidad visual (ECDV acerca del desarrollo de sus competencias digitales. Participaron en el estudio los diez ECDV inscritos en programas de licenciatura en el ciclo 2014-02. Evaluamos el avance que perciben los estudiantes en competencias digitales relacionadas con el aprendizaje social y colaborativo, la búsqueda y tratamiento de la información, el desarrollo de relaciones interpersonales en el contexto universitario, y el uso de herramientas virtuales y de comunicación social de la universidad. Los resultados sugieren que, a excepción de aquellas referentes a las relaciones interpersonales, los ECDV perciben poco adelanto en sus competencias digitales. Con una prueba Anova de medidas repetidas, determinamos que la percepción de los ECDV sobre las competencias digitales concernientes a las relaciones interpersonales es significativamente mayor que la que reportan en las otras competencias. Concluimos que los ECDV no perciben una mejora en sus competencias digitales, en particular las de aprendizaje social y colaborativo, así como el uso de herramientas digitales.

 2. Digitale metoder

  DEFF Research Database (Denmark)

  Birkbak, Andreas; Munk, Anders Kristian

  Digitaliseringen af sociale omgangsformer giver både nye muligheder og udfordringer for samfundsvidenskabelig og humanistisk forskning. Det er blevet relativt enkelt at høste meget store datamængder fra sociale medier og lignende internetteknologier, men det er et åbent spørgsmål, hvad man stille...

 3. Construcciones Digitales

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Carlos Erebitis Gallardo

  2008-01-01

  Full Text Available Hoy en día la construcción de edificios industriales se ha automatizado intensamente mediante el empleo de máquinas de control numérico, con costos más bajos y de menor tiempo de producción; sin embargo, estas ventajas no han sido transferidas a la arquitectura en general. Con el fin de promover alternativas arquitectónicas, en este artículo se identificaron las técnicas de modelado digital orientado a la automatización de sistemas constructivos. Los procedimientos definidos son distribución de placas, despliegue de volúmenes, repetición variable, sólidos seccionados, masas sustractivas, mallas y marcos; además de un procedimiento general de desarrollo. Estas técnicas de diseño digital permiten demostrar una relación más cercana entre el diseño y su ejecución material, y sugieren posibilidades innovadoras y eficientes de construcción

 4. Digitale dagsordener

  DEFF Research Database (Denmark)

  Høyrup, Helene

  2009-01-01

  Artiklen indledes med en diskussion af digitaliseringens udfordringer til "bookspace", defineret som printkulturens moderne videnskompleks.  Op mod denne baggrund sætter artiklen diskussionen af aktuelle definitioner af New Literacy som et interdisciplinært felt.  Forbindelser mellem M.A.K. Halli...

 5. Digitale forskydninger

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christensen, Hans Dam

  2009-01-01

  En af tidens store kulturelle dagsordner drejer sig om digital tilgængeliggørelse af kulturarv. Fortidens spor dukker op i nye former på nettet - næsten alle kulturinstitutioner arbejder med, og befolkningen har fået helt nye muligheder for at se med og deltage. Digital formidling af kulturarv - ...

 6. Construcciones Digitales

  OpenAIRE

  Carlos Erebitis Gallardo; Rodrigo García Alvarado

  2008-01-01

  Hoy en día la construcción de edificios industriales se ha automatizado intensamente mediante el empleo de máquinas de control numérico, con costos más bajos y de menor tiempo de producción; sin embargo, estas ventajas no han sido transferidas a la arquitectura en general. Con el fin de promover alternativas arquitectónicas, en este artículo se identificaron las técnicas de modelado digital orientado a la automatización de sistemas constructivos. Los procedimientos definidos so...

 7. Digitale Vertrauenskulturen

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jana Dittmann

  2017-08-01

  Full Text Available Wie sich die Transformation moderner Gesellschaften in den nächsten Jahren fortsetzt, hängt ganz zentral von der Entwicklung, Implementierung und sozialen Kontrolle der GNR-Technologien (der Kombination aus Gen-, Nano- und Robotertechnologie ab. Die Diskussion zur künstlichen Intelligenz, die im letzten Jahrzehnt geführt worden ist, hat mit dem Gebiet der Robotertechnologie gleichsam eine neue Arena gefunden und sich auf dieses Gebiet verlagert. Hier werden jetzt grundlegende, auch pädagogisch zentrale Fragen, wie z.B. die nach einem Personenkonzept, diskutiert (vgl. Richards u.a. 2002. Zentrale Bedenken, die sich auf die mit den neuen Technologien verbundenen Gefahren stützen, sind immer wieder vorgetragen worden (Joy 2000; Moravec 1999. Ohne diese verzweigte Debatte an dieser Stelle rekonstruieren zu wollen, kann doch ein Befund in verallgemeinernder Absicht hervorgehoben werden: In dem Maße, in dem Gesellschaften aufgrund des Einsatzes neuer Technologien einen Komplexitätsschub aufweisen, der sich bis in die Lebenswelten einzelner Menschen hinein auswirkt, rückt ein „Mechanismus“ von Sozialität immer stärker in das Zentrum der Aufmerksamkeit: Vertrauen. Nicht nur aus der hier herangezogenen Perspektive wird diese Ressource prekär. Vielmehr ist seit Beginn der neunzehnhundertneunziger Jahre ein Ansteigen der Publikationen zu dem Thema Vertrauen aus verschiedenen Perspektiven zu konstatieren, und zwar in Soziologie, Pädagogik, Philosophie, Politikwissenschaft und Ökonomie. Vertrauen wird als elementare Voraussetzung sozialer Prozesse gesehen. Wenn Vertrauen aber nicht mehr als selbstverständliche Voraussetzung sozialer Prozesse verstanden werden kann, häufen sich Maßnahmen zur Vertrauensbildung, gerät das Phänomen Vertrauen also in den Fokus der systematischen Reflexion.

 8. Environmental protection by cost minimization: Least Cost Planning for traffic. Includes a guide for the application in local communities; Umweltentlastung durch Kostenminimierung: Least Cost Planning im Verkehr. Mit Leitfaden fuer die Anwendung in Kommunen

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Bracher, T.; Diegmann, V.; Eckart, C.F.; Liwicki, M.; Lobenberg, G.; Wetzel, C. [Gesellschaft fuer Informatik, Verkehrs- und Umweltplanung mbH (IVU), Berlin (Germany); Bergmann, M.; Uricher, A.; Lueers, A. [Oeko-Institut, Inst. fuer Angewandte Oekologie e.V., Freiburg im Breisgau (Germany); Becker, U.; Karl, G.; Karl, B.; Voellings, A. [Technische Univ. Dresden (Germany). Lehrstuhl fuer Verkehrsoekologie

  1999-08-01

  den Energiesektor entwickelte Least Cost Planning zu uebertragen. Auf der Basis einer Analyse der in der Literatur dokumentierten Ansaetze und der vorhandenen Bewertungsverfahren fuer oeffentliche Massnahmen wurden Anforderungen an Methodik und Entwicklung eines verbesserten Bewertungsverfahrens formuliert. Dieses muss verkehrsmitteluebergreifend (intermodal) und verkehrsuebergreifend (integriert) sein. Das entwickelte Verfahren ermoeglicht erstens die Darstellung der Verkehrsausgaben und Einnahmen einer Stadt im Jahresueberblick, und zweitens die vergleichende Bewertung von Planungsvarianten. Dies wurde anhand verschiedener Varianten fuer die Erschliessung eines Gewerbegebiets im Norden Freiburgs illustriert. Dabei wurden drei Varianten untersucht: die Verlaengerung einer Stadtbahnstrecke, die Verdichtung des Busverkehrsnetzes und die Einrichtung von Service-Stationen und weitere Foerdermassnahmen fuer den Fahrradverkehr. Neben den Berechnungen von Einnahmen und Ausgaben fuer jede Variante wurde eine uebersichtliche Darstellung von Auswirkungen auf die Verkehrsnachfrage, die Belastung mit Luftschadstoffen und Laerm sowie den Flaechenverbrauch entwickelt. Im Ergebnis schneidet die Erschliessung mit dem Fahrrad tendenziell guenstig ab. Der Abschlussbericht umfasst drei Baende sowie einen Leitfaden zur Anwendung des Verfahrens in Kommunen. Dazu gehoert ein Satz Tabellen im Excel Format, der die leichte Anwendung ermoeglicht. (orig.)

 9. Medienpädagogik und digitaler Kapitalismus. Für die Stärkung einer gesellschafts- und medienkritischen Perspektive

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Horst Niesyto

  2017-01-01

  Full Text Available Medienkritik gehörte schon immer zu den zentralen Aufgaben der Medienpädagogik. Die These ist, dass die Medienpädagogik bezüglich einer kritischen Medien- und Gesellschaftsanalyse einen Nachholbedarf hat. Nach einem Blick zurück auf historische Entwicklungslinien der Medienpädagogik wird begründet, weshalb die Stärkung einer gesellschafts- und medienkritischen Perspektive notwendig ist. In einem weiteren Schritt erfolgt eine Annäherung an das Thema ‹Digitaler Kapitalismus›, indem ausgewählte Beiträge aus verschiedenen wissenschaftlichen Perspektiven skizziert und wichtige Strukturprinzipen herausgearbeitet werden. Der abschliessende Teil thematisiert die gesellschaftliche Verantwortung der Medienpädagogik: Entweder immer mehr zu einem Ausbildungs- und Reparaturbetrieb des digitalen Kapitalismus zu werden (für digitale Technologien und deren ‹Nebenwirkungen› oder sich als kritisch-reflexive Begleitung von medienbezogenen Bildungs- und Lernprozessen zu verstehen.

 10. Algoritmo de identificación de fuente en imágenes digitales de dispositivos móviles

  OpenAIRE

  2013-01-01

  Actualmente las imagenes digitales desempeñan un papel importante en nuestra sociedad. La presencia de dispositivos móviles con cámaras fotográficas integradas crece a un ritmo imparable, provocando que la mayoría de las imágenes digitales provengan de este tipo de dispositivos. El desarrollo tecnológico no solo facilita la generación de estas imágenes, sino también la manipulación intencionada de éstas. Las técnicas de análisis forense de imágenes de dispositivos móviles cobran, pues, especi...

 11. Optimización del siseño físico de circuitos digitales orientado a dispositivos reconfigurables

  OpenAIRE

  Vicente Albendea, Juan de

  2001-01-01

  Los dispositivos reconfigurables estan revolucionando los procesos de desarrollo y produccion de sistemas digitales. Debido a la complejidad creciente de los sistemas, y para sacar al maximo partido a los recursos que ofrecen los dispositivos reconfigurables, es imprescindible la automatización de los procesos implicados en el desarrollo de circuitos orientado a estos dispositivos. En esta tesis se señalan algunos puntos debiles de las herramientas de ubicación y cableado actuales, y se desar...

 12. Sistem national de management al resurselor digitale în stiinta si tehnologie, bazat pe structuri GRID - SINRED

  CERN Document Server

  Banciu, D

  2007-01-01

  Proiectului CEEX, SINRED ?i-a propus s? defineasc? ?i s? realizeze un sistem na?ional unitar de management al resurselor digitale în ?tiin?? ?i tehnologie bazat pe structuri GRID. Partenerii din consor?iu sunt: Universitatea din Bucure?ti; Universitatea Politehnica Bucure?ti; Universitatea Tehnic? din Cluj-Napoca; Institutul National de Informare ?i Documentar; Universitatea de Vest din Timi?oara. Problematica propus? spre rezolvare se circumscrie urm?toarelor obiective specifice: definirea ?i fundamentarea solu?iilor privind constituirea unei biblioteci digitale bazate pe re?eaua bibliotecilor universitare, publice ?i academic;definirea metodelor ?i metodologiilor de creare a unui sistem unitar la nivel na?ional în domeniul info-documentar bazat pe documente digital; analiza ?i testarea modalit??ilor de valorificare a tehnologiilor GRID în domeniul info-documentar;definirea unor proceduri de construire a bazelor de date digitale în acord cu normele ?i reglement?rile na?ionale ?i interna?ionale în domeni...

 13. Un acercamiento a los servicios de información y colecciones de las bibliotecas digitales en México

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Brenda Cabral Vargas

  2008-07-01

  Full Text Available Realiza un acercamiento a los servicios y colecciones de las bibliotecas digitales en México. A travésde una investigación bibliográfica y de campo, se brinda un panorama sobre la trayectoria que siguióla sociedad de la información con el surgimiento y desarrollo de la electrónica en los servicios deinformación. Se hace un recorrido por los sitios Web de servicios digitales, a través de la recopilaciónde información en cuestionarios y encuestas a los encargados de dichos sitios. El trabajo está estructuradoen tres apartados: en el primero se lleva a cabo la conceptualización teórica sobre la bibliotecadigital (BD; en el segundo se muestran las diferencias del trabajo virtual, tanto para los usuarios comopara sus bibliotecarios, y las interacciones entre ambos y los recursos; y en el tercero se exhibe lasituación de algunos servicios digitales en México, con especial énfasis en el servicio de referencia, asícomo el impacto de éstos en la profesión.

 14. Norske kommuner i elektronisk utakt? Fra sosiale til geografiske digitale ulikheter

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Knut H. Sørensen

  2011-10-01

  Full Text Available Utviklingen innenfor informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT har gitt opphav til en type etisk-politisk utfordring som gjerne kalles digital ulikhet. Tradisjonelt har det dreid seg om sosiale ulikheter i tilgangen til IKT på individnivå. Nyere forskning på området er mer opptatt av bruk og dermed av tilbudet av aktiviteter og tjenester gjennom Internett. I denne artikkelen ser vi på hvordan det kan oppstå geografisk digital ulikhet som følge av at norske kommuner tilbyr digitale tjenester – herunder informasjon og ressurser for lokalpolitisk deltakelse – i svært forskjellig omfang. Det betyr at kommunene står overfor etisk-politiske utfordringer knyttet til digital ulikhet som følge av deres strategier for bruk av hjemmesider, og for digital utvikling av kommunen mer generelt. Selv om det er få kommuner som tilbyr særlig mye når det gjelder lokalpolitisk deltakelse, er ulikhetene i tilbudet av informasjon og digitale tjenester betydelige. I tillegg bidrar velutviklede hjemmesider til å gjøre kommunen mer gjennomsiktig og lettere tilgjengelig, noe vi antar er en fordel for innbyggerne. Analysen er basert på en kvantitativt orientert innholdsanalyse av hjemmesidene til alle norske kommuner og en kvalitativ innholdsanalyse av hjemmesidene til ti norske kommuner.Nøkkelord: digital ulikhet, etisk-politiske utfordringer, kommuner, hjemmesider, digitale tjenesterEnglish summary: Norwegian local governments electronically out of step? From social to geographical digital dividesThe development of information and communication technologies (ICT has raised a kind of ethical–political challenge usually referred to as a digital divide. Traditionally, this has fomented concerns about social inequalities with respect to individual access to ICT. More recent scholarship argues the need to be more focused on use rather than access; accordingly, also on the supply of activities and services through internet. In this article, we study

 15. Recursos digitales para el aprendizaje del dibujo tecnológico

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Gavino, Sergio

  2012-01-01

  Full Text Available El presente trabajo sintetiza el proceso de diseño y creación de medios digitales en distintos formatos: animaciones en formato swf, modelos 3D interactivos en formato skp, java o pdf y la implementación de una aplicación on-line para el dibujo asistido por computadora. Las animaciones en formato swf se utilizan como apoyo para el aprendizaje presencial; en ellas, se modelizan los elementos que constituyen los fundamentos del dibujo tecnológico: el Sistema Monge o Sistema Diédrico, con el dinamismo que su organización implica, permitiendo la interacción del alumno con los elementos del sistema modelizado. Los modelos 3D interactivos pueden orientarse para la visualización de componentes de ingeniería, arquitectura, diseño industrial, etc., haciendo posible ampliar el repertorio de recursos morfológicos y así consolidar el aprendizaje del dibujo tecnológico. La actividad online para el dibujo asistido por computadora está basada en la aplicación Compass and Ruler, de código abierto bajo licencia GNU GPL; a través de esta aplicación los alumnos resuelven diversas ejercitaciones del concepto de isometría, otro contenido del dibujo tecnológico. Los recursos digitales presentados en el presente artículo son desarrollados por la Unidad de Investigación y Desarrollo Grupo de Ingeniería Gráfica Aplicada (UID-GIGA de la Facultad de Ingeniería de la UNLP para las asignaturas Gráfica para Ingeniería (de las especialidades Ingeniería Aeronáutica, Mecánica, Electromecánica y Materiales y Sistemas de Representación “C” (de las especialidades Ingeniería Química, Industrial y Computación.

 16. Medios digitales participativos: el difícil tránsito del receptor al productor

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  María Soledad Segura

  2013-12-01

  Full Text Available Durante la profunda crisis económica e institucional y la intensa movilización social y política que los argentinos vivieron a principios del siglo XXI, se multiplicaron las experiencias de comunicación alternativa que procuraron dar respuesta a las demandas expresivas e informacionales de amplios sectores de la población. Muchos de estos nuevos medios de comunicación se desarrollaron en soportes digitales. En sus intentos de construir nuevos modelos comunicacionales, estas iniciativas impulsaron modificaciones de los tradicionales roles de los sujetos del proceso comunicacional -periodistas y públicos- que tendieron a la desintermediación y al incremento de la participación. La participación es uno de los principios fundamentales de lo que la tradición latinoamericana de políticas de comunicación definió como condición de una “comunicación democrática”. Sin embargo, estas propuestas encontraron serias dificultades y presentaron importantes limitaciones para que los públicos pasaran de la pasividad de la recepción a la actividad productiva.

 17. FOTOGRAFIA DI STRUMENTI MUSICALI METODO DI DOCUMENTAZIONE QUOTIDIANO E PROVE ELEMENTARI DI FILOLOGIA DIGITALE

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Emanuele Marconi

  2012-04-01

  Full Text Available

  Il restauro virtuale, inteso come manipolazione 2d di un’immagine attraversoprogrammi di grafi ca o elaborazione digitale, può essere, in alcuni casi, unvalido aiuto per la ricerca ontologica per ottenere una visione di insieme diun'opera prima di un intervento di restauro o per ricostruire parti che non sonopervenute. In alcuni casi la manipolazione dell’immagine diviene un supporto perla ricerca organologica.

   

  Digital photo of musical instruments

  Digital photography is a great support in musical instruments conservation forms filling. Video documentation, still not much used, contributes a great amount of details that doesn’t written text or still images. Digital image manipulation,or virtual restoration (defined as the manipulation of 2D image through digital imaging processing, in some cases can be a great help to get a fi rst overview of a restoration, or to reconstruct parts of an artwork that are missed. Some case studies are presented, showing differents application ofsimple techniques to on the field activities regarding musical instruments.

 18. Mapeo cromático dental a partir de imágenes digitales

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Josué González Sandoval

  2015-11-01

  Full Text Available El mapeo cromático dental es una técnica que consiste en la estimación de las características ópticas de la dentadura del paciente. Su objetivo es crear un mapa de tonalidades que facilite, al especialista, la elección de resinas o cerámicas a utilizar en la restauración de piezas dentales. Actualmente, el mapeo cromático se realiza comparando directamente la dentadura del paciente contra una guía de colores. Dicho procedimiento se ve afectado por diferentes factores como: condiciones ambientales, características del paciente, percepción del especialista, entre otras, lo que involucra un alto grado de subjetividad. En el presente trabajo se describe un método para el mapeo cromático dental a partir de imágenes digitales. El principal objetivo de esta propuesta es reducir la subjetividad en la selección de los materiales para la reconstrucción de piezas dentales, y en un futuro, desarrollar una herramienta que realice este trabajo automáticamente.

 19. Key to Nature: Herramientas digitales para la enseñanza de biodiversidad

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Castroviejo Bolíbar, Santiago

  2009-06-01

  Full Text Available Key to Nature is a European project that aims to implement digital tools for teaching biodiversity. It involves 14 public and private institutions from 11 European countries, performing different roles, like providing data (Botanical Garden of Madrid, Natural History Museum of London among others, and offering the latest innovations on e-learning (Centre for Usability Research, University of Leuven, Giunti Labs, Italy... The project, with a 4,8 millions budget half of which is financed by the European Community, lasts three years, the first one just through.Key to Nature es un proyecto europeo que tiene como objetivo la implementación de herramientas digitales para la enseñanza de la biodiversidad. Participan en él 14 instituciones públicas y privadas de 11 países europeos, representando diferentes roles, como proveer datos (Real Jardín Botánico de Madrid, Museo de Historia Natural de Londres entre otros, y ofrecer las últimas innovaciones en aprendizaje digital (Centro de Investigación de “Usabilidad” de la Universidad de Lovaina, Bélgica, Giunti Labs, Italia.... El proyecto, de 4,8 millones de presupuesto de los cuales la mitad los financia la Comunidad Europea, tiene una duración de tres años y se encuentra ahora concluyendo el primero.

 20. La construcción colaborativa de proyectos como metodología para adquirir competencias digitales

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  María Pérez Mateo

  2014-01-01

  Full Text Available Actualmente presenciamos una etapa de importantes cambios como consecuencia de la emergencia de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC. La educación superior ejerce un papel clave para ayudar a los estudiantes a adquirir las competencias que les permitan desenvolverse en los entornos académico y profesional. Entre éstas, las vinculadas a las TIC y los procesos de colaboración se consideran claves. La finalidad del presente estudio es analizar la percepción de los estudiantes a fin de evidenciar cómo la construcción colaborativa de un proyecto digital facilita la adquisición de las competencias digitales. Para ello, se aborda el planteamiento metodológico de la asignatura «Competencias TIC» de la Universitat Oberta de Catalunya, la cual se desarrolla a través de un proyecto colaborativo en red organizado en cuatro fases: inicio, estructuración, desarrollo y conclusión y cierre. Mediante una investigación evaluativa se triangulan datos de naturaleza cuantitativa y cualitativa provenientes de un cuestionario. Los resultados muestran la evolución en la propuesta metodológica de la asignatura a la vez que ponen de manifiesto cómo el proyecto digital en equipo facilita la adquisición de las competencias digitales, destacando concretamente las vinculadas al trabajo en equipo en red y la actitud digital. Las conclusiones refuerzan la importancia de los procesos CSCL, la necesidad de trabajar propuestas pedagógicas para la adquisición de competencias digitales.

 1. Relatos digitales: activando las competencias comunicativa, narrativa y digital en la formación inicial del profesorado

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  María Esther del Moral

  2016-01-01

  Full Text Available Los relatos digitales constituyen una técnica narrativa con gran potencial educativo al adoptar fórmulas creativas que integran información multiformato e instrumentos tecnológicos para comunicar ideas. Esta investigación evalúa el nivel de competencia comunicativa, narrativa y digital ligado al diseño de relatos en entornos digitales, alcanzado por estudiantes del Grado de Maestro de Primaria (N=143 -tras participar en una experiencia de creación colaborativa-, utilizando una rúbrica integrada por 28 indicadores: 12 relacionados con la competencia comunicativa (comunicación escrita y oral, 6 con la narrativa, y otros 10 específicos con la digital. Los resultados evidencian que si bien presentan gran destreza con las tecnologías, casi un tercio registra niveles medio-bajos en la competencia comunicativa. Se detectan dificultades en la elaboración y adaptación del guión escrito de los relatos al registro elegido -pobre vocabulario y precaria puntuación-, junto a limitaciones en la dicción al locutar los diálogos, no logrando imprimir expresividad al relato. Respecto a la competencia narrativa, solo un 40% muestra originalidad al resolver las tramas y construir personajes. Sin duda, este tipo de experiencias innovadoras ofrece un escenario idóneo para desarrollar habilidades narrativas y creativas en contextos digitales, y brinda numerosas oportunidades para la formación de los futuros docentes.

 2. Orientación de la asignatura Sistemas Electrónicos Digitales al modelado de sistemas en VHDL partiendo de esquemas Matlab-Simulink

  OpenAIRE

  Azcondo, Francisco Javier; Castro, Ángel; Brañas, Christian

  2008-01-01

  Versión extendida del texto publicado en Resúmenes de los Trabajos del VIII Congreso TAEE Universidad de Zaragoza Zaragoza, 2-4 Julio 2008 Se propone una nueva orientación para la asignatura Sistemas Electrónicos Digitales donde se enseñe a los alumnos a modelar sistemas en VHDL partiendo de esquemas desarrollados en Matlab/Simulink para posteriormente abordar propuestas de controladores digitales sintetizables integrados en la descripción del sistema. De esta forma, l...

 3. Activismo y Prácticas Digitales en la Construcción de una Esfera LGTB en España

  OpenAIRE

  Begonya Enguix Grau

  2016-01-01

  RESUMEN A partir de una interrogación antropológica sobre las “comunidades” y la construcción de una “esfera pública”, este artículo aborda las estrategias digitales que sirven para dar forma a lo que podría denominarse como la esfera LGTB española. Consideramos el activismo LGTB como el principal productor de discurso social legitimado y por ello hemos analizado las páginas web de siete colectivos LGTB y otros recursos digitales para examinar la articulación de prácti...

 4. Motivación del alumnado de educación secundaria a través del uso de insignias digitales

  OpenAIRE

  José Palazón-Herrera

  2015-01-01

  En la actualidad los profesores se encuentran cada vez con más dificultades para motivar al alumnado en su aprendizaje. La gamificación, o lo que es lo mismo, la introducción de elementos del diseño de juegos en contextos no lúdicos, contribuye positivamente resolviendo algunas de estas dificultades, y las insignias digitales forman parte de esta gamificación. En este artículo se desarrolla una experiencia de aula donde alumnos de música de Secundaria han recibido insignias digitales como sis...

 5. Publicación de cuadros de mando para evaluación de uso de las bibliotecas digitales utilizando tecnologías de datos enlazados

  OpenAIRE

  Hallo, María

  2016-01-01

  Este trabajo aporta lineamientos para la publicación de cuadros de mando para la evaluación del uso de bibliotecas digitales en la Web semántica. Actualmente los indicadores publicados de los cuadros de mando no permiten su reuso y fácil combinación con otros indicadores para tomar mejores decisiones por lo que este trabajo contribuye a resolver este problema. Esta tesis comprende un estudio de tecnologías de datos enlazados y sus aplicaciones, los usos actuales en bibliotecas digitales, la ...

 6. Diseño de una estrategia para el análisis didáctico de contenidos digitales en anatomía osteo-muscular

  OpenAIRE

  Gamboa Latorre, Lina Fernanda

  2014-01-01

  Este artículo propone una estrategia fundamentada teóricamente en el aprendizaje significativo para orientar el análisis didáctico de los contenidos digitales en anatomía osteo-muscular, asignatura que es requisito curricular en las carreras de la salud. Para el estudio de la asignatura, docentes y estudiantes utilizan recursos tradicionales y emergentes. Parte de los recursos emergentes son los contenidos digitales, modalidades de tecnologías de la información y comunicaciones (TIC) disponib...

 7. Implementación de certificados y firmas digitales para sistemas de información transaccionales en una empresa gubernamental

  OpenAIRE

  Espol; Palomeque Avila, John Guillermo

  2015-01-01

  Esta tesis trata de un ámbito teórico, conceptos de organización, tipos de organizaciones y sus procesos, significado de sistemas de información en los cuales se involucra la firma digital; y permite conocer detalles de certificados digitales, firmas digitales, el uso, los organismos relacionados y leyes. Contiene el análisis de procesos diseñados de una organización de gobierno para implementar el procedimiento de legalización de documentos mediante el uso de firma digital. Guayaquil ...

 8. Diseño de una estrategia para el análisis didáctico de contenidos digitales en anatomía osteo-muscular

  OpenAIRE

  Gamboa Latorre, Lina Fernanda

  2014-01-01

  Este artículo propone una estrategia fundamentada teóricamente en el aprendizaje significativo para orientar el análisis didáctico de los contenidos digitales en anatomía osteo-muscular, asignatura que es requisito curricular en las carreras de la salud. Para el estudio de la asignatura, docentes y estudiantes utilizan recursos tradicionales y emergentes. Parte de los recursos emergentes son los contenidos digitales, modalidades de tecnologías de la información y comunicaciones (TIC) disponib...

 9. LA SOCIEDAD DE LA UBICUIDAD, LOS PROSUMIDORES Y UN MODELO DE COMUNICACIÓN PARA COMPRENDER LA COMPLEJIDAD DE LAS COMUNICACIONES DIGITALES

  OpenAIRE

  Octavio Islas

  2008-01-01

  En el imaginario de la sociedad de la ubicuidad, en el cual las comunicaciones digitales inciden de forma categórica en el desarrollo y evolución de los nuevos ambientes comunicativos, las figuras de emisor y receptor , así como la mayoría de modelos que ayer permitían explicar el proceso comunicativo, hoy exhiben evidentes limitaciones en sus capacidades explicativas. El desarrollo de las comunicaciones digitales móviles nos desplaza hacia una nueva ecología cultural, la sociedad de la ub...

 10. De visualidades sonoras mediáticas: ¡Nunca habíamos sido tan sonoros como cuando somos digitales!

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Omar Rincón

  2008-01-01

  Full Text Available Lo sonoro es una marca narrativa y estética que interviene todo relato mediático, incluso los audiovisuales y digitales. Este ensayo argumenta que las sonoridades mediáticas se componen de tradiciones orales, subjetividades narrativas, culturas radiales, expresividades musicales y experimentaciones artísticas. Así, las visualidades mediáticas devienen sonoras al componer sus imágenes en términos de tonos, acordes, notas, ritmos, silencios, disonancias y golpes. Las sonoridades mediáticas son la forma de las visualidades digitales contemporáneas.

 11. Investigación sobre algunos métodos de construcción de marcas de agua digitales

  OpenAIRE

  Gómez Gómez, Flor Alba

  2013-01-01

  En este trabajo se estudia e implementa en matlab un método robusto de construcción de marcas de agua digitales de tipo privado usando la descomposición en valores singulares de los coeficientes de la transformada discreta del coseno de una imagen dada. Además, se compara su robustez con la de otros tres métodos que solo usan la transformada discreta del coseno, la descomposición en valores singulares o la transformada wavelet respectivamente.

 12. Aprendizaje basado en proyectos en Diseño y Construcción de Sistemas Digitales

  OpenAIRE

  Ibarra Lasa, Amaya; Amuchastegui Uriarte, Carlos; Arruti Illarramendi, Andoni; Etxeberria Uztarroz, Izaskun

  2013-01-01

  Duración (en horas): Más de 50 horas. Destinatario: Estudiante y Docente Presentamos una aplicación de la metodología de Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP-PBL Project Based Learning) a la asignatura de Diseño y Construcción de Sistemas Digitales. Esta metodología se aplica al curso completo y consiste en proponer a los estudiantes un concurso en el que tienen que presentar el diseño de un sistema digital para una aplicación real de complejidad media-alta que han de construir y verifi...

 13. Recursos didácticos digitales: medios innovadores para el trabajo colaborativo en línea

  OpenAIRE

  Quirós Meneses, Elionay

  2009-01-01

  Recibido 19 de agosto de 2008 • Aceptado 29 de abril de 2009 • Corregido 14 de agosto 2009 El propósito de este escrito es dar a conocer el origen, las características y las reglas de Blog, Wiki, Chat, Foro y la herramienta Cmap Tools, aspectos fundamentales para un adecuado uso de estos recursos digitales. Además, el principal aporte que se brinda es explicitar los usos didácticos posibles que ofrecen estos recursos, como una propuesta estratégica dinámica para el trabajo colaborativo en...

 14. Espacios Grupales de Aprendizaje: Explorando el Potencial de las Bibliotecas Digitales en la Educación

  OpenAIRE

  Pérez Cruz, Dámaris

  2000-01-01

  Este proyecto presenta la noción de Espacios Grupales de Aprendizaje, como herramienta de apoyo a la educación a través de Bibliotecas Digitales. Un Espacio Grupal de Aprendizaje es un espacio de trabajo compartido por un grupo de usuarios que tienen un mismo perfil en el cual se les facilita la comunicación a través de texto y la incorporación e intercambio de material digital generado por los usuarios del grupo. De igual modo presentamos un panorama muy amplio de lo que...

 15. Tribus digitales en las aulas universitarias Digital Tribes in the University Classrooms

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Andrés Palacios Picos

  2010-03-01

  Full Text Available Se ha extendido el discurso que afirma que los profundos cambios en las TIC experimentados en la última década han modificado también radicalmente el aprendizaje de nuestros estudiantes universitarios, considerados todos ellos nativos digitales. En este artículo se sostiene, sin embargo, que dichos cambios no son tan inmediatos, automáticos o beneficiosos como el discurso dominante sobre la bondad de las TIC pretende hacernos creer, y que dan lugar a múltiples y variadas situaciones intermedias que caracterizan la actual enseñanza universitaria. Utilizando las valoraciones de tres cuestionarios tipo Likert sobre los procesos de información y comunicación en tres entornos diferenciados (una plataforma virtual de enseñanza aprendizaje, Moodle, Tuenti, como ejemplo de red social, y las aulas presenciales y mediante técnicas multivariantes (análisis factorial y de conglomerados se encuentran cuatro segmentos de estudiantes: alumnado optimista o pro-TIC, alumnado pesimista o anti-TIC, alumnado apático y alumnado neutral. La presencia de dichos segmentos de estudiantes nos permite concluir que, aunque la presencia del ordenador en las aulas universitarias forma ya parte del imaginario colectivo, tal vez se esté sobrevalorando tanto el impacto de las TIC en la educación superior como las competencias digitales de los alumnos, y que esta falsa percepción de la realidad puede beneficiar a los vendedores de tecnología, pero no a la innovación metodológica, que sólo se podrá conseguir mediante la necesaria reflexión desde postulados educativos.The discourse stating that the profound changes in ICT of the last decade have also radically altered the way our students learn, and that they can all now be considered digital natives, is increasingly prevalent. However, this paper argues that these changes are not as immediate, automatic or beneficial as the dominant political and technological discourse on the benefits of ICT would have us

 16. Vidas de aprendizaje conectadas: Jóvenes digitales en espacios escolares y comunitarios

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ola Erstad

  2013-03-01

  Full Text Available Aunque la mayoría de los estudios sobre el aprendizaje hablan de las experiencias intra-institucionales, nuestro interés se centra en el seguimiento de las trayectorias de aprendizaje individuales a través de distintos dominios. Las investigaciones sobre el uso de los diferentes medios por los jóvenes en el entorno extraescolar muestran cómo las prácticas aplicadas en el uso de medios digitales difieren de las prácticas en el entorno escolar, tanto en forma como en contenido. El reto principal actualmente consiste en encontrar formas de entender las interconexiones y la creación de redes entre estos dos mundos de la vida, tal y como las experimentan los jóvenes. Aquí los elementos importantes son los conceptos adaptados como contexto, trayectorias e identidad, relacionados con las redes de actividades. Presentamos datos del «proyecto sobre vidas de aprendizaje» actualmente en curso en una comunidad multicultural de Oslo. Nos centraremos especialmente en los alumnos de educación secundaria post obligatoria que cursan estudios de Medios y Comunicación. Con un enfoque etnográfico, nos centraremos en la forma en que se construyen y se negocian las identidades del alumno en distintos tipos de relaciones de aprendizaje. Los datos incluyen datos generados por los investigadores (entrevistas, observaciones a través de vídeos, anotaciones de campo y datos generados por los participantes (fotografías, diarios, mapas.

 17. Los docentes de la Generación Z y sus competencias digitales

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Francisco José Fernández Cruz

  2016-01-01

  Full Text Available La mera presencia de recursos tecnológicos en los centros y las altas capacidades de los alumnos de la «Generación Tecnológica» o «Generación Z», no son suficientes para desarrollar en los alumnos la competencia digital. La clave fundamental viene determinada por las competencias tecnológicas y pedagógicas de los docentes. En este trabajo, se pretende analizar el nivel de competencias en TIC de los profesores de Primaria y Secundaria estableciendo un marco competencial de referencia adaptado al ámbito educativo español, utilizando como base los estándares establecidos por la UNESCO en el año 2008 y reformulados en el año 2011. Para ello, se realizó un cuestionario que permitió establecer el perfil de formación docente en TIC del profesorado de la muestra (80 colegios y 1.433 profesores de la Comunidad de Madrid, para estudiar las características del profesorado mejor formado para el desarrollo de la competencia digital que establece el Ministerio de Educación de España. Los resultados muestran una alarmante diferencia entre las competencias que debieran tener los profesores para desarrollar la competencia digital en sus alumnos y la que verdaderamente tienen. Las competencias digitales del profesorado son muy relevantes en el desarrollo de procedimientos de aprendizaje que introduzcan las tecnologías como herramientas al servicio de la educación y este estudio nos permitirá tomar decisiones en política de formación inicial y a lo largo de la carrera profesional del profesorado.

 18. Det medialiserede museum: digitale teknologiers transformation af museernes formidling [The mediatized museum: digital technologies' transformation of museum communication

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Maja Rudloff

  2013-03-01

  Full Text Available Gennem de sidste tyve år har digitale teknologier fået en stigende og mere betydningsfuld plads i museernes kommunikation og formidling. Denne artikels påstand er, at museumsformidlingens digitalisering kan ses som resultat af en medialiseringsproces, der kan kædes sammen med et kulturpolitisk og museumsteoretisk fokus på digital formidling, hvor brugeroplevelse, interaktivitet og deltagelse er centrale begreber. Artiklen argumenterer for, at de digitale mediers anderledes kommunikations-, repræsentations- og receptionsformer, samt de interaktive og sociale handlemuligheder, de faciliterer for brugerne, medvirker til at transformere museet som institution. Det konkluderes, at relationen mellem museum, samling og brugere kan ses ændret på forskellig vis ved mediernes mellemkomst, og at den sociale handling, som museumsbesøget traditionelt udgør, er transformeret og til dels indordnet nye medieskabte former for kommunikation og handlen. I et mere overordnet perspektiv kan artiklen ses som et bidrag til en fortsat diskussion af den rolle, som museerne skal indtage i et medialiseret samfund.

 19. Mercados municipales y tecnologías digitales: entre el e-comercio y nuevas formas de convivialidad

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Juan Robles

  2014-01-01

  Full Text Available Los escaparates virtuales, la venta online y la puesta en valor de los circuitos de producción cortos y agroecológicos a través de eficaces políticas de comunicación en las redes sociales son ejemplos de lo que hoy están usando muchos pequeños comerciantes para poner en valor su expertise tradicional, paradójicamente basada en la cercanía y el trato directo. En este artículo analizamos el papel de las tecnologías digitales en la re-significación y re-activación del pequeño comercio y de los mercados de abastos tradicionales. El uso de tecnologías digitales pone en entredicho la visión de Internet como agente de desterritorialización y de creación de una cultura global, ante la presencia de nuevas formas de localización basadas en la emergencia de nuevas formas de convivialidad, agroecología y alimentación saludable.

 20. Neue Möglichkeiten in der archäologischen arbeit durch den Einsatz digitales Bildauswertung und photogrammetrischer Messtechniken

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jan Wesbuer

  2005-01-01

  Full Text Available Die digitale Bildbearbeitung und die digitale Photogrammetrie haben in den letzten Jahren, neben vielen anderen Gebieten, die Dokumentation von Ausgrabungsstätten beeinflusst. Die Photogrammetrie hat ihren Ursprung in der Vermessungskunde. Sie wird heutzutage in vielen Bereichen der Ingenieurwissenschaften eingesetzt und hat somit viele Schnittbereiche zu angrenzenden wissenschaftlichen Gebieten. In der Archäologie hat sie daher die Möglichkeit, in vielen Bereichen die herkömmliche Geodäsie zu erweitern bzw. neue Möglichkeiten der Visualisierung zu schaffen oder bei der Bildauswertung zu helfen.Durch die Bildbearbeitung ist es heutzutage möglich, schnell und vor Ort die Dokumentation vorzunehmen. Mit ihrer Hilfe können z.B. nicht orthogonale Aufnahmen perspektivisch entzerrt werden, so dass in ihnen wieder gemessen werden kann.Der Artikel unterteilt sich in 3 Bereiche:• als erstes werden die Möglichkeiten der digitalen Bildbearbeitung bzw. Auswertung von Photos dargestellt.• danach wird auf die photogrammetrische Auswertung und Vermessung von Ausgrabungsstätten eingegangen. • und zuletzt werden einige Visualisierungsmöglichkeiten gezeigt, die mit Hilfe der photogrammetrischen Auswertung und 3DModellerstellung realisiert werden können.

 1. El futuro de las tecnologías digitales aplicadas al aprendizaje de personas con necesidades educativas especiales

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Carlos de Castro Lozano

  2012-01-01

  Full Text Available Se presentan en este trabajo las tendencias de las tecnologías digitales aplicadas a los sistemas de aprendizaje, haciendo especial hincapié en aquellas que favorecen la inclusión de las personas con necesidades educativas especiales. A modo de introducción, se resume la evolución de estas tecnologías, y a continuación, se desarrolla una nueva concepción del aprendizaje en línea y un modelo de innovación basado en el concepto de aprendizaje invisible y en los sistemas ubicuos de aprendizaje. Se define una plataforma de Aprendizaje digital, integrando una serie e-Servicios y Tecnologías de Apoyo, que es un ecosistema de aprendizaje en línea, interactivo, inteligente, inclusivo, accesible, usable, ubicuo, adaptativo, multimodal y diseñado para Todos. Este sistema actúa como elemento facilitador de la interacción entre el usuario y los objetos y actividades de aprendizaje, teniendo en cuenta que el público objetivo son las personas con diversidad y aquellas que nunca han utilizado las tecnologías digitales por miedo (tecnofobia o porque no le hayan sido accesibles o asequibles.

 2. COMPETENCIAS PARA LA UTILIZACIÓN DE LAS HERRAMIENTAS DIGITALES EN LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mª Carmen Ricoy

  2010-01-01

  Full Text Available Con este artículo se trata de conocer la percepción que tienen los ciudadanos sobre las competencias que consideran necesarias para la utilización de las herramientas digitales en el trabajo, comunicación y ocio. La investigación se ha abordado, en su conjunto, a partir de una perspectiva metodológica cuantitativa- cualitativa, aunque por su extensión el estudio aquí presentado recoge la parte cualitativa, desarrollada a través del análisis de contenido de una pregunta abierta del cuestionario, en el que participaron 1297 sujetos, y de la entrevista realizada a 37 personas. Como resultados principales destacar que para utilizar las herramientas digitales son necesarias competencias mediales de tipo genérico y de especialización virtual, en función del dispositivo o aplicación. Las competencias de carácter comunicativo, social y actitudinal son las más demandadas por los participantes y con menor preponderancia se refieren a la capacidad de iniciativa propia.

 3. 3° Jornadas de TIC e Innovación en el Aula: "Enlaces entre educación, conocimiento libre y tecnologías digitales"

  OpenAIRE

  González, Alejandro Héctor; Martin, María Mercedes

  2015-01-01

  Compilación de las ponencias presentadas en las III Jornadas de TIC e Innovación en el Aula: Enlaces entre educación, conocimiento libre y tecnologías digitales, durante los días 7 y 8 de septiembre de 2015.

 4. Publicidad dinámica y plataformas digitales: brand placement en espacios públicos y transmisiones deportivas en televisión

  OpenAIRE

  Ortiz Sobrino, Miguel Ángel; Montemayor Ruiz, Francisco Javier

  2014-01-01

  Las imágenes virtuales, la publicidad digital dinámica multimedia diseñada para espacios públicos y las plataformas digitales utilizadas en las transmisiones deportivas en televisión son hoy herramientas esenciales para la estrategia del emplazamiento de las marcas publicitarias.

 5. Rezension: Freie Bildungsmedien und Digitale Archive: Medien – Wissen – Bildung von Petra Missomelius, Wolfgang Sützl. Theo Hug, Petra Grell, Rudolf Kammerl (Hg.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Christian Berger

  2014-12-01

  Full Text Available Christian Berger hat für uns den soeben von unseren Innsbrucker medienpädagogischen KollegInnen herausgegebenen Band 'Freie Bildungsmedien und Digitale Archive: Medien – Wissen – Bildung' gelesen und rezensiert hiermit für die LeserInnen der MEDIENIMPULSE ...

 6. Últimas tendencias en investigación y prácticas educativas con tecnologías digitales

  OpenAIRE

  2015-01-01

  Olmo Cazevieille, F. (2015). Últimas tendencias en investigación y prácticas educativas con tecnologías digitales. @tic. Revista d´Innovació Educativa. (15):55-56. doi:10.7203/attic.15.7235. Senia 55 56 15

 7. Tabletas digitales para la docencia del dibujo, diseño y artes plásticas Digital tablets for teaching drawing, design and visual arts

  National Research Council Canada - National Science Library

  José Luis SAORÍN PÉREZ; Jorge de la TORRE CANTERO; Norena Natalia MARTÍN DORTA; Carlos CARBONELL CARRERA; Manuel CONTERO GONZÁLEZ

  2011-01-01

  ... situación actual de estas tabletas digitales en el mundo educativo y hacer una valoración de las posibilidades de estos dispositivos como herramienta para la docencia del dibujo, diseño y artes plásticas...

 8. Competencias digitales y desempeño docente en el aula de innovación pedagógica de las redes educativas 03, 05 y 15 - Ugel 01

  OpenAIRE

  Mayurí Campos, Betty Flor; Gerónimo Pinedo, Carmen Rosa; Ramos Cruz, Rosa Elena

  2016-01-01

  El objetivo del estudio fue relacionar las competencias digitales y el desempeño docente en las aulas de innovación pedagógica de las redes educativas 03, 05 y 15 - UGEL 01. Se siguió un diseño transeccional-correlacional. Se aplicó la Escala de Competencias Digitales Docentes y la Lista de Cotejo de Evaluación del Desempeño Docente en el AIP. Los participantes fueron 111 docentes de ambos sexos. Los resultados indican que existe una relación significativa entre las competencias digitales y e...

 9. Dauerhafter Zugriff auf digitale Publikationen – das DFG-Projekt NatHosting

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Hildegard Schäffler

  2015-12-01

  Full Text Available Das Arbeiten mit digitalen Veröffentlichungen und Daten in Forschung, Lehre und Studium erfordert eine kontinuierliche und möglichst störungsfreie Verfügbarkeit dieser Inhalte. Bei Publikationen, die von wissenschaftlichen Fachverlagen lizenzpflichtig vertrieben werden, können verschiedene Typen von Störungsfällen wie temporäre oder längerfristige Ausfälle von Verlagsservern, der Transfer von Zeitschriftentiteln zu anderen Verlagen, das komplette Ausscheiden von Verlagen aus dem Markt oder die Abbestellung der elektronischen Ressourcen durch die lizenznehmende Einrichtung zu Zugriffsunterbrechungen führen. Das DFG-Projekt „Nationales Hosting elektronischer Ressourcen“ (NatHosting untersucht, wie unter Berücksichtigung bereits existierender Lösungsansätze eine nationale Strategie zur Absicherung des dauerhaften Zugriffs auf digitale Publikationen entwickelt werden kann. Das vom Projekt erarbeitete Lösungskonzept umfasst eine zweigleisige Strategie der Teilnahme eines nationalen Konsortiums bei Portico bei gleichzeitigem Aufbau eines „Private LOCKSS Networks“ für die durch Portico nicht abgedeckten Inhalte. Weitere Komponenten sind der Aufbau eines rechnergestützten Rechtemanagements und die Einrichtung einer „Hosting-Agentur“ mit Koordinationsaufgaben für das nationale Hosting. In order to work with digital publications and data in a reliable and sustainable way, researchers need to be sure that access to and immediate availability of the content is provided continuously and free of faults. An interruption of access to licensed content can occur for various reasons such as temporary or long-term breakdown of publishers’ servers, the transfer of journals to another publisher, the withdrawal of publishers from the market or the termination of electronic resource subscriptions by the licensee. Against the background of existing solutions, the project NatHosting (National Hosting of Electronic Resources aims at

 10. Tres miradas al mundo de los medios digitales y la comunicación

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Oscar Coronado Jurado

  2005-01-01

  Full Text Available Este trabajo tiene como propósito abordar tres temas principales del binomio Medios Digitales y Educación: en primer lugar, los Mapas Conceptuales, luego la subjetividad y el aprendizaje en la interacción con el computador y, por último, Internet y su impacto en la educación y en la organización del trabajo. Usando como metodología la investigación bibliográfica, retoma el pensamiento de Novak y de Alberto Cañas, del cual se deriva que los Mapas Conceptuales, son una poderosa herramienta e instrumento, para la modelación rápida y precisa de simples y complejas relaciones causales-jerárquicas y cognitivas. Se aborda el estudio de Sherry Turkle con su libro “La vida en la pantalla. La construcción de la Identidad en la era de Internet”, en el que concluye que la interacción con el computador, después de examinar los llamados M.U.D. (Dominios de Múltiples Usuarios, los estilos de programación, las estéticas y culturas asociadas; en un lapso del desarrollo de la informática, en que el autor reseña -en ocasiones- sus propias experiencias tiene implicaciones fundamentales en la calidad del aprendizaje, la subjetividad y la conciencia colectiva y en comunidad, con importantes hallazgos culturales y psicológicos. Por último se caracteriza a Internet, red de redes, y su profundo impacto en todos los órdenes, especialmente en la forma de aprender y en la estructura reticular de las empresas, a partir del pensamiento de Manuel Castells en su libro “La Galaxia Internet”. Pero lo esencial, como un factor que determina y determinará, la inclusión o exclusión de las naciones, regiones o pueblos, a un desarrollo en que quepamos todos.

 11. Esmaltes Digitales para un proceso de esmaltación y decoración totalmente digital

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Itaca Grupo, Esmalglas-

  2011-04-01

  Full Text Available The Spanish Society of Ceramic & Glass has awarded Esmalglass – Itaca Group with an “Alfa de Oro” on its 2011 edition, for the following investigation work: the development of a new range of glazes applied with digital systems that will allow to complete the innovation of the industrial manufacturing of glazed & digitally decorated ceramic tiles.

  Esmalglass-Itaca Grupo ha sido galardonada por la Sociedad Española de Cerámica y Vidrio con un Alfa de Oro en su edición de 2011 por el siguiente trabajo de investigación: el desarrollo de una novedosa familia de esmaltes aplicados a través de sistemas digitales que permiten completar la innovación de proceso de fabricación industrial de baldosas cerámicas esmaltadas y decoradas digitalmente.

 12. El diseño de tipos vernáculos en Brasil y las tecnologías digitales

  OpenAIRE

  Lena Farias, Priscila

  2012-01-01

  El diseño de tipos es una actividad relativamente nueva en Brasil. Su práctica se ha incrementado desde finales de 1980, como resultado de la difusión de las tecnologías digitales. De manera paralela al fenómeno de creación tipográfica, se desarrolló en el diseño gráfico una tendencia que se caracteriza por la incorporación de formas y estilos inspirados en objetos y prácticas populares, manifestaciones gráficas previas al surgimiento de las modernas escuelas de diseño; esta tendencia se ha d...

 13. Digitale Lernprogramme – Konkurrenz für das Mikroskop? [Digital learning programs - competition for the classical microscope?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Schmidt, Peter

  2013-02-01

  Full Text Available [english] The development of digital media has been impressive in recent years which is also among the reason for their increasing use in academic teaching.This is especially true for teaching Anatomy and Histology in the first two years in medical and dental curricula. Modern digital technologies allow for efficient, affordable and easily accessible distribution of histological images in high quality. Microscopy depends almost exclusively on such images. Since 20 years numerous digital teaching systems have been developed for this purpose. Respective developments have changed the ways students acquire knowledge and prepare for exams. Teaching staff should adapt lectures, seminars and labs accordingly. As a first step, a collection of high resolution digital microscopic slides was made available for students at the Friedrich-Schiller-University in Jena. The aim of the present study was to evaluate the importance of conventional light microscopy and related technologies in current and future medical and dental education aswell. A survey was done among 172 medical and dental students at the Friedrich-Schiller-University Jena. 51% of students use now frequently new digital media for learning histology in contrast to 5% in the year 2000 . Digital media including Internet, CD- based learning combined with social networks successfully compete with classical light microscopy.[german] Die Entwicklung digitaler Medien wuchs in jüngster Zeit beträchtlich an, was mitunter als Ursache für deren wachsende Nutzung in der universitären Lehre anzusehen ist. Zutreffend ist dies insbesondere auch im Bereich der Anatomie und Histologie, welche Bestandteile des Studiums für Ärzte und Zahnärzte in den ersten zwei Studienjahren darstellen. Moderne digitale Technologien erlauben es eine leistungsfähige, bezahlbare und begreifbare Verbreitung histologischer Bilder in hoher Qualität zu gewährleisten. Die Mikroskopie hängt fast ausschließlich von Bildern ab

 14. Uso de tecnologías digitales en la educación matemática en Costa Rica

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Edison De Faria

  2016-03-01

  Full Text Available En este artículo se realiza un breve recorrido sobre investigaciones, políticas y uso de tecnologías digitales en Costa Rica, y se describe las formas con que los docentes de matemática de la enseñanza media costarricense utilizan las computadoras y calculadoras en el proceso de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas. Los datos analizados fueron recolectados mediante un cuestionario aplicado a docentes de matemática de enseñanza media durante el año 2000 por el proyecto de investigación  “La enseñanza de las matemáticas en Costa Rica”, desarrollado por investigadores del Centro de Investigaciones Matemáticas y Meta-Matemáticas de la Universidad de Costa Rica.

 15. Periodismo Ambiental: un análisis a los medios digitales venezolanos Noticias 24 y Reporte 360

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Herly Alejandra Quiñónez Gómez

  2012-03-01

  Full Text Available Para analizar la información ambiental en medios digitales, se hizo un estudio descriptivo y de análisis de contenido, donde se examinaron Reporte 360 y Noticias 24, con las categorías de Krisppendorff (1990 para el análisis de contenido; Aceves (2003 información ambiental y Cely (2004 para el medio digital. Se elaboró una clasificación de géneros periodísticos (tradicionales y ciberperiodísticos, se analizó el hipertexto, actualización, procedencia de la información, fuentes, temas, comentarios y explicación de términos. Como resultados destacan: la procedencia de la información de ambos medios es mayoritariamente de Agencias de Noticias internacionales y nacional, domina la fuente gobierno, escaso uso del lenguaje multimedia, Reporte 360 muestra un lento ritmo de actualización frente a Noticias 24 y ésta hace mayor uso de video. El género periodístico más empleado es la noticia, con la misma estructura del medio impreso. En ambos medios la agenda temática es: Contaminación, Desastres Naturales, Desechos y Lluvias. Los comentarios en Noticias 24 fueron muy críticos para los temas de contaminación y desechos y, los usuarios de Reporte 360, las reenviaron a las redes sociales. Se concluye que los medios digitales estudiados basan su contenido en las agencias de noticias.

 16. Estudio preliminar. Patologías digitales más frecuentes en el pie de la bailaora de flamencoe

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  José Manuel Castillo López

  2010-05-01

  Full Text Available Este estudio tiene como objetivos, en primer lugar, dar a conocer las principales deformidades digitales de los pies, asociadas -por su alta incidencia- a la práctica profesional del baile flamenco femenino. Así como, poner de manifiesto la necesidad de llevar a cabo estudios de mayor magnitud para determinar si existe una relación estadísticamente significativa entre la práctica del baile flamenco con las deformidades y patologías podológicas descritas, y la importancia de la investigación en el campo de la medicina del deporte, y de la ortopodología y biomecánica en pos de hallar tratamientos preventivos y/o paliativos en su caso.En este estudio epidemiológico preliminar, llevado a cabo con la colaboración de la Universidad de Sevilla-Área Clínica de Podología y Departamento de Podología- Agencia Andaluza para el Desarrollo del Flamenco, Fundación Cristina Heeren de Arte Flamenco, Centro de Baile Flamenco Ana Moya, y el Centro de Investigación de Flamenco Telethusa, se han evaluado a 28 bailaoras profesionales activas en la provincia de Sevilla, con una actividad mínima de 20h semanales. En dicha muestra se han determinado las patologías podológicas presentes, sintomatología, hábitos de uso de calzado específico, y hábitos podológicos. Los resultados muestran una alta incidencia de patologías digitales como el H.A.V. (juanetes, dedos en garra, y onicopatías.

 17. Die ontwerp van ’n digitale pedagogiese patroon vir die verbetering van leerders se mondelinge kommunikasievaardighede

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Carina Grobler

  2016-09-01

  Full Text Available Suid-Afrikaanse voorgraadse vreemdetaalstudente het meer geleenthede nodig om hulle mondelinge kommunikasievaardighede te oefen. Nie net lewer die akademiese literatuur ‘n pleidooi vir meer klem op mondelinge vaardighede nie (Delena-le Roux 2010, dit is ook een van die sentrale gevolgtrekkings uit ’n opname onder beginnerstudente wat Frans neem by die Potchefstroomkampus van die Noordwes-Universiteit (Suid-Afrika. Dit was dus noodsaaklik om 'n onderrig- en leerervaring te ontwerp wat daarop gemik is om beginnerstudente se mondelinge kommunikasievaardighede in Frans te verbeter. Laurillard (2012 se Gespreksraamwerk was die inspirasie vir die ontwerp van 'n digitale pedagogiese patroon (DPP wat bestaan uit konteks en pedagogiese beskrywers ten einde vreemdetaalleerders se mondelinge vaardighede te ontwikkel. Die Gespreksraamwerk analiseer formele leer en die struikelblokke met die gebruik van nuwe tegnologieë in leer. Die implementeringsproses van ‘n DPP vir die ontwikkeling van die mondelinge vaardighede van studente (in Frans het drie siklusse, elk met sy eie uitkomste, en drie groepe deelnemers – die kontrolegroep en twee eksperimentele groepe – behels. Die toetsing van die voorgestelde DPP het belangrike insigte gebied wat geïntegreer behoort te word in die ontwerp van toekomstige digitale pedagogiese patrone vir die spesifieke konteks: deelnemersgroepe behoort tot twee beperk te word; leerervarings wat uitgevoer word tydens die beperkte onderrigtyd van ʼn semester behoort verminder te word; daar moet verseker word dat elke stap van die leerervaring voldoen aan die vereistes van die Gespreksraamwerk. Studente-uitslae van die leerervarings in toekomstige studies behoort te onthul watter siklus die beste bydra tot die verbetering van mondelinge kommunikasievaardighede.

 18. Tabletas digitales para la docencia del dibujo, diseño y artes plásticas

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  José Luis SAORÍN PÉREZ

  2011-07-01

  Full Text Available El uso de dispositivos móviles en la enseñanza está aumentando cada día y las tabletas digitales, de reciente aparición, se perfilan como uno de los instrumentos más flexibles para el ámbito de la educación denominando a la enseñanza sobre este dispositivo como Tablet-Learning. Las posibilidades gráficas de estos dispositivos permiten utilizarlas adecuadamente para la enseñanza de aquellas asignaturas donde la expresión gráfica de las ideas es importante (representación de formas, dibujos artísticos, visualización de modelos tridimensionales, aplicaciones geoespaciales…. En este artículo pretendemos establecer la situación actual de estas tabletas digitales en el mundo educativo y hacer una valoración de las posibilidades de estos dispositivos como herramienta para la docencia del dibujo, diseño y artes plásticas. Analizamos aquellas aplicaciones disponibles para estos dispositivos y que se pueden utilizar en la docencia de estas disciplinas. Dichas aplicaciones se categorizarán de acuerdo a las características de los formatos de trabajo. Dentro de cada una de estas categorías se tratará de encontrar aquellas características que las definen. Se pretende con dicha recopilación que los profesores de estas asignaturas conozcan estas aplicaciones y puedan organizar talleres utilizando estos nuevos dispositivos.

 19. Construcción de un curso virtual sobre bibliotecas digitales dentro del proyecto de Biblioteca Digital Colombiana

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Blessed Ballesteros

  2009-07-01

  Full Text Available En el marco del desarrollo del proyecto de investigación aplicada «Creación de la Biblioteca DigitalColombiana-BDCOL» uno de sus objetivos fue establecer una base común de conocimientos quepermitiera a la mayor cantidad de instituciones participar en el proyecto e iniciar la construcción desus repositorios digitales. Al consultar a la comunidad académica y bibliotecológica de las principalesuniversidades del país, se evidenciaron las diferencias de conocimiento respecto a la temática de lasbibliotecas y repositorios digitales, por lo que decidió crear y ofrecer un curso virtual sobre bibliotecasdigitales a instituciones miembros de la Red Nacional Académica de Tecnología Avanzada –RENATA. Este artículo presenta: a el contexto proporcionado por el Proyecto Biblioteca DigitalColombiana; b la metodología de diseño instruccional del curso; c la estructura de contenidos y lasestrategias pedagógicas establecidas; d la divulgación, selección de los participantes; e la evaluacióny las conclusiones del curso y las recomendaciones para hacer ajustes relacionadas con el tiemponecesario para completar el curso; y por último, f la gestión de información y del conocimiento. Coneste curso se posibilitó la generación de una base de conocimiento común entre las institucionesvinculadas al proyecto BDCOL y constituye un referente sobre esta temática para la formaciónautoformaciónen otros momentos y contextos.

 20. Tres miradas al mundo de los medios digitales y la comunicación

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Coronado Jurado, Oscar

  2005-12-01

  Full Text Available Este trabajo tiene como propósito abordar tres temas principales del binomio Medios Digitales y Educación: en primer lugar, los Mapas Conceptuales, luego la subjetividad y el aprendizaje en la interacción con el computador y, por último, Internet y su impacto en la educación y en la organización del trabajo. Usando como metodología la investigación bibliográfica, retoma el pensamiento de Novak y de Alberto Cañas, del cual se deriva que los Mapas Conceptuales, son una poderosa herramienta e instrumento, para la modelación rápida y precisa de simples y complejas relaciones causales-jerárquicas y cognitivas. Se aborda el estudio de Sherry Turkle con su libro “La vida en la pantalla. La construcción de la Identidad en la era de Internet”, en el que concluye que la interacción con el computador, después de examinar los llamados M.U.D. (Dominios de Múltiples Usuarios, los estilos de programación, las estéticas y culturas asociadas; en un lapso del desarrollo de la informática, en que el autor reseña -en ocasiones- sus propias experiencias tiene implicaciones fundamentales en la calidad del aprendizaje, la subjetividad y la conciencia colectiva y en comunidad, con importantes hallazgos culturales y psicológicos. Por último se caracteriza a Internet, red de redes, y su profundo impacto en todos los órdenes, especialmente en la forma de aprender y en la estructura reticular de las empresas, a partir del pensamiento de Manuel Castells en su libro “La Galaxia Internet”. Pero lo esencial, como un factor que determina y determinará, la inclusión o exclusión de las naciones, regiones o pueblos, a un desarrollo en que quepamos todos. The purpose of this paper is to discuss three of the main themes of the Digital Media and Education binomial: in the first place, concept maps, followed by subjectivity and learning in the interaction with the computer, and finally, Internet and its impact on education and the organization of

 1. Die Digitale Bibliothek der Akademie der Wissenschaften zu Göttingen

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Daniel Beucke

  2014-12-01

  Full Text Available Die Akademie der Wissenschaften zu Göttingen (AdWG und die niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen (SUB haben ihre bestehende Kooperation zum Webportal der AdWG intensiviert, das einen Überblick über die Aktivitäten der Göttinger Akademie und umfangreiche Information zu den zahlreichen Langzeitvorhaben bietet und die digitalen Publikationen präsentiert. Zentraler Bestandteil des Webportals ist die Digitale Bibliothek der AdWG, für die im Rahmen der Kooperation neue Präsentationsformen für die Forschungsdaten aus den Akademie-Vorhaben konzipiert und entwickelt wurden. Ein Beispiel für die Umsetzung neuer Präsentationsformen im Portal ist das Edfu-Projekt, dessen Ziel eine Gesamtübersetzung aller Inschriften des Tempels von Edfu in Oberägypten ist. Hinzugezogen werden dazu alle internen, greifbaren, in den Schriften enthaltenen Parallelen, auf die online über das Webportal zugegriffen werden kann. Zerstörte Bereiche lassen sich dadurch oftmals ebenso ergänzen, wie zunächst unverständliche Textpassagen mit Sinn versehen werden können. Nicht nur die bereits vorübersetzten Texte sind auf diese Weise abrufbar, sondern darüber hinaus zahlreiche zusätzliche Materialien, wie z.B. das Fotoarchiv mit seinen mehr als 20.000 Bildern. Die Vernetzung all dieser Daten schafft einen für die Wissenschaft ungewöhnlich tiefen Einblick in die Planung und Konzeption eines altägyptischen Tempels, seiner religiösen Hintergründe und historischen Zusammenhänge. The Göttingen Academy of Sciences and Humanities (AdWG and the Göttingen State and University Library (SUB have intensified their existing cooperation on the web portal of the AdWG. The portal provides an overview of the activities of the Göttingen Academy as well as extensive information on its numerous long-term projects. It also presents the academy’s digital publications. A crucial part of the web portal is the Digital Library of the AdWG. Within the

 2. Exposiciones digitales y reutilización: aplicación del software libre Omeka para la publicación estructurada

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Saorín Pérez, Tomás

  2011-06-01

  Full Text Available El artículo contextualiza las exposiciones digitales en el marco de la difusión digital de las colecciones de museos y patrimonio, presentando las funcionalidades del software libre Omeka para la gestión especializadas de este tipo de contenidos, a través de una combinación ágil de gestor de colecciones digitales vinculado a generador de exposiciones. El sistema usa metadatos normalizados y aplica Oai/PMH, de forma que permite la reutilización y distribución de contenidos en la web. También se analizan las ventajes del software como servicio (SaaS para el caso de Omeka Net.

 3. La utilización periodística y la integración del formato blog en diarios digitales europeos tradicionales

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Irene Rengel López

  2005-11-01

  Full Text Available Los medios tradicionales están incorporando a sus ediciones digitales el formato de publicación blog, un instrumento popularizado en la red para editar de forma sencilla contenidos en Internet. El estudio se centra en describir, a partir de un análisis cuantitativo y cualitativo de dos diarios digitales europeos, Elmundo.es y Guardian.co.uk, cómo se usan periodísticamente esos blogs, qué características tienen y cómo desarrollan algunos de los rasgos más notorios del mensaje digital y que, en diferente medida, los weblogs han asumido o profundizado: hipertexto, interacción, instantaneidad y multimedialidad.

 4. EL USO DE LAS PRESENTACIONES DIGITALES EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR: UNA REFLEXIÓN SOBRE LA PRÁCTICA

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Orlando Maroto Marín

  2008-01-01

  Full Text Available El uso de las presentaciones digitales en la enseñanza universitaria se han extendido ampliamente. En esta reseña temática se realiza una reflexión sobre la pertinencia de su aplicación; además se revisan algunos detalles de su producción. Se recalca la importancia de tomar en cuenta los detalles de las presentaciones para así lograr los objetivos educativos. El uso de un medio audiovisual y digital debería favorecer el establecimiento de una comunicación interactiva entre docentes y estudiantes. Con estas notas se espera aportar ideas sobre las presentaciones digitales especialmente para el personal docente que inicia sus labores dentro de la universidad.

 5. Olivier Le Deuff (dir.), Le temps des humanités digitales. La mutation des sciences humaines et sociales

  OpenAIRE

  Besson, Rémy

  2015-01-01

  La notion d’humanités digitales (souvent appelées également humanités numériques) correspond à l’intégration des technologies de l’information et de la communication aux différents stades de l’activité de recherche en sciences humaines et sociales (SHS), depuis la veille documentaire jusqu’à la diffusion des résultats scientifiques en passant par le recueil, le traitement et l’archivage des données. Mais les humanités digitales (DH) ne se résument pas à l’utilisation de technologies : elles c...

 6. Separación ciega de fuentes y su aplicación a receptores de comunicaciones digitales: CDMA, OFDM y MC-CDMA

  OpenAIRE

  Boloix Tortosa, Rafael

  2005-01-01

  La Tesis está dividida en dos partes. En la primera parte se realiza un estudio de las técnicas de separación ciega de fuentes (BSS), mientras que en la segunda se estudia la aplicación de tales técnicas a los sistemas de comunicaciones digitales, en concreto a CDMA, OFDM, y MC-CDMA.

 7. Digital film viewer conventional view boxes in the identification of bone and joint disorders; Diafanoscopio digitale vs tradizionale nell'identificazione delle malattie osteo-articolari

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Magarelli, N. [Chieti Univ. G. D' Annunzio, Chieti (Italy). Ist. di Scienze Radiologiche e Formazione dell' Immagine; Guglielmi, G. [IRRCCS Ospedale Casa Sollievo della Sofferenza, S. Giovanni Rotondo, FG (Italy); Mattei, P.A. [Chieti Univ. G. D' Annunzio, Chieti (Italy). Facolta' di Medicina e Chirurgia; Mattioli, M.G.; Riario Sforza, A.

  1999-10-01

  The aim of this report is to compare the diagnostic accuracy of a digital film viewer (Smartlight 2000 Plus) versus a conventional view box for the identification of bone and joint disorders. [Italian] Scopo di questo studio e' confrontare l'accuratezza del diafanoscopio digitale (Smartlight 2000 Plus) con quella del diafanoscopio tradizionale nell'identificazione delle lesioni osteo-articolari.

 8. Separación ciega de fuentes y su aplicación a receptores de comunicaciones digitales: CDMA, OFDM y MC-CDMA

  OpenAIRE

  Boloix Tortosa, Rafael

  2005-01-01

  La Tesis está dividida en dos partes. En la primera parte se realiza un estudio de las técnicas de separación ciega de fuentes (BSS), mientras que en la segunda se estudia la aplicación de tales técnicas a los sistemas de comunicaciones digitales, en concreto a CDMA, OFDM, y MC-CDMA.

 9. La replantation digitale, résultats et complications: étude d’une série de 18 cas

  Science.gov (United States)

  Idrissi, Mohammed El; Elibrahimi, Abdelhalim; Shimi, Mohammed; Elmrini, Abdelmajid

  2016-01-01

  Les amputations digitales sont des lésions fréquentes, la majorité étant provoquée par des accidents de travail. Les techniques microchirurgicales représentent une alternative pour réparer ces amputations. L'objectif de ce travail est de rapporter notre expérience dans la replantation digitale à travers l'étude de 18 cas. Nous avons mené une étude rétrospective, étalée entre Juin 2013 et Janvier 2015, incluant 14 patients présentant une amputation totale ou subtotale des doigts. Nous avons inclus dans notre série toutes les replantations unidigitales et multidigitales réalisées en aval de l'insertion distale du tendon fléchisseur superficiel ainsi que les replantations digitales réalisées en amont de l'insertion distale du tendon fléchisseur superficiel. Nous avons opéré ces patients selon le procédé classique de réimplantation digitale. Cinq replantations ont été secondairement régularisées. Parmi les 18 replantations, huit replantions digitales ont favorablement évolué puisque la replantation a permis de restituer un secteur complet de mobilité passive et active du doigt opéré sans chirurgie de reprise et sans complication secondaire précoce et tardive. Dans notre étude nous avons noté des résultats satisfaisants, malgré les conditions difficiles notamment le conditionnement initial du doigt amputé, et le délai de prise en charge retardé. Le développement et la maîtrise de la microchirurgie a permis de changer le pronostic de ces amputations à retentissement fonctionnel et psychologique difficile, les résultats de notre série sont encourageants pour a mise en place d'un service SOS main au Maroc. PMID:27795781

 10. Comparative studies on intraoral analog and digital X-ray image detector systems; Vergleichende Untersuchung analoger und digitaler intraoraler Roentgenbild-Empfaengersysteme

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Blendl, C.; Stengel, C.; Zdunczyk, S. [Fachhochschule Koeln (Germany). Fachbereich Photoingenieurwesen

  2000-06-01

  The object of this investigation was to compare different intraoral, analog and digital X-ray image detector systems with respect to the diagnostic performance and to the relation of dose and image quality. Methods: Three different intraoral film types and one digital system were compared. The same basic image quality-related technical parameters were measured, Contrast detail diagrams and images of pig teeths were captured and evaluated by visual inspection. Results: The digital system has a speed that is twice as high as least of the most sensitive analog systems. Compared to the analog system, the digital system visualizes better low contrast structures such as carious defects, but shows problems in visualisation of high dynamic ranges such as crown margins or fillings: insufficient suitable dynamic range. Larger objects such as incisors could not be imaged in one exposure due to the small area of the digital detector (24.3x18.2 mm). Retakes may be required due to the small dynamic range and detector area. Conclusions: The complete imaging of a tooth with crown and apical region, as required in the 'radiological guidelines' is in doubt with digital systems having small active areas. The image quality of digital systems differs significantly from that of analog systems, nevertheless, the achievable image quality fulfills the requirements of intraoral dental radiology. (orig.) [German] Ziel der Arbeit war es, intraorale, analoge und digitale Roentgenbild-Empfaengersysteme in Bezug auf ihre diagnostische Leistungsfaehigkeit, ihr Verhaeltnis von Dosis und Bildqualitaet miteinander zu vergleichen. Methoden: Es wurden drei verschiedene intraorale Filmtypen und ein digitales System miteinander verglichen. Dazu wurden einige bildtechnisch notwendige technische Kenngroessen ermittelt, Kontrast-Detail-Diagramme sowie Schweinezahn-Aufnahmen angefertigt und visuell ausgewertet. Die Ergebnisse zeigen, dass das digitale System mindestens doppelt so empfindlich ist

 11. RECURSOS EDUCATIVOS DIGITALES: PROCESOS DE MEDIACIÓN Y MEDIATIZACIÓN EN LA COMUNICACIÓN PEDAGÓGICA

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Lea Sulmont Haak

  2005-04-01

  Full Text Available RESUMEN: La gestión del conocimiento viene experimentando transformaciones radicales con la incorporación de las tecnologías de la información y de la comunicación (TICs. En este proceso, es importante prestar atención a la evolución de las formas de producción de contenidos y recursos, y su respectiva integración en el proceso de enseñanza-aprendizaje. El trabajo plantea una reflexión sobre los procesos de intercambio producidos dentro del triángulo pedagógico con el aporte de herramientas tecnológicas y recursos educativos digitales. Se toman en cuenta aspectos de diseño pedagógico y consideraciones cognitivas sobre los contenidos y medios usados, como una estrategia para analizar la evolución de los roles de estudiantes y docentes en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Los cuestionamientos giran en torno de las formas de mediación de la relación pedagógica y de mediatización del contenido a través de recursos educativos digitales que utilizan el lenguaje multimedia. ABSTRACT: The knowledge processes have been experiencing radical transformations due to the latest information and communication technologies incorporation. In this stage, it is important to pay special attention to the way contents and resources productions evolves and its integration in the learning-education process. At the moment, production dynamics of the educative resources are registered by the concept of learning objects, the logical of reusability and the use of standards on the digital contents processes. These concepts suggest a new philosophy, a new way to produce contents, but above all, a new way to distribute and share them. Along to this tendency, it is necessary to look in depth aspects of pedagogical design and cognitive considerations about contents and ways in which digital resources are used as a strategy that will lead to an effective use of these elements in the learning education process. From pedagogical communication perspective

 12. Impacto de las tecnologías digitales en la descentralización del sistema escolar

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ángel SAN MARTÍN ALONSO

  2014-12-01

  Full Text Available Nuestro objetivo es indagar en la compleja relación entre las tecnologías digitales en los centros escolares y las políticas de descentralización, así como en las implicaciones del modelo pedagógico resultante. Los referentes teóricos se inscriben en el campo de la «nueva gestión pública» que pone el énfasis en la aplicación de indicadores, evaluaciones, regulaciones y aprendizajes autodirigidos como instrumentos del «management» de las organizaciones. ¿En qué medida estas políticas influyen en la reestructuración del modelo de enseñanza? Los datos y materiales de un proyecto de investigación, en cuyo trabajo de campo empleamos la encuesta, observación en centros, entrevistas, análisis documental y grupos de discusión, nos permiten fundamentar empíricamente la discusión sobre las tres cuestiones en las que desglosamos el objetivo principal. Concluimos que se descentralizan las decisiones sobre el equipamiento, se incrementan las tareas de gestión en detrimento de las didácticas y se recentraliza la gestión mediante la imposición de estándares.

 13. La percepción del trabajo colaborativo mediante el soporte didáctico de herramientas digitales

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  José Luis Soto Ortiz

  2016-04-01

  Full Text Available La nueva creación de programas de estudio en la Facultad de Estadística e Informática de la Universidad Veracruzana se apega a la directriz institucional de propiciar la mejora continua en el aprendizaje centrado en el estudiante con la aplicación de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TIC. El estudio que presentamos es exploratorio de enfoque mixto y analiza la experiencia educativa de principios de telecomunicaciones perteneciente al reciente programa educativo de la licenciatura de Redes y Servicios de Cómputo. Nuestro objetivo es dar a conocer la percepción de los estudiantes sobre la inclusión de actividades del trabajo colaborativo con herramientas digitales. Para ello, utilizamos los programas de cómputo de generación de ondas, osciloscopio y el aula virtual que registraron las observaciones. La recolección de datos se aplicó, por medio de una encuesta de tipo mixto, a un grupo de 28 estudiantes que cursaron la asignatura. Los resultados indican que en el grupo existe la aceptación favorable hacia el trabajo colaborativo mediante el uso de las TIC como parte integral de su formación profesional.

 14. La representación de la política y los movimientos sociales en los nuevos medios digitales

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ana María García-Arranz

  2014-05-01

  Full Text Available En la actualidad, la representación se presenta como un objeto de controversia en combates políticos y simbólicos. La ausencia de todo diálogo y la distancia insalvable entre representantes y representados ha tenido como consecuencia la activación revolucionaria a nivel internacional con movimientos sociales que han sabido coordinar el cuestionamiento general con la individualidad apremiante de la sociedad actual. En este contexto, los medioscrean y condicionan con su discurso las representaciones sociales y la evaluación de las conductas de los líderes políticos y sociales, en un momento en el que se transforman cualitativamente las formas en las que se crea el discurso público. La presente nota de investigación perfila la situación de la política y su representación social en la opinión publicada de los principales periódicos digitales españoles, profundizando en los cambios que hoy nos sitúan en una esfera pública significativamente diferente a la que hasta hace poco hemos conocido.

 15. El prosumidor como fruto inteligente en el consumo de marcas a través de medios digitales

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Escobar, Camilo Andrés

  2016-01-01

  Full Text Available Los temas que se valoran a continuación son una serie de acontecimientos que giran a favor del concepto ‘Prosumidor’ en el nuevo mundo, en la migración de lo análogo a lo digital, el tema ha ido avanzando a un contexto diferente y el ‘Prosumidor’ es su principal factor de investigación. Las marcas utilizan los medios digitales, los usan como medio de consumo e interacción de contenidos, el impacto es tan grande que las marcas posicionan lo que son a través de estos generadores de experiencias llamados prosumidores. Algunos de ellos convierten las marcas en una vivencia sin límites aparentes, los contenidos que plasman a través de la web 2.0 son el factor clave para que el posicionamiento sea acertado o en su defecto, deteriore la marca de la que se está hablando.

 16. Educar haciendo uso de las nuevas tecnologías y medios digitales. Algunas pautas básicas

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ana Mª Fermoso García

  2009-01-01

  Full Text Available Las nuevas tecnologías y los medios digitales plantean nuevas posibilidades educativas, dando paso a lo que se conoce como e-learning. Sin embargo, contar con estos medios no garantiza sin más el conseguir los mejores resultados de aprendizaje, pues también se requiere la implantación paralela de nuevos modelos pedagógicos. Estos modelos afectarán tanto al diseño de los materiales educativos en formato digital, como al modo de utilización de los mismos en el aula. Los objetos de aprendizaje son la principal opción a la hora de crear los materiales educativos. En este artículo se hace una breve introducción de los conceptos básicos sobre objetos de aprendizaje y sobre algunos principios metodológicos fundamentales a la hora de diseñar estos materiales educativos en formato digital contenidos en los objetos de aprendizaje. En el resto de los artículos de este monográfico se describen distintas experiencias reales a la hora de poner en práctica esta "digitalización" del aula, demandada por un nuevo modelo educativo en respuesta al uso de las nuevas tecnologías en el aula.

 17. Conservación de Soportes con Grabaciones Digitales por Medio de la Tecnología Óptica

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Luis Ernesto Paz-Enrique

  2015-01-01

  Full Text Available La conservación documental garantiza la perdurabilidad de las fuentes y evita la restauración. Los soportes con grabaciones digitales por medio de la tecnología óptica (TO son los más empleados para el almacenamiento de información, paradójicamente son los menos abordados en investigaciones sobre preservación documental. En el estudio se emplea la Metodología de la Biblioteca Nacional de Cuba “José Martí” (BNJM para el diagnóstico de sedes y colecciones; aplicando las variables y describiendo los aspectos negativos detectados. Se diagnostica la Colección Multimedia de la Biblioteca Provincial “Martí” de Villa Clara. Se identifica que la colección de documentos analizada se encuentra en un alto riesgo de deterioro, de igual forma se identifican factores que a corto plazo pueden provocar la pérdida de información en los soportes. La situación de los documentos favorece la propuesta de un plan de medidas preventivas en correspondencia con la situación de la colección.

 18. Recursos didácticos digitales: medios innovadores para el trabajo colaborativo en línea

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Elionay Quirós Meneses

  2009-12-01

  Full Text Available

  Recibido 19 de agosto de 2008 • Aceptado 29 de abril de 2009 • Corregido 14 de agosto 2009


  Resumen. El propósito de este escrito es dar a conocer el origen, las características y las reglas de Blog, Wiki, Chat, Foro y la herramienta Cmap Tools, aspectos fundamentales para un adecuado uso de estos recursos digitales. Además, el principal aporte que se brinda es explicitar los usos didácticos posibles que ofrecen estos recursos, como una propuesta estratégica dinámica para el trabajo colaborativo en línea.

   

  Abstract. The purpose of this paper is to present the origin, characteristics and rules of the Blogs, Wikis, Chats, Forums, and the Cmap Tools, that one must take into account when working with them as digital resources.  In addition, the main contribution offered, is an explanation of possible didactic uses that these resources offer as a dynamic strategic proposal for collaborative e-learning.

 19. Coloración Psicodélica de Imágenes Digitales mediante Lógica Difusa

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Linda Sheriyn Rodríguez Castro

  2013-06-01

  Full Text Available En el presente artículo se propone un sistema de inferencia difusa para la manipulación del color en imágenes digitales con el propósito de modificar su estilo artístico. Se genera una combinación de colores diferente a la original de tal forma que produzca una nueva sensación visual. El sistema de lógica difusa propuesto, modela mediante conjuntos y reglas de inferencia difusas, la modificación de color considerando la modalidad artística denominada arte psicodélico, generando como resultado imágenes cuyos colores producen este efecto. En la segunda parte se afina el sistema de inferencia propuesto según datos empíricos determinados junto con expertos en el campo del arte, con el fin de obtener un mejor ajuste a la escala de colores del estilo artístico estudiado. Mediante la presentación de diferentes casos de prueba se evidencian los resultados obtenidos por el sistema antes y después de la optimización.

 20. Estrategias de gestión del valor de marca de las cabeceras de prensa españolas a través de sus extensiones digitales

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  María VICTORIA-MAS

  2017-01-01

  Full Text Available Las marcas periodísticas encuentran en las plataformas digitales una gran oportunidad de mantener y aumentar el valor que tienen. Solo una minoría de empresas informativas tradicionales ha desarrollado estrategias de gestión de ese valor. Cuando las extensiones digitales no son coherentes con las marcas madre, pueden diluir su imagen y acabar siendo contraproducentes. Este artículo explora hasta qué punto las marcas de prensa utilizan sus extensiones digitales para aumentar su valor y cómo comunican su marca a través de ellas. La metodología escogida para ello es el análisis de contenidos de las ediciones online y de los perfiles en redes sociales de las 44 cabeceras más leídas en España. Los resultados indican que esas marcas no han explotado aún todo el potencial que las plataformas online tienen para ganar valor. Realizan solo una comunicación parcial de sí mismas y no han llevado a cabo algunas de las acciones que se consideran prioritarias en la gestión estratégica de la marca, tales como la definición de la identidad y la concreción de la misión. La discusión de los resultados permite proponer algunas estrategias de creación de valor de marca en las empresas informativas.

 1. Acción conectiva, acción colectiva y medios digitales: posibilidades para la comunicación política en los tiempos de Internet

  OpenAIRE

  2015-01-01

  El presente artículo discute las perspectivas de la comunicación política a través de medios digitales, considerando la capacidad que tienen estos medios de generar dos tipos de acción: conectiva y colectiva, tanto para los movimientos sociales como para los partidos en procesos electorales. La discusión considera la evidencia disponible sobre los éxitos y fracasos asociados a los medios digitales. Se usan tanto los conceptos de la ciencia política como de la comunicación y los estudios de In...

 2. Alfabetización Digital y Competencias Digitales en el Marco de la Evaluación Educativa: Estudio en Docentes y Alumnos de Educación Primaria en Castilla y León

  OpenAIRE

  Pérez Escoda, Ana

  2016-01-01

  [ES]La sociedad del conocimiento está generando enormes e irreversibles cambios epistemológicos y estructurales en todos los ámbitos de la vida; la educación no es ajena a todas estas transformaciones y se halla inmersa en retos de tanta trascendencia como los `nativos digitales¿ en las aulas, el cambio en el paradigma educativo, los nuevos entornos de aprendizaje, las metodologías innovadoras de enseñanza, los dispositivos tecnológicos en las aulas y los servicios educativos digitales. S...

 3. Desarrollo de competencias digitales y uso de las tic en docentes de inglés del centro de educación virtual de la U.D.C.A.

  OpenAIRE

  Holguín Zamora, Jackeline; Díaz, Vianney R.

  2016-01-01

  Esta investigación hace un diagnóstico de las competencias digitales mediado a través de las TIC, resaltando su utilidad y viabilidad dentro de las exigencias de la sociedad. El objetivo general es diseñar una propuesta integradora orientada al desarrollo de competencias digitales y uso de las TIC para docentes de inglés del Centro de Educación Virtual de la U.D.C.A., por medio de una encuesta, tomando en cuenta los estándares en TIC para docentes de ISTE (2008) y las competencias TIC para e...

 4. Estrategias para la estimación automática de direcciones de drenaje a partir de modelos digitales de terreno.

  OpenAIRE

  Ramírez Osorio, Jorge Mario; Vélez Upegui, Jaime Ignacio

  2002-01-01

  Se presenta una descripción de metodologías que permiten estimar automáticamente las direcciones de flujo a partir de modelos digitales de terreno y realizar cálculos de parámetros y mapas de variables geomorfológicas derivadas. Se usa el modelo D8 y se describen nuevas metodologías para la asignación de direcciones en celdas de dirección indeterminada. Se propone un algoritmo para la corrección de sumideros que combina el corte y el llenado de celdas mediante criterios globales.

 5. Las revistas digitales académicas españolas en Documentación : análisis de las existentes y propuesta de modelo

  OpenAIRE

  Baró i Queralt, Jaume; Ontalba y Ruipérez, José Antonio

  2000-01-01

  En els últims anys s'ha produït a Espanya un increment substancial de les revistes digitals de Documentació, tant de tipus acadèmic com merament informatiu o comercial. En la present comunicació, centrada en les revistes de tipus acadèmic, s'analitzen les existents, es realitza una proposta de definició i es presenta un model de revista. En los últimos años se ha producido en España un incremento sustancial de las revistas digitales de Documentación, tanto de tipo académico como meramente ...

 6. Acciones de diseño y desarrollo de objetos educativos digitales en el marco del programa internet en el aula

  OpenAIRE

  2007-01-01

  Dentro del conjunto de acciones contempladas en el programa «Internet en el Aula» para potenciar la implantación eficaz de las TIC en educación, se halla toda una línea de trabajo, cuya finalidad es poner a disposición de la comunidad educativa un catálogo amplio de objetos educativos digitales, disponibles a través de una red federada de repositorios, que estarán accesibles por medio de los portales educativos de las comunidades autónomas y el Ministerio de Educación y Ciencia. Este artí...

 7. Crisis y cambio social en Chile (2010-2013): el lugar de los medios de los movimientos sociales y de los activistas digitales

  OpenAIRE

  Rodríguez, Raúl; Universidad de Chile; Peña, Patricia; Universidad de Chile; Sáez, Chiara; Universidad de Chile

  2014-01-01

  El presente artículo analiza las catástrofes naturales (y posterior proceso de reconstrucción) del 27F de 2010 (terremoto y maremoto), el ciclo de alza de la movilización estudiantil surgido a partir de 2011, así como los distintos conflictos socio-ambientales que han estallado en distintas regiones del sur y norte de Chile desde 2010 hasta la fecha, desde la perspectiva de los medios, de los movimientos sociales y el rol de los activistas digitales en este proceso.A partir de la sistematizac...

 8. Acción colectiva y movimientos sociales en las redes digitales. Aspectos históricos y metodológicos

  OpenAIRE

  Sádaba Rodríguez, Igor

  2012-01-01

  El desplazamiento de cierta parte de los episodios de acción colectiva al terreno comunicativo y, más en concreto, al espacio generado por las nuevas tecnologías y los medios digitales ha supuesto un fenómeno sociológicamente complejo y variado, que cuestiona algunos de los viejos axiomas que arrastraba la sociología de los movimientos sociales. Además, las tipologías de interacción o imbricación entre dichos movimientos y las redes comunicativas tecnológicas dependen de múltiples factores, l...

 9. Diseño y desarrollo de un simulador de adquisición de entradas digitales y actuadores basado en microcontrolador PIC

  OpenAIRE

  Páez Espinosa, Alejandro Daniel

  2013-01-01

  El proyecto final de carrera consistirá en el diseño y desarrollo de un simulador de adquisición de entradas digitales gestionada mediante de comunicación puerto serie y Ethernet mediante protocolo UDP. El servicio UDP estará basado en microcontrolador PIC18F mediante el modulo ENC28J60. En este proyecto asimismo se realiza el diseño de un controlador (API) que emulará los drivers de la tarjeta basada en PIC18F y que abstraerá la lógica de bajo nivel, siendo posible su ut...

 10. Referencias al aparato digestivo en los textos de materia médica impresos en España durante el Renacimiento y recuperados en bibliotecas digitales.

  OpenAIRE

  León Molina, Joaquín

  2013-01-01

  La tesis pretende identificar referencias al aparato digestivo en textos de materia médica impresos en España durante el Renacimiento. Describe el marco histórico, incluyendo la medicina de la época. Partiendo de la bibliografía se identifican autores y textos impresos en los albores de la imprenta y se intenta recuperar en bibliotecas digitales. Se estima, a priori, que al menos el 75% de los textos identificados deberían poder ser recuperados en la Red Informática Mundial y que al menos el ...

 11. Udviklingen af en innovativ og grænseoverskridende didaktik i faget samfundsfag gennem brugen af synkront koblede kontekster understøttet af digitale teknologier

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christiansen, René Boyer

  2016-01-01

  Dette rapportbidrag omhandler faget samfundsfag og er en samling af erfaringer gjort i forbindelse med projektet “IT-FAGDIDAKTIK og lærerkompetencer”, hvor lærere fra to skolekulturer arbejdede sammen om at få koblet to grupper elever og dem selv via digitale, synkron-online teknologier og på den...... måde planlægge, afvikle og evaluere undervisning. Bidraget beskriver en række centrale begreber i arbejdet med innovativ it-didaktik i skolen og indeholder også afsnit forfattet på baggrund af observationer af og interviews med projektets deltagende lærere og elever....

 12. Promoción del trabajo colaborativo mediante la integración de las tecnologías digitales en el contexto escolar

  OpenAIRE

  Baltodano Enríquez, Manuel

  2017-01-01

  Este ensayo presenta algunas estrategias para el desarrollo de proyectos pedagógicos mediante la promoción del trabajo colaborativo con el apoyo de las tecnologías digitales. Durante varios años, el Departamento de Investigación, Desarrollo e Implementación de la Dirección de Recursos Tecnológicos en Educación del Ministerio de Educación Pública de Costa Rica, ha promovido diversas iniciativas para potenciar ambientes de aprendizaje colaborativo entre educadores y estudiantes, mediante el apr...

 13. Creación de recursos digitales en abierto para la enseñanza–aprendizaje de la Física

  OpenAIRE

  Martín Blas, Teresa; Serrano Fernández, Ana

  2011-01-01

  En este trabajo se presentan un curso web de Física y una colección de animaciones en Flash (alojadas en la Colección Digital Politécnica) realizados por las autoras con el objeto de mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje en su experiencia como docentes con alumnos de nuevo ingreso en la Universidad Politécnica de Madrid (UPM). El éxito de estos recursos digitales queda reflejado en el número de visitas que han tenido a nivel internacional (el curso web tiene unas 20.000 al mes de medi...

 14. Algunos algoritmos para filtros digitales en el procesamiento de información electromagnética

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Díaz C. Ramiro

  2000-08-01

  Full Text Available EI proceso de análisis de señales en prospección electromagnética, ha sido trabajado desde diferentes puntos de vista y varios autores han planteado diferentes metodologías. EI objeto de este artículo es plantear algunos algoritmos para filtros digitales basados en el análisis de Fourier. En el trabajo se muestran las facilidades del uso del dominio de la frecuencia en el análisis de señales en prospeccion electromagnética.

  The signal processing in electromagnetic prospecting have been worked from several points of view and several authors there is expounding several methodologies. The object of this paper is to expound some algorithms for digital filters based on the Analysis of Fourier. In the work the facilities of the use of the

  frequency domain in the signal processing are shown.

 15. Modelo de indicadores para evaluar los formatos digitales para la preservación de vídeo

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Gonzàlez Ruiz, David

  2012-06-01

  Full Text Available The preservation of audiovisual content recorded on analogical media is threatened by the physical degradation of magnetic tape over time. A review of the literature shows that this degradation cannot be avoided and that the only solution consists of migrating audiovisual content to digital media. Choosing a digital format for this migration is difficult due to the technical complexity of video formats and to the lack of a specific format aimed at preservation. In this context, the article suggests the use of a model of indicators to evaluate the features of existing digital video formats for their potential use in audiovisual content preservation.

  La preservación de los fondos audiovisuales en soporte analógico está amenazada por la degradación de las cintas magnéticas. La revisión de la literatura científica indica que este proceso de degradación no se puede evitar y que su solución pasa por la migración de los contenidos audiovisuales a soportes digitales. La complejidad técnica de los formatos de vídeo digital y la no existencia de formatos claros con finalidades de preservación hacen que sea difícil la elección del formato al cual migrar. Ante este panorama se propone la utilización de un modelo de indicadores que sirva para valorar las características de los formatos de vídeo digital de cara a su uso en la preservación de los fondos audiovisuales.

 16. La Carència (Valencia, España y su territorio Resultados de la aplicación de metodologías digitales

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Rosa Albiach

  2012-05-01

  Full Text Available El proyecto 'La Carència. Evolución cronológica y urbanística. Valoración dentro del territorio' ha destacado durante los 10 últimos años por su aplicación de metodologías digitales al estudio de la forma urbana de este oppidum ibero-romano y de su territorio. Esta aplicación ha tenido una doble orientación: la investigación arqueológica ha utilizado análisis SIG, reconstrucciones fotogramétricas del paisaje antiguo y análisis de imágenes multiespectrales. La difusión científica se ha beneficiado asimismo de la fotogrametría aérea y de técnicas de modelado virtual 3D para la reconstrucción hipotética del recinto amurallado. En conjunto, la aplicación de metodologías digitales ha resultado de utilidad para el análisis arqueológico al tiempo que ha ayudado al reconocimiento patrimonial del yacimiento y su entorno.

 17. Nativos digitales y nuevas tecnologias: implantación en la universidad / Digital natives and new technologies: implementation in the university

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Patricia Nuñes Gómez

  2011-04-01

  Full Text Available Este articulo se enmarca dentro de la línea de investigación que el gruposocmedia (www.gruposocmedia.es está desarrollando desde hace varios años sobre Nativos Digitales y su relación con las Nuevas Tecnologías. Se trata de investigar cómo construyen realidad Social los jóvenes a través de los servicios y contenidos digitales abiertos. En este artículo se expone la implantación de los conocimientos extraídos de las investigaciones del grupo a las clases prácticas dentro de la universidad durante el curso académico 2009-2010. Se intenta transferir los conocimientos adquiridos en investigación a las clases de la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense .AbstractThis article is part of the research that gruposocmedia (www.gruposocmedia.es is developed over several years on Digital Natives and their relationship to new technologies. The research focuses on how young people construct social reality through services and open digital content. This article describes the implementation of knowledge from the group research to practical classes in the university during the academic year 2009-2010. Attempting to transfer the knowledge acquired in research classes at the School of Information Sciences at the Complutense University.

 18. Almacenamiento y distribución de producciones audiovisuales argentinas en Internet: los casos de Contenidos Digitales Abiertos y Cinema Argentino

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Nayla Berenice Gutiérrez

  2016-03-01

  Full Text Available En los últimos diez años hemos presenciado importantes cambios tecnológicos marcados por el desarrollo de Internet y otras tecnologías. En ese contexto además, hay que ubicar a la República Argentina y las políticas públicas que se desarrollaron teniendo en cuenta estas tecnologías –que por lo demás no se están plateando desde un punto de vista instrumental sino como espacios en relación con flujos, usos sociales, entes que las regulan- y sus potencialidades transformadoras para la construcción (y en algunos casos preservación de una memoria social nacional apreciable a través del arte. En concreto, este trabajo pone el foco sobre el vínculo existente entre la producción audiovisual argentina, los repositorios digitales que la democratizan por Internet y las políticas públicas que los crearon y reglamentaron, teniendo en cuenta a modo comparativo experiencias autogestivas que persiguen el mismo fin. En el artículo se describen tres casos: Contenidos Digitales Abiertos (CDA, Cinema Argentino y una breve introducción al recientemente creado Odeón, popularmente conocido como el “Netflix argentino”.

 19. Lo que decimos sobre la escritura: Caracterización de los recursos educativos digitales compartidos por centros y programas de escritura de Latinoamérica

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Karen Shirley López Gil

  2016-07-01

  Full Text Available Este artículo busca caracterizar los recursos educativos digitales compartidos por las páginas web de los centros y programas de escritura de Latinoamérica. Se realizó un estudio descriptivo transeccional con una muestra representativa de 314 recursos disponibles en la red. A través de una rejilla, se identificaron los propósitos de los recursos, sus temas, formatos, modalidades de representación de la información, público al que se dirigen, estrategias discursivas usadas en las explicaciones, enlaces a otros centros y programas, referencias bibliográficas, entre otras características. La identificación de estos aspectos anima a una reflexión sobre las representaciones y prácticas de escritura académica que se promueven desde estas publicaciones y las posibilidades de trabajar como red en la consolidación de recursos educativos digitales abiertos que fortalezcan la oferta formativa en línea sobre escritura.

 20. Modelo de gestión de objetos digitales para la gestión de soluciones tecnológicas/Digital object management model for the management of technological solutions

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Dayni Pérez-Hernández

  2013-01-01

  Full Text Available En los últimos años se ha incrementado el uso y el volumen de los contenidos digitales en lasdiferentes organizaciones, los cuales requieren de un tratamiento y gestión que se adecúe a laelevada complejidad tecnológica existente. Las herramientas desarrolladas bajo este contexto sehan denominado Sistemas de Gestión de Contenidos o Gestores de Contenidos. Algunos sistemasextienden sus funcionalidades, debido a la necesidad de garantizar en todas las dimensiones lagestión de Objetos Digitales. Este trabajo presenta una propuesta de modelo de gestión deObjetos Digitales para dar soporte a la producción de componentes de software. Se detallan losprocesos, subprocesos y roles necesarios, que dan soporte a las actividades del modelo propuesto.Se presenta, además, un diseño para la estructura de los Objetos Digitales y se finaliza con ladescripción de los resultados de aplicación del modelo en 2 entidades y la comparación con otrasherramientas existentes en el mercado.

 1. Digitale Medien in der Schule. Eine Frage der ökonomischen Ressourcen der SchülerInnenschaft?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kerstin Drossel

  2014-09-01

  Full Text Available Der Umgang mit digitalen Medien gilt mit steigender Relevanz als zentrale Schlüsselkompetenz für Heranwachsende im 21. Jahrhundert (Eickelmann/Bos 2011; Herzig 2010. Studien haben allerdings Unterschiede hinsichtlich der Verfügbarkeit digitaler Medien zugunsten ökonomisch privilegierter Familien von Kindern und Jugendlichen identifiziert (z.B. OECD 2006; Spiezia 2010. Inwieweit sich dieser Zusammenhang vor dem Hintergrund der ökonomischen Schülerkomposition von Schulen und u.a. in deren technologischer Ausstattung zeigt (Eickelmann 2010; Eickelmann/Schulz-Zander 2008, 2010; Schulz-Zander/Eickelmann/Goy 2010, ist Gegenstand des Beitrags. Mit einem auf den Primarbereich gerichteten Fokus, werden die Schuldaten von IGLU (Internationale Grundschul-Lese-Untersuchung/PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study 2011 herangezogen, um so mit einer repräsentativen Stichprobe deskriptiv den Zusammenhang der schulischen Ausstattung mit der ökonomischen Lage der SchülerInnenschaft zu erörtern. Dazu werden die Analyseergebnisse von Österreich und Deutschland miteinander verglichen und im internationalen Vergleich diskutiert, wobei ein Hauptaugenmerk auf Teilnehmerstaaten der EU gelegt wird. Using with digital media is, with increasing relevance, considered a pivotal key competence for adolescents of the 21st century (Eickelmann/Bos 2011; Herzig 2010. Scientific surveys have, however, identified differences in the access to digital media to the benefit of economically privileged families of children and youths (e.g. Spiezia 2010. The extent to which this effect shows, both against the background of the schools' economic composition of the student body as well as e.g. in the technological equipment of schools, is the subject of this paper. Focusing on primary education, data of the Progress in International Reading Literacy Study (PIRLS 2011 is used to discuss the relation of school equipment and the economic situation of the student body

 2. Quantitative fractography under light microscopy: A digital image processing approach; Quantitative Fraktographie mittels Lichtmikroskopie: Naeherung durch digitale Bildverarbeitung

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Horovistiz, A.L.; Ribeiro, L.M.F.; Campos, K.A.; Jesuino, G.A.; Guimaraes, V.A.; Hein, L.R.O. [UNESP, Guaratingueta, SP (Brazil)

  2003-02-01

  This work is an example of the improvement on quantitative fractography by means of digital image processing and light microscopy. Two techniques are presented to investigate the quantitative fracture behavior of Ti-4Al-4V heat-treated alloy specimens, under Charpy impact testing. The first technique is the Minkowski method for fractal dimension measurement from surface profiles, revealing the multifractal character of Ti-4Al-4V fracture. It was not observed a clear positive correlation of fractal values against Charpy energies for Ti-4Al-4V alloy specimens, due to their ductility, microstructural heterogeneities and the dynamic loading characteristics at region near the V-notch. The second technique provides an entire elevation map of fracture surface by extracting in-focus regions for each picture from a stack of images acquired at successive focus positions, then computing the surface roughness. Extended-focus reconstruction has been used to explain the behavior along fracture surface. Since these techniques are based on light microscopy, their inherent low cost is very interesting for failure investigations. (orig.) [German] Diese Arbeit ist ein Beispiel fuer die Verbesserung der quantitativen Fraktographie mittels digitaler Bildverarbeitung und Lichtmikroskopie. Zur Untersuchung des quantitativen Bruchverhaltens von waermebehandelten Ti-4Al-4V-Proben im Charpy-Kerbschlagversuch werden zwei Techniken vorgestellt. Die erste Technik ist die Minkowski-Methode zur Messung der fraktalen Dimensionen aus Oberflaechenprofilen, welche den multifraktalen Charakter des Bruches von Ti-4Al-4V ergibt. Es wurde keine eindeutige positive Korrelation zwischen den fraktalen Werten und den Charpyenergien der Ti-4Al-4V-Proben aufgrund deren Duktilitaet, Gefuegeheterogenitaeten und dynamischen Belastungscharakteristiken im Bereich um den V-Kerb beobachtet. Die zweite Methode bietet eine vollstaendige Erhoehungsabbildung der Bruchoberflaeche durch Extraktion der Fokusierungsbereiche

 3. Utopías y distopías de los medios digitales para la educación

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Alfonso Cuadrado Alvarado

  2011-07-01

  Full Text Available Normal 0 21 MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabla normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";} No es frecuente analizar los discursos que rodean a medios digitales aplicados a la educación que se polarizan en torno a dos visiones, una utópica y otra distópica y que influyen en su aceptación o rechazo mucho más que la realidad de su verdadera aplicación. En el origen de esta visión se encuentran las mitologías que rodearon el nacimiento de la realidad virtual, con su profecía de un nuevo espacio de liberación asociada en algunos casos con las experiencias místicas religiosas o los viajes alucinatorios propiciados por las drogas de la contracultura de los años setenta. Esta doble imagen ha nucleado las visiones  que en su sentido positivo se ha visto apoyada por la teoría del hipertexto y de la nueva literatura que fundó la imagen del autor partícipe de la obra (base del autoprendizaje y del libro viviente como tecnología flexible y fuente de conocimiento autónomo e ilimitado. En sentido negativo se infravaloran los usos positivos de los Metaversos y videojuegos oponiendo simulación a vida real. Denostar la mimesis, en este caso digital, es una actitud que ya encontramos en Platón y que ha permanecido inalterable durante siglos reproduciéndose en la admonición contra diversas tecnologías (libros, folletines, cine, televisión.

 4. Bibliotecas digitales: recursos bibliográficos electrónicos en educación básica

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marcela Georgina López Zermeño

  2012-10-01

  Full Text Available Estudiar recursos bibliográficos en formato electrónico para la educación básica implica reflexionar sobre mecanismos de búsqueda que atiendan las necesidades de los pequeños usuarios. A través de los trabajos realizados en el proyecto de investigación educativa «Bibliotecas digitales», se puso en evidencia que los acervos explorados, manejan un lenguaje para un nivel de educación superior. Ante esta problemática, se planteó la siguiente pregunta de investigación: ¿Cuáles son los criterios de clasificación de los recursos bibliográficos electrónicos para la educación básica? Se propuso una investigación no experimental, con una muestra de estudio no probabilística de casos tipo, integrada por 250 recursos que ofrecen los diez acervos bibliográficos seleccionados en base a un estudio exploratorio previamente realizado. Para el análisis, se valoraron los siguientes recursos: accesibilidad, eje curricular al que está dirigido, formato y aspectos pedagógicos, funcionales, tecnológicos y estéticos. Los resultados muestran una media de 3.76, la cual indica que los acervos bibliográficos ofrecen recursos de calidad, aunque es necesario trabajar en los aspectos pedagógicos y funcionales. Clasificar recursos electrónicos para educación básica requiere considerar necesidades pedagógicas, entorno gráfico, tecnológico y sobre todo, la forma dinámica y cambiante de cómo se concibe la información. Esto corrobora la necesidad de establecer un conjunto de indicadores que permita a los docentes seleccionar recursos electrónicos en relación a los ejes curriculares de la educación básica.

 5. Las competencias digitales en las grandes empresas del sector empresarial español. (Digital skills in big companies of the Spanish business sector

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Alfonso Infante Moro

  2016-08-01

  Full Text Available Resumen Este estudio surge a partir de otra investigación realizada sobre la evolución de las competencias digitales en el sector empresarial español, “Currícula en SI/TI en las empresas españolas: Estudio longitudinal (2001-2011” (Infante, Infante, Martínez y García, 2015. Por tal motivo, se pretende situar la evolución de dichas competencias, habilidades digitales en las grandes empresas españolas, en un marco comparativo para cotejarlas con las del sector empresarial español en general, definiendo la importancia de estas habilidades y su evolución. Además, se busca encuadrarlas en el funcionamiento de estas empresas a través de las herramientas utilizadas y sus funciones dentro estas, con el fin de que los futuros trabajadores estén formados en las habilidades demandadas por dichas empresas. La investigación fue realizada a través de encuesta a 190 empresas, con una clara conclusión: el grado de conocimientos en competencias digitales es mayor para los futuros trabajadores de las grandes empresas que para los trabajadores de las empresas españolas en general.   Abstract This study stems from another research about the evolution of digital skills in the Spanish business sector, “Curricula in IS/IT in Spanish companies: Longitudinal study (2001- 2011” (Infante, Infante, Martínez y García, 2015. Therefore, it is intended to place the development of these abilities, digital skills in big Spanish companies, in a comparative frame to the Spanish business sector in general, defining the importance of them and their evolution. In addition, these skills were framed in the operation of these companies through the tools used and their functions within them, in order that future workers are trained in the skills demanded by these companies. The research has been conducted through a survey to 190 companies, with a clear conclusion: the extent of the knowledge in digital skills more important for future workers in big companies

 6. Dimensiones y estrategias de los periódicos digitales alternativos ante las redefiniciones del campo periodístico argentino

  OpenAIRE

  Hamada, Juan Pablo

  2011-01-01

  El proceso de digitalización de las noticias, iniciado en Argentina a partir de 1996, constituyó para el campo periodístico el principio de una serie de transformaciones que irían más allá de la ampliación de los canales de distribución y darían lugar a nuevas rutinas de producción, géneros informativos inexplorados y formas de organización no convencionales. El lanzamiento de los portales digitales de los diarios Clarín y La Nación –los periódicos de mayor tirada en Argentina– coincidió con ...

 7. LA UNIVERSIDAD ANTE EL RETO DE LA TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO 2.0: ANÁLISIS DE LAS HERRAMIENTAS DIGITALES A DISPOSICIÓN DEL GESTOR DE TRANSFERENCIA

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Galindo Melero, Jesús

  2011-09-01

  Full Text Available Para que la Tercera Misión de la Universidad (3MU tenga éxito, ésta debe adaptarse a la nueva realidad digital incorporando aquellas herramientas que faciliten tanto la gestión del conocimiento como su posterior transferencia. Las nuevas tecnologías aportan un amplio abanico de posibilidades, facilitando desde la localización de los clientes hasta la difusión de los productos, pasando por la promoción de redes de contactos, las entrevistas, el posicionamiento, etc. El presente documento, además de discutir brevemente los conceptos asociados a la 3MU, analiza cómo la Web 2.0 y las herramientas digitales actuales pueden apoyar y potenciar esta labor.

 8. Evaluación de las bibliotecas digitales: su teoría y modelos Theory and models of assessment of digital libraries

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Araceli Noguez-Ortiz

  2010-12-01

  Full Text Available Para entender cabalmente la biblioteca digital se requiere no sólo captar su concepto y caracterización, también es necesario relacionarla con los conceptos teóricos de modelo y evaluación; el estudio combinado de estas dos facetas nos lleva a comprender la combinación precisa: teoría de los modelos, modelos de evaluación y por último al modelo de evaluación de las bibliotecas digitales.To fully understand the digital library, one must grasp not only the concept and its features, but also relate it to theoretical modeling and assessment concepts. The study of these two characteristics helps provide an understanding of how modeling theory and assessment models combine to yield the specific evaluation model for digital libraries.

 9. Libros digitales abiertos: análisis de preferencias y prácticas por parte de profesores y estudiantes de la UNR

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Bender, Cristina

  2013-06-01

  Full Text Available En este trabajo se presentan los resultados de una consulta abierta en línea aplicada a profesores y estudiantes de la Universidad Nacional de Rosario, para evaluar su predisposición al uso y creación de libros de texto abiertos en formatos digitales, como así también las preferencias que tienen con respecto a estos libros. Esta encuesta se realizó en el marco de la Iniciativa LATIn (Latin American open Textbook Initiative, la cual plantea la creación colaborativa de libros de texto abiertos para la educación superior en América Latina.

 10. El conocimiento científico y los medios digitales en la academía : el problema de los estándares de calidad

  OpenAIRE

  2014-01-01

  El propósito de este artículo es analizar las condiciones técnicas y sociales que posibilitan el sistema hacia el que actualmente se está moviendo la información académica, esto es, los recursos digitales. Se verá que hay una tensión constante entre la disponibilidad de recursos tecnológicos y su implementación o aceptación entre los académicos –lo que llamaríamos las condiciones “sociológicas”–. La razón principal para que esta tensión exista es la preocupación por la calidad. La validación ...

 11. Retos y tendencias sobre el futuro de la investigación acerca del aprendizaje con tecnologías digitales.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Begoña Gros

  2016-01-01

  Full Text Available El objetivo de este artículo es analizar los retos y tendencias de la investigación acerca del aprendizaje con tecnologías digitales . En las dos últimas décadas, las investigaciones sobre el uso de las tecnologías digitales para la formación y el aprendizaje se ha consolidado como un ámbito de investigación multidisciplinar . Los resultados obtenidos muestran algunas limitaciones ya que no proporcionan respuestas suficientes que permitan analizar y diseñar las prestaciones tecno - pedagógicas adecuadas para favorecer el aprendizaje. A menudo, las investigaciones seplantean en términos comparativos tratando de determinar los beneficios de una d eterminada tecnología en el aprendizaje utilizando modelos causa - efecto que simplifican realidades en las que intervienen muchas variables. Creemos que es el momento de reflexionar sobre la utilización de nuevas metodologías e instrumentos de investigació n que puedan mejorar la calidad y los resultados de las investigaciones. En el artículo se analiza la formulación de las preguntas de investigación que son claves para diseña r los estudios. Los métodos de investigación utilizados y el uso de infraestructuras tecnológicas para la obtención masiva de datos. Por último, se analizar la importancia de compartir datos y resultados a partir del uso de repositorios para la difusión del conocimiento.

 12. Retos y tendencias sobre el futuro de la investigación acerca del aprendizaje con tecnologías digitales.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Begoña Gros

  2012-01-01

  Full Text Available El objetivo de este artículo es analizar los retos y tendencias de la investigación acerca del aprendizaje con tecnologías digitales.En las dos últimas décadas, las investigaciones sobre el uso de las tecnologías digitales para la formación y el aprendizajese ha consolidado como un ámbito de investigación multidisciplinar. Los resultados obtenidos muestran algunas limitaciones ya que no proporcionan respuestas suficientes que permitan analizar y diseñar las prestaciones tecno-pedagógicas adecuadas para favorecer el aprendizaje. A menudo, las investigaciones seplantean en términos comparativos tratando de determinar los beneficios de una determinada tecnología en el aprendizaje utilizando modelos causa-efecto que simplifican realidades en las que intervienen muchas variables. Creemos que es el momento de reflexionar sobre la utilización de nuevas metodologías e instrumentos de investigación que puedan mejorar la calidad y los resultados de las investigaciones.En el artículo se analiza la formulación de las preguntas de investigación que son claves para diseñar los estudios. Los métodos de investigación utilizados y el uso de infraestructuras tecnológicas para la obtención masiva de datos. Por último, se analizar la importancia de compartir datos y resultados a partir del uso de repositorios para la difusión del conocimiento.

 13. Las herramientas digitales sociales en línea para la autopromoción laboral. Hacia un estado de la cuestión

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  F. Campos Freire

  2015-04-01

  Full Text Available Introducción. La metamorfosis que han experimentado las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC a lo largo de los últimos años y, sobre todo, la eclosión de la web 2.0 ha modificado, sustancialmente, las pautas a seguir de cara a la búsqueda y consecución de un puesto de trabajo, tanto desde la perspectiva del empleador, como desde la óptica del potencial empleado. En la actualidad, la búsqueda de trabajo ya no se corresponde con un proceso presencial, sino que los usuarios de Internet echan mano de las numerosas herramientas digitales en línea disponibles –portales de empleo, redes sociales, blogs, entre otros– para promocionar su perfil profesional vía telemática y acceder a las ofertas que mejor se ajusten a su perfil. Metodología. El presente artículo constituye una revisión de las principales y más recientes aportaciones científicas en lo concerniente al uso de este tipo de recursos destinados a implementar la progresión profesional de sus usuarios y usuarias. Resultados. El primordial propósito de este trabajo consiste en exponer los diferentes instrumentales metodológicos desde los que ha sido abordado nuestro objeto de estudio –las herramientas digitales en línea para la autopromoción laboral–, así como sus conclusiones, a fin de construir su Estado de la Cuestión.

 14. Evaluación de competencias digitales didácticas en cursos masivos abiertos: Contribución al movimiento latinoamericano

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  María Soledad Ramírez Montoya

  2015-01-01

  Full Text Available El objetivo de este artículo es presentar la evaluación de competencias digitales didácticas en el entorno de un proyecto financiado por el Sistema Nacional de Educación a Distancia (SINED de México, donde se llevó a cabo un curso masivo abierto (Massive Open Online Course: MOOC, por sus siglas en inglés, dirigido a desarrollar competencias en profesores de educación a distancia o presencial para integrar recursos educativos abiertos (REA. El curso se impartió a través de la Comunidad Latinoamericana Abierta Regional de Investigación Social y Educativa (Clarise. Se partió de la interrogante ¿cómo se desarrollan las competencias didácticas en ambientes de aprendizaje a distancia que utilizan REA?, con el fin de identificar y evaluar cómo se usan los REA y cómo se está formando a través de las etapas del movimiento educativo abierto. La metodología empleada fue mixta, con instrumentos de cuestionarios electrónicos para los participantes, rejillas de observación en foros de discusión y registros anecdóticos. Los resultados muestran que los participantes en un MOOC, logran desarrollar competencias digitales didácticas, lográndose identificar claramente cómo se usan los REA y cómo se está dando el proceso de formación en el movimiento educativo abierto; sin embargo, también se denotan limitaciones para el desarrollo de estas competencias, tales como la culturización en el movimiento educativo abierto, el diseño de modelos de aprendizaje a distancia que promuevan las competencias y el reconocimiento del aprendizaje informal.

 15. Una multitud de valores de uso: acaso los medios digitales influyen en las dinámicas actuales de producción del espacio público?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Rodrigo Andres Barrios Salcedo

  2014-12-01

  Full Text Available El espacio urbano puede concebirse como una formación de carácter socio-tecnológico resultante de diversos procesos de intercambio global de bienes, servicios e individuos. En la actualidad, el espacio urbano es contenedor de la infraestructura digital que facilita las transacciones electrónicas de los capitales financieros y a su vez es producto del uso de los medios digitales que se benefician de esta infraestructura: redes sociales, blogs, herramientas de geolocalización, entre otros. A través de los mensajes publicados en estas plataformas surge una nueva forma de producción y consumo del espacio. La hipótesis es que estos medios juegan un rol en los procesos contemporáneos de producción de espacio en tanto que aquellas cualidades que se representan en un espacio específico se encuentran igualmente ‘apropiadas’ por estos medios. Estos medios capturan una multitud de valores de usos conferidos simultáneamente a un espacio por una variedad de actores durante el tiempo. Las bases de datos analizadas capturan el volumen de conversaciones en línea generados entre octubre 2012 y Abril 2013 respecto de un centro comercial ‘Pop-up’ localizado en el predio que alberga la estación de metro ‘shoreditch’ y que posee destinación publica: ‘Boxpark Shoreditch’. Este artículo elabora una lógica de interpretación espacial en relación a un espacio público cualificado a través de medios digitales en la ciudad de Londres.

 16. Inclusión digital de los estudiantes adultos que acceden a la universidad: análisis de sus actitudes y competencias digitales

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  M. Teresa PADILLA-CARMONA

  2016-09-01

  Full Text Available Esta investigación se propone identificar las actitudes y competencias de los estudiantes adultos en relación con el uso de las TIC, con especial atención al uso de plataformas digitales de aprendizaje y redes sociales (Web 2.0. Asimismo, evalúa la incidencia de algunas variables sociodemográficas (género y edad en el uso estas herramientas y en la autopercepción de los estudiantes sobre sus competencias digitales. Se ha realizado un estudio tipo encuesta con una muestra de 382 estudiantes que acceden a la Universidad de Sevilla a través de las vías establecidas para mayores de 25, de 40 y 45 años. Los resultados ponen de manifiesto una actitud generalmente positiva ante las TIC que puede calificarse como de pragmática, ya que estas herramientas se valoran positivamente en función de sus potenciales beneficios en los procesos de aprendizaje. Se constata a la vez que no han recibido formación específica en el uso de las TIC. El nivel de competencia que este alumnado percibe tener en el uso de estos recursos es medio-bajo. Además, el grupo de estudiantes mayores de 45 años se considera menos competente que los mayores de 25 y de 40 años. En consecuencia, se realizan algunas propuestas para mejorar la participación de los estudiantes maduros en la enseñanza universitaria.

 17. Influencia de las medidas institucionales y la competencia tecnológica sobre la docencia universitaria a través de plataformas digitales

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Tirado, Ramón

  2012-06-01

  Full Text Available The objective of this study is to empirically test the theoretical model that explains the influence of primary and secondary factors on the integration of digital platforms in university teaching. A sample of 495 teachers from universities in Andalusia completed an online questionnaire that analysed the functions of usage, the digital materials used, the didactic and technological competence of the teaching staff, the support measures adopted by the institutions and the effect on teaching of platform use. Prior factor analysis and the application of the Amos program enabled us to develop a structural equation model to corroborate the indirect influence of the support measures and institutional recognition on teachers in their use of the platforms, and the direct influence of the teachers’ technological proficiency. Este estudio tiene como objetivo poner a prueba empíricamente el modelo teórico que explica la influencia de los factores de primer y segundo orden sobre la integración de las plataformas digitales en la docencia universitaria. Para ello, sobre una muestra de 495 profesores universitarios andaluces, se aplica un cuestionario online que analiza las funciones de uso, materiales digitales utilizados, competencia didáctica y tecnológica del profesorado, medidas de impulso institucionales, y efectos didácticos del uso. El análisis factorial previo y la aplicación del programa Amos permite la elaboración un modelo de ecuación estructural que corrobora la influencia indirecta de las medidas de apoyo y el reconocimiento institucional sobre los efectos didácticos del uso de plataformas, así como la influencia directa de la competencia tecnológica del profesorado.

 18. Extracción Automática de Edificios a partir de Modelos Digitales de Superficies : el sistema BUILDING

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  José Luis Pérez García

  2008-01-01

  Full Text Available En este trabajo se plantea una aproximación al complicado problema de la localización, extracción y representación vectorial de manera semiautomática de edificaciones situadas en zonas urbanas o suburbanas, a partir del análisis de modelos de superficie, lo suficientemente densos como para representar la escena urbana, y de imágenes aéreas orientadas de la zona de estudio. Elmétodo propuesto utiliza como información de partida losmodelos digitales de superficie generados de forma automáticamediante técnicas fotogramétricas o de sistemas LIDAR con una densidad demalla elevada, así como de un modelo previo de forma geométrica de los edificios existentes en la zona. Estos modelos de superficie, serán tratados mediante operaciones de morfología matemática para la diferenciar los puntos que pertenecen al terreno propiamente dicho, de los pertenecientes a objetos situados sobre él, así como por momentos geométricos invariantes para obtener el rectángulo representativo del objeto localizado. Una vez localizados los posibles edificios, así como los rectángulos que representan a cada uno de ellos, se procederá a refinar estos resultados trabajando sobre los fotogramas aéreos correspondientes. Mediante análisis digital de imágenes se realizará una extracción de bordes y con la ayuda de la transformada de Hough se obtendrá el rectángulo principal de la imagen. Este rectángulo junto con la altura delmismo extraída en la fase anterior, formará el prisma de base rectangular que representará al edificio. Todas estas operaciones han sido implementadas en un sistema de desarrollo propio, el sistema BUILDING, cuyos resultados iniciales son presentados en este trabajo para poner de manifiesto las posibilidades y problemas de la metodología propuesta.In this work we present an approximation to the complicated problem of the semiautomatic location, extraction and vector representation of buildings. This approximation is based on

 19. Digital teaching file. Concept, implementation, and experiences in a university setting; Digitales Lehrarchiv. Konzept, Implementation und Erfahrungen im universitaeren Umfeld

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Trumm, C.; Wirth, S.; Treitl, M.; Lucke, A.; Kuettner, B.; Pander, E.; Clevert, D.-A.; Glaser, C.; Reiser, M. [Klinikum Grosshadern der Ludwig-Maximilians-Universitaet Muenchen, Institut fuer Klinische Radiologie (Germany); Dugas, M. [Ludwig-Maximilians-Universitaet Muenchen, Institut fuer Medizinische Informationsverarbeitung, Biometrie und Epidemiologie (Germany)

  2005-08-01

  mittlerweile die sog. ''Workflowintegration'' der Verbreitung radiologischer Lehrfaelle innerhalb einer Institution (Intranet) oder im World Wide Web (Internet). Ein digitales Lehrarchiv (DLA) sollte mehrere Grundfunktionen erfuellen: Import von verschiedenen digitalen Bildquellen und -formaten, Editieren von importierten Bildern, einheitliche Fallklassifizierung, Qualitaetskontrolle (Peer Review), kontrollierter Zugang von Mitarbeitern/externen Benutzern sowie eine effiziente Retrievalstrategie. Das Bildformat PNG (Portable Network Graphics) ist fuer den Einsatz in DLA durch vollen Pixelsupport, 2D-Interlacing, Gammakorrektur und verlustfreie Kompression besonders geeignet. Der ACR-Code (American College of Radiology) eignet sich aufgrund seiner hierarchischen Struktur als Klassifizierungssystem fuer DLA. In zahlreichen Publikationen werden radiologische Anwendungen von Computer-Based Training (CBT) beschrieben, von der Ergaenzung traditioneller Lernmethoden bis zur zertifizierten Fortbildung ueber das WWW. Die Attraktivitaet einer CBT-Applikation kann durch Einbindung graphischer oder interaktiver Elemente erhoeht werden, erschwert jedoch die Workflowintegration der taeglichen Falleingabe in ein DLA. Unser DLA wurde mit etablierten Internetinstrumenten erstellt und in eine heterogene PACS-/RIS-Umgebung (PACS: Picture Archiving and Communication System, RIS: Radiologisches Informationsystem) integriert. Es ermoeglicht einen einfachen Bildtransfer (DICOM{sub S}end; DICOM: Digital Imaging and Communication in Medicine) vom radiologischen Befundarbeitsplatz und im Intranet des Universitaetsklinikums einen zeit- und ortsunabhaengigen Zugriff auf die Lehrarchivapplikation ueber Standardwebbrowser. Ein DLA bildet einen kleinen, aber wichtigen Baustein einer Gesamtstrategie von ''knowledge management'' in einem radiologischen Institut. (orig.)

 20. Nativos digitales, ciudadanos europeos

  OpenAIRE

  Lourdes Gonzalo Arranz; Carlos J. Medina Bravo; Agustín Muñoz Núñez; Concepción Ortiz Bautista; César Prestel Alfonso; Diego Rojas Ruiz; Beatriz Sayalero Martín

  2012-01-01

  Se describen los objetivos y funcionamiento del programa eTwinning de hermanamientos escolares a través de Internet. Se hace balance del programa a nivel nacional aportándose datos de participación y desta-cando los factores que lo han convertido en una de la acciones de mayor aceptación entre el profesorado para establecer proyectos de aprendizaje colaborativo con otros países. 

 1. Det brugervenlige digitale forskningsbibliotek

  DEFF Research Database (Denmark)

  Søndergaard, Peter; Sandberg Madsen, Jens

  2005-01-01

  11 store forskningsbiblioteker gennemfører i øjeblikket et projekt sammen med UNI-C Usability, hvor forskningsbibliotekerne skal lære at gennemføre usability-test med professionelle usability-konsulenter som vejledere...

 2. Digitale Textdatenbanken im Vergleich

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Duffner, Rolf

  2006-01-01

  Full Text Available The present paper offers a comparative presentation of the possibilities and limits of five of the most important large digital corpora on present day German which are currently publicly available (Leipzig, DWDS, COSMAS, COSMAS tagged and TIGER. The aim of this article is to put at the researcher's disposal a comprehensive survey of the possibilities for using automatic search devices in the fields of lexicology, morphology, word formation and syntax. Special attention is given to the comparison of the performance and user friendliness of the proposed search options and analysis tools (lemmatisation, cooccurrence analysis, etc.. The information given in this paper is condensed in several comparative synopses which are individually understandable to a reader who does not want to have recourse to the full text.

 3. Det Digitale Kollaborative Workspace

  OpenAIRE

  Rising, Carl Johan

  2012-01-01

  This project seeks to provide an example on the design of a digital collaborative workspace, based on a number of requirements and guidelines. These are a result of a series of observations and interviews with a small it-company, and are also a result of a comparison with existing workspaces and a theoretical.

 4. Nativos digitales, ciudadanos europeos

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Lourdes Gonzalo Arranz

  2012-04-01

  Full Text Available Se describen los objetivos y funcionamiento del programa eTwinning de hermanamientos escolares a través de Internet. Se hace balance del programa a nivel nacional aportándose datos de participación y desta-cando los factores que lo han convertido en una de la acciones de mayor aceptación entre el profesorado para establecer proyectos de aprendizaje colaborativo con otros países. 

 5. Bibliotecas digitales comerciales

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Pérez Arránz, Fernando

  2003-03-01

  Full Text Available Tradicionalmente las bibliotecas han sido siempre, por definición, un servicio público. Como tal, dan servicio al colectivo para el que han sido creadas: las públicas que sirven al ciudadano, las que prestan sus servicios a las instituciones a las que pertenecen... Pero nadie se hubiera atrevido a pensar que podían convertirse en un negocio. Pues bien, la aparición de los libros electrónicos ha venido acompañada de un nuevo concepto empresarial y algunos inversores han visto la rentabilidad ofreciendo los principales servicios bibliotecarios, tan tradicionales como puede ser el préstamo. Existen diversas iniciativas empresariales, pero básicamente todas funcionan de manera muy parecida. Algunas ofrecen sus servicios directamente a los usuarios, pero otras contactan con bibliotecas de instituciones y ofrecen la suscripción al acceso en línea a un volumen de libros electrónicos. Las bibliotecas, en realidad, compran el «acceso» al texto completo del número de libros contratado, y éstos se hallan en la memoria del ordenador ...

 6. Det digitale imperativ

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Sisse Siggaard

  2014-01-01

  pairs guide the analyses: ‘connectedness and connectivity’ (van Dijck, 2013) and ‘visibility and surveillance’ (Bucher, 2012). Tensions are identified between interpersonal norms and the impact of Facebook data streams relative to friendship, credibility, accountability, prestige, self...... impact human relations and the ‘structure of feeling’ (Berry, 2012). Four emergent themes are analysed based on Facebook data produced by 73 young participants (ages 20-24) in a digital humanities university course (2013). The themes are: Facebook Friends, Events, Self-Profiling and Stalking. Two concept...

 7. De digitale revolutie

  NARCIS (Netherlands)

  Westera, Wim

  2016-01-01

  Maakt ICT ons nou knapper of juist dommer? In amper twintig jaar is het maatschappelijk leven voor een groot deel verplaatst naar de virtuele ruimte. Alles en iedereen wordt digitaal met elkaar verbonden. Wat is de invloed van al die nieuwe technologie op ons begrip van de wereld, op ons gedrag, op

 8. De Digitale Revolutie

  NARCIS (Netherlands)

  Westera, Wim

  2016-01-01

  Maakt ICT ons nou knapper of juist dommer? In amper twintig jaar is het maatschappelijk leven voor een groot deel verplaatst naar de virtuele ruimte. Alles en iedereen wordt digitaal met elkaar verbonden. Wat is de invloed van al die nieuwe technologie op ons begrip van de wereld, op ons gedrag, op

 9. Redes digitales y exomemori

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Antonio García Gutiérrez

  2003-01-01

  Full Text Available Los pensamientos, experiencias, ilusiones, emociones y hallazgos registrados en libros, periódicos, fotografías, audiovisuales o multimedia ocupan un lugar particular ennuestra memoria exterior, en la exomemoria. Esa ubicación viene prescrita por criteriosy códigos, silenciosos y sutiles, elaborados en complejos procesos de mediación en losque intervienen elementos cognitivos aliados a otros que escapan al control de los propios mediadores y, desde luego, tienen incidencia directa en el nuevo usuario global.El presente artículo incursiona en algunos de los problemas relacionados con la mediación en la exomemoria digital, esto es, en la organización y transferencia de conocimientos, y en cómo abordarlos desde una concepción epistemológica más flexible quepermita la superación de teorías y prácticas convencionales y obsoletas

 10. Sozialarbeit. Digitale Beratung & Co

  OpenAIRE

  2013-01-01

  Ausgehend von aktuellen Diskussionen liefert dieser Beitrag einen Einblick in den Wandel des Berufsfeldes Soziale Arbeit. Mit dem Einzug der digitalen Medien in den Alltag der Menschen ziehen sie auch in verschiedene Arbeitsbereiche der Sozialen Arbeit ein und verändern diese. Ausgehend von einer kurzen Skizze der politischen Rahmenbedingungen wird zunächst die Soziale Arbeit definiert und ihre Zielgruppe eingegrenzt. Die Medienpädagogik in der Sozialen Arbeit wird anhand des Konzepts der Leb...

 11. Manual climate protection in city traffic; Leitfaden Klimaschutz im Stadtverkehr

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Verron, Hedwig (comp.)

  2010-07-15

  The present brochure of the Federal Environment Agency (Dessau-Rosslau, Federal Republic of Germany) is a manual to climate protection in the city traffic. After description of the potentials of climatic protection five steps to the climatic protection concept as well as the financial aspects are described.

 12. Tecnologías virtuales y digitales en la enseñanza: condiciones, alcance y sentidos de su inclusión en escuelas secundarias con orientación en comunicación

  OpenAIRE

  Maria Alejandra Salgueiro; Laura Percaz; Fabián Acebedo; Fernando Gordillo; Marcelo Ray; María Luz Galante

  2015-01-01

  Este trabajo presenta los resultados de la investigación “Tecnologías virtuales-digitales en la enseñanza en escuelas secundarias con orientación en comunicación” iniciada en el año 2014 desde la Cátedra Taller de Práctica Docente y Residencia III y IV del Profesorado de Comunicación Social de la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina. Este estudio se propuso indagar sobre la incorporación y enseñanza de las tecnologías virtuales digitales en la educación secundaria. El trabajo de campo s...

 13. Los Objetos de Aprendizaje del Portal Educ.ar: inclusión de tecnologías digitales en materiales didácticos de Lengua y Literatura

  OpenAIRE

  2016-01-01

  En este estudio se presentan los primeros avances de una investigación de tesis de maestría cuyo tema es la inclusión de tecnologías digitales en los materiales didácticos de Lengua y Literatura del Portal Educ.ar dedicados a la enseñanza de la escritura. A lo largo de este trabajo, expondremos nuestro marco teórico, que incorpora las discusiones en torno a los materiales didácticos que incluyen tecnologías digitales y el enfoque sobre la enseñanza de la escritura que guía nuestro análisis. L...

 14. Los Objetos de Aprendizaje del Portal Educ.ar: inclusión de tecnologías digitales en materiales didácticos de Lengua y Literatura

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Alejo Ezequiel González López Ledesma

  2016-06-01

  Full Text Available En este estudio se presentan los primeros avances de una investigación de tesis de maestría cuyo tema es la inclusión de tecnologías digitales en los materiales didácticos de Lengua y Literatura del Portal Educ.ar dedicados a la enseñanza de la escritura. A lo largo de este trabajo, expondremos nuestro marco teórico, que incorpora las discusiones en torno a los materiales didácticos que incluyen tecnologías digitales y el enfoque sobre la enseñanza de la escritura que guía nuestro análisis. Luego, detallaremos la metodología utilizada y expondremos los resultados de nuestro análisis a partir de una serie de ejemplos representativos de la muestra seleccionada. De este modo, buscaremos dar cuenta de la forma en que un enfoque didáctico-disciplinar puede arrojar luz sobre las posibilidades que ofrece la inclusión de tecnologías digitales para la enseñanza de la escritura en el marco de las propuestas de los materiales didácticos.

 15. Aria de pixel: riprodutibilità aurática digitale Ar de pixel: reprodutibilidade aurática digital Pixel air: digital auratic reprodutibility

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mássimo Canevacci

  2010-04-01

  Full Text Available Il saggio parte dalla riflessione del testo Writing Culture di Clifford-Marcus. Dopo più di 20 anni, è possibile verificare come questa critica, anziché aprire verso il futuro, ha chiuso una fase della mono-scrittura etnografica basata sul concetto di retorica e autorità. Già nella metà degli anni '80 stavano nascendo forme compositive multi-linguistiche sperimentali che applicavano una "etnografia indisciplinata" a design, architettura, pubblicità, musica, cinema, web. Si apre la sfida per una università non solo basata su Facoltà territoriali. Diverse modalità di comunicare attraverso il digitale mescolano e sincretizzano le visioni dualistiche di Benjamin su aura e riproducibilità. La mia prospettiva finale è la riproducibilità auratica digitale.Este artigo parte da reflexão sobre o texto Culture de.i Clifford-Marcus. Após 20 anos de sua publicação, é possível verificar como a crítica feita por este autor fecou uma fase da mono-escritura etnográfica baseana no conceito de retórica e autoridade. Já na metade dos anos 80 estavam nascendo formas compositivas multi-linguísticas experimentais que aplicavam um "etnografia indisciplinada" ao design, arquitetura, publicidade, música, cinema, web, abrindo uma via para universidades não somente baseadas sobre faculdades territoriais. Diversas modalidades de comunicação são digitalmente mixadas, sincretizando o dualimsno de Benjamin sobre aura e repordutibilidade. A minha perspectiva final é a reprodutibilidade aurática digital.My essay starts from a reflection on Clifford-Marcus's Writing Culture. After more than 20 years, it is possible to verify that such a critique - instead of opening toward the future - was going to close to the traditional ethnographic writing based on rhetoric and authority. In the middle of the 80's, were spreading experimental compositive patterns, applying an "undisciplined ethnography" to design, architecture, advertising, music, cinema and web

 16. Aplicación del modelo de datos RDF en las colecciones digitales de bibliotecas, archivos y museos de España

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sulé, Andreu

  2016-03-01

  Full Text Available The article discusses how and to what extent the RDF data model is applied in major Spanish digital collections of heritage materials. This model, as well as Open Data and Linked Data initiatives, are introduced. Fifty-one digital repositories were analysed to determine whether they expressed their records in RDF, offered SPARQL query points searchable by external agents, and used references as property values. The Europeana EDM and OntoWeb models are also described. It is concluded that the use of RDF is unequal and excessively conditioned by the use of applications that automatically convert records into RDF triples. Few of the collections analysed give SPARQL points for external queries. Also, the use of references is linked to applications using different models: EDM or OntoWeb. Collections should enrich their data and define aggregation levels for generated RDF data in order to be disseminated, made accessible, and adapted to the semantic web.Se analiza cómo y en qué grado se aplica el modelo RDF en las principales colecciones digitales españolas de materiales patrimoniales. Se introduce este modelo y también las iniciativas de Datos Abiertos y Datos Enlazados. A continuación se examinan 51 repositorios digitales y de cada uno de ellos se determina si expresan sus registros en RDF, ofrecen un punto de consulta SPARQL consultable por agentes externos y si usan referencias como valor de las propiedades. A partir de los resultados se describen los modelos EDM de Europeana y OntoWeb. Se concluye que la aplicación de RDF es desigual, demasiado condicionada al uso de aplicaciones que convierten automáticamente los registros en tripletas RDF, que se dan pocos puntos SPARQL para la consulta externa y que el empleo de referencias se vincula al uso de aplicaciones con diferentes modelos: EDM u OntoWeb. Se recomienda que las colecciones han de enriquecer sus datos y determinar niveles de agregación de los datos RDF generados para difundirse

 17. Estudio de algoritmos de reducción de imágenes digitales mediante interpolación lineal

  OpenAIRE

  Gómez Uzquiano, Jesús

  2010-01-01

  El principal objetivo de este proyecto se basa en la realización de una investigación detallada de los distintos algoritmos de reducción de imágenes existentes que están basados en el  procedimiento numérico de interpolación lineal, analizando las diferentes técnicas y métodos con los que estos algoritmos abordan el procesamiento escalar de imágenes digitales. Basándonos en los algoritmos más comunmente conocidos dentro de este campo y en diferentesmétodos de representación digital de funcion...

 18. Una revisión de los procesos sociocognitivos y creativos en la educación mediada por los entornos digitales

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Javier Peña Sánchez

  2011-01-01

  Full Text Available Se presenta una revisión de investigaciones realizadas en los últimos cinco años sobre los procesos sociocognitivos que emergen en la educación mediada por los entornos digitales. Se revisaron bases de datos, textos, que arrojaron información acerca del debate actual de la educación mediada por tecnologías de la información y la comunicación (TIC. Se encontró que han emergido escenarios de discusión con respecto al modelo de educación tradicional y a la educación mediada por las TIC; esta última propicia un espacio de construcción de conocimiento abierto, de interactividad entre los participantes, que pasan del lugar de consumidores de información al de prosumidores, y de la conformación de comunidades de aprendizaje con relación al abordaje de problemáticas situadas.

 19. Humanidades digitales: la censura y los laudatorios en las preliminares del Siglo de Oro español; Madrid y Guzmán de Alfarache

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Witton Becerra Mayorga

  2016-01-01

  Full Text Available Este artículo presenta los resultados del estudio de la censura y los laudatorios en algunas preliminares de la literatura del Siglo de Oro español. Fue realizado con la metodología de “ queries ” en la plataforma Sylvadb del Laboratorio Culturplex. El traba - jo se divide en cuatro partes: introducción, donde se definen los elementos teóricos desde los cuales se aborda la investigación; metodología, en la que se tratan los pasos de la investigación desde la lectura, la elaboración de la base de datos, las consultas ( searchs y preguntas ( queries ; resultados, en los cuales se indican los resultados obtenidos de la investigación, y por último están las conclusiones, que señalan dos asuntos que aportan nuevas propuestas al campo de los estudios literarios respecto a las humanidades digitales y al trabajo sobre las preliminares.

 20. Doris Allhutter: Dispositive digitaler Pornografie. Zur Verflechtung von Ethik, Technologie und EU-Internetpolitik. Frankfurt am Main u.a.: Campus Verlag 2009.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Claudia Münzing

  2010-03-01

  Full Text Available In feministisch-dekonstruktiver Manier untersucht Allhutter in ihrer Arbeit Dispositive digitaler Pornografie und spannt dabei einen großen Bogen von der Darstellung der Verflechtung von Ethik und Technologie bis hin zu der Auseinandersetzung mit der EU-Internetpolitik. Dabei geht es ihr darum aufzuzeigen, inwieweit Pornografie als Phänomen der Massenkultur im digitalen Zeitalter einerseits Wandlungsprozessen unterliegt, andererseits aber nach wie vor (hetero-sexistische, rassistische und ethnozentristische Strukturen reproduziert und zementiert. Die sowohl politikwissenschaftlich als auch technikwissenschaftlich informierten Analysen bieten aufgrund ihrer inhaltlichen und thematischen Vielfalt Interessantes für feministische Wissenschaftler/-innen, aber auch für Technikinteressierte, die sich mit feministischen Diskursen über Pornografie noch nicht auseinandergesetzt haben.In her work, Allhutter examines the apparatus of digital pornography in a feminist and deconstructivist manner. In so doing, she covers a wide range of topics, from the representation of the entwinement of ethics and technology to the examination of EU Internet politics. Here, she is interested in demonstrating in how far pornography, as a phenomenon of mass culture in the digital age, is dependent upon processes of change, but also continues to reproduce and solidify (hetero-sexist, racist, and ethnocentric structures. The analyses, which are informed by both political science and technological science, are of interest to feminist scholars because of their diversity with regard to content and theme. They are also intended for those interested in technology but who have yet to examine feminist discourse on pornography.

 1. La influencia del consumo simbólico en la intensidad de uso de las redes sociales digitales y el valor percibido de las experiencias

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Gonzalo Luna Cortés

  2017-03-01

  Full Text Available Esta investigación analiza cómo el consumo simbólico (congruencia entre el objeto consumido y la identidad del consumidor se extiende en la actualidad hasta el consumo de experiencias. Como muestran los resultados, cuando un consumidor observa que una experiencia refuerza su identidad, este percibe mayor valor de dicha experiencia, lo que aumenta su satisfacción y su intención de recompra. También se desprende de los resultados que, a la hora de materializar la experiencia de cara al exterior, los consumidores hacen uso de una herramienta fundamental: las redes sociales digitales. Así, los resultados de la investigación muestran que los consumidores utilizan más las redes sociales cuando realizan consumo de experiencias congruentes con su identidad, y ello aumenta aún más el valor de la experiencia. Finalmente, y como parte de las conclusiones, se incluyen unas directrices a nivel gerencial que se basan en los resultados de la investigación.

 2. Diagnostic clinique et paraclinique des infections ostéoarticulaires digitales dans les brûlures thermiques de la main

  Science.gov (United States)

  Zaoui, A.; Mahdhi, N.; Ben Maitigue, M.; Maaref, K.; Jemni, S.; Bouaziz, M.A.; Regaieg, H.; Dakkem, M.; Zine El Abidine, M.; Ben Fredj, M.; Khachnaoui, F.; Rejeb, N.

  2013-01-01

  Summary Les infections ostéo-articulaires digitales de la main brûlée sont particulières car longtemps méconnu. Leur diagnostic n’a pratiquement jamais été abordé dans la littérature. On distingue d’une part les ostéoarthrites survenant à la phase aiguë de la brûlure chez le patient grand brûlé, sédaté où le diagnostic est difficile en réanimation car la clinique n’est pas parlante et d’autre part les ostéoarthrites découvertes à la phase de rééducation, où douleur, tuméfaction, raideur et signes radiologiques sont nets. Le diagnostic de ces infections doit être précoce à fin de préserver la fonction de la main. PMID:24133401

 3. ROC comparison of visualisation of fractures of the hand via digital and conventional techniques; ROC-Vergleich der Erkennbarkeit von Frakturen der Hand mittels digitaler und konventioneller Technik

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Hofstetter, H. [Stadtspital Triemli, Zurich (Switzerland). Inst. fuer Roentgendiagnostik; Voegeli, E. [Kantonspital, Luzern (Switzerland). Roentgeninstitut

  1997-09-01

  Purpose: To compare the accuracy of digital luminescence radiography (DLR) and conventional film-screen radiography (FSR) in diagnosing fractures. Material and method: Both conventional and digital radiographs were acquired from a consecutive series of 57 patients with suspected wrist or hand fractures. The digital images were obtained with a 30% dose reduction. A ROC-analysis (receiver-operating characteristics) was performed. Results: The area under the curve was 0.89 for conventional FSR, 0.93 for DLR, `gray scale` and 0.94 for DLR, `edge enhanced`. (orig./AF) [Deutsch] Ziel: Vergleich der diagnostischen Sicherheit der digitalen Lumineszenzradiographie (DLR) mit der konventionellen Film-Folien-Technik (FFT) in der Beurteilung frischer ossaerer Laesionen nach Trauma im Handbereich. Material und Methodik: Bei 57 Patienten wurden sowohl konventionelle als auch digitale Aufnahmen des Unterarmes respektive der Hand durchgefuehrt. Die digitalen Aufnahmen wurden mit einer gegenueber der FFT um 30% geringeren Expositionsdosis angefertigt. Eine ROC-Studie. Ergebnisse: Die Flaeche unter der ROC-Kurve betrug fuer die FFT 0,89, fuer die DLR, konventionell angeglichen 0,94 und fuer die DLR, kantenbetont 0,95. (orig./AJ)

 4. Comparativa internacional del uso de recursos digitales en el periodismo digital deportivo: estudio de caso de España y Francia

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Joan-Francesc Fondevila-Gascón

  2016-01-01

  Full Text Available Introducción: El periodismo digital deportivo está consiguiendo cada vez más madurez en cuanto al uso de los recursos que le son más distintivos: hipertextualidad, multimedia e interactividad. Metodología: Al tratarse de unas características cuyo uso no dispone de demasiada retrospectiva, en este artículo se presentan los resultados de un estudio empírico (técnicas cuantitativas en el que se analiza el uso de la hipertextualidad, multimedia e interactividad en el periodismo especializado deportivo en España y Francia. Analizamos las páginas web de L’Équipe y As. Resultados y conclusiones: Se concluye en esta investigación que el uso de hipertextualidad es prioritariamente interno y contextual, el multimedia se centra en la fotografía y la interactividad en los comentarios. Los recursos digitales en el periodismo especializado deportivo digital son optimizables.

 5. Neural networks for the classification of microcalcifications in digital mammography; Uso di reti neurali per classificazione di microcalcificazioni in mammografia digitale

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Galli, M. [ENEA, Centro Ricerche Ezio Clementel, Bologna (Italy). Dipt. Innovazione; Capaldo, R.

  1999-07-01

  This report deals with the use of neural networks for the classification of microcalcifications in digital mammography. An automated system for the detection of microcalcifications introduces a number of false signals (false positive). Here a neural network system has been implemented to recognize these false signals. After an introduction to the micro calcification detection problems, the used neural network is described, with its advantages and drawbacks. The obtained results are described and discussed. [Italian] Questo lavoro tratta dell'uso delle reti neurali per la classificazione di microcalcificazioni nella mammografia digitale. Un sistema automatico per il riconoscimento delle microcalcificazioni introduce un certo numero di falsi. Segnali (falsi positivi). Qui e' stata messa a punto una rete neurale per riconoscere questi falsi segnali. Dopo un'introduzione ai problemi connessi con l'individuazione delle microcalcificazioni, viene descritto l'uso della rete neurale implementata, con i suoi vantaggi e svantaggi. Vengono poi descritti e discussi i risultati raggiunti.

 6. Tecnologías virtuales y digitales en la enseñanza: condiciones, alcance y sentidos de su inclusión en escuelas secundarias con orientación en comunicación

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Maria Alejandra Salgueiro

  2015-12-01

  Full Text Available Este trabajo presenta los resultados de la investigación “Tecnologías virtuales-digitales en la enseñanza en escuelas secundarias con orientación en comunicación” iniciada en el año 2014 desde la Cátedra Taller de Práctica Docente y Residencia III y IV del Profesorado de Comunicación Social de la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina. Este estudio se propuso indagar sobre la incorporación y enseñanza de las tecnologías virtuales digitales en la educación secundaria. El trabajo de campo se realizó en cuatro escuelas secundarias de la provincia de Córdoba que han optado por la orientación comunicación y se trabajó con profesores que tienen a cargo espacios curriculares de dicha orientación, técnicos o licenciados en comunicación social, la mayoría con formación pedagógica. Se focalizó en los proyectos educativos y en las prácticas de enseñanza que incorporan tecnologías virtuales-digitales, centrando el análisis en el alcance de la inclusión, la intencionalidad pedagógica y los cambios que se están produciendo en la enseñanza. Este escrito intenta sintetizar los resultados que hemos alcanzado así como las reflexiones en torno a las condiciones de la inclusión, sus fundamentos y la reconfiguración de las prácticas.

 7. Desarrollo de la competencia en escritura académica con recursos digitales en el área de comunicación en lengua española

  OpenAIRE

  Valverde González, M.T.; Caro Valverde, M.T.

  2015-01-01

  Este trabajo de investigación procede de la fase de intervención del proyecto de tesis doctoral “El desarrollo científico-competencial de la escritura académica con soporte digital para el alumnado de Grado en Educación”. Su propósito es contrarrestar tres problemas educativos concatenados: primero, la escasa formación del alumnado universitario en escritura académica; segundo, la falta de uso estratégico de los recursos digitales para su formación científica; tercero, la escasez de materiale...

 8. El uso de las presentaciones digitales en la educación superior: una reflexión sobre la práctica / Use of digital presentations in higher education: a reflexion on practice

  OpenAIRE

  Maroto Marín, Orlando

  2011-01-01

  Resumen: El uso de las presentaciones digitales en la enseñanza universitaria se han extendido ampliamente. En esta reseña temática se realiza una reflexión sobre la pertinencia de su aplicación; además se revisan algunos detalles de su producción. Se recalca la importancia de tomar en cuenta los detalles de las presentaciones para así lograr los objetivos educativos. El uso de un medio audiovisual y digital debería favorecer el establecimiento de una comunicación interactiva entre docente...

 9. Propuesta de aplicación de un sistema de Infraestructura de Clave Pública (Public Key Infrastructure "PKI" y los Certificados Digitales en la trazabilidad de productos agrícolas

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Juan Carlos Sepúlveda Peña

  2009-01-01

  Full Text Available Hoy día la trazabilidad de los productos y las actividades en la cadena de suministro se han convertido en un nuevo factor a tener en cuenta en la cadena de distribución de alimentos y la agroindustria. Cada vez más, consumidores en muchas partes del mundo demandan de pruebas verificables de trazabilidad como uno criterio importante de la calidad / inocuidad de los productos alimenticios. El presente artículo propone una solución a esta problemática introduciendo el uso de un sistema de Infraestructura de Clave Pública (Public Key Infrastructure "PKI" y los certificados digitales (CD.

 10. Propiedades psicométricas de un instrumento para medir la percepción de los alumnos sobre competencias digitales, en el marco del programa Mi Compu.Mx

  OpenAIRE

  Villegas Pérez, Marisol; Mortis Lozoya, Sonia V.; Del Hierro Parra, Elizabeth

  2015-01-01

  El presente estudio tuvo como objetivo determinar las propiedades psicométricas de un instrumento para identificar la opinión de los alumnos participantes del programa Mi Compu.Mx sobre sus competencias digitales. Se realizó un estudio descriptivo con una metodología cuantitativa, para lo cual se seleccionó una muestra de 238 estudiantes de quinto y sexto año de primaria, quienes se identificaron a través de un muestreo por conveniencia seleccionados de tres escuelas primarias estatales de u...

 11. Diseño e Implementación sobre FPGA de Sistemas Digitales de bajo coste para la Sincronización de Equipos sobre Redes de Comunicación usando el protocolo SNTP

  OpenAIRE

  Viejo Cortés, Julián

  2011-01-01

  En este documento se presenta el trabajo de tesis doctoral realizado dentro del Programa de Doctorado "Informática Industrial" del Departamento de Tecnología Electrónica de la Universidad de Sevilla. Dicho trabajo consiste en el diseño e implementaci&oacu ... te;n sobre dispositivos programables FPGA de sistemas digitales dedicados a la sincronización de equipos sobre redes de comunicación empleando el protocolo estándar SNTP. Estos sistemas presentan una serie de características innovadoras...

 12. Diagnóstico de modelos de yeso vs digitales: exactitud y fiabilidad en la comparación del análisis de bolton y sus mediciones correspondientes

  OpenAIRE

  2015-01-01

  En la actualidad el uso de herramientas más sofisticadas en ortodoncia como son los programas de computadora y los modelos de estudio digitales, ha brindado mayores facilidades en el diagnóstico, planificación de un tratamiento y la fabricación de aparatología; cambiando la forma tradicional de medirlos, además de eliminar las desventajas que representa el almacenamiento físico de los mismos. El objetivo de este estudio fue comparar el grado de exactitud y fiabilidad del índice de Bolton ...

 13. Aprendizaje Basado en Juegos Digitales en Niños con TDAH: un Estudio de Caso en la Enseñanza de Estadística para Estudiantes de Cuarto Grado en Colombia

  OpenAIRE

  Julián MORENO; VALDERRAMA,Verónica

  2015-01-01

  La situación actual de innovación tecnológica en educación introduce una nueva visión del juego digital, resaltando su valor pedagógico. Considerando este panorama proponemos el aprendizaje basado en juegos digitales, más específicamente de tipo multi-jugador masivos en línea, como un escenario propicio para lograr que los niños con TDAH (Trastorno por Déficit de Atención y/o Hiperactividad) mejoren su aprendizaje y fortalezcan significativamente sus habilidades sociales, así como la autorreg...

 14. Desarrollo de la competencia en escritura académica con recursos digitales en el área de comunicación en lengua española

  OpenAIRE

  Valverde González, M.T.; Caro Valverde, M.T.

  2015-01-01

  Este trabajo de investigación procede de la fase de intervención del proyecto de tesis doctoral “El desarrollo científico-competencial de la escritura académica con soporte digital para el alumnado de Grado en Educación”. Su propósito es contrarrestar tres problemas educativos concatenados: primero, la escasa formación del alumnado universitario en escritura académica; segundo, la falta de uso estratégico de los recursos digitales para su formación científica; tercero, la escasez de materiale...

 15. Procesos digitales y sistemas de prototipado rápido aditivos aplicados a la creación escultórica de pequeño formato y relieves

  OpenAIRE

  Espinel Velasco, José Carlos

  2015-01-01

  La historia del arte está inevitablemente ligada al desarrollo tecnológico. La escultura es una disciplina artística que ha estado presente en toda la historia de la humanidad, desde las venus paleolíticas hechas a mano, hasta esculturas contemporáneas realizadas con tecnologías digitales. Estas últimas son el tema principal de esta tesis. El siglo XX ha sido testigo de la aparición y el desarrollo de la informática. El desarrollo de esta tecnología se debe, fundamentalmente, a su potencial s...

 16. Procesos digitales y sistemas de prototipado rápido aditivos aplicados a la creación escultórica de pequeño formato y relieves

  OpenAIRE

  Espinel Velasco, José Carlos

  2015-01-01

  La historia del arte está inevitablemente ligada al desarrollo tecnológico. La escultura es una disciplina artística que ha estado presente en toda la historia de la humanidad, desde las venus paleolíticas hechas a mano, hasta esculturas contemporáneas realizadas con tecnologías digitales. Estas últimas son el tema principal de esta tesis. El siglo XX ha sido testigo de la aparición y el desarrollo de la informática. El desarrollo de esta tecnología se debe, fundamentalmente, a su potencial s...

 17. Diagnóstico de modelos de yeso vs digitales: exactitud y fiabilidad en la comparación del análisis de bolton y sus mediciones correspondientes

  OpenAIRE

  Pinos Luzuriaga, Adrián Genaro

  2015-01-01

  En la actualidad el uso de herramientas más sofisticadas en ortodoncia como son los programas de computadora y los modelos de estudio digitales, ha brindado mayores facilidades en el diagnóstico, planificación de un tratamiento y la fabricación de aparatología; cambiando la forma tradicional de medirlos, además de eliminar las desventajas que representa el almacenamiento físico de los mismos. El objetivo de este estudio fue comparar el grado de exactitud y fiabilidad del índice de Bolton ...

 18. Metadatos y recuperación de la información: estándares, problemas y aplicabilidad en bibliotecas digitales (Eva María Méndez Rodríguez)

  OpenAIRE

  Sorli Rojo, Ángela

  2003-01-01

  La ingente cantidad de información disponible en la World Wide Web conlleva cambios cualitativos en lo relativo a la organización y acceso a la información. Por ello, las nuevas investigaciones en recuperación de información deben dedicarse a dirigir estos nuevos sistemas cimentados en la amplitud de Internet, a una gestión eficaz y eficiente de la información. Los lenguajes de marcado, bibliotecas digitales, motores de búsqueda, interoperabilidad, o el propio concepto de metad...

 19. Identificación de los indicios de calidad en la transición de los libros de texto de papel hacia los libros digitales: El caso de las Ondas

  OpenAIRE

  Hernández Silva, Carla Viviana

  2012-01-01

  La investigación tiene por objetivo identificar las formas que los libros de texto, tanto tradicionales como digitales, utilizan para enseñar el contenido "Ondas" en Secundaria, desde un punto de vista semiótico, retórico y de contenido. En la persecución de este objetivo ha surgido lo que consideramos una propuesta de indicios de calidad para tener en consideración al momento de elaborar y analizar libros de texto orientados hacia la enseñanza de las ciencias desde un punto de vista de la Ac...

 20. Transcripción y codificación XML/TEI de las gacetas de Juan de Cabrera (1626) : Una aplicación de las humanidades digitales al estudio de la historia del periodismo

  OpenAIRE

  Rubio García, Aurora

  2014-01-01

  Este trabajo gira en torno al estudio, transcripción y codificación de un corpus de gacetas editadas por Juan de Cabrera, un impresor sevillano cuya vida y obra se enmarca en torno al siglo XVII, durante la Edad Moderna. En esta época convulsa, marcada por las guerras, despiertan los orígenes del periodismo, a través de la aparición de los primeros avisos, relaciones, y gacetas. Nuestro trabajo se inscribe dentro de los estudios de la Historia del Periodismo y las Humanidades Digitales, relat...

 1. Tabletas digitales para la docencia del dibujo, diseño y artes plásticas Digital tablets for teaching drawing, design and visual arts

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  José Luis SAORÍN PÉREZ

  2011-07-01

  Full Text Available El uso de dispositivos móviles en la enseñanza está aumentando cada día y las tabletas digitales, de reciente aparición, se perfilan como uno de los instrumentos más flexibles para el ámbito de la educación denominando a la enseñanza sobre este dispositivo como Tablet-Learning. Las posibilidades gráficas de estos dispositivos permiten utilizarlas adecuadamente para la enseñanza de aquellas asignaturas donde la expresión gráfica de las ideas es importante (representación de formas, dibujos artísticos, visualización de modelos tridimensionales, aplicaciones geoespaciales…. En este artículo pretendemos establecer la situación actual de estas tabletas digitales en el mundo educativo y hacer una valoración de las posibilidades de estos dispositivos como herramienta para la docencia del dibujo, diseño y artes plásticas. Analizamos aquellas aplicaciones disponibles para estos dispositivos y que se pueden utilizar en la docencia de estas disciplinas. Dichas aplicaciones se categorizarán de acuerdo a las características de los formatos de trabajo. Dentro de cada una de estas categorías se tratará de encontrar aquellas características que las definen. Se pretende con dicha recopilación que los profesores de estas asignaturas conozcan estas aplicaciones y puedan organizar talleres utilizando estos nuevos dispositivos.The use of mobile devices in the world of teaching is increasing every day and the newly appeared digital tablets are taking place as the most flexible tools within the field of education. The teaching on this device has been called tablet learning. The graphic possibilities of these devices allow to use them perfectly in the teaching of those subjects where the graphic expression of ideas is important (representation of shapes, artistic drawings, visual display or visualization of 3D models, geospatial applications and so on. In this article we aim at setting the present situation of these digital tablets within

 2. Acción colectiva y movimientos sociales en las redes digitales. Aspectos históricos y metodológicos

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sádaba, Igor

  2012-08-01

  Full Text Available The shift in certain episodes of collective action towards the communications landscape and, more specifically, towards the new technology and digital media space, has led to the emergence of a complex variety of sociological phenomena, challenging some of the legacy of theoretical assumptions about the sociology of social movements. Moreover, the types of interaction and intertwining between these social movements and communication technology networks depends on multiple factors. Analysing them from this perspective allows historical periods to be distinguished and classified analytically. Similarly, the well known fact of the emergence of new forms of collective action and unconventional political participation entails the development of research methods that depart in some respects from those traditionally used. In this paper we aim to present some of the methodological tools of this "virtualization of political protest", such as Audience Studies or Virtual Ethnography, which are valid sociological research methods to analyse some contemporary cases of collective action. One of the particularities of social movements using new digital media is the need to rethink the methodological approach to their comprehension due to their sporadic, dynamic and fluid nature.

  El desplazamiento de cierta parte de los episodios de acción colectiva al terreno comunicativo y, más en concreto, al espacio generado por las nuevas tecnologías y los medios digitales ha supuesto un fenómeno sociológicamente complejo y variado, que cuestiona algunos de los viejos axiomas que arrastraba la sociología de los movimientos sociales. Además, las tipologías de interacción o imbricación entre dichos movimientos y las redes comunicativas tecnológicas dependen de múltiples factores, lo que nos permitirá en este trabajo realizar una cierta periodización histórica y una clasificación analítica de las mismas. Asimismo, este hecho notorio de emergencia de

 3. Evaluación de los errores de modelos digitales de elevación obtenidos por cuatro métodos de interpolación

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Azucena Pérez Vega

  2009-01-01

  Full Text Available Son pocos los estudios enfocados en la evaluación de los errores inherentes a los modelos digitales de elevación (MDE. Por esta razón se evaluaron los errores de los MDE obtenidos por diferentes metodos de interpolación (ARC/INFO, IDRISI, ILWIS y NEW-MIEL y con diferentes resoluciones, con la finalidad de obtener una representación del relieve más precisa. Esta evaluación de los métodos de interpolación es crucial, si se tiene en cuenta que los MDE son la forma más efectiva de representación de la superficie terrestre para el análisis del terreno y que son ampliamente utilizados en ciencias ambientales. Los resultados obtenidos muestran que la resolución, el método de interpolación y los insumos (curvas de nivel solas o con datos de escurrimientos y puntos acotados influyen de manera importante en la magnitud de la cantidad de los errores generados en el MDE. En este estudio, que se llevó a cabo con base en curvas de nivel cada 50 m en una zona montañosa, la resolución más idónea fue de 30 m. El MDE con el menor error (Error Medio Cuadrático -EMC- de 7.3 m fue obtenido con ARC/INFO. Sin embargo, programas sin costo como NEWMIEL o ILWIS permitieron la obtención de resultados con un EMC de 10 m.

 4. Cine colaborativo. Discursos, prácticas y multiplataforma digitales. Hacia una diversificación de formatos transmedia participativos en el Espacio Digital Europeo

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Virginia VILLAPLANA RUIZ

  2015-12-01

  Full Text Available El presente artículo analiza el nuevo panorama de los discursos y prácticas del cine colaborativo en el Espacio Digital Europeo. El artículo desarrolla tres ejes organizados: la producción audiovisual colaborativa como experiencia para configurar imaginarios sociales críticos; las formas de transmisión y recepción de las imágenes vinculadas a procesos de pensamiento colectivo; y el coaprendizaje como estrategia política en el marco de la educación mediática. El artículo se compone de la recopilación de casos de estudio en Europa que argumenta la emergencia de experiencias y prácticas de producción colaborativa (collaborative film-making as process. En relación a procesos de aprendizaje colectivos y medialiteracy en Europa y que en la actualidad se realizan utilizando el cine y las prácticas audiovisuales en espacio del arte post-digital, mediabroadcast y de participación ciudadana con multiplataformas digitales y redes físicas. Estas prácticas colaborativas inciden en la creación de discursos contrahegemónico sobre migración, género y decolonialidad. Del mismo modo, el artículo propone la exploración de nuevas estrategias discursivas colaborativas relacionadas con los formatos transmedia participativos en el marco del espacio digital europeo con el estudio de los casos de Francia y España.

 5. Il progetto “iVincoli” del Politecnico di Torino. Aspetti di innovazione tecnologica e digitale a supporto del processo di riforma della Pubblica Amministrazione

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Cristina Coscia

  2011-12-01

  Full Text Available Nello scritto si illustra l’esperienza condotta dal Politecnico di Torino nel 2007 - su istanza della Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Piemonte - denominata “Progetto iVincoli” (2007-2008: l’esito, nella sua versione prototipale, è la configurazione e realizzazione di una piattaforma tecnologica predisposta per la definizione di linee-guida destinate al monitoraggio e alla pubblicazione on line delle attività vincolistiche. Tale SIT ad accesso multiprofilo consente, tra le funzionalità previste: la consultazione pubblica delle informazioni relative agli edifici monitorati anche sottoposti a vincolo di tutela; il monitoraggio dell’iter delle pratiche di vincolo da parte della Direzione Regionale, degli Enti Locali e dei soggetti privati coinvolti, denominato “work flow delle pratiche amministrative”; la creazione di specifici percorsi tematici di tipo turistico. Tale esperienza parte da una precisa premessa: ogni architettura informativa a servizio di atti e processi della Pubblica Amministrazione viene a configurarsi quale strumento prototipale di supporto alla riforma della stessa PA e alla governance. A fronte di tali ragionamenti, le Pubbliche Amministrazioni al momento attuale si stanno confrontando, da una parte, con i processi e i dibattiti in corso sul trasferimento delle funzioni centrali; dall’altra, per l’aspetto di innovazione tecnologica con le direttive introdotte a partire dal Codice Unico della Pubblica Amministrazione Digitale. Di fatto, uno dei tasselli per la messa a punto di atti che innestino sinergie tra innovazione, efficienza amministrativa e gestione del territorio per una sua valorizzazione è costituito da processi d’implementazione di architetture informative configurate in SIT. In tale logica, il progetto “iVincoli” si incardina tra le attività dell’Osservatorio Immobiliare della Città di Torino (OICT, che rappresenta uno strumento attraverso cui innescare

 6. APLICACIÓN METODOLÓGICA PARA OBTENER MODELOS DIGITALES DE ELEVACIÓN -MDE- DE ESCALA LOCAL EN ZONAS DE HUMEDALES

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  QUINTERO DEIBY ALEJANDRO

  2010-05-01

  Full Text Available Para el entendimiento de los sistemas hidrológicos y la descripción de los procesos ce flujo que se dan entre sus componentes, es fundamental contar con una descripción fisiográfica que comprenda la caracterización hidrográfica. Morfomètrica y del relieve Cuando se van a adelantar estudios locales, la cartografía básica disponible. en el mejor de los casos a escala 1:25.000, suele no obedecer a las necesidades requeridas para representar de forma adecuada, la dinámica hídrica que caracteriza las interacciones entre corrientes de agua, acuíferos y cuerpos lénticos en zonas planas, particularmente, en aquellas donde existen humedales asociados a antiguas llanuras de inundación de ríos Limitaciones para resolver esta situación la constituyen la escasez de recursos financieros para obtener nueva y suficiente información, acorde con la escala de los proyectos locales. En la búsqueda de alternativas, las condiciones geomorfológicas de zonas con relieve plano brindan una oportunidad para la "construcción" de nuevos calos Con la cartografía básica disponible y estos catos. utilizando las herramientas de modelación espacial acopladas a los SIG. se puede obtener Modelos Digitales de Elevación -MDE- mejorados y concordantes con las cinámicas de flujo superficial y subterráneo del sistema hidrológico. En este articulo, se presenta una aplicación metodológica en este sentido, para el entorno geográfico ce la7ona de captura del humedal Ciénaga Colombia en el Bajo Cauca antioqueño.

 7. Performatividades contemporáneas y el imperativo de la participación en las tecnologías digitales

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Gisela Cánepa

  2014-01-01

  Full Text Available Desde una perspectiva procesual de la vida social, la tecnología opera siempre dentro de marcos discursivos y de acción que la hacen posible, le dan sentido y la legitiman, pero que al mismo tiempo son constituidos por la propia tecnología y sus usos. En otras palabras, los marcos de acción de una época son constitutivos de y son constituidos por la tecnología. Esta aproximación se alinea con un enfoque performativo acerca de las tecnologías digitales y que ha permitido problematizarlas en términos de los actores y sus pragmáticas. De esta manera se ha logrado también transcender esquemas dicotómicos para entender asuntos referidos a la representación y a las relaciones de poder implicados en estas tecnologías. Pero ¿qué pasa cuando la performatividad de los actores y la fuerza performativa de sus prácticas dejan de ser un aspecto de sus dinámicas y configuración, y adquieren más bien fuerza normativa? En otras palabras, ¿qué está en juego cuando los actores y sus prácticas se organizan en torno a la performance como mandato, vale decir, como régimen de verdad? en el contexto de un mundo regido por los principios de eficiencia, eficacia y efectividad, ciertamente resulta necesario plantear este tipo de interrogante, en particular con respectos a las paradojas que esto plantea a los regímenes participativos que responden a la lógica de la gubernamentalidad neoliberal.

 8. Eficiencia en el uso de bases de datos digitales para la producción científica en universidades de Colombia

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Cortés-Sánchez, Julián David

  2016-06-01

  Full Text Available This paper presents an assessment of efficiency in the use of digital databases (DD for scientific production in Colombian accredited universities in 2013. The methodology used was the Data Envelopment Analysis (DEA. The number of DD and the number of tenured professors were used as input. The number of scientific publications indexed in Scopus was used as output. The results show an inefficient use of inputs to produce scientific publications at most of the universities analyzed. The policy recommendations are: the joint purchase of DD, the use of open access resources, and to adjust policies of incentives for research by international trends.Este trabajo presenta una evaluación de eficiencia en el uso de bases de datos digitales (BD para la producción científica en las universidades colombianas acreditadas en el año 2013. Se empleó como metodología el Análisis Envolvente de Datos (AED. Se emplearon como inputs el número de BD y el número de profesores de tiempo completo (PTC. Como outputs se empleó el número de documentos indexados en Scopus. Los resultados indican ineficiencia en el uso de inputs para la producción de documentos en la mayoría de las universidades analizadas. Como recomendaciones de política, se sugiere la compra conjunta de BD, el uso de recursos de libre acceso, y ajustar las políticas de incentivos para la investigación según tendencias internacionales.

 9. Reproductibilidad del ángulo de Cobb en imágenes digitales obtenidas por fotografía de espinogramas de 30 x 90 cm en escoliosis del adulto: Comparación entre 2 observadores y 3 cámaras digitales. [Reliability analysis for coronal cobb angle measurements of digitally acquired photograph to the 30 x 90 cm films in adult scoliosis: comparison among two observers and three digital cameras

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Matias Petracchi

  2013-12-01

  Full Text Available In­tro­duc­ción La fotografía digital de radiografías puede generar distorsiones angulares en las imágenes. No está publicado si estas alteraciones pueden afectar las mediciones de los ángulos de Cobb. Objetivo Evaluar la reproducibilidad del ángulo de Cobb con la fotografía digital de espinogramas de 30 x 90 cm en escoliosis del adulto. Material ­y­ Métodos Se eligieron al azar 20 espinogramas preoperatorios de pacientes con escoliosis del adulto para evaluar prospectivamente. Los espinogramas fueron escaneados y sus imágenes digitales se consideraron como controles. Se analizó la discrepancia intraobservador, interobservador, intercámara e intracámara, con tres cámaras digitales y dos observadores que realizaron ocho sesiones fotográficas a cada espinograma. Se midieron los ángulos con Adobe Photoshop® sobre las imágenes digitales y se los analizó con el coeficiente de correlación de Pearson. Resultados El promedio de los ángulos de Cobb torácicos y lumbares del escáner, las cámaras 1, 2 y 3 fue de 37,9; 37,8; 37,7; 37,5; 53,2; 53,1; 53,3; 52,9, respectivamente. La correlación interobservador e intraobservador fue extremadamente alta, así como entre las cámaras y el escáner. Conclusión El ángulo de Cobb se puede medir luego de la fotografía digital de espinogramas de 30 x 90 cm, con alta reproducibilidad entre diferentes cámaras y observadores.

 10. El uso de las presentaciones digitales en la educación superior: una reflexión sobre la práctica / Use of digital presentations in higher education: a reflexion on practice

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Maroto Marín, Orlando

  2008-08-01

  Full Text Available Resumen: El uso de las presentaciones digitales en la enseñanza universitaria se han extendido ampliamente. En esta reseña temática se realiza una reflexión sobre la pertinencia de su aplicación; además se revisan algunos detalles de su producción. Se recalca la importancia de tomar en cuenta los detalles de las presentaciones para así lograr los objetivos educativos. El uso de un medio audiovisual y digital debería favorecer el establecimiento de una comunicación interactiva entre docentes y estudiantes. Con estas notas se espera aportar ideas sobre las presentaciones digitales especialmente para el personal docente que inicia sus labores dentro de la universidad.Abstract: The use of slide show presentation in higher education has been extending wider through universities. This article is a reflection about its use and pertinence and a review of some details on its production. This research reinforces the importance of review the slide show details to achieve the educational goals. In the classroom is established communication between professor and students and vice versa. The audiovisual media must reinforce communication skills and not only an informational reception. These notes could be helpful for the newest teachers, those who are starting their teaching career into the university, finding in their beginning the way to eliminate some actions that limits their creative capacity to teach.

 11. Plan de investigación: El potencial de las tecnologías digitales en la revitalización de lenguas indígenas: Implementación de M-learning con el pueblo Wichi de El Impenetrable chaqueño (Argentina)

  OpenAIRE

  Ovide, Evaristo

  2017-01-01

  El objetivo general de este trabajo es diseñar una metodología sostenible, escalable y exportable para la revitalización de lenguas y culturas indígenas usando el apoyo de las tecnologías digitales.

 12. Untersuchungen an Magnetköpfen und - bändern zur Prüfung von Bezugskassetten (Magnetbandkassetten 3,81 mm für digitale Aufzeichnungen); Teiluntersuchung Nr. 4 im Rahmen des Vorhabens des Bundesministeriums für Forschung und Technologie (2. DV-Program

  CERN Document Server

  Schumny, H; Schröder, H; Schröder, H no 1; Hartmann, J no 1; Schumny, H no 1

  1973-01-01

  Untersuchungen an Magnetköpfen und - bändern zur Prüfung von Bezugskassetten (Magnetbandkassetten 3,81 mm für digitale Aufzeichnungen); Teiluntersuchung Nr. 4 im Rahmen des Vorhabens des Bundesministeriums für Forschung und Technologie (2. DV-Program

 13. Participación política digital y brecha digital política en España. Un estudio de las desigualdades digitales

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Robles, José Manuel

  2012-08-01

  sociodemográficas y actitudinales. Sin embargo, aquí tratamos de presentar un modelo que nos ayude a comprender cómo se relacionan estos dos grupos de variables en relación a la participación política digital. Se trata de ofrecer una perspectiva más completa sobre las fuentes de las desigualdades digitales políticas.

 14. Reorganizando las fronteras del currículum entre los escenarios digitales y escolares / Reorganizing the boundaries of the curriculum between digital and schoolsettings

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Anguita-Martínez

  2016-12-01

  Full Text Available Resumen En este trabajo se analizan las percepciones que alumnado y profesorado tienen acerca del papel que juegan las redes sociales en el ámbito de la escuela, identificando los diferentes sentidos y usos de los dispositivos tecnológicos en el contexto escolar. El objetivo de la investigación se centra en explorar las interacciones mutuas entre los escenarios virtuales y los escolares y los efectos que tienen ambos para el aprendizaje del alumnado, el currículo escolar y, de forma más extensa, respecto de la construcción de ciudadanía activa por parte de los jóvenes estudiantes de la Educación Secundaria Obligatoria. Para ello se desarrolla una investigación de corte cualitativo a través del diseño y aplicación de diez grupos de discusión con docentes y estudiantes de la ESO en cinco provincias españolas en los años 2012 y 2013. Los resultados muestran cómo las relaciones entre uso de la tecnología digital y rendimiento escolar se hayan mediatizadas por condicionantes socioeconómicos y culturales, así como por la necesidad de que la institución docente resignifique el carácter lúdico, participativo y horizontal de los nuevos medios digitales en el marco de una cultura de lo público y comprometida con el conocimiento reflexivo y el aprendizaje relevante. Abstract In this paper, students' and teachers' perceptions aboutthe role of social networks in the field of school are analyzed, identifying the different meanings and uses of technological devices in the school context. The aim of this investigation focuses on exploring the mutual interactions between virtual scenarios and school and the effects of both of the mon student learning processes, school curriculum and, more extensively, regarding the formation of the active citizenship by young students of Secondary Education. To achieve this goal, a qualitative research was developed that implied the design and implementation ten focus groups with teachers and students of

 15. Monitoreo de cambios en la densidad de cobertura forestal en bosque templado usando fotografías aéreas digitales de alta resolución

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  José López García

  2016-08-01

  Full Text Available Se utilizaron series multitemporales de fotografías aéreas digitales de alta resolución de pequeño formato para evaluar los cambios en la densidad de cobertura forestal en un bosque templado. Una combinación de técnicas convencionales y adaptadas de fotogrametría y fotointerpretación fueron utilizadas para establecer un método específico de evaluación.  Este método ha sido probado en un periodo de doce años (1999-2011 en la zona núcleo de la Reserva de la Biósfera Mariposa Monarca, localizada en los estados de México y Michoacán, en México, usando mosaicos ortorectificados como mapas base para evaluar cambios bienales. Las imágenes fueron fotointerpretadas de manera tradicional marcando los cambios sobre acetatos, colocados sobre las imágenes impresas, creando así nuevos polígonos. Estos fueron transferidos directamente de los acetatos al ortomosaico a través de la pantalla de la computadora, usando al menos tres puntos de control, cumpliendo así con el principio de triangulación radial. El bosque fue separado en las siguientes clases de cobertura forestal: cerrada, semi-cerrada, semi-abierta, abierta y deforestada. La evaluación en la exactitud en la clasificación de densidad de cobertura fue estimada a través de muestreos en campo, empleando matrices de confusión, siendo del 95%. A partir de 2003, este método ha sido utilizado para determinar el pago por servicios ambientales. Dicho pago, junto con una gran interacción con las comunidades, se ha traducido en una reducción en la degradación forestal y la deforestación en la zona núcleo de la Reserva.

 16. Nuevos paradigmas periodísticos y documentales en los periódicos digitales: estudio de casos en España New journalistic and documentary paradigms in digital newspapers: study of specific cases in Spain

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Juan Carlos Marcos Recio

  2009-12-01

  Full Text Available Se observa la evolución, desarrollo y expansión del periodismo y la documentación digital a partir de los orígenes de las redacciones digitales y la aparición y surgimiento de documentalistas digitales al servicio de esos medios. La llegada de Internet ha colocado a los medios (grandes, medianos y pequeños en una posición difícil de entender para editores, redactores, documentalistas, gestores y también para los usuarios/ lectores que tienen una nueva percepción de la realidad informativa. En menos de una década este modelo se quebró. Ante esto, los documentalistas han modelado una forma nueva de enfrentarse a la información, de atender las peticiones de la redacción y de gestionar su propio trabajo. Se propone un seguimiento, un estudio y un desarrollo de los medios digitales y de su información basados en la óptica de la documentación y el estudio de casos en cuatro de los grandes periódicos nacionales.Evolution, development and expansion of journalism and digital documentation are observed with basis on the origin of digital writing and the surging of digital documentalists who serve these media. The arrival of Internet has put big, medium and little media in a difficult position to understand for editors, writers (proof-readers documentalists and administrators to understand, and also users/readers that now have a new perception of informative reality. In less than a decade, the previous model has broken down. In order to face this situation specialists have modeled a new way of confronting information, attending proof-reader's questions and confronting their own work. A research and follow-up of digital media and its information is proposed, under the perspective of documentation and the case study of four of the big national newspapers.

 17. Diseño de secuencias didácticas Blended Learning para el desarrollo de estrategias de aprendizaje y habilidades digitales en la reinserción a la universidad

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mario Martín Bris

  2015-05-01

  Full Text Available El presente documento describe una secuencia didáctica para desarrollar habilidades de aprendizaje y de uso de tecnología en estudiantes adultos que regresan a la universidad. La propuesta integra recursos digitales en línea tales como e-books, relatos, juegos de memoria y ejercitación, en tanto las clases presenciales integran el aprendizaje colaborativo y la participación activa para asegurar la integración de este tipo de estudiante al medio universitario. La secuencia se pondrá en marcha durante este año escolar con al menos 2000 estudiantes de nuevo ingreso, se espera que logren insertarse de manera más eficiente al medio universitario después de un tiempo de distancia con su proceso educativo.

 18. Visualization of mocrocalcifications on mammographies obtained by digital fullfield mammography in comparison to conventional film-screen mammography; Visualisierung von Mikrokalzifikationen in digitaler Vollfeldmammographie im Vergleich zu konventioeller Film-Folien-Mammographie

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Diekmann, S.; Heyden, H. von; Diekmann, F. [Humboldt-Universitaet, Berlin (Germany). Universitaetsklinikum Charite, Inst. fuer Radiologie; Bick, U. [Chicago Univ., IL (United States). Dept. of Radiology

  2003-06-01

  Relevanz entwaiger Unterschiede beurteilt werden. Material und Methoden: Es wurden 47 korrelierende digitale und Film-Folien-Mamographien von histologisch gesicherten Laesionen mit Mikrokalzifikationen (27 benigne, 20 maligne) von 4 Aerzten hinsichtlich der Erkennbarkeit der Einzelverkalkungen beurteilt. Die Aufnahmen der verschiedenen Systeme waren hinsichtlich der Einstellung vergleichbar. Der maximale Zeitraum zwischen den konventionellen und digitalen Aufnahmen betrug drei Monate. Mit einem Fragebogen wurde die Anzahl der Mikroverkalkungen sowie die subjektive Einschaetzung der Erkennbarkeit bei Aufnahmen in digitaler Technik (Sonographe 2000D, GE Medical Systems, Milwaukee, USA) und bei korrelierenden Aufnahmen verschiedener Film-Folien-Systeme ermittelt. Eine 7-Punkt-Skala basierend auf der BIRADS-Klassifikation wurde genutzt, um die Mikrokalzifikationen hinsichtlich ihrer Malignitaetswahrscheinlichkeit zu beurteilen. Die Ergebnisse der Auswerter wurden mithilfe einer ROC-Analyse verglichen. Ergebnisse: Hinsichtlich der Beurteilung der Anzahl der Mikroverkalkungen konnten keine statistisch signifikanten Unterschiede ermittelt werden. Die subjektive Einschaetzung der Beurteilbarkeit von Mikroverkalkungen war signifikant besser fuer digitale Mammographien. Die ROC-Analyse auf der Basis der BIRADS-Einteilung ergab keine signifikanten Unterschiede fuer die Dignitaetsbeurteilung zwischen digitalem und Film-Folien-System. Schlussfolgerung: Obwohl die subjektive Erkennbarkeit von Mikroverkalkungen signifikant besser fuer digitale Mammographien im Vergleich zu den korrespondierenden Film-Folien-Mammographien war, konnte in der vorliegenden Studie weder ein diagnostisch relevanter Vorteil durch die hoehere Kontrastaufloesung der digitalen Mammograpie noch ein Nachteil durch die geringere Ortsaufloesung nachgewiesen werden. Die diagnostischeAussagekraft bezueglich Mikroverkalkungen war digital wie konventionell gleichwertig, die Vorteile der digitalen Mammographie

 19. La catalogazione e la descrizione archivistica in rapporto all'evoluzione dell’ambiente digitale. Riflessioni sul nuovo standard RDA / The cataloging and archival description in the digital environment. Considerations about the new standard RDA

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Giorgia Di Marcantonio

  2016-12-01

  Full Text Available L’elaborato si apre riprendendo alcune nozioni di base sulla catalogazione e la descrizione archivistica, evidenziandone le differenze. Si puntualizza come i modelli concettuali e gli standard utilizzati per entrambe le attività stiano assumendo nuove sfumature, alla luce delle future evoluzioni dell’ambiente digitale. In relazione a quest’ultimo punto, il contributo restituisce una breve panoramica sugli utenti del web e delle considerazioni di base sul nuovo standard RDA.  The paper opens recalling  some basics about cataloging and archival description , highlighting the differences. It points out  how the conceptual models and standards, used for both activities,  are taking on new shades, in the light of future developments of the digital environment . In relation to this last point , the contribution returns a brief overview about the users of the web and some basic considerations on the new RDA standard.

 20. Revisión de la tecnologia celular cdpd (datos celulares digitales paquetizados) y aplicación en la localización automatica de vehiculos (avl) de transporte en la ruta Guayaquil-Machala

  OpenAIRE

  Polo Bayas., Jorge; Sanchez Yumbla, Guido; Cuvi Cabrera, Jhoe; Medina Moreira, Washington Adolfo

  2009-01-01

  El estudio de esta Tesis se la puede dividir en dos partes: 1. Revisión de los conceptos de las redes celulares D- AMPS (Sistema Avanzado de Telefonía Móvil) y CDPD (Paquete de Datos Digitales Celulares). 2. Cómo se realiza la localización automática vehicular como una aplicación de la tecnología de transmisión inalámbrica CDPD además de un pequeño estudio de mercado y aplicación de AVL (Localización Automática de Vehículos) en la Ruta Guayaquil- Machala escogida por el alto índice d...

 1. Adquisición de libros digitales (título a título) en la Biblioteca de la Universidad de Málaga: análisis de una experiencia

  OpenAIRE

  Gomariz López, Joaquina; Heredia-Sánchez, Fernando; López Pérez, Fuensanta; Pérez Garzón, María José

  2014-01-01

  Se analiza la experiencia de la Biblioteca de la Universidad de Málaga en la adquisición, proceso técnico y puesta a disposición de los usuarios de libros digitales, comprados título a título. Con el fin de dar cumplimiento a los objetivos de los Planes estratégico y operativo de la Biblioteca del año 2012 se crea un subgrupo específico en el seno del Grupo de Mejora “Apoyo al Aprendizaje y a la Investigación”. La tarea encomendada a este subgrupo consiste en realizar el despliegue de los sig...

 2. Adquisición de libros digitales (título a título) en la Biblioteca de la Universidad de Málaga: análisis de una experiencia

  OpenAIRE

  Gomariz-López, Joaquina; Heredia-Sánchez, Fernando; López-Pérez, Fuensanta

  2014-01-01

  [ES]Se analiza la experiencia de la Biblioteca de la Universidad de Málaga en la adquisición, proceso técnico y puesta a disposición de los usuarios de libros digitales, comprados título a título. Con el fin de dar cumplimiento a los objetivos de los Planes estratégico y operativo de la Biblioteca del año 2012 se crea un subgrupo específico en el seno del Grupo de Mejora “Apoyo al Aprendizaje y a la Investigación”. La tarea encomendada a este subgrupo consiste en realizar el despliegue de los...

 3. First experiments for the detection of simulated mammographic lesions. Digital full field mammography with a new detector with a double plate of pure selenium; Erste Untersuchungen zur Detektion simulierter mammographischer Laesionen. Digitale Vollfeldmammographie mit einem Doppelschicht-Selen-Detektor

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Schulz-Wendtland, R.; Wenkel, E.; Adamietz, B.; Lell, M.; Anders, K.; Uder, M. [Universitaetsklinikum Erlangen, Abteilung Gynaekologische Radiologie, Radiologisches Institut, Erlangen (Germany); Hermann, K.P. [Universitaetsmedizin Goettingen, Abteilung Diagnostische Radiologie, Goettingen (Germany)

  2011-02-15

  Doppelschicht-Selen-Detektor ausgestattet ist, im Vergleich zu 2 anderen, bereits etablierten Mammographiesystemen eine bessere oder zumindest gleichwertige Detektionsrate fuer simulierte mammographische Laesionen erzielt. Fuer die Studie stand das neue digitale Mammographiesystem Amulet FujiFilm, Tokio, Japan, zur Verfuegung. Das System arbeitet mit einem 18 x 24 cm{sup 2} grossen Detektor, dessen Basis eine durch eine duenne Sperrschicht getrennte Doppelschicht aus hochreinem amorphem Selen (A-Se) bildet. Der Ausleseprozess wird optisch induziert. Anstelle der bei anderen Detektortechnologien ueblichen Pixelmatrix aus amorphem Silizium (a-Si) kommen haarfeine lineare Elektroden zum Einsatz, die eine Pixelmatrix von 50 {mu}m{sup 2} ermoeglichen. Testobjekt war das Wisconsin Mammographic Random Phantom (Belichtung Mo/Mo, 28 kV, 100 mAs). Fuenf Untersuchern mit unterschiedlicher Mammographieerfahrung wurden jeweils 3 Aufnahmen mit unterschiedlicher, zufaellig gewaehlter Anordnung der simulierten Laesionen im Phantom am Monitor zur Bewertung vorgelegt. Die so erhaltenen Detektionsraten wurden mit den Ergebnissen fuer 2 andere unterschiedliche digitale Mammographiesysteme verglichen, die unter gleichen Bedingungen erhoben wurden. Als Mittelwert ueber alle Aufnahmen und Auswerter ergab sich fuer das System mit dem neuartigen Doppelschicht-Selen-Detektor eine Detektionsrate von 98,7%. Fuer die beiden Vergleichssysteme mit a-Si- bzw. a-Se-Detektor wurde ein Wert von 89,8 bzw. 97,3% ermittelt. Unter Beruecksichtigung der Inter- und Intraobservervariabilitaet sind die Unterschiede in den Detektionsraten fuer die 3 Systeme statistisch nicht signifikant. Das neue digitale Mammographiesystem Amulet zeigt bei dieser ersten orientierenden Phantomuntersuchung bzgl. der Detektion simulierter Laesionen keine signifikanten Unterschiede im Vergleich zu 2 anderen bereits in der klinischen Routine eingesetzten Systemen. Digitale Mammographiesysteme sind heute jedoch soweit entwickelt, dass fuer

 4. Revisión de la tecnologia celular cdpd (datos celulares digitales paquetizados) y aplicación en la localización automatica de vehiculos (avl) de transporte en la ruta Guayaquil-Machala

  OpenAIRE

  Polo Bayas., Jorge; Sanchez Yumbla, Guido; Cuvi Cabrera, Jhoe; Medina Moreira, Washington Adolfo

  2009-01-01

  El estudio de esta Tesis se la puede dividir en dos partes: 1. Revisión de los conceptos de las redes celulares D- AMPS (Sistema Avanzado de Telefonía Móvil) y CDPD (Paquete de Datos Digitales Celulares). 2. Cómo se realiza la localización automática vehicular como una aplicación de la tecnología de transmisión inalámbrica CDPD además de un pequeño estudio de mercado y aplicación de AVL (Localización Automática de Vehículos) en la Ruta Guayaquil- Machala escogida por el alto índice d...

 5. Relación entre las competencias digitales de docentes de educación básica y el uso educativo de las tecnologías en las aulas

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jessica Vargas-D\\u2019Uniam

  2014-01-01

  Full Text Available Esta investigación es de enfoque cuantitativo y tiene como objetivo identificar la relación entre las competencias digitales de docentes de educación básica y el uso educativo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC. Con este propósito se aplicaron encuestas a un grupo de 127 docentes de 6° grado de primaria y 5° grado de secundaria en 40 escuelas pertenecientes a nueve distritos de Lima. El estudio permitió identificar tres grupos de competencias: tecnológicas básicas, pedagógicas y tecnológicas complejas, encontrándose mayor presencia de las primeras, seguidas por las competencias pedagógicas y finalmente, las competencias tecnológicas complejas. Asimismo, se han identificado dos tipos de uso de las tecnologías en las aulas: personalprofesional y con el alumnado en el salón de clase, confirmándose que a nivel personalprofesional, los recursos más utilizados por el profesorado son el procesador de textos e Internet, en tanto que el uso con el alumnado está centrado en la organización del trabajo en el aula y, con menos frecuencia, en la interacción con los alumnos. Se aprecian además, correlaciones bajas entre las competencias digitales de los profesores y la frecuencia de uso educativo de las tecnologías en las aulas, aunque la correlación es mayor con las competencias complejas.

 6. Producción y difusión de vídeos digitales sobre contaminación ambiental. Estudio de caso: Activismo colectivo basado en la investigación

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ana Rita Marques

  2017-01-01

  Full Text Available La probabilidad de que los estudiantes emprendan una ciudadanía activa en el futuro es mayor si los alentamos a actuar ahora, proporcionándoles oportunidades de hacerlo y de asumirse como ciudadanos capaces de contribuir a la solución de los problemas de nuestra sociedad actual. La presente investigación, con la participación de un grupo de estudiantes de entre 12 y 13 años de edad y las disciplinas de las Ciencias Naturales y las Tecnologías de la Información y la Comunicación, tuvo como objetivo el estudio de los efectos de la realización y difusión de vídeos digitales sobre el tema de la contaminación ambiental en las percepciones que los alumnos tienen sobre su propia capacitación para la acción y el desarrollo de competencias de activismo. La producción de vídeos digitales por estudiantes, generalmente asociada al ocio y el entretenimiento, puede utilizarse como una actividad de la enseñanza y, particularmente, el aprendizaje de las ciencias. En este estudio, su realización y posterior divulgación también se utilizó como estrategia de activismo destinada a la educación. El estudio, centrado sobre todo en un análisis cuantitativo, integra un estudio más amplio, de naturaleza mixta. Los resultados muestran una evolución positiva en la percepción de los estudiantes sobre su capacidad de acción, así como el desarrollo de competencias básicas para la acción colectiva basada en la investigación.

 7. IDENTIFICATION OF DIGITAL COMPETENCES SKILLS IN TEACHER TRAINING DEGREE STUDENTS IDENTIFICACIÓN DEL DOMINIO DE COMPETENCIAS DIGITALES EN EL ALUMNADO DEL GRADO DE MAGISTERIO

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Margarita Pino Juste

  2010-11-01

  Full Text Available The Technologies of Information and Communication (ICT become in the information society a change agent. In this context, ICTs should become teaching tools in order to help the teacher to achieve quality education.Being aware of the importance of the teachers' mastery of the digital skills, we have conducted a study about the mastery of the ICTs that the students in the third year of the degree of teacher training of the University of Vigo have. In order to do this we have taken into account the knowledge acquired, the frequency of use of certain tools, their level of proficiency in four areas of knowledge: technological literacy, intellectual working tools, processing and dissemination of information and as communication tools. As well as their motivations, interests and obstacles found in their development in order to develop proposals for initial training.We can conclude that, in general, students do not have a specific training on the use of computers. About the degree of knowledge in the different skills, the students know the most basic and commonly used (open or download a file, create or print a document, install a program or send an e-mail. They usually use the mail as a working tool, while the messaging and social networks are more used for leisure time.Their attitudes towards ICTs are very positive and their motivations are focused essentially on the technologies which are useful for improving their learning and for their professional future.Las Tecnologías de la información y comunicación (TIC se convierten en la sociedad de la Información en un agente de cambio. En este contexto las TIC deben transformarse en herramientas pedagógicas al servicio del profesor con el fin de lograr una educación de calidad. Conscientes de la importancia de que los profesores dominen las competencias digitales, hemos realizado un estudio sobre el dominio de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC que poseen los estudiantes de

 8. Verbraucher und die digitale Welt

  DEFF Research Database (Denmark)

  Reisch, Lucia A.; Oehler, Andreas; Raab, Gerhard;

  2015-01-01

  is the value of data and how should the privacy concerns of customers be dealt with? Second, data, analytics, cognitive systems and design thinking concepts are customisable, but the direction such customisation takes is an open question. Third, new business models in the field of digital retail payment...

 9. 49205 ANALOGE OG DIGITALE FILTRE

  DEFF Research Database (Denmark)

  Gaunholt, Hans

  1997-01-01

  Theese lecture notes treats the fundamental theory and the most commonly used design methods for passive- active and digital filters with special emphasis on microelectronic realizations. The lecture notes covers 75% of the material taught in the course 49205 Analog and Digital Filters...

 10. Lærerutdannerens digitale kompetanse

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Rune Johan Krumsvik

  2012-08-01

  Full Text Available This case study focuses on how three teacher educators attempt to enhance their digital competence by participating in the project “Teach As We Preach (TAWP”. At a policy level in Norway, high priority is given to information and communication technology (ICT through the new educational reform (Læreplan for Kunnskapsløftet [LK06]. The ICT density is high in school, with one laptop per student considered desirable - a goal that is accomplished in upper secondary school. The main obstacle, however, seems to be the lack of digital competence among both pre-service and in-service teachers. However, the new White Paper No. 11 enhances digital competence to the fifth basic competence in teacher education. The study aims to enhance our understanding of how teacher educators’ develop their digital competence as part of their digital didactics and the research question is: How can students’ feedback in- and after plenary lectures contribute to enhance teacher educator’s digital competence? The empirical analysis shows that the informants, despite thresholds and challenges, find the strategy applied in this project constructive with regards to their professional development within the field of digital competence.

 11. Biblioteca Napoletana Digitale (sec. XVIII

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Roberto Mazzola

  2016-12-01

  Full Text Available [The Neapolitan Digital Library (XVIIIth Century]. The availability of online resources opens up new prospects for studies and research. The Neapolitan Digital Library promoted by the Ispf selects, indexes and stores texts available in digital format belonging to the culture of southern Italy in the eighteenth century, perhaps the more lively period of the intellectual life in Kingdom of Naples.

 12. Reklamefilmens digitale æstetik

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Lennard Højbjerg

  2012-01-01

  Reklamefilmens visuelle udtryk har i de sidste 10 år ændret sig radikalt. Det er artiklens mål at demonstrere hvorledes denne ændring er udtryk for en "digital æstetik", der udspringer at såvel de produktionsprocesser (computerbaserede) reklamefilnen er underlagt som af de smagsnormer, der herske...

 13. 49205 ANALOGE OG DIGITALE FILTRE

  DEFF Research Database (Denmark)

  Gaunholt, Hans

  1997-01-01

  Theese lecture notes treats the fundamental theory and the most commonly used design methods for passive- active and digital filters with special emphasis on microelectronic realizations. The lecture notes covers 75% of the material taught in the course 49205 Analog and Digital Filters...

 14. Evaluation of injuries of the upper cervical spine in a postmortem study with digital radiography, CT and MRI; Evaluation experimentell erzeugter Verletzungen der oberen Halswirbelsaeule mit digitaler Roentgentechnik, Computertomographie und Magnetresonanztomographie

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Obenauer, S.; Herold, T.; Fischer, U.; Grabbe, E. [Goettingen Univ. (Germany). Abt. fuer Roentgendiagnostik; Fadjasch, G.; Saternus, K.S. [Goettingen Univ. (Germany). Abt. fuer Rechtsmedizin; Koebke, J. [Koeln Univ. (Germany). Anatomisches Inst.

  1999-12-01

  Purpose: To compare digital X-ray, CT, and MRI in the evaluation of ligamentous and osseous lesions in upper cervical spine specimens after artificial craniocervical injury with the findings of macroscopic preparation. Materials and Methods: A rotation trauma of defined severity was applied to 19 human corpses. After dissection of the neck specimens, digital X-ray (DIMA Soft P41, Feinfocus), conventional and helical CT (CTi, High Speed, GE, collimation 1 mm; pitch 1.0), and MRI were performed from the skull base to C3. The findings were correlated with the macroscopic results of preparation. MR (Magnetom Vision, Siemens) imaging was obtained with a 1.5 T system using 2D- and 3D-sequences. Results: Preparation revealed 6 fractures of the vertebral bodies, 5 fractures of the dens axis, 1 fracture of the arcus anterior of the atlas, 4 osseous flakes at the occipital condylus, and 6 lesions of the alar ligaments. Digital radiography showed all fractures and 4 osseous flakes at the occipital condylus. With conventional and helical CT, all fractures and all ruptured alar ligaments could be detected. 2D MRI depicted 9 of the fractures and 3D MRI showed fractures. With 2D MRI, 2 of the 4 osseous flakes at the condylus could be detected and with 3D MRI one occipital condylus fracture could be depicted. Ligamentous injuries were visualized by 2D MRI in 2 of 6 cases and by 3 D MRI inone case. Conclusions: In post-mortem studies, CT was superior to MRI in the visualization of osseous and ligamentous injuries after trauma of the upper cervical spine. However, these results are not transferable to patients with rotation injury in general. (orig.) [German] Ziel: Vergleich verschiedener Techniken (digitale Roentgentechnik, Computertomographie, Magnetresonanztomographie) in der Detektion von ligamentaeren und ossaeren Laesionen der oberen Halswirbelsaeule nach definiertem Trauma sowie Korrelation mit den experimentellen Praeparateergebnissen. Material und Methoden: 19 menschliche

 15. Aprendizaje Basado en Juegos Digitales en Niños con TDAH: un Estudio de Caso en la Enseñanza de Estadística para Estudiantes de Cuarto Grado en Colombia

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Julián MORENO

  2015-03-01

  Full Text Available La situación actual de innovación tecnológica en educación introduce una nueva visión del juego digital, resaltando su valor pedagógico. Considerando este panorama proponemos el aprendizaje basado en juegos digitales, más específicamente de tipo multi-jugador masivos en línea, como un escenario propicio para lograr que los niños con TDAH (Trastorno por Déficit de Atención y/o Hiperactividad mejoren su aprendizaje y fortalezcan significativamente sus habilidades sociales, así como la autorregulación de sus emociones. Para ello llevamos a cabo un estudio de caso en el Colegio Santa Bertilla Boscardin de la ciudad de Medellín, Colombia, con estudiantes del grado cuarto de primaria en la asignatura de estadística, los cuales se dividieron en 17 niños como grupo experimental y 40 como control. Los resultados obtenidos mediante una prueba estandarizada demostraron, con una significancia estadística (valor p< 0.005, no solo los estudiantes con TDAH lograron igualar el rendimiento académico de los estudiantes de control, sino que incluso fueron ligeramente superiores.

 16. Percepciones de los medios periodísticos digitales sobre las tecnologías de la comunicación y la información en el Departamento del Huila (Colombia

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Alexander Trujillo Baca

  2016-03-01

  Full Text Available Las tecnologías de la información y la comunicación han permeado distintos campos de la vida cotidiana. No obstante, en el campo de las industrias mediáticas, el impacto ha sido más significativo, por el nivel de cambios generados en la tradicional forma de hacer periodismo. Desde la década del 90, y con más fuerza el año 2000, Colombia es testigo de un vertiginoso proceso de cambio en la infraestructura técnica en los sistemas informativos, que van de la mano de la aparición de un nuevo modelo de crecimiento económico. En este contexto matizado por las lógicas industriales, las empresas mediáticas están experimentando cambios en su funcionamiento, rutinas periodísticas, formas de acceder a los datos, difusión y desde luego la relación con los usuarios. Sobre el tema, es poco lo que se ha sistematizado en el departamento, y es allí donde se ubica este estudio, una investigación que conociendo la importancia del nuevo ecosistema digital pretende reflexionar sobre las percepciones que los medios periodísticos digitales tienen sobre las Tecnologías de la Comunicación y la Información, en el Huila durante el año 2015.

 17. Desarrollo de competencias digitales en docencia online: la asignatura Cimientos del curso de adaptación a grado en ingeniería de edificación

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  María Dolores Vivas Urías

  2016-01-01

  Full Text Available Las metodologías y estrategias de aprendizaje de las modalidades blended y online, representan el ambiente ideal para el desarrollo de competencias digitales ya que utilizan las Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TIC para producir, transmitir, distribuir y organizar conocimiento entre estudiantes. El presente artículo muestra los resultados de un estudio sobre el desarrollo de esta competencia en los estudiantes de la asignatura Cimientos del Curso de Adaptación al Grado en Ingeniera de Edificación para Arquitectos Técnicos y Aparejadores (CAGIE, de la Universidad Europea de Madrid (UEM, realizado en el curso académico 2014-2015. Los resultados obtenidos sugieren que el uso de las herramientas del campus virtual, tanto en la realización de actividades como en la interacción estudiante-estudiante y estudiante-profesor, contribuye fundamentalmente al desarrollo de dos de las áreas de la competencia digital: la comunicación y la creación de contenidos.

 18. Producción e integración de fotomapas digitales para la evaluación del crecimiento urbano en el Municipio de Texcoco, Estado de México: período 1970-1989-1997

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  David Romero Hernández

  2000-01-01

  Full Text Available Se apiicó un método para la producción e integración de fotomapas digitales con fines de evaluación del crecimiento de las principales áreas urbanas en Texcoco. Mexico. Se elaboraron tres fotomapas. Se evaluaron sus exactitudes caltográficas con base en: a la medida del error medio cuadrático total por foto (E, evaluado al georreferir las fotografías tomando la posición de los puntos de control de¡ terreno previamente al proceso de corrección geométrica, y b las diferencias de posición entre algunos de los rasgos de las fotografias aéreas corregidas geométricamente, al compararlos con los mismos rasgos digitizados de una caitografia existente a escala detallada ( 1 : l O 000. Los resultados muestran que ia metodologia empleada es accesible, útil y válida en términos de exactitud cartográfica, para registrar y cuantificar cambios en la extensión de las áreas urbanas con relieve casi plano. Se encontró que existe un crecimiento sustancial en algunos sectores del area evaluada, paiticularmente en los fraccionamientos Lomas de Cristo y Lomas de San Esteban, con un porcentaje acumulado de crecimiento hasta de 346% durante el periodo considerado (1970-1997.

 19. Image quality of a Konica Regius 336 digital system in chest radiography; Qualita' dell'immagine di un sistema digitale Konica Regius 336 per radiologia toracica

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Ostinelli, A.; Frigerio, M.; Monti, A.F.; Gelosa, S.; Tognoli, P.; Perniola, N. [Azienda Ospedaliera S. Anna, Como (Italy). Servizio di Fisica Sanitaria; Gozzi, G. [Azienda Ospedaliera S. Anna, Como (Italy). Servizio di Radiologia

  2000-06-01

  di Como e' stato recentemente installato il sistema radiologico computerizzato automatico Regius 336 (Konica Corporation, Tokyo, Giappone), dedicato alla radiologia toracica, si e' stabilito di valutarne le prestazioni sulla base delle caratteristiche tecniche delle immagini prodotte. Il sistema radiologico computerizzato Regius 336 e' costituito da uno schermo ai fosfori e da un lettore a raggi laser a infrarosso. L'immagine ottenuta dal rivelatore a fosfori e' soggetta a elaborazione che consente di ottenere stabilita' di prestazioni e una curva caratteristica simile a quella dei sistemi tradizionali. La qualita' delle immagini radiografiche e' stata definita oggettivamente attraverso la valutazione dei seguenti parametri: esposizione incidente, contrasto, rumore e risoluzione spaziale. Al fine di fornire un termine di controllo, sono stati misurati gli stessi parametri sulle immagini fornite da un sistema tradizionale Cronex 88 (DuPont Pharma, North Billerica, Massachussetts, USA). I valori del kerma in aria registrati con e senza fantoccio toracico sono risultati costantemente maggiori circa del 10% per il sistema digitale. Il rumore risulta generalmente superiore rispetto a quello delle immagini analogiche, in taluni casi anche pari al doppio. Le densita' ottiche dei singoli gradini di due filtri a cuneo e la risoluzione spaziale delle immagini prodotte dal sisema digitale risentono meno della variazione dei valori della tensione impostati, contrariamente a quanto riscontrato nel sistema analogico, in conseguenza di una piu' ampia latitudine di registrazione. In particolare, le immagini analogiche dei gradini ottenute con tensioni differenti mostrano ampia variazione della densita' ottica (nell'intervallo di 2). Le curve della funzione di trasferimento di modulazione fornite dai due sistemi non presentano invece marcate differenze. Complessivamente, le prestazioni del sistema digitale Regius 336 sono

 20. Búsqueda y selección de información en recursos digitales: Percepciones de alumnos de Física y Química de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato sobre Wikipedia

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Daniel Valverde-Crespo

  2016-01-01

  Full Text Available La investigación presentada analiza las habilidades de búsqueda y selección de información, según lo establecido en la competencia digital, de un grupo de estudiantes de educación secundaria y bachillerato. En este trabajo se busca conocer qué recursos digitales utilizan los estudiantes, cuáles son las razones para utilizarlos y qué uso y fiabilidad le dan a la información obtenida de un sitio web como Wikipedia. Con estos objetivos, y basándonos en resultados previos sobre competencia digital, TICs y Wikipedia, se ha diseñado un cuestionario de cuyas respuestas se puede concluir que el hecho de disponer y manejar diariamente las nuevas tecnologías basadas en recursos online no hace a los alumnos competentes en el tratamiento de la información digital. Además, los alumnos no poseen una actitud crítica sobre cómo buscar y seleccionar información de Internet.

 1. Desarrollo de recursos digitales didácticos mediante herramientas Web 2.0 para la enseñanza-aprendizaje de Introducción a La Comunicación Académica en el Sistema Nacional de Nivelación y Admisión

  OpenAIRE

  Salinas Núñez, Cecilia Consuelo

  2016-01-01

  1. Introducción. --2. Planteamiento de la Propuesta de Trabajo. --3. Marco Teórico. --4. Metodología. --5. Resultados. --6. Conclusiones y recomendaciones. El objetivo principal de este proyecto es desarrollar recursos digitales didácticos mediante herramientas Web 2.0 para el proceso de enseñanza-aprendizaje de la asignatura de Introducción a la Comunicación Académica en el Sistema Nacional de Nivelación y Admisión, la misma que pretende mejorar la comunicación y expresión interpersonal, ...

 2. Modelo de aprendizaje - enseñanza para el desarrollo de las competencias informacionales y digitales en la Escuela de Nutrición y Dietética de la Facultad de Salud Pública de la ESPOCH. Periodo agosto diciembre del 2013

  OpenAIRE

  Guacho Tixi, Mercy Esthela

  2015-01-01

  Se estableció un modelo de aprendizaje enseñanza en la Escuela de Nutrición y Dietética de la Facultad de Salud Pública de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, para el desarrollo de competencias informacionales y digitales de los estudiantes. Para la implementación del modelo, se realizó un diagnóstico, encontrando que el 91% de los estudiantes tiene como principal fuente de consulta el internet, en rendimiento académico lo estudiantes alcanzan el 50.64% con respecto ...

 3. La transformación de las televisiones públicas en servicios digitales en la BBC y RTVE The Transformation of Public TV Companies into Digital Services at the BBC and RTVE

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mercedes Medina Laverón

  2011-03-01

  Full Text Available Algunas voces cuestionan la permanencia de las televisiones públicas en el nuevo entorno digital, caracterizado por una mayor presencia de Internet, más competidores y la fragmentación de la audiencia. Sin embargo, hay otros que creen que deberían actuar como una fuerza motriz en el proceso de convergencia e incluso que los nuevos medios representan una posibilidad de redefinir la misión de las televisiones públicas. El reto actual de las corporaciones públicas es proporcionar los contenidos a través del mayor número de soportes posibles, no solo a través de la televisión, sino también a través de Internet y dispositivos móviles. Un rasgo de la BBC es haberse adaptado siempre a los cambios del mercado y muchas de sus soluciones han sido transferidas a otras empresas de comunicación tanto públicas como privadas de todo el mundo. El objetivo de este artículo es mostrar cómo la BBC es uno de los modelos en los que las empresas televisivas se han fijado para transformar sus servicios digitales a fin de mantener su existencia en el mercado, y conocer cuál ha sido su influencia en la televisión pública española RTVE. La metodología empleada radica en el análisis de los documentos internos y externos de las compañías y entrevistas realizadas a los responsables de los servicios digitales de RTVE. Las conclusiones apuntan a destacar que estas compañías han adaptado sus actividades a las nuevas tecnologías y han desarrollado servicios interactivos como refuerzo de su misión de servicio público.Some authors question the existence of public television companies in the new environment of digitalization, Internet proliferation, growing competition and audience segmentation. However, others believe they should act as a driving force in the process of convergence and even that the new media present an opportunity to redefine the public broadcasting service (PBS remit. The current challenge for the public media companies is to

 4. Diagnóstico de las habilidades digitales y prácticas pedagógicas de los docentes en educación primaria en el marco del programa Mi Compu.MX

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Leonardo David Glasserman Morales

  2016-04-01

  Full Text Available Durante el ciclo escolar 2013-2014, el gobierno de México puso en marcha el programa Mi Compu.MX y dotó de una computadora personal a los niños de quinto y sexto grado de educación primaria en los estados de Sonora, Tabasco y Colima; el propósito era reducir la brecha digital y social entre las familias y contribuir a la mejora de las condiciones de estudio de los niños y a la actualización de las formas de enseñanza. Para determinar si el programa impactó en el mejoramiento en las formas de enseñanza, llevamos a cabo el presente estudio con el objetivo de hacer un diagnóstico sobre el grado de integración de las computadoras portátiles a las prácticas pedagógicas de los docentes de Sonora que participan en el programa. Seguimos una metodología cuantitativa de tipo exploratoria-descriptiva, en la cual se midieron las habilidades digitales de los profesores a través de un cuestionario autoadministrado, así como un simulador en línea. Los resultados muestran que los profesores superan ligeramente 60% de aciertos en la mayoría de las pruebas de habilidad informática y realizan prácticas pedagógicas alejadas en promedio hasta 2.1 puntos del nivel experto.

 5. Nachhaltige Verpackung von Bio-Lebensmitteln: Ein Leitfaden für Unternehmen

  OpenAIRE

  Seidel, Kathrin; Gerber, Alexander

  2011-01-01

  Technology improvements as packing material with nano coating, compostable bioplastics or special preparation processes of recycled materials increase the variety of packaging possibilities for organic products. As practical experiences show, packaging experts and therefore important know-how are mostly lacking, due to companies´ size in the organic food industry. The project `Sustainable Organic Food Packaging´: A manual for enterprises Project Title (Nr. 08OE060) discusses packaging from th...

 6. Klinische Differentialdiagnose der Beinschwellung - Ein Leitfaden für die Praxis

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Stöberl C

  2011-01-01

  Full Text Available Die Differentialdiagnose der Beinschwellung stellt ein häufiges Problem in der Praxis dar. Wünschenswert ist eine rasche klinische Zuordnung mit einem möglichst geringen Aufwand an Zusatzuntersuchungen. Die vorliegende Arbeit stellt die unterschiedlichen Formen der Beinschwellung unter Berücksichtigung ihrer klinischen Merkmale dar. Sie wird ergänzt durch differentialdiagnostische Übersichtstabellen, sowie Tabellen zu Anamnese, klinischem Untersuchungsgang und weiterführenden Zusatzuntersuchungen.

 7. Pharmaceuticals applied in the radiology department. Practitioners guide; Pharmaka in der Radiologie. Ein klinischer Leitfaden

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Hofer, U. [Bonn Univ. (Germany). Radiologische Klinik

  2001-07-01

  Recommendations for the use of drugs in radiological practice, such as sedatives, analgesics, narcotics, anticoagulants, chemotherapeutic agents, contrast media, antibiotics etc.; pharmacologic effects; side effects; first aid. (MG)

 8. Efficient heating systems with money from the government; Effiziente Heizsysteme mit Geld vom Staat. Leitfaden Foerderprogramme

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2012-09-15

  In addition to the climate and resource protection, there is a growing interest in a sustainable reduction in the annual operating costs for heating and hot water. In the search for economically exploitable measures for energy conservation, the brochure under consideration reports on the most important programs at the federal level. Possible supports of financing from the Credit Institute for Reconstruction KfW (Frankfurt (Main), Federal Republic of Germany) and the Federal Office of Economics and Export Control BAFA (Eschborn, Federal Republic of Germany). The on-site consultation by a licensed energy advisor is the best first step.

 9. Efficient heating systems with money from the government; Effiziente Heizsysteme mit Geld vom Staat. Leitfaden Foerderprogramme

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2011-07-01

  In addition to the climate and resource protection, there is a growing interest in a sustainable reduction in the annual operating costs for heating and hot water. In the search for economically exploitable measures for energy conservation, the brochure under consideration reports on the most important programs at the federal level. Possible supports of financing from the Credit Institute for Reconstruction KfW (Frankfurt (Main), Federal Republic of Germany) and the Federal Office of Economics and Export Control BAFA (Eschborn, Federal Republic of Germany). The on-site consultation by a licensed energy advisor is the best first step.

 10. Elaboración de cartas aeronáuticas OACI: planos de obstáculos de aeródromo, a partir de imágenes aéreas digitales de pequeño formato

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jorge Prado Molina

  2012-01-01

  Full Text Available Las cartas aeronáuticas y los planos de obstáculos de aeródromo proporcionan información sobre las obstrucciones alrededor del aeropuerto, para que el controlador aéreo y los pilotos cumplan con los procedimientos y limitaciones de su utilización. La seguridad en aviación exige la producción de cartas aeronáuticas actualizadas y precisas, adoptando los estándares de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI. En este artículo se describe la metodología utilizada para generar los planos de obstáculos de cinco aeródromos en México, a partir de imágenes aéreas digitales, obtenidas con cámaras de formato pequeño. A través de dos levantamientos aéreos en cada aeropuerto, a 10 000 y 5 000 pies de altura sobre el nivel del terreno, se generaron dos ortomosaicos cubriendo la zona de influencia de la terminal aérea, el aeródromo y las superficies de aproximación, de ascenso en el despegue, de transición, horizontal interna y cónica. A través de la fotointerpretación de estéreopares se identificó la mayoría de los obstáculos, y con los ortomosaicos se generaron los planos de aeródromo y de obstáculos de aeródromo tipos A, B y C. Mediante receptores satelitales geodésicos se obtuvieron 18 puntos en cada pista, para obtener sus dimensiones y establecer puntos de control terrestre para la formación de los ortomosaicos. A través de detallado trabajo de campo se comprobó la localización y altura de los obstáculos y, finalmente, después de varios procedimientos de revisión por las autoridades aeronáuticas, se concluyó la generación de las cartas OACI al integrar todos los mapas de los aeropuertos, en un sistema de información geográfica (SIG.

 11. Análisis espectral y visual de vegetación y uso del suelo con imágenes Landsat ETM+ con apoyo de fotografías aéreas digitales en el Corredor Biológico Chichinaut­zin, Morelos, México

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Álvaro Vega Guzmán

  2008-01-01

  Full Text Available Aplicando técnicas de clasificación digital y visual sobre imágenes de satélite Landsat ETM+, del 21 de marzo del 2000, se elaboró la cartografía de vegetación y uso del suelo del Corredor Biológico Chichinautzin, Morelos-México, integrado por el Área de Protección de Flora y Fauna Chichinautzin y por los Parques Nacionales Lagunas de Zempoala y El Tepozteco. Se realizó una clasificación supervisada cuyos resultados fueron validados con puntos de referencia obtenidos mediante trabajo de campo e interpretación de fotografías aéreas digitales de noviembre de 2000, con una resolución espacial de dos metros. La clasificación visual se estableció mediante una matriz de confusión que calculó la precisión comparando las categorías finales de vegetación y uso del suelo con nuevos puntos de referencia obtenidos de fotografías aéreas digitales escala 1:10 000. Dado que durante el proceso de una interpretación visual de imágenes de satélite se integran elementos y criterios de referencia inherentes a los conocimientos y habilidades de la persona que realiza el trabajo, es recomendable realizar una interpretación visual posterior a una clasificación digital, pues con ello se reduce el margen de error del producto deseado y en consecuencia aumenta su precisión y confiabilidad.

 12. Modelo conceptual para la introducción de las tabletas digitales en la enseñanza primaria (Conceptual model for the introduction of digital tablets in primary education

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Carlos Ortega Maldonado

  2016-11-01

  Full Text Available Resumen El objetivo de este artículo es presentar evidencias que permitan explicar cómo los estudiantes han mejorado la asimilación de contenidos, el trabajo colaborativo y han desarrollado habilidades para el empleo de la tecnología, y la gestión de información, en particular usando las tabletas digitales, con la finalidad de aprender a partir de la introducción de estas en el aula desde edades tempranas, basado en un modelo educativo que oriente este proceso y que contemple el diseño y empleo de actividades apoyadas en recursos educativos y procedimientos de evaluación, en todo el proceso de construcción del conocimiento. Se destaca el hecho de que las tecnologías pueden afectar el proceso si no son acompañadas de un adecuado diseño pedagógico, que contenga un componente de gestión del conocimiento (GC. En el artículo se exponen las ideas de los autores sobre la necesidad de producir un avance de las capacidades y habilidades personales para el desempeño de funciones en un contexto donde las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC y la gestión del conocimiento constituyen oportunidades para avanzar hacia el desarrollo, por lo que se requiere de la mejor preparación de los estudiantes desde edades tempranas. Se emplea un enfoque de gestión socioeconómica dirigido al mejoramiento de la estrategia organizacional y del capital intelectual. Las conclusiones sugieren algunas generalidades que pueden tenerse en cuenta en la implementación del modelo en la práctica educativa en la educación primaria en Ecuador, aplicable a otros países con condiciones similares. English abstract: The objective of this paper is to present evidence to explain how students have improved assimilation of content, collaborative work and have developed skills for the use of technology and information management, particularly using digital tablets, in order to learn from the introduction of these in the classroom at an early age

 13. «Prosumidores interculturales»: la creación de medios digitales globales entre los jóvenes «Prosuming» across Cultures: Youth Creating and Discussing Digital Media across Borders

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Michael Dezuanni

  2012-03-01

  Full Text Available La «Scratch Online Community» permite a los jóvenes compartir sus proyectos digitales internacionalmente con una facilidad impensable años atrás. Como todas las comunidades creativas de este tipo, no es solo un espacio para compartir productos, trabajos, técnicas o consejos, sino también un espacio para la interacción social. Los educadores del ámbito de la alfabetización en los medios encuentran en estas iniciativas retos y oportunidades sin precedentes para aprovechar el volumen de conocimiento de la comunidad y promover el aprendizaje. Ofrece también oportunidades para implementar una forma de alfabetización digital sensible a la representación social y cultural. Una de las funciones de la alfabetización digital es ayudar a los jóvenes a cuestionar representaciones y a romper con procesos de otredad para que los miembros de la comunidad puedan expresarse e integrarse en esos contextos. Este artículo analiza cómo estas comunidades, a través de la interacción social, pueden impulsar el entendimiento intercultural y el aprendizaje a través del diálogo y la práctica creativa. El artículo incluye estadísticas para indicar la cantidad de interacción internacional en la comunidad que se analiza (Scratch. Asimismo, también incluye análisis cualitativos a partir de discusiones en el foro, con el fin de analizar los tipos de interacción intercultural que se llevan a cabo.The Scratch Online Community enables young people to share their creative digital projects internationally with a level of ease that was impossible only a few years ago. Like all creative communities, Scratch is not just a space for sharing products, work, techniques and tips and tricks, but also a space for social interaction. Media literacy educators have unprecedented challenges and opportunities in digital environments like Scratch to harness the vast amount of knowledge in the community to enhance students' learning. They also have challenges and

 14. Estudio de la comunicación científica en salud para jóvenes y valoración de la calidad de los recursos digitales 

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  C Peñafiel

  2015-04-01

  Full Text Available Introducción. El incremento de la popularidad que ha tenido Internet en los últimos años ha generado cambios importantes en las formas en que las personas realizan búsquedas de información de salud. Esto no sólo sucede en la búsqueda que hacen los adultos sino que también tiene su repercusión en los jóvenes y adolescentes. Objetivos. La investigación ha tenido dos objetivos fundamentales: conocer los criterios de calidad, selección y acreditación de la información de salud que se difunde en las webs y averiguar cómo los jóvenes buscan información de salud en Internet. Metodología. El estudio responde a un paradigma cualitativo y cuantitativo, como maneras complementarias de percibir la misma realidad, basándonos en un estudio holístico desde la integralidad y su contexto. Así, hemos realizado un análisis de contenido de los recursos digitales con información de salud; entrevistas en profundidad con responsables de las webs; focus group con adolescentes de bachillerato y universitarios; para finalizar con un estudio etnográfico y un estudio cuantitativo basado en la realización de cuestionarios cerrados al segmento de población estudiado. Resultados. Los responsables de las webs con información de salud para la población más joven son conscientes de la importancia de su labor y la responsabilidad que recae sobre ellos. Son conscientes de que la información no debe ser enfocada desde un punto de vista paternalista, sino con objetividad. Los jóvenes y adolescentes consideran que la web ideal con información de salud debería ser muy práctica y visual, con información accesible y fiable, que permita interactividad con los usuarios y donde se distingan claramente las opiniones de los usuarios y los consejos de los profesionales. Discusión y Conclusiones. La necesidad de adquirir hábitos saludables se ha revelado como un tema que genera gran interés entre los jóvenes y que tiene un componente cultural: se aprende

 15. Det Digitale Nærvær

  DEFF Research Database (Denmark)

  Heilesen, Simon

  Computer-medieret kommunikation (CMC – via intranet- og internet, ”allestedsnærværende computing” mm. ), er grundlaget for det informations- og videnssamfund, der begynder at tage form i disse år. CMC er blevet kolossalt udbredt de seneste 10 – 15 år og har forandret den måde vi udsender og søger...... information, kommunikerer med hinanden både privat og i organisationer, samarbejder, underviser og tilegner os viden. Denne bog går tæt på tre udvalgte områder inden for den computer-medierede kommunikation: · Videndeling i formelle og uformelle organisationer, · Netbaseret samarbejde og læring, · Design af...

 16. Det digitale spøgelse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Ejvind

  2008-01-01

  man opgive at søge ind til én kernebetydning, som kan kommunikeres neutralt gennem forskellige medier. Sætningen “Du er sød” betyder altså noget forskelligt alt efter, om den skrives i et brev, aftegnes på himlen med et fly eller sendes i en e-mail. Og der er ikke én af disse gengivelser, der kan...... påberåbe sig at være den rigtige kernebetydning. Spørgsmålet, der altid kan rejses, er nemlig: Hvad skulle være begrundelsen for at betragte ét medie som værende nærmere kernen end de andre? Man kunne selvfølgelig hævde, at der findes en abstrakt betydning, som ikke kan gengives med noget medie, men som...... til forståelse med den. Omdrejningspunktet er et spøgelse! Artiklens ærinde er at udpege et par af de spøgelser som udspringer af den kommunikation, der udspringer af internettet. Jeg går særligt i klinch med overdrevne forestillinger om internettets effektivitet....

 17. Marcos de referencia de saberes digitales

  OpenAIRE

  Ramírez Martinell, Alberto; Morales Rodríguez, Ana Teresa; Olguín Aguilar, Pablo Alejandro

  2015-01-01

  En este artículo se muestra una recopilación de estándares, indicadores y recomendaciones elaboradas por organizaciones como OCDE, UNESCO, ISTE y ECDL sobre el uso de Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC). Esta información la presentamos mediante el análisis de contenidos de cada uno de los cuatro criterios a partir de tres enfoques: saberes informáticos, literacidad informacional y ciudadanía digital, ya que –según las organizaciones estudiadas–esto, acompañado del desarrollo de...

 18. I vizi della rivoluzione digitale a scuola

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Paolo Mottana

  2012-12-01

  Full Text Available I nuovi profeti della informatizzazione integrale stanno conducendo da tempo e con forze sempre più agguerrite la loro campagna di conquista della scuola. Come dargli torto? Posto che un giorno ciò possa avvenire, si tratta di un territorio che può fruttare dividendi enormi per chi si dovesse accaparrare la commessa di Lim e tablet su scala nazionale. Per carità, lungi da me l’idea di voler maleficare questi strumenti straordinari...

 19. Digitale Medien im Blickwinkel des Symbolischen Interaktionismus

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ursula Dopplinger

  2015-09-01

  Full Text Available Dieser Artikel zeigt anhand von Beispielen auf, dass die Theorien des Symbolischen Interaktionismus an Aktualität nichts eingebüßt haben, obwohl es aufgrund von digitalen Medien einen einschneidenden gesellschaftlichen Wandel vor allem in der Art und Weise, wie Kommunikation und soziale Interaktionen betrieben werden, gegeben hat. Es wird versucht die Theorien des Symbolischen Interaktionismus in Verbindung mit dem Gebrauch von digitalen Medien, insbesondere dem Smartphone darzustellen. Obwohl es in den letzten 80 Jahren maßgebliche Veränderungen in der Gesellschaftsordnung und im Bildungswesen gegeben hat, kann nachvollzogen werden, dass diese Theorien auf die Interaktionen im täglichen Leben nach wie vor angewendet werden können. So aktuell die Theorien sind, können sie aber nicht die Frage beantworten, wie schnell sich eine konkrete Unterrichtspraxis auf die sich rasch ändernden Funktionen der digitalen Medien einstellen soll.

 20. C4913 ANALOGE OG DIGITALE FILTRE

  DEFF Research Database (Denmark)

  Gaunholt, Hans

  1996-01-01

  Theese lecture notes treats the fundamental theory and the most commonly used design methods for passive- active and digital filters with special emphasis on microelectronic realizations. The lecture notes covers 75% of the material taught in the course C4913 Analog and Digital Filters...

 1. Internationalt samarbejde om BIM og digitale vejmodeller

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rasmussen, Christian Fuglsang; Kjems, Erik

  2016-01-01

  Begrebet BIM (BygningsInformationsModellering) har for alvor ramt infrastruktursektoren, og der arbejdes i mange lande på at optimere håndteringen og udnyttelsen af data. Der er en generel enighed om effektiviseringspotentialet, samt at der er behov for internationale standarder. Følgende giver et...

 2. Beoordelen van academische schrijfvaardigheden met digitale rubrics

  NARCIS (Netherlands)

  van den Berg, B.A.M.; van de Rijt, B.A.M.; Prinzie, P.

  2014-01-01

  Een goede rubric helpt docenten én studenten. Docenten baseren er hun beoordeling en feedback op. Studenten zien waar ze staan in hun ontwikkeling en waar ze nog aan moeten werken. Maar wat houdt het in om rubrics te maken en hoe werken rubrics precies bij de beoordeling? Docenten van de opleiding P

 3. ScanLab - Restauro e ricostruzione digitale

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  ScanLab ScanLab

  2014-09-01

  Full Text Available Inside the new reality of Scanlab, in the city of Palermo, specialized in innovative sectors like 3D printing and rapid prototyping, ScanArt is born, a macro project entirely dedicated to the study and safeguard of cultural heritage. Using new technologies of tridimensional remarking and augmented reality applications, the group is able to offer tecnological services aimed at improving the common instruments bound to the to the world of arts and at the fruition and divulgation of it.

 4. Digitale Medien, soziale Benachteiligung und soziale Distinktion

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Horst Niesyto

  2009-06-01

  Full Text Available Der Beitrag zeigt auf, dass kulturtheoretische Ansätze zur Mediensozialisation die Relevanz unterschiedlicher sozialer Lebenslagen unterschätzten. Am Beispiel des Themas ‹Digital Divide› werden Forschungsbefunde auf dem Hintergrund des Spannungsfelds von sozialer Benachteiligung und sozialer Distinktion referiert und eingeordnet. Der abschliessende Teil entwickelt ein Verständnis von milieusensibler Medienkompetenzbildung, welches die Medienpraxis der Subjekte in Zusammenhang mit vorhandenen (inneren und äusseren Ressourcen zur Lebensbewältigung betrachtet.

 5. Transmedia: verhalen vertellen in het digitale tijdperk

  NARCIS (Netherlands)

  D. Hassler-Forest

  2013-01-01

  Van The Lord of the Rings tot Harry Potter, van Game of Thrones tot The Walking Dead: er duiken steeds meer verhalen op die via meerdere media verteld worden. Boeken, films, tv-series, strips en games bouwen samen complexe verhaalwerelden op die we op allerlei manieren beleven. Dit boek laat zien ho

 6. Digitale muligheder i kvarterløft?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Storgaard, Kresten; Madsen, Marie Louise

  Rapporten indeholder den bagvedliggende dokumentation for projektet: 'Det elektroniske Kvarter'. Projektet redegør for, hvordan informations- og kommunikationsteknologien kan bruges til at forbedre beboerinddragelsen i byfornyelsen. I rapporten bringes erfaringerne med blandt andet hjemmesider, f...

 7. Digital breast tomosynthesis; Digitale Tomosynthese der Brust

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Haegele, Julian; Barkhausen, Joerg [Universtiaetsklinikum Schleswig-Holstein, Luebeck (Germany). Klinik fuer Radiologie und Nuklearmedizin; Pursche, Telja [Universtiaetsklinikum Schleswig-Holstein, Luebeck (Germany). Brustzentrum; Schaefer, Fritz K.W. [Universtiaetsklinikum Schleswig-Holstein, Kiel (Germany). Bereich Mammadiagnostik und Intervention

  2015-09-15

  In digital breast tomosynthesis a digital tomographic data set with a very high spatial resolution is reconstructed from low-dose projections collected over a limited rotation angle. This allows a very detailed assessment of e. g. masses and architectural distortions. The average glandular dose is comparable to 2 D mammography. First clinical studies demonstrated that tomosynthesis is able to supply important additional information in suspicious mammographic findings. In comparison to projection mammography, tomosynthesis shows an at least comparable diagnostic accuracy. In everyday practice, tomosynthesis is currently mostly used for further evaluation of suspicious findings in mammography.

 8. Un modelo conceptual para juegos educativos digitales

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Rafael Feyh Jappur

  2015-03-01

  Full Text Available Introduction: It presents the development of a proposed conceptual model for digital educational games in the context of the classroom in which the analysis focused on learning for sustainable habits production and consumption in the residential environment. The existing conceptual models are more linked to the creation and recently with evaluation of the games. In the context of the implementation, most models focus more on the description of the games validation processes than in mediating the pedagogical practice itself. Therefore, the research question is about how to create, implement and evaluate digital educational games for teaching and learning process in the classroom, with the focus on learning the culture of sustainability in the residential environment. Methodology: As far as the methodological characterization is concerned, the investigation was supported by bibliographical and field research for data collection. It was emphasized the use of Design Science Research Methodology as methodological procedure for the development of the conceptual model. Results: The system has been tested in a pilot study in two groups of Young Apprentice Program at SENAC/SC to check its consistency. Conclusions: It was concluded based on the results produced by the application of the pilot that the proposed conceptual model contributes to the process of teaching and learning in the classroom.

 9. Beoordelen van academische schrijfvaardigheden met digitale rubrics

  NARCIS (Netherlands)

  van den Berg, B.A.M.|info:eu-repo/dai/nl/288125797; van de Rijt, B.A.M.|info:eu-repo/dai/nl/13576002X; Prinzie, P.|info:eu-repo/dai/nl/26906110X

  Een goede rubric helpt docenten én studenten. Docenten baseren er hun beoordeling en feedback op. Studenten zien waar ze staan in hun ontwikkeling en waar ze nog aan moeten werken. Maar wat houdt het in om rubrics te maken en hoe werken rubrics precies bij de beoordeling? Docenten van de opleiding

 10. C4913 ANALOGE OG DIGITALE FILTRE

  DEFF Research Database (Denmark)

  Gaunholt, Hans

  1996-01-01

  Theese lecture notes treats the fundamental theory and the most commonly used design methods for passive- active and digital filters with special emphasis on microelectronic realizations. The lecture notes covers 75% of the material taught in the course C4913 Analog and Digital Filters...

 11. Internationalt samarbejde om BIM og digitale vejmodeller

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rasmussen, Christian Fuglsang; Kjems, Erik

  2016-01-01

  Begrebet BIM (BygningsInformationsModellering) har for alvor ramt infrastruktursektoren, og der arbejdes i mange lande på at optimere håndteringen og udnyttelsen af data. Der er en generel enighed om effektiviseringspotentialet, samt at der er behov for internationale standarder. Følgende giver et...

 12. Bicentenarios digitales: celebraciones en la red

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Alvar de la Llosa

  2011-06-01

  Full Text Available Si  la celebración del primer centenario de las independencias de los países americanos se valió de las innovaciones de los medios de comunicación de su época, en particular del cine, hoy en día los gobiernos han asaltado la Red y se han apoderado del media para difundir una versión oficial. Conviene por lo tanto ver cómo los diferentes países latinoamericanos construyen este Bicentenario siempre de modo nacional y unilateral y nunca transnacional, en el marco de unas fronteras modernas a pesar de un pasado común entre varias naciones.Palabras clave: Internet, bicentenario, Latinoamérica.___________________________Abstract:The celebration of the first centenary of independence of american countries used the innovations of the mass media of it time, particulary the movie world. Today, the governements stormed Internet and taked possession of the media to spread an official version. It´s necesary, consequently, to analyse how the different latin american countries build this Centenary, always national, never like a transnational perspective, in the context of the modern frontiers and the common past.Keywords: Internet, bicentenary, Latin America

 13. Transmedia: verhalen vertellen in het digitale tijdperk

  NARCIS (Netherlands)

  Hassler-Forest, D.

  2013-01-01

  Van The Lord of the Rings tot Harry Potter, van Game of Thrones tot The Walking Dead: er duiken steeds meer verhalen op die via meerdere media verteld worden. Boeken, films, tv-series, strips en games bouwen samen complexe verhaalwerelden op die we op allerlei manieren beleven. Dit boek laat zien ho

 14. Aplicación de la Recuperación del Orden de Inserción a la Protección de los Derechos de Autor Mediante Marcas de Agua Digitales Application of the Insertion Order Recovery of Copyright Protection Using Watermarking

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  M. González

  2004-01-01

  Full Text Available El objetivo de este trabajo es presentar una metodología que permita a las técnicas de marcas de agua digitales cumplir con el requisito de la protección de los derechos de autor, cuando un determinado material digital contiene varias marcas de agua diferentes. Para esto, se propone un método general para resolver el problema, que consiste en asignar correctamente la propiedad intelectual del material digital mediante la recuperación del orden de inserción de marcas de agua, suponiendo que el propietario es aquel que insertó su marca inicialmente. Los resultados muestran que el uso técnica propuesta es viable como sistema de apoyo en la tarea de protección de los derechos de autorThe objective of the present study is to present a methodology which allows digital watermarking technology to comply with requirements for protecting authors copyrights when a given digital material contains various different watermarks. For this, a general method is proposed for resolution of the problem which consists of correctly assigning the intellectual property of the digital material by recovering the order of insertion of the watermark, supposing that the owner was the one who first inserted his mark. The results show that the use of the proposed technique is viable as a support system in the task of protecting author’s rights

 15. Bioenergy guide. Projecting, operation and economic efficiency of biomass power plants; Leitfaden Bioenergie. Planung, Betrieb und Wirtschaftlichkeit von Bioenergieanlagen

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Deimling, S. [Stuttgart Univ. (DE). Inst. fuer Energiewirtschaft und Rationelle Energieanwendung (IER); Kaltschmitt, M; Schneider, B. [and others

  2000-07-01

  This guide gives an survey over planning, operation and economics of biomass conversion plants. Main topics are: production and supply of biomass fuels, combustion properties, licensing, cost and financing. It shows planning and management of projects and the legal background for Germany and the European Union.

 16. Groundwater monitoring programme. A guide for groundwater sampling and analysis. 2. ed.; Grundwasserueberwachungsprogramm. Leitfaden fuer Probenahme und Analytik von Grundwasser

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2001-07-01

  Quality assurance guidelines have been developed and introduced in Baden-Wuerttemberg for groundwater monitoring. The contribution contains the fundamentals and technical guides for sampling and measurement of the Baden-Wuerttemberg groundwater monitoring programme, as well as parameter groups and a preliminary assessment of the methods. [German] Bei der Gewinnung von Umweltdaten sind hohe Anforderungen an die Qualitaet der erhobenen Daten zu stellen. Dies trifft in besonderem Masse gerade auch fuer Grundwasseruntersuchungen zu, da hier haeufig Konzentrationen im Bereich der Nachweisgrenze auftreten. Fuer das Grundwassermessnetz Baden-Wuerttemberg sind qualitaetssichernde Regelungen entwickelt und eingefuehrt worden. In der vorliegenden Zusammenstellung sind die Grundsatzpapiere, bzw. Technischen Anleitungen aus dem Grundwasserueberwachungsprogramm Baden-Wuerttemberg fuer die Grundwasserprobennahme sowie zu Messverfahren, Parametergruppen und zur ersten Beurteilung der Messergebnisse enthalten. (orig.)

 17. Guidelines for operator competence - Optimising facility management processes; Leitfaden Betreiberkompetenz. Schritt fuer Schritt Facility Management Prozesse optimieren

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Moser, R.

  2005-06-15

  This brochure issued by IFMA (International Facility Management Association) Switzerland and the Swiss Federal Office of Energy (SFOE) presents interactive guidelines for energy management in the area of facility management. These guidelines are based on the results of a project carried out by the International Energy Agency's Annex 40 'Operator competence'. The guidelines provide a step-by-step guide from initial analysis through to successful project completion and answer many questions that may crop up during the process. The focus is placed on energy aspects. Tools and 14 sample process descriptions are provided along with practical examples. Theoretical aspects are also presented and discussed, including models for operator roles and the processes involved. Also, change, risk and knowledge management are examined. Notes and information on possibilities for further education are presented.

 18. Guide biogas. From production to utilization. 5. compl. rev. ed.; Leitfaden Biogas. Von der Gewinnung zur Nutzung

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2010-07-01

  The book under consideration is a guide for biogas and consists of the following contributions: (a) Targets of the guide (M. Kaltschmitt); (b) Fundamentals of anaerobic fermentation (J. Friehe); (c) Systems engineering for supplying biogas (J. Postel); (d) Description of selected substrates (J. Friehe); (e) Operation of biogas plants (J. Liebetrau); (f) Gas processing and possibilities of utilization (M. Wetthaeuser); (g) Legal and administrative framework conditions (H. von Bredow); (g) Economy (S. Hartmann); (h) Company organisation (G. Reinhold); (i) Quality and utilization of fermentation residues (H. Doehler); (j) Implementation of a project (E. Fischer); (k) Position and significance of biogas as a renewable energy resource in Germany (M. Kaltschmitt); (l) Project examples (J. Friehe).

 19. Hydrogen filling stations. A guide for users and decision makers; Wasserstoff-Tankstellen. Ein Leitfaden fuer Anwender und Entscheider

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Huss, Alexandra [AKOMBE Markt- und Technologiekommunikation, Koeln (Germany); Corneille, Marcel [EMCEL GmbH, Koeln (Germany)

  2011-12-15

  After an introduction into the field of hydrogen and fuel cell technology (H2FC) this brochure gives an outlook on our future mobility, which in the authors' view will involve hydrogen and fuel cells as integral components of electromobility systems. In its core sections this brochure provides in-depth information on hydrogen as an energy resource, the planning and design of hydrogen filling stations as well as economic aspects and funding opportunities. Rounding off the brochure are an overview of H2FC activities in Hesse, information on key players as well as further publications and technical data and a section dedicated to frequently asked questions on H2FC technology. [German] Nach einer allgemeinen Einfuehrung in das Themenfeld Wasserstoff- und Brennstoffzellen- (H2BZ1) Technologie, beleuchtet die Broschuere die Mobilitaet der Zukunft, in der Wasserstoff und Brennstoffzellen als feste Bestandteile einer zukuenftigen Elektromobilitaet gesehen werden. Vertiefende Informationen ueber den Energietraeger Wasserstoff, die Planung und den Aufbau von Wasserstoff-Tankstellen sowie wirtschaftliche Aspekte und Foerdermoeglichkeiten bilden den Kern der Broschuere. Einen Ueberblick ueber die H2BZ-Aktivitaeten in Hessen, Informationen zu relevanten Akteuren und weiterfuehrenden Publikationen sowie technische Daten und die haeufigsten Fragen im Zusammenhang mit der H2BZ-Technologie runden die Broschuere ab.

 20. Defect size dependent contrast reduction and additional blurring from scattered radiation reduce the quality of radiological images. A comparison of films and digital detectors; Fehlergroessenabhaengige Kontrastreduktion und zusaetzliche Unschaerfe durch Streustrahlung reduzieren die Bildqualitaet radiologischer Abbildungen. Film und digitale Detektoren im Vergleich

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Ewert, Uwe; Beckmann, Joerg; Bellon, Carsten; Jaenisch, Gerd-Ruediger; Zscherpel, Uwe; Jechow, Mirko [Bundesanstalt fuer Materialforschung und -pruefung (BAM), Berlin (Germany); Grosser, Anja [Technische Fachhochschule Wildau (Germany)

  2008-07-01

  Definition haengt von Kontrast, Rauschen (beim Film: Koernigkeit als Aequivalent zum Bildrauschen) und Unschaerfe ab. Diese Parameter werden normalerweise mit Bildguetepruefkoerpern (BPK) gemessen. Die Streustrahlung reduziert im Allgemeinen immer die Bildquali-taet in der Radiographie. Die verschiedenen Einflussgroessen werden analysiert und es werden dabei die verschiedenen Techniken wie Film-Radiographie, Computer-Radiographie mit Speicherfolien und digitale Radiographie mit Matrixdetektoren (englisch: digital detector arrays - DDA) beruecksichtigt. In Lehrbuechern und Standards (z.B. ASTM E 1000) werden das Streuverhaeltnis k und verschiedene Kontras-te definiert. Es handelt sich hierbei z.B. beim radiographischen Kontrast um den spezifischen Kontrast und den relativen Kontrast. Fuer digitale Medien werden zu-saetzliche Parameter wie das Signal-Rausch-Verhaeltnis SNR und das Kontrast-Rausch-Verhaeltnis CNR eingefuehrt, wobei das inverse CNR der bekannten Kontrastempfindlichkeit entspricht, die typischerweise mit den BPKs gemessen wird. Es werden auch im Rahmen des Projektes ''FilmFree'' die optimalen Bedingungen fuer den Filmersatz untersucht. In diesem Zusammenhang wird der Einfluss der Streu-strahlung aus dem Messobjekt und dem Detektor bestehend aus Kassette bzw. Ge-haeuse und sensitiver Detektorschicht auf die Bildqualitaet ermittelt. Die numerische Modellierung (Monte-Carlo-Technik) wird eingesetzt, um die Streustrahlung und die Primaerstrahlung aus dem Objekt separat zu bestimmen. Die Streustrahlung aus dem Objekt und Detektor erzeugen eine Abbildung des Objektes, die dem Primaerstrahlungsbild ueberlagert ist, wobei das Streubild eine hoehere Unschaerfe aufweist. Dieser Effekt tritt bevorzugt bei hoeheren Strahlenergien auf. Die Streubilder weisen Unschaerfen im cm-Bereich auf. Dieser Effekt wirkt sich sowohl bei der klassischen Filmradiographie als auch besonders bei der digitalen Radiographie und Computer-tomographie stoerend aus. Weiterhin

 1. Development and use of digital educative objects in nursing teaching Creación e utilización de objetos educativos digitales para la enseñanza de enfermería Desenvolvimento e utilização de objetos educacionais digitais no ensino de enfermagem

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ana Luísa Petersen Cogo

  2007-08-01

  Full Text Available This paper describes a development project of digital learning objects in nursing, and the evaluation of their use by teachers and undergraduate nursing students. The strategies for their development were composed of the following stages: conceptual modeling, development of instructional materials, implementation in a virtual learning environment, and evaluation. This is an ongoing study and preliminary results demonstrate that teachers and students evaluated the design and the content of the nursing digital learning objects satisfactorily, but demonstrate difficulties in using them. The results point to the impact of innovation through the consolidation of the use of educational technologies integrated to the teaching of nursing, as well as a support program for teachers.Este trabajo constituye la descripción de un proyecto del desarrollo de objetos educacionales digitales en enfermería, y la evaluación de su utilización por alumnos de la carrera universitaria de enfermería. Las estrategias para su desarrollo se constituyeron por las etapas de modelaje conceptual, de desarrollo de los materiales instruccionales, su implementación en ambiente virtual de aprendizaje y la evaluación. El estudio se encuentra en curso, y los resultados preliminares demuestran que los profesores y los estudiantes evaluaron el diseño y el contenido de los objetos educacionales digitales en enfermería satisfactoriamente, pero demuestran dificultades al usarlas. Los resultados apuntan para el impacto con relación a la innovación, por la consolidación del uso de tecnologías educacionales integradas a la enseñanza de enfermería, así como un programa de ayuda para los profesores.Este trabalho descreve um projeto de desenvolvimento de objetos educacionais digitais em enfermagem e a avaliação da sua utilização junto aos alunos e professores de um curso de graduação em enfermagem. As estratégias para o desenvolvimento de objetos educacionais digitais em

 2. Comunicación de la ciencia 2.0 en España: El papel de los centros públicos de investigación y de medios digitales/Communication of science 2.0 in Spain: The role of public research centres and digital media

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Lourdes López Pérez

  2015-07-01

  Full Text Available España es uno de los países europeos con menor cultura científica, a lo que se suma un descenso de las vocaciones científicas en los últimos diez años. Internet se erige como el principal canal para acercar la ciencia a los nativos digitales y revertir esta situación. Los medios de comunicación y los científicos son los principales actores de esta transformación. El presente estudio demuestra que las universidades públicas españolas y los centros del Consejo Superior de Investigaciones Científicas han comenzado a utilizar las herramientas de la Web 2.0 para comunicar la investigación. Más del 60% tienen canales específicos dedicados a la divulgación de la ciencia. La presencia en redes sociales es aún incipiente, no supera el tercio en ambos casos, aunque la tendencia general, principalmente en los centros del CSIC, es el incremento en el uso de estos canales. En cambio, la investigación española tiene escaso protagonismo en los periódicos digitales de mayor audiencia, a saber, El Mundo, ABC, El País y 20 Minutos, que sólo dedican el 30% de las noticias a la producción científica nacional. Las revistas científicas de alto impacto, como Nature o Proceedings of the National Academy of Sciences, son la fuente de información más recurrente junto a las dos agencias espaciales más importantes del mundo, la Agencia Espacial Europea (ESA y la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio de EEUU (NASA. Spain is one of the European countries with the least scientific culture, to which can be added a decrease in scientific vocations over the last ten years. The Internet has come to be the main channel for bringing science to digital natives and reversing this situation. The mainstream media and scientists are the main actors in this transformation. This study demonstrates that Spanish public universities and Spanish National Research Council (CSIC centres have begun to use Web 2.0 tools to communicate research. Over

 3. Evaluación y comparación de métodos de interpolación determinísticos y probabilísticos para la generación de modelos digitales de elevación

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Cutberto Uriel Paredes Hernández

  2013-01-01

  Full Text Available Los modelos digitales de elevación (MDE son la forma más común y eficaz de representar la superficie terres- tre. Desafortunadamente, al igual que la mayoría de la in- formación geográfica en formato digital, los MDE contienen errores de forma inherente, por lo que es necesario evaluar la magnitud de dichos errores e informar de su existencia a los usuarios de MDE. Uno de los factores que introduce errores en los MDE es el método de interpolación y diferentes estudios previos han presentado conclusiones que discrepan entre sí en cuanto a la idoneidad de diferentes métodos de interpolación para la generación de MDE. Con el objetivo de contribuir a dicha discusión y de mejorar el entendimien- to del error introducido por métodos de interpolación en los MDE, en este trabajo se evalúa y compara la precisión de MDE generados utilizando métodos de interpolación deter- minísticos (IDW, ANUDEM y probabilísticos (OK, KT. Los resultados sugieren que KT genera MDE más precisos que el resto de los métodos de interpolación aquí evaluados y sin la presencia de errores sistemáticos, como ocurre en los MDE generados usando IDW, ANUDEM y OK. Dichos resultados concuerdan con algunos estudios previos, pero discrepan al mismo tiempo con otros estudios similares.

 4. First multivendor scheme in CFE to protection of 400 kV transmission line, using optical TC's, digital relays and bus IEC 61850-9-2; Primer esquema multivendedor en CFE para proteccion de linea de transmision de 400 kV, utilizando TC's opticos, relevadores digitales y bus IEC 61850-9-2

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Garcia-Colon, V.R; Rasgado, J.P [Instituto de Investigaciones Electricas, Cuernavaca, Morelos (Mexico); Lara C, H; Melendez, C; Juarez, N [Subdireccion de Transmision, Comision Federal de Electricidad (Mexico)

  2013-03-15

  This paper presents the details of design, installation and putting into service in the Comision Federal de Electricidad (CFE), of the first multi-vendor scheme that exists in the world, for the protection of a 400kV transmission line, which uses optical current transformers and digital relays IEC 61850-9-2. This system arises as a pilot project of the Subdireccion de Transmision of the CFE with the Instituto de Investigaciones Electricas (IIE). To ensure success in the implementation of the protection scheme, CFE joined a team coordinated by the Instituto de Investigaciones Electricas (IIE)involving nine international companies and a university. Pilot protection scheme is in operation under continuous monitoring, in one of the transmission lines of CFE that interconnect Manuel Moreno Torres with El Juile substations. The construction features, the challenges that were overcome and the first results obtained in operation are presented below. [Spanish] Este articulo presenta los detalles del diseno, instalacion y puesta en servicio en la Comision Federal de Electricidad (CFE) del primer esquema multivendedor que existe en el mundo, para la proteccion de una linea de transmision de 400kV, que utiliza transformadores de corriente opticos y relevadores digitales IEC 61850-9-2. Este sistema surge como un proyecto piloto de la Subdireccion de Transmision de la CFE con el Instituto de Investigaciones Electricas (IIE). Para asegurar el exito en la implementacion del esquema de proteccion, la CFE integro un equipo de trabajo coordinado por el Instituto de Investigaciones Electricas (IIE) en el que participaron 9 empresas internacionales y una universidad. El esquema de proteccion piloto, se encuentra en operacion bajo monitoreo continuo, en una de las lineas de transmision de la CFE que interconecta las subestaciones de Manuel Moreno Torres y El Juile. Las caracteristicas de construccion, los retos que fueron vencidos y los primeros resultados obtenidos en su operacion se

 5. La percepción del movimiento “15-M” en las ediciones digitales de El Mundo y El País / Percepcion of movement “15-M” in the digital editions of newspapers El Mundo and El País

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Alfonso Pinilla García

  2011-09-01

  Full Text Available Resumen: El 15 de mayo de 2011 miles de personas se concentraron en sesenta ciudades españolas para protestar contra una situación política, social y económica que encontraban insostenible. La protesta pronto se extendió a Europa y América, poniendo de manifiesto las contradicciones de un capitalismo económico y un liberalismo político en crisis. En este trabajo, que tan sólo es un adelanto de una investigación en curso, analizo la percepción de este movimiento –llamado “15-M”– en las ediciones digitales de los dos periódicos españoles más leídos: El Mundo y El País. Se trata de comparar las distintas visiones, y versiones, del movimiento en estos dos periódicos, para comprender la compleja naturaleza del 15-M. En este análisis añadiremos las consideraciones de otros medios como Rebelión o Libertad Digital, situados en ópticas ideológicas absolutamente contrapuestas (el primero “anticapitalista”, el segundo “ultraliberal”.Abstract: On May 15, 2011, thousands of people gathered in sixty Spanish cities to protest against a difficult political, social and economic situation. The protest soon spread to Europe and America, highlighting the economic contradictions of capitalism and political liberalism in crisis. In this work, which is only a preview of an ongoing investigation, I analyze the perception of this movement –called "15-M"– in the digital versions of the two most widely read Spanish newspaper, El Mundo and El Pais. I will compare the different visions and versions of the movement in these two newspapers to understand the complex nature of 15-M. This analysis will add considerations of Rebellion or other “mass medias” as Libertad Digital, with different ideologies (The first "anti-capitalist," the second "ultra-liberal".

 6. A FORTRAN program for the use of digital terrain elevation models of the Instituto Nacional de Estadistica, Geografia e Informatica of Mexico (INEGI); Programa en FORTRAN para el manejo de modelos digitales de elevacion del terreno del Instituto Nacional de Estadistica, Geografia e Informatica de Mexico (INEGI)

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Garcia Estrada, Gerardo [Gerencia de Proyectos Geotermoelectricos de la Comision Federal de Electricidad, Morelia (Mexico)

  1996-09-01

  A FORTRAN program is presented for the use of digital terrain elevation models with raster format of the Instituto Nacional de Estadistica, Geografia e Informatica of Mexico (INEGI). This program allows the selection of a data window that can be delimited, optionally, giving the extreme coordinates in degrees, minutes and seconds or in UTM (Universal Transversal Mercator) coordinates. Digital terrain data are selected to produce an output file in SURFER binary grid format with decimal degrees coordinates. Optionally an x, y, z output file in ASCII code permits the griding with commercial software to produce a map with planar rectangular coordinates. During the window selection a simple filtering process is performed to diminish numerical errors of the original file, and if it is wanted, an undersampling can be conducted to prepare less detailed maps of great coverage. This program has been extensively tested in the Gerencia de Proyectos Geotermoelectricos de la Comision federal de Electricidad (CFE) in Mexico, where it is used to prepare base maps, automatically traced topographic profiles and boundary condition for thermal modelling. Another direct uses are the calculus of terrain and isostatic corrections for gravity studies, topographic height estimating based on known horizontal coordinates, climatic effects modelling, automatic calculus of material volumes and many more. [Espanol] Se presenta un programa FORTRAN para el uso de modelos digitales de elevacion del terreno con el formato raster del Instituto Nacional de Estadistica, Geografia e Informatica de Mexico (INEGI). El programa permite la seleccion de una ventana de datos, la cual puede elegirse optativamente dando las coordenadas extremas en coordenadas geograficas en grados, minutos y segundos o en coordenadas UTM (proyeccion Universal Transversa de Mercator). Se seleccionan los datos del modelo digital y se produce una rejilla lista para su despliegue en formato binario UTM cuyo enrejillado permite

 7. La alfabetización digital en las comunidades originarias Huarpe y Ranquel Programa Escuelas Públicas Digitales de San Luis, Argentina. Un estudio de caso = Digital literacy in the indigenous communities Ranquel and Huarpe within the program “digital public schools” of San Luis, Argentina. A case study

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Valeria Levratto

  2017-06-01

  Full Text Available En este estudio se analiza la alfabetización digital en las comunidades originarias, Huarpe y Ranquel, ubicadas respectivamente en la zona norte-oeste y sur-este de la Provincia de San Luis, Argentina. Ambas comunidades pertenecen al programa de las “Escuelas Públicas Digitales” de la Universidad de la Punta, en el cual los docentes trabajan con diferentes tecnologías como herramientas facilitadoras de contenido, incrementando las destrezas digitales útiles para desenvolverse en la Sociedad de la Información y del Conocimiento. El objetivo del estudio ha sido dar cuenta de una experiencia que surge como resultado de las políticas de Estado implementadas en la provincia de San Luis (Argentina para contribuir a la inclusión educativa de las comunidades Huarpe y Ranquel. La metodología que se ha utilizado es el estudio de caso, de acuerdo a ello se han organizado entrevistas abiertas semiestructuradas y observación participante para recoger los datos, dentro de un enfoque cualitativo. Para ello, se han tenido en cuenta cuestiones identitarias que constituyen la esencia de las comunidades y ayudan a comprender las contradicciones que marcan su trayecto hacia la integración cultural. Queda mucho camino por recorrer, pero recuperar un pasado, vivir un presente y mirar hacia el futuro, tras un proceso de silenciación de más de quinientos años, es un quehacer largo que pide creatividad, por parte de todos, en el proceso de hibridaciones y mixturas culturales. = This study analyzes digital literacy in the indigene communities Huarpe and Ranquel, located in the north- west and south- east of San Luis, Argentina, respectively. Both communities belong to the program “Digital Public Schools” from the University of La Punta, in which teachers work with different technologies as tools for enabling content and increasing digital skills useful for functioning in the knowledge society. This study aims to share an experience that arises as a

 8. Objetos educacionais digitais em enfermagem: avaliação por docentes de um curso de graduação Objetos educacionales digitales en enfermería: evaluación por docentes de un curso de graduación Digital educational materials in nursing: assesment by professors from an undergraduate course

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ana Luísa Petersen Cogo

  2009-06-01

  Full Text Available Trata-se de investigação sobre a utilização de objetos educacionais digitais nas formas de hipertexto, jogo educativo e simulação sobre o tema oxigenoterapia junto a docentes do curso de graduação em enfermagem. Estudo transversal do tipo exploratório, com 10 docentes selecionados de forma intencional, realizado na Universidade Federal do Rio Grande do Sul em 2006. Para coleta de dados foi utilizado um questionário, utilizando-se uma escala do tipo Likert para avaliar a adequação dos conteúdos, da apresentação visual e a utilização dos objetos educacionais. Os dados foram organizados e processados pela estatística descritiva. Os resultados apontaram que os docentes foram favoráveis à apresentação dos objetos educacionais, assim como à adequação dos conteúdos mostrados e a utilização dos mesmos com o conteúdo sobre oxigenoterapia. Não foi significativa a relação da opinião dos professores com a faixa etária ou com o seu conhecimento em informática, assim como o tempo de docência e os conteúdos ministrados.Se trata de investigación sobre la utilización de objetos educacionales digitales en las formas de hipertexto, juegos educativos y simulación sobre oxigenoterapia junto a docentes del curso de graduación en enfermería. Estudio transversal del tipo exploratorio con 10 docentes seleccionados de forma intencional, realizado en la Universidad Federal de Río Grande del Sur en 2.006. Para recolectar los datos fue utilizado un cuestionario, utilizándose la escala de tipo likert para evaluar la adecuación de los contenidos, de la presentación visual y la utilización de los objetos educacionales. Los datos fueron organizados y procesados por la estadística descriptiva. Los resultados apuntaron que los docentes fueron favorables a la presentación de los objetos educacionales así como a la adecuación de los contenidos mostrados y a la utilización de los mismos en el contenido sobre oxigenoterapia. No fue

 9. Una experiencia de aprendizaje incorporando ambientes digitales: competencias básicas para la vida ciudadana Uma experiência de aprendizagem incorporando ambientes digitais: competências básicas para a vida cidadã A Learning Experience Using Digital Environments: Basic Aptitudes for Everyday Living

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Leyla María Montero

  2008-06-01

  Full Text Available El proyecto se apoyó en planteamientos teóricos hechos por diferentes autores, sobre características de los aprendizajes colaborativos y el papel que ellos cumplen en la configuración de las redes sociales. La investigación adoptó un método cualitativo, en el cual se tuvieron en cuenta los relatos de experiencias, junto con los resultados obtenidos en encuestas aplicadas a distintas personas, quienes intervinieron en el proceso. En el proyecto se utilizaron permanentemente dos ambientes digitales: Simas, para hacer representaciones multimediales (ontologías, y Coolmodes, para resolver problemas en forma práctica. En el proyecto se diseñó además un escenario, para compartir documentos, talleres y propuestas, ubicado en el portal Colombia aprende. Como resultado en el proyecto, el grupo investigador logró el diseño de diferentes ontologías y desarrolló un trabajo significativo en el aspecto de resolución de problemas en la plataforma Coolmodes. Los productos obtenidos muestran los niveles de comprensión alcanzados por los estudiantes en los temas desarrollados durante el proceso.O projeto é sustentado em propostas teóricas de vários autores sobre características das aprendizagens cooperativas e o papel que representam na configuração de redes sociais. A pesquisa adotou um método qualitativo em que tiveram-se em conta os relatos de experiências junto com os resultados alcançados nas sondagens aplicadas a distintas pessoas que intervieram no processo. No projeto, foram usados dois ambientes digitais permanentes: Simas, empregado em fazer representações de multimídia (ontologias, e Coolmodes, para resolução prática de problemas. Ademais, foi desenhado um cenário para compartir documentos, oficinas e propostas, situado no portal Colômbia Aprende.The project is based on theoretical assertions by different authors concerning the characteristics of collaborative learning and how they affect the configuration of social

 10. El texto digital y la disyuntiva de las humanidades digitales

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ernesto Priani

  2015-01-01

  Full Text Available A partir del hecho de que las humanidades se estudian dentro de una ecología mixta entre lo impreso y lo digital, y en donde este último está tendiendo a ser predominante, el artículo se pregunta qué tanto el cambio de ámbito conduce a las humanidades hacia el umbral de un nuevo paradigma, o si los conceptos, métodos e ideas que han constituido tradicionalmente a las humanidades continúan vigentes aún en este nuevo entorno. Para responder a esta pregunta, el artículo se propone abordar el tema del texto y sus posibles variaciones prácticas y teóricas a partir de su digitalización. El texto ocupa un lugar predominante dentro de las humanidades porque es, al mismo tiempo, objeto primario de estudio, producción de conocimiento y diseminación. El artículo sostiene que aun cuando la digitalización nos obliga a redefinir nuestra noción de ‘texto’ porque se ha modificado su naturaleza y se ha abierto una intensa discusión sobre lo que este es, no se ha roto ni teórica ni prácticamente con el paradigma de lo impreso. Las teorías sobre el texto digital desarrolladas por Dino Buzzetti, Manfred Thaller, Jerom McGann y Paul Caton, así como la concepción misma de la codificación SGML/XML/TEI, que serán objeto de análisis de este artículo, preservan residuos de la concepción tradicional sobre el texto, que evidencian cuán poco las humanidades se han desprendido de nociones provenientes de la tecnología de lo impreso.

 11. La numerazione digitale delle fasi lunari tra gli Indiani Lakota

  Science.gov (United States)

  Marino, Cesare; Sigismondi, Costantino

  2016-05-01

  Lakota Indians (Pine Ridge, South Dakota, USA) count the phases of a lunar month using both hands and counting the folds of the phalaxes (14 per hand) starting from right hand; the full Moon is the central fold of the palm and is joined with the left hand, where the last 14 days are counted. Finally a lunar month is 29 days. This algorithm requires a correction of 1 day each 2 months, to recover the 29.5 synodic month used in western astronomy after alexandrinian Greeks.

 12. Estado de diarios, revistas y medios digitales de Ecuador

  OpenAIRE

  Salas, Gabriela Coronel; Doctora en Comunicación y Periodismo de la Universidad Santiago de Compostela (España), Máster en Estudios Sociales de la Ciencia y la Tecnología por la Universidad de Salamanca (España). Diretora de Investigação do CIESPAL. Docente-investigadora de Periodismo Digital na Escuela de Comunicación UTPL – Universidad Técnica Particular de Loja

  2015-01-01

  La presente investigación radica en la necesidad de situar, conocer y analizar la situación de los medios impresos (diarios), revistas y páginas webs dedicadas a la información y  comunicación en Ecuador. Con una muestra de más de 100 medios se accede a conocer su forma y fondo, en sí, su morfología distribuida en organización legal y societaria, situación geográfica, contenidos, alcance, y servicios prestados. La misma, es una aproximación a la realidad informativa que vive el país y que for...

 13. Het CBb en 'Der digitale Taxi-Krieg'

  NARCIS (Netherlands)

  Westerveld, M.

  2015-01-01

  UberPOP, the taxi service company that claims to be based on the concept of shared economy, offering a positive effect on mobility, environment and usage of energy, in reality confronts us with the question whether we are able to protect 'on demand' workers against exploitation and underpayment. The

 14. SIMULACIÓN DE CONTROLADORES DIGITALES SIMULATION OF DIGITAL CONTROLLERS

  National Research Council Canada - National Science Library

  Carlos Álvarez G; Andrés Soto P; Francisco Watkins O

  2009-01-01

  ... teoría de control digital sobre procesos reales.This paper describes an implementation of digital controllers in a simulation environment for including a hardware platform for running programs generated on a workstation...

 15. E-business: over digitale zelfbediening en organisaties in transitie

  OpenAIRE

  2015-01-01

  Tekst oratie in verkorte vorm uitgesproken bij de openbare aanvaarding van het ambt van bijzonder hoogleraar E-business, vanwege Hogeschool Utrecht, aan de Open Universiteit. In dit stuk worden de verbanden tussen businessmodellen , procesmodellen en Informatiearchitectuur behandeld.

 16. Metalenguaje interactivo. Herramientas en la red para los nativos digitales

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Inmaculada Berlanga Fernández

  2012-04-01

  Full Text Available La implantación generalizada de las nuevas tecnologías en las sociedades avanzadas ha producido durante los últimos años un cambio vertiginoso en el lenguaje. Esta transformación se aprecia especialmente en los jóvenes quienes presentan unos modos de actuar ante el lenguaje distintos a las anteriores generaciones. En este artículo se plantea la necesidad diseñar unas estrategias educativas y sociales que sepan aprovechar lo mejor del nuevo contexto y que reduzcan las contradicciones y limitaciones que existen en la generación conocida como los “nativos digitales”. Se analizan las características de este grupo y se concluye con una propuesta de sitos webs que pueden ayudar a mejorar sus estrategias comunicativas: lectura, conocimiento de la lengua, expresión escrita, fomento de la creatividad y educación de la estética.

 17. Het CBb en 'Der digitale Taxi-Krieg'

  NARCIS (Netherlands)

  Westerveld, M.

  2015-01-01

  UberPOP, the taxi service company that claims to be based on the concept of shared economy, offering a positive effect on mobility, environment and usage of energy, in reality confronts us with the question whether we are able to protect 'on demand' workers against exploitation and underpayment. The

 18. Visuel uddannelse i lyset af digitale potentialer og sociale medieerfaringer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Buhl, Mie

  2010-01-01

   "Sommetider er jeg endda nødsaget til at bruge e-mail". Sådan sagde en ung filmproducent in spe, som jeg for nylig mødte til en ungdomsfilmfestival, hvor han var nomineret til en pris. E-mail var for ham 'old school' og noget han kun i yderste konsekvens måtte tage i brug, hvis ikke Facebook...

 19. Digital mammography and their developments; Digitale Mammografie und ihre Weiterentwicklung

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Wienbeck, Susanne [Universitaetsmedizin Goettingen (Germany). Inst. fuer Diagnostische und Interventionelle Radiologie; Fischer, Uwe [Diagnostisches Brustzentrum Goettingen (Germany)

  2015-09-15

  At the present time digital mammography is a satisfactory breast diagnostic imaging in clinical as well as screening mammography in defined age groups. Nevertheless it shows beside the application of ionizing radiation in women with dense breasts limitations in the detection of non calcification breast cancers. Tomosynthesis, digital contrast-enhanced mammography and breast-CT with or without contrast media lead to better results. Especially the application of contrast media for the visualisation of the tumor angiogenesis is invariably superior to all other non-contrast imaging modalities. However, the excellent results of breast MRI will be probably accessible with none of the new procedures.

 20. Det digitale imperativ: En epistemologisk bestræbelse

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sisse Siggaard Jensen

  2014-11-01

  Full Text Available In this article, it is argued that third wave digital humanities research is essential for our understanding of how the data streams of status-updates, self-profiling, micro-coordination, micro-blogging, and vlogging as produced by the digital infrastructures of social networking sites increasingly impact human relations and the ‘structure of feeling’ (Berry, 2012. Four emergent themes are analysed based on Facebook data produced by 73 young participants (ages 20-24 in a digital humanities university course (2013. The themes are: Facebook Friends, Events, Self-Profiling and Stalking. Two concept pairs guide the analyses: ‘connectedness and connectivity’ (van Dijck, 2013 and ‘visibility and surveillance’ (Bucher, 2012. Tensions are identified between interpersonal norms and the impact of Facebook data streams relative to friendship, credibility, accountability, prestige, self-promotion, and mutual interest. It is concluded that the epistemological endeavour as summarized by the title ‘the digital imperative’ is to produce knowledge that will help us advance individual as well as collective awareness of the complex and intricate interrelations of data streams and human relations.

 1. PLATAFORMA PARA LA VENTA DE VIDEOJUEGOS DIGITALES PARA PC

  OpenAIRE

  2013-01-01

  A lo largo del trabajo vamos a exponer nuestra propia idea de negocio de una nueva empresa, llamada GAMERINET, que se dedique a la venta de videojuegos de ordenador en descarga digital a través de nuestra web. Para ello vamos a ver una breve introducción a este sector de negocio y su historia, haremos un análisis de las condiciones actuales del sector, a través del análisis del entorno específico (5 Fuerzas de Porter) y del análisis del entorno general (Análisis PEST). Posterio...

 2. Digitale Datenbanken: eine Medientheorie im Zeitalter von Big Data

  National Research Council Canada - National Science Library

  Burkhardt, Marcus

  2015-01-01

  We have long moved on from a mere information age to the era of big data. Here, databases represent both the enormous potential for gaining knowledge of data collection and the alarming information excesses of digital culture...

 3. Competencias en ciencias: los ambientes digitales Simas y Coolmodes

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mauricio Vergara Nieto

  2008-01-01

  Full Text Available El presente artículo tiene como objetivo describir los resultados del proyecto de investigación "Simas y Coolmodes en el desarrollo de competencias básicas" en lo concerniente al área de física. Se describe la construcción de una comunidad de aprendizaje bajo un modelo pedagógico colaborativo y significativo. Algunos resultados son la conformación de una red de aprendizaje, la representación del conocimiento por categorías ontológicas y el desarrollo de competencias básicas.

 4. Hemmelig ransagning og brevstandsning i den digitale virkelighed

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lentz, Lene Wacher

  2016-01-01

  Artiklen tager udgangspunkt i sager om databedrageri, hvor betalingskort misbruges til køb på internettet. Politiets adgang til private chatfora på nettet analyseres i forhold til de straffeprocessuelle tvangsindgreb hemmelig ransagning, aflytning og dataaflæsning. Desuden behandler artiklen den ...

 5. Usos de las herramientas digitales entre las personas mayores

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Javier Fombona Cadavieco

  2012-10-01

  Full Text Available Una sociedad «multiedades» supone diseñar y crear nuevos espacios de aprendizaje y comunicación, capaces de gestionar la demanda existente por parte de las personas mayores. En este artículo, se aborda la relación de las personas mayores con las tecnologías de la información y la comunicación (TIC y para ello se plantean dos objetivos: el primero va dirigido a conocer los recursos tecnológicos que utilizan y el segundo, a describir objetivamente los tipos de uso que estas personas hacen de las TIC. Para ello, se utiliza la técnica de encuesta, cuyos resultados son contrastados mediante grupos de discusión. En el estudio participaron 215 personas mayores usuarias de las TIC y siete grupos de discusión de cinco personas cada uno. Los resultados encontrados indican que los recursos que más utilizan los mayores son, los ordenadores e Internet y el uso que hacen de los mismos se ha agrupado en cuatro grandes categorías: formación, información, comunicación y entretenimiento, no encontrándose diferencias significativas en función del género o de la edad y sí se encontraron diferencias en cuanto a la disponibilidad de dichos recursos para uso particular en función del nivel de estudios.

 6. Digitale Bibliothek Österreich : Status quo und Perspektiven

  OpenAIRE

  Bauer, Bruno

  2000-01-01

  Globally digital libraries are being set up. The Austrian academic libraries are also continuously developing modules for the digital library (catalogues, databases, electronic full-text journals) and present them on their websites. The structure and integration of the individual modules as essential criteria for digital libraries until now have been neglected. Moreover, a concept for a common “Digital Library of Austria” is still missing. Following a description of the current websites of...

 7. La formazione professionale del bibliotecario accademico nell’era digitale

  OpenAIRE

  Comba, Valentina

  2007-01-01

  This short essay has been written as a contribution to the Festschrift dedicated to the Professor Attilio Mauro Caproni. It aims to give an overview of the main topics discussed about the education and training of academic librarians in the so called "digital age". The focus of the paper is on the "Top Ten Assumptions for the future of Academic Libraries" discussed at the ACRL 13th Conference in 2007. Looking at the Italian situation, the main suggestion is to create opportunities of joint v...

 8. Enseñar literatura en entornos digitales

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  José María García Linares

  2013-06-01

  Full Text Available Una sociedad se caracteriza sobre todo por constituir un sistema de elementos interconectados. Cualquier mutación que tenga lugar en las parcelas del conocimiento en las que se subdivide el cuerpo social influye, inevitablemente, sobre el resto de las disciplinas. En un contexto como éste, las TIC han puesto de manifiesto la necesidad de formar a los ciudadanos en la utilización de nuevas herramientas que son hoy imprescindibles para la interacción del individuo con el contexto social. En consecuencia, las instituciones educativas deben hacer frente a las nuevas necesidades generadas por los cambios socioculturales y económicos mediante la aplicación o introducción de dichas tecnologías en los nuevos planes de estudio.

 9. Visuel uddannelse i lyset af digitale potentialer og sociale medieerfaringer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Buhl, Mie

  2010-01-01

  igennem, og den udmærker sig dels ved nye sociale servicer, dels ved ændret adfærd hos brugerne. Information, viden og erfaringer skabes gennem sociale praktikker, hvor man udnytter teknologiens muligheder for at præsentere sig selv og dele selvpræsentationer med andre i sociale billedmediefortællinger....

 10. Libro electrónico y contenidos digitales

  OpenAIRE

  Tejedor, Ricardo

  2012-01-01

  Ponencias de la Jornada sobre préstamo de e-readers y contenidos electrónicos en las bibliotecas universitarias "El libro electrónico en la biblioteca universitaria" celebrada el 8 de marzo de 2012 en la Universidad Carlos III de Madrid.

 11. Digital filters in spectrometry; Filtros digitales en espectrometria

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Barron B, J. I.; Hernandez D, V. M.; Vega C, H. R., E-mail: israel_176@hotmail.com [Universidad Autonoma de Zacatecas, Unidad Academica de Estudios Nucleares, Cipres No. 10, Fracc. La Penuela, 98060 Zacatecas (Mexico)

  2013-10-15

  In this work is presented the development and application of the digital signal processing for different multichannel analysis spectra. The use of the smoothing classic methods in applications of signal processing is illustrated by a filters discussion; autoregressive, mobile average and the ARMA filters. Generally, simple routines of lineal smoothing do not provide appropriate smoothing of the data that show the local ruggedness as the strong discontinuities; however the indicated development algorithms have been enough to leave adapting to this task. Four algorithms were proven: autoregressive, mobile average, ARMA and binomial methods for 5, 7, and 9 of data, everything in the domain of the time and programmed in Mat lab. (Author)

 12. La valorizzazione digitale del Museo Geologico Giovanni Capellini di Bologna

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Dante Abate

  2014-01-01

  Full Text Available Il Museo Geologico Giovanni Capellini di Bologna (MGGC[1] rappresenta una delle più importanti realtà museali del panorama scientifico mondiale di settore. Esso ha per scopo primario la conservazione e la valorizzazione di ricche collezioni, molte delle quali di importanza storica e scientifica, in considerazione delle modalità di costituzione e del contenuto di numerosi reperti paleontologici antichi.Una delle tante peculiarità che rendono il MGGC un unicum nello scenario museale è il suo design interno, rimasto immutato dal periodo in cui Giovanni Capellini lo fondò nel 1881, configurandosi oggi come un museo dell’ottocento all’interno di un museo moderno.Al fine di arricchire l’esperienza dei visitatori prima, durante e dopo la permanenza al museo, sono state studiate e sviluppate alcune applicazioni digitali che sfruttano le potenzialità offerte dalle moderne tecnologie di visualizzazione ed interazione.

 13. Professionele journalistieke identiteit in een digitale omgeving: een essay

  NARCIS (Netherlands)

  van Dijck, J.

  2010-01-01

  The decline of newspapers has caused academics to study its problematic migration from an analogue to a digital environment. Yet while the need for change has become pressingly urgent, news organizations often tend to focus on dwindling circulation as a mere economic or technical problem, which can

 14. El periodismo y los formatos digitales caso :diario El Comercio

  OpenAIRE

  Domínguez Domínguez, Omar Santiago

  2015-01-01

  In this work, the introductory chapter will introduce a brief historical review of the printed press worldwide, the consolidation of the print media as industry, the transition of the printed press towards the digital age until a possible disappearance of the print media. The second chapter provides the first printed publications, the different web tools producers of expression and the ethical dilemma whether everybody is able to become journalists. This will be used to know the social net...

 15. Ruimte voor kwaliteit? Media en journalistiek op het digitale kruispunt

  NARCIS (Netherlands)

  Bakker, Piet

  2008-01-01

  Worden ‘echte’ journalisten overbodig? Kunnen hun taken niet net zo goed vervuld worden door bloggers of lezers die usergenerated content aanleveren: tekst, filmpjes, foto’s – iedereen loopt immers met een volledig uitgeruste smartphone rond? We hebben toch “16 miljoen reporters” volgens Skoeps

 16. Sproglig umådeholdenhed i sociale, digitale medier

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Signe Pildal

  2011-01-01

  Intriger, mobning og perfiditeter trives i bedste velgående på nettet, mens vi i 'det virkelige liv' har nemmere ved at holde os i skindet. Diskuter med Videnskab.dk's blogger, hvorfor det er sådan. Vi giver los for vreden på nettet. Der kan vi nemlig ikke fornemme vores modparts tilstedeværelse......, skriver Videnskab.dk's blogger. (Foto: Colourbox) Vi har det med at formulere os i vores følelsers vold, når vi debatterer på nettet. Følelsesudbruddene bliver stående sort på hvidt længe efter, vi for længst har glemt, hvad det var, der provokerede os. Så hvorfor har mange så svært ved at holde sig i...... skindet på nettet? Det diskuterer Videnskab.dk’s blogger og lektor på DPU Signe Pildal Hansen i et nyt indlæg, som du har mulighed for at kommentere. »Studerende udtrykker også frustration i auditoriet eller over frokosten i kantinen, og børn (og voksne!) intrigerer og mobber også hinanden i deres off...

 17. E-democracy: meer demos door digitale revolutie?

  NARCIS (Netherlands)

  Metze, T.A.P.; Cuijpers, Colette

  2017-01-01

  E-democracy incorporates digital tools, the internet and social media to enhance democracy. There are many of these tools available to improve governmental responsiveness, transparency, and accountability, but also to support the inclusiveness, representativeness and influence of citizens’

 18. Raamovereenkomst digitale archiveringsdienst : Template Digital Archiving Services Agreement

  NARCIS (Netherlands)

  2016-01-01

  textabstractThis template for a Digital Archiving Services Agreement between NISV and non broadcast data producers (i.c. dataproducers from outside of the public broadcast environment ) contains all arrangements and services to be mutually agreed on, as to the data formats and metadata items to be i

 19. CIOs mangler fundamentale egenskaber for at lede den digitale transformation

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bjørn-Andersen, Niels

  2016-01-01

  CIOs er dårligt rustet til at gå i spidsen for digital disruption og innovation, advarer den internationale topforsker Joe Peppard med afsæt i analyse af mere end 200 CIO-s personligheder......CIOs er dårligt rustet til at gå i spidsen for digital disruption og innovation, advarer den internationale topforsker Joe Peppard med afsæt i analyse af mere end 200 CIO-s personligheder...

 20. Kunstværket i sin tredimensionelle digitale reproducerbarheds tidsalder

  DEFF Research Database (Denmark)

  Mortensen, Lise Majgaard

  2011-01-01

  komplikationer, der kunne være opstået i kølvandet på implementeringen af immersive Virtual Reality-miljøer, der fandt sted i 1980’erne: Menneskets forkærlighed for simulacra frem for virkeligheden, bruddet på Biblens andet bud, afgudsdyrkelse og den påfølgende spænding mellem moderne ikonoklaster og ikonoduler...

 1. New Education, de achterkant van het Digitale Wonderland

  NARCIS (Netherlands)

  Weert, T.J. van

  2003-01-01

  Tom van Weert argues that economic, societal and cultural developments in indus-trialized countries push for educational innovation. He sees Information and Communication Technology (ICT) as enabling factor of this innovation. His line of reasoning is the following. Knowledge intensive economies ha

 2. Smart objects: come il digitale organizza la nostra vita

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Emanuele Crescimanno

  2014-06-01

  Full Text Available Computer, tablet, smartphone are the most important everyday objects in our life because we made experiences by them; they run due to their software: so it is necessary to understand it, his form, his design and his tradeoffs to understand the role of these objects and the possibilities of a conscious use of them.

 3. De stad als interface : digitale media en stedelijke openbaarheid

  NARCIS (Netherlands)

  de Waal, B.G.M.

  2012-01-01

  The main concern of the study ‘The City as Interface’ is the future of the urban public sphere. It investigates various scenarios that describe how the rise of digital and mobile media technologies, such as the mobile phone, GPS-navigation, and the usage of social networks through smartphones, chang

 4. Un modello digitale del Piemonte con tecnologia IFSAR

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Intermap Technologies Intermap Technologies

  2008-03-01

  Full Text Available A digital model of Piemonte with IFSAR technologyThe article examines a pratical application of Intermap's IFSAR surveying technology. In this context, the technology was selected by the IGM (the italian military geographical institute in order to evaluate the radar performances in prevision of the digital mapping of the entire italian territory. The coverage of the italian territory was then provided by Intermap. The case study featured in this article deals with the coverage of Piemonte region.

 5. Danske stednavne på den digitale vej

  DEFF Research Database (Denmark)

  Knudsen, Bo Nissen

  2015-01-01

  Danish place-names along the digital path. A status of the DigDag-project and the digitisation of the series Danmarks Stednavne (Place-Names of Denmark) Changes in administrative structures over time have profound implications for the organisation of topographically ordered research data. One...... example could be the numerous changes in the municipal structure in Denmark over the past 150 years. Place-name research data in Denmark are relatively unaffected by the municipal changes though, as they have traditionally been topographically ordered by parish rather than by municipality....... But they are not completely unaffected since parish structures change as well, and since parish ordering is only the primary ordering: secondary and tertiary place-names are ordered by the now abolished amter (more or less corresponding to counties) and herreder (corresponding to hundreds or shires and abolished as well...

 6. Hvordan kan det digitale bibliotek styrke studerendes employability?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Harbo, Karen; Jensen, Thomas Skov

  2015-01-01

  I uddannelsespolitikken er der for tiden en stærk ambition om at øge kvaliteten af uddannelserne og skabe en bedre forbindelse til jobmarkedet. De studerendes faglighed skal styrkes, og den skal lettere kunne omsættes til et fremtidigt virke på arbejdsmarkedet. Et nyt DEFF-projekt om employabilit...

 7. Digital pressure ulcer after pulse oximetry [Digitales Druckulkus nach Pulsoxymetrie

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Zeplin, Philip H.

  2013-06-01

  Full Text Available [english] In emergency medical service, in intensive care unit and anaesthesia oxygenation is monitored with pulse oximetry apparatus. Pulse oximetry probe is usually attached to the finger, toe or earlobe. To the best of our knowledge this is the first case report describing the occurrence of a pressure ulcer after finger pulse oximetry measurement.[german] Sowohl in der Notfall- und Intensivmedizin als auch in der Anästhesie wird die Sauerstoffsättigung des Blutes mit Pulsoxymetern ermittelt. Diese Pulsoxymeter werden üblicherweise an den Fingern, den Zehen oder dem Ohrläppchen angebracht. Wir beschreiben einen Fall, bei dem es nach Anlage eines Fingerclip-Pulsoxymeters zur Ausbildung eines operationsbedürftigen Druckulkus kam.

 8. Om at bygge Den Digitale Læringsbro

  DEFF Research Database (Denmark)

  Gleerup, Janne; Heilesen, Simon; Mogensen, Kevin

  2012-01-01

  Med udgangspunkt i et forsøg med at udvikle et virtuelt læringsrum til brug i en erhvervsuddannelse trækker denne artikel fire iagttagelser frem, hvis betydning rækker ud over projektets snævre kontekst. For det første introduceres og illustreres med et praktisk eksempel en metode til at udvikle ...

 9. Makt og avmakt i cyberspace: hvordan styre det digitale rom?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Lilly Pijnenburg Muller

  2016-12-01

  Full Text Available Et sikkert cyberspace er nødvendig for en fungerende samfunnsstruktur, økonomisk, politisk og sosialt. Med samfunnets økende avhengighet av cyberspace for å kunne fungere normalt, har sikringen av cyberspace blitt stadig viktigere. For å løse sikkerhetsutfordringene knyttet til utviklingen av cyberspace har stater søkt støtte fra private aktører gjennom såkalte multistakeholder-initiativer. Med slike initiativer mener man en åpen form for samarbeid mellom interessenter, basert på en idé om likeverdige partnere. Stater iverksetter slike initiativer ut fra en tanke om at et samarbeid mellom private og offentlige aktører gir den beste formen for styring og sikring av aktiviteter i cyberspace. Implementeringen foregår imidlertid uten at de nødvendige forutsetningene for at en slik styringsform skal fungere er til stede. Selv om mange i dagens akademiske debatt stiller spørsmål ved om disse initiativene fungerer, er det få som har stilt spørsmål ved hvordan cybersikkerhet kan utøves i praksis. Dette fører til at man overser det sentrale spørsmålet om hvordan maktdynamikken mellom offentlig og privat sektor fungerer med henblikk på sikkerhet i cyberspace. Denne artikkelen diskuterer hvorvidt multistakeholder-initiativene faktisk fungerer som en kontroll- og styringsmekanisme i cyberspace. Ved å se nærmere på offentlig-privat samarbeid om cybersikkerhet i Norge er hensikten å gi en bedre forståelse av årsakene til at multistakeholder-initiativer ofte ikke fungerer i praksis.

 10. Vibraciones digitales. Una breve historia sobre los recursos electrónicos y digitales en la música

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Pau Damià Riera Muñoz

  2012-05-01

  Full Text Available In the last two decades, the music consumption habits have changed dramatically thanks to new technologies. Digital media recording and playback, with the Internet, have allowed everybody the access to a huge musical repertoire. On the other hand, music creation tools are changing very quickly, especially since in the early eighties musicians started to use MIDI programming standards. The use and abuse of musical creation and performance is growing thanks to digitization. What consequences bring these changes towards the public? And how these changes affect the industry professionals?

 11. Manual for thermography in civil engineering. Theory, application fields, realization in practice. 4. rev. and enl. ed.; Leitfaden Thermografie im Bauwesen. Theorie, Anwendungsgebiete, praktische Umsetzung

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Fouad, Nabil A. [Hannover Univ. (Germany). Fakultaet fuer Bauingenieurwesen; Richter, Torsten [Hannover Univ. (Germany). Inst. fuer Bauphysik

  2012-07-01

  Passive thermography is a method for documentation of the surface temperature distribution in a building component. It is a fast and nondestructive method for localizing thermal shortcomings and building damage, provided that certain boundary conditions are maintained and external influencing factors considered. The authors present a concise summary of their experience with thermography in building construction. After an introduction to the physical fundamentals and an outline of current thermography systems, they present practical examples to illustrate the many applications of IR thermography as well as its limits. Important hints and preconditions for successful thermography are summarized in a short guide as well. [German] Mit Hilfe der passiven Thermografie kann die Oberflaechentemperaturverteilung eines Bauteils in Momentaufnahmen dokumentiert werden. Sie stellt damit eine zerstoerungsfreie und schnell einsetzbare Mess- und Untersuchungsmethode zur Lokalisierung von waermetechnischen Maengeln und Bauschaeden dar. Um aussagekraeftige Messergebnisse zu erhalten, sind allerdings einige Randbedingungen einzuhalten und aeussere Einflussgroessen zu beruecksichtigen. Die Autoren geben in komprimierter Form ihre Erfahrungen mit der Thermografie in der Bautechnik weiter. Nach einer Einfuehrung in die physikalischen Grundlagen und einem Ueberblick ueber die verschiedenen Thermografiesysteme zeigen sie anhand einer Vielzahl von Praxisbeispielen die vielfaeltigen Moeglichkeiten und Einsatzgebiete der Infrarot-Thermografie, aber auch ihre Anwendungsgrenzen auf. In einem Kurzleitfaden werden abschliessend wichtige Hinweise und Voraussetzungen fuer eine erfolgreiche Thermogrammerstellung zusammengefasst.

 12. Contracting for communal sports facilities - strategies for climate protection and cost reduction guidelines; Contracting fuer kommunale Sportstaetten - Strategien zu Klimaschutz und Kostensenkung. Leitfaden

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Kuhn, V.; Cames, M.; Bruene, F.

  2002-07-01

  The report demonstrates the potentials for energy savings and cost reduction in sports facilities and explains the possibilities of the realisation through contracting process. High investment costs often impede the development of these potentials, which could be a significant contribution to climate protection. The potentials of a win-win situation for both parties could be realized by a contracting agreement between the public authorities respectively the owner of the sports facilities and the contractor. The procedure of the contracting projects is explained in detail. In addition, the report includes practical references and resources for the realisation, as well as 50 realised examples. The report wants to give an incentive for the implementation of the contracting process to the players in sports facilities and provide a source of information. (orig.)

 13. Guide for construction of wood power systems. Construction - economic efficiency - technology; Leitfaden fuer die Errichtung von Holzenergie-Anlagen. Umsetzung - Wirtschaftlichkeit - Technologie

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Ruchser, M. [Forum fuer Zukunftsenergien e.V., Bonn (Germany)

  2001-07-01

  The Guidebook serves as a handbook for the entire operational sequence, which is necessary for the establishment of a wood combustion plant in Germany with an installed capacity larger than 100 kW{sub th}, for the use of fuel woods such as forest chips, wood and forest residues, pellets, wood waste, etc. within the limits of the laws and regulations prescribed for the respective performance classes. The Guidebook's purpose is to give potential investors and operators of wood combustion plants as well as the appropriate authorities a quick and global overview of the energetic use of wood in order to contribute to an increased application of this technology. The Guidebook introduces a Quality Model in Chapters 2 and 3, which describes the establishment of a wood combustion system in six phases. Eleven Management Aspects are differentiated, which can be helpful during the conversion of a project. Thus, potential investors and operators of wood combustion plants become acquainted with the most important aspects of this kind of project conversion. In addition, Chapter 4 provides an overview of the operating costs of wood combustion plants. The relevant licensing and planning procedures depending on the installed capacity and fuelwood use are comprehensively described in Chapter 5. Chapter 6 supplies a concrete overview of the environmental aspects and emissions of wood combustion. Since wood combustion plants must be - as all other investments - financially secured Chapter 7 provides a description of the relevant information on public means and subsidies. Besides all important promotion programmes, the new German Renewable Energy Law (Erneuerbare-Energien-Gesetz - EEG) of April 2000 is described in detail. Many examples of already realised wood combustion plant projects are described in Chapter 8. As an additional service, all significant addresses from ministries to energy agencies and associations are listed in Chapter 9. (orig.)

 14. Ecological improvements to hydroelectric power plants under EEG. Guidance to environmental verifiers and water rights authorities; Oekologische Verbesserungsmassnahmen an Wasserkraftanlagen gemaess EEG. Leitfaden fuer Umweltgutachter und Wasserrechtsbehoerden

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Meyr, Christoph; Pfeifer, Hansjoerg [EVIT GmbH Ingenieurbuero Unternehmensberatung, Muenchen (Germany); Schnell, Johannes; Hanfland, Sebastian [Landesfischereiverband Bayern e.V., Muenchen (Germany)

  2011-11-15

  The use of hydropower as a renewable form of energy is experiencing a renaissance due to the energy transition in Bavaria. The fishery evaluate not uncritically this development, because hydroelectric plants generally normally represent a considerable intervention in water and therefore in the habitat of the fish. In this case it should be noted that just often not even the minimum requirements of ecology are fulfilled at existing plants according to the Federal Water Act. [German] Die Nutzung der Wasserkraft als regenerative Energieform erlebt aufgrund der Energiewende in Bayern derzeit eine Art Renaissance. Die Fischerei bewertet diese Entwicklung nicht unkritisch, stellen Wasserkraftanlagen in der Regel doch einen erheblichen Eingriff in Gewaesser und somit den Lebensraum der Fische dar. Dabei ist festzustellen, dass gerade an bestehenden Anlagen haeufig nicht einmal die Mindestanforderungen der Oekologie erfuellt werden, wie sie das Wasserhaushaltsgesetz vorschreibt.

 15. A guide for implementation of the European Pollutant Emission Register (EPER) in Germany; Leitfaden zur Umsetzung des Europaeischen Schadstoffemissionsregisters (EPER) in Deutschland

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Kuehne, C.; Striegel, G.

  2001-10-01

  The report presents specifications for implementing the European Pollutant Emission Register (EPER) in Germany. [German] Gemaess Artikel 15 (3) der Richtlinie 96/61/EG ueber die integrierte Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung ('IVU-Richtlinie') veroeffentlicht die Kommission alle drei Jahre ein Verzeichnis der wichtigsten Emissionen und ihrer Quellen anhand der von den Mitgliedstaaten uebermittelten Informationen. Fuer die Mitgliedstaaten ergibt sich hieraus die Verpflichtung, die erforderlichen Daten zu erheben, auszuwerten und der Europaeischen Kommission zu berichten. In der Entscheidung der Kommission vom 17. Juli 2000 ueber den Aufbau eines Europaeischen Schadstoffemissionsregisters (EPER- 'European Pollutant Emission Register') 2000/479/EG ('EPER-Entscheidung') werden die Anforderungen an Inhalt und Form dieses Verzeichnisses konkretisiert: - Die Mitgliedstaaten berichten der Kommission ueber die Emissionen in die Luft und in das Wasser aus einzelnen Betriebseinrichtungen. Zu berichten sind die Emissionen bestimmter Schadstoffe, die ueber vorgegebenen Schwellenwerten liegen. Das Berichtsformat fuer die Mitgliedstaaten ist im Anhang A2 der EPER-Entscheidung festgelegt. - Der erste Bericht ist im Juni 2003 vorzulegen und soll Angaben ueber Emissionen im Jahr 2001 (bzw. wahlweise 2000 oder 2002) enthalten. Jeder Mitgliedstaat muss zudem einen zusammenfassenden nationalen Uebersichtsbericht erstellen. - Die Europaeische Kommission wird die Emissionsdaten ueber das Internet der Oeffentlichkeit zugaenglich machen. Fuer die Erhebung der fuer das EPER erforderlichen Daten in Deutschland wird ein schrittweises Vorgehen empfohlen: - Am Anfang steht die Identifizierung von Betriebseinrichtungen mit Taetigkeiten nach Anhang I der IVU-Richtlinie. - Angabe des NACE-Kodes der Betriebseinrichtung und Zuordnung der Anhang I-Taetigkeiten (Quellenkategorie) und des NOSE-P-Kodes gemaess Anhang A3 der EPER-Entscheidung. - Festlegung der Haupttaetigkeit und des zugehoerigen NOSE-P-Hauptkodes. - Ermittlung der Emissionen fuer die in Anhang A1 der EPER-Entscheidung genannten Schadstoffe in Form von Jahresfrachten. Die Art der Ermittlung der Jahresfracht (Messung, Berechnung oder Schaetzung) ist anzugeben. - Dokumentation des Vorgehens und die Aufnahme der fuer das EPER erforderlichen Stammdaten der Betriebseinrichtungen und deren Emissionsdaten in eine vom Umweltbundesamt zur Verfuegung gestellten EPER-Software. Es werden die Grundzuege der EPER-Software beschrieben und das Vorgehen bei der Datenerfassung anhand von Eingabemasken beispielhaft vorgestellt. (orig.)

 16. DIN EN 16001: Energy management systems in practice. A guide for companies and organisations; DIN EN 16001: Energiemanagementsysteme in der Praxis. Ein Leitfaden fuer Unternehmen und Organisationen

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Kahlenborn, Walter; Kabisch, Sibylle; Klein, Johanna; Richter, Ina; Schuermann, Silas [Adelphi Research, Berlin (Germany)

  2010-06-15

  By 2020, Germany aims to reduce its CO2 emissions by 40 % on 1990. It won't be possible to achieve this goal without a significant increase in energy efficiency. Energy management systems help to increase energy efficiency in companies and organisations. They are a tool to enable continuous and systematic use of added energy saving potential. The resulting cost reductions also help to strengthen the company's competitive edge on the market. The EN 16001 standard which came into force in July 2009 defines standardised EU-wide criteria for an energy management system. These guidelines are intended to support organisations of any type, size and sector in the implementation of an energy management system. It highlights differences and similarities with the European environmental management system EMAS in a clear and practice-oriented way, as well as ISO 14001 which forms part of EMAS. The information shows that EMAS-certified companies often already meet all the requirements of an energy management system and that an energy management system also provides an excellent basis for the implementation of EMAS. (orig.)

 17. Energy management systems in the practice. ISO 50001. A guideline for companies and institutions; Energiemanagementsysteme in der Praxis. ISO 50001. Leitfaden fuer Unternehmen und Organisationen

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Kohlenborn, Walter; Kabisch, Sibylle; Klein, Johanna; Richter, Ina; Schuermann, Silas

  2012-06-15

  The guideline under consideration is an updated version of the guideline to the regulation EN 16001 and amended to ISO 50001. This contribution supports institutes in the implementation of an energy management system according to ISO 50001. The differences and commonalities to the European environment management system EMAS as well as to the regulation ISO 14001 are described. EMAS certified companies fulfil regularly all conditions of an energy management system. A practised energy management system is an excellent platform for the implementation of EMAS.

 18. Award of electricity and gas supply contracts under scrutiny - on the 2010 Guide; Vergabe von Strom- und Gaskonzessionen auf dem Pruefstand. Zum Leitfaden 2010

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Gessner, Janko [Kanzlei Dombert Rechtsanwaelte, Potsdam (Germany)

  2011-05-15

  The award of electricity and gas supply contracts is currently a very topical issue for many energy supply companies and municipalities. It revolves around questions of local rights of way, i.e. the right to operate a local electricity or gas distribution network. Most of the 20,000 or so electricity or gas supply contracts now in force throughout Germany are due to expire within the next few years. This makes the award of new electricity and supply contracts a highly charged issue, with controversies over many legal detail questions still unresolved. The existing regulations of Article 46 of the German Energy Economy Law on the award of supply contracts are regarded as incomplete even by practitioners of the branch. A guide published by the German Federal Cartel Office and the Federal Network Agency in late 2010 is to offer orientation to municipalities and enterprises in this matter.

 19. Wind power installations in Switzerland - Guidelines for the analysis of environmental impact; Windkraftanlagen in der Schweiz - Leitfaden fuer die Analyse der Umweltauswirkungen

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Ott, W.; Kaufmann, Y.; Steiner, P. [Econcept AG, Zuerich (Switzerland); Gilgen, K.; Sartoris, A. [IRAP-HSR, Institut fuer Raumentwicklung an der Hochschule fuer Technik Rapperswil, Rapperswil (Switzerland)

  2008-07-01

  This report published by the Swiss Federal Office of Energy (SFOE) provides guidelines concerning the impact of the construction of wind-energy installations on the environment in Switzerland. The report aims to ascertain the relevant environmental aspects of the construction of such wind turbines. If no relevant restrictions apply, the acceptance of such wind power installations is said to increase. The guidelines also recommend a standardised course of action and provide sources of information for investors that are necessary for successful planning. The results which can be obtained by using these guidelines can be used to compile a short-form report for cantonal environment protection agencies. An appendix contains an example of the structure of such a report.

 20. Disaster medicine. A guide for medical care in case of disasters; 4. rev. ed.; Katastrophenmedizin. Leitfaden fuer die aerztliche Versorgung im Katastrophenfall

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  1997-11-01

  This is the fourth edition of a vademecum for medical experts in the Federal Republic of Germany, published by the Civil Defence Commission, an advisory body of the Federal Ministry of the Interior. The booklet is to help to provide and organize medical care in case of disasters, panic, mass injuries, radiation damage, poisoning and epidemics. There is a separate chapter on radiation accidents and radiation disasters as well as an appendix with a glossary of radiological terms and a list of radiation protection centers. (orig/MG) [Deutsch] Die Schutzkommission, ein Beratergremium beim Bundesminister des Innern, legt hiermit ein Vademecum fuer die Aerzte in der Bundesrepublik Deutschland in vierter Auflage vor. Es soll in Katastrophenfaellen helfen, beim Auftreten von Panik, Massenverletzungen, Strahlenschaeden, Vergiftungen und Seuchen das aerztlich Notwendige zu tun oder zu veranlassen. In einem Kapitel werden darin ausfuehrlich die aerztlichen Massnahmen bei Strahlenunfaellen und Strahlenkatastrophen beschrieben. Im Anhang findet sich ein radiologisches Glossar sowie eine Auflistung regionaler Strahlenschutzzentren. (orig./MG).

 1. MRI follow-up examinations in multiple sclerosis: guidelines for quality assurance; MRT-Verlaufsuntersuchungen bei multipler Sklerose. Ein Leitfaden fuer die Qualitaetssicherung

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Gass, A. [Universitaetsklinikum Mannheim (Germany). NMR Forschung Neurologie/Radiologie; Radue, E.W. [Kantonsspital Basel (Switzerland). Neuroradiologische Abt.; Filippi, M. [Hospedale San Raffaele, Milan (Italy). Neuroimaging Research Unit; Kappos, L. [Kantonsspital Basel (Switzerland). Neurologische Abt.

  1999-06-01

  Magnetic resonance imaging (MRI) is highly sensitive to pathological tissue changes in multiple sclerosis (MS) patients. It demonstrates the frequently subclinical disease activity and follow-up examinations regularly show the accumulation of new lesions and the development of atrophy. The increasing importance of follow-up examinations in MS patients makes it necessary to provide comparable MRI data even over long observation periods. This review article focusses on critical variables in this regard and technical issues; practical guidelines for MRI protocols in MS patients are presented. The influence of field strenght, MR systems from different manufacturers, and new software releases is described. Guidelines concerning the graphic planning of the examination, sequence protocols, documentation and reporting of cranial MR studies in MS patients are presented. (orig.) [Deutsch] Die Magnetresonanztomographie (MRT) ist sehr sensitiv zur Darstellung der pathologischen Gewebeveraenderungen bei der multiplen Sklerose (MS). Sie zeigt die haeufig subklinische Krankheitsaktivitaet und kann in Verlaufsuntersuchungen die Akkumulation von Laesionen und Gewebeatrophie nachweisen. Aus der steigenden Bedeutung von Verlaufsuntersuchungen, um objektive Informationen zu den pathologischen Veraenderungen bei der MS zu gewinnen, ergibt sich die Notwendigkeit von vergleichbaren Untersuchungsergebnissen auch ueber laengere Beobachtungsintervalle. Hierzu werden in dieser Arbeit bewaehrte praktische Vorschlaege zum Untersuchungsaufbau und zur kranialen Untersuchungstechnik bei MS-Patienten praesentiert. Es wird der Einfluss nicht zu vereinheitlichender Variablen (Geraete unterschiedlicher Feldstaerke, Geraeter unterschiedlicher Hersteller, neue Softwareversionen) beschrieben. Weiterhin werden Leitlinien zur graphischen Untersuchungsplanung, den Sequenzprotokollen, der Untersuchungsdokumentation und der Untersuchungsbefundung vorgestellt. (orig.)

 2. Guide energy certificate. Pt. 1. Energy demand certificate: Data acquisition residential buildings. 2. ed.; Leitfaden Energieausweis. T. 1. Energiebedarfsausweis: Datenaufnahme Wohngebaeude

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Balkowski, Michael [Informations- und Beratungsinstitut fuer Energieeinsparung und Umweltschutz (IBEU) e.V., Dresden (Germany); Hausladen, Gerhard [Technische Univ. Muenchen (Germany); Kwapich, Thomas; Sager, Christina; Reichenberger, Romy [Deutsche Energie-Agentur GmbH, Berlin (Germany); Loga, Tobias [Institut Wohnen und Umwelt GmbH, Darmstadt (Germany); Jagnow, Kati [Ingenieurbuero fuer Energieberatung, Ostfalia (Germany); Fachhochschule Braunschweig-Wolfenbuettel, Wolfenbuettel (Germany)

  2009-12-15

  In the series 'Guide Energy Certificates', the German Energy Agency (Berlin, Federal Republic of Germany) reports on all necessary fundamentals for the issue of energy certificates for specialists. The first part describes the correct approach of data acquisition for the demand-oriented energy document for residential buildings. The rules of the proclamations which can be applied as well as the simplifications permissible according to EnEV 2009 are presented. Practical hints for the preparing of energy certificates are given.

 3. Deutsch-dänische Kulturbrille

  DEFF Research Database (Denmark)

  Müller, Katarina Le; Hallsteinsdóttir, Erla

  Dieser Leitfaden gibt Ihnen einen Einblick in eine Auswahl von möglichen interkulturellen Fettnäpfchen, in die man in der deutsch-dänischen Kommunikation treten kann. Der Leitfaden soll Ihnen ermöglichen, ein Bewusstsein über die Existenz solcher Fettnäpfchen und ihre Wirkung in der Kommunikation...... aufzubauen. Der Leitfaden bietet so eine erste Orientierung für die deutsch-dänische Zusammenarbeit, er kann und soll jedoch eine fundierte interkulturelle Ausbildung nicht ersetzen. Der Leitfaden wendet sich in dieser Version an diejenigen, die etwas kommunikationstheoretisches Wissen mitbringen oder...... Projekts Nationale Stereotype und Marketingstrategien in der deutsch-dänischen interkulturellen Kommunikation (SMiK). Mit dem Leitfaden stellen wir das im SMiK-Projekt erarbeitete und wissenschaftlich gesicherte Wissen um deutsch-dänische stereotype Handlungsmuster für die kleinen und mittelständischen...

 4. Deutsch-dänische Kulturbrille

  DEFF Research Database (Denmark)

  Müller, Katarina Le; Hallsteinsdóttir, Erla

  Dieser Leitfaden gibt Ihnen einen Einblick in eine Auswahl von möglichen interkulturellen Fettnäpfchen, in die man in der deutsch-dänischen Kommunikation treten kann. Der Leitfaden soll Ihnen ermöglichen, ein Bewusstsein über die Existenz solcher Fettnäpfchen und ihre Wirkung in der Kommunikation...... aufzubauen. Der Leitfaden bietet so eine erste Orientierung für die deutsch-dänische Zusammenarbeit, er kann und soll jedoch eine fundierte interkulturelle Ausbildung nicht ersetzen. Der Leitfaden wendet sich in dieser Version an diejenigen, die etwas kommunikationstheoretisches Wissen mitbringen oder...... Projekts Nationale Stereotype und Marketingstrategien in der deutsch-dänischen interkulturellen Kommunikation (SMiK). Mit dem Leitfaden stellen wir das im SMiK-Projekt erarbeitete und wissenschaftlich gesicherte Wissen um deutsch-dänische stereotype Handlungsmuster für die kleinen und mittelständischen...

 5. Om bruk av digitale mapper på to grunnskoler - Hvordan kan digitale mapper skape produktive læringsprosesser for elever?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Berit Bratholm

  2015-11-01

  Full Text Available The subject of this article is our experience of working with digital portfolios in primary and lower secondary school. An important theoretical reference for this work has been Engle & Conant’s article about how productive academic engagement can be fostered by suitable learning conditions. The project is based on -ethnographic methods. I present different factors which are important for successful interplay between teacher and pupils when working with digital portfolios.

 6. Las brechas digitales y los adolescentes de la Ciudad de Buenos Aires

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Joaquín Linne

  2014-12-01

  Full Text Available A través de una encuesta (n: 204, 50 entrevistas en profundidad y 12 meses de observaciones, este artículo explora las diferencias en el acceso y uso de las tecnologías de información y comunicación entre adolescentes de sectores medios y populares de la Ciudad de Buenos Aires. Además, indaga en las tensiones y los desafíos de los planes 1 a 1, principal estrategia de inclusión digital implementada por el gobierno argentino. Por último, aporta evidencia empírica acerca de que los adolescentes de sectores populares son quienes más se benefician con estos planes, aunque al mismo tiempo son quienes más se perjudican tanto por sus limitaciones como por las dificultades en su aplicación.

 7. El periodista en los diarios digitales: el caso de La Capital

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sambrana, María Natalia

  2012-01-01

  Full Text Available [es] El presente artículo reflexiona en torno a la figura del periodista de prensa y su práctica profesional en el contexto de la Sociedad de la Información abordando el fenómeno desde el estudio de un caso particular: el diario rosarino La Capital, en su versión en línea.La interactividad, la multimedialidad y el nacimiento de una nueva temporalidad caracterizada por la inmediatez son los rasgos que definen a los diarios en línea y conllevan transformaciones en la figura del periodista. Este trabajo tiene como objetivo reconocer los cambios socio-técnicos que tienen lugar en esta nueva sociedad y reflexionar sobre el modo en que se redefine la identidad del profesional de medios de prensa ante esta nueva situación. [en] This article reflects on the figure of the press journalist, and his practice in the context of the Information Society, addressing the phenomenon through the study of a particular case: the on online version of the newspaper La Capital, from Rosario, Argentine. Interactivity, multimediality and the birth of a new temporality, characterized by immediacy, are the characteristics that define online journalism and introduce changes in the figure of journalist. The purpose of this study is to recognize the socio-technical changes that take place in this new society and to reflect on how is redefined the media professional identity because of this new situation.

 8. Nuovi Media e Cittadinanza Digitale. La scuola del ventunesimo secolo come luogo per la democrazia

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Simona Perfetti

  2015-07-01

  Full Text Available In the networked society to live the experiences online and offline are two dimensions likely to be confused, jeopardizing the real formation of the person. The advent of Digital Media is changing, in terms of structure and function, even traditional media. The portability, interactivity and generativity create a new cognitive style than in the past, and this problematizes the role of the school and of the family who now have to deal with the so-called  Multitasking Generation, capable to carry out many activities simultaneously.Offering to the new generations an idea of citizenship suited to the dynamics of a complex society, it means being able to combine, in the space of the meeting, the local with the global, in a size that realizes in the so-called "glo-cal". The goals of the twenty-first century school would be promoting the concept of digital citizenship, declined in terms of dialogue and encounter.

 9. RDA, ovvero, Il lungo viaggio del catalogo verso l'era digitale

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Barbara B. Tillett

  2016-05-01

  Full Text Available RDA was created in response to complaints about the Anglo-American Cataloguing Rules, especially the call for a more international, principle-based content standard that takes the perspective of the conceptual models of FRBR (Functional Requirements for Bibliographic Records and FRAD (Functional Requirements for Authority Data.  The past and ongoing process for continuous improvement to RDA is through the Joint Steering Committee for Development of RDA (known as the JSC, but recently renamed the RDA Steering Committee - RSC to make RDA even more international and principle-based.

 10. Digitale Wirtschaft – analoges Recht: Braucht das BGB ein Update? / Gerald Spindler

  Index Scriptorium Estoniae

  Spindler, Gerald

  2016-01-01

  Küsimusest, kas digitaalsete majandussuhete laienemise tingimustes oń vaja täiendada Saksamaa tsiviilseadustikku. Digitaalse sisu üleandmise lepingute teatavatest aspektidest, andmekaitsest, alaealiste kaitsest, müügilepingutest, üürilepingutest. Veebiplatvormide kasvavast tähtsusest digitaalmajanduses

 11. Verwaiste und vergriffene Werke - Kommt das 20. Jahrhundert endlich in die Digitale Bibliothek?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Armin Talke

  2013-10-01

  Full Text Available Am 20.September 2013 hat das am 27. Juni vom Bundestag (Fn 2 verabschiedete Gesetz zur Nutzung verwaister und vergriffener Werke auch den Bundesrat passiert. Es entspricht weitgehend dem Entwurf der Bundesregierung (Fn 3. Kleinere, vom Rechtsausschuss vorgeschlagene (Fn 4 Änderungen sind eingeflossen. Der Regelung liegt zum Teil die Richtlinie 2012/28/EU vom 25. Oktober 2012 über bestimmte zulässige Nutzungen verwaister Werke zugrunde. Nachdem lange Zeit von vielen Interessengruppen eine Weiterentwicklung des Urheberrechts gefordert wurde, haben die Deutschen Gesetzgebungsorgane mit der Regelung in §§ 61 ff UrhG zu den verwaisten und in §§ 13d und e UrhWahrnG zu den vergriffenen Werken, neben den gleichzeitig verabschiedeten Vorgaben für ein „Zweitverwertungsrecht”, in aller Eile vor der Sommerpause und der Bundestagswahl einen kleinen Fortschritt getan. In europarechtlicher Hinsicht wäre die Regelung so schnell gar nicht notwendig gewesen: Die Umsetzungsfrist läuft nach Art. 9 Abs.1 der Richtlinie erst zum 29.9.2014 ab. Auch inhaltlich übertrifft das Gesetz mit der Normierung der Lizenzierung „vergriffener” Werke durch Verwertungsgesellschaften die zwingenden Vorgaben der Richtlinie. Ein neues „Kapitel in der Geschichte des Urheberrechts”, das von der Bundesjustizministerin schon im Juni 2010 angemahnt worden war (Fn 5, ist damit allerdings noch nicht geschrieben. Die Richtlinie und das Gesetz erlauben die Digitalisierung von noch urheberrechtlich geschützten Werktypen verschiedenster Art, die in unterschiedlichen Kultureinrichtungen vorhanden sind. Die folgenden Ausführungen beziehen sich vorwiegend auf die Nutzung gedruckter Literatur. In September, 2013, the German legislators adopted the law on orphan works and out-of-print-works. Both categories affect works which are still under copyright. The clash of interests, however, of cultural institutions holding items of these works, and rightsholders, are not serious, as these works are presently not exploited by authors or publishers. The EU directive 2012/28/EU, which was to be implemented by the above mentioned legislation, allows libraries and other cultural institutions, under certain conditions, to digitize copyright protected works and make them available in their digital (online- libraries. Before using the works, a “diligent search” in certain databases has to be conducted. The works have to be registered. If the rightsholder appears later, the works have to be taken down and the rightsholder can claim an appropiate compensation for the use. The EU directive also allows member states to enable collective societies to grant rights for the use of out-of print works. This chance also was taken by the German legislator: The Bundestag decided to facilitate the use, reserved only to printed works, published before 1966.

 12. Digitale Ungleichheiten – theoretisch … wie praktisch! Alltagsbetrachtungen zu einer postmodernen, sozialen Herausforderung des 21. Jahrhunderts

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Karlheinz Benke

  2009-10-01

  Full Text Available Selbst wenn es aus vielfacher Perspektive betrachtet auf den ersten Blick seltsam einfach klingen mag: es gibt sie nach wie vor – die Ungleichheit und Spaltung zwischen arm und reich, zwischen jung und alt, zwischen Ortansässigen und Zugewanderten, zwischen Stadt und Land, zwischen krank und gesund, allerdings im Kontext mit den Neuen Medien. Soziale Ungleichheiten übertragen sich in Ableitung der Wissenskluft in den virtuellen Raum hinein und zeigen sich ‚dort’ in verschiedensten Facetten. Auch wenn sie nach wie vor von der Öffentlichkeit, der Politik, von Ämtern und Institutionen nicht als Diskrepanz oder Disproportionalität wahrgenommen werden. Ein Zugang zu Neuen Medien, zum Netz wird in unserer Gesellschaft stillschweigend vorausgesetzt. Ein fataler Trugschluss, der kaum wirklich eine Chance auf Veränderung lässt? UnGleich wird UnGleicher?

 13. Mapeo cromático dental a partir de imágenes digitales

  OpenAIRE

  Josué González Sandoval; Monserrat Stephania Martínez Alvarez; Patricia Alejandra Brand Rubalcava; Sulema Torres-Ramos; Israel Román-Godínez; E. Gerardo Mendizabal-Ruiz

  2015-01-01

  El mapeo cromático dental es una técnica que consiste en la estimación de las características ópticas de la dentadura del paciente. Su objetivo es crear un mapa de tonalidades que facilite, al especialista, la elección de resinas o cerámicas a utilizar en la restauración de piezas dentales. Actualmente, el mapeo cromático se realiza comparando directamente la dentadura del paciente contra una guía de colores. Dicho procedimiento se ve afectado por diferentes factores como: condiciones ambient...

 14. Las tics en la enseñanza universitaria : blogs digitales

  OpenAIRE

  Martin-Gamez, Carolina; Ruiz-Mora, Ana-Belen; Ruiz-Mora, Isabel

  2015-01-01

  This study is an innovative educational experience to analyse to what extent the use of blogs contributes to the acquisition of specific skills of a subject in Early Childhood Education Degree, and assess the level of learning that students considered achieved. A quantitative methodological approach based on the analysis of a closed questionnaire and on assessment rubric was used. The results allowed to verify that the use of blogs in the university is very useful to promote the active role o...

 15. De arqueología (pública y publicaciones (digitales accesibles

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jaime Almansa Sánchez

  2012-05-01

  Full Text Available This article is about new editorial ways offered by the internet. Along these pages we will see some of the problems affecting the editorial market in archaeology and, in general, critical and university publishing in Spain. We will also see some of the solutions offered from JAS Arqueología for the diffusion of academic contents and the distribution of digital resources through the Internet, social networks and traditional paper formats. The aim of this article is showing the existing possibilities of editing and distributing science in an accessible way, thanks to the opportunities given by 2.0 technology.

 16. Digital Systems Security in the nuclear scope; Sistemas Digitales de Seguridad en el ambito nuclear

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Amado, I.

  2011-07-01

  Overall nuclear power plants and in particular the Spanish, work well, but to modernize and improve the operation of existing Spanish plants, perhaps the natural evolution is to use digital technologies.

 17. Den digitale patientmappe - et bud på en ny form for sundhedskommunikation i fysioterapeutisk praksis

  DEFF Research Database (Denmark)

  Duus, Lene

  2012-01-01

  Præsentation af et udviklingsprojekt, som jeg har deltaget i, hvor en ny form for sundhedskommunikation gennem en netbaseret digital patientmappe i fysioterapeutisk praksis har været afprøvet. Det overordnede mål for projektet var at bedre kommunikation, dokumentation og compliance for privatprak...

 18. ESTRUCTURAS NARRATIVAS LÚDICAS: UN RESORTE CREATIVO PARA ARTISTAS DIGITALES

  OpenAIRE

  2013-01-01

  Con esta tesis buscamos establecer el mayor número de coincidencias entre lenguaje, narratología y videojuego con el fin de detectar, nuevas estructuras narrativas que puedan aplicarse a la creación artística multimedia. El objetivo principal de esta investigación es proporcionar un modelo de Narrativa lúdica que estimule a los creadores artísticos en nuevos medios, a que revaloren el lenguaje, la narración y las estrategias del juego como recursos de creación. Nuestro...

 19. Digitale Wirtschaft – analoges Recht: Braucht das BGB ein Update? / Gerald Spindler

  Index Scriptorium Estoniae

  Spindler, Gerald

  2016-01-01

  Küsimusest, kas digitaalsete majandussuhete laienemise tingimustes oń vaja täiendada Saksamaa tsiviilseadustikku. Digitaalse sisu üleandmise lepingute teatavatest aspektidest, andmekaitsest, alaealiste kaitsest, müügilepingutest, üürilepingutest. Veebiplatvormide kasvavast tähtsusest digitaalmajanduses

 20. Die Weiterverbreitung digitaler Güter / Jochen Marly, Anna-Lena Wirz

  Index Scriptorium Estoniae

  Marly, Jochen

  2017-01-01

  Autoriõigusega kaitstud digitaalse materjaliga seotud probleemidest, Euroopa Kohtu lahendist 174/15, mis käsitleb küsimust, kas raamatukogudel on lubatud laenata autoriõigustega kaitstud digitaalset E-raamatut samamoodi nagu paberkandjal raamatut. Vt. ka lk. 20-23