WorldWideScience

Sample records for diagnostisera karotisstenos riktlinjer

 1. Överlämnandet inom byggarbetsmiljösamordning : Riktlinjer och konsekvenser

  Burman, Andreas; Arnberg, Robin

  2015-01-01

  The concept of building work environment co- ordinator is a relatively new concept that has its origin in the amendment to the Working Environment Act which came into force on 1 January 2009. The terms; building work environment co-ordinator appointed for planning and design and building work environment co-ordinator for the execution of building or civil engineering work ushered in the industry. Once these disciplines complement one another, you can achieve a smooth handover to ensure a good...

 2. Hållbarhetsredovisning i svenska börsbolag : En studie utifrån GRI:s riktlinjer

  Nyberg, Niklas; Moberg, Sofia

  2008-01-01

  Sammanfattning Titel: ”Hållbarhetsredovisning i svenska börsbolag – En studie utifrån GRI:s riktlinjer” Seminariedatum: Måndagen 25 Februari 2008 Ämne/kurs: Företagsekonomi C-uppsats, 15 p Författare: Niklas Nyberg, Sofia Moberg Handledare: Margareta Paulsson Nyckelord: GRI, Hållbarhetsredovisning, redovisning, svenska företag Bakgrund: De senaste åren har kraven på svenska företag ökat, och intressenter efterfrågar nu information angående produktion, underleverantörer m.m. Att visa att de ta...

 3. Guidelines - guidelines based on the experience gained in the construction and evaluating 'Hamnhuset'; Guidelines - riktlinjer baserade paa de erfarenheter som erhaallits vid uppfoerande och utvaerdering av Hamnhuset

  Gervind, Pernilla; Ruud, Svein

  2011-07-01

  Based on experiences from the construction and evaluation of Hamnhuset guidelines for future project has been compiled in this report. The recommendations are addressed to constructors and entrepreneurs. The recommendations treats both the building envelope, the installations and the management of the building

 4. Hållbarhetsredovisning : fyra bankers ekonomiska påverkan

  Nordström, Jenny; Cederqvist, Zandra

  2012-01-01

  Fokus i denna uppsats ligger i att jämföra fyra organisationers hållbarhetsredovisningar och se i vilken utsträckning de uppfyller GRI:s riktlinjer för ekonomisk påverkan. De fyra organisationer som granskas är Sveriges storbanker, Handelsbanken, Nordea, SEB och Swedbank. Eftersom att de agerar inom den finansiella sektorn har en avgränsning gjorts till det ekonomiska ansvaret eftersom det är det mest relevanta och intressanta att titta närmare på.  Problemformuleringen i denna uppsats lyder:...

 5. HANDBOOK - Environmental Assessment of Construction Products - An introduction to test mehtods and other procedures related to CE-marking

  Wahlstrom, Margareta; Laine-Ylyjoki, Jutta; Rautiainen, Liisa

  2009-01-01

  , the Construction Products Regulation (CPR). This change will not affect the implementation of ER 3 in CE marking of construction products. ER 3 addresses that construction products must be designed and built in a way that they do not represent a threat to hygiene, health and the environment. The European...... Harmonised Standards and European Technical Approvals describe methods for testing of construction products and specify the conditions for CE marking of construction products. This handbook presents an overview of the technical, regulatory and administrative framework within which CE marking of construction...... and authorities for ensuring the safety to health and the living environment. It covers the whole evaluation procedure starting from planning the testing to the use of test results. This document is the final report for the project: “Generella riktlinjer för miljöbedömning och CE-märkning av nordiska...

 6. Webbaserad pedagogisk meritportfölj - från idé till verklighet

  Jakob Johansson

  2011-03-01

  åväl sökanden som bedömare. Det finns behov av redovisning av pedagogiska meriter även för andra ändamål än vid tjänstetillsättningar. Många medarbetare (som inte avser att söka akademisk tjänst gör betydande insatser i undervisningen exempelvis i form av administration, föreläsningar, seminarieledning samt klinisk handledning, och dessa prestationer bör användas som underlag för exempelvis planeringssamtal, löneförhandlingar och kompetensutveckling. Många finner det svårt att redovisa dessa undervisningsinsatser. Orsaken till detta är sannolikt delvis bristen på tradition att bokföra pedagogiskt arbetet (i kontrast till vetenskapligt arbete, men också bristen på ett användarvänligt verktyg för bokföring. Detta var startskottet för ett projekt som syftade till att framställa en personlig webbaserad pedagogisk meritportfölj som skulle kunna överbrygga det praktiska bekymret och ge medarbetarna ett smidigt verktyg för dokumentation av och reflektion runt pedagogiska meriter. Detta samtidigt som det skulle vara acceptabelt som instrument för sökande av akademisk tjänst genom att bygga på Uppsala universitets pedagogiska program och riktlinjer för meritvärdering. Denna artikel beskriver processen från idé till färdig webbaserad pedagogisk meritportfölj för vetenskapsområdet för medicin och farmaci vid Uppsala universitet. Även om det sannolikt existerar liknande webb-verktyg för bokföring av pedagogiska meriter så är detta oss veterligen det första verktyg i sitt slag som framställts och beskrivits. Syftet med artikeln är att sprida kunskap om både konceptet och arbetsprocessen för att underlätta spridning till andra fakulteter och lärosäten.