WorldWideScience

Sample records for dejstva mobilnog aluminijuma

 1. Trokomponentne granulisane smeše na bazi heksogena, aluminijuma i polistirena kao flegmatizatora / Three-component granular mixtures on the basis of hexogen, aluminium and polystirene as a binder

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mirjana N. Lukić-Anđelković

  2009-10-01

  Full Text Available U radu je prikazan način dobijanja i karakteristike trokomponentnih smeša RDX/Al/PS. Primenjen flegmatizator heksogena je termostabilni polimer polistiren čija je karakteristika da dobro prekriva. Primenjivan je konstantan sadržaj od 5% PS za različite sadržaje heksogena i aluminijuma. Sadržaj aluminijuma u smešama je 10, 15, 20 u 25% m/m. Ispitan je sastav i određena brzina detonacije. / The characteristics of three-component RDX/PS/Al mixtures have been described s well as the method for their preparation. Polystirene as a binder is a thermostable polymer with satisfactory characteristics for bonding explosives. The constant content of 5% m/m PS was applied for different contents of hexogen and aluminium. The content of Al in the mixtures was 10, 15, and 20% m/m. The composition of the bonded explosives was examined as well as the detonation velocity of these mixtures.

 2. Hepatitis C Therapy – Related Haematological Side Effects are Associated with Treatment Outcome / Hematološka Neželjena Dejstva Terapije Hepatitisa C Su Povezana Sa Ishodom Lecenja

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Vukovic Vuk R.

  2016-03-01

  Full Text Available Treatment of patients suffering from chronic hepatitis C with standard pegylated interferon alpha 2a plus ribavirin has limited efficacy. Therapy outcome is dependent on several factors of both the host and virus, including age, sex, stage of fibrosis, viral genotype, viral load, and occurrence of haematological adverse events during chronic hepatitis C treatment. The aim of this study was to determine the relationship between the viral and host factors and the haematological side effects of therapy with sustained virological response.

 3. The Influence of Antipsychotics on the Quality of Life of Patients with Schizophrenia in a Long-stay Psychiatric Facility

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kitic Aleksandra Petrovic

  2014-06-01

  Full Text Available Uvod: Na kvalitet života osoba koje boluju od shizofrenije utiče mnogo faktora istovremeno. Kod pacijenata u institucionalnom smeštaju adekvatan izbor antipsihotika i intezitet neželjenih dejstva lekova ima veliki uticaj na kvalitet života ovih pacijenata. Cilj ove studije je bio da se utvrdi uticaj faktora vezanih za antipsihotike na kvalitet života pacijenata koji boluju od shizofrenije.

 4. Fotokatalitička aktivnost dopovanog titan(IV)-oksida u razgradnji nekih pesticida

  OpenAIRE

  Šojić, Daniela

  2009-01-01

  Kao što je poznato, RS-2-(4-hlor-o-toliloksi)propionska kiselina (MCPP), (4-hlor-2-metilfenoksi)sirćetna kiselina (MCPA) i 3,6-dihlorpiridin-2-karboksilna kiselina  (klopiralid) su herbicidi sa veoma širokim spektrom dejstva, a pored toga su rastvorljivi u vodi, teško biorazgradljivi i prema literaturnim podacima su, nažalost, veoma često prisutni herbicidi u pijaćoj vodi. Proces heterogene fotokatalize uz primenu TiO2i UV zračenja se pokazao kao ...

 5. STRES NA DELOVNEM MESTU X BANKE

  OpenAIRE

  Trtnik, Matjaž

  2010-01-01

  POVZETEK Namen tega diplomskega dela je predstaviti dejstva o prisotnosti stresa na delovnem mestu v X banki, ki sem jih pridobil s pomočjo raziskave v konkretni organizaciji. Cilj dela je zajeti različna poglavja in področja izbrane teme, jih preučiti in oceniti obstoječe stanje v podjetju, ter na podlagi zbranih podatkov podati predloge za izboljšave. Diplomsko delo sestavlja osem poglavij, kot celoto pa bi ga lahko razdelil na tri dele: V prvem, teoretičnem delu, bom za boljše r...

 6. The Beneficial Biological Properties of Salicylic Acid

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Randjelović Pavle

  2015-12-01

  Full Text Available Salicilna kiselina je fitohemikalija sa povoljnim efektima na ljudsko zdravlje. Salicilna kiselina je fenolna komponenta i prisutna je u različitim biljkama, gde ima važnu ulogu u zaštiti od patogenih agenasa. U prirodi se nalazi u voću, povrću i začinima. Najpoznatiji i najbolje proučen efekat salicilne kiseline je inhibicija sinteze prostanglandina. Salicilna kiselina ostvaruje anti-zapaljensko dejstvo preko supresije gena za ciklooksigenazu. Većina farmakoloških svojstava salicilne kiseline mogu se objasniti inhibicijom sinteze prostanglandina. Otkriveno je da salicilna kiselina pored ovog ima i druga in vivo dejstva. Pošto salicilna kiselina ne inhibira značajno ciklooksigenazu, anti-zapaljensko dejstvo nije posledica direktne inhibicije ovog enzima. Predloženo je da je inhibicija nuklearnog faktora kapa B od strane salicilata jedno od glavnih mehanizama anti-zapaljenskog dejstva salicilata. Jedno od najviše proučavanih svojstava salicilne kiseline je antioksidativna aktivnost. Salicilna kiselina je dokazani inhibitor oksidativnog stresa. Salicilna kiselina ima sposobnost vezivanja gvožđa. Ova činjenica je značajna za antioksidativno dejstvo salicilne kiseline zbog toga što gvožđe ima važnu ulogu u procesu lipidne peroksidacije.

 7. Poređenje karakteristika i mogućnosti budućeg servisa u mikrotalasnom području i mobilnih sistema treće generacije / The comparison of characteristics and opportunities of future service in microwave band and mobile systems third generation

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Milan Lazarević

  2006-10-01

  Full Text Available Značaj i izuzetno brz razvoj telekomunikacija nameće neprekidno izučavanje i primenu novih servisa i novih postupaka integracije i komutacije u njemu. Od komercijalnih radio-servisa koji su trenutno dostupni u našoj zemlji, najveći deo je iz sistema javne mobilne telefonije. U radu je prikazana organizacija i način funkcioniranja mobilnog komutacionog sistema i njegovo mesto i značaj u sistemu veze Srbije. Detaljno je obrađen WiMAX (World Interoperability for Microwave Access servis mobilne telefonije i analizirane njegove prednosti i nedostaci u odnosu na mobilni servis 3G (treće generacije. Predložena je implementacija WiMAX-a u savremen sistem telekomunikacija. / The importance and very quick development of telecommunications ask for endless research and applying new services and new methods of integration and switching in it. Among commercial radio services that are at the moment accessible in our state, the most significant pan is from public mobile telephony system. In this work we presented organization and way of functioning of mobile switching system and their place and importance in Serbian system of communications. WiMAX service of mobile telephony is processed in details and advantages and disadvantages versus 3G mobile service are analyzed. The suggestion of implementation of WiMAX in modern system of telecommunications is given.

 8. Savremeno naoružanje i vojna oprema za broj 4/2013

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mladen R. Tišma

  2013-12-01

  Full Text Available Višenamenski borbeni avion MiG-29M/M2 preimenovan u MiG-35/D; Tekstron razvija laki jurišnik i izviđač; Boing i Saab o mogućnosti da ponude Gripen na konkursu T-X za novi avion za obuku američkog ratnog vazduhoplovstva; Predstavljena trenažna verzija ruskog borbenog helikoptera Mi-28; Nemački Evrofajteri dobijaju sposobnost za lovačko-bombarderska dejstva tek 2017. godine; Prikazan prototip S-350 Vitjaz, novog ruskog raketnog sistema za protivvazduhoplovnu odbranu; Poljskom RV-u isporučeni prvi modernizovani lovci MiG-29; Počela proizvodnja argentinskih školsko-borbenih aviona IA-63 Pampa III; Kineska borbena bespilotna letelica spremna za letna opitivanja; Helikopter Mi-8MSB oborio visinski rekord; Turski školski avion HÜRKUŞ izveo prvi let.

 9. Analitičnost u definisanju strategijskh opcija na primeru razvoja multimodalnog transporta u Vojsci Srbije

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Srđan D. Ljubojević

  2014-04-01

  Full Text Available Brza i intenzivna dejstva, povećane potrebe za komuniciranjem i potencijalni zadaci mobilnijih i samostalnijih jedinica zahtevaju od vojnih organizacija da razvijaju i usavršavaju sistem logističke podrške, usmeravajući ga ka potrebama zajedničkih, multinacionalnih i integrisanih snaga. Zato Vojska Srbije mora projektovati svoju organizaciju i razviti sposobnosti da se, po potrebi, brzo prestrukturira. U skladu s tim mora prilagoditi i svoj strategijski razvoj, ne bi li postala deo multinacionalnog tima. Specifičnost delatnosti vojne organizacije implicira zahtev za analitičkim pristupom u procesima odlučivanja, kako na taktičkom i operativnom, tako i na strategijskom nivou. Strategijske odluke, po svojoj prirodi, zahtevaju veliku dozu intuitivnosti i iskustva donosilaca odluka. U radu je prikazana mogućnost analitičnog pristupa definisanju strategije, kombinovanjem menadžment metoda. Istovremeno, rad je pragmatično usmeren ka definisanju strategije razvoja multimodalnog transporta u Vojsci Srbije, kao jednom u nizu izazova pred kojim će se, u najskorijoj budućnosti, Vojska naći.

 10. Epidemiology and Natural History of Nafld/Epidemiologija I Prirodna Istorija Nealkoholne Masne Jetre

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Corte Claudia Della

  2014-01-01

  Full Text Available Paralelno sa porastom prevalence gojaznosti i metaboličkog sindroma, nealkoholna masna bo - lest jetre (NMBJ sve se viće prepoznaje kao najčeć}a hepato - patija kod odraslih i dece. Tačna prevalenca pedijatrijske NMBJ joć je nepoznata, usled heterogenosti dijagnostičkih metoda korić}enih za postav ljanje dijagnoze u dostupnim studijama i različitih karakte ristika ispitivanih populacija. Pedijatrijska NMBJ obično je primarno oboljenje i blisko je povezana s nekoliko odlika me taboličkog sindroma. Starost, pol i rasa/etnička pripadnost spadaju u značajne determinante rizika, dok u patoge nezi pedijatrijske NMBJ učestvuju polni hormoni, osetljivost na insulin i adipocitokini. Prirodna istorija NMBJ kod dece joć nije do kraja proučena, zbog njene slo`ene prirode i ne dostatka prospektivnih studija, naročito u pedijatrijskim po pulacijama. Po svoj prilici, u razvoju i progresiji ove bolesti učestvuju kako genetički tako i faktori sredine preko viće strukih mehanizama koji uključuju unakrsna dejstva izme|u jetre i ostalih organa i tkiva, pre svega crevnog i adipoznog tkiva. Kako bi se procenila i efikasno lečila pedijatrijska NBMJ, trebalo bi razjasniti patofiziologiju i prirodnu istoriju ove bolesti i razviti neinvazivne metode za skrining, dijagno stikovanje i longitudinalne procene.

 11. Mechanism of Action, Efficacy and Safety of Emergency Hormonal Contraception (levonorgestrel and ulipristal acetate and Attitudes of Pharmacists

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Milosavljević Jelena

  2014-09-01

  Full Text Available Hitna hormonska kontracepcija se koristi za sprečavanje neželjene trudnoće postkoitalno. Mehanizam dejstva najčešće korišćenih preparata hitne kontracepcije, levonorgestrela (LNG i ulipristal-acetata (UPA još uvek nije u potpnosti poznat, ali klinička ispitivanja ukazuju da je u pitanju inhibicija ili odlaganje ovulacije. Za hitnu kontracepciju dugo se koristi LNG, jer ima dokazanu bezbednost i visoku efikasnost, ukoliko se primeni u periodu pre ovulacije. Najnoviji preparat iz ove grupe, UPA, koji se izdaje samo na recept, može se primeniti u periodu od 120 sati nakon seksualnog odnosa. U kliničkim ispitivanjima se nije pokazao lošijim u odnosu na LNG, a njegov uticaj na eventualno nastalu trudnoću se dodatno prati. Podaci ukazuju na činjenicu da UPA ne gubi na efikasnosti u periodu od 120 sati. Međutim, prisutne su mnoge zablude i kontroverzna mišljenja o hitnoj kontracepciji, čak i među farmaceutima. Pretraživanjem Medline baze podataka nađeno je 20 radova objavljenih u periodu od januara 1993. do decembra 2012. godine koji razmatraju znanje, stavove i praksu farmaceuta u vezi sa hitnom kontracepcijom. U ovim radovima se stavovi farmaceuta razlikuju po pitanju režima izdavanja hitne kontracepcije. Istraživanje u Australiji pokazalo je da lični stavovi i religijska uverenja utiču na način izdavanja hitne kontracepcije. U istraživanju u Novom Meksiku 30% farmaceuta je bilo protiv propisivanja hitne kontracepcije iz religioznih ili moralnih razloga. Među pronađenim radovima nije bilo podataka o istraživanjima iz Srbije. Preporuka je da se sprovedu istraživanja o znanju, stavovima i praksi farmaceuta u vezi sa hitnom hormonskom kontracepcijom u Srbiji.

 12. Uloga savremenih komercijalnih telekomunikacionih sistema u procesu planiranja, organizacije i izvođenja vojnih operacija / Role of contemporary communications systems in the process of planning, organizing and realization of military operations

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Dejan S. Vujić

  2004-05-01

  Full Text Available Ubrzani razvoj komercijalnih telekomunikacionih sistema stvorio je mogućnost da se deo vojnih telekomunikacionih potreba, posebno u mirnodopskim uslovima može u potpunosti zadovoljiti upotrebom komercijalne tehnologije. Izviđački sistem, zasnovan na specifičnoj vojnoj tehnologiji koja eksploatiše komercijalne resurse, poput pasivnih radarskih sistema i akustičkih senzora dostupnih na komercijalnom tržištu, može predstavljati primer jednostavnog i vrlo efikasnog sistema. Potrebna komunikacija sa pretpostavljenom komandom kao i akcije koje se sprovode na osnovu dobijenih rezultata, mogu biti podržane komercijalnim sistemima zasnovanim na savremenim tehnološkim rešenjima, poput adaptivnih modulacionih postupaka i prenosa signala u proširenom spektru sa direktnom sekvencom i/ili frekvencijskim skakanjem i višestrukim pristupom na bazi kodnog multipleksa. Ovako organizovani sistemi u potpunosti zadovoljavaju mirnodopske potrebe Vojske SCG, dok se primena delimično ili potpuno, širi i na slučajeve sukoba ograničenog intenziteta antiteroristička dejstva i slučajeve elementarnih nepogoda. / Fast progress in commercial communications systems development has made possibilities to fulfill communications needs in military organizations especially during the periods of peace. A reconnaissance system, based on specific military technology such as passive radar systems and acoustic sensors, available in commercial market, represents a possible realization of a simple and highly efficient system. Necessary communication with a higher command, also as actions that are made based on gathered information, could supported through use of commercial communications systems employing adaptive modulation processes, direct sequence and frequency hopping spread spectrum communications and code division multiple access. In this way organized systems completely fulfill communication needs of the Army of Serbia and Montenegro during peacetime, but the

 13. Testiranje balističke otpornosti zaštitnih prsluka / Ballistic resistance of body armour testing

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Đuro Jovanić

  2006-04-01

  Full Text Available U radu je predstavljena osnova standarda NIJ 0101.04 (Nacionalni Institut Pravde, namenjenog za utvrđivanje minimuma tehničkih zahteva i propisivanje metoda ispitivanja balističke otpornosti zaštitnih prsluka, koji treba da zaštite gornji deo tela od dejstva streljačkog oružja. Standard jeste revizija standarda NIJ 0101.03 iz aprila 1987. i preciznije definiše zahteve u pogledu obeležavanja, kriterijume za prijem i postupke merenja otiska u materijalu iza prsluka. Područje ovog standarda odnosi se samo na balističku otpornost, ali ne i na pretnje od noža i predmeta sa oštrim vrhom. Takođe, ne odnosi se na zaštitne prsluke koji sadrže dopunske elemente ili varijacije u konstrukciji balističkih panela za malu površinu torza, radi povećanja osnovnog nivoa zaštite na ograničenim površinama (bilo balističke ili povrede od tupog vrha. / This work is a basic presentation of NIJ 0101.04 (National Institute of Justice standard, -whose purpose is to establish minimum performance requirements and methods of testing ballistic resistance of body armor intended to protect the torso against gunfire. This standard is a revision of NIJ Standard 0101.03 dated April 1987 and it clarifies the labeling requirements, acceptance criteria, and backface signature measurement procedure. The scope of this standard is limited only to ballistic resistance; and it does not include threats from knives and sharply pointed instruments. In addition, the standard does not include armor that incorporates inserts, or variations in construction of the ballistic panel over small areas of the torso, used for increasing the basic level of protection of the armor (whether ballistic or blunt trauma on localized areas.

 14. Aleš Erjavec (ur.: Aesthetic Revolutions and Twentieth Century Avant-Garde Movements

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Lev Kreft

  2015-12-01

  Full Text Available Knjiga Estetske revolucije in avantgardna gibanja dvajsetega stoletja je nastala pod uredniškim vodstvom Aleša Erjavca kot skupni projekt skupine specialistov, od katerih se je vsak posvetil enemu od izbranih avantgardnih gibanj – Sascha Bru (italijanski futurizem, John E. Bowlt (ruski konstruktivizem, Raymond Spiteri (nadrealizem; situacionizem, David Craven (mehiški muralizem, Tyrus Miller (neoavantgarda v Združenih državah Amerike in Miško Šuvaković (NSK. Vsaka od teh študij ima lastno interpretativno vrednost, obenem pa se vključuje v nov poskus uokvirjenja avantgardnih gibanj v pristop, ki ima sodobno teoretsko moč. Ta pristop in skupni okvir je razvil Aleš Erjavec v »Uvodu« in »Zaključku: Avantgarde, revolucije in estetika«. Potreba po novem pogledu na splošno izhaja iz empiričnega dejstva, da so avantgarde dvajsetega stoletja zdaj že zaključena zgodba ter da se s sodobnostjo in sodobno umetnostjo enaindvajsetega stoletja že kaže potreba po celovitejši in smiselni analizi celote tega za dvajseto stoletje značilnega pojava – tudi zaradi vprašanja, ali so avantgardna gibanja mogoča še naprej. Vendar je v izzivu, ki je potreboval tako ekipno raziskovanje, tudi povsem teoretski element. Če navedemo le tri najvidnejše teoretike avantgarde – Poggiolija, Bürgerja in Flakerja –, je Renato Poggioli sicer ponudil teorijo avantgarde, ki bi bila trajni pojav, vendar se je dejansko posvetil tistim iz prvega vala (1909–1930; Peter Bürger je temu istemu valu dal ime »historična avantgarda«, ker je bil prepričan, da je pripadala preteklosti in je neoavantgarda ne more nadaljevati; in le Aleksandar Flaker se je ukvarjal z vsemi tremi valovi avantgardnih gibanj (historična avantgarda, neoavantgarda, retrogarda – postsocialistična avantgarda in prispeval tudi pomembno razlikovanje med optimalno projekcijo (razvito iz pobude Jurija Lotmana, ki je značilna za umetniške avantgarde, za razliko od politi

 15. Struktura i svojstva plazma sprej Aps - Nikal - Aluminid prevlake

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mihailo Rade Mrdak

  2013-06-01

  ženi povišenim i visokim temperaturama (Liu, White, 1985, pp.365-371, (Cahn, 1991, pp.18-25, (Chen, et al., 1993, pp.357-363, (Liu, Sikka, 1986, pp.13-16. Konkretno, ove prevlake imaju potencijalnu tražnju u avio-industriji i drugim industrijskim granama visokih performansi (Chen, et al., 1993, pp.357-363, (Liu, Sikka, 1986, pp.13-16. Ni20Al prevlaka tipično se koristi kao vezni sloj da poboljša adheziju naknadno deponovanog gornjeg sloja, kao srednji sloj za ublažavanje neusklađenosti materijala sa različitim koeficijentima termičkog širenja, kao oksidaciono otporan vezni sloj za radne temperature do 650°C, za zaštitu i revitalizaciju delova uzrokovanih habanjem, oksidacijom i vibracijama. Da bi se dobio funkcionalni sloj neophodno je pažljivo odabrati kombinaciju plazma sprej parametara. Jedan od bitnih atmosferski plazma sprej parametara je plazma sprej odstojanje koje znatno utiče na oksidaciju istopljenih čestica u toku deponovanja na podlogu i na veličinu i sadržaj pora. Prevlake deponovane sa optimalnim parametrima su guste sa metalurškom vezom na interfejsu sa osnovnim materijalom. Prah Ni20Al deponovan plazma sprej postupkom na atmosferskom pritisku proizvodi lamelarne prevlake, koje se sastoje od čvrstog rastvora  α-Ni u kojem se nalaze faze γ'-Ni3Al i u tragovima faza NiAl (Knotek, Lugscheider, 1976, pp.244-251, (Knotek, et al., 1980, pp. 282-286. Po dvojnom dijagramu Ni-Al, faza γ'-Ni3Al  se gradi sa  sadržajem aluminijuma od 12,5-14 tež.%Al, a faza NiAl sa  sadržajem aluminijuma preko 17 tež.%Al (ASM Handbook, 1992. Između lamela osnove na međugranicama se nalaze oksidi  NiO i γ -Al2O3 i pore. U ovom radu prikazani su rezultati eksperimentalnih istraživanja uticaja plazma sprej odstojanja (PS na mikrostrukturu i mehanička svojstva slojeva prevlake Ni20Al. Glavni cilj je bio da se prevlaka primeni na utvrđivaču  turbo- gasnog  motora GTD 2PV8 na radarskoj stanici. Urađene su tri grupe uzoraka sa tri različita plazma sprej

 16. Modern weapons and military equipments for issue 1-2017 / Современное вооружение и военное оборудование за но. 1-2017 / Savremeno naoružanje i vojna oprema za broj 1-2017

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Nikola M. Ostojić

  2017-01-01

  specijalni avioni IL-76, koji su namenjeni za prevoz padobranaca i desantiranje u zoni dejstva. Takođe, iz te letelice desantiran je i oklopni transporter. Vežba je dobila i moto „Odlučan odgovor tri vojske”, s obzirom na to da predstavlja zajednički odgovor specijalnih protiv-terorističkih jedinica tri bratske države na oružano delovanje terorističkih snaga. Vežbama sa ruskim i beloruskim pripadnicima, naša vojska uspešno se osposobljava za učešće u multinacionalnim operacijama, što je kvalitet više u ukupnoj osposobljenosti oružane sile naše zemlje. / The exercises of Russian and Serbian pilots BARS 2016 and 2016 Slovenian brotherhood. Members of our armed forces, especially the Air Force, from the experienced Russian pilots, learn new lessons about the use of modern aircraft. The development of military equipment in the world, weapons and other techniques require a new understanding of the country's defense and the lag can be prevented modernization of our armed forces, as well as practicing members of the Army of Serbia in the new tactical procedures and preparing for possible new forms of opposition to aggression. With international cooperation and gaining new experiences our army trained for participation in multinational military forces. Exercise Serbian and Russian pilots BARS 2016, established itself as the main task after the purchase of two planes MIG-29 and helicopters MI-17. Not only does the introduction of annual and combat characteristics of these aircraft, but also to master the tactical use in complex combat. There is no doubt that the Russian pilots have very valuable experience in interdiction operations with the aircraft MIG-29, as well as in an air battle. This aircraft has exceptional flight possibilities and under the skillful hand pilot can perform very complex maneuvers that provide supremacy in the airspace and the victory in the air battle. Therefore, the exercise of Russian and Serbian pilots BARS 2016 can be seen, as a

 17. Karakterizacija vakuum plazma naprskane kobalt-nikal-hrom-aluminijum-itrijum prevlake

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mihailo R. Mrdak

  2013-12-01

  -217. Aluminijum u legurama CoNiCrAlY formira β(Co,NiAl fazu koja služi kao rezervoar za obnavljanje zaštitnog oksida α - Al2O3. Legure na bazi Co sa aluminijumom proizvode β - CoAl fazu koja poboljšava otpornost legure na  sulfidizaciju i β - NiAl fazu koja poboljšava otpornost legure na visoko temperaturnu oksidacionu. Prevlake CoNiCrAlY često se deponuju plazma sprej postupkom u vakuumu (VPS. Glavna razlika je što se proces izvodi u vakuumu bez prisustva vazduha uz nizak pritisak u veoma čistim uslovima i uz primenu transferovanog luka za čišćenje površine substrata.  U deponovanom stanju mikrostruktura CoNiCrAlY prevlake se sastoji od dve faze γ i β. γ faza je čvrst rastvor Co, Ni i Cr.  β (Co,NiAl faza je formirana od β - CoAl faze i β - NiAl faze. Prisutna β faza i njen udeo u strukturi je od suštinskog značaja za zaštitu CoNiCrAlY prevlake. Radni vek CoNiCrAlY prevlake u uslovima oksidacije je u direktnoj vezi sa količinom β faze. Stabilnost β(Co,NiAl faze se smanjuje na visokim temperaturama zbog difuzije Al. Cheruvu i Mobarra sa saradnicima (Cheruvu, et al., 2000, pp.50 - 54, (Mobarra, et al., 2006, pp.2202-2207 su ustanovili da na visokim temperaturama Al iz β faze popunjava oksidni sloj na površini prevlake i siromaši β fazu sa Al. Izlaganjem CoNiCrAlY legure na 1100°C se na površini formira TGO zona sa zaštitnim oksidnim slojem α - Al2O3. U zoni blizu zaštitnog oksidnog sloja α - Al2O3 nije prisutna β-(Ni,CoAl faza jer je površinski sloj osiromašio sa Al (Nicholls, Bennett, 2000, pp.413-428. Samo mala količina Al ostaje u regionima bogatim (Ni,Co (Leea, 2005, pp,239 - 242. U ovom području egzistira β - zona iscrpljena sa Al, koja se nalazi ispod gornjeg oksidnog TGO sloja. Debljina β - iscrpljene zone se povećava dužim izlaganjem legure na visokoj temperaturi zbog potrošnje aluminijuma i rasta TGO sloja (Nicholls, Bennett, 2000, pp.413-428. U TGO zoni, pored oksida α - Al2O3, su prisutna i spinel jedinjenja kao