WorldWideScience

Sample records for degvielu maisjumi dzemotoriem

 1. Development of Technologies for Natural Gas and Biogas Utilization in Transport / Apskats Par Transporta SEKTORĀ IZMANTOJAMĀM DABASGĀZES un BIOGĀZES TEHNOLOĢIJĀM

  Science.gov (United States)

  Gelfgat, Y.; Smigins, R.

  2013-12-01

  Popularity of methane-containing gaseous fuels has slowly been growing since their appearance, especially in the last decades. Occasional non-availability of liquid fossil fuels, the necessity to reduce the transportation costs and to improve the air quality are the basic factors which stimulated development of gas utilization technologies - from accumulation, compression and deflation of gas to its usage in internal combustion engines. Since then different solutions have been offered, and the authors are reviewing them - from the first use of natural gas to nowadays. Metāna saturošo gāzu popularitāte kopš to atklāšanas ir pakāpeniski augusi, jo īpaši pēdējās desmitgadēs. Šķidro fosilo degvielu ierobežotā pieejamība dažādos laika periodos, transporta izdevumu izmaksu samazināšana, nepieciešamība uzlabot gaisa kvalitāti - tie ir pamatfaktori, kas sekmējuši gāzes izmantošanas tehnoloģiju attīstību, sākot no gāzes uzkrāšanas, kompresijas un izplūdes sistēmām, un beidzot ar to izmantošanu iekšdedzes motoru darbināšanai. Šajā laikā ir parādījušies dažādi šo tehnoloģiju risinājumi, un dotais raksts sniedz pārskatu par tiem, sākot no pirmās dabasgāzes izmantošanas līdz pat mūsdienām.

 2. Determination of Two-Liquid Mixture Composition by Assessing Dielectric Parameters 1. Precise Measuring System / Divu Šķidrumu Maisījuma Sastāva Noteikšana, Izvērtējot to Dielektriskos Parametrus 1. Precīza Mērīšanas Sistēma

  Science.gov (United States)

  Vilitis, O.; Shipkovs, P.; Merkulovs, D.

  2013-08-01

  ,01%. Šajā darbā piedāvātajā jaunajā mērīšanas sistēmas struktūras risinājumā iekļautas divas tiešas signālu digitālās sintēzes mikrosistēmas, kas ar augstu precizitāti ģenerē mērīšanai nepieciešamās formas, fāzes un amplitūdas signālus ar 100,000 kHz frekvenci un tiek vadītas no mikrokontrolera. Mērīšanas sistēmā izmantota mērsignālu sinhronizētās detektēšanas tehnika. Izstrādātās sistēmas konigurācija, mērīšanas režīma uzstādījums un vadība automātiski praktiski izslēdz virkni mērīšanas signālu parazītisko fāzes nobīžu un fāzes uzstādījumu kļūdas. Izstrādātā mērīšanas sistēma ērti piemērojama vispārējai izmantošanai kapacitātes vai impedances mērierīcēs. Samērā nelielā prognozējamā mērīšanas sistēmas pašizmaksa un kompaktā, portatīvā konstrukcija, kā arī iepriekš minētās priekšrocības paplašina sistēmas lietojumu ne tikai etanola koncentrācijas mērīanai bioetanola ražošanas procesā, bet šī sistēma var tikt izmantota arī eļļas, benzīna un citu degvielu testēšanai, ķīmiskajā, farmācijas un pārtikas industrijā, mikrobioloģijā un medicīnā, lai noteiktu glikozes, antigēnu, antivielu, proteīna, DNS fragmentu un citu vielu saturu šķīdumos u.c.