WorldWideScience

Sample records for dat pro on-line

 1. CADAQUES: Metodika pro komplexní řízení kvality dat a informací

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  David

  2014-06-01

  Full Text Available Dnešní doba je charakteristická stále se zvětšujícím množstvím pořizovaných a zpracovávaných dat. Cílem tohoto článku je poukázat na různorodost současně používaných datových zdrojů, ukázat jejich specifika z pohledu řízení kvality a představit konkrétní metodiku, která umožňuje řízení kvality dat a informací napříč těmito zdroji. Hlavní součástí této metodiky je sada základních principů a činností, které je možné univerzálně aplikovat. Jedním z klíčových doporučení této metodiky je zaměření se na relativně malou sadu vlastností dat, kterou lze efektivně řídit. Součástí metodiky je rovněž model zralosti datového zdroje, který slouží pro zhodnocení míry rizika spojené s použitím konkrétního zdroje.

 2. Rozšíření funkcionality systému pro dolování z dat na platformě NetBeans

  OpenAIRE

  Šebek, Michal

  2009-01-01

  Databáze se neustále rozrůstají o nová data. Za účelem analýzy těchto dat byl definován proces získávání znalostí z databází. Pro podporu tohoto procesu vznikla řada nástrojů. Vývojem jednoho z těchto nástrojů se zabývá tato práce. Hlavním cílem je analyzovat stávající implementaci systému na přenositelné platformě Java NetBeans a databázovém serveru Oracle a rozšířit ji o algoritmy z oblasti předzpracování a analýzy vstupních dat. Podrobně je popsána implementace jednotlivých komponent pro p...

 3. Technostress, wat is dat?

  NARCIS (Netherlands)

  Eerenbeemt, J. van den

  2018-01-01

  Technostress, dat is toch dat oudere mensen in de stress raken van nieuwe software? Deze reactie hoorden we voortdurend van deelnemers aan ons TNO-onderzoek. We weten namelijk niet wat technostress is, waar het door komt en of we er last van hebben. Vakmedianet

 4. Dolovací modul systému pro dolování z dat na platformě NetBeans

  OpenAIRE

  Výtvar, Jaromír

  2010-01-01

  Cílem této diplomové práce je získat přehled o procesu získávání znalostí z databází a analýza dolovacího systému vyvíjeného na FIT VUT v Brně na platformě NetBeans za účelem vytvoření nového dolovacího modulu. Ze získaných znalostí bylo rozhodnuto o vytvoření modulu pro dolování odlehlých hodnot a doplnění existujícího modulu regrese o nový algoritmus vícenásobné lineární regrese založený na zobecněných lineárních modelech. Nové dolovací metody využívají existující řešení na straně Oracle da...

 5. On-line distance assisted training program for nuclear medicine technologists applied to SPECT-CT and PET-CT (Program DAT-OL). Results of a first course in Argentina

  International Nuclear Information System (INIS)

  Furnari, J C; Notari, C; Daoud, A; Giannone, C A

  2012-01-01

  The CNEA and the IDB are running for the second time the Distance Assisted Training course (DAT-OL), which is part of a global program of the International Atomic Energy Agency (IAEA) for Nuclear Medicine technologists working in centers equipped with PET CT and / or SPECT-CT hybrids. Aims: Completion of this course is justified by the strong increase in the installation of hybrid nuclear medicine (NM) systems, the increasing demand for qualified technicians and the lack of formal training opportunity. The course objective is to both promote the qualification of the technologist as improving quality and operational safety in MN participating centers. Material and Methods: This new course is free and is taught in Spanish from the www.datnmt.org website. The study material is available on site and the training is aided by tutors of institutions as CNEA, FUESMEN (School of Nuclear Medicine Foundation), UBA (University of Buenos Aires) and Nuclear Medicine private labs. The DAT-OL is developed in modules: Physics of SPECT / CT and PET / CT; Principles and sectional anatomy CT, SPECT / CT and PET / CT clinical; cyclotron and radiopharmaceutical production; Radiation Safety in PET / CT; Workflows and protocols with PET / CT, clinical reports: normal variants, artifacts and failures. Some of the requirements to take the DAT-OL are: Access to camera PET / CT and / or camera SPECT / CT, and a supervisor (Nuclear Medicine physician or Medical physicist) at the center of NM where the student works. Technicians must have academic qualification, 5 or more years working in centers MN, previous courses in Biology, Physics SPECT and SPECT Clinical course and a Methodology of Radioisotopes and radiation protection course. Results: The first course lasted 12 months including examinations. Tutors have scarcely been consulted. SPECT/CT and PET/CT web examinations, have been developed and evaluated by the authors of the course (B. Hutton and H. Patterson, University of London and

 6. CM(dat) Seminarer 2003

  DEFF Research Database (Denmark)

  Denne publikation indeholder en samling af artikler som skrevet af Cand. Merc.(dat.) studerende på deres 3. semester i forbindelse med linieseminar i datalogi i efteråret 2003. Opgaver som de studerende har løst har været at skrive en teoretisk oversigtsartikel inden for et selvvalgt emne. Formål...

 7. Tinder a další seznamovací aplikace aneb proč dnes hledáme partnera on-line

  OpenAIRE

  STUHLOVÁ, Barbora

  2017-01-01

  This thesis deals with the problematics of usage of dating applications between young people of the Czech republic and their views on partnerships. The introduction is dedicated to theoretical findings and basic terminology related with on-line dating. The first half of the theoretical part introduces the reader to different views on partnerships and their core pillars based on psychological theories. In connection with these attributes, the second part of the thesis concentrates on theories ...

 8. The verification of the usability of the online Indares.com system in collecting data on physical activity – pilot study [Ověření využitelnosti online systému Indares.com pro sběr dat o pohybové aktivitě – pilotní studie

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Josef Mitáš

  2008-05-01

  Full Text Available In order to reduce the increase of obesity and an inactive healthy lifestyle in the population, we are seeking means which would enhance a change in physical activity behavior worldwide. Information technologies, especially the internet, are among these means. Research has shown internet intervention to be effective in enhancing health in the population. The aim of the pilot study is to verify the usability of the online Indares.com system in collecting data on physical activity (PA and at the same time to analyze a possible use of the system for intervention programs. The verification of the Indares.com system was carried out in the spring term (from January to May 2008 in a sample of 114 students at Valdosta State University who recorded their PA regularly into the system. The study analyzed the data from the first 12 weeks of the semester. The results show that the Indares.com system is an effective tool for the online collection of data on PA in its users and that the recorded data can be used for research purposes. Furthermore, the obtained information suggests that the Indares.com system can be used in internet intervention programs. [Ve snaze zmírnit trend nárůstu obezity a inaktivního způsobu života populace jsou celosvětově hledány prostředky, které by přispěly k žádoucí změně pohybového chování lidí. Mezi tyto prostředky patří moderní informační technologie, zejména internet. Dosavadní výzkumy spíše potvrzují efektivnost internetových intervencí zacílených na zdraví populace. Cílem této pilotní studie bylo ověřit praktickou využitelnost internetové aplikace Indares.com ke sběru dat o pohybové aktivitě (PA a současně analyzovat možnosti využití systému pro intervenční programy. Ověřování systému Indares.com bylo uskutečněno během jarního semestru (leden až květen 2008 na 114 studentech Valdosta State University, kteří svou PA pravidelně zapisovali do systému. V t

 9. Dolování dat

  OpenAIRE

  Stehno, David

  2013-01-01

  Cílem diplomové práce bylo nastudovat a popsat metodologii dolování dat CRISP-DM. Ze získané databáze byla prováděna predikce počtu hovorů na call centrum, přičemž bylo postupováno podle metodiky CRISP-DM. Ve fázi modelování byly použity 4 druhy modelů a to K-NN, neuronová síť, lineární regrese a model využívající metodu podpůrných vektorů. Pomocí různých druhů selekcí bylo zhodnoceno, které vstupní atributy mají důležitou roli pro výslednou predikci. Získané výsledky a poznatky mohou v budou...

 10. Importance of Direct Antiglobulin Test (DAT in Cord Blood: Causes of DAT (+ in a Cohort Study

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Serena Valsami

  2015-08-01

  Conclusions: Although ABO incompatibility remains the main reason of DAT (+, other causes (e.g., alloimmunization, drugs should also be explored. The relevant impact of DAT (+ on HDN development should be considered.

 11. Carbon-11-labelling of a novel, trishomocubane-derived, high affinity and selectivity DAT ligand

  International Nuclear Information System (INIS)

  Dolle, F.; Le Helleix, St.; Peyronneau, M.A.; Saba, W.; Tournier, N.; Valette, H.; Banister, S.; Kassiou, M.

  2011-01-01

  Complete text of publication follows: Objectives: Parkinson's disease, schizophrenia, attention deficit disorder and drug abuse are related to abnormalities within the brain's dopaminergic system. The neuronal dopamine transporter (DAT) plays a key role in regulating the synaptic concentration of dopamine and thus dopamine neurotransmission in the brain. Since the DAT can be considered as a marker of the integrity and number of the presynaptic striatal dopamine-producing neurons, considerable efforts have been spent in recent years on the design and development of DAT-selective radioligands for use in Positron Emission Tomography (PET) studies. Notably, the tropane PE2I and its fluorinated analogue LBT-999 were identified as having high affinity and selectivity for the DAT over the norepinephrine transporter (NET) and the serotonin transporter (SERT). Besides tropanes, only a few bicyclic frameworks, e.g. bicyclo[2.2.2]octanes, have delivered compounds with high affinity for the DAT. Recently, novel poly-carbocyclic DAT ligands with selectivity over the NET and the SERT were reported. The lead compound of this series (1, N-methyl-N-(3-fluoro) benzyl-pentacyclo[5.4.0.0 2, 6 .0 3, 10 .0 5, 9 ] undec-8-ylamine, Ki = 1.2 nM, ≥ 8300-fold selectivity over NET and SERT) was selected as a potential candidate for imaging the DAT with PET and isotopically labelled with carbon-11 using [ 11 C]methyl triflate. Methods: The trishomocubane derivatives 1 (reference) and 2 (precursor for labelling with carbon-11) were prepared from commercially available Cookson's diketone in 6 and 7 steps, respectively. Carbon-11 labelling of 1 was performed using a TRACERLab FX-C Pro synthesizer (GEMS) and comprises (1) trapping at -10 C of [ 11 C]MeOTf in acetone (0.4 mL) containing the nor-derivative 2 (0.6-0.9 mg, free base) and aq. 3N NaOH (8 μL); (2) heating at 110 C for 2 min; (3) concentration to dryness and taking up the residue in 1.0 mL of the HPLC mobile phase; (4) purification

 12. DAT positivity in blood donors: a perplexing scenario.

  Science.gov (United States)

  Bedi, Ravneet Kaur; Mittal, Kshitija; Sood, Tanvi; Kumar, Rakesh; Praveen, Ajay S

  2014-04-01

  A blood request was received for 70 year male patient suffering from Chronic Obstructive Pulmonary Disease with anemia. One unit was found incompatible in AHG phase. Patient's antibody screen, indirect antiglobulin test (IAT), direct antiglobulin test (DAT) and auto control was negative. DAT of donor unit was positive with anti IgG gel card and negative with C3d reagent along with positive auto control. Donor was 30 year male with no history of blood transfusion and medication and had no evidence of hemolysis. Donors with positive DAT should be deferred, notified and referred to physician but further studies are required. Copyright © 2014 Elsevier Ltd. All rights reserved.

 13. SGNucDat. Safeguards nuclear data for windows. Summary documentation

  International Nuclear Information System (INIS)

  Lemmel, H.D.; Schwerer, O.

  1996-01-01

  SGNucDat is a PC code displaying recommended values of nuclear data that are required for nuclear materials analyses by IAEA safeguards. Diskette and report available from the IAEA Nuclear Data Section, costfree upon request. (author)

 14. PCNuDAT a PC Nuclear Data program

  International Nuclear Information System (INIS)

  Kinsey, R.R.

  1998-01-01

  The PC program PCNuDat is described which displays nuclear radioactive decay data and thermal cross section data. It requires 45 Megabytes (reduced version of PCNuDat requires 3 Megabytes) of disc space and can be obtained through Internet FTP or WWW from U.S. Nuclear Data Center or Nuclear Data Section of the IAEA. It can be obtained also on CD-ROM upon request sent to Nuclear Data Section. (author)

 15. Genotype and ancestry modulate brain's DAT availability in healthy humans

  International Nuclear Information System (INIS)

  Shumay, E.; Chen, J.; Fowler, J.S.; Volkow, N.D.

  2011-01-01

  The dopamine transporter (DAT) is a principal regulator of dopaminergic neurotransmission and its gene (the SLC6A3) is a strong biological candidate gene for various behavioral- and neurological disorders. Intense investigation of the link between the SLC6A3 polymorphisms and behavioral phenotypes yielded inconsistent and even contradictory results. Reliance on objective brain phenotype measures, for example, those afforded by brain imaging, might critically improve detection of DAT genotype-phenotype association. Here, we tested the relationship between the DAT brain availability and the SLC6A3 genotypes using an aggregate sample of 95 healthy participants of several imaging studies. These studies employed positron emission tomography (PET) with [ 11 C] cocaine wherein the DAT availability was estimated as Bmax/Kd; while the genotype values were obtained on two repeat polymorphisms - 3-UTR- and intron 8- VNTRs. The main findings are the following: (1) both polymorphisms analyzed as single genetic markers and in combination (haplotype) modulate DAT density in midbrain; (2) ethnic background and age influence the strength of these associations; and (3) age-related changes in DAT availability differ in the 3-UTR and intron8 - genotype groups.

 16. On-line filtering

  International Nuclear Information System (INIS)

  Verkerk, C.

  1978-01-01

  Present day electronic detectors used in high energy physics make it possible to obtain high event rates and it is likely that future experiments will face even higher data rates than at present. The complexity of the apparatus increases very rapidly with time and also the criteria for selecting desired events become more and more complex. So complex in fact that the fast trigger system cannot be designed to fully cope with it. The interesting events become thus contaminated with multitudes of uninteresting ones. To distinguish the 'good' events from the often overwhelming background of other events one has to resort to computing techniques. Normally this selection is made in the first part of the analysis of the events, analysis normally performed on a powerful scientific computer. This implies however that many uninteresting or background events have to be recorded during the experiment for subsequent analysis. A number of undesired consequences result; and these constitute a sufficient reason for trying to perform the selection at an earlier stage, in fact ideally before the events are recorded on magnetic tape. This early selection is called 'on-line filtering' and it is the topic of the present lectures. (Auth.)

 17. On line portal imaging

  International Nuclear Information System (INIS)

  Munro, Peter

  1997-01-01

  Purpose/Objective: The purpose of this presentation is to examine the various imaging devices that have been developed for portal imaging, describe some of the image registration methods that have been developed to determine geometric errors quantitatively, and discuss how portal imaging has been incorporated into clinical practice. Discussion: Verification of patient positioning has always been an important aspect of external beam radiation therapy. Over the past decade many portal imaging devices have been developed by individual investigators and most accelerator manufacturers now offer 'on-line' portal imaging systems. The commercial devices include T.V. camera-based systems, liquid ionisation chamber systems, and shortly, flat panel systems. The characteristics of these imaging systems will be discussed. In addition, other approaches such as the use of kilovoltage x-ray sources, video monitoring, and ultrasound have been proposed for improving patient positioning. Some of the advantages of these approaches will be discussed. One of the major advantages of on-line portal imaging is that many quantitative techniques have been developed to detect errors in patient positioning. The general approach is to register anatomic structures on a portal image with the same structures on a digitized simulator film. Once the anatomic structures have been registered, any discrepancies in the position of the patient can be identified. One problem is finding a common frame of reference for the simulator and portal images, since the location of the radiation field within the pixel matrix may differ for the two images. As a result, a common frame of reference has to be established before the anatomic structures in the images can be registered - generally by registering radiation field edges identified in the simulator and portal images. In addition, distortions in patient geometry or rotations out of the image plane can confound the image registration techniques. Despite the

 18. On line portal imaging

  International Nuclear Information System (INIS)

  Munro, Peter

  1996-01-01

  Purpose/Objective: The purpose of this presentation is to examine the various imaging devices that have been developed for portal imaging; describe some of the image registration methods that have been developed to determine geometric errors quantitatively; discuss some of the ways that portal imaging has been incorporated into routine clinical practice; describe quality assurance procedures for these devices, and discuss the use of portal imaging devices for dosimetry applications. Discussion: Verification of patient positioning has always been an important aspect of external beam radiation therapy. Over the past decade many portal imaging devices have been developed by individual investigators and most accelerator manufacturers now offer 'on-line' portal imaging systems. The commercial devices can be classified into three categories: T.V. camera-based systems, liquid ionisation chamber systems, and amorphous silicon systems. Many factors influence the quality of images generated by these portal imaging systems. These include factors which are unavoidable (e.g., low subject contrast), factors which depend upon the individual imaging device forming the image (e.g., dose utilisation, spatial resolution) as well as factors which depend upon the characteristics of the linear accelerator irradiating the imaging system (x-ray source size, image magnification). The characteristics of individual imaging systems, such as spatial resolution, temporal response, and quantum utilisation will be discussed. One of the major advantages of on-line portal imaging is that many quantitative techniques have been developed to detect errors in patient positioning. The general approach is to register anatomic structures on a portal image with the same structures on a digitized simulator film. Once the anatomic structures have been registered, any discrepancies in the position of the patient can be identified. However, the task is not nearly as straight-forward as it sounds. One problem

 19. Sturen op geluk: is dat mogelijk en wenselijk?

  NARCIS (Netherlands)

  R. Veenhoven (Ruut)

  2012-01-01

  textabstractHet idee dat de overheid zou moeten sturen op geluk is meer dan 200 jaar geleden al bepleit door Jeremy Bentham (1789). Volgens hem moeten wij streven naar groter geluk voor een groter aantal mensen, ook bij het maken van publieke keuzen. Dit heet in het filosofenjargon ‘politiek

 20. Inzicht in beslisgedrag maakt dat meer burgers meedoen

  NARCIS (Netherlands)

  Kerstholt, J.H.

  2014-01-01

  Participatiesamenleving Inzicht in beslisgedrag maakt dat meer burgers meedoen Waar was de bank van de dode buurvrouw? De sekte van de burgerkracht Al het werk is zingevend, ook het vrijwillige De ondernemende burger rukt op, schort het oordeel even op Blij met het luide debat over de

 1. On line portal imaging

  International Nuclear Information System (INIS)

  Munro, Peter

  1995-01-01

  Purpose/Objective: The purpose of this presentation is to review the physics of imaging with high energy x-ray beams; examine the various imaging devices that have been developed for portal imaging; describe some of the image registration methods that have been developed to determine errors in patient positioning quantitatively; and discuss some of the ways that portal imaging has been incorporated into routine clinical practice. Verification of patient positioning has always been an important aspect of external beam radiation therapy. Checks of patient positioning have generally been done with film, however, film suffers from a number of drawbacks, such as poor image display and delays due to film development. Over the past decade many portal imaging devices have been developed by individual investigators and most accelerator manufacturers now offer 'on-line' portal imaging systems, which are intended to overcome the limitations of portal films. The commercial devices can be classified into three categories: T.V. camera-based systems, liquid ionisation chamber systems, and amorphous silicon systems. Many factors influence the quality of images generated by these portal imaging systems. These include factors which are unavoidable (e.g., low subject contrast), factors which depend upon the individual imaging device forming the image (e.g., dose utilisation, spatial resolution) as well as factors which depend upon the characteristics of the linear accelerator irradiating the imaging system (x-ray source size, image magnification). The fundamental factors which limit image quality and the characteristics of individual imaging systems, such as spatial resolution, temporal response, and quantum utilisation will be discussed. One of the major advantages of on-line portal imaging is that many quantitative techniques have been developed to detect errors in patient positioning. The general approach is to register anatomic structures on a portal image with the same

 2. [(123)I]FP-CIT ENC-DAT normal database

  DEFF Research Database (Denmark)

  Tossici-Bolt, Livia; Dickson, John C; Sera, Terez

  2017-01-01

  quantifications methods, BRASS and Southampton, and explores the performance of the striatal phantom calibration in their harmonisation. RESULTS: BRASS and Southampton databases comprising 123 ENC-DAT subjects, from gamma cameras with parallel collimators, were reconstructed using filtered back projection (FBP......) and iterative reconstruction OSEM without corrections (IRNC) and compared against the recommended OSEM with corrections for attenuation and scatter and septal penetration (ACSC), before and after applying phantom calibration. Differences between databases were quantified using the percentage difference......-camera variability (-0.2%, p = 0.44). CONCLUSIONS: The ENC-DAT reference values are significantly dependent on the reconstruction and quantification methods and phantom calibration, while reducing the major part of their differences, is unable to fully harmonize them. Clinical use of any normal database, therefore...

 3. [(123)I]FP-CIT ENC-DAT normal database

  DEFF Research Database (Denmark)

  Tossici-Bolt, Livia; Dickson, John C; Sera, Terez

  2017-01-01

  BACKGROUND: [(123)I]FP-CIT is a well-established radiotracer for the diagnosis of dopaminergic degenerative disorders. The European Normal Control Database of DaTSCAN (ENC-DAT) of healthy controls has provided age and gender-specific reference values for the [(123)I]FP-CIT specific binding ratio...... quantifications methods, BRASS and Southampton, and explores the performance of the striatal phantom calibration in their harmonisation. RESULTS: BRASS and Southampton databases comprising 123 ENC-DAT subjects, from gamma cameras with parallel collimators, were reconstructed using filtered back projection (FBP......) and iterative reconstruction OSEM without corrections (IRNC) and compared against the recommended OSEM with corrections for attenuation and scatter and septal penetration (ACSC), before and after applying phantom calibration. Differences between databases were quantified using the percentage difference...

 4. Nuclear data retrieval for PC applications, PCNuDat

  International Nuclear Information System (INIS)

  Kinsey, R.R.

  1996-01-01

  The PCNuDat program for IBM-PC compatibles is similar to the NuDat program available through the NNDC Online Nuclear Data Service. They provide a user with access to nuclear data in a convenient and menu driven system. This data is useful in both basic and applied research. The nuclear base used by NuDat is extracted from several data bases maintained at the National Nuclear Data Center (NNDC). The program is an extended DOS program which uses 32 bit addressing. It can run in a DOS window on all the current Windows operating systems. The program and its data base are currently available on both a CD-ROM or electronically over the Internet. Electronic access can be made through the NNDC's Web home page. The files may also be FTP'd from the public area under the [pc prog] directory on bnlnd2.dne.bnl.gov. The CD-ROM version also contains the Nuclear Science References (NSR) data base and its retrieval program, Papyrus NSR

 5. Pro Puppet

  CERN Document Server

  Krum, Spencer; Kero, Ben; Turnbull, James; McCune, Jeffrey

  2013-01-01

  Pro Puppet, Second Edition, now updated for Puppet 3, is an in-depth guide to installing, using, and developing the popular configuration management tool Puppet. Puppet provides a way to automate everything from user management to server configuration. You'll learn how Puppet has changed in the latest version, how to use it on a variety of platforms, including Windows, how to work with Puppet modules, and how to use Hiera. Puppet is a must-have tool for system administrators, and Pro Puppet will teach you how to maximize its capabilities and customize it for your environment.

 6. Pro Puppet

  CERN Document Server

  Turnbull, James

  2011-01-01

  Pro Puppet is an in-depth guide to installing, using, and developing the popular configuration management tool Puppet. The book is a comprehensive follow-up to the previous title Pulling Strings with Puppet. Puppet provides a way to automate everything from user management to server configuration. You'll learn how to create Puppet recipes, extend Puppet, and use Facter to gather configuration data from your servers. Puppet is a must-have tool for system administrators, and Pro Puppet will teach you how to maximize its capabilities and customize it for your environment. * Install and configure

 7. Pro Python

  CERN Document Server

  Alchin, Marty

  2010-01-01

  You've learned the basics of Python, but how do you take your skills to the next stage? Even if you know enough to be productive, there are a number of features that can take you to the next level in Python. Pro Python explores concepts and features normally left to experimentation, allowing you to be even more productive and creative. In addition to pure code concerns, Pro Python will develop your programming techniques and approaches, which will help make you a better Python programmer. Not only will this book help your code, it will also help you understand and interact with the many establ

 8. Increased Cortical Thickness in Professional On-Line Gamers

  Science.gov (United States)

  Hyun, Gi Jung; Shin, Yong Wook; Kim, Bung-Nyun; Cheong, Jae Hoon; Jin, Seong Nam

  2013-01-01

  Objective The bulk of recent studies have tested whether video games change the brain in terms of activity and cortical volume. However, such studies are limited by several factors including cross-sectional comparisons, co-morbidity, and short-term follow-up periods. In the present study, we hypothesized that cognitive flexibility and the volume of brain cortex would be correlated with the career length of on-line pro-gamers. Methods High-resolution magnetic resonance scans were acquired in twenty-three pro-gamers recruited from StarCraft pro-game teams. We measured cortical thickness in each individual using FreeSurfer and the cortical thickness was correlated with the career length and the performance of the pro-gamers. Results Career length was positively correlated with cortical thickness in three brain regions: right superior frontal gyrus, right superior parietal gyrus, and right precentral gyrus. Additionally, increased cortical thickness in the prefrontal cortex was correlated with winning rates of the pro-game league. Increased cortical thickness in the prefrontal and parietal cortices was also associated with higher performance of Wisconsin Card Sorting Test. Conclusion Our results suggest that in individuals without pathologic conditions, regular, long-term playing of on-line games is associated with volume changes in the prefrontal and parietal cortices, which are associated with cognitive flexibility. PMID:24474988

 9. NuDat system for access to nuclear data

  International Nuclear Information System (INIS)

  Dunford, C.L.; Kinsey, R.R.

  1998-01-01

  The NuDat program provides a user with access to nuclear properties and to some nuclear reaction data. The program operates on DEC VMS operating systems and on PC's with Microsoft operating systems. The program has four user interfaces, all having the same content and functionality. These interfaces are Web, Video and Sequential for VMS. The PC interface is identical to the VMS Video interface. Forms are used to supply the type of data the user desires, the retrieval parameters, the output format, and the sort order of the data. The program and associated database is used in basic research, particularly for the systematic study of nuclear properties. It is also a useful tool for applied research to identify radiations from radionuclides contained in environmental samples, or from those produced by neutron or charged particle activation. The NuDat database is derived from several databases maintained by the National Nuclear Data Center. The databases are the Adopted Levels and Gammas data sets from ENSDF, the Nuclear Wallet Cards, Decay Radiations derived from ENSDF decay data sets processed by RADLIST, and Thermal Neutron Cross Sections

 10. On-line analyzers to distributed control system linking

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Peterson, S.F.; Buchanan, B.R.; Sanders, M.A.

  1990-01-01

  The Analytical Development Section (ADS) of the Savannah River Laboratory is developing on-line analyzers to monitor various site processes. Data from some of the on-line analyzers (OLA's) will be used for process control by distributed control systems (DCS's) such as the Fisher PRoVOX. A problem in the past has been an efficient and cost effective way to get analyzer data onto the DCS data highway. ADS is developing a system to accomplish the linking of OLA's to PRoVOX DCS's. The system will be described, and results of operation in a research and development environment given. Plans for the installation in the production environment will be discussed.

 11. CERN Video News on line

  CERN Multimedia

  2003-01-01

  The latest CERN video news is on line. In this issue : an interview with the Director General and reports on the new home for the DELPHI barrel and the CERN firemen's spectacular training programme. There's also a vintage video news clip from 1954. See: www.cern.ch/video or Bulletin web page

 12. Forma dat esse: a Christian ontology of human spirit

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Joan Martínez Porcell

  2015-09-01

  Full Text Available Forma dat esse was initially high fertility existential anthropology. Christian philosophy inherited although explanations hylemorphic with explaining human nature knew register the being and doing of the person inside the ontology of created spirits. The presence of human corporeality was a spirit that existed in the boundary and the horizon of eternity. The plasticity of human tendencies was a sign of his intelligence and it should be defined by their spirituality. The word was being-communication and love was the most important act of his life fertility. No wonder that we offer existential self as memory itself and the presence of the soul from the patenting of his spiritual being.

 13. Dopamine transporter polymorphism modulates oculomotor function and DAT1 mRNA expression in schizophrenia.

  Science.gov (United States)

  Wonodi, Ikwunga; Hong, L Elliot; Stine, O Colin; Mitchell, Braxton D; Elliott, Amie; Roberts, Rosalinda C; Conley, Robert R; McMahon, Robert P; Thaker, Gunvant K

  2009-03-05

  Smooth pursuit eye movement (SPEM) deficit is an established schizophrenia endophenotype with a similar neurocognitive construct to working memory. Frontal eye field (FEF) neurons controlling SPEM maintain firing when visual sensory information is removed, and their firing rates directly correlate with SPEM velocity. We previously demonstrated a paradoxical association between a functional polymorphism of dopamine signaling (COMT gene) and SPEM. Recent evidence implicates the dopamine transporter gene (DAT1) in modulating cortical dopamine and associated neurocognitive functions. We hypothesized that DAT1 10/10 genotype, which reduces dopamine transporter expression and increases extracellular dopamine, would affect SPEM. We examined the effects of DAT1 genotype on: Clinical diagnosis in the study sample (n = 418; 190 with schizophrenia), SPEM measures in a subgroup with completed oculomotor measures (n = 200; 87 schizophrenia), and DAT1 gene expression in FEF tissue obtained from postmortem brain samples (n = 32; 16 schizophrenia). DAT1 genotype was not associated with schizophrenia. DAT1 10/10 genotype was associated with better SPEM in healthy controls, intermediate SPEM in unaffected first-degree relatives of schizophrenia subjects, and worse SPEM in schizophrenia subjects. In the gene expression study, DAT1 10/10 genotype was associated with significantly reduced DAT1 mRNA transcript in FEF tissue from healthy control donors (P < 0.05), but higher expression in schizophrenia donors. Findings suggest regulatory effects of another gene(s) or etiological factor in schizophrenia, which modulate DAT1 gene function. 2008 Wiley-Liss, Inc.

 14. A peptide disrupting the D2R-DAT interaction protects against dopamine neurotoxicity.

  Science.gov (United States)

  Su, Ping; Liu, Fang

  2017-09-01

  Dopamine reuptake from extracellular space to cytosol leads to accumulation of dopamine, which triggers neurotoxicity in dopaminergic neurons. Previous studies have shown that both dopamine D2 receptor (D2R) and dopamine transporter (DAT) are involved in dopamine neurotoxicity. However, blockade of either D2R or DAT causes side effects due to antagonism of other physiological functions of these two proteins. We previously found that DAT can form a protein complex with D2R and its cell surface expression is facilitated via D2R-DAT interaction, which regulates dopamine reuptake and intracellular dopamine levels. Here we found that an interfering peptide (DAT-S1) disrupting the D2R-DAT interaction protects neurons against dopamine neurotoxicity, and this effect is mediated by inhibiting DAT cell surface expression and inhibiting both caspase-3 and PARP-1 cleavage. This study demonstrates the role of the D2R-DAT complex in dopamine neurotoxicity and investigated the potential mechanisms, which might help better understand the mechanisms of dopamine neurotoxicity. The peptide may provide some insights to improve treatments for dopamine neurotoxicity and related diseases, such as Parkinson's disease, as well as methamphetamine- and 3,4-methsylenedioxy methamphetamine-induced neurotoxicity. Copyright © 2017. Published by Elsevier Inc.

 15. Carboxyhemoglobin levels as a predictor of risk for significant hyperbilirubinemia in African-American DAT(+) infants.

  Science.gov (United States)

  Schutzman, D L; Gatien, E; Ajayi, S; Wong, R J

  2016-05-01

  To compare the degree of hemolysis in a group of direct antiglobulin test (DAT) positive (pos) African-American (AA) infants as measured by carboxyhemoglobin corrected (COHbc) for carbon monoxide in ambient air to a similar group of DAT negative (neg) ABO incompatible infants and a group without blood group incompatibility. To determine if COHbc is a better predictor of significant hyperbilirubinemia than DAT status. A prospective study of 180 AA infants from the Well-Baby Nursery of an inner city community hospital, all of whose mothers were type O pos. Infants (60) were ABO incompatible DAT pos, 60 were ABO incompatible DAT neg and 60 were type O(+). Blood for COHbc was drawn at the time of the infants' initial bilirubin and the infants' precise percentile on the Bhutani nomogram was calculated. Mean COHbc of type O(+) infants was 0.76±0.21 and 0.78±0.24% for ABO incompatible DAT neg infants (P=0.63). Mean CoHbc for the ABO incompatible DAT pos infants was 1.03±0.41% (P0.90% (area under the curve(AUC) 0.8113). This was similar to the AUC of the receiver operating characteristic curve using any titer strength of DAT pos as a cutoff (0.7960). Although not greatly superior to the titer strength of DAT pos, COHbc is useful in determining if the etiology of severe hyperbilirubinemia is a hemolytic process.

 16. Pro Hadoop

  CERN Document Server

  Venner, J

  2009-01-01

  You've heard the hype about Hadoop: it runs petabyte--scale data mining tasks insanely fast, it runs gigantic tasks on clouds for absurdly cheap, it's been heavily committed to by tech giants like IBM, Yahoo!, and the Apache Project, and it's completely open source (thus free). But what exactly is it, and more importantly, how do you even get a Hadoop cluster up and running? From Apress, the name you've come to trust for hands--on technical knowledge, Pro Hadoop brings you up to speed on Hadoop. You learn the ins and outs of MapReduce; how to structure a cluster, design, and implement the Hado

 17. On-line moisture analysis

  CERN Document Server

  Cutmore, N G

  2002-01-01

  Measurement of the moisture content of iron ore has become a key issue for controlling moisture additions for dust suppression. In most cases moisture content is still determined by manual or automatic sampling of the ore stream, followed by conventional laboratory analysis by oven drying. Although this procedure enables the moisture content to be routinely monitored, it is too slow for control purposes. This has generated renewed interest in on-line techniques for the accurate and rapid measurement of moisture in iron ore on conveyors. Microwave transmission techniques have emerged over the past 40 years as the dominant technology for on-line measurement of moisture in bulk materials, including iron ores. Alternative technologies have their limitations. Infra-red analysers are used in a variety of process industries, but rely on the measurement of absorption by moisture in a very thin surface layer. Consequently such probes may be compromised by particle size effects and biased presentation of the bulk mater...

 18. On line ultrasonic integrated backscatter

  International Nuclear Information System (INIS)

  Landini, L.; Picano, E.; Mazzarisi, A.; Santarelli, F.; Benassi, A.; De Pieri, G.

  1988-01-01

  A new equipment for on-line evaluation of index based on two-dimensional integrated backscatter from ultrasonic images is described. The new equipment is fully integrated into a B-mode ultrasonic apparatus which provides a simultaneous display of conventional information together with parameters of tissue characterization. The system has been tested with a backscattering model of microbubbles in polysaccharide solution, characterized by a physiological exponential time decay. An exponential fitting to the experimental data was performed which yielded r=0.95

 19. On-line nuclear orientation

  International Nuclear Information System (INIS)

  Krane, K.S.

  1990-01-01

  This grant has as its overall goal the pursuit of on-line nuclear orientation experiments for the purpose of eliciting details of nuclear structure from the decays of neutron-deficient nuclei, such as those produced by the Holifield Heavy-Ion Research Facility at Oak Ridge and extracted by the UNISOR Isotope Separator. This paper discusses: refrigerator development; the decay of 184 Au; the decay of 191 Hg to 191 Au; the decay of 189 Pt to 189 Ir; the decays of 109,111 Pd; the decay of 172 Er; and solid angle corrections

 20. European multicentre database of healthy controls for [(123)I]FP-CIT SPECT (ENC-DAT)

  DEFF Research Database (Denmark)

  Varrone, Andrea; Dickson, John C; Tossici-Bolt, Livia

  2013-01-01

  of quantification is the availability of normative data, considering possible age and gender effects on DAT availability. The aim of the European Normal Control Database of DaTSCAN (ENC-DAT) study was to generate a large database of [(123)I]FP-CIT SPECT scans in healthy controls....

 1. Interaction of Dopamine Transporter (DAT1) Genotype and Maltreatment for ADHD: A Latent Class Analysis

  Science.gov (United States)

  Li, James J.; Lee, Steve S.

  2012-01-01

  Background: Although the association of the dopamine transporter (DAT1) gene and attention-deficit/hyperactivity disorder (ADHD) has been widely studied, far less is known about its potential interaction with environmental risk factors. Given that maltreatment is a replicated risk factor for ADHD, we explored the interaction between DAT1 and…

 2. Dat nooit meer’ – ‘Never Again’

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  James Kennedy

  2013-06-01

  Full Text Available In October of 2011 the Dutch historian and journalist Chris van der Heijden defended his dissertation Dat nooit meer – ‘Never Again’ which came out at the same time in a trade edition. In his 900-page magnum opus, supervised by the historians Hans Blom and Ido de Haan, Van der Heijden attempted to reconstruct ‘the aftermath of the Second World War in the Netherlands’. To do this, he offered a ‘thick description’ of incidents, affairs, public events and contemporary historiography, which togetherconstructed the culture and politics of memory about that war. Van der Heijden’s work immediately generated controversy in the Netherlands. Various historians at the public defence of the dissertation expressedfundamental criticisms of the book, a trend also evident in the media and in several reviews. The disapproval addressed the author’s method, use of sources and interpretative framework (or lack thereof, often in strong terms. Van der Heijden started a web-based blog to answer his critics and a heated debate continued for some time.

 3. On-line moisture analysis

  International Nuclear Information System (INIS)

  Cutmore, N.G.; Mijak, D.G

  2002-01-01

  Measurement of the moisture content of iron ore has become a key issue for controlling moisture additions for dust suppression. In most cases moisture content is still determined by manual or automatic sampling of the ore stream, followed by conventional laboratory analysis by oven drying. Although this procedure enables the moisture content to be routinely monitored, it is too slow for control purposes. This has generated renewed interest in on-line techniques for the accurate and rapid measurement of moisture in iron ore on conveyors. Microwave transmission techniques have emerged over the past 40 years as the dominant technology for on-line measurement of moisture in bulk materials, including iron ores. Alternative technologies have their limitations. Infra-red analysers are used in a variety of process industries, but rely on the measurement of absorption by moisture in a very thin surface layer. Consequently such probes may be compromised by particle size effects and biased presentation of the bulk material. Nuclear-based analysers measure the total hydrogen content in the sample and do not differentiate between free and combined moisture. Such analysers may also be sensitive to material presentation and elemental composition. Very low frequency electromagnetic probes, such as capacitance or conductance probes, operate in the frequency region where the DC conductivity dominates much of the response, which is a function not only of moisture content but also of ionic composition and chemistry. These problems are overcome using microwave transmission techniques, which also have the following advantages, as a true bulk moisture analysis is obtained, because a high percentage of the bulk material is analysed; the moisture estimate is mostly insensitive to any biased presentation of moisture, for example due to stratification of bulk material with different moisture content and because no physical contact is made between the sensor and the bulk material. This is

 4. DAT by perceived MC interaction on human prefrontal activity and connectivity during emotion processing.

  Science.gov (United States)

  Taurisano, Paolo; Blasi, Giuseppe; Romano, Raffaella; Sambataro, Fabio; Fazio, Leonardo; Gelao, Barbara; Ursini, Gianluca; Lo Bianco, Luciana; Di Giorgio, Annabella; Ferrante, Francesca; Papazacharias, Apostolos; Porcelli, Annamaria; Sinibaldi, Lorenzo; Popolizio, Teresa; Bertolino, Alessandro

  2013-12-01

  Maternal care (MC) and dopamine modulate brain activity during emotion processing in inferior frontal gyrus (IFG), striatum and amygdala. Reuptake of dopamine from the synapse is performed by the dopamine transporter (DAT), whose abundance is predicted by variation in its gene (DAT 3'VNTR; 10 > 9-repeat alleles). Here, we investigated the interaction between perceived MC and DAT 3'VNTR genotype on brain activity during processing of aversive facial emotional stimuli. Sixty-one healthy subjects were genotyped for DAT 3'VNTR and categorized in low and high MC individuals. They underwent functional magnetic resonance imaging while performing a task requiring gender discrimination of facial stimuli with angry, fearful or neutral expressions. An interaction between facial expression, DAT genotype and MC was found in left IFG, such that low MC and homozygosity for the 10-repeat allele are associated with greater activity during processing of fearful faces. This greater activity was also inversely correlated with a measure of emotion control as scored with the Big Five Questionnaire. Moreover, MC and DAT genotype described a double dissociation on functional connectivity between IFG and amygdala. These findings suggest that perceived early parental bonding may interact with DAT 3'VNTR genotype in modulating brain activity during emotionally relevant inputs.

 5. NuDat 2.0: Nuclear Structure and Decay Data on the Internet

  International Nuclear Information System (INIS)

  Sonzogni, A.A.

  2005-01-01

  NuDat 2.0 is a software product developed by the National Nuclear Data Center. It provides an interface between web users and several NNDC nuclear structure and decay databases. NuDat 2.0 can be used to search for ground and excited states level properties, gamma-ray information, and decay radiation information. In addition to the search capabilities, an interactive chart of nuclei is displayed. Different examples highlighting NuDat 2 search capabilities and display options are presented

 6. Visceral leishmaniasis in Bangladesh: the value of DAT as a diagnostic tool.

  Science.gov (United States)

  el-Masum, M A; Evans, D A; Minter, D M; el Harith, A

  1995-01-01

  The direct agglutination test (DAT) was performed on 480 serum samples from suspected cases of visceral leishmaniasis (VL) in different parts of Bangladesh. Significant titres (> or = 1:3200) were found in 257 sera (53.5%). All patients with positive bone-marrow aspirates also had significant DAT titres. The male:female seroprevalence ratio was 2:1 and the age-group 0-20 years was the most affected. The DAT proved a simple, economical and reliable diagnostic test for VL.

 7. On-line data display

  Science.gov (United States)

  Lang, Sherman Y. T.; Brooks, Martin; Gauthier, Marc; Wein, Marceli

  1993-05-01

  A data display system for embedded realtime systems has been developed for use as an operator's user interface and debugging tool. The motivation for development of the On-Line Data Display (ODD) have come from several sources. In particular the design reflects the needs of researchers developing an experimental mobile robot within our laboratory. A proliferation of specialized user interfaces revealed a need for a flexible communications and graphical data display system. At the same time the system had to be readily extensible for arbitrary graphical display formats which would be required for data visualization needs of the researchers. The system defines a communication protocol transmitting 'datagrams' between tasks executing on the realtime system and virtual devices displaying the data in a meaningful way on a graphical workstation. The communication protocol multiplexes logical channels on a single data stream. The current implementation consists of a server for the Harmony realtime operating system and an application written for the Macintosh computer. Flexibility requirements resulted in a highly modular server design, and a layered modular object- oriented design for the Macintosh part of the system. Users assign data types to specific channels at run time. Then devices are instantiated by the user and connected to channels to receive datagrams. The current suite of device types do not provide enough functionality for most users' specialized needs. Instead the system design allows the creation of new device types with modest programming effort. The protocol, design and use of the system are discussed.

 8. A survey on draught animal technology (DAT) in EN-Nhoud area, North Kordofan State, Sudan.

  Science.gov (United States)

  Makki, Elsamawal Khalil; Musa, Ezdehar Omer Mohammed

  2011-06-01

  Draught animal technology (DAT) can potentially play a central role in agriculture transformation for traditional farmers. This study surveyed the state of DAT in En-Nhoud area, North Kordofan State, Sudan in an attempt to have a clear view of the changes brought about by introducing the technology. The study followed the cross-sectional survey design. Farmers were selected from ten clusters (villages) and data were collected using questionnaires and face to face interviews with farmers in addition to group discussions with them and the different actors in the field. The results showed that farmers appreciate the role played by DAT, but they highlighted the need for further capacity building and technical backup. Harnessing issues are not well understood and applied by the farmers. The different actors involved in DAT in the area lack networking and coordination, and this reflected on the many problems and constraints faced by the farmers.

 9. Genotype and ancestry modulate brain's DAT availability in healthy humans

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Shumay, E.; Shumay, E.; Chen, J.; Fowler, J.S.; Volkow, N.D.

  2011-08-01

  The dopamine transporter (DAT) is a principal regulator of dopaminergic neurotransmission and its gene (the SLC6A3) is a strong biological candidate gene for various behavioral- and neurological disorders. Intense investigation of the link between the SLC6A3 polymorphisms and behavioral phenotypes yielded inconsistent and even contradictory results. Reliance on objective brain phenotype measures, for example, those afforded by brain imaging, might critically improve detection of DAT genotype-phenotype association. Here, we tested the relationship between the DAT brain availability and the SLC6A3 genotypes using an aggregate sample of 95 healthy participants of several imaging studies. These studies employed positron emission tomography (PET) with [{sup 11}C] cocaine wherein the DAT availability was estimated as Bmax/Kd; while the genotype values were obtained on two repeat polymorphisms - 3-UTR- and intron 8- VNTRs. The main findings are the following: (1) both polymorphisms analyzed as single genetic markers and in combination (haplotype) modulate DAT density in midbrain; (2) ethnic background and age influence the strength of these associations; and (3) age-related changes in DAT availability differ in the 3-UTR and intron8 - genotype groups.

 10. The effects of DAT1 genotype on fMRI activation in an emotional go/no-go task.

  Science.gov (United States)

  Brown, Brenna K; Murrell, Jill; Karne, Harish; Anand, Amit

  2017-02-01

  Dopaminergic brain circuits participate in emotional processing and impulsivity. The dopamine transporter (DAT) modulates dopamine reuptake. A variable number tandem repeat (VNTR) in the dopamine transporter gene (DAT1) affects DAT expression. The influence of DAT1 genotype on neural activation during emotional processing and impulse inhibition has not been examined. Forty-two healthy subjects were classified as 9DAT (n = 17) or 10DAT (n = 25) based on DAT1 genotype (9DAT = 9R/9R and 9R/10R; 10DAT = 10R/10R). Subjects underwent fMRI during non-emotional and emotional go/no-go tasks. Subjects were instructed to inhibit responses to letters, happy faces, or sad faces in separate blocks. Accuracy and reaction time did not differ between groups. Within group results showed activation in regions previously implicated in emotional processing and response inhibition. Between groups results showed increased activation in 9DAT individuals during inhibition. During letter inhibition, 9DAT individuals exhibited greater activation in right inferior parietal regions. During sad inhibition, 9DAT Individuals exhibited greater activation in frontal, posterior cingulate, precuneus, right cerebellar, left paracentral, and right occipital brain regions. The interaction between DAT genotype and response type in sad versus letter stimuli showed increased activation in 9DAT individuals during sad no-go responses in the anterior cingulate cortex, extending into frontal-orbital regions. 9DAT individuals have greater activation than 10DAT individuals during neutral and sad inhibition, showing that genotypic variation influencing basal dopamine levels can alter the neural basis of emotional processing and response inhibition. This may indicate that 9R carriers exert more effort to overcome increased basal dopamine activation when inhibiting responses in emotional contexts.

 11. Promoter Methylation and BDNF and DAT1 Gene Expression Profiles in Patients with Drug Addiction.

  Science.gov (United States)

  Kordi-Tamandani, Dor Mohammad; Tajoddini, Shahrad; Salimi, Farzaneh

  2015-01-01

  Drug addiction is a brain disorder that has negative consequences for individuals and society. Addictions are chronic relapsing diseases of the brain that are caused by direct drug-induced effects and persevering neuroadaptations at the epigenetic, neuropeptide and neurotransmitter levels. Because the dopaminergic system has a significant role in drug abuse, the purpose of this study was to analyze the methylation and expression profile of brain-derived neurotrophic factor (BDNF) and dopamine transporter (DAT1) genes in individuals with drug addiction. BDNF and DAT1 promoter methylation were investigated with a methylation-specific polymerase chain reaction (PCR) technique in blood samples from 75 individuals with drug addiction and 65 healthy controls. The expression levels of BDNF and DAT1 were assessed in 12 mRNA samples from the blood of patients and compared to the samples of healthy controls (n = 12) with real-time quantitative reverse transcription PCR. No significant differences were found in the methylation of BDNF and DAT1 between patients and controls, but the relative levels of expression of BDNF and DAT1 mRNA differed significantly in the patients compared to controls (p drug addiction.

 12. Transformation of model data to information - experiences with coastDat

  Science.gov (United States)

  Meyer, E.; Weisse, R.

  2016-02-01

  The idea of coastDat is to improve the data base in sparse observational marine regions and to increase data homogeneity and consistency. In doing so long-term historical model data of e.g. wind (e.g. storms), wind wave and tide surge hindcasts are developed and proofed for regions like North Sea and Baltic Sea. These data-sets are available in hourly resolution and highly spatial resolution to simulate the marine environment from 1948/1958 up to now. Scenarios of potential future developments in a changing climate are also available. The coastDat data sets are used for applications e.g. offshore wind industry (design & logistics), risk analysis and analysis of pathways of energy transition. More than 80 stakeholders have used coastDat data sets. They are composed of science networks (31%), economic actors (45 %) and administrating policy actors (14%). The idea of coastDat is compatible in other coastal regions. Also coastDat is suitable as an information base in order to develop possible future adaptation measures. Here the data set and the history are briefly described, validation is reviewed, and an overview about recent uses of the data is provided.

 13. Differential regional gray matter volumes in patients with on-line game addiction and professional gamers

  Science.gov (United States)

  Han, Doug Hyun; Lyoo, In Kyoon; Renshaw, Perry F.

  2015-01-01

  Patients with on-line game addiction (POGA) and professional video game players play video games for extended periods of time, but experience very different consequences for their on-line game play. Brain regions consisting of anterior cingulate, thalamus and occpito-temporal areas may increase the likelihood of becoming a pro-gamer or POGA. Twenty POGA, seventeen pro-gamers, and eighteen healthy comparison subjects (HC) were recruited. All magnetic resonance imaging (MRI) was performed on a 1.5 Tesla Espree MRI scanner (SIEMENS, Erlangen, Germany). Voxel-wise comparisons of gray matter volume were performed between the groups using the two-sample t-test with statistical parametric mapping (SPM5). Compared to HC, the POGA group showed increased impulsiveness and perseverative errors, and volume in left thalamus gray matter, but decreased gray matter volume in both inferior temporal gyri, right middle occipital gyrus, and left inferior occipital gyrus, compared with HC. Pro-gamers showed increased gray matter volume in left cingulate gyrus, but decreased gray matter volume in left middle occipital gyrus and right inferior temporal gyrus compared with HC. Additionally, the pro-gamer group showed increased gray matter volume in left cingulate gyrus and decreased left thalamus gray matter volume compared with the POGA group. The current study suggests that increased gray matter volumes of the left cingulate gyrus in pro-gamers and of the left thalamus in POGA may contribute to the different clinical characteristics of pro-gamers and POGA. PMID:22277302

 14. Pro Tools HD

  CERN Document Server

  Camou, Edouard

  2013-01-01

  An easy-to-follow guide for using Pro Tools HD 11 effectively.This book is ideal for anyone who already uses ProTools and wants to learn more, or is new to Pro Tools HD and wants to use it effectively in their own audio workstations.

 15. NVGClient - Programový systém pro vizualizaci taktických dat ve 3D pro OTS VŘ PozS

  OpenAIRE

  Přenosil Václav; Františ Petr; Hodický Jan; Havelka Ladislav

  2012-01-01

  Program NVGClient je určený k přenosu taktických průsvitek z webové služby dle standardu NATO NVG do použitého vizualizačního programu. Při přenosu taktických průsvitek dochází k rozdělení jednotlivých grafických elementů (taktických značek) do určených kategorií a rovněž dochází k převodu symbolů (taktických značek) v přenášených průsvitkách dle kódu APP6B do jeho grafické podoby. Zároveň jsou taktické značky jednotek doplněny informacemi z příslušné databáze o jejich stavu (množství pohonný...

 16. Shawnee Mission's On-Line Cataloging System

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ellen Wasby Miller

  1971-03-01

  Full Text Available An on-line cataloging pilot project for two elementary schools is discussed. The system components are 2740 terminals, upper-lower-case input, IBM's FASTER generalized software package, and usual cards/labels output. Reasons for choosing FASTER, software and hardware features, operating procedures, system performance and costs are detailed. Future expansion to cataloging 100,000 annual K-12 acquisitions, on-line circulation, retrospective conversion, and union book catalogs is set forth.

 17. INIS retrieval service, towards on-line

  International Nuclear Information System (INIS)

  Ebinuma, Yukio; Komatsubara, Yasutoshi

  1983-01-01

  Japan Atomic Energy Research Institute executes the retrieval service of INIS atomic energy information by batch system in cooperation with Genshiryoku Kozaikai. This service is very popular to the users in whole Japan, but the demand of on-line service has increased recently. Therefore, it was decided to begin the INIS on-line service from January, 1984, through the on-line information retrieval system of the Japan Information Center of Science and Technology. It is expected that when the operation will be started, the utilization of INIS atomic energy information in Japan will drastically increase. Also Japan Atomic Energy Research Institute has carried out the retrieval service by on-line system for those in the institute besides the batch system, accordingly, at this opportunity, the state of utilization of both systems and their distinction to use effectively, and the operation and the method of utilization of the on-line information retrieval system of JICST are explained. In the on-line system, the users are accessible to the data base themselves, and immediate information retrieval is possible, while in the batch system, the related information can be retrieved without fail, and the troublesome operation of equipment is not necessary. (Kako, I.)

 18. Interaction between striatal volume and DAT1 polymorphism predicts working memory development during adolescence

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  F. Nemmi

  2018-04-01

  Full Text Available There is considerable inter-individual variability in the rate at which working memory (WM develops during childhood and adolescence, but the neural and genetic basis for these differences are poorly understood. Dopamine-related genes, striatal activation and morphology have been associated with increased WM capacity after training. Here we tested the hypothesis that these factors would also explain some of the inter-individual differences in the rate of WM development.We measured WM performance in 487 healthy subjects twice: at age 14 and 19. At age 14 subjects underwent a structural MRI scan, and genotyping of five single nucleotide polymorphisms (SNPs in or close to the dopamine genes DRD2, DAT-1 and COMT, which have previously been associated with gains in WM after WM training. We then analyzed which biological factors predicted the rate of increase in WM between ages 14 and 19.We found a significant interaction between putamen size and DAT1/SLC6A3 rs40184 polymorphism, such that TC heterozygotes with a larger putamen at age 14 showed greater WM improvement at age 19.The effect of the DAT1 polymorphism on WM development was exerted in interaction with striatal morphology. These results suggest that development of WM partially share neuro-physiological mechanism with training-induced plasticity. Keywords: Working memory, Development, Dopamine, Striatum, DAT-1, rs40184

 19. ADHD and DAT1: Further evidence of paternal over-transmission of risk alleles and haplotype

  NARCIS (Netherlands)

  Hawi, Z.; Kent, L.; Hill, M.; Anney, R.J.; Brookes, K. J.; Barry, E.; Franke, B.; Banaschewski, T.; Buitelaar, J.; Ebstein, R.; Miranda, A.; Oades, R.D.; Roeyers, H.; Rothenberger, A.; Sergeant, J.A.; Sonuga-Barke, E.; Steinhausen, H.C.; Faraone, S.V.; Asherson, P.; Gill, M.

  2009-01-01

  We [Hawi et al. (2005); Am J Hum Genet 77:958-965] reported paternal over-transmission of risk alleles in some ADHD-associated genes. This was particularly clear in the case of the DAT1 30-UTR VNTR. In the current investigation, we analyzed three new sample comprising of 1,248 ADHD nuclear families

 20. ADHD and DAT1: further evidence of paternal over-transmission of risk alleles and haplotype.

  NARCIS (Netherlands)

  Hawi, Z.; Kent, L.; Hill, M.; Anney, R.J.; Brookes, K.J.; Barry, E.; Franke, B.; Banaschewski, T.; Buitelaar, J.K.; Ebstein, R.; Miranda, A.; Oades, R.D.; Roeyers, H.; Rothenberger, A.; Sergeant, J.A.; Sonuga-Barke, E.J.S.; Steinhausen, H.C.; Faraone, S.V.; Asherson, P.; Gill, M.

  2010-01-01

  We [Hawi et al. (2005); Am J Hum Genet 77:958-965] reported paternal over-transmission of risk alleles in some ADHD-associated genes. This was particularly clear in the case of the DAT1 3'-UTR VNTR. In the current investigation, we analyzed three new sample comprising of 1,248 ADHD nuclear families

 1. Geochemical characterization of mid-distal Nisyros tephra on Datça peninsula (southwestern Anatolia)

  Science.gov (United States)

  Gençalioğlu-Kuşcu, Gonca; Uslular, Göksu

  2018-04-01

  We present new distal records of tephra deposits that overly the Kos ignimbrite in seven locations of Datça peninsula. Tephra in one of these locations were previously associated with Nisyros Kyra sub-unit based only on the field characteristics. We use different proxies such as field observations, petrography, mineral, glass, and whole-rock chemistry in order to characterize and correlate the previously and recently identified pumice fall deposits on Datça. The total thickness of the fall deposit reaches to 3.5 m. The size of the pumice clasts is generally within the range of lapilli, and they have vitrophyric texture consisting mainly of plagioclase (andesine to labradorite) with scarce clinopyroxene (diopside to augite), olivine (Fo48-50), amphibole (magnesio-hastingsite), and biotite crystals. Amphibole is a ubiquitous phenocryst in all Datça tephra units and used as a criterion for the correlation. Glass major element analyses by EMPA reveal two different groups with andesitic and dacitic compositions. Difference in silica content (up to ca. 4 wt%) detected in the same specimen also designates the heterogeneity in pumice glass. This heterogeneity in glass composition is also supported by the frequent occurrence of banded pumice clasts in Datça tephra. Whole-rock composition of the pumice is mainly andesitic with calc-alkaline affinity. Multi-element patterns on primitive-mantle normalized diagram display typical arc-magmatism signature (i.e. depletion in Nb, Ta, Ti, and P). In order to check and eliminate the potential alternatives, we compared the distal deposits on Datça not only with Kyra, but also with other Nisyros tephra units. Yet, Kyra is the only unit that has comparable depositional characteristics, calcic amphibole crystals, andesitic-dacitic glass and whole-rock chemistry, and distal tephra deposits on neighboring islands (Tilos and Chalki). Therefore, we associate Datça tephra deposits with some proximal Kyra subunits of intermediate

 2. The rare DAT coding variant Val559 perturbs DA neuron function, changes behavior, and alters in vivo responses to psychostimulants.

  Science.gov (United States)

  Mergy, Marc A; Gowrishankar, Raajaram; Gresch, Paul J; Gantz, Stephanie C; Williams, John; Davis, Gwynne L; Wheeler, C Austin; Stanwood, Gregg D; Hahn, Maureen K; Blakely, Randy D

  2014-11-04

  Despite the critical role of the presynaptic dopamine (DA) transporter (DAT, SLC6A3) in DA clearance and psychostimulant responses, evidence that DAT dysfunction supports risk for mental illness is indirect. Recently, we identified a rare, nonsynonymous Slc6a3 variant that produces the DAT substitution Ala559Val in two male siblings who share a diagnosis of attention-deficit hyperactivity disorder (ADHD), with other studies identifying the variant in subjects with bipolar disorder (BPD) and autism spectrum disorder (ASD). Previously, using transfected cell studies, we observed that although DAT Val559 displays normal total and surface DAT protein levels, and normal DA recognition and uptake, the variant transporter exhibits anomalous DA efflux (ADE) and lacks capacity for amphetamine (AMPH)-stimulated DA release. To pursue the significance of these findings in vivo, we engineered DAT Val559 knock-in mice, and here we demonstrate in this model the presence of elevated extracellular DA levels, altered somatodendritic and presynaptic D2 DA receptor (D2R) function, a blunted ability of DA terminals to support depolarization and AMPH-evoked DA release, and disruptions in basal and psychostimulant-evoked locomotor behavior. Together, our studies demonstrate an in vivo functional impact of the DAT Val559 variant, providing support for the ability of DAT dysfunction to impact risk for mental illness.

 3. On-line monitoring for calibration reduction

  International Nuclear Information System (INIS)

  Hoffmann, M.

  2005-09-01

  On-Line Monitoring evaluates instrument channel performance by assessing its consistency with other plant indications. Elimination or reduction of unnecessary field calibrations can reduce associated labour costs, reduce personnel radiation exposure, and reduce the potential for calibration errors. On-line calibration monitoring is an important technique to implement a state-based maintenance approach and reduce unnecessary field calibrations. In this report we will look at how the concept is currently applied in the industry and what the arising needs are as it becomes more commonplace. We will also look at the PEANO System, a tool developed by the Halden Project to perform signal validation and on-line calibration monitoring. Some issues will be identified that are being addressed in the further development of these tools to better serve the future needs of the industry in this area. An outline for how to improve these points and which aspects should be taken into account is described in detail. (Author)

 4. On-line signal trend identification

  International Nuclear Information System (INIS)

  Tambouratzis, T.; Antonopoulos-Domis, M.

  2004-01-01

  An artificial neural network, based on the self-organizing map, is proposed for on-line signal trend identification. Trends are categorized at each incoming signal as steady-state, increasing and decreasing, while they are further classified according to characteristics such signal shape and rate of change. Tests with model-generated signals illustrate the ability of the self-organizing map to accurately and reliably perform on-line trend identification in terms of both detection and classification. The proposed methodology has been found robust to the presence of white noise

 5. On line routing per mobile phone

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bieding, Thomas; Görtz, Simon; Klose, Andreas

  2009-01-01

  On-line routing is concerned with building vehicle routes in an ongoing fashion in such a way that customer requests arriving dynamically in time are efficiently and effectively served. An indispensable prerequisite for applying on-line routing methods is mobile communication technology....... Additionally it is of utmost importance that the employed communication system is suitable integrated with the firm’s enterprise application system and business processes. On basis of a case study, we describe in this paper a system that is cheap and easy to implement due to the use of simple mobile phones...

 6. On-line atomic data access

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Schultz, D.R. [Oak Ridge National Lab., TN (United States); Nash, J.K. [Lawrence Livermore National Lab., CA (United States)

  1996-04-01

  The need for atomic data is one which continues to expand in a wide variety of applications including fusion energy, astrophysics, laser- produced plasma research, and plasma processing. Modern computer database and communications technology nables this data to be placed on-line and obtained by users of the Internet. Presented here is a summary of the observations and conclusions regarding such on-line atomic data access derived from a forum held at the Tenth APS Topical Conference on Atomic Processes in Plasmas.

 7. On-line monitoring for calibration reduction

  International Nuclear Information System (INIS)

  Hoffmann, Mario; Gran, Frauke Schmitt; Thunem, Harald P-J.

  2004-04-01

  On-Line Monitoring (OLM) of a channel's calibration state evaluates instrument channel performance by assessing its consistency with other plant indications. Industry and experience at several plants has shown this overall approach to be very effective in identifying instrument channels that are exhibiting degrading or inconsistent performance characteristics. The Halden Reactor Project has developed the signal validation system PEANO, which can be used to assist with the tasks of OLM. To further enhance the PEANO System for use as a calibration reduction tool, the following two additional modules have been developed; HRP Prox, which performs pre-processing and statistical analysis of signal data, Batch Monitoring Module (BMM), which is an off-line batch monitoring and reporting suite. The purpose and functionality of the HRP Prox and BMM modules are discussed in this report, as well as the improvements made to the PEANO Server to support these new modules. The Halden Reactor Project has established a Halden On-Line Monitoring User Group (HOLMUG), devoted to the discussion and implementation of on-line monitoring techniques in power plants. It is formed by utilities, vendors, regulatory bodies and research institutes that meet regularly to discuss implementation aspects of on-line monitoring, technical specification changes, cost-benefit analysis and regulatory issues. (Author)

 8. SPIRES I: on-line search guide

  International Nuclear Information System (INIS)

  Addis, L.

  1975-06-01

  SPIRES I is the first generation of the on-line Stanford Public Information Retrieval System. Designed as a prototype system, SPIRES I was later moved to the SLAC computing facility where it has been routinely available to SLAC users in the field of high-energy physics. The scope and use of the SPIRES I system are described in this manual

 9. HOPI: on-line injection optimization program

  International Nuclear Information System (INIS)

  LeMaire, J.L.

  1977-01-01

  A method of matching the beam from the 200 MeV linac to the AGS without the necessity of making emittance measurements is presented. An on-line computer program written on the PDP10 computer performs the matching by modifying independently the horizontal and vertical emittance. Experimental results show success with this method, which can be applied to any matching section

 10. WebDat: bridging the gap between unstructured and structured data

  International Nuclear Information System (INIS)

  Nogiec, Jerzy M.; Trombly-Freytag, Kelley; Carcagno, Ruben

  2008-01-01

  Accelerator R and D environments produce data characterized by different levels of organization. Whereas some systems produce repetitively predictable and standardized structured data, others may produce data of unknown or changing structure. In addition, structured data, typically sets of numeric values, are frequently logically connected with unstructured content (e.g., images, graphs, comments). Despite these different characteristics, a coherent, organized and integrated view of all information is sought out. WebDat is a system conceived as a result of efforts in this direction. It provides a uniform and searchable view of structured and unstructured data via common metadata, regardless of the repository used (DBMS or file system). It also allows for processing data and creating interactive reports. WebDat supports metadata management, administration, data and content access, application integration via Web services, and Web-based collaborative analysis

 11. WebDat: bridging the gap between unstructured and structured data

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Nogiec, Jerzy M.; Trombly-Freytag, Kelley; Carcagno, Ruben; /Fermilab

  2008-11-01

  Accelerator R&D environments produce data characterized by different levels of organization. Whereas some systems produce repetitively predictable and standardized structured data, others may produce data of unknown or changing structure. In addition, structured data, typically sets of numeric values, are frequently logically connected with unstructured content (e.g., images, graphs, comments). Despite these different characteristics, a coherent, organized and integrated view of all information is sought out. WebDat is a system conceived as a result of efforts in this direction. It provides a uniform and searchable view of structured and unstructured data via common metadata, regardless of the repository used (DBMS or file system). It also allows for processing data and creating interactive reports. WebDat supports metadata management, administration, data and content access, application integration via Web services, and Web-based collaborative analysis.

 12. The Role of the Dopamine Transporter (DAT) in the Development of PTSD in Preschool Children

  Science.gov (United States)

  Drury, Stacy S.; Theall, Katherine P.; Keats, Bronya J.B.; Scheeringa, Michael

  2015-01-01

  Population-based association studies have supported the heritability of posttraumatic stress disorder (PTSD). This study explored the influence of genetic variation in the dopamine transporter (DAT) 3′ untranslated region variable number tandem repeat on the development of PTSD in preschool children exposed to Hurricane Katrina, diagnosed using a developmentally appropriate semistructured interview. A diagnosis according to the Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fourth Edition (DSM-IV; American Psychiatric Association, 1994), total symptoms, and specifically Criterion D symptoms were significantly more likely to be found in children with the 9 allele. This study replicates a previous finding in adults with PTSD. The specificity of this finding to the increased arousal symptoms of Criterion D suggests that dopamine and the DAT allele may contribute to one heritable path in a multifinality model of the development of PTSD. PMID:19960520

 13. DAT/SERT Selectivity of Flexible GBR 12909 Analogs Modeled Using 3D-QSAR Methods

  Science.gov (United States)

  Gilbert, Kathleen M.; Boos, Terrence L.; Dersch, Christina M.; Greiner, Elisabeth; Jacobson, Arthur E.; Lewis, David; Matecka, Dorota; Prisinzano, Thomas E.; Zhang, Ying; Rothman, Richard B.; Rice, Kenner C.; Venanzi, Carol A.

  2007-01-01

  The dopamine reuptake inhibitor GBR 12909 (1-{2-[bis(4-fluorophenyl)methoxy]ethyl}-4-(3-phenylpropyl)piperazine, 1) and its analogs have been developed as tools to test the hypothesis that selective dopamine transporter (DAT) inhibitors will be useful therapeutics for cocaine addiction. This 3D-QSAR study focuses on the effect of substitutions in the phenylpropyl region of 1. CoMFA and CoMSIA techniques were used to determine a predictive and stable model for the DAT/serotonin transporter (SERT) selectivity (represented by pKi (DAT/SERT)) of a set of flexible analogs of 1, most of which have eight rotatable bonds. In the absence of a rigid analog to use as a 3D-QSAR template, six conformational families of analogs were constructed from six pairs of piperazine and piperidine template conformers identified by hierarchical clustering as representative molecular conformations. Three models stable to y-value scrambling were identified after a comprehensive CoMFA and CoMSIA survey with Region Focusing. Test set correlation validation led to an acceptable model, with q2 = 0.508, standard error of prediction = 0.601, two components, r2 = 0.685, standard error of estimate = 0.481, F value = 39, percent steric contribution = 65, and percent electrostatic contribution = 35. A CoMFA contour map identified areas of the molecule that affect pKi (DAT/SERT). This work outlines a protocol for deriving a stable and predictive model of the biological activity of a set of very flexible molecules. PMID:17127069

 14. Treatment and remediation of a wastewater lagoon using microelectrolysis and modified DAT/IAT methods.

  Science.gov (United States)

  Wu, Qiong; Hua, Tao; Zhou, Qixing

  2011-01-01

  To examine treatment and remediation of a wastewater lagoon with poor biodegradability, a typical wastewater lagoon in Tianjin, China, was treated and remedied using microelectrolysis and modified demand aeration tank (DAT)/intermittent aeration tank (IAT) methods. After pretreatment by microelectrolysis, the removal efficiency of chemical oxygen demand (COD) was up to 64.6% and the ratio of BOC/COD in the effluent increased from 0.013 to 0.609. The removal rates of COD(Cr) and NH4(+)-N were affected by sludge backflow rate, mixed liquor suspended solids (MLSS), and hydraulic retention time (HRT) in the modified DAT/IAT reactor. The highest removal rates of COD(Cr) and NH4(+)-N were up to 78.9% and 62.6%, respectively, when the sludge backflow rate was 38.0 mL/min, the total HRT was 8.0 hr and MLSS was 4088.0 mg/L. In this case, some protozoa and metazoa were observed in activated sludge and biofilm carriers. Most of chrominance was removed by microelectrolysis treatment, while the modified DAT/IAT methods were more effective for COD(Cr) and NH4(+)-N removal.

 15. Association of ADHD, tics, and anxiety with dopamine transporter (DAT1) genotype in autism spectrum disorder.

  Science.gov (United States)

  Gadow, Kenneth D; Roohi, Jasmin; DeVincent, Carla J; Hatchwell, Eli

  2008-12-01

  Autism spectrum disorder (ASD) is associated with high rates of psychiatric disturbance to include attention-deficit/hyperactivity disorder (ADHD), tic disorder, and anxiety disorders. The aim of the present study was to examine the association between a variable number tandem repeat (VNTR) functional polymorphism located in the 3'-untranslated region of the dopamine transporter gene (DAT1) and the severity of these symptoms as well as the association between the DAT1 DdeI polymorphism and severity of tics. Parents (n = 62) and teachers (n = 57) completed a DSM-IV-referenced rating scale for 67 children with ASD. According to parent ratings, children with the 10-10 repeat allele (versus a combined group of all other genotypes) exhibited less severe symptoms of hyperactivity and impulsivity as well as less severe language deficits. Teacher ratings indicated that social anxiety and tic symptoms were more severe for children with the 10-10 genotype versus all others. Exploratory analyses provided preliminary support for the notion that heterozygosity (9-10 repeat genotype) may be a risk/protective factor. There were no associations of tic severity with the DAT1 DdeI polymorphism. Collectively, these results suggest that the extraordinary variability in ASD clinical phenotypes may be explained in part by the same genes that are implicated in a host of other psychiatric disorders in non-ASD populations. Nevertheless, replication with independent samples is necessary to confirm this preliminary finding.

 16. Sequence analysis of Drd2, Drd4, and Dat1 in SHR and WKY rat strains

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mill Jonathan

  2005-12-01

  Full Text Available Abstract Background The Spontaneously Hypertensive Rat (SHR shows a number of behaviours that closely parallel those seen in children with attention-deficit hyperactivity disorder. These include motor hyperactivity, excessive responses under a fixed-interval/extinction schedule, difficulty in acquiring operant tasks and increased sensitivity to immediate behavioural reinforcement. As in children with ADHD, the behavioural and cognitive deficits in the SHR are responsive to stimulants, including d-amphetamine and d,l-methylphenidate. The non-hyperactive Wistar Kyoto (WKY rat strain is often used as a control in behavioural studies of the SHR, and WKY itself has been suggested to be a useful animal model of depression. Numerous studies have shown that dopaminergic neurotransmission is altered between the two strains. Human genetic studies have found associations between several dopaminergic genes and both ADHD and depression. Methods We sequenced three candidate dopaminergic genes (Drd2, Drd4, and Dat1 in the SHR and WKY to identify between-strain sequence differences. Results No between-strain sequence differences were found in either Drd2 or Drd4, but several variations were found in the Dat1 gene that encodes the dopamine transporter. Conclusion It is plausible that DNA sequence changes in the Dat1 gene account for some of the behavioural differences observed between the SHR and WKY strains. Future work will focus on elucidating the functional effects of the observed polymorphisms.

 17. An Introduction to the DA-T Gibbs Sampler for the Two-Parameter Logistic (2PL Model and Beyond

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Gunter Maris

  2005-01-01

  Full Text Available The DA-T Gibbs sampler is proposed by Maris and Maris (2002 as a Bayesian estimation method for a wide variety of Item Response Theory (IRT models. The present paper provides an expository account of the DAT Gibbs sampler for the 2PL model. However, the scope is not limited to the 2PL model. It is demonstrated how the DA-T Gibbs sampler for the 2PL may be used to build, quite easily, Gibbs samplers for other IRT models. Furthermore, the paper contains a novel, intuitive derivation of the Gibbs sampler and could be read for a graduate course on sampling.

 18. Differential regional gray matter volumes in patients with on-line game addiction and professional gamers.

  Science.gov (United States)

  Han, Doug Hyun; Lyoo, In Kyoon; Renshaw, Perry F

  2012-04-01

  Patients with on-line game addiction (POGA) and professional video game players play video games for extended periods of time, but experience very different consequences for their on-line game play. Brain regions consisting of anterior cingulate, thalamus and occpito-temporal areas may increase the likelihood of becoming a pro-gamer or POGA. Twenty POGA, seventeen pro-gamers, and eighteen healthy comparison subjects (HC) were recruited. All magnetic resonance imaging (MRI) was performed on a 1.5 Tesla Espree MRI scanner (SIEMENS, Erlangen, Germany). Voxel-wise comparisons of gray matter volume were performed between the groups using the two-sample t-test with statistical parametric mapping (SPM5). Compared to HC, the POGA group showed increased impulsiveness and perseverative errors, and volume in left thalamus gray matter, but decreased gray matter volume in both inferior temporal gyri, right middle occipital gyrus, and left inferior occipital gyrus, compared with HC. Pro-gamers showed increased gray matter volume in left cingulate gyrus, but decreased gray matter volume in left middle occipital gyrus and right inferior temporal gyrus compared with HC. Additionally, the pro-gamer group showed increased gray matter volume in left cingulate gyrus and decreased left thalamus gray matter volume compared with the POGA group. The current study suggests that increased gray matter volumes of the left cingulate gyrus in pro-gamers and of the left thalamus in POGA may contribute to the different clinical characteristics of pro-gamers and POGA. Copyright © 2012 Elsevier Ltd. All rights reserved.

 19. Educational On-Line Gaming Propensity

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sudzina, Frantisek; Razmerita, Liana; Kirchner, Kathrin

  2014-01-01

  Educational on-line games are promising for new generations of students who are grown up digital. Th e new generations of students are technology savvy and spend lots of time on the web and on social networks. Based on an exploratory study, this article investigates the factors that infl uence...... students’ willingness to participate in serious games for teaching/learning. Th is study investigates the relationship between students’ behavior on Facebook, Facebook games, and their attitude toward educational on-line games. Th e results of the study reveal that the early adopters of educational games...... are likely to be students, who are young, have only a few Facebook connections, who currently play Facebook game(s). Furthermore, the study emphasizes that there may be differences between students coming from various countries....

 20. Nicaragua - ProNicaragua

  Data.gov (United States)

  Millennium Challenge Corporation — The focus of this performance evaluation was whether or not the ProNicaragua Activity’s program logic was sound and successful and had the intended benefits related...

 1. Trends in on-line data processing

  International Nuclear Information System (INIS)

  Masetti, M.

  1981-01-01

  The developement of integrated circuits has been characterized by an exponential growth of gates on a single chip that will still continue in the coming years. In parallel the price per bit is dropping down with more or less the same law. As a consequence of this a few statements can be made: The present 16-bit minicomputer in a small configuration is going to be substituted by a 16-bit microcomputer, and the 16-bit microcomputer in a powerful configuration by a 32-bit midi having also a virtual memory facility. Fully programmable or microcoded powerful devices like the LASS hardware processor or MICE, will allow an efficient on-line filter. Higher computing speed can be achieved by a multiprocessor configuration which can be insensitive to hardware failures. Therefore we are moving towards an integrated on-line computing system with much higher computing power than now and the present distinction between on-line and off-line will no longer be so sharp. As more processing can be performed on-line, fast high quality feed-back can be provided for the experiment. In the years to come the trend towards more processing power, at a lower price, and assembled in the same hardware volume will continue for at least five years; at the same time the future large high-energy physics experiments at LEP will be carried out within a wide international collaboration. In this environment methods must be found for a large fraction of the work to be distributed amongst the collaborators. To accomplish this aim it is necessary to introduce common standard practices concerning both hardware and software, in such a way that the seperate parts, developed by the collaborators, will be plug-compatible. (orig.)

 2. New Trends in on-line Marketing

  OpenAIRE

  Palkovič, Lukáš

  2011-01-01

  This bachelor thesis deals with new trend of internet marketing, it focuses especially on viral marketing. The theoretical part charasterizes the process of viral campaigns, furthermore deals with the components and aspects of on-line environment. Another separated chapter presents social networks, their place in viral marketing and at last but not least the viral video making process. The practical part contains different analyses of specific viral campaigns. The next and equally the last pa...

 3. On-Line Maintenance Methodology Development

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Kim, Hyo Won; Kim, Jae Ho; Jae, Moo Sung [Hanyang University, Seoul (Korea, Republic of)

  2012-05-15

  Most of domestic maintenance activities for nuclear power plants are performed while overhaul. Therefore, On-Line Maintenance (OLM) is one of the proper risks informed application techniques for diffusing maintenance burden during overhaul with safety of the plant is secured. The NUMARC 93-01 (Rev.3) presents the OLM state of the art and it provides methodology. This study adopts NUMARC 93-01 (Rev.3) and present OLM. The reference component is Emergency Diesel Generator (EDG) of Ulchin 3, 4

 4. Immunization with DAT fragments is associated with long-term striatal impairment, hyperactivity and reduced cognitive flexibility in mice

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Adriani Walter

  2012-11-01

  Full Text Available Abstract Background Possible interactions between nervous and immune systems in neuro-psychiatric disorders remain elusive. Levels of brain dopamine transporter (DAT have been implicated in several impulse-control disorders, like attention deficit / hyperactivity disorder (ADHD and obsessive-compulsive disorder (OCD. Here, we assessed the interplay between DAT auto-immunity and behavioural / neurochemical phenotype. Methods Male CD-1 mice were immunized with DAT peptide fragments (DAT-i, or vehicle alone (VEH, to generate elevated circulating levels of DAT auto-antibodies (aAbs. Using an operant delay-of-reward task (20 min daily sessions; timeout 25 sec, mice had a choice between either an immediate small amount of food (SS, or a larger amount of food after a delay (LL, which increased progressively across sessions (from 0 to 150 sec. Results DAT-i mice exhibited spontaneous hyperactivity (2 h-longer wake-up peak; a wake-up attempt during rest. Two sub-populations differing in behavioural flexibility were identified in the VEH control group: they showed either a clear-cut decision to select LL or clear-cut shifting towards SS, as expected. Compared to VEH controls, choice-behaviour profile of DAT-i mice was markedly disturbed, together with long-lasting alterations of the striatal monoamines. Enhanced levels of DA metabolite HVA in DAT-i mice came along with slower acquisition of basal preferences and with impaired shifting; elevation also in DOPAC levels was associated with incapacity to change a rigid selection strategy. This scarce flexibility of performance is indicative of a poor adaptation to task contingencies. Conclusions Hyperactivity and reduced cognitive flexibility are patterns of behaviour consistent with enduring functional impairment of striatal regions. It is yet unclear how anti-DAT antibodies could enter or otherwise affect these brain areas, and which alterations in DAT activity exactly occurred after immunization

 5. The Westinghouse BEACON on-line core monitoring system

  International Nuclear Information System (INIS)

  Buechel, Robert J.; Boyd, William A.; Casadei, Alberto L.

  1995-01-01

  BEACON (Best Estimate Analysis of Core Operations - Nuclear), a core monitoring and operational support package developed by Westinghouse, has been installed at many operating PWRs worldwide. The BEACON system is a real-time monitoring system which can be used in plants with both fixed and movable incore detector systems and utilizes an on-line nodal model combined with core instrumentation data to provide continuous core power distribution monitoring. In addition, accurate core-predictive capabilities utilizing a full core nodal model updated according to plant operating history can be made to provide operational support. Core history information is kept and displayed to help operators anticipate core behavior and take pro-active control actions. The BEACON system has been licensed by the U.S. Nuclear Regulatory Commission for direct, continuous monitoring of DNBR and peak linear heat rate. This allows BEACON to be integrated into the plant technical specifications to permit significant relaxation of operating limitations defined by conventional technical specifications. (author). 4 refs, 2 figs, 1 tab

 6. Combined DaT imaging and olfactory testing for differentiating parkinsonian disorders

  DEFF Research Database (Denmark)

  Borghammer, Per; Knudsen, K; Østergaard, K

  2014-01-01

  ObjectiveDopamine transporter (DaT) imaging with single photon emission computed tomography (SPECT) detects loss of striatal dopaminergic innervation with very high sensitivity. It cannot readily distinguish idiopathic Parkinson's disease (iPD) and dementia with Lewy bodies (DLB) from atypical...... predicted a dopamine-deficient diagnosis with 98% sensitivity and 98% specificity. The combined DaT/olfactory testing correctly classified 91% of patients as iPD/DLB (PPV 91%). The PPV rose to 97% or greater in anosmic patients. In contrast, only 45% of aPD patients were categorised correctly by combined Da...

 7. Evaluation of the possibility of estimating therapeutic response to Donepezil in patients with dat using ezis

  International Nuclear Information System (INIS)

  Joji Kawabe; Shigeaki Higashiyama; Terue Okamura; Hiroshi Hashimoto; Hisanori Akiyama; Kouki Inoue; Nobuo Kiriike; Kenji Torii; Hirotaka Ishizu; Etsushi Kawamura; Jin Kotani; Ai Oe; Takehiro Hayashi

  2004-01-01

  Purpose: Donepezil hydrochloride (Donepezil) is used clinically for the symptomatic treatment of dementia of Alzheimer type (DAT). DAT is characterized by progressive impairment of cognitive function and memory. associated with loss of presynaptic cholinergic function. Cholinergic agents such as cholinesterase inhibitors or cholinergic agonists are expected to have the potential to improve these symptoms. Donepezil is a piperidine-based acetylcholinesterase and acts by blocking cholinesterase. Donepezil can improve symptoms in patients with mild-to-moderate DAT and is not effective for all patients with DAT. Side effects such as nausea, vomiting and diarrhea sometimes occur with it. Estimation of therapeutic response to Donepezil before the start of treatment is anticipated. Brain perfusion single photon emission computed tomography (SPECT) is a functional imaging diagnosis method, and decrease in regional cerebral blood flow (rCBF) in brain regions affected by DAT is measured by SPECT. Visual diagnosis and quantitative analysis by region of interest (ROI) have been widely used as a conventional method for evaluation of brain SPECT images. ROI analysis has problems such as poor reproducibility and lack of objectivity in analysis of lesions randomly selected by operators, Recent methods of three-dimensional statistical imaging analysis such as statistical parametric mapping (SPM), three-dimensional stereotactic surface projection (3DSSP) and the easy Z-score imaging system (eZIS) have excellent in objectivity and reproducibility, due to automatic brain standardization and statistical processing of data from the entire brain. Their usefulness in detecting abnormalities in the brain of patients with DAT has been illustrated in many reports. SPM with voxel-by-voxel analysis using Student's unpaired t-test and paired t-test in the stereotactic space of the entire brain has high specificity but low sensitivity in detecting abnormalities. 3DSSP using Z-values has both

 8. On-line neutron activation analyzers

  International Nuclear Information System (INIS)

  Flahaut, V.; Colmon, A.

  1999-01-01

  A neutronic analyser has been designed to determine the composition of the flow of raw materials entering a cement factory on the conveyor belt. This new system gives a reliable analysis of the whole cargo that outdates the sampling or the usual surface analysis based on fluorescence spectrometry. The accuracy is about 1%.The neutrons interact with the materials on an average depth of 25 cm and are absorbed by nuclei, these nuclei produce photons whose energy is characteristic of the chemical element itself. The composition can be deduced by measuring the number of photons emitted and their energy. The analysis is made on-line and can concern the search for about 10 compounds. In the case of cement the list of compounds is: SiO 2 , CaO, Al 2 O 3 , Fe 2 O 3 , MgO, Na 2 O, TiO 2 , S, Mn 2 O 3 , K 2 O, and H 2 O. The neutron generator involves a deuterium ion source whose deuterium ions are accelerated by means of an electrical field and impinge on a tritiated target, the nuclear reactions between deuterium and tritium produce 14 MeV neutrons. This neutron analysing technique can be adapted to any need of on-line composition determination. (A.C.)

 9. COLLIDE Pro Helvetia Award

  CERN Multimedia

  2016-01-01

  The COLLIDE Pro Helvetia Award is run in partnership with Pro Helvetia, giving the opportunity to Swiss artists to do research at CERN for three months.   From left to right: Laura Perrenoud, Marc Dubois and Simon de Diesbach. The photo shows their VR Project, +2199. Fragment.In are the winning artists of COLLIDE Pro Helvetia. They came to CERN for two months in 2015, and will now continue their last month in the laboratory. Fragment.In is a Swiss based interaction design studio. They create innovative projects, interactive installations, video and game design. Read more about COLLIDE here.

 10. Hra pro Android OS

  OpenAIRE

  Salvet, Lukáš

  2017-01-01

  Tato práce se zabývá tvorbou 2D hry pro zařízení s operačním systémem Android. Popisuje možnost tvorby her v tomto prostředí. Hlavně pak využití knihovny OpenGL ES 2.0, kterou jsem pro implementaci použil. Dále je v práci popsáno renderování textu, použití Google play games services pro achievementy a leaderboard, testování hry, atd. Beta verze hry byla vydána na Google Play. This work deals with creating 2D games for devices running Android. It describes the ability to create games in thi...

 11. Pro Android UI

  CERN Document Server

  Jackson, Wallace

  2014-01-01

  If you're an Android application developer, chances areyou're using fixed, scrolling, swipe-able, and other cutting-edge custom UIDesigns in your Android development projects. These UI Design approaches aswell as other Android ViewGroup UI layout containers are the bread and butterof Pro Android User Interface (UI) design and Android User Experience (UX)design and development.Using a top down approach, Pro Android UI shows you how todesign and develop the best user interface for your app, while taking intoaccount the varying device form factors in the increasingly fragmented Androidenvironment

 12. ProCom middleware

  OpenAIRE

  Kunčar, Jiří

  2013-01-01

  The goal of this thesis is to develop and implement parts of a middleware that provides necessary support for the execution of ProCom components on top of the real-time operating system FreeRTOS. The ProCom is a component model for embedded systems developed at Mälardalen University. The primary problem is finding an appropriate balance between the level of abstraction and thoughtful utilization of system resources in embedded devices. The defined target platform has limitations in comparison...

 13. ProCom middleware

  OpenAIRE

  Kuncar, Jiri

  2011-01-01

  The goal of this thesis is to develop and implement parts of a middleware that provides necessary support for the execution of ProCom components on top of the real-time operating system FreeRTOS. ProCom is a component model for embedded systems developed at Mälardalen University. The primary problem is finding an appropriate balance between the level of abstraction and thoughtful utilization of system resources in embedded devices. The defined target platform has limitations in comparison to ...

 14. Pro Android 3

  CERN Document Server

  Hashimi, Sayed Ibrahim; MacLean, Dave

  2011-01-01

  Pro Android 3 starts with the basics, giving you a firm foundation in Android development. It then builds on this foundation to teach you how to build real-world and fun mobile applications using the new Android 3.0 SDK. This book covers advanced concepts in detail including maps, geocoding, services, live folders, drag and drop, touchscreens, and the new Android 3.0 features: fragments and ActionBar. Pro Android 3 is uniquely comprehensive: it covers sensors, text to speech, OpenGL, live widgets, search, and the audio and video APIs. Using the code-heavy tutorials and expert advice, you'll qu

 15. Pro Android 2

  CERN Document Server

  Hashimi, S; MacLean, Dave

  2010-01-01

  Pro Android 2 shows you how to build real-world and fun mobile applications using Google's latest Android SDK. This new edition is fully updated for Android 2, covering everything from the fundamentals of building applications for embedded devices to advanced concepts such as custom 3D components, OpenGL, and touchscreens including gestures. While other Android development guides simply discuss topics, Pro Android 2 offers the combination of expert insight and real sample applications that work. * Discover the design and architecture of the Android SDK through practical examples, and how to bu

 16. Pro NET Best Practices

  CERN Document Server

  Ritchie, Stephen D

  2011-01-01

  Pro .NET Best Practices is a practical reference to the best practices that you can apply to your .NET projects today. You will learn standards, techniques, and conventions that are sharply focused, realistic and helpful for achieving results, steering clear of unproven, idealistic, and impractical recommendations. Pro .NET Best Practices covers a broad range of practices and principles that development experts agree are the right ways to develop software, which includes continuous integration, automated testing, automated deployment, and code analysis. Whether the solution is from a free and

 17. Evidence of an association between 10/10 genotype of DAT1 and endophenotypes of attention deficit/hyperactivity disorder.

  Science.gov (United States)

  Agudelo, J A; Gálvez, J M; Fonseca, D J; Mateus, H E; Talero-Gutiérrez, C; Velez-Van-Meerbeke, A

  2015-04-01

  Genetic variance of attention deficit-hyperactivity disorder (ADHD) is a strong determinant of this disorder. The 40 base pairs (bp) variable number tandem repeat (VNTR) located in the 3' untranslated region (UTR) of DAT1 gene increases the expression of the dopamine transporter. Therefore, DAT1 has been associated with susceptibility to ADHD. To determine the association between the VNTR of DAT1 and the phenotype of ADHD or its endophenotypes in a sample of children aged between 6 and 15 years from Bogotá. We selected 73 patients with ADHD and 54 controls. WISC test was applied in all subjects and executive functions were assessed. The VNTR of DAT1 was polymerase chain reaction-amplified. Data regarding population genetics and statistical analysis were obtained. Correlation and association tests between genotype and neuropsychological testing were performed. The DAT1 polymorphism was not associated with ADHD (P=.85). Nevertheless, the 10/10 genotype was found to be correlated with the processing speed index (P<.05). In the hyperactivity subtype, there was a genotypic correlation with some subtests of executive function (cognitive flexibility) (P≤.01). In the combined subtype, the 10/10 genotype was associated with verbal comprehension index of WISC (P<.05). A correlation was found between DAT1 VNTR and the subtest "processing speed index" of WISC and the subtest "cognitive flexibility" of executive functions. To our knowledge, this is the first report to assess DAT1 gene in a Colombian population. Copyright © 2013 Sociedad Española de Neurología. Published by Elsevier Espana. All rights reserved.

 18. Clinical use of regional Tc-99m-HMPAO uptake in dementia of the Alzheimer type (DAT). Klinische Wertigkeit des regionalen [sup 99m]Tc-HMPAO Uptake bei der Demenz vom Alzheimer-Typ (DAT)

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Gebhardt, U [Nuklearmedizinische Klinik und Poliklinik, TU Muenchen (Germany); Schmauss, F [Nuklearmedizinische Klinik und Poliklinik, TU Muenchen (Germany); Wagner-Manslau, C [Nuklearmedizinische Klinik und Poliklinik, TU Muenchen (Germany); Buttermann, G [Nuklearmedizinische Klinik und Poliklinik, TU Muenchen (Germany); Zimmer, R [Psychiatrische Klinik, TU Muenchen (Germany)

  1993-12-01

  In 46 patients with dementia of the Alzheimer type (DAT) regional cerebral blood flow (rCBF) was compared with cognitive performance (MMSE, CAMCOG). The cortico-cerebellar ratio (CCR), determined by [sup 99m]Tc-HMPAO-SPECT was used as a rCBF-equivalent. In the mild demented group we found a bilateral CCR-reduction parietal posterior, in moderate DAT bilateral temporoparietal and leftsided frontolateral defects were seen. Severe DAT showed an additional perfusion decrease mid frontal. With increasing severity of DAT an asymmetric perfusion occurred in 17/46 patients with accentuated CCR-reduction on the left side (temporal>parietal). High correlations between CCR and MMSE (r[>=]0.70) existed frontolateral, temporal and parietal in the left hemisphere. Significant associations between CCR and CAMCOG were obtained for language in the left temporal posterior region (r=0.64), for memory task left temporal anterior (r=0.59) and for praxis left parietal posterior (r=0.55). In detecting rCBF abnormalities the sensitivity for all 46 DAT patients was 91% and 70% in the mild cases. (orig.)

 19. DRD4 and DAT1 in ADHD: Functional neurobiology to pharmacogenetics

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Darko Turic

  2010-05-01

  Full Text Available Darko Turic1, James Swanson2, Edmund Sonuga-Barke1,31Institute for Disorders of Impulse and Attention, School of Psychology, University of Southampton, UK; 2Child Development Center, University of California, Irvine, California, US; 3Department of Experimental, Clinical and Health Psychology, Ghent University, BelgiumAbstract: Attention deficit/hyperactivity disorder (ADHD is a common and potentially very impairing neuropsychiatric disorder of childhood. Statistical genetic studies of twins have shown ADHD to be highly heritable, with the combination of genes and gene by environment interactions accounting for around 80% of phenotypic variance. The initial molecular genetic studies where candidates were selected because of the efficacy of dopaminergic compounds in the treatment of ADHD were remarkably successful and provided strong evidence for the role of DRD4 and DAT1 variants in the pathogenesis of ADHD. However, the recent application of noncandidate gene strategies (eg, genome-wide association scans has failed to identify additional genes with substantial genetic main effects, and the effects for DRD4 and DAT1 have not been replicated. This is the usual pattern observed for most other physical and mental disorders evaluated with current state-of-the-art methods. In this paper we discuss future strategies for genetic studies in ADHD, highlighting both the pitfalls and possible solutions relating to candidate gene studies, genome-wide studies, defining the phenotype, and statistical approaches.Keywords: dopamine, ADHD, pharmacogenetics, candidate gene

 20. S-phenylpiracetam, a selective DAT inhibitor, reduces body weight gain without influencing locomotor activity.

  Science.gov (United States)

  Zvejniece, Liga; Svalbe, Baiba; Vavers, Edijs; Makrecka-Kuka, Marina; Makarova, Elina; Liepins, Vilnis; Kalvinsh, Ivars; Liepinsh, Edgars; Dambrova, Maija

  2017-09-01

  S-phenylpiracetam is an optical isomer of phenotropil, which is a clinically used nootropic drug that improves physical condition and cognition. Recently, it was shown that S-phenylpiracetam is a selective dopamine transporter (DAT) inhibitor that does not influence norepinephrine (NE) or serotonin (5-HT) receptors. The aim of the present study was to study the effects of S-phenylpiracetam treatment on body weight gain, blood glucose and leptin levels, and locomotor activity. Western diet (WD)-fed mice and obese Zucker rats were treated daily with peroral administration of S-phenylpiracetam for 8 and 12weeks, respectively. Weight gain and plasma metabolites reflecting glucose metabolism were measured. Locomotor activity was detected in an open-field test. S-phenylpiracetam treatment significantly decreased body weight gain and fat mass increase in the obese Zucker rats and in the WD-fed mice. In addition, S-phenylpiracetam reduced the plasma glucose and leptin concentration and lowered hyperglycemia in a glucose tolerance test in both the mice and the rats. S-phenylpiracetam did not influence locomotor activity in the obese Zucker rats or in the WD-fed mice. The results demonstrate that S-phenylpiracetam reduces body weight gain and improves adaptation to hyperglycemia without stimulating locomotor activity. Our findings suggest that selective DAT inhibitors, such as S-phenylpiracetam, could be potentially useful for treating obesity in patients with metabolic syndrome with fewer adverse health consequences compared to other anorectic agents. Copyright © 2017. Published by Elsevier Inc.

 1. Effects of age and sex on 125I-β-CIT binding to DAT

  International Nuclear Information System (INIS)

  Liu Xingdang; Lin Xiangtong

  2000-01-01

  Objective: To investigate effects of age and sex on 125 I-β-CIT binding to dopamine transporter (DAT). Methods: Detection of the differences in 125 I-β-CIT binding kinetics in vivo between 6 week and 6 month old KM mice, and the differences of in vivo binding between female and male, and between 3 month and 12 month old SD rats.The animals were sacrificed 2 h after injection. Results: Uptake of 125 I-β-CIT in the striatum, frontal cortex, parietal cortex, temporal cortex, occipital cortex, hippocampus, brain stem and whole brain in 6 week old mice was higher than that in 6 month old mice, and similar uptake pattern happened in between 3 month old and in 12 month old SD rats. In 12 months old SD rats, female rats had higher uptake in the striatum than male rats did. Conclusions: Young mice and rats have a higher uptake of 125 I-β-CIT in the striatum than aged ones and female rats have a higher uptake than male ones do. This result indicates that the density of DAT in rat or mouse striatum may be reduced with aging

 2. On line nuclear orientation: opportunity and challenge

  International Nuclear Information System (INIS)

  Stone, N.J.

  1985-01-01

  The development of the on-line nuclear orientation (OLNO) technique is reviewed. The present potential of the technique is discussed in the light of the attainable temperatures, the use of ion implantation and the required isotope flux. Limitations associated with spin-lattice relaxation are considered in some detail and a survey of accessible nuclei is presented. An outline comparison is given between OLNO and other methods for producing orientation of nuclei, for measuring nuclear spins and static moments and for the study of level structure and transition probabilities. The conclusion is drawn that the method in its present form has extensive potential over a wide range of nuclei. Future prospects for in-beam polarisation giving access to nuclei of shorter half lives are referred to briefly. (Auth.)

 3. An on-line diagnostic expert system

  International Nuclear Information System (INIS)

  Felkel, L.

  1987-01-01

  As experience with on-line information systems, experts systems and artificial intelligence tools grows, the authors retreat from the first euphoria that AI could help them solve the problem they were unable to solve with conventional programming. The major effort of the development time goes into building the knowledge-base. There is no such thing as a generic knowledge-base for nuclear power plants as there is, for example, for the diagnosis of a Boeing 747 aircraft. AI-methods, tools and hardware are still in a state which does not optimally lend itself to real-time application. The ability of developing prototype systems to investigate variants otherwise too costly to justify is one advantage that the authors gladly accept. Last, but no least the tools provide a flexible and adaptable user interface (desktop window systems) etc. The development of such tools in a project would be prohibitive and room for experimentation would be limited

 4. On-Line Algorithms and Reverse Mathematics

  Science.gov (United States)

  Harris, Seth

  In this thesis, we classify the reverse-mathematical strength of sequential problems. If we are given a problem P of the form ∀X(alpha(X) → ∃Zbeta(X,Z)) then the corresponding sequential problem, SeqP, asserts the existence of infinitely many solutions to P: ∀X(∀nalpha(Xn) → ∃Z∀nbeta(X n,Zn)). P is typically provable in RCA0 if all objects involved are finite. SeqP, however, is only guaranteed to be provable in ACA0. In this thesis we exactly characterize which sequential problems are equivalent to RCA0, WKL0, or ACA0.. We say that a problem P is solvable by an on-line algorithm if P can be solved according to a two-player game, played by Alice and Bob, in which Bob has a winning strategy. Bob wins the game if Alice's sequence of plays 〈a0, ..., ak〉 and Bob's sequence of responses 〈 b0, ..., bk〉 constitute a solution to P. Formally, an on-line algorithm A is a function that inputs an admissible sequence of plays 〈a 0, b0, ..., aj〉 and outputs a new play bj for Bob. (This differs from the typical definition of "algorithm", though quite often a concrete set of instructions can be easily deduced from A.). We show that SeqP is provable in RCA0 precisely when P is solvable by an on-line algorithm. Schmerl proved this result specifically for the graph coloring problem; we generalize Schmerl's result to any problem that is on-line solvable. To prove our separation, we introduce a principle called Predictk(r) that is equivalent to -WKL0 for standard k, r.. We show that WKL0 is sufficient to prove SeqP precisely when P has a solvable closed kernel. This means that a solution exists, and each initial segment of this solution is a solution to the corresponding initial segment of the problem. (Certain bounding conditions are necessary as well.) If no such solution exists, then SeqP is equivalent to ACA0 over RCA 0 + ISigma02; RCA0 alone suffices if only sequences of standard length are considered. We use different techniques from Schmerl to prove

 5. Software for on-line experiments

  International Nuclear Information System (INIS)

  Ivanchenko, I.M.

  1981-01-01

  A review of nowadays development state of software of on-line electron experiments is presented. The principles of organization of real time systems on second generation computer base are considered. The following methods for projections search are considered: combinator methods, global methods, methods of tracking, methods of a supporting band. The following methods for determining parameter estimates based on the Lorentz equation are analysed: analytical simulation of trajectories, determination of parameters by the iterative method using the technique of calculation of recycled integrals, multidimensional statistical analysis. For the purpose of successful usage and development of software the technique of selfdocumented programs is created and the computer is applied for preparing, revising and circulation of external descriptions which as program complexes are constructed according to the hierarchical principle [ru

 6. On line protection systems for induction motors

  International Nuclear Information System (INIS)

  Colak, I.; Celik, H.; Sefa, I.; Demirbas, S.

  2005-01-01

  Protection of induction motors is very important since they are widely used in industry for many applications due to their high robustness, reliability, low cost and maintenance, high efficiency and long service life. So, protecting these motors is crucial for operations. This paper presents a combined protection approach for induction motors. To achieve this, the electrical values of the induction motor were measured with sensitivity ±1% through a data acquisition card and processed with software developed in Visual C++. An on line protection system for induction motors was achieved easily and effectively. The experimental results have shown that the induction motor was protected against the possible problems faced during the operation. The software developed for this protection provides flexible and reliable media for operators and their motors. It is expected that the motor protection achieved in this study might be faster than the classical techniques and also may be applied to larger motors easily after small modifications of the software

 7. Pro OpenSSH

  CERN Document Server

  Stahnke, Michael

  2006-01-01

  SSH, acronym for Secure Socket Shell, is for users and administrators wishing to establish secure communication between disparate networks. 'Pro OpenSSH', authored by two Fortune 100 system administrators, provides readers with a highly practical reference for configuring and deploying OpenSSH in their own environment.

 8. NT-proBNP

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, Charlotte; Mellemkjær, Søren; Hilberg, Ole

  2016-01-01

  BACKGROUND: Pulmonary hypertension (PH) is a serious complication to interstitial lung disease (ILD) and has a poor prognosis. PH is often diagnosed by screening with echocardiography followed by right heart catheterisation. A previous study has shown that a value of NT-pro-brain natriuretic...

 9. Aprender a innovar: una experiencia on line

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Joaquín MORENO MARCHAL

  2014-11-01

  Full Text Available La creatividad y la innovación se han convertido en recursos clave en la denominada sociedad del conocimiento, que bien podría ser también llamada sociedad de la innovación. Pero innovar es una actividad compleja, que integra la aplicación de múltiples capacidades, el pensamiento divergente y convergente, la gestión de equipos humanos, la comunicación. Ahora bien, a innovar se puede, y se debe, aprender. Aprender a innovar es un reto y también una obligación para el conjunto del sistema educativo en todos sus niveles. Partiendo de estas consideraciones este trabajo expone una experiencia de aprendizaje de la creatividad y de la innovación a través de un curso totalmente on line basado en la plataforma MOODLE, en el marco del Programa de Formación Permanente de la Universidad de Cádiz. Se presenta un modelo del proceso de innovación, denominado CREALAB, de elaboración propia. Este modelo se ha utilizado como base del proceso de aprendizaje de la creatividad y de la innovación y en el diseño del curso, está organizado en torno a actividades y tiene un carácter iterativo y realimentado. Se presentan además el conjunto del diseño metodológico y los resultados obtenidos en las dos ediciones celebradas hasta el momento. El diseño del curso totalmente on line y los resultados alcanzados permiten estimar un alto potencial de aplicación, tanto a nivel personal como a nivel organizacional.

 10. Clinical use of regional Tc-99m-HMPAO uptake in dementia of the Alzheimer type (DAT)

  International Nuclear Information System (INIS)

  Gebhardt, U.; Schmauss, F.; Wagner-Manslau, C.; Buttermann, G.; Zimmer, R.

  1993-01-01

  In 46 patients with dementia of the Alzheimer type (DAT) regional cerebral blood flow (rCBF) was compared with cognitive performance (MMSE, CAMCOG). The cortico-cerebellar ratio (CCR), determined by 99m Tc-HMPAO-SPECT was used as a rCBF-equivalent. In the mild demented group we found a bilateral CCR-reduction parietal posterior, in moderate DAT bilateral temporoparietal and leftsided frontolateral defects were seen. Severe DAT showed an additional perfusion decrease mid frontal. With increasing severity of DAT an asymmetric perfusion occurred in 17/46 patients with accentuated CCR-reduction on the left side (temporal>parietal). High correlations between CCR and MMSE (r≥0.70) existed frontolateral, temporal and parietal in the left hemisphere. Significant associations between CCR and CAMCOG were obtained for language in the left temporal posterior region (r=0.64), for memory task left temporal anterior (r=0.59) and for praxis left parietal posterior (r=0.55). In detecting rCBF abnormalities the sensitivity for all 46 DAT patients was 91% and 70% in the mild cases. (orig.) [de

 11. Toward unified ice core chronologies with the DatIce tool

  Science.gov (United States)

  Toye Mahamadou Kele, H.; Lemieux-Dudon, B.; Blayo, E.

  2012-04-01

  Antarctic and Greenland ice cores provide a means to study the phase relationships of climate changes in both hemispheres. They also enable to study the timing between climate, and greenhouse gases or orbital forcings. One key step for such studies is to improve the absolute and relative precisions of ice core age scales (for ice and trapped gas), and beyond that, to try to reach the best consistency between chronologies of paleo records of any kind. The DatIce tool is designed to increase the consistency between pre-existing (also called background) core chronologies. It formulates a variational inverse problem which aims at correcting three key quantities that uniquely define the core age scales: the accumulation rate, the total thinning function, and the close-off depth. For that purpose, it integrates paleo data constraints of many types among which age markers (with for instance documented volcanoes eruptions), and stratigraphic links (with for instance abrupt changes in methane concentration). A cost function is built that enables to calculate new chronologies by making a trade-off between all the constraints (background chronologies and paleo data). The method presented in Lemieux-Dudon et al (2010) has already been applied simultaneously to EPICA EDML and EDC, Vostok and NGRIP. Currently, on going works are conducted at LSCE Saclay and LGGE Grenoble laboratories to construct unified Antarctic chronologies by applying the DatIce tool with new ice cores and new sets of paleo measurements. We here present the DatIce tool, the underlying methodology, and its potential applications. We further show some improvements that have been made recently. We especially adress the issue related to the calibration of the error of pre-existing core chronologies. They are inputs that may have a strong impact on the results. However these uncertainties are uneasy to analyze, since prior chronologies are most of the time assessed on the basis of glaciological models (firn

 12. Georeferencing natural disaster impact footprints : lessons learned from the EM-DAT experience

  Science.gov (United States)

  Wallemacq, Pascaline; Guha Sapir, Debarati

  2014-05-01

  The Emergency Events Database (EM-DAT) contains data about the occurrence and consequences of all the disasters that have taken place since 1900. The main objectives of the database are to serve the purposes of humanitarian action at national and international levels; to aid decision making for disaster preparedness, as well as providing an objective base for vulnerability assessments and priority setting. EM-DAT records data on the human and economic impacts for each event as well as the location of said event. This is recorded as text data, namely the province, department, county, district, or village. The first purpose of geocoding (or georeferencing) the EM-DAT database is to transform the location data from text format into code data. The GAUL (Global Administrative Unit Layers) database (FAO) is used as a basis to identify the geographic footprint of the disaster, ideally to the second administrative level and add a unique code for each affected unit. Our first step has involved georeferencing earthquakes since the location of these is precise. The second purpose is to detail the degree of precision of georeferencing. The application and benefits of georeferencing are manifold. The geographic information of the footprint of past (after 2000) and future natural disasters permits the location of vulnerable areas with a GIS system and to cross data from different sources. It will allow the study of different elements such as the extent of a disaster and its human and economic consequences; the exposure and vulnerability of the population in space and time and the efficiency of mitigation measures. In addition, any association between events and external factors can be identified (e.g.: is the famine located at the same places as drought?) and precision of the information in the disaster report can be evaluated. Besides this, these maps will provide valuable communication support since maps have a high communication power and are easily understandable by the

 13. On-line maintenance at Cofrentes NPP

  International Nuclear Information System (INIS)

  Roldan Vilches, J.; Moreno Matarranz, M. A.; Hermana Mendioroz, I.

  1998-01-01

  Cofrentes NPP has begun in 1997 activities related to At Power Preventive Maintenance over trains or systems which lead to a voluntary entry in a Limitative Condition of Operation (LCO) of the Technical Specifications. From others benefits, this program ha improved the risk management and the staff's knowledge over the functions and safety implications of the different systems, the better exploit of the resources, the co-ordination of the different organisations involved (Maintenance an Operation) and the reductions of works during shutdowns. Previous to each work, a feasibility study analyzes qualitative and quantitative (PSA), using the Risk Monitor, the implications on safety of all the tasks, assuring that the global safety of the Plant is always maintained. Tech. Spec. are analyzed in detail and also are analyzed situations of simultaneous unavailabilities of systems which could lead to a high risk situation. Two different risk controls are defined (punctual and accumulated) to assure that high risk situations will not be given. Finally, historical risk profile is analyzed to assure that the accumulated risk increase is not significant. Risk Monitor helps staff in the schedule and follow-up of the activities of On-Line Maintenance. Each one of the tasks are deeply planned and harshly analyzed and are carried out by high qualified workers. By the moment, this program is running with fully satisfaction on the Plant. (Author)

 14. SOL: INNOVACIÓN ON-LINE

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Rubén Faúndez

  2007-11-01

  Full Text Available Las aplicaciones de simulación tienden a ser cada vez más cercanas a usuarios e industrias. Sin embargo, muchas de ellas no poseen ni la capacidad ni el conocimiento como para desarrollar internamente sus modelos de simulación. Por este motivo, y como una forma de apoyar la toma de decisiones basándose en modelos de simulación, se presenta la plataforma SOL (Simulación On Line. La metodología completa de trabajo, así como la interacción entre SOL, Empresa y Asesor, son presentadas. Su base de datos, los niveles de usuarios, sus funcionalidades, y la creación automatizada de información grafica y visual, también son explicadas. En el caso de aplicación, el uso de SOL para apoyar la toma de decisiones en una operación de movimiento de material, permite a los tomadores de decisión acceder a análisis robustos basados en información extraída de los modelos de simulación. SOL, al almacenar información, funcionar vía web, generar análisis automatizados y crear visualizaciones, permite cumplir con las expectativas de los usuarios respecto a una solución integral en simulación.

 15. Simplified automatic on-line document searching

  International Nuclear Information System (INIS)

  Ebinuma, Yukio

  1983-01-01

  The author proposed searching method for users who need not-comprehensive retrieval. That is to provide flexible number of related documents for the users automatically. A group of technical terms are used as search terms to express an inquiry. Logical sums of the terms in the ascending order of frequency of the usage are prepared sequentially and automatically, and then the search formulas, qsub(m) and qsub(m-1) which meet certain threshold values are selected automatically also. Users justify precision of the search output up to 20 items retrieved by the formula qsub(m). If a user wishes more than 30% of recall ratio, the serach result should be output by qsub(m), and if he wishes less than 30% of it, it should be output by qsub(m-1). The search by this method using one year volume of INIS Database (76,600 items) and five inquiries resulted in 32% of recall ratio and 36% of precision ratio on the average in the case of qsub(m). The connecting time of a terminal was within 15 minutes per an inquiry. It showed more efficiency than that of an inexperienced searcher. The method can be applied to on-line searching system for database in which natural language only or natural language and controlled vocabulary are used. (author)

 16. On-Line Impact Load Identification

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Krzysztof Sekuła

  2013-01-01

  Full Text Available The so-called Adaptive Impact Absorption (AIA is a research area of safety engineering devoted to problems of shock absorption in various unpredictable scenarios of collisions. It makes use of smart technologies (systems equipped with sensors, controllable dissipaters and specialised tools for signal processing. Examples of engineering applications for AIA systems are protective road barriers, automotive bumpers or adaptive landing gears. One of the most challenging problems for AIA systems is on-line identification of impact loads, which is crucial for introducing the optimum real-time strategy of adaptive impact absorption. This paper presents the concept of an impactometer and develops the methodology able to perform real-time impact load identification. Considered dynamic excitation is generated by a mass M1 impacting with initial velocity V0. An analytical formulation of the problem, supported with numerical simulations and experimental verifications is presented. Two identification algorithms based on measured response of the impacted structure are proposed and discussed. Finally, a concept of the AIA device utilizing the idea of impactometer is briefly presented.

 17. Application of on-line analytical processing technique in accelerator

  International Nuclear Information System (INIS)

  Xie Dong; Li Weimin; He Duohui; Liu Gongfa; Xuan Ke

  2005-01-01

  A method of application of the on-line analytical processing technique in accelerator is described, which includes data pre-processing, the process of constructing of data warehouse and on-line analytical processing. (authors)

 18. Simultaneous Determination of Palladium and Platinum by On-line ...

  African Journals Online (AJOL)

  NJD

  using high performance liquid chromatography equipped with an on-line enrichment technique. Prior to ... The on-line enrichment system (Waters Corporation, USA) that was ... Using an appropriate volume (industrial plant effluents 20 mL,.

 19. Influence of visualization on consumption during on-line shopping

  OpenAIRE

  Hictaler, Urška

  2013-01-01

  This diploma work studies the influence of visualization on consumption during on-line shopping. The first part of the thesis starts with key areas of visualization, consumption and on-line shopping. Visualization, areas of use, human perception and ways of product presentation in on-line shops are defined discussed first. Next, consumption, consumers and factors that influence their decisions and satisfaction are defined. The last topic in the first part of the thesis discusses on-line shopp...

 20. EuReDatA - project groups: An overview of objectives and results

  International Nuclear Information System (INIS)

  Luisi, T.

  1986-01-01

  The EuReDatA Association was formed to harmonize research and development work in the field of Reliability Data Banks, in particular by promoting the adoption of agreed definitions and procedures aimed at the exchange of information and experience on reliability data acquisition among members. To solve the problems arising from the organization and control of the large effort various ad-hoc project groups were created to work out solutions for specific topics. This paper describes the effort made and the results obtained by such specialized groups which have already produced reports that could be utilized by people active in an ever-widening variety of disciplines to facilitate the useful exchange of reliability information among them. (orig./DG)

 1. Blow capacity of an air curtain; Hoe hard denkt u dat een luchtgrodijn moet blazen?

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Cremers, B.E. [Biddle, Kootstertille (Netherlands)

  2003-03-01

  In winter, the heat capacity of a conventional air curtain can often be increased by adjusting the speed of its outlet velocity. This article demonstrates that for various reasons, it is better to adjust the width of the outlet if you need to boost the heat level rather than the outlet velocity. It also describes the benefits of this CA (Constant Air Velocity) Technology in the interests of energy conservation and comfort. [Dutch] In de winter wordt de warmtecapaciteit van een conventioneel luchtgordijn vaak verhoogd door de uitblaassnelheid aan te passen. Dit artikel toont aan dat het om meerdere redenen beter is om bij een hogere warmtebehoefte de uitblaasbreedte aan te passen in plaats van de uitblaassnelheid. Daarnaast beschrijft het de voordelen van deze CA-technologie (Constant Air velocity) wat betreft energieverbruik en comfort.

 2. Dog-Assisted Therapy (DAT Applied to Children with Autism Spectrum Disorder (ASD in School Age

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  María Dolores Jara-Gil

  2017-11-01

  Full Text Available With this study and through an extensive literature review, firstly, it tries to bring the reader to the field of Autism Spectrum Disorder (ASD and the Animal-Assisted Therapy (AAT, which are novel therapeutic alternative very effective and applicable to both children, young people and adults, whether in the academic, social as in the clinical field. Secondly, this work goes after to demonstrate the therapeutic effects that are obtained when we applying a AAT, in this case, a Dog-Assisted Therapy (DAT on children with ASD, and to demonstrate that it can be used as a complement to any type of treatment, be outlined the great and unknown importance in the lives of whom suffer from this disorder, besides to improve the different areas of the ASD and to demonstrate the extensive benefits, contributions and improvements that dogs are capable to produce.

 3. A Distributed System for Learning Programming On-Line

  Science.gov (United States)

  Verdu, Elena; Regueras, Luisa M.; Verdu, Maria J.; Leal, Jose P.; de Castro, Juan P.; Queiros, Ricardo

  2012-01-01

  Several Web-based on-line judges or on-line programming trainers have been developed in order to allow students to train their programming skills. However, their pedagogical functionalities in the learning of programming have not been clearly defined. EduJudge is a project which aims to integrate the "UVA On-line Judge", an existing…

 4. A global historical data set of tropical cyclone exposure (TCE-DAT)

  Science.gov (United States)

  Geiger, Tobias; Frieler, Katja; Bresch, David N.

  2018-01-01

  Tropical cyclones pose a major risk to societies worldwide, with about 22 million directly affected people and damages of USD 29 billion on average per year over the last 20 years. While data on observed cyclones tracks (location of the center) and wind speeds are publicly available, these data sets do not contain information about the spatial extent of the storm and people or assets exposed. Here, we apply a simplified wind field model to estimate the areas exposed to wind speeds above 34, 64, and 96 knots (kn). Based on available spatially explicit data on population densities and gross domestic product (GDP) we estimate (1) the number of people and (2) the sum of assets exposed to wind speeds above these thresholds accounting for temporal changes in historical distribution of population and assets (TCE-hist) and assuming fixed 2015 patterns (TCE-2015). The associated spatially explicit and aggregated country-event-level exposure data (TCE-DAT) cover the period 1950 to 2015 and are freely available at https://doi.org/10.5880/pik.2017.011 (Geiger at al., 2017c). It is considered key information to (1) assess the contribution of climatological versus socioeconomic drivers of changes in exposure to tropical cyclones, (2) estimate changes in vulnerability from the difference in exposure and reported damages and calibrate associated damage functions, and (3) build improved exposure-based predictors to estimate higher-level societal impacts such as long-term effects on GDP, employment, or migration. We validate the adequateness of our methodology by comparing our exposure estimate to estimated exposure obtained from reported wind fields available since 1988 for the United States. We expect that the free availability of the underlying model and TCE-DAT will make research on tropical cyclone risks more accessible to non-experts and stakeholders.

 5. Dat is wel eens anders geweest!’ Geschiedenis op de Nederlandse televisie

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Paul Knevel

  2015-03-01

  Full Text Available It was Different Then!: History on Dutch TelevisionIn ‘Dat is wel eens anders geweest!’ [It was different then!] Paul Knevel and Jouke Turpijn attempt to provide tools for historians to analyse history on the television in a broad historiographical perspective. They cover the first history productions in the Netherlands and the remarkable success of major series in the twentyfirst century. The difficult relation between academic and public history on the television in the Netherlands is placed in an international context. De Gouden Eeuw [The Golden Age] serves as a case study to investigate history series. While De Gouden Eeuw was a big success, it also demonstrates certain limits to Dutch history productions. In ‘Dat is wel eens anders geweest!’ reiken Paul Knevel en Jouke Turpijnhandvatten aan om geschiedenis op televisie in een breed histori(ografisch perspectief te duiden. Vertrekkend vanaf de eerste producties bespreken zij het wonderbaarlijke succes van geschiedenisseries in de eenentwintigste eeuw. Zij staan stil bij de moeizame relatie in Nederland tussen academische geschiedenis en geschiedenis op televisie en vergelijken dit met andere landen. Daarna analyseren zij de serie De Gouden Eeuw, die enerzijds het beste in het genre naar boven heeft gehaald in termen van kijkcijfers, de multimediale aanpak en het evoceren van een ver voorbij verleden. Anderzijds roepen deze en eerdere series de vraag op of er niet iets te winnen valt met andere presentatievormen, waarbij een alwetende presentator misschien wel meer kennis- en visie-overdracht oplevert dan de in Nederland gebruikelijkere presentator die alles wil weten.

 6. DAT1-Genotype and Menstrual Cycle, but Not Hormonal Contraception, Modulate Reinforcement Learning: Preliminary Evidence.

  Science.gov (United States)

  Jakob, Kristina; Ehrentreich, Hanna; Holtfrerich, Sarah K C; Reimers, Luise; Diekhof, Esther K

  2018-01-01

  Hormone by genotype interactions have been widely ignored by cognitive neuroscience. Yet, the dependence of cognitive performance on both baseline dopamine (DA) and current 17ß-estradiol (E2) level argues for their combined effect also in the context of reinforcement learning. Here, we assessed how the interaction between the natural rise of E2 in the late follicular phase (FP) and the 40 base-pair variable number tandem repeat polymorphism of the dopamine transporter (DAT1) affects reinforcement learning capacity. 30 women with a regular menstrual cycle performed a probabilistic feedback learning task twice during the early and late FP. In addition, 39 women, who took hormonal contraceptives (HC) to suppress natural ovulation, were tested during the "pill break" and the intake phase of HC. The present data show that DAT1-genotype may interact with transient hormonal state, but only in women with a natural menstrual cycle. We found that carriers of the 9-repeat allele (9RP) experienced a significant decrease in the ability to avoid punishment from early to late FP. Neither homozygote subjects of the 10RP allele, nor subjects from the HC group showed a change in behavior between phases. These data are consistent with neurobiological studies that found that rising E2 may reverse DA transporter function and could enhance DA efflux, which would in turn reduce punishment sensitivity particularly in subjects with a higher transporter density to begin with. Taken together, the present results, although based on a small sample, add to the growing understanding of the complex interplay between different physiological modulators of dopaminergic transmission. They may not only point out the necessity to control for hormonal state in behavioral genetic research, but may offer new starting points for studies in clinical settings.

 7. DAT1-Genotype and Menstrual Cycle, but Not Hormonal Contraception, Modulate Reinforcement Learning: Preliminary Evidence

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kristina Jakob

  2018-02-01

  Full Text Available Hormone by genotype interactions have been widely ignored by cognitive neuroscience. Yet, the dependence of cognitive performance on both baseline dopamine (DA and current 17ß-estradiol (E2 level argues for their combined effect also in the context of reinforcement learning. Here, we assessed how the interaction between the natural rise of E2 in the late follicular phase (FP and the 40 base-pair variable number tandem repeat polymorphism of the dopamine transporter (DAT1 affects reinforcement learning capacity. 30 women with a regular menstrual cycle performed a probabilistic feedback learning task twice during the early and late FP. In addition, 39 women, who took hormonal contraceptives (HC to suppress natural ovulation, were tested during the “pill break” and the intake phase of HC. The present data show that DAT1-genotype may interact with transient hormonal state, but only in women with a natural menstrual cycle. We found that carriers of the 9-repeat allele (9RP experienced a significant decrease in the ability to avoid punishment from early to late FP. Neither homozygote subjects of the 10RP allele, nor subjects from the HC group showed a change in behavior between phases. These data are consistent with neurobiological studies that found that rising E2 may reverse DA transporter function and could enhance DA efflux, which would in turn reduce punishment sensitivity particularly in subjects with a higher transporter density to begin with. Taken together, the present results, although based on a small sample, add to the growing understanding of the complex interplay between different physiological modulators of dopaminergic transmission. They may not only point out the necessity to control for hormonal state in behavioral genetic research, but may offer new starting points for studies in clinical settings.

 8. EXO-DAT: AN INFORMATION SYSTEM IN SUPPORT OF THE CoRoT/EXOPLANET SCIENCE

  International Nuclear Information System (INIS)

  Deleuil, M.; Meunier, J. C.; Moutou, C.; Surace, C.; Barbieri, M.; Agneray, F.; Granet, Y.; Guterman, P.; Deeg, H. J.; Almenara, J. M.; Debosscher, J.; Hodgkin, S.

  2009-01-01

  Exo-Dat is a database and an information system created primarily in support of the exoplanet program of the COnvection ROtation and planetary Transits (CoRoT) mission. In the directions of CoRoT pointings, it provides a united interface to several sets of data: stellar published catalogs, photometric and spectroscopic data obtained during the mission preparation, results from the mission and from follow-up observations, and several mission-specific technical parameters. The new photometric data constitute the subcatalog Exo-Cat, and give consistent 4-color photometry of 14.0 million stars with a completeness to 19th magnitude in the r-filter. It covers several zones in the galactic plane around CoRoT pointings, with a total area of 209 deg 2 . This Exo-Dat information system provides essential technical support to the ongoing CoRoT light-curve analyses and ground-based follow-up by supplying additional complementary information such as the prior knowledge of the star's fundamental parameters or its contamination level inside the large CoRoT photometric mask. The database is fully interfaced with VO tools and thus benefits from existing visualization and analysis tools like TOPCAT or ALADIN. It is accessible to the CoRoT community through the Web, and will be gradually opened to the public. It is the ideal tool to prepare the foreseen statistical studies of the properties of the exoplanetary systems. As a VO-compliant system, such analyses could thus benefit from the most up-to-date classifier tools.

 9. NoSQL databáze pro data senzorů s podporou časových řad

  OpenAIRE

  Vizina, Petr

  2017-01-01

  Tato diplomová práce se zabývá tématem NoSQL databází, jež lze využít pro efektivní ukládání senzorových dat s charakterem časových řad. Cílem je navrhnout a implementovat vlastní řešení databáze určené pro ukládání dat časových řad s využitím právě principu NoSQL. This thesis deals with NoSQL databases, which can be used for effective storage of sensors data with character of time series. The aim is to design and implement own solution for database designed to store time series data, with...

 10. Pro Linux System Administration

  CERN Document Server

  Turnbull, James

  2009-01-01

  We can all be Linux experts, provided we invest the time in learning the craft of Linux administration. Pro Linux System Administration makes it easy for small to medium--sized businesses to enter the world of zero--cost software running on Linux and covers all the distros you might want to use, including Red Hat, Ubuntu, Debian, and CentOS. Authors, and systems infrastructure experts James Turnbull, Peter Lieverdink, and Dennis Matotek take a layered, component--based approach to open source business systems, while training system administrators as the builders of business infrastructure. If

 11. Pro Sql Azure

  CERN Document Server

  Klein, Scott

  2010-01-01

  SQL Azure represents Microsoft's cloud-based delivery of its enterprise-caliber, SQL Server database management system (formerly under the code name "Oslo"). Pro SQL Azure introduces you to this new platform, showing you how to program and administer it in a variety of cloud computing scenarios. You'll learn to program SQL Azure from Silverlight, ASP.NET, WinForms, and from SQL Reporting Services. You'll also understand how to manage the platform by planning for scalability, troubleshooting performance issues, and implementing strong security. * Shows how to use SQL Azure from Silver

 12. Pro Android Games

  CERN Document Server

  Silva, Vladimir

  2010-01-01

  Do you remember landmark games like Wolfenstein 3D, Doom, and Asteroids? Well, here's an exciting opportunity to build and/or port these games to one of the hottest mobile and netbooks platforms today: Google's Android. Pro Android Games teaches you how to build cool games like Space Blaster and the classic Asteroids from scratch on the latest Android platform. This book also shows you how to port other classic freeware/shareware games like Doom and Wolfenstein 3D from C using the Java Native Interface (JNI) for Android. This book is all about a unique perspective in Android game development:

 13. Pro Access 2010 Development

  CERN Document Server

  Collins, Mark

  2011-01-01

  Pro Access 2010 Development is a fundamental resource for developing business applications that take advantage of the features of Access 2010 and the many sources of data available to your business. In this book, you'll learn how to build database applications, create Web-based databases, develop macros and Visual Basic for Applications (VBA) tools for Access applications, integrate Access with SharePoint and other business systems, and much more. Using a practical, hands-on approach, this book will take you through all the facets of developing Access-based solutions, such as data modeling, co

 14. Pro Spring Integration

  CERN Document Server

  Lui, M; Chan, Andy; Long, Josh

  2011-01-01

  Pro Spring Integration is an authoritative book from the experts that guides you through the vast world of enterprise application integration (EAI) and application of the Spring Integration framework towards solving integration problems. The book is:. * An introduction to the concepts of enterprise application integration * A reference on building event-driven applications using Spring Integration * A guide to solving common integration problems using Spring Integration What makes this book unique is its coverage of contemporary technologies and real-world information, with a focus on common p

 15. Pro Android games

  CERN Document Server

  Nardone, Massimo

  2016-01-01

  Combining actionable, real-world source code with graphics, Pro Android Games, Third Edition shows you how to build more sophisticated and addictive Android game apps with minimum effort. Harness the power of the latest Android 5.0 SDK to bring countless legendary, action-packed PC games to the Android platform. With actionable real-world source code, this one of a kind book shows you how to build more sophisticated and addictive Android game apps, by leveraging the power of the recent advancements found in the new Android 5.0 software development kit as well as those you've counted on in e

 16. Pro Android Flash

  CERN Document Server

  Chin, Stephen; Campesato, Oswald

  2011-01-01

  Did you know you can take your Flash skills beyond the browser, allowing you to make apps for Android, iOS and the BlackBerry Tablet OS? Build dynamic apps today starting with the easy-to-use Android smartphones and tablets. Then, take your app to other platforms without writing native code. Pro Android Flash is the definitive guide to building Flash and other rich Internet applications (RIAs) on the Android platform. It covers the most popular RIA frameworks for Android developers - Flash and Flex - and shows how to build rich, immersive user experiences on both Android smartphones and tablet

 17. Pro Spring security

  CERN Document Server

  Scarioni, Carlo

  2013-01-01

  Security is a key element in the development of any non-trivial application. The Spring Security Framework provides a comprehensive set of functionalities to implement industry-standard authentication and authorization mechanisms for Java applications. Pro Spring Security will be a reference and advanced tutorial that will do the following: Guides you through the implementation of the security features for a Java web application by presenting consistent examples built from the ground-up. Demonstrates the different authentication and authorization methods to secure enterprise-level applications

 18. Pro NuGet

  CERN Document Server

  Balliauw, Maarten

  2014-01-01

  Pro NuGet will give you a solid, practical, understanding of both how to keep your software dependencies under control and what best-practices have been developed within the NuGet community to ensure long-term reliability. Whether you're working entirely with .NET assemblies or also using CSS, HTML and JavaScript files within your applications this book will show you how to manage their requirements smoothly and reliably.As sponsors of the NuGet project Microsoft have led the way in showing how NuGet can be used to great effect; showing how it is now virtually indispensable to anyone working w

 19. Pro Spring Batch

  CERN Document Server

  Minella, Michael T

  2011-01-01

  Since its release, Spring Framework has transformed virtually every aspect of Java development including web applications, security, aspect-oriented programming, persistence, and messaging. Spring Batch, one of its newer additions, now brings the same familiar Spring idioms to batch processing. Spring Batch addresses the needs of any batch process, from the complex calculations performed in the biggest financial institutions to simple data migrations that occur with many software development projects. Pro Spring Batch is intended to answer three questions: *What? What is batch processing? What

 20. Pro Java ME Apps

  CERN Document Server

  Iliescu, Ovidiu

  2011-01-01

  Pro Java ME Apps gives you, the developer, the know-how required for writing sophisticated Java ME applications and for taking advantage of this huge potential market. Java ME is the largest mobile software platform in the world, supported by over 80% of all phones. You'll cover what Java ME is and how it compares to other mobile software platforms, how to properly design and structure Java ME applications, how to think like an experienced Java ME developer, what common problems and pitfalls you may run into, how to optimize your code, and many other key topics. Unlike other Java ME books out

 1. Pro WCF 4

  CERN Document Server

  Pathak, Nishith

  2011-01-01

  Pro WCF 4.0: Practical Microsoft SOA Implementation is a complete guide to Windows Communication Foundation from the service-oriented architecture (SOA) perspective, showing you why WCF is important to service-oriented architecture and development. This book provides deep insight into the functionality of WCF, which shipped with .NET 4.0-like service discovery, routing service, simplified configuration, and other advanced features. Included in this title are informative examples that will aid the reader in understanding and implementing these important additions. This book also covers the unif

 2. Invloed van UV straling in de kas. Fors minder plaaginsecten bij kasdek dat geen UV-licht doorlaat

  NARCIS (Netherlands)

  Hemming, S.; Os, van E.

  2007-01-01

  Nieuwe energiebesparende kasdekmaterialen hebben een andere doorlatendheid voor UV-straling dan glas. Dat heeft niet alleen invloed op de groei van planten, maar ook op die van plaaginsecten, schimmels, predatoren en bestuivende insecten. In dit artikel komt het effect van UV op plaaginsecten,

 3. Robust on-line monitoring of biogas processes; Robusta maettekniker on-line foer optimerad biogasproduktion

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Nordberg, Aake; Hansson, Mikael; Kanerot, Mija; Krozer, Anatol; Loefving, Bjoern; Sahlin, Eskil

  2010-03-15

  Although demand for biomethane in Sweden is higher than ever, many Swedish codigestion plants are presently operated below their designed capacity. Efforts must be taken to increase the loading rate and guarantee stable operation and high availability of the plants. There are currently no commercial systems for on-line monitoring, and due to the characteristics of the material, including corrosion and tearing, robust applications have to be developed. The objective of this project was to identify and study different monitoring technologies with potential for on-line monitoring of both substrate mixtures and anaerobic digester content. Based on the prerequisites and demands at Boraas Energi och Miljoe AB's (BEMAB, the municipal energy and waste utility in the city of Boraas, Sweden) biogas plant, the extent of the problems, measurement variables and possible ways of managing these issues have been identified and prioritized. The substrate mixtures in question have a high viscosity and are inhomogeneous with variation in composition, which calls for further homogenization, dilution and filtration to achieve high precision in the necessary analyses. Studies of using different mixers and mills showed that the particle size (800 mum) needed for on-line COD measurement could not be achieved. The problem of homogenization can be avoided if indirect measurement methods are used. Laboratory tests with NIR (near-infra red spectroscopy) showed that VS can be predicted (R2=0,78) in the interval of 2-9% VS. Furthermore, impedance can give a measurement of soluble components. However, impedance is not sensitive enough to give a good measurement of total TS. Microwave technology was installed at the production plant and showed a faster response to changes in TS than the existing TS-sensor. However, due to technical problems, the evaluation only could be done during a limited period of ten days. BEMAB will continue the measurements and evaluation of the instrument. The

 4. Superkapacitory pro akumulaci energie

  OpenAIRE

  Kovařík, Jakub

  2017-01-01

  Tato práce se zabývá návrhem DC/DC měniče určeného pro nabíjení superkapacitoru a pro následnou transformaci napětí na požadovanou hodnotu. V textu jsou uvedeny snižující a zvyšující spínaný měnič napětí včetně výpočtu jednotlivých součástek a také schéma měniče, který kombinuje oba dva typy. Pomocí simulačních programů byla ověřena funkce jednotlivých zapojení, které mohou posloužit jako záložní zdroj elektrické energie menšího výkonu. This paper describes the design of DC/DC converters d...

 5. Automatic semi-quantification of [123I]FP-CIT SPECT scans in healthy volunteers using BasGan version 2: results from the ENC-DAT database

  NARCIS (Netherlands)

  Nobili, Flavio; Naseri, Mehrdad; de Carli, Fabrizio; Asenbaum, Susan; Booij, Jan; Darcourt, Jacques; Ell, Peter; Kapucu, Ozlem; Kemp, Paul; Svarer, Claus; Varer, Claus; Morbelli, Silvia; Pagani, Marco; Sabri, Osama; Tatsch, Klaus; Tossici-Bolt, Livia; Sera, Terez; Vander Borght, Tierry; van Laere, Koen; Varrone, Andrea

  2013-01-01

  The aim of this study was to assess striatal dopamine transporter (DAT) availability in a large group of normal subjects. The study included 122 healthy subjects, aged 18-83 years, recruited in the multicentre 'ENC-DAT' study (promoted by the European Association of Nuclear Medicine). Brain single

 6. Effects of hypoxic–ischemic brain injury on striatal dopamine transporter in newborn piglets: evaluation of 11C-CFT PET/CT for DAT quantification

  International Nuclear Information System (INIS)

  Zhang Yanfen; Wang Xiaoyu; Cao Li; Guo Qiyong; Wang Xiaoming

  2011-01-01

  Introduction: Alterations of dopamine in striatal presynaptic terminals play an important role in the hypoxic–ischemic (HI) brain injury. Quantification of DAT levels in the presynaptic site using 11 C-N-2-carbomethoxy-3-(4-fluorophenyl)-tropane ( 11 C-CFT) with positron emission tomography (PET) was applied in studies for Parkinson's disease. The current study investigated the changes in striatal DAT following HI brain injury in newborn piglets using 11 C-CFT PET. Methods: Newborn piglets were subjected to occlusion of bilateral common carotid arteries for 30 min and simultaneous peripheral hypoxia. Brain DAT imaging was performed using PET/CT with 11 C-CFT as the probe in each group (including the control group and HI insult groups). Brain tissues were collected for DAT immunohistochemical (IHC) analysis at each time point post the PET/CT procedure. Sham controls had some operation without HI procedure. Results: A few minutes after intravenous injection of 11 C-CFT, radioactive signals for DAT clearly appeared in the cortical area, striatum and cerebellum of newborn piglets of sham control group and HI insult groups. HI brain insult markedly increased striatal DAT at an early period (P 11 C-CFT PET imaging data and IHC DAT staining data were highly correlated (r=0.844, P 11 C-CFT PET/CT imaging data reflected the dynamic changes of DAT in the striatum in vivo.

 7. Effect of scopolamine on central DAT and D2 receptor in morphine dependent rats

  International Nuclear Information System (INIS)

  Lin Yansong; Wang Shizhen; Ding Shiyu; Chen Zhenping; Zhou Xiang; Fang Ping; Wang Bocheng

  2004-01-01

  Objective: To investigate the effect of scopolamine (Sco) on central dopamine transporter (DAT) and D 2 receptor in morphine (Mor) dependent rats. Methods: Chronic Mor exposure was induced by repeated Mor (20 mg·kg -1 ·d -1 , i.p.) treatment for 8 d. Conditioned place preference test was used to evaluate the drug seeking behavior. Biodistribution of the imaging agents 125 I-2β-carbomethoxy-3β-(4-iodophenyl) tropane (β-CIT) and 125 I-3-iodo-2-hydroxy-6-methoxy-N-[(1-ethyl-2-pyrrolidinyl)methyl] benzamide (IBZM) were used to evaluate the central DAT and D 2 receptor during chronic Mor exposure. Results: For the Mor plus pretreating with Sco (Mor+Sco) rats, the time for the rats entering C2 from C1 was (1.72 ± 0.69) min in the first day, with little difference from the control and Mor group (P>0.05), and (1.12 ± 0.33) min for the 8th day, still longer than that of the Mor group (t=5.171, P 125 I-β- CIT %ID/g in striatum (ST) and nucleus accumbens (NAC) for Mor + Sco group were 3.307 ± 0.189 and 1.577 ± 0.401 respectively, higher than those of the control group (2.431 ± 0.104, 1.441 ± 0.043, t was 4.151 and 5.416 respectively, P 125 I-IBZM %ID/g in ST, NAC, hippocampus (HIP) and frontal cortex (FC) for Mor + Sco group were 0.589 ± 0.081, 0.683 ± 0.046, 0.175 ± 0.039 and 0.257 ± 0.034 lower than that of the control rats (0.735 ± 0.096, 0.709 ± 0.098, 0.281 ± 0.038, 0.289 ± 0.020, t was 7.841, 6.170, 5.446 and 4.337 respectively, P 2 receptor induced by Mor to some extent

 8. ERK mediated upregulation of death receptor 5 overcomes the lack of p53 functionality in the diaminothiazole DAT1 induced apoptosis in colon cancer models: efficiency of DAT1 in Ras-Raf mutated cells.

  Science.gov (United States)

  Thamkachy, Reshma; Kumar, Rohith; Rajasekharan, K N; Sengupta, Suparna

  2016-03-08

  p53 is a tumour suppressor protein that plays a key role in many steps of apoptosis, and malfunctioning of this transcription factor leads to tumorigenesis. Prognosis of many tumours also depends upon the p53 status. Most of the clinically used anticancer compounds activate p53 dependent pathway of apoptosis and hence require p53 for their mechanism of action. Further, Ras/Raf/MEK/ERK axis is an important signaling pathway activated in many cancers. Dependence of diaminothiazoles, compounds that have gained importance recently due to their anticancer and anti angiogenic activities, were tested in cancer models with varying p53 or Ras/Raf mutational status. In this study we have used p53 mutated and knock out colon cancer cells and xenograft tumours to study the role of p53 in apoptosis mediated by diaminothiazoles. Colon cancer cell lines with varying mutational status for Ras or Raf were also used. We have also examined the toxicity and in vivo efficacy of a lead diaminothiazole 4-Amino-5-benzoyl-2-(4-methoxy phenylamino)thiazole (DAT1) in colon cancer xenografts. We have found that DAT1 is active in both in vitro and in vivo models with nonfunctional p53. Earlier studies have shown that extrinsic pathway plays major role in DAT1 mediated apoptosis. In this study, we have found that DAT1 is causing p53 independent upregulation of the death receptor 5 by activating the Ras/Raf/MEK/ERK signaling pathway both in wild type and p53 suppressed colon cancer cells. These findings are also confirmed by the in vivo results. Further, DAT1 is more efficient to induce apoptosis in colon cancer cells with mutated Ras or Raf. Minimal toxicity in both acute and subacute studies along with the in vitro and in vivo efficacy of DAT1 in cancers with both wild type and nonfunctional p53 place it as a highly beneficial candidate for cancer chemotherapy. Besides, efficiency in cancer cells with mutations in the Ras oncoprotein or its downstream kinase Raf raise interest in

 9. DOE-EPRI On-Line Monitoring Implementation Guidelines

  International Nuclear Information System (INIS)

  E. Davis, R. Bickford

  2003-01-01

  Industry and EPRI experience at several plants has shown on-line monitoring to be very effective in identifying out-of-calibration instrument channels or indications of equipment-degradation problems. The EPRI implementation project for on-line monitoring has demonstrated the feasibility of on-line monitoring at several participating nuclear plants. The results have been very encouraging, and substantial progress is anticipated in the coming years

 10. Rozšíření architektury frameworku pro analýzu a vizualizaci RDF dat a vizualizačních pluginů

  OpenAIRE

  Kudláček, Ondřej

  2017-01-01

  This extension of Payola framework focuses on user experience. Payola is a web application which allows to visualize Linked Data via its visual plugins. The data can be displayed as graphs, tables, etc. Payola also allows to construct analysis using SPARQL language and browse the analyzed data structures without any need of deep knowledge of SPARQL. The extension is placed between the Payola server and users web browser to increase the visual plugins responsiveness.

 11. Využití Linked Data pro sdílení dat o smlouvách veřejných institucí

  OpenAIRE

  Hryzlík, Pavel

  2016-01-01

  Title: Exploitation of Linked Data for sharing public agreements data Author: Bc. Pavel Hryzlík Department: Department of Software Engineering Supervisor: Doc. Mgr. Martin Nečaský, Ph.D., Department of Software Engineering Abstract: The objective of the thesis is to explore the possibilities of using Linked Data principles for publishing and sharing data on contracts of public institutions and their connections to related data in the public domain (eg. Business and trade register, register of...

 12. DAT1 polymorphism determines L-DOPA effects on learning about others' prosociality.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Christoph Eisenegger

  Full Text Available Despite that a wealth of evidence links striatal dopamine to individualś reward learning performance in non-social environments, the neurochemical underpinnings of such learning during social interaction are unknown. Here, we show that the administration of 300 mg of the dopamine precursor L-DOPA to 200 healthy male subjects influences learning about a partners' prosocial preferences in a novel social interaction task, which is akin to a repeated trust game. We found learning to be modulated by a well-established genetic marker of striatal dopamine levels, the 40-bp variable number tandem repeats polymorphism of the dopamine transporter (DAT1 polymorphism. In particular, we found that L-DOPA improves learning in 10/10R genoype subjects, who are assumed to have lower endogenous striatal dopamine levels and impairs learning in 9/10R genotype subjects, who are assumed to have higher endogenous dopamine levels. These findings provide first evidence for a critical role of dopamine in learning whether an interaction partner has a prosocial or a selfish personality. The applied pharmacogenetic approach may open doors to new ways of studying psychiatric disorders such as psychosis, which is characterized by distorted perceptions of others' prosocial attitudes.

 13. Drivers of coastal shoreline change: case study of hon dat coast, Kien Giang, Vietnam.

  Science.gov (United States)

  Nguyen, Hai-Hoa; McAlpine, Clive; Pullar, David; Leisz, Stephen Joseph; Galina, Gramotnev

  2015-05-01

  Coastal shorelines are naturally dynamic, shifting in response to coastal geomorphological processes. Globally, land use change associated with coastal urban development and growing human population pressures is accelerating coastal shoreline change. In southern Vietnam, coastal erosion currently is posing considerable risks to shoreline land use and coastal inhabitants. The aim of this paper is to quantify historical shoreline changes along the Hon Dat coast between 1995 and 2009, and to document the relationships between coastal mangrove composition, width and density, and rates of shoreline change. The generalized linear mixed-effects models were used to quantify the major biophysical and land-use factors influencing shoreline change rates. Most significant drivers of the rates of change are cutting of mangroves, the dominant mangrove genus, changes in adjacent shoreline land use, changes of shoreline land cover, and width of fringing mangroves. We suggest that a possible and inexpensive strategy for robust mangrove shoreline defense is direct mangrove planting to promote mangrove density with the presence of breakwater structures. In the shorter term, construction of coastal barriers such as fence-structured melaleuca poles in combination with mangrove restoration schemes could help retain coastal sediments and increase the elevation of the accretion zone, thereby helping to stabilize eroding fringe shorelines. It also is recommended that implementation of a system of payments for mangrove ecosystem services and the stronger regulation of mangrove cutting and unsustainable land-use change to strengthen the effectiveness of mangrove conservation programs and coastal land-use management.

 14. Drivers of Coastal Shoreline Change: Case Study of Hon Dat Coast, Kien Giang, Vietnam

  Science.gov (United States)

  Nguyen, Hai-Hoa; McAlpine, Clive; Pullar, David; Leisz, Stephen Joseph; Galina, Gramotnev

  2015-05-01

  Coastal shorelines are naturally dynamic, shifting in response to coastal geomorphological processes. Globally, land use change associated with coastal urban development and growing human population pressures is accelerating coastal shoreline change. In southern Vietnam, coastal erosion currently is posing considerable risks to shoreline land use and coastal inhabitants. The aim of this paper is to quantify historical shoreline changes along the Hon Dat coast between 1995 and 2009, and to document the relationships between coastal mangrove composition, width and density, and rates of shoreline change. The generalized linear mixed-effects models were used to quantify the major biophysical and land-use factors influencing shoreline change rates. Most significant drivers of the rates of change are cutting of mangroves, the dominant mangrove genus, changes in adjacent shoreline land use, changes of shoreline land cover, and width of fringing mangroves. We suggest that a possible and inexpensive strategy for robust mangrove shoreline defense is direct mangrove planting to promote mangrove density with the presence of breakwater structures. In the shorter term, construction of coastal barriers such as fence-structured melaleuca poles in combination with mangrove restoration schemes could help retain coastal sediments and increase the elevation of the accretion zone, thereby helping to stabilize eroding fringe shorelines. It also is recommended that implementation of a system of payments for mangrove ecosystem services and the stronger regulation of mangrove cutting and unsustainable land-use change to strengthen the effectiveness of mangrove conservation programs and coastal land-use management.

 15. proBAMconvert: A Conversion Tool for proBAM/proBed.

  Science.gov (United States)

  Olexiouk, Volodimir; Menschaert, Gerben

  2017-07-07

  The introduction of new standard formats, proBAM and proBed, improves the integration of genomics and proteomics information, thus aiding proteogenomics applications. These novel formats enable peptide spectrum matches (PSM) to be stored, inspected, and analyzed within the context of the genome. However, an easy-to-use and transparent tool to convert mass spectrometry identification files to these new formats is indispensable. proBAMconvert enables the conversion of common identification file formats (mzIdentML, mzTab, and pepXML) to proBAM/proBed using an intuitive interface. Furthermore, ProBAMconvert enables information to be output both at the PSM and peptide levels and has a command line interface next to the graphical user interface. Detailed documentation and a completely worked-out tutorial is available at http://probam.biobix.be .

 16. Algorithms for the on-line travelling salesman

  NARCIS (Netherlands)

  Ausiello, G.; Feuerstein, E.; Leonardi, S.; Stougie, L.; Talamo, M.

  1999-01-01

  In this paper the problem of efficiently serving a sequence of requests presented in an on-line fashion located at points of a metric space is considered. We call this problem the On-Line Travelling Salesman Problem (OLTSP). It has a variety of relevant applications in logistics and robotics. We

 17. An algorithm for on-line price discrimination

  NARCIS (Netherlands)

  D.D.B. van Bragt; D.J.A. Somefun (Koye); E. Kutschinski; J.A. La Poutré (Han)

  2002-01-01

  textabstractThe combination of on-line dynamic pricing with price discrimination can be very beneficial for firms operating on the Internet. We therefore develop an on-line dynamic pricing algorithm that can adjust the price schedule for a good or service on behalf of a firm. This algorithm (a

 18. On-Line Voltage Stability Assessment based on PMU Measurements

  DEFF Research Database (Denmark)

  Garcia-Valle, Rodrigo; P. Da Silva, Luiz C.; Nielsen, Arne Hejde

  2009-01-01

  This paper presents a method for on-line monitoring of risk voltage collapse based on synchronised phasor measurement. As there is no room for intensive computation and analysis in real-time, the method is based on the combination of off-line computation and on-line monitoring, which are correlat...

 19. From Off-line to On-line Handwriting Recognition

  NARCIS (Netherlands)

  Lallican, P.; Viard-Gaudin, C.; Knerr, S.

  2004-01-01

  On-line handwriting includes more information on time order of the writing signal and on the dynamics of the writing process than off-line handwriting. Therefore, on-line recognition systems achieve higher recognition rates. This can be concluded from results reported in the literature, and has been

 20. On-line Learning of Prototypes and Principal Components

  NARCIS (Netherlands)

  Biehl, M.; Freking, A.; Hölzer, M.; Reents, G.; Schlösser, E.; Saad, David

  1998-01-01

  We review our recent investigation of on-line unsupervised learning from high-dimensional structured data. First, on-line competitive learning is studied as a method for the identification of prototype vectors from overlapping clusters of examples. Specifically, we analyse the dynamics of the

 1. On-line and bulk analysis for the resource industries

  International Nuclear Information System (INIS)

  Lim, C.S.; Sowerby, B.D.; Tickner, J.R.; Madsen, I.C.

  2001-01-01

  Nuclear techniques are the basis of many CSIRO on-line and bulk analysis systems that are now widely used in the mineral and energy industries. The continuous analysis and rapid response of these systems have led to improved control of mining, processing and blending operations. This paper reviews recent developments in neutron, gamma-ray and X-ray techniques for on-line and bulk analysis by CSIRO Minerals including neutron techniques for the on-conveyor belt determination of the composition of cement raw meal, the on-line analysis of composition in pyrometallurgical applications, the on-conveyor belt determination of ash in coal, and the rapid and accurate determination of gold in bulk laboratory samples. The paper also discusses a new gamma-ray technique for the on-line determination of ash in coal and the application of X-ray diffraction techniques for the on-line determination of mineralogy in the cement industry

 2. A 40-bp VNTR polymorphism in the 3'-untranslated region of DAT1/SLC6A3 is associated with ADHD but not with alcoholism.

  Science.gov (United States)

  Šerý, Omar; Paclt, Ivo; Drtílková, Ivana; Theiner, Pavel; Kopečková, Marta; Zvolský, Petr; Balcar, Vladimir J

  2015-06-11

  ADHD and alcoholism are psychiatric diseases with pathophysiology related to dopamine system. DAT1 belongs to the SLC6 family of transporters and is involved in the regulation of extracellular dopamine levels. A 40 bp variable number tandem repeat (VNTR) polymorphism in the 3'-untranslated region of DAT1/SLC6A3 gene was previously reported to be associated with various phenotypes involving disturbed regulation of dopaminergic neurotransmission. A total of 1312 subjects were included and genotyped for 40 bp VNTR polymorphism of DAT1/SLC6A3 gene in this study (441 alcoholics, 400 non-alcoholic controls, 218 ADHD children and 253 non ADHD children). Using miRBase software, we have performed a computer analysis of VNTR part of DAT1 gene for presence of miRNA binding sites. We have found significant relationships between ADHD and the 40 bp VNTR polymorphisms of DAT1/SLC6A3 gene (P VNTR polymorphism of DAT1/SLC6A3 gene has been detected. We have found an association between 40 bp VNTR polymorphism of DAT1/SLC6A3 gene and ADHD in the Czech population; in a broad agreement with studies in other population samples. Furthermore, we detected rare genotypes 8/10, 7/10 and 10/11 present in ADHD boys only and identified miRNAs that should be looked at as potential novel targets in the research on ADHD.

 3. XMuDat: Photon attenuation data on PC. Version 1.0.1 of August 1998. Summary documentation

  International Nuclear Information System (INIS)

  Pronyaev, V.G.

  1998-01-01

  XMuDat is a program to be used with Windows 95 or Windows NT for the presentation and calculation of various photon interaction coefficients. Six absorbing materials can be set up individually. Each material can be composed of components chosen from the elements and further from a number of compounds and mixtures of dosimetric interest. Data for mass attenuation-, mass energy transfer- and mass energy absorption coefficients in a photon energy range of 1 keV to 50 MeV can be retrieved. A set of two diskettes with XMuDat files is available upon request, costfree, from the IAEA Nuclear Data Section. Users with access to Internet may download xmudat.zip file (1,174 KB) from http://www.nds.iaea.or.at/reports/nds-195.htm. (author)

 4. Applicability of direct agglutination test (DAT) at a rural health setting in Bangladesh and feasibility of local antigen production.

  Science.gov (United States)

  Chowdhury, M S; al Masum, A; al Karim, E; Semiáo-Santos, S; Rahman, K M; Ar-Rashid, H; el Harith, A

  1993-01-01

  As part of a large-scale sero-epidemiological survey on visceral leishmaniasis (VL) carried out in Mymensingh district of Bangladesh, applicability of DAT was assessed at the level of a rural health setting in Trishal (upazila) subdistrict. Despite the relatively less optimal conditions encountered, 5854 inhabitants from 7 villages appendant to Trishal were assessed for VL. The demographic distribution for sero-positivity obtained at the rural setting was comparable to that found by DAT as executed at the central laboratory (IEDC&R, Dhaka) on 9619 inhabitants from the same upazila. The overall sero-prevalence rate was 4.4% compared to 3.7% obtained in the population assessed at the central laboratory. In either study, similar VL prevalence rates of 2.1% were obtained in the male populations. Irrespective of sex, younger population ( or = 90 years (1.4% and 1.8%). Local production of DAT antigen employing an authochtonus L. donovani isolate was attempted at the central laboratory (IEDC&R) in Dhaka. By comparison with the reference antigen, titres obtained in all 33 VL sera tested were equally higher (1:6400- > or =: 51200) than in 35 out of 38 negative controls (< or = 1:400-1:1600). A comparable level of reactivity was also obtained in 53 VL and 52 negative control sera using a well characterized L. donovani strain (MHOM/IN/80/D88) from India. However, unlike the reference strain, titres obtained in 7 endemic controls were significantly higher with the authochtonous and homologous antigen (1:3200 - 1:6400) than with the reference (1:100 - 1:1600). The results signify the advantage of employing indigenous L. donovani isolates to further improve DAT sensitivity for detection of early and sub-clinical VL.

 5. Utility of the combination of DAT SPECT and MIBG myocardial scintigraphy in differentiating dementia with Lewy bodies from Alzheimer's disease

  International Nuclear Information System (INIS)

  Shimizu, Soichiro; Hirao, Kentaro; Kanetaka, Hidekazu; Namioka, Nayuta; Hatanaka, Hirokuni; Hirose, Daisuke; Fukasawa, Raita; Umahara, Takahiko; Sakurai, Hirohumi; Hanyu, Haruo

  2016-01-01

  123 I-2β-Carbomethoxy-3β-(4-iodophenyl)-N-(3-fluoropropyl) nortropane ( 123 I-FP-CIT) dopamine transporter single photon emission computed tomography (DAT SPECT) and 123 I-metaiodobenzylguanidine (MIBG) myocardial scintigraphy can be used to assist in the diagnosis of patients with dementia with Lewy bodies (DLB). We compared the diagnostic value of these two methods in differentiating DLB from Alzheimer's disease (AD). Furthermore, we evaluated whether a combination of DAT SPECT and MIBG myocardial scintigraphy would provide a more useful means of differentiating between DLB and AD. Patients with AD (n = 57) and patients with DLB (n = 76) who underwent both DAT SPECT and MIBG myocardial scintigraphy were enrolled. The sensitivity, specificity, and accuracy of both methods as well as their combination for differentiating DLB from AD were calculated. Moreover, we examined whether symptoms of the patients with DLB were associated with the patterns of the abnormalities displayed on DAT SPECT and MIBG myocardial scintigraphy. The sensitivity and specificity of differentiating DLB from AD were 72.4 and 94.4 % by the heart to mediastinum ratio of MIBG uptake, 88.2 and 88.9 % by the specific binding ratio on DAT SPECT, and 96.1 and 90.7 % by their combination, respectively. The combined use of DAT SPECT and MIBG myocardial scintigraphy enabled more accurate differentiation between DLB and AD compared with either DAT SPECT or MIBG myocardial scintigraphy alone. There was a significantly higher frequency of parkinsonism in the abnormal DAT SPECT group than the normal DAT SPECT group. On the other hand, there was a higher frequency of the appearance of rapid eye movement (REM) sleep behavior disorder in the abnormal MIBG uptake group than the normal MIBG uptake group. These results suggested that using a combination of these scintigraphic methods is a useful and practical approach to differentiate DLB from AD. (orig.)

 6. Utility of the combination of DAT SPECT and MIBG myocardial scintigraphy in differentiating dementia with Lewy bodies from Alzheimer's disease

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Shimizu, Soichiro; Hirao, Kentaro; Kanetaka, Hidekazu; Namioka, Nayuta; Hatanaka, Hirokuni; Hirose, Daisuke; Fukasawa, Raita; Umahara, Takahiko; Sakurai, Hirohumi; Hanyu, Haruo [Tokyo Medical University, Department of Geriatric Medicine, Shinjuku-ku, Tokyo (Japan)

  2016-01-15

  {sup 123}I-2β-Carbomethoxy-3β-(4-iodophenyl)-N-(3-fluoropropyl) nortropane ({sup 123}I-FP-CIT) dopamine transporter single photon emission computed tomography (DAT SPECT) and {sup 123}I-metaiodobenzylguanidine (MIBG) myocardial scintigraphy can be used to assist in the diagnosis of patients with dementia with Lewy bodies (DLB). We compared the diagnostic value of these two methods in differentiating DLB from Alzheimer's disease (AD). Furthermore, we evaluated whether a combination of DAT SPECT and MIBG myocardial scintigraphy would provide a more useful means of differentiating between DLB and AD. Patients with AD (n = 57) and patients with DLB (n = 76) who underwent both DAT SPECT and MIBG myocardial scintigraphy were enrolled. The sensitivity, specificity, and accuracy of both methods as well as their combination for differentiating DLB from AD were calculated. Moreover, we examined whether symptoms of the patients with DLB were associated with the patterns of the abnormalities displayed on DAT SPECT and MIBG myocardial scintigraphy. The sensitivity and specificity of differentiating DLB from AD were 72.4 and 94.4 % by the heart to mediastinum ratio of MIBG uptake, 88.2 and 88.9 % by the specific binding ratio on DAT SPECT, and 96.1 and 90.7 % by their combination, respectively. The combined use of DAT SPECT and MIBG myocardial scintigraphy enabled more accurate differentiation between DLB and AD compared with either DAT SPECT or MIBG myocardial scintigraphy alone. There was a significantly higher frequency of parkinsonism in the abnormal DAT SPECT group than the normal DAT SPECT group. On the other hand, there was a higher frequency of the appearance of rapid eye movement (REM) sleep behavior disorder in the abnormal MIBG uptake group than the normal MIBG uptake group. These results suggested that using a combination of these scintigraphic methods is a useful and practical approach to differentiate DLB from AD. (orig.)

 7. Crystallization and preliminary X-ray analysis of the haloalkane dehalogenase DatA from Agrobacterium tumefaciens C58

  International Nuclear Information System (INIS)

  Mase, Tomoko; Yabuki, Hideya; Okai, Masahiko; Ohtsuka, Jun; Imai, Fabiana Lica; Nagata, Yuji; Tanokura, Masaru

  2012-01-01

  The haloalkane dehalogenase DatA from A. tumefaciens C58 was expressed, purified and crystallized by the sitting-drop vapour-diffusion method. X-ray diffraction data were collected to 1.70 Å resolution. Haloalkane dehalogenases are enzymes that catalyze the hydrolytic reaction of a wide variety of haloalkyl substrates to form the corresponding alcohol and hydrogen halide products. DatA from Agrobacterium tumefaciens C58 is a haloalkane dehalogenase that has a unique pair of halide-binding residues, asparagine (Asn43) and tyrosine (Tyr109), instead of the asparagine and tryptophan that are conserved in other members of the subfamily. DatA was expressed in Escherichia coli, purified and crystallized using the sitting-drop vapour-diffusion method with a reservoir solution consisting of 0.1 M CHES pH 8.6, 1.0 M potassium sodium tartrate, 0.2 M lithium sulfate, 0.01 M barium chloride. X-ray diffraction data were collected to 1.70 Å resolution. The space group of the crystal was determined as the primitive tetragonal space group P422, with unit-cell parameters a = b = 123.7, c = 88.1 Å. The crystal contained two molecules in the asymmetric unit

 8. A multi-decadal wind-wave hindcast for the North Sea 1949-2014: coastDat2

  Science.gov (United States)

  Groll, Nikolaus; Weisse, Ralf

  2017-12-01

  Long and consistent wave data are important for analysing wave climate variability and change. Moreover, such wave data are also needed in coastal and offshore design and for addressing safety-related issues at sea. Using the third-generation spectral wave model WAM a multi-decadal wind-wave hindcast for the North Sea covering the period 1949-2014 was produced. The hindcast is part of the coastDat database representing a consistent and homogeneous met-ocean data set. It is shown that despite not being perfect, data from the wave hindcast are generally suitable for wave climate analysis. In particular, comparisons of hindcast data with in situ and satellite observations show on average a reasonable agreement, while a tendency towards overestimation of the highest waves could be inferred. Despite these limitations, the wave hindcast still provides useful data for assessing wave climate variability and change as well as for risk analysis, in particular when conservative estimates are needed. Hindcast data are stored at the World Data Center for Climate (WDCC) and can be freely accessed using the doi:10.1594/WDCC/coastDat-2_WAM-North_Sea Groll and Weisse(2016) or via the coastDat web-page http://www.coastdat.de.

 9. Understanding on-line community: the affordances of virtual space

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Karen Ruhleder

  2002-01-01

  Full Text Available Increasing numbers of on-line venues for learning are emerging as virtual communities become more accessible and commonplace. This paper looks at one particular virtual community, an on-line degree programme at the University of Illinois, Urbana-Champaign, which offers an M.S. in Library and Information Science (called LEEP. It draws on a framework presented by Mynatt, et al. (1998, which provides a lens for talking about on-line community as a set of affordances. This framework is applied to illustrate the interactions, artefacts, and expectations that shape this community.

 10. An Approach to On-line Risk Assessment in NPP

  International Nuclear Information System (INIS)

  Simic, Z.; Mikulicic, V.; O'Brien, J.

  1996-01-01

  Probabilistic Risk Assessment (PRA) can provide safety status information for a plant during different configurations; additional effort is needed to do this in real time for on-line operation. This paper describes an approach to use PRA to achieve these goals. A Risk Assessment On-Line (RAOL) application was developed to monitor maintenance (on-line and planned) activities. RAOL is based on the results from a full-scope PRA, engineering/operational judgment and incorporates a user friendly program interface approach. Results from RAOL can be used by planners or operations to effectively manage the level of risk by controlling the actual plant configuration. (author)

 11. On-line spectroscopy with thermal atomic beams

  International Nuclear Information System (INIS)

  Thibault, C.; Guimbal, P.; Klapisch, R.; Saint Simon, M. de; Serre, J.M.; Touchard, F.; Duong, H.T.; Jacquinot, P.; Juncar, P.

  1981-01-01

  On-line high resolution laser spectroscopy experiments have been performed in which the light from a cw tunable dye laser interacts at right angles with a thermal atomic beam. sup(76-98)Rb, sup(118-145)Cs and sup(208-213)Fr have been studied using the ionic beam delivered by the ISOLDE on-line mass separator at CERN while sup(20-31)Na and sup(38-47)K have been studied by setting the apparaturs directly on-line with the PS 20 GeV proton beam. The principle of the method is briefly explained and some results concerning nuclear structure are given. (orig.)

 12. Comparison of On-Line Maintenance Support Tools

  International Nuclear Information System (INIS)

  Simic, Z.; Follen, S. M.; Mikulicic, V.

  1998-01-01

  Modeling approach to on-line risk monitoring is today in a rapid developing phase. For that reason number of different solutions are available. This paper will attempt to present existing approaches to address on-line risk modeling problem Starting with description of on-line risk monitoring issues in general, then following by presentation of existing software tools (EPRI's Safety Monitor, Equipment Out of Service Monitor, and ORAM-SENTINEL) the current state of the art in this area will be demonstrated. Finally, conclusions and ideas will be outlined. (author)

 13. Pro Forma Registration of Companies

  DEFF Research Database (Denmark)

  Werlauff, Erik

  2010-01-01

  The article analyses the view taken by Community law on companies' pro forma registration in another EU or EEA country. Community law recognises pro forma registration under company law, i.e. a brass plate is sufficient, whereas it does not recognise pro forma registration under tax law, i.......e. a brass plate is not sufficient. The article provides reasons for the differential treatment of the two contexts and clarifies the difference on the basis of the Hubbard criterion, in which it was ruled that the effectiveness of Community law cannot vary according to the various branches of national law....

 14. On-line methanol sensor system development for recombinant ...

  African Journals Online (AJOL)

  On-line methanol sensor system development for recombinant human serum ... of the methanol sensor system was done in a medium environment with yeast cells ... induction at a low temperature and a pH where protease does not function.

 15. On-line control systems in power plants

  International Nuclear Information System (INIS)

  Freymeyer, P.

  1981-01-01

  This report is a review of on-line control systems as a complex system connected with all problems like, development, planning, degree of automation, economics, service, quality and documentation. (orig.) [de

 16. Why do People Stop Playing On-Line Games?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sudzina, Frantisek; Razmerita, Liana

  2012-01-01

  The recent initial public offering of shares of Zynga, probably the most important on-line game provider, drew interest of potential investors but also of general public to their business model. What the most interested people learned so far is that if Zynga had not changed their accounting...... practice, they would be in red numbers for several months already. This is most likely caused by people stopping to play their games. This paper provides an estimate of what proportion of people, who played on-line games, already stopped playing them. Additionally, it analyzed the reasons why people...... stopped playing on-line games. It also compares Facebook and other on-line games....

 17. The Daresbury On-Line Isotope Separator (DOLIS)

  International Nuclear Information System (INIS)

  Grant, I.S.; Eastham, D.A.; Groves, J.; Tolfree, D.W.L.; Walker, P.M.; Green, V.R.; Rikovska, J.; Stone, N.J.; Hamilton, W.D.

  1987-01-01

  The isotope separator DOLIS, which is on-line to the Daresbury Laboratory's 20-MV tandem accelerator, is used to measure nuclear moments and decay schemes. Separated beams may be collected on a tape and transported to a counting station, implanted directly into a host lattice at on-line temperatures down to less than 10 mK, or allowed to interact with a collinear laser beam. The present status of DOLIS and its ancillary equipment is described

 18. The Daresbury on-line isotope separator (DOLIS)

  International Nuclear Information System (INIS)

  Grant, I.S.; Eastham, D.A.; Groves, J.; Tolfree, D.W.L.; Walker, P.M.; Green, V.R.; Rikovska, J.; Stone, N.J.; Hamilton, W.D.

  1987-01-01

  The isotope separator DOLIS, which is on-line to the Daresbury Laboratory's 20-MV tandem accelerator, is used to measure nuclear moments and decay schemes. Separated beams may be collected on a tape and transported to a counting station, implanted directly into a host lattice at on-line temperatures down to less than 10 mK, or allowed to interact with a collinear laser beam. The present status of DOLIS and its ancillary equipment is described. (orig.)

 19. Considerations in applying on-line IC techniques to BWR's

  International Nuclear Information System (INIS)

  Kaleda, R.J.

  1992-01-01

  Ion-Chromatography (IC) has moved from its traditional role as a laboratory analytical tool to a real time, dynamic, on-line measurement device to follow ppb and sub-ppb concentrations of deleterious impurities in nuclear power plants. Electric Power Research Institute (EPRI), individual utilities, and industry all have played significant roles in effecting the transition. This paper highlights considerations and the evolution in current on-line Ion Chromatography systems. The first applications of on-line techniques were demonstrated by General Electric (GE) under EPRI sponsorship at Rancho Seco (1980), Calvert Cliffs, and McGuire nuclear units. The primary use was for diagnostic purposes. Today the on-line IC applications have been expanded to include process control and routine plant monitoring. Current on-line IC's are innovative in design, promote operational simplicity, are modular for simplified maintenance and repair, and use field-proven components which enhance reliability. Conductivity detection with electronic or chemical suppression and spectrometric detection techniques are intermixed in applications. Remote multi-point sample systems have addressed memory effects. Early applications measured ionic species in the part per billion range. Today reliable part per trillion measurements are common for on-line systems. Current systems are meeting the challenge of EPRI guideline requirements. Today's on-line IC's, with programmed sampling systems, monitor fluid streams throughout a power plant, supplying data that can be trended, stored and retrieved easily. The on-line IC has come of age. Many technical challenges were overcome to achieve today's IC

 20. On-line mixture-based alternative to logistic regression

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Nagy, Ivan; Suzdaleva, Evgenia

  2016-01-01

  Roč. 26, č. 5 (2016), s. 417-437 ISSN 1210-0552 R&D Projects: GA ČR GA15-03564S Institutional support: RVO:67985556 Keywords : on-line modeling * on-line logistic regression * recursive mixture estimation * data dependent pointer Subject RIV: BB - Applied Statistics, Operational Research Impact factor: 0.394, year: 2016 http://library.utia.cas.cz/separaty/2016/ZS/suzdaleva-0464463.pdf

 1. GPS pro výukovou HW/SW platformu

  OpenAIRE

  Pajgrt, Ondřej

  2008-01-01

  Práce se zabývá popisem spojení výukové platformy FITkit s GPS modulem. Seznámíme se v ní s problematikou systému GPS z teoretického i praktického hlediska, s výukovou platformou FITkit a jejím obecným využitím.Také podrobně popisuje spojení těchto dvou systémů ve spolupracující celek. Rozebírá též různé komunikační rozhraní a protokoly, které byly pro toto spojení využity. Ve druhé části práce je pak uveden postup zpracovávání dat od GPS modulu až po výsledné zobrazení na monitoru, samotná i...

 2. Time-resolved influences of functional DAT1 and COMT variants on visual perception and post-processing.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Stephan Bender

  Full Text Available BACKGROUND: Dopamine plays an important role in orienting and the regulation of selective attention to relevant stimulus characteristics. Thus, we examined the influences of functional variants related to dopamine inactivation in the dopamine transporter (DAT1 and catechol-O-methyltransferase genes (COMT on the time-course of visual processing in a contingent negative variation (CNV task. METHODS: 64-channel EEG recordings were obtained from 195 healthy adolescents of a community-based sample during a continuous performance task (A-X version. Early and late CNV as well as preceding visual evoked potential components were assessed. RESULTS: Significant additive main effects of DAT1 and COMT on the occipito-temporal early CNV were observed. In addition, there was a trend towards an interaction between the two polymorphisms. Source analysis showed early CNV generators in the ventral visual stream and in frontal regions. There was a strong negative correlation between occipito-temporal visual post-processing and the frontal early CNV component. The early CNV time interval 500-1000 ms after the visual cue was specifically affected while the preceding visual perception stages were not influenced. CONCLUSIONS: Late visual potentials allow the genomic imaging of dopamine inactivation effects on visual post-processing. The same specific time-interval has been found to be affected by DAT1 and COMT during motor post-processing but not motor preparation. We propose the hypothesis that similar dopaminergic mechanisms modulate working memory encoding in both the visual and motor and perhaps other systems.

 3. Presence and function of dopamine transporter (DAT in stallion sperm: dopamine modulates sperm motility and acrosomal integrity.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Javier A Urra

  Full Text Available Dopamine is a catecholamine with multiple physiological functions, playing a key role in nervous system; however its participation in reproductive processes and sperm physiology is controversial. High dopamine concentrations have been reported in different portions of the feminine and masculine reproductive tract, although the role fulfilled by this catecholamine in reproductive physiology is as yet unknown. We have previously shown that dopamine type 2 receptor is functional in boar sperm, suggesting that dopamine acts as a physiological modulator of sperm viability, capacitation and motility. In the present study, using immunodetection methods, we revealed the presence of several proteins important for the dopamine uptake and signalling in mammalian sperm, specifically monoamine transporters as dopamine (DAT, serotonin (SERT and norepinephrine (NET transporters in equine sperm. We also demonstrated for the first time in equine sperm a functional dopamine transporter using 4-[4-(Dimethylaminostyryl]-N-methylpyridinium iodide (ASP(+, as substrate. In addition, we also showed that dopamine (1 mM treatment in vitro, does not affect sperm viability but decreases total and progressive sperm motility. This effect is reversed by blocking the dopamine transporter with the selective inhibitor vanoxerine (GBR12909 and non-selective inhibitors of dopamine reuptake such as nomifensine and bupropion. The effect of dopamine in sperm physiology was evaluated and we demonstrated that acrosome integrity and thyrosine phosphorylation in equine sperm is significantly reduced at high concentrations of this catecholamine. In summary, our results revealed the presence of monoamine transporter DAT, NET and SERT in equine sperm, and that the dopamine uptake by DAT can regulate sperm function, specifically acrosomal integrity and sperm motility.

 4. ClimaDat: A long-term network to study at different scales climatic processes and interactions between climatic compartments

  Science.gov (United States)

  Morgui, Josep Anton; Agueda, Alba; Batet, Oscar; Curcoll, Roger; Ealo, Marina; Grossi, Claudia; Occhipinti, Paola; Sánchez-García, Laura; Arias, Rosa; Rodó, Xavi

  2013-04-01

  ClimaDat (www.climadat.es) is a pioneer project of the Institut Català de Ciències del Clima (IC3) in collaboration with and funded by "la Caixa" Foundation. This project aims at studying the interactions between climate and ecosystems at different spatial and temporal scales. The ClimaDat project consists of a network of eight long-term observatory stations distributed over Spain, installed at natural and remote areas, and covering different climatic domains (e.g. Mediterranean, Atlantic, subtropics) and natural systems (e.g. delta, karsts, high mountain areas). Data obtained in the ClimaDat network will help us to understand how ecosystems are influenced by and eventually might feedback different processes in the climate system. The point of focus of these studies will be taken into account regional-and-local conditions to understand climatic global scale eventsThe data gathered will be used to study the behavior of the global element cycles and associated greenhouse gas emissions. The network is expected to offer near real-time (NRT) data free for the scientific community. Instrumentation installed at these stations mainly consists of: CO2, CH4, H2O, CO, N2O, SF6 and 222Rn analyzers, isotopic CO2, CH4 and H2O analyzers, meteorological sensors, eddy covariance equipment, four-component radiometers, soil moisture and temperature sensors, and sap flow meters. Each station may have a more focused subset of all this equipment, depending on the specific characteristics of the site. Instrumentation selected for this network has been chosen to comply with standards established in international research infrastructure projects, such as ICOS (http://www.icos-infrastructure.eu/home) or InGOS (http://www.ingos-infrastructure.eu/). Preliminary data time-series of greenhouse gases concentrations and meteorological variables are presented in this study for three currently operational ClimaDat stations: the Natural Park of the Ebre Delta (lat 40.75° N - long 0.79° E), the

 5. Analýza dat: výzvy a specifika v neurovědách a psychiatrii

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Kalina, Jan; Zvárová, J.

  2017-01-01

  Roč. 156, č. 8 (2017), s. 430-436 ISSN 0008-7335 R&D Projects: GA MZd(CZ) NV15-33250A; GA ČR GA13-23940S Institutional support: RVO:67985807 Keywords : biostatistics * big data * psychiatry * decision support Subject RIV: BB - Applied Statistics, Operational Research OBOR OECD: Computer sciences, information science, bioinformathics (hardware development to be 2.2, social aspect to be 5.8) http://www.prolekare.cz/casopis-lekaru-ceskych-clanek/analyza-dat-vyzvy-a-specifika-v-neurovedach-a-psychiatrii-62767

 6. Pro Kapital sihib ida suunas / Raigo Neudorf

  Index Scriptorium Estoniae

  Neudorf, Raigo

  2007-01-01

  Peamiselt itaallastele kuuluv kinnisvaraarendaja Pro Kapital Group suunab edaspidi oma põhitegevuse Venemaale ja Ukrainasse, kuid jätkab kinnisvaraprojektide arendamisega Eestis ja Lätis. Vt. samas: Preatoni juhib Domina tegevust; Pro Kapital laiendab Kristiine keskust; Arco Vara juht kiidab Pro Kapitali ning nende projekte; Kümme aastat Pro Kapitali juhina

 7. On-line maintenance PSA support at NPP Krsko

  International Nuclear Information System (INIS)

  Prosen, R.; Vrbanic, I.; Kastelan, M.

  2000-01-01

  In 1997 Krsko NPP initiated the on-line maintenance (OLM) practice. On-line maintenance constitutes of corrective activities, preventive activities, surveillance activities, tests and inspections, as well as calibrations and modifications, taking place during the normal power operations. The on-line maintenance is a multidisciplinary process consisting of activity specification, planning, and preparation and performing of the OLM activity of interest. The primary role of the PSA group is to assess from the r isk perspective , using the plant-specific NEK PSA model, system unavailability and the impact to the plant operational risk. The intent is to support planning of the on-line maintenance activities from the risk perspective. The risk evaluation of the OLM activities is based on the probability of core damage evaluation for the defined discrete plant configuration states, determined by the OLM activities. Within this application, the optimized, plant-specific PSA model is used on Risk Spectrum platform. To perform the risk assessment of the on-line maintenance activities, first the systems to be affected are defined based on the planned OLM activities. The next important step is the assessment of the planned work schedule. To define the final schedule, the co-ordination and optimizing the planned OLM activities needs activation of all participating departments, supported also from PSA group. The P3 (i.e. Primavera) planning tool system windows are defined for different systems and groups of systems, and the activities are sorted in particular weeks according to these windows. (author)

 8. OLDASS: On-line data acquisition system at SF cyclotron

  International Nuclear Information System (INIS)

  Omata, Kazuo; Yasue, Masaharu; Hamagaki, Hideki

  1982-01-01

  The on-line data acquisition system in the Institute for Nuclear Study, the University of Tokyo, is composed of 2 systems of Fujitsu mini-computer PFU-400 for data processing at the high energy synchrotron and one system of that computer for low energy cyclotron as terminals, the host computer being M 180 II AD of the same company. This system has been developed to have the features of being the on-line system capable of following the improvement of host computer performance, being capable of developing the on-line programmes of other experimenting groups in parallel with batch jobs or the operation of the on-line system, and capable of developing programmes using FORTRAN. The result of about 220 KB/s was obtained for the data transfer rate between the programmes of the host computer and terminals, and this fulfilled the aimed performance. The terminal system on the low energy side is provided with an ADC interface and a display interface specified particularly in addition to the miniature computer PFU400 and standard I/O devices of the manufacture. The accumulating type graphic display of the I/O devices can be switched to be connected to the host computer, and immediately displays the results transferred to the host computer and analyzed. Hard copy is also available. The above hardware and software are explained. The on-line system insures 80 K bytes of the total memory of 224 K bytes for data area. (Wakatsuki, Y.)

 9. Sport Management Taught On-Line: A Discussion

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  William F. Stier Jr

  2009-01-01

  Full Text Available An introduction to the world of on-line courses (distance education/learning is presented. In addition, the world of on-line learning, as it pertains to sport management, is examined within the framework of (a pedagogy, (b finances,(c assessment, and (d choosing to transition from the traditional classroom to on-line learning. Pertinent points relative to each of the four categories are presented from the literature. In an effort to stimulate thought and discussion to the subject of on-line learning for sport management programs/courses the authors provide their reactions to the literature points by presenting their comments/reactions from a sport management perspective. Sport management professors and administrators are encouraged to critically examine the feasibility of such on-line courses (distance education/learning within their own curricula while maintaining an appropriate framework revolving around sound theoretical instructional strategies, methods as well as appropriate use of instructional tools, including but not limited to, computersand the WWW.

 10. Initiating Events Modeling for On-Line Risk Monitoring Application

  International Nuclear Information System (INIS)

  Simic, Z.; Mikulicic, V.

  1998-01-01

  In order to make on-line risk monitoring application of Probabilistic Risk Assessment more complete and realistic, a special attention need to be dedicated to initiating events modeling. Two different issues are of special importance: one is how to model initiating events frequency according to current plant configuration (equipment alignment and out of service status) and operating condition (weather and various activities), and the second is how to preserve dependencies between initiating events model and rest of PRA model. First, the paper will discuss how initiating events can be treated in on-line risk monitoring application. Second, practical example of initiating events modeling in EPRI's Equipment Out of Service on-line monitoring tool will be presented. Gains from application and possible improvements will be discussed in conclusion. (author)

 11. Strengthening weak ties through on-line gaming

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sudzina, Frantisek; Razmerita, Liana Virginia; Kirchner, Kathrin

  On-line gaming became widespread in the last couple of years. The aim of the research presented in the paper is to figure out to what extent does game playing helps to strengthen weak ties and what additional factors influence this process. The approach is rather exploratory – some factors...... are grounded in theory, some are new. These factors are age, gender, place of origin, number of their Facebook connections (friends in Facebook terminology), the amount of time they are on Facebook, the amount of time they keep the Facebook site open, the amount of time they play on-line games, and the reasons...... for starting to play on-line games. Regarding the latter, we chose to focus only on escapist reasons....

 12. Thermographic Sensing For On-Line Industrial Control

  Science.gov (United States)

  Holmsten, Dag

  1986-10-01

  It is today's emergence of thermoelectrically cooled, highly accurate infrared linescanners and imaging systems that has definitely made on-line Infraread Thermography (IRT) possible. Specifically designed for continuous use, these scanners are equipped with dedicated software capable of monitoring and controlling highly complex thermodynamic situations. This paper will outline some possible implications of using IRT on-line by describing some uses of this technology in the steel-making (hot rolling) and automotive industries (machine-vision). A warning is also expressed that IRT technology not originally designed for automated applications e.g. high resolution, imaging systems, should not be directly applied to an on-line measurement situation without having its measurement resolution, accuracy and especially its repeatability, reliably proven. Some suitable testing procedures are briefly outlined at the end of the paper.

 13. An on-line monitoring system for navigation equipment

  Science.gov (United States)

  Wang, Bo; Yang, Ping; Liu, Jing; Yang, Zhengbo; Liang, Fei

  2017-10-01

  Civil air navigation equipment is the most important infrastructure of Civil Aviation, which is closely related to flight safety. In addition to regular flight inspection, navigation equipment's patrol measuring, maintenance measuring, running measuring under special weather conditions are the important means of ensuring aviation flight safety. According to the safety maintenance requirements of Civil Aviation Air Traffic Control navigation equipment, this paper developed one on-line monitoring system with independent intellectual property rights for navigation equipment, the system breakthroughs the key technologies of measuring navigation equipment on-line including Instrument Landing System (ILS) and VHF Omni-directional Range (VOR), which also meets the requirements of navigation equipment ground measurement set by the ICAO DOC 8071, it provides technical means of the ground on-line measurement for navigation equipment, improves the safety of navigation equipment operation, and reduces the impact of measuring navigation equipment on airport operation.

 14. On-line calculation of 3-D power distribution

  International Nuclear Information System (INIS)

  Park, Y. H.; In, W. K.; Park, J. R.; Lee, C. C.; Auh, G. S.

  1996-01-01

  The 3-D power distribution synthesis scheme was implemented in Totally Integrated Core Operation Monitoring System (TICOMS), which is under development as the next generation core monitoring system. The on-line 3-D core power distribution obtained from the measured fixed incore detector readings is used to construct the hot pin power as well as the core average axial power distribution. The core average axial power distribution and the hot pin power of TICOMS were compared with those of the current digital on-line core monitoring system, COLSS, which construct the core average axial power distribution and the pseudo hot pin power. The comparison shows that TICOMS results in the slightly more accurate core average axial power distribution and the less conservative hot pin power. Therefore, these results increased the core operating margins. In addition, the on-line 3-D power distribution is expected to be very useful for the core operation in the future

 15. Approaches for on-line coupling of extraction and chromatography

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Hyoetylaeinen, Tuulia; Riekkola, Marja-Liisa [Laboratory of Analytical Chemistry, Department of Chemistry, University of Helsinki, P.O. Box 55, 00014, Helsinki (Finland)

  2004-04-01

  This review provides an overview of the approaches available in order to perform on-line coupling of various extraction techniques with liquid and gas chromatography, for the analysis of semivolatile and nonvolatile analytes in liquid and solid samples. The main focus is on the instrumental set-up of these techniques. Selected real applications are described by way of illustration. The extraction methods suitable for on-line coupling covered in this review are: liquid-liquid extraction, solid-phase extraction, membrane-based techniques, pressurised liquid extraction, supercritical fluid extraction, and microwave- and sonication-assisted extractions. The following systems are not covered in this review: on-line coupled solid-phase extraction-liquid chromatography, purge-and-trap-GC, and membrane extraction with a sorbent interface-GC. (orig.)

 16. UNISOR on-line nuclear orientation facility (UNISOR/NOF)

  International Nuclear Information System (INIS)

  Girit, I.C.; Alton, G.D.; Bingham, C.R.; Carter, H.K.; Simpson, M.L.; Cole, J.D.; Croft, W.L.; Hamilton, J.H.; Jones, E.F.; Gore, P.M.; Kormicki, J.; Xie, H.; Kern, B.D.; Krane, K.S.; Xu, Y.S.; Mantica, P.F. Jr.; Zimmermann, B.E.; Nettles, W.G.; Zganjar, E.F.; Kortelahti, M.O.; Newbolt, W.B.

  1988-01-01

  The UNISOR on-line nuclear orientation facility (UNISOR/NOF) consists of a 3 He- 4 He dilution refrigerator on line to the isotope separator. Nuclei are implanted directly into a target foil which is soldered to the bottom accessed cold finger of the refrigerator. A 1.5 T superconducting magnet polarizes the ferromagnetic target foils and determines the axis of symmetry. Up to eight gamma detectors can be positioned around the refrigerator, each 9 cm from the target. A unique feature of this system is that the k=4 term in the directional distribution function can be directly and unambigously deduced so that a single solution for the mixing ratio can be found. The first on-line experiment at this facility reported here was a study of the decay of the 191 Hg and 193 Hg isotopes. (orig.)

 17. Making the most of on-line recruiting.

  Science.gov (United States)

  Cappelli, P

  2001-03-01

  Ninety percent of large U.S. companies are already recruiting via the Internet. By simply logging on to the Web, company recruiters can locate vast numbers of qualified candidates for jobs at every level, screen them in minutes, and contact the most promising ones immediately. The payoffs can be enormous: it costs substantially less to hire someone on-line, and the time saved is equally great. In this article, Peter Cappelli examines some of the emerging service providers and technologies--matchmakers, job boards, hiring management systems software, and applicant-screening mechanisms that test skills and record interests. He also looks at some of the strategies companies are adopting as they enter on-line labor markets. Recruiting needs to be refashioned to resemble marketing, he stresses. Accordingly, smart companies are designing Web pages, and even product ads, with potential recruits in mind. They're giving line managers authority to hire so that candidates in cyberspace aren't lost. They're building internal on-line job networks to retain talent. Integrating recruiting efforts with overall marketing campaigns, especially through coordination and identification with the company's brand, is the most important thing companies can do to ensure success in on-line hiring. Along the way, Cappelli sounds two cautionary notes. First, a human touch, not electronic contact, is vital in the last steps of a successful hiring process. Second, companies must make sure that on-line testing and hiring criteria do not discriminate against women, disabled people, workers over 40, or members of minority groups. When competition for talent is fierce, companies that master the art and science of on-line recruiting will be the ones that attract and keep the best people.

 18. The User-friendly On-Line Diffusion Chamber

  CERN Document Server

  Aviles Acosta, Jaime

  2015-01-01

  The On-Line Diffusion Chamber is a stand-alone apparatus built to carry out short-live radiotracer diffusion studies. The availability of the on-demand production of isotopes in the ISOLDE facility, and the design of the apparatus to streamline the implantation process, annealing treatment, ion gun ablation with a tape transport system, and radiation intensity measurement with a Ge gamma detector all in the same apparatus, gives the On-Line Diffusion Chamber a unique ability to studies with short-lived radioisotopes or isomer states that are not possible in any other facility in the world.

 19. The rationalization of desulfurization by on-line analysis

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Murakami, Y; Kohmura, S; Taketomi, H; Matsumura, S; Sasaki, Y

  1986-01-01

  Nippon Kokan uses the Takahax and Sulfiban processes for the desulfurization of coke oven gas. The authors outline the Sulfiban Process and describe a recently developed system for the on-line determination of H/sub 2/S in coke oven gas, and of CO/sub 2/ and monoethanolamine (MEA) in the wash oil. This new on-line analysis system has proved effective in rationalizing the Sulfiban Process via lower MEA production costs and decreased power consumption. The introduction of a computerized control system is now being studied. 7 figs., 4 tabs.

 20. 5th Computer Science On-line Conference

  CERN Document Server

  Senkerik, Roman; Oplatkova, Zuzana; Silhavy, Petr; Prokopova, Zdenka

  2016-01-01

  This volume is based on the research papers presented in the 5th Computer Science On-line Conference. The volume Artificial Intelligence Perspectives in Intelligent Systems presents modern trends and methods to real-world problems, and in particular, exploratory research that describes novel approaches in the field of artificial intelligence. New algorithms in a variety of fields are also presented. The Computer Science On-line Conference (CSOC 2016) is intended to provide an international forum for discussions on the latest research results in all areas related to Computer Science. The addressed topics are the theoretical aspects and applications of Computer Science, Artificial Intelligences, Cybernetics, Automation Control Theory and Software Engineering.

 1. Comparison of Current On-line Payment Technologies

  OpenAIRE

  Mandadi, Ravi

  2006-01-01

  The purpose of this thesis work was to make a survey of current on-line payment technologies and find out which are they and how do they work? Compare and analyze them from a security point of view, as well as a usability point of view. What is good? What is bad? What is lacking? To achieve this purpose, an overview of the current on-line payment technologies was acquired through academic books and papers, Internet sites, magazines. Basic cryptographic and security related techniques were stu...

 2. An on-line adaptive core monitoring system

  International Nuclear Information System (INIS)

  Verspeek, J.A.; Bruggink, J.C.; Karuza, J.

  1997-01-01

  An on-line core monitoring system has been in operation for three years in the Dodewaard Nuclear Power Plant. The core monitor uses the on-line measured reactor data as an input for a power distribution calculation. The measurements are frequently performed. The system is used for monitoring as well as for predicting purposes. The limiting thermal hydraulic parameters are monitored as well as the pellet-clad interaction limits. The data are added to a history file used for cycle burn-up calculations and trending of parameters. The reactor states are presented through a convenient graphical user interface. (authors)

 3. On-Line Generation of 3D-Waves

  DEFF Research Database (Denmark)

  Frigaard, Peter

  1992-01-01

  The paper describes the technique of filtering white noise for on-line generation of 3D-waves on a small computer in the laboratory. The wave generation package is implemented and tested in the 3D-wave basin at the University of Aalborg.......The paper describes the technique of filtering white noise for on-line generation of 3D-waves on a small computer in the laboratory. The wave generation package is implemented and tested in the 3D-wave basin at the University of Aalborg....

 4. FileMaker Pro 9

  CERN Document Server

  Coffey, Geoff

  2007-01-01

  FileMaker Pro 9: The Missing Manual is the clear, thorough and accessible guide to the latest version of this popular desktop database program. FileMaker Pro lets you do almost anything with the information you give it. You can print corporate reports, plan your retirement, or run a small country -- if you know what you're doing. This book helps non-technical folks like you get in, get your database built, and get the results you need. Pronto.The new edition gives novices and experienced users the scoop on versions 8.5 and 9. It offers complete coverage of timesaving new features such as the Q

 5. Pro asynchronous programming with .NET

  CERN Document Server

  Blewett, Richard; Ltd, Rock Solid Knowledge

  2014-01-01

  Pro Asynchronous Programming with .NET teaches the essential skill of asynchronous programming in .NET. It answers critical questions in .NET application development, such as: how do I keep my program responding at all times to keep my users happy how do I make the most of the available hardware how can I improve performanceIn the modern world, users expect more and more from their applications and devices, and multi-core hardware has the potential to provide it. But it takes carefully crafted code to turn that potential into responsive, scalable applications.With Pro Asynchronous Programming

 6. [Study of genetic variants in the BDNF, COMT, DAT1 and SERT genes in Colombian children with attention deficit disorder].

  Science.gov (United States)

  Ortega-Rojas, Jenny; Arboleda-Bustos, Carlos E; Morales, Luis; Benítez, Bruno A; Beltrán, Diana; Izquierdo, Álvaro; Arboleda, Humberto; Vásquez, Rafael

  Attention deficit and hyperactive disorder (ADHD) is highly prevalent among children in Bogota City. Both genetic and environmental factors play a very important role in the etiology of ADHD. However, to date few studies have addressed the association of genetic variants and ADHD in the Colombian population. To test the genetic association between polymorphisms in the DAT1, HTTLPR, COMT and BDNF genes and ADHD in a sample from Bogota City. We genotyped the most common polymorphisms in DAT1, SERT, COMT and BDNF genes associated with ADHD using conventional PCR followed by restriction fragment length polymorphism (RFLP) in 97 trios recruited in a medical center in Bogota. The transmission disequilibrium test (TDT) was used to determine the association between such genetic variants and ADHD. The TDT analysis showed that no individual allele of any variant studied has a preferential transmission. Our results suggest that the etiology of the ADHD may be complex and involves several genetic factors. Further studies in other candidate polymorphisms in a larger sample size will improve our knowledge of the ADHD in Colombian population. Copyright © 2016 Asociación Colombiana de Psiquiatría. Publicado por Elsevier España. All rights reserved.

 7. Integrated sensor array for on-line monitoring micro bioreactors

  NARCIS (Netherlands)

  Krommenhoek, E.E.

  2007-01-01

  The “Fed��?batch on a chip��?��?project, which was carried out in close cooperation with the Technical University of Delft, aims to miniaturize and parallelize micro bioreactors suitable for on-line screening of micro-organisms. This thesis describes an electrochemical sensor array which has been

 8. On-Line Pesticide Training with Narrated Powerpoint Presentations

  Science.gov (United States)

  Johnson, Steven B.

  2015-01-01

  UMaine Cooperative Extension is the primary educational delivery organization for pesticide recertification credits in Maine. Shrinking budgets and staff numbers are making traditional face-to-face delivery increasingly difficult to maintain. To address this issue, on-line pesticide applicator recertification training credits were developed. The…

 9. Personality Interactions and Scaffolding in On-Line Discussions

  Science.gov (United States)

  Nussbaum, E. Michael; Hartley, Kendall; Sinatra, Gale M.; Reynolds, Ralph E.; Bendixen, Lisa D.

  2004-01-01

  The potential of on-line discussions to prompt greater reflection of course material is often stymied by a tendency of students to agree with one another rather than to formulate counter-arguments. This article describes an experiment using note starters and elaborated cases to encourage counter-argumentation and examines interactions with…

 10. A new electrostatic on-line collection-system

  International Nuclear Information System (INIS)

  Dufour, J.P.; Del Moral, R.; Fleury, A.; Hubert, F.; Llabador, Y.; Mauhourat, M.B.; Bimbot, R.; Gardes, D.; Rivet, M.F.

  1981-01-01

  The working conditions of a new on-line electrostatic collection system are presented. The main characteristics are high efficiency (reaching 20%) and short delay time (down to the millisecond). The salient features of specific devices for measurements of absolute cross sections, recoil range distributions and angular distributions are given. (orig.)

 11. Specialization processes in on-line unsupervised learning

  NARCIS (Netherlands)

  Biehl, M.; Freking, A.; Reents, G.; Schlösser, E.

  1998-01-01

  From the recent analysis of supervised learning by on-line gradient descent in multilayered neural networks it is known that the necessary process of student specialization can be delayed significantly. We demonstrate that this phenomenon also occurs in various models of unsupervised learning. A

 12. A simulation of the SDC on-line processing farm

  International Nuclear Information System (INIS)

  Wang, C.; Chen, Y.; Dorenbosch, J.; Lee, J.; Sayle, R.

  1993-10-01

  In the Solenoidal Detector Collaboration (SDC) data acquisition system (DAQ), an enormous amount of data flows into a processor farm for extraction of interesting physics events. To design an efficient on-line filter, the operations in the farm must be carefully modeled. The authors present a simulation model developed at the Superconducting Super Collider Laboratory which efficiently allocates physics events to the farm

 13. On-Line Synthesis and Analysis by Mass Spectrometry

  Science.gov (United States)

  Bain, Ryan M.; Pulliam, Christopher J.; Raab, Shannon A.; Cooks, R. Graham

  2015-01-01

  In this laboratory experiment, students learn how to use ESI to accelerate chemical synthesis and to couple it with on-line mass spectrometry for structural analysis. The Hantzsch synthesis of symmetric 1,4-dihydropyridines is a classic example of a one-pot reaction in which multiple intermediates can serve to indicate the progress of the reaction…

 14. An optimal algorithm for preemptive on-line scheduling

  NARCIS (Netherlands)

  Chen, B.; Vliet, van A.; Woeginger, G.J.

  1995-01-01

  We investigate the problem of on-line scheduling jobs on m identical parallel machines where preemption is allowed. The goal is to minimize the makespan. We derive an approximation algorithm with worst-case guarantee mm/(mm - (m - 1)m) for every m 2, which increasingly tends to e/(e - 1) ˜ 1.58 as m

 15. Comparison between constant methanol feed and on-line ...

  African Journals Online (AJOL)

  Two methanol feeding methods, namely constant methanol feed and on-line monitoring feed control by methanol sensor were investigated to improve the production of recombinant human growth hormone (rhGH) in high cell density cultivation of Pichia pastoris KM71 in 2 L bioreactor. The yeast utilized glycerol as a carbon ...

 16. Children's On-Line Processing of Scrambling in Japanese

  Science.gov (United States)

  Suzuki, Takaaki

  2013-01-01

  This study investigates the on-line processing of scrambled sentences in Japanese by preschool children and adults using a combination of self-paced listening and speeded picture selection tasks. The effects of a filler-gap dependency, reversibility, and case markers were examined. The results show that both children and adults had difficulty in…

 17. AAEC INIS - a large, new, on-line information source

  International Nuclear Information System (INIS)

  Rugg, T.J.; Wong, S.C.

  1984-01-01

  The Australian Atomic Energy Commission's INIS database is available for on-line searching by non-AAEC personnel from all parts of Australia. An introduction to the International Nuclear Information System is followed by information on searching AAEC INIS, AAEC INIS retrieval software and accessing AAEC INIS

 18. ORION-the Omega Remote Interactive On-line System

  CERN Document Server

  Russell, R D; Levratt, B; Lipps, H; Sparrman, P

  1974-01-01

  ORION is a system which permits the manipulation of files, records and characters, remote job submittal and retrieval of output files including the direct loading of remote on-line computers. The system uses the computer hardware of the OMEGA project at CERN and is designed to assist researchers in development and debugging of their programs. (10 refs).

 19. ORION - the OMEGA Remote Interactive On-line System

  CERN Document Server

  Russell, R D; Krieger, M

  1973-01-01

  ORION is a system which permits the manipulation of files, records and characters, remote job submittal and retrieval of output files including the direct loading of remote on-line computers. The system uses the computer hardware of the OMEGA project at CERN, and is designed to assist researchers in development and debugging of their programs.

 20. Booth Library On-Line Circulation System (BLOC

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Paladugu V. Rao

  1971-06-01

  Full Text Available An on-line circulation system developed at a relatively small university library demonstrates that academic libraries with limited funds can develop automated systems utilizing parent institution's computer facilities in a time-sharing mode. In operation since September 1968, using an IBM 360/50 computer and associated peripheral equipment, it provides control over all stack books.

 1. On-line learning from clustered input examples

  NARCIS (Netherlands)

  Riegler, Peter; Biehl, Michael; Solla, Sara A.; Marangi, Carmela; Marinaro, Maria; Tagliaferri, Roberto

  1996-01-01

  We analyse on-line learning of a linearly separable rule with a simple perceptron. Example inputs are taken from two overlapping clusters of data and the rule is defined through a teacher vector which is in general not aligned with the connection line of the cluster centers. We find that the Hebb

 2. Investigating on-line pornography at the University of Johannesburg

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  P. Laughton

  2008-01-01

  Full Text Available The on-line user of today has access to a vast collection of information resources. In addition, the developments in Internet and Web technologies have made it even easier for surfers to anonymously get access to on-line pornography. The purpose of this research was to investigate the extent to which access to on-line pornography at the University of Johannesburg can be managed. For the empirical part of this research 1037 questionnaires were proportionally distributed to and completed by students on all five campuses of the university. The questionnaire consisted of four sections: biographical information; university computer facility usage; university acceptable use policy; and personal experience with university computer facilities. The gender distribution for the sample was almost even, with a total of 49,4% male participants and 50,6% female, with the largest grouping of respondents (61,6% aged between 19 years and 21 years. Of the respondents, 36,7% indicated that exposure to unsolicited pornography did not bother them. When asked to what extent students should have access to pornography, 60,5% stated 'None' while 32,6% believed that 'Restricted' access should be granted for research purposes and 6,9% believed that students should be granted 'Total' access to pornography. Results from the research will be used to manage access to on-line resources at the University of Johannesburg better.

 3. On-line sample treatment - Capillary gas chromatography

  NARCIS (Netherlands)

  Goosens, EC; de Jong, D; de Jong, GJ; Brinkman, UAT

  Sample pretreatment is often the bottleneck of a trace level analytical procedure. In order to increase performance, increasing attention is therefore being devoted to combining sample pretreatment on-line with the separation technique that has to be used. In the present review, a variety of

 4. A new electrostatic on-line collection-system

  International Nuclear Information System (INIS)

  Dufour, J.P.; Del Moral, R.; Fleury, A.

  1981-06-01

  The working conditions of a new on-line electrostatic collection system are presented. The main charactersitics are high efficiency (reaching 20%) and short delay time (down to the millisecond). The salient features of specific devices for measurements of absolute cross sections, recoil range distributions and angular distributions are given

 5. Summary remarks and prospects for on-line nuclear orientation

  International Nuclear Information System (INIS)

  Krane, K.S.; Hamilton, J.H.

  1984-01-01

  This paper reviews the use of on-line nuclear orientations as a method for determining hyperfine structure. Historical developments and future prospects for the technique are presented. The role that this technique can play in nuclear spectroscopy and the study of nuclei far from the beta stability are outlined

 6. WMI2, the Student's On-Line Symbolic Calculator

  Science.gov (United States)

  Kovacs, Zoltan

  2011-01-01

  Student activities focused on discovering mathematics play an important role in the teaching and learning process. WebMathematics Interactive (WMI2) was developed to offer a fast and user-friendly on-line web interface to enhance the quality of both theoretical and applied mathematics courses. For the teacher, in the classroom, it provides…

 7. ADAPTIVE CONTEXT PROCESSING IN ON-LINE HANDWRITTEN CHARACTER RECOGNITION

  NARCIS (Netherlands)

  Iwayama, N.; Ishigaki, K.

  2004-01-01

  We propose a new approach to context processing in on-line handwritten character recognition (OLCR). Based on the observation that writers often repeat the strings that they input, we take the approach of adaptive context processing. (ACP). In ACP, the strings input by a writer are automatically

 8. Microcomputers as on-line catalogs in special libraries.

  Science.gov (United States)

  Faust, J B

  1986-01-01

  This article discusses the rationale for the conversion of a card catalog to an on-line system in a special library owning approximately 4000 titles. Equipment, software, and procedures are described. Pros and cons of the use of a microcomputer for such a project, as well as costs and personnel needs, are outlined.

 9. Efficient and secure comparison for on-line auctions

  NARCIS (Netherlands)

  Damgard, Ivan; Geisler, M.; Kroigaard, M.; Pieprzyk, J.; Ghodosi, H.; Dawson, E.

  2007-01-01

  We propose a protocol for secure comparison of integers based on homomorphic encryption. We also propose a homomorphic encryption scheme that can be used in our protocol and makes it more efficient than previous solutions. Our protocol is well-suited for application in on-line auctions, both with

 10. The on-line asymmetric traveling salesman problem

  NARCIS (Netherlands)

  Ausiello, G.; Bonifaci, V.; Laura, L.

  2008-01-01

  We consider two on-line versions of the asymmetric traveling salesman problem with triangle inequality. For the homing version, in which the salesman is required to return in the city where it started from, we give a -competitive algorithm and prove that this is best possible. For the nomadic

 11. Facing regulatory challenges of on-line hemodiafiltration.

  Science.gov (United States)

  Kümmerle, Wolfgang

  2011-01-01

  On-line hemodiafiltration (on-line HDF) is the result of a vision that triggered multifarious changes in very different areas. Driven by the idea to offer better medical treatment for renal patients, technological innovations were developed and established that also constituted new challenges in the field of regulatory affairs. The existing regulations predominantly addressed the quality and safety of those products needed to perform dialysis treatment which were supplied by industrial manufacturers. However, the complexity of treatment system required for the provision of on-line fluids demanded a holistic approach encompassing all components involved. Hence, focus was placed not only on single products, but much more on their interfacing, and the clinical infrastructure, in particular, had to undergo substantial changes. The overall understanding of the interaction between such factors, quite different in their nature, was crucial to overcome the arising regulatory obstacles. This essay describes the evolution of the on-line HDF procedure from the regulatory point of view. A simplified diagram demonstrates the path taken from the former regulatory understanding to the realization of necessary changes. That achievement was only possible through 'management of preview' and consequent promotion of technical and medical innovations as well as regulatory re-evaluations. Copyright © 2011 S. Karger AG, Basel.

 12. Project development and commercialization of on-line analysis systems

  International Nuclear Information System (INIS)

  Watt, J.S.

  1997-01-01

  A project team first in the Australian Atomic Energy Commission (AAEC) and since 1982 in CSIRO has developed many on-line analysis systems for the mineral and energy industries. The development of these projects has followed a common pattern of laboratory R and D, field trials, commercialisation and technology transfer. This successful pattern is illustrated using examples of the development of systems for the on-line analysis of mineral slurries, for determination of the ash content of coal on conveyors, and for determination of the flow rates of oil, water and gas in pipelines. The first two systems are licensed to Australian companies, Amdel Ltd and Mineral Control Instrumentation Ltd. Both systems are used by industry worldwide, and are the market leaders for radioisotope gauges in their application field. The third system, the multiphase flow meter, was licensed in 1997 to Kvaerner FSSL Ltd of Aberdeen. This meter has even greater potential than the other two systems for economic benefit from its used and for numbers of installations. The on-line analysis systems have been developed to increase the productivity of the Australian mineral and energy industries, and to provide economic benefit to Australia. The economic benefit sought is predominantly improved process control based on use of the instrument, rather than from its sale. Sales of instruments are significant, however, with about A$80 million from the analysis systems and their derivatives since the 1970s. Some of the issues associated with the development of the on-line analysis system are outlined

 13. IOOS Data Portals and Uniform On-line Browse Capabilities

  Science.gov (United States)

  Howard, M.; Currier, R. D.; Kobara, S.; Gayanilo, F.

  2015-12-01

  The Gulf of Mexico Coastal Ocean Observing System Regional Association (GCOOS-RA) is one of eleven Regional Associations organized under the NOAA-led U.S. Integrated Ocean Observing System (IOOS) Program Office. Each of the RAs operate standards-based regional data portals designed to aggregate near real-time and historical observed data and modeled outputs from distributed providers and to offer these and derived products in standardized ways to a diverse set of users. The RA's portals are based on the IOOS Data and Communications Plan which describes the functional elements needed for an interoperable system. One of these elements is called "Uniform On-line Browse" which is an informational service designed primarily to visualize the inventory of a portal. An on-line browse service supports the end user's need to discover what parameters are available, to learn the spatial and temporal extend of the holdings, and to examine the character of the data (e.g, variability, gappiness, etc). These pieces of information help the end user decide if the data are fit for his/her purpose and to construct valid data requests. Note that on-line browse is a distinctly different activity than data analysis because it seeks to yield knowledge about the inventory and not about what the data mean. "Uniform" on-line browse is a service that takes advantage of the standardization of the data portal's data access points. Most portals represent station locations on a map. This is a view of the data inventory but these plots are rarely generated by pulling data through the standards-based services offered to the end users but through methods only available to the portal programmers. This work will present results of Uniform On-line browse tools developed within GCOOS-RA and their applicability to other RA portals.

 14. Mentoring Narratives ON-LINE:Teaching the Principalship

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Allison I. Griffith

  2002-05-01

  Full Text Available The need to develop new models for preparation of school administrators has been a prominent concern in educational discourse in the last decade. Having been criticized for the inadequate preparation of the school leadership cadre, academic departments responsible for training future school administrators have had to revisit their approaches and to reframe their teaching philosophies to ensure the readiness of their graduates for the challenges and complexities of school leadership. This article reports on the new model of principals' training that has been used in York University's Principals' Qualification Program (PQP from the late 1990s onward. One component of the program brings traditional case methodology into a computer-mediated/on-line environment. The on-line cases are narratives from the everyday lives of the Ontario school administrators who serve as mentors in the on-line environment. Situating our discussion within the context of the rapidly changing educational landscape of Ontario, we focus on the PQP model to explore experientially generated case narratives as one method for teaching and learning the work of the local school administrator. We focus particularly on the teaching and learning embedded in computer-mediated or on-line case narratives used in training teachers for school leadership. We argue that the complexities of school leadership—the social, cultural, relational, ethical and moral context of school leadership—can be taught effectively through the reflective processes of on-line case narratives. We seek to contribute to the ongoing dialogue on the potential of new pedagogies and new technologies to help prepare the competent and responsible leaders for tomorrow's schools.

 15. Problematika zálohování a uchovávání dat v malých a středních podnicích

  OpenAIRE

  Hrach, Vlastimil

  2009-01-01

  Tato bakalářská práce upozorňuje na hojně opomíjenou důležitost firemních dat a jejich ochranu. Seznamuje s procesem zálohování jako základním prvkem bezpečnosti a efektivnosti informačního systému. Prezentuje výsledky mezinárodních studií na téma „Cena ztracených dat“, popisuje technologie diskových polí RAID, obecnou topologii LAN sítí a technologie DAS, NAS a SAN. Součástí práce jsou základní i pokročilé metody zálohování vhodné pro malé a střední podniky, v závislosti na jejich potřebě a ...

 16. On-line analysis of water contamination by organic compounds; On-line-Analytik der Wasserverschmutzung durch organische Substanzen

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Wagt, R. van der; Vos, F. de [Skalar Analytical (Netherlands); Babichenko, S.; Poryvkina, L. [Institute of Ecology, Tallinn (Estonia)

  1999-08-01

  In many environmental applications decomposing the mixture of substances in the water into its various chemical ingredients, for subsequent analysis, is a very complicated task. The most productive approach to on-line diagnosis is to treat the object as an integral spectroscopic sample, characterized by certain specific Spectral Fluorescent Signatures (SFS). The SFS are recorded as a matrix of fluorescent intensity of organic compounds in water, in co-ordinates of excitation and emission spectra, providing a three-dimensional spectrum. Spectral windows of SFS are defined by fluorescent characteristics of basic groups of organic substances in the water sample. The novel Skalar Fluo Imager, based on this principle, is intended for the analysis of organic compounds in natural, domestic, and technological waters in an on-line mode. (orig.) [German] In vielen Umweltschutzanwendungen stellt die Auftrennung eines Substanzgemisches zum Zweck der Analyse eine sehr komplizierte Aufgabe dar. Ein erfolgversprechender Ansatz fuer eine on-line-Diagnostik besteht darin, das Objekt als integrale Spektroskopieprobe zu betrachten, die durch bestimmte spezifische Spektral-Fluoreszenz-Signaturen (SFS) charakterisiert wird. Diese werden als Fluoreszenz-Intensitaets-Matrix organischer Verbindungen in Wasser dargestellt, mit Anregungs- und Emissionsspektren als weiteren Koordinaten, wodurch ein dreidimensionales Spektrum entsteht. Spektrale Fenster der SFS sind definiert als Fluoreszenzcharakteristika von Funktionsgruppen organischer Substanzen in der Wasserprobe. Der auf diesem Prinzip basierende Skalar Fluo Imager ist fuer die on-line-Analyse organischer Bestandteile in natuerlichen, Haus- und technischen Waessern gedacht. (orig.)

 17. Automatic Delineation of On-Line Head-And-Neck Computed Tomography Images: Toward On-Line Adaptive Radiotherapy

  International Nuclear Information System (INIS)

  Zhang Tiezhi; Chi Yuwei; Meldolesi, Elisa; Yan Di

  2007-01-01

  Purpose: To develop and validate a fully automatic region-of-interest (ROI) delineation method for on-line adaptive radiotherapy. Methods and Materials: On-line adaptive radiotherapy requires a robust and automatic image segmentation method to delineate ROIs in on-line volumetric images. We have implemented an atlas-based image segmentation method to automatically delineate ROIs of head-and-neck helical computed tomography images. A total of 32 daily computed tomography images from 7 head-and-neck patients were delineated using this automatic image segmentation method. Manually drawn contours on the daily images were used as references in the evaluation of automatically delineated ROIs. Two methods were used in quantitative validation: (1) the dice similarity coefficient index, which indicates the overlapping ratio between the manually and automatically delineated ROIs; and (2) the distance transformation, which yields the distances between the manually and automatically delineated ROI surfaces. Results: Automatic segmentation showed agreement with manual contouring. For most ROIs, the dice similarity coefficient indexes were approximately 0.8. Similarly, the distance transformation evaluation results showed that the distances between the manually and automatically delineated ROI surfaces were mostly within 3 mm. The distances between two surfaces had a mean of 1 mm and standard deviation of <2 mm in most ROIs. Conclusion: With atlas-based image segmentation, it is feasible to automatically delineate ROIs on the head-and-neck helical computed tomography images in on-line adaptive treatments

 18. Human melioidosis reported by ProMED

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Katherinn Melissa Nasner-Posso

  2015-06-01

  Conclusions: Internet-based reporting systems such as ProMED are useful to gather information and synthesize knowledge on emerging infections. Although certain areas need to be improved, ProMED provided good information about melioidosis.

 19. On-line soft sensing in upstream bioprocessing.

  Science.gov (United States)

  Randek, Judit; Mandenius, Carl-Fredrik

  2018-02-01

  This review provides an overview and a critical discussion of novel possibilities of applying soft sensors for on-line monitoring and control of industrial bioprocesses. Focus is on bio-product formation in the upstream process but also the integration with other parts of the process is addressed. The term soft sensor is used for the combination of analytical hardware data (from sensors, analytical devices, instruments and actuators) with mathematical models that create new real-time information about the process. In particular, the review assesses these possibilities from an industrial perspective, including sensor performance, information value and production economy. The capabilities of existing analytical on-line techniques are scrutinized in view of their usefulness in soft sensor setups and in relation to typical needs in bioprocessing in general. The review concludes with specific recommendations for further development of soft sensors for the monitoring and control of upstream bioprocessing.

 20. On-line corrosion monitoring in district heating systems

  DEFF Research Database (Denmark)

  Richter, Sonja; Thorarinsdottir, R.I.; Hilbert, Lisbeth Rischel

  2004-01-01

  ), Electrochemical Noise (EN) and Zero Resistance Ammetry (ZRA). Electrochemical Resistance (ER) has also been used to measure corrosion. The method traditionally only measures corrosion off-line but with newly developed high-sensitive ER technique developed by MetriCorr in Denmark, on-line monitoring is possible...... complicates the chemistry of the environment. Hydrogen sulphide is present in geothermal systems and can be formed as a by-product of sulphate-reducing-bacteria (SRB). The application of electrochemical methods makes on-line monitoring possible. These methods include: Linear Polarization Resistance (LPR....... In order to assess both general corrosion and localized corrosion, it is necessary to apply more than one monitoring technique simultaneously, ZRA or EN for measuring localized corrosion and LPR or ER for measuring general corrosion rate. The advantage of monitoring localized corrosion is indisputable...

 1. On-line sources of toxicological information in Canada

  International Nuclear Information System (INIS)

  Racz, William J.; Ecobichon, Donald J.; Baril, Marc

  2003-01-01

  This paper will provide an overview of the on-line resources available in toxicology in Canada. It will describe a brief history of The Society of Toxicology of Canada, with reference to other societies and also provide information on education, research and other resources related to toxicology. Toxicology in Canada emerged as a distinct and vibrant discipline following the thalidomide tragedy of the 1960s. In the pharmaceutical industry and government, toxicology was readily established as an essential component of drug development and safety, and as the need for toxicologists expanded, training programs were established, usually in collaboration with departments of pharmacology. In the last two to three decades other disciplines, environmental biology, analytical chemistry and epidemiology joined the ranks of toxicology. The on-line sources of toxicology information are rapidly expanding. This article describes those sources considered by the authors to be important from a national and international perspective. The majority of these sources are professional organizations and government agencies

 2. On-line chemistry monitoring for the secondary side

  International Nuclear Information System (INIS)

  Anon.

  1990-01-01

  Babcock and Wilcox (B and W) has developed a computerized water chemistry data acquisition and management system for nuclear plant secondary coolant systems. The Integrated Water Chemistry Monitoring System (IWCMS) provides on-line monitoring of conditions and rapid trend analysis of sampled data. So far it has been installed at GPU Three Mile Island unit 1 and at Toledo Edison Davis-Besse. The IWCMS meets the following utility needs for monitoring power plant chemistry: control of chemistry conditions to minimize corrosion and extend component/system life; continuous analysis of data from on-line detectors and grab samples; expediting of transient recovery actions with trend, alarm and evaluation capability; provision for rapid sharing of useful operational chemistry information; concentration of attention on evaluation instead of data manipulation. The system is composed of three functional parts: data acquisition hardware; PC-based computer system and customised system software. (author)

 3. On-line application of the PANTHER advanced nodal code

  International Nuclear Information System (INIS)

  Hutt, P.K.; Knight, M.P.

  1992-01-01

  Over the last few years, Nuclear Electric has developed an integrated core performance code package for both light water reactors (LWRs) and advanced gas-cooled reactors (AGRs) that can perform a comprehensive range of calculations for fuel cycle design, safety analysis, and on-line operational support for such plants. The package consists of the following codes: WIMS for lattice physics, PANTHER whole reactor nodal flux and AGR thermal hydraulics, VIPRE for LWR thermal hydraulics, and ENIGMA for fuel performance. These codes are integrated within a UNIX-based interactive system called the Reactor Physics Workbench (RPW), which provides an interactive graphic user interface and quality assurance records/data management. The RPW can also control calculational sequences and data flows. The package has been designed to run both off-line and on-line accessing plant data through the RPW

 4. UniFlex - Collaborative on-line learning environment tool

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ole Borch

  2004-05-01

  Full Text Available

  Første gang publiceret i UNEV nr. 2: E-læringsplatforme - muligheder og potentialer, januar - marts 2004, red. Tom Nyvand og Michael Pedersen. ISSN 1603-5518.

  Increasing demands for remote on-line education are changing the way teaching and learning is performed. New behavior in using pedagogy and supporting technology is needed to drive the learning process. To facilitate the use of services for selected activities to participants in distance education, a web site named UniFlex (University Flexible learning has been developed and brought into use. The site is a comprehensive set of bookmarks including course taking, upload/download, and - of special significance - collaborative on-line project work. UniFlex has been developed to meet the requirement for a simple and cheap personalized interactive site, supporting problem oriented and project organized study form, which has characterized Aalborg University for more than 27 years.

 5. UniFlex - Collaborative on-line learning environment tool

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ole Borch

  2004-03-01

  Full Text Available Første gang publiceret i UNEV nr. 2: E-læringsplatforme - muligheder og potentialer, januar - marts 2004, red. Tom Nyvand og Michael Pedersen. ISSN 1603-5518. Increasing demands for remote on-line education are changing the way teaching and learning is performed. New behavior in using pedagogy and supporting technology is needed to drive the learning process. To facilitate the use of services for selected activities to participants in distance education, a web site named UniFlex (University Flexible learning has been developed and brought into use. The site is a comprehensive set of bookmarks including course taking, upload/download, and - of special significance - collaborative on-line project work. UniFlex has been developed to meet the requirement for a simple and cheap personalized interactive site, supporting problem oriented and project organized study form, which has characterized Aalborg University for more than 27 years.

 6. On-line Ramsey Numbers for Paths and Stars

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jaroslaw Grytczuk

  2008-08-01

  Full Text Available We study on-line version of size-Ramsey numbers of graphs defined via a game played between Builder and Painter: in one round Builder joins two vertices by an edge and Painter paints it red or blue. The goal of Builder is to force Painter to create a monochromatic copy of a fixed graph H in as few rounds as possible. The minimum number of rounds (assuming both players play perfectly is the on-line Ramsey number r(H of the graph H. We determine exact values of r(H for a few short paths and obtain a general upper bound r(Pn ≤ 4n-7. We also study asymmetric version of this parameter when one of the target graphs is a star Sn with n edges. We prove that r(Sn,H≤n ·e(H when H is any tree, cycle or clique.

 7. Laser systems for on-line laser ion sources

  International Nuclear Information System (INIS)

  Geppert, Christopher

  2008-01-01

  Since its initiation in the middle of the 1980s, the resonant ionization laser ion source has been established as a reliable and efficient on-line ion source for radioactive ion beams. In comparison to other on-line ion sources it comprises the advantages of high versatility for the elements to be ionized and of high selectivity and purity for the ion beam generated by resonant laser radiation. Dye laser systems have been the predominant and pioneering working horses for laser ion source applications up to recently, but the development of all-solid-state titanium:sapphire laser systems has nowadays initiated a significant evolution within this field. In this paper an overview of the ongoing developments will be given, which have contributed to the establishment of a number of new laser ion source facilities worldwide during the last five years.

 8. On-Line Metrology with Conoscopic Holography: Beyond Triangulation

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ignacio Álvarez

  2009-09-01

  Full Text Available On-line non-contact surface inspection with high precision is still an open problem. Laser triangulation techniques are the most common solution for this kind of systems, but there exist fundamental limitations to their applicability when high precisions, long standoffs or large apertures are needed, and when there are difficult operating conditions. Other methods are, in general, not applicable in hostile environments or inadequate for on-line measurement. In this paper we review the latest research in Conoscopic Holography, an interferometric technique that has been applied successfully in this kind of applications, ranging from submicrometric roughness measurements, to long standoff sensors for surface defect detection in steel at high temperatures.

 9. The Bochum on-line data acquisition system

  International Nuclear Information System (INIS)

  Paul, H.J.; Freiesleben, H.

  1986-01-01

  We describe an on-line data acquisition system based on a PDP 11 computer with CAMAC hardware. The software fully exploits the real-time features of the RSX-11M operating system. The basic characteristics of the program package, mainly written in FORTRAN 77, are: multitasking, shared common blocks, dynamical access to CAMAC hardware and data, and command orientated user interface. The system is particularly tailored for data acquisition in list mode of up to 64 parameters. (orig.)

 10. Recovery Strategies in On-Line Service Failure

  OpenAIRE

  Ozuem, Wilson; Lancaster, Geoff

  2013-01-01

  Despite a proliferation of a number of studies on service failures and recovery in e-service settings, there is a paucity of knowledge of ways in which service failures and recovery practices are implemented in the fashion industry. Drawing on constructivist perspective, this study offers a new perspective on an effective relational mechanism that would bridge the rupture between consumers and companies particularly in the on-line fashion sector. The analysis adds to studies on service failur...

 11. Understanding Cognitive Load Using On-line Dictionaries

  OpenAIRE

  Robert F. , Dilenschneider

  2017-01-01

  Cognitive Load Theory may useful for language instructors to understand how the look up conditions ofusing an on-line dictionary might influence learning. This paper first reviews previous studies that haveinvestigated dictionary use for vocabulary acquisition and reading comprehension Second, it explainsthe various elements of Cognitive Load Theory. Third, it describes how Cognitive Load Theory appliesto language learners' to learn unknown words and comprehend texts Last, it discusses the pe...

 12. On-line diagnostics for a real time system

  International Nuclear Information System (INIS)

  Sreenivasan, P.

  1976-01-01

  The purpose of an on-line diagnostics is to infuse the ability of self diagnosing in an online computer to enhance its dependability in a real time system. Such a diagnostics evolved for the CDPS of the Fast Breeder Test Reactor at Kalpakkam is reported. The two phases of the diagnostics, i.e., the malfunction detection and post detection action are described in some detail. (A.K.)

 13. Isocele I, the Orsay synchrocyclotron on-line separator

  International Nuclear Information System (INIS)

  Caruette, A.; Ferro, A.; Foucher, R.

  1976-01-01

  The main characteristics of the isotope separator Isocele 1 are described. This medium current separator was on line with the Orsay synchrocyclotron (155 MeV p, or 210 MeV 3 He) from March 1974 up to May 1975. Results obtained with different targets (Au, Bi, Er, Pt, Sn, Th) are summarized. They confirm the efficiency of medium current separators of this type [fr

 14. A decision support system for on-line leakage localization

  OpenAIRE

  Meseguer, Jordi; Mirats-Tur, Josep M.; Cembrano, Gabriela; Puig, Vicenç; Quevedo, Joseba; Pérez, Ramon; Sanz, Gerard; Ibarra, David

  2014-01-01

  This paper describes a model-driven decision-support system (software tool) implementing a model-based methodology for on-line leakage detection and localization which is useful for a large class of water distribution networks. Since these methods present a certain degree of complexity which limits their use to experts, the proposed software tool focuses on the integration of a method emphasizing its use by water network managers as a decision support system. The proposed software tool integr...

 15. On-line learning in radial basis functions networks

  OpenAIRE

  Freeman, Jason; Saad, David

  1997-01-01

  An analytic investigation of the average case learning and generalization properties of Radial Basis Function Networks (RBFs) is presented, utilising on-line gradient descent as the learning rule. The analytic method employed allows both the calculation of generalization error and the examination of the internal dynamics of the network. The generalization error and internal dynamics are then used to examine the role of the learning rate and the specialization of the hidden units, which gives ...

 16. On-line production of [11C]cyanogen bromide

  International Nuclear Information System (INIS)

  Westerberg, G.; Laangstroem, B.

  1997-01-01

  The electrophilic labelling precursor [ 11 C]cyanogen bromide was produced in 95% radiochemical yield (decay-corrected) from hydrogen [ 11 C]cyanide within 3 min from the end of bombardment using a simple and convenient solid-phase on-line procedure. The [ 11 C]cyanogen bromide has been used in the synthesis of a number of labelled compounds for use in positron emission tomography. (author)

 17. DAT genotype modulates striatal processing and long-term memory for items associated with reward and punishment.

  Science.gov (United States)

  Wittmann, Bianca C; Tan, Geoffrey C; Lisman, John E; Dolan, Raymond J; Düzel, Emrah

  2013-09-01

  Previous studies have shown that appetitive motivation enhances episodic memory formation via a network including the substantia nigra/ventral tegmental area (SN/VTA), striatum and hippocampus. This functional magnetic resonance imaging (fMRI) study now contrasted the impact of aversive and appetitive motivation on episodic long-term memory. Cue pictures predicted monetary reward or punishment in alternating experimental blocks. One day later, episodic memory for the cue pictures was tested. We also investigated how the neural processing of appetitive and aversive motivation and episodic memory were modulated by dopaminergic mechanisms. To that end, participants were selected on the basis of their genotype for a variable number of tandem repeat polymorphism of the dopamine transporter (DAT) gene. The resulting groups were carefully matched for the 5-HTTLPR polymorphism of the serotonin transporter gene. Recognition memory for cues from both motivational categories was enhanced in participants homozygous for the 10-repeat allele of the DAT, the functional effects of which are not known yet, but not in heterozygous subjects. In comparison with heterozygous participants, 10-repeat homozygous participants also showed increased striatal activity for anticipation of motivational outcomes compared to neutral outcomes. In a subsequent memory analysis, encoding activity in striatum and hippocampus was found to be higher for later recognized items in 10-repeat homozygotes compared to 9/10-repeat heterozygotes. These findings suggest that processing of appetitive and aversive motivation in the human striatum involve the dopaminergic system and that dopamine plays a role in memory for both types of motivational information. In accordance with animal studies, these data support the idea that encoding of motivational events depends on dopaminergic processes in the hippocampus. © 2013 The Authors. Published by Elsevier Ltd. All rights reserved.

 18. DRD2 genotype-based variation of default mode network activity and of its relationship with striatal DAT binding.

  Science.gov (United States)

  Sambataro, Fabio; Fazio, Leonardo; Taurisano, Paolo; Gelao, Barbara; Porcelli, Annamaria; Mancini, Marina; Sinibaldi, Lorenzo; Ursini, Gianluca; Masellis, Rita; Caforio, Grazia; Di Giorgio, Annabella; Niccoli-Asabella, Artor; Popolizio, Teresa; Blasi, Giuseppe; Bertolino, Alessandro

  2013-01-01

  The default mode network (DMN) comprises a set of brain regions with "increased" activity during rest relative to cognitive processing. Activity in the DMN is associated with functional connections with the striatum and dopamine (DA) levels in this brain region. A functional single-nucleotide polymorphism within the dopamine D2 receptor gene (DRD2, rs1076560 G > T) shifts splicing of the 2 D2 isoforms, D2 short and D2 long, and has been associated with striatal DA signaling as well as with cognitive processing. However, the effects of this polymorphism on DMN have not been explored. The aim of this study was to evaluate the effects of rs1076560 on DMN and striatal connectivity and on their relationship with striatal DA signaling. Twenty-eight subjects genotyped for rs1076560 underwent functional magnetic resonance imaging during a working memory task and 123 55 I-Fluoropropyl-2-beta-carbomethoxy-3-beta(4-iodophenyl) nortropan Single Photon Emission Computed Tomography ([(123)I]-FP-CIT SPECT) imaging (a measure of dopamine transporter [DAT] binding). Spatial group-independent component (IC) analysis was used to identify DMN and striatal ICs. Within the anterior DMN IC, GG subjects had relatively greater connectivity in medial prefrontal cortex (MPFC), which was directly correlated with striatal DAT binding. Within the posterior DMN IC, GG subjects had reduced connectivity in posterior cingulate relative to T carriers. Additionally, rs1076560 genotype predicted connectivity differences within a striatal network, and these changes were correlated with connectivity in MPFC and posterior cingulate within the DMN. These results suggest that genetically determined D2 receptor signaling is associated with DMN connectivity and that these changes are correlated with striatal function and presynaptic DA signaling.

 19. Protocol for ADDITION-PRO

  DEFF Research Database (Denmark)

  Johansen, Nanna Borup; Hansen, Anne-Louise Smidt; Jensen, Troels M

  2012-01-01

  disease and microvascular diabetic complications. We also require a better understanding of the mechanisms that underlie and drive early changes in cardiometabolic physiology. The ADDITION-PRO study was designed to address these issues among individuals at different levels of diabetes risk recruited from...... Danish primary care. METHODS/DESIGN: ADDITION-PRO is a population-based, longitudinal cohort study of individuals at high risk for diabetes. 16,136 eligible individuals were identified at high risk following participation in a stepwise screening programme in Danish general practice between 2001 and 2006....... All individuals with impaired glucose regulation at screening, those who developed diabetes following screening, and a random sub-sample of those at lower levels of diabetes risk were invited to attend a follow-up health assessment in 2009-2011 (n=4,188), of whom 2,082 (50%) attended. The health...

 20. Anti- versus Pro-Competitive Mergers

  OpenAIRE

  Fridolfsson, Sven-Olof

  2007-01-01

  In a framework where mergers are mutually excluding, I show that firms pursue anti- rather than (alternative) pro-competitive mergers. Potential outsiders to anti-competitive mergers refrain from pursuing pro-competitive mergers if the positive externalities from anti-competitive mergers are strong enough. Potential outsiders to pro-competitive mergers pursue anti-competitive mergers if the negative externalities from the pro-competitive mergers are strong enough. Potential participants in an...

 1. On-line Monitoring System for Power Transformers

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Alexandru HOTEA

  2016-12-01

  Full Text Available Power transformers are the most important and expensive equipment from the electricity transmission system, so it is very important to know the real state of health of such equipment in every moment. De-energizing the power transformer accidentally due to internal defects can generate high costs. Annual maintenance proved to be ineffective in many cases to determine the internal condition of the equipment degradation due to faults rapidly evolving. An On-line Monitoring System for Power Transformers help real-time condition assessment and to detect errors early enough to take action to eliminate or minimize them. After abnormality detected, it is still important to perform full diagnostic tests to determine the exact condition of the equipment. On-line monitoring systems can help increase the level of availability and reliability of power transformers and lower costs of accidental interruption. This paper presents cases studies on several power transformers equipped with on-line monitoring systems from Transelectrica substation.

 2. Characterizing chemical systems with on-line computers and graphics

  International Nuclear Information System (INIS)

  Frazer, J.W.; Rigdon, L.P.; Brand, H.R.; Pomernacki, C.L.

  1979-01-01

  Incorporating computers and graphics on-line to chemical experiments and processes opens up new opportunities for the study and control of complex systems. Systems having many variables can be characterized even when the variable interactions are nonlinear, and the system cannot a priori be represented by numerical methods and models. That is, large sets of accurate data can be rapidly acquired, then modeling and graphic techniques can be used to obtain partial interpretation plus design of further experimentation. The experimenter can thus comparatively quickly iterate between experimentation and modeling to obtain a final solution. We have designed and characterized a versatile computer-controlled apparatus for chemical research, which incorporates on-line instrumentation and graphics. It can be used to determine the mechanism of enzyme-induced reactions or to optimize analytical methods. The apparatus can also be operated as a pilot plant to design control strategies. On-line graphics were used to display conventional plots used by biochemists and three-dimensional response-surface plots

 3. On-Line Fringe Tracking and Prediction at IOTA

  Science.gov (United States)

  Wilson, Edward; Mah, Robert; Lau, Sonie (Technical Monitor)

  1999-01-01

  The Infrared/Optical Telescope Array (IOTA) is a multi-aperture Michelson interferometer located on Mt. Hopkins near Tucson, Arizona. To enable viewing of fainter targets, an on-line fringe tracking system is presently under development at NASA Ames Research Center. The system has been developed off-line using actual data from IOTA, and is presently undergoing on-line implementation at IOTA. The system has two parts: (1) a fringe tracking system that identifies the center of a fringe packet by fitting a parametric model to the data; and (2) a fringe packet motion prediction system that uses characteristics of past fringe packets to predict fringe packet motion. Combined, this information will be used to optimize on-line the scanning trajectory, resulting in improved visibility of faint targets. Fringe packet identification is highly accurate and robust (99% of the 4000 fringe packets were identified correctly, the remaining 1% were either out of the scan range or too noisy to be seen) and is performed in 30-90 milliseconds on a Pentium II-based computer. Fringe packet prediction, currently performed using an adaptive linear predictor, delivers a 10% improvement over the baseline of predicting no motion.

 4. Review of trigger and on-line processors at SLAC

  International Nuclear Information System (INIS)

  Lankford, A.J.

  1984-07-01

  The role of trigger and on-line processors in reducing data rates to manageable proportions in e + e - physics experiments is defined not by high physics or background rates, but by the large event sizes of the general-purpose detectors employed. The rate of e + e - annihilation is low, and backgrounds are not high; yet the number of physics processes which can be studied is vast and varied. This paper begins by briefly describing the role of trigger processors in the e + e - context. The usual flow of the trigger decision process is illustrated with selected examples of SLAC trigger processing. The features are mentioned of triggering at the SLC and the trigger processing plans of the two SLC detectors: The Mark II and the SLD. The most common on-line processors at SLAC, the BADC, the SLAC Scanner Processor, the SLAC FASTBUS Controller, and the VAX CAMAC Channel, are discussed. Uses of the 168/E, 3081/E, and FASTBUS VAX processors are mentioned. The manner in which these processors are interfaced and the function they serve on line is described. Finally, the accelerator control system for the SLC is outlined. This paper is a survey in nature, and hence, relies heavily upon references to previous publications for detailed description of work mentioned here. 27 references, 9 figures, 1 table

 5. On-line plant-wide monitoring using neural networks

  International Nuclear Information System (INIS)

  Turkcan, E.; Ciftcioglu, O.; Eryurek, E.; Upadhyaya, B.R.

  1992-06-01

  The on-line signal analysis system designed for a multi-level mode operation using neural networks is described. The system is capable of monitoring the plant states by tracking different number of signals up to 32 simultaneously. The data used for this study were acquired from the Borssele Nuclear Power Plant (PWR type), and using the on-line monitoring system. An on-line plant-wide monitoring study using a multilayer neural network model is discussed in this paper. The back-propagation neural network algorithm is used for training the network. The technique assumes that each physical state of the power plant can be represented by a unique pattern of instrument readings which can be related to the condition of the plant. When disturbance occurs, the sensor readings undergo a transient, and form a different set of patterns which represent the new operational status. Diagnosing these patterns can be helpful in identifying this new state of the power plant. To this end, plant-wide monitoring with neutral networks is one of the new techniques in real-time applications. (author). 9 refs.; 5 figs

 6. Designing effective on-line continuing medical education.

  Science.gov (United States)

  Zimitat, Craig

  2001-03-01

  The Internet, and new information and communication technologies available through the Internet, provides medical educators with an opportunity to develop unique on-line learning environments with real potential to improve physicians' knowledge and effect change in their clinical practice. There are approximately 100 websites offering on-line CME courses in the USA alone. However, few of these CME courses appear to be based on sound educational principles or CME research and may have little chance of achieving the broader goals of CME. The majority of these courses closely resemble their traditional counterparts (e.g. paper-based books are now electronic books) and appear to be mere substitutions for old-technology CME resources. Whilst some CME providers add unique features of the Internet to enrich their websites, they do not employ strategies to optimize the learning opportunities afforded by this new technology. The adoption of adult learning principles, reflective practice and problem-based approaches can be used as a foundation for sound CME course design. In addition, knowledge of Internet technology and the learning opportunities it affords, together with strategies to maintain participation and new assessment paradigms, are all needed for developing online CME. We argue for an evidence-based and strategic approach to the development of on-line CME courses designed to enhance physician learning and facilitate change in clinical behaviour.

 7. On-line radiation teaching materials using IT technology

  International Nuclear Information System (INIS)

  Inoue, Hiroyoshi

  2005-01-01

  We developed the on-line radiation teaching materials using the Internet, in order to provide the teaching support materials of atomic power and radiation educations in on-school study, as well as to create the complementary study system in off-school study. The themes of teaching materials were selected from requests by teachers. In the case of an elementary school, the teaching material 'an environmental problem and atomic power' was created as the aggregate of each content for study without boundary between subjects. The teaching material 'medical treatment and radiation' was created for junior high school students to raise the individual knowledge. In the case of a high school, the teaching material nucleus and radiation' was prepared to supplement the physical study of students. The on-line teaching materials were tried to 300 junior high school and high school students, 68% of students answered that the teaching material is effective to understand atomic power and radiation, though 17% answered they were not effective. Although there are problems to prepare IT learning equipments and learning follow-up system in the material, it is suggested that the on-line teaching materials will provide the novel learning system including debates for the study. This method has no limitation of time and place. (author)

 8. On-line fouling monitor for heat exchangers

  International Nuclear Information System (INIS)

  Tsou, J.L.

  1995-01-01

  Biological and/or chemical fouling in utility service water system heat exchangers adversely affects operation and maintenance costs, and reduced heat transfer capability can force a power deaerating or even a plant shut down. In addition, service water heat exchanger performance is a safety issue for nuclear power plants, and the issue was highlighted by NRC in Generic Letter 89-13. Heat transfer losses due to fouling are difficult to measure and, usually, quantitative assessment of the impact of fouling is impossible. Plant operators typically measure inlet and outlet water temperatures and flow rates and then perform complex calculations for heat exchanger fouling resistance or ''cleanliness''. These direct estimates are often imprecise due to inadequate instrumentation. Electric Power Research Institute developed and patented an on-line condenser fouling monitor. This monitor may be installed in any location within the condenser; does not interfere with routine plant operations, including on-line mechanical and chemical treatment methods; and provides continuous, real-time readings of the heat transfer efficiency of the instrumented tube. This instrument can be modified to perform on-line monitoring of service water heat exchangers. This paper discusses the design, construction of the new monitor, and algorithm used to calculate service water heat exchanger fouling

 9. Denmark's on - line early warning radiation monitoring network

  International Nuclear Information System (INIS)

  Walmod-Larsen, O.; Lippert, J.

  1990-01-01

  In Denmark an emergency response coordination committee was set up to cope with the problems after the Chernobyl accident with participation of all relevant authorities. For help in an emergency situation the ARGOS (Accident Reporting and Guiding Operational System), system will be put into use. The ARGOS emergency evaluation computer system, which has been developed in cooperation with the Danish Environmental Protection Agency, is in operation in connection with the emergency planning for the east region of Denmark with regard to the Swedish nuclear power plant operating at Barseback. Inputs of measurement data are on-line available on data screens for evaluation in the emergency coordination centers, presented on suitable geographical maps, showing iso-contours calculated from the input. In case of an alert situation other systems can be put in operation, f.ex. mobile measuring units from the CDEPA's local, operational emergency centers. Their readings can then be put into the computing system parallel to the on-line stations and be presented by the ARGOS-system for evaluation in the emergency command centers. If another national authority in an alert situation requests a transfer of measurement data, and if this is agreed upon by the competent Danish authority, then the transfer can be arranged from the ARGOS-system, through agreed transmission channels. At present the ARGOS system is being improved and expanded by RNL to cover the whole Danish region and to present measurements from the on-line warning system

 10. [Pro Familia statistics for 1974].

  Science.gov (United States)

  1975-09-01

  Statistics for 1974 for the West German family planning organization Pro Familia are reported. 56 offices are now operating, and 23,726 clients were seen. Men were seen more frequently than previously. 10,000 telephone calls were also handled. 16-25 year olds were increasingly represented in the clientele, as were unmarried persons of all ages. 1,242 patients were referred to physicians or clinics for clinical diagnosis.

 11. Effects of Pro-Gly-Pro tripeptide on the dopamine system.

  Science.gov (United States)

  Meshavkin, V K; Batishcheva, E Yu; Kost, N V; Sokolov, O Yu; Trufanova, A V; Samonina, G E

  2011-08-01

  Tripeptide Pro-Gly-Pro interacted with dopamine receptors in vitro and reduced behavioral manifestations of apomorphine-induced hyperfunction of the dopamine system in verticalization, stereotypy, and yawning tests. Presumably, the behavioral effects of Pro-Gly-Pro tripeptide were mediated through post- and presynaptic D(2)and D(3)receptors.

 12. Similar pro-NT and pro-RLX2 levels after preeclampsia and after uncomplicated pregnancy

  NARCIS (Netherlands)

  Zoet, G. A.(Gerbrand); van Rijn, B. B.(Bas); Rehfeldt, M. (Miriam); Franx, A. (Arie); Maas, Angela H E M

  2017-01-01

  OBJECTIVE: Women are at increased risk of developing cardiovascular disease (CVD) after preeclampsia. Proneurotensin 1-117 (pro-NT) and prorelaxin 2 connecting peptide (pro-RLX2) have recently emerged as potential biomarkers for CVD risk in women. We assessed pro-NT and pro-RLX2 levels in women with

 13. Similar pro-NT and pro-RLX2 levels after preeclampsia and after uncomplicated pregnancy

  NARCIS (Netherlands)

  Zoet, G. A.(Gerbrand); van Rijn, B. B.(Bas); Rehfeldt, M. (Miriam); Franx, A. (Arie); Maas, Angela H E M

  2017-01-01

  Objective Women are at increased risk of developing cardiovascular disease (CVD) after preeclampsia. Proneurotensin 1-117 (pro-NT) and prorelaxin 2 connecting peptide (pro-RLX2) have recently emerged as potential biomarkers for CVD risk in women. We assessed pro-NT and pro-RLX2 levels in women with

 14. The polymorphism of dopamine receptor D4 (DRD4) and dopamine transporter (DAT) genes in the men with antisocial behaviour and mixed martial arts fighters.

  Science.gov (United States)

  Cherepkova, Elena V; Maksimov, Vladimir N; Kushnarev, Alexandr P; Shakhmatov, Igor I; Aftanas, Lyubomir I

  2017-09-12

  Variable-number tandem repeat (VNTR) polymorphisms of DRD4 and DAT genes were studied in the Russian and Chechen men convicted of crimes, and two control groups comprised of the MMA fighters and a sample of general population. A group of MMA fighters included only the subjects without history of antisocial behaviour. DNA was isolated by phenol-chloroform extraction from the blood. Genotyping VNTR polymorphisms of the DRD4 and DAT genes were performed by PCR on published methods. Among those convicted of felonies and most grave crimes, carriers of DRD4 long alleles are found more frequently, similarly to the cohort of MMA fighters (lacking criminal record in both paternal lines). The 9/9 DAT genotype carriers are more frequently encountered among the habitual offenders. A frequency of the combination of the DRD4 genotype 4/7 and DAT genotype 10/10 is clearly higher among the convicts of violent crimes and the MMA fighters. One can speculate the presence of a 'controlled aggression' without a predisposition to pathological violence in the MMA fighters. Our study supports the hypothesis of genetic predisposition to different variants of extreme behaviour mediated by genetic determinants involved in the functioning of neuromediator systems including those controlling dopamine pathways.

 15. A genetic-demographic approach reveals a gender-specific association of SLC6A3/DAT1 40 bp-VNTR with life-expectancy.

  Science.gov (United States)

  Hadi, Fazal; Dato, Serena; Carpi, Francesco M; Prontera, Paolo; Crucianelli, Francesca; Renda, Federica; Passarino, Giuseppe; Napolioni, Valerio

  2015-06-01

  Several recent lines of evidence are proving an important role for dopamine in the aging process and in the determination of life span. Components of the dopaminergic system may represent good candidates for longevity studies. Herein, we tested the possible association of the functional SLC6A3/DAT1 40-bp VNTR with life-expectancy in a healthy population of Central Italy (N = 993) by applying a genetic-demographic approach that takes into account the demographic information and different survival rates between sexes for modeling the survival of specific allele carriers in the population. Male carriers of S*/S* genotype showed a lower survival chance across most of the lifespan respect to the survival of DAT1*L-carriers (P = 0.021). The same analyses gave non-significant results in females. Several studies already reported significant sex differences in dopamine metabolism and its related biological pathways. Thus, we can hypothesize that the SLC6A3/DAT1 40 bp-VNTR may affect life expectancy in a sex-specific way. Moreover, it is conceivable that DAT1 S*/S* carriers, who are prone to assume "risk" type behaviors, may be dropped out of the "healthy" population by a sort of "demographic selection".

 16. High sibling correlation on methylphenidate response but no association with DAT1-10R homozygosity in Dutch sibpairs with ADHD

  NARCIS (Netherlands)

  van der Meulen, Emma M; Bakker, Steven C; Pauls, David L; Oteman, Nicole; Kruitwagen, Cas L J J; Pearson, Peter L; Sinke, Richard J; Buitelaar, Jan K

  2005-01-01

  BACKGROUND: A minority of patients with attention-deficit hyperactivity disorder (ADHD) do not respond favorably to methylphenidate. This has been partially associated with homozygosity for the Dopamine transporter (DAT1) 10-repeat allele and the presence of one or two Dopamine D4 receptor (DRD4)

 17. High sibling correlation on methylphenidate response but no association with DAT1-10R homozygosity in Dutch sibpairs with ADHD.

  NARCIS (Netherlands)

  Meulen, E.M. van der; Bakker, S.C.; Pauls, D.L.; Oteman, N.; Kruitwagen, C.L.J.J.; Pearson, P.L.; Sinke, R.J.; Buitelaar, J.K.

  2005-01-01

  BACKGROUND: A minority of patients with attention-deficit hyperactivity disorder (ADHD) do not respond favorably to methylphenidate. This has been partially associated with homozygosity for the Dopamine transporter (DAT1) 10-repeat allele and the presence of one or two Dopamine D4 receptor (DRD4)

 18. Application of direct agglutination test (DAT) and fast agglutination screening test (FAST) for sero-diagnosis of visceral leishmaniasis in endemic area of Minas Gerais, Brazil

  NARCIS (Netherlands)

  Silva, Eduardo S.; Schoone, Gerard J.; Gontijo, Celia M. F.; Brazil, Reginaldo P.; Pacheco, Raquel S.; Schallig, Henk D. F. H.

  2005-01-01

  The direct agglutination test (DAT) has proved to be a very important sero-diagnostic tool combining high levels of intrinsic validity and ease of performance. Otherwise, fast agglutination screening test (FAST) utilises only one serum dilution making the test very suitable for the screening of

 19. Analýza nestrukturovaných dat z bankovních stránek na sociální síti Facebook

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Lucie Šperková

  2014-12-01

  Full Text Available Sociální sítě jako novodobý kanál pro sdílení online Word of Mouth představuje pro bankovní společnosti příležitost, jak analyzovat komunikaci a názory svých zákazníků, které zde veřejně sdílejí. Článek ukazuje proces a výsledky pokročilé kontextové analýzy těchto nestrukturovaných dat vybraných veřejných bankovních stránek na sociální síti Facebook. Analýza zákaznických názorů, problémů a přání může hrát významnou roli pro pozici těchto společností na trhu a jejich orientaci na zákazníky. Využity byly metody shlukování a sentiment analýz, výsledky odrážejí stav chování zákazníků a bank na této síti. Článek zdůrazňuje důležitost problematiky Word of Mouth a jeho analýz informačními technologiemi. Zároveň diskutuje, jak analýza kontextu může přenést marketing na další úroveň identifikace zákazníkova chování a jeho vztahu ke společnosti.

 20. In the Jungle of Astronomical On--line Data Services

  Science.gov (United States)

  Egret, D.

  The author tried to survive in the jungle of astronomical on--line data services. In order to find efficient answers to common scientific data retrieval requests, he had to collect many pieces of information, in order to formulate typical user scenarios, and try them against a number of different data bases, catalogue services, or information systems. He discovered soon how frustrating treasure coffers may be when their keys are not available, but he realized also that nice widgets and gadgets are of no help when the information is not there. And, before long, he knew he would have to navigate through several systems because no one was yet offering a general answer to all his questions. I will present examples of common user scenarios and show how they were tested against a number of services. I will propose some elements of classification which should help the end-user to evaluate how adequate the different services may be for providing satisfying answers to specific queries. For that, many aspects of the user interaction will be considered: documentation, access, query formulation, functionalities, qualification of the data, overall efficiency, etc. I will also suggest possible improvements to the present situation: the first of them being to encourage system managers to increase collaboration between one another, for the benefit of the whole astronomical community. The subjective review I will present, is based on publicly available astronomical on--line services from the U.S. and from Europe, most of which (excepting the newcomers) were described in ``Databases and On-Line Data in Astronomy", (Albrecht & Egret, eds, 1991): this includes databases (such as NED and Simbad ), catalog services ( StarCat , DIRA , XCatScan , etc.), and information systems ( ADS and ESIS ).

 1. On-line implant reconstruction in HDR brachytherapy

  International Nuclear Information System (INIS)

  Kolkman-Deurloo, Inger-Karine K.; Kruijf, Wilhelmus J.M. de; Levendag, Peter C.

  2006-01-01

  Background and purpose: To evaluate the accuracy of on-line planning in an Integrated Brachytherapy Unit (IBU) using dedicated image distortion correction algorithms, correcting the geometric distortion and magnetic distortion separately, and to determine the effect of the reconstruction accuracy on clinical treatment plans in terms of deviations in treatment time and dose. Patients and methods: The reconstruction accuracy has been measured using 20 markers, positioned at well known locations in a QA phantom. Treatment plans of two phantoms representing clinical implant geometries, have been compared with reference plans to determine the effect of the reconstruction accuracy on the treatment plan. Before clinical introduction, treatment plans of three representative patients, based on on-line reconstruction, have been compared with reference plans. Results: The average reconstruction error for 10 in. images reduces from -0.6 mm (range -2.6 to +1.0 mm) to -0.2 mm (range -1.2 to +0.6 mm) after image distortion correction and for 15 in. images from 0.8 mm (range -0.5 to +3.0 mm) to 0.0 mm (range -0.8 to +0.8 mm). The error in case of eccentric positioning of the phantom, i.e. 0.8 mm (range -1.0 to +3.3 mm), reduces to 0.1 mm (range -0.5 to +0.9 mm). Correction of the image distortions reduces the deviation in the calculated treatment time of maximally 2.7% to less than 0.8% in case of eccentrically positioned clinical phantoms. The deviation in the treatment time or reference dose in the plans based on on-line reconstruction with image distortion correction of the three patient examples is smaller than 0.3%. Conclusions: Accurate on-line implant reconstruction using the IBU localiser and dedicated correction algorithms separating the geometric distortion and the magnetic distortion is possible. The results fulfill the minimum requirements as imposed by the Netherlands Commission on Radiation Dosimetry (NCS) without limitations regarding the usable range of the field

 2. On-line data processing for scintillation camera

  International Nuclear Information System (INIS)

  Ueyanagi, Hideo

  1974-01-01

  To process on-line the information from scintillation cameras, the computing/processing device of wired program type, with a specialized mini-computer for the processing, is generally used; and by this method, the data processing is done by the users of scintillation cameras. In the device with a mini-computer with processing programming by software, the almost all items in processing can be executed; but the operation requires some skill. With mini-computer operation, on the other hand, there are the problems of data-point number, process-time reduction, and image storage for both long and short terms. (Mori, K.)

 3. Robust Control Methods for On-Line Statistical Learning

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Capobianco Enrico

  2001-01-01

  Full Text Available The issue of controlling that data processing in an experiment results not affected by the presence of outliers is relevant for statistical control and learning studies. Learning schemes should thus be tested for their capacity of handling outliers in the observed training set so to achieve reliable estimates with respect to the crucial bias and variance aspects. We describe possible ways of endowing neural networks with statistically robust properties by defining feasible error criteria. It is convenient to cast neural nets in state space representations and apply both Kalman filter and stochastic approximation procedures in order to suggest statistically robustified solutions for on-line learning.

 4. Development of an on-line radon monitoring system

  International Nuclear Information System (INIS)

  Guo Huiping; Shang Aiguo; Liu Junfeng; Zhou Chunlin; Di Yuming

  2004-01-01

  Of the actual demand by the strategic missile troops, the author has successfully developed a specially designed passive diffusion collecting chamber to collect the decay products of radon by high voltage static electricity, and using the single-chip microcomputer to reckon the radon concentration in air, which is actually a portable, continuous and automatic on-line monitoring instrument. It was made into a four-slot standard plug-in board of a NIM, and it functions as auto data memory, data process, display, over-threshold alarming and so on. (authors)

 5. Integrated on-line accelerator modeling at CEBAF

  International Nuclear Information System (INIS)

  Bowling, B.A.; Shoaee, H.; Van Zeijts, J.; Witherspoon, S.; Watson, W.

  1995-01-01

  An on-line accelerator modeling facility is currently under development at CEBAF. The model server, which is integrated with the EPICS control system, provides coupled and 2nd-order matrices for the entire accelerator, and forms the foundation for automated model- based control and diagnostic applications. Four types of machine models are provided, including design, golden or certified, live, and scratch or simulated model. Provisions are also made for the use of multiple lattice modeling programs such as DIMAD, PARMELA, and TLIE. Design and implementation details are discussed. 2 refs., 4 figs

 6. On-line Dynamic Security Assessment in Power Systems

  DEFF Research Database (Denmark)

  Weckesser, Johannes Tilman Gabriel

  and solar radiation. Moreover, ongoing research suggests that demand response will be introduced to maintain power balance between generation and consumption at all times. Due to these changes the operating point of the power system will be less predictable and today’s stability and security assessment...... for early prediction of critical voltage sags is described. The method’s performance is compared to other prediction approaches. The results show that the proposed method succeeds in early, accurately and consistently predicting critically low voltage sags. An efficient on-line DSA not only identifies...

 7. Enhancing Learner Autonomy in an On-line Editing Programme

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Hebe Wong

  2011-09-01

  Full Text Available Little (1999 argues that in formal educational contexts, “the basis of learner autonomy is acceptance of responsibility for one’s own learning” (p.11. An autonomous learner takes responsibility for various aspects of learning (Benson & Voller, 1997; Holec, 1981. This study examines how learner autonomy opportunities were provided at various stages of writing in an on-line editing programme for a group of electronic engineering students and how the students took charge of their language learning when receiving feedback on their technical writing. The impact on their own learning effectiveness of the decisions students made is also discussed.

 8. Investigating on-line pornography at the University of Johannesburg

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  P. Laughton

  2007-12-01

  (61,6% aged between 19 years and 21 years. Of the respondents, 36,7% indicated that exposure to unsolicited pornography did not bother them. When asked to what extent students should have access to pornography, 60,5% stated 'None' while 32,6% believed that 'Restricted' access should be granted for research purposes and 6,9% believed that students should be granted 'Total' access to pornography. Results from the research will be used to manage access to on-line resources at the University of Johannesburg better.

 9. On-line core monitoring with CORE MASTER / PRESTO

  International Nuclear Information System (INIS)

  Lindahl, S.O.; Borresen, S.; Ovrum, S.

  1986-01-01

  Advanced calculational tools are instrumental in improving reactor plant capacity factors and fuel utilization. The computer code package CORE MASTER is an integrated system designed to achieve this objective. The system covers all main activities in the area of in-core fuel management for boiling water reactors; design, operation support, and on-line core monitoring. CORE MASTER operates on a common data base, which defines the reactor and documents the operating history of the core and of all fuel bundles ever used

 10. Core on-line monitoring and computerized procedures systems

  International Nuclear Information System (INIS)

  Gangloff, W.C.

  1986-01-01

  The availability of operating nuclear power plants has been affected significantly by the difficulty people have in coping with the complexity of the plants and the operating procedures. Two ways to use modern computer technology to ease the burden of coping are discussed in this paper, an on-line core monitoring system with predictive capability and a computerized procedures system using live plant data. These systems reduce human errors by presenting information rather than simply data, using the computer to manipulate the data, but leaving the decisions to the plant operator

 11. Lower Bounds and Semi On-line Multiprocessor Scheduling

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  T.C. Edwin Cheng

  2003-10-01

  Full Text Available We are given a set of identical machines and a sequence of jobs from which we know the sum of the job weights in advance. The jobs have to be assigned on-line to one of the machines and the objective is to minimize the makespan. An algorithm with performance ratio 1.6 and a lower bound of 1.5 is presented. This improves recent results by Azar and Regev who published an algorithm with performance ratio 1.625 for the less general problem that the optimal makespan is known in advance.

 12. Adaptive calibration method with on-line growing complexity

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Šika Z.

  2011-12-01

  Full Text Available This paper describes a modified variant of a kinematical calibration algorithm. In the beginning, a brief review of the calibration algorithm and its simple modification are described. As the described calibration modification uses some ideas used by the Lolimot algorithm, the algorithm is described and explained. Main topic of this paper is a description of a synthesis of the Lolimot-based calibration that leads to an adaptive algorithm with an on-line growing complexity. The paper contains a comparison of simple examples results and a discussion. A note about future research topics is also included.

 13. The development of an on-line gold analyser

  International Nuclear Information System (INIS)

  Robert, R.V.D.; Ormrod, G.T.W.

  1982-01-01

  An on-line analyser to monitor the gold in solutions from the carbon-in-pulp process is described. The automatic system is based on the delivery of filtered samples of the solutions to a distribution valve for measurement by flameless atomic-absorption spectrophotometry. The samples is introduced by the aerosol-deposition method. Operation of the analyser on a pilot plant and on a full-scale carbon-in-pulp plant has shown that the system is economically feasible and capable of providing a continuous indication of the efficiency of the extraction process

 14. NNDC [National Nuclear Data Center] on-line services documentation

  International Nuclear Information System (INIS)

  Dunford, C.L.; Burrows, T.W.; Tuli, J.K.

  1987-01-01

  This document summarizes and describes how to access the on-line services available from the National Nuclear Data Center (NNDC) located at Brookhaven National Laboratory. The services are available free of cost to US Department of Energy, its contractors and others who support the NNDC or supply data to the NNDC. Four of the center's data bases are now accessible to non-NNDC scientists via remote connection to the center's VAX 11/780. To use this service, you must have a terminal with access by either a telephone line or the PHYSNET network. A VT100 terminal or a terminal with VT-100 emulation is recommended but not required

 15. Efficient and Secure Comparison for On-Line Auctions

  DEFF Research Database (Denmark)

  Damgård, Ivan Bjerre; Krøigaard, Mikkel; Geisler, Martin Joakim

  2007-01-01

  We propose a protocol for secure comparison of integers based on homomorphic encryption. We also propose a homomorphic encryption scheme that can be used in our protocol and makes it more efficient than previous solutions. Our protocol is well-suited for application in on-line auctions, both...... with respect to functionality and performance. It minimizes the amount of information bidders need to send, and for comparison of 16 bit numbers with security based on 1024 bit RSA (executed by two parties), our implementation takes 0.28 seconds including all computation and communication. Using precomputation...

 16. On-line computing in a classified environment

  International Nuclear Information System (INIS)

  O'Callaghan, P.B.

  1982-01-01

  Westinghouse Hanford Company (WHC) recently developed a Department of Energy (DOE) approved real-time, on-line computer system to control nuclear material. The system simultaneously processes both classified and unclassified information. Implementation of this system required application of many security techniques. The system has a secure, but user friendly interface. Many software applications protect the integrity of the data base from malevolent or accidental errors. Programming practices ensure the integrity of the computer system software. The audit trail and the reports generation capability record user actions and status of the nuclear material inventory

 17. On-line fatigue monitoring and margins probabilistic assessment

  International Nuclear Information System (INIS)

  Fournier, I.; Morilhat, P.

  1993-01-01

  An on-line computer aided system has been developed by Electricite de France, the French utility, for a fatigue monitoring of critical locations in the nuclear steam supply system. This tool, called fatiguemeter, includes as input data only existing plant parameters and is based on some conservative assumptions at several steps of the damage assessment (thermal boundary conditions, stress computation...). This paper presents recent developments performed toward a better assessing of margins involved in the complete analysis. The methodology is enlightened with an example showing the influence of plant parameters incertitude on the final stress computed at a PWR 900 MW unit pressurizer surge line nozzle. (author)

 18. On-line system for investigation of atomic structure

  International Nuclear Information System (INIS)

  Amus'ya, M.Ya.; Chernysheva, L.V.

  1983-01-01

  A description of the on-line ATOM system is presented that enables to investigate the structure of atomic electron shells and their interactions with different scattering particles-electrons, positronse photons, mesons - with the use of computerized numerical solutions. The problem is stated along with mathematical description of atomic properties including theoretical and numerical models for each investigated physical process. The ATOM system structure is considered. The Hartree-Fock method is used to determine the wave functions of the ground and excited atomic states. The programs are written in the ALGOL langauge. Different atomic characteristics were possible to be calculated for the first time with an accuracy exceeding an experimental one

 19. ELT-MELAS analyzer and its on-line programs

  International Nuclear Information System (INIS)

  Anikeev, V.B.; Berezhnoj, V.A.; Glupova

  1976-01-01

  ELT-MELAS device constructed for an automatic analysis of pictures from big bubble chambers is described. It is controlled by a medium-size ICL-1903A computer and has two measuring modes: analysis of the ''agreement'' signal and digitation of slice-scans. Main features of the hardware and of on-line controlling and diagnostic software are presented. The test results of the MELAS complex as well as preliminary results of the scan-slice measurements of pictures from 15sup(') chamber are given

 20. Pro Android Apps Performance Optimization

  CERN Document Server

  Guihot, Hervé

  2012-01-01

  Today's Android apps developers are often running into the need to refine, improve and optimize their apps performances. As more complex apps can be created, it is even more important for developers to deal with this critical issue. Android allows developers to write apps using Java, C or a combination of both with the Android SDK and the Android NDK. Pro Android Apps Performance Optimization reveals how to fine-tune your Android apps, making them more stable and faster. In this book, you'll learn the following: * How to optimize your Java code with the SDK, but also how to write and optimize

 1. Human comment dynamics in on-line social systems

  Science.gov (United States)

  Wu, Ye; Zhou, Changsong; Chen, Maoying; Xiao, Jinghua; Kurths, Jürgen

  2010-12-01

  Human comment is studied using data from ‘tianya’ which is one of the most popular on-line social systems in China. We found that the time interval between two consecutive comments on the same topic, called inter-event time, follows a power-law distribution. This result shows that there is no characteristic decay time on a topic. It allows for very long periods without comments that separate bursts of intensive comments. Furthermore, the frequency of a different ID commenting on a topic also follows a power-law distribution. It indicates that there are some “hubs” in the topic who lead the direction of the public opinion. Based on the personal comments habit, a model is introduced to explain these phenomena. The numerical simulations of the model fit well with the empirical results. Our findings are helpful for discovering regular patterns of human behavior in on-line society and the evolution of the public opinion on the virtual as well as real society.

 2. On-Line Core Thermal-Hydraulic Model Improvement

  International Nuclear Information System (INIS)

  In, Wang Kee; Chun, Tae Hyun; Oh, Dong Seok; Shin, Chang Hwan; Hwang, Dae Hyun; Seo, Kyung Won

  2007-02-01

  The objective of this project is to implement a fast-running 4-channel based code CETOP-D in an advanced reactor core protection calculator system(RCOPS). The part required for the on-line calculation of DNBR were extracted from the source of the CETOP-D code based on analysis of the CETOP-D code. The CETOP-D code was revised to maintain the input and output variables which are the same as in CPC DNBR module. Since the DNBR module performs a complex calculation, it is divided into sub-modules per major calculation step. The functional design requirements for the DNBR module is documented and the values of the database(DB) constants were decided. This project also developed a Fortran module(BEST) of the RCOPS Fortran Simulator and a computer code RCOPS-SDNBR to independently calculate DNBR. A test was also conducted to verify the functional design and DB of thermal-hydraulic model which is necessary to calculate the DNBR on-line in RCOPS. The DNBR margin is expected to increase by 2%-3% once the CETOP-D code is used to calculate the RCOPS DNBR. It should be noted that the final DNBR margin improvement could be determined in the future based on overall uncertainty analysis of the RCOPS

 3. Utilities enticing customers to come on-line

  International Nuclear Information System (INIS)

  Anon

  2000-01-01

  The first tentative steps by electric utilities to offer customer services on-line is reported. While most of the on-line communications to date has been merely to present information about products and services, at least a few utilities, -- Newfoundland Power being one of them -- are now offering customers the opportunity to check on their account status, to make inquiries, and on a voluntary basis employees of the utility can receive their bills on the web. BC Hydro is even more advanced; it has offered a similar service since 1997. The option to pay bills at the BC Hydro website is coming shortly. U. S. utility companies are reported to be far more advanced in the use of the Internet; according to a study by Deloitte Consulting, U.S. utilities are advancing to the next stage wherein Web intermediaries will be offering 'shop bots' that do comparison shopping on behalf of a customer, including bidding for power on a customer's behalf at energy auctions, reverse auctions, where sellers are bidding for customers' services, and buyers clubs where customers join together to take advantage of volume buying power

 4. On-line monitoring and inservice inspection in codes

  International Nuclear Information System (INIS)

  Bartonicek, J.; Zaiss, W.; Bath, H.R.

  1999-01-01

  The relevant regulatory codes determine the ISI tasks and the time intervals for recurrent components testing for evaluation of operation-induced damaging or ageing in order to ensure component integrity on the basis of the last available quality data. In-service quality monitoring is carried out through on-line monitoring and recurrent testing. The requirements defined by the engineering codes elaborated by various institutions are comparable, with the KTA nuclear engineering and safety codes being the most complete provisions for quality evaluation and assurance after different, defined service periods. German conventional codes for assuring component integrity provide exclusively for recurrent inspection regimes (mainly pressure tests and optical testing). The requirements defined in the KTA codes however always demanded more specific inspections relying on recurrent testing as well as on-line monitoring. Foreign codes for ensuring component integrity concentrate on NDE tasks at regular time intervals, with time intervals scope of testing activities being defined on the basis of the ASME code, section XI. (orig./CB) [de

 5. Polar On-Line Acquisition Relay and Transmission System (POLARATS)

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Yuracko, K.

  2004-07-15

  POLARATS (Polar On-Line Acquisition Relay And Transmission System) is being developed by YAHSGS LLC (YAHSGS) and Oak Ridge National Laboratory (ORNL) to provide remote, unattended monitoring of environmental parameters under harsh environmental conditions. In particular, instrumental design and engineering is oriented towards protection of human health in the Arctic, and with the additional goal of advancing Arctic education and research. POLARATS will obtain and transmit environmental data from hardened monitoring devices deployed in locations important to understanding atmospheric and aquatic pollutant migration as it is biomagnified in Arctic food chains. An Internet- and personal computer (PC)-based educational module will provide real time sensor data, on-line educational content, and will be integrated with workbooks and textbooks for use in middle and high school science programs. The educational elements of POLARATS include an Internet-based educational module that will instruct students in the use of the data and how those data fit into changing Arctic environments and food chains. POLARATS will: (1) Enable students, members of the community, and scientific researchers to monitor local environmental conditions in real time over the Internet; and (2) Provide additional educational benefits through integration with middle- and high-school science curricula. Information will be relayed from POLARATS devices to classrooms and libraries along with custom-designed POLARATS teaching materials that will be integrated into existing curricula to enhance the educational benefits realized from the information obtained.

 6. Aria Sardinia: the on line community joining tradition and innovatiom

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Fabrizio Lao

  2005-12-01

  Full Text Available The "ARIA Sardinia" project (Network Actions for Italians Abroad has been especially designed to integrate and give value to the network of relationships between public administrations, local socio-economic stakeholders and Italian communities abroad, this goal to be pursued with the support of new technologies and learning approaches emerging within the context of on line interest communities. The general objective of the project is the development of competencies and knowledge, intended to combine specific technical skills with local "territorial knowledge", in a process where the strengthening and the dissemination of these forms of culture come from the prompt use of innovative tools. The main activities of the project are the actions intended to guide and assist entrepreneurs, associations, development projects' partners or promoters in the path of acquisition and dissemination of the competencies which are necessary to the involvement of Italians abroad into the internationalization process of Sardinian economy. ARIA Sardinia was funded by the Italian Foreign Affairs Ministry and the European Social Fund (FSE, within the framework of the National Operational Program for Technical Assistance and System Action (PON ATAS aimed at specific promotion initiatives and fostering of permanent links between Southern Italy economy and Italians living abroad. Keywords: on line community, networking, Italians abroad, Sardinian economy, Sardinia, culture.

 7. On-Line Core Thermal-Hydraulic Model Improvement

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  In, Wang Kee; Chun, Tae Hyun; Oh, Dong Seok; Shin, Chang Hwan; Hwang, Dae Hyun; Seo, Kyung Won

  2007-02-15

  The objective of this project is to implement a fast-running 4-channel based code CETOP-D in an advanced reactor core protection calculator system(RCOPS). The part required for the on-line calculation of DNBR were extracted from the source of the CETOP-D code based on analysis of the CETOP-D code. The CETOP-D code was revised to maintain the input and output variables which are the same as in CPC DNBR module. Since the DNBR module performs a complex calculation, it is divided into sub-modules per major calculation step. The functional design requirements for the DNBR module is documented and the values of the database(DB) constants were decided. This project also developed a Fortran module(BEST) of the RCOPS Fortran Simulator and a computer code RCOPS-SDNBR to independently calculate DNBR. A test was also conducted to verify the functional design and DB of thermal-hydraulic model which is necessary to calculate the DNBR on-line in RCOPS. The DNBR margin is expected to increase by 2%-3% once the CETOP-D code is used to calculate the RCOPS DNBR. It should be noted that the final DNBR margin improvement could be determined in the future based on overall uncertainty analysis of the RCOPS.

 8. The Automated Threaded Fastening Based on On-line Identification

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Nicolas Ivan Giannoccaro

  2008-11-01

  Full Text Available The principle of the thread fastenings have been known and used for decades with the purpose of joining one component to another. Threaded fastenings are popular because they permit easy disassembly for maintenance, repair, relocation and recycling. Screw insertions are typically carried out manually. It is a difficult problem to automat. As a result there is very little published research on automating threaded fastenings, and most research on automated assembly focus on the peg-in-hole assembly problem. This paper investigates the problem of automated monitoring of the screw insertion process. The monitoring problem deals with predicting integrity of a threaded insertion, based on the torque vs. insertion depth curve generated during the insertions. The authors have developed an analytical model to predict the torque signature signals during self-tapping screw insertions. However, the model requires parameters on the screw dimensions and plate material properties are difficult to measure. This paper presents a study on on-line identification during screw fastenings. An identification methodology for two unknown parameter estimation during a self-tapping screw insertion process is presented. It is shown that friction and screw properties required by the model can be reliably estimated on-line. Experimental results are presented to validate the identification procedure.

 9. Calibration through on-line monitoring of instruments channels

  International Nuclear Information System (INIS)

  James, R.W.

  1996-01-01

  Plant technical specifications require periodic calibration of instrument channels, and this has traditionally meant calibration at fixed time intervals for nearly all instruments. Experience has shown that unnecessarily frequent calibrations reduce channel availability and reliability, impact outage durations, and increase maintenance costs. An alternative approach to satisfying existing requirements for periodic calibration consists of on-line monitoring and quantitative comparison of instrument channels during operation to identify instrument degradation and failure. A Utility Working Group has been formed by EPRI to support the technical activities necessary to achieve generic NRC acceptance of on-line monitoring of redundant instrument channels as a basis for determining when to perform calibrations. A topical report proposing NRC acceptance of this approach was submitted in August 1995, and the Working Group is currently resolving NRC technical questions. This paper describes the proposed approach and the current status of the topical report with regard to NRC review. While these activities will not preclude utilities from continuing to use existing calibration approaches, successful acceptance of this performance-based approach will allow utilities to substantially reduce the number of calibrations which are performed. Concurrent benefits will include reduced I ampersand C impact on outage durations and improved sensitivity to instrument channel performance

 10. On-line optimal control improves gas processing

  International Nuclear Information System (INIS)

  Berkowitz, P.N.; Papadopoulos, M.N.

  1992-01-01

  This paper reports that the authors' companies jointly funded the first phase of a gas processing liquids optimization project that has the specific purposes to: Improve the return of processing natural gas liquids, Develop sets of control algorithms, Make available a low-cost solution suitable for small to medium-sized gas processing plants, Test and demonstrate the feasibility of line control. The ARCO Willard CO 2 gas recovery processing plant was chosen as the initial test site to demonstrate the application of multivariable on-line optimal control. One objective of this project is to support an R ampersand D effort to provide a standardized solution to the various types of gas processing plants in the U.S. Processes involved in these gas plants include cryogenic separations, demethanization, lean oil absorption, fractionation and gas treating. Next, the proposed solutions had to be simple yet comprehensive enough to allow an operator to maintain product specifications while operating over a wide range of gas input flow and composition. This had to be a supervisors system that remained on-line more than 95% of the time, and achieved reduced plant operating variability and improved variable cost control. It took more than a year to study various gas processes and to develop a control approach before a real application was finally exercised. An initial process for C 2 and CO 2 recoveries was chosen

 11. Amdel on-line analyser at Rooiberg Tin Limited

  International Nuclear Information System (INIS)

  Owen, T.V.

  1987-01-01

  An Amdel on line analysis system was installed on the 'A' mine tin flotation plant at Rooiberg in April 1984. The motivation for the installation was made on account of the large variations in the feed grade to the plant and the resulting need for rapid operational adjustments to control concentrate grades thereby maximising the financial returns. An 'on-line' analyser system presented itself as a suitable alternative to the existing control method of smaller laboratory x-ray fluorescence analysers. On the system as installed at Rooiberg, two probes were fitted in each analysis zone, viz a density probe using high energy gamma radiation from a Cesium 127 source and a specific element absorption probe using low energy gamma radiation from a Americium 241 source. The signals as received from the probes are fed to a line receiver unit in the control room where a micro computer is doing the processing and prints out the information as required. Several advantages of this type of installation were gained at Rooiberg Tin Limited

 12. On-line Social Interactions and Executive Functions

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Oscar eYbarra

  2012-04-01

  Full Text Available A successful social interaction requires fast, on-line, and active construction of an ever-changing mental-model of another’s person beliefs, expectations, emotions, and desires. It also requires the ability to inhibit inappropriate behaviors, problem-solve, take-turns, and pursue goals in a distraction-rich environment. All these tasks rely on executive functions (EF—working memory, attention/cognitive control, and inhibition. Executive functioning has long been viewed as relatively static. However, starting with recent reports of successful cognitive interventions, this view is changing and now EFs are seen as much more open to both short and long term training, warm-up, and exhaustion effects. Some of the most intriguing evidence comes from research showing how social interaction enhances performance on standard EF tests. Interestingly, the latest research indicates these EF benefits are selectively conferred by certain on-line, dynamic social interactions, which require participants to engage with another person and actively construct the model of their mind. We review this literature and highlight its connection with evolutionary and cultural theories emphasizing links between intelligence and social life.

 13. Project development and commercialisation of on-line analysis systems

  International Nuclear Information System (INIS)

  Watt, J.S.

  2000-01-01

  A project team first in the Australian Atomic Energy Commission (AAEC) and since 1982 in CSIRO has developed many on-line analysis systems for the mineral and energy industries. The development of these projects, usually lasting 7-10 years, has followed a common pattern of laboratory R and D, field trials, commercialisation and technology transfer. This successful pattern is illustrated using examples of the development of systems for the on-line analysis of mineral slurries, for determination of the ash content of coal on conveyors, and for determination of the flow rates of oil, water and gas in pipelines. The first two systems, licensed to Australian companies, are used world-wide. They are now the market leaders for radioisotope gauges in their application field. The third, the multiphase flow meter, was licensed in 1997 to an international company. This meter has even greater potential than the other two systems for economic benefit from its use and for numbers of installations. (author)

 14. On-line determination of moisture in coal and coke

  International Nuclear Information System (INIS)

  Cutmore, N.G.; Sowerby, B.D.

  1987-01-01

  The CSIRO Division of Mineral Engineering is developing various techniques for the on-line determination of moisture in coal and coke, and some instruments are now commercially available. These techniques permit accurate and rapid determination of moisture in materials directly on conveyor belts or in bins. The most promising techniques for direct on-belt measurement of moisture in coal are capacitance and microwave transmission. A non-contacting under-belt capacitance and gamma-ray backscatter technique has determined moisture in coal to better than 0.5 wt% in field tests. CSIRO is developing a fast neutron and gamma-ray transmission technique, which is proving very accurate in laboratory tests. This technique overcomes many of the limitations of thermal neutrons moisture gauges

 15. On-line monitoring system for utility boiler diagnostics

  International Nuclear Information System (INIS)

  Radovanovic, P.M.; Afgan, N.H.; Caralho, M.G.

  1997-01-01

  The paper deals with the new developed modular type Monitoring System for Utility Boiler Diagnostics. Each module is intended to assess the specific process and can be used as a stand alone application. Four modules are developed, namely: LTC - module for the on-line monitoring of parameters related to the life-time consumption of selected boiler components; TRD - module for the tube rupture detection by the position and working fluid Ieakage quantity; FAM - module for the boiler surfaces fouling (slagging) assessment and FLAP - module for visualization of the boiler furnace flame position. All four modules are tested on respective pilot plants built oil the 200 and 300 MWe utility boilers. Monitoring System is commercially available and can be realized in any combination of its modules depending on demands induced by the operational problems of specific boiler. Further development of Monitoring System is performed in accordance with the respective EU project on development of Boiler Expert System. (Author)

 16. On-line Certification for All: The PINVOX Algorithm

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  E Canessa

  2012-09-01

  Full Text Available A protoype algorithm: PINVOX (“Personal Identification Number by Voice" for on-line certification is introduced to guarantee that scholars have followed, i.e., listened and watched, a complete recorded lecture with the option of earning a certificate or diploma of completion after remotely attending courses. It is based on the injection of unique, randomly selected and pre-recorded integer numbers (or single letters or words within the audio trace of a video stream at places where silence is automatically detected. The certificate of completion or “virtual attendance” is generated on-the-fly after the successful identification of the embedded PINVOX code by a video viewer student.

 17. On-line control of the nonlinear dynamics for synchrotrons

  Science.gov (United States)

  Bengtsson, J.; Martin, I. P. S.; Rowland, J. H.; Bartolini, R.

  2015-07-01

  We propose a simple approach to the on-line control of the nonlinear dynamics in storage rings, based on compensation of the nonlinear resonance driving terms using beam losses as the main indicator of the strength of a resonance. The correction scheme is built on the analysis of the resonance driving terms in first perturbative order and on the possibility of using independent power supplies in the sextupole magnets, which is nowadays present in many synchrotron light sources. Such freedom allows the definition of "smart sextupole knobs" attacking each resonance separately. The compensation scheme has been tested at the Diamond light source and proved to be effective in opening up the betatron tune space, resonance free, available to the electron beam and to improve the beam lifetime.

 18. On-line control of the nonlinear dynamics for synchrotrons

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  J. Bengtsson

  2015-07-01

  Full Text Available We propose a simple approach to the on-line control of the nonlinear dynamics in storage rings, based on compensation of the nonlinear resonance driving terms using beam losses as the main indicator of the strength of a resonance. The correction scheme is built on the analysis of the resonance driving terms in first perturbative order and on the possibility of using independent power supplies in the sextupole magnets, which is nowadays present in many synchrotron light sources. Such freedom allows the definition of “smart sextupole knobs” attacking each resonance separately. The compensation scheme has been tested at the Diamond light source and proved to be effective in opening up the betatron tune space, resonance free, available to the electron beam and to improve the beam lifetime.

 19. On-line monitoring system for I-131 manufacturing labs

  International Nuclear Information System (INIS)

  Osovizky, A.; Malamud, Y.; Paran, Y.; Tal, N.; Turgeman, S.; Weinstein, M.

  1997-01-01

  An on-line monitoring and safety system has been installed in a lab for manufacturing 1-131 capsules for nuclear medicine use. Production of up to 100mCi batches is performed in shielded glove boxes. The safety system is based on a unique, 'Medi SMARTS' system (Medical Survey Mapping Automatic Radiation Tracing System), that collects continuously the radiation measurements for processing, display, and storage for future retrieval. Radiation is measured by GM tubes, data is transferred to a data processing unit, and then via a RS-485 communication line to a computer. In addition to the operational advantages and radiation levels storage, the system is being evaluated for the purpose of identifying risky stages in the process. (authors)

 20. Issues for Bringing Electron Beam Irradiators On-Line

  International Nuclear Information System (INIS)

  Kaye, R.J.; Turman, B.N.

  1999-01-01

  Irradiation of red meat and poultry has been approved by the U.S. FDA, and the U.S. Department of Agriculture's rule for processing red meat is out for comment. Looking beyond the current issues of packaging materials, labeling, and consumer acceptance, this paper reviews the next step of implementation and how to remove, or at least reduce, the barriers to utilization. Polls of the user community identified their requirements for electron beam or x-ray processing of meat or poultry and their concerns about implementation for on-line processing. These needs and issues are compared to the capabilities of the accelerator industry. The critical issues of beam utilization and dose uniformity, factors affecting floor space requirements, and treatment costs are examined

 1. On-line fatigue monitoring system for reactor pressure vessel

  International Nuclear Information System (INIS)

  Tokunaga, K.; Sakai, A.; Aoki, T.; Ranganath, S.; Stevens, G.L.

  1994-01-01

  A workstation-based, on-line fatigue monitoring system for tracking fatigue usage applied to an operating boiling water reactor (BWR), Tsuruga Unit-1, is described. The system uses the influence function approach and determines component stresses using temperature, pressure, and flow rate data that are made available via signal taps from previously existing plant sensors. Using plant unique influence functions developed specifically for the feedwater nozzle location, the system calculates stresses as a function of time and computed fatigue usage. The analysis method used to compute fatigue usage complies with MITI Code Notification No.501. Fatigue usage results for an entire fuel cycle are presented and compared to assumed design basis events to confirm that actual plant thermal duty is significantly less severe than originally estimated in the design basis stress report. As a result, the system provides the technical basis to more accurately evaluate actual reactor conditions as well as the justification for plant life extension. (author)

 2. On-line fatigue monitoring and probabilistic assessment of margins

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Fournier, I. [Electricite de France, 93 - Saint-Denis (France). Direction des Etudes et Recherches; Morilhat, P. [Electricite de France, 93 - Saint-Denis (France). Direction des Etudes et Recherches

  1995-01-01

  An on-line computer-aided system has been developed by Electricite de France, the French utility, for fatigue monitoring of critical locations in the nuclear steam supply system. This tool, called a fatigue meter, includes as input data plant parameters and is based on some conservative assumptions at several steps of the damage assessment (thermal boundary conditions, stress computation,..). In this paper we present recent developments performed towards a better assessment of margins involved in the complete analysis. The methodology is illustrated with an example showing the influence of uncertainty in plant parameters on the final stress computed at a pressurized water reactor 900MW unit pressurizer surge line nozzle. A second example is shown to illustrate the possibility of defining some transient archetypes. ((orig.)).

 3. On-line Monitoring of Instrumentation in Research Reactors

  International Nuclear Information System (INIS)

  2017-12-01

  This publication is the result of a benchmarking effort undertaken under the IAEA coordinated research project on improved instrumentation and control (I&C) maintenance techniques for research reactors. It lays the foundation for implementation of on-line monitoring (OLM) techniques and establishment of the validity of those for improved maintenance practices in research reactors for a number of applications such as change to condition based calibration, performance monitoring of process instrumentation systems, detection of process anomalies and to distinguish between process problems/effects and instrumentation/sensor issues. The techniques and guidance embodied in this publication will serve the research reactor community in providing the technical foundation for implementation of OLM techniques. It is intended to be used by Member States to implement I&C maintenance and to improve performance of research reactors.

 4. On-line control of nuclear fuel reprocessing

  International Nuclear Information System (INIS)

  Parus, I.; Kierzek, J.; Zoltowski, T.

  1977-01-01

  The development trends in the field of chemical processes control and the present state of the development of continuous composition analysers has been described. On this background the peculiarities of on-line control methods for spent nuclear fuel reprocessing have been discussed. The measuring methods for direct and indirect determination of chemical composition and nuclear safety are reviewed in detail. The review comprises such methods as: measurement of α, γ and neutron radiation emitted both by nuclides present in technological solutions and using external sources of different radiation, X-ray fluorescence, measurements of physicochemical parameters connected with the composition (pH, density, electrical conductivity), polarography and spectrophotometry. At the end of this review some new trends in process control based on dynamic process models have been presented. (author)

 5. The Task Manager for the LHCb On-Line Farm

  CERN Document Server

  Bonifazi, F; Carbone, A; Galli, D; Gregori, D; Marconi, U; Peco, G; Vagnoni, V

  2004-01-01

  The Task Manager is a utility to start, stop and list processes on the on-line farm. Each process started by the Task Manager has a string environment variable set, named UTGID (User defined unique Thread Group Identifier) which allows to identify the process. The Task Manager uses the UTGID to list the running processes and to identify the processes to be stopped. It has also the ability to start a process using a particular user name and to set the scheduler type and the priority for the process itself. The Task Manager package includes a Linux DIM server (tmSrv), four Linux command line DIM clients (tmStart, tmLs, tmKill and tmStop) and a JCOP (Joint Control Project) PVSS client.

 6. On-line Corrosion Monitoring in District Heating Systems

  DEFF Research Database (Denmark)

  Richter, Sonja; Thorarinsdottir, R.I.; Hilbert, Lisbeth Rischel

  2005-01-01

  The corrosion control in district heating systems is today performed primarily with control of the water quality. The corrosion rate is kept low by assuring low dissolved oxygen concentration, high pH and low conductivity. Corrosion failures can occur, e.g. as a result of unknown oxygen ingress, ......, precipitation of deposits or crevices. The authors describe methods used for on-line monitoring of corrosion, cover the complications and the main results of a Nordic project.......The corrosion control in district heating systems is today performed primarily with control of the water quality. The corrosion rate is kept low by assuring low dissolved oxygen concentration, high pH and low conductivity. Corrosion failures can occur, e.g. as a result of unknown oxygen ingress...

 7. NOASYS, a system for on-line noise analysis

  International Nuclear Information System (INIS)

  Massier, H.

  1978-07-01

  This report describes NOASYS, a versatile NOise Analysis SYStem for digital on-line signal processing. The system based on a minicomputer, was originally developed for the analysis of noise signals from nuclear reactors. NOASYS computes various statistical functions e.g. cross- und auto-correlation functions and power spectral densities resp., which may be used for reactor diagnosis and malfunction detection. The system processes up to 16 analog signals with a maximum sampling frequency of 100 kcps (1 channel). The processing of the sampled data is done by a number of software tasks, which may be called from a teletype or linked together for specific measuring programs. The standard configuration contains the often used processing routines e.g. Fast Fourier Transform, complex multiplication, summation etc. In addition NOASYS may be extended by users own tasks (in Assembler or Fortran) to fit for specific applications. (orig.) 891 HP [de

 8. On-line efficiency optimization of a synchronous reluctance motor

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Lubin, Thierry; Razik, Hubert; Rezzoug, Abderrezak [Groupe de Recherche en Electrotechnique et Electronique de Nancy, GREEN, CNRS-UMR 7037, Universite Henri Poincare, BP 239, 54506 Vandoeuvre-les-Nancy Cedex (France)

  2007-04-15

  This paper deals with an on-line optimum-efficiency control of a synchronous reluctance motor drive. The input power minimization control is implemented with a search controller using Fibonacci search algorithm. It searches the optimal reference value of the d-axis stator current for which the input power is minimum. The input power is calculated from the measured dc-bus current and dc-bus voltage of the inverter. A rotor-oriented vector control of the synchronous reluctance machine with the optimization efficiency controller is achieved with a DSP board (TMS302C31). Experimental results are presented to validate the proposed control methods. It is shown that stability problems can appear during the search process. (author)

 9. Development of on-line monitoring system using smart material

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Lee, Jin Kyung; Lee, Sang Pill; Park, Yi Hyun [Dongeui Univ., Busan (Korea, Republic of); Park, Young Chul [Donga Univ., Busan (Korea, Republic of)

  2003-07-01

  A hot press method was used to create the optimal fabrication condition for a Shape Memory Alloy(SMA) composite. The bonding strength between the matrix and the reinforcement within the SMA composite by the hot press method was more increased by cold rolling. In this study, the objective was to develop an on-line monitoring system in order to prevent the crack initiation and propagation by shape memory effect in SMA composite. Shape memory effect was used to prevent the SMA composite from crack propagation. For this system an optimal AE parameter should be determined according to the degree of damage and crack initiation. When the SMA composite was heated by the plate heater attached at the composite, the propagating cracks could be controlled by the compressive force of SMA.

 10. Development of on-line monitoring system using smart material

  International Nuclear Information System (INIS)

  Lee, Jin Kyung; Lee, Sang Pill; Park, Yi Hyun; Park, Young Chul

  2003-01-01

  A hot press method was used to create the optimal fabrication condition for a Shape Memory Alloy(SMA) composite. The bonding strength between the matrix and the reinforcement within the SMA composite by the hot press method was more increased by cold rolling. In this study, the objective was to develop an on-line monitoring system in order to prevent the crack initiation and propagation by shape memory effect in SMA composite. Shape memory effect was used to prevent the SMA composite from crack propagation. For this system an optimal AE parameter should be determined according to the degree of damage and crack initiation. When the SMA composite was heated by the plate heater attached at the composite, the propagating cracks could be controlled by the compressive force of SMA

 11. Issues for Bringing Electron Beam Irradiators On-Line

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Kaye, R.J.; Turman, B.N.

  1999-04-20

  Irradiation of red meat and poultry has been approved by the U.S. FDA, and the U.S. Department of Agriculture's rule for processing red meat is out for comment. Looking beyond the current issues of packaging materials, labeling, and consumer acceptance, this paper reviews the next step of implementation and how to remove, or at least reduce, the barriers to utilization. Polls of the user community identified their requirements for electron beam or x-ray processing of meat or poultry and their concerns about implementation for on-line processing. These needs and issues are compared to the capabilities of the accelerator industry. The critical issues of beam utilization and dose uniformity, factors affecting floor space requirements, and treatment costs are examined.

 12. Escapist Motives for Playing On-Line Games

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sudzina, Frantisek; Razmerita, Liana

  2012-01-01

  Social games have become popular along with the tremendous growth of social networking sites, esp. Facebook. There is a gap in literature on what motivates people to play Facebook games. This paper studies social games usage behavior of students. We focus on escapist reasons, based on Warmelink...... of escapist motives for playing Facebook and other on-line games, we investigate how they are linked to demographic data such as: age, gender, place of origin, along with other social interactions patterns and social network usage behavior, current gaming status and an estimate of gaming time. According...... to our study, only 10% of respondents, who have started to play Facebook games, continued to play them. The most important motives for playing games is mundane breaking, the second reason is pleasure seeking, the third is stress relieving, and the least important is imagination conjuring....

 13. Configuration Database for BaBar On-line

  International Nuclear Information System (INIS)

  Salnikov, Andrei

  2003-01-01

  The configuration database is one of the vital systems in the BaBar on-line system. It provides services for the different parts of the data acquisition system and control system, which require run-time parameters. The original design and implementation of the configuration database played a significant role in the successful BaBar operations since the beginning of experiment. Recent additions to the design of the configuration database provide better means for the management of data and add new tools to simplify main configuration tasks. We describe the design of the configuration database, its implementation with the Objectivity/DB object-oriented database, and our experience collected during the years of operation

 14. 3rd Computer Science On-line Conference

  CERN Document Server

  Senkerik, Roman; Oplatkova, Zuzana; Silhavy, Petr; Prokopova, Zdenka

  2014-01-01

  This book is based on the research papers presented in the 3rd Computer Science On-line Conference 2014 (CSOC 2014).   The conference is intended to provide an international forum for discussions on the latest high-quality research results in all areas related to Computer Science. The topics addressed are the theoretical aspects and applications of Artificial Intelligences, Computer Science, Informatics and Software Engineering.   The authors provide new approaches and methods to real-world problems, and in particular, exploratory research that describes novel approaches in their field. Particular emphasis is laid on modern trends in selected fields of interest. New algorithms or methods in a variety of fields are also presented.   This book is divided into three sections and covers topics including Artificial Intelligence, Computer Science and Software Engineering. Each section consists of new theoretical contributions and applications which can be used for the further development of knowledge of everybod...

 15. On-line Ciphers and the Hash-CBC Constructions

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bellare, M.; Boldyreva, A.; Knudsen, Lars Ramkilde

  2012-01-01

  We initiate a study of on-line ciphers. These are ciphers that can take input plaintexts of large and varying lengths and will output the i th block of the ciphertext after having processed only the first i blocks of the plaintext. Such ciphers permit length-preserving encryption of a data stream...... with only a single pass through the data. We provide security definitions for this primitive and study its basic properties. We then provide attacks on some possible candidates, including CBC with fixed IV. We then provide two constructions, HCBC1 and HCBC2, based on a given block cipher E and a family...... of computationally AXU functions. HCBC1 is proven secure against chosen-plaintext attacks assuming that E is a PRP secure against chosen-plaintext attacks, while HCBC2 is proven secure against chosen-ciphertext attacks assuming that E is a PRP secure against chosen-ciphertext attacks....

 16. On-line defected fuel monitoring using GFP data

  International Nuclear Information System (INIS)

  Livingstone, S.; Lewis, B.J.

  2008-01-01

  This paper describes the initial development of an on-line defected fuel diagnostic tool. The tool is based on coolant activity, and uses a quantitative and qualitative approach from existing mechanistic fission product release models, and also empirical rules based on commercial and experimental experience. The model departs from the usual methodology of analyzing steady-state fission product coolant activities, and instead uses steady-state fission product release rates calculated from the transient coolant activity data. An example of real-time defected fuel analysis work is presented using a prototype of this tool with station data. The model is in an early developmental stage, and this paper demonstrates the promising potential of this technique. (author)

 17. An on-line advanced plant simulator (OLAPS)

  International Nuclear Information System (INIS)

  Samuels, J.W.

  1989-01-01

  A PC based on-line advanced plant simulator (OLAPS) for high quality simulations of Portland General Electric's Trojan Nuclear Facility is presented. OLAPS is designed to simulate the thermal-hydraulics of the primary system including core, steam generators, pumps, piping and pressurizer. The simulations are based on a five equation model that has two mass equations, two energy equations, two energy equations, and one momentum equation with a drift flux model to provide closure. A regionwise point reactor kinetics model is used to model the neutron kinetics in the core. The conservation equations, constitutive models and the numerical methods used to solve them are described. OLAPS results are compared with data from chapter 15 of the Trojan Nuclear Facility's final safety analysis report

 18. The Monitor System for the LHCb on-line farm

  CERN Document Server

  Bonifazi, F; Carbone, A; Galli, D; Gregori, D; Marconi, U; Peco, G; Vagnoni, V

  2005-01-01

  The aim of the LHCb on-line farm Monitor System is to keep under control all the working indicators which are relevant for the farm operation, and to set the appropriate alarms whenever an error or a critical condition comes up. Since the most stressing tasks of the farm are the data transfer and processing, relevant indicators includes the CPU and the memory load of the system, the network interface and the TCP/IP stack parameters, the rates of the interrupts raised by the network interface card and the detailed status of the running processes. The monitoring of computers’ physical conditions (temperatures, fan speeds and motherboard voltages) are the subject of a separate technical note, since they are accessed in a different way, by using the IPMI protocol.

 19. On-line monitoring of main coolant pump seals

  International Nuclear Information System (INIS)

  Stevens, D.M.; Spencer, J.W.; Morris, D.J.; Glass, S.W.; Sommerfield, G.A.; Harrison, D.

  1984-06-01

  The Babcock and Wilcox Company has developed and implemented a Reactor Coolant Pump Monitoring and Diagnostic System (RCPM and DS). The system has been installed at Toledo Edison Company's Davis-Besse Nuclear Power Station Unit 1. The RCPM and PS continuously monitors a number of indicators of pump performance and notifies the plant operator of out-of-tolerance conditions or pump performance trending toward out-of-tolerance conditions. Pump seal parameters being monitored include pump internal pressures, temperatures, and flow rates. Rotordynamic performanvce and plant operating conditions are also measured with a variety of dynamic sensors. This paper describes the implementation of the system and the results of on-line monitoring of four RC pumps

 20. PHEBUS on-line aerosol monitor development test program

  International Nuclear Information System (INIS)

  Sprenger, M.H.; Pentecost, C.G.

  1992-03-01

  EG ampersand G Idaho, Inc. developed an on-line aerosol monitor (OLAM) for the French PHEBUS Fission Product Project. Part of the development was to manufacture and test an OLAM prototype. This report presents the results of the testing which determined the mechanical integrity of the monitor at operating temperature and pressure and performed a preliminary test of the optical system. A series of twenty different tests was conducted during the prototype testing sequence. Since no leaks were detected, the OLAM demonstrated that it could provide a pressure boundary at required test conditions. The optical and electrical system also proved its integrity by exceeding the design requirement of less than 105 optical signal drift during an actual two-hour test sequence

 1. On line isotopic separator test benches at GANIL

  International Nuclear Information System (INIS)

  Anne, R.; Bru, B.; Joubert, A.; Leroy, R.; Obert, J.; Putaux, J.C.; Liang, C.F.; Paris, P.; Orr, N.; Steckmeyer, J.C.

  1993-01-01

  A first version of isotopic separator on line test bench has been built in order to test the feasibility of the production of radioactive species from 96 MeV/u of 20 Ne impinging a thick target of MgO. This test bench was equipped with a very compact ECR ion source (Nanogan) entirely made from permanent magnets and operating at 10 Ghz. 18 Ne 2,4+ ; 19N e 1,2,3,4+ and 23,24 Ne 1+ has been produced and ionized. A new more performing separator (SIRa) allowing the use of different types of ion sources will be completed by the end of 1993. (author) 4 refs., 4 figs., 1 tab

 2. Pro-poor growth and gender inequality

  OpenAIRE

  Klasen, Stephan

  2006-01-01

  This paper examines to what extent gender gaps in education, health, employment, productive assets and inputs can affect pro poor growth (in the sense of increasing monetary incomes of the poor). After discussing serious methodological problems with examining gender issues in the context of an income-based pro-poor growth framework, the paper considers theory and evidence on the impact of gender inequality on pro poor growth. While there is a considerable literature suggesting negative impact...

 3. Theoretical perspectives on pro-environmental behaviours

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mariela PAVALACHE-ILIE

  2017-07-01

  Full Text Available The paper outlines a synthesis of the models (The rationalist models, models based on Theory of Reasoned Action/ Theory of Planned Behavior, prosocial models and antecedents of pro-environmental behaviors. The values models applicable for the study of pro-environmental behaviours (Rokeach’s; Schwartz’s; Kollmus and Agyeman synthesis, are presented afterwards, as the results of the studies which confirm the predictive role of values when it comes to pro-environmental behaviour.

 4. Distinguishing dimensions of pro-environmental behaviour

  OpenAIRE

  Lynn, Peter

  2014-01-01

  This study empirically identifies dimensions of behaviour that are distinct in terms of the extent to which people act pro-environmentally. Three dimensions are identified, relating to at-home, transport-related and purchasing behaviour. The correlation between behaviour in each dimension is explored and the characteristics and attitudes associated with the extent to which behaviour is pro-environmental in each dimension are compared. The correlates of pro-environmental behaviour are found to...

 5. Semi-continuous on-line uranium ore analyzer

  International Nuclear Information System (INIS)

  Campbell, P.; Gurdy, E.M.; Hatchowski, L.

  1984-01-01

  The efficient process control of a uranium mill and its associated mining operation requires a nearly continuous knowledge of the uranium concentration in the ore. Generally, the approach is to use laboratory assays of grab samples from the mill feed belt. In some cases, elaborate and expensive systems have been used to ensure random sampling, but even with these systems, mass-balance discrepancies still exist. There is a requirement for an on-line instrument that can give a prompt, accurate analysis of a large portion of the feed stock. The authors have recently evaluated a laboratory system that achieves these goals using neutron activation and delayed neutron counting. The development of the on-line uranium ore analyzer is a consequence of previous work done at the Whiteshell Nuclear Research Establishment (WNRE) (Campbell et al., 1978 and 1981), and is based on the emission of delayed neutrons after the neutron irradiation of fissionable materials. The mechanism of delayed neutron emission has been described (Keepin, 1965), but briefly is as follows. The fission fragments resulting from irradiation are in an excited state. Certain of these delayed fission products, precursors, decay to a more stable state by the emission of a delayed neutron. The delayed neutrons can be divided into six groups with effective half-lives ranging from 0.2-55 sec. It is important to note that more than 50% of the delayed neutrons are emitted within the first 6 sec after irradiation; this has an influence on the design of the analysis instrument

 6. PHENIX On-Line Distributed Computing System Architecture

  International Nuclear Information System (INIS)

  Desmond, Edmond; Haggerty, John; Kehayias, Hyon Joo; Purschke, Martin L.; Witzig, Chris; Kozlowski, Thomas

  1997-01-01

  PHENIX is one of the two large experiments at the Relativistic Heavy Ion Collider (RHIC) currently under construction at Brookhaven National Laboratory. The detector consists of 11 sub-detectors, that are further subdivided into 29 units (''granules'') that can be operated independently, which includes simultaneous data taking with independent data streams and independent triggers. The detector has 250,000 channels and is read out by front end modules, where the data is buffered in a pipeline while awaiting the level trigger decision. Zero suppression and calibration is done after the level accept in custom built data collection modules (DCMs) with DSPs before the data is sent to an event builder (design throughput of 2 Gb/sec) and higher level triggers. The On-line Computing Systems Group (ONCS) has two responsibilities. Firstly it is responsible for receiving the data from the event builder, routing it through a network of workstations to consumer processes and archiving it at a data rate of 20 MB/sec. Secondly it is also responsible for the overall configuration, control and operation of the detector and data acquisition chain, which comprises the software integration for several thousand custom built hardware modules. The software must furthermore support the independent operation of the above mentioned granules, which includes the coordination of processes that run in 60-100 VME processors and workstations. ONOS has adapted the Shlaer- Mellor Object Oriented Methodology for the design of the top layer software. CORBA is used as communication layer between the distributed objects, which are implemented as asynchronous finite state machines. We will give an overview of the PHENIX online system with the main focus on the system architecture, software components and integration tasks of the On-line Computing group ONCS and report on the status of the current prototypes

 7. Progress and performance of on-line analyzers of coal

  International Nuclear Information System (INIS)

  Spencer, C.M.; Brown, D.R.; Gozani, T.; Bozorgmanesh, H.; Bernatowicz, H.; Tassicker, O.J.; Karlson, F.

  1982-01-01

  This paper describes the past year's progress in the laboratory testing of the most comprehensive Nucoalyzer, the CONAC, and the performance of a Nucoalyzer-Sulfurmeter in special field tests. Previous papers and presentations provide more detailed background information. The near real-time analysis provided by a Nucoalyzer can be used in a variety of strategies to optimize efficiency of coal use. Nucoalyzers can be used to monitor coal deliveries and achieve uniformity in coal storage and recovery. In a coal cleaning plant, on-line analysis with a Nucoalyzer can lead to optimum Btu recovery while meeting specifications for the washed coal. A Nucoalyzer can monitor the blending of different coals to maintain a key cosntituent such as sulfur below a specified level, or can predict sulfur dioxide emissions, allowing feed-forward control to gas scrubbers and precipitators. Variability in coal feed to the boiler can lead to gross changes in thermodynamic efficiency in combustion. In addition, fouling and slagging incidents due to poor coal quality cause costly boiler shutdowns and maintenance. Nucoalyzer monitoring of key constituents and Btu in the coal feed allows operators to adjust boiler parameters for increased efficiency. To summarize, the primary advantages of Nucoalyzers relate to their ability to quickly identify changes in coal composition so that adjustments can be made in a timely manner to accommodate these changes in the process being monitored. Nucoalyzers are the only instruments available that can monitor the coal (for ash, Btu, sulfur, etc.) on-line and provide real-time continuous results. One Nucoalyzer is already working in the field, and by the time of the next Symposium we will have had performance reports on two more

 8. On-line chemical sensors for applications in fast reactors

  International Nuclear Information System (INIS)

  Jayaraman, V.

  2015-01-01

  Hydrogen sensors are essential components of fast reactor sodium circuits. These sensors are needed in fast reactors for the immediate detection of any steam leak into sodium during reactor operation which can lead to failure of steam generator. Depending on the operating power of the reactor, sodium-water reaction results in either an increase in dissolved hydrogen level in sodium or an increase in hydrogen content of argon cover gas used above sodium coolant. Hence, on-line monitoring of hydrogen continuously in sodium and cover circuits helps in detection of any steam leak. In the event of accidental leak of high temperature sodium, it reacts with oxygen and moisture in air leading to sodium fires. These fires produce sodium aerosol containing oxides of sodium (Na 2 O and Na 2 O 2 ) and NaOH. For early detection of sodium fires, sensor systems based on sodium ionization detector, pH measurement and modulation of conductivity of graphite films are known in the literature. This presentation deals with the development of on-line sensors for these two applications. A diffusion based sensor using a thin walled nickel coil at 773 K and a sensitive thermal conductivity detector (TCD) has been developed for monitoring hydrogen levels in argon cover gas. This sensor has a lower detection limit of 30 ppm of hydrogen in argon. To extend the detection limit of the sensor, a surface conductivity based sensor has been developed which makes use of a thin film of semi-conducting tin oxide. Integration of this sensor with the TCD, can extend the lower detection limit to 2 ppm of hydrogen in cover gas. Electrochemical sensor based on sodium-beta-alumina has been designed, fabricated and its performance in laboratory and industrial environment was evaluated. This paper presents the logical development of these sensors highlighting their merits and limitations

 9. Review of Worcestershire On-line Fabric Type Series website

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Beverley Nenk

  2003-06-01

  Full Text Available The study of archaeological ceramics is advanced through the creation and development of regional and national pottery type-series, which contain samples of each type of pottery identified from a particular area or region. Pottery researchers working in any period, from prehistoric to post-medieval, require access to such type-series, and to their associated data, in order to be able to advance the identification of all types of pottery, not only those types produced in the local area, but those produced in surrounding regions, as well as those imported from abroad. The publication of such type-series, as well as their accessibility to researchers, is essential if the information they contain is to be disseminated. The development of the Worcestershire On-Line Fabric Type Series is the first stage in a remarkable project designed to make the complete fabric and form type series for Worcestershire ceramics accessible on the internet. As part of the Historic Environment Record for Worcestershire, formerly the Sites and Monuments Record, it is designed to improve access to finds and environmental data, with the aim of encouraging and facilitating research. Funded by Worcestershire County Council as part of its commitment to e-government, it is being developed by Worcestershire County Council Archaeology Service with OxfordArchDigital. It is one of a proposed series of on-line specialist resources (to include, for example, clay pipes, environmental archaeology, flint tools, historic buildings, which are also designed to stand alone as research tools. The ceramics website is the first part of Pottery in Perspective, a web-based project to provide information on the pottery used and made in Worcestershire from prehistory to c. 1900AD.

 10. Neuronal release of proBDNF

  OpenAIRE

  Yang, Jianmin; Siao, Chia-Jen; Nagappan, Guhan; Marinic, Tina; Jing, Deqiang; McGrath, Kelly; Chen, Zhe-Yu; Mark, Willie; Tessarollo, Lino; Lee, Francis S; Lu, Bai; Hempstead, Barbara L

  2009-01-01

  Pro–brain-derived neurotrophic factor (proBDNF) and mature BDNF utilize distinct receptors to mediate divergent neuronal actions. Using new tools to quantitate endogenous BDNF isoforms, we found that mouse neurons secrete both proBDNF and mature BDNF. The highest levels of proBDNF and p75 were observed perinatally and declined, but were still detectable, in adulthood. Thus, BDNF actions are developmentally regulated by secretion of proBDNF or mature BDNF and by local expression of p75 and Trk...

 11. Determination of anions with an on-line capillary electrophoresis method; Anionien on-line maeaeritys kapillaarielektroforeesilla - MPKT 10

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Siren, H; Saerme, T; Kotiaho, T; Hiissa, T; Savolahti, P; Komppa, V [VTT Chemical Technology, Espoo (Finland)

  1999-12-31

  The aim of the study was to set-up an on-line capillary electrophoresis method for determination of anions in process waters of pulp and paper industry with exporting the results to the process control system of the mill. The quantification is important, since it will give information about the possible causes of precipitation. In recent years, the capillary electrophoresis (CE) due to its high separation efficiency has been shown as a method to take into consideration when analyzing chemical species ranging from small inorganic anions to different macromolecules. Many compounds are not easily detected in their native state, why analysis methods must be developed to improve their detection. Especially, small inorganic and organic anions which do not have chromophores are not sensitive enough for direct-UV detection. In such analyses the anions are mostly detected with indirect-UV technique. Capillary electrophoresis instruments are used to analyze samples in off-line, which seldom represent the situation in process. Therefore, on-line instrument technology with autoanalyzing settings will be needed in quality control. The development of a fully automatic capillary electrophoresis system is underway in co-operation with KCL (The Finnish Pulp and Paper Research Institute). In our research, we have first concentrated on the determination of sulphate in waters of paper industry. The method used for detection of sulphate is based on indirect-UV detection with CE, where the background electrolyte (BGE) is an absorbing mixture of secondary amines. The whole procedure for quantification of sulphate is performed within 15 minutes, after which a new sample is analyzed automatically. The only sample pretreatment is filtration, which is necessary before analysis. The concentrations of sulphate in process waters tested were between 300 and 800 ppm. Our tests show that a simultaneous determination of chloride, sulphate, nitrate, nitrite, sulphite, carbonate and oxalate is also

 12. Determination of anions with an on-line capillary electrophoresis method; Anionien on-line maeaeritys kapillaarielektroforeesilla - MPKT 10

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Siren, H.; Saerme, T.; Kotiaho, T.; Hiissa, T.; Savolahti, P.; Komppa, V. [VTT Chemical Technology, Espoo (Finland)

  1998-12-31

  The aim of the study was to set-up an on-line capillary electrophoresis method for determination of anions in process waters of pulp and paper industry with exporting the results to the process control system of the mill. The quantification is important, since it will give information about the possible causes of precipitation. In recent years, the capillary electrophoresis (CE) due to its high separation efficiency has been shown as a method to take into consideration when analyzing chemical species ranging from small inorganic anions to different macromolecules. Many compounds are not easily detected in their native state, why analysis methods must be developed to improve their detection. Especially, small inorganic and organic anions which do not have chromophores are not sensitive enough for direct-UV detection. In such analyses the anions are mostly detected with indirect-UV technique. Capillary electrophoresis instruments are used to analyze samples in off-line, which seldom represent the situation in process. Therefore, on-line instrument technology with autoanalyzing settings will be needed in quality control. The development of a fully automatic capillary electrophoresis system is underway in co-operation with KCL (The Finnish Pulp and Paper Research Institute). In our research, we have first concentrated on the determination of sulphate in waters of paper industry. The method used for detection of sulphate is based on indirect-UV detection with CE, where the background electrolyte (BGE) is an absorbing mixture of secondary amines. The whole procedure for quantification of sulphate is performed within 15 minutes, after which a new sample is analyzed automatically. The only sample pretreatment is filtration, which is necessary before analysis. The concentrations of sulphate in process waters tested were between 300 and 800 ppm. Our tests show that a simultaneous determination of chloride, sulphate, nitrate, nitrite, sulphite, carbonate and oxalate is also

 13. Generation of the ECP database (ECP02.DAT) at the beginning of the cycle 1 of the Unit 1 of Laguna Verde

  International Nuclear Information System (INIS)

  Perusquia C, R.

  1992-10-01

  In order to carrying out a comparison among the results provided for the Program of Estimate of the ECP Critical Position and the Shutdown/Startup produced in the Cycle 1 of the Unit 1 of Laguna Verde, it was generated the base of the ECP program, following the outlines settled down in the Procedure 'Generation of ECP Database for Laguna Verde' (IT.SN/DFR 074). Next the data sheets filled when being generated the ECP02.DAT database at the beginning of the cycle are provided. In the IT.SN/DFR 079 report 'Adjustment and Preliminary Evaluation of the Predictions of Criticity of the ECP Program with Reported Data of Cycle 1 of the Unit 1 of Laguna Verde, the results of the comparison among the estimates of the ECP program using the ECP02.DAT with the real data of the Cycle 1 of the Unit 1 of Laguna Verde are presented. (Author)

 14. Generation of the ECP database (ECP01.DAT) of the cycle 1 of the Unit 1 of Laguna Verde with burnt of 1377 MWD/MT

  International Nuclear Information System (INIS)

  Perusquia C, R.

  1992-10-01

  In order to carrying out a comparison among the results provided by the Program of Estimate of the ECP Critical Position and the Shutdown/Startup produced in the Cycle 1 of the Unit 1 of Laguna Verde, it was generated the base of the ECP program, following the outlines settled down in the Procedure 'Generation of ECP Database for Laguna Verde' (IT.SN/DFR-074). Next the data sheets filled when being generated the ECP01.DAT database with a burnt of 1377 MWD/MT are provided. In the report IT.SN/DFR-079 'Adjustment and Preliminary Evaluation of the Predictions of Criticity of the ECP Program with Reported Data of the Cycle 1 of the Unit 1 of Laguna Verde', the results of the comparison among those estimates of the ECP program using the ECP01.DAT database with the real data of the Cycle 1 of the Unit 1 of Laguna Verde are presented. (Author)

 15. Integrated Programs and Pro-Environmental Behaviour

  Science.gov (United States)

  Smith, Tiffany

  2008-01-01

  Research suggested that "nature experience as an education method played a role in developing environmental value and attitudes, and was influential in pro-environmental behaviour." Few of these studies however, assessed the long-term influences of outdoor education experiences on participants' pro-environmental behaviour. The Outward…

 16. Further analysis and evaluation of the results of the NATO common shield-DAT#7 experiment: defence against terrorism

  Science.gov (United States)

  Dill, Stephan; Peichl, Markus; Jirousek, Matthias; Süß, Helmut

  2009-09-01

  The contactless control of persons and the remote surveillance of sensitive infrastructures are important tasks in order to provide the required security measures to protect the human population against the threads of international terrorism. Passive microwave imaging allows a daytime independent observation and examination of objects and persons under nearly all adverse ambient conditions without artificial exposure, hence fully avoiding health risks. The penetration capability of microwaves provides the detection of objects through atmospheric obstacles like bad weather, fog or dust, vapour and smoke, as well as through thin non-metallic materials and clothing. For the latter the detection of hidden objects like weapons, explosives, and contraband is possible by monitoring dielectric anomalies. The experiment "Common Shield" is part of a perennial investigation series leaded by the "Center for Transformation of the German armed forces (Bundeswehr)". In 2008 the protection of soldiers and facilities was experimentally investigated under the aspect of a networked operational leadership. In this context as well a harbour protection trial was carried out in August/September 2008 at the naval base Eckernfoerde in Germany. This trial was part of the NATO CNADs program of work for "Defence Against Terrorism (DAT)" starting in 2003, and Germany is the lead nation for item 7 on "Technology for Intelligence, Surveillance, Reconnaissance & Target Acquisition of Terrorists (ISRTA)". One main activity in the Eckernfoerde trial was the simulation of a military entrance control facility by a tent including various imaging and a chemical sensor suite in order to provide security for a military camp. Besides commercial optical and infrared cameras various passive millimeter-wave imagers have been used from different German research institutions. The DLR Microwaves and Radar Institute, Department for Reconnaissance and Security (HR-AS), provided an imaging radiometer scanner

 17. Dopamine and the Creative Mind: Individual Differences in Creativity Are Predicted by Interactions between Dopamine Genes DAT and COMT.

  Science.gov (United States)

  Zabelina, Darya L; Colzato, Lorenza; Beeman, Mark; Hommel, Bernhard

  2016-01-01

  The dopaminergic (DA) system may be involved in creativity, however results of past studies are mixed. We attempted to clarify this putative relation by considering the mediofrontal and the nigrostriatal DA pathways, uniquely and in combination, and their contribution to two different measures of creativity--an abbreviated version of the Torrance Test of Creative Thinking, assessing divergent thinking, and a real-world creative achievement index. We found that creativity can be predicted from interactions between genetic polymorphisms related to frontal (COMT) and striatal (DAT) DA pathways. Importantly, the Torrance test and the real-world creative achievement index related to different genetic patterns, suggesting that these two measures tap into different aspects of creativity, and depend on distinct, but interacting, DA sub-systems. Specifically, we report that successful performance on the Torrance test is linked with dopaminergic polymorphisms associated with good cognitive flexibility and medium top-down control, or with weak cognitive flexibility and strong top-down control. The latter is particularly true for the originality factor of divergent thinking. High real-world creative achievement, on the other hand, as assessed by the Creative Achievement Questionnaire, is linked with dopaminergic polymorphisms associated with weak cognitive flexibility and weak top-down control. Taken altogether, our findings support the idea that human creativity relies on dopamine, and on the interaction between frontal and striatal dopaminergic pathways in particular. This interaction may help clarify some apparent inconsistencies in the prior literature, especially if the genes and/or creativity measures were analyzed separately.

 18. The presence of both serotonin 1A receptor (HTR1A and dopamine transporter (DAT1 gene variants increase the risk of borderline personality disorder

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Peter R Joyce

  2014-01-01

  Full Text Available Dysfunction in the dopaminergic and serotonergic neurotransmitter systems has been demonstrated to be important in the aetiology of Borderline personality disorder (BPD. We investigated the relationship of two BPD risk factors, the HTR1A promoter polymorphism -1019C>G (rs6295 and the DAT1 repeat allele, with BPD in a major depressive disorder cohort of 367 patients. Out-patients with major depressive disorder were recruited for two treatment trials and assessed for personality disorders, including BPD. DNA samples were collected and the rs6295 polymorphism was detected with a TaqMan® assay. The DAT1 repeat allele was genotyped using a modified PCR method. The impact of polymorphisms on BPD was statistically analysed using uncontrolled logistic and multiple logistic regression models. BPD patients had higher frequencies of the DAT1 9,9 (OR=2.67 and 9,10 (OR=3.67 genotypes and also those homozygous HTR1A G allele (OR=2.03. No significant interactions between HTR1A and DAT1 genotypes, were observed; however, an increased risk of BPD was observed for those patients who were either 9,10; G,G (OR=6.64 and 9,9; C,G (OR=5.42. Furthermore, the odds of BPD in patients exhibiting high-risk variants of these two genes differed from those of patients in low-risk groups by up to a factor of 9. Our study provides evidence implicating the importance of the serotonergic and dopaminergic systems in BPD and that the interaction between genes from different neurotransmitters may play a role in the susceptibility to BPD.

 19. Genetic Variation of the Dopamine Transporter (DAT1) Influences the Acute Subjective Responses to Cocaine in Volunteers with Cocaine Use Disorders

  Science.gov (United States)

  Brewer, Alex J.; Nielsen, David A.; Spellicy, Catherine J.; Hamon, Sara C.; Gingrich, Justin; Thompson-Lake, Daisy G. Y.; Nielsen, Ellen M.; Mahoney, James J.; Kosten, Thomas R.; Newton, Thomas F.; De La Garza, Richard

  2015-01-01

  Objective : The aim of this study was to identify gene variants of DAT1 (SLC6A3) that modulate subjective responses to acute cocaine exposure. Methods Non-treatment seeking volunteers with cocaine use disorders (CUDs) received a single bolus infusion of saline and cocaine (40 mg, IV) in randomized order. Subjective effects were assessed with visual analog scales administered before (-15 min) and up to 20 min after infusion. Subjective effects ratings were normalized to baseline and saline infusion values were subtracted. Data was analyzed using repeated measures ANOVA. DNA from subjects was genotyped for the DAT1 intron 8 (rs3836790) and 3’ UTR (rs28363170) variable number of tandem repeats. Results Participants were mostly male (~80%) and African American (~70%). No differences were found among drug use variables between groups for either polymorphism. Carriers of the 9-allele of the DAT1 3’ UTR (9,9 and 9,10) (n = 24) exhibited greater responses to cocaine for “high”, “any drug effect”, “anxious”, and “stimulated” (all p-values < 0.001) compared to individuals homozygous for the 10-allele (n = 33). For the intron 8 polymorphism, individuals homozygous for the 6 allele exhibited greater responses for “anxious” than carriers of the 5 allele (p < 0.001). Individuals possessing the genotype pattern of 10,10 and at least one 5-allele reported lower responses to “good effects”, “bad effects”, “depressed”, and “anxious” (all p-values < 0.01). Conclusions The data presented here support the hypothesis that genetic differences of DAT1 contribute to variation of subjective responses to cocaine among participants with CUDs. PMID:25850966

 20. On-line milk spectrometry: analysis of bovine milk composition

  Science.gov (United States)

  Spitzer, Kyle; Kuennemeyer, Rainer; Woolford, Murray; Claycomb, Rod

  2005-04-01

  We present partial least squares (PLS) regressions to predict the composition of raw, unhomogenised milk using visible to near infrared spectroscopy. A total of 370 milk samples from individual quarters were collected and analysed on-line by two low cost spectrometers in the wavelength ranges 380-1100 nm and 900-1700 nm. Samples were collected from 22 Friesian, 17 Jersey, 2 Ayrshire and 3 Friesian-Jersey crossbred cows over a period of 7 consecutive days. Transmission spectra were recorded in an inline flowcell through a 0.5 mm thick milk sample. PLS models, where wavelength selection was performed using iterative PLS, were developed for fat, protein, lactose, and somatic cell content. The root mean square error of prediction (and correlation coefficient) for the nir and visible spectrometers respectively were 0.70%(0.93) and 0.91%(0.91) for fat, 0.65%(0.5) and 0.47%(0.79) for protein, 0.36%(0.49) and 0.45%(0.43) for lactose, and 0.50(0.54) and 0.48(0.51) for log10 somatic cells.

 1. On-line electrochemical monitoring of microbially influenced corrosion

  International Nuclear Information System (INIS)

  Dowling, N.J.E.; Stansbury, E.E.; White, D.C.; Borenstein, S.W.; Danko, J.C.

  1989-01-01

  Newly emerging electrochemical measurement techniques can provide on-line, non-destructive monitoring of the average corrosion rate and indications of localized pitting corrosion together with insight into fundamental electrochemical mechanisms responsible for the corrosion process. This information is relevant to evaluating, monitoring, understanding and controlling microbially influenced corrosion (MIC). MIC of coupons exposed in sidestream devices on site or in laboratory-based experiments, where the corrosion response is accelerated by exposure to active consortia of microbes recovered from specific sites, can be utilized to evaluate mitigation strategies. The average corrosion rates can be determined by small amplitude cyclic voltametry (SACV), and AC impedance spectroscopy (EIS). EIS can also give insight into the mechanisms of the MIC and indications of localized corrosion. Pitting corrosion can be detected non-destructively with open circuit potential monitoring (OCP). OCP also responds to bacterial biofilm activities such as oxygen depletion and other electrochemical activities. Utilizing these methods, accelerated tests can be designed to direct the selection of materials, surface treatments of materials, and welding filler materials, as well as the optimization of chemical and mechanical countermeasures with the microbial consortia recovered and characterized from the specific sites of interest

 2. On-line monitoring of low-level plutonium concentrations

  International Nuclear Information System (INIS)

  Hofstetter, K.J.; Huff, G.A.; Rebagay, T.V.

  1979-10-01

  An on-line monitor has been developed to assay plutonium in nitric acid solutions. The performance of the monitor has been assessed by a laboratory experimentation program using solutions with plutonium concentrations from 0.1 to 10 g/l. These conditions are typical of the plutonium solutions in an input stream to a plutonium-purification cycle in a reprocessing plant following uranium/plutonium partitioning. The monitoring system can be fully automated and shows great promise for detecting and quantifying plutonium in situ, thus minimizing the reliance on traditional sampling and laboratory-analysis techniques. The total concentration and isotopic abundance of plutonium are determined by measuring the absolute intensities of the low-energy gamma rays characteristics of 238 Pu, 239 Pu, and 240 Pu nuclides by direct gamma-ray spectroscopy and computer analysis of the spectral data. The addition of a monitoring system of this type to the input stream of a plutonium-purification cycle along with other suitable monitors on the waste streams and on the product stream provides the basis for a near real-time materials control and inventory system. Results of the laboratory-evaluation program employing plutonium in solutions with isotopic compositions typical of those involved in processing light water reactor fuels are presented. The detailed design of a monitoring cell and detection system is given. The precision and accuracy of the results relative to those measured by mass spectrometry and controlled potential coulometry are also summarized

 3. Virtual laboratories: Collaborative environments and facilities-on-line

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Thomas, C.E. Jr. [Oak Ridge National Lab., TN (United States). I and C Div.; Cavallini, J.S.; Seweryniak, G.R.; Kitchens, T.A.; Hitchcock, D.A.; Scott, M.A.; Welch, L.C. [Dept. of Energy, Germantown, MD (United States). Mathematical Information, and Computational Sciences Div.; Aiken, R.J. [Dept. of Energy, Germantown, MD (United States). Mathematical Information, and Computational Sciences Div.]|[Lawrence Livermore National Lab., CA (United States); Stevens, R.L. [Argonne National Lab., IL (United States). Mathematics and Computer Sciences Div.

  1995-07-01

  The Department of Energy (DOE) has major research laboratories in a number of locations in the US, typically co-located with large research instruments or research facilities valued at tens of millions to even billions of dollars. Present budget exigencies facing the entire nation are felt very deeply at DOE, just as elsewhere. Advances over the last few years in networking and computing technologies make virtual collaborative environments and conduct of experiments over the internetwork structure a possibility. The authors believe that development of these collaborative environments and facilities-on-line could lead to a ``virtual laboratory`` with tremendous potential for decreasing the costs of research and increasing the productivity of their capital investment in research facilities. The majority of these cost savings would be due to increased productivity of their research efforts, better utilization of resources and facilities, and avoiding duplication of expensive facilities. A vision of how this might all fit together and a discussion of the infrastructure necessary to enable these developments is presented.

 4. The on-line low temperature nuclear orientation facility NICOLE

  International Nuclear Information System (INIS)

  Ohtsubo, T; Roccia, S; Gaulard, C; Stone, N J; Stone, J R; Köster, U; Nikolov, J; Veskovic, M; Simpson, G S

  2017-01-01

  We review major experiments and results obtained by the on-line low temperature nuclear orientation method at the NICOLE facility at ISOLDE, CERN since the year 2000 and highlight their general physical impact. This versatile facility, providing a large degree of controlled nuclear polarization, was used for a long-standing study of magnetic moments at shell closures in the region Z  = 28, N  = 28–50 but also for dedicated studies in the deformed region around A  ∼ 180. Another physics program was conducted to test symmetry in the weak sector and constrain weak coupling beyond V–A . Those two programs were supported by careful measurements of the involved solid state physics parameters to attain the full sensitivity of the technique and provide interesting interdisciplinary results. Future plans for this facility include the challenging idea of measuring the beta–gamma–neutron angular distributions from polarized beta delayed neutron emitters, further test of fundamental symmetries and obtaining nuclear structure data used in medical applications. The facility will also continue to contribute to both the nuclear structure and fundamental symmetry test programs. (paper)

 5. Development of an On-Line Uranium Enrichment Monitor

  International Nuclear Information System (INIS)

  Xuesheng, L.; Guorong, L.; Yonggang, Z.; Xueyuan, H. X.-Y.

  2015-01-01

  An on-line enrichment monitor was developed to measure the enrichment of UF6 flowing through the processing pipes in centrifuge uranium enrichment plant. A NaI(Tl) detector was used to measure the count rates of the 186 keV gamma ray emitted from 235U, and the total quantity of uranium was determined from thermodynamic characteristics of gaseous uranium hexafluoride. The results show that the maximum relative standard deviation is less than 1% when the measurement time is 120 s or more and the pressure is more than 2 kPa in the measurement chamber. There are two working models for the monitor. The monitor works normally in the continuous model, When the gas's pressure in the pipe fluctuates greatly, it can work in the intermittent model, and the measurement result is very well. The background of the monitor can be measured automatically periodically. It can control automatically electromagnetic valves open and close, so as to change the gas's quantity in the chamber. It is a kind of unattended and remote monitor, all of data can be transfer to central control room. It should be effective for nuclear materials accountability verifications and materials balance verification at uranium enrichment plant by using the monitor to monitor Uranium enrichment of gaseous uranium hexafluoride in the output end of cascade continuously. (author)

 6. On-line mass separator of superheavy atoms

  International Nuclear Information System (INIS)

  Oganesyan, Yu.Ts.

  2002-01-01

  The concept is presented of an on-line Mass Analyzer of SuperHeavy Atoms (MASHA) dedicated to the separation and determination of the mass and decay properties of new elements and isotopes produced in heavy-ion induced reactions. The new nuclides with half-lives T 1/2 ≥ 1 s are transported to an ECR-source working at a frequency of 2.45 GHz and are separated by mass with a mass resolution of M/ΔM ∼ 1500. In the focal plane of the magnetic analyzer a front strip detector surrounded by side detectors will be placed to determine the mass according to the signals from the detected α-particles or fission fragments with efficiency of about 90 %. In comparison to other existing in-flight recoil separators, the present setup will be characterized by higher efficiency and high selectivity relative to background reaction products. The setup MASHA may be used also in the investigation of nuclear reactions of different type induced by stable and radioactive beams

 7. On-Line Mass Separator of Superheavy Atoms

  CERN Document Server

  Oganessian, Yu T

  2002-01-01

  The concept is presented of an on-line Mass Analyzer of SuperHeavy Atoms (MASHA) dedicated to the separation and determination of the mass and decay properties of new elements and isotopes produced in heavy-ion induced reactions. The new nuclides with half-lives T_{1/2}\\ge 1 s are transported to an ECR-source working at a frequency of 2.45 GHz and are separated by mass with a mass resolution of M/\\Delta M\\sim 1500. In the focal plane of the magnetic analyzer a front strip detector surrounded by side detectors will be placed to determine the mass according to the signals from the detected alpha-particles or fission fragments with efficiency of about 90 %. In comparison to other existing in-flight recoil separators, the present setup will be characterized by higher efficiency and high selectivity relative to background reaction products. The setup MASHA may be used also in the investigation of nuclear reactions of different type induced by stable and radioactive beams.

 8. Optimization of an on-line function generation

  CERN Document Server

  Versteele, C

  1977-01-01

  A particular example of process control is the analog function generator of the CERN proton synchrotron. For magnet field correction, some magnets have to follow reference currents synchronous with the pulses of the synchrotron. Depending on the dynamic behaviour of the magnet system to be controlled, the output current will show a somewhat distorted image of the reference current used as input. An on-line computer strategy has been designed to compensate the distortions: i.e. to adjust the input function at successive pulses in such a way that the output current follows the reference as closely as required. However, the identification of such a system is not carried out because it is difficult and singular in any case. Modifications cannot be computed directly, but will result from an iterative strategy: the closed-loop adaptive control is based on a maximization procedure, requiring little memory and no gradient information. The algorithm is a variant of the optimization method called extended sequential se...

 9. On-line monitoring of methane in sewer air.

  Science.gov (United States)

  Liu, Yiwen; Sharma, Keshab R; Murthy, Sudhir; Johnson, Ian; Evans, Ted; Yuan, Zhiguo

  2014-10-16

  Methane is a highly potent greenhouse gas and contributes significantly to climate change. Recent studies have shown significant methane production in sewers. The studies conducted so far have relied on manual sampling followed by off-line laboratory-based chromatography analysis. These methods are labor-intensive when measuring methane emissions from a large number of sewers, and do not capture the dynamic variations in methane production. In this study, we investigated the suitability of infrared spectroscopy-based on-line methane sensors for measuring methane in humid and condensing sewer air. Two such sensors were comprehensively tested in the laboratory. Both sensors displayed high linearity (R(2) > 0.999), with a detection limit of 0.023% and 0.110% by volume, respectively. Both sensors were robust against ambient temperature variations in the range of 5 to 35°C. While one sensor was robust against humidity variations, the other was found to be significantly affected by humidity. However, the problem was solved by equipping the sensor with a heating unit to increase the sensor surface temperature to 35°C. Field studies at three sites confirmed the performance and accuracy of the sensors when applied to actual sewer conditions, and revealed substantial and highly dynamic methane concentrations in sewer air.

 10. Performing maintenance activities on-line a risk perspective

  International Nuclear Information System (INIS)

  Darling, S.S.; Mairs, T.P.

  1993-01-01

  The US nuclear power industry is attempting to deal with the issue of optimizing the performance of maintenance activities with the advent of the maintenance rule. The impact of any maintenance activity on the safe operation of a nuclear power facility can be quantified on the basis of risk. Therefore, it is incumbent upon the industry to accommodate the regulator and present a maintenance optimization program in terms that explicitly address the potential risk inherent in its concept and implementation. The motivation for utilities to perform maintenance while the plant is operating (i.e., on-line) is readily perceived to offer the following advantages: 1. greater system availability; 2. higher plant capacity factor; 3. more evenly distributed workload for the maintenance department; and 4. overall safer plant operation. However, risks inherent in undertaking maintenance activities during power operation could amount to the realization that reapportionment of these tasks is not cost-beneficial. Therefore, it is important that any utility considering implementing such a paradigm in maintenance philosophy establish a rigorous process to select, perform, and monitor maintenance tasks performed while operating

 11. On-line nuclear analysis of coal (Nucoalyzer)

  International Nuclear Information System (INIS)

  Brown, D.R.; Gozani, T.; Bozorgmanesh, H.

  1980-01-01

  Control of quality in the coal process stream is increasingly important in both coal preparation facilities and coal fire power plants. Traditional wet chemistry methods of monitoring coal composition are incapable of providing anything approaching real-time analysis of coal. Typically, small samples of the coal stream are laboratory analyzed and the results made available between a day to a week later. By this time the coal is through the process stream, often already burned and no control is possible. The need of real-time analysis of bulk quantities of the coal has long been recognized and this need motivated Science Applications, Inc. to develop, since 1975, a continuous on-line nuclear analyzer of coal (or CONAC). Over the last three years a prototype of this instrument has undergone extensive testing using 200 pound bulk samples of a wide variety of US coal types. The Nucoalyzer has proven capable of measuring the abundances of all the important elemental constituents of coal along with the ash and calorific value. In the past year the first instrument has been installed and undergone testing at Detroit Edison's Monroe Coal blending facility, where it will control the blending of high and low sulfur coal to meet EPA emission regulations

 12. An on-line tritium-in-water monitor

  International Nuclear Information System (INIS)

  Singh, A.N.; Ratnakaran, M.; Vohra, K.G.

  1985-01-01

  The paper describes the development and operation of a continuous on-line tritium-in-water monitor for the detection of heavy water leaks into the secondary coolant light water of a heavy water power reactor. The heart of the instrument is its plastic scintillator sponge detector, made from 5 μm thick plastic scintillator films. The sponge weighs only about 1 g and is in the form of disc of 48 mm diameter and 8 mm thickness. The total surface area of the films is about 3000 cm 2 . In the coincidence mode of counting, the detector gives 1000 cps for the passage of 3.7 x 10 4 Bq/cm 3 (1 μCi/cm 3 ) of tritiated water. The background in 6 cm thick lead shielding in the laboratory is 0.2 cps, and inside the reactor building it is below 1 cps. The monitor presently scans 18 sample lines in sequence for 5 min each and gives a printout for the activity in each line. (orig.)

 13. An on-line tritium-in-water monitor

  Science.gov (United States)

  Singh, A. N.; Ratnakaran, M.; Vohra, K. G.

  1985-05-01

  The paper describes the development and operation of a continuous on-line tritium-in-water monitor for the detection of heavy water leaks into the secondary coolant light water of a heavy water power reactor. The heart of the instrument is its plastic scintillator sponge detector, made from 5 μm thick plastic scintillator films. The sponge weighs only about 1 g and is in the form of disc of 48 mm diameter and 8 mm thickness. The total surface area of the films is about 3000 cm 2. In the coincidence mode of counting, the detector gives 1000 cps for the passage of 3.7 × 10 4 Bq/cm 3 (1 μCi/cm 3) of tritiated water. The background in 6 cm thick lead shielding in the laboratory is 0.2 cps, and inside the reactor building it is below 1 cps. The monitor presently scans 18 sample lines in sequence for 5 min each and gives a printout for the activity in each line.

 14. Knowledge-based on-line vibration monitoring diagnose

  International Nuclear Information System (INIS)

  Johansson, L.G.; Karlsson, A.; Noeremark, A.

  1990-01-01

  ABB STAL developed some years ago a knowledge-based on-line vibration analysis system (working-name KOVA). KOVA is intended to work together with some type of vibration monitoring system, at present it is adapted to TVM 300. KOVA has no controlling function. It will only diagnose the actual situation and give the user explanations and proposals for actions to be taken. During the developing work, great experience has been gained of the features this type of system demands. This paper will present the outlines of the application and also discuss how to make diagnoses based both on general rules as well as on historical vibration cases for that particular unit (or identical units9. Another subject that this paper will outline, is the representation and evaluation of knowledge. KOVA serves as a decision-support system for the operator. Since KOVA will often give the operator more than one possible diagnosis as the cause of a fault, it is of great importance to give the operator comprehensive explanations and as many facts as possible. It is also important to rank the suggested diagnoses in some way. In KOVA these demands are effectively supported. The models and tools used to realize this functionality will be described in this paper

 15. On-line monitoring of lithium carbonate dissolution

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Sun, Yuzhu; Song, Xingfu; Wang, Jin; Luo, Yan; Yu, Jianguo [National Engineering Research Center for Integrated Utilization Salt Lake Resources, East China University of Science and Technology, Shanghai (China)

  2009-11-15

  Dissolution of lithium carbonate (Li{sub 2}CO{sub 3}) in aqueous solution was investigated using three on-line apparatuses: the concentration of Li{sub 2}CO{sub 3} was measured by electrical conductivity equipment; CLD (Chord Length Distribution) was monitored by FBRM (Focused Beam Reflectance Measurement); crystal image was observed by PVM (Particle Video Microscope). Results show dissolution rate goes up with a decrease of particle size, and with an increase in temperature; stirring speed causes little impact on dissolution; ultrasound facilitates dissolution obviously. The CLD evolution and crystal images of Li{sub 2}CO{sub 3}powders in stirred fluid were observed detailedly by FBRM and PVM during dissolution. Experimental data were fitted to Avrami model, through which the activation energy was found to be 34.35 kJ/mol. PBE (Population Balance Equation) and moment transform were introduced to calculate dissolution kinetics, obtaining correlation equations of particle size decreasing rate as a function of temperature and undersaturation. (copyright 2009 WILEY-VCH Verlag GmbH and Co. KGaA, Weinheim) (orig.)

 16. Building collaboration tools and access to on-line facilities

  International Nuclear Information System (INIS)

  Agarwal, D.; Sachs, S.

  1996-11-01

  Network-based facilities will allow researchers at different locations to collaborate on experiments as if they all were together in the same laboratory. The expected value of these geographically distributed environments includes substantially increased effectiveness in doing science, and an enabling capability for analytical and high-value production use by industry. The Distributed, Collaboratory Experiment Environments (DCEE) Program consists of four projects that were established to build prototype remote experiment and collaborative environments. The work undertaken in this project represents some of the research and development of the mechanisms and infrastructure required to make collaboratories a reality. Some of these mechanisms have already been developed. Several other mechanisms, such as data dissemination, resource management for the sharing of experiment control, safety and security, electronic notebooks, elements of telepresence, and integrated user interfaces need further research and development. The pilot application for these collaborative tools is the Advanced Light Source (ALS) Beamline 7.0 at the Ernest Orlando Lawrence Berkeley Laboratory. The ALS is a particle accelerator and is a source of very high brilliance soft X-ray beams. One experimental facility is the Spectro-Microscopy Facility Beamline 7.0. Through this project, the Spectro-Microscopy Facility will be opened up to users from a wide range of organizations. The goal is to build software that will not only put the ALS Beamline 7.0 on-line, but will also serve as building blocks for future collaboratory development

 17. EXPANDING ACADEMIC VOCABULARY WITH AN INTERACTIVE ON-LINE DATABASE

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marlise Horst

  2005-05-01

  Full Text Available University students used a set of existing and purpose-built on-line tools for vocabulary learning in an experimental ESL course. The resources included concordance, dictionary, cloze-builder, hypertext, and a database with interactive self-quizzing feature (all freely available at www.lextutor.ca. The vocabulary targeted for learning consisted of (a Coxhead's (2000 Academic Word List, a list of items that occur frequently in university textbooks, and (b unfamiliar words students had met in academic texts and selected for entry into the class database. The suite of tools were designed to foster retention by engaging learners in deep processing, an aspect that is often described as missing in computer exercises for vocabulary learning. Database entries were examined to determine whether context sentences supported word meanings adequately and whether entered words reflected the unavailability of cognates in the various first languages of the participants. Pre- and post-treatment performance on tests of knowledge of words targeted for learning in the course were compared to establish learning gains. Regression analyses investigated connections between use of specific computer tools and gains.

 18. Design considerations for on-line vibration diagnostic systems

  International Nuclear Information System (INIS)

  Branagan, L.A.; Schjeibel, J.R.

  1989-01-01

  The decisions made in the design of a data system for on-line vibration diagnostic system in power plants define how well the system will meet its intended goals. Direct use of the data for performing troubleshooting or developing operating correlations requires an understanding of the subtle impact of the design decisions incorporated in the data system. A data system includes data acquisition, data storage, and data retrieval. Data acquisition includes the selection of sensors, of vibration measurement modes, and of the time stamping format, and the arrangement of data collection cycles. Data storage requires the evaluation of data compression options and of data segregation. Data retrieval design requires an understanding of the data storage and acquisition techniques. Each of these options and design decisions involves compromises, many of which are discussed in this paper. Actual and synthetic data are presented to illustrate these points. The authors' experience with multiple data collection cycles, with frequent monitoring, and with storage by exception suggests that these techniques can be developed into an effective diagnostic system

 19. Study of the on line radioactive multicharged ion production

  International Nuclear Information System (INIS)

  Lecesne, N.

  1997-01-01

  This work is directly related to the SPIRAL project (Systeme de Production d'Ions Radioactifs Acceleres en Ligne) which will start at GANIL at the end of 1998. The aim of the thesis was to study the on line radioactive multicharged ion beam production stages, i.e. the production and diffusion of the radioactive nuclei in a thick target, their possible transfer up to an ECR ion source and their ionisation. Production cross sections of radioactive neutron rich nuclei, formed by fragmentation of a heavy ion beam in a thick target, were measured. An external target-ECR source system, dedicated to the radioactive noble gases production, and two internal target-ECR source systems, dedicated to the radioactive condensable element production, were built and tested on the SIRa tests bench (Separateur d'Ions Radioactifs). Different detection configurations were elaborated in order to identify the radioactive nuclei and estimate their production yields. Finally, a new method for measuring the overall efficiency of the separator was developed and allowed to study the diffusion properties of radioactive noble gases in various targets. (author)

 20. On-line confidence monitoring during decision making.

  Science.gov (United States)

  Dotan, Dror; Meyniel, Florent; Dehaene, Stanislas

  2018-02-01

  Humans can readily assess their degree of confidence in their decisions. Two models of confidence computation have been proposed: post hoc computation using post-decision variables and heuristics, versus online computation using continuous assessment of evidence throughout the decision-making process. Here, we arbitrate between these theories by continuously monitoring finger movements during a manual sequential decision-making task. Analysis of finger kinematics indicated that subjects kept separate online records of evidence and confidence: finger deviation continuously reflected the ongoing accumulation of evidence, whereas finger speed continuously reflected the momentary degree of confidence. Furthermore, end-of-trial finger speed predicted the post-decisional subjective confidence rating. These data indicate that confidence is computed on-line, throughout the decision process. Speed-confidence correlations were previously interpreted as a post-decision heuristics, whereby slow decisions decrease subjective confidence, but our results suggest an adaptive mechanism that involves the opposite causality: by slowing down when unconfident, participants gain time to improve their decisions. Copyright © 2017 Elsevier B.V. All rights reserved.

 1. 3081/E processor and its on-line use

  International Nuclear Information System (INIS)

  Rankin, P.; Bricaud, B.; Gravina, M.

  1985-05-01

  The 3081/E is a second generation emulator of a mainframe IBM. One of it's applications will be to form part of the data acquisition system of the upgraded Mark II detector for data taking at the SLAC linear collider. Since the processor does not have direct connections to I/O devices a FASTBUS interface will be provided to allow communication with both SLAC Scanner Processors (which are responsible for the accumulation of data at a crate level) and the experiment's VAX 8600 mainframe. The 3081/E's will supply a significant amount of on-line computing power to the experiment (a single 3081/E is equivalent to 4 to 5 VAX 11/780's). A major advantage of the 3081/E is that program development can be done on an IBM mainframe (such as the one used for off-line analysis) which gives the programmer access to a full range of debugging tools. The processor's performance can be continually monitored by comparison of the results obtained using it to those given when the same program is run on an IBM computer. 9 refs

 2. Gated Treatment Delivery Verification With On-Line Megavoltage Fluoroscopy

  International Nuclear Information System (INIS)

  Tai An; Christensen, James D.; Gore, Elizabeth; Khamene, Ali; Boettger, Thomas; Li, X. Allen

  2010-01-01

  Purpose: To develop and clinically demonstrate the use of on-line real-time megavoltage (MV) fluoroscopy for gated treatment delivery verification. Methods and Materials: Megavoltage fluoroscopy (MVF) image sequences were acquired using a flat panel equipped for MV cone-beam CT in synchrony with the respiratory signal obtained from the Anzai gating device. The MVF images can be obtained immediately before or during gated treatment delivery. A prototype software tool (named RTReg4D) was developed to register MVF images with phase-sequenced digitally reconstructed radiograph images generated from the treatment planning system based on four-dimensional CT. The image registration can be used to reposition the patient before or during treatment delivery. To demonstrate the reliability and clinical usefulness, the system was first tested using a thoracic phantom and then prospectively in actual patient treatments under an institutional review board-approved protocol. Results: The quality of the MVF images for lung tumors is adequate for image registration with phase-sequenced digitally reconstructed radiographs. The MVF was found to be useful for monitoring inter- and intrafractional variations of tumor positions. With the planning target volume contour displayed on the MVF images, the system can verify whether the moving target stays within the planning target volume margin during gated delivery. Conclusions: The use of MVF images was found to be clinically effective in detecting discrepancies in tumor location before and during respiration-gated treatment delivery. The tools and process developed can be useful for gated treatment delivery verification.

 3. Troubleshooting ProSeal LMA

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Bimla Sharma

  2009-01-01

  Full Text Available Supraglottic devices have changed the face of the airway management. These devices have contributed in a big way in airway management especially, in the difficult airway scenario significantly decreasing the pharyngolaryngeal morbidity. There is a plethora of these devices, which has been well matched by their wider acceptance in clinical practice. ProSeal laryngeal mask airway (PLMA is one such frequently used device employed for spontaneous as well as controlled ventilation. However, the use of PLMAat tunes maybe associated with certain problems. Some of the problems related with its use are unique while others are akin to the classic laryngeal mask airway (eLMA. However, expertise is needed for its safe and judicious use, correct placement, recognition and management of its various malpositions and complications. The present article describes the tests employed for proper confirmation of placementto assess the ventilatooy and the drain tube functions of the mask, diagnosis of various malpositions and the management of these aspects. All these areas have been highlighted under the heading of troubleshooting PLMA. Many problems can be solved by proper patient and procedure selection, maintaining adequate depth of anaesthesia, diagnosis and management of malpositions. Proper fixation of the device and monitoring cuff pressure intraopera-tively may bring down the incidence of airway morbidity.

 4. Pro Poor Growth in Cameroon

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Samuel Fambon

  2017-06-01

  Full Text Available The purpose of this paper is to analyze the relationship between economic growth, poverty and income distribution in Cameroon, using both the data derived from three Cameroonian household surveys and the Poverty Equivalent Growth Rate (PEGR methodology developed by Kakwani et al. (2004, The study found that economic growth in Cameroon was pro poor over the period 1996–2007, which suggests that instead of increasing the economic growth rate alone, the poverty equivalent growth rate should also be maximized to achieve the poverty reduction objective, meaning that on the one hand, the growth rate should be boosted, and on the other, the distribution of income should also be concurrently improved. A decomposition of changes in poverty using the Kakwani (1997 approach reveal that the growth component dominates the redistribution component in the reduction of poverty. This suggests that the fall in absolute poverty over the survey period may be attributed to an increase in average household income, and not to the redistributive policies of the government.

 5. Using Reading Guides and On-Line Quizzes to Improve Reading Compliance and Quiz Scores

  Science.gov (United States)

  Maurer, Trent W.; Longfield, Judith

  2015-01-01

  This study compared students' daily in-class reading quiz scores in an introductory Child Development course across five conditions: control, reading guide only, reading guide and on-line practice quiz, reading guide and on-line graded quiz, and reading guide and both types of on-line quizzes. At the beginning of class, students completed a 5-item…

 6. On-line Versus Face-to-Face Education: Utilizing Technology to Increase Effectiveness

  Science.gov (United States)

  2012-05-17

  Andragogy and learner-centered education provided in on-line education present excellent results. Secondly, the cost of on-line education compared to...13 Pedagogy versus Andragogy ...achieving learning outcomes. However, Andragogy and learner centered education provided in on-line education presents excellent results. Secondly, the cost

 7. The effect of family therapy on the changes in the severity of on-line game play and brain activity in adolescents with on-line game addiction

  Science.gov (United States)

  Han, Doug Hyun; Kim, Sun Mi; Lee, Young Sik; Renshaw, Perry F.

  2015-01-01

  We evaluated whether a brief 3-week family therapy intervention would change patterns of brain activation in response to affection and gaming cues in adolescents from dysfunctional families who met criteria for on-line game addiction. Fifteen adolescents with on-line game addiction and fifteen adolescents without problematic on-line game play and an intact family structure were recruited. Over 3 weeks, families were asked to carry out homework assignments focused on increasing family cohesion for more than 1 hour/day and 4 days/week. Before therapy, adolescents with on-line game addiction demonstrated decreased activity as measured by functional magnetic resonance imaging (fMRI) within the caudate, middle temporal gyrus, and occipital lobe in response to images depicting parental affection and increased activity of the middle frontal and inferior parietal in response scenes from on-line games, relative to healthy comparison subjects. Improvement in perceived family cohesion following 3 weeks of treatment was associated with an increase in the activity of the caudate nucleus in response to affection stimuli and was inversely correlated with changes in on-line game playing time. With evidence of brain activation changes in response to on-line game playing cues and images depicting parental love, the present findings suggest that family cohesion may be an important factor in the treatment of problematic on-line game playing. PMID:22698763

 8. DNA Methylation at the DAT Promoter and Risk for Psychopathology: Intergenerational Transmission between School-Age Youths and Their Parents in a Community Sample

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Silvia Cimino

  2018-01-01

  Full Text Available BackgroundThe effect of gene polymorphisms and promoter methylation, associated with maladaptive developmental outcomes, vary depending on environmental factors (e.g., parental psychopathology. Most studies have focused on 0- to 5-year-old children, adolescents, or adults, whereas there is dearth of research on school-age youths and pre-adolescents.MethodsIn a sample of 21 families recruited at schools, we addressed parents’ psychopathological symptoms (through SCL-90-R; offspring emotional–behavioral functioning (through CBCL-6–18; dopamine transporter gene (DAT1 for epigenetic status of the 5′-untranslated region (UTR and for genotype, i.e., variable number of tandem repeats polymorphism at the 3′-UTR. Possible associations were explored between bio-genetic and psychological characteristics within the same individual and between triplets of children, mothers, and fathers.ResultsDAT methylation of CpG at positions M1, M6, and M7 in mothers was correlated with maternal (phobic anxiety, whereas in fathers’ position M6 was related to paternal depression, anxiety, hostility, psychoticism, and higher Global Severity Index (GSI. No significant correlations were found between maternal and offspring DAT methylation. Significant correlations were found between fathers’ methylation at CpG M1 and children’s methylation at CpG M6. Linear regressions showed that mothers and fathers’ GSI predicted children’s methylation at CpG sites M2, M3, and M6, whereas fathers’ GSI predicted children’s methylation at CpG sites, particularly M1, M2, and M6. Moreover, offspring methylation of DAT at CpG M2 predicted somatic complaint, internalizing and attention problems; methylation of DAT at CpG M6 predicted withdraw.ConclusionThis study may have important clinical implication for the prevention and treatment of emotional–behavioral difficulties in children, as it adds to previous knowledge about the role of genetic and environmental factors in

 9. Pro-Anorexia and Pro-Recovery Photo Sharing: A Tale of Two Warring Tribes

  Science.gov (United States)

  Yom-Tov, Elad; Weber, Ingmar; Crain, Steven P

  2012-01-01

  Background There is widespread use of the Internet to promote anorexia as a lifestyle choice. Pro-anorexia content can be harmful for people affected or at risk of having anorexia. That movement is actively engaged in sharing photos on social networks such as Flickr. Objective To study the characteristics of the online communities engaged in disseminating content that encourages eating disorders (known as “pro-anorexia”) and to investigate if the posting of such content is discouraged by the posting of recovery-oriented content. Methods The extraction of pro-anorexia and pro-recovery photographs from the photo sharing site Flickr pertaining to 242,710 photos from 491 users and analyzing four separate social networks therein. Results Pro-anorexia and pro-recovery communities interact to a much higher degree among themselves than what is expected from the distribution of contacts (only 59-72% of contacts but 74-83% of comments are made to members inside the community). Pro-recovery users employ similar words to those used by pro-anorexia users to describe their photographs, possibly in order to ensure that their content appears when pro-anorexia users search for images. Pro-anorexia users who are exposed to comments from the opposite camp are less likely to cease posting pro-anorexia photographs than those who do not receive such comments (46% versus 61%), and if they cease, they do so approximately three months later. Our observations show two highly active communities, where most interaction is within each community. However, the pro-recovery community takes steps to ensure that their content is visible to the pro-anorexia community, both by using textual descriptions of their photographs that are similar to those used by the pro-anorexia group and by commenting to pro-anorexia content. The latter activity is, however, counterproductive, as it entrenches pro-anorexia users in their stance. Conclusions Our results highlight the nature of pro-anorexia and pro

 10. Pro-anorexia and pro-recovery photo sharing: a tale of two warring tribes.

  Science.gov (United States)

  Yom-Tov, Elad; Fernandez-Luque, Luis; Weber, Ingmar; Crain, Steven P

  2012-11-07

  There is widespread use of the Internet to promote anorexia as a lifestyle choice. Pro-anorexia content can be harmful for people affected or at risk of having anorexia. That movement is actively engaged in sharing photos on social networks such as Flickr. To study the characteristics of the online communities engaged in disseminating content that encourages eating disorders (known as "pro-anorexia") and to investigate if the posting of such content is discouraged by the posting of recovery-oriented content. The extraction of pro-anorexia and pro-recovery photographs from the photo sharing site Flickr pertaining to 242,710 photos from 491 users and analyzing four separate social networks therein. Pro-anorexia and pro-recovery communities interact to a much higher degree among themselves than what is expected from the distribution of contacts (only 59-72% of contacts but 74-83% of comments are made to members inside the community). Pro-recovery users employ similar words to those used by pro-anorexia users to describe their photographs, possibly in order to ensure that their content appears when pro-anorexia users search for images. Pro-anorexia users who are exposed to comments from the opposite camp are less likely to cease posting pro-anorexia photographs than those who do not receive such comments (46% versus 61%), and if they cease, they do so approximately three months later. Our observations show two highly active communities, where most interaction is within each community. However, the pro-recovery community takes steps to ensure that their content is visible to the pro-anorexia community, both by using textual descriptions of their photographs that are similar to those used by the pro-anorexia group and by commenting to pro-anorexia content. The latter activity is, however, counterproductive, as it entrenches pro-anorexia users in their stance. Our results highlight the nature of pro-anorexia and pro-recovery photo sharing and accentuate the need for

 11. In situ microscopy for on-line determination of biomass.

  Science.gov (United States)

  Bittner, C; Wehnert, G; Scheper, T

  1998-10-05

  A sensor is presented, which allows on-line microscopic observation of microorganisms during fermentations in bioreactors. This sensor, an In Situ Microscope (ISM) consists of a direct-light microscope with a measuring chamber, integrated in a 25 mm stainless steel tube, two CCD-cameras, and two frame-grabbers. The data obtained are processed by an automatic image analysis system. The ISM is connected with the bioreactor via a standard port, and it is immersed directly in the culture liquid-in our case Saccharomyces cerevisiae in a synthetic medium. The microscopic examination of the liquid is performed in the measuring chamber, which is situated near the front end of the sensor head. The measuring chamber is opened and closed periodically. In the open state, the liquid in the bioreactor flows unrestricted through the chamber. In closing, a defined volume of 2,2. 10(-8) mL of the liquid becomes enclosed. After a few seconds, when the movement of the cells in the enclosed culture has stopped, they are examined with the microscope. The microscopic images of the cells are registered with the CCD-cameras and are visualized on a monitor, allowing a direct view of the cell population. After detection, the measuring chamber reopens, and the enclosed liquid is released. The images obtained are evaluated as to cell concentration, cell size, cell volume, biomass, and other relevant parameters simultaneously by automatic image analysis. With a PC (486/33 MHz), image processing takes about 15 s per image. The detection range tested when measuring cells of S. cerevisiae is about 10(6) to 10(9) cells/mL (equivalent to a biomass of 0.01 g/L to 12 g/L). The calculated biomass values correlate very well with those obtained using dry weight analysis. Furthermore, histograms can be calculated, which are comparable to those obtained by flow cytometry. Copyright 1998 John Wiley & Sons, Inc.

 12. On-line sensor technology for food manufacturing industry. Shokuhin bun prime ya ni okeru on-line sensor gijutsu

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Komiya, K. (Ajinomoto Co. Inc., Tokyo (Japan))

  1990-08-05

  This paper introduced the sensor technology for food manufacturing industry. If sugar concentration in main raw material is too high in the amino acid fermentation, control of the concentration is required because fungi growth is inhibited. A controlling method for sugar concentration was developed by using the correlation between consumption of NH {sub 3} for pH adjustment and sugar consumption in place of conventional analyzing method and was introduced in the gulutamic acid fermantation. BOD sensor was developed to enable the selective measurement of organic substances which can be processed by organisms, and measuring time was shortened from previous five days to 30 minutes. Since many organics absorb infrared ray, near infrared analysis is suitable for food analysis and on-line analysis has high possibility. When this method is applied to measure moisture in fishes and meats, continuous measurement can be made nondestructively and without contacting, and further the precision is {plus minus} 0.1%. Simultaneous multi-composition analyses are carried out by continuous spectrum and near infrared method using higher rate scanning. Sensor development for taste and smell has started. 10 refs., 4 figs., 4 refs.

 13. Pengungkapan Pro Forma, Mendukung atau Menyesatkan Investor?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Yohanis Rura

  2010-12-01

  Full Text Available Pro forma is originated from Latin. It contains different meaning depends on which discipline it is used. In accounting, pro forma disclosure is used to show effect of important transaction which occurs after the end of periods, or which occurs during period but not fully reflected in historical cost financial statement of a firm. Pro forma disclosure has the objective to support (but might mislead investor in decision making focused on particular influence of important transaction. Company with low GAAP profit information; less profitable company and has higher level of debt but more liquid, whose P-E ratio and market to book is higher than other companies in the industry; has the tendency to do pro forma disclosure. Pro forma disclosure has been supported by several theories such as: efficient market theory, catering theory, agency theory, signaling theory, and stakeholder theory. However, there are problems in reporting pro forma figures. There is no standard to it. Therefore, information on pro forma disclosure might also mislead less sophisticated investor.

 14. GPU PRO 3 Advanced rendering techniques

  CERN Document Server

  Engel, Wolfgang

  2012-01-01

  GPU Pro3, the third volume in the GPU Pro book series, offers practical tips and techniques for creating real-time graphics that are useful to beginners and seasoned game and graphics programmers alike. Section editors Wolfgang Engel, Christopher Oat, Carsten Dachsbacher, Wessam Bahnassi, and Sebastien St-Laurent have once again brought together a high-quality collection of cutting-edge techniques for advanced GPU programming. With contributions by more than 50 experts, GPU Pro3: Advanced Rendering Techniques covers battle-tested tips and tricks for creating interesting geometry, realistic sha

 15. Rare autism-associated variants implicate syntaxin 1 (STX1 R26Q) phosphorylation and the dopamine transporter (hDAT R51W) in dopamine neurotransmission and behaviors

  DEFF Research Database (Denmark)

  Cartier, Etienne; Hamilton, Peter J; Belovich, Andrea N

  2015-01-01

  BACKGROUND: Syntaxin 1 (STX1) is a presynaptic plasma membrane protein that coordinates synaptic vesicle fusion. STX1 also regulates the function of neurotransmitter transporters, including the dopamine (DA) transporter (DAT). The DAT is a membrane protein that controls DA homeostasis through...... the high-affinity re-uptake of synaptically released DA. METHODS: We adopt newly developed animal models and state-of-the-art biophysical techniques to determine the contribution of the identified gene variants to impairments in DA neurotransmission observed in autism spectrum disorder (ASD). OUTCOMES......: Here, we characterize two independent autism-associated variants in the genes that encode STX1 and the DAT. We demonstrate that each variant dramatically alters DAT function. We identify molecular mechanisms that converge to inhibit reverse transport of DA and DA-associated behaviors. These mechanisms...

 16. Isotopic nuclear reactor with on-line separation

  International Nuclear Information System (INIS)

  Liviu, Popa-Simil

  2007-01-01

  In the new reactor-waste cycle design the nuclear reactor gets features of the living beings - resembling the plants/vegetation -. The separation of waste starts inside the fuel by using the fission reaction to separate the fission products from the fuel. The fuel, which is preferred to be highly isotopic enriched, is fabricated in beads smaller than the fission product range, immersed in a gentle flowing liquid drain. If this liquid is Lead Bismuth (LBE) the fission products will be lighter, while in Sodium-Potassium (NaK) will be heavier, except for gases. This drain liquid will collect both the fission products and the collision damage, drawing them slow to give time to short lives disintegration chains to take place inside the shielded nuclear reactor area outside the reactor core in a separation unit. While the drain liquid with the fission products is outside the reactor core few choices are available: - To solidify the drain liquid freezing all elements inside and transport the metal in cryogenic conditions to a remote separation unit, or to apply a separation partitioning process online stabilizing and packing the fission products only, or a combination of these two. The radioactivity of this drain liquid is smaller than that of the actual used fuel because it represents the accumulation of a very short period (about 1 month or less) and had enough time to cool down all the short lives. The separation unit on-line with the nuclear reactor is composed of a density separation unit, followed by a phase interface concentration unit which moves out of the LBE the fission products as lighter impurities, and an electrochemical separation unit for the fission products. Further, chemical separation, stabilization processes are applied and the fission products are delivered partitioned on groups of chemical compatible products. Finally the specific waste is about 1 Kg/Gw*day, to which the stabilization products have to be added which increases this mass by 10 times

 17. Rare Autism-Associated Variants Implicate Syntaxin 1 (STX1 R26Q) Phosphorylation and the Dopamine Transporter (hDAT R51W) in Dopamine Neurotransmission and Behaviors

  OpenAIRE

  Cartier, Etienne; Hamilton, Peter J.; Belovich, Andrea N.; Shekar, Aparna; Campbell, Nicholas G.; Saunders, Christine; Andreassen, Thorvald F.; Gether, Ulrik; Veenstra-Vanderweele, Jeremy; Sutcliffe, James S.; Ulery-Reynolds, Paula G.; Erreger, Kevin; Matthies, Heinrich J.G.; Galli, Aurelio

  2015-01-01

  Background: Syntaxin 1 (STX1) is a presynaptic plasma membrane protein that coordinates synaptic vesicle fusion. STX1 also regulates the function of neurotransmitter transporters, including the dopamine (DA) transporter (DAT). The DAT is a membrane protein that controls DA homeostasis through the high-affinity re-uptake of synaptically released DA. Methods: We adopt newly developed animal models and state-of-the-art biophysical techniques to determine the contribution of the identified gen...

 18. In dubio pro aegroti / Ants Nõmper

  Index Scriptorium Estoniae

  Nõmper, Ants, 1977-

  2007-01-01

  Kriminaalmenetluses kehtivast põhimõttest in dubio pro reo, mille kohaselt kõik kohtu arvates ebapiisavalt tõendatud asjaolud tuleb tõlgendada nii, nagu on kohtualusele kasulik. Patsiendikaitsest

 19. MacBook Pro Portable Genius

  CERN Document Server

  Miser, Brad

  2011-01-01

  Tips and techniques for forward-thinking MacBook Pro users Now that you have a MacBook Pro, you need just one more accessory, your very own copy of MacBook Pro Portable Genius, Third Edition. This handy, compact book lets you in on a wealth of tips and tricks, so you get the very most out of Apple's very popular notebook. Discover the latest on the most recent release of iLife, get the skinny on the new Intel Core i7 and i5 processors in the Pro, see how to go wireless in a smart way, and much more. The book is easy to navigate, doesn't skimp on the essentials, and helps you save time and avoi

 20. Pro-social Motivation beyond Firm Boundaries

  DEFF Research Database (Denmark)

  Foss, Nicolai; Milagres, Rosileia

  2014-01-01

  , contradicting the above argument. More constructively, the case of the Genolyptus network points to the importance of intensive communication, rewards that are tied to joint outcomes, knowledge-based authority and consensual decision-making as support arrangements that can build and sustain pro......An influential body of literature in macro-management research (notably, organization theory and strategic management) associates pro-social motivation solely with firm-like organizations, suggesting that such motivation cannot thrive under more market-like arrangements. We question this argument...... on theoretical, as well as empirical, grounds. As to the latter, we discuss the specific case of a network of firms in Brazil, the Genolyptus network. We argue that this particular network manifests strong pro-social motivations. This implies that pro-social motivations may thrive beyond corporate boundaries...

 1. Rare autism-associated variants implicate syntaxin 1 (STX1 R26Q) phosphorylation and the dopamine transporter (hDAT R51W) in dopamine neurotransmission and behaviors.

  Science.gov (United States)

  Cartier, Etienne; Hamilton, Peter J; Belovich, Andrea N; Shekar, Aparna; Campbell, Nicholas G; Saunders, Christine; Andreassen, Thorvald F; Gether, Ulrik; Veenstra-Vanderweele, Jeremy; Sutcliffe, James S; Ulery-Reynolds, Paula G; Erreger, Kevin; Matthies, Heinrich J G; Galli, Aurelio

  2015-02-01

  Syntaxin 1 (STX1) is a presynaptic plasma membrane protein that coordinates synaptic vesicle fusion. STX1 also regulates the function of neurotransmitter transporters, including the dopamine (DA) transporter (DAT). The DAT is a membrane protein that controls DA homeostasis through the high-affinity re-uptake of synaptically released DA. We adopt newly developed animal models and state-of-the-art biophysical techniques to determine the contribution of the identified gene variants to impairments in DA neurotransmission observed in autism spectrum disorder (ASD). Here, we characterize two independent autism-associated variants in the genes that encode STX1 and the DAT. We demonstrate that each variant dramatically alters DAT function. We identify molecular mechanisms that converge to inhibit reverse transport of DA and DA-associated behaviors. These mechanisms involve decreased phosphorylation of STX1 at Ser14 mediated by casein kinase 2 as well as a reduction in STX1/DAT interaction. These findings point to STX1/DAT interactions and STX1 phosphorylation as key regulators of DA homeostasis. We determine the molecular identity and the impact of these variants with the intent of defining DA dysfunction and associated behaviors as possible complications of ASD.

 2. PRoMoTo 2013 proceedings

  OpenAIRE

  Bishop, Judith; Tillmann, Nikolai; Puder, Arno; Naik, Vinayak

  2013-01-01

  Programming for Mobile and Touch (PRoMoTo'13) was held at the 2013 ACM SIGPLAN conference on Systems, Programming, Languages and Applications (SPLASH 2013), October 2013 in Indianapolis, USA. Submissions for this event were invited in the general area of mobile and touch-oriented programming languages and programming environments, and teaching of programming for mobile devices. These are proceedings of the PRoMoTo'13.

 3. BNP and NT-proBNP Test

  Science.gov (United States)

  ... shortness of breath Fatigue Swelling in the feet, ankles, legs, abdomen Testing may be done in the ... heart failure and allows for better/earlier/improved therapy. (2004 February 11) ... Manual for Healthcare Professionals. [On-line information]. Available online ...

 4. Heterogeneous transgene expression in the retinas of the TH-RFP, TH-Cre, TH-BAC-Cre and DAT-Cre mouse lines.

  Science.gov (United States)

  Vuong, H E; Pérez de Sevilla Müller, L; Hardi, C N; McMahon, D G; Brecha, N C

  2015-10-29

  Transgenic mouse lines are essential tools for understanding the connectivity, physiology and function of neuronal circuits, including those in the retina. This report compares transgene expression in the retina of a tyrosine hydroxylase (TH)-red fluorescent protein (RFP) mouse line with three catecholamine-related Cre recombinase mouse lines [TH-bacterial artificial chromosome (BAC)-, TH-, and dopamine transporter (DAT)-Cre] that were crossed with a ROSA26-tdTomato reporter line. Retinas were evaluated and immunostained with commonly used antibodies including those directed to TH, GABA and glycine to characterize the RFP or tdTomato fluorescent-labeled amacrine cells, and an antibody directed to RNA-binding protein with multiple splicing to identify ganglion cells. In TH-RFP retinas, types 1 and 2 dopamine (DA) amacrine cells were identified by their characteristic cellular morphology and type 1 DA cells by their expression of TH immunoreactivity. In the TH-BAC-, TH-, and DAT-tdTomato retinas, less than 1%, ∼ 6%, and 0%, respectively, of the fluorescent cells were the expected type 1 DA amacrine cells. Instead, in the TH-BAC-tdTomato retinas, fluorescently labeled AII amacrine cells were predominant, with some medium diameter ganglion cells. In TH-tdTomato retinas, fluorescence was in multiple neurochemical amacrine cell types, including four types of polyaxonal amacrine cells. In DAT-tdTomato retinas, fluorescence was in GABA immunoreactive amacrine cells, including two types of bistratified and two types of monostratified amacrine cells. Although each of the Cre lines was generated with the intent to specifically label DA cells, our findings show a cellular diversity in Cre expression in the adult retina and indicate the importance of careful characterization of transgene labeling patterns. These mouse lines with their distinctive cellular labeling patterns will be useful tools for future studies of retinal function and visual processing. Published by Elsevier

 5. Perceptions Towards On-line Banking Security: An Empirical Investigation of a Developing Country`s Banking Sector, how secure is On-line Banking

  OpenAIRE

  Bongani Ngwenya; Khanyisa Malufu

  2012-01-01

  The increase in computer crime has led to scepticism about themove made by the banks to introduce on-line banking. Someview this as a noble move which has made the banking systemmore efficient, reliable and secure, while others view it as arisky and insecure way of banking. The aim of this study wasto assess whether on-line banking in the developing countriesis secure or not. The researcher chose a descriptive-quantitativeresearch design. Data was collected using a self constructedquestionnai...

 6. BOOK REVIEW: ON-LINE EDUCATION: AN EMANCIPATING VISION

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Reviewed by Dr. Abdullah KUZU

  2006-04-01

  Full Text Available ON-LINE EDUCATION: AN EMANCIPATING VISION Written by Margarita Victoria Gomez Publisher: Cortez Editora ISBN 85-249-1062-3 São Paulo, Brazil, July 2004. Reviewed by Ricardo Romo TORRES Manuel Moreno Castaneda Maria del Sol Orozco Aguirre Universidad de Guadalajara Virtual MEXICO http://www.udgvirtual.udg.mx "On-line Education " is a book that meets the challenge to present itself as an unfinished text. In addition to demanding an active participation of the reader, it requires a predisposition to complete it through an also inconclusive dialogue. Among its goals we can find the search for education networks that remain under constant reconstruction, maintaining the emancipative vision as an imperative for the reconfiguration, as a constituted tissue for the scaffolding of subjects who impress,imagine, think and have a will. The unfinished part is presented in the following paragraph: "Similar to Babel according to Borges, knowledge is the product of a hazard in which fiction is the universe and where, out of fear of its multiple combinations, individual texts constitute an unfinished tale. In this labyrinth-shaped universe, the mirror and the recurrence do not allow finding the way out" page 134. The sense of being of man within a planetary community is framed by the ontological condition of conclusiveness; the requirement of being more, however, as well. This more is guided by the need for dialogue with others in terms of the opening and maintaining an unconcluded dialogue. The idea of a web or network leads to an articulating demand within the context of the category of wholeness. Based on this category, we will be able to present a reticulum of concepts where we can find included the web, subjectivity, identity, experience, mediation and, of course, digital literacy. This reticulum results in a concept of identified education with a condensed arrival point to something that the author defines as 'the pedagogy of virtuality'. The author is

 7. Automatic semi-quantification of [123I]FP-CIT SPECT scans in healthy volunteers using BasGan version 2: results from the ENC-DAT database

  International Nuclear Information System (INIS)

  Nobili, Flavio; Naseri, Mehrdad; Morbelli, Silvia; De Carli, Fabrizio; Asenbaum, Susan; Booij, Jan; Darcourt, Jacques; Ell, Peter; Kapucu, Oezlem; Kemp, Paul; Varer, Claus; Pagani, Marco; Sabri, Osama; Tatsch, Klaus; Tossici-Bolt, Livia; Sera, Terez; Borght, Thierry vander; Laere, Koen van; Varrone, Andrea

  2013-01-01

  The aim of this study was to assess striatal dopamine transporter (DAT) availability in a large group of normal subjects. The study included 122 healthy subjects, aged 18-83 years, recruited in the multicentre 'ENC-DAT' study (promoted by the European Association of Nuclear Medicine). Brain single photon emission computed tomography (SPECT) was acquired by means of dual-head cameras 3 h after [ 123 I]FP-CIT administration. Specific to nondisplaceable binding ratios (SBRs) in the basal ganglia were computed using the 'BasGan' software, allowing automatic value extraction with partial volume effect correction. Multicentre camera inhomogeneity was taken into account by calibrating values on basal ganglia phantom data. SBR in each caudate nucleus (C) and putamen (P) were the dependent variables in a repeated measures general linear model analysis; age, gender, handedness and body mass index (BMI) were the independent variables. SBR values in C and P were significantly associated with age (mean rate decrease with age: 0.0306 per year, or 0.57 % of the general mean; p < 0.0001) and gender (women had higher values; p = 0.015), while no significant effect was found for handedness and BMI. A significant interaction was found between age and region (p < 0.0001) as the age-related decline was 0.028 for left C, 0.026 for right C and 0.034 for both P. P/C ratio analysis confirmed that age-related SBR decrease was stronger in P than in C (p < 0.0001). No significant effect was found for season or time of the day when the scan was acquired by analysing the residual of SBR values in C and P, after subtraction of age and gender effects. This study confirms the dependency of DAT on ageing and highlights the gender differences in a large sample of healthy subjects, while it does not support the dependency of DAT on BMI, handedness, circadian rhythm or season. (orig.)

 8. On-line determination of anions in pulp mills by capillary electrophoresis (CE); Tehdasoloissa tapahtuva anionien kapillaarielektroforeettinen on-line maeaeritys ja sen hyoedyntaeminen prosessivalvonnassa - MPKY 02

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Kokkonen, R; Holmberg, M; Vainikka, V [Finnish Pulp and Paper Research Institute, Espoo (Finland)

  1999-12-31

  The aim of the study was to set-up a process control system for on-line measurement of certain anions. Typical anions which forms precipitates in pulp and paper mills are oxalate, carbonate and sulphate. Thus it is important to develop a continuous process analyzing system to control concentration levels of this anions. For the preliminary tests of continuous determinations of chloride and sulphate anions in tap water a simple on-line system was build in KCL (The Finnish Pulp and Paper Research Institute) and connected to a capillary electroforesis apparatus. In the preliminary tests a chromate buffer (ph = 7.6) was used. Separation of chloride and sulphate was excellent but the stability of buffer was not good enough and it was usable only for few hours. After experimental studies VTT developed a stable capillary electrophoresis method based on mixed amine buffer and this was selected for an on-line method for determination of anions in process waters of the pulp and paper industry. In the preliminary on-line test (r = 20) repeatabilities of migration times of sulphate and chloride with the chromate buffer were < 5 % (RSD) and peak heights < 15 % (RSD). With the mixed amine buffer repeatabilities were better. The preliminary tests showed that it is possible to connect a capillary electrophoresis system to on-line measurements. For the moment no commercial on-line CE apparatus is available. (orig.)

 9. On-line determination of anions in pulp mills by capillary electrophoresis (CE); Tehdasoloissa tapahtuva anionien kapillaarielektroforeettinen on-line maeaeritys ja sen hyoedyntaeminen prosessivalvonnassa - MPKY 02

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Kokkonen, R.; Holmberg, M.; Vainikka, V. [Finnish Pulp and Paper Research Institute, Espoo (Finland)

  1998-12-31

  The aim of the study was to set-up a process control system for on-line measurement of certain anions. Typical anions which forms precipitates in pulp and paper mills are oxalate, carbonate and sulphate. Thus it is important to develop a continuous process analyzing system to control concentration levels of this anions. For the preliminary tests of continuous determinations of chloride and sulphate anions in tap water a simple on-line system was build in KCL (The Finnish Pulp and Paper Research Institute) and connected to a capillary electroforesis apparatus. In the preliminary tests a chromate buffer (ph = 7.6) was used. Separation of chloride and sulphate was excellent but the stability of buffer was not good enough and it was usable only for few hours. After experimental studies VTT developed a stable capillary electrophoresis method based on mixed amine buffer and this was selected for an on-line method for determination of anions in process waters of the pulp and paper industry. In the preliminary on-line test (r = 20) repeatabilities of migration times of sulphate and chloride with the chromate buffer were < 5 % (RSD) and peak heights < 15 % (RSD). With the mixed amine buffer repeatabilities were better. The preliminary tests showed that it is possible to connect a capillary electrophoresis system to on-line measurements. For the moment no commercial on-line CE apparatus is available. (orig.)

 10. Comparing On-Line to In-Person Course Delivery: An Empirical Study

  OpenAIRE

  Jammie Price; Leslie Hossfeld

  2007-01-01

  Web-based technologies have been used in the classroom for over 15 years, including websites, email, listserves, library reserves, and text books. Among these options, social scientists range widely in their web usage – from simply posting syllabi on-line to delivering a course fully on-line in asynchronous learning networks. Use of web-based technology for instructional purposes is increasing, as is enrollment in distance education courses and on-line course offerings. Many administrators ...

 11. Generation of the ECP database (ECP02.DAT) at the beginning of the cycle 1 of the Unit 1 of Laguna Verde; Generacion de la base ECP (ECP02.DAT) al inicio del ciclo 1 de la Unidad 1 de Laguna Verde

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Perusquia C, R. [ININ, 52045 Ocoyoacac, Estado de Mexico (Mexico)

  1992-10-15

  In order to carrying out a comparison among the results provided for the Program of Estimate of the ECP Critical Position and the Shutdown/Startup produced in the Cycle 1 of the Unit 1 of Laguna Verde, it was generated the base of the ECP program, following the outlines settled down in the Procedure 'Generation of ECP Database for Laguna Verde' (IT.SN/DFR 074). Next the data sheets filled when being generated the ECP02.DAT database at the beginning of the cycle are provided. In the IT.SN/DFR 079 report 'Adjustment and Preliminary Evaluation of the Predictions of Criticity of the ECP Program with Reported Data of Cycle 1 of the Unit 1 of Laguna Verde, the results of the comparison among the estimates of the ECP program using the ECP02.DAT with the real data of the Cycle 1 of the Unit 1 of Laguna Verde are presented. (Author)

 12. On-Line Booking Policies and Competitive Analysis of Medical Examination in Hospital

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Li Luo

  2014-01-01

  Full Text Available From the on-line point, we consider the hospital’s medical examination appointment problem with hierarchical machines. This approach eliminates the need for both demand forecasts and a risk-neutrality assumption. Due to different unit revenue, uncertain demand, and arrival of patients, we design on-line booking policies for two kinds of different situations from the perspective of on-line policy and competitive analysis. After that, we prove the optimal competitive ratios. Through numerical examples, we compare advantages and disadvantages between on-line policies and traditional policies, finding that there is different superiority for these two policies under different arrival sequences.

 13. Human melioidosis reported by ProMED.

  Science.gov (United States)

  Nasner-Posso, Katherinn Melissa; Cruz-Calderón, Stefania; Montúfar-Andrade, Franco E; Dance, David A B; Rodriguez-Morales, Alfonso J

  2015-06-01

  There are limited sources describing the global burden of emerging diseases. A review of human melioidosis reported by ProMED was performed and the reliability of the data retrieved assessed in comparison to published reports. The effectiveness of ProMED was evaluated as a source of epidemiological data by focusing on melioidosis. Using the keyword 'melioidosis' in the ProMED search engine, all of the information from the reports and collected data was reviewed using a structured form, including the year, country, gender, occupation, number of infected individuals, and number of fatal cases. One hundred and twenty-four entries reported between January 1995 and October 2014 were identified. A total of 4630 cases were reported, with death reported in 505 cases, suggesting a misleadingly low overall case fatality rate (CFR) of 11%. Of 20 cases for which the gender was reported, 12 (60%) were male. Most of the cases were reported from Australia, Thailand, Singapore, Vietnam, and Malaysia, with sporadic reports from other countries. Internet-based reporting systems such as ProMED are useful to gather information and synthesize knowledge on emerging infections. Although certain areas need to be improved, ProMED provided good information about melioidosis. Copyright © 2015 The Authors. Published by Elsevier Ltd.. All rights reserved.

 14. Pro forma: impact on communication skills?

  Science.gov (United States)

  Morris, Marie; Donohoe, Gary; Hennessy, Martina; O Ciardha, Caoilte

  2013-10-01

  A doctor performs 160 000-300 000 interviews during a lifetime career, thus making the medical interview the most common procedure in clinical medicine. It is reported that 60-80 per cent of diagnosis is based on history taking, yet there is little published data advising on the best method for medical students to initially attain and further refine these core skills during their medical degree. Medical students interviewed two patients: using an open interview first, based on the Calgary-Cambridge approach, and then using a structured pro forma. The students' medical data were assessed by a senior lecturer, and their communication skills were assessed by a behavioural scientist and by the patients. An exact Wilcoxon paired signed rank test was conducted to determine whether there was a difference between the open interview and pro forma methods for history taking and communication skills. The test yielded p-values of 0.0017 and 0.069, respectively, with the pro forma method providing a statistically significantly higher history-taking score and communication score than the open interview method. Subjectively, patients reported the pro forma method as being preferable. Medical students in the early years of training benefit from a structured history-taking pro forma to assist them gather an accurate data set without compromising their interpersonal and communication skills. © 2013 John Wiley & Sons Ltd.

 15. BDNF pro-peptide regulates dendritic spines via caspase-3

  OpenAIRE

  Guo, J; Ji, Y; Ding, Y; Jiang, W; Sun, Y; Lu, B; Nagappan, G

  2016-01-01

  The precursor of brain-derived neurotrophic factor (BDNF) (proBDNF) is enzymatically cleaved, by either intracellular (furin/PC1) or extracellular proteases (tPA/plasmin/MMP), to generate mature BDNF (mBDNF) and its pro-peptide (BDNF pro-peptide). Little is known about the function of BDNF pro-peptide. We have developed an antibody that specifically detects cleaved BDNF pro-peptide, but not proBDNF or mBDNF. Neuronal depolarization elicited a marked increase in extracellular BDNF pro-peptide,...

 16. Rizika prognózy tržeb na základě historických dat a jejich důsledky pro vypočtenou hodnotu podniku

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Michal Karas

  2013-11-01

  Full Text Available Purpose of the article: This paper deals with statistical methods of sales forecasting and their impact on calculated business value using the income capitalization approach. Our aim was to present several statistical methods used in practice for sales forecasting and demonstrate the limitation of their use. Scientific aim: The main scientific aim of this paper is to answer following questions: Will the use of error function, presented in literature, lead to choosing the most accurate method for sales forecasting? Even under the situation of unstable development of the company’s environment. How accurate is possible to calculate the business value? Methodology/methods: For creating a sale prognosis we used basic statistical methods e.g. time series and regression analysis using one dimensional model. For forecast error evaluation we used following error function: mean error, mean square error, Spearman’s coefficient, index of determination, Thiel’s index and so on. For calculating business value we used the DCF entity and EVA/MVA entity model. Findings: The method selected on the basis of error functions, presented in literature, lead to largest forecast error among presented methods. Under the situation of sustainable development of environment, this error function has a limited used. Conclusions: We agree with Little, Damodaran, Makridakis, Taleb ho claim that the forecast of sales based on historical data could not lead to most accurate results. We suggest to combine statistical methods with judgmental forecasts as it is presented in work of O’Connor, Remus and Griggs.

 17. Projekt ArcLib - budování systému pro dlouhodobou archivaci digitálních dat v českých knihovnách

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Melichar, M.; Hutař, J.; Růžička, M.; Hruška, Z.; Vašek, Z.; Bartošek, M.; Lhoták, Martin

  2016-01-01

  Roč. 20, č. 2 (2016), s. 13-17 ISSN 1335-793X R&D Projects: GA MK(CZ) DG16P02R044 Keywords : digital archiving * open source * OAIS Subject RIV: IN - Informatics, Computer Science http://itlib.cvtisr.sk/buxus/docs/13_projekt%20arclib.pdf

 18. Využití družicových radarových dat pro monitorování záplav v závislosti na typu krajinného pokryvu

  OpenAIRE

  Rauch, Tomáš

  2011-01-01

  The aim of this thesis is to find method for flood monitoring from radar images. The thesis deals with flood in general and with organization of flood protection. There are described principles of radar sensors. There is also summary of satellites with their parameters. Next part of the thesis describes interaction between radar beam and different types of surface. Theoretical part is closed by overview of the existing methods for flood monitoring. In the practical part there is method for fl...

 19. Projekty pro sdílení dat na internetu typu Rapidshare se zaměřením na konkrétní vybraný projekt a jeho rozbor

  OpenAIRE

  Hřebabecký, Jan

  2010-01-01

  The goal of the thesis is to analyse and coherently describe a branch that haven't been sufficiently described in professional literature yet. To reach this goal thesis uses author's experience with specific share server development and operation and puts it as an example on which it explains all the important attributes and dependencies. Diploma thesis is aimed to an issue of internet file sharing. In it's first part it describes file sharing in general including history of internet file sha...

 20. Saikosaponin A Alleviates Symptoms of Attention Deficit Hyperactivity Disorder through Downregulation of DAT and Enhancing BDNF Expression in Spontaneous Hypertensive Rats

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sun Jichao

  2017-01-01

  Full Text Available The disturbed dopamine availability and brain-derived neurotrophic factor (BDNF expression are due in part to be associated with attention deficit hyperactivity disorder (ADHD. In this study, we investigated the therapeutical effect of saikosaponin a (SSa isolated from Bupleurum Chinese DC, against spontaneously hypertensive rat (SHR model of ADHD. Methylphenidate and SSa were orally administered for 3 weeks. Activity was assessed by open-field test and Morris water maze test. Dopamine (DA and BDNF were determined in specific brain regions. The mRNA or protein expression of tyrosine hydroxylase (TH, dopamine transporter (DAT, and vesicles monoamine transporter (VMAT was also studied. Both MPH and SSa reduced hyperactivity and improved the spatial learning memory deficit in SHRs. An increased DA concentration in the prefrontal cortex (PFC and striatum was also observed after treating with the SSa. The increased DA concentration may partially be attributed to the decreased mRNA and protein expression of DAT in PFC while SSa exhibited no significant effects on the mRNA expression of TH and VMAT in PFC of SHRs. In addition, BDNF expression in SHRs was also increased after treating with SSa or MPH. The obtained result suggested that SSa may be a potential drug for treating ADHD.

 1. Smoking-specific parenting and smoking onset in adolescence: the role of genes from the dopaminergic system (DRD2, DRD4, DAT1 genotypes.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marieke Hiemstra

  Full Text Available Although only few studies have shown direct links between dopaminergic system genes and smoking onset, this does not rule out the effect of a gene-environment interaction on smoking onset. Therefore, the aim of this study was to examine the associations between smoking-specific parenting (i.e., frequency and quality of communication and house rules and smoking onset while considering the potential moderating role of dopaminergic system genes (i.e., DRD2, DRD4, and DAT1 genotypes. Data from five annual waves of the 'Family and Health' project were used. At time 1, the sample comprised 365 non-smoking adolescents (200 younger adolescents, mean age = 13.31, SD = .48; 165 older adolescents, mean age = 15.19, SD = .57. Advanced longitudinal analyses were used (i.e., logistic regression analyses, (dual latent growth curves, and cross-lagged path models. The results showed a direct effect of quality of communication on smoking onset. No direct effects were found for frequency of communication and house rules. Furthermore, no direct and moderating effects of the DRD2, DRD4, or DAT1 genotypes were found. In conclusion, the findings indicated that the effects of smoking-specific parenting on smoking are similar for adolescent carriers and non-carriers of the dopaminergic system genes.

 2. Pro-static Agents in Jet Fuels

  Science.gov (United States)

  1976-08-16

  recent survey of jet fuels at 10 airports and 3 military bases in the United States [6]. Consequently , the results of the present study can be directly...as quickly as it is generated. Consequently , compounds that increase conductivity above 50 pS/m are not pro-static agents in the sense implied here...Additive Con, 1000 pPm CORROSION INHIBITORS UNiCOrn J COPIOCO T- 60 LU$RIZOL 541 TOLAD 245 OCI 4A] PRO ig ., NALCO 5400 TOLAD 244 , MALCO 5402 GULF 170 "Y2

 3. Mastering Adobe Premiere Pro CS6

  CERN Document Server

  Ekert, Paul

  2013-01-01

  Designed to be practical and engaging, Mastering Adobe Premiere Pro CS6 is a project-based book to help you truly augment your skills and become a film editing hotshot.If you're just starting out or even migrating from existing video editing software, then this book is for you. With rapid progression through practical examples constructed to be both engaging and useful, Mastering Adobe Premiere Pro CS6 is ideal for learning the sometimes complex workflows of this powerful application.

 4. MacBook Pro Portable Genius

  CERN Document Server

  Miser, Brad

  2012-01-01

  Discover loads of tips and techniques for the newest MacBook Pro You're already ahead of the game with a MacBook Pro. Now you can get even more out the popular Apple notebook with the new edition of this handy, compact book. Crammed with savvy insights and tips on key tools and shortcuts, this book will help you increase your productivity and keep your Apple digital lifestyle on track. From desktop sharing and wireless networking to running Windows applications, this book avoids fluff, doesn't skimp on the essentials, saves you time and hassle, and shows you what you most want to know. Include

 5. HDR Efex Pro After the Shoot

  CERN Document Server

  Sholik, Stan

  2011-01-01

  A concise, on-the-go guide to the new HDR Efex Pro imaging toolkit for photographers Now that you've gone mobile and HDR, you want to be able to download and enhance your favorite photos on the run, without having to return to the mother ship (i.e., your desktop computer). This book shows you just how to do that using the amazing HDR Efex Pro, the image editing toolset from Nik Software. In brilliant color and using plenty of show-stopping examples, this practical guide explains all tools and features. Follow numbered steps and you'll soon be handling things like alignment, ghosting control, h

 6. Pro Agile NET Development with Scrum

  CERN Document Server

  Blankenship, Jerrel; Millett, Scott

  2011-01-01

  Pro Agile .NET Development with SCRUM guides you through a real-world ASP.NET project and shows how agile methodology is put into practice. There is plenty of literature on the theory behind agile methodologies, but no book on the market takes the concepts of agile practices and applies these in a practical manner to an end-to-end ASP.NET project, especially the estimating, requirements and management aspects of a project. Pro Agile .NET Development with SCRUM takes you through the initial stages of a project - gathering requirements and setting up an environment - through to the development a

 7. Teaching with ArcGIS Pro

  OpenAIRE

  Theller, Larry

  2016-01-01

  For Fall semester 2016 the ABE department moved the course ASM 540 Basic GIS from ArcGIS Desktop 10.2 to ArcGIS Pro 1.3. This software from ESRI has a completely new look and feel, (ribbon-based rather than cascading menus) and is a true 64 bit application, capable of multi-threading, and built on Python 3. After ArcGIS Desktop 10.5 is released, desktop ends and the future release will be ArcGIS Pro; so it makes sense to switch sooner rather than later. This talk will discuss some issues and...

 8. Application status of on-line nuclear techniques in analysis of coal quality

  International Nuclear Information System (INIS)

  Cai Shaohui

  1993-01-01

  Nuclear techniques are favourable for continuous on-line analysis, because they are fast, non-intrusive. They can be used in the adverse circumstances in coal industry. The paper reviews the application status of on-line nuclear techniques in analysis of coal quality and economic benefits derived from such techniques in developed countries

 9. On-line monitoring and control of animal-cell cultures

  NARCIS (Netherlands)

  Pol, van der J.J.

  1996-01-01


  On-line analysis and control of biotechnological processes is still the stepchild in industry. In general, only parameters as dissolved-oxygen concentration, pH and temperature are controlled on-line. Important parameters as substrate and inhibitor concentrations are only measured

 10. On-line scheduling of two-machine open shops where jobs arrive over time

  NARCIS (Netherlands)

  Chen, B.; Vestjens, A.P.A.; Woeginger, G.J.

  1998-01-01

  We investigate the problem of on-line scheduling two-machine open shops with the objective of minimizing the makespan.Jobs arrive independently over time, and the existence of a job is not known until its arrival. In the clairvoyant on-line model, the processing requirement of every job becomes

 11. College Students' Choice Modeling of Taking On-Line International Business Courses

  Science.gov (United States)

  Yeh, Robert S.

  2006-01-01

  To understand students' choice behavior of taking on-line international business courses, a survey study is conducted to collect information regarding students' actual choices of taking on-line courses and potential factors that may have impacts on students' choices of online learning. Potential factors such as enrollment status, demographic…

 12. State of technology, system and solution supporting on-line maintenance - company's activities and products

  International Nuclear Information System (INIS)

  Nishitani, Junichi; Shimizu, Shunichi; Higasa, Hisakazu

  2010-01-01

  The new inspection system based on operator's maintenance and monitoring program of nuclear power plants was introduced in Japan more than one year ago and recommended on-line maintenance (maintenance during operation) will be carried out to increase capacity factor with safe and reliable operation of the plant. In this feature article, nine experts described the state of technology, system and solution supporting on-line maintenance - company's activities and products. These were titled as 'MHI's technology supporting on-line maintenance'. 'Technology supporting on-line maintenance - Toshiba's activities to upgrade monitoring and diagnostic service and maintenance management', 'AsahiKASEI's activities of on-line maintenance', 'Importance of information sharing of on-line maintenance and its ideal method-function of impact plan of IBM Maximo Asset Management for Nuclear', 'US's on-line maintenance and information systems', 'SmartProcedures realizing safe operation of nuclear power plant - proposal of computerized procedures', 'Ultrasonic leak detection system SDT170', 'Application of infrared thermography for equipment maintenance in nuclear power plant' and 'On-line condition monitoring system - condition eye'. (T. Tanaka)

 13. 75 FR 57826 - Culturally Significant Objects Imported for Exhibition Determinations: “On Line: Drawing Through...

  Science.gov (United States)

  2010-09-22

  ... DEPARTMENT OF STATE [Public Notice 7180] Culturally Significant Objects Imported for Exhibition Determinations: ``On Line: Drawing Through the Twentieth Century'' SUMMARY: Notice is hereby given of the... that the objects to be included in the exhibition ``On Line: Drawing Through the Twentieth Century...

 14. Challenges and opportunities in ‘last mile’ logistics for on-line food retail

  NARCIS (Netherlands)

  Trienekens, Jacques; Hvolby, Hans Henrik; Turner, Paul

  2017-01-01

  Conventional approaches to logistics for food retail continue to be challenged by the rapid growth of on-line food retail. At the same time, ‘last mile’ logistics optimization for on-line retail also face challenges as changing consumer expectations, habits and purchasing patterns intersect with

 15. Multi-Mode Operation for On-line Uninterruptible Power Supply System

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lu, Jinghang; Savaghebi, Mehdi; Golestan, Saeed

  2018-01-01

  To enhance the robustness and disturbance rejection ability of an on-line uninterruptible power supply (UPS) system, an Internal Model Control (IMC)-based DC-link voltage regulation method is proposed in this paper. Furthermore, the multi-mode operations of the on-line UPS system are investigated...

 16. Analyze On-line Star Economy Basing on Models of Entrepreneurship

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  胡志豪

  2016-01-01

  The outstanding performance of the On-line Star Economy is bound up with social media and promotion by fans, stimulating a new round of consumption upgrading and capital tendency. There is no denying that the On-line Star Economy may be the fortuitous outcome of the times. But the fact remains it can be analyzed rationally using Models of Entrepreneurship.

 17. Escapist Motives for On-line Gaming and Strengthening of Weak Ties

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sudzina, Frantisek; Razmerita, Liana

  on-line gaming. The research investigates Facebook and other on-line games separate-ly. A surprising result is that while most of the investigated escapist motives are positively correlated with strengthening of weak ties, the mundane breaking motive is negatively correlated with strengthening...

 18. A New Method of On-line Grid Impedance Estimation for PV Inverter

  DEFF Research Database (Denmark)

  Teodorescu, Remus; Asiminoaei, Lucian; Blaabjerg, Frede

  2004-01-01

  for on-line measuring the grid impedance is presented. The presented method requires no extra hardware being accommodated by typical PV inverters, sensors and CPU, to provide a fast and low cost approach of on-line impedance measurement. By injecting a non-characteristic harmonic current and measuring...

 19. Semi-on-line analysis for fast and precise monitoring of bioreaction processes

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christensen, L.H.; Marcher, J.; Schulze, Ulrik

  1996-01-01

  Monitoring of substrates and products during fermentation processes can be achieved either by on-line, in situ sensors or by semi-on-line analysis consisting of an automatic sampling step followed by an ex situ analysis of the retrieved sample. The potential risk of introducing time delays...

 20. Repeated social defeat and the rewarding effects of cocaine in adult and adolescent mice: dopamine transcription factors, proBDNF signaling pathways, and the TrkB receptor in the mesolimbic system.

  Science.gov (United States)

  Montagud-Romero, Sandra; Nuñez, Cristina; Blanco-Gandia, M Carmen; Martínez-Laorden, Elena; Aguilar, María A; Navarro-Zaragoza, Javier; Almela, Pilar; Milanés, Maria-Victoria; Laorden, María-Luisa; Miñarro, José; Rodríguez-Arias, Marta

  2017-07-01

  Repeated social defeat (RSD) increases the rewarding effects of cocaine in adolescent and adult rodents. The aim of the present study was to compare the long-term effects of RSD on the conditioned rewarding effects of cocaine and levels of the transcription factors Pitx3 and Nurr1 in the ventral tegmental area (VTA), the dopamine transporter (DAT), the D2 dopamine receptor (D2DR) and precursor of brain-derived neurotrophic factor (proBDNF) signaling pathways, and the tropomyosin-related kinase B (TrkB) receptor in the nucleus accumbens (NAc) in adult and adolescent mice. Male adolescent and young adult OF1 mice were exposed to four episodes of social defeat and were conditioned 3 weeks later with 1 mg/kg of cocaine. In a second set of mice, the expressions of the abovementioned dopaminergic and proBDNF and TrkB receptor were measured in VTA and NAc, respectively. Adolescent mice experienced social defeats less intensely than their adult counterparts and produced lower levels of corticosterone. However, both adult and adolescent defeated mice developed conditioned place preference for the compartment associated with this low dose of cocaine. Furthermore, only adolescent defeated mice displayed diminished levels of the transcription factors Pitx3 in the VTA, without changes in the expression of DAT and D2DR in the NAc. In addition, stressed adult mice showed a decreased expression of proBDNF and the TrkB receptor, while stressed adolescent mice exhibited increased expression of latter without changes in the former. Our findings suggest that dopaminergic pathways and proBDNF signaling and TrkB receptors play different roles in social defeat-stressed mice exposed to cocaine.

 1. Penjualan on-line berbasis media sosial dalam perspektif ekonomi Islam

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  M. Nur Riyanto Al-Arif

  2013-06-01

  Full Text Available Contemporary transactions along with the development of existing technologies have given rise to other forms of trading i.e. on-line trading. This paper aims to look at how the Islamic economic perspectives associated with on-line trading. The method used in this paper was library research. On-line trading had fulfilled the shariah principle, i.e. al-aqid, s}i>ghah, al-ma’qu>d alaih and the goal of the transaction. The transaction models that can be adopt in trading on line are bay’ al-mura>bah}ah and bay’ al-sala>m. Trading online had several advantage for buyer and seller, but trading on-line also had several problems. So, we must to had a strategy to minimize the various problems that may arise.

 2. FEDIX on-line information service: Design, develop, test, and implement an on-line research and education information service. Annual status report, September 1992--August 1993

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Rodman, J.A.

  1993-08-01

  Federal Information Exchange, Inc. (FIE) is a diversified information services company that is recognized as the major electronic link between the higher education community and the Federal government in the field of research administration. FIE provides a range of information related services to the government, academic and private sectors, including database management, software development and technical support. FEDIX is the on-line information service designed, developed and implemented by FIE to accomplish the following objectives: (1). Broaden the participation of the education community in Federal research and education programs by providing free and unrestricted on-line access to information from all participating Federal agencies; and (2). Provide the education community with on-line access to a single keyword-searchable system for research and educational funding opportunities at the participating Federal agencies.

 3. Analgesic Effect and Immunomodulation Response on Pro ...

  African Journals Online (AJOL)

  In order to determine qualitatively the chemical components of the extract, thin layer chromatography (TLC) was used. The analgesic activity of the extract at various doses (25, 50, 100 and 200 mg/kg, i.p) was assessed using formalin test while pro-inflammatory cytokines were measured by enzyme-linked immunosorbent ...

 4. Pro-poor toerisme moet kleur bekennen

  NARCIS (Netherlands)

  Mosselaer, van de F.F.H.; Duim, van der V.R.

  2010-01-01

  Pro-por toerisme is een benadering in wetenschap en ontwikkelingssamenwerking die zich expliciet richt op de vraag 'hoe kan toerisme bijdragen aan armoedebestrijding?'. De benadering bestaat nu tien jaar, een mooi moment voor bezinning, ook nu in Nederland, en andere Westerse landen, wederom de zin

 5. El aprendizaje on-line: oportunidades y retos en instituciones politécnicas Apprenticeship Students Learning On-line: Opportunities and Challenges for Polytechnic Institutions

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Martha Burkle

  2011-10-01

  Full Text Available Este artículo presenta los retos y las oportunidades actuales respecto a la distribución de contenidos virtuales y online en el marco de la institución de educación superior politécnica. Debido a la recesión económica actual, se está produciendo un retorno de estudiantes aprendices al mundo académico con el fin de actualizar habilidades y conocimientos. Sin embargo, a menudo los estudiantes con este perfil no están dispuestos a dejar de lado el trabajo o su vida personal para volver al estudio. En este contexto, el aprendizaje on-line representa una magnífica oportunidad para acceder a contenidos académicos sin tener que dejar de lado el trabajo. No obstante, para garantizar el éxito en la provisión de materiales on-line para estudiantes aprendices, las instituciones politécnicas de todo el mundo deben enfrentar dos retos: la transformación de contenidos de aprendizaje práctico en objetos educativos en línea, y la creación de ambientes educativos en los que los estudiantes se sientan involucrados y participativos. Más aún, en un ambiente de aprendizaje en el que el uso de tecnologías Web 2.0 es primordial, es importante considerar también el nuevo rol del profesor, que se ha convertido en facilitador del aprendizaje. Con el fin de analizar la experiencia educativa on-line de estos estudiantes, se distribuyeron 57 encuestas entre los estudiantes registrados en programas de formación on-line. El artículo presenta las conclusiones de la investigación y las compara con las aportaciones que se han hecho en lo relativo a la nueva generación de estudiantes y su uso de las tecnologías, así como el comportamiento registrado por la muestra de la investigación (preferencias y estilos de aprendizaje, su uso de las nuevas tecnologías. Se plantean igualmente oportunidades innovadoras para conectar aprendizaje y contexto laboral y recomendaciones para futuras investigaciones.This paper presents the ongoing research on the

 6. The Importance of Pro-Environmental Behavior in Adolescent

  Science.gov (United States)

  Palupi, Tyas; Sawitri, Dian R.

  2018-02-01

  Studies regarding pro-environmental behavior in adolescents are lacking. This study aimed to examine the importance of pro-environmental behavior in adolescents (high school and university students) by conducting literature review from previous studies on pro environmental behavior. Pro-environmental behavior is the behavior of individuals that contributes towards environmental preservation. Based on previous studies, measurement of pro-environmental behavior were investigated on several theories, namely theory of planned behavior (TPB) and value, belief, norms (VBN) by using aspects of pro environmental behavior. Young people with critical thinking, and good environmental education, are expected to behave more environmentally friendly for creating a sustainable future.

 7. Comparing On-Line to In-Person Course Delivery: An Empirical Study

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jammie Price

  2007-05-01

  Full Text Available Web-based technologies have been used in the classroom for over 15 years, including websites, email, listserves, library reserves, and text books. Among these options, social scientists range widely in their web usage – from simply posting syllabi on-line to delivering a course fully on-line in asynchronous learning networks. Use of web-based technology for instructional purposes is increasing, as is enrollment in distance education courses and on-line course offerings. Many administrators and faculty promote on-line instruction as the solution to managing increased college enrollments, particularly among non-traditional students. However, are the academic outcomes of on-line instruction similar to traditional in-person instruction? Few empirical studies have been done. This is unfortunate. The results of an experiment to evaluate the relative effectiveness of on-line verses an in-person course on sociological research are presented. Unfortunately the on-line participants did much worse than the in-person course.

 8. On-line monitoring applications at nuclear power plants. A risk informed approach to calibration reduction

  International Nuclear Information System (INIS)

  Shankar, Ramesh; Hussey, Aaron; Davis, Eddie

  2003-01-01

  On-line monitoring of instrument channels provides increased information about the condition of monitored channels through accurate, more frequent evaluation of each cannel's performance over time. This type of performance monitoring is a methodology that offers an alternate approach to traditional time-directed calibration. EPRI's strategic role in on-line monitoring is to facilitate its implementation and cost-effective use in numerous applications at power plants. To this end, EPRI has sponsored an on-line monitoring implementation project at multiple nuclear plants specifically intended to install and use on-line monitoring technology. The selected on-line monitoring method is based on the Multivariate State Estimation Technique. The project has a planned three-year life; seven plants are participating in the project. The goal is to apply on-line monitoring to all types of power plant applications and document all aspects of the implementation process in a series of EPRI reports. These deliverables cover installation, modeling, optimization, and proven cost-benefit. This paper discusses the actual implementation of on-line monitoring to various nuclear plant instrument systems. Examples of detected instrument drift are provided. (author)

 9. Neutrophil Gelatinase-Associated Lipocalin (NGAL), Pro-Matrix Metalloproteinase-9 (pro-MMP-9) and Their Complex Pro-MMP-9/NGAL in Leukaemias

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Bouchet, Sandrine; Bauvois, Brigitte, E-mail: brigitte.bauvois@crc.jussieu.fr [INSERM U1138, Université Pierre et Marie Curie, Université Paris-Descartes, Centre de Recherche des Cordeliers, Paris 75006 (France)

  2014-04-04

  Matrix metalloproteinase (MMP)-9 and neutrophil gelatinase-associated lipocalin (NGAL) have gained attention as cancer biomarkers. The inactive zymogen form of MMP-9 (pro-MMP-9) also exists as a disulphide-linked heterodimer bound to NGAL in humans. Leukaemias represent a heterogeneous group of neoplasms, which vary in their clinical behavior and pathophysiology. In this review, we summarize the current literature on the expression profiles of pro-MMP-9 and NGAL as prognostic factors in leukaemias. We also report the expression of the pro-MMP-9/NGAL complex in these diseases. We discuss the roles of (pro)-MMP-9 (active and latent forms) and NGAL in tumour development, and evaluate the mechanisms by which pro-MMP-9/NGAL may influence the actions of (pro)-MMP-9 and NGAL in cancer. Emerging knowledge about the coexpression and the biology of (pro)-MMP-9, NGAL and their complex in cancer including leukaemia may improve treatment outcomes.

 10. On-line reputation systems : the effects of feedback comments and reactions on building and rebuilding trust in on-line auctions

  NARCIS (Netherlands)

  Utz, S.; Matzat, U.; Snijders, C.C.P.

  2009-01-01

  Previous research on reputation systems primarily focused on their trust-building function. The present research addresses their trust-rebuilding function-specifically, the role of the short text comments given in reaction to negative feedback. Rebuilding trust is often necessary because on-line

 11. Lessons Learned by Comparing On-line Education Strategies Across Disciplines

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Stephen H. Edwards

  2004-12-01

  Full Text Available When choosing how best to employ educational technologies for on-line learning, there is much to be gained by examining the experience of educators in other disciplines. This paper presents four brief case studies in the disciplines of computer science and social work. Lessons learned by comparing these diverse experiences are discussed, including creating a community of learners, supporting asynchronous student communication, using synchronous on-line meetings, and providing social support. In addition, the experiences presented indicate that stereotypes of student capabilities and expectations may often be inaccurate, and revising one's views may be helpful in achieving better results in on-line education.

 12. Development and Implementation of an Electric Circuits On-Line Course

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ahmed Hussain

  2009-02-01

  Full Text Available An electric circuit on-line course has been developed at KFUPM to support student centered learning. The course has been used in the first stage to supplement the class room face-to-face instruction. This paper describes the development stages of the on-line course and highlights its fundamental features that are not available in the traditional methods of instruction. The paper also includes the results of a survey conducted among students who have utilized the on-line material to supplement their traditional study of the electric circuits’ course. The results of the survey showed a general satisfaction with the course content and the instructional effectiveness.

 13. On-line data analysis and monitoring for H1 drift chambers

  Science.gov (United States)

  Düllmann, Dirk

  1992-05-01

  The on-line monitoring, slow control and calibration of the H1 central jet chamber uses a VME multiprocessor system to perform the analysis and a connected Macintosh computer as graphical interface to the operator on shift. Task of this system are: - analysis of event data including on-line track search, - on-line calibration from normal events and testpulse events, - control of the high voltage and monitoring of settings and currents, - monitoring of temperature, pressure and mixture of the chambergas. A program package is described which controls the dataflow between data aquisition, differnt VME CPUs and Macintosh. It allows to run off-line style programs for the different tasks.

 14. Energy recovery by pressure retarded osmosis (PRO) in SWRO–PRO integrated processes

  KAUST Repository

  Wan, Chun Feng

  2015-11-11

  Pressure retarded osmosis (PRO) is a promising technology to reduce the specific energy consumption of a seawater reverse osmosis (SWRO) plant. In this study, it is projected that 25.6-40.7millionkWh/day of energy can be recovered globally, if the brines from SWRO are used as the draw solution and diluted to the seawater level in a PRO system. Detailed integrated SWRO-PRO processes are developed in this study with the option to form a closed-loop SWRO-PRO process that can substantially reduce the pretreatment cost of desalination. The governing mathematical models that describe both the transport phenomena on a module level and the energy flow on a system level are developed to evaluate the performances of the SWRO-PRO processes. The model aims to investigate the performance of the hollow fibers as dilution occurs and provides guidelines on hollow fiber module design and process operation. Determining the dilution factor and the corresponding operating pressure of PRO is the key to optimize the integrated process. The specific energy consumptions of three SWRO-involved processes; namely, (1) SWRO without a pressure exchanger, (2) SWRO with a pressure exchanger, and (3) SWRO with pressure exchangers and PRO are compared. The results show that the specific energy consumptions for the above three processes are 5.51, 1.79 and 1.08kWh/(m of desalinated water) for a 25% recovery SWRO plant; and 4.13, 2.27 and 1.14kWh/(m of desalinated water) for a 50% recovery SWRO plant, using either freshwater or wastewater as the feed solution in PRO.

 15. [11C]PR04.MZ, a promising DAT ligand for low concentration imaging: synthesis, efficient 11C-O-methylation and initial small animal PET studies

  International Nuclear Information System (INIS)

  Riss, P.J.; Hooker, J.; Alexoff, D.; Kim, Sung-Won; Fowler, J.S.; Roesch, F.

  2009-01-01

  PR04.MZ was designed as a highly selective dopamine transporter inhibitor, derived from natural cocaine. Its binding profile indicates that [ 11 C]PR04.MZ may be suited as a PET radioligand for the non-invasive exploration of striatal and extrastriatal DAT populations. As a key feature, its structural design facilitates both, labelling with fluorine-18 at its terminally fluorinated butynyl moiety and carbon-11 at its methyl ester function. The present report concerns the efficient [ 11 C]MeI mediated synthesis of [ 11 C]PR04.MZ from an O-desmethyl precursor trifluoroacetic acid salt with Rb 2 CO 3 in DMF in up to 95 ± 5% labelling yield. A preliminary μPET-experiment demonstrates the reversible, highly specific binding of [ 11 C]PR04.MZ in the brain of a male Sprague-Dawley rat.

 16. On-Line Digital Computer Applications in Gas Chromatography, An Undergraduate Analytical Experiment

  Science.gov (United States)

  Perone, S. P.; Eagleston, J. F.

  1971-01-01

  Presented are some descriptive background materials and the directions for an experiment which provides an introduction to on-line computer instrumentation. Assumes students are familiar with the Purdue Real-Time Basic (PRTB) laboratory computer system. (PR)

 17. First on-line $\\beta$-NMR on oriented nuclei magnetic dipole moments of the $\

  CERN Document Server

  Giles, T; Stone, N J; Van Esbroeck, K; White, G; Wöhr, A; Veskovic, M; Towner, I S; Mantica, P F; Prisciandaro, J I; Morrissey, D J; Fedosseev, V; Mishin, V I; Köster, U; Walters, W B

  2000-01-01

  The first fully on-line use of the angular distribution of $\\beta$ - emission in detection of NMR of nuclei oriented at low temperatures is reported. The magnetic moments of the single valence particle, intermediate mass, isotopes $^{67}$Ni($\

 18. Modeling of On-Line Catalyst Addition Effects in a Short Contact Time Reactor

  National Research Council Canada - National Science Library

  Zerkle, David K; Allendorf, Mark Donald; Wolf, Markus; Deutschmann, Olaf

  2000-01-01

  ... operating ( on-line catalyst addition). Our simulations indicate that the fundamental behavior of the ethane SCTR prepared with catalyst added online is the result of coupled heterogeneous and homogeneous chemical processes...

 19. Research progress of on-line automatic monitoring of chemical oxygen demand (COD) of water

  Science.gov (United States)

  Cai, Youfa; Fu, Xing; Gao, Xiaolu; Li, Lianyin

  2018-02-01

  With the increasingly stricter control of pollutant emission in China, the on-line automatic monitoring of water quality is particularly urgent. The chemical oxygen demand (COD) is a comprehensive index to measure the contamination caused by organic matters, and thus it is taken as one important index of energy-saving and emission reduction in China’s “Twelve-Five” program. So far, the COD on-line automatic monitoring instrument has played an important role in the field of sewage monitoring. This paper reviews the existing methods to achieve on-line automatic monitoring of COD, and on the basis, points out the future trend of the COD on-line automatic monitoring instruments.

 20. Multiparametric amplitude analysis with on-line compression using adaptive orthogonal transform

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Morhac, M; Matousek, V; Turzo, I

  1996-12-31

  The new method of multiparameter amplitude analysis with on-line compression is developed. The proposed method decreases the memory needed to store multidimensional histograms. Examples of employing the algorithms for three-dimensional spectra are presented. 5 refs.

 1. On-Line Trajectory Retargeting for Alternate Landing Sites, Phase I

  Data.gov (United States)

  National Aeronautics and Space Administration — Barron Associates, Inc. proposes to develop a novel on-line trajectory optimization approach for Reusable Launch Vehicles (RLVs) under failure scenarios, targeting...

 2. The current role of on-line extraction approaches in clinical and forensic toxicology.

  Science.gov (United States)

  Mueller, Daniel M

  2014-08-01

  In today's clinical and forensic toxicological laboratories, automation is of interest because of its ability to optimize processes, to reduce manual workload and handling errors and to minimize exposition to potentially infectious samples. Extraction is usually the most time-consuming step; therefore, automation of this step is reasonable. Currently, from the field of clinical and forensic toxicology, methods using the following on-line extraction techniques have been published: on-line solid-phase extraction, turbulent flow chromatography, solid-phase microextraction, microextraction by packed sorbent, single-drop microextraction and on-line desorption of dried blood spots. Most of these published methods are either single-analyte or multicomponent procedures; methods intended for systematic toxicological analysis are relatively scarce. However, the use of on-line extraction will certainly increase in the near future.

 3. CODE STEM - Moon, Mars, and Beyond; DLESE-Powered On-Line Classroom, Phase I

  Data.gov (United States)

  National Aeronautics and Space Administration — "CODE (COrps DEvelopment) STEM (Science, Technology, Engineering, and Math) ? Moon Mars and Beyond; DLESE-Powered On-Line Classroom" shares the excitement of...

 4. On-line data processing apparatus for spectroscopic measurements of atomic uranium

  International Nuclear Information System (INIS)

  Miron, E.; Levin, L.A.; Erez, G; Baumatz, D; Goren, I.; Shpancer, I.

  1977-01-01

  A computer-based apparatus for on-line spectroscopic measurements of atomic uranium is described. The system is capable of enhancing the signal-to-noise ratio by averaging, and performing calculations. Computation flow charts and programs are included

 5. Integrated electrochemical sensor array for on-line monitoring of yeast fermentations

  NARCIS (Netherlands)

  Krommenhoek, E.E.; Gardeniers, Johannes G.E.; Bomer, Johan G.; Li, X.; Ottens, M.; van Dedem, G.W.K.; van Leeuwen, M.; van Gulik, W.M.; van der Wielen, L.A.M.; Heijnen, J.J.; van den Berg, Albert

  2007-01-01

  This paper describes the design, modeling, and experimental characterization of an electrochemical sensor array for on-line monitoring of fermentor conditions in both miniaturized cell assays and in industrial scale fertnentations. The viable biomass concentration is determined from impedance

 6. On-line Vibration Diagnostics of the Optical Elements at BL-28 of the Photon Factory

  International Nuclear Information System (INIS)

  Maruyama, T.; Kashiwagi, T.; Kikuchi, T.; Toyoshima, A.; Kubota, M.; Ono, K.

  2007-01-01

  We have analyzed the data of encoders attached to optical elements and developed an on-line vibration diagnostics system of the monochromator. After eliminating the vibration source we have been able to improve the performance of the monochromator

 7. GSA On-Line Procurement Programs Lack Documentation and Reliability Testing

  National Research Council Canada - National Science Library

  Perry, Stephen

  2001-01-01

  .... For example, as part of an effort to improve the functioning of the government and achieve efficiencies of operations, the President has requested agencies to expand their use of on-line procurement in fiscal year 2OO2...

 8. MacBook Pro portable genius

  CERN Document Server

  Gruman, Galen

  2013-01-01

  Learn the skills, tools and shortcuts you need in order to make the most of your MacBook Pro This easy-to-use, compact guide skips the fluff and gets right to the essentials so that you can maximize all the latest features of the MacBook Pro. Packed with savvy insights and tips on key tools and shortcuts, this handy book aims to help you increase your productivity and save you time and hassle. From desktop sharing and wireless networking to running Windows applications and more, this book shows you what you want to know. Includes the latest version of OS X, iCloud, FaceTime, and moreCovers al

 9. The Chemical Product Simulator - ProCAPD

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kalakul, Sawitree; Eden, Mario Richard; Gani, Rafiqul

  2017-01-01

  In this paper, a chemical product design simulator called ProCAPD is presented. ProCAPD works in the same way as a chemical process simulator, that is, it helps to verify product design decisions and generates information that can be used to make design decisions. Like the contents of the process...... simulator, the product simulator needs a database of chemicals and properties, a library of models, numerical routines to solve mathematical problems as well as various calculation options. Also, like the process simulator, the product simulator comes with a user-interface to describe the problems.......); calculation tools (product attributes, blend compositions, environmental impact, etc.); design templates (single molecules, blends, formulations, emulsions, devices); and, design-simulation-analysis functions. All these capabilities are based on the prototype tool developed by Kalakul et al. (2017...

 10. On-line monitoring of water amount in fresh concrete by radioactive-wave method

  International Nuclear Information System (INIS)

  Kemi, T.; Arai, M.; Enomoto, S.; Suzki, K.; Kumahara, Y.

  2003-01-01

  The committee on nondestructive inspection for steel reinforced concrete structures in the Federation of Construction Materials Industries, Japan has published a proposed standard for on-line monitoring of water amount in fresh concrete by the radioactive wave method. By applying a neutron technique, water amount in fresh concrete is estimated continuously from the energy consumption of neutron due to hydrogen. A standard is discussed along with results of verification tests. Thus, on-line monitoring for water amount is proposed

 11. Beyond accessibility? Toward an on-line and memory-based model of framing effects

  OpenAIRE

  Matthes, Jörg

  2007-01-01

  This theoretical article investigates the effects of media frames on individuals' judgments. In contrast to previous theorizing, we suggest that framing scholars should embrace both, on-line and memory-based judgment formation processes. Based on that premise, we propose a model that distinguishes between two phases of framing effects. Along the first phase, the media's framing contributes to the formation of an on-line or a memory-based judgment. The second phase describes six hypothetical r...

 12. Challenges and Opportunities in ‘Last Mile’ Logistics for On-Line Food Retail

  OpenAIRE

  Trienekens , Jacques; Hvolby , Hans-Henrik; Turner , Paul

  2017-01-01

  Part 2: Production Management in Food Supply Chains; International audience; Conventional approaches to logistics for food retail continue to be challenged by the rapid growth of on-line food retail. At the same time, ‘last mile’ logistics optimization for on-line retail also face challenges as changing consumer expectations, habits and purchasing patterns intersect with the increasing density of urban environments. Numerous considerations are already in play around servicing of last mile log...

 13. Predictions of On-Line Banks' Fraudulent: A Study on Discriminant Analysis.

  OpenAIRE

  Gabriel Joseph Mukungu; Gwangyong Gim

  2014-01-01

  The information and communication technology (ICT) is growing fast in the community along with some risks. The on-line banks' fraudulent are increasing dramatically resulting in the loss of money and retardate the growth on economic development. Some law enforcers like Tanzanian police yet use the traditional prevention technologies to investigate these on-line banks' fraudulent cases mainly known as cyber crimes. For the purpose of this study, 150 data were collected as cyber...

 14. On-line marketing - princip aukce mění svět reklamy.

  OpenAIRE

  Jankovič, Zdeněk

  2009-01-01

  Diploma thesis 'On-line marketing - Principle of an auction changes the world of advertising' is about internet as a medium, on-line commercial communications, search engines and performance marketing. This thesis is divided into three parts. First part is about internet as a medium and actual situation on the Czech internet market. Second part describes a marketing communication mix on the internet, forms of online advertisement and pros and cons of online advertising. Third part deals with ...

 15. On-Line Path Generation and Tracking for High-Speed Wheeled Autonomous Vehicles

  Science.gov (United States)

  2006-02-17

  On-Line Path Generation and Tracking for High-Speed Wheeled Autonomous Vehicles Report Title ABSTRACT In this work we proposed two semi-analytic...298-102 Enclosure 1 On-Line Path Generation and Tracking for High-Speed Wheeled Autonomous Vehicles by...Specifically, the following problems will be addressed during this project: 2.1 Challenges The problem of trajectory planning for high-speed autonomous vehicles is

 16. Nouvelles mythologies : La GoPro

  OpenAIRE

  Tomasovic, Dick

  2015-01-01

  A la manière des mythologies de Roland Barthes, et à la demande de la rédaction du Focus Vif, une analyse des discours accompagnant la caméra "GoPro", mais aussi des pratiques audiovisuelles liées à cette caméra ultraportable ainsi qu'à l'esthétique et la circulation de ses images.

 17. The milk-derived peptides Val-Pro-Pro and Ile-Pro-Pro attenuate arterial dysfunction in L-NAME-treated rats.

  Science.gov (United States)

  Nonaka, Atsuko; Nakamura, Teppei; Hirota, Tatsuhiko; Matsushita, Akiko; Asakura, Masanori; Ohki, Kohji; Kitakaze, Masafumi

  2014-08-01

  Both endothelial dysfunction and arterial stiffness are surrogate markers of atherosclerosis and thus cardiovascular (CV) events. The milk-derived peptides Val-Pro-Pro (VPP) and Ile-Pro-Pro (IPP) inhibit angiotensin-converting enzyme, dilate blood vessels ex vivo and stimulate nitric oxide (NO) production in cells. In this study, we investigated the effects of either VPP or IPP on arterial function and on target organ damage in vivo. Male Wistar rats were treated with N(G)-nitro-L-arginine methyl ester hydrochloride (L-NAME, 1 g l(-1)), L-NAME+VPP (0.3 g l(-1)) or L-NAME+IPP (0.3 g l(-1)) in their drinking water for 8 weeks. Plasma nitrite and nitrate (NOx) levels were significantly increased in normal Wistar rats after supplementation with either VPP or IPP but not in rats that were chronically treated with L-NAME. Acetylcholine-induced vasorelaxation in the thoracic aorta ring was impaired by L-NAME, whereas vasorelaxation was significantly greater in mice treated with L-NAME+VPP for 1 or 4 weeks or L-NAME+IPP for 4 weeks than in mice treated with L-NAME alone. Four weeks of treatment with either VPP or IPP attenuated the increase in pulse wave velocity (PWV) that was induced by L-NAME. Cardiac and renal damage were observed after 8 weeks of treatment with L-NAME, and either VPP or IPP attenuated this damage. These results show that VPP or IPP attenuates arterial dysfunction and suggest that milk-derived peptides might prevent CV damage.

 18. Some problems with pro-competition reforms.

  Science.gov (United States)

  Agich, G J; Begley, C E

  1985-01-01

  As the search for effective cost-containment policies continues, health care reform along pro-competition lines has gained considerable backing in the United States. By offering market competition to achieve allocational efficiency and vouchers and tax credits to achieve distributional equity, pro-competition reforms appear to satisfy what many believed were incommensurable goals. A critical review of this strategy reveals two practical difficulties, however. The first concerns the ambiguity arising from the proposals' reliance on the concept of equal access to some basic level of health care as its distributional objective and the second concerns the ethical dilemma arising from the proposals' reliance on physicians as rationers of health care. In considering the distributional goal of guaranteeing access to a basic minimum of health care, we argue that, despite its theoretical attractiveness, there exists no acceptable way of determining or justifying its content, and without a clear definition of the basic minimum there is no guarantee that any equity objective will be achieved under the pro-competition strategy. With regard to the use of physicians and other providers as society's gatekeepers, we point out that this role is in direct conflict with traditional responsibilities that patients expect providers to assume. Requiring doctors to ration services in response to market incentives may further erode the trust relationship between physicians and patients, and clearly puts the more seriously ill at a disadvantage.

 19. 48 CFR 352.237-70 - Pro-Children Act.

  Science.gov (United States)

  2010-10-01

  ... 48 Federal Acquisition Regulations System 4 2010-10-01 2010-10-01 false Pro-Children Act. 352.237...-Children Act. As prescribed in 337.103-70(a), the Contracting Officer shall insert the following clause: Pro-Children Act (January 2006) (a) Public Law 103-227, Title X, Part C, also known as the Pro...

 20. AYAT-AYAT WAH}DAT AL-WUJUd dalam Kitab Tanbi>h al-Ma>shi Karya ‘Abdurrauf al-Sinkili

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Asep Nahrul Musadad

  2015-08-01

  Full Text Available Abstract: One of the key moments in discussing the history of Indonesian Islam is a polemic related to the negotiation on the doctrine of wahdat al-wujud that occured in Aceh in 17th century between the followers of Hamzah al-Fansuri and Nuruddin al-Raniri. This article focuses on analyzing several Qur’anic verses used by ‘Abdurrauf as the confirmation of his argument. In the polemical context, Abdurrauf al-Sinkili appeared to be an actor of reconciliation between two opposite sides. He tried to respond to the disputed issues through his book called “Tanbi>h al-Mashi”. As an exponent of the so-called moderate sufism (mysticism, he built the argument concerning wah}dat al-wujud based on the Quranic text. After making a thematic classification chronologically, his interpretation on these verses is analyzed by using Hussain al-Dhahaby’s theory of sufistic exegesis. In conclusion, it shows that ‘Abdurrauf’s commentary is “sufi-nazari type”, featured by his exegeses pattern. This, of course, represents his attitude as a reconciler who then needs to seek confirmation to the Qur’anic verses in evaluating wah}dat al-wujud doctrine, through which such a polemical issues occurred at that time. الملخص: إن من المرحلة الأساسية التي مرّ بها تاريخ الإسلام في اندونيسيا الجدل و النزاع حول عقيدة وحدة الوجود فى أتشيه (Aceh حول قرن السابع عشر بين أتباع حمزة الفنسوري و نور الدين الرانيري. ففي ذلك الخطاب النزاعي جاء عبد الرؤوف السنكيلي مصلحا بين الجانبين المعاكسين. وعلى مقتضى الظروف، كتب كتاب " تنبيه الماشي" الذي تطرّق فيه طريق التوسّط، ممثّلا للتصوّف المعتدل. اعتمد عبد الرؤوف على النصوص القرآنية فى تحقيق آراءه حول ت

 1. Human interface for personal information systems. On-line handwriting recognition; Pasonaru joho kiki ni okeru human interface. On-line tegaki ninshiki

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Morita, T. [Sharp Corp., Osaka (Japan)

  1996-01-05

  Most of information devices used in the business field use keyboards for the inputting measure, but keyboards are rather awkward for personal use. In contrast to this, the pen input method which everybody can use easily is a product of the latest development. In this articles, on-line handwritten letter recognition is roughly explained which is the basic technique of pen input. Pen input has a demerit that its letter inputting speed is slow, but has much more merits that Chinese ideographs can be directly input, figures, handwritten memoranda, etc. are treated likewise, the device itself can be made compact and no noise is made. The on-line letter recognition methods now used practically can be roughly divided into the pattern matching method and the basic stroke method. Each of them has its own merits and demerits. For the current on-line handwritten letter recognition, the condition is necessary to handwritten a letter in the square style (kaisho) and carefully within the framework for letter entry upon writing, and for this arrangement, input is performed through the work processes of pretreatment/feature extraction, stroke recognition, letter comparison, detail discrimination, and after-treatment. 3 refs., 7 figs.

 2. Technical Training: Programmation Unity-Pro pour utilisateurs de Schneider PL7-Pro et Concept

  CERN Multimedia

  Monique Duval

  2005-01-01

  Un nouveau cours pratique sur les environnements Premium et Quantum de Schneider est proposé aux automaticiens concepteurs ou installateurs, et aux techniciens de bureau d'études, pour découvrir l'outil de programmation Unity. La prochaine session aura lieu du 24 au 28 janvier 2005. Le cours est ouvert aux personnes capables de développer sous PL7-Pro ou Concept. Objectifs : Maîtriser les différences fonctionnelles d'Unity-Pro par rapport à PL7 et Concept ; programmer en Unity-Pro sur Base Premium et Quantum. Programme : Environnement Quantum et Coupleur Profibus (1 journée) : configuration d'un automate sous Unity Pro et d'un coupleur Profibus DP. Conversion à Unity sur base Quantum et Premium (3,5 jours) : l'offre globale Unity, evolution par rapport à PL7 et Concept ; conversion d'application depuis PL7 Pro ; outils de mise au point ; manipulation des variables structurées ; utilisation des fonctions ; gestion des DF...

 3. Pro Tools 9 music production, recording, editing and mixing

  CERN Document Server

  Collins, Mike

  2012-01-01

  Prepare yourself to be a great producer when using Pro Tools in your studio. Pro Tools 9: Music Production, Recording, Editing & Mixing is the definitive guide to the software for new and professional users, providing you with all the vital techniques that you need to know. Covering both Pro Tools HD 9 and Pro Tools 9 software, this book is extensively illustrated in color and packed with time saving hints and tips - making it a great reference to keep on hand.* Become an expert Pro Tools user and fully unlock the potential of your system! * Discover how to achieve complete co

 4. Generation of the ECP database (ECP01.DAT) of the cycle 1 of the Unit 1 of Laguna Verde with burnt of 1377 MWD/MT; Generacion de la base ECP (ECP01.DAT) del ciclo 1 de la Unidad 1 de Laguna Verde con quemado de 1377 MWD/MT

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Perusquia C, R. [ININ, 52045 Ocoyoacac, Estado de Mexico (Mexico)

  1992-10-15

  In order to carrying out a comparison among the results provided by the Program of Estimate of the ECP Critical Position and the Shutdown/Startup produced in the Cycle 1 of the Unit 1 of Laguna Verde, it was generated the base of the ECP program, following the outlines settled down in the Procedure 'Generation of ECP Database for Laguna Verde' (IT.SN/DFR-074). Next the data sheets filled when being generated the ECP01.DAT database with a burnt of 1377 MWD/MT are provided. In the report IT.SN/DFR-079 'Adjustment and Preliminary Evaluation of the Predictions of Criticity of the ECP Program with Reported Data of the Cycle 1 of the Unit 1 of Laguna Verde', the results of the comparison among those estimates of the ECP program using the ECP01.DAT database with the real data of the Cycle 1 of the Unit 1 of Laguna Verde are presented. (Author)

 5. Enhancing communication skills for pediatric visits through on-line training using video demonstrations

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Wissow Larry

  2008-02-01

  Full Text Available Abstract Background Training in communication skills for health professionals is important, but there are substantial barriers to individual in-person training for practicing clinicians. We evaluated the feasibility and desirability of on-line training and sought suggestions for future courses. Methods Based on successful in-person curricula for communication skills and our previous on-line curricula, we created an on-line course consisting of 28 modules (4.75 hours CME credit about communication skills during pediatric visits that included a mental health concern; each module included a brief case, a multiple choice question, an explanation, and a 1–2 minute video demonstrating key skills. Specific communication skills included: greeting, setting an agenda, discussing diagnosis and treatment, and managing negative interactions. The course was announced by emails in spring, 2007; the course was available on-line for 60 days; we aimed to enroll 50 clinicians. Outcomes were analyzed for those who evaluated the course within 75 days of its initial availability. Results Overall, 61 clinicians registered, of whom most were nurses (N = 24, physicians (N = 22, or psychologists or social workers (N = 12. Of the 36 (59% clinicians who evaluated the course, over 85% agreed that all course objectives had been met; over 90% reported greater confidence in greetings and agenda-setting; and over 80% reported greater confidence in discussing diagnosis and treatment and managing negative interactions. Nearly all, 97% would recommend the course to other clinicians and trainees. Suggestions for improvement included a library of additional video vignettes and written materials to accompany the on-line training. Conclusion On-line training in communication skills for pediatric mental health visits is feasible, desirable and associated with increased confidence in key skills. Positive feedback from clinicians suggests that a comparison of on-line versus in

 6. Comportamento do Consumidor On-line: a perspectiva da teoria do fluxoOn-line Consumer Behavior: the flow theory perspectiveComportamiento del consumidor On-line: la perspectiva de la teoría del flujo

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  FARIAS, Salomão Alencar de

  2008-03-01

  Full Text Available RESUMOEste artigo investiga o comportamento do consumidor on-line com base no fluxo, definido como a sensação holística que as pessoas sentem quando agem com total envolvimento em uma atividade (CSIKSZENTMIHALYI, 1975. Emprega-se essa teoria para melhor compreender o comportamento de compra pela Internet, embora seja um conceito ainda confuso na literatura do comportamento do consumidor, pois que não existe um consenso a respeito de quais os fatores antecedem, caracterizam ou são conseqüências do estado de fluxo. Desse modo, esta pesquisa buscou identificar os construtos, relacionados ao estado de fluxo, que devem fazer parte de um esquema de comportamento de compra on-line, além de indicar qual a sua aplicabilidade para o alcance da satisfação do consumidor na compra pela rede. Para tanto, foi utilizada uma metodologia de caráter descritivo com aplicação de um survey junto a uma amostra de 237 consumidores do varejo eletrônico. Os dados coletados foram analisados por meio de técnicas estatísticas multivariadas. Os resultados indicaram que o ambiente on-line e a telepresença antecedem o fluxo que, por sua vez, está associado ao comportamento exploratório, efeito positivo do processo de navegação, compra e satisfação com o processo de compra.ABSTRACTThis article investigates the on-line consumer behavior based on the flow theory, defined as the holistic sensation that people feel when acting with total involvement in an activity (CSIKSZENTMIHALYI, 1975. This theory has been used for better understanding the purchase behavior through the Internet, although this concept is still not sufficiently clear in consumer behavior literature, since it does not exist a consensus regarding which factors that precede, characterize or are consequences of the flow state. Thus, the present research was aimed at identifying the constructs related to the flow state that must be part of an on-line purchase behavior framework, indicating which

 7. Preferred Methods of Learning for Nursing Students in an On-Line Degree Program.

  Science.gov (United States)

  Hampton, Debra; Pearce, Patricia F; Moser, Debra K

  Investigators have demonstrated that on-line courses result in effective learning outcomes, but limited information has been published related to preferred teaching strategies. Delivery of on-line courses requires various teaching methods to facilitate interaction between students, content, and technology. The purposes of this study were to understand student teaching/learning preferences in on-line courses to include (a) differences in preferred teaching/learning methods for on-line nursing students across generations and (b) which teaching strategies students found to be most engaging and effective. Participants were recruited from 2 accredited, private school nursing programs (N=944) that admit students from across the United States and deliver courses on-line. Participants provided implied consent, and 217 (23%) students completed the on-line survey. Thirty-two percent of the students were from the Baby Boomer generation (1946-1964), 48% from Generation X (1965-1980), and 20% from the Millennial Generation (born after 1980). The preferred teaching/learning methods for students were videos or narrated PowerPoint presentations, followed by synchronous Adobe Connect educations sessions, assigned journal article reading, and e-mail dialog with the instructor. The top 2 methods identified by participants as the most energizing/engaging and most effective for learning were videos or narrated PowerPoint presentations and case studies. The teaching/learning method least preferred by participants and that was the least energizing/engaging was group collaborative projects with other students; the method that was the least effective for learning was wikis. Baby Boomers and Generation X participants had a significantly greater preference for discussion board (PBaby Boomer and Generation X students and rated on-line games as significantly more energizing/engaging and more effective for learning (PBaby Boomer and Generation X students. In conclusion, the results of this

 8. Structure-Activity Relationship Studies on a Series of 3α-[Bis(4-fluorophenyl)methoxy]tropanes and 3α-[Bis(4-fluorophenyl)methylamino]tropanes As Novel Atypical Dopamine Transporter (DAT) Inhibitors for the Treatment of Cocaine Use Disorders

  DEFF Research Database (Denmark)

  Zou, Mu Fa; Cao, Jianjing; Abramyan, Ara M.

  2017-01-01

  microsomes and compared to cocaine in locomotor activity and drug discrimination paradigms in mice. A molecular dynamic simulation study supported the hypothesis that atypical DAT inhibitors have similar binding poses at DAT in a conformation that differs from that of cocaine. Such differences may ultimately...

 9. On-line stable isotope measurements during plant and soil gas exchange

  International Nuclear Information System (INIS)

  Yakir, D.

  2001-01-01

  Recent techniques for on-line stable isotope measurements during plant and soil exchange of CO 2 and/or water vapor are briefly reviewed. For CO 2 , these techniques provide means for on-line measurements of isotopic discrimination during CO 2 exchange by leaves in the laboratory and in the field, of isotopic discrimination during soil respiration and during soil-atmosphere CO 2 exchange, and of isotopic discrimination in O 2 during plant respiration. For water vapor, these techniques provide means to measure oxygen isotopic composition of water vapor during leaf transpiration and for the analysis of sub microliter condensed water vapor samples. Most of these techniques involve on-line sampling of CO 2 and water vapor from a dynamic, intact soil or plant system. In the laboratory, these systems also allow on-line isotopic analysis by continuous-flow isotope ratio mass spectrometry. The information obtained with these on-line techniques is becoming increasingly valuable, and often critical, for ecophysiologial research and in the study of biosphere-atmosphere interactions. (author)

 10. On-Line Monitoring of Instrument Channel Performance in Nuclear Power Plant Using PEANO

  International Nuclear Information System (INIS)

  Fantoni, Paolo F.; Hoffmann, Mario; Shankar, Ramesh; Davis, Eddie L.

  2002-01-01

  On-Line monitoring evaluates instrument channel performance by assessing its consistency with other plant indications. Industry and EPRI experience at several plants has shown this overall approach to be very effective in identifying instrument channels that are exhibiting degrading or inconsistent performance characteristics. On-Line monitoring of instrument channels provides information about the condition of the monitored channels through accurate, more frequent monitoring of each channel's performance over time. This type of performance monitoring is a methodology that offers an alternate approach to traditional time-directed calibration. On-line monitoring of these channels can provide an assessment of instrument performance and provide a basis for determining when adjustments are necessary. Elimination or reduction of unnecessary field calibrations can reduce associated labor costs, reduce personnel radiation exposure and reduce the potential for miss-calibration. PEANO is a system for on-line calibration monitoring developed in the years 1995-2000 at the Institutt for energiteknikk (IFE), Norway, which makes use of Artificial Intelligence techniques for its purpose. The system has been tested successfully in Europe in off-line tests with EDF (France), Tecnatom (Spain) and ENEA (Italy). PEANO is currently installed and used for on-line monitoring at the HBWR reactor in Halden. This paper describes the results of performance tests on PEANO with real data from a US PWR plant, in the framework of a co-operation among IFE, EPRI and Edan Engineering, to evaluate the potentials of PEANO for future installations in US nuclear plants. (authors)

 11. iPro user : a case study of pro-am photographers in Malaysia travel magazine

  OpenAIRE

  Teh, Chree Yee

  2012-01-01

  In the digital era, centralized media is moving towards de-centralized and globalized network. This development changes the relationship between mass media and their audiences, remodels the connection among media users and expands traditional roles of consumers. Consumer behavior changes blur the distinction between producer-consumer, professional-amateur, and work-leisure. With a title of ‘iPro User’ which refers to ‘I am a productive and professional user’, this paper is applying ‘pro-am’ m...

 12. Educational Opportunities in Pro-Am Collaboration

  Science.gov (United States)

  Fienberg, R. T.; Stencel, R. E.

  2006-08-01

  While many backyard stargazers take up the hobby just for fun, many others are attracted to it because of their keen interest in learning more about the universe. The best way to learn science is to do science. Happily, the technology available to today's amateur astronomers — including computer-controlled telescopes, CCD cameras, powerful astronomical software, and the Internet — gives them the potential to make real contributions to scientific research and to help support local educational objectives. Meanwhile, professional astronomers are losing access to small telescopes as funding is shifted to larger projects, including survey programs that will soon discover countless interesting objects needing follow-up observations. Clearly the field is ripe with opportunities for amateurs, professionals, and educators to collaborate. Amateurs will benefit from mentoring by expert professionals, pros will benefit from observations and data processing by increasingly knowledgeable amateurs, and educators will benefit from a larger pool of skilled talent to help them carry out astronomy-education initiatives. We will look at some successful pro-am collaborations that have already borne fruit and examine areas where the need and/or potential for new partnerships is especially large. In keeping with the theme of this special session, we will focus on how pro-am collaborations in astronomy can contribute to science education both inside and outside the classroom, not only for students of school age but also for adults who may not have enjoyed particularly good science education when they were younger. Because nighttime observations with sophisticated equipment are not always possible in formal educational settings, we will also mention other types of pro-am partnerships, including those involving remote observing, data mining, and/or distributed computing.

 13. Pro CSS for High Traffic Websites

  CERN Document Server

  Kennedy, A

  2011-01-01

  Although web standards-based websites can scale effectively - and basic CSS will give you basic results - there are considerations and obstacles that high traffic websites must face to keep your development and hosting costs to a minimum. There are many tips and tricks, as well as down-to-earth best practice information, to make sure that everything runs quickly and efficiently with the minimum amount of fuss or developer intervention. Targeted at "high traffic" websites - those receiving over 10,000 unique visitors a day - Pro CSS for High Traffic Websites gives you inside informati

 14. Pro SharePoint 2013 administration

  CERN Document Server

  Garrett, Robert

  2013-01-01

  Pro SharePoint 2013 Administration is a practical guide to SharePoint 2013 for intermediate to advanced SharePoint administrators and power users, covering the out-of-the-box feature set and capabilities of Microsoft's collaboration and business productivity platform. SharePoint 2013 is an incredibly complex product, with many moving parts, new features, best practices, and 'gotchas.' Author Rob Garrett distills SharePoint's portfolio of features, capabilities, and utilities into an in-depth professional guide-with no fluff and copious advice-that is designed from scratch to be the manual Micr

 15. Pro Android C++ with the NDK

  CERN Document Server

  Cinar, Onur

  2012-01-01

  Android is one of the major players in the mobile phone market. Android is a mobile platform that is built on the top of Linux operating system. The native-code support on Android offers endless opportunities to application developers, not limited the functionality that is provided by Android framework. Pro Android C++ with the NDK is an advanced tutorial and professional reference for today's more sophisticated app developers now porting, developing or employing C++ and other native code to integrate into the Android platform to run sophisticated native apps and better performing apps in gene

 16. Pro REST API development with nodejs

  CERN Document Server

  Doglio, Fernando

  2015-01-01

  Pro REST API Development with Node.js is your guide to managing and understanding the full capabilities of successful REST development. API design is a hot topic in the programming world, but not many resources exist for developers to really understand how you can leverage the advantages. This book will provide a brief background on REST and the tools it provides (well known and not so well known). Understand how there is more to REST than just JSON and URLs. You will then cover and compare the maintained modules currently available in the npm community, including Express, Restify, Vatican,

 17. Bureaucracy and Pro-poor Change

  OpenAIRE

  Ali Cheema; Asad Sayeed

  2006-01-01

  Based on the premise that a functioning state is a necessary pre-requisite for pro-poor change, it is critical to investigate the role of the bureaucracy as a key catalyst in this process. Weber (1968) ascribes bureaucracies to be anchors of the modern nation state as their conduct is based on rational-legal norms. Bureaucracies, according to this ideal type, temper the populist urges of politicians who wish to execute policy unencumbered by rules and procedures. State success or failure in m...

 18. Pro SharePoint 2010 Search

  CERN Document Server

  Noble, J; Bakman-Mikalski, Dan

  2011-01-01

  Pro SharePoint 2010 Search gives you expert advice on planning, deploying and customizing searches in SharePoint 2010. Drawing on the authors' extensive experience of working with real-world SharePoint deployments, this book teaches everything you'll need to know to create well-designed SharePoint solutions that always keep the end-user's experience in mind. Increase your search efficiency with SharePoint 2010's search functionality: extend the search user interface using third-party tools, and utilize analytics to improve relevancy. This practical hands-on book is a must-have resource for any

 19. The utility of Pro Forma Income Statements.

  Science.gov (United States)

  Reiboldt, Max; Reiboldt, John

  2002-01-01

  Recent headlines surrounding the financial demise of the nation's seventh largest company, Enron, and its subsequent entanglements with its accounting and consulting firm, Arthur Andersen, have placed a cloud of suspicion upon many reasonable business practices that otherwise are considered standard procedure. The proforma income statement is one of those practices. An oft-used tool in financial management, pro formas play a useful role for projecting financial performance based on predictable forecasts or assumptions. Regardless of the current scrutiny, there is still a valid use for accurately prepared statements.

 20. Pro JavaScript for web apps

  CERN Document Server

  Freeman, Adam

  2012-01-01

  JavaScript is the engine behind every web app, and a solid knowledge of it is essential for all modern web developers. Pro JavaScript for Web Apps gives you all of the information that you need to create professional, optimized, and efficient JavaScript applications that will run across all devices. It takes you through all aspects of modern JavaScript application creation, showing you how to combine JavaScript with the new features of HTML5 and CSS3 to make the most of the new web technologies. The focus of the book is on creating professional web applications, ensuring that your app provides