WorldWideScience

Sample records for darba kopsavilkums datorzintu

 1. Ergonomiski darba apavi un to ietekme uz nodarbināto labklājību

  OpenAIRE

  Stepens, Uldis

  2015-01-01

  “Ergonomiski darba apavi un to ietekme uz nodarbināto labklājību”. Darba autors: Uldis Stepens. Darba vadītājs: Dr.sc.admin., Eur.Erg., Henrijs Kaļķis. Maģistra darbs uz 72 lpp. ietver 26 attēlus, 16 tabulas, 5 pielikumus un 27 informatīvos avotus. Darbs sastāv no 4 daļām. Pirmajā daļā ir apskatīta un analizēta pieejamā literatūra un semināru materiāli par darba apavu ergonomiku, kritēriji par apavu izvēli un ieguvumi no ergonomiskiem apaviem. Otrajā daļā ir aprakstītas izmantotās metodes:...

 2. Metodiskā darba organizēšana un izvērtēšana skolā.

  OpenAIRE

  Jakubovska, Solvita

  2010-01-01

  Maģistra darbā „Metodiskā darba organizēšana un izvērtēšana skolā” aplūkoti jautājumi par metodiskā darba organizēšanu valsts, pašvaldības un skolas līmenī, kā arī metodisko komisiju darbības izvērtēšanu, balstoties uz skolu darba kvalitātes izvērtēšanu akreditācijas procesā. Maģistra darba mērķis ir izpētīt skolas metodiskā darba organizēšanas un izvērtēšanas iespējas, veidojot priekšlikumus darba uzlabošanai. Pētījuma ietveros tika izstrādāti skolas metodisko komisiju darbības izvērtēša...

 3. Profesionālā sociālā tīkla LinkedIn izmantojums Latvijā: darba devēju un darba ņēmēju lietošanas motivācijas analīze

  OpenAIRE

  Jaunzeme, Maija

  2013-01-01

  Bakalaura tēma ir „Profesionālā sociālā tīkla LinkedIn izmantojums Latvijā: darba devēju un darba ņēmēju lietošanas motivācijas analīze”. Darba mērķis ir noskaidrot darba ņēmēja un darba devēja motīvus sociālā tīkla LinkedIn izmantošanai. Problēmjautājums bija noskaidrot, kā tīkls maina lietošanas paradumus lietotājam, meklējot darba vietu vai darbinieku? Teorētiskajā daļā tika analizēta lietojuma un apmierinājuma teorija sociālajiem tīkliem un LinkedIn auditorijai. Ar aptaujas palīdzību t...

 4. Ārpusnodarbību sporta darba ietekme uz jauniešu un studentu fizisko sagatavotību LU Veselības un Rehabilitācijas centrā.

  OpenAIRE

  Kļimovs, Vadims

  2006-01-01

  . Atslēgvārdi: Ārpusnodarbību darbs, Veselības un rehabilitācijas centrs, biedrība ”Universitātes Sports”, atveseļošanās, relaksācija, sauna, solārijs, masāža, ūdens procedūras. Maģistra darba tēma: Ārpusnodarbību sporta darba ietekme uz jauniešu un studentu fizisko sagatavotību Latvijas Universitātes Veselības un rehabilitācijas centrā. Darba mērķis: pamatojoties uz teorētisko analīzi, pedagoģiskā izmēģinājuma darbību, izpētīt ārpusnodarbību darba ietekmi uz jauniešu un studentu ...

 5. Dzimumu algu atšķirība Latvijas darba tirgū Eiropas Savienības kontekstā

  OpenAIRE

  Kancāne, Madara

  2010-01-01

  Aizstāvēšanai piedāvāts maģistra darbs „Dzimumu algu atšķirība Latvijas darba tirgū Eiropas Savienības kontekstā”. Darbā tiek izpētīts dzimumu līdztiesības un diskriminācija jautājums Latvijas un ES darba tirgū. Galvenā uzmanība darbā tiek pievērsta atalgojuma līdzvērtības analīzei, aplūkojot jautājumu gan no tiesiskā, gan praktiskā viedokļa. Par pētījuma pamatu tika ņemti vairāku pētījumu rezultāti, kas veikti Eiropas Savienības dalībvalstīs, kā arī autores veiktā aptauja. Darbā atspoguļo...

 6. Darba organizācija A/S „Latvijas autoceļu uzturētājs”, Valmieras ceļu rajons, Cēsu nodaļā un tās pilnveidošanas virzieni

  OpenAIRE

  Majore, Madara

  2013-01-01

  Bakalaura darba mērķis ir novērtēt darba organizācijas līmeni Cēsu nodaļā un izstrādāt priekšlikumus tās pilnveidošanai. Darba mērķu sasniegšanai autore ir izvirzījusi uzdevumus: analizēt Cēsu nodaļas darba saturu un darba īpatnības, noskaidrot darba organizācijas lomu mūsdienu uzņēmumā, novērtēt darba dalīšanu un darba apstākļus Cēsu nodaļā un analizēt profesionālās attīstības vadīšanu Cēsu nodaļā un izstrādāt tās pilnveidošanas virzienus. Darbā autore raksturo uzņēmuma darbības saturu...

 7. Dzimumu līdztiesība darba tirgū vērsta uz sieviešu tiesībām Latvijā un Amerikas Savienotajās Valstīs

  OpenAIRE

  Grandaua, Monta

  2017-01-01

  Grandaua M. Dzimumu līdztiesība darba tirgū vērsta uz sieviešu tiesībām Latvijā un ASV: diplomdarbs. Rīga: Latvijas Universitātes Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte, 2017. 89 lpp. Tajā iekļautas 7 tabulas, 19 attēli un izmantotā literatūra ietver 74 avotus. Dzimumu nevienlīdzība ir aspekts, kas ietekmē daudzas valstis. ASV valda samērā liela dzimumu nevienlīdzība, it īpaši darba samaksas jautājumā – vīrieši par vienu un to pašu darbu saņem vairāk nekā sievietes. Latvijā savukārt dzimumu...

 8. Darba vides riski farmācijas pētniecības laboratorijās, aizsardzības un preventīvie pasākumi

  OpenAIRE

  Veidemane, Agnese

  2017-01-01

  Darba vides riski farmācijas pētniecības laboratorijās, aizsardzības un preventīvie pasākumi”. Darba autore: A.Veidemane. Darba zinātniskais vadītājs: prof. Dr. chem. A.Vīksna. Maģistra darbs izklāstīts uz 100 lpp., ietver 51 attēlus, 19 tabulas, 80 literatūras avotus, 18 pielikumus. Pētījums sastāv no trīs daļām. Pirmajā daļā ir apkopota un analizēta literatūra par izplatītākajiem riskiem farmācijas pētniecības laboratorijās, aplūkota to ietekme uz veselību un nodarbināto darbspējām. Darb...

 9. Sieviešu iekļaušanās darba tirgū pēc bērna kopšanas atvaļinājuma

  OpenAIRE

  Zolberga, Dace

  2007-01-01

  Sabiedrībā joprojām pastāv tradicionālie priekšstati, par to, ka vīrietis ir naudas pelnītājs sievietei jāuzņemas rūpes par māju un bērniem. Taču arī gadījumā, ja sieviete strādā algotu darbu ārpus mājām, lielākoties sievietei ir nepieciešams nodoties bērnu audzināšanai, uz laiku pārtraucot aktīvo darba dzīvi, tādā veidā samazinot savas iespējas karjeras attīstībā. Tāpat kā liecina iepriekš veikto pētījumu rezultāti, tad viens no biežāk minētajiem iemesliem aiziešanai no darba tiek minētas...

 10. Apmierinātības ar dzīvi, apmierinātības ar darbu, lojalitātes pret organizāciju un darba-dzīves līdzsvara saistība

  OpenAIRE

  Heifeca, Poļina

  2013-01-01

  Darba mērķis - noskaidrot kādas ir saistības starp apmierinātību ar dzīvi, apmierinātību ar darbu, darbinieka lojalitāti pret organizāciju un darba – dzīves līdzsvaru. Pētījumā piedalījās 120 respondenti, 62 sievietes un 58 – vīrieši vecumposmā no 21 līdz 60 gadiem.Maģistra darba pētījumā apmierinātības ar dzīvi izpētei tika izmantota apmierinātības ar dzīvi skala, lojalitātes pret organizāciju noteikšanai tika izmantota lojalitātes pret organizāciju aptauja (Organizational Commitment Questi...

 11. Apmierinātības ar dzīvi, darba un ģimenes dzīves balansa un apmierinātības pāru attiecībās saistība

  OpenAIRE

  Bite, Inga

  2012-01-01

  Maģistra darba „Apmierinātības ar dzīvi, darba un ģimenes dzīves līdzsvara un apmierinātības partnerattiecībās saistība” mērķis ir noskaidrot kāda saistība pastāv starp pētījuma konceptiem, kā arī, kuri no darba un ģimenes dzīves līdzsvara un apmierinātības partnerattiecībās aspektiem vislabāk prognozē apmierinātību ar dzīvi. Pētījuma izlasi veidoja 102 partnerattiecībās esoši Latvijas iedzīvotāji vecumā no 29 – 42 gadiem, 51 vīrietis un 51 sieviete. Visi respondenti veidoja kopīgu izlasi....

 12. Tinkama sveikatos priežiūra: naktinis medikų darbas

  OpenAIRE

  Janušonis, Vinsas

  2015-01-01

  The article aims to reveal the medics’ approach to night shift work in multiprofile hospitals of Lithuania. The night shift medics’ work and it singularity was analysed in several related and summarized aspects: approach to night shift work as a phenomenon (1), the impact of night shift on the physiological needs, health and family (2), the interface of night shift work with the environment and work organization (3). The differences of approaches of doctors and nurses to night shift work were...

 13. Darbas ir laisvalaikis: naujos jų tarpusavio ryšio sampratos paieškos

  OpenAIRE

  Savicka, Aida

  2006-01-01

  The concepts of work and leisure and values related to these areas of human life have been basically changing in modern Western society. The core of human life has been professional occupation in modern society, and leisure has been considered kind of “residual” activity; the transition to post-industrial phase of social development is shown by a gradually increasing prominence given to leisure as the time devoted to by itself valuable activity that creates independent systems of meanings. Th...

 14. Virtuālo komandu darba analīze un uzlabošana uzturēšanas projektos

  OpenAIRE

  Koncevičs, Rolands

  2006-01-01

  Arvien vairāk un vairāk uzņēmumiem saskaroties ar globāliem projektiem un ārpakalpojumu izmantošanu, tiek izmantotas virtuālās komandas, bet projektu vadīšana paliek lokālo projektu līmenī. Taču daudzi praktiķi uzskata, ka virtuāla produktu izstrāde ir ievērojami sarežģītāka, nekā vissarežģītākais projekts, kuru pārvalda organizācijas iekšienē. Šajā darbā autors pēta unikālas virtuālo projektu problēmas divos virtuālajos uzturēšanas projektos. Bakalaura darbs sastāv no piecām nodaļām. D...

 15. Atvērtā pirmkoda programmatūras pielietojuma iespējas ISO/IEC 27000 standartu sērijas prasību apmierināšanai

  OpenAIRE

  Vasiļjevs, Oļegs

  2014-01-01

  Bakalaura darba ietvaros tiek apskatīta un izanalizēta informācijas drošības pārvaldes sistēmas apakškategorija - ISO/IEC 27000 standartu sērijā. Ievērojot sertifikāta iegūšanas projekta apjomu un standartu kopas īpatnējo “zarošanas” struktūru, ir viegli definējams galvenais darba uzdevums – saprast kas tieši ir vajadzīgs no sistēmas administratora, lai īstenotu savu darba daļu pietiekami ātri. Galvenais darba mērķis ir sniegt vienkāršoto ISO/IEC 27000 standartu sērijas prasības izklāstu sis...

 16. Kriminālprocesa izbeigšana kriminālvajāšanā

  OpenAIRE

  Vāķis, Andris

  2010-01-01

  Bakalaura darba tēma ir „Kriminālprocesa izbeigšana kriminālvajāšanā”. Darba mērķis ir noskaidrot un izpētīt pastāvošās problēmas kriminālprocesu izbeigšanas atbilstošo normu piemērošanu kriminālvajāšanā. Darba mērķa sasniegšanai ir izmantota vēsturisko un salīdzinošo metožu, normatīvo aktu un pirmstiesas procesa pabeigšanas veidu, jēdziena, vispārīgo un īpašo pamatu izpēte, statistikas dati. Bakalaura darba apjoms ir 50.lpp. un 2. pielikumi. Darbā izmantoti Latvijas Republikas un s...

 17. Programmatūras testētāju sertifikācija

  OpenAIRE

  Ambrasa, Aija

  2007-01-01

  Darba merkis ir atvieglot programmaturas testetaju sertifikacijas ieviešanu Latvija. Darba ir izpetitas sertificešanas iespejas visa pasaule, salidzinatas 3 popularakas sertifikacijas shemas, iepazistinats ar Starptautisko Programmaturas Testešanas Padomes piedavato programmu, kurai ši gada aprili pievienojas Latvija. Lai atvieglotu sertificešanas uzsakšanu Latvija, tika izveidota hrestomatija, jautajumu kopa, testešanas pamata terminu vardnica un ieteikumi, kadi butu janem ver...

 18. Bērnu iztēles sekmēšana zīmēšanā vidējā pirmsskolas vecumā

  OpenAIRE

  Pavlovska, Santa

  2017-01-01

  Darba autors: Santa Pavlovska Darba temats: Bērnu iztēles sekmēšana zīmēšanā vidējā pirmsskolas vecumā. Darba veids: Kvalifikācijas darbs Studiju programma: Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma Darba zinātniskais vadītājs: Dr. paed. Antra Randoha Darba struktūra: ievads, divas nodaļas, tabulas (3), attēli (8), secinājumi, literatūras un avotu saraksts (26). Darba apjoms 35 lpp. Atslēgas vārdi: iztēle, pirmsskolas vecums, 5-6 gadīgi bērni, zīmēšana. Pētījuma mērķis...

 19. Vērtspapīru tirgus attīstība Baltijas valstīs

  OpenAIRE

  Kalniņa, Margarita

  2012-01-01

  Bakalaura darba mērķis bija noteikt vērtspapīra tirgus attīstības tendences, salīdzināt Baltijas akciju tirgus rādītājus un pamatojoties uz iegūtajiem rezultātiem, novērtēt Baltijas akciju tirgus attīstības tendences. Darba pamatuzdevumos ietilpa pašreizējā Baltijas akciju tirgus stāvokļa analīze. Izstrādātais darbs sastāv no trim daļām. Pirmajā daļā tiek dots īss vērtspapīra tirgus vispārīgais raksturojums un vērtspapīru tirgus instrumentu raksturojums. Darba otrajā daļā tiek doti Baltij...

 20. Lielveikalu RIMI reklāmas kampaņas ─ auditorijas uzmanības piesaistes analīze

  OpenAIRE

  Fjodorova, Margarita

  2008-01-01

  Mana darba tēma ir „Lielveikalu „RIMI” reklāmas kampaņas – auditorijas uzmanības piesaistes analīze.” Es apskatu 2003. – 2008.gada „RIMI” video reklāmas, lai pierādītu sava darba hipotēzi, ka „RIMI” lielveikalu video reklāmās laika posmā no 2003. līdz 2008. gadam nav bijis vienotu auditorijas uzmanības piesaistes elementu, bet tie tika ieturēti tikai kādas konkrētas reklāmas kampaņas robežās kā galvenie auditorijas uzmanības piesaistes elementi. Sava darba teorētiskajā daļā es pieturēšos pie ...

 1. E-komercija un paterētāju aizsardzība

  OpenAIRE

  Mošenoka, Olga

  2013-01-01

  Bakalaura darba temats – E-komercija un patērētāju aizsardzība. Izstrādātais darbs sastāv no 70 lapaspusēm, 19 attēliem . Bakalaura darba mērķis: Izpētīt kas ir elektroniska komercija, kādas ir e-komercijas priekšrocības un trūkumi, kas ir e-komercijas dalībnieki, patērētāju aizsardzība. Izvirzītie darba uzdevumi: •noskaidrot kas ir e-bizness un e-komercija; •noskaidrot e-komercijas dalībniekus, priekšrocības, trūkumus; •iepazīties ar visveiksmīgākajiem e-komercijas piem...

 2. Twitter.com kā korporatīvo sabiedrisko attiecību instruments Latvijā: satura analīze

  OpenAIRE

  Lulle, Katrīna

  2010-01-01

  Bakalaura darba tēma ir „Twitter.com kā korporatīvo sabiedrisko attiecību instruments Latvijā: satura analīze”. Darba ietvaros analizēti 10 Latvijas uzľēmumu Twitter.com profilu ieraksti laika periodā no 2009. gada decembra līdz 2010. gada februārim, kopumā 2780 ieraksti. Darba mērķis ir veikt Latvijas uzľēmumu Twitter.com profilu satura analīzi, lai noteiktu, kā Twitter.com tiek izmantots kā korporatīvo sabiedrisko attiecību instruments. Darbā ir divas teorētiskās nodaļas par sabied...

 3. Studentu identitātes prezentēšana sociālajos tīklos: “draugiem.lv” un “facebook.com” gadījumu analīze

  OpenAIRE

  Bajāre, Regija

  2014-01-01

  Bakalaura darba tēma ir studentu identitātes prezentēšana sociālajos tīklos: "draugiem.lv" un "facebook.com" gadījumu analīze. Šī bakalaura darba mērķis ir noskaidrot Latvijas studentu identitātes prezentēšanu sociālajos tīklos draugiem.lv un facebook.com. Šī darba ietvaros ir izstrādāti trīs pētnieciskie jautājumi: kādu informāciju studenti prezentē savos profilos, kādi ir sevis prezentēšanas paradumi, vai studentu prezentētā identitāte atšķiras portālā draugiem.lv no facebook.com? Teorij...

 4. Latvijas uzņēmumu mārketinga aktivitātes interneta vidē.

  OpenAIRE

  Zujevs, Armands

  2015-01-01

  Bakalaura darba tēma ir „Latvijas uzņēmumu mārketinga aktivitātes interneta vidē.” Darba mērķis ir, pamatojoties uz teorijā sniegtajām atziņām par interneta mārketingu, kā arī uz interneta lietotāju aptaujas rezultātiem un ekspertu viedokli, novērtēt Latvijas uzņēmumu mārketinga aktivitātes interneta vidē un izstrādāt priekšlikumus to pilnveidošanai. Darba izstrādē ir veikta literatūras analīze, patērētāju anketēšana un nozares ekspertu intervijas. Lai izprastu interneta mārketinga darbība...

 5. Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju ietekmējošie faktori attīstības valstu banku sektoros un Latvijas komercbankās

  OpenAIRE

  Golovina, Anna

  2012-01-01

  Maģistra darba nosaukums - Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju ietekmējoši faktori attīstības valstu banku sektorā un Latvijas komercbankās. Maģistra darba mērķis - noskaidrot un izanalizēt faktorus, kuri ietekmē noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju attīstības valstu banku sektorā un Latvijas komercbankās. Maģistra darba metodoloģija – kvalitatīvā metode, kuras gaitā tika izstrādāta aptaujas anketa; dokumentu analīze – zinātniskās literatūras apkopošana un analīze, lai izprastu...

 6. ELEKTROMAGNĒTISKI IETEKMĒTU HIDRODINAMISKO PROCESU EKSPERIMENTĀLI PĒTĪJUMI ŠĶIDRU METĀLU NOSLĒGTOS TILPUMOS

  OpenAIRE

  Andris Bojarevičs

  2014-01-01

  ANOTĀCIJA Promocijas darbs veidots kā paplašināts kopsavilkums par 18 zinātnisku publikāciju kopu, kas veltīta šķidru metālu kustības dinamikai noslēgtos tilpumos apstākļos, kad to ietekmē ārēji uzlikts magnētiskais lauks, kā pastāvīgs, tā arī laikā mainīgs. Praktiski visi darbi ir autora plānotu un realizētu fizikālu eksperimentālu modeļu izpētes izklāsts, kas iekļaujas magnētiskās hidrodinamikas jomā. Darbā atspoguļoti eksperimentālie rezultāti par dažādu ārēji rosinātu faktoru veidotu ...

 7. Alkoholio ir tabako pasiūlos ir paklausos teisinio reguliavimo raida Lietuvos Respublikoje: problemos ir sprendimai

  OpenAIRE

  Mockevičius, Arminas

  2014-01-01

  Viešosios teisės magistro studijų programos studento Armino Mockevičiaus buvo parašytas magistro baigiamasis darbas „Alkoholio ir tabako pasiūlos ir paklausos teisinio reguliavimo raida Lietuvos Respublikoje: problemos ir sprendimai“. Šis darbas parašytas Vilniuje, 2014 metais, Mykolo Romerio universiteto Teisės fakulteto Konstitucinės ir administracinės teisės institute, vadovaujant dr. Gintautui Vilkeliui, apimtis 98 p. Darbo tikslas yra atskleisti alkoholio ir tabako pasiūlos ir paklau...

 8. Žurnāla SHAPE pārpozicionēšanas stratēģijas problēmas un risinājumi.

  OpenAIRE

  Nikodemusa, Zane

  2013-01-01

  Maģistra darba tēma ir „Žurnāla SHAPE pārpozicionēšanas stratēģijas problēmas un risinājumi”. Maģistra darba mērķis ir izpētīt žurnāla SHAPE pārpozicionēšanas stratēģiju, tās ieguvumus un zaudējumus no uzņēmuma skatu punkta, kā arī ietekmējošos faktorus un risinājumus turpmākai tirgus pozīcijas stiprināšanai. Darba gaitā autore izmanto dažādas informācijas apkopošanas un analīzes metodes. Teorētiskās daļas veidošanai darba autore izmantoja literatūras referatīvās analīzes metodi. Informāci...

 9. Vidējā pirmsskolas vecuma bērnu iztēles attīstības sekmēšana zīmēšanā

  OpenAIRE

  Stricka, Ilona

  2017-01-01

  Darba nosaukums: Vidējā pirmsskolas vecuma bērnu iztēles attīstības sekmēšana zīmēšanā. Darba autore: Ilona Stricka. Darba zinātniskā vadītāja: dr. paed., lekt. Antra Randoha. Darbs sastāv no ievada, 2 daļām, literatūras un avotu saraksta, pielikuma. Darba pirmajā daļā autore iepazīstina ar iztēles jēdziena skaidrojumu dažādu pedagogu un psihologu teorētiskajām atziņām. Zīmēšanas būtību, veidiem un iztēles sekmēšanas pedagoģiski psiholoģiskiem nosacījumiem zīmēšanas procesā. Otrajā daļā au...

 10. Vecāku pedagoģiskās kompetences pilnveide pirmsskolas izglītības iestāde

  OpenAIRE

  Vītola, Aija

  2015-01-01

  Maģistra darba autore Aija Vītola. Maģistra darba nosaukums „Vecāku pedagoģiskās kompetences pilnveide pirmsskolas izglītības iestādē”. Maģistra darba mērķis: izpētīt vecāku pedagoģiskās kompetences pilnveides iespējas pirmsskolas izglītības iestādē. Darba zinātniski teorētisko daļu veido: 1,5 – 3 gadus vecu bērnu personības attīstības likumsakarības, problēmas, ar kurām vecāki sastopas, bērnam uzsākot gaitas pirmsskolas izglītības iestādē, kompetences jēdziens, būtība, veidi, vecāku ...

 11. Zīmola LU BVEF koncepta izveide un novērtējums.

  OpenAIRE

  Svilāne, Zane

  2017-01-01

  Maģistra darba tēma ir “Zīmola LU BVEF koncepta izveide un novērtējums”. Maģistra darba mērķis ir pamatojoties uz mērķa tirgus analīze no patērētāju perspektīvas, identificēt nozīmīgākās fakultātes zīmola pārpozicionēšanas un mārketinga stratēģijas problēmas, kā arī izstrādāt priekšlikumus tās pilnveidošanai. Darba pirmajā daļā, autore pēta zīmola būtību un īpatnības, kā arī zīmolvedības stratēģijas un veiksmīga zīmola priekšnosacījumus. Darba otrajā nodaļā, autore pēta zīmola LU BVEF veidoša...

 12. 3-4 gadīgu bērnu runas prasmju attīstīšana didaktiskajās spēlēs

  OpenAIRE

  Zavicka, Vita

  2017-01-01

  . Darba tēma – 3-4 gadīgu bērnu runas prasmju attīstīšana didaktiskajās spēlēs Kvalifikācijas darba autore – Vita Zavicka. Zinātniskā darba vadītāja – Aija Kalve. Teorijas darba daļā raksturota bērnu valodas prasmju attīstība pedagoģijas, psiholoģijas skatījumā, bērna runas attīstības pēctecības nodrošināšana. Raksturotas pirmskolas bērnu vārdu krājuma likumsakarības, vadoties pēc MK noteikumiem Nr. 533 par valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijām, ka galvenais bērna darbības vei...

 13. Bioloģisko aktīvu uzskaite SIA "Lielvircava Agro"

  OpenAIRE

  Laščenko, Jeļena

  2010-01-01

  Latvijā bioloģisko aktīvu uzskaites problemātika ir neizpētīts jautājums, gan no zinātnisko pētījumu, gan no regulējuma aspekta. Darba mērķis ir izpētīt SIA „Lielvircava AGRO” piederošo bioloģisko aktīvu uzskaites īpatnības un izstrādāt priekšlikumus bioloģisko aktīvu uzskaites pilnveidošanai. Darba mērķi un uzdevumi tiek atspoguļoti darba divās loģiski saistītās nodaļās, secinājumos un priekšlikumos, literatūras sarakstā, kā arī pielikumos. Darba pirmā nodaļā tiek skaidrots bioloģis...

 14. Zīmēšana kā sešgadīga bērna iztēles veicinātāja pirmsskolas izglītības iestādē

  OpenAIRE

  Nazarova, Anželika

  2014-01-01

  Darba nosaukums: Zīmēšana kā sešgadīga bērna iztēles veicinātāja pirmsskolas izglītības iestādē Darba autore: Anželika Nazarova Zin. vadītāja: mag.paed.,Mg.phil. lekt. Ērika Lanka Darba apjoms: 67 lpp.,12 attēli, 3 shēmas, 4 tabulas, pielikumi, izmantoti 36 literatūras avoti Darba pētāmā problēma: Darbs veltīts problēmai, kā ar zīmēšanas palīdzību var veicināt iztēles attīstību. Pētījuma teorētiskā daļa balstās uz V.Hibneres, D.Lieģinieces., G.Svences, A.Ozoliņa Nucho, A.Vor...

 15. Pamatlīdzekļu uzskaite un analīze uzņēmumā „LT”

  OpenAIRE

  Strazdiņa, Elīna

  2014-01-01

  Maģistra darba temats-Pamatlīdzekļu uzskaite un analīze uzņēmumā „LT” Darba hipotēze: pamatlīdzekļu uzskaites pilnveidošana palīdzēs uzņēmumam „LT” precīzāk novērtēt savu finansiālo stāvokli un viņa rīcībā esošos resursus. Darba mērķis: izpētīt uzņēmuma „LT” pamatlīdzekļu uzskaiti un veikt to analīzi, lai izstrādātu priekšlikumus pamatlīdzekļu uzskaites pilnveidošanai. Darba rezultāti: uzņēmuma „LT” pamatlīdzekļu sastāvā tiek iekļauti iegūldījuma īpašumi; neto apgrozījumā tiek uzrādī...

 16. Start-up uzņēmuma mārketinga stratēģijas izstrādes īpatnības finanšu tehnoloģiju pakalpojumu nozarē

  OpenAIRE

  Čumakovs, Andrejs

  2014-01-01

  Maģistra darba tēma ir „Start-up uzņēmuma mārketinga stratēģijas izstrādes īpatnības finanšu tehnoloģiju pakalpojumu nozarē”. Maģistra darba mērķis ir Pētījuma mērķis ir izpētīt start-up uzņēmumu attīstības tendences finanšu tehnoloģiju nozarē un izpētīt mārketinga stratēģijas izstrādes prioritāros etapus start-up uzņēmumiem un investoriem šajos uzņēmumos. Darba pirmajā nodaļā autors pēta pakalpojuma kā produkta būtību un īpatnības. Darba otrajā nodaļā autors pēta start-up uzņēmumu būtību...

 17. SIA "Emīla Gustava šokolāde" šokolādes kvalitāte.

  OpenAIRE

  Balcere, Marika

  2007-01-01

  Bakalaura darba tēmas nosaukums ir SIA „Emīla Gustava Šokolāde” šokolādes kvalitāte. Darba autore darba tēmu izvēlējās, jo ir strādājusi SIA „Emīla Gustava Šokolāde”, kā arī vēlējās gūt apstiprinājumu par izteikumu, ka SIA „Emīla Gustava Šokolāde” šokolāde ir ekskluzīva un izsmalcināta. Darba mērķis: iepazīties ar šokolādes kvalitāti. Darbs sastāv no divām daļām - teorētiskās un empīriskās daļas. 1. nodaļā aprakstīta šokolādes produktu attīstības vēsture. 2. nodaļā aprakstīta...

 18. Web Quest mācību modeļa izmantošana ķīmijas mācību priekšmeta apguvē

  OpenAIRE

  Blumberga, Arta

  2010-01-01

  Diplomdarbā apkopota un analizēta informācija par WebQuest mācību modeli, kas ir uz izziņu balstīts, projekt- un problēmorientēts mācību modelis, kurā skolēni izmanto galvenokārt interneta informāciju. Balstoties uz apkopoto informāciju, tika izveidots WebQuest darba apraksts ķīmijā, kas aprobēts Rīgas 46. vidusskolā. Izmantojot anketēšanas metodi, veikta izveidotā projekta darba novērtēšana.

 19. Antivaroņa arhetipa morāle Holivudas filmās: auditorijas viedokļu hermeneitiskā analīze

  OpenAIRE

  Zirdziņa, Beate

  2017-01-01

  Bakalaura darba “Antivaroņa arhetipa morāle Holivudas filmās: auditorijas viedokļu hermeneitiskā analīze” mērķis ir noskaidrot kā mūsdienu supervaroņu filmās funkcionē anti-varoņa arhetips izmantojot četru filmu naratīva analīzi kā arī noskaidrot auditorijas domas un pastāvošos uzskatus par anti-varoņa arhetipu filmās. Darbā tiek analizētas filmas “Ghost Rider”, “Watchmen”, “Suicide Squad” un “Deadpool”. Bakalaura darba teorētiskie dati balstīti Džozefa Kampbela “Varoņa ceļā” un Karla Junga a...

 20. Fintech pakalpojumi Latvijas tirgū

  OpenAIRE

  Kims, Aleksejs

  2017-01-01

  Maģistra darba tēma ir saistīta ar Latvijas fintech nozares izpēti. Autors uzskata, ka viņa izvēlētā maģistra darba tēma ir aktuāla mūsdienu, straujas ekonomikas un inovāciju kontekstā. Pieaugošā interese ne tikai par fintech pakalpojumu nozari, bet vispār par visu veidu tehnoloģiskām inovācijām, no valsts puses ir saistīta ar valdības tieksmi paaugstināt valsts izaugsmes tempus ar zināšanu ekonomikas palīdzību. Fintech industrija Latvijā ir pietiekami jauna nozare, kura sevī apvieno ne tik...

 1. Mārketinga komunikācijas pielietojums atjaunotā BK "VEF Rīga" zīmola virzīšanā

  OpenAIRE

  Līcis, Mārtiņš

  2014-01-01

  Darba tēma ir „Mārketinga komunikācijas pielietojums atjaunotā BK „VEF Rīga” zīmola virzīšanā”. Darba mērķis ir noskaidrot mārketinga komunikācijas pielietojumu atjaunotā BK „VEF Rīga” zīmola virzīšanā. Uzdevumi ir izstudēt nepieciešamo teoriju, izanalizēt mārketinga komunikācijas instrumentu pielietojumu, noskaidrot BK „VEF Rīga”, sporta mārketinga speciālista un sabiedrības viedokli par BK „VEF Rīga” zīmolu. Teoriju veido: zīmols, zīmolvedība, mārketinga komunikācija, sociālo mediju mārketi...

 2. Android lietotņu drošības aspekti

  OpenAIRE

  Buļs, Jānis

  2015-01-01

  Darbā pētīta mobilo telefonu pašlaik populārākā operētājsistēma Android un tās lietotņu drošības aspekti. Autors darbā aprakstījis Android lietotņu drošības aspektus – mehānismu lietotnes ietekmes ierobežošanai, lietojot pieejas tiesības. Autors izveidojis lietotni „PermissionTestApp”, kurai tiek piešķirtas visas 152 uz darba izstrādes brīdi Android pieejamās atļaujas. Lietotne tika izstrādāta, izmantojot „Android Studio” un jaunāko Javas versiju, kas bija pieejama uz darba izstrādes br...

 3. Moderno datu apstrādes metožu pielietošana metomidīna un medetomidīna kristālisko formu pētījumos

  OpenAIRE

  Veldre, Kaspars

  2008-01-01

  Moderno datu apstrādes metožu pielietošana detomidīna un medetomidīna kristālisko formu pētījumos. Veldre K., darba vadītājs Dr.chem., asoc. prof. Actiņš A.. Maģistra darbs. 66 lappuses, 41 attēls, 8 tabulas, 60 literatūras avoti, 6 pielikumi. Latviešu valodā. Darba teorētiskajā daļā aplūkota informācija par polimorfajām formām, to pētīšanas metodēm, rentgendifraktometriju un tās izmantošanu organisko savienojumu struktūras noteikšanai. Praktiski noteikta struktūra detomidīna un medeto...

 4. Reformatio in peius administratīvo pārkāpumu procesā

  OpenAIRE

  Berķis, Kaspars

  2009-01-01

  Maģistra darbā ir pētīta reformatio in peius aizlieguma principa piemērošanas problemātika administratīvo pārkāpumu procesā. Darba gaitā ir analizētas Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa, Administratīvā procesa likuma un kriminālprocesuālās tiesību normas, kas satur reformatio in peius aizlieguma principu. Darba ietvaros īpaša uzmanība pievērsta administratīvo tiesu prakses izpētei attiecībā uz reformatio in peius aizlieguma principa piemērošanu administratīvo pārkāpumu lietu izsk...

 5. Basketbola kluba "Ventspils" mārketinga komunikācija sociālajos tīklos "Instagram" un "Facebook" 2016.-2017. gada sezonā

  OpenAIRE

  Purnis, Roberts

  2017-01-01

  Bakalaura darba nosaukums ir “Basketbola kluba “Ventspils” mārketinga komunikācija sociālajos tīklos "Instagram" un "Facebook" 2016.-2017. gada sezonā.” Pētījuma mērķis ir noskaidrot, kā sociālajos tīklos Facebook un Instagram tiek komunicēts ar mērķa publikām, kā iesaistīta auditorija- skatītāji, fani, abonementu īpašnieki. Darba teorētisko pamatu veido informācija par sporta, sociālo tīklu mārketingu, kā arī sociālo tīklu un reklāmas teorija. Darbā analizēti basketbola kluba “Ventspils” ier...

 6. SQL injekciju uzbrukumu analīze un novēršana

  OpenAIRE

  Kudiņa, Monta

  2015-01-01

  Šī darba mērķis ir iepazīties ar populārākajiem SQL injekciju uzbrukumu veidiem, apzināties kā uzbrukumi tiek realizēti, un noskaidrot preventīvos pasākumus uzbrukumu novēršanai. Bakalaura darbā “SQL injekciju uzbrukumu analīze un novēršana” tiek apskatīti SQL injekciju uzbrukumu veidi un metodes, uzbrukumu realizācijas dažādās datubāzes platformās, SQL injekciju uzbrukumu atklāšana un pasākumi uzbrukumu novēšanai. Darba gaitā tika gan teorētiski, gan praktiski iepazīti SQL uzbrukumi, un apsk...

 7. Klientu lojalitātes veicināšanas kritēriji: fitnesa klubu "Atletika", "MyFitness", "Veselības Fabrika" piemērs

  OpenAIRE

  Rožkalna, Kristīne

  2015-01-01

  Bakalaura darba tēma ir “Klientu lojalitātes veicināšanas kritēriji: fitnesa klubu “Atletika”, “MyFitness”, “Veselības Fabrika” piemērs”. Bakalaura darba mērķis ir fitnesa klubu “Atletika”, “MyFitness”, “Veselības Fabrika” izpēte, identificējot kritērijus klientu lojalitātes veicināšanā. Darbu veido ievads, teorētiskā, metodoloģijas, empīriskā daļa, secinājumi, ieteikumi, pielikums. Teorētisko daļu veido nodaļas par uzņēmējdarbību, zīmolu, klientu lojalitāti, mārketingu, komunikāciju...

 8. Latvijas Komercbanku risku regulēšana un Bāzeles III ieviešanas ietekme uz Komercbanku darbību

  OpenAIRE

  Kudrjavceva, Anastasija

  2013-01-01

  Maģistra darba mērķis ir, pamatojoties uz ekonomiskās literatūras un darba autores veikto Latvijas komercbanku risku pārvaldīšanas politiku analīzi, izstrādāt priekšlikumus par Bāzeles III ieviešanu Latvijā, ka arī novērtēt tās ietekmi uz komercbanku darbību. Darbā tiek veikta Latvijas komercbanku risku pārvaldīšanas politiku atbilstības LR likumdošanai un starptautiskiem regulējumiem analīze. Autore izpēta un novērtē komercbanku risku pārvaldīšanas metožu priekšrocības un trūkumus. Tiek i...

 9. Produkta izvietošana kinofilmās kā reklāmas veids un tā efektivitāte; 2009. gada 10 skatītāko kinofilmu Latvijā analīze

  OpenAIRE

  Goģe, Sandra

  2010-01-01

  Bakalaura darbs „PRODUKTA IZVIETOŠANA KINOFILMĀS KĀ REKLĀMAS VEIDS UN TĀ EFEKTIVITĀTE; 2009. GADA 10 SKATĪTĀKO KINOFILMU LATVIJĀ ANALĪZE” ir izstrādāts ar mērķi aplūkot produkta izvietošanu kinofilmās kā reklāmas veidu. Darba teorētiskajā daļā tiek apskatīta produkta izvietošanas teorija, kino un izklaides industrija, produkta izvietošanas process un atribūcijas teorijas. Darba pētnieciskajā daļā tiek veikta 2009. gada 10 skatītāko kinofilmu Latvijā kontentanalīze, ar eksperimenta palīdzību t...

 10. Indijas kinematogrāfs: Ceļš uz triumfu

  OpenAIRE

  Gumennikovs, Pāvels

  2009-01-01

  Bakalaura darba – „Indijas kinematogrāfs: Ceļš uz triumfu” galvenais mērķis ir izskaidrot un saprast kā Indijas kino industrija nonāca pie pasaules atzinības 2009. gadā ar filmu „Graustu Miljonārs”. Lai izzinātu bakalaura darba galveno mērķi lasītājam būs iespēja arī iepazīties ar Indijas kino industrijas vēsturi, tās struktūru, stratēģijām. Bakalaura darbs parādā kā filmu industrija reaģēja uz dažādiem notikumiem valsts dzīvē laika gaitā. Bakalaura darbs ir veidots tā, lai ...

 11. Saccharomyces boulardii lietošanas un aprites apskats Rīgas aptiekā 2016. gadā

  OpenAIRE

  Mahaheja, Irina

  2017-01-01

  Probiotiķi tiek definēti kā dzīvi mikroorganismi, kas dod veselības ieguvumus tā uzņēmējam. Rauga šūnas Saccharomyces boulardii tika konstatētas kā efektīvs probiotiķis vairākos dubultaklajos klīniskajos pētījumos. Bakalaura darba mērķis bija veikt Saccharomyces boulardii saturošo preparātu aprites analīzi Rīgas aptiekā 2016. gadā un noskaidrot iedzīvotāju informētību par Saccharomyces boulardii preparātiem. Darba gaitā tika konstatēts, ka cilvēki zina, kas ir probiotikas, un vairums uzskata,...

 12. Komunikācija video spēlēs: semiotiskie aspekti

  OpenAIRE

  Kļaviņš, Andrejs

  2008-01-01

  “Komunikācija video spēlēs: semiotiskie aspekti” ir pētnieciskais darbs, kas ir rakstīts, lai aplūkotu 20. gadsimtā radušos fenomenu – specifisku spēļu tipu – video spēles. Darba mērķis ir izpētīt, vai un kā strukturālistu pieeja var tikt izmantota, lai apskatītu video spēles kā jaunu mediju un komunikācijas formu. Apskates metodes pamatā ir itāļu profesora Umberto Eko izstrādātā semiotisko kodu teorija, kuru viņš apraksta savā grāmatā „A Theory of Semiotics”. Darba teorētiskajā daļā tiek apl...

 13. Konfuciānisma, daoisma un budisma mantojums Ķīnas tautas reliģijā

  OpenAIRE

  Dudaļeva, Jūlija

  2014-01-01

  Šī bakalaura darba nosaukums ir „Konfuciānisma, daoisma un budisma mantojums Ķīnas tautas reliģijā”. Nosaukums ķīniešu tautas reliģijas ir pētnieku izveidots, un tas neatbilst nevienam tradicionālam ķīniešu nosaukumam. Tautas reliģija ir brīvi strukturēts ticību, prakses, dievību, mītu un vērtību savienojums, kas ietver sevī elementus no senču dievkalpojumiem, mirušo kulta, dabas pielūgsmes, animisma, vietējām tradīcijām, daoisma, konfuciānisma un budisma. Darba mērķis ir izpētīt konfuciān...

 14. Ceļu satiksmes drošības direkcijas (CSDD) sociālo reklāmas kampaņu klipu semiotiskā analīze (2003. - 2013.)

  OpenAIRE

  Lapinska, Ginta

  2014-01-01

  Bakalaura darba tēma ir „Ceļu satiksmes drošības direkcijas (CSDD) sociālo reklāmas kampaņu klipu semiotiskā analīze (2003. - 2013.)”. CSDD reklāmas gadu gaitā ir pārliecinājušas reklāmas industriju un auditoriju, tāpēc būtiski ir noskaidrot, kādi ir izmantotie semiotiskie elementi un kā to izmantojums gadu gaitā ir mainījies. Darba mērķis ir izpētīt vienojošos semiotiskos elementus CSDD reklāmas kampaņu klipos no 2003.-2013. gadam. Teorētiskajā daļā aplūkotas tēmas: reklāmas, kampaņas ...

 15. Latvijas sabiedrisko attiecību aģentūru prakse plānotas krīzes komunikācijas vadīšanā

  OpenAIRE

  Štokmane, Linda

  2014-01-01

  Darba nosaukums ir „Latvijas sabiedrisko attiecību aģentūru prakse plānotas krīzes komunikācijas vadīšanā”. Pētījuma problēma - vai krīzes situācijām iespējams sagatavoties un kā iepriekš plānota un sagatavota komunikācija spēj palīdzēt efektīvāk vadīt krīzes situācijas? Bakalaura darba mērķis ir izpētīt, kāda ir Latvijas sab iedrisko attiecību aģentūru prakse un pieredze krīzes komunikācijas plānošanā un vadīšanā. Darba teorētiskā bāze, galvenokārt, balstīta uz situatīvo krīzes komunikāci...

 16. Vīrieša tēls patērētāju priekšstatos: žurnāla "Klubs" 2014. gada reklāmu analīze

  OpenAIRE

  Blumberga, Lelde

  2015-01-01

  Bakalaura darba ”Vīriešu tēls patērētāju priekšstatos: žurnāla „Klubs” 2014. gada reklāmu analīze” mērķis ir noskaidrot, kāds vīrieša tēls tiek veidots vīriešu žurnālu reklāmas un tā patērētāja priekšstatos. Darba pētnieciskā problēma paredz, ka vīriešu tēls vīriešu žurnālos tiek pasniegts kā spilgts, veiksmīgs un ietekmīgs, kas var atstāt iespaidu uz patērētāja apziņu. Darbs sastāv no trīs daļām – teorētiskās, metodoloģiskās un empīriskās. Darba teorētiskajā daļā tiks apskatīta teorij...

 17. Vardarbība multfilmās un pirmsskolas vecuma bērnu interpersonālā agresivitāte

  OpenAIRE

  Tesnova, Irēna

  2008-01-01

  Izstrādātā maģistra darba nosaukums ir VARDARBĪBA MULTFILMĀS UN PIRMSSKOLAS VECUMA BĒRNU INTERPERSONĀLĀ AGRESIVITĀTE. Darba aktualitāte- masu saziņas līdzekļu efekti un potenciālās īslaicīgās un ilglaicīgās sekas socializācijas kontekstā. Darba mērķis ir izpētīt multfilmu saturu un bērnu reakcijas. Teorētiskajā sadaļā ietverta A.Banduras sociālā iemācīšanās teorija un sociāli kognitīvais modelis, kuru piedāvā masu informācijas tehnoloģija- televīzija- kā vēstījuma avots. Aplūkota mul...

 18. NoSQL datu bāžu izmantošanas iespējas uzņēmumos

  OpenAIRE

  Plankais, Edgars

  2015-01-01

  Mūsdienās arvien lielāku popularitāti iegūst NoSQL datu bāzu sistēmas, jo tās spēj saglabāt liela apjoma datus un ir piemērotas specifisku problēmu risināšanai. Darba mērķis ir izpētīt NoSQL izmantošanas iespējas uzņēmumiem, un saprast, kā tās var palīdzēt risināt uzņēmējdarbības problēmas. Darba pirmajā daļā tiek apskatītas relāciju datu bāzes un to izmantošanas nepilnības, kas bija iemesls NoSQL attīstībai. Otrajā darba daļā tiek aplūkoti NoSQL datu bāzu arhitektūras modeļi un to izmanto...

 19. Uzņēmumu "Circle K", "Neste" un "Virši-A" lojalitātes programmas un to novērtējums

  OpenAIRE

  Stabrovska, Viktorija

  2017-01-01

  Bakalaura darba tēma ir „Uzņēmumu "Circle K", "Neste" un "Virši-A" lojalitātes programmas un to novērtējums”. Darba mēr is ir veikt uzņēmuma «Circle K», “Neste” un «Virši-A» komunikācijas analīzi par lojalitātes programmām un klientu vērtējumu par uzņēmumu veiktajām klientu lojalitātes veicināšanas aktivitātēm. Darbs sastāv no trīs da ām: teorētiskās, metodolo iskās un empīriskās da as. Darba teorētiskājā da ā izmantota literatūra par zīmolu, mārketingu, mārketinga kompleksu, mārketinga komun...

 20. Sabiedrisko attiecību loma uzņēmuma mērķu sasniegšanā: Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras gadījuma analīze

  OpenAIRE

  Adamane, Alise

  2014-01-01

  Bakalaura darba tēma ir „Sabiedrisko attiecību loma uzņēmuma mērķu sasniegšanā: LIAA gadījuma analīze”. Bakalaura darba mērķis ir noskaidrot, kāda ir sabiedrisko attiecību loma Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras mērķu sasniegšanā. Darba teorētiskā bāze sastāv no nodaļas par sabiedrisko attiecību raksturojumu, kas sevī ietver sabiedrisko attiecību skaidrojumu, mērķus, funkcijas, sabiedrisko attiecību modeļus, iekšējo un ārējo komunikāciju un nodaļas par sabiedrisko attiecību sk...

 1. Mārketinga komunikācijas SIA „Amserv Motors”.

  OpenAIRE

  Iļjenko, Santa

  2013-01-01

  Maģistra darba nosaukums ir „Mārketinga komunikācijas SIA „Amserv Motors””. Autore mārketinga komunikācijas pēta uzņēmumā SIA „Amserv Motors”, kas ir Toyota un Lexus oficiālais dīleris Latvijā. Maģistra darba mērķis ir izpētīt SIA „Amserv Motors” mārketinga komunikācijas, izvērtējot to priekšrocības un trūkumus, lai sniegtu priekšlikumus to pilnveidošanas iespējām. Darba pirmajā nodaļā raksturoti mārketinga komunikāciju veidi, to galvenās priekšrocības un trūkumi. Otrajā nodaļā autore a...

 2. Wimpy UK restorānu franšīzes analīze

  OpenAIRE

  Ogurcova, Inna

  2014-01-01

  Bakalaura darba tēma ir „Wimpy UK restorānu franšīzes analīze”. Autore Inna Ogurcova. Darba mērķis ir balstoties uz teorētiskajām zināšanām, kā arī uz apkopoto un izpētīto informāciju par Wimpy UK uzņēmumu un tā konkurentiem, analizēt Wimpy UK franšīzes piedāvājumu un noteikt tā pieprasījuma samazināšanās iemeslu, kā arī izstrādāt ierosinājumus uzņēmuma franšīzes pieprasījuma palielināšanai. Bakalaura darba pamatdaļa sastāv no trijām daļām. Pirmajā, teorētiskajā daļā, tiek apskatīts fra...

 3. Saskarsmes prasmju veicināšana ar mūzikas palīdzību pirmsskolā

  OpenAIRE

  Gūtšmite, Sana

  2017-01-01

  Bakalaura darba autore ir Sana Gūtšmite. Bakalaura darba nosaukums: „Saskarsmes prasmju veicināšana ar mūzikas palīdzību pirmsskolā”. Darba mērķis: – teorētiski un empīriski pētīt bērnu saskarsmes prasmju veicināšanas iespējas muzikālās rotaļās un muzikāli ritmiskās kustībās. Darbā izvirzīta sekojoša hipotēze: – pirmsskolas vecuma bērnu saskarsmes prasmes veicināšana būs sekmīgāka, ja pedagoģiskajā procesā skolotājs •izmantos muzikālas rotaļas un muzikāli ritmiskās kustības; •veidos labvēlīg...

 4. "A/S PET Baltija" kvalitātes pārvaldību sistēmu loma uzņēmuma konkurētspējas nodrošināšanā

  OpenAIRE

  Goldšteins, Jānis

  2012-01-01

  Bakalaura darba tēma ir ,,A/S PET Baltija’’ kvalitātes pārvaldību sistēmu loma uzņēmuma konkurētspējas nodrošināšanā. Bakalaura darba mērķis ir izpētīt A/S PET Baltija kvalitātes pārvaldības sistēmu darbības ietekmi uz uzņēmuma konkurētspēju, atklāt problēmas un izstrādāt priekšlikumus problēmu samazināšanai. Bakalaura darbs satur: 65 lapas, 4 tabulas, 24 attēlus. Darba pirmajā daļā autors analizē Eiropas Direktīvu un LR likumdošanas normatīvo aktu analīzi atkritumu apsaimniek...

 5. Sociālo tīklu un platformas "Facebook" ietekme uz patērētāja pirkuma lēmuma pieņemšanas procesu.

  OpenAIRE

  Ķiksis, Kristiāns

  2017-01-01

  Bakalaura darba tēma ir “Sociālo tīklu un platformas “Facebook” ietekme uz patērētāja pirkuma lēmuma pieņemšanas procesu”. Veiktā darba mērķis ir izskaidrot, kāpēc, kad un kā sociālie mediji ir ietekmējuši patērētāju lēmumu pieņemšanas procesu. Teorētiskā daļa sastāv no 4 sadaļām- patērētāju uzvedība, sociālie mediji, sociālo mediju ietekme uz patērētājiem, kā arī platformas “Facebook” iespējas. Darbs ietver 4 nodaļas. Bakalaura darba teorētiskajā daļā apkopoti materiāli par patērētāju uzvedī...

 6. Alkohola reklāma sociālajos tīklos: twitter.com gadījums

  OpenAIRE

  Moroza, Eila

  2013-01-01

  Bakalaura darba tēma ir „Alkohola reklāma sociālajos tīklos:twitter.com gadījums.” Pētījumā aplūkotā problēma ir par alkohola reklāmu sociālajos tīklos un par tās regulācijas iespējām atbilstoši Latvijas likumdošanas un ētikas kodeksa normatīviem, kas attur patērētājus iegādāties un pārmērīgi lietot alkoholu. Darba mērķis ir izpētīt alkohola reklāmas saturu un tā regulāciju sociālajos tīklos. Darba teorijas daļā sniegts ieskats par sociālo tīklu būtību, alkohola industriju un reklām...

 7. Vadītāju vadības lomu novērtējums uzņēmumā SIA "DKD".

  OpenAIRE

  Tomiņš, Dāvis

  2016-01-01

  Bakalaura darba tēma ir “Vadītāju vadības lomu novērtējums uzņēmumā SIA DKD”. Bakalaura darba mērķis ir, pamatojoties uz pieejamo informāciju, par vadības lomām un pētījumā iegūto datu analīzi, pilnveidot vadītāja vadīšanas pieejas organizācijā, identificējot nepilnības vadītāju lomu izmantošanā. Darba mērķa sasniegšanai autors izvirzīja sekojošus uzdevumus - iepazīties un izpētīt zinātnisko literatūru par vadītāja vadības lomām, izpētīt uzņēmuma sabiedrība ar ierobežotu atbildību “DKD” vadīb...

 8. "Coca─Cola" zīmola virzības stratēģijas un vēstījuma analīze

  OpenAIRE

  Cekuls, Oskars

  2009-01-01

  Darba virsraksts – "Coca─Cola" zīmola virzības stratēģijas un vēstījuma analīze. Darbs kopumā izklāstīts uz 88 lappusēm, tajā iekļauti 2 attēli, 1 tabula. Darbā izmantoti 46 literatūras avoti un pievienoti 7 pielikumi. Bakalaura darba mērķis izpētīt zīmola vispārējos aspektus, kā arī viena konkrēta uzņēmuma “Coca–Cola” virzības stratēģijas un pozicionēšanas pieredzi tirgū un uzņēmuma zīmola komunikāciju ar sabiedrību. Bakalaura darba struktūra sastāv no ievada, 6 nodaļām ar apakšn...

 9. Integrētā mārketinga komunikācija zīmola "FRUTEVER" virzīšanā

  OpenAIRE

  Zaharova, Sofja

  2015-01-01

  Bakalaura darba temats ir “Integrētā mārketinga komunikācija zīmola “FRUTEVER” virzīšanā”. Darba mērķis ir, pamatojoties uz teorētiskajām atziņām, izpētīt zīmola “FRUTEVER” mērķauditoriju, lai noskaidrotu, kā pozicionēt zīmolu un caur kuriem komunikācijas kanāliem uzrunāt potenciālos klientus. Darba teorētiskajā daļā ir apskatīta teorija par zīmola jēdzienu, tā izstrādes un pozicionēšanas pamatnosacījumiem, kā arī par mārketinga komunikāciju, īpaši pievēršoties integrētās mārketinga komuni...

 10. Skolēnu brīvā laika iespējas Jūrmalā

  OpenAIRE

  Proboks, Guntis

  2017-01-01

  Bakalaura darba projekta nosaukums ir: "Skolēnu brīvā laika iespējas Jūrmalā", autors: Guntis Proboks. Bakalaura darba ietvaros tiek izvirzīta problēma, ka bērnu un jauniešu brīvā laika pavadīšanas iespējas Jūrmalas pilsētā nav pietiekami attīstītas. Bakalaura darba mērķa sasniegšanai tiek izvirzīti sekojoši uzdevumi: iepazīties ar būtiskākajām definīcijām brīvā laika pavadīšanā un tūrismā, apkopot un analizēt aktuālās teorētiskās nostādnes brīvā laika pavadīšanā, raksturot tūrisma vēsturis...

 11. Mārketings mūzikas industrijā

  OpenAIRE

  Ēvelis, Andris

  2012-01-01

  Bakalaura darba tēma ir mārketings mūzikas industrijā. Bakalaura darba mērķis ir novērtēt mārketinga lomu mūsdienu mūziķa veiksmīgā darbībā, izpētīt mārketinga pasākumu efektivitāti, analizējot šī brīža situāciju vietējā tirgū, kā arī izstrādāt priekšlikumus mūziķa vai grupas darbības uzlabošanai. Bakalaura darba pirmajā daļā tiek novērtēti tradicionālie un netradicionālie mārketinga veidi no teorētiskā viedokļa. Bakalaura otrajā daļā ir apskatīti mūsdienu mūziķa karjerā izmantojami mārket...

 12. Ceļa servitūts

  OpenAIRE

  Livdāns, Dāvis

  2016-01-01

  Bakalaura darba tēma ir “Ceļa servitūts.” Bakalaura darba mērķis ir izpētīt ceļa servitūta nodibināšanas kārtību, iespējamās kļūdas, praksē nodibināto servitūtu problēmjautājumus un to risinājumus. Bakalaura darba tapšanas stadijā autors izmantoja zinātnisko literatūru, normatīvos aktus, kā arīi ar to tapšanu saistītos dokumentus un juridiskās prakses materiālus. Darbā ir apskatīti gan Civillikumā noteiktie servitūtu nodibināšanas pamati, gan citi iespējamie nodibināšanas pamati, pēc kā ir an...

 13. Psihosociālo risku ietekme uz nodarbinātajiem izglītības iestādē. Preventīvie pasākumi

  OpenAIRE

  Reine, Inga

  2013-01-01

  Maģistra darbs,, Psihosociālo risku ietekme uz izglītības nozarē strādājošajiem. Preventīvie pasākumi” izstrādāts ar mērķi analizēt psihosociālos riskus Latvijas izglītības sistēmā kopumā un to ietekmi uz pedagoga arodveselību un darbaspējām.Darbā apkopota informācija un dažādu autoru teorētiskās nostādnes par psihosociālajiem riskiem, pētīta stresa ietekme uz cilvēka veselību un darba kvalitāti.Maģistra darba praktiskajā daļā tiek veikta Rīgas Centra sākumskolas pedagogu kolektīva darba vi...

 14. Auditorijas attieksme pret AS "Latvenergo" zīmola maiņu

  OpenAIRE

  Jemeļjanova, Kristīne

  2009-01-01

  Darba tēma ir „Auditorijas attieksme pret AS „Latvenergo” zīmola maiņu”, kura mērķis ir noskaidrot: vai auditorija ir pamanījusi Latvenergo zīmola maiņu, tādā veidā uzzinot, vai komunikācija ir bijusi sekmīga un kāda ir tās attieksme pret pārradīto zīmolu Darbā ir aplūkota teorija par zīmolu, zīmola maiņas stratēģiju, komunikāciju zīmola maiņas gadījumā un mērķauditoriju. Darba pētījums tiek veikts ar divu pētniecību metožu palīdzību – interviju un aptauju. Ir izvirzīta darba hipotēze,...

 15. Pašnāvības ziņu rāmējums latviešu, krievu un britu ziņu portālos: salīdzinošā analīze

  OpenAIRE

  Kozlovska, Alīna

  2014-01-01

  Bakalaura darba „Pašnāvības ziņu rāmējums latviešu, krievu un britu ziņu portālos: salīdzinošā analīze” pētāmā problēma ir pašnāvības ziņu mediācija atbilstoši ētikas principiem. Darba mērķis ir izpētīt portālu publikāciju rāmējumus un vēstījumos paustās attieksmes pret dzīves brīvprātīgu pārtraukšanu, salīdzinot dažādās mediju vidēs konstatētos rezultātus. Darba teorētiskajā daļā apskatītas interneta un jaunāko tehnoloģiju īpatnības, sensibilo tematu komunikācijas īpatnības un nāves medi...

 16. Nepilngadīgās personas tiesības administratīvajā procesā.

  OpenAIRE

  Rubīna-Šinkuna, Gita

  2011-01-01

  Darba tēma – „Nepilngadīgās personas tiesības administratīvajā procesā.” Darba mērķis bija izpētīt nepilngadīgās personas tiesības administratīvā procesa tiesisko regulējumu, kā arī pamatojoties uz pētījuma rezultātiem, izstrādāti priekšlikumi normatīvo aktu pilnveidošanai. Izvirzītā mērķa sasniegšanai autore izvirzīja šādus darba uzdevumus: 1. Noskaidrot un analizēt nepilngadīgās personas tiesības administratīvā procesa normatīvo regulējumu; 2. Noskaidrot nepilngadīgās personas proc...

 17. Franšīzes devēju un franšīzes ņēmēju konfliktu izraisošie faktori

  OpenAIRE

  Iļjenko, Ivonna

  2015-01-01

  Maģistra darba nosaukums ir „Franšīzes devēju un franšīzes ņēmēju konfliktu izraisošie faktori”. Maģistra darba mērķis ir identificēt būtiskākos konfliktu izraisošos faktorus franšīzes devēju un franšīzes ņēmēju attiecībās, raksturot franšīzes praktisko pielietojumu un izstrādāt priekšlikumus franšīzes popularizēšanai un konfliktu novēršanai franšīzes attiecībās Latvijā. Darba pirmajā nodaļā raksturota franšīzes būtība, tās priekšrocības un trūkumi, konflikta process, konfliktu izraisošie...

 18. Prokrastinācijas saistība ar mācību motivāciju studentiem

  OpenAIRE

  Rauska, Rihards

  2017-01-01

  Bakalaura darba tēma “Prokrastinācijas saistība ar mācību motivāciju studentu vidū”. Darbā analizēta teorētiskā literatūra par motivāciju, mācību motivāciju un prokrastināciju. Bakalaura darba mērķis mācību motivācija un prokrastinācijas savstarpējās saistības izpēte un analīze. Pētījumā piedalījušies 50 respondentu vecumā no 19 – 40 gadu vecumam. Bakalaura darba pētījuma veikšanai izmantotas divas metodes: 1.Prokrastinācijas aptauja, (Procrastination scale Lay,1986), Latvijā aptauju adaptēj...

 19. Pašcieņas, ķermeņa tēla un akadēmisko sasniegumu saistība pusaudžiem

  OpenAIRE

  Skvorcova, Beāte

  2015-01-01

  Bakalaura darba tēma ir pašcieņas, ķermeņa tēla un akadēmisko sasniegumu saistība pusaudžiem. Darba mērķis ir pētīt saistības starp pašcieņu, ķermeņa tēlu un akadēmiskajiem sasniegumiem pusaudžiem. Darba teorētiskajā daļā tiek aprakstīts pusaudžu vecumposma raksturojums, pašcieņa Pusaudžiem un ķermeņa tēls pusaudžiem. Atsevišķi tiek aprakstīta pašcieņa un ķermeņa tēls, pašcieņa un akadēmiskie sasniegumi. Praktiskajā daļā tiek pētītas pašcieņas, ķermeņa tēla un akadēmisko sasnie...

 20. Darbinieku apmierinātību ietekmējošo faktoru novērtējums uzņēmumā AS „Cēsu alus”.

  OpenAIRE

  Petroviča, Lelde

  2013-01-01

  Maģistra darba temats ir „Darbinieku apmierinātību ietekmējošo faktoru novērtējums uzņēmumā AS „Cēsu alus””. Darba mērķis: izpētīt darbinieku apmierinātību ar darbu ietekmējošos faktorus uzņēmumā AS „Cēsu alus” un izstrādāt priekšlikumus apmierinātības ar darbu paaugstināšanai. Darba pirmajā daļā tiek aplūkoti teorētiskie aspekti par apmierinātību ar darbu būtību, uzmanību vēršot, apmierinātības ietekmei uz uzņēmuma darbību un to ietekmējošiem faktoriem. Otrajā daļā ar interviju palīdzību tie...

 1. Uzņēmuma L`oreal auditorijas attieksme pret reklāmām ar pārspīlētiem pēcapstrādes efektiem

  OpenAIRE

  Mordaņa, Jeļena

  2014-01-01

  Darba tēma ir L’oreal uzņēmuma mērķauditorijas attieksme pret reklāmām ar pārspīlētajiem pēcapstrādes efektiem. Izvirzītā pētījuma problēma – pārmērīga pēcapstrādes efektu pielietošana reklāmās var draudēt uzņēmumam ar auditorijas uzticības zaudēšanu. Darba mērķis ir izpētīt un izanalizēt L’oreal zīmola mērķauditorijas attieksmi pret šāda veida uzņēmuma reklāmām. Darba autors izvēlējās sekojošas teorētiskās pieejas: mārketinga komunikācija, reklāmas psiholoģija, vizuālo reklāmu pa...

 2. Mārketinga komunikācija nekustamā īpašuma tirgū.

  OpenAIRE

  Viņķis, Ilvars

  2015-01-01

  Bakalaura darba tēma ir „Mārketinga komunikācija nekustamā īpašuma tirgū”. Darba mērķis ir, pamatojoties uz mārketinga komunikāciju nekustamā īpašuma tirgū un nekustamā īpašuma tirgus īpatnību izpēti, atklāt labākos mārketinga komunikācijas paņēmienus šajā jomā un izstrādāt priekšlikumus veiksmīgai mārketinga komunikācijai nekustamā īpašuma tirgū Latvijā un Krievijā. Darba teorētiskajā daļā tiek apskatīta mārketinga komunikācija, mārketinga komunikācijas instrumenti un kā tie tiek pieliet...

 3. Katalonijas autonomijas prasības pamatojums normatīva perspektīvā

  OpenAIRE

  Beluza, Veronika

  2014-01-01

  Darba nosaukums ir- „Katalonijas autonomijas prasības pamatojums normatīva perspektīvā” un šī darba uzdevums ir noskaidrot, vai katalāņu vēlme gūt neatkarību ir pamatota, balstoties uz pašnoteikšanās tiesībām. Katalonijas valdību neapmierina Spānijas centrālas varas politika, tāpēc tā vairākus gadus cenšas pieradīt, ka Katalonija ir tiesīga uz secesiju. Darba mērķi ir: noteikt katalāņu nacionālo identitāti, secesijas pieprasījuma vērtīgumu un pašnoteikšanās tiesību izmantošanas ierobežojumu i...

 4. Vārda brīvības un intelektuālā īpašuma aizsardzības līdzsvarošana ACTA

  OpenAIRE

  Bulzgis, Raivo

  2012-01-01

  Attīstoties intelektuālā īpašuma tiesībām un tā tiesiskajam regulējumam, tiek ierobežotas personu tiesības uz vārda brīvību. Ņemot vērā, ka tiek pieņemts jauns starptautiskais līgums šajā jomā, tad šī darba tēma ir aktuāla visā pasaulē. Darba mērķis ir noskaidrot, intelektuālā īpašuma un vārda brīvības robežas. Izvirzītā mērķa realizēšanai darba autors izvirzīja vairākus uzdevumus: izpētīt jēdzienus “vārda brīvība” un “intelektuālais īpašums”, analizēt šo jēdzienu robežas, kā arī iepazī...

 5. Veikala „Dīvāni un Dīvāni” reklāmas analīze un pilnveidošanas iespējas.

  OpenAIRE

  Alsiņa, Madara

  2013-01-01

  Bakalaura darba tēma „Veikala „Dīvāni un Dīvāni” reklāmas analīze un pilnveidošanas iespējas”. Bakalaura darba mērķis ir, pamatojoties uz teorijā gūtajām atziņām par reklāmu, izanalizēt veikala „Dīvāni un Dīvāni” reklāmas pasākumus, to stiprās un vājās puses, novērtēt reklāmas komunikatīvo efektivitāti, kā arī izstrādāt priekšlikumus veikala „Dīvāni un Dīvāni” reklāmas pilnveidošanai. Pirmajā darba daļā tiek apskatīti reklāmas kā mārketinga komunikāciju elementa teorētiskie aspekti – ...

 6. Lindas Leen paštēls, tēls drukātajos medijos un fanu publikās

  OpenAIRE

  Komarovskis, Jānis

  2011-01-01

  Bakalaura darba tēma ir „Lindas Leen paštēls, tēls drukātajos medijos un fanu publikās”. Darba mērķis ir izpētīt Lindas Leen paštēlu, tēlu drukātajos medijos un fanu publikās. Darba teorētiskā daļa balstās uz Klausa Mertena (Klaus Merten) tēla veidošanās teoriju, kura apgalvo, ka tēla veidošanās auditorijas uztverē ir cieši saistīta ar medijos publicēto informāciju par noteikto objektu. Pētījuma veikšanai ir izmantotas četras pētniecības metodes: daļēji strukturētā intervija, mediju kon...

 7. Uzņēmuma McDonalds konkurētspējas novērtēšanas un tās uzlabošanas iespējas

  OpenAIRE

  Artemjeva, Anžela

  2012-01-01

  Bakalaura darba tēma – „Uzņēmuma McDonalds konkurētspējas novērtēšana un tās uzlabošanas iespējas”. Bakalaura darba mērķis-pamatojoties uz teorētiskām atziņām par konkurenci un konkurētspēju, izpētīt SIA McDonalds konkurētspēju tirgū un tās pilnveidošanas iespējas balstoties uz Latvijas, Lietuvas un Igaunijas investīciju nozares analīzes datu rezultātiem, izdarīt secinājumus un sniegt priekšlikumus SIA McDonalds konkurētspējas uzlabošanai. Bakalaura darba izstrādes gaitā autore ir izstr...

 8. Audito pasiūlos Baltijos šalių kapitalo rinkoms tyrimas

  OpenAIRE

  Černelis, Vidmantas

  2011-01-01

  Šiame darbe yra atskleidžiama ir analizuojama audito pasiūla tenkanti kapitalo rinkoms, nagrinėjama jos nepakankamumo problema. Darbo tikslas yra, įvertinus globalius audito pasiūlos pokyčius ir jų įtaką kapitalo rinkoms, atlikti audito pasiūlos ir auditoriaus pasirinkimo veiksnių Baltijos šalių kapitalo rinkoms tyrimą. Darbas skirstomas į tris pagrindines dalis. Pirmojoje dalyje apibūdinamas auditoriaus vaidmuo bei jo reikšmė ekonomikai, atskleidžiamas sisteminės rizikos, kylančios iš audito...

 9. SEB VB Investicijų valdymas valdomų ir platinamų investicinių fondų portfelio optimizavimas

  OpenAIRE

  Kurlianskaitė, Rimantė; Stonienė, Lina

  2007-01-01

  Magistro darbe plačiai nagrinėjami H. Markowitz (1952), J. Tobin (1958), W. Sharpe (1964), S. Ross (1976), G. Fama ir K. French (1993) ir kitų autorių darbai, kuriuose akcentuojami portfelio formavimo kriterijai bei optimalaus portfelio sudarymo problemos. Darbas apima modernios portfelio teorijos praktinio pritaikymo aspektus, įvertinant vertybinių popierių atrankos į portfelį ir jų įkainojimo ypatumus bei portfelio vertę įtakojančius veiksnius, ieškant būdų jiems kiekybiškai išreikšti. Atli...

 10. UAB „ Fazer kepyklos“ gamybos planavimas nestabilios paklausos sąlygomis

  OpenAIRE

  Vyšniauskas, Kęstutis

  2009-01-01

  Vyšniauskas, K., UAB “Fazer kepyklos” paklausos prognozavimo ir gamybos planavimo analizė [Rankraštis]: Bakalauro baigiamasis darbas. Vadyba ir verslo administravimas. Kaunas, ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas, 2009. Darbo tema – UAB „ Fazer kepyklos“ gamybos planavimas nestabilios paklausos sąlygomis. Darbo tikslas - pateikti pasiūlymą, kaip prognozuojant paklausą ir planuojant gamybą sumažinti perteklinės produkcijos kiekį, tuo pačiu, įmonės gamybinius kaštus. Darbo uždaviniai: išaišk...

 11. Application of artificial intelligence method in credit risk evaluation

  OpenAIRE

  Danėnas, Paulius

  2008-01-01

  Šis magistrinis darbas aprašo plačiausiai naudojamus dirbtinio intelekto metodus ir galimybes juos taikyti kredito rizikos, kuri yra viena svarbiausių sričių bankininkystėje ir finansuose, vertinime. Pagrindinė problema yra rizikos, atsirandančios kreditoriui išduodant kreditą tam tikram individui ar bendrovei, vertinimas, naudojant įvairius matematinius, statistinius ar kitus metodus. Ši rizika atsiranda tada, kai skolininkas negali laiku grąžinti skolos kreditoriui, kas reiškia papildomus n...

 12. The influence of advertising elements on behaviors of consumers

  OpenAIRE

  Valungevičiūte, Sandra

  2014-01-01

  Magistrinio baigiamasis darbas - 67 puslapiai, 11 lentelių, 19 grafikų, 108 literatūros šaltiniai, 3 priedai lietuvių kalba. Tyrimo objektas - reklamos elementai. Tyrimo dalykas - reklamos elementų (teksto,spalvos,garso ir vaizdo) poveikis vartotojų elgsenai. Darbo tikslas – teoriniu lygmeniu išanalizavus ir apibendrinus reklamos elementų įtaką vartotojų elgsenai, juos empiriškai patikrinti Lietuvos studijuojančio jaunimo pavyzdžiu. Darbo uždaviniai: • Atskleisti reklamos sampratą; • Teoriniu...

 13. Parduotuvių tinklo „Zara“ įvaizdžio stiprinimas Lietuvos rinkoje

  OpenAIRE

  Jasiulevičiūtė, Kristina

  2009-01-01

  Jasiulevičiūtė, K., Parduotuvių tinklo „Zara“ įvaizdžio stiprinimas Lietuvos rinkoje [ Rankraštis]: Bakalauro baigiamasis darbas. Vadyba ir verslo administravimas. Kaunas, ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas, 2009. Bakalauro baigiamojo darbo tema: parduotuvių tinklo „Zara“ įvaizdžio stiprinimas Lietuvos rinkoje. Problema: kaip stiprinti „Zara“ parduotuvių tinklo prekės ženklo įvaizdį Lietuvos rinkoje? Darbo tikslas: nustatyti „Zara“ prekės ženklo įvaizdži...

 14. Produktu iepakojuma dizaina nozīme zīmola komunikācijā: zīmolu „Madara Cosmetics” un „Bio2you" piemēri

  OpenAIRE

  Davidsone, Inese

  2012-01-01

  Bakalaura darba tēma ir „Produktu iepakojuma dizaina nozīme zīmola komunikācijā: zīmolu „Madara cosmetics” un „Bio2you” piemēri. Darbs sastāvs no trīs daļām – teorētiskās, metodoloģiskās un empīriskās. Darba teorētiskajā daļā tiek apskatīts zīmola jēdziens un funkcijas, zīmola identitāte, zīmola komunikācija, produktu iepakojuma nozīme, funkcijas un iedalījums, iepakojuma dizaina nozīme zīmola komunikācijā, kā arī zaļo patērētāju vērtību pozicionēšana un videi draudzīgs iepakojums. Bak...

 15. Zīmola vērtība no patērētāju perspektīvas sporta apģerbu un apavu tirgū.

  OpenAIRE

  Kadakovska, Agnese

  2017-01-01

  Bakalaura darba tēma ir “Zīmola vērtība no patērētāju perspektīvas sporta apģērbu un apavu tirgū”. Bakalaura darba mērķis ir pamatojoties uz izpētīto teorētisko informāciju par zīmola vērtības no patērētāju perspektīvas veidošanu, identificēt patērētāju skatījumā vērtīgākos sporta apģērbu un apavu tirgus zīmolus Latvijā un izstrādāt priekšlikumus to vērtības palielināšanai. Bakalaura darbs sastāv no ievada, 3 nodaļām, secinājumiem un priekšlikumiem, izmantotās literatūras saraksta un pielikum...

 16. Mobilā reklāma kā mobilo priekšapmaksas sarunu karšu reklāmas komunikācijas instruments: Y paaudzes radītās iespējas

  OpenAIRE

  Daudze, Anita

  2009-01-01

  Bakalaura darba temats ir „Mobilā reklāma kā mobilo priekšapmaksas sarunu karšu reklāmas komunikācijas instruments: Y paaudzes radītās iespējas”. Pētījuma problēma ir mobilās reklāmas piemērotība komunikācijai ar Y paaudzes pārstāvjiem – mobilo priekšapmaksas sarunu karšu lietotājiem. Darba teorētiskais pamatojums balstīts uz Y paaudzes jēdziena izpratni, mobilā telefona kā reklāmas komunikācijas kanāla aplūkošanu, kā arī mobilā mārketinga un reklāmas pamatprincipu izklāstu. Darbā izman...

 17. Nebanku kredītdevēju ”SMScredit” un ”InCREDIT GROUP” lojalitātes programmas un to novērtējums

  OpenAIRE

  Birnbauma, Egija

  2016-01-01

  Bakalaura darba temats ir „Nebanku kredītdevēju ”SMScredit” un ”InCREDIT GROUP” lojalitātes programmas un to novērtējums.” Darba mērķis ir lojalitātes programmu komunikācijas kanālu vērtējums un klientu vērtējums par programmu noderīgumu, to priekšrocībām un vai programmu darbības principi klientiem ir saprotami. Darbs sastāv no trīs daļām: teorētiskās, metodoloģiskās un empīriskās daļas. Teorētiskajā daļā tiek pētīta literatūra par mārketingu, integrētā mārketinga komunikāciju, patērēt...

 18. Vizuālā un verbālā naratīva struktūra LMT TV reklāmās no 2013. gada marta līdz 2014. gada maijam

  OpenAIRE

  Bojāre, Liene

  2015-01-01

  Bakalaura darba „Vizuālā un verbālā naratīva struktūra LMT TV reklāmās no 2013.gada marta līdz 2014.gada maijam” mērķis ir noskaidrot, vai un kā naratīva struktūra reklāmā ietekmē vizuālā un verbālā vēstījuma efektivitāti. Bakalaura darbs sastāv no trīs daļām: teorētiskās literatūras apkopojuma un teorijas daļas izstrādes, pētījumā izmantotās metodoloģijas apraksta, kā arī veiktā pētījuma izklāsta un tā rezultātu apkopojuma. Darba teorētisko daļu veido teorijas par reklāmu un TV reklāmu, t...

 19. Bērnu intelektuālās un emocionālās vajadzības un to apmierināšana Latvijas Televīzijas raidījumā “Kas te? Es te!"

  OpenAIRE

  Dubra, Elīna

  2009-01-01

  Bakalaura darba “Bērnu intelektuālās un emocionālās vajadzības un to apmierināšana Latvijas Televīzijas raidījumā “Kas te? Es te!” sākumā ir izvirzītas divas hipotēzes, kas paredz, ka raidījuma “Kas te? Es te!” skatīšanās veicina bērnu intelektuālo un emocionālo attīstību. Darba teorētiskajā daļā aplūkoti cilvēka attīstības vecumposmi pēc Eriksona, intelektuālās un emocionālās attīstības aspekti un īpatnības, lietojuma-apmierinājuma teorija un Alberta Banduras izstrādātā soc...

 20. Pilsoniskās žurnalistikas principi un realizācija: Latvijas interneta mediju prakses analīze

  OpenAIRE

  Žernakovs, Nikolajs

  2012-01-01

  Bakalaura darba tēma ir “Pilsoniskās žurnālistikas principi un realizācija: Latvijas interneta mediju prakses analīze”. Attīstoties jaunajām tehnoloģijām paplašinās lietotāju iespējas iesaistīties žurnālistikā, protams neprofesionālā, tāda parādība tika nosaukta par pilsonisko žurnālistiku. Darba pētniecības problēma ir tāda, ka pilosniskās žurnālistikas principi mūsdienās ir vāji izpētīti, bet cilvēki kuri grib profesionāli nodarboties ar civilo žurnālistiku nezin, kurus principus viņiem ja...

 1. Franšīzes uzņēmuma dibināšanas iespējas starptautiskā tirgū.

  OpenAIRE

  Maklere, Madara

  2014-01-01

  Bakalaura darba autore: Madara Makere. Bakalaura darba tēma: „Franšīzes uzņēmuma dibināšanas iespējas starptautiskā tirgū”. Darbs sastāv no trim nodaļām. Pirmajā nodaļā tiek aprakstīta teorija par franšīzi un tās veidiem. Otrajā daļā tiek apskatīta informācija par franšīzi vairāk no praktiskā viedokļa, precīzāk, Latvijā esošā franšīzes uzņēmuma apskate un piesaistes uzņēmuma informācija. Trešajā daļā tiek apskatīts franšīzes dibināšanas pamats un ar to saistošā informācija. Bakalaura...

 2. Klientu attiecību sociālās vadības ietekme uz klientu lojalitāti; sociālā tīkla Facebook piemērs

  OpenAIRE

  Avotiņa, Lelde

  2015-01-01

  Maģistra darba “Klientu attiecību sociālās vadības ietekme uz klientu lojalitāti; sociālā tīkla Facebook piemērs” mērķis ir noteikt un analizēt faktorus, kas ietekmē lojālo klientu piesaistīšanu un noturēšanu sociālo mediju vidē klientu attiecību sociālās vadības kontekstā. Maģistra darba pirmajā nodaļā tiek aplūkoti jautājumi, kas skar klientu lojalitāti, klientu attiecību vadību, klientu lomu sociālo mediju kontekstā un klientu attiecību sociālo vadību. Šī teorētiskā apkopojuma rezultātā...

 3. Pieprasījuma veicināšanas iespējas „Coca – Cola HBC Latvia” uzņēmumā krīzes apstākļos

  OpenAIRE

  Petjukeviča, Tatjana

  2010-01-01

  Bakalaura darba mērķis ir izpētot Latvijas bezalkoholisku dzērienu nozares attīstības tendences un vadošo uzņēmuma menedžmentu, atrast pieprasījuma veicināšanas iespējas „Coca-Cola HBC Latvia” uzņēmuma produkcijai krīzes apstākļos. Šis uzņēmums ir viens no Latvijas vadošajiem uzņēmumiem bezalkoholisko dzērienu tirdzniecībā, tomēr krīze negatīvi ietekmēja uz tā neto apgrozījuma izmaiņām, tāpēc ir nepieciešams izstrādāt vairākus pasākumus pieprasījuma veicināšanai šā uzņēmuma produkcijai. Darba...

 4. Nodokļu apiešanas ierobežošanas ietekme uz mūsdienu globālo ekonomiku

  OpenAIRE

  Goluboviča, Maija

  2015-01-01

  Bakalaura darba tēma ir „Nodokļu apiešanas ierobeţošanas ietekme uz mūsdienu globālo ekonomiku”. Darba mērķis ir izpētīt valsts iejaukšanās ekonomikā ar nodokļu politiku ietekmi uz tautsaimniecību un izstrādāt potenciālo scenāriju kapitāla kustībai pēc automātiskās informācijas apmaiľas nodokļu jautājumos ieviešanas. Bakalaura darbs sastāv no trim daļām. Pirmajā daļā tiek pētīta publiskā sektora ekonomikas teorētiskai aspekti un teorijas attīstība, kā arī taksācijas, kā publ...

 5. Ķīniešu tradīcijas un Mao Dzeduns: Mao „ci” dzeju interpretācija

  OpenAIRE

  Komova, Ņina

  2010-01-01

  Bakalaura darba tēma ir “Ķīniešu tradīcija un Mao Dzeduns: Mao “ci” dzeju interpretācija”. Šajā darba tiek aplūkota Mao Dzeduna dzeja, kādus dzejoļus viņš rakstīja, kādas bija galvenās tēmas viņā dzejā, kā arī daži no viņa dzejoļu tulkojumi. Šajā laikā cilvēkiem ir izveidojusies liela interese par Ķīnas kultūru, jo īpaši ir interese par literatūru un dzeju. Senā ķīniešu dzeja ir plaši aplūkota arī Latvijā. Ir iztulkoti un komentēti Li Bo darbi, kā arī citi seno ķīniešu autoru darbi. Iz...

 6. Franšīzes izmantošana Latvijas uzņēmējdarbības vidē

  OpenAIRE

  Berdinska, Zane

  2014-01-01

  Franšīze, kā uzņēmējdarbības veids Latvijā nav padziļināti izpētīta, nav izdota pilnvērtīga literatūra, kas skaidrotu franšīzes būtību un likumdošanā ir robi, kas ietekmē franšīzes izplatību Latvijā. Darba mērķis - izpētīt un izanalizēt franšīzes būtību, noskaidrot uzņēmējdarbības veida priekšrocības un trūkumus, izplatību Latvijas uzņēmējdarbības vidē un sniegt priekšlikumus franšīzes attīstības veicināšanai. Bakalaura darba uzdevumi: izpētīt informāciju par franšīzes vēsturi, izanali...

 7. SIA "Valrito" apgrozījuma palielināšana

  OpenAIRE

  Lazdiņš, Ivars

  2014-01-01

  Maģistra darba mērķis ir izpētīt SIA „Valrito” attīstības iespējas, piedāvājot savam klientam iegādāties jaunu, līdz šim nepiedāvātu produktu līdz 2015. gadam, pielietojot projekta vadīšanas metodes.Darbs ietver uzņēmuma veikalu „Gustiņš” noieta tirgus, produktu un pakalpojumu piedāvājuma, un finanšu rādītāju izpēti, un analīzi. Risinājuma piedāvājumu, kura realizācijai par pamatu tiks ņemts jauna produkta ražošanas uzsākšana.Darba pētījuma ietvaros tiek definēta sekojoša problēma: Uzņēmums ...

 8. Euphrosyne sengrieķu dzīru kontekstā

  OpenAIRE

  Jemeļjanova, Kristina

  2013-01-01

  . Šī maģistra darba tēma ir Eyphrosyne sengrieķu dzīru kontekstā. Pētīšanas laikā tika aplūkoti Homēra Odiseja, atnīka lirika, Ksenofonta Dzīres, Platona Dzīres. Dzīru tekstos tika meklēta leksēma ἐυφροσύνη un tika pētīta gan kontekstuālā nozīmē, gan leksiski-semantiskajā nozīmē. Bija svarīgi tekstos atrast informāciju par to, kas rada prieku sengrieķu dzīrotājam. Darba atslēgvārdi: dzīres, prieks, jautrība, ἐυφροσύνη, dialogs, vīns, Homērs, Platons, Ksenofonts, lirika.  ...

 9. Mārketinga vides faktori un to ietekme uz uzņēmuma darbību

  OpenAIRE

  Čačika, Anastasija

  2012-01-01

  Bakalaura darba nosaukums ir „Mārketinga vides faktori un to ietekme uz uzņēmuma darbību”. Bakalaura darba mērķis ir veikt mārketinga vides analīzi, kā arī novērtēt iekšējas un ārējas mārketinga vides ietekmi uz „Ave Trans Group” uzņēmuma darbību. Darbā tiek apskatīti mārketinga vides teorētiskie aspekti, kā arī holdinga kompānijas „Ave Trans Group” mārketinga vidi ietekmējošie faktori, un ir piedāvāta dotā uzņēmuma mārketinga vides analīze, kā arī veikta anketēšana un anketu analīze. ...

 10. IK "HOLS" attīstības stratēģija

  OpenAIRE

  Zvirgzds, Jānis

  2011-01-01

  Tā kā gan valsts, gan starptautiskā līmenī nepārtraukti notiek straujas un bieži vien pretrunīgas izmaiņas, tad, lai tām pielāgotos vai tās izmantotu, uzņēmumam jāanalizē šo pārmaiņu ietekme uz tā saimniecisko darbību un nepārtraukti jāattīstās. Darba mērķis: izstrādāt individuālā komersanta „Hols” attīstības stratēģiju, pamatojoties uz uzņēmējdarbības iekšējās un ārējās vides analīzi. Bakalaura darba rezultātā noskaidrots, ka pēdējos gados uzņēmējdarbības ārējā vide, ir īpaši ekonomisk...

 11. Kompanijas „ADIDAS” iekšējās un ārējās vides analīze

  OpenAIRE

  Kraiņeva, Jūlija

  2013-01-01

  ,,Kompānijas “Adidas” iekšējās un ārējās vides analīze”. Autore – Jūlija Kraiņeva. Darba vadītāja – lektore Irina Rezepina. Darbs „Sociālo zinātņu bakalaurs vadībzinātnē” akadēmiskā grāda iegūšanai: 69 lapas, 8 attēli, 15 tabulas, 41 izmantotās literatūras un citi informācijas avoti. Pētījuma mērķis ir аnаlizēt kompānijas „Аdidas” ārējo un iеkšējo vidi, izstrādāt рriеkšlikumus tо рilnvеidоšаnаi un izvirzīt rekomendācijas, kuras palīdzēs uzlabot kompānijas darbības efektivitāti. Darba tē...

 12. Zīmola "Pranamat ECO" digitālā mārketinga stratēģijas analīze

  OpenAIRE

  Paškovs, Deniss

  2017-01-01

  Šī bakalaura darba tēma ir “Zīmola Pranamat ECO digitālā mārketinga stratēģijas analīze”. Digitālā mārketinga kanāli ir viens no efektīvākajiem kanāliem kā uzrunāt potenciālos klientus un ļauj uzņēmumiem veikt interneta tirdzniecību krietni efektīvāk. Attīstot inovatīvu digitālā mārketinga stratēģiju ir iespējams sasniegt konkurences priekšrocības. Bakalaura darba mērķis ir, pamatojoties uz digitālā mārketinga teorijas atziņām un pētāmā zīmola mērķauditorijas aptaujas rezultātiem, veikt zīmo...

 13. Dāvināšana kā patērēšanas kultūras iezīme. Parfimērijas iegādes ietekmējošie faktori

  OpenAIRE

  Liepiņa, Krista

  2016-01-01

  Bakalaura darba “Dāvināšana kā patērēšanas kultūras iezīme. Parfimērijas iegādes ietekmējošie faktori” mērķis ir izpētīt, kas ir patērēšana un kas ietekmē patērētāju uzvedību ikdienā, kā arī svētku laikā, lēmuma pieņemšanas procesā, izvēloties preces dāvināšanas mērķim, nevis personīgai lietošanai. Darba teorētiskajā daļā apskatītas tādu jēdzienu teorētiskie aspekti kā patērēšana un patērniecība, patērēšanas kultūra, patērētāju uzvedība, patērētāju identitāte, kā arī tiek apskatīta dāvanu dāv...

 14. Pārdošanas veicināšanas paņēmienu ietekme uz patērētājiem Latvijā un Beļģijā

  OpenAIRE

  Limane, Marianna

  2010-01-01

  Bakalaura darba tēma ir „Pārdošanas veicināšanas paņēmienu ietekme uz patērētājiem Latvijā un Beļģijā”. Pārdošanas veicināšanas pasākumu izmantošana mērķtiecīgi palielinājusies kopš 1960tajiem gadiem un šobrīd tā ir kļuvusi par galveno mārketinga komunikāciju kompleksa sastāvdaļu. Izmantotās metodes kļūst arvien sarežģītākas un arvien vairāk uzņēmumu izprot labi izplānotu pārdošanas veicināšanas kampaņu nozīmību. Bakalaura darba mērķis ir izpētīt kuras no pārdošanas veicināšanas metodēm u...

 15. Reklāmas ietekme uz patērētāju izvēles veikšanā

  OpenAIRE

  Asejevs, Aleksandrs

  2012-01-01

  Bakalaura darba tēma izvēlēta „Reklāmas ietekme uz patērētāju izvēles veikšanā”. Pastiprinoties konkurencei valstu iekšzemes tirgū, uzņēmumi savas preces un pakalpojumus virza globālajā tirgū. Starptautiskajā mārketingā reklāma tiek izmantota kā viens no mārketinga komunikācijas līdzekļiem, ar kura palīdzību uzņēmumi patērētajiem virzītu savas preces un pakalpojumus. Darba mērķis: balstoties uz veiktās aptaujas rezultātiem, izstrādāt priekšlikumus reklāmas pilnveidošanai Latvijā. Lai...

 16. Cilvēka attēlojums nacionālsociālisma laikā: vācu cilvēka tēls plakātos

  OpenAIRE

  Ziemele, Agnese

  2010-01-01

  Bakalaura darbā „Cilvēka attēlojums nacionālsociālisma laikā: vācu cilvēka tēls plakātos” tiek noskaidrota sievietes, vīrieša un jaunieša loma sabiedrībā. No 1933. līdz 1945. gadam Vācijā pastāvošā nacionālsociālistiskās ideoloăija ietekmēja propagandas saturu, kā arī noteica sabiedrības locekĜu domāšanas veidu un uzskatus. Darba gaitā tiek aplūkotas tā laika Vācijā valdošās politiskās idejas, mediju un propagandas, kā arī Trešā reiha valodas īpatnības. Darba galvenais pētījumu...

 17. Interneta sociālie tīkli draugiem.lv, mammam/tetiem.lv un twitter.com kā reklāmas nesēji Latvijā (2009.gads)

  OpenAIRE

  Vismane, Inese

  2010-01-01

  Maģistra darba tēma ir „Interneta sociālie tīkli draugiem.lv, mammam/tetiem.lv un twitter.com kā reklāmas nesēji Latvijā (2009.gads)”. Darba mērķis ir izpētīt Latvijas interneta sociālo tīklu vidi kā potenciāli augošu un reklāmai piemērotu, kā arī izpētīt pamanāmākos reklāmas gadījumus šajos portālos. Teorijas daļā tiek apskatīta Web 2.0 ēra, interneta reklāmas un sociālo mediju mārketinga īpatnības, sociālo tīklu fenomens un teorijas, Latvijas reklāmas tirgus un auditorija, kā arī sociāl...

 18. Preču uzskaites sistēmas izstrāde Django ietvarā

  OpenAIRE

  Kokorevičs, Miķelis

  2014-01-01

  Django ietvars ir moderns un pilnvērtīgs tīmekļa ietvars, kas ir veidots Python programmēšanas valodā. Šajā darbā, tiek pētīta Django ietvara funkcionalitāte un piemērotība individuālu preču uzskaites sistēmu izstrādē. Galvenie darba uzdevumi ir izpētīt Django ietvara iespējas un apkopot preču uzskaites sistēmas izstrādei nozīmīgākās priekšrocības. Šī darba rezultātā, tika aprakstīta Django ietvara funkcionalitāte, iespējas un uzbūve. Tika veikts salīdzinājums starp populārākajiem Pyth...

 19. SIA „Origami” saimnieciskās darbības analīze

  OpenAIRE

  Skalbiņš, Verners

  2014-01-01

  Bakalaura darba tēma ir „SIA „Origami” saimnieciskās darbības analīze”. Darbā apskatītais uzņēmums ir poligrāfijas nozares uzņēmums, kas specializējas lielformāta drukas jomā. Darba mērķis ir identificēt uzņēmuma stiprās un vājās puses, un izstrādāt priekšlikumus tā attīstībai un uzlabošanai. Mērķa sasniegšanai izvirzīti sekojoši uzdevumi: izpētīt uzņēmuma analīzes veikšanai nepieciešamo teorētisko bāzi, uz tās balstoties veikt uzņēmuma analīzi, kā arī izstrādāt secinājumus par līdzšinējo ...

 20. Musulmaņu minoritātes integrācija Eiropas Savienībā. Nīderlandes, Francijas un Grieķijas salīdzinājums

  OpenAIRE

  Heidemane, Madara

  2012-01-01

  Darba mērķis ir noskaidrot, kādu integrācijas politiku popularizē Eiropas Savienība. Problēmjautājums ir, vai ES dalībvalstis, konkrēti Francija, Grieķija un Nīderlande, īsteno ES izvirzīto musulmaņu imigrantu integrācijas politiku. Darba hipotēze ir: Grieķijas integrācijas politika ir atbilstīgāka ES nostādnēm, jo tā par imigrācijas valsti kļuva vēlāk nekā Francija un Nīderlande; attiecīgie tiesību akti radīti pēc ES un tās dalībvalstu piemēra. Darbā tiek skatīta integrācija, tās elementi, I...

 1. Starptautiskais mārketings SIA „NEW ROSME” uzņēmumā

  OpenAIRE

  Rodčenkova, Anastasija

  2014-01-01

  Atslēgas vārdi: ienākšanas veidi starptautiskā tirgū; franšīze; franšīzes metodes priekšrocības un trūkumi; Krievijas Federācijas apakšveļas tirgus. Bakalaura darbs sastāv no 66 lappusēm, neieskaitot pielikumus, 21 attēliem, 2 tabulām, 2 pielikumiem. Pētījuma procesā tika izmantoti 46 literatūras un informācijas avoti. Bakalaura darba temats ir „Franšīze kā uzņēmuma SIA „NEW ROSME” attīstības stratēģija Krievijas tirgū”. Darba mērķis ir izpētīt uzņēmuma SIA „NEW ROSME” franšīzes metodes...

 2. Franšīzes izmantošana auto nomas uzņēmumos Latvijā

  OpenAIRE

  Burtniece, Ramona

  2009-01-01

  Bakalaura darbs „Franšīzes izmantošana auto nomas uzņēmumos Latvijā”. Darba mērķis: izpētīt preču zīmes nozīmi starptautiskajā tirdzniecībā un franšīzē, analizējot uz franšīzes pamata darbojošos auto nomas uzņēmumu darbību Latvijā, to iespējamās priekšrocības vai zaudējumus salīdzinājumā ar vietējiem uzņēmumiem. Darba ietvaros izpētīts preču zīmes jēdziens, franšīzes būtība, likumdošana, kas to regulē, analizēta un salīdzināta 2 uz franšīzes pamata darbojošos auto nomu darbība un, veicot ...

 3. Mārketinga komunikāciju analīze uzņēmumā SIA "Adidas Baltics".

  OpenAIRE

  Zvīnis, Gusts Gustavs

  2017-01-01

  Bakalaura darba tēma ir “Mārketinga komunikāciju analīze uzņēmumā Sia “adidas Baltics” Darba mērķis ir pamatojoties uz apkopoto teorētiskās daļas informāciju par mārketinga komunikāciju veidiem un to plānošanu , analizēt uzņēmuma Sia “adidas Baltics” mārketinga komunikāciju efektivitāti Latvijas tirgū, rezultātā izstrādājot rekomendācijas uzņēmuma Sia “adidas Baltics” mārketinga komunikāciju efektivitātes palielināšanai. Bakalaura darbs sastāv no ievada, piecām nodaļām, secinājumiem un prie...

 4. Vecāku un bērnu mantiskās attiecības

  OpenAIRE

  Krauja, Uldis

  2009-01-01

  Bakalaura darba "Vecāku un bērna mantiskās attiecības" mērķis ir izpētīt vecāku un bērna mantisko attiecību regulējumu Latvijas Republikas normatīvajos tiesību aktos, atklājot tajos iespējamās problēmas un nepilnības. Bakalaura darba pirmajā daļā apskatīts vecāku un bērna mantisko attiecību jēdziens un izpratne, pievērsta uzmanība uz vecāku un bērna mantisko attiecību pirmsākumiem caur vēstures prizmu, lai apzinātos ģimenes tiesību nozīmīgumu cilvēces attīstībā un tagadējā dzīvē. Bakalaura da...

 5. Franšīzes līgums

  OpenAIRE

  Bērziņš, Artūrs

  2011-01-01

  Bakalaura darba "Franšīzes līgums" mērķis ir jaunā nacionālā tiesiskā regulējuma izpēte, tā atbilstības starptautiskajam regulējumam konstatēšana. Bakalaura darbs sastāv no četrām nodaļām, kurās tiek aplūkots franšīzes līgums un tā būtība, tā atšķirība no citiem civiltieskiem līgumiem, franšīzes attīstība Latvijā un tiesiskā regulējuma pilnveidošana Eiropas Savienības tiesiskā regulējuma ietvaros, kā arī problēmjautājumi un to risinājums. Darba autors nonāk pie secinājuma, ka nolūkā past...

 6. Īstermiņa hidroloģisko prognožu salīdzinošā analīze 2013. un 2014.gadu hidroloģiskajās fāzēs: Irbes, Abavas, Bērzes, Gaujas, Ogres un Dubnas upju basenu piemēros

  OpenAIRE

  Zubaničs, Andrejs

  2015-01-01

  Maģistra darba tēma ir „Īstermiņa hidroloģisko prognožu salīdzinošā analīze 2013. un 2014. gadu hidroloģiskajās fāzēs: Irbes, Abavas, Bērzes, Gaujas, Ogres un Dubnas upju baseinu piemēros”. Darba mērķis ir novērtēt, kura skaitliskā meteoroloģiskā modeļa HIRLAM vai ECMWF laika apstākļu prognozes ļauj modelēt precīzākās īstermiņa hidroloģiskās prognozes sešiem pētītajiem Latvijas upju baseiniem. Literatūras analīzē aplūkota hidroloģiskā modelēšana, modeļu veidi un to pielietojums hidroloģisk...

 7. Reliģijas, apmierinātības ar dzīvi un pašvērtējuma saistība.

  OpenAIRE

  Bērziņa, Annija

  2015-01-01

  Šī darba mērķis ir noskaidrot saistību starp reliģiju, apmierinātību ar dzīvi un pašvērtējumu. Apmierinātība ar dzīvi sevī ietver laimi, subjektīvo labklājību un pozitīvas emocijas. Šī darba ietvaros vairāk tiks apskatīta subjektīvā labklājība. Reliģija ir ticība kam mistiskam , kas sevī ietver reliģisku normu ievērošanu, rituālus, ticību un būšanu reliģiskā kopienā. Starp subjektīvo labklājību un reliģiju pastāv pozitīva korelācija. Pašvērtējums ir cilvēka subjektīvs viedoklis par...

 8. Naratīvie elementi kiberpanka literatūrā

  OpenAIRE

  Beņko, Oļegs

  2011-01-01

  Darba tēma ir „Naratīvie elementi kiberpanka literatūrā”. Naratīvie elementi veido stāstu. Dažādiem žanriem ir raksturīgi atšķirīgi elementi. Līdz ar to, saskaroties ar noteiktu naratīvo elementu – darbības vidi, tēlu vai sižetu, kas attīstās ap kādu tēmu, – varam identificēt arī žanru. Darba mērķis ir noskaidrot kopējos kiberpanka literatūrai raksturīgos naratīvos elementus. Lai īstenotu šo mērķi, tiek analizēti un salīdzināti divi kibepanka žanrā tapuši darbi – Viljama Gibsona „Neirom...

 9. Tetovēšanas tradīcija Ķīnas vēsturē

  OpenAIRE

  Zolotarjova, Anastasija

  2012-01-01

  Šī bakalaura darba nosaukums ir „Tetovēšanas tradīcija Ķīnas vēsturē”. Tetovēšanas tradīcijai ir sena vēsture. Ķīnas teritoriju apdzīvojošās tautas jau kopš senatnes izmantoja tetovēšanu dažādiem nolūkiem – kā aizsargu no ļaunajiem gariem, kā dekoru, kā soda veidu, kā atpazīšanas zīmi un zvēresta nodošanai. Izpētītas arī mūsdienu Ķīnas mazākumtautību tetovēšanas tradīcijas. Darba mērķis ir seno Ķīnas tautu un mūsdienu Ķīnas mazākumtautību tradīciju un tetovēšanas iemeslu izpēte, kā arī i...

 10. Sieviešu un vīriešu priekšvārdi Somijā

  OpenAIRE

  Felss, Vita

  2011-01-01

  Bakalaura darba „ Sieviešu un vīriešu priekšvārdi Somijā ” mērķis ir sniegt pēc iespējas plašāku informāciju latviešu valodā par mūsdienu kalendārā sastopamiem priekšvārdiem Somijā, to nozīmi, vēsturisko attīstību, populārākajiem vārdiem pēdējās trīs desmitgadēs. Bakalaura darba autore pēc saviem ieskatiem izvēlētos priekšvārdus ir izpētījusi no etimoloģijas, vēstures un psiholoģijas aspekta. Bakalaura darbs sastāv no 70 lappusēm, 5 pielikumiem, kas sastāda 14 lappuses. Teorētiskajā daļā tiek...

 11. "5-6 gadus vecu bērnu sociālo prasmju sekmēšana sižeta-lomu rotaļās pirmsskolas izglītības iestādē"

  OpenAIRE

  Kusiņa, Linda

  2016-01-01

  „5-6 gadus vecu bērnu sociālo prasmju sekmēšana sižeta-lomu rotaļas pirmsskolas izglītības iestādē” Darba autore: Linda Kusiņa Zinātniskā vadītāja: Dr. paed., doc. Līga Āboltiņa Kursa darba apjoms: 58 lpp., 9 tabulas, 9 attēli, 15 pielikumi, izmantoti 28 literatūras avoti. Kvalifikācijas darbā ir veikt teorētiskais un praktiskais pētījums par iespēju izmantot sižeta lomu rotaļu 5-6 gadus vecu bērnu sociālo prasmju veicināšanā. Darbā tika analizēta literatūra par sociālās prasmēm, sižeta lomu...

 12. Jaunākā vecumposma bērnu pašapkalpošanās prasmju sekmēšana pirmsskolas izglītības iestādē

  OpenAIRE

  Kovaļčuka, Rita

  2017-01-01

  Kvalifikācijas darba mērķis ir novērot un analizēt jaunākā pirmsskolas vecuma bērnu pašapkalpošanās prasmes. Pirmā nodaļa - kvalifikācijas darbs sastāv no pētījuma teorētiskās bāzes, pedagoģijas un psiholoģijas zinātnieku atziņām par jaunākā pirmsskolas vecuma bērnu pašapkalpošanās prasmēm. Otrā nodaļa - empīriskā daļa. Darba autore novēro un analizē bērnu pašapkalpošanās prasmes jaunākajā pirmsskolas vecumā - ēšanas, mazgāšanās un ģērbšanās prasmes. Novērojumā secināts, ka pašapkalpošanās ...

 13. 3-4 gadus vecu bērnu sociālo prasmju sekmēšana lomu rotaļās

  OpenAIRE

  Cine, Annija Kristiāna

  2017-01-01

  Kvalifikācijas darba temats: 3-4 gadus vecu bērnu sociālo prasmju sekmēšana lomu rotaļās. Darba izvirzītais mērķis ir noskaidrot lomu rotaļu ietekmi uz bērnu sociālo prasmju attīstību. Mērķa sasniegšanai tika izvirzīti šādi uzdevumi: •analizēt pedagoģijas un psiholoģijas literatūras autoru atziņas par sociālo prasmju sekmēšanu 3-4 gadus veciem bērniem; •izzināt pedagoģisko un psiholoģisko literatūru par rotaļu nozīmi bērnu sociālo prasmju sekmēšanā; •noskaidrot galvenos sociālo prasmju sekmē...

 14. SIA "Baltic Motors, Ltd" produkti, to attīstības iespējas

  OpenAIRE

  Silavs, Mārtiņš

  2011-01-01

  Bakalaura darbā „SIA „Baltic Motors, Ltd produkti, to attīstības iespējas” tiek aplūkota Ford un Mazda automašīnu oficiālā pārstāvja darbība Latvijā, pašreiz sniegto produktu un pakalpojumu nozīmība veiksmīgai nākotnes darbībai, nozares raksturojums, produktu kustība mainīgajos apstākļos. Darba aktualitāti nosaka cilvēku nepieciešamību, uzskatu maiņa ekonomisko apstākļu ietekmē. Darba autors secina, ka cilvēki rūpīgāk izvērtē jaunu produktu iegādi, ir jūtīgi pret cenu izmaiņām, kas jauno a...

 15. Pierādījumu institūta civilprocesā attīstība Latvijā no 1918. gada un tā pēctecības izpausmes

  OpenAIRE

  Keišs, Oskars

  2015-01-01

  Oskars Keišs, maģistra darbs „Pierādījumu institūta civilprocesā attīstība Latvijā no 1918.gada un tā pēctecības izpausmes”. Maģistra darba mērķis – izskatīt un analizēt pierādījumu institūtu civilprocesā, tā pēctecību un attīstību Latvijā no 1918. gada, tā nozīmi. Maģistra darba uzdevumi - normatīvo aktu un juridiskās literatūras izpēte un analīze, tiesas spriedumu izpildes nozīmes un būtības raksturojums, vēsturiskās attīstības izpētīšana, priekšlikumu izteikšana. Maģistra darbā iz...

 16. Vadītāja darbība izglītības iestādes demokrātiskas vides veidošnā.

  OpenAIRE

  Ķepule, Inga

  2009-01-01

  Maģistra darba temats „Vadītāja darbība izglītības iestādes demokrātiskas vides veidošanā”. Zinātniskais vadītājs: Profesors, Dr. Phys., Andris Grīnfelds. Maģistra darba mērķis ir izstrādāt priekšlikums vadītāja efektīvai darbībai demokrātiskas vides aspektā. Maģistra darbā ir raksturoti teorētiskie aspekti par iestādes demokrātiskas vides jēdzienu, ietverot visus ietekmējošos faktorus, kā vadības stilu, motivāciju, un citus elementus. Maģistra darbā veiktā pētījuma rezultātā ir i...

 17. Akcīzes nodokļa sociālekonomiskā loma Latvijā

  OpenAIRE

  Ēķe, Sintija

  2009-01-01

  Maģistra darba tēma : Akcīzes nodokļa sociālekonomiskā loma Latvijā. Maģistra darba mērķis ir analizēt akcīzes nodokļa lomu ekonomikā un budžeta ieņēmumos, analizēt tā politiku un izstrādāt priekšlikumus akcīzes nodokļa palielināšanai valsts budžetā. Darbs sastāv no ievada, trīs nodaļām, secinājumiem, priekšlikumiem un izmantotās literatūras saraksta. Maģistra darbs ir izstrādāts latviešu valodā un tajā ir 94 lapaspuses, kur ir iekļautas 22 tabulas un 52 attēli. Izmantotās literat...

 18. Zīmola "Lāči" atpazīstamība tirgū un pozīcijas nostiprināšanas iespējas.

  OpenAIRE

  Biezā, Sabīne

  2015-01-01

  Bakalaura darba ‘’Zīmola ‘’Lāči’’ atpazīstamība tirgū un pozīcijas nostiprināšanas iespējas’’ mērķis ir, pamatojoties uz teorijas atziņām par zīmolu un mārketinga komunikācijām zīmola pozīcijas nostiprināšanas kontekstā, kā arī uz patērētāju aptaujas datu rezultātiem, novērtēt zīmola ‘’Lāči’’ atpazīstamību un izstrādāt priekšlikumus zīmola pozīcijas pilnveidošanai. Darba teorētiskais pamatojums balstīts uz literatūru par zīmolvedību, vērtībām, zīmola kapitālu un mārketinga komunikācijām. ...

 19. Tēli un motīvi Vladimira Novikova bērnu stāstu krājumā "Mīlestība un krēms brulē".

  OpenAIRE

  Fedjkina, Jeļena

  2017-01-01

  Bakalaura darbs ir veltīts tēlu un motīvu atklāšanai Vladimira Novikova bērnu stāstu krājumā “Mīlestība un krēms brulē”. Darba mērķis ir noteikt galvenos tēlus un motīvus no izvēlētā stāstu krājuma. Bakalaura darba autors secina, ka galvenie stāstu krājuma motīvi ir bērnības, ģimenes, skolas, skaistuma, pirmās mīlestības un draudzības motīvi, bet tēli – skolotāja un bērna tēls. Bakalaura darbs sastāv no trim daļām. Pirmajā nodaļā ir izklāstīts bērnu literatūras galvenās funkcijas un iezīmes. ...

 20. Latvijas Komercbanku pasīvās operācijas, to nozīme stabilitātes nodrošināšanā

  OpenAIRE

  Supe, Gita

  2014-01-01

  Darba mērķis ir izanalizēt banku pasīvo operāciju nozīmi Latvijas komercbanku stabilitātes nodrošināšanā, kā arī apskatīt, kādi ir banku pasīvo operāciju ietekmējošie faktori, un kā tie ietekmē Latvijas komercbanku darbību. Lai sasniegtu izvirzīto mērķi darba gaitā tika veikti šādi uzdevumi: •raksturotas banku pasīvās operācijas un loma stabilitātes nodrošināšanā; •izpētīti Latvijas komercbanku pasīvi laika periodā 2010. – 2013.g. •izanalizēta banku pasīvo operāciju faktoru ietekm...

 1. Latvijas kā medicīnas tūrisma galamērķa konkurētspēju ietekmējošie faktori

  OpenAIRE

  Sidorenko, Anna

  2012-01-01

  Bakalaura darba temats ir «Latvijas kā medicīnas tūrisma galamērķa konkurētspēju ietekmējošie faktori». Ņemot vērā starptautisko pieredzi, medicīnas pakalpojumu sniegšana ārvalstniekiem var nodrošināt papildus ienākumu avotu nacionālajai ekonomikai. Bakalaura darba mērķis ir identificēt un izpētīt faktorus, kas ietekmē Latvijas kā medicīnas tūrisma galamērķa konkurētspēju un izstrādāt priekšlikumus medicīnas pakalpojumu sniedzējiem un valsts pārvaldes institūcijām ar nolūku veicināt Latvij...

 2. Atbildība pret trešajām personām būvniecībā un par ekspluatācijā esošu būvi

  OpenAIRE

  Zalamane, Adele

  2015-01-01

  Maģistra darba tēma ir civiltiesiskā atbildība pret trešajām personām par aizskārumu, kura pamatā ir būvniecības laikā pieļautas kļūdas. Darba mērķis ir noskaidrot pastāvošo regulējumu, apzināt tā trūkumus un piedāvāt risinājumus. Lai izpētītu civiltiesiskās atbildības regulējumu pret trešajām personām, ievērojot nesenos normatīvo aktu grozījumus būvniecības nozarē, izpētīts atbildības regulējums Būvniecības likumā, kurš bija spēkā līdz 2014.gada 1.oktobrim, un jaunajā Būvniecības likumā. ...

 3. ZS "Lejas Dandēni" attīstības iespējas

  OpenAIRE

  Makars, Aigars

  2014-01-01

  Lai uzņēmums būtu konkurētspējīgs un iegūtu ilgtspējīgu attīstību, ir svarīgi izpētīt tā iekšējo un ārējo vidi, lai atklātu esošās problēmas, kas ietekmē uzņēmuma konkurētspēju un attīstības iespējas. Maģistra darba mērķis izstrādāt rīcības risinājumus tālākai ZS "Lejas Dandēni" konkurētspējas uzlabošanai un attīstībai. Lai sasniegtu maģistra darba mērķi, autors ir izvirzījis sekojošus uzdevumus - analizēt konkurētspējas teorētiskos aspektus, analizēt uzņēmuma iekšējo un ārējo vidi, veikt SV...

 4. Digitālo un klasisko izplatīšanas kanālu apvienošanas nozīme mazumtirdzniecības uzņēmuma konkurētspējas stiprināšanā iekšējā un ārējā tirgū

  OpenAIRE

  Kovjazins, Grigorijs

  2012-01-01

  Maģistra darba tēma ir „Digitālo un klasisko izplatīšanas kanalu saistītas izmantošanas nozīme mazumtirdzniecības uzņēmuma konkurētspējas stiprināšanā iekšējā un ārējā tirgū”. Darba mērķis ir izpētīt digitālo un klasisko izplatīšanas kanālu saistītas izmantošanas lomu mazumtirdzniecības uzņēmuma konkurētspejas palielināšanā. Mūsdienu komercdarbībass formas un izplatīšanas kanāli attīstās, balstoties uz digitālajam tehnoloģijam, kas mudina uzņēmumus arvien straujāk ieviest jauninājum...

 5. "Okarte" reklāmas kampaņas "Onedēļa" komunikācija internetā 2013. gadā

  OpenAIRE

  Volonts, Kaspars

  2013-01-01

  Bakalaura darba tēma ir “"Okarte" reklāmas kampaņa "Onedēļa" komunikācija internetā 2013. gadā”. Tēma par zīmola komunikāciju interneta vidē ir aktuāla, jo interneta lietotāju skaits Latvijā aug katru gadu. Latvijā strādājošiem zīmoliem arvien biežāk jāsaskarās ar savu mērķauditoriju, izmantojot internetu. Bakalaura darba pētījuma mērķis ir izpētīt kā “Latvijas Mobilā Telefona” priekšapmaksas kartes “Okarte” zīmols komunicē savu tēlu un reklāmas kampaņu interneta vidē 2013.gadā. Ša...

 6. Sabiedriskās ēdināšanas uzņēmuma konkurētspējas analīze

  OpenAIRE

  Beinaroviča, Kristīne

  2011-01-01

  Bakalaura darbs „Sabiedriskās ēdināšanas uzņēmuma konkurētspējas analīze”. Darba mērķis ir izpētīt SIA „G & K” restorāna „Zilā govs” konkurētspēju un izstrādāt priekšlikumus tās uzlabošanai. Bakalaura darba pirmajā nodaļā pētīti konkurences un konkurētspējas teorētiskie aspekti, otrajā nodaļā raksturota nozare, kurā uzņēmums darbojas, valsts ekonomiskās lejupslīdes kontekstā, veikta nozares vides analīze, izmantojot M.E.Portera 5 spēku modeli. Trešajā nodaļā raksturota uzņēmuma vēsturiskā ...

 7. Vāciešu dzīves līmeņa atainojums televīzijas reklāmu attēlos un tekstos

  OpenAIRE

  Krauja, Līga

  2007-01-01

  Krauja Līga. Vāciešu dzīves līmeņa atainojums televīzijas reklāmās attēlos un tekstos: Bakalaura darbs. Rīga: Latvijas Universitāte, 2007 Darba apjoms 38 lpp Darbā tiek apskatīta vāciešu dzīves līmeņa parādīšanās televīzijas reklāmās. Īpaša uzmanība tiek pievērsta tam, kā vāciešu dzīves līmenis tiek attēlots reklāmu tekstos: rakstītos, mutiskos un ar attēlu palīdzību. Darba mērķis ir saprast reklāmas uzbūvi un, pamatojoties uz to, analizēt televīzijas reklāmas, arī atsevišķus reklāmas...

 8. Reklāma mūsdienu uzņēmējdarbībā

  OpenAIRE

  Valtere, Jūlija

  2009-01-01

  Bakalaura darbā „Reklāma mūsdienu uzņēmējdarbībā” tiek apskatīta reklāmas nepietiekamās efektivitātes problēma. Darba mērķis ir izpētīt reklāmas efektivitātes uzlabošanas iespējas mūsdienu uzņēmējdarbībā, atklājot tās priekšrocības un trūkumus, kā arī izstrādāt virkni nosacījumu, kuri palīdz uzlabot reklāmas efektivitāti uzņēmējdarbībā Darba rezultātā autore izdara secinājumus un izvirž priekšlikumus reklāmas efektivitātes uzlabošanai, kas veicinātu reklāmas, un, līdz ar to reklāmas t...

 9. Nolaupīšanas kvalifikācija atkarībā no mantas vērtības

  OpenAIRE

  Kasjanovs, Georgijs

  2011-01-01

  Maģistra darba tēma ir "Nolaupīšanas kvalifikācija atkarībā no mantas apmēra". Tiesu praksē un tiesību teorijā ir sastopami strīdīgi jautājumi, kas saistīti ar nolaupīšanas kvalifikāciju atkarībā no mantas apmēra, kuru rezultātā rodas problēmas sakarā ar tiesību normu piemērošanu, atšķirīga tiesu prakse līdzīgās situācijās, ka arī dažreiz tiek kavēts izmeklēšanas iestāžu darbs ar šāda rakstura lietām. Darba mērķis ir izskatīt praktiskus un teorētiskus problēmjautājumus un atrast visefek...

 10. McDonald’s mārketinga komunikāciju analīze

  OpenAIRE

  Grigore, Lolita

  2008-01-01

  Maģistra darba tēma ir „McDonald’s mārketinga komunikāciju analīze”. Mārketinga komunikācijas ir viens no mārketinga mix elementiem, un tam ir svarīga nozīme attiecību veidošanā ar patērētājiem, tāpēc to veidošanai un uzturēšanai ir jāpievērš pastiprināta uzmanība. Darba mērķis ir McDonald’s veikto mārketinga komunikāciju izpēte (analīze) pasaules un Latvijas mērogā un noteikt mārketinga komunikāciju lomu faktoru kopā, kas ietekmē Latvijas iedzīvotāju uzvedību, izvēloties ātrās ēdināšanas...

 11. Vadīšanas funkciju izpildes analīze Viļakas novada pašvaldībā.

  OpenAIRE

  Cibule, Rūta

  2016-01-01

  Bakalaura darba tēma ir “Vadīšanas funkciju izpildes analīze Viļakas novada pašvaldībā”. Darbā ir apskatītas vadīšanas funkcijas – organizēšana, plānošana, motivēšana, koordinēšana un kontrole, fokusējoties uz pirmajām trim minētajām. Bakalaura darba mērķis ir izanalizēt vadīšanas funkciju izpildi Viļakas novada domes administrācijā, pievēršot pastiprinātu uzmanību organizēšanai, motivēšanai un plānošanai. Lai šo mērķi izpildītu, pirmajā daļā autore izpētīja dažādus teorijas avotus, otrajā da...

 12. YouTube izmantošana vācu valodas kā svešvalodas stundās rakstītprasmes attīstīšanai pamatskolā

  OpenAIRE

  Krūma, Līga

  2014-01-01

  Diplomdarba tēma ir „YouTube izmantošana vācu valodas kā svešvalodas stundās rakstītprasmes attīstīšanai pamatskolā. Diplomdarba tēmas izvēli noteica fakts, ka Latvijā nav daudz pētījumu par YouTube, un ka šī video interneta mājaslapa, var piedāvāt jauninājumus vācu valodas kā svešvalodas stundās rakstītprasmes attīstīšanai. Darba teorētiskā daļa veido pedagoģiskās un metodiskās literatūras analīze. Teorētiskās pētniecības darba gaitā tika izstrādāti un izmēģināti rakstītprasmes attīsto...

 13. Integrētās mārketinga komunikācijas aktivitāšu izvērtējums: "Rīgas Centrāltirgus" piemērs

  OpenAIRE

  Bagāta, Elīna

  2014-01-01

  Bakalaura darba „Integrētās mārketinga komunikācijas aktivitāšu izvērtējums: „Rīgas Centrāltirgus” piemērs” mērķis ir noskaidrot, kā Rīgas Centrāltirgus īsteno integrētās mārketinga komunikācijas aktivitātes un vai tās ir efektīvas mērķauditorijas sasniegšanā. Bakalaura darba teorētisko daļu veido integrētā mārketinga komunikācija un tā instrumenti – sabiedriskās attiecības, reklāma un pasākumu mārketings, kā arī vietas mārketings, dzīvesveida nozīme mārketingā un patērētāju uzvedība. Bak...

 14. Intelektuālo darbinieku motivācija

  OpenAIRE

  Šilovska, Elīna

  2013-01-01

  Bakalaura darba mērķis ir izpētīt uzņēmuma Color Expert – Storch LV SIA darbinieku motivācijas sistēmu, tās īstenošanu darba procesā, novērtēt sistēmas efektivitāti un izstrādāt priekšlikumus tās pilnveidošanai. Darbs sastāv no 3 nodaļām. Pirmajā nodaļā pētīta motivācija jēdziena būtība, intelektuālo darbinieku loma un īpatnības. Otrajā nodaļā analizētas jaunākās motivācijas teorijas, kā arī vadītāja loma darbinieku motivācijā. Trešajā nodaļā veikts pētījums par uzņēmumu Color Expert – Sto...

 15. Mobilo lietotņu datu drošība iOS vidē

  OpenAIRE

  Mõisja, Maksim

  2015-01-01

  Maģistra darba pamatā ir autora novērota problēma, ka daudzi viedtālruņu lietotāji glabā dažādus sensitīvus datus savos telefonos, nedomājot, ka tas nav droši. Autors ir izpētījis, kā iOS sistēma nodrošina lietotāja datu drošību, aprakstījis ievainojamības, kuras var ietekmēt gan izstrā-dātājus, gan lietotājus, ir apskatījis veidus, kā lietotājs un lietotnes izstrādātājs var realizēt datu drošību. Darba autors ir veicis iOS lietotņu analīzi, kuras rezultātā tika atrastas vairākas, kas, pēc au...

 16. Vardarbīgu nodarījumu pret nepilngadīgajiem kvalifikācijas teorētiskie un praktiskie aspekti

  OpenAIRE

  Graudiņš, Juris

  2014-01-01

  Maģistra darba tēma ir „Vardarbīgu nodarījumu pret nepilngadīgajiem kvalifikācijas teorētiskie un praktiskie aspekti”. Latvijā cietsirdība un vardarbība pret nepilngadīgo ir aktuāla problēma, jo vēl daudzi cilvēki bērnu sodīšanu gan ar emocionāliem, gan fiziskiem paņēmieniem uzskata par pieņemamu praksi bērna audzināšanā, lai gan bērna sodīšana ar šādiem paņēmieniem ir krimināli sodāma. Latvijā kriminālsodāmi ir daudzi vardarbīgi noziedzīgi nodarījumi pret nepilngadīgajiem. Taču darba ...

 17. Globalizācijas procesu ietekme uz sociālā tīkla facebook.com lietotāju motivāciju

  OpenAIRE

  Krastiņa, Elīna

  2010-01-01

  Bakalaura darba tēma ir „Globalizācijas ietekme uz sociālā tīkla facebook.com lietotāju motivāciju”. Tā mērķis ir aplūkot globālo sociālo tīklu facebook.com kā globalizācijas izpausmju piemēru un izpētīt tā lietotāju motivāciju - vai un cik lielā mērā to ietekmē globalizācijas procesi un to izraisītās blakusparādības. Darba ietvaros apskatītas vairākas pieejas globalizācijas jēdziena skaidrojumam, kā arī apskatītas globalizācijas ietekmes un sekas – kultūras globalizācija, kosmopolītisms u. c...

 18. Emocionālo elementu un instrumentu pielietošanas prakse CSDD sociālajā mārketinga (2001 - 2010)

  OpenAIRE

  Meldere, Jūlija

  2010-01-01

  Bakalaura darba tēma: „Emocionālo elementu un instrumentu pielietošanas prakse CSDD sociālajā mārketingā (2001-2010)” tika izvēlēta, lai tās robežās analizēt dažādu emociju pielietošanu CSDD sociālā mārketingā – sociālās reklāmas kampaņās. Bakalaura darbā tika apskatīts kā dažādu emocionālo paņēmienu maiņa CSDD sociālā mārketingā palīdz veiksmīgāk uzrunāt auditoriju un sekmēt auditorijas rekomendējamas uzvedības pieņemšanas procesu. Bakalaura darba mērķis ir saprast, kāpēc CSDD izmanto dažād...

 19. Zādzība kvalificējošos apstākļos

  OpenAIRE

  Šleija, Ilze

  2012-01-01

  Maģistra darba tēma ir „Zādzība kvalificējošos apstākļos”. Maģistra darba mērķis bija noskaidrot zādzības kvalificējošo apstākļu izpratni teorijā un to piemērošanu praksē. Aplūkojot krimināltiesību teorijā paustās atziņas un analizējot tiesu praksi, maģistra darbā tika noskaidroti problēmjautājumi, kas rodas kvalificējot zādzību, kas izdarīta, iekļūstot dzīvoklī vai citā telpā, vai ja tā izdarīta no glabātavas, ietaises, kas savieno glabātavas, vai transportlīdzekļa, zādzība izdarīta atkārtot...

 20. Cēsu alus konkurētspēja un to ietekmējošie faktori Latvijas tirgū.

  OpenAIRE

  Baltroka, Krista

  2014-01-01

  Bakalaura darba tēma „Cēsu alus konkurētspēja un to ietekmējošie faktori Latvijas tirgū”. Konkurence ir viens no svarīgākajiem nosacījumiem uzņēmuma pilnveidošanās procesā, stratēģijas izstrādē. Latvijas tirgū, dzērienu nozarē ir liela konkurence, piedāvāto produktu klāsts ir ļoti plašs. Bakalaura darba mērķis ir izpētīt akciju sabiedrības „Cēsu alus” konkurētspēju ietekmējošos faktorus Latvijas tirgū, kā arī izstrādāt priekšlikumus konkurētspējas paaugstināšanai. Kvantitatīvās analīze...

 1. Internetveikala E-diplomatic mārketinga stratēģija un attīstības prognozes.

  OpenAIRE

  Fedorčenko, Jeļena

  2013-01-01

  Darba mērķis ir izpētīt globālo Interneta tirdzniecības vidi, tās attīstības un beznodokļu tirdzniecības kā tirdzniecības specifiskā veida, attīstības iespējas Internetā; izvērtēt internetveikala E-diplomatic kopējo darbības stratēģiju un mērķus, izstrādāt atbilstošu mārketinga stratēģiju. Darbs sastāv no 3 pamatdaļām. Pirmā daļa ir darba teorētiskā bāze, tajā raksturota elektroniskās tirdzniecības mārketinga specifika un īpatnības. Otrā daļā tiek veikta pasaules elektroniskās tirdzniecīb...

 2. SOA pielietojums korporatīvo risinājumu integrācijā

  OpenAIRE

  Antuzevičs, Jānis

  2007-01-01

  „SOA pielietojums korporatīvo risinājumu integrācijā” ir bakalaura darbs, kas ir veltīts korporatīvo risinājumu integrācijas problēmu risināšanai, izmantojot servisu orientētās arhitektūras (SOA) pieeju. Darba mērķis ir izpētīt SOA raksturojošās iezīmes un tās priekšrocības, kā arī apskatīt tehnoloģijas SOA realizācijai. Darba gaitā tiek apskatīta uz tīmekļa servisiem un standartiem balstīta SOA implementācija ar skaidrojošiem piemēriem, kā arī tiek sniegta kompānijas Sun Microsystems kom...

 3. Vietnes optimizācijas stratēģija meklētājprogrammu reitinga paaugstināšanai

  OpenAIRE

  Grišāne, Lāsma

  2012-01-01

  Maģistra darba izvēlētā tēma ir „Vietnes optimizācijas stratēģija meklētājprogrammu reitinga paaugstināšanai” (turpmāk tekstā SEO stratēģija). Maģistra darba mērķis ir izpētīt SEO izmantošanas iespējas vietņu popularizēšanai, reitinga paaugstināšanai un izstrādāt piemērotu SEO stratēģiju konkrētam uzņēmumam. Vietnes optimizācijas stratēģijas izstrāde meklētājprogrammu reitinga paaugstināšanai ir nozīmīga uzņēmuma reklāmas nodrošināšanai. Pirmkārt, īstenojot SEO stratēģiju tiek nodrošināta ...

 4. Patērētāju uzvedības pētījums par ēdienu piegādes portālu Hungryhouse.co.uk kā e-komercijas dalībnieku.

  OpenAIRE

  Dembovska, Gerda

  2013-01-01

  Darba tēma -patērētāju uzvedības pētījums par ēdienu piegādes portālu Hungryhouse.co.uk kā e-komercijas dalībnieku. Autore apraksta patērētāja uzvedības izpētes un e-komercijas teorētiskos aspektus,analizē uzņēmuma Hungryhouse.co.uk. darbību Lielbritānijā,veic aptauju par Hungryhouse.co.uk.pastāvēšanas iespējām Latvijā. Darba mērķis -pamatojoties uz patērētāju uzvedības un e-komercijas teorētiskām atziņām,kā arī uz iedzīvotāju aptaujas rezultātiem, izpētīt ēdiena piegādes portāla Hungryho...

 5. L'OREAL PARIS zīmola veidošanas stratēģija

  OpenAIRE

  Smirnova, Margarita

  2012-01-01

  Bakalaura darba tēma ir „L’oreal Paris zīmola veidošanas stratēģija”. Darba mērķis ir izpētīt L’oreal Paris, izvērtējot zīmola stiprās un vājās puses, pieeju attiecīgā zīmola pozicionēšanai pasaules mērogā un noskaidrot, kāda ir attiecīgā zīmola ietekme uz patērētājiem Latvijas tirgū, salīdzinājumā ar konkurentu pārstāvētajiem zīmoliem, kā arī izstrādāt priekšlikumus par to, ar kādām aktivitātēm varētu uzlabot zīmola L’oreal Paris tēlu, palielinot patērētāju apmierinātību par zīmola pārstā...

 6. Skolotāju apmierinātības ar darbu, stresa un pašefektivitātes sakarības skolotāju grupā

  OpenAIRE

  Radziņš, Rolands

  2018-01-01

  No skolotāju apmierinātības ar darbu, stresa pārvarēšanas un pašefektivitātes ir atkarīga ne tikai viena konkrēta darbinieka, bet visas izglītības iestādes skolotāju un personāla labizjūta un pedagoģiskā darba efektivitāte kopumā. Pētījuma „Skolotāju apmierinātības ar darbu, stresa un pašefektivitātes sakarības skolotāju grupā” mērķis, saskaņā ar pasūtījumu, bija noskaidrot skolotāju apmierinātību ar darbu, darba stresa un pašefektivitātes sakarības un izstrādāt atbalsta pasākumus un rekomend...

 7. LTV1 raidījuma „Aizliegtais paņēmiens” ētiskie aspekti

  OpenAIRE

  Zeikate, Ieva

  2015-01-01

  Bakalaura darba tēma ir LTV1 Raidījuma „Aizliegtais paľēmiens” ētiskie aspekti. Darba mērķis ir izpētīt raidījuma saturu, noskaidrot, vai tajā tiek ievēroti ţurnālistikas ētikas principi un vērtības, noteikt raidījuma mērķus un izmantotos līdzekļus, kā arī to saskaľotību, veicot raidījuma izpēti aptuveni gada garumā. Teorija balstīta par televīziju, pētnieciskās ţurnālistikas teorētisko raksturojumu, ētiku un ţurnālistikas ētikas pamatprincipiem. Izvēlētās pētniecības metodes i...

 8. Sejas ādas kopšanas līdzekļi pusaudžu vecumā

  OpenAIRE

  Škute, Solvita

  2014-01-01

  Darbā tiek apskatīti pusaudži, kuri lieto sejas ādas kopšanas līdzekļus, lai novērstu sejas ādas problēmas. Tiek izklāstīts par sejas ādas slimībām, kā pareizi rīkoties un, kas jāievēro šādiem pacientiem. Uzmanība likta uz pacientiem, kuriem jau ir sejas ādas problēmas ilgāku laiku. Bakalaura darba tēma – "Sejas ādas kopšanas līdzekļi pusaudžu vecumā". Tēmas aktualitāti nosaka sejas ādas kopšanas līdzekļu efektivitāte. Darba mērķis ir noskaidrot jauniešu sejas ādas kopšanas līdzekļu pie...

 9. Mājas lapas loma mārketinga komunikācijā: veikalu tīkla "Biotēka" piemērs

  OpenAIRE

  Drizļionoka, Diāna

  2010-01-01

  Autores Diānas Drizļionokas izstrādātā bakalaura darba temats ir „Mājas lapas loma mārketinga komunikācijā: veikalu tīkla „Biotēka” piemērs” . Darba ietvaros veiktā pētījuma mērķis noteikt mājas lapas lomu mazumtirdzniecības veikalu tīkla „Biotēka” mārketinga komunikācijā. Darbā izstrādē autore balstās uz Filipa Kotlera (Philip Kotler) teorētiskajām nostādnēm par mārketingu, Davīda Čefija (David Chaffey) teorētiskajām nostādnēm par interneta mārketingu un mājas lapu, Tomasa Pauela (Thomas Pow...

 10. BYOD politikas izmantošana uzņēmumos

  OpenAIRE

  Plisko, Artūrs

  2014-01-01

  Modernie informācijas tehnoloģiju sasniegumi pēdējo gadu laikā stipri izmainīja priekšstatus par infrastruktūras veidošanas iespējām. Pieaugot mobilo ierīču skaitam, parādījās tendence izmantot tās darba vajadzībām kas tika nosaukta par BYOD, jeb „Paņem Līdzi Savu Ierīci”. Minētā tendence rada problēmu – pieaugot lietotāju skaitam ar personīgām ierīcēm, palielinās riski attiecībā uz informācijas sistēmu drošību. Bakalaura darba mērķis ir izvērtēt riskus, ar kuriem var sastapties uzņēmumi i...

 11. Dzimuma stereotipizācija tiešsaistes laikrakstos

  OpenAIRE

  Tirzīte, Asne

  2015-01-01

  Pētnieciskā darba mērķis ir atrast un analizēt stereotipus britu tiešsaites avīžu The Guardian un Daily Mail rakstos par biznesu, lai uzzinātu no kādiem valodas elementiem sastāv stereotipu atspoguļojums un kā mediju diskursā tiek atspoguļotas dzimuma un profesionālās identitātes. Darba teorētiskā daļa apskata pašreizējā pētījuma metodi un iepriekšējo pētnieku darbus par šo tēmu. Izmantotā kvalitatīvā pētījuma metode ir Normana Fērklova (1992) trīsdimensionālais kritiskās diskursa analīzes mo...

 12. Sociālie mediji kā ilgtspējīgs mārketinga instruments.

  OpenAIRE

  Kudlāne, Maija

  2012-01-01

  Ietekme, kādu sociālie mediji atstāj uz patērētāja ikdienas dzīvi ir neiedomājami liela. Tāpēc sociālo mediju mārketings ir attīstījies kā atsevišķa nozare. Pastāv dažādi viedokļi par to vai sociālo mediju mārketings ir ilgtspējīgs vai tā ir tikai mirkļa tendence. Darba mērķis ir izpētīt sociālo mediju mārketinga īpatnības un pielietojumu atkarībā no mārketinga mērķa, mērķa auditorijas iezīmēm, ekonomiskiem un kultūras faktoriem, kā arī izprast tā nākotnes potenciālu. Darba izpētes pro...

 13. Japāņu mode un subkultūras 20.-21.gadsimtā

  OpenAIRE

  Murašova, Kristīne

  2013-01-01

  Bakalaura darba nosaukums ir „Japāņu mode un subkultūras 20.-21.gadsimtā”. Šis darbs sevī iekļauj pētījumu par Japānas populārākajām subkultūrām un modes kustībām pēdējo divu gadsimtu laikā. Pētījums tiek veikts no psiholoģiskā skatu punkta. Darba mērķis ir sniegt lasītājam izpratni par tradicionālas japāņu kultūras konfliktu ar mūsdienu kultūru,analizēt un izprast subkultūru patieso būtību, kā arī uztvert vēstījumu, ko subkultūru pārstāvji cenšas nodot sabiedrībai.Bakalaura darbs sastāv n...

 14. Intertekstualitāte Dž.K. Roulingas "Harija Potera" romānu serijā

  OpenAIRE

  Strunga-Raude, Aija

  2009-01-01

  Šī bakalaura darba tēma ir „Intertekstualitāte Dž. K. Roulingas "Harija Potera" romānu sērijā”. Es izvēlējos šo tēmu, jo 2008. gadā tika izdota pēdējā septītā grāmata šajā romānu sērijā un šīs grāmatas jau ir izraisījušas plašas diskusijas dažādās sabiedrības grupās. Šī ir lieliska iespēja izpētīt ko tieši Džoanna Ketlīna Roulinga ir izmantojusi savā romānā “Harijs Poters”. Šī darba mērķis ir ilustrēt kā Dž. K. Roulinga, rakstot „Harija Potera” romānu sēriju, ir izmantojusi intertekstualit...

 15. ZS "Avotiņi" saimnieciskās darbības analīze un nākotnes attīstības perspektīvas

  OpenAIRE

  Beķere, Ināra

  2016-01-01

  Maģistra darbā ir veikta ZS “Avotiņi” saimnieciskā darba analīze, izmantojot sekojošas analīzes metodes: •pārskata lasīšana; •horizontālā analīze; •vertikālā analīze; •finanšu koeficientu aprēķināšana. Finanšu pārskatu lietotāji, veicot finanšu analīzi, var iegūt informāciju par uzņēmuma saimniecisko vai finanšu stāvokli. Tas ļauj pieņemt lēmumus par līdzekļu investēšanu, tādejādi jebkurš lēmums var būtiski ietekmēt tālāku saimniecisko un finansiālo darbību. Darba teorētiskajā daļā autore m...

 16. Zīmola nozīme patērētāju lēmuma pieņemšanā mēbeļu mazumtirdzniecībā.

  OpenAIRE

  Pētersons, Miks

  2013-01-01

  Maģistra darba temats ir „Zīmola nozīme patērētāju lēmuma pieņemšanā mēbeļu mazumtirdzniecībā”. Darba mērķis ir teorētiski analizēt un praktiski noskaidrot zīmola nozīmi patērētāja lēmuma pieņemšanā par mēbeļu iegādi. Temats ir aktuāls un darbā apkopotie rezultāti var būt saistoši Latvijas mēbeļu nozares dalībniekiem. 1. nodaļā autors izvērtē patērētāju uzvedību noteicošos faktorus, kā arī zīmola nozīme lēmuma pieņemšanā. 2. nodaļā analizēta mēbeļu ražošanas nozare Latvijā, veikta uzņēm...

 17. 15.SFPS "Ieņēmumi no līgumiem ar klientiem"un 16.SFPS "Noma" prasības un to salīdzinājums ar iepriekšējiem SFPS/SGS un LR likumdošanu

  OpenAIRE

  Dābola, Iveta

  2016-01-01

  Maģistra darba temats 15. SFPS “Ieņēmumi no līgumiem ar klientiem” un 16. SFPS “Noma” prasības un to salīdzinājums ar iepriekšējiem SFPS/SGS un LR likumdošanu. Maģistra darba mērķis - balstoties uz 15. SFPS “Ieņēmumi no līgumiem ar klientiem” un 16. SFPS “Noma” standartu prasību izpēti un analīzi, novērtēt Latvijas likumdošanas atbilstību minēto standartu prasībām un sniegt priekšlikumus konkrētu jautājumu risināšanai Latvijas kontekstā. Maģistra darbā izpētīti LR normatīvie regulējumi un sta...

 18. Ārstu un māsu ar dzimumlomām saistītie autostereotipi un heterostereotipi.

  OpenAIRE

  Pastare, Līga

  2007-01-01

  Bakalaura darba tēma ir ārstu un māsu ar dzimumlomām saistītie heterostereotipi un autostereotipi. Stereotipi pastāv, pateicoties kategorizācijai. Aizspriedumi radušies sociālās nevienlīdzības rezultātā. Dzimuma aizspriedumi parasti tiek vērsti pret sievietēm, un iekļauj diskriminējošu rīcību. Tā kā stereotipi ir vienkāršotas, apgūtas priekšstatu shēmas, tās ir noderīgas un efektīgas, taču ne vienmēr ir patiesas un precīzas, jo efektīvas darba attiecības starp ārstu un medicīnas māsu ...

 19. Aprūpes īpatnības bērniem ar Dauna sindromu stacionārā

  OpenAIRE

  Lūse, Ērika

  2015-01-01

  Bakalaura darba tēma – Aprūpes īpatnības bērniem ar Dauna sindromu stacionārā. Tēmas aktualitāte pievērst uzmanību bērna ar Dauna sindroma aprūpei, kā arī mazināt stereotipus par šiem bērniem. Darba mērķis ir izpētīt Dauna sindromu un māsas lomu šo bērnu aprūpē, kā arī aprūpes īpatnības. Pētniecības uzdevumi ir veikt zinātniskās literatūras analīzi, pētījuma atbilstošas māszinību teorijas atlasi, izstrādāt anketu, veikt pilot pētījumu, iegūto datu apkopošanu, analīze un secinājumu veikšana. I...

 20. Kukuļņemšanas un kukuļdošanas kvalifikācijas problēmas

  OpenAIRE

  Brauere, Jolanta

  2010-01-01

  Bakalaura darba nosaukums ir „Kukuļņemšanas un kukuļdošanas kvalifikācijas problēmas”. Darba mērķis ir izpētīt normatīvos aktus, speciālo juridisko literatūru un judikatūru, nolūkā konstatēt problēmas kukuļņemšanas un kukuļdošanas kvalifikācijā. Lai sasniegtu šo mērķi, darbā tika aplūkota kukuļņemšanas un kukuļdošanas vēsturiskā attīstība, tādējādi sniedzot nelielu ieskatu par kukuļņemšanas un kukuļdošanas juridiskā pamata vēsturiskās attīstības posmiem no 19.gadsimta līdz mūsdienām. Darb...

 1. SIA "Statoil Fuel & Retail Latvia" komunikācijas sociālajos medijos; klientu uzrunāšana un uzklausīšana

  OpenAIRE

  Černova, Egita

  2013-01-01

  Bakalaura darbā "SIA "Statoil Fuel & Retail Latvia" komunikācijas sociālajos medijos; klientu uzrunāšana un uzklausīšana" tika pētīta uzņēmuma komunikācija sociālajos tīklos - komunicēšanas veids, identificējot sociālo tīklu lietotāju viedokli par to. Darba mērķis izpētīt „Statoil” komunikāciju sociālajos medijos un secinājumus piedāvāt kā ierosinājumus uzņēmuma komunikācijas pilnveidošanai. Darba teorētisko daļu veido nodaļas par Gruniga sabiedrisko attiecību komunikācijas modeļiem, so...

 2. Organizācijas antivīrusa programmatūras servera puses risinājumu ieviešana

  OpenAIRE

  Beitiks, Artūrs

  2011-01-01

  Darba mērķis ir izvērtēt dažādas Windows Server 2008 operētājsistēmai paredzētas pretvīrusu programmas, izvērtējot to funkcionālās iespējas, kā arī veikt dažāda veida drošības pārbaudījumus, lai spētu sniegt ieteikumus funkcionalitātes un drošības ziņā drošākā pretvīrusu risinājumu izvēlē. Darbā ir sniegts ieskats vīrusu un pretvīrusu vēsturē, to attīstībā līmeņos un darbības pamatprincipos Darba ietveros tika apskatīta pretvīrusu programmu konfigurācija, un spēja reaģēt uz dažāda veida...

 3. Karosi gadījumu oficiāla atzīšana Japānā un sabiedrības centieni to novēršanā

  OpenAIRE

  Baķe, Zane

  2009-01-01

  Bakalaura darbā tiek apskatīta jauna sociālā problēma mūsdienu Japānā – karŌsi (karŌshi, 過労死), kas tulkojumā nozīmē „nāve no pārstrādāšanās”. To izraisa liela fiziskā un psiholoģiskā slodze darbā. Šī problēma tika novērota Japānas kompānijās 20. gadsimta otrajā pusē un pastāv arī mūsdienās. Darba mērķis ir apskatīt iemeslus, kādēļ šāda problēma ir radusies Japānā un kā tā tiek risināta. Galvenais darba secinājums – karŌsi problēma ir neviennozīmīga un pastāv ekonomiski un sociāli iemesli, ...

 4. Efektivitātes pētījums: Ceļu Satiksmes drošības direkcijas sociālās vides reklāmas

  OpenAIRE

  Vītola, Zanda

  2013-01-01

  Darba tēma ir „Efektivitātes pētījums: Ceļu Satiksmes drošības direkcijas sociālās vides reklāmas”. Pētījuma problēma – ik gadu palielinās upuru un negadījumu skaits uz Latvijas ceļiem, tāpēc ir svarīgi noskaidrot, cik efektīvas ir CSDD vides reklāmas, lai šo tendenci novērstu. Darba mērķis – noskaidrot sabiedrības viedokli un attieksmi pret CSDD vides reklāmām, atklājot, kā un vai reklāmu vēstījums ietekmē sabiedrību. Darbā izmantota Bārta teorija semiotiskās analīzes izpratnei, Kot...

 5. Viesnīcnieka glabājuma tiesiskais statuss Latvijā

  OpenAIRE

  Šteinberga, Zane

  2016-01-01

  Darba mērķis ir izpētīt esošo viesnīcnieka glabājuma tiesisko statusu Latvijas Republikā, tā atbilstību mūsdienu sabiedrības un uzņēmējdarbības vides prasībām. Darbā tiek analizēti Latvijas Republikas Civillikumā ietvertie termini un definīcijas attiecībā uz viesnīcnieka glabājumu, pētīti ārvalstu un starptautiskie tiesību akti un to projekti attiecībā uz viesnīcnieka glabājumu, kā arī uz viesnīcnieka atbildības jautājumiem kopumā. Darba noslēgumā tika apskatīti iespējamie varianti viesnīcnie...

 6. Sporta preču zīmolu komunikācijas vērtējums sociālo mediju lietotāju auditorijā: "Nike", "Adidas", "Puma" gadījums

  OpenAIRE

  Mačane, Ieva

  2015-01-01

  Bakalaura darba „Sporta preču zīmolu komunikācijas vērtējums sociālo mediju lietotāju auditorijā: „Nike”, „Adidas”, „Puma” gadījums” mērķis ir noskaidrot un analizēt zīmolu komunikācijas paradumus un nozīmi, kā arī novērtēt auditorijas attieksmi par zīmolu īstenoto komunikāciju. Darba ietvaros tika analizēta zīmolu komunikācija sociālajos medijos facebook.com, instagram.com un twitter.com laika posmā no 2015.gada 1.janvāra līdz 31.martam. Darbā apkopota teorijas par zīmola un zīmolvedības...

 7. WebQuest mācību modeļa izmantošana ķīmijas mācību stundās

  OpenAIRE

  Silauniece, Līga

  2010-01-01

  Darbā veikta literatūras izpēte par WebQuest kā interneta izmantošanas modeli ķīmijas mācību procesā. Analizēta WebQuest projekta sagatavošana un realizēšana, organizatoriskie un didaktiskie aspekti. Izveidots WebQuest darba apraksta piemērs ķīmijā 9. klasei. Izstrādātas vietnes par WebQuest mācību modeļa realizāciju. Izstrādāta pedagogu profesionālās pilnveides kursu programma un metodiskie ieteikumi skolotājiem.

 8. Country Level Factors that Affect the Achievements of Primary School Students in Science in International Comparative Studies from Education Management Perspective

  OpenAIRE

  Rita Geske

  2013-01-01

  Sākumskolas skolēnu dabaszinātņu sasniegumus ietekmējošie valsts līmeņa faktori starptautiskajos salīdzinošajos pētījumos izglītības vadības skatījumā Promocijas darba mērķis ir, veicot vairāku valstu datu salīdzinošo analīzi, atrast valsts līmeņa faktorus, kuri ietekmē Latvijas ceturto klašu skolēnu vidējos sasniegumus dabaszinātnēs. Darbā analizēti TIMSS dalībvalstu sociāli ekonomiskie, demogrāfiskie un politiskie faktori, kuri ietekmē skolēnu vidējos sasniegumus. Konstatēts, ka Latvijas...

 9. Gaujas upes baseina noteces sezonālās un ilgtermiņa izmaiņas

  OpenAIRE

  Brigmane, Dace

  2011-01-01

  Baklaura darba ”Gaujas upes baseina noteces ilgtermiņa un sezonālās izmaiņas” pētījuma mērķis ir noskaidrot Gaujas baseina upju noteces sezonālas un ilgtermiņa izmaiņas un to savstarpējās atšķirības starp iedalītajiem trim daļbaseiniem-augšteces, vidusteces un lejteces. Bakalaura darbā tika apkopota literatūra par upju hidroloģisko režīmu un tā ietekmējošiem faktoriem, kā arī par Latvijas upju hidroloģisko režīmu un tika izveidots Gaujas baseina fizioģeogrāfiskais raksturojums. Bakalaur...

 10. Alus kosmētikas produktu vizuālās identitātes izstrāde

  OpenAIRE

  Bonfelde, Lelde

  2016-01-01

  Diplomdarba tēma ir “Alus kosmētikas produktu vizuālās identitātes izstrāde”. Darba teorētiskajā daļā tiek apskatīts iepakojuma dizaina jēdziens, iepakojuma dizaina nozīme, dizaina veidošanas principi, populārākie iepakojuma materiāli. Pētījuma mērķis ir izpētīt, vai mūsdienu alus kosmētikas iepakojuma dizainā ir nepieciešamība izmantot alus iepakojuma dizaina raksturīgākos principus. Hipotēze: Alus kosmētikas iepakojuma dizainā nepieciešams izmantot alus etiķešu dizaina grafiskos elementus...

 11. Mobilā lietotne: "Instagram bilžu plānotājs"

  OpenAIRE

  Cibuļskis, Aigars

  2016-01-01

  Šajā dokumentā ir iekļauta Latvijas Universitātes Datorikas fakultātes kursa “Kvalifikācijas darbs II” (DatZ2049) praktiskā darba ietvaros izstrādātā lietotne “Mobila lietotne “Instagram bilžu plānotājs”” tehniskā dokumentācija, kas ietver programmatūras prasību specifikāciju, datu bāzes un ekrānformu projektējumus. Instagram bilžu plānotājs - ir lietotne Android platformai, kura domāta atvieglot bilžu izlikšanu sociālajā tīklā Instagram, modes blogeriem un mā...

 12. BTA Insurance Company SE darbības pilnveidošana tirgus daļas palielināšanā Baltijā un Eiropā

  OpenAIRE

  Radvila, Līga

  2012-01-01

  Maģistra darbā “Apdrošināšanas tirgus segmentēšana - ieiešana Polijā” ir izpētīta Polijas apdrošināšanas tirgus nozare, Latvijas apdrošināšanas vieta pasaules, Eiropas un Baltijas valstīs. “BTA Insurance Company” SE finanšu rādītāji un tirgus segmentācija. Par pētījuma objektu izvēlēta apdrošināšanas akciju sabiedrība “BTA Insurance Company” SE, kura darbojas Latvijā kopš 1993.gada 1.novembra, bet no 2011. gada marta ir reģistrēta Eiropas komercsabiedrības reģistrā. Maģistra darba izstr...

 13. Finteh uzņēmuma nākotnes stratēģijas varianti mikro finansējuma pakalpojumu sektorā Krievijas tirgū

  OpenAIRE

  Veilands, Toms

  2018-01-01

  Šai maģistra darbā tiek apskatīts un analizēts finteh sektors un tā dalībnieka, mikro finanšu pakalpojumu sniedzēja esošā situācija un nākotnes stratēģijas iespējas Krievijā. Darbs sastāv no trim galvenajām daļām - teorētiskās daļas, kur autors apraksta par to, kas notiek pasaulē un Krievijā finteh sektorā, kā arī aplūko darbojošos elementus un komponentes kuras tiek izmantotas, lai veidotu mūsdienīgus finteh risinājumus. Darba otrajā daļā ir veikta finteh sektora analīze ar fokusu uz MFO dar...

 14. Vartotojų požiūrio formavimas reklamos priemonėmis: „Coca-Cola“ pavyzdžiu

  OpenAIRE

  Kučkovaitė, Agnė

  2018-01-01

  Šio darbo tikslas – ištirti Lietuvos gyventojų požiūrį į reklamą ir pateikti „Coca-Cola“ įmonei pasiūlymus kaip tinkamiausiu būdu reklamuoti savo paslaugas internete. Darbas sudarytas iš trijų dalių. Pirmoje dalyje teoriniu aspektu apibūdinama ir palyginama su kitomis reklamos priemonėmis reklama internete, jos privalumai, trūkumai ir perspektyvos. Antroje dalyje pristatoma „Coca-Cola“ įmonė, analizuojami Lietuvos gyventojų požiūrio į reklamą internete tyrimo rezultatai, nustatomi tinka...

 15. MS Windows domēna darbstaciju migrācija no MS Windows XP uz Windows Vista.

  OpenAIRE

  Tetere, Agate

  2009-01-01

  Kvalifikācijas darbā izpētīju darbstaciju migrācijas no Windows XP uz Windows Vista plusus un mīnusus. Darba gaitā tika veikti sekojoši uzdevumi: 1.Veikta Windows XP un Windows Vista darbstaciju instalācija, iestatījumu konfigurēšana un tika pārbaudīta sistēmas darbība 2.Veikta Windows Server 2003 un Windows Server 2008 instalācija, iestatījumu konfigurēšana un tika pārbaudīta sistēmas darbība 3.Izstrādāts migrācijas modelis 4.Veikta migrācijas optimizēšana 5.Veikta datu migrāc...

 16. Vecāku audzināšanas stilu saistība ar pašcieņu pusaudžu vecumā

  OpenAIRE

  Miķelsone-Ježaka, Dace

  2008-01-01

  Darba mērķis ir izpētīt pašcieņas saistību ar mātes un tēvu audzināšanas stilu bērnībā. Pētījumā piedalījās 105 pusaudži no dažādām skolām vecumā no 16 līdz 18 gadiem, kas dzīvo pilnās ģimenēs. Tika izmantotas 2 aptaujas: 1. Vecāku autoritātes novērtējuma aptauja (The Parental Authority Questionnaire, Buri, 1991; Griškina, 2002). 2. Rozenberga pašcieņas aptauja (The Rosenberg Self – esteem Scale, Rosenberg, 1965).

 17. MS Windows domēna darbstacijas migrācijas iespējas no MS Windows XP uz MS Windows 7.

  OpenAIRE

  Zariņš, Valdis

  2009-01-01

  Kvalifikācijas darbā tiek aprakstītas MS Windows domēna darbstacijas migrācijas iespējas no MS Windows XP uz MS Windows 7, kā servera operētājsistēmas izmantojot tādus Microsoft produktus, kā Microsoft Windows Server 2003 un Microsoft Windows Server 2008. Kvalifikācijas darba teorētiskaja daļā tiek apskatīti Microsoft Windows 7 priekšrocības un uzlabojumus gan no darbstacijas lietotāja , gan no darbstacijas administratora puses. Ir aprakstītas Microsoft Windows Server 2008 jauninājumu ie...

 18. Programmēšanas valodas Java 8 iespējas

  OpenAIRE

  Vaivars, Arnis

  2014-01-01

  Java ir viena no pasaulē populārākajām objektorientētajām programmēšanas valodām. Šī platforma ir nepārtraukti attīstīta un pilnveidota, ar katru versiju sniedzot programmatūras izstrādātājiem jaunas iespējas. 2014.gada martā tika izplatīta uz darba izstrādes brīdi jaunākā platformas versija – Java 8. Pateicoties lambda izteiksmēm, Nashorn Javascript dzinējam, jaunajām datuma, laika un straumju lietojumprogrammu saskarnēm un citām iespējām, šis laidiens iespējams ir pati gaidītākā Java versij...

 19. Valūtas tirgus. Eiro kā valsts valūta Latvijā

  OpenAIRE

  Bondarevs, Maksims

  2007-01-01

  Maksima Bondareva diplomdarba “ Valūtas tirgus. Eiro kā valsts valūta Latvijā”. Diplomdarba mērķis ir: izpētīt tagadnes Latvijas ekonomisko situāciju un noteikt vai tā ir labvēlīga eiro ieviešanai. Lai sasniegtu darba mērķi, tika izvirzīti vairāki uzdevumi: 1.raksturot valūtas sistēmas attīstības posmi un tas pakāpeniskas izmaiņas; 2.raksturot Monetārās sistēmas attistību; 3.izpētīt eiro ieviešanas Latvijā riskus un iespējas; 4.izdarīt secinājumus par Latvijas gatavību ei...

 20. Empātijas atšķirības improvizācijas teātru, amatierteātru un koru dalībniekiem

  OpenAIRE

  Nikolajeva, Inga

  2012-01-01

  Pētījuma mērķis ir noskaidrot empātijas atšķirības starp improvizācijas teātru, amatierteātru un koru dalībniekiem. Izlasi veido 106 respondenti, no tiem 41 improvizācijas teātru dalībnieks, 34 amatierteātru dalībnieki un 31 koru dalībnieks kā kontroles grupa – respondenti, kuriem tā ir brīvā laika aktivitāte ārpus darba. Dalībnieki ir 14 vīrieši un 92 sievietes vecumā no 18 līdz 30 gadiem, dalībnieku pieredzes ilgums aktiermākslā ir no 1 līdz 15 gadiem. Pētījumā tiek izmantota Saimona Barona...

 1. Aerodium „Rīga” bāzes attīstības un perspektīvas analīze un mārketinga stratēģijas noteikšana

  OpenAIRE

  Verdens, Kaspars

  2011-01-01

  Darba mērķis ir, balstoties uz teorijas atziņām par mārketinga stratēģiju un plānu, kā arī makrovides faktoriem, izanalizēt Aerodium nākotnes iespējas un perspektīvas, izstrādāt Aerodium mārketinga stratēģiju, kā arī sniegt priekšlikumus Aerodium darbības pilnveidošanai. Pirmajā nodaļā autors veiks noteiktu mārketinga aspektu teorētisko apskatu. Otrajā nodaļā tiks sniegts uzņēmuma Aerodium darbības raksturojums un veikts tā ietekmējošo faktoru izvērtējums, tostarp veikta SVID analīze. Savu...

 2. OpenStack augstas pieejamības risinājumi

  OpenAIRE

  Dreiže, Toms

  2016-01-01

  Šis bakalaura darbs ir pētījums par OpenStack IaaS mākoņpakalpojumu platformu. Tā mērķis ir sniegt ieskatu augstas pieejamības pamatprincipos un OpenStack mākoņpakalpojumu platformas piedāvātajos augstas pieejamības nodrošināšanas risinājumos. Bakalaura darba gaitā ir veikta augsti pieejamas OpenStack trīs mezglu sistēmas uzstādīšana, izmantojot Galera Cluster datubāzu klasteri un HAProxy slodzes līdzsvarotāju. Tika pārbaudīta OpenStack augsta pieejamība, testējot OpenStack Glance komponentes...

 3. Medicīniskās terminoloģijas mācīšana augstskolas līmenī

  OpenAIRE

  Ulmane, Alise

  2016-01-01

  Šī maģistra darba mērķis ir izpētīt veiksmīgākos medicīniskās terminoloģijas pasniegšanas metodes augstskolas līmeņa studentiem. Izmantojot triangulācijas metodi, autore analizēja augstskolas pasniedzēju, praktizējošo fizioterapeitu un studentu viedokļus par fizioterapijas specialitātes medicīniskās terminoloģijas atlasi un mācīšanas veidiem. Teorētiskajā daļā autore apskata dažādas terminoloģijas mācīšanas klasifikācijas un medicīniskā diskursa īpatnības. Apkopojot praktiskās daļas rezultātu...

 4. Psihosomātiskā ietekme uz ametropijām

  OpenAIRE

  De March, Mauro

  2013-01-01

  Bakalaura darbs ir uzrakstīts angļu valodā, satur 51 drukātas lapas, 30 zīmējumus, 21 grafiku un 4 tabulas. Galvenais darba mērķis ir parādīt sakaru starp individuāla cilvēka psiho-enerģētiskajiem apstākļiem, viņa fiziskajām īpašībām un ametropijas tipu. Eksperimentālie pētījumi ir veikti Itālijā 227 pacientiem vecumā no 14 līdz 84 gadiem, no kuriem 113 bija vīrieši un 114 sievietes. Tika meklēts sakars starp redzes defektiem un iespējamiem indivīda psiholoģiskajiem konfliktiem un somatiska...

 5. Klīnisko atradņu salīdzinājums FemtoLASIK un LASIK metodēs

  OpenAIRE

  Bistere, Aivija

  2010-01-01

  Maģistra darbs ir uzrakstīts latviešu valodā uz 60 lpp. Tas satur 36 att., 1 tab., 4 pielikumus. Izmantoti 57 literatūras avoti. Darba mērķis:Novērtēt un salīdzināt klīniskos rezultātus starp metodēm, kur radzenes vāciņš lāzerķirurģijas laikā veidots ar VisuMax femtosekunžu lāzeri(FemtoLASIK metode) un ar mehānisko mikrokeratomu(LASIK metode). Metodika:Pētījumā tika analizēti 84 miopi pacienti(154 acis)-LASIK metodē-59 pacienti,FemtoLASIK-25. Vidējais vecums 29±8 gadi. Pirms operācijas subjek...

 6. Tūrisma sociālekonomiskā ietekme Engures ezera sateces baseinā

  OpenAIRE

  Apels, Jānis

  2012-01-01

  Tūrisms tiek uzskatīts par perspektīvu lauku reģionu attīstības metodi, jo nepieciešamie resursi ir plašāk pieejami. Taču tūrismam kā procesam ir gan pozitīva, gan negatīva ietekme uz apkārtējo dabas vidi, sociālo un ekonomisko vidi. Bakalaura darba „Tūrisma sociālekonomiskā ietekme Engures ezera sateces baseinā” mērķis ir tūrisma sociālekonomiskās ietekmes izvērtēšana balstoties uz vietējo iedzīvotāju attieksmi. Bakalaura darbā sniegts neliels ieskats Engures sateces baseinā piedāvāto...

 7. Koherentas kustības uztvere skolas vecuma bērniem ar sašaurinātu vizuālās uztveres lauku

  OpenAIRE

  Gritāne, Andželika

  2017-01-01

  Maģistra darbs tika uzrakstīts latviešu valodā uz 40 lapām, darbs satur 24 attēlus, 8 tabulas un satur 28 atsauces uz literatūras avotiem. Darba mērķis: Noteikt koherentas kustības slieksni skolas vecuma bērniem ar sašaurinātu vizuālās uzmanības lauku. Metodika: Dalībnieki tika iedalīti divās grupās balstoties un nevārda atpazīšanas testa rezultātiem – grupa ar sašaurinātu vizuālās uztveres lauku un grupa ar attīstībai atbilstošu vizuālās uztveres lauka lielumu. Abu grupu dalībniekiem tika n...

 8. Bagātīgo interneta lietojumprogrammu izstrādes platformu salīdzinājums

  OpenAIRE

  Degiļeviča, Karīna

  2012-01-01

  Maģistra darbā ir aprakstītas populārākas bagātīgo interneta lietojumprogrammu tehnoloģijas, tādas kā Ajax, JavaFX, Silverlight, Adobe Flex un HTML5. Autore detalizētāk apskatīja Adobe Flex un JavaFX tehnoloģijas, to iespējas un izstrādes ietvarus. Balstoties uz iegūto informāciju, autore izveidoja praktisko darbu, kur, izmantojot Adobe Flex un JavaFX platformas, realizētas divas tīmekļa lietojumprogrammatūras. Maģistrā darba ietvaros ir aprakstītas tehnoloģiju priekšrocības un trūkumi, ka ar...

 9. Antibiotiku aprite Benu aptiekā 7

  OpenAIRE

  Mičule, Baiba

  2013-01-01

  Antibiotikas plaši pielieto infekciju slimību ārstēšanā. Bieži vien ārsti antibiotikas izraksta arī vīrusa infekcijas gadījumā, tādēļ pieaug antibiotiku patēriņš un aizvien vairāk tiek runāts par antibiotiku rezistences veidošanos, kā rezultātā baktērijas kļūst nejūtīgas pret antibakteriālajiem līdzekļiem. Bakalaura darba mērķis bija izpētīt perorāli lietojamo antibiotiku apriti BENU aptiekā 7, laika posmā no 2011. gada 1. janvāra līdz 2012. gada 31. decembrim. Veicot pētījumu, tika no...

 10. Režisora Tarsema Singa apziņas pasaules dramatizējums filmās

  OpenAIRE

  Kupruka, Mētra

  2012-01-01

  Bakalaura darba tēma ir „Režisora Tarsema Singa apziņas pasaules dramatizējums filmās”. Tās ietvaros autore apskata trīs filmas: „Šūna” (1999), „Kritiens” (2006) un „Nemirstīgie” (2011). Nekad līdz šim nav veikts pētījums saistībā ar šī režisora daiļradi; tā mērķis ir analizēt Tarsema Singa darbus un atrast viņa raksturīgākās filmu veidošanas pieejas. Lai noteiktu darbos izmantotos paņēmienus, tiek veikta semiotiskā analīze, un tā tiek papildināta ar fokusa grupas interviju parastu cilvēku v...

 11. Pusaudžu - hokeja spēlētāju sasniegumu stratēģijas un apmierinātības izjūta, spēlējot hokeju, saistībā ar vecāku audzināšanas stiliem.

  OpenAIRE

  Stālmane, Liene

  2014-01-01

  Maģistra darba mērķis bija izpētīt saistības starp pusaudžu, kuri trenējas hokejā jau no agrīna vecuma, sasniegumu stratēģijām, apmierinātības izjūtu, spēlējot hokeju, un viņu vecāku audzināšanas stilus. Pētījumā tika iekļauti 53 respondenti latviešu tautības zēni, vecumā no 9 – 14 gadiem, kuri trenējas hokejā. Par pētījuma instrumentāriju izmantotas: 1)Vecāku audzināšanas stila aptauja. (Parental Authority Questionnaire (PAQ), Buri, 1991); 2) Sasniegumu stratēģiju aptauja....

 12. Corispermum intermedium, C. hyssopifolium un C. leptopterum augu sabiedrības, to ietekmējošie faktori un taksonu radniecība

  OpenAIRE

  Peipiņa, Ieva

  2015-01-01

  Latvijas endēmam Corispermum intermedium un svešzemju sugām C. hyssopifolium ar C. leptopterum ir ļoti līdzīga gan morfoloģija, gan ekoloģiskie apstākļi. Literatūrā trūkst datu par Corispermum augu sabiedrībām un to sastopamības noteicošajiem ekoloģiskajiem faktoriem. Maģistra darba mērķis – noteikt jūras piekrastes smiltājos sastopamo kamieļzāļu augu sabiedrību piederību un to ietekmējošos faktorus, kā arī C. intermedium, C. hyssopifolium un C. leptopterum radniecību. Corispermum augu ...

 13. Augsnes faktoru nozīme lauksaimniecībā izmantojamo zemju aizaugšanā

  OpenAIRE

  Kasparinska, Zane

  2010-01-01

  Maģistra darba mērķis ir noskaidrot augsnes faktoru nozīmi uz krūmu un koku apauguma attīstību aizaugošās lauksaimniecībā izmantojamās zemēs. Maģistra darbā ir apkopota informācija saistībā ar lauksaimniecības zemju aizaugšanas pētījumiem Latvijā un pasaulē, kā arī noskaidrota ainavu ekoloģiskās sukcesijas gaita un augsnes faktoru ietekme neizmantotajās lauksaimniecības zemēs Siguldas, Līgatnes un Taurenes apkārtnes etalonteritorijās. Pētījumā konstatēts, ka kopumā krūmu un koku apaugum...

 14. Latvijas ozolu audžu augšņu raksturojums

  OpenAIRE

  Stalīdzāns, Didzis

  2012-01-01

  Maģistra darba mērķis ir noskaidrot augsnes faktora lomu parastā ozola (Quercus robur L.) izplatībai Latvijas teritorijā sastopamajās mežaudzēs. Maģistra darbā ir apkopota informācija par parastā ozola izplatības areālu Latvijas teritorijā un citviet pasaulē. Sniegts - parastā ozola ekoloģiskais raksturojums, raksturīgākie augšanas apstākļi, audžu atjaunošanās un ar to saistīto problēmu izklāsts. Pētījumā izlases veidā tika atlasīti 24 ozolu audžu parauglaukumi, kuros veikta audzes augsne...

 15. Ar cinku aizvietotu hidroksilapatītu pētījumi

  OpenAIRE

  Komarovska, Laura

  2013-01-01

  Darbā apkopota informācija par hidroksilapatītu īpašībām, to sintēzes iespējām un izmantošanu. Apkopota informācija arī par izmantotajām darba un analīzes metodēm. Eksperimentālajā daļā veikta ar cinku, cēriju un cinku - cēriju aizvietotu hidroksilapatītu sintēze, izmantojot hidrotermisko metodi, kā sākotnējo izejvielu izmantojot amorfas vai kristāliskas fāzes hidroksilapatītu. Iegūtie pulveri raksturoti izmantojot pulvera rentgendifraktometriju un Furjē transformācijas infrasarkano spektrosk...

 16. Darbinieku iesaistes aptaujas TeamPulse™ ticamība un validitāte latviešu versijā

  OpenAIRE

  Kelberga, Anna

  2015-01-01

  Pētījuma mērķis bija adaptēt latviešu valodā aptauju TeamPulse™, kas mēra darbinieku iesaisti. Šī darba ietvaros tika veikta aptaujas TeamPulse™ turpmāka izpēte plašākā un daudzveidīgākā izlasē. Kopā analizētas 106 aizpildītas anketas no trim dažādiem uzņēmumiem – bankas, ražošanas uzņēmuma un augstskolas. Tika izmantota arī aptaujas “Iesaiste darbā” (UWES, Schaufeli un Baker, 2006) pilnā versija, lai detalizētāk noteiktu abu aptauju komponentu korelāciju. Pamatojoties uz adaptācijas psih...

 17. Fēliksa Arvida Ulfa Šelberga tēls un atspoguļojums izvelētos ārzemju medijos 2016.gadā

  OpenAIRE

  Kovaļonoka, Viktorija

  2017-01-01

  Bakalaura darba "Fēliksa Arvida Ulfa Šelberga tēls un atspoguļojums izvelētos ārzemju medijos 2016. gadā" pētnieciskie jautājumi ir par tēla veidošanās aspektiem mediju vidē, kā arī konkrēto cilvēku atspoguļojums tajos. Pētījums ir balstīts uz tēla teorijas pamatiem, kā arī Garija Vennela modificētas triangularās shēmas, kas bija pielāgota konkrētajam pētnieciskajam laukam. Pētījumā materiāli tika analizēti, izmantojot rāmējuma teoriju un kvalitat...

 18. Lietu interneta drošības riski saimniecības un viedajās ierīcēs

  OpenAIRE

  Borskoviča, Sintija

  2017-01-01

  Lietu internets tiek attiecināts uz ierīcēm, kuras var savienot ar internetu, un kuras atvieglo cilvēku ikdienu. Šādas ierīces var būt gan mašīnas, gan ledusskapji. Šīs ierīču skaits pēdējo gadu laikā strauji pieaug. Taču līdz ar to pieaug arī kibernoziedznieku uzbrukumi lietu internetam, jo vairums ierīču ir nedrošas un ar lielām drošības un privātumu problēmām. Bakalaura darba ietvaros tiek apskatīts, kas ir lietu internets, tā darbības principi, kā arī drošības problēmas, kas ir saistītas...

 19. Olbaltumvielu un peptīdu sorbcijas īpašību izpēte AEŠH apstākļos uz dažādām C18 kolonnām

  OpenAIRE

  Marduseviča, Aļona

  2014-01-01

  Olbaltumvielu un peptīdu sorbcijas īpašību izpēte AEŠH apstākļos uz dažādām C18 kolonnām. A. Marduseviča, darba vadītāji Dr. Chem. Asoc. Prof. P. Mekšs, O. Rotkāja. Maģistra darbs, 51 lappuses, 3 tabulas, 37 attēli, 42 literatūras avoti. Latviešu valodā. Atslēgas vārdi: OLBALUMVIELAS, PEPTĪDI, AEŠH, C18 KOLONNAS, IZDALĪŠANAS FAKTORS, GRADIENTA SLĪPUMS. Darbā apskatīti olbaltumvielu un peptīdu atdalīšanas mehānismi, gradients, organisko šķīdinātāju, kolonnas un temperatūras ietekme uz ol...

 20. Dvejų ir vienerių rūmų parlamentai: lyginamasis aspektas

  OpenAIRE

  Džiaugytė, Viktė

  2011-01-01

  Mokslinis darbas parengtas aktualia tema , kurios svarbumą lemia tai, jog panašių tyrimų nėra daug. Šiame darbe analizuojami ir lyginami dvejų ir vienerių rūmų parlamentai. Koncentruojamasi ne tiek į atskirų šalių parlamentus, kiek, pasitelkiant lyginamąją analizę, siekiama išsiaiškinti dvejų ir vienerių rūmų parlamentų skirtumą. Siekiant šio mokslinio darbo tikslo ir įgyvendinant uždavinius pasitelkiami sisteminės analizės, lyginamasis teisės, apibendrinimo, dokumentų analizės, istorinis ...

 1. Informācijpratības un sadarbības prasmes attīstīšana ar WebQuest mācību modeli

  OpenAIRE

  Gulbis, Mārtiņš

  2011-01-01

  Informācijpratības un sadarbības prasmes attīstīšana ar WebQuest mācību modeli. Gulbis M., zinātniskais vadītājs Dr.chem.,. docents Logins J., kvalifikācijas darbs, 41 lappuses, 6 attēli, 7 tabulas, 2 pielikumi, 25 literatūras avoti. Latviešu valodā. WEBQUEST, PROJEKTA APRAKSTS, DARBA UZDEVUMI, SPIRTI, FENOLI, INFORMĀCIJPRATĪBA, SADARBĪBAS PRASMES. Darbā veikta literatūras izpēte par WebQuest mācību modeļa izmantošanu ķīmijas mācību procesā, lai attīstītu skolēnu informācijpratību un sa...

 2. SIA “Doktora Mileika Klīnika" mārketinga kompleksa analīze.

  OpenAIRE

  Mileika, Nadežda

  2013-01-01

  Bakalaura darbs veltīts „Doktora Mileika klīnikas” „7P” modeļa marketinga kompleksa analīzei. Bakalaura darba mērķis ir, pamatojoties uz teorijas atziņām par mārketinga kompleksu pakalpojuma sfērā, uz intervijas un klientu aptaujas rezultātiem, izanalizēt „Doktora Mileika klīnika” mārketinga kompleksa elementu priekšrocības un trūkumus, kā arī izvirzīt priekšlikumus mārketinga kompleksa pilnveidošanai uzņēmumā. Pirmajā nodaļā izskatīti mārketinga kompleksa „7P” elementi ar medicīnas ...

 3. Furagīna polimorfo formu iegūšana un raksturošana

  OpenAIRE

  Brovkina, Jūlija

  2013-01-01

  Bakalaura darba ietvaros iegūtas piecas farmaceitiski aktīvās vielas furazidīna polimorfās formas, kuras raksturotas ar pulvera rentgendifraktometrijas un termiskās analīzes metodēm. Darbā izmantotas vairākas polimorfo formu iegūšanas metodes: pārkristalizācija no dažādiem šķīdinātājiem, kristalizācija ar pH maiņu, solvātu desolvatācija un termiskā apstrāde. Pētīta iegūto polimorfo formu savstarpējā relatīvā stabilitāte, kā arī stabilitāte paaugstinātā temperatūrā un mitrumā....

 4. Patandžali jogas un Kundalīni jogas sintēze Tantra jogas doktrīnā

  OpenAIRE

  Hvoraks, Antons

  2007-01-01

  Antons Hvoraks, Patandžali Jogas un Kundalīni Jogas sintēze Tantra Jogas doktrīnā, Rīga, 2007. Darba tēze: „Tantra-joga” skolas filozofija ir Patandžali jogas un Kundalīni jogas sintēze. Darbs sastāv no ievada, trim nodaļām, kuras ir sadalītas 20 apakšnodaļās, un no noslēguma daļas ar secinājumiem. Pirmajā nodaļā tiek aplūkoti klasiskās jogas uzskati par Visumu un cilvēku, par iespējām sasniegt atbrīvošanu un jogas kustības lielo izplatību. Otrajā nodaļā aprakstīti tantrisma uzs...

 5. Datu noliktavu projektējums mobilajām iekārtām

  OpenAIRE

  Grigore, Madara

  2014-01-01

  Bakalaura darbā „Datu noliktavu projektējums mobilajām iekārtām” tiek pētīti pētnieku piedāvātie risinājumi mobilas datu noliktavas izveidei. Darbā tiek izpētīts, kādas ir datu noliktavas pamata funkcijas, kas ir mobila vide, kas ir mobila BI un kādām īpašībām jāpiemīt iekrātai, lai to sauktu par mobilu iekārtu. Lasītāji tiek iepazīstināti ar trīs iespējamiem mobilas datu noliktas projektējumiem: Hand-OLAP, AMDB un FCLOS. Darba praktiskajā daļā tiek izmantotas MicroStrategy Desktop, Develop...

 6. Žurnālista un viņa tiesību sargāt avotus definīcija Eiropas un starptautiskajās tiesībās

  OpenAIRE

  Šimkus, Anrijs

  2015-01-01

  Darba ietvaros autors pēta, kā mūsdienu starptautiskajās cilvēktiesībās ir definēts žurnālists. Autors konkrēti izvērtē divas žurnālista definēšanas teorijas, kuras sastopamas valstu un tiesu praksē. Pirmā ir institucionālā teorija, kas nosaka, ka žurnālistam jābūt saiknei ar profesionālu mediju vai žurnālistu organizāciju. Otrā ir funkcionālā teorija, kas nosaka, ka ikviena persona, kura pilda žurnālista funkcijas, būs žurnālists. Tāpat autors pēta, vai žurnālista galveno privilēģiju - tiesī...

 7. Dzimtes diskurss sporta žurnālistikā: Eiropas čempionātu basketbolā reprezentāciju Latvijas interneta ziņu portālos "Delfi" un "Tvnet" analīze (2008–2013) 

  OpenAIRE

  Ērmiņa, Evisa

  2014-01-01

  Maģistra darbā „Dzimtes diskurss sporta žurnālistikā: Eiropas čempionātu basketbolā reprezentāciju Latvijas interneta ziņu portālos "Delfi" un "Tvnet" analīze (2008-2013)” ir apskatītas Latvijas vīriešu un sieviešu basketbola izlases reprezentācijas Eiropas čempionātu laikā no 2008. līdz 2013. gadam (no maija līdz oktobrim) interneta ziņu portālos „Delfi” un „Tvnet”. Darba teorētiskā daļa satur atziņas par reprezentāciju, sociālās realitātes konstruēšanu, mediju ietekmi uz realitāti un ide...

 8. Starptautiskā uzņēmuma "Adidas Group" pārstāvniecības "Adidas Baltic SIA" izmantotie mārketinga komunikāciju veidi sporta apavu "Adidas Energy Boost" virzīšanai tirgū.

  OpenAIRE

  Štubis, Guntis

  2016-01-01

  Bakalaura darbā tiek analizēts starptautiska uzņēmuma „Adidas group” pārstāvniecības Latvijā „Adidas Baltic SIA” izmantotās mārketinga komunikācijas .Par praktisku piemēru autors izvēlējās sporta apavus „Adidas Energy Boost” virzīšanu tirgū. Bakalaura darba mērķis ir, pamatojoties uz teorētiskām atziņām un aptaujas rezultātiem , izpētīt uzņēmuma „adidas Baltics SIA” virzītā produkta „Adidas Energy Boost” mārketinga komunikāciju efektivitāti Latvijas tirgū, atklāt to nepilnības un sniegt p...

 9. Glosārija vizualizācija

  OpenAIRE

  Jermacāns, Gatis

  2012-01-01

  Gatis Jermacāns 2012. gada bakalaura darbā „Glosārija vizualizācija” izveidoja ISTQB testēšanas glosārija vizualizācijas daļēji automātisku ģenerēšanu 40 aspektiem, pēc kuriem var atlasīt gandrīz visus glosārija terminus, kas izvēlēti balstoties uz G. Arnicāna, D. Romāna un U. Straujuma metodoloģiju „Semi-automatic Generation of a Software Testing Lightweight Ontology from a Glossary Based on the ONTO6 Methodology”. Izveides procesā tika risināti šķēršļi, kas atklājās darba izstrādes laikā, k...

 10. Mātes depresijas simptomu un dusmu saistība ar mātes audzināšanas stiliem un bērna uzvedību

  OpenAIRE

  Krūmiņa, Evija

  2015-01-01

  Šī bakalaura darba mērķis bija noskaidrot saistības starp mātes depresijas simptomu un dusmu rādītājiem ar mātes audzināšanas stiliem un bērna uzvedības izpausmēm respondentu grupā, kuru bērni ir vecumā no 4-6 gadiem. Pētījuma izlasi veidoja 63 mātes vecumā no 21 līdz 42 gadiem (vidējais vecums bija 29 gadi). Pētījumā mātes dusmu un depresijas rādītāju noteikšanai tika izmantota Traumu simptomu aptauja (Trauma Symptom Inventory, Briere, 1995), Vecāku audzināšanas stila aptauja (Parental Autho...

 11. Struktūras elementi Dž.K. Roulingas darbā "Harijs Poters"

  OpenAIRE

  Goškina, Elīna

  2009-01-01

  Nosaukums: Struktūras elementi Dž. K. Roulingas darbā “Harijs Poters”. Pamattēma: Struktūras elementi, intertekstualitāte, tās vēsturiskās attīstības posmi un klasifikācija. Intertekstualitātes nozīme tekstā, lietojot simbolu un kodu sistēmu. Atsauces uz citiem darbiem, lietojot simbolu un kodu sistēmu ar intertekstualitātes palīdzību. Intertekstualitātes veidošanās process. Mērķis: Darba mērķis ir pētīt intertekstualitātes attīstības posmus izmantojot simbolu un kodu sistēmu, sekot...

 12. SalesPlay lietotnes servera izstrāde

  OpenAIRE

  Bērziņš, Mārtiņš

  2014-01-01

  Darbs „Sales Play” lietotnes servera izstrāde apraksta, kas jāveic aizmugures serverim, lai nodrošinātu klienta mobilajai lietojumprogrammai nepieciešamo datu glabāšanu, apstrādi un apmaiņu ar mobilajām ierīcēm. Darbā apskatītas problēmas, kuras jārisina, lai nodrošinātu efektīvu aizmugures servera darbību. Darba aprakstītās problēmas saistītas ar klienta datu importu, kad ir nepieciešams aizmugures servera datubāzē ievadīt lielu daudzumu datu. Darbā apskatītītas metodes kā pēc iespējas e...

 13. Pretterorisma līdzekļu tiesiskais regulējums Eiropas Savienībā un Eiropas Kopienu tiesas loma tā piemērošanā

  OpenAIRE

  Tāluma, Kristīne

  2009-01-01

  Maģistra darba mērķis ir izvērtēt pašreizējo Eiropas Savienības pretterorisma tiesību aktu tiesiskā regulējuma efektivitāti, īpašu vērību pievēršot Eiropas Kopienu tiesas lomai, piemērojot pretterorisma tiesisko regulējumu, un Tiesas veiktajai tiesiskā regulējuma iztulkošanai, izanalizēt Tiesas veikto tiesību aktu iztulkojumu, norādīt uz to nepilnībām un piedāvāt iespējamos risinājumus. Darbā sniegts gan vispārīgs konspektīvs Eiropas Savienības pretterorisma politikas un tiesiskā regulēju...

 14. Holokausta reprezentācija filmās "The pianist" un "Life is beautiful"

  OpenAIRE

  Kalniņa, Zane

  2013-01-01

  Bakalaura darba Holokausta reprezentācija filmās "The pianist" un "Life is beautiful" mērķis ir izpētīt, kā tiek konstruēta holokausta reprezentācija, izmantojot kinematogrāfiskos elementus drāmas žanra filmās. Teorijas daļā aplūkota kino semiotika un valoda, reprezentācija, holokausta reprezentācija un kino naratīva teorija. Metodoloģijā aprakstīta semiotiskā un naratīva analīze, kas tiks pielietota empīriskajā daļā, lai noskaidrotu holokausta reprezentāciju filmās. No iegūtajiem rezul...

 15. Aizsardzības izdevumu iespējas aizsardzības industrijas, pētniecības un ekonomikas izaugsmes veicināšanā.

  OpenAIRE

  Zaltāns, Jānis

  2016-01-01

  Maģistra darba Aizsardzības izdevumu iespējas aizsardzības industrijas, pētniecības un ekonomikas izaugsmes veicināšanā autors Jānis Zaltāns ir izvirzījis mērķi izpētīt un noskaidrot faktorus, kas ietekmē Valsts atbalsta iespējas aizsardzības industrijas un pētniecības nozares esošai un turpmākai attīstībai. Darbā ir padziļināti analizēti Lielbritānijas, Francijas un Igaunijas piemēri, kā arī veikta padziļināta situāciju analīze par Latvijas valsts aizsardzības atbalstu, efektivitāti un tā i...

 16. Evaluation of private pension funds in Lithuania

  OpenAIRE

  Klimaitė, Jurgita

  2006-01-01

  Magistrantūros studijų baigiamasis darbas, 69 puslapiai, 12 paveikslai, 8 lentelių, 88 literatūros šaltiniai, 11 priedų, lietuvių kalba. RAKTINIAI ŽODŽIAI: pensijos, socialinė apsauga, pensijų sistemos reforma, privatūs pensijų fondai. Tyrimo objektas – Lietuvos privatūs pensijų fondai. Darbo tikslas – įvertinti Lietuvos privačius pensijų fondus. Tyrimo uždaviniai: 1) nustatyti privačių pensijų fondų vietą pensijų sistemoje; 2) nustatyti privačių pensijų fondų svarbą kuriant gerovės valstybę;...

 17. Kukuļa izspiešanas nošķiršana no kukuļa pieprasīšanas

  OpenAIRE

  Ivanovs, Igors

  2015-01-01

  Bakalaura darbs ir veltīts divu kukuļņemšanas kvalificējošo pazīmju – kukuļa pieprasīšanas un kukuļa izspiešanas – izpētei un analīzei. Darba gaitā autors secina, ka praksē kriminālprocesa ietvaros ne vienmēr tiek visaptveroši analizēts jautājums, vai darbība, par kuru dots kukulis, bija likumīga vai nelikumīga, un vai valsts amatpersona apdraudēja personas likumīgās intereses vai nē, kas var novest pie kļūdainas noziedzīga nodarījuma kvalifikācijas. Ievērojot teorētiskās atziņas un apkopoto ...

 18. Pašvaldības uzņēmuma "Rīgas Satiksme" komunikācija sociālajos medijos

  OpenAIRE

  Rika, Katrīna

  2014-01-01

  Bakalaura darba nosaukums ir „Pašvaldības uzņēmuma Rīgas Satiksme komunikācija sociālajos medijos”. Pētījuma galvenais mērķis ir noskaidrot, atbilstoši kādam Dž. Gruniga komunikācijas modelim tiek veidota Rīgas Satiksmes komunikācija sociālajos medijos. Teorētiskais pamatojumu veido nodaļas par sociālajiem medijiem un to veidiem, sabiedriskajām attiecībām un Dž. Gruniga komunikācijas modeļiem. Empīriskajā daļa tiek veikta kvalitatīvā kontentanalīze, kur tiek veikta uzņēmuma satura...

 19. Šeimai palankios politikos įgyvendinimas Lietuvoje: problemos ir galimybės

  OpenAIRE

  Jančaitytė, Raminta

  2006-01-01

  Tradicinis požiūris, kad darbas ir šeima nesuderinami ir šeimos rūpesčius reikia „palikti už darbovietės ribų“, keičiasi labai lėtai. Nelankstus darbo laikas, reikalavimas dirbti viršvalandžius, per mažos pajamos, verčiančios dirbti keliose darbovietėse, sukelia darbo ir pareigų šeimai derinimo problemų, trukdo tėvams skirti pakankamai dėmesio vaikų priežiūrai ir auklėjimui. Atsiranda palankios darbo vietos poreikis, kad būtų lanksčiai reaguojama į darbuotojų problemas, susijusias su rūpinimu...

 20. Pārskatu ģenerēšanas bibliotēka Python valodai

  OpenAIRE

  Paltovs, Deniss

  2012-01-01

  Kvalifikācijas darba pamatā ir pārskatu ģenerēšanas bibliotēka Python valodai - PythonReports, kura ļauj Python izstrādātajiem no datiem un šablona izveidot izdruku uz ekrāna vai printera. Gala produkts ir vizuālais redaktors, kurš ļauj ērti un uzskatāmi veidot un rediģēt PythonReports šablonus, izmantojot mūsdienu lietotāju saskarnes tehnoloģijas operētājsistēmās ar grafisku lietotāja saskarni. Kvalifikācijas darbs balstās uz iepriekšējo pieredzi, iegūto izmantojot līdzīgus rīkus citās sist...

 1. Ilgalaikių bedarbių karjeros projektavimo socialiniai ir psichologiniai veiksniai

  OpenAIRE

  Noreikienė, Ligita

  2009-01-01

  Darbas yra viena iš pagrindinių žmogaus vertybių. Jis suteikia kiekvienam saviraiškos galimybę, didina saugumo jausmą ir padeda kurti materialinę gerovę. Bedarbystė – rimta socialinė ir psichologinė darbo neturinčio žmogaus problema. Nepakankamos investicijos į pramonės, paslaugų, transporto ir statybos sektorius sukuria perteklinę darbo jėgą ir didina nedarbą. Padidėjus bendram nedarbui, visada išauga ilgalaikė bedarbystė. Ilgalaikio nedarbo metu prarandama turėta kvalifikacija ir gebėjimai...

 2. Pasaku elementu izmantošana angļu valodas kā svešvalodas mācīšanā

  OpenAIRE

  Sprukta, Kristīne

  2010-01-01

  Bakalaura tēma aplūko dažādus pasaku elementus un to pielietojumu angļu valodas kā svešvalodas mācīšanā. Pētījuma mērķis ir iedrošināt septīto klašu skolniekus radoši izpausties,rakstot pasakas angļu valodā. Bakalaura mērķis ir izpētīt, vai skolēni, rakstot savas pasakas, iespaidojas no esošajām vai arī rada jaunas idejas, lai izpaustu sevi. Darba metodes ir attiecīgās literatūras pētīšana un eksperimentālas mācību stundas kā gadījumpētījuma analīze Aizupes pamatskolā. Tika pierādīts, ka bērn...

 3. Sociālais tīkls “Instagram” kā mārketinga komunikācijas instruments: "Nike", "airBaltic" un "Qoo Qoo fashion" piemēru analīze

  OpenAIRE

  Bāre, Madara

  2014-01-01

  Bakalaura darba „Sociālais tīkls „Instagram” kā mārketinga komunikācija instruments: „Nike”, „airBaltic” un „QooQoo fashion” piemēru analīze” mērķis ir noskaidrot, kā uzņēmumi izmanto Instagram mārketinga komunikācijas mērķu sasniegšanai. Darbs sastāv no teorētiskās daļas par mārketingu, mārketinga komunikāciju, sociālo mediju mārketingu un foto dalīšanās vietnēm. Metodoloģijas daļas, kurā iekļauta aptauja, kontentanalīze, daļēji strukturētā intervija un no empīriskās daļas, kurā tiek anal...

 4. Bērnu ar uzvedības traucējumiem problēmu risinājums bērnu namā

  OpenAIRE

  Degterjova, Ella

  2012-01-01

  Izvēlētā diplomdarba tēma ir „Bērnu ar uzvedības traucējumiem problēmu risinājums bērnu namā”. Izvirzītais diplomdarba mērķis ir pētīt uzvedības traucējumu problēmu risināšanas veidus ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās dzīvojošiem bērniem ar uzvedības traucējumiem. Diplomdarbs sastāv no četrām darba nodaļām. Pirmajā nodaļā ir teorētiski analizēti bērnu uzvedības traucējumu veidi un bērnu uzvedības traucējumu jēdziens. Otrajā nodaļā autore analizē bērnu uz...

 5. Mācību modeļa "WebQuest"izmantošana angļu valodas apguvē

  OpenAIRE

  Jēgermane, Ilze

  2011-01-01

  Mācību modelis WebQuest ir inovatīva metode mācību procesā, kuru sākotnēji izveidoja un izstrādāja mācību tehnoloģiju profesors Bērnijs Dodžs (Bernie Dodge) kā vienu no mācību metodēm izmantojot internetu. Pētījuma mērķis bija izpētīt, kā mācību modelis WebQuest var būt lietderīgs angļu valodas apguvē. Darba autore analizēja teorētisko literatūru par mācību modeļa WebQuest koncepciju un tā pielietojumu angļu valodas kā svešvalodas apguvē, izmantojot gadījuma pētījuma metodi. Pētījumā piedalīj...

 6. Stāstu stāstīšanas izmantošana lasīšanas veicināšanas pasākumos

  OpenAIRE

  Mežjāne, Signe

  2014-01-01

  Bakalaura darba mērķis ir noskaidrot, vai stāstu stāstīšana ir efektīvs lasīšanas veicināšanas paņēmiens bērniem. Pētījuma problēma ir mūsdienu bērnu nevēlēšanās lasīt, lasīšanu varētu veicināt stāstu stāstīšana bibliotēkās. Darbā tiek analizēts stāstu stāstīšanas process atbilstoši bērnu vecumposmam, izmantojot dažādus runas stilus. Teorētiskā bāze ir balstīta uz Lasītāja reakcijas kritikas teoriju un Runas darbības teoriju. Galvenie pētījuma uzdevumi ir noskaidrot, vai Latvijas bibliotē...

 7. Aikido cīņas mākslas etiķete un filozofija

  OpenAIRE

  Suhova, Jeļena

  2013-01-01

  Bakalaura darbs veltīts Japānas cīņu mākslas aikido filozofijas un etiķetes izpētei, kas nosaka pareizos veidus, kā apgūt aikido. Aikido cīņas māksla ar savu nosaukumu kļuva pazīstama salīdzinoši nesen, tomēr tās filozofijas un tehniku pirmsākumi parādījās jau daudz agrāk.Darba mērķis ir izpētīt aikido filozofiju, tās izpaušanos caur etiķeti un izprast tās nozīmi šajā cīņas mākslā. Līdz ar to darbā tiks apskatīta arī aikido rašanās un attīstīšanās vēsture, lai saprastu, kā šī filozofija un et...

 8. Vardarbība multiplikācijas filmā „Toms Džerijs”: pirmsskolēnu vecāki par bērnu skatīšanās paradumiem un iespējamajiem efektiem

  OpenAIRE

  Timšāne, Ērika

  2007-01-01

  Bakalaura darba temats ir „Vardarbība multiplikācijas filmā „Toms Džerijs”: pirmsskolēnu vecāki par bērnu skatīšanās paradumiem un iespējamajiem efektiem.” Pētījuma problēma ir vardarbība multiplikācijas filmā „Toms un Džerijs”, pirmsskolēnu izpratne par tās saturu. Par teorētisko bāzi kalpo Alberta Banduras Sociālās iemācīšanās teorija. Tiek aplūkotas bērnu auditorijas īpatnības, intereses un efekti, ko izraisa agresija. Kontentanalīzes mērķis ir izpētīt desmit dažādu gadu „Toms un Džer...

 9. Papīra darbi ka domāšanas veicinātāji pirmsskolā

  OpenAIRE

  Jevdokimova, Jūlija

  2017-01-01

  Jūlija J. (2017.) “Papīra darbi kā domāšanas veicinātāji pirmsskolā”. Kvalifikācijas darbs. Rīga: Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte, 90 lpp, 16 att., 4 tab., bibl. 18 nos., latviešu, angļu val. Darbs sastāv no ievada, 5 nodaļām, secinājumiem un 16 pielikumiem. Autors ir vairākus mēnešus izgājis praksi pirmsskolas pedagoga amatā. Darbā ir veikts pētījums par domāšanas attīstību rokdarbu nodarbībās, veicot papīra darbus Darba mērķis ir izzināt un atklāt bēr...

 10. E-pasta mārketings un tā izmantošanas efektivitātes analīze Latvijas uzņēmumos

  OpenAIRE

  Ovčiņņikova, Anna

  2016-01-01

  Bakalaura darba tēma “E-pasta mārketings un tā izmantošanas efektivitātes analīze Latvijas uzņēmumos”. Mūsdienās viens no lielākajiem ienākuma avotiem uzņēmumiem ir spēja pārdod savus produktus, lai iegūtu vislielāko peļņu. Priekš tā tiek izmantoti dažādi mārketinga paņēmieni un mārketinga kanāli. Laba mārketinga stratēģija var panākt to ka produkts sevi pardod, bet papildus pirmreizējam pirkumam ir jāpanāk tas, lai tiktu veikts arī atkārtotais pirkums. Tā kā mūsdienās uzņēmumos ir ļoti sīva ...

 11. Lojalitātes programmas mazumtirdzniecībā.

  OpenAIRE

  Magone, Laura

  2014-01-01

  Bakalaura darba mērķis ir izpētīt klientu lojalitātes būtību un veidošanos, izmantojot mārketinga literatūrā piedāvātās koncepcijas, izpētīt mazumtirdzniecību lojalitātes programmas, salīdzināt uzņēmumu Prisma, Rimi un Maxima lojalitātes programmas un izstrādāt priekšlikumus kā uzlabot to darbību. Bakalaura darbs sastāv no trijām daļām. Pirmajā nodaļā ir raksturota un analizēta lojalitāte mārketinga teorijā. Otrajā nodaļā ir analizētas lojalitātes programmas kā mārketinga instruments. Tre...

 12. Informācijas Tehnoloģiju iespēju izmantošana būvniecības projektu tāmēšanas pārvaldībā

  OpenAIRE

  Broders, Kārlis

  2016-01-01

  Būvniecības tāmju izstrādē visplašāk izmantotā lietojumprogramma ir MS Excel lietotne, kas nodrošina tāmēšanai nepieciešamo izklājlapu tabulāro formu un aprēķinu formulu veidošanu, kā arī datu kopēšanas un citu tekstuālu un skaitlisku datu apstrādes funkcionalitāti. Lai arī MS Excel programmatūra ir vispār atzīta tāmētāja darba vietas platforma, izklājlapu programmatūra ir limitēta un nesniedz visu tāmēšanas darbu pārvaldībai nepieciešamo atbalstu, ko ir iespējams nodrošināt ar informācijas t...

 13. Biedrības "Latvijas Universitātes Sports" zīmola izveide un attīstīšana integrēto mārketinga komunikāciju kontekstā

  OpenAIRE

  Dārznieks, Kārlis

  2014-01-01

  Maģistra darba mērķis ir, pamatojoties uz zīmola un mārketinga komunikāciju teorijas analīzi, izpētīt biedrības ,,Latvijas Universitātes sports’’ zīmola veiksmīgas izstrādes un pozicionēšanas iespējas integrēto mārketinga komunikāciju kontekstā, nosakot visatbilstošāko zīmola pozicionēšanas stratēģiju, kā arī izstrādāt komunikāciju plānu zīmola attīstīšanai. Rezultātā tiek izanalizētas līdzšinēji realizētās integrētā mārketinga komunikācijas zīmola atpazīstamības veidošanai, kā arī izstrādāts...

 14. Karla Rodžersa terapija un kristīgā teoloģija

  OpenAIRE

  Tenisone, Ilze

  2012-01-01

  Bakalaura darba mērķis ir atklāt Rodžersa terapijas principus, „es” koncepciju un salīdzināt tos ar kristīgo teoloģiju. Darbā tiek sniegts ieskats psiholoģijā un arī humānistiskajā psiholoģijā. Autore aplūko arī Rodžersa biogrāfiju - kā viņš ir ticis līdz savas terapijas izveidei, noslēgumā sniedzot teoloģisku izvērtējumu (Rodžersa uzstādījumam, ka cilvēks ir labs, kongruencei, beznosacījuma attieksmei, empātiskai sapratnei) salīdzinājumā ar psiholoģiju. Izzinot Rodžersa biogrāfiju un pēto...

 15. Mediji un populisms: ASV mediju dienaskārtība un ziņu atspoguļojums kā veicinošs faktors Donalda Trampa priekšvēlēšanu kampaņas atbalstam. 2011. un 2015. gada ziņu raidījumu salīdzinošā analīze

  OpenAIRE

  Aleksejeva, Santa

  2017-01-01

  Maģistra darba tēmas ir “Mediji un populisms: ASV mediju dienaskārtība un ziņu atspoguļojums kā veicinošs faktors Donalda Trampa priekšvēlēšanu kampaņas atbalstam. 2011. un 2015. gada ziņu raidījumu salīdzinošā analīze”. Pētījuma mērķis ir izpētīt mediju un populisma saikni un apstiprināt hipotēzi, ka mediju veidotā dienaskārtība un ziņu atspoguļojums par brīvo tirdzniecību, Pieejmās Aprūpes likumu un imigrāciju ASV televīzijas kanālos CNN, MSNBC un FOX News 2015. gadā ir veicinājis sabiedrīb...

 16. Elektroniskās un mobilās komercijas attīstības tendences un to ietekme uzņēmuma darbībā

  OpenAIRE

  Krūze, Antra

  2009-01-01

  Šī maģistra darba mērķis - izpētīt esošo situāciju un izvērtēt potenciālu elektroniskajā un mobilajā komercijā, sniegt priekšlikumus nozares speciālistiem mārketinga aktivitāšu plānošanā. Temata izvēles pamatā ir pieņēmums, ka Latvijas uzņēmēju un nozares speciālistu zināšanas par e-komercijas un m-komercijas iespējām un potenciālu ir nepietiekamas, kas radies analizējot masu mediju, reklāmas un mārketinga ekspertu viedokļus dažādās intervijās vai aģentūru publikācijās. Maģistra darbā ir ...

 17. 19.gadsimta Anglijas naratīvs japāņu animācijas seriālā „Emma: A Victorian Romance”

  OpenAIRE

  Čiževska, Inese

  2014-01-01

  Bakalaura darba mērķis ir noskaidrot, kā ar dažādiem stāstījuma veidiem, zīmēm un simboliem tiek reprezentēta 19.gs.Anglija, kādas ir līdzīgās un atšķirīgās iezīmes starp vēsturisko un animācijas seriālā atveidoto vidi. Darbā tiek analizēts japāņu animācijas seriāls „Emma: A Victorian Romance”. Empīriskie dati iegūti, veicot naratīva analīzi un semiotisko analīzi, ar kuru palīdzību tiks noskaidrots, kā caur japāņu kultūras prizmu tiek attēlota 19.gs. Anglija. Iegūtie rezultāti sniedz inf...

 18. "Amoralle" zīmola attīstības stratēģija starptautiskajā tirgū

  OpenAIRE

  Dubovska, Viktorija

  2014-01-01

  Maģistra darba „Amoralle zīmola attīstības stratēģija starptautiskajā tirgū” mērķis ir pētot starptautiskā mārketinga un preču virzīšanas tirgū metodes, kā arī luksusa zīmola nozīmes uzņēmumā teorētisko pamatojumu, izanalizēt „Amoralle” darbību Latvijā un izstrādāt uzņēmuma attīstības plānu starptautiskajā tirgū. Darbā tika apskatīts zīmola jēdziens, patērētāju uzvedība luksusa zīmola izvēlē, luksusa zīmols, starptautiskais zīmols un sadarbības zīmols. Autore apkopoja Latvijas uzņēmēju int...

 19. Gadījuma izpēte par biznesa vēstuļu rakstīšanas apguvi pieaugušajiem

  OpenAIRE

  Saļikova, Jeļizaveta

  2009-01-01

  Profesionālās lietišķās sarakstes iemaņas ir svarīgas mūsdienu pasaulē, jo tās ietekmē biznesa attiecību un pārrunu efektivitāti. Maģistra darba mērķis bija izpetīt rakstīšanas mācīšanas metodes, lai pilnveidotu pieauguša valodas apguvēja prasmes rakstīt biznesa vēstules. Pētījumā tika izmantotas tādas metodes kā literatūras apskats un, gadījuma izpēte, kas ietvēra valodas vajadzību izpēti, zināšanu pārbaudes testu pirms un pēc dalības mācību kursā, kā arī mācību materiālu izstrādi un pedago...

 20. Interkulturālā lietišķā korespondence latviešu-vācu sarakstē

  OpenAIRE

  Spāģe, Ieva

  2007-01-01

  Tā kā vēstuļu sarakste ir viens no komunikācijas veidiem, tā ir aktuāla arī mūsdienās. Lai šī komunikācija būtu veiksmīga, ir jāievēro dažādi nosacījumi, jo lietišķā sarakste, kurā novērojamas kļūdas, var izraisīt pārpratumus starp sūtītāju un saņēmēju. Bakalaura darba „Interkulturālā lietišķā korespondence latviešu – vācu sarakstē” galvenais mērķis ir vācu – latviešu lietišķās sarakstes izpēte un izvērtēšana. Mērķa sasniegšanai tika izvirzīts uzdevums analizēt kļūdas vēstulēs no dažādie...

 1. Personības iezīmju atšķirības cilvēkiem ar atšķirīgu dzimšanas pozīciju

  OpenAIRE

  Aļeksejevs, Dzintis

  2015-01-01

  Bakalaura darba mērķis ir apkopot literatūru un galvenās atziņas par dzimšanas secību un tās pozīcijām, personības iezīmēm, izpētīt katrai dzimšanas secības pozīcijai raksturīgās personības iezīmes, kā arī veikt pētījumu, lai noskaidrotu – vai starp cilvēkiem ar atšķirīgu dzimšanas pozīciju pastāv personības iezīmju atšķirības? Pētījumā piedalījās 186 cilvēki vecumā no 18 – 74 gadiem. Lai noskaidrotu atbildi uz pētījuma jautājumu, tika izmantota sekojoša metode: Lielā Piecinieka apta...

 2. Mārketinga pasākumu nozīme starptautiska zīmola atpazīstamības veicināšanai Latvijā

  OpenAIRE

  Ozoliņš, Arnis

  2012-01-01

  Darba tēmas izvēle ir saistīta ar būtisku mūsdienu ekonomikas iezīmi - marketinga aktivitāšu un zīmola mijiedarbību. Autors šajā darbā izvirza mērķi noskaidrot starptautiska zīmola atpazīstamības veicinošos faktorus, ir apzinājis zīmola Nike darbību Latvijā, iepazinies ar SIA Sportland mārketinga aktivitātēm un analizējis zīmola izplatību veicinošos pasākumus. Mērķa sasniegšanai tika izvirzīti uzdevumi: noskaidrot mārketinga vidi un preces izvēli veicinošos faktorus, izpētīt un analiz...

 3. Mārketinga komunikācija BTA Insurance Company SE.

  OpenAIRE

  Oksaniča, Ilona

  2013-01-01

  Maģistra darba tēma ir „Mārketinga komunikācija BTA Insurance Company SE. Apdrošināšanas nozarē pastāv liela konkurence, kas nozīmē, ka uzņēmumiem ir jāizstrādā laba mārketinga komunikācija, lai jau esošie un potenciālie klienti izvēlētos noteiktu apdrošināšanas uzņēmumu. Pēc nesenās finanšu krīzes visi uzņēmumi piesardzīgi izturas pret visām darbībām ar finansēm, līdz ar to uzņēmumam ir jāizvērtē sava īstenotā mārketinga komunikācija, lai saprastu, kuras ir veiksmīgas un kuras nav tik veik...

 4. Uz bērnu auditoriju vērsta aktuāla mārketinga komunikācijas ekosistēma.

  OpenAIRE

  Haritonova, Jūlija

  2017-01-01

  Maģistra darba Uz bērnu auditoriju vērsta aktuāla mārketinga komunikācijas ekosistēma mērķis ir izpētīt uz bērnu auditoriju vērstas mārketinga komunikācijas būtību un īpatnības, analizēt patērētāju rotaļlietu pirkšanas lēmuma pieņemšanas ceļu un noteikt bērnu lomu tajā, kā arī pamatojoties uz to uzbūvēt aktuālu uz bērnu auditoriju vērstas mārketinga komunikācijas ekosistēmu. Darbs sastāv no trim nodaļām – teorētiskās, analītiskās un empīriskas....

 5. Akadēmiskās pašregulācijas saistība ar pusaudžu personības iezīmēm un vecāku audzināšanas stiliem

  OpenAIRE

  Iliško, Judīte

  2016-01-01

  Maģistra darba pētījuma mērķis bija noskaidrot, kāda saistība pastāv starp pusaudžu pašnovērtēto akadēmisko pašregulāciju, vecāku audzināšanas stiliem un pusaudžu personības iezīmēm, kā arī, vai pastāv dzimuma atšķirības starp pusaudžu pašnovērtēto akadēmisko pašregulāciju, vecāku audzināšanas stiliem un personības iezīmēm, un, cik lielā mērā pusaudžu personības iezīmes un vecāku audzināšanas stili prognozē pusaudžu akadēmisko pašregulāciju. Pētījumā piedalījās 225 7.-8.klašu skolēni no vien...

 6. Bērnu mārketinga attīstība Latvijas lielāko pārtikas produktu ražotāju tirgus darbībās

  OpenAIRE

  Lūse, Ieva

  2010-01-01

  Uzņēmumi visā pasaulē arvien vairāk sāka apzināties bērnu potenciālu tirgū un aktivizē savu komunikāciju ar bērnu auditoriju. Bērni vienlaicīgi tirgū pilda vairākas lomas kā patērētāji, iniciatori, ietekmētāji un lēmēji par pirkumu un pircēji šodien un nākotnē, kļūstot par daudzu uzņēmumu produkcijas pamata patērētājiem. Ņemot vērā tēmas aktualitāti autore par maģistra darba mērķi izvirza apzināt un analizēt lielāko Latvijas pārtikas produktu ražotāju aktivitāti bērnu mārketing...

 7. Veselības aprūpes iemaņas pusaudžiem bērnu namā

  OpenAIRE

  Zūpe, Daira

  2008-01-01

  Pētniecības darbā „Veselības aprūpes iemaņas pusaudžiem bērnu namā” autore Daira Zūpe izpēta un analizē vienu no bērnu namu aktuālajām problēmām veselības profilakses veicināšanā – veselības aprūpes iemaņu attīstīšanu. Pētījumā uzmanība pievērsta māsas lomai bērnu nama pusaudžu veselības aprūpes procesā, kur akcentēta veselības aprūpes pamatiemaņu nozīme veselības vecināšanā - fiziskās aktivitātes, ēšanas paradumi, kaitīgie ieradumi un higiēnas iemaņas. Pētniecības darba zinātniskā vadītā...

 8. Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas aktuālās problēmas saistībā ar ārzonu kompānijām

  OpenAIRE

  Lapiņš, Roberts

  2016-01-01

  Maģistra darba temats ir „Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana jeb „netīrā nauda”. Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana ir noziedzīgs nodarījums pret tautsaimniecību. Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana ir noziedzīgi iegūtu līdzekļu pārvēršana citās vērtībās, ja šīs darbības tiek veiktas nolūkā slēpt vai maskēt to noziedzīgo izcelsmi. Autors darbā veica noziedzīgi iegūtu līdzekļu jeb tā sauktās „netīrās naudas” izpēti: lai sasniegtu izvirzīto mērķi, autors raksturoja noziedzīgi iegū...

 9. Finanšu pārskata revīzijas process lielai sabiedrībai

  OpenAIRE

  Špoģe, Sarmīte

  2018-01-01

  Finanšu pārskata revīzijas process ir svarīgs temats, jo pirmreizēji revidētiem uzņēmumiem tiek atklātas būtiskas neatbilstības grāmatvedības uzskaitē, tās atbilstībai LR likumiem un normatīvajiem aktiem, kā arī finanšu pārskata sagatavošanā. Darba mērķis: apkopot un analizēt finanšu pārskata revīzijas procesu lielā sabiedrībā, noteikt revīzijas riskus, izstrādāt priekšlikumus revīzijas procesa uzlabošanai. Izvirzīto mērķu sasniegšanai autore pētīja un apkopoja informāciju par finanšu pārska...

 10. EJB 3.0 un EJB 2.0 salīdzinājums

  OpenAIRE

  Karnigins, Vadims

  2013-01-01

  Bakalaura darbā „EJB 3.0 un EJB 2.0 salīdzinājums” ir apskatītas atšķirības starp EJB 2.0 un EJB 3.0 tehnoloģijām - uzlabojumi tehnoloģijas trešajā versijā, salīdzinot ar otro, kā arī atšķirības programmēšanas pieejās, kas tiek diktētas ar EJB 3.0, salīdzinot ar EJB 2.0, un atšķirības starp 2. un 3. EJB tehnoloģijas versiju komponentēm. Darba praktiskajā daļā tiek apskatīta konkrētās Java EE lietotnes migrācija uz EJB 3.0 arhitektūru no EJB 2.0. Lietotne ir bankas karšu sistēmas sastāvdaļa...

 11. Informācijas pieejamības nodrošinājums nedzirdīgajiem skolēniem

  OpenAIRE

  Kleina-Brūvere, Liene

  2008-01-01

  Ir svarīgi, lai visiem nedzirdīgajiem cilvēkiem būtu dota iespēja labai sociālai, kultūras un ģimenes dzīvei. Autores mērķauditorija šajā darbā ir nedzirdīgi skolēni. Vissāpīgākā problēma nedzirdīgiem skolēniem ir nepietiekams informācijas nodrošinājums. Autores darbs veltīts Rīgas Nedzirdīgo bērnu internātpamatskolas 6.-12. klases skolēnu informācijas nodrošinājuma un sociālās aktivitātes izpētei. Pirmajā nodaļā dots darba teorētiskais ietvars – aplūkotas teorētiskās nostādnes par pētāmo...

 12. Japānas populārās kultūras ietekme uz jauniešiem

  OpenAIRE

  Leščenko, Jekaterina

  2016-01-01

  Šī darba nosaukums ir “Japānas populārās kultūras ietekme uz jauniešiem”. Ir zināms, ka pēdējos gados Japānas populāra kultūra iegūst arvien vairāk popularitātes visā pasaulē. Gandrīz katrā valstī var atrast kaut ko, kas ir saistīts ar Japānas populāro kultūru. Mūzika, drāmas, anime un manga ir bieži sastopami un zināmi Japānas populārās kultūras objekti. Tā kā Japānas populārā kultūra ir tik izplatīta, ir jābūt kādam popularitātes iemeslam. Pirmkārt, Japānas populārā kultūra ir pilnīgi atš...

 13. Franšaizings kā starptautiskā biznesa iespēja un tā attīstība Latvijā.

  OpenAIRE

  Dolģe, Daiga

  2014-01-01

  Arvien biežāk uzņēmumi pielieto franšīzes metodi sava biznesa attīstīšanā, it īpaši, gadījumos, kad uzņēmums vēlas ar minimālu investīciju daudzumu apgūt jaunus tirgus. Savukārt pērkot franšīzi ir iespējams iegūt lielu potenciālo klientu skaitu ar jau pazīstama zīmola palīdzību un atbalstu no franšīzes devēja, kas ir īpaši izdevīgi mazāk pieredzējušiem uzņēmējiem. Baklaura darba mērķis ir sniegt vērtējumu franšīzei kā starptautiskai biznesa iespējai un izdarīt secinājumus un priekšlikumus...

 14. Reālijas un valodas īpatnību attēlošana literārā tekstu tulkojumā (pamatojoties uz Aleksandra Puškina romāna „Kapteiņa meita”)

  OpenAIRE

  Širado, Nataļja

  2008-01-01

  Šīs darbs Reālijas un valodas īpatnību attēlošana literāra tekstu tulkojumā (pamatojoties uz Aleksandra Puškina romana „Kapteiņa meita”) ir veltīts reālijas tulkošanas problēmai literārajos tekstos. Šī darba mērķis bija analizēt dažādus A.S. Puškina romāna „Kapteiņa meita” tulkojumus lai izpētīt metodes, kuras tulkotāji lietoja, lai attēlotu reālijas un valodas īpatnības kuriem piemīt vēsturiskais un kulturālais kolorīts, kā arī tiem, kuriem nav ekvivalenta Angļu valodā. Kā arī izpētīt tu...

 15. PepsiCo un to piedāvāto produktu virzišanai izmantoto mārketinga komunikāciju pilnveidošanas iespējas.

  OpenAIRE

  Bičihina, Justīne

  2016-01-01

  Bakalaura darba „PepsiCo un to piedāvāto produktu virzīšanai izmantoto mārketinga komunikāciju pilnveidošanas iespējas” mērķis ir - pamatojoties uz teorētiskām atziņām un autores veiktā pētījuma rezultātiem, izpētīt uzņēmuma darbību un tā izmantotos mārketinga komunikāciju veidus, ņemot vēra PepsiCo plašo zīmolu produktu skaitu, ko piedāvā uzņēmums, kā arī atklāt nepilnības un sniegt priekšlikumus to novēršanai. Darbs sastāv no teorētiskās daļas, kas ietver mārketinga komunikāciju uzskaiti un...

 16. Uzņēmuma "Starbucks" ieviešana un virzīšana Latvijas tirgū.

  OpenAIRE

  Bloka, Līva

  2014-01-01

  Uzņēmums „Starbucks” ir viens no pasaulē populārākajiem savas nozares uzņēmumiem un pastāv jau vairāk nekā 40 gadus. Lai gan tas uzsācis darbību jau 22 Eiropas valstīs, Latvija joprojām nav starp tām. Darba mērķis ir, pamatojoties uz teorētiskajiem aspektiem par uzņēmuma ieviešanu un virzīšanu jaunā tirgū un potenciālās mērķauditorijas aptaujas rezultātiem, noteikt uzņēmuma „Starbucks” ieviešanas un virzīšanas iespējas Latvijas tirgū. Pētījuma periods mārketinga ārējās vides faktoriem...

 17. Objektorientēta pirmkoda vienībtestēšana ar MS Team Test ietvaru MS Visual Studio 2005 vidē

  OpenAIRE

  Sondore, Justīne

  2007-01-01

  Šī darba mērķis ir iepazīties ar vienībtestēšanu, tās vietu programatūras izstrādē un biežāk pielietotajām tehnikām, kā arī iepazīt un novērtēt Microsoft Team Test ietvara piedāvātās vienībtestēšanas iespējas Microsoft Visual Studio 2005 vidē. Tiek apskatītas objektorientēta pirmkoda vienībtestēšanas problēmas — vides sagatavošana testu darbināšanai, aizbāžņu pielietošana un to praktiska realizācija ar NMock ietvaru. Praktiski ir daļēji realizēti vienībtesti eksistējošā sistēmā TPAIS kā arī a...

 18. Vēstuļu rakstīšanas rituāli raidījumam "Juniors TV"

  OpenAIRE

  Kroiča, Marita

  2009-01-01

  Maģistra darba tēma: „Vēstuļu rakstīšanas rituālu jauniešu raidījums „Juniors TV””, aktualizē ikdienā sastopamu lietu nozīmīgumu – televīzijas pārraižu skatīšanos, vēstuļu rakstīšanu, piedalīšanos rituālos. Darbā tiek apskatīti gan rituāli un to nozīme cilvēka ikdienas dzīvē, gan televīzijas vietu indivīda dienaskārtībā, gan arī pusaudži kā jauni uz izvēlīgi patērētāji, jaunā TV auditorija, kas raksta vēstules televīzijas raidījumam Juniors TV, lai spētu saprast, cik n...

 19. Personālā datora sistēmas bloka vides snieguma novērtējums un ekodizaina analīze

  OpenAIRE

  Šteina, Māra

  2009-01-01

  Maģistra darba „Personālā datora sistēmas bloka vides snieguma novērtējums un ekodizaina analīze” pamatā ir biroja datora sistēmas bloka ietekmes uz vidi novērtējums visā tā dzīves cikla laikā, izvērtējot arī lietotāju un iesaistīto pušu nozīmi. Darbs sastāv no divām daļām – teorētiskās un praktiskās. Pirmā daļa ir teorētiskajā daļa, kurā autore apskatīja pieejamos literatūras avotus un citu autoru darbus, izvērtējot tēmas aktualitāti, galvenās problēmas un to risinājumus. Otrā daļa ...

 20. Iekšējās kontroles sistēma uzņēmumā "ABC"

  OpenAIRE

  Lipse, Linda

  2011-01-01

  Iekšējās kontroles sistēmas ir būtiska katra uzņēmuma darbības sastāvdaļa. Darba mērķis ir izpētīt uzņēmuma “ABC” iekšējās kontroles sistēmu, novērtēt tās atbilstību darbā pētītajām iekšējās kontroles sistēmas teorētiskajām prasībām un izstrādāt priekšlikumus uzņēmuma „ABC” iekšējās kontroles sistēmas pilnveidošanai. Darbā ir trīs daļas, pirmajā daļā izpētīta teorētiskā bāze par iekšējās kontroles sistēmu, otrajā daļā - iekšējās kontroles sistēmas izveidošana un ieviešana, trešajā daļā izpētī...

 1. Dzimtes faktora loma Latvijas sporta žurnālistikā

  OpenAIRE

  Veide, Edīte

  2009-01-01

  Darba izvēlētā tematika ir par dzimtes faktora lomu sporta žurnālistikā. Lai arī patlaban notiek aktīvas diskusijas par dzimuma līdztiesību visās jomās, tomēr ir sfēras, kurās dzimuma atšķirības ir ļoti ievērojamas. Sports ir tā joma, kurā jau kopš seniem laikiem dzimumam ir bijusi liela nozīme. Šajā jomā dominēja vīrieši, sievietēm atstājot sekundāru pozīciju. Arī sporta žurnālistikā atšķirības nav būtiskas. Tā kā sports vairāk asociējas ar vīriešiem, tad arī sporta žurnālistika tiek att...

 2. Ukrainas krīzes attēlojums plašsaziņas līdzekļos

  OpenAIRE

  Ķirse, Guna

  2015-01-01

  Plašsaziņas līdzekļi ir spēcīgs instruments valdošās sabiedrības daļas rokās, lai izplatītu ideoloģijai atbilstošas idejas. Šo darbu paveic attiecīgi izvēlēti valodas līdzekļi, kas ļauj uzsvērt vai, tieši otrādi, apslēpt dažādus uzskatus. Darba mērķis bija izpētīt, kā Ukrainas krīze tiek atspoguļota medijos no Krievijas, Ukrainas un Rietumu perspektīvas. Iegūtie dati, kurus veidoja 45 ziņu reportāžas, tika analizēti, izmantojot kritisko diskursa analīzi, un tika izvērtēta leksika, mākslinieci...

 3. Digitālā mārketinga procesu optimizācija uzņēmumā "Fastercourse"

  OpenAIRE

  Veidemane, Līva

  2017-01-01

  Digitālais mārketings piedāvā dažādus veidus, kā veicināt uzņēmuma attīstību, palielinot klientu skaitu un peļņas apjomu. Ir svarīgi izvēlēties atbilstošus digitālā mārketinga kanālus un izmantot tos efektīvi, lai sniegtais ieguldījums atmaksātos. Darba mērķis ir izanalizēt uzņēmumā izmantotos digitālā mārketinga kanālus, lai spētu novērtēt to darbības lietderīgumu un efektivitāti, kā arī izvirzīt priekšlikumus katra digitālā mārketinga kanāla uzlabošanai un tālāk attīstībai. Pētījuma laikā t...

 4. Ar neatliekamās medicīniskās palīdzības brigādēm stacionārā nogādāto pacientu apmierinātība ar veselības aprūpi pirms stacionāra un stacionāra etapā

  OpenAIRE

  Dzene, Dace

  2017-01-01

  Autore: Dace Dzene, stud.apl.nr. dd15034 Darba vadītājs: Dr.med. Igors Ivanovs Ar neatliekamās medicīniskās palīdzības brigādēm stacionārā nogādāto pacientu apmierinātība ar veselības aprūpi pirms stacionāra un stacionāra etapā. Maģistra darbs, Latvijas universitāte, Rīga, 2017. Darbs sastāv no teorētiskās un empīriskās daļas, 6 nodaļām, 66 lapām, 29 attēliem, 10 tabulām, 2 pielikumiem. Pētījuma mērķis ir noskaidrot pacientu apmierinātību ar saņemto veselības aprūpes kvalitāti pirms st...

 5. Pārdošanas veicināšana kā patērētāju uzvedības un lēmumu pieņemšanas ietekmētājs Latvijas pārtikas mazumtirdzniecības nozarē.

  OpenAIRE

  Afoņičeva, Oksana

  2016-01-01

  Maģistra darba: “Pārdošanas veicināšana kā patērētāju uzvedības un lēmumu pieņemšanas ietekmētājs Latvijas pārtikas mazumtirdzniecības nozarē” mērķis ir, izvērtējot pārdošanas veicināšanas ietekmi uz patērētāju uzvedību, lēmuma pieņemšanas procesu un uz patērētāju lojalitātes veidošanu, rast priekšlikumus pārdošanas veicināšanas iespējām pārtikas produktu zīmoliem. Darbs sastāv no četrām nodaļām- divām teorētiskajām, analītiskās un empīriskās. Pirmā izvirzītā hipotēze tiek apstiprināta, pama...

 6. Klausīšanās mācīšana angļu valodas stundās

  OpenAIRE

  Rudzīte, Jana

  2009-01-01

  Šis bakalaura darbs ir veltīts klausīšanās apmacīšanai angļu valodas stundās un pēta klausīšanās vingrinājumus un to ierakstu veidus un īpatnības. Darba teorētiskā daļa sniedz pārskatu par klausīšanās procesa apguvi un teksta izpratni, informācijas apstrādi klausīšanās laikā; pētījums apraksta klausīšanās vingrinājumu sadalīšanu svarīguma pakāpēs un demonstrē dažādus klausīšanās materiāla veidu raksturojumus un klausīšanās ierakstu galvenos faktorus, kuri palīdz vai traucē klausīšanās...

 7. Reklāma kā sociālā mārketinga elements un tās efektivitāte: CSDD sociālā TV reklāma "Orgānu donori"

  OpenAIRE

  Priedīte, Unda

  2008-01-01

  Bakalaura darba tēma ir „ Reklāma kā sociālā mārketinga elements un tās efektivitāte: CSDD sociālā TV reklāma „ Orgānu donori ””. Darbā izvirzītā hipotēze: sociālā TV reklāma „Orgānu donori” kā sociālā mārketinga elements ir bijusi efektīva un tā attaisno vizuālo un tekstuālo risinājumu izvēli, jo spēcīgas emocijas ir viens no efektīvākajiem veidiem, kā sociālo problēmu kontekstā mainīt cilvēku attieksmi un rīcību. Pēc paveiktās teorētiskās informācijas apstrādes un pētījuma rezultātu ana...

 8. Projekts: SIA Ģimenes centrs" dibināšana

  OpenAIRE

  Mensaha, Elizabete

  2016-01-01

  Maģistra darba tēma ir projekts SIA „Ģimenes centrs” dibināšana. Ikviena cilvēka dzīvē ģimene ir pati svarīgākā. Ģimenē veidojas galvenie uzskati par to, kas ir labi vai slikti, pareizi vai nepareizi, godīgi vai negodīgi. Bērni, kuri jau no bērnības dzīvo labvēlīgās ģimenēs, zina, kā veidot labas attiecības savā un savu bērnu ģimenē, zina, kā pārvarēt sadzīviskas vai ikdienišķas problēmas, kuras bieži kļūst par ģimenes šķiršanās iemesliem. Laulības šķiršana ir viena no aktuālākajām mūsdienas ...

 9. Agresīvu datorspēļu spēlēšana saistībā ar pusaudžu un jauniešu agresiju

  OpenAIRE

  Vītols, Krists

  2012-01-01

  Bakalaura darba mērķis bija noskaidrot, vai pastāv nozīmīgas saistības starp agresīvu datorspēļu spēlēšanu, datorspēļu spēlēšanas biežumu un agresijas izpausmju līmeni pusaudžu un jauniešu vidū. Pētījumā tika aptaujāti 50 Latvijas skolu skolēni, vecumā no 12-16 gadiem. Pētījuma izlases tika viedotas pēc brīvprātības principa, pētījuma aptaujas tika izdalītas skolēnu klasēs. Pētījuma metodē tika izmantotas divas aptaujas: 1. “Datorspēļu aptauja” (Video Game Questionnaire, Anderson & ...

 10. Cilvēka brīvība cilvēktiesībās un kristīgajā izpratnē: eitanāzijas problemātika

  OpenAIRE

  Plokste, Edīte

  2013-01-01

  Šajā darbā, lai gūtu pilnīgāku priekšstatu par cilvēka izvēles tiesībām attiecībā uz savu nāvi, ir apskatīta cilvēktiesību terminoloģija un izcelsme, eitanāzijas problēmjautājumi un sabiedrības viedoklis par to, kā arī morālie, ētiskie un kristīgie argumenti. Darbā ietverta arī „gadījumu izpēte” un kvalitatīvās jeb padziļinātās intervijas ar mācītājiem un Latvijas mediķiem. Darba gaitā noskaidrojās, ka Cilvēktiesības tiešā veidā neietekmē eitanāzijas legalizēšanas vai aizliegšanas procesus...

 11. Mākslinieciskās izteiksmes līdzekļu tulkojums Patrika Rotfusa darbā “Vēja vārds”

  OpenAIRE

  Sīlis, Mārtiņš

  2016-01-01

  Aptuveni puse latviešu valodā izdotās daiļliteratūras ir tulkota no svešvalodām. Literāru tekstu tulkošanai ir būtiska ietekme uz valodas kvalitāti un daudzveidību. Šajā pētījumā tiek analizēti trīs veidu mākslinieciskie izteiksmes līdzekļi (metaforas, salīdzinājumi un hiperbolas) ar mērķi noskaidrot Patrika Rotfusa populārā darba Vēja vārds nesenajā angļu – latviešu tulkojumā izmantotās metodes un tulkojuma kvalitāti. Pētījumā iekļauts teorijas apskats, kas aptver bieži sastopamas tulkošanas...

 12. Biznesa efektivitātes uzlabošanas iespējas uzņēmumā SIA "3K MANAGEMENT"

  OpenAIRE

  Penēze, Aija

  2015-01-01

  Aizvien lielāka nozīmē mūsdienās tiek pievērsta atšķirībai starp uzņēmumu vadīšanu un efektīvu uzņēmumu vadīšanu. Uzņēmēji organizācijas vadīšanā savu uzmanību koncentrē uz to, kā uzņēmums preces un pakalpojumus piedāvā, kāds ir tā tēls, kā tiek organizēta uzņēmuma darbība un kultūra. Uzņēmumi arvien vairāk vērš uzmanību uz uzņēmumu vadīšanu ar pievienoto vērtību, tas ir, efektivitātes uzlabošanu. Aijas Penēzes maģistra darba tēma ir „Biznesa efektivitātes uzlabošanas iespējas uzņēmumā SI...

 13. Angļu valodas studentu tematiska vārdu krājuma bagātināšana ar datortehnoloģijas rīku palīdzību

  OpenAIRE

  Samčuka, Jeļena

  2012-01-01

  Maģistra darba mērķis bija izpētīt, vai ir iespējams uzlabot konkrētu vārdu apguvi, mācību procesā izmantojot datorprogrammu Quizlet. Pētījuma mērķa sasniegšanai tika aplūkotas teorijas par vārdu krājuma apguvi, tika izpētīta leksikas mācīšanās attīstība, kā arī dažādas pieejas, tai skaitā datorizētā apmācība vārdu krājuma apguvē. Tāpat tika analizēta arī pētnieku attieksme pret datora lietošanu leksikas apguves mācību procesā, kā arī datora izmantošanas priekšrocības un trūkumi. Lai stimulēt...

 14. Galveno veiktspējas rādītāju izmantošana uzņēmuma stratēģisko mērķu sasniegšanai

  OpenAIRE

  Milčs, Olafs

  2015-01-01

  Bakalaura darbu „Galveno veiktspējas rādītāju izmantošana stratēģisko mērķu sasniegšanai” izstrādājis Olafs Milčs. Darba autors novērtējis SIA „Latvia Tours” darbības aspektus, kas ir kritiski uzņēmuma nākotnes attīstībai, veicis uzņēmuma apgrozījumu veidojošo aspektu analīzi un identificējis galvenos veiktspējas rādītājus, kas uzņēmuma vadībai ļaus uzraudzīt uzņēmuma stratēģijā 2014.-2019. gadam iekļauto stratēģisko mērķu progresu. Sasniedzot autora identificētos galveno veiktspējas rādītāju...

 15. Īpašuma teorija Dž. Loka un R. Nozika filozofijā

  OpenAIRE

  Melle, Diāna

  2013-01-01

  Šis bakalaura darbs ir pētījums par to, kā tiek skaidrota īpašuma teorija klasiskajā liberālismā un uz tā bāzes atvedinātajā libertārismā. Darba gaitā tiek aplūkota īpašuma teorija politiskās filozofijas izpratnē, tuvāk pievēršoties īpašuma izpratnei klasiskā liberālisma pārstāvja Džona Loka un libertārisma pārstāvja Roberta Nozika filozofijā. Tā mērķis ir izpētīt Loka un Nozika īpašuma izpratni, to kopējās un atšķirīgās iezīmes. Darbs parāda, kādi ir klasiskā liberālisma un libertārisma kopī...

 16. Personāla vadīšana Valsts ieņēmumu dienesta Rīgas muitas reģionālajā iestādē

  OpenAIRE

  Beinerte, Inga

  2009-01-01

  Lai veiksmīgi uzsāktu uzņēmuma vadīšanu ir nepieciešami noteikti resursi, uz ko balstīt uzņēmumu. Visneprognozējamākie un grūtāk vadāmie no šiem resursiem ir cilvēkresursi. Bez cilvēkresursiem nav iedomājama uzņēmējdarbība, jo tie izgudro un ražo preces, sniedz pakalpojumus, vada un kontrolē procesu darbību, kā arī kontrolē to kvalitāti. Maģistra darba „Personāla vadīšana Valsts ieņēmumu dienesta Rīgas muitas reģionālajā iestādē” mērķis ir izpētīt personāla vadību, tās būtību un izanalizē...

 17. Reklāmas ietekme uz uzņēmuma tēla veidošanos integrētā mārketinga komunikācijās. Olimpiskā centra "Ventspils" piemērs

  OpenAIRE

  Boitmane, Līva

  2008-01-01

  Latvijā pēdējo gadu laikā tiek atvērti arvien jauni Olimpiskie centri, tādēļ bakalaura darba „Reklāmas ietekme uz uzņēmuma tēlu integrētā mārketinga komunikācijās. Olimpiskā centra „Ventspils” piemērs”, mērķis ir izpētīt, kā Olimpiskais centrs „Ventspils” veido savu uzņēmuma tēlu, vai strādājot pie pakalpojumu reklāmas izveides tiek mērķtiecīgi veidots Olimpiskā centra tēls jeb imidžs. Darbā sākotnēji tiek analizēta integrētā mārketinga komunikācijas teorija, aprakstīta viena no tā sastāv...

 18. Ienākumu nevienlīdzība starp vīriešiem un sievietēm jauniešu vidū Latvijā un Itālijā

  OpenAIRE

  Cīrule, Laura

  2017-01-01

  Darba mērķi skaistās ar ienākumu un dzimumu nevienlīdzības teorētiskā pamatojuma apguvi, gūt uz statistiskas datiem balstītu priekšstatu par ienākumu nevienlīdzību dzimumu starpā jauniešu vecuma grupā Latvijā un Itālijā, kā arī individuāla pētījuma veikšanu. Bakalaura darbs sastāv no trim daļām, kurās tiek pētīta ienākumu plaisa starp vīriešiem un sievietēm Latvijā un Itālijā, kā arī meklēti iespējamie problēmas skaidrojumi un risinājumi. Pirmajā daļā tiek apkopoti pieejamie teorētiskās lite...

 19. Magnētisku dipolu rotācijas inducēta šķidra metāla kustības eksperimentāla izpēte

  OpenAIRE

  Beinerts, Toms

  2009-01-01

  Darba mērķis ir eksperimentāli izpētīt inducēto šķidrā metāla kustību no rotējošiem cilindriskiem magnētiem, kuru magnetizācija vērta ortogonāli asij. Darbā tiek izpētīta pasaulē vel nekur nerealizēta magnētiskā sistēma, ar mērķi noskaidrot vai šādus magnētus var lietot efektīvai šķidro metālu maisīšanai. Tika izveidota eksperimentā ierīce, kas ļāva nomērīt inducētās šķidrā metālā kustības ātrumu atkarībā no magnētu rotācijas frekvences un attāluma starp magnētiem un šķidrā metāla rezervuāru....

 20. Frančaizinga izmantošana Latvijas Republikas mazajā un vidējā biznesā

  OpenAIRE

  Žuks, Vadims

  2017-01-01

  Diplomdarba tēma ir frančaizinga veikšanas problēmas Latvijas mazajā un vidējā biznesā. Darbā tiek izskatīti frančaizinga veikšanas teorētiskie pamati, tiek analizēta Latvijas frančaizinga biznesa likumdošanas bāze un francāizinga modeļa ieviešanas īpatnības, ka arī konkrēta frančaizinga biznesa uzsākšanas un darbības uzlabošanas pasākumi. Diplomdarbs izpildīts uz 82 lappusēm. Darbs satur 8 attēlus, 12 tabulas un 3 pielikumus. Darba atslēgas vārdi ir: frančaizinga bizness, biznesa veikšanas p...

 1. Restorānu franšīzes attīstība Latvijā

  OpenAIRE

  Zaļā, Magda

  2013-01-01

  'Jauniem uzņēmējiem, kam trūkst kompetences biznesa uzsākšanai, un uzņēmumiem, kuriem nākas izvērtēt alternatīvas paplašināšanās metodes, risinājums var būt franšīze. Bakalaura darba mērķis ir piedāvāt priekšlikumus restorānu franšīzes uzņēmumu attīstībai Latvijā un ārpus tās. Darbā aprakstīta franšīzes attīstība, veidi; salīdzināti franšīzes restorāni Latvijā, pētīts to potenciāls ārvalstīs un ārvalstu franšīzes potenciāls Latvijā; analizētas priekšrocības; noteikti attīstības faktori;...

 2. Trīsgadīgu bērnu krāsu uztveres sekmēšana tēlotājdarbībā pirmsskolā

  OpenAIRE

  Leja, Inga

  2017-01-01

  Inga Leja kvalifikācijas darbs “Trīsgadīgu bērnu krāsu uztveres sekmēšana tēlotājdarbībā pirmsskolā” izstrādāts Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātē. Pētījuma jautājums – kā tēlotājdarbībā pirmsskolā sekmējama trīsgadīgu bērnu krāsu uztvere? Darba mērķa sasniegšanai izvirzīti šādi uzdevumi: 1)Teorētiski analizēt literatūru par krāsu uztveri un to sekmēšanu 2)Teorētiski analizēt literatūru par tēlotājdarbību pirmsskolā 3)Prakstiski pārbaudīt teorētiskās atziņas...

 3. Jauniešu līdzdalība institucionālajā sportā: sociālo aģentu gaidas par disciplinētību

  OpenAIRE

  Požaricka, Kristina

  2013-01-01

  Pētījuma mērķi - noskaidrot vai un kādā veidā sociālie aģenti palīdz sportojošajiem attīstīt disciplinētības izpausmes, kā rīkojas un tiek galā ar tās interpretāciju un zināšanu pārnesi, ko nozīmē disciplinētība. Aģentu tīklu teorija, tās saistība ar sportu, sportojošo jauniešu līdzdalība institucionālā sportā raksturošana un sekundāro datu izpēte ir darba teorētiskajā pamatā. Tika veiktas 19 daļēji strukturētas intervijas ar jauniešiem, vecākiem, treneriem un skolotājiem. Secināts, ...

 4. Automašīnās iebūvēto GPS īpatnības

  OpenAIRE

  Kļimenko, Aleksandrs

  2015-01-01

  Automašīnās iebūvēto borta datoru svarīga sastāvdaļa ir GPS, kas atvieglo automašīnas vadītāja ikdienu. Automašīnu īpašnieki nav informēti par šo sistēmu ražotājiem, par to, kādas operētājsistēmas tās darbina, kā arī par to cik drošas ir šīs iekārtas un vai tās ir iespējams pielāgot savām vajadzībām. Darba mērķis ir izpētīt dažādās automašīnu markās iebūvēto GPS īpatnības, tai skaitā, operētājsistēmas uz kurām šīs iekārtas darbojas, iespējas pielāgot šīs iekārtas savām vajadzībām, kā arī š...

 5. Dažādu navigācijas GPS uztvērēju precizitāte lauka darbos

  OpenAIRE

  Mihailovs, Kalvis

  2010-01-01

  Pasaulē ir pieejams plašs piedāvājums ar dažādiem navigācijas GPS uztvērējiem, to atšķirības ir gan vizuālas, gan tehniskas, gan funkcionālas. GPS uztvērēju ražotāji un izplatītāji sniedz informāciju par GPS uztvērēju precizitāti, taču bieži vien tā ir maldinoša un neatspoguļo patieso horizontālo un vertikālo precizitātes informāciju. Veicot bakalaura darba – dažādu navigācijas GPS uztvērēju precizitāte lauka darbos, mērķis ir noskaidrot dažādu „zemo cenu” navigācijas GPS uztvērēju precizi...

 6. Videospēļu spēlēšanas ilguma saistība ar akadēmiskajiem sasniegumiem.

  OpenAIRE

  Karņickis, Edgars

  2013-01-01

  Bakalaura darba ”Videospēļu spēlēšanas ilguma saistība ar akadēmiskajiem sasniegumiem un agresiju” mērķis ir noskaidrot videospēļu spēlēšanas paradumu korelāciju ar skolēnu mācību sasniegumiem. Galvenie darbā izvirzītie pētījuma jautājumi: Vai ir novērojama statistiski nozīmīga saistība starp video spēļu spēlēšanas biežumu un agresijas izpausmēm? Vai ir novērojama statistiski nozīmīga saistība starp video spēļu spēlēšanas ilgumu un akadēmiskiem sasniegumiem (vidējo atzīmi dažādos māc...

 7. Ofšoru izveidošanas un piemērošanas aspekti starptautiskajā tirdzniecībā un nodokļu plānošanā

  OpenAIRE

  Cifanskis, Artjoms

  2012-01-01

  Diplomdarba tēmas nosaukums ir „Ofšoru izveidošanas un piemērošanas aspekti starptautiskajā tirdzniecībā un nodokļu plānošanā”. Diplomdarba mērķis ir izpētīt ofšoru īpašības un beneficiārā īpašuma būtību, kā arī analizēt uz tiem vērstu pretdarbību efektivitāti. Darba pirmajā daļā tika apskatīta vēsturiskā izcelšanās, ofšoru definējums, nodokļu apiešana un izvairīšanās, starptautiskā nodokļu plānošana, beneficiārais īpašums, melnie saraksti un ofšoru klasifikācija, pielietojuma iespējas. Ot...

 8. Franšīzes attīstības iespējas pakalpojumu sektorā Latvijā

  OpenAIRE

  Cvetkovs, Edgars

  2015-01-01

  Mūsdienās uzņēmējdarbības attīstīšanai arvien biežāk tiek izmantots franšīzes biznesa modelis. Tādējādi uzņēmējiem īsā laika periodā ļaujot attīstīt uzņēmējdarbību. Bakalaura darba mērķis ir noskaidrot Latvijas tirgus pievilcību franšīzes biznesa modeļa realizācijai, no mazo un vidējo uzņēmumu perspektīvas. Bakalaura darbā var iepazīties ar trim nodaļām, kurās detalizēti tiek apskatīta mazo un vidējo uzņēmumu, kā arī franšīzes teorētiskie aspekti un tirgus analīze Latvijā. Nosl...

 9. Administratīvi teritoriālās reformas ietekme uz bāriņtiesu darbības efektivitāti socioloģiskās sistēmteorijas diskursā

  OpenAIRE

  Elksne, Dace

  2011-01-01

  Maģistra darba tēmu „Administratīvi teritoriālās reformas ietekme uz bāriņtiesu darbības efektivitāti socioloģiskās sistēmteorijas diskursā” autore ir izvēlējusies, jo administratīvi teritoriālā reforma, kas noslēdzās 2009.gadā, ir ieviesusi būtiskas korekcijas pašvaldību teritoriju kontūrās Latvijas kartē, vienlaikus atstājot lielu ietekmi arī uz pašvaldību sniegto pakalpojumu kvalitāti un pieejamību. Viena no valsts nozīmīgākajām funkcijām – aizsargāt nepilngadīgo un citu rīcībnespējīgo tie...

 10. Atšķirības starp varoņa konceptu animācijās Japānas un Rietumu sabiedrībās: varonis kā paraugs bērniem

  OpenAIRE

  Vilcāne, Rūta

  2015-01-01

  Bakalaura darbā „Atšķirības starp varoņa konceptu animācijās Japānas un Rietumu sabiedrībās: varonis kā paraugs bērniem” tiek pētīta Japānas un Rietumu sabiedrības un to ietekme uz bērnu caur animācijām. Darba mērķis ir 1) noskaidrot Japānas un Rietumu sabiedrību galvenās atšķirības, kuras attiecas uz ietekmi uz bērniem, 2) apskatīt animācijas varoņu sniegtos paraugus bērniem. Darbs satur 57 lapas un ir sadalīts nodaļās un apakšnodaļās. Pētījuma veikšanai izmantoti zinātniski materiāli, ž...

 11. Interneta vietne "YouTube" kā reklāmas un infoizklaides kanāls 2008. gada pirmajā ceturksnī

  OpenAIRE

  Reinberga, Ieva

  2008-01-01

  Bakalaura darba mērķis ir izpētīt, kādus komunikācijas uzdevumus veikusi interneta vietne www.YouTube.com – reklāmas, izklaides, informācijas vai citus - laika periodā no 2008. gada 1. janvāra līdz 2008. gada 31. martam, konstatējot vietnes saturā reklāmai, izklaidei un informācijai raksturīgās iezīmes. Pētījums tiek balstīts uz reklāmas, infoklaides, interneta tehnoloģiju, spēles teorijas, populārās kultūras teorijām, kā arī, atsaucoties uz līdzšinējām analīzēm par vietnes YouTube vēstur...

 12. Uzņēmuma "ArtBag"stratēģija eksporta konkurētspējas paaugstināšanai

  OpenAIRE

  Lase-Lasmane, Zane

  2012-01-01

  Šī darba mērķis ir analizēt internetā bāzētu individualizētu rokassomiņu un apavu uzņēmumu stratēģijas un noskaidrot, vai tās izmanto kādu no ekonomiskajā literatūrā biežāk citētajām stratēģijām vai izvēlas vairāku stratēģiju sajaukumu. Darbā aplūkotas M. Portera Zemu izmaksu līderības, Diferenciācijas un Fokusa stratēģijas, kā arī V. Čana Kima un R. Mabornas Zilā okeāna stratēģija, definēts masveida individualizācijas fenomens. Pētnieciskajā daļā veikta divu nozares uzņēmumu – „Shoes of Prey...

 13. Āzijas vērtību nozīme Austrumāzijas demokrātijā uz Japānas, Dienvidkorejas un Taizemes piemēra

  OpenAIRE

  Murašova, Kristīne

  2017-01-01

  Maģistra darba tēmas nosaukums ir “Āzijas vērtību nozīme Austrumāzijas demokrātijā uz Japānas, Dienvidkorejas un Taizemes piemēra”. Šis darbs iekļauj pētījumu par Āzijas vērtību nozīmi Austrumāzijas demokrātijā. Pētījumā tiek sniegta atbilde, vai Āzijas vērtības ir pretrunā ar demokrātiju, salīdzinot šīs vērtības ar universālajām vērtībām. Tiek salīdzināts Japānas demokrātijas modelis ar Dienvidkorejas un Taizemes demokrātijas modeļiem, un sniegta atbilde, vai Japāna ir vienīgā Austrumāzijas ...

 14. Speciālistu viedoklis par viedierīču izmantošanu bērnu rotaļās

  OpenAIRE

  Lemko, Laila

  2017-01-01

  Bakalaura darba “Speciālistu viedoklis par viedierīču izmantošanu bērnu rotaļās” mērķis ir noskaidrot, kāds ir bērnu psihologu un videospēļu un lietotņu izstrādātāju viedoklis par viedierīču izmantošanu bērnu rotaļās. Darbs sastāv no četrām nodaļām – divām teorētiskajām, pētījuma metodoloģijas un empīriskā pētījuma analīzes nodaļas, kurai seko pētījuma secinājumi un diskusija. Pētījuma objekts ir bērnu psihologi un bērnu auditorijām paredzēto videospēļu un lietotņu izstrādātāji. Par pētījuma ...

 15. Tiešsaistes videospēļu “Counter Strike” un “League of Legends” spēlētāju interaktīvā komunikācija

  OpenAIRE

  Kaminskis, Dāvis

  2017-01-01

  Bakalaura darbā „tiešsaistes video spēļu „Counter Strike” un „League of Legends” spēlētāju interaktīvā komunikācija” tiek pētīta verbālās un neverbālās valodas lietošana un tās pielietojums dažādos komunikācijas kanālos. Papildus pēc iegūtajiem datiem un veiktajiem novērojumiem tiek noskaidrots auditorijas (spēlētāju) viedoklis par komunikācijas saturu un nepieciešamību. Darba teorētisko daļu veido daļas par kvalitatīvu komunikāciju, kā arī nodaļas par interaktīvo komunikāciju, tiešsaist...

 16. Klientu attiecību pārvaldības sistēmas izveide autoservisam

  OpenAIRE

  Jaunzems, Ģirts

  2012-01-01

  Diplomdarba tēma ir Klientu attiecību pārvaldības sistēmas izveide autoservisam. Tā mērķis ir izstrādāt un ieviest pielāgotu klientu attiecību pārvaldības sistēmu nelielam autoservisam, tādējādi atvieglojot klientu un viņu darbības vēstures uzskaiti. Lai sasniegtu diplomdarba mērķi, darba autors izpētīja teorētiskos informācijas avotus, salīdzināja divas klientu pārvaldības sistēmas, kā arī izstrādāja sistēmu konkrētam uzņēmumam, veicot arī tās izmaksu analīzi. Diplomdarbā ir secināts, ...

 17. Grafiskā stāstījuma uzbūve un trauma Hāleda Hoseinī grafiskajā romānā “Pūķa ķērājs”

  OpenAIRE

  Vanaga, Alīna

  2016-01-01

  Hāleda Hoseinī grafiskais romāns “Pūķa ķērājs”demonstrē grafisko romānu spēju vienlaicīgi uzrunāt lielu cilvēku daudzumu un tajā pašā laikā izteikt neaprakstāmo, kas apliecina to, ka grafiskie romāni ļoti labi prot darīt saprotamas tādas neaprakstāmas tēmas, kā trauma. Tādēļ, šī maģistra darba mērķis ir noteikt, kā grafiskā stāstījuma uzbūve attēlo traumu Hāleda Hoseinī grafiskajā romāna “Pūķa ķērājs” un kādu rezultātu tas rada. Iepriekš minētā mērķa sasniegšanai tika izvēlētas divas pētīšana...

 18. "McDonald's" reklāmas analīze Latvijā un Maltā - starpkultūru atšķirīgā uztvere

  OpenAIRE

  Barkēviča, Santa

  2016-01-01

  Darbā ““McDonald's” reklāmas analīze Latvijā un Maltā – starpkultūru atšķirīgā uztvere” galvenais problēmjautājums, kas jānoskaidro, vai starptautisks uzņēmums var izmantot viena stila reklāmas kampaņu divās dažādās valstīs – Latvijā un Maltā. Galvenais darba mērķis ir noskaidrot, vai starptautisks uzņēmums var veidot vienu reklāmas kampaņu shēmu, un to izmantot dažādās valstīs, kur atrodas tā franšīzes vai filiāles, un kā starpkultūru atšķirība ietekmē reklāmas uztveri. Veicot aptaujas, inte...

 19. Zīmola KFC pozicionējums un auditorijas uztvere par zīmolu laika posmā no 2015. gada augusta līdz novembrim

  OpenAIRE

  Rasa, Marlēna

  2016-01-01

  Globālajam zīmolam KFC ienākot Latvijas tirgū, aktīvi norisinājās dažādas komunikācijas un reklāmas aktivitātes, kuras darba ietvaros tiks apskatītas un analizētas, lai noteiktu kāda ir zīmola komunicētā identitāte un kāds ir patērētāju viedoklis par zīmolu. Uzdevums ir iepazīties ar KFC zīmola ārējo komunikāciju, kas noris, jaunam zīmolam ienākot tirgū. Tiks apskatīta zīmola FaceBook lapā veidotā komunikācija ar patērētājiem, analizēti vizuālie reklāmas materiāli un noskaidrota zīmola komun...

 20. Uzņēmumu ekspansijas iespējas ārvalstu tirgos

  OpenAIRE

  Lovnieks, Jānis

  2011-01-01

  Pasaules ekonomikai augot, palielinās arī multinacionālu uzņēmumu nozīme. Tomēr ieiešana ārvalstu tirgū ir sarežģīts un darbietilpīgs process. Bakalaura darba mērķis ir izpētīt uzņēmumu ekspansijas iespējas darbībai citu valstu tirgos, noskaidrot priekšnoteikumus dažādu stratēģiju ieiešanai ārvalstu tirgos, un apkopot Latvijas uzņēmumu pieredzi šajā jomā Pēc Latvijas uzņēmumu pieredzes tika noskaidrots, ka veiksmīgākā paplašināšanās uzsākšanas iespēja ir eksportēšana, kas atļauj uzsākt starpt...

 1. Augsnes un zemes kvalitātes novērtējuma karšu digitizēšana

  OpenAIRE

  Stalīdzāns, Didzis

  2014-01-01

  Maģistra darba mērķis ir nodrošināt augšņu agroķīmiskās izpētes izstrādes procesa kartogrāfiskā materiāla lietošanas efektivitātes pieaugumu. Maģistra darbā tiek aprakstīts līdzšinējais augšņu agroķīmiskās izstrādes process Valsts augu aizsardzības dienestā un digitālo augšņu karšu izmantošanas iespējas. Pamatojoties uz darbā veiktās izpētes rezultātiem ir definēta problēma: augšņu agroķīmiskās kartes nav pieejamas telpisko datu formātā. Problēmas risinājumam tiek piedāvātas projekta alternat...

 2. Šausmu estētika E.A.Po darbos

  OpenAIRE

  Pērkone, Jana

  2007-01-01

  Bailes ir viena no spēcīgākajām cilvēka emocijām, tādēļ tās tiek aplūkotas daudzos literatūras veidos, sākot no folkloras un beidzot ar šausmu stāstiem. Viens no labakājiem šausmu stāstu autoriem ir amerikānis Edgars Alans Po. Viņa devums literatūrā tiek vērtēts pretrunīgi, tādēļ ir interesanti tuvāk izpētīt Po darbu īpatnības. Šajā bakalaura darbā tiek apskatīta šausmu literatūras veidu attīstība un E.A. Po vieta un loma šajā procesā. Bakalaura darba mērķis ir atrast šausmu literatūras e...

 3. Psiholoģiskā trillera iezīmes filmās "Would you rather" un "The forest"

  OpenAIRE

  Bite, Linda

  2016-01-01

  Bakalaura darba tēma ir psiholoģiskā trillera iezīmes filmās ‘’Ko tu labāk’’ un ‘Mežs’’. Darbs sastāv no teorētiskās daļas, kur tika apskatīta teorija par filmām, šausmu kino, šausmu apakš-žanriem, naratīvu un psihoanalīzi. Darbā tika aprakstīta arī metodoloģija ar kuras palīdzību tika veikts pētījums, kas ir semiotiskā analīze un fokusgrupas pētījums. Darbā tika noteikta pētījuma problēma- kas ir tie elementi, kas ļauj atšķirt šausmu filmu no psiholoģiskā trillera. Pētījuma mērķis ir noskai...

 4. Ārpus klases aktivitātes pamatskolas skolēnu angļu valodas vārdu krājuma bagātināšanai

  OpenAIRE

  Kalniņa, Maija

  2012-01-01

  Diplomdarba autore četru pedagoģiskā darba gadu laikā ir secinājusi, cik svarīgi ir plānot stundas ne tikai interesantas un interaktīvas, bet arī praktiskas un pēc iespējas tuvākas reālajai dzīvei. Diplomdarba mērķis ir noskaidrot, kā ārpusklases nodarbības var uzlabot skolēnu angļu valodas vārdu krājumu pamatskolā. Šāda diplomdarba tēma tika izvēlēta tādēļ, ka vārdu krājuma bagātināšanai ir liela nozīme angļu valodas apguvē, kā arī, lai skolēni spētu veiksmīgi izmantot angļu valodu,...

 5. Konkurētspējas analīze medicīnas tūrisma attīstībai Latvijā.

  OpenAIRE

  Kadincovs, Artūrs

  2013-01-01

  Maģistra darba tēma ir „Konkurētspējas analīze medicīnas tūrisma attīstībai Latvijā”. Medicīnas tūrisms mūsdienās ir eksporta pakalpojums ar augstu pievienoto vērtību, kurš pozitīva scenārija rezultātā nes lielus ienākumus uzņēmējdarbības videi un valsts ekonomikai un rada labi apmaksātu speciālistu pieprasījumu. Pēc autora domām, medicīnas tūrisma attīstībai Latvijā ir perspektīvs scenārijs, jo Latvijai ir visss nepieciešamais, gan kvalificēts darbaspēks, gan resursi, turklāt pietiekoši ...

 6. Bitcoin - alternatīva valūta

  OpenAIRE

  Liškovska, Eva

  2014-01-01

  Mūsdienās digitālās valūtas kļūst ar vien izplatītākas, tādēļ autore ir izvēlējusies pētīt digitālo valūtu Bitcoin. Maģistra darba mērķis ir izanalizēt, kādas ir Bitcoin valūtas priekšrocības un trūkumi, lai izdarītu secinājumus un izstrādātu priekšlikumus Bitcoin uzlabošanai, lai nākotnē tā spētu būt tikpat konkurētspējīga kā reālā valūta. Pēc pētījuma veikšanas autore secināja, ka Bitcoin popularitāte gan lietotāju vidū, gan uzņēmumu vidū, kas sāk pieņemt Bitcoin digotālo valūtu, tikai t...

 7. Japānas un Amerikas Savienoto Valstu kauja par Okinavu 1945. gada: 1.aprīlis – 22. jūnijs

  OpenAIRE

  Leimanis, Normunds

  2017-01-01

  Bakalaura darba tēmas nosaukums ir „Japānas un Amerikas Savienoto Valstu kauja par Okinavu 1945. gada: 1. aprīlis – 22. jūnijs ”. Tā ir viena no lielākajām un asiņainākajām kaujām, kura notika Otrā Pasaules kara laika beigās. Tā bija viena no pēdējām kaujām Otrā Pasaules kara laikā. Kaujā par Okinavu piedalijās amerikāņu un japāņu karaspēki, kas cīnījās par savu valsti un tās godu. Galvenie Okinavas kaujas dalībnieki bija japāņu 32. armija un amerikāņu 10.armija. Galvenais atbildīgais par ...

 8. Franšīzes izmantošana uzņēmumā McDonald’s.

  OpenAIRE

  Žučkova, Alina

  2012-01-01

  Bakalaura darba tēma ir „Franšīzes izmantošanas uzņēmumā McDonald’s”. Bakalaura darbs sastāv no četrām nodaļām. Pirmās nodaļas saturs ir balstīts uz franšīzes teorētiskā raksturojuma analīzi. Tas sevī ietver gan franšīzes būtību un principus, gan franšīzes attīstību un tās veidus, gan franšīzes iedalījumu pēc formas, kā arī franšīzes devēja un franšīzes ņēmēja ieguvumu un zaudējumu apskatu. Otrajā nodaļā tiek apskatīta Latvijas likumdošanas bāze, kas ir saistīta ar franšīzi. Tre...

 9. Iedzīvotāju mobilitātes izpausmes Kārsavas pilsētā

  OpenAIRE

  Bleive, Jolanta

  2010-01-01

  Bakalaura darba „Iedzīvotāju mobilitātes izpausmes Kārsavas pilsētā” mērķis ir izanalizēt migrācijas procesu Kārsavas pilsētā. Iedzīvotāju mobilitāte ir jēdziens, ar ko tiek apzīmēta personu kustība vai pārvietošanās. Bakalaura darbā tiek aplūkota galvenokārt iedzīvotāju mobilitāte un tai raksturīgākās iezīmes Kārsavas pilsētā. Darbs tiek strukturēts divās daļās – teorētiskās studijas un Kārsavas pilsētas iedzīvotāju mobilitātes analīze. Pētījumā tiek apskatīti un raksturoti iedzīvotāju s...

 10. Izmaksu un ieņēmumu klasifikācija un analīze mediju aģentūrā SIA "Carat"

  OpenAIRE

  Ozoliņa, Evita

  2013-01-01

  Diplomdarba tēma ir „Izmaksu un ieņēmumu klasifikācija un analīze mediju aģentūrā SIA „Carat””. Katrai Latvijas sabiedrībai (uzņēmumam) ir svarīgi apzināties tās ražošanas izmaksas, veikt šo izmaksu uzskaiti, iegrāmatošanu un turpmāko plānošanu ilgtermiņā. Reklāma ir ietekmīgs sabiedrības preces, pakalpojuma un citu objektu popularizēšanas līdzeklis. Tā kā Latvijā ekonomiskās lejupslīdes gados strauji kritās reklāmas tirgus, darba autorei ir aktuāli raksturot, pētīt un analizēt SIA „Car...

 11. Plagijavimas reklamoje: kūrybinio mąstymo trūkumas ar perpildytos rinkos pasekmė?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ieva Mantė Valivonytė

  2013-10-01

  Full Text Available Straipsnyje nagrinėjama dažnėjančio plagijavimo reiškinio lietuviškose reklamose problema, pateikiamaplagijavimo sąvokos apibrėžtis ir atsiradimo priežastys, supažindinama su reklamos agentūrų vykdomoskūrybinės veiklos procesais, užsienio šalių šioje srityje patirtimi. Pateikiami išanalizuoti lietuviškų reklamosagentūrų kūrybinio proceso ypatumai kuriant reklamines kampanijas ir įvardyti veiksniai, lemiantys plagijavimoatsiradimą.Šis darbas supažindina su lietuviškų reklamos agentūrų kūrybinio proceso ypatybėmis, plagijavimo atvejais,kūrybinio mąstymo trūkumo priežastimis ir šios problemos sprendimo būdais. Taip pat su perpildytos reklamosrinkos padėtimi ekonominės krizės metu ir pagrindiniu veiksniu, lemiančiu plagijavimo atsiradimą – konkurencinekova tarp įvairaus verslo šakų, kuri reikalauja kūrybiškumo kuriant verslą ir tam tikrą produkciją.

 12. Pusaudžu trauksmes, pašcieņas un viņu māšu audzināšanas stilu saistība.

  OpenAIRE

  Valere, Linda

  2007-01-01

  Bakalaura darba tēma ir „Pusaudžu trauksmes, pašcieņas un viņu māšu audzināšanas stilu saistība”. Pusaudžu trauksme ir ļoti aktuāla problēma. Trauksmes traucējumu izplatība pusaudžiem svārstās no 12% līdz 17,3 % (Vasey & Ollendick, 2000 kā minēts Fraire, 2006), un tie rada lielu risku atkārtotiem trauksmes traucējumiem jau pieaugušā vecumā (Pine, Cohen, Gurley, Brook & Ma, 1998). Pētījuma mērķis ir noskaidrot, vai pastāv saistība starp pusaudžu trauksmi, pašcieņu un viņu māšu audzināšanas sti...

 13. Prakses kopienas dažādie aspekti: Etnogrāfisks pētījums par coworking kopienu Rīgā

  OpenAIRE

  Zālīte, Zanda

  2015-01-01

  Šajā pētījumā ar etnogrāfisku metožu palīdzību tiek izzināts, kā kļūšana par coworking kopienas locekli ietekmē pašnodarbināto darba pieredzi un identitāti, kā arī, kā kopienas veidošanās pētītajā coworking vietā ietekmē coworking praksi. Pētītajā coworking vietā tiek veicināta kopienas izveide, kuras rezultātā pašnodarbinātie veido profesionālas sadarbības, dalās zināšanās un mācās viens no otra. Kopienas sniegtais atbalsts rada iespēju pašnodarbinātajiem pretoties nevēlamām subjekta pozīcij...

 14. LGBT tiesību pārstāvniecība Eiropas Savienībā

  OpenAIRE

  Mūsiņa, Santa

  2014-01-01

  Bakalaura darbā „LGBT tiesību pārstāvniecība Eiropas Savienībā” galvenā uzmanība pievērsta LGBT interešu pārstāvībai ES, analizējot interešu grupu spēju īstenot LGBT lobija aktivitātes ES institucionālajā ietvarā. Pētījumā mēģināts noskaidrot, kāpēc LGBT organizācijām līdz šim nav izdevies panākt ES LGBT likumdošanas paplašināšanu, pievēršot uzmanību organizāciju lobija stratēģijām. Darba teorētiskā pieeja balstās uz lobija efektivitātes principiem, kurus adap...

 15. Mobilā mārketinga izmantošana un tā attīstības perspektīvas Latvijā

  OpenAIRE

  Treija, Solveiga

  2014-01-01

  Solveiga Treija. Maģistra darbs „Mobilā mārketinga izmantošana un tā attīstības perspektīvas Latvijā.” Maģistra darba mērķis ir, pamatojoties uz teorijas atziņām par mobilo mārketingu, mobilo ierīču lietotāju aptaujas rezultātiem un padziļināto interviju ar nozares speciālistiem rezultātiem, novērtēt mobilā mārketinga izmantošanu Latvijā, kā arī izstrādāt priekšlikumus mobilā mārketinga attīstībai uzņēmējdarbībā Latvijā. Pirmajā nodaļā pētīta mobilā mārketinga būtība, galvenie rīki un ...

 16. Uzņēmumu interneta mārketinga stratēģijas Latvijas tirgū

  OpenAIRE

  Magons, Agris

  2015-01-01

  Maģistra darba tēma: „Uzņēmuma interneta mārketinga stratēģijas Latvijas tirgū”. Interneta mārketinga vide joprojām strauji attīstās, efektīva interneta mārketinga stratēģija kļūst par vienu no galvenajiem priekšnosacījumiem veiksmīgai uzņēmuma attīstībai. Interneta rīki spēj nodrošināt veiksmīgu komunikāciju un produktu vai pakalpojumu pārdošanu starp uzņēmumu un tā klientiem, kā rezultātā ar kvalitatīvi izstrādātu mārketinga stratēģiju, sīvas konkurences apstākļos, ir iespējams gūt ievē...

 17. Apgrozījuma prognozēšana ar mākslīgo neironu tīklu palīdzību

  OpenAIRE

  Puškina, Tatjana

  2012-01-01

  Bakalaura darba pētījumu ietvaros tika analizēta mākslīgo neironu tīklu programmas izvēle Latvijas uzņēmuma „Pasaules Optika” apgrozījuma prognozēšanai, kā arī veikta tā praktiskā pielietošana. Darbs sastāv no trim nodaļām, kurās tiek izskatītas problēmas, kas ir iespējams risināt ar mākslīgo neironu tiklu palīdzību, izmantojot Neuro XL programmu. Salīdzinājumā ar citām mākslīgā intelekta risinošam datu apstrādes programmām tiek novērtēts Neuro XL programmas priekšrocības, tiek imitēti ikgadē...

 18. "KinLeaves" reklāmas aktivitātes sociālajā tīklā “Facebook” 2016. gadā

  OpenAIRE

  Mandrika, Dana

  2017-01-01

  Bakalaura darba mērķis ir izpētīt, kādas reklāmas aktivitātes uzņēmums ir veicis un noskaidrot, vai sociālajā tīklā “Facebook” ar reklāmas aktivitātēm ir iespējams sasniegt mērķauditoriju. Darbs sastāv no trīs daļām – teorētiskās, metodoloģiskās un empīriskās. Teorētisko daļu veido nodaļas par reklāmu, sociālo tīklu vietnēm, sociālo tīklu „Facebook” un reklāmu sociālo tīklu vietnēs. Metodoloģiskajā daļā apskatītas pētījumā izmantotās metodes - kontentanalīze, intervija, anketēšana. Empīrisk...

 19. Koncerni un to finanšu pārskatu konsolidēšana

  OpenAIRE

  Dreimane, Egija

  2010-01-01

  Maģistra darba „Koncerni un to finanšu pārskatu konsolidēšana” mērķis ir praktiski attēlot Latvija Republikas un Eiropas Savienības likumdošanas prasību pielietošanu praksē konsolidēto finanšu pārskatu sagatavošanā, izdarīt secinājumus par esošajām problēmām un nepilnībām un izstrādāt priekšlikumus kā uzlabot esošo situāciju. Pirmajā daļā raksturota uzņēmumu apvienošanās, tās tiesiskais regulējums un koncernu likuma ietekme. Otrajā - aplūkots konsolidēto pārskatu sagatavošanas tiesiskais regu...

 20. Attiecība starp varu un cilvēcību F. Kafkas „Metamorfoze”: interpretēta japāņu manga

  OpenAIRE

  Geplere, Jeļena

  2016-01-01

  Bakalaura darba tēma ir Franca Kafkas romānā „Metamorfoze” atrodamu varas attiecību interpretācija un analīze japāņu manga medijos, balstoties uz Bjorna Krausa un Edvarda Šila varas teorijām. Darbā tika izstrādāts salīdzinošais multimediju pētījums, kura mērķis ir pierādīt un aprakstīt attiecību starp cilvēcību un varu Kafkas darbā, kā arī identificēt kā šī attiecība tiek parādīta „Metamorfozes” ietekmētajās darbos.Pētījuma rezultāti rāda, ka „Metamorfozē” un analizētājās manga eksistē iekšēj...

 1. Pusaudžu problemātiskas uzvedības saistības ar viņu piesaistes stilu un vecāku audzināšanas stilu ģimenē

  OpenAIRE

  Zamberga, Zane

  2006-01-01

  Maģistra darba pētījuma mērķis bija noskaidrot pusaudžu uzvedības traucējumu, piesaistes stilu un vecāku audzināšanas stilu savstarpējo saistību pusaudžu pašnovērtējumā, un, kāda ir savstarpējā ietekme (multiplās regresijas analīzes rezultātā) piesaistes stilam un vecāku audzināšanas stilam, iepretim uzvedības pašnovērtējumam. Pētījuma izlasi veido 60 pusaudži vcecumā no 14 – 16 gadiem. Tika aptaujāti Latvijas vispārizglītojošo skolu 7. un 8. klases skolēni: 30 meitenes un 30 zēni. Pētījumā...

 2. Slow Food Rīga- organizācijas ieguldījums sabiedrības izglītošanā pārtikas jomā

  OpenAIRE

  Skudrīte, Laura

  2012-01-01

  Šajā pētījumā tiek aplūkots biedrības Slow Food Rīga ieguldījums sabiedrības izglītošanā pārtikas jomā. Darba mērķis ir apskatīt Slow Food biedrību jauno sociālo kustību kontekstā, un novērtēt Slow Food Rīga darbības ieguldījumu izvirzītajos mērķos sabiedrības izglītošanai pārtikas jomā. Pētījums sniedz ieskatu globālās kustības Slow Food īstenošanai Latvijā, kā arī atklāj īstenotās prakses un aktuālās problēmas Latvijas sabiedrības uzvedībā pārtikas jomā no patērētāju, ražotāju un aktīvistu ...

 3. Testēšanas metožu un testēšanas automatizācijas rīku pielietojums tīmekļa bāzētas sistēmas testēšanā

  OpenAIRE

  Jaunošāne, Kristīne

  2016-01-01

  Nav iespējams veikt pilnīgu sistēmas testēšanu, notestēt visas ievadvērtības un nosacījumus, tā vietā jāveic piemērotas testēšanas metodes izvēle, balstoties uz testējamā objekta īpašībām. Bakalaura darbā tiek apskatītas sešas testēšanas metodes, kuras ir aprakstītas ISTQB Foundation Level Syllabus un to praktiska pielietošana tīmekļa bāzētā vietnē, kura tika izstrādāta darba gaitā, vai uz atsevišķi izveidotiem piemēriem. Testēšanas automatizācija var paaugstināt testēšanas efektivitāti un op...

 4. Ekvivalences pamata kategorijas , tulkojot specializētos tekstus ar angļu-latviešu un latviešu-angļu tulkojumu piemēriem

  OpenAIRE

  Saveļjevs, Jurijs

  2014-01-01

  Maģistra darbs ar nosaukumu „Ekvivalences pamata kategorijas, tulkojot specializētos tekstus, ar angļu-latviešu un latviešu-angļu tulkojumu piemēriem” ir veltīts dabiskās un virzītās, kā arī formālās un dinamiskās ekvivalences jēdzienu pētījumam. Darba teorētiskajā daļā tiek iztirzāta leksiski-sintaktisko valodas elementu ekvivalences jēdziena izcelsme un attīstība, tā pašreizējais stāvoklis un dažādu pētnieku tā redzējums. tāpat tiek izvērtētas ekvivalences jēdziena pamata kategorijas – dabi...

 5. Galvenais varonis Dž.K.Roulingas romānu sērijā "Harijs Poters"

  OpenAIRE

  Kalsone, Ineta

  2012-01-01

  Dotā bakalaura darba temats ir "Galvenais varonis Dž.K. Roulingas romānu sērijā "Harijs Poters". Pirmajā nodaļā es analizēju sērijas popularitāti, publicēšanas datus un apbalvojumus, ko saņēmusi Dž.K. Roulinga. Otrajā nodaļā tiek analizēti dažādi raksturojuma veidi. Sīkāk tiek pētīta galvenā varoņa un citu nozīmīgāko tēlu loma. Meklējuma literatūras elementi,kas dod pamatu galvenā varoņa izaugsmei, tika analizēti detalizēti. Trešajā nodaļā tiek analizēta galvenā varoņa izaugsme šajā romānu sē...

 6. „ORACLE E-BUSINESS SUITE” MIGRĀCIJA STARP DAŽĀDĀM VERSIJĀM

  OpenAIRE

  Dansone, Linda

  2008-01-01

  Maģistra darbā analizēta uzņēmumu resursu pārvaldības sistēmās "Oracle E-Business Suite" migrācija starp dažādām versijām. Darba gaitā izpētīti ieteikumi „Oracle E-Business Suite” migrācijai, apskatīta Oracle E-Business Suite standartfunkcionalitāte un arhitektūra, izanalizēta uzņēmuma pieredze šīs sistēmas migrēšanā, apzināti ieteikumi un rekomendācijas šī procesa uzlabošanā, apskatīta risku pārvaldība, apskatīts COBIT standarts, izanalizēti riski, veikta pieteikumu analīze pirms migrāci...

 7. Calendula officinalis L. saturošo produktu bioloģiskās aktivitātes izvērtējums

  OpenAIRE

  Zepa, Līva

  2016-01-01

  Ārstniecības kliņģerītes ir vienas no senākajiem un pazīstamākajiem ārstniecības augiem pasaulē. Tās ir ātraudzīgas un jau vēsturiski plaši izmantotas tautas medicīnā. Pētījumi par ārstniecības kliņģerīšu lomu veselības saglabāšanā un stiprināšanā, izvērtējot aktīvo vielu saturu un sastāvu tajās, tās var pozitīvi ietekmēt cilvēka organismu gan profilakses nolūkos, gan kā papildus terapija ārstēšanas brīdī. Maģistra darba mērķis bija noskaidrot, kādas un cik daudz aktīvās vielas atrodamas pašg...

 8. NLP pielietošana angļu valodas mācīšanā

  OpenAIRE

  Gorohova, Diāna

  2011-01-01

  Neirolingvistiskās programmēšana (NLP) praktiķu aprindās tiek uzskatīta par ļoti efektīvu instrumentu visdažādākajās dzīves sfēras. Šī pieeja ļauj cilvēkiem ticēt saviem spēkiem padarīt viņu dzīves labākas. Tieši tāpēc NLP piekritēji uzskata, ka, NLP pieeju izmantošana angļu valodas mācīšanā, var uzlabot skolēnu angļu valodas zināšanas, kā arī paaugstināt viņu pašapziņu. Šī bakalaura darba autore piedāvā ieskatu NLP vēsturiskajā attīstībā un apskata tās pamatprincipus. Autore analizē NLP t...

 9. Insulīna rezistence PCOS pacientēm un tās saistība ar citiem riska faktoriem (kardiovaskulāro slimību, cukura diabēts)

  OpenAIRE

  Gutņikovs, Oļegs

  2014-01-01

  Darba pamatojums: PCOS ir viena no biežākajām endokrinopātijām sievietēm reproduktīvajā vecumā. Pēc literatūras datiem, pacientēm ar PCOS pieaug KVS un cukura diabēta attīstības risks. Tāpēc šajā pētījumā tiek analizēts, vai šie dati attiecināmi arī uz Latvijas populāciju. Pētījuma mērķis: salīdzināt KVS attīstības risku PCOS pacientēm ar vispārējo populāciju Latvijas teritorijā. Materiāli un metodes: Retrospektīva pētījuma ietvaros tika analizētas slimības vēstures PCOS pacientēm (E28...

 10. Sabiedriskās attiecības jauno reliģisko kustību praksē. Baznīcas "Jaunā paaudze" gadījuma analīze

  OpenAIRE

  Maļuha, Sandra

  2008-01-01

  Izstrādātā bakalaura darba nosaukums ir „Sabiedriskās attiecības jauno reliģisko kustību praksē: baznīcas „Jaunā paaudze” gadījuma analīze”. Darbā aplūkotā pētnieciskā problēma ir jauns, līdz šim maz pētīts fenomens - sabiedrisko attiecību mērķu realizācija jauno reliģisko kustību darbībā. Izvēlētais pētniecības objekts ir baznīca „Jaunā paaudze”, kura, pēc Tieslietu ministrijas Reliģisko lietu pārvaldes sniegtajiem datiem, šobrīd ir lielākā jaunā reliģiskā kustība Latvijā. Teorētiskā pama...

 11. Banku loma noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanā

  OpenAIRE

  Beirote, Laura

  2017-01-01

  Bankas līdz pat šim brīdim ir bijušas lielākā privātā sektora pārstāves, kas ir veicinājušas naudas atmazgāšanas un terorisma finansēšanas atklāšanu, tādēļ autors ar šī darba palīdzību vēlas norādīt tieši uz banku nozīmīgo lomu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanā. Valsts institūcijas nevar bez finanšu iestāžu starpniecības šādus nelikumīgus darījumus izsekot, un saukt pie kriminālās atbildības vainīgās personas. Darbā ir analizēts noziedzīgi iegūtu lī...

 12. Naudas plūsmas pārskata izmantošana uzņēmumu finansiālā stāvokļa novērtēšanā

  OpenAIRE

  Šteinberga, Džeina

  2016-01-01

  Katra uzņēmuma veiksmīgas darbības pamatā ir rūpīga tā uzraudzība, kas balstās uz precīzas informācijas bāzes. Lai pierādītu naudas plūsmas nozīmību uzņēmumu finansiālā stāvokļa novērtēšanā, tika nosprausts mērķis: izmantojot piecpadsmit Latvijas Republikā likvidētu un stabilu uzņēmumu finanšu pārskatu datus, izvērtēt naudas plūsmas pārskata nozīmīgumu un izstrādāt priekšlikumus uzņēmumu darbības efektivitātes paaugstināšanai, izmantojot naudas plūsmas pārskata sniegto informāciju. Darba gait...

 13. Projekts Sporta kluba izveidošanai

  OpenAIRE

  Andrejevs, Jurijs

  2010-01-01

  Maģistra darba temats ir „PROJEKTS SPORTA KLUBA „URBAN GYM” IZVEIDOŠANA.” Uzņēmējdarbības vide Latvijā pēdējos gados sākusi stipri vien mainīties. No vienas puses, tā lēnām kļūst sakārtotāka, no otras puses, iezīmējas arvien lielāks konkurences pieaugums. Tirgus tiek piesātināts, un aizvien grūtāk kļūst darboties, nedomājot par konkurenci, darbības aktivitāti un rentabilitāti. Vadītājiem un īpašniekiem nemitīgi jādomā, ar ko uzņēmums īsti pelna naudu, kā varētu pelnīt vairāk. Bet neskatoti...

 14. Portāla YouTube patēriņa paradumi un lietošanas motivācija vidusskolas vecuma jauniešu vidū

  OpenAIRE

  Krastiņa, Lāsma

  2016-01-01

  Bakalaura darba „Portāla Youtube patēriņa paradumi un lietošanas motivācija vidusskolas vecuma jauniešu vidū” mērķis ir veicot padziļinātās intervijas un anketēšanu noskaidrot kādām darbībām portāls Youtube galvenokārt tiek izmantots un kādi ir tā izmantošanas paradumi un motivācija Latvijas vidusskolas vecuma jauniešu vidū. Darbs sastāv no 7 nodaļām. Teorētisko daļu sastāda nodaļas par Web 2.0, portālu Youtube, lietojuma un apmierinātības teoriju, bērnu un jauniešu interneta lietojumu. Metod...

 15. Filmu izmantošana kā motivācijas veicinātājs vācu valodas kā otrās svešvalodas stundās skolēniem ar priekšzināšanām

  OpenAIRE

  Kalēja, Agnese

  2016-01-01

  Diplomdarbā pētīts jautājums, cik efektīva un motivējoša ir filmu skatīšanās mācību stundu laikā, lai apgūtu svešvalodu un iegūtu informāciju par apkārtējo pasauli. Tēma tika izvēlēta, jo neskatoties uz to, ka daudzi skolēni izvēlas vācu valodu kā otro svešvalodu, viņiem joprojām trūkst motivācijas darbam. Šī darba mērķis ir izpētīt, kā filma ietekmē skolēnu mācību motivāciju, vācu valodas kā svešvalodas stundās. Teorētiskajā daļā aplūkoti mediju didaktikas jautājumi un izpētīts, cik efektīv...

 16. Informatīva uzņēmuma vadības sistēma

  OpenAIRE

  Salzemnieks, Aldis

  2009-01-01

  Informatīva uzņēmuma vadības sistēma piedāvā ērti un ātri pārlūkot informāciju par darbiniekiem, klientiem un finansiālajām attiecībām pret klientiem, kontrolēt uzņēmuma darbinieku veiktās darbības un veiksmīgi sadalīt darbus starp darbiniekiem. Sistēmu iespējams uzstādīt tā, lai piekļuve tai caur pārlūkprogrammu būtu gan no iekšējā datortīklā, gan arī tīmeklī. Tas nodrošina ātru, kvalitatīvu un organizētu darba izpildi, kā arī ietaupa laiku. Sistēmā iespējams izveidot lietotājus ar dažādiem ...

 17. Tiešsaistes GPS izsekošanas sistēma „GPS OrientTracker”

  OpenAIRE

  Āboliņš, Valters

  2008-01-01

  Darba mērķis bija ieviest Latvijā GPS tiešsaistes izsekošanas sistēmu, kas orientēšanās sacensību laikā spētu uzrādīt, kur atrodas konkrēta persona uz doto brīdi. Tā kā Pasaulē šāda veida sistēmas jau tiek pielietotas, arī Latvijā, lai attīstītu un popularizētu orientēšanās sportu, ir nepieciešamas tiešsaistes izsekošanas sistēmas. Rezultātā tika salīdzinātas jau esošas sistēmas, to cenas, un izvēlēta piemērotākā uztvērējierīce, un beigās izstrādāta tiešsaistes izsekošanas sistēma....

 18. Pacientu attieksme pret māsu - vīrieti

  OpenAIRE

  Sidorova, Dace

  2009-01-01

  Autores bakalaura darba tēma „Pacientu attieksme pret māsu – vīrieti”. Darbs tika rakstīts ar mērķi noskaidrot pacientu domas par medicīnā praktizējošu māsu – vīrieti un noteikt vai pacientu attieksmi iespaido sabiedrībā valdošie stereotipi. Darbs sastāv no divām daļām - teorētiskās un pētnieciskās daļas, 7 nodaļām un 3 pielikumiem, 21 attēla un 40 lpp. Izmantotās literatūras saraksts sastāda 28 literatūras avotus. Pētījumā tika izmantota kvantitatīvā pētniecības metode. Tika aptaujāti 100 r...

 19. Banku reklāmas stratēģiju un valsts ekonomiskā stāvokļa mijiedarbība

  OpenAIRE

  Vernere, Elīna

  2009-01-01

  Darba tēma ir banku reklāmas stratēģiju un valsts ekonomiskā stāvokļa mijiedarbība. Galvenais pētījuma mērķis bija izprast, kā pašreizējā valsts ekonomiskā situācija izmainījusi sabiedrības vajadzības, pieprasījumu pēc banku pakalpojumiem un līdz ar to arī banku komunikāciju ar saviem klientiem ar vides reklāmas ziņojumu palīdzību. Galvenais pētījuma uzsvars tika likts uz reklāmas ziņojumu emocionālajiem un racionālajiem aspektiem. Papildus veiktajam pētījumam tika apskatīta arī reklāmas teor...

 20. Elektroniskie laikraksti kā informācijas mediatori

  OpenAIRE

  Mileiko, Evija

  2009-01-01

  E-laikraksts pagaidām ir maz pētīts un kopumā neapzināts resurss digitālajās bibliotēkās, kā arī Latvijā gandrīz nav labas prakses piemēru e-laikrakstu pētniecībā. Tieši tāpēc maģistra darba autore ir izvēlējusies tematu par e-laikrakstiem kā informācijas mediatoriem. Risinot problēmsituāciju, maģistra darbs, pirmkārt, sniedz apskatu par teorijām, kas saistītas ar e-laikrakstu kā informācijas mediatoru (pragmatisms, aktoru tīkla teorija, žanru teorija), kā arī analizē autoru konceptuālos a...

 1. Nevalstiskās organizācijas "Centra Dardedze" sociālo reklāmas kampaņu video materiālu vēstījuma un auditorijas uzmanības piesaistošo elementu analīze

  OpenAIRE

  Kolbina, Inese

  2016-01-01

  Bakalaura darbā „Nevalstiskās organizācijas "Centra Dardedze" sociālo reklāmas kampaņu video materiālu vēstījuma un auditorijas uzmanības piesaistošo elementu analīze” tika analizētas nevalstiskās organizācijas "Centrs Dardedze" seši sociālo reklāmu video materiāli. Analīze balstās uz reklāmas vizuālo vēstījumu un auditorijas uztveres izpēti. Bakalaura darba mērķis ir izpētīt "Centrs Dardedze" reklāmas kampaņas, noskaidrot kā un ar kādiem paņēmieniem konkrētās sociālās reklāmas cenšas mainīt...

 2. Dzimumu atšķirības otrās valodas apguvē

  OpenAIRE

  Brūdere, Kristīne

  2012-01-01

  Bakalaura darbs pēta dzimumu atšķirības otrās valodas apguvē un dzimuma ietekmi valodas apgūšanā, kas arī tika pārbaudīts praktiskajā daļā. Pētnieciskā darba mērķis ir noskaidrot kādā veidā izpaužas dzimumu atšķirības otrās valodas apguvē un kā tas ietekmē valodas apguvi. Praktiskās daļas rezultāti liecina, ka dzimumu atšķirības pastāv. Galvenās atšķirības tiek novērotas mutiskajā komunikācijā, aktivitātes ziņā, vēlmē apgūt valodu un uzsvara likšanā uz valodas apguvi. Lai arī atšķirības starp...

 3. Naudas atmazgāšana būtība, mehānismi un ietekme uz komercattiecību vidi Eiropā

  OpenAIRE

  Tilcēns, Mārtiņš

  2016-01-01

  Mūsdienās ikvienas valsts izaicinājums ir cīņa ar tādu ēnu ekonomikas parādību kā naudas atmazgāšana. Aizvien pieaugot vispārējai globalizācijas tendencei, mainoties gan starptautiskajiem, gan valstu iekšējiem likumiskajiem regulējumiem, attīstoties tehnoloģiskajām iespējām un noziegumu īstenotāju izdomai, šī cīņa kļūst aizvien sarežģītāka. Bakalaura darba mērķis ir parādīt noziedzīgi iegūto līdzekļu atmazgāšanas nozīmi un ietekmi uz ekonomiskajām sistēmām. Bakalaura darbs sastāv no trim da...

 4. Latvijas sabiedrisko attiecību līderu novērtējums: mediju, SA aģentūru, klientu un topošo SA speciālistu viedokļi

  OpenAIRE

  Freiberga, Anna

  2017-01-01

  Bakalaura darba ‘’Latvijas sabiedrisko attiecību līderu novērtējums: mediju, SA aģentūru, klientu un topošo SA speciālistu viedokļi’’ pētījuma problēma ir Latvijas sabiedrisko attiecību nozarē nav noteikti konkrēti līderi. Bakalaura darbs sastāv no teorētiskās, metodoloģiskās un empīriskās daļas. Teorētiskajā daļā ir aprakstīta Sabiedrisko attiecību teorija, sabiedrisko attiecību raksturojums un vēsture, sabiedrisko attiecību mērķi, iezīmju teoriju, uzvedības iezīmju teoriju, līdera teoriju,...

 5. Veiksmīgu biznesa attiecību veidošana ar Japānu: lietišķā etiķete.

  OpenAIRE

  Korde, Roberts

  2014-01-01

  Bakalaura darbs veltīts Japānas lietišķās etiķetes nozīmīguma izpētei starptautisku biznesa attiecību ietvaros. Japānas kultūra arī mūsdienās ir spējusi saglabāt savas tradicionālās iezīmes. Japāņi pievērš uzmanību detaļām un pareizai rīcībai, tāpēc lietišķā etiķete ieņem būtisku lomu Japānas biznesa vidē. Šī darba mērķis ir noskaidrot, cik nozīmīga mūsdienās ir Japānas lietišķā etiķete starptautiskās biznesa attiecībās. Tādēļ darbā tiks apskatīti cēloņi, kāpēc Japānas lietišķā etiķete...

 6. Abreniešu identitāte atmiņu stāstos

  OpenAIRE

  Rātfeldere, Linda

  2013-01-01

  Izmantojot gan biogrāfiskās intervijas ar abreniešiem, gan muzejos un arhīvos iegūtos materiālus, bakalaura darba "Abreniešu identiāte atmiņu stāstos" mērķis ir caur atmiņu stāstiem pētīt abreniešu identitāti, tās trīs komponentus: vietu, valodu un savstarpējās attiecības. Šim nolūkam, pirmkārt, sniegts Abrenes vēsturiskais, sociālais un kultūras konteksts, plašāk aplūkojot tos aspektus, kas ir būtiski tieši identitātes izpētē. Otrkārt, analizētas abreniešu personiskās atmiņas par Abrenes kul...

 7. "Private Banking" un tā attīstības perspektīvas Latvijā

  OpenAIRE

  Dolgileviča, Oļesja

  2015-01-01

  Bakalaura darba mērķis ir, pamatojoties uz Latvijas komercbanku darbības analīzi, identificēt „Private Banking” apkalpošanas sistēmas būtību, īpatnības un problēmas, kā arī izstrādāt priekšlikumus pilnveidošanai. Bakalaura darbs sastāv no trīs nodaļām. Pirmajā nodaļā tiek veikta analīze „Private Banking” teorētiskajos aspektos. Apakšnodaļās tiek analizēta vēstures attīstība, jēdziena skaidrojums, biznesa modeļa būtība un „Private Banking” apkalpošanas īpatnības un pakalpojumi. Otrajā nodaļ...

 8. Integrāļa attīstības vēsture un daudzveidība

  OpenAIRE

  Baune, Anna

  2015-01-01

  Bakalaura darba “Integrāļu attīstības vēsture un daudzveidība” mērķis ir izpētīt integrāļu attīstības vēsturi un to, kā apgūst integrāļu teoriju mūsdienās, saistot to laukumu un tilpumu aprēķināšanu, iepriekš izpētot būtiskos jautājumus skolas matemātikas programmās. Bakalaura darbs sastāv no ievada, trīs nodaļām un secinājumiem. Pirmajā nodaļā tiek aplūkots matemātikas priekšmets un tā vēsturiskā loma cilvēces attīstībā. Otrajā nodaļā tiek aplūkota integrāļu rašanās un attīstības vēsture....

 9. Hitozāna pārklājuma ietekme uz ādas mezenhimālo cilmes šūnu fenotipu 3D šūnu kultūrā

  OpenAIRE

  Rožkalne, Rebeka

  2017-01-01

  3D šūnu kultūras daudz precīzāk atspoguļo šūnu mijiedarbību in vivo, salīdzinot ar standarta 2D kultūrām. Hitozāns ir unikāls biomateriāls, kurš tiek izmantots 3D šūnu kultūru inducēšanai. Bakalaura darba mērķis bija analizēt hitozāna ietekmi uz 3D mezenhimālo cilmes šūnu (MCŠ) fenotipu. 3D kultūra tika inducēta, izmantojot hitozāna pārklājumu. MCŠ dzīvotspēja, virsmas marķieru CD73, CD90, CD105, nervu kores marķiera CD271, hematopoēzes marķieru CD34, CD45 un pluripotences marķieru SSEA-1, SS...

 10. Autolīzinga kompānijas AS "mogo" reklāmas kampaņu izstrāde, izmantojot Facebook reklāmas rīkus

  OpenAIRE

  Ābeltiņš, Elvis

  2017-01-01

  Diplomdarba tēma ir “Autolīzinga kompānijas AS “mogo” reklāmas kampaņu izstrāde, izmantojot Facebook reklāmas rīkus”. Vadošais sociālais tīkls Facebook nodrošina plašas reklāmas izvietošanas iespējas un tā auditorijas apjoms ir sasniedzis tradicionālajiem medijiem līdzvērtīgu izmēru. Darba analītiskajā daļā tiek kategorizētas digitālā mārketinga metodes, kā arī apkopota sociālo tīklu lietotāju statistika Latvijā un pasaulē. Projekta daļā autors salīdzina un analizē Facebook reklāmas izvietoša...

 11. Mūsdienīgas metodes cīņā ar nelikumīgā ceļā iegūto līdzekļu legalizāciju LR banku sistēmā

  OpenAIRE

  Mišina, Jeļena

  2007-01-01

  Līdz ar to, kā pēdējos gados visa pasaulē un Latvijā tiek pievērsta pastiprinātā uzmanība naudas atmazgāšanas un terorisma finansēšanas problēmai par maģistra darba tematu tika izvēlēta „Mūsdienīgas metodes cīņā ar nelikumīgā ceļa iegūto līdzekļu legalizāciju LR banku sistēmā”. Darbs sastāv no piecām nodaļām. Pirmā nodaļā tiek definēta līdzekļu legalizācijas būtība. Otrā nodaļa tiek izskatītas ārvalsts pieņemtie normatīvie akti un darbojošās institūcijas. Trešā daļā uzmanība ir vērst...

 12. Elektroniskās naudas sistēmas WebMoney

  OpenAIRE

  Zablocka, Jelena

  2011-01-01

  Šī darba mērķis ir pamatojoties uz speciālo literatūru un pieejamu statistisko informāciju izskatīt jautājumu par elektroniskās naudas būtību, raksturot un parādīt tās veidus, analizēt un izskatīt elektroniskās naudas izmantošanas problēmas, izpētīt un norādīt tās izmantošanas perspektīvas, novērtēt tās uzskaites un kontroles operāciju problēmas, kas ir sastopamas, izmantojot elektronisko naudu praksē. Darbs sastāv no 5 nodaļām. Pirmajā nodaļā aplūkoti elektroniskās naudas jēdziens un ...

 13. Sociālais medijs "Instagram" kā mārketinga komunikācijas kanāls: "ArtJam", "Paviljons" un "Yayoi" piemēri

  OpenAIRE

  Ezergaile, Elizabete

  2016-01-01

  Bakalaura darba "Sociālais medijs "Instagram” kā mārketinga komunikācijas kanāls: “ArtJam”, “Paviljons” un “Yayoi” piemēri" mērķis ir noskaidrot, kādā veidā un kādiem mērķiem iepriekš minētie zīmoli izmanto sociālo mediju “Instagram” kā mārketinga komunikācijas kanālu un kādus rezultātus komunikācija šajā kanālā ir sniegusi konkrētajiem zīmoliem. Teorijas daļā aplūkotas teorētiskās nostādnes par mārketingu, mārketinga komunikāciju, sociālajiem medijiem, sociālo mediju mārketingu, sociāli medi...

 14. Džuče ideoloģijas attīstība un tās ietekme Ziemeļkorejas ārpolitikā (2011-2016)

  OpenAIRE

  Šķestere, Ildze

  2017-01-01

  Šī bakalaura darba nosaukums ir “Džuče ideoloģijas attīstība un tās ietekme Ziemeļkorejas ārpolitikā (2011-2016)”. Mūsdienās Ziemeļkorejas ārpolitika ir īpaši svarīga austrumāzijas reģionā, tāpēc šajā darbā tiek aplūkots viens no iespējamajiem ietekmējošajiem faktoriem tajā – džuče ideoloģija.Uzsvars šajā darbāir likts uz ideoloģijas vēsturi un tās pamatelementiem, kā arī tajā tiek pielietota detalizētāk pieeja apskatot kā katrs no Ziemeļkorejas līderiem to paplašināja. Sākot no Kim Il Song, ...

 15. CONSTRUCTING SERVICE DISCOURSES IN LITHUANIAN FAMILY SOCIAL WORK

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Roberta Motiečienė

  2016-09-01

  Full Text Available In this paper, family social work is constructed through the analysis of social service discourses from the social workers’ perspective. Recent research shows how social workers are dealing with complex and fluid issues, as well as the societal uncertainty in their work with families (e.g., Spratt, 2009; Menéndez et al., 2015. Based on earlier studies, it is vital to analyse family social work in different contextual settings. Societal, political and organisational contexts affect the preconditions of social work, but social work also needs to operate within structures (e.g., Pohjola et al., 2014. This paper provides insights into the Lithuanian family social work. The focus is on what kinds of features construct Socialinis darbas su šeima Roberta Motiečienė, Merja Laitinen 12 family social work by analysing social workers’ discourses. This analysis continues the research of Eidukevičiūtė (2013, who analysed family social work practices in transitional Lithuanian society. This researcher aimed to deepen the knowledge about child protection services in Lithuania, the father’s role in child care and the mother’s performance in it. According to Eidukevičiūtė (2013, social workers are still struggling in the field of family social work. This study continues the research tradition in the field of family social work, paying attention to the different contextual settings where family social work is conducted. The Lithuanian government has stated that family policy is a key component of its mandate where (Social Report, 2014. The Council of Social Work plays a very important role in providing guidance on how to implement the government’s policy in the field of family social work. The European Commission Council (2015 provides recommendations for the implementation of the 2015 National Reform Programme, which should concentrate on the people (30% of the total population who are at risk of poverty. The council recommends working on

 16. Managers’ Ability to Cope with Stress in the Work Settings Vadovų gebėjimas valdyti darbe kylantį stresą

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Erika Župerkienė

  2011-02-01

  ="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt; mso-layout-grid-align: none;">Stresas neatsiejamas šių laikų įmonės vadovo profesinės veiklos komponentas. Streso darbe tyrimams daugiau dėmesio pradėta skirti XX a. pab. ir jiems skiriama vis daugiau dėmesio dėl įvairių priežasčių: darbas, kaip ir šeima, sveikata, visuomeninis gyvenimas bei laisvalaikis, yra neatsiejama gyvenimo kokybės dalis; be fizinio ir psichologinio poveikio žmonių sveikatai, stresas darbe padidina organizacijos sąnaudas: nukenčia darbo ir sprendimų kokybė, pervertinamas vykstančių pokyčių greitis, todėl nuolat skubama, atsisakoma ilgalaikių perspektyvų analizės pasitenkinant trumpalaikiais sprendimais, nukenčia bendradarbiavimas sprendžiant organizacijoje kylančias problemas, trūksta originalių sprendimo būdų. Šiame straipsnyje nagrinėjamas gebėjimas valdyti darbe kylantį stresą siekiant sumažinti vadovų streso darbe lygį, panaikinat stresą sukeliančius veiksnius arba sumažinant jų poveikį. Nuo to, kaip vadovai geba valdyti stresą – įveikti darbe ar asmeniniame gyvenime kylančias stresines situacijas, – priklauso tiek jo fizinės, tiek psichologinės sveikatos būklė. Problema: kaip vadovai geba valdyti darbe kylantį stresą. Tikslas – nustatyti Lietuvos smulkių ir vidutinių verslo įmonių vadovų gebėjimo valdyti stresą darbe problemas.