WorldWideScience

Sample records for dannym analiza rfa-si

 1. Analiza izmjere Keopsove piramide

  Janjanin, Bojan; Beban-Brkić, Jelena

  2018-01-01

  Tema ovog rada jest analiza izmjere Keopsove piramide, najznačajnije od triju većih piramida Giza kompleksa, arheološkog nalazišta na visoravni Giza, na periferiji Kaira. Pretpostavlja se da je Keopsova, kao i Kefrenova i Mikerinova piramida građena u periodu 2686. - 2181. pr. Kr., u povijesti poznatom kao Staro egipatsko Kraljevstvo. Cilj nam je bio prikupiti podatke o geodetskoj izmjeri Keopsove piramide te ih analizirati. Uz to je opisano i što je prethodilo izgradnji takve monumentalne gr...

 2. Analiza izpustov dizelskih motorjev

  MURN, GREGA

  2016-01-01

  V svojem diplomskem delu z naslovom »Analiza izpustov dizelskih motorjev«, sem bralcu skušal približati današnjo problematiko v zvezi z onesnaževanjem okolja, predvsem zaradi dizelskih izpuhov, ki jih prinaša industrija v vseh oblikah. Največji onesnaževalec okolja je absolutno promet, saj izpuhi avtomobilov vsebujejo obsežen skupek škodljivih snovi (ogljikovodiki HC, ogljikov monoksid CO, dušikovi oksidi NOx, žveplovi oksidi, trdni delci, itd.). Namen Evropskih in Ameriških standardov je ...

 3. ANALIZA OGLAŠEVALSKE KAMPANJE THE COG

  Hojnik, Samo

  2016-01-01

  Diplomsko delo »Analiza oglaševalske kampanje The Cog« preko teoretičnih marketinških modelov in načrta oglaševalske kampanje analizira oglaševalsko kampanjo »The Cog«, naročnika Honda, ki je bila izbrana za najboljšo v avtomobilski industriji za britansko tržišče. Osredotoča se na pomen ustvarjalnosti v oglaševanju in njenem vplivu na uspeh in učinkovitost oglaševalske kampanje. Analiza kampanje pokaže, da je obravnavana kampanja zajela v teoretičnem delu predvidene elemente uspešne oglaševa...

 4. Potresna analiza in analiza ojačitvenih ukrepov za grad Golnik

  Ošterbenk, Jure

  2015-01-01

  V diplomskem delu je narejena seizmična analiza gradu Golnik in primerjalna študija ojačitvenih ukrepov, s katerimi povečujemo potresno odpornost obravnavane konstrukcije. Po začetnem kronološkem opisu stavbe sledi opis zasnove objekta in opis stanja poškodovanosti nosilnih elementov, ki temelji zgolj na vizualnem pregledu konstrukcije. V teoretičnem delu naloge je sprva na kratko predstavljeno obnašanje zidanih stavb med delovanjem potresa in opis različnih porušnih mehanizmov zidovja. Sl...

 5. Kontrastivna analiza oglasnih besedil v slovenskem in italijanskem jeziku

  Brus, Mateja

  2017-01-01

  Namen magistrske naloge je analiza ter kontrastivna primerjava slovenskih in italijanskih oglasov za izdelke različnih področij. Naloga se osredotoča predvsem na uporabo izbranih jezikovnih sredstev, ki se pojavljajo v paralelnih besedilih za isti izdelek, in osvetli definicijo oglasa kot (jezikovnega in nejezikovnega) kontinuuma ter predstavi različne poglede na terminologijo, povezano z oglaševanjem. Dotakne se razvoja oglaševanja na slovenskih ter italijanskih tleh, kratko oriše razvoj dan...

 6. Ekonomičnost preventivnog zatvaranja fisura (cost - benefit analiza)

  Maras, Angelina

  1989-01-01

  U radu su prikazana dvogodišnja istraživanja na ukupno 216 prvih trajnih kutnjaka poslije preventivnog postupka zatvaranja jamica i fisura radi provjere djelotvornosti te metode i njezine ekonomičnosti. Ekonomska analiza »korist-troškovi« (benefit-cost) pokazuje da je taj omjer (k /t = 1,87) skoro dvostruko skuplji kad se stavlja jednoplošni amalgamski ispun nego ako je izvršeno zatvaranje fisura na žvačnim plohama trajnih kutnjaka bilo da se radi o utrošku vremena ili novčanom izno...

 7. ZDRAVSTVENO-PROSVJETNE PUBLIKACIJE (1872.–1938.) – ANALIZA SADRŽAJA APLIKACIJOM SPAD-T

  DUGAC, Željko; KERN, Josipa; MAJDANČIĆ, Željko

  2005-01-01

  U radu se prikazuje kratak pregled zdravstveno-prosvjetnih publikacija pisanih hrvatskim jezikom te se na uzorku od 12 izabranih zdravstveno-prosvjetnih djela objavljenih od 1872. do 1938. godine provodi kvalitativna i kvantitativna analiza računalnom aplikacijom SPAD-T. Navedena analiza provedena je s ciljem da se utvrdi pogodnost povijesnoga materijala za obradbu suvremenim računalnim programom te ustanovi koje su riječi, sintagme i veće skupine riječi najfrekventnij...

 8. Tržna analiza in razvoj aluminijastih ohišij LED svetil

  Gorišek, Krešimir

  2014-01-01

  V magistrskem delu je predstavljena tržna analiza oziroma natančneje analiza zunanjega okolja organizacije. Privlačnost panoge smo ocenjevali s Porterjevim modelom konkurence v panogi in ugotovitve predstavili. Analizo širšega zunanjega okolja oziroma analizo političnih, ekonomskih, socialnih, tehnoloških, okoljskih in pravnih elementov smo izvedli s PESTEL analizo in ugotovitve predstavili. Magistrsko delo obsega tudi razvoj aluminijastih ohišij LED (Light Emitting Diode) svetil. Podrobneje ...

 9. Analiza poslovnega okolja lesnopredelovalnega podjetja Energoles Bohor d.o.o.

  Slomšek, Urška

  2017-01-01

  Stanje lesnopredelovalne panoge v Sloveniji se po gospodarski krizi počasi izboljšuje, vendar pa njen potencial ni v celoti izkoriščen. Za podrobnejši vpogled v stanje lesnopredelovalne panoge smo opravili celovito analizo poslovnega okolja podjetja Energoles Bohor d.o.o. Analiza je bila izvedena z razširjeno PEST(LE) analizo ter Porterjevim modelom konkurence, ki analizirata zunanje poslovno okolje in SWOT analizo, za analizo notranjega poslovnega okolja podjetja. Analiza širšega zunanjega o...

 10. ANALIZA PODPORE KADROVSKIH PROCESOV S SISTEMOM SAP V PODJETJU AVTENTA.SI D.O.O.

  Vehovec, David

  2011-01-01

  V okviru diplomskega dela so z metodo prenove poslovnih procesov predstavljeni procesi zaposlovanja in razporejanja, upravljanja kadrovskih podatkov in prenehanja delovnega razmerja v podjetju Avtenta.si d.o.o. Na podlagi popisanih procesov je narejena analiza njihove podprtosti s sistemom SAP in predlog prenove. Le-ta vključuje modele prenovljenih procesov in prilagoditev sistema SAP do nivoja delujočega prototipa. V teoretičnem delu so opisana področja prenove poslovnih procesov, upravl...

 11. Analiza igre branilcev v conski obrambi 5:1 pri rokometu

  Kozole, Rok

  2017-01-01

  V diplomski nalogi je predstavljena analiza igre branilcev v conski obrambi 5:1 pri rokometu. Obrambna formacija 5:1 je po obrambi 6:0 druga najpogosteje uporabljena obrambna formacija, katere se poslužujejo tako ekipe iz vrhunskega rokometa kot tudi ekipe, ki tekmujejo v ligah nižje kakovosti. V skladu s hitrim razvojem rokometne igre se je razvijala tudi obramba 5:1. Obrambna formacija 5:1 se pri mlajših rokometaših uporablja tudi kot prehodna obramba oz. temelj za prehod iz bolj globokih (...

 12. Primerjalna analiza mednarodnih marketinških strategij proizvajalcev mobilnih telekomunikacijskih naprav

  Tisel, Andrej

  2017-01-01

  Brezžične telekomunikacije so v zadnjih štiridesetih letih postale del vsakdanjega življenja. Celotno obdobje štiridesetih let pa so v tej industriji zaznamovali številni preobrati na vrhu. Prav zaradi teh preobratov je tržišče postalo visoko intenzivno konkurenčno in na takšnem zasičenem tržišču je marketing pomembna komponenta razlikovanja med proizvajalci. To pa je osnovni razlog za raziskavo in analizo te tematike. Osrednja tematika magistrskega dela je analiza različnih proizvajalc...

 13. Narativna analiza diskursa o BDSM homoseksualnim porno isečcima Manhunt kategorije

  Milica Vasić

  2016-02-01

  Full Text Available U ovom radu analiziram idealtipsku priču koja predstavlja okosnicu radnje porno klipova s interneta Manhunt kategorije, primenjujući analizu narativa Kloda Bremona. Rezultati pokazaju da je moguće pomenuti teorijski model primenjivati i kod sadržaja vizuelne i masovne kulture uz određene modifikacije i uvažavanje šireg konteksta samog narativa. Analiza narativa ukazuje je na značaj istraživanja pornografskih kategorija na internetu, jer nas rad vodi do dubinske analize distribucije moći na relaciji homoseksualno-heteroseksualno u virtuelnom okruženju.

 14. Analiza procesowa wytwarzania energii jako potencjalne źródło informacji środowiskowej

  Aleksandra Ferens

  2017-09-01

  Full Text Available Analiza procesowa wytwarzania energii jako potencjalne źródło informacji środowiskowej The growing importance of Corporate Social Responsibility (CSR reports and the need to present nonfinancial information in accordance with the amended Accounting Act require that managers introduce appropriate adoption measures to deepen and refine the information they need. This has led to the assumption in corporate strategy of the idea of sustainable and balanced development, which encompasses economic, social, and environmental aspects. The aim of the paper is to analyze the process of energy production in an enterprise, based on the Porter model, with an indication of the scope of connections with the natural environment. Against this background, the author proposes building an ecological value chain. An authoritative solution to the construction of this chain can be used to create a model for collecting environmental information by these entities. It is also believed that this solution could be a model for other industries.

 15. Analiza pracy wybranych stopni wodnych na odcinku Noteci Bystrej w warunkach zagrożenia powodziowego

  Justyna Płaczek

  2016-12-01

  Full Text Available Celem przestawionej publikacji jest analiza warunków przepływu oraz pracy budowli wodnych usytuowanych na odcinku Noteci Bystrej od stopnia Romanowo do jazu w Rosku. Obiekt badawczy zostały wybrany z dwóch powodów: (1 dla tego odcinka rzeki Noteć zostały opracowane mapy zagrożenia powodziowego jako wdrożenie Dyrektywy Powodziowej UE w ramach prac nad projektem ISOK, (2 na wymienionym odcinku znajduje się szereg budowli piętrzących posiadających zdolność retencjonowania wody i oddziaływania na falę wezbraniową. W ramach badań wykorzystano szeroko narzędzia GIS oraz modelowania matematycznego.

 16. Recenzja monografii pt. Modele biznesu przedsiębiorstw. Analiza i raportowanie

  Monika Łada

  2017-06-01

  Full Text Available Recenzja monografii pt. Modele biznesu przedsiębiorstw. Analiza i raportowanie Pojęcie modelu biznesu przewija się przez współczesne publikacje naukowe i popularyzatorskie dotyczące bardzo wielu obszarów nauk ekonomicznych, w tym rachunkowości. Powszechność stosowania tego określenia oraz zróżnicowana interpretacja jego znaczenia stawia przed badaczami trudne wyzwanie powiązania swoich rozważań z określonym nurtem. Udanym przykładem zmierzenia się z tym wyzwaniem w dziedzinie badań nad rachunkowością jest recenzowana książka autorstwa Jana Michalaka pt. Modele biznesu przedsiębiorstw. Analiza i raportowanie. Autor zdecydował się na odważną próbę polegającą na znalezieniu równowagi różnych podejść do modeli biznesu. Przedstawione w opracowaniu rozważania teoretyczne, dotyczące znaczenia tej konstrukcji pojęciowej do odwzorowania działalności współczesnych przedsiębiorstw, zostały powiązane z bardzo ciekawymi badaniami empirycznymi dotyczącymi zakresu ujawnień informacji ekonomicznej. Rozważania zawarte w książce są efektem poszukiwań przez autora odpowiedzi na cztery pytania badawcze. W jaki sposób modele biznesu są przedstawiane w raportach rocznych, raportach zintegrowanych i prospektach emisyjnych (dokumentach informacyjnych? W jaki sposób modele biznesu wpływają na sposób prezentowania informacji w sprawozdaniach finansowych? W jaki sposób systemy rachunkowości finansowej i zarządczej są dostosowywane, aby umożliwiały prawidłowe odwzorowanie modeli biznesu? W jaki sposób można analizować modele biznesu?

 17. Kvantitativna analiza utjecaja porasta razine Jadranskog mora na hrvatsku obalu: GIS pristup

  Fran Domazetović

  2017-01-01

  Full Text Available Procjene za prosječan porast morske razine na globalnoj razini do kraja 21. stoljeća najčešće variraju od 0,18 m do ≥ 1 m u odnosu na današnju razinu. Ako se razmatraju procjene koje obuhvaćaju i otapanje grenlandskog i antarktičkog ledenog pokrova, tada se može očekivati porast morske razine od 5 i više m. Sukladno s globalnim promjenama, razina Jadranskog mora također je u porastu. Radi analize potencijalne ugroženosti hrvatske obale od porasta morske razine, izrađena su tri modela porasta razine Jadranskog mora (od 1 m, 3 m i 6 m. Na temelju modela analizira se utjecaj porasta morske razine na različite socioekonomske segmente obalnog prostora. Cilj je istraživanja definirati najugroženije dijelove hrvatske obale. Kako bi se mogli diferencirati najugroženiji dijelovi, izrađen je Indeks ugroženosti obalnih općina ( . U izradi Indeksa koristili su se analizom utjecaja dobiveni kvantitativni podaci o prostornom obuhvatu poplavnih zona te ugroženosti stanovništva i prometne infrastrukture obalne zone. Navedenim su varijablama s pomoću Analitičkog hijerarhijskog procesa (AHP pridruženi različiti težinski koeficijenti, ovisno o važnosti varijable. Pri analizi svih triju modela uočeno je kako se Zadar i njegova okolica ističu kao najugroženije područje hrvatske obale. Zbog toga je na primjeru Zadra izvršena znatno detaljnija analiza mikrolokacijskog utjecaja porasta morske razine. Podaci dobiveni analizom različitih modela pokazuju kako je gotovo cijela hrvatska obala ugrožena, ali i da postoji velik nerazmjer u razini ugroženosti pojedinih dijelova hrvatske obale. Važnost je ovog istraživanja u tome što ono predstavlja temelj za pravovremenu adaptaciju na negativne utjecaje budućeg porasta razine Jadranskog mora.

 18. Powieść historyczna pod czujnym okiem cenzora – analiza tekstów

  Thibault Deleixhe

  2015-12-01

  Full Text Available The historic novel under the vigilance of the censor – analysis of texts This article focuses on the relation that Jacek Bochenski’s historical novel entitled The poet Naso published in 1969 presents towards the concept of censorship. In the article the author aims at proving that the understanding of censorship by Bochenski is similar to the observations of the Hungarian essayist Mikos Haraszti. Tracking the allegoric references scattered through the novel, the author of the article reconstructs Bochenski’s reflection about this internalized censorship and checks its convergence with Haraszti’s remarks. From this exercise emerges a definition of the role of the artist that seems to be inherited from the romantic period: an artist as a person that subordinates himself unconditionally to art, and not to the temporal power. The author of the article then interrogates the respect which Bochenski has been showing to his definition in his literary work. It appears that the writer has been prone to make bigger concessions in order to soften the reception of his book by the censors than he advises his writing colleagues. However, the literary strategies deployed by Bochenski operate on two levels: creating an overall ambiguity about the guilt of its main protagonist, they tend to soften its reception by the censorship; while at the same time, rendering this overall atmosphere of ambiguity, they give a literary form to the spectral character of the guilt of the artist, who – as in Ovidius’ case – is permanently accountable for what he has not yet done in the building of communism.   Powieść historyczna pod czujnym okiem cenzora – analiza tekstów Artykuł poświęcony jest  powieści historycznej Jacka Bocheńskiego pt. Nazo poeta z roku 1969 i jego rozumieniu pojęcia cenzury uwewnętrznionej. Autor artkułu udowadnia, że ujęcie problemu cenzury przez Bocheńskiego jest zbliżone do konstatacji węgierskiego eseisty Mikl

 19. Analysis of possible accidents on the heavy water system - Annex 4; Prilog 4 - Analiza mogucih akcidenata na sistemu teske vode

  Krstic, D [Institute of Nuclear Sciences Boris Kidric, Vinca, Beograd (Serbia and Montenegro)

  1963-12-15

  Analysis of operation of the RA reactor heavy water system has shown that so far there were no failures that could cause reactor shutdown. Consequences of system failures and interruption of heavy water cooling of the core would be very serious. That is the reason for analyzing and estimating these type of failures of system components that could affect the tightness of the system or interrupt its function. The important elements of the heavy water system are: operating cylinder, heavy water pumps, heat exchanger, main and drainage pipes with distribution construction. Failure analysis of all the mentioned system components was done. [Serbo-Croat] Analiza dosadasnjeg rada sistema teske vode na reaktoru RA pokazala je da nije bilo ostecenja i kvarova takvog obima koji bi doveli do prestanka rada reaktora. Posledice ostecenja sistema i prestanak cirkulacije teske vode za potrebe hladjenja jezgra bile bi velike. Zato je potreno analizirati i predvideti takva ostecenja na elementima sistema zbog kojih bi doslo do narusavanja hermeticnosti sistema ili prestanak njegovog rada. Osnovni elementi sitema teske vode su: radni cilindar, pumpe teske vode, izmenjivac toplote, glavni i drenazni cevovodi sa razvodnom armaturom. Uradjena je analiza ostecenja na svim navedenim komponentama sistema.

 20. ANALIZA EKSPLOATACYJNA INSTALACJI SŁONECZNEJ PRACUJĄCEJ NA POTRZEBY PRZYGOTOWANIA C.W.U. DLA BUDYNKU WIELORODZINNEGO

  Bożena BABIARZ

  Full Text Available Celem niniejszej pracy jest przeprowadzenie analizy instalacji słonecznych pod kątem eksploatacyjnym. Zasadniczą część opracowania stanowi analiza istniejącej od 2005 r. instalacji słonecznej pracującej dla potrzeb przygotowania ciepłej wody użytkowej dla mieszkańców budynku wielorodzinnego. W pracy wykorzystano rzeczywiste dane eksploatacyjne z dziesięciu lat działania instalacji, udostępnione przez Spółdzielnię Mieszkaniową „ZODIAK” w Rzeszowie. Przeanalizowano koszty przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz koszty serwisowe instalacji. Na koszty eksploatacyjne instalacji słonecznych składają się m.in.: koszty zużycia i przygotowania c.w.u., koszty zużycia energii elektrycznej przez pompy obiegowe instalacji słonecznych, oraz koszty serwisowania instalacji. Na podstawie niniejszej analizy można wysnuć szereg wniosków możliwych do wykorzystania w analizach techniczno-finansowych na etapie projektowania inwestycji w odnawialne źródła energii. Przeprowadzona analiza wykazała, iż instalacja słoneczna w znacznym stopniu obniża koszty przygotowania ciepłej wody użytkowej. Koszt przygotowania 1 m3 ciepłej wody użytkowej w analizowanym budynku wielorodzinnym w 2015 r. przy udziale instalacji słonecznej stanowił 67% kosztów podgrzewu ciepłej wody w budynku o podobnej kubaturze wykorzystującym ciepło z miejskiej sieci ciepłowniczej. Pompy obiegowe zastosowane w instalacjach słonecznych charakteryzują się stosunkowo małym zużyciem energii elektrycznej. Koszty serwisowe instalacji są niewielkie i zależą od wielkości instalacji, jej lokalizacji oraz budowy.

 1. Analiza funkcjonowania systemów ABCw przedsiębiorstwach działających w Polsce

  Tomasz Wnuk-Pel

  2009-06-01

  Full Text Available Celem niniejszego artykułu jest analiza stanu rozpowszechnienia rachunku kosztów działań w przedsiębiorstwach w Polsce, w szczególności zaś analiza problemów pojawiających się w procesie wdrożenia, struktury systemów ABC oraz sposobów wykorzystania informacji z systemów rachunku kosztów działań. Wnioski z przeprowadzonych badań mają znaczenie zarówno teoretyczne, jak i praktyczne. Z praktycznego punktu widzenia, przedsiębiorstwa rozważające implementację ABC w przyszłości powinny mieć świadomość czynników wpływających na implementację ABC, jak również problemów, które mogą się w procesie implementacji pojawić. Menedżerowie rozważający implementację ABC muszą zdawać sobie sprawę z poziomu szczegółowości i sposobów budowy systemu informacyjnego rachunku kosztów działań. Mogą oni również skorzystać z wiedzy o sposobach wykorzystania informacji z systemów rachunku kosztów działań. Wiedza ta może sprzyjać podejmowaniu lepszych decyzji dotyczących implementacji systemów ABC, a jeżeli decyzja o implementacji zostanie podjęta, może się przyczynić do zwiększenia prawdopodobieństwa zakończenia procesu wdrożenia sukcesem. Z teoretycznego punktu widzenia, przeprowadzone badania mogą się przyczynić do określenia ogólnej tendencji: modyfikacje systemów rachunku kosztów w przedsiębiorstwach w Polsce oraz wdrażanie nowoczesnych metod rachunkowości zarządczej, takich jak ABC, zmierza w podobnym kierunku jak praktyka rachunkowości zarządczej na świecie.

 2. Safety analysis of RA Reactor operation I-III; Analiza sigurnosti rada Reaktora RA I - III, IZ-213-0322-1963

  Raisic, N [Institute of Nuclear Sciences Boris Kidric, Vinca, Beograd (Serbia and Montenegro)

  1963-02-15

  This safety analysis report covers the following three parts: Technical and operational characteristics of the RA reactor; Accidents analysis; and Environmental effects of the maximum possible accident. [Serbo-Croat] Ovaj izvestaj o analizi sigurnosti rada reaktora RA sastoji se od tri dela: Tehnicke i pogonske karakteristike reaktora RA; Analiza akcidenta; i Posledice maksimalno moguceg akcidenta na okolinu reaktora.

 3. ANALIZA COMPARATIVĂ A UNOR PARAMETRI DIN SEDIMENTUL URINAR LA SUBIECŢI DE SEX FEMININ ŞI MASCULIN

  MARIOARA NICOLETA FILIMON

  2009-01-01

  Full Text Available Examinarea sedimentului urinar este necesară în oferirea de informaţii despre buna funcţionare a rinichilor, a întregului organism şi în depistarea posibilelor afecţiuni renale. S-a luat în studiu un lot de 129 subiecţi de sex faminin (83 şi masculin (46, la care li s-a determinat numărul de hematii, leucocite şi celule epiteliale din sedimentul urinar. Valorile obţinute au fost prelucrate statistic cu ajutorul programului statistic Minitab pentru a putea stabili daca exista sau nu diferenţe la cele 2 lotuir de subiecţi analizaţi. Numărul de hematii şi leucocite din sedimentul urinar al subiecţilor testaţi nu prezintă diferenţe semnificative la subiecţii de sex masculin şi feminin, pe când numărul celulelor epiteliale înregistrează diferenţe foarte semnificative la cele 2 sexe cu valori mai mari în cazul subiecţilor de sex feminin. Incidenţa leucocitelor în sedimentul urinar ala subiecţilor de sex masculin este mai mare decât la cei de sex feminin, la care predomină celulele epiteliale. Valoarea crescută a numărului de leucocite şi prezenţa florei bacteriene în sedimentul urinar la subiecţii de sex feminin şi masculin testaţi indică infecţii urinare.

 4. Rola systemu edukacji w dostarczaniu kwalifikacji poszukiwanych przez pracodawców: analiza przypadku województwa pomorskiego

  Tomasz Gajderowicz

  2013-06-01

  Full Text Available Kwalifikacyjną strukturę popytu na pracę najczęściej opisuje się poprzez kategorie z klasyfikacji zawodów – powszechnie stosowane w publicznym pośrednictwie pracy. Nie mają one jednak bezpośredniego przełożenia na system edukacji, a jednocześnie są mało intuicyjne dla pracodawców. Celem artykułu jest opisanie popytu na pracę poprzez identyfikację profili kompetencyjnych pożądanych przez pracodawców. Ich analiza pozwala ustalić, które kompetencje stanowią ogólny, a które specyficzny kapitał ludzki, a także sformułować wnioski dla systemu kształcenia. W badaniu wykorzystano dane dotyczące pomorskiego rynku pracy i posłużono się analizą skupień oraz analizą współczynnika zmienności częstości zgłoszeń zapotrzebowania na zdefiniowane cechy osobowe, kompetencje kluczowe i kwalifikacje zawodowe. Wyniki wskazują m.in. na konieczność zwiększenia nacisku na kształtowanie cech osobowych we wczesnych latach edukacji szkolnej oraz w kształceniu zawodowym, a także na konieczność większego udziału kształcenia kompetencji kluczowych w szkolnictwie wyższym.

 5. ANALIZA INTERACȚIUNII INDICATORILOR MONETARI ȘI DE CREDIT ÎN ECONOMIA REPUBLICII MOLDOVA

  Tudor SULA

  2017-08-01

  Full Text Available În scopul eficientizării activității sistemului de credit și activizării creditării investiționale a sectorului real al econo­miei Republicii Moldova, în baza datelor statistice a fost efectuată analiza dinamicii și structurii masei monetare, inclu­siv a interacțiunii indicatorilor monetari și de credit, precum și a factorilor care influențează asupra evoluției indicatorilor monetari și de credit pe parcursul perioadei 2005-2016. Astfel, pentru eficientizarea activității sistemului de credit al Republicii Moldova la etapa actuală este necesară promovarea unei politici monetare bazate pe corelarea și ajustarea indicatorilor macroeconomici, monetari și de credit; pentru atingerea obiectivelor politicii monetare, sunt necesare noi abordări și practici internaționale, inclusiv cele recomandate de organizațiile financiare internaționale privind îmbunătă­țirea supravegherii prudențiale; Banca Națională a Moldovei urmează să efectueze o conlucrare mai eficientă cu Guvernul Republicii Moldova pentru asigurarea suficientă cu resurse investiționale a necesităților sectorului real al economiei.ANALYSIS OF THE INTERACTION BETWEEN THE MONETARY AND CREDITING INDICATORS IN MOLDOVA'S ECONOMYIn order to streamline the activity of the credit system and activate the investment crediting of the real sector of the economy of the Republic of Moldova, on the basis of statistical data, there was performed an analysis of the dynamics and the structure of money supply, including the analysis of the interaction between the monetary and crediting indicators, as well as of factors influencing on the evolution of monetary and crediting indicators during the period 2005-2016. Thus, in order to streamline the activity of the credit system of the Republic of Moldova at present, it is necessary to promote a monetary policy based on the correlation and adjustment of the macroeconomic, monetary and credit indicators; to achieve the

 6. Wyrazy z interfiksem -ø- (formantem zerowym w języku serbskim (analiza słowotwórczo-semantyczna

  Dragana M. Ratković

  2017-12-01

  Full Text Available Words with the interfix -ø- (the zero interfix in the Serbian language The work represents a derivational and semantic analysis of the words with the zero interfix in the contemporary Serbian language in accordance with the conceptual and terminological apparatus of modern Slavic derivatology. The author argues that the zero interfix, as the differentia specifica of compound words, occurred in the Serbian language very early – at the end of the 12th century and is currently very productive because of how economical the lexemes thus created are. In modern Serbian, new words of this type appear by way of borrowing from other languages, primarily from the English language (e.g., pank-moda, boks-meč, pres-centar etc..   Wyrazy z interfiksem -ø- (formant zerowy w języku serbskim (analiza słowotwórczo-semantyczna Praca stanowi słowotwórczo-semantyczną analizę wyrazów z interfiksem zerowym we współczesnym języku serbskim zgodnie z pojęciowoterminologicznym aparatem współczesnego słowotwórstwa slawistycznego. Autorka wskazuje również na to, że zerowy interfiks, jako differentia specifica wyrazów powstałych przez złożenie, w języku serbskim pojawia się bardzo wcześnie – istnieje już w końcu XII wieku. Aktualnie model słowotwórczy wyrazów z interfiksem zerowym jest niezwykle produktywny ze względu na ekonomiczność leksemów tego typu. We współczesnym języku pojawiają się one przede wszystkim za sprawą zapożyczeń z innych języków, głównie z angielskiego (np. pank-moda, boks-meč, pres-centar itd..

 7. Kontrola kvalitete kliničkih i toksikoloških analiza - predloženi model jugoslavenskog programa kontrole kvalitete za olovo i kadmij u krvi

  Telišman, S.

  1983-01-01

  Istaknuta je nužnost osiguranja kvalitete kliničkih i toksikoloških analiza bioloških uzoraka i prikazane su osnovne karakteristike različitih modela programa kontrole kvalitete. Na osnovi iskustva, stečenog sudjelovanjem u različitim međunarodnim programima kontrole kvalitete (britanskom nacionalnom programu i programu zemalja Evropske zajednice za olovo u krvi, programu za olovo i kadmij u krvi koji su zajednički organizirali Ekološki program Ujedinjenih naroda i Svjetska zdravstvena organi...

 8. A comparative analysis of Serbian phonemes: Linear and non-linear models/Uporedna analiza fonema srpskog jezika: linearni i nelinearni modeli

  Danijela D. Protić

  2014-10-01

  Full Text Available This paper presents the results of a comparative analysis of Serbian phonemes. The characteristics of vowels are quasi-periodicity and clearly visible formants. Non-vowels are short-term quasi-periodical signals having a low power excitation signal. For the purpose of this work, speech production systems were modelled with linear AR models and the corresponding non-linear models, based feed-forward neural networks with one hidden-layer. Sum squared error minimization as well as the back-propagation algorithm were used to train models. The selection of the optimal model was based on two stopping criteria: the normalized mean squares test error and the final prediction error. The Levenberg-Marquart method was used for the Hessian matrix calculation. The Optimal Brain Surgeon method was used for pruning. The generalization properties, based on the time-domain and signal spectra of outputs at hidden-layer neurons, are presented. / U radu je prikazana analiza karakteristika vokala i nevokala srpskog jezika. Vokale karakteriše kvaziperiodičnost i spektar snage signala sa dobro uočljivim formantima. Nevokale karakteriše kratkotrajna kvaziperiodičnost i mala snaga pobudnog signala. Vokali i nevokali modelovani su linearnim AR modelima i odgovarajućim nelinearnim modelima koji su generisani kao feed-forward neuronska mreža sa jednim skrivenim slojem. U procesu modelovanja korišćena je minimizacija srednje kvadratne greške sa propagacijom unazad, a kriterijum izbora optimalnog modela jeste zaustavljanje obučavanja, kada normalizovana srednja kvadratna test greška ili finalna greška predikcije dostignu minimalnu vrednost. LM metod korišćen je za proračun inverzne Hessianove matrice, a za pruning je upotrebljen Optimal Brain Surgeon. Prikazana su generalizaciona svojstva signala u vremenskom i frekvencijskom domenu, a kroskorelacionom analizom utvrđen je odnos signala na izlazima neurona skrivenog sloja.

 9. Dochód księgowy a dochód podatkowy – analiza empiryczna wyników spółek akcyjnych

  Anna Leszczyłowska

  2017-09-01

  Full Text Available Dochód księgowy a dochód podatkowy – analiza empiryczna wyników spółek akcyjnych The aim of the paper is to provide empirical evidence on the relationship between book income and taxable income of entrepreneurs in Poland, and in particular to find out whether there are statistically significant differences between both measures of income. It is a well-known fact that there are farreaching differences between financial accounting and tax accounting in Poland. The empirical analysis is based on two alternative data sets: Amadeus (information from financial statements for 2015; 2201 companies and InfoCredit (period 2008–2012; 340 observations. Non-parametric tests and correlation analysis are implemented. It can be observed that the differences between both measures of income are statistically significant. High, positive, and statistically significant correlation coefficients additionally suggest that with an increase of one type of income, the other type of income also takes greater values. The contribution of the paper is connected with the empirical investigation based on Polish income tax and accounting regulations, based on two alternative datasets characterized by the diverging scope of presented relevant financial information. It sheds light both on the relationship between the two measures of income and on the problem of inferring tax liability from financial statements – an issue which is widely discussed in the literature. Moreover, the group of analyzed companies is more comprehensive compared with the majority of previous research, since it is not restricted to public companies.

 10. Nuclear Reactor RA Safety Report, Vol. 15, Analysis of significant accidents; Izvestaj o sigurnosti nuklearnog reaktora RA, Knjiga 15, Analiza znacajnih akcidenata

  NONE

  1986-11-01

  Power excursions of the RA reactor a mathematical model of reactor kinetic behaviour was formulated to describe power and temperature coefficients for both reactor fuel and moderator. Computer code TM-1 was written for analysis of possible reactor accidents. Power excursions caused by uncontrolled control rod removal and heavy water flow into the central vertical experimental channel were analyzed. Accidents caused by fuel elements handling were discussed including possible fuel element damage. Although the probability for uncontrolled radioactive materials release into the environment is very low, this type of accidents are analyzed as well including the impact on the personnel and the environment. A separate chapter describes analysis of the loss of flow accident. Safety analysis covers the possible damage of the outer steel Ra reactor vessel and the water screens which are part of the water biological shield. [Serbo-Croat] Radi analize dinamickog ponasanja reaktora RA u toku ekskurzije snage formulisan je matematicki model koji opisuje promene snage i temperature goriva i moderatora. Za analizu predpostavljenih akcidenata realizovan je racunarski program TM-1. Analizirane su ekskurzije snage usled nekontrolisanog izvlacenja kontrolnih sipki i punjenja centralnog vertikalnog eksperimentalnog kanala teskom vodom. Analizirani su akcidenti pri rukovanju nuklearnim gorivom ukljucujuci ostecenje nuklearnog goriva. Iako je verovatnoca za nekontrolisano rasturanje radioaktivnog materijala mala, analizirani su i ovakvi moguci akcidenti koji mogu uticati kako na osoblje reaktora tako i na okolinu. Posebno poglavlje obuhvata analizu akcidenta u slucaju prestanka cirkulacije primarnog hladioca. Analiza sigurnosti reaktora obuhvata i moguce ostecenje spoljasnjeg celicnog suda reaktora RA kao i vodenih ekrana koji su deo vodenog bioloskog stita.

 11. Analiza efekata uvođenja savremenih strategija održavanja / Effects of introducing modern maintenance strategies and their analysis

  Petar Stanojević

  2003-07-01

  Full Text Available Često se postavlja pitanje opravdanosti investicija za unapređivanje sistema održavanja. Uvođenje strategija održavanja, kao što su RCM, TPM, održavanje prema stanju i sličnih, danas je svetski trend u usavršavanju sistema održavanja. Na primeru jednog modela taksi preduzeća, uz upotrebu metode simulacije, zasnovane na sistemskoj dinamici, izvršena je analiza efekata koje bi imalo uvođenje savremenih strategija održavanja u taj sistem. Došlo se do zaključaka koji su slični svetskim iskustvima. Najpre se mora izvršiti stabilizacija i pravilno dimenzioniranje sistema održavanja, da bi se zatim pristupilo usavršavanju sistema primenom odgovarajućih strategija. Uvođenje strategija održavanja odgovara prvenstveno sistemima kod kojih tehnička sredstva moraju neprestano da rade, odnosno imaju visok koeficijent eksploatacije. Prosečno, za svakih 10% smanjenja u broju otkaza, vremenu preventivnog održavanja i učestanosti preventivnih akcija, ukupan profit preduzeća raste oko 5%. Poboljšanja u domenu znanja održavaoca i kvaliteta rada donose narednih 5% povećanja profita. / Investments in the improvement of maintenance systems are often brought into question as to whether they are justified or not. Introducing maintenance strategies, eg. RCM, TPM, on-condition maintenance, etc., is nowadays a worldurde tendency in the improvement of maintenance systems. The simulation method based on system dynamics has been applied to a model of a taxi business in order to analyze the effects of introducing modern maintenance strategies into that system. The obtained results show good accordance with experiences wordurde. The stabilization and adequate dimensioning of the maintenance system should proceed the system improvement using adequate strategies. Bringing maintenance strategies into use predominantly suits the systems with a high duty factor, ie. the systems with continually operating elements. Every 10% of reduction in the number

 12. FARMA MIEJSKA JAKO NOWY SPOSÓB KSZTAŁTOWANIA KAMERALNYCH PRZESTRZENI MIESZKANIOWYCH. ANALIZA SPOSOBÓW I BARIER WDROŻENIA

  Justyna KLESZCZ

  Full Text Available Miejskie rolnictwo pojawiło się w Europie jako odpowiedź na potrzebę bliższego kontaktu z naturą wśród mieszkańców miast, nie tylko w sposób bierny, poprzez wykorzystywanie już istniejących zasobów, lecz również w sposób czynny - jako sposób na kreowanie najbliższego środowiska między innymi dzięki własnoręcznej produkcji żywności. Farmy miejskie stanowią w tym przypadku element łączący miasto z jego "produktywną" alternatywą, tworząc możliwość budowy przestrzeni mieszkalnych o nowej jakości. Wraz z rozwojem rolnictwa miejskiego pojawiły się również nowe formy kształtowania niewielkich osiedli mieszkaniowych opartych na zasadach współużytkowania przestrzeni przez wybraną grupę ludzi lub jako atrakcyjny "dodatek" do ekskluzywnych osiedli w ścisłych centrach miast. Tego typu rozwiązania stwarzają szerokie pole do rozwoju nowych form urbanistycznych, łączących w sobie przestrzenie mieszkaniowe i rekreacyjne miast, jako miejsca integracji międzygatunkowej. Przykład holenderskiego miasta Almere ukazuje sposób kształtowania przestrzeni mieszkalnej człowieka na zasadach współistnienia z naturą w skali makro - poprzez tworzenia całych dzielnic - farm, jak w wypadku nowopowstającej Almere Oosterword. Na tym tle sytuacja Polski nie wygląda dobrze. Analiza samych uwarunkowań prawnych wykazała istnienie barier, które praktycznie uniemożliwiają rozwój krajowych farm miejskich na skalę, jaką znamy z realizacji europejskich.

 13. Rec.: Anna Niepytalska-Osiecka, Socjolekt polskich alpinistów. Analiza leksykalno-semantyczna słownictwa, Wydawnictwo LIBRON – Filip Lohner, Kraków 2014, ss. 286

  Beata Jarosz

  2017-12-01

  Full Text Available Review: Anna Niepytalska-Osiecka, Socjolekt polskich alpinistów. Analiza leksykalnosemantyczna słownictwa, Wydawnictwo LIBRON – Filip Lohner, Kraków 2014, 286 pp. The article is a review of Anna Niepytalska-Osiecka’s book Socjolekt polskich alpinistów. Analiza leksykalno-semantyczna słownictwa (The sociolect of Polish mountaineers. A lexical and semantic analysis of the vocabulary. First, the text summarizes the subject matter of this monograph, devoted to a hitherto undescribed variety of the Polish language. It then goes on to characterize the composition of the book and its methodology. Finally, some problematic points are indicated – concerning, among other things, the classification of the language variety analyzed or the development of its vocabulary – and alternative lexical and semantic solutions are suggested.   Rec.: Anna Niepytalska-Osiecka, Socjolekt polskich alpinistów. Analiza leksykalno-semantyczna słownictwa, Wydawnictwo LIBRON – Filip Lohner, Kraków 2014, ss. 286 Artykuł stanowi recenzję książki Anny Niepytalskiej-Osieckiej pt. Socjolekt polskich alpinistów. Analiza leksykalno-semantyczna słownictwa. W tekście przybliżono zawartą w monografii problematykę poświęconą nieopisanemu dotychczas wariantowi polszczyzny oraz scharakteryzowano zastosowane rozwiązania kompozycyjne i analityczne. Wskazano również punkty dyskusyjne dotyczące m.in. klasyfikacji opisywanego wariantu polszczyzny czy procesu kształtowania się jego zasobu słownego, a także zasugerowano alternatywne rozstrzygnięcia leksykalno-semantyczne.

 14. Analiza przebiegu choroby oraz zmian w obrazie rezonansu magnetycznego mózgu i rdzenia szyjnego u chorych na stwardnienie rozsiane leczonych interferonem beta, octanem glatirameru

  Sławomir Wawrzyniak

  2010-09-01

  Full Text Available Stwardnienie rozsiane (łac. sclerosis multiplex, SM to przewlekła choroba ośrodkowego układu nerwowego, stanowi też główną przyczyną niepełnosprawności (nieurazowej w populacji młodych dorosłych. Lekami, które zgodnie z wynikami badań klinicznych mają wpływ na przebieg choroby, są: interferony beta (IFN-β-1a i IFN-β-1b oraz octan glatirameru (GA. Celem pracy była analiza przebiegu choroby oraz zmian w obrazie rezonansu magnetycznego (RM mózgu i rdzenia szyjnego u chorych z postacią rzutowo-remisyjną stwardnienia rozsianego (RRSM u chorych w przebiegu 2-letniej terapii lekami immunomodulującymi (DMD: IFN-β-1b (250 µg, IFN-β-1a (44 µg, IFN-β-1a (30 µg oraz GA (20 mg. Badanie trwało 24 miesiące. Materiał kliniczny stanowiło 118 chorych z RRSM. Grupa chorych, u których włączono leczenie, to: 20 osób leczonych IFN-β-1a (30 µg, 40 – IFN-β-1b (250 µg, 33 – IFN-β-1a (44 µg i 25 – GA (20 mg. W badanej grupie przeważały kobiety – 66,1%. Średni wiek chorych wynosił 29,0±8,6 (18-50 roku; wartość EDSS w chwili rozpoczęcia leczenia – 2,3±0,9 pkt; roczny wskaźnik rzutów (ARR – 0,82. W badaniu stwierdzono podobny wpływ poszczególnych leków na oceniane parametry. Po dwóch latach leczenia wartość EDSS wyniosła 2,6±1,3 pkt (wzrost o 0,3 pkt. Zaobserwowano zmniejszenie rocznego wskaźnika rzutów (ARR do 0,55 (redukcja o 32,9%. Stwierdzono wyraźną różnicę progresji choroby w ocenie RM – po pierwszym roku progresję stwierdzono u 87,0% chorych, po drugim roku leczenia – u 42,9%. Wyniki przeprowadzonych badań wskazują, że badane leki działają podobnie na postęp choroby, leczenie DMD wpływa stabilizująco na narastanie niesprawności tylko u części chorych, korzystny wpływ leczenia immunomodulującego obserwowano szczególnie w drugim roku leczenia, a obecność nowych rzutów choroby w trakcie kuracji jest najważniejszym klinicznym wykładnikiem braku odpowiedzi na

 15. DEFINIŢIA LEGISLATIVĂ A NOŢIUNII „PERSOANĂ CU FUNCŢIE DE DEMNITATE PUBLICĂ”: ANALIZA EVOLUŢIEI

  Sergiu BRÎNZA

  2017-01-01

  Full Text Available Scopul investigaţiei de faţă rezidă în analiza evoluţiei pe care a parcurs-o definiţia legislativă a noţiunii „persoană cu funcţie de răspundere”. Se relevă că dispoziţia de la alin.(3 art.123 CP RM a fost supusă unor amendamente prin Legea nr.318/2013 şi prin Legea nr.152/2016. Se stabileşte că în rezultatul acestor amendamente: din respectiva dispoziţie a fost exclus textul „consilierul local; deputatul în Adunarea Populară a Găgăuziei;”; în dispoziţia alin.(3 art.123 CP RM, cu­vin­tele „în condiţiile legii” au fost substituite cu cuvintele „altă persoană cu funcţie de demnitate publică stabilită prin lege”. Se demonstrează că consilierul local şi deputatul în Adunarea Populară a Găgăuziei nu sunt persoane cu funcţii de demnitate publică nici în sensul Legii nr.199/2010, nici în sensul alin.(3 art.123 CP RM. Se ajunge la concluzia că, în rezultatul adoptării Legii nr.152/2016, definiţia noţiunii „persoană cu funcţie de demnitate publică” s-a transformat din definiţie exhaustivă în definiţie exemplificativă. Se argumentează că sintagma „altă persoană cu funcţie de demnitate publică stabilită prin lege” din alin.(3 art.123 CP RM arată că această normă constituie o normă divizată de referire. Se explică de ce este falsă impresia că ar exista persoane cu funcţie de demnitate publică, care nu sunt specificate în anexa la Legeanr.199/2010 şi cărora nu li se aplică prevederile acestei legi. Se conchide că alin.(3 art.123 CP RM, complinit de anexa la Legeanr.199/2010, sunt singurele norme care stabilesc conţinutul noţiunii „persoană cu funcţie de demnitate publică”. Alte norme pot doar să dezvolte prevederile acestora, fără a le lărgi sfera de incidenţă. Printre astfel de norme dezvoltătoare se numără: alin.(3 art.17 din Codul electoral; alin.(51 art.42 al Legii cu privire la energetică; art.131 al Legii privind Comisia Na

 16. UNELE ASPECTE PRIVIND ANALIZA JURIDICO-PENALĂ COMPARATIVĂ A INFRACŢIUNILOR INFORMATICE ÎN LEGEA PENALĂ A REPUBLICII MOLDOVA ŞI ÎN CEA A ROMÂNIEI

  Sergiu CRIJANOVSCHI

  2016-11-01

  Full Text Available Scopul propus în acest articol ştiinţific rezidă în soluţionarea unor aspecte discutabile legate de analiza juridico-penală a infracţiunilor săvârşite în domeniul informaticii. În el sunt elucidate anumite aspecte problematice, fiind înaintate soluţii relevante ale acestora şi formulate propuneri de lege ferenda cu scopul perfecţionării legislaţiei penale în vigoare. Pentru a atinge scopul trasat autorul a analizat doctrina din domeniul dreptului penal şi cibernetic, precum şi a efectuat analiza comparativă a legislaţiei penale interne a Republicii Moldova şi a celei a României, pe de o parte, a actelor inter­naţionale în sfera informaticii, pe de altă parte. Au fost aduse definiţii relevante ale infracţiunilor informatice. Autorul a clarificat natura unor termeni pur cibernetici, adaptându-i la realitatea juridică.some aspects concerning the comparative analysis of the cyber crimes in the criminal law of the republic of moldova and romania The main purpose of this scientific article consists in solving of some disputable aspects which are linked to the analysis of cyber crimes from the criminal law perspective. By means of this message there have been elucidated some questions which didn’t found the relevant solution before the research, as well as there have been formulated some proposals for reform in order to improve criminal legislation in force. In order to obtain this purpose the author has analyzed the domain of the Substantive Criminal law and cybernetics, as well as has performed the comparative research of the criminal law provisions from the Republic of Moldova and Romania, on the one side, and international acts in the cybernetics, on the other. There have been formulated several definitions suitable for cyber crimes. The author has clarified the nature of some cybernetic terms, they being adapted to the juridical reality.

 17. Analiza porównawcza wyników badania oczopląsu w teście kalorycznym uzyskanych przy użyciu metody ENG i VNG u osób zdrowych

  Renata Pepaś

  2010-03-01

  Full Text Available Wprowadzenie: Najważniejszą obiektywną metodą oceny zaburzeń układu równowagi jest badanie oczopląsu. Badanie kaloryczne jako jedyny test obrazuje pobudliwość poszczególnych błędników, umożliwiając ocenę każdego z nich osobno. Cel pracy: Celem pracy jest analiza porównawcza wyników badania oczopląsu kalorycznego uzyskanych przy użyciu metody ENG i VNG u osób zdrowych. Materiał i metody: Badaniami objęto grupę 20 osób zdrowych, w tym 10 kobiet i 10 mężczyzn w wieku 22-26 lat. U wszystkich chorych przeprowadzono badanie podmiotowe oraz badanie przedmiotowe otoneurologiczne, badanie ENG i w odstępie 7-dniowym badanie VNG z kalibracją, oceną oczopląsu samoistnego oraz próbami kalorycznymi wg Hallpike’a. Test kaloryczny wykonano kalorymetrem powietrznym firmy HOMOTH, używając temperatury powietrza 30°C oraz 44°C, podawanych przez 40 s do ucha. Wyniki: W teście kalorycznym u żadnej osoby nie stwierdzono deficytu kanałowego wykraczającego poza granice przyjętych norm. Zaobserwowano niższe wartości średnie maksymalnej prędkości wolnej fazy oczopląsów w badaniu ENG niż VNG. Ponadto badanie VNG dodatkowo umożliwiło wyznaczenie wartości przewagi kierunkowej bezwzględnej oraz średniej pobudliwości błędników. Wnioski: Uzyskane wyniki wskazują, iż badanie VNG w stosunku do badania ENG jest bardziej precyzyjne i umożliwia dokładniejsze opisanie próby kalorycznej wg Hallpike’a. W badaniu VNG analiza parametru przewagi kierunkowej bezwzględnej znacznie podnosi wartość próby kalorycznej wg Hallpike’a.

 18. Vremja emotsii i vremja analiza / Boris Tuch

  Tuch, Boris, 1946-

  2008-01-01

  2007. aasta aprillisündmustele pühendatud V Kodurahu foorumile oli seekord kutsutud mitmeid väliskülalisi. Mõtteid Saksa politoloogi Alexander Rahri ja raadioajakirjaniku Andreas Brenneri, Vene sotsioloogi Vladimir Mukomeli, majandusekspertide akadeemik Mihhail Bronshteini ja Heido Vitsuri esinemistest

 19. Analiza brezposelnosti mladih diplomantov z visoko izobrazbo

  Karmen Novak

  2011-06-01

  Full Text Available Danes diploma ni več zagotovilo za zaposlitev. Pojavlja se razhajanje med potrebami po kadrih v realnem sektorju in presežkom poklicnih profilov, ki v svoji panogi ne najdejo ustrezne zaposlitve. Brezposelnost med mladimi diplomanti se je v zadnjih desetih letih povečala za 240 odstotkov. Osebe s suficitarnimi poklici imajo na razpolago malo delovnih mest, prav tako se srečujejo z veliko konkurenco in tako teže najdejo zaposlitev. Rifkin daje možno rešitev in pravi, da je potreben nov premislek o naravi dela. Da bi izboljšali sedanje razmere na trgu dela in omogočili mladim lažje vključevanje vanj, je treba razvijati in sprejeti nove oblike dela, ki omogočajo večjo prožnost.

 20. BARTHESOVA ANALIZA MITOLOGIJE V STAR TREK FILMIH

  Arcet, Nik

  2016-01-01

  Temeljni princip magistrske naloge je identificirati in analizirati različne mite v Star Trek filmih, s pomočjo literarne teorije. V nalogi so uporabljene primerjalne, korelacijske in deskriptivne metode raziskovalnega dela. Primarni teoretični vir je zbirka esejev imenovana Mitologije, avtorja Rolanda Barthesa. Teoretični principi opisani v esejih, so bili implicirani v vseh dvanajst znanstveno fantastičnih filmov. Miti so bili analizirani skozi dejanja protagonistov oziroma antagonistov, sk...

 1. Analysis of reactor noise; Analiza reaktorskih sumova

  Velickovic, Lj [Institute of Nuclear Sciences Boris Kidric, Vinca, Beograd (Yugoslavia)

  1967-11-15

  This paper describes the theoretical model for interpretation of experimental results, experimental method for study of reactor noise at the RB reactor, numerical treatment of experimental results by correlation technique for analysis of reactor noise. A computer code was written to obtain autocorrelation function and spectral density function. Experimental results obtained by oscillator technique, pulse technique, and autocorrelation method are presented and discussed.

 2. Analiza koristnosti in stroškov

  Škrjanec, Blaž

  2017-01-01

  V zaključni nalogi smo iskali rešitev za izkop jarka za polaganje optičnega kabla. V prvem delu smo predstavili analizo koristnosti, analizo stroškov, analizo koristnosti in stroškov ter metode odločanja. Na podlagi omenjenih metod za podporo odločanja smo v nadaljevanju prišli do končne odločitve. Na podlagi vseh zbranih rezultatov smo dokazali da je rovokopač najprimernejša rešitev za dani problem.

 3. ANALIZA IN DOBRE PRAKSE PRISTAJALNIH STRANI

  Grušovnik, Matej

  2016-01-01

  V diplomskem delu je opisan nastanek, razvoj in razlog za obstoj pristajalnih strani ter ločeni so glavni tipi le-teh. Predstavljene in preverjene so dobre prakse pri zasnovanju vsebine in oblikovanju pristajalnih strani. Barvni kontrast, velikosti elementov in tipografija so le nekateri izmed dejavnikov, ki določajo uspešnost pristajalne strani. Besedilo identificira in predstavi ključne elemente, ki jih mora vsebovati dobra pristajalna stran. Predstavljena in uporabljena je tehnika AB testi...

 4. ANALIZA NIEZAWODNOŚCI STACJI UZDATNIANIA WODY

  Barbara TCHÓRZEWSKA-CIEŚLAK

  Full Text Available Systemy zbiorowego zaopatrzenia w wodę składają się z połączonych ze sobą elementów (podsystemów stanowiących integralna całość, współpracujących ze sobą w sposób ciągły w celu zapewnienia dla konsumentów wody o odpowiedniej jakości. W przypadku gdy jakość wody w źródle nie odpowiada normatywom stawianym wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi, woda musi być poddana procesom uzdatniania. Niezawodność funkcjonowania stacji uzdatniania wody jest jednym z podstawowych elementów szeroko rozumianej analizy niezawodności i bezpieczeństwa całego systemu zbiorowego zaopatrzenia w wodę. Niezawodność dostawy wody polega na zapewnieniu stabilnych warunków, umożliwiających pokrycie bieżącego i perspektywicznego zapotrzebowania na wodę w odpowiedniej ilości i wymaganej jakości w dowolnym, dogodnym dla konsumentów wody czasie. W pracy przedstawiono podstawy analizy niezawodności, podano podstawowe miary oraz zasady wykorzystania struktur niezawodnościowych. Obliczenia wykonano dla stacji uzdatniania wody na podstawie schematu niezwodnościowego metodą jednoparametryczną. Na podstawie danych z eksploatacyjnych stacji uzdatniania wody (SUW wchodzącej w skład systemu zbiorowego zaopatrzenia w wodę miasta liczącego ok 80 tys. mieszkańców sporządzono schemat niewodności stacji oraz przeprowadzono obliczenia wskaźnika gotowości K. W metodzie wykorzystano podstawowe struktury niezawodnościowe. Wyznaczoną miarę niezawodności porównano z wartościami kryterialnymi.

 5. EKSPERIMENTALNA ANALIZA AKTIVNIH ZAVORNIH SISTEMOV OSEBNIH VOZIL

  Bernad, Darjan

  2015-01-01

  Povzetek Varnost avtomobila, aktivna in pasivna, postajata vse bolj pomembna za uporabnike motornih vozil kot tudi za ostale udeležence v prometu. Diplomsko delo je razdeljeno na teoretični in praktični del. Opisano je nekaj o samem razvoju aktivnih zavornih sistemov. V praktičnem delu diplomskega dela bo prikazan vpliv različnih zavornih sistemov na samo zavorno pot vozila. Cilj naloge je pokazati voznikom, kakšen vpliv na zavorno pot imajo obrabljene pnevmatike, zimske pnevmatike v let...

 6. ANALIZA CONTULUI PROFIT ŞI PIERDERE

  Willi Pavaloaia

  2006-05-01

  Full Text Available The rich informational fund of the financial reports makes them known, both nationally and internationally, as basic instruments of management at all organizatory levels. The profit and loss account is part of the financial annual reports, is a synthesis accounting document that shows the result of the enterprise activity and thus measures the firm’s performance during a period. The users of the information offered by this financial report are: the investors (present and potential shareholders, managers, financial creditors, clients, the state, the public, the financial analysts etc.

 7. PRIMERJALNA ANALIZA TRADICIONALNEGA IN SPLETNEGA MARKETINGA

  Zlodej, Matej

  2015-01-01

  Z vedno hitrejšim razvojem internetne tehnologije in njeno prisotnostjo v vsakdanjem življenju, je v zadnjih dvajsetih letih prišlo tudi do pojava novih oblik oglaševanja in prodaje. Spletni marketing v osnovi združuje in izboljšuje vse metode, ki jih pozna tradicionalni marketing, narava spletnih tehnologij pa mu omogoča, da že poznane metode razvija v popolnoma novo smer. V magistrskem delu smo analizirali najpogosteje rabljene metode in principe tako tradicionalnih, kot tudi spletnih ob...

 8. Primerjalna analiza nepremičninskega davka

  Peperko, Urban

  2015-01-01

  V Sloveniji se davčni sistem nadgrajuje vse odkar se je država osamosvojila. V preteklosti so večinoma nepremičnine bile v družbeni lasti, kasneje pa je sledila privatizacija in dosedanji sistem obdavčevanja ni bil več učinkovit. V primeru uvedbe davka na nepremičnine, bi ta nadomestil in poenotil obstoječe davke kot so nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, davek od premoženja itd… Obravnava naše diplomske naloge se tiče predvsem obdavčitve nepremičnin, ki predstavljajo prihodek lo...

 9. Computerized tomography data on CNS affection in systemic lupus erythematosus. Porazhenie tsentral'noj nervnoj sistemy pri sistemnoj krasnoj volchanke po dannym komp'yuternoj tomografii

  Ivanova, M M; Bliznyuk, O I; Todua, F I; Tumanova, A A

  1989-01-01

  Computed tomography (CT) of the brain was employed in 40 patients with systemic lupus erythematosus (SLE). Clinical cerebral pathology was obvious in 30 and absent in 10 patients. By CT cerebral symptoms were divided of 4 groups. Clinical symptom complexes of CNS defects and SLE were reflected on definite CT images correlated with focal damage to the brain. CT picture of enlarged subarachnoid space, ventricles and basal cisterns can be observed in SLE patients without neurological symptoms. This indicated likely subclinical cerebral affection.

 10. Comments on "Determination and Analysis of the Theoretical Production of a Bucket Wheel Excavator" / Uwagi I Komentarze Do Pracy: "Określanie I Analiza Teoretycznej Wydajności Pracy Koparki Wielonaczyniowej Kołowej"

  Bošnjak, Srđan M.

  2015-03-01

  żne przeoczenie. Che i Chen (2014) kwestionują prawidłowość równania (6), lecz przedstawione w niniejszej pracy analizy i uwagi prowadzą do następujących wniosków: • Stwierdzenie w pracy (Che i Chen 2014) że równanie (6) nie uwzględnia wpływu tmax i h nie jest prawdziwe. Dowód: Równanie (6'). • Stwierdzenie że równanie (6) nie uwzględnia wpływu R_s^' - "...czyli obrotowego promienia działania..." (Che i Chen 2014) jest prawdziwe, w przeciwnym razie równanie (6) byłoby nieprawdziwe. Równanie (6) uwzględnia odpowiedni promień zdefiniowany w równaniu (i), które jest prawdziwe. Dowód: Równanie (6'). W rozdziale 2 pracy (Che i Chen 2014) zatytułowanym: "Analiza teoretycznej wydajności koparki kołowej wielonaczyniowej" kierując się błędnymi wnioskami odnośnie niedokładności równania (6) autorzy podjęli próbę skorygowania powyższej niedokładności, by w ten sposób poprawić istniejącą teorię, W trakcie realizacji koncepcji wykorzystania równania (11) do zdefiniowania zasad rządzących zmianą prędkości kątowej wysięgnika Che i Chen (2014) popełnili błąd. Przyjęli oni mianowicie, że wyrażenie (14), otrzymane dla górnego przekroju wykopu e odnosić się będzie także do wszystkich przekrojów, dla całej wysokości wrębu. Pominęli w ten sposób fakt iż prędkość w ruchu łukowym wysięgnika nie jest wielkością stałą, patrz: równania (f) i (f'), i przyjęli jej wartość maksymalną, równanie (f'). Dlatego też równania (15), (16), (18) i (19) nie są prawidłowe. Wszystkie wejściowe dane obliczeniowe a także sposób ich zapisu (Tabela 1) zostały zaczerpnięte z pracy (Che i Chen 2014). Ponadto, zaprezentowane dane o pracy koparki wielonaczyniowej SchRs wykorzystywanej w kopalni "Zukunft" w Reńskim Zagłębiu Węglowym, zaczerpnięto z pracy (Durst i Vogt 1988). Osiągnięcia badań teoretycznych Che i Chen (2014, strona 289) przedstawione dla konkretnej koparki wielonaczyniowej kołowej eksploatowanej w

 11. Analiza wsparcia oczekiwanego z ustaleniem jego dawców w odniesieniu do osób z wyłonioną stomią jelitową = Expected and received support as well as its providers at patients with emerged intestinal stoma

  Szadowska-Szlachetka, Zdzisława; Janczaruk, Marzena; Kijewska, Jadwiga; Starosławska, Elżbieta; Łuczyk Marta

  2015-01-01

  Szadowska-Szlachetka Zdzisława, Janczaruk Marzena, Kijewska Jadwiga, Starosławska Elżbieta, Łuczyk Marta. Analiza wsparcia oczekiwanego z ustaleniem jego dawców w odniesieniu do osób z wyłonioną stomią jelitową = Expected and received support as well as its providers at patients with emerged intestinal stoma. Journal of Education, Health and Sport. 2015;5(3):91-102. ISSN 2391-8306. DOI: 10.5281/zenodo.16253 http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/2015%3B5%283%29%3A91-102 htt...

 12. ANALIZA INVESTITIILOR NETE SI IMOBILIZĂRILOR CORPORALE DIN TURISM

  Daniela Aurelia Duma

  2011-01-01

  Full Text Available Net investment is the actual expenditure for works of construction activity, installation andassembly of tourism, taking into account the industry, to purchase equipment, vehicles andother expenditure for the creation of new assets, development, modernization,reconstruction of existing ones, and the value of services related to transfer of ownership ofexisting fixed assets and land.

 13. Analiza in uporaba vsebnikov Docker v arhitekturi mikrostoritev

  BENEDIK, DEJAN

  2016-01-01

  Za namene izvajanja spletnih aplikacij in storitev so vedno bolj priljubljene vsebniške tehnologije [9]. V tem diplomskem delu analiziramo najbolj razširjeno vsebniško tehnologijo Docker ter jo primerjamo z ostalimi vsebniškimi tehnologijami, ki delujejo na sistemih z jedrom Linux. Zaradi hitrega zagona in manjših obratovalnih stroškov so vsebniške tehnologije omogočile nov način zasnove zmogljivih spletnih aplikacij. Gre za arhitekturo mikrostoritev. Primerjamo jo z alternativami, pregledamo...

 14. PRIMERJALNA ANALIZA SPLETNIH STRANI SLOVENSKIH IN TUJIH SPLETNIH PRODAJALN

  Borošak, Alen

  2010-01-01

  Poslovanja podjetij si brez uporabe interneta skorajda ne moremo več zamisliti. Internet je eden ključnih kanalov, ki ga ne zanemarja nobeno podjetje, saj prinaša vrsto koristi. Podjetjem omogoča enostavnejše poslovanje in poslovno komuniciranje praktično po vsem svetu. Internet je postal ključno orodje predstavitve podjetja in grajenja blagovne znamke. Podjetja ga uporabljajo za pospeševanje prodaje, raziskovanje trga in upravljanje odnosov s strankami, saj so to področja, ki si jih brez ust...

 15. Basic methods of isotope analysis; Osnovnye metody analiza izotopov

  Ochkin, A V; Rozenkevich, M B

  2000-07-01

  The bases of the most applied methods of the isotope analysis are briefly presented. The possibilities and analytical characteristics of the mass-spectrometric, spectral, radiochemical and special methods of the isotope analysis, including application of the magnetic resonance, chromatography and refractometry, are considered.

 16. Primerjalna analiza platform za izdelavo spletnih mest google sites wix

  Orešek, Mateja

  2017-01-01

  Tema diplomskega seminarja je izdelava spletnih mest s pomočjo brezplačnih orodij. V današnjem času podjetja nujno potrebujejo spletno mesto, saj večina ljudi pridobi informacije na svetovnem spletu in za nekatera podjetja je strošek izdelave spletnega mesta prevelik, zato smo v diplomskem projektu preverjali, ali lahko izdelamo spletno mesto brez znanja programiranja in ali je spletno mesto, izdelano z brezplačnimi orodji, vseeno lahko videti profesionalno. Namen diplomskega projekta je ...

 17. Poredbena analiza Haških i Roterdamskih pravila

  Vesna Skorupan Wolff

  2010-12-01

  Full Text Available Primjenom komparativne metode uspoređuju se najvažnije konvencijske odredbe i rješenja Roterdamskih pravila s onima sadržanim u Haškim pravilima. Raščlanjuje se većina recentnih odredbi Roterdamskih pravila koje predstavljaju ključne elemente po kojime se ona razlikuju od Haških pravila. U okviru toga ukazuje se na važnost novih pojmova, instituta i osoba koje sudjeluju u prijevoznom poslu. Govori se i o važnim odredbama koje su podudarne jer upravo brojna tradicionalna rješenja koja donose Roterdamska pravila mogu pridonijeti njihovom bržem i lakšem akceptiranju. Roterdamska pravila nastoje na suvremeni način urediti ugovore o prijevozu stvari morem, a pod određenim uvjetima primjenjivat će se i na prijevoze drugim prijevoznim granama. Opsežnost konvencije govori o njezinoj sveobuhvatnosti i velikoj preciznosti u propisivanju gotovo svih pitanja iz područja pravnog uređenja pomorskih prijevoznih ugovora, i više od toga, ona je jedinstven primjer temeljite raščlambe svih obveza i odgovornosti ugovornih stranaka i općenito svih subjekata koji se pojavljuju u prijevoznom poslu. Cilj poredbene analize Haških i Roterdamskih pravila je spoznati što novo donose Roterdamska pravila i procijeniti kako se ona uklapaju u postojeće pravno uređenje prijevoza stvari morem. Istodobno cilj je spoznati koje se odredbe Haških pravila danas izlažu kritici zbog njihove neprilagođenosti suvremenim uvjetima prijevoza i novim i drugačijim odnosima snaga između ugovornih strana u pomorskim prijevoznim ugovorima.

 18. Analiza reklamnih poruka za prehrambene proizvode namijenjene djeci

  Ivančić, Ana Lana

  2015-01-01

  Cilj ovoga rada bio je utvrditi broj i kvalitetu reklama za prehrambene proizvode namijenjene djeci koje se pojavljuju u različitim medijima: 1) televiziji (nacionalnoj i komercijalnoj), 2) tiskovinama (dnevnim tiskovinama, specijaliziranim časopisima za majke i časopisima općeg sadržaja) te na 3) Internet portalima (općeg i specijaliziranog sadržaja). U specijaliziranom dvomjesečniku za majke pojavljuje se tek 2,4% reklama za mlijeko i mliječne proizvode, a 17,7% za dehidriranu dječju hranu ...

 19. Analysis of Network Traffic Filtering / Analiza Filtracji Ruchu Sieciowego

  Kabala Piotr

  2015-09-01

  Full Text Available Artykuł przedstawia badania koncepcji Platformy Sieciowej z zaporą Linux PLD wykorzystującą dostępne narzędzia analizy ruchu, implementację wybranego mechanizmu bezpieczeństwa oraz analizę efektywności przygotowanej Zapory Sieciowej (FW. Badania oparto na architekturze ekranowanych podsieci. Testowanie skuteczności zapory wykonano w dwóch etapach. W pierwszej części sprawdzono bezpieczeństwo poprzez testowanie odporności na próby skanowania portów i najczęstsze typy ataku. Druga część badań miała na celu pokazanie wpływu zapory na czas i opóźnienie realizacji transakcji dla ruchu HTTP w zależności od poziomu bezpieczeństwa i natężenia ruchu generowanego przez użytkowników sieci wewnętrznej. Sprawdzenie skuteczność FW zostało zweryfikowane przez badania odporności w próbie skanowania portów i ataków odmowy usługi (tj. SYN Flood i ICMP zapewniając bazę rozproszonych ataków typu DDoS. Ta część badań miała jeden cel, którym było pokazanie wpływu FW na czas i opóźnienia realizacji transakcji dla ruchu HTTP, w zależności od poziomu bezpieczeństwa i intensywności ruchu generowanego przez użytkowników sieci.

 20. ANALIZA PRIMEROV UPORABE VELIKE KOLIČINE PODATKOV

  Koželj, Marko

  2013-01-01

  Diplomski seminar predstavlja računalništvo v oblaku in velike količine podatkov. Ta dva pojma sta novi poslovni priložnosti za podjetja. Vsekakor bodo brez teh dveh inovacij podjetja težko preživela na mednarodnih trgih. V diplomskem seminarju smo obravnavali računalništvo v oblaku. Na kratko smo povedali osnovne značilnosti, razvoj skozi leta, arhitekturo, tipe in SWOT analizo računalništva v oblaku. Kasneje smo se osredotočili na velike količine podatkov, jih definirali, pojasnili zgod...

 1. Numerična in eksperimentalna analiza delovanja Teslinega ventilatorja

  Lukačič, Rajko

  2017-01-01

  Nikola Tesla je patentiral ventilator, ki deluje na principu trenja. V diplomskem delu je opisano delovanje Teslinega ventilatorja in teoretično ozadje njegovega delovanja z namenom zmanjševanja hrupa. V sami raziskavi smo s programom Ansys izdelali numerični model, ki temelji na turbulentnem modelu k-

 2. Microsoft a ekonomiczna analiza prawa (Law and Economics)

  Janczuk, Agnieszka; Gorywoda, Lukasz

  2005-01-01

  On March 24, 2004, the European Commission adopted a decision in the Microsoft case. This decision is likely to have a significant impact on the design of the computer programs market. The objective of this paper is to analyze economic consequences of the decision.

 3. ANALIZA SISTEMULUI DE CREDITARE ÎN SECTORUL BANCAR AUTOHTON

  Angela ŞESTACOVSCAIA

  2017-08-01

  Full Text Available Creditarea în sistemul autohton se realizează de către 11 bănci comerciale. Portofoliul de credite a atins valoarea maximă în 2013, dar în ultimii trei ani înregistrează o scădere. Cele mai marcate cote-părţi ale portofoliului de credite le dețin «Moldova-Agroindbank», «Moldindconbank» și «Victoriabank», cărora le aparține cca 65% din total. Aproxi­ma­tiv a treia parte din portofoliul de credite este alocată în comerț, câte 10% în industria alimentară și în industria de consum. Parte covârsitoare a debitorilor sunt persoanele juridice rezidente, inclusiv persoane fizice care practică activi­tate de întreprinzător sau alt tip de activitate. Circa o jumătate din credite sunt prestate în monedă națională.THE ANALYZE OF CREDITING SYSTEM IN NATIONAL BANKINGCrediting in a national banking system is realized by 11 commercial banks. In 2013 the loan portfolio reached the maximum value, but in last 3 years its lowering is noticed. The largest specific weight in the loan portfolio is occupied by “Moldova-Agroindbank”, “Moldindconbank” and “Victoriabank” – nearly 65% belong to them. Approximately the third part of the loan portfolio accrue to trade, but 10% accounts for food industry and consumption. The prevailing part is debtors - legal entities residents, including natural persons, which put into action the business function. About a half of the credits is provided in national currency.

 4. Primerjalna analiza slovenskih bančnih portalov

  Podpečan, Vanja

  2016-01-01

  Živimo v dobi, v kateri se pojmi kot so internet, elektronsko poslovanje in elektronsko bančništvo uporabljajo vsakodnevno. Podjetja morajo v poslovnem okolju nuditi informacije, ki so za poslovanje nujno potrebni element. Le-te pa so najlažje dostopne preko interneta, brez katerega večina podjetij danes več ne more uspešno poslovati. Če uporabnik zna iz ogromnega števila informacij izluščiti najboljše, so le-te lahko zelo uporabne. Zato pa »prave« informacije predstavljajo velik element konk...

 5. ANALIZA VIZUALNE EMBALAŽE (ČOKOLADA, VODA)

  Hriberšek, Aljaž

  2014-01-01

  Pri izdelkih najrazličnejših blagovnih znamk predstavlja vizualno podobo embalaža, ki je »prodajalec s police«. Embalaža tako predstavlja komunikacijsko sredstvo podjetja, ki je lahko odločilnega pomena v procesu potrošnikove nakupne odločitve. V teoretskem delu naloge je predstavljeno ozadje oblikovanja blagovne znamke, njene podobe, identitete in ostalih ključnih značilnosti, ki so pomembne za razumevanje posameznega izdelka s poudarkom na celostni grafični podobi, ki je ključnega pomena za...

 6. ANALIZA UPORABNIŠKIH VMESNIKOV NA MOBILNIH NAPRAVAH

  Bohak, Gregor

  2012-01-01

  V diplomskem delu smo predstavili pravila in smernice oblikovanja uporabniških vmesnikov na mobilnih napravah. Omejili smo se na platforme Google Android, Nokia Symbian, Nokia MeeGo, Apple iOS ter Microsoft Windows Phone 7. Za vsako izmed platform smo predstavili splošen model uporabniškega vmesnika, splošen model uporabniškega vmesnika aplikacije, navigacijske vzorce ter gradnike. Vse skupaj tudi smo obogatili z veliko grafičnega materiala. V drugem delu smo na podlagi pridobljenega znanja p...

 7. ANALIZA LOJALNOSTI ODJEMALCEV DO IZDELKOV ZNAMKE COCA-COLA

  Šauperl, Matej

  2012-01-01

  Zadovoljstvo odjemalcev predstavlja za podjetja pomembno vlogo pri zagotavljanju uspešnih poslovnih rezultatov in ohranjanju konkurenčnega tržnega deleža. Z zadovoljevanjem potreb in želja odjemalcev podjetja skrbijo in ohranjajo to medsebojno povezanost med podjetjem in odjemalcem. Glede na to, da živimo v času odprtega trga in globalne ekonomske krize, h kateremu lahko dodamo prenasičenost trga in močno konkurenco na vsakem koraku, je za podjetja bistvenega pomena, da se zaveda ogroženosti ...

 8. ANALIZA IN PRIMERJAVA MOBILNIH PLATFORM IZ VIDIKA RAZVIJALCA

  Kokol, Nejc

  2014-01-01

  V diplomski nalogi se ukvarjamo s platformami Android, iOS in Windows Phone. Predstavili smo sam začetek pametnih telefonov in prelomnico, ki so jo povzročili na globalnem trgu. Predvsem pa smo se osredotočili na vodilne mobilne platforme Android, Windows Phone in iOS. Opisali smo njihovo zgodovino razvoja in strukturo. Izpostavili smo tudi njihove prednosti in slabosti, ki so še danes prisotne. Velik poudarek smo namenili vidiku razvijalca, kateremu so danes ponujene različne priložnosti za ...

 9. Arnold Schőnberg - analiza Klavirske suite opus 25

  Voler, Saša

  2018-01-01

  Magistrsko delo vsebuje oris življenja Arnolda Schönberga in njegovega glasbenega opusa. Arnolda Schönberga spoznamo kot učenca in kot učitelja, spoznamo ga kot abstraktnega človeka, ki se bojuje s triskaidekafobijo, ki ima velik vpliv na njegova dela. V magistrskem delu je tudi razlaga Schönbergovih odnosov s skladatelji njegovega kroga, ki so nanj tako ali drugače vplivali, hkrati pa spoznamo, da se je Schönberg posvečal tudi slikarstvu. V začetnem opisu glasbe 20.stoletja spoznamo obdobje,...

 10. Analiza poslovnega okolja Nemčije in ZDA

  Podlesnik, Mitja

  2017-01-01

  V diplomskem projektu predstavljamo in primerjamo poslovno okolje dveh držav, ZDA in Nemčije. Na eni strani ZDA kot ena izmed največjih svetovnih velesil v gospodarstvu in tudi v ostalih dejavnikih, na drugi strani pa Nemčija kot največja gonilna sila gospodarstva v Evropi. Ker je globalizacija vedno bolj občutna in v porastu, zraven pa je še velik razcvet digitalne tehnologije, praktično mej v gospodarstvu več ni. Vedno več podjetij širi in posluje izven svojih domačih meja v želji po prepoz...

 11. RB reactor noise analysis; Analiza sumova reaktora RB

  Petrovic, M; Velickovic, Lj; Markovic, V; Jovanovic, S [Institut za nuklearne nauke Boris Kidric, Vinca, Beograd (Yugoslavia)

  1964-07-01

  Statistical fluctuations of reactivity represent reactor noise. Analysis of reactor noise enables determining a series of reactor kinetic parameters. Fluctuations of power was measured by ionization chamber placed next to the tank of the RB reactor. The signal was digitized by an analog-digital converter. After calculation of the mean power, 3000 data obtained by sampling were analysed.

 12. Primerjava in analiza prevodov jedilnih listov hotelskih restavracij

  Orešković, Tea

  2016-01-01

  Prevajanje je disciplina, ki zahteva znanje, spretnost, iznajdljivost in potrpljenje. Je zahteven proces, ki je velikokrat predmet podcenjevanja, saj so ljudje prepričani, da je lahko vsak, ki neki jezik pozna, torej ga razume, govori in bere, tudi prevajalec. Vendar temu ni tako. Prevajalec mora biti vešč ne samo nekega jezika, ampak tudi kulture tega jezika. In kako boljše spoznati določeno kulturo kot s hrano? Hrana je namreč pomemben del opredeljevanja identitete, saj je neposreden od...

 13. Evro-integracije Republike Srbije: semiotička analiza

  Marija Krstić

  2016-02-01

  Full Text Available U radu se pristupa tekućem procesu evro-integracija Republike Srbije iz semiotičke perspektive. S tim u vezi, na osnovu dostupnih podataka iz medija, evro-integracije se prvo uobličavaju u narativ, a zatim se dati narativ analizira iz semiotičke perspektive koristeći se postavkama, pre svega, Alžirdasa Žilijena Gremasa. U radu se semiotički analiziraju dva nivoa značenja: semio-narativni (površinski, sintagmatski i konkretni nivo se istražuje putem transformacijskog i aktancijalnog modela, i dubinski, apstraktni, paradigmatski i atemporalni nivo putem semiotičkog kvadrata. Cilj rada je razumevanje kako se proizvode znanje i značenja evro-integracija.

 14. Diagnoza organizațională (Analiza diagnostic

  Marius DODU

  2004-10-01

  Full Text Available Organizational diagnosis is a step (some authors say the first in a change process, having as primary goals identifying strengths and weaknesses, their causes and finding solutions intended to lead towards an improvement of the organization. The paper tries to present some of the models of organizational diagnosis that were proposed: three level model, Weisbord Six Box model, Burke-Litwin and the congruence model, discussing their advantages and disadvantages. The last part of the paper presents the requirement for a successful diagnosis, with emphasis on the specificity of the public sector.

 15. RA reactor safety analysis, Part II - Accident analysis; Analiza sigurnosti rada Reaktora RA I-III, Deo II - Analiza akcidenta

  Raisic, N; Radanovic, Lj; Milovanovic, M; Afgan, N; Kulundzic, P [Institute of Nuclear Sciences Boris Kidric, Vinca, Beograd (Serbia and Montenegro)

  1963-02-15

  This part of the RA reactor safety analysis includes analysis of possible accidents caused by failures of the reactor devices and errors during reactor operation. Two types of accidents are analyzed: accidents resulting from uncontrolled reactivity increase, and accidents caused by interruption of cooling.

 16. Propozycja nowego podejścia metodycznego i interpretacji wyników oznaczeń przeciwciał przeciwko Borrelia burgdorferi – analiza składu przeciwciałowego krążących kompleksów immunologicznych

  Karolina Miąskiewicz

  2011-10-01

  Full Text Available Borelioza z Lyme ma bogatą symptomatologię i w znacznym odsetkuprzypadków może przypominać wczesne stadia układowej chorobytkanki łącznej. Część pacjentów trafia po wizycie u lekarza POZdo reumatologa. Reumatolog może zlecić badania autoprzeciwciał„markerowych” oraz na obecność przeciwciał bakteryjnych (przeciwkoBorrelia burgdorferi. Odsetek wyników dodatnich w kierunku B. burgdorferijest znikomy (14,7%, istnieje zatem problem wiarygodnościtych wyników.Seronegatywność pod względem obecności swoistych przeciwciałdla B. burgdorferi dotyczy ok. 30���40% surowic pacjentów z podejrzeniemboreliozy, łącznie z pacjentami z potwierdzonymi w wywiadzieukąszeniami przez kleszcza i wystąpieniem objawu patognomonicznego(rumienia wędrującego. Mimo że dysponujemy licznymitestami bakteriologicznymi, serologicznymi czy molekularnymi(PCR, diagnostyka boreliozy nastręcza trudności i może prowadzić do uzyskiwania wyników fałszywie ujemnych lub fałszywie dodatnich.Autorzy pracy skupili się na surowicach pacjentów seronegatywnychpod względem przeciwciał dla B. burgdorferi, w których wolneprzeciwciała przeciwko B. burgdorferi zostały związane przezantygeny krętka i utworzyły krążące kompleksy immunologiczne (KKI.Celem pracy była analiza KKI pod kątem obecności przeciwciał przeciwkoB. burgdorferi w trudnych diagnostycznie surowicach pacjentów,u których obraz kliniczny wskazywał na obecność zakażenia krętkiemz rodzaju B. burgdorferi (ryc. 1–7. Badania przeprowadzono nasurowicach 54 chorych z wywiadem wskazującym na boreliozę. Zastosowanonowe metodyczne podejście do analizy obecności swoistychprzeciwciał dla B. burgdorferi – wytrącanie i dysocjację KKI, a następnieoznaczanie w uzyskanej frakcji γ z osadu PEG przeciwciał swoistychdla B. burgdorferi. W 41 surowicach ujemnych w teście ELISAwytrącono frakcję γ z osadu PEG i powtórnie oznaczono przeciwciaładla B. burgdorferi. W 82

 17. New developments in the analysis and measurement of thicknesses by {beta}-particle excitation of X fluorescent rays; Nouveaux developpements de l'analyse et de la mesure des epaisseurs par excitation des raies de fluorescence X au moyen de particules {beta}; Novye usovershenstvovaniya analiza i izmereniya plotnosti putem vozbuzhdeniya fluorestsiruyushchikh spektrov rentgenovskogo lucha beta-chastitsami; Nuevos adelantos en el analisis y la medicion de espesores mediante la excitacion de rayos X por particulas beta

  Martinelli, P [Commissariat a l' Energie Atomique, Saclay (France); Seibel, G [Institut de Recherches de la Siderurgie, St-Germain-en-Laye (France)

  1962-01-15

  The method of analysing and measuring the thickness of deposits by {beta}-X fluorescence which we previously described has been further developed. Using Pm{sup 147} and Kr{sup 85} sources, it is possible to reduce the background observed with Sr{sup 90}. We quote the results obtained for various thickness measurements of metal deposits, an analysis of the solutions, and the continuous measurement of calcium and iron in core samples. We describe experiments made for analysis of the X-radiation by crystal. (author) [French] Le procede d'analyse et de mesure des epaisseurs de depots par fluorescence {beta}-X que nous avons precedemment decrit a fait l'objet de nouveaux developpements. L'emploi de sources de {sup 147}Pm et de {sup 85}Kr permet de reduire le bruit de fond que l'on observe avec le {sup 90}Sr. Nous donnons les resultats obtenus pour diverses mesures d'epaisseurs de depots metalliques, l'analyse des solutions et la mesure en continu du calcium et du fer dans les carottes de minerais. Nous decrivons les essais effectues en vue d'analyser le rayonnement X au moyen d'un cristal. (author) [Spanish] Los autores han introducido nuevos perfeccionamientos en su procedimiento de analisis y de medicion de espesores de depositos por fluorescencia de rayos X excitada por particulas beta. La utilizacion de fuentes de {sup 147}Pm y de {sup 85}Kr permite reducir la actividad de fondo que se observa empleando {sup 90}Sr. Los autores exponen los resultados obtenidos en materia de mediciones de espesores de depositos metalicos, analisis de soluciones y medicion continua del calcio y del hierro en muestras de minerales extraidas por sondeo. Tambien describen los ensayos realizados con miras a analizar los rayos X por medio de un cristal. (author) [Russian] Protsess analiza i izmereniya plotnosti sloev putem fluorestsiruyushchikh beta- i rentgenovskikh luchej, kotoryj opisyvalsya nami ran'she, byl predmetom novykh usovershenstvovanij. Ispol'zovanie istochnikov prometeya-147 i

 18. Charge-storage techniques for pulse-height analysis; Techniques de stockage electrostatique pour l'analyse en amplitude d'impulsion; Metod nakopleniya zaryada dlya amplitudnogo analiza impul'sov; Tecnicas de almacenamiento de cargas para analisis de amplitud de impulsos

  Costrell, L; Brueckmann, R E [National Bureau of Standards, Washington, DC (United States)

  1962-04-15

  investigaciones realizadas en el National Bureau of Standards (NBS). Los autores han construido un analizador de almacenamiento de cargas que se esta empleando con el sincrotron de 180 MeV del NBS en un experimento de absorcion nuclear que, sin ese aparato, presentaria obstaculos considerables. El analizador almacena temporalmente por medios electrostaticos los datos de amplitud de impulsos durante las rafagas del acelerador y en los intervalos entre rafagas, analiza el contenido del almacenamiento temporal, para pasarlos seguidamente a una memoria convencional de nucleo magnetico. Los datos presentados confirman la posibilidad de emplear esta tecnica para impulsos del orden del nanosegundo. (author) [Russian] Nizkie rabochie tsikly mnogikh impul'snykh uskoritelej delayut neobkhodimymi vysokie chastoty sledovaniya impul'sov vo vspyshkakh dlya sbora dostatochnykh dannykh v techenie razumnogo perioda vremeni. Ne tol'ko soobrazheniya ehkonomii, na kotorye vliyaet dorogostoyashchee mashinnoe vremya, zastavlyayut ispol'zovat' vysokie chastoty sledovaniya impul'sov, no i chisto tekhnicheskie soobrazheniya chasto delayut nevozmozhnymi ehksperimenty, esli chastota sledovaniya impul'sov na vspyshku nedostatochno velika dlya togo, chtoby isklyuchit' Nizkie rabochie tsikly mnogikh impul'snykh uskoritelej delayut neobkhodimymi vysokie chastoty sledovaniya impul'sov vo vspyshkakh dlya sbora dostatochnykh dannykh v techenie razumnogo perioda vremeni. Ne tol'ko soobrazheniya ehkonomii, na kotorye vliyaet dorogostoyashchee mashinnoe vremya, zastavlyayut ispol'zovat' vysokie chastoty sledovaniya impul'sov, no i chisto tekhnicheskie soobrazheniya chasto delayut nevozmozhnymi ehksperimenty, esli chastota sledovaniya impul'sov na vspyshku nedostatochno velika dlya togo, chtoby isklyuchit' ispol'zovanie obychnykh amplitudnykh analizatorov impul'sov. Po ehtim prichinam mnogo usilij udeleno razrabotke vysokoskorostnykh amplitudnykh analizatorov impul'sov dlya ispol'zovaniya s impul'snymi uskoritelyami

 19. An Appraisal of Analytical Methods for Plutonium and their Applications to the Analysis of Nuclear Materials; Evaluation des Methodes Analytiques de Dosage du Plutonium et de Leur Application a l'Analyse des Matieres Nucleaires; Otsenka analiticheskikh metodov opredeleniya plutoniya i ikh primenenie dlya analiza yadernykh materialov; Metodos Analiticos de Determinacion del Plutonio y su Empleo en el Analisis de Materiales Nucleares

  Milner, G. W.C.; Phillips, G. [Atomic Energy Research Establishment, Harwell, Berks. (United Kingdom)

  1966-02-15

  hromatograficheskogo sposoba obratnoj fazy, prichem osoboe vnimanie obrashhaetsja na ih prigodnost' dlja radioaktivnyh obrazcov. Udeljaetsja vnimanie mnogim problemam, kotorye voznikajut pri uspeshnom primenenii jetih metodov dlja analiza splavov plutonija, keramiki i kermetov v razlichnyh sistemah, soderzhashhih uran, torij, zhelezo, hrom, molibden, cerij i kobal't. Opisyvajutsja trudnosti, voznikajushhie pri rastvorenii obrazcov i pri podgonke plutonija k trebuemomu sostojaniju valentnosti. V doklade na primerah kommentirujutsja sootvetstvujushhie preimushhestva rastvorenija v smesjah obychnyh mineral'nyh kislot s pomoshh'ju plavlenija. Izlagajutsja procedury s odnovremennym opisaniem analiticheskih rezul'tatov dlja tipichnyh obrazcov s cel'ju ispol'zovanija ih dlja analizov splavov Pu-U, Pu-Ce-Co i Pu-U-Mo, okisej i karbidov Pu-U karbidnyh kermetov Pu-U s dobavleniem Fe, M.o i Sg. Jeti materialy polucheny na osnove metallurgicheskih issledovanij i programmnyh razrabotok dlja novogo jadernogo topliva. (author)

 20. Safety analysis of RA reactor operation, I-III, Part II, Accident analysis; Analiza sigurnosti rada reaktora RA - I-III, II deo - Analiza akcidenta

  Raisic, N [Institute of Nuclear Sciences Boris Kidric, Vinca, Beograd (Serbia and Montenegro)

  1963-02-15

  This volume covers the analyses of two types of accidents: accidents caused by uncontrolled reactivity increase, and accidents caused by decrease or loss of cooling. First type of accidents, uncontrolled reactivity insertion could occur due to removal of compensation, regulatory or safety rods, or by increase of heavy water level. Removal of irradiated samples from the core could also cause increase of reactivity. Second type of accidents could occur due to interruption of cooling, loss of water in the secondary cooling loop or loss of water in the primary coolant loop.

 1. The determination of sulphur in materials of high neutron absorption cross-section by fast-neutron activation analysis; Determination du soufre dans les matieres de forte section efficace d'absorption neutronique, au moyen d'une analyse par activation avec des neutrons rapides; Opredelenie sery v materialakh s bol'shim secheniem pogloshcheniya nejtronov metodom aktivatsionnogo analiza bystrykh nejtronov; Determinacion del azufre en sustancias de elevada seccion eficaz de absorcion neutronica mediante analisis por activacion con neutrones rapidos

  Gibbons, D; Simpson, H [Wantage Research Laboratory (A.E.R.E.), Wantage, Berks. (United Kingdom)

  1962-01-15

  secciones eficaces de absorcion para los neutrones rapidos son mucho mas bajas que para los lentos lo cual reduce considerablemente los errores debidos al autoblindaje. La interferencia debida a la reaccion (n, {gamma}) causada por los neutrones lentos en el fosforo natural puede eliminarse gracias a una tecnica que consiste en efectuar irradiaciones dobles en regiones del reactor en que varien las razones del flujo de neutrones lentos a neutrones rapidos. El metodo se ha aplicado a la determinacion del azufre en cromo y arsenico. (author) [Russian] Proizvodstvo radiofosfora pri vzaimodejstvii bystrykh nejtronov (n, p) s seroj ispol'zuetsya dlya opredeleniya sery s pomoshch'yu aktivatsionnogo analiza. Ispol'zovanie dannogo metoda pozvolyaet opredelit' nalichie sery v materialakh s bol'shim secheniem pogloshcheniya teplovykh nejtronov, t.k. sechenie pogloshcheniya bystrykh nejtronov, kak pravilo, znachitel'no men'she, chem medlennykh nejtronov, chto pozvolyaet zametno snizit' veroyatnost' oshibok iz-za samozashchity. Pomekhi iz-za reaktsii (n, {gamma}) na medlennykh nejtronakh s estestvennym fosforom ustranyayutsya metodom dvojnogo oblucheniya v mestakh s razlichnym otnosheniem potokov bystrykh i medlennykh nejtronov. Dannyj metod primenyalsya dlya opredeleniya sery v khrome i mysh'yake. (author)

 2. Analiza impactului social al festivalului Untold asupra rezidenților municipiului Cluj-Napoca

  Alina Maria PAVELEA

  2017-07-01

  Full Text Available In the last decades events and festivals were used as economic growth tools. Given their economic importance, most of the studies investigating the impact of events and festivals were focused on the economic impact, while the social impact was under little scrutiny. Therefore, this article examines the social impact that the Untold festival, one of the biggest festivals in Romania, had on the host community. In doing so it makes use of the Social Representation Theory, which aims at identifying the perceptions that exist in the community towards the festival and the sociodemographic characteristics of the people having these perceptions. The main conclusion is that there are two groups in the community, one that perceives negatively the festival and one that perceives it positively. However, these groups do not differ based on their sociodemographic characteristics, fact that hampers the task of the municipality to reduce the negative social impact.

 3. Analiza rizika i sustav osiguranja sigurnosti hrane u proizvodnji polutrajnih kobasica

  Uršulin-Trstenjak, Natalija; Vahčić, Nada; Medić, Helga; Vidaček, Sanja; Šabić, Srđan

  2010-01-01

  Mesnoj industriji cilj je proizvodnja sigurnih i kvalitetnih proizvoda uz optimalno korištenje svojih sveukupnih resursa. Stoga su po- duzete sve mjere u osiguranju sigurnosti proizvoda, te se započelo s primjenom analize rizika i nadzora nad kritičnim kontrolnim točkama kako bi se sustavno analizirali svi koraci proizvodnog procesa i uvele prevencijske mjere, u cilju kontrole cjelokupnog proiz- vodnog procesa i stvorila zaštita potrošača s obzirom na prisutnost patogena i potencijal...

 4. Analiza karakteristika MPLS simulatora / Characteristics analyse of the MPLS network simulator

  Boban Pavlović

  2005-05-01

  Full Text Available U ovom radu predstavljena je arhitektura i analizirane su karakteristike MPLS mrežnog simulatora MNS (Multiprotocol Label Switching Network Simulator, koji se koristi u projektovanju paketskih mreža zasnovanih na IP (Internet Protocol protokolu koje moraju podržavati saobraćaj u realnom vremenu i multimedijalni saobraćaj. Na bazi mrežnog simulatora prikazane su i opisane procedure simulacije saobraćaja različitog QoS, kao i simulacija posluživanja saobraćaja višeg prioriteta. / In this article are presented architecture and characteristics analyze of the MPLS Network Simulator (MNS. MNS is used for design packet networks based on Internet Protocol (IP which must support Real-time Traffic and Multimedia. In this document are presented and described simulation procedure for traffics -with different QoS and simulation for resource preemption.

 5. INTERNET STVARI IN ANALIZA DODANE VREDNOSTI PAMETNE NAPRAVE ZA KONČNEGA UPORABNIKA

  Čander, Tamara

  2016-01-01

  Če smo še pred nekaj leti govorili o svetovnem spletu kot o revoluciji, danes vemo, da to še nikakor ni vse. Priča smo novemu valu tehnološkega napredka, ki transformira naše okolje in vsakodnevne predmete v ekosistem informacij. Internet stvari je skupek tehnologij, ki povezujejo stvarnost z digitalnimi svetom preko senzorjev in značk, vgrajenih v naprave za vsakodnevno rabo. Čeprav si strokovnjaki o potencialni velikosti trga, ki ga ta fenomen odpira, niso povsem enotni, pa so vsi prepričan...

 6. Sdelki s zarubezhnõmi materinskimi predprijatijami trebujut nalogovogo analiza / Rolan Jankelevitsh

  Jankelevitsh, Rolan

  2005-01-01

  Tehingud välismaise emaettevõtjaga vajavad maksuanalüüsi. Eesti residendist juriidilise isiku ja temaga seotud mitteresidendi või füüsilise isikuga tehtud tehingu (siirdetehing) maksustamisest. Lisatud loetelu: siirdehindade regulatsioon Eestis

 7. Algoritm bulevskogo faktornogo analiza, osnovannyj na kombinirovanii nejrosetevogo podchoda i metoda maksimizacii funkcii pravdopodobija

  Frolov, A. A.; Húsek, Dušan; Polyakov, P.Y.

  -, č. 3 (2014), s. 3-11 ISSN 1999-8554 Institutional support: RVO:67985807 Keywords : boolean factor analysis * attractor neural network * likelihood function maximization * KEGG database Subject RIV: IN - Informatics, Computer Science http://www.radiotec.ru/ cat alog.php? cat =jr7&art=14354

 8. Analiza poslovnega okolja in priložnosti slovenskih podjetij na japonskem trgu

  Slemenšek, Tomaž

  2017-01-01

  V današnjem svetu se srečujemo z intenzivnim mednarodnim trgovanjem in investiranjem. Mednarodna trgovina in tuje neposredne investicije lahko podjetjem in državam ustvarijo veliko pozitivnih učinkov, zato se veliko število podjetij odloči, da širijo svoj trg zunaj lastne države. Za vzpostavitev dobrih odnosov s tujimi podjetji in lažje nastopanje na tujem trgu, morajo podjetja narediti analizo poslovnega okolja ciljne države. Japonska predstavlja tretje največje gospodarstvo na svetu. Znana...

 9. PRAVNO-POLITIČNA ANALIZA FORMIRANJA KRALJEVINE SRBOV, HRVATOV IN SLOVENCEV

  Ivašković, Igor

  2012-01-01

  V obdobju 1. svetovne vojne stališča glede državne prihodnosti med južnimi Slovani niso bila poenotena. Medtem ko je del Slovencev in Hrvatov kljub smrti Franca Ferdinanda polagal velike upe v ohranitev habsburške monarhije in ustanovitev tretje (južnoslovanske) enote, ki bo enakopravna avstrijskemu in ogrskemu delu, so predvsem v Srbiji glavno oviro na poti do skupne južnoslovanske države videli ravno v državni tvorbi habsburške dinastije. Odraz razhajanj so predstavljali akti, ki so jih raz...

 10. PRIMERJALNA ANALIZA SPLETNEGA TRŽENJA ZAVAROVANJ NA PRIMERU ZAVAROVALNICE MARIBOR IN GENERALI

  Čeh, Maja

  2013-01-01

  Internet predstavlja medij prihodnosti, saj se število uporabnikov iz leta v leto povečuje. Potrošniki se od klasičnih medijev zatekajo k internetu, zato velja dejstvo, da če podjetje ni prisotno na internetu, praktično ne obstaja. Spletno trženje zavarovanj prinaša zavarovalnicam številne prednosti, ima pa tudi določene slabosti. Slabosti spletnega trženja zavarovanj za zavarovalnice so predvsem v kompleksnosti določenih zavarovalnih storitev, težki dosegljivosti standardizacije reševanj...

 11. Primerjalna analiza obdavčitve managerskih plač v Sloveniji in Veliki Britaniji

  Janković, Nataša

  2016-01-01

  Vsak zaposleni dobi za opravljeno delo plačilo. Plača predstavlja motivacijski dejavnik in večja kot je odgovornost na delovnem mestu, višji je tudi dohodek. Managerji zaradi narave dela, ki ga opravljajo, sodijo v skupino posameznikov z nadpovprečnimi dohodki. Plača je sestavljena iz fiksnega in variabilnega dela. Fiksni del predstavlja osnovno plačo, ki je določena glede na zahtevnost dela, variabilni del pa sestavljajo nagrade in plačilo za uspešnost. Pri vsakem izplačilu delodajalec od pl...

 12. Analiza krakowskiego rynku nieruchomości na tle wybranych krajów Unii Europejskiej

  Jasińska, Elżbieta; Preweda, Edward; Ruchel, Jan

  2005-01-01

  Wejście Polski do Unii Europejskiej wywołało ożywienie na rynku obrotu nieruchomościami. Obawy o wykupywanie tanich, polskich ziem przez obcokrajowców i podniesienie stawki VAT w budownictwie to najbardziej charakterystyczne bodźce. W przypadku Krakowa dodatkowym bodźcem stymulującym to ożywienie było ponadto wygaśnięcie dotychczas istniejącego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego i rozpoczęcie trzech dużych inwestycji: przebudowy ronda Mogilskiego i utworzenia torowiska dla szyb...

 13. Teorijska i eksperimentalna analiza dinamičkog ponašanja jezgra visokih zgrada

  Varju, Đerđ

  2016-01-01

  U ovoj disertaciji, izvršena su teorijska i eksperimentalna istraživanja dinamičkog onašanja jezgra visokih zgrada. Model je zasnovan na Vlasovoj teoriji tankozidnih nosača, kao i na metodi prenosnih matrica. Jezgro se tretira kao tankozidni nosač otvorenog poprečnog preseka, koji je na dnu uklješten u temeljnu ploču, dok je na vrhu  slobodan.  Duž  ose  smicanja,  jezgro  je  podeljeno  na  čvorove  u  nivoima spratova  u  koji...

 14. ANALIZA MOŻLIWOŚCI ZASTOSOWANIA ODPADOWEGO PYŁU BAZALTOWEGO W ZAPRAWIE CEMENTOWEJ

  Magdalena DOBISZEWSKA

  2016-07-01

  Full Text Available Rosnące zapotrzebowanie na surowce naturalne do produkcji materiałów budowlanych, spowodowało intensyfikację badań dotyczących możliwości wykorzystania w produkcji budowlanej materiałów odpadowych. Powszechnie, jako dodatek mineralny do cementu stosowany jest granulowany żużel wielkopiecowy, popiół lotny, czy też pył krzemionkowy. Podczas obróbki kruszywa stosowanego do produkcji mas mineralno-asfaltowych (MMA powstają duże ilości odpadów pylastych. Utylizacja tych odpadów stanowi obecnie duży problem w wielu wytwórniach MMA. W pracy dokonano analizy możliwości zastosowania odpadowego pyłu bazaltowego do produkcji zaprawy cementowej. Najpierw zbadano właściwości fizyczne i chemiczne zastosowanego pyłu bazaltowego. Celem określenia wpływu dodatku pyłu bazaltowego na niektóre właściwości zapraw przygotowano cztery mieszanki, w których pył bazaltowy stanowił częściowy zamiennik piasku w ilości 0-30% masy piasku. Badania doświadczalne dotyczyły analizy wpływu pyłu na wytrzymałość zapraw na ściskanie i zginanie po 2, 28 i 56 dniach dojrzewania próbek, mrozoodporności, nasiąkliwość oraz zdolności do kapilarnego podciągania wody. Następnie przeprowadzono badania dotyczące wpływu dodatku pyłu bazaltowego na mikrostrukturę oraz porowatość zaprawy. Wyniki przeprowadzonych badań wskazują na to, że pył bazaltowy może być stosowany do produkcji zapraw cementowych, jako substytut piasku naturalnego. Zastąpienie części piasku w zaprawie cementowej przez pył bazaltowy pozwoli na zagospodarowanie odpadu przemysłowego oraz wpłynie na poprawę niektórych cech zaprawy cementowej.

 15. Analiza efikasnosti funkcionalnih radio-komunikacionih centara / The efficiency analysis of functional radio communication centers

  Saša M. Devetak

  2008-10-01

  Full Text Available U radu je prikazan jedan pristup u analizi efikasnosti radio-komunikacionih centara funkcionalnog telekomunikacionog sistema, kao što je vojni sistem veza. Radio-komunikacioni centar modelovan je kao sistem masovnog opsluživanja. Opisana su stanja sistema i parametri i izveden izraz za određivanje verovatnoće opsluživanja radio-komunikacionog centra, kao kriterijuma za ocenu efikasnosti. Predstavljen je, takođe, model, odnosno izrazi za kvantitativnu analizu efikasnosti radio- komunikacionih centara u uslovima elektronskih dejstava. / One approach in the analysis of efficiency of radio communication centers of functional telecommunication systems (for example Military Systems has been shown in this article. A radio communication centre has been presented as a model of mass service systems. The system states and its parameters have been described as well as the resulting formula for determining service probability as a criterion for efficiency evaluation. A model and the formulae for quantitative analysis of efficiency in electronic warfare have been presented as well.

 16. Longitudinalna analiza razvoja eugnatija i disgnatija od mliječne do trajne denticije

  Legović, Mario; Cehić, Aldo

  1986-01-01

  Autori su kod 366 ispitanika (190 dječaka i 176 djevojčica) sa teritorija općine Poreč promatrali razvoj eugnatija i disgnatija od perioda mliječne do perioda trajne denticije. Djeca su prvi put pregledana u godini 4,5 — do 5,5 godina, a drugi put kod 12,5 — 13,5 godina. U navedenom intervalu kod ispitanika nisu vršeni nikakvi ortodontski zahvati. U mliječnoj denticijii ortodontske anomalije pronađene su kod 43,7% ispitanika (39,5% kod dječaka i 48,3% kod djevojčica), a u trajnoj denticiji ko...

 17. Studiu comparativ privind analiza competitivității orașelor europene

  Irina POPESCU

  2006-06-01

  Full Text Available When all the attention is focused on the city, the competitiveness issue must be modified/shaped in a way that should reflect the urban economic reality and its action ability. Most of its elements obviously important for a country – payment balance or trade flows, exchange rate, global demand management, anti-trust legislation – have no relevance for the city. Certain cities simply try to back up any type of hiring for those whose work contract had been interrupted by the unable companies to competitively cope with the newer and more efficient producers. Other cities enviably try to re-engineer the economic activity in order to improve the citizens’ living standard. The main subject of this article consists in examining the competitiveness indicators. The first subchapter of this article proposes to achieve a quantitative analyze centered upon a large range of indicators considered to be potentially important, regarding the city competitiveness. First of all, arguments have been registered for three key competitiveness features identified within specialty literature and surveys regarding decisional parameters – innovation, connectivity and qualified work force. Afterwards, other arguments have been proffered regarding connectivity, social cohesion and private sector opinions on the relative attractiveness within various European cities. Second part of the article explains the differences between European cities taking into consideration the cities’ economic performances, national achievements, the junction between successful cities and regions, the correlation between cities and sub-urban regions, the economic competitiveness and the exclusion and social cohesion, the national and regional administration issues, as well as the decentralization and fiscal capacity items.

 18. Analysis of water cooled reactors stability; Analiza stabilnosti reaktorskih sistema hladjenih vodom

  Marinkovic, P; Pesic, M [Boris Kidric Institute of Nuclear Sciences, Vinca, Belgrade (Yugoslavia)

  1980-07-01

  A model for stability analysis of non-boiling water cooled nuclear system is developed. The model is based on linear reactor kinetics and space averaged heat transfer in reactor and heat-exchanger. The transfer functions are defined and the analysis was applied to nuclear reactor RA at 'Boris Kidric' Institute - Vinca. (author)

 19. ANALIZA OBDAVČITVE REZIDENTOV REPUBLIKE SLOVENIJE GLEDE NA VIR DOHODKA

  Kretič, Alenka

  2011-01-01

  Dohodnina je davek, ki obdavčuje dohodke fizičnih oseb. Najpomembnejši vir dohodnine so dohodki iz zaposlitve rezidentov RS, ki praviloma že med letom plačujejo akontacijo dohodnine kot odbitek davka pri plači. Na začetku vsakega leta (praviloma v mesecu marcu) se naredi obračun dohodnine za preteklo leto. Obračun nam pokaže, kolikšen znesek dohodnine je od vseh svojih dohodkov zavezan rezident RS plačati ter koliko je med letom že plačal. V primeru, da je med letom plačana akontacija dohodni...

 20. Krymskokaraimska wersja Melukhat Sha’ul. Wydanie krytyczne i analiza językoznawcza

  Smętek, Dorota

  2012-01-01

  Wydział Neofilologii: Katedra Studiów Azjatyckich Rozprawa doktorska udostępnia w wydaniu krytycznym dramat p.t. Melukhat Sha’ul znajdujący się w krymskokaraimskim rękopisie zwanym medżumą i jest pierwszym opracowaniem naukowym tego dzieła. Oryginał rękopisu, o numerze VI-3/22, znajduje się na Krymie. Został on spisany przez Samuela Kohena w drugiej połowie dziewiętnastego wieku, to znaczy w roku 1876 z krótkimi fragmentami zapisanymi w 1875 i 1879. Rękopis zawiera turkijskie tłumaczenie d...

 1. Napredni načini analize gesel in analiza lastnosti gesel slovenskih uporabnikov

  Paulin, Primož

  2016-01-01

  V diplomski nalogi opišemo tipe gesel, njihov pomen in namene uporabe. Predstavimo načine shranjevanja gesel ter najpogostejše metode napadov na gesla. V nadaljevanju obravnavamo tehnike razbijanja gesel in za to potrebna orodja ter principe. Z izvedbo praktičnega razbijanja gesel s pomočjo mavričnih tabel predstavimo prednosti razbijanja gesel z grafično procesno enoto v primerjavi z osrednjo procesno enoto. S pomočjo vzorcev gesel slovenskih uporabnikov, zbranih v anketi, analiziramo navade...

 2. Kako močna so dejanska gesla študentov - zgodovinska analiza

  Makari, Tadej

  2017-01-01

  V magistrskem delu opišemo zgodovino prve uporabe računalniških gesel, tipe gesel in njihove značilnosti. Predstavimo metode oblikovanja močnega gesla in načine varnega shranjevanja gesel ter osnovne tehnike napadov na gesla. S pomočjo programskega orodja Hashcat se lotimo praktičnega razbijanja študentskih gesel na podlagi tehnike napada z grobo silo in s slovarjem. Iz rezultatov razbijanja izdelamo končni seznam pridobljenih gesel, na podlagi katerega izvedemo osnovno analizo gesel, ki teme...

 3. Analiza psychokrytyczna poezji Stanisława Barańczaka

  Katarzyna Mulet

  2011-01-01

  Full Text Available The article is an attempt at a new reading of Stanisław Barańczak’s poetry by using Charles Mauron’s psychocritical method. Four volumes of poems are subjected to analysis, in which the writer’s obsessive metaphors are extracted, allowing the unveiling of his personal myth. It turns out that the romantic hero complex is underlying this myth, that defines the poet’s way of expression of traumatic experiences from his life. Then, the way of recording of such experiences as enslavement by the totalitarian system, alienation in exile, or Parkinson’s disease, is interpreted according to Hanna Segal’s psychoanalytic theory. Barańczak’s writing is gaining then the title of reparation, it becomes a way to recover lost objects from the past by the writer: freedom, stabilization, health, but also the past time, places, events and people.

 4. Analiza vpliva barve na učinkovitost grafično oblikovanega logotipa

  Piko, Maja

  2017-01-01

  V magistrskem delu smo obravnavali vpliv barv na učinkovitost logotipa, pri čemer smo želeli ugotoviti, ali je barva najučinkovitejša za predstavljanje izbrane dejavnosti. Učinkovitost barve pomeni, da jo anketiranci prepoznajo kot najbolj preferenčno. Osrednji motiv naloge je bil dokazati vpliv barve na učinkovitost logotipa in njegovo boljšo povezanost, prepoznavnost ter pozitivno asociacijo na dejavnost, ki jo predstavlja. Logotip je sestavljen iz različnih elementov, eden izmed njih pa je...

 5. ANALIZA USKLAJEVANJA POKLICNEGA IN DRUŽINSKEGA ŽIVLJENJA V IZBRANIH SLOVENSKIH ORGANIZACIJAH

  ŠTEFANČIČ, TAMARA

  2018-01-01

  Usklajevanje poklicnega in družinskega življenja je koncept, ki vključuje ravnovesje med učinkovitim poklicnim in kakovostnim družinskim življenjem. Med pogostimi posledicami neusklajenosti poklicnega in družinskega življenja so večja obremenjenost na delovnem mestu, izgorelost in stres zaposlenih. Za vzpostavitev ravnovesja med enim in drugim morajo sodelovati zaposleni in njihovi partnerji, organizacije in država, ki področje ureja z zakoni, predpisi in drugimi ukrepi. Namen diplomskega...

 6. ANALIZA VENITURILOR BUGETARE LA NIVELUL JUDEŢULUI ALBA ÎN PERIOADA 2006-2010

  Claudia Florina Radu

  2011-01-01

  Full Text Available Analysis of the Stat Budget Incomes from Alba County during 2006-2010The study aims to examine how the main taxes collected in Alba County have evolved overthe last five years. We wish to point out also the taxes that hold the largest share of the totalrevenue collected. So, on the first place we find the income tax, than VAT is the second andcorporate income tax followes. They are therefore the main source of income for the Albacounty budget.

 7. ANALIZA VENITURILOR BUGETARE LA NIVELUL JUDEłULUI ALBA ÎN PERIOADA 2006-2010

  Claudia Florina Radu

  2011-01-01

  Full Text Available Analysis of the Stat Budget Incomes from Alba County during 2006-2010The study aims to examine how the main taxes collected in Alba County have evolved overthe last five years. We wish to point out also the taxes that hold the largest share of the totalrevenue collected. Such way, on the first place we find the income tax, than VAT is on thesecond and corporate income tax followes. They are therefore the main source of incomefor the Alba county budget.

 8. MORALNA PANIKA U HRVATSKOJ: ANALIZA IZVJEŠTAVANJA MEDIJA O UBOJSTVU FRANE DESPIĆA

  Krznar, Nikolina

  2014-01-01

  Moralna panika pretjerana je reakcija medija, policije i javnosti na ponašanje određenih društvenih grupa, najčešće mladih. Smatra se karakteristikom suvremenog društva u kojem su moralne panike sve češće i uključuju velik broj ljudi. Za uvođenje koncepta moralne panike u sociologiju zaslužan je Stanley Cohen, koji je u djelu ‘’Folk Devils and Moral Panics’’ analizirao reakciju društva na pojavu i sukobe modsa i rockera. U analizi je naglasio važnost medija u onstrukciji reakcije društva. ...

 9. ANALIZA PRACY INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ W ZALEŻNOŚCI OD ORIENTACJI GEOGRAFICZNEJ

  Ewelina KRAWCZAK

  Full Text Available Rynek odnawialnych źródeł energii z każdym dniem coraz bardziej się rozwija. Zapotrzebowanie na energię elektryczną wzrasta, przy czym zasoby konwencjonalnych i zarazem nieodnawialnych źródeł energii (paliw kopalnych ulegają zubożeniu. Alternatywą dla nich są odnawialne źródła energii (OZE, których rezerwy uzupełniane są w naturalnych procesach ekosystemu, co stanowi o ich niewyczerpalności. Zmiany legislacyjne w Polsce dotyczące OZE spowodowały duże zainteresowanie małymi instalacjami fotowoltaicznymi w wyniku czego dotychczasowy konsument zmienia się w prosumenta energii elektrycznej. Rozwój rynku odnawialnych źródeł energii stawia przed projektantami ciągłe wyzwania, ponieważ projektowanie instalacji fotowoltaicznych o wysokiej wydajności dla istniejących budynków, przy uwzględnieniu występujących lokalnych warunków oraz architektury budowli, jest niezwykle trudne. Uzysk energetyczny systemu słonecznego zależy od wielu czynników, jednym z najważniejszych jest wartość nasłonecznienia zależna od lokalizacji (szerokości geograficznej, a także orientacja projektowanego systemu względem kierunku azymutu. Narzędziem wspomagającym i usprawniającym projektowanie instalacji PV (Photovoltaics jest oprogramowanie DDS-CAD, pozwalające przeprowadzić symulację uzysków energii elektrycznej. Wyniki otrzymanych symulacji umożliwiają w krótkim czasie porównanie wielu wirtualnych modeli instalacji pod kątem wydajności, a co za tym idzie wybranie najkorzystniejszego wariantu dla istniejącej orientacji geograficznej. W niniejszej pracy poddane zostały analizie rezultaty symulacji wirtualnych modeli instalacji fotowoltaicznych pod względem liczby generatorów fotowoltaicznych oraz wielkości uzysku energii elektrycznej przy założeniu wykorzystania całej powierzchni dachu oraz uwzględnieniu zmiany kąta usytuowania modułów PV względem okapu połaci dachowej i kierunku azymutu.

 10. PRIMERJALNA ANALIZA SPLETNEGA BANČNIŠTVA PROBANKE IN NLB ZA PREBIVALSTVO

  Bunšek, Dejan

  2013-01-01

  V diplomskem delu sem primerjal spletno bančništvo Probanke in NLB za prebivalstvo. Omenjeni sistem se pri Probanki imenuje Prosplet, pri NLB-ju pa NLB Klik. V teoretičnem delu sem raziskal razlike med izrazoma spletna stran in spletni portal, da sem kasneje lažje naredil primerjavo spletnih strani Probanke in NLB-ja. V teoretičnem delu sem prav tako ugotavljal razlike med spletnim bančništvom in elektronskim bančništvom, da ne bi zamenjevali teh podobnih, a različnih pojmov. Spletno banč...

 11. Analiza mediului extern ce influenteaza activitatea companiilor viticole din zona Moldovei

  Stefan MATEI

  2014-04-01

  Full Text Available For the macro environment study of a company is customary to include the following factors : socio - cultural, economic , legal , political , technological and natural . All these factors are closely interdependent , economic factors being of particular importance. Therefore in this study we aim to highlight the most important factors that influence the activity of the Moldovan wine companies , starting from the brand of the company to the staff employees. Unemployment is one of the most serious economic and social failures. A high unemployment rate signifies an imbalance in the labourmarket , which automatically leads to an imbalance in the goods and services . Inflation is a difference between money and supply of goods and services and has the effect, among other things, reducing the purchasing power of the monetary unit and hence of the nominal income , and subtracting the loans.

 12. Strukturna analiza složenih planetarnih prenosnika snage / Structural analysis of compound planetary gear trains

  Slavko Muždeka

  2005-03-01

  Full Text Available Određivanje osnovnih kinematičkih i dinamičkih karakteristika složenih planetarnih prenosnika je složen proces za koji je razvijeno više analitičkih, grafičkih i grafoanalitičkih metoda. U radu je prikazan način određivanja prenosnog odnosa, opterećenja elemenata i tokova snage za planetarni red sa spoljašnjim i unutrašnjim ozubljenjem preko polužne analogije i primene strukturnog (Wolfovog simbola. Polužna analogija definisana je i za planetarni red sa spoljašnjim ozubljenjem, za koji je, takođe, definisan strukturni simbol. Definisani strukturni simboli iskorišćeni su za definisanje strukture prenosnika tipa Ravigneaux. Primena strukturne šeme za analizu karakteristika složenih planetarnih prenosnika ilustrovana je kroz analizu određenih funkcionalnih stanja planetarnih menjačkih prenosnika. Posebno je definisana mogućnost analize blokiranih stanja planetarnih menjačkih prenosnika. / Determination of basic cinematic and dynamic characteristics of compound planetary gear trains is complex process. Therefore there are many analytical, graphical and graphic-analytical methods. This paper presents method of determination gear ratios, loads and power flows for planetary gear set with the sun and ring gear by lever analogy with the application of Wolfs structural symbol. The lever analogy and structural symbols are also defined for the planetary gear set with two sun gears. Defined structural symbols are employed for definition of Ravigneaux gear structure. Application of structural schemes for an analysis of compound planetary gear trains is illustrated through analysis of certain planetary gearboxes functional state. The possibility of analysis of blocked compound planetary gear train is defined too.

 13. Analiza obrazu klinicznego niedoczynności tarczycy u kobiet w okresie menopauzy

  Beata Matuszek

  2010-12-01

  Full Text Available The objective of this retrospective study was to analyze the clinical picture of hypothyroidism in women, inrelation to their menopausal status. Materials and methods: A total of 694 female ambulatory patients were divided into 3 groups: group I – 258menstruating patients aged up to 45, group II – 124 perimenopausal patients aged between 46 and 52, group III– 312 postmenopausal patients aged over 52. Medical documentation of the patients with hypothyroidism wasevaluated in terms of the selected features of their medical history and clinical picture of the disease. Results: The main cause of hypothyroidism was the chronic autoimmune thyroid gland inflammation; ingroup I it concerned 62.8% of patients, in the remaining two groups it was 50.0% and 51.6%, respectively. Analysing the prevalence of clinical symptoms it was found that the most frequent ones were: weight gain (18.6%,weakness (16.3% and drowsiness (14.7%. In group II the prevailing symptoms were: hypertension (37.1%,weight gain (21.8%, drowsiness and weakness (12.1% whereas in group III hypertension (60.3%, symptoms ofischemic heart disease (24.4% and weight gain (14.4% were dominant. Mean daily doses of levothyroxine usedin the 3 groups of patients were 90 μg, 81 μg ,74 μg, respectively. In women from groups II and III, a lipid balancedisorder (hypercholesterolemia was observed significantly more often than in younger patients. Conclusions: Hyperthyroidism was diagnosed most frequently in postmenopausal women. The main causeof hypothyroidism was the chronic autoimmune thyroid gland inflammation. In postmenopausal women unusualclinical symptoms of hyperthyroidism dominated, which resulted from the coexistence of other diseases,mainly cardiovascular disorders. A 24-hour long-dose of levothyroxine in postmenopausal women was lower ascompared to menstruating women. Hypercholesterolemia was a considerably frequent element of the clinicalpicture of hypothyroidism in postmenopausal women.

 14. Analysis of fuel cycles with natural uranium; Analiza gorivnih ciklusa sa prirodnim uranom

  Stojanovic, A [Institute of Nuclear Sciences Boris Kidric, Vinca, Beograd (Yugoslavia)

  1965-05-15

  A method was developed and a computer code was written for analysis of fuel cycles and it was applied for heavy water and graphite moderated power reactors. Among a variety of possibilities, three methods which enable best utilization of natural uranium and plutonium production were analyzed. Analysis has shown that reprocessing of irradiated uranium and plutonium utilization in the same or similar type of reactor could increase significantly utilization of natural uranium. Increase of burnup is limited exclusively by costs of reprocessing, plutonium extraction and fabrication of new fuel elements.

 15. Reliability analysis of the auxiliary feedwater system; Analiza zanesljivosti sistema pomozne napajalne vode

  Susnik, J; Dusic, M [Institut Jozef Stefan, Ljubljana (Yugoslavia)

  1984-07-01

  The reliability of a NPP auxiliary feedwater system is evaluated using the fault tree analysis. The system is analyzed during the time interval 0 to 6 hours with the computer package program PREP/KITT which is described in more detail. (author)

 16. Političnogeografska analiza Balkana = Political-Geographical analysis of the Balkans

  Jernej Zupančič

  2009-01-01

  Full Text Available The paper deals with contemporary political map of the Balkans, founded on morphological,structural and functional analysis. Characteristically, there are frequent changes of politicalborders in common. The most of nation-states are relatively young, small-sized, ethnicheterogeneous. The space is characteristic by large peripheral areas, but the core areas aresmall. The most of nations have two spatial-political units. All these nation-states are weakand vulnerable, and that is why they represent a high latent crisis potential. On the otherhand, the transport, transit and strategic role of this area is increasing, indeed.

 17. ANALIZA SPLETNE STRANI TRGOVINE NA DROBNO PRIMER SPLETNE STRANI: MERCATOR D.D.

  Jerič, Klementina

  2015-01-01

  Trgovina na drobno se je v zadnjih letih razširila in opravlja že skozi vso zgodovino funkcijo menjave med proizvajalci, ponudniki in končnimi potrošniki. Podjetja morajo zaradi hitrega napredka slediti trendom ter ugoditi zahtevam potrošnikov. V ta namen je veliko podjetij uvedlo spletno trgovino z dobrim imenom, ki jo promovira, vzdržuje in zagotavlja varnost kupcem. Obiskovalci bodo zadovoljni s spletno stranjo in jo bodo ponovno obiskali, če bo privlačna ter kakovostna. Obravnavana ...

 18. Analiza skrbi stomatološkog osoblja i studenata o svojoj koži

  Iva Japundžić

  2018-01-01

  Full Text Available Objectives: To determine prevalence of undesirable, work-related skin lesions and their localizations in dental professionals and students, and to collect data about diagnostic procedures they undergo and skin care they take when these lesions occur. Subjects and methods: Our research included 444 respondents (dentists, dental assistants, dental technicians, dental students who filled out a questionnaire. They were asked to specify if they had observed any lesions on their skin and where; if they had undergone any treatments and in what way; if they had undergone any allergy tests; and if they had taken any protective measures. Results: Of all the respondents that took part in the survey, 249 (56.1% reported undesirable skin reactions commonly on their hands and fingers (96%. Before our survey, only 15% of them had seen a dermatologist, while 33% had undergone allergy tests (without a dermatologists’ clinical examination. Also, 45% of them sometimes used soaps for sensitive skin and the majority (61% of them used protective hand creams 1-2 times per day. Conclusion: Although a large number of dental professionals and students have noticed work-related skin lesions, only some of them sought dermatologists’ professional help and most of them did not take care of their skin adequately when those lesions occurred. According to the results of this study, it is necessary to take additional preventive measures to increase dental professionals’ and students’ awareness of occupational dermatoses and adequate skin care.

 19. HERBE- Analysis of test operation results; HERBE - Analiza rezultata probnog rada

  Pesic, M et al [Boris Kidric Institute of Nuclear Sciences Vinca, Belgrade (Yugoslavia)

  1991-01-15

  This document is part of the safety analyses performed for the RB reactor operation with the coupled fast-thermal system HERBE and is part of the final safety report together with the 'Report on test operation of HERBE for the period Dec. 15 1989 - May 15 1990. This report covers the following main topics: determination of reactivity variations dependent on the variations moderator critical level; determination of reactivity for the flooded neutron converter; and the accident analysis of neutron converter flooding.

 20. ANALIZA POSLOVNEGA OKOLJA PODJETJA GORENJE D.D. ZA GOSPODINJSKE APARATE V SLOVENIJI

  Radić, Dragica

  2010-01-01

  Za uspešno poslovanje je ključnega pomena, da podjetje pozna poslovno okolje, da razume spremembe, ki nastajajo in da se zna z njimi primerno soočiti. Kontekstualno oz. širše zunanje okolje lahko analiziramo s PEST ali PESTEL analizo. V diplomski nalogi sem prikazala PESTEL analizo. Podjetje mora dobro poznati interesne skupine. Najpomembnejše interesne skupine podjetja Gorenje d.d so: delničarji, kupci, dobavitelji, zaposleni. Najpomembnejši konkurenti podjetja Gorenje d.d. so: GA gospodinjs...

 1. PESTEL ANALIZA POSLOVNEGA OKOLJA NA PRIMERU PODJETJA KRKA D.D.

  Horvat, Nada

  2014-01-01

  Farmacevtska industrija velja za uspešno ter zaradi prisotnosti multinacionalk za vplivno panogo, ki vpliva na državne vlade in izraža svojo moč vpliva na zunanje dejavnike okolja. Kljub velikosti in moči podjetij je farmacevtski trg dojemljiv na spremembe globalnega okolja. Spremembe, ki se odvijajo v zunanjem okolju podjetja, vplivajo na organizacijo in delovanje podjetja. Boljše je poznavanje zunanjih dejavnikov, ki imajo vpliv, hitreje in bolje se lahko podjetje nanje odzove ter ohrani us...

 2. Reliability analysis of reactor systems by applying probability method; Analiza pouzdanosti reaktorskih sistema primenom metoda verovatnoce

  Milivojevic, S [Institute of Nuclear Sciences Boris Kidric, Vinca, Beograd (Serbia and Montenegro)

  1974-12-15

  Probability method was chosen for analysing the reactor system reliability is considered realistic since it is based on verified experimental data. In fact this is a statistical method. The probability method developed takes into account the probability distribution of permitted levels of relevant parameters and their particular influence on the reliability of the system as a whole. The proposed method is rather general, and was used for problem of thermal safety analysis of reactor system. This analysis enables to analyze basic properties of the system under different operation conditions, expressed in form of probability they show the reliability of the system on the whole as well as reliability of each component.

 3. Implementacija javnih politika kao operativno upravljanje:analiza transformacije hrvatske politike prema osobama s invaliditetom

  Anka Kekez-Koštro

  2012-01-01

  Full Text Available U članku se razmatra transformacija procesa implementacije politike prema osobama s invaliditetom (OSI u Hrvatskoj, koja je posljedica transformacije modela kreiranja politike prema OSI – iz medicinskog u socijalni, s tendencijom prema razvoju modela ljudskih prava. S obzirom na procesnu usmjerenost analize, implementacija se sagledava na temelju koncepta javnog upravljanja te se koristi teorijski okvir višerazinskog upravljanja Michaela Hilla i Petera Hupea, koji implementaciju shvaćaju kao operativno upravljanje. Konceptualiziraju se i analiziraju promjene aktivnosti operativnog upravljanja na razini sustava, organizacije i pojedinca kao posljedica spomenute transformacije modela. Analizom intervjua aktera politike i provedbenih dokumenata, kao dijela interdisciplinarnog istraživačkog projekta, autorice pokazuju da je u hrvatskoj politici prema OSI došlo do neujednačene transformacije na različitim razinama implementacije (sustav/organizacija/pojedinac. Tako je na razini sustava utvrđena prisutnost socijalnog modela s tendencijom daljnjeg razvoja okvira implementacije prema modelu ljudskih prava. Razinu međuorganizacijskih odnosa obilježava socijalni model, a na razini pojedinca tek se događa izlazak iz medicinskog modela.

 4. Analiza i tumačenje modela Faradejevog kaveza za ispitivanje elektromagnetske kompatibilnosti

  MUNIC NENAD V.; KOVACEVIC ALEKSANDAR M.

  2014-01-01

  In accordance with SORS 1029/89 and SORS 1762/89 military standards, electromagnetic compatibility tests of equipment and weapon systems and military equipment of the Serbian Army are carried out in a Faraday cage. A Faraday cage has many parasitic resonances due to the reflective walls, floor, and ceiling. In order to improve electromagnetic compatibility tests, a complete Faraday cage was modeled. Various imperfections of the cage were detected by comparing the results of simulations and ex...

 5. PRIMERJALNA ANALIZA STROŠKOV DELA V SLOVENIJI GLEDE NA VRSTE ZAPOSLITEV

  Krošel, Marina

  2015-01-01

  V času, ko gospodarstvu posel ne gre najbolje, ko se trgi spreminjajo mesečno, ko se letnih planov ne da z gotovostjo napovedovati, ko ne le, da se dobički manjšajo, ampak jih več sploh ni, je trg dela pomembna komponenta varčevanja v gospodarstvu. V tem času na trg dela vstopam tudi sama. Kakšno obliko zaposlitve naj pričakujem? Katera je za delodajalca najbolj sprejemljiva? Kakšna je zakonodaja na tem področju? Ali me varuje Zakon o delovnih razmerjih? Kolektivna pogodba? Sindikati? Kaj ...

 6. ANALIZA OKOLJSKIH VPLIVOV PROIZVODNJE PIVA IZ VIDIKA CELOTNEGA ŽIVLJENJSKEGA CIKLA

  Balajc, Renata

  2010-01-01

  V okviru diplomskega dela smo z analizo življenjskega cikla (LCA) ocenili vplive na okolje (abiotsko izkoriščanje surovinskih virov, potencial acidifikacije, evtrofikacije, globalnega segrevanja, tanjšanja ozonske plasti, tvorbe fotokemičnega potenciala), ki nastajajo v celotnem življenjskem ciklu proizvodnje piva, ki obsega: pridobivanje surovin, dobavo in transport materialov in embalaže, proizvodnjo in ravnanje po uporabi. Analizirali smo okoljske vplive posameznih faz proizvodnje piva s p...

 7. Organizacijski izzivi in analiza stroškov na projektu "hotel Osmine"

  Bilić, Marijan

  2017-01-01

  Magistrsko delo obravnava organizacijo gradbišča na projektu Rekonstrukcija hotela Osmine ter uporabljeno tehnologijo med izvajanjem del rekonstrukcije. Uvodoma so opredeljene osnovne informacije o podjetju in projektu, katerima v nadaljevanju sledi organizacijska zahtevnost izvedbe projekta, v kateri je največji poudarek na izboljšanju sheme ureditve gradbišča. Četrto poglavje magistrskega dela je namenjeno povzemanju uporabljenih tehnologij pri izvajanju del rekonstrukcije, ki smo jih opisa...

 8. Device for high-temperature X-ray diffraction analysis. Ustrojstvo dlya vysokotemperaturnogo rentgenostrukturnogo analiza

  Epifanov, V G; Zavilinskij, A V; Pet' kov, V V; Polenur, A V

  1975-01-07

  Device for high-temperature X-ray diffraction analysis, containing a vacuum chamber with a window for X-ray transit, in which sample- and standard-holders, heater, thermal shields and means for standard and sample temperature measurement are located, is proposed. In order to increase the working temperature level and the structural change detection accuracy the heater is located between the sample- and standard-holders. The standard-holder is linked with the mechanism of control of its position in relation to the heater. The device is intended for investigating phase transformations by differential thermal analysis method with the simultaneous diffraction pattern detection using X-ray diffractometry method.

 9. Analiza pokritosti področij ISACA v dodiplomskih in magistrskih študijah v Sloveniji

  Gjeorgievski, Emil

  2017-01-01

  V diplomski nalogi smo raziskali in analizirali pokritost ISACA področij v dodiplomskih in podipolomskih študijih v Sloveniji. Opisali smo in definirali ISACA področij (CRISC/CISA/CISM/CGEIT) in ocenili kakšen vpliv imajo na dodiplomske in podiplomske študije. S pomočjo spletne strani 1ka.si smo pripravili spletno anketo in skupaj s spremljajočim dopisom posredovali na izbrane kontaktne e-naslove slovenskih fakultet.. Pridobljene rezultate smo statistično analizirali in grafično predstavili. ...

 10. Analiza in primerjava oblačnih storitev za razvoj mobilnih zalednih storitev

  Damiš, Aleksander

  2018-01-01

  Magistrsko delo posega na področje uporabe zalednih oblačnih storitev na mobilnih napravah, ki postajajo vedno bolj priljubljene, saj razvijalcem omogočajo hitro vzpostavitev, povezljivost in enostavno upravljanje med mobilnimi aplikacijami in zaledjem, kjer se hranijo podatki. V raziskovalnem delu smo predstavili koncept storitev računalništva v oblaku, opazovali njen razvoj in prehod uporabe storitev na mobilne platforme ter možnosti njihove uporabe. Podrobno smo analizirali in predstavili ...

 11. Koncept osrbne verige: analiza slovenskih podjetij = Supply Chain Concept: A Case Study

  Klemen Kavčič

  2008-06-01

  Full Text Available Supply chain management knowledge has been dramatically growing in the past few years. The traditional concept of management with the aim to maximize profits and minimize cost of a company’s functions, is being replaced by the concept of supply chain management (SCM. The principal idea of a supply chain builds on companies partnering together to create mutual confidence and in addition to this to synchronize the performance of a single partner with the whole chain. The empirical study we present in this paper shows that Slovenian companies have theoretical knowledge of supply chains, however, they rarely apply it to their benefit. The research also shows that there are significant differences between service and production companies as well as big and small companies. The key to faster growth and bigger competitive advantage is to find and understand the obstacles that prevent a company to apply the concept of supply chain management. SCM thus represents an important field of academic research with the aim of implementing the global networking process.

 12. Analiza kakovosti podatkov o vodnih izgubah v javnih sistemih oskrbe s pitno vodo

  Mihaela Rudar Neral

  2017-12-01

  Full Text Available Raziskovalno vprašanje (RV: V članku želimo raziskati upravljanje z vodnimi izgubami v javnih sistemih oskrbe s pitno vodo in ugotoviti, kakšne so vodne izgube v Sloveniji. Vprašanje je, ali so podatki o vodnih izgubah kakovostni. Namen: Opredeliti pojmovanje vodnih izgub v okviru zakonodaje, ki ureja oskrbo s pitno vodo in smernice glede vodnih izgub, načine in vidike poročanja o vodnih izgubah izvajalcev gospodarske javne službe ter preučiti kakovost podatkov o stanju vodnih izgub v letih 2010 in 2012. Metoda: Podatke smo primerjali po triangulacijski metodi, uporabljene so kvantitativne in deloma kvalitativne metode raziskovanja. Rezultati: Primerjava podatkov o vodnih izgubah za leti 2010 in 2012 kaže na signifikantne razlike, ki izhajajo iz nejasne zakonodaje. Ta ne predpisuje enoznačne, enotne definicije vodnih izgub. V opazovanem obdobju ni opredeljene enotne metodologije določanja vodnih izgub, ki bi omogočila primerjavo podatkov. Organizacija: Model upravljanja z vodnimi izgubami, opredeljen z enotno metodologijo in usklajeno zakonodajo, bo omogočil razumevanje stanja sistema in lažji postopek odločanja o potrebnih ukrepih za ciljno zmanjšanje vodnih izgub. Družba: Zagotavljanje odgovornosti izvajalcev gospodarske javne službe za doseganje ciljev pri oskrbi s pitno vodo s poudarkom na obvladovanju in zmanjševanju vodnih izgub ter višja kakovost dejavnosti oskrbe s pitno vodo so pomembni za lastnike, upravljavce in uporabnike. Originalnost: Tovrstne raziskave o vodnih izgubah še nismo zasledili. Omejitve/nadaljnje raziskovanje: Podatkov o vodnih izgubah vseh izvajalcev gospodarske javne službe ni mogoče pridobiti, zato je raziskava fokusirana zgolj na javno objavljene podatke iz resornega ministrstva in objavljenih statističnih podatkov. Dostop do celovitih podatkovnih baz v informacijskem sistemu ni omogočen.

 13. Termodinamička analiza postupka zaštite prometnica soljenjem

  Boris Kancir

  2012-10-01

  Full Text Available On the defined model, the paper deals with the thermal dynamic analysis of functioning of the model of type H20- -NaCl protection mixtura making and the impact of condition changes of the obtained mixture upon tje reliability of the tangential friction force introduction and the factore of working the carriageway surface with the tires of teh givan vehicle.

 14. DRUŽBENA OMREŽJA IN ANALIZA FACEBOOK PROFILA PODJETJA POLIGRAM D. O. O.

  Indest, Danijela

  2015-01-01

  V današnjem hitrem načinu življenja so informacije, ki jih pridobimo na kakršenkoli način, pomembne. Tudi če informacije pridobimo iz spleta - npr. družbenih omrežij, lahko prinesejo vsaj usmeritev, kako naj delamo, če že ne konkretnih rešitev, kaj naj naredimo, da bomo pri svojem poslovanju uspešnejši. Tudi statistični podatki za posamezna družbena omrežja, ki jih predstavljamo v nalogi, kažejo na pogostost uporabe družbenih omrežij v Sloveniji. Prav tako podjetja v veliki meri uporabljajo d...

 15. Effect of electrolyte sorbed by nonion-exchange mechanism on the state and diffusive mobility of water and alkali metal ions in perfluorinated sulfocationic membranes from NMR data. Vliyanie neionoobmenno sorbirovannogo ehlektrorlita na sostoyanie i diffuzionnuyu podvizhnost' vody i ionov shchelochnykh metallov v perftorirovannykh sul'fokationitovykh membranakh po dannym YaMR

  Volkov, V I; Sidorenkova, E A; Korochkova, S A; Novikov, N A; Sokol' skaya, I B; Timashev, S F [Nauchno-Issledovatel' skij Fiziko-Khimicheskij Inst., Moscow (Russian Federation)

  1994-03-01

  On the basis of data of high-resolution NMR on [sup 1]H nuclei of water, [sup 23]Na and [sup 133]Cs, of counterions Na[sup +] and Ca[sup +] the influence of nonionexchange sorved alkalis and metal chlorides on the state and diffusive mobility of the counterions was studied. It is shown that the type of co-ion can affect considerably the translational diffusion of metal ions.

 16. The Determination of Components of Radioactive Decay Mixtures by Computer Analysis of Count-Rate Data; Determination des Composants de Melanges Radioactifs en Decroissance par Analyse a l'Ordinateur des Resultats du Comptage; Opredelenie komponentov smesej radioaktivnogo raspada posredstvom analiza dannykh skorostej scheta s pomoshch'yu schetno-reshayushchego ustrojstva; Determinacion de los Componentes de Mezclas Radiactivas por Analisis de los Datos de Recuento Mediante Calculadoras

  Airman, W. D.F.; Tyler, S. A.; Dipertand, M. H.; Sedlet, J. [Argonne National Laboratory, Argonne, IL (United States)

  1965-10-15

  izmenjaetsja znachitel'nym obrazom za period vremeni nabljudenija, libo v rezul'tate neposredstvennogo raspada, libo vsledstvie narastanija produktov raspada. Dlja kazhdoj novoj smesi predstavljaetsja vozmozhnym predskazat' sostav vozmozhnyh komponentov na osnovanii takih soobrazhenij, kak proishozhdenie i posledujushhaja jevoljucija smesi, harakter himii otdelenija i metod ili metody scheta. Esli takogo roda soobrazhenija primenjajutsja nadlezhashhim obrazom, to sostav vozmozhnyh komponentov vkljuchit vse dejstvitel'nye komponenty smesi. V takom sluchae mozhno sostavit' nadlezhashhie uravnenija narastanija i raspada i reshit' ih odnovremenno dlja poluchenija kazhdogo komponenta, ili zhe smes' mozhet byt' razlozhena na sostavnye chasti graficheski putem jekstrapoljacii linejnyh otrezkov krivoj obshhego raspada i narastanija. Odnako v sluchae bol'shogo chisla komponentov, esli rech' idet o kompleksnyh shemah raspada, jeti dva metoda libo okazyvajutsja nepriemlemymi, libo ne predstavljaetsja vozmozhnym opredelit' velichiny pogreshnostej, svjazannyh s vychislenijami. Otbor komponentov raspada po metodu naimen'shih kvadratov daet luchshuju ocenku, chem samo po sebe odnovremennoe reshenie uravnenij. Pojetomu na osnovanii metoda naimen'shih kvadratov byla vyrabotana programma po fortranu dlja schetno-reshajushhego ustrojstva (oboznachennaja po kodu {sup K}ORD{sup )}, kotoraja razreshaet sledujushhuju obshhuju problemu: zadajutsja momenty vremeni i otschety za edinicu vremeni dlja proby, vozmozhnye ishodnye radioizo- ' topy i shemy ih raspada, a takzhe vse sootvetstvujushhie konstanty raspada i jeffektivnosti obnaruzhenija; trebuetsja podschitat' kolichestvo kazhdogo ishodnogo izotopa, dejstvitel'no prisutstvujushhego v zaranee opredelennoe nulevoe vremja. V dopolnenie k jetomu programma daet kolichestvo ishodnyh i dochernih produktov v ljuboj moment registracii dannyh. Ispol'zovannaja pervonachal'no dlja bioanalizov i dlja analiza vzjatyh iz okruzhajushhej sredy prob, jeta programma

 17. Analysis of fuel cycles with natural uranium, Phase I, Economic analysis of plutonium recycling in BHWR; Analiza gorivnih ciklusa sa prirodnim uranom, II faza - Ekonomska analiza recikliranja plutonijuma u BHWR reaktorima

  Raisic, N; Bosevski, T [Institute of Nuclear Sciences Boris Kidric, Laboratorija za fiziku i dinamiku reaktora, Vinca, Beograd (Serbia and Montenegro)

  1965-11-15

  The objective of this analysis was establishing a method for determination of the fuel price fraction in the total cost of nuclear power production. Special attention was devoted to recycling of plutonium in natural uranium reactors, plutonium to be used in the same reactor type. The adopted method would enable economic comparison of different types of fuel cycles for different reactors.

 18. Stochastic processes analysis in nuclear reactor using ARMA models; Analiza stohastichkih procesa u nuklearnom reaktoru korishcjenjem ARMA modela

  Zavaljevski, N [Institute of Nuclear Sciences Boris Kidric VINCA, Belgrade (Yugoslavia)

  1990-07-01

  The analysis of ARMA model derived from general stochastic state equations of nuclear reactor is given. The dependence of ARMA model parameters on the main physical characteristics of RB nuclear reactor in Vinca is presented. Preliminary identification results are presented, observed discrepancies between theory and experiment are explained and the possibilities of identification improvement are anticipated. (author)

 19. Analiza economică a cultivării fructelor şi legumelor în Moldova

  ndrei ZBANCĂ

  2017-06-01

  Full Text Available Small and medium agricultural producers of the Republic of Moldova focus on developing highvalue agricultural sector, which provides the greatest profits and, due to this fact, could become an important source of increasing income in the rural sector. This paper presents the results of economic calculations (performed by the authors related to the amount of investments and terms of investment recovery (calculated per 1 hectare for 47 high value agricultural crops (fruits and vegetables, as well as to the economic results of the operational activity of growing these crops (sales incomes, sale costs, gross profit, economic profitability. The authors developed cost budgets and their components for each crop. The presented calculation data will enable local entrepreneurs to select the correct crops based on the economic indicators and to deliberately invest the financial resources. Rezumat. Producătorii agricoli mici şi medii din Republica Moldova sunt orientaţi spre dezvoltarea sectorului agricol de valoare înaltă, care oferă cele mai mari profituri şi care, datorită acestui fapt, ar putea deveni o sursă importantă de majorare a veniturilor în sectorul rural. În această lucrare sunt prezentate rezultatele calculelor economice (efectuate de autori privind suma investiţiilor necesare si termenele de recuperare a investiţiilor (în calcul la 1 ha pentru 47 de culturi de valoare înaltă (fructe şi legume şi estimările privind rezultatele economice din activitatea operaţională la cultivarea acestor culturi (venituri din vânzări, costul vânzărilor, profitul brut, rentabilitatea economică. Autorii au elaborat pentru fiecare cultură bugetul costurilor şi componenţa lor. Datele de calcul prezentate vor permite antreprenorilor autohtoni să selecteze corect culturile în baza indicilor economici şi să investească in mod chibzuit resursele financiare.

 20. Analiza protokola kvaliteta usluga telekomunikacionih mreža / Analysis of quality of service protocols in telecommunication networks

  Milojko Jevtović

  2003-05-01

  Full Text Available Protokoli kvaliteta usluga (Quality of Service - QoS sadašnjih i budućih telekomunikacionih mreža razvijeni su, pored ostalog, sa ciljem da podrže različite klase usluga (Class of Service - CoS komunikaciju u realnom vremenu, kao i prenos multimedijalnih poruka preko paketskih IP (Internet Protocol mreža. U raduje dat pregled karakteristika tih protokola i ocena njihovih konkretnih mogućnosti u obezbeđenju kvaliteta usluga unutar sistema ('s vrha do dna', tj. vertikalno u OSI arhitekturi kao i 'horizontalno' odnosno s kraja na kraj veze, tj. između izvora i odredišta. / Today's and future telecommunication networks must enable transmission throughout heterogeneous environment, using different Quality of Service protocols, Quality of Service protocols use a variety of complementary mechanisms to enable deterministic end-to-end different data delivery. The analysis of these protocols and their efficiency in providing QoS and CoS has been given in this paper.

 1. Analiza energijske učinkovitosti električnih pogonov v procesu hlajenja tehnološke vode

  KOPRIVC, LUKA

  2018-01-01

  Električni pogonski sistemi (EPS) so že vrsto let nepogrešljiv člen v industriji. Sposobnost vodenja in prilagajanja bremenu nam omogoča večjo fleksibilnost in zanesljivost v sistemu in nenazadnje tudi bolj varčno porabo električne energije. S tega vidika je zelo pomemben izkoristek EPS, če lahko določamo delovne točke in iščemo optimalen izkoristek glede na trenutno konfiguracijo. Magistrsko delo obravnava metodo določanja dejanskega izkoristka EPS v industrijskem obratu. Cilj je bil, da ...

 2. Analysis of fuel cycles with natural uranium, Phase I; Analiza gorivnih ciklusa sa prirodnim uranom, I faza

  Stojadinovic, A; Zivkovic, Z; Raisic, N [Institute of Nuclear Sciences Boris Kidric, Laboratorija za fiziku i dinamiku reaktora, Vinca, Beograd (Serbia and Montenegro)

  1964-12-15

  This paper contains analyses of fuel cycles with natural uranium for the following cases: plutonium recycling is not done; recycling of plutonium and irradiated uranium with the condition of equal multiplication factor at the beginning of each cycle; and recycling of plutonium only.

 3. Toplinska analiza procesa - I. Sinteza mreže izmjenjivača topline pinch-postupkom

  Matijašević, Lj.

  2006-10-01

  Full Text Available In the last twenty-five years in the chemical process industry an important point of interest has been, how to minimize total costs, i.e. capital and operating costs expressed as annual charges.Pinch method is thermodynamically oriented method for the synthesis of heat exchanger networks with extended to combined heat and power system, separation schemes, integrated distillation columns and general process design. There have been two schools of the heat exchanger network synthesis. One relies on thermodynamic principles where the designer manually or interactively if software is available, synthesizes the network.The heat exchanger network of a nitric acid plant has been studied and it was found that it is possible to reduce requirements for cooling water and medium pressure steam. In order to enable these savings, three heat exchangers should be replaced with new ones. Energy consumption insteam power system increases slightly. However, the final result is a reduction of energy costs and a payback time of 14.5 months.The other approach relies on mathematical methods like linear and nonlinear programming. In this work thermodynamically oriented method is presented for the synthesis of heat exchanger network.

 4. Ostre uszkodzenia nerek u dzieci leczonych na oddziale intensywnej terapii dziecięcej – prospektywna analiza epidemiologiczna

  Jakub Malesza

  2011-10-01

  Full Text Available Wstęp: Ostre uszkodzenie nerek (acute kidney injury, AKI na oddziałach intensywnej terapii (OIT występuje bardzo często. Ocenia się, że powikłanie to dotyczy około 5-31% dorosłych oraz 4,5-10% dzieci w OIT. Struktura występowania AKI zależy od stopnia referencyjnego szpitala i liczby oddziałów zabiegowych. Cel pracy: Ocena częstości występowania ostrego uszkodzenia nerek na OIT trzeciorzędowego ośrodka pediatrycznego z zapleczem do prowadzenia leczenia nerkozastępczego. Metody: Badanie przeprowadzono jako badanie prospektywne i obserwacyjne, polegało na ocenie częstości występowania AKI w grupie chorych przyjętych na oddział. Do badania kwalifikowano chorych, którzy ukończyli 28 dni, a nie ukończyli 18 lat w dniu przyjęcia. Kryteriami wyłączania pacjentów były: wiek poniżej 1 miesiąca oraz powyżej 18. roku życia, śmierć pnia mózgu w chwili przyjęcia, pobyt na oddziale powyżej 24 godzin. Do oceny AKI zastosowano skalę RIFLE. Wyniki: Do badania zakwalifikowano 198 pacjentów. Kryteria ostrego uszkodzenia nerek spełniło 26 osób (13,1%. Byli to głównie pacjenci po operacjach kardiochirurgicznych (88,5%. Śmiertelność w grupie pacjentów z AKI wyniosła 34,6%. Metody nerkozastępcze zastosowano w 30,7% przypadków AKI (dializę otrzewnową i ciągłe techniki leczenia nerkozastępczego. Śmiertelność w grupie pacjentów dializowanych wynosiła 88,8%. Podsumowanie: Badanie wykazało, że częstość występowania ostrego uszkodzenia nerek na OIT wielospecjalistycznego ośrodka referencyjnego jest wysoka i zależy od specyficznego profilu pacjentów z wysokim ryzykiem okołooperacyjnym. W takim ośrodku konieczne jest zapewnienie dostępności wszystkich metod leczenia nerkozastępczego.

 5. Accident analysis of RB reactor dependent on the lattice pitch; Akcidentalna analiza reaktora ''RB'' pri promeni koraka resetke

  Lolic, B; Lazarevic, B [Boris Kidric Institute of nuclear sciences, Vinca, Belgrade (Yugoslavia)

  1963-07-01

  This analysis was concerned with reactor core with 52-56 fuel rods, lattice pitch being, 8, 10, 12, 16, 18, and 20 cm. Measured values of excess reactivity above critical level of 3.85 cm, total anti reactivity of regulating rod, reactivity changes caused by pumping heavy water and reactivity variations due to movement of control rod were used. Three types of accidents were analyzed: movement of regulating rod to the position of zero reactivity worths, increase of heavy water level at rate of 2.5 cm/min, combination of two previous accidents.

 6. Nuclear fuel burnup calculation in a Voronezh type reactor; Analiza izgaranja nuklearnog goriva u reaktoru tipa Voronjez

  Matausek, M; Marinkovic, N; Kocic, A [Boris Kidric Institute of nuclear sciences, Vinca, Belgrade (Yugoslavia)

  1977-07-01

  In order to summarize and present our abilities to perform a complex computation of the nuclear fuel burn-up, a systematic review of the available methods, algorithms and computer programmes is given in this paper. The computer programmes quoted have all been developed, modified and tested in our department, so that they can be successfully used in the analysis of nuclear power plants from both physics and economic points of view. For a commercially proven nuclear reactor - reactor of the Voronezh type - an illustrative computation of the fuel burn-up is performed. The typical results are presented and discussed. The conclusion concerns the completion of a modular scheme for the fuel burn-up calculation and the fuel cycle analysis (author)

 7. Metoda pentru analiza spectrometrica cu detector de Ge(Li) a probelor de trasori radioactivi cu rasini schimbatoare de ioni

  Stanescu, S.P.; Farcasiu, O.M.

  1981-07-01

  The radioactive tracers methods presently in use in hydrology are based on ''in situ'' low resolution gamma-ray spectrometry measurements. However sometimes the information obtained in this way is not conclusive and the need for better spectrometry systems is evident. Therefore the authors present a method for measuring in laboratory conditions samples of radioactive tracers collected ''in situ'' and concentrated on ions exchange resins, sing low level gamma-ray spectrometry with Ge(Li) detector. The advantages of this method in comparison with the methods based on Na(Tl) detectors are also presented in the paper. (authors)

 8. Konstruiranje hipermuškosti putem tijela u crnačkoj popularnoj kulturi: vizualna analiza naslovnica rap albuma

  Zlatko Bukač

  2010-09-01

  Full Text Available Teoretiziranje o konceptu muškosti, kao karakteristike koja se pridodaje određenim vizualnim proizvodima pristupačno je u prvom redu putem proučavanja medija, kulture i praksi označavanja. Te prakse konstruiraju imaginarij s raznim posljedicama koje se manifestiraju ponajviše u načinu gledanja na pojedinu kulturu, spol, rod i slično. Melly (1986 i Mort (1988 ponajviše su govorili o novom načinu vizualnog kodiranja. George Melly je pridonio kratkim pregledom određenog seta oglasa u kojima je vidio “novo korištenje spola“ unutar kojeg su se „muškarci koristili kao pasivni seksualni objekti'“ (Melly, 1986:41. S druge strane, u tradiciji kulturnih studija, Frank Mort (1988 tvrdi da su muška tijela koja se pojavljuju u oglasima za traperice Levis prezentirana modnim kodovima i kulturom stila. Sean Nixon (1997, navodeći u svom tekstu ta dva primjera i nastavljajući se na njih, istraživao je kulturnu značajnost stvaranja slika „novog muškarca“ koje su povezane s muškim tržištem kojemu su te slike namijenjene. Slike je stavio u vezu sa stvorenim (ili bolje rečeno konstruiranim slikama muškosti i muške kulture. Nadalje, Nixon (1997 navodi knjigu The Sexuality of Men (Metcalf and Humphries, 1985, koja konceptualizira pojam muškosti govoreći da je karakteriziran slikama agresivnosti, kompetitivnosti, emocionalne neprilagođenosti i hladnoće koje su ovisne o pretjeranu naglašavanju penetrativnog seksa. Muškarci su, prema autorima, počeli kritički promišljati o muškosti, iskazivali su strah i anksioznost prema konstrukciji „muškosti“ iz tih reklama. Sukladno tome sva muška tijela izvan konstruirane „muškosti“ postaju ugrožena. Taj se koncept dalje razvijao u popularnoj kulturi, a konzumenti su ga, napadnuti takvim slikama, prihvaćali stvarajući želju prema takvu obliku muškosti, osjećajući anksioznost, strah i depresiju zbog toga što ne pripadaju toj slici ili zadovoljstvo spoznajom da oni jesu „pravi muškarci“. Koncept muškosti je postao moćan alat, no Nixon (1997, po uzoru na Jeffreya Weeksa, govori da je to još jedna izmišljena kategorija koja je produkt kulturnih značenja dodanim određenim atributima, kapacitetima, dispozicijama i formama ponašanja u određenim povijesnim trenucima (Nixon, 1997. Unatoč „izmišljenoj“ prirodi takva koncepta ne smijemo zanemariti moć tih kategorija nad nama. Potrebni su nam da se kao gledatelj, konzument, subjekt i objekt pozicioniramo u odnosu prema drugima, lociramo u svijetu, kako fizičkom tako i mentalnom.

 9. Analiza metod scalania arkuszy Numerycznego Modelu Terenu na przykładzie zlewni rzeki Kamiennej i Iłżanki

  Paweł Gilewski

  2016-07-01

  Full Text Available Numeryczny Model Terenu znajduje coraz częstsze zastosowanie w inżynierii środowiska. Zaprezentowano aplikację pozwalającą na zamianę arkusza NMT w formacie TIN na rastrowy, a następnie połączenie wielu rastrów w jeden (mozaikowanie. Analizie poddano dokładność uzyskiwanych modeli w miejscach nakładania się arkuszy NMT. Łącznie analizie poddano 48 modeli rastrowych uzyskanych 2 metodami interpolacji, o 4 różnych rozdzielczościach i połączonymi za pomocą 6 metod mozaikowania.

 10. Analiza lecznictwa uzdrowiskowego dzieci po leczeniu przeciwnowotworowym = Analysis of health spa treatment of children following cancer therapy

  Agata Wawryków

  2016-02-01

                      Introduction: There is about 1200 new pediatric patients diagnosed with malignacies every year in Poland. Many of them requires a multi-stage, long-term and systematic rehabilitation after finished anti-cancer treatment. Specialized centers of physical and psychosocial rehabilitation take the main role in reducing the ate effects of anti-cancer treatment. There is only one rehabilitation center in Poland witch takes care of children with malignancies.                     Aim: The aim of this study was to analyze the health spa treatment of children after anti-cancer treatment on the example of Hematology Rehabilitation Hospital for Children "Orlik" in Kudowa Zdroj.                    Material and Methods: We studied a group of 3580 children and young adults (1865 girls and 1715 boys aged 1 to 21 years (mean age 11,53 years, median 12 years which were the patients in rehabilitation Hospital ,, Orlik" from 1 June 2007 to 31 May 2012.                    Results: In the analyzed period, in the  Hospital "Orlik" children after anti-cancer treatment accounted for about 26% of all hospitalized patients. Most of children after oncological treatment came from the Pomerania, Lower Silesia and Lublin, least - from Podlaskie, Lubuskie and Warmia - Mazury. Most of children were suffering from hematologic malignancies.                    Conclusions: Patients after cancer treatment are a small group of children hospitalized in the reporting center. Most children hospitalized in the Hospital Orlik came from leading centers in Poland oncological.

 11. Primerjalna analiza medijskega oglaševanja slovenskih in tujih podjetij na socialnem omrežju Facebook

  Božič, Rina

  2015-01-01

  Nenehen napredek v tehnologiji ima velik vpliv na trženjsko komunikacijo, ki se spreminja skozi čas. Podjetje mora dobro poznati prednosti svojih izdelkov in jih predstaviti ciljnim skupinam. Zaradi večjega dosega in boljše cenovne učinkovitosti podjetja uporabljajo oglaševanje preko socialnih omrežij. Tako lažje določijo ciljno skupino in merijo rezultate oglasa. V današnjem okolju je za preživetje na trgu nujno potreben tehnološki razvoj in sledenje novostim na področju trženja. Opisana...

 12. Prostorsko-časovna analiza stanja športnih objektov v Sloveniji v obdobju 1975–2012

  Boček, Kristijan; Starček,, Simon; Petrovič, Dušan

  2015-01-01

  Sports facilities are built objects and outdoor surfaces in the built environment, with significant impacts and effects on society, economy and environment. High-quality sports facilities, their proper spatial distribution and accessibility are important factors in the development of sport and sports-related activities and influence the quality of life. Data on sports facilities and their spatial distribution are a measure for the quality of sports areas. They represen...

 13. ANALIZA BUGETULUI UNIUNII EUROPENE ÎN 2006 ŞI PERSPECTIVA ACESTUIA ÎN PERIOADA 2007 – 2013

  Romeo Victor Ionescu

  2006-05-01

  Full Text Available European Union budget takes into consideration the transformations of European policy priorities. This paper reveals the EU budget for 2006, which represents a major step for redirecting the use of European expenses towards a knowledge-based economy. This paper also presents the allocation of the EU budget for the unsolved problems and the contradictions that still persist in an enlarged Community. The EU 2007-2013 financial perspective was adopted by the European Council on December 15th, 2005 and mainly refers to: the long-lasting development; preservation and management of natural resources; citizenship, freedom, security and justice; EU as a global partner; administration and compensations.

 14. O meta-analiza asupra relatiei dintre performanta in munca si conflictul munca-familie la persoanele angajate

  Albulescu, Sabina

  2012-12-01

  Full Text Available The current meta-analysis represents an objective literature review of the studies that examine the relationship between work-family conflict and work performance. The overall aim of this paper is to investigate said relationship in an objective manner and to provide a measurable summary of the literature. Through the use of PsycInfo - the main database that deals with psychology articles and Academic Search Complete- a multi-disciplinary database, we identified eight studies that deal with the connection between work-family conflict and work performance. By examining the available information, a number of five hypotheses were developed. In order to study the relationship between the two concepts, we employed the fixed effects model. Thus, we found out that work-life conflict is negatively correlated with job performance. In addition, results indicate that the age and gender of the participants as well as the method used to evaluate performance did not influence said relationship. Conversely, we determined that marital status is an important factor that models the relationship between job performance and work-family conflict.

 15. Utylitaryzm – doktrynalna analiza ewolucji nurtu/Utilitarianism – Doctrinal Analysis of the Evolution of the Thought

  Olgierd Gorecki

  2011-01-01

  Utilitarianism as innovatory and original stream of ethical and political thought enrich philosophical discourse of last three centuries. Utilitarian thinkers pointed out that maximization of pleasure correlated with minimization of pain is correct way to create objective catalog of rules or behaviors which application resulted in formation of the highest utility, good for an individual and good for a society. From methodological point of view there are differences between utilitarian philoso...

 16. Comparative of fuel cycle cost for light water nuclear power plants; Uporedna analiza cene gorivnog ciklusa lakovodne nuklearne elektrane

  Kocic, A; Dimitrijevic, Z [Boris Kidric Institute of nuclear sciences, Vinca, Belgrade (Yugoslavia)

  1978-07-01

  Starting from ost general fuel cycle scheme for light water reactors this article deals with conceptual differences of BWR, PWR and WWER as well as with the influence of certain phases of fuel cycle on economic parameters of an equivalent 1000 MWe reactor using a computer program CENA /1/ and typical parameters of each reactor type. An analysis of two particular power plants 628 MWe and 440 MWe WWER by means of the same program is given in the second part of this paper taking into account the differences of in-core fuel management. This second approach is especially interesting for the economy of the power plant itself in the period of planning. (author)

 17. Primerjalna analiza ključnih dejavnikov tržnega uspeha novih izdelkov v slovenskih predelovalnih panogah

  Muster, Aleksandra

  2016-01-01

  Namen raziskave je bil na vzorcu podjetij slovenske predelovalne industrije ugotoviti, kako dejavniki kot so odzivna tržna naravnanost, organizacijsko učenje, proaktivna tržna naravnanost in inovativna organizacijska kultura vplivajo na tržni uspeh novih izdelkov ob pogojih uporabe sodobnih metod v okviru procesa razvoja novih izdelkov, tržnih in tehnoloških sprememb in uporabe zunanjih virov za inovacije v okviru procesa razvoja novih izdelkov. Večina ugotovitev iz empirične raziskave na ...

 18. Analiza diagnostic a sectorului construcţiilor din România în perioada 2008-2010

  Victor Radu

  2012-09-01

  Full Text Available Diagnostic analysis is a tool used especially in strategic management. Diagnostic analysis of the construction sector is focused on: value of construction works by manner of performing and by type of ownership; new construction works; capital repair works; current maintenance and repair works; construction under contract by category of objects and construction under own management; situation of construction firms; human resources analysis.

 19. ANALIZA TECHNICZNO-EKONOMICZNA ZASTOSOWANIA GRUNTOWEJ I POWIETRZNEJ POMPY CIEPŁA W BUDYNKU JEDNORODZINNYM – STUDIUM PRZYPADKU

  Paweł OBSTAWSKI

  Full Text Available W artykule dokonano analizy techniczno-ekonomicznej zastosowania gruntowej i powietrznej pompy ciepła pokrywających zapotrzebowanie na ciepło budynku jednorodzinnego. Obciążenie cieplne budynku związane ze stratami ciepła przez przegrody zewnętrzne oraz wentylację grawitacyjną obliczono zgodnie z normą PN-EN 12831. W budynku zastosowano niskotemperaturowe ogrzewanie płaszczyznowe w postaci ogrzewania podłogowego, którego rozmiary obliczono zgodnie z normą PN-EN 1264. Kierując się zapotrzebowaniem na ciepło budynku dobrano gruntową pompą ciepła o katalogowej nominalnej mocy grzewczej wynoszącej 13,9 kW, oraz powietrzną pompę ciepła o katalogowej mocy nominalnej wynoszącej 9,4 kW. Założono, że gruntowa pompa ciepła będzie eksploatowana w trybie monowalentnym, natomiast powietrzna pompa ciepła w trybie monoenergetycznym biwalentnym. Praca powietrznej pompy ciepła poniżej temperatury biwalentnej wspomagana będzie grzałką elektryczną o mocy nominalnej równej 6 kW umieszczonej w zasobniku buforowym. W obu przypadkach założono sterowanie instalacji w funkcji temperatury otoczenia (sterowanie pogodowe. Założono, że praca powietrzną pompy ciepła poniżej temperatury otoczenia <-7⁰C (temperatury biwalentnej wspomagać będzie grzałka elektryczna. Dokonano analiz: kosztów inwestycji, uzyskanych efektów energetycznych oraz kosztów eksploatacyjnych obu rozwiązań. Analizując koszty inwestycji obu rozwiązań, ze względu na koszt wymiennika gruntowego instalacja gruntowej pompy ciepła w porównaniu z powietrzną jest droższa. Zarówno gruntowa jak i powietrzna pompa ciepła wspomagana grzałką elektryczną załączana poniżej temperatury biwalentnej pokrywa zapotrzebowanie na ciepło budynku. Z dokonanych analiz wynika, że koszt eksploatacji gruntowej pompy ciepła jest niższy niż pompy powietrznej. Jednakże analizując koszty inwestycyjne i eksploatacji obu instalacji w okresie 20 lat okazuje się, że bardziej ekonomiczne jest zainstalowanie powietrznej pompy ciepła.

 20. Analiza przyczyn zawilgocenia podziemnej części budynku „Dworek” uniwersytetu rolniczego w Krakowie

  Andrzej Gruchot

  2014-04-01

  Full Text Available W pracy przedstawiono ocenę przyczyn zawilgocenia ścian piwnic budynku „Dworek” Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie oraz zaproponowano środki zaradcze. Zakres prac badawczych obejmował badania terenowe mające na celu rozpoznanie konstrukcji fundamentów oraz badania laboratoryjne właściwości geotechnicznych gruntów podłoża. Stwierdzono, że występujące zawilgocenia ścian piwnic, jak również złuszczenia tynku są następstwem niestarannego wykonania izolacji przeciwwilogociowej, a główną przyczyną ich zawilgocenia jest woda opadowa. Jako rozwiązanie zaproponowano wykonanie przeciwwilgociowej izolacji poziomej oraz szczelne wybrukowanie powierzchni terenu przed ścianą pomieszczeń w celu odsunięcia strefy infiltracji wód opadowych.

 1. Analysis of station blackout accident at the nuclear power plant; Analiza gubitka svih izmjenichnih izvora napajanja u NE

  Bencik, V [Elektrotehnichki Inst. Rade Koncar, Zagreb (Yugoslavia); Kozaric, M [Zagreb Univ. (Yugoslavia). Elektrotehnicki Fakultet

  1990-07-01

  In 1986 the US NRC published a proposed rule making to tighten the requirements on nuclear plants with regard to their ability to deal safely with a total loss of all a-c electric power, both from external and internal sources of supply. The proposed rule would require all licensees and applicants to: 1. Assess the capability of their plants to cope with a total loss all a-c power(that is, determine the amount of time the plant could maintain core cooling and containment integrity with a-c power unavailable); 2. Have procedures and training to cope with such an event; 3. Make modification, if necessary, to cope with an acceptable minimum duration loss of all a-c power. A total loss of all a-c electric power has been identified as an 'unresolved safety issue' and subjected to considerably study. The article presents an idea to resolve this issue. (author)

 2. Sintaksičko-semantička analiza 'srca' - čitanje grafita sa sadržajem ljubavnog karaktera

  Obradović Radmila M.

  2012-01-01

  Full Text Available (francuski Dans l’article ci-present l’auteur met en relief l’utilisation du 'coeur' dessine de maniere traditionnelle (♡ et, dans quelques exemples, de maniere electronique (<3, dans les graffitis au contenu du caractere amoureux, c’est-a-dire les graffitis exprimant ou suggerant un sentiment d’amour envers une personne de l’autre sexe ainsi que les fonctions linguistiques du 'Coeur' luimeme. En outre, l’auteur demontre que le 'coeur' peut y avoir la valeur et le sens du verbe et assumer la fonction syntaxique du predicat. Le 'coeur' ecrit de maniere electronique (<3 est beaucoup moins exploite dans dans les graffitis au contenu de caractere amoureux et il n’y assume pas les memes fonctions linguistiques que 'coeur' dessine de maniere traditionnelle (♡. En plus, ces deux signes n’ont la meme distribution ni les memes valeurs syntaxiques et semantiques dans les graffitis au contenu de caractere amoureux.

 3. Analiza kvalitete procesa sušenja u klasičnim komornim sušionicama

  Sedlar, Tomislav; Pervan, Stjepan

  2010-01-01

  U radu su dani rezultati ispitivanja kvalitete sušenja u klasičnoj komornoj sušionici. Ispitivanje se temelji na novoj metodologiji kojom se prikazuje razina uspješnosti procesa sušenja na temelju analize kvalitete tog procesa u klasičnoj komornoj sušionici, korištenjem znanstveno unaprijeđene verzije liste provjere u svakodnevnoj praktičnoj primjeni. Za verificiranje nove metodologije ispitivanja izabrano je poduzeće koje se specijaliziralo za izradu lamel parketa i klasičnog parketa. U s...

 4. Analiza učinkovitosti učenja strojnika na stroju za sečnjo

  Pezdevšek Malovrh, Špela; Košir, Boštjan; Krč, Janez

  2004-01-01

  Članek obravnava načine učenja bodočih strojnikov za delo s strojem za sečnjo.Na prvem takšnem primeru v Sloveniji je opisan in analiziran potek učenja s simulatorjem in merjeni so časi posameznih postopkov pri dveh kandidatih. Opisano je delovanje simulatorja za učenje na stroju Timberjack 1270 D in potek enotedenskega tečaja. Narejena je primerjava med kandidatoma glede porabe časa in števila poškodb na virtualnem stroju in sestoju, ki jih je beležil program simulatorja. Podane so usmeritve...

 5. Analiza apela oglašavanja i njihov utjecaj na ponašanje potrošača

  Šubić, Marinela

  2017-01-01

  Apeli se u oglašavanju koriste još od 18. stoljeća pojavom prvih masovno tiskanih novina. U to vrijeme proizvođači u oglašavanju ističu racionalnu korist svojih proizvoda (opipljive vrijednosti i kakvoća). Prava kreativna revolucija u oglašavanju događa se krajem pedesetih godina prošlog stoljeća kada opipljive vrijednosti proizvoda prepuštaju mjesto neopipljivima. Izbor apela temelji se na potpunom poznavanju tržišta i uvjeta na njemu, ciljne skupine potrošača, te njihovih motiva i reakcija....

 6. Analiza wpływu wybranej metodologii oceny mostków cieplnych na bilans energetyczny budynku

  Abdrahman Alsabry

  2018-04-01

  Obliczenia analityczne jednoznacznie pokazują, że przyjęta metodyka wyznaczenia wartości współczynnika liniowego przenikania ciepła mostka cieplnego, znacząco wpływa na charakterystykę energetyczną budynku. Przedstawione w katalogach mostków cieplnych wartości liniowego współczynnika przenikana ciepła dla konkretnych przegród, najczęściej rozwiązań systemowych różnych firm, dają bardziej precyzyjne wartości aniżeli przyjęte na podstawie uproszczonej metodyki zgodnie z normą PN-EN ISO 14683:2008. Przy użyciu obliczeń komputerowych zgodnie z normą PN-EN ISO 10211:2008 wartości współczynnika liniowego przenikania ciepła są odzwierciedleniem rzeczywistych detali konstrukcyjnych. Można zatem jednoznacznie stwierdzić, że obliczenia te są najdokładniejsze. Jednak w porównaniu do katalogów metoda ta wymaga dużo większych nakładów pracy. Zmiana sposobu uwzględnienia wartości mostka termicznego może zmienić wartość wskaźnika nieodnawialnej energii pierwotnej nawet o 20 [kWh/m2rok]. Szczególną uwagę do precyzyjnych analiz strat ciepła przez mostki cieplne powinno się uwzględniać przy projektowaniu budynków pasywnych oraz zero-energetycznych, w których wpływ mostków termicznych stanowić może ponad 20% łącznego zapotrzebowania na ciepło.

 7. Cum descriu oamenii experienta schimbarii locului de munca din mediul public in cel privat? O analiza interpretativ fenomenologica

  Mateiana, Roxana

  2012-12-01

  Full Text Available The current research aims to present a detailed idiographic analysis regarding the experience of changing jobs from public service to private sector. The study was conducted on a sample consisting of five participants, ages between 24 and 46 years old. Each participant was interviewed based on semi-structured interviews and their transcripts were further analyzed using the interpretative phenomenological analysis. This specific method implied analyzing the experiential responses and their respective meanings line by line, retaining the first impressions followed by identifying the emergent topics from the experiential material, with focus on similarities and discrepancies within each case, as well as between all cases. Five themes emerged from the experiential material provided by the participants: the job characteristics in the public sector, the causes that lead to changing the workplace, the job characteristics in the private sector, barriers in adapting to the new work settings, changes regarding the relationship work – family life. Based on the “verbatim” content obtained, there could be outlined a certain “portrait” of the public sector as a product of a specific cultural, economic, social and even political environment, presented mainly as opposed to the private sector. The propensity to the “family” type work group, the institutional disorganization, the chaos represented by the bureaucracy, the lack of motivation and the routine are among the issues that matter, but „lack” to the participants in the new workplace. We consider that this kind of approach provides new insights regarding the experience of changing the workplace from public to private sector, based on first-hand information from people who went trough the experience.

 8. Czy emocje mogą być racjonalne. Analiza wybranych aspektów filozofii emocjiRonalda de Sousy

  Andrzej Dąbrowski

  2016-03-01

  Full Text Available CAN EMOTIONS BE RATIONAL?THE ANALYSIS OF SOME ASPECTS OF RONALD DE SOUSA’S PHILOSOPHYOF EMOTIONSummaryIn the paper I examine the three aspects of Ronald de Sousa’s philosophy of emotions:intentionality, objectivity, and rationality of emotions. In the beginning, I putup the basic question, how he sees emotions? De Sousa argues that emotions are a kind of perception (perception of axiological properties. At the same time hedefends an objectivist approach to emotions. It implies that emotion apprehendssomething in the world that exists independently of us. The fundamental question,how emotions relate to their objects, leads to the inquiry on the intentional structureof emotion and, then, to the study of the truth of emotion. Finally, I reconstruct a veryimportant study concerning rationality: cognitive rationality, strategic rationality,and axiological rationality. The latter one is specific to the emotions.

 9. ANALIZA ETIČNEGA RAVNANJA Z VIDIKA SLOVENSKEGA ETIČNEGA RAČUNOVODSKEGA KODEKSA IN ŠTIRIH ETIČNIH TEORIJ

  Bavdaž, Aleksandra

  2013-01-01

  Dandanes je v svetu mnogo poznanih primerov podjetij, ki so delovala na podlagi laži, goljufij in prevar. Pri podjetjih, kot je Enron, ki ga v delu diplomskega seminarja obravnavam, se je dogajalo prav to. Že od ustanovitve, daljnega leta 1985, ko sta se združili dve energetski podjetji in je nastalo eno veliko podjetje, s Kenom Layem na čelu, so se v podjetju Enron dogajali sumljivi posli. V svojem šestnajst-letnem delovanju so se sicer pojavljali le sumi o tem, da se morda v podjetju ne d...

 10. Analiza štetnog uticaja vibracija na posadu u transportnim sredstvima vojske Srbije / Analysis of risks from crew exposure to vibrations in military transport

  Snežana B. Jovanović

  2009-10-01

  Full Text Available U radu je prikazana metoda za procenu rizika nastalog usled izloženosti čoveka vibracijama. Merenja vibracija koje se prenose na celo telo i na sistem šaka-ruka izvršena su za posadu helikoptera, rečnog broda i terenskog vozila. Izmerene vibracije ocenjene su prema kriterijumima 'štetnosti po zdravlje' i 'kvaliteta komfora'. / This paper presents test methods for assessing risks arising from human exposure to vibrations. The measuring of vibrations transmitted to the 'whole-body' and human 'hand-arm' system is carried out for helicopter, river boat and off-road vehicle crews. The measured vibrations are assessed according to the criteria of the 'health quality' level and the 'comfort quality' level.

 11. Accident conditions analysis of spent fuel storage pool RA research reactor in Vinca; Analiza udesnih stanja u odlagalistu isluzenog goriva istrazivackog rektora RA u Vinci

  Jovic, V; Jovic, L [Institute of Nuclear Sciences VINCA, Belgrade (Serbia and Montenegro)

  2000-07-01

  Based on Safety analysis of the spent fuel pool RA research reactor in Vinca, conditions and possibilities accident sequences in present configuration storage facility are considered (author) [Serbo-Croat] Na osnovu Analize sigurnosti odlagalista isluzenog goriva istrazivackog reaktora RA u Vinci razmatraju se uslovi i mogucnosti pojave udesnih stanja u postojecoj konfiguraciji odlagalista (author)

 12. Analysis of enterprise profitability with application of method of diversifying Analiza rentowności przedsiębiorstwa z wykorzystaniem metody różnicowania

  Anna Bieniasz

  2008-09-01

  Full Text Available The causal analysis of enterprise profitability was presented in the article. The analysis was widened for determining power and direction of the influence of chosen factors on the profitability of own capital. The conducted analysis of own capital profitability in chosen enterprise showed, that in 1997-2006 the level of ROE was often influenced by the change of return on assets than capital multiplier. The changes of assets profitability to larger degree were caused by changes of sale profitability than total assets turnover. Both the model Du Pont, as well as the method of diversifying are not only useful for explain-ing reasons for developing the profitability of assets, or of the return on equity, but above all can be used while undertaking the decision concerning futures.

 13. Analysis of possible energy efficiency increasing of the cogeneration process in EL-TO Zagreb; Analiza mogucnosti povecanja energetske ucinkovitosti spojnog procesa EL-TO Zagreb

  Stanisa, B [Tehnicki fakultet, Rijeka (Croatia); Krivak, B [Hrvatska elektroprivreda, Zagreb (Croatia)

  1997-12-31

  In the erection planing of new generation capacity, besides the profitability, there is need to taken in account the rational consumption of primary energy, and the environmental protection. The main rules could have cogenerations of the heat and power. In power plant EL-TO Zagreb there are analysed generating capacity of the cogeneration process. There is considered reconstruction and revitalisation`s of existing generating units, and erections of new one, all in the purpose to meet the growing heat demand. The district heating system is considered from the point as opportunity in energy saving capacity in the cogeneration of heat and power. For the amount of the energy saved there is need for less primary energy to be consumed, and this in finally means that for the some energy demands it has the some effect as the natural energy resources are expanded. (author). 9 figs., 7 tabs., 12 refs.

 14. ANALIZA STRATEGIC? DE MARKETING, DE POZI?IONARE A M?RCII UNEI FRANCIZE SPORTIVE PROFESIONISTE ?I A?TEPT?RILE CONSUMATORILOR DE SPORT

  Gheorghe Jinga

  2012-01-01

  The sport events market is characterised by a demand with its specific requirements and an offer intensely pressured by results. This market commersializes a valid, ephemeral product, having not so well defined characteristics and attributes which are instable in a competitive universe. I will try to present a specific diagnosis between demand and offer in the form of sports entertainment and also the importance between the strategic view of the leaders, of the owners of clubs, the ones who o...

 15. Modelling and Analysis of Phase Transformations and Stresses in Laser Welding Process / Modelowanie I Analiza Przemian Fazowych I Naprężeń W Procesie Spawania Laserowego

  Piekarska W.

  2015-12-01

  Full Text Available The work concerns the numerical modelling of structural composition and stress state in steel elements welded by a laser beam. The temperature field in butt welded joint is obtained from the solution of heat transfer equation with convective term. The heat source model is developed. Latent heat of solid-liquid and liquid-gas transformations as well as latent heats of phase transformations in solid state are taken into account in the algorithm of thermal phenomena. The kinetics of phase transformations in the solid state and volume fractions of formed structures are determined using classical formulas as well as Continuous-Heating-Transformation (CHT diagram and Continuous-Cooling-Transformation (CCT diagram during welding. Models of phase transformations take into account the influence of thermal cycle parameters on the kinetics of phase transformations during welding. Temporary and residual stress is obtained on the basis of the solution of mechanical equilibrium equations in a rate form. Plastic strain is determined using non-isothermal plastic flow with isotropic reinforcement, obeying Huber-Misses plasticity condition. In addition to thermal and plastic strains, the model takes into account structural strain and transformation plasticity. Changing with temperature and structural composition thermophysical parameters are included into constitutive relations. Results of the prediction of structural composition and stress state in laser butt weld joint are presented.

 16. USPOREDNA ANALIZA VELIKIH VODA PROVEDENA UOBIČAJENIM METODAMA I METODOM GEMORFOLOŠKOG TRENUTNOG JEDINIČNOG HIDROGRAMA PRIMJENOM EBA4SUB PROGRAMA

  Mulaomerović–Šeta, Ajla; Prskalo, Gordan; Lozančić, Željko; Petroselli, Andrea; Bakalović, Amina

  2017-01-01

  Problem određivanja hidrograma velikih voda jedan je od temeljnih problema u hidrotehničkoj praksi. Za definiranje hidrograma, odnosno njegovog vrha (pika), uobičajeno se koriste statističke metode godišnjih ekstrema i pikova, za koje je nužno raspolagati povijesnim podacima o protoku, zatim empirijski izrazi, te hidrološki modeli. U radu je prikazana primjena hidrološkog modela EBA4SUB (Event-Based Approach for Small Ungauged Basins) namijenjenog za definiranje hidrograma otjecanja na neizuč...

 17. Paleostomatološka analiza humanog kraniofacijalnog osteološkog materijala sa srednjovjekovnog nalazišta Bijelo Brdo kod Osijeka

  Vodanović, Marin; Brkić, Hrvoje; Demo, Željko

  2005-01-01

  The diagnosis and interpretation of lesions of the dentition and masticatory apparatus are useful for identification of the lifestyle of ancient populations. Paleopathological investigations of teeth provide information about the type of diet and alimentary resources. Diseases of the teeth are relatively easy to study in earlier populations, due to the resistance of dental hard tissues to post mortem degradation. The term the Bijelo Brdo Culture refers the period from the 10th to the 13th cen...

 18. Analiza socjometryczna w ocenie grupy społecznej i budowaniu zespołu sportowego = Sociometry in the assessment of social group and sport team building

  Anna Ussorowska

  2016-08-01

      a Uniwersytet Gdański, Wydział Nauk Społecznych, ul. Bażyńskiego 4, 80-952 Gdańsk, Polska   b Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Fredry 10, 61-701 Poznań, Polska   c Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego, ul. Kazimierza Górskiego 1, 80-336 Gdańsk, Polska           Key words: physical activity, sociometry, social relations development Słowa kluczowe: aktywność fizyczna, socjometria, budowanie relacji społecznych   Streszczenie             Socjometria jako metoda badawcza jest powszechnie wykorzystywana zarówno w socjologii jak i psychologii społecznej, głównie do oceny i pomiaru struktur władzy, współpracy i komunikacji pomiędzy jednostkami danej populacji oraz spoistości określonych grup społecznych. Głównym celem takiego działania jest ocena kierunku i siły stosunków przyciągania i odrzucania, które występują między przedstawicielami danych grup. W sporcie, a zwłaszcza dyscyplinach drużynowych, które odpowiadają założeniom małych grup społecznych czynnik relacji międzyosobowych jest szczególnie istotny w budowaniu drużyny, a co za tym idzie w tworzeniu odpowiednich warunków do osiągania wysokich wyników sportowych.             Znajomość nieformalnej struktury społecznej zespołu sportowego może okazać się cennym źródłem informacji, które świadomy trener jest w stanie odpowiednio wykorzystać. Posiadając wiedzę na temat czynników kształtujących relacje interpersonalne, można na nie świadomie oddziaływać w celu korekty i eliminacji zachowań niepożądanych. Ponadto dzięki świadomemu kształtowaniu i monitorowaniu właściwych postaw w drużynie trener jest w stanie istotnie poprawić sytuację interpersonalną pojedynczego zawodnika, a co za tym idzie znacząco wpływać na ogólną atmosferę panująca wewnątrz drużyny, co jak dowodzą liczne badania naukowego bezpośrednio koreluje z efektywnością działań drużyny i osiąganiu wysokich wyników w rywalizacji.   Abstract             Sociometry as a research method has been widely used both in sociology and social psychology, especially for       assessment and measurement of power structures, cooperation and communication between units of the small population and the cohesion of specific social groups. The main purpose of such action is to evaluate the direction and forces of “attraction and rejection” relations that exist between the representatives of such groups. In sports, especially team disciplines (that correspond to the assumptions of small social groups interpersonal relationship factor is very important in building of a team structure and thus that to create the right conditions to achieve high goals.             Knowledge of informal social structure of sport team can be a valuable source of information for conscious coach to use. With knowledge about the factors influencing on interpersonal relations, it is possible to affect on them and eliminate unwanted behaviors. Moreover, thanks to the conscious shaping and monitoring the proper attitudes in team trainer is able to improve the interpersonal situation of a single player. By doing this the general atmosphere within the team will improve which has been found in numerous studies to correlate with in the effectiveness of team activities in achieving high goals.

 19. Analiza porównawcza konkurencyjnych mierników inflacji w strategii bezpośredniego celu inflacyjnego na przykładzie Japonii i USA

  Gamrot, Michał

  2014-01-01

  Monetary policy requires the selection of a specific inflation measure. Because of serious methodological differences between competing inflation indices, the choice of a particular index may have serious consequences for money supply, interest rates and nominal GDP. This article describes the theoretical assumptions of three competing inflation measures (CPI, core inflation, and the GDP deflator) in the context of monetary policy goals. The theoretical analysis is focused on e...

 20. Analysis of steam generator behaviour in nuclear power plant with computer program RELAP5; Analiza delovanja uparjalnika jedrske elektrarne s programom RELAP5

  Zeljko, M; Gregoric, M; Peterlin, G [Institut ' Jozef Stefan' , Ljubljana (Yugoslavia)

  1983-07-01

  Analyses of nuclear power plant behaviour are made with large computer programs. We used RELAP5/MOD1/CYCLE001, which was developed in Idaho National Engineering laboratory. Input model was prepared to analyze transients in steam generator of NPP Krsko. We found out that this version had a lot of faults so we intend to implement a new cycle. First experience shows the whole complexity of such analysis from technical and economical viewpoints. (author)

 1. Wydarzenia kulturalne w Łodzi – analiza zawartości „Kroniki Miasta Łodzi” z 2016 roku

  Joanna Mikosz

  2017-03-01

  Full Text Available The publication is divided into two parts. In the first one Author characterizes magazine „Kronika Miasta Łodzi”. She presents its history and its present form. The second part of the article discusses the important and remarkable cultural events in Lodz of 2016 year which have been presented in this journal. Belong to them: exhibitions, theater performances and festivals. The Author also shows the important social role which plays this periodic for residents of Lodz.

 2. Analysis of accident caused by temperature increase at the RA reactor in Vinca; Analiza udesa usled povisenja temperature na reaktoru RA u Vinci

  Afgan, N; Kulundzic, P [Institute of Nuclear Sciences Boris Kidric, Vinca, Beograd (Serbia and Montenegro)

  1964-06-15

  The objective of this work was to determine the maximum time interval without accident due to mechanical failures. The following accidents caused by mechanical failures are taken into account: loss of moderator flow, moderator leaking with or without circulation, and accidents caused by removal of fuel channels from the reactor vessel. Obtained numerical and experimental results are presented. Experimental device installed at the reactor was used for verification of calculation results. The analysis was done for the most damaging conditions and thus the obtained results represent the lowest boundary values. [Serbo-Croat] Rad je baziran na pronalazenju maksimalnih vremena pri kojima i pored mehanickih kvarova nece doci do udesa. Posmatrani su slucajevi: prestanak cirkulacije moderatora, curenje moderatora uz i bez postojece cirkulacije, kao i udesi pri vadjenju tehnoloskih kanala iz reaktorskog suda. Dobijeni su rezultati numerickom i eksperimentalnom metodom. Eksperimentalna aparatura je postavljena da bi se dobila potvrda numerickih rezultata. U radu se vodilo racuna da se uvek analiziraju najnepovoljniji slucajevi pa su zato i dobijeni rezultati donje granice resenja (author)

 3. Analysis of neutron flux increase in the horizontal experimental channels of Ra reactor - masters thesis; Analiza povecanja neutronskog fluksa na horizontalnim eksperimentalnim kanalima reaktora RA - magistarski rad

  Strugar, P [Institute of Nuclear Sciences Boris Kidric, Vinca, Beograd (Serbia and Montenegro)

  1964-12-01

  Calculation and experimental results shown in this paper show that higher thermal neutron flux is obtained in the reactor core with central horizontal reflector at the same power level. The flux is increased when the moderation capability of the core is decreased. Apart from increase of the thermal component of the neutron flux in the experimental channels, the central reflector causes decrease of the epithermal neutron flux and gamma radiation intensity. This is very useful for studying (n, {gamma}) reaction, neutron diffraction, etc. [Serbo-Croat] Rezultati proracuna i merenja prikazanih u ovom radu ukazuju na cinjenicu da se u reaktoru sa ugradjenim centralnim horizontalnim reflektorom dobija veci fluks termalnih neutron pri istoj snazi i to utoliko veci ukoliko je moderaciona sposobnost aktivne zone manja. Pored uvecanja termalne komponente neutrona u snopu na horizontalnim eksperimentalnim kanalima centralni reflektor uslovljava i smanjenje epitermalne komponente, kao i intenzitet gamma zracenja. Ovo je pozeljno za proucavanje (n,{gamma}) reakcija, neutron diffraction, etc.

 4. Analysis of possible application of regression analysis method in automation of fitting numerical data; Analiza mogucnosti primene metoda regresione analize u cilju automatizovanog fitovanja numerickih podataka

  Altiparmakov, D; Zavaljevski, N; Dasic, N [Boris Kidric Institute of Nuclear Sciences Vinca, Beograd (Yugoslavia)

  1988-12-15

  The report presents an analysis of possible calculation procedure for automated data fitting. The problem is defined in the first part, and it is shown that solution demands optimisation under invariance conditions (stochastic errors) which is part of theory of planning optimal experiments. A rough review of knowledge in this field is given. Second part of the report some statistical and optimisation methods are analysed in more detail in order to be used for automated fitting. Evaluation of possible relevant calculation procedure is presented. Izvestaj prikazuje analizu mogucnosti realizacije racunskog postupka za automatizovano fitovanje poodataka. U prvom delu izvestaja razmatran je postavljeni problem i ukazano je da njegovo resavanje zahteva optimizaciju u uslovima neodredjenosti (slucajnih gresaka) sto spada u okvir teorije planiranja optimalnih eksperimenata. Dat je grubi pregled stepena izucenosti ove probblematike. U drugom delu izvestaja detaljnije su razmotrene neke statisticke i optimizacione metode koje bi se koristile u cilju automatizovanog fitovanja. Na osnovu toga data je procena mogucnosti realizacije odgovarajuuceg racunskog postupka. (author)

 5. ANALIZA ZMIAN MIKROSTRUKTURY ZAPRAW W MURACH Z CEGŁY KLINKIEROWEJ PO DŁUGOTRWAŁEJ EKSPOZYCJI NA POLSKIE WARUNKI KLIMATYCZNE

  Maria WESOŁOWSKA

  2016-07-01

  Full Text Available Mury licowe podlegają ciągłym wpływom czynników pochodzących z otaczającego środowiska. Oddziaływania te  przyczyniają się do destrukcji materiału, obniżając ich trwałość użytkową. Zaprawy należą do grupy materiałów aktywnych chemicznie, podlegającym korozji zewnętrznej i wewnętrznej. Do korozji zewnętrznej zalicza się wszystkie te przypadki, w których zaprawa narażona jest na niekorzystne czynniki zewnętrzne (gazowy CO2, kwaśne deszcze, zmienne temperatury przekraczające często punkt 0̊C, roztwory rozpuszczalnych soli mineralnych pochodzących z otaczających elementów. Przyczyną korozji wewnętrznej są same składniki zapraw. Wymienione czynniki istotnie wpływają na zmiany mikrostruktury zapraw. Proces ten jest rozłożony w czasie. Analizę przeprowadzono na stanowisku poligonowym zlokalizowanym na terenie Uniwersytetu Technologiczno – Przyrodniczego w Bydgoszczy. Do analizy wytypowano 3 mury licowe na różnych zaprawach. W kolejnych latach funkcjonowania murów obserwowano pojawianie się wykwitów o różnym zakresie i nasileniu. Zebrane informacje pozwoliły na ustalenie obszaru o najwyższej intensywności wykwitów. Po dziesięciu latach, dla każdego muru, z wytypowanego miejsca pobrano próbki zapraw, dla których zbadano mikrostrukturę metodą porozymetrii rtęciowej. Uzyskane wyniki posłużyły do oceny zmian udziału mezo- i makro-porów w badanych zaprawach powstałych w wyniku oddziaływania środowiska zewnętrznego.

 6. ANALIZA DOBRYCH PRAKTYK W ZAKRESIE WYKORZYSTANIA OZE ORAZ ENERGII ODPADOWEJ NA PRZYKŁADZIE ROZWIĄZAŃ OBIEKTU PRZEMYSŁOWO-BIUROWEGO W SCHWABACH/ NIEMCY

  Ada KOWALSKA

  Full Text Available Zastosowanie źródeł odnawialnych i niekonwencjonalnych na cele zaspokojenia potrzeb energetycznych pozwala na ograniczenie kosztów zakupu energii oraz opłat za korzystanie ze środowiska naturalnego w przypadku obiektów przemysłowych. W artykule omówiono rozwiązania służące redukcji zużycia energii i wykorzystaniu energii odpadowej generowanej w procesach produkcyjnych, zastosowane w nowej siedzibie producenta maszyn w przemyśle kablowym, firmie NIEHOFF. Zastosowane technologie pozwoliły na ograniczenie kosztów zakupu energii, opłat za korzystanie ze środowiska naturalnego oraz sprawiło, że firma NIEHOFF stała się jednym z największych użytkowników geotermii w Niemczech. Zastosowane nowatorskie rozwiązania, wymagały użycia materiałów i izolacji termicznej o możliwie najniższych współczynnikach przewodzenia ciepła. Dopiero tak zaprojektowany budynek mógł spełnić warunki wysokiej efektywności energetycznej nowobudowanych obiektów. Głównym źródłem ciepła w budynku jest energia geotermalna, która zasila zarówno układ ogrzewania jak i chłodzenia. Takie podejście pozwoliło na oszczędności rzędu 75% w porównaniu do rozwiązań konwencjonalnych. Technologia wykorzystana do kontroli obiektów dostosowuje temperatury w pomieszczeniach z uwagi na warunki wewnętrzne oraz zewnętrzne, co zostało osiągnięte dzięki stałemu wglądowi do danych pogodowych. Zaopatrzenie w ciepło/chłód technologiczny zachodzi przez radiacyjne panele sufitowe, sufitowe panele grzewcze i wentylację oraz tradycyjną instalację c.o. co znacznie podniosło efektywność grzewczą oraz podniosło komfort pracowników. Obiekty firmy NIEHOFF w Schwabach są przykładem dobrych praktyk pro-ekologicznych i zrównoważonego wykorzystywania energii.

 7. Analiza primene tečnog naftnog gasa kao pogonskog energenta motora SUS / Analysis of application of liquefied petroleum gas as an IC engine fuel

  Slavko Rakić

  2008-01-01

  Full Text Available U svetu su izražene tendencije razvoja motornih vozila koja koriste ekološki čista i dovoljno raspoloživa goriva. Jedan od načina rešavanja aktuelnih zadataka automobilske industrije jeste korišćenje alternativnih goriva, odnosno alternativnih energetskih potencijala. U radu je analiziran tečni naftni gas (TNG kao alternativno gorivo za pogon motornih vozila. Nakon iznošenja osnovnih fizičko -kemijskih karakteristika TNG-a i analize upotrebe gasa kao pogonskog goriva motora SUS, prikazane su i komponente sistema za pogon motora na TNG. Navedeni su i primeri razvijenih zemalja koje pokušavaju da povećaju procenat primene alternativnih goriva u drumskom saobraćaju. Analizirani su, takođe, osnovni pokazatelji motora (snaga, ekonomičnost i ekološke karakteristike pri pogonu na TNG, koji potvrđuju daje ovo gorivo ekonomičnije i ekološki čistije od benzina i dizel goriva. / Global trends in automotive industry worldwide include development of environment-friendly vehicles which use 'clean' and attainable fuels. Alternative fuels and alternative energy sources represent one solution to the problem. In this paper Liquefied Petroleum Gas (LPG is analyzed as an alternative fuel for motor vehicle engines. After bringing up basic physical and chemical properties of LPG and the analysis of gas usage as a fuel for internal combustion engines, the general picture of the system components for LPG engine fuels is given. The paper also presents examples of how developed countries try to increase the percentage of alternative fuel usage in the road transportation. Finally, the analysis of the main LPG-powered engine indicators (power, economical and environmental properties confirms that LPG is more economical and more environment-friendly than standard engine fuels.

 8. Analiza, structura şi direcţii de dezvoltare ale pieţei imobiliare. Studiu de caz Municipiul Galaţi

  Lucean Mihalcea

  2012-12-01

  Full Text Available This paper has proposed to analyze the main elements underlying the evaluation of a municipality-related real estate development pole passing through a slowdown. Its purpose is to provide those interested, public administration, companies and citizens, not least that municipality, relevant information on the structure of the housing market and its trends, closely related to the potential economic and social development of the municipality concerned. Based on the analysis performed, it can complete development strategies related to the city studied, encompassing social and urban studies marketing. In the case study were processed and valued elements of economic documentation made by the author for PUG Galati. The main chapters of the paper analyzes the structure of the real estate market, forecasting its economic-development binomial real estate development. The two planes are the main complex housing the city of Galaţi.

 9. Analiza uticaja armiranobetonskog rama od sopstvenog opterećenja i spoljašnjih sila/Structural analysis of a prestressed concrete

  Miloš Z. Petrović

  2014-10-01

  Full Text Available U radu je prikazano delovanje sile prednaprezanja na armiranobetonski ram (u daljem tekstu AB ram. Posmatrani sistem je statički neodređen sa dva ukleštenja. Na njega deluje opterećenje prednaprezanje kablom silom Nk=600 kN, kao i sopstveno opterećenje. Visina rama je 6.00 m, a osovinski razmak 20.00 m. Opterećenje od sopstvene težine elemenata je od rigle i stuba. Opterećenje konstrukcije usled prednaprezanja spada u unutrašnja opterećenja, koja zamenjujemo ekvivalentnim opterećenjem koje predstavlja spoljašnje opterećenje. Proračun je izvršen metodom sila i metodom deformacija, kao i u softverskom programu 'Tower'. Metodom sila se uklanja ukleštenje i preseku se omogućava obrtanje. Statički neodređena veličina tada je moment ukleštenja. Kod metode deformacije sve statičke i deformacijske veličine izražavaju se putem izvesnog broja međusobno nezavisnih deformacijskih veličina, koje su određene iz uslova ravnoteže sistema. Broj nezavisnih deformacijskih neodređenih veličina predstavlja deformacijsku neodređenost nosača. Sve deformacijski neodređene veličine mogu se svrstati u dve grupe: prvu grupu čine uglovi obrtanja na krajevima kruto vezanih štapova, a drugu grupu komponente pomeranja čvorova. / The effects of prestressing forces on a reinforced concrete frame are shown in the paper. The structure is a statically indeterminate frame with two fixed supports. The load is due to tendon prestressing with Nk = 600 kN and due to self-weight of columns and beam. The columns height is 6.00 m and the beam span is 20.00 m. Effects of prestressing can be replaced by an external equivalent load. Calculations are performed by the force method, by the direct stiffness method and using the 'Tower' software. The rotational restraints are released at fixed supports and the restraint moments are calculated by the force method. The direct stiffness method uses the members' stiffness relations for computing member forces and displacements in structures. The unknown nodal rotations and translations are obtained by solving a system of equations. The considered tendon profile is without eccentricity above the columns. 'Tower 7' is software for static and dynamic structural analysis and for design of concrete elements. It enables overall structural analysis of plane and three-dimensional structures. Automated, integrated tools allow fast and reliable design or the verification of the results obtained by standard methods. Version 7 is a professional tool with high performance. Three different calculation methods have given close results, with minor differences.

 10. Reliability-Exploitation Analysis of Highway Transport Telematics Systems / Analiza Niezawodnościowo-Eksploatacyjna Autostradowych Systemów Telematyki Transportu

  Siergiejczyk Mirosław

  2015-09-01

  Full Text Available W publikacji przedstawiono zagadnienia związane z autostradowymi systemami telematyki transportu. Zwrócono szczególna uwagę na autostradowe systemy łączności alarmowej. Opisano ich budowę oraz funkcjonowanie. Zaprezentowano także ich ogólny model niezawodnościowo-eksploatacyjny. Umożliwia on wyznaczenie wartości prawdopodobieństw przebywania systemu w wyróżnionych stanach eksploatacyjnych.

 11. Rodzinne i społeczno-kulturowe uwarunkowania zaburzeń psychicznych. Analiza z perspektywy płci społeczno-kulturoioej

  Frąckowiak-Sochańska, Monika

  2010-01-01

  This article deals with social, cultural and family context of mental disorders. The author carries out her research from the perspective of gender studies, which is crucial regarding epidemiological statistical data and clinical observation. According to these two sources of information, there are several disorders "typical" for women (like: depression, anorexia, bulimia, anxiety disorders, histrionic personality disorder, dependent personality disorder and anxiety personality...

 12. Przeciw dualizmowi psycho-fizycznemu. Analiza i porównanie stanowisk Johna Searle'a i George'a Lakoffa

  Daniel Milewski

  2014-09-01

  Full Text Available This paper discusses John Searle’s biological naturalism and George Lakoff’s embodied mind hypothesis. These theories are presented as examples of a certain part of the philosophy of mind that breaks with the tradition launched by Descartes. In both cases, the break from this tradition is indicated to be a radical one as the theories argue not only against Cartesian dualism - the basic philosophical categories utilized by Descartes are being questioned. This attempt of departure from distinctions that seem to form a great part of the contemporary philosophy of mind may stand for a chance to provide a new perspective for some old philosophical problems.

 13. Hemometrijska analiza rezultata hemijskih i bioloških istraživanja farmakološki značajnih biljaka

  Ilić, Budimir S.

  2014-01-01

  Plants synthesize primary and secondary metabolites from simple molecules, among wich inorganic compounds are of great importance. Examining the extractability and solubility of the soil elements helps us explicate the mechanism of their adsorption by plants. Besides primary and secondary metabolites, witch were proven to have healing properties, plants are a source of necessary elements wich are on a biochemical level important for optimal functioning of the human body. Taking into regard th...

 14. Analysis of steam generator plugging on core thermohydraulic performance of NPP Krsko; Analiza vpliva cepljenja cevi v upravljaniku na termohidravliko sredice JE Krsko

  Kostadinov, V; Petelin, S; Sarler, B [Institut Jozef Stefan, Ljubljana (Yugoslavia)

  1988-07-01

  Nuclear safety analysis of NPP Krsko core operating at full power with 4% steam generator tubes plugged have been performed. Influence of individual parameters on core thermohydraulic performance have been evaluated. Using COBRA-III-C computer code we have analysed a core design (evaluation) model. The DNBR change was calculated as a consequence of 4% plugging. The influence of thermohydraulic parameters change on DNBR was analysed. (author)

 15. The analysis of the RA reactor irradiated fuel cooling in the spent fuel pool; Analiza hladjenja ozracenog goriva u bazenu za odlaganje reaktora RA

  Vrhovac, M; Afgan, N; Spasojevic, D; Jovic, V [Institute of nuclear sciences Boris Kidric, Vinca, Beograd (Yugoslavia)

  1985-07-01

  According to the RA reactor exploitation plan the great quantity of the irradiated spent fuel will be disposed in the reactor spent fuel pool after each reactor campaign which will including the present spent fuel inventory increase the residual power level in the pool and will soon cause the pool capacity shortage. To enable the analysis of the irradiated fuel cooling the pool and characteristic spent fuel canister temperature distribution at the residual power maximum was done. The results obtained under the various spent fuel cooling conditions in the pit indicate the normal spent fuel thermal load even in the most inconvenient cooling conditions. (author)

 16. Analiza przyczyn stresu zawodowego w opinii pielęgniarek = An analysis of the causes of occupational stress in the opinions of nurses

  Agata Pietraszek

  2016-09-01

  • Zakład Etyki i Filozofii Człowieka, Katedra Nauk Humanistycznych, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie Adres korespondencyjny: Agata Pietraszek, Katedra Onkologii i Środowiskowej Opieki Zdrowotnej, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, ul. S. Staszica 4/6, 20-059 Lublin, e mail: agata.pietraszek.umlub@gmail.com   Streszczenie Wstęp. Stres zawodowy występuje wtedy, kiedy pracownicy doświadczają dyskomfortu psychicznego związanego z warunkami bądź wymaganiami pracy, w sytuacji, gdy przekraczają one ich możliwości. Cel badań. Celem badani było poznanie opinii pielęgniarek na temat czynników stresogennych występujących w miejscu pracy. Materiał i metody. Badaniami objęto grupę 278 osób wykonujących zawód pielęgniarki. W badaniach zastosowano metodę sondażu diagnostycznego z techniką ankiety, z zastosowaniem autorskiego kwestionariusza ankiety. Otrzymane dane poddano analizie statystycznej w oparciu o oprogramowanie komputerowe Statistica 10.0. Wyniki i wnioski. Większość badanych pielęgniarek była usatysfakcjonowana z pracy zawodowej (85%. Nawet 95,6% badanych twierdziło, że zawód pielęgniarki jest stresujący. Dodatkowo 56,1% badanych twierdziło, że jest codziennie narażona na stres zawodowy. Znaczny odsetek respondentów deklarowało radzenie sobie ze stresem w pracy. Czynniki, które wywołują znaczący poziom stresu wśród większości pielęgniarek to niska pensja (43,53%, a także nagłe pogorszenie stanu zdrowia pacjenta i konieczność reanimacji (39,93%. Zmienne, które istotnie różnicują opinie badanego personelu pielęgniarskiego to: wiek, stan cywilny, miejsce zamieszkania, liczba potomstwa, pełnione stanowisko oraz kontakt ze śmiercią i umieraniem pacjentów w codziennej praktyce zawodowej. Słowa kluczowe: stres psychologiczny; pielęgniarki; narażenie zawodowe Abstract Introduction. Occupational stress occurs when workers experience mental discomfort due to working conditions or requirements which exceed their capabilities. Objective. The objective of the study was to identify the opinions of nurses on stress factors at their workplace. Material and methods. The survey covered a group of 278 individuals performing the profession of a nurse. The diagnostic survey method was applied together with a self-designed questionnaire. The obtained data was subjected to statistical analysis with the use of the Statistica 10.0 software. Results and conclusions. Most of the surveyed nurses were satisfied with their professional work (85%. As many as 95.6% of them claimed that their profession is stressful. Furthermore, 56.1% of the respondents admitted that they were exposed to occupational stress on a daily basis. A considerable percentage of the surveyed declared being able to deal with stress at work. The factors that contribute to a substantial level of stress of most nurses include low remuneration (43.53%, and a sudden decline in a patient's condition and the necessity of resuscitation (39.93%. The variables that constitute significant differentiating factors of the opinions of the nursing personnel are: age, marital status, place of residence, number of children, job position and contact with death and dying patients in the daily nursing practice. Key words: stress, psychological; nurses; occupational exposure

 17. Analiza metroloških karakteristika uređaja za optičku digitalizaciju stomatoloških CAD/CAM sistema

  Trifković, Branka V.

  2012-01-01

  Razvoj i unapređenje metoda 3D digitalizacije u proteklih četrdeset godina, omogućio je da se ideja o primeni digitalnog otiska u stomatologiji pretvori u stvarnost. Za razliku od konvencionalnog otiska koji predstavlja kopiju zuba i okolnih tkiva u negativu, 3D digitalizacija je postupak u okviru koga se vrši prikupljanje podataka u vidu koordinata – tačaka i obavla njihovo prevođenje u digitalnu formu. Razlike u radnim principima postupaka 3D digitalizacije predstavljale su p...

 18. Czy emocje mogą być racjonalne. Analiza wybranych aspektów filozofii emocjiRonalda de Sousy

  Andrzej Dąbrowski

  2016-01-01

  CAN EMOTIONS BE RATIONAL?THE ANALYSIS OF SOME ASPECTS OF RONALD DE SOUSA’S PHILOSOPHYOF EMOTIONSummaryIn the paper I examine the three aspects of Ronald de Sousa’s philosophy of emotions:intentionality, objectivity, and rationality of emotions. In the beginning, I putup the basic question, how he sees emotions? De Sousa argues that emotions are a kind of perception (perception of axiological properties). At the same time hedefends an objectivist approach to emotions. It implies that emotion a...

 19. ANALIZA STATISTICĂ PRIVIND EVOLUŢIA DISTRIBUŢIEI SERVICIILOR TURISTICE ÎN SPAŢIUL EUROPEAN, PRIN INTERMEDIUL INTERNETULUI

  Iulian CONDRATOV

  2007-06-01

  Full Text Available Travel and Tourism as one of the world’s highest priority industries have an important economic impact on the global as well as on the local level. Information is the crucial factor for tourists while planning, booking and being on vacation as well as sometimes after their trip. The nature of tourism and its products makes tourism an intensive information business. These issues lead to the insight that tourism belongs to the industries most affected by the rapid changes in technology during the last two decades. The important role of information explains the importance of Information Technology (IT applications in tourism. The Internet can be seen as one of the most influential technologies that change traveller’s behaviour. While the number of Internet users increases and is reported to have reached 957 Mio. (IWS, 2005, the diffusion of information technology has improved travel service supply in efficiency, quality and flexibility. As a result, the ability to accurately online measure consumer’s satisfaction and experiences in order to constantly meet consumer’s needs and to develop customized online marketing strategies will be essential for improving online service quality

 20. Analysis of dynamic stability and safety of reactor system by reactor simulator; Analiza dinamicke stabilnosti i sigurnosti reaktorskog sistema pomocu reaktorskog simulatora

  Raisic, N [Boris Kidric Institute of Nuclear Sciences Vinca, Belgrade (Yugoslavia)

  1963-11-15

  In order to enable qualitative analysis of dynamic properties of reactors RA and RB, mathematical models of these reactors were formulated and adapted for solution on analog computer. This report contains basic assessments for creating the model and complete equations for each reactor. Model was used to analyse three possible accidents at the RA reactor and possible hypothetical accidents at the RB reactor.

 1. A Comparative Analysis of Laparoscopic Appendectomy in Relation to the Open Appendectomy in Children / Uporedna Analiza Laparoskopske Apendektomije U Odnosu Na Otvorenu Apendektomiju Kod Dece

  Mickovic Irena Nikolic

  2016-03-01

  Full Text Available Acute inflammation of the appendix in childhood usually requires an appendectomy. Surgical methods are open appendectomy (OA and laparoscopic appendectomy (LA. Both have the same goal of removing the appendix.

 2. Analiza rezultata određivanja sadržaja stabilizatora u prirodno starenim barutima / Content of stabilizer determination results analysis of naturally aged gun propellants

  Luka Grbović

  2006-04-01

  Full Text Available Praćenje sadržaja stabilizatora jedna je od suvremenih i pouzdanih metoda koja se u svetu, a i kod nas, primenjuje za kontrolu kemijske stabilnosti i prognoziranje veka upotrebljivosti baruta. Radi ocene kemijske stabilnosti baruta domaće proizvodnje u radu su analizirani rezultati određivanja sadržaja stabilizatora u prirodno starenim jednobaznim barutima tipa NC i NCD i dvobaznim barutima tipa NGB i NGH. Pri tome su uporedno analizirani rezultati uzoraka iz kolekcija baruta iz Kragujevca (KB-1 i Zelenike (KB-2. Dobijeni rezultati ukazuju na znatno brži pad stabilnosti uzoraka baruta iz kolekcije KB-2, što se može objasniti značajnim uticajem klimatskih uslova. Osim toga, dobijeni rezultati potvrđuju uticaj mnogih faktora na kemijsku stabilnost baruta, kao što su: sastav, kvalitet sirovina, tehnološki postupak, oblik i dimenzije barutnog zrna i sl. / Monitoring of the stabilizer content is one of the modern and reliable methods in the world, and here also, which is used to control chemical stability and to predict the usage time of gun propellants. For the purpose of evaluation of gun propellants' chemical stability manufactured in our country, in this paper -we analyzed results from the content of stabilizer determination in naturally aged single base, NC and NCD type, and double base, NGB and NGH type of gun propellants. At the same time -we analyzed results from both collections of gun propellant samples, one from Kragujevac factory (KB-1 and the other from Zelenika factory (KB-2. Obtained results point that the stability decays faster for KB-2 collection samples, -which can be explained due to climate factors. Beside this influence, obtained results prove the influence of many factors on chemical stability of gun propellants: used components, quality of the ingredients, procedures of manufacture, shape and dimensions of gun propellant grains, etc.

 3. Thermohydraulic analysis of the IAEA standard problem test on the PMK-NHV facility; Termohidraulicna analiza standardnega problem MAAE na poskusni napravi PMK-NHV

  Stritar, A [Institut Jozef Stefan, Ljubljana (Yugoslavia)

  1987-07-01

  International Atomic Energy Agency (IAEA) has supported a standard test problem simulating small break loss of coolant accident on the test facility PMH-NHV in Budapest. The present pretest analysis of that transient was done using the computer code RELAP4/MOD6. The results were compared to the measurements data and to data of 19 other laboratories around the world that have performed the same analysis. The correspondence of the results to the measured data is reasonable. There are bigger discrepancies, which in turn influence other variables. (author)

 4. A Concept of a Ship Domain for the Use of Navigational Safety Assessment / Analiza Bezpieczeństwa Morskiego z Wykorzystaniem Domeny Wokół Statku

  Marcjan Krzysztof

  2015-09-01

  Full Text Available Jedną z ważniejszych koncepcji dotyczącej bezpieczeństwa nawigacji jest domena statku. Koncepcja morskiej domeny jest jedną z najstarszych domen, albowiem poprzedziła domeny stosowane w lotnictwie, branży kolejowej, przemyśle chemicznym oraz medycznym. Poprzez pojęcie domeny statku należy rozumieć pewien obszar wokół statku, który nawigator chciałby utrzymać wolnym od innych obiektów stałych i ruchomych. Sytuację nawigacyjną można uznać za bezpieczną tak długo, jak żaden inny statek lub przeszkoda nawigacyjna nie przekroczy tego obszaru. W celu budowy i rozwinięcia metody oceny bezpieczeństwa nawigacyjnego wyznaczono probabilistyczne domeny statku na podstawie danych z monitoringu AIS dla trzech typów sytuacji spotkaniowych między statkami. Celem pracy jest zaprezentowanie metody identyfikacji incydentów nawigacyjnych na podstawie domeny probabilistycznej, która może posłużyć do oceny bezpieczeństwa nawigacyjnego oraz odnajdywania miejsc potencjalnie niebezpiecznych na wybranych obszarach Morza Bałtyckiego.

 5. Doświadczalna analiza współczynników oporów lokalnych na kolankach w systemach przewodów wielowarstwowych

  Natalia Krystyna Gietka

  2015-03-01

  Full Text Available Zastosowanie tworzyw sztucznych jako materiału do budowy instalacji wymusiło konieczność weryfikacji dostępnych obecnie informacji dotyczących wartości współczynników oporów lokalnych, które stanowią niezbędną wiedzę potrzebną do obliczania wartości strat energii mechanicznej, jakie powstają w trakcie przepływu. Współczynniki te mają duże znaczenie w obliczeniach hydraulicznych wymiarowanej instalacji. Wpływają one na końcowy wynik w istotny sposób, dlatego nieprawidłowe ich przyjęcie może prowadzić do poważnych w skutkach błędów. Niestety wartości podawane przez producentów, normy czy też literaturę są inne w porównaniu z wartościami uzyskiwanymi metodą doświadczalnych badań. W artykule zaprezentowane zostały wyniki badań doświadczalnych, mających na celu wyznaczenie wartości współczynników oporów lokalnych na kolankach 90° trzech określonych średnic, pochodzących od czterech wybranych producentów systemów instalacyjnych. Otrzymane wartości współczynników oporów lokalnych porównano z wartościami, jakie podawane są przez producenta złączek, wyznaczonymi według normy PN-76/M-34034: 1976 oraz dostępnymi w literaturze przedmiotu.

 6. Reliability Analysis of Drilling Operation in Open Pit Mines / Analiza niezawodności urządzeń wiertniczych wykorzystywanych w kopalniach odkrywkowych

  Rahimdel, M. J.; Ataei, M.; Kakaei, R.; Hoseinie, S. H.

  2013-06-01

  Considering the high investment and operation costs, reliability analysis of mining machineries is essential to achieve a lean operation and to prevent the unwanted stoppages. In open pit mining, drilling, as the initial stage of the exploitation operations, has a significant role in the other stages. Failure of drilling machines causes total delay in blasting operation. In this paper, the reliability of drilling operation has been analyzed using the Markov method. The failure and operation data of four heavy rotary drilling machines in Sarcheshme copper mine in Iran have been used as a case study. Failure rate and repair rate of all machines have been calculated using available data. Then, 16 possible operation states have been defined and the probability of being of drilling fleet in each of the states was calculated using Markov theory. The results showed that there was 77.2% probability that all machines in fleet were in operational condition. It means that, considering 360 working days per year, drilling operation will be in a reliable condition in 277.92 days. Biorąc pod uwagę wysokość kosztów inwestycyjnych a także eksploatacyjnych, przeprowadzenie analizy niezawodności maszyn i urządzeń górniczych jest sprawą kluczową dla zapewnienia sprawnego działania i dla wyeliminowania niepożądanych przestojów. W kopalniach odkrywkowych prace wiertnicze prowadzone w początkowych etapach eksploatacji mają ogromne znaczenie również w późniejszych fazach działalności przedsięwzięcia. Awaria urządzeń wiertniczych powoduje opóźnienia przy pracach strzałowych. W pracy tej przeanalizowano niezawodność urządzeń wiertniczych w oparciu o metodę Markowa. Jako studium przypadku wykorzystano dane zebrane w trakcie eksploatacji i awarii czterech obrotowych urządzeń wiertniczych wykorzystywanych w kopalni rud miedzi Sarcheshme w Iranie. Awaryjność maszyn i zakres oraz częstość napraw obliczono na podstawie dostępnych danych. Zdefiniowano 16 możliwych stanów działania, a prawdopodobieństwa znalezienia się jednego z urządzeń wiertniczych w każdym z podanych stanów obliczono z wykorzystaniem teorii Markowa. Wyniki pokazują, że poziom prawdopodobieństwa tego, że wszystkie urządzenia wiertnicze znajdować się będą w stanie gwarantującym ich właściwe działanie wynosi 77.2%. Biorąc pod uwagę 360 dni roboczych w roku, oznacza to, że prace wiertnicze prowadzone być mogą w warunkach niezawodności przez 277.92 dni w roku.

 7. Safety characteristics analysis of nuclear power plants with PHWR PT; Analiza sigurnosnh karakteristika nuklearnih elektrana sa reaktorima PHWR-PT tipa

  Stosic, Z [Institute of nuclear sciences Boris Kidric, Vinca, Beograd (Yugoslavia)

  1983-07-01

  The paper deals with analysis of basic safety characteristics of heavy water Candu reactor. Inherent safety characteristics, r/a material inventory, systematization of normal abnormal and transient conditions, safety systems and availability analysis are considered. (author)

 8. Neutron scattering for lithium-ion batteries: analysis of materials and processes; Primenenie rasseyaniya nejtronov dlya analiza protsessov v litij-ionnykh akkumulyatorakh

  Balagurov, A. M.; Bobrikov, I. A. [Ob' ' edinennyj Inst. Yadernykh Issledovanij, Dubna (Russian Federation); Samojlova, N. Yu. [Ob' ' edinennyj Inst. Yadernykh Issledovanij, Dubna (Russian Federation); Nauchno-Issledovatel' skij Inst. Yadernoj Fiziki im. D.V.Skobel' tsyna, MGU im. V.V.Lomonosova, Moscow (Russian Federation); Drozhzhin, O. A.; Antipov, E. V. [Moskovskij Gosudarstvennyj Univ. im. M.V.Lomonosova, Moscow (Russian Federation)

  2014-07-01

  The use of neutron scattering to study the structure of materials used in portable power sources (mainly lithium-ion batteries) and to examine the structural changes of these materials during the electrochemical processes is reviewed. We consider the applications of several basic techniques: diffraction, small angle and inelastic neutron scattering, neutron reflectometry and neutron imaging. The experimental facilities that already exist in advanced neutron sources and a series of representative experiments are reviewed. The results of some studies of lithium-containing materials and lithium-ion batteries performed at the IBR-2 pulsed research reactor at the Joint Institute for Nuclear Research (Dubna) are presented.

 9. Sensitivity analysis for assesed concentration of radioactivity eleased at accident of NPP; Analiza osetljivosti procene koncentracije radioaktivnosti oslobodjene u akcidentu NE

  Lalovic, M [Fakultet tehbickih nauka, Novi Sad (Yugoslavia); Ninkovic, M M [Institut za Nuklearne Nauke Boris Kidric, Belgrade (Yugoslavia)

  1988-07-01

  Sensitivity analysis for atmospheric model of UFOMOD accident consequence code is presented. Partial correlation coefficients are used as sensitivity measure to quantify and rank variation in consequences due to change in input parameter values. regression method is used, R{sup 2} is proportional to variation in consequences which can be explained by regression. Main contributors to assessed concentration variation are determined. (author)

 10. Analiza nawyków i zachowań związanych higieną jamy ustnej = Analysis of oral hygiene-related habits and behaviours

  Piotr Kozłowski

  2015-08-01

  3Katedra i Zakład Anatomii Prawidłowej Człowieka, UM w Lublinie     Uniwersytet Medyczny w Lublinie ul. Aleje Racławickie 1, 20-093 Lublin e-mail: piotr7176@gmail.com   Abstrakt: Celem pracy była ocena nawyków i zachowań związanych z higieną jamy ustnej. Badaniem objęto 120 osób. W grupie badanej kobiety stanowiły 78,3% ankietowanych, natomiast mężczyźni 21,7%. Wiek ankietowanych zawierał się w przedziale od 18 do 65 lat. Badanie przeprowadzono w styczniu 2015 roku metodą wywiadu standaryzowanego. Narzędziem badawczym, którym posłużono się do zebrania danych, był autorski kwestionariusz, który zawierał 21 pytań. Przeprowadzono analizę statystyczną z wykorzystaniem testu chi- kwadrat. Wszystkie wartości w których p<0,05 uznano za istotne statystycznie. Niespełna połowa, bo 45,8% ankietowanych myło zęby rano, natomiast wieczorem przed pójściem spać zęby myło już 95% respondentów. Największa część ankietowanych myła zęby przez ok 2 min (43,3%. Podczas codziennej higieny jamy ustnej język i przedsionek jamy ustnej myło 71,7% respondentów. Odsetek osób myjących zęby po zjedzeniu słodkiego posiłku wynosił 36,7%, natomiast jamę ustną po spożyciu posiłku o niskim pH wodą płukało jedynie 25,8% respondentów. Ponad połowa (60% osób niemyjących zębów po słodkim posiłku miała od 1 do 5 wypełnień, odpowiednio w grupie respondentów posiadających od 6 do 10 wypełnień w zębach 64% stanowiły osoby nie myjące zębów po zjedzeniu słodkich posiłków.                 Płyny do płukania jamy ustnej używało 50,8% respondentów. Nitka dentystyczna używana była przez 49,2% ankietowanych. Ponad jedna trzecia ankietowanych (37,5% chodziła do dentysty raz na pół roku. Najczęstszą przyczyną (67,5%  wizyty u stomatologa była wizyta kontrolna, ból zęba był przyczyną jedynie 15%  wizyt u dentysty.   Słowa kluczowe: higiena jamy ustnej, nieprawidłowe nawyki, mycie zębów.   Abstract                 The aim of the study was to evaluate habits and behaviours related to oral hygiene. The study involved 120 people. In the study group women accounted for 78.3%, while 21.7% of the respondents were men. The age of the respondents ranged from 18 to 65. the study was conducted in January 2015 incorporating a standardized interview research method. The research tool used was a questionnaire that included 21 questions. Statistical analysis was performed using chi-square test. All values with p<0.05 were considered statistically significant. Less than a half (45.8% of the respondents brushed their teeth in the morning. However, as many as 95% brushed their teeth before going to bed. The largest group of the surveyed (43.3% brushed their teeth for about 2 minutes. 71.7% claimed to clean their tongue and the vestibule on a daily basis. The percentage of people who brushed their teeth after eating a sugar-contains meal amounted to 36.7%. Only 25.8% of the respondents rinsed their mouth with water after eating a meal with a low pH. More than a half (60% of those who did not brush their teeth after a sugar-containing meal had from 1 to 5 fillings. Within the group with 6 to 10 fillings, 64% were those who who did not brush their teeth after eating a sugar-containing meal.                 Liquid mouthwash was used by 50.8% of the respondents and dental floss was used by 49.2%. Over one third (37.5% of the respondents claimed to visit a dentist every six months. Most cases were routine check-ups, and only 15% of all the appointments were toothache-related.   Key words: oral hygiene, bad habits, teeth brushing.

 11. X-ray fluorimetry in tests of the aerosol substances. [In the atmosphere]. Rentgenowska analiza fluorescencyjna w badaniach skladu pierwiastkowego aerozoli w atmosferze

  Walentek, A.; Cudny, W.; Marzec, J.; Pawlowski, Z.; Zaremba, K. (Politechnika Warszawska, Warsaw (Poland). Inst. Radioelektroniki)

  1992-01-01

  Test results of aerosol samples from atmospheric air collected from membrane drains were presented. The ANFLU-2 analyzer constructed at the Warsaw Technical University were used for testing. (author). 3 figs, 1 tab.

 12. Demontaż systemu oświaty czy jego przemiana? Analiza Paktu dla edukacji Związku Nauczycielstwa Polskiego

  Danuta Uryga

  2013-03-01

  Full Text Available Artykuł dotyczy dyskusji na temat szkolnictwa publicznego, toczącej się z udziałem Związku Nauczycielstwa Polskiego, który w 2011 r. ujął swoje stanowisko w dokumencie programowym Pakt dla edukacji. Kontekstem tej dyskusji są trudności, jakich doświadcza oświata samorządowa, a przede wszystkim zróżnicowanie poziomu nakładów na edukację i towarzyszące mu zjawiska likwidacji szkół oraz przekazywania ich innym podmiotom. Dokument przedstawiony przez ZNP odnosi się do tych zagadnień, zawiera przy tym zarówno szczegółowe postulaty zmian, jak i ogólne wizje rozwoju oświaty. Artykuł przybliża treść Paktu dla edukacji, szczególną uwagę poświęca zaś zawartemu w nim wizerunkowi oświaty publicznej i jego politycznemu wymiarowi.

 13. Numerical Analysis of Test Embankment on Soft Ground Using Multi-Laminate Type Model with Destructuration / Analiza Numeryczna Nasypu Drogowego Posadowionego Na Gruncie Słabonosnym Z Zastosowaniem Modelu Wielopłaszczyznowego Z Destrukturyzacja

  Cundi M.

  2011-03-01

  Full Text Available W artykule przedstawiono model wielopłaszczyznowy (multi-laminate uwzgledniajacy anizotropie struktury słabonosnych gruntów drobnoziarnistych. Anizotropia indukowana naprezeniem, która otrzymuje sie przy zastosowaniu modeli wielopłaszczyznowych, jest dodatkowo wzmocniona poprzez wprowadzene prekonsolidacji zaleznej od orientacji przestrzennej. Model przedstawiono w wersji sprezysto-plastycznej, w której mozliwa jest symulacja anizotropii wytrzymałosci słabonosnych gruntów drobnoziarnistych oraz zjawiska destrukturyzacji. Działanie modelu pokazano w symulacjach numerycznych wybranych badan elementarnych oraz przy zastosowaniu w modelowaniu numerycznym odkształcenia słabonosnego podłoza gruntowego pod próbnym nasypem drogowym w Haarajoki, Finlandia. Symulacje numeryczna przeprowadzono przy uzyciu komercyjnego programu metody elementów skonczonych pozwalajacego na analize sprzezonych zagadnien brzegowych statyki i konsolidacji. Omówiono zagadnienia zwiazane z przyjeciem warunków poczatkowych stanu naprezenia in situ oraz warunków prekonsolidacji, jak równiez przedstawiono problemy zwiazane z przyjeciem parametrów modelu. Pomimo przyjecia prostych zasad dotyczacych warunków poczatkowych oraz przy pominieciu efektów lepkosci w modelu konstytutywnym, otrzymane wyniki pozwoliły na osiagniecie wystarczajacej w praktyce geotechnicznej dokładnosci w stosunku do wartosci pomierzonych.

 14. Hygiene Condition of Water Use and Sanitation Facilities at Urban Slums: Analysis of Port City Chittagong, Bangladesh / Wyposażenie Sanitarne W Slamsach Miejskich - Analiza Na Podstawie Miasta Portowego Chittagong, Bangladesh

  Muhit, I. B.; Chowdhury, S. Tasneem; Nahid, Nurangir; Zaman, M. F.

  2015-03-01

  Low income community development is the prerequisite for the overall development of a society. There are different kinds of parameters to widen community development, such as health, economic, social, a living pattern, etc. Sanitation condition is the crucial aspect that is directly or indirectly inter bond with all the parameters. To see the exact reasons behind brutal unhygienic sanitation conditions of water supply and latrine system in a low cost community, the Chittagong City Corporation area has been picked. Relevant data have been collected from field survey, consultancy with inhabitants, Chittagong City Corporation, Power Development Board, and WASA. To know the possible reasons behind the water supply and germ-infested sanitation, state of a low cost community, this paper attempts to shed some light on the tribulations behind the scarcity of safe drinking water, dirt free as well as sustainable latrine and drainage system and offensive water management. Obszary takie jak rozwój gospodarczy, bariery społeczne, standard życia i zdrowie, ściśle związane są ze stanem wyposażenia sanitarnego. W artykule dokonano analizy warunków sanitarnych związanych z zaopatrzeniem w wodę i odprowadzeniem ścieków dla społeczności o niskich dochodach w obszarze Chittagong City Corporation. Dane zostały zebrane podczas ankietowych badań terenowych, rozmów z mieszkańcami, z bazy Chittagong City Corporation, Power Development Board i WASA.

 15. Safety analysis of RA reactor operation, I-III, Part III - Environmental effect of the maximum credible accident; Analiza sigurnosti rada reaktora RA - I-III, III deo - Posledica maksimalno moguceg akcidenta na okolinu reaktora

  Raisic, N [Institute of Nuclear Sciences Boris Kidric, Vinca, Beograd (Serbia and Montenegro)

  1963-02-15

  Maximum credible accident at the RA reactor would consider release of fission products into the environment. This would result from fuel elements failure or meltdown due to loss of coolant. The analysis presented in this report assumes that the reactor was operating at nominal power at the moment of maximum possible accident. The report includes calculations of fission products activity at the moment of accident, total activity release during the accident, concentration of radioactive material in the air in the reactor neighbourhood, and the analysis of accident environmental effects.

 16. Analysis of the Deformability of Two-Layer Materials AZ31/Eutectic / Analiza Możliwości Odkształcania Plastycznego Materiału Dwuwarstwowego AZ31/Eutektyka

  Mola R.

  2015-12-01

  Full Text Available The paper present the results of physical simulation of the deformation of the two-layered AZ31/eutectic material using the Gleeble 3800 metallurgical processes simulator. The eutectic layer was produced on the AZ31 substrate using thermochemical treatment. The specimens of AZ31 alloy were heat treated in contact with aluminium powder at 445°C in a vacuum furnace. Depending on the heating time, Al-enriched surface layers with a thickness of 400, 700 and 1100 μm were fabricated on a substrate which was characterized by an eutectic structure composed of the Mg17Al12 phase and a solid solution of aluminium in magnesium. In the study, physical simulation of the fabricated two-layered specimens with a varying thickness of the eutectic layer were deformed using the plane strain compression test at various values of strain rates. The testing results have revealed that it is possible to deform the two-layered AZ31/eutectic material at low strain rates and small deformation values.

 17. Analiza izobraževanja odraslih v Čas - Zasebni šoli za varnostno izobraževanje : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija Varnost in notranje zadeve

  Zidar, Nada

  2013-01-01

  Tema diplomske naloge obsega podroben prikaz izvajanja pridobitve srednje strokovne izobrazbe V. stopnje za tehnik/tehnica varovanja. Predstavljeno je izvajanje novega programa prve generacije v Republiki Sloveniji za tehnika varovanja. Uvod v obravnavano tematiko predstavlja ustanovitev in organiziranost Čas – Zasebne šole za varnostno izobraževanje d.o.o. vse od njene ustanovitve do danes, njeno organiziranost, izobraževalni program do možne zaposlitve po končanem izobraževanju. Na šoli nud...

 18. Ogólna analiza retrospektywna amerykańskiej kampanii prezydenckiej 2016 roku na podstawie spotów telewizyjnych Donalda Trumpa i Hillary Clinton oraz debat przedwyborczych

  Barbara Mazurkiewicz - Białęcka

  2017-03-01

  Full Text Available Presented article is an attempt to general analysis of the American presidential campaign in 2016. The analysis refers, both to the part of an image of the candidates created through the TV spots, and during the debates participation. The article also raised the issue of negative campaign as a popular way of political communication.

 19. Analysis of temperature dependence of {sup 35}Cl-NQR frequency in 2,4-D herbicide (2,4-dichlorophenoxy acetic acid); Analiza temperaturowej zaleznosci czestosci {sup 35}Cl-NQR w herbicydzie 2,4-D (kwas dichlorofenoksyoctowy)

  Mazurek, P.; Ostafin, M.; Kasprzak, J.; Nogaj, B. [Inst. Fizyki, Uniwersytet A. Mickiewicza, Poznan (Poland)

  1994-12-31

  Biological activity of herbicide depends on electronic structure and molecule dynamics. The former parameter has been investigated by means of NQR spectra on {sup 35}Cl nuclei of 2,4-dichlorophenoxy acetic acid. The analysis of temperature dependency of observed frequency has been done. 12 refs, 3 figs, 1 tab.

 20. Analiza postojećeg stanja i potrebe razvoja sistema za procjenu vrijednosti nekretnina u Republici Srbiji : Analysis of actual status and needs for real estate valuation model development in Republic of Serbia

  Branko Božić

  2016-12-01

  Full Text Available U radu je opisano stanje u oblasti razvoja tzržišta nekretnina u Republici Srbiji, sadašnji nosioci poslova procjene, neki primeri dobre prakse u Evropi i međunarodne organizacije koje tu oblast uređuju. Na kraju, na bazi analize pojedinih sistema vrednovanja u nekim evropskim državama, dat je prijedlog buduće organizacije,a koji je ujedno zasnovan i na specifičnostima u Republici Srbiji. : This article points out to real estate market in Republic of Serbia and main actors at the process of real estate valuation. Some international organizations at the area of property valuation were explaned, also. At the end releting to the good practice of some EU valuation systems, a proposal for new valuation system at the Republic of Serbia was explaned.

 1. Analiza dokładności poziomych osnów geodezyjnych zakładanych metodą poligonową z wykorzystaniem tachimetrów elektronicznych

  Latoś, Stanisław; Maślanka, Józef; Preweda, Edward

  1997-01-01

  Ustalenie niezbędnej dokładności typowych geodezyjnych osnów poziomych oraz optymalnych zasad ich konstruowania i funkcjonowania stanowi zasadniczy problem racjonalnego prowadzenia, w oparciu o punkty tych osnów, wszystkich prac geodezyjnych. Rozwiązanie tego problemu wymaga w pierwszym rzędzie ustalenia odpowiedniego, dostosowanego do aktualnych oraz przyszłościowych potrzeb i uwarunkowań, modelu konstruowania i funkcjonowania tych osnów, biorąc pod uwagę zadania, jakie mają one do spełnieni...

 2. Rheological Analysis of Semi-Solid A380.0 Aluminium Alloy / Analiza Właściwości Reologicznych Stopu Aluminium A380.0 W Stanie Stało-Ciekłym

  Solek K.

  2015-12-01

  Full Text Available Knowledge of the rheological properties is crucial for the numerical modeling of technological processes. The main objective of this study was to conduct an analysis of the rheological properties of A380.0 (AlSi9Cu3(Fe aluminium alloy in the semi-solid state. The results could be used for identification of temperature range of the alloy, where thixoforming processes could be executed. Another purpose of the experimental work could be development of the mathematical models of the alloy apparent viscosity. The significant achievement of this particular study is an application of a viscometer which was specially designed for material tests executed at high temperatures, such as the measurement of liquid or semi-liquid aluminium viscosity. This paper presents the results of a rheological analysis of aluminium alloy.

 3. Learning in artistic gymnastics. An experimental study with children analysing some variables in that process Aprendizaje en gimnasia artística. Un estudio experimental con niños que analiza ciertas variables del proceso

  J. López

  2010-09-01

  Full Text Available

  Today the training of sports skills has lead to the conception of new approaches to attain maximum results. In practice, many teaching methods are used, yet most of the articles on motor learning or sports training refer to the total or global and the partial or analytic methods, both of interest in the field of gymnastics, offering a number of important combinations between either extreme.

  Opinions differ concerning effectiveness, and such differences also exist in gymnastics. Carrasco (1977, nevertheless, proposes "mini-circuits" as the ideal teaching method in gymnastics. In looking for a practical solution to global or analytical teaching, one experimental group study was undertaken with children participating in Sports Schools between the ages of 9 and 11. The aim was to compare the effect of three training sessions (analytical training, "mini-circuit" training, mixed training on the learning and recall of gymnastic skills.

  Interested in both final performance as well as the teaching process, the following variables were studied: motor activity time, waiting time, total number of global movements, total number of feedbacks emitted by the teacher (amount and direction, and total number of spot checks. A pre-test, post-test and re- test design was used with three groups to assess the three training sessions. Each group was trained to learn the same variable-dependent outcome.

  The results of the study showed that the "mini-circuit" training was the most effective learning and recall method. The most highly-influence process variables were both the type of aids and type of feedback provided. Overall, it is worth highlighting the importance of using the "mini-circuit" method with children. From a pedagogic perspective, this is an important finding to take into consideration, which could yield important results during schooling.
  KEY WORDS: Gymnastics, teaching methods, Children training, Feedback, Aids

  En la actualidad el entrenamiento de la técnica deportiva ha motivado la creación de nuevos planteamientos con el fin de obtener máximos resultados. En la práctica son muchos los métodos de enseñanza empleados, pero la mayor parte de las publicaciones relativas al aprendizaje motor y al entrenamiento deportivo hablan del método global o total y del método parcial o analítico, cobrando ambos un interés especial dentro de la Gimnasia Artística.

  Sobre la efectividad de estas estrategias las opiniones son diferentes. Sin embargo, Carrasco (1977 propone los Mini-circuitos como la estrategia más eficaz para el aprendizaje de habilidades gimnásticas. Motivados por dar una solución práctica a esta cuestión del aprendizaje global y fraccionado hemos realizado un estudio experimental de grupos con niños de escuelas deportivas con un rango de edad de 9 a 11 años. El objetivo era delimitar la eficacia diferencial de tres tipos de entrenamiento ( Analítico, "Mini-circuito" y Mixto sobre el aprendizaje y retención en una habilidad gimnástica. Interesados no sólo en el rendimiento final sino también en todo el proceso de enseñanza, estudiamos las siguientes variables: Tiempo de Actividad Motriz,Tiempo de Espera, Nº de Movimientos Globales, Nº de Feedbacks Emitidos por el Profesor y Nº Total de Asistencias.

  Los resultados del estudio muestran la eficacia del Minicircuito sobre el resto de las estrategias. Las variables del proceso más afectadas han sido, los tipos de Asistencias prestadas así como los tipos de Feedbacks. Desde el punto de vista de la enseñanza, es un dato importante a considerar, ya que su aplicación puede resultar de gran utilidad en la etapa escolar.

  PALABRAS CLAVE: Gimnasia, Metodología, Entrenamiento con niños, Feedback, Ayudas.

 4. Analiza poziomu zgodności ocen dwóch terapeutów manualnych (MT w diagnozie skręcenia miednicy na podstawie wybranych testów manualnych.

  Michał Cichosz

  2015-06-01

    Streszczenie Wstęp Skręcenie (torsja miednicy jest w fizjoterapii oraz medycynie manualnej często stawianym rozpoznaniem opartym głównie na podstawie badania fizykalnego oraz danych z wywiadu pacjenta. Coraz częściej łączy się je i opisuje wspólnie z dysfunkcją stawów krzyżowo- biodrowych (SIJD, której nie towarzyszy ból, jedynie zmiany w przestrzennym funkcjonowaniu kompleksu miedniczego. Cel pracy: Celem niniejszej pracy jest ocena poziomu zgodności ocen dwóch terapeutów manualnych (MT dla wybranych testów diagnostycznych stawów krzyżowo- biodrowych. Materiał badawczy: Badania przeprowadzono na 180 osobowej grupie studentów w wieku między 20 a 30 lat. Wyniki: Największą zgodność szacunków, określaną jako znaczną odnotowano jedynie w przypadku testu ASLR, przy wartości k= 0,62. Pozostałe testy charakteryzowały się niższymi wartościami zgodności. Wnioski: Większość analizowanych testów charakteryzuje się umiarkowana oraz niższą wartością zgodności wyników. Na poziom zgodności ocen ma wpływ typu budowy ciała badanego.   Summary Introduction: The twist (torsion of the pelvis is in physiotherapy and manual medicine based diagnosis is often posed mainly based on physical examination, and data the patient's history. More often they combine them and describes, together with dysfunction of the sacroiliac joints (SIJD, which is not accompanied by pain, only changes in the spatial functioning of pelvic complex. Aim: The  purpose  of  this  study  is  to  assess  the level  of  compliance  reviews  two manual  therapists (MT for  selected  diagnostic  tests  the  sacroiliac  joints. Research material: The research was conducted on 180 members of a group of students aged between 20 and 30 years. Results: The biggest compliance estimates, defined as significant was noted only in the ASLR test, with values of k = 0,62. Other tests were characterized by lower values of conformity. Conclusions: Most of the tests analyzed is characterized by moderate and lower the value of the compliance results. At the level of compliance assessments is affected by the type of physique considered.   Słowa kluczowe: skręcenie miednicy, SIJD, rzetelność.   Keywords: twisting of the pelvis, sacroiliac joints, reliability.

 5. Safety analysis for testing operation of the RA reactor in the Boris Kidric Institute, Vinca; Analiza sigurnosti rada reaktora 'RA' za probni rad u Institutu za nuklearne nauke 'Boris Kidric' - Vinca

  Milosevic, M et al. [Institute of Nuclear Sciences Boris Kidric, Vinca, Beograd (Serbia and Montenegro)

  1980-09-15

  This safety report covers detailed description of the RA reactor core, reactor components, coolant system, control system, safety system, reactor building including site characteristics. A separate chapter is devoted to radiation protection and radioactive waste management. Organizational structure od the reactor staff as well as training program are included. The last chapter includes detailed emergency plans for three accidents classified in three categories. [Serbo-Croat] Ovaj izvestaj sadrzi detaljan opis reaktora RA, sistema za hladjenje, kontolno-sigurnosnog sistema, elektricnog sistema, zgrade sa instalacijama, ukljucujuci karakteristike lokacije. Posebno poglavlje opisuje sistem zastite od zracenja i rukovanje radioaktivnim otpadom. Opisana je organizacija rada i program obuke osoblja. Poslednje poglavlje sadrzi detaljan plan mera za slucaj udesa klasifikovanih u tri kategorije.

 6. Analiza przyczyn biegunki ostrej u niemowląt jako wyznacznik profilaktyki pierwotnej i wtórnej = Analysis of the causes of acute diarrhea in infants as a marker of primary and secondary prevention

  Sabina Katarzyna Stadnicka

  2016-07-01

    Streszczenie Wprowadzenie: W populacji dziecięcej jednym z najczęstszych zaburzeń rytmu wypróżniania są biegunki. Na ostrą biegunkę choruje praktycznie każde dziecko poniżej 3. roku życia. Cel: Celem pracy jest przedstawienie przyczyn występowania i zasad postępowania w biegunce ostrej u niemowląt ze zwróceniem szczególnej uwagi na profilaktykę i postępowanie przedszpitalne. Metoda: Przegląd tematyczny literatury przedmiotu obejmujący okres od 2006 do 2016 roku. Wyniki: Za większość ostrych nieżytów żołądkowo-jelitowych odpowiedzialne są zakażenia rota wirusowe. Infekcje mogą mieć zróżnicowany przebieg. Zakażenie o łagodnym przebiegu, charakteryzuje się wodnistymi stolcami, współwystępowaniem wymiotów oraz nieżytu górnych dróg oddechowych. Przebieg ciężki biegunki często powoduje powstanie objawów znacznego odwodnienia i zaburzenia gospodarki wodno-elektrolitowej i kwasowo-zasadowej. Pojawiająca się krew w stolcu świadczy o współistniejącym zakażeniu bakteryjnym. Podstawowym postępowaniem w trakcie biegunek jest wypełnienie łożyska naczyniowego za pomocą doustnych płynów nawadniających. W niektórych przypadkach konieczne jest leczenie w warunkach szpitalnych. Podsumowanie: Ze względu na najczęstszą etiologię biegunki u dzieci, czyli zakażenia wirusowe i łatwość przenoszenia zakażeń, profilaktykę opiera się na zachowaniu szczególnej dbałości o higienę (w tym przede wszystkim częste mycie rąk.   Słowa kluczowe: biegunka ostra, niemowlęta, rotawirusy, profilaktyka.   Abstract   Introduction: in the pediatric population one of the most common irregular bowel movements are diarrhea. Acute diarrhoea have virtually every child below 3. year of life. Objective: the aim of the work is the presentation of the causes of and the rules of conduct in acute diarrhea in infants with special attention to the prevention and treatment przedszpitalne. Method: a review of thematic literature covering the period from 2006 to 2016. Results: the most acute gastrointestinal infection are responsible nieżytów rota virus. Infections can be differentiated. Mild infection, characterized by wodnistymi stools, interaction of vomiting and respiratory tract mucus secretion. The course of severe diarrhea often causes signs of significant dehydration and disorders of water and electrolyte and acid-base. That appears to be blood in the stool indicates a particular bacterial infection. The primary consideration in the course of diarrhea is to fill the vascular bed using oral irrigation fluids. In some cases it is necessary to treatment in a hospital. Summary: due to the most common etiology of diarrhea in children, that is, viral infections and ease of cross infection, prevention is based on maintaining special attention to hygiene (including especially frequent hand washing.   Key words: acute diarrhea, infants, Rotarix, prevention.

 7. Analiza nawyków i zachowań związanych ze stosowaniem leków oryginalnych i generycznych = The analysis of behaviour related to the use of original and generic drugs

  Piotr Kozłowski

  2015-08-01

      Uniwersytet Medyczny w Lublinie ul. Aleje Racławickie 1, Lublin e-mail: piotr7176@gmail.com   Abstrakt Celem pracy była ocena zachowań i nawyków a także poziom wiedzy na temat leków generycznych. Badaniem objęto 108 osób. W grupie badanej kobiety stanowiły 67,6% respondentów, natomiast mężczyźni 32,4%. Wiek ankietowanych zawierał się w przedziale od 20 do 60 lat. Badanie przeprowadzono w okresie od stycznia do lutego 2015 roku metodą wywiadu standaryzowanego. Narzędziem badawczym, którym posłużono się do zebrania danych, był autorski kwestionariusz, który zawierał 29 pytań z możliwością jednokrotnego wyboru. Przeprowadzono analizę statystyczną z wykorzystaniem testu chi-kwadrat. Wszystkie wartości w których p<0,05 uznano za istotne statystycznie.                 Najbardziej istotnym elementem dla ankietowanych wpływającym na wybór lek była jego cena. Istniała różnica biorąc pod uwagę płeć respondenta gdyż uwagę na cenę zwracało 58,9% kobiet i 37,1% mężczyzn. Większość ankietowanych (60,2% nigdy nie została zapytana przez lekarza odnośnie preferencji dotyczących ceny leku. Jedna trzecia respondentów (32,4% nigdy nie była zapytana przez farmaceutę o chęć kupna tańszego odpowiednika. Większość osób z grupy badanej (69,4% zawsze lub sporadycznie wybierała kupno leku generycznego nawet jeżeli w aptece dostępny jest lek oryginalny. Analizie i ocenie została poddana również wiedza na temat leków oryginalnych i generycznych. Zdaniem jednej trzeciej (34,3% ankietowanych nie było różnicy w działaniu pomiędzy lekami generycznymi a oryginalnymi. Respondenci zapytani czy obie grupy leków maja ten sam skład w 50,9% nie znali odpowiedzi na to pytanie.   Słowa kluczowe: leki generyczne, leki odtwórcze, generyk.     Abstract                 The aim of the study was an evaluation of behaviours and habits, as well as an essesment of the level of knowledge about generic drugs. The study included 108 people. In the study group, women accounted for 67.6% of respondents, while 32.4% were men. The age of the respondents ranged from 20 to 60. The study was conducted in the period from January to February 2015 and it employed standardized interview research method. Research tool, which was used for data collection was a questionnaire consisted of 29 questions multiple-choice questions. Statistical analysis was performed using the chi-square test. All values for which p <0.05 (probability of error were considered statistically significant.                 For the participants, the most important factor influencing the choice of particular drug was the price of the product. The difference was related to gender as 58.9% of female and only 37.1% male respondents agreed on the relevance of the price. The majority of the respondents (60.2% had never been asked by a pharmacist about their price-dependent preferences. One third of the respondents (32.4% had never been offered a cheaper generic equivalent for a brand-name drug. Most participants of the study (69.4% always or occasionally chose to buy a cheaper generic equivalent fro a brand-name drug. The participants knowledge about original and generic drugs was also analysed and evaluated. According to one third (34.3% of the respondents the generic products had effects identical to the original drugs. Being asked if the two groups products have the same composition, 50.9% of respondents did not know the answer.   Key words: generic drug, generics.

 8. RA Research reactor, Part I: Technical and operational properties of the RA reactor; Analiza sigurnosti rada Reaktora RA I-III, Deo I: Tehnicke i pogonske karakteristike reaktora RA

  Raisic, N; Zecevic, V; Nikolic, M; Popovic, B; Milosevic, M; Milic, M; Strugar, P; Pesic, M; Nikolic, V; Rajic, M; Radivojevic, J; Jankovic, M [Institute of Nuclear Sciences Boris Kidric, Vinca, Beograd (Serbia and Montenegro)

  1963-02-15

  RA reactor is a research reactor with rather high power density. Apart from research it is used for isotope production and industrial applications due to high reactivity excess (about 11%). It is a thermal reactor, heavy water moderated, cooled by D{sub 2}O, and H{sub 2}O, with a graphite reflector. Nominal power is 6.5 MW. Fuel is 2% enriched metal uranium, reactor core height is 1220 mm, and diameter is 1405 mm. Reactor lattice is square with lattice pitch 130 mm. There is 6 horizontal experimental channels and a graphite column. There is a total of 84 fuel channels and 45 experimental channels in the core. Maximum thermal neutron flux is 5.5 10{sup 13} n/cm{sup 2} s at nominal power level.

 9. CONTRACTUL DE VÂNZARE–CUMPĂRARE LA LICITAŢIE, ANALIZA JURIDICĂ A LEGISLAŢIEI NAŢIONALE ŞI INTERNAŢONALE ŞI ACCEPŢIUNILE JURIDICE ALE ACESTUIA

  Petru Vîrlan

  2016-11-01

  Full Text Available Astăzi vânzarea la licitaţie este foarte des întâlnită în tot mai multe domenii, mai ales în mediul afacerilor, care este unul dinamic, necesită o permanentă dezvoltare şi efectuarea de tranzacţii cât mai eficiente şi în condiţii cât mai avan­ta­joase. Acest tip de vânzare are o istorie de dezvoltare destul de lungă, pe parcursul căreia respectiva instituţie a evoluat tot mai mult, astăzi având numeroase modalităţi şi reguli în acest sens.CONTRACT AUCTION SALE, NATIONAL AND INTERNATONAL LEGAL ANALYSIS AND ITS LEGAL ACCEPTANCEToday we see that auctioning is very common in more and more fields, especially in the business environment is very dynamic and requires a permanent development and trazacţii making the most efficient and more profitable conditions. This stock has a fairly long history of development and along during which this institution has evolved today increasingly having numerous ways and rules in this regard.

 10. Analysis of heat transfer on extended surfaces of fuel elements in cooling channels by boundary elements method; Analiza prenosa toplote na orebrenjih gorivnih elementov hladilnih kanalov z metodo robnih elementov

  Namestnik, B; Skerget, L; Beadar, D [tehniska fakulteta, Maribor (Yugoslavia)

  1989-07-01

  The paper presents numerical method for evaluating heat transfer on two-dimensional ribbed surfaces. Governing elliptic partial differential equation is transformed to boundary integral equation, and solved by the boundary element method. Efficiency of fins is calculated from boundary heat flux balance. Several test cases have shown usefulness of the presented method. (author)

 11. RA reactor safety analysis I-III, Part III - Environmental effect of the maximum credible accident; Analiza sigurnosti rada Reaktora RA I-III, III deo - Posledica maksimalno moguceg akcidenta na okolinu reaktora

  Raisic, N [Institute of Nuclear Sciences Boris Kidric, Vinca, Beograd (Serbia and Montenegro)

  1963-02-15

  The objective of the maximum credible accident analysis was to determine the integral radiation doses in the vicinity of the reactor and in the environment. In case of RA reactor the maximum credible accident, meaning release of the fission products, would be caused by fuel elements meltdown. This analysis includes the following calculation results: activity of the fission products, volatility of the fission products, concentration of radioactive materials in the air, analysis of the accident environmental effects.

 12. Analiza tačnosti visina bosanskohercegovačke trigonometrijske mreže pomoću GPS/EGM podataka : Accuracy analyses of B&H trigonometric network heights by GPS/EGM data

  Medžida Mulić

  2012-06-01

  Full Text Available Dostupnost savremenih globalnih geoidnih modela kao i 3D koordinata u globalnom koordinatnom referentnom sistemu omogućava anlazu tačnosti ortometrijskih visina trionometrijske mreže. Rad pokazuje preliminarne rezultate analize tačnosti visina trigonometrijske mreže u Bosni i Hercegovini, a na osnovu usporedbe visina izračunatih korištenjem GPS visina i EGM geoidnih modela. Preliminarni rezultati ukazuju na postojanje grubih pogrešaka u visinama trigonometrijskih tačaka BiH trigonometrijske mreže. : Analysis of the accuracy of the orthometric heights of the old trigonometric points are posible since the global accurate models of geoid as well as 3D coordinates in the global coordinate system became available. Preliminary results of the heights accuracy analyze in the old trigonometric network in the in Bosnia and Herzegovina are shown in this paper. The analyze has done by comparing the orthometric heights calculated using by GPS height and the modern global geoid models EGM, with the old official heights of trigonometric points. The results indicate the existence of blunders among the heights in the old trigonometric network of Bosnia and Herzegovina.

 13. „Legalizować czy nie?” – analiza związku pomiędzy stosowaniem kanabinoli a częstością występowania i obrazem klinicznym zaburzeń psychotycznych

  Marta Gawłowska

  2010-03-01

  Full Text Available Związek pomiędzy zażywaniem kanabinoli a występowaniem zaburzeń psychotycznych jest opisywany od dawna. Udowodniono między innymi, że kanabinole mogą wywoływać przemijające objawy pozytywne, negatywne i poznawcze psychozy u zdrowych osób oraz zaostrzać objawy lub powodować ich nawrót w przebiegu wcześniej rozpoznanych zaburzeń psychotycznych. Jednak nadal niewiele wiadomo o mechanizmach, które powodują powstawanie tych symptomów. Zgodnie z najnowszymi doniesieniami mogą one angażować układy dopaminergiczny, GABA-ergiczny i glutaminergiczny. Ponieważ tylko u części osób zażywających kanabinole rozwijają się objawy psychotyczne, prawdopodobnie substancje te nie stanowią głównego czynnika sprawczego psychozy, lecz mogą stanowić ważny czynnik ryzyka, który przyczynia się do manifestacji jej objawów. Takie wskaźniki, jak dawka, długość stosowania oraz wiek pierwszego kontaktu z kanabinolami, stanowią uznane czynniki modyfikujące przebieg psychozy, jakkolwiek mechanizm tego zjawiska pozostaje w dużym stopniu niejasny. W ostatnim czasie coraz szersze uznanie zyskują nowe hipotezy, zakładające możliwy wpływ kanabinoli na rozwój centralnego układu nerwowego. Istnieją dowody na to, że endogenny układ kanabinoidalny może odgrywać istotną rolę w takich procesach, jak neurogeneza, różnicowanie, dojrzewanie i migracja neuronów, wydłu- żanie aksonów oraz formowanie struktur gleju. Zażywanie kanabinoidów egzogennych, zaburzając działanie układu endokanabinoidalnego oraz zakłócając procesy neurorozwojowe, może stanowić mechanizm, poprzez który ekspozycja na działanie tych substancji w okresie adolescencji zwiększa ryzyko rozwoju schizofrenii lub innych utrwalonych zaburzeń psychotycznych.

 14. Wpływ rehabilitacji neurologicznej na funkcjonowanie pacjentów po przebytym udarze niedokrwiennym mózgu – analiza retrospektywna = The influence of neurological rehabilitation on the functioning of patients after ischemic stroke – a retrospective analysis

  Krystian Kałużny

  2016-12-01

    1   Katedra i Klinika Rehabilitacji, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy 2   Katedra Chorób Naczyń i Chorób Wewnętrznych, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy 3   Oddział Rehabilitacji Neurologicznej, Jolly Med, Popielówek 4   Fundacja Wsparcie, Kowary 5   Bydgoska Szkoła Wyższa 6   Wydział Kultury Fizycznej, Zdrowia i Turystyki, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy   Słowa kluczowe: udar mózgu, rehabilitacja, PNF, skala Barthel Key words: stroke, rehabilitation, PNF, the scale of Barthel   Streszczenie Wstęp: Funkcjonowanie pacjentów po udarze niedokrwiennym mózgu jest źródłem zainteresowania dla wielu badaczy oraz ogromnym wyzwaniem dla współczesnej medycyny. Według danych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO udar mózgu jest trzecią co do częstości przyczyną zgonu (po chorobach serca i nowotworach oraz najczęstszą przyczyną ciężkiego inwalidztwa w populacji osób powyżej 45 roku życia, co niesie za sobą istotne następstwa kliniczne, socjalne i ekonomiczne. Cel pracy: Celem pracy była ocena skuteczności zastosowanej rehabilitacji neurologicznej u pacjentów po udarze niedokrwiennym mózgu, ocena funkcjonowania pacjentów po udarze niedokrwiennym mózgu poddanych rehabilitacji neurologicznej oraz ocena wpływu czynników dodatkowych na skuteczność rehabilitacji neurologicznej. Materiał i metody: Badaną grupę stanowiło 30 osób obu płci (15 kobiet i 15 mężczyzn w wieku 47-78 lat po przebytym udarze niedokrwiennym mózgu, których poprawę funkcjonowania w wyniku procesu rehabilitacji oceniano wybranymi elementami skali Barthel. Badania przeprowadzone zostały na podstawie analizy historii chorób pacjentów hospitalizowanych w Klinice Rehabilitacji Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 w Bydgoszczy w latach 2015-2016. Wykorzystano autorski kwestionariusz ankiety sondażowej zawierającym wybrane elementy skali Barthel. Wyniki: W badanej grupie statystycznie istotnie częściej występowały osoby ze środowiska wiejskiego, u których stwierdzono współistniejące choroby tj. nadciśnienie tętnicze, migotanie przedsionków, cukrzyca, choroba niedokrwienna serca i inne. Wśród pacjentów przekazanych bezpośrednio z Centrum Leczenia Udarów Mózgu do Kliniki Rehabilitacji u ponad połowy pacjentów zaobserwowano poprawę funkcjonowania w przeciągu 1 miesiąca pobytu, natomiast z pacjentów korzystających z rehabilitacji wtórnej poprawę funkcjonalną zaobserwowano tylko u co czwartego pacjenta. Wnioski: 1   Rehabilitacja neurologiczna istotnie wpływa na funkcjonowanie pacjentów po udarze niedokrwiennym mózgu. 2   Rehabilitacja wdrożona we wczesnym okresie po udarze niedokrwiennym mózgu ma znamiennie wyższą efektywność co przekłada się na większą poprawę stanu funkcjonalnego pacjentów po udarze niedokrwiennym mózgu. 3   Zastosowanie metody PNF i NDT-Bobath istotnie wpływa na poprawę stanu funkcjonalnego pacjentów po udarze niedokrwiennym mózgu.       Abstract Introduction: The functioning of patients after ischemic stroke is a source of interest to many researchers and a huge challenge for modern medicine. According to the World Health Organization (WHO, stroke is the third leading cause of death (after heart disease and cancer and the leading cause of severe disability in the population of people over the age of 45, which would have important clinical consequences, social and economic. Aim: The aim of this study was to assess the effectiveness of the applied neurological rehabilitation of patients after ischemic stroke, the assessment of the functioning of patients after ischemic stroke underwent neurological rehabilitation and assessment of the impact of additional factors on the effectiveness of neurological rehabilitation. Material and methods: The study group consisted of 30 people of both sexes (15 females and 15 males aged 47-78 years after ischemic stroke, which improve the operation as a result of the rehabilitation process was assessed as certain aspects Barthel. The study were conducted on the basis of the analysis of medical history of patients hospitalized in the Clinic of Rehabilitation, University Hospital No. 1 in Bydgoszcz in the years 2015-2016. Used our own questionnaire sounding containing selected elements Barthel. Results: In the study group was statistically significantly more frequent in people from the rural diagnosed with comorbid disease, ie. hypertension, atrial fibrillation, diabetes, coronary heart disease, and others. Among patients transferred directly from the Center for Stroke Treatment to the Clinic of Rehabilitation in more than half of the patients experienced an improvement in functioning within 1 month stay, while the rehabilitation of patients with secondary functional improvement was observed only in every fourth patient. Conclusions: 1   Rehabilitation of neurological significantly affects the functioning of patients after ischemic stroke. 2   Rehabilitation implemented early after ischemic stroke is significantly higher efficiency which translates into a greater improvement in the functional status of patients after ischemic stroke. 3   Application of PNF and NDT-Bobath method significantly improves the functional status of patients after ischemic stroke.

 15. Safety analysis of RA reactor operation, I-II, Part I - RA reactor technical and operation characteristics; Analiza sigurnosti rada reaktora RA - I-III, I deo - Tehnicke i pogonske karakteristike reaktora RA

  Raisic, N [Institute of Nuclear Sciences Boris Kidric, Vinca, Beograd (Serbia and Montenegro)

  1963-02-15

  RA research reactor is a thermal, heavy water moderated system with graphite reflector having nominal power 6.5 MW. The 2% enriched metal uranium fuel in the reactor core produces mean thermal neutron flux of 2.9 10{sup 13} neutrons/cm{sup 2} s, and maximum neutron flux 5.5 10{sup 13} neutrons/cm{sup 2} s. main components of the reactor described in this report are: rector core, reflector, biological shield, heavy water cooling system, ordinary water cooling system, helium system, reactor control system, reactor safety system, dosimetry system, power supply system, and fuel transport system. Detailed reactor properties and engineering drawings of all the system are part of this volume.

 16. Pregled seča - makroskopski in mikroskopski pregled seča ter kemična analiza seča s testnimi lističi: Urinalysis - urine macroscopic and microscopic examination and urine reagent dipstick test:

  Kersnik-Levart, Tanja

  2007-01-01

  Urinalysis is a very simple and inexpensive test which, when correctly interpreted, is an invaluable diagnostic tool in the diagnosis if many urologic and non-urologic diseases. This review article presents urine macroscopic and microscopic examination and urine reagent dipstick test. The differential diagnostic consideration of various urinalysis findings is also described.

 17. Određivanje daljine cilja pomoću video senzora i analiza uticaja grešaka i šuma merenja / Target range evaluation using video sensor and analysis of the influence of measurement noise and errors

  Dragoslav Ugarak

  2006-01-01

  Full Text Available U radu je opisan matematički model određivanja daljine cilja obradom video snimaka u toku praćenja. Analizirani su doprinosi parametara koji utiču na veličinu grešaka i određene su vrednosti standardnog odstupanja. / This paper presents mathematical model of determining target range by analyzing video frame during the tracking. The contribution of effective parameters to accuracy are analyzed and values of standard deviation are determined.

 18. Analiza Strukture Nezaposlenosti Visokoobrazovanih Kadrova u Republici Srpskoj i Mjere za Njezino Smanjenje / Analysis Of the Unemployment Structure of Highly Educated Personnel in the Republic of Srpska and Measures for its Reduction

  Mastilo

  2015-06-01

  Full Text Available The paper aims to analyse the structure of unemployed highly educated staff in the Republic of Srpska. As indicated, such structure shall enable analysis of unemployment of highly educated staff as well as of vacant jobs on the basis of gender and profession, thus demonstrating that more than 1/2 of the staff after graduation finds themselves at the Employment Agency. This survey shall provide data indicating the unemployment duration of highly educated staff, i.e. the time they spend waiting for their first job at the Employment Agency. Unemployment analysis throughout various regions of the Republic of Srpska shall be addressed in detail. Likewise, the relevant institutions of the Republic of Srpska, acting as proxies between highly educated people and the labour market, shall be integrated in the analysis. The paper shall be particularly focused on assessment of unemployment of highly educated people from the field of economy. The problem of unemployment in the Republic of Srpska has been particularly pronounced with the last few years (2009, 2010, 2011, 2012, 2013 and 2014. It is constantly deepened due to the inadequate enrolment policy by the Ministry and the inability of the labour market to absorb the staff in the real and the public sector. The analysis is not based exclusively on the Republic of Srpska. The measures to reduce unemployment of highly educated people in the Republic of Srpska shall also be introduced. It is evident that today’s society faces massive unemployment, including the unemployment of highly educated people in the Republic of Srpska, which represents an enormous issue, and is after all, the focus of the paper itself.

 19. Analysis of Soft Soil Consolidation with the Application of Prefabricated Vertical Drains with Preloading Method Using Fem / Analiza Konsolidacji Słabych Gruntów Przy Uzyciu Metody Elementów Skonczonych

  Binder K.

  2011-03-01

  Full Text Available W artykule przedstawiono zastosowanie metody elementów skonczonych przy przewidywaniu osiadan nasypów drogowych posadowionych na podłozu wzmacnianym przy uzyciu nasypu przeciazajacego i drenazu pionowego. Idea metody było przejscie z analitycznego rozwiazania jednowymiarowej konsolidacji do rozwiazania w Płaskim Stanie Odkształcenia z zachowaniem ekwiwalentnego czasu konsolidacji oraz porównanie z wynikami uzyskanymi z bezposrednich pomiarów osiadan nasypu drogowego bedacego czescia Obwodnicy Południowej Gdanska, zlokalizowanego w okolicach miejscowosci Przejazdowo.

 20. Polaryzacja społecznych efektów reklam komercyjnych – analiza mechanizmów działania na przykładzie nastoletnich odbiorców

  Maksymiuk, Renata Anna; Jasielska, Aleksandra

  2014-01-01

  Adolescence is the period of important changes of the individual’s emotional, cognitive and social development. These changes occur in a specific social and cultural environment, of which advertising is part. Because young people are the target group of many products and commercials, it is worth highlighting the social role of advertising. Usually it is identified with negative consequences (like unhealthy habits). But some social effects of advertising may also be positive (e.g. dissem...

 1. Analiza Wyników w Skokach Lekkoatletycznych Mężczyzn na Halowych Mistrzostwach Świata w Latach 1985-2006 = Analysis of Performance in Athletics Jumping Men on the Indoor World Championships in Years 1985-2006

  Janusz Mikołajczyk

  2015-12-01

  Abstract One of derivatives is the result of athletic competition sports. In occupies an important place among the many criteria of the assessment of fitness of the human body, says about the effectiveness, or are about her lack of training methods, testifies to the level of the discipline and competition. It is the primary method of determining measurable progress sports niewadliwie what is athletics. Sport results in measurable events is generally achieved under strictly defined rules and regulations of the competition. They have all the qualities of a perfect measurement. It is a very good study material. Thus, when analyzing the development of athletic performance have to rely primarily on statistical and mathematical methods while using a large amount of statistical material and information beyond statistics and extensive analysis of the present Conducting research on the development of track and field results can be achieved a number of important theorists and practitioners objectives: - You know what the developments in athletic performance over a certain period of history, you can keep track of the changes taking place in the global and Polish athletics, you can assess the various seasons, events, regions, clubs, etc. - Develop a theory of the development of track and field results will put an estimate of their development in the future - based on the results of research into the development of track and field can draw a number of conclusions regarding the development of the whole sport, and at least some of the sports, as the leading role of athletics in the sport is indisputable. (Skowronski, J.1968 Aim - Identify trends shaping results in jumping track and field men obtained during the Indoor World Championships in 1995-2006. -Compare Analyzed the results of the competitions. -Indicate trends. Given the trends of results from many disciplines founded progressions also results in jumping track and field at the Indoor World Cup has over the past years. Material working and test methods The analysis included are the results for Indoor World Cup championship starting in 1985. Paris, through a subsequent set in 1987. Indianapolis, 1989. Budapest, 1991. Sevilla, 1993. Toronto, 1995. Barcelona, 1997. Paris, 2001. Maebeashi, 2003. Birmingham, 2004. Budapest and ending the research material in 2006 in Moscow. The method used in this study is an analysis of documents. Basis of the study data published in the journal Athletics (1985-1995 and monthly Athlete (1997-2006 and the data published on the website: International Assiocistion of Athletics Federations (IAAF and the Polish Athletics Association (PZLA. This material was analyzed by statistical and mathematical. The chosen method has been developed for this type of work and is based on the calculation: - The arithmetic mean (x - The difference between the compared average (D The analysis includes the formation of: • individual gold medalists results • mean scores medalists • mean scores finalists Factual material was presented in the form of tables and graphs. According to the stated objective of the work in the theoretical part was presented target, identify trends shaping of the results, comparison of the results of the analyzed events and an indication of trends In the practical work based on concrete data were compared jumping track and field competitions in the years 1985-2006. When it comes to the best results obtained by competitors during the period include: In the long jump • the best result was achieved by Ivan Pedrosso 8.62m. Maebashi in 1999 • upward trend continued until 1999. then we observed a decline    In the high jump • Best Java Sotomayor received 2.41m. in Toronto in 1993 • The trend was upward until 1993, then we observed a decline in results              In the triple jump • the best result was achieved by Christian Olsson 17.83m. in Budapest in 2004 • trend variable to 1997, since 1999. growth trends in results              In the pole vault • the best result was achieved by Sergei Bubka 6.00mw Seville in 1991 and equaled his feat Jean Galfioni in Maebashi in 1999. • The upward trend until 1999, then observed a decline in results All the competitions were characterized by large changes in trends in the results which can be observed on earlier charts. So be noted that competing in the long jump, high jump and pole vault shaped upward trend in results for 1999, after which he observed a decline of that trend. However, as regards the triple jump we have here the exact opposite, to the 1999 trend results are not characterized by an increase but a decrease, while already on another championship observe a sudden increase in the trend of results of the discipline.

 2. Analiza parametrów geotechnicznych gruntów słabonośnych na przykładzie dokumentowania warunków budowy podłoża gruntowego dla inwestycji liniowej

  Piotr Paprocki

  2016-10-01

  Full Text Available Kluczowe znaczenie dla bezpiecznego, a zarazem ekonomicznego zaprojektowania drogowej inwestycji liniowej mają informacje dotyczące obszaru i głębokości występowania gruntów słabonośnych, ich rodzaju (charakterystyki oraz wartości prawidłowo określonych parametrów odkształceniowych i wytrzymałościowych. W artykule przedstawiono analizy przeprowadzone w celu wyznaczenia wyprowadzonych wartości parametrów geotechnicznych słabonośnych gruntów organicznych, tj. torfów gytii i namułów, oraz korelacje ich cech fizycznych i mechanicznych występujących w podłożu projektowanej drogi ekspresowej S5 na odcinku Białe Błota – granica województw wielkopolskiego i kujawsko-pomorskiego. W analizie wykorzystano wartości parametrów geotechnicznych uzyskanych na podstawie badań terenowych (wiercenia, sondowania CPTU, sondowania sondą krzyżakową, badania dylatometrem Marchettiego oraz badań laboratoryjnych (badania w aparacie trójosiowym, testy edometryczne. W odniesieniu do badanych gruntów organicznych należy stwierdzić, że zawartość części organicznych ma istotny wpływ na inne cechy fizyczne gruntów, takie jak: wilgotność naturalna, gęstość objętościowa, oraz na parametry wytrzymałościowo-odkształceniowe i może być używana (obok rodzaju gruntu jako cecha charakteryzująca występujące w podłożu warstwy gruntów organicznych.

 3. Analiza wielkości i zmienności zużycia wody w kampusie Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

  Piotr Wichowski

  2015-10-01

  Full Text Available W artykule przedstawiono badania wielkości i zmienności zużycia wody w kampusie SGGW w roku akademickim 2012/13. Przeciętne jednostkowe zużycie wody w okresie, kiedy realizowane są zajęcia dydaktyczne, wyniosło 29,3 dm3·d–1 dla studenta studiów stacjonarnych i 23,2 dm3·d–1 dla studenta studiów niestacjonarnych. W okresie wakacyjnym wskaźniki te są niższe i wynoszą odpowiednio 15,2 oraz 11,4 dm3·d–1. Wskaźniki te wyznaczono bez uwzględnienia zużycia wody w akademikach. Współczynnik nierównomierności dobowej dla całego kampusu wyniósł 1,54 i był zbliżony do współczynnika nierównomierności godzinowej, wynoszącego 1,52. Najwyższe miesięczne zużycie wody wystąpiło w czerwcu i było o 85% większe od najniższego, które wystąpiło w sierpniu. W cyklu tygodniowym najwyższe zużycie wody obserwowano we wtorki, a najniższe w niedziele. Przeciętne rozbiory wtorkowe są wyższe od rozbiorów niedzielnych o 31,5%. Szczyty rozbiorów w ciągu doby przypadały w godzinach 10–15 oraz 23–01.

 4. Analiza jakościowa procesów erozji i sedymentacji na wybranym odcinku koryta rzeki Wisły zachodzących w czasie przejścia wielkiej wody

  Tomasz Siuta

  2014-12-01

  Full Text Available W artykule przedstawiono wyniki symulacji numerycznej dwuwymiarowego pola przepływu i potencjalnych zmian morfologicznych dna w złożonym korycie rzeki Wisły w okolicy Wawelu na skutek przejścia wielkiej wody. W obliczeniach wykorzystano dwuwymiarowy model CCHE2D. W artykule zwrócono szczególną uwagę na lokalne zmiany w układzie zwierciadła i w rozkładzie naprężeń ścinających na skutek złożonej geometrii bulwarów wiślanych oraz znaczącej zmiany kierunku biegu rzeki w rejonie Wawelu. Efektem przeprowadzonych analiz było wyodrębnienie obszarów szczególnie zagrożonych erozją, których lokalizacja poddana została konfrontacji z obszarami lokalnych uszkodzeń konstrukcji bulwaru niskiego, udokumentowanych po powodzi z maja 2010 r. Ponadto, przedstawiono analizę jakościową zmian morfologicznych koryta, dokonując w ten sposób wstępnej oceny stabilności badanego odcinka koryta rzeki. W świetle uzyskanych wyników obliczeń numerycznych i teorii przepływów wtórnych w korytach meandrujących, podjęto również próbę interpretacji przyczyny powstania lokalnych przegłębień dna wzdłuż zakola Wisły w obrębie koryta głównego.

 5. Boundary element analysis of stress due to thermal shock loading or reactor pressure vessel nozzle; Napetostna analiza pri nestacionarni termicni obremenitvi cevnega prikljucka reaktorske tlacne posode z metodo robnih elementov

  Kramberger, J; Potrc, I [Tehniska fakulteta, Maribor (Yugoslavia)

  1989-07-01

  Apart from being exposed to the primary loading of internal pressure and steady temperature field, the reactor pressure vessel is also subject to various thermal transients (thermal shocks). Theoretical and experimental stress analyses show that severe material stresses occur in the nozzle area of the pressure vessel which may lead to defects (cracks). It has been our aim to evaluate these stresses by the use of the Boundary Element method. (author)

 6. Analiza rolului serviciilor ecosistemice ale pădurii în strategia de marketing turistic a regiunii Bucovina [The role of forest ecosystem services in the tourism marketing strategy of region Bucovina

  Maria Cîrnu

  2014-08-01

  Full Text Available The paper provides an analysis of the use of ecosystem services in the marketing strategies of accommodation facilities and tourism agencies promoting nature based tourism in Bucovina region. The territorial marketing of goods and services provided by forests is a marketing tool which links the local natural and cultural resources to a specific territory. Bucovina region is well known for its cultural world heritages, the painted monasteries, but are also tourism attraction of the region natural landscapes and the traditional gastronomic products. The study uses a qualitative analysis based on two online marketing surveys which have targeted 214 managers of accommodation facilities and 95 tourism agencies. Given the reduced rate of responses, the results of the study are interpreted from an exploratory perspective resulting in hypotheses which have to be further validated. The study indentifies that for the majority of the respondents the nature based tourism is perceived as a complementary form of tourism to the classical cultural one, even though its promotion potential is identified as very high. The natural “portfolio” of Bucovina region is not promoted using an integrated strategy, but rather as individual cases. The study also derives as a research hypothesis the fact that the visible degradation of the forest landscapes is likely to negatively impact the promotion of Bucovina as an eco-region.

 7. Czy smog ma wpływ na częstość występowania zaostrzeń przewlekłego zapalenia krtani? Analiza na przykładzie mieszkańców województwa małopolskiego.

  Ziarno, Remigiusz; Suska, Anna; Kulinowski, Wojciech; Grudzień-Ziarno, Aleksandra; Kostrzon, Magdalena; Paciorek, Magdalena; Składzień, Jacek

  2017-06-30

  Due to dynamic industrialisation smog became a frequent phenomenon in most developing cities. According to the last WHO report from Global Urban Ambient Air Pollution Database, Krakow has been classified in the 11th place among the most polluted cities in Europe. It seems to be an urgent issue because of the influence of air pollution on the condition of upper respiratory tract. Materials & Methods: In December 2015 there were 141 patients aged 17-91 years with upper respiratory tract diseases admitted to the phoniatric outpatient clinic in the University Hospital in Cracow. They suffered from cough, hoarseness and periodic aphonia. On the basis of the results of videolaryngostroboscopy 60 patients with exacerbation of the chronic laryngitis were selected into two numerically equal groups: from Cracow and from other places at least 60 km away. The groups were equal to each other also in three categories: sex, age and voice usage. The patients were referred to the Pedagogical University in Cracow for laryngography to evaluate the movement of the vocal folds and to trace a voice profile. Finally, there were two possible types of treatment - conventional pharmacotherapy or subterraneotherapy in the underground Health Resort in the "Wieliczka" Salt Mine. Pearson correlation coefficient between the distance from the place of residence to Cracow and the scale of exacerbation of inflammation of upper respiratory tract presenting as vocal fold dysfunction was observed (r= 0,617; p<0,05). The place of residence (in or out of the industrial area) and exacerbations of chronic laryngitis are highly correlated. Air pollution seems to be the main factor influencing on the condition of upper respiratory tract. In our local conditions of Lesser Poland Voivodeship subterraneotherapy may be an interesting, non-invasive method preventing from exacerbations of upper respiratory tract diseases.

 8. Analiza różnic w ocenie stresu i lęku przedstartowego z wykorzystaniem testów SCAT i CSAI-2d = Analysis of differences in the evaluation of pre-competition stress and anxiety using SCAT and CSAI-2d tests

  Michał Adam Kosiński

  2016-12-01

  Summary The main aim of this paper was to compare whether the level of perceived anxiety and pre-competition stress tested with SCAT and CSAI-2d among the athletes representing swimming and water rescue sports. The paper was based on article Competitive Anxiety in lifesavers and Swimmers (Avramidou E., Avramidis, S., Pollman R., 2007 printed in the International Journal of Aquatic Research and Education from the use of psychological test CSAI-2d and own research conducted by the author with SCAT test (all the work was carried out in 2013-2015. The target group consisted of athletes competing in a specific discipline. SCAT Surveys were anonymous. The respondents in the number of nearly 350, came from the Poland, Czech Republic, Germany and Belgium. Analysis of the results showed a discrepancy between the results of the CSAI-2d test and the SCAT test, which could be due to the small sample size of respondents group (20 athletes. In both studies, however, the level of anxiety has been evaluated at a similar level.

 9. Project profitability analysis / Анализ окупаемости инвестиционного проекта / Analiza isplativosti projekta

  Aleksandar Ž. Drenovac

  2018-01-01

  Full Text Available Numerous activities in modern business are performed through projects. Since projects are often very expensive, long-lasting, ans involve large amounts of assets and people for completing them, a decision about starting a project is to be based on measurable parameters. / Решение о разработке и осуществлении проекта должно быть основано на измеряемых параметрах. Следовательно, выбор проектов на портфельном уровне делается на основании анализа параметров NPV, ROI, IRR и PbP. Ответственные лица обязаны владеть информацией и знаниями о характеристиках и взаимосвязи между данными параметрами, так как это является важным фактором успеха в организации и управлении инвестициями. / Odluka o pokretanju i realizaciji projekta mora biti zasnovana na merljivim pokazateljima. Zato se izbor projekta na portfolio nivou zasniva na analizi parametara NPV, ROI, IRR i PbP. Donosioci odluka moraju poznavati karakteristike i veze datih parametara i, na osnovu njihove značajnosti za organizaciju, adekvatno upravljati investicijama.

 10. Ocena zdolność do pracy zawodowej pielęgniarek oraz analiza zagrożeń psychospołecznych występujących na ich stanowiskach pracy – badania pilotażowe = Assessment of work ability of nurses and analysis of psychosocial risks occurring at their workplaces – pilot study

  Kinga Dorota Kulczycka

  2016-10-01

    Słowa kluczowe: zdolność do pracy zawodowej, obciążenie psychospołeczne, pielęgniarstwo. Key words: work ability, psychosocial load, nursing.       Streszczenie Wstęp. Każdego roku wśród Polaków zwiększa się odsetek osób starszych. Starzenie się społeczeństwa sprawia, że w kraju rośnie zapotrzebowanie na opiekę pielęgniarską. Tymczasem wskaźnik zatrudnienia pielęgniarek w bezpośredniej opiece nad pacjentem w Polsce należy do najniższych w Europie. Niedobór kadr wymusza na pracujących wykonywanie większej liczby zadań w tym samym czasie, obciążając ich organizm zarówno w wymiarze fizycznym jaki i psychologicznym. Cel pracy. Celem niniejszej pracy jest ocena zdolności do pracy zawodowej i zagrożeń psychospołecznych wśród personelu pielęgniarskiego .Materiał i metody. Badanie przeprowadzono w grudniu 2015 roku wśród aktywnych zawodowo pielęgniarek. Badania prowadzono przy użyciu: Indeksu zdolności do pracy zawodowej (WAI, części D Skali Ryzyka Psychospołecznego oraz autorskiej ankiety. Wyniki. Zdolność do pracy zawodowej pielęgniarek oceniono na umiarkowaną (44,4% oraz dobrą (44,4%. Uzyskano silną korelację ujemną pomiędzy wynikiem wskaźnika WAI a wiekiem (r=-0,68; p=0,002 oraz stażem pracy ogółem(r=-0,55; p=0,02. Istotną korelację zdolności do pracy zawodowej, tym razem dodatnią, otrzymano w zestawieniu z oceną satysfakcji zawodowej (r=0,61, p=0,007. Wnioski. Zdolność do pracy zawodowej wśród badanych pielęgniarek znajduje się na poziomie umiarkowanym oraz dobrym. Jej poziom obniża się wraz z wiekiem, stażem pracy oraz spadkiem satysfakcji zawodowej. Na stanowisku pracy pielęgniarki wykazano występowanie wielu zagrożeń psychospołecznych.   Summary Introduction. Every year an increase is observed in the percentage of the elderly Polish population. Due to the ageing of society there is a growing demand for nursing care.  However, the employment rate of nurses in direct patient care in Poland is among the lowest in Europe. The deficiency of the nursing staff imposes on those who work the performance of a larger number of tasks simultaneously, loading them from both physical and psychological aspects. Objective. The objective of the presented study is assessment of work ability and psychosocial risks among nursing staff. Material and methods. The study was conducted in December 2015 among occupationally active nurses, using: the Work Ability Index (WAI, part D of the Psychosocial Risk Scale, and a questionnaire designed by the author. Results. The nurses’ work ability was evaluated as moderate (44.4%, and good (44.4%. A strong negative correlation was obtained between the result of the WAI and age (r=-0.68; p=0.002, and the total duration of employment (r=-0.55; p=0.02. A significant positive correlation was observed between work ability and assessment of job satisfaction (r=0.61; p=0.007. Conclusions. Work ability among the examined nurses remains on the moderate and good levels. This level decreases with age, duration of employment, and decrease in job satisfaction. The occurrence of many psychosocial risks was confirmed at the workplace of a nurse.

 11. Analiza uticaja medijskog izveštavanja na percepciju u javnosti teme Nasilje nad ženama u Srbiji – studija slučaja / Analysis of Contribution of Media Reporting on Public Perception of the Topic Violence Against Women in Serbia – Case Study

  Bogdanka Rangelov

  2016-11-01

  Full Text Available In the design of public perception, media coverage has key influence, including the quantity and the quality of releases. Although the national media, daily reports on domestic violence, it can be said that the ways in which this theme is treated in media negatively affects the status and rights of women and their perception by the public. The paper is based on a case study of the Communication Strategy which the author prepared for the Provincial Secretariat for Economy, Employment and Gender Equality of AP Vojvodina.

 12. Evaluation of the Possibility of Applying Spatial 3D Imaging Using X-Ray Computed Tomography Reconstruction Methods for Quantitative Analysis of Multiphase Materials / Rentgenowska Analiza Ilościowa Materiałów Wielofazowych Z Wykorzystaniem Przestrzennego Obrazowania (3D Przy Użyciu Metod Rekonstrukcji Tomografii Komputerowej

  Matysik P.

  2015-12-01

  Full Text Available In this paper the possibility of using X-ray computed tomography (CT in quantitative metallographic studies of homogeneous and composite materials is presented. Samples of spheroidal cast iron, Fe-Ti powder mixture compact and epoxy composite reinforced with glass fibers, were subjected to comparative structural tests. Volume fractions of each of the phase structure components were determined by conventional methods with the use of a scanning electron microscopy (SEM and X-ray diffraction (XRD quantitative analysis methods. These results were compared with those obtained by the method of spatial analysis of the reconstructed CT image. Based on the comparative analysis, taking into account the selectivity of data verification methods and the accuracy of the obtained results, the authors conclude that the method of computed tomography is suitable for quantitative analysis of several types of structural materials.

 13. The discourse about upbringing and education of intellectually disabled children – analysis of selected Polish educational magazines which were printed from start of the XXth century till 1939 [Dyskurs o wychowaniu i edukacji dzieci z niepełnosprawnością intelektualną – analiza wybranych polskich czasopism pedagogicznych od przełomu XIX/XX wieku do 1939 roku

  Kamila GANDECKA

  2017-11-01

  Full Text Available Development of revival and rehabilitation theory and practice in Polish pedagogical circles begins to increase intensively in the interwar period. The researchers from various scientific disciplines, particularly from disabled pedagogy, sociology of upbringing, child psychiatry and genetics, are getting involved in the case of the upbringing and education of different disabilities. The discussion concerns important tasks such as: creating separate types of schools for disabled students, inventing appropriate programmes of educating pedagogical and medical staff, sorting out the terminology in the range of diagnosis and the proper selection of children with intellectual dysfunction, upbringing social awareness of intellectual disability. These cases have been imprinted for good in the discussion about the upbringing and education of intellectually disabled children. It was conducted particularly by pedagogical magazines, which were printed from the start of the XXth century till 1939.

 14. Studiu privind sursele de creștere a competitivității Muzeului Național de Istorie a României în contextul dezvoltării urbane prin analiza percepției vizitatorilor

  Ruxandra Irina POPESCU

  2011-12-01

  Full Text Available The increasing influence of culture in the contemporary society, along with the higher importance of tourism in the economy have in recent years led to the opening of logo museums, which represent a city attraction that cannot be missed by visitors and also a reason for visitors to prolong their stay, resulting into more money spent in that city. Practice proves that museums do not represent anymore just a cultural resource, but also an economic resource for cities. Therefore, cultural management gains more and more popularity thanks to the specific goals it aims: reaching a satisfactory effectiveness for cultural organizations from an educational point of view and setting an adequate level of economic efficiency. In this context, our study is aimed at analyzing visitors’ perception on the Romanian National History Museum, by analyzing data gathered in a survey based on a questionnaire, that indicated the level of information visitors have in relation to the museum, their opinion about the exhibitions’ quality and collection attractiveness, as well as the level of satisfaction. We consider the results may contribute to improving the efficiency and effectiveness of the museum’s activity, both from a cultural and educational point of view, as well as from an economic and financial perspective, as key factor for increasing the competitiveness of this type of cultural organization.

 15. Analiza wsparcia oczekiwanego z ustaleniem jego dawców w odniesieniu do osób z wyłonioną stomią jelitową = Expected and received support as well as its providers at patients with emerged intestinal stoma

  Zdzisława Cecylia Szadowska-Szlachetka

  2015-03-01

  2Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św.Jana z Dukli   Streszczenie Wstęp Wyłonienie stomii jelitowej jest to sytuacja bardzo trudna w której występuje naruszenie integralności fizycznej człowieka. Osoby, u których w trakcie zabiegu została wyłoniona stomia jelitowa czują się bezradne, zagubione i okaleczone. Postrzegają ją jak coś nienaturalnego, obcego dla nich [1]  Pojawia się obawa dotycząca procesu adaptacji do zmian, jakie zachodzą w ciele człowieka oraz do nowej sytuacji życiowej. Ważne jest przygotowanie pacjenta do zmienionej sytuacji życiowej poprzez udzielenie mu wsparcia emocjonalnego, informacyjnego, instrumentalnego, duchowego zarówno przez pracowników służby zdrowia, psychologa, osobę duchowną oraz przez bliskich chorego. Cel: Celem pracy było ustalenie zapotrzebowania na różne rodzaje wsparcia oraz ustalenie jakie są oczekiwania pacjentów z wyłonioną stomią jelitową co do osób, świadczących im wsparcie. Materiał i metoda Badani to 102 osoby leczone w Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej. W pracy zastosowano metodę sondażu diagnostycznego z wykorzystaniem techniki wywiadu. Narzędziem był autorski kwestionariusz ankiety. Wyniki Respondenci  potrzebowali  najczęściej  wsparcia emocjonalnego, informacyjnego i duchowego,  rzadziej instrumentalnego  oraz materialnego. Wnioski 1                   Pacjenci z wyłonioną stomią jelitową potrzebują wsparcia informacyjnego i emocjonalnego. 2                   Niewielki odsetek pacjentów potrzebuje wsparcia materialnego, duchowego i instrumentalnego. 3                   Kobiety z wyłonioną stomią jelitową  oczekują najczęściej wsparcia emocjonalnego i duchowego.   Summary Introduction Emergence of intestinal stoma is a very difficult situation involving violation of a physical integrity of human. People in which, during the operation, the intestinal stoma has been emerged, feel helpless, confused and mutilated. They perceive it as something unnatural,  strange [1]  There is a concern about the process of adaptation to changes that occur in the human body and to the new life situation. It is important to prepare a patient for the changed life situation by providing him/her emotional, information, instrumental, spiritual support by health care workers, psychologists, spiritual person and by the person’s family and friends. Purpose: The purpose of the study was to determine the demand for different types of support and to determine what are the expectations of patients with emerged intestinal stoma for people providing them with support. Material and method Respondents are 102 people treated in St Johns’ Oncology Center in Lublin (COZL. The study used diagnostic survey method using interview technique. Author’s survey questionnaire was used as a tool. Results Respondents most frequently needed emotional, information and spiritual support,  less frequently instrumental and material support. Conclusions 1                   Patients with emerged intestinal stoma need information and emotional support. 2                   Small percentage of patients needs material, spiritual and instrumental support. 3                   Women with emerged intestinal stoma most frequently expect emotional and spiritual support.   Key words: intestinal stoma, support provided to a patient, demand.   Słowa kluczowe: Stomia jelitowa, wsparcie pacjenta , zapotrzebowanie.

 16. Analiza weibull a datelor din garanții de la un producător de dispozitive mecatronice pentru a face previziuni în privința reclamațiilor și a costurilor/A weibull analysis of the field data from a mechatronics devices manufacturer in order to forecast the warranty claims and the costs

  Ion Cristian BRAGA

  2016-12-01

  Full Text Available Based on the ISO TS 16949 requirements, the automotive suppliers shall monitor the performance of the realization processes, in order to demonstrate compliance with customer requirements. And these processes are monitored with the performance indicators which shall be based on objective data and include the customer disruption include the field return. This paper presents the analysis of the field data and computes the information to be used at forecast of the warranty claims and the associated cost.

 17. Role of parents in the education of Galician young people. Analysis of the issue based on memories sources [Rola rodziców w edukacji młodzieży galicyjskiej. Analiza zagadnienia na podstawie źródeł pamiętnikarskich

  Dorota GRABOWSKA-PIEŃKOSZ

  2017-11-01

  Full Text Available The purpose of the article is portraying the views of parents about educating one’s children. The article used diaries from the Austrian annexed territory. Action taken by parents was included in choice of the educational track for the offspring, and various areas of the cooperation with teachers regarding the concern for providing children the best education

 18. Analiza nawyków i zachowań związanych ze stosowaniem środków przeciwbólowych dostępnych bez recepty = Analysis of habits and behaviours related to the use of over-the-counter painkillers

  Piotr Kozłowski

  2015-03-01

  ul. W. Chodźki 1, 20-093 Lublin e-mail: piotr7176@gmail.com   Abstrakt Celem pracy była ocena nawyków i zachowań związanych ze stosowaniem środków przeciwbólowych. Badaniem objęto 108 osób. W grupie badanej kobiety stanowiły 67,6% ankietowanych, natomiast mężczyźni 32,4%. Wiek ankietowanych zawierał się w przedziale od 20 do 60 lat. Badanie przeprowadzono w okresie od stycznia do lutego 2015 roku metodą wywiadu standaryzowanego. Narzędziem badawczym, którym posłużono się do zebrania danych, był autorski kwestionariusz. Kwestionariusz zawierał 29 pytań z możliwością jednokrotnego wyboru. Przeprowadzono analizę statystyczną z wykorzystaniem testu chi-kwadrat. Wszystkie wartości w których p<0,05 uznano za istotne statystycznie. Prawie połowa ankietowanych (46,3% odpowiedziało, że zażywa leki przeciwbólowe sporadycznie. Częste użycie (raz lub kilka razy w tygodniu leków analgetycznych deklarowało 12,9% ankietowanych. Najczęstszym powodem stosowania analgetyków przez kobiety były bóle menstruacyjne aż 52,1% pań wybrało tę odpowiedź. Mężczyźni najczęściej sięgali po leki przeciwbólowe z powodu bólu głowy (48,6% ankietowanych mężczyzn. Najczęściej wybieraną substancją przeciwbólową był ibuprofen (34,3% ankietowanych stosowało tę substancję. Na pytanie: „Kto polecił Panu/Pani, który lek przeciwbólowy wybrać?”, 49,1% ankietowanych odpowiedziało, że sami zdecydowali o wyborze leku przeciwbólowego, tylko 16,7% skorzystało z porady lekarza, a 0,9% zasugerowało się reklamą. Ponad jednej trzeciej respondentów (38,9% zdarzyło się przyjmować leki przeciwbólowe razem z alkoholem. Nie było tu istotnej różnicy biorąc pod uwagę płeć.   Słowa kluczowe: środki przeciwbólowe, analgetyki.   Abstract The aim of the study was to evaluate the habits and behaviours associated with the use of painkillers. The study included 108 participants. In the study group, 67.6% of respondents were females whereas 32.4% were males. The age of participants ranged from 20 to 60 years. The study was conducted in the period from January to February 2015 and it employed standardized interview research method. Research tool, which was used for data collection was a questionnaire consisted of 29 questions multiple-choice questions. Statistical analysis was performed using the chi-square test. All values for which p <0.05 (probability of error were considered statistically significant.                 Almost half of the respondents (46.3% stated that they took painkillers occasionally. Frequent use (once or several times a week of analgesic medication was declared by 12.9% of respondents. In females, the most common reason for the use of analgesics were menstrual cramps (52.1% of female participants. In males, the main reason were headaches (48.6% of male respondents.                 The most commonly used painkiller was ibuprofen (34.3% of the respondents. To the question "who advised you to choose a particular painkiller?" 49.1% of the respondents answered that they had made the decision themselves, only 16.7% had received advice from their doctor, whereas 0.9% admitted to having been influenced by advertising. More than one-third of the respondents (38.9% admitted to having taken painkillers with alcohol, in which case the results were similar for both sexes.   Key words: painkiller,  analgesic.

 19. Critical Survey of the Analysis of Microscopic Distribution of some Bone-Seeking Radionuclides and Assessment of Absorbed Dose; Analyse de la Distribution Microscopique de Radionucleides Osteophiles et Determination de la Dose Absorbee; Kriticheskij obzor dannykh analiza mikroskopicheskogo raspredeleniya otkladyvayushchikhsya v kostyakh radioizotopov i opredelenie pogloshchennoj dozy; Estudio Critico de la Distribucion Microscopica de Algunos Radionuclidos Osteofilos y Evaluacion de la Dosis Absorbida

  Jee, W. S.S.

  1964-10-15

  Detailed microscopic dose distribution studies describe the non-uniform distribution of the radiation in contrast to the assumed uniform distribution derived from whole-body retention data. Without some knowledge of the microscopic dose distribution in both space and time, it is all too easy to reach incorrect deductions and overlook important conclusions in our attempts to gather comparative toxicity data. Due to the complexity of the problem, the published literature of the measurement of microscopic radiation dose distribution is very limited. The present techniques involve autoradiography and are very laborious. They include track counting and micro densitometry. A complete distribution of dose in a given bone in space and time is an immense task. The microscopic distribution of bone seekers (radium-226, strontium-90, plutonium-239, and radiothorium-228) in the skeleton serves as an excellent illustration of the complexity of the problem. The initial radiation dose pattern and the altered patterns with time are described for radium and plutonium with particular emphasis on the non-uniformity of the dose distribution in bones and different sites within a bone. For example, the maximum vertebral trabecular surface deposits of plutonium are 1.5 times hotter than the maximum concentrations on femoral metaphyseal trabeculae. The ratio of dose-rates of surface-deposited plutonium in various sites within the-distal femur are: metaphyseal trabecular, 3; endosteal, 2.6; epiphyseal trabecular, 1.5; haversian, 1.2; and periosteal, 1. The maximum localized surface deposit for vertebral trabeculae is 35 to 66 times greater than the calculated average whole- body retention dose-rate. The alteration of the initial non-uniform localization of radium and plutonium with time is discussed in relation to the character of the cellular remodelling of bone and the loss of radionuclide by long-term exchange. Finally, an example using local radiation dose measurements of plutonium and radium with consideration of volume of cells irradiated correlated with the whole-body retention and tumour incidence is used to derive a relative toxicity of plutonium to radium and demonstrate the value of some knowledge of microscopic radiation dose distribution. (author) [French] Des etudes detaillees sur la distribution microscopique des doses permettent de decrire la distribution non uniforme des rayonnements qui contraste avec la distribution uniforme supposee que l'on deduit de donnees sur la retention dans le corps entier. Sans une certaine connaissance de la distribution microscopique des doses a la fois dans l'espace et dans le temps, on peut tres facilement aboutir a des deductions inexactes et negliger d'importantes conclusions dans les travaux tendant a reunir des donnees comparatives sur la toxicite. En raison de la complexite de ce probleme, les ouvrages et articles sur la mesure de la distribution microscopique des doses de rayonnements sont tres peu nombreux. Les techniques actuelles font appel a l'autoradiographie et sont tres compliquees. Elles comprennent des operations de comptage de traces et de microdensitometrie. La determination de la distribution complete des doses a l'interieur d'un os donne, dans l'espace et dans le temps, constitue une tache immense. La distribution microscopique des osteophiles (radium 226, strontium 90, plutonium 239 et thorium 228) dans le squelette constitue une excellente illustration de la complexite de ce probleme. Les auteurs decrivent la distribution initiale des doses de rayonnements et ses modifications ulterieures dans le temps pour le radium et le plutonium en insistant particulierement sur la non-uniformite de la distribution des doses dans les os et dans les differentes parties d'un os. Par exemple, les depots maximums de plutonium sur la surface trabeculaire des vertebres sont 1, 5 fois plus 'chauds' que les concentrations maximums sur les trabecules des metaphyses femorales. Les rapports des debits de dose des rayonnements emis par le plutonium depose en surface sur les diverses parties de la zone distale du femur sont les suivants: trabecule metaphysaire, 3; periode interne, 2,6; trabecule epiphysaire, 1,5; canaux de Havers, 1,2; perioste externe, 1. Le depot en surface maximum localise pour les trabecules des vertebres est 35 a 66 fois plus important que la moyenne calculee de debit de dose du a la retention dans le corps. Les auteurs discutent les modifications de la localisation initiale non uniforme du radium et du plutonium en fonction du temps dans leurs rapports avec la nature du remodelage cellulaire de l'os et avec la perte du radionucleide par echange a long terme. Enfin, dans un exemple avec des mesures de la dose de rayonnements locale du plutonium et du radium, faites compte tenu du volume des cellules irradiees, la retention du corps et l'incidence des tumeurs sont mises en correlation et utilisees pour obtenir une toxicite relative du plutonium par rapport au radium et demontrer la valeur d'une certaine connaissance de la distribution microscopique des doses de rayonnements. (author) [Spanish] Los estudios detallados sobre la distribucion microscopica de la dosis proporcionan informacion sobre la distribucion no uniforme de las radiaciones, a diferencia de la distribucion supuesta uniforme, que se deduce de los datos relativos a la retencion en todo el organismo. En ausencia de cierto conocimiento de la distribucion microscopica de la dosis, tanto en el espacio como en el tiempo, se corre el riesgo, al tratar de acopiar datos comparativos sobre la toxicidad, de llegar a deducciones erroneas y pasar por alto conclusiones importantes. A causa de la complejidad del problema, los datos publicados sobre la medicion de la distribucion microscopica de la dosis de irradiacion son muy escasos. Las tecnicas actuales recurren a la autorradiografia y son muy laboriosas. Exigen el recuento de trazas y trabajos de micro- densitometria. La determinacion de la distribucion completa en el espacio y en el tiempo de una dosis en un tejido oseo dado representa una labor improba. La distribucion microscopica de los radionuclidos osteofilos (radio-226, estroncio-90, plutonio-239 y radiotorio-228) en el esqueleto ilustran nitidamente la complejidad del problema. Se describen, con referencia al radio y al plutonio, las caracteristicas de la dosis inicial de irradiacion y las caracteristicas alteradas con el transcurso del tiempo, insistiendose particularmente en la falta de uniformidad de la distribucion de la dosis en los huesos y en diferentes lugares dentro de' un tejido oseo determinado. Por ejemplo, los depositos superficiales maximos de plutonio en la trabecula vertebral son 1,5 veces mas activos que las concentraciones maximas en la trabecula de la metafisis femoral. Las razones entre las dosis provenientes de depositos superficiales de plutonio en diversos lugares del femur distal son: trabecula de la metafisis, 3; endostio, 2,6; trabecula de la epffisis, 1,5; conductos de Havers, 1,2; periostio, 1. El deposito superficial maximo localizado en las trabeculas vertebrales es de 35 a 66 veces mayor que la dosis media calculada que corresponde a la cantidad retenida en todo el organismo. La alteracion de la localizacion inicial no uniforme del radio y del plutonio con el tiempo se examina en relacion con el caracter de la renovacion celular del tejido oseo y con la perdida del radionuclido por intercambio a largo plazo. Por ultimo, un ejemploi de medicion de las dosis locales de irradiacion debidas al plutonio y al radio, en el que se tiene en cuenta el volumen de las celulas irradiadas, que se relaciona con la cantidad retenida en todo el organismo y con la incidencia de tumores, se utiliza para evaluar la toxicidad del plutonio referida al radio y demostrar la utilidad de algunos conocimientos acerca de la distribucion microscopica de la dosis de irradiacion. (author) [Russian] Proizvodilos' issledovanie detal'nogo mikroskopicheskogo raspredelenija'dozy, vkljuchajushhee opisanie neodnorodnogo raspredelenija radiacii, protivorechashhego prinjatoj teorii odnorodnogo raspredelenija, poluchennogo na osnovanii dannyh zaderzhki izotopov vo vsem organizme. Bez nekotorogo znanija mikroskopicheskogo raspredelenija dozy vo vremeni i prostranstve slishkom legko sdelat' nevernye vyvody i propustit' vazhnye zakljuchenija pri popytke poluchit' sravnitel'nye dannye o toksichnosti radioizotopov. Ob{sup e}m opublikovannoj literatury po izmereniju mikroskopicheskogo raspredelenija doz radiacii ochen' ogranichen, chto svjazano so slozhnost'ju problemy. Sushhestvujushhie metody vkljuchajut avto-radiografiju i ochen' trudoemki. Oni vkljuchajut takzhe podschet raspadov i mikrodensimetriju. Polnoe raspredelenie dozy dlja dannoj kosti vo vremeni i prostranstve javljaetsja ogromnoj zadachej. Mikroskopicheskoe raspredelenie v skelete otkladyvajushhihsja v kostjah izotopov (radij-226, stroncij-90, plutonij-239 i radioaktivnyj torij-228) sluzhit prekrasnoj illjustraciej slozhnosti problemy. Pervonachal'naja doza obluchenija i doza, izmenjajushhajasja so vremenem, opisany dlja radija i plutonija, v osobennosti podcherkivaetsja neodnorodnost' raspredelenija dozy v kostjah i razlichnyh uchastkah vnutri kosti. Naprimer, maksimal'nye poverhnostnye trabekuljarnye otlozhenija plutonija v pozvonkah v 1,5 raza vyshe, chem maksimal'nye koncentracii v trabekulah metafiza bedra. Kojefficient otnoshenija doz poverhnostnyh otlozhenij plutonija v razlichnyh uchastka distal'nogo otdela bedra raven: trabekuly metafiza - 3; jendostil'- 2,6; trabekuly jepifiza - 1,5; gaversovy kanaly - 1,2 i peristil' - t. Maksimal'nye lokalizovannye poverhnostnye otlozhenija v trabekulah pozvonkov v 35 - 66 raz vyshe rasschitannoj srednej moshhnosti dozy v rezul'tate zaderzhki izotopov v organizme. Obsuzhdajutsja izmenenija s techeniem vremeni nachal'noj neodnorodnoj lokalizacii radija i plutonija v otnoshenii haraktera kletochnogo vosproizvodstva kosti i poteri radioizotopov pri dlitel'nom obmene. Nakonec, privoditsja primer izmerenija mestnoj dozy obluchenija plutoniem i radiem s uchetom ob{sup e}ma obluchennyh kletok i popravkoj na obshhuju zaderzhku izotopov v organizme i chastotu vozniknovenija opuholej dlja opredelenija otnositel'noj toksichnosti plutonija i radija i pokazyvaetsja cennost' znanija mikroskopicheskogo raspredelenija dozy obluchenija. (author)

 20. Analiza structurii arboretelor naturale din siturile natura 2000 glodeasa și Cheile Doftanei – jud. Prahova în raport cu criteriile de încadrare în categoria pădurilor cvasivirgine/ The analysis of the structure of natural stands from natura 2000 sites, glodeasa and Doftana Canyon – Prahova county, reported to the cvasi-virgin forests categorizing criteria

  Petre Dorin GÎRBACEA

  2016-12-01

  Full Text Available Habitats protection and conservation of flora and fauna species of communitarian interest, represents an important topic at national and European level in the context of climate change. The data analysis from documents records, has led to the conclusion that the sites formed in Natura 2000 ecological network in Doftana Valley basin, are poorly studied in terms of biodiversity. The multi-criterial analysis we used, showed that the forests natural habitats from Glodeasa fits better in the category of cvasi-virgin forest relative to the natural forest habitat from Doftana Canyon site.

 1. Erratum: The article „Morphometric analysis of collagen and inflammatory cells in periodontal disease” [Morfometrijska analiza kolagena i inflamatornih ćelija u periodontalnoj bolesti]. Vojnosanit pregl 2015; 72(3: 219-224. (DOI:10.2298/VSP130627076G

  Editorial

  2017-01-01

  Full Text Available The authors and their affiliations were listed as follows: Ranko Golijanin*†, Bojan Kujundžić†, Zoran Milosavljević‡, Dragan R. Milovanovi槆†, Zlatibor Andjelković║, Miroslav Obrenović¶, Radivoje Nikolić**†† *Department of Dentistry, ‡Department of Histology and Embriology, §Department of Pharmacology and Toxicology, **Department of Surgery, Faculty of Medical Sciences, University of Kragujevac, Kragujevac, Serbia; †Faculty of Dental Medicine, ¶Faculty of Medicine, University of East Sarajevo, Foča, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina; ††Clinical Center “Kragujevac”, Kragujevac, Serbia Listed the authors and their affiliations should read as: Ranko Golijanin*†, Bojan Kujundžić†, Zoran Milosavljević‡, Dragan R. Milovanovi槆†, Zlatibor Andjelković║, Miroslav Obrenović¶, Radivoje Nikolić**†† *Department of Dentistry, ‡Department of Histology and Embriology, §Department of Pharmacology and Toxicology, **Department of Surgery, Faculty of Medical Sciences, University of Kragujevac, Kragujevac, Serbia; ║Department of Histology, Faculty of Medicine, University of Priština, Kosovska Mitrovica, Serbia; †Faculty of Dental Medicine, ¶Faculty of Medicine, University of East Sarajevo, Foča, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina; ††Clinical Center “Kragujevac”, Kragujevac, Serbia Link to the corrected article 10.2298/VSP130627076G

 2. Analiza psychologicznych aspektów samoregulacji odżywiania się oraz poczucia skuteczności w przestrzeganiu diety w grupie młodych kobiet w wieku 19-22 lata = Analysis of the psychological aspects of eating self-regulation and dieting self-efficacy among young women aged 19-22 years

  Malgorzata Obara-Golebiowska

  2016-12-01

    Summary: Introduction and aim of the study: Obesity and eating disorders before pregnancy and during pregnancy may significantly worsen the health of mothers and their offspring. The aim of the study was to examine the level of and interrelationships between emotional eating, loss of control over eating, dietary restrictions and dieting self-efficacy among young women in the reproductive age. Material and Methods: The study included 169 women aged 19 to 22 years. For the measurement of eating behaviors i.e. emotional eating, loss of control over eating, restriction of dietary questionnaire was used The Three Factor Eating Questionnaire-18 (TFEQ-18. To measure the dieting self-efficacy was used The Diet Self-Efficacy Scale (DIET-SE. Results: The average results for the different subscale questionnaire TFEQ-18 and on the scale measuring dieting self-efficacy DIET-SE and its individual subscale were at a moderate level. Achieved significant correlations p <0.01 between subscale lack of control over eating TFEQ (U subscale eating emotion TFEQ (E and subscale reduce food TFEQ (R and the whole scale DIET-SE and its subscales - high-calorie food DIET-SE ( HCF, negative emotional events DIET-SE (NEE and social factors and internal DIET-SE (SIF. Conclusions: Due to the impact of health and nutrition of mothers on the health of future offspring is important to define behaviors that predispose to the development of overweight, obesity and eating disorders among women of childbearing age and taking up their programs, educational and preventive and psychotherapeutic taking into account the psychological aspects of eating.

 3. A discussion of a book: Historiografia prasy polskiej (do 1918 roku. Naukometryczna analiza dyscypliny 1945–2009 by Władysław Marek Kolasa. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2013; “Prace Monograficzne” 678, ISBN 0239-6025, 978-83-7271-843-1, 525 pp. + BIbliography (CD (in Polish

  Michał Kokowski

  2016-11-01

  Full Text Available This article presents a peer review of the book by Władysław Marek Kolasa on the historiography of the Polish press. It regards the methodology of historiography, the science of science and its sub-disciplines: scientometrics and bibliometrics.

 4. The Use of Tritium-Labelled Thymidine in Studies on the Synthesis of Deoxyribonucleic Acids; Emploi de la Thymidine Tritiee Dans L'etude de la Synthese de l'Acide Desoxyribonucleique; 0418 0441 043f 043e 0414 ; Empleo de Timidina Tritiada para Estudiar la Sintesis de los Acidos Desoxirtibonucleicos

  Bianchi, P. A.; Crathorn, A. R.; Shooter, K. V. [Chester Beatty Research Institute, Institute of Cancer Research, London (United Kingdom)

  1962-02-15

  autorradiografias, siempre parece mas alta que la del acido desoxirribonucleico aislado. Midiendo a continuacion, con ayuda de un contador de flujo, la actividad de celulas enteras, lavadas y homogeneizadas, se han obtenido valores numericos que concuerdan con los resultados de la determinacion autorradiografica. Parece pues que, en este caso particular, la utilizacion de autorradiografias para medir la sintesis del acido desoxirribonucleico es susceptible de critica. En otros tipos de celulas se ha analizado la actividad fijada, no procedente del acido desoxirribonucleico, y se han efectuado estudios analogos sobre la actividad del {sup 3}H en toda la celula y la actividad del acido desoxirribonucleico aislado, obteniendose resultados semejantes. Basandose en estos datos, es posible dividir el proceso sintetico en varias fases: 1) Incorporacion inicial de timidina en la celula; 2) Fosforilacion consecutiva, en dos etapas por lo menos; 3) Polimerizacion de la timidina fosforilada, con formacion de acido desoxirribonucleico. Por consiguiente, si bien la hipotesis de que la incorporacion de timidina en la celula constituye un indice de la sintesis del oxido desoxirribonucleico es demasiado simplista, el empleo de dicho indicador permite obtener aparentemente datos de considerable interes acerca de las fases iniciales del proceso. (author) [Russian] V hode izuchenija biosinteza DNK byli postavleny nekoto- rye opyty s ispol'zovaniem ascitovyh kletok Jerliha po izucheniju usvoenija i pogloshhenija mechennogo tritiem timidina. Posle vyderzhivanija v termostate v laboratornyh uslovijah kletok s takim soedineniem byli sdelany radioavtogrammy kletok, i DNK byla takzhe otdelena i proverena na aktivnost' tritija pri pomoshhi protochnogo schetchika. Sravnenie dvuh metodov analiza pokazalo zametnoe rashozhdenie. Aktivnost' tritija na kletku, rasschitannaja po radioavtogrammam, vsegda okazyvalas' bol'she, chem aktivnost' otdelennoj DNK. Posledujushhij analiz pri pomoshhi protochnogo schetchika

 5. A Low-Background Liquid-Scintlllation Counter for the Assay of Low-Specific Activity Tritiated Water; Compteur a scintillations a liquides, a faible mouvement propre, pour le dosage d'eau tritiee en faible activite specifique; ZHidkostnyj stsintillyatsionnyi schetchik s nizkim fonom dlya analiza nasyshchennoj tritiem vody s nizkoj udel'noj aktivnost'yu; Contador de centelleador liquido de reducida actividad de fondo para el analisis de agua pritiada de baja actividad especifica

  Boyce, I S; Cameron, J F [Wantage Research Laboratory, Wantage (United Kingdom)

  1962-01-15

  In liquid-scintillation counting of tritiated water single photomultiplier counters and coincidence systems offer comparable sensitivities. To investigate low level counting a coincidence system was selected to avoid Uncertainties in the background due to single photon events arising from phosphorescence and chemiluminescenc e in the solution. With this system the background was found to be due largely to light originating in the photomultiplier photocathode. Using two photomultipliers with ''Pyrex'' photocathodes in contact in an 8 in thick iron shield experiments were conducted to determine the relative importance of the following possible courses of background : (a) Ionization and excitation of residual gas and of the semi-conductor dynode surfaces, particularly in regions where the current density is greatest. (b) Sparking, electroluminescence and field emission. (c) Positive ion feedback to the photocathode causing secondary electron emission. (d) Operation of the photocathode window itself as a phosphor for cosmic radiation, K{sup 40} beta particles or radiation from uranium daughter products. In particular it was found that contribution (c) was significantly lower than was previously supposed. Methods of minimizing these effects, including the use of quartz photocathodes, and special photomultipliers were investigated. In the finished design of counter the minimum detectable specific activity with a counting time of 30 min. is 6x10{sup 7} {mu}c/ml. (author) [French] Dans le dosage de l'eau tritiee au moyen d'un compteur a scintillations a liquides, les compteurs a photomultiplicateur unique et les ensembles a coincidences presentent une sensibilite du meme ordre. Pour faire des recherches sur la mesure des faibles activites, les auteurs ont choisi un dispositif monte en coincidence, afin d'eviter les incertitudes dans le mouvement propre causees par l'apparation de photons isoles, dus a la phosphorescence et a la chimioluminescenc e de la solution. Dans ce dispositif, on a constate que le mouvement propre provient surtout de la lumiere qui emane de la photocathode du photomultiplicateur. En utilisant deux photomultiplicateurs a photocathode en pyrex, en contact dans une protection en fer de 20 cm, on a procede a des experiences pour determiner l'importance relative des phenomenes ci-apres pouvant constituer le mouvement propre: a) Ionisation et excitation des gaz residuels et des surfaces des dynodes a semi-conducteurs, notamment aux endroits ou la densite du courant est la plus elevee; b) Production d'etincelles, electroluminescence et emission du champ; c) Retroaction positive des ions vers la photocathode, provoquant une emission d'electrons secondaire; d) Fenetre de la photocathode jouant elle-meme le role de scintillateur pour les rayons cosmiques, les particules beta du {sup 40}K et les rayonnements emis par les produits de filiation de l'uranium. Les auteurs ont notamment etabli que le facteur c) avait sensiblement moins d'importance qu'on ne l'avait suppose precedemment. Ils ont fait des recherches sur les methodes permettant de reduire ces effets au minimum, notamment en utilisant des photocathodes en quartz et des photomultiplicateurs speciaux. Avec l'ensemble de comptage concu par les auteurs, l'activite specifique minimum decelable est de 6x10{sup 7} {mu}c/ml, le temps de comptage etant de 30 minutes. (author) [Spanish] Cuando se trata de efectuar el recuento de agua tritiada dor centelleo de liquidos, los contadores de fotomultiplicador unico y los dispositivos de coincidencias presentan sensibilidades comparables. Con el fin de efectuar estudios sobre la medicion fe bajas actividades, los autores eligieron un sistema de coincidencias para evitar la incertidumbre en lo que respecta a la actividad de fondo debida a fotones aislados emitidos en virtud de la fosforescencia y quimioluminiscenci a de la solucion. Los autores comprobaron que, en este sistema, la actividad de fondo proviene principalmente de la luz que emana del fotocatodo del fotomultiplicador. Utilizando dos fotomultiplicadores con fotocatodos de pyrex en contacto, encerrados en un blindaje de hierro de 20 cm de espesor, hicieron experimentos para determinar la importancia relativa de las siguientes posibles causas de la actividad de fondo: a) Ionizacion y excitacion del gas residual y de las superficies del dinodo semiconductor, especialmente en las regiones en que la densidad de corriente es maxima; b) Formacion de chispas, electroluminiscencia y emision de campo; c) Realimentacion de iones positivos al fotocatodo, que provoca una emision de electrones, secundarios ; d) Funcionamiento de la propia ventana fotocatodica en caracter de ''fosforo'' para la radiacion cosmica, las particulas del {sup 40}K o las radiaciones de los productos de filiacion del uranio. Los autores comprobaron que, en particular, el factor c) interviene en una proporcion mucho menor que lo que se habia supuesto. Estudiaron metodos para reducir a un minimo estos efectos, incluyendo el uso de fotocatodos de cuarzo y fotomultiplicadores especiales. Con el dispositivo disenado por los autores, la minima actividad especifica detectable, con un tiempo de recuento de 30 min, asciende a 6 x 10{sup 7}{mu}c/ml. (author) [Russian] Pri schege zhidkostnykh stsintillyatsij nasytsennoj tritiem vody schetchiki s odnim fotoumnozhitelem i sistemy sovpadenij dayut pokazaniya sravnitel'noj chuvstvitel'nosti. Dlya issledovaniya scheta izlucheniya maloj intensivnosti byla primenena sistema sovpadenij dlya togo, chtoby izbezhat' neopredelennosti v fone, vyzyvaemom izmeneniemi odnogo fotona v rezul'tate fosforestsentsii i khimicheskoj lyuminestsentsii v rastvore. Bylo obnaruzheno, chto vozniknovenie fona v ehtoj sisteme ob{sup y}asnyaetsya glavnym obrazom dejstviem sveta, iskhodyashchego iz fotokatoda fotoumnozhitelya. Byli provedeny ksperimenty s primeneniem dvukh fotoumnozhitelej s fotokatodami Pireks v kontakte s zheleznym ehkranom tolshchinoj v 8 dyujmov dlv opredeleniya otnositel'noj vazhnosti sleduyushchikh vozmozhnykh faktorov fona: a) Ionizatsiya i vozbuzhdenie ostatochnogo gaza i poverkhnostej poluprovodnikovogo dinoda, osobenno v tekh zonakh, gde imeetsya samaya bol'shaya plotnost' potoka; b) Iskroobrazovanie , ehlektrolyuminestsentsiya i avtozlektronnaya ehmissiya; c) Obratnaya svyaz' polozhitel'nykh ionov s fotokatodom, chto vyzyvaet vtorichnuyu ehlektronnuyu emissiyu; d) Samostoyatel'noe dejstvie fotokatodnogo okna podobno lyuminoforu kosmicheskoj radiatsii, beta-chastitsam K{sup 40} ili radiatsii dochernikh produktov urana. V chastnosti, bylo obnaruzheno znachitel'no men'shee vozdejstvie faktora, chem ranee predpolagalos'. Byli issledovany metody umen'sheniya ehtikh vozdejstvij, vklyuchaya ispol'zovanie kvartsevykh fotokatodov i spetsial'nykh fotoumnozhitelej. V okonchatel'noj konstruktsii schetchika miiimal'nayaobiaruzhim aya udel'naya aktivnost' so vremenem scheta v 30 minut sostavlyaet 6 x 10{sup 7} mikrokyuri na milillitr. (author)

 6. Rezultatele obţinute în cadrul proiectului AQUACON la analiza apelor de precipitaţii şi a apelor de suprafaţă de către laboratorul I.C.A.S. Câmpulung Moldovenesc [Results obtained in the framework of the AQUACON Project for precipitation and surface water samples by the I.C.A.S. Câmpulung Moldovenesc laboratory

  Iacoban C

  1999-07-01

  Full Text Available In order to asses the air pollution effects on forests, the laboratories involved in the ICP Forests Program must use analytical methods that allow to obtain comparable results for the precipitation samples parameters (pH, conductivity, alkalinity, SO 4 2-, NO 3 - , NH 4 + , Cl - Ca2+, Mg2+, Na + , K + . In the framework of the project “Analytical Quality Control and Assessment in the Mediterranean Basin (AQUACON”, each year are organized intercomparison exercises using simulated water samples. The chemistry laboratory of the Forest Research Station Campulung Moldovenesc participated to these exercises in 1996, 1997 and 1998. The analytical methods used and the results obtained are presented in this article. It can be concluded that from the total of 110 results ( 10 for each parameter, 8 1 (74 % registered deviations less than 20% and 29 (26 % exceed this limit. The most frequent accepted results (deviation less than 20% were obtained for pH, Na + , conductivity and Mg2+, SO 4 2-, NO 3 - . The lower precisions were obtained for Cl - K + and Ca2+. For K + and Ca2+ we didn’t use the methods recommanded by the Manual ICP Forests and for Cl - we used an alternative method. In order to verify the precision of our methods and results, our laboratory will continue to participate to intercomparison exercises organised by laboratories certificated at European and international level.

 7. The Preparation and Thermodynamics of Europium Dicarbide; Preparation et Thermodynamique du Bicarbure d'Europium; Poluchenie i termodinamicheskie svojstva dikarbida evropiya; Preparacion y Termodinamica del Dicarburo de Europio

  Gebelt, R. E. [Oklahoma State University, Stillwater, OK (United States); Eick, H. A. [Michigan State University, East Lansing, MI (United States)

  1966-01-15

  evropija i grafita v bombe iz nerzhavejushhej stali. Dannye himicheskogo analiza ukazyvajut, chto srednij sostav produkta sostavljaet EuC{sub 1.87{+-}0.07}. Rezul'taty analiza rentgenogramm tipa Debaja-IIl errera svidetel'stvujut o nalichii ob{sup e}mno-centrirovannoj tetragonal'noj simmetrii v strukture soedinenija i prostranstvennoj gruppy D{sup 17}{sub 4}n-14/mm s parametrami reshetki: a{sub 0} = 4.045 A; c{sub 0} = 6.645 A. Dannye hromatograficheskogo analiza fazy para ukazyvajut na to, chto devjanosto vosem' procentov gazoobraznogo produkta kislotnogo gidroliza dikarbida evropija sostavljaet uglevodorod, acetilen. Jeti dannye analiza vmeste s parametrami reshetki svidetel'stvujut o tom, chto dikarbid evropija pohozh na dikarbidy shhelochnyh zemel' bol'she, chem na drugie dikarbidy lantanonov. Process vyparivanija dikarbida evropija v diapazone temperatur 1130 Degree-Sign - 1 600 Degree-Sign K izuchalsja metodom jeffuzii Knudsena. Jeffuzat libo sobiralsja i analizirovalsja himicheskim putem, libo izuchalsja s pomoshh'ju mass-spektrometra po vremeni proleta. Predstavlennye zdes' dannye osnovany glavnym obrazom na rezul'tatah nabljudenij s pomoshh'ju mass-spektrometra, poskol'ku jeti rezul'taty priveli k oblucheniju bolee vosproizvodimyh dannyh, chem pri metode sbora. V jeffuzate obnaruzheny gazoobraznye dikarbid evropija i evropij v koncentracijah sootvetstvenno 1 i 99%. Vozmozhnosti priborov ne pozvolili opredelit' koncentraciju gazoobraznogo dikarbida kak funkciju temperatury. Kalibrovanie mass-spektrometra serebrom dalo vozmozhnost' rasschitat' davlenija, sootvetstvujushhie otmechennoj intensivnosti ionov. Jempiricheskoe uravnenie sootvetstvovalo dannym po evropiju, poluchennym metodom naimen'shih kvadratov . Na osnovanii vtorogo zakona termodinamiki EuC{sub 2} Rightwards-Harpoon-Over-Leftwards-Harpoon Eu(g) + 2C (graphite) byli vychisleny sledujushhie dannye: {Delta}H{sup 0}{sub 298} = 51.09{+-}1.42kcal/mole; {Delta}H{sup 0}{sub 298} = 18.43 {+-} 1.75 e

 8. CINDA 79 supplement. 1 October 1979

  1979-01-01

  This issue of CINDA indexes, for a given work, not only its bibliographic references but also its numerical data stored in computer libraries, which are available from the four regional neutron data centres. Since July 1970 the exchange of experimental neutron data between the U.S. National Nuclear Data Center, the NEA Data Bank, the USSR Centr po Jadernym Dannym and the IAEA Nuclear Data Section has been structured in the EXFOR exchange system, so that data entered at one centre are made available to the other three. Similarly, evaluated neutron data libraries or parts of them are generally available from the same four centres. Whereas in earlier issues of CINDA the availability of data sets from the data centres was publicized by a simple tag (+) at the right-hand margin under the heading ''Data'', it was decided to include more information about these data by adding a ''data-index line'' below the bibliographic reference(s) of a given work. Users of CINDA 79 will find such data-index lines for the experimental neutron data exchanged under the EXFOR agreement, as well as index lines referring to evaluated neutron data Libraries which are generally available

 9. Integral physics data for fast-reactor design; Donnees de physique integrale intervenant dans les etudes de reacteur a neutrons rapides; Integral'nye fizicheskie dannye dlya raschetov reaktorov na bystrykh nejtronakh; Datos fisicos integrales para el diseno de reactores rapidos

  Loewenstein, W B; Meneghetti, D [Argonne National Laboratory, Argonne, IL (United States)

  1962-03-15

  subcriticos, de las diversas magnitudes fisicas que presentan interes practico u/o teorico. Esas magnitudes fisicas caracterizan al sistema y permiten comprenderlo. Las mediciones mencionadas se refieren a la masa critica, el factor de forma del cuerpo, las razones de deteccion, los espectros neutronicos, los experimentos de sustitucion de materiales, la economia del reflector, la vida de los neutrones, el {alpha} de Rossi y otras magnitudes analogas. Los autores examinan estos datos y definen su campo de aplicacion. Demuestran que existen limites de validez para los resultados experimentales y analiticos en ciertos estudios espectrales y de criticidad. Proponen algunas investigaciones experimentales y analiticas que podrian constituir el objeto de futuros trabajos y que contribuirian a colmar la laguna entre la teoria y la experimentacion en los sistemas 'conocidos'. Al mismo tiempo, entre dichas investigaciones sugeridas se incluyen algunas tendientes a asentar sobre bases mas firmes la fisica de los modelos de reactores de potencia reproductores rapidos. (author) [Russian] Dlya sostavlennogo nedavno razdela o fizike reaktorov na bystrykh nejtronakh, kotoryj dolzhen vojti v vypuskaemoe vtoroe izdanie 'Postoyannye fiziki reaktorov', potrebovalos' sobrat' material po imeyushchimsya ehksperimental'ny m integral'nym dannym. Pri vklyuchenii v sostavlennyj razdel integral'nykh dannykh o fizike reaktorov na bystrykh nejtronakh, pomimo fakta ikh nalichiya, za osnovu byli vzyaty dva kriteriya: 1. ehti dannye polucheny iz otnositel'no prostykh sistem, kotorye pozvolyayut provodit' prostye teoreticheskie analizy; 2. slozhnye sistemy, kotorye yavlyayutsya prototipami ili modelyami, predstavlyayut osnovnoj interes dlya ehnergeticheskikh bystrykh reaktorov. Pervyj kriterij byl prinyat dlya togo, chtoby dat' perechen' integral'nykh dannykh takikh sistem, imeyushchikh ochen' obshchee primenenie dlya proverki parametrov secheniya i metodov raschetov. Vtoroj kriterij daet imeyushchiesya

 10. Interpretation of Bioassay Data; Interpretation des Donnees de l'Analyse d'Echantillons Biologiques; Interpretatsiya dannykh biologicheskikh issledovanij; Interpretacion de Datos Obtenidos por Bioanalisis

  Dolphin, G. W.; Jackson, S. [Health Physics and Medical Division, Atomic Energy Research Establishment, Harwell, Berkshire (United Kingdom)

  1964-10-15

  a un nivel determinado de la carga corporal. Es esencial que las mediciones para la vigilancia regular se efectuen con la maxima precision y se registren minuciosamente. Tales mediciones pueden utilizarse mucho tiempo despues para evaluar la carga corporal cronica. Se resumen los datos disponibles acerca del metabolismo humano y de la excrecion por via urinaria del tritio, cesio, uranio, estroncio, radio y plutonio. (author) [Russian] Dlja ocenki dozy obluchenija kriticheskogo organa, svjazannoj s vnutrennim zarazheniem radioizotopami, neobhodimo opredeljat' kolichestva izotopov v organizme. Esli radioizotop javljaetsja istochnikom gamma- ili rentgenovyh luchej ili beta-izluchenija, vyzyvajushhego sootvetstvujushhee tormoznoe izluchenie, prjamye izmerenija soderzhanija ego b organizme mogut proizvodit'sja s pomoshh'ju ustanovki dlja izmerenija radioaktivnosti vsego organizma. Kogda zhe sootvetstvujushhie izluchenija otsutstvujut, opredelenija-proizvodjatsja s pomoshh'ju izmerenija kolichestva radioizotopov v vydelenijah, krovi, vdyhaemom vozduhe ili mazkah, vzjatyh iz nosovoj ili rotovoj polosti. Provodilos' izuchenie vydelenija radioizotopov v moche kak pokazatelja vnutrennego zarazhenija. Analiz mochi javljaetsja naibolee shiroko ispol'zuemoj formoj biologicheskogo analiza. .Ochen' ver'eznym nedostatkom vse eshe javljaetsja maloe kolichestvo dannyh ob obmene radioizotopov, i neobhodimy dal'nejshie issledovanija. V dannom obzore dlja klassifikacii razlichnyh vidov obmena raznoobraznyh izotopov ispol'zovany tri bol'shie grupp'k Pervaja gruppa vkljuchaet*te radioizotopy, kotorye dovol'no odnorodno raspredeljajutsja v organizme. Vtoraja gruppa soderzhit te, kotorye koncentrirujutsja glavnym obrazom v odnom ili bolee organah tela. Tret'ja gruppa fakticheski javljaetsja osobo vazhnoj podgruppoj vtoroj gruppy i soderzhit otkladyvajushhiesja v kostjah izotopy. Vydelenie s mochoj i osobenno ego svjaz' s dozoj, poluchaemoj kriticheskimi tkanjami, otchetlivo razlichaetsja

 11. Analiza poluprovodničkih kvantnih generatora tipa A3B5 po nano nivoima / Analysis of semiconductor quantum generators of A3B5 type at nano levels / Наноуровневый анализ полупроводниковых квантовых генераторов типа A3B5

  Leonid I. Grečihin

  2015-04-01

  Full Text Available U članku se obrazlaže formiranje klasterne rešetkaste strukture poluprovodničkog kristala tipa A3B5. Predstavljen je način deformacije elektronskih opni atoma koji su u sastavu elemenata poluprovodničke kristalne strukture. Na primeru kristala iz jedinjenja indijuma i elemenata pete grupe Mendeljejeve tablice, utvrđeno je među kakvim energetskim nivoima dolazi do generisanja poluprovodničkog kvantnog generatora. Definisani su tehnološki uslovi za izradnju lasera tipa A3B5. / The article describes the formation of the cluster grid structure of semiconductor crystals of A3B5 type. The deformation of the electron shells of the atoms in semiconductor crystal structure elements has been presented. Crystals of the Indium compounds and the elements from Group 5 of the Mendeleev periodic table have been used to show the energy levels where a semiconductor quantum generator is generated. The technological conditions for an A3B5 type laser realisation have been defined. / Обосновано образование кластерной решеточной структуры полупроводниковых кристаллов типа А3В5. Показано, каким образом происходит деформация электронных оболочек атомов составных элементов полупроводниковой кристаллической структуры. На примере кристаллов из соединений индия с элементами пятой группы таблицы Менделеева установлено, между какими энергетическими уровнями реализуется генерация полу- проводникового квантового генератора. Сформулированы тре бования к технологии изготовления лазеров на основе А3В5.

 12. Martín-Cabello, Antonio; Anta Félez, Jose Luis; García-Manso, Almudena y Pérez Redondo, Rubén (2017): Turismo mochilero. Una aproximación desde la sociología y la antropología a una subcultura global. Oviedo: Septem Ediciones

  Segundo Valmorisco Pizarro

  2017-01-01

  Este libro analiza el fenómeno del turismo mochilero desde una perspectiva sociológica y antropológica. Analiza de un modo descriptivo y crítico la subcultura que emerge en torno a esta forma de viaje. Incluye también un capítulo sobre el turismo mochilero en España. 

 13. LA MUERTE DE LA ALEGRÍA DEL PUEBLO

  José Sergio Leite Lopes

  2011-12-01

  Full Text Available Este texto analiza el proceso de profesionalización del futbol y del deporte en general en el Brasil. Para ello analiza la trayectoria de Garrincha y la comprende a la luz de las posibles trayectorias de jugadores contemporáneos como Pelé.

 14. Miércoles al cine

  Aguado Franco, Juan Carlos

  2014-01-01

  Se analiza un caso concreto de demanda ante una iniciativa empresarial: los miércoles al cine. Se analiza un caso concreto de demanda ante una iniciativa empresarial: los miércoles al cine. Fundamentos del Análisis Económico

 15. Statističke metode u kontroli kvalitete mlijeka i proizvoda

  Filajdić, Mirko; Ritz, Milana; Vahčić, Nada; Vojnović, Vera; Grüner, Matilda; Vujanić, Diana

  1991-01-01

  Nakon osnivanja Analitičke sekcije na XXVIII. simpoziju mljekarske industrije 1990. godine ukazala se potreba proširenja spoznaja ili obnova znanja iz primjene statističkih metoda u interpretaciji rezultata analiza pri provjeri kakvoće mlijeka i mliječnih proizvoda. 1. Utvrđivanje slučajnih pogrešaka u rezultatima analiza - Prvi dio rada sadrži nekoliko praktičnih primjera utvrđivanja slučajne pogreške rezultata analiza kad se rezultati izražavaju kao kontinuirane ili diskretne veličine mjere...

 16. Improved Techniques for Low-Flux Measurement of Prompt Neutron Lifetime, Conversion Ratio and Fast Spectra; Methodes Perfectionnees de Mesure de la Duree de Vie des Neutrons Instantanes, du Rapport de Conversion et des Spectres de Neutrons Rapides, dans un Reacteur a Bas Flux; Usovershenstvovannye metody izmereniya vremeni zhizni mgnovennykh nejtronov, koehffitsienta konversii i spektra bystrykh nejtronov pri slabykh potokakh nejtronov; Tecnicas Perfeccionadas para la Determinacion del Periodo de los Neutrones Inmediatos, la Razon de Conversion y los Espectros de Neutrones Rapidos, con Flujos Reducidos

  Armani, R. J.; Bennett, E. F.; Brenner, M. W.; Bretscher, M. M.; Cohn, C. E.; Huber, R. J.; Kaufmann, S. G.; Redman, W. C. [Argonne National Laboratory, Argonne, IL (United States)

  1964-02-15

  'sov schet- chika kak funkcii vremeni zapazdyvanija i izmerenie otnositel'nogo otklonenija integralov vo vremeni potoka nejtronov kak funkcii integriruemogo vremeni, byli uluchsheny. Izu- cheny oblasti naibolee uspeshnogo primenenija razlichnyh metodov. Bylo udeleno takzhe vni- manie interpretacii rezul'tatov jetih izmenenij, i bylo pokazano, chto interpretacija na osnove prostoj kineticheskoj modeli primenima dlja shirokogo kruga konkretnyh sluchaev. Opisyvajutsja neskol'ko usovershenstvovanij nashego pervonachal'nogo aktivacionnogo metoda opredelenija otnoshenija obrazovanija k razrusheniju deljashhegosja veshhestva pri slabyh potokah nejtronov. Sjuda vhodit primenenie ochen' chuvstvitel'nyh radiohimicheskih metodov dlja proverki poluchennyh rezul'tatov; vnesenie popravok s cel'ju ucheta pomeh; primenenie fol'g razlichnoj stepeni obogashhenija dlja dobavlenija aktivnosti deljashhegosja materiala k aktivnosti produktov delenija; primenenie fol'g. obluchennyh nejtronami razlichnyh jenergij, dlja scheta delenij pri opredelenii zahvata; i ispol'zovanie scheta sovpadenij dlja obnaruzhenija raspada Np{sup 239}. Dlja poluchenija znachenija kojefficienta konversii po dannym aktivacii ne- obhodimo znat' otnoshenie kolichestva zahvatov k kolichestvu aktov delenija v toplive ({alpha}). V nastojashhee vremja ne sushhestvuet tochnogo jeksperimental'nogo metoda dlja izmerenija jetoj velichiny v reaktore so slabym potokom nejtronov; issledujutsja neskol'ko metodov, koto- rye, vozmozhno, pozvoljat opredelit' jetu velichinu. Opisyvajutsja dva ili tri perspektivnyh metoda. Usilija po sozdaniju nebol'shogo spektrometra bystryh nejtronov, imejushhego horoshuju stabil'nost', razreshajushhuju sposobnost' i chuvstvitel'nost' dlja izmerenija v reaktore spekt- ra nejtronov v oblasti jenegrii v desjatki i sotni kilovol't, byli sosredotocheny na prime- nenii analiza formy impul'sov dlja iskljuchenija vyzyvaemyh gamma-luchami javlenij v vodo- rodnyh proporcional'nyh schetchikah otdachi i na

 17. Performatividad y narración: del happening a la base de datos

  Albarrán Diego, Juan

  2009-01-01

  Se analiza la evolución del concepto de tiempo desde mediados del siglo XX y la influencia de este cambio de concepto en la evolución de las estructuras narrativas hacia una temporalidad de tipo performativo.

 18. EL PERFIL DEL EDITOR DE JUEGOS DE ROL

  Héctor Sevillano Pareja

  2010-11-01

  Full Text Available El presente trabajo estudia y analiza, a través de diversas encuestas personalizadas, el perfil tipo que presentan los profesionales que se dedican al arte de editar libros de rol en España.

 19. El ejercicio de la potestad sancionadora por parte de la Administración Pública y sus límites tratándose de restricciones a derechos políticos

  Nicolás Prado Hidalgo

  2012-07-01

  Full Text Available El presente estudio analiza el tema de la potestad sancionadora de la Administración Pública y procura demostrar que los derechos políticos constituyen un límite a dicha potestad.

 20. Hasta que la muerte nos una: Matrimonios de ultratumba y “novias fantasma” en China

  Gomà, Daniel

  2009-01-01

  Este artículo analiza una costumbre ancestral de China de la que se tiene muy pocos datos: el matrimonio donde uno o ambos contrayentes es una persona fallecida y el porqué esta costumbre pervive hasta hoy.

 1. La costumbre no es fuente del Derecho Procesal

  Gascón Inchausti, Fernando

  1999-01-01

  Comentario a la Sentencia del Tribunal Supremo de 28 de abril de 1998. Se analiza el valor jurídico que cabe atribuir a ciertos usos forenses, dado que la costumbre no es fuente del Derecho Procesal.

 2. Tasas retributivas por contaminación hidríca y su aplicación en Colombia: un instrumento económico hacia el desarrollo sostenible

  Yecid Angarita Palma

  2001-06-01

  Full Text Available En este artículo se analizan la experiencia de las Corporaciones Autónomas Regionales y Autoridades Ambientales concretas, en este caso se analiza la experiencia de las Corporaciones Autónomas Regionales y Autoridades Ambientales Urbanas, obtenida en el proceso de implementación de las tasas retributivas por contaminación hídrica (Decreto 901 de 1997 y se analiza si éstas armonizan con el desarrollo sostenible.

 3. Socijalni kapital i prostor

  Ignjatović, Suzana; tomanović, Smiljka

  2012-01-01

  Rad razmatra prostorne aspekte socijalnog kapitala. U prvom delu rada razmatramo kako se prostor shvata u ključnim teorijama socijalnog kapitala. Uključene su tri grupe teorija o socijalnom kapitalu: ključni autori (Bourdieu, Coleman, Putnam), ekonomske/razvojne teorije i mrežne teorije. Analiza pokazuje da autori u različitoj meri shvataju prostor u zavisnosti od svojih teorijskih pristupa socijalnom kapitalu. Drugi deo rada je produbljena komparativna analiza dinamike socijalnog kapitala u ...

 4. Posibilidades de crecimiento del Islam en América Latina: oportunidades y dificultades

  Gabriel Ernesto Andrade

  2001-01-01

  Este trabajo elabora un diagnóstico de las posibilidades de crecimiento del Islam en América Latina, considerando las oportunidades y dificultades para su expansión y crecimiento. En este sentido, se analiza como oportunidades de crecimiento la búsqueda de nuevas identidades, las difíciles condiciones sociales latinoamericanas, el paralelismo entre el Islam y elmarxismo y el apoyo financiero proveniente de naciones islámicas. Como dificultades se analiza la rigidez cultural ...

 5. Prueba chi-cuadrado y enfoque de señales como modelos de alerta temprana de crisis bancarias: aplicación al caso ecuatoriano

  Rumbea Pavisic, Juan Francisco; Ayala Salcedo, Roberto Andres

  2009-01-01

  Este trabajo trata de modelar la crisis bancaria del Ecuador en 1995-1996. Para esto se analiza las situaciones específicas que diferencian a los bancos de otras empresas en una economía de mercado. Luego, se analiza la experiencia de la crisis. Finalmente se elabora un modelo de alerta temprana para la crisis bancaria de 1995-1996 basado en el enfoque de señales y prueba Chi-cuadrado.

 6. Promoción y regulación ambiental de la palma aceitera en el Perú: aspectos legales e institucionales

  Dammert B., Juan Luis

  2016-01-01

  Analiza el marco legal e institucional referido al cultivo de palma aceitera en el Perú, e identifica y discute algunos elementos que se consideran contradictorios. En la medida en que el cultivo está asociado con prácticas de cambio de cobertura forestal a agraria, la deforestación es el fenómeno que se analiza en mayor profundidad, pero no es el único.

 7. La organizaci??n del profesorado

  Borrel Felip, Nuria

  1997-01-01

  El art??culo analiza las diferentes estructuras que coordinan el trabajo de los docentes en la instituci??n educativa. Analiza las ventajas e inconvenientes que representa la distribuci??n del profesorado por grados o cursos, por materias o ??reas, la especializaci??n en un grupo de alumnos o las alternativas mixtas. Especial menci??n merece el trabajo colaborativo en departamentos y equipos educativos.

 8. PERSONAS CORPORIZADAS, MULTIPLICIDADES Y EXTENSIONES: UN ACERCAMIENTO A LAS NOCIONES de cuerpo y persona entre los tobas (qom del chaco argentino

  FLORENCIA C. TOLA

  2005-01-01

  Full Text Available ESTE ARTÍCULO ANALIZA LAS NOCIONES DE PERSONA Y CUERPO ENTRE LOS INDÍGENAS tobas (qom del Chaco argentino y despliega una serie de conceptos derivados del trabajo etnográfico. A partir de dos mitos centrales entre los tobas, analiza el papel de la posesión de un cuerpo en la definición de la persona y en la diferenciación entre humanos y no-humanos. Luego, aborda algunos de los criterios que definen la existencia de personas humanas y no-humanas que poseen o carecen de cuerpo. Seguidamente, analiza las características de la noción toba de persona por medio de la constitución colectiva del cuerpo en función de la circulación de componentes provenientes de otras personas-cuerpos.

 9. Análisis de métodos de sanción de precios en el Mercado Eléctrico Mayorista

  Salazar Coba, Paúl Rigoberto; Argüello Ríos, Gabriel

  2005-01-01

  Este trabajo presenta distintos métodos de cálculo de los precios de energía en el mercado eléctrico mayorista, considerando un modelo basado en costos. Luego analiza el modelo económico-financiero del mercado eléctrico ecuatoriano en las actuales condiciones y de acuerdo a la normativa vigente. Así mismo, analiza los efectos que provocaría en el mercado, el cálculo del precio de la energía utilizando un modelo multinodal o uninodal. Además analiza el impacto en el mercado de energía de la ut...

 10. ODNOS SUSTAVA TEHNIČKIH I SOCIJALNIH MJERA U EKOLOŠKOM PROJEKTU

  Lažnjak, Jasminka

  1992-01-01

  U radu se razmatra odnos sustava tehničkih i socijalnih mjera u ekološkom projektu sa stanovišta konstruktivističke teorije u sociologiji tehnologije. Da bi se adekvatno rješio tehnološki problem zagađivanja okoline ugljikovodicima potrebno je pored tehničkih definirati i sustav društvenih mjera. Predložena je sociološka analiza nesreća u transportu ugljikovodika i analiza ponašanja socijalnih aktera da bi se jasno definirale nadležnosti i odgovornosti pojedinih društvenih aktera i modifikaci...

 11. LA CUESTIÓN DE LAS SOCIEDADES POSAPOCALÍPTICAS Y EL MIEDO AL FIN DEL MUNDO: EL CASO DE THE WALKING DEAD

  Espinoza-Rojas, Johan; Méndez-Esquivel, Josué E.

  2015-01-01

  artículo -- Universidad de Cota Rica, Escuela de Comicación Colectiva, 2016 El artículo analiza las principales características de las sociedades posapocalípticas que emanan de los discursos provenientes del miedo fundamental del ser humano, es decir, la idea de su muerte y la búsqueda por conocer qué vendrá después. Para tal efecto, se analiza brevemente la serie televisiva The Walking Dead, la cual ofrece un posible escenario que refleja la dicotomía entre el miedo y la esperanza, provoc...

 12. Los sinuosos caminos del racismo: el racismo ambiental en Argentina

  Rodríguez Mir, Javier

  2012-01-01

  El artículo hace referencia a la evolución de las doctrinas racistas y su impacto en las ciencias sociales. Se analiza la capacidad de las doctrinas y políticas racistas de adaptarse a los nuevos contextos. En este sentido, se entiende que el racismo ambiental es una continuación y transformación del racismo que no puede ser desvinculado del contexto histórico, social y político. El autor analiza los orígenes del racismo ambiental en Estados Unidos. Finalmente el artículo reflexiona sobre un ...

 13. Barreras para la integración de buenas prácticas con TIC. Estudio de caso.

  Siria Padilla Partida; Carlos Iván Moreno; Rosario Hernández Castañeda

  2015-01-01

  Esta investigación analiza las barreras u obstáculos para la integración de las buenas prácticas educativas con TIC, en la segunda más grande universidad pública de México: La Universidad de Guadalajara. Se analiza el caso del Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas (CUCEA), el cual es uno de los 15 centros universitarios que integran la red universitaria de la UdeG. Para esta investigación fue diseñado un cuestionario cerrado, tipo rubrica, con una escala de 5 puntos que i...

 14. Análisis del discurso de la interrupción voluntaria del embarazo

  Arbeloa Ronco, Alicia

  2013-01-01

  En el presente Trabajo Fin de Máster se analiza la actual ley vigente que regula la interrupción voluntaria del embarazo, denominada Ley Orgánica de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo. En concreto, se analiza las enmiendas a la totalidad que fueron presentadas por algunos de los partidos políticos del Estado español ante la Propuesta de Ley presentada por el Partido Socialista en el año 2009. El planteamiento de este Trabajo Fin de Máster se enmarca en...

 15. ENTRE LA PATRIMONIALIZACIÓN Y LA INVENCIÓN DE LA TRADICIÓN: LAS IGLESIAS DE PETORCA, CHILE (1775-1910)

  Godoy Orellana, Milton

  2014-01-01

  El artículo analiza el proceso de patrimonialización y las falacias que, en ocasiones, se instalan para recrear elementos patrimoniales perdidos o que después de exponerse a sucesivas transformaciones hacen que sus modificaciones les conviertan en una construcción diferente al inmueble que se pretende declarar como patrimonial. Para el efecto, se analiza el concepto de patrimonio y su declaración como tal a partir de la iglesia de Petorca. La investigación se basa en las diferentes iglesias c...

 16. Límites en las competencias entre la Sala Constitucional y el Tribunal Supremo de Elecciones

  Bernal Arias Ramirez

  2007-07-01

  Full Text Available Ponencia que en tres partes analiza las competencias del Tribunal Supremo de Elecciones y de la Sala Constitucional, y el posible roce que existe entre ambos. En la primera analiza las competencias del Tribunal Supremo de Elecciones, mientras que en la segunda se centra en las competencias de la Sala Constitucional en materia electoral y por último, el tercer apartado expone el peligro que a criterio del ponente representa la anulación de resoluciones del Tribunal Supremo de Elecciones por parte de la Jurisdicción Constitucional

 17. Responsabilidad social y relaciones laborales en España

  Francisco Javier Calvo Gallego

  2010-12-01

  Full Text Available El autor, analiza la evolución y las características de  la Responsabilidad Social Empresarial, en España, su impacto económico y social con especial atención a los aspectos laborales dentro de ella,  la opinión y  las actitudes de los interlocutores sociales; toma importancia a los poderes públicos, estatales y autonómicos, del mismo modo analiza la relación de la RSE y la negociación colectiva en España

 18. Čimbenici kupnje ekološkog kruha i pekarskih proizvoda

  Tomić, Marina; Matić, Kata; Mesić, Željka; Cerjak, Marija

  2015-01-01

  U ovom se istraživanju ispituje utjecaj stavova, subjektivne norme, percipirane bihevioralne kontrole i brige o zdravlju na namjeru kupnje ekološkog kruha i pekarskih proizvoda. Model se temelji na teoriji planiranog ponašanja (Ajzen, 1991). Istraživanje je provedeno na uzorku od 110 potrošača ekološke hrane na području Grada Zagreba. Analiza podataka je provedena u statističkom programu SPSS, pri čemu je korištena višestruka regresijska analiza. Rezultati istraživanja su pokazali da je subje...

 19. Los estados financieros de las empresas por actividad económica medido a través del costo real del crédito y niveles de endeudamiento.

  Simbaña Taipe, Luis Enrique

  2014-01-01

  Se analiza la interrelación existente entre las decisiones de inversión y el endeudamiento de las empresas ecuatorianas, así como los determinantes de la composición de su estructura financiera, a partir de la información financiera presentada en la Superintendencia de Compañías, durante el periodo 2002 al 2009. Para ello se analiza empíricamente un modelo lineal de datos de panel, definido por Verona et al. (2003), utilizando como variables explicativas, el tamaño de la empresa, el costo de ...

 20. Resultados de aprendizaje en América Latina a partir de las evaluaciones nacionales

  Murillo Torrecilla, Francisco Javier; Román, Marcela

  2008-01-01

  El artículo analiza y compara los resultados del desempeño escolar de estudiantes de los últimos cursos de Educación Primaria y primeros grados de Educación Secundaria de 15 países América Latina. Lo hace desde la información y datos obtenidos de los reportes que han elaborado las propias unidades de evaluación de los Ministerios de Educación de los respectivos países para trabajar y difundir los resultados. El estudio analiza, en primer lugar, la situación actual del rendimiento escolar a pa...

 1. Structural and Thermal Analysis of Automotive Disc Brake Rotor

  Belhocine Ali

  2014-03-01

  Full Text Available Głównym celem pracy jest analiza zjawisk termomechanicznych w obszarze suchego styku pomiedzy tarcza hamulca a klockiem ciernym wystepujacych w fazie hamowania. Strategia symulacji jest oparta na oprogramowaniu ANSYS11. Wyniki modelowania stanów przejsciowych temperatury w tarczy hamulca wykorzystano do identyfikacji geometrycznych współczynników projektowych, uzytych do instalacji systemu wentylacji. Sprzezona analiza strukturalno-termiczna jest nastepnie uzyta do wyznaczenia deformacji tarczy, naprezenia Von Misses’a, oraz rozkładu cisnienia kontaktowego w klockach ciernych. Wyniki analizy wykazuja zadowalajaca zgodnosc z podobnymi podawanymi w literaturze.

 2. La educación como medio para la inclusión social entre culturas. (Los valores sociales de los jóvenes ceutís de cultura cristiana y musulmana)

  Amador Muñoz, Luis; Mateos Claros, Francisco; Esteban Ibáñez, Macarena

  2017-01-01

  Este estudio analiza el impacto del uso de tecnología digital para reforzar los logros académicos de niños marginados exponiéndolos a determinados avances tecnológicos. Se analiza el uso de auto-narrativas digitales como pedagogía de transformación social, concretamente el impacto de la Clase Mágica (LCM) en un Centro escolar de Tejas (EEUU), con una alta población estudiantil de hispanos. La Clase Mágica es un proyecto extraescolar basado en la tecnología, diseñado para fomentar el logro aca...

 3. Aspectos de la resistencia Guaraní : los proyectos de integración en el virreinato del Río de la Plata (1768-1805

  Razzera Dos Santos, Cristina

  2011-01-01

  La investigación analiza las transformaciones de la resistencia de los guaraníes y su proceso de integración en la sociedad colonial tras la expulsión de los jesuitas y en funcion de los "planes de gobierno" elaborados desde la administración colonial y metropolitana para los guaraníes. Con la documentación existente en los archivos españoles y rioplatenses se analiza la evolución de las manifestaciones de resistencia (levantamientos, sublevaciones, proclamas) y las demandas indígenas por la ...

 4. Impactos del turismo en el medio ambiente de huanchaco

  Zavaleta Alfaro, María Sixtina

  2007-01-01

  Se analiza los impactos negativos del turismo sobre el medio ambiente de la Bahía de Huanchaco, previamente se evalúa el flujo de visitantes, la oferta turística en cuanto a recursos naturales, culturales y planta o infraestructura (hoteles, restaurantes, otros). Se incide en al generación de residuos sólidos domésticos, calidad del agua, transporte, deterioro de ecosistema de humedales (calidad ambiental) y se analiza la opinión o percepción del turista a través de una encuesta. Los resulta...

 5. Redes de colaboración en Educación Superior

  Solano Fernández, Isabel Mª

  2012-01-01

  Redes de colaboración para la Educación Superior. Se analiza el modelo pedagógico constructivista social, y dentro de este el método colaborativo. Posteriormente analiza las posibilidades de las redes, redes sociales y medios sociales, para la Educación. Presentación realizada para realizar el taller "redes de colaboración en Educación Superior" en el Seminario de innovación docente Organizado por el Centro de Desarrolo Docente (CDDOC) de la Universidad Católica de Chile.

 6. La cuestión de sexo/género en medicina: Tecnologías de reasignación de sexo y valores de género en España

  Ortega Arjonilla, Esther

  2014-01-01

  Este proyecto de tesis analiza desde la perspectiva de los estudios de Ciencia, Tecnología y Sociedad (CTS) en intersección con los estudios feministas de la ciencia y los estudios transgénero, las prácticas tecno-científicas que se realizan sobre los cuerpos de personas trans (transexuales y transgéneros) y los valores de género asociados a estas prácticas. En concreto, la tesis analiza los discursos y prácticas socio-médicas sobre los cuerpos de personas trans. Este análisis ...

 7. Colombia competente para la paz

  Norma Sofía Vanegas Torres

  2013-07-01

  Full Text Available La paz y la convivencia en Colombia demandan el desarrollo de un enfoque humanístico, una competencia particular que como las restantes competencias implican un saber y un saber hacer dentro de un contexto, pero que en este caso se relacionan más concretamente con el saber vivir. Este artículo analiza el desarrollo de una posible de competencia para la paz y analiza la importancia de la academia como medio para su desarrollo e instrumentalización. Se analizan al mismo tiempo las connotaciones de esta competencia en el marco de la sociedad posmoderna contemporánea.

 8. Análisis de las sanciones internacionales en el marco del tratado de no proliferación nuclear. Estudio de caso: energía atómica en Irán (2006-2015)

  Góngora Celedón, Juan Camilo

  2016-01-01

  El presente trabajo de Grado tiene como propósito examinar la incidencia de las sancionesinternacionales en el marco del régimen de no proliferación nuclear en el caso de Irán durante el periodo 2006-2015, teniendo en cuenta factores históricos de años anteriores. Se analiza y explica cómo las sanciones internacionales pueden ser una medida persuasiva por violar ciertos artículos del Tratado de no Proliferación Nuclear. Finalmente identifica y analiza los tipos de sanciones económicas, finan...

 9. Experiencia sobre la utilización de un mix de metodologías docentes en la educación universitaria de la contabilidad

  García Benau, María Antonia; Zorio Grima, Ana

  2012-01-01

  En este trabajo se analiza la introducción de nuevas metodologías docentes a título experimental en un curso de contabilidad financiera. Las nuevas técnicas empleadas en clase han sido de varios tipos: mapas conceptuales, crucigramas, técnica del “puzzle” o aprendizaje cooperativo y test on-line, entre otras. Concretamente, se analiza la mejora en el rendimiento de los estudiantes mediante la comparación con resultados de otros años. Así mismo, se estudia el grado de satisfacción de los estud...

 10. La franquicia. Análisis comparativo entre el modelo español y el italiano

  López Casado, María

  2016-01-01

  En este trabajo se analiza en profundidad el sistema comercial de la franquicia, desde su nacimiento en Estados Unidos y evolución en este país pionero, hasta la llegada de esta fórmula en Europa y, con especial interés, en España. Se describe cómo ha evolucionado la franquicia en el territorio español, detallando cuál es su situación actual. Desde una perspectiva jurídicolegislativa, se analiza la normativa existente en este campo en España y en Italia, realizando un anális...

 11. Historia de la orientación profesional en Argentina

  Klappenbach, Hugo

  2005-01-01

  A partir de los años cuarenta, se desarrolló en Argentina la Orientación Profesional , según las orientaciones que en aquellos momentos provenían de España, Francia, Bélgica y Suiza. El trabajo, analiza las primeras experiencias en orientación profesional, desarrolladas tanto en las grandes urbes industriales como Buenos Aires y Rosario, y en pequeños centros urbanos como Tucumán o San Luis. Asimismo, se analiza el contexto institucional y político de tales experiencias, y el decidido respald...

 12. HISTORIA, HISTORIOGRAFÍA Y GÉNERO. NOTAS PARA LA MEMORIA DE SUS VÍNCULOS EN LA ARGENTINA

  DORA BARRANCOS

  2011-10-01

  Full Text Available Este artículo presenta el estado de arte en la historiografía de género en Argentina. Analiza sus tempranos fondos y los centros, sobre todo acerca de las transformaciones de historiografía que ocurrieron desde los años 80. Además, analiza las diferentes contribuciones y el principal objeto de fenómenos de historiografía de mujeres en Argentina. Esto saca la conclusión sobre el nivel de producción, alguna vez creciente, de estudios cuantitativos y cualitativos en materia sexual en este país.

 13. STILISTIKA DISKURSA KAO KONTEKSTUALIZIRANA STILISTIKA

  Katnić-Bakaršić, Marina

  2004-01-01

  Rad posmatra diskursnu stilistiku kao kontekstualiziranu disciplinu, pri čemu kontekst podrazumijeva različite faktore (sociohistorijske, kognitivne, kulturalne i intertekstualne). U radu se proučavaju najznačajniji pristupi diskursnoj stilistici: prag,atička stilistika, konverzacijska i/ ili diskurs analiza, kognitivna stilistika, kritička stilistika, feministička stilistika. Naglašava se da je u diskursnoj stilistici analiza uvijek kombinirana sa interpretacijom, a opis je praćen objašnjenj...

 14. El plan de desarrollo de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, "Plan Sucre 2007-2013”, y las implicaciones para la seguridad nacional de Colombia

  Hurtado, Camilo; Cadena Afanador, Walter René

  2015-01-01

  Este trabajo de investigación analiza, desde la cosmovisión neorrealista de las Relaciones Internacionales, los alcances del Plan de Desarrollo de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Plan Sucre, y las repercusiones que su consolidación tendrá para la seguridad nacional de Colombia. Inicialmente se plantea un marco teórico y conceptual, lo cual permite avanzar al segundo capítulo el cual tiene como propósito fundamental describir en qué consiste el Plan Sucre. El capítulo tres analiza los a...

 15. Radio y elecciones

  Alma Rosa Alva de la Selva

  2000-01-01

  Full Text Available En este trabajo se analiza el comportamiento de la radio en México ante la contienda electoral de julio de 2000. Se examina el papel de la radio como espacio para la discusión política, así como el tratamiento informativo que hizo del tema. Asimismo, se analiza la posible repercusión de factores de reciente surgimiento en el panorama radiofónico para un manejo más autónomo de la información política en la radio

 16. Percepción de la importancia de la seguridad informática en la industria hotelera española.

  Infante Moro, Alfonso; Infante Moro, Juan Carlos; Martínez López, Francisco José; García Ordaz, Mercedes; Jiménez Caballero, José Luis (Coordinador)

  2016-01-01

  Ante un mundo empresarial cada vez más dependiente de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), es conveniente que la seguridad informática tenga un hueco importante en estas empresas para el buen funcionamiento de las mismas. Por este motivo, este artículo analiza esta área pero en el sector hotelero, un sector que hoy día no se puede concebir sin el uso de las TIC. Este estudio analiza la percepción (por parte de las empresas) de la seguridad informát...

 17. Música y cerebro: influencia del arte musical en la biología humana

  Siesto Sánchez, Violeta

  2017-01-01

  Trabajo de fin de grado. Grado en Biología. Curso académico 2016-2017 El trabajo analiza la posible influencia de la música en el desarrollo de las habilidades humanas. Se analiza la anatomía humana relacionada en el proceso, desde el sistema auditivo hasta la corteza cerebral. La segunda parte del estudio lo pone en relación con el proceso de percepción y se refiere a la relaciónd el hombre con la música a lo largo de la historia, con particular atención a la influencia que pueda haber t...

 18. La formación de masculinidades hegemónicas en la clase dominante: el caso de la sexualidad en los colegios privados de elite en Chile

  Madrid, Sebastián

  2016-01-01

  Resumen: Sobre la base de 41 historias de vida, de hombres y mujeres (de 19 a 45 años), ex-estudiantes de tres tipos de colegios privados de elite en Santiago de Chile, este artículo analiza el proceso de construcción de masculinidades hegemónicas en la clase dominante chilena. Se examina la forma en que la producción de distintos patrones de masculinidades se relaciona con cambios en la parte alta de la estructura social y se analiza el modo en que la sexualidad conecta la formación simultán...

 19. Ciberpolítica en los websites de partidos políticos: la experiencia de las elecciones de 2008 en España ante las tendencias transnacionales

  José Luis Dader

  2009-01-01

  El artículo analiza los rasgos generales de la evolución experimentada por los 'websites' de partidos políticos en los países con aplicaciones tecnopolíticas más avanzadas y establece una comparación con el proceso seguido en el caso español. Describe las principales características de los 'websites' de los principales de 2008 y partidos políticos españoles durante la campaña electoral analiza las acciones complementarias de los actores políticos en otras plataformas ciberpolíticas utilizadas...

 20. Clasificación de los modelos de comercio electrónico

  Celestino Robles Estrada

  2016-02-01

  Full Text Available El presente artículo describe y analiza tres de las principales aportaciones realizadas hasta el presente para clasificar los modelos de negocio, mismos que se han desarrollado gracias a internet. En específico, describe y analiza las taxonomías propuestas por Tapscott, Timmers y Rappa, y hace una reflexión final sobre la complejidad de diseñar un modelo taxonómico único que explique adecuadamente los diferentes tipos de comercio electrónico  que se han desarrollado hasta la fecha.

 1. La migración infantil indocumentada de Centroamérica, un desafío a la reformulación de la política migratoria de Estados Unidos. Estudio de caso de Honduras (2010-2014)

  Forero Padilla, Fabian Enrique

  2016-01-01

  El siguiente estudio de caso analiza la influencia de la llegada de la migración infantil indocumentada centroamericana en la reformulación de la política migratoria de Estados Unidos en el período 2010-2014. Enfocándose en el caso de Honduras para dar a conocer y analizar las causas que crean las dinámicas migratorias por parte de los menores, este trabajo analiza como la llegada de estas poblaciones genera ciertos efectos en el proceso de toma de decisión de las políticas internas de los Es...

 2. La problemática del seguimiento

  Carlos Andrés Cruz Gattner

  2013-07-01

  Full Text Available El artículo analiza la problemática en torno a la medición del impacto de las Incubadoras de Empresas; presenta algunos  estudios realizados al respecto, analiza los intereses de los diferentes stakeholders y los conflictos que entre éstos pueden surgir y, finalmente, se exponen los desafíos a los que se enfrentan los programas de incubación de empresas cuando se evalúan sus actividades.

 3. Indicadores de maltrato psicológico asociados a la antigüedad en las relaciones de pareja

  Blázquez-Alonso, Macarena; Moreno-Manso, Juan Manuel; García-Baamonde, M. Elena

  2012-01-01

  La investigación analiza la variable antigüedad de la relación de pareja y la existencia de manifestaciones de maltrato psicológico en estudiantes universitarios/as. Aporta un mayor conocimiento en lo relativo a la relación entre la antigüedad de pareja y la posibilidad de que aparezcan manifestaciones de maltrato psicológico en el seno de la misma; y analiza la presencia de los diferentes componentes que configuran la interacción coactiva (desvalorización, hostilidad, indiferencia, intimidac...

 4. Ensayos sobre la teoría de la evasión y la elusión de impuestos indirectos

  Arias, Roberto

  2011-01-01

  Se presentan tres ensayos que incluyen contribuciones originales al análisis teórico de la evasión y la elusión fiscal de impuestos indirectos. Luego de la revisión de la literatura, en el Capítulo 2 se presenta un análisis de la incidencia de impuestos especificos y ad valorem que pueden ser evadidos en entornos competitivos y bajo monopolio. En el Capítulo 3 se analiza la evasión fiscal dentro de una estructura vertical. En particular, se analiza el efecto de la posibilidad de evasión de un...

 5. Uwarunkowania sektorowe i perspektywy rozwoju firmy "Litwiński - Transport - Sprzęt - Budownictwo"

  Pociecha, Bernadeta

  2013-01-01

  Streszczenie Analiza otoczenia konkurencyjnego, w którym działa przedsiębiorstwo, dostarcza wielu istotnych informacji o zmieniających się warunkach jego funkcjonowania. Do opracowania adekwatnych koncepcji, podejść i narzędzi zarządzania wykorzystywane są podstawowe etapy procesu zarządzania strategicznego, czyli: analiza strategiczna, projektowanie strategii i jej realizacja. W części empirycznej pracy przeprowadzono, za pomocą metody SWOT, analizę firmy "Litwiński- Tra...

 6. El derecho fundamental a la libertad física: reflexiones a partir de la Constitución, el Código Procesal Penal y la jurisprudencia del Tribunal Constitucional

  Luis Alberto Huerta Guerrero

  2010-12-01

  Full Text Available El autor analiza lo dispuesto en la Constitución Política de 1993, así como en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional peruano, incluyendo algunos artículos del Código Procesal Penal de 1991 del 2004.

 7. FACTORES ASOCIADOS AL GRADO SINTOMATOLÓGICO DEL SÍNDROME DE BURNOUT EN LOS ESTUDIANTES ENFERMEROS DE LA SEGUNDA ESPECIALIDAD DEL CENTRO QUIRÚRGICO DE LA FACULTAD DE ENFERMERÍA DE LA UCSM. AREQUIPA, 2013

  LECAROS OLAECHEA, GERALDINE DELIA

  2016-01-01

  SÍNDROME DE BURNOUT ¿CÓMO SE ANALIZA EL SÍNDROME DE BURNOUT? MANIFESTACIONES CLÍNICAS FACTORES ASOCIADOS AL SÍNDROME DE BURNOUT EVALUACIÓN DEL SÍNDROME DE BURNOUT ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS RESULTADOS

 8. Abordajes teóricos en la comprensión de la influencia de los recursos económicos en la actividad física

  Montenegro Mendivelso, Mónica

  2015-01-01

  Estudio cualitativo que analiza los abordajes teóricos utilizados por diferentes autores en la comprensión de la influencia de los recursos económicos en la actividad física desde los modelos de determinantes y determinación social.

 9. Entrevista - Pedro Duque

  Moreno-Torres Sánchez, Rosario; Sánchez Relinque, Javier

  2009-01-01

  Pedro Duque. El primer astronauta de nuestro país analiza la ciencia y la investigación del sector aeroespacial, en el que cada vez existe una mayor implicación de la ingeniería española en áreas como las telecomunicaciones o la informática.

 10. Sociedad Cooperativa de Artesanos de Santiago Temoaya, S.L.C.

  Martha E. Izquierdo Muciño

  2007-12-01

  Full Text Available El trabajo analiza uno de los municipios del Estado de México, Temoaya, porque en él existe una cooperativa cuyos integrantes son en su mayoría indígenas, que elaboran tapetes anudados a mano (de técnica persa y que son conocidos internacionalmente.

 11. Las Redes Sociales en el Marketing Digital: el comportamiento de Samsung Mobile

  García Mondelo, Raquel María

  2013-01-01

  Se analiza el comportamiento de Samsung a través de las redes sociales y cómo esto afecta a los usuarios. La información que recogen estas plataformas sobre la marca y cómo lo hacen será una de las acciones más importantes para reunir los datos necesarios sobre Samsung

 12. Rendimientos de trabajo y costes de maquinaria para reforestación

  Arnó i Pujol, Judit; Correal Mòdol, Eduard; Masip Vilalta, Joan

  2000-01-01

  La repoblación forestal es una actividad que desgraciadamente se ha tenido que realizar muy a menudo en algunas zonas de este país. En este artículo se analiza el coste que tiene esta operacion considerando diversas hipótesis de trabajo.

 13. Niveles de cortisol salival y tipos de personalidad de Grossarth-Maticek y Eysenck: un estudio transcultural = Levels of salivary cortisol and personality types of Grossarth-Maticek and Eysenck: a transcultural study

  Orejudo, Santos; Camacho, Everardo; Vega-Michel, Claudia

  2012-01-01

  Basándonos en la tipología de personalidad de Grossarth-Maticek y Eysenck que relaciona ciertos tipos de personalidad con el padecimiento de enfermedades, en esta investigación se analiza en dos muestras de estudiantes universitarios mexicanos y espa

 14. Próspero y el teatro nacional: encuentros transatlánticos en las revistas teatrales de Ignacio Manuel Altamirano, 1867-1876

  Christopher Conway

  2014-06-01

  Full Text Available En este trabajo, se analiza la demanda de un proyecto nacional de dramaturgia mexicana a partir del quehacer crítico del escritor, periodista, maestro y político mexicano Ignacio Manuel Altamirano en las “revistas teatrales” publicadas en prensa entre 1867 y 1876.

 15. El derecho de huelga en la jurisprudencia chilena

  Javier Nicolás Pineda Olcay

  2016-08-01

  Full Text Available Este artículo analiza la jurisprudencia reciente de los tribunales superiores de justicia chilenos respecto del derecho de huelga. Para estos efectos, se analiza la normativa internacional respecto del derecho de huelga y los criterios para su ejercicio efectivo, en especial, el Pacto internacional de derechos económicos, sociales y culturales y el Convenio Nº 87 de la OIT, como también se analiza la normativa nacional, en especial, las disposiciones acerca de la materia en la Constitución Política de la República, en el Código del Trabajo y en la Ley de Seguridad del Estado. Posteriormente, se analiza el cambio de paradigma de los tribunales superiores de justicia en su jurisprudencia reciente respecto del derecho de huelga, que establece la extensión de su ejercicio fuera del procedimiento de negociación colectiva reglada y prohíbe el “reemplazo interno”, lo que representa un avance en su tratamiento como derecho fundamental. Finalmente, se establecen las conclusiones a partir de los cambios de la jurisprudencia y se menciona la amenaza que representa la nueva reforma laboral para los derechos de los trabajadores.

 16. Dimensiones cognitivo-motivacionales y aprendizaje autorregulado

  Valle Arias, Antonio; González Cabanach, Ramón; Barca Lozano, Alfonso; Núñez Pérez, José Carlos

  1996-01-01

  El artículo analiza el aprendizaje escolar donde una perspectiva cognitivo- motivacional, en la que se destacan una serie de ideas relevantes de profundizar en la comprensión de los factores cognitivo-motivacionales que inciden en el aprendizaje escolar.

 17. Identidad nacional y legitimidad del tribunal de justicia

  Azpitarte Sánchez, Miguel

  2017-01-01

  El presente trabajo plantea en qué medida la identidad nacional es utilizada para articular por parte del Tribunal de Justicia el conflicto centro/periferia. A estos efectos el núcleo central del trabajo estructura y analiza la jurisprudencia, intenta

 18. ESTIMACIÓN DE LA SEÑAL DE MEDIA RECIBIDA POR UN RECEPTOR

  Jorge Arce U

  2011-08-01

  Full Text Available Se analiza un método de estimación de la media local en un ambiente celeular, mediante la teoría del procesamiento de señales homórficas. Se discuten resultados usando mediciones realizadas con un equipo de trasnmisión celular en Liberia Guanacaste.

 19. Rehabilitación urbana en Lisboa

  Lourés Seoane, María Luisa

  2001-01-01

  El artículo analiza la evolución reciente de las políticas de rehabilitacíón urbana en Lisboa desde una perspectiva sociológica. El texto aborda las transformaciones experimentadas por las áreas centrales de la ciudad en el contexto global del área metropolitana.

 20. La suerte de la inteligencia

  Iván Ulchur Collazos

  2015-01-01

  Full Text Available Confirma que la telenovela latinoamericana es el principal medio de expresión del continente, con más penetración que el cine, la novela o el teatro. Analiza "Betty la fea" que rompe con estereotipos occidentales de que las mujeres son solo objetos para la apetencia de los machos.

 1. Coyuntura electoral 2005-2006: Lecciones aprendidas desde la perspectiva de la organización de los procesos electorales y la resolución de conflictos en Centroamérica y Panamá

  Luis Antonio Sobrado González

  2008-01-01

  Full Text Available Analiza los eventos electorales del 2005 y el 2006 en Centroamérica y Panamá. Interesa cómo fueron atendidos por los organismos electorales, aún en escenarios de fuerte conflictividad postelectoral producto de resultados ajustados u otras circunstancias especiales, lo que constituyó un factor de afianzamiento institucional.

 2. Posicionamiento Web y dinámicas de información en motores de búsqueda: propuestas de análisis y estudio comparativo de visibilidad de contenidos digitales en el caso de procesos electorales

  Carlos Gonzalo Penela

  2015-11-01

  Full Text Available La metodología propuesta analiza la composición de los resultados de búsquedas electorales y categoriza los sitios web siguiendo una ontología basada en el modelo de Infoesfera propuesto por W.L.Bennet, permitiendo así el análisis de resultados de Google durante elecciones.

 3. La investigación en gestión de la cadena de suministro a nivel mundial

  Luz Mary Nova Caldas

  2010-07-01

  Full Text Available Este artículo analiza el estado del arte en relación con la investigación sobre gerencia de la cadena de suministro. Se hace particular énfasis en las variables estudiadas y los principales resultados obtenidos. Varias encuestas aplicadas alrededor del mundo son analizadas para identificar patrones en este tema.

 4. La autoimagen de los hablantes del criollo limonense

  Herzfeld, Anita

  2012-01-01

  Analiza el dialecto llamado Criollo Limonense enfocándolo desde dos puntos de vista: el sociolingüístico y el de los hablantes del criollo limonense como lengua materna. Menciona al inglés limonense estándar y al criollo jamaiquino.

 5. El lugar del mythos en la ciencia moderna: una crítica a la idea neopositivista de “progreso racional” en la historia de las revoluciones científicas

  Juan Manuel Sánchez Arteaga

  2007-01-01

  El artículo propone una revisión de las ideas habituales de asociadas a la visión neopositivista de las revoluciones científicas. Se analiza el papel de la conceptualización mítica en dos de estas revoluciones: la mecanicista y la evolucionista.

 6. El Naturalismo Biológico de Kuhn en "La Estructura de las Revoluciones científicas"

  Castrodeza, Carlos

  1998-01-01

  Se Contempla Historicamente Y Conceptualmente El Desarrollo Del Naturalismo Enla Historia Reciente De La Filosofia De La Ciencia. Acto Seguido, Se Analiza, Ala Luz De Dicha Doctrina, El Libro Mas Emblematico De Kuhn. Se Concluye Que Elnaturalismo Biologico Del "Filosofo" Americano Esta, En Conjunto, Acorde Con Laortodoxia Bioantropologica Actual Y Puede Que, Incluso, La Haya Propiciado Enbuena Medida.

 7. Cine y psicología: las emociones en el cine de terror y la comedia en personajes trastornados

  Cabrera Muñoz, Beatriz

  2013-01-01

  Se analiza la visión que se ha dado en el cine sobre los trastornos de la personalidad. Cómo el comunicador construye a esos personajes para darle la mayor credibilidad y realidad posible. Se repasan las diferentes estrategias empleadas en el lenguaje cinematográfico en los géneros de terror y comedia

 8. Mundos equivocados: cuando la “abundancia” y la “carencia” se encuentran en la Amazonía colombiana

  Verschoor, G.M.; Torres, C.

  2016-01-01

  Este artículo describe y analiza los efectos de la minería artesanal que involucra a comunidades Andoque del Resguardo Aduche (Amazonía colombiana) en su seguridad alimentaria. En términos analíticos, el punto de partida es la existencia de diferentes perspectivas sobre las actividades de las

 9. Versiones transgresoras y polémicas de Blancanieves: de Robert Walser a João César Monteiro

  García-Manso, Angélica

  2017-01-01

  Este artículo analiza dos versiones heterodoxas del cuento de hadas Blancanieves: de un lado, la obra de teatro homónima escrita en 1901 por el suizo Robert Walser; y de otro, la película dirigida en el año 2000 por el cineasta portugués João Cé

 10. Transparencia y acceso a la información

  Mangas, Araceli

  1997-01-01

  Este trabajo analiza la transparencia en la propuesta de las normas por la Comisión Europea y en su posterior aprobación por el Parlamento y el Consejo de la Unión Europea. También expone el acceso a los documentos de la UE.

 11. Diseño organizativo del Centro de Innovación en Tecnología para el Desarrollo Humano de la UPM (itdUPM). Estrategia y procesos fundamentales.

  Moreno Serna, Jaime

  2014-01-01

  En este TFM se analiza el contexto y las claves organizativas que han guiado el lanzamiento operativo del Centro de Innovación en Tecnología para el Desarrollo Humano de la Universidad Politécnica de Madrid.

 12. Genetic Diversity of Brown Trout Populations Using Mitochondrial Markers In Relatively Similar Geographical and Ecological Conditions – a Carpathian Case Study

  Popa Gina-Oana

  2013-12-01

  Full Text Available Analiza diversităţii genetice cu ajutorul markerilor mitocondriali, a unor populaţii de păstrav comun aflate în condiţii geografice şi ecologice relativ similare în Munţii Carpaţi.

 13. Los cultivos de camarones en la Costa Caribe Colombiana

  María Modesta Aguilera

  1998-01-01

  Este trabajo describe los aspectos técnicos de la producción y características de la camaronicultura de la región Caribe colombiana, y analiza la evolución de la producción, exportaciones y precios de estos productos.

 14. Comunicación y salud pública

  Isaac Epstein

  2015-01-01

  Full Text Available Los medios de comunicación de masas son vehículos auxiliares para informar y educar a la población sobre prevención de ciertas enfermedades y problemas de salud. Mas existen, sin embargo, algunos efectos inconvenientes en el tratamiento mediático del tema que el artículo analiza.

 15. La nueva Doctrina Bush y la seguridad en América Latina

  Günther Maihold

  2014-06-01

  Full Text Available Este artículo reflexiona en torno a los cambios producidos en las políticas internacionales y estatales de seguridad nacional de los Estados Unidos de América, y analiza esta circunstancia con la situación de la seguridad en los países de América Latina.

 16. Avances a los diez años de vigencia de la Ley del Procedimiento Administrativo General

  Milagros Maraví Sumar

  2011-12-01

  Full Text Available En el artículo, la autora analiza lo ocurrido en estos diez años con respecto a temas como los principios del procedimiento administrativo, la simplificación administrativa, los procedimientos sancionadores, el contro ldifuso en sede administrativa y el silencio administrativo.

 17. Primena cost-benefit-benefit analize u vrednovanju i izboru javnih projekata (ekonomski aspekt

  Dragana N. Petrović

  2013-10-01

  Full Text Available Cost-benefit analiza je celovita analiza koristi i troškova koje jedan projekat donosi samom vlasniku projekta i društvu u celini (uključujući i investitora. Izbor najbolje investicione alternative ostvaruje na osnovu finansijske i ekonomske analize, kao dva integralna dela cost-benefit analize. Prvu od ovih analiza obradila je ista grupa autora u članku „Primena cost-benefit analize u vrednovanju i izboru javnih projekata (finansijski aspekt“, objavljenom u prethodnom broju časopisa Vojnotehnički glasnik. Predmet obrade ovog rada je ekonomska analiza, kao logički nastavak prethodnog rada. Zbog toga se na brojne oznake tabela, uključenih u sadržaj finansijske analize (1-–5, nadovezuju (prema hronološkom redu oznake tabela koje pripadaju ekonomskoj analizi (6–8 Sprovođenje ekonomske analize ostvaruje se prema određenoj, dosta složenoj proceduri, a završava se utvrđivanjem kriterijuma ekonomske (društvene isplativosti projekta. U radu su obrađeni osnovni pokazatelji ekonomskog (društvenog prinosa projekta,  kao što su: neto sadašnja vrednost novčanih tokova i cost-benefit koeficijent.

 18. Universalizando la universidad

  JESÚS M. DE MIGUEL

  2001-01-01

  Full Text Available Analiza el Informe 2000 sobre el estado del sistema universitario español, publicado como resultado de diversas conferencias, critica las 500 páginas de trabajo por su distanciamiento de la realidad social y de la situación actual de la investigación científica.

 19. Los Sistemas de Información y la Innovación Tecnológica

  Silvio Curiel Lorenzo

  2010-01-01

  Se analiza la importancia que presentan los sistemas de información en el ámbito de la innovación tecnológica. Se hace referencia a estos sistemas y su interrelación, así como del valor de la inteligencia (conocimiento) en la búsqueda de la competitividad empresarial.

 20. Libre circulación de ciudadanos y prestaciones sociales en la Unión Europea: configuración legal y juicio de validez (el caso Dano analizado con moderado optimismo)

  Álvarez-Ossorio Micheo, Fernando

  2016-01-01

  Este trabajo analiza el contexto y las consecuencias del caso Dano tras el triunfo del Brexit en el Reino Unido y avanza algunas claves de lo que deberá ser el estatuto jurídico de los “emigrantes” y los límites al denominado “turismo social”

 1. Demanda de secesión en Cataluña y sistema democrático. El procés a la luz de la experiencia comparada

  López Basaguren, Alberto

  2016-01-01

  Este trabajo analiza el proceso político en torno a la demanda de secesión que se viene desarrollando en Cataluña y, en concreto, el argumento del principio democrático en el que los demandantes de la autodeterminación se apoyan para fundamentar su d

 2. Argentina: Corrupción, dependencia y medios

  Alicia Simeoni

  2015-01-01

  Full Text Available Señala la autora que los medios con factores de poder pero no son parte del poder mismo. Analiza la corrupción en el gobierno de Menem (1989 Argentina, el caso Swiftgate y más hechos de corrupción.

 3. La especialización de los periodistas

  María del Carmen Cevallos

  2015-01-01

  Full Text Available El reto en la formación de profesionales de la comunicación está marcado por las nuevas tecnologías La autora analiza la función de la institución en la nueva realidad latinoamericana.

 4. Introducción al mundo del shinto

  Falero Folgoso, Alfonso

  2006-01-01

  El mundo del shinto es introducido desde una óptica de historia de las religiones, y se analiza su tipología, resaltando su particular relación con el misterio como objeto de atención del comportamiento religioso.

 5. Patrones de personalidad, síndromes clínicos y bienestar psicológico en adolescentes

  Casullo, María Martina; Castro Solano, Alejandro

  2002-01-01

  El presente trabajo analiza dimensiones del bienestar psicológico y patrones de personalidad en estudiantes adolescentes con y sin presencia de síntomas y síndromes clínicos. Las pruebas SCL-90-R y MACI, y una escala de bienestar psicológico, fueron

 6. El concepto de igualdad ante el mercado

  CARLOTA SOLÉ

  1996-01-01

  Full Text Available Después de examinar el concepto de igualdad desde el punto de vista sociólogico, en la realidad social del capitalismo avanzado y en el superado socialismo real, se analiza críticamente el papel del estado como mecanismo igualitario o redistribuidor (de rentas, de privilegios, de recursos, de habilidades, etc..

 7. Autoestima y rendimiento académico: un estudio aplicado al aula de educación primaria

  Rabell-Cuadras, Montserrat

  2012-01-01

  Este trabajo analiza la posible relación entre autoestima y rendimiento escolar. Veinticinco alumnos tomaron parte de la investigación y el instrumento utilizado, además de la observación y las calificaciones, ha sido el cuestionario EMMA que mide la autoestima global y sus principales facetas (académica, socioemocional y deportiva).

 8. ACTOS DE HABLA EN RELATOS DE TRADICION ORAL*: Notas sobre un relato oral cusqueño

  Espino Relucé, Gonzalo

  2014-01-01

  En este artículo se explora el comportamiento de los hablantes dela construcción de relatos orales a partir del texto Saqsaywaman, recogido por el autor en Cusco. Se propone una categoría operativa sobrelos actos del habla haciéndose lo propio con relatos orales. Se transcribe Saqsaywaman y se analiza el texto.

 9. El debido procedimiento administrativo

  Enrique Rojas Franco

  2011-12-01

  Full Text Available El presente artículo analiza la manifestación y aplicación del debidoproceso como derecho y garantía de protección, y como principio esencialen el procedimiento administrativo, el cual está basado fundamentalmente enlas resoluciones de la Sala Constitucional costarricense y en la Corte Interamericanade Derechos Humanos.

 10. LO APEIRON: VOZ DE GRECIA CLÁSICA EN LA CIENCIA CONTEMPORÁNEA

  ROMÁN CASTAÑEDA-SEPULVEDA

  2012-07-01

  Full Text Available Se analiza el paralelo entre lo apeiron, designado por Anaximandro como arche cósmico y las concepciones sobre el universo derivadas de los desarrollos científicos, particularmente del siglo XX. Este análisis sugiere la vigencia del pensamiento de Anaximandro, quien lo promulgó hace 26 siglos.

 11. Bolivia: descentralización, crisis social y democracia

  Moira Zuazo

  2014-06-01

  Full Text Available Este trabajo analiza los cambios producidos en la situación sociopolítica de Bolivia a partir de las elecciones de junio de 2002, en las que dos partidos (Movimiento al Socialismo, de Evo Morales, y Movimiento Indígena Pachacutí, de Felipe Quispe de corte indigenista alcanzaron 41 representantes en el Congreso Nacional.

 12. Nicaraguan feminist Josefa Toledo de Aguerri (1866-1962: Her life and her legacy.

  Victoria González-Rivera

  2011-08-01

  Full Text Available Este ensayo analiza el legado de Josefa Toledo de Aguerri (1866-1962, educadora y feminista nicaragüense. El análisis se enfoca en sus escritos sobre el feminismo, la eugenesia, y la sexualidad.

 13. La depresión en la infancia desde la perspectiva de las taxonomías empíricas

  López Soler, Concepción; López Pina, José Antonio

  1998-01-01

  En este trabajo se analiza la depresión infantil desde el modelo de taxonomías empíricas propuesto por Achenbach y Edelbrock. Se revisan algunos aspectos diferenciales en el diagnóstico de la depresión en menores y adultos. La parte empírica se cent

 14. La Persistencia de la Pobreza Rural en Honduras, Nicaragua y Bolivia: un Fracaso del Neoliberalismo

  C. Kay (Cristóbal)

  2009-01-01

  textabstractLos documentos de estrategia de lucha contra la pobreza, preparados por los gobiernos mediante un proceso en el que participan instituciones internacionales y actores de la sociedad civil, no dieron los resultados previstos. El artículo analiza los casos de Honduras, Nicaragua y Bolivia

 15. Cooperação jurídica internacional e o diálogo das fontes no Direito Internacional Privado contemporáneo

  André de Carvalho Ramos

  2017-01-01

  El presente artículo analiza las diferentes fuentes de la cooperación jurídica internacional, que hoy representan una importante área del derecho internacional privado, centrándose en el diálogo de las fuentes para solucionar eventuales conflictos normativos.

 16. Cooperação jurídica internacional e o diálogo das fontes no Direito Internacional Privado contemporáneo

  André de Carvalho Ramos

  2017-10-01

  Full Text Available El presente artículo analiza las diferentes fuentes de la cooperación jurídica internacional, que hoy representan una importante área del derecho internacional privado, centrándose en el diálogo de las fuentes para solucionar eventuales conflictos normativos.

 17. Dimensiones cognitivo-motivacionales y aprendizaje autorregulado

  Antonio Valle Arias

  1996-06-01

  Full Text Available El artículo analiza el aprendizaje escolar donde una perspectiva cognitivo- motivacional, en la que se destacan una serie de ideas relevantes de profundizar en la comprensión de los factores cognitivo-motivacionales que inciden en el aprendizaje escolar.

 18. Ansiedad normal, ansiedad patológica y trastornos de ansiedad: ¿un camino discontinuo?

  Salaberría, Karmele; Fernández-Montalvo, Javier; Echeburúa, Enrique

  1995-01-01

  En este trabajo se analiza la ansiedad en sus distintas acepciones psicológicas. No existe ninguna otra emoción, ni siquiera ningún otro concepto, que sirva para dar nombre al mismo tiempo a una reacción adaptativa normal, a un rasgo de personalidad y a un grupo de trastornos de conducta (los trastornos de ansiedad).

 19. Petróleo, desarrollo y paz

  Martínez O., Astrid

  2009-01-01

  Este articulo analiza los planteamientos del Gobierno Nacional sobre politica petrolera. La relacion entre el petroleo y los temas de desarrollo y la paz se exploran con base en la lectura de los pronunciamientos de la guerrilla y los grupos sociales sobre el manejo de los hidrocarburos en Colombia vis a vis los pronunciamientos gubernamentales.

 20. Gratitud en la Psicología Positiva

  Natalia Moyano

  2015-09-01

  Full Text Available El trabajo analiza brevemente los desarrollos relacionados con la gratitud en el marco de la Psicología Positiva, sus definiciones, elementos, aportes teóricos y efectos. Se describen aquellos aspectos de la gratitud que requieren investigación y se proponen elementos de análisis del tema. 

 1. Transparencia, buenas prácticas y gestión de la calidad en la actividad de la Administración Pública gallega

  Almeida Cerreda, Marcos; Santiago Iglesias, Diana

  2010-01-01

  Este artículo analiza la regulación gallega con respecto a la trasparencia, buenas prácticas y calidad en su Gestión Pública para clarificar su alcance, sus efectos y el grado de puesta en práctica.

 2. LA HUMANIZACIÓN DE LA FORMACIÓN EN ORGANIZACIONES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS CASO: LA GERENCIA DE LA MUERTE

  Ana María Romano Sosa

  2015-04-01

  Este artículo analiza brevemente las diferencias entre ambos esquemas de adiestramiento y propone claves para incorporar a los actuales modelos de formación técnica elementos de desarrollo personal orientados a la humanización de la prestación de servicios

 3. GLOBALNO GOSPODARSTVO I GLOBALIZACIJA

  Staničić, Mladen

  2000-01-01

  Povijest procesa globalizacije veoam je usko povezana s poviješću nastanka analize međunarodnih gospodarskih odnosa kao zanstvene discipline ekonomske znanosti koja se razlikuje od ekonomike međunarodne razmjene. Fenomen globalizacije često se poistovjećuje sa globalnim gospodarstvom, ali analiza procesa povezivanja svjetskoga gospodarstva pokazuje da to ipak nije jedinstveni fenomen.

 4. Evaluación de impacto ambiental y concentración parcelaria

  Alenza García, José Francisco

  1999-01-01

  El autor analiza los siguientes puntos: la concentración parcelaria y su impacto ambiental; el Decreto Foral 237/1999, de 21 de junio, por el que se regula la evaluación de impacto ambiental en los procesos de concentración parcelaria; la necesidad de una ley foral de protección ambiental.

 5. La persistente soberanía

  De Vergottini, Giuseppe

  2015-01-01

  Se analiza en el trabajo el concepto de la soberanía para valorar si continúa siendo un concepto útil para definir la naturaleza del Estado, en la medida en que resulta evidente su inevitable integración en organizaciones intergubernamentales consid

 6. Democracia, poder constituyente o reforma constitucional y sus implicancias jurídicas en el proceso político de cambio constitucional en Chile

  Nogueira Alcalá, Humberto

  2016-01-01

  El presente artículo reflexiona sobre un enfoque teórico de un proceso constituyente originario o instituido en un marco institucional democrático, dentro del cual se analiza y describe el proceso constituyente iniciado en Chile, el cual tiene como c

 7. ESTRATEGIAS Y DESEMPEÑO DE LAS NUEVAS Y EMERGENTES EMPRESAS MULTINACIONALES MEXIANAS

  José G. Vargas-Hernández

  2010-11-01

  Full Text Available El artículo analiza las nuevas empresas emergentes multinacionales mexicanas (MexEMNEs en el mercado global. Se analizan sus estrategias y desempeño para determinar perfiles y futuros escenarios de desarrollo. Se concluye que la innovación es clave para buscar ventajas y oportunidades en el cambio.

 8. La transmisión de los derechos de propiedad intelectual derivados de la actividad investigadora realizada en la Universidad pública española

  Rosalía Estupiñán Cáceres

  2014-12-01

  Full Text Available Este artículo analiza las luces y sombras de los procedimientos que prevé el ordenamiento jurídico español para la transmisión a terceros de los derechos de propiedad intelectual derivados de la actividad investigadora generada en el seno de las universidades públicas españolas.

 9. Prensa y transición : Cambio 16 y su influencia en la opinión pública (Nov. 1976 - Dic.1977)

  Santiago Lorenzo, Rosa

  2015-01-01

  Cambio 16 fue uno de los muchos semanarios y diarios que ayudaron a crear una opinión pública democrática. Se analiza la influencia que tuvo la revista en la opinión pública de la población española

 10. Higiene industrial y ergonomía. Aplicación de métodos ergonómicos

  Jiménez Zabaleta, Itziar

  2015-01-01

  Este trabajo fin de carrera analiza los siguientes aspectos: prevención de riesgos laborales; marco normativo y plan de prevención; higiene industrial; ergonomía y psicosociología; métodos ergonómicos y su aplicación. Ingeniería Técnica Industrial Industria Ingeniaritza Teknikoa

 11. La movilidad estudiantil en el proceso de internacionalización. Estrategias metodológicas para su estudio

  Villalón de la Isla, Estela Maricela

  2017-01-01

  Este artículo analiza la movilidad estudiantil como estrategia de internacionalización en uno de los Centros Regionales de la Universidad de Guadalajara, el Centro Universitario del Norte (CUNorte) localizado en Colotlán, Jalisco, México. El objetiv

 12. Uribe: comienza el segundo tiempo

  Antonio Navarro Wolff

  2014-06-01

  Full Text Available Este artículo analiza las consecuencias que para el gobierno de Álvaro Uribe podrían tener los resultados discretos de su partido en las elecciones municipales y departamentales celebradas en Colombia el 25 y 26 de octubre de 2003.

 13. La justicia electoral y los recuentos de votos en México

  Luis Eduardo Medina Torres

  2014-06-01

  Full Text Available La justicia electoral de México es la instancia que resuelve las demandas presentadas por los partidos políticos con motivo de los resultados de una votación. Este artículo analiza sus funciones a raíz de las elecciones presidenciales de 2006.

 14. Liderazgo político femenino y medios de comunicación: Buenas prácticas y recomendaciones para la cobertura de la información

  Thais Aguilar Zúñiga

  2017-01-01

  Full Text Available Analiza la cobertura mediática a los liderazgos femeninos en la política y la incidencia de los medios de comunicación en la consolidación de una imagen positiva y en la sana crítica del papel de la mujeres en los puestos de liderazgo.

 15. La estrategia de responsabilidad social corporativa de Atresmedia

  Vicente Sánchez, Elena

  2015-01-01

  Se analiza el alcance que tiene la responsabilidad social en las empresas, así como sus principales características como modelo de gestión. Se aplica en el ámbito de la comunicación, utilizando como caso de estudio el análisis de la responsabilidad social corporativa del grupo Atresmedia

 16. Evaluacion de los efectos del TLCUEM en el comercio bilateral y la inversion

  Carlos Serrano Herrera; Alma Martinez Morales; Arnulfo Rodriguez Hernandez; Saide Aranzazu Salazar

  2015-01-01

  El tratado de libre comercio entre la UE y Mexico represento la eliminacion de aranceles para un grupo importante de bienes y de restricciones a los flujos de inversion. A quince años de la firma del acuerdo este documento presenta una estimacion de su impacto y analiza los beneficios ulteriores de una ampliacion que incluya productos agricolas hasta ahora no cubiertos

 17. Crecimiento económico: un debate central de las economías clásica y marxista

  Gabriel Mendoza

  2011-01-01

  Analiza la disminución de la tasa de ganancia y su efecto negativo sobre la tasa de crecimiento económico, desde una perspectiva dinámica, con un modelo aplicado a datos de Estados Unidos y de algunos países de América Latina.

 18. Problemas al término de la vida humana

  Serrano Ruiz-Calderón, José Miguel

  1999-01-01

  Se analiza en el seno de la Mesa de Trabajo III la características de la acción jurídica en torno a la eutanasia. Se desvincula la intervención del debate que estaba teniendo lugar en el Congreso acerca de la muerte cerebral como criterio para los transplantes.

 19. ¿Una verdad cómoda?: el espectro de la catástrofe ambiental global y el desarrollo sostenible en China

  M. Arsel (Murat)

  2010-01-01

  textabstractRESUMEN Desde un punto de vista crítico, este artículo analiza los debates relativos a la sostenibilidad del desarrollo chino. Concretamente, aborda el doble argumento de que el desarrollo en China no es sostenible y de que representa una amenaza directa a la seguridad medioambiental del

 20. ¿Se puede recobrar el capital invertido en participaciones preferentes?

  Gómez Hernández, José Antonio

  2013-01-01

  Full Text Available En este trabajo se analiza qué son las participaciones preferentes, cómo y por qué se han comercializado en España y las diversas posibilidades que ofrece el ordenamiento jurídico para intentar recuperar el capital desembolsado.

 1. Las políticas sociales durante el Neodesarrollismo. Estudios sobre el impacto de la Asignación Universal por Hijo.

  Melina Morzilli

  2016-10-01

  Full Text Available Este trabajo expone un recorrido por los diversos estudios sobre el impacto de la Asignación Universal por Hijo en general y en la escolaridad y la salud en particular. Al mismo tiempo, analiza las distintas perspectivas desde donde fue abordado el tema. Por último, se realizan reflexiones finales intentando visualizar las dimensiones que no han sido estudiadas.

 2. Los periódicos gratuitos después de la crisis

  Bakker, P.

  2010-01-01

  En este artículo se analiza cómo la prensa gratuita se ha visto gravemente afectada por la crisis financiera global. En el texto, se pone de manifiesto la vulnerabilidad económica de este tipo de medios en comparación con otros. Sin embargo, la reciente sacudida que ha sufrido este tipo de prensa,

 3. LA GESTIÓN DE LA SEGURIDAD INFORMÁTICA EMPLEANDO LAS NORMAS ISO 27001:2013

  Kleber Rendón Burgos

  2016-04-01

  Full Text Available En el artículo se analiza las ventajas de que una empresa obtenga una certificación ISO 27001:2013, de tal forma que pueda demostrar a sus clientes la capacidad para responder en el menor tiempo a los cyber ataques.

 4. Para decifrar o Brasil (ou) a formação do estadista

  Mota, Carlos Guilherme

  2014-01-01

  [ES]El autor analiza el libro Pensadores que inventaram o Brasil, de Fernando Henrique Cardoso, en lo cual se exponen, en diez ensayos, visiones e interpretaciones sobre la cultura, la sociedad y la política de Brasil contemporáneo.

 5. Evaluación legislativa en México: una propuesta para las Entidades Federativas

  Rivera León, Mauro Arturo

  2016-01-01

  El presente artículo analiza la necesidad de creación de un modelo institucional de evaluación legislativa ex post en las Entidades Federativas. Se argumenta que la actual falta de mecanismos de medición del impacto legislativo de los estados reduce

 6. Grupo de trabajo "matemáticas dinámicas e interactivas con geogebra". La red como vehículo para el trabajo colaborativo y la formación

  Espina, Pablo

  2010-01-01

  En este documento se analiza y describe la actividad desarrollada por un grupo de trabajo de profesorado de diversas islas con el objetivo elaborar materiales con geogebra. La red fue el espacio de trabajo y el único medio de conexión y relación entre los componentes del grupo.

 7. Problemas actuales de la economía colaborativa en los servicios de alojamiento

  Benavides Velasco, Patricia

  2017-01-01

  En este trabajo se analiza jurídicamente el fenómeno de la contratación masiva de viviendas por parte de particulares a través de plataformas on line. Universidad de Málaga. Campus de Excelencia Internacional Andalucía Tech

 8. Dinámica de objetos transplutonianos: resultados preliminares

  Fernández, S.; Brizuela, H.; Roig, F.; Varela, O.

  Se presentan los resultados de una integración numérica de las ecuaciones de movimiento para objetos transplutonianos. Se han calculado los tiempos de Lyapunov para esos objetos y se analiza el comportamiento dinámico de los mismos.

 9. Coyuntura electoral 2005-2006: Lecciones aprendidas desde la perspectiva de la organización de los procesos electorales y la resolución de conflictos en Centroamérica y Panamá

  Luis Antonio Sobrado González

  2008-01-01

  Analiza los eventos electorales del 2005 y el 2006 en Centroamérica y Panamá. Interesa cómo fueron atendidos por los organismos electorales, aún en escenarios de fuerte conflictividad postelectoral producto de resultados ajustados u otras circunstancias especiales, lo que constituyó un factor de afianzamiento institucional.

 10. Por los derechos humanos de las mujeres: la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia

  Marcela Lagarde y de los Ríos

  2007-01-01

  Full Text Available Este artículo analiza la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, misma que es considerada por la autora como un paradigma en el proceso de consolidación de los derechos humanos de las mujeres en México.

 11. Hacia una educación infantil de calidad

  Ana Lupita Chaves Salas

  2004-01-01

  Full Text Available El artículo analiza las funciones que cumple la educación infantil dentro de la sociedad y da a conocer algunos criterios de calidad para valorar los programas dirigidos a la educación del niño y la niña menor de seis años

 12. Pobreza y distribución del ingreso en Paraguay

  Gustavo Indart

  2000-01-01

  El presente trabajo analiza las políticas económicas implementadas en Paraguay, durante el período de liberalización de la economía, al igual que la evolución de la distribución del ingreso y la incidencia de la pobreza, particularmente en el sector rural.

 13. Vallejo poeta, Vallejo periodista: “dos espíritus” en el mismo escritor

  Gatgens Céspedes, José Alberto

  2011-01-01

  En este ensayo, el autor analiza dos crónicas periodísticas del gran  poeta  peruano César Vallejo, con el criterio de que poeta y periodista nunca fueron dos, sino uno solo, sin necesidad de desdoblamientos o encuentros antimateria.

 14. El despegue industrial y el papel de los empresarios

  Luis Aurelio Ordoñez B.

  1997-02-01

  Full Text Available RESUMEN Analiza a la luz de la historiografía económica colombiana, cuáles han sido algunas de las características más ssobresalientes del devenir empresarial en Colombia y el papel que los empresarios han desempeñado en el despegue industrial colombiano.

 15. Gifu-Kazuyo Sejima. El juego como método de proyecto y crítica de arquitectura

  Gonzalez Llavona, Adelaida

  2014-01-01

  Publicación en las actas digitales del Congreso Internacional en Arquitectura y Crítica Criticall I. El artículo analiza el proyecto de apartamentos en Gifu(1994-98) de Kazuyo Sejima y propone una decodificación verosimil de su proceso

 16. Brasil y el hemisferio occidental: América del Sur y los Estados Unidos como puntos de referencia de la política exterior brasileña

  Peter Birle

  2014-06-01

  Full Text Available Este artículo analiza los modelos que sigue la política exterior brasileña en su contexto actual de desarrollo económico y crecimiento internacional, que son, fundamentalmente, los países de América del Sur y los Estados Unidos de América.

 17. The Anthropology of Clifford Geertz. Cultural Theory and the Interpretative Analysis of Cultures by Gordana Gorunović

  Marija Krstić

  2016-03-01

  Full Text Available Gordana Gorunović. Antropologija Kliforda Gerca. Kulturna teorija i interpretativna analiza kultura. 2010. Beograd: Srpski genealoški centar i Odeljenje za etnologiju i antropologiju Filozofskog fakulteta. str. 286. [The Anthropology of Clifford Geertz. Cultural Theory and the Interpretative Analysis of Cultures

 18. Y sigue la revolución bolivariana. Las elecciones presidenciales del 7 de octubre de 2012 en Venezuela

  Compagnon, Olivier; Posado, Thomas

  2012-01-01

  Este artículo analiza los resultados de las elecciones presidenciales venezolanas del 7 de octubre de 2012. La aparente continuidad que revela la nueva victoria de Chávez no debe ocultar ciertas inflexiones que pueden tenerse en cuenta mediante un análisis preciso de las elecciones presidenciales de 2012.

 19. La investigación formativa en los procesos de investigación asumidos en la universidad

  Olga Lucía Anzola Morales

  2007-01-01

  El documento analiza la importancia de la investigación como motor de la gestión y operación de las universidades. Igualmente, presenta los elementos fundamentales que deben caracterizar la investigación formativa como enfoque para el diseño curricular.

 20. Desarrollismo, dictaduras y postdictaduras: Discurso pedagógico y podel en Chile

  José Abel Malaver Rodríguez

  2011-09-01

  Full Text Available En este artículo se presenta una reflexión a partir de conceptos desarrollados por Michel Foucault y Basil Berstein. Se analiza el papel del dispositivo de control que se ejerce en la educación chilena por la Junta Militar (Chile, 1973, a través de cuatro mecanismos: disciplina, autoridad, examen y control y estandarización curricular. Se analiza en conjunto el papel de este dispositivo en el marco de la historia de la educación chilena en el período 1950-1995, en especial se destaca el fenómeno denominado “pedagogía del olvido”.

 1. Cuando Oliver se dio un beso con otro niño, con su mejor amigo, Dick: lenguajes literarios y lenguajes violentos dirigidos a jóvenes LGBTQ en el sistema escolar

  Mauricio Pulecio

  2015-04-01

  Full Text Available En este trabajo se analiza la forma en la que el lenguaje ofensivo contribuye al mantenimiento de la discriminación contra jóvenes LGBTQ en el sistema de educación básica. Se argumenta que este problema es global, aunque se analiza el caso colombiano como forma de articular una respuesta local. Se muestran los resultados de un trabajo de campo realizado en colegios de estratos altos de Bogotá, para ejemplificar las expresiones de odio que circulan en el entorno educativo. También, se estudian piezas literarias, especialmente del escritor homosexual Fernando Molano Vargas, y se aboga por su inclusión dentro de los currículos educativos. De esta forma, se intenta contraponer, a un lenguaje ofensivo, un lenguaje literario en el que se expresan formas de resistencia capaces de legitimar afectos no heterosexuales.

 2. Fases del kirchnerismo: de la ruptura a la afirmación particularista

  Francisco J. Cantamutto

  2017-05-01

  Full Text Available El presente artículo analiza el kirchnerismo como proceso político populista. Utilizando la bibliografía especializada, es posible reconstruir la modificación en las alianzas políticas y sociales del gobierno, marcadas por el conflicto con la fracción agropecuaria del bloque en el poder en 2008. Este conflicto produjo un cambio de énfasis en la estrategia política del gobierno, que modificó su discurso y alianzas. Con base en ello se propone una periodización del proceso en dos etapas, donde se pasa de una fase ligada a la ruptura populista del orden institucional previo a una segunda donde se produce una afirmación particularista de la identidad kirchnerista. El artículo analiza en detalle los nuevos rasgos del orden político a partir de 2008.

 3. Empoderamiento en mujeres mexicanas: Experiencias de mujeres líderes de México

  Julita Elemí Hernández Sánchez

  2015-06-01

  Full Text Available En artículo analiza el término de empoderamiento, y las experiencias en la vida de mujeres líderes políticas mexicanas, con el fin de determinar cuáles de estas experiencias influyeron  en el  proceso de empoderamiento. Se analiza como las mujeres mismas vivieron ese proceso y que sucesos fueron comunes a ellas, en especial desde los ejes de análisis de educación, crianza, ambiente familiar, religión, entre otras. De acuerdo a lo esperado, se encontró que las mujeres entrevistadas, a pesar de ser de diversos orígenes comparten experiencias que las ayudaron o bien dificultaron su proceso de empoderamiento.

 4. La discriminación y segregación por género en el mercado de trabajo: el sector agrícola en Castilla y León (España)

  Domingo Guijarro, Tamara de

  2016-01-01

  Se analiza y estudia la situación de la mujer en el mercado laboral español. Antecedentes, normativa, diágnóstico a través de una serie de gráficos que nos muestran el papel de la mujer en los diferentes ámbitos (social, político, cultural, económico). Con especial hincapié se analiza a la mujer en el mundo rural, sobre todo de aquellas cuyo objetivo es trabajar en la agricultura, cuál es su situación actual, cómo las ve la sociedad, cómo lo consideran ellas mismas. También se estudia la faci...

 5. La responsabilidad civil del servidor público en el combate a la corrupción

  Oscar A. Müller Creel

  2012-01-01

  Full Text Available En este artículo se analiza el fenómeno de la corrupción como una actividad dañina a la sociedad. Se estudia la existencia de los sistemas legales en el combate a la corrupción y su análisis en lo concerniente a la legislación mexicana. Se determina la posibilidad de establecer responsabilidad civil tanto a los servidores públicos como a los corruptores, mediante un análisis de antecedentes y los elementos que justifican a la misma. Se contiene un estudio comparativo respecto de la legislación internacional, por último, se analiza la acción Qui Tam, sus antecedentes en los sistemas anglosajones y la posibilidad de establecer este instrumento en la legislación mexicana.

 6. Aproximaciones a los videojuegos y su incidencia en las subjetividades de los jugadores latinoamericanos

  Álvaro Alfonso Acevedo Merlano

  2016-04-01

  Full Text Available Este artículo analiza los resultados de un estudio sobre el modo en que los videojuegos inciden en la construcción de las subjetividades de los jugadores latinoamericanos desde el punto de vista del consumo cultural y considerando los discursos de la industria en la que fueron creados. A través del método etnográfico, se analiza cómo las subjetividades son afectadas dependiendo de la característica de los videojuegos que son consumidos, mostrando el fenómeno en América Latina. Los resultados se encaminan a superar el estigma de simples consumidores pasivos del tercer mundo, para comprender de manera crítica la producción y consumo de los videojuegos en el contexto latinoamericano.

 7. América Latina a inicios de la segunda década del siglo XXI: entre el regionalismo estratégico y la regionalización fragmentada

  Lincoln Bizzozero

  2011-01-01

  Full Text Available El artículo analiza la evolución del regionalismo en América Latina desde los años noventa. Expone las opciones que se plantean a los países en sus políticas exteriores frente a las iniciativas de Estados Unidos y los cambios en el sistema internacional. Se expone la importancia funcional de las potencias emergentes (PEMS y las regiones en la fase actual del capitalismo. Finalmente el artículo analiza las perspectivas del regionalismo en América Latina tanto en el sistema internacional como en la construcción de un modelo de gobernanza regional.

 8. La experiencia del peritaje antropológico en la población maya del estado de Yucatán, México

  José Israel Herrera

  2016-12-01

  Full Text Available Este artículo analiza la forma en la que el peritaje antropológico ha sido aplicado a la etnia Maya Peninsular del estado de Yucatán, México, su metodología y resultados. En el mismo se problematiza los alcances que ha tenido esta herramienta, la forma en la que ha sido empleada por los juzgadores, las características de los problemas, situaciones y delitos. Esto se desarrolla con una visión que proporciona datos judiciales, y se analiza desde la visión de una antropología crítica y del pluralismo jurídico.

 9. Aprendizaje de las reglas del Fútbol a través del videojuego.

  Manuel Armenteros Gallardo

  2012-04-01

  Full Text Available El siguiente artículo analiza las ventajas de los nuevos medios interactivos para facilitar el aprendizaje de las reglas del fútbol y la similitud en la estética desarrollada en los hipermedias educativos y los videojuegos, tomando como referencia el videojuego Pro Evolution Soccer 5 y la Guía Interactiva del Fuera de Juego, editada por FIFA. Por otro lado, se analiza la estructura de estos materiales, la forma de presentar su contenido y la construcción gramatical utilizada. Asimismo, se examinan otros factores que influyen sobre el alto grado de aceptación que generan en el usuario. Entre otras conclusiones, se confirma la utilidad de estos materiales multimedia interactivos para facilitar el aprendizaje, capaces de combinar el entretenimiento con la adquisición de conocimiento, convirtiéndoles en una herramienta muy útil en la formación deportiva.

 10. Fin de partida de Samuel Beckett: La soberanía del lenguaje y el juego metateatral

  Carolina Brncic

  2014-05-01

  Full Text Available El artículo analiza Fin de partida de Samuel Beckett como obra metateatral. Para abordar el problema del género se examinan cuatro enfoques críticos relevantes: la teoría de Martin Esslin sobre el Teatro del Absurdo, la interpretación de Theodor Adorno como drama de la descomposición, la lectura de Christoph Menke como una tragedia de la representación y la propuesta de Lionel Abel sobre el metateatro. A partir de la definición señalada por Abel, se analiza la obra atendiendo a dos dimensiones paradigmáticas: la noción de juego representacional como drama autorreflexivo y la soberanía del lenguaje como soporte dramático.

 11. Políticas comunicacionales, representaciones mediáticas y legitimidad judicial. Un estudio de caso sobre la Corte Suprema de la República Argentina

  Valentín Thury Cornejo

  2010-05-01

  Full Text Available El presente trabajo analiza el complejo rol que los medios de comunicación asumen en la conformación dela imagen de los tribunales de justicia y, mediatamente, en su legitimidad. A partir de un estudio de caso sobre la Corte Suprema de la República Argentina, se intentan identificar los mecanismos culturales que entran en juego en la construcción de los imaginarios sociales respecto de la actuación de la Justicia. Para ello, se analiza el discurso de los tres principales diarios y se reconstruye la lógica periodística que lo informa, confrontándola con la lógica jurídica que guía la actuación del tribunal.

 12. La Fundación Turismo de Cuenca: Un nuevo modelo de gestión pública y privada

  Juan Antonio Mondéjar Jiménez

  2009-01-01

  fórmulas de colaboración que permitan una gestión turística integral para poder adaptar la oferta del destino a las necesidades que manifiestan los turistas, teniendo en cuenta las nuevas preferencias de la demanda real y potencial. El presente trabajo analiza el papel jugado por la Fundación Turismo de Cuenca, como ente aglutinador de la iniciativa pública y privada en materia de turismo. Así, se analiza su capacidad para unir en un mismo Patronato a la Junta de Comunidades, Diputación Provincial, Ayuntamiento, Confederación de Empresarios, Agrupación Provincial de Hostelería y Turismo, Cámara de Comercio e Industria y Caja de Castilla-La Mancha. Los resultados obtenidos en su corta, pero intensa, actividad, han sido verdaderamente significativos.

 13. IMPACTO DE LA NANOTECNOLOGÍA EN LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS

  AIDANKO G NOORMANS

  2010-07-01

  Full Text Available En este trabajo se analiza el estado actual de la investigación y el desarrollo en nanotecnología y su aplicación en la producción de alimentos. Después de una breve explicación de qué es la nanotecnología, se discuten las aplicaciones presentes y futuras esperadas de la nanotecnología en la agricultura y los alimentos; se debate acerca de las consideraciones que han surgido acerca de la seguridad alimentaria, y se analiza la opinión pública acerca de la nanotecnología en general y sus aplicaciones en la producción de alimentos.

 14. DOÑA SILVIA. ANÁLISIS DE REDES POLÍTICAS EN EL PERONISMO DE LA PROVINCIA DE MISIONES DURANTE UNA CAMPAÑA ELECTORAL MUNICIPAL

  Germ\\u00E1n Soprano

  2008-01-01

  Full Text Available Esta etnografía analiza formas de organización y sociabilidad en el Partido Justicialista o peronista en la provincia de Misiones, Argentina. Analiza la participación de una dirigente peronista en redes políticas de la ciudad de Posadas en las elecciones municipales. El trabajo propone un análisis de relaciones personalizadas en esas redes, la producción de obligaciones recíprocas, intercambios materiales y simbólicos entre individuos de igual y diferente capital político, social, económico y cultural. La configuración de esas redes es similar a fenómenos que la literatura antropológica ha definido como patronazgo y el clientelismo.

 15. Evaluación de la calidad asistencial en un servicio de salud mental a través de la percepción y evolución de pacientes con trastorno obsesivo-compulsivo

  SANTIAGO BARAJAS MARTÍNEZ

  2001-01-01

  Full Text Available El presente estudio analiza la aplicación de un breve cuestionario, diseñado al efecto por el autor, con el objetivo de conocer la percepción de los pacientes con trastorno obsesivo-compulsivo sobre los siguientes aspectos: información sobre su trastorno, tipos de tratamiento recibidos, eficacia de los mismos, satisfacción con la atención recibida y evolución de los síntomas. Se analiza profundamente la eficacia diferencial de distintos tratamientos psicológicos en función de su orientación teórica. Finalmente, a la luz de los resultados obtenidos, se sugieren cambios para mejorar el tratamiento que reciben estos pacientes en los servicios públicos de salud mental.

 16. El Atlas Geográfico de España de Tomás López: Análisis mediante SIG de las poblaciones del «Reyno de Jaén» (1787)

  Martínez García, Josefina; Manzano Augliario, Francisco; San Antonio Gomez, Jose Carlos de

  2012-01-01

  El catastro es el inventario de la riqueza de un país, los primeros avances en este sentido fueron identificar las poblaciones existentes y su ubicación geográfica. En este trabajo se analiza el trabajo del cartógrafo Tomás López, primero enmarcando su vida y obra, y posteriormente se analiza Atlas Geográfico de España (AGE) de Tomás López en su edición de 1804 y en concreto la hoja n.º 64 correspondiente al Reyno de Jaén y cuya elaboración data de 1787. Para ello se propone una metodología d...

 17. Soberanía, representación e independencia en Caracas, 1808-1811

  Inés Quintero

  2009-06-01

  Full Text Available El artículo analiza el impacto que la crisis política de la monarquía española sus- citó en Caracas, en donde tuvo lugar un intenso debate. En noviembre de 1808 se intentó erigir una junta, sin éxito. El 19 de abril de 1810 se constituyó la Junta Conservadora de los Derechos del Rey Fernando VII y, finalmente, el 5 de julio de 1811 se declaró la Independencia. El artículo analiza el contenido del debate acerca del ejercicio de la soberanía, así como la manera en que organizaron la representación política quienes tuvieron a su cargo la conducción de este pro- ceso histórico, desde el inicio del movimiento juntista hasta la declaración de la indepedencia.

 18. Necesitatea analizei de marketing în activitatea întreprinderii

  Ecaterina BARBAROŞ

  2016-09-01

  Full Text Available A fost efectuată analiza companiilor, folosind metode cunoscute în cercetarea marketingului. Analiza a arătat că fiecare întreprindere, este recomandabil să stabilească un obiectiv: pentru a obține un avantaj competitiv asupra potențialilor concurenți. Dezvoltarea corectă şi la timp a strategiei de marketing a întreprinderii depinde de performanțele sale şi dezvoltarea cu succes în sistemul complex de interacțiuni şi relații care sunt în curs de dezvoltare pe piața de azi.

 19. El ingeniero científico o casa con dos puertas mala es de guardar

  Javier Aracil

  2011-01-01

  Resumen: En este artículo se analiza el sentido de la locución ingeniero científico, a partir de una discusión de la especificidad de la ingeniería y de su método. Se parte del papel fundamental jugado por la técnica en la génesis del género humano, así como del de la ingeniería en la de la civilización. A continuación se analiza el método del ingeniero, y se comentan las aportaciones de Simon, Vaughn Koen y Vincenti a la caracterización de ese método, y asimismo las peculiaridades de los con...

 20. HÁBITOS Y PREFERENCIAS DE CONSUMO. CONSUMO EN ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS // CONSUMER HABITS AND PREFERENCES. CONSUMPTION IN UNIVERSITY STUDENTS // HÁBITOS DE CONSUMO E PREFERÊNCIAS. CONSUMO EM ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS

  Héctor Fabio Ríos Hernández

  2016-06-01

  Full Text Available El artículo analiza el comportamiento de consumo en estudiantes universitarios. El fundamento conceptual es la teoría microeconómica del consumidor y elementos básicos de economía del comportamiento. Considerando la declaración sobre sus preferencias de consumo para doce grupos de bienes, se analiza la probabilidad de realizar un presupuesto mensual de gasto, teniendo en cuenta su rango de ingreso. Se concluye que el ingreso es factor fundamental en la elaboración de un presupuesto, teniendo en cuenta las preferencias por grupos de bienes. El grupo de bienes alimentos es muy importante para los estudiantes con ingreso hasta 2 millones, mientras que estudiantes con ingresos mayores presentan mayores preferencias por prendas de vestir, restaurantes y hoteles, y bienes y servicios diversos.

 1. "Riesgo", "peligrosidad" e "implicacion subjetiva": un analisis de las decisiones de internacion psiquiatrica en la ciudad de Buenos Aires

  María Jimena Mantilla

  2010-03-01

  Full Text Available Este artículo describe y analiza los procesos de decisión de internación psiquiátrica a partir de una aproximación etnográfica. Se concentra en la cuestión de la peligrosidad y el riesgo; condiciones que definen el criterio de internación desde una perspectiva psiquiátrica. Analiza los argumentos psicoanalíticos sobre la hospitalización como estrategia terapéutica. Los resultados del análisis muestran que internar o no internar a una persona se decide mediante un saber práctico, situacional y contextual puesto en juego a cada momento. En esta decisión operan el lugar institucional del profesional, la pertenencia a una especialidad, las lecturas teóricas sobre la situación del paciente y la finalmente la disponibilidad de recursos alternativos.

 2. "Riesgo", "peligrosidad" e "implicacion subjetiva": un analisis de las decisiones de internacion psiquiatrica en la ciudad de Buenos Aires

  María Jimena Mantilla

  Full Text Available Este artículo describe y analiza los procesos de decisión de internación psiquiátrica a partir de una aproximación etnográfica. Se concentra en la cuestión de la peligrosidad y el riesgo; condiciones que definen el criterio de internación desde una perspectiva psiquiátrica. Analiza los argumentos psicoanalíticos sobre la hospitalización como estrategia terapéutica. Los resultados del análisis muestran que internar o no internar a una persona se decide mediante un saber práctico, situacional y contextual puesto en juego a cada momento. En esta decisión operan el lugar institucional del profesional, la pertenencia a una especialidad, las lecturas teóricas sobre la situación del paciente y la finalmente la disponibilidad de recursos alternativos.

 3. De reglas blandas, árbitros mansos y malos partidos: las leyes y la autonomía del órgano electoral de Querétaro

  Martha Gloria Morales Garza

  2012-01-01

  Full Text Available En el artículo se analiza la evolución de la normatividad electoral en el estado de Querétaro desde 1994 hasta las reformas que estaban en proceso legislativo en septiembre de 2011. Se analiza el impacto de las leyes en las prácticas políticas, pero también las acciones de los actores políticos, incluidos los ciudadanos, que modifican esas mismas reglas, en un ir y venir entre sujetos y estructuras. Se muestra cómo la aspiración autoritaria trasciende las siglas partidistas, al presentarse no cuando gobierna un partido u otro sino cuando los contrapesos institucionales y de opinión pública son débiles.

 4. Iglesia y Monarquía castellana bajo la misma cruz: Una visita pastoral a la diócesis de Segovia en 1446-1447

  Silvina Andrea Mondragón

  2011-04-01

  Full Text Available Este artículo analiza la situación de las parroquias segovianas de mediados del siglo XV a partir del documento de una visita pastoral donde se asienta el estado de conservación de las iglesias, la conducta de los curas párrocos y las opiniones campesinas vinculadas a esto. Se analiza también el rol que desempeña el visitador en tanto portador de la ideología emanada de la Iglesia como institución, al tiempo que imbuido de la lógica de la comunidad campesina de la que generalmente procede. El contexto general de esta visita pastoral es la reforma eclesiástica general del siglo XIV, que trató de revertir la crisis de la Iglesia

 5. El queso como recurso turístico para el desarrollo regional:la Vall de Boí como caso de estudio

  Francesc Fusté Forné

  2016-01-01

  Full Text Available El turismo gastronómico es una tipología turística que sea o no la motivación principal de un desplazamiento turístico, está presente en cualquier viaje. Éste representa una fuente de ingresos provenientes de los turistas y a la vez genera también sinergias que benefician el desarrollo de la comunidad local. Este artículo analiza cómo el queso actúa como un recurso turístico y a la vez como una herramienta para el desarrollo de los productores autóctonos, desde un punto de vista cualitativo. Para ello se analiza en qué formas el queso está presente en las cartas de los restaurantes de la Vall de Boí, destino Patrimonio de la Humanidad en el Pirineo catalán.

 6. Temperatura y humedad relativas en un secador solar de plantas para la salud

  Diego Chaverri

  2016-03-01

  Full Text Available Se describen las características de un secador solar pasivo, tipo invernadero, que se utiliza para el secado de plantas para la salud en la zona norte de Costa Rica. Se analiza el régimen de temperaturas en función de la radiación solar global recibida durante el proceso de secado. También se analiza el comportamiento de la humedad relativa interna comparada con la humedad relativa ambiente y su relación con las características físicas del secador. El secador presenta características que le permiten mantener un régimen de secado para las plantas.

 7. “Jeneros de gusto y sobretodos ingleses”: el impacto cultural del consumo de bienes ingleses por la clase alta bogotana .

  Ana Maria Otero Cleves.

  2009-05-01

  Full Text Available Este artículo analiza el impacto cultural del consumo de bienes Inglés por la clase alta de Bogotá durante el siglo XIX. Se sugiere que el consumo de productos Inglés después de la independencia del país fue uno de los principales mecanismos empleados por las clases altas para asegurar su posición social, así como para construir una nación moderna, de acuerdo a las normas europeas. Por lo tanto, el artículo analiza el papel que el consumo de bienes extranjeros en el proceso de construcción de la nación y la diferenciación social en el siglo XIX.

 8. Generación de nuevos significados, mediante la metonimia, en el parlache

  Juan Manuel Pérez Sánchez

  2009-04-01

  Full Text Available Reconociendo la incidencia del cambio semántico en el argot, se analiza aquí el papel de la metonimia como mecanismo de generación de nuevos significados en el argot juvenil de Medellín (Colombia, conocido como parlache. Como punto de partida, se delimita el concepto de argot y se clarifica lo que aquí se entiende por metonimia. Tras estas precisiones, se analiza una muestra de doce significados argóticos generados a partir de unidades ya existentes y mediante procesos metonímicos. Por último, como resultados, se observan tendencias dentro de la muestra en la utilización mayoritaria de ciertos tipos de metonimia. Así mismo, se vislumbra que en la muestra priman principios cognitivos universales como ''típico sobre atípico'', ''corporal sobre mental'', ''concreto sobre abstracto'', entre otros, a la hora de elegir los conceptos fuente.

 9. DIVERSIDAD Y CONVIVENCIA ESCOLAR. APORTES PARA TRABAJAR EN EL AULA Y LA ESCUELA.

  Norberto Boggino

  2008-01-01

  Full Text Available En el presente ensayo se plantean cuestiones inherentes a dos de los pilares de un nuevo paradigma educativo: la diversidad y la convivencia en el ámbito escolar. La diversidad planteada desde el pensamiento de la complejidad desde diversas perspectivas y con relación a la globalización de la cultura y a las pautas de la cultura moderna y postmoderna; a la vez que se realizan planteos específicos para pensar y trabajar en el ámbito educacional en y para la diversidad. La convivencia se analiza en íntima relación con la problemática de la diversidad; se analiza con relación al contexto social, al aprendizaje, el conflicto socio-cognitivo y la imprescindible ayuda pedagógica del docente.

 10. Estrategia de exportación desde Argentina hacia México de cuadernos de espiral

  Héctor Ricardo Páez

  2008-01-01

  Full Text Available En este trabajo se analiza la factibilidad de exportación en contratemporada de Argentina a México de cuadernos de espiral, por parte de una empresa radicada en Argentina. Se analiza el mercado argentino y mexicano y se estudia el posicionamiento estratégico de las empresas que operan en el mercado mexicano. Se incluye un análisis de sensibilidad en función del tipo de cambio y se consideran varios otros panoramas. Se concluye que la opción propuesta es altamente conveniente, tanto en la faz técnica como la temporal, lo que permitiría un mejor posicionamiento de la empresa exportadora.

 11. LA TUTELA SUPRACONSTITUCIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS EN COSTA RICA

  Gilbert Armijo

  2003-01-01

  Full Text Available El presente artículo analiza la posición de los derechos fundamentales y la recepción de los derechos humanos en el ordenamiento jurídico de Costa Rica, considerando la eficacia de los instrumentos internacionales sobre la materia y la jurisprudencia de la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El artículo analiza especialmente la jurisprudencia de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Costa Rica.This article analyzes the place of human rights and their reception in the Costa Rican legal system, considering the effectiveness of international treaties on the subject and the decisions of the Inter-American Commission and Court on Human Rights. The decisions of the Constitutional Chamber of the Costa Rican Supreme Court are also commented.

 12. Resonancias Vocales y Memoria Sonora en Helen Brown

  Andrés Grumann Sölter

  2016-09-01

  Full Text Available El artículo se concentra en indagar aspectos referidos a la intensificación de los usos de la voz y la sonorización musical que proponen Trinidad Piriz y Daniel Marabolí en Helen Brown (2013. Dando cuenta de un marco teórico que cuestiona la dimensión referencial con la que se analiza frecuentemente al teatro y proponiendo una aproximación fenomenológica que dé cuenta de la materialidad performativa que insta a intensificar las resonancias de la voz y la capacidad audible del sonido, el escrito analiza dos escenas o tracks en los que la memoria hecha cuerpo compromete de un modo particular a los espectadores que participan de la performance escénica.

 13. Conflictos ambientales y redes transnacionales de defensa en el Chile Postdictadura

  Claudio Rivera

  2011-01-01

  Full Text Available Los conflictos ambientales reflejan y reproducen configuraciones de poder. El artículo analiza tres conflictos ambientales en Chile postdictadura en los que diferentes actores tales como empresas, agencias estatales, comunidades de base y ONGs ambientalistas se enfrentan por el uso de recursos naturales. Usando la literatura en redes transnacionales de apoyo como marco analítico, el trabajo analiza las condiciones bajo las cuales conflictos ambientales locales alcanzan visibilidad internacional. Se discuten dos campos de investigación interdisciplinarios como son la justicia ambiental y la ecología política podrían avanzar el un mejor entendimiento de la afectividad de estas redes en los niveles a escala internacional, nacional y local.

 14. Sentidos del trabajo y organización de la vida doméstica   entre policías de la Provincia de Buenos Aires  

  Sabrina Calandrón

  2015-07-01

  Full Text Available Este artículo analiza las caracterizaciones de la actividad policial como trabajo, describiendo las percepciones de los miembros de una fuerza de seguridad puntual: la Policía de la Provincia de Buenos Aires. A lo largo del texto se analiza el sitio de la actividad policial en la trayectoria laboral de los y las policías. Esto permite identificar las características relevantes del empleo como la estabilidad económica, la seguridad social que otorga y las proyecciones a futuro. No obstante, también se estudia la convivencia de dinámicas apoyadas en el sistema burocrático policial con otras que personalizan los lazos laborales. Finalmente, las concepciones de la familia y la lógica de responsabilidades morales hacia ella obtienen un lugar central en el desarrollo y sentido del trabajo en la policía.

 15. Discurso y comunicación en Venezuela: del determinismo al nacionalismo tecnológico

  Jesús Alberto Andrade Castro

  2010-01-01

  Full Text Available Este trabajo analiza el desarrollo de las tecnologías de información en Venezuela y cómo el elemento discursivo legitima su uso; para ello, se identifican tres tipos de discursos (determinismo tecnológico, democracia tecnológica y nacionalismo tecnológico. Se parte del supuesto de que la hegemonía es un proceso ideológico en constante búsqueda de poder, que usa el discurso para su legitimación. Se analiza cómo en Venezuela, junto con las políticas estatales que buscan la construcción de un modelo comunicacional basado en tecnologías de información, el discurso técnico "permea" los ambientes donde las tic puedan legitimar su existencia, con el fin de establecer una hegemonía ideológica en la sociedad.

 16. Crecimiento urbano y dinámica laboral: un análisis intersectorial del commuting en la Comunidad de Madrid (1996-2004

  Carlos Llano Verduras

  2007-11-01

  Full Text Available El artículo analiza la relación entre la estructura urbana y el mercado laboral, valorando hasta qué punto el modelo monocéntrico de desarrollo urbano es válido para el área metropolitana de Madrid. Junto al análisis de la localización de las empresas y los hogares en la Comunidad, se analizan los flujos intermunicipales de commuting entre 1996-2004. Mediante el cálculo de la redundancia relativa de las matrices de commuting se cuantifica la dispersión de los flujos laborales intermunicipales a lo largo del periodo contemplado. Asimismo, mediante técnicas de análisis de cambio estructural en tablas inut-output se analiza la estabilidad temporal de los patrones de movilidad, identificando comportamientos diferentes para los diferentes sectores.

 17. Crecimiento urbano y dinámica laboral: un análisis intersectorial del commuting en la Comunidad de Madrid (1996-2004

  Carlos Llano Verduras

  2007-01-01

  Full Text Available El artículo analiza la relación entre la estructura urbana y el mercado laboral, valorando hasta qué punto el modelo monocéntrico de desarrollo urbano es válido para el área metropolitana de Madrid. Junto al análisis de la localización de las empresas y los hogares en la Comunidad, se analizan los flujos intermunicipales de commuting entre 1996-2004. Mediante el cálculo de la redundancia relativa de las matrices de commuting se cuantifica la dispersión de los flujos laborales intermunicipales a lo largo del periodo contemplado. Asimismo, mediante técnicas de análisis de cambio estructural en tablas inut-output se analiza la estabilidad temporal de los patrones de movilidad, identificando comportamientos diferentes para los diferentes sectores.

 18. Estrellas, flores y princesas como objetos en 1615: Las dos estrellas trocadas" y" Los ramilletes de Madrid",de Lope de Vega

  Mª Soledad Arredondo

  2012-03-01

  Full Text Available Este artículo analiza la comedia de Lope con perspectiva feminista. La obra se inserta en la simbología política de la época, es también un documento propagandístico de las dobles bodas franco-españolas de 1615, y un testimonio de la utilización de la mujer en los matrimonios reales.

 19. La crisis del sistema político ecuatoriano y la caída de Gutiérrez

  Paltán , Julio

  2005-09-01

  Full Text Available En este artículo se analiza el curso de deslegitimación y declive del sistema democrático representativo reflejado en el triunfo electoral del populismo autoritario, corporativo y clientelista del gobierno de Lucio Gutiérrez. Además, se ubican algunos elementos que inciden en su caída, y que reflejan un déficit de ciudadanía y de integración nacional.

 20. DISOCIJATIVNI PROSTOR MODERNOSTI: diskurs praznine u arhitekturi i vizuelnim umetnostima XX i početka XXI veka

  Milićević, Slađana

  2018-01-01

  Tema ove studije je teorijsko uobličavanje definicije disocijativnog prostora, kojim se opisuje specifično moderni odnos subjekta i prostora, odnosno koekstenzivni (ekstimni) karakter prostornosti i subjektivnosti u modernoj epohi. Analiza prostora u polju disocijativnosti sprovedena je u oblasti arhitekture i vizuelnih umetnosti, prevashodno se oslanjajući na istraživanja u oblasti filozofije, psihologije i teorijske psihoanalize.

 1. Factores determinantes del nivel de compromiso medioambiental voluntario adquirido por los hoteles cotizados europeos

  Patricia Milanés Montero; Esteban Pérez Calderón; Francisco Javier Ortega Rossell

  2012-01-01

  Ante las importantes presiones que la actividad hotelera ejerce sobre el medioambiente, la ausencia de regulación de las actuaciones responsables y la escasez de investigaciones al respecto aparece la imperiosa necesidad de aportar luz en este sentido. Por ello, en este trabajo se analiza el compromiso medioambiental corporativo de los hoteles cotizados europeos; se utiliza como metodología el análisis de contenidos y se detectan los factores determinantes de las actuaciones responsables con ...

 2. Seguridad Alimentaria

  Ituren Oliver, Albert

  2007-01-01

  El trabajo analiza el ámbito competencial autonómico en la Comunidad Valenciana en el terreno de la policía de alimentos tras la aprobación del nuevo Estatuto de Autonomía. Los objetivos de seguridad alimentaria, información a los consumidores, control de productos, secuestros y retirada, trazabilidad, etc. son estudiados teniendo en cuenta su interacción con competencias estatales y comunitarias en esta misma materia

 3. CAUSAL ATTRIBUTIONS OF POVERTY IN LESS DEVELOPED COUNTRIES: COMPARING AMONG UNDERGRADUATES FROM NATIONS WITH DIFFERENT DEVELOPMENT LEVELS

  José Juan Vázquez; Sonia Panadero; Isabel Pascual; Xavier G. Ordoñez

  2017-01-01

  El estudio analiza las atribuciones causales de la pobreza en los países menos desarrollados en una muestra de 1.092 estudiantes universitarios de Nicaragua, El Salvador, Chile y España. Los análisis estadísticos mostraron la existencia de tres componentes que inicialmente agrupaban las diferentes atribuciones causales de la pobreza en los estados menos desarrollados: "Por causa de la estructura económica mundial", "Por el destino, ...

 4. JClic y Edilim: programas de autor para el diseño de actividades educativas en soporte digital para Educación Infantil y Primaria

  Raul Tarraga

  2012-12-01

  Full Text Available Este trabajo analiza las prestaciones de JClic y EdiLim, dos programas de autor para el diseño de actividades educativas para las etapas de educación infantil y primaria. Se revisan algunos de los tipos de actividades que pueden diseñarse con cada programa, y se ofrecen datos informativos sobre cómo descargar los programas ylocalizar repositorios de recursos y tutoriales de uso en Internet.

 5. La globalización y la gestión financiera internacional

  Carlos Eduardo Martínez Fajardo

  2003-06-01

  Full Text Available Este artículo constituye una reflexión acerca de la incidencia del proceso de globalización en la evolución reciente de las finanzas internacionales y en la expansión apoyada en la mayor capacidad de gestión de las empresas multinacionales. Dicho proceso se analiza de acuerdo con las pautas derivadas del reordenamiento de la estructura mundial de poder y su incidencia en el sistema financiero internacional.

 6. Regulación de los conflictos de interés en las actividades de intermediación de valores

  Buitrago León, Juan Pablo

  2015-01-01

  Este documento revisa, inicialmente, los conceptos de intermediación de valores y autorregulación y, posteriormente, analiza la definición de conflicto de interés en la actividad de intermediación de valores, sirviéndose para el efecto, de decisiones sanciatorias del supervisor público y el organismo de autorregulación del mercado de valores colombiano.

 7. Las "gentes" y la propiedad colectiva

  Amunátegui Perelló,Carlos Felipe

  2010-01-01

  Este artículo tiene por objeto estudiar las relaciones de propiedad en la época fundacional de Roma, especialmente en lo relativo a la leyenda sobre asignación del heredium por parte de Rómulo a cada ciudadano. Se analiza el estado documental de las fuentes y la economía primitiva del Lacio, a fin de determinar si dicha asignación corresponde al período etrusco.

 8. Abordajes teóricos en la comprensión de la influencia de los recursos económicos en la actividad física

  Montenegro Mendivelso, Mónica

  2015-01-01

  Estudio cualitativo que analiza los abordajes teóricos utilizados por diferentes autores en la comprensión de la influencia de los recursos económicos en la actividad física desde los modelos de determinantes y determinación social. Qualitative study that analyzes the theoretical approaches used by different authors in the understanding of the influence of economic resources in the physical activity, from determinants model and social determination model.

 9. Feminismo, academia y cambio social

  Mirta González Suárez

  2002-01-01

  Full Text Available El feminismo, como teoría y práctica social, analiza y realiza propuestas para superar el patriarcado en todos los ámbitos y entre ellos el académico donde se insertan sus núcleos principales tales como el sexismo, la separación bipolar entre lo masculino y femenino, el poder, el control del cuerpo de las mujeres y la violencia

 10. Cien años de soledad : Una aproximación al estudio del tiempo

  Cortés, Karina Alejandra; Valesini, María Silvina

  2006-01-01

  Este trabajo analiza el tratamiento del tiempo en la novela de Gabriel García Márquez Cien años de soledad. Se considera que, dentro de las múltiples miradas que la obra posibilita, la del tiempo es una de las más pregnantes. En esta obra es recurrente y deriva en conceptos relacionados tales como la memoria, el olvido, la muerte. Facultad de Bellas Artes

 11. Mejores prácticas en de bancarización de inmigrantes latinoamericanos en los Estados Unidos

  Prior, Francesc; Santoma, Javier

  2007-01-01

  Este trabajo analiza los factores que explican el bajo nivel de bancarización de los inmigrantes latinoamericanos en Estados Unidos. Los factores ligados a la oferta de servicios financieros y el contexto regulatorio son los que principalmente explican el problema de la baja bancarización de inmigrantes en Estados Unidos. Los factores ligados a la demanda, como la falta de educación financiera, aunque son relevantes, se consideran menos importantes, ya que no explican el diferencial existente...

 12. Facing the Future: Slovenian Armed Forces Officer Corps and Professionalism

  2011-12-16

  United Nations WWW World Wide Web YPA Yugoslav People’s Army ix ILLUSTRATIONS Page Figure 1. Professional officer...and “profesionalni.” 56Anton Zabkar, “Ahilova Peta Sistema Izobrazevanja Castnikov (Razprava)” [The Achilles’ heels of the education system for SAF...Primerjalna Analiza Urejanja Sistema Plac Pripadnikov Obrambnih Sil” [Comparative analysis of salary systems of armed forces members], Slovenian Armed

 13. El concepto de ciencia como sistema, el positivismo, neopositivismo y las "investigaciones cuantitativas y cualitativas"

  Díaz Narváez, Víctor Patricio

  2014-01-01

  El objeto de este trabajo es analizar las corrientes epistemológicas del positivismo, neopositivismo, las investigaciones cuantitativas y cualitativas asociadas al concepto de ciencia como sistema, y cómo estas corrientes confunden los métodos específicos de las ciencias particulares con las "investigaciones cuantitativas". Se analiza la falsa disyuntiva entre el tipo de investigaciones antes descritas. The purpose of this paper is to analyze the current epistemological positivism, logical...

 14. Análisis de la estabilidad actual de la ermita sur en la Hidroeléctrica Mazar

  Almache Sánchez, Luis Mario

  2014-01-01

  La Hidroeléctrica Mazar presenta varios problemas relacionados con taludes inestables que afectan su normal funcionamiento y representan un riesgo para la represa construida. El presente trabajo analiza la estabilidad de la ladera La Ermita Sur ubicado aguas arriba de la presa en el que diferentes factores desencadenaron un movimiento de esta masa. Se realizó una modelación por medios computacionales del talud, analizando como factor primordial desencadenante el agua. Aplicando el mét...

 15. Religiosidad popular en Filipinas: hermandades y cofradías (siglos XVI-XVIII

  Díaz-Trechuelo, Lourdes

  2001-06-01

  Full Text Available Considering the confraternities as an important proof of popular religiousness, the author analyzes the spirit and the regulation of the Brotherhood of the Mercy in Philippines during the Modem Age.

  Considerando las cofradías como una importante muestra de religiosidad popular, la autora analiza el espíritu y el reglamento de la Hermandad de la Misericordia en Filipinas durante la Edad Moderna.

 16. EXENCIÓN DE TRADUCCIONES PARA EFECTOS DE INMIGRACIÓN EN EL MERCOSUR

  Oyarzábal, Mario J. A

  2006-01-01

  Este trabajo analiza el Acuerdo sobre exención de traducción para documentos administrativos para efectos de inmigración entre los Estados Partes del MERCOSUR, Bolivia y Chile, y argumenta que el mismo presenta ciertas deficiencias para las que el autor sugiere soluciones interpretativas. This paper analyzes the agreement to exempt administrative documentation from translation for purposes of migration between the MERCOSUR member states, Bolivia and Chile. It argues that this agreement suf...

 17. VAROVANJE PODATKOV V OBLAČNI STORITVI DROPBOX

  Flisar, Jernej

  2012-01-01

  V magistrski nalogi je predstavljeno računalništvo v oblaku in oblačna storitev Dropbox. Obravnavani so mehanizmi varovanja podatkov v oblaku in na tej podlagi opredeljena varnostna tveganja pri uporabi oblačnih storitev in storitve Dropbox. Eden izmed rezultatov magistrskega dela je analiza in predstavitev statistično zanesljivih rezultatov, ki opisujejo poznavanje storitve Dropbox s strani uporabnikov. Analize so pokazale, da povprečni uporabniki slabo poznajo varnost storitve Dropbox in me...

 18. Construcción participativa del regionalismo estratégico: ¿hacia una agenda medioambiental externa del Mercosur?

  Amalia Stuhldreher

  2012-01-01

  Full Text Available El artículo analiza la búsqueda de posiciones comunes del Mercosur Ambiental, teniendo en cuenta la evolución del proceso regional. Desde el constructivismo social se pretende identificar las contribuciones de las comunidades epistémicas y de la sociedad civil para definir una agenda ambiental para Brasil y Argentina, y se describen algunas perspectivas.

 19. Kinetika i optimizacija procesa izolacije biljnih ekstrakata sa antibakterijskim dejstvom

  Ivanović, Jasna Z.

  2011-01-01

  Cilj ove doktorske disertacije bio je ispitivanje kinetike izolacije ekstrakata sa jakim antibakterijskim delovanjem iz biljnog materijala primenom različitih postupaka ekstrakcije. Za izolaciju bioaktivnih supstanci korišćena je natkritična ekstrakcija sa ugljenik(IV)-oksidom, hidrodestilacija i ekstrakcija etanolom sa i bez primene ultrazvuka. Predmetom istraživanja ove doktorske disertacije obuhvaćena je analiza i optimizacija različitih procesa izolacije, kao i ispitivanje sad...

 20. Modelo para el cálculo simplificado de emisiones de CO2 de las viviendas en Europa

  Claro Ponce, José Carlos

  2011-01-01

  La finalidad del trabajo es poder obtener una herramienta que permita a un ciudadano autoevaluar, de una forma estimativa, su vivienda desde el punto de vista de las emisiones de CO2 que produzca con el uso de la misma. Para ello, se crea una batería de preguntas, partiendo de una encuesta inicial, la cual se analiza y adapta a un vocabulario no técnico, y posteriormente, se traducen las respuestas a emisiones de CO2.

 1. Percepción de comunicación, conflictos y cultura de paz en grupos de estudiantes universitarios

  Luis Rodolfo Rojas Vera; Bladimir Díaz; Elizabeth Arapé Copello; Annabella Rojas; Rosanna Rojas

  2006-01-01

  El artículo recoge y analiza percepciones sobre comunicación, ciudadanía y cultura de paz de grupos de estudiantes universitarios a quienes se aplicó un programa de talleres de formación. Los estudiantes modificaron sus percepciones iniciales después del taller. La experiencia reveló que cortos adiestramientos pueden contribuir amejorar las actitudes y conductas comunicacionales ante el manejo de conflictos.

 2. EL DERECHO PROCESAL CONSTITUCIONAL

  Olano García, Hernán Alejandro; Universidad de la Sabana

  2005-01-01

  Se analiza el derecho procesal constitucional, nuevo nombre con el cual se conoce la antigua jurisdicción constitucional, surgido en Paipa en 1977. El autor estudia tres factores que lo integran: la jurisdicción constitucional, propiamente dicha; el proceso constitucional y, la magistratura constitucional. Se presentan asimismo las diferencias entre el “derecho procesal constitucional”, que corresponde a una rama del derecho procesal, y el “derecho constitucional procesal”, cuyo contenido se ...

 3. Teresa y Luis, Luis y Teresa. Dos santos en tiempos recios

  Emilio Callado Estela

  2016-06-01

  Full Text Available El presente artículo analiza la relación entre dos grandes santos españoles de la Contrarreforma Católica, Teresa de Jesús y el dominico fray Luis Bertrán. The present article analyses the relation between two big Spanish saints of the Catholic Counterreformation, Teresa de Jesus and the Dominican monk Luis Bertrán.

 4. DESPRECIADOS Y DESECHADOS. ITINERARIO DE LA CANUTOFOBIA EN CHILE EN LA PRIMERA MITAD DEL SIGLO XX

  Miguel Ángel Mansilla

  2007-12-01

  Full Text Available Este artículo analiza testimonios y relatos publicados en las Revistas Fuego de Pentecostés (RFP sobre la discriminación e intolerancia religiosa que vivieron los pentecostales chilenos en la primera mitad del siglo XX. Se describen las formas y los espacios en que se materializaron dichas actitudes y prejuicios explicitadas en distintas metáforas ignominiosas como canutos y locos, sufridos principalmente en los templos pentecostales, predicaciones callejeras y el trabajo.

 5. Atomización de la América española: entre la necesidad y la contingencia

  Germán A. de la Reza

  2010-01-01

  Full Text Available El presente artículo analiza el proceso independentista de la América española desde la perspectiva de las principales variables de su atomización. El periodo analizado va desde las juntas rebeldes de 1809 a1810 hasta los primeros años de la Independencia. Las conclusiones subrayan el carácter estructural de la desintegración hispanoamericana, sin por ello desestimar su multifinalidad.

 6. La parálisis cerebral en el contexto escolar /

  González Vara, Azucena

  2012-01-01

  Se analiza el concepto de parálisis cerebral, los diferentes tipos y sus características. También las adaptaciones que se deben realizar a nivel de centro, de aula, y a nivel individual para estos alumnos, conocer los diferentes sistemas alternativos y aumentativos de comunicación y aplicar las ayudas técnicas que precisa este alumnado

 7. Carpintería Periodística: un acercamiento crítico a los medios

  José Vlllamarín Carrascal

  2011-12-01

  Full Text Available El autor expone cómo la sección de Carpintería Periodística del periódico digital Mediaciones del ClESPAL analiza los errores y aciertos de la prensa con la aplicación de los más universales estándares de calidad informativa: contrastación de fuentes, contextualización, verificación,exactitud ycorrecto manejo del lenguaje.

 8. Dos casos de intersexualidad en el cine argentino

  Santiago Peidro

  Full Text Available Este artículo analiza los filmes argentinos XXY (Lucía Puenzo, 2007 y El último verano de la boyita (Julia Solomonoff, 2009 para indagar sobre el modo en el que la intersexualidad puede ser leída a partir de las conceptualizaciones de anatomopolítica individual y regulaciones poblacionales que Michel Foucault describe, principalmente en sus cursos Los anormales, Defender la sociedad y en su texto, Historia de la sexualidad.

 9. Evaluación de los principales "buscadores" desde un punto de vista documental: recogida, análisis y recuperación de recursos de información

  Maldonado-Martínez, Ángeles; Fernández, Elena

  1998-01-01

  [ES] El presente trabajo describe y analiza sistemáticamente las características documentales (recogida y análisis de información, búsqueda y presentación de resultados) de los 20 buscadores, directorios temáticos y motores de búsqueda internacionales y en español de mayor relevancia existentes en el año 1998.

 10. Derecho a la consulta y participación de los pueblos indígenas, la experiencia constitucional en los casos de México y Chile

  Rea Granados, Sergio Alejandro

  2015-01-01

  En este artículo se analiza la importancia y los retos de la constitucionalización de los derechos a la consulta previa y la participación de los pueblos indígenas en los casos de México y Chile. This article analyses the importance and challenges of rights to previous consultation and participation of indigenous peoples in the Constitution of Mexico and Chile.

 11. Teoría del error, antecedentes y panorama de su regulación en el nuevo Código Penal Militar (Ley 1407 de 2010)

  Velásquez Cuervo, Janneth Patricia

  2013-01-01

  Se analiza en este articulo la teoría del error, sus antecedentes, el desarrollo a través de la dogmática penal con base en los distintos esquemas de la teoría del delito, para terminar en la regulación del error en el nuevo Código Penal Militar (ley 1407 de 2010) aplicable en todos los actos relacionados con el servicio cometidos por los miembros de la Fuerza Pública.

 12. Comportamiento de tejas de cubierta tipo multicapa fabricadas con asfalto crudo y modificado cuando son sometidas a cargas constantes

  López Bula, Pedro Javier

  2011-01-01

  El presente trabajo, analiza las propiedades viscoelasticas de diferentes materiales asfalticos después de ser sometidos a cargas permanentes y a diferente temperatura -- Estas cargas simulan las que eventualmente se pueden presentar en la aplicacion y fabricación de productos asfalticos ampliamente utilizados en el sector de la construcción -- Para este estudio se utilizó asfalto crudo y modificado con diferentes polímeros: Cera de polietileno (CERA), caucho molido de llanta (CR), copolimero...

 13. Uso de la estreptoquinasa recombinante cubana: Atención de enfermería

  Arcia Lumpuy, Sofía; López Pedrosa, Gloria L

  1995-01-01

  Se realizan estudios y aplicación de agentes trombolíticos en las primeras horas de diagnosticado e instalado el infarto, con el objetivo de recuperar la reperfusión coronaria y preservar el músculo cardiaco. Se analiza el empleo de la estreptoquinasa recombinante cubana (heberkinasa) en ésta, que es la cuarta investigación sobre ella y su aplicación en los pacientes infartados.

 14. Modelos nulos en interacciones biológicas, una propuesta: depredación en chirostoma riojai-zooplancton

  Octavio M. Vilchis

  2000-01-01

  Full Text Available Se muestra una propuesta de construcción rápida y confiable de los modelos, a partir de una prueba de bondad de ajuste y una de "G" con el fin de apreciar diferencias significativas. Se analiza un estudio de caso que presenta un patrón ecológico (depredación conocido, entre un pez y sus presas.

 15. Derecho penal y la obligación de investigar y sancionar graves violaciones de derechos humanos y el derecho internacional humanitario -especial referencia a la sentencia de la corte constitucional colombiana c-579/13-

  Gálvez Bermúdez, Carlos Augusto

  2014-01-01

  En el presente trabajo se analiza la obligación de investigar graves violaciones de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, a la luz de la sentencia de la Corte Constitucional Colombiana referente a la constitucionalidad del Marco Jurídico para la paz. De la aparente remisión que hace la Corte Constitucional a la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el deber de investigar graves violaciones de Derechos Humanos y de Derecho Internacional Humanitario se concluye que ...

 16. La Lex mercatoria en el derecho del comercio internacional y su influencia en la formación del derecho uniforme

  Rojas, Valerie

  2013-01-01

  La presente Tesis, analiza como objetivo fundamental, la determinación de existencia de un derecho transnacional que supere las fronteras nacionales e internacionales, para ello pretende efectuar una distinción entre la antigua lex mercatoria medieval y la moderna lex mercatoria, utilizando la puntualización de sus características transnacionales, que forman parte del desarrollo en la historia del andamiaje jurídico, del variado y disperso Derecho Mercantil Internacional. El pr...

 17. El proceso emprendedor en Chile

  José Miguel Benavente

  2004-01-01

  Este estudio analiza los factores que afectan en forma positiva y negativa el proceso de creación de emprendimientos dinámicos en Chile. Se basa en una encuesta a 200 empresas jóvenes, la cual es parte de una muestra de casi 2000 empresas de América Latina. El presente estudio se enfoca básicamente en el segmento de nuevos emprendimientos existentes en Chile.

 18. Blokify: Juego de modelado e impresión 3D en tableta digital para el aprendizaje de vistas normalizadas y perspectiva

  Saorin, Jose; De la Torre Cantero, Jorge; Melian, Damari; Meier, Cecile; Rivero Trujillo, David

  2015-01-01

  En este artículo se analiza el uso del juego Blokify para introducir al alumnado en las competencias que relacionan las figuras tridimensionales con su representación bidimensional mediante las vistas normalizadas y la perspectiva. Estos contenidos se estudian en asignaturas de dibujo a partir de secundaria y Bachillerato.Blokify es un juego gratuito para tabletas digitales que permite modelar figuras tridimensionales de forma similar al popular video juego Minecraft: "bloque a bloque”....

 19. Luces y sombras de la calidad de la democracia en América Latina

  Manuel Alcántara Sáez

  2008-07-01

  Full Text Available El artículo analiza el concepto de calidad de la democracia, contemplando la aplicación de distintos índices a la realidad política de los países de América Latina; a saber: Freedom House, IDD (Fundación Konrad Adenauer, The Economist Intelligence Unit (EIU y el elaborado por Levine y Molina.

 20. El recurso de amparo electoral

  Luis Diego Brenes Villalobos

  2006-01-01

  Full Text Available Analiza la figura procesal del recurso de amparo electoral, su génesis, naturaleza jurídica,carácter residual, y otras características propias de su evolución y desarrollo, que lo diferencian con el recurso contencioso-electoral, para lo cual se realiza un amplio análisis de la jurisprudencia emanada tanto del Tribunal Supremo de Elecciones, como de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia