WorldWideScience

Sample records for crystals rekombinatsionnye protsessy

 1. Koostööprotsessi subjektide kirjeldamise võimalusi / Heinrich Ausmees

  Index Scriptorium Estoniae

  Ausmees, Heinrich, 1941-

  1997-01-01

  Bibliogr. lk. 75. - Kokkuvõte ingl. k. lk. 84. Koostööprotsessi subjektide oleku ja kvaliteedi esitamine kujul, mis haakub inimese emotsionaalse ja visuaalse ettekujutusega asjade olemusest ja võrdlemisest, loob paremad eeldused eduka koostööprotsessi kavandamiseks. Tabelid

 2. Nominaliseeritud protsessi agent meediauudistes / Reet Kasik

  Index Scriptorium Estoniae

  Kasik, Reet, 1946-

  2006-01-01

  Ajalehe "Postimees" 2005. aasta materjalile toetudes vaadeldakse, mis tüüpi on nominalisatsioonides representeeritavad protsessid ja mis kujul on esitatud protsessi agent ehk tegija. Aluseks on võetud funktsionaalse grammatika põhimõtted.

 3. Photophysical processes of ionic crystals exitation at photosorption and photocatalysis. Fotofizicheskie protsessy vozbuzhdeniya ionnykh kristallov pri fotovozbuzhdenii i fotokatalize

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Ryabchuk, V K; Burukina, G V [Leningradskij Gosudarstvennyj Univ., Leningrad (Russian Federation). Nauchno-Issledovatel' skij Fizicheskij Inst.

  1991-06-01

  Processes of photoexcitation of wide-band oxides and alkali-halide crystals (AHC) within intrinsic absorption range, of impurity absorption and surface states and photoinduced colour centers resulting in development of centers of photosorption and photocatalysis are considered. Mechanisms of effect of photosorption of O[sub 2], H[sub 2], CH[sub 4] and other molecules on photostimulated defect formation in oxides and AHC as well as atomic and ionic processes in photosorption and photocatalysis are dicussed.

 4. Ex uno plures´est e pluribus unum´ini? / Rein Müllerson ; inglise keelest tõlkinud Marek Laane

  Index Scriptorium Estoniae

  Müllerson, Rein, 1944-

  2010-01-01

  Õigusteadlane Rein Müllerson ühiskondliku mitmekesisuse ja homogeensuse arengutest, dissimilatsiooni asendumisest assimilatsiooniga, Ida ja Lääne ühiskondade ühildumisest üleilmastumise protsessis

 5. Parimatest parimate strateegiad : kuidas luuakse strateegiat maailma juhtivates firmades / Vello Rääk

  Index Scriptorium Estoniae

  Rääk, Vello

  2006-01-01

  Juhtimisajakirja McKinsey Quarterly poolt läbiviidud strateegilise planeerimise protsessi puudutavast ülemaailmsest online-uuringust selgub, et paljudes ettevõtetes strateegilise planeerimise formaalne protsess ei toimi

 6. The model of Internet-based marketing communication / Katrin Kull

  Index Scriptorium Estoniae

  Kull, Katrin

  2004-01-01

  Turunduskommunikatsioon Interneti teel erineb traditsioonilisest turunduskommunikatsioonist, võimaldades sõnumite ja tagasiside liikumise protsessi kahesuunalisust ning muutes seega kogu turunduskommunikatsiooni õppimis-(või tundmaõppimis-)protsessiks. Skeemid. Tabelid

 7. The role of judges in the regulation of Australian employment contracts / Gabrielle Golding

  Index Scriptorium Estoniae

  Golding, Gabrielle

  2016-01-01

  Austraalia kohtunike rollist töölepingute reguleerimises, pretsedendist ja selle järgimisest teiste lahendite puhul. Austraalia kõrgema kohtu otsusest asjas Barker. Kohtute rollist õigusloome protsessis

 8. Mudel 2 organisatsioon : käsu ja kontrolli mudelid / Paul F Kocourek, Paul Hyde

  Index Scriptorium Estoniae

  Kocourek, Paul F

  2002-01-01

  Autorid toovad välja neli erinevates situatsioonides rakendatavat juhtimismudelit. Tabelid: neli juhtimise baasmudelit; juhtimismudeli valikut mõjutavad tegurid (firma näide); mudel 2 protsessisüsteem

 9. Eesti võib olla põhiseadusleppe majakas / Jeroen Bult

  Index Scriptorium Estoniae

  Bult, Jeroen

  2006-01-01

  Samas kui Eesti ja Soome loodavad ratifitseerida Euroopa Liidu põhiseaduslepingu lähikuudel, ei ole paljud ühenduse liikmesriigid veel otsustanud taaskäivitada põhiseaduse ratifitseerimise protsessi

 10. Õppimise tähendustest ja väärtustest / Larissa Jõgi, Rille Raaper

  Index Scriptorium Estoniae

  Jõgi, Larissa, 1958-

  2009-01-01

  Õppimise protsessi ja õppimise mõtestamist puudutavatele küsimustele vastavad Tallinna Ülikooli andragoogika osakonna juhataja Larissa Jõgi ja andragoogika bakalaureuseõppe üliõpilane Rille Raaper

 11. Article 51 of the charter in the legislative processes of the member states / Mirjam de Mol

  Index Scriptorium Estoniae

  de Mol, Mirjam

  2016-01-01

  Euroopa Liidu liikmesriikide kohustusest täita Euroopa Liidu põhiõiguste harta artikkel 51 siseriiklikus seadusandlikus protsessis. Siseriiklike seadusandlike ettepanekute hindamisest artikkel 51 valguses. Harta artikkel 51 aluspõhimõtetest

 12. Organisatsiooniliste muutuste võimalikud probleemid ja ohud avalikus sektoris : Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse näitel / Tõnu Roolaht

  Index Scriptorium Estoniae

  Roolaht, Tõnu, 1972-

  2005-01-01

  Kuigi avalike organisatsioonide muutused jäävad ka edaspidi seotuks poliitiliste arengutega, leiab autor, et selles protsessis on siiski vajalik otsida teid ka organisatsiooni sisemiste arenguseaduspärasustega arvestamiseks. Skeem

 13. Ettevõtjad valmis Maad päästma / Teet Tender

  Index Scriptorium Estoniae

  Tender, Teet, 1972-

  2010-01-01

  PricewaterhouseCoopersi uuring "Appetite for change: Global business perspectives on tax and regulation for a low carbon economy" näitas, et ettevõtjad tunnevad vastutust ja soovivad kliima soojenemise peatamise protsessis osaleda

 14. Nord Stream : täidame kõik Eesti nõudmised / Matthias Warnig ; interv. Jan Jõgis-Laats

  Index Scriptorium Estoniae

  Warnig, Matthias

  2007-01-01

  Nord Streami tegevdirektor pakub võimalust, et Eesti esindajad viibiksid gaasitrassi uuringutel, samuti võivad esindajad teha ette teatamata reide. Firma on valmis arutama kõike, mis on vajalik protsessi kontrollimiseks ja usalduse tekitamiseks

 15. Grammatiseerumise ja leksikaliseerumise suhtest eesti vana kirjakeele modaalpartiklite näitel / Külli Habicht

  Index Scriptorium Estoniae

  Habicht, Külli, 1964-

  2006-01-01

  Uuritakse grammatiseerumist ja leksikaliseerumist ja püütakse jõuda jäeldusele, kas ainult nendega on võimalik hõlmata igasuguste keeleüksuste kujunemise protsessi. Näidetena kasutatakse vana kirjakeele modaalpartikleid

 16. Ravi rahastamise lepingu sõlmimise menetluse regulatsiooni ja selle alusel Eesti Haigekassa poolt välja kujundatud halduspraktika kitsaskohad ning nende ületamise võimalused : [magistritöö] / Alle-Riin Nõgols ; Tartu Ülikool, õigusteaduskond

  Index Scriptorium Estoniae

  Nõgols, Alle-Riin

  2012-01-01

  Ravi rahastamise lepingu olemusest ja sõlmimiseks läbiviidavast haldusmenetlusest, Eesti Haigekassa õiguslikust seisundist EL konkurentsiõiguse tähenduses, tervishoiuteenuse osutajate võrdse kohtlemise võimalustest ravi rahastamise lepingute sõlmimise protsessis

 17. Microsoft suudab edukalt hiigeltrahve edasi lükata / Kaivo Kopli

  Index Scriptorium Estoniae

  Kopli, Kaivo

  2004-01-01

  Euroopa Komisjoni poolt Microsoftile määratud karistusest ja selle jõustumise edasilükkamisest, USA kohtu otsusest monopolivastases protsessis, mis soosib Microsofti. Microsofti taktikast lahendada vaidlusi kohtuväliselt, käimasolevatest kohtuprotsessidest

 18. Crystallization mechanisms of acicular crystals

  Science.gov (United States)

  Puel, François; Verdurand, Elodie; Taulelle, Pascal; Bebon, Christine; Colson, Didier; Klein, Jean-Paul; Veesler, Stéphane

  2008-01-01

  In this contribution, we present an experimental investigation of the growth of four different organic molecules produced at industrial scale with a view to understand the crystallization mechanism of acicular or needle-like crystals. For all organic crystals studied in this article, layer-by-layer growth of the lateral faces is very slow and clear, as soon as the supersaturation is high enough, there is competition between growth and surface-activated secondary nucleation. This gives rise to pseudo-twinned crystals composed of several needle individuals aligned along a crystallographic axis; this is explained by regular over- and inter-growths as in the case of twinning. And when supersaturation is even higher, nucleation is fast and random. In an industrial continuous crystallization, the rapid growth of needle-like crystals is to be avoided as it leads to fragile crystals or needles, which can be partly broken or totally detached from the parent crystals especially along structural anisotropic axis corresponding to weaker chemical bonds, thus leading to slower growing faces. When an activated mechanism is involved such as a secondary surface nucleation, it is no longer possible to obtain a steady state. Therefore, the crystal number, size and habit vary significantly with time, leading to troubles in the downstream processing operations and to modifications of the final solid-specific properties. These results provide valuable information on the unique crystallization mechanisms of acicular crystals, and show that it is important to know these threshold and critical values when running a crystallizer in order to obtain easy-to-handle crystals.

 19. Ussilenije protsessa / Rodrigo de Rato ; tõlk. Jevgenija Unanjants

  Index Scriptorium Estoniae

  Rato, Rodrigo de

  2007-01-01

  IMF-i tegevjuht kirjeldab kavandatavat reformi liikmesriikide majanduspoliitika jälgimisprotsessis, mille käigus toimub riigi majanduspoliitika monitooring, analüüs ja konsultatsioonid. Tema sõnul on selle protsessi parandamine vajalik maailmamajanduse stabiilsuse hoidmiseks

 20. Meie mees Reykjavikis - see, kes julges / Rein Veidemann

  Index Scriptorium Estoniae

  Veidemann, Rein, 1946-

  2015-01-01

  Dokumentaalfilmist "Need, kes julgevad", režissöör Ólafur Rögnvaldsson (Island-Eesti-Läti-Leedu 2015) ETV-s. Film Baltimaade iseseisvumisest ja Islandi tolleaegsest välisministrist Jón Baldvin Hannibalssonist selles protsessis

 1. Corpus Juris ja Eesti : [bakalaureusetöö] / Artur Kink ; Tartu Ülikool, õigusteaduskond ; juhendaja: Eerik Kergandberg

  Index Scriptorium Estoniae

  Kink, Artur

  1999-01-01

  Corpus Jurise taust ja areng - finantshuvide kaitse areng, Corpus Jurise ajalugu; Corpus Jurise õiguslik baas (Amsterdami leping), ülesehitus ja struktuur (üleeuroopalise territoriaalsuse printsiip, kohtuliku kontrolli printsiip, "vastuväitelise" protsessi printsiip, kohaliku õiguse subsidiaarsuse printsiip)

 2. ERA-pankurid võivad pattu kahetseda / Nils Niitra

  Index Scriptorium Estoniae

  Niitra, Nils, 1975-

  2002-01-01

  Tartu maakohtu kohtunik andis ERA Grupi üheksa eksjuhi suurprotsessil riiklikule süüdistajale ja kohtualustele kaks nädalat aega protsessi lahendamiseks lihtmenetluse teel, kuid selleks peavad endised pankurid end süüdi tunnistama

 3. Eesti osalus Euroopa Liidu otsustusprotsessis = Estonia's participation in the decision-making process of the European Union / Gert Antsu

  Index Scriptorium Estoniae

  Antsu, Gert, 1974-

  2004-01-01

  Inglise k. lk. 105-107. Eesti tõhusaks osalemiseks EL-i otsustusprotsessis on vajalik kogu protsessi koordineerimine ning ministeeriumide väljatöötatud seisukohtade vastavuse tagamine valitsuse poliitilistele sihtidele ja riigi pikemaajalistele arengukavadele, leiab autor

 4. Informatsioonilise enesemääramise õigus ja jälitustegevus: isiku õigus teada saada tema suhtes tehtud jälitustoimingutest / Meeli Rondel

  Index Scriptorium Estoniae

  Rondel, Meeli

  2016-01-01

  Informatsioonilise enesemääramise õiguse olemusest. Isiku õigusest teada saada tema suhtes tehtud jälitustoimingutest. Enesemääramise õiguse laienemisest juriidilisele isikule, juriidilise isiku õigustest jälitustoimingutega kogutud andmete töötlemise protsessis

 5. Milles avaldub uus haldusjuhtimine? / Jaanus Kiili

  Index Scriptorium Estoniae

  Kiili, Jaanus, 1958-

  2003-01-01

  Uus juhtimise (haldamise) paradigma vaatleb kaost ja komplekssust mitte lahendamist vajava probleemina, vaid selle protsessi sisulise aspektina, millega elussüsteemid kohastuvad, uuenevad, säilitavad ja ületavad neid läbi iseorganiseerumise, väidab autor

 6. Organizational values and organizational practice: what makes them diverge? / Krista Jaakson, Anne Reino, Maaja Vadi

  Index Scriptorium Estoniae

  Jaakson, Krista, 1974-

  2008-01-01

  Artikkel analüüsib väärtuspõhist juhtimist mõjutavaid aspekte Eesti organisatsioonide põhjal; väärtuspõhise juhtimise ja organisatsiooni väärtuste teoreetilistest alustest ning protsessi mõjutavatest aspektidest. Tabelid. Skeemid

 7. The Challenge of Opportunities in a Dynamic Society / Harold P Welsch

  Index Scriptorium Estoniae

  Welsch, Harold P

  2007-01-01

  Ettevõtlusaktiivsus kui dünaamiliselt areneva ühiskonna majandusliku arengu iseloomustaja. Millegi uue loomise protsessis, läbi innovatsiooni, muutub väikeettevõtlus uue majanduse liikumapanevaks jõuks. Loovus ja innovatsioonid, uute ideede omaksvõtt, tuleviku trendid

 8. De-Russianisation of the western post-Soviet space: between the thick and thin nationalising processes / Petr Dostal ja Libor Jelen

  Index Scriptorium Estoniae

  Dostal, Petr

  2015-01-01

  Artikkel rõhutab konteksti olulisust vene mõju vähenemise protsessi käsitlemisel läänelikus postkommunistlikus ühiskonnas. Vaadeldud on Eesti, Läti, Leedu, Valgevene, Ukraina ja Moldova arenguid NSV Liidu kokkuvarisemise järgselt

 9. 24. V avati Vaalas...

  Index Scriptorium Estoniae

  2005-01-01

  Rumeenia kunstniku Calin Dani näitus "Emotional architecture 2. Lost in transition", mis põhineb postsotsialistlike linnade Bukaresti ja Tallinna võrdlusel, esitleb kunstniku veel protsessis olevat tööd, milles osalesid ka EKA üliõpilased

 10. Problems of implementation the total quality management in the Lithuanian road building enterprises / Julius Christauskas

  Index Scriptorium Estoniae

  Christauskas, Julius

  2005-01-01

  Leedu tee-ehitusettevõtete juhtimine ei ole suunatud protsessi kui terviku kontrollile ja tulemuslikule meeskonnatööle, töötajad ei ole valmis võtma suuremat vastutust, puudu jääb efektiivsusest, loovusest ja innovatiivsusest. Tabelid. Graafikud

 11. The role of non-violent resistance in proclaiming independence of Estonia / Heiko Pääbo

  Index Scriptorium Estoniae

  Pääbo, Heiko, 1979-

  2006-01-01

  Pärast nelja aastast poliitilist võitlust taastas Eesti 1991. a. vägivallatu protsessi käigus iseseisvuse. Ajalooline taust, eeldused vägivaldseks riigikorra vahetuseks, uute poliitiliste jõudude esilekerkimine, etniliste konfliktide vältimine, poliitiline kultuur, rahvusvaheline toetus

 12. Vineerist prillide valmistamine / Karl Annus

  Index Scriptorium Estoniae

  Annus, Karl

  2011-01-01

  Töö eesmärgiks oli anda ülevaade puidust ergonoomiliste prillide valmistamisest kolmele konkreetsele isikule alates visandite kujundamisest kuni praktilise teostuseni. Käsitletakse prillide ajalugu, erinevaid raamitüüpe, erialast terminoloogiat ning kirjeldatakse põhjalikult prillide valmistamise protsessi

 13. Rabi tõrjub Vene juutide süüdistusi / Shmuel Kot ; interv. Sigrid Laev

  Index Scriptorium Estoniae

  Kot, Shmuel

  2003-01-01

  Eesti juutide pearabi kinnitab intervjuus, et Vene juudi kogukond ei teavitanud Eesti kogukonda kavatsusest läkitada Iisraeli peaministrile Ariel Sharonile pöördumine, milles Balti riike süüdistatakse natside rehabiliteerimise protsessis. Vt. samas: Avalduse taga võib olla Vene eriteenistus

 14. Elektrokardiogramm : tekstivabriku töötulemused / Mari Laanemets

  Index Scriptorium Estoniae

  Laanemets, Mari, 1975-

  1998-01-01

  "Elektrokardiogramm" Eesti Kunstimuuseumi filiaalis Rotermanni soolalaos 3. ja 4. märtsil. EKG seadis keskmesse protsessi : tegevusmaali ja performance'id, arvutite taga töötasid tekstitöölised, kes pidid looma kunstitegevusele analoogi omamoodi actionkirjutamisega. Osalejatest. Kodanlikust maitsest, kodanlikust kunstist. Kuraator Hanno Soans.

 15. Tööjõunappus tõi Vest-Woodi ukselengide tootmise Jõhvi / Gerli Romanovitsh

  Index Scriptorium Estoniae

  Romanovitš, Gerli, 1977-

  2005-01-01

  Ilmunud ka: Severnoje Poberezhje 13. apr. lk 4. Varem Rakveres ukselenge tootnud Vest-Wood Eesti AS tõi oma tootmise üle Jõhvi tööstusparki, kuna töömahuka protsessi jaoks nappis Lääne-Virumaal tööjõudu

 16. Preventing Crystal Agglomeration of Pharmaceutical Crystals Using Temperature Cycling and a Novel Membrane Crystallization Procedure for Seed Crystal Generation

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Elena Simone

  2018-01-01

  Full Text Available In this work, a novel membrane crystallization system was used to crystallize micro-sized seeds of piroxicam monohydrate by reverse antisolvent addition. Membrane crystallization seeds were compared with seeds produced by conventional antisolvent addition and polymorphic transformation of a fine powdered sample of piroxicam form I in water. The membrane crystallization process allowed for a consistent production of pure monohydrate crystals with narrow size distribution and without significant agglomeration. The seeds were grown in 350 g of 20:80 w/w acetone-water mixture. Different seeding loads were tested and temperature cycling was applied in order to avoid agglomeration of the growing crystals during the process. Focused beam reflectance measurement (FBRM; and particle vision and measurement (PVM were used to monitor crystal growth; nucleation and agglomeration during the seeded experiments. Furthermore; Raman spectroscopy was used to monitor solute concentration and estimate the overall yield of the process. Membrane crystallization was proved to be the most convenient and consistent method to produce seeds of highly agglomerating compounds; which can be grown via cooling crystallization and temperature cycling.

 17. Monomial Crystals and Partition Crystals

  Science.gov (United States)

  Tingley, Peter

  2010-04-01

  Recently Fayers introduced a large family of combinatorial realizations of the fundamental crystal B(Λ0) for ^sln, where the vertices are indexed by certain partitions. He showed that special cases of this construction agree with the Misra-Miwa realization and with Berg's ladder crystal. Here we show that another special case is naturally isomorphic to a realization using Nakajima's monomial crystal.

 18. Kõrghariduse kvaliteet / Mati Heidmets

  Index Scriptorium Estoniae

  Heidmets, Mati, 1949-

  Bologna protsessi riigid leidsid, et Euroopaliku kõrghariduse tunnusjooneks peab saama kvaliteet. 2005. aasta haridusministrite kohtumisel kiideti heaks ENQA eestvedamisel koostatud "Euroopa kõrghariduse kvaliteedikindlustuse standardid ja suunised" (ENQA Standards, 2005). See on siduv dokument, mis paneb paika Bologna riikide kõrghariduse kvaliteedikindlustuse üldised raamid

 19. Valitsustevaheline tasand vs parlamentaarne tasand : kaks alternatiivi või täiendavad protsessid? : Euroopa Parlamendi konstitutsioonikomisjoni esimehe hr. Giorgio Napolitano kõne / Giorgio Napolitano

  Index Scriptorium Estoniae

  Napolitano, Giorgio

  2002-01-01

  Ilmunud ka: Proceedings of the 8th International conference Estonia and the European Union : Estonia on its way to a changing Europe : October 31-November 2, 2001. - Tallinn, lk., lk. 52-56. EL institutsionaalse süsteemi ning otsuste tegemise protsessi parlamentariseerimine on äärmiselt oluline

 20. Unifying the crystallization behavior of hexagonal and square crystals with the phase-field-crystal model

  International Nuclear Information System (INIS)

  Yang Tao; Chen Zheng; Zhang Jing; Wang Yongxin; Lu Yanli

  2016-01-01

  By employing the phase-field-crystal models, the atomic crystallization process of hexagonal and square crystals is investigated with the emphasis on the growth mechanism and morphological change. A unified regime describing the crystallization behavior of both crystals is obtained with the thermodynamic driving force varying. By increasing the driving force, both crystals (in the steady-state) transform from a faceted polygon to an apex-bulged polygon, and then into a symmetric dendrite. For the faceted polygon, the interface advances by a layer-by-layer (LL) mode while for the apex-bulged polygonal and the dendritic crystals, it first adopts the LL mode and then transits into the multi-layer (ML) mode in the later stage. In particular, a shift of the nucleation sites from the face center to the area around the crystal tips is detected in the early growth stage of both crystals and is rationalized in terms of the relation between the crystal size and the driving force distribution. Finally, a parameter characterizing the complex shape change of square crystal is introduced. (paper)

 1. Lugeda kunsti / Mieke Bal ; inglise keelest tõlkinud Ingrid Ruudi

  Index Scriptorium Estoniae

  Bal, Mieke, 1946-

  2011-01-01

  Uuritakse kujutiste lugemisviise, mis ei tugineks lingvistilistele sekkumistele visuaalsusse, samuti kuidas antakse erinevate kunstiteoste analüüsimisel neis leiduvatele sõnumitele ikoonilisi tähendusi ja semiootika panusest mõista kunsti mitte kui piiratud kogumit pühaks peetud objekte, vaid kui jätkuvat, elavat protsessi

 2. Edgar Savisaar : Ignalina on arvestatav projekt / Edgar Savisaar ; interv. Mikk Salu

  Index Scriptorium Estoniae

  Savisaar, Edgar, 1950-

  2006-01-01

  Majandus- ja kommunikatsiooniminister Edgar Savisaar vastab küsimustele, mis puudutavad poliitilist protsessi Ignalina uue tuumajaama ehitamise küsimuses, poliitiliste otsuste ajakava ja vormi, majandusministeeriumi koostööd Läti ja Leedu kolleegidega selles küsimuses, energeetilist sõltumatust ja lobitööd tuuleenergia teemal

 3. Kõrghariduse astmete korrastamine Bologna protsessis / Gunnar Vaht

  Index Scriptorium Estoniae

  Vaht, Gunnar

  2001-01-01

  1999. aastal kinnitasid Euroopa haridusministrid Bolognas vajadust luua Euroopa ühtne kõrgharidusruum, mis seab eesmärgiks omavahel võrreldavad kõrgharidusastmed, selgelt mõistetavad kvalifikatsioonid, ühtsed kõrghariduse kvaliteedi hindamise ja õpingute mahtu arvestavad põhimõtted. Euroopa kõrgharidussüsteemides valitseb kas ühe- või kaheastmeline üldsüsteem. Kaheastmelise süsteemi aluseks on angloameerika (ka anglosaksi) mudeli Bachelor-Master-üldsüsteem või, nagu Bologna deklaratsioonis nimetatud, undergraduate-graduate-süsteem

 4. Ühiskondlik lepe keskendugu peaeesmärgile / Märt Rask

  Index Scriptorium Estoniae

  Rask, Märt, 1950-

  2003-01-01

  Eesti arengu iseärasustest ja ühiskondliku leppe tähendusest kogu ühiskonnale. Kuni ühiskondliku leppe protsessis ei osale valijatelt mandaadi saanud erakonnad, saab ühiskondlikust leppest rääkida üksnes kui algatusest, mitte aga kui ühiskonna põhisuundumusi määravast foorumist

 5. Photonic time crystals.

  Science.gov (United States)

  Zeng, Lunwu; Xu, Jin; Wang, Chengen; Zhang, Jianhua; Zhao, Yuting; Zeng, Jing; Song, Runxia

  2017-12-07

  When space (time) translation symmetry is spontaneously broken, the space crystal (time crystal) forms; when permittivity and permeability periodically vary with space (time), the photonic crystal (photonic time crystal) forms. We proposed the concept of photonic time crystal and rewritten the Maxwell's equations. Utilizing Finite Difference Time Domain (FDTD) method, we simulated electromagnetic wave propagation in photonic time crystal and photonic space-time crystal, the simulation results show that more intensive scatter fields can obtained in photonic time crystal and photonic space-time crystal.

 6. Virtual Crystallizer

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Land, T A; Dylla-Spears, R; Thorsness, C B

  2006-08-29

  Large dihydrogen phosphate (KDP) crystals are grown in large crystallizers to provide raw material for the manufacture of optical components for large laser systems. It is a challenge to grow crystal with sufficient mass and geometric properties to allow large optical plates to be cut from them. In addition, KDP has long been the canonical solution crystal for study of growth processes. To assist in the production of the crystals and the understanding of crystal growth phenomena, analysis of growth habits of large KDP crystals has been studied, small scale kinetic experiments have been performed, mass transfer rates in model systems have been measured, and computational-fluid-mechanics tools have been used to develop an engineering model of the crystal growth process. The model has been tested by looking at its ability to simulate the growth of nine KDP boules that all weighed more than 200 kg.

 7. Amine free crystal structure: The crystal structure of d(CGCGCG)2 and methylamine complex crystal

  International Nuclear Information System (INIS)

  Ohishi, Hirofumi; Tsukamoto, Koji; Hiyama, Yoichi; Maezaki, Naoyoshi; Tanaka, Tetsuaki; Ishida, Toshimasa

  2006-01-01

  We succeeded in the crystallization of d(CGCGCG) 2 and methylamine Complex. The crystal was clear and of sufficient size to collect the X-ray crystallographic data up to 1.0 A resolution using synchrotron radiation. As a result of X-ray crystallographic analysis of 2F o - F c map was much clear and easily traced. It is First time monoamine co-crystallizes with d(CGCGCG) 2 . However, methylamine was not found from the complex crystal of d(CGCGCG) 2 and methylamine. Five Mg ions were found around d(CGCGCG) 2 molecules. These Mg ions neutralized the anion of 10 values of the phosphate group of DNA with five Mg 2+ . DNA stabilized only by a metallic ion and there is no example of analyzing the X-ray crystal structure like this. Mg ion stabilizes the conformation of Z-DNA. To use monoamine for crystallization of DNA, we found that we can get only d(CGCGCG) 2 and Mg cation crystal. Only Mg cation can stabilize the conformation of Z-DNA. The method of using the monoamine for the crystallization of DNA can be applied to the crystallization of DNA of long chain of length in the future like this

 8. Crystal Growth Technology

  Science.gov (United States)

  Scheel, Hans J.; Fukuda, Tsuguo

  2004-06-01

  This volume deals with the technologies of crystal fabrication, of crystal machining, and of epilayer production and is the first book on industrial and scientific aspects of crystal and layer production. The major industrial crystals are treated: Si, GaAs, GaP, InP, CdTe, sapphire, oxide and halide scintillator crystals, crystals for optical, piezoelectric and microwave applications and more. Contains 29 contributions from leading crystal technologists covering the following topics: General aspects of crystal growth technology Silicon Compound semiconductors Oxides and halides Crystal machining Epitaxy and layer deposition Scientific and technological problems of production and machining of industrial crystals are discussed by top experts, most of them from the major growth industries and crystal growth centers. In addition, it will be useful for the users of crystals, for teachers and graduate students in materials sciences, in electronic and other functional materials, chemical and metallurgical engineering, micro-and optoelectronics including nanotechnology, mechanical engineering and precision-machining, microtechnology, and in solid-state sciences.

 9. Aravõitu gasellist sai ründav lõvi / Tiit Reier

  Index Scriptorium Estoniae

  Reier, Tiit

  2004-01-01

  Mööblitootjate TOP 50 1. koht. Bellus Furnitur OÜ tegevjuhid Urmas Aun ja Rolf Relander kirjeldavad pehme mööbli disainimise ja tootmise protsessi uues tootmishoones Haljalas, turustustegevust Skandinaaviamaades ning rõhutavad investeeringute vajadust toormeladude ja logistika arendamiseks. Diagramm: Käive ja kasum tegid hüppe. Lisa: Bellus Furnitur OÜ

 10. Principles of crystallization, and methods of single crystal growth

  International Nuclear Information System (INIS)

  Chacra, T.

  2010-01-01

  Most of single crystals (monocrystals), have distinguished optical, electrical, or magnetic properties, which make from single crystals, key elements in most of technical modern devices, as they may be used as lenses, Prisms, or grating sin optical devises, or Filters in X-Ray and spectrographic devices, or conductors and semiconductors in electronic, and computer industries. Furthermore, Single crystals are used in transducer devices. Moreover, they are indispensable elements in Laser and Maser emission technology.Crystal Growth Technology (CGT), has started, and developed in the international Universities and scientific institutions, aiming at some of single crystals, which may have significant properties and industrial applications, that can attract the attention of international crystal growth centers, to adopt the industrial production and marketing of such crystals. Unfortunately, Arab universities generally, and Syrian universities specifically, do not give even the minimum interest, to this field of Science.The purpose of this work is to attract the attention of Crystallographers, Physicists and Chemists in the Arab universities and research centers to the importance of crystal growth, and to work on, in the first stage to establish simple, uncomplicated laboratories for the growth of single crystal. Such laboratories can be supplied with equipment, which are partly available or can be manufactured in the local market. Many references (Articles, Papers, Diagrams, etc..) has been studied, to conclude the most important theoretical principles of Phase transitions,especially of crystallization. The conclusions of this study, are summarized in three Principles; Thermodynamic-, Morphologic-, and Kinetic-Principles. The study is completed by a brief description of the main single crystal growth methods with sketches, of equipment used in each method, which can be considered as primary designs for the equipment, of a new crystal growth laboratory. (author)

 11. Projekt BEN sai avalöögi / Kadi Laid

  Index Scriptorium Estoniae

  Laid, Kadi, 1976-

  2005-01-01

  Koostööprojekti "Balti euroregioonide võrgustik" (BEN) eesmärgiks on ehitada välja tugev võrgustik euroregiooni riigiüleses koostöös, arendada administratiivset pädevust, erinevaid infokanaleid, dialoogi nende regioonide ja rahvusvalitsuste vahel ning suurendada ääremaade osa regionaalse arengu protsessis Läänemere regioonis

 12. Tunni analüüs - mis see on? / Peep Leppik

  Index Scriptorium Estoniae

  Leppik, Peep

  2001-01-01

  Tunni analüüs, õppe-kasvatustöö eesmärgid. Tunni analüüs on hinnangu andmine protsessidele, mille kutsub esile õpetaja tegevus (või tegevusetus) tunnis. Tunni läbiviimise protsessi mõjutavad õpilaste koosseis klassis, erinevate õppevormide ja õppemeetodite kasutamine, kasutatud õppevõtete otstarbekus, erinevad metoodikad ja õppesüsteemid

 13. Ameerikalikust kultuuriturundusest / Bonita Kolb

  Index Scriptorium Estoniae

  Kolb, Bonita

  2005-01-01

  Ilmunud ka: International cultural marketing conference : November 3-4, 2005, Tartu : a collection of speeches. Autori sõnul on Ameerika kultuurikorraldusele iseloomulik turunduse vaatlemine protsessi mitte sündmusena, keskendumine rohkem psühhograafilisele ja vähem demograafilisele segmenteerimisele, suure tähelepanu pööramine tehnilise kvaliteedi kõrval funktsionaalsele kvaliteedile

 14. The Crystal Hotel: A Microfluidic Approach to Biomimetic Crystallization.

  Science.gov (United States)

  Gong, Xiuqing; Wang, Yun-Wei; Ihli, Johannes; Kim, Yi-Yeoun; Li, Shunbo; Walshaw, Richard; Chen, Li; Meldrum, Fiona C

  2015-12-02

  A "crystal hotel" microfluidic device that allows crystal growth in confined volumes to be studied in situ is used to produce large calcite single crystals with predefined crystallographic orientation, microstructure, and shape by control of the detailed physical environment, flow, and surface chemistry. This general approach can be extended to form technologically important, nanopatterned single crystals. © 2015 WILEY-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim.

 15. Carboxylic acids in crystallization of macromolecules: learning from successful crystallization experiments.

  Science.gov (United States)

  Offermann, Lesa R; He, John Z; Mank, Nicholas J; Booth, William T; Chruszcz, Maksymilian

  2014-03-01

  The production of macromolecular crystals suitable for structural analysis is one of the most important and limiting steps in the structure determination process. Often, preliminary crystallization trials are performed using hundreds of empirically selected conditions. Carboxylic acids and/or their salts are one of the most popular components of these empirically derived crystallization conditions. Our findings indicate that almost 40 % of entries deposited to the Protein Data Bank (PDB) reporting crystallization conditions contain at least one carboxylic acid. In order to analyze the role of carboxylic acids in macromolecular crystallization, a large-scale analysis of the successful crystallization experiments reported to the PDB was performed. The PDB is currently the largest source of crystallization data, however it is not easily searchable. These complications are due to a combination of a free text format, which is used to capture information on the crystallization experiments, and the inconsistent naming of chemicals used in crystallization experiments. Despite these difficulties, our approach allows for the extraction of over 47,000 crystallization conditions from the PDB. Initially, the selected conditions were investigated to determine which carboxylic acids or their salts are most often present in crystallization solutions. From this group, selected sets of crystallization conditions were analyzed in detail, assessing parameters such as concentration, pH, and precipitant used. Our findings will lead to the design of new crystallization screens focused around carboxylic acids.

 16. On dewetting of thin films due to crystallization (crystallization dewetting).

  Science.gov (United States)

  Habibi, Mehran; Rahimzadeh, Amin; Eslamian, Morteza

  2016-03-01

  Drying and crystallization of a thin liquid film of an ionic or a similar solution can cause dewetting in the resulting thin solid film. This paper aims at investigating this type of dewetting, herein termed "crystallization dewetting", using PbI2 dissolved in organic solvents as the model solution. PbI2 solid films are usually used in X-ray detection and lead halide perovskite solar cells. In this work, PbI2 films are fabricated using spin coating and the effect of major parameters influencing the crystallization dewetting, including the type of the solvent, solution concentration, drying temperature, spin speed, as well as imposed vibration on the substrate are studied on dewetting, surface profile and coverage, using confocal scanning laser microscopy. Simplified hydrodynamic governing equations of crystallization in thin films are presented and using a mathematical representation of the process, it is phenomenologically demonstrated that crystallization dewetting occurs due to the absorption and consumption of the solution surrounding a growing crystal. Among the results, it is found that a low spin speed (high thickness), a high solution concentration and a low drying temperature promote crystal growth, and therefore crystallization dewetting. It is also shown that imposed vibration on the substrate can affect the crystal size and crystallization dewetting.

 17. The Morse code effect: A crystal-crystal transformation observed in gel-grown lead (II) oxalate crystals

  Science.gov (United States)

  Lisgarten, J. N.; Marks, J. A.

  2018-05-01

  This paper reports on an unusual crystal-crystal transformation phenomenon, which we have called the Morse Code Effect, based on the change in appearance of lead(II) oxalate crystals grown in agarose gels.

 18. crystal

  Science.gov (United States)

  Yu, Yi; Huang, Yisheng; Zhang, Lizhen; Lin, Zhoubin; Sun, Shijia; Wang, Guofu

  2014-07-01

  A Nd3+:Na2La4(WO4)7 crystal with dimensions of ϕ 17 × 30 mm3 was grown by the Czochralski method. The thermal expansion coefficients of Nd3+:Na2La4(WO4)7 crystal are 1.32 × 10-5 K-1 along c-axis and 1.23 × 10-5 K-1 along a-axis, respectively. The spectroscopic characteristics of Nd3+:Na2La4(WO4)7 crystal were investigated. The Judd-Ofelt theory was applied to calculate the spectral parameters. The absorption cross sections at 805 nm are 2.17 × 10-20 cm2 with a full width at half maximum (FWHM) of 15 nm for π-polarization, and 2.29 × 10-20 cm2 with a FWHM of 14 nm for σ-polarization. The emission cross sections are 3.19 × 10-20 cm2 for σ-polarization and 2.67 × 10-20 cm2 for π-polarization at 1,064 nm. The fluorescence quantum efficiency is 67 %. The quasi-cw laser of Nd3+:Na2La4(WO4)7 crystal was performed. The maximum output power is 80 mW. The slope efficiency is 7.12 %. The results suggest Nd3+:Na2La4(WO4)7 crystal as a promising laser crystal fit for laser diode pumping.

 19. Crystal growth and characterization of new semiorganic nonlinear optical single crystals

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Kulshrestha, Shobha, E-mail: shobha011986@gmail.com; Shrivastava, A. K., E-mail: ashwaniaks@rediffmail.com [School of Studies in Physics, Jiwaji University Gwalior (M.P.) – 474 011 (India)

  2016-05-06

  An organic material of a L-histidine monohydrochloride single crystal was grown in a distilled water solution using the slow evaporation method at 40–45°C. The grown crystal was transparent and colourless, with a size of about 20 × 9 × 5 mm{sup 3}, obtained within a period of 21 days. The solubility of grown crystals have found out at various temperatures. The UV-visible transmittance studies show that the grown crystals have wide optical transparency in the entire visible region It is observed that the crystal has transparency window from 255nm to 700nm and its energy gap (Eg) found to be is 3.1eV. The grown crystal was subjected to powder X-ray diffraction analysis, confirming that the orthorhombic crystalline nature of the crystal. To identify the surface morphology, the as grown crystal was subjected to FE-SEM technique. The chemical composition of the grown crystal was estimated by Energy dispersive X-ray analysis. The optical behaviour of the grown crystal was analyzed by PL study.

 20. RNA Crystallization

  Science.gov (United States)

  Golden, Barbara L.; Kundrot, Craig E.

  2003-01-01

  RNA molecules may be crystallized using variations of the methods developed for protein crystallography. As the technology has become available to syntheisize and purify RNA molecules in the quantities and with the quality that is required for crystallography, the field of RNA structure has exploded. The first consideration when crystallizing an RNA is the sequence, which may be varied in a rational way to enhance crystallizability or prevent formation of alternate structures. Once a sequence has been designed, the RNA may be synthesized chemically by solid-state synthesis, or it may be produced enzymatically using RNA polymerase and an appropriate DNA template. Purification of milligram quantities of RNA can be accomplished by HPLC or gel electrophoresis. As with proteins, crystallization of RNA is usually accomplished by vapor diffusion techniques. There are several considerations that are either unique to RNA crystallization or more important for RNA crystallization. Techniques for design, synthesis, purification, and crystallization of RNAs will be reviewed here.

 1. A crystal barrel

  CERN Multimedia

  2007-01-01

  The production of crystals for the barrel of the CMS electromagnetic calorimeter has been completed. This is an important milestone for the experiment, which received the last of its 62,960 crystals on 9 March. The members of the team responsible for the crystal acceptance testing at CERN display the last crystal for the CMS electromagnetic calorimeter barrel. From left to right: Igor Tarasov, Etiennette Auffray and Hervé Cornet.One of the six machines specially developed to measure 67 different parameters on each crystal. Igor Tarasov is seen inserting the last batch of crystals into the machine. The last of the 62,960 CMS barrel crystals arrived at CERN on 9 March. Once removed from its polystyrene protection, this delicate crystal, like thousands of its predecessors, will be inserted into the last of the 36 supermodules of the barrel electromagnetic calorimeter in a few days' time. This marks the end of an important chapter in an almost 15-year-long journey by the CMS crystals team, some of whose member...

 2. Effects of impurities on crystal growth in fructose crystallization

  Science.gov (United States)

  Chu, Y. D.; Shiau, L. D.; Berglund, K. A.

  1989-10-01

  The influence of impurities on the crystallization of anhydrous fructose from aqueous solution was studied. The growth kinetics of fructose crystals in the fructose-water-glucose and fructose-water-difructose dianhydrides systems were investigated using photomicroscopic contact nucleation techniques. Glucose is the major impurity likely to be present in fructose syrup formed during corn wet milling, while several difructose dianhydrides are formed in situ under crystallization conditions and have been proposed as a cause in the decrease of overall yields. Both sets of impurities were found to cause inhibition of crystal growth, but the mechanisms responsible in each case are different. It was found that the presence of glucose increases the solubility of fructose in water and thus lowers the supersaturation of the solution. This is probably the main effect responsible for the decrease of crystal growth. Since the molecular structures of difructose dianhydrides are similar to that of fructose, they are probably "tailor-made" impurities. The decrease of crystal growth is probably caused by the incorporation of these impurities into or adsorption to the crystal surface which would accept fructose molecules in the orientation that existed in the difructose dianhydride.

 3. MyCrystals - a simple visual data management program for laboratory-scale crystallization experiments

  DEFF Research Database (Denmark)

  Løvgreen, Monika Nøhr; Løvgreen, Mikkel; Christensen, Hans Erik Mølager

  2009-01-01

  MyCrystals is designed as a user-friendly program to display crystal images and list crystallization conditions. The crystallization conditions entry fields can be customized to suit the experiments. MyCrystals is also able to sort the images by the entered crystallization conditions, which...

 4. Crystal structure and magnetic susceptibility of UOSe single crystals

  International Nuclear Information System (INIS)

  Kaczorowski, D.; Muenster Univ.; Poettgen, R.; Jeitschko, W.; Gajek, Z.; Zygmunt, A.

  1993-01-01

  The crystal structure and magnetic susceptibility behaviour of UOSe single crystals have been studied. UOSe crystalizes in the tetragonal PbFC1-type structure (space group P4/nmm) with the lattice parameters: a = 390.38(5) pm and c = 698.05(9) pm. It orders antiferromagnetically at T N =100±2 K and exhibits a very strong anisotropy in the susceptibility vs temperature variation. The magnetic and thermodynamic properties of UOSe are successfully interpreted in the framework of a perturbative ab initio crystal field approach. (Author)

 5. Crystal structure and magnetic susceptibility of UOSe single crystals

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Kaczorowski, D. (Polish Academy of Sciences, Wroclaw (Poland). Inst. for Low Temperature and Structure Research Muenster Univ. (Germany). Anorganisch-Chemisches Inst.); Poettgen, R.; Jeitschko, W. (Muenster Univ. (Germany). Anorganisch-Chemisches Inst.); Gajek, Z.; Zygmunt, A. (Polish Academy of Sciences, Wroclaw (Poland). Inst. for Low Temperature and Structure Research)

  1993-01-01

  The crystal structure and magnetic susceptibility behaviour of UOSe single crystals have been studied. UOSe crystalizes in the tetragonal PbFC1-type structure (space group P4/nmm) with the lattice parameters: a = 390.38(5) pm and c = 698.05(9) pm. It orders antiferromagnetically at T[sub N]=100[+-]2 K and exhibits a very strong anisotropy in the susceptibility vs temperature variation. The magnetic and thermodynamic properties of UOSe are successfully interpreted in the framework of a perturbative ab initio crystal field approach. (Author).

 6. Nanoparticles in liquid crystals, and liquid crystals in nanoparticles

  Science.gov (United States)

  de Pablo, Juan

  2015-03-01

  Liquid crystals are remarkably sensitive to interfacial interactions. Small perturbations at a liquid crystal interface, for example, can be propagated over relatively long length scales, thereby providing the basis for a wide range of applications that rely on amplification of molecular events into macroscopic observables. Our recent research efforts have focused on the reverse phenomenon; that is, we have sought to manipulate the interfacial assembly of nanoparticles or the organization of surface active molecules by controlling the structure of a liquid crystal. This presentation will consist of a review of the basic principles that are responsible for liquid crystal-mediated interactions, followed by demonstrations of those principles in the context of two types of systems. In the first, a liquid crystal is used to direct the assembly of nanoparticles; through a combination of molecular and continuum models, it is found that minute changes in interfacial energy and particle size lead to liquid-crystal induced attractions that can span multiple orders of magnitude. Theoretical predictions are confirmed by experimental observations, which also suggest that LC-mediated assembly provides an effective means for fabrication of plasmonic devices. In the second type of system, the structure of a liquid crystal is controlled by confinement in submicron droplets. The morphology of the liquid crystal in a drop depends on a delicate balance between bulk and interfacial contributions to the free energy; that balance can be easily perturbed by adsorption of analytes or nanoparticles at the interface, thereby providing the basis for development of hierarchical assembly of responsive, anisotropic materials. Theoretical predictions also indicate that the three-dimensional order of a liquid crystal can be projected onto a two-dimensional interface, and give rise to novel nanostructures that are not found in simple isotropic fluids.

 7. Second crystal cooling on cryogenically cooled undulator and wiggler double crystal monochromators

  International Nuclear Information System (INIS)

  Knapp, G. S.

  1998-01-01

  Simple methods for the cooling of the second crystals of cryogenically cooled undulator and wiggler double crystal monochromators are described. Copper braids between the first and second crystals are used to cool the second crystals of the double crystal monochromators. The method has proved successful for an undulator monochromator and we describe a design for a wiggler monochromator

 8. Realisation of a novel crystal bender for a fast double crystal monochromator

  CERN Document Server

  Zaeper, R; Wollmann, R; Luetzenkirchen-Hecht, D; Frahm, R

  2001-01-01

  A novel crystal bender for an X-ray undulator beamline as part of a fast double crystal monochromator development for full EXAFS energy range was characterized. Rocking curves of the monochromator crystal system were recorded under different heat loads and bending forces of the indirectly cooled first Si(1 1 1) crystal. The monochromator development implements new piezo-driven tilt tables with wide angular range to adjust the crystals' Bragg angles and a high pressure actuated bender mechanism for the first crystal.

 9. Globaliseerumine, delokaliseerumine ja katsed protsessi valitseda / Alari Purju

  Index Scriptorium Estoniae

  Purju, Alari

  2008-01-01

  Estonian Business Schoolþi professori hinnangul toob globaliseerumine endaga kaasa mitmetasandilise valitsemise, kus põimuvad rahvusvahelised organisatsioonid, piirkondlikud ühendused, rahvusriigid ja omavalitsused

 10. A Test of Macromolecular Crystallization in Microgravity: Large, Well-Ordered Insulin Crystals

  Science.gov (United States)

  Borgstahl, Gloria E. O.; Vahedi-Faridi, Ardeschir; Lovelace, Jeff; Bellamy, Henry D.; Snell, Edward H.; Whitaker, Ann F. (Technical Monitor)

  2001-01-01

  Crystals of insulin grown in microgravity on space shuttle mission STS-95 were extremely well-ordered and unusually large (many > 2 mm). The physical characteristics of six microgravity and six earth-grown crystals were examined by X-ray analysis employing superfine f slicing and unfocused synchrotron radiation. This experimental setup allowed hundreds of reflections to be precisely examined for each crystal in a short period of time. The microgravity crystals were on average 34 times larger, had 7 times lower mosaicity, had 54 times higher reflection peak heights and diffracted to significantly higher resolution than their earth grown counterparts. A single mosaic domain model could account for reflections in microgravity crystals whereas reflections from earth crystals required a model with multiple mosaic domains. This statistically significant and unbiased characterization indicates that the microgravity environment was useful for the improvement of crystal growth and resultant diffraction quality in insulin crystals and may be similarly useful for macromolecular crystals in general.

 11. Protein Crystal Growth

  Science.gov (United States)

  2003-01-01

  In order to rapidly and efficiently grow crystals, tools were needed to automatically identify and analyze the growing process of protein crystals. To meet this need, Diversified Scientific, Inc. (DSI), with the support of a Small Business Innovation Research (SBIR) contract from NASA s Marshall Space Flight Center, developed CrystalScore(trademark), the first automated image acquisition, analysis, and archiving system designed specifically for the macromolecular crystal growing community. It offers automated hardware control, image and data archiving, image processing, a searchable database, and surface plotting of experimental data. CrystalScore is currently being used by numerous pharmaceutical companies and academic and nonprofit research centers. DSI, located in Birmingham, Alabama, was awarded the patent Method for acquiring, storing, and analyzing crystal images on March 4, 2003. Another DSI product made possible by Marshall SBIR funding is VaporPro(trademark), a unique, comprehensive system that allows for the automated control of vapor diffusion for crystallization experiments.

 12. Photonic Crystal Fibers

  National Research Council Canada - National Science Library

  Kristiansen, Rene E

  2005-01-01

  This report results from a contract tasking Crystal Fibre A/S as follows: Crystal Fibre will conduct research and development of large mode area, dual clad multi-core Yb-doped photonic crystal fiber...

 13. Kinetics of barium sulphate reaction crystallization in crystallizers with internal circulation

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  J. Koralewska

  2008-06-01

  Full Text Available Kinetic calculation results describing the observed nucleation and growth rates of barium sulphate crystals precipitated in an integrated reaction-crystallization process in a barium sulphate-ammonium chloride-water system are presented and analyzed. The scope of experiments included two continuous model DTM-type crystallizers (Draft Tube Magma with internal circulation of the suspension forced by a liquid jet-pump device responsible for stable and intensive enough ascending/descending flow of BaSO4 crystal magma in a mixing chamber. For comparison purposes the experimental data corresponding to a continuous DT (Draft Tube crystallizer with propeller agitator are presented and discussed. The various types of laboratory crystallizers used were fed with concentrated water solution of barium chloride (of 10 or 24 mass % and - in a stoichiometric proportion - crystalline ammonium sulphate, assuming isothermal (348 K and hydrodynamic (average residence time of suspension in a crystallizer: 900 s process conditions. The observed nucleation and growth rates of barium sulphate crystals were estimated on the basis of crystal size distributions (CSDs using convenient calculation scheme derived for an MSMPR (Mixed Suspension Mixed Product Removal model approach. Considering the experimental population density distribution courses, a size-dependent growth (SDG phenomenon was taken into account in the kinetic calculations. Five SDG kinetic models recommended in the accessible literature were used for kinetic parameter values estimation. It was proved statistically, that Rojkowski’s two SDG models (hyperbolic and exponential best suit for our own experimental data description. The experimental data presented can be practically applied for improving the constructions of liquid jet-pump DTM crystallizers recommended for reaction crystallization of sparingly soluble inorganic salts (especially for high concentrations of reaction substrates in the modern

 14. Co-crystallization as a separation technology: controlling product concentrations by co-crystals

  NARCIS (Netherlands)

  Urbanus, J.; Roelands, C.P.M.; Verdoes, D.; Jansens, P.J.; Horst, J.H. ter

  2010-01-01

  Co-crystallization is known as a product formulation technology, but it can also be used as a tool to solve crystallization problems. Product removal by co-crystallization in fermentations is used as a showcase to demonstrate the potential of co-crystallization as a separation technique. In

 15. Crystal growth, spectral and laser properties of Nd:LSAT single crystal

  Science.gov (United States)

  Hu, P. C.; Yin, J. G.; Zhao, C. C.; Gong, J.; He, X. M.; Zhang, L. H.; Liang, X. Y.; Hang, Y.

  2011-10-01

  Nd:(La, Sr)(Al, Ta)O3 (Nd:LSAT) crystal was grown by the Czochralski method. The absorption and fluorescence spectra of Nd:LSAT crystal at room temperature were investigated. With a fiber-coupled diode laser as pump source, the continuous-wave (CW) laser action of Nd:LSAT crystal was demonstrated. The result of diode-pumped laser operation of Nd:LSAT crystal single crystal is reported for what is to our knowledge the first time. The maximum output power at 1064 nm was obtained to be 165 mW under the incident pump power of 3 W, with the slope efficiency 10.9%.

 16. A multistep single-crystal-to-single-crystal bromodiacetylene dimerization

  Science.gov (United States)

  Hoheisel, Tobias N.; Schrettl, Stephen; Marty, Roman; Todorova, Tanya K.; Corminboeuf, Clémence; Sienkiewicz, Andrzej; Scopelliti, Rosario; Schweizer, W. Bernd; Frauenrath, Holger

  2013-04-01

  Packing constraints and precise placement of functional groups are the reason that organic molecules in the crystalline state often display unusual physical or chemical properties not observed in solution. Here we report a single-crystal-to-single-crystal dimerization of a bromodiacetylene that involves unusually large atom displacements as well as the cleavage and formation of several bonds. Density functional theory computations support a mechanism in which the dimerization is initiated by a [2 + 1] photocycloaddition favoured by the nature of carbon-carbon short contacts in the crystal structure. The reaction proceeded up to the theoretical degree of conversion without loss of crystallinity, and it was also performed on a preparative scale with good yield. Moreover, it represents the first synthetic pathway to (E)-1,2-dibromo-1,2-diethynylethenes, which could serve as synthetic intermediates for the preparation of molecular carbon scaffolds. Our findings both extend the scope of single-crystal-to-single-crystal reactions and highlight their potential as a synthetic tool for complex transformations.

 17. Crystal growth and properties of novel organic nonlinear optical crystals of 4-Nitrophenol urea

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Mohan, M. Krishna, E-mail: krishnamohan.m@ktr.srmuniv.ac.in; Ponnusamy, S.; Muthamizhchelvan, C.

  2017-07-01

  Single crystals of 4-Nitrophenol urea have been grown from water using slow evaporation technique at constant temperature, with the vision to improve the properties of the crystals. The unit cell parameters of the grown crystals were determined by single crystal and powder X-Ray diffraction. FTIR studies reveals the presence of different vibrational bands. The Optical studies confirmed that the crystal is transparent up to 360 nm .TGA and DSC studies were carried out to understand the thermal behavior of crystals. The SHG studies show the suitability of the crystals for NLO applications. The etching studies were carried out to study the behavior of the crystals under different conditions.These studies reveal that the crystals of 4-Nitrophenol urea are suitable for device applications. - Highlights: • 4-Nitrophenol urea crystals of dimensions 14 mm × 1 mm were grown. • UV–Visible studies indicate the crystal is transparent in the region of 370–800 nm. • Thermal studies show the crystal starts decomposing at 170 °C. • SHG studies indicate that the crystals have NLO efficiency 3.5 times that of KDP.

 18. Growth of dopamine crystals

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Patil, Vidya, E-mail: vidya.patil@ruparel.edu; Patki, Mugdha, E-mail: mugdha.patki@ruparel.edu [D. G. Ruparel College, Senapati Bapat Marg, Mahim, Mumbai – 400 016 (India)

  2016-05-06

  Many nonlinear optical (NLO) crystals have been identified as potential candidates in optical and electro-optical devices. Use of NLO organic crystals is expected in photonic applications. Hence organic nonlinear optical materials have been intensely investigated due to their potentially high nonlinearities, and rapid response in electro-optic effect compared to inorganic NLO materials. There are many methods to grow organic crystals such as vapor growth method, melt growth method and solution growth method. Out of these methods, solution growth method is useful in providing constraint free crystal. Single crystals of Dopamine have been grown by evaporating the solvents from aqueous solution. Crystals obtained were of the size of orders of mm. The crystal structure of dopamine was determined using XRD technique. Images of crystals were obtained using FEG SEM Quanta Series under high vacuum and low KV.

 19. Parity violation and parity conservation in unstirred crystallization: Effect of first crystals

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Szurgot, M. [Center of Mathematics and Physics, Technical University of Lodz (Poland)

  2012-02-15

  Statistics of nucleation of chiral forms was studied to establish the effect of the number of first crystals and their handedness on distributions of enantiomers. Various bimodal, trimodal and unimodal distributions are obtained in unstirred crystallization, depending on the number of initial crystals and growth conditions. The binomial distribution satisfactorily describes experimental distributions of enantiomeric excess and may be used to predict distributions and probabilities of nucleation of enantiomers. The first nucleated crystals determine the handedness of secondary crystals, and number of initial crystals governs statistics of chiral nucleation. According to the binomial distribution if single crystals nucleate as the first, the bimodal distributions result with D and L peaks. If LD, LL, and DD pairs are nucleated as first, trimodal distributions with D, R, and L peaks are created, and if groups of crystals of various handedness nucleate as the first the unimodal distributions of enantiomeric excess with racemate R peaks are formed. Chiral nucleation experiments on sodium bromate were the basis for the theoretical considerations and verifications of predictions resulting from binomial distributions on probabilities of the creation of L and D crystals, and racemates, and the presence of D, L, and R peaks in the distributions. Growth conditions affect the number of the first crystals and effectiveness of cloning, and as a result, the distributions of enantiomers. Formation of pure enantiomers and/or racemates proves that the conservation of chiral symmetry, and the breakage of chiral symmetry can occur in unstirred crystallization. (copyright 2012 WILEY-VCH Verlag GmbH and Co. KGaA, Weinheim) (orig.)

 20. Crystallization Pathways in Biomineralization

  Science.gov (United States)

  Weiner, Steve; Addadi, Lia

  2011-08-01

  A crystallization pathway describes the movement of ions from their source to the final product. Cells are intimately involved in biological crystallization pathways. In many pathways the cells utilize a unique strategy: They temporarily concentrate ions in intracellular membrane-bound vesicles in the form of a highly disordered solid phase. This phase is then transported to the final mineralization site, where it is destabilized and crystallizes. We present four case studies, each of which demonstrates specific aspects of biological crystallization pathways: seawater uptake by foraminifera, calcite spicule formation by sea urchin larvae, goethite formation in the teeth of limpets, and guanine crystal formation in fish skin and spider cuticles. Three representative crystallization pathways are described, and aspects of the different stages of crystallization are discussed. An in-depth understanding of these complex processes can lead to new ideas for synthetic crystallization processes of interest to materials science.

 1. Crystal Systems.

  Science.gov (United States)

  Schomaker, Verner; Lingafelter, E. C.

  1985-01-01

  Discusses characteristics of crystal systems, comparing (in table format) crystal systems with lattice types, number of restrictions, nature of the restrictions, and other lattices that can accidently show the same metrical symmetry. (JN)

 2. Research and Development of Crystal Purification for Product of Uranium Crystallization Process

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Yano, K. [Japan Atomic Energy Agency - JAEA (Japan)

  2009-06-15

  Uranium crystallization has been developed as a part of advanced aqueous reprocessing for FBR spent fuel. Although the purity of uranyl nitrate hexahydrate (UNH) crystal from the crystallization process is supposed to meet a specification of FBR blanket fuel, an improvement of its purity is able to reduce the cost of fuel fabrication and storage (in case interim storage of recovered uranium is required). In this work, UNH crystal purification was developed as additional process after crystallization. Contamination of the crystal is caused by mother solution and solid state impurities. They are inseparable by washing and filtration. Mother solution on the surface of UNH crystals is removable by washing, but it is difficult to remove that in an obstructed part of crystalline aggregate by washing. Major elements of solid state impurities are cesium and barium. Cesium precipitates with tetravalent plutonium as a double nitrate, Cs{sub 2}Pu(NO{sub 3}){sub 6}. Barium crystallizes as Ba(NO{sub 3}){sub 2} because of its low solubility in nitric acid solution. It is difficult to separate their particle from UNH crystal by solid-liquid separation such as simple filtration. As a kind of crystal purification, there are some methods using sweating. Sweating is a phenomenon that a crystal melts partly below its melting point and it is caused by depression of freezing point due to impurity. It is considerably applicable for removal of mother solution. Concerning the solid state impurities, which has higher melting point than that of UNH crystal, it is supposed that they are separable by melting UNH crystal and filtration. The behaviors of impurities and applicability of sweating and melting-filtration operations to the purification for UNH crystal were investigated experimentally on a beaker and an engineering scale. With regard to behaviors of impurities, the conditions of cesium and barium precipitation were surveyed and it was clarified that there were most impurities on the

 3. Growth of single crystals of BaFe12O19 by solid state crystal growth

  International Nuclear Information System (INIS)

  Fisher, John G.; Sun, Hengyang; Kook, Young-Geun; Kim, Joon-Seong; Le, Phan Gia

  2016-01-01

  Single crystals of BaFe 12 O 19 are grown for the first time by solid state crystal growth. Seed crystals of BaFe 12 O 19 are buried in BaFe 12 O 19 +1 wt% BaCO 3 powder, which are then pressed into pellets containing the seed crystals. During sintering, single crystals of BaFe 12 O 19 up to ∼130 μm thick in the c-axis direction grow on the seed crystals by consuming grains from the surrounding polycrystalline matrix. Scanning electron microscopy-energy dispersive spectroscopy analysis shows that the single crystal and the surrounding polycrystalline matrix have the same chemical composition. Micro-Raman scattering shows the single crystal to have the BaFe 12 O 19 structure. The optimum growth temperature is found to be 1200 °C. The single crystal growth behavior is explained using the mixed control theory of grain growth. - Highlights: • Single crystals of BaFe 12 O 19 are grown by solid state crystal growth. • A single crystal up to ∼130 μm thick (c-axis direction) grows on the seed crystal. • The single crystal and surrounding ceramic matrix have similar composition. • Micro-Raman scattering shows the single crystal has the BaFe 12 O 19 structure.

 4. Crystals in the LHC

  CERN Multimedia

  Antonella Del Rosso

  2012-01-01

  Bent crystals can be used to deflect charged particle beams. Their use in high-energy accelerators has been investigated for almost 40 years. Recently, a bent crystal was irradiated for the first time in the HiRadMat facility with an extreme particle flux, which crystals would have to withstand in the LHC. The results were very encouraging and confirmed that this technology could play a major role in increasing the beam collimation performance in future upgrades of the machine.   UA9 bent crystal tested with a laser. Charged particles interacting with a bent crystal can be trapped in channelling states and deflected by the atomic planes of the crystal lattice (see box). The use of bent crystals for beam manipulation in particle accelerators is a concept that has been well-assessed. Over the last three decades, a large number of experimental findings have contributed to furthering our knowledge and improving our ability to control crystal-particle interactions. In modern hadron colliders, su...

 5. Systematic Modelling and Crystal Size Distribution Control for Batch Crystallization Processes

  DEFF Research Database (Denmark)

  Abdul Samad, Noor Asma Fazli; Singh, Ravendra; Sin, Gürkan

  Crystallization processes form an important class of separation methods that are frequently used in the chemical, the pharmaceutical and the food industry. The specifications of the crystal product are usually given in terms of crystal size, shape and purity. In order to predict the desired cryst...

 6. Automation in biological crystallization.

  Science.gov (United States)

  Stewart, Patrick Shaw; Mueller-Dieckmann, Jochen

  2014-06-01

  Crystallization remains the bottleneck in the crystallographic process leading from a gene to a three-dimensional model of the encoded protein or RNA. Automation of the individual steps of a crystallization experiment, from the preparation of crystallization cocktails for initial or optimization screens to the imaging of the experiments, has been the response to address this issue. Today, large high-throughput crystallization facilities, many of them open to the general user community, are capable of setting up thousands of crystallization trials per day. It is thus possible to test multiple constructs of each target for their ability to form crystals on a production-line basis. This has improved success rates and made crystallization much more convenient. High-throughput crystallization, however, cannot relieve users of the task of producing samples of high quality. Moreover, the time gained from eliminating manual preparations must now be invested in the careful evaluation of the increased number of experiments. The latter requires a sophisticated data and laboratory information-management system. A review of the current state of automation at the individual steps of crystallization with specific attention to the automation of optimization is given.

 7. Pressure cryocooling protein crystals

  Science.gov (United States)

  Kim, Chae Un [Ithaca, NY; Gruner, Sol M [Ithaca, NY

  2011-10-04

  Preparation of cryocooled protein crystal is provided by use of helium pressurizing and cryocooling to obtain cryocooled protein crystal allowing collection of high resolution data and by heavier noble gas (krypton or xenon) binding followed by helium pressurizing and cryocooling to obtain cryocooled protein crystal for collection of high resolution data and SAD phasing simultaneously. The helium pressurizing is carried out on crystal coated to prevent dehydration or on crystal grown in aqueous solution in a capillary.

 8. Large three-dimensional photonic crystals based on monocrystalline liquid crystal blue phases.

  Science.gov (United States)

  Chen, Chun-Wei; Hou, Chien-Tsung; Li, Cheng-Chang; Jau, Hung-Chang; Wang, Chun-Ta; Hong, Ching-Lang; Guo, Duan-Yi; Wang, Cheng-Yu; Chiang, Sheng-Ping; Bunning, Timothy J; Khoo, Iam-Choon; Lin, Tsung-Hsien

  2017-09-28

  Although there have been intense efforts to fabricate large three-dimensional photonic crystals in order to realize their full potential, the technologies developed so far are still beset with various material processing and cost issues. Conventional top-down fabrications are costly and time-consuming, whereas natural self-assembly and bottom-up fabrications often result in high defect density and limited dimensions. Here we report the fabrication of extraordinarily large monocrystalline photonic crystals by controlling the self-assembly processes which occur in unique phases of liquid crystals that exhibit three-dimensional photonic-crystalline properties called liquid-crystal blue phases. In particular, we have developed a gradient-temperature technique that enables three-dimensional photonic crystals to grow to lateral dimensions of ~1 cm (~30,000 of unit cells) and thickness of ~100 μm (~ 300 unit cells). These giant single crystals exhibit extraordinarily sharp photonic bandgaps with high reflectivity, long-range periodicity in all dimensions and well-defined lattice orientation.Conventional fabrication approaches for large-size three-dimensional photonic crystals are problematic. By properly controlling the self-assembly processes, the authors report the fabrication of monocrystalline blue phase liquid crystals that exhibit three-dimensional photonic-crystalline properties.

 9. Crystallization In Multicomponent Glasses

  International Nuclear Information System (INIS)

  Kruger, A.A.; Hrma, P.R.

  2009-01-01

  In glass processing situations involving glass crystallization, various crystalline forms nucleate, grow, and dissolve, typically in a nonuniform temperature field of molten glass subjected to convection. Nuclear waste glasses are remarkable examples of multicomponent vitrified mixtures involving partial crystallization. In the glass melter, crystals form and dissolve during batch-to-glass conversion, melter processing, and product cooling. Crystals often agglomerate and sink, and they may settle at the melter bottom. Within the body of cooling glass, multiple phases crystallize in a non-uniform time-dependent temperature field. Self-organizing periodic distribution (the Liesegnang effect) is common. Various crystallization phenomena that occur in glass making are reviewed.

 10. CRYSTALLIZATION IN MULTICOMPONENT GLASSES

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  KRUGER AA; HRMA PR

  2009-10-08

  In glass processing situations involving glass crystallization, various crystalline forms nucleate, grow, and dissolve, typically in a nonuniform temperature field of molten glass subjected to convection. Nuclear waste glasses are remarkable examples of multicomponent vitrified mixtures involving partial crystallization. In the glass melter, crystals form and dissolve during batch-to-glass conversion, melter processing, and product cooling. Crystals often agglomerate and sink, and they may settle at the melter bottom. Within the body of cooling glass, multiple phases crystallize in a non-uniform time-dependent temperature field. Self-organizing periodic distribution (the Liesegnang effect) is common. Various crystallization phenomena that occur in glass making are reviewed.

 11. Investigation of lactose crystallization process during condensed milk cooling using native vacuum-crystallizer

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  E. I. Dobriyan

  2016-01-01

  Full Text Available One of the most general defects of condensed milk with sugar is its consistency heterogeneity – “candying”. The mentioned defect is conditioned by the presence of lactose big crystals in the product. Lactose crystals size up to 10 µm is not organoleptically felt. The bigger crystals impart heterogeneity to the consistency which can be evaluated as “floury”, “sandy”, “crunch on tooth”. Big crystals form crystalline deposit on the can or industrial package bottom in the form of thick layer. Industrial processing of the product with the defective process of crystallization results in the expensive equipment damage of the equipment at the confectionary plant accompanied with heavy losses. One of the factors influencing significantly lactose crystallization is the product cooling rate. Vacuum cooling is the necessary condition for provision of the product consistency homogeneity. For this purpose the vacuum crystallizers of “Vigand” company, Germany, are used. But their production in the last years has been stopped. All-Russian dairy research institute has developed “The references for development of the native vacuum crystallizer” according to which the industrial model has been manufactured. The produced vacuum – crystallizer test on the line for condensed milk with sugar production showed that the product cooling on the native vacuum-crystallizer guarantees production of the finished product with microstructure meeting the requirements of State standard 53436–2009 “Canned Milk. Milk and condensed cream with sugar”. The carried out investigations evidences that the average lactose crystals size in the condensed milk with sugar cooled at the native crystallizer makes up 6,78 µm. The granulometric composition of the product crystalline phase cooled at the newly developed vacuum-crystallizer is completely identical to granulometric composition of the product cooled at “Vigand” vacuum-crystallizer.

 12. High-quality bulk hybrid perovskite single crystals within minutes by inverse temperature crystallization

  KAUST Repository

  Saidaminov, Makhsud I.

  2015-07-06

  Single crystals of methylammonium lead trihalide perovskites (MAPbX3; MA=CH3NH3+, X=Br− or I−) have shown remarkably low trap density and charge transport properties; however, growth of such high-quality semiconductors is a time-consuming process. Here we present a rapid crystal growth process to obtain MAPbX3 single crystals, an order of magnitude faster than previous reports. The process is based on our observation of the substantial decrease of MAPbX3 solubility, in certain solvents, at elevated temperatures. The crystals can be both size- and shape-controlled by manipulating the different crystallization parameters. Despite the rapidity of the method, the grown crystals exhibit transport properties and trap densities comparable to the highest quality MAPbX3 reported to date. The phenomenon of inverse or retrograde solubility and its correlated inverse temperature crystallization strategy present a major step forward for advancing the field on perovskite crystallization.

 13. Photonic crystal light source

  Science.gov (United States)

  Fleming, James G [Albuquerque, NM; Lin, Shawn-Yu [Albuquerque, NM; Bur, James A [Corrales, NM

  2004-07-27

  A light source is provided by a photonic crystal having an enhanced photonic density-of-states over a band of frequencies and wherein at least one of the dielectric materials of the photonic crystal has a complex dielectric constant, thereby producing enhanced light emission at the band of frequencies when the photonic crystal is heated. The dielectric material can be a metal, such as tungsten. The spectral properties of the light source can be easily tuned by modification of the photonic crystal structure and materials. The photonic crystal light source can be heated electrically or other heating means. The light source can further include additional photonic crystals that exhibit enhanced light emission at a different band of frequencies to provide for color mixing. The photonic crystal light source may have applications in optical telecommunications, information displays, energy conversion, sensors, and other optical applications.

 14. single crystals

  Indian Academy of Sciences (India)

  2018-05-18

  May 18, 2018 ... Abstract. 4-Nitrobenzoic acid (4-NBA) single crystals were studied for their linear and nonlinear optical ... studies on the proper growth, linear and nonlinear optical ..... between the optic axes and optic sign of the biaxial crystal.

 15. Macromolecular crystallization in microgravity

  International Nuclear Information System (INIS)

  Snell, Edward H; Helliwell, John R

  2005-01-01

  Density difference fluid flows and sedimentation of growing crystals are greatly reduced when crystallization takes place in a reduced gravity environment. In the case of macromolecular crystallography a crystal of a biological macromolecule is used for diffraction experiments (x-ray or neutron) so as to determine the three-dimensional structure of the macromolecule. The better the internal order of the crystal then the greater the molecular structure detail that can be extracted. It is this structural information that enables an understanding of how the molecule functions. This knowledge is changing the biological and chemical sciences, with major potential in understanding disease pathologies. In this review, we examine the use of microgravity as an environment to grow macromolecular crystals. We describe the crystallization procedures used on the ground, how the resulting crystals are studied and the knowledge obtained from those crystals. We address the features desired in an ordered crystal and the techniques used to evaluate those features in detail. We then introduce the microgravity environment, the techniques to access that environment and the theory and evidence behind the use of microgravity for crystallization experiments. We describe how ground-based laboratory techniques have been adapted to microgravity flights and look at some of the methods used to analyse the resulting data. Several case studies illustrate the physical crystal quality improvements and the macromolecular structural advances. Finally, limitations and alternatives to microgravity and future directions for this research are covered. Macromolecular structural crystallography in general is a remarkable field where physics, biology, chemistry and mathematics meet to enable insight to the fundamentals of life. As the reader will see, there is a great deal of physics involved when the microgravity environment is applied to crystallization, some of it known, and undoubtedly much yet to

 16. Crystal plasticity study of single crystal tungsten by indentation tests

  International Nuclear Information System (INIS)

  Yao, Weizhi

  2012-01-01

  Owing to its favorable material properties, tungsten (W) has been studied as a plasma-facing material in fusion reactors. Experiments on W heating in plasma sources and electron beam facilities have shown an intense micro-crack formation at the heated surface and sub-surface. The cracks go deep inside the irradiated sample, and often large distorted areas caused by local plastic deformation are present around the cracks. To interpret the crack-induced microscopic damage evolution process in W, one needs firstly to understand its plasticity on a single grain level, which is referred to as crystal plasticity. In this thesis, the crystal plasticity of single crystal tungsten (SCW) has been studied by spherical and Berkovich indentation tests and the finite element method with a crystal plasticity model. Appropriate values of the material parameters included in the crystal plasticity model are determined by fitting measured load-displacement curves and pile-up profiles with simulated counterparts for spherical indentation. The numerical simulations reveal excellent agreement with experiment. While the load-displacement curves and the deduced indentation hardness exhibit little sensitivity to the indented plane at small indentation depths, the orientation of slip directions within the crystals governs the development of deformation hillocks at the surface. It is found that several factors like friction, indentation depth, active slip systems, misoriented crystal orientation, misoriented sample surface and azimuthal orientation of the indenter can affect the indentation behavior of SCW. The Berkovich indentation test was also used to study the crystal plasticity of SCW after deuterium irradiation. The critical load (pop-in load) for triggering plastic deformation under the indenter is found to depend on the crystallographic orientation. The pop-in loads decrease dramatically after deuterium plasma irradiation for all three investigated crystallographic planes.

 17. Phase-field crystal simulation facet and branch crystal growth

  Science.gov (United States)

  Chen, Zhi; Wang, Zhaoyang; Gu, Xinrui; Chen, Yufei; Hao, Limei; de Wit, Jos; Jin, Kexin

  2018-05-01

  Phase-field crystal model with one mode is introduced to describe morphological transition. The relationship between growth morphology and smooth density distribution was investigated. The results indicate that the pattern selection of dendrite growth is caused by the competition between interface energy anisotropy and interface kinetic anisotropy based on the 2D phase diagram. When the calculation time increases, the crystal grows to secondary dendrite at the dimensionless undercooling equal to - 0.4. Moreover, when noise is introduced in the growth progress, the symmetry is broken in the growth mode, and there becomes irregular fractal-like growth morphology. Furthermore, the single crystal shape develops into polycrystalline when the noise amplitude is large enough. When the dimensionless undercooling is less than - 0.3, the noise has a significant effect on the growth shape. In addition, the growth velocity of crystal near to liquid phase line is slow, while the shape far away from the liquid adapts to fast growth. Based on the simulation results, the method was proved to be effective, and it can easily obtain different crystal shapes by choosing the different points in 2D phase diagram.

 18. Changes in copper sulfate crystal habit during cooling crystallization

  Science.gov (United States)

  Giulietti, M.; Seckler, M. M.; Derenzo, S.; Valarelli, J. V.

  1996-09-01

  The morphology of technical grade copper(II) sulfate pentahydrate crystals produced from batch cooling experiments in the temperature range of 70 to 30°C is described and correlated with the process conditions. A slow linear cooling rate (batch time of 90 min) predominantly caused the appearance of well-formed crystals. Exponential cooling (120 min) resulted in the additional formation of agglomerates and twins. The presence of seeds for both cooling modes led to round crystals, agglomerates and twins. Fast linear cooling (15 min) gave rise to a mixture of the former types. Broken crystals and adhering fragments were often found. Growth zoning was pronounced in seeded and linear cooling experiments. Fluid inclusions were always found and were more pronounced for larger particles. The occurrence of twinning, zoning and fluid inclusions was qualitatively explained in terms of fundamental principles.

 19. Crystals in light.

  Science.gov (United States)

  Kahr, Bart; Freudenthal, John; Gunn, Erica

  2010-05-18

  We have made images of crystals illuminated with polarized light for almost two decades. Early on, we abandoned photosensitive chemicals in favor of digital electrophotometry with all of the attendant advantages of quantitative intensity data. Accurate intensities are a boon because they can be used to analytically discriminate small effects in the presence of larger ones. The change in the form of our data followed camera technology that transformed picture taking the world over. Ironically, exposures in early photographs were presumed to correlate simply with light intensity, raising the hope that photography would replace sensorial interpretation with mechanical objectivity and supplant the art of visual photometry. This was only true in part. Quantitative imaging accurate enough to render the separation of crystalloptical quantities had to await the invention of the solid-state camera. Many pioneers in crystal optics were also major figures in the early history of photography. We draw out the union of optical crystallography and photography because the tree that connects the inventors of photography is a structure unmatched for organizing our work during the past 20 years, not to mention that silver halide crystallites used in chemical photography are among the most consequential "crystals in light", underscoring our title. We emphasize crystals that have acquired optical properties such as linear birefringence, linear dichroism, circular birefringence, and circular dichroism, during growth from solution. Other crystalloptical effects were discovered that are unique to curiously dissymmetric crystals containing embedded oscillators. In the aggregate, dyed crystals constitute a generalization of single crystal matrix isolation. Simple crystals provided kinetic stability to include guests such as proteins or molecules in excited states. Molecular lifetimes were extended for the preparation of laser gain media and for the study of the photodynamics of single

 20. Chromatic dispersion of liquid crystal infiltrated capillary tubes and photonic crystal fibers

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rasmussen, Per Dalgaard; Lægsgaard, Jesper; Bang, Ole

  2006-01-01

  We consider chromatic dispersion of capillary tubes and photonic crystal fibers infiltrated with liquid crystals. A perturbative scheme for inclusion of material dispersion of both liquid crystal and the surrounding waveguide material is derived. The method is used to calculate the chromatic...

 1. Surface and bulk crystallization of amorphous solid water films: Confirmation of “top-down” crystallization

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Yuan, Chunqing; Smith, R. Scott; Kay, Bruce D.

  2016-10-01

  The crystallization kinetics of nanoscale amorphous solid water (ASW) films are investigated using temperature-programmed desorption (TPD) and reflection absorption infrared spectroscopy (RAIRS). TPD measurements are used to probe surface crystallization and RAIRS measurements are used to probe bulk crystallization. Isothermal TPD results show that surface crystallization is independent of the film thickness (from 100 to 1000 ML). Conversely, the RAIRS measurements show that the bulk crystallization time increases linearly with increasing film thickness. These results suggest that nucleation and crystallization begin at the ASW/vacuum interface and then the crystallization growth front propagates linearly into the bulk. This mechanism was confirmed by selective placement of an isotopic layer (5% D2O in H2O) at various positions in an ASW (H2O) film. In this case, the closer the isotopic layer was to the vacuum interface, the earlier the isotopic layer crystallized. These experiments provide direct evidence to confirm that ASW crystallization in vacuum proceeds by a “top-down” crystallization mechanism.

 2. Graphene-based photonic crystal

  International Nuclear Information System (INIS)

  Berman, Oleg L.; Boyko, Vladimir S.; Kezerashvili, Roman Ya.; Kolesnikov, Anton A.; Lozovik, Yurii E.

  2010-01-01

  A novel type of photonic crystal formed by embedding a periodic array of constituent stacks of alternating graphene and dielectric discs into a background dielectric medium is proposed. The photonic band structure and transmittance of such photonic crystal are calculated. The graphene-based photonic crystals can be used effectively as the frequency filters and waveguides for the far infrared region of electromagnetic spectrum. Due to substantial suppression of absorption of low-frequency radiation in doped graphene the damping and skin effect in the photonic crystal are also suppressed. The advantages of the graphene-based photonic crystal are discussed.

 3. NATO Advanced Research Workshop on Incommensurate Crystals, Liquid Crystals, and Quasi-Crystals

  CERN Document Server

  Clark, N

  1988-01-01

  In this NATO-sponsored Advanced Research Workshop we succeeded in bringing together approximately forty scientists working in the three main areas of structurally incommensurate materials: incommensurate crystals (primarily ferroelectric insulators), incommensurate liquid crystals, and metallic quasi-crystals. Although these three classes of materials are quite distinct, the commonality of the physics of the origin and descrip­ tion of these incommensurate structures is striking and evident in these proceedings. A measure of the success of this conference was the degree to which interaction among the three subgroups occurred; this was facili­ tated by approximately equal amounts of theory and experiment in the papers presented. We thank the University of Colorado for providing pleasant housing and conference facilities at a modest cost, and we are especially grate­ ful to Ann Underwood, who retyped all the manuscripts into camera-ready form. J. F. Scott Boulder, Colorado N. A. Clark v CONTENTS PART I: INCO...

 4. Stepwise crystallization and the layered distribution in crystallization kinetics of ultra-thin poly(ethylene terephthalate) film

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Zuo, Biao, E-mail: chemizuo@zstu.edu.cn, E-mail: wxinping@yahoo.com; Xu, Jianquan; Sun, Shuzheng; Liu, Yue; Yang, Juping; Zhang, Li; Wang, Xinping, E-mail: chemizuo@zstu.edu.cn, E-mail: wxinping@yahoo.com [Department of Chemistry, Key Laboratory of Advanced Textile Materials and Manufacturing Technology of the Education Ministry, Zhejiang Sci-Tech University, Hangzhou 310018 (China)

  2016-06-21

  Crystallization is an important property of polymeric materials. In conventional viewpoint, the transformation of disordered chains into crystals is usually a spatially homogeneous process (i.e., it occurs simultaneously throughout the sample), that is, the crystallization rate at each local position within the sample is almost the same. Here, we show that crystallization of ultra-thin poly(ethylene terephthalate) (PET) films can occur in the heterogeneous way, exhibiting a stepwise crystallization process. We found that the layered distribution of glass transition dynamics of thin film modifies the corresponding crystallization behavior, giving rise to the layered distribution of the crystallization kinetics of PET films, with an 11-nm-thick surface layer having faster crystallization rate and the underlying layer showing bulk-like behavior. The layered distribution in crystallization kinetics results in a particular stepwise crystallization behavior during heating the sample, with the two cold-crystallization temperatures separated by up to 20 K. Meanwhile, interfacial interaction is crucial for the occurrence of the heterogeneous crystallization, as the thin film crystallizes simultaneously if the interfacial interaction is relatively strong. We anticipate that this mechanism of stepwise crystallization of thin polymeric films will allow new insight into the chain organization in confined environments and permit independent manipulation of localized properties of nanomaterials.

 5. Apparatus for mounting crystal

  Science.gov (United States)

  Longeway, Paul A.

  1985-01-01

  A thickness monitor useful in deposition or etching reactor systems comprising a crystal-controlled oscillator in which the crystal is deposited or etched to change the frequency of the oscillator. The crystal rests within a thermally conductive metallic housing and arranged to be temperature controlled. Electrode contacts are made to the surface primarily by gravity force such that the crystal is substantially free of stress otherwise induced by high temperature.

 6. ALICE photon spectrometer crystals

  CERN Multimedia

  Maximilien Brice

  2006-01-01

  Members of the mechanical assembly team insert the last few crystals into the first module of ALICE's photon spectrometer. These crystals are made from lead-tungstate, a crystal as clear as glass but with nearly four times the density. When a high-energy particle passes through one of these crystals it will scintillate, emitting a flash of light allowing the energy of photons, electrons and positrons to be measured.

 7. Crystallization and crystal manipulation of a steric chaperone in complex with its lipase substrate

  International Nuclear Information System (INIS)

  Pauwels, Kris; Loris, Remy; Vandenbussche, Guy; Ruysschaert, Jean-Marie; Wyns, Lode; Van Gelder, Patrick

  2005-01-01

  Crystals of the lipase of B. glumae in complex with its specific foldase were obtained in two forms. Crystallization, crystal manipulation and preliminary X-ray diffraction analysis are described. Bacterial lipases that are secreted via the type II secretion pathway require a lipase-specific foldase in order to obtain their native and biologically active conformation in the periplasmic space. The lipase–foldase complex from Burkholderia glumae (319 and 333 residues, respectively) was crystallized in two crystal forms. One crystal form belongs to space group P3 1 21 (P3 2 21), with unit-cell parameters a = b = 122.3, c = 98.2 Å. A procedure is presented which improved the diffraction of these crystals from ∼5 to 2.95 Å. For the second crystal form, which belonged to space group C2 with unit-cell parameters a = 183.0, b = 75.7, c = 116.6 Å, X-ray data were collected to 1.85 Å

 8. Growth of single crystals of BaFe12O19 by solid state crystal growth

  Science.gov (United States)

  Fisher, John G.; Sun, Hengyang; Kook, Young-Geun; Kim, Joon-Seong; Le, Phan Gia

  2016-10-01

  Single crystals of BaFe12O19 are grown for the first time by solid state crystal growth. Seed crystals of BaFe12O19 are buried in BaFe12O19+1 wt% BaCO3 powder, which are then pressed into pellets containing the seed crystals. During sintering, single crystals of BaFe12O19 up to ∼130 μm thick in the c-axis direction grow on the seed crystals by consuming grains from the surrounding polycrystalline matrix. Scanning electron microscopy-energy dispersive spectroscopy analysis shows that the single crystal and the surrounding polycrystalline matrix have the same chemical composition. Micro-Raman scattering shows the single crystal to have the BaFe12O19 structure. The optimum growth temperature is found to be 1200 °C. The single crystal growth behavior is explained using the mixed control theory of grain growth.

 9. Separation of enantiomers by continuous preferential crystallization: Experimental realization using a coupled crystallizer configuration

  DEFF Research Database (Denmark)

  Chaaban, Joussef Hussein; Dam-Johansen, Kim; Kiil, Søren

  2013-01-01

  The experimental realization of a continuous preferential crystallization process, consisting of two mixed-flow crystallizers coupled via crystal-free liquid exchange streams and with only the liquid phases operating continuously, is addressed. Experiments in triplicate, using the conglomerate....... Successful enantioseparation by crystal growth, with the repeatability being within ±10% deviation, was obtained. However, slow crystal growth, due to a low surface integration rate, led to a negligible consumption of the desired enantiomer added in the feed solution, resulting in low productivities....... Productivities, yields, and purities of solid products were influenced by the morphological differences in the seed crystals. Due to irregularly shaped seed crystals, increase in the productivities and yields were achieved in the L-Tank. Lower purities of solid products from the L-Tank compared to purities...

 10. Optically Anomalous Crystals

  CERN Document Server

  Shtukenberg, Alexander; Kahr, Bart

  2007-01-01

  Optical anomalies in crystals are puzzles that collectively constituted the greatest unsolved problems in crystallography in the 19th Century. The most common anomaly is a discrepancy between a crystal’s symmetry as determined by its shape or by X-ray analysis, and that determined by monitoring the polarization state of traversing light. These discrepancies were perceived as a great impediment to the development of the sciences of crystals on the basis of Curie’s Symmetry Principle, the grand organizing idea in the physical sciences to emerge in the latter half of the 19th Century. Optically Anomalous Crystals begins with an historical introduction covering the contributions of Brewster, Biot, Mallard, Brauns, Tamman, and many other distinguished crystallographers. From this follows a tutorial in crystal optics. Further chapters discuss the two main mechanisms of optical dissymmetry: 1. the piezo-optic effect, and 2. the kinetic ordering of atoms. The text then tackles complex, inhomogeneous crystals, and...

 11. Organic semiconductor crystals.

  Science.gov (United States)

  Wang, Chengliang; Dong, Huanli; Jiang, Lang; Hu, Wenping

  2018-01-22

  Organic semiconductors have attracted a lot of attention since the discovery of highly doped conductive polymers, due to the potential application in field-effect transistors (OFETs), light-emitting diodes (OLEDs) and photovoltaic cells (OPVs). Single crystals of organic semiconductors are particularly intriguing because they are free of grain boundaries and have long-range periodic order as well as minimal traps and defects. Hence, organic semiconductor crystals provide a powerful tool for revealing the intrinsic properties, examining the structure-property relationships, demonstrating the important factors for high performance devices and uncovering fundamental physics in organic semiconductors. This review provides a comprehensive overview of the molecular packing, morphology and charge transport features of organic semiconductor crystals, the control of crystallization for achieving high quality crystals and the device physics in the three main applications. We hope that this comprehensive summary can give a clear picture of the state-of-art status and guide future work in this area.

 12. Crystal growth, spectral and laser properties of Nd:LuAG single crystal

  International Nuclear Information System (INIS)

  Xu, X D; Meng, J Q; Cheng, Y; Li, D Z; Cheng, S S; Wu, F; Zhao, Z W; Wang, X D; Xu, J

  2009-01-01

  Nd:LuAG (Nd:Lu 3 Al 5 O 12 ) crystal was grown by the Czochralski method. X-ray powder diffraction experiments show that the Nd:LuAG crystal crystallizes in the cubic with space group Ia3d and has the cell parameter: a = 1.1907 nm, V = 1.6882 nm 3 . The absorption and fluorescence spectra of Nd:LuAG crystal at room temperature were investigated. With a fiber-coupled diode laser as pump source, the continuous-wave (CW) laser action of Nd:LuAG crystal was demonstrated. The maximum output power at 1064 nm was obtained to be 3.8 W under the incident pump power of 17.3 W, with the optical conversion efficiency 22.0% and the slope efficiency 25.7%

 13. Crystal growth, spectral and laser properties of Nd:LuAG single crystal

  Science.gov (United States)

  Xu, X. D.; Wang, X. D.; Meng, J. Q.; Cheng, Y.; Li, D. Z.; Cheng, S. S.; Wu, F.; Zhao, Z. W.; Xu, J.

  2009-09-01

  Nd:LuAG (Nd:Lu3Al5O12) crystal was grown by the Czochralski method. X-ray powder diffraction experiments show that the Nd:LuAG crystal crystallizes in the cubic with space group Ia3d and has the cell parameter: a = 1.1907 nm, V = 1.6882 nm3. The absorption and fluorescence spectra of Nd:LuAG crystal at room temperature were investigated. With a fiber-coupled diode laser as pump source, the continuous-wave (CW) laser action of Nd:LuAG crystal was demonstrated. The maximum output power at 1064 nm was obtained to be 3.8 W under the incident pump power of 17.3 W, with the optical conversion efficiency 22.0% and the slope efficiency 25.7%.

 14. Dissolution enhancement of Deflazacort using hollow crystals prepared by antisolvent crystallization process.

  Science.gov (United States)

  Paulino, A S; Rauber, G; Campos, C E M; Maurício, M H P; de Avillez, R R; Capobianco, G; Cardoso, S G; Cuffini, S L

  2013-05-13

  Deflazacort (DFZ), a derivate of prednisolone, is a poorly soluble drug which has been proposed to have major advantages over other corticosteroids. Poorly soluble drugs present limited bioavailability due to their low solubility and dissolution rate and several strategies have been developed in order to find ways to improve them. In general, pharmaceutical laboratories use a micronized process to reduce the particle size in order to increase the dissolution of the drugs. However, this process causes changes such as polymorphic transitions, particle agglomeration and a reduction in fluidity and wettability. These solid-state properties affect the dissolution behavior and stability performance of drugs. Crystallization techniques are widely used in the pharmaceutical industry and antisolvent crystallization has been used to obtain ultrafine particles. In this study, DFZ was investigated in terms of its antisolvent crystallization in different solvents and under various preparation conditions (methanol/water ratio, stirring and evaporation rate, etc.), in order to compare the physicochemical properties between crystallized samples and raw materials available on the Brazilian market with and without micronization. Crystalline structure, morphology, and particle size, and their correlation with the Intrinsic Dissolution Rate (IDR) and dissolution profile as relevant biopharmaceutical properties were studied. Crystallization conditions were achieved which provided crystalline samples of hollow-shaped crystals with internal channels, which increased the dissolution rate of DFZ. The antisolvent crystallization process allowed the formation of hollow crystals, which demonstrated a better dissolution profile than the raw material (crystalline and micronized), making this a promising technique as a crystallization strategy for improving the dissolution and thus the bioavailability of poorly soluble drugs. Copyright © 2013 Elsevier B.V. All rights reserved.

 15. Studies on growth, crystal structure and characterization of novel organic nicotinium trifluoroacetate single crystals

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Dhanaraj, P.V. [Centre for Crystal Growth, SSN College of Engineering, Kalavakkam 603 110 (India); Rajesh, N.P., E-mail: rajeshnp@hotmail.com [Centre for Crystal Growth, SSN College of Engineering, Kalavakkam 603 110 (India); Sundar, J. Kalyana; Natarajan, S. [Department of Physics, Madurai Kamaraj University, Madurai 625 021 (India); Vinitha, G. [Department of Physics, Crescent Engineering College, Chennai 600 048 (India)

  2011-09-15

  Highlights: {yields} Good quality crystals of nicotinium trifluoroacetate in monoclinic system were grown for first time. {yields} Nicotinium trifluoroacetate crystal exhibits third order nonlinear optical properties. {yields} The optical spectrum of nicotinium trifluoroacetate crystal reveals the wide transmission in the entire range with cutoff wavelength at 286 nm. {yields} Nicotinium trifluoroacetate is a low dielectric constant material. - Abstract: An organic material, nicotinium trifluoroacetate (NTF) was synthesized and single crystals in monoclinic system were grown from aqueous solution for the first time. Its solubility and metastable zone width were estimated. The crystal structure of NTF was analyzed to reveal the molecular arrangements and the formation of hydrogen bonds in the crystal. High-resolution X-ray diffraction rocking curve measurements were performed to analyze the structural perfection of the grown crystals. Functional groups in NTF were identified by Fourier transform infrared spectral analysis. Thermal behaviour and stability of NTF were studied by thermogravimetric and differential thermal analysis and differential scanning calorimetry. Mechanical and dielectric properties of NTF crystals were analyzed. Optical studies reveal that NTF crystals are transparent in the wavelength range 286-1100 nm. The third order nonlinear optical parameters of NTF were derived by the Z-scan technique.

 16. Crystallization and Characterization of Galdieria sulphuraria RUBISCO in Two Crystal Forms: Structural Phase Transition Observed in P21 Crystal Form

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Boguslaw Stec

  2007-10-01

  Full Text Available We have isolated ribulose-1,5-bisphosphate-carboxylase/oxygenase (RUBISCOfrom the red algae Galdieria Sulphuraria. The protein crystallized in two different crystalforms, the I422 crystal form being obtained from high salt and the P21 crystal form beingobtained from lower concentration of salt and PEG. We report here the crystallization,preliminary stages of structure determination and the detection of the structural phasetransition in the P21 crystal form of G. sulphuraria RUBISCO. This red algae enzymebelongs to the hexadecameric class (L8S8 with an approximate molecular weight 0.6MDa.The phase transition in G. sulphuraria RUBISCO leads from two hexadecamers to a singlehexadecamer per asymmetric unit. The preservation of diffraction power in a phasetransition for such a large macromolecule is rare.

 17. Hybrid colloidal plasmonic-photonic crystals.

  Science.gov (United States)

  Romanov, Sergei G; Korovin, Alexander V; Regensburger, Alois; Peschel, Ulf

  2011-06-17

  We review the recently emerged class of hybrid metal-dielectric colloidal photonic crystals. The hybrid approach is understood as the combination of a dielectric photonic crystal with a continuous metal film. It allows to achieve a strong modification of the optical properties of photonic crystals by involving the light scattering at electronic excitations in the metal component into moulding of the light flow in series to the diffraction resonances occurring in the body of the photonic crystal. We consider different realizations of hybrid plasmonic-photonic crystals based on two- and three-dimensional colloidal photonic crystals in association with flat and corrugated metal films. In agreement with model calculations, different resonance phenomena determine the optical response of hybrid crystals leading to a broadly tuneable functionality of these crystals. Copyright © 2011 WILEY-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim.

 18. Phononic crystals fundamentals and applications

  CERN Document Server

  Adibi, Ali

  2016-01-01

  This book provides an in-depth analysis as well as an overview of phononic crystals. This book discusses numerous techniques for the analysis of phononic crystals and covers, among other material, sonic and ultrasonic structures, hypersonic planar structures and their characterization, and novel applications of phononic crystals. This is an ideal book for those working with micro and nanotechnology, MEMS (microelectromechanical systems), and acoustic devices. This book also: Presents an introduction to the fundamentals and properties of phononic crystals Covers simulation techniques for the analysis of phononic crystals Discusses sonic and ultrasonic, hypersonic and planar, and three-dimensional phononic crystal structures Illustrates how phononic crystal structures are being deployed in communication systems and sensing systems.

 19. Tunable bandpass filter based on photonic crystal fiber filled with multiple liquid crystals

  DEFF Research Database (Denmark)

  Scolari, Lara; Tartarini, G.; Borelli, E.

  2007-01-01

  A tunable bandpass filter based on a photonic crystal fiber filled with two different liquid crystals is demonstrated. 130 nm bandwidth tunability is achieved by tuning the temperature from 30degC to 90degC.......A tunable bandpass filter based on a photonic crystal fiber filled with two different liquid crystals is demonstrated. 130 nm bandwidth tunability is achieved by tuning the temperature from 30degC to 90degC....

 20. Crystal growth and magnetic property of YFeO3 crystal

  Indian Academy of Sciences (India)

  2Department of Physics, Shanghai University, Shanghai 200444, China. 3School ... YFeO3 and other rare earth substituted crystals with distorted orthorhombic pervoskite-like struc- .... gen, with rotation rates of 30 rpm for the growing crystal or.

 1. Modeling of monolayer charge-stabilized colloidal crystals with static hexagonal crystal lattice

  Science.gov (United States)

  Nagatkin, A. N.; Dyshlovenko, P. E.

  2018-01-01

  The mathematical model of monolayer colloidal crystals of charged hard spheres in liquid electrolyte is proposed. The particles in the monolayer are arranged into the two-dimensional hexagonal crystal lattice. The model enables finding elastic constants of the crystals from the stress-strain dependencies. The model is based on the nonlinear Poisson-Boltzmann differential equation. The Poisson-Boltzmann equation is solved numerically by the finite element method for any spatial configuration. The model has five geometrical and electrical parameters. The model is used to study the crystal with particles comparable in size with the Debye length of the electrolyte. The first- and second-order elastic constants are found for a broad range of densities. The model crystal turns out to be stable relative to small uniform stretching and shearing. It is also demonstrated that the Cauchy relation is not fulfilled in the crystal. This means that the pair effective interaction of any kind is not sufficient to proper model the elasticity of colloids within the one-component approach.

 2. EFFECT OF CONTINUOUS CRYSTALLIZER PERFORMANCE ON STRUVITE CRYSTALS PRODUCED IN REACTION CRYSTALLIZATION FROM SOLUTIONS CONTAINING PHOSPHATE(V AND ZINC(II IONS

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  N. Hutnik

  Full Text Available Abstract Continuous reaction crystallization of struvite from aqueous solutions containing phosphate(V (1.0 mass % and zinc(II ions (from 0.1 to 2.0 mg kg-1 in a continuous DT MSMPR crystallizer was investigated. The influence of pH (9 - 11 and mean residence time (900 - 3600 s on the product characteristics and its chemical composition was tested. Struvite crystals of mean size 22-41 µm were produced. An increase in Zn2+ concentration decreased the mean crystal size and homogeneity. An elevation of the pH also decreased the struvite crystal size. Augmenting the mean residence time influenced product quality advantageously. Coexistence of struvite and Zn(OH2 in the product was confirmed analytically.

 3. Crystal Genetics, Inc.

  Science.gov (United States)

  Kermani, Bahram G

  2016-07-01

  Crystal Genetics, Inc. is an early-stage genetic test company, focused on achieving the highest possible clinical-grade accuracy and comprehensiveness for detecting germline (e.g., in hereditary cancer) and somatic (e.g., in early cancer detection) mutations. Crystal's mission is to significantly improve the health status of the population, by providing high accuracy, comprehensive, flexible and affordable genetic tests, primarily in cancer. Crystal's philosophy is that when it comes to detecting mutations that are strongly correlated with life-threatening diseases, the detection accuracy of every single mutation counts: a single false-positive error could cause severe anxiety for the patient. And, more importantly, a single false-negative error could potentially cost the patient's life. Crystal's objective is to eliminate both of these error types.

 4. Aluminum-air battery crystallizer

  Science.gov (United States)

  Maimoni, A.

  1987-01-01

  A prototype crystallizer system for the aluminum-air battery operated reliably through simulated startup and shutdown cycles and met its design objectives. The crystallizer system allows for crystallization and removal of the aluminium hydroxide reaction product; it is required to allow steady-state and long-term operation of the aluminum-air battery. The system has to minimize volume and maintain low turbulence and shear to minimize secondary nucleation and energy consumption while enhancing agglomeration. A lamella crystallizer satisfies system constraints.

 5. Role of crystal orientation on chemical mechanical polishing of single crystal copper

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Zhu, Aibin, E-mail: abzhu@mail.xjtu.edu.cn; He, Dayong; Luo, Wencheng; Liu, Yangyang

  2016-11-15

  Highlights: • The role of crystal orientation in cooper CMP by quasi-continuum was studied. • The atom displacement diagrams were obtained and analyzed. • The stress distribution diagrams and load-displacement curves were analyzed. • This research is helpful to revealing the material removal mechanism of CMP. - Abstract: The material removal mechanism of single crystal copper in chemical mechanical polishing (CMP) has not been intensively investigated. And the role of crystal orientation in CMP of single crystal cooper is not quite clear yet. Quasi-continuum method was adopted in this paper to simulate the process of nano-particles grinding on single crystal copper in CMP process. Three different crystal orientations, i.e. x[100]y[001], x[001]y[110] and x[–211]y[111], were chosen for analysis. The atom displacement diagrams, stress distribution diagrams and load-displacement curves were obtained. After analyzing the deformation mechanism, residual stress of the work piece material and cutting force, results showed that, the crystal orientation of work piece has great influence on the deformation characteristics and surface quality of work piece during polishing. In the A(001)[100] orientation, the residual stress distribution after polishing is deeper, and the stress is larger than that in the B(110)[001] and C(111)[–211] orientations. And the average tangential cutting force in the A(001)[100] orientation is much larger than those in the other two crystal orientation. This research is helpful to revealing the material removal mechanism of CMP process.

 6. Photonic crystal pioneer

  Science.gov (United States)

  Anscombe, Nadya

  2011-08-01

  Over the past ten years, Crystal Fiber, now part of NKT Photonics, has been busy commercializing photonic crystal fibre. Nadya Anscombe finds out about the evolution of the technology and its applications.

 7. Controlled growth of filamentary crystals and fabrication of single-crystal whisker probes

  International Nuclear Information System (INIS)

  Givargizov, E. I.

  2006-01-01

  The growth of filamentary crystals (whiskers) on a single-crystal substrate through the vapour-liquid-solid mechanism is described. The possibility of fabricating oriented systems of whiskers on the basis of this mechanism of crystal growth is noted. A phenomenon that is important for nanotechnology is noted: the existence of a critical diameter of whiskers, below which they are not formed. The phenomenon of radial periodic instability, which is characteristic of nanowhiskers, is described and the ways of its elimination are shown. The possibility of transforming whiskers into single-crystal tips and the growth of crystalline diamond particles at their apices are noted as important for practice. Possible applications of systems of whiskers and tips are described briefly. Particular attention is paid to the latest direction in whisker technology-fabrication of single-crystal whisker probes for atomic force microscopy

 8. On-line monitoring of the crystallization process: relationship between crystal size and electrical impedance spectra

  International Nuclear Information System (INIS)

  Zhao, Yanlin; Yao, Jun; Wang, Mi

  2016-01-01

  On-line monitoring of crystal size in the crystallization process is crucial to many pharmaceutical and fine-chemical industrial applications. In this paper, a novel method is proposed for the on-line monitoring of the cooling crystallization process of L-glutamic acid (LGA) using electrical impedance spectroscopy (EIS). The EIS method can be used to monitor the growth of crystal particles relying on the presence of an electrical double layer on the charged particle surface and the polarization of double layer under the excitation of alternating electrical field. The electrical impedance spectra and crystal size were measured on-line simultaneously by an impedance analyzer and focused beam reflectance measurement (FBRM), respectively. The impedance spectra were analyzed using the equivalent circuit model and the equivalent circuit elements in the model can be obtained by fitting the experimental data. Two equivalent circuit elements, including capacitance ( C 2 ) and resistance ( R 2 ) from the dielectric polarization of the LGA solution and crystal particle/solution interface, are in relation with the crystal size. The mathematical relationship between the crystal size and the equivalent circuit elements can be obtained by a non-linear fitting method. The function can be used to predict the change of crystal size during the crystallization process. (paper)

 9. Active Photonic Crystal Waveguides

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ek, Sara

  This thesis deals with the fabrication and characterization of active photonic crystal waveguides, realized in III-V semiconductor material with embedded active layers. The platform offering active photonic crystal waveguides has many potential applications. One of these is a compact photonic...... due to photonic crystal dispersion. The observations are explained by the enhancement of net gain by light slow down. Another application based on active photonic crystal waveguides is micro lasers. Measurements on quantum dot micro laser cavities with different mirror configurations and photonic...

 10. Crystal growth and scintillation properties of Pr-doped SrI2 single crystals

  Science.gov (United States)

  Yokota, Yuui; Ito, Tomoki; Yoshino, Masao; Yamaji, Akihiro; Ohashi, Yuji; Kurosawa, Shunsuke; Kamada, Kei; Yoshikawa, Akira

  2018-04-01

  Pr-doped SrI2 (Pr:SrI2) single crystals with various Pr concentrations were grown by the halide-micro-pulling-down (H-μ-PD) method, and the scintillation properties were investigated. Pr1%:SrI2 single crystal with high transparency could be grown by the H-μ-PD method while Pr2, 3 and 5%:SrI2 single crystals included some cracks and opaque parts. In the photoluminescence spectrum of the Pr1%:SrI2 single crystal, an emission peak originated from the Pr3+ ion was observed around 435 nm while the radioluminescence spectra showed an emission peak around 535 nm for the undoped SrI2 and Pr:SrI2 single crystals. Light yields of Pr1, 2, 3 and 5%:SrI2 single crystals under γ-ray irradiation were 7700, 8700, 7200 and 6700 photons/MeV, respectively. Decay times of Pr1 and 2%:SrI2 single crystals under γ-ray irradiation were 55.9 and 35.0 ns of the fast decay component, and 435 and 408 ns of the slow decay component, respectively.

 11. Improvement of crystal identification performance for a four-layer DOI detector composed of crystals segmented by laser processing

  Science.gov (United States)

  Mohammadi, Akram; Inadama, Naoko; Yoshida, Eiji; Nishikido, Fumihiko; Shimizu, Keiji; Yamaya, Taiga

  2017-09-01

  We have developed a four-layer depth of interaction (DOI) detector with single-side photon readout, in which segmented crystals with the patterned reflector insertion are separately identified by the Anger-type calculation. Optical conditions between segmented crystals, where there is no reflector, affect crystal identification ability. Our objective of this work was to improve crystal identification performance of the four-layer DOI detector that uses crystals segmented with a recently developed laser processing technique to include laser processed boundaries (LPBs). The detector consisted of 2 × 2 × 4mm3 LYSO crystals and a 4 × 4 array multianode photomultiplier tube (PMT) with 4.5 mm anode pitch. The 2D position map of the detector was calculated by the Anger calculation method. At first, influence of optical condition on crystal identification was evaluated for a one-layer detector consisting of a 2 × 2 crystal array with three different optical conditions between the crystals: crystals stuck together using room temperature vulcanized (RTV) rubber, crystals with air coupling and segmented crystals with LPBs. The crystal array with LPBs gave the shortest distance between crystal responses in the 2D position map compared with the crystal array coupled with RTV rubber or air due to the great amount of cross-talk between segmented crystals with LPBs. These results were used to find optical conditions offering the optimum distance between crystal responses in the 2D position map for the four-layer DOI detector. Crystal identification performance for the four-layer DOI detector consisting of an 8 × 8 array of crystals segmented with LPBs was examined and it was not acceptable for the crystals in the first layer. The crystal identification was improved for the first layer by changing the optical conditions between all 2 × 2 crystal arrays of the first layer to RTV coupling. More improvement was observed by combining different optical conditions between all

 12. Hypersonic phononic crystals.

  Science.gov (United States)

  Gorishnyy, T; Ullal, C K; Maldovan, M; Fytas, G; Thomas, E L

  2005-03-25

  In this Letter we propose the use of hypersonic phononic crystals to control the emission and propagation of high frequency phonons. We report the fabrication of high quality, single crystalline hypersonic crystals using interference lithography and show that direct measurement of their phononic band structure is possible with Brillouin light scattering. Numerical calculations are employed to explain the nature of the observed propagation modes. This work lays the foundation for experimental studies of hypersonic crystals and, more generally, phonon-dependent processes in nanostructures.

 13. Alignment of crystal orientations of the multi-domain photonic crystals in Parides sesostris wing scales

  Science.gov (United States)

  Yoshioka, S.; Fujita, H.; Kinoshita, S.; Matsuhana, B.

  2014-01-01

  It is known that the wing scales of the emerald-patched cattleheart butterfly, Parides sesostris, contain gyroid-type photonic crystals, which produce a green structural colour. However, the photonic crystal is not a single crystal that spreads over the entire scale, but it is separated into many small domains with different crystal orientations. As a photonic crystal generally has band gaps at different frequencies depending on the direction of light propagation, it seems mysterious that the scale is observed to be uniformly green under an optical microscope despite the multi-domain structure. In this study, we have carefully investigated the structure of the wing scale and discovered that the crystal orientations of different domains are not perfectly random, but there is a preferred crystal orientation that is aligned along the surface normal of the scale. This finding suggests that there is an additional factor during the developmental process of the microstructure that regulates the crystal orientation. PMID:24352678

 14. Food crystallization and eggs.

  Science.gov (United States)

  Egg products can be utilized to control crystallization in a diverse realm of food products. Albumen and egg yolk can aid in the control of sugar crystal formation in candies. Egg yolk can enhance the textural properties and aid in the control of large ice crystal formation in frozen desserts. In...

 15. Chitosan-Assisted Crystallization and Film Forming of Perovskite Crystals through Biomineralization.

  Science.gov (United States)

  Yang, Yang; Sun, Chen; Yip, Hin-Lap; Sun, Runcang; Wang, Xiaohui

  2016-03-18

  Biomimetic mineralization is a powerful approach for the synthesis of advanced composite materials with hierarchical organization and controlled structure. Herein, chitosan was introduced into a perovskite precursor solution as a biopolymer additive to control the crystallization and to improve the morphology and film-forming properties of a perovskite film by way of biomineralization. The biopolymer additive was able to control the size and morphology of the perovskite crystals and helped to form smooth films. The mechanism of chitosan-mediated nucleation and growth of the perovskite crystals was explored. As a possible application, the chitosan-perovskite composite film was introduced into a planar heterojunction solar cell and increased power conversion efficiency relative to that observed for the pristine perovskite film was achieved. The biomimetic mineralization method proposed in this study provides an alternative way of preparing perovskite crystals with well-controlled morphology and properties and extends the applications of perovskite crystals in photoelectronic fields, including planar-heterojunction solar cells. © 2016 WILEY-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim.

 16. Estonia katastroofis hukkunute omaste seisukohad ja palve seoses USA presidendi George W. Bushi visiidiga

  Index Scriptorium Estoniae

  2006-01-01

  Estonia protsessiühingu esimehe Helje Kaskeli ja Estonia Hukupõhjuste Väljaselgitamise Mittetulundusühingu esimehe Ülo Veide pöördumises president Toomas Hendrik Ilvese poole tuuakse esile katastroofis hukkunute omaste seisukohad. Ilmunud ka: Kesknädal 29. nov. 2006, lk. 4-5, pealk.: Ilves, avita! Estonia katastroofis hukkunute omaste palvekiri Toomas Hendrik Ilvesele; Vaba Eesti Sõna 30. nov. 2006, lk. 3, 10, pealk.: Avalik kiri Eesti Vabariigi presidendile Toomas H. Ilvesele

 17. 1889. aasta justiitsseadused - Eesti peaaegu et esimene põhiseadus / Toomas Anepaio

  Index Scriptorium Estoniae

  Anepaio, Toomas, 1964-

  2006-01-01

  1889. aastal toimus Eestis põhimõtteline muutus - üleminek mitteriiklikult õigusemõistmiselt riiklikule õigusemõistmisele. Võimude lahususest ehk kohtute sõltumatusest. 14. augusti 1881. aasta seadusest ja 12. juuli 1889. aasta seadusest, mis annuleerisid kohtuvõimu sõltumatuse impeeriumis. Balti provintsides 1889. aasta seadus mitte ei algatanud, vaid lõpetas õigusemõistmise täitevvõimust eraldumise protsessi. 1889. aasta justiitsreformi aluseks olnud protsessiseadustik ja kohtukorralduse seadus asendasid tegelikult Eestis põhiseadust

 18. Optics of globular photonic crystals

  International Nuclear Information System (INIS)

  Gorelik, V S

  2007-01-01

  The results of experimental and theoretical studies of the optical properties of globular photonic crystals - new physical objects having a crystal structure with the lattice period exceeding considerably the atomic size, are presented. As globular photonic crystals, artificial opal matrices consisting of close-packed silica globules of diameter ∼200 nm were used. The reflection spectra of these objects characterising the parameters of photonic bands existing in these crystals in the visible spectral region are presented. The idealised models of the energy band structure of photonic crystals investigated in the review give analytic dispersion dependences for the group velocity and the effective photon mass in a globular photonic crystal. The characteristics of secondary emission excited in globular photonic crystals by monochromatic and broadband radiation are presented. The results of investigations of single-photon-excited delayed scattering of light observed in globular photonic crystals exposed to cw UV radiation and radiation from a repetitively pulsed copper vapour laser are presented. The possibilities of using globular photonic crystals as active media for lasing in different spectral regions are considered. It is proposed to use globular photonic crystals as sensitive sensors in optoelectronic devices for molecular analysis of organic and inorganic materials by the modern methods of laser spectroscopy. The results of experimental studies of spontaneous and stimulated globular scattering of light are discussed. The conditions for observing resonance and two-photon-excited delayed scattering of light are found. The possibility of accumulation and localisation of the laser radiation energy inside a globular photonic crystal is reported. (review)

 19. Crystal growth, optical properties, and laser operation of Yb3+-doped NYW single crystal

  Science.gov (United States)

  Cheng, Y.; Xu, X. D.; Yang, X. B.; Xin, Z.; Cao, D. H.; Xu, J.

  2009-11-01

  Laser crystal Yb3+-doped NaY(WO4)2 (Yb:NYW) with excellent quality has been grown by Czochralski technique. The rocking curves from (400) plane of as-grown Yb:NYW crystal was measured and the full-width value at half-maximum was 19.92″. The effective segregation coefficients were measured by the X-ray fluorescence method. The polarized absorption spectra and the fluorescence spectra of Yb:NYW crystal were measured at room temperature. The fluorescence decay lifetime of Yb3+ ion in NYW crystal has been investigated. The spectroscopic parameters of Yb:NYW crystal are calculated and compared with those of Yb:YAG crystal. A continuous wave output power of 3.06 W at 1031 nm was obtained with a slope efficiency of 42% by use of diode pumping.

 20. Cooling Crystallization of Indomethacin: Effect of Supersaturation, Temperature and Seeding on Polymorphism and Crystal Size Distribution

  DEFF Research Database (Denmark)

  Malwade, Chandrakant Ramkrishna; Qu, Haiyan

  2018-01-01

  In this work, effect of crystallization parameters i.e., supersaturation, seeding, and temperature on polymorphism and crystal size of a non-steroidal anti-inflammatory drug, indomethacin (IMC), was investigated. Firstly, several crystallization solvents (ethanol, methanol, ethyl acetate, acetone...... of IMC from ethanol confirmed that the supersaturation, operating temperature and seeding does affect the polymorphism as well as crystal size distribution of IMC. Fine needle shaped crystals of metastable α-IMC were obtained at 5 °C with high supersaturation even in presence of γ-IMC seeds, while...... rhombic plates like crystals of thermodynamically stable γ-IMC were obtained in remaining experiments. The amount of seed loading only marginally influenced the crystal growth rate and median particle diameter (d50). Particle size analysis of crystals obtained showed bimodal distribution in all...

 1. Building a crystal palace

  CERN Multimedia

  2007-01-01

  The end-caps of the CMS electromagnetic calorimeter (ECAL) take shape as the first quadrant was completed on Wednesday 3 October. 1831 crystals, organised into five by five blocks named ‘supercrystals’, make up the first quadrant of Dee 1.With the 61,200-crystal barrel of its electromagnetic calorimeter (ECAL) complete, CMS is now building the endcaps, on the tenth anniversary of their initial design. Crystals for the endcaps were the last to be made, so the race is now on to have them all in place and ready for the turn-on of the LHC next year. Assembly of the first of eight quadrants began in June and crystal mounting was completed on Wednesday 3 October. Each crystal is transparent, has a volume just larger than a CERN coffee cup yet weighs a huge 1.5kg. 1831 of these lead tungstate crystals went into the first quadrant from a total 14,648 in the endcaps. The lead and tungsten account for 86% of each crystal’s weight, but as project leader Dave Cockerill expl...

 2. Protein-crystal growth experiment (planned)

  Science.gov (United States)

  Fujita, S.; Asano, K.; Hashitani, T.; Kitakohji, T.; Nemoto, H.; Kitamura, S.

  1988-01-01

  To evaluate the effectiveness of a microgravity environment on protein crystal growth, a system was developed using 5 cubic feet Get Away Special payload canister. In the experiment, protein (myoglobin) will be simultaneously crystallized from an aqueous solution in 16 crystallization units using three types of crystallization methods, i.e., batch, vapor diffusion, and free interface diffusion. Each unit has two compartments: one for the protein solution and the other for the ammonium sulfate solution. Compartments are separated by thick acrylic or thin stainless steel plates. Crystallization will be started by sliding out the plates, then will be periodically recorded up to 120 hours by a still camera. The temperature will be passively controlled by a phase transition thermal storage component and recorded in IC memory throughout the experiment. Microgravity environment can then be evaluated for protein crystal growth by comparing crystallization in space with that on Earth.

 3. Temperature-mediated polymorphism in molecular crystals: The impact on crystal packing and charge transport

  KAUST Repository

  Stevens, Loah A.; Goetz, Katelyn P.; Fonari, Alexandr; Shu, Ying; Williamson, Rachel M.; Bredas, Jean-Luc; Coropceanu, Veaceslav P.; Jurchescu, Oana D.; Collis, Gavin E.

  2015-01-01

  We report a novel synthesis to ultra high purity 7,14-bis((trimethylsilyl)ethynyl)dibenzo[b,def]-chrysene (TMS-DBC) and the use of this material in the growth of single crystals by solution and vapor deposition techniques. We observe that the substrate temperature has a dramatic impact on the crystal growth, producing two distinct polymorphs of TMS-DBC; low temperature (LT) fine red needles and high temperature (HT) large yellow platelets. Single crystal X-ray crystallography confirms packing structures where the LT crystals form a 1D slipped-stack structure, while the HT crystals adopt a 2D brickwork motif. These polymorphs also represent a rare example where both are extremely stable and do not interconvert to the other crystal structure upon solvent or thermal annealing. Single crystal organic field-effect transistors of the LT and HT crystals show that the HT 2D brickwork motif produces hole mobilities as high as 2.1 cm2 V-1 s-1, while the mobility of the 1D structure is significantly lower, at 0.028 cm2 V-1 s-1. Electronic-structure calculations indicate that the superior charge transport in the brickwork polymorph in comparison to the slipped-stack polymorph is due to the presence of an increased dimensionality of the charge migration pathways.

 4. Temperature-mediated polymorphism in molecular crystals: The impact on crystal packing and charge transport

  KAUST Repository

  Stevens, Loah A.

  2015-01-13

  We report a novel synthesis to ultra high purity 7,14-bis((trimethylsilyl)ethynyl)dibenzo[b,def]-chrysene (TMS-DBC) and the use of this material in the growth of single crystals by solution and vapor deposition techniques. We observe that the substrate temperature has a dramatic impact on the crystal growth, producing two distinct polymorphs of TMS-DBC; low temperature (LT) fine red needles and high temperature (HT) large yellow platelets. Single crystal X-ray crystallography confirms packing structures where the LT crystals form a 1D slipped-stack structure, while the HT crystals adopt a 2D brickwork motif. These polymorphs also represent a rare example where both are extremely stable and do not interconvert to the other crystal structure upon solvent or thermal annealing. Single crystal organic field-effect transistors of the LT and HT crystals show that the HT 2D brickwork motif produces hole mobilities as high as 2.1 cm2 V-1 s-1, while the mobility of the 1D structure is significantly lower, at 0.028 cm2 V-1 s-1. Electronic-structure calculations indicate that the superior charge transport in the brickwork polymorph in comparison to the slipped-stack polymorph is due to the presence of an increased dimensionality of the charge migration pathways.

 5. Physico-mechanical and dissolution behaviours of ibuprofen crystals crystallized in the presence of various additives

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  A Nokhodchi

  2010-06-01

  Full Text Available "n  "n Background and the purpose of the study: The success of any direct-tableting procedure is strongly affected by the quality of the crystals used in the process. Ibuprofen is a poorly compactible drug with a high tendency for capping. In order to use ibuprofen in direct compression formulations, physico-mechanical properties of ibuprofen should be improved considerably. The aim of the present investigation was to employ crystallization techniques in order to improve the physico-mechanical properties of ibuprofen for direct compression. "nMethods:The experimental methods involved the preparation of ibuprofen crystals by solvent change technique. Ibuprofen was dissolved in ethanol and crystallized out with water in the absence or presence of various hydrophilic additives (PEG 6000, 8000, Brij 98P and polyvinyl alcohol 22000, PVA 22000 with different concentrations. The physico-mechanical properties of the ibuprofen crystals were studied in terms of flow, density, tensile strength and dissolution behaviour. Morphology of ibuprofen crystals was studied by scanning electron microscopic (SEM. Solid state of the recrystallized particles was also investigated using differential scanning calorimeter (DSC and FT-IR. "nResults:Ibuprofen samples crystallized in the presence of PEG 6000 and 8000 and PVA showed remarkable increase in the tensile strengths of the directly compressed tablets, while some other additives, i.e. Brij 98P did not produce improved ibuprofen crystals. Ibuprofen powders made from particles obtained in the presence of PVA and Brij 98P showed similar dissolution profiles to the commercial ibuprofen particles. DSC and FT-IR results ruled out any significant interaction between ibuprofen and additives except for the samples crystallized in the presence of PEG 8000. Conclusion:The crystal habit of ibuprofen can be altered successfully by the crystallization technique which was developed in this study. The crystals developed in the

 6. Thermo-, photo-, and mechano-responsive liquid crystal networks enable tunable photonic crystals.

  Science.gov (United States)

  Akamatsu, N; Hisano, K; Tatsumi, R; Aizawa, M; Barrett, C J; Shishido, A

  2017-10-25

  Tunable photonic crystals exhibiting optical properties that respond reversibly to external stimuli have been developed using liquid crystal networks (LCNs) and liquid crystal elastomers (LCEs). These tunable photonic crystals possess an inverse opal structure and are photo-responsive, but circumvent the usual requirement to contain dye molecules in the structure that often limit their applicability and cause optical degradation. Herein, we report tunable photonic crystal films that reversibly tune the reflection peak wavelength under thermo-, photo- and mechano-stimuli, through bilayering a stimuli-responsive LCN including azobenzene units with a colourless inverse opal film composed of non-responsive, flexible durable polymers. By mechanically deforming the azobenzene containing LCN via various stimuli, the reflection peak wavelength from the bilayered film assembly could be shifted on demand. We confirm that the reflection peak shift occurs due to the deformation of the stimuli-responsive layer propagating towards and into the inverse opal layer to change its shape in response, and this shift behaviour is repeatable without optical degradation.

 7. Crystallization Stages of the Bishop Tuff Magma Body Recorded in Crystal Textures in Pumice Clasts

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Pamukcu, Ayla; Gualda, Guilherme A.R.; Anderson, Jr. , Alfred T. (Vanderbilt); (UC)

  2012-07-25

  The Bishop Tuff is a giant silicic ignimbrite erupted at 0.76 Ma in eastern California, USA. Five pumice clasts from the late-erupted Bishop Tuff (Aeolian Buttes) were studied in an effort to better understand the pre- and syn-eruptive history of the Bishop magma body and place constraints on the timescales of its existence. This study complements and expands on a previous study that focused on early-erupted Bishop Tuff pumice clasts. Bulk densities of pumice clasts were measured using an immersion method, and phenocryst crystal contents were determined using a sieving and winnowing procedure. X-ray tomography was used to obtain qualitative and quantitative textural information, particularly crystal size distributions (CSDs). We have determined CSDs for crystals ranging in size from {approx}10 to {approx}1000 {micro}m for three groups of mineral phases: magnetite ({+-}ilmenite), pyroxene + biotite, quartz + feldspar. Similar to early-erupted pumice, late-erupted pumice bulk density and crystal contents are positively correlated, and comparison of crystal fraction vs size trends suggests that the proportion of large crystals is the primary control on crystallinity. Porosity is negatively correlated with crystal content, which is difficult to reconcile with closed-system crystallization. Magnetite and pyroxene + biotite size distributions are fractal in nature, often attributed to fragmentation; however, crystals are mostly whole and euhedral, such that an alternative mechanism is necessary to explain these distributions. Quartz + feldspar size distributions are kinked, with a shallow-sloped log-linear section describing large crystals (> 140 {micro}m) and a steep-sloped log-linear section describing small crystals (< 140 {micro}m). We interpret these two crystal populations as resulting from a shift in crystallization regime. We suggest that the shallow-sloped section describes a pre-eruptive quartz + feldspar growth-dominated regime, whereas the steep

 8. Characteristics of indomethacin-saccharin (IMC-SAC) co-crystals prepared by an anti-solvent crystallization process.

  Science.gov (United States)

  Chun, Nan-Hee; Wang, In-Chun; Lee, Min-Jeong; Jung, Yun-Taek; Lee, Sangkil; Kim, Woo-Sik; Choi, Guang J

  2013-11-01

  The creation of co-crystals of various insoluble drug substances has been extensively investigated as a promising approach to improve their pharmaceutical performance. In this study, co-crystal powders of indomethacin and saccharin (IMC-SAC) were prepared by an anti-solvent (water) addition and compared with co-crystals by evaporation method. No successful synthesis of a pharmaceutical co-crystal powder via an anti-solvent approach has been reported. Among solvents examined, methanol was practically the only one that resulted in the formation of highly pure IMC-SAC co-crystal powders by anti-solvent approach. The mechanism of a preferential formation of IMC-SAC co-crystal to IMC was explained with two aspects: phase solubility diagram and solution complexation concept. Accordingly, the anti-solvent approach can be considered as a competitive route for producing pharmaceutical co-crystal powders with acceptable properties. Copyright © 2013 Elsevier B.V. All rights reserved.

 9. Phenomenon of ''self-cleaning'' of crystals

  International Nuclear Information System (INIS)

  Matveev, O.A.; Arkad'eva, E.N.; Goncharov, L.A.

  1975-01-01

  Crystals of germanium and cadmium telluride have been produced having the characteristics corresponding to the low content of electrically active impurities and crystal defects. The crystals have been grown under conditions of an equilibrium diffusion-concentration interaction of the impurities and crystal defects, with the donor alloying and controlling the acceptors concentration. These crystals have been studied with the help of the mass-spectral analysis, the Hall effect, photoelectroscopy, spectral photoconductivity and losses of collection of a charge from an ionizing particle on gamma-detectors fabricated of the crystals. Herein the doped composition of the crystals has been determined, the concentrations of the shallow and deep acceptors and donors have been measured separately, the life-times of the electrons and holes have been measured, the energetic position and the concentration of the carrier capture levels have been determined. The crystals grown possess all the characteristic features of rather pure crystals. The results of the mass-spectral analysis have shown that in the cadmium telluride crystals the impurities are present within 10 14 to 10 17 cm -3 . Therefore, a deep ''self-refining'' of the crystal takes place, which proceeds by means of deactivation of the electrically active centers with their associating into electrically inactive complexes. Thus a fact of the deep ''self-refining'' of germanium- and cadmium telluride crystals is stated. It is presumed that such a ''self-refining'' can actually proceed practically in all the crystals

 10. Disorder in Protein Crystals.

  Science.gov (United States)

  Clarage, James Braun, II

  1990-01-01

  Methods have been developed for analyzing the diffuse x-ray scattering in the halos about a crystal's Bragg reflections as a means of determining correlations in atomic displacements in protein crystals. The diffuse intensity distribution for rhombohedral insulin, tetragonal lysozyme, and triclinic lysozyme crystals was best simulated in terms of exponential displacement correlation functions. About 90% of the disorder can be accounted for by internal movements correlated with a decay distance of about 6A; the remaining 10% corresponds to intermolecular movements that decay in a distance the order of size of the protein molecule. The results demonstrate that protein crystals fit into neither the Einstein nor the Debye paradigms for thermally fluctuating crystalline solids. Unlike the Einstein model, there are correlations in the atomic displacements, but these correlations decay more steeply with distance than predicted by the Debye-Waller model for an elastic solid. The observed displacement correlations are liquid -like in the sense that they decay exponentially with the distance between atoms, just as positional correlations in a liquid. This liquid-like disorder is similar to the disorder observed in 2-D crystals of polystyrene latex spheres, and similar systems where repulsive interactions dominate; hence, these colloidal crystals appear to provide a better analogy for the dynamics of protein crystals than perfectly elastic lattices.

 11. Last crystals for the CMS chandelier

  CERN Multimedia

  2008-01-01

  In March, the last crystals for CMS’s electromagnetic calorimeter arrived from Russia and China. Like dedicated jewellers crafting an immense chandelier, the CMS ECAL collaborators are working extremely hard to install all the crystals before the start-up of the LHC. One of the last CMS end-cap crystals, complete with identification bar code. Lead tungstate crystals mounted onto one section of the CMS ECAL end caps. Nearly 10 years after the first production crystal arrived at CERN in September 1998, the very last shipment has arrived. These final crystals will be used to complete the end-caps of the electromagnetic calorimeter (ECAL) at CMS. All in all, there are more than 75,000 crystals in the ECAL. The huge quantity of CMS lead tungstate crystals used in the ECAL corresponds to the highest volume ever produced for a single experiment. The excellent quality of the crystals, both in ter...

 12. Elastic properties of Ti-24Nb-4Zr-8Sn single crystals with bcc crystal structure

  International Nuclear Information System (INIS)

  Zhang, Y.W.; Li, S.J.; Obbard, E.G.; Wang, H.; Wang, S.C.; Hao, Y.L.; Yang, R.

  2011-01-01

  Research highlights: → The single crystals of Ti2448 alloy with the bcc crystal structure were prepared. → The elastic moduli and constants were measured by several resonant methods. → The crystal shows significant elastic asymmetry in tension and compression. → The crystal exhibits weak nonlinear elasticity with large elastic strain ∼2.5%. → The crystal has weak atomic interactions against crystal distortion to low symmetry. - Abstract: Single crystals of Ti2448 alloy (Ti-24Nb-4Zr-8Sn in wt.%) were grown successfully using an optical floating-zone furnace. Several kinds of resonant methods gave consistent Young's moduli of 27.1, 56.3 and 88.1 GPa and shear moduli of 34.8, 11.0 and 14.6 GPa for the , and oriented single crystals, and C 11 , C 12 and C 44 of 57.2, 36.1 and 35.9 GPa respectively. Uniaxial testing revealed asymmetrical elastic behaviors of the crystals: tension caused elastic softening with a large reversible strain of ∼4% and a stress plateau of ∼250 MPa, whereas compression resulted in gradual elastic stiffening with much smaller reversible strain. The crystals exhibited weak nonlinear elasticity with a large elastic strain of ∼2.5% and a high strength, approaching ∼20% and ∼30% of its ideal shear and ideal tensile strength respectively. The crystals showed linear elasticity with a small elastic strain of ∼1%. These elastic deformation characteristics have been interpreted in terms of weakened atomic interactions against crystal distortion to low crystal symmetry under external applied stresses. These results are consistent with the properties of polycrystalline Ti2448, including high strength, low elastic modulus, large recoverable strain and weak strengthening effect due to grain refinement.

 13. Radiation Damage in Scintillating Crystals

  CERN Document Server

  Zhu Ren Yuan

  1998-01-01

  Crystal Calorimetry in future high energy physics experiments faces a new challenge to maintain its precision in a hostile radiation environment. This paper discusses the effects of radiation damage in scintillating crystals, and concludes that the predominant radiation damage effect in crystal scintillators is the radiation induced absorption, or color center formation, not the loss of the scintillation light yield. The importance of maintaining crystal's light response uniformity and the feasibility to build a precision crystal calorimeter under radiation are elaborated. The mechanism of the radiation damage in scintillating crystals is also discussed. While the damage in alkali halides is found to be caused by the oxygen or hydroxyl contamination, it is the structure defects, such as oxygen vacancies, cause damage in oxides. Material analysis methods used to reach these conclusions are presented in details.

 14. Preparation of Three-Dimensional Photonic Crystals of Zirconia by Electrodeposition in a Colloidal Crystals Template

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Lei Pan

  2016-07-01

  Full Text Available Three-dimensional photonic crystals of zirconia were prepared by electrodeposition in a colloidal crystals template following calcination at 500 °C. Scanning electron microscopy, thermogravimetric analysis, X-ray diffraction, and reflectance spectroscopy were employed to characterize the photonic crystals of zirconia. It was found that hydrated zirconium ions could penetrate the colloidal crystals template and reach the substrate easily by electrodeposition, which resulted in stronger bonding between the substrate and the as-deposited membrane. Moreover, the electrodeposited membrane had low water content, leading to a low amount of shrinkage during calcination. Both these properties could suppress detachment from the substrate upon removal of the colloidal crystals template. Therefore, the three-dimensional photonic crystals of zirconia synthesized in this study exhibited very good preservation of the ordered structures of the colloidal crystals template with a high density. A peak of reflection higher than 70% was formed in the reflectance spectrum because of the strong diffraction of the ordered structures.

 15. Crystallization of isoelectrically homogeneous cholera toxin

  International Nuclear Information System (INIS)

  Spangler, B.D.; Westbrook, E.M.

  1989-01-01

  Past difficulty in growing good crystals of cholera toxin has prevented the study of the crystal structure of this important protein. The authors have determined that failure of cholera toxin to crystallize well has been due to its heterogeneity. They have now succeeded in overcoming the problem by isolating a single isoelectric variant of this oligomeric protein (one A subunit and five B subunits). Cholera toxin purified by their procedure readily forms large single crystals. The crystal form has been described previously. They have recorded data from native crystals of cholera toxin to 3.0-angstrom resolution with our electronic area detectors. With these data, they have found the orientation of a 5-fold symmetry axis within these crystals, perpendicular to the screw dyad of the crystal. They are now determining the crystal structure of cholera toxin by a combination of multiple heavy-atom isomorphous replacement and density modification techniques, making use of rotational 5-fold averaging of the B subunits

 16. Preparation and characterization of superfine ammonium perchlorate (AP) crystals through ceramic membrane anti-solvent crystallization

  Science.gov (United States)

  Ma, Zhenye; Li, Cheng; Wu, Rujun; Chen, Rizhi; Gu, Zhenggui

  2009-10-01

  In this paper, a novel ceramic membrane anti-solvent crystallization (CMASC) method was proposed for the safe and rapid preparation ammonium perchlorate (AP) crystals, in which the acetone and ethyl acetate were chosen as solvent and anti-solvent, respectively. Comparing with the conventional liquid anti-solvent crystallization (LASC), CMASC which successfully introduces ceramic membrane with regular pore structure to the LASC as feeding medium, is favorable to control the rate of feeding rate and, therefore, to obtain size and morphology controllable AP. Several kinds of micro-sized AP particles with different morphology were obtained including polyhedral-like, quadrate-like to rod-like. The effect of processing parameters on the crystal size and shape of AP crystals such as volume ratio of anti-solvent to solvent, feeding pressure and crystallization temperature were investigated. It is found that higher volume ratio of anti-solvent to solvent, higher feeding pressure and higher temperature result in smaller particle size. Scaning electron microscopy (SEM) and X-ray diffraction (XRD) were used to characterize the resulting AP crystals. The nucleation and growth kinetic of the resulting AP crystals were also discussed.

 17. Introduction to crystal growth and characterization

  CERN Document Server

  Benz, Klaus-Werner

  2014-01-01

  This new textbook provides for the first time a comprehensive treatment of the basics of contemporary crystallography and crystal growth in a single volume. The reader will be familiarized with the concepts for the description of morphological and structural symmetry of crystals. The architecture of crystal structures of selected inorganic and molecular crystals is illustrated. The main crystallographic databases as data sources of crystal structures are described. Nucleation processes, their kinetics and main growth mechanism will be introduced in fundamentals of crystal growth. Some phase d

 18. Experimental investigation and crystal-field modeling of Er{sup 3+} energy levels in GSGG crystal

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Gao, J.Y., E-mail: jygao1985@sina.com [Anhui Institute of Optics and Fine Mechanics, Chinese Academy of Sciences, Hefei 230031 (China); Sun, D.L.; Zhang, Q.L. [Anhui Institute of Optics and Fine Mechanics, Chinese Academy of Sciences, Hefei 230031 (China); Wang, X.F. [Anhui Institute of Optics and Fine Mechanics, Chinese Academy of Sciences, Hefei 230031 (China); Graduate School of the Chinese Academy of Sciences, Beijing 100049 (China); Liu, W.P.; Luo, J.Q.; Sun, G.H.; Yin, S.T. [Anhui Institute of Optics and Fine Mechanics, Chinese Academy of Sciences, Hefei 230031 (China)

  2016-06-25

  The Er{sup 3+}-doped Gd{sub 3}Sc{sub 2}Ga{sub 3}O{sub 12} (Er{sup 3+}:GSGG) single crystal, a excellent medium of the mid-infrared and anti-radiation solid state laser pumped by laser diode, was grown by Czochralski method successfully. The absorption spectra were measured and analyzed in a wider spectral wavelength range of 350–1700 nm at different temperatures of 7.6, 77, 200 and 300 K. The free-ions and crystal-field parameters were fitted to the experimental energy levels with the root mean square deviation of 9.86 cm{sup −1}. According to the crystal-field calculations, 124 degenerate energy levels of Er{sup 3+} in GSGG host crystals were assigned. The fitting results of free-ions and crystal-field parameters were compared with those already reported of Er{sup 3+}:YSGG. The results indicated that the free-ions parameters for Er{sup 3+} in GSGG host are similar to those in YSGG host crystals, and the crystal-field interaction of GSGG is weaker than that of YSGG, which may result in the better laser characterization of Er{sup 3+}:GSGG crystal. - Highlights: • The efficient diode-end-pumped laser crystal Er:GSGG has been grown successfully. • The absorption spectra of Er:GSGG have been measured in range of 350–1700 nm. • The fitting result is very well for the root mean square deviation is 9.86 cm{sup −1}. • The 124 levels of Er:GSGG have been assigned from the crystal-field calculations.

 19. The MORPHEUS II protein crystallization screen

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Gorrec, Fabrice, E-mail: fgorrec@mrc-lmb.cam.ac.uk [MRC Laboratory of Molecular Biology, Francis Crick Avenue, Cambridge Biomedical Campus, Cambridge CB2 0QH (United Kingdom)

  2015-06-27

  MORPHEUS II is a 96-condition initial crystallization screen formulated de novo. The screen incorporates reagents selected from the Protein Data Bank to yield crystals that are not observed in traditional conditions. In addition, the formulation facilitates the optimization and cryoprotection of crystals. High-quality macromolecular crystals are a prerequisite for the process of protein structure determination by X-ray diffraction. Unfortunately, the relative yield of diffraction-quality crystals from crystallization experiments is often very low. In this context, innovative crystallization screen formulations are continuously being developed. In the past, MORPHEUS, a screen in which each condition integrates a mix of additives selected from the Protein Data Bank, a cryoprotectant and a buffer system, was developed. Here, MORPHEUS II, a follow-up to the original 96-condition initial screen, is described. Reagents were selected to yield crystals when none might be observed in traditional initial screens. Besides, the screen includes heavy atoms for experimental phasing and small polyols to ensure the cryoprotection of crystals. The suitability of the resulting novel conditions is shown by the crystallization of a broad variety of protein samples and their efficiency is compared with commercially available conditions.

 20. The MORPHEUS II protein crystallization screen

  International Nuclear Information System (INIS)

  Gorrec, Fabrice

  2015-01-01

  MORPHEUS II is a 96-condition initial crystallization screen formulated de novo. The screen incorporates reagents selected from the Protein Data Bank to yield crystals that are not observed in traditional conditions. In addition, the formulation facilitates the optimization and cryoprotection of crystals. High-quality macromolecular crystals are a prerequisite for the process of protein structure determination by X-ray diffraction. Unfortunately, the relative yield of diffraction-quality crystals from crystallization experiments is often very low. In this context, innovative crystallization screen formulations are continuously being developed. In the past, MORPHEUS, a screen in which each condition integrates a mix of additives selected from the Protein Data Bank, a cryoprotectant and a buffer system, was developed. Here, MORPHEUS II, a follow-up to the original 96-condition initial screen, is described. Reagents were selected to yield crystals when none might be observed in traditional initial screens. Besides, the screen includes heavy atoms for experimental phasing and small polyols to ensure the cryoprotection of crystals. The suitability of the resulting novel conditions is shown by the crystallization of a broad variety of protein samples and their efficiency is compared with commercially available conditions

 1. Magnetostriction of Tb-Dy-Fe crystals

  International Nuclear Information System (INIS)

  Mei Wu; Okane, T.; Umeda, T.

  1998-01-01

  left angle 111 right angle -oriented twin free Tb-Dy-Fe single crystals, left angle 112 right angle - and left angle 110 right angle -oriented twinned ''single'' Tb-Dy-Fe crystals were prepared using floating zone melting crystal growth methods. Magnetostrictive performances of the crystals were investigated. Better low-field properties were observed in the left angle 110 right angle twinned crystals than in the left angle 112 right angle crystals. The highest properties were achieved in the left angle 111 right angle twin free single crystals. Even though there were still oxidized particles in the present left angle 111 right angle single crystals, a large magnetostrictive jump of 1700 ppm and a very low saturation magnetic field of 500 Oe were obtained. To understand magnetization and magnetostriction of different Tb-Dy-Fe crystals, theoretical modeling was carried out based on a simplified domain rotation model. Magnetization moment rotation paths of different domains were simulated and hence the resultant magnetostriction was obtained, which could adequately account for the experimental results of different crystals. The limitation of the domain rotation model was also discussed. (orig.)

 2. Crystallization of copper metaphosphate glass

  Science.gov (United States)

  Bae, Byeong-Soo; Weinberg, Michael C.

  1993-01-01

  The effect of the valence state of copper in copper metaphosphate glass on the crystallization behavior and glass transition temperature has been investigated. The crystallization of copper metaphosphate is initiated from the surface and its main crystalline phase is copper metaphosphate (Cu(PO)3),independent of the (Cu sup 2+)/(Cu(total)). However, the crystal morphology, the relative crystallization rates, and their temperature dependences are affected by the (Cu sup 2+)/(Cu (total)) ratio in the glass. On the other hand, the totally oxidized glass crystallizes from all over the surface. The relative crystallization rate of the reduced glass to the totally oxidized glass is large at low temperature, but small at high temperature. The glass transition temperature of the glass increases as the (Cu sup 2+)/(Cu(total)) ratio is raised. It is also found that the atmosphere used during heat treatment does not influence the crystallization of the reduced glass, except for the formation of a very thin CuO surface layer when heated in air.

 3. Crystal ball single event display

  International Nuclear Information System (INIS)

  Grosnick, D.; Gibson, A.; Allgower, C.; Alyea, J.; Argonne National Lab., IL

  1997-01-01

  The Single Event Display (SED) is a routine that is designed to provide information graphically about a triggered event within the Crystal Ball. The SED is written entirely in FORTRAN and uses the CERN-based HICZ graphing package. The primary display shows the amount of energy deposited in each of the NaI crystals on a Mercator-like projection of the crystals. Ten different shades and colors correspond to varying amounts of energy deposited within a crystal. Information about energy clusters is displayed on the crystal map by outlining in red the thirteen (or twelve) crystals contained within a cluster and assigning each cluster a number. Additional information about energy clusters is provided in a series of boxes containing useful data about the energy distribution among the crystals within the cluster. Other information shown on the event display include the event trigger type and data about π o 's and η's formed from pairs of clusters as found by the analyzer. A description of the major features is given, along with some information on how to install the SED into the analyzer

 4. Hopper Growth of Salt Crystals.

  Science.gov (United States)

  Desarnaud, Julie; Derluyn, Hannelore; Carmeliet, Jan; Bonn, Daniel; Shahidzadeh, Noushine

  2018-06-07

  The growth of hopper crystals is observed for many substances, but the mechanism of their formation remains ill understood. Here we investigate their growth by performing evaporation experiments on small volumes of salt solutions. We show that sodium chloride crystals that grow very fast from a highly supersaturated solution form a peculiar form of hopper crystal consisting of a series of connected miniature versions of the original cubic crystal. The transition between cubic and such hopper growth happens at a well-defined supersaturation where the growth rate of the cubic crystal reaches a maximum (∼6.5 ± 1.8 μm/s). Above this threshold, the growth rate varies as the third power of supersaturation, showing that a new mechanism, controlled by the maximum speed of surface integration of new molecules, induces the hopper growth of cubic crystals in cascade.

 5. Protein crystal growth in low gravity

  Science.gov (United States)

  Feigelson, Robert S.

  1993-01-01

  This Final Technical Report for NASA Grant NAG8-774 covers the period from April 27, 1989 through December 31, 1992. It covers five main topics: fluid flow studies, the influence of growth conditions on the morphology of isocitrate lyase crystals, control of nucleation, the growth of lysozyme by the temperature gradient method and graphoepitaxy of protein crystals. The section on fluid flow discusses the limits of detectability in the Schlieren imaging of fluid flows around protein crystals. The isocitrate lyase study compares crystals grown terrestrially under a variety of conditions with those grown in space. The controlling factor governing the morphology of the crystals is the supersaturation. The lack of flow in the interface between the drop and the atmosphere in microgravity causes protein precipitation in the boundary layer and a lowering of the supersaturation in the drop. This lowered supersaturation leads to improved crystal morphology. Preliminary experiments with lysozyme indicated that localized temperature gradients could be used to nucleate crystals in a controlled manner. An apparatus (thermonucleator) was designed to study the controlled nucleation of protein crystals. This apparatus has been used to nucleate crystals of materials with both normal (ice-water, Rochelle salt and lysozyme) and retrograde (horse serum albumin and alpha chymotrypsinogen A) solubility. These studies have lead to the design of an new apparatus that small and more compatible with use in microgravity. Lysozyme crystals were grown by transporting nutrient from a source (lysozyme powder) to the crystal in a temperature gradient. The influence of path length and cross section on the growth rate was demonstrated. This technique can be combined with the thermonucleator to control both nucleation and growth. Graphoepitaxy utilizes a patterned substrate to orient growing crystals. In this study, silicon substrates with 10 micron grooves were used to grow crystals of catalase

 6. Liquid Crystal Colloids

  Science.gov (United States)

  Smalyukh, Ivan I.

  2018-03-01

  Colloids are abundant in nature, science, and technology, with examples ranging from milk to quantum dots and the colloidal atom paradigm. Similarly, liquid crystal ordering is important in contexts ranging from biological membranes to laboratory models of cosmic strings and liquid crystal displays in consumer devices. Some of the most exciting recent developments in both of these soft matter fields emerge at their interface, in the fast-growing research arena of liquid crystal colloids. Mesoscale self-assembly in such systems may lead to artificial materials and to structures with emergent physical behavior arising from patterning of molecular order and nano- or microparticles into precisely controlled configurations. Liquid crystal colloids show exceptional promise for new discovery that may impinge on composite material fabrication, low-dimensional topology, photonics, and so on. Starting from physical underpinnings, I review the state of the art in this fast-growing field, with a focus on its scientific and technological potential.

 7. Electrical properties of molecular crystals

  International Nuclear Information System (INIS)

  Barraud, A.

  1968-01-01

  This literature survey summarizes the electrical properties of molecular crystals: molecular crystal structure, transport and excitation mechanisms of charge-carriers, and differences compared to inorganic semi-conductors. The main results concerning the electrical conductivity of the most-studied molecular crystals are presented, together with the optical and photo-electrical properties of these crystals. Finally the different types of electrical measurements used are reviewed, as well as the limits of each method. (author) [fr

 8. Monitoring and Characterization of Crystal Nucleation and Growth during Batch Crystallization

  NARCIS (Netherlands)

  Kadam, S.S.

  2012-01-01

  Batch crystallization is commonly used in pharmaceutical, agrochemical, specialty and fine chemicals industry. The advantages of batch crystallization lie in its ease of operation and the relatively simple equipment that can be used. On the other hand a major disadvantage associated with it is the

 9. Progress on photonic crystals

  CERN Document Server

  Lecoq, P; Gundacker, S; Hillemanns, H; Jarron, P; Knapitsch, A; Leclercq, J L; Letartre, X; Meyer, T; Pauwels, K; Powolny, F; Seassal, C

  2010-01-01

  The renewal of interest for Time of Flight Positron Emission Tomography (TOF PET) has highlighted the need for increasing the light output of scintillating crystals and in particular for improving the light extraction from materials with a high index of refraction. One possible solution to overcome the problem of total internal reflection and light losses resulting from multiple bouncing within the crystal is to improve the light extraction efficiency at the crystal/photodetector interface by means of photonic crystals, i.e. media with a periodic modulation of the dielectric constant at the wavelength scale. After a short reminder of the underlying principles this contribution proposes to present the very encouraging results we have recently obtained on LYSO pixels and the perspectives on other crystals such as BGO, LuYAP and LuAG. These results confirm the impressive predictions from our previously published Monte Carlo simulations. A detailed description of the sample preparation procedure is given as well ...

 10. Crystal growth, spectroscopic and laser properties of Tm:LuAG crystal

  Science.gov (United States)

  Xu, X. D.; Wang, X. D.; Lin, Z. F.; Cheng, Y.; Li, D. Z.; Cheng, S. S.; Wu, F.; Zhao, Z. W.; Gao, C. Q.; Gao, M. W.; Xu, J.

  2009-11-01

  Tm:Lu3Al5O12 (Tm:LuAG) crystal was grown by the Czochralski method. The segregation coefficient was measured by Inductively Coupled Plasma Atomic Emission Spectrometer. The cell parameters were analyzed with X-ray powder diffraction experiments. The absorption and fluorescence spectra of Tm:LuAG crystal at room temperature were investigated. With a 20 W fiber-coupled diode laser as pump source, the continuous-wave (CW) laser action of Tm:LuAG crystal was demonstrated. The maximum output power at 2020 nm was obtained to be 3.04 W, and the slope efficiency was 25.3%.

 11. 29. IX-16. X on Kütioru ja Groningeni (Holland) vahel sateliidisild

  Index Scriptorium Estoniae

  2005-01-01

  Peeter Laurits ja Katz töötavad näitusega "Voolav labürint" Kütiorus ning Groningenis projitseeritakse selle protsessi videopilt kahele ekraanile Vroom & Dreesmanni kaubamaja seinal. Näitusega seotud üritused Kütiorus: Anne Türnpu lavastatud "Lemminkäinen" lavakunstikooli üliõpilaste esituses, Triinu Lille maastikuinstallatsiooni rajamine jpm. Projektist teeb dokumentaalfilmi Mart Arjukese. Projekti initsiaator ja läbiviija: Pavlov Medialab. 27. X avatakse näitus Tallinnas Ühispanga galeriis

 12. Advances in nonlinear polymers and inorganic crystals, liquid crystals, and laser media

  International Nuclear Information System (INIS)

  Musikant, S.

  1987-01-01

  These proceedings collect papers on laser materials. Topics include: solid state lasers, fracture mechanics in laser materials, optical second harmonic generation, nonlinear optics, molecular crystals, crystal-phase transformation, and materials for laser fusion reactors

 13. Synthesis, crystal structure, physicochemical properties of hydrogen bonded supramolecular assembly of N,N-diethylanilinium-3, 5-dinitrosalicylate crystal

  Science.gov (United States)

  Rajkumar, M.; Chandramohan, A.

  2017-12-01

  An organic salt, N,N-diethylanilinium 3,5-dinitrosalicylate was synthesized and single crystals grown by employing the slow solvent evaporation solution growth technique in methanol-acetone (1:1) mixture. The electronic transitions of the salt crystal were studied by UV-Visible spectrum. The optical transmittance window and lower wavelength cut-off of grown crystal have been identified by UV-Vis-NIR studies. The FT-IR spectrum was recorded to confirm the presence of various functional groups in the grown crystal. 1H and 13C NMR spectrum were recorded to establish the molecular structure of the title crystal. Single crystal X-ray diffraction data indicated that the crystal belongs to monoclinic crystal system with P21/n space group. The thermal stability of the crystal was established by TG/DTA studies. The mechanical properties of the grown crystal were studied by Vickers' microhardness technique. The dielectric studies indicated that the dielectric constant and dielectric loss decrease exponentially with frequency at different temperatures.

 14. LITERATURE SURVEY FOR FRACTIONAL CRYSTALLIZATION STUDY

  International Nuclear Information System (INIS)

  PERSON, J.C.

  2004-01-01

  The literature survey for the fractional crystallization study of material from tank 241-S-112 is completed, fulfilling the requirements of the Test Plan for Tank 241-S-112 Fractional Crystallization Study (Herting 2003). Crystallization involves the formation of one or more solid phases from a fluid phase or an amorphous solid phase. It is applied extensively in the chemical industry, both as a purification process and a separation process. The main advantage of crystallization over distillation is the production of substances with a very high purity, at a low level of energy consumption, and at relatively mild process conditions. Crystallization is one of the older operations in the chemical industry; therefore, practical experience can usually be used for the design and operation of industrial crystallizers. In addition, advances in the understanding of crystallization kinetics can be useful in the control, design, and scale-up of industrial crystallizers. Research work is currently underway; e.g., the CrysCODE (Crystallizer Control and Design) project, littu://www.aui.tudelft.nl/uroiect/Cn/scode/crvscode.htm, at the Delft University of Technology, with the goal of improving the performance and controllability of industrial crystallizers by means of better control and improved design methodologies. Recent developments in fluid dynamics and reactor technology (e.g., compartment approaches) have led to a better understanding of processes and scale-up phenomena. The ultimate aim of such research is to develop a knowledge-based design frame for optimization of industrial crystallization units. Development work is in progress on a rigorous design analysis model for the description of the crystallization process as a function of the reactor geometry, crystallization kinetics, and operating conditions. One modeling effort is aimed at improving the predictive crystallizer model by implementing a population balance equation that depends on two variables: the size and

 15. The crystal structure and twinning of neodymium gallium perovskite single crystals

  International Nuclear Information System (INIS)

  Ubizskii, S.B.; Vasylechko, L.O.; Savytskii, D.I.; Matkovskii, A.O.; Syvorotka, I.M.

  1994-01-01

  By means of X-ray structure analysis, the crystal structure of neodymium gallium perovskite (NGP) single crystals (NdGaO 3 ) being used as a substrate for HTSC film epitaxy has been refined and the position of atoms has been determined. The possibility of YBa 2 Cu 3 O 7-x film epitaxy on the plane (110) of NGP crystal as well as its advantages and pitfalls are analysed from structural data. The twinning types in the NGP crystal were established. The twinning structure of NGP substrates is found to be stable up to a temperature of 1173 K, as differentiated from the LaGaO 3 and LaAlO 3 substrates. It is intimated that the twinning in the NGP substrates oriented as (001) can result in creation of 90 degrees twin bonds in a film, and in the case of (110)-oriented plates it is possible to ignore the twinning presence in substrate completely. (author)

 16. Silumins alloy crystallization

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  S. Pietrowski

  2009-07-01

  Full Text Available This paper presents the results of research, by ATD method, of hypo-, near- and hyperutectic silumins crystallization containing the following alloying additives: Mg, Ni, Cu, Cr, Mo, W, V. It has been shown that, depending on their concentration may crystallize pre-eutectic or eutectic multicomponent phases containing these alloy additives. It has been revealed that any subsequent crystallizable phase nucleate and grows near the liquid/former crystallized phase interface. In multiphases compound also falls the silicon, resulting in a reduction in its quantity and the fragmentation in the eutectic mixture. As a result, it gets a high hardness of silumins in terms of 110-220HB.

 17. Co-Crystal Screening of Diclofenac

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  John Desper

  2011-08-01

  Full Text Available In the pharmaceutical industry, co-crystals are becoming increasingly valuable as crystalline solids that can offer altered/improved physical properties of an active pharmaceutical ingredient (API without changing its chemical identity or biological activity. In order to identify new solid forms of diclofenac—an analgesic with extremely poor aqueous solubility for which few co-crystal structures have been determined—a range of pyrazoles, pyridines, and pyrimidines were screened for co-crystal formation using solvent assisted grinding and infrared spectroscopy with an overall success rate of 50%. The crystal structures of three new diclofenac co-crystals are reported herein: (diclofenac∙(2-aminopyrimidine, (diclofenac∙(2-amino-4,6-dimethylpyrimidine, and (diclofenac∙(2-amino-4-chloro-6-methylpyrimidine.

 18. Co-crystal screening of diclofenac.

  Science.gov (United States)

  Aakeröy, Christer B; Grommet, Angela B; Desper, John

  2011-08-31

  In the pharmaceutical industry, co-crystals are becoming increasingly valuable as crystalline solids that can offer altered/improved physical properties of an active pharmaceutical ingredient (API) without changing its chemical identity or biological activity. In order to identify new solid forms of diclofenac-an analgesic with extremely poor aqueous solubility for which few co-crystal structures have been determined-a range of pyrazoles, pyridines, and pyrimidines were screened for co-crystal formation using solvent assisted grinding and infrared spectroscopy with an overall success rate of 50%. The crystal structures of three new diclofenac co-crystals are reported herein: (diclofenac)∙(2-aminopyrimidine), (diclofenac)∙(2-amino-4,6-dimethylpyrimidine), and (diclofenac)∙(2-amino-4-chloro-6-methylpyrimidine).

 19. Monolithic I-Beam Crystal Monochromator

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Bagnasco, John

  2001-10-16

  Curved crystal, focusing monochromators featuring cubed-root thickness profiles typically employ side-clamped cooling to reduce thermally induced overall bend deformation of the crystal. While performance is improved, residual bend deformation is often an important limiting factor in the monochromator performance. A slightly asymmetric ``I-beam'' crystal cross section with cubed-root flange profiles has been developed to further reduce this effect. Physical motivation, finite-element modeling evaluation and performance characteristics of this design are discussed. Reduction of high mounting stress at the fixed end of the crystal required the soldering of an Invar support fixture to the crystal. Detailed descriptions of this process along with its performance characteristics are also presented.

 20. Photonic Crystal Nanocavity Arrays

  National Research Council Canada - National Science Library

  Altug, Hatice; Vuckovic, Jelena

  2006-01-01

  We recently proposed two-dimensional coupled photonic crystal nanocavity arrays as a route to achieve a slow-group velocity of light in all crystal directions, thereby enabling numerous applications...

 1. Spatial filtering with photonic crystals

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Maigyte, Lina [Departament de Física i Enginyeria Nuclear, Universitat Politècnica de Catalunya, Rambla Sant Nebridi 22, Terrassa 08222 (Spain); Staliunas, Kestutis [Departament de Física i Enginyeria Nuclear, Universitat Politècnica de Catalunya, Rambla Sant Nebridi 22, Terrassa 08222 (Spain); Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats (ICREA), Pg. Lluís Companys 23, Barcelona 08010 (Spain)

  2015-03-15

  Photonic crystals are well known for their celebrated photonic band-gaps—the forbidden frequency ranges, for which the light waves cannot propagate through the structure. The frequency (or chromatic) band-gaps of photonic crystals can be utilized for frequency filtering. In analogy to the chromatic band-gaps and the frequency filtering, the angular band-gaps and the angular (spatial) filtering are also possible in photonic crystals. In this article, we review the recent advances of the spatial filtering using the photonic crystals in different propagation regimes and for different geometries. We review the most evident configuration of filtering in Bragg regime (with the back-reflection—i.e., in the configuration with band-gaps) as well as in Laue regime (with forward deflection—i.e., in the configuration without band-gaps). We explore the spatial filtering in crystals with different symmetries, including axisymmetric crystals; we discuss the role of chirping, i.e., the dependence of the longitudinal period along the structure. We also review the experimental techniques to fabricate the photonic crystals and numerical techniques to explore the spatial filtering. Finally, we discuss several implementations of such filters for intracavity spatial filtering.

 2. Crystallization in polydisperse colloidal suspensions

  International Nuclear Information System (INIS)

  Martin, S.; Bryant, G.; Van Megen, W.

  2004-01-01

  Full text: Crystallization and glass formation in colloidal hard spheres has been a very active area of research over the last 15-20 years. For most of this time particle polydispersity has been considered to be a minor concern in these studies. However, over the last few years an increasing number of simulations, theoretical work and experiments have shown that consideration of the polydispersity is critical in understanding these phenomena. In this paper we provide an overview of recent crystallization studies on particles with two very different particle size distributions. These particles exhibit very different equilibrium crystal structures and crystallization kinetics. Based on these measurements and time lapse photographs, we propose a growth mechanism whereby crystallization occurs in conjunction with a local fractionation process near the crystal-fluid interface, which significantly alters the kinetics of crystallite nucleation and growth. This fractionation effect becomes more significant as polydispersity or skewness increases. The unusual crystal structures observed are explained using a schematic model that explains the structure in terms of stacks of planes, which are unregistered due to a high incidence of stacking faults caused by the incorporation of a large number of small particles

 3. Systematic Procedure for Generating Operational Policies to Achieve Target Crystal Size Distribution (CSD) in Batch Cooling Crystallization

  DEFF Research Database (Denmark)

  Abdul Samad, Noor Asma Fazli; Singh, Ravendra; Sin, Gürkan

  2011-01-01

  Batch cooling crystallization is one of the important unit operations involving separation of solid-liquid phases. Usually the most common crystal product qualities are directly related to the crystal size distribution (CSD). However the main difficulty in batch crystallization is to obtain a uni...

 4. Multiscale crystal defect dynamics: A coarse-grained lattice defect model based on crystal microstructure

  Science.gov (United States)

  Lyu, Dandan; Li, Shaofan

  2017-10-01

  Crystal defects have microstructure, and this microstructure should be related to the microstructure of the original crystal. Hence each type of crystals may have similar defects due to the same failure mechanism originated from the same microstructure, if they are under the same loading conditions. In this work, we propose a multiscale crystal defect dynamics (MCDD) model that models defects by considering its intrinsic microstructure derived from the microstructure or material genome of the original perfect crystal. The main novelties of present work are: (1) the discrete exterior calculus and algebraic topology theory are used to construct a scale-up (coarse-grained) dual lattice model for crystal defects, which may represent all possible defect modes inside a crystal; (2) a higher order Cauchy-Born rule (up to the fourth order) is adopted to construct atomistic-informed constitutive relations for various defect process zones, and (3) an hierarchical strain gradient theory based finite element formulation is developed to support an hierarchical multiscale cohesive (process) zone model for various defects in a unified formulation. The efficiency of MCDD computational algorithm allows us to simulate dynamic defect evolution at large scale while taking into account atomistic interaction. The MCDD model has been validated by comparing of the results of MCDD simulations with that of molecular dynamics (MD) in the cases of nanoindentation and uniaxial tension. Numerical simulations have shown that MCDD model can predict dislocation nucleation induced instability and inelastic deformation, and thus it may provide an alternative solution to study crystal plasticity.

 5. Protein crystal nucleation in pores.

  Science.gov (United States)

  Nanev, Christo N; Saridakis, Emmanuel; Chayen, Naomi E

  2017-01-16

  The most powerful method for protein structure determination is X-ray crystallography which relies on the availability of high quality crystals. Obtaining protein crystals is a major bottleneck, and inducing their nucleation is of crucial importance in this field. An effective method to form crystals is to introduce nucleation-inducing heterologous materials into the crystallization solution. Porous materials are exceptionally effective at inducing nucleation. It is shown here that a combined diffusion-adsorption effect can increase protein concentration inside pores, which enables crystal nucleation even under conditions where heterogeneous nucleation on flat surfaces is absent. Provided the pore is sufficiently narrow, protein molecules approach its walls and adsorb more frequently than they can escape. The decrease in the nucleation energy barrier is calculated, exhibiting its quantitative dependence on the confinement space and the energy of interaction with the pore walls. These results provide a detailed explanation of the effectiveness of porous materials for nucleation of protein crystals, and will be useful for optimal design of such materials.

 6. Micromechanical Behavior of Single-Crystal Superalloy with Different Crystal Orientations by Microindentation

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jinghui Li

  2015-01-01

  Full Text Available In order to investigate the anisotropic micromechanical properties of single-crystal nickel-based superalloy DD99 of four crystallographic orientations, (001, (215, (405, and (605, microindentation test (MIT was conducted with different loads and loading velocities by a sharp Berkovich indenter. Some material parameters reflecting the micromechanical behavior of DD99, such as microhardness H, Young’s modulus E, yield stress σy, strain hardening component n, and tensile strength σb, can be obtained from load-displacement relations. H and E of four different crystal planes evidently decrease with the increase of h. The reduction of H is due to dislocation hardening while E is related to interplanar spacing and crystal variable. σy of (215 is the largest among four crystal planes, followed by (605, and (001 has the lowest value. n of (215 is the lowest, followed by (605, and that of (001 is the largest. Subsequently, a simplified elastic-plastic material model was employed for 3D microindentation simulation of DD99 with various crystal orientations. The simulation results agreed well with experimental, which confirmed the accuracy of the simplified material model.

 7. Helium crystals

  International Nuclear Information System (INIS)

  Lipson, S.G.

  1987-01-01

  Hexagonal close-packed helium crystals in equilibrium with superfluid have been found to be one of the few systems in which an anisotropic solid comes into true thermodynamic equilibrium with its melt. The discovery of roughening transitions at the liquid-solid interface have shown this system to be ideal for the study of the statistical mechanics of interface structures. We describe the effect of roughening on the shape and growth of macroscopic crystals from both the theoretical and experimental points of view. (author)

 8. Lunar Magma Ocean Crystallization: Constraints from Fractional Crystallization Experiments

  Science.gov (United States)

  Rapp, J. F.; Draper, D. S.

  2015-01-01

  The currently accepted paradigm of lunar formation is that of accretion from the ejecta of a giant impact, followed by crystallization of a global scale magma ocean. This model accounts for the formation of the anorthosite highlands crust, which is globally distributed and old, and the formation of the younger mare basalts which are derived from a source region that has experienced plagioclase extraction. Several attempts at modelling the crystallization of such a lunar magma ocean (LMO) have been made, but our ever-increasing knowledge of the lunar samples and surface have raised as many questions as these models have answered. Geodynamic models of lunar accretion suggest that shortly following accretion the bulk of the lunar mass was hot, likely at least above the solidus]. Models of LMO crystallization that assume a deep magma ocean are therefore geodynamically favorable, but they have been difficult to reconcile with a thick plagioclase-rich crust. A refractory element enriched bulk composition, a shallow magma ocean, or a combination of the two have been suggested as a way to produce enough plagioclase to account for the assumed thickness of the crust. Recently however, geophysical data from the GRAIL mission have indicated that the lunar anorthositic crust is not as thick as was initially estimated, which allows for both a deeper magma ocean and a bulk composition more similar to the terrestrial upper mantle. We report on experimental simulations of the fractional crystallization of a deep (approximately 100km) LMO with a terrestrial upper mantle-like (LPUM) bulk composition. Our experimental results will help to define the composition of the lunar crust and mantle cumulates, and allow us to consider important questions such as source regions of the mare basalts and Mg-suite, the role of mantle overturn after magma ocean crystallization and the nature of KREEP

 9. Molecular Weight and Crystallization Temperature Effects on Poly(ethylene terephthalate (PET Homopolymers, an Isothermal Crystallization Analysis

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Leonardo A. Baldenegro-Perez

  2014-02-01

  Full Text Available The isothermal crystallization of poly(ethylene terephthalate (PET homopolymers with different molecular weight was studied in a wide temperature range (140–230 °C using different experimental techniques. Three different morphological regions, labeled r1, r2 and r3, were distinguished as a function of crystallization temperature (Tc. In r1 (low Tc crystallized samples were characterized by a low crystalline degree with a small spherulite texture containing thin crystals. In r2 (intermediate Tc samples showed medium size spherulites composed of two distinct crystalline families (thin and thick crystals. In this temperature range, the crystallization exhibited a maximum value and it was associated with a high content of secondary crystals. In r3 (high Tc, samples presented considerable amorphous zones and regions consisting of oversized spherulites containing only thick crystals. Time-resolved wide-angle X-ray diffraction measurements, using synchrotron radiation, indicated a rapid evolution of the crystalline degree within the second region, in contrast with the quite slow evolution observed in the third region. On the other hand, by small-angle X-ray scattering (SAXS and time-resolved SAXS experiment, it was found that the long period (L as well as the lamellar thickness (lc increase as a function of Tc, corroborating the formation of the thickest crystals in the third region. From all these observations, a morphological model was proposed for each region.

 10. Computational strain gradient crystal plasticity

  DEFF Research Database (Denmark)

  Niordson, Christian Frithiof; Kysar, Jeffrey W.

  2014-01-01

  A numerical method for viscous strain gradient crystal plasticity theory is presented, which incorporates both energetic and dissipative gradient effects. The underlying minimum principles are discussed as well as convergence properties of the proposed finite element procedure. Three problems...... of plane crystal plasticity are studied: pure shear of a single crystal between rigid platens as well as plastic deformation around cylindrical voids in hexagonal close packed and face centered cubic crystals. Effective in-plane constitutive slip parameters for plane strain deformation of specifically...... oriented face centered cubic crystals are developed in terms of the crystallographic slip parameters. The effect on geometrically necessary dislocation structures introduced by plastic deformation is investigated as a function of the ratio of void radius to plasticity length scale....

 11. The dissolution phenomenon of lysozyme crystals

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Mueller, C.; Ulrich, J. [Martin Luther University Halle-Wittenberg, Department of Thermal Separation Processes, Centre of Engineering Science, Halle/Saale (Germany)

  2012-02-15

  Dissolution studies on lysozyme crystals were carried out since the observed dissolution pattern look different from non-protein dissolved crystals. The Tetragonal, High Temperature and Low Temperature Orthorhombic morphologies, crystallized using sodium chloride, were chosen and the influence of different pH, salt and protein concentration on their dissolution was investigated. An increase in pH and/or salt concentration can modify the dissolution behaviour. The pattern of the crystals during the dissolution process will, therefore, develop differently. Frequently a skeleton like crystal pattern followed by a falling apart of the crystals is observed. The multi-component character of the lysozyme crystal (protein, water, buffer, salt) as well as ''solvatomorphism'' gives first insights in the phenomena happening in the dissolution process. (copyright 2012 WILEY-VCH Verlag GmbH and Co. KGaA, Weinheim) (orig.)

 12. REVIEW: Optics of globular photonic crystals

  Science.gov (United States)

  Gorelik, V. S.

  2007-05-01

  The results of experimental and theoretical studies of the optical properties of globular photonic crystals - new physical objects having a crystal structure with the lattice period exceeding considerably the atomic size, are presented. As globular photonic crystals, artificial opal matrices consisting of close-packed silica globules of diameter ~200 nm were used. The reflection spectra of these objects characterising the parameters of photonic bands existing in these crystals in the visible spectral region are presented. The idealised models of the energy band structure of photonic crystals investigated in the review give analytic dispersion dependences for the group velocity and the effective photon mass in a globular photonic crystal. The characteristics of secondary emission excited in globular photonic crystals by monochromatic and broadband radiation are presented. The results of investigations of single-photon-excited delayed scattering of light observed in globular photonic crystals exposed to cw UV radiation and radiation from a repetitively pulsed copper vapour laser are presented. The possibilities of using globular photonic crystals as active media for lasing in different spectral regions are considered. It is proposed to use globular photonic crystals as sensitive sensors in optoelectronic devices for molecular analysis of organic and inorganic materials by the modern methods of laser spectroscopy. The results of experimental studies of spontaneous and stimulated globular scattering of light are discussed. The conditions for observing resonance and two-photon-excited delayed scattering of light are found. The possibility of accumulation and localisation of the laser radiation energy inside a globular photonic crystal is reported.

 13. Production of polarizing Heusler crystals

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Courtois, P. [Institut Max von Laue - Paul Langevin (ILL), 38 - Grenoble (France)

  1999-11-01

  Heusler crystals simultaneously produce monochromatized and polarized neutrons. However, in the past, it was difficult to produce these crystals. In collaboration with the neutron scattering group of CEA Grenoble and LLB Saclay, the production of high quality Heusler crystals has been established at ILL. (author) 3 refs., 2 figs., 1 tab.

 14. Annealing effect of H+ -implanted single crystal silicon on strain and crystal structure

  International Nuclear Information System (INIS)

  Duo Xinzhong; Liu Weili; Zhang Miao; Gao Jianxia; Fu Xiaorong; Lin Chenglu

  2000-01-01

  The work focuses on the rocking curves of H + -implanted single silicon crystal detected by Four-Crystal X-ray diffractometer. The samples were annealed under different temperatures. Lattice defect in H + -implanted silicon crystals was detected by Rutherford Backscattering Spectrometry. It appeared that H-related complex did not crush until annealing temperature reached about 400 degree C. At that temperature H 2 was formed, deflated in silicon lattice and strained the lattice. But defects did not come into being in large quantity. The lattice was undamaged. When annealing temperature reached 500 degree C, strain induced by H 2 deflation crashed the silicon lattice. A large number of defects were formed. At the same time bubbles in the crystal and blister/flaking on the surface could be observed

 15. Photonic crystal fibers

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lægsgaard, Jesper; Hansen, K P; Nielsen, M D

  2003-01-01

  Photonic crystal fibers having a complex microstructure in the transverse plane constitute a new and promising class of optical fibers. Such fibers can either guide light through total internal reflection or the photonic bandgap effect, In this paper, we review the different types and applications...... of photonic crystal fibers with particular emphasis on recent advances in the field....

 16. Physical Properties of Liquid Crystals

  CERN Document Server

  Gray, George W; Spiess, Hans W

  1999-01-01

  This handbook is a unique compendium of knowledge on all aspects of the physics of liquid crystals. In over 500 pages it provides detailed information on the physical properties of liquid crystals as well as the recent theories and results on phase transitions, defects and textures of different types of liquid crystals. An in-depth understanding of the physical fundamentals is a prerequisite for everyone working in the field of liquid crystal research. With this book the experts as well as graduate students entering the field get all the information they need.

 17. Scintillation crystal mounting apparatus

  International Nuclear Information System (INIS)

  Engdahl, L.W.; Deans, A.J.

  1982-01-01

  An improved detector head for a gamma camera is disclosed. The detector head includes a housing and a detector assembly mounted within the housing. Components of the detector assembly include a crystal sub-assembly, a phototube array, and a light pipe between the phototube array and crystal sub-assembly. The invention provides a unique structure for maintaining the phototubes in optical relationship with the light pipe and preventing the application of forces that would cause the camera's crystal to crack

 18. CMS lead tungstate crystals

  CERN Multimedia

  Laurent Guiraud

  2000-01-01

  These crystals are made from lead tungstate, a crystal that is as clear as glass yet with nearly four times the density. They have been produced in Russia to be used as scintillators in the electromagnetic calorimeter on the CMS experiment, part of the LHC project at CERN. When an electron, positron or photon passes through the calorimeter it will cause a cascade of particles that will then be absorbed by these scintillating crystals, allowing the particle's energy to be measured.

 19. The sweet world of liquid crystals : The synthesis of non-amphiphilic carbohydrate-derived liquid crystals

  NARCIS (Netherlands)

  Smits, E

  1998-01-01

  The research in carbohydrate-derived liquid crystals was initiated by a review article by Jeffrey in 1986. This is rather late if one considers that the research on liquid crystals underwent a revival already in the 1960s after the discovery of the liquid crystal display (LCD). Carbohydrates were

 20. Pressure sensor using liquid crystals

  Science.gov (United States)

  Parmar, Devendra S. (Inventor); Holmes, Harlan K. (Inventor)

  1994-01-01

  A pressure sensor includes a liquid crystal positioned between transparent, electrically conductive films (18 and 20), that are biased by a voltage (V) which induces an electric field (E) that causes the liquid crystal to assume a first state of orientation. Application of pressure (P) to a flexible, transparent film (24) causes the conductive film (20) to move closer to or farther from the conductive film (18), thereby causing a change in the electric field (E'(P)) which causes the liquid crystal to assume a second state of orientation. Polarized light (P.sub.1) is directed into the liquid crystal and transmitted or reflected to an analyzer (A or 30). Changes in the state of orientation of the liquid crystal induced by applied pressure (P) result in a different light intensity being detected at the analyzer (A or 30) as a function of the applied pressure (P). In particular embodiments, the liquid crystal is present as droplets (10) in a polymer matrix (12) or in cells (14) in a polymeric or dielectric grid (16) material in the form of a layer (13) between the electrically conductive films (18 and 20). The liquid crystal fills the open wells in the polymer matrix (12) or grid (16) only partially.

 1. Crystal growth, spectral properties, and laser demonstration of laser crystal Nd:LYSO

  Science.gov (United States)

  Li, D. Z.; Xu, X. D.; Zhou, D. H.; Zhuang, S. D.; Wang, Z. P.; Xia, C. T.; Wu, F.; Xu, J.

  2010-11-01

  A Nd:LYSO crystal has been grown by the Czochralski technique. The cell parameters were analyzed with X-ray diffraction (XRD). The Judd-Ofelt intense parameters Ω2,4,6 were obtained to be 2.65, 5.75, and 7.37×10-20 cm2, respectively. The absorption and emission cross sections and the branching ratios were calculated. The large absorption cross section (6.14×10-20 cm2) and broad absorption band (5 nm) around 811 nm indicate that this crystal can be pumped efficiently by laser diodes. The broad emission band from the 4F3/2 multiplet shows that the crystal is a promising medium for ultrashort pulse lasers. Pumped by a laser diode, the maximum 814 mW continuous-wave laser output has been obtained with a slope efficiency of 28.9%. All the results show that this crystal is a promising laser material.

 2. Crystal growth, spectral properties, and laser demonstration of laser crystal Nd:LYSO

  International Nuclear Information System (INIS)

  Li, D Z; Xu, X D; Zhou, D H; Xia, C T; Wu, F; Zhuang, S D; Wang, Z P; Xu, J

  2010-01-01

  A Nd:LYSO crystal has been grown by the Czochralski technique. The cell parameters were analyzed with X-ray diffraction (XRD). The Judd-Ofelt intense parameters Ω 2,4,6 were obtained to be 2.65, 5.75, and 7.37×10 -20 cm 2 , respectively. The absorption and emission cross sections and the branching ratios were calculated. The large absorption cross section (6.14×10 -20 cm 2 ) and broad absorption band (5 nm) around 811 nm indicate that this crystal can be pumped efficiently by laser diodes. The broad emission band from the 4 F 3/2 multiplet shows that the crystal is a promising medium for ultrashort pulse lasers. Pumped by a laser diode, the maximum 814 mW continuous-wave laser output has been obtained with a slope efficiency of 28.9%. All the results show that this crystal is a promising laser material

 3. FDTD simulation for plasma photonic crystals

  International Nuclear Information System (INIS)

  Liu Shaobin; Zhu Chuanxi; Yuan Naichang

  2005-01-01

  Plasma photonic crystals are artificially periodic structures, which are composed of plasmas and dielectric structures (or vacuum). In this paper, the piecewise linear current density recursive convolution (PLCDRC) finite-difference time-domain (FDTD) method is applied to study the plasma photonic crystals and those containing defects. In time-domain, the electromagnetic (EM) propagation process and reflection/transmission electric field of Gauss pulses passing through the plasma photonic crystals are investigated. In frequency-domain, the reflection and transmission coefficients of the pulses through the two kinds of crystals are computed. The results illustrate that the plasma photonic crystals mostly reflect for the EM wave of frequencies less than the plasma frequency, and mostly transmit for EM wave of frequencies higher than the plasma frequency. In high frequency domain, the plasma photonic crystals have photonic band gaps, which is analogous to the conventional photonic crystals. (authors)

 4. Crystal collimator systems for high energy frontier

  Science.gov (United States)

  Sytov, A. I.; Tikhomirov, V. V.; Lobko, A. S.

  2017-07-01

  Crystalline collimators can potentially considerably improve the cleaning performance of the presently used collimator systems using amorphous collimators. A crystal-based collimation scheme which relies on the channeling particle deflection in bent crystals has been proposed and extensively studied both theoretically and experimentally. However, since the efficiency of particle capture into the channeling regime does not exceed ninety percent, this collimation scheme partly suffers from the same leakage problems as the schemes using amorphous collimators. To improve further the cleaning efficiency of the crystal-based collimation system to meet the requirements of the FCC, we suggest here a double crystal-based collimation scheme, to which the second crystal is introduced to enhance the deflection of the particles escaping the capture to the channeling regime in its first crystal. The application of the effect of multiple volume reflection in one bent crystal and of the same in a sequence of crystals is simulated and compared for different crystal numbers and materials at the energy of 50 TeV. To enhance also the efficiency of use of the first crystal of the suggested double crystal-based scheme, we propose: the method of increase of the probability of particle capture into the channeling regime at the first crystal passage by means of fabrication of a crystal cut and the method of the amplification of nonchanneled particle deflection through the multiple volume reflection in one bent crystal, accompanying the particle channeling by a skew plane. We simulate both of these methods for the 50 TeV FCC energy.

 5. Growth and Characterization of ZnTe Crystal

  International Nuclear Information System (INIS)

  Nann Thazin

  2011-12-01

  High quality ZnTe crystals have been synthesized by vapor Transport method. The grown crystals were p-type. The concentration and mobility were 2.5 x 10 16 cm-3 and 23 cm2/Vs at 300K, according to Hall effect measurements. Surface morphology of the crystal was investigated by scanning electron microscope (SEM). Crystal orientation and lattice parameters of the crystals were also analysed by XRD. From X-ray diffraction studies the structure of the grown crystals were found to be zinc-blende. The crystal emitted light in the visible range at room temperature.

 6. Numerical study of slip system activity and crystal lattice rotation under wedge nanoindents in tungsten single crystals

  Science.gov (United States)

  Volz, T.; Schwaiger, R.; Wang, J.; Weygand, S. M.

  2018-05-01

  Tungsten is a promising material for plasma facing components in future nuclear fusion reactors. In the present work, we numerically investigate the deformation behavior of unirradiated tungsten (a body-centered cubic (bcc) single crystal) underneath nanoindents. A finite element (FE) model is presented to simulate wedge indentation. Crystal plasticity finite element (CPFE) simulations were performed for face-centered and body-centered single crystals accounting for the slip system family {110} in the bcc crystal system and the {111} slip family in the fcc system. The 90° wedge indenter was aligned parallel to the [1 ¯01 ]-direction and indented the crystal in the [0 1 ¯0 ]-direction up to a maximum indentation depth of 2 µm. In both, the fcc and bcc single crystals, the activity of slip systems was investigated and compared. Good agreement with the results from former investigations on fcc single crystals was observed. Furthermore, the in-plane lattice rotation in the material underneath an indent was determined and compared for the fcc and bcc single crystals.

 7. Optimization of photonic crystal cavities

  DEFF Research Database (Denmark)

  Wang, Fengwen; Sigmund, Ole

  2017-01-01

  We present optimization of photonic crystal cavities. The optimization problem is formulated to maximize the Purcell factor of a photonic crystal cavity. Both topology optimization and air-hole-based shape optimization are utilized for the design process. Numerical results demonstrate...... that the Purcell factor of the photonic crystal cavity can be significantly improved through optimization....

 8. Rapid Crystallization of the Bishop Magma

  Science.gov (United States)

  Gualda, G. A.; Anderson, A. T.; Sutton, S. R.

  2007-12-01

  Substantial effort has been made to understand the longevity of rhyolitic magmas, and particular attention has been paid to the systems in the Long Valley area (California). Recent geochronological data suggest discrete magma bodies that existed for hundreds of thousands of years. Zircon crystallization ages for the Bishop Tuff span 100-200 ka, and were interpreted to reflect slow crystallization of a liquid-rich magma. Here we use the diffusional relaxation of Ti zoning in quartz to investigate the longevity of the Bishop magma. We have used such an approach to show the short timescales of crystallization of Ti-rich rims on quartz from early- erupted Bishop Tuff. We have now recognized Ti-rich cores in quartz that can be used to derive the timescales of their crystallization. We studied four samples of the early-erupted Bishop. Hand-picked crystals were mounted on glass slides and polished. Cathodoluminescence (CL) images were obtained using the electron microprobe at the University of Chicago. Ti zoning was documented using the GeoSoilEnviroCARS x-ray microprobe at the Advanced Photon Source (Argonne National Lab). Quartz crystals in all 4 samples include up to 3 Ti-bearing zones: a central core (50-100 μm in diameter, ca. 50 ppm Ti), a volumetrically predominant interior (~40 ppm Ti), and in some crystals a 50-100 μm thick rim (50 ppm Ti). Maximum estimates of core residence times were calculated using a 1D diffusion model, as the time needed to smooth an infinitely steep profile to fit the observed profile. Surprisingly, even for the largest crystals studied - ca. 2 mm in diameter - core residence times are less than 1 ka. Calculated growth rates imply that even cm-sized crystals crystallized in less than 10 ka. Crystal size distribution data show that crystals larger than 3 mm are exceedingly rare, such that the important inference is that the bulk of the crystallization of the early-erupted Bishop magma occurred in only a few thousand years. This timescale

 9. Operation condition for continuous anti-solvent crystallization of CBZ-SAC cocrystal considering deposition risk of undesired crystals

  Science.gov (United States)

  Nishimaru, Momoko; Nakasa, Miku; Kudo, Shoji; Takiyama, Hiroshi

  2017-07-01

  Crystallization operation of cocrystal production has deposition risk of undesired crystals. Simultaneously, continuous manufacturing processes are focused on. In this study, conditions for continuous cocrystallization considering risk reduction of undesired crystals deposition were investigated on the view point of thermodynamics and kinetics. The anti-solvent cocrystallization was carried out in four-component system of carbamazepine, saccharin, methanol and water. From the preliminary batch experiment, the relationships among undesired crystal deposition, solution composition decided by mixing ratio of solutions, and residence time for the crystals were considered, and then the conditions of continuous experiment were decided. Under these conditions, the continuous experiment was carried out. The XRD patterns of obtained crystals in the continuous experiment showed that desired cocrystals were obtained without undesired crystals. This experimental result was evaluated by using multi-component phase diagrams from the view point of the operation point's movement. From the evaluation, it was found that there is a certain operation condition which the operation point is fixed with time in the specific domain without the deposition risk of undesired single component crystals. It means the possibility of continuous production of cocrystals without deposition risk of undesired crystals was confirmed by using multi-component phase diagrams.

 10. Separation of Enantiomers by Preferential Crystallization: Mathematical Modeling of a Coupled Crystallizer Configuration

  DEFF Research Database (Denmark)

  Chaaban, Joussef Hussein; Dam-Johansen, Kim; Skovby, Tommy

  2014-01-01

  A mathematical model describing the separation of enantiomers by simultaneous preferential crystallization in a coupled crystallizer configuration is developed. The model was validated against experimental data for a chemical model compound, the conglomerate forming system of asparagine monohydrate....... The racemic compound and the pure enantiomer can be separated simultaneously in each crystallizer, having sufficient enrichment of the pure enantiomer in the feed solution. The model can also be extended to represent a fully continuous separation process taking into account the continuous supply...

 11. Measurement & Minimization of Mount Induced Strain on Double Crystal Monochromator Crystals

  Science.gov (United States)

  Kelly, J.; Alcock, S. G.

  2013-03-01

  Opto-mechanical mounts can cause significant distortions to monochromator crystals and mirrors if not designed or implemented carefully. A slope measuring profiler, the Diamond-NOM [1], was used to measure the change in tangential slope as a function of crystal clamping configuration and load. A three point mount was found to exhibit the lowest surface distortion (Diamond Light Source.

 12. Interjööri kujunduse ja moekunsti seosed ja vastasmõjud / Jane Kukk

  Index Scriptorium Estoniae

  Kukk, Jane

  2011-01-01

  Teoreetilise uurimuse eesmärgiks oli vaadelda disaini laiemalt, kõrvutades moe- ja interjööridisaini, looduskeskkonna, sotsiaalpoliitilise ja kultuuriruumi mõjutusi sellele ning jõudes järeldusele, et kõik disaini valdkonnad on tänu disainimise protsessi samale mudelile sarnased, on omavahel seotud ja võivad üksteist mõjutada, eriti tingimustes, kus moetööstus on laiendanud oma tegevust interjööri valdkonda, soovides luua terviklikku elustiili paketti tänapäeva tarbimisühiskonnas

 13. Inelastic light scattering in crystals

  Science.gov (United States)

  Sushchinskii, M. M.

  The papers presented in this volume are concerned with a variety of problems in optics and solid state physics, such as Raman scattering of light in crystals and disperse media, Rayleigh and inelastic scattering during phase transitions, characteristics of ferroelectrics in relation to the general soft mode concept, and inelastic spectral opalescence. A group-theory approach is used to classify the vibrational spectra of the crystal lattice and to analyze the properties of idealized crystal models. Particular attention is given to surface vibrational states and to the study of the surface layers of crystals and films by light scattering methods.

 14. Synchrotron/crystal sample preparation

  Science.gov (United States)

  Johnson, R. Barry

  1993-01-01

  The Center for Applied Optics (CAO) of the University of Alabama in Huntsville (UAH) prepared this final report entitled 'Synchrotron/Crystal Sample Preparation' in completion of contract NAS8-38609, Delivery Order No. 53. Hughes Danbury Optical Systems (HDOS) is manufacturing the Advanced X-ray Astrophysics Facility (AXAF) mirrors. These thin-walled, grazing incidence, Wolter Type-1 mirrors, varying in diameter from 1.2 to 0.68 meters, must be ground and polished using state-of-the-art techniques in order to prevent undue stress due to damage or the presence of crystals and inclusions. The effect of crystals on the polishing and grinding process must also be understood. This involves coating special samples of Zerodur and measuring the reflectivity of the coatings in a synchrotron system. In order to gain the understanding needed on the effect of the Zerodur crystals by the grinding and polishing process, UAH prepared glass samples by cutting, grinding, etching, and polishing as required to meet specifications for witness bars for synchrotron measurements and for investigations of crystals embedded in Zerodur. UAH then characterized these samples for subsurface damage and surface roughness and figure.

 15. Bacterial Ice Crystal Controlling Proteins

  Science.gov (United States)

  Lorv, Janet S. H.; Rose, David R.; Glick, Bernard R.

  2014-01-01

  Across the world, many ice active bacteria utilize ice crystal controlling proteins for aid in freezing tolerance at subzero temperatures. Ice crystal controlling proteins include both antifreeze and ice nucleation proteins. Antifreeze proteins minimize freezing damage by inhibiting growth of large ice crystals, while ice nucleation proteins induce formation of embryonic ice crystals. Although both protein classes have differing functions, these proteins use the same ice binding mechanisms. Rather than direct binding, it is probable that these protein classes create an ice surface prior to ice crystal surface adsorption. Function is differentiated by molecular size of the protein. This paper reviews the similar and different aspects of bacterial antifreeze and ice nucleation proteins, the role of these proteins in freezing tolerance, prevalence of these proteins in psychrophiles, and current mechanisms of protein-ice interactions. PMID:24579057

 16. Modeling liquid crystal polymeric devices

  Science.gov (United States)

  Gimenez Pinto, Vianney Karina

  The main focus of this work is the theoretical and numerical study of materials that combine liquid crystal and polymer. Liquid crystal elastomers are polymeric materials that exhibit both the ordered properties of the liquid crystals and the elastic properties of rubbers. Changing the order of the liquid crystal molecules within the polymer network can induce shape change. These materials are very valuable for applications such as actuators, sensors, artificial muscles, haptic displays, etc. In this work we apply finite element elastodynamics simulations to study the temperature induced shape deformation in nematic elastomers with complex director microstructure. In another topic, we propose a novel numerical method to model the director dynamics and microstructural evolution of three dimensional nematic and cholesteric liquid crystals. Numerical studies presented in this work are in agreement with experimental observations and provide insight into the design of application devices.

 17. Student Augmentation for Crystal Growth Research

  National Research Council Canada - National Science Library

  Prasad, V

  1999-01-01

  ... intelligent modeling, design and control of crystal growth processes. One doctoral student worked on integrating the radiation heat transfer model into MASTRAPP, the crystal growth model developed by the Consortium for Crystal Growth Research...

 18. Self-assembled tunable photonic hyper-crystals.

  Science.gov (United States)

  Smolyaninova, Vera N; Yost, Bradley; Lahneman, David; Narimanov, Evgenii E; Smolyaninov, Igor I

  2014-07-16

  We demonstrate a novel artificial optical material, the "photonic hyper-crystal", which combines the most interesting features of hyperbolic metamaterials and photonic crystals. Similar to hyperbolic metamaterials, photonic hyper-crystals exhibit broadband divergence in their photonic density of states due to the lack of usual diffraction limit on the photon wave vector. On the other hand, similar to photonic crystals, hyperbolic dispersion law of extraordinary photons is modulated by forbidden gaps near the boundaries of photonic Brillouin zones. Three dimensional self-assembly of photonic hyper-crystals has been achieved by application of external magnetic field to a cobalt nanoparticle-based ferrofluid. Unique spectral properties of photonic hyper-crystals lead to extreme sensitivity of the material to monolayer coatings of cobalt nanoparticles, which should find numerous applications in biological and chemical sensing.

 19. Crystallization of carbohydrate oxidase from Microdochium nivale

  International Nuclear Information System (INIS)

  Dušková, Jarmila; Dohnálek, Jan; Skálová, Tereza; Østergaard, Lars Henrik; Fuglsang, Claus Crone; Kolenko, Petr; Štěpánková, Andrea; Hašek, Jindřich

  2009-01-01

  Industrially used carbohydrate oxidase was successfully crystallized in several forms, diffraction data suitable for structural analysis were collected. Microdochium nivale carbohydrate oxidase was produced by heterologous recombinant expression in Aspergillus oryzae, purified and crystallized. The enzyme crystallizes with varying crystal morphologies depending on the crystallization conditions. Several different crystal forms were obtained using the hanging-drop vapour-diffusion method, two of which were used for diffraction measurements. Hexagon-shaped crystals (form I) diffracted to 2.66 Å resolution, with unit-cell parameters a = b = 55.7, c = 610.4 Å and apparent space group P6 2 22. Analysis of the data quality showed almost perfect twinning of the crystals. Attempts to solve the structure by molecular replacement did not give satisfactory results. Recently, clusters of rod-shaped crystals (form II) were grown in a solution containing PEG MME 550. These crystals belonged to the monoclinic system C2, with unit-cell parameters a = 132.9, b = 56.6, c = 86.5 Å, β = 95.7°. Data sets were collected to a resolution of 2.4 Å. The structure was solved by the molecular-replacement method. Model refinement is currently in progress

 20. Crystal engineering of ibuprofen compounds: From molecule to crystal structure to morphology prediction by computational simulation and experimental study

  Science.gov (United States)

  Zhang, Min; Liang, Zuozhong; Wu, Fei; Chen, Jian-Feng; Xue, Chunyu; Zhao, Hong

  2017-06-01

  We selected the crystal structures of ibuprofen with seven common space groups (Cc, P21/c, P212121, P21, Pbca, Pna21, and Pbcn), which was generated from ibuprofen molecule by molecular simulation. The predicted crystal structures of ibuprofen with space group P21/c has the lowest total energy and the largest density, which is nearly indistinguishable with experimental result. In addition, the XRD patterns for predicted crystal structure are highly consistent with recrystallization from solvent of ibuprofen. That indicates that the simulation can accurately predict the crystal structure of ibuprofen from the molecule. Furthermore, based on this crystal structure, we predicted the crystal habit in vacuum using the attachment energy (AE) method and considered solvent effects in a systematic way using the modified attachment energy (MAE) model. The simulation can accurately construct a complete process from molecule to crystal structure to morphology prediction. Experimentally, we observed crystal morphologies in four different polarity solvents compounds (ethanol, acetonitrile, ethyl acetate, and toluene). We found that the aspect ratio decreases of crystal habits in this ibuprofen system were found to vary with increasing solvent relative polarity. Besides, the modified crystal morphologies are in good agreement with the observed experimental morphologies. Finally, this work may guide computer-aided design of the desirable crystal morphology.

 1. Anomalous transparency in photonic crystals and its application to point-by-point grating inscription in photonic crystal fibers.

  Science.gov (United States)

  Baghdasaryan, Tigran; Geernaert, Thomas; Chah, Karima; Caucheteur, Christophe; Schuster, Kay; Kobelke, Jens; Thienpont, Hugo; Berghmans, Francis

  2018-04-03

  It is common belief that photonic crystals behave similarly to isotropic and transparent media only when their feature sizes are much smaller than the wavelength of light. Here, we counter that belief and we report on photonic crystals that are transparent for anomalously high normalized frequencies up to 0.9, where the crystal's feature sizes are comparable with the free space wavelength. Using traditional photonic band theory, we demonstrate that the isofrequency curves can be circular in the region above the first stop band for triangular lattice photonic crystals. In addition, by simulating how efficiently a tightly focused Gaussian beam propagates through the photonic crystal slab, we judge on the photonic crystal's transparency rather than on isotropy only. Using this approach, we identified a wide range of photonic crystal parameters that provide anomalous transparency. Our findings indicate the possibility to scale up the features of photonic crystals and to extend their operational wavelength range for applications including optical cloaking and graded index guiding. We applied our result in the domain of femtosecond laser micromachining, by demonstrating what we believe to be the first point-by-point grating inscribed in a multi-ring photonic crystal fiber.

 2. Development of n- and p-type Doped Perovskite Single Crystals Using Solid-State Single Crystal Growth (SSCG) Technique

  Science.gov (United States)

  2017-10-09

  for AGG should be minimal. For this purpose, the seeds for AGG may also be provided externally. This process is called the solid-state single...bonding process . Figure 31 shows (a) the growth of one large single crystal from one small single crystal seed as well as (b) the growth of one...one bi-crystal seed : One large bi-crystal can be grown from one small bi-crystal by SSCG process . Fig. 32. Diffusion bonding process for

 3. Spatial solitons in nonlinear photonic crystals

  DEFF Research Database (Denmark)

  Corney, Joel Frederick; Bang, Ole

  2000-01-01

  We study solitons in one-dimensional quadratic nonlinear photonic crystals with periodic linear and nonlinear susceptibilities. We show that such crystals support stable bright and dark solitons, even when the effective quadratic nonlinearity is zero.......We study solitons in one-dimensional quadratic nonlinear photonic crystals with periodic linear and nonlinear susceptibilities. We show that such crystals support stable bright and dark solitons, even when the effective quadratic nonlinearity is zero....

 4. Charge transport in organic crystals

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Ortmann, Frank

  2009-07-01

  The understanding of charge transport is one of the central goals in the research on semiconducting crystals. For organic crystals this is particularly complicated due to the strength of the electron-phonon interaction which requires the description of a seamless transition between the limiting cases of a coherent band-transport mechanism and incoherent hopping. In this thesis, charge transport phenomena in organic crystals are studied by theoretical means. A theory for charge transport in organic crystals is developed which covers the whole temperature range from low T, where it reproduces an expression from the Boltzmann equation for band transport, via elevated T, where it generalizes Holstein's small-polaron theory to finite bandwidths, up to high T, for which a temperature dependence equal to Marcus' electron-transfer theory is obtained. Thereby, coherent band transport and thermally induced hopping are treated on equal footing while simultaneously treating the electron-phonon interaction non-perturbatively. By avoiding the approximation of narrow polaron bands the theory allows for the description of large and small polarons and serves as a starting point for computational studies. The theoretical description is completed by using ab initio material parameters for the selected crystals under study. These material parameters are taken from density functional theory calculations for durene, naphthalene, and guanine crystals. Besides the analysis of the transport mechanism, special focus is put on the study of the relationship between mobility anisotropy and structure of the crystals. This study is supported by a 3D-visualization method for the transport channels in such crystals which has been derived in this thesis. (orig.)

 5. Hydrothermal Growth of Polyscale Crystals

  Science.gov (United States)

  Byrappa, Kullaiah

  In this chapter, the importance of the hydrothermal technique for growth of polyscale crystals is discussed with reference to its efficiency in synthesizing high-quality crystals of various sizes for modern technological applications. The historical development of the hydrothermal technique is briefly discussed, to show its evolution over time. Also some of the important types of apparatus used in routine hydrothermal research, including the continuous production of nanosize crystals, are discussed. The latest trends in the hydrothermal growth of crystals, such as thermodynamic modeling and understanding of the solution chemistry, are elucidated with appropriate examples. The growth of some selected bulk, fine, and nanosized crystals of current technological significance, such as quartz, aluminum and gallium berlinites, calcite, gemstones, rare-earth vanadates, electroceramic titanates, and carbon polymorphs, is discussed in detail. Future trends in the hydrothermal technique, required to meet the challenges of fast-growing demand for materials in various technological fields, are described. At the end of this chapter, an Appendix 18.A containing a more or less complete list of the characteristic families of crystals synthesized by the hydrothermal technique is given with the solvent and pressure-temperature (PT) conditions used in their synthesis.

 6. Spin waves in quantum crystals

  International Nuclear Information System (INIS)

  Kondratenko, P.S.

  1975-01-01

  The paper considers the spectrum of spin waves of a quantum magnetic crystal. It has been assumed that the crystal is characterized by gapless Fermi excitations. The properties of a single-particle Green function for a magnetic crystal are briefly outlined. The dispersion equation system describing the spin wave spectrum has been derived. The spectrum described by the equation system comprises a group of Goldstone modes and a family of spin waves of the zero sound type, associated with the group by an interaction. The maximum number of Goldstone modes in an antiferromagnet is three, whereas in a ferromagnet it is two. At frequencies higher than the characteristic frequencies of magnetic interactions, in an antiferromagnet all three modes have a linear spectrum, whereas in a ferromagnet the longitudinal mode is represented by a linear spectrum and the transverse mode, by a quadratic one. The dynamical susceptibility of a magnetically ordered crystal has been calculated. The thermodynamical potential of the crystal has been proved to vary as a function of the angular crystal orientation in a spin subspace. The results have been obtained by methods of the quantum field theory for the case of zero temperature

 7. Photonic quasi-crystal terahertz lasers

  Science.gov (United States)

  Vitiello, Miriam Serena; Nobile, Michele; Ronzani, Alberto; Tredicucci, Alessandro; Castellano, Fabrizio; Talora, Valerio; Li, Lianhe; Linfield, Edmund H.; Davies, A. Giles

  2014-12-01

  Quasi-crystal structures do not present a full spatial periodicity but are nevertheless constructed starting from deterministic generation rules. When made of different dielectric materials, they often possess fascinating optical properties, which lie between those of periodic photonic crystals and those of a random arrangement of scatterers. Indeed, they can support extended band-like states with pseudogaps in the energy spectrum, but lacking translational invariance, they also intrinsically feature a pattern of ‘defects’, which can give rise to critically localized modes confined in space, similar to Anderson modes in random structures. If used as laser resonators, photonic quasi-crystals open up design possibilities that are simply not possible in a conventional periodic photonic crystal. In this letter, we exploit the concept of a 2D photonic quasi crystal in an electrically injected laser; specifically, we pattern the top surface of a terahertz quantum-cascade laser with a Penrose tiling of pentagonal rotational symmetry, reaching 0.1-0.2% wall-plug efficiencies and 65 mW peak output powers with characteristic surface-emitting conical beam profiles, result of the rich quasi-crystal Fourier spectrum.

 8. Single-crystal growth of ceria-based materials

  International Nuclear Information System (INIS)

  Ulbrich, Gregor

  2015-01-01

  In this work it could be shown that Skull-Melting is a suitable method for growing ceria single crystals. Twenty different ceria-based single crystals could be manufactured. It was possible to dope ceria single crystals with Gd, Sm, Y, Zr, Ti, Ta, and Pr in different concentrations. Also co-doping with the named metals was realized. However, there remain some problems for growing ceria-based single crystals by Skull-Melting. As ignition metal zirconium was used because no ceria-based material works well. For that reason all single crystals show small zirconium contamination. Another problem is the formation of oxygen by the heat-induced reduction of ceria during the melting process. Because of that the skull of sintered material is often destroyed by gas pressure. This problem had to be solved individually for every single crystal. The obtained single crystals were characterized using different methods. To ensure the single crystal character the y were examined by Laue diffraction. All manufactured crystals are single crystals. Also powder diffraction patterns of the milled and oxidized samples were measured. For the determination of symmetry and metric the structural parameters were analyzed by the Rietveld method. All synthesized materials crystallize in space group Fm-3m known from calcium fluoride. The cubic lattice parameter a was determined for all crystals. In the case of series with different cerium and zirconium concentrations a linear correlation between cerium content and cubic lattice parameter was detected. The elemental composition was determined by WDX. All crystals show a homogeneous elemental distribution. The oxygen content was calculated because the WDX method isn't useful for determination.

 9. Crystallization of glycine with ultrasound

  DEFF Research Database (Denmark)

  Louhi-Kultanen, Marjatta; Karjalainen, Milja; Rantanen, Jukka

  2006-01-01

  Sonocrystallization has proved to be an efficient tool to influence the external appearance and structure of a crystalline product obtained by various crystallization methods. The present work focuses on high intensity sonocrystallization of glycine by varying amplitude of ultrasound with an ultr...... ultrasound power. This study also showed, the higher the ultrasound amplitude the smaller the crystals obtained.......Sonocrystallization has proved to be an efficient tool to influence the external appearance and structure of a crystalline product obtained by various crystallization methods. The present work focuses on high intensity sonocrystallization of glycine by varying amplitude of ultrasound...... with an ultrasound frequency of 20kHz at two temperature ranges 40-50 and 20-30 degrees C in a jacketed 250-ml cooling crystallizer equipped with a stirrer. The polymorph composition of the obtained crystals was analyzed with a temperature variable X-ray powder diffractometer (XRPD). XRPD results showed that...

 10. General crystal in prebiotic context

  International Nuclear Information System (INIS)

  Simon, I.

  1993-09-01

  General crystal is an extension of the crystal concept to any form of matter which exhibit neighbour structure determination. This extension makes many results of solid state physics applicable to heterogeneous matter. Among other it includes the description of phase transition from random to unique structure. The advantage of the general crystal approach is demonstrated on globular protein, on of the most important macromolecules of life, which are capable to adopt unique 3D structure spontaneously, regardless of the heterogeneous character of their chemical structure and conformation. It is suggested that the use of general crystal concept may help to find candidates among heterogeneous matters capable to spontaneous self-organization in the same way as crystallization results in unique structure of homogeneous matter, and to apply some of the results of solid state physics to describe the phase transition and other behaviour of this matter. (author). 10 refs

 11. Draft Tube Baffle (DTB) crystallizers: A study of stationary and dynamically behaving Crystal Size Distributions (CSD)

  Science.gov (United States)

  Deleer, B. G. M.

  1981-11-01

  Based on population balance, CSD behavior as a function of geometrical and operating variables was studied, using a crystallizer. A potash alum-water system, involving a separation technique which uses surface active agents and an apolar, organic liquid to separate potash alum crystals from mother liquid under the influence of gravity was used to check experimental findings against literature data. Results show action of annular settling spaces is strongly influenced by fluid velocities perpendicular to those directed upwards. The well-mixed volume decreases with increasing crystallizer size until a minimum effective volume is reached. As supersaturation is constant throughout the crystallizer volume under stationary operating conditions, the annular settling space behaves like a growth chamber for crystals in its volume. Swirl in the lower part of the annular volume introduces significant back mixing. Crystals within this space either grow and return to the well-mixed part, or withdraw from the annular volume permanently.

 12. Tactical Miniature Crystal Oscillator.

  Science.gov (United States)

  1980-08-01

  manufactured by this process are expected to require 30 days to achieve minimum aging rates. (4) FUNDEMENTAL CRYSTAL RETRACE MEASUREMENT. An important crystal...considerable measurement time to detect differences and characterize components. Before investing considerable time in a candidate reactive element, a

 13. Wetting of cholesteric liquid crystals.

  Science.gov (United States)

  Silvestre, Nuno M; Figueirinhas Pereira, Maria Carolina; Bernardino, Nelson R; Telo da Gama, Margarida M

  2016-02-01

  We investigate theoretically the wetting properties of cholesteric liquid crystals at a planar substrate. If the properties of substrate and of the interface are such that the cholesteric layers are not distorted, the wetting properties are similar to those of a nematic liquid crystal. If, on the other hand, the anchoring conditions force the distortion of the liquid crystal layers the wetting properties are altered, the free cholesteric-isotropic interface is non-planar and there is a layer of topological defects close to the substrate. These deformations can either promote or hinder the wetting of the substrate by a cholesteric, depending on the properties of the cholesteric liquid crystal.

 14. Crystallization in metglass: growth mechanism of crystals and radiation effects in Fe Ni P B

  International Nuclear Information System (INIS)

  Limoge, Y.; Barbu, A.

  1981-08-01

  Studying crystallization mechanisms and transport properties in amorphous metallic alloys we propose a model for systems wich are displaying eutectoid decomposition. Bringing together self diffusion, electron microscopy and electron irradiation experiments on a Fe Ni P B alloys we have shown that crystallization controlled by interfacial diffusion at the crystal surface can explain all the observed features of the experimental behaviour

 15. Diffusion in Coulomb crystals.

  Science.gov (United States)

  Hughto, J; Schneider, A S; Horowitz, C J; Berry, D K

  2011-07-01

  Diffusion in Coulomb crystals can be important for the structure of neutron star crusts. We determine diffusion constants D from molecular dynamics simulations. We find that D for Coulomb crystals with relatively soft-core 1/r interactions may be larger than D for Lennard-Jones or other solids with harder-core interactions. Diffusion, for simulations of nearly perfect body-centered-cubic lattices, involves the exchange of ions in ringlike configurations. Here ions "hop" in unison without the formation of long lived vacancies. Diffusion, for imperfect crystals, involves the motion of defects. Finally, we find that diffusion, for an amorphous system rapidly quenched from Coulomb parameter Γ=175 to Coulomb parameters up to Γ=1750, is fast enough that the system starts to crystalize during long simulation runs. These results strongly suggest that Coulomb solids in cold white dwarf stars, and the crust of neutron stars, will be crystalline and not amorphous.

 16. Kinetics of Crystallization in Polydisperse Emulsions.

  Science.gov (United States)

  Kashchiev; Kaneko; Sato

  1998-12-01

  The kinetics of isothermal crystallization of the droplets in polydisperse emulsions are analyzed under the condition that each emulsion droplet gives birth to one nucleus only. Expressions are derived for the time dependences of the number of crystallized droplets and the fraction of crystallized droplet volume in the cases of either volume or surface nucleation of the crystals in the droplets. The time for half-crystallization is determined as a function of the emulsion polydispersity, and it is found that the more polydisperse the emulsion, the shorter this time in comparison with that for the corresponding monodisperse emulsion. Formulae are also obtained for the change of the velocity Kv of propagation of ultrasound through polydisperse emulsions during the time t of isothermal crystallization of the droplets in them. Good agreement is found between theory and experiment in an analysis of available Kv(t) data for crystallization in polydisperse palm oil-in-water and n-hexadecane-in-water emulsions. The results obtained are directly applicable to devitrification and polymorphic transformation of disperse solid phases. Copyright 1998 Academic Press.

 17. Synthesis, crystal growth, optical, thermal, and mechanical properties of a nonlinear optical single crystal: ammonium sulfate hydrogen sulphamate (ASHS)

  Science.gov (United States)

  Sudhakar, K.; Nandhini, S.; Muniyappan, S.; Arumanayagam, T.; Vivek, P.; Murugakoothan, P.

  2018-04-01

  Ammonium sulfate hydrogen sulphamate (ASHS), an inorganic nonlinear optical crystal, was grown from the aqueous solution by slow evaporation solution growth technique. The single-crystal XRD confirms that the grown single crystal belongs to the orthorhombic system with the space group of Pna21. Powder XRD confirms the crystalline nature and the diffraction planes were indexed. Crystalline perfection of grown crystal was analysed by high-resolution X-ray diffraction rocking curve technique. UV-Vis-NIR studies revealed that ASHS crystal has optical transparency 65% and lower cut-off wavelength at 218 nm. The violet light emission of the crystal was identified by photoluminescence studies. The particle size-dependent second-harmonic generation efficiency for ASHS crystal was evaluated by Kurtz-Perry powder technique using Nd:YAG laser which established the existence of phase matching. Surface laser damage threshold value was evaluated using Nd:YAG laser. Optical homogeneity of the crystal was evaluated using modified channel spectrum method through birefringence study. Thermal analysis reveals that ASHS crystal is stable up to 213 °C. The mechanical behaviour of the ASHS crystal was analysed using Vickers microhardness study.

 18. Goos-Haenchen shift in complex crystals

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Longhi, Stefano; Della Valle, Giuseppe; Staliunas, Kestutis [Dipartimento di Fisica, Politecnico di Milano, Piazza Leonardo da Vinci 32, I-20133 Milano (Italy); Departament de Fisica i Enginyeria Nuclear, Instituci Catalana de Recerca i Estudis Avanats (ICREA), Universitat Politcnica de Catalunya, Colom 11, E-08222 Terrassa, Barcelona (Spain)

  2011-10-15

  The Goos-Haenchen (GH) effect for wave scattering from complex PT-symmetric periodic potentials (complex crystals) is theoretically investigated, with specific reference to optical GH shift in photonic crystal slabs with a sinusoidal periodic modulation of both real and imaginary parts of the dielectric constant. The analysis highlights some distinct and rather unique features as compared to the GH shift found in ordinary crystals. In particular, as opposed to GH shift in ordinary crystals, which is large at the band gap edges, in complex crystals the GH shift can be large inside the reflection (amplification) band and becomes extremely large as the PT symmetry-breaking threshold is approached.

 19. Design of Agglomerated Crystals of Ibuprofen During Crystallization: Influence of Surfactant

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Maryam Maghsoodi

  2011-01-01

  Full Text Available Objective(sIbuprofen is a problematic drug in tableting, and dissolution due to its poor solubility, hydrophobicity, and tendency to stick to surface. Because of the bad compaction behavior ibuprofen has to be granulated usually before tableting. However, it would be more satisfactory to obtain directly during the crystallization step crystalline particles that can be directly compressed and quickly dissolved. Materials and Methods Crystallization of ibuprofen was carried out using the quasi emulsion solvent diffusion method in presence of surfactant (sodium lauryl sulfate (SLS, Tween 80. The particles were characterized by differential scanning calorimetry (DSC, powder X-ray diffraction (XRPD and were evaluated for particle size, flowability, drug release and tableting behavior. ResultsIbuprofen particles obtained in the presence of surfactants consisted of numerous plate- shaped crystals which had agglomerated together as near spherical shape. The obtained agglomerates exhibited significantly improved micromeritic properties as well as tableting behavior than untreated drug crystals. The agglomerates size and size distribution was largely controlled by surfactant concentration, but there was no significant influence found on the tableting properties. The dissolution tests showed that the agglomerates obtained in presence of SLS exhibited enhanced dissolution rate while the agglomerates made in the presence of Tween 80 had no significant impact on dissolution rate of ibuprofen in comparison to untreated sample. The XRPD and DSC results showed that during the agglomeration process, ibuprofen did not undergo any polymorphic changes.Conclusion The study highlights the influence of surfactants on crystallization process leading to modified performance.

 20. Frequency Doubling Broadband Light in Multiple Crystals

  International Nuclear Information System (INIS)

  Alford, William J.; Smith, Arlee V.

  2000-01-01

  The authors compare frequency doubling of broadband light in a single nonlinear crystal with doubling in five crystals with intercrystal temporal walk off compensation, and with doubling in five crystals adjusted for offset phase matching frequencies. Using a plane-wave, dispersive numerical model of frequency doubling they study the bandwidth of the second harmonic and the conversion efficiency as functions of crystal length and fundamental irradiance. For low irradiance the offset phase matching arrangement has lower efficiency than a single crystal of the same total length but gives a broader second harmonic bandwidth. The walk off compensated arrangement gives both higher conversion efficiency and broader bandwidth than a single crystal. At high irradiance, both multicrystal arrangements improve on the single crystal efficiency while maintaining broad bandwidth

 1. Magnetic ions in crystals

  CERN Document Server

  Stevens, K W

  2014-01-01

  There have been many demonstrations, particularly for magnetic impurity ions in crystals, that spin-Hamiltonians are able to account for a wide range of experimental results in terms of much smaller numbers of parameters. Yet they were originally derived from crystal field theory, which contains a logical flaw; electrons on the magnetic ions are distinguished from those on the ligands. Thus there is a challenge: to replace crystal field theory with one of equal or greater predictive power that is based on a surer footing. The theory developed in this book begins with a generic Hamiltonian, on

 2. Liquid Crystals in Decorative and Visual Arts

  Science.gov (United States)

  Makow, David

  The following sections are included: * INTRODUCTION * PIGMENT AND STRUCTURAL COLOURS AND THEIR RELEVANCE TO LIQUID CRYSTALS * LIQUID CRYSTAL MATERIALS AND TECHNIQUES FOR DECORATIVE AND VISUAL ARTS * Free cholesteric liquid crystals (FCLC's) * Encapsulated liquid crystals (ECLC's) * Nonsteroid Chiral nematics * Polymers with liquid crystalline properties (PLCs) * COLOUR PROPERTIES OF CHOLESTERIC LIQUID CRYSTALS (CLC's) * Molecular structure and the mechanism of colour production * Dependence of perceived colours on the angle of illumination and viewing * Dependence of perceived colours on temperature * Additive colour properties * Methods of doubling the peak reflectance of cholesteric liquid crystals * Colour gamut * Colours of superimposed and pigmented coatings * Colours in transmission * ACKNOWLEDGEMENTS * REFERENCES

 3. Effects of thermo-order-mechanical coupling on band structures in liquid crystal nematic elastomer porous phononic crystals.

  Science.gov (United States)

  Yang, Shuai; Liu, Ying

  2018-08-01

  Liquid crystal nematic elastomers are one kind of smart anisotropic and viscoelastic solids simultaneously combing the properties of rubber and liquid crystals, which is thermal sensitivity. In this paper, the wave dispersion in a liquid crystal nematic elastomer porous phononic crystal subjected to an external thermal stimulus is theoretically investigated. Firstly, an energy function is proposed to determine thermo-induced deformation in NE periodic structures. Based on this function, thermo-induced band variation in liquid crystal nematic elastomer porous phononic crystals is investigated in detail. The results show that when liquid crystal elastomer changes from nematic state to isotropic state due to the variation of the temperature, the absolute band gaps at different bands are opened or closed. There exists a threshold temperature above which the absolute band gaps are opened or closed. Larger porosity benefits the opening of the absolute band gaps. The deviation of director from the structural symmetry axis is advantageous for the absolute band gap opening in nematic state whist constrains the absolute band gap opening in isotropic state. The combination effect of temperature and director orientation provides an added degree of freedom in the intelligent tuning of the absolute band gaps in phononic crystals. Copyright © 2018 Elsevier B.V. All rights reserved.

 4. Synthesis, growth, crystal structure, optical and third order nonlinear optical properties of quinolinium derivative single crystal: PNQI

  Science.gov (United States)

  Karthigha, S.; Krishnamoorthi, C.

  2018-03-01

  An organic quinolinium derivative nonlinear optical (NLO) crystal, 1-ethyl-2-[2-(4-nitro-phenyl)-vinyl]-quinolinium iodide (PNQI) was synthesized and successfully grown by slow evaporation solution growth technique. Formation of a crystalline compound was confirmed by single crystal X-ray diffraction. The quinolinium compound PNQI crystallizes in the triclinic crystal system with a centrosymmetric space group of P-1 symmetry. The molecular structure of PNQI was confirmed by 1H NMR and 13C NMR spectral studies. The thermal properties of the crystal have been investigated by thermogravimetric (TG) and differential scanning calorimetry (DSC) studies. The optical characteristics obtained from UV-Vis-NIR spectral data were described and the cut-off wavelength observed at 506 nm. The etching study was performed to analyse the growth features of PNQI single crystal. The third order NLO properties such as nonlinear refractive index (n2), nonlinear absorption coefficient (β) and nonlinear susceptibility (χ (3)) of the crystal were investigated using Z-scan technique at 632.8 nm of Hesbnd Ne laser.

 5. Electrically tunable zero dispersion wavelengths in photonic crystal fibers filled with a dual frequency addressable liquid crystal

  International Nuclear Information System (INIS)

  Wahle, Markus; Kitzerow, Heinz-Siegfried

  2015-01-01

  We present a liquid crystal (LC) infiltrated photonic crystal fiber, which enables the electrical tuning of the position of zero dispersion wavelengths (ZDWs). A dual frequency addressable liquid crystal is aligned perpendicular on the inclusion walls of a photonic crystal fiber, which results in an escaped radial director field. The orientation of the LC is controlled by applying an external electric field. Due to the high index of the liquid crystal the fiber guides light by the photonic band gap effect. Multiple ZDWs exist in the visible and near infrared. The positions of the ZDWs can be either blue or red shifted depending on the frequency of the applied voltage

 6. Growth of emerald single crystals

  International Nuclear Information System (INIS)

  Bukin, G.V.; Godovikov, A.A.; Klyakin, V.A.; Sobolev, V.S.

  1986-01-01

  In addition to its use for jewelry, emerald can also be used in low-noise microwave amplifiers. The authors discuss flux crystallization of emerald and note that when emerald is grown by this method, it is desirable to use solvents which dissolve emerald with minimum deviations from congruence but at the same time with sufficient high efficiency. Emerald synthesis and crystal growth from slowly cooled solutions is discussed as another possibility. The techniques are examined. Vapor synthesis and growht of beryl crystals re reviewed and the authors experimentally study the seeded CVD crystallization of beryl from BeO, Al 2 O 3 and SiO 2 oxides, by using complex compounds as carrier agents. The color of crystals of emerald and other varieties of beryl is detemined by slelective light absorption in teh visible part of the spectrum and depends on the density and structural positions of chromphore ions: chromium, iron, vanadium, nickel, manganese and cobalt

 7. Springer Handbook of Crystal Growth

  CERN Document Server

  Dhanaraj, Govindhan; Prasad, Vishwanath; Dudley, Michael

  2010-01-01

  Over the years, many successful attempts have been made to describe the art and science of crystal growth. Most modern advances in semiconductor and optical devices would not have been possible without the development of many elemental, binary, ternary, and other compound crystals of varying properties and large sizes. The objective of the Springer Handbook of Crystal Growth is to present state-of-the-art knowledge of both bulk and thin-film crystal growth. The goal is to make readers understand the basics of the commonly employed growth processes, materials produced, and defects generated. Almost 100 leading scientists, researchers, and engineers from 22 different countries from academia and industry have been selected to write chapters on the topics of their expertise. They have written 52 chapters on the fundamentals of bulk crystal growth from the melt, solution, and vapor, epitaxial growth, modeling of growth processes and defects, techniques of defect characterization as well as some contemporary specia...

 8. Preparation of TiC single crystals

  International Nuclear Information System (INIS)

  Scheerer, B.; Fink, J.; Reichardt, W.

  1975-07-01

  TiC single crystals were prepared by vertical zone melting for measurements of the phonon dispersion by inelastic neutron scattering. The influence of the starting material and of the growing conditions on the growth of the crystal were studied. The crystals were characterized by chemical methods, EMX and neutron diffraction. It was possible to grow single crystals with a volume of up to 0.6 cm 3 and mosaic spread of less then 0.4 0 . (orig.) [de

 9. Crystal collimator systems for high energy frontier

  CERN Document Server

  AUTHOR|(CDS)2100516; Tikhomirov, Viktor; Lobko, Alexander

  2017-01-01

  Crystalline collimators can potentially considerably improve the cleaning performance of the presently used collimator systems using amorphous collimators. A crystal-based collimation scheme which relies on the channeling particle deflection in bent crystals has been proposed and extensively studied both theoretically and experimentally. However, since the efficiency of particle capture into the channeling regime does not exceed ninety percent, this collimation scheme partly suffers from the same leakage problems as the schemes using amorphous collimators. To improve further the cleaning efficiency of the crystal-based collimation system to meet the requirements of the FCC, we suggest here a double crystal-based collimation scheme, to which the second crystal is introduced to enhance the deflection of the particles escaping the capture to the channeling regime in its first crystal. The application of the effect of multiple volume reflection in one bent crystal and of the same in a sequence of crystals is simu...

 10. Photonic Crystals Towards Nanoscale Photonic Devices

  CERN Document Server

  Lourtioz, Jean-Michel; Berger, Vincent; Gérard, Jean-Michel; Maystre, Daniel; Tchelnokov, Alexei; Pagnoux, Dominique

  2008-01-01

  Just like the periodical crystalline potential in solid state crystals determines their properties for the conduction of electrons, the periodical structuring of photonic crystals leads to envisioning the possibility of achieving a control of the photon flux in dielectric and metallic materials. The use of photonic crystals as cages for storing, filtering or guiding light at the wavelength scale paves the way to the realization of optical and optoelectronic devices with ultimate properties and dimensions. This will contribute towards meeting the demands for greater miniaturization imposed by the processing of an ever increasing number of data. Photonic Crystals will provide students and researchers from different fields with the theoretical background required for modelling photonic crystals and their optical properties, while at the same time presenting the large variety of devices, ranging from optics to microwaves, where photonic crystals have found application. As such, it aims at building bridges between...

 11. Photonic Crystals Towards Nanoscale Photonic Devices

  CERN Document Server

  Lourtioz, Jean-Michel; Berger, Vincent; Gérard, Jean-Michel; Maystre, Daniel; Tchelnokov, Alexis

  2005-01-01

  Just like the periodical crystalline potential in solid-state crystals determines their properties for the conduction of electrons, the periodical structuring of photonic crystals leads to envisioning the possibility of achieving a control of the photon flux in dielectric and metallic materials. The use of photonic crystals as a cage for storing, filtering or guiding light at the wavelength scale thus paves the way to the realisation of optical and optoelectronic devices with ultimate properties and dimensions. This should contribute toward meeting the demands for a greater miniaturisation that the processing of an ever increasing number of data requires. Photonic Crystals intends at providing students and researchers from different fields with the theoretical background needed for modelling photonic crystals and their optical properties, while at the same time presenting the large variety of devices, from optics to microwaves, where photonic crystals have found applications. As such, it aims at building brid...

 12. EVALUATION OF SODIUM CHLORIDE CRYSTALLIZATION IN MEMBRANE DISTILLATION CRYSTALLIZATION APPLIED TO WATER DESALINATION

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Y. N. Nariyoshi

  Full Text Available Abstract Crystallization in a Direct Contact Membrane Distillation (DCMD process was studied both theoretically and experimentally. A mathematical model was proposed in order to predict the transmembrane flux in DCMD. The model fitted well experimental data for the system NaCl-H2O from undersaturated to supersaturated conditions in a specially designed crystallization setup at a bench scale. It was found that higher transmembrane fluxes induce higher temperature and concentration polarizations, as well as higher supersaturation in the vicinity of the solution-vapor interface. In this region, the supersaturation ratio largely exceeded the metastable limit for NaCl crystallization for the whole range of transmembrane fluxes of 0.37 to 1.54 kg/ (m2 h, implying that heterogeneous primary nucleation occurred close to such interface either in solution or on the membrane surface. Solids formed in solution accounted for 14 to 36% of the total solids, whereas solid formed on the membrane surface (fouling was responsible for 6 to 19%. The remaining solids deposited on other surfaces such as in pumps and pipe fittings. It was also discovered that, by increasing the supersaturation ratio, heterogeneous nucleation in solution increased and on the membrane surface decreased. Heterogeneous nuclei in solution grew in size both by a molecular mechanism and by agglomeration. Single crystals were cubic shaped with well-formed edges and dominant size of about 40 µm whereas agglomerates were about 240 µm in size. The approach developed here may be applied to understanding crystallization phenomena in Membrane Distillation Crystallization (MDC processes of any scale.

 13. Neutrons and the crystal ball experiments

  International Nuclear Information System (INIS)

  Alyea, J.; Grosnick, D.; Koetke, D.; Manweiler, R.; Spinka, H.; Stanislaus, S.

  1997-01-01

  The Crystal Ball detector, as originally constructed, consisted of a set of 672 optically-isolated NaI crystals, forming an approximately spherical shell and each crystal viewed by a photomultiplier, a charged-particle tracker within the NaI shell, and two endcaps to cover angles close to two colliding beams. The detector geometry subtends a solid angle of about 93% of 4π st (20 degree le θ le 160degree and 0degree le φ le 360degree) from the center. The Crystal Ball detector was used for two long series of experiments at the e + e - colliding beam accelerators SPEAR [1, 2, 3, 4] at SLAC and DORIS [5, 6, 7, 8] at DESY. A new set of measurements using the Crystal Ball detector is planned at the Brookhaven National Laboratory Alternating Gradient Synchrotrons (BNL AGS). These new experiments will use the 672 NaI crystals from the original detector, but neither the tracker nor endcaps. The ''Crystal Ball'' in this note will refer only to the set of NaI crystals. Initially, the reactions to be studied will include π - pr a rrow neutrals with pion beam momenta approximately400-750 MeV/c and K - pr a rrow neutrals with kaon beam momenta approximately600-750 MeV/c. Each of these reactions will include a neutron in the final state. whereas the fraction of e + e - interactions with neutrons at SLAC or DESY was quite small. Consequently, there is relatively little experience understanding the behavior of neutrons in the Crystal Ball

 14. The CMS crystal calorimeter

  CERN Document Server

  Lustermann, W

  2004-01-01

  The measurement of the energy of electrons and photons with very high accuracy is of primary importance far the study of many physics processes at the Large Hadron Collider (LHC), in particular for the search of the Higgs Boson. The CMS experiment will use a crystal calorimeter with pointing geometry, almost covering 4p, as it offers a very good energy resolution. It is divided into a barrel composed of 61200 lead tungstate crystals, two end-caps with 14648 crystals and a pre-shower detector in front of the end-cap. The challenges of the calorimeter design arise from the high radiation environment, the 4 Tesla magnetic eld, the high bunch crossing rate of 40 MHz and the large dynamic range, requiring the development of fast, radiation hard crystals, photo-detectors and readout electronics. An overview of the construction and design of the calorimeter will be presented, with emphasis on some of the details required to meet the demanding performance goals. 19 Refs.

 15. Bipolarons in nonmetallic crystals

  International Nuclear Information System (INIS)

  Vinetskii, V.L.; Pashitskii, E.A.; Yanchuk, V.A.

  1987-01-01

  The binding energy of a bipolaron in an ionic crystal increases substantially in the case of strong anisotropy of the effective masses of the free carriers of the easy plane type or easy axis type. In the second case the polaron is cigar-like in shape and the coaxial configuration of bipolarons is energetically favorable. In this case a significant gain in the binding energy and in the width of the region of existence of the bipolaron, with respect to the dielectric constant and the magnitude of the electron-phonon interaction constant, compared with an isotropic crystal, is obtained only for quasi-two-dimensional, or layered, and quasi-one-dimensional, or chainlike, crystals. This work shows that a significant gain in the binding energy can be obtained by taking into account the anisotropy of the dielectric constant of the crystal and localization of the electron wave functions in directions perpendicular to the layers and chains of atoms

 16. Mesoscopic surface roughness of ice crystals pervasive across a wide range of ice crystal conditions

  Science.gov (United States)

  Magee, N. B.; Miller, A.; Amaral, M.; Cumiskey, A.

  2014-11-01

  Here we show high-magnification images of hexagonal ice crystals acquired by environmental scanning electron microscopy (ESEM). Most ice crystals were grown and sublimated in the water vapor environment of an FEI-Quanta-200 ESEM, but crystals grown in a laboratory diffusion chamber were also transferred intact and imaged via ESEM. All of these images display prominent mesoscopic topography including linear striations, ridges, islands, steps, peaks, pits, and crevasses; the roughness is not observed to be confined to prism facets. The observations represent the most highly magnified images of ice surfaces yet reported and expand the range of conditions in which rough surface features are known to be conspicuous. Microscale surface topography is seen to be ubiquitously present at temperatures ranging from -10 °C to -40 °C, in supersaturated and subsaturated conditions, on all crystal facets, and irrespective of substrate. Despite the constant presence of surface roughness, the patterns of roughness are observed to be dramatically different between growing and sublimating crystals, and transferred crystals also display qualitatively different patterns of roughness. Crystals are also demonstrated to sometimes exhibit inhibited growth in moderately supersaturated conditions following exposure to near-equilibrium conditions, a phenomenon interpreted as evidence of 2-D nucleation. New knowledge about the characteristics of these features could affect the fundamental understanding of ice surfaces and their physical parameterization in the context of satellite retrievals and cloud modeling. Links to supplemental videos of ice growth and sublimation are provided.

 17. Numerical simulation of distorted crystal Darwin width

  International Nuclear Information System (INIS)

  Wang Li; Xu Zhongmin; Wang Naxiu

  2012-01-01

  A new numerical simulation method according to distorted crystal optical theory was used to predict the direct-cooling crystal monochromator optical properties(crystal Darwin width) in this study. The finite element analysis software was used to calculate the deformed displacements of DCM crystal and to get the local reciprocal lattice vector of distorted crystal. The broadening of direct-cooling crystal Darwin width in meridional direction was estimated at 4.12 μrad. The result agrees well with the experimental data of 5 μrad, while it was 3.89 μrad by traditional calculation method of root mean square (RMS) of the slope error in the center line of footprint. The new method provides important theoretical support for designing and processing of monochromator crystal for synchrotron radiation beamline. (authors)

 18. Molecular mechanisms of crystal growth

  International Nuclear Information System (INIS)

  Pina, C. M.

  2000-01-01

  In this paper I present an example of the research that the Mineral Surface Group of the Munster University is conducting in the field of Crystal Growth. Atomic Force Microscopy (Am) in situ observations of different barite (BaSO4) faces growing from aqueous solutions, in combination with computer simulations of the surface attachment of growth units allows us to test crystal growth models. Our results demonstrate the strong structural control that a crystal can exert on its own growth, revealing also the limitation of the classical crystal growth theories (two dimensional nucleation and spiral growth models) in providing a complete explanation for the growth behaviour at a molecular scale. (Author) 6 refs

 19. Absence of Quantum Time Crystals.

  Science.gov (United States)

  Watanabe, Haruki; Oshikawa, Masaki

  2015-06-26

  In analogy with crystalline solids around us, Wilczek recently proposed the idea of "time crystals" as phases that spontaneously break the continuous time translation into a discrete subgroup. The proposal stimulated further studies and vigorous debates whether it can be realized in a physical system. However, a precise definition of the time crystal is needed to resolve the issue. Here we first present a definition of time crystals based on the time-dependent correlation functions of the order parameter. We then prove a no-go theorem that rules out the possibility of time crystals defined as such, in the ground state or in the canonical ensemble of a general Hamiltonian, which consists of not-too-long-range interactions.

 20. Magnonic crystals for data processing

  International Nuclear Information System (INIS)

  Chumak, A V; Serga, A A; Hillebrands, B

  2017-01-01

  Magnons (the quanta of spin waves) propagating in magnetic materials with wavelengths at the nanometer-scale and carrying information in the form of an angular momentum can be used as data carriers in next-generation, nano-sized low-loss information processing systems. In this respect, artificial magnetic materials with properties periodically varied in space, known as magnonic crystals, are especially promising for controlling and manipulating magnon currents. In this article, different approaches for the realization of static, reconfigurable, and dynamic magnonic crystals are presented along with a variety of novel wave phenomena discovered in these crystals. Special attention is devoted to the utilization of magnonic crystals for processing of analog and digital information. (paper)

 1. Photonic crystals physics, fabrication and applications

  CERN Document Server

  Ohtaka, Kazuo

  2004-01-01

  "Photonic Crystals" details recent progress in the study of photonic crystals, ranging from fundamental aspects to up-to-date applications, in one unified treatment It covers most of the worldwide frontier fields in photonic crystals, including up-to-date fabrication techniques, recent and future technological applications, and our basic understanding of the various optical properties of photonic crystals Brand-new theoretical and experimental data are also presented The book is intended for graduate course students and specialists actively working in this field, but it will also be useful for newcomers, especially the extensive chapter dealing with fundamental aspects of photonic crystals, which paves the way to a full appreciation of the other topics addressed

 2. Crystallization dynamics in glass-forming systems

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Cullinan, Timothy Edward [Iowa State Univ., Ames, IA (United States)

  2016-02-19

  Crystallization under far-from-equilibrium conditions is investigated for two different scenarios: crystallization of the metallic glass alloy Cu50Zr50 and solidification of a transparent organic compound, o-terphenyl. For Cu50Zr50, crystallization kinetics are quanti ed through a new procedure that directly fits thermal analysis data to the commonly utilized JMAK model. The phase evolution during crystallization is quantified through in-situ measurements (HEXRD, DSC) and ex-situ microstructural analysis (TEM, HRTEM). The influence of chemical partitioning, diffusion, and crystallographic orientation on this sequence are examined. For o-terphenyl, the relationship between crystal growth velocity and interface undercooling is systematically studied via directional solidification.

 3. Glass transition, crystallization kinetics and pressure effect on crystallization of ZrNbCuNiBe bulk metallic glass

  DEFF Research Database (Denmark)

  Xing, P.F.; Zhuang, Yanxin; Wang, W.H.

  2002-01-01

  The glass transition behavior and crystallization kinetics of Zr48Nb8Cu14Ni12Be18 bulk metallic glass have been investigated by differential scanning calorimetry and x-ray powder diffraction (XRD). The activation energies of both glass transition and crystallization events have been obtained using...... the Kissinger method. Results indicate that this glass crystallizes by a three-stage reaction: (1) phase separation and primary crystallization of glass, (2) formation of intermetallic compounds, and (3) decomposition of intermetallic compounds and crystallization of residual amorphous phase. The pressure...

 4. Tunable Channel Drop Filter in a Two-Dimensional Photonic Crystal Modulated by a Nematic Liquid Crystal

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  2006-01-01

  Full Text Available Photonic crystals (PCs have many potential applications because of their ability to control light-wave propagation and because PC-based waveguides may be integrated into optical circuits. We propose a novel tunable PC channel drop filter based on nematic liquid crystals and investigate its properties numerically by using the finite-difference time-domain (FDTD method. The refractive indices of liquid crystals can be actively modulated after infiltrating nematic liquid crystals into the microcavity in PC waveguides with square lattices. Then we can control light propagation in a PC waveguide. We analyze the Q -factors and resonance frequencies of a tunable PC channel drop filter by considering various indices modulation of liquid crystals. The novel component can be used as wavelength division multiplexing in photonic integrated circuits.

 5. High-purity germanium crystal growing

  International Nuclear Information System (INIS)

  Hansen, W.L.; Haller, E.E.

  1982-10-01

  The germanium crystals used for the fabrication of nuclear radiation detectors are required to have a purity and crystalline perfection which is unsurpassed by any other solid material. These crystals should not have a net electrically active impurity concentration greater than 10 10 cm - 3 and be essentially free of charge trapping defects. Such perfect crystals of germanium can be grown only because of the highly favorable chemical and physical properties of this element. However, ten years of laboratory scale and commercial experience has still not made the production of such crystals routine. The origin and control of many impurities and electrically active defect complexes is now fairly well understood but regular production is often interrupted for long periods due to the difficulty of achieving the required high purity or to charge trapping in detectors made from crystals seemingly grown under the required conditions. The compromises involved in the selection of zone refining and crystal grower parts and ambients is discussed and the difficulty in controlling the purity of key elements in the process is emphasized. The consequences of growing in a hydrogen ambient are discussed in detail and it is shown how complexes of neutral defects produce electrically active centers

 6. Interpretation of the shape of electron diffraction spots from small polyhedral crystals by means of the crystal shape amplitude

  International Nuclear Information System (INIS)

  Neumann, W.; Hofmeister, H.; Heydenreich, J.; Komrska, J.

  1988-01-01

  The influence of the crystal shape on the fine structure of transmission electron diffraction (TED) patterns described by the crystal shape amplitude is discussed. A general algebraic expression for the crystal shape amplitude of any crystal polyhedron is used for computing the intensity distribution of TED reflections. The computer simulation method is applied to the analysis of the fine structure of TED patterns of small gold and palladium crystals having octahedral and tetrahedral habits. (orig.)

 7. Synthesis of SAPO-56 with controlled crystal size

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Wu, Ting; Feng, Xuhui [Colorado School of Mines, Chemical and Biological Engineering Department (United States); Carreon, Maria L. [University of Tulsa, Rusell School of Chemical Engineering (United States); Carreon, Moises A., E-mail: mcarreon@mines.edu [Colorado School of Mines, Chemical and Biological Engineering Department (United States)

  2017-03-15

  Herein, we present the hydrothermal synthesis of SAPO-56 crystals with relatively controlled crystal/particle size. The effects of water content, aluminum source, gel composition, stirring, crystallization temperature and time, as well as the incorporation of crystal growth inhibitors during synthesis were systematically investigated. The synthesized SAPO-56 crystals displayed BET surface areas as high as ∼630 m{sup 2} g{sup −1} with relative narrow size distribution in the ∼5–60 μm range. Nitrogen BET surface areas in the 451 to 631 m{sup 2} g{sup −1} range were observed. Decreasing the crystallization temperature from 220 to 210 °C helped to decrease the average SAPO-56 crystal size. Diluted gel compositions promoted the formation of smaller crystals. Crystal growth inhibitors were found to be helpful in reducing crystal size and narrow the size distribution. Specifically, ∼5 μm SAPO-56 crystals displaying narrow size distribution were synthesized employing aluminum-tri-sec-butoxide as Al source, high water content, and high stirring rates.

 8. Synthesis of SAPO-56 with controlled crystal size

  International Nuclear Information System (INIS)

  Wu, Ting; Feng, Xuhui; Carreon, Maria L.; Carreon, Moises A.

  2017-01-01

  Herein, we present the hydrothermal synthesis of SAPO-56 crystals with relatively controlled crystal/particle size. The effects of water content, aluminum source, gel composition, stirring, crystallization temperature and time, as well as the incorporation of crystal growth inhibitors during synthesis were systematically investigated. The synthesized SAPO-56 crystals displayed BET surface areas as high as ∼630 m"2 g"−"1 with relative narrow size distribution in the ∼5–60 μm range. Nitrogen BET surface areas in the 451 to 631 m"2 g"−"1 range were observed. Decreasing the crystallization temperature from 220 to 210 °C helped to decrease the average SAPO-56 crystal size. Diluted gel compositions promoted the formation of smaller crystals. Crystal growth inhibitors were found to be helpful in reducing crystal size and narrow the size distribution. Specifically, ∼5 μm SAPO-56 crystals displaying narrow size distribution were synthesized employing aluminum-tri-sec-butoxide as Al source, high water content, and high stirring rates.

 9. Radiation hardness of undoped BGO crystals

  International Nuclear Information System (INIS)

  Sahu, S.K.; Peng, K.C.; Huang, H.C.; Wang, C.H.; Chang, Y.H.; Hou, W.S.; Ueno, K.; Chou, F.I.; Wei, Y.Y.

  1997-01-01

  We measured the radiation hardness of undoped BGO crystals from two different manufacturers. Such crystals are proposed to be used in a small-angle calorimeter of the BELLE detector of the KEK B-factory. Transparency and scintillation light output of the crystals were monitored to see the effect of radiation damage. The crystals show considerable radiation hardness up to 10.2 Mrad equivalent dose, which is much higher than the maximum expected dosage of 500 krad per year of running at BELLE. (orig.)

 10. CH3NH3PbCl3 Single Crystals: Inverse Temperature Crystallization and Visible-Blind UV-Photodetector

  KAUST Repository

  Maculan, Giacomo

  2015-09-02

  Single crystals of hybrid perovskites have shown remarkably improved physical properties compared to their polycrystalline film counterparts, underscoring their importance in the further development of advanced semiconductor devices. Here we present a new method of sizeable CH3NH3PbCl3 single crystal growth based on retrograde solubility behavior of hybrid perovskites. We show, for the first time, the energy band structure, charge-carrier recombination and transport properties of single crystal CH3NH3PbCl3. The chloride-based perovskite crystals exhibit trap-state density, charge carriers concentration, mobility and diffusion length comparable with the best quality crystals of methylammonium lead iodide or bromide perovskites reported so far. The high quality of the crystal along with its suitable optical bandgap enabled us to design and build an efficient visible-blind UV-photodetector, demonstrating the potential of this material to be employed in optoelectronic applications.

 11. Protein crystal growth on board Shenzhou 3: a concerted effort improves crystal diffraction quality and facilitates structure determination

  International Nuclear Information System (INIS)

  Han, Y.; Cang, H.-X.; Zhou, J.-X.; Wang, Y.-P.; Bi, R.-C.; Colelesage, J.; Delbaere, L.T.J.; Nahoum, V.; Shi, R.; Zhou, M.; Zhu, D.-W.; Lin, S.-X.

  2004-01-01

  The crystallization of 16 proteins was carried out using 60 wells on board Shenzhou 3 in 2002. Although the mission was only 7 days, careful and concerted planning at all stages made it possible to obtain crystals of improved quality compared to their ground controls for some of the proteins. Significantly improved resolutions were obtained from diffracted crystals of 4 proteins. A complete data set from a space crystal of the PEP carboxykinase yielded significantly higher resolution (1.46 A vs. 1.87 A), I/sigma (22.4 vs. 15.5), and a lower average temperature factor (29.2 A 2 vs. 42.9 A 2 ) than the best ground-based control crystal. The 3-D structure of the enzyme is well improved with significant ligand density. It has been postulated that the reduced convection and absence of macromolecule sedimentation under microgravity have advantages/benefits for protein crystal growth. Improvements in experimental design for protein crystal growth in microgravity are ongoing

 12. The plug-based nanovolume Microcapillary Protein Crystallization System (MPCS)

  International Nuclear Information System (INIS)

  Gerdts, Cory J.; Elliott, Mark; Lovell, Scott; Mixon, Mark B.; Napuli, Alberto J.; Staker, Bart L.; Nollert, Peter; Stewart, Lance

  2008-01-01

  The Microcapillary Protein Crystallization System (MPCS) is a new protein-crystallization technology used to generate nanolitre-sized crystallization experiments for crystal screening and optimization. Using the MPCS, diffraction-ready crystals were grown in the plastic MPCS CrystalCard and were used to solve the structure of methionine-R-sulfoxide reductase. The Microcapillary Protein Crystallization System (MPCS) embodies a new semi-automated plug-based crystallization technology which enables nanolitre-volume screening of crystallization conditions in a plasticware format that allows crystals to be easily removed for traditional cryoprotection and X-ray diffraction data collection. Protein crystals grown in these plastic devices can be directly subjected to in situ X-ray diffraction studies. The MPCS integrates the formulation of crystallization cocktails with the preparation of the crystallization experiments. Within microfluidic Teflon tubing or the microfluidic circuitry of a plastic CrystalCard, ∼10–20 nl volume droplets are generated, each representing a microbatch-style crystallization experiment with a different chemical composition. The entire protein sample is utilized in crystallization experiments. Sparse-matrix screening and chemical gradient screening can be combined in one comprehensive ‘hybrid’ crystallization trial. The technology lends itself well to optimization by high-granularity gradient screening using optimization reagents such as precipitation agents, ligands or cryoprotectants

 13. Influence of the cone angle and crystal shape on the formation of twins in InP crystals

  International Nuclear Information System (INIS)

  Li, Xiaolan; Yang, Ruixia; Yang, Fan; Sun, Tongnian; Sun, Niefeng

  2012-01-01

  We present the investigation of twinning phenomena of LEC InP crystal growth which has been carried out in our laboratory in recent years. It is observed that the yield of twin-free single crystal InP can be grown by control the cone angle and crystal shape of a gradually increased diameter. Twin formation has been correlated to many growth factors. The influence of ingot shape on the formation of twins can be looked as the conical angle dependent twin probability of InP crystals. Twin-free InP crystals can be grown by large cone angle over 75 to 90 . (copyright 2012 WILEY-VCH Verlag GmbH and Co. KGaA, Weinheim) (orig.)

 14. Optical microcavities based on surface modes in two-dimensional photonic crystals and silicon-on-insulator photonic crystals

  DEFF Research Database (Denmark)

  Xiao, Sanshui; Qiu, M.

  2007-01-01

  Surface-mode optical microcavities based on two-dimensional photonic crystals and silicon-on-insulator photonic crystals are studied. We demonstrate that a high-quality-factor microcavity can be easily realized in these structures. With an increasing of the cavity length, the quality factor is gr...... is gradually enhanced and the resonant frequency converges to that of the corresponding surface mode in the photonic crystals. These structures have potential applications such as sensing.......Surface-mode optical microcavities based on two-dimensional photonic crystals and silicon-on-insulator photonic crystals are studied. We demonstrate that a high-quality-factor microcavity can be easily realized in these structures. With an increasing of the cavity length, the quality factor...

 15. CRYSTAL simulation code and modeling of coherent effects in a bent crystal at the LHC

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Sytov, A.I., E-mail: alex_sytov@mail.ru [Research Institute for Nuclear Problems, Belarusian State University, Bobruiskaya str., 11, 220030 Minsk (Belarus); INFN Sezione di Ferrara, Dipartimento di Fisica e Scienze della Terra, Università di Ferrara, Via Saragat 1, 44100 Ferrara (Italy); Tikhomirov, V.V., E-mail: vvtikh@mail.ru [Research Institute for Nuclear Problems, Belarusian State University, Bobruiskaya str., 11, 220030 Minsk (Belarus)

  2015-07-15

  A CRYSTAL simulation code for particle tracking in crystals is introduced. Its essence consists in both adequate and fast sampling of proton trajectories in crystals which is crucial for both correct description of experiments and quantitative prediction of new effects. The H8 single-pass experiment at the CERN SPS as well as 7 TeV proton deflection by a bent crystal at the LHC are simulated. We predict the existence of dechanneling peaks corresponding to the planar channeling oscillations as well as describe the possibility of their observation at high energies, specifically at the LHC energy. An effect of excess over the amorphous level of ionization losses in the channeling mode was also found at 7 TeV.

 16. "Daisy-like" crystals: A rare and unknown type of urinary crystal.

  Science.gov (United States)

  Fogazzi, G B; Anderlini, R; Canovi, S; Covarelli, C; Gras, J; Kučera, J; Proietti, A; Rogic, D; Teboul, R; Ferraris Fusarini, C; de Liso, F; Garigali, G; Daudon, M

  2017-08-01

  Crystals are well known structures of urinary sediment, most of which are identified by the combined knowledge of crystal morphology, birefringence features at polarized light, and urine pH. In this paper, we report on a cohort of subjects whose urine contained a very rare type of crystal, which we first described in 2004 and which, based on its peculiar morphology, we define as "daisy-like crystal" (DLcr). Reports on DLcr were spontaneously sent to our laboratory over a 10.5-year period by different laboratory professionals and by one veterinary clinician who, in their everyday work, had come across DLcr. After the examination of DLcr images submitted, a number of other information were requested and partly obtained. DLcr were found in 9 human beings in 7 different laboratories, located in 4 countries (Italy, Belgium, Croatia, France). DLcr were found mostly in female (8/9), at all ages (3.5 to 93years), mostly in alkaline urine (pH6.0 to 7.5), at variable specific gravity values (1.010 to 1.030), either as isolated particles (2/8) or in association with other crystals (5/8) and/or leucocytes or bacteria (3/8). In addition, DLcr were found in the urine of a 1-year-old dog, examined in a veterinary clinic of Czech Republic. In 3 cases, DLcr were identified by manual microscopy, while in 7 cases by automated urine sediment analyzers. This paper confirms the possible presence in the urine of DLcr. However, further cases are needed to clarify their frequency, clinical meaning, and composition. Copyright © 2017. Published by Elsevier B.V.

 17. Effects of Degree of Enzymatic Interesterification on the Physical Properties of Margarine Fats: Solid Fat Content, Crystallization Behavior, Crystal Morphology, and Crystal Network

  DEFF Research Database (Denmark)

  Zhang, Hong; Smith, Paul; Adler-Nissen, Jens

  2004-01-01

  In this study enzymatic-interesterified margarine fats with different conversion degrees were produced in a packed-bed reactor. The effects of conversion degree on the formation of free fatty acids and diacyglycerols, solid fat content, crystallization behavior, microstructure, and crystal network...... °C with increasing conversion degree. Increased conversion degree from the blend to products, measured by X-ray with addition of 50% of rapeseed oil for dilution, caused the content of â to decrease from 100% to 33%, and 30% and eventually to pure ⢠crystal. However, double chain packing...

 18. Infoteeninduse sümpoosion Budapestis / Sirje Virkus

  Index Scriptorium Estoniae

  Virkus, Sirje, 1956-

  1995-01-01

  16.-18. jaanuaril '95. toimus Budapestis kolmas rahvusvaheline BOBCATSSS-i (Euroopa juhtivate raamatukogu- ja infoteaduse õppeasutuste ühendus) sümpoosion "Marketing & Developing (New) Information Products & Services in Europe". Püüti leida vastust küsimusele, kuidas raamatukoguhoidjad tulevad toime infotehnoloogia põhjustatud muutuste protsessis. Käsitleti uusi infotooteid- ja teenuseid ning marketingi alaseid uuringuid Euroopas. Sirje Virkus Tallinna Pedagoogikaülikoolist esines ettekandega, milles tutvustas Interneti kasutamist akadeemilises keskkonnas.Ettekanne käsitles TPÜ Raamatukogu Interneti kasutajaid ja nende oskust leida elektroonilist infot

 19. Enhancement of crystal homogeneity of protein crystals under application of an external alternating current electric field

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Koizumi, H.; Uda, S.; Fujiwara, K.; Nozawa, J. [Institute for Materials Research, Tohoku University, 2-1-1 Katahira, Aoba-ku, Sendai, 980-8577 (Japan); Tachibana, M. [Graduate School of Nanobioscience, Yokohama City University, 22-2 Seto, Kanazawa-ku, Yokohama, 236-0027 (Japan); Kojima, K. [Department of Education, Yokohama Soei University, 1 Miho-tyou, Midori-ku, Yokohama, 226-0015 (Japan)

  2014-10-06

  X-ray diffraction rocking-curve measurements were performed on tetragonal hen egg white (HEW) lysozyme crystals grown with and without the application of an external alternating current (AC) electric field. The crystal quality was assessed by the full width at half maximum (FWHM) value for each rocking curve. For two-dimensional maps of the FWHMs measured on the 440 and the 12 12 0 reflection, the crystal homogeneity was improved under application of an external electric field at 1 MHz, compared with that without. In particular, the significant improvement of the crystal homogeneity was observed for the 12 12 0 reflection.

 20. Magnetophotonic crystals

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Inoue, M [Toyohashi University of Technology, Toyohashi, Aichi 441-8580 (Japan); Fujikawa, R [Toyohashi University of Technology, Toyohashi, Aichi 441-8580 (Japan); Baryshev, A [Toyohashi University of Technology, Toyohashi, Aichi 441-8580 (Japan); Khanikaev, A [Toyohashi University of Technology, Toyohashi, Aichi 441-8580 (Japan); Lim, P B [CREST, Japan Science and Technology Agency, Saitama 332-0012, Japan (Japan); Uchida, H [Toyohashi University of Technology, Toyohashi, Aichi 441-8580 (Japan); Aktsipetrov, O [Lomonosov Moscow State University, Leninskie Gory, Moscow, 119992 (Russian Federation); Fedyanin, A [Lomonosov Moscow State University, Leninskie Gory, Moscow, 119992 (Russian Federation); Murzina, T [Lomonosov Moscow State University, Leninskie Gory, Moscow, 119992 (Russian Federation); Granovsky, A [Lomonosov Moscow State University, Leninskie Gory, Moscow, 119992 (Russian Federation)

  2006-04-21

  When the constitutive materials of photonic crystals (PCs) are magnetic, or even only a defect introduced in PCs is magnetic, the resultant PCs exhibit very unique optical and magneto-optical properties. The strong photon confinement in the vicinity of magnetic defects results in large enhancement in linear and nonlinear magneto-optical responses of the media. Novel functions, such as band Faraday effect, magnetic super-prism effect and non-reciprocal or magnetically controllable photonic band structure, are predicted to occur theoretically. All the unique features of the media arise from the existence of magnetization in media, and hence they are called magnetophotonic crystals providing the spin-dependent nature in PCs. (topical review)

 1. Magnetophotonic crystals

  International Nuclear Information System (INIS)

  Inoue, M; Fujikawa, R; Baryshev, A; Khanikaev, A; Lim, P B; Uchida, H; Aktsipetrov, O; Fedyanin, A; Murzina, T; Granovsky, A

  2006-01-01

  When the constitutive materials of photonic crystals (PCs) are magnetic, or even only a defect introduced in PCs is magnetic, the resultant PCs exhibit very unique optical and magneto-optical properties. The strong photon confinement in the vicinity of magnetic defects results in large enhancement in linear and nonlinear magneto-optical responses of the media. Novel functions, such as band Faraday effect, magnetic super-prism effect and non-reciprocal or magnetically controllable photonic band structure, are predicted to occur theoretically. All the unique features of the media arise from the existence of magnetization in media, and hence they are called magnetophotonic crystals providing the spin-dependent nature in PCs. (topical review)

 2. Crystals in crystals

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christensen, Claus H.; Schmidt, I.; Carlsson, A.

  2005-01-01

  A major factor governing the performance of catalytically active particles supported on a zeolite carrier is the degree of dispersion. It is shown that the introduction of noncrystallographic mesopores into zeolite single crystals (silicalite-1, ZSM-5) may increase the degree of particle dispersion....... As representative examples, a metal (Pt), an alloy (PtSn), and a metal carbide (beta-Mo2C) were supported on conventional and mesoporous zeolite carriers, respectively, and the degree of particle dispersion was compared by TEM imaging. On conventional zeolites, the supported material aggregated on the outer surface...

 3. Towards 3D crystal orientation reconstruction using automated crystal orientation mapping transmission electron microscopy (ACOM-TEM).

  Science.gov (United States)

  Kobler, Aaron; Kübel, Christian

  2018-01-01

  To relate the internal structure of a volume (crystallite and phase boundaries) to properties (electrical, magnetic, mechanical, thermal), a full 3D reconstruction in combination with in situ testing is desirable. In situ testing allows the crystallographic changes in a material to be followed by tracking and comparing the individual crystals and phases. Standard transmission electron microscopy (TEM) delivers a projection image through the 3D volume of an electron-transparent TEM sample lamella. Only with the help of a dedicated TEM tomography sample holder is an accurate 3D reconstruction of the TEM lamella currently possible. 2D crystal orientation mapping has become a standard method for crystal orientation and phase determination while 3D crystal orientation mapping have been reported only a few times. The combination of in situ testing with 3D crystal orientation mapping remains a challenge in terms of stability and accuracy. Here, we outline a method to 3D reconstruct the crystal orientation from a superimposed diffraction pattern of overlapping crystals without sample tilt. Avoiding the typically required tilt series for 3D reconstruction enables not only faster in situ tests but also opens the possibility for more stable and more accurate in situ mechanical testing. The approach laid out here should serve as an inspiration for further research and does not make a claim to be complete.

 4. Fabricating colloidal crystals and construction of ordered nanostructures

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sun Zhiqiang

  2006-01-01

  Full Text Available AbstractColloidal crystals of polymeric or inorganic microspheres are of extensive interest due to their potential applications in such as sensing, optics, photonic bandgap and surface patterning. The article highlights a set of approaches developed in our group, which are efficient to prepare colloidal crystals with ordered voids, patterned colloidal crystals on non-planar surfaces, heterogeneous colloidal crystals of different building blocks, colloidal crystals composed of non-spherical polyhedrons, and colloidal crystals of non-close-packed colloidal microspheres in particular. The use of these colloidal crystals as templates for different microstructures range from nanoscale to micron-scale is also summarized.

 5. Lab-on-a-Chip Based Protein Crystallization

  Science.gov (United States)

  vanderWoerd, Mark J.; Brasseur, Michael M.; Spearing, Scott F.; Whitaker, Ann F. (Technical Monitor)

  2001-01-01

  We are developing a novel technique with which we will grow protein crystals in very small volumes, utilizing chip-based, microfluidic ("LabChip") technology. This development, which is a collaborative effort between NASA's Marshall Space Flight Center and Caliper Technologies Corporation, promises a breakthrough in the field of protein crystal growth. Our initial results obtained from two model proteins, Lysozyme and Thaumatin, show that it is feasible to dispense and adequately mix protein and precipitant solutions on a nano-liter scale. The mixtures have shown crystal growth in volumes in the range of 10 nanoliters to 5 microliters. In addition, large diffraction quality crystals were obtained by this method. X-ray data from these crystals were shown to be of excellent quality. Our future efforts will include the further development of protein crystal growth with LabChip(trademark) technology for more complex systems. We will initially address the batch growth method, followed by the vapor diffusion method and the liquid-liquid diffusion method. The culmination of these chip developments is to lead to an on orbit protein crystallization facility on the International Space Station. Structural biologists will be invited to utilize the on orbit Iterative Biological Crystallization facility to grow high quality macromolecular crystals in microgravity.

 6. Crystal structure and vibrational spectra of piperazinium bis(4-hydroxybenzenesulphonate) molecular-ionic crystal

  Science.gov (United States)

  Marchewka, M. K.; Pietraszko, A.

  2008-02-01

  The piperazinium bis(4-hydroxybenzenesulphonate) crystallizes from water solution at room temperature in P2 1/ c space group of monoclinic system. The crystals are built up of doubly protonated piperazinium cations and ionized 4-hydroxybenzenesulphonate anions that interact through weak hydrogen bonds of O-H⋯O and N-H⋯O type. Mutual orientation of anions is determined by non-conventional hydrogen bonds of C-H⋯π type. Room temperature powder FT IR and FT Raman measurements were carried out. The vibrational spectra are in full agreement with the structure obtained from X-ray crystallography. The big single crystals of the title salt can be grown.

 7. Method of fabricating patterned crystal structures

  KAUST Repository

  Yu, Liyang

  2016-12-15

  A method of manufacturing a patterned crystal structure for includes depositing an amorphous material. The amorphous material is modified such that a first portion of the amorphous thin-film layer has a first height/volume and a second portion of the amorphous thin-film layer has a second height/volume greater than the first portion. The amorphous material is annealed to induce crystallization, wherein crystallization is induced in the second portion first due to the greater height/volume of the second portion relative to the first portion to form patterned crystal structures.

 8. Computation of LACBED images from bi-crystals using reciprocity. Part 1 Rigid-body displacements between parallel crystals

  International Nuclear Information System (INIS)

  Kube, D.; Goodman, P.; Forwood, C.; Rossouw, C.

  1997-01-01

  A new method for the rapid generation of high resolution bicrystal LACBED images is described, which uses reciprocity to generate the second-crystal transmission function for a specific doubly-transmitted beam. As a result, sets of bright-field or specific dark-field LACBED images can readily be generated for sets inter-crystal displacements, to allow comparison with experimental results. In Part I we describe results obtained for pure translations between bi-crystals pairs, while in Part II we describe the method for bi-crystals incorporating relative rotations as well as translations. It is envisaged that this technique will be useful for the body semi-conductor crystal pair interfaces, and metal-alloy grain boundaries, in particular. (authors). 16 refs., 6 figs

 9. Approaches to automated protein crystal harvesting

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Deller, Marc C., E-mail: mdeller@scripps.edu; Rupp, Bernhard, E-mail: mdeller@scripps.edu

  2014-01-28

  Approaches to automated and robot-assisted harvesting of protein crystals are critically reviewed. While no true turn-key solutions for automation of protein crystal harvesting are currently available, systems incorporating advanced robotics and micro-electromechanical systems represent exciting developments with the potential to revolutionize the way in which protein crystals are harvested.

 10. Crystal growth, morphology, thermal and spectral studies of an organosulfur nonlinear optical bis(guanidinium) 5-sulfosalicylate (BG5SS) single crystals

  Science.gov (United States)

  Dhavamurthy, M.; Peramaiyan, G.; Babu, K. Syed Suresh; Mohan, R.

  2015-04-01

  Organosulfur nonlinear optical single crystals of orthorhombic bis(guanidinium) 5-sulfosalicylate (2CH6N3 +·C7H4O6S2-·H2O) with dimension 14 mm × 4 mm × 5 mm have been grown from methanol and water solvents in 1:1 ratio by the slow evaporation growth technique. The crystal structure and morphology of the crystals have been studied by single-crystal X-ray diffraction. FTIR spectroscopic studies were carried out to identify the functional groups and vibrational modes present in the grown crystals. The UV-Vis spectrum was studied to analyze the linear optical properties of the grown crystals. The thermal gravimetric analysis was conducted on the grown crystals, and the result revealed that the grown crystal is thermally stable up to 65 °C. The dielectric tensor components ɛ 11, ɛ 22 and ɛ 33 of BG5SS crystal were evaluated as a function of frequency at 40 °C. The surface laser damage threshold for the grown crystal was measured using Nd:YAG laser. Further, Vickers micro-hardness study was carried out to analyze the mechanical strength of the grown crystals for various loads.

 11. Crystallization and evaluation of hen egg-white lysozyme crystals for protein pH titration in the crystalline state

  International Nuclear Information System (INIS)

  Iwai, Wakari; Yagi, Daichi; Ishikawa, Takuya; Ohnishi, Yuki; Tanaka, Ichiro; Niimura, Nobuo

  2008-01-01

  Hen egg-white lysozyme was crystallized over a wide pH range (2.5–8.0) and the quality of the crystals was characterized. Crystallization phase diagrams at pH 2.5, 6.0 and 7.5 were determined To observe the ionized status of the amino acid residues in proteins at different pH (protein pH titration in the crystalline state) by neutron diffraction, hen egg-white lysozyme was crystallized over a wide pH range (2.5–8.0). Crystallization phase diagrams at pH 2.5, 6.0 and 7.5 were determined. At pH < 4.5 the border between the metastable region and the nucleation region shifted to the left (lower precipitant concentration) in the phase diagram, and at pH > 4.5 the border shifted to the right (higher precipitant concentration). The qualities of these crystals were characterized using the Wilson plot method. The qualities of all crystals at different pH were more or less equivalent (B-factor values within 25–40). It is expected that neutron diffraction analysis of these crystals of different pH provides equivalent data in quality for discussions of protein pH titration in the crystalline state of hen egg-white lysozyme

 12. Bulk crystal growth and their effective third order nonlinear optical properties of 2-(4-fluorobenzylidene) malononitrile (FBM) single crystal

  Science.gov (United States)

  Priyadharshini, A.; Kalainathan, S.

  2018-04-01

  2-(4-fluorobenzylidene) malononitrile (FBM), an organic third order nonlinear (TONLO) single crystal with the dimensions of 32 × 7 × 11 mm3, has been successfully grown in acetone solution by slow evaporation technique at 35 °C. The crystal system (triclinic), space group (P-1) and crystalline purity of the titular crystal were measured by single crystal and powder X-ray diffraction, respectively. The molecular weight and the multiple functional groups of the FBM material were confirmed through the mass and FT-IR spectral analysis. UV-Vis-NIR spectral study enroles that the FBM crystal exhibits excellent transparency (83%) in the entire visible and near infra-red region with a wide bandgap 2.90 eV. The low dielectric constant (εr) value of FBM crystal is appreciable for microelectronics industry applications. Thermal stability and melting point (130.09 °C) were ascertained by TGA-DSC analysis. The laser-induced surface damage threshold (LDT) value of FBM specimen is found to be 2.14 GW/cm2, it is fairly good compared to other reported NLO crystals. The third - order nonlinear optical character of the FBM crystal was confirmed through the typical single beam Z-scan technique. All these finding authorized that the organic crystal of FBM is favorably suitable for NLO applications.

 13. Photonic-crystal fibers gyroscope

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ali Muse Haider

  2015-01-01

  Full Text Available In this paper we proposed to use of a photonic crystal fiber with an inner hollow defect. The use of such fibers is not affected by a material medium on the propagation of optical radiation. Photonic crystal fibers present special properties and capabilities that lead to an outstanding potential for sensing applications

 14. Crystal shapes on striped surface domains

  International Nuclear Information System (INIS)

  Valencia, Antoni

  2004-01-01

  The equilibrium shapes of a simple cubic crystal in contact with a planar chemically patterned substrate are studied theoretically using an effective interface model. The substrate is primarily made of lyophobic material and is patterned with a lyophilic (easily wettable) stripe domain. Three regimes can be distinguished for the equilibrium shapes of the crystal. The transitions between these regimes as the volume of the crystal is changed are continuous or discontinuous depending on the strength of the couplings between the crystal and the lyophilic and lyophobic surface domains. If the crystal grows through a series of states close to equilibrium, the discontinuous transitions correspond to growth instabilities. These transitions are compared with similar results that have been obtained for a volume of liquid wetting a lyophilic stripe domain

 15. Quasimetallic silicon micromachined photonic crystals

  International Nuclear Information System (INIS)

  Temelkuran, B.; Bayindir, Mehmet; Ozbay, E.; Kavanaugh, J. P.; Sigalas, M. M.; Tuttle, G.

  2001-01-01

  We report on fabrication of a layer-by-layer photonic crystal using highly doped silicon wafers processed by semiconductor micromachining techniques. The crystals, built using (100) silicon wafers, resulted in an upper stop band edge at 100 GHz. The transmission and defect characteristics of these structures were found to be analogous to metallic photonic crystals. We also investigated the effect of doping concentration on the defect characteristics. The experimental results agree well with predictions of the transfer matrix method simulations

 16. Beginner’s guide to flux crystal growth

  CERN Document Server

  Tachibana, Makoto

  2017-01-01

  This book introduces the principles and techniques of crystal growth by the flux method, which is arguably the most useful way to obtain millimeter- to centimeter-sized single crystals for physical research. As it is possible to find an appropriate solvent (“flux”) for nearly all inorganic materials, the flux method can be applied to the growth of many crystals ranging from transition metal oxides to intermetallic compounds. Both important principles and experimental procedures are described in a clear and accessible manner. Practical advice on various aspects of the experiment, which is not readily available in the literature, will assist the beginning graduate students in setting up the lab and conducting successful crystal growth. The mechanisms of crystal growth at an elementary level are also provided to better understand the techniques and to help in assessing the quality of the crystals. The book also contains many photographs of beautiful crystals with important physical properties of current inte...

 17. Growth and Characterization of Tetraphenylphosphonium Bromide Crystal

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Guangqiang Wang

  2017-05-01

  Full Text Available Multiple-phenyl phosphorous compounds are a group of chemical materials that have been used as reactants, pharmaceutical intermediates, extractants, and catalysts in organic synthetic reactions. However, the crystal growth of bulk crystals of multiple-phenyl phosphorous compounds, which may expand their applications in photonics technology, have been largely overlooked. In this article, the crystal growth of tetraphenylphosphonium bromide (TPPB has been studied in organic solvents and water. The crystal structures and crystallization features are analyzed by X-ray diffraction data. By a slow temperature-lowering method, a single-crystal of TPPB (2H2O with the size of 27 × 20 × 20 mm3 has been obtained in water. The basic thermal and optical properties were characterized. We find that the TPPB (2H2O crystal shows excellent transparent property in the near-IR region. Large Raman shifts and strong Raman scattering intensity indicate that TPPB is a potential candidate in Raman-scattering-based nonlinearity applications.

 18. Influence of magnetic field on the morphology of the andrographolide crystal from supercritical carbon dioxide extraction crystallization

  Science.gov (United States)

  Chen, Kexun; Zhang, Xingyuan; Pan, Jian; Zhang, Wencheng; Yong, Ji; Yin, Wenhong

  2003-10-01

  In this paper, a supercritical fluid extraction-crystallization of andrographolide, a kind of Chinese traditional medicine, was investigated. We have studied the extraction-crystallization process with or without magnet in the extractor, respectively. It was found that the presence of magnetic field is an important factor influencing the quality of the products. SEM images showed that the crystal was slice-like in shape, and many slices reunited together in the absence of magnet. Further research showed that pressure had a certain effect on the morphology of the crystal.

 19. Waveguiding in supported phononic crystal plates

  International Nuclear Information System (INIS)

  Vasseur, J; Hladky-Hennion, A-C; Deymier, P; Djafari-Rouhani, B; Duval, F; Dubus, B; Pennec, Y

  2007-01-01

  We investigate, with the help of the finite element method, the existence of absolute band gaps in the band structure of a free-standing phononic crystal plate and of a phononic crystal slab deposited on a substrate. The two-dimensional phononic crystal is constituted by a square array of holes drilled in an active piezoelectric (PZT5A or AlN) matrix. For both matrix materials, an absolute band gap occurs in the band structure of the free-standing plate provided the thickness of the plate is on the order of magnitude of the lattice parameter. When the plate is deposited on a Si substrate, the absolute band gap still remains when the matrix of the phononic crystal is made of PZT5A. The AlN phononic crystal plate losses its gap when supported by the Si substrate. In the case of the PZT5A matrix, we also study the possibility of localized modes associated with a linear defect created by removing one row of air holes in the deposited phononic crystal plate

 20. Channeling crystals for positron production

  International Nuclear Information System (INIS)

  Decker, F.J.

  1991-05-01

  Particles traversing at small angles along a single crystal axis experience a collective scattering force of many crystal atoms. The enormous fields can trap the particles along an axis or plane, called channeling. High energy electrons are attracted by the positive nuclei and therefore produce strongly enhanced so called coherent bremsstrahlung and pair production. These effects could be used in a positron production target: A single tungsten crystal is oriented to the incident electron beam within 1 mrad. At 28 GeV/c the effective radiation length is with 0.9 mm about one quarter of the amorphous material. So the target length can be shorter, which yields a higher conversion coefficient and a lower emittance of the positron beam. This makes single crystals very interesting for positron production targets. 18 refs., 2 figs

 1. Size effects in crystal plasticity

  DEFF Research Database (Denmark)

  Borg, Ulrik

  2007-01-01

  Numerical analyses of plasticity size effects have been carried out for different problems using a developed strain gradient crystal plasticiy theory. The theory employs higher order stresses as work conjugates to slip gradients and uses higher order boundary conditions. Problems on localization...... of plastic flow in a single crystal, grain boundary effects in a bicrystal, and grain size effects in a polycrystal are studied. Single crystals containing micro-scale voids have also been analyzed at different loading conditions with focus on the stress and deformation fields around the voids, on void...... growth and interaction between neighboring voids, and on a comparison between the developed strain gradient crystal plasticity theory and a discrete dislocation plasticity theory. Furthermore, voids and rigid inclusions in isotropic materials have been studied using a strain gradient plasticity theory...

 2. Future application of Czochralski crystal pulling for silicon

  Science.gov (United States)

  Matlcok, J. H.

  1985-08-01

  Czochralski (Cz) crystal pulling has been the predominant method used for preparing silicon single crystal for the past twenty years. The fundamental technology used has changed little. However, great strides have been made in learning how to make the crystals bigger and of better quality at ever increasing productivity rates. Currently charge sizes of 50 kg of polycrystal silicon are being used for production and crystals up to ten inches in diameter have been grown without major difficulty. The largest material actually being processed in silicon wafer form is 150 mm (6 inches) in diameter. Growing of crystals in a magnetic field has proved to be particularly useful for microscopic impurity control. Major developments in past years on equipment for Cz crystal pulling have included the automatic growth control of the diameter as well as the starting core of the crystal, the use of magnetic fields and around the crystal puller to supress convection, various recharging schemes for dopant control and the use of continuous liquid feed in the crystal puller. The latter, while far from being a reliable production process, is ideal in concept for major improvement in Cz crystal pulling. The Czochralski process will maintain its dominance of silicon crystal production for many years.

 3. Crystal modifications and dissolution rate of piroxicam.

  Science.gov (United States)

  Lyn, Lim Yee; Sze, Huan Wen; Rajendran, Adhiyaman; Adinarayana, Gorajana; Dua, Kamal; Garg, Sanjay

  2011-12-01

  Piroxicam is a nonsteroidal anti-inflammatory drug with low aqueous solubility which exhibits polymorphism. The present study was carried out to develop polymorphs of piroxicam with enhanced solubility and dissolution rate by the crystal modification technique using different solvent mixtures prepared with PEG 4000 and PVP K30. Physicochemical characteristics of the modified crystal forms of piroxicam were investigated by X-ray powder diffractometry, FT-IR spectrophotometry and differential scanning calorimetry. Dissolution and solubility profiles of each modified crystal form were studied and compared with pure piroxicam. Solvent evaporation method (method I) produced both needle and cubic shaped crystals. Slow crystallization from ethanol with addition of PEG 4000 or PVP K30 at room temperature (method II) produced cubic crystal forms. Needle forms produced by method I improved dissolution but not solubility. Cubic crystals produced by method I had a dissolution profile similar to that of untreated piroxicam but showed better solubility than untreated piroxicam. Cubic shaped crystals produced by method II showed improved dissolution, without a significant change in solubility. Based on the XRPD results, modified piroxicam crystals obtained by method I from acetone/benzene were cube shaped, which correlates well with the FTIR spectrum; modified needle forms obtained from ethanol/methanol and ethanol/acetone showed a slight shift of FTIR peak that may be attributed to differences in the internal structure or conformation.

 4. Non-isothermal crystallization of PET/PLA blends

  International Nuclear Information System (INIS)

  Chen, Huipeng; Pyda, Marek; Cebe, Peggy

  2009-01-01

  Binary blends of poly(ethylene terephthalate) with poly(lactic acid), PET/PLA, were studied by differential scanning calorimetry and X-ray scattering. The PET/PLA blends, prepared by solution casting, were found to be miscible in the melt over the entire composition range. Both quenched amorphous and semicrystalline blends exhibit a single, composition dependent glass transition temperature. We report the non-isothermal crystallization of (a) PET, with and without the presence of PLA crystals and (b) PLA, with and without the presence of PET crystals. PET can crystallize in all blends, regardless of whether PLA is amorphous or crystalline, and degree of crystallinity of PET decreases as PLA content increases. In contrast, PLA crystallization is strongly affected by the mobility of the PET fraction. When PET is wholly amorphous, PLA can crystallize even in 70/30 blends, albeit weakly. But when PET is crystalline, PLA cannot crystallize when its own content drops below 0.90. These different behaviors may possibly be related to the tendency of each polymer to form constrained chains, i.e., to form the rigid amorphous fraction, or RAF. PET is capable of forming a large amount of RAF, whereas relatively smaller amount of RAF forms in PLA. Like the crystals, the rigid amorphous fraction of one polymer component may inhibit the growth of crystals of the other blend partner.

 5. Crystal Clear - New crystals for LHC experiments help to improve PET scanners Exhibition LEPFest 2000

  CERN Multimedia

  2000-01-01

  Better resolution through smaller crystals Better images through higher light yieldHigh efficiency, stability and gain by using avalanche photodiodes and low noise electronics Reduced cost of crystals (1/10) through mass production

 6. Ball-milling-induced crystallization and ball-milling effect on thermal crystallization kinetics in an amorphous FeMoSiB alloy

  International Nuclear Information System (INIS)

  Guo, F.Q.; Lu, K.

  1997-01-01

  Microstructure evolution in a melt-spun amorphous Fe 77.2 Mo 0.8 Si 9 B 13 alloy subjected to high-energy ball milling was investigated by means of X-ray diffraction (XRD), a transmission electron microscope (TEM), and a differential scanning calorimeter (DSC). It was found that during ball milling, crystallization occurs in the amorphous ribbon sample with precipitation of an α-Fe solid solution, and the amorphous sample crystallizes completely into a single α-Fe nanostructure (rather than α-Fe and borides as in the usual thermal crystallization products) when the milling time exceeds 135 hours. The volume fraction of material crystallized was found to be approximately proportional to the milling time. The fully crystallized sample with a single α-Fe nanophase exhibits an intrinsic thermal stability against phase separation upon annealing at high temperatures. The ball-milling effect on the subsequent thermal crystallization of the amorphous phase in an as-milled sample was studied by comparison of the crystallization products and kinetic parameters between the as-quenched amorphous sample and the as-milled sample was studied by comparison of the crystallization products and kinetic parameters between the as-quenched amorphous sample and the as-milled partially crystallized samples. The crystallization temperatures and activation energies for the crystallization processes of the residual amorphous phase were considerably decreased due to ball milling, indicating that ball milling has a significant effect on the depression of thermal stability of the residual amorphous phase

 7. Do protein crystals nucleate within dense liquid clusters?

  International Nuclear Information System (INIS)

  Maes, Dominique; Vorontsova, Maria A.; Potenza, Marco A. C.; Sanvito, Tiziano; Sleutel, Mike; Giglio, Marzio; Vekilov, Peter G.

  2015-01-01

  The evolution of protein-rich clusters and nucleating crystals were characterized by dynamic light scattering (DLS), confocal depolarized dynamic light scattering (cDDLS) and depolarized oblique illumination dark-field microscopy. Newly nucleated crystals within protein-rich clusters were detected directly. These observations indicate that the protein-rich clusters are locations for crystal nucleation. Protein-dense liquid clusters are regions of high protein concentration that have been observed in solutions of several proteins. The typical cluster size varies from several tens to several hundreds of nanometres and their volume fraction remains below 10 −3 of the solution. According to the two-step mechanism of nucleation, the protein-rich clusters serve as locations for and precursors to the nucleation of protein crystals. While the two-step mechanism explained several unusual features of protein crystal nucleation kinetics, a direct observation of its validity for protein crystals has been lacking. Here, two independent observations of crystal nucleation with the proteins lysozyme and glucose isomerase are discussed. Firstly, the evolutions of the protein-rich clusters and nucleating crystals were characterized simultaneously by dynamic light scattering (DLS) and confocal depolarized dynamic light scattering (cDDLS), respectively. It is demonstrated that protein crystals appear following a significant delay after cluster formation. The cDDLS correlation functions follow a Gaussian decay, indicative of nondiffusive motion. A possible explanation is that the crystals are contained inside large clusters and are driven by the elasticity of the cluster surface. Secondly, depolarized oblique illumination dark-field microscopy reveals the evolution from liquid clusters without crystals to newly nucleated crystals contained in the clusters to grown crystals freely diffusing in the solution. Collectively, the observations indicate that the protein-rich clusters in

 8. Maximizing Macromolecule Crystal Size for Neutron Diffraction Experiments

  Science.gov (United States)

  Judge, R. A.; Kephart, R.; Leardi, R.; Myles, D. A.; Snell, E. H.; vanderWoerd, M.; Curreri, Peter A. (Technical Monitor)

  2002-01-01

  A challenge in neutron diffraction experiments is growing large (greater than 1 cu mm) macromolecule crystals. In taking up this challenge we have used statistical experiment design techniques to quickly identify crystallization conditions under which the largest crystals grow. These techniques provide the maximum information for minimal experimental effort, allowing optimal screening of crystallization variables in a simple experimental matrix, using the minimum amount of sample. Analysis of the results quickly tells the investigator what conditions are the most important for the crystallization. These can then be used to maximize the crystallization results in terms of reducing crystal numbers and providing large crystals of suitable habit. We have used these techniques to grow large crystals of Glucose isomerase. Glucose isomerase is an industrial enzyme used extensively in the food industry for the conversion of glucose to fructose. The aim of this study is the elucidation of the enzymatic mechanism at the molecular level. The accurate determination of hydrogen positions, which is critical for this, is a requirement that neutron diffraction is uniquely suited for. Preliminary neutron diffraction experiments with these crystals conducted at the Institute Laue-Langevin (Grenoble, France) reveal diffraction to beyond 2.5 angstrom. Macromolecular crystal growth is a process involving many parameters, and statistical experimental design is naturally suited to this field. These techniques are sample independent and provide an experimental strategy to maximize crystal volume and habit for neutron diffraction studies.

 9. 3D DNA Crystals and Nanotechnology

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Paul J. Paukstelis

  2016-08-01

  Full Text Available DNA’s molecular recognition properties have made it one of the most widely used biomacromolecular construction materials. The programmed assembly of DNA oligonucleotides has been used to create complex 2D and 3D self-assembled architectures and to guide the assembly of other molecules. The origins of DNA nanotechnology are rooted in the goal of assembling DNA molecules into designed periodic arrays, i.e., crystals. Here, we highlight several DNA crystal structures, the progress made in designing DNA crystals, and look at the current prospects and future directions of DNA crystals in nanotechnology.

 10. The enigma of cooking salt crystals

  International Nuclear Information System (INIS)

  Nikolskaya, E.

  1987-01-01

  Two Soviet experts, Vladimir Gromov and Valentin Krylov, have discovered an unexpected phenomenon on irradiating cooking salt crystals with electrons. When the crystals are subsequently ground the rate at which they are dissolved increases, but not always. The electrons cause the salt molecules to polarize thus creating an internal electric field. This acts against the double electric layer which is inevitably formed in the part of the solution touching the crystal surface. So, if the permittivity of the solution is much greater than that of the molecules of the crystal, the rate of dissolution is increased, and vice versa. (G.T.H.)

 11. Pressure-induced melting of micellar crystal

  DEFF Research Database (Denmark)

  Mortensen, K.; Schwahn, D.; Janssen, S.

  1993-01-01

  that pressure improves the solvent quality of water, thus resulting in decomposition of the micelles and consequent melting of the micellar crystal. The combined pressure and temperature dependence reveals that in spite of the apparent increase of order on the 100 angstrom length scale upon increasing......Aqueous solutions of triblock copolymers of poly(ethylene oxide) and poly(propylene oxide) aggregate at elevated temperatures into micelles which for polymer concentrations greater-than-or-equal-to 20% make a hard sphere crystallization to a cubic micellar crystal. Structural studies show...... temperature (decreasing pressure) the overall entropy increases through the inverted micellar crystallization characteristic....

 12. Large-surface-area diamond (111) crystal plates for applications in high-heat-load wavefront-preserving X-ray crystal optics.

  Science.gov (United States)

  Stoupin, Stanislav; Antipov, Sergey; Butler, James E; Kolyadin, Alexander V; Katrusha, Andrey

  2016-09-01

  Fabrication and results of high-resolution X-ray topography characterization of diamond single-crystal plates with large surface area (10 mm × 10 mm) and (111) crystal surface orientation for applications in high-heat-load X-ray crystal optics are reported. The plates were fabricated by laser-cutting of the (111) facets of diamond crystals grown using high-pressure high-temperature methods. The intrinsic crystal quality of a selected 3 mm × 7 mm crystal region of one of the studied samples was found to be suitable for applications in wavefront-preserving high-heat-load crystal optics. Wavefront characterization was performed using sequential X-ray diffraction topography in the pseudo plane wave configuration and data analysis using rocking-curve topography. The variations of the rocking-curve width and peak position measured with a spatial resolution of 13 µm × 13 µm over the selected region were found to be less than 1 µrad.

 13. Brilliance and flux reduction in imperfect inclined crystals

  International Nuclear Information System (INIS)

  Lee, W.K.; Blasdell, R.C.; Fernandez, P.B.; Macrander, A.T.; Mills, D.M.

  1996-01-01

  The inclined crystal geometry has been suggested as a method of reducing the surface absorbed power density of high-heat-load monochromators for third-generation synchrotron radiation sources. Computer simulations have shown that if the crystals are perfectly aligned and have no strains then the diffraction properties of a pair of inclined crystals are very similar to a pair of conventional flat crystals with only subtle effects differentiating the two configurations. However, if the crystals are strained, these subtle differences in the behavior of inclined crystals can result in large beam divergences causing brilliance and flux losses. This manuscript elaborates on these issues and estimates potential brilliance and flux losses from strained inclined crystals at the APS

 14. Coupled Photonic Crystal Cavity Array Laser

  DEFF Research Database (Denmark)

  Schubert, Martin

  in the quadratic lattice. Processing techniques are developed and optimized in order fabricate photonic crystals membranes in gallium arsenide with quantum dots as gain medium and in indium gallium arsenide phosphide with quantum wells as gain medium. Several key issues in process to ensure good quality....... The results are in good agreement with standard coupled mode theory. Also a novel type of photonic crystal structure is proposed called lambda shifted cavity which is a twodimensional photonic crystal laser analog of a VCSEL laser. Detailed measurements of the coupled modes in the photonic crystals...... with quantum dots are carried out. In agreement with a simple gain model the structures do not show stimulated emission. The spectral splitting due to the coupling between single cavities as well as arrays of cavities is studied theoretically and experimentally. Lasing is observed for photonic crystal cavity...

 15. Crystallization of Ulex europaeus lectin I.

  Science.gov (United States)

  Vandonselaar, M; Delbaere, L T

  1994-10-21

  The lectin I from Ulex europaeus (UEAI) has a strong affinity for the H-type 2 human blood group determinant. Single crystals of UEAI have been grown in the monoclinic crystal system. Initial crystals were obtained after 11 months from a solution of 10 mg/ml protein, 40% 2,4-methylpentanediol and 0.1 N acetate buffer at pH 5.2. The technique of washing and reseeding was used to generate large suitable crystals. The space group is C2 with a = 78.84 A, b = 69.85 A, c = 120.62 A, beta = 108.74 degrees and Z = 4; there is one molecular dimer per asymmetric unit and the solvent content is estimated to be 58%. The crystals diffract to at least 2.8 A d spacings and are stable in the X-ray beam for more than three days.

 16. Twinning processes in Cu-Al-Ni martensite single crystals investigated by neutron single crystal diffraction method

  International Nuclear Information System (INIS)

  Molnar, P.; Sittner, P.; Novak, V.; Lukas, P.

  2008-01-01

  A neutron single crystal diffraction method for inspecting the quality of martensite single crystals is introduced. True interface-free martensite single crystals are indispensable for, e.g. measurement of elastic constants of phases by ultrasonic techniques. The neutron diffraction method was used to detect and distinguish the presence of individual lattice correspondence variants of the 2H orthorhombic martensite phase in Cu-Al-Ni as well as to follow the activity of twinning processes during the deformation test on the martensite variant single crystals. When preparing the martensite single variant prism-shaped crystals by compression deformation method, typically a small fraction of second unwanted martensitic variant (compound twin) remains in the prism samples. Due to the very low stress (∼1 MPa) for the compound twinning in many shape memory alloys, it is quite difficult not only to deplete the martensite prisms of all internal interfaces but mainly to keep them in the martensite single variant state for a long time needed for further investigations

 17. Equilibrium Kinetics Studies and Crystallization Aboard the International Space Station (ISS) Using the Protein Crystallization Apparatus for Microgravity (PCAM)

  Science.gov (United States)

  Achari, Aniruddha; Roeber, Dana F.; Barnes, Cindy L.; Kundrot, Craig E.; Stinson, Thomas N. (Technical Monitor)

  2002-01-01

  Protein Crystallization Apparatus in Microgravity (PCAM) trays have been used in Shuttle missions to crystallize proteins in a microgravity environment. The crystallization experiments are 'sitting drops' similar to that in Cryschem trays, but the reservoir solution is soaked in a wick. From early 2001, crystallization experiments are conducted on the International Space Station using mission durations of months rather than two weeks on previous shuttle missions. Experiments were set up in April 2001 on Flight 6A to characterize the time crystallization experiments will take to reach equilibrium in a microgravity environment using salts, polyethylene glycols and an organic solvent as precipitants. The experiments were set up to gather data for a series of days of activation with different droplet volumes and precipitants. The experimental set up on ISS and results of this study will be presented. These results will help future users of PCAM to choose precipitants to optimize crystallization conditions for their target macromolecules for a particular mission with known mission duration. Changes in crystal morphology and size between the ground and space grown crystals of a protein and a protein -DNA complex flown on the same mission will also be presented.

 18. Laser generation in opal-like single-crystal and heterostructure photonic crystals

  Science.gov (United States)

  Kuchyanov, A. S.; Plekhanov, A. I.

  2016-11-01

  This study describes the laser generation of a 6Zh rhodamine in artificial opals representing single-crystal and heterostructure films. The spectral and angular properties of emission and the threshold characteristics of generation are investigated. In the case where the 6Zh rhodamine was in a bulk opal, the so-called random laser generation was observed. In contrast to this, the laser generation caused by a distributed feedback inside the structure of the photonic bandgap was observed in photonic-crystal opal films.

 19. Crystallization and preliminary characterization of three different crystal forms of human saposin C heterologously expressed in Pichia pastoris

  International Nuclear Information System (INIS)

  Schultz-Heienbrok, Robert; Remmel, Natascha; Klingenstein, R.; Rossocha, Maksim; Sandhoff, Konrad; Saenger, Wolfram; Maier, Timm

  2006-01-01

  Three different crystal forms were obtained of human saposin C. The structures could not be determined by molecular replacement using known solution structures of the protein as search models, supporting the notion of a highly flexible protein. The amphiphilic saposin proteins (A, B, C and D) act at the lipid–water interface in lysosomes, mediating the hydrolysis of membrane building blocks by water-soluble exohydrolases. Human saposin C activates glucocerebrosidase and β-galactosylceramidase. The protein has been expressed in Pichia pastoris, purified and crystallized in three different crystal forms, diffracting to a maximum resolution of 2.5 Å. Hexagonal crystals grew from 2-propanol-containing solution and contain a single molecule in the asymmetric unit according to the Matthews coefficient. Orthorhombic and tetragonal crystals were both obtained with pentaerythritol ethoxylate and are predicted to contain two molecules in the asymmetric unit. Attempts to determine the respective crystal structures by molecular replacement using either the known NMR structure of human saposin C or a related crystal structure as search models have so far failed. The failure of the molecular-replacement method is attributed to conformational changes of the protein, which are known to be required for its biological activity. Crystal structures of human saposin C therefore might be the key to mapping out the conformational trajectory of saposin-like proteins

 20. Prediction of molecular crystal structures

  International Nuclear Information System (INIS)

  Beyer, Theresa

  2001-01-01

  The ab initio prediction of molecular crystal structures is a scientific challenge. Reliability of first-principle prediction calculations would show a fundamental understanding of crystallisation. Crystal structure prediction is also of considerable practical importance as different crystalline arrangements of the same molecule in the solid state (polymorphs)are likely to have different physical properties. A method of crystal structure prediction based on lattice energy minimisation has been developed in this work. The choice of the intermolecular potential and of the molecular model is crucial for the results of such studies and both of these criteria have been investigated. An empirical atom-atom repulsion-dispersion potential for carboxylic acids has been derived and applied in a crystal structure prediction study of formic, benzoic and the polymorphic system of tetrolic acid. As many experimental crystal structure determinations at different temperatures are available for the polymorphic system of paracetamol (acetaminophen), the influence of the variations of the molecular model on the crystal structure lattice energy minima, has also been studied. The general problem of prediction methods based on the assumption that the experimental thermodynamically stable polymorph corresponds to the global lattice energy minimum, is that more hypothetical low lattice energy structures are found within a few kJ mol -1 of the global minimum than are likely to be experimentally observed polymorphs. This is illustrated by the results for molecule I, 3-oxabicyclo(3.2.0)hepta-1,4-diene, studied for the first international blindtest for small organic crystal structures organised by the Cambridge Crystallographic Data Centre (CCDC) in May 1999. To reduce the number of predicted polymorphs, additional factors to thermodynamic criteria have to be considered. Therefore the elastic constants and vapour growth morphologies have been calculated for the lowest lattice energy

 1. Prediction of molecular crystal structures

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Beyer, Theresa

  2001-07-01

  The ab initio prediction of molecular crystal structures is a scientific challenge. Reliability of first-principle prediction calculations would show a fundamental understanding of crystallisation. Crystal structure prediction is also of considerable practical importance as different crystalline arrangements of the same molecule in the solid state (polymorphs)are likely to have different physical properties. A method of crystal structure prediction based on lattice energy minimisation has been developed in this work. The choice of the intermolecular potential and of the molecular model is crucial for the results of such studies and both of these criteria have been investigated. An empirical atom-atom repulsion-dispersion potential for carboxylic acids has been derived and applied in a crystal structure prediction study of formic, benzoic and the polymorphic system of tetrolic acid. As many experimental crystal structure determinations at different temperatures are available for the polymorphic system of paracetamol (acetaminophen), the influence of the variations of the molecular model on the crystal structure lattice energy minima, has also been studied. The general problem of prediction methods based on the assumption that the experimental thermodynamically stable polymorph corresponds to the global lattice energy minimum, is that more hypothetical low lattice energy structures are found within a few kJ mol{sup -1} of the global minimum than are likely to be experimentally observed polymorphs. This is illustrated by the results for molecule I, 3-oxabicyclo(3.2.0)hepta-1,4-diene, studied for the first international blindtest for small organic crystal structures organised by the Cambridge Crystallographic Data Centre (CCDC) in May 1999. To reduce the number of predicted polymorphs, additional factors to thermodynamic criteria have to be considered. Therefore the elastic constants and vapour growth morphologies have been calculated for the lowest lattice energy

 2. Crystallization of nodular cast iron with carbides

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  S. Pietrowski

  2008-12-01

  Full Text Available In this paper a crystallization process of nodular cast iron with carbides having a different chemical composition have been presented. It have been found, that an increase of molybdenum above 0,30% causes the ledeburutic carbides crystallization after (γ+ graphite eutectic phase crystallization. When Mo content is lower, these carbides crystallize as a pre-eutectic phase. In this article causes of this effect have been given.

 3. Thermotropic Ionic Liquid Crystals

  Science.gov (United States)

  Axenov, Kirill V.; Laschat, Sabine

  2011-01-01

  The last five years’ achievements in the synthesis and investigation of thermotropic ionic liquid crystals are reviewed. The present review describes the mesomorphic properties displayed by organic, as well as metal-containing ionic mesogens. In addition, a short overview on the ionic polymer and self-assembled liquid crystals is given. Potential and actual applications of ionic mesogens are also discussed. PMID:28879986

 4. Thermotropic Ionic Liquid Crystals

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sabine Laschat

  2011-01-01

  Full Text Available The last five years’ achievements in the synthesis and investigation of thermotropic ionic liquid crystals are reviewed. The present review describes the mesomorphic properties displayed by organic, as well as metal-containing ionic mesogens. In addition, a short overview on the ionic polymer and self-assembled liquid crystals is given. Potential and actual applications of ionic mesogens are also discussed.

 5. Thermotropic Ionic Liquid Crystals.

  Science.gov (United States)

  Axenov, Kirill V; Laschat, Sabine

  2011-01-14

  The last five years' achievements in the synthesis and investigation of thermotropic ionic liquid crystals are reviewed. The present review describes the mesomorphic properties displayed by organic, as well as metal-containing ionic mesogens. In addition, a short overview on the ionic polymer and self-assembled liquid crystals is given. Potential and actual applications of ionic mesogens are also discussed.

 6. Thermotropic Ionic Liquid Crystals

  OpenAIRE

  Axenov, Kirill V.; Laschat, Sabine

  2011-01-01

  The last five years’ achievements in the synthesis and investigation of thermotropic ionic liquid crystals are reviewed. The present review describes the mesomorphic properties displayed by organic, as well as metal-containing ionic mesogens. In addition, a short overview on the ionic polymer and self-assembled liquid crystals is given. Potential and actual applications of ionic mesogens are also discussed.

 7. Random photonic crystal optical memory

  International Nuclear Information System (INIS)

  Wirth Lima Jr, A; Sombra, A S B

  2012-01-01

  Currently, optical cross-connects working on wavelength division multiplexing systems are based on optical fiber delay lines buffering. We designed and analyzed a novel photonic crystal optical memory, which replaces the fiber delay lines of the current optical cross-connect buffer. Optical buffering systems based on random photonic crystal optical memory have similar behavior to the electronic buffering systems based on electronic RAM memory. In this paper, we show that OXCs working with optical buffering based on random photonic crystal optical memories provides better performance than the current optical cross-connects. (paper)

 8. Crystal growth and optical properties of Sm:CaNb2O6 single crystal

  International Nuclear Information System (INIS)

  Di Juqing; Xu Xiaodong; Xia Changtai; Zeng Huidan; Cheng Yan; Li Dongzhen; Zhou Dahua; Wu Feng; Cheng Jimeng; Xu Jun

  2012-01-01

  Highlights: ► Sm:CaNb 2 O 6 single crystal was grown by the Czochralski method. ► Thermal expansion coefficients and J–O parameters were calculated. ► We found that this crystal had high quantum efficiency of 97%. - Abstract: Sm:CaNb 2 O 6 single crystal has been grown by the Czochralski method. Its high-temperature X-ray powder diffraction, optical absorption, emission spectroscopic as well as lifetime have been studied. Thermal expansion coefficients (α), J–O parameters (Ω i ), radiative lifetime (τ rad ), branching ratios (β) and stimulated emission cross-sections (σ e ) were calculated. The quantum efficiency (η) was calculated to be 97%. The intense peak emission cross section at 610, 658 nm were calculated to be 2.40 × 10 −21 , 2.42 × 10 −21 cm 2 . These results indicate that Sm:CaNb 2 O 6 crystal has potential use in visible laser and photonic devices area.

 9. Plastic crystal phases of simple water models

  International Nuclear Information System (INIS)

  Aragones, J. L.; Vega, C.

  2009-01-01

  We report the appearance of two plastic crystal phases of water at high pressure and temperature using computer simulations. In one of them the oxygen atoms form a body centered cubic structure (bcc) and in the other they form a face centered cubic structure (fcc). In both cases the water molecules were able to rotate almost freely. We have found that the bcc plastic crystal transformed into a fcc plastic crystal via a Martensitic phase transition when heated at constant pressure. We have performed the characterization and localization in the phase diagram of these plastic crystal phases for the SPC/E, TIP4P, and TIP4P/2005 water potential models. For TIP4P/2005 model free energy calculations were carried out for the bcc plastic crystal and fcc plastic crystal using a new method (which is a slight variation of the Einstein crystal method) proposed for these types of solid. The initial coexistence points for the SPC/E and TIP4P models were obtained using Hamiltonian Gibbs–Duhem integration. For all of these models these two plastic crystal phases appear in the high pressure and temperature region of the phase diagram. It would be of interest to study if such plastic crystal phases do indeed exist for real water. This would shed some light on the question of whether these models can describe satisfactorily the high pressure part of the phase diagram of water, and if not, where and why they fail.

 10. Effect of γ-radiation on crystallization of polycaprolactone

  International Nuclear Information System (INIS)

  Zhu Guangming; Xu, Qianyong; Qin Ruifeng; Yan Hongxia; Liang Guozheng

  2005-01-01

  The crystallization behavior of radiation cross-linked poly(ε-caprolactone) (PCL) was studied by DSC at different cooling rates. The crystallization process was analyzed by the Ozawa equation and the Mo-Zhishen method that is developed from combining the Avrami equation and the Ozawa equation. It was concluded that the crystallization of radiation crosslinked PCL is governed by heterogeneous nucleation and single-dimension growth; the crystal fraction and rates of crystallization are related to the radiation dose and degree of cross-linking; the relationship between relative crystallinity and time follows the Ozawa equation: The higher the degree of crosslinking, the less the crystal velocity constant. The activation energy of crystallization for irradiated PCL is between 65 and 54kJ/mol

 11. Design of Double PG Crystal Neutron Diffractometer

  International Nuclear Information System (INIS)

  Adib, M.; Habib, N.; El-Mesiry, M.S.; Fathallah, M.

  2011-01-01

  The design of a diffractometer containing two pyrolytic graphite (PG) crystals to select monochromatic neutrons in the range of wavelengths longer than 0.26 nm is given. The first crystal is high oriented pyrolytic graphite (HOPG) set at glancing angle to reflect monochromatic neutrons with a selected wavelength. The second is a low quality PG crystal filter, set at take-off-angle such that, it transmits the selected monochromatic neutrons and rejects the higher order contaminations accompanying the first order reflection. It was shown that, 2 mm thick of PG crystal having 0.30 FWHM on mosaic spread are the optimum parameters of monochromator PG crystal. While the optimum thickness and mosaic spread of the PG crystal filter were selected to have low contamination factor of higher order reflections. The optimum parameters of the PG filter crystal were calculated using the computer package Graphite recently developed in our laboratory. Calculation shows that, 3 cm thick PG filter (20 on mosaic spread) is sufficient to almost eliminate the higher order contaminations accompanying the main monochromatic neutrons with

 12. Discovery Mondays: crystals and particles for medicine

  CERN Multimedia

  2003-01-01

  Question: what are as heavy as lead, as clear as glass, and appear as tiny specks in a doctor's scanner but large as life in a physicist's detector? Answer: the crystals you will be able to observe in all their facets on 1 September at the start of a new season of Discovery Mondays at Microcosm. Come along and meet the CERN physicists who use crystals not only in their detectors but also in the latest generation of scanners. Four workshops will be organised, each devoted to a different medical imaging technique. The first workshop will be run by a physicist from the Crystal Clear collaboration, who will present her collaboration's special breed of crystals, which emit light when they are traversed by high-energy particles, and explain to you these crystals' role in Positron Emission Tomographs. The second workshop will focus on an imaging technique known as the Compton Camera, also based on scintillating crystals. Crystals worth looking at and admiring. Come to the next Discovery Monday to find out how they ...

 13. Space-Time Crystal and Space-Time Group.

  Science.gov (United States)

  Xu, Shenglong; Wu, Congjun

  2018-03-02

  Crystal structures and the Bloch theorem play a fundamental role in condensed matter physics. We extend the static crystal to the dynamic "space-time" crystal characterized by the general intertwined space-time periodicities in D+1 dimensions, which include both the static crystal and the Floquet crystal as special cases. A new group structure dubbed a "space-time" group is constructed to describe the discrete symmetries of a space-time crystal. Compared to space and magnetic groups, the space-time group is augmented by "time-screw" rotations and "time-glide" reflections involving fractional translations along the time direction. A complete classification of the 13 space-time groups in one-plus-one dimensions (1+1D) is performed. The Kramers-type degeneracy can arise from the glide time-reversal symmetry without the half-integer spinor structure, which constrains the winding number patterns of spectral dispersions. In 2+1D, nonsymmorphic space-time symmetries enforce spectral degeneracies, leading to protected Floquet semimetal states. We provide a general framework for further studying topological properties of the (D+1)-dimensional space-time crystal.

 14. Amorphous Phase Mediated Crystallization: Fundamentals of Biomineralization

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Wenjing Jin

  2018-01-01

  Full Text Available Many biomineralization systems start from transient amorphous precursor phases, but the exact crystallization pathways and mechanisms remain largely unknown. The study of a well-defined biomimetic crystallization system is key for elucidating the possible mechanisms of biomineralization and monitoring the detailed crystallization pathways. In this review, we focus on amorphous phase mediated crystallization (APMC pathways and their crystallization mechanisms in bio- and biomimetic-mineralization systems. The fundamental questions of biomineralization as well as the advantages and limitations of biomimetic model systems are discussed. This review could provide a full landscape of APMC systems for biomineralization and inspire new experiments aimed at some unresolved issues for understanding biomineralization.

 15. Cervical spine and crystal-associated diseases: imaging findings

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Feydy, Antoine; Chevrot, Alain; Drape, Jean-Luc [Hopital Cochin, Service de Radiologie B, Paris Cedex 14 (France); Liote, Frederic [Hopital Lariboisiere, Federation de Rhumatologie, Paris (France); Carlier, Robert [Hopital Raymond Poincare, Radiologie, Garches (France)

  2006-02-01

  The cervical spine may be specifically involved in crystal-associated arthropathies. In this article, we focus on the three common crystals and diseases: hydroxyapatite crystal deposition disease, calcium pyrophosphate dihydrate (CPPD) deposition disease, and monosodium urate crystals (gout). The cervical involvement in crystal-associated diseases may provoke a misleading clinical presentation with acute neck pain, fever, or neurological symptoms. Imaging allows an accurate diagnosis in typical cases with calcific deposits and destructive lesions of the discs and joints. Most of the cases are related to CPPD or hydroxyapatite crystal deposition; gout is much less common. (orig.)

 16. Cervical spine and crystal-associated diseases: imaging findings

  International Nuclear Information System (INIS)

  Feydy, Antoine; Chevrot, Alain; Drape, Jean-Luc; Liote, Frederic; Carlier, Robert

  2006-01-01

  The cervical spine may be specifically involved in crystal-associated arthropathies. In this article, we focus on the three common crystals and diseases: hydroxyapatite crystal deposition disease, calcium pyrophosphate dihydrate (CPPD) deposition disease, and monosodium urate crystals (gout). The cervical involvement in crystal-associated diseases may provoke a misleading clinical presentation with acute neck pain, fever, or neurological symptoms. Imaging allows an accurate diagnosis in typical cases with calcific deposits and destructive lesions of the discs and joints. Most of the cases are related to CPPD or hydroxyapatite crystal deposition; gout is much less common. (orig.)

 17. Theory of fluorescence in photonic crystals

  International Nuclear Information System (INIS)

  Vats, Nipun; John, Sajeev; Busch, Kurt

  2002-01-01

  We present a formalism for the description of fluorescence from optically active materials embedded in a photonic crystal structure possessing a photonic band gap or pseudogap. An electromagnetic field expansion in terms of Bloch modes of the crystal is used to develop the equations for fluorescence in terms of the local density of photon modes available to the emitting atoms in either the high or low dielectric regions of the crystal. We then obtain expressions for fluorescence spectra and emission dynamics for luminescent materials in photonic crystals. The validity of our formalism is demonstrated through the calculation of relevant quantities for model photon densities of states. The connection of our calculations to the description of realistic systems is discussed. We also describe the consequences of these analyses on the accurate description of the interaction between radiative systems and the electromagnetic reservoir within photonic crystals

 18. Reporting with Visual Studio and Crystal Reports

  CERN Document Server

  Elkoush, Mahmoud

  2013-01-01

  A fast-paced, example-based guide to learn how to create a reporting application using Visual Studio and Crystal Reports.""Reporting with Visual Studio and Crystal Reports"" is for developers new to Crystal Reports. It will also prove useful to intermediate users who wish to explore some new techniques in Crystal Reports using Microsoft Visual Studio. Readers are expected to have basic knowledge of C#, Microsoft Visual Studio, and Structured Query Language (SQL).

 19. Crystal Structure of the 30S Ribosomal Subunit from Thermus Thermophilus: Purification, Crystallization and Structure Determination

  International Nuclear Information System (INIS)

  Clemons, William M. Jr.; Brodersen, Ditlev E.; McCutcheonn, John P.; May, Joanna L.C.; Carter, Andrew P.; Morgan-Warren, Robert J.; Wimberly, Brian T.; Ramakrishnan, Venki

  2001-01-01

  We describe the crystallization and structure determination of the 30 S ribosomal subunit from Thermus thermophilus. Previous reports of crystals that diffracted to 10 (angstrom) resolution were used as a starting point to improve the quality of the diffraction. Eventually, ideas such as the addition of substrates or factors to eliminate conformational heterogeneity proved less important than attention to detail in yielding crystals that diffracted beyond 3 (angstrom) resolution. Despite improvements in technology and methodology in the last decade, the structure determination of the 30 S subunit presented some very challenging technical problems because of the size of the asymmetric unit, crystal variability and sensitivity to radiation damage. Some steps that were useful for determination of the atomic structure were: the use of anomalous scattering from the LIII edges of osmium and lutetium to obtain the necessary phasing signal; the use of tunable, third-generation synchrotron sources to obtain data of reasonable quality at high resolution; collection of derivative data precisely about a mirror plane to preserve small anomalous differences between Bijvoet mates despite extensive radiation damage and multi-crystal scaling; the pre-screening of crystals to ensure quality, isomorphism and the efficient use of scarce third-generation synchrotron time; pre-incubation of crystals in cobalt hexaammine to ensure isomorphism with other derivatives; and finally, the placement of proteins whose structures had been previously solved in isolation, in conjunction with biochemical data on protein-RNA interactions, to map out the architecture of the 30 S subunit prior to the construction of a detailed atomic-resolution model.

 20. Tunable photonic crystals with partial bandgaps from blue phase colloidal crystals and dielectric-doped blue phases.

  Science.gov (United States)

  Stimulak, Mitja; Ravnik, Miha

  2014-09-07

  Blue phase colloidal crystals and dielectric nanoparticle/polymer doped blue phases are demonstrated to combine multiple components with different symmetries in one photonic material, creating a photonic crystal with variable and micro-controllable photonic band structure. In this composite photonic material, one contribution to the band structure is determined by the 3D periodic birefringent orientational profile of the blue phases, whereas the second contribution emerges from the regular array of the colloidal particles or from the dielectric/nanoparticle-doped defect network. Using the planewave expansion method, optical photonic bands of the blue phase I and II colloidal crystals and related nanoparticle/polymer doped blue phases are calculated, and then compared to blue phases with no particles and to face-centred-cubic and body-centred-cubic colloidal crystals in isotropic background. We find opening of local band gaps at particular points of Brillouin zone for blue phase colloidal crystals, where there were none in blue phases without particles or dopants. Particle size and filling fraction of the blue phase defect network are demonstrated as parameters that can directly tune the optical bands and local band gaps. In the blue phase I colloidal crystal with an additionally doped defect network, interestingly, we find an indirect total band gap (with the exception of one point) at the entire edge of SC irreducible zone. Finally, this work demonstrates the role of combining multiple - by symmetry - differently organised components in one photonic crystal material, which offers a novel approach towards tunable soft matter photonic materials.

 1. Coefficient of crystal lattice matching as a parameter of substrate - crystal structure compatibility in silumins

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  J. Piątkowski

  2009-07-01

  Full Text Available Adding high-melting point elements (Mo, Nb, Ni, Ti, W to complex silumins results in hardening of the latter ones, owing to the formation of new intermetallic phases of the AlxMey type, with refinement of dendrites in α solution and crystals in β phase. The hardening is also due to the effect of various inoculants. An addition of the inoculant is expected to form substrates, the crystal lattice of which, or some (privileged lattice planes and interatomic spaces should bear a strong resemblance to the crystal nucleus. To verify this statement, using binary phase equilibria systems, the coefficient of crystal lattice matching, being one of the measures of the crystallographic similarity, was calculated. A compatibility of this parameter (up to 20% may decide about the structure compatibility between the substrate and crystal which, in turn, is responsible for the effectiveness of alloy modification. Investigations have proved that, given the temperature range of their formation, the density, the lattice type, and the lattice parameter, some intermetallic phases of the AlxMey type can act as substrates for the crystallisation of aluminium and silicon, and some of the silumin hardening phases.

 2. Large-bandwidth planar photonic crystal waveguides

  DEFF Research Database (Denmark)

  Søndergaard, Thomas; Lavrinenko, Andrei

  2002-01-01

  A general design principle is presented for making finite-height photonic crystal waveguides that support leakage-free guidance of light over large frequency intervals. The large bandwidth waveguides are designed by introducing line defects in photonic crystal slabs, where the material in the line...... defect has appropriate dispersion properties relative to the photonic crystal slab material surrounding the line defect. A three-dimensional theoretical analysis is given for large-bandwidth waveguide designs based on a silicon-air photonic crystal slab suspended in air. In one example, the leakage......-free single-mode guidance is found for a large frequency interval covering 60% of the photonic band-gap....

 3. Creation of tunable absolute bandgaps in a two-dimensional anisotropic photonic crystal modulated by a nematic liquid crystal

  International Nuclear Information System (INIS)

  Liu Chenyang

  2008-01-01

  Photonic crystals (PCs) have many potential applications because of their ability to control light-wave propagation. We have investigated the tunable absolute bandgap in a two-dimensional anisotropic photonic crystal structures modulated by a nematic liquid crystal. The PC structure composed of an anisotropic-dielectric cylinder in the liquid crystal medium is studied by solving Maxwell's equations using the plane wave expansion method. The photonic band structures are found to exhibit absolute bandgaps for the square and triangular lattices. Numerical simulations show that the absolute bandgaps can be continuously tuned in the square and triangular lattices consisting of anisotropic-dielectric cylinders by infiltrating nematic liquid crystals. Such a mechanism of bandgap adjustment should open up a new application for designing components in photonic integrated circuits

 4. Remote Sensing of Crystal Shapes in Ice Clouds

  Science.gov (United States)

  van Diedenhoven, Bastiaan

  2017-01-01

  Ice crystals in clouds exist in a virtually limitless variation of geometries. The most basic shapes of ice crystals are columnar or plate-like hexagonal prisms with aspect ratios determined by relative humidity and temperature. However, crystals in ice clouds generally display more complex structures owing to aggregation, riming and growth histories through varying temperature and humidity regimes. Crystal shape is relevant for cloud evolution as it affects microphysical properties such as fall speeds and aggregation efficiency. Furthermore, the scattering properties of ice crystals are affected by their general shape, as well as by microscopic features such as surface roughness, impurities and internal structure. To improve the representation of ice clouds in climate models, increased understanding of the global variation of crystal shape and how it relates to, e.g., location, cloud temperature and atmospheric state is crucial. Here, the remote sensing of ice crystal macroscale and microscale structure from airborne and space-based lidar depolarization observations and multi-directional measurements of total and polarized reflectances is reviewed. In addition, a brief overview is given of in situ and laboratory observations of ice crystal shape as well as the optical properties of ice crystals that serve as foundations for the remote sensing approaches. Lidar depolarization is generally found to increase with increasing cloud height and to vary with latitude. Although this variation is generally linked to the variation of ice crystal shape, the interpretation of the depolarization remains largely qualitative and more research is needed before quantitative conclusions about ice shape can be deduced. The angular variation of total and polarized reflectances of ice clouds has been analyzed by numerous studies in order to infer information about ice crystal shapes from them. From these studies it is apparent that pristine crystals with smooth surfaces are generally

 5. Liquid crystal interfaces: Experiments, simulations and biosensors

  Science.gov (United States)

  Popov, Piotr

  Interfacial phenomena are ubiquitous and extremely important in various aspects of biological and industrial processes. For example, many liquid crystal applications start by alignment with a surface. The underlying mechanisms of the molecular organization of liquid crystals at an interface are still under intensive study and continue to be important to the display industry in order to develop better and/or new display technology. My dissertation research has been devoted to studying how complex liquid crystals can be guided to organize at an interface, and to using my findings to develop practical applications. Specifically, I have been working on developing biosensors using liquid-crystal/surfactant/lipid/protein interactions as well as the alignment of low-symmetry liquid crystals for potential new display and optomechanical applications. The biotechnology industry needs better ways of sensing biomaterials and identifying various nanoscale events at biological interfaces and in aqueous solutions. Sensors in which the recognition material is a liquid crystal naturally connects the existing knowledge and experience of the display and biotechnology industries together with surface and soft matter sciences. This dissertation thus mainly focuses on the delicate phenomena that happen at liquid interfaces. In the introduction, I start by defining the interface and discuss its structure and the relevant interfacial forces. I then introduce the general characteristics of biosensors and, in particular, describe the design of biosensors that employ liquid crystal/aqueous solution interfaces. I further describe the basic properties of liquid crystal materials that are relevant for liquid crystal-based biosensing applications. In CHAPTER 2, I describe the simulation methods and experimental techniques used in this dissertation. In CHAPTER 3 and CHAPTER 4, I present my computer simulation work. CHAPTER 3 presents insight of how liquid crystal molecules are aligned by

 6. On the laws of disordering of the Ln3+ -ion crystal field in insulating crystals

  International Nuclear Information System (INIS)

  Kaminskij, A.A.

  1988-01-01

  Results of the study of fundamental regularities, which cause crystal field (CF) disordering on Ln 3+ ions in dielectric crystals are summed up. Analysis and systematization of the investigation results of atomic structure of disordered laser crystals and conducted investigations on spectroscopic properties and induced radiation (IR) permitted to come to the conclusion that the nature of disordering on CF is related to two fundamental regularities. The first regularity- the structural-dynamic one- is pronounced in numerous nonstoichiometric phases; the second one - determines spectroscopic properties and IR character

 7. Shape Evolution of Detached Bridgman Crystals Grown in Microgravity

  Science.gov (United States)

  Volz, M. P.; Mazuruk, K.

  2015-01-01

  A theory describing the shape evolution of detached Bridgman crystals in microgravity has been developed. A starting crystal of initial radius r0 will evolve to one of the following states: Stable detached gap; Attachment to the crucible wall; Meniscus collapse. Only crystals where alpha plus omega is great than 180 degrees will achieve stable detached growth in microgravity. Results of the crystal shape evolution theory are consistent with predictions of the dynamic stability of crystallization (Tatarchenko, Shaped Crystal Growth, Kluwer, 1993). Tests of transient crystal evolution are planned for ICESAGE, a series of Ge and GeSi crystal growth experiments planned to be conducted on the International Space Station (ISS).

 8. Method for fitting crystal field parameters and the energy level fitting for Yb3+ in crystal SC2O3

  International Nuclear Information System (INIS)

  Qing-Li, Zhang; Kai-Jie, Ning; Jin, Xiao; Li-Hua, Ding; Wen-Long, Zhou; Wen-Peng, Liu; Shao-Tang, Yin; Hai-He, Jiang

  2010-01-01

  A method to compute the numerical derivative of eigenvalues of parameterized crystal field Hamiltonian matrix is given, based on the numerical derivatives the general iteration methods such as Levenberg–Marquardt, Newton method, and so on, can be used to solve crystal field parameters by fitting to experimental energy levels. With the numerical eigenvalue derivative, a detailed iteration algorithm to compute crystal field parameters by fitting experimental energy levels has also been described. This method is used to compute the crystal parameters of Yb 3+ in Sc 2 O 3 crystal, which is prepared by a co-precipitation method and whose structure was refined by Rietveld method. By fitting on the parameters of a simple overlap model of crystal field, the results show that the new method can fit the crystal field energy splitting with fast convergence and good stability. (condensed matter: electronic structure, electrical, magnetic, and optical properties)

 9. Scaling-Up Eutectic Freeze Crystallization

  NARCIS (Netherlands)

  Genceli, F.E.

  2008-01-01

  A novel crystallization technology, Eutectic Freeze Crystallization (EFC) has been investigated and further developed in this thesis work. EFC operates around the eutectic temperature and composition of aqueous solutions and can be used for recovery of (valuable) dissolved salts (and/or or acids)

 10. Crystal growth and characterization of a semiorganic nonlinear optical single crystal of gamma glycine

  International Nuclear Information System (INIS)

  Prakash, J. Thomas Joseph; Kumararaman, S.

  2008-01-01

  Gamma glycine has been successfully synthesized by taking glycine and potassium chloride and single crystals have been grown by solvent evaporation method for the first time. The grown single crystals have been analyzed with XRD, Fourier transform infrared (FTIR), and thermo gravimetric and differential thermal analyses (TG/DTA) measurements. Its mechanical behavior has been assessed by Vickers microhardness measurements. Its nonlinear optical property has been tested by Kurtz powder technique. Its optical behavior was examined by UV-vis., and found that the crystal is transparent in the region between 240 and 1200 nm. Hence, it may be very much useful for the second harmonic generation (SHG) applications

 11. Single crystal growth of yttrium calcium oxy borate (YCOB) crystals by flux technique and their characterization. CP-3.5

  International Nuclear Information System (INIS)

  Arun Kumar, R.; Senthilkumar, M.; Dhanasekaran, R.

  2007-01-01

  Yttrium calcium oxy borate single crystals were grown by the flux technique for the first time. Polycrystalline YCOB material was prepared by solid state reaction method. Single crystals of YCOB were grown using boron-tri-oxide flux. Several transparent single crystals of dimensions 10 x 5 x 5 mm 3 were obtained. The grown crystals were characterized by powder XRD and UV- VIS-NIR studies. The results of powder XRD confirm the crystalline structure of YCOB. The UV- VIS-NIR transmission spectrum reveals that the crystal is highly transparent (above 75%) from ultraviolet (220 nm) to near IR regions enabling it as a suitable candidate for high power UV applications

 12. Crystallization of protein–ligand complexes

  International Nuclear Information System (INIS)

  Hassell, Anne M.; An, Gang; Bledsoe, Randy K.; Bynum, Jane M.; Carter, H. Luke III; Deng, Su-Jun J.; Gampe, Robert T.; Grisard, Tamara E.; Madauss, Kevin P.; Nolte, Robert T.; Rocque, Warren J.; Wang, Liping; Weaver, Kurt L.; Williams, Shawn P.; Wisely, G. Bruce; Xu, Robert; Shewchuk, Lisa M.

  2007-01-01

  Methods presented for growing protein–ligand complexes fall into the categories of co-expression of the protein with the ligands of interest, use of the ligands during protein purification, cocrystallization and soaking the ligands into existing crystals. Obtaining diffraction-quality crystals has long been a bottleneck in solving the three-dimensional structures of proteins. Often proteins may be stabilized when they are complexed with a substrate, nucleic acid, cofactor or small molecule. These ligands, on the other hand, have the potential to induce significant conformational changes to the protein and ab initio screening may be required to find a new crystal form. This paper presents an overview of strategies in the following areas for obtaining crystals of protein–ligand complexes: (i) co-expression of the protein with the ligands of interest, (ii) use of the ligands during protein purification, (iii) cocrystallization and (iv) soaks

 13. Framework for the analysis of crystallization operations

  DEFF Research Database (Denmark)

  Meisler, Kresten Troelstrup; Abdul Samad, Noor Asma Fazli Bin; Gernaey, Krist

  Crystallization is often applied in the production of salts and/oractive pharmaceutical ingredients (API), and the crystallization step is an essential part of the manufacturing process for many chemicals-based products.In recent years the monitoring and analysis of crystallization operations has...

 14. DKDP crystal growth controlled by cooling rate

  Science.gov (United States)

  Xie, Xiaoyi; Qi, Hongji; Shao, Jianda

  2017-08-01

  The performance of deuterated potassium dihydrogen phosphate (DKDP) crystal directly affects beam quality, energy and conversion efficiency in the Inertial Confinement Fusion(ICF)facility, which is related with the initial saturation temperature of solution and the real-time supersaturation during the crystal growth. However, traditional method to measure the saturation temperature is neither efficient nor accurate enough. Besides, the supersaturation is often controlled by experience, which yields the higher error and leads to the instability during the crystal growth. In this paper, DKDP solution with 78% deuteration concentration is crystallized in different temperatures. We study the relation between solubility and temperature of DKDP and fit a theoretical curve with a parabola model. With the model, the measurement of saturation temperature is simplified and the control precision of the cooling rate is improved during the crystal growth, which is beneficial for optimizing the crystal growth process.

 15. Nonlinear and quantum optics with liquid crystals

  International Nuclear Information System (INIS)

  Lukishova, Svetlana G

  2014-01-01

  Thermotropic liquid crystals' usual application is display technology. This paper describes experiments on light interaction with pure and doped liquid crystals under for these materials unconventional incident light powers: (1) under high-power laser irradiation, and (2) at the single-photon level. In (1), I will outline several nonlinear optical effects under high-power, nanosecond laser irradiation which should be taken into account in the design of lasers with liquid crystal components and in fabrication of optical power limiters based on liquid crystals: (1.1) athermal helical pitch dilation and unwinding of cholesteric mirrors (both in free space and inside laser resonators); (1.2) some pitfalls in measurements of refractive nonlinearity using z-scan technique under two-photon or linear absorption of liquids; (1.3) the first observation of thermal lens effects in liquid crystals under several-nanosecond, low-pulse-repetition rate (2-10 Hz) laser irradiation in the presence of two-photon absorption; (1.4) feedback-free kaleidoscope of patterns (hexagons, stripes, etc.) in dye-doped liquid crystals. In (2), at the single-photon level, it will be shown that with a proper selection of liquid crystals and a single-emitter dopant spectral range, liquid crystal structures can be used to control emitted single photons (both polarization and count rate). The application of the latter research is absolutely secure quantum communication with polarization coding of information. In particular, in (2.1), definite handedness, circular polarized cholesteric microcavity resonance in quantum dot fluorescence is reported. In (2.2), definite linear polarization of single (antibunched) photons from single-dye-molecules in planar-aligned nematic host is discussed. In (2.3), some results on photon antibunching from NV-color center in nanodiamond in liquid crystal host and circularly polarized fluorescence of definite handedness from nanocrystals doped with trivalent ions of

 16. Gamma ray detecting device using dislocation-free crystal

  International Nuclear Information System (INIS)

  Vali, V.; Chang, D.B.

  1991-01-01

  This patent describes a γ-ray detector. It comprises: a dislocation-free single crystal having an input surface and a transmission surface at opposite ends thereof; an active shield surrounding the crystal and functioning as an anticoincidence counter; and γ-ray detector means disposed adjacent the transmission surface of the crystal for receiving and detecting γ-rays of a predetermined wavelength incident on the input surface of the crystal at a specific Bragg angle and transmitted through the crystal

 17. A more clear insight of the lysozyme crystal composition

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Mueller, C.; Ulrich, J. [Martin-Luther-Universitaet Halle-Wittenberg, Zentrum fuer Ingenieurswissenschaften, Verfahrenstechnik/TVT, 06099 Halle Saale (Germany)

  2011-07-15

  Crystallization can be used as a purification method for proteins. Lysozyme was chosen as a model substance. Changing crystallization conditions will lead as shown to different lysozyme crystal morphologies with different properties. Beside others, lysozyme crystals can show a Tetragonal, High Temperature and Low Temperature Orthorhombic crystal morphology. Experiments such as conductivity measurements, pH tests, chloride detection tests, experiments using methylene blue as a dye and dissolution experiments were carried out to investigate the composition of the lysozyme crystals. It is proven that lysozyme crystals are made up of the initial buffer solution components: lysozyme (the protein), water which is part of the crystal lattice, salt ions which are attached to the protein molecule and voids filled with the buffer solution containing the crystallization agent (e.g. salt). Interesting dissolution behaviours of the lysozyme crystals were observed which are not described so far elsewhere (copyright 2011 WILEY-VCH Verlag GmbH and Co. KGaA, Weinheim) (orig.)

 18. Unsolved problems of crystallization and melting of flexible macromolecules

  International Nuclear Information System (INIS)

  Wunderlich, B.

  1992-01-01

  The thermodynamics, kinetics, and computer simulations of crystallization and melting is discussed. The thermodynamics is shown to be well understood, although for many specific crystals not enough details for full description are available. Experiments on the crystallization kinetics of poly(ethylene) and poly(oxyethylene) in the presence of crystal nuclei as a function of molecular mass revealed that with increasing mass, the crystallization behavior deviates increasingly from that of small, rigid molecules. Instead of showing a continuously changing, linear crystallization rate with temperature through the equilibrium melting temperature, T m 0 , these flexible macromolecules show a region of practically zero crystallization rate between T m 0 and about (T m 0 - 15) K, creating a temperature region of metastability in the melt that cannot be broken by nucleation with pregrown crystals. Molecular Nucleation was proposed as a cooperative process to be of overriding importance for the description of polymer crystallization, and to be at the center of segregation of molecules of lower molecular mass by growing crystal fronts. Initial efforts to model sufficiently large crystals using Monte Carlo and molecular dynamics methods are presented. Some of the short-time intermediates in the melting, crystallization, and annealing processes seem to have little similarity to commonly assumed models of crystallization and melting and are presented as discussion topics

 19. An Overview of Biological Macromolecule Crystallization

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Irene Russo Krauss

  2013-05-01

  Full Text Available The elucidation of the three dimensional structure of biological macromolecules has provided an important contribution to our current understanding of many basic mechanisms involved in life processes. This enormous impact largely results from the ability of X-ray crystallography to provide accurate structural details at atomic resolution that are a prerequisite for a deeper insight on the way in which bio-macromolecules interact with each other to build up supramolecular nano-machines capable of performing specialized biological functions. With the advent of high-energy synchrotron sources and the development of sophisticated software to solve X-ray and neutron crystal structures of large molecules, the crystallization step has become even more the bottleneck of a successful structure determination. This review introduces the general aspects of protein crystallization, summarizes conventional and innovative crystallization methods and focuses on the new strategies utilized to improve the success rate of experiments and increase crystal diffraction quality.

 20. Single Crystals Grown Under Unconstrained Conditions

  Science.gov (United States)

  Sunagawa, Ichiro

  Based on detailed investigations on morphology (evolution and variation in external forms), surface microtopography of crystal faces (spirals and etch figures), internal morphology (growth sectors, growth banding and associated impurity partitioning) and perfection (dislocations and other lattice defects) in single crystals, we can deduce how and by what mechanism the crystal grew and experienced fluctuation in growth parameters through its growth and post-growth history under unconstrained condition. The information is useful not only in finding appropriate way to growing highly perfect and homogeneous single crystals, but also in deciphering letters sent from the depth of the Earth and the Space. It is also useful in discriminating synthetic from natural gemstones. In this chapter, available methods to obtain molecular information are briefly summarized, and actual examples to demonstrate the importance of this type of investigations are selected from both natural minerals (diamond, quartz, hematite, corundum, beryl, phlogopite) and synthetic crystals (SiC, diamond, corundum, beryl).

 1. Ultrastructural studies of synthetic apatite crystals.

  Science.gov (United States)

  Arends, J; Jongebloed, W L

  1979-03-01

  In this paper a survey is given of some ultrastructural properties of synthetic hydroxyapatite. The preparation method by which single crystals with a length in the range of 0.1-3.0mm and a defined purity and stoïchiometry can be produced is given. Two groups of materials are considered in detail: carbonate-rich (greater than 0.1% CO3) and low-carbonate hydroxyapatites. The experiments on carbonate-rich material, being the most interesting from a biological point of view, show that acids attack at an active site in the hexagonal basal-plane of the crystals. Later on the crystals dissolve in the center of the crystal parallel to the c-axis forming tube-like structures. The active site can be protected from dissolution if the crystals are pretreated by EHDP or MFP. A comparison with lattice defect theory shows that most likely dislocations of the "hollow-core" type are responsible for the preferential dissolution.

 2. Formation of Piroxicam Polymorphism in Solution Crystallization

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bruun Hansen, Thomas; Qu, Haiyan

  2015-01-01

  also explored, and new insights into polymorphic control are documented and discussed. The crystal landscape was mapped for cooling crystallization of piroxicam from acetone/water mixtures (0.5 K/min) and for antisolvent crystallization from acetone with water as the antisolvent. Varying cooling rates...

 3. Edge rotational magnons in magnonic crystals

  International Nuclear Information System (INIS)

  Lisenkov, Ivan; Kalyabin, Dmitry; Nikitov, Sergey

  2013-01-01

  It is predicted that in 2D magnonic crystals the edge rotational magnons of forward volume magnetostatic spin waves can exist. Under certain conditions, locally bounded magnons may appear within the crystal consisting of the ferromagnetic matrix and periodically inserted magnetic/non-magnetic inclusions. It is also shown that interplay of different resonances in 2D magnonic crystal may provide conditions for spin wave modes existence with negative group velocity

 4. Formation of co-crystals: Kinetic and thermodynamic aspects

  Science.gov (United States)

  Gagnière, E.; Mangin, D.; Puel, F.; Rivoire, A.; Monnier, O.; Garcia, E.; Klein, J. P.

  2009-04-01

  Co-crystallisation is a recent method of great interest for the pharmaceutical industry, since pharmaceutical co-crystals represent useful materials for drug products. In this study, an active pharmaceutical ingredient (carbamazepine (CBZ)) co-crystallized with a vitamin (nicotinamide (NCT)) was chosen as a model substance. This work was focused on the construction of a phase diagram for the system CBZ/NCT, split in six domains for kinetic reasons (the different solid phases which might appear during the crystallisation) and in four domains according to thermodynamic aspects (the stable final phase obtained). Although co-crystals are not ionic compounds, the supersaturation of co-crystals can be evaluated by considering the solubility product. Batch crystallisation operations were carried out in a stirred vessel equipped with an in situ video probe. This latter device was a powerful analysis tool to monitor the CBZ/NCT co-crystals and single CBZ crystals since these two crystalline phases grown in ethanol exhibited needle and platelet habits. As concerns kinetics, the different solid phases which might appear during the experiments were observed and competed against each others. In accordance with thermodynamics, the stable solid form was obtained at the end of the operation. Finally some preliminary results indicate that the nucleation of co-crystals may be favoured by the presence of CBZ crystals. Epitaxial relationships between CBZ/NCT co-crystals and CBZ crystals were suspected.

 5. Thermal expansion of LATGS crystals

  International Nuclear Information System (INIS)

  Kassem, M.E.; Kandil, S.H.; Hamed, A.E.; Stankowska, J.

  1989-04-01

  The thermal expansion of triglycine sulphate crystals doped with L-α alanine (LATGS) has been studied around the phase transition temperature (30-60 deg. C) using thermomechanical analysis TMA. With increasing the content of admixture, the transition temperature (T c ) was shifted towards higher values, while the relative changes in the dimension of the crystals (ΔL/L 0 ) of the studied directions varied both in the para- and ferroelectric phases. The transition width in the case of doped crystals was found to be broad, and this broadening increases with increasing the content of L-α alanine. (author). 12 refs, 3 figs

 6. Steady distribution structure of point defects near crystal-melt interface under pulling stop of CZ Si crystal

  Science.gov (United States)

  Abe, T.; Takahashi, T.; Shirai, K.

  2017-02-01

  In order to reveal a steady distribution structure of point defects of no growing Si on the solid-liquid interface, the crystals were grown at a high pulling rate, which Vs becomes predominant, and the pulling was suddenly stopped. After restoring the variations of the crystal by the pulling-stop, the crystals were then left in prolonged contact with the melt. Finally, the crystals were detached and rapidly cooled to freeze point defects and then a distribution of the point defects of the as-grown crystals was observed. As a result, a dislocation loop (DL) region, which is formed by the aggregation of interstitials (Is), was formed over the solid-liquid interface and was surrounded with a Vs-and-Is-free recombination region (Rc-region), although the entire crystals had been Vs rich in the beginning. It was also revealed that the crystal on the solid-liquid interface after the prolonged contact with the melt can partially have a Rc-region to be directly in contact with the melt, unlike a defect distribution of a solid-liquid interface that has been growing. This experimental result contradicts a hypothesis of Voronkov's diffusion model, which always assumes the equilibrium concentrations of Vs and Is as the boundary condition for distribution of point defects on the growth interface. The results were disscussed from a qualitative point of view of temperature distribution and thermal stress by the pulling-stop.

 7. Reuse of London’s crystal palaces

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Lara Slivnik

  2003-01-01

  Full Text Available The architecture and use of both London crystal palaces, namely Crystal Palace at Sydenham and Alexandra Palace on Muswell Hill are described. They share some common characteristics. Built for two World Fairs, their iron structure was later disassembled, remodelled and consequently rebuilt slightly modified at another location. Both were located outside the city centre, at a central viewpoint within a vast park. Both hosted cultural, educational, and sports events and in the second half of the nineteenth century became the two most visited London leisure time attractions. Advantages and drawbacks of the crystal palace as a building type are reviewed and the role of crystal palaces in Ebenezer Howard’s Garden City is stressed.

 8. ANTIMONY INDUCED CRYSTALLIZATION OF AMORPHOUS SILICON

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  Y. Wang; H.Z. Li; C.N. Yu; G.M. Wu; I. Gordon; P. Schattschneider; O. Van Der Biest

  2007-01-01

  Antimony induced crystallization of PVD (physics vapor deposition) amorphous silicon can be observed on sapphire substrates. Very large crystalline regions up to several tens of micrometers can be formed. The Si diffraction patterns of the area of crystallization can be observed with TEM (transmission electron microscopy). Only a few and much smaller crystals of the order of 1μm were formed when the antimony layer was deposited by MBE(molecular beam epitaxy) compared with a layer formed by thermal evaporation. The use of high vacuum is essential in order to observe any Sb induced crystallization at all. In addition it is necessary to take measures to limit the evaporation of the antimony.

 9. Crystal growth and computational materials science

  International Nuclear Information System (INIS)

  Jayakumar, S.; Ravindran, P.; Arun Kumar, R.; Sudarshan, C.

  2012-01-01

  The proceedings of the international conference on advanced materials discusses the advances being made in the area of single crystals, their preparation and device development from these crystals and details of the progress that is taking place in the computational field relating to materials science. Computational materials science makes use of advanced simulation tools and computer interfaces to develop a virtual platform which can provide a model for real-time experiments. This book includes selected papers in topics of crystal growth and computational materials science. We are confident that the new concepts and results presented will stimulate and enhance progress of research on crystal growth and computational materials science. Papers relevant to INIS are indexed separately

 10. Crystallization of aqueous ammonium sulfate particles internally mixed with soot and kaolinite: crystallization relative humidities and nucleation rates.

  Science.gov (United States)

  Pant, Atul; Parsons, Matthew T; Bertram, Allan K

  2006-07-20

  Using optical microscopy, we investigated the crystallization of aqueous ammonium sulfate droplets containing soot and kaolinite, as well as the crystallization of aqueous ammonium sulfate droplets free of solid material. Our results show that soot did not influence the crystallization RH of aqueous ammonium sulfate particles under our experimental conditions. In contrast, kaolinite increased the crystallization RH of the aqueous ammonium sulfate droplets by approximately 10%. In addition, our results show that the crystallization RH of aqueous ammonium sulfate droplets free of solid material does not depend strongly on particle size. This is consistent with conclusions made previously in the literature, based on comparisons of results from different laboratories. From the crystallization results we determined the homogeneous nucleation rates of crystalline ammonium sulfate in aqueous ammonium sulfate droplets and the heterogeneous nucleation rates of crystalline ammonium sulfate in aqueous ammonium sulfate particles containing kaolinite. Using classical nucleation theory and our experimental data, we determined that the interfacial tension between an ammonium sulfate critical nucleus and an aqueous ammonium sulfate solution is 0.064 +/- 0.003 J m(-2) (in agreement with our previous measurements), and the contact angle between an ammonium sulfate critical nucleus and a kaolinite surface is 59 +/- 2 degrees. On the basis of our results, we argue that soot will not influence the crystallization RH of aqueous ammonium sulfate droplets in the atmosphere, but kaolinite can significantly modify the crystallization RH of atmospheric ammonium sulfate droplets. As an example, the CRH50 (the relative humidity at which 50% of the droplets crystallize) ranges from about 41 to 51% RH when the diameter of the kaolinite inclusion ranges from 0.1 to 5 microm. For comparison, the CRH50 of aqueous ammonium sulfate droplets (0.5 microm diameter) free of solid material is

 11. Intermittent dislocation density fluctuations in crystal plasticity from a phase-field crystal model

  DEFF Research Database (Denmark)

  Tarp, Jens M.; Angheluta, Luiza; Mathiesen, Joachim

  2014-01-01

  Plastic deformation mediated by collective dislocation dynamics is investigated in the two-dimensional phase-field crystal model of sheared single crystals. We find that intermittent fluctuations in the dislocation population number accompany bursts in the plastic strain-rate fluctuations...... propose a simple stochastic model of dislocation reaction kinetics that is able to capture these statistical properties of the dislocation density fluctuations as a function of shear rate....

 12. Solubility and crystallization of piroxicam from different solvents in evaporative and cooling crystallizations

  DEFF Research Database (Denmark)

  Qu, Haiyan; Ostergaard, Iben

  2018-01-01

  polarities; It has been found that the solubility of piroxicam in the solvents is in the following order: chloroform > dichloromethane > acetone > ethyl acetate > acetonitrile > acetic acid > methanol > hexane. Crystallization of piroxicam from different solvents has been performed with evaporative.......Results obtained in the present work showed the stochastic nature of nucleation of different polymorphs as well as the complexity of the crystallization of a polymorphic system....

 13. Isolation, crystallization and crystal structure determination of bovine kidney Na(+),K(+)-ATPase.

  Science.gov (United States)

  Gregersen, Jonas Lindholt; Mattle, Daniel; Fedosova, Natalya U; Nissen, Poul; Reinhard, Linda

  2016-04-01

  Na(+),K(+)-ATPase is responsible for the transport of Na(+) and K(+) across the plasma membrane in animal cells, thereby sustaining vital electrochemical gradients that energize channels and secondary transporters. The crystal structure of Na(+),K(+)-ATPase has previously been elucidated using the enzyme from native sources such as porcine kidney and shark rectal gland. Here, the isolation, crystallization and first structure determination of bovine kidney Na(+),K(+)-ATPase in a high-affinity E2-BeF3(-)-ouabain complex with bound magnesium are described. Crystals belonging to the orthorhombic space group C2221 with one molecule in the asymmetric unit exhibited anisotropic diffraction to a resolution of 3.7 Å with full completeness to a resolution of 4.2 Å. The structure was determined by molecular replacement, revealing unbiased electron-density features for bound BeF3(-), ouabain and Mg(2+) ions.

 14. Effect of Crystal Orientation on Fatigue Failure of Single Crystal Nickel Base Turbine Blade Superalloys

  Science.gov (United States)

  Arakere, Nagaraj K.; Swanson, Gregory R.

  2000-01-01

  High Cycle Fatigue (HCF) induced failures in aircraft gas-turbine engines is a pervasive problem affecting a wide range of components and materials. HCF is currently the primary cause of component failures in gas turbine aircraft engines. Turbine blades in high performance aircraft and rocket engines are increasingly being made of single crystal nickel superalloys. Single-crystal Nickel-base superalloys were developed to provide superior creep, stress rupture, melt resistance and thermomechanical fatigue capabilities over polycrystalline alloys previously used in the production of turbine blades and vanes. Currently the most widely used single crystal turbine blade superalloys are PWA 1480/1493 and PWA 1484. These alloys play an important role in commercial, military and space propulsion systems. PWA1493, identical to PWA1480, but with tighter chemical constituent control, is used in the NASA SSME (Space Shuttle Main Engine) alternate turbopump, a liquid hydrogen fueled rocket engine. Objectives for this paper are motivated by the need for developing failure criteria and fatigue life evaluation procedures for high temperature single crystal components, using available fatigue data and finite element modeling of turbine blades. Using the FE (finite element) stress analysis results and the fatigue life relations developed, the effect of variation of primary and secondary crystal orientations on life is determined, at critical blade locations. The most advantageous crystal orientation for a given blade design is determined. Results presented demonstrates that control of secondary and primary crystallographic orientation has the potential to optimize blade design by increasing its resistance to fatigue crack growth without adding additional weight or cost.

 15. Anti-solvent co-crystallization of carbamazepine and saccharin.

  Science.gov (United States)

  Wang, In-Chun; Lee, Min-Jeong; Sim, Sang-Jun; Kim, Woo-Sik; Chun, Nan-Hee; Choi, Guang J

  2013-06-25

  The co-crystal approach has been investigated extensively over the past decade as one of the most promising methods to enhance the dissolution properties of insoluble drug substances. Co-crystal powders are typically produced by mechanical grinding (neat or wet) or a solution method (evaporation or cooling). In this study, high-purity carbamazepine-saccharin (CBZ-SAC) co-crystals were manufactured by a novel method, anti-solvent addition. Among various solvents, methanol was found to perform well with water as the anti-solvent for the co-crystallization of CBZ and SAC. When water was added to the methanol solution of CBZ and SAC at room temperature under agitation, nucleation of CBZ-SAC co-crystals occurred within 2-3 min. Co-crystallization was complete after 30 min, giving a solid yield as high as 84.5% on a CBZ basis. The effects of initial concentrations, focusing on the SAC/CBZ ratio, were examined to establish optimal conditions. The whole anti-solvent co-crystallization process was monitored at-line via ATR-FTIR analysis of regularly sampled solutions. The nucleation and crystal growth of CBZ-SAC co-crystals were detected by a significant increase in absorption in the range of 2400-2260 cm(-1), associated with the formation of hydrogen bonds between the carbonyl group in CBZ and the N-H of SAC. When CBZ hydrates were formed as impurities during anti-solvent co-crystallization, the hydrogen bonding between methanol and water was reduced greatly, primarily due to the incorporation of water molecules into the CBZ crystal lattice. In conclusion, an anti-solvent approach can be used to produce highly pure CBZ-SAC co-crystal powders with a high solid yield. Copyright © 2013 Elsevier B.V. All rights reserved.

 16. Variable-metric diffraction crystals for x-ray optics

  International Nuclear Information System (INIS)

  Smither, R.K.; Fernandez, P.B.

  1992-01-01

  A variable-metric (VM) crystal is one in which the spacing between the crystalline planes changes with position in the crystal. This variation can be either parallel to the crystalline planes or perpendicular to the crystalline planes of interest and can be produced by either introducing a thermal gradient in the crystal or by growing a crystal made of two or more elements and changing the relative percentages of the two elements as the crystal is grown. A series of experiments were performed in the laboratory to demonstrate the principle of the variable-metric crystal and its potential use in synchrotron beam lines. One of the most useful applications of the VM crystal is to increase the number of photons per unit bandwidth in a diffracted beam without losing any of the overall intensity. In a normal synchrotron beam line that uses a two-crystal monochromator, the bandwidth of the diffracted photon beam is determined by the vertical opening angle of the beam which is typically 0.10--0.30 mrad or 20--60 arcsec. When the VM crystal approach is applied, the bandwidth of the beam can be made as narrow as the rocking curve of the diffracting crystal, which is typically 0.005--0.050 mrad or 1--10 arcsec. Thus a very large increase of photons per unit bandwidth (or per unit energy) can be achieved through the use of VM crystals. When the VM principle is used with bent crystals, new kinds of x-ray optical elements can be generated that can focus and defocus x-ray beams much like simple lenses where the focal length of the lens can be changed to match its application. Thus both large magnifications and large demagnifications can be achieved as well as parallel beams with narrow bandwidths

 17. Structural transitions in crystals of native aspartate carbamoyltransferase

  International Nuclear Information System (INIS)

  Gouaux, J.E.; Lipscomb, W.N.

  1989-01-01

  Screened precession x-ray photographs of crystals of native aspartate carbamoyltransferase ligated with L-aspartate and phosphate reveal the presence of a crystal unit-cell dimension that is intermediate between the T (tense) and R (relaxed) states. Characterizing the intermediate (I) crystal is a c-axis unit-cell dimension of 149 angstrom, halfway between the c-axis length of the T (c = 142 angstrom) and R (c = 156 angstrom) states, in the space group P321. Preservation of the P321 space group indicates that the intermediate crystal form retains a threefold axis of symmetry, and therefore the enzyme has at minimum a threefold axis; however, it is not known whether the molecular twofold axis is conserved. The I crystals are formed by soaking T-state crystals with L-aspartate and phosphate. By raising the concentration of L-aspartate the authors can further transform the I crystals, without fragmentation, to a form that has the same unit-cell dimensions as R-state crystals grown in the presence of N-(phosphonoacetyl)-L-aspartate

 18. K-Rational D-Brane Crystals

  CERN Document Server

  Schimmrigk, Rolf

  2012-01-01

  In this paper the problem of constructing spacetime from string theory is addressed in the context of D-brane physics. It is suggested that the knowledge of discrete configurations of D-branes is sufficient to reconstruct the motivic building blocks of certain Calabi-Yau varieties. The collections of D-branes involved have algebraic base points, leading to the notion of K-arithmetic D-crystals for algebraic number fields K. This idea can be tested for D0-branes in the framework of toroidal compactifications via the conjectures of Birch and Swinnerton-Dyer. For the special class of D0-crystals of Heegner type these conjectures can be interpreted as formulae that relate the canonical Neron-Tate height of the base points of the D-crystals to special values of the motivic L-function at the central point. In simple cases the knowledge of the D-crystals of Heegner type suffices to uniquely determine the geometry.

 19. Single-crystal films of a combination of materials (co-crystal) involving DAST and IR-125 for electro-optic applications

  Science.gov (United States)

  Narayanan, A.; Titus, J.; Rajagopalan, H.; Vippa, P.; Thakur, M.

  2006-03-01

  Single-crystal film of DAST (4'-dimethylamino-N-methyl-4-stilbazolium tosylate) has been shown [1] to have exceptionally large electro-optic coefficients (r11 ˜ 770 pm/V at 633 nm). In this report, single crystal film of a combination of materials (co-crystal) involving DAST and a dye molecule IR-125 will be discussed. Modified shear method was used to prepare the co-crystal films. The film has been characterized using polarized optical microscopy, optical absorption spectroscopy and x-ray diffraction. The optical absorption spectrum has two major bands: one at about 350--600 nm corresponding to DAST and the other at about 600-900 nm corresponding to IR-125. The x-ray diffraction results show peaks involving the presence of DAST and IR-125 within the co-crystal film. Since the co-crystal has strong absorption at longer wavelengths it is expected to show higher electro-optic coefficients at longer wavelengths. Preliminary measurements at 1.55 μm indicate a high electro-optic coefficient of the co-crystal film. [1] Swamy, Kutty, Titus, Khatavkar, Thakur, Appl. Phys. Lett. 2004, 85, 4025; Kutty, Thakur, Appl. Phys. Lett. 2005, 87, 191111.

 20. Crystal growth, spectroscopic characterization and laser performance of Tm/Mg:LiNbO3 crystal

  Science.gov (United States)

  Zhang, P. X.; Yin, J. G.; Zhang, R.; Li, H. Q.; Xu, J. Q.; Hang, Y.

  2014-03-01

  A Tm, Mg co-doped LiNbO3 crystal was grown by the traditional Czochralski method. The room-temperature absorption, photo-luminescence spectra and fluorescence lifetime of Tm3+ ions in the crystal have been investigated. The experimental results show that the co-doped of MgO can lead to the lengthening of the measured fluorescence lifetime of the upper Tm3+:3F4 level. Based on the Judd-Ofelt approach, the intensity parameters Ω2,4,6 of Tm3+ were calculated to be Ω2 (6.29 × 10-20 cm2), Ω4 (0.54 × 10-20 cm2) and Ω6 (0.79 × 10-20 cm2). Other spectroscopic parameters that relate to laser performance were also obtained. Non-photorefractive continuous wave laser operation with a Tm, Mg:LiNbO3 single crystal is demonstrated at room temperature for the first time. We obtained 1.026 W output power at 1.885 μm with a slope efficiency of near 14%, which, to the best of our knowledge, is the largest output power and the highest slope efficiency obtained for this crystal thus far. The output power was observed to be stable, and the crystal showed no sign of photorefractive damage.

 1. Effect of process parameters on crystal size and morphology of lactose in ultrasound-assisted crystallization

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Patel, S.R.; Murthy, Z.V.P. [Chemical Engineering Department, S.V. National Institute of Technology, Surat - 395 007, Gujarat (India)

  2011-03-15

  {alpha}-lactose monohydrate is widely used as a pharmaceutical excipient. Drug delivery system requires the excipient to be of narrow particle size distribution with regular particle shape. Application of ultrasound is known to increase or decrease the growth rate of certain crystal faces and controls the crystal size distribution. In the present paper, effect of process parameters such as sonication time, anti-solvent concentration, initial lactose concentration and initial pH of sample on lactose crystal size, shape and thermal transition temperature was studied. The parameters were set according to the L{sub 9}-orthogonal array method at three levels and recovered lactose from whey by sonocrystallization. The recovered lactose was analyzed by particle size analyzer, scanning electron microscopy and differential scanning calorimeter. It was found that the morphology of lactose crystal was rod/needle like shape. Crystal size distribution of lactose was observed to be influenced by different process parameters. From the results of analysis of variance, the sonication time interval was found to be the most significant parameter affecting the volume median diameter of lactose with the highest percentage contribution (74.28%) among other parameters. (copyright 2011 WILEY-VCH Verlag GmbH and Co. KGaA, Weinheim) (orig.)

 2. Overexpression, purification, crystallization and preliminary X-ray crystal analysis of Bacillus pallidusd-arabinose isomerase

  International Nuclear Information System (INIS)

  Takeda, Kosei; Yoshida, Hiromi; Takada, Goro; Izumori, Ken; Kamitori, Shigehiro

  2008-01-01

  Recombinant B. pallidusd-arabinose isomerase was crystallized and diffraction data were collected to 2.3 Å resolution. d-Arabinose isomerase catalyzes the isomerization of d-arabinose to d-ribulose. Bacillus pallidusd-arabinose isomerase has broad substrate specificity and can catalyze the isomerization of d-arabinose, l-fucose, l-xylose, l-galactose and d-altrose. Recombinant B. pallidusd-arabinose isomerase was overexpressed, purified and crystallized. A crystal of the enzyme was obtained by the sitting-drop method at room temperature and belonged to the orthorhombic space group P2 1 2 1 2, with unit-cell parameters a = 144.9, b = 127.9, c = 109.5 Å. Diffraction data were collected to 2.3 Å resolution

 3. Use of Plastic Capillaries for Macromolecular Crystallization

  Science.gov (United States)

  Potter, Rachel R.; Hong, Young-Soo; Ciszak, Ewa M.

  2003-01-01

  Methods of crystallization of biomolecules in plastic capillaries (Nalgene 870 PFA tubing) are presented. These crystallization methods used batch, free-interface liquid- liquid diffusion alone, or a combination with vapor diffusion. Results demonstrated growth of crystals of test proteins such as thaumatin and glucose isomerase, as well as protein studied in our laboratory such dihydrolipoamide dehydrogenase. Once the solutions were loaded in capillaries, they were stored in the tubes in frozen state at cryogenic temperatures until the desired time of activation of crystallization experiments.

 4. Nanoscopic Manipulation and Imaging of Liquid Crystals

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Rosenblatt, Charles S. [Case Western Reserve Univ., Cleveland, OH (United States)

  2014-02-04

  This is the final project report. The project’s goals centered on nanoscopic imaging and control of liquid crystals and surfaces. We developed and refined techniques to control liquid crystal orientation at surfaces with resolution as small as 25 nm, we developed an optical imaging technique that we call Optical Nanotomography that allows us to obtain images inside liquid crystal films with resolution of 60 x 60 x 1 nm, and we opened new thrust areas related to chirality and to liquid crystal/colloid composites.

 5. Effect of coccolith polysaccharides isolated from the coccolithophorid, Emiliania huxleyi, on calcite crystal formation in in vitro CaCO3 crystallization.

  Science.gov (United States)

  Kayano, Keisuke; Saruwatari, Kazuko; Kogure, Toshihiro; Shiraiwa, Yoshihiro

  2011-02-01

  Marine coccolithophorids (Haptophyceae) produce calcified scales "coccoliths" which are composed of CaCO(3) and coccolith polysaccharides (CP) in the coccolith vesicles. CP was previously reported to be composed of uronic acids and sulfated residues, etc. attached to the polymannose main chain. Although anionic polymers are generally known to play key roles in biomineralization process, there is no experimental data how CP contributes to calcite crystal formation in the coccolithophorids. CP used was isolated from the most abundant coccolithophorid, Emiliania huxleyi. CaCO(3) crystallization experiment was performed on agar template layered onto a plastic plate that was dipped in the CaCO(3) crystallization solution. The typical rhombohedral calcite crystals were formed in the absence of CP. CaCO(3) crystals formed on the naked plastic plate were obviously changed to stick-like shapes when CP was present in the solution. EBSD analysis proved that the crystal is calcite of which c-axis was elongated. CP in the solution stimulated the formation of tabular crystals with flat edge in the agarose gel. SEM and FIB-TEM observations showed that the calcite crystals were formed in the gel. The formation of crystals without flat edge was stimulated when CP was preliminarily added in the gel. These observations suggest that CP has two functions: namely, one is to elongate the calcite crystal along c-axis and another is to induce tabular calcite crystal formation in the agarose gel. Thus, CP may function for the formation of highly elaborate species-specific structures of coccoliths in coccolithophorids.

 6. Do carboximide–carboxylic acid combinations form co-crystals? The role of hydroxyl substitution on the formation of co-crystals and eutectics

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ramanpreet Kaur

  2015-05-01

  Full Text Available Carboxylic acids, amides and imides are key organic systems which provide understanding of molecular recognition and binding phenomena important in biological and pharmaceutical settings. In this context, studies of their mutual interactions and compatibility through co-crystallization may pave the way for greater understanding and new applications of their combinations. Extensive co-crystallization studies are available for carboxylic acid/amide combinations, but only a few examples of carboxylic acid/imide co-crystals are currently observed in the literature. The non-formation of co-crystals for carboxylic acid/imide combinations has previously been rationalized, based on steric and computed stability factors. In the light of the growing awareness of eutectic mixtures as an alternative outcome in co-crystallization experiments, the nature of various benzoic acid/cyclic imide combinations is established in this paper. Since an additional functional group can provide sites for new intermolecular interactions and, potentially, promote supramolecular growth into a co-crystal, benzoic acids decorated with one or more hydroxyl groups have been systematically screened for co-crystallization with one unsaturated and two saturated cyclic imides. The facile formation of an abundant number of hydroxybenzoic acid/cyclic carboximide co-crystals is reported, including polymorphic and variable stoichiometry co-crystals. In the cases where co-crystals did not form, the combinations are shown invariably to result in eutectics. The presence or absence and geometric disposition of hydroxyl functionality on benzoic acid is thus found to drive the formation of co-crystals or eutectics for the studied carboxylic acid/imide combinations.

 7. Photonic Crystal Fibres

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bjarklev, Anders Overgaard; Broeng, Jes; Sanchez Bjarklev, Araceli

  Photonic crystal fibres represent one of the most active research areas today in the field of optics. The diversity of applications that may be addressed by these fibres and their fundamental appeal, by opening up the possibility of guiding light in a radically new way compared to conventional...... optical fibres, have spun an interest from almost all areas of optics and photonics. The aim of this book is to provide an understanding of the different types of photonic crystal fibres and to outline some of the many new and exciting applications that these fibres offer. The book is intended for both...

 8. Growing Crystals on the Ceiling.

  Science.gov (United States)

  Christman, Robert A.

  1980-01-01

  Described is a method of studying growing crystals in a classroom utilizing a carrousel projector standing vertically. A saturated salt solution is placed on a slide on the lens of the projector and the heat from the projector causes the water to evaporate and salt to crystalize. (Author/DS)

 9. Hydrothermally grown zeolite crystals

  International Nuclear Information System (INIS)

  Durrani, S.K.; Qureshi, A.H.; Hussain, M.A.; Qazi, N.K.

  2009-01-01

  The aluminium-deficient and ferrosilicate zeolite-type materials were synthesized by hydrothermal process at 150-170 degree C for various periods of time from the mixtures containing colloidal reactive silica, sodium aluminate, sodium hydroxide, iron nitrate and organic templates. Organic polycation templates were used as zeolite crystal shape modifiers to enhance relative growth rates. The template was almost completely removed from the zeolite specimens by calcination at 550 degree C for 8h in air. Simultaneous thermogravimetric (TG) and differential thermal analysis (DTA) was performed to study the removal of water molecules and the amount of organic template cations occluded inside the crystal pore of zeolite framework. The 12-13% weight loss in the range of (140-560 degree C) was associated with removal of the (C/sub 3/H/sub 7/)/sub 4/ N+ cation and water molecules. X-ray diffraction (XRD) analysis and scanning electron microscope (SEM) techniques were employed to study the structure, morphology and surface features of hydrothermally grown aluminium-deficient and ferrosilicate zeolite-type crystals. In order to elucidate the mode of zeolite crystallization the crystallinity and unit cell parameters of the materials were determined by XRD, which are the function of Al and Fe contents of zeolites. (author)

 10. Effect of the Cu and Ni content on the crystallization temperature and crystallization mechanism of La–Al–Cu(Ni metallic glasses

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Peiyou Li

  2016-02-01

  Full Text Available The effect of the Cu and Ni content on the crystallization mechanism and the crystallization temperatures of La–Al–Cu(Ni metallic glasses (MGs was studied by differential scanning calorimetry (DSC. The experimental results have shown that the DSC curves obtained for the La–Al–Cu and La–Al–Ni MGs exhibit two and three crystallization temperatures, respectively. The crystallization temperatures of the La–Al–Cu and La–Al–Ni MGs result from the merging and splitting of thermal events related to the corresponding eutectic atomic pairs in the La72Cu28 and La81.6Al18.4 MGs, and La72Ni28 and La81.6Al18.4 MGs, respectively. In addition, Al- and Ni-containing clusters with weak or strong atomic interaction in the Al–Ni atomic pairs strongly affect the crystallization mechanism and thus the crystallization temperature of La–Al–Ni MGs. This study provides a novel understanding of the relation between the crystallization temperature and the underlying crystallization mechanisms in La–Al–Cu(Ni MGs.

 11. Modeling of ultrafast THz interactions in molecular crystals

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, Pernille Klarskov; Clark, Stewart J.; Jepsen, Peter Uhd

  2014-01-01

  In this paper we present a numerical study of terahertz pulses interacting with crystals of cesium iodide. We model the molecular dynamics of the cesium iodide crystals with the Density Functional Theory software CASTEP, where ultrafast terahertz pulses are implemented to the CASTEP software...... to interact with molecular crystals. We investigate the molecular dynamics of cesium iodide crystals when interacting with realistic terahertz pulses of field strengths from 0 to 50 MV/cm. We find nonlinearities in the response of the CsI crystals at field strengths higher than 10 MV/cm....

 12. Crystal structure and crystal growth of the polar ferrimagnet CaBaFe4O7

  Science.gov (United States)

  Perry, R. S.; Kurebayashi, H.; Gibbs, A.; Gutmann, M. J.

  2018-05-01

  Magnetic materials are a cornerstone for developing spintronic devices for the transport of information via magnetic excitations. To date, relatively few materials have been investigated for the purpose of spin transport, mostly due to the paucity of suitable candidates as these materials are often chemically complex and difficult to synthesize. We present the crystal growth and a structure solution on the high-temperature crystal structure of the layered, polar ferrimagnet CaBaFe4O7 , which is a possible new contender for spintronics research. The space group is identified as P 3 by refinement of single crystal and powder neutron diffraction data. At 400 K, the trigonal lattice parameters are a =11.0114 (11 )Å and c =10.330 (3 )Å . The structure is similar to the low-temperature phase with alternating layers of triangular and Kagome-arranged Fe-O tetrahedra. We also present details of the crystal growth by traveling solvent method.

 13. Crystallization from microemulsions ? a novel method for the preparation of new crystal forms of aspartame

  Science.gov (United States)

  Füredi-Milhofer, Helga; Garti, N.; Kamyshny, A.

  1999-03-01

  Solubilization and crystallization of the artificial sweetener aspartame (APM), in water/isooctane microemulsions stabilized with sodium diisooctyl sulfosuccinate (AOT) has been investigated. The amount of aspartame that could be solubilized depended primarily on the amount of surfactant and on the temperature. The maximum AOT/aspartame molar ratio at the w/o interface is shown to be 6.2 at 25°C. It was concluded that the dipeptide is located at the w/o interface interspersed between surfactant molecules and that it acts as a cosurfactant. A new crystal form, APM III, was obtained by cooling of hot w/isooctane/AOT microemulsions containing solubilized aspartame. The new crystal form exhibits a distinct X-ray diffraction powder pattern, as well as changes in the FTIR spectra, thermogravimetric and DSC patterns. H-NMR spectra of APM III dissolved in D 2O were identical to the spectrum of commercial aspartame recorded under the same conditions. The new crystal form has greatly improved dissolution kinetics.

 14. Further results on cerium fluoride crystals

  International Nuclear Information System (INIS)

  Anderson, S.; Auffray, E.; Aziz, T.; Baccaro, S.; Banerjee, S.; Bareyre, P.; Barone, L.E.; Borgia, B.; Boutet, D.; Burq, J.P.; Chemarin, M.; Chipaux, R.; Dafinei, I.; D'Atanasio, P.; De Notaristefani, F.; Dezillie, B.; Dujardin, C.; Dutta, S.; Faure, J.L.; Fay, J.; Ferrere, D.; Francescangeli, O.; Fuchs, B.A.; Ganguli, S.N.; Gillespie, G.; Goyot, M.; Gupta, S.K.; Gurtu, A.; Heck, J.; Herve, A.; Hillemanns, H.; Holdener, F.; Ille, B.; Joensson, L.; Kierstead, J.; Krenz, W.; Kway, W.; Le Goff, J.M.; Lebeau, M.; Lebrun, P.; Lecoq, P.; Lemoigne, Y.; Loomis, G.; Lubelsmeyer, K.; Madjar, N.; Majni, G.; El Mamouni, H.; Mangla, S.; Mares, J.A.; Martin, J.P.; Mattioli, M.; Mauger, G.J.; Mazumdar, K.; Mengucci, P.; Merlo, J.P.; Moine, B.; Nikl, N.; Pansart, J.P.; Pedrini, C.; Poinsignon, J.; Polak, K.; Raghavan, R.; Rebourgeard, P.; Rinaldi, D.; Rosa, J.; Rosowsky, A.; Sahuc, P.; Samsonov, V.; Sarkar, S.; Schegelski, V.; Schmitz, D.; Schneegans, M.; Seliverstov, D.; Stoll, S.; Sudhakar, K.; Svensson, A.; Tonwar, S.C.; Topa, V.; Vialle, J.P.; Vivargent, M.; Wallraff, W.; Weber, M.J.; Winter, N.; Woody, C.; Wuest, C.R.; Yanovski, V.

  1993-01-01

  A systematic investigation of the properties of cerium fluoride monocrystals has been performed by the 'Crystal Clear' collaboration in view of a possible use of such crystals for the construction of high precision electromagnetic calorimeters for the future generation of high luminosity accelerators. A large sample of different crystals grown by several producers has been studied. The spectroscopic characteristics, the transmission, luminescence and excitation spectra and the decay time curves are analysed. The light yield of the different crystals is measured with photomultipliers and Si photodiodes and compared to reference standards like BGO and NaI(Tl). The radiation damage behaviour is then presented for γ and neutron irradiations, at different doses and dose rates, including thermal and optical bleaching. (orig.)

 15. Trace element distribution in geological crystals

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Den Besten, J.L.; Jamieson, D.N.; Weiser, P.S. [Melbourne Univ., Parkville, VIC (Australia). School of Physics

  1996-12-31

  Channelling is a useful microprobe technique for determining the structure of crystals, but until now has not been performed on geological crystals. The composition has been investigated rather than the structure, which can further explain the origin of the crystal and provide useful information on the substitutionality of trace elements. This may then lead to applications of extraction of valuable metals and semiconductor electronics. Natural crystals of pyrite, FeS{sub 2}, which contains a substantial concentration of gold were channeled and examined to identify the channel axis orientation. Rutherford Backscattering (RBS) and Particle Induced X-Ray Emission (PIXE) spectra using MeV ions were obtained in the experiment to provide a comparison of lattice and non-lattice trace elements. 3 figs.

 16. Trace element distribution in geological crystals

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Den Besten, J L; Jamieson, D N; Weiser, P S [Melbourne Univ., Parkville, VIC (Australia). School of Physics

  1997-12-31

  Channelling is a useful microprobe technique for determining the structure of crystals, but until now has not been performed on geological crystals. The composition has been investigated rather than the structure, which can further explain the origin of the crystal and provide useful information on the substitutionality of trace elements. This may then lead to applications of extraction of valuable metals and semiconductor electronics. Natural crystals of pyrite, FeS{sub 2}, which contains a substantial concentration of gold were channeled and examined to identify the channel axis orientation. Rutherford Backscattering (RBS) and Particle Induced X-Ray Emission (PIXE) spectra using MeV ions were obtained in the experiment to provide a comparison of lattice and non-lattice trace elements. 3 figs.

 17. Liquid Crystal photonic Bandgap Fiber Devices

  DEFF Research Database (Denmark)

  Wei, Lei

  In this Ph.D. thesis, an experimental investigation of liquid crystal photonic bandgap (LCPBG) fiber devices and applications is presented. Photonic crystal fibers (PCFs) consist of a cladding microstructure with periodic index variations and a core defined by a defect of the structure. The prese......In this Ph.D. thesis, an experimental investigation of liquid crystal photonic bandgap (LCPBG) fiber devices and applications is presented. Photonic crystal fibers (PCFs) consist of a cladding microstructure with periodic index variations and a core defined by a defect of the structure...... of each LCPBG fiber. Finally, the applications for LCPBG fiber devices based on the on-chip platform design have been demonstrated in realizing microwave true-time delay and creating an electrically tunable fiber laser. Referatet mailes...

 18. Nickel-induced crystallization of amorphous silicon

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Schmidt, J A; Arce, R D; Buitrago, R H [INTEC (CONICET-UNL), Gueemes 3450, S3000GLN Santa Fe (Argentina); Budini, N; Rinaldi, P, E-mail: jschmidt@intec.unl.edu.a [FIQ - UNL, Santiago del Estero 2829, S3000AOM Santa Fe (Argentina)

  2009-05-01

  The nickel-induced crystallization of hydrogenated amorphous silicon (a-Si:H) is used to obtain large grained polycrystalline silicon thin films on glass substrates. a-Si:H is deposited by plasma enhanced chemical vapour deposition at 200 deg. C, preparing intrinsic and slightly p-doped samples. Each sample was divided in several pieces, over which increasing Ni concentrations were sputtered. Two crystallization methods are compared, conventional furnace annealing (CFA) and rapid thermal annealing (RTA). The crystallization was followed by optical microscopy and scanning electron microscopy observations, X-ray diffraction, and reflectance measurements in the UV region. The large grain sizes obtained - larger than 100{mu}m for the samples crystallized by CFA - are very encouraging for the preparation of low-cost thin film polycrystalline silicon solar cells.

 19. Method for solid state crystal growth

  Science.gov (United States)

  Nolas, George S.; Beekman, Matthew K.

  2013-04-09

  A novel method for high quality crystal growth of intermetallic clathrates is presented. The synthesis of high quality pure phase crystals has been complicated by the simultaneous formation of both clathrate type-I and clathrate type-II structures. It was found that selective, phase pure, single-crystal growth of type-I and type-II clathrates can be achieved by maintaining sufficient partial pressure of a chemical constituent during slow, controlled deprivation of the chemical constituent from the primary reactant. The chemical constituent is slowly removed from the primary reactant by the reaction of the chemical constituent vapor with a secondary reactant, spatially separated from the primary reactant, in a closed volume under uniaxial pressure and heat to form the single phase pure crystals.

 20. Crystal Deflectors for High Energy Ion Beams

  CERN Document Server

  Scandale, W

  2013-01-01

  The motion of charged particles entering a crystal at small angles with respect to a crystalline plane is strongly influenced by the average electric field of the ordered nuclei. For sufficiently small angles the particles can be captured in channeling states, thus performing quasi-harmonic oscillations in the potential well between the crystal planes. Channeled particles in a bent crystal are deflected along the bent planes of the crystal. This provides a powerful method to steer and control particle trajectories that has been investigated and occasionally exploited for some decades already.

 1. Crystallization peculiarities in metallic glasses

  International Nuclear Information System (INIS)

  Serebryakov, A.V.; Abrosimova, G.E.; Aronin, A.S.

  1985-01-01

  Methods of X-ray electron microscopy and X-ray diffraction analysis were used to investigate the peculiarities of crystallization of amorphous metallic Fe-B and Fe-Si-B alloys related to sufficient change of volume when passing from amorphous to crystalline state and the effect of sample prehistory on its thermal stability and crystallization kinetics. The dependence of morphology of crystalline phases formed during crystallization of amorphous Fe-B alloys on sample thickness was revealed and investigated. The model explaining this dependence was suggested. The observed differences are related, according to the model, with different diffusion ways of ''poles'' - elementary carriers of empty volume to their sinks

 2. Crystal structure determination of Efavirenz

  International Nuclear Information System (INIS)

  Popeneciu, Horea; Dumitru, Ristoiu; Tripon, Carmen; Borodi, Gheorghe; Pop, Mihaela Maria

  2015-01-01

  Needle-shaped single crystals of the title compound, C 14 H 9 ClF 3 NO 2 , were obtained from a co-crystallization experiment of Efavirenz with maleic acid in a (1:1) ratio, using methanol as solvent. Crystal structure determination at room temperature revealed a significant anisotropy of the lattice expansion compared to the previously reported low-temperature structure. In both low- and room temperature structures the cyclopropylethynyl fragment in one of the asymmetric unit molecules is disordered. While at low-temperature only one C atom exhibits positional disorder, at room temperature the disorder is present for two C atoms of the cyclopropane ring

 3. Temperature fields in a growing solar silicon crystal

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kondrik A. I.

  2012-06-01

  Full Text Available The optimal thermal terms for growing by Czochralski method Si single-crystals, suitable for making photoelectric energy converters, has been defined by the computer simulation method. Dependences of temperature fields character and crystallization front form on the diameter of the crystal, stage and speed of growing, and also on correlation between diameter and height of the crystal has been studied.

 4. Crystal-field effect in UO2

  International Nuclear Information System (INIS)

  Gajek, Z.; Lahalle, M.P.; Krupa, J.C.; Mulak, J.

  1988-01-01

  Simple ab initio model perturbation calculations of the crystal-field parameters for the U 4+ ion in UO 2 crystals are reported. The crystal-field parameters obtained, B 0 4 = -7130 cm -1 and B 0 6 = 2890 cm -1 , turn out to be much lower in value, particularly the first one, than those usually assumed for this compound. They are found, however, to agree with new spectroscopic data and recent inelastic neutron scattering measurements. (orig.)

 5. Transient Plasma Photonic Crystals for High-Power Lasers.

  Science.gov (United States)

  Lehmann, G; Spatschek, K H

  2016-06-03

  A new type of transient photonic crystals for high-power lasers is presented. The crystal is produced by counterpropagating laser beams in plasma. Trapped electrons and electrically forced ions generate a strong density grating. The lifetime of the transient photonic crystal is determined by the ballistic motion of ions. The robustness of the photonic crystal allows one to manipulate high-intensity laser pulses. The scheme of the crystal is analyzed here by 1D Vlasov simulations. Reflection or transmission of high-power laser pulses are predicted by particle-in-cell simulations. It is shown that a transient plasma photonic crystal may act as a tunable mirror for intense laser pulses. Generalizations to 2D and 3D configurations are possible.

 6. Motion of channeling particles in a bent crystal

  International Nuclear Information System (INIS)

  Avakian, A.R.; Harutyunian, A.S.; Hovanessian, A.G.; Shahinian, S.M.; Yang, C.

  1990-01-01

  The motion of high-energy charged particles in a bent crystal is investigated in the approximation of the model of continuous potential of crystallographic planes and with account of incoherent scattering on the atoms of media. Angular distribution of charged particle beams is investigated at the exit of the bent region of the crystal in dependence with the maximum deflection angle and energy of particles. The dependence of the fraction of channeling particles on crystal thickness, crystal curvature and particle energy is found in a simple model approximation. The influence of crystal curvature on incoherent scattering of particles in the crystal is analyzed. The concept of an optimal thickness for the maximum number of particles deflected at a given angle is considered. 8 refs.; 8 figs

 7. Dipole plasma in molecular crystals

  International Nuclear Information System (INIS)

  Kotel'nikov, Yu.E.; Kochelaev, B.I.

  1976-01-01

  Collective oscillations in a system of electric dipoles of molecular crystals are investigated. It has been proved in the exciton approximation that in an elementary cell of a molecular crystal with one molecule there may exist energy fluctuations of the ''dipole'' plasma, analogous to plasma oscillations in the charged Fermi liquid

 8. Ultra compact spectrometer apparatus and method using photonic crystals

  Science.gov (United States)

  Ting, David Z. (Inventor); Hill, Cory J. (Inventor); Bandara, Sumith V. (Inventor); Gunapala, Sarath D. (Inventor)

  2009-01-01

  The present invention is directed to methods of photonic crystal formation, and to methods and apparatus for using such photonic crystals, particularly in conjunction with detector arrays. Photonic crystal parameters and detector array parameters are compared to optimize the selection and orientation of a photonic crystal shape. A photonic crystal is operatively positioned relative to a plurality of light sensors. The light sensors can be separated by a pitch distance and positioned within one half of the pitch distance of an exit surface of the photonic crystals.

 9. Irradiation creep in zirconium single crystals

  International Nuclear Information System (INIS)

  MacEwen, S.R.; Fidleris, V.

  1976-07-01

  Two identical single crystals of crystal bar zirconium have been creep tested in reactor. Both specimens were preirradiated at low stress to a dose of about 4 x 10 23 n/m 2 (E > 1 MeV), and were then loaded to 25 MPa. The first specimen was loaded with reactor at full power, the second during a shutdown. The loading strain for both crystals was more than an order of magnitude smaller than that observed when an identical unirradiated crystal was loaded to the same stress. Both crystals exhibited periods of primary creep, after which their creep rates reached nearly constant values when the reactor was at power. During shutdowns the creep rates decreased rapidly with time. Electron microscopy revealed that the irradiation damage consisted of prismatic dislocation loops, approximately 13.5 nm in diameter. Cleared channels, identified as lying on (1010) planes, were also observed. The results are discussed in terms of the current theories for flux enhanced creep in the light of the microstructures observed. (author)

 10. Radiation induced color in topaz crystals

  International Nuclear Information System (INIS)

  Castagnet, A.C.; Rocca, H.C.C.; Rostilato, M.E.C.M.

  1989-08-01

  The presence of defects and impurities in the crystal lattice alters the eletric field distribution within the crystal, allowing the electrons to occupy energy levels in the forbbiden band. Ionizing radiation supply the required energy to permit the electrons originaly bound to lattice atoms, to occupy effectively those intermediate levels, forming color centers. Dependig upon the nature and energy of the radiation, it is possible to produce defects in regions of the crystal, generating color centers. Based on these premises, a technique to induce color in originally colorless topaz, by using the IEA-R1 nuclear reactor, was developed at Engineering and Industrial Application Department (TE). Samples were irradiated inside iron capsules coated with cadmium foils. The iron, and principaly the cadmium, absorb the thermal neutrons that could activate crystal impurities generating long-lived radioisotopes. The epithermal neutrons that overpass the iron and cadmium barriers interact with the crystal atoms, causing lattice defects which give rise to color center, by subsequent ionization processes. The procedure used at TE induces permanent blue color, in natural colorless topaz. (author) [pt

 11. Nonlinear coherent structures in granular crystals

  Science.gov (United States)

  Chong, C.; Porter, Mason A.; Kevrekidis, P. G.; Daraio, C.

  2017-10-01

  The study of granular crystals, which are nonlinear metamaterials that consist of closely packed arrays of particles that interact elastically, is a vibrant area of research that combines ideas from disciplines such as materials science, nonlinear dynamics, and condensed-matter physics. Granular crystals exploit geometrical nonlinearities in their constitutive microstructure to produce properties (such as tunability and energy localization) that are not conventional to engineering materials and linear devices. In this topical review, we focus on recent experimental, computational, and theoretical results on nonlinear coherent structures in granular crystals. Such structures—which include traveling solitary waves, dispersive shock waves, and discrete breathers—have fascinating dynamics, including a diversity of both transient features and robust, long-lived patterns that emerge from broad classes of initial data. In our review, we primarily discuss phenomena in one-dimensional crystals, as most research to date has focused on such scenarios, but we also present some extensions to two-dimensional settings. Throughout the review, we highlight open problems and discuss a variety of potential engineering applications that arise from the rich dynamic response of granular crystals.

 12. Crystals channel high-energy beams in the LHC

  CERN Multimedia

  CERN Bulletin

  2015-01-01

  Bent crystals can be used to deflect particle beams, as suggested by E. Tsyganov in 1976. Experimental demonstrations have been carried out for four decades in various laboratories worldwide. In recent tests, a bent crystal inserted into the LHC beam halo successfully channelled and deflected 6.5 TeV protons into an absorber, with reduced secondary irradiation.    Quasimosaic crystal for the LHC (developed by PNPI). Bent crystal technology was introduced at CERN and further developed for the LHC by the UA9 Collaboration. For about ten years, experts from CERN, INFN (Italy), Imperial College (UK), LAL (France), and PNPI, IHEP and JINR (Russia) have been investigating the advantages of using bent crystals in the collimation systems of high-energy hadron colliders. A bent crystal replacing the primary collimator can deflect the incoming halo deeply inside the secondary collimators, improving their absorption efficiency. “The bent crystals we have just tested at the world-record en...

 13. Damping of elastic waves in crystals with impurities

  International Nuclear Information System (INIS)

  Lemanov, V.V.; Petrov, A.V.; Akhmedzhanov, F.R.; Nasyrov, A.N.

  1979-01-01

  Elastic wave damping and thermal conductivity of NaCl-NaBr and Y 3 AL 5 O 12 crystals with Er impurity has been examined. The experimental results on a decrease in elastic wave damping in such crystals are analyzed in the framework of the Ahiezer damping theory. The measurements were made in the frequency range of 300-1500 MHz in propagation of longitudinal and transverse elastic waves along the [100] and [110] directions. At 10 % concentration of erbium impurity the transverse wave damping decreases by a factor of three, and for longitudinal waves by a factor of two in NaBr:Cl crystals, and by approximately 10 and 30 % for NaBr:Cl and Y 3 Al 5 O 12 :Er crystals, respectively. In Y 3 Al 5 O 12 crystals, unlike NaCl-NaBr crystals, no noticeable anisotropy of damping is observed. The transVerse wave damping in impurity crystals has been shown to increase significantly with decreasing temperature and increasing the impurity concentration

 14. Electrothermally Driven Fluorescence Switching by Liquid Crystal Elastomers Based On Dimensional Photonic Crystals.

  Science.gov (United States)

  Lin, Changxu; Jiang, Yin; Tao, Cheng-An; Yin, Xianpeng; Lan, Yue; Wang, Chen; Wang, Shiqiang; Liu, Xiangyang; Li, Guangtao

  2017-04-05

  In this article, the fabrication of an active organic-inorganic one-dimensional photonic crystal structure to offer electrothermal fluorescence switching is described. The film is obtained by spin-coating of liquid crystal elastomers (LCEs) and TiO 2 nanoparticles alternatively. By utilizing the property of LCEs that can change their size and shape reversibly under external thermal stimulations, the λ max of the photonic band gap of these films is tuned by voltage through electrothermal conversion. The shifted photonic band gap further changes the matching degree between the photonic band gap of the film and the emission spectrum of organic dye mounting on the film. With rhodamine B as an example, the enhancement factor of its fluorescence emission is controlled by varying the matching degree. Thus, the fluorescence intensity is actively switched by voltage applied on the system, in a fast, adjustable, and reversible manner. The control chain of using the electrothermal stimulus to adjust fluorescence intensity via controlling the photonic band gap is proved by a scanning electron microscope (SEM) and UV-vis reflectance. This mechanism also corresponded to the results from the finite-difference time-domain (FDTD) simulation. The comprehensive usage of photonic crystals and liquid crystal elastomers opened a new possibility for active optical devices.

 15. Unusual Crystallization Behavior Close to the Glass Transition

  Science.gov (United States)

  Desgranges, Caroline; Delhommelle, Jerome

  2018-03-01

  Using molecular simulations, we shed light on the mechanism underlying crystal nucleation in metal alloys and unravel the interplay between crystal nucleation and glass transition, as the conditions of crystallization lie close to this transition. While decreasing the temperature of crystallization usually results in a lower free energy barrier, we find an unexpected reversal of behavior for glass-forming alloys as the temperature of crystallization approaches the glass transition. For this purpose, we simulate the crystallization process in two glass-forming Copper alloys, Ag6 Cu4 , which has a positive heat of mixing, and CuZr, characterized by a large negative heat of mixing. Our results allow us to identify this unusual behavior as directly correlated with a nonmonotonic temperature dependence for the formation energy of connected icosahedral structures, which are incompatible with crystalline order and impede the development of the crystal nucleus, leading to an unexpectedly larger free energy barrier at low temperature. This, in turn, promotes the formation of a predominantly closed-packed critical nucleus, with fewer defects, thereby suggesting a new way to control the structure of the crystal nucleus, which is of key importance in catalysis.

 16. Partial rotational lattice order–disorder in stefin B crystals

  International Nuclear Information System (INIS)

  Renko, Miha; Taler-Verčič, Ajda; Mihelič, Marko; Žerovnik, Eva; Turk, Dušan

  2014-01-01

  Crystal lattice disorders are a phenomenon which may hamper the determination of macromolecular crystal structures. Using the case of the crystal structure of stefin B, identification of rotational order–disorder and structure determination are described. At present, the determination of crystal structures from data that have been acquired from twinned crystals is routine; however, with the increasing number of crystal structures additional crystal lattice disorders are being discovered. Here, a previously undescribed partial rotational order–disorder that has been observed in crystals of stefin B is described. The diffraction images revealed normal diffraction patterns that result from a regular crystal lattice. The data could be processed in space groups I4 and I422, yet one crystal exhibited a notable rejection rate in the higher symmetry space group. An explanation for this behaviour was found once the crystal structures had been solved and refined and the electron-density maps had been inspected. The lattice of stefin B crystals is composed of five tetramer layers: four well ordered layers which are followed by an additional layer of alternatively placed tetramers. The presence of alternative positions was revealed by the inspection of electron-density score maps. The well ordered layers correspond to the crystal symmetry of space group I422. In addition, the positions of the molecules in the additional layer are related by twofold rotational axes which correspond to space group I422; however, these molecules lie on the twofold axis and can only be related in a statistical manner. When the occupancies of alternate positions and overlapping are equal, the crystal lattice indeed fulfills the criteria of space group I422; when these occupancies are not equal, the lattice only fulfills the criteria of space group I4

 17. Macro-Micro Simulation for Polymer Crystallization in Couette Flow

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Chunlei Ruan

  2017-12-01

  Full Text Available Polymer crystallization in manufacturing is a process where quiescent crystallization and flow-induced crystallization coexists, and heat/mass transfer on a macroscopic level interacts with crystal morphology evolution on a microscopic level. Previous numerical studies on polymer crystallization are mostly concentrated at a single scale; they only calculate macroscale parameters, e.g., temperature and relative crystallinity, or they only predict microstructure details, e.g., crystal morphology and mean size of crystals. The multi-scale numerical works that overcome these disadvantages are unfortunately based on quiescent crystallization, in which flow effects are neglected. The objective of this work is to build up a macro-micro model and a macro-micro algorithm to consider both the thermal and flow effects on the crystallization. Our macro-micro model couples two parts: mass and heat transfer of polymeric flow at the macroscopic level, and nucleation and growth of spherulites and shish-kebabs at the microscopic level. Our macro-micro algorithm is a hybrid finite volume/Monte Carlo method, in which the finite volume method is used at the macroscopic level to calculate the flow and temperature fields, while the Monte Carlo method is used at the microscopic level to capture the development of spherulites and shish-kebabs. The macro-micro model and the macro-micro algorithm are applied to simulate polymer crystallization in Couette flow. The effects of shear rate, shear time, and wall temperature on the crystal morphology and crystallization kinetics are also discussed.

 18. Bulk crystal growth and nonlinear optical characterization of semiorganic single crystal: Cadmium (II) dibromide L - Proline monohydrate

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Balakrishnan, T., E-mail: balacrystalgrowth@gmail.com [Crystal Growth Laboratory, PG & Research Department of Physics, Periyar EVR College (Autonomous), Tiruchirappalli, 620 023, Tamil Nadu (India); Sathiskumar, S. [Crystal Growth Laboratory, PG & Research Department of Physics, Periyar EVR College (Autonomous), Tiruchirappalli, 620 023, Tamil Nadu (India); Ramamurthi, K. [Crystal Growth and Thin Film Laboratory, Department of Physics and Nanotechnology, SRM University, Kattankulathur, 603 203, Kancheepuram, Tamil Nadu (India); Thamotharan, S. [Department of Bioinformatics, School of Chemical and Biotechnology, SASTRA University, Thanjavur, 613 401 (India)

  2017-01-15

  Single crystal of a novel metal organic nonlinear optical (NLO) cadmium (II) dibromide L - proline monohydrate (CBLPM) of size 7 × 7 × 5 mm{sup 3} was grown from slow evaporation technique. Single crystal X – ray diffraction analysis reveals that the crystal belongs to orthorhombic system with lattice parameters a = 10.1891 (8) Å, b = 13.4961 (11) Å, c = 7.4491 (5) Å and space group P2{sub 1}2{sub 1}2{sub 1}. The powder X – ray diffraction pattern of CBLPM was recorded and the X – ray diffraction peaks were indexed. The various functional groups of CBLPM were identified by the FT – IR and FT – Raman spectral analyses. The optical transmittance window and lower cut off wavelength of CBLPM were identified from UV – Vis – NIR studies. The mechanical strength of the grown crystal was estimated using Vickers microhardness test. Dielectric constant and dielectric loss measurements were carried out at different temperatures in the frequency range of 50 Hz - 2 MHz. The photoluminescence spectrum was recorded in the wavelength range 200–400 nm and the estimated optical band gap was ∼4.1 eV. Etching studies were carried out for different etching time. Thermal stability of CBLPM was determined using thermogravimetric analysis. Laser induced damage threshold study was carried out for the grown crystal using Nd:YAG laser. Size dependent second harmonic generation efficiency of the grown crystal was determined by Kurtz and Perry powder technique with different particle size using Nd:YAG laser with wavelength 1064 nm. Second harmonic generation efficiency of the powdered CBLPM crystal was ∼2.3 times that of potassium dihydrogen orthophosphate. - Highlights: • CBLPM crystal belongs to orthorhombic crystal system with space group P2{sub 1}2{sub 1}2{sub 1.} • Transmittance of CBLPM is ∼80% in the 650–1100 nm range. • Powder SHG efficiency of CBLPM increases with increase in particle size. • SHG efficiency of 0.57 μm size powdered CBLPM is ∼2

 19. Crystallization and evaluation of hen egg-white lysozyme crystals for protein pH titration in the crystalline state.

  Science.gov (United States)

  Iwai, Wakari; Yagi, Daichi; Ishikawa, Takuya; Ohnishi, Yuki; Tanaka, Ichiro; Niimura, Nobuo

  2008-05-01

  To observe the ionized status of the amino acid residues in proteins at different pH (protein pH titration in the crystalline state) by neutron diffraction, hen egg-white lysozyme was crystallized over a wide pH range (2.5-8.0). Crystallization phase diagrams at pH 2.5, 6.0 and 7.5 were determined. At pH diagram, and at pH > 4.5 the border shifted to the right (higher precipitant concentration). The qualities of these crystals were characterized using the Wilson plot method. The qualities of all crystals at different pH were more or less equivalent (B-factor values within 25-40). It is expected that neutron diffraction analysis of these crystals of different pH provides equivalent data in quality for discussions of protein pH titration in the crystalline state of hen egg-white lysozyme.

 20. Lyotropic Liquid Crystal Phases from Anisotropic Nanomaterials

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ingo Dierking

  2017-10-01

  Full Text Available Liquid crystals are an integral part of a mature display technology, also establishing themselves in other applications, such as spatial light modulators, telecommunication technology, photonics, or sensors, just to name a few of the non-display applications. In recent years, there has been an increasing trend to add various nanomaterials to liquid crystals, which is motivated by several aspects of materials development. (i addition of nanomaterials can change and thus tune the properties of the liquid crystal; (ii novel functionalities can be added to the liquid crystal; and (iii the self-organization of the liquid crystalline state can be exploited to template ordered structures or to transfer order onto dispersed nanomaterials. Much of the research effort has been concentrated on thermotropic systems, which change order as a function of temperature. Here we review the other side of the medal, the formation and properties of ordered, anisotropic fluid phases, liquid crystals, by addition of shape-anisotropic nanomaterials to isotropic liquids. Several classes of materials will be discussed, inorganic and mineral liquid crystals, viruses, nanotubes and nanorods, as well as graphene oxide.

 1. Probabilistic approach to lysozyme crystal nucleation kinetics.

  Science.gov (United States)

  Dimitrov, Ivaylo L; Hodzhaoglu, Feyzim V; Koleva, Dobryana P

  2015-09-01

  Nucleation of lysozyme crystals in quiescent solutions at a regime of progressive nucleation is investigated under an optical microscope at conditions of constant supersaturation. A method based on the stochastic nature of crystal nucleation and using discrete time sampling of small solution volumes for the presence or absence of detectable crystals is developed. It allows probabilities for crystal detection to be experimentally estimated. One hundred single samplings were used for each probability determination for 18 time intervals and six lysozyme concentrations. Fitting of a particular probability function to experimentally obtained data made possible the direct evaluation of stationary rates for lysozyme crystal nucleation, the time for growth of supernuclei to a detectable size and probability distribution of nucleation times. Obtained stationary nucleation rates were then used for the calculation of other nucleation parameters, such as the kinetic nucleation factor, nucleus size, work for nucleus formation and effective specific surface energy of the nucleus. The experimental method itself is simple and adaptable and can be used for crystal nucleation studies of arbitrary soluble substances with known solubility at particular solution conditions.

 2. Key Developments in Ionic Liquid Crystals

  OpenAIRE

  Fernandez, A.A.; Kouwer, P.H.J.

  2016-01-01

  Ionic liquid crystals are materials that combine the classes of liquid crystals and ionic liquids. The first one is based on the multi-billion-dollar flat panel display industry, whilst the latter quickly developed in the past decades into a family of highly-tunable non-volatile solvents. The combination yields materials with a unique set of properties, but also with many challenges ahead. In this review, we provide an overview of the key concepts in ionic liquid crystals, particularly from a...

 3. Relaxor-PT Single Crystal Piezoelectric Sensors

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Xiaoning Jiang

  2014-07-01

  Full Text Available Relaxor-PbTiO3 piezoelectric single crystals have been widely used in a broad range of electromechanical devices, including piezoelectric sensors, actuators, and transducers. This paper reviews the unique properties of these single crystals for piezoelectric sensors. Design, fabrication and characterization of various relaxor-PT single crystal piezoelectric sensors and their applications are presented and compared with their piezoelectric ceramic counterparts. Newly applicable fields and future trends of relaxor-PT sensors are also suggested in this review paper.

 4. The Role of Body Crystallization in Asteroidal Cores

  Science.gov (United States)

  Wasson, J. T.

  1993-07-01

  Large fractionations (factors of 2000-6000) in Ir/Ni and other ratios demonstrate that the magmatic groups of iron meteorites formed by fractional crystallization, and thus that the residual liquid remained well stirred during core crystallization. Past models have relied on solidification at the base or the top of the core, but body crystallization offers an attractive alternative. The simplest of the earlier models involved convective maxing induced by the liberation of heat and light elements (especially S) during upward crystallization from the center of the core. Other models involving downward crystallization from the core-mantle interface are based on the fact that temperatures at this location are slightly lower than those at the center; no whole-core stirring mechanism is provided by these models. Haack and Scott recently published a variant of the downward crystallization model involving the growth of giant (kilometer-scale) dendrites. Because crystallization creates a boundary layer enriched in S that does not participate in the convection, these models require several K of supercooling to induce crystallization (this undercooling is much greater than the temperature difference between the center of the core and the core-mantle interface). Buoyant forces will occasionally remove droplets of the basal boundary fluid; thus it was thinner and its degree of undercooling less than in that at the ceiling of the magma chamber. Homogeneous nucleation of metals is difficult to achieve; generally 200-300 K of undercooling is required, much more than could possibly occur in an asteroidal core. Crystals could, however, nucleate in the magma body on chromite, probably the first liquidus phase (A. Kracher, personal communication, notes that this is required to explain why Cr behaved like a compatible element despite having a solid/liquid D crystallize. The rate of core crystallization is limited by the rate of heat transport across the core-mantle interface. If

 5. Biaxial nematic liquid crystals theory, simulation and experiment

  CERN Document Server

  Luckhurst, Geoffrey R

  2015-01-01

  Liquid Crystals are a state of matter that have properties between those of conventional liquid and those of a solid crystal. Thermotropic liquid crystals react to changes in temperature or, in some cases, pressure. The reaction of lyotropic liquid crystals, which are used in the manufacture of soaps and detergents, depends on the type of solvent they are mixed with. Since the accidental discovery of the chiral nematic (ordered) phase in 1888 many liquid crystal phases have been found, sometimes by chance and sometimes by design. The existence of one such phase was predicted by Freiser in 197

 6. Growth and characterization of heavily doped silicon crystals

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Scala, R.; Porrini, M. [MEMC Electronic Materials SpA, via Nazionale 59, 39012 Merano (Italy); Borionetti, G. [MEMC Electronic Materials SpA, viale Gherzi 31, Novara (Italy)

  2011-08-15

  Silicon crystals grown with the Czochralski method are still the most common material used for the production of electronic devices. In recent years, a growing need of large diameter crystals with increasingly higher doping levels is observed, especially to support the expanding market of discrete devices and its trend towards lower and lower resistivity levels for the silicon substrate. The growth of such heavily doped, large-diameter crystals poses several new challenges to the crystal grower, and the presence of a high dopant concentration in the crystal affects significantly its main properties, requiring also the development of dedicated characterization techniques. This paper illustrates the recent advances in the growth and characterization of silicon crystals heavily doped with antimony, arsenic, phosphorus and boron. (copyright 2011 WILEY-VCH Verlag GmbH and Co. KGaA, Weinheim) (orig.)

 7. Resistivity distribution of silicon single crystals using codoping

  Science.gov (United States)

  Wang, Jong Hoe

  2005-07-01

  Numerous studies including continuous Czochralski method and double crucible technique have been reported on the control of macroscopic axial resistivity distribution in bulk crystal growth. The simple codoping method for improving the productivity of silicon single-crystal growth by controlling axial specific resistivity distribution was proposed by Wang [Jpn. J. Appl. Phys. 43 (2004) 4079]. Wang [J. Crystal Growth 275 (2005) e73] demonstrated using numerical analysis and by experimental results that the axial specific resistivity distribution can be modified in melt growth of silicon crystals and relatively uniform profile is possible by B-P codoping method. In this work, the basic characteristic of 8 in silicon single crystal grown using codoping method is studied and whether proposed method has advantage for the silicon crystal growth is discussed.

 8. Economic analysis of crystal growth in space

  Science.gov (United States)

  Ulrich, D. R.; Chung, A. M.; Yan, C. S.; Mccreight, L. R.

  1972-01-01

  Many advanced electronic technologies and devices for the 1980's are based on sophisticated compound single crystals, i.e. ceramic oxides and compound semiconductors. Space processing of these electronic crystals with maximum perfection, purity, and size is suggested. No ecomonic or technical justification was found for the growth of silicon single crystals for solid state electronic devices in space.

 9. Crystal-field analysis of U3+ ions in K2LaX5 (X=Cl, Br or I) single crystals

  Science.gov (United States)

  Karbowiak, M.; Edelstein, N.; Gajek, Z.; Drożdżyński, J.

  1998-11-01

  An analysis of low temperature absorption spectra of U3+ ions doped in K2LaX5 (X=Cl, Br or I) single crystals is reported. The energy levels of the U3+ ion in the single crystals were assigned and fitted to a semiempirical Hamiltonian representing the combined atomic and crystal-field interactions at the Cs symmetry site. An analysis of the nephelauxetic effect and crystal-field splittings in the series of compounds is also reported.

 10. Crystal and source characterization for the Crystal Backlighter Imager capability at the National Ignition Facility

  Science.gov (United States)

  Krauland, C. M.; Hall, G. N.; Buscho, J. G.; Hibbard, R.; McCarville, T. J.; Lowe-Webb, R.; Ayers, S. L.; Kalantar, D.; Kohut, T.; Kemp, G. E.; Bradley, D. K.; Bell, P.; Landen, O. L.; Brewster, T. N.; Piston, K.

  2017-10-01

  The Crystal Backlighter Imager (CBI) is a very narrow bandwidth ( 10 eV) x-ray radiography system that uses Bragg reflection from a spherically-curved crystal at near normal incidence. This diagnostic has the capability to image late in an ICF implosion because it only requires the brightness of the backlighter to be larger than the capsule self-emission in that narrow bandwidth. While the limited bandwidth is advantageous for this reason, it also requires that the effective energy of the backlighter atomic line is known to 1 eV accuracy for proper crystal alignment. Any Doppler shift in the line energy must be understood for the imaging system to work. The work presented details characterization experiments done at the Jupiter Laser Facility with a Si (8 6 2) crystal that will be used with a Selenium backlighter in the NIF CBI diagnostic. We used the spherically-bent crystals to image a small ( 200 µm) He α source generated by the Janus laser on a Se foil. Scanning Bragg angles over multiple shots allowed us to map out the spectral line intensity distribution for optimal alignment in NIF. A subsequent Doppler shift measurement using CBI on NIF will also be presented with complementary HYDRA modeling for both experiments. Prepared by LLNL under Contract DE-AC52-07NA27344 and by General Atomics under Contract DE-NA0001808.

 11. Macromolecular crystallization in microgravity generated by a superconducting magnet.

  Science.gov (United States)

  Wakayama, N I; Yin, D C; Harata, K; Kiyoshi, T; Fujiwara, M; Tanimoto, Y

  2006-09-01

  About 30% of the protein crystals grown in space yield better X-ray diffraction data than the best crystals grown on the earth. The microgravity environments provided by the application of an upward magnetic force constitute excellent candidates for simulating the microgravity conditions in space. Here, we describe a method to control effective gravity and formation of protein crystals in various levels of effective gravity. Since 2002, the stable and long-time durable microgravity generated by a convenient type of superconducting magnet has been available for protein crystal growth. For the first time, protein crystals, orthorhombic lysozyme, were grown at microgravity on the earth, and it was proved that this microgravity improved the crystal quality effectively and reproducibly. The present method always accompanies a strong magnetic field, and the magnetic field itself seems to improve crystal quality. Microgravity is not always effective for improving crystal quality. When we applied this microgravity to the formation of cubic porcine insulin and tetragonal lysozyme crystals, we observed no dependence of effective gravity on crystal quality. Thus, this kind of test will be useful for selecting promising proteins prior to the space experiments. Finally, the microgravity generated by the magnet is compared with that in space, considering the cost, the quality of microgravity, experimental convenience, etc., and the future use of this microgravity for macromolecular crystal growth is discussed.

 12. Channeling and related crystal effects

  International Nuclear Information System (INIS)

  Uggerhoj, Erik

  1995-01-01

  Channeling, the interaction of particles with oriented crystals, has been applied in a wide variety of scientific and technological areas. A workshop at Aarhus, Denmark, this summer highlighted progress and future directions. Radiation emission has been explored and linked to coherent bremsstrahlung and other oriented crystal radiations. Dramatic effects have been found for ultra-relativistic electrons with Lorentz factors of 105 6. Single crystals are unique for investigations of quantum electrodynamics in strong external fields because probabilities for processes in axial/ planar fields are determined by the magnitude of these fields in the particle rest frame. Erik Uggerhoj of Aarhus reported on an extensive series of experiments concerning radiation emission, pair production, and shower formation carried out at CERN by the NA43 collaboration. As Vladimir Baier of Novosibirsk and Yuri Kononets of Kurchatov noted, theoretical treatment of these interconnected radiation distributions is challenging and much work needs to be done. In general, the agreement with the CERN experiments is good, but many areas like polarization phenomena and particle production need investigation. Prominent among high energy applications is extraction from accelerators. At the workshop, Alexei Asseev reported on beam extraction using a bent crystal at Serpukhov. Konrad Elsener and Jukka Klem reviewed recent CERN SPS studies driven by the possibility of using crystals for extraction of LHC beams. Thornton Murphy of Fermilab announced a step in that direction, with a demonstration this summer of extraction from the Tevatron at 900 GeV. Bent crystal channeling is also used for handling extracted high energy beams. Niels Doble presented a beautiful example of a beam for the CERN NA48 CP-violation experiment. Yuri Chesnokov reported that beams had been deflected through angles up to 150 milliradians at Serpukhov

 13. Coenzyme- and His-tag-induced crystallization of octopine dehydrogenase

  International Nuclear Information System (INIS)

  Smits, Sander H. J.; Mueller, Andre; Grieshaber, Manfred K.; Schmitt, Lutz

  2008-01-01

  The crystal structure of octopine dehydrogenase revealed a specific role of the His 5 tag in inducing the crystal contacts required for successful crystallization. Over the last decade, protein purification has become more efficient and standardized through the introduction of affinity tags. The choice and position of the tag, however, can directly influence the process of protein crystallization. Octopine dehydrogenase (OcDH) without a His tag and tagged protein constructs such as OcDH-His 5 and OcDH-LEHis 6 have been investigated for their crystallizability. Only OcDH-His 5 yielded crystals; however, they were multiple. To improve crystal quality, the cofactor NADH was added, resulting in single crystals that were suitable for structure determination. As shown by the structure, the His 5 tag protrudes into the cleft between the NADH and l-arginine-binding domains and is mainly fixed in place by water molecules. The protein is thereby stabilized to such an extent that the formation of crystal contacts can proceed. Together with NADH, the His 5 tag obviously locks the enzyme into a specific conformation which induces crystal growth

 14. CRYSTALLIZATION KINETICS OF GLASS-CERAMICS BY DIFFERENTIAL THERMAL ANALYSIS

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  A. NOZAD

  2011-06-01

  Full Text Available The crystallization behavior of fluorphlogopite, a glass-ceramic in the MgO–SiO2–Al2O3–K2O–B2O3–F system, was studied by substitution of Li2O for K2O in the glass composition. DTA, XRD and SEM were used for the study of crystallization behavior, formed phases and microstructure of the resulting glass-ceramics. Crystallization kinetics of the glass was investigated under non-isothermal conditions, using the formal theory of transformations for heterogeneous nucleation. The crystallization results were analyzed, and both the activation energy of crystallization process as well as the crystallization mechanism were characterized. Calculated kinetic parameters indicated that the appropriate crystallization mechanism was bulk crystallization for base glass and the sample with addition of Li2O. Non-isothermal DTA experiments showed that the crystallization activation energies of base glasses was in the range of 234-246 KJ/mol and in the samples with addition of Li2O was changed to the range of 317-322 KJ/mol.

 15. Controlled nucleation and crystallization of fluorozirconate glasses

  International Nuclear Information System (INIS)

  Frischat, G.H.

  1993-01-01

  Pt, Se, and Ag, respectively, were used as nucleating agents for a ZrF 4 -BaF 4 -YF 3 -AlF 3 glass. Nucleation and crystal growth rates were determined as a function of experimental conditions. In all cases the bulk crystals mainly consist of β-BaZrF6, leading to a relatively coarse-grained microstructure. However, in the case of Ag used as a nucleating agent, the microstructure is bimodal with an additional fine-grained crystal phase. In the cases of Se and Ag the relative crystal fraction could be developed in a controlled way between 0 and 100%

 16. Crystal nucleation in simple and complex fluids.

  Science.gov (United States)

  Oxtoby, David W

  2003-03-15

  The application of density-functional methods from statistical mechanics to the nucleation of crystals from the melt is described. Simple fluids such as metals, with sizes comparable with the range of their attractive forces, are compared with complex fluids such as colloidal suspensions and proteins dissolved in solution. A different mechanism for crystal nucleation is proposed in the latter case, in which density (concentration) changes before periodic crystalline order appears. This leads to a theoretical foundation for empirical observations on the 'crystallization window' in protein crystallization. Comparisons are made with the results of computer simulation via molecular dynamics.

 17. Thermodynamics of Crystals

  Science.gov (United States)

  Navrotsky, Alexandra

  Thermodynamics of Crystals is a gold mine of a references bargain with more derivations of useful equations per dollar, or per page, than almost any other book I know. Useful to whom? To the solid state physicist, the solid state chemist working the geophysicist, the rock mechanic, the mineral physicist. Useful for what? For lattice dynamics, crystal potentials, band structure. For elegant, rigorous, and concise derivations of fundamental equations. For comparison of levels of approximation. For some data and physical insights, especially for metals and simple halides. This book is a reissue, with some changes and additions, of a 1970 treatise. It ages well, since the fundamentals do not change.

 18. Innovation in crystal growth: A personal perspective

  Science.gov (United States)

  Mullin, J. B.

  2008-04-01

  The evolution of crystal growth has been crucially dependent on revolutionary innovations and initiatives involving ideas, technology and communication. A personal perspective is presented on some of these aspects in connection with the early history of semiconductors that have helped evolve our knowledge and advance the science and technology of crystal growth. The presentation considers examples from work on germanium, silicon, indium antimonide, gallium arsenide, indium phosphide, gallium phosphide and mercury cadmium telluride. In connection with metal organic vapour phase epitaxy (MOVPE), the influence of adduct purification for alkyls is noted together with the growth of Hg xCd 1-xTe. The role of crystal growth organisations together with initiatives in the publication of the Journal of Crystal Growth (JCG) and the pivotal role of the International Organisation of Crystal Growth (IOCG) are also highlighted in the quest for scientific excellence.

 19. Single crystal growth and nonlinear optical properties of Nd3+ doped STGS crystal for self-frequency-doubling application

  Science.gov (United States)

  Chen, Feifei; Wang, Lijuan; Wang, Xinle; Cheng, Xiufeng; Yu, Fapeng; Wang, Zhengping; Zhao, Xian

  2017-11-01

  The self-frequency-doubling crystal is an important kind of multi-functional crystal materials. In this work, Nd3+ doped Sr3TaGa3Si2O14 (Nd:STGS) single crystals were successfully grown by using Czochralski pulling method, in addition, the nonlinear and laser-frequency-doubling properties of Nd:STGS crystals were studied. The continuous-wave laser at 1064 nm was demonstrated along different physical axes, where the maximum output power was obtained to be 295 mW for the Z-cut samples, much higher than the Y-cut (242 mW) and X-cut (217 mW) samples. Based on the measured refractive indexes, the phase matching directions were discussed and determined for type I (42.5°, 30°) and type II (69.5°, 0°) crystal cuts. As expected, self-frequency-doubling green laser at 529 nm was achieved with output powers being around 16 mW and 12 mW for type I and type II configurations, respectively.

 20. Crystal manyfold universes in /AdS space

  Science.gov (United States)

  Kaloper, N.

  2000-02-01

  We derive crystal braneworld solutions, comprising of intersecting families of parallel /n+2-branes in a /4+n-dimensional /AdS space. Each family consists of alternating positive and negative tension branes. In the simplest case of exactly orthogonal families, there arise different crystals with unbroken /4D Poincaré invariance on the intersections, where our world can reside. A crystal can be finite along some direction, either because that direction is compact, or because it ends on a segment of /AdS bulk, or infinite, where the branes continue forever. If the crystal is interlaced by connected /3-branes directed both along the intersections and orthogonal to them, it can be viewed as an example of a Manyfold universe proposed recently by Arkani-Hamed, Dimopoulos, Dvali and the author. There are new ways for generating hierarchies, since the bulk volume of the crystal and the lattice spacing affect the /4D Planck mass. The low energy physics is sensitive to the boundary conditions in the bulk, and has to satisfy the same constraints discussed in the Manyfold universe. Phenomenological considerations favor either finite crystals, or crystals which are infinite but have broken translational invariance in the bulk. The most distinctive signature of the bulk structure is that the bulk gravitons are Bloch waves, with a band spectrum, which we explicitly construct in the case of a /5-dimensional theory.

 1. Photonic Crystal Laser-Driven Accelerator Structures

  International Nuclear Information System (INIS)

  Cowan, B

  2004-01-01

  The authors discuss simulated photonic crystal structure designs for laser-driven particle acceleration. They focus on three-dimensional planar structures based on the so-called ''woodpile'' lattice, demonstrating guiding of a speed-of-light accelerating mode by a defect in the photonic crystal lattice. They introduce a candidate geometry and discuss the properties of the accelerating mode. They also discuss the linear beam dynamics in the structure present a novelmethod for focusing the beam. In addition they describe ongoing investigations of photonic crystal fiber-based structures

 2. Thermoelectricity in liquid crystals

  Science.gov (United States)

  Mohd Said, Suhana; Nordin, Abdul Rahman; Abdullah, Norbani; Balamurugan, S.

  2015-09-01

  The thermoelectric effect, also known as the Seebeck effect, describes the conversion of a temperature gradient into electricity. A Figure of Merit (ZT) is used to describe the thermoelectric ability of a material. It is directly dependent on its Seebeck coefficient and electrical conductivity, and inversely dependent on its thermal conductivity. There is usually a compromise between these parameters, which limit the performance of thermoelectric materials. The current achievement for ZT~2.2 falls short of the expected threshold of ZT=3 to allow its viability in commercial applications. In recent times, advances in organic thermoelectrics been significant, improving by over 3 orders of magnitude over a period of about 10 years. Liquid crystals are newly investigated as candidate thermoelectric materials, given their low thermal conductivity, inherent ordering, and in some cases, reasonable electrical conductivity. In this work the thermoelectric behaviour of a discotic liquid crystal, is discussed. The DLC was filled into cells coated with a charge injector, and an alignment of the columnar axis perpendicular to the substrate was allowed to form. This thermoelectric behavior can be correlated to the order-disorder transition. A reasonable thermoelectric power in the liquid crystal temperature regime was noted. In summary, thermoelectric liquid crystals may have the potential to be utilised in flexible devices, as a standalone power source.

 3. Growth and surface topography of WSe_2 single crystal

  International Nuclear Information System (INIS)

  Dixit, Vijay; Vyas, Chirag; Pataniya, Pratik; Jani, Mihir; Pathak, Vishal; Patel, Abhishek; Pathak, V. M.; Patel, K. D.; Solanki, G. K.

  2016-01-01

  Tungsten Di-Selenide belongs to the family of TMDCs showing their potential applications in the fields of Optoelectronics and PEC solar cells. Here in the present investigation single crystals of WSe_2 were grown by Direct Vapour Transport Technique in a dual zone furnace having temperature difference of 50 K between the two zones. These single crystals were characterized by EDAX which confirms the stiochiometry of the grown crystals. Surface topography of the crystal was studied by optical micrograph showing the left handed spirals on the surface of WSe_2 crystals. Single crystalline nature of the crystals was confirmed by SAED.

 4. Screening and Crystallization Plates for Manual and High-throughput Protein Crystal Growth

  Science.gov (United States)

  Thorne, Robert E. (Inventor); Berejnov, Viatcheslav (Inventor); Kalinin, Yevgeniy (Inventor)

  2010-01-01

  In one embodiment, a crystallization and screening plate comprises a plurality of cells open at a top and a bottom, a frame that defines the cells in the plate, and at least two films. The first film seals a top of the plate and the second film seals a bottom of the plate. At least one of the films is patterned to strongly pin the contact lines of drops dispensed onto it, fixing their position and shape. The present invention also includes methods and other devices for manual and high-throughput protein crystal growth.

 5. A Cannibalistic Approach to Grand Canonical Crystal Growth.

  Science.gov (United States)

  Karmakar, Tarak; Piaggi, Pablo M; Perego, Claudio; Parrinello, Michele

  2018-04-04

  Canonical molecular dynamics simulations of crystal growth from solution suffer from severe finite-size effects. As the crystal grows, the solute molecules are drawn from the solution to the crystal, leading to a continuous drop in the solution concentration. This is in contrast to experiments in which the crystal grows at an approximately constant supersaturation of a bulk solution. Recently, Perego et al. [ J. Chem. Phys. 2015, 142, 144113] showed that in a periodic setup in which the crystal is represented as a slab, the concentration in the vicinity of the two surfaces can be kept constant while the molecules are drawn from a part of the solution that acts as a molecular reservoir. This method is quite effective in studying crystallization under controlled supersaturation conditions. However, once the reservoir is depleted, the constant supersaturation conditions cannot be maintained. We propose a variant of this method to tackle this depletion problem by simultaneously dissolving one side of the crystal while letting the other side grow. A continuous supply of particles to the solution due to the crystal dissolution maintains a steady solution concentration and avoids reservoir depletion. In this way, a constant supersaturation condition can be maintained for as long as necessary. We have applied this method to study the growth and dissolution of urea crystal from water solution under constant supersaturation and undersaturation conditions, respectively. The computed growth and dissolution rates are in good agreement with those obtained in previous studies.

 6. Anisotropy of Single-Crystal Silicon in Nanometric Cutting.

  Science.gov (United States)

  Wang, Zhiguo; Chen, Jiaxuan; Wang, Guilian; Bai, Qingshun; Liang, Yingchun

  2017-12-01

  The anisotropy exhibited by single-crystal silicon in nanometric cutting is very significant. In order to profoundly understand the effect of crystal anisotropy on cutting behaviors, a large-scale molecular dynamics model was conducted to simulate the nanometric cutting of single-crystal silicon in the (100)[0-10], (100)[0-1-1], (110)[-110], (110)[00-1], (111)[-101], and (111)[-12-1] crystal directions in this study. The simulation results show the variations of different degrees in chip, subsurface damage, cutting force, and friction coefficient with changes in crystal plane and crystal direction. Shear deformation is the formation mechanism of subsurface damage, and the direction and complexity it forms are the primary causes that result in the anisotropy of subsurface damage. Structurally, chips could be classified into completely amorphous ones and incompletely amorphous ones containing a few crystallites. The formation mechanism of the former is high-pressure phase transformation, while the latter is obtained under the combined action of high-pressure phase transformation and cleavage. Based on an analysis of the material removal mode, it can be found that compared with the other crystal direction on the same crystal plane, the (100)[0-10], (110)[-110], and (111)[-101] directions are more suitable for ductile cutting.

 7. Gold Nanoparticles in Photonic Crystals Applications: A Review.

  Science.gov (United States)

  Venditti, Iole

  2017-01-24

  This review concerns the recently emerged class of composite colloidal photonic crystals (PCs), in which gold nanoparticles (AuNPs) are included in the photonic structure. The use of composites allows achieving a strong modification of the optical properties of photonic crystals by involving the light scattering with electronic excitations of the gold component (surface plasmon resonance, SPR) realizing a combination of absorption bands with the diffraction resonances occurring in the body of the photonic crystals. Considering different preparations of composite plasmonic-photonic crystals, based on 3D-PCs in presence of AuNPs, different resonance phenomena determine the optical response of hybrid crystals leading to a broadly tunable functionality of these crystals. Several chemical methods for fabrication of opals and inverse opals are presented together with preparations of composites plasmonic-photonic crystals: the influence of SPR on the optical properties of PCs is also discussed. Main applications of this new class of composite materials are illustrated with the aim to offer the reader an overview of the recent advances in this field.

 8. Gold Nanoparticles in Photonic Crystals Applications: A Review

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Iole Venditti

  2017-01-01

  Full Text Available This review concerns the recently emerged class of composite colloidal photonic crystals (PCs, in which gold nanoparticles (AuNPs are included in the photonic structure. The use of composites allows achieving a strong modification of the optical properties of photonic crystals by involving the light scattering with electronic excitations of the gold component (surface plasmon resonance, SPR realizing a combination of absorption bands with the diffraction resonances occurring in the body of the photonic crystals. Considering different preparations of composite plasmonic-photonic crystals, based on 3D-PCs in presence of AuNPs, different resonance phenomena determine the optical response of hybrid crystals leading to a broadly tunable functionality of these crystals. Several chemical methods for fabrication of opals and inverse opals are presented together with preparations of composites plasmonic-photonic crystals: the influence of SPR on the optical properties of PCs is also discussed. Main applications of this new class of composite materials are illustrated with the aim to offer the reader an overview of the recent advances in this field.

 9. One-dimensional magnetophotonic crystals with magnetooptical double layers

  International Nuclear Information System (INIS)

  Berzhansky, V. N.; Shaposhnikov, A. N.; Prokopov, A. R.; Karavainikov, A. V.; Mikhailova, T. V.; Lukienko, I. N.; Kharchenko, Yu. N.; Golub, V. O.; Salyuk, O. Yu.; Belotelov, V. I.

  2016-01-01

  One-dimensional magnetophotonic microcavity crystals with nongarnet dielectric mirrors are created and investigated. The defect layers in the magnetophotonic crystals are represented by two bismuth-substituted yttrium iron garnet Bi:YIG layers with various bismuth contents in order to achieve a high magnetooptical response of the crystals. The parameters of the magnetophotonic crystal layers are optimized by numerical solution of the Maxwell equations by the transfer matrix method to achieve high values of Faraday rotation angle Θ F and magnetooptical Q factor. The calculated and experimental data agree well with each other. The maximum values of Θ F =–20.6°, Q = 8.1° at a gain t = 16 are obtained for magnetophotonic crystals with m = 7 pairs of layers in Bragg mirrors, and the parameters obtained for crystals with m = 4 and t = 8.5 are Θ F =–12.5° and Q = 14.3°. It is shown that, together with all-garnet and multimicrocavities magnetophotonic crystals, such structures have high magnetooptical characteristics.

 10. One-dimensional magnetophotonic crystals with magnetooptical double layers

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Berzhansky, V. N., E-mail: v.n.berzhansky@gmail.com; Shaposhnikov, A. N.; Prokopov, A. R.; Karavainikov, A. V.; Mikhailova, T. V. [V.I. Vernadsky Crimean Federal University (Russian Federation); Lukienko, I. N.; Kharchenko, Yu. N., E-mail: kharcenko@ilt.kharkov.ua [National Academy of Sciences of Ukraine, Verkin Institute for Low Temperature Physics and Engineering (Ukraine); Golub, V. O., E-mail: v-o-golub@yahoo.com; Salyuk, O. Yu. [National Academy of Sciences of Ukraine, Institute of Magnetism (Ukraine); Belotelov, V. I., E-mail: belotelov@physics.msu.ru [Russian Quantum Center (Russian Federation)

  2016-11-15

  One-dimensional magnetophotonic microcavity crystals with nongarnet dielectric mirrors are created and investigated. The defect layers in the magnetophotonic crystals are represented by two bismuth-substituted yttrium iron garnet Bi:YIG layers with various bismuth contents in order to achieve a high magnetooptical response of the crystals. The parameters of the magnetophotonic crystal layers are optimized by numerical solution of the Maxwell equations by the transfer matrix method to achieve high values of Faraday rotation angle Θ{sub F} and magnetooptical Q factor. The calculated and experimental data agree well with each other. The maximum values of Θ{sub F} =–20.6°, Q = 8.1° at a gain t = 16 are obtained for magnetophotonic crystals with m = 7 pairs of layers in Bragg mirrors, and the parameters obtained for crystals with m = 4 and t = 8.5 are Θ{sub F} =–12.5° and Q = 14.3°. It is shown that, together with all-garnet and multimicrocavities magnetophotonic crystals, such structures have high magnetooptical characteristics.

 11. Crystallization Kinetics within a Generic Modelling Framework

  DEFF Research Database (Denmark)

  Meisler, Kresten Troelstrup; von Solms, Nicolas; Gernaey, Krist

  2013-01-01

  An existing generic modelling framework has been expanded with tools for kinetic model analysis. The analysis of kinetics is carried out within the framework where kinetic constitutive models are collected, analysed and utilized for the simulation of crystallization operations. A modelling...... procedure is proposed to gain the information of crystallization operation kinetic model analysis and utilize this for faster evaluation of crystallization operations....

 12. Effect of Li and NH4 doping on the crystal perfection, second harmonic generation efficiency and laser damage threshold of potassium pentaborate crystals

  Science.gov (United States)

  Vigneshwaran, A. N.; Kalainathan, S.; Raja, C. Ramachandra

  2018-03-01

  Potassium pentaborate (KB5) is an excellent nonlinear optical material especially in the UV region. In this work, Li and NH4 doped KB5 crystals were grown using slow evaporation solution growth method. The incorporation of dopant has been confirmed and analysed by Energy dispersive X-ray analysis (EDAX), Inductively coupled plasma (ICP) analysis and Raman spectroscopy. The crystalline perfection of pure and doped KB5 crystals was studied by High resolution X-ray diffraction (HRXRD) analysis. Structural grain boundaries were observed in doped crystals. Second harmonic generation was confirmed for pure and doped crystals and output values revealed the enhancement of SHG efficiency in doped crystals. Resistance against laser damage was carried out using 1064 nm Nd-YAG laser of pulse width 10 ns. The laser damage threshold value is increased in Li doped crystal and decreased in NH4 doped crystal when compared to pure KB5 crystal.

 13. Large-sized SmBCO single crystals with T sub c over 93 K grown in atmospheric ambient by crystal pulling

  CERN Document Server

  Yao Xin; Shiohara, Y

  2003-01-01

  Sm sub 1 sub + sub x Ba sub 2 sub - sub x Cu sub 3 O sub z (SmBCO) single crystals were grown under atmospheric ambient by the top-seeded solution growth method. Inductively coupled plasma results indicate that there is negligible Sm substitution for Ba sites in the grown SmBCO crystals, although they crystallized from different Ba-Cu-O solvents with a wide composition range (Ba/Cu ratio of 0.5-0.6). As a result, these crystals show high superconducting critical transition temperature values (T sub c) of over 93 K with a sharp transition width after oxygenation. A large-sized crystal with an a-b plane of 23 x 22 mm sup 2 and a c-axis of 19 mm was obtained at a high growth rate of nearly 0.13 mm h sup - sup 1. In short, with more controllable thermodynamic parameters, SmBCO single crystals can readily achieve both large size and high superconducting properties. (rapid communication)

 14. Welcome to Crystals: A New Open-Access, Multidisciplinary Forum for Growth, Structures and Properties of Crystals

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Gerd Meyer

  2010-12-01

  Full Text Available The majority of the earth’s crust is made up of crystalline material. The research areas of mineralogy, petrology, chimie minerále (inorganic chemistry and, of course, crystallography outgrew from the fascination of mankind with the color and symmetry of crystals. Crystals have translational symmetry in two or three dimensions, quasicrystals have translational symmetry in higher spaces. Further symmetries may be observed by the eye, by microscopic techniques or by the diffraction of X-ray, electron, or neutron beams. Diffraction techniques are also used, due to Max von Laue’s eminent discovery a century ago, to determine crystal structures. [...

 15. Polymorphism of felodipine co-crystals with 4,4'-bipyridine

  DEFF Research Database (Denmark)

  Surov, Artem Olegovich; Solanko, Katarzyna A.; Bond, Andrew

  2014-01-01

  -crystal is the most thermodynamically stable phase. The difference in the crystal lattice energies between different polymorphs of the co-crystal is found to be comparable with that between the polymorphic forms of pure felodipine. The enthalpies of formation of the co-crystals are small, which indicates...

 16. Crystal growth and mechanical hardness of In{sub 2}Se{sub 2.7}Sb{sub 0.3} single crystal

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Patel, Piyush, E-mail: piyush-patel130@yahoo.com; Vyas, S. M., E-mail: s-m-vyas-gu@hotmail.com; Patel, Vimal; Pavagadhi, Himanshu [Department of Physics, School of Science, Gujarat University, Ahmedabad, Gujarat, India-380009 (India); Solanki, Mitesh [panditdindayal Petroleum University, Gandhinagar. Gujarat (India); Jani, Maunik P. [BITS Edu Campus, Varnama, Vadodara, Gujarat (India)

  2015-08-28

  The III-VI compound semiconductors is important for the fabrication of ionizing radiation detectors, solid-state electrodes, and photosensitive heterostructures, solar cell and ionic batteries. In this paper, In{sub 2}Se{sub 2.7} Sb{sub 0.3} single crystals were grown by the Bridgman method with temperature gradient of 60 °C/cm and the growth velocity 0.5cm/hr. The as-grown crystals were examined under the optical microscope for surface study, a various growth features observed on top free surface of the single crystal which is predominant of layers growth mechanism. The lattice parameters of as-grown crystal was determined by the XRD analysis. A Vickers’ projection microscope were used for the study of microhardness on the as-cleaved, cold-worked and annealed samples of the crystals, the results were discussed, and reported in detail.

 17. Antisolvent crystallization of a cardiotonic drug in ionic liquids: Effect of mixing on the crystal properties

  Science.gov (United States)

  de Azevedo Jacqueline, Resende; Fabienne, Espitalier; Jean-Jacques, Letourneau; Inês, Ré Maria

  2017-08-01

  LASSBio-294 (3,4-methylenedioxybenzoyl-2-thienylhydrazon) is a poorly soluble drug which has been proposed to have major advantages over other cardiotonic drugs. Poorly water soluble drugs present limited bioavailability due to their low solubility and dissolution rate. An antisolvent crystallization processing can improve the dissolution rate by decreasing the crystals particle size. However, LASSBio-294 is also poorly soluble in organic solvents and this operation is limited. In order to open new perspectives to improve dissolution rate, this work has investigated LASSBio-294 in terms of its antisolvent crystallization in 1-ethyl-3-methylimidazolium methyl phosphonate [emim][CH3O(H)PO2] as solvent and water as antisolvent. Two modes of mixing are tested in stirred vessel with different pre-mixers (Roughton or T-mixers) in order to investigate the mixing effect on the crystal properties (crystalline structure, particle size distribution, residual solvent and in vitro dissolution rate). Smaller drug particles with unchanged crystalline structure were obtained. Despite the decrease of the elementary particles size, the recrystallized particles did not achieve a better dissolution profile. However, this study was able to highlight a certain number of findings such as the impact of the hydrodynamic conditions on the crystals formation and the presence of a gel phase limiting the dissolution rate.

 18. Electrically Anisotropic Layered Perovskite Single Crystal

  KAUST Repository

  Li, Ting-You

  2016-04-01

  Organic-inorganic hybrid perovskites (OIHPs), which are promising materials for electronic and optoelectronic applications (1-10), have made into layered organic-inorganic hybrid perovskites (LOIHPs). These LOIHPs have been applied to thin-film transistors, solar cells and tunable wavelength phosphors (11-18). It is known that devices fabricated with single crystal exhibit the superior performance, which makes the growth of large-sized single crystals critical for future device applications (19-23). However, the difficulty in growing large-sized LOIHPs single crystal with superior electrical properties limits their practical applications. Here, we report a method to grow the centimeter-scaled LOIHP single crystal of [(HOC2H4NH3)2PbI4], demonstrating the potentials in mass production. After that, we reveal anisotropic electrical and optoelectronic properties which proved the carrier propagating along inorganic framework. The carrier mobility of in-inorganic-plane (in-plane) devices shows the average value of 45 cm2 V–1 s–1 which is about 100 times greater than the record of LOIHP devices (15), showing the importance of single crystal in device application. Moreover, the LOIHP single crystals show its ultra-short carrier lifetime of 42.7 ps and photoluminescence quantum efficiency (PLQE) of 25.4 %. We expect this report to be a start of LOIHPs for advanced applications in which the anisotropic properties are needed (24-25), and meets the demand of high-speed applications and fast-response applications.

 19. Structure analysis on synthetic emerald crystals

  Science.gov (United States)

  Lee, Pei-Lun; Lee, Jiann-Shing; Huang, Eugene; Liao, Ju-Hsiou

  2013-05-01

  Single crystals of emerald synthesized by means of the flux method were adopted for crystallographic analyses. Emerald crystals with a wide range of Cr3+-doping content up to 3.16 wt% Cr2O3 were examined by X-ray single crystal diffraction refinement method. The crystal structures of the emerald crystals were refined to R 1 (all data) of 0.019-0.024 and w R 2 (all data) of 0.061-0.073. When Cr3+ substitutes for Al3+, the main adjustment takes place in the Al-octahedron and Be-tetrahedron. The effect of substitution of Cr3+ for Al3+ in the beryl structure results in progressively lengthening of the Al-O distance, while the length of the other bonds remains nearly unchanged. The substitution of Cr3+ for Al3+ may have caused the expansion of a axis, while keeping the c axis unchanged in the emerald lattice. As a consequence, the Al-O-Si and Al-O-Be bonding angles are found to decrease, while the angle of Si-O-Be increases as the Al-O distance increases during the Cr replacement.

 20. Characterization of lime mortar additivated with crystallization modifiers

  NARCIS (Netherlands)

  Granneman, S.J.C.; Lubelli, B.; van Hees, R.P.J.

  2018-01-01

  Additivating mortars with crystallization modifiers is a novel approach to mitigate salt crystallization damage in historic masonry. Once verified the effectiveness of crystallization modifiers in bulk solution, the next step consists in verifying whether: (i) modifiers are still effective when

 1. Multiple order reflections in crystal neutron monochromators

  International Nuclear Information System (INIS)

  Fulfaro, R.

  1976-01-01

  A study of the higher order reflections in neutron crystal monochromators was made in order to obtain, for the IEA single crystal spectrometer, the operation range of 1,0eV to 0,01eV. Two crystals were studied, an Al(III) near 1,0eV and a Ge(III) in lower energies. For the Ge(III) case the higher order contaminations in the reflected beam were determined using as standard the gold total neutron cross section and performing the crystal reflectivity calculation for several orders of reflection. The knowledge of the contamination for each order as a function of neutron wavelength allows the optimization of the filter thickness in order to avoid higher order neutrons. The Ge(III) crystal was used because its second order reflections are theoretically forbidden, giving an advantage on other crystals, since measurements can be made until 0.02eV directly without filters. In the energy range 0.02 to 0.01eV, order contaminations higher than the second are present, therefore, either quartz filters are employed or calculated corrections are applied to the experimental data. The Al(III) crystal was used in order to estimate the second order contamination effect, in the iridium resonance measurements, at E 0 = 0.654eV. In that region, approximations can be made and it was not necessary to make the crystal reflectivity calculation for the filters thickness optimization. Since only the second order affects the results in that region, tellurium was used for the filtration, because this element has a resonance in the range of neutrons with energy 4E [pt

 2. Automating the application of smart materials for protein crystallization

  International Nuclear Information System (INIS)

  Khurshid, Sahir; Govada, Lata; EL-Sharif, Hazim F.; Reddy, Subrayal M.; Chayen, Naomi E.

  2015-01-01

  The first semi-liquid, non-protein nucleating agent for automated protein crystallization trials is described. This ‘smart material’ is demonstrated to induce crystal growth and will provide a simple, cost-effective tool for scientists in academia and industry. The fabrication and validation of the first semi-liquid nonprotein nucleating agent to be administered automatically to crystallization trials is reported. This research builds upon prior demonstration of the suitability of molecularly imprinted polymers (MIPs; known as ‘smart materials’) for inducing protein crystal growth. Modified MIPs of altered texture suitable for high-throughput trials are demonstrated to improve crystal quality and to increase the probability of success when screening for suitable crystallization conditions. The application of these materials is simple, time-efficient and will provide a potent tool for structural biologists embarking on crystallization trials

 3. Protein surface shielding agents in protein crystallization

  International Nuclear Information System (INIS)

  Hašek, J.

  2011-01-01

  The crystallization process can be controlled by protein surface shielding agents blocking undesirable competitive adhesion modes during non-equilibrium processes of deposition of protein molecules on the surface of growing crystalline blocks. The hypothesis is based on a number of experimental proofs from diffraction experiments and also retrieved from the Protein Data Bank. The molecules adhering temporarily on the surface of protein molecules change the propensity of protein molecules to deposit on the crystal surface in a definite position and orientation. The concepts of competitive adhesion modes and protein surface shielding agents acting on the surface of molecules in a non-equilibrium process of protein crystallization provide a useful platform for the control of crystallization. The desirable goal, i.e. a transient preference of a single dominating adhesion mode between protein molecules during crystallization, leads to uniform deposition of proteins in a crystal. This condition is the most important factor for diffraction quality and thus also for the accuracy of protein structure determination. The presented hypothesis is a generalization of the experimentally well proven behaviour of hydrophilic polymers on the surface of protein molecules of other compounds

 4. Oxide nano crystals for in vivo imaging

  International Nuclear Information System (INIS)

  Heinrich, E.

  2005-01-01

  For small animal, fluorescence imaging is complementary with other techniques such as nuclear imaging (PET, SPECT). In vivo imaging studies imply the development of new luminescent probes, with a better sensitivity and a better biological targeting. These markers must filled biological and optical conditions. Our goal is to study new doped lanthanides oxide nano-crystals, their properties, their functionalization and their ability to target biological molecules. Characterizations of Y 2 O 3 :Eu and Y 2 SiO 5 :Eu nano-crystals (light diffusion, spectrometry, microscopy) allowed the determination of their size, their fluorescence properties but also their photo-bleaching. Means of stabilization of the nanoparticles were also studied in order to decrease their aggregation. Gd 2 O 3 :Eu nano-crystals were as well excited by X rays. Nano-crystals of Y 2 SiO 5 :Eu were functionalized, and organic ligands grafting evidenced by fluorescence and NMR. The functionalized nano-crystals could then recognized biological targets (streptavidin-biotin) and be incubated in the presence of HeLa cells. This report deals with the properties of these nano-crystals and their ability to meet the optical and biological conditions required for the application of in vivo imaging. (author)

 5. Shear induced structures in crystallizing cocoa butter

  Science.gov (United States)

  Mazzanti, Gianfranco; Guthrie, Sarah E.; Sirota, Eric B.; Marangoni, Alejandro G.; Idziak, Stefan H. J.

  2004-03-01

  Cocoa butter is the main structural component of chocolate and many cosmetics. It crystallizes in several polymorphs, called phases I to VI. We used Synchrotron X-ray diffraction to study the effect of shear on its crystallization. A previously unreported phase (phase X) was found and a crystallization path through phase IV under shear was observed. Samples were crystallized under shear from the melt in temperature controlled Couette cells, at final crystallization temperatures of 17.5^oC, 20^oC and 22.5^oC in Beamline X10A of NSLS. The formation of phase X was observed at low shear rates (90 s-1) and low crystallization temperature (17.5^oC), but was absent at high shear (720 s-1) and high temperature (20^oC). The d-spacing and melting point suggest that this new phase is a mixture rich on two of the three major components of cocoa butter. We also found that, contrary to previous reports, the transition from phase II to phase V can happen through the intermediate phase IV, at high shear rates and temperature.

 6. Approach for growth of high-quality and large protein crystals

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Matsumura, Hiroyoshi, E-mail: matsumura@chem.eng.osaka-u.ac.jp [Graduate School of Engineering, Osaka University, Suita, Osaka 565-0871 (Japan); JST (Japan); SOSHO Inc., Osaka 541-0053 (Japan); Sugiyama, Shigeru; Hirose, Mika; Kakinouchi, Keisuke; Maruyama, Mihoko; Murai, Ryota [Graduate School of Engineering, Osaka University, Suita, Osaka 565-0871 (Japan); JST (Japan); Adachi, Hiroaki; Takano, Kazufumi [Graduate School of Engineering, Osaka University, Suita, Osaka 565-0871 (Japan); JST (Japan); SOSHO Inc., Osaka 541-0053 (Japan); Murakami, Satoshi [JST (Japan); SOSHO Inc., Osaka 541-0053 (Japan); Graduate School of Bioscience and Biotechnology, Tokyo Institute of Technology, Nagatsuta, Midori-ku, Yokohama 226-8501 (Japan); Mori, Yusuke; Inoue, Tsuyoshi [Graduate School of Engineering, Osaka University, Suita, Osaka 565-0871 (Japan); JST (Japan); SOSHO Inc., Osaka 541-0053 (Japan)

  2011-01-01

  Three crystallization methods, including crystallization in the presence of a semi-solid agarose gel, top-seeded solution growth (TSSG) and a large-scale hanging-drop method, have previously been presented. In this study, crystallization has been further evaluated in the presence of a semi-solid agarose gel by crystallizing additional proteins. A novel crystallization method combining TSSG and the large-scale hanging-drop method has also been developed. Three crystallization methods for growing large high-quality protein crystals, i.e. crystallization in the presence of a semi-solid agarose gel, top-seeded solution growth (TSSG) and a large-scale hanging-drop method, have previously been presented. In this study the effectiveness of crystallization in the presence of a semi-solid agarose gel has been further evaluated by crystallizing additional proteins in the presence of 2.0% (w/v) agarose gel, resulting in complete gelification with high mechanical strength. In TSSG the seed crystals are hung by a seed holder protruding from the top of the growth vessel to prevent polycrystallization. In the large-scale hanging-drop method, a cut pipette tip was used to maintain large-scale droplets consisting of protein–precipitant solution. Here a novel crystallization method that combines TSSG and the large-scale hanging-drop method is reported. A large and single crystal of lysozyme was obtained by this method.

 7. Quality evaluation of resistivity-controlled silicon crystals

  Science.gov (United States)

  Wang, Jong Hoe

  2006-01-01

  The segregation phenomenon of dopants causes a low production yield of silicon crystal that meets the resistivity tolerance required by device manufacturers. In order to control the macroscopic axial resistivity distribution in bulk crystal growth, numerous studies including continuous Czochralski method and double crucible technique have been studied. The simple B-P codoping method for improving the productivity of p-type silicon single-crystal growth by controlling axial specific resistivity distribution was proposed by Wang [Jpn. J. Appl. Phys. 43 (2004) 4079]. In this work, the quality of Czochralski-grown silicon single crystals with a diameter 200 mm using B-P codoping method was studied from the chemical and structural points of view. It was found that the characteristics of B-P codoped wafers including the oxygen precipitation behavior and the grown-in defects are same as that of conventional B-doped Czochralski crystals.

 8. NMR spectroscopy using liquid crystal solvents

  CERN Document Server

  Emsley, JW

  2013-01-01

  NMR Spectroscopy using Liquid Crystal Solvents covers the importance of using a liquid crystal solvent in NMR to derive nuclear dipolar spin-spin coupling constants. This book is composed of ten chapters, and begins with a brief description of the features and benefits of liquid crystal in NMR spectroscopic analysis. The succeeding chapters deal with the mode of operation of nuclear spin Hamiltonian for partially oriented molecules and the analysis of NMR spectra of partially oriented molecules, as well as the determination of rigid molecule structure. These topics are followed by discussions

 9. Crystal growth under external electric fields

  International Nuclear Information System (INIS)

  Uda, Satoshi; Koizumi, Haruhiko; Nozawa, Jun; Fujiwara, Kozo

  2014-01-01

  This is a review article concerning the crystal growth under external electric fields that has been studied in our lab for the past 10 years. An external field is applied electrostatically either through an electrically insulating phase or a direct injection of an electric current to the solid-interface-liquid. The former changes the chemical potential of both solid and liquid and controls the phase relationship while the latter modifies the transport and partitioning of ionic solutes in the oxide melt during crystallization and changes the solute distribution in the crystal

 10. Crystal growth under external electric fields

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Uda, Satoshi; Koizumi, Haruhiko; Nozawa, Jun; Fujiwara, Kozo [Institute for Materials Research, Tohoku University, 2-1-1 Katahira, Aoba-ku, Sendai, Miyagi 980-8577 (Japan)

  2014-10-06

  This is a review article concerning the crystal growth under external electric fields that has been studied in our lab for the past 10 years. An external field is applied electrostatically either through an electrically insulating phase or a direct injection of an electric current to the solid-interface-liquid. The former changes the chemical potential of both solid and liquid and controls the phase relationship while the latter modifies the transport and partitioning of ionic solutes in the oxide melt during crystallization and changes the solute distribution in the crystal.

 11. Physics of radiation effects in crystals

  CERN Document Server

  Johnson, RA

  1986-01-01

  ``Physics of Radiation Effects in Crystals'' is presented in two parts. The first part covers the general background and theory of radiation effects in crystals, including the theory describing the generation of crystal lattice defects by radiation, the kinetic approach to the study of the disposition of these defects and the effects of the diffusion of these defects on alloy compositions and phases. Specific problems of current interest are treated in the second part and include anisotropic dimensional changes in x-uranium, zirconium and graphite, acceleration of thermal creep in reactor ma

 12. Internal bias field in glycine phosphite crystal

  International Nuclear Information System (INIS)

  Nayeem, Jannatul; Wakabayashi, Hiroshi; Kikuta, Toshio; Yamazaki, Toshinari; Nakatani, Noriyuki

  2003-01-01

  The distributions of internal bias field E b have been investigated under the carbon-powder pattern and mercury electrode techniques in GPI ferroelectric crystals. Polarity and intensity of E b are distributed depending on crystal growth sectors. Crystal symmetry 2/m is observed obviously in the distribution of E b . The polarities of E b are head-to-head manner in those growth sectors where a surface is growing parallel to the crystallographic a-axis and tail-to-tail manner in the other growth sectors in the crystal. The maximum intensity of E b is found in the sectors (010) where the growing surfaces are perpendicular to the ferroelectric b-axis

 13. Identifying, studying and making good use of macromolecular crystals

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Calero, Guillermo [University of Pittsburgh Medical School, Pittsburgh, PA 15261 (United States); Cohen, Aina E. [SLAC National Accelerator Laboratory, Stanford University, Menlo Park, CA 94025 (United States); Luft, Joseph R. [Hauptman–Woodward Medical Research Institute, 700 Ellicott Street, Buffalo, NY 14203 (United States); State University of New York at Buffalo, 700 Ellicott Street, Buffalo, NY 14203 (United States); Newman, Janet [CSIRO Collaborative Crystallisation Centre, 343 Royal Parade, Parkville, Victoria 3052 (Australia); Snell, Edward H., E-mail: esnell@hwi.buffalo.edu [Hauptman–Woodward Medical Research Institute, 700 Ellicott Street, Buffalo, NY 14203 (United States); State University of New York at Buffalo, 700 Ellicott Street, Buffalo, NY 14203 (United States); University of Pittsburgh Medical School, Pittsburgh, PA 15261 (United States)

  2014-07-25

  As technology advances, the crystal volume that can be used to collect useful X-ray diffraction data decreases. The technologies available to detect and study growing crystals beyond the optical resolution limit and methods to successfully place the crystal into the X-ray beam are discussed. Structural biology has contributed tremendous knowledge to the understanding of life on the molecular scale. The Protein Data Bank, a depository of this structural knowledge, currently contains over 100 000 protein structures, with the majority stemming from X-ray crystallography. As the name might suggest, crystallography requires crystals. As detectors become more sensitive and X-ray sources more intense, the notion of a crystal is gradually changing from one large enough to embellish expensive jewellery to objects that have external dimensions of the order of the wavelength of visible light. Identifying these crystals is a prerequisite to their study. This paper discusses developments in identifying these crystals during crystallization screening and distinguishing them from other potential outcomes. The practical aspects of ensuring that once a crystal is identified it can then be positioned in the X-ray beam for data collection are also addressed.

 14. Identifying, studying and making good use of macromolecular crystals

  International Nuclear Information System (INIS)

  Calero, Guillermo; Cohen, Aina E.; Luft, Joseph R.; Newman, Janet; Snell, Edward H.

  2014-01-01

  As technology advances, the crystal volume that can be used to collect useful X-ray diffraction data decreases. The technologies available to detect and study growing crystals beyond the optical resolution limit and methods to successfully place the crystal into the X-ray beam are discussed. Structural biology has contributed tremendous knowledge to the understanding of life on the molecular scale. The Protein Data Bank, a depository of this structural knowledge, currently contains over 100 000 protein structures, with the majority stemming from X-ray crystallography. As the name might suggest, crystallography requires crystals. As detectors become more sensitive and X-ray sources more intense, the notion of a crystal is gradually changing from one large enough to embellish expensive jewellery to objects that have external dimensions of the order of the wavelength of visible light. Identifying these crystals is a prerequisite to their study. This paper discusses developments in identifying these crystals during crystallization screening and distinguishing them from other potential outcomes. The practical aspects of ensuring that once a crystal is identified it can then be positioned in the X-ray beam for data collection are also addressed

 15. Patterned solid state growth of barium titanate crystals

  Science.gov (United States)

  Ugorek, Michael Stephen

  An understanding of microstructure evolution in ceramic materials, including single crystal development and abnormal/enhanced grain growth should enable more controlled final ceramic element structures. In this study, two different approaches were used to control single crystal development in a patterned array. These two methods are: (1) patterned solid state growth in BaTiO 3 ceramics, and (2) metal-mediated single crystal growth in BaTiO 3. With the patterned solid state growth technique, optical photolithography was used to pattern dopants as well as [001] and [110] BaTiO3 single crystal template arrays with a 1000 microm line pattern array with 1000 microm spacings. These patterns were subsequently used to control the matrix grain growth evolution and single crystal development in BaTiO3. It was shown that the growth kinetics can be controlled by a small initial grain size, atmosphere conditions, and the introduction of a dopant at selective areas/interfaces. By using a PO2 of 1x10-5 atm during high temperature heat treatment, the matrix coarsening has been limited (to roughly 2 times the initial grain size), while retaining single crystal boundary motion up to 0.5 mm during growth for dwell times up to 9 h at 1300°C. The longitudinal and lateral growth rates were optimized at 10--15 microm/h at 1300°C in a PO2 of 1x10 -5 atm for single crystal growth with limited matrix coarsening. Using these conditions, a patterned microstructure in BaTiO3 was obtained. With the metal-mediated single crystal growth technique, a novel approach for fabricating 2-2 single crystal/polymer composites with a kerf texture development were studied using both [001] and [110] BaTiO3 single crystals templates. By using a PO 2 of 1x10-11 atm during high temperature heat treatment, matrix coarsening was limited while enabling single crystal boundary motion up to 0.35 mm during growth between 1250°C and 1300°C with growth rates ˜ 3--4 microm/h for both single crystal orientations. By

 16. The emulsion crystallization of hydrogenated castor oil into long thin fibers

  Science.gov (United States)

  De Meirleir, Niels; Pellens, Linda; Broeckx, Walter; De Malsche, Wim

  2013-11-01

  The present study discusses the optimal crystal growth conditions required for the emulsion crystallization of hydrogenated castor oil (HCO) into several crystal morphologies. The best possible crystal shape is furthermore identified in case high rheology modifying performance is required. HCO was crystallized in a meso- and micro-continuous process which allowed for a controlled and fast screening of several crystal morphologies at different crystallization conditions. Applying high isothermal temperatures (above 55 °C) resulted in a combination of rosettes, thick fibers and thin fibers. At lower isothermal temperatures (below 55 °C) the shape gradually evolved to a combination of short needles, spherically shaped and/or irregularly shaped crystals. Crystals with the highest aspect ratio were obtained when crystals were grown between 30 °C and 45 °C and were subsequently reheated above 63 °C, forming high amounts of large thin fibrous crystals. When diluted to 0.25 wt% these fibrous crystals increased the low shear viscosity far better compared to the other crystal shapes.

 17. Czochralski growth of gallium indium antimonide alloy crystals

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Tsaur, S.C.

  1998-02-01

  Attempts were made to grow alloy crystals of Ga{sub 1{minus}x}In{sub x}Sb by the conventional Czochralski process. A transparent furnace was used, with hydrogen purging through the chamber during crystal growth. Single crystal seeds up to about 2 to 5 mole% InSb were grown from seeds of 1 to 2 mole% InSb, which were grown from essentially pure GaSb seeds of the [111] direction. Single crystals were grown with InSb rising from about 2 to 6 mole% at the seed ends to about 14 to 23 mole% InSb at the finish ends. A floating-crucible technique that had been effective in reducing segregation in doped crystals, was used to reduce segregation in Czochralski growth of alloy crystals of Ga{sub 1{minus}x}In{sub x}Sb. Crystals close to the targeted composition of 1 mole% InSb were grown. However, difficulties were encountered in reaching higher targeted InSb concentrations. Crystals about 2 mole% were grown when 4 mole% was targeted. It was observed that mixing occurred between the melts rendering the compositions of the melts; and, hence, the resultant crystal unpredictable. The higher density of the growth melt than that of the replenishing melt could have triggered thermosolutal convection to cause such mixing. It was also observed that the floating crucible stuck to the outer crucible when the liquidus temperature of the replenishing melt was significantly higher than that of the growth melt. The homogeneous Ga{sub 1{minus}x}In{sub x}Sb single crystals were grown successfully by a pressure-differential technique. By separating a quartz tube into an upper chamber for crystal growth and a lower chamber for replenishing. The melts were connected by a capillary tube to suppress mixing between them. A constant pressure differential was maintained between the chambers to keep the growth melt up in the growth chamber. The method was first tested with a low temperature alloy Bi{sub 1{minus}x}Sb{sub x}. Single crystals of Ga{sub 1{minus}x}In{sub x}Sb were grown with uniform

 18. Cultivation and characterization of GaInSe2 crystals

  International Nuclear Information System (INIS)

  Panakhov, T.M.; Kafarova, D.M.

  2013-01-01

  This work is the first systematic study devoted to the growth of GaInSe 2 crystals and their characterization by experimental methods such as X-ray diffraction, electron microscopy transmission with high resolution, sample electron diffraction. By the method of photoelectron roentgen spectroscopy it was studied the chemical structure of the GaInSe 2 crystals and the microprobe analysis indicated that the individual crystals have an excess of gallium. GaInSe 2 crystals were grown by the Bridgman method. Samples were prepared as single crystals by the Bridgman method. Studies showed that the GaInSe 2 crystals are hexagonal ones

 19. Nonreciprocity of edge modes in 1D magnonic crystal

  International Nuclear Information System (INIS)

  Lisenkov, I.; Kalyabin, D.; Osokin, S.; Klos, J.W.; Krawczyk, M.; Nikitov, S.

  2015-01-01

  Spin waves propagation in 1D magnonic crystals is investigated theoretically. Mathematical model based on plane wave expansion method is applied to different types of magnonic crystals, namely bi-component magnonic crystal with symmetric/asymmetric boundaries and ferromagnetic film with periodically corrugated top surface. It is shown that edge modes in magnonic crystals may exhibit nonreciprocal behaviour at much lower frequencies than in homogeneous films. - Highlights: • Magnetostatic surface spin waves in 1D magnonic crystals were studied theoretically. • Mathematical model is based on plane wave method. • Mathematical model was applied to different types of magnonic crystals. • Stop band formation and nonreciprocity were obtained

 20. Vibrating crystals as possible neutron monochromators

  International Nuclear Information System (INIS)

  Stoica, A.D.; Popovici, M.

  1983-09-01

  The Bragg reflection of neutrons of vibratinq perfect crystals is considered. The additional possibilities offered by the Doppler effect for shaping neutron beams in the k-space are discussed. A simple model for computing the vibrating crystal reflectivity is proposed. (author)

 1. Synthesis of porous CuInS2 crystals

  International Nuclear Information System (INIS)

  Akaki, Yoji; Matsubara, Takanori; Ohno, Yuki; Momiki, Takanori; Ide, Kazuki

  2009-01-01

  CuInS 2 crystals were grown from starting materials CuCl 2 .2H 2 O, InCl 3 .4H 2 O and thiourea with ethylene glycol solution, that were placed into a flask, heated, and refluxed for 1 hour. The diffraction peaks only from CuInS 2 phase appear for all the samples. The morphology of CuInS 2 crystal was porous, and the porous crystals exist in two kinds. One kind was flower-like crystals which complexly lack the flakes, another one was sphere-like crystals existed with a number of the poles. The sizes of sphere-like porous crystals were approximately 1.0 μm. The specific surface area of the samples grown at 180 C and 600 rpm estimated approximately 30 m 2 /g. (copyright 2009 WILEY-VCH Verlag GmbH and Co. KGaA, Weinheim) (orig.)

 2. Research on Cu2ZnSnTe4 crystals and heterojunctions based on such crystals

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kovaliuk T. T.

  2015-12-01

  Full Text Available The paper reports on the results of the studies of magnetic, kinetic and optical properties of Cu2ZnSnTe4 crystals. The Cu2ZnSnTe4 crystals showed diamagnetic properties (the magnetic susceptibility almost independent of the magnetic field and temperature. The Cu2ZnSnTe4 crystals possessed p-type of conductivity and the Hall coefficient was independent on temperature. The temperature dependence of the electrical conductivity of the Cu2ZnSnTe4 crystal shows metallic character, i. e. decreases with the increase of temperature, that is caused by the lower charge carrier mobility at higher temperature. Thermoelectric power of the samples ispositive that also indicates on the prevalence of p-type conductivity. Heterojunctions n-TiN/p-Cu2ZnSnTe4, n-TiO2/p-Cu2ZnSnTe4 and n-MoO/p-Cu2ZnSnTe4 were fabricated by the reactive magnetron sputtering of TiN, TiO2 and MoOx thin films, respectively, onto the substrates made of the Cu2ZnSnTe4 crystals. The dominating current transport mechanisms in the n-TiN/p-Cu2ZnSnTe4 and n-TiO2/p-Cu2ZnSnTe4 heterojunctions were established to be the tunnel-recombination mechanism at forward bias and tunneling at reverse bias.

 3. Development of high-performance X-ray transparent crystallization plates for in situ protein crystal screening and analysis

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Soliman, Ahmed S. M.; Warkentin, Matthew [Cornell University, Ithaca, New York (United States); Apker, Benjamin [MiTeGen LLC, Ithaca, New York (United States); Thorne, Robert E., E-mail: ret6@cornell.edu [Cornell University, Ithaca, New York (United States); MiTeGen LLC, Ithaca, New York (United States)

  2011-07-01

  An optically, UV and X-ray transparent crystallization plate suitable for in situ analysis has been developed. The plate uses contact line pinning rather than wells to confine the liquids. X-ray transparent crystallization plates based upon a novel drop-pinning technology provide a flexible, simple and inexpensive approach to protein crystallization and screening. The plates consist of open cells sealed top and bottom by thin optically, UV and X-ray transparent films. The plates do not need wells or depressions to contain liquids. Instead, protein drops and reservoir solution are held in place by rings with micrometre dimensions that are patterned onto the bottom film. These rings strongly pin the liquid contact lines, thereby improving drop shape and position uniformity, and thus crystallization reproducibility, and simplifying automated image analysis of drop contents. The same rings effectively pin solutions containing salts, proteins, cryoprotectants, oils, alcohols and detergents. Strong pinning by rings allows the plates to be rotated without liquid mixing to 90° for X-ray data collection or to be inverted for hanging-drop crystallization. The plates have the standard SBS format and are compatible with standard liquid-handling robots.

 4. Supersaturation Control using Analytical Crystal Size Distribution Estimator for Temperature Dependent in Nucleation and Crystal Growth Phenomena

  Science.gov (United States)

  Zahari, Zakirah Mohd; Zubaidah Adnan, Siti; Kanthasamy, Ramesh; Saleh, Suriyati; Samad, Noor Asma Fazli Abdul

  2018-03-01

  The specification of the crystal product is usually given in terms of crystal size distribution (CSD). To this end, optimal cooling strategy is necessary to achieve the CSD. The direct design control involving analytical CSD estimator is one of the approaches that can be used to generate the set-point. However, the effects of temperature on the crystal growth rate are neglected in the estimator. Thus, the temperature dependence on the crystal growth rate needs to be considered in order to provide an accurate set-point. The objective of this work is to extend the analytical CSD estimator where Arrhenius expression is employed to cover the effects of temperature on the growth rate. The application of this work is demonstrated through a potassium sulphate crystallisation process. Based on specified target CSD, the extended estimator is capable of generating the required set-point where a proposed controller successfully maintained the operation at the set-point to achieve the target CSD. Comparison with other cooling strategies shows a reduction up to 18.2% of the total number of undesirable crystals generated from secondary nucleation using linear cooling strategy is achieved.

 5. An 'attachment kinetics-based' volume of fraction method for organic crystallization: a fluid-dynamic approach to macromolecular-crystal engineering

  International Nuclear Information System (INIS)

  Lappa, Marcello

  2003-01-01

  This analysis exhibits a strong interdisciplinary nature and deals with advances in protein (crystal) engineering models and computational methods as well as with novel results on the relative importance of 'controlling forces' in macromolecular crystal growth. The attention is focused in particular on microgravity fluid-dynamic aspects. From a numerical point of view, the growing crystal gives rise to a moving boundary problem. A 'kinetic-coefficient-based' volume tracking method is specifically and carefully developed according to the complex properties and mechanisms of macromolecular protein crystal growth taking into account the possibility of anisotropic (faceted) surface-orientation-dependent growth. The method is used to shed some light on the interplay of surface attachment kinetics and mass transport (diffusive or convective) in liquid phase and on several mechanisms still poorly understood. It is shown that the size of a growing crystal plays a 'critical role' in the relative importance of surface effects and in determining the intensity of convection. Convective effects, in turn, are found to impact growth rates, macroscopic structures of precipitates, particle size and morphology as well as the mechanisms driving growth. The paper introduces a novel computational method (that simulates the growth due to the slow addition of solute molecules to a lattice and can handle the shape of organic growing crystals under the influence of natural convection) and, at the same time, represents a quite exhaustive attempt to help organic crystal growers to discern the complex interrelations among the various parameters under one's control (that are not independent of one another) and to elaborate rational guidelines relating to physical factors that can influence the probability of success in crystallizing protein substances

 6. Crystal structure, growth and nonlinear optical studies of isonicotinamide p-nitrophenol: A new organic crystal for optical limiting applications

  Science.gov (United States)

  Vijayalakshmi, A.; Vidyavathy, B.; Vinitha, G.

  2016-08-01

  Isonicotinamide p-nitrophenol (ICPNP), a new organic material, was synthesized using methanol solvent. Single crystals of ICPNP were grown using a slow evaporation solution growth technique. Crystal structure of ICPNP is elucidated by single crystal X-ray diffraction analysis. It belongs to monoclinic crystal system with space group of P21/c. It forms two dimensional networks by O-H…O, N-H…O and C-H…O hydrogen bonds. The molecular structure of ICPNP was further confirmed by Fourier transform infrared (FTIR) spectral analysis. The optical transmittance range and the lower cut-off wavelength (421 nm) with the optical band gap (2.90 eV) of the ICPNP crystal were determined by UV-vis-NIR spectral study. Thermal behavior of ICPNP was studied by thermo gravimetric and differential thermal analyses (TG/DTA). The relative dielectric permittivity was calculated for various temperature ranges. Laser damage threshold of ICPNP crystal was found to be 1.9 GW/cm2 using an Nd:YAG laser. A Z-scan technique was employed to measure the nonlinear absorption coefficient, nonlinear refractive index and nonlinear optical susceptibility. Optical limiting behavior of ICPNP was observed at 35 mW input power.

 7. Crystallization, X-ray diffraction analysis and SIRAS/molecular-replacenent phasing of three crystal forms of Anabaena sensory rhodopsin transducer

  International Nuclear Information System (INIS)

  Vogeley, Lutz; Luecke, Hartmut

  2006-01-01

  Crystals of Anabaena sensory rhodopsin transducer, the transducer for the cyanobacterial photosensor Anabaena sensory rhodopsin, obtained in the space groups P4, C2 and P2 1 2 1 2 1 diffract to 1.8, 2.1 and 2.0 Å, respectively. Phases for these crystal forms were obtained by SIRAS phasing using an iodide quick-soak derivative (P4) and molecular replacement (C2 and P2 1 2 1 2 1 ). Anabaena sensory rhodopsin transducer (ASRT) is a 14.7 kDa soluble signaling protein associated with the membrane-embedded light receptor Anabaena sensory rhodopsin (ASR) from Anabaena sp., a freshwater cyanobacterium. Crystals of ASRT were obtained in three different space groups, P4, C2 and P2 1 2 1 2 1 , which diffract to 1.8, 2.1 and 2.0 Å, respectively. Phases for one of these crystal forms (P4) were obtained by SIRAS phasing using an iodide quick-soak derivative and a partial model was built. Phases for the remaining crystal forms were obtained by molecular replacement using the partial model from the P4 crystal form

 8. Macromolecular Crystal Growth by Means of Microfluidics

  Science.gov (United States)

  vanderWoerd, Mark; Ferree, Darren; Spearing, Scott; Monaco, Lisa; Molho, Josh; Spaid, Michael; Brasseur, Mike; Curreri, Peter A. (Technical Monitor)

  2002-01-01

  We have performed a feasibility study in which we show that chip-based, microfluidic (LabChip(TM)) technology is suitable for protein crystal growth. This technology allows for accurate and reliable dispensing and mixing of very small volumes while minimizing bubble formation in the crystallization mixture. The amount of (protein) solution remaining after completion of an experiment is minimal, which makes this technique efficient and attractive for use with proteins, which are difficult or expensive to obtain. The nature of LabChip(TM) technology renders it highly amenable to automation. Protein crystals obtained in our initial feasibility studies were of excellent quality as determined by X-ray diffraction. Subsequent to the feasibility study, we designed and produced the first LabChip(TM) device specifically for protein crystallization in batch mode. It can reliably dispense and mix from a range of solution constituents into two independent growth wells. We are currently testing this design to prove its efficacy for protein crystallization optimization experiments. In the near future we will expand our design to incorporate up to 10 growth wells per LabChip(TM) device. Upon completion, additional crystallization techniques such as vapor diffusion and liquid-liquid diffusion will be accommodated. Macromolecular crystallization using microfluidic technology is envisioned as a fully automated system, which will use the 'tele-science' concept of remote operation and will be developed into a research facility for the International Space Station as well as on the ground.

 9. Surface deterioration of ammonium acid phthalate crystals

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Barrus, D.M.; Blake, R.L.; Burek, A.J.

  1976-01-01

  In working with various acid phthalate crystals for low energy X-ray spectroscopy, we have observed a relatively rapid surface degradation of ammonium acid phthalate in comparison with similar crystals was observed. It was found that two different samples degraded in a few days upon exposure to high vacuum (10/sup -6/ - 10/sup -7/ torr). The same crystals showed similar effects when exposed to room atmosphere for two to three weeks. One of these crystals deteriorated while kept constantly in a desiccator jar for about two years. The desiccator environment seems to be the most favorable. The observed difference in the surface of these crystals might be described as a change from a transparent, glasslike condition to a white, powderlike haze somewhat akin to frosted glass. A two week exposure to vacuum for a freshly cleaved crystal caused the integrated coefficient of reflection at 23.6 A to decrease by a factor of 2.5. The degraded surface areas tend to form definite rhombohedral patterns. Since the external symmetry of ammonium acid phthalate crystals is rhombohedral, this suggests that the degradation we observe takes place in the form of large etched figures. A possible mechanism may be sublimation, which would proceed more rapidly in vacuum than in air. It is concluded that ammonium acid phthalate should be kept in a desiccator environment as much as possible. Exposures to vacuum should be brief and critical diffraction measurements should be done using a freshly cleaved surface.

 10. Self-Assembly and Crystallization of Conjugated Block Copolymers

  Science.gov (United States)

  Davidson, Emily Catherine

  This dissertation demonstrates the utility of molecular design in conjugated polymers to create diblock copolymers that robustly self-assemble in the melt and confine crystallization upon cooling. This work leverages the model conjugated polymer poly(3-(2'-ethyl)hexylthiophene) (P3EHT), which features a branched side chain, resulting in a dramatically reduced melting temperature (Tm 80°C) relative to the widely-studied poly(3-hexylthiophene) (P3HT) (Tm 200°C). This reduced melting temperature permits an accessible melt phase, without requiring that the segregation strength (chiN) be dramatically increased. Thus, diblock copolymers containing P3EHT demonstrate robust diblock copolymer self-assembly in the melt over a range of compositions and morphologies. Furthermore, confined crystallization in the case of both glassy (polystyrene (PS) matrix block) and soft (polymethylacrylate (PMA) matrix block) confinement is studied, with the finding that even in soft confinement, crystallization is constrained within the diblock microdomains. This success demonstrates the strategy of leveraging molecular design to decrease the driving force for crystallization as a means to achieving robust self-assembly and confined crystallization in conjugated block copolymers. Importantly, despite the relatively flexible nature of P3EHT in the melt, the diblock copolymer phase behavior appears to be significantly impacted by the stiffness (persistence length of 3 nm) of the P3EHT chain compared to the coupled amorphous blocks (persistence length 0.7 nm). In particular, it is shown that the synthesized morphologies are dominated by a very large composition window for lamellar geometries (favored at high P3EHT volume fractions); cylindrical geometries are favored when P3EHT is the minority fraction. This asymmetry of the composition window is attributed to impact of conformational asymmetry (the difference in chain stiffness, as opposed to shape) between conjugated and amorphous blocks

 11. Crystal-free Formation of Non-Oxide Optical Fiber

  Science.gov (United States)

  Nabors, Sammy A.

  2015-01-01

  Researchers at NASA Marshall Space Flight Center have devised a method for the creation of crystal-free nonoxide optical fiber preforms. Non-oxide fiber optics are extensively used in infrared transmitting applications such as communication systems, chemical sensors, and laser fiber guides for cutting, welding and medical surgery. However, some of these glasses are very susceptible to crystallization. Even small crystals can lead to light scatter and a high attenuation coefficient, limiting their usefulness. NASA has developed a new method of non-oxide fiber formation that uses axial magnetic fields to suppress crystallization. The resulting non-oxide fibers are crystal free and have lower signal attenuation rates than silica based optical fibers.

 12. Crystallization kinetics of amorphous aluminum-tungsten thin films

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Car, T.; Radic, N. [Rugjer Boskovic Inst., Zagreb (Croatia). Div. of Mater. Sci.; Ivkov, J. [Institute of Physics, Bijenicka 46, P.O.B. 304, HR-10000 Zagreb (Croatia); Babic, E.; Tonejc, A. [Faculty of Sciences, Physics Department, Bijenicka 32, P.O.B. 162, HR-10000 Zagreb (Croatia)

  1999-01-01

  Crystallization kinetics of the amorphous Al-W thin films under non-isothermal conditions was examined by continuous in situ electrical resistance measurements in vacuum. The estimated crystallization temperature of amorphous films in the composition series of the Al{sub 82}W{sub 18} to Al{sub 62}W{sub 38} compounds ranged from 800 K to 920 K. The activation energy for the crystallization and the Avrami exponent were determined. The results indicated that the crystallization mechanism in films with higher tungsten content was a diffusion-controlled process, whereas in films with the composition similar to the stoichiometric compound (Al{sub 4}W), the interface-controlled crystallization probably occurred. (orig.) With 4 figs., 1 tab., 26 refs.

 13. Optical spectra and lattice dynamics of molecular crystals

  CERN Document Server

  Zhizhin, GN

  1995-01-01

  The current volume is a single topic volume on the optical spectra and lattice dynamics of molecular crystals. The book is divided into two parts. Part I covers both the theoretical and experimental investigations of organic crystals. Part II deals with the investigation of the structure, phase transitions and reorientational motion of molecules in organic crystals. In addition appendices are given which provide the parameters for the calculation of the lattice dynamics of molecular crystals, procedures for the calculation of frequency eigenvectors of utilizing computers, and the frequencies and eigenvectors of lattice modes for several organic crystals. Quite a large amount of Russian literature is cited, some of which has previously not been available to scientists in the West.

 14. Analysis of rocking curve measurements of LiF flight crystals for the objective crystal spectrometer on SPECTRUM-X-GAMMA

  DEFF Research Database (Denmark)

  Halm, I.; Wiebicke, H.-J.; Geppert, U.R.M.E.

  1993-01-01

  The Objective Crystal Spectrometer on the SPECTRUM-X-GAMMA satellite will use three types of natural crystals LiF(220), Si(111), RAP(001), and a multilayer structure providing high-resolution X- ray spectroscopy of Fe, S, O, and C line regions of bright cosmic X-ray sources. 330 - 360 LiF(220......) crystals of dimensions approximately 23 × 63 mm2 are required to cover one side of a large (1000 × 600 mm2) panel, which is to be mounted in front of one of two high throughput X- ray telescopes. Rocking curves of 441 LiF(220) crystals measured by using an expanded Cu - Kα2 beam were analyzed to select...... the main parameters of the rocking curve averaged over all crystals can be improved at least by a factor of 1.6 both in full width half maximum and peak reflectivity....

 15. Crystal Collimation Cleaning Measurements with Proton Beams in LHC

  CERN Document Server

  Rossi, Roberto; Andreassen, Odd Oyvind; Butcher, Mark; Dionisio Barreto, Cristovao Andre; Masi, Alessandro; Mirarchi, Daniele; Montesano, Simone; Lamas Garcia, Inigo; Redaelli, Stefano; Scandale, Walter; Serrano Galvez, Pablo; Rijllart, Adriaan; Valentino, Gianluca; CERN. Geneva. ATS Department

  2016-01-01

  During this MD, performed on July 29th, 2016, bent silicon crystal were tested with proton beams for a possible usage of crystal-assisted collimation. Tests were performed at both injection energy and flat top using horizontal and vertical crystal. Loss maps with crystals at 6.5 TeV were measured.

 16. Realization of a complementary medium using dielectric photonic crystals.

  Science.gov (United States)

  Xu, Tao; Fang, Anan; Jia, Ziyuan; Ji, Liyu; Hang, Zhi Hong

  2017-12-01

  By exploiting the scaling invariance of photonic band diagrams, a complementary photonic crystal slab structure is realized by stacking two uniformly scaled double-zero-index dielectric photonic crystal slabs together. The space cancellation effect in complementary photonic crystals is demonstrated in both numerical simulations and microwave experiments. The refractive index dispersion of double-zero-index dielectric photonic crystal is experimentally measured. Using pure dielectrics, our photonic crystal structure will be an ideal platform to explore various intriguing properties related to a complementary medium.

 17. Adsorption phenomena and anchoring energy in nematic liquid crystals

  CERN Document Server

  Barbero, Giovanni

  2005-01-01

  Despite the large quantity of phenomenological information concerning the bulk properties of nematic phase liquid crystals, little is understood about the origin of the surface energy, particularly the surface, interfacial, and anchoring properties of liquid crystals that affect the performance of liquid crystal devices. Self-contained and unique, Adsorption Phenomena and Anchoring Energy in Nematic Liquid Crystals provides an account of new and established results spanning three decades of research into the problems of anchoring energy and adsorption phenomena in liquid crystals.The book contains a detailed discussion of the origin and possible sources of anchoring energy in nematic liquid crystals, emphasizing the dielectric contribution to the anchoring energy in particular. Beginning with fundamental surface and anchoring properties of liquid crystals and the definition of the nematic phase, the authors explain how selective ion adsorption, dielectric energy density, thickness dependence, and bias voltage...

 18. Reshock and release response of aluminum single crystal

  International Nuclear Information System (INIS)

  Huang, H.; Asay, J. R.

  2007-01-01

  Reshock and release experiments were performed on single crystal aluminum along three orientations and on polycrystalline 1050 aluminum with 50 μm grain size at shock stresses of 13 and 21 GPa to investigate the mechanisms for previously observed quasielastic recompression behavior. Particle velocity profiles obtained during reshocking both single crystals and polycrystalline aluminum from initial shock stresses of 13-21 GPa show similar quasielastic recompression behavior. Quasielastic release response is also observed in all single crystals, but the magnitude of the effect is crystal orientation dependent, with [111] and [110] exhibiting more ideal elastic-plastic release for unloading from the shocked state than for the [100] orientation and polycrystalline aluminum. The quasielastic response of 1050 aluminum is intermediate to that of the [100] and [111] orientations. Comparison of the wave profiles obtained for both unloading and reloading of single crystals and polycrystalline 1050 aluminum from shocked states suggests that the observed quasielastic response of polycrystalline aluminum results from the averaging response of single crystals for shock propagation along different orientations, and that the response of 1050 aluminum with large grain boundaries is not significantly different from the results obtained on single crystal aluminum. The yield strength of the single crystals and 1050 aluminum is found to increase with shock stress, which is consistent with previous results [H. Huang and I. R. Asay, J. Appl. Phys. 98, 033524 (2005)

 19. Crystallization of aluminum hydroxide in the aluminum-air battery: Literature review, crystallizer design and results of integrated system tests

  Science.gov (United States)

  Maimoni, A.

  1988-03-01

  The literature on aluminum trihydroxide crystallization is reviewed and the implications of crystallization on the design and performance of the aluminum-air battery are illustrated. Results of research on hydrargillite crystallization under battery operating conditions at Alcoa Laboratories, Alcan Kingston Laboratories, and Lawrence Livermore National Laboratory are summarized and are applied to the design of an electrolyte management system using lamella settlers for clarification of the electrolyte and product separation. The design principles were validated in a series of experiments that, for the first time in the aluminum-air program, demonstrated continuous operation of an integrated system consisting of cells, crystallizer, and a product-removal system.

 20. Alignment structures in ferroelectric liquid crystals

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Islam, N.U

  1998-07-01

  Although for many years liquid crystals were of purely scientific interest, they have now become ubiquitous in everyday life. The use of the nematic liquid crystal phase in flat panel display applications has been the main factor in this popularity. However, with the advent of the SuperTwist Nematic (STN) device, the limits to which this phase could be exploited for display applications was perhaps reached. With the discovery by Clark et al. of the Surface Stabilised Ferroelectric Liquid Crystal (SSFLC) configuration, the possibility arose of using chiral smectic liquid crystals to create large area, passively addressed, fast switching, flat panel displays. Unfortunately, the structures that form within smectic liquid crystals, and the dynamics of the switching within these, are still not fully understood. In this thesis we address the former of these, making a detailed the study of the structures that form within tilted smectic liquid crystal devices. We present here the first complete theoretical and experimental study of various different ferroelectric liquid crystal materials, where we employed theoretical models based on a simple set of assumptions to understand the behaviour of a set of increasingly complex experimental systems. We started with the simplest of these, Freely Suspended Smectic Films (FSSFs) and then worked with progressively more realistic systems in the form of homeotropically, and later, homogeneously aligned liquid crystal cells. The equilibrium structures that form get particularly complex in the last case, taking the form of tilted and chevron layering structures. In each of these cases, the predictions of the modelling are compared with our experimental results. Further, we present here the first model of the chevron cusp that seeks to include the effects of biaxiality in the S{sub C} phase. We also present a model that seeks to analyse the stability of the chevron layering structure and its relationship with tilted layers. This includes