WorldWideScience

Sample records for cinnosti sujb pri

 1. MonRaS - GIS module and map server of the SUJB

  International Nuclear Information System (INIS)

  Map server of the SUJB and GIS module were developed in ABmerit, Trnava, and delivered to the SUJB in connection with formation of MonRaS System (Monitoring of Radiation Situation). GIS module together with map server of the SUJB represent a map visualization part of MonRaS. Map server of the SUJB exists independently in conditions on the MonRaS of the SUJB and is used by other systems serving the emergency response - specifically by ESTE EDU, ESTE ETE systems and ESTE EU system. Map servers store, process and provide data related to geographic information.

 2. Anemije pri otrocih

  OpenAIRE

  Fajfar, Tomaž

  2014-01-01

  Teoretična izhodišča. V diplomskem delu smo na splošno opredelili pojem anemija, nato pa smo opisali vrste anemij, ki se lahko pojavljajo pri otrocih. Opredelili smo tudi vzroke, ki pri otrocih lahko privedejo do anemije. Predstavili smo najpogostejšo anemijo pri otrocih tj. anemija zaradi pomanjkanja železa. V sklopu tega smo predstavili možne načine zdravljenja te vrste anemije. Opisali smo tudi vlogo medicinske sestre pri zdravljenj otroka z anemijo ter predstavili njegovo pravilno prehran...

 3. STRES PRI DELU

  OpenAIRE

  Žaler, Nina

  2011-01-01

  V diplomski nalogi sem predstavila stres pri delu, saj danes živimo v dobi stresa in je le-ta na delovnem mestu povsem vsakdanji. Vse hitrejši tempo življenja, pritiski doma in v službi povzročajo motnje v delovanju telesa in duševnosti. Tudi sama sem se srečevala s stresom in se na podlagi izkušenj tudi odločila, da si za diplomsko nalogo izberem naslov “Stres pri delu”. V nalogi sem najprej predstavila teoretični del, kjer sem poskušala obdelati splošni pojem stresa, predstaviti vzroke ...

 4. POSEBNOSTI PRI ANALIZI INTEGRALNIH MOSTOV

  OpenAIRE

  Heričko, Martin

  2014-01-01

  Magistrsko delo obravnava armiranobetonske integralne mostove, za katere se je izkazalo, da so najprimernejša rešitev za izvedbo krajših mostov. Opisana je primerjava integralnih mostov z ostalimi mostnimi konstrukcijskimi sistemi. Navedene so posebnosti s priporočljivimi ukrepi (fleksibilni opornik) pri izvedbi in analizi integralnih mostov. S programskim orodjem Sofistik je opravljena statična analiza prednapetega armiranobetonskega integralnega nadvoza in so izvedeni dokazi mejnih stanj po...

 5. Depresija pri bolnikih z rakom

  OpenAIRE

  Vuk, Alja

  2010-01-01

  V diplomskem delu smo predstavili depresijo pri bolnikih z rakom. Izpostavili smo najpogostejše simptome in vzroke, ki povzročajo depresijo. Predstavili smo tudi rakava obolenja, kakšne so reakcije bolnikov ob diagnozi, na kakšne načine se z boleznijo soočajo in kakšna je njihova kakovost življenja. Izpostavili smo tudi pomen psihoonkologije. V empiričnem delu diplomskega dela pa smo predstavili rezultate ankete, ki smo jo izvedli med udeleženci delavnic in predavanj, ki jih je organiziral...

 6. IZMENJAVA PODATKOV PRI CARINJENJU BLAGA

  OpenAIRE

  Zaletelj, Branka

  2012-01-01

  Pri mednarodnem prevozu blaga potekajo različni carinski postopki. Nekateri carinski postopki so zelo zapleteni. Potrebna je posebna carinska deklaracija, ki je odvisna od vrste, količine in vrednosti blaga. Prevoz blaga po državah članicah Evropske unije je enostaven, ker se uporabljajo enotni predpisi in dokumenti. Za uvoz in izvoz blaga iz tretjih držav so potrebni dodatni dokumenti. Države članice uporabljajo carinski zakonik skupnosti. V njem so zbrani zakoni, ki določajo vse dokumente i...

 7. Depresija pri bolnicah z rakom dojke

  OpenAIRE

  Konečnik, Anja

  2013-01-01

  V diplomskem delo smo predstavili depresijo pri bolnicah z rakom dojke. Opisali smo depresijo, njene simptome, vzroke, kakšne so reakcije ob postavitvi diagnoze rakavega obolenja dojke, na kakšne načine se z boleznijo soočajo in kdo jim je pri tem v največjo oporo. Izpostavili smo tudi pomen psihoonokologije in vlogo medicinske sestre. V empiričnem delu diplomskega dela smo predstavili rezultate ankete, ki smo jo izvedli med udeleženkami, Društva onkoloških bolnikov Slovenije, v skupini z...

 8. Dokumentacija pri čezmejnem prevozu odpadkov

  OpenAIRE

  Repanšek, Tjaša

  2015-01-01

  Diplomsko delo predstavlja glavne težave, s katerimi se srečuje prevozno podjetje pri izvajanju prevoza odpadkov. Preučevani problem je zahtevna, zakonsko obvezna dokumentacija, katera se zahteva in spremlja čezmejni prevoz odpadkov v podjetju Transport Rojko s.p. Diplomsko delo je sestavljeno iz treh glavnih delov, zaokroženih v šest poglavij. Uvodni del zajema cilj naloge, namen in poti za reševanje problema, predpostavke in omejitve ter opis metod dela, katere so bile uporabljene pri izdel...

 9. Odprti pouk pri predmetu spoznavanje okolja

  OpenAIRE

  Ivanuš-Grmek, Milena; Hus, Vlasta

  2015-01-01

  V prispevku prikazujemo rezultate raziskave, ki smo jo opravili spomladi leta 2005 na vzorcu učiteljev prvega triletja devetletke. Zanimalo nas je, katere didaktične strategije uporabljajo učitelji pri pouku predmeta spoznavanje okolja, kako pogosto jih uporabljajo in ali so statistično značilne razlike med učitelji v pogostosti rabe posameznih didaktičnih strategij glede na čas vstopa šole v izvajanje devetletke. Rezultati raziskovalnega dela nas opozarjajo, da učitelji pri pouku tega predme...

 10. DnaT is a PriC-binding protein.

  Science.gov (United States)

  Huang, Chien-Chih; Huang, Cheng-Yang

  2016-09-01

  DnaT and PriC are replication restart primosomal proteins required for re-initiating chromosomal DNA replication. DnaT is a component of the PriA-dependent primosome, while PriC belongs to the PriC-dependent primosome. Whether DnaT can interact with PriC is still unknown. In this study, we define a direct interaction between PriC, a key initiator protein in PriC-mediated DNA replication restart, and DnaT, a DnaB/C complex loader protein, from Klebsiella pneumoniae. In fluorescence titrations, PriC bound to single-stranded DNA with a binding-site size of approximately 9 nt. Gold nanoparticle assay showed that the solution of DnaT-PriC changed from red to purple, which indicated the protein-protein interactions due to gold nanoparticle aggregate. In addition, this DnaT-PriC complex could be co-purified by the heparin HP column. Surface plasmon resonance analysis showed that the Kd value of DnaT bound to PriC was 2.9 × 10(-8) M. These results constitute a pioneering study of the DnaT-PriC interaction and present a putative link between the two independent replication restart pathways, namely, PriA- and PriC-dependent primosome assemblies. Further research can directly focus on determining how DnaT binds to the PriC-SSB-DNA tricomplex and regulates the PriC-dependent replication restart. PMID:27387236

 11. Presence of pRI1:

  DEFF Research Database (Denmark)

  Migura, Lourdes Garcia; Hasman, Henrik; Jensen, Lars Bogø

  2009-01-01

  disrupted a putative mobilization gene (mobA) which presented 99% similarity to the one described in plasmid pJS42 (NC_010291). pRI1 harbored a cluster of four coding sequences which exhibited a homology to those described in contig 658 (from nucleotide 8940 to nt 10515) of E. faecium DO. In addition, a rep...

 12. PREIZKUSI ZNANJA PRI MATEMATIKI V PRVEM IN DRUGEM TRILETJU

  OpenAIRE

  Bratec, Jasmina

  2012-01-01

  Namen diplomskega dela z naslovom Preizkusi znanja pri matematiki v prvem in drugem triletju je bil ugotoviti, ali znajo študenti, ki so tik pred vstopom v učiteljski poklic, sestaviti kvaliteten preizkus znanja pri matematiki ter v kolikšni meri poznajo osnovne didaktično-matematične pojme (učne cilje, standarde in tipe znanja, reprezentacije), s katerimi se srečamo pri izdelavi preizkusa znanja pri matematiki. Pri raziskavi je bila uporabljena deskriptivna in kavzalno-neeksperimentalna meto...

 13. Differential interference of vitamin D analogs PRI-1906, PRI-2191, and PRI-2205 with the renewal of human colon cancer cells refractory to treatment with 5-fluorouracil.

  Science.gov (United States)

  Kotlarz, Agnieszka; Przybyszewska, Małgorzata; Swoboda, Paweł; Miłoszewska, Joanna; Grygorowicz, Monika Anna; Kutner, Andrzej; Markowicz, Sergiusz

  2016-04-01

  This study was aimed to determine whether hypocalcemic analogs of active forms of vitamins D modulate expression of genes related to stem-like phenotype in colon cancer cell lines HT-29 and HCT-116 undergoing renewal after the treatment with 5-fluorouracil (5-FU). Both lines express vitamin D receptor, but differ in differentiation stage and vitamin D sensitivity. Cells that resisted the 5-FU exposure were treated with synthetic analog of 1,25-dihydroxyvitamin D2 (PRI-1906) and analogs of 1,25-dihydroxyvitamin D3 (PRI-2191 and PRI-2205). Proliferative activity was more profoundly affected by vitamin D analogs in HT-29/5-FU than in HCT-116/5-FU cells. In HT-29/5-FU cells, analogs PRI-1906 and PRI-2191 downregulated the expression of genes related to survival, re-growth, and invasiveness during renewal, while PRI-2205 increased expression of genes related to differentiation only. In HCT-116/5-FU cells, PRI-2191 decreased the expression of stemness- and angiogenesis-related genes, whereas PRI-1906 augmented their expression. The effects in HCT-116/5-FU cells were observed at higher concentrations of the analogs than those used for HT-29/5-FU cells. Out of the series of analogs studied, PRI-2191 might be used to counteract the renewal of both moderately and poorly differentiated cancer cells following conventional treatment. PMID:26511971

 14. VLOGA MANAGERJEV PRI UVAJANJU SPREMEMB V BANKO

  OpenAIRE

  Jordan, Sandra

  2013-01-01

  POVZETEK V sodobnih pogojih delovanja se morajo banke prilagajati nenehnim spremembam v okolju, če želijo zagotavljati svoj obstoj in dolgoročni razvoj. Managerji morajo zato svoje delovanje in vedenje prilagoditi novo nastalih razmeram in se preoblikovati iz vodij v celovite mentorje, vzornike in motivatorje svojih zaposlenim. Magistrska naloga obravnava vlogo managerjev pri uvajanju sprememb v izbrani banki. Rezultati sprememb so pomembno odvisni od vključenosti in sodelovanja vseh zapo...

 15. DOLOČITEV RAZPOKLJIVOSTI V HLADNEM PRI SPAJANJU VISOKOTRDNOSTNIH JEKEL

  OpenAIRE

  Balon, Matevž

  2011-01-01

  Podana je problematika varivosti modernih konstrukcijskih jekel z ozirom na fenomene, ki pri varjenju nastopajo. Posebna pozornost je namenjena razpokljivosti v hladnem, vplivu vodika, vrsti varivostnih preizkusov na hladno razpokljivost ter njenem preprečevanju. Na osnovi praktične izvedbe Y–preizkusa je določena temperatura predgrevanja visokotrdnostnega jekla MICRAL 690 debeline 40 mm, pri kateri ne bo prišlo do pojava razpok v hladnem zvarnem spoju. Ugotovljeno je, da lahko z izra...

 16. Geodetska dela pri izgradnji železniške proge

  OpenAIRE

  Golob, Tina

  2015-01-01

  V prvem delu diplomske naloge sem opisala, kakšna so geodetska dela pri izgradnji objekta. Ker je bila moja naloga opis del pri izgradnji nove železniške proge, sem bila tekom celotne diplomske naloge usmerjena v predstavitev del pri tovrstnih gradnjah. Največjo pozornost sem posvetila izvajanju geodetskih del med samo izgradnjo objekta (predvsem zakoličbo), saj sem pri tem tudi sodelovala. Ker sta stroki gradbeništvo in geodezija med seboj tesno povezani, sem na koncu predstavila tudi nekaj ...

 17. Optimizacija prototipiranja pri razvoju spletnih aplikacij

  OpenAIRE

  Andrejak, Luka

  2016-01-01

  Pri razvoju spletnih aplikacij pogosto uporabljamo prototipiranje. S prototipi se uporabnike v razvojni proces vključi že zelo zgodaj, kar ima lahko pozitivne učinke na sam proces. S pravilno interpretacijo uporabnikovih povratnih informacij se lahko razvojna ekipa izogne morebitnim težavam in razvoju nepotrebnih segmentov aplikacije.Problem, ki se pogosto pojavlja v praksi, so preveč enostavni prototipi, ki tako uporabnikom kot razvijalcem ne nudijo dovolj dobre ponazoritve končne aplikacije...

 18. Najpogostejše diete pri mladostnikih

  OpenAIRE

  Bonić, Maja

  2012-01-01

  Teoretična izhodišča: V današnjem svetu je velik problem med mladostniki prekomerna telesna teža, ki nastane predvsem zaradi nezdravega prehranjevanja, nezadostne telesne aktivnosti, kajenja, alkohola, oziroma na kratko, nastane zaradi nezdravega življenjskega sloga posameznika. Zdrav življenjski slog se v današnjem času, ko ljudje nimajo več časa za telesno aktivnost in zdravo prehrano zanemarja. Zaradi nezadovoljstva z zunanjim izgledom se mladostniki zelo zgodaj pričnejo odločati za uživan...

 19. POMEMBNOST PRI REVIDIRANJU, IZGOVOR ALI DEJSTVO?

  OpenAIRE

  Šobernik, Sara

  2015-01-01

  V procesu revizije mora revizor podati mnenje, ali so računovodski izkazi v vseh pomembnih pogledih pripravljeni v skladu s primernim okvirom računovodskega poročanja. Da lahko revizor izrazi to mnenje, mora pridobiti sprejemljivo zagotovilo, da računovodski izkazi kot celota ne vsebujejo pomembno napačne navedbe zaradi prevare ali napake. Revizor mora za pridobitev zagotovila v fazi načrtovanja revizije opredeliti pomembnost pri revidiranju, katere izračun pa z Mednarodnimi standardi revidir...

 20. Delež geodezije pri gradnji objektov

  OpenAIRE

  Ilešič, Ema

  2012-01-01

  Geodetska dejavnost ima pomembno vlogo pri gradnji objektov in je praktično prisotna v vseh fazah izgradnje objekta. V projektni nalogi so zajeti geodetski postopki od parcelacije in ureditve meje, zakoličbe, izdelave geodetskega načrta do vpisa v uradne evidence. Predstavljeni sta projektna in tehnična dokumentacija ter njuni sestavni deli, predvsem tisti, ki so povezani z geodetsko dejavnostjo. Storitve, ki jih opravljajo geodetska podjetja so ovrednotene s točkami, ki jih predpisuje tarifn...

 1. Primjena cementa pri injektiranju sedrenih materijala

  OpenAIRE

  Ivanković, Tomislav; Muhovec, Ivan

  2004-01-01

  U članku se opisuju mogućnosti primjene mikrocementa pri konsolidacijskom injektiranju. Opisana su istraživanja obavljena na terenu (širi prostor rijeke Plive) i u laboratoriju. Analitički su prikazani rezultati istraživanja stanja prije injektiranja i nakon njega. Zaključeno je da nije moguće injektiranje smjesama na bazi portland cementa, da se uporabom mikrocementa finoće mliva 40 mm postiže djelomična penetracija, a dobri su rezultati uporabom mirkocementa finoće mliva 20 mm.

 2. PRESKUŠANJE IZKLOPNE ZMOGLJIVOSTI TALJIVIH VAROVALK PRI PREOBREMENITVAH

  OpenAIRE

  Prejac, Borut

  2015-01-01

  Taljive varovalke so pomemben element elektroenergetskega sistema. Pri načrtovanju in med proizvodnjo se morajo predvideni preskusi izvajati po določenih standardih. V diplomskem delu je opisano delovanje taljive varovalke pri preobremenitvah po zahtevah standardov. V nadaljevanju je predstavljen laboratorij ICEM - TC, kjer so se preskusi izvajali. Izveden je model avtomatizacije preskusne proge in podani so rezultati opravljenih preskusov.

 3. Synthesis and Biological Activity of Diastereomeric and Geometric Analogs of Calcipotriol, PRI-2202 and PRI-2205, Against Human HL-60 Leukemia and MCF-7 Breast Cancer Cells

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Andrzej Kutner

  2013-10-01

  Full Text Available Diastereomeric and geometric analogs of calcipotriol, PRI-2202 and PRI-2205, were synthesized as advanced intermediates from vitamin D C-22 benzothiazoyl sulfones and side-chain aldehydes using our convergent strategy. Calcitriol, calcipotriol (PRI-2201 and tacalcitol (PRI-2191 were used as the reference compounds. Among a series of tested analogs the diastereomeric analog PRI-2202 showed the strongest antiproliferative activity on the human breast cancer cell line MCF-7, whereas the geometric analog PRI-2205 was the weakest. Both analogs were less potent in antiproliferative activity against HL-60 cells compared to the reference compounds. The ability to potentiate antiproliferative effect of cisplatin or doxorubicin against HL-60 cells or that of tamoxifen against the MCF-7 cell line was observed at higher doses of PRI-2202 or PRI-2205 than those of the reference compounds. The proapoptotic activity of tamoxifen, expressed as the diminished mitochondrial membrane potential, as well as the increased phosphatidylserine expression, was partially attenuated by calcitriol, PRI-2191, PRI-2201 and PRI-2205. The treatment of the MCF-7 cells with tamoxifen alone resulted in an increase in VDR expression. Moreover, a further increase in VDR expression was observed when the analogs PRI-2201 or PRI-2205, but not PRI-2191, were used in combination with tamoxifen. This observation could partially explain the potentiation of the antiproliferative effect of tamoxifen by vitamin D analogs.

 4. KOGNITIVNO-VEDENJSKE TEHNIKE PRI SPECIFIČNIH MOTNJAH HRANJENJA

  OpenAIRE

  Poplatnik, Tjaša

  2016-01-01

  Motnje hranjenja so povezane z odnosom posameznika do hrane, s percepcijo do lastnega telesa, s samospoštovanjem, z odnosi v družini in z vplivi iz socialnega okolja. Terapija pri zdravljenju bolnikov s tovrstno motnjo je po navadi kombinirana iz različnih psihoterapevtskih pristopov. V raziskavi smo se osredotočili na vedenjsko-kognitivno terapijo pri terapevtskem delu z bolniki z motnjami hranjenja. Bolj specifično nas je zanimala uporaba in pogostost vedenjsko-kognitivnih tehnik pri tovrst...

 5. Trendi in poslovne koristi na področju zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu

  OpenAIRE

  Krajnčič, Janja

  2015-01-01

  Varnost pri delu zaseda poseben prostor v vsaki korporaciji, javnem podjetju, poslovnem sistemu, državni instituciji, civilni družbi in pri posamezniku. Z varnostjo pri delu in zdravim delovnim okoljem se nevede srečujemo vsak dan, na vsakem delovnem mestu. Varnost pri delu se prične pri posamezniku. Posameznik je tisti, ki mora ponotranjiti vrednoto varnosti. Če posameznik poskrbi zase (ima interes), potem ne ogroža drugih delavcev na delovnem mestu. Zagotovo pa moramo pri tem izpostaviti tu...

 6. La prière dans le Rolandslied de Konrad

  OpenAIRE

  Buschinger, Danielle

  2014-01-01

  Les prières contenues dans les chansons de geste françaises ont été l'objet de nombreuses études de la part des romanistes ; M. J. de Caluwé a dans un article récent évoqué celles de la Chanson de Roland. Je me propose aujourd'hui d'étudier les prières du Rolandslied du Curé Konrad qui a adapté en allemand la Chanson française. Je prendrai en considération tous les types de prières, qu'elles soient de simples invocations, de courtes oraisons ou des prières plus longues ; je ne pourrai cependa...

 7. VLOGA REŠEVALCA PRI ENDOTRAHEALNI INTUBACIJI V PREHOSPITALNEM OKOLJU

  OpenAIRE

  Nežmah, Jure

  2016-01-01

  V diplomskem delu je predstavljena vloga reševalca, ki sodeluje pri endotrahealni intubaciji v prehospitalnem okolju. Namen diplomskega dela je predstaviti endotrahealno intubacijo, vrste endotrahealne intubacije, umetno ventilacijo, ki je del endotrahealne intubacije in kakšno vlogo ima reševalec, ki v prehospitalnem okolju sodeluje pri endotrahealni intubaciji pacienta. Za pisanje diplomske naloge smo uporabili deskriptivno metodo dela. Vso zbrano literaturo, ki nam je bila v pomoč za iz...

 8. VLOGA MANAGEMENTA PRI REŠEVANJU KRIZE V PODJETJU

  OpenAIRE

  Pipenbaher, Nejc

  2014-01-01

  Magistrsko delo obravnava vlogo managementa in prenovo skupine Vates v krizi. Poglavitne naloge kriznega managementa so načrtovanje in nadzorovanje okolja podjetja - prepoznavanje prednosti in nevarnosti v okolju ter napovedovanje in oblikovanje prihodnjih silnic, ki bi lahko vplivale na podjetje, analiziranje okolja ter oblikovanje akcij podjetja in odzivov, ki bodo v pomoč pri doseganju ugodnega položaja podjetja na trgu v primeru kriz. Glavna načela pri upravljanju krize so razvijan...

 9. VLOGA ODRASLIH PRI JAVNEM NASTOPANJU PREDŠOLSKIH OTROK

  OpenAIRE

  Tkalec, Monika

  2012-01-01

  Predšolski otrok uživa ob skakanju, hoji, teku in plesu. Vse to lahko zamenjamo z besedo gibanje, s katerim otrok izraža razpoloženje, čustva in si ustvarja predstave o svetu, v katerem se giblje in živi. Diplomsko delo z naslovom Vloga odraslih pri javnem nastopanju predšolskih otrok zajema v teoretičnem delu vlogo odraslega načrtovanje, plesno dramatizacijo in nastopanje. Empirični del diplomskega dela pa zajema analize evalvacij vzgojnega dela v vrtcu. Opazovale smo otroke pri vključevanju...

 10. Uporaba tehnologije OntoWiki pri tipizaciji stavb v Sloveniji

  OpenAIRE

  Stegnar, Gašper

  2015-01-01

  V Sloveniji imamo veliko število že obstoječih stavb in novogradenj, za katere lastniki nimajo informacij, kakšne energijske lastnosti te izkazujejo. Pri obstoječih stavbah je problematika pridobivanja podatkov in podrobnosti analize za izračun teh lastnosti precej drugačna kot pri novogradnjah, saj so podatki težje pridobljivi in je posledično izračun otežen. V sklopu diplomske naloge nismo zaznali orodij, ki bi na uporabniku enostaven in hiter način prikazale energijske lastnosti stavbe, za...

 11. VLOGA GOSPODARSKEGA REVIZORJA PRI PREPREČEVANJU PRANJA DENARJA

  OpenAIRE

  Antolič, Janja

  2011-01-01

  Pranje denarja je pri nas nekoliko bolj nov pojem, kot v drugih državah. S pranjem denarja razumemo proces, v katerem poskušajo storilci kaznivih dejanj prikriti lastništvo nad premoženjsko koristjo, ki jo pridobijo s svojim kaznivim dejanjem ter njen pravi izvor. Pranje denarja je pogosto povezano z organiziranim kriminalom, kot je na primer trgovanje z mamili, z orožjem, prevarami. V skupini za mednarodno finančno akcijo so prišli do spoznanja, da kljub različnim oblikam pranja denarja obs...

 12. VLOGA MANAGEMENTA PRI PREPREČEVANJU MOBBINGA V PODJETJU

  OpenAIRE

  Pavše, Bojana

  2010-01-01

  Konflikti so stalen del našega življenja in dela. Velikokrat nastanejo kot nesporazum v eni osebi, še večkrat pa med dvema ali več posamezniki ali med skupinami. Vzrokov za konflikt je navadno več, ki se med seboj prepletajo in je dobro da jih poznamo, saj lahko le tako pravilno ravnamo. Kadar se konflikt ne odpravi in se prične širiti ter traja dlje časa, lahko to privede do mobbinga. Mobbing lahko z drugimi besedami poimenujemo psihoteror na delovnem mestu. Pri tem je napadena oseba šib...

 13. VLOGA ETIKE PRI PREPREČEVANJU NADLEGOVANJA NA DELOVNEM MESTU

  OpenAIRE

  Sambolec, Katja

  2013-01-01

  V diplomskem seminarju smo obravnavali temo z naslovom Vpliv etike pri preprečevanju nadlegovanja na delovnem mestu. Tema o nadlegovanju na delovnem mestu, je aktualna že desetletja in glede na gospodarsko krizo, ki ji še ni videti konca, je aktualna še danes. Zaradi prenasičenosti trga s ponudniki iste branže, se posledično v posameznih podjetjih izvajajo pritiski na zaposlene, ki v različnih situacijah vodijo do nadlegovanja. Pri pisanju diplomskega seminarja smo se najprej osredotoči...

 14. Nevronski sistem za avtomatsko odstranjevanje ozadja pri Augerjevih spektrih:

  OpenAIRE

  Belič, Igor; Jenko, Monika; Poniku, Besnik

  2012-01-01

  Spektralno ozadje in šum sta neločljiva sestavna dela Augerjevih spektrov, ki zaradi svoje spremenljivosti onemogočata avtomatsko analizo in obdelavo spektrov. Ključni element zanesljive avtomatske analize spektrov je odstranjevanje spektralnega ozadja in šuma. To je postopek, ki mora pri svojem delovanju ohraniti večino informacij spektra, pri tem pa ne sme popačiti in spremeniti vsebine spektra, biti mora predmet temeljite študije, saj je izhodišče nadaljnje analize spektrov. Tudi samo spek...

 15. PRI: An Periodically Receiver-Initiated Task Scheduling Algorithm

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  2000-01-01

  Task scheduling is a key problem for the distributed computation. This thesis analyzes receiver-initiated(RI) task scheduling algorithm, finds its weakness and presents an improved algorithm-PRI algorithm. This algorithm schedules the concurrent tasks onto network of workstation dynamically at runtime, and initiates task scheduling by the node of low load. The threshold on each node can be modified according to the system information which is periodically detected. Meanwhile, the detecting period can be adjusted in terms of the change of the system state. The result of the experiments shows that the PRI algorithm is superior to the RI algorithm.

 16. Vpliv foliarnih gnojil na razvoj in kakovost grozdja pri sorti 'Laški rizling'

  OpenAIRE

  Slekovec, Uroš

  2013-01-01

  V letu 2011 smo na Univerzitetnem centru za vinogradništvo in vinarstvo Meranovo ugotavljali vpliv foliarnih gnojil na razvoj in kakovost grozdja pri sorti 'Laški rizling'. Trse smo foliarno gnojili s pripravkoma Agrovit F in Herbagreen ter jih primerjali s kontrolnim obravnavanjem, pri katerem trsi niso bili foliarno gnojeni. Pri intenzivnosti barve listov ni bilo signifikantnih razlik. Oba pripravka sta vplivala na vsebnosti sladkorja v jagodnem soku, pri pripravku Agrovit F so bile vsebnos...

 17. Finding the SurPriSe: A Case Study of a Faculty Learning Community

  Science.gov (United States)

  Michel, Roberta M.

  2014-01-01

  This article details a faculty learning community (FLC) that started in 2009 on the campus of a Midwestern University and has evolved into an interdisciplinary research, teaching and social community of practice and learning called SurPriSe. SurPriSe is an acronym that reflects the interest area of the FLC; Sur for surveillance, Pri for privacy,…

 18. Geology of Planina pri Jezeru and its environs (Slovenia

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mihael Brenčič

  2008-06-01

  Full Text Available The article describes the results of detailed geological mapping of the wider environs of Planina pri Jezeru north of Bohinj. In the literature the Upper Triassic massive and bedded limestone, Jurassic limestone, Cretaceous clastic rocks and Pleistocene sediments have been reported in this area up to now. The article supplements existing lithostratigraphic information by defining exact locations of the Pleistocene sediments at Planina pri Jezeru and Planina v Lazu, and of Jurassic rocks. In Poljane a Neptunian dyke and bioclastic limestone, while north of Mizčna glava a flat-bedded microsparitic limestone were described for the first time.Correlation to the Triglav Lakes Valley Jurassic beds indicates equivalent facieses. Allochthon Cretaceous biocalcarenite and jasper situated east of Planina pri Jezeru are also described due to their importance for further glaciological studies. The results show that the recent lake Jezero na Planini pri Jezeru is formed due to the accumulation of Pleistocene glacial-lacustrine fine-grained sediment in till,deposited on the Dachstein limestone.

 19. Canopy Level Chlorophyll Fluorescence and the PRI in a Cornfield

  Science.gov (United States)

  Middleton, Elizabeth M.; Cheng, Yen-Ben; Corp, Lawrence A.; Campbell, Petya K. E.; Huemmrich, K. Fred; Zhang, Qingyuan; Kustas, William P.

  2012-01-01

  Two bio-indicators, the Photochemical Reflectance Index (PRI) and solar-induced red and far-red Chlorophyll Fluorescence (SIF), were derived from directional hyperspectral observations and studied in a cornfield on two contrasting days in the growing season. Both red and far-red SIF exhibited higher values on the day when the canopy in the early senescent stage, but only the far-red SIF showed sensitivity to viewing geometry. Consequently, the red/far-red SIF ratio varied greatly among azimuth positions while the largest values were obtained for the "hotspot" at both growth stages. This ratio was lower (approx.0.88 +/- 0.4) in early July than in August when the ratio approached equivalence (near approx.1). In concert, the PRI exhibited stronger responses to both zenith and azimuth angles and different values on the two growth stages. The potential of using these indices to monitor photosynthetic activities needs further investigation

 20. Prison subculture in prisons Ljubljana and Dob pri Mirni

  OpenAIRE

  Petkovšek, Tadej

  2013-01-01

  Prison and its specifics present a territory, where a completely unique social system is developed. This social system has been researched since the origin of prisons. The goal of this BA dissertation entitled »Prison subculture in prisons Ljubljana and Dob pri Mirni« is to investigate the characteristics of prison subculture in two biggest prisons in Slovenia, and also how prison subculture affects the every day life of people in them. In the theoretical part we first present total ...

 1. Uporaba sistema za nadzor tlaka v pnevmatikah pri osebnih vozilih

  OpenAIRE

  Drumlič, Dominik

  2015-01-01

  Projektna naloga zajema analizo sistemov za nadzor tlaka v pnevmatikah pri osebnih vozilih in uredbo, ki predpisuje, da morajo vsa nova osebna vozila imeti obvezno vgrajen sistem za nadzor tlaka v pnevmatikah. Naloga vsebuje analizo posameznih sistemov, njihovih lastnosti, prednosti, slabosti in kako sistem vpliva na varnost, ekonomičnost in ekologijo. Prikazan pa je tudi primer same uporabe sistema za nadzor tlaka v pnevmatikah in kako ravnati v primeru težav. Za ta namen je bila opravljena ...

 2. PSIHOLOŠKI VIDIKI BARV PRI IZDELAVI LOGOTIPA

  OpenAIRE

  Bauman, Anja

  2015-01-01

  Osrednja tema diplomske naloge so psihološki vidiki barv pri izdelavi logotipa. Diplomska naloga zajema tako teoretični kot tudi empirični del. V teoretičnem delu je predstavljen logotip in njegovi kriteriji uspešnosti. Prav tako pa so predstavljene tudi barve, njeni učinki ter značilnosti. Empirični del diplomske naloge pa se ukvarja z analizo obstoječih in izdelanih logotipov.

 3. Structural Insight into the DNA-Binding Mode of the Primosomal Proteins PriA, PriB, and DnaT

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Yen-Hua Huang

  2014-01-01

  Full Text Available Replication restart primosome is a complex dynamic system that is essential for bacterial survival. This system uses various proteins to reinitiate chromosomal DNA replication to maintain genetic integrity after DNA damage. The replication restart primosome in Escherichia coli is composed of PriA helicase, PriB, PriC, DnaT, DnaC, DnaB helicase, and DnaG primase. The assembly of the protein complexes within the forked DNA responsible for reloading the replicative DnaB helicase anywhere on the chromosome for genome duplication requires the coordination of transient biomolecular interactions. Over the last decade, investigations on the structure and mechanism of these nucleoproteins have provided considerable insight into primosome assembly. In this review, we summarize and discuss our current knowledge and recent advances on the DNA-binding mode of the primosomal proteins PriA, PriB, and DnaT.

 4. Prodifferentiation Activity of Novel Vitamin D2 Analogs PRI-1916 and PRI-1917 and Their Combinations with a Plant Polyphenol in Acute Myeloid Leukemia Cells

  Science.gov (United States)

  Nachliely, Matan; Sharony, Ehud; Bolla, Narasimha Rao; Kutner, Andrzej; Danilenko, Michael

  2016-01-01

  1α,25-dihydroxyvitamin D3 (1,25D3) is a powerful differentiation inducer for acute myeloid leukemia (AML) cells. However, 1,25D3 doses required for differentiation of AML cells may cause lethal hypercalcemia in vivo. There is evidence that vitamin D2 is less toxic than vitamin D3 in animals. Here, we determined the differentiation effects of novel analogs of 1α,25-dihydroxyvitamin D2 (1,25D2), PRI-1916 and PRI-1917, in which the extended side chains of their previously reported precursors (PRI-1906 and PRI-1907, respectively) underwent further 24Z (24-cis) modification. Using four human AML cell lines representing different stages of myeloid maturation (KG-1a, HL60, U937, and MOLM-13), we found that the potency of PRI-1916 was slightly higher or equal to that of PRI-1906 while PRI-1917 was significantly less potent than PRI-1907. We also demonstrated that 1,25D2 was a less effective differentiation agent than 1,25D3 in these cell lines. Irrespective of their differentiation potency, all the vitamin D2 derivatives tested were less potent than 1,25D3 in transactivating the DR3-type vitamin D response elements. However, similar to 1,25D3, both 1,25D2 and its analogs could strongly cooperate with the plant polyphenol carnosic acid in inducing cell differentiation and inhibition of G1–S cell cycle transition. These results indicate that the 24Z modification has contrasting effects on the differentiation ability of PRI-1906 and PRI-1907 and that the addition of a plant polyphenol could result in a similar extent of cell differentiation induced by different vitamin D compounds. The enhanced antileukemic effects of the tested combinations may constitute the basis for the development of novel approaches for differentiation therapy of AML. PMID:27399677

 5. Prodifferentiation Activity of Novel Vitamin D₂ Analogs PRI-1916 and PRI-1917 and Their Combinations with a Plant Polyphenol in Acute Myeloid Leukemia Cells.

  Science.gov (United States)

  Nachliely, Matan; Sharony, Ehud; Bolla, Narasimha Rao; Kutner, Andrzej; Danilenko, Michael

  2016-01-01

  1α,25-dihydroxyvitamin D₃ (1,25D3) is a powerful differentiation inducer for acute myeloid leukemia (AML) cells. However, 1,25D3 doses required for differentiation of AML cells may cause lethal hypercalcemia in vivo. There is evidence that vitamin D₂ is less toxic than vitamin D₃ in animals. Here, we determined the differentiation effects of novel analogs of 1α,25-dihydroxyvitamin D₂ (1,25D2), PRI-1916 and PRI-1917, in which the extended side chains of their previously reported precursors (PRI-1906 and PRI-1907, respectively) underwent further 24Z (24-cis) modification. Using four human AML cell lines representing different stages of myeloid maturation (KG-1a, HL60, U937, and MOLM-13), we found that the potency of PRI-1916 was slightly higher or equal to that of PRI-1906 while PRI-1917 was significantly less potent than PRI-1907. We also demonstrated that 1,25D2 was a less effective differentiation agent than 1,25D3 in these cell lines. Irrespective of their differentiation potency, all the vitamin D₂ derivatives tested were less potent than 1,25D3 in transactivating the DR3-type vitamin D response elements. However, similar to 1,25D3, both 1,25D2 and its analogs could strongly cooperate with the plant polyphenol carnosic acid in inducing cell differentiation and inhibition of G1-S cell cycle transition. These results indicate that the 24Z modification has contrasting effects on the differentiation ability of PRI-1906 and PRI-1907 and that the addition of a plant polyphenol could result in a similar extent of cell differentiation induced by different vitamin D compounds. The enhanced antileukemic effects of the tested combinations may constitute the basis for the development of novel approaches for differentiation therapy of AML. PMID:27399677

 6. PriSM: a primer selection and matching tool for amplification and sequencing of viral genomes

  OpenAIRE

  Yu, Qing; Ryan, Elizabeth M; Allen, Todd M.; Birren, Bruce W.; Henn, Matthew R.; Lennon, Niall J.

  2010-01-01

  Summary: PriSM is a set of algorithms designed to select and match degenerate primer pairs for the amplification of viral genomes. The design of panels of hundreds of primer pairs takes just hours using this program, compared with days using a manual approach. PriSM allows for rapid in silico optimization of primers for downstream applications such as sequencing. As a validation, PriSM was used to create an amplification primer panel for human immunodeficiency virus (HIV) Clade B.

 7. Monitoring seasonal and diurnal changes in photosynthetic pigments with automated PRI and NDVI sensors

  OpenAIRE

  Gamon, J. A.; Kovalchuk, O.; C. Y. S. Wong; Harris, A; S. R. Garrity

  2015-01-01

  The vegetation indices normalized difference vegetation index (NDVI) and photochemical reflectance index (PRI) provide indicators of pigmentation and photosynthetic activity that can be used to model photosynthesis from remote sensing with the light-use efficiency model. To help develop and validate this approach, reliable proximal NDVI and PRI sensors have been needed. We tested new NDVI and PRI sensors, "SRS" sensors recently developed by Decagon Devices, during spring act...

 8. Monitoring seasonal and diurnal changes in photosynthetic pigments with automated PRI and NDVI sensors

  OpenAIRE

  Gamon, J. A.; O. Kovalchuck; C. Y. S. Wong; Harris, A; S. R. Garrity

  2015-01-01

  The vegetation indices normalized difference vegetation index (NDVI) and photochemical reflectance index (PRI) provide indicators of pigmentation and photosynthetic activity that can be used to model photosynthesis from remote sensing with the light-use-efficiency model. To help develop and validate this approach, reliable proximal NDVI and PRI sensors have been needed. We tested new NDVI and PRI sensors, "spectral reflectance sensors" (SRS sensors; recently developed by Dec...

 9. MEDIJI PRI POUKU ANGLEŠKEGA JEZIKA V DRUGI TRIADI OSNOVNE ŠOLE

  OpenAIRE

  Cafuta, Mateja

  2010-01-01

  V diplomskem delu so predstavljena različna sodobna teoretična izhodišča, ki opredeljujejo medije kot sredstvo in pripomoček za informiranje ljudi. Prikazala sem uporabo medijev pri pouku tujega jezika. Vključila sem tudi prednosti in slabosti uporabe medijev pri pouku, zlasti pri pouku tujega jezika na razredni stopnji OŠ. V nadaljevanju pa so predstavljene številne dodatne dejavnosti, ki vključujejo medije v pouk in bi jih učitelji lahko uporabljali pri pouku tujega jezika ter ga tako še bo...

 10. UPORABA DRUŽABNIH OMREŽIJ PRI ISKANJU ZAPOSLITVE

  OpenAIRE

  Grkovska, Slavica

  2014-01-01

  S pomočjo družbenih omrežij lahko ustvarimo lastno mrežo kontaktov s pomočjo katere lahko pridemo do zaposlitve. Imeti profil na enem izmed najbolj znanih družbenih omrežij, ki so za poslovno rabo, je za iskalca zaposlitve velika prednost. V magistrski nalogi smo poskušali ugotoviti, ali se iskalci zaposlitve v Sloveniji poslužujejo družbenih omrežij pri iskanju zaposlitve ter v kolikšni meri jih poznajo. V teoretičnem delu smo se najprej dotaknili problema brezposelnosti v Sloveniji ter ...

 11. STRES PRI UČITELJIH PRVEGA, DRUGEGA IN TRETJEGA TRILETJA

  OpenAIRE

  Frece, Andreja

  2011-01-01

  Stres je postal bolezen sodobnega sveta, še posebej izrazit je na delovnem mestu. Poklic učitelja pri tem ni izjema, saj se učitelji soočajo z vse hitrejšim tempom dela, vedno več nalogami in zahtevami ter pomanjkanjem časa za njihove uresničitve. V teoretičnem delu je opisana učiteljeva vloga in osebnost ter vzroki stresa, njegovi znaki in spoprijemaje z njim. Namen empiričnega dela je bil raziskati vzroke in stopnjo stresne obremenjenosti učiteljev prvega, drugega in tretjega triletja, v ko...

 12. DELO Z VEDENJSKO TEŽAVNIM RAZREDOM PRI POUKU GEOGRAFIJE

  OpenAIRE

  Liščić, Petra

  2016-01-01

  Vedenjsko težaven razred je razred, kjer prevladuje neprimerno vedenje učencev, ki ovira pri delu učitelja in druge učence. Še danes ni mogoče postaviti absolutnih kriterijev o tem, kaj predstavlja neprimerno vedenje v šoli. Neko vedenje je težko opredeliti kot neprimerno, ne da bi upoštevali njegove okoliščine. Neprimerno vedenje je močno odvisno od prepričanj ljudi, ki izhajajo iz religij, družin, demografskih in posebnih dejavnikov. Vedenje, opredeljeno kot neprimerno, se tako spreminj...

 13. Razvoj orodja za presojo sistema varnosti in zdravja pri delu

  OpenAIRE

  Bajc, Simon

  2016-01-01

  Namen magistrskega dela je izdelava avtorskega teoretičnega modela in praktičnega orodja za presojo stanja dokumentacije na področju varnosti in zdravja pri delu, ki bo kot motivacijski vzvod vodilo podjetja v izboljšave in uspešnost. Mikro in majhna podjetja so izjemno pomemben nosilec gospodarske rasti, inovativnosti in zaposlovanja. Eno izmed glavnih navodil članicam Evropske unije je načelo »Najprej pomisli na mala podjetja!«. Še posebej manjši poslovni subjekti so pod stalnim vplivom raz...

 14. AKTIVNOSTI ZDRAVSTVENE NEGE PRI PACIENTKI PO CARSKEM REZU

  OpenAIRE

  Mikulič, Milka

  2009-01-01

  V diplomskem delu smo teoretično predstavili porodniško operacijo – carski rez, aktivnosti zdravstvene nege pri pacientki po carskem rezu in izvedli študijo primera pacientke po carskem rezu. Uvodoma je predstavljena zgodovina carskega reza ter definicija in indikacije za carski rez. Opisana je tudi razlika med elektivnim in nujnim carskim rezom, psihična in fizična priprava pacientke, anestezija za carski rez, prisotnost partnerja ter antibiotična zaščita med carskim rezom. V nadaljev...

 15. Odkrivanje težavnih konceptov pri uvodnem programiranju

  OpenAIRE

  Humar, Klaudija

  2015-01-01

  V diplomskem delu se ukvarjamo z analizo dejavnikov, ki vplivajo na odnos študentov do uvodnega programiranja. Stereotipno, uvodno programiranje velja kot težavno. Ugotoviti želimo, kaj povzroča največ težav pri razumevanju konceptov uvodnega programiranja, pisanju pravilne programske kode in načrtovanju algoritmov. V prvem delu smo predstavili programski jezik Python kot prvi jezik za učenje programiranja. Primerjali smo ga s programskim jezikom Pascal in izpostavili prednosti jezika Pyth...

 16. VLOGA TERAPIJE S KONJEM PRI SENZOMOTORIČNEM RAZVOJU OTROKA

  OpenAIRE

  Vuherer, Sara

  2015-01-01

  V diplomskem delu z naslovom Vloga terapije s konjem pri senzomotoričnem razvoju otroka se je želelo ugotoviti, kako terapija s pomočjo konja vpliva na senzomotoričen razvoj otroka. V teoretičnem delu se je podrobneje predstavilo in razčlenilo terapevtsko jahanje s pomočjo konja, terapevtskega konja in potek izobraževanja za inštruktorje in terapevte za otroke z motnjami na senzomotoričnem področju. V empiričnem delu naloge se je uporabila kavzalna – neeksperimentalna metoda. Raziskovalni vzo...

 17. VARIABILNOST DEBELINE SEMENSKE LUPINE PRI NAVADNI BUČI

  OpenAIRE

  Štabuc, Mateja

  2009-01-01

  Oljne buče pripadajo vrsti Cucurbita pepo. Gojijo se predvsem zaradi semen iz katerih se pridobiva bučno olje. Za prehrano ljudi in živali so uporabni so tudi drugi deli rastline (nedozorelih in dozorelih plodov, vršički stebel in cvetovi). Semena modernih sort oljnih buč so brez lignificirane semenske lupine in takšnim sortam pravimo golice. Poleg nelignificirane semenske lupine se pri navadnih bučah pojavljajo še različne oblike delne lignifikacije in povsem lignificirana semenska lupina. N...

 18. STRAH ŠTUDENTOV PRED NASTOPANJEM PRI GLASBENI VZGOJI

  OpenAIRE

  Šlogar, Natalija

  2010-01-01

  Strah je čustvo, ki vedno bolj bremeni sodobnega človeka, zato je primerno, da o njem razmišljamo in odkrivamo vzroke zanj. Ponavadi je strah usmerjen na konkretno situacijo ali predmet in tako vemo, česa nas je strah. Vedno pogosteje pa se dogaja, da strah ni določen in vezan na konkretno situacijo ali predmet, ne vemo, česa nas je dejansko strah, občutimo samo tesnobo in takrat govorimo o anksioznosti. Namen diplomskega dela je bil raziskati prisotnost strahu pri študentih pred nastopan...

 19. Živali kot pomoč pri rehabilitaciji zapornikov

  OpenAIRE

  Senica, Tina

  2015-01-01

  Začetek diplomskega dela nas popelje od začetkov rehabilitacijskega gibanja do danes. Predstavimo različna stališča do rehabilitacije v zaporih in kakšne oblike rehabilitacije poznamo. Sledi kratka predstavitev slovenskih zaporov in kakšne oblike rehabilitacije se izvajajo. Nato je opisana vez človek-žival, kako so žival v daljni preteklosti uporabili v rehabilitacijske namene in kako lahko uporabimo živali pri rehabilitaciji zapornikov. Nadaljuje se z definicijo terapije in aktivnosti s pomo...

 20. Razlike med slovensko in arabsko kulturo pri poslovnem komuniciranju

  OpenAIRE

  Djurović, Vanja

  2016-01-01

  V diplomskem delu smo najprej pojasnili, kaj pravzaprav je poslovno komuniciranje, kaj medkulturno komuniciranje in kaj vse zajema pojem kulture. V nadaljevanju smo predstavili značilnosti arabske in slovenske kulture v okviru poslovnega komuniciranja, na koncu pa izpostavili bistvene razlike med njima. Pri poslovanju v mednarodnem okolju je uspešna medkulturna komunikacija izjemnega pomena. Med seboj namreč poslujejo osebe, ki prihajajo iz različnih držav. Zato je za uspešno mednarodno p...

 1. Primjena ultraflltracije pri proizvodnji fermentiranih mliječnih proizvoda

  OpenAIRE

  Tratnik, Ljubica; Božanić, Rajka

  1997-01-01

  U radu se navode bitne značajke razvojnog programa proizvodnje fermentiranih mliječnih proizvoda u kojem primjena ultrafiltracije (UF), a sve češće u kombinaciji s mikrofiltracijom (MF), ima glavnu ulogu: povećanje nutritivne i zdravstvene vrijednosti proizvoda, produženje trajnosti i postizanje proizvoda ujednačenog sastava i kakvoće. Iznose se prednosti primjene UF i MF za obradu mlijeka, osobito za obradu sirutke te uloga dobivenih koncentrata proteina pri proizvodnji fermentiranih mlijeka...

 2. Geodetska dela pri izgradnji AC priključka Naklo

  OpenAIRE

  Pavc, Iztok

  2015-01-01

  V diplomski nalogi sem predstavil geodetska dela pri izgradnji AC priključka Naklo. Opisana so dela pred, med in po izgradnji objekta. V prvem poglavju sem predstavil smernice in načrte nove ureditve priključka na avtocesto ter obseg gradnje AC priključka Naklo. Nadaljeval sem z geodetskimi deli pred gradnjo, ki so potrebni za pripravo dobrega izhodišča za nadaljnja delo med gradnjo. Opisani so vsi postopki, ki so bili opravljeni pred pripravo projekta za gradbeno dovoljenje (PGD) in tudi pre...

 3. SPOPADANJE S STRESOM PRI ISKALCIH ZAPOSLITVE V GORENJSKI REGIJI

  OpenAIRE

  Zobavnik, Nina

  2014-01-01

  V diplomski nalogi smo obravnavali temo o zaposlitvi in iskanju zaposlitve. Ljudje se pri tem srečujemo z nemalo težavami, ena od njih pa je zagotovo stres. Stres je znan vsem ljudem na svetu, saj se vsi z njim vsakodnevno spopadamo. Za nekatere je stres lahko pozitiven, saj pozitivno vpliva nanje, mnogi ga dojemamo kot nekaj slabega, kot nekaj, kar nam škoduje in zaradi česar smo napeti. Zanimalo nas je predvsem, kaj je stres, kako se z njim spopadati in pa kakšne posledice ima lahko za nas ...

 4. DEJAVNIKI, KI VPLIVAJO NA POTROŠNIKA PRI NAKUPU AVTOMOBILA

  OpenAIRE

  Vidic, Tadeja

  2013-01-01

  V diplomskem delu smo se posvetili potrošniku in njegovim potrebam, ki smo podrobneje opisali, saj so ključne za motiviranje ekonomskega obnašanja. Predvsem podjetja morajo slednje dobro poznati, saj morajo vnaprej predvideti, v katero smer bo šel razvoj. Zagotavljati morajo zadostne količine dobrin, ki so jih potrošniki pripravljeni kupiti in bi jih s primernim trženjem tudi kupili. Opredelili smo različne oblike in vloge potrošnika pri nakupovanju, opisali smo proces nakupnega odločanja in ...

 5. UPORABA IKT ZA LOBIRANJE PRI MENEDŽMENTU

  OpenAIRE

  Mikać, Boris

  2015-01-01

  V diplomskem delu smo se osredotočili na menedžerje, saj smo mnenja, da so specifična znanja, ki odlikujejo uspešne in dobre menedžerje, kompatibilna s prakso učinkovitega lobiranja. Ključnega pomena bo prepletenost socialnega mreženja in razvoja IKT (informacijsko-komunikacijske tehnologije) pri lobiranju. Zato je pomembno pogledati, kako zapleteno je novodobno lobiranje in kdo vse ima možnosti učinkovito in uspešno lobirati. Opisovali in raziskovali smo, ali so znanja sodobnih menedžerjev u...

 6. MERITVE KARAKTERISTIK ASINHRONSKEGA MOTORJA PRI RAZLIČNIH FREKVENCAH NAPAJANJA

  OpenAIRE

  Žaberl, Peter

  2011-01-01

  Cilj diplomske naloge je bil izmeriti in analizirati karakteristike trifaznega asinhronskega motorja pri različnih frekvencah napajanja, ki je izvedeno s frekvenčnim pretvornikom. Izmerjene karakteristike momenta, toka in moči, so predstavljene v grafični in tabelarični obliki. Iz nazivnih podatkov motorja so izračunane karakteristike momenta v delovnem področju motorja. Poudarek diplomske naloge je ugotavljanje, kako se električni pogon z trifaznim asinhronskim motorjem odziva na različne ob...

 7. Correcting the relationship between PRI and shadow fraction for the blue sky effect

  Science.gov (United States)

  Mõttus, Matti

  2016-04-01

  The Photochemical Reflectance Index (PRI) is defined as the normalized difference ratio of leaf reflectance at two specific wavelengths in the green spectral region. Its value depends on the status of leaf carotenoid content, and especially that of the xanthophyll cycle pigments. Due to the dependence on the xanthophyll cycle, when the photosynthetic apparatus of green leaves is close to the saturation limit, their PRI becomes dependent on light conditions. Therefore, by measuring the PRI of leaves in the same canopy under different local irradiance conditions on a sunny day, it should be possible to determine the saturation level of the leaves. In turn, this gives information on the light use efficiency (LUE) of the vegetation canopy. The average light conditions of visible foliage elements are often quantified with the shadow fraction -- the fraction of visible foliage not lit by direct sunlight. The dependence of PRI on the shadow fraction has been used to remotely measure canopy LUE on clear days. Variations in shadow fraction have been achieved with multiangular measurement. However, besides photosynthetic downregulation, the dependence of canopy PRI on shadow fraction is affected by the blue sky radiation caused by scattering in the atmosphere. To quantify this effect on remotely sensed PRI, we present the underlying definitions relating leaf and canopy PRI and perform the required calculations for typical midsummer conditions in Central Finland. We demonstrate that the effect of blue sky radiation on the variation of PRI with canopy shadow fraction is similar in shape and magnitude to that of LUE variations reported in literature. Next, we propose a new method to assess these PRI variations in structured vegetation. We investiagate this blue sky effect on the PRI -- shadow fraction relationship with high spatial (60 cm) and spectral (9.8 nm) resolution airborne imaging spectroscopy data from Hyytiälä, Finland. We evaluate the spectral irradiance in

 8. PRIMJENA TERMOGRAFIJE I SUBJEKTIVNOG ISPITIVANJA PRI EVALUACIJI UDOBNOSTI

  OpenAIRE

  Salopek Čubrić, Ivana; Skenderi, Zenun; Mijović, Budimir

  2009-01-01

  SAŽETAK: Rad prikazuje široke mogućnosti primjene infracrvene termografije u različitim područjima ljudske djelatnosti. U eksperimentalnom dijelu rada izvršeno je ispitivanje udobnosti nošenja odjevnog predmeta u kojem su ocjenjivači davali ocjene vezane uz vlažnost, toplinu i ukupnu udobnost prije umjerenog rada i nakon njega. Eksperiment je proveden pri ovim temperaturama: 23±1ºC, 26±1ºC, 29±1ºC i 32±1ºC i konstantnoj relativnoj vlažnosti zraka 67± 3%. Za određivanje zona pojačanog znojenja...

 9. Monitoring seasonal and diurnal changes in photosynthetic pigments with automated PRI and NDVI sensors

  Science.gov (United States)

  Gamon, J. A.; Kovalchuck, O.; Wong, C. Y. S.; Harris, A.; Garrity, S. R.

  2015-07-01

  The vegetation indices normalized difference vegetation index (NDVI) and photochemical reflectance index (PRI) provide indicators of pigmentation and photosynthetic activity that can be used to model photosynthesis from remote sensing with the light-use-efficiency model. To help develop and validate this approach, reliable proximal NDVI and PRI sensors have been needed. We tested new NDVI and PRI sensors, "spectral reflectance sensors" (SRS sensors; recently developed by Decagon Devices, during spring activation of photosynthetic activity in evergreen and deciduous stands. We also evaluated two methods of sensor cross-calibration - one that considered sky conditions (cloud cover) at midday only, and another that also considered diurnal sun angle effects. Cross-calibration clearly affected sensor agreement with independent measurements, with the best method dependent upon the study aim and time frame (seasonal vs. diurnal). The seasonal patterns of NDVI and PRI differed for evergreen and deciduous species, demonstrating the complementary nature of these two indices. Over the spring season, PRI was most strongly influenced by changing chlorophyll : carotenoid pool sizes, while over the diurnal timescale, PRI was most affected by the xanthophyll cycle epoxidation state. This finding demonstrates that the SRS PRI sensors can resolve different processes affecting PRI over different timescales. The advent of small, inexpensive, automated PRI and NDVI sensors offers new ways to explore environmental and physiological constraints on photosynthesis, and may be particularly well suited for use at flux tower sites. Wider application of automated sensors could lead to improved integration of flux and remote sensing approaches for studying photosynthetic carbon uptake, and could help define the concept of contrasting vegetation optical types.

 10. Prying Force Calculation and Design Method for T-shaped Tensile Connector with High Strength Bolt

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  Zhaoxin Hou; Guohong Huang; Chao Gong

  2015-01-01

  In order to establish the design method for T⁃shaped tensile connector with high strength bolt, the theoretical analysis is carried out. Firstly, it analyzes the performance of the connector and establishes prying force calculation model. Based on the model, prying force equation and function between bolt prying force and flange thickness is derived, and the min and max thickness requirement of flange plate under a certain tension load is then obtained. Finally, two simplified design methods of the connector are proposed, which are bolt pulling capacity method and flange plate bending capacity method.

 11. TAKTIKA OB PREKINITVAH IGRE PRI MLAJŠIH SELEKCIJAH U9 - U15

  OpenAIRE

  Kolar, Borut

  2014-01-01

  V diplomskem delu Taktika ob prekinitvah igre pri mlajših selekcijah U9 – U15 sem predstavil, prikazal in raziskal problem ob prekinitvah igre pri nogometu. Z nalogo sem hotel zbrati vaje za urjenje taktike ob prekinitvah igre in jih razvrstiti po težavnosti in po starostnih kategorijah od U9 do U15, da bi bile trenerjem v pomoč pri treniranju. Pomembnosti taktike ob prekinitvah igre ni treba posebej izpostavljati, saj vemo, da se v sodobnem nogometu veliko zadetkov doseže prav iz prekinitev...

 12. Ocenitev občutljivosti na razpokljivost v hladnem pri varjenju visokotrdnostnega jekla Niomol 490 K

  OpenAIRE

  Praunseis, Zdravko; Gliha, Vladimir; Rak, Inoslav

  2012-01-01

  V članku je predstavljena analitična (z empiričnimi enačbami) in eksperimentalna (z Y-preizkusom) določitev temperature predgrevanja visokotrdnostnega jekla Niomol 490 K debeline 19 mm, pri kateri ne bo prišlo do pojava razpok v hladnem v zvarnem spoju. Ugotovljeno je, da je pri varjenju jekla Niomol 490 K z oplaščeno elektrodo EVB NiMo nastanku razpok v hladnem bolj podvržen var kot osnovni material. Z izračuni lahko dovolj natančno napovemo temperaturo predgrevanja jekla, vendar je treba do...

 13. POZNAVANJE IN UPORABA CRM V SLOVENSKIH PODJETJIH PRI POSLOVANJU S TUJIMI PODJETJI

  OpenAIRE

  Kričej, Ana

  2011-01-01

  V diplomi je prestavljena teorija o CRM, strategija CRM in njena implementacija v podjetje. V zadnjem poglavju je analiza anketnega vprašalnika, ali podjetja poznajo in uporabljajo CRM pri poslovanju s tujimi podjetji.

 14. Structure and Function of the PriC DNA Replication Restart Protein.

  Science.gov (United States)

  Wessel, Sarah R; Cornilescu, Claudia C; Cornilescu, Gabriel; Metz, Alice; Leroux, Maxime; Hu, Kaifeng; Sandler, Steven J; Markley, John L; Keck, James L

  2016-08-26

  Collisions between DNA replication complexes (replisomes) and barriers such as damaged DNA or tightly bound protein complexes can dissociate replisomes from chromosomes prematurely. Replisomes must be reloaded under these circumstances to avoid incomplete replication and cell death. Bacteria have evolved multiple pathways that initiate DNA replication restart by recognizing and remodeling abandoned replication forks and reloading the replicative helicase. In vitro, the simplest of these pathways is mediated by the single-domain PriC protein, which, along with the DnaC helicase loader, can load the DnaB replicative helicase onto DNA bound by the single-stranded DNA (ssDNA)-binding protein (SSB). Previous biochemical studies have identified PriC residues that mediate interactions with ssDNA and SSB. However, the mechanisms by which PriC drives DNA replication restart have remained poorly defined due to the limited structural information available for PriC. Here, we report the NMR structure of full-length PriC from Cronobacter sakazakii PriC forms a compact bundle of α-helices that brings together residues involved in ssDNA and SSB binding at adjacent sites on the protein surface. Disruption of these interaction sites and of other conserved residues leads to decreased DnaB helicase loading onto SSB-bound DNA. We also demonstrate that PriC can directly interact with DnaB and the DnaB·DnaC complex. These data lead to a model in which PriC acts as a scaffold for recruiting DnaB·DnaC to SSB/ssDNA sites present at stalled replication forks. PMID:27382050

 15. Monitoring seasonal and diurnal changes in photosynthetic pigments with automated PRI and NDVI sensors

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  J. A. Gamon

  2015-02-01

  only, and the other that also considered diurnal sun angle effects. Cross-calibration clearly affected sensor agreement with independent measurements, with the best method dependent upon the study aim and time frame (seasonal vs. diurnal. The seasonal patterns of NDVI and PRI differed for evergreen and deciduous species, demonstrating the complementary nature of these two indices. Over the spring season, PRI was most strongly influenced by changing chlorophyll : carotenoid pool sizes, while over the diurnal time scale PRI was most affected by the xanthophyll cycle epoxidation state. This finding demonstrates that the SRS PRI sensors can resolve different processes affecting PRI over different time scales. The advent of small, inexpensive, automated PRI and NDVI sensors offers new ways to explore environmental and physiological constraints on photosynthesis, and may be particularly well-suited for use at flux tower sites. Wider application of automated sensors could lead to improved integration of flux and remote sensing approaches to studying photosynthetic carbon uptake, and could help define the concept of contrasting vegetation optical types.

 16. Uporaba in primerjava različnih mehanizmov za upravljanje predlog pri izgradnji spletne strani v CMS TYPO3

  OpenAIRE

  Barilar, Patrik

  2016-01-01

  Cilj diplomske naloge je predstavitev okolja TYPO3 in uporaba mehanizmov oz. tehnik pri izgradnji predloge za postavitev spletne strani. Najprej smo predstavili različne mehanizme za izdelavo predloge pri postavitvi spletne strani v okolju CMS TYPO3. Med seboj smo jih tudi primerjali in opisali njihove prednosti in slabosti. V praktičnem delu smo z uporabo odprtokodnega sistema TYPO3 in s pomočjo ostalih internetnih tehnologij razvili spletno stran. Pri postavitvi predloge smo uporabili ...

 17. The DNA replication priming protein, PriA, is required for homologous recombination and double-strand break repair.

  OpenAIRE

  Kogoma, T; Cadwell, G W; Barnard, K G; Asai, T

  1996-01-01

  The PriA protein, a component of the phiX174-type primosome, was previously shown to be essential for damage-inducible DNA replication in Escherichia coli, termed inducible stable DNA replication. Here, we show that priA::kan null mutants are defective in transductional and conjugational homologous recombination and are hypersensitive to mitomycin C and gamma rays, which cause double-strand breaks. The introduction of a plasmid carrying the priA300 allele, which encodes a mutant PriA protein ...

 18. Diurnal and Directional Responses of Chlorophyll Fluorescence and the PRI in a Cornfield

  Science.gov (United States)

  Middleton, Elizabeth; Cheng, Y. B.; Corp, L.; Campbell, P.; Kustas, W.

  2010-01-01

  Determining the health and vigor of vegetation using high spectral resolution remote sensing is an important goal which has application to monitoring agriculture and ecosystem productivity and carbon exchange. Two spectral indices used to assess whether vegetation is performing near-optimally or exhibiting symptoms of environmental stress (e.g., drought or nutrient deficiency, non-optimal temperatures, etc.) are the Photochemical Reflectance Index (PRI) and solar-induced red and far-red Chlorophyll Fluorescence (Fs). Both the PRI and Fs capture the dynamics of photoprotection mechanisms within green foliage: the PRI is based on the association of the reflected radiation in the green spectrum with the xanthophyll cycle, whereas Fs measures the emitted radiation in the red and far-red spectrum. Fs was determined from retrievals in the atmospheric oxygen absorption features centered at 688 and 760 nm using a modified Fraunhofer Line Depth (FLD) method. We previously demonstrated diurnal and seasonal PRI differences for sunlit vs. shaded foliage in a conifer forest canopy, as expressed in the hotspot and darkspot of the Bidirectional Reflectance Function (BRF). In a USDA-ARS experimental field site located in Beltsville, MD, USA, measurements were acquired over a corn crop from a nadir view in 2008 with an ASD FieldSpec Pro (Analytical Spectral Devices, Inc., Boulder, CO, USA) to study the behavior of the PRI for sunlit and shaded foliage as captured in reflectance variations associated with the BRF, in a I m tall canopy in the vegetative growth stage. Those observations were compared to simulations obtained from two radiative transfer models. Measurements were then acquired to examine whether the PRI and Fs were influenced by view zenith and azimuth geometries at different times of day. Those measurements were made in 2010 with the Ocean Optics USB4000 Miniature Fiber Optic Spectrometer (Ocean Optics Inc., Dunedin, Florida, USA) at several times during the day on

 19. PATRONAŽNO IN SOCIALNO VARSTVO PRI OGROŽENEM STAROSTNIKU

  OpenAIRE

  Založnik, Sanja

  2015-01-01

  Patronažna medicinska sestra in socialna delavka na terenu pogosto sodelujeta. njuno medsebojno delovanje ima velik pomen za starostnika. Patronažna medicinska sestra pri skupni obravnavi pokriva zdravstveni del, socialna delavka pa socialni vidik. Vsaka od njiju nato predlaga rešitve na koncu pa se individualno odločita, katere rešitve so najprimernejše za določenega starostnika. Pri celotni zdravstveno-socialni obravnavi sodelujejo tudi svojci. Najpogostejši rešitvi sta urejanje domskega va...

 20. Veljavnosti napovedi hitrih testov za povečano tveganje zloma kolka pri starostniku

  OpenAIRE

  Hostnik, Bernarda

  2010-01-01

  Osteoporoza je sistemska skeletna bolezen, za katero je značilna znižana mineralno kostna gostota in s tem posledično povečana lomljivost kosti. Pri starostnikih z osteoporozo zlomi zato nastajajo že pri manjših poškodbah, kot je v primeru padca iz stojne višine. V razvitem svetu število starostnikov z osteoporozo in število zlomov zaradi nje strmo narašča. Osteoporoza in z njo povezani zlomi predstavljajo velik ekonomski problem razvitih družb. Z raziskavo v magistrski nalogi smo želeli ugot...

 1. SMERNICE ZDRAVEGA HUJŠANJA IN PREKOMERNA TELESNA TEŽA PRI ŠOLSKIH OTROCIH

  OpenAIRE

  Kaučič, Maša

  2016-01-01

  Teoretična izhodišča: Smernice zdravega hujšanja se navezujejo na smernice zdrave prehrane. Prekomerna telesna teža poslabša kakovost življenja, zato je uravnotežena prehrana še posebej pomembna v vseh fazah razvoja otrok. Pri ozaveščanju o zdravem načinu življenja in pri promociji zdravega hujšanja igra pomembno vlogo tudi medicinska sestra, predvsem v dispanzerju za šolske otroke. Namen diplomskega dela je bil predstaviti smernice zdravega hujšanja, izgubo prekomerne telesne šolskih otrok t...

 2. Diferenciacija in individualizacija pri pouku književnosti v 3. triletju osnovne šole

  OpenAIRE

  Kerndl, Milena

  2013-01-01

  Uspešno izvajanje diferenciacije in individualizacije pri pouku je odvisno od več pogojev, osnovni pa je učiteljevo dobro poznavanje učencev in njegova usposobljenost za prepoznavanje razlik med učenci ter izvajanje takšnega pouka. Problem, ki ga proučujemo v doktorski nalogi, je usposobljenost učiteljev slovenščine za prepoznavanje razlik med učenci, in sicer v njihovi recepcijski zmožnosti in njihovih horizontih pričakovanj, ter v povezavi s tem za izvajanje načela notranje diferenciacije i...

 3. TERAPIJA S POMOČJO KONJA PRI OTROKU S CEREBRALNO PARALIZO

  OpenAIRE

  Vahen, Ana Marie

  2014-01-01

  Cerebralna paraliza pomeni trajno okvaro možganskega tkiva, ki onemogoča nadzor nad gibanjem. Lahko se razvije že v nosečnosti ali pri dolgotrajnem težkem porodu, ko otrok utrpi pomanjkanje kisika. V raziskavi predstavljamo študijo primera otroka s cerebralno paralizo, ki je sodeloval pri terapiji s pomočjo živali. Enkrat tedensko smo v obdobju 5 mesecev izvajali terapijo s konjem na kmetiji Šeško v Socki. Ugotavljali smo napredovanje glede na operativne cilje (senzorične, psihosocialne, komu...

 4. Obvladovanje konfliktov pri policijskem delu : diplomsko delo univerzitetnega študija

  OpenAIRE

  Grošelj, Ana

  2013-01-01

  Zdravi odnosi niso tisti brez konfliktov, ampak tisti, v katerih se konflikti uspešno razrešujejo. Policisti se poleg konfliktov običajnih posameznikov srečujejo tudi s specifičnimi konflikti, ki se pojavijo prav zato, ker opravljajo poklic policista. Teh konfliktov je mnogo vrst: med delom in družinskim življenjem, med pričakovanji in realnostjo, konflikt vlog, politični konflikt, etični konflikt, konflikt pri izvajanju pooblastil. Na pravilno ukrepanje ob pojavu konfliktov vpliva osebnostni...

 5. POMEN NOGOMETNIH PRIREDITEV PRI TRŽENJU ŠPORTNEGA TURIZMA V SLOVENIJI

  OpenAIRE

  Emeršič, Milan

  2012-01-01

  V diplomskem delu obravnavam pomen nogometnih prireditev pri trženju športnega turizma, pri čemer se preučevanje nanaša na velika nogometna tekmovanja v Sloveniji. Prav tako me je zanimalo, ali tudi v Sloveniji velja rek, da je nogomet najpomembnejša postranska stvar na svetu. Nogomet bom izpostavil kot aktivnost in kot dejavnost, ki je v tesni interakciji s turizmom, z menedžmentom in s trženjem. Ljudje po vsem svetu spremljajo nogomet množično. Veliko ljudi živi za to največjo postransko st...

 6. UPORABA HEVRISTIK PRI OKOLJEVARSTVENIH ODLOČITVAH V POVEZAVI S TEORIJO NAČRTOVANEGA VEDENJA

  OpenAIRE

  Gomilšek, Tamara

  2015-01-01

  Namen raziskave je bil preveriti, na kakšen način bodo udeleženci sprejemali okoljevarstvene odločitve. Zanimalo nas je, ali bodo udeleženci pri svojih odločitvah upoštevali vse tri postavke Ajzenove teorije načrtovanega vedenja (stališče do vedenja, subjektivno normo, zaznan vedenjski nadzor), in na podlagi teh postavk sprejeli odločitve, ali pa bodo uporabili druge strategije odločanja, pri katerih smo se osredotočili na: leksikografsko hevristiko, hevristiko »ena postavka« in hevristiko »e...

 7. Vpliv degradacije SIS strukture na prenos toplote pri pretoku vodnih raztopin surfaktantov

  OpenAIRE

  Dugonik, Marjeta

  2009-01-01

  V magistrskem delu je raziskana možnost uporabe aditivov v praksi ter opisane kemijske in reološke značilnosti raztopin polimernih aditivov in kationskih surfaktantov pri pretoku skozi cevi v laminarnem in turbulentnem področju. Prav tako je analiziran vpliv aditivov na zmanjšanje trenja in prenosa toplote. V raziskavi so podani rezultati preračunov koeficienta trenja, Reynolds-ovega števila pri različnih pretokih in premerih cevi, padca tlaka na meter cevi, ter stopnje zmanjšanja trenja, ki ...

 8. VARSTVO DOSTOJANSTVA JAVNEGA USLUŽBENCA PRI SLUŽBENEM OCENJEVANJU

  OpenAIRE

  Sajič, Andreja

  2016-01-01

  Ko govorimo o varstvu dostojanstva javnega uslužbenca pri službenem ocenjevanju v javni upravi mislimo na varstvo pred nadlegovanjem in mobingom – trpinčenjem na delu. Republika Slovenija je pričela zakonsko urejevati področje varovanja dostojanstva javnih uslužbencev in delavcev nasploh šele leta 2002. Za zagotavljanje varstva dostojanstva je zadolžen delodajalec v okviru svojih pravic in obveznosti. Izkušnje in sodna praksa kažejo, da prihaja do vse večjega kršenja dostojanstva in trpinčenj...

 9. Politrauminių ligonių slaugos poreikiai ir ypatumai priėmimo skyriuje

  OpenAIRE

  Kačėnaitė, Iveta

  2011-01-01

  SANTRAUKA Autorė: Kačėnaitė I. Tema: Politrauminių ligonių slaugos poreikiai ir ypatumai priėmimo skyriuje. Slaugos magistro baigiamasis darbas Darbo vadovas: med.m.dr. G. Laužikas Vilniaus universitetas Medicinos Fakultetas Bendrosios medicinos ir slaugos katedra, Antakalnio 57, Vilnius, Lietuva. 2006 06 14 Puslapių skaičius – 65. Tikslas: Išanalizuoti svarbiausius slaugos aspektus ir išnagrinėti slaugos optimizavimą teikiant pagalbą ligoniams, patyrusiems politraumą, priėmimo skyriuje. Užda...

 10. PRIMERI KONSTRUKTIVISTIČNEGA POUČEVANJA PRI PREDMETU SPOZNAVANJE OKOLJA

  OpenAIRE

  Slomšek, Urška

  2009-01-01

  Predmet obravnave te diplomske naloge je predstavitev konstruktivističnega načina poučevanja in preizkus le-tega v praksi. Pri tem spoznavamo, da je ta model pouka blizu učencu in da poudarja njegovo samostojno vlogo pri učenju. Da je predznanje velikega pomena za učenčevo usvajanje novega znanja in nadgrajevanje že osvojenega. Od učitelja zahteva bolj natančno in zahtevnejšo pripravo na delo ter pozorno spremljanje in vrednotenje dela učencev. V teoretičnem delu je prikazano in opis...

 11. METODA BRZE PROVJERE OSNOVNIH KARAKTERISTIKA MOTORA PRI UPORABI RAZLIČITIH GORIVA

  OpenAIRE

  Pikula, Boran; Filipović, Ivan; Bibić, Dževad; Džeko, Murad

  2010-01-01

  Stalna utrka za postizanjem niskih emisija zagađujućih tvari u ispušnim plinovima motornih vozila obilježena je primjenom novih tehničkih i tehnoloških rješenja u sustavima za pripremu smjese kod motora s unutarnjim izgaranjem (MSUI), poboljšanju procesa izgaranja, naknadnoj obradi ispušnih plinova, te primjeni alternativnih goriva. Prednost pri uporabi alternativnih goriva kod MSUI za pogon motornih vozila imaju ona goriva kod kojih se ne zahtijevaju veće preinake motora. Pri tome se biogori...

 12. Šentvid pri Stični: history of the town and school

  OpenAIRE

  Sadar, Monika

  2012-01-01

  Dissertation presents the historical development of Šentvid pri Stični, famous persons that are associated with the place and the development of primary education in Šentvid pri Stični and primary school Ferdo Vesel. In the 6 century, the area Veit arrived Slovenes, who worshiped the god of light Svetovit. Before 1000 were pokritjanili Šentvid and is named after the saint St. Veit, whose worship was brought missionaries. The first record of the place Šentvid dates back to 1132 when th...

 13. POMEN KVALITATIVNIH PODATKOV PRI ODLOČITVAH O KREDITIRANJU NA PRIMERU BANKE

  OpenAIRE

  Kladnik, Andreja

  2009-01-01

  Banke so pri svojem poslovanju najbolj izpostavljene kreditnemu tveganju, zato temu tveganju namenjajo največjo pozornost. Slabo upravljanje s kreditnim tveganjem je namreč eden največjih vzrokov propada bank ter bančnih kriz. Eden izmed pogojev za dobro upravljanje s kreditnim tveganjem je tudi kvalitetno odobravanje kreditov. Pri odobravanju kreditov posojilojemalcem je banka zelo previdna. Odločitev banke, ali bo podjetju odobrila kredit, je odvisno od njegove bonitete. Le-to določi z ...

 14. SPREMLJANJE MEDIJEV IN DOŽIVLJANJE STRESA PRI MLADIH V SLOVENIJI

  OpenAIRE

  Zamuda, Mojca

  2014-01-01

  V magistrski nalogi smo preučili, ali obstaja povezava med spremljanjem medijev in doživljanjem stresa pri mladih v Sloveniji. V začetku smo najprej opredelili osnovne pojme množičnih medijev, njihove funkcije ter učinke in predstavili uporabo množičnih medijev med mladimi v sodobni družbi. Nadalje smo pojasnili pojem stresa in se še posebej osredotočili na učinke spremljanja medijev. Prav tako smo predstavili teoretična izhodišča pri raziskovanju doživljanja stresa v povezavi s spremljanjem ...

 15. Vloga staršev pri vključevanju otrok v sodobni ples

  OpenAIRE

  Verglez, Tanja

  2016-01-01

  V diplomskem delu preučujemo vlogo staršev pri vključevanju otrok v sodobni ples. V teoretičnem delu najprej predstavljamo nekatera dosedanja dognanja na področju gibalnega razvoja v zgodnjem otroštvu ter neločljivo vzajemno povezanost gibalnih in kognitivnih sposobnosti, ki so individualno pogojene. Pedagoški proces v sodobnem plesu se namreč naslanja na poznavanje slednjega. Vloga staršev pri izbiri organiziranih gibalnih/športnih in seveda tudi plesnih dejavnosti je kompleksna in široka. S...

 16. Vloga reševalca pri hitri sekvenčni intubaciji na terenu

  OpenAIRE

  Globačnik, Tahi

  2011-01-01

  Hitra sekvenčna intubacija je način vzpostavitve dihalne poti, kjer je potrebno uporabiti zdravila, ki omogočijo lažjo intubacijo in zmanjšajo zaplete med posegom. Ker ta zdravila povzročijo globoko nezavest in prenehanje dihanja pacienta, je zelo pomembna usklajenost ekipe, ki hitro sekvenčno intubacijo izvaja. Pri izvajanju posega mora reševalec poznati poseg do potankosti, poznati mora tudi delovanje zdravil in aparatov, ki jih uporabljamo pri hitri sekvenčni intubaciji. Čeprav so študije ...

 17. UPORABA ZDRAVIL V NUJNI MEDICINSKI POMOČI PRI PACIENTU Z AKUTNIM KORONARNIM SINDROMOM

  OpenAIRE

  Tomplak, Renata

  2016-01-01

  Teoretična izhodišča: Bolezni srca in ožilja so eden glavnih vzrokov umrljivosti v Sloveniji in v Evropi, ne samo pri starejših, tudi pri srednjih generacijah. Akutni koronarni sindrom (AKS), ki v večini primerov nastane zaradi nestabilne aterosklerotične lehe in posledično tromboze, predstavlja eno najpomembnejših zdravstvenih težav in je glavni vzrok umiranja bolnikov s koronarno boleznijo. Raziskovalne metode: V diplomskem delu smo predstavili zgradbo srca in ožilja ter smernice za obr...

 18. Primerjava dvodimenzijskih programov na primeru računa toka Bolske pri Gomilskem

  OpenAIRE

  Žolnir, Aljaž

  2015-01-01

  V diplomski nalogi so z dvodimenzijskimi programi PCFLOW2D, MIKE 21 ter MIKE Flood izvedeni izračuni z različnimi pretoki za reko Bolsko pri Gomilskem. Na začetku sta opisana vodotoka Bolska in Trnavca ter računsko območje, ki je bilo modelirano. Izveden je bil tudi terenski ogled območja, da se je nato lažje določilo različne koeficiente. V nadaljevanju so opisane teoretične osnove računanja pri uporabljenih programih ter priprava računskega modela za posamezne programe. Na podlagi zahte...

 19. FINANCIRANJE KULTURNE DEDIŠČINE V SLOVENIJI IN POMEN POVEZOVANJA PRI ČRPANJU EU SREDSTEV

  OpenAIRE

  Klemen, Anita

  2016-01-01

  V magistrskem delu smo raziskovali, kaj pravzaprav se dogaja z menedžmentom evropskih projektov na področju kulturne dediščine ter pristojnih institucij oziroma organizacij. Ali organizacije s področja kulturne dediščine sploh sodelujejo pri prijavah za EU-sredstva, na katere težave oziroma ovire pri tem naletijo in kako pri črpanju sredstev sodelujejo z drugimi organizacijami. Raziskavo smo za namene magistrskega dela izvedli na začetku leta 2016 na podlagi spletne ankete, v kateri je s...

 20. PriFi - Using a Multiple Alignment of Related Sequences to Find Primers for  Amplification of Homologs

  DEFF Research Database (Denmark)

  Fredslund, Jakob; Schauser, Leif; Madsen, Lene Heegaard;

  2005-01-01

  Using a comparative approach, the web program PriFi (http://cgi-www.daimi.au.dk/cgi-chili/PriFi/main) designs pairs of primers useful for PCR amplification of genomic DNA in species where prior sequence information is not available. The program works with an alignment of DNA sequences from...... phylogenetically related species and outputs a list of possibly degenerate primer pairs fulfilling a number of criteria, such that the primers have a maximal probability of amplifying orthologous sequences in other phylogenetically related species. Operating on a genome-wide scale, PriFi automates the first steps...

 1. ELEKTRONSKI UČBENIK ZA POUČEVANJE SORAZMERJA IN PODOBNOSTI PRI MATEMATIKI V OSNOVNI ŠOLI

  OpenAIRE

  Mahnič, Barbka

  2011-01-01

  Diplomska naloga predstavlja elektronski učbenik za matematiko — sklop Razmerje in podobnost. Didaktika poučevanja se z leti spreminja. Z vse večjim razvojem informacijske tehnologije se v osnovnih šolah povečuje uporaba računalnikov pri pouku. Učenci so za delo z računalniki motivirani pri vseh predmetih. Tudi pri matematiki imamo različne možnosti za uporabo te tehnologije. Pripravljen elektronski učbenik naj bi omogočil učencem samostojno učenje določene snovi. Zato mora vsebovati tako ...

 2. Uporaba e-gradiv pri pouku računalništva v osnovni šoli

  OpenAIRE

  Benedičič, Andrej

  2015-01-01

  V zadnjih nekaj letih se je pouk v osnovnih in srednjih šolah pri nas in po svetu močno spremenil, k čemur je pripomogel tudi razvoj informacijsko-komunikacijske tehnologije (v nadaljevanju IKT). Dandanes si pouka brez uporabe IKT pri vseh učnih predmetih skoraj ne moremo več predstavljati. V šole so tako prišle elektronske table, interaktivne table, tablice, glasovalne naprave in ostale elektronske naprave, ki lahko ob ustrezni uporabi pripomorejo k večji aktivnosti učencev med poukom in izb...

 3. Tehnološki ukrepi za vzpodbujanje rasti predčasnih poganjkov pri sadikah jablane v drevesnici

  OpenAIRE

  Žižek, David

  2012-01-01

  V drevesnici Žižek smo v letu 2011 izvedli enoletni poskus pri okulat in »knip« sadikah z ukrepi za izboljšanje obraščanja jablanovih sadik (Malus domestica Borkh) pri sorti 'Zlati delišes'. Poskus je vseboval 5 obravnavanj: 1. obravnavanje: kontrola (netretirano), 2. obravnavanje: odstranjevanje lističev, 3. obravnavanje: Paturyl (1,5 % koncentracija) 4. obravnavanje: Paturyl (1,5 % koncentracija + odstr. lističev in 5. obravnavanje: Promalin (20 % koncentracija). Pri obravnavanjih 3, 4, 5 ...

 4. ŽENSKE V MENEDŽMENTU IN OVIRE PRI NAPREDOVANJU

  OpenAIRE

  Frešer, Tamara

  2013-01-01

  Naslov magistrske naloge: Ženske v menedžmentu in ovire pri napredovanju. Pričujoče magistrsko delo se ukvarja z ugotavljanjem položaja žensk v menedžmentu, z proučevanjem razlik med moškim in ženskim stilom vodenja ter z ovirami s katerimi se srečujejo menedžerke in zanje potrebnimi rešitvami oz. ukrepi za večjo enakopravnost žensk na trgu dela. Položaj žensk v menedžmentu in njihove sposobnosti so bile dolgo časa podcenjene, njihovi prispevki na delovnem mestu pa neopaženi in nenag...

 5. Starostnik in uporaba tehničnih pripomočkov pri gibanju

  OpenAIRE

  Šverc, Dušanka

  2011-01-01

  Starostniki so osebe starejše od 65 let. Staranje in manjšanje telesnih dejavnosti povzročijo spremembe v gibalnem sistemu, predvsem zmanjšanje prožnosti mišičja celotnega telesa, mišične moči in tonusa predvsem spodnjih udov in slabša se koordinacija gibov. Pri starostnikih se slabša funkcija čutil (vid in sluh) in zmanjšujejo kognitivne sposobnosti. Zaradi osteoporotičnih kosti se v starosti spremeni tudi oblika in drža telesa. Hoja pri starostnikih je manj varna in prihaja do pogostejših p...

 6. NEKATERI VIDIKI KOMPETENCE UČENJE UČENJA PRI ŠTUDENTIH RAZREDNEGA POUKA

  OpenAIRE

  Koprivnik, Minka

  2015-01-01

  Kompetenca učenje učenja omogoča učinkovito učenje ter zavedanje in načrtovanje lastnega procesa učenja. Namen magistrskega dela je bil predstaviti kompetenco učenje učenja in preučiti nekaj njenih vidikov pri študentih 4. letnikov (1. stopnja) in 1. letnikov (2. stopnja) iz treh Pedagoških fakultet (Maribor, Ljubljana, Primorska) na smeri razredni pouk. Za ta namen smo uporabili anketni vprašalnik, s katerim smo pri študentih ugotavljali: oceno njihovega načina učenja in kompetentnosti z...

 7. Functional interactions between polypyrimidine tract binding protein and PRI peptide ligand containing proteins.

  Science.gov (United States)

  Coelho, Miguel B; Ascher, David B; Gooding, Clare; Lang, Emma; Maude, Hannah; Turner, David; Llorian, Miriam; Pires, Douglas E V; Attig, Jan; Smith, Christopher W J

  2016-08-15

  Polypyrimidine tract binding protein (PTBP1) is a heterogeneous nuclear ribonucleoprotein (hnRNP) that plays roles in most stages of the life-cycle of pre-mRNA and mRNAs in the nucleus and cytoplasm. PTBP1 has four RNA binding domains of the RNA recognition motif (RRM) family, each of which can bind to pyrimidine motifs. In addition, RRM2 can interact via its dorsal surface with proteins containing short peptide ligands known as PTB RRM2 interacting (PRI) motifs, originally found in the protein Raver1. Here we review our recent progress in understanding the interactions of PTB with RNA and with various proteins containing PRI ligands. PMID:27528752

 8. PREPOZNAVANJE LIKOVNIH TALENTOV PRI LIKOVNI UMETNOSTI V OSNOVNI ŠOLI

  OpenAIRE

  Jeza, Mišela

  2014-01-01

  V magistrskem delu z naslovom Prepoznavanje likovnih talentov pri likovni umetnosti v osnovni šoli smo v uvodnih poglavjih odgovorili na vprašanji, kaj je nadarjenost in kako jo odkrivamo, predstavili smo značilnosti nadarjenih učencev, vzroke za učno neuspešne nadarjene učence in naloge ter vlogo učitelja na tem področju. Pomembnost učiteljeve vloge se v sodobnem poučevanju kaže tudi na področju dela z nadarjenimi učenci, zato je pomembno, da si učitelj pridobi ustrezna znanja, da je pri del...

 9. Proizvodnja limunske kiseline pomoću kvasaca uzgojenih na podlogama s glicerolom, dobivenim pri proizvodnji biodizela

  OpenAIRE

  Kamzolova, Svetlana V.; Fatykhova, Alina R.; Dedyukhina, Emiliya G.; Anastassiadis, Savas G.; Golovchenko, Nikolay P.; Morgunov, Igor G.

  2011-01-01

  Ispitana je mogućnost uporabe glicerola i otpada bogatoga glicerolom, dobivenih pri proizvodnji biodizela, kao izvora ugljika i energije za mikrobnu proizvodnju limunske kiseline. Prethodno je ispitana proizvodnja limunske kiseline na selektivnim podlogama pomoću 66 sojeva kvasaca različitih vrsta (Candida, Pichia, Saccharomyces, Torulopsis i Yarrowia). Pri smanjenim koncentracijama dušika 41 soj (uglavnom vrste Yarrowia lipolytica) mogao je proizvesti limunsku kiselinu, dok 25 sojeva vrsta D...

 10. Proposal of mountain-bike trails in the Litija and Šmartno pri Litiji municipalities

  OpenAIRE

  Elsner, Tanja

  2015-01-01

  In the thesis we have presented proposal of mountain-bike trails in the area of municipalities Litija and Šmartno pri Litiji. Both municipalities are mountainous, both of them are surrounded by forest, the terrain is varied and exciting and because of this, a lot of people started to practise mountain biking. The municipalities, have a rich cultural and natural heritage, yet the tourism on this area is poorly developed, because the municipalities put to small effort investing into...

 11. CELOSTNA PRENOVA VRSTNEGA NASELJA ROŽNA DOLINA V PEKRAH PRI MARIBORU

  OpenAIRE

  Gomboc, Primož

  2015-01-01

  Magistrsko delo zajema analizo obstoječega naselja vrstnih montažnih hiš v Pekrah pri Mariboru, njegovo prenovo na urbanistični, arhitekturni ravni ter energijsko prenovo hiš v naselju. Ukvarja se s problematiko enodružinskih prostostoječih hiš. Opisuje prednosti ter nujnost zgoščene pozidave glede na današnje družbene razmere.

 12. Projektiranje lesene brvi čez Savo Bohinjko pri Bohinjski Bistrici

  OpenAIRE

  Suzić, Luka

  2015-01-01

  V diplomski nalogi je sprojektirana lesena brv čez Savo Bohinjko pri Bohinjski Bistrici. Po začetnem delu o zgodovini lesenih mostov sledi kratek opis brvi in njene lokacije. Nato so predstavljeni vsi materiali, ki so uporabljeni za izgradnjo brvi, in njihove lastnosti. V nadaljevanju so v skladu s standardi Evrokod določeni vplivi na konstrukcijo in kombinacije vplivov. Nato je izvedena optimizacija razmerja razdalj med podporami z namenom poenotenja ekstremov upogibnih momentov po celotnem ...

 13. Inverzna določitev materialnih parametrov votle cevi pri upogibni obremenitvi

  OpenAIRE

  Žnidaršič, Matej

  2016-01-01

  Cilj magistrskega dela je določitev materialnih parametrov aluminijaste cevi na podlagi reakcijskih sil opravljenih tri-točkovnih upogibnih preizkusov. Pri tem je bil uporabljen inverzni postopek na osnovi reakcijskih sil numeričnega modela tri-točkovnega upogibnega preizkusa in optimizacijskih algoritmov. Izdelali smo delujoč eksplicitni numerični model s splošno nastavitvijo materialnih parametrov, katerih vrednosti smo nato zamenjali s spremenljivkami in vnesli v optimizacijsko shemo. Vari...

 14. Sistem vodenja in zagotavljanje kakovosti pri izvedbi neporušitvene kontrole na velikem energetskem objektu

  OpenAIRE

  Hlebec, Klemen

  2013-01-01

  Zagotavljanje kakovosti postaja vedno bolj pomembna stvar za vsako podjetje, saj zahteve po kakovosti bliskovito naraščajo, konkurenca med podjetji pa je prav tako vedno hujša. Zato je nujno potrebno zagotavljati kakovostne izdelke oziroma storitve. V diplomski nalogi sem obravnaval problematiko sistemov vodenja in zagotavljanja kakovosti pri izvajanju neporušitvenih kontrol. V teoretičnem delu naloge so pojasnjene osnove zagotavljanja kakovosti in sistemi vodenja kakovosti, v praktičnem d...

 15. Remote sensing of ecosystem light use efficiency with MODIS-based PRI – the DOs and DON'Ts

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  A. Goerner

  2010-09-01

  Full Text Available Several studies sustained the possibility that a photochemical reflectance index (PRI directly obtained from satellite data can be used as a proxy for ecosystem light use efficiency (LUE in diagnostic models of gross primary productivity. This modelling approach would avoid the complications that are involved in using meteorological data as constraints for a fixed maximum LUE. However, no unifying model predicting LUE across climate zones and time based on MODIS PRI has been published to date. In this study, we evaluate the efficiency with which MODIS-based PRI can be used to estimate ecosystem light use efficiency at study sites of different plant functional types and vegetation densities. Our objective is to examine if known limitations such as dependance on viewing and illumination geometry can be overcome and a single PRI-based model of LUE (i.e. based on the same reference band can be applied under a wide range of conditions. Furthermore, we were interested in the effect of using different faPAR (fraction of absorbed photosynthetically active radiation products on the in-situ LUE used as ground truth and thus on the whole evaluation exercise. We found that estimating LUE at site-level based on PRI reduces uncertainty compared to the approaches relying on a maximum LUE reduced by minimum temperature and vapour pressure deficit. Despite the advantages of using PRI to estimate LUE at site-level, we could not establish an universally applicable light use efficiency model based on MODIS PRI. Models that were optimised for a pool of data from several sites did not perform well.

 16. Uporaba grafološke analize pri opravljanju detektivske dejavnosti : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija Varnost in policijsko delo

  OpenAIRE

  Gosnik, Alenka

  2014-01-01

  V tujini se grafologija oziroma grafološka analiza pisave pojavlja kot pomoč skoraj na vseh področjih človekovega delovanja pri zaposlovanju, pri osebnostnem profiliranju, pri odločanju glede izbire poklica, pri ugotavljanju piscev strupenega peresa in tako naprej. Lahko bi dejali, da se je medtem v Sloveniji začela grafologija intenzivneje pojavljati v zadnjih letih. Podali smo nekaj predlogov, kako bi lahko bila grafološka analiza v pomoč detektivom. Eden izmed predlogov je bil, da bi lahko...

 17. The crystal structure of Neisseria gonorrhoeae PriB reveals mechanistic differences among bacterial DNA replication restart pathways

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Dong, Jinlan; George, Nicholas P.; Duckett, Katrina L.; DeBeer, Madeleine A.P.; Lopper, Matthew E. (UDRI); (UW-MED)

  2010-05-25

  Reactivation of repaired DNA replication forks is essential for complete duplication of bacterial genomes. However, not all bacteria encode homologs of the well-studied Escherichia coli DNA replication restart primosome proteins, suggesting that there might be distinct mechanistic differences among DNA replication restart pathways in diverse bacteria. Since reactivation of repaired DNA replication forks requires coordinated DNA and protein binding by DNA replication restart primosome proteins, we determined the crystal structure of Neisseria gonorrhoeae PriB at 2.7 {angstrom} resolution and investigated its ability to physically interact with DNA and PriA helicase. Comparison of the crystal structures of PriB from N. gonorrhoeae and E. coli reveals a well-conserved homodimeric structure consisting of two oligosaccharide/oligonucleotide-binding (OB) folds. In spite of their overall structural similarity, there is significant species variation in the type and distribution of surface amino acid residues. This correlates with striking differences in the affinity with which each PriB homolog binds single-stranded DNA and PriA helicase. These results provide evidence that mechanisms of DNA replication restart are not identical across diverse species and that these pathways have likely become specialized to meet the needs of individual organisms.

 18. Uporaba vrednostne analize pri razvoju ščitnika okvirja kolesa

  OpenAIRE

  Koren, Katja

  2014-01-01

  V diplomskem delu je predstavljen koncept in začetki vrednostne analize, predstavljene so tudi metode in postopki vrednostnega inženiringa, s katerimi optimiziramo vrednost izdelka, pri čemer se zavzemamo za čim manjše stroške ob čim večji koristi za svojega potencialnega kupca. Na podlagi ščitnika okvirja kolesa je predstavljena metoda razvoja novega izdelka z uporabo vrednostne analize, kjer smo določili in ovrednotili pomembnost funkcij izdelka, izvedli stroškovno-funkcijsko analizo, iskal...

 19. UKREPI PREPREČEVANJA DAVČNIH UTAJ PRI POSREDNIH DAVKIH

  OpenAIRE

  Damevska, Maja

  2011-01-01

  Davki predstavljajo temelj suverenosti vsake države, saj so glavni vir javnih financ, ker z njimi država pokriva javne potrebe oziroma vse tiste potrebe, ki ustrezajo interesom države. Vsaka država vodi svojo davčno politiko, ki pa zadeva slehernega državljana, ki mora izpolnjevati svoje davčne obveznosti. Pri tem pa pomeni davčnemu zavezancu izpolnitev davčne obveznosti breme, za katero ne prejme protidajatve, zato se nekateri izmed njih le tem želijo izogniti. Zato posledično pride do davčn...

 20. Motiviranje pri udejanjanju idej in inovacij na področju uvajanja vitke proizvodnje v MSP

  OpenAIRE

  Pajtler, David; Ženko, Zdenka

  2015-01-01

  Diplomsko delo predstavlja načela in metode invencijsko-inovacijskega managementa, med katerimi se osredotočamo na različne opredelitve invencije in inovacije, ovire in možnosti za uspešno inoviranje ter pomen ustvarjalnosti. Ustvarjalnost opazujemo tudi s psihološkega vidika in njeno povezavo z Maslowo hierarhično teorijo in relativno pomembnostjo pri povečevanju inovacijskega potenciala sodobnih družb. Motiviranost, ustvarjalnost in dobro poznavanje načel invencijsko-inovacijskega managemen...

 1. Uporaba bionike pri razvoju kompozitnih sestavnih delov vetrne elektrarne EKO 50 kW

  OpenAIRE

  Tisaj, Tomaž

  2013-01-01

  Diplomsko delo prikazuje proces oblikovanja sestavnih delov vetrne elektrarne s pomočjo znanja strojništva, inženirskega oblikovanja in bionike. Z metodami inženirskega oblikovanja in bio-dizajna iz narave izberemo najprimernejše ter najbolj učinkovite oblikovne in konstrukcijske rešitve za vetrno elektrarno EKO 50kW. V tem procesu dobimo dovolj natančne rezultate, da se lahko te izbrane smernice uporabi kot osnovo pri proizvodnji sestavnih delov za dotično vetrno elektrarno, a kljub temu dov...

 2. STRES PRI ZAPOSLENIH NA ODDELKU IGRALNIH MIZ V PODJETJU IZC MOND

  OpenAIRE

  Cvetko, Aleksandra

  2016-01-01

  V diplomskem delu smo obravnavali zelo aktualno temo današnjega časa, stres. Omejili smo se na stres pri zaposlenih na oddelku igralnih miz v Igralniško zabaviščnem centru Mond, ki je poslovna enota družbe Hit d.d.Večina ljudi se sreča s stresom tekom dneva in/ali na delovnem mestu. Nanj smo se navadili in ga pogosto sprejemamo kot samoumevnega. Vendar nam stres lahko povzroča velike zdravstvene težave. Šeke, ko se stresa zavedamo, se lahko lotimo njegovega obvladovanja oziroma premagovanja. ...

 3. VLOGA OKOLJSKEGA RAČUNOVODSTVA PRI VZPOSTAVITVI UČINKOVITEGA KONTROLING SISTEMA

  OpenAIRE

  Nerat, Tjaša

  2012-01-01

  Zaradi nenehnih okoljskih vplivov na okolje podjetja morajo ta v svoje delovanje umestiti orodja z okoljskimi temami. En izmed načinov je vzpostavitev sistema okoljskega računovodstva, ki je nadgradnja tradicionalnega računovodstva. Informacije okoljskega računovodstva pri IFAC delijo na fizične vrednosti in denarne vrednosti. Omenjajo še, da se vrednosti medsebojno navezujejo. Denarne vrednosti v bistvu v veliki meri predstavljajo okoljske stroške podjetja. Med sistemom okoljskega računov...

 4. NAJPOGOSTEJŠE POŠKODBE SPODNJIH UDOV PRI TEKAČIH IN NJIHOVA PREVENTIVA

  OpenAIRE

  Ravnjak, Luka

  2012-01-01

  Poškodbe spodnjih udov pri tekačih so sorazmerno pogoste in običajno povzročene s prevelikim volumnom treniranja. Napake v treniranju naj bi bile odgovorne za do 60 % poškodb tekačev. Dejavniki tveganja za poškodbe se delijo na notranje in zunanje. Najpogostejši dejavniki tveganja so neprimerne športne in tekaške površine, pomanjkljiva gibljivost sklepov in mišična moč, izpostavljenost prevelikim trenažnim obremenitvam in neprimerna tekaška obutev. Najpogostejši preobremenitveni sindromi na s...

 5. ZDRAVSTVENA NEGA IN PREHRANA BOLNIKA PRI KIRURŠKEM ZDRAVLJENJU TREBUŠNE SLINAVKE

  OpenAIRE

  Lulik, Mateja

  2014-01-01

  Diplomsko delo je sestavljeno iz dveh delov. V medicinskem delu je opisana anatomija, fiziologija ter bolezni trebušne slinavke. Drugi del diplomskega dela predstavlja zdravstveno nego bolnika pri kirurškem zdravljenju trebušne slinavke ter najpogostejše negovalne diagnoze po operaciji. Opisana je tudi prehrana bolnika po operaciji, najpogostejša priporočila za prehrano bolnika na domu po odpustu iz bolnišnice ter po operaciji. Diplomsko delo s pomočjo domače, tuje literature in razpoložlj...

 6. VARNO RAZISKOVANJE PRI POUKU V PRVEM IN DRUGEM TRILETJU KOROŠKIH OSNOVNIH ŠOL

  OpenAIRE

  Rožej, Nina

  2009-01-01

  Diplomsko delo obravnava varnostni vidik dela tekom učnega procesa na razredi stopnji pri naravoslovnih predmetih. V uvodnem delu so najprej predstavljene potencialne nevarnosti, na katere naj bi bil pripravljen učitelj, v nadaljevanju pa je raziskano, kolikšno pozornost namenjajo učitelji razrednega pouka sami varnosti pred in med samim učnim procesom, koliko so na nevarnosti, ki se lahko zgodijo, pripravljeni, ter v kolikšni meri predvidevajo (potencialne) nevarnosti, ki bi se med delom lah...

 7. KRMILJENJE MIKROKRMILNIŠKEGA MODULA ARDUINO IN NJEGOVA UPORABA PRI KOMUNIKACIJI Z OSTALIMI NAPRAVAMI

  OpenAIRE

  Ekart, Matej

  2012-01-01

  V diplomskem delu smo obravnavali mikrokrmilniški modul Arduino. Opisali smo strojno opremo modela Uno, ki ga uporabljamo v praktičnem delu, ter predstavili osnovne karakteristike ostalih modelov. V nadaljevanju smo spoznali odprtokodno razvojno okolje Arduino in Arduino programski jezik. V praktičnem delu smo preverili, kako se odprtokodna platforma Arduino izkaže v praksi. Razvili smo avtomatski sistem za samodejno zalivanje, pri čemer smo uporabili številne dodatne komponente, ki smo ji...

 8. UPORABA VZORCEV NA GRAFIKONIH S SVEČNIKI PRI TRGOVANJU S POGODBAMI ZA RAZLIKO

  OpenAIRE

  Bordelius, Michel

  2012-01-01

  Pri trgovanju z izvedenim finančnim instrumentom, pogodba za razliko ali CFD (angl. Contract For Difference), se trgovci poslužujejo različnih orodij tehnične analize trga vrednostnih papirjev. Zaradi narave CFD, ki so špekulativni finančni instrument s finančnim vzvodom (angl. leverage), je trgovanje z njimi smiselno v kratkoročnem časovnem obdobju (od nekaj ur do največ nekaj mesecev). Trgovec sklene s ponudnikom pogodbo za razliko, s katero se zaveže, da bo poravnal razliko med nakupn...

 9. SUSTAV UPRAVLJANJA ZAŠTITOM NA RADU PRI ISPITIVANJU ZAVARENIH SPOJEVA

  OpenAIRE

  Perić, Zlatko; Slani, Matija; Akvić, Denis

  2010-01-01

  SAŽETAK: U radu se obrađuju metode ispitivanja zavarenih spojeva, te način obavljanja nerazornih ispitivanja zavarenih spojeva. Na temelju analize utvrđenih opasnosti i štetnosti koje proizlaze iz tehnološkog procesa prilikom zavarivanja i ispitivanja zavarenih spojeva uređen je sustav organizacije zaštite na radu s težištem na radno mjesto ispitivanja prozračivanjem kvalitete zavarenog spoja. Uređeni sustav zaštite na radu provodi se u cilju osiguravanja optimalnih radnih uvjeta, pri č...

 10. Oaxaca: convulsión social y consolidación del PRI

  OpenAIRE

  Miguel Ángel Romero Miranda; Rita Balderas

  2008-01-01

  Este artículo tiene básicamente dos objetivos. El primero, narrar a través de datos históricos y empíricos, lo que fue el proceso electoral en Oaxaca; el segundo, identificar los indicadores que dan cuenta de que el PRI ganó la elección y que, pese a los devenires históricos, mantiene a Oaxaca como uno de sus más importantes y fuertes bastiones electorales.

 11. DIDAKTIČNE STRATEGIJE PRI POUKU ZAČETNEGA DRUŽBOSLOVNEGA POUKA

  OpenAIRE

  Romanić, Jasmina

  2011-01-01

  V diplomskem delu so teoretično opredeljene didaktične strategije, povzete po različnih avtorjih. Poudarek je na opredelitvi didaktičnih strategij pri pouku zgodnjega družboslovnega pouka. Poleg že dobro znanih strategij (kot na primer predavanje, diskusija, demonstracija) so povzete tudi takšne, ki poudarjajo učenje različnih vsebin, ki razvijajo ne le intelektualne, pač pa tudi telesne, čustvene in duhovne razsežnosti posameznika (na primer čustvena inteligenca, kritično mišljenje, reše...

 12. EKSPERIMENTALNO DELO PRI POUKU SPOZNAVANJA OKOLJA V TRETJEM RAZREDU - ČUTILA

  OpenAIRE

  Vretič, Tinkara

  2015-01-01

  Diplomska naloga z naslovom Eksperimentalno delo pri pouku spoznavanja okolja v tretjem razredu – čutila je sestavljena iz dveh delov (teoretičnega in praktičnega), ki sta vsak zase zaokrožena celota, se pa med seboj dopolnjujeta. V teoretičnem delu je podrobneje predstavljeno naravoslovje (učenje naravoslovja, naravoslovje v šoli, naravoslovne dejavnosti z raziskovalnim pristopom, interesne dejavnosti, posebej poudarjeno pa to poglavje zaokrožata predstavitvi začetnega naravoslovja in naravo...

 13. NESREČE PRI DELU IN ODŠKODNINSKA ODGOVORNOST DELODAJALCA

  OpenAIRE

  Jurič, Janja

  2010-01-01

  Vsaka nezgoda ima svoj vzrok, ki je sestavljen iz več dejavnikov. Najdemo jih v človeku in v delovni okolici, v splošnem pa razlikujemo dve vrsti vzrokov, in sicer objektivne (materialne) in subjektivne (človeške) vzroke. Da bi se število nezgod v največji možni meri zmanjšalo, ima delodajalec številne obveznosti za zagotovitev varnega in zdravega dela. Ena izmed teh je izdelava in sprejem izjave o varnosti, s katero določi način in ukrepe za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu in ...

 14. Časovna analiza vsebnosti kondenziranih taninov v lubju navadne smreke pri napadu podlubnikov

  OpenAIRE

  Felicijan, Mateja

  2011-01-01

  Tanini so prevladujoče polifenolne spojine v lubju dreves, ki imajo pomembno vlogo pri lokalnem kot tudi sistemskem odzivu na napad pred patogeni in škodljivci. V prvem sklopu diplomske naloge smo vzorce ekstrahirali z različnimi topili in ekstrakcijskimi postopki. Koncentracije kondenziranih taninov v ekstraktih lubja navadne smreke [Picea abies (L.) H. Karst.] smo določali z vanilin metodo. Na podlagi rezultatov smo kot najprimernejše topilo izbrali vodno raztopino acetona (aceton : voda, 7...

 15. Spodbujanje senzorne integracije pri učencih z motnjo v duševnem razvoju

  OpenAIRE

  Košmelj, Nika

  2015-01-01

  V teoretičnem delu predstavljamo teoretična izhodišča senzorne integracije, njen razvoj do 7. leta starosti, značilnosti, delovanje in njeno povezavo z otroki s posebnimi potrebami, posebej z otroki z motnjo v duševnem razvoju in z motnjami avtističnega spektra. Natančneje so opredeljeni senzorni sistemi in delovanje živčevja. V nadaljevanju so opisane različne vrste aktivnosti za spodbujanje senzornih sistemov ter njihova uporaba v šolah in pri terapijah senzorne integracije. V empiričnem ...

 16. MOŽNOSTI CELOVITEGA VAROVANJA ZASEBNOSTI PRI UPORABI INTERNETA IN UHAJANJE PODATKOV - ANALIZA MOBILNE PLATFORME ANDROID

  OpenAIRE

  Kuzman, Aljaž

  2015-01-01

  V diplomski nalogi smo predstavili mobilno platformo Android ter se pri tem osredotočili predvsem na varnostne vidike platforme. Iz mobilne trgovine Google Play smo izbrali najbolj priljubljene brezplačne aplikacije in preverili, kako učinkovito ohranjajo in varujejo uporabnikovo zasebnost. Primerjali smo jih na osnovi Androidovih dovoljenj ter na ta način ugotovili, katera aplikacija je z vidika zasebnosti potencialno najboljša. V zadnjem delu naloge smo s pomočjo orodja za analizo mrežnega ...

 17. Spletni portal na primeru okoljskih vsebin pri predmetu Tehnika in tehnologija

  OpenAIRE

  Božinović, Mate

  2016-01-01

  Svetovni splet omogoča dostop do številnih informacij, pri čemer se mora uporabnik prebijati čez številne spletne strani, da bi našel tisto, kar je iskal. Iz tega vidika so spletni portali uporabniku v veliko pomoč, saj mu omogočajo dostop do številnih informacij iz enega mesta in mu tako predstavljajo vstopno točko do določenih vsebin. Postopek izdelave spletnega portala pa je lahko zapleten in dolgotrajen proces, za kar je potrebnih veliko izkušenj in tehničnega znanja. Namen diplomskeg...

 18. RAZVOJ INFORMACIJSKEGA SISTEMA ZA PODPORO LOGISTIČNIM PROCESOM PRI ZEMELJSKI OSKRBI LETAL

  OpenAIRE

  Burgar, Uroš

  2016-01-01

  V diplomski nalogi smo razvili spletno aplikacijo Ground Handling Supervison, s katero ima kontrolor oskrbe letala večji nadzor in pregled nad logističnimi procesi zemeljske oskrbe določenega letala. Pri njenem razvoju smo uporabili tehnologije, ki so prosto dostopne na svetovnem spletu. Predstavili smo Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana in družbo Aerodrom Ljubljana d.o.o., ki upravlja z letališčem. Spoznali smo zemeljsko oskrbo na ljubljanskem letališču in njene službe, seznanili smo se ...

 19. UČITELJEVO SPODBUJANJE MNOGOTERIH INTELEGENTNOSTI PRI UČENCIH RAZREDNEGA POUKA

  OpenAIRE

  Stamatović, Daniela

  2014-01-01

  V svojem diplomskem delu Učiteljevo spodbujanje mnogoterih inteligentnosti pri učencih razrednega pouka sem se osredotočila na opisovanje in raziskavo mnogoterih inteligentnosti, ki jih je preučeval že Gardner. Do danes, ko sem napisala diplomsko nalogo, nisem poznala razlike med besedo inteligentnost in inteligenca. Opazila sem, da se nepravilna uporaba ene in druge besede pojavlja tudi v strokovnih literaturah. Prav zaradi tega sem se odločila, da na začetku teoretičnega dela pojasnim, kaj...

 20. IZRAŽANJE NEPRIJETNIH ČUSTEV PRI PREDŠOLSKIH OTROCIH

  OpenAIRE

  Kumer, Monika

  2012-01-01

  V diplomskem delu Izražanje neprijetnih čustev pri predšolskih otrocih so podrobneje predstavljena naslednja neprijetna čustva: jeza, strah, žalost, sram, ljubosumje, gnus. V teoretičnem delu sem najprej opredelila čustva kot del duševnih procesov, pojem čustva definirala glede na različne avtorje in različne teorije ter opisala osnovne značilnosti čustev. Navedla sem, kako lahko čustva med seboj razlikujemo (afekti in razpoloženja, osnovna in sestavljena čustva oz. temeljna in kompleksna ...

 1. Analiza poznavanja okoljskih problemov povezanih z globalnim segrevanjem Zemlje pri učencih drugega triletja

  OpenAIRE

  Obran, Monika

  2011-01-01

  V magistrski nalogi z naslovom Analiza poznavanja okoljskih problemov povezanih z globalnim segrevanjem Zemlje pri učencih drugega triletja je predstavljeno, kako učenci drugega triletja gledajo na globalno segrevanje Zemlje. V teoretični del je vključena razlaga pojma globalnega segrevanja Zemlje, kako nastaja, kakšne so posledice, kako bi se ga dalo zmanjšati in zakaj bi bilo to dobro. Zapisano je tudi, kje in kako so okoljske vsebine vključene v učne načrte drugega triletja in kako si šole...

 2. TIMSKO DELO VZGOJITELJEV IN DRUGIH STROKOVNJAKOV PRI DELU Z OTROKI S POSEBNIMI POTREBAMI

  OpenAIRE

  Korenak, Milena

  2011-01-01

  Diplomsko delo z naslovom Timsko delo vzgojiteljev in drugih strokovnjakov pri delu z otroki s posebnimi potrebami obravnava timsko delo, ki je vezano na izdelavo individualiziranega programa. Sestavljeno je iz dveh delov - iz teoretičnega in empiričnega dela. Teoretični del natančneje opredeljuje timsko delo, vrste timov, oblikovanje in razvoj tima, cilje in prednosti timskega dela, opisuje timsko delo v vrtcu ter opredeljuje vloge v timu. Natančneje so opisane tudi skupine otrok s poseb...

 3. Medpredmetno načrtovanje vsebin pri pouku matematike v srednji šoli

  OpenAIRE

  Jerenec, Simona

  2011-01-01

  Zmožnost povezovanja znanj z različnih področij znanosti in človekovega delovanja že od nekdaj povezujemo s posameznikovo razgledanostjo in svojevrstno odličnostjo. Hkrati je to ena ključnih kvalitet tistih znanstvenikov, ki se ukvarjajo z raziskovanjem kompleksnih procesov, na primer v medicini, farmaciji, ekologiji, razvijanju nanotehnologij ipd. Povezovanje znanj omogoča celovitejši pristop k obravnavanemu problemu. To so nekateri od razlogov, zakaj načrtovalci šolskih kurikulov pri nas in...

 4. A pri-miR-218 variant and risk of cervical carcinoma in Chinese women

  International Nuclear Information System (INIS)

  MicroRNA (miRNA)-related single nucleotide polymorphisms (SNPs) may compromise miRNA binding affinity and modify mRNA expression levels of the target genes, thus leading to cancer susceptibility. However, few studies have investigated roles of miRNA-related SNPs in the etiology of cervical carcinoma. In this case–control study of 1,584 cervical cancer cases and 1,394 cancer-free female controls, we investigated associations between two miR-218-related SNPs involved in the LAMB3-miR-218 pathway and the risk of cervical carcinoma in Eastern Chinese women. We found that the pri-miR-218 rs11134527 variant GG genotype was significantly associated with a decreased risk of cervical carcinoma compared with AA/AG genotypes (adjusted OR=0.77, 95% CI=0.63-0.95, P=0.015). However, this association was not observed for the miR-218 binding site SNP (rs2566) on LAMB3. Using the multifactor dimensionality reduction analysis, we observed some evidence of interactions of these two SNPs with other risk factors, especially age at primiparity and menopausal status, in the risk of cervical carcinoma. The pri-miR-218 rs11134527 SNP was significantly associated with the risk of cervical carcinoma in Eastern Chinese women. Larger, independent studies are warranted to validate our findings

 5. A pri-miR-218 variant and risk of cervical carcinoma in Chinese women

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Shi Ting-Yan

  2013-01-01

  Full Text Available Abstract Background MicroRNA (miRNA-related single nucleotide polymorphisms (SNPs may compromise miRNA binding affinity and modify mRNA expression levels of the target genes, thus leading to cancer susceptibility. However, few studies have investigated roles of miRNA-related SNPs in the etiology of cervical carcinoma. Methods In this case–control study of 1,584 cervical cancer cases and 1,394 cancer-free female controls, we investigated associations between two miR-218-related SNPs involved in the LAMB3-miR-218 pathway and the risk of cervical carcinoma in Eastern Chinese women. Results We found that the pri-miR-218 rs11134527 variant GG genotype was significantly associated with a decreased risk of cervical carcinoma compared with AA/AG genotypes (adjusted OR=0.77, 95% CI=0.63-0.95, P=0.015. However, this association was not observed for the miR-218 binding site SNP (rs2566 on LAMB3. Using the multifactor dimensionality reduction analysis, we observed some evidence of interactions of these two SNPs with other risk factors, especially age at primiparity and menopausal status, in the risk of cervical carcinoma. Conclusions The pri-miR-218 rs11134527 SNP was significantly associated with the risk of cervical carcinoma in Eastern Chinese women. Larger, independent studies are warranted to validate our findings.

 6. Dekoratyvinės kosmetikos moterų-pirkėjų sprendimų priėmimo modeliavimas

  OpenAIRE

  Trečiokaitė, Evelina

  2014-01-01

  Magistro darbą sudaro trys pagrindinės dalys: Pirmoje darbo dalyje nagrinėjami teoriniai pirkimo sprendimų priėmimo aspektai. Lyginami skirtingų autorių pateikiami vartotojų elgsenos sampratos apibrėžimai, analizuojami pirkimo sprendimų priėmimo etapai, lyginami užsienio bei Lietuvos mokslinės literatūros šaltiniuose pateikiami pirkimo sprendimų modeliai. Taip pat pateikiamas moterų pirkimo elgsenos aprašymas bei vyrų ir moterų biologiniai, psichologiniai, neurologiniai ir socialiniai skirtum...

 7. POGOSTOST UPORABE SPLETA IN SPLETNIH SOCIALNIH OMREŽIJ, ZADOVOLJSTVO Z ŽIVLJENJEM IN DEPRESIVNOST PRI SLOVENSKI MLADINI

  OpenAIRE

  Marković, Marjeta

  2014-01-01

  V pričujoči magistrski nalogi smo preučili, ali pri slovenski mladini (16–27 let) obstaja povezanost med pogostostjo uporabe interneta in spletnih socialnih omrežij na eni strani, ter posameznikovega zadovoljstva z življenjem in njegovo depresivnostjo na drugi strani. Podrobneje smo se osredotočili na opredelitev mladosti kot prehodnega obdobja med otroštvom in odraslostjo ter socializacijskega procesa in socializacijskih dejavnikov, izmed katerih smo izpostavili predvsem vpliv medijev na pos...

 8. IZVAJANJE IN SPREMLJAVA LIKOVNE TERAPIJE S PODROČJA SLIKARSTVA PRI ODRASLI OSEBI Z MOTNJAMI V DUŠEVNEM RAZVOJU

  OpenAIRE

  Kmecl, Katja

  2010-01-01

  V diplomskem delu so zbrani teoretični podatki in praktične ugotovitve, ki so vezane na izvajanje likovne terapije pri odrasli osebi z motnjami v duševnem razvoju. Teoretični del zajema opis motenj v duševnem razvoju, umetnostno terapijo, likovno terapijo ter likovna področja in materiale, ki se najpogosteje uporabljajo pri izvedbi likovne terapije. V praktičnem delu pa je predstavljena metodologija raziskovanja in primer likovne terapije v praksi. Osredotočili smo se na področje sli...

 9. ODŠKODNINSKA ODGOVORNOST DELODAJALCA ZARADI POŠKODB PRI DELU V REPUBLIKI SLOVENIJI IN MOŽNOST SKLENITVE ZAVAROVANJA

  OpenAIRE

  Miklavčič Podbelšek, Marjana

  2011-01-01

  POVZETEK Pri kakršnem koli ravnanju človeka ali opravljanju sleherne dejavnosti, dela oz. lahko nastane škoda, ki jo ima oškodovanec ob določenih pogojih pravico dobiti povrnjeno. Enako je lahko v situaciji pri delu delavca, v delovnem razmerju, s tem da je delavec lahko povzročitelj škode ali oškodovanec na drugi strani. Zakon o delovnih razmerjih ureja primere, ko delavec na delu ali v zvezi z delom delodajalcu povzroči škodo, vendar delavec odgovarja za nastanek škode le, če je ško...

 10. Vloga nekaterih državnih institucij pri omejevanju spolnih zlorab otrok : diplomsko delo univerzitetnega študija

  OpenAIRE

  Kočevar, Tanja

  2012-01-01

  Spolne zlorabe otrok predstavljajo hud poseg v otrokovo intimo. Nujno je, da se pred njimi čim bolje zavarujemo in ukrepamo, preden je prepozno. V zaključnem delu bomo obravnavali delovanje nekaterih državnih organizacij pri omejevanju spolnih zlorab otrok. Osredotočili smo se na delo policije, centrov za socialno delo in osnovnih šol. Ugotovili smo, da največ truda v preventivo vlaga ravno policija, saj z različnimi programi in osveščanjem tako v šolah kot drugje najbolj pripomore pri preven...

 11. E-PROVJERA ZNANJA IZ ENGLESKOG JEZIKA STRUKE KAO ČIMBENIK SMANJENJA STRESA PRI SUMATIVNOJ PROVJERI ZNANJA

  OpenAIRE

  Polić, Tamara

  2015-01-01

  O institucionaliziranom učenju stranog jezika ne može se govoriti bez spominjanja afektivnih čimbenika, kao što je strah od stranog jezika koji je u negativnoj korelaciji s uspjehom u učenju. Pridoda li se k tome još i ispitni stres, razvidno je da studentima treba pomoći kako bi pri provjeri znanja, posebice sumativnoj provjeri znanja iz engleskog jezika struke, stres reducirali. Cilj je ovoga rada istražiti razinu ispitnog stresa kod studenata pri sumativnoj provjeri znanja na dvama kolo...

 12. BLOKADA SPLETNIH STRANI IN KRŠENJE PRAVICE DO ZASEBNOSTI PRI NADZORU IGER NA SREČO NA INTERNETU

  OpenAIRE

  Dreo, Andreja

  2015-01-01

  Diplomsko delo obravnava dopustnost blokad spletnih strani ponudnikov internetnih iger na srečo s strani državnih organov v RS in znotraj EU, varstvo osebnih podatkov in varstvo zasebnosti pri uporabnikih spletnih iger na srečo in potrditev omejenega delovanja iger na srečo z odločbami Sodišča EU. Razmah interneta in njegova uporaba pri posameznikih sta omogočila obiskovanje igralnice kar od doma, kar je marsikaterega potencialnega igralca spremenilo v realnega in s tem razširilo trg igralniš...

 13. SPREMEMBE PRI POROČANJU PO ODSEKIH PO MSRP 8 V PRIMERJAVI Z NJEGOVIM PREDHODNIKOM MRS 14

  OpenAIRE

  Vrčkovnik, Matej

  2009-01-01

  S 1. 1. 2009 morajo podjetja, ki poročajo po MSRP, razkrivati informacije po odsekih po MSRP 8, ki je nadomestil MRS 14. MSRP 8 je standard, ki je skoraj kopija ameriškega standarda SFAS 131. Njegovo sprejetje je predvsem posledica zbliževanja MSRP in US GAAP. Z MSRP 8 se bistveno spremeni opredeljevanje odsekov. Medtem ko so bili pri MRS 14 odseki opredeljeni kot področni in območni, so pri MSRP 8 odseki, o katerih se poroča, opredeljeni na osnovi informacij, ki jih vodilna oseba za sprejema...

 14. Prières et service public Prayers and the civil service

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Gilles J. Guglielmi

  2009-04-01

  Full Text Available La marque de la séparation des Eglises et de l’Etat semble en France suffisamment forte pour que les points de contact entre service public et prière soient rares et plutôt indirects, à partir de comportements qui n’ont en général pas pour objet d’opposer le seul acte de prière aux normes juridiques et sociales environnantes. Néanmoins à partir des systèmes juridiques et des pratiques d’autres pays d’Europe, les arrêts pragmatiques de la Cour européenne des droits de l'homme révèlent une retenue comparable, même si leur fondement est nécessairement différent.Dans son ensemble, la jurisprudence de la Cour permet de constater que les Etats membres du Conseil de l’Europe ont parfois à l’égard de la prière des attitudes restrictives qui dépendent soit d’une sorte de protection de la religion dominante par rapport aux cultes minoritaires, soit d’un refus implicite de l’athéisme. En revanche, la notion de service public, n’étant pas universellement reconnue en Europe, ne fournit pas un cadre de raisonnement juridique signifiant dans les arrêts, ce qui ne permet d’identifier les rapports entre prières et service public que par le biais du contexte dans lequel se produisent les actes de prière.The mark of the separation between the Church and the State seems sufficiently strong in France so that the points of contact between the civil service and prayer are rare and rather indirect, starting with behaviours which do not have in general aim to oppose the sole act of prayer to the legal and social standards surrounding (First part. Nevertheless the legal systems and practices of other countries of Europe reveal the pragmatic judgements of the European Court of Human Rights and their comparable reserve, even if their base is necessarily different (Second part.As a whole, the decisions of the Court make it possible to note that the Member States of the Council of Europe sometimes have restrictive attitudes

 15. Remote sensing of plant emissions of volatile isoprenoids with PRI. Prospects for upscaling (Invited)

  Science.gov (United States)

  Penuelas, J.

  2013-12-01

  Josep Peñuelas*1,2, Giovanni Marino1,2,3,4, Joan LLusia1,2, Catherine Morfopoulos1,2,5, Gerard Farre-Armengol1,2, Shawn Kefauver, Alex Guenther6 , Francesca Rapparini7 , Roger Seco1,2,6, Marc Estiarte1,2, Mónica Mejia-Chang1,2, Romà Ogaya1,2, Jordi Sardans1,2 , Andrew Turnipseed6, Peter Harley6, Osvaldo Facini7, Rita Baraldi7, Jim Greenberg6 , Iolanda Filella1,2 1 CSIC, Global Ecology Unit CREAF-CEAB-UAB, Cerdanyola del Vallés 08193, Catalonia, Spain 2 CREAF, Cerdanyola del Vallés 08193, Catalonia, Spain 3 Dipartimento di Bioscienze e Territorio, Università degli Studi del Molise, Contrada Fonte Lappone, 86090 Pesche (IS), Italy 4 Institute for Plant Protection, National Research Council, Via Madonna del Piano 10, 50019 Sesto Fiorentino (FI), Italy 5 Division of Ecology and Evolution, Imperial College, Silwood Park, Ascot, SL5 7PY, UK 6 Atmospheric Chemistry Division, National Center for Atmospheric Research, P.O. Box 3000, Boulder, CO 80307-3000, USA 7 Biometeorology Institute, IBIMET-CNR, Via P. Gobetti 101, Bologna, Italy Abstract Terrestrial plants re-emit around 1-2% of the carbon they fix as isoprene and monoterpenes. These emissions play major roles in the ecological relationships among living organisms and in atmospheric chemistry and climate, and yet their actual quantification at the ecosystem level in different regions is far from being resolved. Phenomenological models are used to estimate the emission rates, but the limited understanding of the function and regulation of these emissions leads to large uncertainties in such estimations. Many measurements have been made at the foliar but few at the ecosystem level, and those that do exist are limited in space and time. We here provide evidence that a simple remote sensing index, the photochemical reflectance index (PRI), which is indicative of light use efficiency (LUE), is a good indirect estimator of foliar isoprenoid emissions and therefore can be used to sense them remotely. These results open

 16. OBVEZNOSTI DELODAJALCA PRI IZVAJANJU NOČNEGA IN VEČIZMENSKEGA DELA

  OpenAIRE

  Ljubičić, Rada

  2014-01-01

  Nočno delo je zelo posebna oblika dela, ker posega na zdravstveno področje človeka ter njegovo socialno in družinsko življenje. Opravljanje izmenskega in nočnega dela na zaposlenem pušča psihične, fizične in socialne posledice. Delo poteka v manj ugodnem delovnem času in okolju, kar predstavlja resen dejavnik tveganja za nastanek številnih bolezni. Pri nočnem delu se je treba boriti proti naravnemu biološkemu ritmu, ne nazadnje pa moramo po koncu nočne izmene iti domov in poskušati zaspati, č...

 17. Annexe II. Prières citées dans le chapitre 4

  OpenAIRE

  2013-01-01

  Pour la traduction des prières du chapitre 4, l’auteur s’est référée à R. Brunel, 1926 ; É. Dermenghem, 1954 et A. Boncourt, 1980. 1. Muqaddim : Au nom de Dieu le Clément, le Miséricordieux Que la bénédiction de Dieu soit sur notre seigneur Muḥammad et sur sa famille Je cherche refuge auprès de Dieu contre Satan le maudit Au nom de Dieu le Clément le Miséricordieux Que la bénédiction de Dieu soit sur notre seigneur et prophète Muhammad, le noble, l’élu, ainsi que sur sa famille et ses compagn...

 18. RAZVOJ OSNOVNIH MOTORIČNIH SPOSOBNOSTI PRI MLADIH NOGOMETAŠIH

  OpenAIRE

  Brumen, Primož

  2012-01-01

  Nogomet je šport, ki razvija in vzdržuje primarne oblike motoričnih sposobnosti: moč, gibljivost, ravnotežje, koordinacija, hitrost, natančnost in vzdržljivost. Področje dela z otroki in mladostniki v nogometu je zahtevno strokovno delo in proces učenja nogometa pri otrocih in mladostnikih je učinkovit, če se naredi sistematizirani načrt na osnovi teoretično obrazloženega načrta in na osnovi anatomsko-fizioloških značilnosti otrok. Diplomsko delo z naslovom Razvoj osnovnih motoričnih ...

 19. Vpliv zarasti na visokovodne razmere pri 2D hidravličnem modeliranju

  OpenAIRE

  Müller, Matej

  2015-01-01

  Zaradi večanja neprepustnih površin in podnebnih sprememb se pogostost visokih voda v zadnjih desetletjih veča. Vzporedno s tem se veča tudi škoda, ki pri njih nastaja. Potreba po pripravljenosti na takšne dogodke in izdelavi protipoplavnih ukrepov je tako vedno večja. Za zmanjševanje poplavne nevarnosti in za napoved obsega poplav so potrebne hidravlične analize. Z razvojem računalnikov so v vedno večji uporabi tudi 2D hidravlični modeli. Natančnost takšnih modelov je v precejšnji meri odvis...

 20. DIDAKTIČNE IGRE PRI POUKU SPOZNAVANJA OKOLJA ZUNAJ UČILNICE

  OpenAIRE

  Majcen, Doroteja

  2014-01-01

  Didaktična igra se uporablja kot učna metoda, imeti mora vse lastnosti igre in dosegati določene (učne) cilje. Didaktična igra zunaj učilnice nudi učencu izkušnje in ob njej razvija pozitiven odnos do okolja in narave, kar je pri pouku spoznavanja okolja še posebej poudarjeno. V teoretičnem delu smo opredelili predmet spoznavanja okolja ter navedli didaktična priporočila za uresničevanje ciljev predmeta in vpeljevanje pouka spoznavanja okolja v naravo. Našteli in opisali smo didaktične strate...

 1. Potrošnja goriva i koeficijenti opterećenja pogonskih motora mehanizacije pri eksploataciji tehničko-građevnog kamena

  OpenAIRE

  Klanfar, Mario; Korman, Tomislav; Kujundžić, Trpimir

  2016-01-01

  Koeficijenti opterećenja, definirani kao udio nazivne snage pogonskog motora angažirane pri radu, koriste se pri procjeni potrošnje goriva rudarske mehanizacije. Svaka vrsta mehanizacije koristi se u specifičnom radnom procesu pri eksploataciji tehničko-građevnog kamena. Koeficijenti opterećenja karakteristični su za vrstu stroja i radni proces/uvjete rada. Prema empirijskim podacima potrošnje goriva koncesionara, u ovome radu su određeni koeficijenti opterećenja pogonskih motora glavnih stro...

 2. The Assembly of Proline-rich Membrane Anchor (PRiMA)-linked Acetylcholinesterase Enzyme: GLYCOSYLATION IS REQUIRED FOR ENZYMATIC ACTIVITY BUT NOT FOR OLIGOMERIZATION*

  OpenAIRE

  Chen, Vicky P.; Choi, Roy C. Y.; Chan, Wallace K. B.; Leung, K. Wing; Guo, Ava J. Y.; Gallant K. L. Chan; Luk, Wilson K. W.; Tsim, Karl W. K.

  2011-01-01

  Acetylcholinesterase (AChE) anchors onto cell membranes by a transmembrane protein PRiMA (proline-rich membrane anchor) as a tetrameric form in vertebrate brain. The assembly of AChE tetramer with PRiMA requires the C-terminal “t-peptide” in AChE catalytic subunit (AChET). Although mature AChE is well known N-glycosylated, the role of glycosylation in forming the physiologically active PRiMA-linked AChE tetramer has not been studied. Here, several lines of evidence indicate that the N-linked ...

 3. Patología del sueño en las enfermedades priónicas Sleep disorders in prion diseases

  OpenAIRE

  T. Ayuso; Tuñón, T; M.E. Erro

  2007-01-01

  Las enfermedades priónicas son un grupo de encefalopatías con cambios neurodegenerativos causados por una proteína alterada denominada prión cuyo dato característico es la transmisibilidad. Ocurren la mayoría de las veces de forma esporádica aunque un grupo de ellas son familiares asociadas a mutaciones en el gen de la proteína priónica. El polimorfismo genético parece determinar las diferentes variantes familiares. Una de las más enigmáticas e inhabituales es el Insomnio Letal Familiar (ILF)...

 4. PRI 3.1: Electrolyte membrane fuel cells (Co-PACEM), final report (july 2002 to june 2004); PRI 3.1: Coeurs de piles a combustible a electrolyte membrane (Co-PACEM), rapport final (juillet 2002 a juin 2004)

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Lamy, C.

  2004-07-01

  The researches realized in the PRI Co-PACEM aim to improve the operating of the core of the electrolyte membrane fuel cells, at low temperature in order to minimize the high voltage of the electro-chemical reactions, to decrease the cost of the membrane, to improve the properties (conductivity, mechanical and thermal stability...) and to optimize the transport of heat and reactive. The document presents the research programs. (A.L.B.)

 5. Struktūruoto ir nestruktūruoto sprendimų priėmimo grupėje ypatumai

  OpenAIRE

  Zabulionienė, Asta

  2014-01-01

  Savo tyrime siekėme patikrinti sprendimo priėmimo grupėje struktūros modelį, kuris padėtų pagerinti sprendimų priėmimo grupėje proceso kokybę bei sprendimo priimtinumą grupės nariams. Siūlomas sprendimų priėmimo grupėje struktūros modelis remiasi procedūrinio racionalumo principais (Simon, 2003), Galotti (2002) siūlomu individualaus sprendimo struktūravimo modeliu bei multiatributinės naudos teorija. Sprendimo priėmimo proceso kokybę matavome atsižvelgdami į Deal ir Stroebe (1987, cit. pgl. F...

 6. Poticanje socijalne interakcije putem socijalnih priča u dječaka s poremećajem iz spektra autizma

  OpenAIRE

  Jančec, Magdalena; Šimleša, Sanja; Frey Škrinjar, Jasmina

  2016-01-01

  Socijalne priče su kratke priče, pisane i prilagođene djeci s poremećajem iz spektra autizma čiji je cilj poboljšanje socijalnih i/ili komunikacijskih vještina djece, podučavanjem primjerenih oblika ponašanja u socijalnim situacijama. Socijalne priče često se koriste u intervencijskim programima za djecu s poremećajem iz spektra autizma, najčešće s ciljem smanjenja nepoželjnih ponašanja te u podučavanju socijalnih vještina. Suvremena istraživanja utjecaja socijalnih priča na poticanje soci...

 7. Neki problemi pri prevođenju moderne poezije promatrani kroz teoriju konceptualne integracije

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sanja Cimer

  2011-12-01

  Full Text Available Straußeneimondaber ich finde nichts mehrnichts mehr an Buchstaben im Wortmache so ähnlichwie Luftgang ohne Seiles fällt nichts mehraber nichts ist eben auchZaungrenzeund LebenMittelstelzengangder Strauß legt seine Eier in den Himmelfast Massenproduktionkugelrunde Stundenmit Haut auf wirren ÜberzugHände greifen leerwenn nicht duaber das kann nicht –Angsttauchen mit Höhengangund die Hand als Schalewer fängt, – verliert!Mjesec od nojevog jajetaali nema ničeg višeničeg više u slovima riječičinim sličnokao hod po zraku bez konopcaništa više ne padaali i ništa jestgranica od ogradei životsredinom na štulamanoj liježe svoja jaja u nebogotovo masovna proizvodnjasati okrugli poput loptes kožom na neurednoj presvlaciruke posežu u praznoako nisi tiali to ne može –uron u strah s letom u visinei ruka poput ljusketko ulovi, – izgubi!Prevođenje poezije oduvijek se smatralo osobitom temom unutar ionako složenog područja književnog prevođenja. Budući da poezija predstavlja književni oblik u kojem su sadržaj i forma nerazdvojno povezani, jasno je zašto ona predstavlja najzahtjevniji oblik prevoditeljske aktivnosti. Problematičnu točku pri prevođenju poezije predstavlja činjenica da ona daje izrazito “zgusnutu” i kompaktnu formu te da jezik poezije uglavnom počiva na konotacijama, a ne na denotacijama. Noviji pristupi prevođenju prepoznaju da su nekadašnja protivljenja prevođenju poezije, to jest isticanja njezine neprevodivosti, zapravo bila usmjerena na nemogućnost potpunog prenošenja svih aspekata izvornog poetskog djela u ciljni jezik i njegovu kulturu i tradiciju (neprevodivost poezije isticali su, primjerice, T. S. Eliott: “[poezija je] stalni podsjetnik na sve ono što se može reći samo na jednom jeziku”, Roman Jakobson: “poezija je po definiciji neprevodiva” ili Nabokov: “pjesma ne može biti prevedena, reproducirana ni iznova oblikovana na ciljnom jeziku” (svi navedeni citati te citati

 8. VPLIV PSIHOLOŠKIH DEJAVNIKOV NA USPEŠNOST ŠTUDENTOV PRI ŠTUDIJU NA UM FOV

  OpenAIRE

  Šikonja, Tina

  2011-01-01

  Študenti se soočajo z različnimi težavami, kar vpliva na njihov uspeh pri študiju. V današnjem času je tempo življenja vedno hitrejši, tehnologija izredno hitro napreduje, zato se od ljudi zahteva, da so v koraku s časom. Potrebnega je vse več znanja. Iz tega razloga smo se usmerili v uspešnost študentov, ki se trenutno izobražujejo. Osredotočili smo se na psihološke dejavnike, ker menimo, da ti najbolj vplivajo na uspeh pri študiju. Raziskavo smo opravili med študenti, ki obiskujejo Fakulte...

 9. Kelionės rekomendacijų sistema vartotojų sprendimų priėmimo procese

  OpenAIRE

  Bartkevičiūtė, Ilona

  2014-01-01

  Vienas iš svarbiausių elgsenos procesų vartotojų kelionės sprendimų priėmime gali būti apibūdinamas kaip informacijos paieška ir apdorojimas. Supratimas, kaip keliautojai gauna ir apdoroja informaciją yra labai svarbus kelionių ir turizmo produktų marketinge, nes per informacijos paieškos procesą marketingo vadybininkai gali daryti įtaką keleivių sprendimų priėmimui. Kelionės sprendimai reikalauja daug vidinės bei išorinės informacijos ir gali apimti daugybę informacijos paieškos, jos vertini...

 10. Psihološki čimbenici doživljaja boli pri porođaju

  OpenAIRE

  Havelka Meštrović, Ana; Bilić, Morana; Frlan Bajer, Ana; Barišić, Irma; Kramarić, Martina

  2008-01-01

  Cilj rada: Bol pri porođaju popraćena je snažnim emocijama. Njihova vrsta i jačina u uskoj su vezi s prijašnjim iskustvima, odgojem i društvenom tradicijom sredine u kojoj su rodilje odrasle, pa je posljedično tome i doživljaj boli pri porođaju modificiran psihološkim i socijalnim čimbenicima koji iz ovih utjecaja proizlaze. Prema Melzack-Wallovoj teoriji boli, teoriji “kontrole prolaza”; pojedina psihološka stanja kao i opći ton raspoloženja u izravnoj su vezi s doživljajem jačine i kvali...

 11. Interactions of the Escherichia coli Primosomal PriB Protein with the Single-Stranded DNA. Stoichiometries, Intrinsic Affinities, Cooperativities, and Base Specificities§

  OpenAIRE

  Szymanski, Michal R.; Jezewska, Maria J.; Bujalowski, Wlodzimierz

  2010-01-01

  Quantitative analyses of the interactions of the E. coli primosomal PriB protein with a single-stranded DNA have been performed, using quantitative fluorescence titration, photo-crosslinking, and analytical ultracentrifugation techniques. Stoichiometry studies were performed using a series of etheno-derivatives of ssDNA oligomers. Interactions with the unmodified nucleic acids were addressed, using the Macromolecular Competition Titration (MCT) method. The total site-size of the PriB dimer - ...

 12. Priones: una revisión de la enfermedad debilitante crónica y su posible control anti-priónico

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ricardo Millán-González

  2014-12-01

  Full Text Available Los priones son proteínas del sistema nervioso, que cuando sufren cambios en su estructura protéica son responsables de generar enfermedades neurodegenerativas. Existe un gran interés por la alta estabilidad de estas moléculas. Estudios señalan que poseen una alta resistencia a ser inactivadas por varios agentes y que pueden persistir en la tierra años después de ser enterradas, generando una reserva de infectividad ambiental. En la medicina veterinaria existen varios animales domésticos susceptibles a estas enfermedades, pero en la medicina de animales silvestres sólo se ha registrado una familia: los cérvidos. El objetivo del artículo es recopilar la información más reciente y relevante de las enfermedades priónicas y analizar desde una perspectiva general la enfermedad debilitante crónica con el fin de facilitar el entendimiento del prion como agente etiológico, de los tipos de enfermedades priónicas y a manera de estudio de caso desarrollar la enfermedad priónica en vida silvestre. Las enfermedades priónicas en la medicina veterinaria de animales silvestres  es en pocas ocasiones tema de estudio. Sin embargo, la resistencia de la proteína priónica junto con su propagación agresiva en los Estados Unidos y Canadá han convertido estas enfermedades en un tema de estudio relevante. La enfermedad debilitante crónica no aparenta ser zoonótica, pero en el pasado ha habido evidencia de enfermedades priónicas adaptándose y pudiendo afectar a humanos. El hallazgo reciente de una proteína anti-priónica se constituye en una nueva forma para tratar y poder controlar estas enfermedades priónicas.

 13. Obravnava fantomske bolečine pri pacientu s kostnim rakom po amputaciji spodnje okončine

  OpenAIRE

  Pilinger, Eva

  2013-01-01

  Spodnje okončine nam omogočajo hojo, vstajanje, pravilno držo, tek, pa tudi druge gibalne funkcije. Zraven gibalnih imajo tudi funkcijo ravnotežja, simetrije in vizualne telesne podobe posameznika. Vse omenjene funkcije pa ne morejo delovati, če je ena od spodnjih okončin amputirana. Amputacijo v približno 80% primerih spremlja fantomska bolečina ali fantomske sentacije. Za razumevanje pacientovega doživljanja je potrebno poznati delovanje centralnega živčnega sistema pri amputaciji, prav tak...

 14. Predlog umestitve gorsko-kolesarskih poti v Občini Litija in Šmartno pri Litiji

  OpenAIRE

  Elsner, Tanja

  2015-01-01

  V diplomskem delu smo podali predloge prostorske umestitve gorsko-kolesarskih poti na območju občine Litija in Šmartno pri Litiji. Občini sta hriboviti, saj sta obdani z gozdovi, njun teren je zanimiv in razgiban. Prav zaradi tega se je vse več ljudi začelo ukvarjati z gorskim kolesarstvom. Občini imata bogato kulturno in naravno dediščino vendar vlagata premalo truda v boljšo turistično prepoznavnost, turizem na tem območju je slabo razvit. Zaradi naravnih danosti občin in zaradi...

 15. Utjecaj tjelesne mase pri klanju i spola na klaoničke pokazatelje i mjere razvijenosti trupova istarske janjadi

  OpenAIRE

  Širić, Dr.sc. Ivan; Kaić, dr.sc. Ana; Držaić, mag.ing.agr., Valentino; Mioč, prof.dr.sc. Boro; Tomić, dr.sc. Draženko

  2015-01-01

  Cilj ovog istraživanja bio je utvrditi utjecaj tjelesne mase pri klanju i spola na klaoničke pokazatelje i mjere razvijenosti trupa istarske janjadi. Istraživanjem je bilo obuhvaćeno ukupno 118 janjadi istarske ovce od čega 64 muške i 54 ženske. Janjad je uzgojena na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima u Istarskoj županiji. Istraživana istarska janjad je u razdoblju od partusa do klanja hranjena punomasnim ovčjim mlijekom, kvalitetnim livadnim sijenom te određenom količinom krepkih krm...

 16. VLOGA VARNOSTNEGA SVETA OZN PRI REŠEVANJU KONFLIKTOV NA BLIŽNJEM VZHODU - PRIMER IZRAELA IN PALESTINE

  OpenAIRE

  Lipuš, Ines

  2014-01-01

  Namen diplomskega dela je opredeliti vlogo Varnostnega sveta pri reševanju konfliktov na Bližnjem vzhodu s strani mednarodne skupnosti, konkretno na primerih Izraela in Palestine ter ugotoviti in analizirati možne vzroke za (ne)zmožnost reševanja le-teh. Organizacija združenih narodov je bila ustanovljena kot varovalo pred možnostjo ponovitve grozot iz druge svetovne vojne s strani takratnih zmagovalnih sil. Le-te so si takrat kot ustanoviteljice zagotovile poseben status v Varnostnem svet...

 17. Uporaba risanja človeških figur pri preiskovanju spolnih zlorab : diplomsko delo univerzitetnega študija

  OpenAIRE

  Kozelj, Jerca

  2013-01-01

  Diplomska naloga predstavlja spolno zlorabo in načine preiskovanja te vrste kriminalitete. Vrst spolnih zlorab je veliko, pri vsaki pa gre za močno kršenje otrokovih pravic. Vse oblike spolnih zlorab vključujejo dejanja, ki so za otroka neprijetna, velikokrat pa tudi boleča. Storilci so največkrat moški, lahko pa so tudi ženske. V večini primerov gre za zadovoljitev storilčevih spolnih nagnjenj, otrok pa mu v tem primeru predstavlja objekt poželenja. Žrtve so tako deklice kot dečki, a so k...

 18. ODNOS UČENCEV NIŽJE GLASBENE ŠOLE DO UČNE SNOVI PRI INŠTRUMENTU

  OpenAIRE

  Baša, Boštjan

  2012-01-01

  Glasbena vzgoja ima pri razvoju posameznika velik pomen, zato si prizadevamo za čim bolj kakovostno izobraževanje tako v splošno vzgojno-izobraževalnih ustanovah kot tudi v strokovnih, to je glasbenih šolah. Ker želimo otroke navdušiti za vrednote, ki jih ponuja glasbena umetnost, je zelo pomembno, kako pristopamo k uresničitvi tega cilja. Osredotočiti se moramo na kakovostno vodenje otroka, ki zahteva visoko strokovno glasbeno in pedagoško znanje učitelja, ter na sprotno preverjanje učenčeve...

 19. UPORABA METODE AHP PRI VSTOPU NA NOVA TRŽIŠČA V PODJETJU ENGROTUŠ D.D.

  OpenAIRE

  Klemenc, Rok

  2011-01-01

  Podjetja se vsakodnevno soočajo z odločitvenimi problemi. Postavljena so pred različne možnosti. V vprašanju kam investirati, je potrebno pregledati, analizirati vse prednosti in slabosti, ki so nam pomembni. Poudariti je potrebno, da so zelo pomembni stroški, saj predstavljajo velik del odhodkov podjetja. Le ta pa strmijo k čim manjšim stroškom. Vsekakor pa se moramo ozreti tudi na ugodnosti in tveganja, ki jih prinašajo novi trgi. Pri investiciji na nov trg, je zmeraj potrebno gledati dolgo...

 20. Anatomija in fiziologija tropske vodne solate (Pistia stratiotes L.) v termalni vodi pri Čatežu

  OpenAIRE

  Leskovar, Natalija

  2012-01-01

  Diplomsko delo obsega raziskavo s katero smo poskušali ugotoviti kako temperatura vode vpliva na razširjenost, velikost in optimalno fiziološko delovanje vodne solate (Pistia stratiotes L.). Raziskava je potekala ob termalni vodi pri Čatežu in v laboratoriju na oddelku za biologijo na Fakulteti za naravoslovje in matematiko. Na terenu smo popisovali pojavljanje vodne solate vzdolž temperaturnega gradienta. Proučili smo ali se rastline v različnih temperaturnih razmerah med seboj razlikuje...

 1. Didaktična analiza E-učbenika astronomskih vsebin pri pouku fizike v osnovni šoli

  OpenAIRE

  Jagodič, Urška

  2013-01-01

  V diplomskem delu po predmetih in drugih dejavnostih predstavimo astronomske vsebine v osnovni in srednji šoli. Za vse astronomske vsebine raziščemo medpredmetne povezave. Namen medpredmetnega povezovanja je večja prenosljivost znanja, s čimer ustvarjamo pogoje za boljše razumevanje, večjo uporabnost znanja in s tem tudi večjo ustvarjalnost na vseh predmetnih področjih. Pri medpredmetnih povezavah poiščemo horizontalne in vertikalne povezave astronomije z drugimi predmetnimi področji. Učb...

 2. Razvitak mnogostrukoga proširenoga testa za pojedinačne baze pri testiranju haploskupina mitohondrijske DNA

  OpenAIRE

  Nelson, Tahnee M.; Just, Rebecca S.; Loreille, Odile; Schanfield, Moses S.; Podini, Daniele

  2007-01-01

  Cilj Razviti test za brzo pretraživanje, kako bi se skratilo vrijeme testiranja i potrošnja uzorka pri određivanju haploskupina mitohondrijske DNA. Postupci U svrhu vrjednovanja testa ukupno je testirano 147 uzoraka, uključujući 73 uzorka kojima je uspješno određena haploskupina s pomoću tipizacije kontrolnog područja (engl. control region, CR) mitohondrijske DNA (mtDNA), 21 uzorak s nepotpuno tipiziranom haploskupinom na osnovi CR, i 31 uzorak poznatog nasljednog izvora kojima...

 3. Analiza proračuna učinka dozera pri gravitacijskom transportu na površinskim kopovima

  OpenAIRE

  Klanfar, Mario; Kujundžić, Trpimir; Vrkljan, Darko

  2014-01-01

  Analiza točnosti i primjenjivosti proračuna učinka dozera, pri gravitacijskom transportu otkrivke na površinskom kopu, provedena je usporedbom računskih vrijednosti dobivenih prema teoretskim obrascima i rezultatima terenskih mjerenja. Mjerene su i uspoređene vrijednosti obujma vučne prizme i brzine kretanja dozera, koji su osnovni faktori za određivanje učinka stroja, u uvjetima iste duljine transporta. Uočena su znatna odstupanja računski određenih učinaka dozera u odnosu na izmjerene u stv...

 4. DOLOČANJE KONCENTRACIJE NATRIJA IN KALIJA V URINU TER VPLIV NA KRVNI TLAK PRI ODRASLIH PREBIVALCIH ZAHODNE SLOVENIJE

  OpenAIRE

  Vukina, Ana

  2015-01-01

  Čezmeren vnos natrija oziroma soli je pomemben prehranski dejavnik tveganja za zdravje in eden od glavnih vzrokov za nastanek kronično nenalezljivih bolezni: povišanega krvnega tlaka, bolezni srca in ožilja, bolezni ledvic, sladkorne bolezni, čezmerne hranjenosti in debelosti ter nekaterih vrst raka. Z magistrskim delom smo želeli ugotoviti in prikazati obstoječe stanje uživanja natrija in kalija pri odraslih prebivalcih zahodne Slovenije ter predstaviti problematiko prekomernega vnosa soli k...

 5. Išorinių veiksnių įtaka vartotojų sprendimo pirkti priėmimui virtualioje aplinkoje

  OpenAIRE

  Povilaitytė, Jurgita

  2014-01-01

  Magistro darbe, remiantis užsienio autorių moksliniais darbais, išanalizuota vartotojų elgsena, išskirti vartotojų tipai virtualioje aplinkoje. Atskleisti vartotojų elgseną lemiantys veiksniai, kurie daro įtaką sprendimo pirkti priėmimo procesui. Apibendrinus mokslinės literatūros šaltinių analizę, sukurtas teorinis išorinių veiksnių įtakos vartotojų sprendimo pirkti priėmimui ir pirkimui modelis virtualioje aplinkoje. Teoriniam išorinių veiksnių įtakos vartotojų sprendimo pirkti priėmimui ir...

 6. Transcriptional, post-transcriptional and chromatin-associated regulation of pri-miRNAs, pre-miRNAs and moRNAs

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nepal, Chirag; Coolen, Marion; Hadzhiev, Yavor;

  2015-01-01

  -translational histone modifications (H3K4me3, H2A.Z) and RNA polymerase II (RNAPII) occupancy. We validated seven miR-9 pri-miRNAs by in situ hybridization and showed similar expression patterns as mature miR-9. In addition, processing of an alternative intronic promoter of miR-9-5 was validated by 5' RACE PCR....... Developmental profiling revealed a subset of pri-miRNAs that are maternally inherited. Moreover, we show that promoter-associated H3K4me3, H2A.Z and RNAPII marks are not only present at pri-miRNA promoters but are also specifically enriched at pre-miRNAs, suggesting chromatin level regulation of pre...

 7. Transcriptional, post-transcriptional and chromatin-associated regulation of pri-miRNAs, pre-miRNAs and moRNAs.

  Science.gov (United States)

  Nepal, Chirag; Coolen, Marion; Hadzhiev, Yavor; Cussigh, Delphine; Mydel, Piotr; Steen, Vidar M; Carninci, Piero; Andersen, Jesper B; Bally-Cuif, Laure; Müller, Ferenc; Lenhard, Boris

  2016-04-20

  MicroRNAs (miRNAs) play a major role in the post-transcriptional regulation of target genes, especially in development and differentiation. Our understanding about the transcriptional regulation of miRNA genes is limited by inadequate annotation of primary miRNA (pri-miRNA) transcripts. Here, we used CAGE-seq and RNA-seq to provide genome-wide identification of the pri-miRNA core promoter repertoire and its dynamic usage during zebrafish embryogenesis. We assigned pri-miRNA promoters to 152 precursor-miRNAs (pre-miRNAs), the majority of which were supported by promoter associated post-translational histone modifications (H3K4me3, H2A.Z) and RNA polymerase II (RNAPII) occupancy. We validated seven miR-9 pri-miRNAs byin situhybridization and showed similar expression patterns as mature miR-9. In addition, processing of an alternative intronic promoter ofmiR-9-5was validated by 5' RACE PCR. Developmental profiling revealed a subset of pri-miRNAs that are maternally inherited. Moreover, we show that promoter-associated H3K4me3, H2A.Z and RNAPII marks are not only present at pri-miRNA promoters but are also specifically enriched at pre-miRNAs, suggesting chromatin level regulation of pre-miRNAs. Furthermore, we demonstrated that CAGE-seq also detects 3'-end processing of pre-miRNAs on Drosha cleavage site that correlates with miRNA-offset RNAs (moRNAs) production and provides a new tool for detecting Drosha processing events and predicting pre-miRNA processing by a genome-wide assay. PMID:26673698

 8. DIDAKTIČNA MAPA ZA POUČEVANJE GEOGRAFIJE AVSTRALIJE IN POLARNIH OBMOČIJ PRI POUKU S SLEPIM ALI SLABOVIDNIM UČENCEM

  OpenAIRE

  Vrčkovnik, Mateja

  2016-01-01

  Slepi in slabovidni otroci predstavljajo skupino otok s posebnimi potrebami, ki imajo okvaro vidne funkcije. Slovenija spada po pojavnosti slepote v evropsko povprečje. Slabovidnost je pogostejši pojav kot slepota, tako pri mlajših kot tudi pri starejših, vendar pa se delež teh povečuje. Slepi in slabovidni so prikrajšani za vizualno spoznavanje in doživljanje sveta okoli sebe, zato informacije okoli sebe pridobivajo predvsem z drugimi čutili. Vse več slepih in slabovidnih otrok se z dana...

 9. Vartotojų elgsenos veiksnių įtaka sprendimo pirkti priėmimo procesui(UAB „Juodasis gintaras“ pavyzdžiu)

  OpenAIRE

  Karvauskienė, Vida

  2007-01-01

  Magistro darbe, remiantis Lietuvos ir užsienio autorių moksliniais darbais, išanalizuotas vartotojų elgsenos objektas kitų mokslų atžvilgiu, susistemintos vartotojų elgsenos modeliavimo koncepcijos, atskleisti vartotojų elgseną lemiantys veiksniai, kurie daro įtaką sprendimo pirkti priėmimo procesui. Pateiktas vartotojų elgsenos tyrimo metodologijos pagrindimas bei atskleistos UAB „Juodasis gintaras“ vartotojų elgsenos veiksnių, turinčių įtakos sprendimo pirkti priėmimo procesui, tyrimo proje...

 10. Assembly of acetylcholinesterase tetramers by peptidic motifs from the proline-rich membrane anchor, PRiMA: competition between degradation and secretion pathways of heteromeric complexes.

  OpenAIRE

  Noureddine, Hiba; Schmitt, Claudine; Liu, Wangqing; Garbay, Christiane; Massoulié, Jean; Bon, Suzanne

  2007-01-01

  The membrane-bound form of acetylcholinesterase (AChE) constitutes the major component of this enzyme in the mammalian brain. These molecules are hetero-oligomers, composed of four AChE catalytic subunits of type T (AChE(T)), associated with a transmembrane protein of type 1, called PRiMA (proline-rich membrane anchor). PRiMA consists of a signal peptide, an extracellular domain that contains a proline-rich motif (14 prolines with an intervening leucine, P4LP10), a transmembrane domain, and a...

 11. Analiza nosivosti betonskih pragova za skretnice i križišta pri statičkom i dinamičkom opterećenju

  OpenAIRE

  Curić, Enes; Drenić, Dragoljub; Grdić, Zoran

  2015-01-01

  Obavezna ispitivanja prednapetih betonskih pragova za skretnice i križišta jesu ispitivanja nosivosti pragova pri statičkom opterećenju i opterećenju na zamor. U radu je prikazano obavezno statičko ispitivanje prema normi EN13230-4:2009 i dinamičko ispitivanje pragova za skretnice i križišta koje nije propisano, nego se provodi isključivo na zahtjev kupca. Na osnovi rezultata statičkog ispitivanja ispunjen je kriterij za pozitivnu ocjenu u skladu s normom. Pri dinamičkom ispitivanju su korišt...

 12. Ugotavljanje lažnega pričanja z opazovanjem besedne in nebesedne komunikacije : diplomsko delo univerzitetnega študija

  OpenAIRE

  Barle, Tanja

  2013-01-01

  Laž je zavestno neresnična izjava, katere namen je nekoga spraviti v zmoto, pri čemer pa niti ni bistveno, ali je ta poskus uspešen ali ne. Laganje lahko ugotavljamo na več načinov, od katerih je metoda z opazovanjem najbolj praktična zato, ker jo lahko izvajamo na mestu samem, takoj, brez uporabe dodatnih analiz in naprav, pa tudi časovno in ekonomsko je najbolj ugodna. Pri opazovanju moramo biti pozorni tako na besedne kot na nebesedne znake oz. predvsem na njihovo medsebojno ujemanje. Med ...

 13. VPLIV SPOMINSKEGA TRENINGA NA KRATKOTRAJNI IN DOLGOTRAJNI SPOMIN PRI POSAMEZNIKIH S PRIDOBLJENO MOŽGANSKO POŠKODBO

  OpenAIRE

  Ogrizek, Tjaša

  2015-01-01

  Namen te študije je bil preveriti vpliv spominskega treninga N-back na kratko- in dolgotrajne spominske sposobnosti pri udeležencih s pridobljeno možgansko poškodbo. V ta namen sta se izoblikovali dve hipotezi, in sicer (H1) kratkotrajni spomin udeležencev se bo izboljšal ter (H2) dolgotrajni spomin udeležencev se ne bo spremenil. Udeleženci v študiji so bili trije posamezniki, stari 38, 31 ter 26 let, ki imajo pridobljeno možgansko poškodbo. Metodološki pripomočki, uporabljeni v študiji, so ...

 14. Sodelovanje policije z nevladnimi organizacijami pri obravnavanju družinskega nasilja : diplomsko delo univerzitetnega študija

  OpenAIRE

  Felkar, Dominik

  2012-01-01

  Družinsko nasilje je velik problem sodobne družbe, ki ga srečamo skoraj na vsakem koraku. Prizadene lahko vsakega člana družina. Najbolj so ogrožene ženske, otroci in starejši, ki so fizično šibkejši, vse več pa je tudi nasilja, kjer so žrtve moški. Največ je psihičnega, telesnega, spolnega in ekonomskega nasilja ter zanemarjanja. S povečanjem primerov družinskega nasilja je potrebno zagotoviti ustrezno informiranost žrtev in tudi storilcev. Pomembno vlogo pri seznanjanju žrtev, kje poiskat...

 15. Najčešći sindromi prenaprezanja na gornjim ekstremitetima pri određenim radnim djelatnostima

  OpenAIRE

  Krapac, Ladislav

  2002-01-01

  Ponavljane nefiziološke kretnje, prisilan položaj glave, ramena i ruku pri radu prisutni su u modernim tehnologijama. Uzroci su sindroma prenaprezanja (SIP) i neergonomski kreirani alati i radna sredina. Komorbiditet je dodatni čimbenik veće učestalosti SIP-a. Podaci o visokoj učestalosti tegoba i/ili bolesti gornjih udova u metalskih radnika izloženih velikim fizičkim naprezanjima upućuju na zahvaćenost tetiva, mišića i zglobova osobito desne ruke (12,5:7,5%). U vratnoj kralježnici to je još...

 16. The interaction effects of pri-let-7a-1 rs10739971 with PGC and ERCC6 gene polymorphisms in gastric cancer and atrophic gastritis.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Qian Xu

  Full Text Available BACKGROUND: The aim of this study was to investigate the interaction effects of pri-let-7a-1 rs10739971 with pepsinogen C (PGC and excision repair cross complementing group 6 (ERCC6 gene polymorphisms and its association with the risks of gastric cancer and atrophic gastritis. We hoped to identify miRNA polymorphism or a combination of several polymorphisms that could serve as biomarkers for predicting the risk of gastric cancer and its precancerous diseases. METHODS: Sequenom MassARRAY platform method was used to detect polymorphisms of pri-let-7a-1 rs10739971 G → A, PGC rs4711690 C → G, PGC rs6458238 G → A, PGC rs9471643 G → C, and ERCC6 rs1917799 in 471 gastric cancer patients, 645 atrophic gastritis patients and 717 controls. RESULTS: An interaction effect of pri-let-7a-1 rs10739971 polymorphism with ERCC6 rs1917799 polymorphism was observed for the risk of gastric cancer (P interaction = 0.026; and interaction effects of pri-let-7a-1 rs10739971 polymorphism with PGC rs6458238 polymorphism (P interaction = 0.012 and PGC rs9471643 polymorphism (P interaction = 0.039 were observed for the risk of atrophic gastritis. CONCLUSION: The combination of pri-let-7a-1 rs10739971 polymorphism and ERCC6 and PGC polymorphisms could provide a greater prediction potential than a single polymorphism on its own. Large-scale studies and molecular mechanism research are needed to confirm our findings.

 17. Vartotojų elgsenos modeliai sprendimo priėmimo procese (remiantis UAB „Verbūnų duona“ pavyzdžiu)

  OpenAIRE

  Petrauskienė, Lina

  2009-01-01

  Magistro darbe išanalizuota vartotojų elgsenos samprata, esmė bei vartotojų elgsenos reikšmė organizacijai; įvertinta vartotojų elgsenos modelių įvairovė; atskleisti vartotojų elgseną lemiantys veiksniai, kurie daro įtaką sprendimo pirkti priėmimo procesui. Darbe atskleistos vartotojų elgsenos veiksnių, turinčių įtakos sprendimo pirkti priėmimo procesui, tyrimo projektavimo ir organizavimo procedūros, kurios nulėmė tyrimo imties bei metodų pasirinkimą. Praktinėje darbo dalyje apibendrinti UAB...

 18. Drebučius sudarančių priedų įtaka pieno desertų reologinėms savybėms

  OpenAIRE

  Leskauskaitė, D.; Malinauskytė, E.; Ramoškienė, S.

  2006-01-01

  Tirta drebučius sudarančių priedų: karagenino, pektino ir želatinos įtaka pieno desertų reologinėms savybėms. Su visais drebučius sudarančiais priedais pagaminti desertai pasižymėjo pseudoplastiniams bei tiksotropiniams kūnams būdingomis tekėjimo savybėmis. Didinat drebučius sudarančių priedų koncentraciją, pagaminti desertai, kurių klampio G´, elastingumo G˝ ir kompleksinis G* moduliai taip pat didėjo, o klampiai elastingų savybių priklausomybės nuo deformacijos dažnio kreivės parodė, kad vi...

 19. Responses of the reflectance indices PRI and NDVI to experimental warming and drought in European shrublands along a north–south climatic gradient

  DEFF Research Database (Denmark)

  Mänd, Pille; Hallik, Lea; Peñuelas, Josep; Nilson, Tiit; Duce, Pierpaolo; Emmett, Bridget A.; Beier, Claus; Estiarte, Marc; Garadnai, János; Kalapos, Tibor; Schmidt, Inger Kappel; Kovács-Láng, Edit; Prieto, Patricia; Tietema, Albert; Westerveld, Joke W.; Kull, Olevi

  2010-01-01

  The aim of this study was to evaluate the use of ground-based canopy reflectance measurements to detect changes in physiology and structure of vegetation in response to experimental warming and drought treatment at six European shrublands located along a North–South climatic gradient. We measured...... canopy reflectance, effective green leaf area index (green LAIe) and chlorophyll fluorescence of dominant species. The treatment effects on green LAIe varied among sites. We calculated three reflectance indices: photochemical reflectance index PRI [531 nm; 570 nm], normalized difference vegetation index...... NDVI680 [780 nm; 680 nm] using red spectral region, and NDVI570 [780 nm; 570 nm] using the same green spectral region as PRI. All three reflectance indices were significantly related to green LAIe and were able to detect changes in shrubland vegetation among treatments. In general warming treatment...

 20. Bralne učne strategije pri pouku književnosti v 4. in 5. razredu devetletne osnovne šole

  OpenAIRE

  Završnik, Ines

  2015-01-01

  Branje je ključnega pomena za učence osnovnošolskega izobraževanja. Je sredstvo, s katerim učenec najučinkoviteje usvaja različna znanja (Pečjak in Gradišar, 2012). Proces učenja se prične z usvajanjem znanja in branje v funkciji učenja zahteva, da učenec − bralec pozna in razume bralne učne strategije (Pečjak in Gradišar, 2002). Lahko bi trdili, da omenjene strategije pri učencih razvijajo sposobnost usmerjanja lastnega procesa učenja do končnega cilja. To pomeni, da je učenec sposoben samor...

 1. Endocrine and Metabolic Effects of Adipose Tissue in Children and Adolescents / Endokrina in Presnovna Funkcija Maščobnega Tkiva Pri Otrocih in Mladostnikih

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kotnik Primož

  2015-03-01

  Full Text Available Maščobno tkivo ima vlogo pri številnih endokrinih in presnovnih procesih. Lepin je bil med prvimi odkritimi dejavniki iz maščobnega tkiva, ki delujejo avto-, para- in endokrino. Od opredelitve leptina so odkrili še številne druge dejavnike, od katerih se nekateri izločajo iz maščobnih celic, nekateri pa iz drugih celic maščobnega tkiva.

 2. Prion-like nanofibrils of small molecules (PriSM): A new frontier at the intersection of supramolecular chemistry and cell biology

  OpenAIRE

  Zhou, Jie; Du, Xuewen; Xu, Bing

  2015-01-01

  Formed by non-covalent interactions and not defined at genetic level, the assemblies of small molecules in biology are complicated and less explored. A common morphology of the supramolecular assemblies of small molecules is nanofibrils, which coincidentally resembles the nanofibrils formed by proteins such as prions. So these supramolecular assemblies are termed as prion-like nanofibrils of small molecules (PriSM). Emerging evidence from several unrelated fields over the past decade implies ...

 3. Pri-let-7a-1 rs10739971 polymorphism is associated with gastric cancer prognosis and might affect mature let-7a expression

  OpenAIRE

  Yuan, Yuan

  2016-01-01

  Ying Li, Qian Xu, Jingwei Liu, Caiyun He, Quan Yuan, Chengzhong Xing, Yuan Yuan Tumor Etiology and Screening Department of Cancer Institute and General Surgery, the First Affiliated Hospital of China Medical University, and Key Laboratory of Cancer Etiology and Prevention (China Medical University), Liaoning Provincial Education Department, Shenyang, People’s Republic of China Abstract: The relationship between the pri-let-7a-1 rs10739971 polymorphism and gastric cancer (GC) risk ...

 4. RecG protein and single-strand DNA exonucleases avoid cell lethality associated with PriA helicase activity in Escherichia coli.

  Science.gov (United States)

  Rudolph, Christian J; Mahdi, Akeel A; Upton, Amy L; Lloyd, Robert G

  2010-10-01

  Replication of the Escherichia coli chromosome usually initiates at a single origin (oriC) under control of DnaA. Two forks are established and move away in opposite directions. Replication is completed when these meet in a broadly defined terminus area half way around the circular chromosome. RecG appears to consolidate this arrangement by unwinding D-loops and R-loops that PriA might otherwise exploit to initiate replication at other sites. It has been suggested that without RecG such replication generates 3' flaps as the additional forks collide and displace nascent leading strands, providing yet more potential targets for PriA. Here we show that, to stay alive, cells must have either RecG or a 3' single-stranded DNA (ssDNA) exonuclease, which can be exonuclease I, exonuclease VII, or SbcCD. Cells lacking all three nucleases are inviable without RecG. They also need RecA recombinase and a Holliday junction resolvase to survive rapid growth, but SOS induction, although elevated, is not required. Additional requirements for Rep and UvrD are identified and linked with defects in DNA mismatch repair and with the ability to cope with conflicts between replication and transcription, respectively. Eliminating PriA helicase activity removes the requirement for RecG. The data are consistent with RecG and ssDNA exonucleases acting to limit PriA-mediated re-replication of the chromosome and the consequent generation of linear DNA branches that provoke recombination and delay chromosome segregation. PMID:20647503

 5. Assessing Steady-state Fluorescence and PRI from Hyperspectral Proximal Sensing as Early Indicators of Plant Stress: The Case of Ozone Exposure

  OpenAIRE

  Roberto Colombo; Cristina Nali; Sergio Cogliati; Cinzia Panigada; Valentina Picchi; Micol Rossini; Michele Meroni

  2008-01-01

  High spectral resolution spectrometers were used to detect optical signals of ongoing plant stress in potted white clover canopies subjected to ozone fumigation. The case of ozone stress is used in this manuscript as a paradigm of oxidative stress. Steady-state fluorescence (Fs) and the Photochemical Reflectance Index (PRI) were investigated as advanced hyperspectral remote sensing techniques able to sense variations in the excess energy dissipation pathways occurring when photosynthesis decl...

 6. Zeaxanthin-independent energy quenching and alternative electron sinks cause a decoupling of the relationship between the photochemical reflectance index (PRI) and photosynthesis in an evergreen conifer during spring.

  Science.gov (United States)

  Fréchette, Emmanuelle; Wong, Christopher Y S; Junker, Laura Verena; Chang, Christine Yao-Yun; Ensminger, Ingo

  2015-12-01

  In evergreen conifers, the winter down-regulation of photosynthesis and its recovery during spring are the result of a reorganization of the chloroplast and adjustments of energy-quenching mechanisms. These phenological changes may remain undetected by remote sensing, as conifers retain green foliage during periods of photosynthetic down-regulation. The aim was to assess if the timing of the spring recovery of photosynthesis and energy-quenching characteristics are accurately monitored by the photochemical reflectance index (PRI) in the evergreen conifer Pinus strobus. The recovery of photosynthesis was studied using chlorophyll fluorescence, leaf gas exchange, leaf spectral reflectance, and photosynthetic pigment measurements. To assess if climate change might affect the recovery of photosynthesis, seedlings were exposed to cold spring conditions or warm spring conditions with elevated temperature. An early spring decoupling of the relationship between photosynthesis and PRI in both treatments was observed. This was caused by differences between the timing of the recovery of photosynthesis and the timing of carotenoid and chlorophyll pool size adjustments which are the main factors controlling PRI during spring. It was also demonstrated that zeaxanthin-independent NPQ mechanisms undetected by PRI further contributed to the early spring decoupling of the PRI-LUE relationship. An important mechanism undetected by PRI seems to involve increased electron transport around photosystem I, which was a significant energy sink during the entire spring transition, particularly in needles exposed to a combination of high light and cold temperatures. PMID:26386258

 7. Extracción de una Proteasa Anti-Priónica de Líquenes (Orden: LECANORALES en Fluido Gástrico e Intestinal Artificial -resumen-

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ricardo Millán-González

  2014-12-01

  Full Text Available La proteína priónica anormal (PrPTSE es el agente etiológico de las encefalopatías espongiformes trasmisibles. Esta proteína posee una alta resistencia a ser inactivada por agentes químicos y ambientales‚ como la radiación y el calor‚ lo cual le da la capacidad de persistir en la tierra durante un periodo mayor a tres años después de haber sido enterrado‚ generando así una reserva de infectividad. Los líquenes son organismos simbióticos conformados por un hongo y un agente fotosintético que pueden ser encontrados en una gran variedad de ecosistemas terrestres y ser capaces de producir una amplia variedad de sustancias‚ muchas de ellas con usos farmacéuticos. Estudios recientes‚ desarrollados por el National Wildlife Health Center (NWHC‚ por sus siglas en Inglés de Estados Unidos‚ han revelado que ciertas especies de líquenes son capaces de producir una proteasa capaz de degradar la PrPTSE. El descubrimiento de la existencia de una proteasa anti-priónica en líquenes permite postular que la ingestión de éstos puede afectar la trasmisión o patogénesis de las encefalopatías espongiformes trasmisibles. Esto sería invaluable en el caso de la enfermedad debilitante crónica‚ la cual afecta grandes poblaciones de cérvidos. El objetivo principal de este estudio es verificar la extractabilidad de una proteasa anti-priónica de cuatro especies líquenes (Parmelia sulcata‚ Cladonia rangiferina‚ Cladonia stellaris y Evernia mesomorpha en el fluido gástrico e intestinal artificial‚ y así evaluar su actividad anti-priónica en diferentes condiciones. En la investigación los extractos liquénicos fueron realizados en agua desionizada‚ fluido gástrico simulado y fluido intestinal simulado sin pancreatina. El experimento utilizó homogenizado de cerebro derivado de ratones CD-1 clínicamente infectados con el agente priónico RML (Rocky Mountain Lab adaptado para ratones. Por su parte‚ la presencia de Pr

 8. Les prières et le droit. Considérations d’une sociologue Prayers and the Law. Reflections of a sociologist

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Régine Azria

  2009-04-01

  Full Text Available Les points de rencontre entre prière et droit sont nombreux, y compris en France où, du fait de la Séparation, on serait fondé à considérer de telles rencontres comme illégitimes sinon impossibles, la prière se référant au religieux donc à la sphère privée et le droit à la justice donc à la sphère publique. Cet essai se propose de démontrer que dans la réalité, les cloisons entre le privé et le public sont moins étanches et les relations entre la religion et le droit plus étroites qu’il n’y paraît. Après avoir évoqué les systèmes de droit religieux (droit canon, charia, halakha produits en marge des droits nationaux, rappelé la diversité des liens juridiques entre État et religion (théocratie, monarchie de droit divin, religion d’État – avec ou sans reconnaissance de minorités religieuses tolérées –, religion de la majorité, pluralisme, Concordat, laïcité, séparation, athéisme d’État et la pluralité des niveaux et sources de normativité au sein même des systèmes religieux, l’article se concentre sur la prière et en décline les différents aspects. En effet, la prière n’est pas plus monolithique que le droit. Exercice solitaire ou pratique collective, expression spontanée ou normée de la foi, du sentiment religieux ou de l’appartenance confessionnelle, affirmation identitaire ou communautaire, la prière est diverse dans ses formes et ses contenus comme dans ses usages. Acte social ou militant, dès lors qu’elle se risque à franchir le seuil de la sphère privée du religieux, la prière rencontre la loi.Meeting points between prayers and the law are many, including in France where, because of the separation between the Church and the State, one would be entitled to consider such junctures as illegitimate if not impossible since prayer is linked to the religious and therefore the private sphere whereas law concerns justice and therefore the public sphere. The present essay

 9. The exploitation of micromorphological parameters for identification in the section / Mentha Využitie mikromorfologických parametrov pri identifikácii v sekcii Mentha

  OpenAIRE

  Fialová S.; Halušová L.; Tekeľová D.; Grančai D.

  2015-01-01

  Identifikacia druhov v rode Mentha L. je obzvlašť naročna. Je to sposobene ľahkym križenim podporenym gynodioeciou, ktora je ďalej skomplikovana polymorfizmom, pestovanim, polyploiditou a vegetativnym rozmnožovanim, čo vysvetľuje genetickopopulačne a mikroevolučne pozadie premenlivosti v rode Mentha. V tejto praci sme študovali využitie mikromorfologickych a fytochemickych parametrov pri identifikacii a charakterizacii vybranych druhov rodu Mentha. Na spodnej pokožke listov 20 populacii Menth...

 10. Utjecaj spola, tjelesne mase pri klanju i proizvodne sezone na &zikalno-kemijska svojstva mesa janjadi ličke pramenke

  OpenAIRE

  Kaić, dr.sc. Ana; Mioč, prof.dr.sc. Boro; Kasap, dipl.ing.agr., Ante; Živković, Leopold

  2014-01-01

  Cilj ovog istraživanja bio je utvrditi utjecaj spola, tjelesne mase pri klanju i proizvodne sezone na vrijednosti pH, boju, gubitak mesnog soka i osnovni kemijski sastav mesa janjadi ličke pramenke. Janjad ličke pramenke je uzgojena na obiteljskom poljoprivrednom gos- podarstvu u Ličko-senjskoj županiji tijekom 2010. i 2011. godine. Odabrana janjad je bila ujednačene zastupljenosti po spolu i zaklana s navršenih 5 mjeseci. Statistički značajne razlike između muške i ženske janjadi li...

 11. Povećanje proizvodnje metabolita vitamina K2 dodatkom surfaktanta pri uzgoju mutanta bakterije Escherichia sp. FM3-1709 na tresilici

  OpenAIRE

  Yan LIU; Zheng, Zhi-Ming; Qiu, Hong-Wei; Zhao, Gen-Hai; WANG, PENG; Liu, Hui; Wang, Li; Li, Zhe-Min; Wu, He-Fang; Liu, Hong-Xia; Tan, Mu

  2014-01-01

  Ispitan je utjecaj dodatka različitih surfaktanata na rast stanica i proizvodnju metabolita vitamina K2, poput unutarstaničnih i izvanstaničnih menakinona MK-4 i MK-6, pri submerznom uzgoju bakterije Escherichia sp. Svi su surfaktanti produljili eksponencijalnu fazu rasta bakterije. Betain, polioksietilen oleil eter i Tween-80 povoljno su djelovali na rast stanica mutanta bakterije Escherichia sp. FM3-1709. Najveći je rast stanica bio Xmax=(12,6±0,2) g/L, najveća stopa proizvodnje biomase ...

 12. Analiza odziva tkiv na mehanska poškodovanja pri navadnem divjem kostanju s tridimenzionalnim magnetno resonančnim slikanjem

  OpenAIRE

  Lavk, Vanja

  2014-01-01

  Pri navadnem divjem kostanju (Aesculus hippocastanum L.) smo spremljali odziv tkiv na mehanska poškodovanja in vlažnostne spremembe. Vejice smo poškodovali tako, da smo skozi premer z baterijskim vrtalnikom zavrtali luknjo premera 3 mm. Vse vejice smo poškodovali 8. aprila 2010. Poškodovane segmente vejic smo preiskovali s pomočjo 3D MR slikanja, kar smo opravili v tedenskih intervalih. Takoj po mehanskem poškodovanju smo s 3D MR slikanjem opazili izsušitev tkiv v neposredni bližini rane. Med...

 13. Trenje i trošenje nisko temperaturno nanesene TiN prevlake klizanjem u suhim uvjetima pri različitim brzinama

  OpenAIRE

  Kakaš, Damir; Terek, Pal; Miletić, Aleksandar; Kovačević, Lazar; Vilotić, Marko; Škorić, Branko; Krumes, Dragomir

  2013-01-01

  U radu su opisana provedena istraživanja utjecaja brzine klizanja na trenje i trošenje TiN prevlaka tijekom klizanja amo-tamo aluminijske kuglice. Pored toga, kako bi se utvrdila optimalna brzina klizanja, ispitivane su prevlake različitih hrapavosti. Istraživanjima obuhvaćeni raspon hrapavosti daje uvid u rijetko istraživano područje fine završne obrade. Pokusi trošenja su provedeni s malim opterećenjima i malim brzinama klizanja kako bi se utvrdilo ponašanje TiN prevlaka pri umjerenim opter...

 14. Conductivity of Y1-yPryBa2Cu3O7-delta single crystals in wide ranges of temperatures and Pr concentrations

  International Nuclear Information System (INIS)

  In the interval TC-300 K the in-plane electrical resistivity of Y1-yPryBa2Cu3O7-delta single crystals of high perfection degree and different contents of praseodymium, causing TC to change from 92 to 52 K, is investigated. The experimental data are approximated by the expression that takes account of electron scattering by phonons and defects, as well as fluctuation conductivity in the 3D Aslamazov-Larkin model. According to the approximation data, the Debye temperature changes within 350-370 K depending on praseodymium content. The transverse coherence length is ∼ 1 A

 15. Pročišćavanje i karakterizacija α-amilaze izolirane iz soja Anoxybacillus sp. AH1, stabilne pri visokim temperaturama i u prisutnosti detergenata

  OpenAIRE

  Acer, Ömer; Matpan Bekler, Fatma; Pirinççioğlu, Hemşe; Gül Güven, Reyhan; Güven, Kemal

  2016-01-01

  U radu je pročišćena i okarakterizirana α-amilaza, izolirana iz novootkrivenog soja bakterije Anoxybacillus sp. AH1, stabilna pri visokim temperaturama u prisutnosti detergenata. Najveća količina enzima (1874,8 U/mL) proizvedena je nakon 24 sata inkubacije. Nakon pročišćavanja amilaze gel-filtracijskom kromatografijom u koloni punjenoj gelom Sephadex G-75, specifična se aktivnost enzima povećala 18 puta, a prinos je bio 9 %. Metodom SDS-PAGE određena je molekularna masa pročišćenog enzima od ...

 16. Experimental oxygen potentials of U1-yPryO2± x and thermodynamic assessment of the U-Pr-O system

  International Nuclear Information System (INIS)

  Thermogravimetric analysis (TGA) was used to determine the oxygen potentials of fluorite urania-praseodymia (U1-yPryO2±x) solid solutions for y = 0.10 and 0.20 between 1000 and 1500 °C. A thermodynamic assessment of U-Pr-O system was performed using the CALPHAD (CALculation of PHAse Diagrams) method. Furthermore, the models well reproduce the TGA measurements and the computed phase relations are in good agreement with those proposed from an X-ray diffraction investigation

 17. Z BISPEKTRALNIM INDEKSOM VODEN UVOD V ANESTEZIJO PRI VELIKIH OPERACIJAH V TREBUŠNI VOTLINI: PRIMERJAVA UVODA Z ETOMIDATOM IN PROPOFOLOM

  OpenAIRE

  Möller Petrun, Andreja

  2013-01-01

  Izhodišče – Namen naše dvojno slepe randomizirane raziskave je bila primerjava hemodinamskih učinkov z bispektralnim indeksom (BIS) vodene infuzije etomidata in propofola pri bolnikih, predvidenih za veliko operacijo v trebušni votlini. Metode – 46 bolnikov, predvidenih za veliko operacijo v trebušni votlini zaradi raka, smo naključno razporedili v dve skupini. Skupina E je za uvod v anestezijo dobila infuzijo etomidata, skupina P pa infuzijo propofola. Oba anestetika smo odmerjali do vred...

 18. Experimental oxygen potentials for U1-yPryO2±x and thermodynamic assessment of the U-Pr-O system

  Science.gov (United States)

  McMurray, J. W.; Silva, C. M.

  2016-03-01

  Thermogravimetric analysis (TGA) was used to determine the oxygen potentials of fluorite urania-praseodymia (U1-yPryO2±x) solid solutions for y = 0.10 and 0.20 between 1000 and 1500 °C. A thermodynamic assessment of U-Pr-O system was performed using the CALPHAD (CALculation of PHAse Diagrams) method. The models well reproduce the TGA measurements and the computed phase relations are in good agreement with those proposed from an X-ray diffraction investigation.

 19. Varovanje nogometnih tekem pri nas in v tujini : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija Varnost in policijsko delo

  OpenAIRE

  Zajšek, Zvonko

  2013-01-01

  Športne prireditve, predvsem nogometne tekme velikokrat spremlja nasilje. Tako v tujini kot tudi v Sloveniji smo lahko priča tekmam, na katerih pride do spopadov med navijači nasprotnih si ekip, in sicer v obliki fizičnega in psihičnega nasilja. Vsak organizator želi na tekmi čim manj izgredov, zato je pomembno iskati rešitve za preprečevanje oz. zmanjšanje le teh. V diplomskem delu sem pozornost namenil navijaškim skupinam, vrstam in oblikam nasilja, ukrepom policije in varnostnih služb ...

 20. DAVČNE IMPLIKACIJE PRI PRENOSU POSLOVNEGA DELEŽA V PRIMERJAVI S PRENOSOM POSLOVNIH SREDSTEV V DRUŽBI Z OMEJENO ODGOVORNOSTJO

  OpenAIRE

  Savič, Sanja

  2014-01-01

  V magistrski nalogi avtorica obravnava pravne in davčne implikacije, ki nastanejo pri prevzemanju ciljnega podjetja na dva načina, in sicer, bodisi s prenosom poslovnega deleža (share deal) bodisi s prenosom poslovnih sredstev (assets deal) v družbi z omejeno odgovornostjo. Končni cilj obeh prenosov je primerljiv, v magistrski nalogi pa so nazorno prikazane različne korporacijskopravne in davčnopravne implikacije glede na status odsvojitelja. Posebno pozornost je avtorica namenila analizi...

 1. Congés… pour « prières » Prayers and days off

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Claudine Viard

  2009-04-01

  Full Text Available Les premiers combats de la classe ouvrière se sont portés sur la demande d’une journée de repos, qui par tradition chrétienne a été fixée le dimanche en 1906. Quatre journées de congé à caractère chrétien ont en outre été retenues par le législateur. L’exercice du culte est donc concrètement garanti pour les chrétiens. Avec l’arrivée sur le territoire de la République  de populations de confessions variées, cette organisation du travail apparaît inégalitaire, voire de nature à porter atteinte à la liberté religieuse. Il a été proposé de reconnaître les jours de prières d’autres confessions. Pour l’instant, le législateur n’a pas adopté ces propositions. Mais la question reste posée. Or, la jurisprudence des tribunaux judiciaires et administratifs admet le droit de prier des fidèles des cultes minoritaires, ils peuvent prétendre à un congé lors des fêtes de leur religion dans la mesure où cela n’occasionne pas de perturbation. La consécration de cette jurisprudence souple par le législateur serait de nature à calmer le débat.At the turn of the century, the working classes fought for a day off in the week, which was granted on Sundays by the legislator in 1906. Four additional christian holidays are also legal. So the right to pray is garanteed for christians. As different populations with various faiths settled in France, this organisation has seemed to violate the principle of equality, and religious freedom. There has been a debate on the question whether some of the days of minority religions should also be observed by all the population. But so far, the legislator has not voted any of these proposals. It remains an issue. The French judge has consistently decided that the people of non christian faiths had the right to be granted a day off to pray on these special days, provided it would not cause prejudice to the organisation they work for. It might help to calm the debate if this

 2. Preventiva samomora pri mladostnikih

  OpenAIRE

  Kotnik, Petra

  2014-01-01

  Samomor je vzrok številnim smrtim. Zasledimo ga v različnih literaturah, tako strokovnih, kot laičnih. Samomor predstavlja zelo visoko smrtnost v svetu. Zaradi samomora ljudje umirajo, tako kot za ostalimi boleznimi, ki ogrožajo prebivalstvo. Velik problem je samomor med mladimi, ki so občutljiva skupina, ki samomorilne namene kažejo z drugačnimi znaki, kot odrasle in starejše osebe. Tako kot strokovnjaki bi tudi laiki morali poznati vzroke, dejavnike tveganja in nasploh poznati starostne sku...

 3. Materiali pri kuhinjski opremi

  OpenAIRE

  Koren Maček, Nina

  2015-01-01

  Kako pomemben prostor v našem domu je kuhinja, se zavemo šele tedaj, ko jo tudi sami uporabljamo. Kmalu ugotovimo, da nam hiter življenjski slog ne dopušča, da bi v kuhinji preživeli cele dneve. Včasih je bila kuhinja družabni prostor za družino, danes pa je zaradi prezaposlenosti nemalokrat tretirana bolj kot 'delavnica'. Zato je dobro, da je le-ta zasnovana premišljeno in funkcionalno. Zmotno je prepričanje, da je v kuhinji pomemben le lep videz in dizajn kuhinjske opreme. Seveda tudi t...

 4. Nova libro pri interlingvistiko

  Index Scriptorium Estoniae

  2006-01-01

  Rets rmt.: Blanke, Detlev. Interlinguistische Beiträge : zum Wesen und zur Plansprachen / herausgegeben von Sabine Fiedler. Frankfurt/Main, Berlin ; Bern ; Bruxelles ; New York ; Oxford ; Wien : Europäischer Verlag der Wissenschaften Peter Lang

 5. PAZ, PRI, AND PROGRESS: OCTAVIO PAZ’S POLITICAL, ECONOMIC AND LITERARY STRUGGLE TO INSPIRE REFORM IN TWENTIETH-CENTURY MEXICO

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  D. Gene Pace

  2003-01-01

  Full Text Available Throughout most of the twentieth century; Mexico’s political and economic policies were heavily influenced by the Partido Revolucionario Institutional (PRI. The landmark 1998 victory by Vicente Fox, the first presidential candidate in seven decades to win without the official sanction of the PRI,marked an important milestone in Mexican history; Octavio Paz, an eloquent proponent of political, economic, and social reform, sought for decades to inspire change. This paper seeks to illuminate Paz’s economic philosophy, and to demonstrate how the acclaimed writer, through courageous symbolic action coupled with an inimitable and potent pen, challenged the PRI’s hegemony in Mexico and contributed to the historic election he almost lived to celebrate (an elderly Paz died shortly before the historic 1998 election.“The Aztec ritual of 2 October [1968] in the Plaza de Tlatelolco. . . convinced me to abandon the Mexican Foreign Service.”“October 2, 1968 ended the student movement. It also ended an era in thehistory of Mexico.”

 6. The N-Terminal Domain of the E. coli PriA Helicase Contains Both the DNA- and the Nucleotide-Binding Sites. Energetics of Domain-DNA Interactions and Allosteric Effect of the Nucleotide Cofactors§

  OpenAIRE

  Szymanski, Michal R.; Bujalowski, Paul J.; Jezewska, Maria J.; Gmyrek, Aleksandra M.; Bujalowski, Wlodzimierz

  2011-01-01

  Functional interactions of the E. coli PriA helicase 181N-terminal domain with the DNA and nucleotide cofactors have been quantitatively examined. The isolated 181N-terminal domain forms a stable dimer in solution, most probably reflecting the involvement of the domain in specific cooperative interactions of the intact PriA protein - dsDNA complex. Only one monomer of the domain dimer binds the DNA, i.e., the dimer has one effective DNA-binding site. Although the total site-size of the dimer ...

 7. Sodobni koncept urejanja varnosti in zdravja pri delu v gospodarski družbi - analiza primera v podjetju Metal Ravne d.o.o. : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija Varnost in policijsko delo

  OpenAIRE

  Fedler, Ina

  2012-01-01

  V gospodarskih družbah oziroma v podjetjih je pri lastnikih, vodstvih in zaposlenih vedno več zavedanja, da sta varnost in zdravje ključna faktorja za kakovostno izvajanje delovnih nalog. Tako kot je za posameznika pomembno kakovostno življenje, je za gospodarsko družbo pomembno kakovostno in uspešno poslovanje, ki je ključni dejavnik za poslovne rezultate, zadovoljstvo pri delu, za konkurenčnost, ugled in družbeno odgovornost. Torej, brez dobrega, zadovoljnega in predvsem zdravega kadra uspe...

 8. Patología del sueño en las enfermedades priónicas Sleep disorders in prion diseases

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  T. Ayuso

  2007-01-01

  Full Text Available Las enfermedades priónicas son un grupo de encefalopatías con cambios neurodegenerativos causados por una proteína alterada denominada prión cuyo dato característico es la transmisibilidad. Ocurren la mayoría de las veces de forma esporádica aunque un grupo de ellas son familiares asociadas a mutaciones en el gen de la proteína priónica. El polimorfismo genético parece determinar las diferentes variantes familiares. Una de las más enigmáticas e inhabituales es el Insomnio Letal Familiar (ILF, trastorno hereditario caracterizado por pérdida del sueño fisiológico con estupor onírico, hiperactividad autonómica y motora, y anomalías motoras. La polisomnografía de esta entidad refleja la incapacidad para producir un patrón fisiológico del sueño NREM y REM, así como de las fluctuaciones circadianas hormonales y vegetativas; la transición de vigilia a sueño está marcadamente alterada con desaparición precoz de los husos de sueño. La hipótesis del origen de estos trastornos es la pérdida neuronal talámica, especialmente en los núcleos anterior y dorsomedial, descrita en la neuropatología de estos pacientes; además la PET revela hipofunción de núcleos talámicos, centros responsables del control vigilia-sueño. En la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob las alteraciones de sueño-vigilia no se han considerado características, no obstante, se han encontrado frecuentes alteraciones en los registros electroencefalográficos de sueño. Además de la neurodegeneración talámica puede haber mecanismos etiopatogénicos comunes en las enfermedades priónicas en relación con la función biológica de la proteína priónica.Prion diseases are a group of encephalopathies with neurodegenerative changes caused by an altered protein named prion whose characteristic datum is transmissibility. In most cases they occur in a sporadic form although a group of them are familial associated with mutations in the gene of the prion protein

 9. Sun-induced Chlorophyll fluorescence and PRI improve remote sensing GPP estimates under varying nutrient availability in a typical Mediterranean savanna ecosystem

  Science.gov (United States)

  Perez-Priego, O.; Guan, J.; Rossini, M.; Fava, F.; Wutzler, T.; Moreno, G.; Carvalhais, N.; Carrara, A.; Kolle, O.; Julitta, T.; Schrumpf, M.; Reichstein, M.; Migliavacca, M.

  2015-07-01

  This study investigates the performances of different optical indices to estimate gross primary production (GPP) of herbaceous stratum in a Mediterranean savanna with different Nitrogen (N) and Phosphorous (P) availability. Sun-induced chlorophyll Fluorescence yield computed at 760 nm (Fy760), scaled-photochemical reflectance index (sPRI), MERIS terrestrial-chlorophyll index (MTCI) and Normalized difference vegetation index (NDVI) were computed from near-surface field spectroscopy measurements collected using high spectral resolution spectrometers covering the visible near-infrared regions. GPP was measured using canopy-chambers on the same locations sampled by the spectrometers. We hypothesized that light-use efficiency (LUE) models driven by remote sensing quantities (RSM) can better track changes in GPP caused by nutrient supplies compared to those driven exclusively by meteorological data (MM). Particularly, we compared the performances of different RSM formulations - relying on the use of Fy760 or sPRI as proxy for LUE and NDVI or MTCI as fraction of absorbed photosynthetically active radiation (fAPAR) - with those of classical MM. Results showed significantly higher GPP in the N fertilized experimental plots during the growing period. These differences in GPP disappeared in the drying period when senescence effects masked out potential differences due to plant N content. Consequently, although MTCI was tightly related to plant N content (r2 = 0.86, p < 0.01), it was poorly related to GPP (r2 = 0.45, p < 0.05). On the contrary sPRI and Fy760 correlated well with GPP during the whole measurement period. Results revealed that the relationship between GPP and Fy760 is not unique across treatments but it is affected by N availability. Results from a cross validation analysis showed that MM (AICcv = 127, MEcv = 0.879) outperformed RSM (AICcv = 140, MEcv = 0.8737) when soil moisture was used to constrain the seasonal dynamic of LUE. However, residual analyses

 10. Odpadna embalaža in problem pri odpadni embalaži s pretisnimi omoti v farmacevtskem podjetju Krka d.d.

  OpenAIRE

  Krajnc, Urška

  2015-01-01

  Diplomska naloga obsega problem, ki nastane zaradi čedalje večjega in obsežnejšega nastajanja odpadne embalaže, in konkreten problem, s katerim se srečujejo v farmacevtskem podjetju Krka, d. d., iz Novega mesta. Kot nam je znano, je z odpadki vse več težav. S prostorskega vidika je to kopičenje odpadkov, z okoljskega vidika pa onesnaževanje okolja. Embalaža, ki predstavlja odpadek, ki ga ne potrebujemo več, nam predstavlja predmet, ki ga odvržemo. Pri tem je smiselno premisliti, če je embalaž...

 11. Lower Oligocene non-geniculate coralline red algal (Corallinales, Rhodophyta assemblage from Poljšica pri Podnartu (Upper Carniola, Slovenia

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Luka Gale

  2008-12-01

  Full Text Available The Lower Oligocene Gornji Grad beds from Polj{ica pri Podnartu consist of marly limestone, mudstone, several layers of limestones and two layers of sandstones, and were deposited on a mixed carbonate-siliciclastic ramp.Especially the limestones contain rich fossil fauna and non-geniculate coralline red algae. These were systematicallycollected from four horizons and researched in thin sections under an optical microscope. Genera Lithoporella,Neogoniolithon, Spongites, Lithothamnion, Mesophyllum and Spongites were recognized. Surface area for each genus was calculated and the differences in the coralline assemblages in the four horizons were analysed. Thecorallines originate from two source areas: sandy-muddy bottom of a shallow marine environment, and small coral bioherms with its encrusters.

 12. La proteína priónica celular en el sistema nervioso central de mamíferos. Correlatos anatomoclínicos

  OpenAIRE

  Velayos, J.L. (José Luis); Irujo, A. (A.); Cuadrado-Tejedor, M.; Paternain, B; Ferrer, V.; Moleres, F.J. (Francisco J.)

  2010-01-01

  Introducción La proteína priónica celular patógena (PrPsc) necesita de la presencia de la fisiológica (PrPc) para su propagación y replicación. Se estudia comparativamente la expresión y localización de PrPc en el sistema nervioso central (SNC) de rata, ratón, gato, vaca y humano, mediante técnicas inmunohistoquímicas y de Western blot, con el objetivo de un mejor conocimiento de las prionopatías y de la enfermedad de Alzheimer (EA). Material y métodos Se emplearon encéfalos human...

 13. Entre recette magique d'Al-Bûnî et prière islamique d'al-Ghazali : textes talismaniques d'Afrique occidentale.

  OpenAIRE

  Hamès, Constant

  2014-01-01

  En analysant des recettes et textes talismaniques d'inspiration islamique, écrits en arabe et provenant d'Afrique occidentale, on est amené à distinguer deux types de formulations, chacune permettant, théoriquement, d'obtenir des avantages de tous ordres, notamment de répondre à des besoins individuels. La première formulation peut être rapportée à un type de prière ritualisée (ducâ’ supplique/demande) dont le modèle le plus prégnant dans la culture islamique figure dans l'oeuvre d'al-Ghazâlî...

 14. Guillain André & Pry René. Compétence et incompétence sociales chez l’enfant

  OpenAIRE

  Tartas, Valérie

  2013-01-01

  L’ouvrage Compétence et incompétence sociales chez l’enfant co-écrit par A. Guillain et R. Pry et publié aux Presses universitaires de la Méditerranée en 2012 regroupe différentes recherches des auteurs publiées précédemment dans différents articles ainsi que deux écrits inédits. L’objectif de l’ouvrage est de clarifier la notion de « compétence/incompétence sociales » en jeu dans différentes activités pratiques et sémiotiques (narration graphique, différents types de jeux, usages d’objets te...

 15. Vliv obsahu pryžového granulátu na nízkoteplotní charakteristiky asfaltových směsí

  OpenAIRE

  Doležel, Václav

  2014-01-01

  Cílem bakalářské práce je navržení asfaltového betonu pro velmi tenké vrstvy s použitím asfaltu modifikovaného pryžovým granulátem a provedení zkoušek nízkoteplotních vlastností podle normy ČSN EN 12697-46. The aim of this bachelor’s thesis is the design of asphalt concrete for very thin layers with crumb rubber modified bitumen and the perform of low temperature characteristics tests according to ČSN EN 12697-46 standard. B

 16. La proteína priónica celular: Análisis de su función neuroprotectora y reguladora del ciclo Celular

  OpenAIRE

  Carulla Martí, Patricia

  2013-01-01

  [spa] Las encefalopatías espongiformes transmisibles (EETs) son un conjunto de enfermedades neurodegenerativas letales que afectan tanto animales como humanos. Están causadas por unas partículas proteicas denominadas “priones”, resultantes de la transformación de la proteína priónica celular (PrP(C)) a una forma patogénica denominada PrP(SC), que se acumula en el cerebro en forma de agregados e induce la transformación de más moléculas a expensas de la reducción de los niveles de PrP(C)...

 17. Extracción de una Proteasa Anti-Priónica de Líquenes (Orden: LECANORALES) en Fluido Gástrico e Intestinal Artificial -resumen-

  OpenAIRE

  Ricardo Millán-González; J Ducett; Johnson, C.

  2014-01-01

  La proteína priónica anormal (PrPTSE) es el agente etiológico de las encefalopatías espongiformes trasmisibles. Esta proteína posee una alta resistencia a ser inactivada por agentes químicos y ambientales‚ como la radiación y el calor‚ lo cual le da la capacidad de persistir en la tierra durante un periodo mayor a tres años después de haber sido enterrado‚ generando así una reserva de infectividad. Los líquenes son organismos simbióticos conformados por un hongo y un agente fotosintético que ...

 18. Testna anksioznost in bralne učne strategije pri učencih s primanjkljaji na posameznih področjih učenja

  OpenAIRE

  Rajšp, Petra

  2016-01-01

  S pripisovanjem večje pomembnosti testnih dosežkov s strani šole in družbe doživljajo učenci vedno večji pritisk in anksioznost ob ocenjevalnih situacijah. Visoka testna anksioznost ima lahko negativne posledice na učenčevo telesno in socialno-emocionalno področje kot tudi na kognitivno izvajanje in učno uspešnost učenca. Kljub obsežnemu raziskovanju na tem področju pa ostaja manj raziskan problem testne anksioznosti pri skupini učencev s težavami/motnjami učenja specifične narave, v katero s...

 19. Sun-induced Chlorophyll fluorescence and PRI improve remote sensing GPP estimates under varying nutrient availability in a typical Mediterranean savanna ecosystem

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  O. Perez-Priego

  2015-07-01

  Full Text Available This study investigates the performances of different optical indices to estimate gross primary production (GPP of herbaceous stratum in a Mediterranean savanna with different Nitrogen (N and Phosphorous (P availability. Sun-induced chlorophyll Fluorescence yield computed at 760 nm (Fy760, scaled-photochemical reflectance index (sPRI, MERIS terrestrial-chlorophyll index (MTCI and Normalized difference vegetation index (NDVI were computed from near-surface field spectroscopy measurements collected using high spectral resolution spectrometers covering the visible near-infrared regions. GPP was measured using canopy-chambers on the same locations sampled by the spectrometers. We hypothesized that light-use efficiency (LUE models driven by remote sensing quantities (RSM can better track changes in GPP caused by nutrient supplies compared to those driven exclusively by meteorological data (MM. Particularly, we compared the performances of different RSM formulations – relying on the use of Fy760 or sPRI as proxy for LUE and NDVI or MTCI as fraction of absorbed photosynthetically active radiation (fAPAR – with those of classical MM. Results showed significantly higher GPP in the N fertilized experimental plots during the growing period. These differences in GPP disappeared in the drying period when senescence effects masked out potential differences due to plant N content. Consequently, although MTCI was tightly related to plant N content (r2 = 0.86, p r2 = 0.45, p cv = 127, MEcv = 0.879 outperformed RSM (AICcv = 140, MEcv = 0.8737 when soil moisture was used to constrain the seasonal dynamic of LUE. However, residual analyses demonstrated that MM is predictively inaccurate whenever no climatic variable explicitly reveals nutrient-related changes in the LUE parameter. These results put forward that RSM is a valuable means to diagnose nutrient-induced effects on the photosynthetic activity.

 20. Report on SUJB results achieved in the surveillance of nuclear facilities and radiation protection for 2005. Pt. 1

  International Nuclear Information System (INIS)

  This part of the report consists of the following chapters: (1) State Office for Nuclear Safety; (2) Nuclear safety; (3) Spent fuel, rad-waste management, decommissioning; (4) Transport of nuclear materials, physical protection; (5) Radiation protection; (6) Emergency preparedness; (7) Radiation Monitoring Network in the Czech Republic; (8) Non -proliferation, nuclear, biological and chemical weapons; (9) International cooperation; (10) Science and research; (11) Free access to information; (12) Activities of institutes controlled by the State Office for Nuclear Safety. It is concluded that the operation of all Czech nuclear facilities, including the Dukovany and Temelin nuclear power plants, was safe and reliable in 2005. (P.A.)

 1. Report on SUJB results achieved in the surveillance of nuclear facilities and radiation protection for 2005. Pt. 2

  International Nuclear Information System (INIS)

  This part of the report is devoted to radiological monitoring: (1) Radiation monitoring by the Radiation Monitoring Network, and (2) Monitoring of nuclear facilities. It is concluded that no extraordinary radioactivity release into the environment occurred. No intervention levels were exceeded and no countermeasures for the protection of the public and environment were needed. The variations in the dose rates observed in the measuring points of the Early Warning Network, the air contamination monitoring network and the thermoluminescent dosemeter network were in line with natural background fluctuations and with weather changes in the measuring points. Very low activities of 137Cs were observed in the components of the environment and food chains due to the earlier nuclear weapon tests in the atmosphere and to the Chernobyl accident. As regards liquid and gaseous discharges from Czech nuclear power plants (Temelin and Dukovany) and from the research facility of the Nuclear Research Institute in Rez, no differences were found between the radiological situation in the surroundings of the nuclear facilities and remaining areas of the Czech Republic. (P.A.)

 2. Návrh a posouzení asfaltové směsi s asfaltem modifikovaným pryžovým granulátem

  OpenAIRE

  Hotař, Petr

  2012-01-01

  Cílem bakalářské práce je navržení asfaltového betonu pro velmi tenké vrstvy s použitím asfaltu modifikovaného pryžovým granulátem a provedení zkoušek podle normy ČSN EN 13108-2 a TP 148. Práce vychází z prostudované literatury a respektuje vlastnosti asfaltu modifikovaného pryžovým granulátem. Shrnuty a vyhodnoceny jsou i předpokládané vlastnost velmi tenkých koberců. The aim of bachelor thesis is to design the asphalt concrete for very thin layers using asphalt rubber and to perform labo...

 3. Primerjava stališč do žuželk in znanja o žuželkah pri osnovnošolcih in bodočih učiteljih

  OpenAIRE

  Sedej, Neža

  2016-01-01

  V šolah naj bi učitelji uporabljali metodo izkustvenega učenja/poučevanja, saj je znano, da neposredne izkušnje z živimi organizmi, ki jih učenci pridobijo pri takšnem pouku pomembno pripomorejo k boljšemu razumevanju vsebine, posledično pa tudi k bolj pozitivnim stališčem do organizmov. Znanje, ki ga učenci pri takem pouku pridobijo, je trajnejše (Tomažič, 2009). V raziskavi smo se odločili preveriti, kakšna so stališča učencev in bodočih učiteljev do žuželk ter njihovo znanje o žuželkah. Ra...

 4. PARAMETRIC ANALYSIS ON FLEXURAL CAPACITY OF FLANGE-PLATE CONNECTION CONSIDERING PRYING FORCE%考虑撬力作用影响的法兰连接节点抗弯承载性能参数分析

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  宗亮; 王元清; 石永久

  2011-01-01

  This paper was aimed to obtain the key impact parameters of prying action, which existed in the tensile region of flange-plate connection under bending moment. It took an analysis of four basic kinds of flange-plate connections' flcxural capacity, which was developed by means of finite element method simulation with finite element program ANSYS. The analysis especially studied the effect factors of prying force in the tensile region of connection. The corresponding parametric analysis was developed. It was proved that the thickness of flange-plate, the ratio of outer and inner diameter of flange-plate and the ratio of diameter of tube to the inner edge of bolts had a greater effect on the prying forces. It was suggested that prying forces should be controlled based on the adjustment of these key impact parameters in practical engineering design.%法兰连接节点在弯矩作用下将产生撬力作用。为得到撬力作用的关键影响参数,针对法兰连接节点的4种基本形式,利用有限元分析软件ANSYS,对法兰连接节点抗弯承载性能进行分析,着重考虑影响节点受拉区域撬力作用的各种因素。分析发现,法兰盘厚度、法兰盘内外径之比、管径与螺栓内边距之比等参数的变化对撬力作用影响较大,为撬力作用的控制因素。建议通过控制这些参数来控制撬力作用的大小。

 5. A SNP in pri-miR-10a is associated with recurrent spontaneous abortion in a Han-Chinese population.

  Science.gov (United States)

  Li, Ying; Wang, Xue-Qin; Zhang, Lu; Lv, Xiao-Dan; Su, Xing; Tian, Shi; Liu, Chun-Mei; Ma, Xu; Xia, Hong-Fei

  2016-02-16

  MicroRNA-10a (miR-10a) has a wide range of functions in nearly all mammalian tissues and is involved in the occurrence of many diseases. However, it remains unknown whether miR-10a is associated with human recurrent spontaneous abortion (RSA). In this study, we found that rs3809783 A > T in miR-10a coding region was significantly associated with the increase of the risk of human unexplained RSA (URSA) acquisition in a Han-Chinese population. The T allele of rs3809783 hindered the production of mature miR-10a. A to T substitution in miR-10a rs3809783 repressed cell proliferation and migratory capacity. Further investigation discovered that Bcl-2-interacting mediator (Bim) was the functional target of miR-10a and inversely regulated Bim expression. Dual-luciferase assay indicated that A allele in miR-10a rs3809783 could more effectively suppress Bim expression than T allele. In addition, A to T substitution in miR-10a rs3809783 attenuated the sensibility of cells to progesterone and its antagonist mifepristone. Collectively, our data suggest that rs3809783 A > T in pri-miR-10a may be conductive to the genetic predisposition to RSA by disrupting the production of mature miR-10a and reinforcing the expression of Bim. PMID:26824181

 6. Dvouvrstvý koberec drenážní s asfaltem modifikovaným pryžovým granulátem

  OpenAIRE

  Klimeš, Petr

  2012-01-01

  Cílem této práce je zpracovat rešerši literatury týkající se použití dvouvrstvých drenážních systémů, určit zásady pro návrh směsí typu asfaltový koberec drenážní. Jsou navrženy směsi drenážního koberce PA 8, PA 11 a PA 16 s odlišným dávkováním asfaltu modifikovaného pryžovým granulátem. Je stanovena odolnost vůči účinkům vody, drenážní schopnost a ztráta částic všech směsí. Byla rovněž stanovena odolnost dvouvrstvého PA 8 a PA 11 vůči vzniku trvalých deformací a drenážní schopnosti. Laborato...

 7. The exploitation of micromorphological parameters for identification in the section / Mentha Využitie mikromorfologických parametrov pri identifikácii v sekcii Mentha

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Fialová S.

  2015-06-01

  Full Text Available Identifikacia druhov v rode Mentha L. je obzvlašť naročna. Je to sposobene ľahkym križenim podporenym gynodioeciou, ktora je ďalej skomplikovana polymorfizmom, pestovanim, polyploiditou a vegetativnym rozmnožovanim, čo vysvetľuje genetickopopulačne a mikroevolučne pozadie premenlivosti v rode Mentha. V tejto praci sme študovali využitie mikromorfologickych a fytochemickych parametrov pri identifikacii a charakterizacii vybranych druhov rodu Mentha. Na spodnej pokožke listov 20 populacii Mentha sme stanovili veľkosť a počet „žliazok typu Lamiaceae“. Silicu sme analyzovali pomocou GC MS. Identifikovali a charakterizovali sme populacie druhov M. × piperita, M. spicata, M. spicata subsp. condensata, M. spicata var. crispa, M. spicata var. citrata, M. × gentilis, M. aquatic, M. arvensis a M. longifolia. Sledovanie veľkosti a počtu „žliazok typu Lamiaceae prispievaju k charakterizacii niektorych druhov Mentha (najma M. longifolia a M. × piperita.

 8. Synthesis, structural characterization, and spectroscopy of the cadmium-cadmium bonded molecular species Ar'CdCdAr' (Ar' = C6H3-2,6-(C6H3-2,6-Pri2)2).

  Science.gov (United States)

  Zhu, Zhongliang; Fischer, Roland C; Fettinger, James C; Rivard, Eric; Brynda, Marcin; Power, Philip P

  2006-11-29

  The synthesis and first structural characterization of a cadmium-cadmium bonded molecular compound Ar'CdCdAr' (Ar' = C6H3-2,6-(C6H3-2,6-Pri2)2) are reported. The existence of the Cd-Cd bond was established by 113Cd NMR spectroscopy and X-ray diffraction (Cd-Cd = 2.6257(5) A). Like its group 12 analogue Ar'ZnZnAr', DFT calculations showed that Ar'CdCdAr' had significant p-character in the Cd-Cd sigma-bonding HOMO. PMID:17117840

 9. Uporaba DNA označevalcev za preverjanje porekla pri ovcah in določanja očetovstva v čredah z več plemenskimi ovni

  OpenAIRE

  Volčič, Tomaž; Kompan, Drago; Dovč, Peter; Horvat, Simon

  2014-01-01

  Rodovniški podatki kontroliranih tropov so bistvenega pomena za rejce ovc in izvajanje selekcijskih programov. V tej študiji smo preverili, če je mono z osmimi molekularno genetskimi označevalci ter uporabo računalniškega programa ATLAS preveriti skladnost podatkov v več-generacijskih rodovnikih jezersko-solčavske in oplemenjene jezersko-solčavske pasme. Ugotovili smo 90,9% točnost beleženja rodovniških podatkov, medtem ko smo neskladja ugotovili pri štirih družinah od 44-ih. V dveh primerih ...

 10. Aplikácia polosuchých kultivácií pri príprave cereálnych výrobkov obohatených o polynenasýtené mastné kyseliny

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Čertík, M.; Bolyó, Juraj; Dodok, L.

  Bratislava: Vydavateľstvo STU, 2005 - (Staruch, L.; Morávková, H.), s. 44-49 ISBN 80-227-2300-2. [Zjazd Slovenskej spoločnosti pre poľnohospodárske, lesnícke, potravinárske a veterinárne vedy pri SAV /7./. Bratislava (SK), 08.09.2005] Grant ostatní: MP SR(SK) SP 27/28 OE 02/028; MŠ SR(SK) VEGA1/2390/05 Institutional research plan: CEZ:AV0Z40720504 Keywords : solid state fermentation * fungi * gamma-linolenic acid Subject RIV: CE - Biochemistry

 11. RUNE IN KOMUNIKACIJA PRI GERMANIH

  OpenAIRE

  Kolšek, Nina

  2011-01-01

  Ljudstva, ki jih je Julij Cesar v "De bello Gallico" združil pod skupnim imenom Germani, so večinoma predstavljena kot preprosti barbari, ki so znali le ropati in loviti divjad. Ta slika, ki je Cesarju služila predvsem za zastrahovanje, je na žalost marsikje ostala do danes, čeprav nam arheologija danes dokazuje, da je zelo daleč od resnice. Tudi o pismenosti Germanov se načeloma govori šele od nastanka rokopisov v samostanih na germanskih tleh. Dejstvo, da so Germani imeli svoj črkopis, ki s...

 12. Kako brati "Krst pri Savici"

  OpenAIRE

  Paternu, Boris

  2015-01-01

  Prešeren's epic poem "The Baptism on the Savica" is one of the cornerstone works of Slovene literature. The present study presents a few fundamentally different readings of Prešeren's epis poem and dissimilar orientations in its action, i.e., four essentially different views of the poem.

 13. A Simple and High-Throughput Analysis of Amatoxins and Phallotoxins in Human Plasma, Serum and Urine Using UPLC-MS/MS Combined with PRiME HLB μElution Platform.

  Science.gov (United States)

  Zhang, Shuo; Zhao, Yunfeng; Li, Haijiao; Zhou, Shuang; Chen, Dawei; Zhang, Yizhe; Yao, Qunmei; Sun, Chengye

  2016-01-01

  Amatoxins and phallotoxins are toxic cyclopeptides found in the genus Amanita and are among the predominant causes of fatal food poisoning in China. In the treatment of Amanita mushroom poisoning, an early and definite diagnosis is necessary for a successful outcome, which has prompted the development of protocols for the fast and confirmatory determination of amatoxins and phallotoxins in human biological fluids. For this purpose, a simple, rapid and sensitive multiresidue UPLC-MS/MS method for the simultaneous determination of α-amanitin, β-amanitin, γ-amanitin, phalloidin (PHD) and phallacidin (PCD) in human plasma, serum and urine was developed and validated. The diluted plasma, serum and urine samples were directly purified with a novel PRiME technique on a 96-well μElution plate platform, which allowed high-throughput sample processing and low reagent consumption. After purification, a UPLC-MS/MS analysis was performed using positive electrospray ionization (ESI+) in multiple reaction monitoring (MRM) mode. This method fulfilled the requirements of a validation test, with good results for the limit of detection (LOD), lower limit of quantification (LLOQ), accuracy, intra- and inter-assay precision, recovery and matrix effects. All of the analytes were confirmed and quantified in authentic plasma, serum and urine samples obtained from cases of poisoning using this method. Using the PRiME μElution technique for quantification reduces labor and time costs and represents a suitable method for routine toxicological and clinical emergency analysis. PMID:27153089

 14. A Simple and High-Throughput Analysis of Amatoxins and Phallotoxins in Human Plasma, Serum and Urine Using UPLC-MS/MS Combined with PRiME HLB μElution Platform

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Shuo Zhang

  2016-05-01

  Full Text Available Amatoxins and phallotoxins are toxic cyclopeptides found in the genus Amanita and are among the predominant causes of fatal food poisoning in China. In the treatment of Amanita mushroom poisoning, an early and definite diagnosis is necessary for a successful outcome, which has prompted the development of protocols for the fast and confirmatory determination of amatoxins and phallotoxins in human biological fluids. For this purpose, a simple, rapid and sensitive multiresidue UPLC-MS/MS method for the simultaneous determination of α-amanitin, β-amanitin, γ-amanitin, phalloidin (PHD and phallacidin (PCD in human plasma, serum and urine was developed and validated. The diluted plasma, serum and urine samples were directly purified with a novel PRiME technique on a 96-well μElution plate platform, which allowed high-throughput sample processing and low reagent consumption. After purification, a UPLC-MS/MS analysis was performed using positive electrospray ionization (ESI+ in multiple reaction monitoring (MRM mode. This method fulfilled the requirements of a validation test, with good results for the limit of detection (LOD, lower limit of quantification (LLOQ, accuracy, intra- and inter-assay precision, recovery and matrix effects. All of the analytes were confirmed and quantified in authentic plasma, serum and urine samples obtained from cases of poisoning using this method. Using the PRiME μElution technique for quantification reduces labor and time costs and represents a suitable method for routine toxicological and clinical emergency analysis.

 15. A Simple and High-Throughput Analysis of Amatoxins and Phallotoxins in Human Plasma, Serum and Urine Using UPLC-MS/MS Combined with PRiME HLB μElution Platform

  Science.gov (United States)

  Zhang, Shuo; Zhao, Yunfeng; Li, Haijiao; Zhou, Shuang; Chen, Dawei; Zhang, Yizhe; Yao, Qunmei; Sun, Chengye

  2016-01-01

  Amatoxins and phallotoxins are toxic cyclopeptides found in the genus Amanita and are among the predominant causes of fatal food poisoning in China. In the treatment of Amanita mushroom poisoning, an early and definite diagnosis is necessary for a successful outcome, which has prompted the development of protocols for the fast and confirmatory determination of amatoxins and phallotoxins in human biological fluids. For this purpose, a simple, rapid and sensitive multiresidue UPLC-MS/MS method for the simultaneous determination of α-amanitin, β-amanitin, γ-amanitin, phalloidin (PHD) and phallacidin (PCD) in human plasma, serum and urine was developed and validated. The diluted plasma, serum and urine samples were directly purified with a novel PRiME technique on a 96-well μElution plate platform, which allowed high-throughput sample processing and low reagent consumption. After purification, a UPLC-MS/MS analysis was performed using positive electrospray ionization (ESI+) in multiple reaction monitoring (MRM) mode. This method fulfilled the requirements of a validation test, with good results for the limit of detection (LOD), lower limit of quantification (LLOQ), accuracy, intra- and inter-assay precision, recovery and matrix effects. All of the analytes were confirmed and quantified in authentic plasma, serum and urine samples obtained from cases of poisoning using this method. Using the PRiME μElution technique for quantification reduces labor and time costs and represents a suitable method for routine toxicological and clinical emergency analysis. PMID:27153089

 16. Evasion spirituelle autorisée : en détention, prière de réinsérer Spiritual escape: in jail, prayer for rehabilitation

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sara Liwerant

  2009-04-01

  Full Text Available Comment le droit français envisage la prière dans ses prisons républicaines ? Une lecture attentive du Code de procédure pénale révèle que l’exercice religieux en prison est reconnu au titre de la réinsertion et non comme une liberté individuelle. Entendue essentiellement comme un exercice collectif, les prières justifient des aménagements de la détention afin de répondre aux exigences du principe d’égalité et à l’horizon obligé de la réinsertion.How does the French law perceive the question of the prayer in prison? A analysis of the "penal process" reveals that the notion of rehabilitation justifies the right to exercice a religious belief and is not perceived as an individual right. The law recognises that the allowance of prayer in prison encourages rehabilitation and yet respects the principal of non-discrimination as a collective activity and not as an act of faith.

 17. Anxiety, Self-Esteem and Coping With Stress in Secondary School Students in Relation to Involvement in Organized Sports / Anksioznost, Samospoštovanje In Spoprijemanje S Stresom Pri Srednješolcih V Povezavi Z Vključenostjo V Organizirano Športno Aktivnost

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Dolenc Petra

  2015-09-01

  Full Text Available Cilj. Namen raziskave je bil preučiti raven samospoštovanja in anksioznosti ter uporabo različnih strategij spoprijemanja s stresom pri srednješolskih mladostnikih v povezavi z vključenostjo v redno in organizirano športno vadbo.

 18. Darbuotojų, dirbančių X prekybos centre, požiūris į genetiškai modifikuotų maisto produktų ir maisto priedų vartojimą

  OpenAIRE

  Klimaitė, Vaida

  2013-01-01

  Darbo tikslas. Įvertinti darbuotojų požiūrį į genetiškai modifikuotų maisto produktų ir maisto priedų vartojimą. Darbo uždaviniai: 1. Nustatyti darbuotojų požiūrį į genetiškai modifikuotus maisto produktus. 2. Nustatyti darbuotojų požiūrį į maisto priedus. 3. Įvertinti pagrindinius veiksnius sąlygojančius maisto produktų pasirinkimą. Tyrimo metodika. Tyrimo metu buvo išdalinta 190 anketų. Gauta užpildyta 160 anketų. Atsakymo į anketos klausimus dažnis – 84,2 proc. Apklausos d...

 19. Návrh a posouzení asfaltového betonu pro ložní vrstvy s asfaltem modifikovaným pryžovým granulátem

  OpenAIRE

  Musílek, Lukáš

  2013-01-01

  V diplomové práci je proveden návrh asfaltového betonu pro ložní vrstvy s použitím nízkoviskózního a vysokoviskózního asfaltu modifikovaného pryžovým granulátem. Na těchto směsích jsou provedeny vybrané funkční laboratorní zkoušky (nízkoteplotní vlastnosti, tuhost a odolnost vůči únavě) a odolnosti proti účinkům vody a výsledky jsou vzájemně porovnány. The design of asphalt concrete for binder courses with high-viscosity asphalt rubber and low-viscosity asphalt rubber is carried out in the...

 20. Odnos med jezikovno učljivostjo in učno motiviranostjo učencev 5. razreda osnovne šole pri angleščini

  OpenAIRE

  Lavrič, Tina

  2015-01-01

  V magistrskem delu smo raziskovali odnos med jezikovno učljivostjo in učno motiviranostjo učencev 5. razreda pri angleščini. V teoretičnem delu so navedeni dejavniki, ki vplivajo na učenje tujega jezika, natančneje pa je opredeljen koncept jezikovne učljivosti in načini merjenja le te. Značilnosti učne motivacije učencev so opisane v posebnem razdelku, kjer je izpostavljena učna motiviranost učencev za učenje tujih jezikov ter njeno spodbujanje s strani učiteljev in staršev. Predstavljene so ...

 1. Perfil político de los diputados mexicanos federales del pan y pri de la LXI Legislatura: apuntes para un estudio cualitativo de los políticos

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mónica Montaño Reyes

  2014-01-01

  Full Text Available El descontento ante la democracia ha pro - vocado que el estudio del capital humano que dirige las instituciones representativas cobre relevancia. En este artículo se analiza el perfil político de 382 diputados federales del Partido Acción Nacional ( pan y del Partido Revolucionario Institucional ( pri de la lxi Legislatura. El análisis contem - pla sus competencias profesionales, su trayectoria y su experiencia política. Los resultados muestran datos relevantes sobre los personajes que ejercen los puestos de representación política en México; la revisión de sus competencias personales y de su trayectoria profesional lleva a concluir que la carrera política es un factor de gran importancia para el mejor funcionamiento de la democracia representativa.

 2. Preliminary evidence for association of genetic variants in pri-miR-34b/c and abnormal miR-34c expression with attention deficit and hyperactivity disorder.

  Science.gov (United States)

  Garcia-Martínez, I; Sánchez-Mora, C; Pagerols, M; Richarte, V; Corrales, M; Fadeuilhe, C; Cormand, B; Casas, M; Ramos-Quiroga, J A; Ribasés, M

  2016-01-01

  Attention deficit and hyperactivity disorder (ADHD) is a prevalent neurodevelopmental disorder characterized by impairment to sustain attention and inability to control impulses and activity level. The etiology of ADHD is complex, with an estimated heritability of 70-80%. Under the hypothesis that alterations in the processing or target binding of microRNAs (miRNAs) may result in functional alterations predisposing to ADHD, we explored whether common polymorphisms potentially affecting miRNA-mediated regulation are involved in this psychiatric disorder. We performed a comprehensive association study focused on 134 miRNAs in 754 ADHD subjects and 766 controls and found association between the miR-34b/c locus and ADHD. Subsequently, we provided preliminary evidence for overexpression of the miR-34c-3p mature form in peripheral blood mononuclear cells of ADHD subjects. Next, we tested the effect on gene expression of single-nucleotide polymorphisms within the ADHD-associated region and found that rs4938923 in the promoter of the pri-miR-34b/c tags cis expression quantitative trait loci for both miR-34b and miR-34c and has an impact on the expression levels of 681 transcripts in trans, including genes previously associated with ADHD. This gene set was enriched for miR-34b/c binding sites, functional categories related to the central nervous system, such as axon guidance or neuron differentiation, and serotonin biosynthesis and signaling canonical pathways. Our results provide preliminary evidence for the contribution to ADHD of a functional variant in the pri-miR-34b/c promoter, possibly through dysregulation of the expression of mature forms of miR-34b and miR-34c and some target genes. These data highlight the importance of abnormal miRNA function as a potential epigenetic mechanism contributing to ADHD. PMID:27576168

 3. Doenças priônicas: avaliação dos riscos envolvidos na utilização de produtos de origem bovina Prionic disease: evaluation of the risks involved in using products of bovine origin

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Omar Lupi

  2003-02-01

  Full Text Available Os príons são proteínas que se mostram capazes de auto-replicação apesar de, para isso, alterar o metabolismo celular. São responsáveis por inúmeras doenças em animais e no ser humano (doenças priônicas, todas elas fatais. Essas moléstias apresentam enorme variabilidade quanto ao período de incubação, de alguns meses a 40 anos. Os príons acumulam-se e destroem os neurônios, provocando quadros conhecidos como encefalopatias espongiosiformes. Discute-se a apresentação clínica, epidemiológica e histórica das doenças priônicas. O foco maior de discussão recai, no entanto, na possibilidade teórica da transmissão iatrogênica dos príons por meio das formulações tópicas que utilizam ceramidas (cerebrosídeos ou placenta de origem bovina, assim como pelo risco representado por alguns procedimentos dermatológicos, como transplantes da pele e implantes de colágeno.A prion is a protein that is capable of self replication, thereby altering a cell's metabolism. It is responsible for a number of human and animal diseases (prionic diseases, all of which are always lethal. These diseases have enormous variability in their incubation periods, ranging from a few months to forty years. Prions accumulate and destroy nerve cells, causing spongiform encephalopathy. We discuss the clinical picture, epidemiology, and historical background of prionic diseases. The major focus of the discussion lies, however, on the theoretical possibility of iatrogenic transmission of prion infection due to topical formulations using ceramides (cerebrosides or placenta of bovine origin, as well as the risk represented by some dermatological procedures such as skin grafts and collagen implants.

 4. Substrate-dependent post-annealing effects on the strain state and electrical transport of epitaxial La5/8-yPryCa3/8MnO3 films

  International Nuclear Information System (INIS)

  Large scale electronic phase separation (EPS) between ferromagnetic metallic and charge-ordered insulating phases in La5/8-yPryCa3/8MnO3 (y = 0.3) (LPCMO) is very sensitive to the structural changes. This work investigates the effects of post-annealing on the strain states and electrical transport properties of LPCMO films epitaxially grown on (001)pc SrTiO3 (tensile strain), LaAlO3 (compressive strain) and NdGaO3 (near-zero strain) substrates. Before annealing, all the films are coherent-epitaxial and insulating through the measured temperature range. Obvious change of film lattice is observed during the post-annealing: the in-plane strain in LPCMO/LAO varies from −1.5% to −0.1% while that in LPCMO/STO changes from 1.6% to 1.3%, and the lattice of LPCMO/NGO keeps constant because of the good lattice-match between LPCMO and NGO. Consequently, the varied film strain leads to the emergence of metal-insulator transitions (MIT) and shift of the critical transition temperature in the electrical transport. These results demonstrate that lattice-mismatch combined with post-annealing is an effective approach to tune strain in epitaxial LPCMO films, and thus to control the EPS and MIT in the films

 5. Long-scale phase separation versus homogeneous magnetic state in (La1-yPry)0.7Ca0.3MnO3: A neutron diffraction study

  International Nuclear Information System (INIS)

  The magnetic structure of the series (La1-yPry)0.7Ca0.3MnO3 for y from 0.5 to 1.0 has been studied by neutron powder diffraction in the temperature range from 10 to 293 K and in external magnetic fields up to 4 T. The phase diagram has a border region of concentrations 0.6≤y≤0.8 separating the homogeneous ferromagnetic (FM) metallic and canted antiferromagnetic (AFM) insulating states. In this region the low-temperature magnetic state is macroscopically (>103 A) separated into AFM and FM phases. The FM phase has a small noncollinearity, presumably due to interfaces to the AFM phase. The macroscopical clusters can be induced by disorder on the carrier's hopping amplitude caused by natural dispersion of the A cation radius near the metal-insulator transition around y=0.7. For the concentrations y≥0.9 the long-range ordered magnetic state is homogeneous with a canted AFM structure. The total long-range ordered magnetic moment of the Mn ion shows a steplike decrease from μMn=3.4μB to 2.5μB as a function of Pr concentration at the transition to a homogeneous canted antiferromagnetic (CAF) state. The spatial inhomogeneities can still be present for y≥0.9, according to the reduced μMn value, but the Mn spins between the homogeneously CAF-ordered moments have to be either short-range ordered or paramagnetic. In addition, a ferromagnetic contribution of the Pr moments parallel to the ferromagnetic component of Mn moments is found for y>0.6. The moment of Pr scales with the ferromagnetic Mn moment rather than with the Pr concentration and thus presumably induced by Mn

 6. Effect of phase separation induced supercooling on magnetotransport properties of epitaxial La5/8−yPryCa3/8MnO3 (y≈0.4 thin film

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sandeep Singh

  2015-02-01

  Full Text Available Thin films of La5/8−yPryCa3/8MnO3 (y≈0.4 have been grown on single crystal SrTiO3 (001 by RF sputtering. The structural and surface characterizations confirm the epitaxial nature of these film. However, the difference between the ω-scan of the (002 and (110 peaks and the presence of pits/holes in the step-terrace type surface morphology suggests high density of defect in these films. Pronounced hysteresis between the field cooled cooling (FCC and field cooled warming (FCW magnetization measurements suggest towards the non-ergodic magnetic state. The origin of this nonergodicity could be traced to the magnetic liquid like state arising from the delicacy of the coexisting magnetic phases, viz., ferromagnetic and antiferromagnetic-charge ordered (FM/AFM-CO. The large difference between the insulator metal transitions during cooling and warming cycles (TIMC ∼ 64 K and TIMW ∼ 123 K could be regarded as a manifestation of the nonergodicity leading to supercooling of the magnetic liquid while cooling. The nonergodicity and supercooling are weakened by the AFM-FM phase transition induced by an external magnetic field. TIM and small polaron activation energy corresponding the magnetic liquid state (cooling cycle vary nonlinearly with the applied magnetic field but become linear in the crystalline solid state (warming cycle. The analysis of the low temperature resistivity data shows that electron-phonon interaction is drastically reduced by the applied magnetic field. The resistivity minimum in the lower temperature region of the self-field warming curve has been explained in terms of the Kondo like scattering in the magnetically inhomogeneous regime.

 7. Effect of phase separation induced supercooling on magnetotransport properties of epitaxial La5/8−yPryCa3/8MnO3 (y≈0.4) thin film

  International Nuclear Information System (INIS)

  Thin films of La5/8−yPryCa3/8MnO3 (y≈0.4) have been grown on single crystal SrTiO3 (001) by RF sputtering. The structural and surface characterizations confirm the epitaxial nature of these film. However, the difference between the ω-scan of the (002) and (110) peaks and the presence of pits/holes in the step-terrace type surface morphology suggests high density of defect in these films. Pronounced hysteresis between the field cooled cooling (FCC) and field cooled warming (FCW) magnetization measurements suggest towards the non-ergodic magnetic state. The origin of this nonergodicity could be traced to the magnetic liquid like state arising from the delicacy of the coexisting magnetic phases, viz., ferromagnetic and antiferromagnetic-charge ordered (FM/AFM-CO). The large difference between the insulator metal transitions during cooling and warming cycles (TIMC ∼ 64 K and TIMW ∼ 123 K) could be regarded as a manifestation of the nonergodicity leading to supercooling of the magnetic liquid while cooling. The nonergodicity and supercooling are weakened by the AFM-FM phase transition induced by an external magnetic field. TIM and small polaron activation energy corresponding the magnetic liquid state (cooling cycle) vary nonlinearly with the applied magnetic field but become linear in the crystalline solid state (warming cycle). The analysis of the low temperature resistivity data shows that electron-phonon interaction is drastically reduced by the applied magnetic field. The resistivity minimum in the lower temperature region of the self-field warming curve has been explained in terms of the Kondo like scattering in the magnetically inhomogeneous regime

 8. Proposal of Dole pri Litiji settlement development

  OpenAIRE

  Berčon, Marko

  2006-01-01

  I have made an appraisal of functioning of public local water system supply Golišče in Municipality of Litija. Based on preserved projects, oral tradition and personal physical terrain notes, I have assessed the situation of existing local water supply system Golišče. This was the basis for geodetic shot of water supply system route, which was placed into muster Cadastre of economic public infrastructure. I have checked the condition of pipeline materials through past experiences of this wate...

 9. POMEN TRANSPORTNIH ZAVAROVANJ PRI KONTEJNERSKEM POMORSKEM TRANSPORTU

  OpenAIRE

  Merc Kunej, Domen

  2014-01-01

  V diplomskem seminarju smo preučili pomen transportnih zavarovanj v pomorskem transportu s poudarkom na kontejnerskem transportu. V prvem delu smo opredelili pomorski transport in naraščajočo potrebo po kontejnerizaciji tovora za zagotovitev ekonomske učinkovitosti, nakar smo predstavili vrste pomorskih transportnih zavarovanj ter njihov vpliv na pomorski transport. V naslednjem delu diplomskega seminarja smo preučili razmere na trgu pomorskih transportnih zavarovanj s poudarkom na zavarovan...

 10. VLOGA OČETA PRI VZGOJI OTROK

  OpenAIRE

  Planinc, Mateja

  2011-01-01

  Oče je oseba, ki od zunaj in na drugačen način kot mati doživlja otroka. Oče lahko že v nosečnosti otroka ves čas spremlja, se zanima zanj, se zaveda njegovega razvoja, ni pa z otrokom neposredno povezan, za razliko od matere, ki otroka in njegov razvoj sodoživlja. Ta pomembna razlika med očetom in materjo ostaja tudi, ko se otrok rodi, saj mati po navadi kar intuitivno začuti, kaj otrok potrebuje. Oče in mati sta soustvarjalca otrokove osebnosti od rojstva dalje. Oče po rojstvu otroka nudi n...

 11. POMOČ UČENCEM PRI MATEMATIKI

  OpenAIRE

  Šoštarič, Helena

  2009-01-01

  V diplomski nalogi je, po pregledu nekatere literature s tega področja, predstavljeno, kaj je diskalkulija, kako jo odkrijemo in kako takim otrokom najprimerneje nudimo pomoč. Uporabljeni so anketni vprašalniki za 85 učiteljev in 80 študentov razrednega pouka. Podatki teh anketnih vprašalnikov so analizirani glede na stopnjo izobrazbe, glede na povprečno oceno študentov ter glede na delovno dobo in razred, v katerem učitelj poučuje. Ugotovljeno je, da imajo tako učitelji kot tudi študenti nek...

 12. Tehniki i metodi pri etnokoreoloski istrazuvanja

  OpenAIRE

  Janevski, Vladimir

  2011-01-01

  potrebata od etnokoreoloski istrazuvanja se pojavuva uste kon krajot na 19 vek. Uste vo toj period se nagovestuva deka nekoi igraorni kulturni pojavi se na izumiranje i se ukazuva na potrebata deka tie segmenti od kulturnoto ziveenje treba da se soberat, klasificiraat i tehnicki obrabotat.

 13. O svetih genealogijah pri Antigoni in Savitri:

  OpenAIRE

  Škof, Lenart

  2015-01-01

  This article deals with the ethical significance of unwritten laws in ancient Greek religion and in the play Antigone. The interpretation focuses on Antigone as read by Luce Irigaray. The second part of the article features a comparative study of Savitri's role in the Indian epic poem the Mahabharata, which proves that the legend of Savitri is characterized by similar cosmic relations or symbols as the religious background in Antigone. Članek se ukvarja z etičnim pomenom nenapisanih zakono...

 14. ZADOVOLJSTVO ZAPOSLENIH PRI DELU V CASINO AURORA

  OpenAIRE

  Mijanović, Nina

  2015-01-01

  Samo zadovoljni zaposleni lahko pripomorejo k uspehu podjetja. Zadovoljstvo občuti vsak posameznik zase, saj različni dejavniki zadovoljstva različno vplivajo na vsakega posameznika. Dejavnikov zadovoljstva je veliko: vpliv medsebojnih odnosov, organizacijska klima in kultura, komunikacija, motivacija, način vodenja. Najpomembnejši motivacijski dejavnik je denar (plača), ki pa je lahko negativen dejavnik zadovoljstva – če je plačilo prenizko, so zaposleni nezadovoljni in demotivirani za delo...

 15. VLOGA VODITELJSTVA PRI OBVLADOVANJU INOVACIJSKEGA PROCESA

  OpenAIRE

  Trtnik, Maja

  2015-01-01

  Uspeh podjetja je v veliki meri odvisen od njegove inovativnosti in sposobnosti vpeljave novih inovacij na trg. Inovacije so ponavljajoč se proces, ki nastanejo z vztrajnim razmišljanjem in trdim delom vseh, ki so vključeni v proces. Podjetja, ki želijo biti inovativna potrebujejo inovativnega managerja, čigar vloga je, da s svojimi sposobnostmi ustvarja nove ideje, da je komunikativen in, da posledično spodbuja ustvarjalnost in inovacije. Namen diplomskega dela je opredeliti delovanje ino...

 16. Optimiranje odrezavanja gradientnega materiala pri frezanju

  OpenAIRE

  Irgolič, Tomaž

  2015-01-01

  Uvajanje tehnologije laserskega navarjanja kovinskih materialov s postopkom LENS v zadnjem času pridobiva na veljavi in uporabnosti za namene popravila strojnih delov in gravur preoblikovalnih orodij. Kljub zelo dobrim dosežkom navarjanja plasti kovinskih materialov, je še vedno potrebna naknadna obdelava navarov s postopki odrezavanja. Dosedanji način poobdelave navarjene površine je bil s postopkom brušenja. Način brušenja navarjenih plasti je dal do sedaj ustrezne rezultate. Slabost br...

 17. VPLIV GOVORICE TELESA PRI ZAPOSLITVENEM RAZGOVORU

  OpenAIRE

  Manjalli, Sara

  2013-01-01

  Naši gibi so odraz naših misli, svoje misli pa težko kontroliramo, zato lahko rečemo, da težko kontroliramo svoje gibe, geste, kretnje, mimiko. Govorica telesa, kot del nebesedne komunikacije je niz sporočil, ki jih sogovorniku, bolj kot zavedno, posredujemo podzavestno. Izraža naše iskreno mnenje, resnična stališča, ki jih kdaj pa kdaj, zaradi različnih razlogov, skušamo prirediti ali skriti. Če smo pozorni nanje, lahko sogovornika opazujemo in med njegovim govorjenjem preverjamo njegovo uje...

 18. Nujni postopki pri bolniku s pnevmotoraksom

  OpenAIRE

  Janežič, Niko

  2014-01-01

  V diplomskem delu smo predstavili pnevmotoraks kot nujno stanje, nujni postopki ob nastanku obolenja ter kompetence medicinske sestre v bolnišničnem in predhospitalnem okolju. V prvem delu diplomske naloge je predstavljena anatomija in fiziologija dihal. Poznavanje in razumevanje tega poglavja je ključ za razumevanje nadaljnjih poglavij. V nadaljevanju je predstavljen pnevmotoraks, vrste pnevmotoraksov, klinična slika, patofiziologija, etiologija, epidemiologija, diferencialna diagnoza pnevmo...

 19. Zgodovinski mejniki pri gospodarjenju z idrijskimi gozdovi

  OpenAIRE

  Lampe, Katarinca

  2015-01-01

  Na podlagi zgodovinskih virov smo analizirali gospodarjenje z gozdovi na Idrijskem z namenom, da bi opredelili kljucne mejnike v razvoju gospodarjenja.Z odkritjem rudnika leta 1490 se je pricelo krcenje gozdov. Konec 16. stoletja so zgradili prve lesene klavže, z njihovo pomocjo so na izviren in tehnološko dovršen nacin plavili les iz oddaljenih gozdov do mesta.Še globlje v gozd so segli z gozdno železnico v zacetku 19. stoletja. Izkorišcen gozd ni vec zadovoljeval socialnih in gospodarskih p...

 20. O svetih genealogijah pri Antigoni in Savitri:

  OpenAIRE

  Škof, Lenart

  2015-01-01

  This article deals with the ethical significance of unwritten laws in ancient Greek religion and in the play Antigone. The interpretation focuses on Antigone as read by Luce Irigaray. The second part of the article features a comparative study of Savitri's role in the Indian epic poem the Mahabharata, which proves that the legend of Savitri is characterized by similar cosmic relations or symbols as the religious background in Antigone.

 1. Odprti pouk pri predmetu spoznavanje okolja:

  OpenAIRE

  Hus, Vlasta; Ivanuš-Grmek, Milena

  2006-01-01

  The article presents the results of research conducted in spring 2005 on a sample of teachers in the first three years of the nine-year primary school. We wanted to know which didactic strategies teachers use in their classes on environmental education, how frequently they use them and whether there are statistically significant differences between teachers in the frequency of using individual didactic strategies with regard to the time of the school's introduction of the nine-year programme....

 2. Primjena ultrazvuka visokog intenziteta pri obradi hrane

  OpenAIRE

  Brnčić, Mladen; Tripalo, Branko; Penava, Antonia; Karlović, Damir; Ježek, Damir; Topić, Dražen Vikić; Karlović, Sven; Bosiljkov, Tomislav

  2009-01-01

  U posljednje vrijeme su mnoga istraživanja usmjerena na razvoj novih, blažih tehnika obrade hrane za koje se pretpostavlja da mogu zamijeniti neke tradicionalne toplinski temeljene procese prerade u prehrambenoj industriji, radi dobivanja prehrambenih proizvoda visoke kvalitete. Sačuvani i unaprijeđeni, aroma, okus, miris, vizualni izgled, boja, teksturalna i nutritivna svojstva samo su neke značajke na taj način obrađene hrane. Tako se u prvom redu istražuje primjena visokog hidrostatskog tl...

 3. PROMJENE KEMIJSKIH SVOJSTAVA STAJSKIH GNOJIVA PRI KOMPOSTIRANJU

  OpenAIRE

  Marija VUKOBRATOVIĆ; Lončarić, Zdenko; Vukobratović, Želimir; Dadaček, Nada

  2008-01-01

  Suvremena poljoprivredna proizvodnja, pored proizvodnje dostatne količine hrane, mora proizvoditi visokokvalitetnu hranu, ali i očuvati okoliš, prvenstveno očuvanjem tala, kao prirodnog i obnovljivog, ali iscrpljivoga resursa. Očuvanje tala izravno naglašava brigu o osnovnim svojstvima tla koja utječu na njegovu plodnost, a jedna od mjera je primjena organskih gnojiva. U praksi se najčešće koristi stajski gnoj, a procesi razgradnje, koji, ovisno o načinu držanja stoke i izgnojavanja te uvjeta...

 4. Comparison of the Method of Least Squares and the Simplex Method for Processing Geodetic Survey Results / Porovnanie Metódy Najmenších Štvorcov A Simplexovej Metódy Pri Spracovaní Výsledkov Geodetických Meran

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Gašincová Silvia

  2013-09-01

  Full Text Available Predložený príspevok je venovaný použitiu simplexovej metódy pri spracovaní výsledkov geodetických meraní v porovnaní so štandardne používanou metódou najmenších štvorcov (MNŠ. Minimalizačný problém je pri simplexovej metóde zvyčajne riešený tabuľkovou formou, preskupovaním stĺpcov a riadkových operácií, ktorých cieľom je nájdenie optimálneho riešenia. V príspevku je poukázané na numericky nenáročnejšiu, stabilnejšiu a efektívnejšiu cestu riešenia problému lineárneho programovania pomocou maticových vzťahov.

 5. Comparison of the Method of Least Squares and the Simplex Method for Processing Geodetic Survey Results / Porovnanie Metódy Najmenších Štvorcov A Simplexovej Metódy Pri Spracovaní Výsledkov Geodetických Meran

  OpenAIRE

  Gašincová Silvia; Gašinec Juraj

  2013-01-01

  Predložený príspevok je venovaný použitiu simplexovej metódy pri spracovaní výsledkov geodetických meraní v porovnaní so štandardne používanou metódou najmenších štvorcov (MNŠ). Minimalizačný problém je pri simplexovej metóde zvyčajne riešený tabuľkovou formou, preskupovaním stĺpcov a riadkových operácií, ktorých cieľom je nájdenie optimálneho riešenia. V príspevku je poukázané na numericky nenáročnejšiu, stabilnejšiu a efektívnejšiu cestu riešenia problému lineárneho programovania pomocou ma...

 6. Report of the PRI biofuel-ethanol; Rapport du PRI biocarburant-ethanol

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2004-07-01

  This evaluation report presents three research programs in the framework of the physiological behavior of the yeast ''Saccharomyces cerevisiae'', with high ethanol content. These studies should allowed to select an efficient yeast for the ethanol production. The first study concerns the development of an enzymatic process for the hydrolysis and the fermentation. The second study deals with the molecular and dynamical bases for the yeast metabolic engineering for the ethanol fuel production. The third research concerns the optimization of performance of microbial production processes of ethanol. (A.L.B.)

 7. Studium vlivu požárů skládek komunálních a průmyslových odpadů na kontaminaci životního prostředí, produkty hoření pryže a halogenovaných polymerů

  OpenAIRE

  SIKORA, Henryk

  2014-01-01

  Disertační práce se zabývá problematikou požárů komunálních a průmyslových odpadů, zejména pryže a halogenovaných polymerů. Při hoření těchto materiálů dochází k uvolňování značného množství škodlivin do složek životního prostředí. Analýzou vzorků podrobených tepelnému rozkladu v laboratorních podmínkách byly zkoumány vznikající charakteristické látky v závislosti na podmínkách hoření. Šíření těchto látek do životního prostředí bylo sledováno u vzorků ovzduší, vody a půdy odebraných během reá...

 8. Metodologija postavljanja diferencijalnih jednačina pri istraživanju dinamičkih parametara konstrukcije lansirne rampe na vozilu točkašu / Methodology make of differential equations at investigation of dynamic parameters of constructions of launcher on vehicle

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Vlado P. Đurković

  2007-07-01

  Full Text Available U radu se određuju optimalni parametri konstrukcije lansirne rampe: položaj tačke vešanja hidrocilindra na rampi, dužina i materijal rampe, koeficijent viskoznog trenja ulja u hidrocilindru, koeficijent krutosti lansirne rampe i hidrocilindra, poprečni presek rampe, itd. Radi toga postavlja se mehanički model sa tri stepena slobode kretanja i odgovarajući model u vidu sistema od tri nelinearne diferencijalne jednačine drugog reda. Numeričkom analizom dobijenog matematičkog modela (primenom programskog jezika Compaq Visual Fortran, Version 6.5 dolazi se do optimalnosti pojedinih parametara. Dobijeni rezultati, predstavljeni u grafičkoj formi, mogu da budu veoma korisni projektantima raketnih lansera, kako stabilnih, tako i mobilnih, pri razvoju novih konstrukcija i modifikaciji postojećih. / This paper determines optimal construction parametrics of a missile launcher place of hydro-cylinder on launcher, length and material of ramp of launcher coefficient of the viscosity of friction oil in hydro-cylinder, coefficient of stiffness of launcher and hydro-cylinder, cross-section of launcher etc. In this purpose appointment mechanical model with three degrees of freedom motion and analogous model of system of three nonlinear differential equation second order. Numerical analysis obtained mathematical model (programming with language Compaq Visual Fortran, Version 6.5 coming to optimal parameters. Obtained results that are presented in graphical shapes can be very useful for designing stable and mobile missile launchers, both for development of new constructions and modification of existing structures.

 9. POUZDANOST NAVIKULARNOG DROP TESTA PRI MJERENJU PRONACIJE STOPALA

  OpenAIRE

  Vauhnik, Renata; Turk, Zmago; Pilih, Iztok A.; Mičetić-Turk, Dučanka

  2006-01-01

  Navicular drop test je upotrebljen kao indikator pronacije noge. Definira se kao razlika između visine navikularke od poda, u sjedećem položaju kad je noga na podlozi u subtalarnoj neutralnoj poziciji, i konačnom opterećenju navikularke u relaksiranom položaju. Mjerenje predstavlja pomak sagitalne ravnine navikularne kosti iz neutralne pozicije u stojeću neutralnu poziciju. Svrha studije je testiranje pouzdanosti intra-rater testa za mjerenje navikularnog pada. U studiji je sudjelovalo četrna...

 10. UČINKOVITA UPORABA SREDSTEV PRI FILMSKI PRODUKCIJI

  OpenAIRE

  Pernat, Mojca

  2012-01-01

  Film ni samo podoba, ki jo gledalec vidi na platnu, je tudi to kar ostaja očem skrito, produkcija filma. Produkcija filma je v tej diplomski nalogi definirana kot celostni nadzor nad filmom - zbiranje sredstev, koordiniranje, izbiranje glavne ekipe, dogovarjanje za distribucijo in odgovornost za uspešnost filma. Slovenski film je v primerjavi z evropskim in svetovnim finančno precej podhranjen in zato ga še vedno obravnavamo kot nizkoproračunski film. Produkcijski okvirji, distribucija, prik...

 11. IDENTIFIKACIJA IN VREDNOTENJE USTREZNOSTI STORITEV PRI RAZVOJU STORITVENIH APLIKACIJ

  OpenAIRE

  Gradišnik, Mitja

  2009-01-01

  V diplomskem delu smo predstavili storitveno orientirano arhitekturo ter prednosti, ki jih vpeljava prinese k podjetju. Temelji gradnik storitvene arhitekture je storitev, zato je za samo arhitekturo bistvenega pomena, kako se lotimo načrtovanja storitev. Zaradi tega smo raziskali temeljne koncepte storitev ter dobre prakse, h katerim storitvena arhitektura teži. Na podlagi dobri praks smo pripravili vprašalnik, ki omogoča vrednotenje storitve. Drugi pomemben vidik uspešnega razvoja stori...

 12. Utjecaj ulaznog kuta trake na raspored naprezanja pri valjanju trake

  OpenAIRE

  Markowski, J

  2005-01-01

  U ovoj studiji je napravljena teorijska analiza valjanja kontinuirano lijevanog slaba na predstanu duo-stana valjaonice limova. Ta teorijska analiza je omogućila utvrđivanje učinka kuta ulaza trake na raspored naprezanja unutar otvora valjaka tijekom valjanja trake. Teorijska analiza procesa valjanja provedena je uporabom komercijalnog softvarskog paketa Forge 2 kojeg je razvila Ecole des Mines u Parizu. Taj paket radi na osnovi MKE (metode konačnih elemenata), te koristi ravni krutoplastični...

 13. Povezava naravne in kulturne evolucije pri razvoju kompleksne kognicije

  OpenAIRE

  Muršič, Zarja

  2015-01-01

  V nalogi sem se osredotočila na vprašanje razvoja človeške kognicije, in sicer ob primeru zaznave številčnosti, izuma števil in aritmetike. Na vprašanje, zakaj in kako smo ljudje izumili števila ter razvili aritmetiko, sem skušala odgovoriti z analizo dosedanje literature o evoluciji in razvoju človekove kognicije. V začetku naloge sem se dodaknila predvsem različnih teorij o naravni ter tudi kulturni evoluciji človeka s poudarkom na razvoju kognicije. Ker človeka ne moremo gledati zgolj ...

 14. Pornografija pri pouku slovenščine

  OpenAIRE

  Bjelčevič, Aleksander

  2015-01-01

  V zadnjih desetih letih so mnoge knjige, predpisane za branje v osnovni in srednji šoli, povzročile javno polemiko. Vsaj petim so starši in civilna združenja očitala pornografskost in vulgarnost. Gre torej za etično kritiko literature. V zvezi z literaturo in pornografijo je mnogo težko rešljivih ali nerešljivih vprašanj: kaj je pornografija in kdo o tem odloča, kaj je erotika, kaj je otroška pornografija in erotika, presojanje o pornografskosti na podlagi kratkih odlomkov. V članku nakažem k...

 15. PROMOCIJA ZDRAVJA NA DELOVNEM MESTU PRI MALIH DELODAJALCIH

  OpenAIRE

  Gorenjak, Kristina

  2016-01-01

  V delovnem okolju se še zmeraj ne namenja zadostne pozornosti zdravju in dobremu počutju zaposlenih. Ker zdravja ne gre ločevati na zasebno zdravje in zdravje na delovnem mestu, je še posebej pomembno, da se v delovnem okolju spodbuja dobro zdravje, saj le zdrava delovna sila je kakovostna in je lahko kos globalni konkurenci. Opozoriti velja, da se danes soočamo s staranjem delovne sile. Z leti se zdravje zaposlenih slabša, zato je potrebno ustrezno ukrepati, če želimo, da ostanejo aktivni in...

 16. Metode za pomoč pri zaznavi plagiatorstva

  OpenAIRE

  Makuc, Žiga

  2013-01-01

  Modern technologies enable students to interact with each other much eas¬ier than in the past. This enables students to help each other with their school assignments, which can quickly lead to plagiarism. The purpose of this diploma thesis was to create an application which simplifies detecting plagiarism. It also has some functionalities which connect to social media websites and can add valuable information in detecting plagiarism. The application is designed in such a way that user can ...

 17. VLOGA ŽIVALI PRI STAROSTNIKU V DOMSKEM VARSTVU

  OpenAIRE

  Doberšek, Andreja

  2012-01-01

  Terapija, ki se izvaja s pomočjo živali, zlasti s šolanimi psi, vpliva na kakovost življenja starostnikov kot tudi posameznike, ki so vključeni ta program. To je oblika druženja posameznika in živali, katera ima številne prednosti in ugodno vpliva na zdravje ljudi. V ta namen usposobljene živali obiskujejo otroke, invalide, posameznike in starostnike v socialno varstvenih ustanovah vsaj enkrat na teden. Nekateri obiski so izključno družabniški, kar pomeni, da aktivnosti temeljijo predvsem na ...

 18. EMISIJA UGLJIČNOG DIOKSIDA PRI IZGARANJU MOTORNIH GORIVA

  OpenAIRE

  Dobovišek, Želimir; Hribernik, Aleš; Samec, Niko; Kokalj, Filip

  2005-01-01

  Sažetak Prikazan je utjecaj motornih goriva i pogonskih motora osobnih vozila na emisiju ugljičnog dioksida CO2. Definirani su maseni i volumetrijski indeks i faktor emisije fosilnih goriva i izračunate njihove vrijednosti za najvažnija fosilna motorna goriva. Predstavljen je trend smanjenja specifične emisije CO2 [g CO2/km] osobnih vozila za razdoblje 1995.–2020. koji su predložili proizvođači vozila. Analizirani su procesi pretvaranja primarne energije goriva u pogonskim motorima vozi...

 19. DISKRIMINACIJA PRI ZAPOSLOVANJU IN DELU NA PODLAGI SPOLNE USMERJENOSTI

  OpenAIRE

  Markovič, Polona

  2012-01-01

  Ustavno zagotovljena pravica do enakosti, brez kakršnegakoli razlikovanja na podlagi osebnih okoliščin, predstavlja eno izmed temeljnih človekovih pravic. Za zagotavljanje enakega obravnavanja posameznikov in različnih skupin oseb na vseh področjih družbenega življenja je neizogibno potrebna natančna zakonska opredelitev varstva pred diskriminacijo. Prepoved diskriminacije je pravno regulirana v določilih mnogih dokumentov, sprejetih na mednarodni in nacionalni ravni. Diskriminacijo lahko naj...

 20. Suicidalna ideacija pri slovenskih srednješolcih

  OpenAIRE

  Rus-Makovec, Maja; Stergar, Eva; Tomori, Martina

  2015-01-01

  The aim of the research was to assess the correlation between suicidal ideation and other risk factors for suicide in the representative sample of 4706 Slovene high school students in the age span from 14 to 19 years. 55,2% of the girsl and 31,1% of the boys reported suicidal ideation. We compared twogroups of the students: those with no reported suicidal ideation and those with suicidal ideation. The differences in the family and peer support, experienced problems, behaviour in distress, use...

 1. Suicidalna ideacija pri slovenskih srednješolcih:

  OpenAIRE

  Rus-Makovec, Maja; Stergar, Eva; Tomori, Martina

  1997-01-01

  The aim of the research was to assess the correlation between suicidal ideation and other risk factors for suicide in the representative sample of 4706 Slovene high school students in the age span from 14 to 19 years. 55,2% of the girsl and 31,1% of the boys reported suicidal ideation. We compared twogroups of the students: those with no reported suicidal ideation and those with suicidal ideation. The differences in the family and peer support, experienced problems, behaviour in distress, use...

 2. POVEZANOST ZADOVOLJSTVA, MOTIVACIJE IN VREDNOT ZAPOSLENIH PRI DELU

  OpenAIRE

  Bijelić, Nikolina

  2013-01-01

  Svet se v zadnjih letih sooča z globalno krizo. Za organizacije in zaposlene je najpomembnejše, da se nanjo pripravijo kakovostno, kar se da hitro in uspešno. Bistvo vsake organizacije so zaposleni s svojimi idejami, sposobnostmi in cilji. Zadovoljstvo, motivacija in vrednote so pomembni elementi vsakega zaposlenega v delovnem okolju. V prvem delu magistrske naloge je opredeljen problem, ki ga želimo raziskati, postavljeni so cilji in namen naloge, opisana je metodologija in definiran...

 3. TIMSKO DELO PRI ORGANIZIRANJU KONGRESOV V CANKARJEVEM DOMU

  OpenAIRE

  Ninić, Sladjana

  2010-01-01

  Za vsako dobro delujočo organizacijo, ki ima v viziji doseči svoje cilje oziroma zastavljeno nalogo, je nujno potrebno sodelovanje ustreznih ljudi, kar pomeni določanje točne oblike tima in naloge posameznikov znotraj tima. Za izvajanje navzven preproste naloge mora tim imeti dobro organizacijo in skrbno izdelan načrt za doseganje želja naročnika in kongresnega organizatorja. Potrebna je moč sodelovanja, veliko razumevanja, časa, potrpljenja, prilagajanja, iskrenosti, povezanosti, skratka,...

 4. Nebesedno komuniciranje pri prodaji izdelkov blagovne znamke "HAPPENING"

  OpenAIRE

  Šuhel, Kristina

  2009-01-01

  Komuniciranje spremlja človeka skozi vso njegovo življenje. Glede nato, da skoraj tretjino življenja preživimo v službi, velik del komunikacij poteka prav na delovnem mestu. Podjetje komunicira z obstoječimi, možnimi uporabniki, z zaposlenimi … Komuniciranje poteka z namenom, saj želimo od prejemnika sporočila določen odziv. Največji del komuniciranja zajema prav nebesedno komuniciranje, s katerim želi izvajalec marketinga ustvariti sliko o sebi in pripraviti javnost do aktivnosti, npr. do...

 5. ETIČNI PROBLEMI PRI PRIKRITIH PREISKOVALNIH UKREPIH

  OpenAIRE

  Mazgan, Vesna

  2012-01-01

  V prvem poglavju sem se dotaknila pojma prikritih preiskovalnih ukrepov, njihovih splošnih značilnosti in vrst, opredelila sem odredbodajalce za posamezne ukrepe in zakonsko določene pogoje za njihovo uporabo in izvajanje. Drugo poglavje je namenjeno opredelitvi pojma etike. Dotaknila sem se tudi policijske etike kot zvrsti uporabne etike ter na kratko opisala slovenski kodeks policijske etike. V tretjem poglavju sem obravnavala etične probleme, ki se nanašajo na prikrito preiskovanje ...

 6. Nov nevtralizacijski postopek NaOH pri proizvodnji aluminijevih polizdelkov

  OpenAIRE

  Renko, Mija

  2015-01-01

  During the production of aluminium semifactures on presses there are some tools that must be cleaned because they are covered with aluminium. The tools are soaked in a 20% solution of sodium hydroxide (NaOH) in which the aluminium is dissolved. The tools are then washed with water, which causes a problem because it contains 30-50 mg Al per 1000 ml. There is also a problem with the waste hydroxide, which contains 200 g of NaOH per 1000 ml and 120 g Al per 1000 ml. To avoid environmental poluti...

 7. Zagotavljanje kakovosti projektov razvoja programske opreme pri zunanjih dobaviteljih

  OpenAIRE

  Kolar, Alenka

  2006-01-01

  This thesis is about software development in enterprises such as the public company Elektro-Slovenija d.o.o. whose core business is not software development. What is also common to these enterprises is that they are publicly owned and that they must follow public procurement laws. These enterprises have usually a department or a sector dedicated to information technology (IT). IT departments provide to other departments IT support, both computer hardware and software. User applications for th...

 8. VLOGA DIGITALNEGA POTRDILA PRI VARNOSTI ELEKTRONSKEGA BANČNIŠTVA

  OpenAIRE

  Benkovič, Vesna

  2010-01-01

  V diplomskem delu smo predstavili elektronsko bančništvo in podrobneje opredelili njegove prednosti in slabosti, glede na banke in njihove komitente. Poudarek je bil na varnosti elektronskega bančništva, saj menimo, da varnost predstavlja pomemben element v delovanju raznih bank, podjetij in tudi posameznikov. Opredelili smo varnostne rešitve elektronskega bančništva, torej šifriranje, digitalni podpis, digitalni certifikat, požarni zid, varnostne protokole ter zaščito proti virusom. Nadal...

 9. VLOGA PODOB PRI OBLIKOVANJU NACIONALNE IDENTITETE - PRIMER OGLASA "GOSTJE PRIHAJAJO"

  OpenAIRE

  Štruc, Ana

  2015-01-01

  Naloga je sestavljena iz treh delov. V prvem delu je obravnavana vizualna kultura, podoba, načini branja, oblikovanje pomenov, pristop aktivnega občinstva, medijski diskurz. Nato se ukvarjam s vprašanjem identitete, kako se le-ta oblikuje, kako na razvoj slednje vplivajo mediji in oglaševanje, nadaljujem pa s pregledom teorij in raziskav nacionalne identitete. Sklop zaključim s slovensko nacionalno identiteto, iz katere sledi tretji del naloge – študija oglasa Gostje prihajajo iz leta 1986, k...

 10. Sistem žanrov v katalogu literarnih pojmov pri SAZU

  OpenAIRE

  Belšak, Aleksandra

  2015-01-01

  Namen raziskave je ugotoviti, katere žanrske oznake so najpogostejše v slovenski literarni kritiki, kateri žanri so popularni, kakšna je kontinuiteta posameznih žanrskih pojmov (kdaj so se pojavili), kakšno je količinsko razmerje omemb med žanri v slovenski publicistiki, kdaj so žanri doživeli razvoj, kako so kritiki sprejemali žanrskost, kateri žanri so povezani s prevedeno literaturo, kateri pa z domačo. Najstarejšim žanrom bo mogoče določiti začetek omenjanja, prepoznavnost in vztrajnost. ...

 11. PRAVICE MATER PRI NADOMESTNEM MATERINSTVU V EVROPSKI UNIJI (EU)

  OpenAIRE

  Neuvirt, Gabrijela

  2014-01-01

  Nadomestno materinstvo je eden izmed načinov, kako lahko par, ki ne more spočeti otroka po naravni poti, dobi potomca. Nadomestna mati, »živi inkubator« posodi svojo maternico z namenom donositi in roditi tujega otroka, ki ga nato trajno izroči biološkima staršema. Gre za surogatno obliko starševstva, ki je razširjena po vsem svetu, vendar je hkrati tudi povsod, v odvisnosti od kulture, zgodovine, etike, gospodarskega razvoja in vere drugače pravno urejena. Diplomsko delo se osredotoča n...

 12. Razvoj jezika in mišljenja pri gluhih otrocih

  OpenAIRE

  Pfifer, Ajda

  2015-01-01

  V prispevku predstavljamo pregled trenutnih znanstvenih dognanj na področju jezikovnega in kognitivnega razvoja gluhih otrok. Gluhi se sporazumevajo tako z znakovnim jezikom kot tudi oralno, z odgledovanjem z ustnic. Okoli 90 % gluhih otrok se rodi slišečim staršem, ki pa praviloma znakovnega jezika ne obvladajo. Poleg tega starši največkrat težijo k temu, da bi se njihov otrok govorno rehabilitiral in postal 'normalen'. Zaradi značilnosti okolja v slišečih družinah je tako večina gluhih otro...

 13. Semiparametric interval estimation of Pr[Y > X

  OpenAIRE

  Adimari, Gianfranco; Chiogna, Monica

  2004-01-01

  Let X and Y be two independent continuous random variables. We discuss three techniques to obtain confidence intervals for ρ_Pr[Y > X] in a semiparametric framework. One method relies on the asymptotic normality of an estimator for ρ; the remaining methods involve empirical likelihood and combine it with maximum likelihood estimation and with full parametric likelihood, respectively. Finite-sample accuracy of the confidence intervals is assessed through a simulation study. An illustration is ...

 14. KULTURNE RAZLIKE PRI TRGOVANJU MED SLOVENIJO IN KITAJSKO

  OpenAIRE

  Potrpin, Tea

  2012-01-01

  V diplomski nalogi smo predstavili pojme kulture, medkulturnih razlik ter osnove poslovnega bontona. Na kratko smo predstavili splošne znamenitosti Slovenije in Kitajske, in njune gospodarske ter zgodovinske značilnosti, največ poudarka pa smo namenili poslovnemu bontonu oziroma medkulturnim razlikam. Analizirali smo dosedanje skupno poslovanje teh dveh držav ter ugotovili, da sta Slovenija in Kitajska povezani še iz časov Jugoslavije. Očitno smo uspeli dobro preučiti njihovo kulturo (in Kit...

 15. Tveganja pri tujih investicijah s poudarkom na nacionalizaciji

  OpenAIRE

  Tomažič, Luka Martin

  2012-01-01

  Avtor v diplomskem delu obravnava tveganja, ki se z vidika investitorja pojavljajo ob investiranju v tuje države. V zvezi s tem predstavlja tveganja ekonomske narave in pravno-politična tveganja, osrednji del naloge pa je posvečen nacionalizaciji. Obravnavana ekonomska tveganja so med drugim globalne spremembe v panogi in poslabšanje gospodarskega stanja na teritoriju države gostiteljice, med pravno-političnimi tveganji pa politična nestabilnost držav gostiteljic in ogroženost investicij zara...

 16. Do PRI ao sistema plural na transição mexicana From PRI's hegemony to a plural system in the mexican transition

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Nelson Rojas de Carvalho

  1997-08-01

  Full Text Available Os resultados das eleições mexicanas de 6 de julho deste ano devem ser compreendidos à luz das políticas de ajuste e de reforma do Estado implementadas por De La Madrid e Salinas de Gortari. A reforma do Estado minou o partido de Estado: a perestroika mexicana acabou por produzir sua glasnostThe outcome of this year's Mexican elections must be understood from the perspective of the structural reform policies put into practice by presidents De La Madri and Salinas de Gortari. The reform of the State undermined the state party: the Mexican perestroika produced its own glasnost.

 17. Co-operation forum of NRA of the countries operating WWER type reactors

  International Nuclear Information System (INIS)

  The annual regulatory authority (SUJB) report is presented and the organizational chart is given. Information on the commissioning of the Temelin NPP and modernization of the Dukovany NPP is also given

 18. Eintrittentwurf des Windkanals

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Luxa, Martin; Jonáš, Pavel (ed.); Šafařík, P.

  Praha : Jiří Nožička GRADIENT, 2002 - (Ježek, J.; Nožička, J.; Adamec, J.; Šafařík, P.), s. 29-39 ISBN 80-902714-9-9. [Konference studentske tvurci cinnosti FSI ČVUT. Praha (CZ), 24.05.2002] Institutional research plan: CEZ:AV0Z2076919 Keywords : wind tunnel * turbulence * wire screen Subject RIV: BK - Fluid Dynamics

 19. Results of activities of the State Office for Nuclear Safety in state supervision of nuclear safety of nuclear facilities and radiation protection in 2003

  International Nuclear Information System (INIS)

  The report summarises results of activities of the State Office for Nuclear Safety (SUJB) in the supervision of nuclear safety and radiation protection in the Czech Republic. The first part of the report evaluates nuclear safety of nuclear installations and contains information concerning the results of supervision of radiation protection in 2003 in the Czech Republic. The second part of the report describes new responsibilities of the SUJB in the domain of nuclear, chemical, bacteriological (biological) and toxin weapons ban. (author)

 20. Ninth national conference of the South African Section of the PRI

  International Nuclear Information System (INIS)

  This publication contains the papers of the ninth national conference of the South African Section of the Plastics and Rubber Institute held at Johannesburg on the 22nd and 23rd October 1987. The papers cover the different applications of polymers and two seminars particularly discuss the chemical radiation effects on polymers

 1. Novosti pri zdravljenju z gensko terapijo: New developments in gene therapy:

  OpenAIRE

  Rožman, Primož; Sedej, Katarina

  2014-01-01

  Gene therapy is the treatment of genetic disor - ders by introducing genetic material into cells. For this purpose, viral vectors and non-viral methods for introducing genes into cells are used, the later being in general less effective. After the enthusiastic beginings in 1990, gene ther - apy came to a standstill due to side effects of ad - enoviral vectors during gene therapy and when several patients developed leukemia. Nowadays, many studies are testing clinical efficacy of gene therapy ...

 2. Izzivi in inovativni postopki pri reciklaži redkozemeljskih magnetov SmCo

  OpenAIRE

  Budler, Marko

  2014-01-01

  V magistrski nalogi obravnavamo področje redkozemeljskih kovin, njihove lastnosti, reciklažo in priložnosti, ki jih ponujajo. Področje ekoloških inovacij, redkih zemelj in reciklaže le-teh preučujemo tako s fizikalno-kemijskega vidika kot tudi s stališča teorije sistemov oz. invencijsko-inovacijskega managementa. V nalogi predstavljamo redke zemlje, njihove lastnosti in posebnosti, zaradi katerih so esencialnega pomena za sodobne tehnične aplikacije. V teoretičnem delu še opredelimo invencije...

 3. VARIJABILNOST TROŠKOVA INKUBACIJE PRI RAZLIČITIM SANITARNIM TRETMANIMA RASPLODNIH JAJA PERADI

  OpenAIRE

  Kustura, Aida; Goletić, Teufik; Gagić, Abdulah; Rešidbegović, Emina; Pintarič, Štefan; Kavazović, Aida; Softić, Almira

  2013-01-01

  Krajnji uspjeh rada jedne valionice ovisi, uz ostalo, od fiksnih i varijabilnih troškova inkubacije nastalih u procesu proizvodnje jednodnevnih pilića. S tim u vezi, cilj istraživanja bio je provjera primjenjivosti ekstremnih ultravioletnih zraka i negativnih iona u proizvodnoj praksi valionice brojlerskih pilića kao alternativnih sredstava sanitarnog tretmana rasplodnih jaja te usporedbom s konvencinalnim načinom sanitarnog tretmana parama formaldehida (kontrolni tretman)utvrditi njihovu eko...

 4. Student Scientific Conference PriF UK 2014. Proceedings of reviewed contributions

  International Nuclear Information System (INIS)

  The conference included the following sections: (i) Biology (159 contributions); (ii) Chemistry (54 contributions); (iii) Geology (25 contributions); (iv) Geography (35 contributions); (v) Didactics (7 contributions); (vi) Environmental Science (28 contributions);) Contributions relevant of INIS interest have been inputted to INIS.

 5. Student Scientific Conference PriF UK 2013. Proceedings of reviewed contributions

  International Nuclear Information System (INIS)

  The conference included the following sections: (i) Biology (154 contributions); (ii) Chemistry (60 contributions); (iii) Geology (15 contributions); (iv) Geography (32 contributions); (v) Didactics (11 contributions); (vi) Environmental Science (25 contributions);) Contributions relevant of INIS interest has been inputted to INIS.

 6. Pomen procesa učenja in poučevanja likovne vzgoje pri vrednotenju znanja

  OpenAIRE

  Tomšič Čerkez, Beatriz

  2015-01-01

  This paper presents a discussion on the importance of the teaching and learning process of art edu - cation in the light of the widely accepted criteria for evaluation of student performance. It raises key questions: How can art education remain creative, innovative and experimental, if we teach for excellent results in tests and evaluate students’ work on the basis of assessment processes that are essentially foreign to artistic expression? Do »objective« evaluations based on ...

 7. KOMUNICIRANJE KAPITALSKE DRUŽBE D.D. PRI POSTOPKU SKLENITVE DEPOZITNEGA POSLA

  OpenAIRE

  Rihtar, Špela

  2010-01-01

  Komuniciranje ob postopku sklenitve depozitnega posla na Kapitalski družbi d.d. (v nadaljevanju: Kad d.d.), predstavlja osrednjo temo te magistrske naloge. Pojem depozit (angl. Deposit) se prvotno nanaša na denarne naložbe in označuje denarna sredstva različnih imetnikov, ki jih banka in druge kreditne institucije zbirajo na svojih računih in iz njih odobrijo kredite. Denarni depoziti so obveznost banke do njenih deponentov in jih vodijo na pasivni strani bančne bilance, lastnikom depozitov p...

 8. Elementi pedagogike montessori pri pouku nemščine kot tujega jezika

  OpenAIRE

  Pušnik, Anja

  2016-01-01

  In dieser Diplomarbeit ist ein didaktischer Vorschlag dargestellt, wie man den klassischen DaF-Unterricht mit den Elementen der Montessori-Pädagogik bereichern kann. Anhand verschiedener Fachliteratur sind die Anfänge der Montessori-Pädagogik und die Entwicklung der Wortartensymbole von Maria Montessori präsentiert. An einigen praktischen Beispielen und zwei ausgeführten Unterrichtsstunden ist die mögliche Handhabung mit den Wortartensymbolen beim DaF-Unterricht gezeigt. Der Analyse der ausge...

 9. UPORABA IN PREPOZNAVANOST RAZLIČNIH ORODIJ PRI SPLETNEM OGLAŠEVANJU

  OpenAIRE

  Marjanović, Dragan

  2013-01-01

  Glede na zadnje raziskave je spletno oglaševanje najbolj rastoči trend na področju marketinga in bo kmalu postal tudi vodilni medij za oglaševanje. Zaradi razvoja interneta je tako lahko v zelo kratkem času doseženo veliko število uporabnikov po vsem svetu z različnimi spletnimi orodji. V diplomskem delu smo v uvodnem delu raziskali internet, ki je glavni element za razvoj spletnega oglaševanja. V nadaljevanju smo se dotaknili tako tradicionalnega kot spletnega oglaševanje, ter ugotovili...

 10. Različni vidiki motenj hranjenja pri ženskah

  OpenAIRE

  Pandel Mikuš, Ruža

  2015-01-01

  The purpose of this article is to present eating disorders in women as a multiplex phenomenon in society from the sociological, medical and psychosocial aspects. It discusses the influence of contemporary society and mass media on eating patterns, staling that nutrition is a determining factor in shaping of personal identities. The article presents different kinds of eating disorders and their aetiology thoroughly explored. The models of the development of eating disorders are explained in th...

 11. Nanesenie veschestva na poverkhnost´ kanala pri svobodnomolekulyarnom techenii gaza

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Levdansky, V.V.; Smolík, Jiří; Ždímal, Vladimír; Moravec, Pavel

  Sankt-Peterburg: -, 2008, s. 29. ISBN N. [Vserossiiskii Seminar po Aerogidrodinamike posvyaschennyi 90-letiiu so dnya rozhediya C.B. Ballandera. Sankt-Peterburg (RU), 05.02.2008-07.02.2008] R&D Projects: GA ČR GA101/05/2214; GA ČR(CZ) GA101/05/2524; GA ČR GA104/07/1093 Institutional research plan: CEZ:AV0Z40720504 Keywords : gas flow * channel surface Subject RIV: CF - Physical ; Theoretical Chemistry

 12. BANČNO ZAVAROVALNIŠTVO V SVETU IN PRI NAS

  OpenAIRE

  Novak, Roman

  2012-01-01

  Težnje po povezovanju finančnih institucij so v zadnjih letih v svetovnem, kot tudi v evropskem merilu v porastu. Povezovanje bank in zavarovalnic je vodilo do razvoja nove panoge, tj. bančnega zavarovalništva, ki predstavlja eno najpomembnejših bančnih strategij evropskih in svetovnih bank v zadnjem desetletju. Temeljni cilj magistrskega dela je prikazati vlogo bančnega zavarovalništva z vidika finančnih inštitucij, tj. bank in zavarovalnic. Najbolj pogosta definicija bančnega zavarovalništv...

 13. Vloga policije pri preprečevanju nasilja na športnih prireditvah

  OpenAIRE

  Keršnik, Manca

  2016-01-01

  Problematika nasilnega vedenja na športnih terenih sega v pozno 19. stoletje, ko so se začele razvijati navijaške skupine. V Veliki Britaniji, kot zibelki sodobnega nogometa, se je postopoma iz navijaških skupin začel razvijati huliganizem, kar pomeni poseben primer nasilja v športu. Večina demokratičnih držav po svetu ostro nasprotuje nasilnemu vedenju na športnih prireditvah, zato so bile primorane poseči po restriktivnih ukrepih, ki pa se razlikujejo od države do države, vendar pa še vedno...

 14. Primerjava različnih metod izolacije DNA pri bezgu (Sambucus spp.)

  OpenAIRE

  Leopold, Eva

  2011-01-01

  Cilj študije je bil ugotoviti, katere izolacije DNA so kvalitativno, časovno in stroškovno najbolj smotrne za uporabo. V raziskave smo vključili štiri različne metode izolacije DNA, in sicer klasično CTAB metodo ter tri metode izolacije s kompleti: Wizard Genomic DNA Purification Kit (Promega), Total DNA Purification Kit (Invitrogen) in avtomatsko metodo izolacije z napravo QIAcube (Qiagen) in kompletom DNeasy plant Mini Kit (Qiagen). Vzorce bezga (Sambucus spp.) smo v letih 2010 in 2011 izol...

 15. VKLJUČEVANJE SIMULACIJSKEGA OKOLJA PRI SPOZNAVANJU LOKALNIH OMREŽIJ

  OpenAIRE

  Vadlja, Sibila

  2009-01-01

  V diplomskem delu se bomo osredotočili na spoznavanje lokalnih omrežij s pomočjo simulacijskega okolja. Preučili bomo možnosti, ki jih ponuja izbrano simulacijsko orodje ter z njegovo pomočjo sestavili sistem za preverjanje poznavanja lokalnih omrežij. Podrobneje bomo preučili delovanje lokalnih omrežij na spodnjih štirih slojih OSI referenčnega modela.

 16. Mutacije in drugi redki genotipi ter njihova uporabnost pri nekaterih rastlinskih vrstah

  OpenAIRE

  Pivec, Janez

  2016-01-01

  V različnih okoljih smo več let opazovali pojavljanje nekaterih redkih genotipov, ki naj bi predstavljali hipotetske mutacije. Raziskava je obsegala tudi uporabo nekaterih umetnih mutagensov z namenom preverjanja njihove učinkovitosti. Semena oljnih buč, lana in evodije smo na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani obsevali z X žarki z odmerki 20, 40 in 60 Gy, semena cigararja pa z gama žarki v laboratorijih IAEA (International Atomic Energy Agency) na Dunaju z odmerkom 75 Gy. Za tretiran...

 17. AKTUALNA VPRAŠANJA PRI STATUSNIH PREOBLIKOVANJIH V REPUBLIKI SLOVENIJI (IMPLEMENTACIJA DIREKTIVE 2009/109/EC)

  OpenAIRE

  Prelič, Saša; Prostor, Jerneja

  2013-01-01

  U radu se daje prikaz izmjena i dopuna odredbi Zakona o trgovačkim društvima u Republici Sloveniji iz 2012. godine, koje se odnose na statusne promjene trgovačkih društava, a nastale su implementacijom Direktive 2009/109/EC. Direktiva predviđa pojednostavljenje postupaka pripajanja, spajanja i podjela trgovačkih društava: a) pojednostavljenim informacijskih zahtjevima za obavještavanje dioničara prije skupštine koja odlučuje o pripajanju, spajanju ili podjeli, posebno u slučajevima tzv. grupn...

 18. Neuroimagen estructural y funcional en las enfermedades priónicas humanas

  OpenAIRE

  Riverol, M. (Mario); Carmona-Abellan, M. (M.); Pagola, I. (I.); Arbizu, J. (J.); Dominguez, I.; Luquin, M R; Ortega-Cubero, S.

  2011-01-01

  INTRODUCTION: Prion diseases are neurodegenerative disorders resulting from the accumulation of a misfolded isoform of the cellular prion protein (PrPc). They can occur as acquired, sporadic or hereditary forms. Although prion diseases show a wide range of phenotypic variations, pathological features and clinical evolution, they are all characterised by a common unfavourable course and a fatal outcome. REVIEW SUMMARY: Some variants, such as kuru, have practically disappeared, while ...

 19. Uporaba CAD/CAM orodij pri izdelavi zahtevnih elementov iz pločevine

  OpenAIRE

  Kolar, Zvonko

  2013-01-01

  V diplomskem delu so predstavljeni postopki izdelave plašča vrat blagajne Starpim. Ti zajemajo konstruiranje tridimenzionalnega modela in izdelavo tehniškega načrta s CAD/CAM programskim orodjem Pro/ENGINEER, razrez pločevine na CNC laserskem rezalnem stroju in upogibanje na CNC upogibalnem stroju. V diplomskem delu je bil z upogibalnimi preizkusi vzorčnih profilov kar najbolj natančno določen koeficient upogibanja K za toplo valjano pločevino kvalitete S235JR-N, debeline 3 mm. S tem bo v nad...

 20. RAZVOJ SISTEMA ZA PODPORO PRI ODLOČANJU Z METODO NEDOMINIRANEGA RAZVRŠČANJA

  OpenAIRE

  Brezočnik, Lucija

  2015-01-01

  V diplomskem delu smo razvili spletni informacijski sistem, ki uporabniku pomaga izbrati najboljšo alternativo (rešitev) večkriterijskega odločitvenega problema. Sistem razvrsti (rangira) alternative v več skupin, od najboljše skupine do najslabše. Znotraj posamezne skupine so vse alternative enakovredne. Uporabnikova naloga je le, da glede na lastne izkušnje in dane okoliščine, izbere najbolj ugodno alternativo v najboljši skupini. Sistem je univerzalen, zato omogoča reševanje raznovrstnih o...

 1. PERCEPCIJA VLOGE IN UČINKOVITOSTI NOTRANJE REVIZIJE PRI UPORABNIKIH V FARMACEVTSKI DEJAVNOSTI

  OpenAIRE

  Rataj Siročić, Mira

  2011-01-01

  Notranja reviyija je danes v poslovnem svetu prepoznana kot ključna aktivnost, ki je prešla že različne faze. Če je včasih delovala v smislu naknadnega odkrivanja nepravilnosti in napak v sistemu notranjih kontrol ter skladnosti s pravili, pa se v sedanjih globalnih in kriznih časih njena vloga spreminja v smer proaktivnega delovanja in partnerskih odnosov med vsemi deležniki (poslovodstvom, revidiranci, revizijskimi komisijami/odbori itd.). S tem se povečuje tudi njena učinkovitost ter dodaj...

 2. Tehnološke izboljšave pri izdelavi zavorne zagozde za avtomatski menjalnik

  OpenAIRE

  Figek, Tadej

  2015-01-01

  Diplomsko delo obravnava tehnološke izboljšave mehanske obdelave z odrezovanjem na velikoserijskem artiklu zavorne zagozde. Uvodoma smo predstavili osnove CAD/CAM sistema in CNC-obdelovalne stroje, na katerih bomo izvedli obdelavo. Nadalje smo opisali karakteristike obdelovanca in potek proizvodnega procesa. Sledi predstavitev strojev in orodij, ki smo jih uporabili za izdelavo in kontrolo končnega izdelka. Temeljito smo razdelali posamezne delovne operacije in uporabljena orodja. Rezultat an...

 3. E-BANČNIŠTVO ZA SAMOSTOJNE PODJETNIKE PRI NOVI KBM

  OpenAIRE

  Mlaker, Jasmina

  2010-01-01

  Razvoj e-poslovanja sovpada z razvojem računalniških omrežij, interneta in združevanja informacijske tehnologije. Področje na katerega je e-poslovanje imelo še posebej velik vpliv je področje bančništva. Banke so že od nekdaj polne transakcij, ki zahtevajo veliko mero natančnosti, le-to pa je moč doseči z ustrezno tehnologijo. Tako so le-te že zelo zgodaj v svoje poslovanje uvedle računalnike. Na podlagi uvedbe tovrstne tehnologije v bančništvo se je postopoma razvilo e-bančništvo. Pojem e-ba...

 4. ODSTOPANJA PRI MERJENJU KRVNEGA TLAKA NA NADLAKTI IN PODLAKTI Z NEINVAZIVNO OSCILOMETRIČNO METODO

  OpenAIRE

  Mihalič, Matej

  2012-01-01

  Namen diplomskega dela je bil ugotoviti, kolikšne so razlike med pravilno izmerjenim krvnim tlakom na nadlakti in tlakom izmerjenim na podlakti. V raziskavo smo vključili 40 prostovoljcev. Neinvazivne meritve krvnega tlaka smo izvedli z avtomatskim merilnikom krvnega tlaka, ki deluje po načelu oscilometrične metode. Tlak smo merili v naključnem zaporedju na nadlaktni in podlakti z manšetami različnih velikosti. Rezultati so pokazali, da so izmerjene vrednosti višje na podlakti kot na nadlakti...

 5. UPORABA METODE ODLOČANJA PO VEČ KRITERIJIH HKRATI PRI IZBIRI RAČUNOVODSKEGA PROGRAMA

  OpenAIRE

  Jelen, Eva

  2012-01-01

  Uporaba računovodskih programov se zmeraj bolj uveljavlja v podjetjih, saj močno olajšuje delo računovodske stroke. V zelo kratkoročnem obdobju se je intenzivno povečala ponudba različnih programov za opravljanje računovodskih del. To pa je razlog, da je priporočljivo presoditi, kateri program je najbolj učinkovit in kakovosten ter hkrati cenovno dostopen, skratka vreden nakupa. V poslovni praksi poznamo več načinov odločanja, ki so lahko zelo zanimivi in koristni za uporabo, v delu dipl...

 6. Sensor4PRI: A Sensor Platform for the Protection of Railway Infrastructures

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Eduardo Cañete

  2015-02-01

  Full Text Available Wireless Sensor Networks constitute pervasive and distributed computing systems and are potentially one of the most important technologies of this century. They have been specifically identified as a good candidate to become an integral part of the protection of critical infrastructures. In this paper we focus on railway infrastructure protection and we present the details of a sensor platform designed to be integrated into a slab track system in order to carry out both installation and maintenance monitoring activities. In the installation phase, the platform helps operators to install the slab tracks in the right position. In the maintenance phase, the platform collects information about the structural health and behavior of the infrastructure when a train travels along it and relays the readings to a base station. The base station uses trains as data mules to upload the information to the internet. The use of a train as a data mule is especially suitable for collecting information from remote or inaccessible places which do not have a direct connection to the internet and require less network infrastructure. The overall aim of the system is to deploy a permanent economically viable monitoring system to improve the safety of railway infrastructures.

 7. PRIMERJAVA VIDIKOV DUŠEVNEGA ZDRAVJA PRI STAROSTNIKIH IZ RAZLIČNIH BIVALNIH OKOLIJ

  OpenAIRE

  Osojnik, Ana Lucija

  2016-01-01

  Proces staranja prinaša spremembne tako na telesnem kakor tudi na duševnem zdravju posameznikov. Ker se svetovno prebivalstvo vedno bolj stara, mlajši del populacije pa je vedno bolj zaposlen, se pojavljajo vprašanja povezana z oskrbo starejše populacije. V raziskavi smo pod drobnogled vzeli starostnike, ki živijo v lastnih domovih (LD) ter te, ki živijo v domovih za starejše občane (DSO). Zanimale so nas razlike in podobnosti v vidikih duševnega zdravja. Perverjali smo, ali se uporaba inform...

 8. Fiksacija pripravkov na osnovi bakra in etanolamina v lesu pri različnih temperaturah

  OpenAIRE

  Karlo, Darko

  2014-01-01

  Bakrovi zaščitni pripravki so učinkoviti in zelo razširjeni fungicidi. Njihova poglavitna slabost je slaba vezava v les. Ta lastnost omejuje uporabo zaščitenega lesa tam, kjer lahko prihaja do izpiranja aktivnih komponent iz lesa. Fiksacijo bakrovih učinkovin lahko močno izboljšamo z dodajanjem aminov in karboksilnih kislin. Raziskovali smo vpliv povišane temperature na vezavo baker-etanolaminskih pripravkov v les. Smrekove vzorce smo, s postopkom polnih celic impregnirali s tremi različnimi ...

 9. UPORABA SPLOŠNIH PRAVIL CIVILNEGA PRAVA PRI SKLENITVI POGODBE O ZAPOSLITVI

  OpenAIRE

  Poredoš Tropenauer, Nataša

  2011-01-01

  Zgodovinsko gledano, je bilo delovno pravo del civilnega prava. Uveljavljeno je bilo stališče, da delovno razmerje nastane s službeno pogodbo, s katero se je ena stranka za plačilo, zavezala drugi stranki nekaj dati, storiti, dopustiti. Z razvojem kapitalizma pa je postala pomembna tudi delavčeva osebnost, prav tako se je v delovno razmerje začela vmešavati država. Delovno pravo je postalo del javnega in ne več samo zasebnega prava. Delovno razmerje med delavcem in delodajalcem nastane ...

 10. Primjena ultrazvuka niskog intenziteta pri otkrivanju stranih tijela u prehrambenim sustavima

  OpenAIRE

  Brnčić, Mladen; Markučič, Damir; Omelić, Miroslav; Tripalo, Branko; Ježek, Damir

  2009-01-01

  Ultrazvuk je kao i zvuk mehanička vibracija u krutom ili tekućem mediju, a obuhvaća frekvencije veće od 20 kHz. Djelovanje ultrazvuka koristi se u različitim industrijama, a značajno mjesto zauzima i u prehrambenoj tehnologiji, i to kao kao analitička metoda, a u zadnje vrijeme sve više i kao nova tehnika obrade koja u velikoj mjeri utječe na fizikalno-kemijska svojstva hrane. Ultrazvuk se može podijeliti na ultrazvuk niskog intenziteta ( 1 Wcm-...

 11. An analysis of taenidial fold formation via the study of Blimp-1 and pri

  OpenAIRE

  Ozturk Colak, Arzu

  2014-01-01

  [spa] En el reino animal hay numerosos ejemplos de sistemas de órganos tubulares, como los pulmones y el sistema vascular de los mamíferos. En este estudio hemos usado el sistema traqueal de Drosophila melanogaster para estudiar el desarrollo de este tipo de órganos. En particular, nos centramos en los pliegues taenidiales, estructuras de quitina que rodean el lumen tubular y dan resistencia mecánica a los tubos traqueales. Formados por la secreción de quitina en la matriz extracelular apical...

 12. Optimizatsiya i intensifikatsiya insulinoterapii pri sakharnom diabete 2 tipa (klinicheskie rekomendatsii

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  I I Dedov

  2010-12-01

  Full Text Available По данным Государственного регистра больных сахарным диабетом, на 1 января 2009 года в России сахарный диабет (СД выявлен более чем у 3 миллионов человек, из них 2,7 миллиона приходится на 2 тип. Последние 15-20 лет интерес к выбору оптимальной терапии на всех этапах развития СД 2 типа возрастает. Это связано с одной стороны с появлением новых научных данных, а с другой стороны со всё увеличивающимися возможностями фармакологического воздействия у этой категории больных. В настоящее время специалисты выделяют 9 групп таблетированных и инъекционных препаратов. Эти данные представлены в одном из самых важных опубликованных за последнее время международных документов – совместном консенсусе Американской Диабетической Ассоциации (ADA и Европейской Ассоциации по исследованию диабета (EASD, а также в недавно опубликованном Консенсусе Американской Ассоциации Клинических Эндокринологов (AACE/ Американской Коллегии Эндокринологов (ACE. В этом обзорном документе специально оговаривается сравнение различных препаратов в виде следующего заявления: «В настоящее время недостаточно данных, чтобы поддержать рекомендацию по какому-то конкретному классу сахароснижающих препаратов или их комбинации в отношении влияния на предупреждение осложнений. Поэтому, справедливо судить и сравнивать сахароснижающие агенты, так же, как и их сочетание, в первую очередь по их способности снижать и поддерживать уровень HbA1c, а также по их безопасности, специфическим побочным эффектам, переносимости, удобстве в применении». Далее в документе подчеркивается особая роль инсулина в лечении СД, обосновывая это следующим: • инсулин является самым мощным сахароснижающим препаратом; • своевременное начало инсулинотерапии обеспечивает оптимальный контроль гликемии и, соответственно, улучшает прогноз СД 2 типа, замедляя развитие в организме необратимых изменений; • доказано влияние интенсивной инсулинотерапии на предупреждение развития сосудистых осложнений при диабете; • по мере прогрессирования диабета заболеванием труднее управлять; в этом плане инсулин даёт дополнительные преимущества, поскольку его действие не зависит от остаточной секреторной активности бета-клеток. В настоящих рекомендациях будут затронуты все этапы инсулинотерапии СД 2 типа: начало, оптимизация и интенсификация.

 13. Uporabnost hipnoze pri preiskovanju kaznivih dejanj : diplomsko delo univerzitetnega študija

  OpenAIRE

  Kepic, Rebeka

  2013-01-01

  Hipnoza je že star fenomen, čeprav se širša javnost tega ne zaveda. Uporabljali so jo že pred par tisočletji. Uporabljali so na veliko področjih, še posebej pa v zdravstvu, kjer so jo uporabljali kot anestezijo, zdravljenje bolečin ali pa tudi za odpravljanje fobij in slabih navad. Hipnoza je relativno nezapleten poseg v našo zapleteno duševnost, ki je manj škodljiv in precej učinkovitejši kot drugi psihoterapevtski postopki. Je spremenjeno stanje zavesti, ki vsebuje usmerjeno pozornost, pove...

 14. Priče sa moravsko-slovačke granice

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Pospíšilová, Jana

  Belgrade : Etnografski institut SANU, 2013 - (Rаdojičić, D.), s. 125-135 ISBN 978-86-7587-071-5. - (COLLECTION OF PAPERS OF ETHNOGRAPHIC INSTITUTE. 28). [Culture and Borders. Vršac (RS), 06.10.2011-08.10.2011] Institutional support: RVO:68378076 Keywords : Ethnology * Czecho-Slovak relations * border * local identity * collective memory Subject RIV: AC - Archeology, Anthropology, Ethnology

 15. Uporaba metod diskretnega odločanja pri modeliranju izbire prevoznega sredstva v suburbanem okolju

  OpenAIRE

  Hmelak, Simon

  2012-01-01

  V magistrskem delu je na podlagi logistične distribucije (logit) razvit prometni model oziroma enačba za modeliranje izbire prevoznega sredstva v suburbanih okoljih treh slovenskih mest. Obseg raziskovanja je zajel dnevne migrante naselij, ki gravitirajo na mesta Ljubljana, Maribor in Celje. Osnovni pristop temelji na umerjanju zapisane enačbe z razpoložljivimi statističnimi podatki in podatki sorodnih študij za določitev posplošenih stroškov potovanj ter izračun enotnega koeficienta β, ki do...

 16. Seventh national conference of the South African Section of the PRI

  International Nuclear Information System (INIS)

  This publication contains the papers delivered at the 7th national conference of the South African Section of the Plastics and Rubber Institute held on the 10th and 11th November 1983 in Johannesburg. This papers cover information on the various applications of rubber and plastic and other organic polymers. One of this papers look at studies in cross-linking PVC footwear soling compounds using gamma-irradiation

 17. Bodo znanstveniki priče vnovičnemu stvarjenju sveta?

  CERN Multimedia

  Skerl, Jure

  2007-01-01

  V podzemlju blizu Ženeve bodo prihodnje leto opravili najpomembnejši fizikalni poskus, odkar je bila na začetku prejšnjega stoletja potrjena Einsteinova relativnostna teorija - Nekateri znanstveniki so tako vznemirjeni, da ponoči ne zatisnejo več oči. (1/2 page)

 18. Testikulárna degenerácia pri Huntingtonovej chorobe

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Bohuslavová, Božena; Mačáková, Monika

  2015-01-01

  Roč. 25, č. 1 (2015), s. 8-10. ISSN 1210-1737 R&D Projects: GA MŠk ED2.1.00/03.0124; GA MŠk(CZ) 7F14308 Institutional support: RVO:67985904 Keywords : Huntington´s disease * testes * sperm Subject RIV: EB - Genetics ; Molecular Biology

 19. MNOGOTERE INTELIGENTNOSTI PRI POUKU ANGLEŠČINE V DRUGEM TRILETJU OŠ

  OpenAIRE

  Klopčič, Ksenija

  2011-01-01

  V diplomskem delu so predstavljena različna teoretična izhodišča, ki so v zadnjih sto letih pustila pečat na področju inteligentnosti. Podrobneje je predstavljen novejši pristop pojmovanja inteligentnosti — Gardnerjeva teorija mnogoterih inteligentnosti, porajajoča se mnenja o teoriji in uporaba le-te v izobraževanju. Empirična raziskava diplomskega dela se nanaša na rezultate reševanja testa mnogoterih inteligentnosti, torej katere inteligentnosti v večji meri učenci v drugem triletju OŠ upo...

 20. MANDALA, VIR BOLJŠEGA POČUTJA IN KREATIVNEGA DELA PRI POUKU RAZREDNE STOPNJE

  OpenAIRE

  Krajnc, Petra

  2010-01-01

  Hiter in velikokrat tudi (pre)obremenjen način življenja je ponavadi kriv za stres in njegove posledice, kot so: nemir, nespečnost, splošno nezadovoljstvo, razdražljivost, naveličanost, brezvoljnost, nezbranost, razne telesne in duševne bolezni itd. Da se lažje spoprijemamo s takšnim načinom življenja ter da preprečimo, omilimo ali se ozdravimo zgoraj naštetih posledic stresa, mnogi ljudje posegajo po sprostitvi za telo in duha. Moja diplomska naloga je tako povezana s sproščanjem, in to osno...

 1. Student Scientific Conference PriF UK 2012. Proceedings of reviewed contributions

  International Nuclear Information System (INIS)

  The conference included the following sections: (i) Biology (139 contributions); (ii) Chemistry (48 contributions); (iii) Geology (31 contributions); (iv) Geography (38 contributions); (v) Didactics (11 contributions); (vi) Environmental Science (25 contributions);) Contributions relevant of INIS interest have been inputted to INIS.

 2. ANALIZA PRIMERNOSTI NAPREDNIH TEHNOLOGIJ ZA NAKUPOVANJE OBLAČIL PO MERI PRI STAREJŠIH LJUDEH

  OpenAIRE

  Žuraj, Milica

  2016-01-01

  Demografske spremebe z rastjo števila starejšega prebivalstva ustvarjajo ogromne tržne priložnosti za oblačilno industrijo. Starejši kupci se že več kot destletje soočajo z izzivi, da na trgu vnaprej izdelanih oblačil najdejo izdelke ustrezne velikosti in stila, ki so udobna in se ustrezno prilegajo obliki telesa. Spremembe, ki nastajajo s starostjo, kot so anatomske, fiziološke, sociološke, ekonomske in okoljske, lahko vplivajo na preference starejših ljudeh glede prileganja oblačil. Starejš...

 3. TEHNOLOŠKO TEHNIČKI ČINITELJI I EKONOMSKI REZULTATI PRI UZGOJU SJEMENSKOG KUKURUZA

  OpenAIRE

  Jurišić, Mladen; Kanisek, Jozo; Šumanovac, Luka; Čošić, K.; Galić Subašić, Daria

  2011-01-01

  Istraživanja su provedena tijekom 2009. godine na površinama Poljoprivrednog instituta Osijek. Na parceli 10,80 ha istraženi su tehnološki činitelji i ekonomski rezultati, praćeni su i evidentirani agrotehnički zahvati i organizacija uzgoja sjemenskog kukuruza. Na temelju izračunatih normi i izrađene tehnološke karte ukupne proizvodnje, utvrđen je utrošak od 16 sati rada strojeva i 64 sati rada ljudi po hektaru. Ukupni troškovi iznosili su 13.234,80 kn ha-1, a vrijednost ost...

 4. OPTIMIZACIJA PROCESNIH PARAMETROV PRI VODENJU INJEKCIJSKEGA BRIZGANJA Z UPORABO INTELIGENTNIH METOD

  OpenAIRE

  Kusić, Dragan

  2014-01-01

  V doktorski disertaciji je predstavljena metoda za optimiziranje procesnih parametrov v procesu injekcijskega brizganja termoplastičnih materialov, ki je implementirana v razvitem inteligentnem sistemu ΔC-3. Predlagana metoda optimizacije procesnih parametrov temelji na kombiniranem pristopu treh metod umetne inteligence, kjer so vsa pravila in dejstva, ki so bila osvojena med množičnimi eksperimentalnimi testiranji na dveh brizgalnih strojih, implementirana tako v bazi znanja kot tudi v poda...

 5. UPORABA RUBY ON RAILS PRI IZDELAVI DRUŽBENE SPLETNE STRANI

  OpenAIRE

  Žnidar, Primož

  2010-01-01

  Internet je poln družabnih spletnih strani, vsaka je osredotočena na uporabnikovo zadovoljstvo in vsaka ponuja glavne funkcionalnosti, kot so komentiranje, branje ter pisanje. Predstavili vam bomo svojo družabno spletno stran, ki omogoča prej omenjene funkcionalnosti pod kategorijami novic, dogodkov in objav svojih misli (kratkih sporočil). Uporabili smo odprto kodno ogrodje za pisanje spletnih aplikacij, imenovano Ruby on Rails, in programski jezik Ruby, na katerem temelji to ogrodje.

 6. ZDRAVSTVENA NEGA PACIENTA PRI ULTRAZVOČNO VODENI LASERSKI SKLEROZACIJI VEN SPODNJIH OKONČIN

  OpenAIRE

  Kamenik, Klavdija

  2011-01-01

  Varikozne vene spodnjih okončin predstavljajo enega izmed najbolj pogostih zdravstvenih problemov, ki prizadene številne paciente. Zdravljenje varikoznih ven vključuje različne metode, med katerimi so se v zadnjem desetletju ob že znanih metodah zdravljenja kronične venske insuficience razvile tudi nove metode, ki omogočajo krajšo zdravstveno obravnavo, boljše rezultate zdravljenja in hkrati tudi boljše estetske rezultate za paciente. Problem raziskovanja v diplomskem delu je zdravstvena n...

 7. PODPORA OBČINE ŠENTJUR PRI RAZVOJU MLADIH PODJETIJ

  OpenAIRE

  Sudar, Hana

  2012-01-01

  V sodobnem času, času gospodarske krize, temelji pomemben delež gospodarstva, tudi na manjših podjetnikih, manjših gospodarskih družbah in samozaposlenih. To se je kazalo že v preteklosti in tudi trenutno ima vedno večji pomen. V svojem diplomskem seminarju sem preučila kakšne so možnosti za le-te v Sloveniji, osredotočila pa sem se na možnosti in pogoje za manjše podjetnike in gospodarske družbe ter samozaposlene v Občini Šentjur. Izpostavila sem Mrežni podjetniški inkubator Vrelec Rogaš...

 8. UTJECAJ FOSFORA I CINKA NA ZAJEDNICU NEMATODA PRI UZGOJU FEFERONA (Capsicum annuum L.)

  OpenAIRE

  Brmež, Mirjana; Varga, Ivana; Benković-Lačić, Teuta; Lončarić, Zdenko

  2014-01-01

  Zajednica nematoda proučavana je prilikom uzgoja feferona pod utjecajem gnojidbe Zn i P. Cilj ovog istraživanja bio je utvrditi promjene zajednice nematoda u tlu pod utjecajem aplikacije P, Zn i njihove kombinacije (P+Zn). Analiza zajednice nematoda u istraživanju uključila je ispitivanja promjene ukupnoga broja nematoda i ukupnoga broja rodova te analizu trofičkih grupa. Uznemirenost zajednice utvrđena je pomoću indeksa uznemirenja: MI, MI 2–5 i PPI, te odnosa PPI/MI, a raznolikost zajednice...

 9. PRAVNA UREDITEV POSVOJITEV PRI ISTOSPOLNIH PARTNERJIH V RS IN PRIMERJALNEM PRAVU

  OpenAIRE

  Ikovic, Maša

  2009-01-01

  Družina je temeljna celica vsake družbe. Naše družinsko pravo šteje za družino življenjsko skupnost staršev in otrok. Če izhajam iz tega, da ima vsak otrok pravico do družine, potem ni potrebno govoriti o pravici otroka do točno določenega tipa družine, pač pa do družine, ki naj bo stalna, trdna in njegova lastna. Ureditev pravic istospolnih parov se razlikuje od države do države. Nekatere nimajo niti zakonodaje, ki bi istospolnim partnerjem omogočala minimalne pravice, spet druge pa istos...

 10. Využitie metód riadenia projektu pri organizácii svadby

  OpenAIRE

  Csörgöová, Edina

  2013-01-01

  This bachelor thesis first deals with basic theoretical definitions of project management and then introduces a real project. The theoretical part is focused on methods, models and project analysis that are usually used in project management. In the practical part, schedule of phases and activities of wedding planning is created in MS Office Project. The schedule is featured by Gantt chart, followed by time analysis, analysis of costs, resources and risks.

 11. Primjena zrakoplova pri gašenju požara

  OpenAIRE

  Rosavec, Roman; Španjol, Željko; Barčić, Damir; Palčić, Domagoj

  2014-01-01

  Svaki požar može se ugasiti kantom vode ako vatrogasac dovoljno brzo stigne do njega. Navedena tvrdnja upućuje na ključnu povezanost vremena reakcije na pojavu požara i utroška resursa za gašenje. U nastojanju smanjivanja broja početaka požara, uspješna služba zaštite od požara je ona koja ugasi sve požare dok još ne zahvate veliko područje. Požar ima kumulativno djelovanje, ne ponaša se i ne širi kao linearna funkcija, kako vremena tako i prostora. Požar nastaje kao posljedica zapaljivosti n...

 12. IZBRANA LITERATURA ZA USVAJANJE GLASBENOTEORETIČNIH ZAKONITOSTI PRI PREDMETU NAUK O GLASBI

  OpenAIRE

  Jahn, Barbka

  2009-01-01

  POVZETEK IN KLJUČNE BESEDE Diplomska naloga je razdeljena na teoretični in empirični del. V teoretičnem delu je podan kratek pregled razvoja glasbenega šolstva na Slovenskem od začetka 19. stoletja do nastanka Akademije za glasbo. V nadaljevanju so opisani učni cilji izobraževalnega programa glasba, ki ga je sestavila nacionalna komisija za prenovo glasbenega šolstva. Namen diplomske naloge je raziskati in predstaviti pregled literature, ki je primerna za pouk nauka o glasbi. Nanaša ...

 13. STALIŠČA DO SMRTI V POVEZAVI Z RAZPOLOŽENJEM PRI STAROSTNIKIH

  OpenAIRE

  Coif, Tea

  2014-01-01

  V tretjem življenjskem obdobju je človek pogosteje soočen z izgubami in smrtjo. Doživlja močno krčenje socialne mreže. Pojavijo se tudi težave na zdravstvenem področju kot posledica upada telesnih funkcij. Eden izmed psiholoških (čustvenih) aspektov staranja se navezuje na prilagajanje postopnemu upadanju lastnega zdravja ter privajanju na izgube in spremembe. V človeku se pojavi močnejše razpoloženjsko dogajanje. Gre za posebno dojemanje in občutenje človeka na "koncu poti". Z magistrskim de...

 14. TVEGANJE POSLOVNE BANKE PRI FINANCIRANJU PREVZEMOV S FINANČNIM VZVODOM

  OpenAIRE

  Čretnik Zavec, Metka

  2013-01-01

  Razsežnosti svetovne gospodarske krize, ki je sledila finančni krize konec leta 2008, je opaziti v močnem zniževanju gospodarske rasti v vseh panogah in v pretežno v vseh svetovnih gospodarstvih. Učinek zniževanja gospodarske aktivnosti je razviden v zniževanju kreditnega potenciala bank, na omejevanju investicijskih vlaganj ter na povečevanju števila družb v insolvečnih postopkih. Oslabitve slabih terjatev bank v Sloveniji so po stanju 31.12.2011 znašale 1,16 mrd EUR kar je predstavljalo...

 15. METODE USTVARJALNEGA REŠEVANJA PROBLEMOV PRI POSPEŠEVANJU PRODAJE RAČUNOVODSKIH STORITEV

  OpenAIRE

  Rižnar, Laura

  2016-01-01

  V tem diplomskem projektu smo se posvetili metodam ustvarjalnega reševanja problemov za pospeševanje prodaje računovodskih storitev, kjer smo podrobneje obravnavali računovodski servis C&H d.o.o. Delo diplomskega projekta zajema teoretičen in praktičen del. V teoretičnem delu diplomskega projekta opisujemo tehnike za definiranje problemov in priložnosti, tehnike za ustvarjalno razmišljanje, kvantitativne metode za odločanje po več kriterijih hkrati ter načine pospeševanja prodaje računovo...

 16. Finančna uprava Republike Slovenije in njena vloga pri omejevanju gospodarske kriminalitete

  OpenAIRE

  Volarič, Jan

  2016-01-01

  Diplomsko delo se osredotoča na problematiko gospodarske kriminalitete v povezavi z novonastalim organom v sestavi Ministrstva za finance, Finančno upravo Republike Slovenije (v nadaljevanju FURS). Raziskuje na kakšen način se FURS zoperstavlja in omejuje tovrsten kriminal. Problematika gospodarske kriminalitete je pereča, saj tovrsten kriminal spada med najbolj razširjene oblike kaznivih dejanj, obenem pa povzroča nezaupanje v gospodarstvo in prav tako v državo. Ko govorimo o odkrivanju, pre...

 17. Glasbena terapija pri otrocih in mladostnikih z motnjami vedenja in osebnosti

  OpenAIRE

  Pepelnak-Arnerić, Marija

  2015-01-01

  People have many definitions of music. It was used systematically since prehistoric times. Music was applied systematically in curative and preventative use. The use of music in caring for people with developmental disabilities has a long tradition too. Music can often be an effective tool for establishing inirial contact with behaviour disordered or emotionally disturbed children or adolescent. The process of developing effective music therapy treatment plans includes five major steps. Many ...

 18. VLOGA DIREKTORJA PRI VODENJU PODJETJA TAB-SYSTEMS D.D.

  OpenAIRE

  Zlate, Maja

  2015-01-01

  V diplomskem delu smo proučevali vodenje v tehnološko visoko razvitem podjetju TAB-Systems d.d., ki je specializirano za razvoj in proizvodnjo sistemov za kontrolo pristopa, evidenco prisotnosti, hišno avtomatizacijo ter videonadzornih sistemov. Posvetili smo se področju managementa. V teoretičnem delu smo s pomočjo literature opredelili vodenje, vlogo in naloge vodij, vodstvene stile ter značilnosti vodij. V nadaljevanju smo se omejili na opazovano podjetje ter z izvedeno raziskavo ugot...

 19. Vloga Zavoda za gozdove Slovenije pri povezovanju lastnikov na lokalnem nivoju:

  OpenAIRE

  Medved, Mirko

  2006-01-01

  The Slovenian forest development programme from 1996 and the European Forest Action Plan from 2006 both stress the importance of cooperation between forestowners for future sustainable forest management. The purpose of the article is to determine how foresters of the Slovenian Forest Service evaluatepossibilities for improving cooperation between forest owners on the local level. An analysis of strengths, weaknesses, opportunities and threats has been made via inquiry. Field foresters were as...

 20. Ratio of Primary Episcleral Buckling Surgery versus Pri-mary Vitrectomy for Rhegmatogenous Retinal Detachment

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  Jost B. Jonas; Barbara Mangler; Alexander Decker; Frank C. Schlichtenbrede

  2014-01-01

  Purpose:.To assess the ratio of the frequency of primary scle-ral buckling procedures versus the frequency of vitrectomies performed as treatment for rhegmatogenous retinal detach-ments in a primary retinal surgical department. Methods:.The study included all patients with rhegmatoge-nous retinal detachments who underwent retinal or vitreoretinal surgery in the study period from 2002 to 2006..The size of the retinal defect and the amount of proliferative vitreoretinopathy were not exclusion criteria..Patients with tractional retinal de-tachment due to proliferative ischemic retinopathies were ex-cluded. Results:.In the study period,.875 primary retinal and vitreo-retinal surgeries were performed on 875 eyes..Among the surgeries, episcleral sponges (42.9%) formed the largest part, followed by pars plana vitrectomies(35.0%) and encircling bands (22.2%)..Combining episcleral sponges and encircling bands into an episcleral surgery group revealed that two thirds (65%).of the surgeries were episcleral interventions..In the episcleral sponge group,.the retinal re-detachment rate after the first surgery was 13%. Conclusion:.In a university department as a primary referral unit for retinal detachments, episcleral retinal surgery can still outnumber vitreoretinal interventions,.with retinal re-detach-ment rates which do not differ markedly from the re-detach-ment rates reported in randomized trials comparing vitreoreti-nal surgery with episcleral surgery. (Eye Science 2014; 29:53-54).

 1. Využitie Trichodermy harzanium pri pestovaní technickej konopy (Cannabis sativa L.)

  OpenAIRE

  Vrabeľ, Matej

  2014-01-01

  The aim of this bachelor thesis is to detect possible positive and negative effects of the massive inoculation of the symbiotic soil organisms for the industrial hemp (Cannabis sativa L.). The experiment was carried out on the research stations of the Czech University of Life Sciences Červený újezd . The first area was inoculated with the fungus Trichoderma harzanium and the other serves as a control. The data analysis showed that the selected symbiotic fungus in this particular application c...

 2. Novi pristopi pri proučevanju prsti v pokrajini = New approaches in Slovenian soil geography

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Blaž Repe

  2006-01-01

  Full Text Available In Slovenia, soil research of a given landscape is often neglected in physical geography studies. Despite the fact of an equivalent position of soil geography within the science system of Slovene geography. Reasons can be found in time consuming fi eld research, expensive laboratory analysis and soil data and also the lack of its own methodology. The drawbacks could be partially replaced by different approaches of research and especially to establish links with other physical elements of the environment. The use of easily accessible digital and cartographic data, basic field techniques, in combination with simple GIS tools and quantitative methods overcomes many of the financial or time constraints.

 3. Student Scientific Conference PriF UK 2011. Proceedings of reviewed contributions

  International Nuclear Information System (INIS)

  The conference included the following sections: (i) Biology (336 contributions); (ii) Chemistry (56 contributions); (iii) Didactics (6 contributions); (iv) Environmental Science (30 contributions); (v) Geography (38 contributions); (vi) Geology (50 contributions); Contributions relevant of INIS interest have been inputted to INIS.

 4. UVEDBA CRM REŠITVE V SKUPINI ROTO IN VZROKI NJENE NEUPORABE PRI ZAPOSLENIH

  OpenAIRE

  Pavlinjek, Miha

  2014-01-01

  V današnjem dinamičnem poslovnem okolju, je pomembno biti korak pred ostalimi. Biti boljši od konkurence, pomeni predvideti in izkoristiti priložnosti hitreje in v večjem obsegu kot ostali. Tukaj igrajo pomembno vlogo pridobljene informacije. Tako kot lahko stranke pridejo do različnih informacij o izdelkih različnih proizvajalcev, lahko podjetja pridobijoin izkoristijo informacije o potencialnih strankah, ter na podlagi njih zgradijo dolgoročno poslovno razmerje. Ponudbe izdekov je vedn...

 5. Aerodynamic airfoil at critical angles of attack / Аэродинамические характеристики крыла при критическом угле атаки / Aerodinamičke karakteristike aeroprofila pri kritičnim napadnim uglovima

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Čedomir Lj. Kostić

  2016-07-01

  чреждений. / Prilikom konstrukcije vazduhoplova ne sme se zanemariti ponašanje letelice u ekstremnim, odnosno blisko ekstremnim uslovima leta, kakav je let pri kritičnim napadnim uglovima, gde se normalan let može lako preobratiti u prevučen let. U ovom radu naglašeni su bitni činioci koji utiču na ponašanje aeroprofila u letu pri kritičnim napadnim uglovima. Na osnovu dostupnih eksperimentalnih rezultata i proračuna izvršena je analiza ponašanja aeroprofila u zavisnosti od uslova strujanja (kategorisanih prema Mahovom i Rejnoldsovom broju, oblika aeroprofila, dinamike priraštaja napadnog ugla, opstrujavanja aeroprofila sa povećanjem napadnog ugla nakon dostizanja kritične vrednosti, kao i uticaja površinskih neravnina aeroprofila pri kritičnim napadnim uglovima. Prikazano je i fizičko tumačenje pada uzgona i pojave prevučenog leta. Detaljno je opisan nastanak otcepljenja strujanja oko aeroprofila i izvršena kategorizacija aeroprofila prema tipu otcepljenja i njegovom ponašanju pri kritičnim napadnim uglovima opstrujavanja. Cilj ovog rada jeste da na savremenim osnovama aerodinamike prikaže i obrazloži problematiku i najznačajnije osobenosti opstrujavanja aeroprofila pri kritičnim napadnim uglovima, da dâ praktične preporuke prilikom izbora aeroprofila, a može biti koristan i pilotima, inženjerima i istraživačima.

 6. Regulatory aspects of NPP safety

  International Nuclear Information System (INIS)

  In beginning, a history of legislative process regulating industrial utilisation of nuclear energy is given, including detailed list of decrees issued by the first regulatory body supervising Czech nuclear installations - Czechoslovak Atomic Energy Commission (CSKAE). Current status of nuclear regulations and radiation protection, especially in connection with Atomic Act (Act No 18/1997 Coll.), is described. The Atomic Act transfers into the Czech legal system a number of obligations following from the Vienna Convention on Civil Liability for Nuclear Damage and Joint Protocol relating to the Application of the Vienna and Paris Convention, to which the Czech Republic had acceded. Actual duties and competence of current nuclear regulatory body - State Office for Nuclear Safety (SUJB) - are given in detail. Execution of the State supervision of peaceful utilisation of nuclear energy and ionising radiation is laid out in several articles of the Act, which comprises: control activities of the SUJB, remedial measures, penalties. Material and human resources are sufficient for fulfilment of the basic functions for which SUJB is authorised by the law. For 1998, the SUJB allotted staff of 149, approximately 2/3 of that number are nuclear safety and radiation protection inspectors. The SUJB budget for 1998 is approximately 180 million Czech crowns (roughly 6 million US dollars). Inspection activity of SUJB is carried out in three different ways: routine inspections, planned specialised inspections, inspections as a response to a certain situation (ad-hoc inspections). Approach to the licensing of major plant upgrades and backfittings are mainly illustrated on the Temelin NPP licensing. Regulatory position and practices concerning review activities are presented. (author)

 7. Report on the results of activities of the State Office for Nuclear Safety in state supervision of nuclear safety of nuclear facilities and radiation protection in 2001

  International Nuclear Information System (INIS)

  The report summarises results of activities of the State Office for Nuclear Safety (SUJB) in supervision of nuclear safety and radiation protection in the Czech Republic. The first part of the report evaluates nuclear safety of nuclear power plants and comprises information concerning the results of supervision of radiation protection. Details of the radiological situation within the Czech Republic in 2001 are also given. The second part of the report contains results of activities of the SUJB in its new competencies; supervision and control in the field of prohibition of chemical, biological and toxin weapons. (author)

 8. Pričevanja otrok aleksandrink o življenju v Egiptu v prvi polovici 20. stoletja:

  OpenAIRE

  Koprivec, Daša

  2009-01-01

  The article presents the stories of two generations of children of the Alexandrian Women about life in Egypt. The first generation was born in Goriška in 1922-1929, the second in Egypt 1937-1948. The children born in Goriška were aged six to ten when they joined their mothers who had emigrated to work in Egypt. The article wishes to draw attention to the family life of the Alexandrian Women in Egypt in the first half of the 20th century. Their children, now aged between 63 and 87, are importa...

 9. 7 CFR 14.6 - Criteria for determining the pri- mary purpose of payments with respect to potential exclusion...

  Science.gov (United States)

  2010-01-01

  ... conservation includes actions that, for a given level of water supply, reduce the demand for or use of water by... Secretary of Agriculture DETERMINING THE PRIMARY PURPOSE OF CERTAIN PAYMENTS FOR FEDERAL TAX PURPOSES § 14.6... reuse of water, thereby making existing supplies available for other current or future uses; or...

 10. Limited access to HIV prevention in French prisons (ANRS PRI2DE: implications for public health and drug policy

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Blanche Jerôme

  2011-05-01

  Full Text Available Abstract Background Overpopulation, poor hygiene and disease prevention conditions in prisons are major structural determinants of increased infectious risk within prison settings but evidence-based national and WHO guidelines provide clear indications on how to reduce this risk. We sought to estimate the level of infectious risk by measuring how French prisons adhere to national and WHO guidelines. Methods A nationwide survey targeting the heads of medical (all French prisons and psychiatric (26 French prisons units was conducted using a postal questionnaire and a phone interview mainly focusing on access to prevention interventions, i.e. bleach, opioid substitution treatment (OST, HBV vaccination and post-exposure prophylaxis (PEP for French prisoners. Two scores were built reflecting adherence to national and WHO international guidelines, ranging from 0 (no adherence to 10 (maximum adherence and 0 to 9 respectively. Results A majority (N = 113 (66% of the 171 prisons answered the questionnaires, representing 74% coverage (46,786 prisoners of the French prison population: 108 were medical units and 12 were psychiatric units. Inmate access to prevention was poor. The median[IQR] score measuring adherence to national guidelines was quite low (4.5[2.5; 5.5] but adherence to WHO guidelines was even lower 2.5[1.5; 3.5]; PEP was absent despite reported risky practices. Unsuitable OST delivery practices were frequently observed. Conclusions A wide gap exists between HIV prevention policies and their application in prisons. Similar assessments in other countries may be needed to guide a global policy reform in prison settings. Adequate funding together with innovative interventions able to remove structural and ideological barriers to HIV prevention are now needed to motivate those in charge of prison health, to improve their working environment and to relieve French prisoners from their currently debilitating conditions.

 11. Creen la base de dades més extensa sobre proteïnes priòniques

  OpenAIRE

  Ventura i Zamora, Salvador

  2014-01-01

  Investigadors de la Universitat Autònoma de Barcelona i de la Universitat de Saragossa han elaborat PrionScan, una gran base de dades de proteïnes susceptibles d’agregar-se en forma de prions. En total, han quantificat 28.000 proteïnes en més de 3.200 organismes, el que fa de PrionScan la base de dades més extensa feta fins ara. Aquesta nova eina permetrà aprofundir en el coneixement de les funcions i la regulació dels prions a nivell genòmic i dissenyar nous prions sintètics.

 12. Postavitev numeriřne simulacije polnjenja in strjevanja velikih jeklenih ingotov na podlagi realnih razmer pri ulivanju

  OpenAIRE

  Tkadlečková, Markéta; Machovčák, Pavel; Gryc, Karel; Klus, Petr; Michalek, Karel; Socha, Ladislav; Kováč, Marek

  2012-01-01

  The paper is devoted to new experiences with the setting of a numerical simulation of filling and solidification of a 90-ton steel ingot in the ProCAST simulation programme. The aim of the numerical modelling realized under the conditions of the Department of Metallurgy and Regional Materials Science and Technology Centre (RMSTC) at VSB-TU Ostrava is the verification and optimization of the production technology for the heavy-steel ingots produced in VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s....

 13. Duševne in spoznavne motnje pri Parkinsonovi bolezni: Mental and cognitive disorders in Parkinson's disease:

  OpenAIRE

  Danieli, Aljoša; Kogoj, Aleš; Pirtošek, Zvezdan

  2004-01-01

  The article reviews cognitive impairment and mental disorders in Parkinson's disease, which often accompany movement disorders and contribute to patients disability. Specific clinical picture as well as pharmacological treatment of depression, anxiety, dementia, psychosis, and delirium in parkinsonism is described.

 14. The Effect o f Twelve - Week Recreation Act i v ities on the Anxiety Level of Female Pri soners

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Zekiye B AŞARAN

  2015-07-01

  Full Text Available T h e a i m o f t h e s t u d y w a s to examine the effect of twelve - weeks recreation activities on the trait anxiety level of female prisoners in the prisons. The sampling of this study consists of 45 female prisoners who are in the Open Prison in Kandira, 22 of whom are in the experimental group and 23 of whom are in the control group. Different activities, such as music, dance, meditatio n, sportive activities, movies and videos, fun and entertainment activities and competitions, were performed one and half hours a day and two days a week. This lasted for twelve weeks. The data were collected by pre - tests and post - tests that were given bo th at the beginning and at the end of this program. Personal information form and Spielberger anxiety inventory were used as the data collecting tool. The reliability coefficient (Cronbach Alpha was calculated as ,873. The data were analysed with SPSS Win dows 18 programme. Descriptive statistics and Wilcoxon test were conducted. A si gnificant statistical correlation was determined between the prisoners’ pre - tests and post - tests scores in the experimental group (p <0.05. A s c o n c l u s i o n , a positive impact on trait anxiety levels of prisoners w a s f o u n d a f t e r 12 weeks o f recreational activities.

 15. Različni vidiki motenj hranjenja pri ženskah: 1. del: Different aspects of eating disorders in women:

  OpenAIRE

  Pandel Mikuš, Ruža

  2003-01-01

  The purpose of this article is to present eating disorders in women as a multiplex phenomenon in society from the sociological, medical and psychosocial aspects. It discusses the influence of contemporary society and mass media on eating patterns, staling that nutrition is a determining factor in shaping of personal identities. The article presents different kinds of eating disorders and their aetiology thoroughly explored. The models of the development of eating disorders are explained in th...

 16. Vloga geografije pri interdisciplinarnem načrtovanju regionalnega razvoja = The role of geography in interdisciplinary planning of regional development

  OpenAIRE

  Lučka Lorber

  2002-01-01

  The characteristic of the science of geography is its complexity in the study of space. Regional development processes are integral and we can understand and evaluate them through interdisciplinary approaches. The role and significance of geography in planning regional development in changed social -economic conditions is in cooperation with the remaining scientific disciplines in assuring comformable regional development.

 17. Izvajanje individualizacije in diferenciacije pri predmetu šport v prvem in drugem triletju osnovne šole

  OpenAIRE

  Subič, Jasmina

  2015-01-01

  V današnjem času je ena glavnih in pomembnih nalog učitelja, da učence v času šolanja opremi s kompetencami, ki mu bodo pomagale, da se bo uspešno vključil v sodobno družbo. Ker se med učenci pojavljajo razlike, kljub temu da so si po kronološki starosti podobni ali enaki, je zelo pomemben vidik izvajanja didaktičnega načela učne diferenciacije in individualizacije v vsakodnevnem pouku. Pomembno je, da učitelj prepozna posebnosti posameznika, jih zna opredeliti in se na podlagi tega ustrezno ...

 18. Ključni dejavniki procesa odločanja pri nakupu ležišča

  OpenAIRE

  Polutnik, Petra

  2016-01-01

  Spanje je ena izmed osnovnih življenjskih potreb vsakega posameznika. Kako dragoceno je spanje, po katerem se zbudimo spočiti in naspani, pa se pogosto zavemo šele takrat, ko spanca ni več. Ker v postelji preživimo tretjino svojega časa, je zelo pomembno, da ta čas preživimo oziroma prespimo kakovostno. Ponudba ležišč v Sloveniji presega povpraševanje. Posamezniki imajo na razpolago veliko izbirno območje, a ker je konkurenca med ponudniki vsak dan ostrejša, se nam je pojavilo vprašanje,...

 19. Učno zavlačevanje pri srednješolcih: Academic procrastination of secondary school pupils:

  OpenAIRE

  Čagran, Branka; Ribič Hederih, Branka

  2014-01-01

  Procrastination is a trait and/or a form of behavior that denotes an individual's delay in an activity which should be done, and which causes discomfort. In the study we wished to determine the differences between high school students regarding gender, educational programme and learning success of the previous school year in three factors. On a sample of 284 high school students of different Slovenian secondary schools, we found that on average boys show statistically significantly more short...

 20. Glive v sestoju črne jelše (Alnus glutinosa) na Turnišču pri Ptuju

  OpenAIRE

  Šparl, Luka

  2016-01-01

  Glive imajo svoj izvor v pradavnini. Domnevno so prve glive Zemljo naselile pred tremi milijardami let. Dolgo časa so bile gobe zanimive le kot hrana in kresilno sredstvo. Čeprav so na območju Slovenije ljudje gobe za prehrano nabirali že vse od rimskih časov, smo prve podatke o užitnih gobah dobili šele po letu 1500. Glive si niso sposobne same proizvajati hrane tako kot rastline, temveč s pomočjo množice encimov, ki jih izločajo, reciklirajo odmrli organski material. Rastlinske celične sten...

 1. Valdymo sprendimų priėmimas ūkininkaujant privačioje miško valdoje

  OpenAIRE

  Rekštytė, Raimonda

  2005-01-01

  Research object – the management of private forest. Research aim – to determine the type of decision-making and factors, affecting the decision–making in private forest estate. Objectives: 1. To determine the conception of private forest management and sustainable development, to describe the process of private forestry and to traverse the theory of decision–making. 2. To examine and traverse the management of private forestry in Lithuania. 3. To describe the characteristic’s of private fores...

 2. Numerične in eksperimentalne raziskave temperaturnega polja pri strjevanju litega valja iz sive litine s kroglastim grafitom

  OpenAIRE

  Kavička, František; Stránský, Karel; Dobrovská, Jana; Sekanina, Bohumil; Štětina, Josef; Gontarev, Vasilij

  2012-01-01

  The quality of the working rollers used for rolling rails of different profiles is determined by the chemical and structural composition of the material of the rollers and the production technology The requirements for the quality cannot be ensured without a perfect knowledge of the course of the solidification, the cooling and the heat treatment of the cast rollers as well as the kinetics of the temperature field of the casting and the mould. The solidification and cooling of the du...

 3. Doživljanje čustvenega afekta pri storitvi kaznivega dejanja : diplomsko delo univerzitetnega študija

  OpenAIRE

  Nakić, Tjaša

  2014-01-01

  Čustva so del vsakega posameznika. Predstavljajo reakcijo na neko dogajanje, ki nam je zelo pomembno, vendar vsak od nas v podobni situaciji ravna drugače, saj ne doživljamo vsi enakih čustev niti ne na enak način. Rdeča nit diplomske naloge so predvsem močna kratkotrajna čustva t.i. afekti, ki lahko privedejo do agresivnega in impulzivnega vedenja, v skrajnem primeru tudi do uboja. V uvodnem delu so predstavljena glavna spoznanja o čustvih ter njihova povezanost z z motivacijo, mišljenje...

 4. The Axin-like protein PRY-1 is a negative regulator of a canonical Wnt pathway in C. elegans

  OpenAIRE

  Korswagen, Hendrik C.; Coudreuse, Damien Y.M.; Betist, Marco C.; van de Water, Sandra; Zivkovic, Danica; Clevers, Hans C

  2002-01-01

  Axin, APC, and the kinase GSK3β are part of a destruction complex that regulates the stability of the Wnt pathway effector β-catenin. In C. elegans, several Wnt-controlled developmental processes have been described, but an Axin ortholog has not been found in the genome sequence and SGG-1/GSK3β, and the APC-related protein APR-1 have been shown to act in a positive, rather than negative fashion in Wnt signaling. We have shown previously that the EGL-20/Wnt-dependent expression of the homeobox...

 5. AVTIZEM Z DODATNO MOTNJO V DUŠEVNEM RAZVOJU PRI MLADOSTNIKIH V ZUDV DR. MARIJANA BORŠTNERJA DORNAVA

  OpenAIRE

  Gomilšak, Marjeta

  2009-01-01

  Otroški avtizem danes strokovnjaki pojmujejo kot razvojno nevrološko motnjo, ki se kaže v verbalni in neverbalni komunikaciji, tipičnih vedenjskih motnjah ter nenormalni čustveni in socialni odzivnosti. Strokovnjaki lahko postavijo diagnozo glede na tipične psihične znake najkasneje v tretjem letu otrokove starosti. Tipičnih znakov pa je kar nekaj deset in se lahko med seboj različno kombinirajo. V času otrokovega razvoja nekateri izzvenijo, lahko se pojavijo novi ali drugačni. Na splošno še ...

 6. Poznavanje narodnostnih manjšin pri pouku geografije v slovenski osnovni in srednji šoli:

  OpenAIRE

  Kolnik, Karmen

  1998-01-01

  The newly created Slovene state is our current social reality, while our ethnic group complexity is our historical constant. The geography lessons with their teaching objectives and contents dealing with the knowledge of ethnic groups are the arouse, in young people, a need to understand the causes for this cultural, civilisational, political and spatial diversity of the world. The article presents results of the quantitative analysis of geographic materials used during the lesson given in Sl...

 7. RAZVOJ IN OPTIMIZACIJA ANALIZNIH METOD PRI SPROŠČANJU KOVIN IZ MATERIALOV NAMENJENIH STIKU Z ŽIVILI

  OpenAIRE

  Koražija, Nataša

  2016-01-01

  V diplomskem delu smo določali vsebnost kovin (Ag, Al, Co, Cr, Cu, Fe, Mg, Mn, Mo, Ni, Sn, Ti, V, Zn, Sb, As, Ba, Be, Cd, Hg, Li, Pb in Tl), ki se izločijo iz materialov, namenjenih stiku z živili z ICP-OES analizno metodo. Testiranje smo izvajali po navodilih, ki jih predpisuje EDQM v Technical Guide on Metals and alloys used in food contact materials. Testirali smo emajlirane posode, ki so namenjene pripravi živil, v štirih različnih barvah, in sicer v modri, beli, rjavi in črni. Spremljali...

 8. PROJECTION OF PENETRATION OF THE BROKER IN HOME BRAZILIAN CAPITAL MARKET THROUGH LINEAR, GOMPERTZ AND FISHER – PRY MODELS

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Carlos Kawamoto

  2010-09-01

  Full Text Available This paper aims to discuss the theories of internationalization and competitiveness, the positioning of a Brazilian company from agribusiness industry, exporting meat and food that has become a major global player in this industry JBS - Friboi. This company has been internationalized very fast in recent years and become a global leader in beef production, the second to the production of chicken meat and third largest producer of pork in the U.S. (JBS, 2010. The case is emblematic of JBS when analyzed under the concept of Porter's diamond applied to Brazil. This company gained scale and competitiveness with the access to natural resources of prodution (condition factor, but now it is necessary for maintenance its leading position, it requires a strategy grounded in innovation beyond just scale and operational excellence.

 9. Využitie sociálnych sietí pri nábore zamestnancov

  OpenAIRE

  Ondejková, Ľubomíra

  2015-01-01

  This bachelor thesis deals with social networks and their use in recruitment process. The aim is to assess whether social networks can become the main method for recruitment, to find out recruiters' opinion on the use of social networks and to compare these findings with the period of three years ago. Finally, also to characterize the selected social networks and to compare their applicability. The theoretical part is devoted to the introduction of human resource management and recruitment. I...

 10. TRENING SOCIALNIH VEŠČIN PRI UČENCIH Z MOTNJO V DUŠEVNEM RAZVOJU

  OpenAIRE

  Okorn, Anja; Lajmsner, Tjaša

  2015-01-01

  Pojem motnje v duševnem razvoju se nanaša na stanje intelektualnega in splošno socialnega funkcioniranja posameznika. Učenci z motnjo v duševnem razvoju so tako zaradi umskih oslabitev manj socialno kompetentni. Njihove socialne spretnosti so slabše in kažejo več motečih problematičnih vedenj, zato potrebujejo učenje socialnih veščin, ki jim omogočijo lažjo vključitev v širše socialno okolje. Ker se njihove socialne spretnosti lahko skozi čas izboljšajo, če so jim zagotovljeni primeren trenin...

 11. Geochemical indicators in studying geological processes and prospecting for minerals. Geokhimicheskiye pokazateli pri izuchenii geologicheskikh protsessov i poiskakh poleznykh iskopayemykh

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Lukashev, V.K.; Bordon, V.Ye.

  1980-01-01

  Expanded summaries of reports read at the seminar ''Geochemical Indicators in Studying Geological Processes and Prospecting for Minerals'' conducted in Minsk in March 1977 are presented. Leading specialists of the Institute of Geochemistry and Geophysics of the BSSR Academy of Sciences, Institute of Geology of the ESSR Academy of Sciences, Institute of Oceanology of the USSR Academy of Sciences, Administrations of Geology of the BSSR Council of Ministers, ESSR and other organizations participated in the work of the seminar. Materials of the collection cover the condition of research and the technique of using geochemical indicators to study current sedimentary processes in ocean and sea water areas, studies of the conditions of lithogenesis of all geological systems, prospecting for ore and nonore minerals, davsonite, oil, coal, brine, etc.

 12. Vloga geodezije pri gradnji manj zahtevnih objektov: The role of surveying engineering in less demanding construction works:

  OpenAIRE

  Janez Goršič; Aleš Breznikar; Simona Savšek Safić

  2006-01-01

  The role of surveying in the construction of less demanding construction works was defined in more detail with the adoption of the new legislation. The surveyor is present in all stages, i.e. before, during and after the construction of a building, which is actually from the time the land is purchased and until the operating permit is obtained and the building is entered into official records. The paper presents in detail the surveying procedures, from parcelling, setting-out, laying out the ...

 13. Teškoće pri ocjeni profesionalne etiologije oštećenja jetre

  OpenAIRE

  Brkić, Jasenka

  1998-01-01

  Radne procese u kojima se rabe hepatotoksične tvari ubrajamo u mjesta sa štetnim odnosno posebnim uvjetima rada. U Pravilniku o poslovima s posebnim uvjetima rada utvrđeni su uvjeti koje moraju ispunjavati radnici da bi mogli raditi na takvim poslovima. U radu su navedeni primjeri nepoštivanja ovog Pravilnika i posljedice za zdravlje radnika. Naglašena je važnost nadzora uvjeta rada, ispravne klasifikacije štetnosti u radnom procesu i provođenja prethodnih i kontrolnih zdravstvenih pregleda. ...

 14. PODPORNO OKOLJE ZA MALA IN SREDNJE VELIKA PODJETJA PRI REŠEVANJU NASLEDSTVA S POUDARKOM NA DRUŽINSKIH PODJETJIH

  OpenAIRE

  Lešnik, Klavdija

  2011-01-01

  V Sloveniji, kakor tudi drugod po svetu, prevladujejo mikro, mala in srednje velika podjetja, ki predstavljajo pomemben vir delovnih mest in ekonomskega razvoja. Čeprav ni enotne definicije za družinsko podjetje, je po raziskavah več kot 70% malih in srednje velikih podjetij tudi družinskih. V Sloveniji prevladujejo družinska mala in srednje velika podjetja, ki so v lasti ustanoviteljske generacije in se bodo v prihodnosti morala soočiti z nasledstvenimi vprašanji. Prehod podjetja iz ene...

 15. Primerjava uporabe GNSS-koordinatnih osnov različne kakovosti pri polarni metodi zakoličbe

  OpenAIRE

  Pretnar, Luka

  2015-01-01

  V diplomski nalogi je predstavljeno področje zakoličevanja točk na osnovi vzpostavitve koordinatne osnove z dvema različnima GNSS-metodama. Naloga obravnava vzpostavitev koordinatne osnove s hitro statično metodo izmere in z RTK-GPS metodo izmere ter nadaljnjo zakoličbo na podlagi vzpostavljene koordinatne osnove. V diplomski nalogi je prikazano, da je za vzpostavitev koordinatne osnove primernejša metoda hitre statične izmere in ne RTK-GPS metoda izmere, ki se v večini primerov uporablja v p...

 16. Srčna operacija pri bolniku s heparinom povzročeno trombocitopenijo: Heparin induced thrombocytopenia and cardiac surgery:

  OpenAIRE

  Geršak, Borut; Preložnik-Zupan, Irena; Šoštarič, Maja

  2008-01-01

  Background Heparin induced thrombocytopenia (HIT) is a serious complication related to the heparin treatment and might lead to the life-threatening consequences such as arterial and venous thrombosis. The patient with HIT scheduled for cardiac surgery represents serious problem because heparin, mostcommon used anticoagulation drug during cardiac surgery, must be avoided. Conclusions From the results of the recent clinical studies it seems that direct thrombin inhibitors, especially bivalirudi...

 17. Shrinkage behavior of a self-compacting concrete: Vedenje samozgoščevalnega betona pri krčenju:

  OpenAIRE

  Belas, Nadia; Bendani, Karim; Bouhamou, Nasr-Eddine; Mebrouki, Abdelkader

  2013-01-01

  This paper presents the influence of the mixing constituents on the behavior of self-compacting concretes (SCCs), especially, the effect of the paste volume in their fresh and hardened state. It explains the roles of the pore network and the microstructure of the hydrates in drying and autogenous shrinkage of SCCs. Several tests such as slump flow, L-box, sieve stability, bleeding, mechanical strength, free shrinkage (drying and autogenous shrinkage) and microstructural tests (mineralogical c...

 18. Konceptual solutions of wastewater drainage and treatment in Municipality Cundrovec, Bukošek, Sela pri Dobovi and Dobova

  OpenAIRE

  Ljubić, Anamarina

  2014-01-01

  Urban wastewater system, a hydraulic infrastructure consisting of elements such as pipes, tanks, junctions, pumps, and valves etc., is crucial to drain wastewater from urban areas. Effective wastewater system is of paramount importance in designing a urban waste water network or in expanding the existing one. It is essential to investigate and establish a reliable network ensuring adequate head. However, the optimal network design is quite complicated due to nonlinear relationship between flo...

 19. PODGRAĐIVANJE KRIŽIŠTA SMJERNOG I OTKOPNIH HODNIKA PRI PODETAŽNOM OTKOPAVANJU BOKSITA

  OpenAIRE

  Majić, Srećko

  1993-01-01

  U članku je prikazana otkopna metoda podzemne eksploatacije boksita u Rudniku boksita Posušje i dosadašnja iskustva na podgrađivanju križišta smjernih i otkopnih hodnika gdje je u oko 6% slučajeva dolazilo do loma podupiruče pograde i urušenja stropa križišta, Na temelju najvećeg urušenja proveden je proračun i dimenzioniranje kritičnih elemenata podgrade (podvlake i grede). Razrađena je mogućnost podgrađivanja sidrenjem i čeličnom mrežom. Centralni dio križišta podgrađuje se sidrima učvršćen...

 20. RAZVOJ PODEŽELJA S PODJETNIŠTVOM - PRIMER OBČINE KRIŽEVCI PRI LJUTOMERU

  OpenAIRE

  Paldauf, Patricija

  2013-01-01

  V delu diplomskega seminarja se uvodoma srečamo s teoretičnimi spoznanji podjetništva kot ekonomske sile na področju podeželja. V okviru tega najprej spoznamo podjetništvo na podeželju in izzive s katerimi se podjetniki srečujejo. Povzamemo program Razvoja podeželja in podamo predloge za spodbujanje podeželskega podjetništva. Poglavje zaključimo s pridobljenimi spoznanji. V nadaljevanju predstavimo občino Križevci glede na obstoječe statistične podatke in trenutno stanje podjetništva. Spoznam...

 1. Vloga in pomen ustvarjalnega pisanja pri pouku književnosti v osnovni šoli : doktorska disertacija

  OpenAIRE

  Blažić, Milena Mileva

  2015-01-01

  The thesis presents the meaning and role of creative writing in teaching literature in elementary school. The first theoretical part discusses contemporary cognitive theory in which writing itself is a process as important as the text. Since the traditional conception of writing was centered on the result of the writing process – the text. The cognitive writing model is composed of three parts: 1. task environment; 2.the writers’ long term memory and 3. writing process. In addition two writin...

 2. FINANČNA ANALIZA PRI OBVLADOVANJU KREDITNEGA TVEGANJA NA PRIMERU MEDNARODNE FINANČNE INŠTITUCIJE

  OpenAIRE

  Divković, Zorica

  2009-01-01

  Kreditna dejavnost bank je povezana s tveganjem, da kredit ne bo vrnjen in da obresti po kreditu ne bodo poplačane. To tveganje je lahko večje ali manjše glede na boniteto posojilojemalca oz. glede na obseg kredita. Kakovostna analiza kreditne sposobnosti je temelj uspešnega obvladovanja omenjenega tveganja. Banka mora pred odobritvijo vsake naložbe oceniti, koliko je komitent sposoben izpolnjevati obveznosti do banke. Tudi na praktičnem primeru skupine Istrabenz smo lahko videli, kako pomemb...

 3. Mogućnosti primjene relativne otvorenosti pri sekundarnom otvaranju šuma nagnutih terena Republike Hrvatske

  OpenAIRE

  Pičman, Dragutin; Pentek, Tibor; Nevečerel, Hrvoje; Papa, Ivica; Lepoglavec, Kruno

  2011-01-01

  Prostorno optimalno položena mreža primarne i sekundarne šumske prometne infrastrukture prijeko je potrebna za uspješno i racionalno gospodarenje šumskim ekosustavom. Postoje različiti parametri za kvantitativnu i kvalitativnu procjenu postojeće mreže šumske prometne infrastrukture i za definiranje nedovoljno otvorenih ili potpuno neotvorenih šumskih područja. Relativna otvorenost (primarna ili sekundarna) u kombinaciji s metodom omeđenih površina i GIS-ovim alatima vrlo je učinkovito sredstv...

 4. Vloga mikrocistinov pri razvoju bolezni parenhimskih organov: The role of microcystins in the development of parenchymal disorders:

  OpenAIRE

  Giacomelli, Valentina Otja; Repež, Andrej

  1998-01-01

  Microcystins damage liver tissue by disorganizing the cytoskeleton and inhibiting serine threonine protein phosphatases. Liver cells shrink and bloodpenetrates the liver tissue. Internal bleeding may lead to haemorrhagic shock. Water pollution associated with the blooming of toxic cianobacteria as a result of intensive agriculture has been well-documented in the north-eastern Slovenia. We undertook to develop a method for isolation of hepatocytes, and to assess the potency of microcystin RR i...

 5. MKP modelování termomechanické interakce v pryžovém bloku

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Pešek, Luděk; Půst, Ladislav; Šulc, Petr

  Praha: Ústav termomechaniky AV ČR, 2006 - (Pešek, L.), s. 99-106 ISBN 80-85918-97-8. [Dynamics of machines 2006 : colloquium. Praha (CZ), 07.02.2006-08.02.2006] R&D Projects: GA ČR GA101/05/2669 Institutional research plan: CEZ:AV0Z20760514 Keywords : vibrodamping elements * thermo-mechanic interaction * rubber Subject RIV: BI - Acoustics

 6. DJELOTVORNOST RAZRIJEĐENE MRAVLJE KISELINE NA VAROOZU U PČELINJIM ZAJEDNICAMA PRI RAZLIČITIM OBLICIMA PRIMJENE

  OpenAIRE

  MUŽA, M.; Kekez, D.; M Dražić; Bubalo, D.; Kezić, N

  2002-01-01

  Varroa destructor je pčelinji nametnik odgovoran za smanjenu proizvodnju meda i legla i veću smrtnost pčela tokom zime. Zbog sve veće rezistentnosti nametnika na akaricide i njihovih rezidua u pčelinjim proizvodima sve se više upotrebljavaju alternativne metode i sredstva u liječenju varoe. Jedna od tih metoda je i tretiranje mravljom kiselinom. Mravlja kiselina djeluje na nametnika u poklopljenom leglu i ne ostavlja rezidue u pčelinjim proizvodima. Koncentrirana mravlja kiseli...

 7. Problem varovanja osebnih podatkov pri uporabnikih tehnične pomoči : diplomsko delo univerzitetnega študija

  OpenAIRE

  Osredkar, Andreja

  2012-01-01

  Tehnična pomoč uporabnikom deluje pod okriljem podjetja, ki omogoča dostop do interneta. Internet ljudem omogoča lahkotnejše življenje in hitrejši dostop do informacij. Uporaba se hitro širi med vse generacije in na vsa področja življenja. Z razširjeno uporabo interneta se na tem področju pojavlja tudi razvoj kriminalitete. Pojavljajo se vedno novi načini oškodovanja uporabnika interneta. Marsikatero kaznivo dejanje ostane v sivem področju, torej je nezaznano, ker za uporabnika ne predstav...

 8. Izboljšava anaerobne presnove blata iz komunalnih čistilnih naprav in lignoceluloznih substratov pri pridobivanju bioplina

  OpenAIRE

  Kolbl, Sabina

  2015-01-01

  Namen doktorske disertacije je izboljšati tvorbo metana z mehanskimi in encimskimi predobdelavami substratov. Za anaerobno presnovo različnih substratov in določevanje biometanskega potenciala smo uporabili napravo Automatic Methane Potential Test System (AMPTS II). AMPTS II je analitična naprava laboratorijske skale, ki omogoča meritve ultra nizkih hitrosti tvorbe biometana, proizvedenih med anaerobno presnovo biološko razgradljivih substratov. Donosnost bioplinskih elektrarn je omejena na k...

 9. Denga pri slovenskih popotnikih po vrnitvi iz tropskih krajev: Dengue in Slovene travellers returning from the tropics:

  OpenAIRE

  Kšela, Juš; Pikelj, Franjo; Trampuž, Andrej

  2003-01-01

  Dengue fever has reemerged in the past 20 years and expanded to new geographicregions. Together with its causative agents (dengue viruses) and thevectors (Aedes mosquitoes), the epidemic activity and incidence of dengue hemorrhagic fever have been on the increase. With an estimated 100 million cases of dengue fever, 500,000 cases of dengue hemorrhagic fever and 25,000 deaths annually, this mosquito-borne disease is the most important tropical infectious disease after malaria. This paper revie...

 10. UČENJE TEHNIČNIH ELEMENTOV V NOGOMETU PRI NAJMLAJŠIH S POMOČJO ELEMENTARNIH IGER

  OpenAIRE

  Ferk, Janez

  2012-01-01

  Z diplomskim delom želim odpreti oči vsem trenerjem in ostalim, ki delajo z otroki. Za njih je najpomembnejša zabava, sam pa sem skozi vaje oziroma igre skušal pokazati način, kako jih učiti tehničnih elementov na njim ljubši način. Obravnaval sem otroke, stare 6–7 let. Za to starostno dobo sem izdelal igre, ki jih bodo učile nogometa. Bralci tega dela bodo dobili idejo, kako pristopiti k nogometnemu treningu najmlajših in kako slednjega oblikovati, da bo ta zanimiv za otroke. Ideje za iz...

 11. PROJECTION OF PENETRATION OF THE BROKER IN HOME BRAZILIAN CAPITAL MARKET THROUGH LINEAR, GOMPERTZ AND FISHER – PRY MODELS

  OpenAIRE

  Carlos Kawamoto

  2010-01-01

  This paper aims to discuss the theories of internationalization and competitiveness, the positioning of a Brazilian company from agribusiness industry, exporting meat and food that has become a major global player in this industry JBS - Friboi. This company has been internationalized very fast in recent years and become a global leader in beef production, the second to the production of chicken meat and third largest producer of pork in the U.S. (JBS, 2010). The case is emblematic of JBS when...

 12. Zaposleni in organizacijska kultura kot ključna dejavnika pri združevanju in prevzemih

  OpenAIRE

  Malenšek, Irena

  2011-01-01

  V procesu združevanja in prevzemanja podjetij prihaja do velikih organizacijskih sprememb, ki zadevajo zaposlene in pomembno vplivajo na nadaljnji razvoj in uspešnost podjetja. Uspeh večine prevzemov ne sloni na materialni osnovi, temveč na ljudeh, ki ključno vplivajo na uspeh oz. neuspeh prevzema. Žal pa se v procesu prevzema to področje velikokrat podcenjuje ali celo ignorira kot nepomembno. Model integracije dveh podjetij, ki je predstavljen v tej nalogi in je bil uspešno uporabljen v ...

 13. The Effect of Service Quality on Patient loyalty: a Study of Pri-vate Hospitals in Tehran, Iran

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  E Zarei

  2012-09-01

  Full Text Available Background: Service quality is perceived as an important factor for developing patient's loyalty. The aim of this study was to determine the hospital service quality from the patients' viewpoints and the relative importance of quality dimensions in predicting the patient's loyalty. Methods: A cross-sectional study was conducted in 2010.The study sample was composed of 943 patients selected from eight private general hospitals in Tehran. The survey instrument was a questionnaire included 24 items about the service quality and 3 items about the patient's loyalty. Exploratory factor analysis was employed to extracting the dimensions of service quality. Also, regression analysis was performed to determining the relative importance of the service quality dimensions in predicting the patient's loyalty. Result: The mean score of service quality and patient's loyalty was 3.99 and 4.16 out of 5, respectively. About 29% of the loyalty variance was explained by the service quality dimensions. Four quality dimensions (Costing, Process Quality, Interaction Quality and Environment Quality were found to be key determinants of the patient's loyalty in the private hospitals of Tehran. Conclusion: The patients' experience in relation to the private hospitals' services has strong impact on the outcome variables like willingness to return to the same hospital and reuse its services or recommend them to others. The relationship between the service quality and patient's loyalty proves the strategic importance of improving the service quality for dragging and retaining patients and expanding the market share.

 14. The Effect of Service Quality on Patient loyalty: a Study of Pri-vate Hospitals in Tehran, Iran

  OpenAIRE

  Zarei, E; Rahimi Forushani, A; Rashidian, A; SM Ghazi Tabatabaei; Arab, M

  2012-01-01

  Background: Service quality is perceived as an important factor for developing patient's loyalty. The aim of this study was to determine the hospital service quality from the patients' viewpoints and the relative importance of quality dimensions in predicting the patient's loyalty. Methods: A cross-sectional study was conducted in 2010.The study sample was composed of 943 patients selected from eight private general hospitals in Tehran. The survey instrument was a questionnaire included 24 it...

 15. UPORABA EKSPERIMENTALNEGA NAČRTA PRI RAZBARVANJU ODPADNIH TEKSTILNIH VOD Z NAPREDNIM OKSIDACIJSKIM H2O2/UV POSTOPKOM

  OpenAIRE

  Gornik, Nina

  2010-01-01

  Voda kot ključni sestavni del okolja predstavlja življenjski prostor velikemu številu živali in rastlin. Prav tako je tudi sestavni del vsakega živega bitja, kateremu omogoča normalno delovanje. V odpadni vodi so prisotne snovi, ki lahko ogrožajo naravno ravnotežje, zato jih je potrebno iz nje odstraniti. Eden večjih onesnaževalcev vode je tekstilna industrija, saj so tekstilne odpadne vode trenutno najkompleksnejše med vsemi odpadnimi vodami, saj poleg barvil vsebujejo še različne dodatke, k...

 16. Metodološki pristup proračunu troškova strojnog rada pri građenju

  OpenAIRE

  Bezak, Stjepan; Linarić, Zdravko

  2009-01-01

  U radu se uvodno tvrdi da je izbor strojeva i planiranje strojnog rada vrlo važan element u pristupu građenja. Opisuje se metodološki pristup izračuna cijene koštanja radnog sata strojeva za zemljane radove u građevinarstvu. Metodologija je primjerena za strojni rad posebno u području izgradnje vodnogospodarskih građevina. Izračun se odnosi na zemljane radove. Rezultati primjene prikazane metodologije obrađeni su statistički i uspoređeni s rezultatima postojećih metodologija.

 17. Poškodbe s traktorji in obdelovalnimi stroji pri otrocih: Tractor and farm machinery related injuries in children:

  OpenAIRE

  Aleš, Andrej; Gracar, Irena; Primožič, Janez

  2006-01-01

  We analysed injuries in children caused by tractors and other agricultural machinery. Retrospective overview of health records of children admitted to hospital between 1 January, 2001, and 31 December, 2004. We found 45 children,aged 7.2 years on average (SD 2.3, range 17 months - 14 years). Therewere 39 boys (87%) and 6 (13%) girls. The injuries were caused by tractorin 28 (62%) children; the children were involved in the accidents as passengers on farming cart in 4 (10%) cases, when moving ...

 18. Viga on öelda, et me ei vaja PRi / Roger Hayes, Alasdair Sutherland ; interv. Tiiu Värbu

  Index Scriptorium Estoniae

  Hayes, Roger

  2001-01-01

  Eesti Suhtekorraldajate Liidu 5. aastapäeva seminaril osalevad Rahvusvahelise Kommunikatsiooni Instituudi direktor R. Hayes ja maailma ühe juhtiva suhtekorraldusfirma Manning, Selvage & Lee asepresident A. Sutherland

 19. Využitie metódy Sur lie pri výrobe bielych vín

  OpenAIRE

  Bažalík, Michal

  2014-01-01

  Final thesis deals with research of exploitation of "sur lie" method in production of white wine. The focus is given on stability of wine, especially, stability against crystallization of tartrate salt acid in bottle, proteins stability and antioxidative nature of fine lees. First part of the thesis describes process of wine production by method of aging on fine lees. Composition of lees and cells of Sacharomyces cerevisiae together with its risks and benefits are illustrated in theoretical p...

 20. Vloga vere pri pojavu sodobnih oblik terorizma : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija Varnost in policijsko delo

  OpenAIRE

  Babić, Dario

  2013-01-01

  Terorizem je ena izmed glavnih tem v poročilih nekaj zadnjih nekaj let, pa čeprav je terorizem kot pojav verjetno star kot človeštvo. Kljub naporom znanstvenikom, politikom, pravnikom in strokovnjakom za varnost ni uspelo razviti enotne definicije za terorizem, pa čeprav je ta pojav danes eden resnejših varnostnih problemov, ki ogroža ves svet. Obstajajo mnogi razlogi za neuspešno definiranje pojma, kaj je to terorizem. Največja težava, da strokovnjakom ne uspe postaviti enotne definicije zan...

 1. Modelling of the lubricant-layer thickness on a madrel during rolling seamless tubings: Modeliranje debeline plasti maziva na trnu pri valjanju brezšivnih cevi:

  OpenAIRE

  Ćurčija, Dušan; Mamuzić, Ilija

  2013-01-01

  AutoCAD-a 3D modelling and the programs of Mathematica, MATLAB and MathCAD Professional were used to calculate the approximate solutions of the Reynolds differential equations for lubrication. Excel Software and Monte-Carlo solutions are compared. The results indicate a fast decrease in the lubricant-layer thickness in the stands for the continuous rolling of tubes. At the start of the rolling, the conditions for stable hydrodynamic lubrication are fulfilled for the tube-diameter-reduction pr...

 2. Prošlost, sadašnjost i budućnost primjene metoda daljinskih istraživanja pri inventuri šuma u Hrvatskoj

  OpenAIRE

  Benko, Miroslav; Balenović, Ivan

  2011-01-01

  Zadatak inventure šuma je kvalitetno prikupljanje informacija, što predstavlja temelj za donošenje pravilnih odluka u gospodarenju šumama. Uz uobičajene terestričke načine prikupljanja podataka, podaci o šumama sve se više prikupljaju i metodama daljinskih istraživanja, čijom se primjenom smanjuje opseg terenskog rada te otvara mogućnost uštede vremena i novca. Cilj rada je dati pregled dosadašnjih istraživanja te mogućnosti primjene metoda daljinskih istraživanja u inventuri šuma u Hrvatskoj...

 3. Návrh vhodného užívateľského rozhrania pri tvorbe aplikácií vo VBA

  OpenAIRE

  Nagrant, Richard

  2011-01-01

  My bachelor thesis is dedicated to the issue through the use of controls using VBA language and macros in Excel. The goal is to bring users a detailed look at creating user interface followed by application of controls. The introductory part shows differences between versions of MS Excel 2003 and 2007, to which are attached survey results. The theoretical part describes the most common controls, its most important features and also is given clear example. In practical part I applied the use o...

 4. Spremljanje trenutne frekvenčne vsebine pri zagonu pralnega stroja: Monitoring the instantaneous frequency content of a washing machine during startup:

  OpenAIRE

  Simonovski, Igor; Boltežar, Miha

  2001-01-01

  The Fourier integral transform is a very useful tool for analyzing the frequency content of steady processes. When dealing with non-stationary processes, however, other methods for determining the frequency content must be applied. This paper deals with the windowed Fourier transform and, the more recent wavelet transform. The windowed Fourier transform uses basic functions that have an unlimited definition range and requires multiplication of the observed process with a time-limited window f...

 5. Organochlorines and trace elements in avian pry of peregrine falcons in Colorado: Ten years after: First year interim report of a two year study

  Data.gov (United States)

  US Fish and Wildlife Service, Department of the Interior — Bird species considered potential prey for peregrine falcons were collected at 10 sites in Colorado for analysis of organochlorine (OC) compounds and trace elements...

 6. VPLIV SALICILNE KISLINE NA VSEBNOST SKUPNIH FENOLOV V LUBJU NAVADNE SMREKE [Picea abies (L.) H. Karst] PRI NAPADU OSMEROZOBEGA SMREKOVEGA LUBADARJA (Ips typographus L.)

  OpenAIRE

  Visočnik, Metka

  2010-01-01

  Osmerozobi smrekov lubadar (Ips typographus L.) je med podlubniki eden najpomembnejših škodljivcev navadne smreke [Picea abies (L.) H. Karst] v Evropi. Dovzetnost dreves za škodljivce je v veliki meri odvisna od sistemsko pridobljene odpornosti (SAR). Ta izzove kvalitativne in kvantitativne spremembe v kemični sestavi gostitelja in predstavlja trajnejši način obrambe. Vodilna signalna molekula, ki izzove sistemsko pridobljeno odpornost (SAR) je salicilna kislina (SK), saj je preko različnih m...

 7. VPLIV POLNIL NA TRDNOST IN ELASTIČNOST TER REZNETER REZNE SPOSOBNOSTI KOMPOZITOV PRI ZAMREŽEVANJU FENOL FORMALDEHIDNIH SMOL V PROIZVODNJI SMOLNO VEZANIH BRUSOV

  OpenAIRE

  Mesarec, Igor

  2010-01-01

  Polnila se v proizvodnji izdelkov iz fenol formaldehidnih smol uporabljajo že od samega začetka. Kompoziti, v katerih je vezivo fenol formaldehidna smola, najdejo dandanes zelo velike uporabne možnosti. V proizvodnji smolno vezanih brusov polnila že dolgo več ne opravljajo svojega prvotnega namena, zniževanja stroškov z zamenjavo dragih nedostopnih surovin, temveč z njimi pripomoremo končnim proizvodom z nekaterimi dodatnimi lastnostmi. Pokazalo se je, da določena polnila pripomorejo k izbolj...

 8. Prepravné a logistické riešenia pri prevoze lyží z USA

  OpenAIRE

  Fraňo, Pavol

  2012-01-01

  The purpose of this thesis is introduction of Icelantic Boards, a ski producing company. This thesis will also provide information on carrier possibilities for company's export overseas and useful Incoterms conditions. In the final part, there is a close look at the company's products, on import variants and finally there are recommendations for particular type of shipping overseas, as well as possibilities for increase of sales of their products on European market.

 9. Depression and Anxiety in Women During Pregnancy in Slovenia / Depresija In Anksioznost Pri Ženskah Med Nosečnostjo V Sloveniji

  OpenAIRE

  Podvornik Nuša; Globevnik Velikonja Vislava; Praper Peter

  2015-01-01

  Objective The aim of the study was to evaluate the prevalence of elevated depression and anxiety among pregnant women and to examine its correlation with medical complications and socio-demographic characteristics. Methods The study is based on a cross-sectional design of a sample of 348 women in three trimesters of pregnancy who received routine obstetrical care at the University Medical Centre Ljubljana, Department of Obstetrics and Gynaecology. The responding women filled out a questionnai...

 10. Prière collective avant l’action des membres d’Our Walmart devant le magasin de Paramount, Californie

  OpenAIRE

  Hocquelet, Mathieu

  2013-01-01

  Description générale du contenu : 24 avril 2013, 8 heures du matin, parking du magasin Walmart de Lakewood Blvd, Paramount, Californie, en périphérie de Los Angeles.Extrait de journal de bord : Il est 8 heures du matin, nous sommes une trentaine sur le parking du magasin Wal-Mart de Paramount, six mois après la grande mobilisation du Black Friday. Réunis en cercle, chacun se présente rapidement en ajoutant quelques mots d’encouragement pour le groupe. Deux prêtres sont présents. Celui qui s’e...

 11. Izmenenija gemodinamičeskoj aktivnosti mozga pri voobraženii dviženij v rezultate trenirovki ispytujemych na upravlenije interfejsom mozg-kompjuter

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Frolov, A. A.; Húsek, Dušan; Silchenko, A.V.; Tintěra, J.; Rydlo, J.

  2016-01-01

  Roč. 42, č. 1 (2016), s. 5-18. ISSN 0131-1646 R&D Projects: GA MŠk ED1.1.00/02.0070 Grant ostatní: GA MŠk(CZ) EE.2.3.20.0073 Institutional support: RVO:67985807 Subject RIV: IN - Informatics, Computer Science

 12. Vadba ravnotežja z uporabo naprav pri bolnikih z okvarami osrednjega živčevja: Device-assisted balance training in neurological patients:

  OpenAIRE

  Rudolf, Marko

  2012-01-01

  Patients with neurological disorders often face disturbances of balance that lead to limitations in the performance of different functional activities. A frequent goal of rehabilitation set by the physical therapist and the patient together is improvement of balance. First, different tests are used to determine the probable causes of the patient's disability to maintain balance, and then appropriate methods for balance improvement are selected. The physical therapist can only work with one pa...

 13. Uporaba geografskega informacijskega sistema pri načrtovanju prostorskega razvoja na primeru katastrskih občin Godovič in Črni Vrh:

  OpenAIRE

  Kobler, Andrej; Kodrič, Lidija

  2000-01-01

  A case of the geographic information system supported planning for urban settlement, industry and tourism in the Godovič and Črni Vrh cadastral municipalities is presented in the paper. Three long term forecast of possible development scenarios were defined: population decline, moderate and fast population growth. Necessary areas for each land use and each scenario based on standards and normatives were determined and then allocated into the environment. This allocation was performed using th...

 14. Ekofiziološki odziv suncu izloženih sadnica obične bukve (Fagus sylvatica l.) pri različitim razinama gnojidbe

  OpenAIRE

  Potočić, Nenad; Seletković, Ivan; Čater, Matjaž; Čosić, Tomislav; Šango, Mario; Vedriš, Mislav

  2009-01-01

  Sušenje obične jele (Abies alba Mill.) većih razmjera, prisutno u Hrvatskoj u zadnjih dvadesetak godina, dovelo je do netipičnih stanišnih uvjeta za rast podmlatka obične bukve (Fagus sylvatica L.) na područjima bu kovo-jelovih šuma. Ovakav razvoj događaja u kontradikciji je s prihvaćenom šumarskom praksom i poznatim ekološkim zahtjevima bukve (skiofilnost, osje tljivost na sušu). Da bismo odredili osnovne parametre ekofiziološkog odziva klijanaca bukve na uvjete punog osvjetljenja, postav...

 15. Nezadovoljni odlašalci: odlašanje pri študentih v povezavi s šolskim in študijskim uspehom ter zadovoljstvom:

  OpenAIRE

  Videčnik, Asja

  2011-01-01

  In this study we investigated procrastination in the academic context on students of the University of Ljubljana. According to recent studies, procrastination with tasks such as learning for an exam, writing a term paper and registering for exams has been linked to various personality traits, motivation, success rates etc. In this research we examined procrastination inrelationships with academic achievement and satisfaction (with life and withstudying). 181 students has reported some of thei...

 16. Inverzna določitev materialnih parametrov zaprto - celične pene pri tlačni in upogibni obremenitvi

  OpenAIRE

  Veronek, Žiga

  2016-01-01

  Cilj naloge je inverzna določitev materialnih parametrov zaprto-celične aluminijeve pene, ki bodo omogočili natančnejšo in učinkovitejšo izvedbo računalniških simulacij s homogeniziranim modelom porušljive pene. Materialne parametre smo določili na podlagi eksperimentalnih rezultatov enoosnega tlačnega in tritočkovnega upogibnega preizkusa, ki so primerjani z rezultati enakega preizkusa v virtualnem okolju (simulacije). Uporabili smo F-d diagram (reakcijska sila-pomik) iz eksperimenta in ga p...

 17. Vsebinsko in jezikovno integrirano učenje pri pouku angleškega jezika v petem razredu osnovne šole

  OpenAIRE

  Žanet, Pavlica

  2015-01-01

  Vsebinsko in jezikovno integrirano učenje (VJIU) ali CLIL (ang. Content and Language Integrated Learning), ki je krovno poimenovanje za odprt didaktični pristop pouka, kjer se vse ali zgolj določene vsebine nejezikovnega predmeta ali predmetov obravnavajo v ciljnem jeziku, je ena od najbolj učinkovitih poti za doseganje evropske politike večjezičnosti. V teoretičnem delu magistrskega dela smo opredelili didaktični pristop VJIU, njegove oblike izvajanja, prednosti in slabosti, njegovo zgod...

 18. Obchod s drogami v Zlatom trojuholníku: pričiny vzniku a vzostupu

  OpenAIRE

  Pospíšilová, Helena

  2012-01-01

  The thesis deals with drug trafficking in the area known as the Golden Triangle. It defines the global centers of drug production, identifies global flows, an impact of globalization and impacts of drug trafficking on the economy and the society. The situation in the Golden Triangle is examined from the historical perspective. The thesis particularly reflects changes in circumstances since the beginning of the 90's and evaluates war on drugs in terms of efficiency and sustainability. The aim ...

 19. Komparativno istraživanje korozije žice korištene pri urološkoj obradi uz sterilizaciju

  OpenAIRE

  W. Walke; J. Przondziono

  2012-01-01

  Svrha je ispitivanja bila da se ustanovi postoji li, i kakav je utjecaj sterilizacije na korozijsku otpornost žičanih uzoraka od nehrđajućeg čelika AISI 316L, oblikovanih plastičnom deformacijom različitog intenziteta. Ispitivanja su obavljena na uzorcima koji su elektrokemijski polirani kako bi se osigurala tražena niska hrapavost površine. U cilju procjene utjecaja sterilizacije na fizikalna i kemijska svojstva čelične površine, ispitivana je korozijska otpornost potenciodinamičkom metodom....

 20. Tipi ektomikorize pri sadikah bukve (Fagus sylvatica L.) v rizotronih: Types of ectomycorrhizae on beech seedlings (Fagus sylvatica L.) in rhizotrons:

  OpenAIRE

  Bajc, Marko; Grebenc, Tine; Kraigher, Hojka; Mali, Boštjan; Štraus, Ines

  2011-01-01

  Natural processes or human activities affect environmental conditions, as reflected in the structure of the communities and the level of ectomycorrhizalfungi. The aim of the study was to determine the potential impacts of several temperature regimes of air and soil (substrate) on the occurrence and species diversity of ectomycorrhizal fungi in symbiosis and in the substrate. For this purpose, we analyzed the occurrence of types of ectomycorrhizae on beech seedlings in rhizotrons exposed to fo...

 1. Ali je uporaba kognitivnih modulatorjev smiselna pri zdravljenju bipolarne motnje razpoloženja?: Is the use of cognitive modulators reasonable in treatment of bipolar mood disorder?:

  OpenAIRE

  Dernovšek, Mojca Zvezdana; Kržišnik, Julija

  2011-01-01

  A significant proportion of patients with bipolar disorder do not respond satisfactorily to conventional pharmacological treatment with lithium, anticonvulsants, antipsychotics and antidepressants. Several studies point to high risk for chronic illness and relapse despite receiving available therapy.At this moment we do not even have a common definition for treatment-resistant bipolar disorder, which makes assessing the number of patients refractory to treatment very difficult. Not only resis...

 2. Proteínas de prión : de la patogénesis a la función

  OpenAIRE

  Málaga Trillo, Edward; Solis Padilla, Gonzalo

  2006-01-01

  The prion protein (PrP) is a membrane-anchored glycoprotein normally present in all vertebrates. Under unusual circumstances, it can undergo structural transformation and become the sole constituent of prions, a unique class of infectious agent devoid of nucleic acid. Prions are the cause of a group of lethal neurodegenerative disorders that include Creutzfeldt-Jakob disease (CJD) in humans and bovine spongiform encephalopathy (BSE) or “mad cow disease”. Much is known about PrP’s pathogenic p...

 3. Kožni vaskulitisi in kožni pojavi pri sistemskih vaskulitisih: Cutaneous vasculitides and cutaneous manifestations of systemic vasculitides:

  OpenAIRE

  Jurčić, Vesna; Hočevar, Alojzija; Vizjak, Alenka

  2009-01-01

  Cutaneous vasculitis may be limited to the skin or may appear as part of systemic vasculitides. The type and intensity of changes depend on vessel sizeand the severity of involvement. The most common manifestation of small vesel vasculitis is palpable purpura, while vasculitis of medium-sized and large vessels usually express as livide noduses and ulcers. Cutaneous vasculitis may also manifest as bruises, erythema multiforme, papules, pustules, livedo and vesiculo-bullous lesions. The diagnos...

 4. Koefficijent vosstanovlenija vraščajuščejsja sferičeskoj časticy v židkosti pri udare o ploskost'

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Kvurt, Y.; Keita, Ibrahima; Lukerchenko, Nikolay; Vlasák, Pavel

  Vol. Sekcija 34. Volgograd : Volgogradskij gosudarstvennyj techničeskij universitet, 2012 - (Bol'šakov, A.), s. 49-51 ISBN 978-5-7433-2386-9. [Meždunarodnaja naučnaja konferencija Matematičeskije metody v technike i technologijach /25./. Volgograd (RU), 29.05.2012-31.05.2012] R&D Projects: GA ČR GA103/09/1718 Institutional research plan: CEZ:AV0Z20600510 Keywords : restitution coefficient * rotating spherical particle * flat wall collision Subject RIV: BK - Fluid Dynamics

 5. Razlike med spoloma pri nekaterih simptomih stresa ter intenzivnost doživljanja stresnih simptomov = Gender Differences in Some Stress Symptoms and Intensity of Experiencing Stress Symptoms

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Maja Meško

  2010-06-01

  Full Text Available The aim of this study was to identify the symptoms of stress and to establishgender differences in stress symptoms. We tried to find out ifthere are gender differences in the stress level at work, if there aregender differences in terms of stress symptoms frequency, and if thereare gender differences in terms of the intensity of experiencing stresssymptoms. In this study 85 randomly selected managers from Slovenecompanies participated. The results of the study have shown that thereare gender differences in terms of all the above mentioned factors,namely a statistically higher level of stress in women. In terms of stresssymptoms occurrence there are gender differences in some stress symptomsas well as in the intensity of experiencing stress symptoms.

 6. On Common Modes of Reading Teaching Design for Pri-mary School Chinese%小学语文常见阅读教学设计模式

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  周婷

  2015-01-01

  阅读教学是小学语文教学中至关重要的一个环节,本文作者从文学作品和实用文这两大角度出发,以苏教版小学语文教科书为范例,对小学各个年级语文教学中的教学设计进行归纳整理,概括出四大类小学语文阅读教学的常见模式,以便为今后小学语文教师的教育教学提供可操作的、具体的教学设计过程。%Reading teaching is a vital part in primary school Chi-nese teaching. From literary works and applied writing, with the primary school Chinese textbook published by Jiangsu Education Press as an example, the writer summarizes and organizes the teaching design for Chinese teaching in different grades of prima-ry schools, and works out four common modes of reading teaching for primary school Chinese, in order to provide a feasible and specific teaching design process for primary school Chinese teachers in their future education and teaching.

 7. Využitie IT pri operáciách amerických spravodajských služieb

  OpenAIRE

  Debnárová, Barbora

  2014-01-01

  This bachelor thesis deals with the use of information technology by the US intelligence agencies. The thesis is divided into three parts: introduction to the topic of intelligence agencies, especially those of the United States, analysis of their use of information technology and relation of the field of informatics to the field of international relations. The aim of the thesis is to define the place of intelligence agencies and their information technology in international relations and to ...

 8. Razvijanje didaktičnega modela organizacije pedagoške prakse v prvem in drugem triletju osnovne šole pri likovni vzgoji

  OpenAIRE

  Herzog, Jerneja

  2014-01-01

  Pomemben del v izobraževanju prihodnjih učiteljev predstavlja pedagoška praksa, katere obseg se je v bolonjskih študijskih programih povečal. Študent dobi prve praktične izkušnje že v prvih letih študija preko opazovalne prakse. V času pedagoške prakse ga spremlja mentor, ki ima v odnosu s študentom pomembno vlogo. Problem, ki ga v doktorski disertaciji preučujemo skozi teoretična izhodišča, je mentorstvo in pedagoška praksa. V teoretičnih izhodiščih predstavljamo pojme, vezane na mentorst...

 9. Parcels and Land Ownership, k2400pri - Parowan, Published in 2005, 1:24000 (1in=2000ft) scale, Iron County.

  Data.gov (United States)

  NSGIC GIS Inventory (aka Ramona) — This Parcels and Land Ownership dataset, published at 1:24000 (1in=2000ft) scale, was produced all or in part from Other information as of 2005. It is described as...

 10. Analýza nákladov vynaložených pri získavaní a výbere zamestnancov

  OpenAIRE

  Žunkánová, Barbora

  2013-01-01

  In this Bachelor's thesis I am analysing the process of recruitment in terms of the costs in a particular company operating in the Czech Republic market. Different methods for allocation of the costs and also a calculation method are used. Based on these methods, the average costs of an occupied job position are analysed by taking into account methods used during recruitment and hiring of the employees. The aim of this thesis is at comparison between the internal and external costs of this pr...

 11. Razvoj komunikacijskih in vodstvenih kompetenc pri vodjih tehnične stroke = The Development of Communication and Leading Competences among the Leaders of Technical Expertise

  OpenAIRE

  Mojca Jermanis

  2012-01-01

  A leader holds an important role in the communication process.His/her way of passing information and of communication continuouslyinfluences the employees as it streams their behaviour and buildsmutual trust. The purpose of this article is to show the development ofcommunication and leading competences for mid-level leaders. Furthermore,the article defines specific competences and their importancefor the efficient management of staff. 152 mid-level leaders workingfor an automotive company – a...

 12. Razvoj komunikacijskih in vodstvenih kompetenc pri vodjih tehnične stroke = The Development of Communication and Leading Competences among the Leaders of Technical Expertise

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mojca Jermanis

  2012-01-01

  Full Text Available A leader holds an important role in the communication process.His/her way of passing information and of communication continuouslyinfluences the employees as it streams their behaviour and buildsmutual trust. The purpose of this article is to show the development ofcommunication and leading competences for mid-level leaders. Furthermore,the article defines specific competences and their importancefor the efficient management of staff. 152 mid-level leaders workingfor an automotive company – a worldwide automotive supplier –were involved in the research. They completed the education programmefor mid-level leaders. Descriptive statistical techniques and factoranalysis were used for data processing.

 13. Diferencialna diagnoza bolečine v križu pri otrocih in mladostnikih: Differential diagnosis of back pain in children and adolescents:

  OpenAIRE

  Rečnik, Gregor

  2013-01-01

  Epidemiological studies have shown that about 50 % of children younger than 15 years have already experienced low back pain. In most cases, this can be attributed to either wearing overweight school backpacks or excessive sports activity on the one hand, as well as to forced sedentary position and inactivity on the other. If the pain is still present after a few weeks, we should start thinking about a more serious pathology of the bone - spine diseases. Associated systemic symptoms and signs ...

 14. Novi pogledi na mišično relaksacijo pri endoskopskih posegih: Recent views on muscle relaxation during endoscopic procedures:

  OpenAIRE

  Grad, Irena; Kompan, Janez; Lukanović, Nina; Požar-Lukanovič, Neva

  2011-01-01

  Pneumoperitoneum formation during laparoscopic procedures affords good visibility and enough space for surgery. However, it exerts adverse effects onthe patient's respiration and circulation. A special risk is posed by excessive intraabdominal pressure, which may be caused, among other things, byinsufficient relaxation of abdominal wall and diaphragm. Therefore, monitoring of the level of neuromuscular block (NMB) is required. Accelerometry is a clinically appropriate method for NMB monitorin...

 15. Pričakovanja študentov glede na razlike v kakovosti storitev visokošolskih zavodov = Student Expectations of Higher Education Institution Services

  OpenAIRE

  Marijana Sikošek; Borut Kodrič

  2011-01-01

  New challenges witnessed also in Slovenian higher education requirea different approach towards understanding students and their expectations,as higher education becomes increasingly market-oriented.Since research on assessing student expectations is still rare, we havedecided to establish the expectations of students regarding their studiesat the University of Primorska. With the help of factor analysis, wehave determined that these expectations are related to the followingsix factors: relat...

 16. Nepričakovani karcinom žolčnika in postopki pri laparoskopski holecistektomiji: Incidental carcinoma of the gallbladder and proceedings during laparoscopic cholecystectomy:

  OpenAIRE

  Malavašič, Rok; Mušič, Mark; Sever, Marko

  2006-01-01

  Background. An estimated one percent of patients operated on for symptomatic gallstones harbour an occult adenocarcinoma. The therapy for incidental carcinoma is based on histopathological staging, which underscores the key role of pathologists in cancer management. Aim. In order to amend the diagnostic and therapeutic standards followed, outcomes of patients treated atthis Department were compared wi.th the results reported by other authors. Patients and Methods. In the past four years (2001...

 17. Porovnanie efektivity technológií WebSocket a AJAX pri implementácii kolaboratívneho editoru

  OpenAIRE

  Augustín, Jakub

  2012-01-01

  This thesis introduces modern web technology WebSocket that was designed to improve real-time communication. Websocket usage is described from both, server and client sides. This thesis should point out benefits of using WebSocket through the collaborative editor implementation. Application ICE, that is practical part of this thesis, shows real-world WebSocket implementation. Also, this thesis lists some of the most widely used techniques for real-time communication. AJAX is currently the mos...

 18. Pomen Centra šolskih in obšolskih dejavnosti (CŠOD pri pouku in terenskem delu geografije = Geography in Slovenian Field Study Centres

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Špela Odar

  1998-01-01

  Full Text Available The paper represents a program written for a "week in nature" for students of 5th, 6th and 7th primary school classes. Primary stress is given to the geographic themes, field work and theory, which are presented in a weekly course in one of 13 field studies centres in Slovenia.

 19. Progressive failure analysis of composite sandwich beam in case of quasistatic loading: Napredna analiza poškodb sestavljenega kompozitnega nosilca pri kvazistatičnem obremenjevanju:

  OpenAIRE

  Kroupa, Tomáš; Laš, Vladislav; Mandys, Tomáš

  2014-01-01

  This paper is focused on a progressive failure analysis of a sandwich composite panel considering a non-linear model of core and skins using explicit analysis. The material properties were determined from tensile and compressive tests of the outer composite skin and the foam core. A user-defined material model was used to describe the non-linear orthotropic elastic behaviour of the composite skin. The material parameters of the outer composite skin were determined using the identification pro...

 20. Novi svijet za marketing muzeja? Suočavanje sa starim nedoumicama pri izazivanju novih tržišnih prilika

  OpenAIRE

  Komarac, Tanja

  2014-01-01

  Muzeji pripadaju širem kulturnom i zabavnom okruženju u kojem vladaju izrazito zahtjevni posjetitelji koji traže izuzetna iskustva (edukacije i zabave istovremeno) s uštedom vremena. To je potaknulo, a po nekim mišljenjima i prisililo muzeje da se usmjere od kolekcija prema posjetiteljima. Oni se isto tako susreću s konkurencijom i novim tehnologijama u obliku virtualnih muzeja i virtualne stvarnosti. To je dovelo do naglašavanja potrebe prihvaćanja marketinga kao sredstva za preživljavanje m...

 1. Vloga vohunov pri razvoju sovjetske atomske bombe : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija Varnost in policijsko delo

  OpenAIRE

  Križan, Petra

  2013-01-01

  Človek se je že od nekdaj zavedal, da je potrebno biti v koraku pred ostalimi, če želi biti uspešen in inovativen. Toda kako vedeti, da ni nasprotnik v razmišljanju, če ne celo v dejanjih že pred tabo? Za razblinjanje teh dvomov so tukaj nastopile osebe − vohuni, o katerih govori to diplomsko delo. Poskušala sem predstaviti pomembnost delovanja vohunov, še posebej pa sem se seveda osredotočila na njihov prispevek k razvoju sovjetske atomske bombe. Na samem začetku sem opisala pojme, ki so...

 2. (Inconsistency in the official spatial data in assessments of deforestation in Slovenia / (Neusklajenost uradnih prostorskih evidenc pri ugotavljanju krčitve gozdov v Sloveniji

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mojca Nastran

  2015-12-01

  Full Text Available Inconsistencies in official spatial data found in different government organisations and different periods are a commonly known problem and all the attempts to solve it are slow and fortuitous. Differences between data can have an impact on decisions, plans and policies in a country, connected with calculations of land use changes. This article discusses inconsistencies between different official data on deforestation in Slovenia. The authors assess the area of deforestation in the period between 2002 and 2012, with an overlay of vector data from map of Actual Land Use Data Base for 2002 and 2012. The map is managed by the Ministry of Agriculture, Forestry and Food. The assessed area of deforestation is ten times higher than the official value in Slovenia Forest Service annual reports. The causes for such a discrepancy were identified in the survey. An assessment of actual deforestation was done by visual comparisons of orthophoto. The most important causes were: different accuracy of delineation of polygons between land uses and different interpretation of land uses between both years, although the situation in nature remained the same. Assessment of actual deforestation was 14.2% of the initial value. / Neusklajenost prostorskih podatkov, na katero naletimo v posameznih uradnih prostorskih bazah podatkov različnih institucij in v različnih obdobjih, je splošno znana težava, ki se rešuje počasi in stihijsko. Razlike med podatki lahko vplivajo na odločitve, načrte in politike, ki so povezane z izračuni sprememb tal v nekem obdobju. V članku je obravnavano neskladje med različnimi uradnimi podatki o krčitvah gozdov v Sloveniji. S prekritjem vektorskih baz podatkov Evidence dejanske rabe kmetijskih in gozdnih zemljišč, ki jo upravlja Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, avtorici ugotavljata površino krčitev gozdov v obdobju 2002–2012. Ta je bila desetkrat večja od površine v evidenci, ki jo po uradni dolžnosti vodi Zavod za gozdove Slovenije. V raziskavi so opredeljeni vzroki za tolikšno razliko in z vizualno primerjavo z ortofotom ocenjen obseg dejanskih krčitev gozdov v navedenem obdobju. Najpomembnejša vzroka sta različna natančnost razmejevanja poligonov med posameznimi rabami tal ter različna interpretacija rab tal med obema letoma, in to kljub nespremenjenem stanju na terenu. Ocena dejanskih krčitev gozdov obsega 14,2 % prvotnega podatka.

 3. The microflora and physico-chemical properties of lignite from the Mirash mine, near Kastriot: Mikroflora in fizikalno-kemijske lastnosti lignita iz rudnika Mirash pri Kastriotu:

  OpenAIRE

  Beqiri, Luljeta P.; Millaku, Agron; Plakolli, Fatime

  2010-01-01

  Coal, as an important source of energy, is very often the subject of study forscientists from the areas of chemistry, physics, technology, and biology, etc. In Kosovo, large deposits of coal, in the form of lignite, can be found. Lignite is mostly used to produce electrical energy; however, the interest of the country of Kosovo is to study many of the aspects of lignite. In this paper an analysis of the microflora of lignite from the mine in the locality of Mirash, near Kastriot, is presented...

 4. Kita zadnje golenične mišice pri nastanku pridobljenega ploskega stopala odraslih: The role of the posterior tibial tendon in the adult acquired flatfoot:

  OpenAIRE

  Antolič, Vane; Drobnič, Matej

  2002-01-01

  Flatfoot involves a complex change in the foot architecture with a lowered medial longitudinal arch and a hindfoot eversion. It is observed in one fifth of the adult population. A distinction should be made between a flexible and arigid form. The major cause of an acquired adult flatfoot deformity is degeneration of the tibialis posterior tendon. The tendon dysfunction results in diminished active support to the medial foot arch. There are four clinical stages of tendon dysfunction which requ...

 5. Pričakovanja študentov glede na razlike v kakovosti storitev visokošolskih zavodov = Student Expectations of Higher Education Institution Services

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marijana Sikošek

  2011-09-01

  Full Text Available New challenges witnessed also in Slovenian higher education requirea different approach towards understanding students and their expectations,as higher education becomes increasingly market-oriented.Since research on assessing student expectations is still rare, we havedecided to establish the expectations of students regarding their studiesat the University of Primorska. With the help of factor analysis, wehave determined that these expectations are related to the followingsix factors: relationship between teaching staff and students, faculty’sreputation, faculty’s environment, employment chances, academic excellence,and staff competence and expertise. Cluster analysis has revealeda difference between the expectations of students of professionalstudy programmes and students of academic study programmes.

 6. Uporabnost maščobnih kislin omega-3 pri obravnavi ran na koži: Effect of omega-3 fatty acids on skin wound healing:

  OpenAIRE

  Langerholc, Tomaž; Pajnkihar, Majda; Vrbnjak, Dominika

  2015-01-01

  Introduction: The purpose of this article is to analyse the effect of omega-3 fatty acids on wound healing and to demonstrate their usefulness in the wound treatment. Methods: Databases PubMed, CINAHL, Medline and ScienceDirect were searched for the literature review and analysis. A search was performed with keywords in English: omega-3 fish oil, polyunsaturated fatty acid (PUFA), wound, wound healing, and Boolean operator AND. Experimental or randomized clinical studies published in English ...

 7. POMEN ŠOLSKE SVETOVALNE SLUŽBE PRI OBRAVNAVI IN POMOČI OTROKOM IZ ODVISNIŠKIH DRUŽIN

  OpenAIRE

  Kerčmar, Liljana

  2010-01-01

  Diplomsko delo obravnava družine, v katerih so starši zasvojeni z alkoholom oziroma prepovedanimi substancami. Strokovnjaki s področja sociologije, pedagogike, psihologije in drugih znanosti se strinjajo, da je družina posebej pomembna za razvoj otroka v zgodnjem obdobju. V teoretičnem delu diplomskega dela smo opredelili zasvojenost in predstavili nekatere ugotovitve o vplivu zasvojenosti staršev na socializacijo, razvoj in vzgojo otroka znotraj odvisniškega družinskega sistema. V nadaljevan...

 8. Zdravljenje s tamsulozinom pri kamnih v spodnji tretjini sečevoda: Treatment with tamsulosin in patients with distal ureteral calculi:

  OpenAIRE

  Bizjak, Igor; Erklavec, Marko; Jagodič, Klemen; Korošec, Helena; Poteko, Sandi

  2008-01-01

  Background Symptomatic ureteral calculi are one of the most important issues in urologist emergency clinical settings. Spontaneous passage of distal ureteral calculi is usually achieved with good hydration and spasmoanalgetic drugs. á-blocker therapy may facilitate and accelerate the spontaneous passageof ureteral stones.Patients and In retrospective study we analyzed patients with renal colic admitted to our department in methods 2006. All of them had clinical examination, urine and blood an...

 9. Úloha Corporate Governance pri riešení hospodárskych a finančných kríz

  OpenAIRE

  Fűzesséryová, Adriana

  2013-01-01

  The main purpose of the master thesis is to determine the role of corporate governance in solving the economic and financial crises. This is done through explanations of events that led to the current form of Corporate Governance in developed countries. Corporate Governance is defined as the set of rules governing the relationship between owners and managers. The thesis present the basic model of the relationship management, which allows to evaluate the form of Corporate Governance in selecte...

 10. A rehabilitation approach to chronic low back pain disability: Pristop pri zmanjšani zmožnosti zaradi kronične bolečine:

  OpenAIRE

  Aidinoff, Elena; Bluvshtein, Vadim; Catz, Amiram

  2014-01-01

  When low back pain (LBP) permanently interferes with daily activities or employment, patients experience chronic low back pain disability (CLBPD). This is a syndrome that in addition to chronic pain includes depression, anxiety, and difficulties in domestic and social life, in the performance of daily tasks, and in integration at work. In contrast to other types of treatment tried for chronic LBP, the rehabilitation approach to CLBPD considers primarily the disability. According to the princi...

 11. Medosebni odnosi in vsebina dela kot dejavnika stresa pri srednjem managementu = Interpersonal Relationships and Work Content as Stress Factors among Middle Management

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Polona Kožuh

  2011-06-01

  Full Text Available In the modern society, where importance is placed on progress, newtechnologies and economic trends, there is a lack of awareness of thesignificance of good interpersonal relations and organizational culturewithin a company. They both contribute to the better functioningof employees as well as the entire organization. The purpose of thisstudy was to determine any possible differences between the stressorslinked to the relationships within an organization and those linked tothe work of middle management. The study included 58 middle managersworking in commercial activity in the Ljubljana region. The resultshave indicated that the amount of stressors related to the relationships,and stressors related to the managers’ work, that affect themiddle managers participating in the survey is on average the same.The results have therefore shown no statistically significant differencebetween the two forms of the studied stress factors.

 12. Sodelovanje med zdravniki družinske medicine in specialisti psihiatri pri zdravljenju bolnikov z depresijo: Cooperation between family practitioners and psychiatrist in treating patients with depression:

  OpenAIRE

  Rifel, Janez; Rotar-Pavlič, Danica; Selič, Polona; Serec, Maša; Švab, Igor

  2011-01-01

  Background: By 2015, mental illness will become the greatest healthcare burdenin the world. Within the community, people with depression are most often treated by family doctors. Treatment for depression also includes psychiatric specialists, with varying cooperation between the primary care provider and the psychiatrist. This studyćs goal was to define cooperation between family doctors and psychiatric specialists when treating patients withdepression. Methods: In 2009 six focus groups were ...

 13. 产品剖析:驰骋于沙漠的无人驾驶汽车%PRYING EYES: Driverless vehicles take on the desert

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  Maury Wright

  2006-01-01

  @@ Darpa Grand Challenge--自从各种传说中的横贯大陆的竞赛在一个世纪以前开始举办以来,从来没有哪一种令人生畏的工作能吸引如此多的工程师、教授、学生、企业团队以及汽车修理工参与其中.表面上看,它似乎是不可能被完成的.

 14. Lokalizacija istočnikov električeskoj i fokusov gemodinamičeskoj aktivnosti mozga pri voobraženii dviženij

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Frolov, A. A.; Húsek, Dušan; Mokienko, O.; Bobrov, P.; Chernikova, L.; Konovalov, R.

  2014-01-01

  Roč. 40, č. 3 (2014), s. 45-56. ISSN 0131-1646 Grant ostatní: GA MŠk(CZ) ED1.1.00/02.0070; GA MŠk(CZ) EE.2.3.20.0073 Institutional support: RVO:67985807 Keywords : brain computer interface * independent component analysis * EEG pattern classification * motor imagery * inverse EEG problem Subject RIV: IN - Informatics, Computer Science

 15. K probleme rečevoj integracii inostrancev pri neformal'nom obščenii v čechojazyčnom sociume

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Rangelova, Albena; Janovec, Ladislav

  Moskva : Nauka, 2006 - (Neščimenko, G.), s. 407-423 ISBN 5-02-035614-x Institutional research plan: CEZ:AV0Z90610518 Keywords : language integration * minorities * Czech as a foreign language Subject RIV: AI - Linguistics

 16. Betono susitraukimą mažinančių priedų įtaka jo savybėms

  OpenAIRE

  Matulionis, Justinas

  2014-01-01

  Daugumos hidrotechnikos statinių ir jų konstrukcijų statyboje pagrindinė naudojama medžiaga yra betonas ir gelžbetonis. Kadangi šie statiniai pastoviai sąveikauja su agresyvia aplinka (vandens lygių svyravimas, vandens slėgis, šaltis, saulės radiacija, vėjas, ledas) jie turi ypatingai pasižymėti patvarumu ir ilgaamžiškumu. Todėl šios konstrukcijos privalo būti atsparios minėtiems veiksniams. Betonui kietėjant atsiranda nepageidaujamas reiškinys - betono susitraukimas. Dėl susitraukimo betone ...

 17. Vrednotenje Intervjuja kontinuitete življenja pri osebah po možganski kapi: Evaluation of Continuity of Life Interview in stroke patients:

  OpenAIRE

  Grad, Anton; Janca, Aleksandar; Janša, Jelka; Vidmar, Gaj

  2008-01-01

  Background: Continuity of life is a novel concept in rehabilitation. Therefore, we performed psychometric evaluation of the Continuity of Life Interview in chronic stroke patients. Methods: Thirty randomly chosen stroke patients participated, 11 females and 19 males. In addition to COLI, Barthel Index and WHO DAS-S were applied at first assessment. During the first interview, another assessor was present independently doing the scoring. Three days later, a third assessor performed the intervi...

 18. Priones: una revisión de la enfermedad debilitante crónica y su posible control anti-priónico

  OpenAIRE

  Ricardo Millán-González; Diego Soler-Tovar

  2014-01-01

  Los priones son proteínas del sistema nervioso, que cuando sufren cambios en su estructura protéica son responsables de generar enfermedades neurodegenerativas. Existe un gran interés por la alta estabilidad de estas moléculas. Estudios señalan que poseen una alta resistencia a ser inactivadas por varios agentes y que pueden persistir en la tierra años después de ser enterradas, generando una reserva de infectividad ambiental. En la medicina veterinaria existen varios animales domésticos susc...

 19. The technique of craniospinal irradiation of paediatric patients in supine position: Obsevanje kraniospinalnega predela pri otrocih, ki ležijo na hrbtu:

  OpenAIRE

  Burianova, Ludmila; Burkon, Petr; Seneklova, Zuzana; Simicek, Jiri; Soumarova, Renata; Šlampa, Pavel

  2001-01-01

  Background. Postoperative radiation therapy has significant impact on local control and overall survival of paediatric patients with brain tumours but an irradiated volume is often a controversial issue. Our aim was to describe a new technique of craniospinal irradiation as a postoperative treatment in patients with the risk of relapse of brain tumours as well as to estimate the side effects of such craniospinal irradiation. Patients and methods. In the last 4 years, 17 paediatric patients un...

 20. Molecular cloning and DNA sequence analysis of Escherichia coli priA, the gene encoding the primosomal protein replication factor Y.

  OpenAIRE

  Nurse, P; DiGate, R J; Zavitz, K H; Marians, K J

  1990-01-01

  Escherichia coli replication factor Y (protein n') functions in the assembly of a mobile multiprotein replication-priming complex called the primosome. Although the role of factor Y in primosome assembly during replication in vitro of bacteriophage phi X174 and plasmid pBR322 DNA is clear, its role in E. coli chromosomal replication is not. To address this issue, the gene for factor Y has been cloned molecularly and its DNA sequence has been determined. The cloned fragment of DNA contained an...