WorldWideScience

Sample records for choroba lekkich lancuchow

 1. Huntingtonova choroba optikou hmotnostní spektrometrie

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Kotrčová, Eva; Suchá, Rita; Tylečková, Jiřina; Dresler, J.; Kovářová, Hana

  Praha : ČPS, 2015. s. 1-1. [Neformální proteomické setkání /4./. 26.11.2015-27.11.2015, Praha] Institutional support: RVO:67985904 Keywords : Huntington ´s disease Subject RIV: EB - Genetics ; Molecular Biology

 2. Choroba zakrzepowo-zatorowa w okresie menopauzalnym

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Grzegorz Stachowiak

  2010-08-01

  Full Text Available Venous thromboembolism (VTE is treated shabbily in gynaecology of the menopausal period. Being a seriouscomplication of neoplasms, operative procedures and – at last – menopausal hormone therapy (MHT, it isundoubtedly noteworthy and calls for in-depth knowledge.

 3. Beta-amyloid, cholinergní neurony a Alzheimerova choroba

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Kašparová, Jana; Doležal, Vladimír

  2002-01-01

  Roč. 51, č. 2 (2002), s. 82-94. ISSN 0009-0557 R&D Projects: GA MZd NF5183; GA ČR GA305/01/0283 Institutional research plan: CEZ:AV0Z5011922 Keywords : Alzheimer 's disease * beta-amyloid * cholinergic neurons Subject RIV: FR - Pharmacology ; Medidal Chemistry

 4. Choroba nowotworowa – w obliczu zagrożenia życia

  OpenAIRE

  Paul-Kańska, Joanna

  2007-01-01

  The article presents a multi – dimensional look at the issue of coping with stress, situating health monitoring and the sense of self – effectiveness in people with recognized cancer. The results of self – studies were displayed, showing whether and to what degree the strategies of managing the disease depend on the subjects’ sex. The existence of the relationship between the tested variables (situating health monitoring and the sense of self – effectiveness) and the strategies of coping with...

 5. The Exploitation Problems Marine Light Constructions for Corrosion Resistance / Problemy Eksploatacyjne Lekkich Konstrukcji Morskich w Aspekcie Odporności Korozyjnej

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jurczak Wojciech

  2015-09-01

  Full Text Available Korozyjne obniżenie właściwości eksploatacyjnych materiałów stosowanych na konstrukcje morskie jest naturalnym zjawiskiem. Stopień obniżenia właściwości mechanicznych materiałów zastosowanych na konstrukcje okrętów zależą od składu chemicznego materiału konstrukcyjnego, warunków eksploatacyjnych (zasolenie, obciążenie oraz rodzaju zastosowanej ochrony przeciwkorozyjnej. W artykule przedstawiono problemy eksploatacyjne okrętów, których konstrukcje wykonano ze stopów aluminium oraz wyniki badań korozji naprężeniowej współczesnych, wysokowytrzymałych stopów aluminium. Dla podwyższenia bezpieczeństwa eksploatacji tych konstrukcji wprowadzono rejestrację potencjału korozyjnego na wybranych (zagrożonych obszarach nadbudówki okrętu projektu 620 wykonanej ze stopu 7020 celem monitorowania zagrożenia pęknięciem korozyjnym.

 6. Zdraví jako norma, choroba jako "vychýlení". Jak se na to ptát?

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Tavel, P.; Poláčková Šolcová, Iva

  Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2013, s. 36-46. ISBN 978-80-244-3905-1. [Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku. Olomouc (CZ), 21.01.2013-22.01.2013] Institutional support: RVO:68081740 Keywords : thematic analysis * illness * interview guide Subject RIV: AN - Psychology

 7. Psychosomatic development of girls with neoplastic diseases in puberty after multidrug chemotherapy; Badania psychofizyczne dziewczat z choroba nowotworowa w okresie pokwitania, po zakonczeniu chemioterapii wielolekowej

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Korzon, M.; Mielnik, J.; Bohdan, Z. [Akademia Medyczna, Gdansk (Poland)] [and others

  1993-12-31

  We estimated the psychosomatic development of 25 girls aged 13-19 years after antineoplastic therapy. Normal parameters of physical development were stated in all cases. No injury of central nervous system in all cases was seen. Psychological examination revealed strong suppression reactions and evident anxiety signs in majority of girls. (author) 15 refs, 2 tabs

 8. The usefulness of CT scanning in clinical observation on the patients with Alzheimer`s disease; Znaczenie tomografii komputerowej w obserwacji klinicznej pacjentow z choroba Alzheimera

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Golebiowski, M.; Barcikowska, M.; Pfeffer-Baczuk, A.; Luczywek, E. [Akademia Medyczna, Warsaw (Poland)

  1994-12-31

  On the basis of brain CT studies of 150 patients of the clinic for persons with Alzheimer`s disease the diagnostic utility of measurement of hippocampal fissure and craniocerebral ratios was assessed. In analyzed group hippocampal fissure measurements greater than 4 mm occurred only in patients with symptoms of Alzheimer`s type dementia. The measurement showed 90% sensitivity and 70% specificity as the prognostic factor of clinical course, especially at the first part of the disease. The evaluation of the hippocampal fissure in conjunction with detailed analysis of CT picture of the atrophic brain allowed for precise final diagnosis. (author). 14 refs, 4 refs.

 9. Akutní ischemická choroba srdeční - optimalizace ošetřovatelského procesu v přednemocniční neodkladné péči

  OpenAIRE

  BALOUN, Radek

  2012-01-01

  This bachelor's thesis is entitled Acute ischemic heart disease ? optimizing of nursing process in the pre-hospital urgent care; its theoretical part deals with the nursing process, describing the base of the nursing process as well as its history, introducing into the practice, it defines and describes the individual stages and explains, how to make up the nursing plan and how to create the nursing diagnosis. The second part of the theory is devoted to the acute ischemic heart disease. The a...

 10. Tělesná stavba a rizikové markery pacientů po perkutánní transluminální koronární angioplastice (PTCA) s koronárními stenty

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Indráková, V.; Sedlak, Petr; Mazura, Ivan; Zvárová, Jana

  2008-01-01

  Roč. 58, č. 1 (2008), s. 14-18. ISSN 0862-5085 R&D Projects: GA MŠk(CZ) 1M06014 Institutional research plan: CEZ:AV0Z10300504 Keywords : ischemická choroba srdeční * rizikové faktory * antropometrické parametry Subject RIV: AC - Archeology, Anthropology, Ethnology

 11. Częstość występowania nadciśnienia tętniczego wśród studentów

  OpenAIRE

  Michalska, Agnieszka; Czeczuk, Anna; Huk-Wieliczuk, Elżbieta; WICIŃSKI, MICHAŁ

  2015-01-01

  Nadciśnienie tętnicze jest jedną z najczęstszych chorób przewlekłych występujących w Polsce. Szacuje się, że choroba ta dotyczy około 8,5 mln Polaków. Niekontrolowane nadciśnienie tętnicze niesie ze sobą poważne konsekwencje bezpośrednie i odległe, takie jak udar mózgu, choroba niedokrwienna z zawałem serca, niewydolność serca i nerek. Celem pracy jest ocena częstości występowania podwyższonego ciśnienia tętniczego krwi, tj. nadciśnienia tętniczego, wśród studentów Wydziału Wychowania Fizyczn...

 12. Wpływ terapii wybranymi lekami hipolipemizującymi na erytrocyty i osocze pacjentów po przebytym zawale serca

  OpenAIRE

  Pytel, Edyta

  2015-01-01

  Choroba niedokrwienna serca stanowi jedną z głównych przyczyn zgonów w Polsce i na świecie. Obecnie terminem tym określany jest zespół objawów chorobowych związanych z niedostatecznym zaopatrzeniem mięśnia sercowego w tlen i substraty energetyczne, co w konsekwencji prowadzić może do zawałów serca. Chorobie tej towarzyszą zaburzenia lipidowe oraz dochodzi do nasilenia stresu oksydacyjnego. Towarzyszące chorobie niedokrwiennej serca zaburzenia mogą wpływać na parametry osocza oraz stru...

 13. Zawał mięśnia sercowego- przyczyny, leczenie i rola ratownika medycznego w postępowaniu przedszpitalnym

  OpenAIRE

  Wołoszyn, Jarosław

  2016-01-01

  Choroba niedokrwienna serca jest jedną z najczęstszych przyczyn zgonów u osób dorosłych na całym świecie. Zawał serca prowadzi do niedokrwienia mięśnia sercowego i w konsekwencji może doprowadzić do jego obumarcia. Najczęstszymi objawami zawału serca są: ból w klatce piersiowej promieniujący do lewego barku, pleców bądź żuchwy, duszność oraz lęk przed śmiercią. Szybka interwencja Zespołu Ratownictwa Medycznego oraz wprowadzenie odpowiedniej farmakoterapii znacząco zwiększają szanse pacjenta n...

 14. Analýza Parkinsonovy nemoci pomocí segmentálních řečových příznaků

  OpenAIRE

  Mračko, Peter

  2015-01-01

  V tejto práci je popísaný návrh systému diagnózy Parkinsonovej choroby na základe reči. Parkinsonova choroba je neurodegeneratívna porucha centrálneho nervového systému, ktorej prejavom je okrem iných aj postihnutie motorických aspektov reči tzv. hypokinetická dysartria. Návrh systému je v tejto práci založený na najznámejších segmentálnych parametroch ako sú koeficienty LPC, PLP, MFCC, LPCC, ale aj menej známych ako sú CMS, ACW a MSC. Z rečových nahrávok pacientov postihnutých Parkinsonovou ...

 15. Nietrzymanie moczu a czynniki ryzyka i jakość życia kobiet w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym w Kielcach

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sławomir Dutkiewicz

  2011-12-01

  Full Text Available Wstęp: Jednym z najpoważniejszych problemów zdrowotnych jest nietrzymanie moczu (NTM. Częściej dotyczyon kobiet i dotyka ok. 3 mln kobiet rocznie. Cel pracy: Celem pracy była ocena czynników ryzyka NTM i wpływu tej dolegliwości na jakość życia kobietw Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym w Kielcach. Materiał i metody: Badano 60 kobiet po 50. r.ż. z NTM [w większości (76,7% badanych 71.–90. r.ż.]. Wyniki: U badanych 60 (100% kobiet z NTM współwystępowały nadciśnienie tętnicze ze względną niewydolnościąukładu krążenia, oddechowego, również ruchowego, a u 46 (77% kobiet także choroby przewlekłe,jak: cukrzyca, stwardnienie rozsiane, choroba Alzheimera, udar mózgu, depresja. Stwierdzono, iż na NTM u tychkobiet nie wpłynęły czynniki: wykształcenie i rodzaj pracy. Występowanie NTM korelowało u badanych kobietz powtarzającymi się zakażeniami moczu, które istotnie zależały od wieku badanych (p = 0,05 oraz od przyjmowanychleków moczopędnych, antydepresyjnych, przeciw nadciśnieniu tętniczemu. Wykazano także zależnośćod miejsca zamieszkania. Stwierdzono też występowanie NTM u badanych kobiet, które w przeszłości miałyzabiegi operacyjne na narządach okolicy miednicy mniejszej, a także rodziły więcej niż cztery razy. Wnioski: 1. U badanych kobiet po 70. r.ż. stwierdzono częstsze w porównaniu z młodszymi występowaniedysurii, naglących parć na mocz i nawrotów zakażeń moczu. 2. Nietrzymanie moczu u badanych wiązało sięz wieloma czynnikami ryzyka predysponującymi, promującymi oraz urazowymi. 3. Nietrzymanie moczu znaczniepogorszyło jakość życia u wszystkich badanych kobiet.

 16. Zakażenia EBV – cykl życiowy, metody diagnostyki, chorobotwórczość

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Joanna Bocian

  2011-01-01

  Full Text Available Wirus Epsteina-Barr (EBV jest szeroko rozpowszechniony na całym świecie. Szacuje się, że około 90–95�0populacji dorosłych przeszło infekcję tym patogenem. EBV jest przede wszystkim czynnikiem etiologicznym mononukleozy zakaźnej. Potwierdzono także związek przebytej infekcji EBV z rozwojem endemicznej postaci chłoniaka Burkitta. Przyjmuje się również, że EBV przyczynia się do występowania najpowszechniejszego powikłania u pacjentów po transplantacjach, jakim jest poprzeszczepowa choroba limfoproliferacyjna. Dużą zależność stwierdza się między przebytą infekcją EBV a rozwojem chłoniaka Hodgkina, raka nosogardzieli i żołądka oraz nowotworów wywodzących się z mięśni gładkich. Podejrzewa się również związek przebytej infekcji z rozwojem niektórych chorób autoimmunologicznych i alergicznych. Wirus Epsteina-Barr jest wirusem z rodziny [i]Herpesviridae[/i], zawierającym materiał genetyczny w ­postaci ­dsDNA. Wyróżnia się dwa typy wirusa Epsteina-Barr: typ A i B. Jedynym naturalnym gospodarzem dla EBV jest człowiek, a docelowymi komórkami dla EBV są głównie limfocyty B oraz komórki epitelialne nosogardzieli. Cykl życiowy EBV dzieli się na fazę lityczną oraz latentną. W fazie latentnej wyróżnia się trzy różne wzory ekspresji poszczególnych białek wirusowych. W pewnych warunkach może dojść do reaktywacji EBV, co ma znaczenie głównie w transplantologii. Podstawowe metody diagnostyki zakażeń EBV to metody serologiczne polegające na detekcji odpowiednich przeciwciał. Ostatnio coraz większe znaczenie mają też metody biologii molekularnej, tj. PCR czy hybrydyzacja [i]in situ[/i].

 17. Naród kontra lewactwo. Polityczne kategoryzacje rzeczywistości w folklorze internetowym

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Michał Rauszer

  2016-01-01

  all features which exclude you from the community and your positive “national identity.” Naród kontra lewactwo. Polityczne kategoryzacje rzeczywistości w folklorze internetowymW znanym eseju Dziecięca choroba lewicowości w komunizmie Lenin, na określenie naiwnej jego zdaniem polityki zachodnich partii komunistycznych, używa pojęcia „lievizna”. Zwykle tłumaczy się je jako „lewicowość”, termin ten jednak nie oddaje pogardy dla zachodnich partii komunistycznych, z jaką Lenin się o nich wypowiadał. W języku polskim wyraz ten był także niekiedy przekładany jako „lewactwo”, po to by służył ośmieszaniu działań niezgodnych z nomenklaturą Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej (przykładem może być ruch ‘68 na Zachodzie. Współcześnie określenie „lewactwo” najczęściej jest używane w dyskursie ruchów prawicowych, aby pokazać każdy niezgodny z nimi projekt jako „dziecinny”. Wyrazem tym określa się nie tylko ruchy lewicowe, ale także wszystkie inne, które nie wpisują się w dyskurs prawicy narodowej. W swoim artykule staram się pokazać, w jaki sposób wyraz ten służy jako fantazmatyczna bariera, granica definiująca tożsamość narodową. Za materiał badawczy posłużył mi folklor internetowy taki, jak: memy, komentarze pod artykułami i zdjęciami, krótkie filmiki na portalu YouTube, a także oferta internetowych sklepów z odzieżą i gadżetami patriotycznymi (oferta tych sklepów jest ściśle oparta na takiej folklorystycznej interpretacji wydarzeń ujmowanych jako ważne. Pojęcie „lewactwa” funkcjonuje jako bariera wyznaczająca tożsamość narodową oraz jako przestrzeń fantazji. Ideologiczna praca tego pojęcia pokazuje, w jaki sposób w opozycji do tej bariery definiuje się i wyznacza pozytywny zbiór tego, co jest postrzegane jako „narodowe”, oraz tego, co „narodem” nie jest. Ponadto „lewactwo” jest także używane jako ekran fantazji, na której projektuje się cechy, kt

 18. Nijmegen breakage syndrome (NBS

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Chrzanowska Krystyna H

  2012-02-01

  -causing mutations in both alleles of the NBN gene are known. No specific therapy is available for NBS, however, hematopoietic stem cell transplantation may be one option for some patients. Prognosis is generally poor due to the extremely high rate of malignancies. Zespół Nijmegen (Nijmegen breakage syndrome; NBS jest rzadkim schorzeniem z wrodzoną niestabilnością chromosomową dziedziczącym się w sposób autosomalny recesywny, charakteryzującym się przede wszystkim wrodzonym małogłowiem, złożonymi niedoborami odporności i predyspozycją do rozwoju nowotworów. Choroba występuje najczęściej w populacjach słowiańskich, w których uwarunkowana jest mutacją założycielską w genie NBN (c.657_661del5. Do najważniejszych objawów zespołu zalicza się: małogłowie obecne od urodzenia i postępujące z wiekiem, charakterystyczne cechy dysmorfii twarzy, opóźnienie wzrastania, niepełnosprawność intelektualną w stopniu lekkim do umiarkowanego oraz hipogonadyzm hipogonadotropowy u dziewcząt. Na obraz choroby składają się także: niedobór odporności komórkowej i humoralnej, który jest przyczyną nawracających infekcji, znaczna predyspozycja do rozwoju nowotworów złośliwych (zwłaszcza układu chłonnego, a także zwiększona wrażliwość na promieniowanie jonizujące. Wyniki badań laboratoryjnych wykazują: (1 spontaniczną łamliwość chromosomów w limfocytach T krwi obwodowej, z preferencją do rearanżacji chromosomów 7 i 14, (2 nadwrażliwość na promieniowanie jonizujące lub radiomimetyki, co można wykazać metodami in vitro, (3 radiooporność syntezy DNA, (4 hipomorficzne mutacje na obu allelach genu NBN, oraz (5 brak w komórkach pełnej cząsteczki białka, nibryny. Małogłowie i niedobór odporności występują także w zespole niedoboru ligazy IV (LIG4 oraz w zespole niedoboru NHEJ1. Rodzice powinni otrzymać poradę genetyczną ze względu na wysokie ryzyko (25% powtórzenia się choroby u kolejnego potomstwa. Możliwe jest