WorldWideScience

Sample records for chemistry energiezuinig licht

 1. Handboek psychiatrie en lichte verstandelijke beperking

  NARCIS (Netherlands)

  Didden, H.C.M.; Troost, P.; Moonen, X.M.H.; Groen, W.B.

  2016-01-01

  In de afgelopen decennia is de kennis over diagnostiek en behandeling van psychische stoornissen bij kinderen, jongeren en jongvolwassenen met een lichte verstandelijke beperking sterk toegenomen. Dit handboek brengt voor het eerst in het Nederlandse taalgebied de huidige kennis uit vakgebieden als

 2. Energy efficient product development. 25 examples; Energiezuinige productontwikkeling. 25 voorbeelden

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2010-10-15

  This report discusses a number of examples of applications of energy efficient product development. These examples featured on separate web pages of the website www.senternovem.nl/mja from 2006 to 2010. The section on 'explanation of energy benefits' is based on a rough calculation made by SenterNovem. The examples illustrate in which stage(s) of the chain the energy benefit is realized. [Dutch] Dit rapport bevat een aantal voorbeelden van de toepassing van energiezuinige productontwikkeling. Deze voorbeelden hebben van 2006 tot 2010 als afzonderlijke pagina's gestaan op de website www.senternovem.nl/mja. De paragraaf 'Toelichting energiewinst' bij de voorbeelden is gebaseerd op een globale berekening van SenterNovem. De voorbeelden geven aan in welke fase(s) in de keten de energiewinst wordt behaald.

 3. Het Nieuwe Telen Potplanten: Meer licht toelaten bij wijdere temperatuurgrenzen bij een hogere luchtvochtigheid

  NARCIS (Netherlands)

  Noort, van F.R.; Kempkes, F.L.K.; Zwart, de H.F.

  2011-01-01

  Door in de potplantenteelt de luchtvochtigheid te beheersen, kan meer zonlicht en daarmee warmte worden toegelaten. Hierdoor is forse energiebesparing mogelijk. Dit neemt verder toe naarmate er wijdere temperatuur grenzen worden gebruikt. Wageningen UR Glastuinbouw heeft twee energiezuinige

 4. Effectieve bestrijding van varroa (Tweede, licht gewijzigde druk)

  NARCIS (Netherlands)

  Cornelissen, B.; Blacquière, T.; Steen, van der J.J.M.

  2013-01-01

  De varroa mijtziekte (Varroa destructor) is de belangrijkste bedreiging van de Europese honingbij. Wintersterfte van honingbijen is in de meeste gevallen toe te schrijven aan deze ziekte. Deze tweede, licht gewijzigde druk biedt informatie over de biologie van varroa, de effecten van varroa op

 5. Mindfulness voor volwassenen met een licht verstandelijke beperking

  NARCIS (Netherlands)

  Punt, M.; Helmond, P.E.; Meirmans, M.; Otten, R.; Speckens, A.E.M.

  2016-01-01

  Mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) hebben veelal te maken met een opeenstapeling van verschillende biologische, psychologische en sociale factoren, waardoor zij vijf tot zes keer meer kans hebben op het ontwikkelen van psychopathologie dan normaal begaafden (Allen, 2008; Buckles,

 6. 'Grip op licht' bij Phalaenopsis : Meer energie besparing bij Het Nieuwe Telen Potplanten met meer natuurlijk, diffuus licht en verbeterde monitoring

  NARCIS (Netherlands)

  Noort, van F.R.; Snel, J.F.H.; Warmenhoven, M.G.; Meinen, E.; Steenhuizen, J.W.; Kempkes, F.L.K.; Marcelis, L.F.M.

  2014-01-01

  Diffuus licht is gunstig voor plantgroei. Bovendien kan bij potplanten meer licht in de kas worden toegelaten als het diffuus is. In combinatie met Het Nieuwe Telen biedt dit mogelijkheden om zowel productie te verbeteren als energie te besparen. Er zijn proeven gedaan met twee Anthuriumrassen en

 7. Energy efficient cultivation planning for pot plants. A calculation platform for energy efficient scenarios in the Poinsettia cultivation; Energiezuinige Teeltplanning voor Potplanten. Een rekenplatform voor energie-efficiente scenario's in de Poinsettiateelt

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Buwalda, F.; Van Noort, F. [Wageningen UR Glastuinbouw, Wageningen (Netherlands); Houter, B. [GreenQ, Bleiswijk (Netherlands); Benninga, J. [Landbouw-Economisch Instituut LEI, Wageningen (Netherlands); De Rooij, E. [DLV Plant, Wageningen (Netherlands)

  2012-06-15

  The project Energy Efficient Scheduling of Pot Plant Production was aimed at developing and testing a decision support system for pot plant nurseries. The system allowed growers and consultants to compare the effects of changes in production schedules and climate settings on crop performance and energy requirement. The model-based scenario tool incorporated dynamic crop models for Euphorbia pulcherrima, Ficus benjamina and Hydrangea macrophylla, and the KASPRO model for greenhouse climate and energy balance. The system automatically acquired data from a local weather forecast service, real-time, web-based nursery-specific data acquisition systems and crop registration modules. Web-based data sharing also supported benchmarking between nurseries. The system was tested in field trials, involving four nurseries for each pot plant species. Improvements in energy efficiency of the production process resulted from optimized pot spacing schedules and from temperature strategies incorporating more prominent influences of the season, weather conditions and crop developmental phase [Dutch] In het kader van het project Energiezuinige Teeltplanning voor Potplanten is gewerkt aan een adviessysteem dat potplantentelers in staat stelt om zelfstandig de energie-efficientie van teeltscenario's te evalueren op basis van actuele, bedrijfsspecifieke gegevens. Daarnaast maakt het systeem het mogelijk om via internet teeltscenario's te delen met teeltadviseurs en binnen bedrijfsvergelijkingsgroepen. Het systeem is gebaseerd op dynamische gewasmodellen voor Hortensia, Poinsettia en Ficus, en maakt voor het berekenen van kasklimaat en energiestromen gebruik van het rekenmodel KASPRO. Dit rapport beschrijft de werking van het systeem, de resultaten op 4 bedrijven per gewas, de reacties van de betrokken telers, en een evaluatie van het project. De belangrijkste mogelijkheden om de energie-efficientie van een teelt te verbeteren werden gevonden in verbeterde wijderzetschema

 8. Energy efficient cultivation planning for pot plants. A calculation platform for energy efficient scenarios in the Hortensia cultivation; Energiezuinige Teeltplanning voor Potplanten. Een rekenplatform voor energie-efficiente scenario's in de Hortensia-teelt

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Buwalda, F.; Van Noort, F. [Wageningen UR Glastuinbouw, Wageningen (Netherlands); Houter, B. [GreenQ, Bleiswijk (Netherlands); Benninga, J. [Landbouw-Economisch Instituut LEI, Wageningen (Netherlands); Dijkstra, T.; De Rooij, E. [DLV Plant, Wageningen (Netherlands)

  2012-05-15

  The project Energy Efficient Scheduling of Pot Plant Production was aimed at developing and testing a decision support system for pot plant nurseries. The system allowed growers and consultants to compare the effects of changes in production schedules and climate settings on crop performance and energy requirement. The model-based scenario tool incorporated dynamic crop models for Euphorbia pulcherrima, Ficus benjamina and Hydrangea macrophylla, and the KASPRO model for greenhouse climate and energy balance. The system automatically acquired data from a local weather forecast service, real-time, web-based nursery-specific data acquisition systems and crop registration modules. Web-based data sharing also supported benchmarking between nurseries. The system was tested in field trials, involving four nurseries for each pot plant species. Improvements in energy efficiency of the production process resulted from optimized pot spacing schedules and from temperature strategies incorporating more prominent influences of the season, weather conditions and crop developmental phase [Dutch] In het kader van het project Energiezuinige Teeltplanning voor Potplanten is gewerkt aan een adviessysteem dat potplantentelers in staat stelt om zelfstandig de energie-efficientie van teeltscenario's te evalueren op basis van actuele, bedrijfsspecifieke gegevens. Daarnaast maakt het systeem het mogelijk om via internet teeltscenario's te delen met teeltadviseurs en binnen bedrijfsvergelijkingsgroepen. Het systeem is gebaseerd op dynamische gewasmodellen voor Hortensia, Poinsettia en Ficus, en maakt voor het berekenen van kasklimaat en energiestromen gebruik van het rekenmodel KASPRO. Dit rapport beschrijft de werking van het systeem, de resultaten op 4 bedrijven per gewas, de reacties van de betrokken telers, en een evaluatie van het project. De belangrijkste mogelijkheden om de energie-efficientie van een teelt te verbeteren werden gevonden in verbeterde wijderzetschema

 9. Energy efficient cultivation planning for pot plants. A calculation platform for energy efficient scenarios in the Ficus cultivation; Energiezuinige Teeltplanning voor Potplanten. Een rekenplatform voor energie-efficiente scenario's in de Ficus-teelt

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Buwalda, F.; Van Noort, F. [Wageningen UR Glastuinbouw, Wageningen (Netherlands); De Jong, B.

  2012-06-15

  The project Energy Efficient Scheduling of Pot Plant Production was aimed at developing and testing a decision support system for pot plant nurseries. The system allowed growers and consultants to compare the effects of changes in production schedules and climate settings on crop performance and energy requirement. The model-based scenario tool incorporated dynamic crop models for Euphorbia pulcherrima, Ficus benjamina and Hydrangea macrophylla, and the KASPRO model for greenhouse climate and energy balance. The system automatically acquired data from a local weather forecast service, real-time, web-based nursery-specific data acquisition systems and crop registration modules. Web-based data sharing also supported benchmarking between nurseries. The system was tested in field trials, involving four nurseries for each pot plant species. Improvements in energy efficiency of the production process resulted from optimized pot spacing schedules and from temperature strategies incorporating more prominent influences of the season, weather conditions and crop developmental phase [Dutch] In het kader van het project Energiezuinige Teeltplanning voor Potplanten is gewerkt aan een adviessysteem dat potplantentelers in staat stelt om zelfstandig de energie-efficiëntie van teeltscenario's te evalueren op basis van actuele, bedrijfsspecifieke gegevens. Daarnaast maakt het systeem het mogelijk om via internet teeltscenario's te delen met teeltadviseurs en binnen bedrijfsvergelijkingsgroepen. Het systeem is gebaseerd op dynamische gewasmodellen voor Hortensia, Poinsettia en Ficus, en maakt voor het berekenen van kasklimaat en energiestromen gebruik van het rekenmodel KASPRO. Dit rapport beschrijft de werking van het systeem, de resultaten op 4 bedrijven per gewas, de reacties van de betrokken telers, en een evaluatie van het project. De belangrijkste mogelijkheden om de energie-efficientie van een teelt te verbeteren werden gevonden in verbeterde wijderzetschema

 10. New energy efficient and future-oriented distribution centre of Spar; Nieuw distributiecentrum Spar energiezuinig en toekomstgericht

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2011-12-15

  The supermarket organization Spar put into operation a distribution center in Waalwijk, Netherlands, in 2011 to supply its stores in the southern part of the Netherlands. The main part of this center is provided with energy-efficient refrigeration areas with maximal quality assurance for the products. The installations are built and installed by Nijssen Koeling, Leiden, Netherlands. [Dutch] Supermarktorganisatie Spar heeft in 2011 een distributiecentrum in Waalwijk in gebruik genomen voor de bevoorrading van haar winkels in het zuidelijk deel van Nederland. Het grootste gedeelte van dit centrum is voorzien van energiezuinige koel- en vriesruimten met maximaal kwaliteitsbehoud van de producten. De installaties zijn gebouwd en geinstalleerd door Nijssen Koeling.

 11. Energy efficient datahotels by free cooling. Energy conservation and ICT, more with less; Vrije koeling maakt datahotels energiezuiniger. Energiebesparing en ICT, meer met minder

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Sijpheer, N. [ECN Energie in de Gebouwde Omgeving en Netten, Petten (Netherlands)

  2008-11-15

  An overview is given of current options to efficiently manage energy in the ICT branch. This article addresses the application of free cooling for energy efficient cooling installations. [mk]. [Dutch] Een overzicht wordt gegeven van de huidige mogelijkheden om efficient om te gaan met energie binnen de ICT-branche. In dit artikel wordt aandacht besteed aan de toepassing van vrije koeling voor energiezuinige koelinstallaties.

 12. Bloei-inductie bij Chrysant onder lange dag : toepassing van LED-licht technologie

  NARCIS (Netherlands)

  Ieperen, van W.; Hogewoning, S.W.; Dam, ten E.

  2011-01-01

  Deze publicatie beschrijft een onderzoek naar daglengte verlenging tijdens de korte dag bij chrysant met behoud van bloei door sturing met speciale LED belichting. In klimaatkamerproeven met LEDs (zonder natuurlijk licht) kon bij Chrysant bloemknopaanleg worden geïnduceerd onder een lange dag (LD),

 13. Allemaal digitaal : Een overzicht van digitale spelvormen voor mensen met een licht verstandelijke beperking

  NARCIS (Netherlands)

  Alyssa de Kruif; Carly Kuijper; Josje Louisse

  Voor u ligt een overzicht van vrij toegankelijke digitale spelvormen ter bevordering van de zelfredzaamheid van mensen met een licht verstandelijke beperking. In dit overzicht vindt u digitale spelvormen die beschikbaar zijn als website en/of als applicatie voor op de smartphone of tablet. Voor de

 14. Schermgebruik en blauw licht : Omvang van blootstelling en relatie met slaap

  NARCIS (Netherlands)

  van Kerkhof LWM; Vlaanderen JJ; Berkhout AJC; Dollé MET; Vermeulen RCH; van Steeg H; EVG; V&Z

  2017-01-01

  Veel volwassenen (58 procent) gebruiken in het laatste uur voordat ze gaan slapen een tablet, smartphone of computer. Ze doen dit meerdere keren per week of dagelijks. Het gebruik van deze apparaten kort voor het slapen gaat gepaard met minder en slechter slapen. Of het blauwe licht van deze

 15. MeerLICHT and BlackGEM: custom-built telescopes to detect faint optical transients

  Science.gov (United States)

  Bloemen, Steven; Groot, Paul; Woudt, Patrick; Klein Wolt, Marc; McBride, Vanessa; Nelemans, Gijs; Körding, Elmar; Pretorius, Margaretha L.; Roelfsema, Ronald; Bettonvil, Felix; Balster, Harry; Bakker, Roy; Dolron, Peter; van Elteren, Arjen; Elswijk, Eddy; Engels, Arno; Fender, Rob; Fokker, Marc; de Haan, Menno; Hagoort, Klaas; de Hoog, Jasper; ter Horst, Rik; van der Kevie, Giel; Kozłowski, Stanisław; Kragt, Jan; Lech, Grzegorz; Le Poole, Rudolf; Lesman, Dirk; Morren, Johan; Navarro, Ramon; Paalberends, Willem-Jelle; Paterson, Kerry; Pawłaszek, Rafal; Pessemier, Wim; Raskin, Gert; Rutten, Harrie; Scheers, Bart; Schuil, Menno; Sybilski, Piotr W.

  2016-07-01

  We present the MeerLICHT and BlackGEM telescopes, which are wide-field optical telescopes that are currently being built to study transient phenomena, gravitational wave counterparts and variable stars. The telescopes have 65 cm primary mirrors and a 2.7 square degree field-of-view. The MeerLICHT and BlackGEM projects have different science goals, but will use identical telescopes. The first telescope, MeerLICHT, will be commissioned at Sutherland (South Africa) in the first quarter of 2017. It will co-point with MeerKAT to collect optical data commensurate with the radio observations. After careful analysis of MeerLICHT's performance, three telescopes of the same type will be commissioned in La Silla (Chile) in 2018 to form phase I of the BlackGEM array. BlackGEM aims at detecting and characterizing optical counterparts of gravitational wave events detected by Advanced LIGO and Virgo. In this contribution we present an overview of the science goals, the design and the status of the two projects.

 16. Living Lab rapport CityServiceBike : onderzoek naar de inzet van lichte elektrische vrachtvoertuigen (LEVV’s) voor stadslogistiek.

  NARCIS (Netherlands)

  Balm, S.H.; Boerema, M.J.; Morse, I.; van Genderen, Elza

  Het LEVV-LOGIC project is een tweejarig onderzoek naar de inzet van lichte elektrische vrachtvoertuigen (LEVVs) voor stadslogistiek. In het project ontwikkelen drie hogescholen samen met ondernemers, publieke instellingen en netwerkorganisaties nieuwe kennis over logistieke concepten en business

 17. Effects of diffuse light in cultivation of roses; Effecten van diffuus licht in de rozenteelt

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Schapendonk, A. [Plant-Dynamics, Englaan 8, 6703 EW Wageningen (Netherlands); Rappoldt, K. [EcoCurves, Kamperfoelieweg 17, 9753 ER Haren (Netherlands)

  2011-09-15

  An overview is given of the effects of diffuse glass and the rose production and the interactions with light, CO2 and Relative Humidity. Diffuse glass prevents peaks in the horizontal distribution of light and increases the average use of light [Dutch] Een overzicht wordt gegeven van de effecten van diffuus glas op de opbrengst van roos en de interacties met licht, CO2, en RV. Diffuus glas voorkomt pieken in de horizontale lichtverdeling en verhoogt de gemiddelde lichtbenutting.

 18. ‘Grip op licht’ bij potanthurium en bromelia : Meer energie besparing bij Het Nieuwe Telen Potplanten met diffuus licht en verbeterde monitoring meer natuurlijk,

  NARCIS (Netherlands)

  Noort, van F.R.; Kromwijk, J.A.M.; Snel, J.F.H.; Warmenhoven, M.G.; Meinen, E.; Li, T.; Kempkes, F.L.K.; Marcelis, L.F.M.

  2013-01-01

  Diffuus licht is gunstig voor plantgroei. Bovendien kan bij potplanten meer licht in de kas worden toegelaten als het diffuus is. In combinatie met Het Nieuwe Telen biedt dit mogelijkheden om zowel productie te verbeteren als energie te besparen. Er zijn proeven gedaan met twee Anthuriumrassen en

 19. Chemistry

  International Nuclear Information System (INIS)

  Ferris, L.M.

  1975-01-01

  The chemical research and development efforts related to the design and ultimate operation of molten-salt breeder reactor systems are concentrated on fuel- and coolant-salt chemistry, including the development of analytical methods for use in these systems. The chemistry of tellurium in fuel salt is being studied to help elucidate the role of this element in the intergranular cracking of Hastelloy N. Studies were continued of the effect of oxygen-containing species on the equilibrium between dissolved UF 3 and dissolved UF 4 , and, in some cases, between the dissolved uranium fluorides and graphite, and the UC 2 . Several aspects of coolant-salt chemistry are under investigation. Hydroxy and oxy compounds that could be formed in molten NaBF 4 are being synthesized and characterized. Studies of the chemistry of chromium (III) compounds in fluoroborate melts were continued as part of a systematic investigation of the corrosion of structural alloys by coolant salt. An in-line voltammetric method for determining U 4+ /U 3+ ratios in fuel salt was tested in a forced-convection loop over a six-month period. (LK)

 20. Risk reduction of diseases and plagues caused by energy efficiency measures; Risicobeperking van ziekten en plagen bij energiezuinige maatregelen

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Hofland-Zijlstra, J.; Messelink, G.; Van Slooten, M.; De Groot, E.; Stevens, L. [Plant Research International, Droevendaalsesteeg 1, 6708 PB Wageningen (Netherlands)

  2012-03-15

  An overview is given of the impact of climatic conditions, e.g. moisture deficit and CO2, on the plant defense system in the greenhouse. Higher CO2 dosages or increased moisture levels have a strong influence on the pest control. Partly, by direct effects on biological control agents and partly through effects on the plant quality. The outcome depends on the prey-predator system. The risk of diseases that are dependent on moisture for their development and weak plants increases. Even though the process of infection may initially be inhibited, in the plant the development goes faster. Tests with young tomato plants in climate chambers indicate that the development of white fly is enhanced on plants that grow at high relative humidity (90%). The expression of pathogen related enzymes seemed not only to be influenced by humidity, but especially through light quality [Dutch] Doel van het onderzoek was om in kaart te brengen wat de effecten zijn van veranderde klimaatfactoren (vochtdeficit en CO2) op de weerstand van de plant en het teeltsysteem. Hogere CO 2 -doseringen of vochtniveaus hebben een sterke invloed op de plaagbestrijding. Deels door directe effecten op biologische bestrijders en deels door effecten op de plantkwaliteit. Per systeem van prooi-belager kan het echter verschillend zijn of dit een bevorderende of remmende invloed is. Het risico op infectie door ziekten die afhankelijk zijn van vocht voor hun ontwikkeling en verzwakte cellen neemt toe. Ook al kan het proces van infectie in eerste instantie geremd worden, eenmaal in de plant gaat de ontwikkeling sneller. Testen met jonge tomatenplanten in klimaatkasten geven aan dat groeikrachtige planten die groeien bij hoge relatieve vochtigheid (90%) de ontwikkeling van kaswittevlieg bevorderen. De expressie van weerstandseiwitten lijken niet alleen beinvloed te worden door luchtvochtigheid, maar vooral door lichtkwaliteit in het gebied van rood licht. Dit biedt interessante aanknopingspunten voor verder

 1. Chemistry

  International Nuclear Information System (INIS)

  Ferris, L.M.

  1976-01-01

  Research progress is reported in programs on fuel-salt chemistry, properties of compounds in the Li--Te system, Te spectroscopy UF 4 --H equilibria, porous electrode studies of molten salts, fuel salt-coolant salt reactions, thermodynamic properties of transition-metal fluorides, and properties of sodium fluoroborate. Developmental work on analytical methods is summarized including in-line analysis of molten MSBR fuel, analysis of coolant-salts for tritium, analysis of molten LiF--BeF 2 --ThF 4 for Fe and analysis of LiF--BeF--ThF 4 for Te

 2. 'Translation is the making of a subject in reparation': Elfriede Jelinek's response to Fukushima in 'Kein Licht'

  NARCIS (Netherlands)

  Bala, S.

  2014-01-01

  Elfriede Jelinek's play Kein Licht [No Light], published online in 2011-12, features the nuclear catastrophe of Fukushima of 2011 and its aftermath as its main theme, engaging with it through a mode of what I term reparative translation. Translation is understood here in a very specific sense. It is

 3. Solar generation of hydrogen; Wasserstofferzeugung auf solarer Basis. Thermische Dissoziation des Wassers mit dem Licht-Kraft-Werk

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Ziemba, G.

  2003-04-01

  Solar generation of hydrogen. The ''Licht-Kraft-Werke'' (LKW) is described. Due to this it will be possible to supply solid-state-lasers directly by sunlight. Supplied by lasers water should be split in a highest-temperature-reactor. An efficiency of more than 21% is supposed to be reached. (orig.)

 4. 3MeerLICHT and BlackGEM: custom-built telescopes to detect faint optical transients

  NARCIS (Netherlands)

  Bloemen, S. (Steven); Groot, P.J. (Paul J.); Woudt, P. (Patrick); Wolt, M.K. (Marc Klein); Mcbride, V. (Vanessa); Nelemans, G. (Gijs); Körding, E. (Elmar); Pretorius, M.L. (Magaretha L.); Roelfsema, R. (Ronald); Bettonvil, F. (Felix); Balster, H. (Harry); Bakker, R. (Roy); Dolron, P. (Peter); Van Elteren, A. (Arjen); Elswijk, E. (Eddy); Engels, A. (Arno); R.P. Fender; Fokker, M. (Marc); Haan, M. (Menno De); Hagoort, K. (Klaas); De Hoog, J. (Jasper); Horst, R.T. (Rik Ter); Van Der Kevie, G. (Giel); Lowski, S.L.K. (Stanis Law Koz); Kragt, J. (Jan); Lech, G. (Grzegorz); Le Poole, R. (Rudolf); Lesman, D. (Dirk); J. Morren (Johan); Navarro, R. (Ramon); Paalberends, W.-J. (Willem-Jelle); K.G. Paterson (Kerry); Laszek, R.P. (Rafal Paw); Pessemier, W. (Wim); Raskin, G. (Gert); Rutten, H. (Harrie); L.H.A. Scheers (Bart); Schuil, M. (Menno); Sybilski, P.W. (Piotr W.)

  2016-01-01

  textabstractWe present the MeerLICHT and BlackGEM telescopes, which are wide-field optical telescopes that are currently being built to study transient phenomena, gravitational wave counterparts and variable stars. The telescopes have 65 cm primary mirrors and a 2.7 square degree field-of-view. The

 5. Sturen met LED-licht maakt potplant niet zomaar compacter : onderzoek bij kalanchoë en potchrysant

  NARCIS (Netherlands)

  Velden, van P.; Eveleens-Clark, B.A.

  2015-01-01

  LED-licht kan als energiebesparende techniek extra meerwaarde krijgen als het ook lukt om met de verschillende kleuren binnen het spectrum de plantkwaliteit te sturen. Voor potplanten zou met name sturen op compactheid een uitkomst zijn. Daarom heeft een onderzoeksteam de korte dag planten kalanchoë

 6. Chemistry

  International Nuclear Information System (INIS)

  Ferris, L.M.

  1975-01-01

  Research and development activities dealing with the chemical problems related to design and ultimate operation of molten-salt reactor systems are described. An experimental test stand was constructed to expose metallurgical test specimens to Te 2 vapor at defined temperatures and deposition rates. To better define the chemistry of fluoroborate coolant, several aspects are being investigated. The behavior of hydroxy and oxy compounds in molten NaBF 4 is being investigated to define reactions and compounds that may be involved in corrosion and/or could be involved in methods for trapping tritium. Two corrosion products of Hastelloy N, Na 3 CrF 6 and Na 5 Cr 3 F 14 , were identified from fluoroborate systems. The evaluation of fluoroborate and alternate coolants continued. Research on the behavior of hydrogen and its isotopes is summarized. The solubilities of hydrogen, deuterium, and helium in Li 2 BeF 4 are very low. The sorption of tritium on graphite was found to be significant (a few milligrams of tritium per kilogram of graphite), possibly providing a means of sequestering a portion of the tritium produced. Development of analytical methods continued with emphasis on voltammetric and spectrophotometric techniques for the in-line analysis of corrosion products such as Fe 2+ and Cr 3+ and the determination of the U 3+ /U 4+ ratio in MSBR fuel salt. Similar studies were conducted with the NaBF 4 --NaF coolant salt. Information developed during the previous operation of the CSTF has been assessed and used to formulate plans for evaluation of in-line analytical methods in future CSTF operations. Electroanalytical and spectrophotometric research suggests that an electroactive protonic species is present in molten NaBF 4 --NaF, and that this species rapidly equilibrates with a volatile proton-containing species. Data obtained from the CSTF indicated that tritium was concentrated in the volatile species. (JGB)

 7. Energy efficient cultivation strategy in springtime and summer. Final report; Energiezuinige teeltstrategie in voorjaar en zomer. Eindrapport

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Raaphorst, M. [Business Unit Glastuinbouw, Praktijkonderzoek Plant en Omgeving PPO, Wageningen (Netherlands); Kempkes, F.; Elings, A.; Dieleman, A. [Plant Research International, Wageningen (Netherlands)

  2006-12-15

  In the summer, energy use in most types of cultivation depends mostly on the CO2 need, which is determined by the desired CO2 concentration in the greenhouse and the window opening. Based on the results of a literature study, knowledge of crop experts and model calculations with altered and standard cultivation strategy the aim is to demonstrate that CO2 and energy can be deployed more efficiently. Chapter 2 briefly discusses the working method and lists the cases for cucumber. Next, Chapter 3 discusses in more detail the extent to which environment factors such as light, CO2 and temperature influence photosynthesis and plant growth and how this has been processed in growth models. Chapter 4 shows the results in the area of production, energy saving and business economics for seven cases. In addition several reactions of growers are included. Chapter 5, finally, addresses several points for discussion and provides conclusions and recommendations. (mk) [Dutch] Gedurende de zomermaanden is het energieverbruik in de meeste teelten vooral afhankelijk van de CO2 behoefte, bepaald door de gewenste CO2 concentratie in de kas en de raamopening. Gebaseerd op de resultaten van een literatuuronderzoek, aanwezige kennis bij gewasdeskundigen en modelberekeningen met gewijzigde en standaard teeltstrategie moet worden aangetoond dat CO2 en energie efficienter kunnen worden ingezet. In hoofdstuk 2 worden kort de werkwijze en de te behandelen cases voor komkommer weergegeven. Vervolgens wordt in hoofdstuk 3 uitgebreid ingegaan in hoeverre de omgevingsfactoren licht, CO2 en temperatuur de fotosynthese en de groei van de plant beinvloeden en hoe dit in groeimodellen is verwerkt. In hoofdstuk 4 staan de resultaten op het gebied van productie, energiebesparing en bedrijfseconomie voor zeven cases vermeld. Bovendien wordt hier ingegaan op de reacties van telers hierop. Ten slotte komen in hoofdstuk 5 enkele discussiepunten aan bod, worden conclusies getrokken en aanbevelingen gegeven.

 8. Lieing light. The dark sides of the energy-saving lamp; Luegendes Licht. Die dunklen Seiten der Energiesparlampe

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Worm, Thomas; Karstedt, Claudia

  2011-07-01

  To save world climate, the EU has decreeded by force all their citizens a saving energy lamp (SEL): light bulb is to be banished. Many don't feel happy about it. This book researches, wether for disaproval of the SEL there are objective reasons. Danger of mercury, unhealthy light, doubtful utilization for environment - resistance against it grow, discussions are still finished. The book will uncover discreet facts and initiate ideas. Because light is not equal light. Artificial lighting systems influence deeply our life, even we don't remark it. This is the book for a debate about a controversial light source. (orig./GL) [German] Um das Weltklima zu retten, hat die EU all ihren Buergern zwangsweise Sparlampenlicht verordnet: Die Gluehbirne wird verbannt. Vielen ist aber nicht wohl dabei. Ob es fuer die Ablehnung der Energiesparlampe auch objektive Gruende gibt, erforscht dieses Buch. Quecksilbergefahr, ungesundes Licht, zweifelhafter Nutzen fuer die Umwelt - die Proteste wachsen, die Diskussion ist noch laengst nicht beendet. Das Buch will verschwiegene Fakten aufdecken und Gedankenanstoesse geben. Denn Licht ist nicht gleich Licht. Kuenstliche Beleuchtung beeinflusst unser Leben tiefgreifend, selbst wenn wir das oft nicht merken. Dies ist das Buch zur Debatte ueber eine umstrittene Lichtquelle. (orig./GL)

 9. Voor elk-ander. Ervaringsdeskundigen met een lichte verstandelijke beperking en coaches over betekenisvolle samenwerking

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Maaike Hermsen

  2017-06-01

  Full Text Available For each other. Experience experts with a mild intellectual disability and coaches on meaningful cooperation Collaboration with experience experts, particularly in mental healthcare, has flourished in recent years. The positive results of cooperating with experience experts in mental healthcare have led to more initiatives in other healthcare sectors too, such as in care for people with intellectual disabilities. Daily cooperation with experience experts with intellectual disabilities requires structural support, however, which is often provided by coaches in the workplace. This qualitative study aims to answer the question which knowledge, skills and attitudes are needed by coaches in order to support experience experts with intellectual disabilities. In addition, we look at what makes the cooperation with experience experts with an intellectual disability a meaningful process for all those involved. To answer these questions, individual interviews with experience experts with an intellectual disability and with coaches were conducted, as well as group interviews with teachers and researchers working with experience experts in practice. Current coaching guidelines emphasize responsibility, self-control and reflection on the part of the person being coached. However, this research shows that these basic principles are not sufficient for the specific nature of coaching experience experts with a mild intellectual disability. Voor elk-ander. Ervaringsdeskundigen met een lichte verstandelijke beperking en coaches over betekenisvolle samenwerkingSamenwerken met ervaringsdeskundigen neemt de laatste jaren, met name in de GGZ, een hoge vlucht. De positieve resultaten van de samenwerking met ervaringsdeskundigen in de GGZ hebben ertoe geleid dat er meer initiatieven komen in andere zorgsectoren, zo ook in de zorg aan mensen met een verstandelijke beperking. Samenwerking met ervaringsdeskundigen met een verstandelijke beperking vraagt in de dagelijkse

 10. Excellent areas. Learning from energy efficient newly built houses. Halfway the knowledge and learning phase; Excellente gebieden. Leerschool voor energiezuinige nieuwbouw. Halverwege het kennis- en leertraject

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2013-07-15

  The so-called Excellent Areas concern 19 innovative newly built houses projects in the residential and utility sector. Houses and office buildings are constructed with at least an energy performance coefficient (EPC), 25% stricter than as described in the Dutch Building Code. This project is aimed at preparing for the Spring Agreement in which it is agreed to tighten the EPC in 2015 and to reach the nearly zero-energy ambition for 2020. Municipalities, project developers and other parties in the energy-efficient building business thus gain experience with innovative construction methods and techniques. And in particular in the search for innovation in the construction process and new forms of cooperation and financing. The knowledge and experiences are supported, shared and disseminated in the knowledge and learning process of Excellent Areas [Dutch] De Excellente Gebieden zijn 19 innovatieve nieuwbouwprojecten in de woning- en utiliteitsbouw. Hier worden woningen en kantoren gebouwd met tenminste een 25% scherpere energieprestatiecoefficient (EPC) dan het Bouwbesluit voorschrijft. Dit ter voorbereiding op de in het Lente-akkoord afgesproken aanscherping van de EPC in 2015 en de bijna energieneutrale ambitie voor 2020. Gemeenten, projectontwikkelaars en andere partijen die energiezuinig bouwen, doen uitgebreide praktijkervaring op met innovatieve bouwmethoden en technieken. En vooral ook met het zoeken naar innovatie in het bouwproces en nieuwe vormen van samenwerking en financiering. Deze kennis en ervaring wordt ondersteund, gedeeld en verspreid in het kennis- en leertraject Excellente Gebieden.

 11. [Antjekathrin Grassmann. Zu den wirtschaftlichen und persönlichen Beziehungen Lübecks ins Baltikum im Lichte einer unbeachteten mittelalterlichen Quellegruppe]/ Dennis Hortmuth

  Index Scriptorium Estoniae

  Hormuth, Dennis

  2012-01-01

  Arvustus: Antjekathrin Grassmann. Zu den wirtschaftlichen und persönlichen Beziehungen Lübecks ins Baltikum im Lichte einer unbeachteten mittelalterlichen Quellegruppe. In: Leder ist Brot. Beiträge zur norddeutschen Landes- und Archivgeseten. Schwerin 2011. S. 125-135

 12. PLC-controlled cryostats for the BlackGEM and MeerLICHT detectors

  Science.gov (United States)

  Raskin, Gert; Morren, Johan; Pessemier, Wim; Bloemen, Steven; Klein-Wolt, Marc; Roelfsema, Ronald; Groot, Paul; Aerts, Conny

  2016-08-01

  BlackGEM is an array of telescopes, currently under development at the Radboud University Nijmegen and at NOVA (Netherlands Research School for Astronomy). It targets the detection of the optical counterparts of gravitational waves. The first three BlackGEM telescopes are planned to be installed in 2018 at the La Silla observatory (Chile). A single prototype telescope, named MeerLICHT, will already be commissioned early 2017 in Sutherland (South Africa) to provide an optical complement for the MeerKAT radio array. The BlackGEM array consists of, initially, a set of three robotic 65-cm wide-field telescopes. Each telescope is equipped with a single STA1600 CCD detector with 10.5k x 10.5k 9-micron pixels that covers a 2.7 square degrees field of view. The cryostats for housing these detectors are developed and built at the KU Leuven University (Belgium). The operational model of BlackGEM requires long periods of reliable hands-off operation. Therefore, we designed the cryostats for long vacuum hold time and we make use of a closed-cycle cooling system, based on Polycold PCC Joule-Thomson coolers. A single programmable logic controller (PLC) controls the cryogenic systems of several BlackGEM telescopes simultaneously, resulting in a highly reliable, cost-efficient and maintenance-friendly system. PLC-based cryostat control offers some distinct advantages, especially for a robotic facility. Apart of temperature monitoring and control, the PLC also monitors the vacuum quality, the power supply and the status of the PCC coolers (compressor power consumption and temperature, pressure in the gas lines, etc.). Furthermore, it provides an alarming system and safe and reproducible procedures for automatic cool down and warm up. The communication between PLC and higher-level software takes place via the OPC-UA protocol, offering a simple to implement, yet very powerful interface. Finally, a touch-panel display on the PLC provides the operator with a user-friendly and robust

 13. Effects of diffuse light on cucumbers. Results of a cultivation experiment; Effecten van diffuus licht op komkommer. Resultaten van een teelt experiment

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Hemming, S.; Jongschaap, R.; Janse, J.; Dueck, T.

  2007-07-01

  Crops with a high crop structure (e.g. horticultural fruit crops) profit from a better division of light by means of more diffuse lighting resulting in a positive effect on crop yield, greenhouse climate and energy system of the greenhouse and energy efficiency of the crop. This study maps the potentials of diffuse lighting throughout the year for a number of crops with respect to greenhouse climate, production and energy utilisation. This has been done by means of practical research and model calculations. The results can be used to substantiate current innovative developments in glass, screens, coatings etcetera that provide more diffuse light. This report presents the results for the cultivation of cucumber.[mk]. [Dutch] Bij gewassen met een hoogopgaande gewasstructuur (o.a. vruchtgroenten) heeft een betere lichtverdeling door meer diffuus licht een positief effect op de gewasopbrengst, kasklimaat en energiehuishouding van de kas en energie-efficientie van het gewas. In dit onderzoek zijn de potenties van diffuus licht jaarrond voor een aantal gewassen qua kasklimaat, productie en energiebenutting in kaart gebracht. Hiervoor is gebruik gemaakt van praktijkonderzoek en modelberekeningen. Met de resultaten kunnen huidige innovatieve ontwikkelingen in glas, schermen, coatings e.d. die meer diffuus licht opleveren nader worden onderbouwd. In dit rapport worden de resultaten met betrekking tot de teelt van komkommers gepresenteerd.

 14. Radiation chemistry

  International Nuclear Information System (INIS)

  Rodgers, F.; Rodgers, M.A.

  1987-01-01

  The contents of this book include: Interaction of ionizing radiation with matter; Primary products in radiation chemistry; Theoretical aspects of radiation chemistry; Theories of the solvated electron; The radiation chemistry of gases; Radiation chemistry of colloidal aggregates; Radiation chemistry of the alkali halides; Radiation chemistry of polymers; Radiation chemistry of biopolymers; Radiation processing and sterilization; and Compound index

 15. Meer of minder licht

  NARCIS (Netherlands)

  Graaf, A. van der; Steentjes, A.

  2000-01-01

  Interview Wout van Bommel, informatie over DYNO onderzoek van Alferdinck en Hogema bij TNO Technische Menskunde De natuur heeft 'recht op duisternis', zegt de milieubeweging, en daarom moet de verlichting op wegen worden teruggedrongen. De overheid wil dat ook, want de kosten moeten omlaag.

 16. Chemie en licht

  NARCIS (Netherlands)

  Brouwer, Fred

  2008-01-01

  Wanneer zonlicht valt op groene bladeren wordt een deel ervan geabsorbeerd, waardoor in het blad een serie chemische reacties op gang wordt gebracht die uiteindelijk leidt tot de opslag van energie in de vorm van 'brandstof'. Dit is een onmisbaar chemisch proces voor het leven op aarde zoals wij dat

 17. LichtGestalt

  DEFF Research Database (Denmark)

  Fehr, Jonas; Erkut, Cumhur

  2015-01-01

  We present a new interactive sound installation to be explored by movement. Specifically, movement qualities extracted from the motion tracking data excite a dynamical system (a synthetic flock of agents), which responds to the movement qualities and indirectly controls the visual and sonic feedb...

 18. [Roman Czaja. Die Anfänge preussischer Hansestädte im Lichte der historischen und archäologischen quellen : Danzig/Gdańsk, Elbing/Elbląg, Thorn/Toruń] / Dennis Hormuth

  Index Scriptorium Estoniae

  Hormuth, Dennis

  2013-01-01

  Arvustus : Roman Czaja. Die Anfänge preussischer Hansestädte im Lichte der historischen und archäologischen quellen : Danzig/Gdańsk, Elbing/Elbląg, Thorn/Toruń. In: Stadtgründung und Stadterweiterung. Beiträge von Archäologie und Stadtgeschichtsforschung. (=Beiträge zur Geschichte der Städte Mitteleuropas XXII). LInz, 2011. S. 59-74

 19. Bad chemistry

  OpenAIRE

  Petsko, Gregory A

  2004-01-01

  General chemistry courses haven't changed significantly in forty years. Because most basic chemistry students are premedical students, medical schools have enormous influence and could help us start all over again to create undergraduate chemistry education that works.

 20. Complex chemistry

  International Nuclear Information System (INIS)

  Kim, Bong Gon; Kim, Jae Sang; Kim, Jin Eun; Lee, Boo Yeon

  2006-06-01

  This book introduces complex chemistry with ten chapters, which include development of complex chemistry on history coordination theory and Warner's coordination theory and new development of complex chemistry, nomenclature on complex with conception and define, chemical formula on coordination compound, symbol of stereochemistry, stereo structure and isomerism, electron structure and bond theory on complex, structure of complex like NMR and XAFS, balance and reaction on solution, an organo-metallic chemistry, biology inorganic chemistry, material chemistry of complex, design of complex and calculation chemistry.

 1. Mathematical Chemistry

  OpenAIRE

  Trinajstić, Nenad; Gutman, Ivan

  2002-01-01

  A brief description is given of the historical development of mathematics and chemistry. A path leading to the meeting of these two sciences is described. An attempt is made to define mathematical chemistry, and journals containing the term mathematical chemistry in their titles are noted. In conclusion, the statement is made that although chemistry is an experimental science aimed at preparing new compounds and materials, mathematics is very useful in chemistry, among other things, to produc...

 2. Chemistry Notes

  Science.gov (United States)

  School Science Review, 1976

  1976-01-01

  Described are eight chemistry experiments and demonstrations applicable to introductory chemistry courses. Activities include: measure of lattice enthalpy, Le Chatelier's principle, decarboxylation of soap, use of pocket calculators in pH measurement, and making nylon. (SL)

 3. Chemistry Dashboard

  Science.gov (United States)

  The Chemistry Dashboard is part of a suite of dashboards developed by EPA to help evaluate the safety of chemicals. The Chemistry Dashboard provides access to a variety of information on over 700,000 chemicals currently in use.

 4. Combinatorial chemistry

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, John

  1994-01-01

  An overview of combinatorial chemistry is presented. Combinatorial chemistry, sometimes referred to as `irrational drug design,' involves the generation of molecular diversity. The resulting chemical library is then screened for biologically active compounds.......An overview of combinatorial chemistry is presented. Combinatorial chemistry, sometimes referred to as `irrational drug design,' involves the generation of molecular diversity. The resulting chemical library is then screened for biologically active compounds....

 5. Aquatic Chemistry

  International Nuclear Information System (INIS)

  Kim, Dong Yeun; Kim, Oh Sik; Kim, Chang Guk; Park, Cheong Gil; Lee, Gwi Hyeon; Lee, Cheol Hui

  1987-07-01

  This book deals aquatic chemistry, which treats water and environment, chemical kinetics, chemical balance like dynamical characteristic, and thermodynamics, acid-base chemistry such as summary, definition, kinetics, and PH design for mixture of acid-base chemistry, complex chemistry with definition, and kinetics, precipitation and dissolution on summary, kinetics of precipitation and dissolution, and balance design oxidation and resolution with summary, balance of oxidation and resolution.

 6. Positronium chemistry

  CERN Document Server

  Green, James

  1964-01-01

  Positronium Chemistry focuses on the methodologies, reactions, processes, and transformations involved in positronium chemistry. The publication first offers information on positrons and positronium and experimental methods, including mesonic atoms, angular correlation measurements, annihilation spectra, and statistical errors in delayed coincidence measurements. The text then ponders on positrons in gases and solids. The manuscript takes a look at the theoretical chemistry of positronium and positronium chemistry in gases. Topics include quenching, annihilation spectrum, delayed coincidence

 7. Forensic Chemistry

  Science.gov (United States)

  Bell, Suzanne

  2009-07-01

  Forensic chemistry is unique among chemical sciences in that its research, practice, and presentation must meet the needs of both the scientific and the legal communities. As such, forensic chemistry research is applied and derivative by nature and design, and it emphasizes metrology (the science of measurement) and validation. Forensic chemistry has moved away from its analytical roots and is incorporating a broader spectrum of chemical sciences. Existing forensic practices are being revisited as the purview of forensic chemistry extends outward from drug analysis and toxicology into such diverse areas as combustion chemistry, materials science, and pattern evidence.

 8. Organic chemistry

  International Nuclear Information System (INIS)

  2003-08-01

  This book with sixteen chapter explains organic chemistry on linkage isomerism such as alkane, cycloalkane, alkene, aromatic compounds, stereo selective isomerization, aromatic compounds, stereo selective isomerization, organic compounds, stereo selective isomerization, organic halogen compound, alcohol, ether, aldehyde and ketone, carboxylic acid, dicarboxylic acid, fat and detergent, amino, carbohydrate, amino acid and protein, nucleotide and nucleic acid and spectroscopy, a polymer and medical chemistry. Each chapter has introduction structure and characteristic and using of organic chemistry.

 9. Radiation chemistry

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  None

  1973-07-01

  Research progress is reported on radiation chemistry of heavy elements that includes the following topics: radiation chemistry of plutonium in nitric acid solutions (spectrophotometric analysis and gamma radiolysis of Pu(IV) and Pu(VI) in nitric acid solution); EPR studies of intermediates formed in radiolytic reactions with aqueous medium; two-phase radiolysis and its effect on the distribution coefficient of plutonium; and radiation chemistry of nitric acid. (DHM)

 10. Technetium chemistry

  International Nuclear Information System (INIS)

  Burns, C.; Bryan, J.; Cotton, F.; Ott, K.; Kubas, G.; Haefner, S.; Barrera, J.; Hall, K.; Burrell, A.

  1996-01-01

  Technetium chemistry is a young and developing field. Despite the limited knowledge of its chemistry, technetium is the workhorse for nuclear medicine. Technetium is also a significant environmental concern because it is formed as a byproduct of nuclear weapons production and fission-power generators. Development of new technetium radio-pharmaceuticals and effective environmental control depends strongly upon knowledge of basic technetium chemistry. The authors performed research into the basic coordination and organometallic chemistry of technetium and used this knowledge to address nuclear medicine and environmental applications. This is the final report of a three-year Laboratory-Directed Research and Development (LDRD) project at the Los Alamos National Laboratory (LANL)

 11. Chemistry Technology

  Data.gov (United States)

  Federal Laboratory Consortium — Chemistry technology experts at NCATS engage in a variety of innovative translational research activities, including:Design of bioactive small molecules.Development...

 12. Current organic chemistry

  National Research Council Canada - National Science Library

  1997-01-01

  Provides in depth reviews on current progress in the fields of asymmetric synthesis, organometallic chemistry, bioorganic chemistry, heterocyclic chemistry, natural product chemistry, and analytical...

 13. Nuclear chemistry

  International Nuclear Information System (INIS)

  Vertes, A.; Kiss, I.

  1987-01-01

  This book is an introduction to the application of nuclear science in modern chemistry. The first group of chapters discuss the basic phenomena and concepts of nuclear physics with emphasis on their relation to chemical problems, including the main properties and the composition of atomic nuclei, nuclear reactions, radioactive decay and interactions of radiation with matter. These chapters provide the basis for understanding the following chapters which encompass the wide scope of nuclear chemistry. The methods of the investigation of chemical structure based on the interaction of nuclear radiation with matter including positronium chemistry and other exotic atoms is elaborated in particular detail. Separate chapters are devoted to the use of radioactive tracers, the chemical consequences of nuclear processes (i.e. hot atom chemistry), radiation chemistry, isotope effects and their applications, and the operation of nuclear reactors

 14. Nuclear chemistry

  International Nuclear Information System (INIS)

  Vertes, A.; Kiss, I.

  1987-01-01

  This book is an introduction to the application of nuclear science in modern chemistry. The first group of chapters discuss the basic phenomena and concepts of nuclear physics with emphasis on their relation to chemical problems, including the main properties and the composition of atomic nuclei, nuclear reactions, radioactive decay and interactions of radiation with matter. These chapters provide the basis for understanding the following chapters which encompass the wide scope of nuclear chemistry. The methods of the investigation of chemical structure based on the interaction of nuclear radiation with matter including positronium chemistry and other exotic atoms is elaborated in particular detail. Separate chapters are devoted to the use of radioactive tracers, the chemical consequences of nuclear processes (i.e. hot atom chemistry), radiation chemistry, isotope effects and their applications, and the operation of nuclear reactors. (Auth.)

 15. Quantum chemistry

  CERN Document Server

  Lowe, John P

  1993-01-01

  Praised for its appealing writing style and clear pedagogy, Lowe's Quantum Chemistry is now available in its Second Edition as a text for senior undergraduate- and graduate-level chemistry students. The book assumes little mathematical or physical sophistication and emphasizes an understanding of the techniques and results of quantum chemistry, thus enabling students to comprehend much of the current chemical literature in which quantum chemical methods or concepts are used as tools. The book begins with a six-chapter introduction of standard one-dimensional systems, the hydrogen atom,

 16. Materials Chemistry

  CERN Document Server

  Fahlman, Bradley D

  2011-01-01

  The 2nd edition of Materials Chemistry builds on the strengths that were recognized by a 2008 Textbook Excellence Award from the Text and Academic Authors Association (TAA). Materials Chemistry addresses inorganic-, organic-, and nano-based materials from a structure vs. property treatment, providing a suitable breadth and depth coverage of the rapidly evolving materials field. The 2nd edition continues to offer innovative coverage and practical perspective throughout. After briefly defining materials chemistry and its history, seven chapters discuss solid-state chemistry, metals, semiconducting materials, organic "soft" materials, nanomaterials, and materials characterization. All chapters have been thoroughly updated and expanded with, for example, new sections on ‘soft lithographic’ patterning, ‘click chemistry’ polymerization, nanotoxicity, graphene, as well as many biomaterials applications. The polymer and ‘soft’ materials chapter represents the largest expansion for the 2nd edition. Each ch...

 17. Analytical chemistry

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Choi, Jae Seong

  1993-02-15

  This book is comprised of nineteen chapters, which describes introduction of analytical chemistry, experimental error and statistics, chemistry equilibrium and solubility, gravimetric analysis with mechanism of precipitation, range and calculation of the result, volume analysis on general principle, sedimentation method on types and titration curve, acid base balance, acid base titration curve, complex and firing reaction, introduction of chemical electro analysis, acid-base titration curve, electrode and potentiometry, electrolysis and conductometry, voltammetry and polarographic spectrophotometry, atomic spectrometry, solvent extraction, chromatograph and experiments.

 18. Analytical chemistry

  International Nuclear Information System (INIS)

  Choi, Jae Seong

  1993-02-01

  This book is comprised of nineteen chapters, which describes introduction of analytical chemistry, experimental error and statistics, chemistry equilibrium and solubility, gravimetric analysis with mechanism of precipitation, range and calculation of the result, volume analysis on general principle, sedimentation method on types and titration curve, acid base balance, acid base titration curve, complex and firing reaction, introduction of chemical electro analysis, acid-base titration curve, electrode and potentiometry, electrolysis and conductometry, voltammetry and polarographic spectrophotometry, atomic spectrometry, solvent extraction, chromatograph and experiments.

 19. Analytical chemistry

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Chae, Myeong Hu; Lee, Hu Jun; Kim, Ha Seok

  1989-02-15

  This book give explanations on analytical chemistry with ten chapters, which deal with development of analytical chemistry, the theory of error with definition and classification, sample and treatment gravimetry on general process of gravimetry in aqueous solution and non-aqueous solution, precipitation titration about precipitation reaction and types, complexometry with summary and complex compound, oxidation-reduction equilibrium on electrode potential and potentiometric titration, solvent extraction and chromatograph and experiment with basic operation for chemical experiment.

 20. Analytical chemistry

  International Nuclear Information System (INIS)

  Chae, Myeong Hu; Lee, Hu Jun; Kim, Ha Seok

  1989-02-01

  This book give explanations on analytical chemistry with ten chapters, which deal with development of analytical chemistry, the theory of error with definition and classification, sample and treatment gravimetry on general process of gravimetry in aqueous solution and non-aqueous solution, precipitation titration about precipitation reaction and types, complexometry with summary and complex compound, oxidation-reduction equilibrium on electrode potential and potentiometric titration, solvent extraction and chromatograph and experiment with basic operation for chemical experiment.

 1. Green Chemistry

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Collison, Melanie

  2011-05-15

  Green chemistry is the science of chemistry used in a way that will not use or create hazardous substances. Dr. Rui Resendes is working in this field at GreenCentre Canada, an offshoot of PARTEQ Innovations in Kingston, Ontario. GreenCentre's preliminary findings suggest their licensed product {sup S}witchable Solutions{sup ,} featuring 3 classes of solvents and a surfactant, may be useful in bitumen oil sands extraction.

 2. De "ander" als steun en spanningsbron: De precaire praktijk van lichte steun aan mensen met een psychiatrische achtergrond vanuit een welzijnsvoorziening

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Anne Elberse

  2015-09-01

  place where they do not need to live up to many expectations from other people, and as a place where they feel that they can be “themselves”. The last important finding was that this study raised many individual questions. People asked for support regarding participation in society. For example with questions on how to become a volunteer or on how to deal with other visitors that they had problems with.This article shows why supporting people with mental health problems is such a precarious practice. In social policy, services like Koffie om de Hoek are often seen as a first step towards “participation” in society. However, this also poses a risk from a professional and policy perspective: expectations may be high and people may leave Koffie om de Hoek because of the pressure they experience, without having developed the skills to actually participate. Koffie om de Hoek needs to remain a place where people are free from what they experience as pressure and where there is consideration for each person’s different needs and possibilities. Some of the (potential visitors even need help to make contact and stay in contact with other people at Koffie om de Hoek, or with people in general.The article also describes the role of evaluating studies in the social sector and the importance of involving visitors as well as committed professionals in these studies. Small-scale qualitative research could play a greater role in improving facilities in the social sector. In the case of Koffie om de Hoek, it led to more motivated professionals, a better coordination with the needs of (potential visitors and an increasing number of visitors to Koffie om de Hoek. This kind of research also produces important knowledge that is very relevant in social policy and in discussions on this topic. SAMENVATTINGDe "ander" als steun en spanningsbron: De precaire praktijk van lichte steun aan mensen met een psychiatrische achtergrond vanuit een welzijnsvoorzieningIn dit artikel staat een

 3. General chemistry

  International Nuclear Information System (INIS)

  Kwon, Yeong Sik; Lee, Dong Seop; Ryu, Haung Ryong; Jang, Cheol Hyeon; Choi, Bong Jong; Choi, Sang Won

  1993-07-01

  The book concentrates on the latest general chemistry, which is divided int twenty-three chapters. It deals with basic conception and stoichiometry, nature of gas, structure of atoms, quantum mechanics, symbol and structure of an electron of ion and molecule, chemical thermodynamics, nature of solid, change of state and liquid, properties of solution, chemical equilibrium, solution and acid-base, equilibrium of aqueous solution, electrochemistry, chemical reaction speed, molecule spectroscopy, hydrogen, oxygen and water, metallic atom; 1A, IIA, IIIA, carbon and atom IVA, nonmetal atom and an inert gas, transition metals, lanthanons, and actinoids, nuclear properties and radioactivity, biochemistry and environment chemistry.

 4. Radiation chemistry

  International Nuclear Information System (INIS)

  Swallow, A.J.

  1983-01-01

  The subject is covered in chapters, entitled: introduction (defines scope of article as dealing with the chemistry of reactive species, (e.g. excess electrons, excited states, free radicals and inorganic ions in unusual valency states) as studied using radiation with radiation chemistry in its traditional sense and with biological and industrial applications); gases; water and simple inorganic systems; aqueous metallo-organic compounds and metalloproteins; small organic molecules in aqueous solution; microheterogeneous systems; non-aqueous liquids and solutions; solids; biological macromolecules; synthetic polymers. (U.K.)

 5. Indoor Chemistry

  DEFF Research Database (Denmark)

  Weschler, Charles J.; Carslaw, Nicola

  2018-01-01

  This review aims to encapsulate the importance, ubiquity, and complexity of indoor chemistry. We discuss the many sources of indoor air pollutants and summarize their chemical reactions in the air and on surfaces. We also summarize some of the known impacts of human occupants, who act as sources...... and sinks of indoor chemicals, and whose activities (e.g., cooking, cleaning, smoking) can lead to extremely high pollutant concentrations. As we begin to use increasingly sensitive and selective instrumentation indoors, we are learning more about chemistry in this relatively understudied environment....

 6. Licht, donker en ultieme fascinatie

  NARCIS (Netherlands)

  Poelarends, A.J.

  1999-01-01

  Reeds vanaf het begin van de mensheid zijn mensen gefascineerd geweest door de wonderlijke wereld boven hun. In een alsmaar doorgaande beweging toonden zich duizenden lichtpuntjes aan hun ogen als geprikt op een grote koepel die langzaam ronddraait. Magische krachten werden er aan toegeschreven,

 7. LED licht van de toekomst

  NARCIS (Netherlands)

  Zeiler, W.

  2009-01-01

  De gloeilamp is verleden tijd, na ongeveer 125 jaar na de ontdekking door Thomas Edison valt langzaam maar zeker binnen een decennium het doek. Australië heeft de klassieke gloeilamp al in de ban gedaan en vele landen volgen deze trend. De rol van de klassieke gloeilamp wordt overgenomen door LED.

 8. Handbook of heterocyclic chemistry

  National Research Council Canada - National Science Library

  Katritzky, Alan R

  2010-01-01

  ... Heterocyclic Chemistry I (1984) Comprehensive Heterocyclic Chemistry II (1996) Comprehensive Heterocyclic Chemistry III (2008) Comprehensive Organic Functional Group Transformations I (1995) Compreh...

 9. Reinventing Chemistry

  OpenAIRE

  Whitesides, George McClelland

  2015-01-01

  Chemistry is in a period of change, from an era focused on molecules and reactions, to one in which manipulations of systems of molecules and reactions will be essential parts of controlling larger systems. This Essay traces paths from the past to possible futures.

 10. Chemistry Notes

  Science.gov (United States)

  School Science Review, 1972

  1972-01-01

  Short articles on the kinetics of the hydrogen peroxide-iodide ion reaction, simulation of fluidization catalysis, the use of Newman projection diagrams to represent steric relationships in organic chemistry, the use of synthetic substrates for proteolytic enzyme reactions, and two simple clock reactions"--hydrolysis of halogenoalkanes and…

 11. Chemistry and physics

  International Nuclear Information System (INIS)

  Broerse, J.J.; Barendsen, G.W.; Kal, H.B.; Kogel, A.J. van der

  1983-01-01

  This book contains the extended abstracts of the contributions of the poster workshop sessions on chemistry and physics of the 7th international congress of radiation research. They cover the following main topics: primary processes in radiation physics and chemistry, general chemistry in radiation chemistry, DNA and model systems in radiation chemistry, molecules of biological interest in radiation chemistry, techniques in radiation chemistry, hot atom chemistry. refs.; figs.; tabs

 12. Fine chemistry

  International Nuclear Information System (INIS)

  Laszlo, P.

  1988-01-01

  The 1988 progress report of the Fine Chemistry laboratory (Polytechnic School, France) is presented. The research programs are centered on the renewal of the organic chemistry most important reactions and on the invention of new, highly efficient and highly selective reactions, by applying low cost reagents and solvents. An important research domain concerns the study and fabrication of new catalysts. They are obtained by means of the reactive sputtering of the metals and metal oxydes thin films. The Monte Carlo simulations of the long-range electrostatic interaction in a clay and the obtention of acrylamides from anhydrous or acrylic ester are summarized. Moreover, the results obtained in the field of catalysis are also given. The published papers and the congress communications are included [fr

 13. Radioanalytical chemistry

  International Nuclear Information System (INIS)

  1982-01-01

  The bibliography of Hungarian literature in the field of radioanalytical chemistry covers the four-year period 1976-1979. The list of papers contains 290 references in the alphabetical order of the first authors. The majority of the titles belongs to neutron activation analysis, labelling, separation and determination of radioactive isotopes. Other important fields like radioimmunoassay, environmental protection etc. are covered as well. (Sz.J.)

 14. Analytical chemistry

  International Nuclear Information System (INIS)

  Anon.

  1985-01-01

  The division for Analytical Chemistry continued to try and develope an accurate method for the separation of trace amounts from mixtures which, contain various other elements. Ion exchange chromatography is of special importance in this regard. New separation techniques were tried on certain trace amounts in South African standard rock materials and special ceramics. Methods were also tested for the separation of carrier-free radioisotopes from irradiated cyclotron discs

 15. Industrial chemistry engineering

  International Nuclear Information System (INIS)

  1993-01-01

  This book on industrial chemistry engineering is divided in two parts. The first part deals with industrial chemistry, inorganic industrial chemistry, organic industrial chemistry, analytical chemistry and practical questions. The last parts explain the chemical industry, a unit parts and thermodynamics in chemical industry and reference. It reveals the test subjects for the industrial chemistry engineering with a written examination and practical skill.

 16. Computational chemistry

  Science.gov (United States)

  Arnold, J. O.

  1987-01-01

  With the advent of supercomputers, modern computational chemistry algorithms and codes, a powerful tool was created to help fill NASA's continuing need for information on the properties of matter in hostile or unusual environments. Computational resources provided under the National Aerodynamics Simulator (NAS) program were a cornerstone for recent advancements in this field. Properties of gases, materials, and their interactions can be determined from solutions of the governing equations. In the case of gases, for example, radiative transition probabilites per particle, bond-dissociation energies, and rates of simple chemical reactions can be determined computationally as reliably as from experiment. The data are proving to be quite valuable in providing inputs to real-gas flow simulation codes used to compute aerothermodynamic loads on NASA's aeroassist orbital transfer vehicles and a host of problems related to the National Aerospace Plane Program. Although more approximate, similar solutions can be obtained for ensembles of atoms simulating small particles of materials with and without the presence of gases. Computational chemistry has application in studying catalysis, properties of polymers, all of interest to various NASA missions, including those previously mentioned. In addition to discussing these applications of computational chemistry within NASA, the governing equations and the need for supercomputers for their solution is outlined.

 17. Green chemistry

  International Nuclear Information System (INIS)

  Warner, John C.; Cannon, Amy S.; Dye, Kevin M.

  2004-01-01

  A grand challenge facing government, industry, and academia in the relationship of our technological society to the environment is reinventing the use of materials. To address this challenge, collaboration from an interdisciplinary group of stakeholders will be necessary. Traditionally, the approach to risk management of materials and chemicals has been through inerventions intended to reduce exposure to materials that are hazardous to health and the environment. In 1990, the Pollution Prevention Act encouraged a new tact-elimination of hazards at the source. An emerging approach to this grand challenge seeks to embed the diverse set of environmental perspectives and interests in the everyday practice of the people most responsible for using and creating new materials--chemists. The approach, which has come to be known as Green Chemistry, intends to eliminate intrinsic hazard itself, rather than focusing on reducing risk by minimizing exposure. This chapter addresses the representation of downstream environmental stakeholder interests in the upstream everyday practice that is reinventing chemistry and its material inputs, products, and waste as described in the '12 Principles of Green Chemistry'

 18. Theoretical chemistry periodicities in chemistry and biology

  CERN Document Server

  Eyring, Henry

  1978-01-01

  Theoretical Chemistry: Periodicities in Chemistry and Biology, Volume 4 covers the aspects of theoretical chemistry. The book discusses the stably rotating patterns of reaction and diffusion; the chemistry of inorganic systems exhibiting nonmonotonic behavior; and population cycles. The text also describes the mathematical modeling of excitable media in neurobiology and chemistry; oscillating enzyme reactions; and oscillatory properties and excitability of the heart cell membrane. Selected topics from the theory of physico-chemical instabilities are also encompassed. Chemists, mechanical engin

 19. Solution chemistry

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  None

  1973-07-01

  Research progress is reported on studies in heavy element chemistry. Topics considered are: synergistic complexes of plutonyl ion; water uptake in synergistic systems; formation constants of some uranyl BETA -diketone complexes; thermodynamic acid dissociation constants of BETA -diketones; thermodynamic formation constants of uranyl BETA -diketonates; thiocyanate complexes of some trivalent lanthanides and actinides; stability constants of actinide complexes using dinonyl naphthalenesulfonic acid extraction; TBP extraction of actinides; stability constants of complexes of Pu(III) with 5- sulfosalicycllc acid; and solvent extraction behavior of Pu( VII). (DHM)

 20. Interstellar chemistry.

  Science.gov (United States)

  Klemperer, William

  2006-08-15

  In the past half century, radioastronomy has changed our perception and understanding of the universe. In this issue of PNAS, the molecular chemistry directly observed within the galaxy is discussed. For the most part, the description of the molecular transformations requires specific kinetic schemes rather than chemical thermodynamics. Ionization of the very abundant molecular hydrogen and atomic helium followed by their secondary reactions is discussed. The rich variety of organic species observed is a challenge for complete understanding. The role and nature of reactions involving grain surfaces as well as new spectroscopic observations of interstellar and circumstellar regions are topics presented in this special feature.

 1. Radiation chemistry and bioradical chemistry

  International Nuclear Information System (INIS)

  Ferradini, C.

  1991-01-01

  Oxygen metabolism results, at the cellular level, in the formation of superoxyde radical O 2 - · and probably also of hydroxyl radical OH·. Other radical species can be produced from exogenous or endogenous molecules and nearly all of them have the possibility to react with oxygen giving peroxyradicals. Some of these transients play a role in various biological processes such as phagocytosis, inflammation or ischemy although the mechanisms invoked are poorly understood. Radiation chemistry is an invaluable tool for obtaining a quantitative view of these mechanisms. A description is given of this interaction [fr

 2. Fundamentals of nuclear chemistry

  International Nuclear Information System (INIS)

  Majer, K.

  1982-01-01

  The textbook is a Czech-to-German translation of the second revised edition and covers the subject under the headings: general nuclear chemistry, methods of nuclear chemistry, preparative nuclear chemistry, analytical nuclear chemistry, and applied chemistry. The book is especially directed to students

 3. Cyclodextrin chemistry

  International Nuclear Information System (INIS)

  Khan, M.Z.; Chuaqui, C.A.

  1990-05-01

  The chemistry of cyclodextrins was studied. This study included synthesising some cyclodextrin derivatives, preparing selected inclusion complexes with cyclodextrin and investigating the effects of gamma irradiation on cyclodextrins and certain linear oligosaccharides. This report presents a brief review of the structure and properties of cyclodextrins, the synthesis of cyclodextrin derivatives, their complexation and applications. This is followed by a description of the synthesis of some cyclodextrin derivatives and the preparation of inclusion complexes of cyclodextrin with some organic compounds. Finally, the effects of gamma irradiation on cyclodextrins, some of their derivatives and certain structurally related carbohydrates are discussed. The gamma irradiation studies were carried out for two reasons: to study the effects of gamma irradiation on cyclodextrins and their derivatives; and to investigate selectivity during the gamma irradiation of cyclodextrin derivatives

 4. Astronomical chemistry.

  Science.gov (United States)

  Klemperer, William

  2011-01-01

  The discovery of polar polyatomic molecules in higher-density regions of the interstellar medium by means of their rotational emission detected by radioastronomy has changed our conception of the universe from essentially atomic to highly molecular. We discuss models for molecule formation, emphasizing the general lack of thermodynamic equilibrium. Detailed chemical kinetics is needed to understand molecule formation as well as destruction. Ion molecule reactions appear to be an important class for the generally low temperatures of the interstellar medium. The need for the intrinsically high-quality factor of rotational transitions to definitively pin down molecular emitters has been well established by radioastronomy. The observation of abundant molecular ions both positive and, as recently observed, negative provides benchmarks for chemical kinetic schemes. Of considerable importance in guiding our understanding of astronomical chemistry is the fact that the larger molecules (with more than five atoms) are all organic.

 5. Reburning chemistry

  International Nuclear Information System (INIS)

  Kilpin, P.; Hupa, M.; Glarborg, P.

  1992-01-01

  No reduction chemistry in natural gas (methane) reburning was studied using detailed kinetic modeling. A reaction set including 225 reversible elementary gas-phase reactions and 48 chemical species was applied to an ideal plug flow reactor, and the most important reactions leading to NO reduction were identified and quantified for a number of conditions relevant for natural gas reburning. In addition, the influence of different process parameters on the NO reduction was investigated in the reburn zone and burn-out zone, respectively. Further, comparison of the calculations to available laboratory-scale data on reburning is made. In this paper, the impact of various fluid dynamic, mixing, and chemical effects---not accounted for in the calculations---on the NO reduction and the optimum reburning conditions predicted is discussed

 6. Combustion chemistry

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Brown, N.J. [Lawrence Berkeley Laboratory, CA (United States)

  1993-12-01

  This research is concerned with the development and use of sensitivity analysis tools to probe the response of dependent variables to model input variables. Sensitivity analysis is important at all levels of combustion modeling. This group`s research continues to be focused on elucidating the interrelationship between features in the underlying potential energy surface (obtained from ab initio quantum chemistry calculations) and their responses in the quantum dynamics, e.g., reactive transition probabilities, cross sections, and thermal rate coefficients. The goals of this research are: (i) to provide feedback information to quantum chemists in their potential surface refinement efforts, and (ii) to gain a better understanding of how various regions in the potential influence the dynamics. These investigations are carried out with the methodology of quantum functional sensitivity analysis (QFSA).

 7. Why Teach Environmental Chemistry?

  Science.gov (United States)

  Gardner, Marjorie H.

  1974-01-01

  Discusses the importance of teaching environmental chemistry in secondary school science classes, and outlines five examples of environmental chemistry problems that focus on major concepts of chemistry and have critical implications for human survival and well-being. (JR)

 8. Environmental chemistry. Seventh edition

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Manahan, S.E. [Univ. of Missouri, Columbia, MO (United States)

  1999-11-01

  This book presents a basic understanding of environmental chemistry and its applications. In addition to providing updated materials in this field, the book emphasizes the major concepts essential to the practice of environmental chemistry. Topics of discussion include the following: toxicological chemistry; toxicological chemistry of chemical substances; chemical analysis of water and wastewater; chemical analysis of wastes and solids; air and gas analysis; chemical analysis of biological materials and xenobiotics; fundamentals of chemistry; and fundamentals of organic chemistry.

 9. USSR Report Chemistry

  National Research Council Canada - National Science Library

  1986-01-01

  Contents: Adsorption, Chemistry,Alkaloids, Analytical Chemistry, Catalysis,Chemical Industry,,Coal Gasification, Combustion, Electrochemistry,Explosives and Explosions, Fertilizers, Free Radicals, Inorganic...

 10. Water chemistry

  International Nuclear Information System (INIS)

  Hofstetter, K.J.; Baston, V.F.

  1986-01-01

  Prior to the accident, the coolants in the primary and secondary systems were within normal chemistry specifications for an operating pressurized water reactor with once-through steam generators. During and immediately after the accident, additional boric acid and sodium hydroxide were added to the primary coolant for control of criticality and radioiodine solubility. A primary to secondary leak developed contaminating the water in one steam generator. For about 5 years after the accident, the primary coolant was maintained at 3800 +. 100 ppm boron and 1000 +. 100 ppm sodium concentrations. Dissolved oxygen was maintained 7.5, corrosion caused by increased dissolved oxygen levels (up to 8 ppm) and higher chloride ion content (up to 5 ppm) is minimized. Chemical control of dissolved oxygen was discontinued and the coolant was processed. Prior to removal of the reactor vessel head, the boron concentration in the coolant was increased to ≅ 5000 ppm to support future defueling operations. Decontamination of the accident generated water is described in terms of contaminated water management. In addition, the decontamination and chemical lay-up conditions for the secondary system are presented along with an overview of chemical management at TMI-2

 11. Migration chemistry

  International Nuclear Information System (INIS)

  Carlsen, L.

  1992-05-01

  Migration chemistry, the influence of chemical -, biochemical - and physico-chemical reactions on the migration behaviour of pollutants in the environment, is an interplay between the actual natur of the pollutant and the characteristics of the environment, such as pH, redox conditions and organic matter content. The wide selection of possible pollutants in combination with varying geological media, as well as the operation of different chemical -, biochemical - and physico-chemical reactions compleactes the prediction of the influence of these processes on the mobility of pollutants. The report summarizes a wide range of potential pollutants in the terrestrial environment as well as a variety of chemical -, biochemical - and physico-chemical reactions, which can be expected to influence the migration behaviour, comprising diffusion, dispersion, convection, sorption/desorption, precipitation/dissolution, transformations/degradations, biochemical reactions and complex formation. The latter comprises the complexation of metal ions as well as non-polar organics to naturally occurring organic macromolecules. The influence of the single types of processes on the migration process is elucidated based on theoretical studies. The influence of chemical -, biochemical - and physico-chemical reactions on the migration behaviour is unambiguous, as the processes apparently control the transport of pollutants in the terrestrial environment. As the simple, conventional K D concept breaks down, it is suggested that the migration process should be described in terms of the alternative concepts chemical dispersion, average-elution-time and effective retention. (AB) (134 refs.)

 12. Electron tunneling in chemistry

  International Nuclear Information System (INIS)

  Zamaraev, K.I.; Khajrutdinov, R.F.; Zhdanov, V.P.; Molin, Yu.N.

  1985-01-01

  Results of experimental and theoretical investigations are outlined systematically on electron tunnelling in chemical reactions. Mechanism of electron transport to great distances is shown to be characteristic to chemical compounds of a wide range. The function of tunnel reactions is discussed for various fields of chemistry, including radiation chemistry, electrochemistry, chemistry of solids, chemistry of surface and catalysis

 13. Green chemistry: A tool in Pharmaceutical Chemistry

  OpenAIRE

  Smita Talaviya; Falguni Majumdar

  2012-01-01

  Green chemistry expresses an area of research developing from scientific discoveries about pollution awareness and it utilizes a set of principles that reduces or eliminates the use or generation of hazardous substances in all steps of particular synthesis or process. Chemists and medicinal scientists can greatly reduce the risk to human health and the environment by following all the valuable principles of green chemistry. The most simple and direct way to apply green chemistry in pharmaceut...

 14. From hot atom chemistry to epithermal chemistry

  International Nuclear Information System (INIS)

  Roessler, K.

  2004-01-01

  The rise and fall of hot atom chemistry (HAC) over the years from 1934 to 2004 is reviewed. Several applications are discussed, in particular to astrophysics and the interaction of energetic ions and atoms in space. Epithermal chemistry (ETC) is proposed to substitute the old name, since it better fits the energy range as well as the non-thermal and non-equilibrium character of the reactions. ETC also avoids the strong connexion of HAC to nuclear chemistry and stands for the opening of the field to physical chemistry and astrophysics. (orig.)

 15. The latest general chemistry

  International Nuclear Information System (INIS)

  Ryu, Geun Bae; Choi, Se Yeong; Kim, Chin Yeong; Yoon, Gil Jung; Lee, Eun Seok; Seo, Moon Gyu

  1995-02-01

  This book deals with the latest general chemistry, which is comprised of twenty-three chapters, the contents of this book are introduction, theory of atoms and molecule, chemical formula and a chemical reaction formula, structure of atoms, nature of atoms and the periodic table, structure of molecule and spectrum, gas, solution, solid, chemical combination, chemical reaction speed, chemical equilibrium, thermal chemistry, oxidation-reduction, electrochemistry, acid-base, complex, aquatic chemistry, air chemistry, nuclear chemistry, metal and nonmetal, organic chemistry and biochemistry. It has exercise in the end of each chapter.

 16. Constitutional dynamic chemistry: bridge from supramolecular chemistry to adaptive chemistry.

  Science.gov (United States)

  Lehn, Jean-Marie

  2012-01-01

  Supramolecular chemistry aims at implementing highly complex chemical systems from molecular components held together by non-covalent intermolecular forces and effecting molecular recognition, catalysis and transport processes. A further step consists in the investigation of chemical systems undergoing self-organization, i.e. systems capable of spontaneously generating well-defined functional supramolecular architectures by self-assembly from their components, thus behaving as programmed chemical systems. Supramolecular chemistry is intrinsically a dynamic chemistry in view of the lability of the interactions connecting the molecular components of a supramolecular entity and the resulting ability of supramolecular species to exchange their constituents. The same holds for molecular chemistry when the molecular entity contains covalent bonds that may form and break reversibility, so as to allow a continuous change in constitution by reorganization and exchange of building blocks. These features define a Constitutional Dynamic Chemistry (CDC) on both the molecular and supramolecular levels.CDC introduces a paradigm shift with respect to constitutionally static chemistry. The latter relies on design for the generation of a target entity, whereas CDC takes advantage of dynamic diversity to allow variation and selection. The implementation of selection in chemistry introduces a fundamental change in outlook. Whereas self-organization by design strives to achieve full control over the output molecular or supramolecular entity by explicit programming, self-organization with selection operates on dynamic constitutional diversity in response to either internal or external factors to achieve adaptation.The merging of the features: -information and programmability, -dynamics and reversibility, -constitution and structural diversity, points to the emergence of adaptive and evolutive chemistry, towards a chemistry of complex matter.

 17. Advanced Chemistry Laboratory

  Data.gov (United States)

  Federal Laboratory Consortium — Description/History: Chemistry laboratoryThe Advanced Chemistry Laboratory (ACL) is a unique facility designed for working with the most super toxic compounds known...

 18. Electrostatics in Chemistry

  Indian Academy of Sciences (India)

  fundamental concepts of electrostatics as applied to atoms and molecules. The electric ... chemistry, the chemistry of the covalent bond, deals with the structures ..... the position of an asteroid named Ceres ... World Scientific. Singapore, 1992.

 19. Preparative radiation chemistry

  International Nuclear Information System (INIS)

  Drawe, H.

  1978-01-01

  Preparative synthesis of compounds with the aid of radiation chemistry is increasingly used in laboratories as well as on a technical scale. A large number of new compounds has been produced with the methods of radiation chemistry. With the increasing number of available radiation sources, also the number of synthesis metods in radiation chemistry has increased. This paper can only briefly mention the many possible ways of synthesis in radiation chemistry. (orig./HK) [de

 20. USSR Report Chemistry

  National Research Council Canada - National Science Library

  1986-01-01

  THIS REPORT CONTAINS FOREIGN MEDIA INFORMATION FROM THE USSR CONCERNING Adsorption, Alkaloids, ANALYTICAL CHEMISTRY, CATALYSIS, ELECTROCHEMISTRY, Fertilizers, INORGANIC COMPOUNDS, ORGANOPHOSPHOROUS...

 1. Frontiers in Gold Chemistry

  OpenAIRE

  Ahmed A. Mohamed

  2015-01-01

  Basic chemistry of gold tells us that it can bond to sulfur, phosphorous, nitrogen, and oxygen donor ligands. The Frontiers in Gold Chemistry Special Issue covers gold complexes bonded to the different donors and their fascinating applications. This issue covers both basic chemistry studies of gold complexes and their contemporary applications in medicine, materials chemistry, and optical sensors. There is a strong belief that aurophilicity plays a major role in the unending applications of g...

 2. Organic chemistry experiment

  International Nuclear Information System (INIS)

  Mun, Seok Sik

  2005-02-01

  This book deals with organic chemistry experiments, it is divided five chapters, which have introduction, the way to write the experiment report and safety in the laboratory, basic experiment technic like recrystallization and extraction, a lot of organic chemistry experiments such as fischer esterification, ester hydrolysis, electrophilic aromatic substitution, aldol reaction, benzoin condensation, wittig reaction grignard reaction, epoxidation reaction and selective reduction. The last chapter introduces chemistry site on the internet and way to find out reference on chemistry.

 3. Analytical chemistry instrumentation

  International Nuclear Information System (INIS)

  Laing, W.R.

  1986-01-01

  In nine sections, 48 chapters cover 1) analytical chemistry and the environment 2) environmental radiochemistry 3) automated instrumentation 4) advances in analytical mass spectrometry 5) fourier transform spectroscopy 6) analytical chemistry of plutonium 7) nuclear analytical chemistry 8) chemometrics and 9) nuclear fuel technology

 4. Fundamentals of nuclear chemistry

  International Nuclear Information System (INIS)

  Majer, V.

  1982-01-01

  The author of the book has had 25 years of experience at the Nuclear Chemistry of Prague Technical University. In consequence, the book is intended as a basic textbook for students of this field. Its main objectives are an easily understandable presentation of the complex subject and in spite of the uncertainty which still characterizes the definition and subjects of nuclear chemistry - a systematic classification and logical structure. Contents: 1. Introduction (history and definition); 2. General nuclear chemistry (physical fundamentals, hot atom chemistry, interaction of nuclear radiation with matter, radioactive elements, isotope effects, isotope exchange, chemistry of radioactive trace elements); 3. Methods of nuclear chemistry of nuclear chemistry (radiochemical methods, activation, separation and enrichment chemistry); 4. Preparative nuclear chemistry (isotope production, labelled compounds); 5. Analytival nuclear chemistry; 6. Applied nuclear chemistry (isotope applications in general physical and analytical chemistry). The book is supplemented by an annex with tables, a name catalogue and a subject index which will facilitate access to important information. (RB) [de

 5. American Association for Clinical Chemistry

  Science.gov (United States)

  ... Find the answer to your question IN CLINICAL CHEMISTRY Hs-cTnI as a Gatekeeper for Further Cardiac ... Online Harmonization.net Commission on Accreditation in Clinical Chemistry American Board of Clinical Chemistry Clinical Chemistry Trainee ...

 6. The New Color of Chemistry: Green Chemistry

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Zuhal GERÇEK

  2012-01-01

  Full Text Available Green chemistry which is the new application of chemistry rules provides solutions to problems that mankind is faced with climate changes, sustainable agriculture, energy, toxics, depletion of natural sources e.g. designing new chemicals and processes that production and utilization of hazardous matters. So, it is the indispensible tool for sustainable development. Current and future chemists should consider the human health and ecological issues in their professional life. In order to provide a solution for this requirement, green chemistry rules and under standings should be primarily taken in the university curriculum and at all educational levels.

 7. Surface chemistry essentials

  CERN Document Server

  Birdi, K S

  2013-01-01

  Surface chemistry plays an important role in everyday life, as the basis for many phenomena as well as technological applications. Common examples range from soap bubbles, foam, and raindrops to cosmetics, paint, adhesives, and pharmaceuticals. Additional areas that rely on surface chemistry include modern nanotechnology, medical diagnostics, and drug delivery. There is extensive literature on this subject, but most chemistry books only devote one or two chapters to it. Surface Chemistry Essentials fills a need for a reference that brings together the fundamental aspects of surface chemistry w

 8. Fundamentals of reactor chemistry

  International Nuclear Information System (INIS)

  Akatsu, Eiko

  1981-12-01

  In the Nuclear Engineering School of JAERI, many courses are presented for the people working in and around the nuclear reactors. The curricula of the courses contain also the subject material of chemistry. With reference to the foreign curricula, a plan of educational subject material of chemistry in the Nuclear Engineering School of JAERI was considered, and the fundamental part of reactor chemistry was reviewed in this report. Since the students of the Nuclear Engineering School are not chemists, the knowledge necessary in and around the nuclear reactors was emphasized in order to familiarize the students with the reactor chemistry. The teaching experience of the fundamentals of reactor chemistry is also given. (author)

 9. Annual report 1985 Chemistry Department

  International Nuclear Information System (INIS)

  Funck, J.; Larsen, E.; Nielsen, O.J.

  1986-03-01

  This report contains a brief survey of the main activities in the Chemistry Department. All particles and reports published and lectures given in 1985 are presented. The facilities and equipment are mentioned briefly. The activities are divided into the following groups: radioisotope chemistry, analytical- and organic chemistry, environmental chemistry, polymer chemistry, geochemistry and waste disposal, radical chemistry, positron annihilation, mineral processing, and general. (author)

 10. Annual report 1984 Chemistry Department

  International Nuclear Information System (INIS)

  Funck, J.; Larsen, E.; Nielsen, O.J.

  1985-03-01

  This report contains a brief survey of the main activities in the Chemistry Department. All articles and reports published and lectures given in 1984 are presented. The facilities and equipment are mentioned briefly. The activities are divided into the following groups: radioisotope chemistry, analytical- and organic chemistry , environmental chemistry, polymer chemistry, geochemistry and waste disposal, radical chemistry, positron annihilation, mineral processing, and general. (author)

 11. Fundamentals of nuclear chemistry

  International Nuclear Information System (INIS)

  Matel, L.; Dulanska, S.

  2013-01-01

  This text-book is an introductory text in nuclear chemistry and radiochemistry, aimed on university undergraduate students in chemistry and related disciplines (physics, nuclear engineering). It covers the key aspects of modern nuclear chemistry. The text begins with basic theories in contemporary physics. It relates nuclear phenomena to key divisions of chemistry such as atomic structure, spectroscopy, equilibria and kinetics. It also gives an introduction to sources of ionizing radiation, detection of ionizing radiation, nuclear power industry and accident on nuclear installations as well as basic knowledge's of radiobiology. This book is essential reading for those taking a first course in nuclear chemistry and is a useful companion to other volumes in physical and analytical chemistry. It will also be of use to those new to working in nuclear chemistry or radiochemistry.

 12. Nuclear chemistry in the traditional chemistry program

  International Nuclear Information System (INIS)

  Kleppinger, E.W.

  1993-01-01

  The traditional undergraduate program for chemistry majors, especially at institutions devoted solely to undergraduate education, has limited space for 'special topics' courses in areas such as nuclear and radiochemistry. A scheme is proposed whereby the basic topics covered in an introductury radiochemistry course are touched upon, and in some cases covered in detail, at some time during the four-year sequence of courses taken by a chemistry major. (author) 6 refs.; 7 tabs

 13. The New Color of Chemistry: Green Chemistry

  OpenAIRE

  Zuhal GERÇEK

  2012-01-01

  Green chemistry which is the new application of chemistry rules provides solutions to problems that mankind is faced with climate changes, sustainable agriculture, energy, toxics, depletion of natural sources e.g. designing new chemicals and processes that production and utilization of hazardous matters. So, it is the indispensible tool for sustainable development. Current and future chemists should consider the human health and ecological issues in their professional life. In order to provid...

 14. Antiparallel Dynamic Covalent Chemistries.

  Science.gov (United States)

  Matysiak, Bartosz M; Nowak, Piotr; Cvrtila, Ivica; Pappas, Charalampos G; Liu, Bin; Komáromy, Dávid; Otto, Sijbren

  2017-05-17

  The ability to design reaction networks with high, but addressable complexity is a necessary prerequisite to make advanced functional chemical systems. Dynamic combinatorial chemistry has proven to be a useful tool in achieving complexity, however with some limitations in controlling it. Herein we introduce the concept of antiparallel chemistries, in which the same functional group can be channeled into one of two reversible chemistries depending on a controllable parameter. Such systems allow both for achieving complexity, by combinatorial chemistry, and addressing it, by switching from one chemistry to another by controlling an external parameter. In our design the two antiparallel chemistries are thiol-disulfide exchange and thio-Michael addition, sharing the thiol as the common building block. By means of oxidation and reduction the system can be reversibly switched from predominantly thio-Michael chemistry to predominantly disulfide chemistry, as well as to any intermediate state. Both chemistries operate in water, at room temperature, and at mildly basic pH, which makes them a suitable platform for further development of systems chemistry.

 15. Atmospheric chemistry and climate

  OpenAIRE

  Satheesh, SK

  2012-01-01

  Atmospheric chemistry is a branch of atmospheric science where major focus is the composition of the Earth's atmosphere. Knowledge of atmospheric composition is essential due to its interaction with (solar and terrestrial) radiation and interactions of atmospheric species (gaseous and particulate matter) with living organisms. Since atmospheric chemistry covers a vast range of topics, in this article the focus is on the chemistry of atmospheric aerosols with special emphasis on the Indian reg...

 16. Polymer chemistry (revised edition)

  International Nuclear Information System (INIS)

  Kim, Jae Mum

  1987-02-01

  This book deals with polymer chemistry, which is divided into fourteen chapters. The contents of this book are development of polymer chemistry, conception of polymer, measurement of polymer chemistry, conception of polymer, measurement of polymer, molecule structure of polymer, thermal prosperities of solid polymer, basic theory of polymerization, radical polymerization, ion polymerization, radical polymerization, copolymerization, polymerization by step-reaction, polymer reaction, crown polymer and inorganic polymer on classification and process of creation such as polymeric sulfur and carbon fiber.

 17. Chemistry of the elements

  International Nuclear Information System (INIS)

  Greenwood, N.N.; Earnshaw, A.

  1984-01-01

  This textbook presents an account of the chemistry of the elements for both undergraduate and postgraduate students. It covers not only the 'inorganic' chemistry of the elements, but also analytical, theoretical, industrial, organometallic;, bio-inorganic and other areas of chemistry which apply. The following elements of special nuclear interest are included: Rb, Cs, Fr, Sr, Ba, Ra, Po, At, Rn, Sc, Y, Zr, Hf, V, Nb, Ta, Mo, Tc, Ru, the Lanthanide Elements, the Actinide Elements. (U.K.)

 18. Energy efficient air inlet humidity control; Energiezuinige inblaasvochtregeling

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Gielen, J.H. [C Point, DLV Plant, Horst (Netherlands)

  2005-03-15

  This project report describes the results of research conducted on the control of the inlet, humidification and dehumidification, based on the air inlet humidity rate. The project was carried out at a mushroom cultivation business in Heijen, the Netherlands [Dutch] Deze projectrapportage geeft de resultaten van het onderzoek naar het regelen van de luchtklep, bevochtiging en ontvochtiging, op basis van het inblaasvochtgehalte. Het project werd uitgevoerd op een champignonkwekerij in Heijen.

 19. Energiezuinig klimaat in bioteelt en gewone teelt - proef 2009

  NARCIS (Netherlands)

  Gelder, de A.; Weel, van P.A.; Nederhoff, E.M.

  2011-01-01

  Energy use can be reduced by highly insulating screens. The problem with screens is that less condensation occurs at the cold glass in the greenhouse roof. The two common methods of moisture control, screen gaps and use of minimum pipe temperature, require both a lot of energy. Therefore this

 20. Domotics. Comfortable and energy efficient?; Domotica. Comfortabel en energiezuinig?

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Van Wolferen, H.; Hendriksen, L.; Traversari, R. [TNO Milieu, Energie en Procesinnovatie TNO-MEP, Apeldoorn (Netherlands)

  2003-02-01

  Insight is given into the added value of domotics (home automation) in the handling and control of comfort installations, focusing on comfort and energy consumption. Costs are indicated. [Dutch] Een overzicht wordt gegeven van de toegevoegde waarde van domotica bij de bediening en regeling van comfortinstallaties. Hierbij wordt de meeste aandacht gegeven aan comfort en energiegebruik. De kosten worden alleen indicatief besproken.

 1. From trace chemistry to single atom chemistry

  International Nuclear Information System (INIS)

  Adloff, J.P.

  1993-01-01

  Hot atom chemistry in the vast majority of experimental works deals with the trace amount of radioactive matters. Accordingly, the concept of trace chemistry is at the heart of hot atom chemistry. Some aspects of the chemistry at trace scale and at subtrace scale are presented together with the related problems of speciation and the complication which may arise due to the formation of radio colloids. The examples of 127 I(n,γ) 128 I and 132 Te (β - ) 132 I are shown, and the method based on radioactivity was used. The procedure of separating the elements in pitchblende is shown as the example of the chemistry of traces. 13 27 Al+ 2 4 He→ 0 1 n+ 15 30 P and 15 30 P→ 14 30 Si+e + +V are shown, and how to recognize the presence of radioactive colloids is explained. The formation of radiocolloids is by the sorption of a trace radioelement on pre-existing colloidal impurity or the self-condensation of monomeric species. The temporal parameters of the nature of reactions at trace concentration are listed. The examples of Class A and Class B reactions are shown. The kinetics of reactions at trace level, radon concentration, anthropogenic Pu and natural Pu in environment, the behavior of Pu atoms and so on are described. (K.I.)

 2. Advances in quantum chemistry

  CERN Document Server

  Sabin, John R

  2013-01-01

  Advances in Quantum Chemistry presents surveys of current topics in this rapidly developing field that has emerged at the cross section of the historically established areas of mathematics, physics, chemistry, and biology. It features detailed reviews written by leading international researchers. This volume focuses on the theory of heavy ion physics in medicine.Advances in Quantum Chemistry presents surveys of current topics in this rapidly developing field that has emerged at the cross section of the historically established areas of mathematics, physics, chemistry, and biology. It features

 3. Canopy Chemistry (OTTER)

  Data.gov (United States)

  National Aeronautics and Space Administration — ABSTRACT: Canopy characteristics: leaf chemistry, specific leaf area, LAI, PAR, IPAR, NPP, standing biomass--see also: Meteorology (OTTER) for associated...

 4. USSR Report, Chemistry

  National Research Council Canada - National Science Library

  1986-01-01

  This USSR Report on Chemistry contains articles on Aerosols, Adsorption, Biochemistry, Catalysis, Chemical Industry, Coal Gasification, Electrochemistry, Explosives and Explosions, Fertilizers, Food...

 5. Elements of environmental chemistry

  National Research Council Canada - National Science Library

  Hites, R. A; Raff, Jonathan D

  2012-01-01

  ... more. Extensively revised, updated, and expanded, this second edition includes new chapters on atmospheric chemistry, climate change, and polychlorinated biphenyls and dioxins, and brominated flame retardants...

 6. Green Chemistry Pedagogy

  Science.gov (United States)

  Kolopajlo, Larry

  2017-02-01

  This chapter attempts to show how the practice of chemistry teaching and learning is enriched by the incorporation of green chemistry (GC) into lectures and labs. To support this viewpoint, evidence from a wide range of published papers serve as a cogent argument that GC attracts and engages both science and nonscience students, enhances chemistry content knowledge, and improves the image of the field, while preparing the world for a sustainable future. Published pedagogy associated with green and sustainable chemistry is critically reviewed and discussed.

 7. DOE fundamentals handbook: Chemistry

  International Nuclear Information System (INIS)

  1993-01-01

  This handbook was developed to assist nuclear facility operating contractors in providing operators, maintenance personnel, and the technical staff with the necessary fundamentals training to ensure a basic understanding of chemistry. This volume contains the following modules: reactor water chemistry (effects of radiation on water chemistry, chemistry parameters), principles of water treatment (purpose; treatment processes [ion exchange]; dissolved gases, suspended solids, and pH control; water purity), and hazards of chemicals and gases (corrosives [acids, alkalies], toxic compounds, compressed gases, flammable/combustible liquids)

 8. Annual report 1989 Chemistry Department

  International Nuclear Information System (INIS)

  Funck, J.; Neve Larsen, Aa.; Larsen, E.; Nielsen, O.J.

  1990-03-01

  This report contains a brief survey of the main activities in the Chemistry Department. The names and abstracts of all articles and reports published and lectures given in 1989 are presented. The facilities and equipment are mentioned briefly. The activities are divided into the following groups: radioisotope chemistry, analytical- and organic chemistry, environmental chemistry, polymer chemistry, chemical reactivity, mineral processing, and general. (author)

 9. Annual report 1988 Chemistry Department

  International Nuclear Information System (INIS)

  Funck, J.; Neve Larsen, Aa.; Larsen, E.; Nielsen, O.J.

  1989-05-01

  This report contains a brief survey of the main activities in the Chemistry Department. The names and abstracts of all articles and reports published and lectures given in 1988 are presented. The facilities and equipment are mentioned briefly. The activities are divided into the following groups: radioisotope chemistry, analytical- and organic chemistry, environmental chemistry, polymer chemistry, chemical reactivity, mineral processing, and general. (author)

 10. Annual report 1986 chemistry department

  International Nuclear Information System (INIS)

  Funck, J.; Larsen, E.; Nielsen, O.J.

  1987-03-01

  This report contains a brief survey of the main activities in the Chemistry Department. All articles and reports published and lectures given in 1986 are presented. The facilities and equipment are mentioned briefly. The activities are divided into the following groups: radioisotope chemistry, analytical- and organic chemistry, environmental chemistry, polymer chemistry, radical chemistral, mineral processing, and general. (author)

 11. Titanocene sulfide chemistry

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Horáček, Michal

  2016-01-01

  Roč. 314, MAY 2016 (2016), s. 83-102 ISSN 0010-8545 R&D Projects: GA ČR(CZ) GAP207/12/2368 Institutional support: RVO:61388955 Keywords : titanocene sulfide chemistry * photolysis * titanocene hydrosulfides Ti-(SH)n Subject RIV: CF - Physical ; Theoretical Chemistry Impact factor: 13.324, year: 2016

 12. A green chemistry approach

  Indian Academy of Sciences (India)

  Administrator

  One-pot synthesis of quinaldine derivatives by using microwave irradiation without any solvent – A green chemistry approach. JAVAD SAFARI*, SAYED HOSSEIN BANITABA and SEPEHR SADEGH SAMIEI. Department of Chemistry, The Faculty of sciences, University of Kashan, Kashan,. P.O. Box 87317-51167, I.R. Iran.

 13. Chemistry in Microfluidic Channels

  Science.gov (United States)

  Chia, Matthew C.; Sweeney, Christina M.; Odom, Teri W.

  2011-01-01

  General chemistry introduces principles such as acid-base chemistry, mixing, and precipitation that are usually demonstrated in bulk solutions. In this laboratory experiment, we describe how chemical reactions can be performed in a microfluidic channel to show advanced concepts such as laminar fluid flow and controlled precipitation. Three sets of…

 14. Chemistry of americium

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Schulz, W.W.

  1976-01-01

  Essential features of the descriptive chemistry of americium are reviewed. Chapter titles are: discovery, atomic and nuclear properties, collateral reading, production and uses, chemistry in aqueous solution, metal, alloys, and compounds, and, recovery, separation, purification. Author and subject indexes are included. (JCB)

 15. Movies in Chemistry Education

  Science.gov (United States)

  Pekdag, Bulent; Le Marechal, Jean-Francois

  2010-01-01

  This article reviews numerous studies on chemistry movies. Movies, or moving pictures, are important elements of multimedia and signify a privileged or motivating means of presenting knowledge. Studies on chemistry movies show that the first movie productions in this field were devoted to university lectures or documentaries. Shorter movies were…

 16. WATER CHEMISTRY ASSESSMENT METHODS

  Science.gov (United States)

  This section summarizes and evaluates the surfce water column chemistry assessment methods for USEPA/EMAP-SW, USGS-NAQA, USEPA-RBP, Oho EPA, and MDNR-MBSS. The basic objective of surface water column chemistry assessment is to characterize surface water quality by measuring a sui...

 17. The Breath of Chemistry

  DEFF Research Database (Denmark)

  Josephsen, Jens

  The present preliminary text is a short thematic presentation in biological inorganic chemistry meant to illustrate general and inorganic (especially coordination) chemistry in biochemistry. The emphasis is on molecular models to explain features of the complicated mechanisms essential to breathing...

 18. Exercises in Computational Chemistry

  DEFF Research Database (Denmark)

  Spanget-Larsen, Jens

  2016-01-01

  A selection of HyperChem© PC-exercises in computational chemistry. Answers to most questions are appended (Roskilde University 2014-16).......A selection of HyperChem© PC-exercises in computational chemistry. Answers to most questions are appended (Roskilde University 2014-16)....

 19. Chemistry and Biology

  Science.gov (United States)

  Wigston, David L.

  1970-01-01

  Discusses the relationship between chemisty and biology in the science curriculum. Points out the differences in perception of the disciplines, which the physical scientists favoring reductionism. Suggests that biology departments offer a special course for chemistry students, just as the chemistry departments have done for biology students.…

 20. Transuranic Computational Chemistry.

  Science.gov (United States)

  Kaltsoyannis, Nikolas

  2018-02-26

  Recent developments in the chemistry of the transuranic elements are surveyed, with particular emphasis on computational contributions. Examples are drawn from molecular coordination and organometallic chemistry, and from the study of extended solid systems. The role of the metal valence orbitals in covalent bonding is a particular focus, especially the consequences of the stabilization of the 5f orbitals as the actinide series is traversed. The fledgling chemistry of transuranic elements in the +II oxidation state is highlighted. Throughout, the symbiotic interplay of experimental and computational studies is emphasized; the extraordinary challenges of experimental transuranic chemistry afford computational chemistry a particularly valuable role at the frontier of the periodic table. © 2018 Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim.

 1. Third Chemistry Conference on Recent Trends in Chemistry

  International Nuclear Information System (INIS)

  Saeed, M.M.; Wheed, S.

  2011-01-01

  The third chemistry conference 2011 on recent trends in chemistry was held from October 17-19, 2001 at Islamabad, Pakistan. More than 65 papers and oral presentation. The scope of the conference was wide open and provides and opportunity for participation of broad spectrum of chemists. This forum provided a platform for the dissemination of the latest research followed by discussion pertaining to new trends in chemistry. This con fence covered different aspects of subjects including analytical chemistry, environmental chemistry, polymer chemistry, industrial chemistry, biochemistry and nano chemistry etc. (A.B.)

 2. Korean Kimchi Chemistry: A Multicultural Chemistry Connection

  Science.gov (United States)

  Murfin, Brian

  2009-01-01

  Connecting science with different cultures is one way to interest students in science, to relate science to their lives, and at the same time to broaden their horizons in a variety of ways. In the lesson described here, students make kimchi, a delicious and popular Korean dish that can be used to explore many important chemistry concepts,…

 3. Chemistry and Nanoscience Research | NREL

  Science.gov (United States)

  Chemistry and Nanoscience Center at NREL investigates materials and processes for converting renewable and new technologies. NREL's primary research in the chemistry and nanoscience center includes the Electrochemical Engineering and Materials Chemistry Providing a knowledge base in materials science covering

 4. System approach to chemistry course

  OpenAIRE

  Lorina E. Kruglova; Valentina G. Derendyaeva

  2010-01-01

  The article considers the raise of chemistry profile for engineers and constructors training, discloses the system approach to chemistry course and singles out the most important modules from the course of general chemistry for construction industry.

 5. Wit of geel licht. IV (slot)

  NARCIS (Netherlands)

  Schreuder, D.A.

  1975-01-01

  The psychology of perception more strictly speaking, does not give any useful indication for a preference for any colour for the type of visual perception as prevailing in road traffic. Some side-effects present some preference for yellow light. There is, however, little ground to expect this small

 6. Wit of geel licht? Deel II.

  NARCIS (Netherlands)

  Schreuder, D.A.

  1975-01-01

  A number of physical aspects that have to do with the question whether yellow light or white light is to be preferred for vehicle headlamps is dealt with. It is concluded that the physical phenomena do not give raise to arguments in favour of white or yellow light.

 7. Wat als de zon het licht uitdoet

  NARCIS (Netherlands)

  Zwamborn, A.P.M.

  2012-01-01

  Voor het leven op aarde speelt het aardmagnetisch veld een cruciale rol om ons tegen deze stroom geladen deeltjes te beschermen. In extreme situaties merken we de effecten van ruimteweer zelfs op aarde. Inzicht in het ruimteweer is daarom belangrijk om tijdig te kunnen beoordelen of zonneactiviteit

 8. Wit of geel licht? Deel III b.

  NARCIS (Netherlands)

  Schreuder, D.A.

  1975-01-01

  The perceptibility of signal lights is discussed. Under extreme circumstances which are of no significance to road traffic the colour dependency of the threshold value proves to be considerable. Few useful data are available as regards the colour dependency of the acuteness of perception. The glare

 9. Annual report 1987 Chemistry Department

  International Nuclear Information System (INIS)

  Funck, J.; Larsen, E.; Nielsen, O.J.

  1988-04-01

  This report contains a brief survey of the main activities in the Chemistry Department. The names and abstracts of all articles and reports published and lectures given in 1987 are presented. The facilities and equipment are mentioned briefly. The activities are divided into the following groups: radioisotope chemistry, analytical- and organic chemistry, environmental chemistry, polymer chemistry, radical chemistry, mineral processing, and general. 13 ills., (author)

 10. Annual report 1982 chemistry department

  International Nuclear Information System (INIS)

  Larsen, E.; Nielsen, O.J.

  1983-04-01

  The work going on in the Risoe National Laboratory, Chemistry Department is briefly surveyed by a presentation of all articles and reports published in 1982. The facilities and equipment are barely mentioned. The papers are divided into eight activities: 1. neutron activation analysis 2. analytical- and organic chemistry 3. environmental chemistry 4. polymer chemistry 5. geochemistry 6. radical chemistry 7. poitron annihilation 8. uranium process chemistry. (author)

 11. Annual Report 1984. Chemistry Department

  DEFF Research Database (Denmark)

  Funck, Jytte; Nielsen, Ole John

  This report contains a brief survey of the main activities in the Chemistry Department. All articles and reports published and lectures given in 1984 are presented. The facilities and equipment are mentioned briefly. The activities are divided into the following groups: radioisotope chemistry, an......, analytical- and organic chemistry, environmental chemistry, polymer chemistry, geochemistry and waste disposal, radical chemistry, positron annihilation, mineral processing, and general.......This report contains a brief survey of the main activities in the Chemistry Department. All articles and reports published and lectures given in 1984 are presented. The facilities and equipment are mentioned briefly. The activities are divided into the following groups: radioisotope chemistry...

 12. Moderator Chemistry Program

  International Nuclear Information System (INIS)

  Dewitt, L.V.; Gibbs, A.; Lambert, D.P.; Bohrer, S.R.; Fanning, R.L.; Houston, M.W.; Stinson, S.L.; Deible, R.W.; Abdel-Khalik, S.I.

  1990-11-01

  Over the past fifteen months, the Systems Chemistry Group of the Reactor Engineering Department has undertaken a comprehensive study of the Department's moderator chemistry program at Savannah River Site (SRS). An internal review was developed to formalize and document this program. Objectives were as outlined in a mission statement and action plan. In addition to the mission statement and action plan, nine separate task reports have been issued during the course of this study. Each of these task reports is included in this document as a chapter. This document is an organized compilation of the individual reports issued by the Systems Chemistry Group in assessment of SRS moderator chemistry to determine if there were significant gaps in the program as ft existed in October, 1989. While these reviews found no significant gaps in that mode of operation, or any items that adversely affected safety, items were identified that could be improved. Many of the items have already been dear with or are in the process of completion under this Moderator Chemistry Program and other Reactor Restart programs. A complete list of the items of improvement found under this assessment is found in Chapter 9, along with a proposed time table for correcting remaining items that can be improved for the chemistry program of SRS reactors. An additional external review of the moderator chemistry processes, recommendations, and responses to/from the Reactor Corrosion Mitigation Committee is included as Appendix to this compilation

 13. Chemistry of Technetium

  International Nuclear Information System (INIS)

  Omori, Takashi

  2001-01-01

  Since the late 1970's the coordination chemistry of technetium has been developed remarkably. The background of the development is obviously related to the use of technetium radiopharmaceuticals for diagnosis in nuclear medicine. Much attention has also been denoted to the chemical behavior of environmental 99 Tc released from reprocessing plants. This review covers the several aspects of technetium chemistry, including production of radioisotopes, analytical chemistry and coordination chemistry. In the analytical chemistry, separation of technetium, emphasizing chromatography and solvent extraction, is described together with spectrophotometric determination of technetium. In the coordination chemistry of technetium, a characteristic feature of the chemistry of Tc(V) complexes is referred from the view point of the formation of a wide variety of highly stable complexes containing the Tc=O or Tc≡N bond. Kinetic studies of the preparation of Tc(III) complexes using hexakis (thiourea) technetium(III) ion as a starting material are summarized, together with the base hydrolysis reactions of Tc(III), Tc(IV) and Tc(V) complexes. (author)

 14. Chemistry in water reactors

  International Nuclear Information System (INIS)

  Hermansson, H.P.; Norring, K.

  1994-01-01

  The international conference Chemistry in Water Reactors was arranged in Nice 24-27/04/1994 by the French Nuclear Energy Society. Examples of technical program areas were primary chemistry, operational experience, fundamental studies and new technology. Furthermore there were sessions about radiation field build-up, hydrogen chemistry, electro-chemistry, condensate polishing, decontamination and chemical cleaning. The conference gave the impression that there are some areas that are going to be more important than others during the next few years to come. Cladding integrity: Professor Ishigure from Japan emphasized that cladding integrity is a subject of great concern, especially with respect to waterside corrosion, deposition and release of crud. Chemistry control: The control of the iron/nickel concentration quotient seems to be not as important as previously considered. The future operation of a nuclear power plant is going to require a better control of the water chemistry than achievable today. One example of this is solubility control via regulation in BWR. Trends in USA: means an increasing use of hydrogen, minimization of SCC/IASCC, minimization of radiation fields by thorough chemistry control, guarding fuel integrity by minimization of cladding corrosion and minimization of flow assisted corrosion. Stellite replacement: The search for replacement materials will continue. Secondary side crevice chemistry: Modeling and practical studies are required to increase knowledge about the crevice chemistry and how it develops under plant operation conditions. Inhibitors: Inhibitors for IGSCC and IGA as well for the primary- (zinc) as for the secondary side (Ti) should be studied. The effects and mode of operation of the inhibitors should be documented. Chemical cleaning: of heat transfer surfaces will be an important subject. Prophylactic cleaning at regular intervals could be one mode of operation

 15. Mathematics for physical chemistry

  CERN Document Server

  Mortimer, Robert G

  2013-01-01

  Mathematics for Physical Chemistry is the ideal supplementary text for practicing chemists and students who want to sharpen their mathematics skills while enrolled in general through physical chemistry courses. This book specifically emphasizes the use of mathematics in the context of physical chemistry, as opposed to being simply a mathematics text. This 4e includes new exercises in each chapter that provide practice in a technique immediately after discussion or example and encourage self-study. The early chapters are constructed around a sequence of mathematical topics, wit

 16. Gas phase ion chemistry

  CERN Document Server

  Bowers, Michael T

  1979-01-01

  Gas Phase Ion Chemistry, Volume 1 covers papers on the advances of gas phase ion chemistry. The book discusses the advances in flow tubes and the measurement of ion-molecule rate coefficients and product distributions; the ion chemistry of the earth's atmosphere; and the classical ion-molecule collision theory. The text also describes statistical methods in reaction dynamics; the state selection by photoion-photoelectron coincidence; and the effects of temperature and pressure in the kinetics of ion-molecule reactions. The energy distribution in the unimolecular decomposition of ions, as well

 17. Spatially Resolved Artificial Chemistry

  DEFF Research Database (Denmark)

  Fellermann, Harold

  2009-01-01

  Although spatial structures can play a crucial role in chemical systems and can drastically alter the outcome of reactions, the traditional framework of artificial chemistry is a well-stirred tank reactor with no spatial representation in mind. Advanced method development in physical chemistry has...... made a class of models accessible to the realms of artificial chemistry that represent reacting molecules in a coarse-grained fashion in continuous space. This chapter introduces the mathematical models of Brownian dynamics (BD) and dissipative particle dynamics (DPD) for molecular motion and reaction...

 18. Experiments in physical chemistry

  CERN Document Server

  Wilson, J M; Denaro, A R

  1968-01-01

  Experiments in Physical Chemistry, Second Edition provides a compilation of experiments concerning physical chemistry. This book illustrates the link between the theory and practice of physical chemistry. Organized into three parts, this edition begins with an overview of those experiments that generally have a simple theoretical background. Part II contains experiments that are associated with more advanced theory or more developed techniques, or which require a greater degree of experimental skill. Part III consists of experiments that are in the nature of investigations wherein these invest

 19. Computational quantum chemistry website

  International Nuclear Information System (INIS)

  1997-01-01

  This report contains the contents of a web page related to research on the development of quantum chemistry methods for computational thermochemistry and the application of quantum chemistry methods to problems in material chemistry and chemical sciences. Research programs highlighted include: Gaussian-2 theory; Density functional theory; Molecular sieve materials; Diamond thin-film growth from buckyball precursors; Electronic structure calculations on lithium polymer electrolytes; Long-distance electronic coupling in donor/acceptor molecules; and Computational studies of NOx reactions in radioactive waste storage

 20. Spatially Resolved Artificial Chemistry

  DEFF Research Database (Denmark)

  Fellermann, Harold

  2009-01-01

  made a class of models accessible to the realms of artificial chemistry that represent reacting molecules in a coarse-grained fashion in continuous space. This chapter introduces the mathematical models of Brownian dynamics (BD) and dissipative particle dynamics (DPD) for molecular motion and reaction......Although spatial structures can play a crucial role in chemical systems and can drastically alter the outcome of reactions, the traditional framework of artificial chemistry is a well-stirred tank reactor with no spatial representation in mind. Advanced method development in physical chemistry has...

 1. DOE fundamentals handbook: Chemistry

  International Nuclear Information System (INIS)

  1993-01-01

  The Chemistry Handbook was developed to assist nuclear facility operating contractors in providing operators, maintenance personnel, and the technical staff with the necessary fundamentals training to ensure a basic understanding of chemistry. The handbook includes information on the atomic structure of matter; chemical bonding; chemical equations; chemical interactions involved with corrosion processes; water chemistry control, including the principles of water treatment; the hazards of chemicals and gases, and basic gaseous diffusion processes. This information will provide personnel with a foundation for understanding the chemical properties of materials and the way these properties can impose limitations on the operation of equipment and systems

 2. Non-thermally activated chemistry

  International Nuclear Information System (INIS)

  Stiller, W.

  1987-01-01

  The subject is covered under the following headings: state-of-the art of non-thermally activated chemical processes; basic phenomena in non-thermal chemistry including mechanochemistry, photochemistry, laser chemistry, electrochemistry, photo-electro chemistry, high-field chemistry, magneto chemistry, plasma chemistry, radiation chemistry, hot-atom chemistry, and positronium and muonium chemistry; elementary processes in non-thermal chemistry including nuclear chemistry, interactions of electromagnetic radiations, electrons and heavy particles with matter, ionic elementary processes, elementary processes with excited species, radicalic elementary processes, and energy-induced elementary processes on surfaces and interfaces; and comparative considerations. An appendix with historical data and a subject index is given. 44 figs., 41 tabs., and 544 refs

 3. Radionuclides in analytical chemistry

  International Nuclear Information System (INIS)

  Tousset, J.

  1984-01-01

  Applications of radionuclides in analytical chemistry are reviewed in this article: tracers, radioactive sources and activation analysis. Examples are given in all these fields and it is concluded that these methods should be used more widely [fr

 4. Electrostatics in Chemistry

  Indian Academy of Sciences (India)

  Home; Journals; Resonance – Journal of Science Education; Volume 4; Issue 7. Electrostatics in Chemistry - Molecular Electrostatic Potential: Visualization and Topography. Shridhar R Gadre Pravin K Bhadane. Series Article Volume 4 Issue 7 July 1999 pp 14-23 ...

 5. Organic Chemistry Masterclasses

  Indian Academy of Sciences (India)

  of Science Education that is published monthly by the Academy since January 1996. ...... Modern chemistry is also emerging from molecules derived from the .... photochemical reactions, the traditional correlation diagram approach is more ...

 6. Alcohol combustion chemistry

  KAUST Repository

  Sarathy, Mani; Oß wald, Patrick; Hansen, Nils; Kohse-Hö inghaus, Katharina

  2014-01-01

  . While biofuel production and its use (especially ethanol and biodiesel) in internal combustion engines have been the focus of several recent reviews, a dedicated overview and summary of research on alcohol combustion chemistry is still lacking. Besides

 7. General Chemistry for Engineers.

  Science.gov (United States)

  Kybett, B. D.

  1982-01-01

  Discusses the relationship between molecular structure, intermolecular forces, and tensile strengths of a polymer and suggests that this is a logical way to introduce polymers into a general chemistry course. (Author/JN)

 8. WHAT MAKES CHEMISTRY DIFFICULT?

  African Journals Online (AJOL)

  IICBA01

  School of Natural and Computational Science Dire Dawa University, Ethiopia,. 2 ... lack of teaching aids and the difficulty of the language of chemistry. ... lab every other week consisting of concept pretests on the web, hand-written homework, ...

 9. Indicators: Soil Chemistry

  Science.gov (United States)

  The chemical makeup of the soil can provide information on wetland condition, wetland water quality and services being provided by the wetland ecosystem. Analyzing soil chemistry reveals if the soil is contaminated with a toxic chemical or heavy metal.

 10. Applications of supramolecular chemistry

  CERN Document Server

  Schneider, Hans-Jörg

  2012-01-01

  ""The time is ripe for the present volume, which gathers thorough presentations of the numerous actually realized or potentially accessible applications of supramolecular chemistry by a number of the leading figures in the field. The variety of topics covered is witness to the diversity of the approaches and the areas of implementation…a broad and timely panorama of the field assembling an eminent roster of contributors.""-Jean-Marie Lehn, 1987 Noble Prize Winner in Chemistry

 11. Gas phase ion chemistry

  CERN Document Server

  Bowers, Michael T

  1979-01-01

  Gas Phase Ion Chemistry, Volume 2 covers the advances in gas phase ion chemistry. The book discusses the stabilities of positive ions from equilibrium gas-phase basicity measurements; the experimental methods used to determine molecular electron affinities, specifically photoelectron spectroscopy, photodetachment spectroscopy, charge transfer, and collisional ionization; and the gas-phase acidity scale. The text also describes the basis of the technique of chemical ionization mass spectrometry; the energetics and mechanisms of unimolecular reactions of positive ions; and the photodissociation

 12. Reference Sources in Chemistry

  OpenAIRE

  Sthapit, Dilip Man

  1995-01-01

  Information plays an important role in the development of every field. Therefore a brief knowledge regarding information sources is necessary to function in any field. There are many information sources about scientific and technical subjects. In this context there are many reference sources in Chemistry too. Chemistry is one important part of the science which deals with the study of the composition of substances and the chemical changes that they undergo. The purpose of this report is...

 13. Quantitative analysis chemistry

  International Nuclear Information System (INIS)

  Ko, Wansuk; Lee, Choongyoung; Jun, Kwangsik; Hwang, Taeksung

  1995-02-01

  This book is about quantitative analysis chemistry. It is divided into ten chapters, which deal with the basic conception of material with the meaning of analysis chemistry and SI units, chemical equilibrium, basic preparation for quantitative analysis, introduction of volumetric analysis, acid-base titration of outline and experiment examples, chelate titration, oxidation-reduction titration with introduction, titration curve, and diazotization titration, precipitation titration, electrometric titration and quantitative analysis.

 14. Chemistry and nuclear technology

  International Nuclear Information System (INIS)

  De Wet, W.J.

  1977-01-01

  The underlying principles of nuclear sciece and technology as based on the two basic phenomena, namely, radioactivity and nuclear reactions, with their relatively large associated energy changes, are outlined. The most important contributions by chemists in the overall historical development are mentioned and the strong position chemistry has attained in these fields is indicated. It is concluded that chemistry as well as many other scientific discplines (apart from general benefits) have largely benefitted from these nuclear developments [af

 15. EPA Environmental Chemistry Laboratory

  Science.gov (United States)

  1993-01-01

  The Environmental Protection Agency's (EPA) Chemistry Laboratory (ECL) is a national program laboratory specializing in residue chemistry analysis under the jurisdiction of the EPA's Office of Pesticide Programs in Washington, D.C. At Stennis Space Center, the laboratory's work supports many federal anti-pollution laws. The laboratory analyzes environmental and human samples to determine the presence and amount of agricultural chemicals and related substances. Pictured, ECL chemists analyze environmental and human samples for the presence of pesticides and other pollutants.

 16. Fundamentals of quantum chemistry

  CERN Document Server

  House, J E

  2004-01-01

  An introduction to the principles of quantum mechanics needed in physical chemistry. Mathematical tools are presented and developed as needed and only basic calculus, chemistry, and physics is assumed. Applications include atomic and molecular structure, spectroscopy, alpha decay, tunneling, and superconductivity. New edition includes sections on perturbation theory, orbital symmetry of diatomic molecules, the Huckel MO method and Woodward/Hoffman rules as well as a new chapter on SCF and Hartree-Fock methods. * This revised text clearly presents basic q

 17. Tropical Soil Chemistry

  DEFF Research Database (Denmark)

  Borggaard, Ole K.

  and environmental protection. Tropical Soil Chemistry by Ole K. Borggaard provides an overview of the composition, occurrence, properties, processes, formation, and environmental vulnerability of various tropical soil types (using American Soil Taxonomy for classification). The processes and the external factors...... soil chemical issues are also presented to assess when, why, and how tropical soils differ from soils in other regions. This knowledge can help agricultural specialists in the tropics establish sustainable crop production. Readers are assumed to be familiar with basic chemistry, physics...

 18. Henry Taube and Coordination Chemistry

  Science.gov (United States)

  dropdown arrow Site Map A-Z Index Menu Synopsis Henry Taube and Coordination Chemistry Resources with Professor of Chemistry, Emeritus, at Stanford University, received the 1983 Nobel Prize in Chemistry " there from 1940-41. "I became deeply interested in chemistry soon after I came to Berkeley,"

 19. AECL research programs in chemistry

  International Nuclear Information System (INIS)

  Crocker, I.H.; Eastwood, T.A.; Smith, D.R.; Stewart, R.B.; Tomlinson, M.; Torgerson, D.F.

  1980-09-01

  Fundamental or underlying research in chemistry is being done in AECL laboratories to further the understanding of processes involved in current nuclear energy systems and maintain an awareness of progress at the frontiers of chemical research so that new advances can be turned to advantage in future AECL endeavours. The report introduces the current research topics and describes them briefly under the following headings: radiation chemistry, isotope separation, high temperature solution chemistry, fuel reprocessing chemistry, and analytical chemistry. (auth)

 20. Annual report 1983 Chemistry Department

  International Nuclear Information System (INIS)

  Funck, J.; Larsen, E.; Nielsen, O.J.

  1984-05-01

  This report contains a brief survey of the main activities in the Chemistry Department. All articles and reports published and lectures given in 1983 are presented. The facilities and equipment are barely mentioned. The activities are divided into nine groups: 1. radioisotope chemistry 2. analytical- and organic chemistry 3. environmental chemistry 4. polymer chemistry 5. geochemistry and waste disposal 6. radical chemstry 7. positron annihilation 8. mineral processing 9. general. (author)

 1. Chemistry and climate change

  International Nuclear Information System (INIS)

  Bernier, Jean-Claude; Brasseur, Guy; Brechet, Yves; Candel, Sebastien; Cazenave, Anny; Courtillot, Vincent; Fontecave, Marc; Garnier, Emmanuel; Goebel, Philippe; Legrand, Jack; Legrand, Michel; Le Treut, Herve; Mauberger, Pascal; Dinh-Audouin, Minh-Thu; Olivier, Daniele; Rigny, Paul; Bigot, Bernard

  2016-01-01

  In its first part, this collective publication addresses the decennial and centuries-old variations of climate: perspectives and implications of climate change for the 21. century, questions remaining about the understanding of climate change from its sources to its modelling, extreme climate variations and societies during the last millennium. The contributions of the second part outline how chemistry is a tool to study climate change: ice chemistry as an archive of our past environment, observations and predictions on sea level rise, relationship between atmosphere chemistry and climate. The third set of contributions discusses the transformation of the energy system for a cleaner atmosphere and the management of the climate risk: the chemical processing of CO_2, actions of chemical companies to support the struggle against climate change, relationship between barrel price and renewable energies, relationship between grid complexity and green energy. The last part outlines the role chemistry can have to be able to do without fossil fuels: chemistry in front of challenges of transformation of the energy system, the use of micro-algae, the use of hydrogen as a vector of energy transition

 2. Technetium Chemistry in HLW

  International Nuclear Information System (INIS)

  Hess, Nancy J.; Felmy, Andrew R.; Rosso, Kevin M.; Xia Yuanxian

  2005-01-01

  Tc contamination is found within the DOE complex at those sites whose mission involved extraction of plutonium from irradiated uranium fuel or isotopic enrichment of uranium. At the Hanford Site, chemical separations and extraction processes generated large amounts of high level and transuranic wastes that are currently stored in underground tanks. The waste from these extraction processes is currently stored in underground High Level Waste (HLW) tanks. However, the chemistry of the HLW in any given tank is greatly complicated by repeated efforts to reduce volume and recover isotopes. These processes ultimately resulted in mixing of waste streams from different processes. As a result, the chemistry and the fate of Tc in HLW tanks are not well understood. This lack of understanding has been made evident in the failed efforts to leach Tc from sludge and to remove Tc from supernatants prior to immobilization. Although recent interest in Tc chemistry has shifted from pretreatment chemistry to waste residuals, both needs are served by a fundamental understanding of Tc chemistry

 3. Chemistry of plutonium revealed

  International Nuclear Information System (INIS)

  Connick, R.E.

  1992-01-01

  In 1941 one goal of the Manhattan Project was to unravel the chemistry of the synthetic element plutonium as rapidly as possible. In this paper the work carried out at Berkeley from the spring of 1942 to the summer of 1945 is described briefly. The aqueous chemistry of plutonium is quite remarkable. Important insights were obtained from tracer experiments, but the full complexity was not revealed until macroscopic amounts (milligrams) became available. Because processes for separation from fission products were based on aqueous solutions, such solution chemistry was emphasized, particularly precipitation and oxidation-reduction behavior. The latter turned out to be unusually intricate when it was discovered that two more oxidation states existed in aqueous solution than had previously been suspected. Further, an equilibrium was rapidly established among the four aqueous oxidation states, while at the same time any three were not in equilibrium. These and other observations made while doing a crash study of a previously unknown element are reported

 4. Introduction to nuclear chemistry

  International Nuclear Information System (INIS)

  Lieser, K.H.

  1980-01-01

  The study in this book begins with the periodic system of elements (chapter 1). The physical fundamentals necessary to understand nuclear chemistry are dealt with in chapter 2. Chapter 3 and 4 treat the influence of the mass number on the chemical behaviour (isotope effect) and the isotope separation methods thus based on this effect. A main topic is studied in chapter 5, the laws of radioactive decay, a second main topic is dealt with in chapter 8, nuclear reactions. The chemical effects of nuclear reactions are treated on their own chapter 9. Radiochemical reactions which are partly closely linked to the latter are only briefly discussed in chapter 10. The following chapters discuss the various application fields of nuclear chemistry. The large apparatus indispensable for nuclear chemistry is dealt with in a special chapter (chapter 12). Chapter 15 summarizes the manifold applications. (orig.) [de

 5. Fluorine in medicinal chemistry.

  Science.gov (United States)

  Swallow, Steven

  2015-01-01

  Since its first use in the steroid field in the late 1950s, the use of fluorine in medicinal chemistry has become commonplace, with the small electronegative fluorine atom being a key part of the medicinal chemist's repertoire of substitutions used to modulate all aspects of molecular properties including potency, physical chemistry and pharmacokinetics. This review will highlight the special nature of fluorine, drawing from a survey of marketed fluorinated pharmaceuticals and the medicinal chemistry literature, to illustrate key concepts exploited by medicinal chemists in their attempts to optimize drug molecules. Some of the potential pitfalls in the use of fluorine will also be highlighted. © 2015 Elsevier B.V. All rights reserved.

 6. Reaction chemistry of cerium

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  1997-01-01

  It is truly ironic that a synthetic organic chemist likely has far greater knowledge of the reaction chemistry of cerium(IV) than an inorganic colleague. Cerium(IV) reagents have long since been employed as oxidants in effecting a wide variety of organic transformations. Conversely, prior to the late 1980s, the number of well characterized cerium(IV) complexes did not extend past a handful of known species. Though in many other areas, interest in the molecular chemistry of the 4f-elements has undergone an explosive growth over the last twenty years, the chemistry of cerium(IV) has for the most part been overlooked. This report describes reactions of cerium complexes and structure.

 7. Ammonia chemistry at SMART

  International Nuclear Information System (INIS)

  Na, J. W.; Seong, G. W.; Lee, E. H.; Kim, W. C.; Choi, B. S.; Kim, J. P.; Lee, D. J.

  1999-01-01

  Ammonia is used as the pH control agent of primary water at SMART (System-integrated Modular Advanced ReacTor). Some of this ammonia is decomposed to hydrogen and nitrogen by radiation in the reactor core. The produced hydrogen gas is used for the removal of dissolved oxygen in the coolant. Some of nitrogen gas in pressurizer is dissolved into the primary water. Because ammonia, hydrogen and nitrogen which is produced by ammonia radiolysis are exist in the coolant at SMART, ammonia chemistry at SMART is different with lithium-boron chemistry at commercial PWR. In this study, the pH characteristics of ammonia and the solubility characteristics of hydrogen and nytrogen were analyzed for the management of primary water chemistry at SMART

 8. Mathematics for physical chemistry

  CERN Document Server

  Mortimer, Robert G

  2005-01-01

  Mathematics for Physical Chemistry, Third Edition, is the ideal text for students and physical chemists who want to sharpen their mathematics skills. It can help prepare the reader for an undergraduate course, serve as a supplementary text for use during a course, or serve as a reference for graduate students and practicing chemists. The text concentrates on applications instead of theory, and, although the emphasis is on physical chemistry, it can also be useful in general chemistry courses. The Third Edition includes new exercises in each chapter that provide practice in a technique immediately after discussion or example and encourage self-study. The first ten chapters are constructed around a sequence of mathematical topics, with a gradual progression into more advanced material. The final chapter discusses mathematical topics needed in the analysis of experimental data.* Numerous examples and problems interspersed throughout the presentations * Each extensive chapter contains a preview, objectives, and ...

 9. Introductory quantum chemistry

  International Nuclear Information System (INIS)

  Chandra, A.K.

  1974-01-01

  This book on quantum chemistry is primarily intended for university students at the senior undergraduate level. It serves as an aid to the basic understanding of the important concepts of quantum mechanics introduced in the field of chemistry. Various chapters of the book are devoted to the following : (i) Waves and quanta, (ii) Operator concept in quantum chemistry, (iii) Wave mechanics of some simple systems, (iv) Perturbation theory, (v) Many-electron atoms and angular momenta (vi) Molecular orbital theory and its application to the electronic structure of diatomic molecules, (vii) Chemical bonding in polyatomic molecules and (viii) Chemical applications of Hellmann-Feynman theorem. At the end of each chapter, a set of problems is given and the answers to these problems are given at the end of the book. (A.K.)

 10. Research in radiation chemistry

  International Nuclear Information System (INIS)

  Silverman, J.

  1974-01-01

  In the survey the author discusses phenomena which are unique to radiation chemistry, as well as those in which radiation chemistry research plays a principal role. Works in this field such as spur phenomena and effects of scavengers in the radiolysis of water and liquid alkane, intraspur effects in styrene and polymerization of styrene at high dose rates are presented. The problem of the missing hydrogen atoms in irradiated alkanes needs answer and sensitization of crosslinking reactions may involve some unique aspects of radiation chemistry. Pairwise trapping of radicals in irradiated n-hydrocarbons have been observed in ESP-spectra. A well defined spectrum of radical pairs when the crystals of n-eicosane is irradiated and observed at 77 deg K. The nature of the spectrum, its changes with temperature and the effect of LET is discussed in the paper. (M.S.)

 11. Chemistry for environmental scientists

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Moeller, Detlev [Brandenburgische Technische Univ., Berlin (Germany). Lehrstuhl fuer Luftchemie und Luftreinhaltung

  2015-07-01

  Non-chemists in environmental sciences and engineering (e.g. physicists, biologists, ecologists, geographers, soil scientists, hydrologists, meteorologists, economists, engineers) need chemical basic knowledge for understanding chemical processes in the environment. This book focuses on general and fundamental chemistry (including required physics) such as properties and bonding of matter, chemical kinetics and mechanisms, phase and chemical equilibrium, the basic features of air (gases), water (liquids) and soil (solids) and the most important substances and their reactions in the environment. Selected key environmental chemical processes are shortly characterised in the light of multi-component and multiphase chemistry. This book is also useful for chemists who are beginning work on environmental issues.

 12. Progress in physical chemistry

  CERN Document Server

  Hempelmann, Rolf

  2008-01-01

  Progress in Physical Chemistry is a collection of recent ""Review Articles"" published in the ""Zeitschrift für Physikalische Chemie"". The second volume of Progress in Physical Chemistry is a collection of thematically closely related minireview articles written by the members of the Collaborative Research Centre (SFB) 277 of the German Research Foundation (DFG). These articles are based on twelve years of intense coordinated research efforts. Central topics are the synthesis and the characterization of interface-dominated, i.e. nanostructured materials, mainly in the solid state but also as

 13. Inorganic chemistry and medicine

  International Nuclear Information System (INIS)

  Sadler, P.J.; Guo, Z.

  1999-01-01

  Inorganic chemistry is beginning to have a major impact on medicine. Not only does it offer the prospect of the discovery of truly novel drugs and diagnostic agents, but it promises to make a major contribution to our understanding of the mechanism of action of organic drugs too. Most of this article is concerned with recent developments in medicinal coordination chemistry. The role of metal organic compounds of platinum, titanium, ruthenium, gallium, bismuth, gold, gadolinium, technetium, silver, cobalt in the treatment or diagnosis of common diseases are briefly are examined

 14. Frontiers in nuclear chemistry

  International Nuclear Information System (INIS)

  Sood, D.D.; Reddy, A.V.R.; Pujari, P.K.

  1996-01-01

  This book contains articles on the landmarks in nuclear and radiochemistry which takes through scientific history spanning over five decades from the times of Roentgen to the middle of this century. Articles on nuclear fission and back end of the nuclear fuel cycle give an insight into the current status of this subject. Reviews on frontier areas like lanthanides, actinides, muonium chemistry, accelerator based nuclear chemistry, fast radiochemical separations and nuclear medicine bring out the multidisciplinary nature of nuclear sciences. This book also includes an article on environmental radiochemistry and safety. Chapters relevant to INIS are indexed separately

 15. Nuclear chemistry 1

  International Nuclear Information System (INIS)

  Macasek, F.

  2009-01-01

  This text-book (electronic book - multi-media CD-ROM) constitutes a course-book - author's collection of lectures. It consists of 9 lectures in which the reader acquaints with the basis of nuclear chemistry and radiochemistry: History of nucleus; Atomic nuclei; Radioactivity; Nuclear reactions and nucleogenesis; Isotopism; Ionizing radiation; Radiation measurement; Nuclear energetics; Isotopic indicators. This course-book may be interesting for students, post-graduate students of chemistry, biology, physics, medicine a s well as for teachers, scientific workers and physicians. (author)

 16. Spins in chemistry

  CERN Document Server

  McWeeny, Roy

  2004-01-01

  Originally delivered as a series of lectures, this volume systematically traces the evolution of the ""spin"" concept from its role in quantum mechanics to its assimilation into the field of chemistry. Author Roy McWeeny presents an in-depth illustration of the deductive methods of quantum theory and their application to spins in chemistry, following the path from the earliest concepts to the sophisticated physical methods employed in the investigation of molecular structure and properties. Starting with the origin and development of the spin concept, the text advances to an examination of sp

 17. Chemistry for environmental scientists

  International Nuclear Information System (INIS)

  Moeller, Detlev

  2015-01-01

  Non-chemists in environmental sciences and engineering (e.g. physicists, biologists, ecologists, geographers, soil scientists, hydrologists, meteorologists, economists, engineers) need chemical basic knowledge for understanding chemical processes in the environment. This book focuses on general and fundamental chemistry (including required physics) such as properties and bonding of matter, chemical kinetics and mechanisms, phase and chemical equilibrium, the basic features of air (gases), water (liquids) and soil (solids) and the most important substances and their reactions in the environment. Selected key environmental chemical processes are shortly characterised in the light of multi-component and multiphase chemistry. This book is also useful for chemists who are beginning work on environmental issues.

 18. The chemistry of silicon

  CERN Document Server

  Rochow, E G; Emeléus, H J; Nyholm, Ronald

  1975-01-01

  Pergamon Texts in Organic Chemistry, Volume 9: The Chemistry of Silicon presents information essential in understanding the chemical properties of silicon. The book first covers the fundamental aspects of silicon, such as its nuclear, physical, and chemical properties. The text also details the history of silicon, its occurrence and distribution, and applications. Next, the selection enumerates the compounds and complexes of silicon, along with organosilicon compounds. The text will be of great interest to chemists and chemical engineers. Other researchers working on research study involving s

 19. Solvent effects in chemistry

  CERN Document Server

  Buncel, Erwin

  2015-01-01

  This book introduces the concepts, theory and experimental knowledge concerning solvent effects on the rate and equilibrium of chemical reactions of all kinds.  It begins with basic thermodynamics and kinetics, building on this foundation to demonstrate how a more detailed understanding of these effects may be used to aid in determination of reaction mechanisms, and to aid in planning syntheses. Consideration is given to theoretical calculations (quantum chemistry, molecular dynamics, etc.), to statistical methods (chemometrics), and to modern day concerns such as ""green"" chemistry, where ut

 20. Chemistry WebBook

  Science.gov (United States)

  SRD 69 NIST Chemistry WebBook (Web, free access)   The NIST Chemistry WebBook contains: Thermochemical data for over 7000 organic and small inorganic compounds; thermochemistry data for over 8000 reactions; IR spectra for over 16,000 compounds; mass spectra for over 33,000 compounds; UV/Vis spectra for over 1600 compounds; electronic and vibrational spectra for over 5000 compounds; constants of diatomic molecules(spectroscopic data) for over 600 compounds; ion energetics data for over 16,000 compounds; thermophysical property data for 74 fluids.

 1. Dynamic Combinatorial Chemistry

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lisbjerg, Micke

  This thesis is divided into seven chapters, which can all be read individually. The first chapter, however, contains a general introduction to the chemistry used in the remaining six chapters, and it is therefore recommended to read chapter one before reading the other chapters. Chapter 1...... is a general introductory chapter for the whole thesis. The history and concepts of dynamic combinatorial chemistry are described, as are some of the new and intriguing results recently obtained. Finally, the properties of a broad range of hexameric macrocycles are described in detail. Chapter 2 gives...

 2. Analytical Chemistry as Methodology in Modern Pure and Applied Chemistry

  OpenAIRE

  Honjo, Takaharu

  2001-01-01

  Analytical chemistry is an indispensable methodology in pure and applied chemistry, which is often compared to a foundation stone of architecture. In the home page of jsac, it is said that analytical chemistry is a learning of basic science, which treats the development of method in order to get usefull chemical information of materials by means of detection, separation, and characterization. Analytical chemistry has recently developed into analytical sciences, which treats not only analysis ...

 3. Chemistry is Evergreen

  Indian Academy of Sciences (India)

  Srimath

  2008 Nobel Prize in Chemistry. Swagata Dasgupta. Swagata Dasgupta is an ... would get excited. The GFP would then emit green light. (509 nm) and return to the ground state. com ponents required. T hese include a photoprotein,ae- quorin (F igure 2) w hich em its .... a chemical reaction which originates in an organism.

 4. Molten salt reactors: chemistry

  International Nuclear Information System (INIS)

  1983-01-01

  This work is a critical analysis of the 1000 MW MSBR project. Behavior of rare gases in the primary coolant circuit, their extraction from helium. Coating of graphite by molybdenum, chemistry of protactinium and niobium produced in the molten salt, continuous reprocessing of the fuel salt and use of stainless steel instead of hastelloy are reviewed [fr

 5. Antiparallel Dynamic Covalent Chemistries

  NARCIS (Netherlands)

  Matysiak, Bartosz M.; Nowak, Piotr; Cvrtila, Ivica; Pappas, Charalampos G.; Liu, Bin; Komaromy, David; Otto, Sijbren

  2017-01-01

  The ability to design reaction networks with high, but addressable complexity is a necessary prerequisite to make advanced functional chemical systems. Dynamic combinatorial chemistry has, proven to be a useful tool in achieving complexity, however with some limitations in controlling it. Herein we

 6. Colour chemistry in water

  OpenAIRE

  Cardona, Maria

  2015-01-01

  Atmospheric carbon dioxide (CO2) levels have increased dramatically in the last few decades. Famous for causing global warming, CO2 is also resulting in the acidification of seas and oceans. http://www.um.edu.mt/think/colour-chemistry-in-water/

 7. Chemistry and Heritage

  Science.gov (United States)

  Vittoria Barbarulo, Maria

  2014-05-01

  Chemistry is the central science, as it touches every aspect of the society we live in and it is intertwined with many aspects of our culture; in particular, the strong link between Chemistry and Archaeology and Art History is being explored, offering a penetrating insight into an area of growing interest from an educational point of view. A series of vital and vibrant examples (i.e., ancient bronzes composition, colour changes due to natural pigment decomposition, marble degradation) has been proposed, on one hand, to improve student understanding of the relationship between cultural and scientific issues arising from the examination, the conservation, and the maintenance of cultural Heritage, on the other, to illustrate the role of the underlying Chemistry. In some case studies, a survey of the most relevant atmospheric factors, which are involved in the deterioration mechanisms, has also been presented to the students. First-hand laboratory experiences have been providing an invaluable means of discovering the full and varied world of Chemistry. Furthermore, the promotion of an interdisciplinary investigation of a famous painting or fresco, involving the study of its nature and significance, the definition of its historical context, any related literature, the chemical knowledge of the materials used, may be an excellent occasion to experiment the Content and Language Integrated Learning (CLIL). The aim of this approach is to convey the important message that everyone has the responsibility to care for and preserve Heritage for the benefit of present and future generations.

 8. News: Green Chemistry & Technology

  Science.gov (United States)

  A series of 21 articles focused on different features of green chemistry in a recent issue of Chemical Reviews. Topics extended over a wide range to include the design of sustainable synthetic processes to biocatalysis. A selection of perspectives follows as part of this colu

 9. Electrostatics in Chemistry

  Indian Academy of Sciences (India)

  Home; Journals; Resonance – Journal of Science Education; Volume 4; Issue 2. Electrostatics in Chemistry - Basic Principles. Shridhar R Gadre Pravin K Bhadane. Series Article Volume 4 Issue 2 February 1999 pp 8-19. Fulltext. Click here to view fulltext PDF. Permanent link:

 10. Chemistry and Popperism.

  Science.gov (United States)

  Akeroyd, F. Michael

  1984-01-01

  Discusses the relationship of Karl Popper's theories to chemistry, examining scientific statements and verisimilitude (which indicates that newer theories should have a higher degree of truth content compared with older theories). Also provides examples illustrating the use of Agassi's criteria for assessing currently fashionable theories. (JN)

 11. The Lens of Chemistry

  Science.gov (United States)

  Thalos, Mariam

  2013-01-01

  Chemistry possesses a distinctive theoretical lens--a distinctive set of theoretical concerns regarding the dynamics and transformations of a perplexing variety of organic and nonorganic substances--to which it must be faithful. Even if it is true that chemical facts bear a special (reductive) relationship to physical facts, nonetheless it will…

 12. Chemistry Cook-Off

  Science.gov (United States)

  McCormick, Cynthia

  2012-01-01

  For this activity, high school chemistry students compete in a cooking contest. They must determine the chemical and physical changes that occur in the food they prepare, present their recipe as a step-by-step procedure similar to a lab procedure, identify chemicals in the food, and present all measurements in both metric and English units. The…

 13. Evaluating Environmental Chemistry Textbooks.

  Science.gov (United States)

  Hites, Ronald A.

  2001-01-01

  A director of the Indiana University Center for Environmental Science Research reviews textbooks on environmental chemistry. Highlights clear writing, intellectual depth, presence of problem sets covering both the qualitative and quantitative aspects of the material, and full coverage of the topics of concern. Discusses the director's own approach…

 14. Nuclear Chemistry, exercises

  International Nuclear Information System (INIS)

  Savio, E.; Saucedo, E.

  2002-01-01

  Those exercises have as objective to introduce the student in the basic concepts of nuclear chemistry: a) way of decline b) balances of mass used in nuclear reactions c) how to calculate activities, activity concentrations and specific activity d) radiotracers use in biomedical sciences pharmaceutical

 15. The chemistry of glycerin

  International Nuclear Information System (INIS)

  Kimsanov, B.Kh.; Karimov, M.B.; Khuseynov, K.

  1998-01-01

  This book dedicated to chemistry of polyatomic alcohols, in particular, to glycerin and its numerous derivatives. These compounds are very widespread in the natural objects and carry out several functions in alive organism. Big part of these matters are arrange in industry production of base organic synthesis

 16. The Chemistry of Griseofulvin

  DEFF Research Database (Denmark)

  Petersen, Asger Bjørn; Rønnest, Mads Holger; Larsen, Thomas Ostenfeld

  2014-01-01

  Specific synthetic routes are presented in schemes to illustrate the chemistry, and the analogs are presented in a table format to give an accessible overview of the structures. Several patents have been published regarding the properties of griseofulvin and its derivatives including synthesis...

 17. Plasma processing and chemistry

  NARCIS (Netherlands)

  Schram, D.C.; Mullen, van der J.J.A.M.; Sanden, van de M.C.M.

  1994-01-01

  The growing field of applications of plasma as deposition, etching, surface modification and chemical conversion has stimulated a renewed interest in plasma science in the atomic physical chemistry regime. The necessity to optimize the various plasma processing techniques in terms of rates, and

 18. Electrostatics in Chemistry

  Indian Academy of Sciences (India)

  Electrostatics in Chemistry. 3. Molecular Electrostatic Potential: Visualization and Topography. Shridhar R Gadre and Pravin K Bhadane. 1 1. Basic Principles, Resona- nce, Vol.4, No.2, 11-19, 1999. 2. Electrostatic Potentials of. Atoms, Ions and Molecules,. Resonance, Vol.4, No.5, 40-51,. 1999. Topographical features of the ...

 19. Supramolecular systems chemistry

  NARCIS (Netherlands)

  Mattia, Elio; Otto, Sijbren

  The field of supramolecular chemistry focuses on the non-covalent interactions between molecules that give rise to molecular recognition and self-assembly processes. Since most non-covalent interactions are relatively weak and form and break without significant activation barriers, many

 20. Analytical Chemistry Laboratory

  Science.gov (United States)

  Anderson, Mark

  2013-01-01

  The Analytical Chemistry and Material Development Group maintains a capability in chemical analysis, materials R&D failure analysis and contamination control. The uniquely qualified staff and facility support the needs of flight projects, science instrument development and various technical tasks, as well as Cal Tech.

 1. Dynamic combinatorial chemistry

  NARCIS (Netherlands)

  Otto, Sijbren; Furlan, Ricardo L.E.; Sanders, Jeremy K.M.

  2002-01-01

  A combinatorial library that responds to its target by increasing the concentration of strong binders at the expense of weak binders sounds ideal. Dynamic combinatorial chemistry has the potential to achieve exactly this. In this review, we will highlight the unique features that distinguish dynamic

 2. Is Chemistry Attractive for Pupils? Czech Pupils' Perception of Chemistry

  Science.gov (United States)

  Kubiatko, Milan

  2015-01-01

  Chemistry is an important subject due to understanding the composition and structure of the things around us. The main aim of the study was to find out the perception of chemistry by lower secondary school pupils. The partial aims were to find out the influence of gender, year of study and favorite subject on the perception of chemistry. The…

 3. Radiation chemistry in nuclear technology

  International Nuclear Information System (INIS)

  Katsumura, Yosuke

  2006-01-01

  The importance of radiation chemistry in the field of nuclear technology including reactor chemistry, spent fuel reprocessing and radioactive high level waste repository, is summarized and, in parallel, our research activity will be briefly presented. (author)

 4. From Matter to Life: Chemistry?!

  Indian Academy of Sciences (India)

  chemistry came along at milder temperatures; particles formed atoms; these ... Chemistry is the science of matter and of its transformations, and life is its highest ..... information. The progression from elementary particles to the nucleus, the.

 5. Conference 'Chemistry of hydrides' Proceedings

  International Nuclear Information System (INIS)

  1991-07-01

  This collection of thesis of conference of Chemistry hydrides presents the results of investigations concerning of base questions of chemistry of nonorganic hydrides, including synthesis questions, studying of physical and chemical properties, thermodynamics, analytical chemistry, investigation of structure, equilibriums in the systems of metal-hydrogen, behaviour of nonorganic hydrides in non-water mediums and applying investigations in the chemistry area and technology of nonorganic hydrides

 6. Mathematical problems for chemistry students

  CERN Document Server

  Pota, Gyorgy

  2011-01-01

  Mathematical Problems for Chemistry Students has been compiled and written (a) to help chemistrystudents in their mathematical studies by providing them with mathematical problems really occurring in chemistry (b) to help practising chemists to activate their applied mathematical skills and (c) to introduce students and specialistsof the chemistry-related fields (physicists, mathematicians, biologists, etc.) intothe world of the chemical applications.Some problems of the collection are mathematical reformulations of those in the standard textbooks of chemistry, others we

 7. Aqueous Solution Chemistry of Plutonium

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Clark, David L. [Los Alamos National Lab. (LANL), Los Alamos, NM (United States)

  2014-01-28

  Things I have learned working with plutonium: Chemistry of plutonium is complex; Redox equilibria make Pu solution chemistry particularly challenging in the absence of complexing ligands; Understanding this behavior is key to successful Pu chemistry experiments; There is no suitable chemical analog for plutonium.

 8. Annual report 1985 Chemistry Department

  International Nuclear Information System (INIS)

  1987-01-01

  This annual report describes the activities carried out in 1985 by the Chemistry Department in the following fields: Chemistry, Inorganic Chemistry, Physicochemistry (Interphases, Surfaces), General Chemical Analysis, Active Materials Analysis, X Ray Fluorescence Analysis, Mass Spectroscopy (Isotopic Analysis, Instrumentation) and Optical Spectroscopy. A list of publications is enclosed. (M.E.L.) [es

 9. HMI scientific report - chemistry 1987

  International Nuclear Information System (INIS)

  1989-01-01

  Results of the R and D activities of the Radiation Chemistry Department, Hahn-Meitner-Institut, are reported, primarily dealing with the following subjects: Interface processes and energy conversion, high-energy photochemistry and radiation chemistry as well as trace elements chemistry. A list of publications and lectures is added and gives a view on results obtained in research and development. (EF) [de

 10. Division of Analytical Chemistry, 1998

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Elo Harald

  1999-01-01

  The article recounts the 1998 activities of the Division of Analytical Chemistry (DAC- formerly the Working Party on Analytical Chemistry, WPAC), which body is a division of the Federation of European Chemical Societies (FECS). Elo Harald Hansen is the Danish delegate, representing The Danish...... Chemical Society/The Society for Analytical Chemistry....

 11. Scientific Information Analysis of Chemistry Dissertations Using Thesaurus of Chemistry

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Taghi Rajabi

  2017-09-01

  Full Text Available : Concept maps of chemistry can be obtained from thesaurus of chemistry. Analysis of information in the field of chemistry is done at graduate level, based on comparing and analyzing chemistry dissertations by using these maps. Therefore, the use of thesaurus for analyzing scientific information is recommended. Major advantage of using this method, is that it is possible to obtain a detailed map of all academic researches across all branches of science. The researches analysis results in chemical science can play a key role in developing strategic research policies, educational programming, linking universities to industries and postgraduate educational programming. This paper will first introduce the concept maps of chemistry. Then, emerging patterns from the concept maps of chemistry will be used to analyze the trend in the academic dissertations in chemistry, using the data collected and stored in our database at Iranian Research Institute for Information Science and Technology (IranDoc over the past 10 years (1998-2009.

 12. Physical Chemistry '98: Fourth International Conference on Fundamental and Applied Aspects of Physical Chemistry - Papers

  International Nuclear Information System (INIS)

  Ribnikar, S.; Anic, S.

  1998-01-01

  The proceedings has following chapters: Plenary lectures; Chemical Thermodynamics; Spectroscopy, Molecular Structures, Physical Chemistry of Plasma; Kinetics, Catalysis, Nonlinear Dynamics; Electrochemistry; Biophysical Chemistry, Photochemistry, Radiation Chemistry; Radiochemistry, Nuclear Chemistry; Solid State Physical Chemistry, Material Science; Macromolecular Physical Chemistry; Environmental Protection; Phase Boundaries; Complex Compounds; General Physical Chemistry. A separated abstract was prepared for each of the 20 papers selected from the three chapters: Biophysical Chemistry, Photochemistry, Radiation Chemistry; Radiochemistry, Nuclear Chemistry. and Environmental Protection. Refs and figs

 13. High temperature water chemistry monitoring

  International Nuclear Information System (INIS)

  Aaltonen, P.

  1992-01-01

  Almost all corrosion phenomena in nuclear power plants can be prevented or at least damped by water chemistry control or by the change of water chemistry control or by the change of water chemistry. Successful water chemistry control needs regular and continuous monitoring of such water chemistry parameters like dissolved oxygen content, pH, conductivity and impurity contents. Conventionally the monitoring is carried out at low pressures and temperatures, which method, however, has some shortcomings. Recently electrodes have been developed which enables the direct monitoring at operating pressures and temperatures. (author). 2 refs, 5 figs

 14. Survey of PWR water chemistry

  International Nuclear Information System (INIS)

  Gorman, J.

  1989-02-01

  This report surveys available information regarding primary and secondary water chemistries of pressurized water reactors (PWRs) and the impact of these water chemistries on reactor operation. The emphasis of the document is on aspects of water chemistry that affect the integrity of the primary pressure boundary and the radiation dose associated with maintenance and operation. The report provides an historical overview of the development of primary and secondary water chemistries, and describes practices currently being followed. Current problems and areas of research associated with water chemistry are described. Recommendations for further research are included. 183 refs., 9 figs., 19 tabs

 15. Bubble and foam chemistry

  CERN Document Server

  Pugh, Robert J

  2016-01-01

  This indispensable guide will equip the reader with a thorough understanding of the field of foaming chemistry. Assuming only basic theoretical background knowledge, the book provides a straightforward introduction to the principles and properties of foams and foaming surfactants. It discusses the key ideas that underpin why foaming occurs, how it can be avoided and how different degrees of antifoaming can be achieved, and covers the latest test methods, including laboratory and industrial developed techniques. Detailing a variety of different kinds of foams, from wet detergents and food foams, to polymeric, material and metal foams, it connects theory to real-world applications and recent developments in foam research. Combining academic and industrial viewpoints, this book is the definitive stand-alone resource for researchers, students and industrialists working on foam technology, colloidal systems in the field of chemical engineering, fluid mechanics, physical chemistry, and applied physics.

 16. Carbohydrates in Supramolecular Chemistry.

  Science.gov (United States)

  Delbianco, Martina; Bharate, Priya; Varela-Aramburu, Silvia; Seeberger, Peter H

  2016-02-24

  Carbohydrates are involved in a variety of biological processes. The ability of sugars to form a large number of hydrogen bonds has made them important components for supramolecular chemistry. We discuss recent advances in the use of carbohydrates in supramolecular chemistry and reveal that carbohydrates are useful building blocks for the stabilization of complex architectures. Systems are presented according to the scaffold that supports the glyco-conjugate: organic macrocycles, dendrimers, nanomaterials, and polymers are considered. Glyco-conjugates can form host-guest complexes, and can self-assemble by using carbohydrate-carbohydrate interactions and other weak interactions such as π-π interactions. Finally, complex supramolecular architectures based on carbohydrate-protein interactions are discussed.

 17. Nuclear analytical chemistry

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Brune, D.; Forkman, B.; Persson, B.

  1984-01-01

  This book covers the general theories and techniques of nuclear chemical analysis, directed at applications in analytical chemistry, nuclear medicine, radiophysics, agriculture, environmental sciences, geological exploration, industrial process control, etc. The main principles of nuclear physics and nuclear detection on which the analysis is based are briefly outlined. An attempt is made to emphasise the fundamentals of activation analysis, detection and activation methods, as well as their applications. The book provides guidance in analytical chemistry, agriculture, environmental and biomedical sciences, etc. The contents include: the nuclear periodic system; nuclear decay; nuclear reactions; nuclear radiation sources; interaction of radiation with matter; principles of radiation detectors; nuclear electronics; statistical methods and spectral analysis; methods of radiation detection; neutron activation analysis; charged particle activation analysis; photon activation analysis; sample preparation and chemical separation; nuclear chemical analysis in biological and medical research; the use of nuclear chemical analysis in the field of criminology; nuclear chemical analysis in environmental sciences, geology and mineral exploration; and radiation protection.

 18. Quo vadis, analytical chemistry?

  Science.gov (United States)

  Valcárcel, Miguel

  2016-01-01

  This paper presents an open, personal, fresh approach to the future of Analytical Chemistry in the context of the deep changes Science and Technology are anticipated to experience. Its main aim is to challenge young analytical chemists because the future of our scientific discipline is in their hands. A description of not completely accurate overall conceptions of our discipline, both past and present, to be avoided is followed by a flexible, integral definition of Analytical Chemistry and its cornerstones (viz., aims and objectives, quality trade-offs, the third basic analytical reference, the information hierarchy, social responsibility, independent research, transfer of knowledge and technology, interfaces to other scientific-technical disciplines, and well-oriented education). Obsolete paradigms, and more accurate general and specific that can be expected to provide the framework for our discipline in the coming years are described. Finally, the three possible responses of analytical chemists to the proposed changes in our discipline are discussed.

 19. Medicinal chemistry for 2020

  Science.gov (United States)

  Satyanarayanajois, Seetharama D; Hill, Ronald A

  2011-01-01

  Rapid advances in our collective understanding of biomolecular structure and, in concert, of biochemical systems, coupled with developments in computational methods, have massively impacted the field of medicinal chemistry over the past two decades, with even greater changes appearing on the horizon. In this perspective, we endeavor to profile some of the most prominent determinants of change and speculate as to further evolution that may consequently occur during the next decade. The five main angles to be addressed are: protein–protein interactions; peptides and peptidomimetics; molecular diversity and pharmacological space; molecular pharmacodynamics (significance, potential and challenges); and early-stage clinical efficacy and safety. We then consider, in light of these, the future of medicinal chemistry and the educational preparation that will be required for future medicinal chemists. PMID:22004084

 20. Nuclear analytical chemistry

  International Nuclear Information System (INIS)

  Brune, D.; Forkman, B.; Persson, B.

  1984-01-01

  This book covers the general theories and techniques of nuclear chemical analysis, directed at applications in analytical chemistry, nuclear medicine, radiophysics, agriculture, environmental sciences, geological exploration, industrial process control, etc. The main principles of nuclear physics and nuclear detection on which the analysis is based are briefly outlined. An attempt is made to emphasise the fundamentals of activation analysis, detection and activation methods, as well as their applications. The book provides guidance in analytical chemistry, agriculture, environmental and biomedical sciences, etc. The contents include: the nuclear periodic system; nuclear decay; nuclear reactions; nuclear radiation sources; interaction of radiation with matter; principles of radiation detectors; nuclear electronics; statistical methods and spectral analysis; methods of radiation detection; neutron activation analysis; charged particle activation analysis; photon activation analysis; sample preparation and chemical separation; nuclear chemical analysis in biological and medical research; the use of nuclear chemical analysis in the field of criminology; nuclear chemical analysis in environmental sciences, geology and mineral exploration; and radiation protection

 1. Chemistry in protoplanetary disks

  Science.gov (United States)

  Semenov, D. A.

  2012-01-01

  In this lecture I discuss recent progress in the understanding of the chemical evolution of protoplanetary disks that resemble our Solar system during the first ten million years. At the verge of planet formation, strong variations of temperature, density, and radiation intensities in these disks lead to a layered chemical structure. In hot, dilute and heavily irradiated atmosphere only simple radicals, atoms, and atomic ions can survive, formed and destroyed by gas-phase processes. Beneath the atmosphere a partly UV-shielded, warm molecular layer is located, where high-energy radiation drives rich chemistry, both in the gas phase and on dust surfaces. In a cold, dense, dark disk midplane many molecules are frozen out, forming thick icy mantles where surface chemistry is active and where complex (organic) species are synthesized.

 2. Uranium chemistry research unit

  International Nuclear Information System (INIS)

  Anon.

  1978-01-01

  The initial field of research of this Unit, established in 1973, was the basic co-ordination chemistry of uranium, thorium, copper, cobalt and nickel. Subsequently the interest of the Unit extended to extractive metallurgy relating to these metals. Under the term 'co-ordination chemistry' is understood the interaction of the central transition metal ion with surrounding atoms in its immediate vicinity (within bonding distance) and the influence they have on each other - for example, structural studies for determining the number and arrangement of co-ordinated atoms and spectrophotometric studies to establish how the f electron energy levels of uranium are influenced by the environment. New types of uranium compounds have been synthesized and studied, and the behaviour of uranium ions in non-aqueous systems has also received attention. This work can be applied to the development and study of extractants and new extractive processes for uranium

 3. Organic Chemistry in Space

  Science.gov (United States)

  Charnley, Steven

  2009-01-01

  Astronomical observations, theoretical modeling, laboratory simulation and analysis of extraterrestrial material have enhanced our knowledge of the inventory of organic matter in the interstellar medium (ISM) and on small bodies such as comets and asteroids (Ehrenfreund & Charnley 2000). Comets, asteroids and their fragments, meteorites and interplanetary dust particles (IDPs), contributed significant amounts of extraterrestrial organic matter to the young Earth. This material degraded and reacted in a terrestrial prebiotic chemistry to form organic structures that may have served as building blocks for life on the early Earth. In this talk I will summarize our current understanding of the organic composition and chemistry of interstellar clouds. Molecules of astrobiological relevance include the building blocks of our genetic material: nucleic acids, composed of subunits such as N-heterocycles (purines and pyrimidines), sugars and amino acids. Signatures indicative of inheritance of pristine and modified interstellar material in comets and meteorites will also be discussed.

 4. Atmosphere physics and chemistry

  International Nuclear Information System (INIS)

  Delmas, R.; Megie, G.; Peuch, V.H.

  2005-10-01

  Since the 1970's, the awareness about the atmospheric pollution threat has led to a spectacular development of the researches on the complex interactions between the chemical composition of the atmosphere and the climate. This book makes a synthesis of the state-of-the-art in this very active domain of research. Content: introduction, atmosphere dynamics and transport, matter-radiation interaction and radiant transfer, physico-chemical processes, atmospheric aerosol and heterogenous chemistry, anthropic and natural emissions and deposition, stratospheric chemical system, tropospheric chemical system, polluted boundary layer, paleo-environments and ice archives, role of atmospheric chemistry in global changes, measurement principles and instruments, numerical modeling, experimental strategy, regulation and management of the atmospheric environment, index. (J.S.)

 5. Actinide separative chemistry

  International Nuclear Information System (INIS)

  Boullis, B.

  2004-01-01

  Actinide separative chemistry has focused very heavy work during the last decades. The main was nuclear spent fuel reprocessing: solvent extraction processes appeared quickly a suitable, an efficient way to recover major actinides (uranium and plutonium), and an extensive research, concerning both process chemistry and chemical engineering technologies, allowed the industrial development in this field. We can observe for about half a century a succession of Purex plants which, if based on the same initial discovery (i.e. the outstanding properties of a molecule, the famous TBP), present huge improvements at each step, for a large part due to an increased mastery of the mechanisms involved. And actinide separation should still focus R and D in the near future: there is a real, an important need for this, even if reprocessing may appear as a mature industry. We can present three main reasons for this. First, actinide recycling appear as a key-issue for future nuclear fuel cycles, both for waste management optimization and for conservation of natural resource; and the need concerns not only major actinide but also so-called minor ones, thus enlarging the scope of the investigation. Second, extraction processes are not well mastered at microscopic scale: there is a real, great lack in fundamental knowledge, useful or even necessary for process optimization (for instance, how to design the best extracting molecule, taken into account the several notifications and constraints, from selectivity to radiolytic resistivity?); and such a need for a real optimization is to be more accurate with the search of always cheaper, cleaner processes. And then, there is room too for exploratory research, on new concepts-perhaps for processing quite new fuels- which could appear attractive and justify further developments to be properly assessed: pyro-processes first, but also others, like chemistry in 'extreme' or 'unusual' conditions (supercritical solvents, sono-chemistry, could be

 6. New electronics stuff chemistry

  International Nuclear Information System (INIS)

  Byeon, Su Il

  2003-04-01

  The first part of this book is about equilibrium electrochemistry on electric thermo dynamic equilibrium state of electrochemistry, crystal defect of solid, thermodynamics on defect electron and election in semiconductor, Gawani potential, volta potential and equilibrium potential and thermodynamics application in Gawani battery. The second part deals with dynamic electrochemistry electrode reaction kinetics and corrosion potential in normal state, diffusion and transport of ion and electron and current impedance spectroscopy. It also mentions industrial electrochemistry and laboratory works in electronics chemistry course.

 7. Chemistry of silybin

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Biedermann, David; Vavříková, Eva; Cvak, L.; Křen, Vladimír

  2014-01-01

  Roč. 31, č. 9 (2014), s. 1138-1157 ISSN 0265-0568 R&D Projects: GA ČR(CZ) GAP301/11/0662; GA MŠk LH13097; GA MŠk(CZ) LD14096; GA MŠk(CZ) LD13042 Institutional support: RVO:61388971 Keywords : silybin * Silybum marianum * separation Subject RIV: CC - Organic Chemistry Impact factor: 10.107, year: 2014

 8. Radioanalytical chemistry. Vol. 2

  International Nuclear Information System (INIS)

  Toelgyessy, J.; Kyrs, M.

  1989-01-01

  This volume of the monograph covers the following topics: activation analysis, non-activation interaction analysis (elastic scattering of charged particles, absorption and backscattering of beta radiation and photons, radionuclide X-ray fluorescence analysis, thermalization, scattering and absorption of neutrons, use of ionization caused by nuclear radiation, use of ionization by alpha or beta radiation for the measurement of pressure, density and flow rate of gases), and automation in radioanalytical chemistry. (P.A.)

 9. Analytic chemistry of molybdenum

  International Nuclear Information System (INIS)

  Parker, G.A.

  1983-01-01

  Electrochemical, colorimetric, gravimetric, spectroscopic, and radiochemical methods for the determination of molybdenum are summarized in this book. Some laboratory procedures are described in detail while literature citations are given for others. The reader is also referred to older comprehensive reviews of the analytical chemistry of molybdenum. Contents, abridged: Gravimetric methods. Titrimetric methods. Colorimetric methods. X-ray fluorescence. Voltammetry. Catalytic methods. Molybdenum in non-ferrous alloys. Molydbenum compounds

 10. Research in Chemistry

  Science.gov (United States)

  1957-12-31

  Thermometric Studies...................... .. C-16 JANAF-Panel on Analytical Chemistry of Solid Propellants. . ............. C-16 Chelation Studies... aluminum oxide (basic) has been routinely used in a slurry technique as a scavenger for boron trifluoride. When used in eamounts su1ficient to completely...due to accidental ignition of the reaction mixture and to difficulties in removal of aluminum and lithium ethylates which are formed in the

 11. Radioanalytical chemistry in Denmark

  International Nuclear Information System (INIS)

  Heydorn, K.; Levi, H.

  1979-12-01

  Publications from Denmark in the field of radioanalytical chemistry are presented in 2 groups, one involving neutron activation and similar techniques, and one for other radioanalytical work. Altogether 258 references including books are given for the period 1936-1977, and the overall doubling time is 5.2 years. A significant deviation from a purely exponential growth was caused by the Second World War. (author)

 12. Bibliographies on radiation chemistry

  International Nuclear Information System (INIS)

  Hoffman, M.Z.; Ross, A.B.

  1986-01-01

  The one-electron oxidation and reduction of metal ions and complexes can yield species in unusual oxidation states, and ligand-radicals coordinated to the central metal. These often unstable species can be mechanistically important intermediates in thermal, photochemical, and electrochemical reactions involving metal-containing substances. Their generation via radiolysis provides an alternate means of characterizing them using kinetic and spectroscopic techniques. We hope these bibliographies on the radiation chemistry of metal ions and complexes, presented according to periodic groups, will prove useful to researchers in metallo-redox chemistry. These bibliographies contain only primary literature sources; reviews are not included. However, a list of general review articles on the radiation chemistry of metal ions and complexes is presented here in the first section which covers cobalt, rhodium and iridium, Group 9 in the new IUPAC notation. Additional parts of the bibliography are planned, covering other periodic groups. Part A of the bibliography was prepared by a search of the Radiation Chemistry Data Center Bibliographic Data Base (RCDCbib) through January 1986 for papers on rhodium, iridium and cobalt compounds, and radiolysis (both continuous and pulsed). Papers in which the use of metal compounds was incidental to the primary objective of the study were excluded. Excluded also were publications in unrefereed and obscure sources such as meeting proceedings, internal reports, dissertations, and patents. The majority of the studies in the resultant compilation deal with experiments performed on solutions, mainly aqueous, although a substantial fraction is devoted to solid-state esr measurements. The references are listed in separate sections for each of the metals, and are presented in approximate chronological order. (author)

 13. Food chemistry. 2. ed.

  International Nuclear Information System (INIS)

  Baltes, W.

  1989-01-01

  This second edition of the textbook deals with all essential aspects of food chemistry. The revision improved in particular the chapters on food preservation, including irradiation of food, food additives, and pollutants and residues, including radionuclides. The chapter on the German legal regime for foodstuffs has been updated to cover the recent amendments of the law, and the information on processes applied in food technology has been largely enhanced. (VHE) With 153 figs., 78 tabs [de

 14. Quantum mechanics in chemistry

  CERN Document Server

  Schatz, George C

  2002-01-01

  Intended for graduate and advanced undergraduate students, this text explores quantum mechanical techniques from the viewpoint of chemistry and materials science. Dynamics, symmetry, and formalism are emphasized. An initial review of basic concepts from introductory quantum mechanics is followed by chapters examining symmetry, rotations, and angular momentum addition. Chapter 4 introduces the basic formalism of time-dependent quantum mechanics, emphasizing time-dependent perturbation theory and Fermi's golden rule. Chapter 5 sees this formalism applied to the interaction of radiation and matt

 15. Towards "Bildung"-Oriented Chemistry Education

  Science.gov (United States)

  Sjöström, Jesper

  2013-01-01

  This paper concerns "Bildung"-oriented chemistry education, based on a reflective and critical discourse of chemistry. It is contrasted with the dominant type of chemistry education, based on the mainstream discourse of chemistry. "Bildung"-oriented chemistry education includes not only content knowledge in chemistry, but also…

 16. Uranium chemistry: significant advances

  International Nuclear Information System (INIS)

  Mazzanti, M.

  2011-01-01

  The author reviews recent progress in uranium chemistry achieved in CEA laboratories. Like its neighbors in the Mendeleev chart uranium undergoes hydrolysis, oxidation and disproportionation reactions which make the chemistry of these species in water highly complex. The study of the chemistry of uranium in an anhydrous medium has led to correlate the structural and electronic differences observed in the interaction of uranium(III) and the lanthanides(III) with nitrogen or sulfur molecules and the effectiveness of these molecules in An(III)/Ln(III) separation via liquid-liquid extraction. Recent work on the redox reactivity of trivalent uranium U(III) in an organic medium with molecules such as water or an azide ion (N 3 - ) in stoichiometric quantities, led to extremely interesting uranium aggregates particular those involved in actinide migration in the environment or in aggregation problems in the fuel processing cycle. Another significant advance was the discovery of a compound containing the uranyl ion with a degree of oxidation (V) UO 2 + , obtained by oxidation of uranium(III). Recently chemists have succeeded in blocking the disproportionation reaction of uranyl(V) and in stabilizing polymetallic complexes of uranyl(V), opening the way to to a systematic study of the reactivity and the electronic and magnetic properties of uranyl(V) compounds. (A.C.)

 17. BWR chromium chemistry

  International Nuclear Information System (INIS)

  Baston, V.F.; Indig, M.E.; Skarpelos, J.M.

  1992-10-01

  This report addresses the concern about higher total specific conductivity in the reactor recirculation loop water due to the chromate ion. This concern is particularly high at plants where all other ionic species have been reduced through careful attention to makeup and condensate polisher operations. An EPRI Chromate Workshop was held in November 1990 to consider the issues raised by observed levels of chromate ion (generally 5 to 50 ppB). While BWRs on normal water chemistry were the only ones observing chromate, even plants on hydrogen water chemistry (HWC) observe sharp spikes of conductivity due to chromate whenever the hydrogen supply was interrupted after a reasonably long HWC operational period. The consensus of the workshop attendees was that chromate was not a concern as an agent causing pipe cracking compared to the more common species such as chloride and sulfate. However, the data are somewhat ambiguous for levels of chromate above 50 ppB. Adjustments to the weighing factors for the various ionic species in the industry chemistry performance index are suggested to allow for the known relative higher aggressiveness of other species relative to that of chromate

 18. Chemistry between the stars

  International Nuclear Information System (INIS)

  Kroto, H.W.

  1986-01-01

  During the past 15 years the techniques used by chemists to determine accurate molecular structures have combined with those of radio astronomers to probe the space between the stars. Together they paint a new picture of interstellar space, a picture which shows that vast clouds of gas and dust are continually collapsing to form stars and planets and that the main constituents of these clouds are molecules, some of which are quite complex organic species. It is now known that many of the organic building blocks, useful in the evolution of biologically significant macromolecules, existed long before the Earth was formed. These findings present a challenge to previous widely-accepted theories that such molecules were first generated in the Earth's primaeval atmosphere. In this paper certain aspects of these discoveries are considered with particular emphasis on the contributions made by techniques of use in general chemistry. After a brief astronomical introduction to the Interstellar Medium (ISM) the interaction between chemistry and radioastronomy is discussed. This is followed by details of some exciting, new and quite unexpected advances in our understanding of carbon chemistry, discovered during experiments aimed at understanding some of the more perplexing radioastronomy results. Finally an overview is given of the present knowledge of the molecular composition of the ISM and the resulting implications in so far as the origins of life are concerned. (author)

 19. Chemistry and cosmology.

  Science.gov (United States)

  Black, John H

  2006-01-01

  The simplest elements, hydrogen and helium, offer a remarkably rich chemistry, which has controlled crucial features of the early evolution of the universe. Theoretical models of the origin of structure (stars, galaxies, clusters of galaxies, etc.) now incorporate this chemistry in some detail. In addition to the origin of structure, cosmologists are concerned with observational tests of competing world models. Primordial chemistry may give rise to some of the earliest departures from thermodynamic equilibrium in the universe. These effects may be observable as broad-band spectroscopic distortions of the cosmic background radiation, which otherwise exhibits a nearly perfect blackbody spectrum. The chemical history of the expanding universe is followed through a detailed calculation of the evolution of the abundances of H, H+, H-, H2, H2+, H3+, and other minor species. It is shown that continuous absorption by the small concentration of H- can produce a distortion in the cosmic background spectrum with a maximum at a frequency near nu/c = 9 cm-1 (wavelength 1.1 mm). The predicted effect lies only a factor of 5 below current limits. Its detection would provide an important test of our understanding of the recombination epoch of the universe.

 20. Chemistry of superheavy elements

  International Nuclear Information System (INIS)

  Schaedel, M.

  2012-01-01

  The chemistry of superheavy elements - or transactinides from their position in the Periodic Table - is summarized. After giving an overview over historical developments, nuclear aspects about synthesis of neutron-rich isotopes of these elements, produced in hot-fusion reactions, and their nuclear decay properties are briefly mentioned. Specific requirements to cope with the one-atom-at-a-time situation in automated chemical separations and recent developments in aqueous-phase and gas-phase chemistry are presented. Exciting, current developments, first applications, and future prospects of chemical separations behind physical recoil separators ('pre-separator') are discussed in detail. The status of our current knowledge about the chemistry of rutherfordium (Rf, element 104), dubnium (Db, element 105), seaborgium (Sg, element 106), bohrium (Bh, element 107), hassium (Hs, element 108), copernicium (Cn, element 112), and element 114 is discussed from an experimental point of view. Recent results are emphasized and compared with empirical extrapolations and with fully-relativistic theoretical calculations, especially also under the aspect of the architecture of the Periodic Table. (orig.)

 1. Chemistry between the stars

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Kroto, H W

  1986-01-01

  During the past 15 years the techniques used by chemists to determine accurate molecular structures have combined with those of radio astronomers to probe the space between the stars. Together they paint a new picture of interstellar space, a picture which shows that vast clouds of gas and dust are continually collapsing to form stars and planets and that the main constituents of these clouds are molecules, some of which are quite complex organic species. It is now known that many of the organic building blocks, useful in the evolution of biologically significant macromolecules, existed long before the Earth was formed. These findings present a challenge to previous widely-accepted theories that such molecules were first generated in the Earth's primaeval atmosphere. In this paper certain aspects of these discoveries are considered with particular emphasis on the contributions made by techniques of use in general chemistry. After a brief astronomical introduction to the Interstellar Medium (ISM) the interaction between chemistry and radioastronomy is discussed. This is followed by details of some exciting, new and quite unexpected advances in our understanding of carbon chemistry, discovered during experiments aimed at understanding some of the more perplexing radioastronomy results. Finally an overview is given of the present knowledge of the molecular composition of the ISM and the resulting implications in so far as the origins of life are concerned.

 2. Aqueous chemistry of transactinides

  International Nuclear Information System (INIS)

  Schaedel, M.

  2001-01-01

  The aqueous chemistry of the first three transactinide elements is briefly reviewed with special emphasis given to recent experimental results. Short introductory remarks are discussing the atom-at-a-time situation of transactinide chemistry as a result of low production cross-sections and short half-lives. In general, on-line experimental techniques and, more specifically, the automated rapid chemistry apparatus, ARCA, are presented. Present and future developments of experimental techniques and resulting perspectives are outlined at the end. The central part is mainly focussing on hydrolysis and complex formation aspects of the superheavy group 4, 5, and 6 transition metals with F - and Cl - anions. Experimental results are compared with the behaviour of lighter homologous elements and with relativistic calculations. It will be shown that the chemical behaviour of the first superheavy elements is already strongly influenced by relativistic effects. While it is justified to place rutherfordium, dubnium and seaborgium in the Periodic Table of the Elements into group 4, 5 and 6, respectively, it is no more possible to deduce from this position in detail the chemical properties of these transactinide or superheavy elements. (orig.)

 3. Future in actinoids coordination chemistry

  International Nuclear Information System (INIS)

  Kitazawa, Takafumi

  2006-01-01

  Actinoids coordination chemistry is concerned with spent nuclear fuel reprocessing, specifically with solid-state chemistry of nuclear fuels, separation process with radioactive substances, and geological disposal of high-level radioactive substances. In the 21st century, accumulation of minor actinides, Np, Am, Cm, and others will be realized according with the present program of nuclear energy development. The present article briefly introduces general properties of actinide elements, followed by their coordination chemistry compared with rare earths coordination chemistry. Special facility needed to treat actinoids as well as their chemistry is briefly explained, together with the specific experimental apparatus such as X-ray Absorption Fine Structure (XAFS) and time-resolved laser-induced fluorescence spectrometry (TRLFS) with synchrotron radiation facilities. The effect of coordination with actinoids in the environment chemistry is important in underground disposal of high-level radioactive wastes. For theoretical analysis of the results with actinoids chemistry, relativistic calculation is needed. (S. Ohno)

 4. Spotlight on medicinal chemistry education.

  Science.gov (United States)

  Pitman, Simone; Xu, Yao-Zhong; Taylor, Peter; Turner, Nicholas; Coaker, Hannah; Crews, Kasumi

  2014-05-01

  The field of medicinal chemistry is constantly evolving and it is important for medicinal chemists to develop the skills and knowledge required to succeed and contribute to the advancement of the field. Future Medicinal Chemistry spoke with Simone Pitman (SP), Yao-Zhong Xu (YX), Peter Taylor (PT) and Nick Turner (NT) from The Open University (OU), which offers an MSc in Medicinal Chemistry. In the interview, they discuss the MSc course content, online teaching, the future of medicinal chemistry education and The OU's work towards promoting widening participation. SP is a Qualifications Manager in the Science Faculty at The OU. She joined The OU in 1993 and since 1998 has been involved in the Postgraduate Medicinal Chemistry provision at The OU. YX is a Senior Lecturer in Bioorganic Chemistry at The OU. He has been with The OU from 2001, teaching undergraduate courses of all years and chairing the master's course on medicinal chemistry. PT is a Professor of Organic Chemistry at The OU and has been involved with the production and presentation of The OU courses in Science and across the university for over 30 years, including medicinal chemistry modules at postgraduate level. NT is a Lecturer in Analytical Science at The OU since 2009 and has been involved in the production of analytical sciences courses, as well as contributing to the presentation of a number of science courses including medicinal chemistry.

 5. Green Chemistry Metrics with Special Reference to Green Analytical Chemistry

  OpenAIRE

  Marek Tobiszewski; Mariusz Marć; Agnieszka Gałuszka; Jacek Namieśnik

  2015-01-01

  The concept of green chemistry is widely recognized in chemical laboratories. To properly measure an environmental impact of chemical processes, dedicated assessment tools are required. This paper summarizes the current state of knowledge in the field of development of green chemistry and green analytical chemistry metrics. The diverse methods used for evaluation of the greenness of organic synthesis, such as eco-footprint, E-Factor, EATOS, and Eco-Scale are described. Both the well-establis...

 6. Tropospheric Halogen Chemistry

  Science.gov (United States)

  von Glasow, R.; Crutzen, P. J.

  2003-12-01

  Halogens are very reactive chemicals that are known to play an important role in anthropogenic stratospheric ozone depletion chemistry, first recognized by Molina and Rowland (1974). However, they also affect the chemistry of the troposphere. They are of special interest because they are involved in many reaction cycles that can affect the oxidation power of the atmosphere indirectly by influencing the main oxidants O3 and its photolysis product OH and directly, e.g., by reactions of the Cl radical with hydrocarbons (e.g., CH4).Already by the middle of the nineteenth century, Marchand (1852) reported the presence of bromine and iodine in rain and other natural waters. He also mentions the benefits of iodine in drinking water through the prevention of goitres and cretinism. In a prophetic monograph "Air and Rain: The Beginnings of a Chemical Climatology," Smith (1872) describes measurements of chloride in rain water, which he states to originate partly from the oceans by a process that he compares with the bursting of "soap bubbles" which produces "small vehicles" that transfer small spray droplets of seawater to the air. From deviations of the sulfate-to-chloride ratio in coastal rain compared to seawater, Smith concluded that chemical processes occur once the particles are airborne.For almost a century thereafter, however, atmospheric halogens received little attention. One exception was the work by Cauer (1939), who reported that iodine pollution has been significant in Western and Central Europe due to the inefficient burning of seaweed, causing mean gas phase atmospheric concentrations as high as or greater than 0.5 μg m-3. In his classical textbook Air Chemistry and Radioactivity, Junge (1963) devoted less than three pages to halogen gas phase chemistry, discussing chlorine and iodine. As reviewed by Eriksson (1959a, b), the main atmospheric source of halogens is sea salt, derived from the bursting of bubbles of air which are produced by ocean waves and other

 7. Chemistry in aircraft plumes

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Kraabol, A.G.; Stordal, F.; Knudsen, S. [Norwegian Inst. for Air Research, Kjeller (Norway); Konopka, P. [Deutsche Forschungsanstalt fuer Luft- und Raumfahrt e.V. (DLR), Wessling (Germany). Inst. fuer Physik der Atmosphaere

  1997-12-31

  An expanding plume model with chemistry has been used to study the chemical conversion of NO{sub x} to reservoir species in aircraft plumes. The heterogeneous conversion of N{sub 2}O{sub 5} to HNO{sub 3}(s) has been investigated when the emissions take place during night-time. The plume from an B747 has been simulated. During a ten-hour calculation the most important reservoir species was HNO{sub 3} for emissions at noon. The heterogeneous reactions had little impact on the chemical loss of NO{sub x} to reservoir species for emissions at night. (author) 4 refs.

 8. Material chemistry and process

  International Nuclear Information System (INIS)

  1999-11-01

  The contents of this book are purpose of investigation, system of investigation, summary of investigation characteristic of this investigation, way to read the result table on prediction of investigation, object of investigation, important research and investigation fields, period of realizable prediction, cause of the obstacle for realization, propel way for studying and development, means of policy, comparison identical and similar task with the last time, illustration of future world in 2025 the result of investigation on material and the result of investigation on chemistry and process.

 9. Analytical chemistry in space

  CERN Document Server

  Wainerdi, Richard E

  1970-01-01

  Analytical Chemistry in Space presents an analysis of the chemical constitution of space, particularly the particles in the solar wind, of the planetary atmospheres, and the surfaces of the moon and planets. Topics range from space engineering considerations to solar system atmospheres and recovered extraterrestrial materials. Mass spectroscopy in space exploration is also discussed, along with lunar and planetary surface analysis using neutron inelastic scattering. This book is comprised of seven chapters and opens with a discussion on the possibilities for exploration of the solar system by

 10. Chemistry in aircraft plumes

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Kraabol, A G; Stordal, F; Knudsen, S [Norwegian Inst. for Air Research, Kjeller (Norway); Konopka, P [Deutsche Forschungsanstalt fuer Luft- und Raumfahrt e.V. (DLR), Wessling (Germany). Inst. fuer Physik der Atmosphaere

  1998-12-31

  An expanding plume model with chemistry has been used to study the chemical conversion of NO{sub x} to reservoir species in aircraft plumes. The heterogeneous conversion of N{sub 2}O{sub 5} to HNO{sub 3}(s) has been investigated when the emissions take place during night-time. The plume from an B747 has been simulated. During a ten-hour calculation the most important reservoir species was HNO{sub 3} for emissions at noon. The heterogeneous reactions had little impact on the chemical loss of NO{sub x} to reservoir species for emissions at night. (author) 4 refs.

 11. Primordial chemistry: an overview

  International Nuclear Information System (INIS)

  Signore, Monique; Puy, Denis

  1999-01-01

  In the standard Big Bang model, the light elements in the cosmos -hydrogen and helium but also deuterium and lithium- were created in the very early Universe. The main problem is to connect what we can actually observe to day with the standard Big Bang nucleosynthesis predictions essentially because of uncertainties in modeling their evolution since the Big Bang. After a brief review of the primordial nucleosynthesis -predictions and observations of the primordial abundances- we present the preliminary studies of the primordial chemistry: molecular formation and evolution in the early Universe

 12. Chemistry in space

  CERN Document Server

  Rehder, Dieter

  2010-01-01

  The dynamic field of extraterrestrial chemistry brings together ideas of chemistr, astrophysics, and biology to the study of molecules between stars, around stars, and on plantes. This book serves as an introduction to chemial processes under ?unearthly? and hence usually extreme conditions (temperature, pressure, high or low density, bombardment by cosmic rays), and their impact on the early development of our solar system, as well as providing a deeper understanding of processes in earthly regions where conditions approach those of extraterrestrial areas.A unique and extraordinary perspe

 13. Extended Wordsearches in Chemistry

  Science.gov (United States)

  Cotton, Simon

  1998-04-01

  Students can be encouraged to develop their factual knowledge by use of puzzles. One strategy described here is the extended wordsearch, where the wordsearch element generates a number of words or phrases from which the answers to a series of questions are selected. The wordsearch can be generated with the aid of computer programs, though in order to make them suitable for students with dyslexia or other learning difficulties, a simpler form is more appropriate. These problems can be employed in a variety of contexts, for example, as topic tests and classroom end-of-lesson fillers. An example is provided in the area of calcium chemistry. Sources of suitable software are listed.

 14. Analytical chemistry experiment

  International Nuclear Information System (INIS)

  Park, Seung Jo; Paeng, Seong Gwan; Jang, Cheol Hyeon

  1992-08-01

  This book deals with analytical chemistry experiment with eight chapters. It explains general matters that require attention on experiment, handling of medicine with keep and class, the method for handling and glass devices, general control during experiment on heating, cooling, filtering, distillation and extraction and evaporation and dry, glass craft on purpose of the craft, how to cut glass tube and how to bend glass tube, volumetric analysis on neutralization titration and precipitation titration, gravimetric analysis on solubility product, filter and washing and microorganism experiment with necessary tool, sterilization disinfection incubation and appendixes.

 15. Radiochemistry and actinide chemistry

  International Nuclear Information System (INIS)

  Guillaumont, R.; Peneloux, A.

  1989-01-01

  The analysis of trace amounts of actinide elements by means of radiochemistry, is discussed. The similarities between radiochemistry and actinide chemistry, in the case of species amount by cubic cm below 10 12 , are explained. The parameters which allow to define what are the observable chemical reactions, are given. The classification of radionuclides in micro or macrocomponents is considered. The validity of the mass action law and the partition function in the definition of the average number of species for trace amounts, is investigated. Examples illustrating the results are given

 16. Radiochemistry and nuclear chemistry

  CERN Document Server

  Choppin, Gregory; RYDBERG, JAN; Ekberg, Christian

  2013-01-01

  Radiochemistry or nuclear chemistry is the study of radiation from an atomic and molecular perspective, including elemental transformation and reaction effects, as well as physical, health and medical properties. This revised edition of one of the earliest and best-known books on the subject has been updated to bring into teaching the latest developments in research and the current hot topics in the field. To further enhance the functionality of this text, the authors have added numerous teaching aids, examples in MathCAD with variable quantities and options, hotlinks to relevant text secti

 17. Physical chemistry II essentials

  CERN Document Server

  REA, The Editors of

  1992-01-01

  REA's Essentials provide quick and easy access to critical information in a variety of different fields, ranging from the most basic to the most advanced. As its name implies, these concise, comprehensive study guides summarize the essentials of the field covered. Essentials are helpful when preparing for exams, doing homework and will remain a lasting reference source for students, teachers, and professionals. Physical Chemistry II includes reaction mechanisms, theoretical approaches to chemical kinetics, gravitational work, electrical and magnetic work, surface work, kinetic theory, collisional and transport properties of gases, statistical mechanics, matter and waves, quantum mechanics, and rotations and vibrations of atoms and molecules.

 18. Principles of quantum chemistry

  CERN Document Server

  George, David V

  2013-01-01

  Principles of Quantum Chemistry focuses on the application of quantum mechanics in physical models and experiments of chemical systems.This book describes chemical bonding and its two specific problems - bonding in complexes and in conjugated organic molecules. The very basic theory of spectroscopy is also considered. Other topics include the early development of quantum theory; particle-in-a-box; general formulation of the theory of quantum mechanics; and treatment of angular momentum in quantum mechanics. The examples of solutions of Schroedinger equations; approximation methods in quantum c

 19. Quantum chemistry an introduction

  CERN Document Server

  Kauzmann, Walter

  2013-01-01

  Quantum Chemistry: An Introduction provides information pertinent to the fundamental aspects of quantum mechanics. This book presents the theory of partial differentiation equations by using the classical theory of vibrations as a means of developing physical insight into this essential branch of mathematics.Organized into five parts encompassing 16 chapters, this book begins with an overview of how quantum mechanical deductions are made. This text then describes the achievements and limitations of the application of quantum mechanics to chemical problems. Other chapters provide a brief survey

 20. Nuclear Chemistry and Services

  International Nuclear Information System (INIS)

  Vandevelde, L.

  2002-01-01

  The objectives, the programme, and the achievements of R and D at the Belgian Nuclear Research Centre SCK-CEN in the field of nuclear chemistry and analytical techniques are summarized. Major achievement in 2001 included the completion of a project on the measurement of critical radionuclides in reactor waste fluxes (the ARIANE project), the radiochemical characterisation of beryllium material originating from the second matrix of the BR2 reactor as well as to a the organisation of a workshop on the analysis of thorium and its isotopes in workplace materials

 1. Future perspectives of radiation chemistry

  International Nuclear Information System (INIS)

  Hatano, Yoshihiko

  2009-01-01

  Future perspectives of radiation chemistry are discussed by the analysis of the related information in detail as obtained from our recent surveys of publications and scientific meetings in radiation chemistry and its neighboring research fields, giving some examples, and are summarized as follows. (1) Traditionally important core-parts of radiation chemistry should be activated more. The corresponding research programs are listed in detail. (2) Research fields of physics, chemistry, biology, medicine, and technology in radiation research should interact more among them with each other. (3) Basic research of radiation chemistry should interact more with its applied research. (4) Interface research fields with radiation chemistry should be produced more with mutually common viewpoints and research interests between the two. Interfaces are not only applied research but also basic one.

 2. Interface of Chemistry and Biology

  OpenAIRE

  I. Kira Astakhova

  2013-01-01

  Many exciting research studies in Science today lie at the interface between various disciplines. The interface between Chemistry and Biology is particularly rich, since it closely reflects Nature and the origins of Life. Multiple research groups in the Chemistry Departments around the world have made substantial efforts to interweave ideas from Chemistry and Biology to solve important questions related to material science and healthcare, just to name a few. International Journal of Bioorgani...

 3. NUCLEAR CHEMISTRY ANNUAL REPORT 1970

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Authors, Various

  1971-05-01

  Papers are presented for the following topics: (1) Nuclear Structure and Nuclear Properties - (a) Nuclear Spectroscopy and Radioactivity; (b) Nuclear Reactions and Scattering; (c) Nuclear Theory; and (d) Fission. (2) Chemical and Atomic Physics - (a) Atomic and Molecular Spectroscopy; and (b) Hyperfine Interactions. (3) Physical, Inorganic, and Analytical Chemistry - (a) X-Ray Crystallography; (b) Physical and Inorganic Chemistry; (c) Radiation Chemistry; and (d) Chemical Engineering. (4) Instrumentation and Systems Development.

 4. Solid state chemistry an introduction

  CERN Document Server

  Smart, Lesley E

  2012-01-01

  ""Smart and Moore are engaging writers, providing clear explanations for concepts in solid-state chemistry from the atomic/molecular perspective. The fourth edition is a welcome addition to my bookshelves. … What I like most about Solid State Chemistry is that it gives simple clear descriptions for a large number of interesting materials and correspondingly clear explanations of their applications. Solid State Chemistry could be used for a solid state textbook at the third or fourth year undergraduate level, especially for chemistry programs. It is also a useful resource for beginning graduate

 5. Information theory in analytical chemistry

  National Research Council Canada - National Science Library

  Eckschlager, Karel; Danzer, Klaus

  1994-01-01

  Contents: The aim of analytical chemistry - Basic concepts of information theory - Identification of components - Qualitative analysis - Quantitative analysis - Multicomponent analysis - Optimum analytical...

 6. The physical basis of chemistry

  CERN Document Server

  Warren, Warren S

  2000-01-01

  If the text you're using for general chemistry seems to lack sufficient mathematics and physics in its presentation of classical mechanics, molecular structure, and statistics, this complementary science series title may be just what you're looking for. Written for the advanced lower-division undergraduate chemistry course, The Physical Basis of Chemistry, Second Edition, offers students an opportunity to understand and enrich the understanding of physical chemistry with some quantum mechanics, the Boltzmann distribution, and spectroscopy. Posed and answered are questions concerning eve

 7. A green chemistry lab course

  International Nuclear Information System (INIS)

  Rank, J.; Lenoir, D.; Bahadir, M.; Koning, B.

  2006-01-01

  The traditional course content of chemistry classes must change to achieve better awareness of the important issues of sustainability in chemistry within the next generation of professional chemists. To provide the necessary material for the organic chemistry teaching lab course, which is part of almost all study programs in chemistry, material was developed and collected (http://www.oc-praktikum.de/en) that allows students and teachers to assess reactions beyond the experimental set up, reaction mechanism and chemical yield. Additional parameters like atom economy of chemical transformations, energy efficiency, and questions of waste, renewable feed stocks, toxicity and ecotoxicity, as well as the safety measures for the chemicals used are discussed. (author)

 8. Complex Protostellar Chemistry

  Science.gov (United States)

  Nuth, Joseph A., III; Johnson, Natasha M.

  2012-01-01

  Two decades ago, our understanding of the chemistry in protostars was simple-matter either fell into the central star or was trapped in planetary-scale objects. Some minor chemical changes might occur as the dust and gas fell inward, but such effects were overwhelmed by the much larger scale processes that occurred even in bodies as small as asteroids. The chemistry that did occur in the nebula was relatively easy to model because the fall from the cold molecular cloud into the growing star was a one-way trip down a well-known temperature-pressure gradient; the only free variable was time. However, just over 10 years ago it was suggested that some material could be processed in the inner nebula, flow outward, and become incorporated into comets (1, 2). This outward flow was confirmed when the Stardust mission returned crystalline mineral fragments (3) from Comet Wild 2 that must have been processed close to the Sun before they were incorporated into the comet. In this week's Science Express, Ciesla and Sandford (4) demonstrate that even the outermost regions of the solar nebula can be a chemically active environment. Their finding could have consequences for the rest of the nebula.

 9. Chemistry for Whom? Gender Awareness in Teaching and Learning Chemistry

  Science.gov (United States)

  Andersson, Kristina

  2017-01-01

  Marie Ståhl and Anita Hussénius have defined what discourses dominate national tests in chemistry for Grade 9 in Sweden by using feminist, critical didactic perspectives. This response seeks to expand the results in Ståhl and Hussénius's article "Chemistry inside an epistemological community box!--Discursive exclusions and inclusions in the…

 10. Medicinal Chemistry/Pharmacology in Sophomore Organic Chemistry.

  Science.gov (United States)

  Harrison, Aline M.

  1989-01-01

  Discussed is a series of lectures designed to illustrate the use of general organic chemical principles in molecular biology, introduce current research in interdisciplinary areas to the beginner, increase interest in organic chemistry, and bridge the gap between traditional organic chemistry, biology, and the consumer. An outline is presented.…

 11. A Quantum Chemistry Concept Inventory for Physical Chemistry Classes

  Science.gov (United States)

  Dick-Perez, Marilu; Luxford, Cynthia J.; Windus, Theresa L.; Holme, Thomas

  2016-01-01

  A 14-item, multiple-choice diagnostic assessment tool, the quantum chemistry concept inventory or QCCI, is presented. Items were developed based on published student misconceptions and content coverage and then piloted and used in advanced physical chemistry undergraduate courses. In addition to the instrument itself, data from both a pretest,…

 12. Introducing Chemistry Students to the "Real World" of Chemistry

  Science.gov (United States)

  Brown, Michael E.; Cosser, Ronald C.; Davies-Coleman, Michael T.; Kaye, Perry T.; Klein, Rosalyn; Lamprecht, Emmanuel; Lobb, Kevin; Nyokong, Tebello; Sewry, Joyce D.; Tshentu, Zenixole R.; van der Zeyde, Tino; Watkins, Gareth M.

  2010-01-01

  A majority of chemistry graduates seek employment in a rapidly changing chemical industry. Our attempts to provide the graduates with skills in entrepreneurship and the ability to understand and communicate with their chemical engineering colleagues, in addition to their fundamental knowledge of chemistry, are described. This is done at…

 13. Advanced chemistry management system to optimize BWR chemistry control

  International Nuclear Information System (INIS)

  Maeda, K.; Nagasawa, K.

  2002-01-01

  BWR plant chemistry control has close relationships among nuclear safety, component reliability, radiation field management and fuel integrity. Advanced technology is required to improve chemistry control [1,3,6,7,10,11]. Toshiba has developed TACMAN (Toshiba Advanced Chemistry Management system) to support BWR chemistry control. The TACMAN has been developed as response to utilities' years of requirements to keep plant operation safety, reliability and cost benefit. The advanced technology built into the TACMAN allows utilities to make efficient chemistry control and to keep cost benefit. TACMAN is currently being used in response to the needs for tools those plant chemists and engineers could use to optimize and identify plant chemistry conditions continuously. If an incipient condition or anomaly is detected at early stage, root causes evaluation and immediate countermeasures can be provided. Especially, the expert system brings numerous and competitive advantages not only to improve plant chemistry reliability but also to standardize and systematize know-how, empirical knowledge and technologies in BWR chemistry This paper shows detail functions of TACMAN and practical results to evaluate actual plant. (authors)

 14. Chemistry in Context: Analysis of Thematic Chemistry Videos Available Online

  Science.gov (United States)

  Christensson, Camilla; Sjöström, Jesper

  2014-01-01

  United Nations declared 2011 to be the International Year of Chemistry. The Swedish Chemical Society chose twelve themes, one for each month, to highlight the connection of chemistry with everyday life. Examples of themes were fashion, climate change, love, sports, communication, health issues, and food. From the themes various context-based…

 15. Green Chemistry Metrics with Special Reference to Green Analytical Chemistry

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marek Tobiszewski

  2015-06-01

  Full Text Available The concept of green chemistry is widely recognized in chemical laboratories. To properly measure an environmental impact of chemical processes, dedicated assessment tools are required. This paper summarizes the current state of knowledge in the field of development of green chemistry and green analytical chemistry metrics. The diverse methods used for evaluation of the greenness of organic synthesis, such as eco-footprint, E-Factor, EATOS, and Eco-Scale are described. Both the well-established and recently developed green analytical chemistry metrics, including NEMI labeling and analytical Eco-scale, are presented. Additionally, this paper focuses on the possibility of the use of multivariate statistics in evaluation of environmental impact of analytical procedures. All the above metrics are compared and discussed in terms of their advantages and disadvantages. The current needs and future perspectives in green chemistry metrics are also discussed.

 16. Green Chemistry Metrics with Special Reference to Green Analytical Chemistry.

  Science.gov (United States)

  Tobiszewski, Marek; Marć, Mariusz; Gałuszka, Agnieszka; Namieśnik, Jacek

  2015-06-12

  The concept of green chemistry is widely recognized in chemical laboratories. To properly measure an environmental impact of chemical processes, dedicated assessment tools are required. This paper summarizes the current state of knowledge in the field of development of green chemistry and green analytical chemistry metrics. The diverse methods used for evaluation of the greenness of organic synthesis, such as eco-footprint, E-Factor, EATOS, and Eco-Scale are described. Both the well-established and recently developed green analytical chemistry metrics, including NEMI labeling and analytical Eco-scale, are presented. Additionally, this paper focuses on the possibility of the use of multivariate statistics in evaluation of environmental impact of analytical procedures. All the above metrics are compared and discussed in terms of their advantages and disadvantages. The current needs and future perspectives in green chemistry metrics are also discussed.

 17. National Chemistry Teacher Safety Survey

  Science.gov (United States)

  Plohocki, Barbra A.

  This study evaluated the status of secondary school instructional chemistry laboratory safety using a survey instrument which focused on Teacher background Information, Laboratory Safety Equipment, Facility Safety, General Safety, and a Safety Content Knowledge Survey. A fifty question survey instrument based on recent research and questions developed by the researcher was mailed to 500 secondary school chemistry teachers who participated in the 1993 one-week Woodrow Wilson National Fellowship Foundation Chemistry Institute conducted at Princeton University, New Jersey. The data received from 303 respondents was analyzed by t tests and Analysis of Variance (ANOVA). The level of significance for the study was set at ~\\ performance on the Safety Content Knowledge Survey and secondary school chemistry teachers who have had undergraduate and/or graduate safety training and those who have not had undergraduate and/or graduate safety training. Secondary school chemistry teachers who attended school district sponsored safety inservices did not score higher on the Safety Content Knowledge Survey than teachers who did not attend school district sponsored safety inservice sessions. The type of school district (urban, suburban, or rural) had no significant correlation to the type of laboratory safety equipment found in the instructional chemistry laboratory. The certification area (chemistry or other type of certificate which may or may not include chemistry) of the secondary school teacher had no significant correlation to the type of laboratory equipment found in the instructional chemistry laboratory. Overall, this study indicated a majority of secondary school chemistry teachers were interested in attending safety workshops applicable to chemistry safety. Throughout this research project, many teachers indicated they were not adequately instructed on the collegiate level in science safety and had to rely on common sense and self-study in their future teaching careers.

 18. Rapid automated nuclear chemistry

  International Nuclear Information System (INIS)

  Meyer, R.A.

  1979-01-01

  Rapid Automated Nuclear Chemistry (RANC) can be thought of as the Z-separation of Neutron-rich Isotopes by Automated Methods. The range of RANC studies of fission and its products is large. In a sense, the studies can be categorized into various energy ranges from the highest where the fission process and particle emission are considered, to low energies where nuclear dynamics are being explored. This paper presents a table which gives examples of current research using RANC on fission and fission products. The remainder of this text is divided into three parts. The first contains a discussion of the chemical methods available for the fission product elements, the second describes the major techniques, and in the last section, examples of recent results are discussed as illustrations of the use of RANC

 19. Reaxys Medicinal Chemistry

  OpenAIRE

  2015-01-01

  Представлены руководства по работе с базой данных по медицинской химии REAXYS MEDICINAL CHEMISTRY издательства Elsevier на английском и русском языках.

 20. Nuclear chemistry progress report

  International Nuclear Information System (INIS)

  1984-09-01

  The activities of the nuclear chemistry group at Indiana University during the period September 1, 1983 to August 31, 1984, are summarized. The primary thrust of our research program has continued to be the investigation of damped collision mechanisms at near-barrier energies and of linear momentum and energy transfer in the low-to-intermediate energy regime. In addition, during the past year we have initiated studies of complex fragment emission from highly excited nuclei and have also completed measurements relevant to understanding the origin and propagation of galactic cosmic rays. Equipment development efforts have resulted in significantly improving the resolution and solid-angle acceptance of our detector systems. The experimental program has been carried out at several accelerators including the Indiana University Cyclotron Facility, the Lawrence Berkeley Laboratory SuperHILAC, the Holifield Heavy-Ion Research Facility and the National Superconducting Cyclotron Laboratory at Michigan State University. Publications and activities are listed

 1. Chemistry in Titan

  Science.gov (United States)

  Plessis, S.; Carrasco, N.; Pernot, P.

  2009-04-01

  Modelling the chemical composition of Titan's ionosphere is a very challenging issue. Latest works perform either inversion of CASSINI's INMS mass spectra (neutral[1] or ion[2]), or design coupled ion-neutral chemistry models[3]. Coupling ionic and neutral chemistry has been reported to be an essential feature of accurate modelling[3]. Electron Dissociative Recombination (EDR), where free electrons recombine with positive ions to produce neutral species, is a key component of ion-neutral coupling. There is a major difficulty in EDR modelling: for heavy ions, the distribution of neutral products is incompletely characterized by experiments. For instance, for some hydrocarbon ions only the carbon repartition is measured, leaving the hydrogen repartition and thus the exact neutral species identity unknown[4]. This precludes reliable deterministic modelling of this process and of ion-neutral coupling. We propose a novel stochastic description of the EDR chemical reactions which enables efficient representation and simulation of the partial experimental knowledge. The description of products distribution in multi-pathways reactions is based on branching ratios, which should sum to unity. The keystone of our approach is the design of a probability density function accounting for all available informations and physical constrains. This is done by Dirichlet modelling which enables one to sample random variables whose sum is constant[5]. The specifics of EDR partial uncertainty call for a hierarchiral Dirichlet representation, which generalizes our previous work[5]. We present results on the importance of ion-neutral coupling based on our stochastic model. C repartition H repartition (measured) (unknown ) → C4H2 + 3H2 + H .. -→ C4 . → C4H2 + 7H → C3H8. + CH C4H+9 + e- -→ C3 + C .. → C3H3 + CH2 + 2H2 → C2H6 + C2H2 + H .. -→ C2 + C2 . → 2C2H2 + 2H2 + H (1) References [1] J. Cui, R.V. Yelle, V. Vuitton, J.H. Waite Jr., W.T. Kasprzak

 2. Alpha spectrometry without chemistry

  International Nuclear Information System (INIS)

  Murray, A.S.; Heaton, B.

  1983-01-01

  A gridded cylindrical pulse ionization chamber is considered for the simultaneous analysis of natural alpha emitters. Solid sources of up to 0.3 g are deposited after wet grinding as a thin layer on 1.1 m 2 of aluminized plastic film, which acts as the cathode. No chemistry is involved, and thus there is little chance of nuclide fractionation. With a ''weightless'' source the resolution is about 55 keV; 110 keV has been easily achieved at 4.2 MeV with real sources. We conclude that significant information about isotope activities in the natural series is available with only a fraction of the work involved in conventional techniques. (author)

 3. Scandium Terminal Imido Chemistry.

  Science.gov (United States)

  Lu, Erli; Chu, Jiaxiang; Chen, Yaofeng

  2018-02-20

  Research into transition metal complexes bearing multiply bonded main-group ligands has developed into a thriving and fruitful field over the past half century. These complexes, featuring terminal M═E/M≡E (M = transition metal; E = main-group element) multiple bonds, exhibit unique structural properties as well as rich reactivity, which render them attractive targets for inorganic/organometallic chemists as well as indispensable tools for organic/catalytic chemists. This fact has been highlighted by their widespread applications in organic synthesis, for example, as olefin metathesis catalysts. In the ongoing renaissance of transition metal-ligand multiple-bonding chemistry, there have been reports of M═E/M≡E interactions for the majority of the metallic elements of the periodic table, even some actinide metals. In stark contrast, the largest subgroup of the periodic table, rare-earth metals (Ln = Sc, Y, and lanthanides), have been excluded from this upsurge. Indeed, the synthesis of terminal Ln═E/Ln≡E multiple-bonding species lagged behind that of the transition metal and actinide congeners for decades. Although these species had been pursued since the discovery of a rare-earth metal bridging imide in 1991, such a terminal (nonpincer/bridging hapticities) Ln═E/Ln≡E bond species was not obtained until 2010. The scarcity is mainly attributed to the energy mismatch between the frontier orbitals of the metal and the ligand atoms. This renders the putative terminal Ln═E/Ln≡E bonds extremely reactive, thus resulting in the formation of aggregates and/or reaction with the ligand/environment, quenching the multiple-bond character. In 2010, the stalemate was broken by the isolation and structural characterization of the first rare-earth metal terminal imide-a scandium terminal imide-by our group. The double-bond character of the Sc═N bond was unequivocally confirmed by single-crystal X-ray diffraction. Theoretical investigations revealed the presence

 4. Beryllium chemistry and processing

  CERN Document Server

  Walsh, Kenneth A

  2009-01-01

  This book introduces beryllium; its history, its chemical, mechanical, and physical properties including nuclear properties. The 29 chapters include the mineralogy of beryllium and the preferred global sources of ore bodies. The identification and specifics of the industrial metallurgical processes used to form oxide from the ore and then metal from the oxide are thoroughly described. The special features of beryllium chemistry are introduced, including analytical chemical practices. Beryllium compounds of industrial interest are identified and discussed. Alloying, casting, powder processing, forming, metal removal, joining and other manufacturing processes are covered. The effect of composition and process on the mechanical and physical properties of beryllium alloys assists the reader in material selection. The physical metallurgy chapter brings conformity between chemical and physical metallurgical processing of beryllium, metal, alloys, and compounds. The environmental degradation of beryllium and its all...

 5. Bibliographies on radiation chemistry

  International Nuclear Information System (INIS)

  Greenstock, C.L.; Ross, A.B.; Helman, W.P.

  1981-01-01

  This bibliography lists about 400 papers dealing solely with the production and reactivity of superoxide radical anions in irradiated aqueous and organic liquids. Only papers dealing with quantitative mechanistic, spectroscopic or kinetic data have been included. The listing was prepared by searching the RCDC bibliographic data base with SELECT keywords O 2 - or HO 2 and aqueous solution. The key words radicals (oxygen), peroxy radicals, pulse radiolysis, flash radiolysis, esr and gamma rays were also used. Additional relevant references were obtained from inspection of reviews, individual author indexes and cited references. The present bibliography excludes solid and gas phase studies, and also technical, government and in-house reports, theses, patents and some symposia proceedings. Several references prior to 1960 have been added, and the list should be reasonably comprehensive from 1965-1980. The listing is in chronological order, according to year of publication in the categories Photochemistry, Radiation Chemistry, Other, and Reviews. (author)

 6. Nuclear chemistry progress report

  International Nuclear Information System (INIS)

  Viola, V.E.; Kwiatkowski, K.

  1991-08-01

  During the past year the Nuclear Chemistry Group at Indiana University has concentrated its efforts on (1) the analysis and publication of previous experimental studies and (2) the design and construction of ISiS, a 4π detector for multifragment emission studies. No new experiments were undertaken, rather all of our experimental effort has been directed toward component tests of ISiS, with a goal of beginning measurements with this device in 1992. Research projects that have been largely completed during the last year include: (1) multiple fragment emission studies of the 0.90 and 3.6 GeV 3 He + nat Ag reaction; (2) intermediate-mass-fragment (IMF: 3 ≤ Z ≤ 15) excitation function measurements for the E/A = 20-to-100 MeV 14 N + nat Ag and 197 Au reactions, and (3) particle-particle correlation studies for the determination of space-time relationships energy collisions

 7. Organic chemistry on Titan

  Science.gov (United States)

  Chang, S.; Scattergood, T.; Aronowitz, S.; Flores, J.

  1979-01-01

  Features taken from various models of Titan's atmosphere are combined in a working composite model that provides environmental constraints within which different pathways for organic chemical synthesis are determined. Experimental results and theoretical modeling suggest that the organic chemistry of the satellite is dominated by two processes: photochemistry and energetic particle bombardment. Photochemical reactions of CH4 in the upper atmosphere can account for the presence of C2 hydrocarbons. Reactions initiated at various levels of the atmosphere by cosmic rays, Saturn 'wind', and solar wind particle bombardment of a CH4-N2 atmospheric mixture can account for the UV-visible absorbing stratospheric haze, the reddish appearance of the satellite, and some of the C2 hydrocarbons. In the lower atmosphere photochemical processes will be important if surface temperatures are sufficiently high for gaseous NH3 to exist. It is concluded that the surface of Titan may contain ancient or recent organic matter (or both) produced in the atmosphere.

 8. Modern Trends in Inorganic Chemistry

  Indian Academy of Sciences (India)

  Administrator

  The series of symposia on 'Modern Trends in Inorganic Chemistry' (MTIC), which began in 1985 at the Indian Association for Cultivation of Science, Calcutta has evolved into a forum for the Inorganic Chemistry fraternity of the country to meet every two years and discuss the current status and future projections of research in.

 9. Chemistry laboratory safety manual available

  Science.gov (United States)

  Elsbrock, R. G.

  1968-01-01

  Chemistry laboratory safety manual outlines safe practices for handling hazardous chemicals and chemistry laboratory equipment. Included are discussions of chemical hazards relating to fire, health, explosion, safety equipment and procedures for certain laboratory techniques and manipulations involving glassware, vacuum equipment, acids, bases, and volatile solvents.

 10. Remedial mathematics for quantum chemistry

  NARCIS (Netherlands)

  Koopman, L.; Brouwer, N.; Heck, A.; Buma, W.J.

  2008-01-01

  Proper mathematical skills are important for every science course and mathematics-intensive chemistry courses rely on a sound mathematical pre-knowledge. In the first-year quantum chemistry course at this university, it was noticed that many students lack basic mathematical knowledge. To tackle the

 11. A Chemistry Concept Reasoning Test

  Science.gov (United States)

  Cloonan, Carrie A.; Hutchinson, John S.

  2011-01-01

  A Chemistry Concept Reasoning Test was created and validated providing an easy-to-use tool for measuring conceptual understanding and critical scientific thinking of general chemistry models and theories. The test is designed to measure concept understanding comparable to that found in free-response questions requiring explanations over…

 12. Chemistry Teachers' Views of Creativity

  Science.gov (United States)

  Akkanat, Çigdem; Gökdere, Murat

  2015-01-01

  The purpose of this study was to determine chemistry teachers' views of creativity. In this study, phenomenology method, one of the qualitative research patterns, was used. The participants of this study were 13 chemistry teachers working in Amasya. A semi-structured interview form was used for data collection. By using NVivo 9 qualitative…

 13. HMI scientific report - chemistry 1988

  International Nuclear Information System (INIS)

  1989-01-01

  Results of the R and D activities are reported, dealing with the following subjects: Interface processes and energy conversion, high-energy photochemistry and radiation chemistry as well as trace elements chemistry. A list of publications and lectures is added and gives a view on results obtained in research and development. (EF) [de

 14. Bioorthogonal chemistry in bioluminescence imaging.

  Science.gov (United States)

  Godinat, Aurélien; Bazhin, Arkadiy A; Goun, Elena A

  2018-05-18

  Bioorthogonal chemistry has developed significant over the past few decades, to the particular benefit of molecular imaging. Bioluminescence imaging (BLI) along with other imaging modalities have significantly benefitted from this chemistry. Here, we review bioorthogonal reactions that have been used to signific antly broaden the application range of BLI. Copyright © 2018. Published by Elsevier Ltd.

 15. Introducing Relativity into Quantum Chemistry

  Science.gov (United States)

  Li, Wai-Kee; Blinder, S. M.

  2011-01-01

  It is not often realized by chemists that the special theory of relativity is behind several aspects of quantum chemistry. The Schrdinger equation itself is based on relations between space-time and energy-momentum four vectors. Electron spin is, of course, the most obvious manifestation of relativity. The chemistry of some heavy elements is…

 16. Modelling electric discharge chemistry

  International Nuclear Information System (INIS)

  McFarlane, J.; Wren, J.C.

  1991-07-01

  The chemistry occurring in a electric discharge was modelled to predict how it would be influenced by discharge conditions. The discharge was characterized by a calculated Boltzmann electron-energy distribution, from which rate constants for electron-molecule processes in air were determined. These rate constants were used in a chemical kinetics calculation that also included reactions between neutral molecules, ions, free radicals and electronically excited species. The model describes how the discharge chemistry was influenced by humidity, electric field, electron number density, and concentrations of key reagents identified in the study. The use of an electric discharge to destroy airborne contaminant molecules was appraised, the targeted contaminants being CF 2 Cl 2 , HCN, and SO 2 . The modelling results indicate that an electric discharge should be able to remove HCN and CF 2 Cl 2 effectively, especially if the discharge conditions have been optimized. Effective destruction is achieved with a moderate electric field (over 1 x 10 -15 V.cm 2 ), a substantial electron number density (over 1 x 10 12 cm -3 ), and the presence of H 2 0 in the process air. The residence time in the discharge was also shown to be important in contaminant destruction. An attempt was made to explain the results of the electric discharge abatement of SO 2 , a component of a simulated flue-gas mixture. Results from the model indicate that the discharge parameters that increase the concentration of hydroxyl radical also increase the rate of decomposition of SO 2 . An objective of the study was to explain the apparent enhancement of SO 2 destruction by the presence of a small amount of NO 2 . It was thought that a likely explanation would be the stabilization of HOSO 2 , an important intermediate in the oxidation of SO 2 by NO 2 . (49 figs., 14 tabs., 75 refs.)

 17. Handbook of relativistic quantum chemistry

  International Nuclear Information System (INIS)

  Liu, Wenjian

  2017-01-01

  This handbook focuses on the foundations of relativistic quantum mechanics and addresses a number of fundamental issues never covered before in a book. For instance: How can many-body theory be combined with quantum electrodynamics? How can quantum electrodynamics be interfaced with relativistic quantum chemistry? What is the most appropriate relativistic many-electron Hamiltonian? How can we achieve relativistic explicit correlation? How can we formulate relativistic properties? - just to name a few. Since relativistic quantum chemistry is an integral component of computational chemistry, this handbook also supplements the ''Handbook of Computational Chemistry''. Generally speaking, it aims to establish the 'big picture' of relativistic molecular quantum mechanics as the union of quantum electrodynamics and relativistic quantum chemistry. Accordingly, it provides an accessible introduction for readers new to the field, presents advanced methodologies for experts, and discusses possible future perspectives, helping readers understand when/how to apply/develop the methodologies.

 18. Radiation chemistry; principles and applications

  International Nuclear Information System (INIS)

  Aziz, F.; Rodgers, M.A.J.

  1994-01-01

  The book attempts to present those fields of radiation chemistry which depend on the principles of radiation chemistry. The first four chapters are some prelude about radiation chemistry principles with respect to how ionizing radiation interacts with matter, and primary results from these interactions and, which kinetic laws are followed by these primary interactions and which equipment for qualitative studies is necessary. Following chapters included principles fields of radiation chemistry. The last six chapters discussed of principle of chemistry from physical and chemical point of view. In this connection the fundamentals of radiation on biological system is emphasised. On one hand, the importance of it for hygiene and safety as neoplasms therapy is discussed. on the other hand, its industrial importance is presented

 19. Comet Halley and interstellar chemistry

  International Nuclear Information System (INIS)

  Snyder, L.E.

  1989-01-01

  How complex is the chemistry of the interstellar medium? How far does it evolve and how has it interacted with the chemistry of the solar system? Are the galactic chemical processes destroyed, preserved, or even enhanced in comets? Are biogenic molecules formed in space and have the formation mechanisms interacted in any way with prebiotic organic chemical processes on the early earth? Radio molecular studies of comets are important for probing deep into the coma and nuclear region and thus may help answer these questions. Comets are believed to be pristine samples of the debris left from the formation of the solar system and may have been the carrier between interstellar and terrestrial prebiotic chemistries. Recent observations of Comet Halley and subsequent comets have given the author an excellent opportunity to study the relationship between interstellar molecular chemistry and cometary chemistry

 20. Handbook of relativistic quantum chemistry

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Liu, Wenjian (ed.) [Peking Univ., Beijing (China). Center for Computational Science and Engineering

  2017-03-01

  This handbook focuses on the foundations of relativistic quantum mechanics and addresses a number of fundamental issues never covered before in a book. For instance: How can many-body theory be combined with quantum electrodynamics? How can quantum electrodynamics be interfaced with relativistic quantum chemistry? What is the most appropriate relativistic many-electron Hamiltonian? How can we achieve relativistic explicit correlation? How can we formulate relativistic properties? - just to name a few. Since relativistic quantum chemistry is an integral component of computational chemistry, this handbook also supplements the ''Handbook of Computational Chemistry''. Generally speaking, it aims to establish the 'big picture' of relativistic molecular quantum mechanics as the union of quantum electrodynamics and relativistic quantum chemistry. Accordingly, it provides an accessible introduction for readers new to the field, presents advanced methodologies for experts, and discusses possible future perspectives, helping readers understand when/how to apply/develop the methodologies.

 1. Proceedings of the 17. Annual Meeting of the Brazilian Chemistry Society; 7. National Symposium on Inorganic Chemistry. Abstracts

  International Nuclear Information System (INIS)

  1994-01-01

  These 17. Annual Meeting of the Brazilian Chemistry Society and 7. National Symposium on Inorganic Chemistry present several subjects of different interests for the participants, including sections about inorganic chemistry; organic chemistry; environmental chemistry; technological chemistry; electrochemistry; physical chemistry; photochemistry; chemical education; natural products; analytical chemistry and biological chemistry. (C.G.C.)

 2. More Chemistry with Light! More Light in Chemistry!

  Science.gov (United States)

  Bach, Thorsten

  2015-09-21

  "…︁ Why is chemistry overlooked when talking about light? Is the photon a physical particle per se? Are all important light-induced processes biological? Maybe the role of light for chemistry and the role of chemistry for light may be far less important than a few eccentric scientists would like to believe. From the perspective of a synthetically oriented photochemist, however, the facts are different …︁" Read more in the Editorial by Thorsten Bach. © 2015 WILEY-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim.

 3. Radiochemistry in chemistry and chemistry related undergraduate programmes in Argentina

  International Nuclear Information System (INIS)

  Fornaciari Iljadica, M.C.; Furnari, J.C.; Cohen, I.M.

  2006-01-01

  The evolution of education in Argentina at the university level is described. The detailed search of the educational offer shows that less than half of the universities (35 out of 92) include chemistry and chemistry related undergraduate programmes in their curriculum. The revision of the position of radiochemistry in these programmes reveals that only seven courses on radiochemistry are currently offered. Radiochemistry is included only in few programmes in chemistry and biochemistry. With respect to the programmes in chemical engineering the situation is worse. This offer is strongly concentrated in Buenos Aires and its surroundings. (author)

 4. In-Package Chemistry Abstraction

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  P.S. Domski

  2003-07-21

  The work associated with the development of this model report was performed in accordance with the requirements established in ''Technical Work Plan for Waste Form Degradation Modeling, Testing, and Analyses in Support of SR and LA'' (BSC 2002a). The in-package chemistry model and in-package chemistry model abstraction are developed to predict the bulk chemistry inside of a failed waste package and to provide simplified expressions of that chemistry. The purpose of this work is to provide the abstraction model to the Performance Assessment Project and the Waste Form Department for development of geochemical models of the waste package interior. The scope of this model report is to describe the development and validation of the in-package chemistry model and in-package chemistry model abstraction. The in-package chemistry model will consider chemical interactions of water with the waste package materials and the waste form for commercial spent nuclear fuel (CSNF) and codisposed high-level waste glass (HLWG) and N Reactor spent fuel (CDNR). The in-package chemistry model includes two sub-models, the first a water vapor condensation (WVC) model, where water enters a waste package as vapor and forms a film on the waste package components with subsequent film reactions with the waste package materials and waste form--this is a no-flow model, the reacted fluids do not exit the waste package via advection. The second sub-model of the in-package chemistry model is the seepage dripping model (SDM), where water, water that may have seeped into the repository from the surrounding rock, enters a failed waste package and reacts with the waste package components and waste form, and then exits the waste package with no accumulation of reacted water in the waste package. Both of the submodels of the in-package chemistry model are film models in contrast to past in-package chemistry models where all of the waste package pore space was filled with water. The

 5. In-Package Chemistry Abstraction

  International Nuclear Information System (INIS)

  P.S. Domski

  2003-01-01

  The work associated with the development of this model report was performed in accordance with the requirements established in ''Technical Work Plan for Waste Form Degradation Modeling, Testing, and Analyses in Support of SR and LA'' (BSC 2002a). The in-package chemistry model and in-package chemistry model abstraction are developed to predict the bulk chemistry inside of a failed waste package and to provide simplified expressions of that chemistry. The purpose of this work is to provide the abstraction model to the Performance Assessment Project and the Waste Form Department for development of geochemical models of the waste package interior. The scope of this model report is to describe the development and validation of the in-package chemistry model and in-package chemistry model abstraction. The in-package chemistry model will consider chemical interactions of water with the waste package materials and the waste form for commercial spent nuclear fuel (CSNF) and codisposed high-level waste glass (HLWG) and N Reactor spent fuel (CDNR). The in-package chemistry model includes two sub-models, the first a water vapor condensation (WVC) model, where water enters a waste package as vapor and forms a film on the waste package components with subsequent film reactions with the waste package materials and waste form--this is a no-flow model, the reacted fluids do not exit the waste package via advection. The second sub-model of the in-package chemistry model is the seepage dripping model (SDM), where water, water that may have seeped into the repository from the surrounding rock, enters a failed waste package and reacts with the waste package components and waste form, and then exits the waste package with no accumulation of reacted water in the waste package. Both of the submodels of the in-package chemistry model are film models in contrast to past in-package chemistry models where all of the waste package pore space was filled with water. The current in

 6. Atom-at-a-time chemistry

  International Nuclear Information System (INIS)

  Nagame, Yuichiro

  2009-01-01

  Several techniques of the analytical chemistry in 'Atom-at-a-time chemistry' for transactinide elements have been developed. In this report a representative example in these techniques is introduced with the results. The contents are the single-atom chemistry, the chemical experiments on transactinide elements, liquid phase chemistry (the ion exchange behavior of Rutherfordium), gas phase chemistry (the chemistry of atomic No.112 element), and future development. (M.H.)

 7. PWR secondary water chemistry study

  International Nuclear Information System (INIS)

  Pearl, W.L.; Sawochka, S.G.

  1977-02-01

  Several types of corrosion damage are currently chronic problems in PWR recirculating steam generators. One probable cause of damage is a local high concentration of an aggressive chemical even though only trace levels are present in feedwater. A wide variety of trace chemicals can find their way into feedwater, depending on the sources of condenser cooling water and the specific feedwater treatment. In February 1975, Nuclear Water and Waste Technology Corporation (NWT), was contracted to characterize secondary system water chemistry at five operating PWRs. Plants were selected to allow effects of cooling water chemistry and operating history on steam generator corrosion to be evaluated. Calvert Cliffs 1, Prairie Island 1 and 2, Surry 2, and Turkey Point 4 were monitored during the program. Results to date in the following areas are summarized: (1) plant chemistry variations during normal operation, transients, and shutdowns; (2) effects of condenser leakage on steam generator chemistry; (3) corrosion product transport during all phases of operation; (4) analytical prediction of chemistry in local areas from bulk water chemistry measurements; and (5) correlation of corrosion damage to chemistry variation

 8. Alcohol combustion chemistry

  KAUST Repository

  Sarathy, Mani

  2014-10-01

  Alternative transportation fuels, preferably from renewable sources, include alcohols with up to five or even more carbon atoms. They are considered promising because they can be derived from biological matter via established and new processes. In addition, many of their physical-chemical properties are compatible with the requirements of modern engines, which make them attractive either as replacements for fossil fuels or as fuel additives. Indeed, alcohol fuels have been used since the early years of automobile production, particularly in Brazil, where ethanol has a long history of use as an automobile fuel. Recently, increasing attention has been paid to the use of non-petroleum-based fuels made from biological sources, including alcohols (predominantly ethanol), as important liquid biofuels. Today, the ethanol fuel that is offered in the market is mainly made from sugar cane or corn. Its production as a first-generation biofuel, especially in North America, has been associated with publicly discussed drawbacks, such as reduction in the food supply, need for fertilization, extensive water usage, and other ecological concerns. More environmentally friendly processes are being considered to produce alcohols from inedible plants or plant parts on wasteland. While biofuel production and its use (especially ethanol and biodiesel) in internal combustion engines have been the focus of several recent reviews, a dedicated overview and summary of research on alcohol combustion chemistry is still lacking. Besides ethanol, many linear and branched members of the alcohol family, from methanol to hexanols, have been studied, with a particular emphasis on butanols. These fuels and their combustion properties, including their ignition, flame propagation, and extinction characteristics, their pyrolysis and oxidation reactions, and their potential to produce pollutant emissions have been intensively investigated in dedicated experiments on the laboratory and the engine scale

 9. Reactor water chemistry control

  International Nuclear Information System (INIS)

  Kundu, A.K.

  2010-01-01

  Tarapur Atomic Power Station - 1 and 2 (TAPS) is a twin unit Boiling Water Reactors (BWRs) built in 1960's and operating presently at 160MWe. TAPS -1 and 2 are one of the vintage reactors operating in the world and belongs to earlier generation of BWRs has completed 40 years of successful, commercial and safe operation. In 1980s, both the reactors were de-rated from 660MWth to 530MWth due to leaks in the Secondary Steam Generators (SSGs). In BWR the feed water acts as the primary coolant which dissipates the fission heat and thermalises the fast neutrons generated in the core due to nuclear fission reaction and under goes boiling in the Reactor Pressure Vessel (RPV) to produce steam. Under the high reactor temperature and pressure, RPV and the primary system materials are highly susceptible to corrosion. In order to avoid local concentration of the chemicals in the RPV of BWR, chemical additives are not recommended for corrosion prevention of the system materials. So to prevent corrosion of the RPV and the primary system materials, corrosion resistant materials like stainless steel (of grade SS304, SS304L and SS316LN) is used as the structural material for most of the primary system components. In case of feed water system, main pipe lines are of carbon steel and the heater shell materials are of carbon steel lined with SS whereas the feed water heater tubes are of SS-304. In addition to the choice of materials, another equally important factor for corrosion prevention and corrosion mitigation of the system materials is maintaining highly pure water quality and strict water chemistry regime for both the feed water and the primary coolant, during operation and shutdown of the reactor. This also helps in controlled migration of corrosion product to and from the reactor core and to reduce radiation field build up across the primary system materials. Experience in this field over four decades added to the incorporation of modern techniques in detection of low

 10. Incorporation of Medicinal Chemistry into the Organic Chemistry Curriculum

  Science.gov (United States)

  Forbes, David C.

  2004-01-01

  Application of concepts presented in organic chemistry lecture using a virtual project involving the sythesis of medicinally important compounds is emphasized. The importance of reinforcing the concepts from lecture in lab, thus providing a powerful instructional means is discussed.

 11. The radiation chemistry of macromolecules

  CERN Document Server

  1973-01-01

  The Radiation Chemistry of Macromolecules, Volume II is a collection of papers that discusses radiation chemistry of specific systems. Part 1 deals with radiation chemistry of substituted vinyl polymers, particularly polypropylene (PP) as its structure is intermediate between polyethylene and polyisobutylene. This part also discusses polypropylene oxide (PPOx) for it can be prepared in the atactic, isotactic, and optically active forms. One paper focuses on the fundamental chemical processes and the changes in physical properties that give rise to many different applications of polystyrene. An

 12. Quality of dry chemistry testing.

  Science.gov (United States)

  Nakamura, H; Tatsumi, N

  1999-01-01

  Since the development of the qualitative test paper for urine in 1950s, several kinds of dry-state-reagents and their automated analyzers have been developed. "Dry chemistry" has become to be called since the report on the development of quantitative test paper for serum bilirubin with reflectometer in the end of 1960s and dry chemistry has been world widely known since the presentation on the development of multilayer film reagent for serum biochemical analytes by Eastman Kodak Co at the 10th IFCC Meeting in the end of 1970s. We have reported test menu, results in external quality assessment, merits and demerits, and the future possibilities of dry chemistry.

 13. Smart Cities Will Need Chemistry

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Alexandru WOINAROSCHY

  2016-06-01

  Full Text Available A smart city is a sustainable and efficient urban centre that provides a high quality of life to its inhabitants through optimal management of its resources. Chemical industry has a key role to play in the sustainable evolution of the smart cities. Additionally, chemistry is at the heart of all modern industries, including electronics, information technology, biotechnology and nano-technology. Chemistry can make the smart cities project more sustainable, more energy efficient and more cost effective. There are six broad critical elements of any smart city: water management systems; infrastructure; transportation; energy; waste management and raw materials consumption. In all these elements chemistry and chemical engineering are deeply involved.

 14. Advances in electron transfer chemistry

  CERN Document Server

  Mariano, Patrick S

  1993-01-01

  Advances in Electron Transfer Chemistry, Volume 3 presents studies that discuss findings in the various aspects of electron chemistry. The book is comprised of four chapters; each chapter reviews a work that tackles an issue in electron transfer chemistry. Chapter 1 discusses the photoinduced electron transfer in flexible biaryl donor-acceptor molecules. Chapter 2 tackles light-induced electron transfer in inorganic systems in homogeneous and heterogeneous phases. The book also covers internal geometry relaxation effects on electron transfer rates of amino-centered systems. The sequential elec

 15. Activation analysis in water chemistry

  International Nuclear Information System (INIS)

  Szabo, A.; Toth, A.

  1978-01-01

  The potential applications of activation analysis in water chemistry are discussed. The principle, unit operations, the radiation sources and measuring instruments of activation analysis are described. The sensitivity of activation analysis is given in tabulated form for some elements of major importance in water chemistry and the elements readily accessible to determination by measurement of the spontaneous gamma radiation are listed. A few papers selected from the recent international professional literature are finally reviewed, in which the authors report on the results obtained by activation analysis applied to water chemistry. (author)

 16. Catalysis and sustainable (green) chemistry

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Centi, Gabriele; Perathoner, Siglinda [Dipartimento di Chimica Industriale ed Ingegneria dei Materiali, University of Messina, Salita Sperone 31, 98166 Messina (Italy)

  2003-01-15

  Catalysis is a key technology to achieve the objectives of sustainable (green) chemistry. After introducing the concepts of sustainable (green) chemistry and a brief assessment of new sustainable chemical technologies, the relationship between catalysis and sustainable (green) chemistry is discussed and illustrated via an analysis of some selected and relevant examples. Emphasis is also given to the concept of catalytic technologies for scaling-down chemical processes, in order to develop sustainable production processes which reduce the impact on the environment to an acceptable level that allows self-depuration processes of the living environment.

 17. PWR secondary water chemistry guidelines

  International Nuclear Information System (INIS)

  Bell, M.J.; Blomgren, J.C.; Fackelmann, J.M.

  1982-10-01

  Steam generators in pressurized water reactor (PWR) nuclear power plants have experienced tubing degradation by a variety of corrosion-related mechanisms which depend directly on secondary water chemistry. As a result of this experience, the Steam Generator Owners Group and EPRI have sponsored a major program to provide solutions to PWR steam generator problems. This report, PWR Secondary Water Chemistry Guidelines, in addition to presenting justification for water chemistry control parameters, discusses available analytical methods, data management and surveillance, and the management philosophy required to successfully implement the guidelines

 18. Mars aqueous chemistry experiment

  Science.gov (United States)

  Clark, Benton C.; Mason, Larry W.

  1994-06-01

  Mars Aqueous Chemistry Experiment (MACE) is designed to conduct a variety of measurements on regolith samples, encompassing mineral phase analyses, chemical interactions with H2O, and physical properties determinations. From these data, much can be learned or inferred regarding the past weathering environment, the contemporaneous soil micro-environments, and the general chemical and physical state of the Martian regolith. By analyzing both soil and duricrust samples, the nature of the latter may become more apparent. Sites may be characterized for comparative purposes and criteria could be set for selection of high priority materials on future sample return missions. The second year of the MACE project has shown significant progress in two major areas. MACE Instrument concept definition is a baseline design that has been generated for the complete MACE instrument, including definition of analysis modes, mass estimates and thermal model. The design includes multiple reagent reservoirs, 10 discrete analysis cells, sample manipulation capability, and thermal control. The MACE Measurement subsystems development progress is reported regarding measurement capabilities for aqueous ion sensing, evolved gas sensing, solution conductivity measurement, reagent addition (titration) capabilities, and optical sensing of suspended particles.

 19. Mars aqueous chemistry experiment

  Science.gov (United States)

  Clark, Benton C.; Mason, Larry W.

  1994-01-01

  Mars Aqueous Chemistry Experiment (MACE) is designed to conduct a variety of measurements on regolith samples, encompassing mineral phase analyses, chemical interactions with H2O, and physical properties determinations. From these data, much can be learned or inferred regarding the past weathering environment, the contemporaneous soil micro-environments, and the general chemical and physical state of the Martian regolith. By analyzing both soil and duricrust samples, the nature of the latter may become more apparent. Sites may be characterized for comparative purposes and criteria could be set for selection of high priority materials on future sample return missions. The second year of the MACE project has shown significant progress in two major areas. MACE Instrument concept definition is a baseline design that has been generated for the complete MACE instrument, including definition of analysis modes, mass estimates and thermal model. The design includes multiple reagent reservoirs, 10 discrete analysis cells, sample manipulation capability, and thermal control. The MACE Measurement subsystems development progress is reported regarding measurement capabilities for aqueous ion sensing, evolved gas sensing, solution conductivity measurement, reagent addition (titration) capabilities, and optical sensing of suspended particles.

 20. Supramolecular chemistry of adamantyldiazirines

  International Nuclear Information System (INIS)

  Bobek, M.M.

  2000-10-01

  This work combines several aspects of organic chemistry and comprises synthetic, spectroscopic and theoretical considerations. An improvement in the synthesis of adamantane-2,4-dione is reported. Several adamantyldiazirines and their inclusion complexes with α- and β-cyclodextrin were prepared and thoroughly studied. The first single crystal X-ray structures of dialkyldiazirines could be obtained together with the first single crystal X-ray structure analysis of an encapsulated carbene precursor. Also the first single crystal X-ray structure of a bisdiazirine is reported. The complexes were analyzed in solution by 2D NMR spectroscopy and chiroptical techniques. The correlation of two different spectroscopic methods allowed to check the validity of rules established for the prediction of the conformation of cyclodextrin complexes. It could be shown, that these rules must not be applied to n-π* transitions of diazirines. The reactions of 5-substituted adamantylidenes were studied in solution and in the gas phase. Together with quantum mechanical calculations, the origin of the diastereoselectivity of allegedly sterically unbiased carbenes was elucidated. The scope and limitations of the photochemistry of the substituted diazirines in the confined space of cyclodextrin complexes is discussed. It could be shown, that the selectivity of the reactive intermediates is largely controlled by packing motives of the complex. The photochemical reaction of 2,6-diaziadamantane yielded an oligoazine-pseudopolyrotaxane. To the author's knowledge this is the first example of a photo polymerization involving carbenes in a constrained system. (author)

 1. Atmospheric and aerosol chemistry

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  McNeill, V. Faye [Columbia Univ., New York, NY (United States). Dept. of Chemical Engineering; Ariya, Parisa A. (ed.) [McGill Univ. Montreal, QC (Canada). Dept. of Chemistry; McGill Univ. Montreal, QC (Canada). Dept. of Atmospheric and Oceanic Sciences

  2014-09-01

  This series presents critical reviews of the present position and future trends in modern chemical research. Short and concise reports on chemistry, each written by the world renowned experts. Still valid and useful after 5 or 10 years. More information as well as the electronic version of the whole content available at: springerlink.com. Christian George, Barbara D'Anna, Hartmut Herrmann, Christian Weller, Veronica Vaida, D. J. Donaldson, Thorsten Bartels-Rausch, Markus Ammann Emerging Areas in Atmospheric Photochemistry. Lisa Whalley, Daniel Stone, Dwayne Heard New Insights into the Tropospheric Oxidation of Isoprene: Combining Field Measurements, Laboratory Studies, Chemical Modelling and Quantum Theory. Neil M. Donahue, Allen L. Robinson, Erica R. Trump, Ilona Riipinen, Jesse H. Kroll Volatility and Aging of Atmospheric Organic Aerosol. P. A. Ariya, G. Kos, R. Mortazavi, E. D. Hudson, V. Kanthasamy, N. Eltouny, J. Sun, C. Wilde Bio-Organic Materials in the Atmosphere and Snow: Measurement and Characterization V. Faye McNeill, Neha Sareen, Allison N. Schwier Surface-Active Organics in Atmospheric Aerosols.

 2. Prebiotic chemistry - Lecture 2

  International Nuclear Information System (INIS)

  Ponnamperuma, C.

  1992-01-01

  The nucleic acids and proteins are at the basis of all life. The energy source on the primitive earth acting on the earth's early atmosphere are believed to have produced all the molecules necessary for life. Laboratory experiments over the last four decades have clearly established the prebiotic synthesis of these components, amino acids, purines, pyrimidines, carbohydrates. The mechanisms of polymerization have also been outlined. We thus have a sequence from atoms to small molecules to the large molecules which are necessary for the emergence of life. The analysis of meteorites has given us fresh evidence that these reactions which we have presumed to have taken place on the primitive earth may have also occurred in the early solar system. The analysis of carbonaceous chondrites has given us unmistakable evidence for the presence of these molecules in outer space. Recent observational and theoretical studies have also pointed out that comets may be the location for prebiotic reactions and may also have contributed to organic matter on the primitive earth. The radio astronomers studying interstellar media have also provided us with ample evidence that there are a large number of organic molecules in interstellar space. Organic chemistry appears to be commonplace in the universe. (author)

 3. Computational chemistry research

  Science.gov (United States)

  Levin, Eugene

  1987-01-01

  Task 41 is composed of two parts: (1) analysis and design studies related to the Numerical Aerodynamic Simulation (NAS) Extended Operating Configuration (EOC) and (2) computational chemistry. During the first half of 1987, Dr. Levin served as a member of an advanced system planning team to establish the requirements, goals, and principal technical characteristics of the NAS EOC. A paper entitled 'Scaling of Data Communications for an Advanced Supercomputer Network' is included. The high temperature transport properties (such as viscosity, thermal conductivity, etc.) of the major constituents of air (oxygen and nitrogen) were correctly determined. The results of prior ab initio computer solutions of the Schroedinger equation were combined with the best available experimental data to obtain complete interaction potentials for both neutral and ion-atom collision partners. These potentials were then used in a computer program to evaluate the collision cross-sections from which the transport properties could be determined. A paper entitled 'High Temperature Transport Properties of Air' is included.

 4. Nuclear chemistry progress report

  International Nuclear Information System (INIS)

  1983-09-01

  The activities of the nuclear chemistry program at Indiana University during the period September 1, 1982 to August 31, 1983 are reviewed. As in the past, these investigations have focused on understanding the properties of nucleus-nucleus collisions at low-to-intermediate energies. During the past year new programs have been initiated at the National Superconducting Cyclotron Laboratory at Michigan State University and the Hollifield Heavy-Ion Research Facility at Oak Ridge. With the unique beams provided by these accelerators we have extended our previous studies of energy dissipation phenomena into new energy regimes. The MSU measurements, performed with E/A = 15 to 30 MeV 14 N beams, combined with recent results we have obtained at IUCF, have indicated the existence of a saturation in the average amount of linear momentum that can be transferred in nucleus-nucleus collisions. This saturation value is about 140 (MeV/C)/A and occurs at beam energies in the E/A approx. 30 to 50 MeV range for 3 He- to 20 Ne-projectiles. At HHIRF, studies of the 56 Fe + 56 Fe reaction at E/A = 14.6 MeV have provided additional evidence for structure in the energy spectra of projectile-like fragments formed in symmetric collisions. Studies of near-barrier 56 Fe-induced reactions have continued at the Lawrence Berkeley Laboratory SuperHILAC

 5. Atmospheric and aerosol chemistry

  International Nuclear Information System (INIS)

  McNeill, V. Faye; Ariya, Parisa A.; McGill Univ. Montreal, QC

  2014-01-01

  This series presents critical reviews of the present position and future trends in modern chemical research. Short and concise reports on chemistry, each written by the world renowned experts. Still valid and useful after 5 or 10 years. More information as well as the electronic version of the whole content available at: springerlink.com. Christian George, Barbara D'Anna, Hartmut Herrmann, Christian Weller, Veronica Vaida, D. J. Donaldson, Thorsten Bartels-Rausch, Markus Ammann Emerging Areas in Atmospheric Photochemistry. Lisa Whalley, Daniel Stone, Dwayne Heard New Insights into the Tropospheric Oxidation of Isoprene: Combining Field Measurements, Laboratory Studies, Chemical Modelling and Quantum Theory. Neil M. Donahue, Allen L. Robinson, Erica R. Trump, Ilona Riipinen, Jesse H. Kroll Volatility and Aging of Atmospheric Organic Aerosol. P. A. Ariya, G. Kos, R. Mortazavi, E. D. Hudson, V. Kanthasamy, N. Eltouny, J. Sun, C. Wilde Bio-Organic Materials in the Atmosphere and Snow: Measurement and Characterization V. Faye McNeill, Neha Sareen, Allison N. Schwier Surface-Active Organics in Atmospheric Aerosols.

 6. Chemistry with synchrotron radiation

  International Nuclear Information System (INIS)

  Preses, J.; Grover, J.R.; White, M.G.; Kvick, A.

  1990-01-01

  An accidental by-product of high-energy physics, synchrotron radiation, has emerged as one of the most powerful tools for the understanding of chemical reactions. Advances made by using synchrotron radiation in physical chemistry are reviewed herein. Descriptions of experiments exploiting the many ways that synchrotron radiation can be manipulated are presented. These manipulations include intensification of the radiation and compression or shifting of its spectral structure. Combinations of the use of synchrotron radiation, which provides access to very short wavelengths and is, at the same time, continuously and easily tunable, with laser radiation, which offers much higher resolution and much more intense radiation per pulse, but is difficult to tune in the ultraviolet region of the spectra, gives the chemist a way to map a molecule's potential energy curve, to note the lengths and strengths of chemical bonds, and to predict and explain novel reactions of more complex molecules. The use of diffraction of x-rays to study the spacing of atoms in crystals is discussed. Various applications of synchrotron radiation to studies of the fluorescence of hydrocarbons and to the chiral dichroism studies of other natural products like DNA and RNA are described. Methods for enhancing synchrotron light sources by insertion devices, such as wigglers and undulators, that increase the available photo flux and construction of new sources of synchrotron radiation are mentioned

 7. Highlights of nuclear chemistry 1995

  International Nuclear Information System (INIS)

  1996-07-01

  In this report 9 topics of the work of the Nuclear Chemistry Group in 1995 are highlighted. A list of publications and an overview of the international cooperation is given. (orig.). 19 refs., 19 figs., 2 tabs., 2 app

 8. Highlights of nuclear chemistry 1995

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  1996-07-01

  In this report 9 topics of the work of the Nuclear Chemistry Group in 1995 are highlighted. A list of publications and an overview of the international cooperation is given. (orig.). 19 refs., 19 figs., 2 tabs., 2 app.

 9. Polish contribution to radiation chemistry

  International Nuclear Information System (INIS)

  Kroh, J.

  1989-01-01

  This article outlines the history of radiation chemistry research in Poland from 1899 to the present day, with particular reference to radiolysis studies of aqueous solutions of radioactive compounds. (UK)

 10. and Second-Year Chemistry

  African Journals Online (AJOL)

  NICO

  Despite the use of educational interventions in chemistry courses it is, however, fair to say that relatively little quantitative research has been .... where English is the medium of instruction32,33, but for South ... for socioeconomic disadvantage.

 11. Plants and Medicinal Chemistry--2

  Science.gov (United States)

  Bailey, D.

  1977-01-01

  Second of a two part article on the influence of plants on medicinal chemistry. This part considers how drugs work, the attempts to develop anaesthetics safer than cocaine, and useful poisons. (Author/SL)

 12. Organometallic Chemistry. Final Progress Report

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Wolczanski, Peter [Cornell Univ., Ithaca, NY (United States)

  2003-07-14

  The Gordon Research Conference (GRC) on Organometallic Chemistry was held at Salve Regina, Newport, Rhode Island, 7/21-26/02. Emphasis was placed on current unpublished research and discussion of the future target areas in this field.

 13. Supramolecular chemistry and crystal engineering*

  Indian Academy of Sciences (India)

  Administrator

  two important prototypes – the large unit cell of elusive saccharin hydrate, .... tures that are able to guide the rational design of .... methanolyated complex could be regenerated to the ..... turn all of chemistry on its ear, since one of chemis-.

 14. Phosphorus chemistry in everyday living

  National Research Council Canada - National Science Library

  Toy, Arthur D. F

  1976-01-01

  The author has drawn on his 35 years of experience as a research scientist in phosphorus chemistry to produce a book that is not only readable to the non-chemist but sophisticated enough to interest...

 15. Organometallic chemistry of metal surfaces

  International Nuclear Information System (INIS)

  Muetterties, E.L.

  1981-06-01

  The organometallic chemistry of metal surfaces is defined as a function of surface crystallography and of surface composition for a set of cyclic hydrocarbons that include benzene, toluene, cyclohexadienes, cyclohexene, cyclohexane, cyclooctatetraene, cyclooctadienes, cyclooctadiene, cycloheptatriene and cyclobutane. 12 figures

 16. Promoting sustainability through green chemistry

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Kirchhoff, Mary M. [American Chemical Society, 1155 Sixteenth Street, NW, Washington, DC 20036 (United States)

  2005-06-15

  Green chemistry is an important tool in achieving sustainability. The implementation of green chemistry, the design of chemical products and processes that reduce or eliminate the use and generation of hazardous substances, is essential if the expanding global population is to enjoy an increased standard of living without having a negative impact on the health of the planet. Cleaner technologies will allow the chemical enterprise to provide society with the goods and services on which it depends in an environmentally responsible manner. Green chemistry provides solutions to such global challenges as climate change, sustainable agriculture, energy, toxics in the environment, and the depletion of natural resources. A collaborative effort by industry, academia, and government is needed to promote the adoption of the green chemistry technologies necessary to achieve a sustainable society.

 17. NWCA 2011 Soil Chemistry - Data

  Data.gov (United States)

  U.S. Environmental Protection Agency — NWCA 2011 Soil Chemistry Data. This dataset is associated with the following publication: Nahlik, A., and M.S. Fennessy. Carbon storage in US wetlands. Nature...

 18. What Chemistry To Teach Engineers?

  Science.gov (United States)

  Hawkes, Stephen J.

  2000-01-01

  Examines possible general chemistry topics that would be most relevant and practical for engineering majors. Consults the Accreditation Board for Engineering and Technology (ABET), engineering textbooks, texts from other required subjects, and practicing engineers for recommendations. (Contains 24 references.) (WRM)

 19. Optimum coolant chemistry in BWRs

  International Nuclear Information System (INIS)

  Lin, C.C.; Cowan, R.L.; Kiss, E.

  2004-01-01

  LWR water chemistry parameters are directly or indirectly related to the plant's operational performance and for a significant amount of Operation and Maintenance (O and M) costs. Obvious impacts are the operational costs associated with water treatment, monitoring and associated radwaste generation. Less obvious is the important role water chemistry plays in the magnitude of drywell shutdown dose rates, fuel corrosion performance and, (probably most importantly) materials degradation such as from stress corrosion cracking of piping and Reactor Pressure Vessel (RPV) internal components. To improve the operational excellence of the BWR and to minimize the impact of water chemistry on O and M costs. General Electric has developed the concept of Optimum Water Chemistry (OWC). The 'best practices' and latest technology findings from the U.S., Asia and Europe are integrated into the suggested OWC Specification. This concept, together with cost effective ways to meet the requirement, are discussed. (author)

 20. Combining supramolecular chemistry with biology

  NARCIS (Netherlands)

  Uhlenheuer, D.A.; Petkau - Milroy, K.; Brunsveld, L.

  2010-01-01

  Supramolecular chemistry has primarily found its inspiration in biological molecules, such as proteins and lipids, and their interactions. Currently the supramolecular assembly of designed compounds can be controlled to great extent. This provides the opportunity to combine these synthetic

 1. Chemistry in South Africa - yesterday, today and tomorrow

  International Nuclear Information System (INIS)

  1987-01-01

  The jubilee convention of the South African Chemical Institute covered the development of chemistry in South Africa. Specialists in the field of chemistry covered topics with reference to organic chemistry, extraction metallurgy, analytical chemistry, mass spectroscopy, instrumentation, theoretical chemistry, physical chemistry, chromatography, industrial chemistry and solid state chemistry

 2. The Uranium Chemistry Research Unit

  International Nuclear Information System (INIS)

  Anon.

  1983-01-01

  The article discusses the research work done at the Uranium Chemistry Research Unit of the University of Port Elizabeth. The initial research programme dealt with fundamental aspects of uranium chemistry. New uranium compounds were synthesized and their chemical properties were studied. Research was also done to assist the mining industry, as well as on nuclear medicine. Special mentioning is made of the use of technetium for medical diagnosis and therapy

 3. Water chemistry guidelines for BWRs

  International Nuclear Information System (INIS)

  Bilanin, W.J.; Jones, R.L.; Welty, C.S.

  1984-01-01

  Guidelines for BWR water chemistry control have been prepared by a committee of experienced utility industry personnel sponsored by the BWR Owners Group on IGSCC Research and coordinated by the Electric Power Research Institute. The guidelines are based on extensive plant operational experience and laboratory research data. The purpose of the guidelines is to provide guidance to the electric utility industry on water chemistry control to help reduce corrosion, especially stress corrosion cracking, in boiling water reactors

 4. Industrial applications of radiation chemistry

  International Nuclear Information System (INIS)

  Puig, Jean Rene

  1959-01-01

  The status of industrial applications of radiation chemistry as it stands 6 months after the second Geneva international conference is described. The main features of the interaction of ionizing radiations with matter are briefly stated and a review is made of the best studied and the more promising systems of radiation chemistry. The fields of organics, plastics, heterogeneous catalysis are emphasized. Economies of radiation production and utilization are discussed. Reprint of a paper published in Industries atomiques - no. 5-6, 1959

 5. Sulfur Chemistry in Combustion I

  DEFF Research Database (Denmark)

  Johnsson, Jan Erik; Glarborg, Peter

  2000-01-01

  of the sulphur compounds in fossil fuels and the possibilities to remove them will be given. Then the combustion of sulphur species and their influence on the combustion chemistry and especially on the CO oxidation and the NOx formation will be described. Finally the in-situ removal of sulphur in the combustion...... process by reaction between SO2 and calcium containing sorbents and the influence on the NOx chemistry will be treated....

 6. SAF line analytical chemistry system

  International Nuclear Information System (INIS)

  Gerber, E.W.; Sherrell, D.L.

  1983-10-01

  An analytical chemistry system dedicated to supporting the Secure Automated Fabrication (SAF) line is discussed. Several analyses are required prior to the fuel pellets being loaded into cladding tubes to assure certification requirements will be met. These analyses, which will take less than 15 minutes, are described. The automated sample transport system which will be used to move pellets from the fabriction line to the chemistry area is also described

 7. Overview of VVER water chemistry

  International Nuclear Information System (INIS)

  Ganesh, S.; Selvaraj, S.; Balasubramanian, M.R.; Selvavinayagam, P.; Sundar, R.S.

  2007-01-01

  Kudankulam Nuclear Power project is having twin units of 1000MWe of VVER type. This paper highlights the different analytical techniques that are followed to maintain the system chemistry within the technical specifications. This paper also briefs the different chemicals that are added to the systems and how they are monitored. Basic differences with respect to chemistry between a PHWR and VVER are also highlighted in this paper. (author)

 8. Physical chemistry and the environment

  International Nuclear Information System (INIS)

  Dunning, T.H. Jr.; Garrett, B.C.; Kolb, C.E. Jr.; Shaw, R.W.; Choppin, G.R.; Wagner, A.F.

  1994-08-01

  From the ozone hole and the greenhouse effect to plastics recycling and hazardous waste disposal, society faces a number of issues, the solutions to which require an unprecedented understanding of the properties of molecules. We are coming to realize that the environment is a coupled set of chemical systems, its dynamics determining the welfare of the biosphere and of humans in particular. These chemical systems are governed by fundamental molecular interactions, and they present chemists with an unparalleled challenge. The application of current concepts of molecular behavior and of up-to-date experimental and computational techniques can provide us with insights into the environment that are needed to mitigate past damage, to anticipate the impact of current human activity, and to avoid future insults to the environment. Environmental chemistry encompasses a number of separate, yet interlocking, areas of research. In all of these areas progress is limited by an inadequate understanding of the underlying chemical processes involved. Participation of all chemical approaches -- experimental, theoretical and computational -- and of all disciplines of chemistry -- organic, inorganic, physical, analytical and biochemistry -- will be required to provide the necessary fundamental understanding. The Symposium on ''Physical Chemistry and the Environment'' was designed to bring the many exciting and challenging physical chemistry problems involved in environmental chemistry to the attention of a larger segment of the physical chemistry community

 9. Creating a Context for Chemistry

  Science.gov (United States)

  Truman Schwartz, A.

  Until relatively recently, the teaching of chemistry at the college and university level in the United States has been quite traditional and oriented primarily toward the preparation of chemists. Students not concentrating in the sciences have often been poorly served by existing courses. Chemistry in Context: Applying Chemistry to Society, a textbook for nonscience majors developed under the sponsorship of the American Chemical Society, is an effort to address the needs and interests of this audience. The book introduces the phenomena and principles of chemistry within the context of socially significant issues such as global warming, ozone depletion, alternate energy sources, nutrition, and genetic engineering. The chemistry is presented as needed to inform an understanding of the central topics, and the text features student-centered activities designed to promote critical thinking and risk-benefit analysis as well as an understanding of chemical principles. This paper summarizes the origin, development, content, pedagogy, evaluation, and influence of Chemistry in Context and considers its potential implications for other disciplines and the instruction of science majors.

 10. Growing your green chemistry mindset

  Science.gov (United States)

  Kosmas, Steven

  2017-08-01

  The purpose of this article is not to delineate the steps to move across the continuum to being a greener chemist, but to analyse the cognitive processes involved in fostering a green chemistry growth mindset (GCGM) [Dweck C. (2006) Mindset: The New Psychology of Success. New York, NY: Ballatine]. The focus is on changing the mindset, which inevitably will lead to a more mindful approach to chemistry practices before the laboratory begins. A green chemistry fixed mindset (GCFM) is closed to making improvements, since the attitude is that the techniques and processes in the laboratory are already employing a green chemistry mindset [Dweck C. (2006) Mindset: The New Psychology of Success. New York, NY: Ballatine]. The problem with the GCFM is that it precludes the possibility of making improvements. However, the GCGM employs a continuous, intentional focus on the attitude towards green chemistry, with the ultimate goal being a change in chemistry practices that is greener. The focus of this article will be on the GCGM.

 11. The Brazilian medicinal chemistry from 1998 to 2008 in the Journal of Medicinal Chemistry, Bioorganic and Medicinal Chemistry, Bioorganic and Medicinal Chemistry Letters and European Journal of Medicinal Chemistry [A química medicinal brasileira de 1998 a 2008 nos periódicos Journal of Medicinal Chemistry, Bioorganic and Medicinal Chemistry, Bioorganic and Medicinal Chemistry Letters e European Journal of Medicinal Chemistry

  OpenAIRE

  Bárbara Vasconcellos da Silva; Renato Saldanha Bastos; Angelo da Cunha Pinto

  2009-01-01

  In this article we present the Brazilian publications, the research groups involved, the contributions per states and the main diseases studied from 1998 to 2008 in the following periodicals: Journal of Medicinal Chemistry, Bioorganic and Medicinal Chemistry, Bioorganic and Medicinal Chemistry Letters and European Journal of Medicinal Chemistry.

 12. 42 CFR 493.839 - Condition: Chemistry.

  Science.gov (United States)

  2010-10-01

  ... 42 Public Health 5 2010-10-01 2010-10-01 false Condition: Chemistry. 493.839 Section 493.839... These Tests § 493.839 Condition: Chemistry. The specialty of chemistry includes for the purposes of proficiency testing the subspecialties of routine chemistry, endocrinology, and toxicology. ...

 13. George A. Olah, Carbocation and Hydrocarbon Chemistry

  Science.gov (United States)

  dropdown arrow Site Map A-Z Index Menu Synopsis George A. Olah, Carbocation and Hydrocarbon Chemistry George Olah received the 1994 Nobel Prize in Chemistry "for his contribution to carbocation chemistry" and his 'role in the chemistry of hydrocarbons. In particular, he developed superacids

 14. Effective Chemistry Communication in Informal Environments

  Science.gov (United States)

  National Academies Press, 2016

  2016-01-01

  Chemistry plays a critical role in daily life, impacting areas such as medicine and health, consumer products, energy production, the ecosystem, and many other areas. Communicating about chemistry in informal environments has the potential to raise public interest and understanding of chemistry around the world. However, the chemistry community…

 15. Fuel Chemistry Research | Transportation Research | NREL

  Science.gov (United States)

  Fuel Chemistry Research Fuel Chemistry Research Photo of a hand holding a beaker containing a clear oils. Photo by Dennis Schroeder, NREL NREL's fuel chemistry research explores how biofuels, advanced , emissions control catalysts, and infrastructure materials. Results from NREL's fuel chemistry studies feed

 16. Advances in BWR water chemistry

  International Nuclear Information System (INIS)

  Garcia, Susan E.; Giannelli, Joseph F.; Jarvis, Mary L.

  2012-09-01

  This paper reviews recent advances in Boiling Water Reactor (BWR) water chemistry control with examples of plant experiences at U.S. designed BWRs. Water chemistry advances provide some of the most effective methods for mitigating materials degradation, reducing fuel performance concerns and lowering radiation fields. Mitigation of stress corrosion cracking (SCC) of materials remains a high priority and improved techniques that have been demonstrated in BWRs will be reviewed, specifically hydrogen injection combined with noble metal chemical addition (NMCA) and the newer on-line noble metal application process (OLNC). Hydrogen injection performance, an important part of SCC mitigation, will also be reviewed for the BWR fleet, highlighting system improvements that have enabled earlier injection of hydrogen including the potential for hydrogen injection during plant startup. Water chemistry has been significantly improved by the application of pre-filtration and optimized use of ion exchange resins in the CP (condensate polishing) and reactor water cleanup (RWCU) systems. EPRI has monitored and supported water treatment improvements to meet water chemistry goals as outlined in the EPRI BWR Water Chemistry Guidelines, particularly those for SCC mitigation of reactor internals and piping, minimization of fuel risk due to corrosion and crud deposits and chemistry control for radiation field reduction. In recent years, a significant reduction has occurred in feedwater corrosion product input, particularly iron. A large percentage of plants are now reporting <0.1 ppb feedwater iron. The impacts to plant operation and chemistry of lower feedwater iron will be explored. Depleted zinc addition is widely practiced across the fleet and the enhanced focus on radiation reduction continues to emphasize the importance of controlling radiation source term. In addition, shutdown chemistry control is necessary to avoid excessive release of activated corrosion products from fuel

 17. Publicising chemistry in a multicultural society through chemistry outreach

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Joyce D. Sewry

  2011-11-01

  Full Text Available Given the emphasis in Higher Education on community engagement in South Africa and the importance of international collaboration, we discuss a joint approach to chemistry outreach in two countries on two continents with widely differing target school audiences. We describe the history of the partnership between the chemistry departments at Rhodes University and the University of Bristol and provide an outline of the chemistry content of their outreach initiatives, the modes of delivery, the advantages to both departments and their students for involvement in various levels of outreach, the challenges they still face and additional opportunities that such work facilitated. The lecture demonstration ‘A Pollutant’s Tale’ was presented to thousands of learners all over the world, including learners at resource-deprived schools in South Africa. Challenges to extend outreach activities in South Africa include long travelling distances, as well as a lack of facilities (such as school halls and electricity at schools. Outreach activities not only impacted on the target audience of young learners, they also impacted upon the postgraduate and other chemistry students taking part in these initiatives. This collaboration strengthened both institutions and their outreach work and may also lead to chemistry research collaborations between the academics involved.

 18. Predicting steam generator crevice chemistry

  International Nuclear Information System (INIS)

  Burton, G.; Strati, G.

  2006-01-01

  'Full text:' Corrosion of steam cycle components produces insoluble material, mostly iron oxides, that are transported to the steam generator (SG) via the feedwater and deposited on internal surfaces such as the tubes, tube support plates and the tubesheet. The build up of these corrosion products over time can lead to regions of restricted flow with water chemistry that may be significantly different, and potentially more corrosive to SG tube material, than the bulk steam generator water chemistry. The aim of the present work is to predict SG crevice chemistry using experimentation and modelling as part of AECL's overall strategy for steam generator life management. Hideout-return experiments are performed under CANDU steam generator conditions to assess the accumulation of impurities in hideout, and return from, model crevices. The results are used to validate the ChemSolv model that predicts steam generator crevice impurity concentrations, and high temperature pH, based on process parameters (e.g., heat flux, primary side temperature) and blowdown water chemistry. The model has been incorporated into ChemAND, AECL's system health monitoring software for chemistry monitoring, analysis and diagnostics that has been installed at two domestic and one international CANDU station. ChemAND provides the station chemists with the only method to predict SG crevice chemistry. In one recent application, the software has been used to evaluate the crevice chemistry based on the elevated, but balanced, SG bulk water impurity concentrations present during reactor startup, in order to reduce hold times. The present paper will describe recent hideout-return experiments that are used for the validation of the ChemSolv model, station experience using the software, and improvements to predict the crevice electrochemical potential that will permit station staff to ensure that the SG tubes are in the 'safe operating zone' predicted by Lu (AECL). (author)

 19. Medicinal electrochemistry: integration of electrochemistry, medicinal chemistry and computational chemistry.

  Science.gov (United States)

  Almeida, M O; Maltarollo, V G; de Toledo, R A; Shim, H; Santos, M C; Honorio, K M

  2014-01-01

  Over the last centuries, there were many important discoveries in medicine that were crucial for gaining a better understanding of several physiological processes. Molecular modelling techniques are powerful tools that have been successfully used to analyse and interface medicinal chemistry studies with electrochemical experimental results. This special combination can help to comprehend medicinal chemistry problems, such as predicting biological activity and understanding drug action mechanisms. Electrochemistry has provided better comprehension of biological reactions and, as a result of many technological improvements, the combination of electrochemical techniques and biosensors has become an appealing choice for pharmaceutical and biomedical analyses. Therefore, this review will briefly outline the present scope and future advances related to the integration of electrochemical and medicinal chemistry approaches based on various applications from recent studies.

 20. Cycloadditions in modern polymer chemistry.

  Science.gov (United States)

  Delaittre, Guillaume; Guimard, Nathalie K; Barner-Kowollik, Christopher

  2015-05-19

  Synthetic polymer chemistry has undergone two major developments in the last two decades. About 20 years ago, reversible-deactivation radical polymerization processes started to give access to a wide range of polymeric architectures made from an almost infinite reservoir of functional building blocks. A few years later, the concept of click chemistry revolutionized the way polymer chemists approached synthetic routes. Among the few reactions that could qualify as click, the copper-catalyzed azide-alkyne cycloaddition (CuAAC) initially stood out. Soon, many old and new reactions, including cycloadditions, would further enrich the synthetic macromolecular chemistry toolbox. Whether click or not, cycloadditions are in any case powerful tools for designing polymeric materials in a modular fashion, with a high level of functionality and, sometimes, responsiveness. Here, we wish to describe cycloaddition methodologies that have been reported in the last 10 years in the context of macromolecular engineering, with a focus on those developed in our laboratories. The overarching structure of this Account is based on the three most commonly encountered cycloaddition subclasses in organic and macromolecular chemistry: 1,3-dipolar cycloadditions, (hetero-)Diels-Alder cycloadditions ((H)DAC), and [2+2] cycloadditions. Our goal is to briefly describe the relevant reaction conditions, the advantages and disadvantages, and the realized polymer applications. Furthermore, the orthogonality of most of these reactions is highlighted because it has proven highly beneficial for generating unique, multifunctional polymers in a one-pot reaction. The overview on 1,3-dipolar cycloadditions is mostly centered on the application of CuAAC as the most travelled route, by far. Besides illustrating the capacity of CuAAC to generate complex polymeric architectures, alternative 1,3-dipolar cycloadditions operating without the need for a catalyst are described. In the area of (H)DA cycloadditions

 1. The chemistry of plutonium revealed

  International Nuclear Information System (INIS)

  Connick, R.E.

  1990-01-01

  In 1941 one goal of the Manhattan Project was to unravel the chemistry of the synthetic element plutonium as rapidly as possible. Important insights were obtained from tracer experiments, but the full complexity of plutonium chemistry was not revealed until macroscopic amounts (milligrams) became available. Because processes for separation from fission products were aqueous solution based, such solution chemistry was emphasized, particularly precipitation and oxidation-reduction behavior. The latter turned out to be unusually intricate when it was discovered that two more oxidation states existed in aqueous solution than had previously been suspected. Further, it was found that an equilibrium was rapidly established among the four aqueous oxidation states while at the same time any three were not in equilibrium. These and other observations made while doing a crash study of a previously unknown element will be reported

 2. Handbook of hot atom chemistry

  International Nuclear Information System (INIS)

  Adloff, J.P.; Matsuura, Tatsuo; Yoshihara, Kenji

  1992-01-01

  Hot atom chemistry is an increasingly important field, which has contributed significantly to our understanding of many fundamental processes and reactions. Its techniques have become firmly entrenched in numerous disciplines, such as applied physics, biomedical research, and all fields of chemistry. Written by leading experts, this comprehensive handbook encompasses a broad range of topics. Each chapter comprises a collection of stimulating essays, given an in-depth account of the state-of-the-art of the field, and stressing opportunities for future work. An extensive introduction to the whole area, this book provides unique insight into a vast subject, and a clear delineation of its goals, techniques, and recent findings. It also contains detailed discussions of applications in fields as diverse as nuclear medicine, geochemistry, reactor technology, and the chemistry of comets and interstellar grains. (orig.)

 3. Chemistry in T Tauri winds

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Rawlings, J M.C.; Williams, D A; Canto, J

  1988-02-15

  The chemistry occurring in the winds of T Tauri stars is investigated. On the assumption that the wind is dust-free, then routes to H/sub 2/ are inhibited under the conditions in the wind, and subsequent chemistry does not produce substantial molecular abundances. The major losses to the chemical network lie in the geometrical dilution and collisional dissociation rather than in chemical destruction and photodissociation. Mass loading of the wind with dust and H/sub 2/ may, however, occur. This stimulates the chemistry and may in some circumstances lead to a conversion of approx.1-10 per cent of carbon into CO. This gives a column density of CO which is marginally detectable. A positive detection of CO at high wind velocities would imply that the winds must be cool and that mixing of molecular material from a disc, which may play a role in collimating the wind, or the remnants of a disc, must occur.

 4. Atmospheric Chemistry and Air Pollution

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jeffrey S. Gaffney

  2003-01-01

  Full Text Available Atmospheric chemistry is an important discipline for understanding air pollution and its impacts. This mini-review gives a brief history of air pollution and presents an overview of some of the basic photochemistry involved in the production of ozone and other oxidants in the atmosphere. Urban air quality issues are reviewed with a specific focus on ozone and other oxidants, primary and secondary aerosols, alternative fuels, and the potential for chlorine releases to amplify oxidant chemistry in industrial areas. Regional air pollution issues such as acid rain, long-range transport of aerosols and visibility loss, and the connections of aerosols to ozone and peroxyacetyl nitrate chemistry are examined. Finally, the potential impacts of air pollutants on the global-scale radiative balances of gases and aerosols are discussed briefly.

 5. Making Decisions by Analytical Chemistry

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, Jens Enevold Thaulov

  . These discrepancies are very unfortunate because erroneous conclusions may arise from an otherwise meticulous and dedicated effort of research staff. This may eventually lead to unreliable conclusions thus jeopardizing investigations of environmental monitoring, climate changes, food safety, clinical chemistry......It has been long recognized that results of analytical chemistry are not flawless, owing to the fact that professional laboratories and research laboratories analysing the same type of samples by the same type of instruments are likely to obtain significantly different results. The European......, forensics and other fields of science where analytical chemistry is the key instrument of decision making. In order to elucidate the potential origin of the statistical variations found among laboratories, a major program was undertaken including several analytical technologies where the purpose...

 6. Mass spectrometry. [in organic chemistry

  Science.gov (United States)

  Burlingame, A. L.; Shackleton, C. H. L.; Howe, I.; Chizhov, O. S.

  1978-01-01

  A review of mass spectrometry in organic chemistry is given, dealing with advances in instrumentation and computer techniques, selected topics in gas-phase ion chemistry, and applications in such fields as biomedicine, natural-product studies, and environmental pollution analysis. Innovative techniques and instrumentation are discussed, along with chromatographic-mass spectrometric on-line computer techniques, mass spectral interpretation and management techniques, and such topics in gas-phase ion chemistry as electron-impact ionization and decomposition, photoionization, field ionization and desorption, high-pressure mass spectrometry, ion cyclotron resonance, and isomerization reactions of organic ions. Applications of mass spectrometry are examined with respect to bio-oligomers and their constituents, biomedically important substances, microbiology, environmental organic analysis, and organic geochemistry.

 7. Modern trends in contemporary chemistry

  International Nuclear Information System (INIS)

  Javed, H.; Pervez, H.; Qadeer, R.

  1993-01-01

  This publication contains a collection of papers presented at symposium on M odern Trends in Contemporary Chemistry , that was held in Islamabad, Pakistan, March 6-8, 1990. The symposium was divided into five sections for presentation of about 55 scientific and technical papers and 6 review papers. The contents of these papers were of good quality in the widespread concern in new trends of chemistry. The six reviews papers covered fields of ortho metallation reactions, evaluation of heterogeneous electron transfer rate contents, macro reticular ion-exchange resins, spectrochemical analytical techniques, liquid crystal-high technology materials for practical applications and trends in advanced ceramics. (A.B.)

 8. A Wet Chemistry Laboratory Cell

  Science.gov (United States)

  2008-01-01

  This picture of NASA's Phoenix Mars Lander's Wet Chemistry Laboratory (WCL) cell is labeled with components responsible for mixing Martian soil with water from Earth, adding chemicals and measuring the solution chemistry. WCL is part of the Microscopy, Electrochemistry, and Conductivity Analyzer (MECA) instrument suite on board the Phoenix lander. The Phoenix Mission is led by the University of Arizona, Tucson, on behalf of NASA. Project management of the mission is by NASA's Jet Propulsion Laboratory, Pasadena, Calif. Spacecraft development is by Lockheed Martin Space Systems, Denver.

 9. Molten fluoride fuel salt chemistry

  International Nuclear Information System (INIS)

  Toth, L.M.; Del Cul, G.D.; Dai, S.; Metcalf, D.H.

  1995-01-01

  The chemistry of molten fluorides is traced from their development as fuels in the Molten Salt Reactor Experiment with important factors in their selection being discussed. Key chemical characteristics such as solubility, redox behavior, and chemical activity are explained as they relate to the behavior of molten fluoride fuel systems. Development requirements for fitting the current state of the chemistry to modern nuclear fuel system are described. It is concluded that while much is known about molten fluoride behavior which can be used effectively to reduce the amount of development required for future systems, some significant molten salt chemical questions must still be addressed. copyright American Institute of Physics 1995

 10. Gallium and copper radiopharmaceutical chemistry

  International Nuclear Information System (INIS)

  Green, M.A.

  1991-01-01

  Gallium and copper radionuclides have a long history of use in nuclear medicine. Table 1 presents the nuclear properties of several gallium and copper isotopes that either are used in the routine practice of clinical nuclear medicine or exhibit particular characteristics that might make them useful in diagnostic or therapeutic medicine. This paper will provide some historic perspective along with an overview of some current research directions in gallium and copper radiopharmaceutical chemistry. A more extensive review of gallium radiopharmaceutical chemistry has recently appeared and can be consulted for a more in-depth treatment of this topic

 11. Hot atom chemistry of sulphur

  International Nuclear Information System (INIS)

  Todorovski, D. S.; Koleva, D. P.

  1982-01-01

  An attempt to cover all papers dealing with the hot atom chemistry of sulpphur is made. Publications which: a) only touch the problem, b) contain some data, indirectly connected with sulphur hot atom chemistry, c) deal with 35 S-production from a chloride matrix, are included as well. The author's name and literature source are given in the original language, transcribed, when it is necessary, in latine. A number of primery and secondary documents have been used including Chemical Abstracts, INIS Atomindex, the bibliographies of A. Siuda and J.-P. Adloff for 1973 - 77, etc. (authors)

 12. Collections for terminology in chemistry

  International Nuclear Information System (INIS)

  1974-08-01

  This book describes terminology in chemistry, which is divided into seven chapters. The contents of this book are element name, names of an inorganic compound such as ion and radical and polyacid, an organic compound on general principle and names, general terminology 1 and 2, unit and description method on summary, unit and the symbol for unit, number and pH, Korean mark for people's name in chemistry, names of JUPAC organic compound of summary, hydrocarbons, fused polycyclic hydrocarbons, bridged hydrocarbons, cyclic hydrocarbons with side chains, terpenes hydrocarbons, fundamental heterocyclic systems and heterocyclic spiro compounds.

 13. Mass spectrometry in clinical chemistry

  International Nuclear Information System (INIS)

  Pettersen, J.E.

  1977-01-01

  A brief description is given of the functional elements of a mass spectrometer and of some currently employed mass spectrometric techniques, such as combined gas chromatography-mass spectrometry, mass chromatography, and selected ion monitoring. Various areas of application of mass spectrometry in clinical chemistry are discussed, such as inborn errors of metabolism and other metabolic disorders, intoxications, quantitative determinations of drugs, hormones, gases, and trace elements, and the use of isotope dilution mass spectrometry as a definitive method for the establishment of true values for concentrations of various compounds in reference sera. It is concluded that mass spectrometry is of great value in clinical chemistry. (Auth.)

 14. Theoretical chemistry advances and perspectives

  CERN Document Server

  Eyring, Henry

  1980-01-01

  Theoretical Chemistry: Advances and Perspectives, Volume 5 covers articles concerning all aspects of theoretical chemistry. The book discusses the mean spherical approximation for simple electrolyte solutions; the representation of lattice sums as Mellin-transformed products of theta functions; and the evaluation of two-dimensional lattice sums by number theoretic means. The text also describes an application of contour integration; a lattice model of quantum fluid; as well as the computational aspects of chemical equilibrium in complex systems. Chemists and physicists will find the book usef

 15. Knot theory in modern chemistry.

  Science.gov (United States)

  Horner, Kate E; Miller, Mark A; Steed, Jonathan W; Sutcliffe, Paul M

  2016-11-21

  Knot theory is a branch of pure mathematics, but it is increasingly being applied in a variety of sciences. Knots appear in chemistry, not only in synthetic molecular design, but also in an array of materials and media, including some not traditionally associated with knots. Mathematics and chemistry can now be used synergistically to identify, characterise and create knots, as well as to understand and predict their physical properties. This tutorial review provides a brief introduction to the mathematics of knots and related topological concepts in the context of the chemical sciences. We then survey the broad range of applications of the theory to contemporary research in the field.

 16. Department of Chemistry, progress report

  International Nuclear Information System (INIS)

  1989-05-01

  The research activities in Department of Chemistry during the last 3 years from 1986 to 1988 were compiled. The researches and works of Department of Chemistry are mainly those concerned with important basic matters and items which are committed to the further development of the nuclear fuels and materials, to the establishment of the nuclear fuel cycle, and to the acquisition of data for the environmental safety studies. Intensive efforts were also made on chemical analysis service of various fuels and nuclear materials. (author)

 17. Current developments in radiation chemistry

  International Nuclear Information System (INIS)

  Cooper, R.

  2000-01-01

  Full text: The theme of the 2000 Gordon Conference on Radiation Chemistry was 'diversity'. The range of topics covered was heralded by the opening presentations which went from the galactic to molecular biology, radiation chemistry and non thermal surface processes in the outer solar system to achievements and open challenges in DNA research. The rest of the conference reflected the extended usage of radiation chemistry -its processes and techniques - applied to a panorama of topics. The ability to generate either oxidising or reducing free radicals in known quantities has been the foundation stone on which all applications are based. In particular it is noticeable that biological systems have been attempted by an increasing number of workers, such as studies of biological ageing and also reactions of nitric oxide in biological environments. Electron transfer processes in proteins are straightforward applications of solvated electron chemistry even if the results are not straightforward in their interpretation. Other topics presented include, radiation chemical processes induced in: supercritical CO 2 , treatment of contaminated materials, 3-dimensional Fullerenes, zeolites and radiation catalysis. In material science, aspects of ions and excited states in polymers, conducting polymers, donor acceptor processes in photo curing, enhancement of photo-electron yields in doped silver halides- improvement of the photographic process, radiation chemistry in cages and bubbles are discussed. The fundamental aspects of radiation chemistry are not yet all worked out. Subpicosecond pulsed electron beam sources, some of them 'tabletop', are still being planned to probe the early events in radiation chemistry both in water and in organic solvents. There is still an interest in the chemistry produced by pre-solvated electrons and the processes induced by heavy ion radiolysis. The description of the relaxation of an irradiated system which contains uneven distributions of ions

 18. Flash chemistry: flow chemistry that cannot be done in batch.

  Science.gov (United States)

  Yoshida, Jun-ichi; Takahashi, Yusuke; Nagaki, Aiichiro

  2013-11-04

  Flash chemistry based on high-resolution reaction time control using flow microreactors enables chemical reactions that cannot be done in batch and serves as a powerful tool for laboratory synthesis of organic compounds and for production in chemical and pharmaceutical industries.

 19. The Doctorate in Chemistry. Carnegie Essays on the Doctorate: Chemistry.

  Science.gov (United States)

  Breslow, Ronald

  The Carnegie Foundation commissioned a collection of essays as part of the Carnegie Initiative on the Doctorate (CID). Essays and essayists represent six disciplines that are part of the CID: chemistry, education, English, history, mathematics, and neuroscience. Intended to engender conversation about the conceptual foundation of doctoral…

 20. General Chemistry Students' Goals for Chemistry Laboratory Coursework

  Science.gov (United States)

  DeKorver, Brittland K.; Towns, Marcy H.

  2015-01-01

  Little research exists on college students' learning goals in chemistry, let alone specifically pertaining to laboratory coursework. Because students' learning goals are linked to achievement and dependent on context, research on students' goals in the laboratory context may lead to better understanding about the efficacy of lab curricula. This…

 1. Integrating Particulate Representations into AP Chemistry and Introductory Chemistry Courses

  Science.gov (United States)

  Prilliman, Stephen G.

  2014-01-01

  The College Board's recently revised curriculum for advanced placement (AP) chemistry places a strong emphasis on conceptual understanding, including representations of particle phenomena. This change in emphasis is informed by years of research showing that students could perform algorithmic calculations but not explain those calculations…

 2. An ideal teaching program of nuclear chemistry in the undergraduate chemistry curriculum

  International Nuclear Information System (INIS)

  Uenak, T.

  2009-01-01

  It is well known that several reports on the common educational problems of nuclear chemistry have been prepared by certain groups of experts from time to time. According to very important statements in these reports, nuclear chemistry and related courses generally do not take sufficient importance in undergraduate chemistry curricula and it was generally proposed that nuclear chemistry and related courses should be introduced into undergraduate chemistry curricula at universities worldwide. Starting from these statements, an ideal program in an undergraduate chemistry curriculum was proposed to be introduced into the undergraduate chemistry program at the Department of Chemistry, Ege University, in Izmir, Turkey during the regular updating of the chemistry curriculum. Thus, it has been believed that this Department of Chemistry has recently gained an ideal teaching program in the field of nuclear chemistry and its applications in scientific, industrial, and medical sectors. In this contribution, the details of this program will be discussed. (author)

 3. BWR water chemistry impurity studies

  International Nuclear Information System (INIS)

  Ljungberg, L.G.; Korhonen, S.; Renstroem, K.; Hofling, C.G.; Rebensdorff, B.

  1990-03-01

  Laboratory studies were made on the effect of water impurities on environmental cracking in simulated BWR water of stainless steel, low alloy steel and nickel-base alloys. Constant elongation rate tensile (CERT) tests were run in simulated normal water chemistry (NWC), hydrogen water chemistry (HWC), or start-up environment. Sulfate, chloride and copper with chloride added to the water at levels of a fraction of a ppM were found to be extremely deleterious to all kinds of materials except Type 316 NG. Other detrimental impurities were fluoride, silica and some organic acids, although acetic acid was beneficial. Nitrate and carbon dioxide were fairly inoccuous. Corrosion fatigue and constant load tests on compact tension specimens were run in simulated normal BWR water chemistry (NWC) or hydrogen water chemistry (HWC), without impurities or with added sulfate or carbon dioxide. For sensitized Type 304 SS in NWC, 0.1 ppM sulfate increased crack propagation rates in constant load tests by up to a factor of 100, and in fatigue tests up to a factor of 10. Also, cracking in Type 316 nuclear grade SS and Alloy 600 was enhanced, but to a smaller degree. Carbon dioxide was less detrimental than sulfate. 3 figs., 4 tabs

 4. The aqueous chemistry of oxides

  CERN Document Server

  Bunker, Bruce C

  2016-01-01

  The Aqueous Chemistry of Oxides is a comprehensive reference volume and special topics textbook that explores all of the major chemical reactions that take place between oxides and aqueous solutions. The book highlights the enormous impact that oxide-water reactions have in advanced technologies, materials science, geochemistry, and environmental science.

 5. Chemistry Perfumes Your Daily Life

  Science.gov (United States)

  Fortineau, Anne-Dominique

  2004-01-01

  A synopsis on the history of perfumery is presented, along with the various processes accessible for obtaining natural perfume constituents, and creation of synthetic chemicals. The important contribution of organic chemists in the invention of perfumes, aspects of fragrance chemistry, and general information on the perfume industry are…

 6. Observational constraints on interstellar chemistry

  International Nuclear Information System (INIS)

  Winnewisser, G.

  1984-01-01

  The author points out presently existing observational constraints in the detection of interstellar molecular species and the limits they may cast on our knowledge of interstellar chemistry. The constraints which arise from the molecular side are summarised and some technical difficulties encountered in detecting new species are discussed. Some implications for our understanding of molecular formation processes are considered. (Auth.)

 7. Modern chemistry of nitrous oxide

  International Nuclear Information System (INIS)

  Leont'ev, Aleksandr V; Fomicheva, Ol'ga A; Proskurnina, Marina V; Zefirov, Nikolai S

  2001-01-01

  Modern trends of the chemistry of nitrous oxide are discussed. Data on its structure, physical properties and reactivity are generalised. The effect of N 2 O on the environment and the possibility of its utilisation are considered. Attention is focused on the processes in which the oxidising potential of nitrous oxide can be employed. The bibliography includes 329 references.

 8. Chemistry--The Big Picture

  Science.gov (United States)

  Cassell, Anne

  2011-01-01

  Chemistry produces materials and releases energy by ionic or electronic rearrangements. Three structure types affect the ease with which a reaction occurs. In the Earth's crust, "solid crystals" change chemically only with extreme heat and pressure, unless their fixed ions touch moving fluids. On the other hand, in living things, "liquid crystals"…

 9. SHORT COMMUNICATION GREEN CHEMISTRY VOLUMETRIC ...

  African Journals Online (AJOL)

  Preferred Customer

  ... part of pharmaceutical chemistry, cosmetics, drug formulations, soaps, ... apparatus is safe for both the liquid state and precipitation titrations and even heating of ... The cost incurred with use of 50 mL burette, for a class of 40 students for the ...

 10. Chromium Chemistry in the Subsurface

  Science.gov (United States)

  Chromium (VI) (Cr) is carcinogenic and a threat to human and ecological health. There are adequate and acceptable methods to characterize and assess Cr contaminated sites. Cr chemistry in the environment is well understood. There are documented methods to address Cr contaminat...

 11. Nanocarbons Made by Soft Chemistry

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Kavan, Ladislav

  2002-01-01

  Roč. 386, - (2002), s. 167-172 ISSN 1058-725X R&D Projects: GA ČR GA203/99/1015 Institutional research plan: CEZ:AV0Z4040901 Keywords : carbon nanotubes * fullerenes * perfluorinated hydrocarbons Subject RIV: CF - Physical ; Theoretical Chemistry Impact factor: 0.457, year: 2002

 12. Plasma chemistry and organic synthesis

  Science.gov (United States)

  Tezuka, M.

  1980-01-01

  The characteristic features of chemical reactions using low temperature plasmas are described and differentiated from those seen in other reaction systems. A number of examples of applications of plasma chemistry to synthetic reactions are mentioned. The production of amino acids by discharge reactions in hydrocarbon-ammonia-water systems is discussed, and its implications for the origins of life are mentioned.

 13. South African Journal of Chemistry

  African Journals Online (AJOL)

  The journal publishes short communications, full research papers and review articles in all branches of chemistry. Other websites associated with this journal: http://www.journals.co.za/sajchem/. Vol 71 (2018). DOWNLOAD FULL TEXT Open Access DOWNLOAD FULL TEXT Subscription or Fee Access. Table of Contents.

 14. Teaching aids for nuclear chemistry

  International Nuclear Information System (INIS)

  Atwood, C.H.

  1994-01-01

  This paper provides teachers with a set of resources to use in teaching modern nuclear chemistry in their classrooms. Included in the resources are references to recent articles on nuclear science, some preprints and abstracts of articles, ideas of where to go for help, lab experiments, and a videotape of simulated nuclear reactions

 15. Green Chemistry with Microwave Energy

  Science.gov (United States)

  Green chemistry utilizes a set of 12 principles that reduces or eliminates the use or generation of hazardous substances in the design, manufacture, and applications of chemical products (1). This newer chemical approach protects the environment by inventing safer and eco-friendl...

 16. Chemistry without borders: An overview

  Science.gov (United States)

  As chemistry becomes more globalized, it is important for an organization to be interconnected and adaptable, and for an individual to keep up with changes and latest scientific findings and keep options open. Many of the challenges and the opportunities of globalization are in the areas of jobs, re...

 17. A Comprehensive General Chemistry Demonstration

  Science.gov (United States)

  Sweeder, Ryan D.; Jeffery, Kathleen A.

  2013-01-01

  This article describes the use of a comprehensive demonstration suitable for a high school or first-year undergraduate introductory chemistry class. The demonstration involves placing a burning candle in a container adjacent to a beaker containing a basic solution with indicator. After adding a lid, the candle will extinguish and the produced…

 18. Nobel Prize in Chemistry-1997

  Indian Academy of Sciences (India)

  Home; Journals; Resonance – Journal of Science Education; Volume 3; Issue 2. Nobel Prize in Chemistry – 1997 The Story of Two Extra-ordinary Enzymes. Subramania Ranganathan. General Article Volume 3 Issue 2 February 1998 pp 45-52 ...

 19. Multitracers in chemistry and biochemistry

  International Nuclear Information System (INIS)

  Ambe, F.

  2000-01-01

  The multitracer technique using heavy-ion reactions has successfully developed in the last decade and is expected to widen its application in chemistry, biochemistry and other fields with technical improvement in future. Several examples of recent application are reviewed and development in the coming century is forecast. (author)

 20. Visualizing Chemistry: Investigations for Teachers.

  Science.gov (United States)

  Ealy, Julie B.; Ealy, James L., Jr.

  This book contains 101 investigations for chemistry classrooms. Topics include: (1) Physical Properties; (2) Reactions of Some Elements; (3) Reactions Involving Gases; (4) Energy Changes; (5) Solutions and Solubility; (6) Transition Metals and Complex Ions; (7) Kinetics and Equilibrium; (8) Acids and Bases; (9) Oxidation-Reduction; (10)…

 1. Green chemistry for chemical synthesis

  OpenAIRE

  Li, Chao-Jun; Trost, Barry M.

  2008-01-01

  Green chemistry for chemical synthesis addresses our future challenges in working with chemical processes and products by inventing novel reactions that can maximize the desired products and minimize by-products, designing new synthetic schemes and apparati that can simplify operations in chemical productions, and seeking greener solvents that are inherently environmentally and ecologically benign.

 2. Green chemistry for chemical synthesis.

  Science.gov (United States)

  Li, Chao-Jun; Trost, Barry M

  2008-09-09

  Green chemistry for chemical synthesis addresses our future challenges in working with chemical processes and products by inventing novel reactions that can maximize the desired products and minimize by-products, designing new synthetic schemes and apparati that can simplify operations in chemical productions, and seeking greener solvents that are inherently environmentally and ecologically benign.

 3. Educational benefits of green chemistry

  Science.gov (United States)

  Desmond, Serenity; Ray, Christian; Andino Martínez, José G.

  2017-08-01

  In this article, we present our current state of affairs in the "greening" of general chemistry laboratories, at the University of Illinois at Urbana-Champaign. We recognize the need to quantify our environmental mark and what we plan to do to continue to strive to make our work more sustainable and educational.

 4. Chemistry of high temperature superconductors

  CERN Document Server

  1991-01-01

  This review volume contains the most up-to-date articles on the chemical aspects of high temperature oxide superconductors. These articles are written by some of the leading scientists in the field and includes a comprehensive list of references. This is an essential volume for researchers working in the fields of ceramics, materials science and chemistry.

 5. Explosive hazards in polyaniline chemistry

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Stejskal, Jaroslav; Bober, Patrycja; Trchová, Miroslava; Prokeš, J.

  2017-01-01

  Roč. 71, č. 2 (2017), s. 387-392 ISSN 0366-6352 R&D Projects: GA ČR(CZ) GA13-00270S Institutional support: RVO:61389013 Keywords : polyaniline * oxidation of aniline * safety hazards Subject RIV: CD - Macromolecular Chemistry OBOR OECD: Polymer science Impact factor: 1.258, year: 2016

 6. Chemistry with bigger, better atoms

  Indian Academy of Sciences (India)

  DELL

  Anshu Pandey. Solid State and Structural Chemistry Unit. Indian Institute of Science. H. Cd. Hg. U ? Page 2. Quantum Dots: A Coarse-grained view. • Quantum Dot Electronic Structure can be approximated remarkably well as a Spherical. Particle in a Box Problem ... The concept of stoichiometry still holds!!! Rekha M. et. al.

 7. Simplified Model for Reburning Chemistry

  DEFF Research Database (Denmark)

  Glarborg, Peter; Hansen, Stine

  2010-01-01

  In solid fuel flames, reburn-type reactions are often important for the concentrations of NOx in the near-burner region. To be able to model the nitrogen chemistry in these flames, it is necessary to have an adequate model for volatile/NO interactions. Simple models consisting of global steps...

 8. Protostellar accretion traced with chemistry

  DEFF Research Database (Denmark)

  Frimann, Søren; Jørgensen, Jes Kristian; Dunham, Michael M.

  2017-01-01

  . Our aim is to characterise protostellar accretion histories towards individual sources by utilising sublimation and freeze-out chemistry of CO. Methods. A sample of 24 embedded protostars are observed with the Submillimeter Array (SMA) in context of the large program "Mass Assembly of Stellar Systems...

 9. Organic chemistry in Titan's atmosphere

  Science.gov (United States)

  Scattergood, T.

  1982-01-01

  Laboratory photochemical simulations and other types of chemical simulations are discussed. The chemistry of methane, which is the major known constituent of Titan's atmosphere was examined with stress on what can be learned from photochemistry and particle irradiation. The composition of dust that comprises the haze layer was determined. Isotope fractionation in planetary atmospheres is also discussed.

 10. Hot atom chemistry of carbon

  International Nuclear Information System (INIS)

  Wolf, A.P.

  1975-01-01

  The chemistry of energetic carbon atoms is discussed. The experimental approach to studies that have been carried out is described and the mechanistic framework of hot carbon atom reactions is considered in some detail. Finally, the direction that future work might take is examined, including the relationship of experimental to theoretical work. (author)

 11. Diverse applications of radiation chemistry

  International Nuclear Information System (INIS)

  Cooper, R.

  1998-01-01

  Radiation chemistry began as early radiotherapists needed a reliable and appropriate dosimeter. The iron sulphate dosimeter, using ferrous iron in sulphuric acid and oxidation by irradiation, was a nasty brew of chemicals but it was sensitive, reliable and conveniently had the same density as human tissue. Water irradiation chemistry studies were driven by the need to understand the fundamental processes in radiotherapy; to control the corrosion problems in the cooling/ heat exchange systems of nuclear reactors and to find stable solvents and reagents for use in spent fuel element processing. The electrical and mechanical stability of materials in high radiation fields stimulated the attention of radiation chemists to the study of defects in solids. The coupled use of radiation and Electron Spin Resonance (ESR) enabled the identity of defect structures to be probed. This research led to the development of the sensitive Thermoluminescent Dosimeters, TLD's and a technique for dating of archaeological pottery artefacts. Radiation chemistry in the area of medicine is very active with fundamental studies of the mechanism of DNA strand breakage and the development of radiation sensitisers and protectors for therapeutic purposes. The major area of polymer radiation chemistry is one which Australia commands great international respect

 12. Protostellar accretion traced with chemistry

  DEFF Research Database (Denmark)

  Frimann, Søren; Jørgensen, Jes Kristian; Padoan, Paolo

  2016-01-01

  used foranalysing the observations. Methods: Simple freeze-out andsublimation chemistry is added to the simulation, and syntheticC18O line cubes are created for a large number of simulatedprotostars. The spatial extent of C18O is measured for thesimulated protostars and compared directly to a sample...

 13. The isfet in analytical chemistry

  NARCIS (Netherlands)

  van der Schoot, B.H.; Bergveld, Piet; Bousse, L.J.

  1982-01-01

  The fast chemical response of the pH-ISFET makes the device an excellent detector in analytical chemistry. The time response of ISFETs, with Al2O3 at the pH-sensitive gate insulator, is determined in a flow injection analysis system. Application of an ISFET and a glass electrode are compared in

 14. Teaching Triple Science: GCSE Chemistry

  Science.gov (United States)

  Learning and Skills Network (NJ3), 2007

  2007-01-01

  The Department for Children, Schools and Families (DCSF) has contracted with the Learning and Skills Network to support awareness and take-up of Triple Science GCSEs through the Triple Science Support Programme. This publication provides an introduction to teaching and learning approaches for the extension topics within GCSE Chemistry. It…

 15. Environmental Chemistry Update

  Science.gov (United States)

  1995-08-01

  111 pg, leading to a body fat concentration of about 40 ppt (12). Lithium Battery AdvancesRechargeable Power SourceRecent advances in lithium ion battery technology may allow these devices to become the rechargeable power source of choice in electric cars of the future. Due to their high voltage, they can store a large amount of energy per given mass or volume of battery. In the past, however, such batteries have been somewhat impractical because they had to be hermetically sealed and required nonaqueous electrolytes due to lithium's violent reaction with water. In the newly developed battery, the electrolyte is water that already contains a high concentration of Li+ ions; elemental lithium (present as LiMn2O4 in one electrode) is unreactive in this medium unless an external connection to the other electrode is made (13). Air-Pollution Control for Power PlantsA process called SNOX, which removes both NOx and SO2 from the flue gases produced by coal-fired power plants, has been developed and demonstrated. The nitrogen oxides are first reduced to N2. The resulting gas is then heated and catalytically oxidized to sulfur trioxide, which is then hydrated to sulfuric acid. More than 90% of the NOx and SO2 were removed from the flue gases in the demonstration held at an Ohio Edison plant (14). Literature Cited Williams, D. Nature 1994, 371, 556. Emsley, J. New Scientist 1994, (Oct 1), 14. McMichael, A. J. American Journal of Epidemiology 1994, 140, 489-499. Chemical and Engineering News 1994, (Oct 10), 5. Santee, M. L. Science 1995, 267, 849-852. Chemical and Engineering News 1994, (Nov 14). Solomon, S. Journal of Geophysical Research 1994, 99, 20491-20499. Wennberg, P. O. Science 1994, 266, 398-404. Viggiano, A. A. Science 1995, 267, 82-84. Summary in Chemistry and Engineering News 1995, (Jan 9), 23. Schottler, S. P.; Eisenreich, S. J. Environmental Science and Technology 1994, 28, 2228-2232. Lang, L. Environmental Health Perspectives 1993, 101, 578-583. Chemical and

 16. Radiation chemistry and its application

  International Nuclear Information System (INIS)

  Majima, Tetsuro

  2013-01-01

  Effects of radiation to human body have been seriously discussed nowadays. These are important issues for the realization of sustainable society. It should be emphasized that various reactive intermediates generated by radiation play important roles in each cases. Radiation chemical studies will provide various reaction-mechanistic aspects on these important issues. Our research group has continuously carried out reaction-mechanistic studies using radiation chemical methods. From these studies, we have obtained a variety of results on basic molecular systems, reactions, materials that are close to practical application, biological systems and so on. Reactive species are generated from the radiation reactions in solution, and can be used as one-electron oxidative and reductive reagent to give selectively radical cation and anion of solute molecules such as various organic and inorganic molecules. Therefore, the radiation chemistry has contributed significantly to chemistry in which one-electron oxidation and reduction play the important role. The kinetics of such redox processes and the following reduction play the important role. The kinetics of such redox processes and the following reactions can be studied in real time with the transition absorption measurement by the pulse radiolysis technique. Even though the target compounds cannot be oxidized and reduced in chemical or electrochemical oxidation and reduction, their one-electron redox can be performed by the electron beam radiation. Therefore, radiation chemistry is very useful technique for basic science. Moreover, application potentials of radiation chemistry are so high for various research subjects. Moreover, application potentials of radiation chemistry are so high for various research subjects

 17. Nitrogen Compounds in Radiation Chemistry

  International Nuclear Information System (INIS)

  Sims, H.E.; Dey, G.R.; Vaudey, C.E.; Peaucelle, C.; Boucher, J.L.; Toulhoat, N.; Bererd, N.; Koppenol, W.H.; Janata, E.; Dauvois, V.; Durand, D.; Legand, S.; Roujou, J.L.; Doizi, D.; Dannoux, A.; Lamouroux, C.

  2009-01-01

  Water radiolysis in presence of N 2 is probably the topic the most controversy in the field of water radiolysis. It still exists a strong discrepancy between the different reports of ammonia formation by water radiolysis in presence of N 2 and moreover in absence of oxygen there is no agreement on the formation or not of nitrogen oxide like NO 2 - and NO 3 -. These discrepancies come from multiple sources: - the complexity of the reaction mechanisms where nitrogen is involved - the experimental difficulties - and, the irradiation conditions. The aim of the workshop is to capitalize the knowledge needed to go further in simulations and understanding the problems caused (or not) by the presence of nitrogen / water in the environment of radioactive materials. Implications are evident in terms of corrosion, understanding of biological systems and atmospheric chemistry under radiation. Topics covered include experimental and theoretical approaches, application and fundamental researches: - Nitrate and Ammonia in radiation chemistry in nuclear cycle; - NOx in biological systems and atmospheric chemistry; - Formation of Nitrogen compounds in Nuclear installations; - Nitrogen in future power plant projects (Gen4, ITER...) and large particle accelerators. This document gathers the transparencies available for 7 of the presentations given at this workshop. These are: - H.E SIMS: 'Radiation Chemistry of Nitrogen Compounds in Nuclear Power Plant'; - G.R. DEY: 'Nitrogen Compounds Formation in the Radiolysis of Aqueous Solutions'; - C.E. VAUDEY et al.: 'Radiolytic corrosion of nuclear graphite studied with the dedicated gas irradiation cell of IPNL'; - J.L. BOUCHER: 'Roles and biosynthesis of NO in eukaryotes and prokaryotes'; - W.H. KOPPENOL: 'Chemistry of NOx'; - E. JANATA: 'Yield of OH in N 2 O saturated aqueous solution'; - V. DAUVOIS: 'Analytical strategy for the study of radiolysis gases'

 18. systemic approach to teaching and learning chemistry

  African Journals Online (AJOL)

  unesco

  2National Core Group in Chemistry, H.E.J Research Institute of Chemistry,. University of ... innovative way of teaching and learning through systemic approach (SATL) has been .... available to do useful work in a thermodynamic process.

 19. Ten key issues in modern flow chemistry.

  Science.gov (United States)

  Wegner, Jens; Ceylan, Sascha; Kirschning, Andreas

  2011-04-28

  Ten essentials of synthesis in the flow mode, a new enabling technology in organic chemistry, are highlighted as flashlighted providing an insight into current and future issues and developments in this field. © The Royal Society of Chemistry 2011

 20. South African Journal of Chemistry: Submissions

  African Journals Online (AJOL)

  ... African Journal of Chemistry publishes original work in all branches of chemistry. ..... text and graphic files may be archived and compressed into one single file. ... to the Scientific Editor within three weeks, failing which the manuscript will be ...

 1. Learning Environment as Correlates of Chemistry Students ...

  African Journals Online (AJOL)

  gold

  2012-07-26

  Jul 26, 2012 ... The study aimed at assessing how 13 learning environment variables taken ... chemistry education programmes for optimum achievement of students in ... The contribution of chemistry and chemists to social, industrial and.

 2. TEACHING 'NATURAL PRODUCT CHEMISTRY' IN TANZANIA

  African Journals Online (AJOL)

  Temechegn

  cultural differences to chemistry learning was highlighted in a Chemistry Education ... knowledge has been blended into the course are discussed. .... was given for Traditional African Medicine (TAM): “Traditional African medicine is a.

 3. Chemistry management system for nuclear power plants

  International Nuclear Information System (INIS)

  Nagasawa, Katsumi; Maeda, Katsuji

  1998-01-01

  Recently, the chemistry management in the nuclear power plants has been changing from the problem solution to the predictive diagnosis and maintenance. It is important to maintain the integrity of plant operation by an adequate chemistry control. For these reasons, many plant operation data and chemistry analysis data should be collected and treated effectively to evaluate chemistry condition of the nuclear power plants. When some indications of chemistry anomalies occur, quick and effective root cause evaluation and countermeasures should be required. The chemistry management system has been developed as to provide sophisticate chemistry management in the nuclear power plants. This paper introduces the concept and functions of the chemistry management system for the nuclear power plants. (author)

 4. Eleventh international symposium on radiopharmaceutical chemistry

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  1995-12-31

  This document contains abstracts of papers which were presented at the Eleventh International Symposium on Radiopharmaceutical Chemistry. Sessions included: radiopharmaceuticals for the dopaminergic system, strategies for the production and use of labelled reactive small molecules, radiopharmaceuticals for measuring metabolism, radiopharmaceuticals for the serotonin and sigma receptor systems, labelled probes for molecular biology applications, radiopharmaceuticals for receptor systems, radiopharmaceuticals utilizing coordination chemistry, radiolabelled antibodies, radiolabelling methods for small molecules, analytical techniques in radiopharmaceutical chemistry, and analytical techniques in radiopharmaceutical chemistry.

 5. Eleventh international symposium on radiopharmaceutical chemistry

  International Nuclear Information System (INIS)

  1995-01-01

  This document contains abstracts of papers which were presented at the Eleventh International Symposium on Radiopharmaceutical Chemistry. Sessions included: radiopharmaceuticals for the dopaminergic system, strategies for the production and use of labelled reactive small molecules, radiopharmaceuticals for measuring metabolism, radiopharmaceuticals for the serotonin and sigma receptor systems, labelled probes for molecular biology applications, radiopharmaceuticals for receptor systems, radiopharmaceuticals utilizing coordination chemistry, radiolabelled antibodies, radiolabelling methods for small molecules, analytical techniques in radiopharmaceutical chemistry, and analytical techniques in radiopharmaceutical chemistry

 6. Connections between radiation and positronium chemistry

  International Nuclear Information System (INIS)

  Hirade, Tetsuya

  2007-01-01

  Some of the important connections between radiation chemistry and positronium chemistry started from the establishment of the spur reaction model proposed by Mogensen. Now, the modified model, the blob model proposed by Stepanov and Byakov, is making it possible to have the quantitative or semi-quantitative view of the positronium formation by using the distributions of positrons and excess electrons. Some of the interesting topics will be picked up here to understand the connections between radiation chemistry and positronium chemistry

 7. One-world chemistry and systems thinking

  Science.gov (United States)

  Matlin, Stephen A.; Mehta, Goverdhan; Hopf, Henning; Krief, Alain

  2016-05-01

  The practice and overarching mission of chemistry need a major overhaul in order to be fit for purpose in the twenty-first century and beyond. The concept of 'one-world' chemistry takes a systems approach that brings together many factors, including ethics and sustainability, that are critical to the future role of chemistry.

 8. Organic Chemistry Self Instructional Package 2: Methane.

  Science.gov (United States)

  Zdravkovich, V.

  This booklet, one of a series of 17 developed at Prince George's Community College, Largo, Maryland, provides an individualized, self-paced undergraduate organic chemistry instruction module designed to augment any course in organic chemistry but particularly those taught using the text "Organic Chemistry" by Morrison and Boyd. The…

 9. Organic Chemistry Self Instructional Package 12: Alkynes.

  Science.gov (United States)

  Zdravkovich, V.

  This booklet, one of a series of 17 developed at Prince George's Community College, Largo, Maryland, provides an individualized, self-paced undergraduate organic chemistry instruction module designed to augment any course in organic chemistry but particularly those taught using the text "Organic Chemistry" by Morrison and Boyd. The…

 10. Undergraduate Chemistry Education: A Workshop Summary

  Science.gov (United States)

  Sawyer, Keegan; Alper, Joe

  2014-01-01

  "Undergraduate Chemistry Education" is the summary of a workshop convened in May 2013 by the Chemical Science Roundtable of the National Research Council to explore the current state of undergraduate chemistry education. Research and innovation in undergraduate chemistry education has been done for many years, and one goal of this…

 11. Reaction-Map of Organic Chemistry

  Science.gov (United States)

  Murov, Steven

  2007-01-01

  The Reaction-Map of Organic Chemistry lists all the most commonly studied reactions in organic chemistry on one page. The discussed Reaction-Map will act as another learning aide for the students, making the study of organic chemistry much easier.

 12. Chemistry Education Research Trends: 2004-2013

  Science.gov (United States)

  Teo, Tang Wee; Goh, Mei Ting; Yeo, Leck Wee

  2014-01-01

  This paper presents findings from a content analysis of 650 empirical chemistry education research papers published in two top-tiered chemistry education journals "Chemistry Education Research and Practice" and "Journal of Chemical Education," and four top-tiered science education journals "International Journal of Science…

 13. Research Staff | Chemistry and Nanoscience Research | NREL

  Science.gov (United States)

  Research Staff Research Staff Research staff members in NREL's Chemistry and Nanoscience Center are Electrochemical Engineering and Materials Chemistry. For lead researcher contacts, see our research areas. For our : Chemistry and Nanoscience In addition to his position at NREL, Dr. van de Lagemaat is also a fellow of the

 14. comparative assessment of university chemistry undergraduate

  African Journals Online (AJOL)

  Temechegn

  The areas of chemistry covered are Introductory, Inorganic, Physical, Organic, and Quantum and ... various specialisations like Pure and Applied Chemistry, Analytical ... even engineering disciplines, a degree in chemistry can be the starting point. .... It is also to show the relevance of the instructional methods relative to the.

 15. Affordances of Instrumentation in General Chemistry Laboratories

  Science.gov (United States)

  Sherman, Kristin Mary Daniels

  2010-01-01

  The purpose of this study is to find out what students in the first chemistry course at the undergraduate level (general chemistry for science majors) know about the affordances of instrumentation used in the general chemistry laboratory and how their knowledge develops over time. Overall, students see the PASCO(TM) system as a useful and accurate…

 16. AECL research programs in systems chemistry

  International Nuclear Information System (INIS)

  Lister, D.H.; Pathania, R.S.

  1984-05-01

  Research programs in Systems Chemistry are aimed at preserving the integrity of the many working systems in CANDU reactors and at minimizing chemistry-induced problems such as radiation field growth or fouling of surfaces. The topics of main concern are the chemistry and corrosion of steam generators, for it is in this general area that the potential for serious problems is very real

 17. Supplemental Instruction in Physical Chemistry I

  Science.gov (United States)

  Toby, Ellen; Scott, Timothy P.; Migl, David; Kolodzeji, Elizabeth

  2016-01-01

  Physical chemistry I at Texas A&M University is an upper division course requiring mathematical and analytical skills. As such, this course poses a major problem for many Chemistry, Engineering, Biochemistry and Genetics majors. Comparisons between participants and non-participants in Supplemental Instruction for physical chemistry were made…

 18. 42 CFR 493.931 - Routine chemistry.

  Science.gov (United States)

  2010-10-01

  ... 42 Public Health 5 2010-10-01 2010-10-01 false Routine chemistry. 493.931 Section 493.931 Public... Proficiency Testing Programs by Specialty and Subspecialty § 493.931 Routine chemistry. (a) Program content and frequency of challenge. To be approved for proficiency testing for routine chemistry, a program...

 19. 42 CFR 493.929 - Chemistry.

  Science.gov (United States)

  2010-10-01

  ... 42 Public Health 5 2010-10-01 2010-10-01 false Chemistry. 493.929 Section 493.929 Public Health... Proficiency Testing Programs by Specialty and Subspecialty § 493.929 Chemistry. The subspecialties under the specialty of chemistry for which a proficiency testing program may offer proficiency testing are routine...

 20. Modern Analytical Chemistry in the Contemporary World

  Science.gov (United States)

  Šíma, Jan

  2016-01-01

  Students not familiar with chemistry tend to misinterpret analytical chemistry as some kind of the sorcery where analytical chemists working as modern wizards handle magical black boxes able to provide fascinating results. However, this approach is evidently improper and misleading. Therefore, the position of modern analytical chemistry among…

 1. New Earth, New Chemistry. Agenda for the Topsector Chemistry

  International Nuclear Information System (INIS)

  Willems, R.; Bergkamp, R.; Lommerts, B.J.; Weckhuysen, B.

  2011-06-01

  The Dutch Cabinet has appointed 9 top sectors in which the Netherlands holds a strong global position. One of these sectors is the chemical sector. The action agenda proposes two central ambitions for the long term: (1) In 2050 the Netherlands is globally known as the country with green chemistry; (2) In 2050 the Netherlands is in the global top 3 of producers of smart materials. [nl

 2. Atmospheric Chemistry Over Southern Africa

  Science.gov (United States)

  Gatebe, Charles K.; Levy, Robert C.; Thompson, Anne M.

  2011-01-01

  During the southern African dry season, regional haze from mixed industrial pollution, biomass burning aerosol and gases from domestic and grassland fires, and biogenic sources from plants and soils is worsened by a semi-permanent atmosphere gyre over the subcontinent. These factors were a driver of several major international field campaigns in the 1990s and early 2000s, and attracted many scientists to the region. Some researchers were interested in understanding fundamental processes governing chemistry of the atmosphere and interaction with climate change. Others found favorable conditions for evaluating satellite-derived measurements of atmospheric properties and a changing land surface. With that background in mind a workshop on atmospheric chemistry was held in South Africa. Sponsored by the International Commission for Atmospheric Chemistry and Global Pollution (ICACGP; http://www.icacgp.org/), the workshop received generous support from the South African power utility, Eskom, and the Climatology Research Group of the University of the Witwatersrand, Johannesburg, South Africa. The purpose of the workshop was to review some earlier findings as well as more recent findings on southern African climate vulnerability, chemical changes due to urbanization, land-use modification, and how these factors interact. Originally proposed by John Burrows, president of ICACGP, the workshop was the first ICACGP regional workshop to study the interaction of air pollution with global chemical and climate change. Organized locally by the University of the Witwatersrand, the workshop attracted more than 60 delegates from South Africa, Mozambique, Botswana, Zimbabwe, France, Germany, Canada, and the United States. More than 30 presentations were given, exploring both retrospective and prospective aspects of the science. In several talks, attention was focused on southern African chemistry, atmospheric pollution monitoring, and climate processes as they were studied in the field

 3. Extreme Ultraviolet (EUV) induced surface chemistry on Ru

  NARCIS (Netherlands)

  Liu, Feng; Sturm, Jacobus Marinus; Lee, Christopher James; Bijkerk, Frederik

  2013-01-01

  EUV photon induced surface chemistry can damage multilayer mirrors causing reflectivity loss and faster degradation. EUV photo chemistry involves complex processes including direct photon induced surface chemistry and secondary electron radiation chemistry. Current cleaning techniques include dry

 4. Summary report for April, May, and June 1950. Chemistry Divison

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Osborne, D. W. [ed.

  1950-07-27

  A summary of activities for the Chemistry Division is reported for April-June 1950. Areas reporting activity include: Nuclear and Radiation Chemistry, Physical and Inorganic Chemistry, and Process Chemistry.

 5. Abstracts of the 26. Brazilian Congress on Chemistry

  International Nuclear Information System (INIS)

  1985-01-01

  It is presented the short communications of papers presented at the 26. Brazilian Congress on Chemistry, of nuclear interest. The papers are classified in four areas: isotope chemistry, organic chemistry, inorganic chemistry and physico-chemical. (E.G.) [pt

 6. Chemistry-nuclear chemistry division. Progress report, October 1979-September 1980

  International Nuclear Information System (INIS)

  Ryan, R.R.

  1981-05-01

  This report presents the research and development programs pursued by the Chemistry-Nuclear Chemistry Division of the Los Alamos National Laboratory. Topics covered include advanced analytical methods, atmospheric chemistry and transport, biochemistry, biomedical research, element migration and fixation, inorganic chemistry, isotope separation and analysis, atomic and molecular collisions, molecular spectroscopy, muonic x rays, nuclear cosmochemistry, nuclear structure and reactions, radiochemical separations, theoretical chemistry, and unclassified weapons research

 7. Chemistry-nuclear chemistry division. Progress report, October 1979-September 1980

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Ryan, R.R. (comp.)

  1981-05-01

  This report presents the research and development programs pursued by the Chemistry-Nuclear Chemistry Division of the Los Alamos National Laboratory. Topics covered include advanced analytical methods, atmospheric chemistry and transport, biochemistry, biomedical research, element migration and fixation, inorganic chemistry, isotope separation and analysis, atomic and molecular collisions, molecular spectroscopy, muonic x rays, nuclear cosmochemistry, nuclear structure and reactions, radiochemical separations, theoretical chemistry, and unclassified weapons research.

 8. Solid state chemistry and its applications

  CERN Document Server

  West, Anthony R

  2013-01-01

  Solid State Chemistry and its Applications, 2nd Edition: Student Edition is an extensive update and sequel to the bestselling textbook Basic Solid State Chemistry, the classic text for undergraduate teaching in solid state chemistry worldwide. Solid state chemistry lies at the heart of many significant scientific advances from recent decades, including the discovery of high-temperature superconductors, new forms of carbon and countless other developments in the synthesis, characterisation and applications of inorganic materials. Looking forward, solid state chemistry will be crucial for the

 9. Physics, radiology, and chemistry. 7. rev. ed.

  International Nuclear Information System (INIS)

  Linde, O.K.; Knigge, H.J.

  1986-01-01

  This book is an introduction to physics and chemistry especially for medical personnel. After a general introduction, measurement methods, mechanics including mechanics of solid bodies, fluids and gases, heat, optics, acoustics, electricity, radiations including their biological effects, general chemistry, inorganic and organic chemistry are treated. Every chapter contains exercises mostly in connection with medical and biological effects. Furthermore, connections with biology and medicine are considered. The chapters on physiological chemistry, computer and information theory, chemistry and ecology, and metabolism have been rewritten. (orig./HP) [de

 10. The slow birth of green chemistry

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Amato, I.

  1993-03-12

  Mainstream chemistry is beginning to look at environmental chemistry as an important solution to environmental problems. This can include research into developing cleaner-burning liquid fuels, cleaning up oil spills, or developing better process methods which engender less pollution, as opposed to previous practices of detecting pollutants without preventing their release to begin with. This article discusses the progress of this chemistry discipline, describes some of the ongoing research, and describes the future for environmental chemistry. An impetus for future growth will be generational change, as young scientists in training are beginning to push faculities into creating programs for environmental chemistry.

 11. PWR secondary water chemistry guidelines: Revision 3

  International Nuclear Information System (INIS)

  Lurie, S.; Bucci, G.; Johnson, L.; King, M.; Lamanna, L.; Morgan, E.; Bates, J.; Burns, R.; Eaker, R.; Ward, G.; Linnenbom, V.; Millet, P.; Paine, J.P.; Wood, C.J.; Gatten, T.; Meatheany, D.; Seager, J.; Thompson, R.; Brobst, G.; Connor, W.; Lewis, G.; Shirmer, R.; Gillen, J.; Kerns, M.; Jones, V.; Lappegaard, S.; Sawochka, S.; Smith, F.; Spires, D.; Pagan, S.; Gardner, J.; Polidoroff, T.; Lambert, S.; Dahl, B.; Hundley, F.; Miller, B.; Andersson, P.; Briden, D.; Fellers, B.; Harvey, S.; Polchow, J.; Rootham, M.; Fredrichs, T.; Flint, W.

  1993-05-01

  An effective, state-of-the art secondary water chemistry control program is essential to maximize the availability and operating life of major PWR components. Furthermore, the costs related to maintaining secondary water chemistry will likely be less than the repair or replacement of steam generators or large turbine rotors, with resulting outages taken into account. The revised PWR secondary water chemistry guidelines in this report represent the latest field and laboratory data on steam generator corrosion phenomena. This document supersedes Interim PWR Secondary Water Chemistry Recommendations for IGA/SCC Control (EPRI report TR-101230) as well as PWR Secondary Water Chemistry Guidelines--Revision 2 (NP-6239)

 12. Numerical Verification Of Equilibrium Chemistry

  International Nuclear Information System (INIS)

  Piro, Markus; Lewis, Brent; Thompson, William T.; Simunovic, Srdjan; Besmann, Theodore M.

  2010-01-01

  A numerical tool is in an advanced state of development to compute the equilibrium compositions of phases and their proportions in multi-component systems of importance to the nuclear industry. The resulting software is being conceived for direct integration into large multi-physics fuel performance codes, particularly for providing boundary conditions in heat and mass transport modules. However, any numerical errors produced in equilibrium chemistry computations will be propagated in subsequent heat and mass transport calculations, thus falsely predicting nuclear fuel behaviour. The necessity for a reliable method to numerically verify chemical equilibrium computations is emphasized by the requirement to handle the very large number of elements necessary to capture the entire fission product inventory. A simple, reliable and comprehensive numerical verification method is presented which can be invoked by any equilibrium chemistry solver for quality assurance purposes.

 13. Myoglobin chemistry and meat color.

  Science.gov (United States)

  Suman, Surendranath P; Joseph, Poulson

  2013-01-01

  Consumers rely heavily on fresh meat color as an indicator of wholesomeness at the point of sale, whereas cooked color is exploited as an indicator of doneness at the point of consumption. Deviations from the bright cherry-red color of fresh meat lead to product rejection and revenue loss. Myoglobin is the sarcoplasmic heme protein primarily responsible for the meat color, and the chemistry of myoglobin is species specific. The mechanistic interactions between myoglobin and multiple extrinsic and intrinsic factors govern the color of raw as well as cooked meats. The objective of this review is to provide an overview of the current research in meat color and how the findings are applied in the meat industry. Characterizing the fundamental basis of myoglobin's interactions with biomolecules in postmortem skeletal muscles is necessary to interpret the chemistry of meat color phenomena and to engineer innovative processing strategies to minimize meat discoloration-induced revenue loss to the agricultural economy.

 14. Radiation chemistry and its applications

  International Nuclear Information System (INIS)

  1968-01-01

  In recent years considerable progress has been made in understanding the fundamental chemical reactions that occur when materials are irradiated. This has followed from the development of new techniques for studying these reactions. The International Atomic Energy Agency held a Panel on Radiation Chemistry in Vienna on 17-21 April 1967, to review the current status of various sources, new techniques in radiation chemistry, and their applications. The main sources mentioned by the Panel were isotope sources, electron accelerators, and chemonuclear reactors. Among the basic techniques discussed were pulsed radiolysis, flash photolysis, fast ESR methods, irradiation at liquid helium temperatures, electric discharge methods and far ultra-violet methods. Interesting industrial applications were discussed, such as the development of wood-plastic combinations, and a paper was given on the curing of paints and thin films Refs, figs and tabs

 15. (Chemistry of the global atmosphere)

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Marland, G.

  1990-09-27

  The traveler attended the conference The Chemistry of the Global Atmosphere,'' and presented a paper on the anthropogenic emission of carbon dioxide (CO{sub 2}) to the atmosphere. The conference included meetings of the International Global Atmospheric Chemistry (IGAC) programme, a core project of the International Geosphere/Biosphere Programme (IGBP) and the traveler participated in meetings on the IGAC project Development of Global Emissions Inventories'' and agreed to coordinate the working group on CO{sub 2}. Papers presented at the conference focused on the latest developments in analytical methods, modeling and understanding of atmospheric CO{sub 2}, CO, CH{sub 4}, N{sub 2}O, SO{sub 2}, NO{sub x}, NMHCs, CFCs, and aerosols.

 16. Radiation applications of physical chemistry

  International Nuclear Information System (INIS)

  Talrose, V.L.

  1993-01-01

  Many chemical energy problems have a physical chemistry nature connected with chemical kinetics and thermodynamics. In our country, the development in this field is associated with the name N.N. Semenov, who was involved in a large number of fundamental and applied physical chemistry problems.Energy development during the last decades created or sharpened new problems. Our new Institute, the Institute of Energy problems of Chemical Physics, USSR Academy of Sciences, is dealing with some of them. The present article is an overview of our work on radiation applications. Examples of the use of radiation in power industry (such as coal gasification), tire production, mechanical joints, metal powder production and sterilization of pharmaceutical products are given. Methods and problems involved in these applications are discussed and the great potential for vast utilization is demonstrated. (authors)

 17. Radiation chemistry and the environment

  International Nuclear Information System (INIS)

  Getoff, F.

  1998-01-01

  The rather strong and many-sided pollution of the environment (atmosphere, water resources, soil) as a consequence of human activities is summarized. The solution of the arised problems by application of radiation chemistry methods and the utilization of modern environmentally ''clean'' and economical technologies, founded on electron beam processing, are mentioned. Some basic environmental problems and their solution are briefly discussed: i) Removal of CO 2 from flue gases and its radiation induced utilization. ii) Principals for degradation of aqueous pollutants by electron beam processing in the presence of ozone (synergistic effect). The radiation chemistry as a modern and manifold discipline with very broad applications can also essentially contribute in the conservation of the environment

 18. Radiation chemistry and the environment

  International Nuclear Information System (INIS)

  Getoff, Nikola

  1999-01-01

  The rather strong and many-sided pollution of the environment (atmosphere, water resources, soil) as a consequence of human activity is summarized. The solution of the arised problems by application of radiation chemistry methods and the utilization of modern environmentally 'clean' and economical technologies, founded on electron beam processing, are mentioned. Some basic environmental problems and their solution are briefly discussed. (i) Removal of CO 2 from flue gases and its radiation induced utilization. (ii) Principals for degradation of aqueous pollutants by electron beam processing in the presence of ozone (synergistic effect). The radiation chemistry as a modern and manifold discipline with very broad applications can also essentially contribute in the conservation of the environment

 19. Handbook of computational quantum chemistry

  CERN Document Server

  Cook, David B

  2005-01-01

  Quantum chemistry forms the basis of molecular modeling, a tool widely used to obtain important chemical information and visual images of molecular systems. Recent advances in computing have resulted in considerable developments in molecular modeling, and these developments have led to significant achievements in the design and synthesis of drugs and catalysts. This comprehensive text provides upper-level undergraduates and graduate students with an introduction to the implementation of quantum ideas in molecular modeling, exploring practical applications alongside theoretical explanations.Wri

 20. Phoenix's Wet Chemistry Laboratory Units

  Science.gov (United States)

  2008-01-01

  This image shows four Wet Chemistry Laboratory units, part of the Microscopy, Electrochemistry, and Conductivity Analyzer (MECA) instrument on board NASA's Phoenix Mars Lander. This image was taken before Phoenix's launch on August 4, 2007. The Phoenix Mission is led by the University of Arizona, Tucson, on behalf of NASA. Project management of the mission is by NASA's Jet Propulsion Laboratory, Pasadena, Calif. Spacecraft development is by Lockheed Martin Space Systems, Denver.

 1. Laboratory chemistry and stratospheric clouds

  Science.gov (United States)

  Molina, Mario J.

  1989-01-01

  Results are presented from laboratory experiments on the chemistry of ice particles to study the role of HCl and ClONO2 from CFCs in stratospheric ozone depletion over Antarctica. It is found that gaseous HCl is scavenged with high efficiency by the ice and the gas phase chlorine nitrate may react with the HCL-containing ice to produce Cl2. Also, consideration is given ot the behavior of solid nitric acid trihydrate and sulfuric acid aerosols.

 2. IN-PACKAGE CHEMISTRY ABSTRACTION

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  E. Thomas

  2005-07-14

  This report was developed in accordance with the requirements in ''Technical Work Plan for Postclosure Waste Form Modeling'' (BSC 2005 [DIRS 173246]). The purpose of the in-package chemistry model is to predict the bulk chemistry inside of a breached waste package and to provide simplified expressions of that chemistry as a function of time after breach to Total Systems Performance Assessment for the License Application (TSPA-LA). The scope of this report is to describe the development and validation of the in-package chemistry model. The in-package model is a combination of two models, a batch reactor model, which uses the EQ3/6 geochemistry-modeling tool, and a surface complexation model, which is applied to the results of the batch reactor model. The batch reactor model considers chemical interactions of water with the waste package materials, and the waste form for commercial spent nuclear fuel (CSNF) waste packages and codisposed (CDSP) waste packages containing high-level waste glass (HLWG) and DOE spent fuel. The surface complexation model includes the impact of fluid-surface interactions (i.e., surface complexation) on the resulting fluid composition. The model examines two types of water influx: (1) the condensation of water vapor diffusing into the waste package, and (2) seepage water entering the waste package as a liquid from the drift. (1) Vapor-Influx Case: The condensation of vapor onto the waste package internals is simulated as pure H{sub 2}O and enters at a rate determined by the water vapor pressure for representative temperature and relative humidity conditions. (2) Liquid-Influx Case: The water entering a waste package from the drift is simulated as typical groundwater and enters at a rate determined by the amount of seepage available to flow through openings in a breached waste package.

 3. Analytical chemistry of nuclear materials

  International Nuclear Information System (INIS)

  1966-01-01

  The second panel on the Analytical Chemistry of Nuclear Materials was organized for two purposes: first, to advise the Seibersdorf Laboratory of the Agency on its future programme, and second, to review the results of the Second International Comparison of routine analysis of trace impurities in uranium and also the action taken as a result of the recommendations of the first panel in 1962. Refs, figs and tabs

 4. Nuclear chemistry of transactinide elements

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Nagame, Yuichiro [Japan Atomic Energy Research Inst., Tokai, Ibaraki (Japan). Tokai Research Establishment

  1997-07-01

  The current status on the nuclear chemistry studies of transactinide elements is reviewed. The production of transactinides in heavy ion reactions is briefly discussed, and nuclear properties on the stability of transactinides are presented. Chemical properties of the trans-actinide elements 104, 105 and 106, and a typical experimental technique used to study these properties on an atom-at-a-time base are introduced. (author)

 5. IN-PACKAGE CHEMISTRY ABSTRACTION

  International Nuclear Information System (INIS)

  E. Thomas

  2005-01-01

  This report was developed in accordance with the requirements in ''Technical Work Plan for Postclosure Waste Form Modeling'' (BSC 2005 [DIRS 173246]). The purpose of the in-package chemistry model is to predict the bulk chemistry inside of a breached waste package and to provide simplified expressions of that chemistry as a function of time after breach to Total Systems Performance Assessment for the License Application (TSPA-LA). The scope of this report is to describe the development and validation of the in-package chemistry model. The in-package model is a combination of two models, a batch reactor model, which uses the EQ3/6 geochemistry-modeling tool, and a surface complexation model, which is applied to the results of the batch reactor model. The batch reactor model considers chemical interactions of water with the waste package materials, and the waste form for commercial spent nuclear fuel (CSNF) waste packages and codisposed (CDSP) waste packages containing high-level waste glass (HLWG) and DOE spent fuel. The surface complexation model includes the impact of fluid-surface interactions (i.e., surface complexation) on the resulting fluid composition. The model examines two types of water influx: (1) the condensation of water vapor diffusing into the waste package, and (2) seepage water entering the waste package as a liquid from the drift. (1) Vapor-Influx Case: The condensation of vapor onto the waste package internals is simulated as pure H 2 O and enters at a rate determined by the water vapor pressure for representative temperature and relative humidity conditions. (2) Liquid-Influx Case: The water entering a waste package from the drift is simulated as typical groundwater and enters at a rate determined by the amount of seepage available to flow through openings in a breached waste package

 6. Water chemistry control at FBTR

  International Nuclear Information System (INIS)

  Panigrahi, B.S.; Jambunathan, D.; Suresh Kumar, K.V.; Ramanathan, V.; Srinivasan, G.; Ramalingam, P.V.

  2008-01-01

  Condenser cooling and service water systems together serve as the cooling water system of Fast Breeder Test Reactor (FBTR). Palar river water serves as the make-up to the cooling water system. Initially, the service water system alone was commissioned in phases depending upon the arrival of auxiliary equipments at site. During this period, the water was not treated chemically and it also inadvertently remained stagnant for some time in some systems. Thereafter, a threshold chemical treatment was started. However, pin-hole leaks and reduced flow through the heat exchangers were observed and therefore chemical cleaning of headers was done and small diameter pipelines were replaced. Following this a full fledged chemistry control with proprietary formulations was initiated. Later the condenser cooling system was commissioned and the chemical treatment was reviewed. With adoption of improved monitoring methodology and treatment formulation satisfactory corrosion control (< 3 mpy) with minimum deposition problem in this system could be achieved. The primary coolant (primary sodium) of FBTR transfers the nuclear heat to the secondary coolant (secondary sodium) that in turn transfers heat to water in Once Through Steam Generator (OTSG) to generate superheated steam (480 deg C at 125 bar). Efficient water chemistry control plays the vital role in minimizing corrosion related failures of steam generator tubes and ensuring steam generator tube integrity. Therefore, the technical specifications of chemistry parameters of feed/steam water at FBTR are made very stringent to maintain the purity of water at the best attainable level. To meet this stringent feed water and steam quality specifications, online monitoring techniques have been employed in the steam/water circuit to get continuous information about the purity. These monitors have helped significantly in achieving the required feed water quality and running the steam generator for more than 25000 hours without any tube

 7. Department of Nuclear Physical Chemistry

  International Nuclear Information System (INIS)

  Mikulski, J.

  1994-01-01

  The research program at the Department of Nuclear Physical Chemistry of the Niewodniczanski Institute of Nuclear Physics is described. The Department consist of three laboratories. First - Laboratory of Physical Chemistry of Separation Processes on which the activity is concentrated on production and separation of neutron deficient isotopes for medical diagnostic. Recently, the main interest was in 111 In which is a promising tracer for cancer diagnostic. To increase the effectiveness of production of indium 111 In the reaction with deuterons on the enriched cadmium target was carried out instead of the previously used one with alpha particles on natural silver. In the second one - Laboratory of Chemistry and Radiochemistry - the systematic studies of physicochemical properties of transition elements in solutions are carried out. The results of the performed experiments were used for the elaboration of new rapid and selective methods for various elements. Some of these results have been applied for separation of trans actinide elements at U-400 cyclotron of JINR Dubna. The third one laboratory -Environmental Radioactivity Laboratory - conducts continuous monitoring of radioactivity contamination of atmosphere. The investigation of different radionuclides concentration in natural environment, mainly in the forest had been carried out

 8. Analytical chemistry: Principles and techniques

  International Nuclear Information System (INIS)

  Hargis, L.G.

  1988-01-01

  Although this text seems to have been intended for use in a one-semester course in undergraduate analytical chemistry, it includes the range of topics usually encountered in a two-semester introductory course in chemical analysis. The material is arranged logically for use in a two-semester course: the first 12 chapters contain the subjects most often covered in the first term, and the next 10 chapters pertain to the second (instrumental) term. Overall breadth and level of treatment are standards for an undergraduate text of this sort, and the only major omission is that of kinetic methods (which is a common omission in analytical texts). In the first 12 chapters coverage of the basic material is quite good. The emphasis on the underlying principles of the techniques rather than on specifics and design of instrumentation is welcomed. This text may be more useful for the instrumental portion of an analytical chemistry course than for the solution chemistry segment. The instrumental analysis portion is appropriate for an introductory textbook

 9. Astronomy Matters for Chemistry Teachers

  Science.gov (United States)

  Huebner, Jay S.; Vergenz, Robert A.; Smith, Terry L.

  1996-11-01

  The purpose of this paper is to encourage more chemistry teachers to become familiar with some of the basic ideas described in typical introductory astronomy courses (1 - 9), including those about the origin of elements and forms of matter. These ideas would enrich chemistry courses and help resolve some basic misconceptions that are expressed in many introductory texts (10 - 16) and journal articles for chemistry teachers (17, 18). These misconceptions are typified by statements such as "we can classify all substances as either elements or compounds," and "nature has provided 92 elements out of which all matter is composed." If students accept these misconceptions, they could be deprived of (i) an appreciation of the history of elements and knowing that the elemental composition of the universe continues to evolve, (ii) knowing that of the first 92 elements in the periodic table, technetium and promethium do not occur naturally on Earth, and (iii) understanding that there are forms of matter other than elements and compounds. This paper briefly explores these ideas.

 10. Green chemistry; La chimie verte

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Colonna, P. [Institut National de la Recherche Agronomique, Dept. Caracterisation et Elaboration des Produits, 78 - Versailles (France)

  2006-07-01

  The depletion of world fossil fuel reserves and the involvement of greenhouse gases in the global warming has led to change the industrial and energy policies of most developed countries. The goal is now to reserve petroleum to the uses where it cannot be substituted, to implement renewable raw materials obtained from plants cultivation, and to consider the biodegradability of molecules and of manufactured objects by integrating the lifetime concept in their expected cycle of use. The green chemistry includes the design, development and elaboration of chemical products and processes with the aim of reducing or eliminating the use and generation of harmful compounds for the health and the environment, by adapting the present day operation modes of the chemical industry to the larger framework of the sustainable development. In addition to biofuels, this book reviews the applications of green chemistry in the different industrial processes in concern. Part 1 presents the diversity of the molecules coming from renewable carbon, in particular lignocellulose and the biotechnological processes. Part 2 is devoted to materials and treats of the overall available technological solutions. Part 3 focusses on functional molecules and chemical intermediates, in particular in sugar- and fats-chemistry. Part 4 treats of biofuels under the aspects of their production and use in today's technologies. The last part deals with the global approaches at the environmental and agricultural levels. (J.S.)

 11. Materials Chemistry of Nanoultrasonic Biomedicine.

  Science.gov (United States)

  Tang, Hailin; Zheng, Yuanyi; Chen, Yu

  2017-03-01

  As a special cross-disciplinary research frontier, nanoultrasonic biomedicine refers to the design and synthesis of nanomaterials to solve some critical issues of ultrasound (US)-based biomedicine. The concept of nanoultrasonic biomedicine can also overcome the drawbacks of traditional microbubbles and promote the generation of novel US-based contrast agents or synergistic agents for US theranostics. Here, we discuss the recent developments of material chemistry in advancing the nanoultrasonic biomedicine for diverse US-based bio-applications. We initially introduce the design principles of novel nanoplatforms for serving the nanoultrasonic biomedicine, from the viewpoint of synthetic material chemistry. Based on these principles and diverse US-based bio-application backgrounds, the representative proof-of-concept paradigms on this topic are clarified in detail, including nanodroplet vaporization for intelligent/responsive US imaging, multifunctional nano-contrast agents for US-based multi-modality imaging, activatable synergistic agents for US-based therapy, US-triggered on-demand drug releasing, US-enhanced gene transfection, US-based synergistic therapy on combating the cancer and potential toxicity issue of screening various nanosystems suitable for nanoultrasonic biomedicine. It is highly expected that this novel nanoultrasonic biomedicine and corresponding high performance in US imaging and therapy can significantly promote the generation of new sub-discipline of US-based biomedicine by rationally integrating material chemistry and theranostic nanomedicine with clinical US-based biomedicine. © 2016 WILEY-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim.

 12. Light for the islands; Licht fuer die Inseln

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Levitin, Michael; Krause, Matthias B.

  2010-10-15

  Electric power from solar cells makes the life of Panama's indigenous populations easier and helps them to hold on to their traditions. Electric lighting helps children to learn longer hours; women have more time for their traditional sewing work and can sell more; medical clinics now have refrigerators, and families save money they would otherwise have spent on kerosene. Hundreds of solar modules have already been installed in the Kuna Yale region; they improve life without affecting the indigenous culture. (orig.)

 13. Retoucheren met gekleurd licht : Van restauratietechniek naar onderzoeksinstrument

  NARCIS (Netherlands)

  Stigter, S.

  2017-01-01

  Voor restauratoren is het opnieuw beitsen van een ontkleurd meubel geen optie aangezien dit niet meer ongedaan gemaakt kan worden. Hetzelfde geldt voor het vervangen van verkleurde foto’s in samengestelde objecten, het verven van verkleurd textiel of het overschilderen van verkleurde schilderijen.

 14. Agrarische handel 2008: kredietcrisis nog slechts licht effect

  NARCIS (Netherlands)

  Kelholt, H.J.

  2009-01-01

  Doordat de Nederlandse agrarische importwaarde (in euro) in 2008 ongeveer even sterk steeg als de exportwaarde verandert het exportsaldo voor het eerst in vele jaren niet. Belangrijkste reden voor de sterke toename van de invoerwaarde is de stijging van de graanprijzen. De EU-lidstaten en vooral de

 15. New trends and developments in radiation chemistry

  International Nuclear Information System (INIS)

  1989-10-01

  Radiation chemistry is a branch of chemistry that studies chemical transformations in materials exposed to high-energy radiations. It uses radiation as the initiator of chemical reactions. Practical applications of radiation chemistry today extend to many fields, including health care, food and agriculture, manufacturing, industrial pollution abatement, biotechnology and telecommunications. The important advantage of radiation chemistry lies in its ability to be used to produce, and study, almost any reactive atomic and molecular species playing a part in chemical reactions, synthesis, industrial processes, or in biological systems. The techniques are applicable to gaseous, liquid, solid, and heterogeneous systems. By combining different techniques of radiation chemistry with analytical chemistry, the reaction mechanism and kinetics of chemical reactions are studied. In November 1988 in Bologna, Italy, the IAEA convened an advisory group meeting to assess new trends and developments in radiation chemistry. The present publication includes most of the contributions presented at the meeting. Refs, figs and tabs

 16. In-Package Chemistry Abstraction

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  E. Thomas

  2004-11-09

  This report was developed in accordance with the requirements in ''Technical Work Plan for: Regulatory Integration Modeling and Analysis of the Waste Form and Waste Package'' (BSC 2004 [DIRS 171583]). The purpose of the in-package chemistry model is to predict the bulk chemistry inside of a breached waste package and to provide simplified expressions of that chemistry as function of time after breach to Total Systems Performance Assessment for the License Application (TSPA-LA). The scope of this report is to describe the development and validation of the in-package chemistry model. The in-package model is a combination of two models, a batch reactor model that uses the EQ3/6 geochemistry-modeling tool, and a surface complexation model that is applied to the results of the batch reactor model. The batch reactor model considers chemical interactions of water with the waste package materials and the waste form for commercial spent nuclear fuel (CSNF) waste packages and codisposed waste packages that contain both high-level waste glass (HLWG) and DOE spent fuel. The surface complexation model includes the impact of fluid-surface interactions (i.e., surface complexation) on the resulting fluid composition. The model examines two types of water influx: (1) the condensation of water vapor that diffuses into the waste package, and (2) seepage water that enters the waste package from the drift as a liquid. (1) Vapor Influx Case: The condensation of vapor onto the waste package internals is simulated as pure H2O and enters at a rate determined by the water vapor pressure for representative temperature and relative humidity conditions. (2) Water Influx Case: The water entering a waste package from the drift is simulated as typical groundwater and enters at a rate determined by the amount of seepage available to flow through openings in a breached waste package. TSPA-LA uses the vapor influx case for the nominal scenario for simulations where the waste

 17. In-Package Chemistry Abstraction

  International Nuclear Information System (INIS)

  E. Thomas

  2004-01-01

  This report was developed in accordance with the requirements in ''Technical Work Plan for: Regulatory Integration Modeling and Analysis of the Waste Form and Waste Package'' (BSC 2004 [DIRS 171583]). The purpose of the in-package chemistry model is to predict the bulk chemistry inside of a breached waste package and to provide simplified expressions of that chemistry as function of time after breach to Total Systems Performance Assessment for the License Application (TSPA-LA). The scope of this report is to describe the development and validation of the in-package chemistry model. The in-package model is a combination of two models, a batch reactor model that uses the EQ3/6 geochemistry-modeling tool, and a surface complexation model that is applied to the results of the batch reactor model. The batch reactor model considers chemical interactions of water with the waste package materials and the waste form for commercial spent nuclear fuel (CSNF) waste packages and codisposed waste packages that contain both high-level waste glass (HLWG) and DOE spent fuel. The surface complexation model includes the impact of fluid-surface interactions (i.e., surface complexation) on the resulting fluid composition. The model examines two types of water influx: (1) the condensation of water vapor that diffuses into the waste package, and (2) seepage water that enters the waste package from the drift as a liquid. (1) Vapor Influx Case: The condensation of vapor onto the waste package internals is simulated as pure H2O and enters at a rate determined by the water vapor pressure for representative temperature and relative humidity conditions. (2) Water Influx Case: The water entering a waste package from the drift is simulated as typical groundwater and enters at a rate determined by the amount of seepage available to flow through openings in a breached waste package. TSPA-LA uses the vapor influx case for the nominal scenario for simulations where the waste package has been

 18. On the concepts of carrier and specific activity in nuclear chemistry, radioanalytical chemistry and radiopharmaceutical chemistry

  International Nuclear Information System (INIS)

  Bonardi, Mauro L.

  2011-01-01

  At present a IUPAC Project regarding 'Terminology, Quantities and Units concerning Production and Applications of Radionuclides in Radiopharmaceutical and Radioanalytical Chemistry' states that: 'CARRIER is a chemical species - already present in the preparation or intentionally added - which will carry a given radionuclide in its associated species through the radiochemical procedure and/or prevents the radionuclide in its associated species from undergoing non-specific processes due to its low concentration'

 19. Exploration of fluorine chemistry at the multidisciplinary interface of chemistry and biology.

  Science.gov (United States)

  Ojima, Iwao

  2013-07-05

  Over the last three decades, my engagement in "fluorine chemistry" has evolved substantially because of the multidisciplinary nature of the research programs. I began my research career as a synthetic chemist in organometallic chemistry and homogeneous catalysis directed toward organic synthesis. Then, I was brought into a very unique world of "fluorine chemistry" in the end of 1970s. I started exploring the interface of fluorine chemistry and transition metal homogeneous catalysis first, which was followed by amino acids, peptides, and peptidomimetics for medicinal chemistry. Since then, I have been exploring the interfaces of fluorine chemistry and multidisciplinary fields of research involving medicinal chemistry, chemical biology, cancer biology, and molecular imaging. This perspective intends to cover my fruitful endeavor in the exploration of fluorine chemistry at the multidisciplinary interface of chemistry and biology in a chronological order to show the evolution of my research interest and strategy.

 20. Water chemistry in WWER reactors

  International Nuclear Information System (INIS)

  Yurmanov, V.A.; Mamet, V.A.; Shestakov, Yu.M.; Amosov, M.M.

  1997-01-01

  In this paper ''Water Chemistry in WWER Reactors'', are briefly described the 30 WWERs in Russian and the Ukraine, and are pointed out the essential differences between the 440s and 1000s. The primary coolant in the six loops of the former type operates at 270-290 deg. C, while the four loops of the latter type are at 290-320 deg. C. Performance of the fuel has been generally good with some fission product activities emanating from tramp uranium. Incidents causing unusually high fission product levels were overheating of the 16th fuel load at Kola NPP in 1990 by a reduced coolant flow, and fuel defects at Novovoronezh NPP resulting from deposits of carbon and corrosion products. Organic carbon, depositing from the coolant in regions of high turbulence (i.e. at the spacer grids), provokes corrosion product deposition. The source of the organic is not known. New chemistry guidelines have been implemented since 1992-93 for Russian and Ukrainian WWERs. These include higher pH T values (7.0-7.1 as opposed to 6.6-6.9) and tighter controls on oxygen and impurities. Lower dose rates in steam generator channels are reported. Significant reduction in operator doses are achieved by these methods coupled with a ''soft decontamination'' involving changing the KOH concentration and, hence, the pH T before shutdown. The benefits of hydrazine treatment for deoxygenating feedwater and coolant prior to start up, for injecting before shutdown and for general chemistry control on radiation fields are described. (author). 7 refs, 9 figs, 8 tabs