WorldWideScience

Sample records for chemisch deponierte schichtsysteme

 1. Onderzoek naar de chemische en microbiologische kwaliteit van zachte kaas

  NARCIS (Netherlands)

  Egmond, van H.J.; Bakker, R.; Boeyen, P.; Coors, R.; Hakemulder, W.; Labrijn, J.; Herstel, H.

  1993-01-01

  Voor Konsumenten Kontakt zijn in augustus en september 1992 zevenenveertig monsters zachte kaas (Brie en Camembert) chemisch en microbiologisch onderzocht. Het chemisch onderzoek bestond uit het bepalen van de gehaltes aan vocht en vet. Het microbiologische gedeelte bestond uit een onderzoek naar de

 2. Chemisch en sensorisch onderzoek van monsters paardevlees

  NARCIS (Netherlands)

  Cazemier, G.; Jong, de J.; Herstel, H.

  1990-01-01

  In januari 1988 werden acht monsters paardebiefstuk en zes monsters paardestooflap, afkomstig uit verschillende landen, chemisch onderzocht. Vier monsters biefstuk en vier monsters stooflap werden onderzocht op de gehalten aan vocht, vet en eiwit.

 3. Vervolgonderzoek ecologische risico's Noorderbos : chemische en biologische beschikbaarheid van chroom : rapportage fase 2

  NARCIS (Netherlands)

  Groenenberg, J.E.; Bloem, J.; Faber, J.H.; Dijcker, R.

  2009-01-01

  Dit rapport beschrijft de resultaten van het vervolgonderzoek van de chemische en biologische monitoring van de ernstig met chroom vervuilde bodem van het Noorderbos in Tilburg. Er is specifiek aandacht besteed aan de chemische en biologische beschikbaarheid van metalen met name van chroom waarvan

 4. Dimensionering van de Uniqfill chemischer wasser met lamellen

  NARCIS (Netherlands)

  Starmans, D.A.J.

  2006-01-01

  In dit rapport wordt een eerste aanzet gegeven tot de modellering van een kruisstroom chemische wasser met lamellen. Met behulp van bestaande metingen is de stofoverdrachtscoëfficiënt afgeschat, waarna scenario's voor nieuwe wassers doorgerekend konden worden.

 5. Behandeling van lucht uit een traditionele stal voor vleeskuikens met een chemische wasser

  NARCIS (Netherlands)

  Hol, J.M.G.; Wever, A.C.; Groot Koerkamp, P.W.G.

  1999-01-01

  In dit onderzoek werd de reductie van de ammoniakemissie gemeten door toepassing van een chemische wasser. Deze wasser behandelde de lucht die afkomstig was uit een traditionele stal voor vleeskuikens.

 6. Ruimtelijke variaties in fysisch-chemische bodemkarakteristieken in de Nuenen-groep nabij Best

  NARCIS (Netherlands)

  Gerringa; L.; Obdam; A.

  1985-01-01

  Ten noorden van Best is een onderzoek uitgevoerd naar de ruimtelijke variatie in fysisch-chemische bodemkarakteristieken in de Nuenen-groep. Doel van dit onderzoek was een methode te ontwikkelen om een beter inzicht te krijgen in de laterale existentie van lagen, die door hun eigenschappen, een

 7. Geïntegreerde gewasbescherming is meer dan efficiënter gebruik van chemische middelen

  NARCIS (Netherlands)

  Vereijken, P.H.

  1989-01-01

  Om de langdurige schadelijke gevolgen voor het milieu een halt toe te roepen is integratie van economische en ecologische doelen vereist. Dit betekent dat biologische en fysische methoden van gewasbescherming de voorkeur verdienen boven de chemische bestrijding

 8. Materials colloquium `96: Thermal insulation coatings. Thermally insulating coating systems for heavy-duty structural components in aerospace engineering and energy engineering; Werkstoff-Kolloquium `96: Waermedaemmschichten. Waermeisolierende Schichtsysteme fuer hoechstbelastete Strukturbauteile in der Luft- und Raumfahrt sowie der Energietechnik

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Peters, M.; Schulz, U.; Leushake, U.; Kaysser, W.A. [eds.

  1996-12-31

  The 15 contributions in this colloquium report document the current state of research and development in Germany in the field of thermally insulating layer structures for heavy-duty components like gas turbines. Five papers have been recorded separately in the ENERGY database. [Deutsch] Die 15 Beitraege in diesem Kolloquiumband dokumentieren den aktuellen Stand der Forschungs- und Entwicklungsarbeiten in Deutschland auf dem Gebiet der waermeisolierenden Schichtsysteme fuer hoechstbelastete Bauteile wie z.B. Gasturbinen. Fuer die Datenbank ENERGY wurden fuenf Artikel separat aufgenommen.

 9. Bereiding van gevriesdroogd cholesterolcalibratie en -controleserum ten behoeve van de Stichting Kwaliteitsbewaking Chemische Analyse ten behoeve van Epidemiologisch Onderzoek (KCA)

  NARCIS (Netherlands)

  Dreumel; H.J.van; Wikkeling; R.H.; Steentjes; G.M.; Buitenhuis; S.G.; Koedam; J.C.

  1986-01-01

  In het kader van de samenwerking tussen het RIVM en de Stichting KCA (Kwaliteitsbewaking Chemische Analyse t.b.v. Epidemiologisch Onderzoek) werden drie partijen cholesterolserum bereid. Uitgegaan werd van menselijk serum (Centraal Laboratorium van de Bloedtransfusiedienst). Door uit een deel

 10. Chemical alternative to the energetic use of biodiesel; Chemische Alternativen zur energetischen Nutzung von Biodiesel

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Warwel, S; Ruesch genannt Klaas, M; Harperscheid, M [Bundesanstalt fuer Getreide-, Kartoffel- und Fettforschung, Muenster (Germany). Inst. fuer Biochemie und Technologie der Fette - H.P. Kaufmann-Inst.

  1997-12-31

  Biodiesel is environment-friendly, but much more costly to produce than `normal` diesel fuel. Higher economic efficiency can be achieved by using biodiesel as a chemical feedstock instead. Tenside and polymers offer a wide range of applications. (orig) [Deutsch] Biodiesel ist ein umweltfreundlicher Kraftstoff, jedoch in der Herstellung deutlich teurer als Mineraloel-Dieselkraftstoff. Eine signifikant hoehere Wertschoepfung koennte errreicht werden, wenn Biodiesel nicht im Kraftstoffsektor, sondern als chemischer Rohstoff verwendet wird. Tenside und Polymere sind hierbei grossvolumige Einsatzbereiche. (orig)

 11. Chemical alternative to the energetic use of biodiesel; Chemische Alternativen zur energetischen Nutzung von Biodiesel

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Warwel, S; Ruesch genannt Klaas, M.; Harperscheid, M. [Bundesanstalt fuer Getreide-, Kartoffel- und Fettforschung, Muenster (Germany). Inst. fuer Biochemie und Technologie der Fette - H.P. Kaufmann-Inst.

  1996-12-31

  Biodiesel is environment-friendly, but much more costly to produce than `normal` diesel fuel. Higher economic efficiency can be achieved by using biodiesel as a chemical feedstock instead. Tenside and polymers offer a wide range of applications. (orig) [Deutsch] Biodiesel ist ein umweltfreundlicher Kraftstoff, jedoch in der Herstellung deutlich teurer als Mineraloel-Dieselkraftstoff. Eine signifikant hoehere Wertschoepfung koennte errreicht werden, wenn Biodiesel nicht im Kraftstoffsektor, sondern als chemischer Rohstoff verwendet wird. Tenside und Polymere sind hierbei grossvolumige Einsatzbereiche. (orig)

 12. Chemically deposed layer sytems for the realization of YBa{sub 2}Cu{sub 3}O{sub 7-{delta}} band conductors; Chemisch deponierte Schichtsysteme zur Realisierung von YBa{sub 2}Cu{sub 3}O{sub 7-{delta}}-Bandleitern

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Engel, Sebastian

  2009-04-30

  The aim of this thesis was to produce new buffer-layer systems for biaxially texturated Ni5at%W substrates by means of chemical processes. As very promising materials for the buffer layers CaTiO{sub 3} and SrTiO{sub 3} were chosen. The production of the single layers pursued from the organometallic prestage by means of dip coating and subsequent head treatment. During the work first the single precursor solutions were to be developed. A main component of the theses forms the understanding of the texture development during the heat treatment of precursor layers on biaxially texturated metallic substrates. Based on this the growth of thick buffer layers is studied and by means of YBCO layers, which were deposed by beans of a pulsed laser, the functionality of the synthesized buffer layers proved. A further component of this thesis formes the influence of nanoscaling precipitations in thew YBCO on its superconducting properties. The YBCO deposition pursued via a variation of the TFA process, as substrate (001)-oriented SrTiO{sub 3} monocrystals were applied.

 13. Ontwikkeling van een toets ter bepaling van sublethale effecten van chemische stoffen op regenwormen. II. Reproduktie door de regenwormen Eisenia fetida en Eisenia andrei in een kunstgrond

  NARCIS (Netherlands)

  Gestel CAM van; Dis WA van; Breemen EM van

  1988-01-01

  Nagegaan werd of coconproduktie-experimenten uitgevoerd kunnen worden met de voor acuut toxiciteitsonderzoek met regenwormen aanbevolen kunstgrond en regenwormsoorten. Uiteindelijke doel van het onderzoek is te komen tot een toets waarmee het effect van chemische stoffen op de reproduktie van

 14. Präparation spezieller Biokatalysatoren für die chemisch-technische Nutzung zur Bereitstellung von Aromaten und chiralen α-Hydroxyketonen

  OpenAIRE

  Bieler, Nora Christiane

  2011-01-01

  Teil 1 Bereitstellung der Biokatalysatoren LAC, LiP und MnP für deren chemisch-technische Nutzung Die drei Oxidoreduktasen Laccase (LAC), Lignin- und Manganperoxidase (Li- und MnP) aus Weißfäulepilzen sind technisch sehr interessant, da sie unter Anderem Lignin abbauen können. Vor allem deren zeitaufwändige Produktion in den ligninolytischen Organismen limitiert jedoch industrielle Anwendungen. Daher wurden Möglichkeiten zur Bereitstellung dieser Biokatalysatoren überprüft. So war es Ziel, di...

 15. Vertical exchange and chemical conversion of trace elements over topographically complex terrain; Vertikaler Austausch und chemische Umwandlung von Spurenstoffen ueber topographisch gegliedertem Gelaende

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Kuntze, K.

  2001-10-01

  The influence of topography on the vertical exchange of trace elements was investigated with the aid of a numeric simulation model. It is a couopled 3D model consisting of the mesoscale model KAMM and the dispersion model DRAIS, extended by the gaseous phase mechanism of the RADM model. This way, both meteorological and chemical processes can be analyzed in a preselected time and spatial resolution. The simulations were validated by a comparison with measurements made during the TRACT campaign. Satisfactory agreement between the two was established. [German] In der vorliegenden Arbeit wurde der Einfluss der Topographie auf den vertikalen Austausch von Spurenstoffen mit Hilfe eines numerischen Simulationsmodells untersucht. Bei dem Simulationsmodell handelt es sich um ein dreidimensionales gekoppeltes Modell, welches aus dem mesoskaligen Modell KAMM und dem um den Gasphasenmechanismus des RADM-Modells erweiterten Ausbreitungsmodell DRAIS besteht. Mit diesem Modellsystem war es moeglich, sowohl meterologische als auch chemische Prozesse in einer vorher gewaehlten zeitlichen und raeumlichen Aufloesung zu betrachten. Um die Qualitaet der Simulation und damit deren Verwendbarkeit fuer die Untersuchungen festzustellen, wurde ein Vergleich mit Messungen durchgefuehrt. Dazu wurden berechnete meterologische und chemische Groessen mit den waehrend der Feldmesskampagne TRACT gemessenen Groessen verglichen. Der Vergleich der simulierten Groessen sowohl mit Radiosondenaufstiegen als auch mit Zeitreihen und Flugzeugmessungen lieferte eine gute Uebereinstimmung. (orig.)

 16. Cubic boron nitride coatings for innovative applications; Schichten aus kubischem Bornitrid (cBN) fuer innovative Anwendungen

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Keunecke, M.; Bewilogua, K. [Fraunhofer Inst. fuer Schicht- und Oberflaechentechnik (Germany)

  2001-08-01

  Coatings of cubic boron nitride (cBN), the second hardest of all known materials, were prepared using a sputter process. A new coating design, based on a special B-C-N layer system, allows to deposit thick (> 2 {mu}m) cBN films, however so far only on silicon substrates. The properties of the coatings are quite similar to those of bulk cBN. Promising experiments were performed with respect to a transfer of this application relevant layer system to cemented carbide and steel substrates. First measurements of the mechanical and tribological properties confirmed the outstanding properties and the high potential of such cBN based coating systems. (orig.) [German] Schichten aus kubischem Bornitrid (cBN), dem nach Diamant zweithaertesten aller bekannten Materialien, wurden mit einem Sputter-Prozess hergestellt. Ein neuartiger Schichtaufbau, der auf einem speziellen B-C-N-Schichtsystem basiert, ermoeglicht die Abscheidung von cBN-Schichten mit ueber 2 {mu}m Dicke, allerdings bisher nur auf Siliciumsubstraten. Die Eigenschaften der Schichten sind denen von massivem cBN sehr aehnlich. Es wurden vielversprechende Experimente zur Uebertragung dieses fuer Werkzeugbeschichtungen und vielfaeltige andere Anwendungen interessanten Schichtsystems auf Werkzeugsubstrate durchgefuehrt. Erste Untersuchungen der mechanisch-tribologischen Eigenschaften der auf Hartmetall- und Stahlsubstraten abgeschiedenen Schichten belegen das aussergewoehnlich hohe Potential der cBN-basierten Schichtsysteme. (orig.)

 17. Feasibility study to combine the evaluation of radiological and chemical-toxicological effects of old contaminated sites; Machbarkeitsstudie zur Verknuepfung der Bewertung radiologischer und chemisch-toxischer Wirkungen von Altlasten

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Jacob, P; Proehl, G [Gesellschaft fuer Strahlen- und Umweltforschung mbH Muenchen, Neuherberg (Germany). Inst. fuer Strahlenschutz; Schneider, K; Voss, J U [FoBiG Forschungs- und Beratungsinstitut Gefahrstoffe GmbH, Freiburg im Breisgau (Germany)

  1997-08-01

  The uranium mining regions of the German Federal States Saxony, Thuringia and Saxony-Anhalt are contaminated by radionuclides and by chemical substances. For both, ionizing radiations and chemicals, concepts and models exists to assess possible health effects for the population living in such areas. However, these assessment models were developed independently for both kinds of contaminants. Therefore, the 9{sup th} Conference of the State Ministers for Environmental Protection have claimed that for the evaluation of contaminated sites the radiological and chemical contaminants should be integrated into a joint assessment. This feasibility study describes the state of the art of the concepts and models used for the evaluation of radiological and chemical contaminants. The similarities and differences of these evaluation methods are identified and discussed. Suggestions are made for an integrated assessment to standardize the evaluation of sites contaminated by radionuclides or chemicals. (orig.) [Deutsch] In den Gebieten des ehemaligen Uranbergbaus der Bundeslaender Sachsen, Thueringen und Sachsen-Anhalt treten neben den radioaktiven Kontaminationen auch andere Schadstoffe, insbesondere Schwermetalle, auf. Fuer ionisierende Strahlung und fuer chemische Noxen existieren unabhaengig voneinander entwickelte Bewertungssysteme zum Schutz vor Gesundheitsgefahren und Empfehlungen zum Umgang mit kontaminierten Standorten. Vor diesem Hintergrund forderte die 9. Umweltministerkonferenz - Ost am 17./18. Juni 1993 eine `Verknuepfung der radiologischen und konventionellen Altlastenbewertung`. Ob diese Verknuepfung moeglich ist und in welcher Weise diese vorgenommen werden kann, ist bisher nicht untersucht worden. Diese Machbarkeitsstudie unternimmt eine Bestandsaufnahme von Uebereinstimmungen und Unterschieden der beiden bestehenden Bewertungssysteme fuer Kontaminationen mit Radionukliden und mit chemisch-toxischen Stoffen und zeigt einen Weg auf zur Verinheitlichung der

 18. Emission factors and chemical characterisation of fine particulate emissions from modern and old residential biomass heating systems determined for typical load cycles; Emissionsfaktoren und chemische Charakterisierung von Feinstaubemissionen moderner und alter Biomasse-Kleinfeuerungen ueber typische Tageslastverlaeufe

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Kelz, Joachim [BIOENERGY 2020+ GmbH, Graz (Austria); Brunner, Thomas; Obernberger, Ingwald [BIOENERGY 2020+ GmbH, Graz (Austria); Technische Universitaet Graz, Institut fuer Prozess- und Partikeltechnik, Graz (Austria); BIOS BIOENERGIESYSTEME GmbH, Graz (Austria)

  2012-12-15

  concerning gaseous and PM emissions of different old and modern biomass combustion systems over whole day operation cycles are now available. Derived from these data, correlations between burnout quality, particulate emissions as well as particle composition of the PM emissions can be deduced. (orig.) [German] Es ist allgemein bekannt, dass es signifikante Unterschiede bezueglich partikelfoermiger Emissionen von modernen und alten sowie automatisch und nicht automatisch geregelten Biomasse-Kleinfeuerungsanlagen gibt. Die Unterschiede beziehen sich einerseits auf die Hoehe der Partikelemission und andererseits auf deren chemische Zusammensetzung. Um Emissionsfaktoren fuer partikelfoermige Emissionen ueber typische realitaetsnahe Tageslastverlaeufe zu bestimmen und die Feinstaubemissionen chemisch zu charakterisieren, wurde ein Projekt an der BIOENERGY 2020+ GmbH, Graz, Oesterreich, in Kooperation mit dem Institut fuer Prozess- und Partikeltechnik, Technische Universitaet Graz, Oesterreich, initiiert. Fuenf moderne, dem aktuellen Stand der Technik entsprechende, Biomasse-Kleinfeuerungen sowie zwei Altanlagen, die den aktuellen Anlagenbestand widerspiegeln, wurden im Zuge von Testlaeufen an einem Teststand untersucht. Dabei wurden alle relevanten Betriebsparameter der Biomasse-Kleinfeuerungen sowie die im Zuge des Verbrennungsprozesses entstehenden gas- und partikelfoermigen Emissionen kontinuierlich gemessen und aufgezeichnet. Des Weiteren wurden Partikelemissionsproben gezogen und anschliessend chemisch analysiert. Fuer die Testlaeufe wurden typische Tageslastverlaeufe, die den Betrieb dieser Feuerungen in der Praxis abbilden, beruecksichtigt. Dabei wurde zwischen automatisch beschickten und automatisch geregelten Kesseln, manuell beschickten und automatisch geregelten Kesseln sowie manuell beschickten Naturzugoefen unterschieden. Die Ergebnisse zeigen einen deutlichen Zusammenhang zwischen den gasfoermigen Emissionen, die durch unvollstaendigen Gasphasenausbrand (CO- und org

 19. Levulinic acid as a renewable source for novel polymers

  NARCIS (Netherlands)

  Chalid, Mochamad

  2012-01-01

  Nieuwe chemische route naar groene polymeren Houtafval of landbouwgewassen zoals bijvoorbeeld mais, kunnen via chemische weg worden omgezet in biobrandstof. Maar de chemische tussenproducten kunnen in principe ook worden gebruikt als grondstof voor plastics en kunststoffen. Het probleem is dat ze

 20. High-grade use of waste propane streams in the Dutch chemical industry. An exploratory study in the context of the Chemical Industry Roadmap; Hoogwaardig gebruik van reststromen propaan in de Nederlandse chemische industrie. Een verkenning binnen de Routekaart Chemie

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  De Buck, A.; Afman, M.R.; Croezen, H.J.; Van Lieshout, M.

  2012-09-15

  In the context of the Dutch chemical industry's Roadmap the industry is actively seeking concrete ways of improving the efficiency of its products and processes. One option is to make higher-grade use of current waste streams, as feedstocks for other products, for example. This study focuses on propane waste streams from the oil and gas processing industry. Today these are used partly as fuel (fuel gas) but there are no technical barriers to converting propane to propylene, which can then be used as a feedstock. Higher-grade use of this particular waste stream leads to CO2 emission reductions in the production chain. Given the high market price of propylene, such a move may also be economically attractive. The study focuses on the Rotterdam region, because propane suppliers and companies seeking propylene are in closest proximity there [Dutch] In het kader van de Routekaart Chemie is de chemische industrie actief op zoek naar concrete opties om in haar processen en producten de efficiency te verhogen. Een route is daarbij om reststromen hoogwaardiger te benutten en in te zetten als grondstof voor andere producten. Dit onderzoek richt zich op reststromen propaan uit de olie- en gasverwerkende industrie. Deze worden nu deels als brandstof (stookgas) ingezet maar technisch is het mogelijk propaan om te zetten in propeen, dat als grondstof voor de chemische industrie kan worden gebruikt. Door het hoogwaardiger benutten van deze reststroom wordt in de keten een reductie van CO2 gerealiseerd. Tegelijk kan het economisch interessant zijn, vanwege de hoge marktprijzen van propeen. De studie focust op de regio Rotterdam, omdat leveranciers van propaan en afnemers van propeen daar het meest dichtbij elkaar gevestigd zijn.

 1. PET in patients with clear-cut multiple chemical sensitivity (MCS); PET bei Patienten mit klar definierter multipler chemischer Sensibilitaet (MCS)

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Bornschein, S. [Toxikologische Abt. der II. Medizinischen Klinik und Poliklinik der Technischen Univ. Muenchen, Klinikum rechts der Isar, Muenchen (Germany); Klinik und Poliklinik fuer Psychiatrie und Psychotherapie der Technischen Univ. Muenchen, Klinikum rechts der Isar, Muenchen (Germany); Hausteiner, C.; Foerstl, H. [Klinik und Poliklinik fuer Psychiatrie und Psychotherapie der Technischen Univ. Muenchen, Klinikum rechts der Isar, Muenchen (Germany); Drzezga, A.; Schwaiger, M. [Nuklearmedizinische Klinik und Poliklinik der Technischen Univ. Muenchen, Klinikum rechts der Isar, Muenchen (Germany); Bartenstein, P. [Klinik und Poliklinik fuer Nuklearmedizin, Universitaetsklinikum Mainz (Germany); Zilker, Th. [Toxikologische Abt. der II. Medizinischen Klinik und Poliklinik der Technischen Univ. Muenchen, Klinikum rechts der Isar, Muenchen (Germany)

  2002-12-01

  Aim: Multiple chemical sensitivity (MCS) is a controversially discussed symptom complex. Patients afflicted by MCS react to very low and generally non-toxic concentrations of environmental chemicals. It has been suggested that MCS leads to neurotoxic damage or neuroimmunological alteration in the brain detectable by positron emission tomography (PET) and single photon emission computer tomography (SPECT). These methods are often applied to MCS patients for diagnosis, although they never proved appropriate. Method: We scanned 12 MCS patients with PET, hypothesizing that it would reveal abnormal findings. Results: Mild glucose hypometabolism was present in one patient. In comparison with normal controls, the patient group showed no significant functional brain changes. Conclusion: This first systematic PET study in MCS patients revealed no hint of neurotoxic or neuroimmunological brain changes of functional significance. (orig.) [German] Ziel: Multiple chemische sensibilitaet (MCS) ist ein umstrittenes Krankheitsbild, das durch Reaktionen auf geringe, fueer Normalpersonen unschaedliche Mengen an Umweltchemikalien gekennzeichnet ist. Es wurde postuliert, dass MCS zu neurotoxischer Schaedigung bzw. neuroimmunologischer Veraenderung im Gehirn fuehrt, die mittels funktioneller bildgebender Verfahren, z. B. positronenemissionstomographie (PET), single-photon-emissions-computer-tomographie (SPECT) dargestellt werden koennte. Obwohl hierfuer kein wissenschaftlicher Beleg erbracht wurde, werden diese Methoden vielfach diagnostisch bei MCS-Patienten eingesetzt. Methode: Wir untersuchten 12 MCS-Patienten mit PET, um etwaige funktionelle Hirnveraenderungen nachzuweisen. Ergebnisse: Im Einzelvergleich war bei einem Patienten ein diskreter Glukose-Hypometabolismus in einzelnen Hirnregionen vorhanden. Im Gruppenvergleich konnte keine signifikante Abweichung von der Norm gefunden werden. Schlussfolgerung: Diese erste systematische PET-Studie bei MCS-Patienten erbrachte keinen

 2. Geochemische bodematlas van Nederland

  NARCIS (Netherlands)

  Mol, G.; Spijker, J.H.; Gaans, van P.; Römkens, P.F.A.M.

  2012-01-01

  Deze Geochemische bodematlas geeft een uniek overzicht van de chemische samenstelling van de bodem in Nederland. Bodemmonsters van meer dan 350 locaties zijn geanalyseerd op meer dan 40 chemische elementen. De atlas geeft niet alleen informatie over de door de mens beïnvloede toplaag van de bodem,

 3. Chemie en licht

  NARCIS (Netherlands)

  Brouwer, Fred

  2008-01-01

  Wanneer zonlicht valt op groene bladeren wordt een deel ervan geabsorbeerd, waardoor in het blad een serie chemische reacties op gang wordt gebracht die uiteindelijk leidt tot de opslag van energie in de vorm van 'brandstof'. Dit is een onmisbaar chemisch proces voor het leven op aarde zoals wij dat

 4. Biological and chemical development of mining lakes. Status report 1998/1999. Data acquisition, methods, trends; Biologische und chemische Entwicklung von Bergbaurestseen. Statusbericht 1998/1999. Bestandsaufnahme, Methoden und Entwicklungen

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Friese, K; Tuempling, W von [eds.

  2000-07-01

  Acidification of mining lakes in central Germany and the Lausitz was investigated for three aspects: 1.) biological dynamics and material effects on plancton abundance and variety; 2.) Chemical and microbiological interactions between sediments influenced by mining (authochthone, allochthone) and water phase 3. 3.) Limnological and hydrochemical development of water systems in abandoned mining areas with a view to environmental quality and/or utilisation. The following objects were investigated. a) Goitsche open-cast mine (Bitterfeld district); b) Lake 111 (Koyne/Pllessa district), - Lakes 107, 117 (Koyne/Plessa district), Lake b (Schlabendorf-Nord district). [German] Kernproblem in den Braunkohlengebieten der neuen Bundeslaender ist die Versauerung von Bergbauseen. Die Bearbeitung des Verbundprojektes konzentriert sich in den Bergbaufolgelandschaften der Regionen Mitteldeutschland und Lausitz auf bergbaulich gestoerte und in Veraenderung befindliche Oberflaechenwasser-Systeme. Arbeitziele sind 1.) die Vertiefung der Kenntnisse zur biologischen Dynamik und zum stofflichen Einfluss auf die Diversitaet und Abundanz von Plankton in sauren Bergbauseen 2) Untersuchungen zu spezifischen Wechselwirkungen (chemisch, mikrobiologisch) zwischen bergbaulich beeinflussten Sedimenten (autochthon, allochthon) und der Wasserphase 3. Betrachtungen der limnologischen und hydrochemischen Entwicklung der Wassersysteme in Bergbaufolgelandschaften hinsichtlich Umweltqualitaetszielen und/oder Nutzungszielen. Im Rahmen des Verbundprojektes werden von den Sektionen Gewaesserforschung, Hydrogeologie, Analytik, Bodenforschung und Umweltmikrobiologie in Mitteldeutschland und der Lausitz folgende Objekte bearbeitet: a) Tagebaukomplex Goitsche (Bitterfelder Revier) und b) Restloch 111 (Revier Koyne/Plessa), - Restloch 107, 117 (Revier Koyne/Plessa), - Restloch B (Revier Schlabendorf-Nord). (orig.)

 5. Aptamers as a tool to detect estrogens

  OpenAIRE

  Vanschoenbeek, Katrijn

  2015-01-01

  Biosensoren vormen een verlengde van de menselijke kijk op de wereld. Mensen zijn uiterst gevoelig voor de fysische omgeving en zijn in staat veranderingen in bijvoorbeeld licht, temperatuur en vochtigheid waar te nemen. De gevoeligheid van mensen voor de chemische en biologische omgeving is daarentegen veel beperkter. Levenskwaliteit is echter sterk afhankelijk van geschikte chemische of biologische composities. Afwijkingen in het menselijke lichaam (bv. betreffende metabolieten, metaalionen...

 6. Analytical characterization of technical animal fat from a rendering plant; Chemisch-analytische Charakterisierung technischen tierischen Fettes aus einer Tierkoerperbeseitigungsanstalt

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Bahadir, M.; Jopke, P.; Matthies, B.; Schmidt-Naedler, C.; Wichmann, H. [Technische Univ. Braunschweig (Germany). Inst. fuer Oekologische Chemie und Abfallanalytik; Bock, R.; Dettmer, T.; Hesselbach, J. [Technische Univ. Braunschweig (Germany). Inst. fuer Werkzeugmaschinen und Fertigungstechnik; Falk, O.; Meyer-Pittroff, R. [Technische Univ. Muenchen, Freising-Weihenstephan (Germany). Lehrstuhl fuer Energie- und Umwelttechnik der Lebensmittelindustrie

  2004-07-01

  Aims and Scope. German rendering plants produce 300,000 tons of animal fat per year. Until recently, these raw products have been in wide use as nutritional additive for cattle and other animals fodder but now they have been banned due to their assumed role in BSE infection. Therefore, alternative fields of usage are required. In this context the Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU) is sponsoring a joint research project which deals with the production and testing of cooling lubricants based on animal fat esters. Methods. In a first step, characteristics and quality of the animal fat were analyzed and monitored for a whole year in order to identify e.g. seasonal variations. The investigations covered the following fat specific and trace analytical parameters: total contamination, sulfates ash, water content, peroxide number, iodine value, kinematical viscosity, neutralisation number (free fatty acids), fatty acid spectra, elements / heavy metals (Al, B, Ca, Cd, Cr, Cu, Fe, K, Mo, Mn, Na, Ni, P, Pb, S, Sn, V, W and Zn), polycyclic aromatic hydrocarbons, polychlorinated biphenyls, polychlorinated dibenzo-dioxins and polychlorinated dibenzofurans. Results. Valuable hints on the design of the technical process of fatty acid methylesters production were gained by regarding the fat specific parameters. (orig.) [German] Hintergrund und Ziel. Von den deutschen Tierkoerperbeseitigungsanstalten werden z.Z. rund 300.000 t/a technisches tierisches Fett produziert. Ausgeloest durch die BSE-Krise wird dieser Rohstoff nicht mehr als Tierfutterergaenzungsmittel eingesetzt. Nun wird nach neuen Verwertungswegen fuer diese Fette gesucht. In diesem Zusammenhang wird von der DBU ein Verbundprojekt finanziert, in dessen Rahmen durch Umesterung der Fette Grundoele fuer Kuehlschmierstoffe (KSS) hergestellt und die KSS-Produkte in der spanenden Bearbeitung von Metallen in der industriellen Praxis getestet werden sollen. Methoden. Als erster Schritt sollten durch chemisch

 7. Zinc speciation in overbank sediments contaminated by mining and smelting activities.

  OpenAIRE

  Van Damme, An

  2010-01-01

  Toxische metalen kunnen onder verschillende chemische vormen, of species, voorkomen in het milieu. Kennis van de speciatie van metalen is essentieel voor een risicoanalyse van gecontamineerde bodems en sedimenten. De speciatie van metalen wordt beïnvloed door de bron en de geschiedenis van de contaminatie, evenals door de chemische condities. Het doel van deze studie is om de verweringsprocessen van metaalhoudende mineralen te reconstrueren in overstromingssedimenten stroomafwaarts van een vo...

 8. Antimony in sewage sludge

  OpenAIRE

  Duvoort-van Engers LE

  1988-01-01

  De grensconcentratie voor antimoon (Sb) genoemd in het Stoffen- en Procesbesluit van de Wet Chemische Afvalstoffen is 50 mg/kg. Ten gevolge van de aanrijkingsfactor voor metalen uit afvalwater naar zuiveringsslib zou een kleine hoeveelheid Sb in het afvalwater snel tot overschrijding van deze grens leiden, waardoor zuiveringsslib tot chemisch afval gerekend moet worden. De studie geeft naast een korte beschouwing over de toxiciteit en het gedrag van Sb in het milieu inzicht in praktijkgegeven...

 9. Chemisch modifizierte Peptidanaloga

  OpenAIRE

  Kapurniotu, A.; Bernhagen, J.

  2006-01-01

  DE1004051014 A UPAB: 20060809 NOVELTY - The islet amyloid polypeptide (IAPP) analog, with the ability to bond with natural IAPP receptors, has a maximum of 38 amino acids of which 37 residues follow the sequence of a natural IAPP and at least 19-37 have amino acids in a natural sequence. DETAILED DESCRIPTION - The islet amyloid polypeptide (IAPP) analog, with the ability to bond with natural IAPP receptors, has a maximum of 38 amino acids of which 37 residues follow the sequence of a natural ...

 10. Non-metals in metals `98; Nichtmetalle in Metallen `98

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Hirschfeld, D. [ed.

  1998-12-31

  The major topics discussed at the symposium are: (1) Thermodynamics and cinetics, (2) chemical, physical and physico-chemical examination methodology, (3) materials properties. 13 of the 25 papers presented at the symposium have been analysed and indexed for separate retrieval from the database. (orig./CB) [Deutsch] Themenschwerpunkte des diesjaehrigen Symposiums `Nichtmetalle in Metallen` sind: 1. Thermodynamik und Kinetik, 2. Chemische, physikalische und physikalisch-chemische Untersuchungsmethoden, und 3. Werkstoffeigenschaften. Von den insgesamt 25 Vortraegen wurden 13 Beitraege separat aufgenommen. (orig./MM)

 11. Systeme mit veränderlicher Teilchenzahl, Gasentartung

  Science.gov (United States)

  Heintze, Joachim

  Bisher haben wir die Zustandsgrößen ν (Zahl der Mole) und N (Zahl der Teilchen im System) als konstant betrachtet. In diesem Kapitel wollen wir untersuchen, wie sich Veränderungen von ν bzw. von N beschreiben lassen. Dazu werden wir eine neue thermodynamische Größe einführen, das chemische Potential μ. Als Beispiele für die Veränderung von Teilchenzahlen werden wir diffusive Prozesse und chemische Reaktionen betrachten. Am Ende des Kapitels werden wir die quantenmechanische Gasentartung diskutieren, bei der das chemische Potential ebenfalls eine Rolle spielt. Wir werden feststellen, dass es nicht schwierig ist, einige Eigenschaften dieses interessanten Materiezustands zu verstehen. Wir behandeln das Thema bereits hier und nicht erst in der Quantenphysik am Ende des Buches, weil es in die Wärmelehre gehört und weil auf dieser Grundlage die elektrischen Eigenschaften von Metallen in Bd. III/9 leicht diskutiert werden können.

 12. Hydrogen `96: From vision to reality. 11. world hydrogen enery conference in Stuttagrt; Hydrogen `96: Von der Vision zur Realitaet. 11. Welt-Wasserstoffenergie-Konferenz in Stuttgart

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Anon.

  1996-08-01

  More than 700 attendants from 45 countries, 140 technical lectures, 6 plenary lectures, 220 poster presentations, 18 exhibitors from sectors such as high-performance electrolysis for hydrogen generation, fuel cells, hydrogen-powered motor cars and hydrogen filling stations - such is, in a few numbers, the statistics of the Hydrogen `96 Conference. The 11th world conference on energy from hydrogen took place in Stuttgart from 23 to 28 June 1996. The event was opened by Dr. Angela Merkel, the federal German minister for environmental affairs, nature conservancy and reactor safety. The organization of the conference was taken care of by DECHEMA (Deutsche Gesellschaft fuer Chemisches Apparatewesen, Chemische Technik und Biotechnologie), Frankfurt, who were assisted by experienced partners. To mention only a few: Deutsche Forschungsgesellschaft fuer Luft- und Raumfahrt, the VDI Energietechnik Society, the Center for Solar Energy and Hydrogen Research, and the European Federation of Chemical Engineering. (orig.) [Deutsch] Mehr als 700 Teilnehmer aus 45 Laendern, 140 Fachvortraege, 6 Plenarvortraege, 220 Posterpraesentationen, dazu 18 Aussteller aus Bereichen, wie Hochleistungselektrolysen zur Wasserstofferzeugung, Brennstoffzellen, wasserstoffgetriebene Autos und Tankstellen fuer Wasserstoff, das ist, in wenigen Zahlen aufgelistet, die Tagungsstatistik der Hydrogen `96. Die 11. Welt-Wasserstoffenergie-Konferenz fand vom 23. bis 28. Juni 1996 in Stuttgart statt. Eroeffnet wurde die Veranstaltung von der Bundesministerin fuer Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit, Dr. Angela Merkel. Die organisatorische Kompetenz lag bei der DECHEMA, der Deutschen Gesellschaft fuer Chemisches Apparatewesen, Chemische Technik und Biotechnologie in Frankfurt, die bei der Vorbereitung der Konferenz auf bewaehrte Partner zurueckgreifen konnte. Genannt seien nur die Deutsche Forschungsgesellschaft fuer Luft- und Raumfahrt, die VDI-Gesellschaft Energietechnik, das Zentrum fuer Sonnenenergie

 13. Deposition of particle/bound substances during radiation fog events; Deposition von partikelgebundenen Substanzen waehrend Strahlungsnebelereignissen

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Trautner, F. [Inst. fuer Strahlenschutz, GSF-Forschungszentrum fuer Umwelt und Gesundheit GmbH, Neuherberg (Germany); Tschiersch, J. [Inst. fuer Strahlenschutz, GSF-Forschungszentrum fuer Umwelt und Gesundheit GmbH, Neuherberg (Germany)

  1993-11-01

  During autumnal and winterly radiation fog events size fractioned sampling of aerosol rime and fogwater was carried out. Samples were collected on polyethylene plates with a surface of 0.25 m{sup 2}. The deposited fog water quantity was as high as 15g/h.m{sup 2}. Deposition rate values were between 10{sup -4} and 10{sup -2} m/s. (orig./EW) [Deutsch] Waehrend herbstlichen und winterlichen Strahlungsnebelereignissen wurde direkt nach der groessenfraktionierenden Probennahme von Aerosol Reif und Nebelwasser auf Polyethylenplatten von 0,25 m{sup 2} Oberflaeche gesammelt. Die deponierte Nebelwassermasse betrug dabei bis zu 15 g/h . m{sup 2}. Fuer Elemente, die sowohl im Wasser als auch im Aerosol analysiert wurden erreichten die Depositionsgeschwindigkeiten Werte zwischen 10{sup -4} und 10{sup -2} m/s. (orig.)

 14. Onderzoek naar de samenstelling en kwaliteit van roomijs

  NARCIS (Netherlands)

  Sledsens, A.M.J.; Veen, van der N.G.; Herstel, H.

  1985-01-01

  Van de Consumentenbond (CB) werden 17 monsters voorverpakt roomijs, met een inhoud van 1 liter, ontvangen. De monsters werden chemisch, microbiologisch en sensorisch onderzocht. De resultaten werden gerapporteerd aan de CB.

 15. Neurotoxic shellfish poisoning: A review

  NARCIS (Netherlands)

  Apeldoorn ME van; Egmond HP van; Speijers GJA; CSR; ARO

  2001-01-01

  Dit literatuuroverzicht bevat informatie betreffende het "neurotoxic shellfish poisoning" (NSP) syndroom en de veroorzakende toxines, nl.de brevetoxines, welke geproduceerd worden door de dinoflagellaat Gymnodinium breve. Chemische structuren en detectie-methodes van de brevetoxines,

 16. Environmental impacts of coolant choice. The impact of coolant efficiency on CO2 emission; Zuivere milieuafweging bepaalt koudemiddelkeuze. Rendement koudemiddel heeft grote invloed op CO2-uitstoot

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Van Leerdam, M.

  2011-05-15

  The Montreal Protocol (on Substances that Deplete the Ozone Layer) brought turmoil to the world of refrigerants. The industry offers a choice between cooling devices with chemical and natural refrigerants. Anyone that does not look beyond the name will be inclined to choose the natural refrigerants. In a pure assessment, the assumed adverse environmental effects of using chemical refrigerants will often turn into a positive environmental balance. [Dutch] Het protocol van Montreal (on Substances that Deplete the Ozone Layer) bracht de wereld van koudemiddelen in beroering. De industrie biedt een keuze uit koelapparatuur die met chemische of natuurlijke koudemiddelen werkt. Wie alleen op de naamgeving afgaat is geneigd te kiezen voor natuurlijke koudemiddelen. Bij een zuivere afweging zullen de veronderstelde, nadelige milieueffecten bij gebruik van chemische koudemiddelen vaak omslaan in een positieve milieubalans.

 17. Sedimentologische interpretatie van de afzettingen van de Nuenen-groep nabij Best

  NARCIS (Netherlands)

  Alphen; J.S.L.J.

  1984-01-01

  In het kader van het project "Variaties in fysisch-chemische bodemkarakteristieken" zijn twaalf boringen uit de Nuenen-groep bij Best beschreven. Uit deze beschrijvingen is de sedimentologische ontstaansgeschiedenis van de onderscheiden bodemlagen gereconstrueerd. Vijf pakketten

 18. Schurft en aardappelen : introductie

  NARCIS (Netherlands)

  Bus, C.B.

  2003-01-01

  In deze introductie wordt ingegaan op enkele resultaten van het onderzoek naar de beheersing van schurft in aardappelen door teeltmaatregelen, chemische bestrijding en rassenverschillen; drie soorten schurft komen aan bod: poerderschurft, gewone schurft en netschurft.

 19. Applicability of the counterion condensation theory in predicting metal speciation in natural macromolecular aquatic systems

  NARCIS (Netherlands)

  Hoop MAGT van den; Benegas JC; LAC

  1996-01-01

  De toepasbaarheid van de tegenioncondensatie-theorie wordt beschreven aan de hand van metaalspeciatie in waterige oplossingen met macromoleculaire liganden. In de theorie wordt rekening gehouden met elektrostatische interacties, entropie effecten, niet-chemische affiniteit en competitie van

 20. Absorption of formaldehyde in water

  NARCIS (Netherlands)

  Winkelman, Jozef Gerhardus Maria

  2003-01-01

  Deze dissertatie beschrijft theoretisch en experimenteel werk aan de absorptie van formaldehyde in water. Met resultaten hiervan zijn chemisch-technische modellen ontwikkeld voor de beschrijving en optimalisatie van industriële formaldehydeabsorbeurs. Deze samenvatting geeft eerst algemene

 1. Nitraatconcentraties in het bovenste grondwater in een bufferstrook en aangrenzende akker; resultaten van twee jaar experimenteel ondezoek aan een grasbufferstrook op zandgrond op akkerbouwbedrijf Vredepeel

  NARCIS (Netherlands)

  Beek, C.L.; Heinen, M.; Clevering, O.A.; Kleef, van J.

  2005-01-01

  Gedurende twee uitspoelseizoenen zijn hydrologische en chemische bepalingen uitgevoerd in een grasbufferstrook en in de aangrenzende akker op een akkerbouwbedrijf op zandgrond. Nitraatconcentraties in het (bovenste) grondwater waren lager onder de bufferstrook dan onder de akker. Stabiele

 2. Schematisatie van bodembedekking en kwel in Nederland voor SMART/MOVE

  NARCIS (Netherlands)

  Veldkamp JG; Wiertz J; LBG

  1997-01-01

  De basiskaarten van SMART/MOVE werden verbeterd, waarin een bodemfysische en chemische schematisatie is gecombineerd met ruimtelijke informatie over de verspreiding van vegetatie-eenheden. Het gaat hierbij om kaarten die (natuurlijke) landbedekking, bodemtype, grondwatertrap en kwel weergeven.

 3. An autonomous robot for weed control : design, navigation and control

  NARCIS (Netherlands)

  Bakker, T.

  2009-01-01

  In de biologische landbouw worden geen chemische middelen toegepast voor onkruidbestrijding. Een van de grootste knelpunten in de biologische open teelt (bv suikerbieten, uien) is het onkruidprobleem. Voor de onkruidbestrijding tussen de rijen zijn mechanische methodes voor onkruidbestrijding

 4. Pancreatitis acuta

  NARCIS (Netherlands)

  Koch, Johan Diederich Conrad

  1961-01-01

  Onderzoekingen over de factoren, die de pancreassecretie beinvloeden, histo-physiologisch onderzoek van de normale en zieke pancreas en chemische analyse van het pancreassap zelf hebben ons een beter inzicht verschaft in de physiologie van dit orgaan ........ ... Zie: Samenvatting

 5. Small systems, small sensors : Integrating sensing technologies into microfluidic and organ-on-a-chip devices

  NARCIS (Netherlands)

  Oomen, Pieter Edmond

  2016-01-01

  Pieter Oomen presenteert in zijn proefschrift verschillende microfluïdische systemen met geïntegreerde sensors voor biologische en chemische analyses. Deze geminiaturiseerde systemen kennen veel voordelen: reagentia- en monstergebruik worden verminderd, parallelle experimenten kunnen op een enkel

 6. Geochemistry of some rare earth elements in groundwater, Vierlingsbeek, the Netherlands

  NARCIS (Netherlands)

  Janssen RPT; Verweij W; Versteegh JFM; LWD

  1997-01-01

  In de nabijheid van het drinkwaterpompstation Vierlingsbeek zijn uit zeven boorputten grondwatermonsters op verschillende diepten genomen. Speciatieberekeningen zijn uitgevoerd om meer inzicht te krijgen in de chemische processen van zeldzame aarden (REE). Bij de modellering is rekening gehouden

 7. Uncertainty Analysis of the Uniform System for the Evaluation of Substances (USES): Example Calculations

  NARCIS (Netherlands)

  Jager DT; ECO

  1995-01-01

  UBS, het Uniform Beoordelingssysteem Stoffen (in het engels: USES), is een beslissingsondersteunend gereedschap voor risico-analyse van chemische stoffen. In een eerder rapport is reeds een kader gegeven voor onzekerheidsanalyse van UBS 1.0. In dit rapport worden voorbeeldberekeningen

 8. Derivation of conversion factors to estimate an indicative chronic NOAEL from short-term toxicity data

  NARCIS (Netherlands)

  Kramer HJ; van den Ham WA; Slob W; Pieters MN; TOX; CWM

  1995-01-01

  Voor de normstelling van chemische stoffen, bijvoorbeeld voor het vaststellen van een Aanvaarde Dagelijkse Inname (ADI) of Toelaatbare Dagelijkse Inname (TDI), zijn gegevens over de chronische toxiciteit noodzakelijk. Vaak zijn echter slechts acute en sub-acute toxiciteitsgegevens beschikbaar. Om

 9. Du Pont de Nemours

  NARCIS (Netherlands)

  Ros JPM; LAE

  1994-01-01

  Dit rapport over Du Pont de Nemours (produktie van o.a. chemische stoffen) is gepubliceerd binnen het Samenwerkingsproject Procesbeschrijvingen Industrie Nederland (SPIN). In het kader van dit project is informatie verzameld over industriele bedrijven of industriele processen ter ondersteuning

 10. Superkritische extractie snel, selectief en milieuvriendelijk

  NARCIS (Netherlands)

  Koudijs, F.; Janssen, J.G.M.

  1992-01-01

  De unieke eigenschappen van superkritisch kooldioxide als extractiemiddel bij de bereiding van cafeine-vrije koffie zijn al tientallen jaren bekend. Met de introductie van superkritische chromatografie (SFC) hebben superkritische media hun intrede gedaan in analytisch chemische laboratoria in de

 11. Literatuuronderzoek naar de bepalingsmetboden an paraquat en diquat in groenten, fruit en andere plantaardige produkten

  NARCIS (Netherlands)

  Lagerwey, W.; Tuinstra, L.G.M.Th.

  1981-01-01

  De resultaten van de literatuurstudie worden samengevat in een overzicht van de bepalingsmetboden van paraquat en diquat in groenten en fruit e.d. Naast de toepassingsgebieden, chemische en fysische eigenschappen van paraquat en diquat werden de bepalingsmethoden bestudeerd. Spektrofotometrische,

 12. Short term toxicity of bis(tri-n-butyltin)oxide in flounder(Platichthys flesus) ; pathology and immune function

  NARCIS (Netherlands)

  Grinwis GCM; van den Brandhof EJ; Dormans JAMA; Engelsma M; Kuiper R; Leewis R; van Loveren H; Wester PW; Vaal MA; Vethaak AD; Vos JG; LWD; LPI; ECO; UU; RIKZ

  1997-01-01

  Veldonderzoeken uitgevoerd in diverse verontreinigde kustwateren in zowel Europa als de Verenigde Staten laten een duidelijke relatie tussen vervuiling en een toegenomen prevalentie van tumoren en infectieziekten bij vissen zien. Een van de chemische verbindingen in de veelheid van xenobiotica die

 13. From risk assessment to environmental impact assessment of chemical substances : Methodology development to be used in socio-economic analysis for REACH

  NARCIS (Netherlands)

  Verhoeven JK; Bakker J; Bruinen de Bruin Y; Hogendoorn EA; de Knecht JA; Peijnenburg WJGM; Posthuma L; Struijs J; Vermeire TG; van Wijnen HJ; de Zwart D; SEC; mev

  2012-01-01

  Dit rapport stelt een methodologie voor waarmee verwachte milieu-effecten van chemische stoffen onderling kunnen worden vergeleken. Dit levert inzicht op in de relatieve milieuwinst die kan worden behaald als schadelijke stoffen worden vervangen door minder schadelijke alternatieven. Centraal staat

 14. Water quality standards related to human exposure in the Water Framework Directive : Considerations on fish consumption and swimming

  NARCIS (Netherlands)

  Smit CE; Moermond CTA; Ocke M; te Biesebeek JD; SEC; mev

  2013-01-01

  Waterkwaliteitsnormen voor blootstelling van mensen
  Chemische stoffen kunnen de kwaliteit van oppervlaktewater aantasten, wat schadelijk kan zijn voor mens en dier. Daarom wordt vanuit de Kaderrichtlijn Water (KRW) bepaald hoeveel van een stof maximaal in oppervlaktewater mag zitten. Deze normen

 15. Bestrijding schadelijke rupsensoorten in de glastuinbouw met sluipwespen : toetsing van Cotesia vanessae in het laboratorium en toetsing van Meteorus gyrator tegen turkse mot (Chrysodeixis chalcites) in komkommer

  NARCIS (Netherlands)

  Bloemhard, C.M.J.; Haaring, M.A.

  2005-01-01

  Zowel in groente- als sierteelten onder glas komen rupsen voor uit de families Noctuidae, Tortricidae en Pyralidae. Bestaande chemische middelen of biologische bestrijders voldoen vaak niet. Uit literatuuronderzoek zijn een aantal sluipwespsoorten gekomen die kandidaat zijn voor de bestrijding van

 16. Ontwikkeling en demonstratie van een geintegreerd bestrijdingssysteem voor de rode luis Myzus nicotianae

  NARCIS (Netherlands)

  Dijken, van M.J.

  1998-01-01

  De geïntegreerde plaagbestrijding van de paprikateelt onder glas, wordt sinds 1993 verstoord door de opkomst van de rode luis, Myzus nicotianae. Deze luis is namelijk resistent tegen het selectieve chemische correctiemiddel pirimicarb en een effectieve biologische bestrijding was onvoldoende

 17. UV and IR laser spectroscopy of isolated molecular structural dynamics

  NARCIS (Netherlands)

  Smolarek, S.

  2011-01-01

  Tijdens de afgelopen decennia is hoge-resolutielaserspectroscopie één van de meest effectieve instrumenten geworden om de fysische en chemische eigenschappen van moleculen te bestuderen. Szymon Smolarek gebruikte deze methodes om energievervalskanalen te bestuderen in DNA-basen, te onderzoeken wat

 18. Oriënterend onderzoek naar de mogelijkheid om met behulp van NIRS het gehalte aan olie en y-linoleenzuur in teunisbloemzaad te bepalen

  NARCIS (Netherlands)

  Munsteren, van A.J.; Frankhuizen, R.; Veen, van der N.G.

  1987-01-01

  Nagaan of met behulp van NIRS het gehalte aan olie en y-linoleenzuur in teunisbloemzaad voldoende nauwkeurig te bepalen is. Van 21 monsters teunisbloemzaad zijn met behulp van verschillende rekenmethoden correlatieberekeningen uitgevoerd tussen de chemisch bepaalde gehalten aan olie en

 19. Ciguatera fish poisoning: a review

  NARCIS (Netherlands)

  Fouw JC de; Egmond HP van; Speijers GJA; CSR

  2001-01-01

  Het overzicht van ciguatera visvergiftiging bevat informatie over de ciguatera vergiftigingen en de veroorzakers (CTXs) en gambiertoxine-4b (GTX-4 B), van welke CTX-1 de belangrijkste component is aan het eind van de voedsel keten (roofvissen). Gegevens over chemische structuren, detectie

 20. Interactions REACH and other chemical legislation. Setting of environmental quality standards

  NARCIS (Netherlands)

  Bodar CWM; Janssen MPM; Zweers PGPC; Sijm DTHM; SEC; mev

  2010-01-01

  Via de Europese wet- en regelgeving REACH wordt aangetoond of het gebruik van chemische stoffen veilig is. De informatie die REACH oplevert is gedeeltelijk bruikbaar voor andere beleidskaders waar normen een rol spelen, zoals de Kaderrichtlijn Water (KRW), het Nederlandse stoffenbeleid en

 1. Onderzoek naar de kwaliteit van koelverse en diepvriesmaaltijden

  NARCIS (Netherlands)

  Egmond, van H.J.; Labrijn, J.F.

  1996-01-01

  In opdracht van de Consumentenbond zijn in de maanden september en oktober 1995, 22 monsters koelverse maaltijden en 16 monsters diepvriesmaaltijden onderzocht. De 38 maaltijden varieerden van lasagne, bami goreng, tortellini, andijvie, kip-kerrie tot chili con carne. Het chemisch onderzoek betrof

 2. Stofmonografie polyolen

  NARCIS (Netherlands)

  Gelderen CEM van

  1988-01-01

  In dit rapport wordt aandacht besteed aan hetgeen er in de literatuur vermeld wordt over de chemische/fysische eigenschappen, de kinetiek, de functie, de waarnemingen bij mens en dier alsmede de verschijnselen en therapie bij intoxicaties van sorbitol, xylitol, mannitol en lactitol.

 3. Selective sorption of gases in slurries of activated carbon in water.

  NARCIS (Netherlands)

  Tinge, Johan Thomas

  1987-01-01

  In de chemische industrie worden dagelijks grote hoeveelheden gassen gescheiden, onder andere voor het verwj.jderen van giftige en slecht riekende componenten. Hiertoe zijn vele processen ontwikkeld, gebaseerd op verschillen in eigenschappen van de te scheiden gassen. Twee op grote schaal toegepaste

 4. Chemically modified DNA : methods and applications

  NARCIS (Netherlands)

  Gjonaj, Lorina

  2013-01-01

  Over het toepassen van DNA in de chemie DNA is een fascinerend biopolymeer dat gemakkelijk gemanipuleerd kan worden. Doel van het onderzoek van Lorina Gjonaj was het ontwikkelen van nieuwe methodologie om DNA chemisch te modificeren. Verschillende functionaliteiten zijn aan DNA gekoppeld. Deze

 5. Cantilever systems for the next generation of biomechanical sensors

  NARCIS (Netherlands)

  Lazzarino, Marco

  2012-01-01

  Ieder interactief systeem gebruikt apparaten om informatie over de omgeving te verkrijgen. Ook de mens gebruikt apparaten om zijn omgeving te onderzoeken; tast- en gehoor-apparatuur voor mechanische impulsen, zicht- voor elektromagnetische en smaak- en reuk- voor chemische eigenschappen. Het gaat om

 6. Eindrapportage gele rozeluis in de teelt van aardbei onder glas

  NARCIS (Netherlands)

  Bloemhard, C.M.J.; Linden, van der A.

  2008-01-01

  Van de vele soorten bladluizen die op aardbei kunnen voorkomen is de gele rozeluis Rhodobium porosum het moeilijkst chemisch te bestrijden. Dit onderzoek richt zich op de biologische bestrijding van de luis met natuurlijke vijanden als de sluipwespen, gaas en zweefvliegen en insectpathogene

 7. Tropospheric Ozone Research: Monitoring and modelling of photo-oxidants over Europe

  NARCIS (Netherlands)

  Beck JP; Roemer MGM; Vosbeek MEJP; Builtjes PJH; RIVM-LLO; TNO-MEP; KEMA

  1996-01-01

  Het EUROTRAC-TOR programma is opgezet om chemische- en transportprocessen, die van belang zijn voor het optreden van foto-oxidantia in Europa te bestuderen. Kernvraag is: "welke rol spelen emissies in Europa en welke resultaten kunnen beleidsmatig maximaal behaald worden?". In het

 8. Dietary sources of exposure to Bisphenol A in the Netherlands

  NARCIS (Netherlands)

  Boon PE; te Biesebeek JD; Brants H; Bouwmeester MC; Hessel EVS; VTS; V& Z

  2018-01-01

  Bisfenol A (BPA) is een chemische stof die wordt gebruikt om een transparant plastic te maken (polycarbonaat), dat onder andere wordt gebruikt in voedselverpakkingsmaterialen. Verder wordt BPA gebruikt in coatings om de kwaliteit van ingeblikt voedsel en dranken te beschermen (de witte laag aan de

 9. Effecten van de voorbewerking op het gehalte aan inhoudsstoffen paprika

  NARCIS (Netherlands)

  Aanholt, van L.; Elderen, van C.

  1998-01-01

  Het chemisch laboratorium werkte het afgelopen jaar een analysemethode uit voor het bepalen van vitamine-C in paprikavruchten (Aanholt, 1997). Met de wetenschap voor ogen dat vitamine-C zeer snel op verschillende manieren afgebroken kan worden, werd besloten tot een enigermate afwijkende methode van

 10. Ecologische risico's van koper en zink in het oppervlaktewater

  NARCIS (Netherlands)

  Bonten, L.T.C.; Vink, J.; Verschoor, A.

  2011-01-01

  Het merendeel van de Nederlandse (rijks)wateren voldoet niet aan de door de Kaderrichtlijn Water vereiste chemische en ecologische toestand. In veel oppervlaktewateren in Nederland zijn de concentraties van de metalen koper en zink hoger dan de wettelijke normen. Tot dusver is het echter niet

 11. Groene bouwstenen voor biobased plastics : biobased routes en marktontwikkeling

  NARCIS (Netherlands)

  Harmsen, P.F.H.; Hackmann, M.M.

  2012-01-01

  Chemisch gezien kunnen vrijwel alle bouwstenen voor plastics uit hernieuwbare grondstoffen worden gemaakt, maar niet elke route is commercieel haalbaar. Processen zijn vaak (nog) niet efficiënt genoeg, producten hebben een te lage zuiverheid of de grondstoffen zijn te duur. Deze uitgave geeft meer

 12. EEG- ringstudie van lasalocid-natrium in voeders

  NARCIS (Netherlands)

  Beek, W.M.J.; Herben, P.J.; Buizer, F.G.; Broex, N.; Worp, van de H.

  1983-01-01

  Lasalocid-natrium is een coccidiostaticum dat gebruikt wordt bij kippen op een doseringsniveau tussen 75 en 125 mg/kg. De analyse van het produc in voeder kan zowel microbiologisch als analytisch chemisch geschieden. Door de Belgische EEG-delegatie werden twee monsters mengvoeder gezonden om de

 13. Water quality standards based on human fish consumption : Background document for revision of the WFDmethodology

  NARCIS (Netherlands)

  Smit CE; van Herwijnen R; Verbruggen EMJ; MSP; M&V

  2016-01-01

  Het RIVM werkt mee aan de ontwikkeling van de Europese methodiek waarmee normen voor de waterkwaliteit worden bepaald. Voorgesteld wordt de methodiek op enkele punten aan te passen om de schatting van de waterkwaliteitsnorm te verbeteren.

  Chemische stoffen kunnen de kwaliteit van

 14. Dood hout in het beukenbos: een bron van water en nutriënten

  NARCIS (Netherlands)

  Hees, van A.F.M.

  2003-01-01

  Eerste artikel in een serie van drie over de rol van dood beukenhout voor de biodiversiteit, waarin aandacht wordt besteed aan de fysisch-chemische karakteristieken van het dode beukenhout. In een aantal Nederlandse beukenbossen op zowel zand- als kleigrond werd de aanwezige hoeveelhoud dood hout

 15. Nanotechnology in medical applications: possible risks for human health

  NARCIS (Netherlands)

  de Jong WH; Roszek B; Geertsma RE; BMT

  2005-01-01

  Er is te weinig kennis over de toxicologische risico's van nanotechnologische producten, terwijl deze al wel op de markt verschijnen. Het verkleinen van structuren tot nano-niveau resulteert in het ontstaan van andere eigenschappen dan men alleen op grond van de chemische samenstelling zou

 16. Potential measures for emission reduction within the European Water Framework Directive : Illustrated by fact sheets for Cd, Hg, PAHs and TBT

  NARCIS (Netherlands)

  Janssen MPM; van Leeuwen LC; Posthuma-Doodeman CJAM; Vos JH; Linders JBJH; SEC; mev

  2012-01-01

  Landen van de Europese Unie zetten verschillende middelen in om te voldoen aan de verplichtingen van de Kaderrichtlijn Water (KRW). Volgens de KRW moeten lidstaten onder andere voldoen aan de normen voor chemische stoffen in oppervlaktewater en van zeer gevaarlijke stoffen moeten de emissies tot nul

 17. Pyridine alcohols and thiols : Synthesis, properties and applications

  NARCIS (Netherlands)

  Koning, Bartjan

  2000-01-01

  Enzymen spelen in het leven van mens, dier en plant een enorm grote rol. Enzymen zijn biologische katalysatoren dwz. versnellers van (bio)chemische processen die zich in levende organismen afspelen. Enzymen zijn eiwitten die opgebouwd zijn uit aminozuren. Om meer inzicht te krijgen in de werking van

 18. Teelt de grond uit voor appel en blauwe bes : appel op zandgrond in gevaar?

  NARCIS (Netherlands)

  Maas, van der M.P.

  2010-01-01

  Met het verdwijnen van chemische grondontsmetting komt de appelteelt op zandgronden in gevaar. Een van de oplossingen kan de substraatteelt van appel zijn. Mogelijk kan dit meer voordelen bieden. In de teelt van blauwe bes was al een consortium gevormd voor de stichtingsperiode te verkorten. Het

 19. Life cycle assessment of alternative sewage sludge disposal methods; Oekobilanz von Klaerschlammentsorgungsalternativen

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Fehrenbach, H. [Institut fuer Energie- und Umweltforschung (ifeu), Heidelberg (Germany)

  1994-10-01

  At present there are three principal options for sewage sludge disposal in use or under discussion: agricultural utilisation - landfilling - cold pretreatment prior to disposal or utilisation (e.g., composting or fermentation) - thermal pretreatment prior to disposal or utilisation (e.g., monocombustion, co-combustion, pyrolysis, gasification). 10% of sewage sludge is currently combusted, 60% is landfilled, and 30% is used for agriculture. The ifeu Institute has carried out several studies which examine and compare the environmental impact of sewage sludge disposal options. [Deutsch] Zur Entsorgung bzw. Verwertung von Klaerschlamm stehen derzeit drei grundsaetzliche Optionen in Anwendung oder werden diskutiert: - Landwirtschaftliche Verwertung - Deponierung - kalte Vorbehandlung vor Deponierung oder Verwertung (z.B. Kompostierung oder Vergaerung) - thermische Vorbehandlung vorn Deponierung oder Verwertung (z.B. Mono- oder Mitverbrennung, Pyrolyse, Vergasung). Verbrannt werden gegenwaertig etwa 10%, 60% deponiert und 30% landwirschaftlich verwertet. Das ifeu-Institut hat in verschiedenen Arbeiten die Umweltauswirkungen von Klaerschlammentsorgungsoptionen untersucht und gegenuebergestellt. (orig./SR)

 20. Leicht für große Lasten: Laserunterstütztes Tapelegen und -wickeln thermoplastischer CFK-Prepregs

  OpenAIRE

  Brecher, C.; Schlang, J.; Steyer, M.; Emonts, M.

  2010-01-01

  Mit dem laserunterstützten Verfahren lassen sich endlosfaserverstärkte Thermoplaste zu höchstleistungsfähigen Leichtbauteilen verarbeiten. Dabei sind durch die chemische Resistenz und günstigeren mechanischen Eigenschaften der Thermoplaste im Vergleich zu Duroplasten vollautomatisierte Verarbeitungsprozesse und kürzere Zykluszeiten möglich.

 1. Mechanische preventie van tarweopslag in graszaadteelt

  NARCIS (Netherlands)

  Wever, A.C.; Borm, G.E.L.

  2003-01-01

  Voor de chemische bestrijding van tarwe in veldbeemdgras is, na het vervallen van de toelating van diuron in juni '99, alleen chloorprofam nog toegelaten. Van beide middelen is een vrij grote kans op schade en is de effectiviteit tegen tarwe matig en zeer wisselend. Omdat de kans op nieuwe

 2. Duist bestrijden kan ook anders

  NARCIS (Netherlands)

  Rovers, J.A.J.M.; Spruijt, J.

  2003-01-01

  In het kader van het project Telen met toekomst onderzocht PPO diverse strategieën (standaard en geïntegreerd) voor chemische onkruidbestrijding, met name van duist, in wintertarwe. Bij de geïntegreerde strategieën werden de milieubelastende middelen isoproturon en MCPA vervangen door Topik en Ally.

 3. Niedermolekulare Verbindungen aus Spinnen als chemische Sensoren

  DEFF Research Database (Denmark)

  Olsen, Christian Adam; Kristensen, Anders S.; Strømgaard, Kristian

  2011-01-01

  sie als Leitstrukturen für die Entwicklung, Synthese und biologische Untersuchung synthetischer Analoga verwendet. Weit weniger erforscht sind hingegen Verbindungen, die der Kommunikation von Spinnen dienen. Vor kurzem wurden jedoch auf dem Gebiet der Pheromone und Allomone aus Spinnen neue...

 4. Chemische analysestrategie van ongewenste bijmengingen in scheepsbrandstoffen

  NARCIS (Netherlands)

  Broekman MH; Boshuis M; Ramlal R; IMG; mev

  2012-01-01

  Het RIVM heeft in beeld gebracht welke stoffen normaal in scheepsbrandstoffen voorkomen en in welke range dit gebeurt. Dit overzicht helpt in het verkrijgen van aanwijzingen over ongewenste bijmengingen in deze brandstoffen. Ook beschrijft het RIVM in dit rapport een analysestrategie om efficiënt en

 5. Een kennisintensief proces van waarnemen, beslissen en actie ondernemen. Met nieuwe detectietechnieken minder middelen spuiten

  NARCIS (Netherlands)

  Os, van E.A.; Hemming, J.; Zande, van de J.C.; Snel, J.F.H.

  2007-01-01

  In het verleden werd op een vast moment in de week een cocktail van middelen gespoten om het gewas gezond te houden. Dit veranderde toen duidelijk werd dat chemische middelen ook nadelen hadden. Later kwam daar ook het milieu bij met als gevolg dat de emissie naar de lucht en het oppervlaktewater

 6. Phosphoramidite ligands and artificial metalloenzymes in enantioselective rhodium-catalysis : old challenges and new frontiers

  NARCIS (Netherlands)

  Panella, Lavinia

  2006-01-01

  Sommige chemische moleculen bestaan in twee vormen die maar op één punt verschillen: ze zijn spiegelbeelden van elkaar. Het vinden van methoden om die verbindingen zo te maken dat er maar een van de twee spiegelbeelden wordt gevormd, is een van de grootste uitda­gingen in de hedendaagse organische

 7. Brennstoffzellentechnik

  Science.gov (United States)

  Kurzweil, Peter

  Brennstoffzellen "verbrennen" einen Brennstoff nicht mit einer Feuererscheinung unter Freisetzung von Wärme. Anders als ihr Name vermuten lässt, wird üblicherweise Wasserstoff wie in einer Batterie durch elektrochemische Vorgänge verstromt statt verbrannt. Brennstoffzellen wandeln die im Brennstoff gespeicherte chemische Energie direkt in Elektrizität — ohne Umweg über Wärme!

 8. Resultaten van het Rijkswaterstaat JAMP 2009 monitoringsprogramma van bot (Platichthys flesus L.). Biologische gegevens van bot en milieukritische stoffen in bot

  OpenAIRE

  Hoek-van Nieuwenhuizen, van, M.; Barneveld, van, E.

  2010-01-01

  De in dit rapport beschreven werkzaamheden zijn in 2009 door IMARES uitgevoerd op basis van een opdracht van Rijkswaterstaat in het kader van het Joint Assessment and Monitoring Program van de OSPARCOM. De opdracht hield in het verkrijgen van biologische gegevens van bot (visziekten). De benodigde monsters bot werden verzameld door IMARES. Tevens werd materiaal van bot verzameld voor chemisch onderzoek en geanalyseerd.

 9. Deeltjesemissie door wegverkeer: emissiefactoren, deeltjesgrootteverdeling en chemische samenstelling

  NARCIS (Netherlands)

  Brink RMM van den; LAE

  1996-01-01

  This report represents an inventory derived from a desk study on particulate emissions from road traffic. These emissions concern exhaust-gas particulate emissions, as well as particulate emissions caused by tyre wear, wear of brake linings and wear of road surface. Another particulate emission

 10. Deeltjesemissie door wegverkeer: emissiefactoren, deeltjesgrootteverdeling en chemische samenstelling

  NARCIS (Netherlands)

  Brink RMM van den; LAE

  1996-01-01

  In deze literatuurstudie werden zowel gegevens over uitlaatgas-deeltjesemissie alsook over deeltjesemissie als gevolg van slijtage van banden, remvoering en wegdek ge-inventariseerd. Daarnaast werd aandacht besteed aan deeltjesemissie als gevolg van, door rijdend verkeer, opgewerveld stof. Naast

 11. Fysische, chemische en biologische bestrijding van pectinolytische Erwinia's

  NARCIS (Netherlands)

  Wolf, van der J.M.; Doorn, van J.

  2006-01-01

  Rotveroorzakende bacteriën, met name pectinolytische Erwinia spp., zijn verantwoordelijk voor veel schade in de diverse gewassen, vooral in de teelt van aardappelen en de bloembolgewassen hyacint, zantedeschia en iris. In deze literatuurstudie worden de beschikbare gegevens nog eens nader bekeken

 12. Resultaten van het RWS-RIKZ JAMP 2006 monitoringsprogramma van bot (Platichthys flesus L.). Biologische gegevens van bot en milieukritische stoffen in bot

  OpenAIRE

  Kotterman, M.J.J.; Barneveld, van, E.

  2007-01-01

  De in dit rapport beschreven werkzaamheden werden door IMARES uitgevoerd op basis van een opdracht van Rijkswaterstaat- Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ) in het kader van het Joint Assessment and Monitoring Program van de OSPARCOM. De opdracht hield in het verkrijgen van biologische gegevens van bot. De benodigde monsters bot werden verzameld door IMARES. Tevens werd materiaal van bot verzameld voor chemisch onderzoek en geanalyseerd.

 13. Cantilever systems for the next generation of biomechanical sensors

  OpenAIRE

  Lazzarino, Marco

  2012-01-01

  Ieder interactief systeem gebruikt apparaten om informatie over de omgeving te verkrijgen. Ook de mens gebruikt apparaten om zijn omgeving te onderzoeken; tast- en gehoor-apparatuur voor mechanische impulsen, zicht- voor elektromagnetische en smaak- en reuk- voor chemische eigenschappen. Het gaat om thermometers, microfoons, ccd camera’s, enzovoort: allemaal sensoren die onze waarnemingsmogelijkheden vergroten, prestaties verbeteren en soms zelfs de mens vervangen in autonome systemen. In de ...

 14. Chemical gas sensors based on functionalized self-actuated piezo-resistive cantilevers

  OpenAIRE

  Filenko, Denys

  2008-01-01

  Der Schwerpunkt dieser Arbeit liegt in der Anwendung funktionalisierter Mikrocantilever mit integrierter bimorpher Aktuation und piezo-resistiver Detektion als chemische Gassensoren für den schnellen, tragbaren und preisgünstigen Nachweis verschiedener flüchtiger Substanzen. Besondere Beachtung erfährt die Verbesserung der Cantilever-Arbeitsleistung durch den Betrieb in speziellen Modi. Weiterer Schwerpunkt liegt in der Untersuchung von spezifischen Sorptionswechselwirkungen und Anwendung von...

 15. Small systems, small sensors: Integrating sensing technologies into microfluidic and organ-on-a-chip devices

  OpenAIRE

  Oomen, Pieter Edmond

  2016-01-01

  Pieter Oomen presenteert in zijn proefschrift verschillende microfluïdische systemen met geïntegreerde sensors voor biologische en chemische analyses. Deze geminiaturiseerde systemen kennen veel voordelen: reagentia- en monstergebruik worden verminderd, parallelle experimenten kunnen op een enkel apparaat worden gedaan en natuurlijke celomgevingen kunnen worden nagebootst in incubatiesystemen (orgaan-op-chip). Echter, om zulke systemen te controleren en systematisch te verbeteren gedurende de...

 16. Natural and construction materials and plant products. Raw materials, constructional physics, design and construction. 2. upd. and enl. ed.; Natuerliche und pflanzliche Baustoffe. Rohstoff - Bauphysik - Konstruktion

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Holzmann, Gerhard; Wangelin, Matthias; Bruns, Rainer

  2012-07-01

  The book discusses all relevant renewable constructional materials made from fibre or dyeing plants along with their physical and chemical fundamentals. Protection of resources, environmental protection, and pollutants in constructional materials are gone into as well. [German] Dieses Buch behandelt alle wichtige nachwachsenden, pflanzlichen Baustoffe aus Faser- und Faerberpflanzen sowie dazugehoerige physikalische und chemische Grundlagen. Angesprochen werden auch Ressourcen- und Umweltschutz sowie Schadstoffe aus Bauprodukten.

 17. Mikrofluidisch gestützte zellbasierte Assays mit gedruckter Sensorik für High-Content Analytik

  OpenAIRE

  Pfister, Cornelia

  2015-01-01

  Die Arbeit beschreibt die Weiterentwicklung und Optimierung einer sensorbestückten Multiwellplatte für automatisierte Assays an lebenden Zellen bzw. Gewebeproben. Zudem wurde eine Analyse verschiedener Methoden zur Fertigung dreidimensionaler Mikrostrukturen zur Immobilisierung nicht-adhärenter Zellen durchgeführt. Einen weiteren Schwerpunkt dieser Arbeit bildet die Entwicklung eines Druckprozesses für opto-chemische Sensoren in der neuen Multiwellplatte. This work describes the further de...

 18. Problem Definition Study on TAX (1-acetylhexahydro-3,5-dinitro-1,3,5- triazine), SEX (1-acetyloctahydro-3,5,7-trinitro-1,3,5,7-tetrazocine), Lead Salicylate and Lead Beta-Resorcylate 2-Nitrodiphenylamine and Ethyl Centralite

  Science.gov (United States)

  1979-07-01

  IV-14 IV-3. Nuclear Magnetic Resonance Spectrum of 2-Nitrodiphenylamine ................. IV-15 IV-4. Map of Radford Army Amumunition Plant...Chemie GmbH Chemische Werke Munchen Otto Barlocher CmbH Metallgesellschaft AG ITALY Stabilital SpA SPAIN Industrias Quimicas de Parets. SA UNITED KINGDOM...abnormal cristae and matrix, and disrupted nuclear membrane. The mitochrondria seemed to be the organelle most frequently affected. Thus, it was shown that

 19. Chemie für den Maschinenbau. Bd. 2: Organische Chemie für Kraft- und Schmierstoffe, Polymerchemie für Polymerwerkstoffe

  OpenAIRE

  Gerthsen, Tarsilla

  2008-01-01

  Dieses Buch beinhaltet zunächst eine kurze Einführung in die Organische Chemie. Organische Grundkenntnisse sind die Voraussetzung, um nicht nur Kraftstoffe und Schmierstoffe zu verstehen, sondern im Besonderen die Polymerchemie für Polymerwerkstoffe. Die Vorlesung "Polymerwerkstoffe" wird im Maschinenbaustudium in einem höheren Semester angeboten. Allgemeine chemische Grundkenntnisse für Chemie im Nebenfach findet man im Buch 1 "Chemie für Maschinenbau - Anorganische Chemie f...

 20. Water quality standards based on human fish consumption : Background document for revision of the WFDmethodology

  OpenAIRE

  Smit CE; van Herwijnen R; Verbruggen EMJ; MSP; M&V

  2016-01-01

  Het RIVM werkt mee aan de ontwikkeling van de Europese methodiek waarmee normen voor de waterkwaliteit worden bepaald. Voorgesteld wordt de methodiek op enkele punten aan te passen om de schatting van de waterkwaliteitsnorm te verbeteren. Chemische stoffen kunnen de kwaliteit van oppervlaktewater aantasten, wat schadelijk kan zijn voor mens en dier. De Europese Kaderrichtlijn water (KRW) bepaalt voor een aantal stoffen hoeveel er maximaal in oppervlaktewater mag zitten. Hierbij wordt ook gek...

 1. Studies of adhesives and metal contacts on silicon strip sensors for the ATLAS Inner Tracker

  OpenAIRE

  Poley, Anne-Luise

  2018-01-01

  In dieser Dissertationen werden Untersuchungen zur Verwendung von Klebstoffen auf der Oberfläche von Silizium-Streifen-Sensoren für die Konstruktion von Detektormodulen für das ATLAS Phase-II Upgrade vorgestellt. Drei UV-härtende Klebstoffe wurden im Vergleich zu dem derzeitigen Standard-Klebstoff an 60 ATLAS07 Miniatur-Sensoren getestet. Der Einfluss von Bestrahlung auf die chemische Zusammensetzung aller verwendeten Klebstoffe wurde unter Verwendung von Standardmethoden zur chemischen A...

 2. Chemical behaviour of trivalent and pentavalent americium in saline NaCl-solutions. Studies of transferability of laboratory data to natural conditions. Interim report. Reported period: 1.2.1993-31.12.1993; Chemisches Verhalten von drei- und fuenfwertigem Americium in Salinen NaCl-Loesungen. Untersuchung der Uebertragbarkeit von Labordaten auf natuerliche Verhaeltnisse. Zwischenbericht. Berichtszeitraum 1.2.1993-31.12.1993

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Runde, W; Kim, J I

  1994-09-15

  In order to clarify the chemical behaviour of Americium in saline aqueous systems relevant for final storage this study deals with the chemical reactions of trivalent and pentavalent Americium in NaCl-solutions under the influence of radiolysis from its own alpha radiation. The focus of the study was on investigating the geologically relevant reactions, such as hydrolysis or carbonate- and chloride complexing in solid-liquid equilibriums. Comprehensive measurements on solubility and spectroscopic studies in NaCl-solutions were carried out in a CO{sub 2}-free atmosphere and 10{sup -2} atm CO{sub 2} partial pressure. Identification and characterisation of the AM (III) and AM(V) solid phases were supplemented by structural research with the chemically analogue EU (III) and Np(V) compounds. The alpha-radiation induced radiolysis in saline NaCl solutions and the redox behaviour of Americium which was influenced thereby were spectroscopically quantified. (orig.) [Deutsch] Zur Klaerung des chemischen Verhaltens von Americium in endlagerrelevanten salinen aquatischen Systemen befasst sich die vorliegende Arbeit mit den chemischen Reaktionen des drei- und fuenfwertigen Americiums in NaCl-Loesungen unter dem Einfluss der Radiolyse durch die eigene {alpha}-Strahlung. Der Schwerpunkt dieser Arbeit lag auf der Untersuchung der geologisch relevanten Reaktionen, wie Hydrolyse sowie Carbonat- und Chloridkomplexierung in fest-fluessig Gleichgewichtssystemen. Hierzu wurden umfassende Loeslichkeitsmessungen und spektroskopische Untersuchungen in NaCl-Loesungen, sowohl unter CO{sub 2}-freier Atmosphaere als auch unter 10{sup -2} atm CO{sub 2}-Partialdruck, durchgefuehrt. Die Identifizierung und Charakterisierung der Am(III)- und Am(V)-Festphasen wurde ergaenzt durch strukturelle Untersuchungen mit den chemisch analogen Eu(III)- und Np(V)-Verbindungen. Die von der {alpha}-Strahlung induzierte Radiolyse in salinen NaCl-Loesungen und das dadurch beeinflusste Redoxverhalten von Americium

 3. Chemische Reaktionen auf Oberflächen - eine SFG Studie

  OpenAIRE

  Kirsch, Harald

  2014-01-01

  This thesis focused on the investigation of chemical reactions on surfaces by usage of Sum Frequency Generation (SFG) spectroscopy and Thermal Desorption Spectroscopy (TDS). Understanding of chemical reactions on surfaces is of critical importance for modification and optimization of a variety of environmental and industrial processes, but the complexity of the ongoing reactions under "realistic" conditions often hinders an understanding on a molecular level. The aim of this work was to get i...

 4. Physikalische, chemische und mechanische Untersuchungen an zementierten radioaktiven Abfallprodukten

  OpenAIRE

  Aßmann, D.

  1987-01-01

  Radioactive wastes in liquid, gas or solid forms are produced by the recycling of fuel rods. Liquid middle active waste (MAW) will be fixed in 200 or 400 1 barrels. This work examins the influence of middle active waste on the hydration of cement. The change of the mechanical and physical capacities of the MAW contained products is also analysed. Experiments were performed to determine if cesium and strontium are bounded in the hydration products of cement. The hydration of cement changes wit...

 5. Neue Methoden für die Optimierung verfahrenstechnischer Prozesse

  OpenAIRE

  Hokenmaier, Stephania

  2013-01-01

  Die Verfahrenstechnik beschäftigt sich mit der Trennung, Umwandlung oder Verflüssigung chemischer Stoffe, wie zum Beispiel die Zerlegung von Luft in ihre Hauptbestandteile Sauerstoff, Stickstoff und Argon oder die Reinigung und Verflüssigung von Erdgas. Mit Hilfe von Prozesssimulatoren können verfahrenstechnische Anlagen, oder Teile davon, modelliert, simuliert und anschließend optimiert werden. Die Engineering Division der Linde AG, eines der weltweit führenden Unternehmen für die Planung...

 6. Prozessentwicklung und Produktion von Wirkstoff-Metaboliten durch Ganzzellbiotransformation im Gramm-Maßstab mit humanem Cytochrom P450 exprimiert in E. coli

  OpenAIRE

  Jahn, Berengar

  2008-01-01

  Cytochrom P450 (CYP) umfasst eine ubiquitär verbreitete Enzymüberfamilie mit einem sehr breiten Substrat- und Reaktionsspektrum. Im menschlichen Körper spielt CYP im Stoffwechsel von Medikamenten eine zentrale Rolle. In der pharmazeutischen Forschung werden aufgereinigte Wirkstoff-Metaboliten für die Strukturaufklärung, als Vergleichsstandard für die Pharmakokinetik und für die Klärung toxikologischer Risiken im Rahmen der Arzneimittelzulassung benötigt. Bisherige chemische oder mikrobiologis...

 7. Ventilation of ETA3-spaces in buildings. Part 1. Design and realization of a smoking area for the Faculty of Architecture in the Delft University of Technology; Ventilatie van ETA3-ruimten in gebouwen. Deel 1. Ontwerp en realisatie van een rookserre voor de faculteit Bouwkunde van de TU Delft

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Bronsema, B. [Faculteit Bouwkinde, Technische Universiteit Delft, Delft (Netherlands); Marra, J. [Philips Research, Eindhoven (Netherlands)

  2006-10-15

  The European standard prEN 13779 (CEN 2004) distinguishes four classes of interior spaces in buildings focusing on air quality. The classes are named ETA1 to ETA4. Class ETA3 concerns spaces with a high level of air pollution due to emissions of water vapour, industrial process emissions, chemical pollutants, etc., which substantially impair the air quality. The examples given include toilets, washrooms, kitchens, some chemical laboratories, print shops and specially designed smoking rooms. Hot restaurant kitchens and certain workshops may also be considered to belong to this class. Class ETA4 relates to spaces with an extremely high level of air pollution due to gaseous and other air pollutants which present health hazards. [Dutch] De Europese norm prEN 13779 (CEN 2004) onderscheidt voor verschillende ruimten in gebouwen vier klassen van afnemende luchtkwaliteit, ETA1 t/m ETA4. Klasse ETA3 staat voor ruimten met een hoge graad van luchtverontreiniging door emissie van vocht, processen, chemische verontreinigingen e.d., die de luchtkwaliteit substantieel verminderen. AIs voorbeelden worden genoemd toilet- en wasruimten, keukens, sommige chemische laboratoria, reproruimten, en speciaal ontworpen rookruimten. Ook warme restaurants en sommige werkplaatsen zouden tot deze klasse kunnen worden gerekend. Klasse ETA4 staat voor ruimten met een zeer hoge graad van luchlverontreiniging door geuren en verontreinigingen die schadelijk voor de gezondheid kunnen zijn.

 8. Biotechnology for bulk production of organic chemicals. Use of biomass as an option for the future?; Biotechnologie voor bulkproductie van organische chemicalien. Inzet biomassa optie voor de toekomst?

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Patel, M.K.; Crank, M.; Dornburg, V.; Hermann, B.G. [Sectie Natuurwetenschap en Samenleving, Copernicus Instituut, Universiteit Utrecht, Utrecht (Netherlands); Van Overbeek, L. [Plant Research International, Wageningen (Netherlands)

  2007-07-01

  This article summarizes the BREW study (Biotechnological production of bulk chemicals from RenEWable resources), which was carried out for the European Commission by a consortium, coordinated by the Copernicus Institute of the Utrecht University in the Netherlands. The study investigates the medium and long-term opportunities and risks of the biotechnological production of organic chemicals. The objective is to gain better understanding of the techno-economic and the societal viability of White Biotechnology in the coming decades. The key research questions are which products could be made with White Biotechnology, whether these products can contribute to savings of energy use and greenhouse gas (GHG) emissions, under which conditions the products become economically viable, which risks may originate from the use of genetically modified organisms (GMO) in fermentation and what the public perception is. [Dutch] Tegenwoordig worden bijna alle organische chemische stoffen en plastics geproduceerd uit ruwe olie en aardgas. Moet dit zo blijven of zijn er andere, meer duurzame manieren om chemische stoffen te produceren? Het gebruik van biomassa als grondstof en het inzetten van biotechnologie zijn twee mogelijkheden. Maar wanneer we deze methoden gebruiken, Iopen we dan tegen nieuwe, onvoorziene risico's aan? Dit artikel geeft een samenvatting van de uitkomst van een gedetailleerde studie, gefinancierd door de Europese Unie, over deze en andere belangrijke vragen.

 9. Sorptie van kleurstoffen aan slibdeeltjes: invloed van fysisch-chemische eigenschappen

  NARCIS (Netherlands)

  Verbruggen EMJ; Struijs J

  1993-01-01

  The Dutch government has to judge new announced chemicals on certain criterions like sorption within according to the Law on Environmentally dangerous Compounds. For surfactants, to which the dyes belong, existing methodologies turned out to be insufficient for assessing of Kp. In this report the

 10. Chemische en structurele eigenschappen van het bronsvlekkenvirus van de tomaat

  NARCIS (Netherlands)

  Tas, P.W.L.

  1975-01-01

  The distribution and rate of accumulation of TSWV in N. rustica was compared at two different times of the year, February and September (Table 3.1 and 3.2). In February the overall rate of accumulation was slower than in September. From this observation it was concluded that the optimal

 11. Utilisation potential of products of microbial coal liquefaction. Final report; Verwertungspotential der Produkte der mikrobiellen Kohleverfluessigung. Abschlussbericht

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Koepsel, R.; Schmiers, H.; Grosse, S.; Weber, A.

  2002-07-01

  Ever since the discovery in the 1980s that microorganisms are capable of converting coal into soluble products research groups all over the world have been exploring the bioconversion of coal. It was at an advance stage of the present integrated project, which initially only involved microbiology research groups, that the need for a chemical working group with knowledge and experience in the area of coal chemistry and structural analysis of coal was recognised. The task of the chemical working group was to provide knowledge on the chemical nature of bioconversion products and the chemical processes of coal bioconversion. This involved identifying structural changes occurring in the feed coal as well as in its constituent humic acids and macromolecular matrix as a result of the activity of coal degrading microorganisms. [German] Nachdem Anfang der achtziger Jahre entdeckt wurde, dass sich Kohlen durch Mikroorganismen in loesliche Produkte ueberfuehren lassen, agieren weltweit Forschergruppen auf dem Gebiet der Biokonversion von Kohle. In einem fortgeschrittenen Bearbeitungsstadium des Verbundprojektes, an dem zunaechst nur mikrobiologische Arbeitsgruppen beteiligt waren, wurde die Notwendigkeit erkannt, eine chemische Arbeitsgruppe mit Kenntnissen und Erfahrungen auf den Gebieten der Kohlechemie und der Strukturanalytik von Kohlen zu integrieren. Aufgabenstellung der chemischen Arbeitsgruppe war und ist es, Erkenntnisse ueber die chemische Natur der Biokonversionsprodukte und die chemischen Ablaeufe der mikrobiellen Kohlekonversion bereitstellen. Die Aufgabenstellung umfasst die Aufklaerung der strukturellen Veraenderung der Einsatzkohle sowie ihrer Komponenten Huminsaeuren und makromolekulare Matrix durch die Einwirkung kohleabbauender Mikroorganismen. (orig.)

 12. MR imaging of osteonecrosis using frequency selective chemical shift sequences; Neue Aspekte in der MR-Diagnostik der Osteonekrose: Selektive Fett/Wasser-Bildgebung

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Duda, S H [Abt. fuer Radiologische Diagnostik, Tuebingen Univ. (Germany); Laniado, M [Abt. fuer Radiologische Diagnostik, Tuebingen Univ. (Germany); Schick, F [Inst. fuer Physik, Tuebingen Univ. (Germany)

  1994-12-31

  The MR appearance of osteonecrosis was assessed on selective fat- and water images to further evaluate the nature of double-line sign. Conventional T1- and T2-weighted SE and frequency selective chemical shift images of eight patients with avascular necrosis of the femoral head and three patients with bone infarcts were retrospectively reviewed. Eight of 11 patients showed a double-line sign on T2-weighted SE images. In these cases, correlation with selective water images revealed that a chemical shift artifact contributed to appearance and location of the hyperintense line. The authors conclude that chemical shift imaging improves our understanding of the nature of the double-line sign. (orig.) [Deutsch] Das MR-tomographische Erscheinungsbild der Osteonekrose auf selektiven Fett- und Wasserbildern wurde analysiert, um das in der Literatur beschriebene Doppellinienzeichen naeher zu untersuchen. Hierfuer wurden sowohl die herkoemmlichen T1- und T2-gewichteten Spin-Echo-Sequenzen herangezogen, als auch frequenzselektive Bilder, die aufgrund chemischer Verschiebung gewonnen wurden (1,5 T). Es wurden die Untersuchungen von acht Patienten mit avaskulaerer Hueftkopfnekrose und von drei Patienten mit Knocheninfarkten retrospektiv ausgewertet. Acht von 11 Patienten zeigten ein Doppellinienzeichen auf den T2-gewichteten Bildern. Die Korrelation mit den selektiven Wasserbildern ergab, dass durch chemische Verschiebung bedingte Artefakte das Erscheinungsbild und den Ort der hyperintensen Linie beeinflussten. Die Bildgebung mit Hilfe der chemischen Verschiebung verbessert unser Verstaendnis der MRT-Charakteristika der Osteonekrose. (orig.)

 13. Bundesanstalt fuer Martialforschung und -pruefung (BAM). Annual report 2001; Bundesanstalt fuer Materialforschung und -pruefung (BAM). Jahresbericht 2001

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2001-07-01

  The volume reports the activities of the BAM, (Federal Office for Materials Research and Testing), and its departments for Analytical Chemistry/Reference Materials, Chemical Safety Engineering, Hazardous Materials Containment, Environmental Compatibility of Materials, Technology of Structural Materials, Polymers, Structural Stability and Safety, Materials Protection/Nondestructive Testing, and for Scientific-Technical Interdisciplinary Activities. (MM) [German] Der vorliegende Band berichtet ueber die Aktivitaeten der Bundesanstalt fuer Materialforschung und -pruefung und ihrer Abteilungen Analytische Chemie/Referenzmaterialien, Chemische Sicherheitstechnik, Gefahrgutumschliessungen, Umweltvertraeglichkeit von Materialien, Werkstofftechnik der Konstruktionswerkstoffe, Funktion von Polymeren, Bauwerkssicherheit, Materialschutz/Zerstoerungsfreie Pruefung und Technisch-wissenschaftliche Querschnittsfunktionen. (MM)

 14. Safety characteristics. Vol. 1. Combustible liquids and gases; Sicherheitstechnische Kenngroessen. Bd. 1. Brennbare Fluessigkeiten und Gase

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Brandes, E.; Moeller, W. [Laboratorium ' Sicherheitstechnische Kenngroessen' , Braunschweig (Germany)

  2003-07-01

  This reference manual is based on the 2002 version of the CHEMSAFE database, which is produced since 1989 by the PTB (Physikalisch-Technische Bundesanstalt), the BAM (Bundesanstalt fuer Materialforschung und -pruefung) and the DECHEMA (Gesellschaft fuer Chemische Technik und Biotechnologie e.V.). About 1,900 combustible gases and vapours are listed, along with explosion protection characteristics like flame point, ignition temperature, explosion limits, minimum ignition energy, normal gap width, maximum explosion pressure, and maximum pressure increase over time. Important thermophysical data are presented as well, e.g. boiling temperature, vapour pressure as a function of temperature, melting temperature, and density. Definitions of the characteristics are presented. There are several indexis to facilitate acces (CAS number, sum formula, synonyms). [German] Anwender in Industrie, Handel, Handwerk und Behoerden benoetigen verlaessliche Daten, von Fachleuten bewertete Kenngroessen des Brand- und Explosionsschutzes, um Brand- und Explosionsgefahren beim Verarbeiten, Abfuellen, Lagern, Befoerdern und Entsorgen brennbarer Stoffe beurteilen und angemessene Schutzmassnahmen ergreifen zu koennen. Die 1989 gemeinsam mit der Bundesanstalt fuer Materialfoschung und -pruefung (BAM) und der Gesellschaft fuer Chemische Technik und Biotechnologie e.v (DECHEMA) erstellte Datenbank CHEMSAFE diente als Grundlage dieses Nachschlagewerkes. Die hier bei Drucklegung wiedergegebenen Kenngroessen entsprechen dem Update 2002 der Datenbank CHEMSAFE. Etwa 1.900 brennbare Gase und Daempfe, Kenngroessen des Explosionsschutzes wie Flammpunkt, Zuendtemperatur, Explosionsgrenzen, Mindestzuendenergie, Normspaltweite, maximaler Explosionsdruck und maximaler zeitlicher Druckanstieg sind ebenso aufgelistet wie auch einige wichtige thermophysikalische Groessen wie Siedetemperatur, Dampfdruck als Funktion der Temperatur, Schmelztemperatur und Dichte. Die Angaben werden eingeleitet durch Definitionen

 15. Alternative Antriebe für Automobile: Hybridsysteme, Brennstoffzellen, alternative Energieträger

  Science.gov (United States)

  Stan, Cornel

  Über die Realisierungsmöglichkeiten zukünftiger Antriebskonzepte - von Hybridsystemen Elektro-/Verbrennungsmotor über Brennstoffzellen bis zu alternativen Energieträgern wie Wasserstoff oder Alkohol - werden fundierte Kriterien der Qualität eines Antriebs entscheiden. Leistungsdichte, Drehmomentverlauf, Beschleunigungscharakteristik, spezifischer Energieverbrauch sowie Emission chemischer Stoffe und Geräusche sind dafür wichtige Merkmale zur Qualitätsbeurteilung. Die Verfügbarkeit und die Speicherfähigkeit vorgesehener Energieträger, die technische Komplexität, Kosten, Sicherheit, Infrastruktur und Service werden die Randbedingungen für die Einführung realisierbarer Konzepte alternativer Antriebe für Automobile stellen.

 16. 25 years acidification monitoring in Bavaria. Trends and developments; 25 Jahre Versauerungsmonitoring in Bayern. Trends und Entwicklungen

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Scheel, Thorsten

  2015-07-15

  In Bavaria, the development of the atmospheric caused acidification within all relevant environmental compartments (soil, water, air) is monitored by an intensive monitoring for more than 25 years. This report covers the trends and developments of chemical and biological indicators of flowing waters, groundwater and lakes are summarized evaluated and displayed. [German] In Bayern wird seit mehr als 25 Jahren die Entwicklung der atmosphaerisch bedingten Versauerung innerhalb aller betroffenen Umweltkompartimente (Boden, Wasser, Luft) durch ein intensives Monitoring ueberwacht. In diesem Bericht sind die Trends und Entwicklungen chemischer und biologischer Indikatoren der Fliessgewaesser, Grundwaesser und Seen zusammenfassend ausgewertet und dargestellt.

 17. Een chemische bijdrage tot de kennis van het roken van vis

  NARCIS (Netherlands)

  Ruiter, A.

  1969-01-01

  This thesis deals with the formation of colour of protein-containing foods, such as fish, as caused by the interaction with wood smoke, more particularly a closer examination of some chemical aspects of the formation of smoke colour. As such, it can be considered an extension of previous work done

 18. Alternatieve groeiremming kuipplanten : alternatieven voor chemische groeiremming bij Solanum en Heliotropium

  NARCIS (Netherlands)

  Krijger, D.; Schüttler, H.

  2002-01-01

  Solanum rantonnettii en Heliotropium peruvianum opgepot in week 41 2001 zijn in 4 kasafdelingen geplaatst waarbij, naast de als standaard ingestelde temperatuur van 15oC, DIF+kouval, natte kouval door middel van dagelijkse besproeiing met gekoeld water en belichting met SL-lampen is toegepast. Deze

 19. More with thermal energy storage. Report 3-4. Effects on the underground. Effects of thermal energy storage systems on geochemistry and biology in practice. Result of measurements at pilot locations and laboratory tests. Final report; Meer met bodemenergie. Rapport 3-4. Effecten op de ondergrond. Effecten van bodemenergiesystemen op de geochemie en biologie in de praktijk. Resultaat metingen op pilotlocaties en labtesten. Eindrapport

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Dinkla, I.; Lieten, S. [Bioclear, Groningen (Netherlands); Hartog, N. [Deltares, Delft (Netherlands); Drijver, B. [IF Technology, Arnhem (Netherlands)

  2012-06-25

  The project More With Thermal Energy Storage (MMB, abbreviated in Dutch) focuses on knowledge gaps and potential opportunities regarding open systems. The main questions to be answered are: (1) What effects (hydrological, thermal, microbiological and chemical) occur in the soil system by application of thermal energy storage; (2) Which technical options are available for a sustainable integration of thermal energy storage in the water and energy chain?; (3) Is it possible to achieve multiple objectives by using smart combinations? The project is organized in different work packages. In work package 2, the effects of individual and collective thermal energy storage storage systems on subsoils and the environment are determined. In work package 3 the opportunities for thermal energy storage and soil remediation are examined, while in work package 4 the focus is on new sustainable combinations of heat and cold storage. Work package 1 is the umbrella part where communication and policy of and participation in MMB are the main subjects. The aim of this literature survey is to search for knowledge that is available worldwide on the effects of heat and cold storage and the possibilities to combine this technology with controlling contaminants in soil and groundwater [Dutch] Het project Meer Met Bodemenergie (MMB) richt zich op het invullen van kennisleemtes en mogelijke kansen ten aanzien van open systemen. De belangrijkste vragen waarop het onderzoeksprogramma MMB antwoord geeft zijn: (1) Welke effecten (hydrologisch, thermisch, microbiologisch en chemisch) treden op in het bodemsysteem bij toepassing van bodemenergie?; (2) Welke technische mogelijkheden zijn er voor het duurzaam inpassen van bodem-energie in de water- en energieketen?; (3) Is het mogelijk om meerdere doelstellingen tegelijk te verwezenlijken door slimme combinaties te maken? Het project is ingericht met verschillende werkpakketten. In werkpakket 2 worden de effecten van individuele en collectieve

 20. Microbial Fuel Cells; Microbiele Fuel Cells

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Louzada, K.

  2012-03-15

  Geobacter bacteria are able to transfer electrons to their environment and have a recovering effect on the environment. The US Office for Naval research (ONR) is conducting research on the application of bacteria in the development of natural batteries for under water applications such as lighting, chemical sensors, hydrophones and autonomous vehicles. [Dutch] Geobacter bacterien zijn in staat zijn om elektronen over te dragen aan hun omgeving en hebben een herstellende invloed op het milieu. Het US Office for Naval Research (ONR) voert onderzoek uit naar de toepassingen van de bacterien in de ontwikkeling van natuurlijke batterijen voor onderwater applicaties als verlichting, chemische sensoren, hydrofonen en autonome voertuigen.

 1. Mathematic modelling of a fixed-bed gasifier as component of a plant for decentral biomass utilisation; Mathematische Modellierung eines Festbettvergasers als Bestandteil einer Anlage zur dezentralen Nutzung von Biomasse

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Funk, G.; Krumm, W. [Siegen Univ. (Gesamthochschule) (Germany). Lehrstuhl fuer Energie- und Umweltverfahrenstechnik

  2000-07-01

  This paper presents a two-dimensional nonstationary model that describes processes taking place during gasification in a fixed bed. For didactic purposes the process is split up into and described in terms of the partial models ''chemical reaction'', ''drying'', ''heat transfer'' and ''mass flow''. [German] Es wird ein zweidimensionales, instationaeres Modell zur Beschreibung der Vorgaenge bei der Vergasung im Festbett vorgestellt. Dabei werden zylinderfoermige Reaktoren betrachtet. Zur Beschreibung wird der Gesamtvorgang in die Teilmodelle 'chemische Reaktion', 'Trocknung', 'Waermeuebertragung' und 'Massefluss' unterteilt. Die einzelnen Teilmodelle werden vorgestellt. (orig.)

 2. Radioactivity monitoring by the official monitoring stations in North-Rhine Westphalia and the Juelich Nuclear Research Centre after the Chernobyl reactor accident

  International Nuclear Information System (INIS)

  1986-01-01

  This official report presents a governmental declaration of the prime minister of NRW, Mr. Rau, concerning the reactor accident at Chernobyl, and a joint declaration of ministers of NRW, concerning the impact of the accident on the Land NRW. These statements are completed by six official reports on radioactivity measurements carried out by the official monitoring stations of the Land and by the KFA Juelich. These reports inform about methods, scope, and results of the measuring campaigns accomplished by the Zentralstelle fuer Sicherheitstechnik (ZFS), the public materials testing office (MPA), the Chemisches Untersuchungsamt, the Landesamt fuer Wasser und Abfall, and the KFA Juelich. (DG) [de

 3. Master case energy in the water chain; Mastercase energie in de waterketen

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Sukkar, R.; Kluck, J.; Blom, J.; Averesch, J.

  2010-07-15

  This document discusses the options for reducing the amount of operational energy and for recovery of (thermal and chemical) energy from the water chain. Particularly the extraction of heat from waste water (recovery of thermal energy) is a promising option. The case of the water chain of Leeuwarden, the Netherlands, has been examined [Dutch] De resultaten van een studie naar de mogelijkheden voor het reduceren van de hoeveelheid operationele energie, en voor het terugwinnen van (thermische en chemische) energie uit de waterketen, worden besproken. Vooral het winnen van warmte uit afvalwater (terugwinnen thermische energie) biedt grote kansen. Als casus is de waterketen van Leeuwarden onderzocht.

 4. Development and test of a soot-specific method for immission measurement. Pt. 3. Content determination of tire abrasion in atmospherical elementary carbon; Weiterentwicklung und Erprobung eines Immissionsmessverfahrens zur spezifischen Erfassung von Russpartikeln. T. 3. Ermittlung des Anteils von Reifenabrieb am atmosphaerischen elementaren Kohlenstoff

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Pfaender, N.; Weinberg, G.; Wild, U.

  1996-12-01

  Reifenabrieb eine Korrektur der integral ermittelten Kohlenstoffkonzentration erforderlich machen wuerde. Dazu wurden drei Saetze von Proben mit Hilfe der Methoden TEM, SEM, EDX und ESCA untersucht. Eine Grundlage zur Unterscheidung ist die oberflaechenchemische Aktivitaet. Waehrend Reifenabrieb eine chemisch abgesaettigte Polymeroberflaeche aufweist, besitzt der Dieselruss eine chemisch sehr aktive Russoberflaeche. Eine zweite Grundlage zur Unterscheidung ist die sehr unterschiedliche Groessenverteilung zwischen den Dieselruss- und Reifenabriebpartikeln, welche mit Hilfe von TEM und SEM ermittelt werden konnten. Die Ergebnisse zeigen exemplarisch an drei Saetze von Proben, dass mit morphologischen, elementaranalytischen und oberflaechenanalytischen Methoden uebereinstimmend eine halbquantitative Unterscheidung von Dieselruss und Reifenanbrieb moeglich ist. Als Hauptergebnis bleibt ein geringer bis sehr kleiner Anteil von Reifenabrieb im Gesamtkohlenstoff festzuhalten. Eine Absolutbestimmung scheitert vor allem an der Interferenz der Reifenabriebanalyse mit molekularen Kohlenwasserstoffen. Die Proben unterliegen einer chemischen Alterung, bei der vor allem Dieselruss partiell oxidiert wird. Thermische Behandlung veraendert ebenfalls die chemische Natur der Russbestandteile. (orig.)

 5. Locational evaluation of chemical soil pollution. Lectures; Standortgerechte Bewertung chemischer Bodenbelastungen. Beitraege

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Doerfler, U; Schulte-Hostede, S [eds.

  1998-12-31

  This lecture event dealt with the following subjects: Deposition, transport and interactions of organic pollutants in soil, such as pesticides and polycyclic aromatic hydrocarbons. Biological availability of pollutants, influence of other substances on the biological availability of pollutants, quantitative and qualitative analyses of pollutants in soil, toxicity. (SR) [Deutsch] Themen dieser Vortragsveranstaltung waren: Deposition, Transport und Wechselwirkungen organischer Schadstoffe im Boden, wie Pestizide und polycyclische Aromatische Kohlenwasserstoffe. Bioverfuegbarkeit der Schadstoffe, Einfluss anderer Substanzen auf die Bioverfuegbarkeit der Schadstoffe, quantitative und qualitative Analyse von Schadstoffen im Boden, Toxizitaet. (SR)

 6. Het effect van een chemische luchtwasser op de ammoniakemissie uit een vleesvarkensstal

  NARCIS (Netherlands)

  Verdoes, N.; Zonderland, J.J.

  1999-01-01

  Commissioned by Bovema Inc. in Milsbeek (NL), the Research Institute for Pig Husbandry investigated the chemical scrubber as a means of reducing ammonia emission from growing-finishing pig houses. The scrubber is supposed to absorb ammonia from ventilation air into a acid solution. The acid fluid is

 7. Mesostrukturierung und chemische Modifikation von Kathodenmaterialien zur Anwendung in Lithium-Schwefel Batterien

  OpenAIRE

  Schneider, Artur

  2016-01-01

  Die vorliegende Dissertation beschäftigt sich mit der Strukturierung und Charakterisierung von Kohlenstoffmaterialien, ihrer chemischen Modifikation, sowie deren Einsatz als Kathodenmaterialien in Lithium-Schwefel Batterien.

 8. Chemical hot gas purification for biomass gasification processes; Chemische Heissgasreinigung bei Biomassevergasungsprozessen

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Stemmler, Michael

  2010-07-01

  The German government decided to increase the percentage of renewable energy up to 20 % of all energy consumed in 2020. The development of biomass gasification technology is advanced compared to most of the other technologies for producing renewable energy. So the overall efficiency of biomass gasification processes (IGCC) already increased to values above 50 %. Therefore, the production of renewable energy attaches great importance to the thermochemical biomass conversion. The feedstock for biomass gasification covers biomasses such as wood, straw and further energy plants. The detrimental trace elements released during gasification of these biomasses, e.g. KCl, H{sub 2}S and HCl, cause corrosion and harm downstream devices. Therefore, gas cleaning poses an especial challenge. In order to improve the overall efficiency this thesis aims at the development of gas cleaning concepts for the allothermic, water blown gasification at 800 C and 1 bar (Guessing-Process) as well as for the autothermic, water and oxygen blown gasification at 950 C and 18 bar (Vaernamo-Process). Although several mechanisms for KCl- and H{sub 2}S-sorption are already well known, the achievable reduction of the contamination concentration is still unknown. Therefore, calculations on the produced syngas and the chemical hot gas cleaning were done with a thermodynamic process model using SimuSage. The syngas production was included in the calculations because the knowledge of the biomass syngas composition is very limited. The results of these calculations prove the dependence of syngas composition on H{sub 2}/C-ratio and ROC (Relative Oxygen Content). Following the achievable sorption limits were detected via experiments. The KCl containing syngases were analysed by molecular beam mass spectrometry (MBMS). Furthermore, an optimised H{sub 2}S-sorbent was developed because the examined sorbents exceeded the sorption limit of 1 ppmv. The calculated sorption limits were compared to the limits achievable in experiments. Finally, the hot gas cleaning concepts for both processes were developed on the basis of these results. (orig.)

 9. Control of chemical reactions with electron beams; Kontrolle chemischer Reaktionen mit Elektronenstrahlung

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Boehler, Esther

  2014-03-18

  Interaction between low-energy electrons and molecules can lead to dissociative electron attachment (DEA) or dissociative ionization (DI). In condensed matter, the resulting reactive fragments can attack adjacent molecules to yield larger products. In this thesis, reactions initiated by DEA to acetonitrile in condensed phase have been compared to the known gas phase fragmentation channels. Also, gas phase DEA experiments have been performed on chlorosilanes to study the effect of a variation of the organic ligands on the energy of their molecular orbitals and reactivity in DEA processes. Furthermore, hydroamination reactions induced by DI for different alkenes and amines have been investigated. A similar reaction of ammonia and carbon monoxide was shown to produce formamide (HCONH2), which is the smallest molecule to contain a peptide bond and thus represents an important building block of biologically relevant substances.

 10. Locational evaluation of chemical soil pollution. Lectures; Standortgerechte Bewertung chemischer Bodenbelastungen. Beitraege

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Doerfler, U.; Schulte-Hostede, S. [eds.

  1997-12-31

  This lecture event dealt with the following subjects: Deposition, transport and interactions of organic pollutants in soil, such as pesticides and polycyclic aromatic hydrocarbons. Biological availability of pollutants, influence of other substances on the biological availability of pollutants, quantitative and qualitative analyses of pollutants in soil, toxicity. (SR) [Deutsch] Themen dieser Vortragsveranstaltung waren: Deposition, Transport und Wechselwirkungen organischer Schadstoffe im Boden, wie Pestizide und polycyclische Aromatische Kohlenwasserstoffe. Bioverfuegbarkeit der Schadstoffe, Einfluss anderer Substanzen auf die Bioverfuegbarkeit der Schadstoffe, quantitative und qualitative Analyse von Schadstoffen im Boden, Toxizitaet. (SR)

 11. Dossier space travel. Nuclear fuel shuttle; Dossier ruimtevaart. Splijtstofshuttle

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Klomp, H.

  2011-03-11

  The space shuttle will be making its last flight this year, but a successor has not yet been arranged. All alternatives that were reviewed by the American government in the last decades have in common that they use chemical combustion as means of propulsion. A serious next step in human spaceflight requires a more sturdy propulsion system: atomic explosions. [Dutch] De spaceshuttle maakt dit jaar zijn laatste vlucht, maar een opvolger is er nog niet. Alle alternatieven die de Amerikaanse overheid de afgelopen decennia de revue heeft laten passeren, hebben gemeen dat ze als stuwmiddel gebruikmaken van chemische verbranding. Voor een serieuze stap voorwaarts in de bemande ruimtevaart is een steviger voortstuwingssysteem nodig: atoomexplosies.

 12. Thermal processing of spent mushroom compost; Thermische verwerking champost

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Stam, A.F.; Erbrink, J.J. [KEMA Technical and Operational Services, Arnhem (Netherlands)

  2008-07-15

  The aim of this study is to conduct an exploratory research of the options of using spent mushroom compost as fuel, possibly combined with other biomass flows, to generate energy. The exploratory study consists of a desk study in which a chemical, physical analysis of the fuel is also conducted and focuses primarily on combustion techniques [Dutch] Het doel van de studie is een verkennend onderzoek uitvoeren naar de mogelijkheden om met champost als brandstof, eventueel samen met andere biomassastromen, in te zetten voor de opwekking van energie. Het verkennend onderzoek is een bureaustudie, waarbij tevens voorzien is in een chemisch fysische analyse van de brandstof en richt zich primair op verbrandingstechnieken.

 13. [On the bactericidal action of dibromoisocyanuric acid; experiments concerning the disinfection of hands (author's transl)].

  Science.gov (United States)

  Gottardi, W; Puritscher, M

  1976-07-01

  The action of dibromoisocyanuric acid (DBI), C12, Br2, trichloroisocyanuric acid (TCI) and chloramine T against Staph. aureus SG 511 was compared. Using the suspension test DBI and Br2 showed the strongest, chloramine T however, the weakest bactericidal power (Tab 2). Under the conditions of the "Hygienic disinfection of hands" a 0.005 M solution of DBI met the requirements specified in the "Richtlinien für die Prüfung chemischer Desinfektionsmittel" (3. Ed., Stuttgart: Gustav Fischer Verlag, 1972), and was comparable to a chloramine T solution containing the same amount of active halogen (Tab. 3). The decrease of disinfection power compared with the suspension test can be attributed to a great error induced by protein.

 14. Anordnung fuer die optische Ueberwachung und/oder Bestimmung physikalischer und/oder chemischer Messgroessen

  OpenAIRE

  Wilhelmi, B.; Schreiber, J.; Nebel, D.

  2007-01-01

  WO 2009068023 A2 UPAB: 20090629 NOVELTY - The assembly giving an optical monitoring and/or measurement of physical and/or chemical has an optic fiber (1) to carry electromagnetic radiation to an optical detector. The fiber has a sensitive zone, where the fiber material is replaced by a material or mixture, which is optically transparent in the radiation wavelength. The replacement material has the same refractive index as the fiber or the refractive index deviation is less than difference bet...

 15. Chemical and physical properties of gas hydrates; Chemische und physikalische Eigenschaften von Gashydraten

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Meyn, V. [Inst. fuer Erdoel- und Erdgasforschung, Clausthal-Zellerfeld (Germany)

  1997-12-31

  Numerous properties of gas hydrates can be inferred directly from their phase behaviour. The present contribution gives a short overview of the properties of gas hydrates using pressure-temperature curves to depict their phase behaviour. It also describes the growth kinetics and inhibition of gas hydrates. (MSK) [Deutsch] Eine Vielzahl der Eigenschaften von Gashydraten lassen sich direkt aus ihrem Phasenverhalten herleiten. In kurzer Form wird ein Ueberblick ueber die Eigenschaften der Gashydrate gegeben. Druck-Temperatur-Diagramme erlaeutern des Phasenverhalten. Ebenso wird die Wachstumskinetik und die Inhibierung der Gashydrate beschrieben.

 16. Study on the planning of a demonstration plant for hydrogen fuel production by electrolysis using caching in salt caverns under pressure; Studie ueber die Planung einer Demonstrationsanlage zur Wasserstoff-Kraftstoffgewinnung durch Elektrolyse mit Zwischenspeicherung in Salzkavernen unter Druck

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2015-02-05

  In a two year research project the long-term storage of hydrogen as energy carrier has been assessed in detail for large renewable electricity quantities in underground storage caverns in Germany. Next to a regions analysis for potential storage sites, the benchmarking against other large scale storage concepts, a comparative and perspective analysis of alkaline and PEM-electrolysers also potential business cases for Power-to-Hydrogen in the mobility sector as well as for the chemical, electricity and natural gas industry have been analysed. [German] Durch den geplanten Ausbau der Stromerzeugung aus fluktuierenden, erneuerbaren Energien in Deutschland ruecken Speichertechnologien fuer elektrische Energie immer staerker in den Fokus des industriellen und politischen Interesses. Eine vielversprechende Moeglichkeit fuer eine Langzeitspeicherung bei hohen Anteilen von Wind- und Photovoltaikanlagen sind Speichertechnologien wie die Wasserstoffspeicherung mit Hilfe von Wasserelektrolyseuren. Diese koennen erneuerbaren Strom in grossen Mengen und bei entsprechender Steuerung selektiv in Zeiten mit hohem Dargebot z.B. an Windstrom chemisch speichern. Der gespeicherte Wasserstoff kann dann entweder zu einem spaeteren Zeitpunkt wieder rueckverstromt oder direkt stofflich verwertet werden, z.B. als Kraftstoff fuer den Verkehrssektor, als chemischer Rohstoff oder fuer den Hausenergiebereich durch Einspeisung in das Erdgastransportnetz. Thema der vorliegenden Studie sind Analysen und Planungen fuer die Erprobung des Gesamtsystems ''Wasserstoff-Elektrolyse-Speicherung'' in energiewirtschaftlich relevanten Dimensionen. Dazu werden mit einem neuen Ansatz techno-oekonomische Entwicklungspfade fuer Wasserstoff-Systeme unterschiedlicher Groesse und Technologien charakterisiert und technologische Risiken bei der Realisierung dieser Systeme identifiziert und bewertet. Diese Arbeiten werden ergaenzt durch Arbeiten auf dem Gebiet der Salzkavernenspeicherung in Form

 17. Ventilation of ETA3-spaces in buildings. Part 2. Performance measurements of a smoking area for the Faculty of Architecture in the Delft University of Technology; Ventilatie van ETA3-ruimten in gebouwen. Deel 2. Prestatiemetingen van een rookserre voor de faculteit Bouwkunde van de TU Delft

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Bronsema, B. [Faculteit Bouwkinde, Technische Universiteit Delft, Delft (Netherlands); Marra, J. [Philips Research, Eindhoven (Netherlands)

  2006-10-15

  The European standard prEN 13779 (CEN 2004) distinguishes four classes of interior spaces in buildings focusing on air quality. The classes are named ETA1 to ETA4. Class ETA3 concerns spaces with a high level of air pollution due to emissions of water vapour, industrial process emissions, chemical pollutants, etc., which substantially impair the air quality. Part 2 considers the measurement of separation effectiveness and discusses measuring methods using particle sensors. The concept of TRIO concentration mentioned in part 1 is important in this connection. TRIO is a Dutch acronym meaning Environmental Tobacco Smoke, which serves as a criterion for separation effectiveness and ventilation effectiveness. The article then goes on to discuss the theory behind particle sensors, the measurement methods and the measurement results. Finally, the environmental tobacco smoke concentrations are assessed and related to particulate concentrations in reference situations. [Dutch] De Europese norm prEN 13779 (CEN 2004) onderscheidt voor verschillende ruimten in gebouwen vier klassen van afnemende luchtkwaliteit, ETA1 t/m ETA4. Klasse ETA3 staat voor ruimten met een hoge graad van luchtverontreiniging door emissie van vocht, processen, chemische verontreinigingen e.d., die de luchtkwaliteit substantieel verminderen. AIs voorbeelden worden genoemd toilet- en wasruimten, keukens, sommige chemische laboratoria, reproruimten, en speciaal ontworpen rookruimten. Ook warme restaurants en sommige werkplaatsen zouden tot deze klasse kunnen worden gerekend. Klasse ETA4 staat voor ruimten met een zeer hoge graad van luchlverontreiniging door geuren en verontreinigingen die schadelijk voor de gezondheid kunnen zijn. In dit deel 2 wordt de scheidingseffectiviteit in de praktijk gemeten en wordt ingegaan op meetmethodes met behulp van partikelsensoren. Belangrijk hierbij is het begrip TRIO concentratie dat in deel 1 is benoemd. TRIO staat voor TabaksRook In de Omgeving en wordt gebruikt als

 18. Development of solar selective absorber layers on aluminium. Final report; Entwicklung solarselektiver Absorberschichten auf Aluminium fuer Solarkollektoren. Abschlussbericht

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Hoenicke, D.; Moeller, T.; Schwarz, T.

  1998-01-31

  A new electrolytic process was developed to form solar selective layers on aluminium. In the developed process, both the formation of the alumina layer and the deposition of metals into the layer takes place in only one treatment step using a single electrolysis bath. The main step of the so called ISOC-method (impulse structured oxide ceramic) is the anodic oxidation of aluminium which was carried out by using a pulse technique at different voltages. During the anodic polarisation a thin alumina ceramic layer was formed, while the cathodic led to the metal deposition as copper and nickel. The conditions of the electrolysis were varied in order to estimate optimal parameters achieving solar selective layers with high selectivity. Furthermore, a scale-up of the lab scale apparatus to a mini plant was carried out. Finally, the corrosion resistance of the absorber layers was improved by the formation of a thin hydrophobic overlayer using a sol-gel treatment. (orig.) [Deutsch] Ein neuartiges Behandlungsverfahren zur Erzeugung von solarselektiven Absorberschichten auf Aluminium wurde entwickelt. Bei dieser elektrochemischen Behandlung wird in einem Einstufenprozess mit einem Elektrolyten durch eine Kombination von anodischer Oxidation und bipolarer Pulsbehandlung auf der Oberflaeche des Aluminiums eine impulsstrukturierte Oxidkeramik (ISOK) erzeugt. Dabei entsteht durch eine anodische Oxidation eine strukturierte Aluminiumoxidschicht. Bei der bipolaren Pulsbehandlung erfolgt dann eine Abscheidung der im ISOK-Elektrolyten befindlichen Metalle Cu und Ni auf oder in die Aluminiumoxidoberflaeche. Die ISOK-Behandlung wurde vom Labormassstab zu einem ISOK-Verfahren im Miniplant-Massstab entwickelt. Der Einfluss der elektrischen Parameter und der chemischen Zusammensetzung der ISOK-Elektrolyte wurde untersucht. Durch eine auf das ISOK-Verfahren abgestimmte Nachbehandlung, ein Tauchverfahren in einer Sol-Gel-Loesung, entsteht ein Schichtsystem mit hoher Solarselektivitaet

 19. 58th report of the Arbeitsgemeinschaft Rhein-Wasserwerke e.V. (ARW). Annual report 2001; 58. Bericht der Arbeitsgemeinschaft Rhein-Wasserwerke e.V. (ARW). Jahresbericht 2001

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2002-07-01

  This annual report focuses on Rhine water quality from the view of water treatment for drinking. While the 'classic' parameters, i.e. nutrients, salts, heavy metals, summary organic substance parameters have reached have reached a more or less satisfactory and stable level, there are always enhanced concentrations or new compounds of anthropogenic zenobiotics. [German] Die Arbeitsgemeinschaft Rhein-Wasserwerke e.V. (ARW) legt hiermit ihren 58. Jahresbericht vor, in dem ueber ihre Taetigkeiten, Ergebnisse aus dem Untersuchungsprogramm der Rhein-Wasserwerke and aktuelle Fragestellungen berichtet wird. In diesem Jahrsbericht wird wiederum schwerpunktmaessig auf die Beschaffenheit des Rheinwassers unter dem Aspekt der Trinkwassergewinnung eingegangen. Waehrend bei den klassischen Parametern (Naehrstoffe, Salze, Schwermetalle, summarische organische Messgroessen) inzwischen ein ueberwiegend guter chemischer Zustand erreicht ist, werden bei den anthropogenen xenobiotischen Einzelstoffen immer wieder erhoehte Konzentrationen oder 'neue' Verbindungen im Rhein entdeckt. (orig.)

 20. Ultra fine particulates. Small particulates with large consequences?; Ultrafijn stof. Kleine deeltjes met grote gevolgen?

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Hensema, A.; Keuken, M.; Kooter, I.; Verbeek, R.; Van Vugt, M. [TNO Science and Industry, Delft (Netherlands)

  2009-02-15

  The concentrations of ultra fine particles (and elementary carbon) have increased significantly near traffic routes. The amount of ultra fine particles (and the chemical composition of particulate matter) are related to traffic emissions and are therefore relevant to the established health effects. Better insight in the effectiveness of particulate matter policy requires more attention for ultra fine particles than just maintaining the standards for PM2,5 and PM10. [mk]. [Dutch] De concentraties van ultrafijne deeltjes (en elementair koolstof) zijn fors verhoogd in de buurt van verkeerswegen. Het aantal ultrafijne deeltjes (en de chemische samenstelling van fijnstof) gerelateerd aan verkeersemissies lijkt daarom relevant voor de vastgestelde gezondheidseffecten. Voor een beter inzicht in de effectiviteit van het fijnstofbeleid is meer aandacht nodig voor ultrafijne deeltjes dan alleen handhaving van de normen voor PM2,5 en PM10.

 1. Health and comfort in office buildings; Gezondheid en comfort in kantoren

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Bluyssen, P.M.; De Kluizenaar, Y. [TNO Bouw en Ondergrond, Delft (Netherlands)

  2011-07-15

  Relationships between indoor building conditions and well-being of occupants are complex; many indoor stressors can exert their effects additively or through complex interactions. It has been shown that exposure to these stressors can cause both short-term and long-term effects. Relevant relations between measurements of chemical and physical indoor environmental parameters and effects have been difficult to make. To increase the chance on successful assessment of cause-effect relationships in future indoor environmental quality investigations, there seems to be a need to improve procedures applied to gather the relevant information. [Dutch] Relaties tussen binnenmilieucondities enerzijds en gezondheid en comfort van kantoormedewerkers anderzijds zijn complex. Veel prikkels of stressoren kunnen zowel kortdurende als langdurende effecten veroorzaken. Maar het is ingewikkeld om relevante relaties te leggen tussen deze effecten en metingen van de chemische en fysische binnenmilieuparameters. Het lijkt noodzakelijk om de procedures voor binnenmilieuonderzoek te verbeteren. Dit kan de kans op een succesvolle bepaling van oorzaak/effect-relaties in toekomstige binnenmilieustudies vergroten.

 2. Indoor environment; Binnenmilieu

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Hogeling, J.J.N.M.; Van Weele, A.M. [ISSO, Rotterdam (Netherlands); Boerstra, A.C. [BBA Boerstra Binnenmilieu Advies, Rotterdam (Netherlands); Cox, C.W.J. [TNO Bouw en Ondergrond, Delft (Netherlands); Kurvers, S.R. [Technische Universiteit Delft, Delft (Netherlands); Thierauf, I. [Universiteit Utrecht, Utrecht (Netherlands); Roelofsen, C.P.G. [Grontmij Technical Management, Amersfoort (Netherlands)

  2005-10-15

  This issue is dedicated to several aspects of the indoor environment in buildings: air quality, thermal climate, noise, light and view or panorama. [Dutch] De kwaliteit van het binnenmilieu wordt bepaald door de factoren als binnenluchtkwaliteit, thermisch binnenklimaat, geluid, daglicht, kunstlicht en uitzicht. De gemiddelde Nederlander brengt 80 tot 90% van zijn tijd binnen door. Het is dan ook van het grootste belang dat het binnenmilieu in gebouwen van een dusdanige kwaliteit is dat gebouwgebruikers zich gezond en comfortabel voelen. Het binnenmilieu omvat alle fysische (temperatuur, vochtigheid, geluid, licht), chemische en biologische factoren in een gebouw die van invloed zijn op gezondheid en welzijn van de gebruikers. Binnenmilieu is onder te verdelen in de aspecten thermisch binnenklimaat, luchtkwaliteit, geluid, licht en uitzicht. Soms vallen ook elektromagnetische velden psychologische aspecten als privacy en groenbeleving eronder. Deze ThemaTech staat geheel in het teken van binnenluchtkwaliteit, het thermische binnenklimaat, geluid, daglicht, kunstlicht en uitzicht.

 3. Formation and functions of aerobic microbial granula; Entstehung und Funktionen aerober mikrobieller Granula

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Etterer, T.; Wilderer, P.A. [Technische Univ. Muenchen, Garching (Germany). Lehrstuhl und Pruefamt fuer Wasserguete- und Abfallwirtschaft

  1999-07-01

  The present project investigates the phenomenon of the formation of aerobic microbial granula and their properties. To generate granula, sequencing batch reactors fed in batches were used. As shown by microbiological assays, fungi played an above-average role in granula formation and build-up. In first degradation experiments, furthermore, chemical oxygen demand (COD) could be reduced by over 90 %. The determination yielded comparable values to activated sludge, standing on average at 1.044g/ml. (orig.) [German] Im Rahmen des hier vorgestellten Projekts wurde das Phaenomen der Bildung aerober mikrobieller Granula sowie deren Eigenschaften untersucht. Zur Erzeugung von Granula wurden schubweise beschickte Reaktoren, sogenannte Sequencing-Batch-Reaktoren (SBR) verwendet. Wie mikrobiologische Untersuchungen zeigten spielen Pilze bei der Entstehung und beim Aufbau eine ueberdurchschnittliche Rolle. Des weiteren konnte in ersten Abbauversuchen der chemische Sauerstoff-Bedarf (CSB) um ueber 90% gesenkt werden. Die Dichtebestimmung ergab vergleichbare Werte zu Belebtschlamm und zwar im Durchschnitt 1,044 g/ml. (orig.)

 4. Elimination and utilization of ammonium nitrogen from sewage treatment plants. Operating experience at the Goettingen and Cuxhaven sewage treatment plants; Entfernung und Verwertung von Ammonium-Stickstoff aus Klaeranlagen. Betriebserfahrungen auf den Klaeranlagen Goettingen und Cuxhaven

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Kaiser, S.; Sackewitz, M.; Spindler, T. [Rauschert Verfahrenstechnik GmbH, Steinwiesen (Germany)

  1999-07-01

  Stripping is a physical-chemical technique for reliable and easy removal of ammonium-nitrogen from waste water. Especially for treating small and heavily loaded partial streams, stripping represents an efficient complement to biological process stages. An energy-optimized concept evolved by the process engineering firm Rauschert manages to combine proved technology and the utilization of all process products in the long term into an economical process solution. This is reflected in the operating results of reference plants at Goettingen and Cuxhaven. (orig.) [German] Das Strippen ist ein physikalisch-chemisches Verfahren zur sicheren und einfachen Entfernung von Ammonium-Stickstoff aus Abwasser. Vor allem bei der Behandlung kleiner und hochbeladener Teilstroeme ist die Strippung eine effiziente Ergaenzung zu biologischen Verfahrensstufen. Ein energieoptimiertes Konzept der Firma Rauschert Verfahrenstechnik verbindet die bewaehrte Technik und die langfristige Verwertung saemtlicher Prozessprodukte zu einer wirtschaftlichen Problemloesung. Dies spiegelt sich in den Betriebsergebnissen der Referenzanlagen in Goettingen und Cuxhaven wider. (orig.)

 5. Temperaturmessanordnung fuer den Einsatz in chemisch aggressiven Medien und bei Temperaturen von groesser 1000 Grad C

  OpenAIRE

  Molchanov, A.; Hilburger, U.; Friedrich, J.

  2002-01-01

  DE 10106476 C UPAB: 20021113 NOVELTY - A temperature measuring arrangement comprises a temperature sensor (1) in an electrically insulating material; and a protective coating (5) made from glassy carbon covering the sensor. An intermediate layer of oxygen-free material is provided between the protective coating and the sensor. DETAILED DESCRIPTION - Preferred Features: The electrically insulating material is made from aluminum oxide or quartz glass and is in the form of a capillary (2) in whi...

 6. Hydraulic and physicochemical processes in direct gas injection; Hydraulische und physiko-chemische Prozesse bei der Direktgasinjektion

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Geistlinger, H.; Lazik, D.; Beckmann, A.; Krauss, G. [UFZ-Umweltforschungszentrum Leipzig-Halle GmbH, Dept. Hydrogeologie, Lepzig (Germany)

  2004-07-01

  The direct injection of gases into the subsoil is a promising and cost-effective technology for the remediation of groundwater aquifers. In view of the fact that oxygen is the commonest limiting factor in numerous types of contamination and a large number of organic groundwater pollutants are aerobically degradable this technology is suitable as a relatively broad-band, i.e. relatively nonselective remediation method for the treatment of complex pollutant mixtures consisting of aliphatics and aromatics such as are found in many cases of groundwater contamination at former sites of the chemical industry in Saxony Anhalt. The goal of the present research project was to gain an understanding, at a bench-scale, of the more important processes that determine the efficiency of direct gas injection in porous media (groundwater aquifers), to validate process models and develop prognostic models for existing sites. [German] Das Einbringen von reaktiven Gasen in den Untergrund mittels Direktgasinjektion stellt eine vielversprechende und kostenguenstige in-situ Technologie zur Sanierung kontaminierter Grundwasserleiter dar. Da Sauerstoff der am haeufigsten limitierende Faktor fuer eine Vielzahl von Schadensfaellen ist und eine Vielzahl von organischen Schadstoffen im Grundwasser aerob abbaubar ist, kann dieser Verfahrensansatz als eine ''breitbandige'', d.h. relativ unselektive Sanierungsmassnahme fuer komplexe Schadstoffgemische aus Aliphaten und Aromaten, wie sie bei vielen Grundwasser-Schadensfaellen ehemaliger Chemiestandorte des Landes Sachsen-Anhalt anzutreffen sind, angewendet werden. Ziel des Forschungsprojektes war es, wichtige Prozesse, die die Effizienz von Direktgasinjektionen in poroese Medien (Grundwasserleiter) bestimmen, im Bench-Scale zu verstehen, Prozessmodelle zu validieren und Prognosemodelle fuer reale Standorte zu entwickeln. (orig.)

 7. Bio-coke as an alternative to petroleum coke and metallurgical coke; Bio-cokes als alternatief voor petroleumcokes en metallurgische cokes

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Croezen, H.J.; Van Lieshout, M. [CE Delft, Delft (Netherlands); Sevenster, M.N. [Sevenster Environmental Consultancy, Australian Capital Territory ACT (Australia)

  2012-11-15

  In the framework of elaborating the Dutch Roadmap Chemistry 2030), CE Delft has conducted an exploratory study for the Association of the Dutch Chemical Industry (VNCI) on the options of replacing (petroleum) coke in the chemical sector by biocokes. Coke is used as a reducing agent and/or raw material in four companies in the Dutch chemical industry (Tronox, ESD-SIC, Thermphos, Aluchemie). Replacing coke at these four companies can potentially yield a direct CO2 reduction of expectedly several hundreds of kilotons per year. For a first exploration of the options of bio-coke, CE Delft first conducted a desk study to get information on the quality and production costs for bio-coke. Subsequently, CE Delft had contact with the four chemical companies and a made a number of company visits. Moreover, the technical, economic and organizational capabilities, constraints and requirements with regard to a possible (partial) switch to biocokes have been explored. Based on the information available so far it can be concluded that biocokes seems to be a technically and economically interesting innovation. For implementation to finally take place, it is necessary to gain better insight in the technical and economic potential [Dutch] In verband met de uitwerking van de Routekaart Chemie 2030 heeft CE Delft voor VNCI een verkenning uitgevoerd naar de mogelijkheden voor vervanging van (petroleum)cokes in de chemische sector door biocokes. Cokes wordt gebruikt als reductiemiddel en/of grondstof bij een viertal bedrijven in de Nederlandse chemie (Tronox, ESD-SIC, Thermphos, Aluchemie). Het vervangen van cokes bij deze vier bedrijven kan in potentie een directe CO2-reductie van naar verwachting enkele honderden kilotonnen/jaar opleveren. Voor een eerste verkenning van de mogelijkheden van bio-cokes heeft CE Delft eerst een bureaustudie uitgevoerd naar informatie over kwaliteit van en productiekosten voor bio-cokes. Vervolgens heeft CE Delft contact gehad met de vier chemische

 8. Use of Fe(III) oxalate for oxidativewastewater treatment; Einsatz von Fe(III)-Oxalat zur chemisch-oxidativen Abwasserbehandlung

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Kim, S.M.; Vogelpohl, A. [Clausthal Univ., Clausthal-Zellerfeld (Germany). Inst. fuer Thermische Verfahrenstechnik

  1998-08-01

  Iron(III)-oxalate was used as an iron catalyst for the Photo Fenton reaction. Iron(III) oxalations ([Fe(C{sub 2}O{sub 4}){sub 3}]{sup 3-}) are reduced to Fe(II) by irradiation using near UV-light ({lambda} = 300 - 400 nm) or visible light ({lambda} > 400 nm). At the same time, CO{sub 2}{sup -} or C{sub 2}O{sub 4}{sup -}-radicals originate, which cause the secondary reduction of Fe(III) to Fe(II). By means of the photolytically regenerated Fe(II) ions, hydroxyl radicals are increasingly formed, so that the degradation of organic substances is accelerated. The work aimed to assess the catalytic effect of Fe(III) oxalate for photochemical oxidation processes and to establish the parameters influencing further treatment of leachate from a municipal waste sanitary landfill by means of technical-scale experiments. (orig.) [Deutsch] In der vorliegenden Arbeit wurde Eisen(III)-Oxalat als Eisenkatalysator fuer die Photo-Fenton-Reaktion eingesetzt. Eisen(III)-Oxalationen ([Fe(C{sub 2}O{sub 4}){sub 3}]{sup 3-}) werden durch Strahlung mit nahem UV-Licht ({lambda}=300 bis 400 nm) oder mit sichtbarem Licht ({lambda}>400 nm) zu Fe(II) reduziert. Gleichzeitig entstehen CO{sub 2}{sup .-} oder C{sub 2}O{sub 4}{sup .-}-Radikale, die eine sekundaere Reduktion von Fe(III) zu Fe(II) bewirken. Mit Hilfe der photolytiisch regenerierten Fe(II)-Ionen werden vermehrt Hydroxylradikale gebildet und damit die Abbaugeschwindigkeit der organischen Substanzen beschleunigt. Ziel der hier vorgestellten Arbeit war es, die katalytische Wirkung von Fe(III)-Oxalat fuer photochemische Oxidationsverfahren abzuschaetzen und die Einflussparameter zur weitergehenden Behandlung eines Deponiesickerwassers aus Hausmuelldeponie anhand von Technikumsversuchen zu ermitteln. (orig.)

 9. Evaluation of an interlaboratory comparison of the chemical assay of U, Th, oxide coated particles

  International Nuclear Information System (INIS)

  Tamberg, T.; Thiele, D.; Brodda, B.G.

  1981-09-01

  The prototype reactor THTR in Schmehausen (Germany, F.R.) burns a (Th,U)O 2 nuclear fuel using 93% enriched uranium. This material is particularly Safeguards sensitive. It was therefore desirable for the Safeguards Analytical Laboratory (SAL) and other laboratories of the Agency Network to collect experience and test their performance in the analysis of such materials. Support was requested from the ''Joint Programme between the IAEA and the Federal Republic of Germany for the Development of Safeguards Techniques'' to perform, as a first step, an interlaboratory comparison of the chemical assay of U and Th in pyrocarbon-coated BISO-type fuel particles. Such an intercomparison was organized under the auspices of the Institut fuer Chemische Technologie (ICT) of the Kernforschungsanlage Juelich GmbH (KFA). SAL prepared a statistical evaluation of the results which was discussed in Vienna in June 1980. The objective of the project was to define the state of the art in the chemical assay of U-Th fuels and the analytical requirements for the sampling of materials of major interest to Agency Safeguards at present

 10. The particulates paradox. Time for a new standard?; De fijnstofparadox. Tijd voor een nieuwe norm?

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Keuken, M.; Voogt, M. [TNO, Apeldoorn (Netherlands)

  2008-10-15

  The standards for PM10 and the new standard for PM2.5 aim to protect the population from harmful concentrations of particulate matter. The particulate matter is therefore aimed at lowering the mass concentrations of particulate matter without focusing on the chemical composition of the amount of ultra fine particles. This approach simplifies the particulate matter problem. This leads to expensive measures with limited effects on health or measures with positive effects for health, but these measures hardly contribute to complying with the particulate matter standards. [mk]. [Dutch] De normen van PM10 en de nieuwe norm PM2,5 zijn bedoeld om de bevolking te beschermen tegen schadelijke concentraties van fijn stof. Het fijnstofbeleid is daarom gericht op het verlagen van de massaconcentratie van fijn stof zonder aandacht voor de chemische samenstelling of het aantal ultrafijne deeltjes. Deze benadering simplificeert het fijnstofprobleem. Dure maatregelen met beperkte effecten op de gezondheid of maatregelen met positieve effecten voor de gezondheid zijn het gevolg, maar deze maatregelen hebben nauwelijks een bijdrage aan het halen van de fijnstofnormen.

 11. Dutch chemical producers pledge emissions cuts

  International Nuclear Information System (INIS)

  Chynoweth, E.; Schoenmakers, J.

  1993-01-01

  Dutch chemical producers have negotiated a long-term agreement with government ministries to reduce emissions of a wide range of chemicals. Industry association Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie (VNCI; Leidschendam) says implementing the commitment will cost companies Dfl 10 billion ($5.4 billion) between 1993 and 2000. VNCI technical director Wim Quik welcomes the accord, which he describes as a management contract, saying, Rather than have legislation, there is a certain adjustment available. Peter Santen, managing director of midsized chemicals player Cindu Chemicals (Uithoorn, the Netherlands) voices some concern about the details of the accord, but adds, we are flexible in trying to agree with the contents of the covenant [it] is better than having new rules from law. The Dutch government, traditionally eager for consensus, has struck a number of such deals with Dutch industries - including packaging, metal, and tire - to reduce emissions and set up environmental management programs. The effort is based on the government's National Environmental Policy Plans - NMP and NMP Plus. Targets for emissions reduction by the chemical industry were provided by a government-funded environmental research institute

 12. Monitoring of the coastal waters of Niedersachsen - routine tests 1998; Ueberwachung der niedersaechsischen Kuestengewaesser - Routineuntersuchungen 1998

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  1999-11-01

  Since 1994, the Niedersaechsisches Landesamt fuer Oekologie - Forschungsstelle Kueste (NLOe-FSK) has been carrying out physical-chemical and biological experiments for monitoring the coastal waters of Niedersachsen according to a concept agreed with the Niedersachsen Minister of the Environment. Owing to a lack of funds, only the first stage is being implemented at the moment (Forschungsstelle Kueste 1995a). The findings for 1994 - 1997 have been published in several reports. This is the 1998 report. [German] Seit 1994 werden vom Niedersaechsischen Landesamt fuer Oekologie - Forschungsstelle Kueste - (NLOe-FSK) physikalisch-chemische und biologische Untersuchungen zur Ueberwachung der niedersaechsischen Kuestengewaesser nach einem mit dem Niedersaechsischen Umweltministerium abgestimmten Konzept durchgefuehrt. Das Konzept enthaelt unterschiedlich umfangreiche Ueberwachungsvarianten, von denen aufgrund der geringen verfuegbaren Ressourcen derzeit ddie Ausbaustufe I, das sogenannte 'reduzierte Rumpfprogramm', verwirklicht wird (Forschungsstelle Kueste 1995a). Die in den Jahren 1994-1997 ermittelten Untersuchungsergebnisse sind in mehreren Berichten wiedergegeben (Forschungsstelle Kueste 1995b, c; 1996, 1998, 1999). Die Befunde der 'Routineuntersuchungen' des Jahres 1998 werden in dem vorliegenden Berichtsheft vorgestellt. (orig.)

 13. Monitoring chemische en ecologische kwaliteit oppervlaktewater op melkveebedrijven = Monitoring chemical and ecological quality surface water on dairy farms

  NARCIS (Netherlands)

  Hoving, I.E.; Boekhoff, M.; Knotters, M.; Schilder, H.; Wisse, J.S.P.

  2007-01-01

  In het project ‘Boeren met Kaderrichtlijn Water’ is gekeken welke methoden bestaan om de oppervlaktewaterkwaliteit op boerenbedrijven te beoordelen in het licht van de Europese Kaderrichtlijn Water. Twee methoden zijn nader getoetst, namelijk compliance monitoring waarbij het accent ligt op

 14. CO{sub 2} separation from biogas with ceramic membranes; CO{sub 2}-Abtrennung aus Biogas mit keramischen Membranen

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Fassauer, Burkhardt; Richter, Hannes; Schwarz, Bjoern; Reger-Wagner, Norman; Kaemnitz, Susanne [Fraunhofer-Institut fuer Keramische Technologien und Systeme IKTS, Dresden (Germany); Lubenau, Udo; Mothes, Raimund [DBI Gas- und Umwelttechnik GmbH, Leipzig (Germany)

  2015-07-01

  Biogas contains after the production of up to 55% CO{sub 2}. In order to use biogas as a fuel or to feed it into the natural gas network, it must be purified before. Adsorption and scrubbing processes are primarily used technically. Membrane processes offer the advantage of continuous operation and a simple modular and flexible system design, which imply relatively low investment costs and low energy needs. Moreover, membrane systems can be started up and shut down quickly without any problems. Ceramic membranes are characterised by high stability (thermal, chemical, mechanical) and very high flows in comparison to polymeric membranes. [German] Biogas enthaelt nach der Erzeugung bis zu 55 % CO{sub 2}. Um Biogas als Kraftstoff zu nutzen oder in das Erdgasnetz einspeisen zu koennen, muss es zuvor gereinigt werden. Technisch genutzt werden vor allem Adsorptions- und Waschverfahren. Membranverfahren bieten den Vorteil eines kontinuierlichen Betriebes sowie einer einfachen, modularen und flexiblen Anlagenkonzeption, die vergleichsweise niedrige Investitionskosten und einen geringen Energiebedarf bedeuten. Darueber hinaus koennen Membrananlagen schnell an- und abgefahren werden und voellig ohne Probleme abgeschaltet werden. Keramische Membranen zeichnen sich gegenueber Polymermembranen durch hohe Stabilitaet (thermisch, chemisch, mechanisch) und sehr hohe Fluesse aus.

 15. Environmental offenses in 1999. An evaluation of statistics; Umweltdelikte 1999. Eine Auswertung der Statistiken

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Goertz, M.; Werner, J.; Heinrich, M.

  2000-11-01

  A total of 43,382 known environmental offenses was recorded in 1999 as compared to 47,900 in 1998. There were 36,663 penal offenses (section 29 StGB), 48 penal offenses (section 28 StGB) and 6,671 offenses against other laws (BNatSchG, ChemG, etc.). This statistics covers chemical pollutants, radioactive materials, ionizing and non-ionizing radiation, noise and explosions. It is estimated that a much higher number of offenses went unnoticed. [German] Mit insgesamt 43 382 bekannt gewordenen umweltrelevanten Straftaten ist die Umweltkriminalitaet im Jahre 1999 gegenueber 47 900 im Jahre 1998 gesunken. Die 43 382 Taten verteilen sich auf 36 663 Taten nach dem 29. Abschnitt des StGB (Straftaten gegen die Umwelt), 48 umweltrelevante Taten nach dem 28. Abschnitt des StGB (gemeingefaehrliche Straftaten) und 6 671 Straftaten nach dem Umweltnebenstrafrecht (BNatSchG, ChemG u.a.). Erfasst wurden alle Delikte bezueglich chemischer Schadstoffe, radioaktiver Stoffe, ionisierender und nichtionisierender Strahlen, Laerm und Erschuetterungen. Das Dunkelfeld bei Umweltstraftaten wird von den mit ihnen befassten Personen im Vergleich zu tatsaechlich angezeigten Umweltdelikten ueberwiegend als bedeutend groesser eingeschaetzt. (orig.)

 16. Investigation for a chemical and physical description of different types of biomass; Untersuchung zur chemischen und physikalischen Beschreibung verschiedener Biomassen

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Stuelpnagel, R [Kassel Univ. (Gesamthochschule), Witzenhausen (Germany). Inst. fuer Nutzpflanzenkunde

  1998-09-01

  If the same type of biomass is harvested at different times, preserved by different technques and then processed into fuel, the physical and chemical characteristics of the fuel will differ. After describing biomass fuel of the `wet line`, the author carried out investigations of lumpiness, bulk density and materials density of chopped materials in order to obtain a preliminary physical characterisation. Two samples of wood chips were characterized as well. The chemical description started with an analysis of nutrient content, acidity and concentrations of fermentation acids in the `wet line` biomass. (orig.) [Deutsch] Wird die gleiche Biomasse zu unterschiedlichen Zeitpunkten geerntet, auf verschiedenen Wegen konserviert und beim Feuchtgut mechanisch zu Brennstoff aufbereitet, so wird dies Einfluss auf die physikalischen und chemischen Charakteristika eines Brennstoffes nehmen. Nach einer ersten Beschreibung des Brennstoffes Biomasse aus der `Feuchtgutlinie` sollten durch Untersuchungen zur Stueckigkeit, Schuettdichte und Materialdichte von Haeckselgut aus beiden Verfahren eine erste physikalische Charakterisierung durchgefuehrt werden, in die auch zwei Proben von Holzhackschnitzeln einbezogen wurde. Mit der Analyse der Naehrstoffgehalte sowie der Aciditaet und der Gehalte an Gaersaeuren in den Biomassen aus der Feuchtgutlinie sollte die chemische Beschreibung begonnen werden. (orig.)

 17. Safety of natural refrigerants. Safety in handling ammonia in practice; Veiligheid natuurlijke koudemiddelen. Veiligheid bij omgang met ammoniak in praktijksituaties

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Pennartz, A.M.G. [KWA Bedrijfsadviseurs, Amersfoort (Netherlands); Van Gerwen, R.J.M. [Unilever, Vlaardingen (Netherlands)

  2009-07-01

  Chemical specification sheets of ammonia sum up the characteristics, as can be found in the PGS 13 (Publication series on dangerous substances; successor to CPR-13); boiling point of 33C at 1 bar, evaporation heat 1300 kJ/kg, colorless, density of 0.6 kg/m{sup 3}, combustion energy, etc. The situations that are described in this article provide an image of how ammonia behaves if, for whatever reason, it ends up outside the cooling system. This article is based on training materials that are in use at Unilever and especially developed for this purpose. [Dutch] In chemische specificatiebladen van ammoniak staan de eigenschappen opgesomd, zoals te vinden in de PGS 13 (opvolger van de CPR-13); kookpunt van -33C bij 1 bar, verdampingswarmte 1300 kJ/kg, kleurloos, dichtheid van 0,6 kg/m{sup 3}, ontbrandingsenergie, etc. De situaties, beschreven in dit artikel, geven een beeld hoe ammoniak zich gedraagt als het om wat voor reden dan ook buiten de koelinstallatie komt. Dit artikel is ontleend aan trainingsmateriaal zoals dat in gebruik is bij Unilever dat hiervoor is ontwikkeld.

 18. Development of new layer systems for sliding bearings under high mechanical and tribological stress. Final report; Entwicklung neuer Schichtsysteme fuer den Einsatz bei mechanisch-tribologisch hochbeanspruchten Gleitlagern. Abschlussbericht

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Mathias, M.; Herrmann, B.

  1995-12-31

  The report describes the sputtering technique as a coating method for sliding bearings of high-speed diesel engines. The project aimed at the development of a heavy-duty, wear-resistant sputtered layer on a copper-lead basis for sliding bearings. (HW) [Deutsch] Es wird berichtet ueber die Einfuehrung der Sputtertechnik als Beschichtungsverfahren fuer Gleitlager fuer schnell laufende Dieselmotoren. Ziel des Projektes war die Entwicklung einer hochbelastbaren, verschleissfesten Gleitlager-Sputterschicht auf Kupfer-Blei-Basis. (HW)

 19. Low temperature sol-gel process for optical coatings based on magnesium fluoride and titanium dioxide; Niedertemperatur Sol-Gel Verfahren fuer optische Schichtsysteme auf Basis von Magnesiumfluorid und Titandioxid

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Krueger, Hannes

  2009-09-24

  This work deals with the development of a low temperature sol-gel spincoating process for thin films with thicknesses in the nanometer range based on metal oxides and metal fluorides. Optical films such as anti-reflective (AR) or high reflective coatings are of much interest and consist of alternating dielectric layers of low and high refractive index materials. Regarding the general procedure for the metal fluorides a novel nonaqueous sol-gel synthesis starting from metal alkoxides and alcohol-dissolved HF was used. The coatings were dried and calcined at 100 C. The morphology of these films was characterised with REM, TEM and AFM. EDX and XPS were used to identify the chemical composition and ellipsometry and UV-vis spectroscopy to determine the optical properties of the films. This new process allows the preparation of homogeneous magnesium fluoride and titanium dioxide layers with low roughness (R{sub a} {<=} 1,9 nm) on silicon and quartz substrates. The magnesium fluoride layers are partially amorphous or microcrystalline with crystallite sizes from 2 nm to 10 nm. The titanium dioxide layers are predominantly amorphous. The thicknesses of the magnesium fluoride and titanium dioxide single layers were adjustable between 25 nm and 500 nm depending on the number of coating steps and on the concentration of the used sols. The magnesium fluoride layers had a refractive index of n{sub 500} = 1,36 and the titanium dioxide layers a refraction index of n{sub 500} = 2,05. For the first time, an alternating metal fluoride and oxide multilayer system was produced with a low temperature sol-gel method (consisting of magnesium fluoride and titanium dioxide). Based on the determined optical constants of the magnesium fluoride and titanium dioxide single layers, AR and HR multilayer systems were calculated and fabricated. The transmission spectra of the designs and the corresponding multilayer were in good agreement. Similar results were obtained with the reflection spectra determined with spectral ellipsometry. The presented investigations were able to show that the developed low temperature sol-gel process using the spin-coating technique is suitable for the preparation of simple AR and HR multilayer systems. (orig.)

 20. Analytisch-chemische aspecten van de bepaling van As, Ca, Cd, Sb, Sn, Pb, Zn in MVS-filterdestruaten met ICP-MS

  NARCIS (Netherlands)

  Velde-Koerts T van der; Lesquillier AI; Ritsema R; LAC

  1995-01-01

  In dit onderzoek werd een ICP-MS-methode ontwikkeld voor de bepaling van Ca, Zn, As, Cd, Sb, Sn en Pb in filterdestruaten. De onderste analysegrens is 30 ng/l Sb, 60 ng/l Cd, 200 ng/l As, 300 ng/l Sn, 400 ng/l Pb, 4 mug/l Zn en 20 mug/l Ca ; de precisie is beter dan 7% RSD voor Ca, 4% RSD voor

 1. Synthesis and characterization of energetic thermoplastic elastomers for propellant formulations

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Aparecida M. Kawamoto

  2009-01-01

  Full Text Available Synthesis and characterization of energetic ABA-type thermoplastic elastomers for propellant formulations has been carried out. Following the working plan elaborated, the synthesis and characterization of Poly 3- bromomethyl-3-methyl oxetane (PolyBrMMO, Poly 3- azidomethyl-3-methyl oxetane (PolyAMMO, Poly 3,3-bis-azidomethyl oxetane (PolyBAMO and Copolymer PolyBAMO/AMMO (by TDI end capping has been successfully performed. The thermoplastic elastomers (TPEs were synthesized using the chain elongation process PolyAMMO, GAP and PolyBAMO by diisocyanates. In this method 2.4-toluene diisocyanate (TDI is used to link block A (hard and mono- functional to B (soft and di-functional. For the hard A-block we used PolyBAMO and for the soft B-block we used PolyAMMO or GAP.This is a joint project set up, some years ago, between the Chemistry Division of the Institute of Aeronautics and Space (IAE - subordinated to the Brazilian Ministry of Defense - and the Fraunhofer Institut Chemische Technologie (ICT, in Germany. The products were characterized by different techniques as IR- and (1H,13CNMR spectroscopies, elemental and thermal analyses. New methodologies based on FT-IR analysis have been developed as an alternative for the determination of the molecular weight and CHNO content of the energetic polymers.

 2. Methods of analysis in terms of effects and their application to toxic organic constituents of industrial waste water; Methoden und Anwendung der wirkungsbezogenen Analytik auf toxische organische Inhaltsstoffe in industriellen Abwaessern

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Reemtsma, T.; Putschew, A.; Jekel, M. [Technische Univ. Berlin (Germany). Fachgebiet Wasserreinhaltung

  1999-07-01

  Coupling biological action detection with chemical sewage analysis opens up a broad spectrum of methods involving diverse amounts of effort, whose results can range from hints to ways of eliminating a toxic effect to the identification and quantification of individual toxic constituents even in complex waste water. These methods help recognizing problems with effluent quality and enhancing treatment concepts. As possible biological effects of sewage discharges into receiving bodies of water (including sublethal effects) are meeting with increasing attention, the importance of sewage analysis in terms of effects will acquire even greater weight. Automated and miniaturized processes can cut down the involved effort substantially in the future. (orig.) [German] Die Kopplung der biologischen Wirkungsdetektion mit chemischer Abwasseranalytik eroeffnet ein breites Spektrum unterschiedlich aufwendiger Methoden, deren Ergebnisse von Hinweisen auf Methoden zur Entfernung einer toxischen Wirkung bis zur Identifizierung und Quantifizierung einzelner toxischer Inhaltsstoffe auch in komplexer Abwaessern reichten koennen. Diese Methoden helfen beim Erkennen von Problemen in der Ablaufqualitaet und unterstuetzen bei der Verbesserung von Behandlungskonzepten. Mit steigender Beachtung moeglicher biologischer Wirkungen von Abwassereinleitungen im Vorfluter (unter Einbeziehung sublethaler Effekte) wird die Bedeutung der wirkungsbezogenen Abwasseranalytik noch zunehmen. Automatisierte und miniaturisierte Verfahren koennen zukuenftig den dabei zu treibenden Aufwand wesentlich vermindern. (orig.)

 3. Estimating Biomass of Barley Using Crop Surface Models (CSMs Derived from UAV-Based RGB Imaging

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Juliane Bendig

  2014-10-01

  Full Text Available Crop monitoring is important in precision agriculture. Estimating above-ground biomass helps to monitor crop vitality and to predict yield. In this study, we estimated fresh and dry biomass on a summer barley test site with 18 cultivars and two nitrogen (N-treatments using the plant height (PH from crop surface models (CSMs. The super-high resolution, multi-temporal (1 cm/pixel CSMs were derived from red, green, blue (RGB images captured from a small unmanned aerial vehicle (UAV. Comparison with PH reference measurements yielded an R2 of 0.92. The test site with different cultivars and treatments was monitored during “Biologische Bundesanstalt, Bundessortenamt und CHemische Industrie” (BBCH Stages 24–89. A high correlation was found between PH from CSMs and fresh biomass (R2 = 0.81 and dry biomass (R2 = 0.82. Five models for above-ground fresh and dry biomass estimation were tested by cross-validation. Modelling biomass between different N-treatments for fresh biomass produced the best results (R2 = 0.71. The main limitation was the influence of lodging cultivars in the later growth stages, producing irregular plant heights. The method has potential for future application by non-professionals, i.e., farmers.

 4. Measurements and simulation of the interaction of turbulence and premixed flames; Messungen und Simulationen zur Wechselwirkung zwischen Turbulenz und vorgemischten Flammen

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Durst, B

  2000-11-01

  The interaction between turbulence and hydrogen-flames was investigated in an explosion tube. The flow velocity around single flow obstacles was measured with a laser-Doppler system and compared to the flame velocity which was recorded using photodiodes. The highest turbulence intensity (up to 10 m/s) and correspondingly the highest flame acceleration was measured in the shear layer downstream of the obstacle with the highest blockage ratio. A closure model based on probability density functions (PDF) was developed for the time averaged chemical reaction rate for the purpose of simulating turbulent combustion processes. Comparisons of the results gained from simulations using the PDF combustion modell showed good agreement with the measurements performed. [German] Die Wechselwirkung zwischen Turbulenz und Wasserstoff-Flammen wurde in einem Explosionsrohr untersucht. Die Stroemungsgeschwindigkeit wurde mit einem Laser-Doppler System an Einzelhindernissen gemessen und mit der Flammengeschwindigkeit, die mittels Photodioden erfasst wurde, verglichen. In der Scherschicht hinter dem Hindernis mit der hoechsten Blockierrate wurde die hoechste Turbulenzintensitaet (bis 10 m/s) und damit die hoechste Flammenbeschleunigung gemessen. Fuer numerische Simulationen der turbulenten Verbrennung wurde ein Schliessungsansatz fuer die zeitgemittelte chemische Reaktionsrate entwickelt, der auf Wahrscheinlichkeitsdichtefunktionen (englisch: PDF) basiert. Vergleichsrechnungen mit dem PDF-Verbrennungsmodell zeigten gute Uebereinstimmung mit den durchgefuehrten Messungen.

 5. Development of active barriers for removing heavy metals from mine water: Freiberg colliery, Sachsen; Entwicklung aktiver Barrieren fuer die Entfernung von Schwermetallen aus Grubenwaessern am Beispiel der Freiberger Grube, Sachsen

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Zoumis, T.

  2003-07-01

  Mine water treatment is costly, difficult, and requires extensive surface installations. The author explains the development of geochemical ('active') barriers of low-cost materials. The materials investigated were industrial residues (red sludge, fly ash, tinder residues, porous concrete residues), natural materials (bark, zeolite, bentonite, hydroxyl apatite), and commercial products (GEH, Ratio Pur MF-S). Investigations focused on density, specific surface, grain size, and acid neutralization capacity. In the final stage, experiments were made on heavy metal removal from a model water. [German] Einen grossen Anteil an der Schwermetallbelastung in Fluessen haben toxische Abwaesser aus Bergbaugebieten (Grubenwaesser). Die Moeglichkeit der Behandlung sind sehr aufwendig, kostenintensiv und nur 'ueber Tage' durchfuehrbar. Die vorliegende Arbeit erlaeutert die Behandlung von Grubenwaessern mit geochemischen ('aktiven') Barrieren. Es werden aktive Barrieren entwickelt, die in einen Schacht eingebracht werden koennen, um eine Schwermetallausbreitung zu unterbinden. In diesem Zusammenhang werden kostenguenstige Materialien untersucht, die Schadstoffe durch chemische und/oder physikalische Mechanismen aus Wasser entfernen koennen. Untersucht wurden industrielle Reststoffe (Rotschlamm, Flugasche, Zunderrueckstaende, Porenbetonabfall), natuerliche Materialien (Baumrinde, Zeolith, Bentonit, Hydroxylapatit) und kommerzielle Produkte (GEH, Ratio Pur MF-S). Die Materialien werden hinsichtlich der Dichte, der spezifischen Oberflaeche, der Korngroesse und der Saeureneutralisationskapazitaet charakterisiert. Anschliessend wurden Versuche zur Schwermetallentfernung aus einem Modellwasser durchgefuehrt. (orig.)

 6. Remediation of heavy-metal contaminated sediments by means of bioleaching. Study: project results - economic efficiency - market assessment. Final report; Reinigung schwermetallbelasteter Sedimente durch Bioleaching. Studie: Projektergebnisse - Wirtschaftlichkeit - Marktbewertung. Schlussbericht

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Loeser, C; Zehnsdorf, A; Hoffmann, P; Seidel, H; Schmerold, R

  2002-07-01

  Sediments in running and stationary waters continue to pose environmental as well as cost problems. In Saxonian waters alone some 3.7 million m{sup 3} of sediments mostly contaminated with heavy metals from mining or industrial activities are in need of remediation. For lack of practicable remediation methods excavated sediments nowadays are landfilled. However, due to its persisting hazard potential this solution is ecologically unsatisfactory. Exposure of these sediments to oxygen leads to microbial oxidation and acidification processes and hence partial solubilisation of heavy metals. If allowed to proceed uncontrolled this natural bioleaching process poses an environmental hazard. However, if accelerated artificially through activation of autochtonous sulphur oxidising bacteria (e.g. thiobacilli) it can be used to remediate sediments. The goal is to provide a semi-natural sediment decontamination process based on natural biological solubilisation potentials After decontamination, sediments can be returned to the materials cycle as soil substrates. The present process was developed using heavily contaminated sediments from the Weisse Elster region south of Leipzig as example material. For economic reasons it was decided to use a fixed-bed leaching process based on percolation. It proved necessary to use a multistage process. The laboratory and technical-scale experiments were dedicated to developing and implementing measures for faster metal solubilisation. [German] Gewaessersedimente sind ein bisher ungeloestes Umwelt- und Kostenproblem. Allein aus den Gewaessern Sachsens muessen ca. 3,7 Millionen m{sup 3} Sedimente beraeumt werden, diese sind zum grossen Teil mit Schwermetallen aus bergbaulichen und industriellen Aktivitaeten belastet. Gegenwaertig werden die ausgebaggerten Sedimente deponiert, da praktikable Sanierungsverfahren fehlen. Die Deoponierung ist wegen des weiter bestehenden Gefaehrdungspotentials keine oekologisch befriedigende Loesung. Kommen die

 7. Four-dimensional data assimilation as a method for coupling two meteorological model systems of different scales; Vierdimensionale Datenassimilation als Methode zur Kopplung zweier verschiedenskaliger meteorologischer Modellsysteme

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Wilms-Grabe, W.

  2001-10-01

  A method of coupling two meteorological models of different scales must meet certain requirements: First, even a big difference in resolution between the two models must not produce disturbances in the smaller-scale model. This means that most nesting approaches are unfit for the purpose. The method presented here is not limited to meteorological models. It can be enhanced without much difficulty to dispersion models taking account of chemical atmospheric reactions, as e.g. in the CTM of the EURAD model or in DRAIS as an enhancement of the KAMM version. [German] Das Ziel dieser Arbeit bestand in der Entwicklung eines geeigneten Kopplungsverfahrens zweier verschiedenskaliger meteorologischer Modelle, das in einem Ein-Weg-Nesting dem kleinerskaligen Modell ermoeglicht, sowohl instationaere superskalige Verhaeltnisse als auch modellinterne kleinraeumige Prozesse miteinander zu verbinden. Im Rahmen des Projektes TFS mussten hierbei entscheidende Bedingungen an das Kopplungsverfahren gestellt werden. Allen voran darf vor allem ein auch grosser Unterschied in der Aufloesung der beiden verschiedenskaligen Modelle keine kuenstlichen Stoerungen im kleinerskaligen Modell produzieren. Somit scheiden die sonst ueblichen Nestingansaetze fuer diesen Fall aus. Das Verfahren ist derart konzipiert, dass es sich nicht auf rein meteorologische Modelle beschraenkt. Eine Ausweitung auf Ausbreitungsmodelle unter Beruecksichtigung chemischer Reaktionen in der Atmosphaere, wie sie etwa im CTM des EURAD-Modells oder im DRAIS als Erweiterung der KAMM-Version zur Verfuegung stehen, stellt keinen allzu grossen Schritt mehr dar. (orig.)

 8. New epoxide polymers generated by metal organic catalysts (chelates) and their application in composite structures. Pt. 2. Final report; Neue Epoxidpolymere durch Metallorgano-Katalysatoren und ihr Einsatz in Faserverbundstrukturen. T. 2. Abschlussbericht

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Merz, T.; Raeckers, B.

  1999-08-01

  Epoxy resins cured by catalysts based on chelate compound can offer an additional potential concerning storage and heat stability, toughness and curing characteristic. To prove these advantages and to prepare a serial application was target of the project, by which physico-chemical investigations, determination of mechanical properties and component tests were used. Besides an improvement of storage time and a minimized curing cycle a satisfactory processing behaviour and mechanical properties approaching currently used aircraft materials became evident. Serial production of fibre reinforced components for automotive industry is basically possible, because all requirements concerning costs, performance and station time were met. The results can also be used for new applications in other technical fields like apparatus construction or sporting goods industry. (orig.) [German] Mittels Metallorganokatalysatoren gehaertete Epoxidharze versprechen gegenueber herkoemmlichen Systemen zusaetzliche Potentiale hinsichtlich Lager- und Waermestabilitaet sowie Zaehigkeit und Haertungscharakteristik. Diese nachzuweisen und eine zukuenftige Serienanwendung vorzubereiten war Ziel des Projektes, wozu physico-chemische Untersuchungen, mechanische Kennwertermittlungen und Bauteilversuche dienten. Neben verbesserter Lagerstabilitaet und minimierten Haertungszyklen konnten gute Verarbeitungseingeschaften und ein Leistungsprofil nachgewiesen werden, das nahe an das heutiger Luftfahrtwerkstoffe heranreicht. Die Serienherstellung von Faserverbundbauteilen im Automobilbau ist prinzipiell moeglich, da durch die entwickelten Katalysatoren alle Vorgaben hinsichtlich Kosten, Leistungsfaehigkeit und Taktzeiten erreicht werden konnten. Hierdurch koennen sich auch fuer andere Bereiche (z.B. Geraetebau, Sportartikelindustrie) neue Anwendungsmoeglichkeiten eroeffnen. (orig.)

 9. Clean energy from a reliable source. Feasibility study on the use of geothermal heat from mine water for the city park Oranje Nassau and Heerlerheide Centre, Netherlands; Schone energie uit vertrouwde bron. Onderzoek naar de haalbaarheid van het benutten van aardwarmte uit het mijnwater voor het Stadspark Oranje Nassau en Heerlerheide Centrum

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Gommans, L.J.J.H.M. [Milieukundig Onderzoeks- en Ontwerp Buro BOOM, Maastricht (Netherlands); Kempen, G.W.P.J. [ARPAS Energy Contracting, Sittard (Netherlands); Van Tongeren, P.C.H. [Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek VITO, Mol (Belgium)

  2003-03-26

  The aim of the study on the title subject is to gain insight into the feasibility to use water from mines as a source for renewable energy and/or energy storage in an overall energy plan for the city Heerlen in the Netherlands. [Dutch] Het doel van de voorliggende studie is om inzicht te geven in de haalbaarheid om (aard)warmte middels het gebruik van mijnwater in te zetten als bron van duurzame energie en/of energieopslag binnen het plan 'centrum noord' voor Heerlen. Er wordt van uitgegaan dat er door de voormalige mijnbouwactiviteiten ondergronds een relatief grillig, door mensen gevormd kunstmatig reservoir is ontstaan, dat gevuld is met relatief warm water. Voor een goed inzicht in het type reservoir (opbouw) en het - vermoedelijke - reservoirgedrag, wordt in deze studie een analyse gegeven van de belangrijkste onderdelen van het reservoir, alsmede van die factoren die het reservoirgedrag (mede) sterk (kunnen) beinvloeden. Zaken als verwachte porositeiten, permeabiliteiten en reservoirvolume komen hierbij aan de orde. Eveneens wordt de gevonden informatie over watertemperatuur, chemische samenstelling, e.d, behandeld. Een beperkt deel van de voormalige mijninfrastructuur is gedigitaliseerd en de digitale gegevens zijn ondergebracht in een Geografisch Informatie Systeem (GIS). Tevens zijn in de rapportage enkele conceptuele mogelijkheden voor warmtewinning en/of opslag m.b.t. de lokale ondergrond aangegeven en worden bij een aantal aspecten de mogelijke risico's aangegeven.

 10. Measuring the effects of platinum from catalytic converter equipped vehicles by means of plant indicators (food and fodder plants); Wirkungsmessungen von Platin aus katalysatorbetriebenen Kraftfahrzeugen mit pflanzlichen Bioindikatoren (Nahrungs- und Futterpflanzen)

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Maier-Reiter, W; Sommer, B [TUEV Energie und Umwelt GmbH, Filderstadt (Germany). Niederlassung Stuttgart

  1998-12-31

  The essential aim of the present R and D project, titled ``Measuring the effects of platinum from catalytic converter equipped vehicles by means of plant indicators - food and fodder plants (VPT 02)``, was to obtain first orienting results on the potential effects of platinum pollution on plants by means of short-time, high-dose exposure experiments. The most important effect criterion in assessing potential hazards to humans and animals via the food chain, beside any outwardly visible changes (reaction), was the analytical detection of platinum accumulation in the plants. The project was also intended as a first contribution to the ecotoxicology of platinum, in particular the behaviour of metallic platinum and water-soluble platinum compounds in the soil-plant system. [Deutsch] Die wesentliche Zielsetzung des F and E-Vorhabens `Wirkungsmessungen von Platin und Platinverbindungen mit pflanzlichen Bioindikatoren - Nahrungs- und Futterpflanzen (VPT 02)` war es, im Rahmen von Kurzzeit-Belastungsexperimenten im hohen Dosisbereich erste orientierende Ergebnisse zu den moeglichen Auswirkungen von Platin-Belastungen auf Pflanzen abzuleiten. Neben aeusserlich sichtbaren Veraenderungen der Pflanzen (Reaktion) wurde als Wirkungskriterium insbesondere die chemisch-analytisch erfassbare Platin-Anreicherung in den Pflanzen (Akkumulation) betrachtet, die eine Abschaetzung moeglicher Gefaehrdungen von Mensch und Tier ueber die Nahrungskette ermoeglicht. Zudem sollte ein erster Beitrag zur Oekotoxikologie des Platins, insbesondere zum Verhalten von metallischem Platin und wasserloeslichen Platinverbindungen im System Boden-Pflanzen, erarbeitet werden. (orig.)

 11. New epoxide polymers generated by metal organic catalysts (chelates) and their application in composite structures. Pt. 1. Final report; Neue Epoxidpolymere durch Metallorgano-Katalysatoren und ihr Einsatz in Faserverbundstrukturen. T. 1. Abschlussbericht

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Merz, T.; Raeckers, B.; Boettcher, A.; Haessler, R.; Renner, M.; Schmidtke, K.

  1999-08-01

  Epoxy resins cured by catalysts based on chelate compound can offer an additional potential concerning storage and heat stability, toughness and curing characteristic. To prove these advantages and to prepare a serial application was target of the project, by which physico-chemical investigations, determination of mechanical properties and component tests were used. Besides an improvement of storage time and a minimized curing cycle a satisfactory processing behaviour and mechanical properties approaching currently used aircraft materials became evident. Serial production of fibre reinforced components for automotive industry is basically possible, because all requirements concerning costs, performance and station time were met. The results can also be used for new applications in other technical fields like apparatus construction or sporting goods industry. (orig.) [German] Mittels Metallorganokatalysatoren gehaertete Epoxidharze versprechen gegenueber herkoemmlichen Systemen zusaetzliche Potentiale hinsichtlich Lager- und Waermestabilitaet sowie Zaehigkeit und Haertungscharakteristik. Diese nachzuweisen und eine zukuenftige Serienanwendung vorzubereiten war Ziel des Projektes, wozu physico-chemische Untersuchungen, mechanische Kennwertermittlungen und Bauteilversuche dienten. Neben verbesserter Lagerstabilitaet und minimierten Haertungszyklen konnten gute Verarbeitungseingeschaften und ein Leistungsprofil nachgewiesen werden, das nahe an das heutiger Luftfahrtwerkstoffe heranreicht. Die Serienherstellung von Faserverbundbauteilen im Automobilbau ist prinzipiell moeglich, da durch die entwickelten Katalysatoren alle Vorgaben hinsichtlich Kosten, Leistungsfaehigkeit und Taktzeiten erreicht werden konnten. Hierdurch koennen sich auch fuer andere Bereiche (z.B. Geraetebau, Sportartikelindustrie) neue Anwendungsmoeglichkeiten eroeffnen. (orig.)

 12. [Confused Germanic blasphemy. Jacob Moleschott and materialistic medicine].

  Science.gov (United States)

  de Liguori, Girolamo

  2005-01-01

  Starting from the reading of a recent biography of the Dutch materialistic physiologist Jacopo Moleschott (1822-1893), this article proposes a brief survey of the impact, especially in Italy, of the materialistic paradigm, not only in the field of medicine and of the natural sciences, but also in that of philosophy and of literature. From the rejection and ferocious criticisms of the Jesuits, such as Padre Previti, to the harsh ironies of Tommaseo--who, in reference to the academic lessons of Moleschott, spoke of "confused Germanic blasphemy"--, the survey proceeds to a recognition of the role and influence of Moleschott's perspective in the field of medicine, in that of science, and especially in the philosophical and epistemological debate on the relation between the experimental sciences and philosophy. The survey then proceeds to touch on the classical controversy over the Chemische Briefe of Liebig (1844), the dispute with Bufalini on the new way of thinking about the relation between physiology and pathology, and the influence exerted by the Dutch physiologist on Salvatore Tommasi. The article in the end broadens to include a rapid analysis of Moleschott's contribution to the field of literature, as well as to the more complicated debate on the natural sciences and materialism, which still today presents, beyond the outdated models of positivistic scientism, well-grounded themes of interest, if not of validity.

 13. Restoration in a mining and metallurgical industries area as a model project. Subproject 1: Factory for amalgamation Halsbruecke. Final report; Modellhafte Sanierung in einer Region mit Bergbau- und Huettenindustrie. Teilvorhaben 1: Amalgamierwerk Halsbruecke, Land Sachsen. Schlussbericht

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Cichos, C.; Menzer, V.; Schaal, A.

  1993-06-01

  Technology development for the restoration of a metallurgical site contaminated by heavy metals (Pb, Zn, Cu, Hg, As) with the aims of far-reaching recycling as well as minimizing of residues and demonstration of this technology contains in a first step - detailed historical exploration; - chemical, physical and mineralogical materials analysis; - bench scale investigations for process engineering. Starting from historical appraisal and geogene/anthropogene conditions the methods of material characterization bring statements on processing of noxious materials (metallurgical), harmless dumping abilities (immobilization, stabilization) and technological process stages (particularly wet mechanical processes). The same methodology is useful for analogous mining, metallurgical and used material sites with contamination by heavy metals and consisting of heterogeneous materials. (orig.) [Deutsch] Die modellhafte Technologieentwicklung und die Demonstration dieser Technologie zur Sanierung eines durch Schwermetalle (Pb, Zn, Cu, Cd, Hg, As) komplex belasteten Huettenstandortes unter dem Aspekt einer weitgehenden Reststoffverwertung sowie Minimierung der zu entsorgenden Rueckstaende umfasst in der ersten Phase - eine detaillierte historische Analyse/Erkundung; - eine chemische, physikalische und mineralogische Stoffcharakterisierung; verfahrenstechnische Untersuchungen im Labormassstab. Ausgehend von der historischen Bewertung und der geogenen/anthropogenen Verhaeltnisse fuehren die Methoden der Stoffcharakterisierung zu Aussagen der Schadstoffweiterverarbeitung (metallurgisch) sowie der gefahrlosen Deponierung (Immobilisierung, Stabilisierung) und zu technologischen Verfahrensschritten (bes. nassmechanische Verfahren). Die Herangehensweise ist fuer analoge Bergbau- aber besonders Huettenstandorte ggf. auch fuer andere Altlastenstandorte mit komplexer Schwermetallkontamination und heterogenem Material relevant. (orig.)

 14. Measuring the effects of platinum from catalytic converter equipped vehicles by means of plant indicators (food and fodder plants); Wirkungsmessungen von Platin aus katalysatorbetriebenen Kraftfahrzeugen mit pflanzlichen Bioindikatoren (Nahrungs- und Futterpflanzen)

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Maier-Reiter, W.; Sommer, B. [TUEV Energie und Umwelt GmbH, Filderstadt (Germany). Niederlassung Stuttgart

  1997-12-31

  The essential aim of the present R and D project, titled ``Measuring the effects of platinum from catalytic converter equipped vehicles by means of plant indicators - food and fodder plants (VPT 02)``, was to obtain first orienting results on the potential effects of platinum pollution on plants by means of short-time, high-dose exposure experiments. The most important effect criterion in assessing potential hazards to humans and animals via the food chain, beside any outwardly visible changes (reaction), was the analytical detection of platinum accumulation in the plants. The project was also intended as a first contribution to the ecotoxicology of platinum, in particular the behaviour of metallic platinum and water-soluble platinum compounds in the soil-plant system. [Deutsch] Die wesentliche Zielsetzung des F and E-Vorhabens `Wirkungsmessungen von Platin und Platinverbindungen mit pflanzlichen Bioindikatoren - Nahrungs- und Futterpflanzen (VPT 02)` war es, im Rahmen von Kurzzeit-Belastungsexperimenten im hohen Dosisbereich erste orientierende Ergebnisse zu den moeglichen Auswirkungen von Platin-Belastungen auf Pflanzen abzuleiten. Neben aeusserlich sichtbaren Veraenderungen der Pflanzen (Reaktion) wurde als Wirkungskriterium insbesondere die chemisch-analytisch erfassbare Platin-Anreicherung in den Pflanzen (Akkumulation) betrachtet, die eine Abschaetzung moeglicher Gefaehrdungen von Mensch und Tier ueber die Nahrungskette ermoeglicht. Zudem sollte ein erster Beitrag zur Oekotoxikologie des Platins, insbesondere zum Verhalten von metallischem Platin und wasserloeslichen Platinverbindungen im System Boden-Pflanzen, erarbeitet werden. (orig.)

 15. Neues Verfahren zur Methanol- und Ammoniak-Synthese. Der Gas/Feststoff/Feststoff-Rieselströmungsreaktor - ein neuer Reaktortyp zur Führung chemischer Gleichgewichtsprozesse

  NARCIS (Netherlands)

  Westerterp, K.R.; Kuczynski, Michal

  1986-01-01

  New process for the production of methanol and ammonia. The gas/solids/solids thrickle flow reactor - a new kind of reactor for chemical equilibrium processes. A new process for the production of ammonia or methanol has been developed in the high pressure laboratory of Twente Technical University.

 16. Pump-turbines with constant flow direction; Pumpenturbinen mit gleicher Durchstroemrichtung

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Mollenkopf, G. [Zentrale Forschung Engineering, KSB AG, Frankenthal (Germany)

  1997-12-31

  This research project was sponsored by the federal ministry of science and technology BMFT (product owner: New Materials and Chemical Technologies - NMT). Its aim was to develop a novel unit that can work both as a pump and a turbine with a constant flow direction through internal blade adjustment. This specifically high-speed pump-turbine is suited for plants where a liquid in one case needs to be hauled against a rising pressure and where, in another case, there is a pressure drop in the same direction. So far, either a separate pump and turbine each are used which are temporarily stopped, involving corresponding effort, or - almost as a rule - the turbine is dispensed with, so that the energy locked up in the pressure drop goes unused. (orig.) [Deutsch] Die Zielsetzung unseres Forschungsvorhabens, das vom BMFT (Produkttraeger: Neue Materialien und Chemische Technologien - NMT) gefoerdert wird, war die Entwicklung eines neuartigen Aggregats, das durch interne Schaufelverstellung in der Lage ist, sowohl als Pumpe als auch als Turbine mit gleichbleibender Durchstroemrichtung zu arbeiten. Diese spezifisch schnellaeufige Pumpturbine kommt fuer Anlagen in Frage, in denen eine Fluessigkeit im einen Fall gegen einen anstehenden Druck gefoerdert werden muss und im anderen Fall in gleicher Richtung ein Druckgefaelle zur Verfuegung steht. Entweder werden bisher getrennt aufgestellte Pumpen und Turbinen mit zeitweisem Stillstand und entsprechendem Aufwand eingesetzt oder es wird - fast in der Regel - auf die Turbine und damit auf die im Druckgefaelle enthaltene Energie verzichtet. (orig.)

 17. Studies on oxygen depletion and the toxic effect of sediments; Untersuchungen zur Sauerstoffzehrung und toxischen Wirkung von Sedimenten

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Pfitzner, S.; Giest, B.; Wotzka, J. [Bundesanstalt fuer Gewaesserkunde, Berlin (Germany)

  2000-11-01

  Depending on their composition and how they were formed, water sediments contain varying amounts of oxygen-depleting substances. Their portion is particularly high in fine sediment and sediments formed in conjunction with exposure to a high level of wastewater. Particularly in current-free areas like old arms, indentations, sluices and outer ports, sediment forms with a high fine grain content and a correspondingly higher potential for depletion. If, for instance, the sediments are moved and stirred up during dredging, this may impair their oxygen content since oxygen consumption is far higher in a suspended sediment than when it is undisturbed on the water bottom. The very rapid spontaneous chemical oxidation and biological oxidation of reduced substances are possible oxygen-consuming processes. (orig.) [German] Gewaessersedimente enthalten in Abhaengigkeit von ihrer Zusammensetzung und der Art ihrer Entstehung unterschiedliche Mengen an Sauerstoff zehrenden Substanzen. Ihr Anteil ist besonders hoch in Feinsedimenten und solchen, die sich unter starkem Abwassereinfluss bilden konnten. Insbesondere in stroemungsberuhigten Gebieten, wie Altarmen, Ausbuchtungen sowie Schleusen und deren Vorhaefen, reichern sich Sedimente mit hohem Feinkornanteil und dementsprechend hoher potenzieller Zehrungsfaehigkeit an. Werden die Sedimente beispielsweise durch Baggermassnahmen bewegt und aufgewirbelt, kann es zur Beeintraechtigung des Sauerstoffhaushaltes kommen, da der Sauerstoffverbrauch eines Sedimentes bei Suspension um ein Vielfaches hoeher als bei ungestoerter Lagerung am Gewaesserboden sein kann. Als Sauerstoff verbrauchende Prozesse kommen die sehr schnell verlaufende spontane chemische Oxidation sowie die biologische Oxidation reduzierter Substanzen in Betracht. (orig.)

 18. Backscatter Analysis Using Multi-Temporal SENTINEL-1 SAR Data for Crop Growth of Maize in Konya Basin, Turkey

  Science.gov (United States)

  Abdikan, S.; Sekertekin, A.; Ustunern, M.; Balik Sanli, F.; Nasirzadehdizaji, R.

  2018-04-01

  Temporal monitoring of crop types is essential for the sustainable management of agricultural activities on both national and global levels. As a practical and efficient tool, remote sensing is widely used in such applications. In this study, Sentinel-1 Synthetic Aperture Radar (SAR) imagery was utilized to investigate the performance of the sensor backscatter image on crop monitoring. Multi-temporal C-band VV and VH polarized SAR images were acquired simultaneously by in-situ measurements which was conducted at Konya basin, central Anatolia Turkey. During the measurements, plant height of maize plant was collected and relationship between backscatter values and plant height was analysed. The maize growth development was described under Biologische Bundesanstalt, bundessortenamt und CHemische industrie (BBCH). Under BBCH stages, the test site was classified as leaf development, stem elongation, heading and flowering in general. The correlation coefficient values indicated high correlation for both polarimetry during the early stages of the plant, while late stages indicated lower values in both polarimetry. As a last step, multi-temporal coverage of crop fields was analysed to map seasonal land use. To this aim, object based image classification was applied following image segmentation. About 80 % accuracies of land use maps were created in this experiment. As preliminary results, it is concluded that Sentinel-1 data provides beneficial information about plant growth. Dual-polarized Sentinel-1 data has high potential for multi-temporal analyses for agriculture monitoring and reliable mapping.

 19. Preparation of MMC structures consisting of carbonfibre/aluminium prepregs by using the high velocity flame spraying; Herstellen von Halbzeugen aus kohlenstoffaserverstaerkten Aluminiumprepregs mit dem Hochgeschwindigkeitsflammspritzen

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Wielage, B.; Rahm, J. [Lehrstuhl fuer Verbundwerkstoffe, TU Chemnitz-Zwickau, Chemnitz (Germany)

  1994-12-01

  The application of the thermal spraying process is a new way to produce carbon fibre reinforced Al-Matrix composites. Spreaded fibre rovings are enveloped in the matrix material with high velocity flame spraying. The advantage of the thermal spraying process is based in the low times for contacting between carbon fibres and liquid matrix material. Chemical reactions on the interface fibre/matrix, which are caused the decreasing of the fibre tensile strange, can be excluded. The thermal sprayed prepregs are compressed to MMC by hot pressing process. This longfibre reinforced composites are used to increase for instance casted components of motors. The aim of this research is the estimation of possibility to applicate the high velocity flame process for prepreg manufacturing. (orig.) [Deutsch] Die Anwendung des thermischen Spritzens zur Herstellung C/langfaserverstaerkter Al-Matrix Verbundwerkstoffe mittels Prepregtechnik beschreitet einen neuartigen Verfahrensweg. Zu Fasergelegen aufgespreizte Rovings werden durch Flamm- oder Hochgeschwindigkeitsflammspritzen mit dem Matrixmetall eingehuellt. Der Vorteil des thermischen Spritzens liegt in den geringen Kontaktzeiten der C-Fasern mit dem schmelzfluessigen Matrixmetall. Chemische Reaktionen zwischen Fasern und der Matrix, die zur Karbidbildung und Reduzierung der Verbundfestigkeit fuehren, koennen auch beim Verwenden von C-Fasern ohne Barriereschicht weitgehend ausgeschlossen werden. Die so hergestellten Prepregs koennen z.B. durch Heisspressen zu MMC kompaktiert werden, und als Halbzeuge (Inserts) Gussbauteile in hochbelasteten Bereichen partiell verstaerken. Die im Rahmen der Veroeffentlichung dargestellten Untersuchungen haben die kritische Beurteilung der Ergebnisse des HVOF-Spritzverfahrens zur Herstellung von C/Faser/Aluminiumprepregs zum Ziel. (orig.)

 20. Rhodium on tungsten carbide - a new catalyst for reforming CH{sub 4} with CO{sub 2}; Rhodium auf Wolframcarbid - ein neuer Katalysator zum Reformieren von CH{sub 4} mit CO{sub 2}

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Voelter, J. [Inst. fuer Angewandte Chemie e.V., Berlin (Germany); Berndt, H. [Inst. fuer Angewandte Chemie e.V., Berlin (Germany); Lietz, G. [Inst. fuer Angewandte Chemie e.V., Berlin (Germany); Preiss, H. [TU Bergakademie Freiberg (Germany). Inst. fuer Energieverfahrenstechnik; Tamme, R. [Deutsche Forschungsanstalt fuer Luft- und Raumfahrt e.V., Stuttgart (Germany). Inst. fuer Technische Thermodynamik

  1997-02-01

  Reforming of CH{sub 4} with CO{sub 2} to obtain CO and H{sub 2} is an interesting chemical reaction from the ecological point of view. It is a strongly endothermal reaction which opens up a new field of application for solar energy. In a closed cycle, the solar energy absorbed by a receiver is transformed into chemical energy by catalytic revorming at 800 to 1000 C. The synthesis gas can be reacted back into heat of 600-700 C by a backward reaction in a methanator. This journal article discusses catalysts for reforming in a solar receiver reactor. Until now, a macroporous foamed ceramic material blackened with dispersed Rh was used both for absorption of solar energy and for activation of the reforming reaction. The amount of Rh required for effective radiation absorption is much larger than the amount of Rh required for the catalytic reaction. Highly dispersed Rh is produced by coating foamed {alpha}-Al{sub 2}O{sub 3} with a washcoat of {gamma}-Al{sub 2}O{sub 3}. The authors intended to use Rh only as a catalyst and to substitute another material as radiation absorber. The radiation-reflecting {gamma}-Al{sub 2}O{sub 3} was to be substituted by a black porous catalyst carrier, e.g. tungsten carbide (WC) which has never been described as metal catalyst carrier so far. For the specific application in a receiver reactor, the authors had to find out whether it is applicable as a carrier for Rh dispersion and to investigate its behaviour as washcoat for the foamed ceramic material. (orig./SR) [Deutsch] Das Reformieren von CH{sub 4} mit CO{sub 2} zu CO und H{sub 2} ist eine aus oekologischer Sicht interessante chemische Reaktion. Die stark endotherme Reaktion eroeffnet eine Moeglichkeit zur Nutzung von Solarenergie. In einem geschlossenen Kreislauf wird die im Receiver absorbierte Solarenergie durch katalytisches Reformieren von CH{sub 4} mit CO{sub 2} bei 800 bis 1000 C in chemische Energie umgewandelt. In einem Methanator kann sie durch Rueckreaktion des Synthesegases

 1. More with thermal energy storage. Report 9. Effects on sanitation. Effects of thermal energy storage systems with regard to soil sanitation. Result of measurements at pilot locations and laboratory tests. Final report; Meer met bodemenergie. Rapport 9. Effecten op sanering. Effecten van bodemenergiesystemen bij inzet bodemsanering. Resultaat metingen op pilotlocaties en in labtesten. Eindrapport

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Dinkla, I.; Lieten, S.; De Vries, E. [Bioclear, Groningen (Netherlands); Hartog, N.; Hoekstra, N. [Deltares, Delft (Netherlands)

  2012-05-15

  ten aanzien van open systemen. De belangrijkste vragen waarop het onderzoeksprogramma MMB antwoord geeft zijn: (1) Welke effecten (hydrologisch, thermisch, microbiologisch en chemisch) treden op in het bodemsysteem bij toepassing van bodemenergie?; (2) Welke technische mogelijkheden zijn er voor het duurzaam inpassen van bodem-energie in de water- en energieketen?; (3) Is het mogelijk om meerdere doelstellingen tegelijk te verwezenlijken door slimme combinaties te maken? Het project is ingericht met verschillende werkpakketten. In werkpakket 2 worden de effecten van individuele en collectieve bodemenergiesystemen op de ondergrond en de omgeving onderzocht, in werkpakket 3 worden de kansen voor bodemenergie en bodemsanering onderzocht en in werkpakket 4 worden nieuwe duurzame combinaties van KWO met andere functies verkend. Werkpakket 1 is het overkoepelende deel waarin communicatie, beleid en participatie van deelnemers van MMB centraal staat. Dit rapport beschrijft de interpretatie van mogelijke effecten van warmte en koude opslagsystemen op in de bodem aanwezige verontreinigingen: (1) Welk effect heeft de temperatuur op biologische afbraak van verontreinigingen, redoxcondities, chemische evenwichten en adsorptie/desorptie van verontreinigingen?; (2) Wat is het effect van het rondpompen van water op de aanwezige verontreiniging?; (3) Wat is de invloed van de verontreiniging op de werking van de WKO?; (4) Wat is het risico op onbeheersbare verspreiding door toepassing van WKO van verontreinigingen en hoe kan die worden afgedekt?; (5) Leidt WKO tot een verhoogd risico op ophoping van toxische tussenproducten ten opzichte van natuurlijke afbraak zonder WKO?; (6) Welke positieve effecten op de saneringsduur heeft de optredende bovengrondse menging van verontreinigingen, brandstof en nutrienten op het saneringsrendement?.

 2. Investigation and modelling of the alkaline release and transport during coal combustion at elevated pressures. Final report; Untersuchung und Modellierung der Freisetzungs- und Transportvorgaenge von Alkalien bei der Kohleverbrennung unter hohen Druecken. Untersuchungen mit der Hochdruck-Hochtemperatur-Thermowaage, Alkalienanalysen in Rohkohlen und Feuerungsversuche in der Druckwirbelschichtanlage FRED (DMT). Abschlussbericht

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Bonn, B.; Steffin, C.; Busch, U.; Mayer, M.

  2000-07-01

  Verbrennung unter Druck. Variiert wurden hierzu die Einflussparameter umgebende Gasatmosphaere und Aschezusammensetzung sowie Druck und Aufheizrate. Die Versuche wurden in der DMT Hochdruck-Hochtemperatur-Thermowaage (TGA) und der DMT Druckwirbelschichtfeuerung (DWSF) durchgefuehrt. TGA-Versuche: Als Modelsubstanz fuer Alkalien wurde Natriumchlorid und fuer die Mineralsubstanz der Kohle Metakaolin eingesetzt. Die chemische Eigenschaft (Basizitaet) von Metakaolin wurde durch Zugabe von CaO veraendert. Die allgemein akzeptierte Annahme eines physikalischen Verdampfungsprozesses der Alkalien aus den Kohleaschen konnte in den TGA-Versuchen nicht bestaetigt werden. Vielmehr muss von einer Desorptionsreaktion des Natriumchlorids von der Metakaolin-Oberflaeche ausgegangen werden. Die Desorption von Alkalien wird nicht durch die chemische Zusammensetzung der Mineralsubstanz beeinflusst, dagegen besitzen die Sauerstoffverbindungen in der Gasphase und der Druck einen starken Einfluss. DWSF-Versuche: Die Versuchsanlage wurde betrieben bei einer Wirbelschichttemperatur von 920 C und einem Druck von 7 bar. Die online/in-situ Alkali-Messung beruht auf der Excimer Laser Induced Fragmentation Fluorescence ELIF. Die Alkali-Konzentration wurde variiert durch die Zugabe von Natriumacetat und Natriumchlorid. Als Adsorber von Alkaliemissionen wurde Kaolin eingesetzt. Darueber hinaus wurde der Einfluss der Kalksteinzugabe auf die Alkali-Emissionen untersucht. Die Versuche zeigten u.a., dass die Alkali-Emissionen von Braunkohlen um einen Faktor 50-100 ueber den Alkali-Emissionen von Steinkohlen liegen, und dass die Zugabe von Kalkstein (der zur SO{sub 2}-Minderung eingesetzt wird) zu stark ansteigenden Alkalichlorid-Emissionen fuehrt. (orig.)

 3. Ontwikkeling van een Nieuwe Methode voor de Analyse van Phenolische Bestrijdingsmiddelen in Water met behulp van Pentafluorobenzoyl- derivatisering en Gaschromatografie-Negatieve Chemische Ionisatie massaspectrometrie

  NARCIS (Netherlands)

  Meiring HD; den Engelsman G; de Jong APJM

  1990-01-01

  This report describes the development of a new method for the analysis of polar, phenolic pesticides in water, like polychlorophenols, bromofenoxym, ioxynil and ethirimol. By this method, phenolic pesticedes are simultaneously extracted and derivatized with pentafluorobenzoylchloride (PFBOCl) and

 4. Process-related aspects to the co-combustion of wastes in rotary kilns; Verfahrenstechnische Gesichtspunkte zur Mitverbrennung von Abfaellen in Drehrohroefen

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Endres, G. [Pillard Feuerungen GmbH, Taunusstein (Germany)

  1998-09-01

  Apart from large quantities of energy, the cement industry also depends for the manufacture of its product on certain raw materials such as limestone, marl, alum earth etc. which are typically produced by open pit mining. As a consequence, cement works in the course of time become surrounded with holes of different depth in the Earth`s surface which are later used for the disposal of household waste. Interestingly, the chemical composition of this household waste is not substantially different from that of the raw materials initially extracted from the Earth for the purpose of cement manufacture. Moreover, in contravention of medium-term trends in legislation on surface landfilling this dumped waste contains chemically bound energy. What could be more obvious, therefore, than to consider using household waste as a raw material and energy source for cement burning? [Deutsch] Die Zementindustrie benoetigt zur Herstellung ihres verkaufsfaehigen Produkts neben grossen Mengen von thermischer Energie insbesondere Rohstoffe wie Kalkstein, Mergel, Tonerde usw., die typischerweise im Tagebau gewonnen werden, es entstehen in der Nachbarschaft von Zementwerken also mehr oder weniger tiefe Loecher in der Erdoberflaeche, die in vielen Faellen bereits wieder zur Deponierung von Siedlungsabfaellen genutzt werden. Diese Siedlungsabfaelle unterscheiden sich in der chemischen Zusammenarbeit ihrer Asche interessanterweise nicht sehr von den Rohstoffen, die fuer die Zementproduktion aus der Erde gegraben werden, desweiteren enthalten sie chemisch gebundene Waermeenergie, was gemaess der mittelfristigen Gesetzeslage einer oberirdischen Deponierung eigentlich entgegensteht. Was liegt also naeher, als ueber eine Nutzung dieser Abfaelle als Rohstoff und Energietraeger im Zementbrennprozess nachzudenken? (orig.)

 5. Pleading for a rational energy policy; Fuer eine aufgeklaerte Energiepolitik

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Tillessen, U. [Colenco Power Consulting AG, Baden (Switzerland)

  1999-09-01

  To the argument that the long half-life values of the most important products of fission represent an unacceptable burden for coming generations, the author retorts that this is an emotion-directed pseudo-argument. Anyone who ventures into deep geological strata, such as the final storage area Konrad, should also count in terms of geological periods. From this point of view, a million years - however difficult to imagine for the average human being - is not a very long time. Toxic chemical waste is accepted by society, even if the toxicity should remain for all time. The article is an extract from a lecture given by the author to the Franco-German Society for Science and Technology. (orig.) [German] Dem Argument, die langen Halbwertszeiten der wichtigsten Spaltprodukte beinhalte eine nicht zu verantwortende Belastung fuer die nachfolgenden Generationen, haelt Autor Tillessen entgegen, dass dies ein auf Emotionen abzielendes Scheinargument sei. Wer sich, wie zum Beispiel beim Endlager Konrad, in tiefe geologische Schichten begebe, duerfe auch in geologischen Zeitraeumen rechnen. Und da sei eine Million Jahre, so wenig vorstellbar das auch fuer den Durchschnitts-Menschen sei, eben keine allzulange Zeit. Chemische Giftabfaelle wuerden von der Gesellschaft akzeptiert, obwohl ihre Toxitaet ewig waehre. Der Beitrag des Autors ist ein Auszug aus einer Rede, die er vor der Deutsch-Franzoesischen Gesellschaft fuer Wissenschaft und Technik gehalten hat. Aus diesem Anlass hatte Tillessen vorgeschlagen, ein von einer Stiftung getragenes deutsch-franzoesisches Institut zu gruenden, dessen Aufgabe es sein soll, mit mehr Rationalitaet die von teutonischer Romantik dominierte Technikdiskussion zu versachlichen. (orig.)

 6. Description and Codification of Miscanthus × giganteus Growth Stages for Phenological Assessment

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mauricio D. Tejera

  2017-10-01

  Full Text Available Triploid Miscanthus × giganteus (Greef et Deu. ex Hodkinson et Renvoize is a sterile, perennial grass used for biomass production in temperate environments. While M. × giganteus has been intensively researched, a scale standardizing description of M. × giganteus morphological stages has not been developed. Here we provide such a scale by adapting the widely-used Biologische Bundesanstalt, Bundessortenamt, CHemische Industrie (BBCH scale and its corresponding numerical code to describe stages of morphological development in M. × giganteus using observations of the “Freedom” and “Illinois” clone in Iowa, USA. Descriptive keys with images are also presented. Because M. × giganteus plants overlap in the field, the scale was first applied to individual stems and then scaled up to assess plants or communities. Of the 10 principal growth stages in the BBCH system, eight were observed in M. × giganteus. Each principal stage was subdivided into secondary stages to enable a detailed description of developmental progression. While M. × giganteus does not have seed development stages, descriptions of those stages are provided to extend the scale to other Miscanthus genotypes. We present methods to use morphological development data to assess phenology by calculating the onset, duration, and abundance of each developmental stage. This scale has potential to harmonize previously described study-specific scales and standardize results across studies. Use of the precise staging presented here should more tightly constrain estimates of developmental parameters in crop models and increase the efficacy of timing-sensitive crop management practices like pest control and harvest.

 7. Determination of polycyclic aromatic compounds. Part project 11: Practice-oriented adaption and field testing of various automatic measuring devices; Messung polycyclischer aromatischer Verbindungen. Teilvorhaben 11: Praxisbezogene Anpassung und Felderprobung verschiedener automatischer Messeinrichtungen

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Wilbring, P.; Jockel, W.

  1997-05-01

  The purpose of the present study was to examine various automatic emission measuring devices. The task was to determine polycyclic aromatic hydrocarbons (PAH) on-line. The following measuring devices were used: photoelectric aerosol sensor; emission mass spectrometer; laser-induced aerosol fluorescence; chemical ionisation mass spectrometer; photoelectric aerosol sensor. Most of the above-named measuring devices for automatic PAH monitoring had already demonstrated their general suitability in the course of extensive studies carried out in precursor projects. The next step, performed in this study, was to test the measuring devices` fitness for use. First, practice-oriented laboratory tests were carried out on the devices, whose measuring principles are incidentally highly diverse. These tests focussed on the identification of process parameters (e.g., detection limit, cross-sensitivity, availability, drift behaviour) and examination of the devices` analysis function and hence of their calibratability. (orig./SR) [Deutsch] In diesem Vorhaben wurden verschiedene automatisch arbeitende Emissionsmesseinrichtungen untersucht. Die Aufgabenstellung bestand in der on-line-Bestimmung von polycyclischen aromatischen Kohlenwasserstoffen (PAK). Dazu standen folgende Messeinrichtungen zur Verfuegung: - Photoelektrischer Aerosolsensor - Emissionsmassenspektrometer - Laserinduzierte Aerosolfluoreszenz - Chemisches Ionisationsmassenspektrometer - Photoelektrischer Aerosolsensor. Aus den umfangreichen Untersuchungen im Rahmen der Vorlaeuferprojekte ist die prinzipielle Einsatzfaehigkeit der meisten der oben genannten Messeinrichtungen zur automatisierbaren PAK-Kontrolle bekannt. Ziel des Vorhabens war es, die Praxistauglichkeit dieser auf den unterschiedlichsten Messprinzipien basierenden Messeinrichtungen zu untersuchen. Dazu waren zunaechst Labortests vorzunehmen. Diese Pruefungen erfolgen praxisorientert mit den Schwerpunkten: - Ermittlung von Verfahrenskenngroessen (z. B

 8. Polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs), their transfer into and dislocation within soil; Eintraege von polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffen (PAH) und ihre Verlagerung im Boden

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Duerbeck, H W; Niehaus, R; Mueller, U; Bueker, I [Forschungszentrum Juelich GmbH (Germany). Inst. fuer Angewandte Physikalische Chemie

  1998-12-31

  In order to assess the terrestrial hazard potential of polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs), it is vital to investigate their nuisance concentrations and deposition to soil and plants as well as their dislocation in soil. This was the object of the first part of the research programme ``Locational evaluation of chemical soil pollution``, conducted by the national research institutions. It was headed ``Analysis of exposure`` and comprised the following individual contributions: 1. Integrated long-term measurements of polycyclic aromatic hydrocarbons in soil air at ground level (FZJ), 2. Determination of PAH nuisance concentrations at the Scheyern experimental station as well as at the motorway by-passing Munich to the east (A 99), near Kirchheim (GSF), 3. Investigations regarding PAH exposure via the air pathway and inclusion of acquired data in substance flows made up for the east-German dry zone (Bad Lauchstaedt), (UFZ), 4. Simulation of PAH concentration and deposition in south-western Germany (FZK). (orig./SR) [Deutsch] Zur Abschaetzung des Gefaehrdungspotentials von Polycyclischen Aromatischen Kohlenwasserstoffen (PAK) im terrestrischen Bereich sind daher Untersuchungen ueber die Immissionskonzentrationen und die Deposition auf Boeden und Pflanzen sowie ueber ihre Verlagerung im Boden von essentieller Bedeutung. Die Bearbeitung dieser Thematik erfolgte im Teilbereich I `Eintragsanalyse` des AGF-Programms `Standortgerechte Bewertung chemischer Bodenbelastungen` mit folgenden Einzelbeitraegen: 1. Integrierende Langzeitmessung von Polycyclischen Aromatischen Kohlenwasserstoffen in bodennaher Luft, (FZJ) 2. Bestimmung der PAH-Immissionskonzentrationen am Versuchsgut Scheyern sowie an der oestlichen Autobahnumgehung von Muenchen (A 99) bei Kirchheim, (GSF) 3. Untersuchungen zum Eintrag von PAH ueber den Luftpfad und Einbeziehung der Daten in Stoffkreislaeufe im Mitteldeutschen Trockengebiet (Bad Lauchstaedt), (UFZ) 4. Simulation der PAH-Konzentration und

 9. Ab initio vel ex eventu

  Science.gov (United States)

  Thiessen, P. A.; Treder, H.-J.

  Der gegenwärtige Stand der physikalischen Erkenntnis, in Sonderheit die Atomistik und die Quantentheorie, ermöglicht (in wohldefinierten Energie-Bereichen) eine ab initio-Berechnung aller physikalischen und chemischen Prozesse und Strukturen. Die Schrödinger-Gleichung erlaubt zusammen mit den Prinzipien der Quantenstatistik (Pauli-Prinzip) aus dem Planckschen Wirkungsquantum h und den atomischen Konstanten die Berechnung aller Energieumsätze, Zeitabläufe etc., die insbesondere die chemische Physik bestimmen. Die Rechenresultate gelten auch quantitativ bis auf die unvermeidliche Stochastik.Die ab initio-Berechnungen korrespondieren einerseits und sind andererseits komplementär zu den auf den Methoden der theoretischen Chemie und der klassischen Thermodynamik beruhenden Ergebnissen ex eventu. Die theoretische Behandlung ab initio führt zu mathematischen Experimenten, die die Laboratoriums-Experimente ergänzen oder auch substituieren.Translated AbstractAb initio vel ex eventuThe present state of physical knowledge, in peculiar atomistic and quantum theory, makes an ab initio calculation of all physical and chemical processes and structures possible (in well defined reaches of energy). The Schrödinger equation together with the principles of quantum statistics (Pauli principle) permits from the Planck and atomistic constants to calculate all exchanges of energy, courses of time, etc. which govern chemical physics. The calculated results are valid even quantitatively apart from the unavoidable stochastics.These ab initio calculations on the one hand correspond and are on the other complimentary to results ex eventu based on the methods of theoretical chemistry and classical thermodynamics. Theoretical treatment ab initio leads to mathematical experiments which add to or even substitute experiments in the laboratory.

 10. Polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs), their transfer into and dislocation within soil; Eintraege von polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffen (PAH) und ihre Verlagerung im Boden

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Duerbeck, H.W.; Niehaus, R.; Mueller, U.; Bueker, I. [Forschungszentrum Juelich GmbH (Germany). Inst. fuer Angewandte Physikalische Chemie

  1997-12-31

  In order to assess the terrestrial hazard potential of polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs), it is vital to investigate their nuisance concentrations and deposition to soil and plants as well as their dislocation in soil. This was the object of the first part of the research programme ``Locational evaluation of chemical soil pollution``, conducted by the national research institutions. It was headed ``Analysis of exposure`` and comprised the following individual contributions: 1. Integrated long-term measurements of polycyclic aromatic hydrocarbons in soil air at ground level (FZJ), 2. Determination of PAH nuisance concentrations at the Scheyern experimental station as well as at the motorway by-passing Munich to the east (A 99), near Kirchheim (GSF), 3. Investigations regarding PAH exposure via the air pathway and inclusion of acquired data in substance flows made up for the east-German dry zone (Bad Lauchstaedt), (UFZ), 4. Simulation of PAH concentration and deposition in south-western Germany (FZK). (orig./SR) [Deutsch] Zur Abschaetzung des Gefaehrdungspotentials von Polycyclischen Aromatischen Kohlenwasserstoffen (PAK) im terrestrischen Bereich sind daher Untersuchungen ueber die Immissionskonzentrationen und die Deposition auf Boeden und Pflanzen sowie ueber ihre Verlagerung im Boden von essentieller Bedeutung. Die Bearbeitung dieser Thematik erfolgte im Teilbereich I `Eintragsanalyse` des AGF-Programms `Standortgerechte Bewertung chemischer Bodenbelastungen` mit folgenden Einzelbeitraegen: 1. Integrierende Langzeitmessung von Polycyclischen Aromatischen Kohlenwasserstoffen in bodennaher Luft, (FZJ) 2. Bestimmung der PAH-Immissionskonzentrationen am Versuchsgut Scheyern sowie an der oestlichen Autobahnumgehung von Muenchen (A 99) bei Kirchheim, (GSF) 3. Untersuchungen zum Eintrag von PAH ueber den Luftpfad und Einbeziehung der Daten in Stoffkreislaeufe im Mitteldeutschen Trockengebiet (Bad Lauchstaedt), (UFZ) 4. Simulation der PAH-Konzentration und

 11. Treatment of spices with ionizing radiation - chemical, organoleptical, microbiological and toxicological analyses. Pt. 1. Behandlung von Gewuerzen mit ionisierenden Strahlen - chemische, organoleptische, mikrobiologische und toxikologische Aspekte

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Schuettler, C; Boegl, W

  1984-01-01

  In a study of the relevant literature the results of tests on 30 radiation treated spices were evaluated. The tests contain chemical, organoleptical, microbiological and toxicological analyses. Most of the spices were treated with gamma radiation from cobalt-60 sources with doses up to 60 kGy.

 12. Chemical, procedural and economical evaluation of carbon dioxide as feedstock in the chemical industry; Chemische, verfahrenstechnische und oekonomische Bewertung von Kohlendioxid als Rohstoff in der chemischen Industrie

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Otto, Alexander

  2015-07-01

  The utilisation of CO{sub 2} as feedstock in the chemical industry represents an alternative to the geological storage, which is legally limited and socially debated. Generally, scientific publications about the utilisation of CO{sub 2} in chemical reactions typically address the feasibility of the syntheses without paying attention to the CO{sub 2} reduction potential or the economy in contrast to the conventional process of production. The aim of this doctoral thesis is to identify chemical reactions with CO{sub 2} as feedstock, which have the potential to reduce CO{sub 2} emissions. These reactions are evaluated concerning the industrial realization, CO{sub 2} balance and economy compared to the conventional processes. To achieve this, 123 reactions from the literature were collected and evaluated with the help of selection criteria developed specifically for this application. The criteria consider both, the quantitative potential to reduce CO{sub 2} and possible economical interests in these reactions. Additional to the process of the evaluation of the reactions, a CO{sub 2} reduction potential of 1.33 % of the greenhouse gas emissions within the European Union could be calculated. For the chemicals formic acid, oxalic acid, formaldehyde, methanol, urea and dimethyl ether, which most fully satisfy the selection criteria, a direct comparison of the CO{sub 2} based process with the conventional process is performed. By literature data, process designs, and simulations, it has been shown that the highest reductions of CO{sub 2} emissions can be achieved for methanol with 1.43 kg{sub CO2}/kg{sub MeOH} and dimethyl ether with 2.17 kg{sub CO2}/kg{sub DME}, but only with the assumption that the necessary hydrogen for the CO{sub 2} based reaction is produced by electrolysis operated with renewable energy. Overall, the CO{sub 2} based production processes of methanol and dimethyl ether could reduce 0.059 % of the greenhouse gas emissions of the European Union (EU) if all conventional processes are substituted in the EU. Finally, for the CO{sub 2} based processes of methanol and dimethyl ether it could be shown that the manufacturing costs are 3.3 or 2.9 times higher than for the corresponding conventional processes. The result of this are CO{sub 2} abatement costs of 540 Euro/t{sub CO2} for the CO{sub 2} based production of methanol and 440 Euro/t{sub CO2} for dimethyl ether. These abatement costs are respectively 90 and 73 times higher than for the geological storage of CO{sub 2}. For the case, that the production costs for the necessary hydrogen decrease from 5.22 to 1.22 or 1.76 Euro/kg{sub H2} no abatement costs are necessary.

 13. Chemical-physical studies on SO{sub 2} deposition on rock samples and other absorber surfaces; Chemisch-physikalische Untersuchungen zur Deposition von Schwefeldioxid auf Gesteinsproben und anderen Absorberoberflaechen

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Wiese, U.

  2000-07-01

  Stone and other surfaces are still corroded by dry-deposited sulphur dioxide, although the present concentration is in the lower ppbv range. In this work experiments were conducted to separate and assign the different resistances during the deposition process at concentrations of SO{sub 2} found in the environment today. To compare surfaces with different reactivities, the varying uptake and the resulting SO{sub 2} concentration over the surface has to be concerned. Therefore a test chamber has been developed that allows the SO{sub 2} concentration to keep constant independent of the SO{sub 2} uptake. Different stones and passive samplers were investigated in this chamber, scanning a wide range of humidity and concentration that has not been studied before. The passive sampler was also studied in a closed wind tunnel with a sulphur dioxide containing atmosphere. It has been found that the deposition velocity is increasing with decreasing SO{sub 2} concentration for all stone types. (orig.) [German] Alle technischen Oberflaechen unterliegen Alterungsprozessen. Atmosphaerische Schadgase wie Schwefeldioxid tragen zur Korrosion dieser Oberflaechen in erheblichem Umfang bei. Auch wenn insbesondere die Konzentration an SO{sub 2} in der Aussenluft in den letzten Jahren in den unteren ppbV-Bereich gesunken ist, so ist der Anteil und die Potenz dieses Gases am Zerfallsprozess von Natursteinen aufgrund seiner guten Wasserloeslichkeit und der Saeurestaerke noch immer sehr hoch. Dennoch finden sich in der Literatur kaum zuverlaessige Daten ueber die Schwefeldioxid-Aufnahme verschiedener Natursteinvarietaeten. Insbesondere mangelt es an systematischen Untersuchungen der verschiedenen, den SO{sub 2}-Depositionsprozess bestimmenden Faktoren. Ziel dieser Arbeit war es, einen wesentlichen Beitrag zur Schliessung dieser Luecken zu leisten. Dazu wurde ein Messsystem zur Untersuchung verschiedenartiger Gesteinsproben im Labor konzipiert und in Betrieb genommen. (orig.)

 14. Chemical strategies for modifications of the solar cell process, from wafering to emitter diffusion; Chemische Ansaetze zur Neuordnung des Solarzellenprozesses ausgehend vom Wafering bis hin zur Emitterdiffusion

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Mayer, Kuno

  2009-11-06

  The paper describes the classic standard industrial solar cell based on monocrystalline silicon and describes new methods of fabrication. The first is an alternative wafering concept using laser microjet cutting instead of multiwire cutting. This method originally uses pure, deionized water; it was modified so that the liquid jet will not only be a liquid light conductor but also a transport medium for etching fluids supporting thermal abrasion of silicon by the laser jet. Two etching fluids were tested experimentally; it was found that water-free fluids based on perfluorinated solvents with very slight additions of gaseous chlorine are superior to all other options. In the second section, the wet chemical process steps between wafering and emitter diffusion (i.e. the first high-temperature step) was to be modified. Alternatives to 2-propanol were to be found in the experimental part. Purification after texturing was to be rationalized in order to reduce the process cost, either by using less chemical substances or by achieving shorter process times. 1-pentanol and p-toluolsulfonic acid were identified as two potential alternatives to 2-propanol as texture additives. Finally, it could be shown that wire-cut substrates processed with the new texturing agents have higher mechanical stabilities than substrates used with the classic texturing agent 2-propanol. [German] Im ersten Kapitel wird die klassische Standard-Industrie-Solarzelle auf der Basis monokristallinen Siliziums vorgestellt. Der bisherige Herstellungsprozess der Standard-Industrie-Solarzelle, der in wesentlichen Teilen darauf abzielt, diese Verluste zu minimieren, dient als Referenz fuer die Entwicklung neuer Fertigungsverfahren, wie sie in dieser Arbeit vorgestellt werden. Den ersten thematischen Schwerpunkt bildet die Entwicklung eines alternativen Wafering-Konzeptes zum Multi-Drahtsaegen. Die Basis des neuen, hier vorgestellten Wafering-Prozesses bildet das Laser-Micro-Jet-Verfahren. Dieses System besitzt eine Reihe von Vorteilen gegenueber klassischen ''trockenen'' Laserverfahren. Das urspruenglich auf reinem, deionisiertem Wasser als Strahlmedium aufbauende System wurde im Rahmen dieser Arbeit so modifiziert, dass der Fluessigkeitsstrahl nunmehr nicht nur als fluessiger Lichtleiter dient, sondern gleichzeitig auch als Transportmedium fuer Aetzmittel, welche den thermischen Abtrag des Siliziums durch den Laserstrahl unterstuetzen. Den praktischen Teil dieses Arbeitspaketes bildete der Test zweier Aetzmedien im Experiment. Dabei konnte gezeigt werden, dass wasserfreie Strahlmedien basierend auf perfluorierten Loesemitteln mit bereits sehr geringen Zusaetzen gasfoermigen Chlors als Aetzmittel fuer Silizium waessrigen alkalischen Aetzsystemen jeder Konzentration prinzipiell ueberlegen sind. Den zweiten thematischen Schwerpunkt der Arbeit bildet die Modifizierung der nasschemischen Schritte zwischen dem Wafering und dem ersten Hochtemperatur-Fertigungsschritt in der Solarzellen-Produktion, der Emitterdiffusion. Kernanliegen des praktischen Teils dieses Arbeitspaketes ist zum einen die Suche nach alternativen Texturmitteln zum 2-Propanol. Zum anderen sollte der auf die Textur folgende Reinigungsprozess rationalisiert werden, um Prozesskosten zu minimieren, entweder durch eine Straffung des Prozesses durch Verringerung des Chemikalienverbrauchs und einer Reduzierung der Prozesszeit oder durch eine Verringerung der Chemikalienkosten. Mit 1-Pentanol und p-Toluolsulfonsaeure wurden zwei Substanzen ermittelt, welche in der Zukunft als praktikable Alternativen zu 2-Propanol als Texturadditive dienen koennten. Abschliessend konnte noch gezeigt werden, dass drahtgesaegte Substrate, die bei gleicher Prozesszeit mit den neuen Texturmitteln prozessiert wurden, ueber erheblich hoehere mechanische Stabilitaeten verfuegen, als jene, bei denen das klassische Texturmittel 2-Propanol eingesetzt wurde.

 15. Alternative drives for motor cars. Hybrid systems, fuel cells, alternative energy sources. 3. ed.; Alternative Antriebe fuer Automobile. Hybridsysteme, Brennstoffzellen, alternative Energietraeger

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Stan, Cornel [California Univ., Berkeley, CA (United States); Paris-1 Univ., 75 (France); Pisa Univ. (Italy); Perugia Univ. (Italy); Kronstadt Univ. (Russian Federation)

  2012-07-01

  This book describes and assesses on the basis of the latest research and development projects worldwide what the possibilities are for the realisation of future drive concepts, ranging from battery-driven electromotors to hybrid systems combining electromotor and combustion engine to alternative energy resources such as hydrogen or alcohol. Power density, torque band, acceleration characteristics, specific energy consumption and chemical and noise emissions are the most important criteria for assessing the quality of a drive configuration. The boundary conditions for the introduction of alternative automotive drives are determined by the availability or production characteristics and the storability of the energy resources in question as well as by the degree of technical complexity, costs, safety, infrastructure and service. This book provides an updated overview and analysis of the processes, prime movers and energy resources that can be combined in complex energy management systems for automobiles. Up-to-date information of this kind is indispensable for the development of new concepts. The contents in overview: current data and facts on the development of new concepts; compact overview and analysis of processes, prime movers and energy resources; methods and solutions in designing alternative drives. [German] Die Realisierungsmoeglichkeiten zukuenftiger Antriebskonzepte - von batteriebetriebenen Elektromotoren und Hybridsystemen bestehend aus Elektro- und Verbrennungsmotor ueber Brennstoffzellen bis hin zu alternativen Energietraegern wie Wasserstoff oder Alkohol - werden auf Basis neuesten Forschungs- und Entwicklungsarbeiten weltweit praesentiert und bewertet. Leistungsdichte, Drehmomentverlauf, Beschleunigungscharakteristik, spezifischer Energieverbrauch sowie Emission chemischer Stoffe und Geraeusche sind wichtige Merkmale zur Beurteilung der Qualitaet einer Antriebskonfiguration. Die Verfuegbarkeit oder die Herstellungsmerkmale sowie die Speicherfaehigkeit

 16. Policy research programme on particulate matter. Main results and policy consequences; Beleidsgericht onderzoeksprogramma fijn stof. Resultaten op hoofdlijnen en beleidsconsequenties

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Matthijsen, J.; Koelemeijer, R.B.A.

  2010-06-15

  The Policy-Oriented Research on Particulate Matter (BOP) programme aimed at increasing knowledge on particulate matter so that future policy can be supported adequately. The main research objectives of BOP were to improve knowledge of the PM10 and PM2,5 concentrations, composition and sources of particulate matter; Increasing the understanding of the behavior of particulate matter in the urban area; Determining the trends in concentrations of particulate matter and its components; and Clarify the impact of policies in the past and the future of PM10 and PM2,5 concentrations. The first part of this study presents the main findings of the study, discussing the (chemical) composition of particulate matter, concentration trends, expected developments, health impacts, policy implications, and how to proceed with the particulate matter dossier. In the second part of the study the underlying analysis are elaborated. [Dutch] Het Beleidsgericht Onderzoeksprogramma Particulate Matter (BOP) had als doel om de kennis over fijn stof te vergroten, zodat beleidsvorming in de toekomst adequater ondersteund kan worden. De belangrijkste onderzoeksdoelstellingen van BOP waren: Verbeteren van de kennis over de PM10- en PM2,5-concentraties, de samenstelling en de bronnen van fijn stof; Vergroten van het inzicht in het gedrag van fijn stof in het stedelijke gebied; Bepalen van de trends in fijnstofconcentraties en de bestanddelen ervan; Verduidelijken van de invloed van beleidsmaatregelen in het verleden en de toekomst op de PM10- en PM2,5-concentraties. Het eerste deel van deze studie, de Bevindingen, presenteert de belangrijkste uitkomsten van het onderzoek. Hierbij komen achtereenvolgens aan de orde: de (chemische) samenstelling van fijn stof, trends in concentraties, verwachte ontwikkelingen, gezondheidseffecten, beleidsconsequenties en hoe nu verder te gaan met het dossier fijn stof. In het tweede deel van de studie, de Verdieping, staat de verantwoording en worden de

 17. Microstructure alterations in the base material, heat affected zone and weld metal of a 440-VVER-reactor pressure vessel caused by high fluence irradiation during long term operation: material: 15 Ch2MFA {approx} 0, 15 C-2,5 Cr-0, 7Mo-0,3 V; Veraenderungen der Mikrostruktur in Grundwerkstoff, WEZ und Schweissgut eines 440-VVER-Reaktordruckbehaelters, verursacht durch Neutronenbestrahlung im langzeitigen Betrieb; Werkstoff: 15 Ch2MFA {approx} 0,15 C-2,5 Cr-0, 7Mo-0,3 V

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Maussner, G; Scharf, L; Langer, R [Siemens AG Energieerzeugung KWU, Erlangen (Germany); Gurovich, B [Russian Research Centre Kurchatov Inst., Moscow (Russian Federation)

  1998-11-01

  Within the scope of the Tacis `91/1.1 project of the European Community, ``Reactor Vessel Embrittlement``, specimens were taken from the heavily irradiated circumferential welds of a VVER pressure vessel. The cumulated fast neutron fluence in the specimens amounts to up to 6.5 x 10{sup 19} cm{sup -}2 (E > 0.5 MeV). For the multi-laboratory, coordinated study, the specimens were cutted for mechanical testing as well as analytical, microstructural and microanalytical examinations in the base metal, HAZ and weld metal with respect to the effects of reactor operatio and post-irradiation annealing as well as thermal treatment (475 C, 560 C). The analytical transmission electron microscopy (200 kV) revealed the alterations found in the mechanical properties to be due to the formation of black dots and irradiation-induced segregations and accumulations of copper and carbides. These effects, caused by operation, (neutron radiation, temperature), are much more significant in the HAZ than in the base metal. (orig./CB) [Deutsch] Im Rahmen des von der Europaeischen Union beauftragten Tacis `91/1.1 Programms `Reactor Vessel Embrittlement` wurden Bohrkerne aus dem hochbestrahlten Rundnahtbereich eines VVER-Reaktordruckbehaelters entnommen. Die kumulierte schnelle Neutronenfluenz in diesen Proben betraegt bis zu 6,5 x 10{sup 19} cm{sup -2} (E>0,5 MeV). In einer gemeinschaftlichen Untersuchung wurden mechanisch-technologische, chemische sowie mirkostrukturelle Untersuchungen an Grundwerkstoff-, WEZ- und Schweissgutproben im vergleichbaren Ausgangs-, bestrahlten und anschliessend waermebehandelten (475 C, 560 C) Werkstoffzustand durchgefuehrt. Die analytische Durchstrahlelektronenmikroskopie (200 kV) laesst als Ursache fuer die festgestellten Veraenderungen der mechanischen Eigenschaften die Bildung von Versetzungsringen (black dots) sowie von bestrahlungsinduzierten Ausscheidungen und Anreicherungen von Kupfer in den Karbiden erkennen. Diese Effekte, als Folge der betrieblichen

 18. Technical and economical optimization of wood gasification in a circulating fluidized bed. Final report; Technische und wirtschaftliche Optimierung der Vergasung von Holz in der zirkulierenden Wirbelschicht. Abschlussbericht

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Ising, M.; Unger, C.; Heunemann, F.; Dinkelbach, L.

  2002-12-01

  The project's objective was the optimization of a novel process for high efficient combined heat and power production from solid biomass. The processed air blown wood gasification in a pilot scale circulating fluidized bed was added by a catalytic tar reformer which would yield a tar-free gas quality suitable for IC-engine operation. Major efforts were taken for technical improvement of the tar reformer, especially concerning temperature control and cleaning devices which is important for keeping constantly a high activity. Pure natural timber did not yield chemical deactivation at the catalyst whereas the gasification of waste wood yielded decreasing activity which could be partly reversed by special measures taken. Further optimization of the process considered a better automation and improvement of the engine's flue gas emissions. Also a detailed economic consideration and evaluation of the entire process has been carried out. As a result the novel process should have economic advantages compared with conventional technology. (orig.) [German] Gegenstand des Vorhabens war die Weiterentwicklung eines Verfahrens zur effizienteren Strom- und Waermegewinnung aus festen Biobrennstoffen. Durch luftgeblasene Vergasung von Holz im Pilotmassstab in einer zirkulierenden Wirbelschicht und anschliessender katalytischer Teerspaltung konnte ein niederkalorisches Brenngas erzeugt werden, welches zum Betrieb eines Motoren-Blockheizkraftwerks geeignet war. Im Rahmen der Verfahrensoptimierung wurde der katalytische Teer-Reformer, insbesondere in Bezug auf Temperaturfuehrung und die zum Aktivitaetserhalt wichtige Abreinigungsvorrichtung, verbessert. Bei der Vergasung von Naturholz wurde keine chemische Desaktivierung festgestellt. Beim Altholzeinsatz wurde ein ueberwiegend reversibler Aktivitaetsverlust verzeichnet und begruendet. Geeignete Gegenmassnahmen wurden untersucht und beschrieben. Weitere Optimierungen betrafen die Anlagensteuerungstechnik im Hinblick auf die

 19. Experimental investigation of a non-equilibrium expansion flow after hydrogen/air combustion in hypersonic ramjet engines; Experimentelle Untersuchungen zur Nichtgleichgewichtsexpansionsstroemung nach Wasserstoff/Luft-Verbrennung in Hyperschall-Staustrahltriebwerken

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Weisgerber, H.

  2002-03-01

  The exhaust gas flow in the model thrust nozzle under investigation is characterized by chemical and thermal (vibrational) non-equilibrium which is experimentally detected by differing rotational and vibrational temperatures in the supersonic region of the nozzle. An analytical method to determine the vibrational relaxation time from expansion experiments is presented and validated using literature data. The nitrogen vibrational temperature at the nozzle exit strongly depends on the relaxation time of collisions with water molecules; for this process a correlation from the literature is selected. The measurements are completed by an experimental and numerical analysis of velocimetry tracer particle motion in flows with strong velocity gradients and an experimental investigation of the causes and effects of laser beam distortions occurring in high enthalpy flows. So a reliable database is presented for a reacting flow in a model nozzle of rectangular cross-section which was already used to validate a CFD code including the model of thermal non-equilibrium effects. (orig.) [German] Die Stroemung eines Abgases in der untersuchten Modellschubduese ist charakterisiert durch chemisches und thermisches (vibratorisches) Nichtgleichgewicht, das durch die Abweichung der Vibrations- von der Rotationstemperatur des Stickstoffmolekuels im Ueberschallteil der Duese experimentell belegt wird. Eine Methode zur analytischen Ermittlung der Vibrationsrelaxationszeit aus Expansionsexperimenten wird vorgestellt und anhand von Literaturdaten validiert. Die entscheidende Groesse fuer die Vibrationstemperatur des Stickstoffs am Duesenaustritt ist die Relaxationszeit beim Stoss mit einem Wassermolekuel; aus den fuer diesen Vorgang vorliegenden Literaturangaben wird eine Korrelation ausgewaehlt. Zur Absicherung der Messungen wird zum einen das Folgeverhalten von zur Geschwindigkeitsmessung zugefuegten Partikeln in Stroemungen mit starken Geschwindigkeitsgradienten experimentell und

 20. Flywheel energy storage; Schwungmassenspeicher

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Bornemann, H.J. [Forschungszentrum Karlsruhe GmbH Technik und Umwelt (Germany)

  1996-12-31

  Energy storages may be chemical systems such as batteries, thermal systems such as hot-water tanks, electromagnetic systems such as capacitors and coils, or mechanical systems such as pumped storage power systems or flywheel energy storages. In flywheel energy storages the energy is stored in the centrifugal mass in the form of kinetic energy. This energy can be converted to electricity via a motor/generator unit and made available to the consumer. The introduction of magnetic bearings has greatly enhanced the potential of flywheel energy storages. As there is no contact between the moving parts of magnetic bearings, this technology provides a means of circumventing the engineering and operational problems involved in the we of conventional bearings (ball, roller, plain, and gas bearings). The advantages of modern flywheel energy storages over conventional accumulators are an at least thousandfold longer service life, low losses during long-time storage, greater power output in the case of short-time storage, and commendable environmental benignity. (orig./HW) [Deutsch] Als Enegiespeicher kommen chemische Systeme, z.B. Batterien, thermische Systeme, z.B. Warmwassertanks, elektromagnetische Systeme, z.B. Kondensatoren und Spulen, sowie mechanische Systeme, z.B. Pumpspeicherwerke und Schwungmassenspeicher in Frage. In einem Schwungmassenspeicher wird Energie in Form von kinetischer Energie in der Schwungmasse gespeichert. Ueber eine Moter/Generator Einheit wird diese Energie in elektrischen Strom umgewandelt und dem Verbraucher zugefuehrt. Mit der Einfuehrung von magnetischen Lagern konnte die Leistungsfaehigkeit von Schwungmassenspeichern erheblich gesteigert werden. Da in einem Magnetlager keine Beruehrung zwischen sich bewegenden Teilen besteht, wird ein Grossteil der mit dem Einsatz konventioneller Lager (Kugel- und Rollenlager, Gleitlager und Gaslager) verbundenen ingenieurtechnischen und betriebstechnischen Probleme vermieden. Die Vorteile von modernen

 1. Use of residual heat by means of mobile heat; Restwarmtebenutting middels mobiele warmte

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2011-02-15

  The technical and economic feasibility for the transport of so-called 'mobile' thermal energy are investigated. The study comprises a review of literature, defining concepts and developing practical applications. In the literature review potential thermal energy storage, and various transportation modes are studied. Next to the conventional technique such as heat storage in water and thermal oil, two lesser known types of materials and techniques have emerged: Phase Change Materials (PCM) and Thermo-Chemical Materials (TCM). PCM and TCM as a concept can be realized in container form. For some applications the economic feasibility has been elaborated. General applications are: (1) 'waste heat on the move', and (2) leasing of heat containers. The practical applications are: (1) heat supply to the swimming pool Vrijburgbad in Vlissingen, Netherlands, and (2) temporary heat supply for the newly built district 'Stadsoevers' in Roosendaal, also Netherlands. [Dutch] De technische en economische haalbaarheid voor het transport van zogenaamde 'mobiele' thermische energie is onderzocht. Het onderzoek bestaat uit een literatuuronderzoek, concepten bepalen en concrete toepassingen uitwerken. In het literatuuronderzoek zijn potentiele thermische energieopslagmedia en verschillende transportmodaliteiten onderzocht. Naast de 'klassieke' opslagtechniek als warmteopslag in water en thermische olie, zijn twee minder bekende materialensoorten en technieken naar voren gekomen: Phase Change Materials (PCM) en Thermo-Chemische Materialen (TCM). PCM's en TCM's kunnen als concept in containervorm gerealiseerd worden. Voor een aantal toepassingen is de economische haalbaarheid uitgewerkt. De algemene toepassingen zijn: (1) 'waste heat on the move'; en (2) warmtecontainerverhuur. De concrete toepassingen zijn: (1) warmtelevering aan zwembad het Vrijburgbad in Vlissingen; en (2) tijdelijke warmtevoorziening voor de

 2. Closing loops for material flows in surface treatment processes. Pt. 14: ecological and economic assessment and optimization. Final report and appendix; Stoffkreislaufschliessung bei abtragenden Verfahren in Prozessloesungen. Teilprojekt 14: Oekologische und oekonomische Beurteilung und Optimierung. Endbericht und Anhang

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Fleischer, G.; Ackermann, R.; Scholz, C. [and others

  2001-09-01

  besonders ueberwachungsbeduerftige Abfaelle deponiert werden muessen. Verbesserungen der Prozesstechniken bei galvanotechnischen und metallchemischen Verfahren bieten deshalb eine wirksame Moeglichkeit, die Ursachen dieser Umweltbelastung zu verringern. Ziel dieses Teilvorhabens war es, potentielle Optimierungsmoeglichkeiten fuer die betrachteten Unternehmen oekologisch und oekonomisch zu beurteilen und bei der Optimierung mitzuwirken. Fuer dieses Teilvorhaben wurde festgelegt, im Sinne der systemanalytischen Bottom-up-Vorgehensweise zu arbeiten. Daraus ergibt sich fuer die methodische Vorgehensweise eine Ableitung des verallgemeinerungsfaehigen Instrumentes aus der Analyse der Vorgehensweisen bei den speziellen Beispielen, die als Musterloesungen bearbeitet werden. Mit der Vorgabe des methodischen Rahmens erfolgte eine Vorauswahl der methodischen Elemente aus der Oekobilanzmethode und der Betriebswirtschaftslehre. Zusaetzlich zu diesen beiden Methoden wurden zur inhaltlichen und strukturellen Gliederung verfahrenstechnische und systemanalytische Methoden angewandt. Innerhalb dieses Teilvorhabens wurde fuer die Zielerfuellung ein objektives Beurteilungs- und Optimierungsinstrument entwickelt und erprobt. Mit Hilfe dieses Instrumentes koennen Veraenderungen in einem System dahingehend beurteilt werden, ob sie in den Gesamtsystemgrenzen die oekologischen und oekonomischen Belastungen tatsaechlich reduzieren. Zur Unterstuetzung des Instrumentes wurden mehrere EDV-Programme genutzt und entwickelt. Des weiteren wurden verallgemeinerungsfaehige Prozessmodelle erarbeitet und Algorithmen zur Ermittlung und Durchsetzung von stoffflussminimierten Technologien abgeleitet und in allgemeingueltiger Weise dargestellt. (orig.)

 3. Treatment of spices with ionizing radiation - chemical, organoleptical, microbiological and toxicological analyses. Pt. 2. Behandlung von Gewuerzen mit ionisierenden Strahlen - chemische, sensorische, mikrobiologische und toxikologische Aspekte. T. 2

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Schuettler, C; Boegl, W

  1984-09-01

  In the present second part of a study of the relevant literature the results of tests on 14 radiation treated spices and 2 radiation treated spice-mixtures were evaluated. The tests in this part contain mainly toxicological but also chemical and sensorial analyses. Most of the spices were treated with gamma radiation from cobalt-60 sources with doses between 80 Gy and 60 kGy. This part contains a cumulated subject index for part 1 and part 2.

 4. Experimental electron density studies as key for understanding the chemical and physical properties in selected model systems; Experimentelle Elektronendichtestudien als Schluessel zum Verstaendnis chemischer und physikalischer Eigenschaften in ausgewaehlten Modellsystemen

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Hauf, Christoph

  2014-12-17

  The topological analysis of experimentally determined electron density distributions, employing the quantum theory of atoms in molecules developed by Richard FW Bader, was used in this thesis to study chemically or physically motivated questions in appropriate model systems. First, transition metal complexes with activated C-H bonds or Si-H bonds were examined which led to a better understanding of agostic interactions. An important tool during these investigations is the so called atomic graph, which describes the characteristic spatial arrangement of the critical points of the Laplacefield of the electron density distribution in the valence shell of the relevant atoms. It reveals zones with a locally concentrated or depleted electron density distribution. This leads to the empirical rule, that a strong activation of C-H bonds or Si-H bonds is only observed when the hydrogen atom faces a pronounced charge depletion zone at the transition metal atom. In addition, the quasi one-dimensional rare-earth transition metal carbides Sc{sub 3}FeC{sub 4}, Sc{sub 3}CoC{sub 4} and Sc{sub 3}NiC{sub 4} were examined. Although all three compounds are isotypic at room temperature, it was revealed during this thesis, that only Sc{sub 3}CoC{sub 4} undergoes a structural phase transition at a temperature of ∝ 70 K and becomes superconducting below a critical temperature of 4.5 K. The main reason for this behaviour is the variation of the valence electrons through the exchange of Fe by Co or Ni. This results in the occupation of progressively higher energy electronic states and a raising of the Fermi level. The change in the nature of the electronic states at the Fermi level is in turn reflected by the different atomic graphs of the transition metal atoms and the distinct physical properties of these three compounds.

 5. Microstructure, state of internal stress and corrosion resistance of the short-time laser heat-treated nitrogen high-alloyed tool steel X30CrMoN151; Mikrostruktur, Eigenspannungszustand und Korrosionsbestaendigkeit des kurzzeitlaserwaermebehandelten hochstickstofflegierten Werkzeugstahls X30CrMoN151

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Bohne, C. (ed.)

  2000-07-01

  This study compares the crystalline structure, state of internal stress and chemical properties of the high-alloyed nitrogen tool steel X30CrMoN15 1 and conventional cold work steel X39CrMo17 1. Transformation points A{sub c}1b and A{sub c}1e were calculated from residual austenite analysis and the c{sub m}/a{sub m} martensite ratios for various heating rates. This was used to generate a TTA (time-temperature-austenitisation) graph for X30CrMoN15 1 for the first time. Transmission electron microscopy and small-angle neutron scattering show that precipitates in nitrogen high-alloyed steel X30CrMoN15 1 can be eliminated completely by short-time laser heat treatment. The corrosion tests show that in contrast to X39CrMo17 1 X30CrMoN15 1 reacts more sensitively to parameter changes during short-time heat treatment in oxidising acid at pH 5-6. [German] Im Rahmen der Arbeit werden die Gefuegeausbildung, Eigenspannungen und chemische Eigenschaften des hochstickstofflegierten Werkzeugstahls X30CrMoN15 1 und des konventionellen Kaltarbeitsstahls X39CrMo17 1 verglichen. Aus den Restaustenitanalysen und den c{sub m}/a{sub m}-Verhaeltnissen des Martensits konnten die Umwandlungspunkte A{sub c1b} und A{sub c1e} fuer verschiedene Aufheizraten bestimmt und daraus ein bisher nicht bekanntes ZTA-Schaubild fuer den X30CrMoN15 1 erstellt werden. Transmissionselektronenmikroskopie und Neutronenkleinwinkelstreuung zeigen, dass sich die Ausscheidungen im hochstickstofflegierten Stahl X30CrMoN14 1 durch die Kurzzeitlaserwaermebehandlung vollstaendig aufloesen koennen. Die Korrosionsversuche zeigen, dass im Gegensatz zum X39CrMo17 1 der X30CrMoN15 1 in oxidierender Saeure bei pH 5-6 empfindlicher auf Parameteraenderungen bei der Kurzzeitwaermebehandlung reagiert. (orig.)

 6. Irradiation behavior of a submerged arc welding material with different copper content; Bestrahlungsverhalten einer UP-Versuchsschweissnaht mit unterschiedlichen Kupfergehalten

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Langer, R [Siemens AG Energieerzeugung KWU, Erlangen (Germany); Bartsch, R [Kernkraftwerk Obrigheim GmbH (Germany)

  1998-11-01

  Che report presents results of an irradiation program on specimens of submerged arc weldings with copper contents of 0.14% up to 0.42% and a fluence up to 2.2E19 cm{sup -2} (E>1MeV). Unirradiated and irradiated tensile- Charpy-, K{sub lc}- and Pellini-specimens were tested of material with a copper content of 0.22%. On the other materials Charpy tests and tensile tests were performed. The irradiation of the specimens took place in the KWO - ``RPV, a PWR with low flux and in the VAK - RPV, a small BWR with high flux. - The irradiation induced embrittlemnt shows a copper dependence up to about 30%. The specimens with a copper content higher than 0.30% show no further embrittlement. Irradiation in different reactors with different flux (factor > 33) shows the same state of embrittlement. Determination of a K{sub lc}, T-curve with irradiated specimens is possible. The conservative of the RT{sub NDT} - concept could be confirmed by the results of Charpy-V, drop weight- and K{sub lc}-test results. [Deutsch] Zur zusaetzlichen Absicherung des KWO-RDB wurde Ende 1979 eine UP-Versuchsschweissnaht mit vergleichbarer chemischer Zusammensetzung und vergleibaren mechanisch-technologischen Werkstoffen im unbestrahlten Ausgangszustand wie die RDB Core-Rundnaht hergestellt. Teile der Naht wurden durch Verkupfern der Schweissdraehte auf unterschiedliche Gehalte von Cu=0,14% bis 0,42% eingestellt. Aus dieser Schweissverbindung wurden Proben im VAK und KWO-RDB bestrahlt. Im Rahmen der Aktivitaeten zur Absicherung des KWO-RDBs erfolgte 1995 die Pruefung der bestrahlten Proben. Die mechanisch technologischen Werkstoffwerte vor und nach Bestrahlung werden gegenuebergestellt und praesentiert. Mit dem Ergebnis wurde ein weiterer Nachweis fuer die Konservativitaet des RT{sub NDT}-Konzeptes erbracht. Es wurde nachgewiesen, dass fuer den untersuchten Bereich kein Dose-Rate Effekt bzw. Bestrahlungszeiteinfluss existiert. Fuer UP-Schweissungen mit den vorliegenden Fertigungsparametern und bei

 7. Evaluation of the water hazard potential of solid wastes. Pt. 1. Experimental results; Untersuchung von Abfaellen mit biologischen Testverfahren zur Bewertung der Wassergefaehrdung. T. 1. Experimentelle Ergebnisse

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Brackemann, H.; Hahn, J.; Vogel, U. [Umweltbundesamt, Berlin (Germany); Hagendorf, U. [Umweltbundesamt, Langen (Germany)

  2000-07-01

  Wastes from three different types of waste treatment facilities (slag from a municipal waste incineration plant, slag granules from a pilot plant combining carbonization and incineration, mechanical and biological treated wastes) were examined to determine their hazard potential to different waters sites. The process temperature is seen to be the main difference between the three treatment processes. The wastes were extracted with water according to the German standard DIN 38414 S 4 and additionally at a constant pH value of 4. The leachates were investigated in a battery of aquatic bioassays and characterised physically and chemically. Every leachate revealed in a toxic effect at least in one test. The toxicity of the leachates prepared at a pH of 4 was significantly higher than the toxicity of the leachates prepared by extraction with water without pH adjustment. The leachates of the slag granules showed the lowest toxicity. On the basis of these experimental results, a scheme to derive Water Hazard Classes of wastes, which is presented in part II of this publication, was developed. (orig.) [German] Zur Bestimmung der wassergefaehrdenden Eigenschaften wurden die Eluate von Abfaellen/Rueckstaenden aus drei verschiedenen Abfallbehandlungsanlagen untersucht (Schlacke aus einer Abfallverbrennungsanlage (Rostfeuerung), Schmelzgranulat aus einer Versuchsanlage mit kombinierter Verschwelung und Hochtemperaturverbrennung sowie biologisch-mechanisch behandelter Abfall). Ein wesentlicher Unterschied dieser drei Verfahren liegt in der Behandlungstemperatur. Die Rueckstaende wurden nach DIN 38414, Teil 4 sowie bei einem konstant eingestellten pH-Wert von 4 eluiert. Die Eluate wurden mit verschiedenen aquatischen Biotests untersucht sowie physikalisch-chemisch charakterisiert. Dabei zeigte sich, dass jedes untersuchte Eluat in mindestens einem Test eine toxische Wirkung aufwies; die Toxizitaet der bei saurem pH-Wert durchgefuehrten Elutionen war deutlich erhoeht. Die Eluate

 8. Sewage sludge disintegration - a review of current processes; Klaerschlammdesintegration - Ueberblick ueber verschiedene Verfahren

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Nickel, K. [ULTRAWAVES Wasser- und Umwelttechnologien GmbH, Hamburg (Germany); Neis, U. [Technische Univ. Hamburg-Harburg, Hamburg (Germany). Arbeitsbereich Abwasserwirtschaft

  2003-07-01

  vorstellen, den Prozess der Schlammstabilisierung erheblich zu intensivieren, wenn man dafuer sorgt, dass die gesamte organische Fraktion biologisch verfuegbar gemacht wird. Man ersetzt quasi den langsamen Schritt der enzymatischen Schlammhydrolyse durch eine chemische, thermische oder mechanische Vorbehandlung. Man spricht auch von Desintegration des Schlammes und versucht so, die traditionelle 'technische Faulgrenze' zu ueberwinden. Gelingt dies, werden der anaerobe Abbau intensiviert, die zu entsorgenden Schlammengen reduziert und mehr Biogas erzeugt. (orig.)

 9. Alternative drives for motor cars. Hybrid systems, fuel cells, alternative energy sources. 2. enl. ed.; Alternative Antriebe fuer Automobile. Hybridsysteme, Brennstoffzellen, alternative Energietraeger

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Stan, Cornel [Berkeley Univ., CA (United States)]|[Paris Univ. (France)]|[Pisa Univ. (Italy)]|[Perugia Univ. (Italy)]|[Westsaechsischen Hochschule Zwickau (Germany)

  2008-07-01

  The implementation possibilities of future drive concepts - from hybrid systems comprising an electric motor and an internal combustion engine to fuel cells to alternative fuels like hydrogen or alcohol - will depend largely on quality criteria, e.g. power density, rotary momentum, acceleration characteristics, specific energy consumption, emissions of chemical substances, and noise. The boundary criteria for the introduction of realizeable concepts of alternative drives for motor cars will be defined by the availability and storability of the envisaged fuels, technical complexity, cost, safety, infrastructure and service. The book presents and analyzes the processes, drives and energy sources that can be combined in complex energy management systems for motor cars in accordance with the aforementioned criteria. Knowledge about these facts is indispensable for the development of new concepts. The 2nd edition describes many new developments in car propulsion systems as well as their combinations, new energy sources, energy converters and energy stores. All contents and literature reflect the latest state of science and technology. (orig.) [German] Ueber die Realisierungsmoeglichkeiten zukuenftiger Antriebskonzepte - von Hybridsystemen Elektro-/Verbrennungsmotor ueber Brennstoffzellen bis zu alternativen Energietraegern wie Wasserstoff oder Alkohol - werden fundierte Kriterien der Qualitaet eines Antriebs entscheiden. Leistungsdichte, Drehmomentverlauf, Beschleunigungscharakteristik, spezifischer Energieverbrauch sowie Emission chemischer Stoffe und Geraeusche sind dafuer wichtige Merkmale zur Qualitaetsbeurteilung. Die Verfuegbarkeit und die Speicherfaehigkeit vorgesehener Energietraeger, die technische Komplexitaet, Kosten, Sicherheit, Infrastruktur und Service werden die Randbedingungen fuer die Einfuehrung realisierbarer Konzepte alternativer Antriebe fuer Automobile stellen. Die Uebersicht und die Analyse der Prozesse, Antriebsmaschinen und Energietraeger, die

 10. Marie and Pierre Curie. Life in extremes; Marie and Pierre Curie. Leben in Extremen

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Roethlein, Brigitte

  2008-07-01

  In Paris in 1894, two young physicists fall in love: Marie Sklodowska and Pierre Curie. They get married and make great contributions to science, research radioactivity and discover new chemical elements. The marriage of Marie and Pierre Curie is quite modern: They work together as equals, share their thoughts and pursue their plans together as partners. They share an absolute interest in science, a love of nature, and a sceptic attitude towards the sophisticated society of the Belle Epoque. They are together 24 hours a day with hardly ever any disagreement. Whenever one of them is ill - which is quite often because of the high level of radioactivity in their laboratory -, the other will nurse him or her. After only twelve years of mutual love, Pierre Curie dies. Marie raises their two daughters on her own and continues her research. In 1911, she will be the first scientist that ever gets a second Nobel Prize. (orig.) [German] Im Paris des Jahres 1894 verlieben sich zwei junge Physiker: Marie Sklodowska und Pierre Curie. Sie heiraten und leisten gemeinsam Grosses fuer die Wissenschaft, erforschen die Radioaktivitaet und entdecken neue chemische Elemente. Zusammen erhalten sie den Nobelpreis. Marie und Pierre Curie fuehren eine Ehe, die ihrer Zeit weit voraus ist: Sie arbeiten gleichberechtigt miteinander, teilen ihre Gedanken und verfolgen ihre Plaene gemeinsam. Beiden eigen ist die absolute wissenschaftliche Neugier, die Liebe zur Natur und die Skepsis gegenueber der mondaenen Gesellschaft der Belle Epoque. Fast jeden Tag sind sie rund um die Uhr zusammen, dabei gibt es selten Spannungen. Wenn einer von beiden gesundheitliche Probleme hat - und das haben sie wegen der radioaktiven Belastung im Labor oft - ist der andere fuer ihn da und pflegt ihn. Nach nur zwoelf gemeinsamen Jahren der Liebe und Arbeit stirbt Pierre Curie. Marie zieht ihre beiden Toechter alleine gross und fuehrt die Forschungen weiter. 1911 erhaelt sie als erster Mensch zum zweiten Mal den

 11. Potential evaluation of hydrogen peroxide for in-situ bioremediation of contaminated subsoils (chances, limitations, consequences). Final report; Untersuchung des Anwendungspotentials von Wasserstoffperoxid bei der biotechnologischen in-situ-Sanierung von kontaminierten Boeden (Moeglichkeiten, Grenzen, Folgen). Abschlussbericht

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Barenschee, E R; Weppen, P; Mueller, B G; Deckwer, W D; Muennich, K; Collins, H J

  1992-06-01

  erhoehen, wurden gefunden. Das Ausbreitungsverhalten von H{sub 2}O{sub 2} im Boden wird wesentlich durch biologische und chemisch/physikalische Parameter beeinflusst. Schwermetallmobilisierungen beim Uebergang vom reduzierten in den oxidierten Zustand wurden in geringem Umfang beobachtet. (orig.) With 28 refs., 11 tabs., 34 figs.

 12. Country-wide survey on the effects of emissions using bioindicators. Recommendation of Arbeitskreis ``Bioindikation/Wirkungsermittlung`` der Landesaemter/-anstalten fuer Umweltschutz; Landesweite Erhebung von Immissionswirkungen mit Bioindikatoren. Empfehlung des Arbeitskreises ``Bioindikation/Wirkungsermittlung`` der Landesaemter/-anstalten fuer Umweltschutz

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Peichl, L. [Bayerisches Landesamt fuer Umweltschutz, Muenchen (Germany).

  1997-09-01

  einzelnen Bundeslaender miteinander vegleichen und aus den Ergebnissen ein Gesamtbild fuer die Bundesrepublik erstellen zu koennen, werden Mindestanforderungen an Untersuchungsumfang und -methoden gestellt. Als Bioindikatoren werden im passiven Biomonitoring die Moose und Flechten, im aktiven Biomonitoring die standardisierte Graskultur, der Gruenkohl, Kleine Brennessel und Tabak empfohlen. Die Untersuchungsparameter erstrecken sich ueber anorganisch- und organisch-chemische Stoffe bis zu Photooxidantien. Desweiteren werden detaillierte methodische Empfehlungen zur standardisierten Graskultur und zum Gruenkohl ausgesprochen. (orig.)

 13. Ion-beam enhanced etching for the 3D structuration of lithium niobate; Ionenstrahlverstaerktes Aetzen fuer die 3D-Strukturierung von Lithiumniobat

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Gischkat, Thomas

  2010-01-12

  Lithiumniobat (LiNbO{sub 3}). Hierbei wird der Ansatz der Erhoehung der nasschemischen Aetzrate infolge der Bestrahlung mit energiereichen Ionen verfolgt. Diese Methode ist sehr Erfolg versprechend fuer die Realisierung von Mikro- und Nanostrukturen mit senkrechten Strukturwaenden sowie geringen Rauheiten. Das Ziel dieser Arbeit bestand darin, die Grundlagen zur Realisierung von dreidimensionalen Mikro- und Nanostrukturen (z.B.: Schichtsysteme und photonische Kristalle) in LiNbO{sub 3} mit hoher optischer Qualitaet zu bilden und an ausgewaehlten Beispielen zu demonstrieren. Voraussetzungen fuer den Erfolg der IBEE-Strukturierungstechnik ist in erster Linie das Verstaendnis der Defektbildung unter Ionenbestrahlung sowie die strahlungsinduzierten Strukturaenderungen im Kristall und die damit verbundene Aenderung der chemischen Resistenz. Hierfuer wurde die Defektbildung in Abhaengigkeit von der Ionenmasse, der Ionenenergie und der Bestrahlungstemperatur untersucht. Thermisch induzierte Einfluesse und Effekte auf die Strahlenschaedigung, wie sie in Zwischenschritten bei der komplexen Prozessierung auftreten koennen, muessen bekannt sein und wurden mittels nachtraeglicher Temperaturbehandlung studiert. Die Ergebnisse aus den Defektuntersuchungen wurden anschliessend fuer die Herstellung von Mikro- und Nanostrukturen in LiNbO{sub 3} verwendet. Gezeigt wird die Realisierung von lateralen Strukturen mit nahezu senkrechten Strukturwaenden sowie die Realisierung von duennen Membranen und Schlitzen. Die anschliessende Kombination von lateraler Strukturierung mit der Herstellung von duennen Membranen und Schlitzen erlaubt die dreidimensionale Strukturierung von LiNbO{sub 3}. Dies wird exemplarisch fuer einen Mikroresonator und fuer einen 2D-photonischen Kristall mit darunter liegendem Luftschlitz gezeigt. (orig.)

 14. Investigations on chemical-physical conditioning of ashes from the incineration of sewage sludge to deposit on surface landfill site; Untersuchungen zur Chemisch-Physikalischen Behandlung von Klaerschlammverbrennungsasche zur Ablagerung auf oberirdischen Deponien

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Schneider, O.; Becker, A. [Technische Univ. Kaiserslautern (Germany). Fachgebiet Bodenmechanik und Grundbau; Scherer, G. [TERRAG Service und Vertrieb GmbH, Homburg (Germany)

  2007-06-15

  Depositing of ashes from the incineration of sewage sludge on landfill is possible after conditioning or within appropriate boxes. The partial high content of chromate- and dichromate- (chrome VI) concentration in the eluate of these slags can cause some difficulties. Presently, disposal of such slags is accomplished in underground spaces. Taking into account the provisions of national laws, possibility is limited. Therefore investigations on deposing of conditioned slags on surface landfills are of growing importance. The binders added to condition the incineration slags were chosen to assess the chemical change of hexavalent chrome (chrome VI) to indissoluble chrome (chrome III). Cement, SAV-residues as well as fly ash were taken as binders. The investigations presented refer to results on mechanical behaviour of conditioned slags. Emphasis is placed on the time-dependent behaviour of strength as well as on water permeability. Several cylindrical samples made by different compounds were tested within a period of about 112 days. Requirements with respect to strength were met within a few days. Demands on the eluate-criteria need additional investigations. (orig.)

 15. Mineralogical and chemical-physical effects of hydrocarbon permeation in composite liners and cut-off walls. Final report; Mineralogische und chemisch-physikalische Auswirkungen der Permeation von Kohlenwasserstoffen in Kombinationsdichtungen und -dichtwaenden. Abschlussbericht

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Kalbe, U; Berger, W; Mueller, W; Brune, M; Eckardt, J; Tatzky-Gerth, R; Ache, W; Goebbels, J [Bundesanstalt fuer Materialforschung und -pruefung (BAM), Berlin (Germany); Breu, J; Kerzdoerfer, H [Regensburg Univ. (Germany). Inst. fuer Anorganische Chemie

  2000-05-31

  Composite liner systems (HDPE geomembrane and compacted mineral liner) are used in Germany in landfills and for the lining of contaminated sites according to the technical regulations. It is expected that these lining systems provide a highly efficient and reliable technical barrier for the long-term groundwater protection. To support these expectations and assess the performance of the liner system even under extreme conditions, various composite liner systems were exposed to a mixture of 9 liquid hydrocarbons and their permeation behaviour was studied in permeation cells over 12 years. The cells were now dismantled and changes in the liner materials were carefully measured and controlled. The following issues were pursued in the research project: - effect of long-term hydrocarbon permeation and immersion on the properties of the geomembrane, - determination of the vertical distribution of organic contaminants in the mineral liner, - changes in the mineralogical, micromorphological and soil mechanical properties of the mineral liner brought about by the contaminant mixture, - investigation of the influence of microbial activity on the mineral layer, - modelling of the pollutant transport in the composite liner system. Neither geomembrane nor most of the tested mineral liners exhibited significant changes. Hydrocarbon permeation was proved to have been substantially suppressed by the composite liner. (orig.) [German] Zur Sicherung von Deponien und Altlasten mit dem Ziel eines langfristig wirksamen Grundwasserschutzes werden seit Mitte der 80er Jahre Kombinationsdichtungen (Verbund aus Kunststoffdichtungsbahn und mineralischer Dichtschichten) eingesetzt. Um deren Langzeitbestaendigkeit auch unter extremen Bedingungen bewerten zu koennen, wurden Permeationsmesszellen, welche die Verhaeltnisse in der Deponie nachstellen und ueber einen Zeitraum von 12 Jahren mit einem Mehrkomponentengemisch konzentrierter organischer Verbindungen beaufschlagt worden waren, zerlegt und die Auswirkungen der Schadstoffpermeation auf die Abdichtungsmaterialien untersucht. Schwerpunkte der hier vorgestellten Arbeiten waren Untersuchungen: - zur Auswirkung der Permeation des Gemsiches an organischen Verbindungen auf die Eigenschaften der Kunststoffdichtungsbahn, - zur vertikalen Verteilung der organischen Verbindungen in den mineralischen Dichtungen, - zu Veraenderungen der mineralogischer, mikromorphologischer und bodenmechanischer Eigenschaften der mineralischen Dichtungsmaterialien, - zu mikrobiellen Aktivitaeten in den mineralischen Dichtungen. Daneben wurden Stofftransportparameter bestimmt und eine Modellierung des Stofftransportes durchgefuehrt. Die verschiedenen untersuchten Materialien der Kombinationsdichtungen erwiesen sich unter den extremen Bedingungen als ein stabiles und effizientes Abdichtungssystem. (orig.)

 16. Chemical treatment of acid mining lakes in the Lausitz region. Experience with lime slurry resuspension in Koschen lake; Die chemische Behandlung saurer Tagebauseen in der Lausitz. Erfahrungen zur Kalkschlammresuspension im Tagebausee Koschen

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Benthaus, F.C. [Lausitzer und Mitteldeutsche Bergbauverwaltungs-Gesellschaft mbH, Senftenberg (Germany); Uhlmann, W. [Institut fuer Wasser und Boden Dr. Uhlmann, Dresden (Germany)

  2006-07-01

  Acidic groundwater from catchments areas at mining lakes in the Lausitz basin causes negative effects on water quality. Those do not fit to existing standards and does not correspond to further use of mining lakes. Most of the lakes are to be filled by surface waters from nearby rivers and creeks. Cause of the limited availability of flooding water a hydrochemical treatment of water bodies is necessary. In order to apply modern techniques, the LMBV company support partners to develop new procedures. The LMBV evaluates the results of R+D projects on applications to reach the objectives with high efficiency, sustainability and cost effectiveness. At the Koschen lake, limestone slurry of a former treatment plant had to be moved because of stability reasons. In order to ameliorate the water quality in the lake, this slurry deposit had been mixed to a 540,000 m{sup 3} suspension and used as neutralising agent. Wind effects had been used to spread the agent all over the water body. While running this project in 2004 and 2005, the lake had been filled simultaneously with about 9 Mio. m{sup 3} of surface waters. Hydrochemical modelling, based on a monitoring program, allows demonstrating the effects of the treatment as well as the filling process. The increase of alkalinity gained by treatment and by filling was about +0.7 eq/m{sup 3} respectively +0.2 eq/m{sup 3}. Together they allow ameliorating the water body by economic means. (orig.)

 17. Modelberekening naar de invloed van lokale emissiebronnen van luchtverontreinigende componenten op de lokale vorming van fotochemische smog. Modellering van een (pluim)rookgasverspreidingsmodel, waaraan een beperkte subroutine met fotochemische en chemische reacties is toegevoegd

  NARCIS (Netherlands)

  van Rossum GJ; Erbrink JJ; de Leeuw FAAM

  1993-01-01

  The contribution of a 250 MWe co-generation plant assumed to be located in an urban area with about 300,000 inhabitants, to the photochemical ozone formation on the local scale is estimated by means of the flue gas dispersion model STACKS. In this study a limited number of photochemical reactions

 18. Studies of volatile secondary molasses constituents with inhibitory effect on yeast fermentation. Pt. 1. Determination of molasses and yeast components by GC and HPLC; Untersuchungen ueber fluechtige Nebenbestandteile der Melasse mit inhibitorischer Wirkung auf die Hefegaerung. T. 1. Bestimmung von Melasse- und Hefeinhaltsstoffen mittels GC und HPLC

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Fattohi, N.

  1994-07-20

  Beet molasses, the principal raw material of molasses distilleries and yeast factories, have in recent times with increasing frequency shown negative effects on the fermentation and quality of baking yeast. Based on the fact that with many ``problem molasses`` the inhibitory effect on fermentation can be substantially reduced and often even totally eliminated by prior aeration of the hot acidic molasses solution, the chemical-analytical and biological investigations presented here focused on the components of such problem molasses volatilizable in water vapour. The water vapour distillates contain, in particular, low carbon acids (C1-C10), and alkanols (C6-C7), the minimum inhibitory concentrations (m.i.c.) of which for yeast fermentation were established. This showed very high m.i.c. levels for an inhibitory effect on fermentation, which in practice are not reached by the individual carbon acid and alkanol constituents of the problem molasses. However, these acids and alcohols exhibit marked synergic effects which were confirmed by determining the m.i.c. values of mixtures. The inhibitory effect on yeast fermentation is due above all to the presence in problem molasses of butyric acid + caprilic acid + hexanol and heptanol. (orig.) [Deutsch] Ruebenmelasse, der Hauptrohstoff fuer die Melassebrennereien und Hefefabriken, zeigt in letzter Zeit immer haeufiger nachteilige Wirkungen bei der Vergaerung sowie der Qualitaet des Produkts Backhefe. Aufgrund der Tatsache, dass sich bei vielen ``Problemmelassen`` der Gaerhemmeffekt durch vorangehende Belueftung der heiss-sauren Melasseloesung deutlich vermindern, haeufig sogar gaenzlich eliminieren laesst, wurde der Schwerpunkt der vorliegenden chemisch-analytischen und biologischen Untersuchungen auf die wasserdampffluechtigen Komponenten solcher Problemmelassen gelegt. Die Wasserdampfdestillate enthalten insbesondere niedere Carbonsaeuren (C1-C10) und Alkanole (C6-C7). Ihre minimalen Hemmkonzentrationen (MHK) bei der

 19. Monitoring gas quality green gas feeding in; Monitoring gaskwaliteit groengasinvoeding

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Holstein, J. [DNV KEMA Energy and Sustainability, Arnhem (Netherlands); Polman, E. [Kiwa Technology, Apeldoorn (Netherlands)

  2013-04-15

  Due to the growing number of green gas facilities in the Netherlands more practical knowledge is collected about the production and injection of green gas. Also there was the need to gather data about more practical experiences and knowledge about the gas quality, the performance of gas cleaning and gas treatment systems, as well the integration of green gas in the gas infrastructure. In addition to this, there is a need to get insight in the safety aspects of green gas injection. In order to comply this demand, DNV KEMA en Kiwa Technology measured the quality parameters continuously between June 2012 en January 2013 (three weeks) and discontinuously (gas samples) of green gas at eight production facilities. The measurements have been performed at designated places and are independent from the measurements of the biomethane producer. In order to be sure that the results of DNV KEMA and Kiwa are comparable, a combined measurement program was executed. It results in uniformity for all the measured values: the differences are within the uncertainty level for each component. During the measurement period of three weeks, the gas quality parameters were compared to specifications, written down in the national regulations for the transport and the distribution grid respectively [Dutch] Door het groeiend aantal groengasinvoedingen in Nederland wordt steeds meer praktijkkennis verzameld. Er dient meer praktijkkennis te worden verzameld over de chemische gaskwaliteit, prestaties van de gasreiniging- en gasopwaardering en de wijze van inpassing in de bestaande infrastructuur. Daarnaast is het wenselijk om inzicht te verkrijgen in de veiligheid van groengasinvoeding. Daarop is de groengaskwaliteit op acht locaties over een periode van drie weken continu en discontinu gemeten tussen juni 2012 en januari 2013. De metingen zijn uitgevoerd op een aangewezen plaats door de netbeheerder en staan los van de metingen van de invoeders zelf. Voor het waarborgen van de uniformiteit van

 20. Surface independent underwater energy supply system - Diesel engine with closed gas cycle. Final report; Dieselmotor mit geschlossenem Argon-Kreislauf - Prototyp. Schlussbericht

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Gehringer, H.; Seifert, K.

  1989-08-01

  MOTARK (MOTOR IM ARGON-KREISLAUF/engine in argon cycle) is an alternative drive and power-supply system integrated in the offshore-working submarine `Seahorse II`, which belongs to Messrs. Bruker Meerestechnik. The heart of the plant is a naturally aspirated diesel engine, MAN model D 2566 ME (100 kW, 1500 rpm), which can operate in a closed argon cycle independent of the outside air while the submarine is under water, and in the conventional manner after the vessel has surfaced. After it has been cooled down to room temperature, the final product carbon dioxide CO{sub 2}, which forms as a result of the combustion of fuel and oxygen, is removed from the circulating process gas with potassium hydroxide in a chemical process in a dual-stage rotary disintegrator. After dissipation of the heat thus generated, and subsequent to a cyclonic condensate cleaning cycle oxygen is supplied to the argon carrier gas in measured quantities. Governing of the MOTARK system and acquisition of the test data are performed by a custom-developed micro-processor unit. The functional tests in the submarine as well as the subsequent underwater tests at shallow sea gave convincing evidence for the fact that this prototype unit is now ready for regular operation. (orig.) With 16 figs. [Deutsch] Mit MOTARK - MOTOR IM ARGON-KREISLAUF wurde ein alternatives Antriebs- und Energiesystem entwickelt und in dem Offshore-Arbeits-U-Boot `Searhorse II` der Firma Bruker Meerestechnik integriert. Der Kern der Anlage ist ein selbstansaugender Dieselmotor des Typs MAN D 2566 ME (100 kW, 1500 l/min) der unter Wasser aussenluftunabhaengig im geschlossenen Argonkreislauf sowie ueber Wasser konventionell betrieben werden kann. Das Endprodukt Kohlendioxid CO{sub 2}, entstanden aus der Verbrennung von Kraftstoff und Sauerstoff, wird nach der Abkuehlung auf RT in einem zweistufigen Rotationswaescher mit Kalilauge chemisch aus dem zirkulierenden Prozessgas entfernt. Nach Abfuehrung der bei diesem Prozess

 1. The sick-building syndrome; Das Sick-Building-Syndrom

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Henne, A.; Neumann, H.F.; Winneke, G.

  1992-12-31

  Auge und fuer die Haut sowie den Nasenbereich. Die Ursachen fuer das Auftreten des Sick-Building-Syndroms sind zum groessten Teil ungeklaert. Es ist als multifaktorielles Geschehen anzusehen, wobei sowohl physikalische, biologische, chemische als auch personengebundene und psychologische Faktoren eine Rolle spielen. Gebaeude, in denen ein Sick-Building-Syndrom auftritt, weisen in der Regel typische Eigenschaften auf. Fuer die Untersuchung eines verdaechtigen Gebaeudes wurden von der Europaeischen Gemeinschaft bereits Vorschlaege gemacht. Eine wichtige Rolle fuer die Abklaerung des Beschwerdebildes spielt eine systematische Fragenbogenerhebung zusammen mit Einzelgespraechen. (orig./UWA)

 2. A comparison between (passive) NO2 measurements and results of calculations for 2010; Een vergelijking tussen (passieve) NO2-metingen en rekenresultaten in 2010

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Uiterwijk, J.W.; Wesseling, J.; Nguyen, L.

  2012-02-15

  Measurements of Nitrogen dioxide (NO2) concentrations using so-called Palmes tubes and formal reference methods show relatively small differences, of 10-15%, compared to results of calculations using Dutch standard calculation methods. This is concluded from research conducted by the RIVM for the ministry of Infrastructure and the Environment. These measurements were performed in order to determine concentration levels at locations where permanent measurements of the National Air Quality Measurement Network are not available. Palmes tubes are small plastic tubes containing a chemical agent that reacts with NO2, allowing to determine the NO2 concentration. These additional measurements are performed at several background locations in cities, along several highways, near a busy shipping lane and close to several tunnel exits. Where possible the results have been compared to results of calculations using official legal Dutch standard calculation methods. A good agreement was observed between measured and calculated concentrations in streets and along the highways. Measurements along a busy shipping lane showed only a small increase in concentration. Close to exits of traffic tunnels high NO2 concentrations were measured [Dutch] Metingen van stikstofdioxide (NO2) concentraties met zogeheten Palmesbuisjes en formele referentiemethoden laten betrekkelijk kleine verschillen, van 10-15%, zien met resultaten van berekeningen met wettelijk voorgeschreven standaardrekenmethoden. Dit blijkt uit onderzoek van het RIVM in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Deze metingen zijn uitgevoerd om een beeld te krijgen van de concentraties in gebieden waar geen continue metingen van het Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit (LML) worden verricht. Palmesbuisjes zijn kleine plastic buisjes met daarin een chemisch actieve stof die NO2 aan zich bindt, waarmee de NO2-concentratie worden bepaald. De aanvullende metingen hiermee vinden plaats op verschillende

 3. Effects of a chemical plant on surface water, illustrated by the example of the chemical plant at Berlin-Adlershof/Gruenau. Vol.3 in the series: Site profiles of persistent chlorinated hydrocarbons - cause-oriented monitoring in aquatic media; Auswirkungen eines Chemiestandortes auf umliegende Gewaesser dargestellt am Beispiel der chemischen Fabrik in Berlin-Adlershof/Gruenau. Bd. 3 der Reihe: Standortprofile persistenter chlorierter Kohlenwasserstoffe - ursachenorientiertes Monitoring in aquatischen Medien

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Heinisch, E.; Kettrup, A.; Bergheim, W.; Wenzel, S.

  2002-06-01

  Spandau, die Havel vom Niederneuendorfer See bis zur suedlichen Unterhavel, die Seen im Grunewald bis zum Stadtgebiet in Charlottenburg, die Seen im Norden von Berlin) sowie nach Zeitreihen. Als herausragender Verursacher von sDDT- und sHCH-Belastungen wurde die chemische Fabrik in Adlershof/Gruenau ermittelt, die bis 1985 DDT- und bis 1989 Lindan-enthaltende Handelspraeparate herstellte. (orig.)

 4. Bromide as a tracer for studying water movement and nitrate displacement in soils: comparison with stable isotope tracers; Bromid als Tracer zur Untersuchung der Wasserbewegung und der Nitratverlagerung in Boeden: Vergleich mit stabilisotopen Tracern

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Russow, R.; Knappe, S. [UFZ - Umweltforschungszentrum Leipzig-Halle GmbH, Bad Lauchstaedt (Germany). Sektion Bodenforschung

  1999-02-01

  Tracers are an ideal means of studying water movement and associated nitrate displacement. Often bromide is preferred as a tracer because it is considered a representative tracer for water and because, being a conservative tracer (i.e. not involved in chemical and biological soil processes), it can be used for studying anion transport in soils. Moreover, it is less expensive and easier to measure than the stable isotopes deuterium and {sup 15}N. Its great advantage over radioactive tracers (e.g. tritium), which outweighs their extreme sensitivity and ease of measurement and which it has in common with stable isotopes, is that it does not require radiation protection measures. However, there are also constraints on the use of bromide as a tracer in soil/water/plant systems. Our own studies on different soils using D{sub 2}O, bromide and [{sup 15}N]-nitrate in lysimeters suggest that the above assumptions on bromide tracers need not always be valid under conditions as they prevail in biologically active soils. As the present paper shows, these studies permit a good assessment of the possibilities and limits to these tracers. [Deutsch] Fuer die Untersuchung der Wasserbewegung sowie der daran gekoppelten Nitrat-Verlagerung ist der Einsatz von Tracern das Mittel der Wahl. Dabei wird Bromid als Tracer haeufig bevorzugt, da es allgemein als ein repraesentativer Tracer fuer Wasser und als konservativer Tracer (nicht involviert in chemische und biologische Bodenprozesse) zur Untersuchung des Anionentransportes in Boeden angesehen wird und es gegenueber den stabilen Isotopen Deuterium und {sup 15}N billiger und einfacher zu bestimmen ist. Gegenueber den radioaktiven Tracern (z.B. Tritium), die zwar sehr empfindlich und einfach messbar sind, besteht der grosse Vorteil, dass, wie bei den stabilen Isotopen, keine Strahlenschutzmassnahmen ergriffen werden muessen. Es gibt jedoch auch einschraenkende Hinweise fuer die Verwendung von Bromid als Tracer im System Boden

 5. Technological changes illustrated by the coal tar and tar dye industry; Die Wandlung der Technik am Beispiel der Steinkohlenteer- und Teerfarben-Chemie

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Collin, G. [Deutsche Gesellschaft fuer Chemisches Apparatewesen, Chemische Technik und Biotechnologie e.V. (DECHEMA), Frankfurt am Main (Germany)

  2001-05-01

  Coal tar was detected in the 17th century in laboratory experiments based on empirical knowledge. In the 18th century industrial revolution, coal tar was an undesired by-product of iron production and coking plants. It was first used in the 19th century for impregnating railway sleepers. Later developments in atomic theory, new chemical symbols and organic element analysis provided the basis for discovering and chemical characterisation of coal tar constituents. Laboratory experiments with these tar constituents resulted in the first synthetic dyes, the postulation of tetravalent carbon and the resulting structural theory in organic chemistry for systematic synthesis of many tar dyes to substitute natural dyes in the textile industry. The technical application of these syntheses was part 2 of the industrial revolution and the foundation of the chemical industry in Germany, which developed rapidly in the 2nd half of the 19th century. Tar dye chemistry has made a significant contribution to Germany's economic growth and the change from an agricultural to an industrialized country. [German] Die Entdeckung des Steinkohlenteers im 17. Jahrhundert basiert auf durch Erfahrungswissen gepraegten Laboratoriumsexperimenten. Im Verlauf der 'Industriellen Revolution' des 18. Jahrhunderts ist der Steinkohlenteer zunaechst ein laestiges Abfallprodukt der Eisengewinnung im Kokshochofen und der Leuchtgasherstellung durch Kohlenverkokung. Erste technische Applikation finden Steinkohlenteeroele im 19. Jahrhundert durch den Eisenbahnbau zur Langzeit-Konservierung der dafuer benoetigten Holzschwellen. Die wissenschaftlichen Erfkenntnisse zur Atomtheorie, eine neue chemische Zeichensprache und die organische Elementaranalyse werden Voraussetzungen zur Entdeckung und chemischen Charakterisierung der Hauptinhaltsstoffe des Steinkohlenteers. Laboratoriumsexperimente mit den entdeckten Teerinhaltsstoffen fuehren zur Erfindung der ersten synthetischen Farbstoffe, die

 6. MEGAS: Multi-electrode gas sensor system. Micromechanical high-temperature sensor system on a silicon basis for measuring NOx concentrations in motor car exhaust; MEGAS - Multi-Elektroden-Gassensorsystem. Mikromechanisches Hochtemperatur-Sensorsystem auf Silizium-Basis zur Ermittlung von Stickstoffmonoxid-Konzentrationen im Kfz-Abgas. Abschlussbericht

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Fleischer, M.; Gerlich, M.; Kornely, S.; Bausewein, A.; Meixner, H.

  2002-03-13

  Edelmetallen wird der elektrische Widerstand der gassensitiven Duennschicht gemessen. Durch die Verwendung von Interdigitalelektroden mit angepasstem Elektrodenabstand wird dabei auch bei sensitiven Materialien mit geringer elektrischer Leitfaehigkeit ein Sensorwiderstand im kOhm-Bereich eingestellt, welcher ein einfaches Eingangssignal fuer eine kostenguenstige Elektronik darstellt. Der Chip wird mittels eines elektrischen Heizers auf eine spezifische Betriebstemperatur im Bereich mehrerer hundert Grad Celsius erhitzt, bei der eine chemische Wechselwirkungen des zu detektierenden Gases mit dem Metalloxid dessen elektrische Leitfaehigkeit veraendert. In diesem Beitrag wird an drei wichtigen Anwendungen das Potential dieser Sensorik erlaeutert. (orig.)

 7. Improvement of the indoor air quality. An integral approach; Verbetering van de luchtkwaliteit. Een integrale benadering

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Bluyssen, Ph. M. [TNO Bouw en Ondergrond, Delft (Netherlands)

  2009-10-15

  There seems to be a discrepancy between current Indoor Air Quality standards and end-users wishes and demands. Indoor air quality can be approached from three points of view: (1) the human, (2) the indoor air of the space and (3) the sources contributing to indoor air pollution. Standards currently in use mainly address the indoor air of the space. Other or additional recommendations and guidelines are required to improve indoor air quality. Even though we do not fully understand the mechanisms behind the physical, chemical, physiological and psychological processes, it is still possible to identify the different ways to be taken: regulatory, political and social (awareness), technical (process and product) and scientific. Besides the fact that there is an urgent need to involve medicine and neuropsychology in research to investigate the mechanisms behind dose-response, health effects and interactions between and with the other factors and parameters of the indoor environment and the human body and mind, a holistic approach is required including the sources, the air and last but not least the human beings (occupants) themselves. This paper mainly focuses on the European situation. [Dutch] Er lijkt een discrepantie te bestaan tussen de huidige richtlijnen voor binnenluchtkwaliteit en de wensen en eisen van eindgebruikers. Binnenluchtkwaliteit kan op drie manieren worden benaderd: vanuit de mens, de binnenlucht in de ruimte en vanuit de bronnen die aan de binnenluchtverontreiniging bijdragen. Huidige richtlijnen adresseren vooral de binnenlucht in een ruimte. Andere of extra aanbevelingen en richtlijnen zijn nodig om de binnenluchtkwaliteit te verbeteren. Ondanks dat we de mechanismen achter de fysieke, chemische, fysiologische en psychologische processen niet volledig begrijpen, is het toch mogelijk, om de verschillende wegen (regelgeving, politiek-sociale (besef/bewustzijn), technisch (proces en product) en wetenschappelijk), die bewandeld kunnen worden uit te

 8. In vitro progression of artificial white spot lesions sealed with an infiltrant resin.

  Science.gov (United States)

  Gelani, R; Zandona, A F; Lippert, F; Kamocka, M M; Eckert, G

  2014-01-01

  This study assessed the ability of an infiltrant resin (Icon, DMG Chemisch-Pharmazeutische Fabrik GmbH, Hamburg, Germany) to prevent artificial lesion progression in vitro when used to impregnate white spot lesions and also assessed the effect of saliva contamination on resin infiltration. Enamel specimens (n=252) were prepared and covered with nail varnish, leaving a window of sound enamel. After demineralization (pH 5.0; four weeks), specimens were divided into six groups (n=42 per group): group 1, 2% fluoride gel (positive control); group 2, resin infiltrant; group 3, resin infiltrant + fluoride gel; group 4, no treatment (negative control); group 5, resin infiltrant application after saliva contamination; and group 6, resin infiltrant + fluoride gel after saliva contamination. Specimens from each group were cut perpendicular to the surface, and one-half of each specimen was exposed to a demineralizing solution for another four weeks. The other half was set aside as a record of initial lesion depth and was used later in the determination of lesion progression. Lesion progression and infiltrant penetration were measured using confocal laser scanning microscopy (CLSM) and transverse microradiography (TMR). For lesion depth, based on CLSM, groups 2 and 3 showed the least changes when submitted to demineralization challenge, followed by group 1, then groups 5 and 6, and finally group 4. There were no significant differences between groups 2 and 3 or groups 5 and 6 in their ability to inhibit further lesion progression (p<0.05). Based on TMR, groups 2 and 3 also showed the fewest changes when submitted to demineralization challenge, followed by group 5, then groups 1 and 6, and finally group 4. In terms of mineral loss as measured by TMR, all groups that contained fluoride (groups 1, 3, and 6) show less percentage change in mineral loss than the groups that did not contain fluoride (groups 2, 4, and 5). It can be concluded that infiltrant penetration into early

 9. Fiber optical measurement systems and their possible uses in final storage; Faseroptische Mess-Systeme und ihre Einsatzmoeglichkeiten im Bereich der Endlagerung

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Jobmann, Michael [DBE Technology GmbH, Peine (Germany)

  2002-06-01

  Werkzeug dar, mit dem ueber mehrere Jahrzehnte Untergrund- bzw. Umgebungsparameter eines Endlagers kontrolliert und ueberwacht werden koennen. DBE TECHNOLOGY arbeitet seit 1995 mit finanzieller Unterstuetzung des BMBF und BMWi intensiv an der Entwicklung bzw. Weiterentwicklung faseroptischer Mess-Systeme. Die Glasfasertechnologie bietet unbestrittene Vorzuege, die zu einer sich rasch entwickelnden weiten Verbreitung bei der Anlagenueberwachung und Prozess-Steuerung insbesondere unter schwierigen Einsatzbedingungen fuehrte. Glasfasern sind nicht nur widerstandsfaehiger gegenueber chemischer Korrosion und hohen Temperaturen, ihre ideale elektromagnetische Vertraeglichkeit, grosse Bandbreiten und hohe Uebertragungsgeschwindigkeiten gewaehrleisten eine grosse Zuverlaessigkeit und ausgezeichnete Leistungmerkmale. Darueber hinaus gestatten die ausgezeichneten Vernetzungseigenschaften einen effektiven Betrieb grosser Sensorsysteme und die aufwaendige Digitalisierung kann entfallen. Dabei reduziert sich der Geber auf einfachste Elemente - eine Glasfaser. Dies fuehrt zu kostenguenstigen, wartungsarmen und zuverlaessigen Loesungen. Fuer langfristige Ueberwachungsaufgaben, auch in Endlagern, ist die Faseroptik daher die bevorzugte Alternative in der Sensorik und Signaluebertragung. (orig.)

 10. Combined use of contrast media containing iodine and gadolinium for imaging and intervention. A hitherto widely ignored topic in radiological practice; Kombinierter zeitnaher Einsatz jod- und gadoliniumhaltiger Kontrastmittel in der diagnostischen und interventionellen Radiologie. Ein bisher vernachlaessigtes Kapitel der radiologischen Praxis

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Golder, W.

  2012-02-15

  The synchronous use of chemically different contrast media in the same body compartment is a challenge for the radiologist, whether it is scheduled or unexpected. However, to inject contrast media containing iodine and gadolinium at the same time can be a prerequisite for the examination of several organs or organ systems. Unlike other topics of contrast-enhanced imaging procedures, the difficulties encountered with double contrast injections have been widely ignored in the literature. In the absence of reliable data from experimental and clinical studies the radiologist is dependent on case reports, information provided by the contrast media manufacturers, personal communications, mostly scanty personal experiences and a skilful time management, in order to overcome the situation. Only the combination of X-ray, computed tomography and magnetic resonance arthrography can be performed without another thought. However, the more or less synchronous vascular application of contrast media containing iodine and gadolinium requires vigilance. The more seriously ill the patient is, the more caution is advised even if the decision on the combined administration has to be reached urgently. The following overview gives a description of the properties of contrast media containing iodine and gadolinium as far as interactions following simultaneous administration are concerned. Subsequently, the clinically relevant situations and constellations are outlined and analyzed. (orig.) [German] Die kombinierte Gabe zweier chemisch verschiedener Kontrastmittel stellt fuer den Radiologen eine Herausforderung dar. Der mehr oder weniger zeitgleiche Einsatz jod- und gadoliniumhaltiger Kontrastmittel kann sowohl geplant sein als auch bei der Untersuchung einer Reihe von Organen/Organsystemen unvorhergesehen notwendig werden. Im Gegensatz zu anderen Themen der kontrastverstaerkten Diagnostik ist dem Problem der Doppelinjektion in der Literatur bisher wenig Aufmerksamkeit geschenkt worden

 11. More with thermal energy storage. Report 7. Interference. Effects of thermal energy storage systems on the environment. Modelling of large-scale implementation in urban areas. Final report; Meer met bodemenergie. Rapport 7. Interferentie. Effecten van bodemenergiesystemen op hun omgeving. Modellering grootschalige inpassing in stedelijke gebieden. Eindrapport

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Van Oostrom, N.; Bakr, M. [Deltares, Delft (Netherlands)

  2012-06-29

  The project More With Thermal Energy Storage (MMB, abbreviated in Dutch) focuses on knowledge gaps and potential opportunities regarding open systems. The main questions to be answered are: (1) What effects (hydrological, thermal, microbiological and chemical) occur in the soil system by application of thermal energy storage; (2) Which technical options are available for a sustainable integration of thermal energy storage in the water and energy chain?; (3) Is it possible to achieve multiple objectives by using smart combinations? The project is organized in different work packages. In work package 2, the effects of individual and collective thermal energy storage storage systems on subsoils and the environment are determined. In work package 3 the opportunities for thermal energy storage and soil remediation are examined, while in work package 4 the focus is on new sustainable combinations of heat and cold storage. Work package 1 is the umbrella part where communication and policy of and participation in MMB are the main subjects. The objective of this report is to gain insight in the mutual influencing of heat and cold storage systems in areas where several such systems occur close to each other. This insight might contribute to a policy and/or model approach to interference [Dutch] Het project Meer Met Bodemenergie (MMB) richt zich op het invullen van kennisleemtes en mogelijke kansen ten aanzien van open systemen. De belangrijkste vragen waarop het onderzoeksprogramma MMB antwoord geeft zijn: (1) Welke effecten (hydrologisch, thermisch, microbiologisch en chemisch) treden op in het bodemsysteem bij toepassing van bodemenergie?; (2) Welke technische mogelijkheden zijn er voor het duurzaam inpassen van bodem-energie in de water- en energieketen?; (3) Is het mogelijk om meerdere doelstellingen tegelijk te verwezenlijken door slimme combinaties te maken? Het project is ingericht met verschillende werkpakketten. In werkpakket 2 worden de effecten van individuele en

 12. Status seminar on the application potential of fullerenes. Status seminar and panel discussion; Statusseminar Anwendungspotential der Fullerene. Vortraege und Podiumsdiskussion

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Hoffschulz, H [comp.

  1997-12-31

  The application potential of fullerenes extends to the following areas: Owing to their similarity to active carbon the use of fullerenes as well as of the soot arising during their production in catalytic applications appears an interesting possibility. Structural modifications will permit influencing the catalytic properties of the employed substances. Addition of functional groups has led to a wide range of fullerne variants whose chemical properties and application potentials are still being studied. Polymers can be altered in their structure and properties by the integration of fullerenes. The possibility of increasing the photoconductivity of polymers in this way could be applied to photodetectors and solar cells, for example. Exposure to light causes fullerenes to polymerise and drastically reduces their solubility in commercial solvents. This may render them useful as a masking material in microstructuring. Diamond layers from fullerene vapour are very durable and can be manufactured in large sheets at comparatively low cost. In spite of their low density nanotubes are of incredible stiffness and as such an ideal component for composite materials. In monitors nanotubes can function as electron sources and replace the traditional cathode ray tube. A prerequisite for studying the properties of endohedral fullerenes is their availability in macroscopic amounts. In order to assess their potential it will first be necessary to develop suitable production methods. (orig./SR) [Deutsch] Folgende Anwendungspotentiale fuer Fullorene sind denkbar: - Die Verwandtschaft der Fullerene und des bei ihrer Erzeugung anfallenden Russes zur Aktivkohle sind fuer katalytische Anwendungen interessant, wobei die Katalyseeigenschaften durch Modifizierungen der Struktur veraendert werden koennen. - Mittlerweile stehen eine Vielzahl verschiedener Fulleren-Modifikationen durch Anbringen von funktionellen Gruppen zur Verfuegung, deren chemische Eigenschaften und Anwendungspotentiale

 13. More with thermal energy storage. Report 12. Combination with the water chain. New applications of thermal energy storage in combination concepts in the water chain. Final report; Meer met bodemenergie. Rapport 12. Combinatie met de waterketen. Nieuwe toepassingen van bodemenergie bij combinatieconcepten in de waterketen. Eindrapport

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Woning, M.; Van Oostrom, N. [Deltares, Delft (Netherlands); Kleinlugtenbelt, R. [IF Technology, Arnhem (Netherlands)

  2012-03-30

  The project More With Thermal Energy Storage (MMB, abbreviated in Dutch) focuses on knowledge gaps and potential opportunities regarding open systems. The main questions to be answered are: (1) What effects (hydrological, thermal, microbiological and chemical) occur in the soil system by application of thermal energy storage; (2) Which technical options are available for a sustainable integration of thermal energy storage in the water and energy chain?; (3) Is it possible to achieve multiple objectives by using smart combinations? The project is organized in different work packages. In work package 2, the effects of individual and collective thermal energy storage storage systems on subsoils and the environment are determined. In work package 3 the opportunities for thermal energy storage and soil remediation are examined, while in work package 4 the focus is on new sustainable combinations of heat and cold storage. Work package 1 is the umbrella part where communication and policy of and participation in MMB are the main subjects. This report presents the activities carried out in WP4 with results of both the inventory phase and the feasibility phase. After the introduction of WP4, outlining the framework and the aim, follows a survey of heat and cold storage combinations and elaborations of 3 combination concepts [Dutch] Het project Meer Met Bodemenergie (MMB) richt zich op het invullen van kennisleemtes en mogelijke kansen ten aanzien van open systemen. De belangrijkste vragen waarop het onderzoeksprogramma MMB antwoord geeft zijn: (1) Welke effecten (hydrologisch, thermisch, microbiologisch en chemisch) treden op in het bodemsysteem bij toepassing van bodemenergie?; (2) Welke technische mogelijkheden zijn er voor het duurzaam inpassen van bodem-energie in de water- en energieketen?; (3) Is het mogelijk om meerdere doelstellingen tegelijk te verwezenlijken door slimme combinaties te maken? Het project is ingericht met verschillende werkpakketten. In werkpakket 2

 14. Environmental medicine disaster - which medical knowledge is to be derived from their analysis? Pt. 3. Yusho (oil disease); Umweltmedizinische Katastrophen - Welche medizinischen Erkenntnisse bringt ihre Analyse. Teil 3. Yusho-Krankheit (Oelkrankheit)

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Seidel, H.J.; Krefeldt, T. [Ulm Univ. (Germany). Inst. fuer Arbeits-, Sozial- und Umweltmedizin

  1999-02-01

  der Erhitzung, erheblich mit polychlorierten Dibenzofuranen und weiteren chlororganischen Verbindungen kontaminiert - die genaue chemische Analyse von Asservaten erfolgte wesentlich spaeter. Im Biomonitoring konnten die Kontaminanten im Blut, Fettgewebe und der Leber der betroffenen Personen festgestellt werden. Die Intoxikation erwies sich as teratogen und fetotoxisch, beim Mortalitaetsspektrum der erwachsenen Opfer fiel lediglich ein vermehrtes Auftreten von Lebertumoren auf. Der Vorfall gab in Japan den entscheidenen Anstoss, sich mit den vielfaeltig eingesetzten PCBs auch oekotoxikologisch zu befassen. Es enstanden umweltmedizinische Regelwerke, schliesslich wurde 1972 ein generelles PCB-Verbot ausgesprochen. (orig.)

 15. More with thermal energy storage. Report 2. Literature survey. Overview of knowledge and research questions with regard to thermal energy storage. Final report; Meer met bodemenergie. Rapport 2. Literatuuronderzoek. Overzicht van kennis en onderzoeksvragen rondom bodemenergie. Eindrapport

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Lieten, S.; De Vries, E. [Bioclear, Groningen (Netherlands); Van Baaren, E.; Bakr, M.; Oude Essink, G.; Hartog, N.; Meinderstma, W.; Van Nieuwkerk, E.; Van Oostrom, N.; Woning, M. [Deltares, Delft (Netherlands); Drijver, B.; Krajenbrink, H.; Mathijssen, H.; Wennekes, R. [IF Technology, Arnhem (Netherlands)

  2012-03-30

  The project More With Thermal Energy Storage (MMB, abbreviated in Dutch) focuses on knowledge gaps and potential opportunities regarding open systems. The main questions to be answered are: (1) What effects (hydrological, thermal, microbiological and chemical) occur in the soil system by application of thermal energy storage; (2) Which technical options are available for a sustainable integration of thermal energy storage in the water and energy chain?; (3) Is it possible to achieve multiple objectives by using smart combinations? The project is organized in different work packages. In work package 2, the effects of individual and collective thermal energy storage storage systems on subsoils and the environment are determined. In work package 3 the opportunities for thermal energy storage and soil remediation are examined, while in work package 4 the focus is on new sustainable combinations of heat and cold storage. Work package 1 is the umbrella part where communication and policy of and participation in MMB are the main subjects. The aim of this literature survey is to search for knowledge that is available worldwide on the effects of heat and cold storage and the possibilities to combine this technology with controlling contaminants in soil and groundwater [Dutch] Het project Meer Met Bodemenergie (MMB) richt zich op het invullen van kennisleemtes en mogelijke kansen ten aanzien van open systemen. De belangrijkste vragen waarop het onderzoeksprogramma MMB antwoord geeft zijn: (1) Welke effecten (hydrologisch, thermisch, microbiologisch en chemisch) treden op in het bodemsysteem bij toepassing van bodemenergie?; (2) Welke technische mogelijkheden zijn er voor het duurzaam inpassen van bodem-energie in de water- en energieketen?; (3) Is het mogelijk om meerdere doelstellingen tegelijk te verwezenlijken door slimme combinaties te maken? Het project is ingericht met verschillende werkpakketten. In werkpakket 2 worden de effecten van individuele en collectieve

 16. Laser diagnosis and plasma technology: Fundamentals for reduction of emissions and fuel consumption in DI internal combustion engines. Sub-project: Purification of diesel exhaust in pulsed plasma. Final report; Laserdiagnostische und plasmatechnologische Grundlagen zur Verminderung von Emissionen und Kraftstoffverbrauch von DI-Verbrennungsmotoren. Teilvorhaben: Reinigung von Dieselabgasen in gepulsten Plasmen. Abschlussbericht

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Hammer, T.; Kishimoto, T.; Birckigt, R.

  2000-12-01

  Selective catalytic reduction using ammonia based reducing agents is known to reduce the NOx-emissions from Diesel cars. However, it does not work efficiently under cold starting and urban driving conditions, because efficient reduction requires catalyst temperatures above 170 C. Without additional measures, pulsed plasma treatment does not cause reduction but mainly oxidation of nitric oxides preferably emitted as NO. By the combination of pulsed DBD-plasma treatment with selective catalytic reduction efficient NOx-reduction was obtained at catalyst temperatures below 170 C. It could be shown, that this low temperature reduction is a synergistic effect caused by plasma induced oxidation of some fraction of the NO. Based on this knowledge of the reaction mechanism plasma- and SCR-reactors were built, which were tested on a test bench equipped with a modern cars Diesel engine. Under cold starting and urban driving conditions by application of average plasma powers below 300 W the NOx-emissions were reduced for about 60%, the maximum degree of NOx-reduction was 85%. The plasma induced removal of hydrocarbons and particles, as well as the formation of by-products and the influence of hydrocarbons on the plasma induced selective catalytic reduction processes were investigated. No disadvantageous by-products could be found. (orig.) [German] Die selektive katalytische Reduktion mit Ammoniak als Reduktionsmittel ist ein bekanntes Verfahren zur Reduktion der Stickoxidemissionen von Diesel-Pkw, arbeitet aber erst ab Katalysatortemperaturen oberhalb 170 C und ist damit unter Kaltstart- und Stadtverkehrsbedingungen wenig wirksam. Gepulste Plasmen bewirken ohne zusaetzliche Massnahmen keine ausreichende chemische Reduktion sondern ueberwiegend Oxidation der als NO emittierten Stickoxide. Durch Kombination von DBE-Plasmen mit der selektiven katalytischen Reduktion hingegen konnte auch bei Katalysatortemperaturen unter 170 C wirkungsvolle NOx-Reduktion erzielt werden. Es konnte

 17. More with thermal energy storage. Report 1. Coupling with policy. Coupling of research results MMB with policy aspects. Final report; Meer met bodemenergie. Rapport 1. Koppeling met beleid. Koppeling onderzoeksresultaten MMB met beleidsaspecten. Eindrapport

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Luitwieler, M. [Bioclear, Groningen (Netherlands); Van Beek, D.; De Boer, S.; Koenders, M. [IF Technology, Arnhem (Netherlands)

  2012-06-25

  The project More With Thermal Energy Storage (MMB, abbreviated in Dutch) focuses on knowledge gaps and potential opportunities regarding open systems. The main questions to be answered are: (1) What effects (hydrological, thermal, microbiological and chemical) occur in the soil system by application of thermal energy storage; (2) Which technical options are available for a sustainable integration of thermal energy storage in the water and energy chain?; (3) Is it possible to achieve multiple objectives by using smart combinations? The project is organized in different work packages. In work package 2, the effects of individual and collective thermal energy storage storage systems on subsoils and the environment are determined. In work package 3 the opportunities for thermal energy storage and soil remediation are examined, while in work package 4 the focus is on new sustainable combinations of heat and cold storage. Work package is the umbrella part where communication and policy of and participation in MMB are the main subjects. This final report provides (a) an overview of the activities that have taken place in the context of work package 1, (b) the results of the other work packages in the light of four policy frameworks, and (c) a view on future policy [Dutch] Het project Meer Met Bodemenergie (MMB) richt zich op het invullen van kennisleemtes en mogelijke kansen ten aanzien van open systemen. De belangrijkste vragen waarop het onderzoeksprogramma MMB antwoord geeft zijn: (1) Welke effecten (hydrologisch, thermisch, microbiologisch en chemisch) treden op in het bodemsysteem bij toepassing van bodemenergie?; (2) Welke technische mogelijkheden zijn er voor het duurzaam inpassen van bodem-energie in de water- en energieketen?; (3) Is het mogelijk om meerdere doelstellingen tegelijk te verwezenlijken door slimme combinaties te maken? Het project is ingericht met verschillende werkpakketten. In werkpakket 2 worden de effecten van individuele en collectieve

 18. Study on the regional and global rise in NO{sub x} and non-methane hydrocarbon concentrations in the upper troposphere and lower stratosphere as a consequence of airplane emissions. Final report; Untersuchungen zur regionalen und globalen Erhoehung der NO{sub x}- und Nichtmethankohlenwasserstoff-Konzentrationen in der oberen Troposphaere und der unteren Stratosphaere infolge Flugzeugemissionen. Abschlussbericht

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Rohrer, F

  1996-01-05

  Flugverkehr abhaengen, sondern auch von den vorhergesagten Absolutkonzentrationen der Stickoxide. Fuer die Interpretation der Messdaten wurde ein vorhandenes 3 dimensionales Transportmodell mit einer einfachen Chemie der Stickoxide versehen und die gemessenen Vertikalprofile von NO mit berechneten verglichen. Es kann gesagt werden, dass das 3D-chemische Transportmodell realistische Stickoxidmischungsverhaeltnisse in der Troposphaere in mittleren Breiten (49 N bis 56 N) in den Monaten Mai, Juni und Juli sowie November, Dezember und Januar liefert. In diesen Breiten wird das troposphaerische Budget der Stickoxide hauptsaechlich durch anthropogene Emissionen bestimmt. (orig./KW)

 19. More with thermal energy storage. Report 10. Options for a combination of heat and cold storage with soil sanitation. Overview of techniques and new options. Final report; Meer met bodemenergie. Rapport 10. Mogelijkheden voor combinatie van KWO met bodem-sanering. Overzicht van technieken en nieuwe mogelijkheden. Eindrapport

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  De Vries, E. [Bioclear, Groningen (Netherlands); Hoekstra, N. [Deltares, Delft (Netherlands)

  2012-06-01

  The project More With Thermal Energy Storage (MMB, abbreviated in Dutch) focuses on knowledge gaps and potential opportunities regarding open systems. The main questions to be answered are: (1) What effects (hydrological, thermal, microbiological and chemical) occur in the soil system by application of thermal energy storage; (2) Which technical options are available for a sustainable integration of thermal energy storage in the water and energy chain?; (3) Is it possible to achieve multiple objectives by using smart combinations? The project is organized in different work packages. In work package 2, the effects of individual and collective thermal energy storage storage systems on subsoils and the environment are determined. In work package 3 the opportunities for thermal energy storage and soil remediation are examined, while in work package 4 the focus is on new sustainable combinations of heat and cold storage. Work package 1 is the umbrella part where communication and policy of and participation in MMB are the main subjects. In this report, an overview is given of available methods and systems for soil remediation. Next, potential combinations of thermal energy storage systems and sanitation systems are assessed taking into account the following criteria: energy efficiency, achieving the remediation target, cost efficiency, lifetime [Dutch] Het project Meer Met Bodemenergie (MMB) richt zich op het invullen van kennisleemtes en mogelijke kansen ten aanzien van open systemen. De belangrijkste vragen waarop het onderzoeksprogramma MMB antwoord geeft zijn: (1) Welke effecten (hydrologisch, thermisch, microbiologisch en chemisch) treden op in het bodemsysteem bij toepassing van bodemenergie?; (2) Welke technische mogelijkheden zijn er voor het duurzaam inpassen van bodem-energie in de water- en energieketen?; (3) Is het mogelijk om meerdere doelstellingen tegelijk te verwezenlijken door slimme combinaties te maken? Het project is ingericht met verschillende

 20. Strategy for the investigation of hazardous substances in industrial effluents: IDA (Industrial Discharge Assessment)

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Reemtsma, T.; Klinkow, N.

  2001-08-01

  The assessment of amounts and effects of hazardous substances in industrial effluents necessitates a combination of chemical and biological investigations. Therefore in this study a strategy for the investigation of hazardous substances in wastewater discharges was developed which connects the parameters persistence, bioaccumulation, and aquatic toxicity. The strategy IDA (Industrial Discharge Assessment) was elaborated based on the evaluation of existing investigation strategies and the available test systems. The strategy has a modular structure to assure a flexible investigation with regard to the particularities of a given wastewater. After the determination of acute and chronic toxicity and genotoxicity a microbial degradation test is carried out to obtain the persistent wastewater fraction. The bioaccumulating substances are determined from this fraction by solid-phase extraction. Within the strategy differences between direct and indirect discharges are taken into account and particulate matter is considered as well. By the modular linking it can be determined if a wastewater contains toxic and persistent and bioaccumulating substances, which present an important potential of hazard for the aquatic environment. The first application of the strategy on three wastewater samples of the chemical and the metal processing industry showed that the strategy can be used as planned. (orig.) [German] Die Erfassung der Gehalte und Wirkungen gefaehrlicher Stoffe in Abwassereinleitungen der Industrie erfordert eine Kombination chemischer und biologischer Untersuchungen, die ueber das bisher in der AbwV festgelegte Mass hinausgeht. In dieser Studie wurde deshalb eine Untersuchungsstrategie fuer gefaehrliche Stoffe in Abwasserleitungen entwickelt, die die Parameter Persistenz, Bioakkumulierbarkeit und Toxizitaet auch experimentell verknuepft. Die Ausarbeitung erfolgte nach Auswertung der international bestehenden Untersuchungsstrategien sowie der zur Verfuegung stehenden

 1. Analysis of conservativity analysis for clearance levels. Final report; Konservativitaetsanalysen bei Freigabegrenzwerten. Schlussbericht

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Deckert, A; Thierfeldt, S

  1997-07-01

  , raising the clearance levels would not lead to an increase of the material quantities because other nuclides of the respective nuclide vectors are limiting. In conclusion, the effort to alter the clearance levels of the 1995 SSK recommendation for conventional disposal does not seem worthwhile. (orig.) [Deutsch] Bei der Herleitung von Freigabewerten fuer Reststoffe/Abfaelle werden grundsaetzlich radiologisch notwendige Konservativitaeten einbezogen. Diese koennen fuer verschiedene Saetze von Freigabewerten allerdings stark differieren, was zu Inkompatibilitaeten zwischen Freigabepfaden fuehrt. Ziel ist daher der Vergleich der Konservativitaetsniveaus verschiedener Wertesaetze, wozu Konservativitaeten fuer Freigabewerte fuer Abfaelle zur Deponierung und fuer metallische Reststoffe analysiert werden. Es wurden Methoden erarbeitet, um den Grad an Konservativitaet quantitativ zu erfassen. Die Situation bei der Freigabe zur konventionellen Deponierung wurde analysiert, indem die aktuelle und zukuenftige Situation des Abfallaufkommens hinsichtlich Massen, Nuklidvektoren, geographischer Verteilung und Deponierung probabilistisch modelliert und die resultierende Dosisverteilung berechnet wurden. Als Freigabekriterium wurden die Grenzwerte fuer die Freigabe zur konventionellen Deponierung gemaess des SSK-Empfehlungsentwurfs von 1995 angesetzt. Auf der Basis realistischer Szenarien fuer die Exposition des Deponiepersonals und bei Zugrundelegung der Grenzwerte des SSK-Empfehlungsentwurfs wurde eine Dosisverteilung ermittelt, die zeigt, dass der Bereich des radiologischen Schutzziels im Bereich von 10 {mu}Sv/a nicht verlassen wird, auch wenn groessere Massen als 100 Mg/a freigegebenen Materials deponiert werden. Eine Beschraenkung der jaehrlich freigegebenen Masse oder Aktivitaet ist daher nicht erforderlich. Die Freigabewerte, die durch die Belastungspfade externe Bestrahlung und Inhalation bei Deponierpersonal bestimmt werden, weisen ein aehnliches Mass an Konservativitaet auf wie

 2. Behaviour of metals during the thermal conversion of Chinese reed; Verhalten von Metallen bei der thermischen Nutzung von Schilfgras

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Klensch, S.; Reimert, R. [Karlsruhe Univ. (T.H.) (Germany). Engler-Bunte-Institut Bereich 1 - Gas, Erdoel und Kohle

  1998-12-31

  limit values shows that a returning of the fly ash on forest areas is generally possible. Due to the high content of Zn of 1100 mg/kg in the fly ash a returning to agricultural areas is not allowed. (orig.) [Deutsch] Bei den Konversionsverfahren (Vergasung und Verbrennung) zur thermischen Nutzung von Biomasse sollen die anfallenden Rueckstaende (Aschen) moeglichst als Duengemittel auf Forst- oder Agrarflaechen zurueckgefuehrt aber keinesfalls deponiert werden. Hierzu duerfen insbesondere die Schwermetallkonzentrationen in den Aschen gewisse Grenzwerte nicht ueberschreiten. Zur Untersuchung des Schwermetallverhaltens bei der Umwandlung von Biomassen werden Messungen zum Einfluss der Konversionstemperatur (1000-1300 C), der Gasatmosphaere (reduzierend, oxidierend) und der Entstaubungstemperatur (300-750 C) in einer halbtechnischen Anlage bei einem Systemdruck von 1,2 bar durchgefuehrt. Kernstuecke der Anlage sind ein Flugstromreaktor (Reaktionslaenge 2500 mm, Innendruchmesser 70 mm) und ein Kerzenfilter mit 6 Filterelementen vom Typ DIA-Schumalith 10-20 (60/40 x 1500). Der Biomassestrom betraegt 6 kg/h. Die Ergebnisse der Schilfgrasvergasung werden als Mittelwerte ueber den Temperaturbereich von 1000 bis 1160 C bei einer konstanten Filtertemperatur von 550 C in Form von Metallkonzentrationen der Elemente Si, Al, Ca, Fe, Mg, Na, K, Pb, Zn, Cr, Cu und Ni in Schilfgrasasche, Schlacke, Flugasche und Produktgas angegeben. Die Angabe von An- und Abreicherungsfaktoren fuer die verschiedenen Elemente in Flugasche und Schlacke verdeutlichen das Verhalten der Metalle waehrend des Konversionsprozesses. Die Konzentrationen der nichtfluechtigen bzw. schwerfluechtigen Elemente Si, Al, Ca, Fe, Mg und K sind in der Schilfgrasasche, in der Schlacke und in der Flugasche nahezu gleich. Die Konzentrationen der umweltrelevanten Schwermetalle Cr, Pb und Zn sind jeweils in der Schlacke zum Teil deutlich niedriger als in der Schilfgrasasche. Diese Schwermetalle reichern sich in der Flugasche an

 3. Bunsen meeting 2000: 99. general meeting of Deutsche Bunsen-Gesellschaft fuer Physikalische Chemie e.V. - chemical and electrochemical energy storage and energy conversion; Bunsentagung 2000. Chemische und Elektrochemische Energie-Speicherung und -Wandlung mit Industriesymposium Batterien und Brennstoffzellen

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Stimming, U; Wokaun, A; Sandstede, G; Mund, K [comps.

  2000-07-01

  This proceedings volume contains abstracts of research reports and posters in the field of accumulators and fuel cells. [German] Dieser Tagungsband enthaelt Kurzfassungen von Fortschrittsberichten und Kurzvortraegen auf dem Gebiet der Batterien und Brennstoffzellen.

 4. Lithium-free silver-activated alkali-alkaline earth-aluminium phosphate glass for radiophotoluminescence dosimetry with decreased pre-dose and increased chemical resistance. Lithiumfreies, silberaktiviertes Alkali-Erdalkali-Aluminium-Phosphatglas fuer die Radiophotolumineszenzdosimetrie mit verringertem Vordosiswert und erhoehter chemischer Resistenz

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Jahn, W.; Schumann, W.

  1980-07-24

  The silver activated phosphate glass (metaphosphate glass) is free of lithium and exhibits an improved chemical resistance, a constant sensitivity, as well as a predose value of only about 265 mRad. It was made by melting 23.9 wt.% NaPO, 24.4 wt.% Mg(PO), 48.2 wt.% Al (PO) and 3.5 wt.% AgPO at a temperature of 1250 C in a ceramic crucible, cleared of bubbles at 1450 C and then cooled slowly.

 5. Chemical composition and optical properties of aerosols in the lower mixed layer and the free troposphere. Final report of the AFS project; Chemische Zusammensetzung und optische Eigenschaften des Aerosols in der freien Troposphaere. Abschlussbericht zum AFS-Projekt

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Asseng, H. [Freie Univ. Berlin (Germany). Inst. fuer Weltraumwissenschaften]|[Max-Planck-Institut fuer Chemie, Mainz (Germany). Abt. Biogeochemie; Fischer, J. [Freie Univ. Berlin (Germany). Inst. fuer Weltraumwissenschaften; Helas, G. [Max-Planck-Institut fuer Chemie, Mainz (Germany). Abt. Biogeochemie; Weller, M. [Deutscher Wetterdienst, Potsdam (Germany). Meteorologisches Observatorium

  2001-08-02

  Aerosol radiative forcing is the largest unknown in current climate models and, as a result, in predicting future climate. Accurate vertically-resolved measurements of aerosol optical properties are an important element of improved climate prediction (IPCC). The present project has contributed to this objective. Jets of directly and remotely determined radiation data have been provided suitable to cut down the uncertainty of column- or layer related optical aerosol parameters. In the present case mean values and profiles of spectral scattering - and absorption coefficients have been retrieved from ground based and airborne sky-radiance/solar irradiance measurements. Available analyses of size and chemical composition of sampled particles (adjoined projects) have been also taken into consideration. The retrieved parameters have served as an input for modelling the radiative transfer exactly for the real time of measurements. Closure procedures yielded finally realistic spectral scattering - and absorption coefficients typically for the lower troposphere in a mostly rural Central European region. (orig.) [German] Die ungenuegende Kenntnis strahlungswirksamer, optischer Aerosolparameter ist laut IPCC die groesste Unbekannte bei der Modellierung des Klimas und seiner Veraenderung. Wissenschaft und Technik bemuehen sich in sog. Schliessungsexperimenten aus der Ueberbestimmung direkt und indirekt gemessener Aerosolparameter genaue(re) Kenntnis (Mittelwert/Variation) ueber deren Klimawirksamkeit zu erlangen. Im vorliegenden Projekt wurden aus verschiedenen passiven, spektralen Messungen von Streulicht und Transmission der Atmosphaere in verschiedenen Hoehen sowie aus der Beruecksichtigung von Partikelanalysen Dritter, Streu- und Absorptionskoeffizienten des Aerosols der gesamten Luftsaeule und in vertikaler Aufloesung abgeleitet. Strahlungstransportmodellierungen mit den gewonnenen Aerosolparametern als input engten ueber den Vergleich mit den Messungen deren Grad an Unbestimmtheit wesentlich ein und lieferten realistische Werte des Streu- und Absorptionsverhaltens (resp. Brechungsindex) des Aerosols als Voraussetzung einer gleichfalls realistischen Modellierung ihres Einflusses auf Strahlungshaushalt und Klima von urban gering belasteten mitteleuropaeischen Regionen. (orig.)

 6. Green chemical feedstocks. Potential in the EU and sustainability aspects. Support for the Biofeedstocks Sub-commission of the Corbey Commission; Groene chemische grondstoffen, potentieel in de EU en duurzaamheidsaspecten. Ondersteuning van de Subcommissie Biochemie van de Commissie Corbey

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Croezen, H.; Bergsma, G.

  2012-09-15

  Besides applications for power generation and as a transport fuel, biomass can also be used as a chemical feedstock. If the chemical industry in Europe were to switch to 25% biofeedstocks, the sector's demand for biomass would approximate or even slightly exceed that of the transport sector. There are a number of options for biomass use in the chemical industry, with varying requirements for specific types of biomass. To a large extent, the raw biomass used by the chemical industry would be roughly equivalent to that currently used for transport biofuels, although certain routes would involve different bio resources. Compared with applications for transport fuels, use of biomass as a chemical feedstock often has greater environmental benefits, at lower cost. It would be very useful to establish sustainability criteria for the use of biomass by the chemical industry, too. Based partly on this study by CE Delft, the Commission for Sustainability Aspects of Biomass (the Corbey Commission) has drawn up an advisory document recommending introduction of sustainability criteria for use of biomass by the chemical industry [Dutch] Biomassa kan gebruikt wordt als bron voor elektriciteit en transportbrandstof maar ook als grondstof voor de chemie. Als de chemie in Europa voor 25% over zou schakelen op biomassa als grondstof dan zou de vraag vanuit deze sector naar vergelijkbaar of nog iets groter worden dan de vraag naar biomassa van de transportsector. Er zijn verschillende manieren om biomassa in te zetten in de chemie. Deze keuzes leiden tot een verschillende vraag naar soorten biomassa. Een groot deel van de grondstoffen voor biochemie komt overeen met grondstoffen voor de biotransportsector. Sommige routes vragen om andere grondstoffen. Vergeleken met biomassa in transport geeft inzet van biomassa in chemie vaak een hoger milieuvoordeel tegen lagere kosten. Het zou heel nuttig zijn om ook voor biomassa die gebruikt wordt door de chemie duurzaamheidscriteria op te stellen. Onder andere op basis van deze verkenning van CE Delft heeft de Commissie Duurzaamheidsvraagstukken Biomassa (ook Commissie Corbey genoemd) een advies opgesteld waarin aanbevolen wordt duurzaamheidscriteria voor biomassa voor de chemie te gaan hanteren.

 7. Inhibitor efficiency in long-time protection of steel tanks for the chemical surface preparation against local corrosion by process solutions containing hydrochloric acid; Inhibitorwirksamkeit beim Langzeitschutz von Stahlbehaeltern fuer die chemische Oberflaechenvorbereitung gegen oertliche Korrosion durch salzsaeurehaltige Prozessloesungen

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Stieglitz, U.; Schulz, W.D. [Institut fuer Korrosionsschutz Dresden GmbH, Gostritzer Str. 61-63, D-01217 Dresden (Germany)

  2004-02-01

  The efficiency of prevailing acid inhibitors is examined by age hardening heavy tank-steel plates in technically usual hot-galvanizing solutions for 1000 hours. With acid inhibitors local corrosion emerged as shallow pit formation first and foremost in hydrochlorid acid pickles (20 g/l HCl) at ambient temperature as well as in cleaners containing hydrochloric acid (10-30 g/l HCl) at 40 C when other conditions also applied. Above all, local corrosion was produced if the inhibitor concentration became too low (0.2 g/l) in connection with a minimum hydrochloric acid concentration (10-30 g/l). However, oxidizing agents like iron(III)-ions (5-10 g/l), atmospheric oxygen and free chlorine (100-1000 mg/l) lead to local corrosion, too. Local corrosion did not emerge in rinse baths (2-10 g/l HCl) and fluxing material solutions of zinc chloride and ammonium chloride (pH value: 2.0-5.5). Here uniform corrosion developed. Acid inhibitors turned out to be very effective against uniform corrosion in the examined long-time period (inhibiting values up to 99%). (Abstract Copyright [2004], Wiley Periodicals, Inc.) [German] Die Wirksamkeit handelsueblicher Saeureinhibitoren wird durch eine Auslagerung von Grobblechen aus Behaelterstahl ueber 1000 Stunden in technisch gebraeuchlichen Loesungen der Feuerverzinkung untersucht. Oertliche Korrosion ist als Muldenkorrosion in Gegenwart von Saeureinhibitoren vor allem in Salzsaeurebeizen (20 g/l HCl) bei Raumtemperatur und in salzsaeurehaltigen Reinigern (10-30 g/l HCl) bei 40 C aufgetreten, wenn Zusatzbedingungen erfuellt sind. Oertliche Korrosion wird vorwiegend durch eine Unterschreitung der Inhibitorkonzentration (0,2 g/l) in Verbindung mit einer minimalen Salzsaeurekonzentration (10-30 g/l) ausgeloest. Aber auch Oxidationsmittel wie Eisen(III)-Ionen (5-10 g/l), Luftsauerstoff und freies Chlor (100-1000 mg/l) fuehren zu oertlicher Korrosion. In Spuelbaedern (2-10 g/l HCl) und Flussmittelloesungen aus Zinkchlorid und Ammoniumchlorid (pH-Wert: 2,0-5,5) ist keine oertliche Korrosion entstanden, sondern Flaechenkorrosion. Im untersuchten Langzeitbereich sind Saeureinhibitoren gegen Flaechenkorrosion sehr gut wirksam (Hemmwerte bis 99%). (Abstract Copyright [2004], Wiley Periodicals, Inc.)

 8. A novel experimental approach for the determination of the photooxidative decay of semivolatile pesticides and POPs adsorbed on single levitated particles; Aufbau eines Messverfahrens zum photo-oxidativen Abbau von semivolatilen Pflanzenschutzmitteln und POPs an levitierten Einzelpartikeln

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Ruehl, E.

  2002-08-01

  gespeicherte Mikro- und Nanopartikel, auf deren Oberflaeche die zu untersuchenden Substanzen in Monolagen adsorbiert sind. Die beruehrungslose Speicherung der Partikel gelingt in einer elektrodynamischen Falle, in der die Temperatur, Luftdruck, Luftfeuchte und die Zusammensetzung der Atmosphaere kontrolliert einstellbar ist. Die Partikel werden reaktiven Gasen, wie OH-Radikalen, ausgesetzt. Die induzierten Veraenderungen der adsorbierten Substanzen werden zeitaufgeloest mit Hilfe der Raman-Spektroskopie verfolgt, so dass chemische Prozesse, die entstehenden Reaktionsprodukte sowie auch Abdampfverluste von der Partikeloberflaeche quantifiziert werden koennen. Alternativ kann auch die Fourier-Transform-Infrarot-Spektroskopie zum spezifischen Nachweis genutzt werden. Mit den Experimenten lassen sich reaktionskinetische Daten zum indirekten Photoabbau schwerfluechtiger Substanzen als Funktion der Umgebungsbedingungen ableiten. Im Zuge des Vorhabens wurden die notwendigen experimentellen Voraussetzungen geschaffen und die hierfuer konstruierten Komponenten anhand von Testsystemen im Hinblick auf ihre Einsetzbarkeit charakterisiert. Erste Experimente zur Reaktionskinetik belegen die Funktionstuechtigkeit des neuen Verfahrens. (orig.)

 9. Integrated project: Microbiological and physiological studies on the presence of residual concentrations in mineral-oil-contaminated soils after rehabilitation. Final report. Pt. 2; Mikrobiologische und physiologische Untersuchungen zur Frage der Restkonzentration bei der Sanierung mineraloelkontaminierter Boeden. Abschlussbericht. T. 2

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Miethe, D.; Riis, V.; Stimming, M.

  1996-01-04

  der Metabolisierbarkeit und die Aufklaerung der Ursachen fuer das Verbleiben dieser Reste. In ihrer Abbaubarkeit unterscheiden sich die untersuchten Mineraloele und Restfraktionen deutlich. Mittlere Destillate koennen problemlos mit adaptierten Konsortien zu 95-97% abgebaut werden. Bei hoehersiedenden Mineraloelen (Kp>400 C) betraegt der Abbaugrad ca. 60%. Abbaugrade von 40-60% weisen die Extrakte aus Altlasten auf. Der unvollstaendige mikrobielle Abbau von Mineraloelen ist hauptsaechlich strukturbedingt. Es verbleiben chemisch und thermisch aeusserst stabile Kohlenwasserstoffe (vorwiegend aliphatische und aromatische kondensierte Ringsysteme), die nicht oder sehr schwer metabolisierbar sind. In Boeden/Altlasten spielt auch die matrixbedingte Nichtverfuegbarkeit eine wesentliche Rolle und erhoeht den Anteil des Restes. Nach Untersuchung und Darlegung der Ursachen fuer den unvollstaendigen Abbau steht die Aufgabe der Minimierung der Restkonzentrationen beim Mineraloelabbau. Sowohl spezielle Tenside als auch Hilfssubstrate koennten den Weg zeigen. Projekte dazu sind beim BMBF eingereicht. (orig.)

 10. Transport of the reactive substances eosin, uranium and lithium in a heterogeneous aquifer; Transport der reaktiven Stoffe Eosin, Uranin und Lithium in einem heterogenen Grundwasserleiter

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Doering, U.

  1997-02-01

  Juelich untersucht. Das grossraeumige Transportverhalten der geloesten Substanzen wurde hierbei im Rahmen von Tracerversuchen beobachtet. In-Situ- und Laborversuche dienten der Charakterisierung der raeumlichen Heterogenitaet des Grundwasserleiters. Als In-Situ-Untersuchungen wurden ca. 1500 Flowmeter-Messungen durchgefuehrt sowie 90 Messungen der Fliessgeschwindigkeit mittels der Einbohrloch-Methode. Die raeumliche Variabilitaet von hydraulischen und physiko-chemischen Eigenschaften wurde weiterhin an 400 Sedimentproben bestimmt. Folgende Sedimentparameter wurden untersucht: Die Korngroessenverteilung, hieraus berechnete hydraulische Leitfaehigkeiten und die Ungleichfoermigkeit; als physiko-chemische Parameter der Gehalt an organischem Kohlenstoff, die spezifische Oberflaeche und die Kationenaustauschkapazitaet. Weiterhin wurden an 75 Sedimentproben die Sorptionsparameter von Uranium und Lithium bestimmt. Die statistische Auswertung der Daten zeigte, dass die Heterogenitaet der hydraulischen Parameter groesser ist, aber in der gleichen Groessenordnung liegt wie die Heterogenitaet der physiko-chemischen Parameter. Zwischen hydraulischen und physiko-chemischen Parametern besteht eine leicht negative Korrelation. (orig./SR)

 11. Biotest-directed identification of toxic organic compounds in sediments - a contribution to risk assessment of complex contaminations using the small river Spittelwasser as an example; Biotestorientierte Identifikation toxischer organischer Sedimentinhaltsstoffe - ein Beitrag zur Risikoanalyse komplexer Kontaminationen am Beispiel des Spittelwassers

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Brack, W.; Altenburger, R.; Ensenbach, U.; Nehls, S.; Segner, H.; Schueuermann, G. [UFZ Centre for Environmental Research, Leipzig (Germany). Dept. of Chemical Ecotoxicology

  2000-11-01

  Eintrittswahrscheinlichkeit der betreffenden Wirkung abzuschaetzen. Umweltkompartimente wie Sedimente sind in der Regel nicht durch eine definierte Chemikalie belastet, sondern durch komplexe Mischungen unbekannter Zusammensetzung aus natuerlichen und anthropogenen Substanzen. Eine Risikoanalyse komplexer Umweltkontaminationen erfordert daher einen zusaetzlichen vorgeschalteten Schritt, die Identifikation potenziell wirksamer Schadstoffe. Hierbei hat sich der Einsatz sequenzieller Teststrategien bewaehrt. Sequenzielle Teststrategien sind international als 'TIE' (toxicity identification evaluation), einem von der US-EPA festgelegten Verfahren (Mount and Carnahan 1989, Mount 1989, Norberg-King et al. 1991) oder als bioassay-directed chemical analysis; (Fernandez et al. 1992) bekannt. Sie kombinieren biologischen Wirkungstests, physikalisch-chemische Fraktionierung und chemsiche Analytik wirksamer Fraktionen mit dem Ziel einer schrittweisen Eingrenzung wirksamer Stoffgruppen und letztendlich einer Identifikation von fuer messbare Wirkungen verantwortlichen Schadstoffen. Das Vorgehen zur wirkungsorientierten Schadstoffidentifikationen in Sedimentextrakten wird im Folgenden am Beispiel des Spittelwassers, einem Zufluss zur Mulde (Abb. 1), gezeigt. (orig.)

 12. Critical metals in the great transformation; Kritische Metalle in der Grossen Transformation

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Exner, Andreas; Held, Martin; Kuemmerer, Klaus (eds.)

  2016-07-01

  The book broadens the view on the short-term availability of critical metals to the fundamental question: critical for whom? The authors take all stakeholders into consideration and deal with geological, chemical, technical, economic and social aspects as well as questions of recycling. They also address questions of good life and mining from the perspective of countries of the South, questions of resource policy and justice. A further topic is the UN deep-sea mining regime and its perspectives on how unconventional ore from the deep-sea can be won in the future. Critical metals are classified into the overlapping context of the upcoming Great Transformation. The book examines in particular the fundamental importance of the material prerequisites of the energy transition and the energetic prerequisites of the material turnaround as well as the digitization. This shows that not only rare earths are critical, but also industrial metals such as copper. Resource policy aims, among other things, to secure primary supplies of technology metals, resource efficiency, recycling and substitution of critical substances. Despite the first successes, the dynamics are still unbroken in the direction of an increasing dissipation of valuable critical metals. What is needed is a rapid reversal with the aim of no longer consuming critical metals on a grand scale, but of using them wisely. [German] Das Buch weitet den Blick ueber die kurzfristige Verfuegbarkeit von kritischen Metallen auf die grundlegende Frage: Kritisch fuer wen? Die Autoren nehmen alle Akteure in den Blick und behandeln geologische, chemische, technische, oekonomische und soziale Aspekte wie auch Fragen des Recyclings und verbinden diese. Auch auf Fragen nach dem guten Leben und des Bergbaus aus der Sicht von Laendern des Suedens, Fragen der Ressourcenpolitik und -gerechtigkeit gehen sie ein. Ein weiteres Thema sind das UN-Tiefseebergbauregime und dessen Perspektiven, wie sich zukuenftig unkonventionell Erz aus der

 13. Balance of groundwaterstreams below dumps with the application of environmental isotopes within hydrogeological examinations. Final report; Bilanzierung von Grundwasserstroemen unter Deponien mit Hilfe von umweltisotopen-hydrologischen Analysen im Rahmen hydrogeologischer Untersuchungen. Abschlussbericht

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Geyh, M A; Ays, G

  1995-08-15

  Deponiesickerwaesser eine von der natuerlichen Isotopenzusammensetzung abweichende Markierung haben koennten, die vom Deponieinhalt und Isotopen-Fraktionierungen bei dessen Abbau gepraegt ist. Die Isotopenwerte des Grundwassers ober- oder unterstrom der Deponien wurden zu verschiedenen Jahreszeiten gemessen, um natuerliche und anthropogene Veraenderungen der Isotopenzusammensetzungen im Deponiebereich zu erfassen. Es wurde erwartet, dass die Mobilitaet der chemischen Kontaminanten durch physikalische, chemische und biologische Retardation gegenueber der der isotopisch markierten Wassermolekuele eingeschraenkt sei. Im Abstrom von Hausmuelldeponien koennen mit Hilfe der Sauerstoff- und Kohlenstoff-Isotopenzusammensetzung im Sickerwasser unterschiedlich stark von der Deponie beeinflusste Bereiche voneinander abgegrenzt werden. Die Kohlenstoff-Isotopenzusammensetzung kann zur Verfolgung der Phasen des chemischen Abbaus organischer Inhaltsstoffe eingesetzt werden. In Sonderabfalldeponien treten spezielle Isotopen-Effekte auf, die mit der andersartigen Zusammensetzung der Inhaltsstoffe zu erklaeren sind. (orig.)

 14. More with thermal energy storage. Report 5. Modelling systems. Effects of thermal energy storage systems on the environment. Modelling individual projects. Final report; Meer met bodemenergie. Rapport 5. Modellering systemen. Effecten van bodemenergiesystemen op hun omgeving. Modellering individuele projecten. Eindrapport

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Drijver, B.; De Jonge, H. [IF Technology, Arnhem (Netherlands)

  2012-03-30

  The project More With Thermal Energy Storage (MMB, abbreviated in Dutch) focuses on knowledge gaps and potential opportunities regarding open systems. The main questions to be answered are: (1) What effects (hydrological, thermal, microbiological and chemical) occur in the soil system by application of thermal energy storage; (2) Which technical options are available for a sustainable integration of thermal energy storage in the water and energy chain?; (3) Is it possible to achieve multiple objectives by using smart combinations? The project is organized in different work packages. In work package 2, the effects of individual and collective thermal energy storage storage systems on subsoils and the environment are determined. In work package 3 the opportunities for thermal energy storage and soil remediation are examined, while in work package 4 the focus is on new sustainable combinations of heat and cold storage. Work package 1 is the umbrella part where communication and policy of and participation in MMB are the main subjects. This report describes the results of the modeling of three existing thermal energy storage projects in the framework of the MMB project. The aim of the modeling of these projects is to gain insight in the reliability of the predicted hydrological and thermal effects, the causes of any deviations and improvements that are possible to improve the reliability of the predictions [Dutch] Het project Meer Met Bodemenergie (MMB) richt zich op het invullen van kennisleemtes en mogelijke kansen ten aanzien van open systemen. De belangrijkste vragen waarop het onderzoeksprogramma MMB antwoord geeft zijn: (1) Welke effecten (hydrologisch, thermisch, microbiologisch en chemisch) treden op in het bodemsysteem bij toepassing van bodemenergie?; (2) Welke technische mogelijkheden zijn er voor het duurzaam inpassen van bodem-energie in de water- en energieketen?; (3) Is het mogelijk om meerdere doelstellingen tegelijk te verwezenlijken door slimme

 15. Experimental determination of the electronic properties of application-relevant interfaces of organic semiconductors by means of photoelectron spectroscopy; Experimentelle Bestimmung der elektronischen Eigenschaften anwendungsrelevanter Grenzflaechen organischer Halbleiter mittels Photoelektronenspektroskopie

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Grobosch, Mandy

  2009-07-01

  -situ Reinigungsverfahren im Vergleich zu insitu praeparierten Kontakten auf das elektronische Verhalten des organischen Halbleiters Sexithiophen an Grenzflaechen zu metallischen Substraten studiert. Als Substratmaterialien kamen hierbei die Metalle Silber, Palladium, Gold und Platin zum Einsatz. In einer zweiten Studie wurden die Grenzflaechen der organischen Halbleiter Sexithiophen und Kupfer(II)- Phthalocyanin in Kontakt zu duennen Filmen des Uebergangsmetalloxides La{sub 0.7}Sr{sub 0.3}MnO{sub 3} untersucht. Auch hier wurde eine vergleichende Untersuchung fuer ex-situ und in-situ gereinigte La{sub 0.7}Sr{sub 0.3}MnO{sub 3}-Kontakte durchgefuehrt. Die hierzu verwendeten Filme wurden im IFW Dresden am Institut fuer Metallische Werkstoffe (IMW) hergestellt. Auch im Rahmen dieser Untersuchungen stand der Einfluss von Sauerstoff auf das elektronische und chemische Verhalten an den Grenzflaechen im Vordergrund. (orig.)

 16. Chemical basics of spray tower's development for separation of CO{sub 2} from flue gases. New process. Known technology; Chemische Grundlagen der Entwicklung eines Spruehwaeschers zur Abtrennung von CO{sub 2} aus Rauchgasen. Neues Verfahren. Bekannte Technik

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Brechtel, Kevin; Schaeffer, Anke; Galindo Cifre, Paula; Seyboth, Oliver [Stuttgart Univ. (Germany). Abt. Brennstoffe und Rauchgasreinigung; Scheffknecht, Guenter [Stuttgart Univ. (DE). Inst. fuer Feuerungs- und Kraftwerkstechnik (IFK)

  2011-07-01

  Post-combustion capture by amine scrubbing is one technology for CO{sub 2} capture from flue gases. The basic process is well known from industrial applications and is suitable for retrofitting to power plants. Besides the development of new solvents, the IFK is currently investigating the use of open spray towers as alternative concepts to packed columns. Therefore, different operational parameters for several solvents have been determined within lab scale tests. Based on these data and the knowledge from wet FGD systems show that the use of spray towers for CO{sub 2} capture is a promising alternative. (orig.)

 17. Particle reduction strategies - PAREST. Evaluation of emission reduction scenarios using chemical transport calculations. Traffic model TREMOD and traffic model TREMOVE. Sub-report.; Strategien zur Verminderung der Feinstaubbelastung - PAREST. Bewertung von Emissionsminderungsszenarien mit Hilfe chemischer Transportberechnungen. Verkehrsmodell TREMOD und Verkehrsmodell TREMOVE. Teilbericht

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Stern, Rainer [Freie Univ. Berlin (Germany). Inst. fuer Meteorologie, Troposphaerische Umweltforschung

  2013-06-15

  The calculation of transport emissions in PAREST project is made with traffic model TREMOD 4.17 (Transport Emission Model) used by the Federal Environment Agency based on the emission factors of HBEFA 2.1 (Handbook on Emission Factors for Road Traffic). For the PAREST reference scenario 2010-2020 (CLE scenario, ''current legislation'') TREMOD 4.17 was changed (TREMOD 4.17M) in such way that measures ''Introduction of Euro 5 and 6 limit levels for passenger cars and light commercial vehicles'', ''Introduction of a limit value stage Euro VI for heavy commercial vehicles'' and ''Existing truck tolls including promoting the purchase of low-emission heavy duty vehicles'' are integrated in the reference scenario and are no longer treated as an additional measure (Joerss et al., 2010). As an alternative to TREMOD 4.17M emission data sets were created for the project, in which the traffic emissions were calculated with the TREMOVE, version 2.7 (Kugler et al., 2010). TREMOVE is the traffic model used by the European Commission for the development of traffic scenarios. This report documents the differences between the immission distributions of PM10 and NO{sub 2}, resulting from the application of the European transport model. Considered are the reference 2005, which describes the current state for the year 2005 and the 2020 reference that describes the emission state in 2020 to be achieved. [German] Die Berechnung der Verkehrsemissionen erfolgt im PAREST-Projekt mit dem vom Umweltbundesamt verwendeten Verkehrsmodell TREMOD 4.17 (Transport Emission Model) auf der Grundlage der Emissionsfaktoren des HBEFA 2.1. Fuer das PAREST-Referenzszenario 2010-2020 (CLE-Szenario, ''current legislation'') wurde TREMOD 4.17 so veraendert (TREMOD 4.17M), dass die Massnahmen ''Einfuehrung der Grenzwertstufen Euro 5 und 6 fuer Pkw und leichte Nutzfahrzeuge'', ''Einfuehrung einer Grenzwertstufe Euro VI fuer schwere Nutzfahrzeuge'' und ''Bestehende Lkw-Maut inkl. Foerderung der Anschaffung emissionsaermerer SNF'' in das Referenzszenario integriert sind und nicht mehr als zusaetzliche Massnahme behandelt werden (Joerss et al., 2010). Alternativ zu TREMOD 4.17M wurden im Rahmen des Projekts auch Emissionsdatensaetze erstellt, in denen die Verkehrsemissionen mit dem Modell TREMOVE, Version 2.7 berechnet wurden (Kugler et al., 2010). TREMOVE ist das Verkehrsmodell, das von der Europaeischen Kommission fuer die Entwicklung von Verkehrsszenarien verwendet wird. Dieser Bericht dokumentiert die Unterschiede zwischen den Immissionsverteilungen von PM10 und NO{sub 2}, die sich durch die Anwendung des europaeischen Verkehrsmodells ergeben. Betrachtet werden die Referenz 2005, die den Ist-Zustand fuer das Jahr 2005 beschreibt und die Referenz 2020, die den Emissionszustand beschreibt, der nach Umsetzung jetzt bereits beschlossener Massnahmen im Jahr 2020 erreicht werden soll. Die mit TREMOVE 2.7 berechneten Auspuffemissionen fuer die Stoffe NO{sub x}, SO2 und PM10 sind deutlich hoeher und fuer die Kohlenwasserstoffe deutlich niedriger als die mit TREMOD 4.17M berechneten Emissionen. Beim PM10 gibt es in der Summe nur geringe Aenderungen, da die hoeheren PM10-Auspuffemissionen von TREMOVE durch die niedrigeren PM10-Emissionen durch Brems- und Reifenabrieb kompensiert werden. Die relativen Abnahmen von 2005 nach 2020 fallen nach TREMOVE fuer die Auspuffemissionen niedriger aus als bei TREMOD. Diese Unterschiede fuehren bei den Gesamtemissionen fuer Deutschland in der Referenz 2005 mit TREMOVE im Vergleich zur Referenz mit TREMOD zu circa 13% hoeheren NO{sub x}-Emissionen und 2% niedrigeren PM10-Emissionen. Fuer die Referenz 2020 berechnen sich auf Basis von TREMOVE in Deutschland circa 23% hoehere NO{sub x}-Emissionen und 4% niedrigere PM10-Emissionen.

 18. Intercomparison of rain sampers with respect to physical and chemical parameters aiming at the standardization of methods to measure wet deposition. Vergleich von Niederschlagssammlern in Hinblick auf physikalische und chemische Parameter mit dem Ziel einer Standardisierung der Messtechnik der nassen Deposition

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Danecker, W

  1990-02-28

  From 1 April 1986 to 31 December 1989, with support from the BMFT till 31 March 1989, the problem of standardization of methods to measure wet deposition was investigated in cooperation with the Meteorological Observatorium Hamburg. In a large field experiment 11 different rain samplers were intercompared for a long period with respect to their suitability for measurement of wet deposition of atmospheric trace substances. The observed systematic differences could be related to specific contamination sources. In addition differing large surface effects of the rain drainage system of the samplers were investigated. Two intercalibrations were performed with the participation of 26 and 21 experienced European laboratories. The results for the 12 measured parameters in rainwater clearly show the available analytical technique of today. Statistical evaluation and return of the individual results for the participating laboratories allowed them to control their methods and check for reliability of common analytical procedures. Conclusions and results of the project have been incorporated in the VDI-guideline 3870 'Measurement of rain constituents' as well as into the report BPT 1/89 of the GSF. (orig.) With 11 refs., 57 tabs., 84 figs.

 19. More with thermal energy storage. Report 11. Area-oriented groundwater control. Fitting of thermal energy storage in area-oriented groundwater control. Chances and points of attention. Final report; Meer met bodemenergie. Rapport 11. Gebiedsgericht grond-waterbeheer. Inpassing van bodemenergie in gebiedsgrondwaterbeheer. Kansen en aandachtspunten. Eindrapport

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Henssen, M. [Bioclear, Groningen (Netherlands); Hartog, N. [Deltares, Delft (Netherlands)

  2012-06-25

  The project More With Thermal Energy Storage (MMB, abbreviated in Dutch) focuses on knowledge gaps and potential opportunities regarding open systems. The main questions to be answered are: (1) What effects (hydrological, thermal, microbiological and chemical) occur in the soil system by application of thermal energy storage; (2) Which technical options are available for a sustainable integration of thermal energy storage in the water and energy chain?; (3) Is it possible to achieve multiple objectives by using smart combinations? The project is organized in different work packages. In work package 2, the effects of individual and collective thermal energy storage storage systems on subsoils and the environment are determined. In work package 3 the opportunities for thermal energy storage and soil remediation are examined, while in work package 4 the focus is on new sustainable combinations of heat and cold storage. Work package 1 is the umbrella part where communication and policy of and participation in MMB are the main subjects. In this report the following two questions are posed with regard to the use of thermal energy storage systems in contaminated areas:(1) is it realistic to expect that thermal energy storage systems can contribute to a substantial improvement of groundwater in large-scale contaminated areas?; and (2) is a thermal energy systems an option to control the burden of pollution? And which combinations with other underground or aboveground applications are possible for thermal energy storage? [Dutch] Het project Meer Met Bodemenergie (MMB) richt zich op het invullen van kennisleemtes en mogelijke kansen ten aanzien van open systemen. De belangrijkste vragen waarop het onderzoeksprogramma MMB antwoord geeft zijn: (1) Welke effecten (hydrologisch, thermisch, microbiologisch en chemisch) treden op in het bodemsysteem bij toepassing van bodemenergie?; (2) Welke technische mogelijkheden zijn er voor het duurzaam inpassen van bodem-energie in de water

 20. {sup 31}P-MR-spectroscopy of the skeletal muscles under load: demonstration of normal energy metabolism compared to different neuromuscular diseases; {sup 31}P-MR-Spektroskopie der peripheren Skelettmuskulatur unter Belastung: Darstellung des normalen Energiestoffwechsels im Vergleich zu metabolischen Muskelerkrankungen

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Block, W.; Traeber, F.; Kuhl, C.K.; Keller, E.; Rink, H.; Schild, H.H. [Bonn Univ. (Germany). Radiologische Klinik; Lamerichs, R. [Philips Medical Systems, Best (Netherlands); Karitzky, J. [Bonn Univ. (Germany). Neurologische Klinik

  1998-03-01

  , waehrend die erste Gruppe spektroskopisch und klinisch-chemisch eine belastungsinduzierte Laktatazidose zeigte, liessen sich in der anderen nur geringe pH-Aenderungen messen (pH-Minimum: 6,38{+-}0,13 vs 6,87{+-}0,07, p<10{sup -6}). Bei Patienten mit metabolischen Myopathien zeigten sich neben erniedrigten Ruhewerten fuer PCr/(PCr+P{sub i}) veraenderte pH-Verlaufskurven und eine signifikant verlangsamte PCr-Resynthese (0,31 vs 0,65 min{sup -1}, p<0,00005). Beim chronischen Erschoepfungssyndrom wurden aehnlich veraenderte Ruhewerte und pH-Verlaeufe, aber keine verlangsamte PCr-Resynthese beobachtet. Schlussfolgerungen: Die Separierung der Probanden deutet die Nutzung verschiedener Stoffwechselwege an, der vermutlich eine unterschiedliche Muskelfaserkomposition zugrunde liegt. Neben einer Reduktion PCr/(PCr+P{sub i}) in Ruhe sind pathologische pH-Verlaeufe unter Belastung der Kombination mit einer verlangsamten PCr-Resynthese aussagefaehige Indikatoren fuer eine metabolische Stoerung des Muskelstoffwechsels. (orig./MG)

 1. More with thermal energy storage. Report 8. Autonomous heating. Autonomous development of ground temperature. Final report; Meer met bodemenergie. Rapport 8. Autonome opwarming. Autonome ontwikkeling bodemtemperatuur. Eindrapport

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Drijver, B. [IF Technology, Arnhem (Netherlands)

  2012-03-30

  The project More With Thermal Energy Storage (MMB, abbreviated in Dutch) focuses on knowledge gaps and potential opportunities regarding open systems. The main questions to be answered are: (1) What effects (hydrological, thermal, microbiological and chemical) occur in the soil system by application of thermal energy storage; (2) Which technical options are available for a sustainable integration of thermal energy storage in the water and energy chain?; (3) Is it possible to achieve multiple objectives by using smart combinations? The project is organized in different work packages. In work package 2, the effects of individual and collective thermal energy storage storage systems on subsoils and the environment are determined. In work package 3 the opportunities for thermal energy storage and soil remediation are examined, while in work package 4 the focus is on new sustainable combinations of heat and cold storage. Work package 1 is the umbrella part where communication and policy of and participation in MMB are the main subjects. This report contains an analysis of the thermal impact of climate change and urbanization on the soil temperature. Attention is paid to the autonomous heating of the subsurface that occurred since 1900 and that still may be expected up to 2040. A distinction is made between rural areas, where only the climate change plays a role, and urban areas, where the UHI effect (Urban Heat Island) is of importance [Dutch] Het project Meer Met Bodemenergie (MMB) richt zich op het invullen van kennisleemtes en mogelijke kansen ten aanzien van open systemen. De belangrijkste vragen waarop het onderzoeksprogramma MMB antwoord geeft zijn: (1) Welke effecten (hydrologisch, thermisch, microbiologisch en chemisch) treden op in het bodemsysteem bij toepassing van bodemenergie?; (2) Welke technische mogelijkheden zijn er voor het duurzaam inpassen van bodem-energie in de water- en energieketen?; (3) Is het mogelijk om meerdere doelstellingen tegelijk te

 2. Long-term performance of elemental iron and hydroxyapatite for uranium retention in permeable reactive barriers used for groundwater remediation; Langzeitverhalten von elementarem Eisen und Hydroxylapatit zur Uranrueckhaltung in permeablen reaktiven Waenden bei der Grundwassersanierung

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Biermann, V.

  2007-11-21

  Elemental iron (Fe{sup 0}) and hydroxyapatite (HAP) were evaluated as reactive mate-rials for use in permeable reactive barriers (PRBs) to remove uranium from conta-minated groundwater. Special attention was given to the long-term performance of the materials, which was investigated by means of column tests with a duration of up to 30 months using two different artificial groundwaters (AGW) with varying composition and uranium concentration. The interaction of the materials with AGW was studied in column tests using {sup 237}U as a radiotracer to monitor the movement of the contamination front through the columns. The tested materials were shredded cast iron (granulated grey cast iron, 0.3 - 1.3 mm) supplied by Gotthard Mayer, Rheinfelden, Germany, and food quality grade hydroxyapatite (Ca{sub 5}(PO{sub 4}){sub 3}OH, 99 % < 0.42 mm) supplied by Che-mische Fabrik Budenheim CFB, Germany. Both materials exhibited uranium retention of more than 99.9% and sorption capacities of up to 28.3 mg U/g HAP and more than 38.4 mg U/g Fe{sup 0} (AGW with 9.6 mg U/L and low bicarbonate content of 120 mg/L). No breakthrough was observed for the Fe{sup 0} columns with effluent uranium con-centrations being below the detection limit of 10 {mu}g/L after treating more than 2,000 pore volumes (PV) and no uranium could be leached from loaded Fe{sup 0} columns with 200 PV of uranium free AGW. However, columns with high Fe{sup 0} content ({>=} 50%) suffered from severe loss of permeability when AGW with {>=} 320 mg/L bicarbonate was used. In the HAP columns a breakthrough occurred with effluent uranium concentrations > 15 {mu}g/l after treating 1,240 PV (10% and 50% breakthrough after 1,460 PV and 2,140 PV respectively). 12.2% of the accu-mulated uranium could be desorbed again with 840 PV of uranium free AGW. Adsorption was found to be the dominant reaction mechanism for uranium and HAP. Image analysis of high uranium content samples showed uranium and phosphate bearing crystals growing

 3. Daily amifostine given concomitantly to chemoradiation in head and neck cancer. A pilot study

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Trog, D.; Bank, P.; Wendt, T.G. [Friedrich-Schiller Univ., Jena (Germany). Dept. of Radiation Oncology; Koscielny, S.; Beleites, E. [Friedrich-Schiller Univ., Jena (Germany). Dept. of Ear Nose Throat Diseases

  1999-09-01

  Background: In patients with loco-regionally advanced head and neck cancer conventionally fractionated radiotherapy alone results in poor loco-regional control and survival rates. Treatment intensification by simultaneous administration of cytotoxic drugs produces higher acute morbidity. Therefore chemical radioprotection of normal tissues may be of clinical benefit. Patients and Methods: In a pilot study patients with advanced nonresectable head neck cancer treated with conventionally fractionated radical radiotherapy (60 to 66 Gy total doses) and concomitantly given 5-fluorouracil as protracted venous infusion, 250 mg/sqm/24 h over the entire treatment period were given amifostine 300 mg absolutely before each fraction. Acute treatment related mobidity was scored according to CTC classification and loco-regional control and survival rates were estimated. Comparison was made with a historical control group of identical chemoradiation but without amifostine application. Results: Chemoradiation induced oral mucositis was delayed and showed significant lower degrees at all 10 Gy increments (p<0.05) except 60 Gy and over (p>0.05). No significant toxicity was recorded with respect to blood pressure, serum calcium, potassium, hematologic parameters, emesis, nausea or body weight loss. Progression free survival and overall survival probability at 2 years were not statistically different in both cohorts. Conclusion: Amifostine given before each fraction of radiotherapy over 6 weeks has no cumulative toxicity, was well tolerated and may reduce treatment induced oral mucositis. No tumor protective effect was observed. (orig.) [German] Hintergrund: Bei Patienten mit lokoregionaer fortgeschrittenen Karzinomen im Kopf-Hals-Bereich fuehrt die alleinige konventionell fraktionierte Radiotherapie zu unuenstigen lokoregionaeren Tumorkontrollraten und Ueberlebensraten. Die Therapieintensivierung durch simultane Radiochemotherapie fuehrt zu gesteigerter Akutmorbiditaet. Die chemische

 4. X-ray tomographic in-service testing of girth welds - The European project TomoWELD; Roentgen-tomographische In-Service-Pruefung von Rundschweissnaehten. Das Europaeische Projekt TomoWELD

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Ewert, Uwe; Redmer, Bernhard; Walter, David; Thiessenhusen, Kai-Uwe; Bellon, Carsten [BAM Bundesanstalt fuer Materialforschung und -pruefung, Berlin (Germany); Nicholson, P. Ian; Clarke, Alan [TWI Technology Centre, Port Talbot (United Kingdom); Finke-Haerkoenen, Klaus-Peter [Ajat Oy Ltd., Espoo (Finland); Scharfschwerdt, Joerg W.; Rohde, Karsten [AREVA GmbH, Erlangen (Germany)

  2015-07-01

  -7:2014 ''Wiederkehrende Pruefungen der Komponenten des Primaerkreises von Leichtwasserreaktoren - Teil 7: Durchstrahlungspruefung'' veroeffentlicht. Die wesentlichen Anforderungen werden diskutiert. Die neue TomoWELD- Anlage kann sowohl Messungen nach diesen Normen durchfuehren als auch tomographische Querschnittsbilder (aequivalent zu Schliffen) aufnehmen, um Anzeigengroessen zu bestimmen. Anwendungsbereiche sind chemische und kerntechnische Anlagen. Sie ermoeglicht eine schnelle Pruefung von Rundschweissnaehten im Vergleich zur Verwendung von Film oder Speicherfolien. Im Jahr 2006 wurde bereits die mechanisierte Planartomographie- Anlage, TomoCAR, eingefuehrt, mit der Querschnittsbilder gemessen werden konnten. TomoWELD nutzt einen neuen photonenzaehlenden und energieaufloesenden Detektor mit CdTe-CMOS-Kristallhybriden. Der neue Detektor gestattet die Wahl von Energieschwellen und ermoeglicht die Reduktion des Einflusses der Streustrahlung auf die Durchstrahlungsbilder und die rekonstruierten Querschnittsbilder. Eine optimierte Durchstrahlungsgeometrie mit einem neuen Manipulatordesign und ein schneller GPU-basierter Rekonstruktionsalgorithmus werden verwendet, um die Rekonstruktion zu beschleunigen und die Rekonstruktionsergebnisse zu verbessern. Die Groesse und die Form von planaren und voluminoesen Unregelmaessigkeiten koennen bestimmt werden. Das Konzept und die ersten Bilder werden vorgestellt.

 5. High temperature testing - a contribution to alloy development, alloy qualification and simulation of component Loading; Hochtemperaturpruefung - Ein Beitrag zur Werkstoffentwicklung und -qualifizierung sowie Simulation der Bauteilbeanspruchung

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Scholz, A.; Schwienheer, M.; Mueller, F.; Linn, S.; Schein, M.; Walther, C.; Berger, C. [Institut fuer Werkstoffkunde der TU-Darmstadt, Grafenstrasse 2, 64283 Darmstadt (Germany)

  2007-05-15

  das Ziel verfolgt, durch Anhebung von Prozessparametern wie Temperatur und Druck eine Wirkungsgradsteigerung zu erreichen. Diese Bestrebungen wirken sich insbesondere auf die thermisch und mechanisch hoch beanspruchten Bauteile von thermischen Maschinen und Anlagen aus. Weitgehend unerforscht ist die Wechselwirkung zwischen den durch chemische Zusammensetzung, Herstellungsprozess und Waermebehandlung bestimmten Gefuegemerkmalen, den Aenderungen der Mikrostruktur infolge mehraxialer Beanspruchung und der sich daraus ableitenden, zeitabhaengigen Verformung und Festigkeit. Vor diesem Hintergrund lassen sich durch verfeinerte Methoden bei der Ermittlung der Werkstoffeigenschaften, deren Modellierung und Uebertragung auf das Bauteil Wandstaerken optimieren und Wirkungsgrade steigern. Bei der Ermittlung der statischen und zyklischen Werkstoffeigenschaften auch an fehlerbehafteten Proben treten Unsicherheiten auf, die einerseits vom Pruefverfahren und der Auswertung herruehren koennen, andererseits aber auch vom Werkstoff und dessen Herstellungsverfahren beeinflusst werden. Insgesamt besteht daher die Forderung nach zuverlaessiger Ermittlung von Werkstoffeigenschaften und Methoden zur Behandlung von Streubaendern und deren mathematisch-statistischer Beurteilung. Fuer die Simulation werden konsistente Werkstoffdaten benoetigt, die die komplexe Wechselwirkung von Temperatur, Beanspruchungsdauer und Beanspruchungsart beschreiben. Insgesamt handelt es sich um Massnahmen zur Qualifizierung des gesamten Prozesses von der Herstellung bis zum Betriebsverhalten von Bauteilen. (Abstract Copyright [2007], Wiley Periodicals, Inc.)

 6. More with thermal energy storage. Report 6. High temperature storage. Overview of knowledge and results of measurements with regard to high temperature storage systems. Final report; Meer met bodemenergie. Rapport 6. Hogetemperatuuropslag. Kennisoverzicht en praktijkmetingen rondom hogetemperatuuropslagsystemen. Eindrapport

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Drijver, B. [IF Technology, Arnhem (Netherlands)

  2012-03-30

  The project More With Thermal Energy Storage (MMB, abbreviated in Dutch) focuses on knowledge gaps and potential opportunities regarding open systems. The main questions to be answered are: (1) What effects (hydrological, thermal, microbiological and chemical) occur in the soil system by application of thermal energy storage; (2) Which technical options are available for a sustainable integration of thermal energy storage in the water and energy chain?; (3) Is it possible to achieve multiple objectives by using smart combinations? The project is organized in different work packages. In work package 2, the effects of individual and collective thermal energy storage storage systems on subsoils and the environment are determined. In work package 3 the opportunities for thermal energy storage and soil remediation are examined, while in work package 4 the focus is on new sustainable combinations of heat and cold storage. Work package 1 is the umbrella part where communication and policy of and participation in MMB are the main subjects. This report includes the results of research in the field of high temperature heat storage. Residual heat, which comes available in the summer can be used for heating purposes in the winter. To realize that heat can be stored temporarily. It appears that the subsurface can be used, which has resulted in a strong growth of heat and cold storage systems [Dutch] Het project Meer Met Bodemenergie (MMB) richt zich op het invullen van kennisleemtes en mogelijke kansen ten aanzien van open systemen. De belangrijkste vragen waarop het onderzoeksprogramma MMB antwoord geeft zijn: (1) Welke effecten (hydrologisch, thermisch, microbiologisch en chemisch) treden op in het bodemsysteem bij toepassing van bodemenergie?; (2) Welke technische mogelijkheden zijn er voor het duurzaam inpassen van bodem-energie in de water- en energieketen?; (3) Is het mogelijk om meerdere doelstellingen tegelijk te verwezenlijken door slimme combinaties te maken? Het

 7. New results by adding additives to rapidly biodegradable lubricants; Neue Ergebnisse zum Thema: Additivierung von biologisch schnell abbaubaren Schmierstoffen

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Fessenbecker, A.; Rossrucker, T.; Korff, J.

  1999-01-01

  Fluids of two different chemical categories are currently established in the market as the basic oils for rapidly biodegradable lubricants: Polyglycols and organic esters, the latter representing the more significant volume. The wide range of substances in ester chemistry and the resulting variety in properties such as oxidative stability, hydrolytic stability, corrosion protection and wear protection properties necessitate a differentiated view of, for instance, the additives used. Standard lubricant tests are used to analyze these substances and properties. Classification in three different groups helps us come to clear terms with the wide variety of esters available. - Unsaturated native esters (rapeseed oil, sunflower seed oil, etc.); - unsaturated synthetic esters (TMP oleates, etc.); - saturated synthetic esters (dicarboxylic acid esters, etc.). The test result for the different additives, among them readily biodegradable ones, in typical representatives of the above ester classes are compared as the basis for evaluation of sometimes widely varying behaviour in each basic fluid. Attempts are made to analyze various interrelationships between additives and technical properties, e.g. influence of the choice of additives on the hydrolytic stability of esters. Acidic or highly alkaline additives catalyze the destruction of esters and should be avoided. Tests acc. to-ASTM-D 2619 (`Coca-Cola` Test) and ASTM-D 943 (`TOST-Test`) reveal ways to improve the hydrolytic properties with hydrolytic protoction additives. The oxidative behaviour of esters with varying degrees of saturation makes it necessary to optimize the antioxidants for a given system of basic oil. This is shown clearly on the basis of trial results with standardized lubricant oxidation tests. (orig.) [Deutsch] Als Basisoele fuer biologisch schnell abbaubare Schmierstoffe haben sich derzeit am Markt zwei chemisch unterschiedliche Kategorien von Fluessigkeiten etabliert: Polyglykole und organische Ester

 8. Optimisation of the process of fuel gas production for fuel cells in motor vehicles; Verfahrenstechnische Optimierung der Brenngaserzeugung fuer Brennstoffzellen in Kraftfahrzeugen

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Colsman, G

  1995-10-01

  System der Methanol-Dampfreformierung mit Bezug auf die wesentlichen Kriterien Leistungsdichte und Gasqualitaet verfahrenstechnisch optimiert. Dadurch wird die spezifische Wasserstoffproduktion auf 10 Nm{sup 3} H{sub 2} pro Stunde und Liter Katalysator bei 99.5% Methanolumsatzgrad und 280 C Wandtemperatur des Reformers gesteigert. Der beim Einsatz einer PEMFC mit reiner Platin als Katalysator einzuhaltende CO-Gehalt des Brenngases von 10 ppm wird dabei jedoch um 3 Groessenordnungen ueberschritten, so dass eine separate Gasreinigung erforderlich ist. Hierzu werden verschiedene chemische und physikalische Verfahren theoretisch und experimentell untersucht und diskutiert. Mittels porenfreier Metallmembranen ist eine Wasserstoffabtrennung aus dem Reformergas mit einer Reinheit >99.9999 Vol.-% unter Erfuellung der durch den Betrieb im Kraftfahrzeug vorgegebenen technischen Kriterien moeglich. Die durchgefuehrten Untersuchungen werden durch mathematische Modellierungen des optimierten Methanolreformers und der Gastrennung durch Membranen ergaenzt. Durch den Beitrag dieser Arbeit ist die Optimierung der Brenngaserzeugung aus Methanol so weit fortgeschritten, dass das Gaserzeugungssystem mit der im Fahrzeug erforderten Leistung gebaut und getestet werden kann. Baugroesse und -gewicht liegen bereits heute in einer Groessenordnung, die den Einbau in Kraftfahrzeuge ohne Einschraenkungen ermoeglicht. (orig.)

 9. Magnetic resonance spectroscopy of brain tumors; MR-Spektroskopie bei Hirntumoren

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Ditter, P.; Hattingen, E. [Universitaetsklinikum Bonn, FE Neuroradiologie, Radiologische Klinik, Bonn (Germany)

  2017-06-15

  Diagnose und Therapie. Einige wichtige Differenzialdiagnosen wie niedrig- vs. hochmaligne Tumore beduerfen allerdings zusaetzlicher MR-Methoden. Es soll der Stellenwert der MR-Spektroskopie (MRS) bei Hirntumoren kritisch diskutiert werden. Die {sup 1}H-MRS misst nicht invasiv Konzentrationen normaler und pathologischer Hirnmetabolite. Sie basiert auf dem Prinzip, dass chemische Protonenverbindungen bestimmter Hirnmetabolite das aeussere Magnetfeld fokal abschwaechen und die Protonenresonanzfrequenz nach typischen Mustern veraendern. Parameterkarten der MRS Imaging (MRSI) bilden zudem Tumorheterogenitaet und peritumorale Veraenderungen ab. Hierbei sind die Muster von N-Acetyl-Aspartat, ''total'' Cholin (tCho) oder Kreatin relativ robust. Die Erkennung anderer Metabolite wie Myoinositol, Glutamat, Laktat oder Lipide haengt hingegen stark von Faktoren wie Feldstaerke und Echozeit ab. Fuer solide Hirntumoren gilt, dass die tCho-Signalintensitaet in vitalem Tumorgewebe mit dem WHO-Grad des Hirntumors, d. h. mit der Malignitaet ansteigt. Die MRSI hilft, Gliome zu graduieren und den Zielpunkt bei Tumorbiopsien zu bestimmen. Unterschiedliche Verteilungsmuster bzw. spezielle Metabolitensignale erleichtern, zwischen Abszessen, Metastasen, ZNS-Lymphomen und Gliomen zu unterscheiden. Die {sup 1}H-MRSI liefert diagnostisch wertvolle Informationen zur Differenzialdiagnose und Graduierung von Hirntumoren, allerdings erschweren Artefakte, Signalstaerke, Parameterauswahl und fehlende Standardisierung - bislang - deren Einsatz in der Routinediagnostik. (orig.)

 10. Moessbauer-spectroscopic study of structure and magnetism of the exchange-coupled layer systems Fe/FeSn{sub 2}, and Fe/FeSi/Si and the ion-implanted diluted magnetic semiconductor SiC(Fe); Moessbauerspektroskopische Untersuchung von Struktur und Magnetismus der austauschgekoppelten Schichtsysteme Fe/FeSn{sub 2} und Fe/FeSi/Si und des ionenimplantierten verduennten magnetischen Halbleiters SiC(Fe)

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Stromberg, Frank

  2009-07-07

  In line with this work the structural and magnetic properties of the exchange coupled layered systems Fe/FeSn{sub 2} and Fe/FeSi/Si and of the Fe ion implanted diluted magnetic semiconductor (DMS) SiC(Fe) were investigated. The main measuring method was the isotope selective {sup 57}Fe conversion electron Moessbauer spectroscopy (CEMS), mostly in connection with the {sup 57}Fe tracer layer technique, in a temperature range from 4.2 K to 340 K. Further measurement techniques were X-ray diffraction (XRD), electron diffraction (LEED, RHEED), SQUID magnetometry and FMR (Ferromagnetic Resonance). In the first part of this work the properties of thin AF FeSn{sub 2}(001) films and of the exchange-bias system Fe/FeSn{sub 2}(001) on InSb(001) were investigated. With the application of {sup 57}Fe-tracer layers and CEMS both the Fe-spin structure and the temperature dependence of the magnetic hyperfine field (B{sub hf}) of FeSn{sub 2} could be examined. The evaporation of Fe films on the FeSn{sub 2} films produced in the latter ones a high perpendicular spin component at the Fe/FeSn{sub 2} interface. In some distance from the interface the Fe spins rotate back into the sample plane. Furthermore {sup 57}Fe-CEMS provided a correlation between the absolute value of the exchange field vertical stroke He vertical stroke and the amount of magnetic defects within the FeSn{sub 2}. Temperature dependent CEMS-measurements yielded informations about the spin dynamics within the AF. The transition temperatures T{sub B}{sup *}, which were interpreted as superparamagnetic blocking temperatures, obtain higher values compared to the temperatures T{sub B} of the exchange-bias effect, obtained with magnetometry measurements. The second part of this work deals with the indirect exchange coupling within Fe/FeSi/Si/FeSi/Fe multilayers and FeSi diffusion barriers. The goal was to achieve Fe free Si interlayers. The CEMS results show that starting from a thickness of t{sub FeSi}=10-12 A of the ''lower'' FeSi layers the interdiffusion of Fe is inhibited. For thicker FeSi layers (t{sub FeSi} {approx} 20 A) the formation of the metastable defective c-FeSi phase was detected. For the first time an oscillating antiferromagnetic exchange coupling between the Fe layers with a period of {approx} 6 Aas a function of the FeSi thickness. In the third part of this work we attempted to produce a diluted magnetic semiconductor by ion implantation of {sup 57}Fe into SiC(0001) wafer. For doses {>=} 2 x 10{sup 16} ions cm{sup -2} and after thermal annealing superparamagnetic Fe{sub 3}Si nanoclusters were found with CEMS, XRD and TEM (Transmission Electron Microscopy), which were epitaxially embedded in the SiC matrix. Besides Fe{sub 3}Si no other phases were observed. For the lowest doses of 1 x 10{sup 16} ions cm{sup -2} the CEM spectra at 4.2 K gave evidence of ferromagnetism and the absence of nanoparticles. The upper limit under which there are no segregations of secondary phases was therefore limited to 1-3 at.% Fe. (orig.)

 11. Radiological risk assessment of isotope laboratories according to the requirements of the radiation protection ordinance and the protective labour legislation; Beurteilung des radiologischen Risikos von Isotopenlaboratorien nach den Vorgaben der Strahlenschutzverordnung und den Richtlinien fuer Arbeitssicherheit

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Stuerm, R.P. [SafPro AG, Ausbildung und Beratung in Strahlenschutz, Basel (Switzerland); Kuster, M. [Novartis International AG, Corporate Health, Safety and Environment, Basel (Switzerland); Traub, K. [Novartis Pharma AG, Zentralstelle fuer Strahlenschutz, Basel (Switzerland)

  2001-07-01

  . 94). Isotopenlaboratorien der chemischen Industrie werden von der Schweizerischen Unfallversicherungsanstalt SUVA beaufsichtigt. Die SUVA nimmt nebst den Strahlenschutzaufgaben in den industriellen Betrieben auch die allgemeine Arbeitssicherheit wahr und hat Richtlinien zum Erstellen von Risikoanalysen erarbeitet. Bei diesen konventionellen Analysen werden die Arbeitsprozesse nach ihrem moeglichen Schadensausmass (Tod, schwere bleibende Gesundheitsschaden; leichter bleibender Gesundheitsschaden; heilbare Verletzung mit Arbeitsausfall; heilbare Verletzung ohne Arbeitsausfall) und der Eintretenswahrscheinlichkeit (haeufig; gelegentlich; selten; unwahrscheinlich; praktisch unmoeglich) in einer Risikomatrix beurteilt (grosse, mittlere und kleine Risiken). Die SUVA hat von zwei Baslern Isotopenlaboratorien des Typs B Risikobeurteilungen eingefordert, die einerseits die Gefaehrdung der Mitarbeiter und andererseits der Stadtbevoelkerung analysieren und radiologisch bewerten sollen. Fuer die Beurteilung des Mitarbeiterrisikos schlug sie vor, eine etablierte Methode aus der Arbeitssicherheit oder der Versicherungsbranche anzuwenden. Zudem muesse die Risikomatrix der von der Firmenleitung vorgegebenen Sicherheitskultur entsprechen. Damit standen wir vor dem Problem, radiologische Risiken, die sich als Strahlendosen in mSv ausdruecken lassen, fuer nicht radiologisch geschulte Manager mit den Folgen konventioneller Arbeitsunfaelle (Tod, Invaliditaet und Arbeitsausfall) bzw. mit den Reaktionen von Bevoelkerung und Politikern auf chemische Stoerfaelle zu vergleichen. Im Vortrag wird die aus Diskussionen mit der Aufsichtsbehoerde, der Firmenleitung, den Laborleitern und Labormitarbeitern entstandene Risikomatrix vorgestellt. Die Autoren sind der Meinung, dass bis anhin ein solcher Vergleich zwischen radiologischen und konventionellen Risiken noch nie etabliert worden sei und stellen ihr Resultat zur Diskussion. (orig.)

 12. Material flows of benzene with particular consideration of the Federal Republic of Germany; Stoffstroeme von Benzol unter besonderer Beruecksichtigung der Bundesrepublik Deutschland

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Boehncke, A.; Mangelsdorf, I. [Fraunhofer Inst. fuer Toxikologie und Aerosolforschung, AG Dokumentation und Bewertung von Chemikalien, Hannover (Germany); Rosner, G. [ToxConsult, Merzhausen (Germany)

  1997-12-01

  In the Federal Republic of Germany, benzene is one of the most important basic materials for the chemical industry. Only a relatively small proportion of the pure benzene processed in the chemical industry is emitted into the environment (ca. 40 t in 1991). But the substance is also a natural component of the crude oil in gasoline and is released during incomplete combustion or is formed out of other aromatic substances. The primary source of emissions, with more than 10,000 t/yr (approximately 85% of this from motor vehicles with Otto engines), is commercial motor vehicle transportation. Benzene concentrations in the environment are approximately <1 {mu}g/m{sup 3} in rural areas, 20-30 {mu}g/m{sup 3} near main roads (peak levels in highly urbanized regions with much traffic as high as approximately 100 {mu}g/m{sup 3}) and 7-15 {mu}g/m{sup 3} in the vicinity of industrial polluters. It has not been possible to detect a specific trend over time during the last ten years. An increased exposure (approx. 350-27,000 {mu}g/m{sup 3}) is likely while filling the tank and within the motor vehicle (approx. 10-200 {mu}g/m{sup 3}) due to gasoline volatilization from pipes, etc. Compared to outdoor air, higher concentrations of benzene (approx. 2-11 {mu}g/m{sup 3}) are measured in the indoor air which contains additionally benzene from tobacco smoke, equipment, renovating work and heating. The primary exposure pathway of benzene in humans is inhalation. Apart from individuals with occupational exposure, smokers have the highest internal benzene burden. Measures undertaken during recent years to reduce the amount of emissions have been counteracted at least in part by the increase in motor vehicle traffic. Further measures to reduce the emissions or to change the transportation policies must still be or have already been initiated. (orig.) [Deutsch] Benzol stellt fuer die chemische Industrie in der Bundesrepublik Deutschland einen der wichtigsten Grundstoffe dar. Das in der

 13. Extrakorporale Stoßwellentherapie (ESWT aus orthopädischer und traumatologischer Sicht

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Auersperg V

  2004-01-01

  Full Text Available Die ESWT ist eine derzeit sehr intensiv erforschte Therapieform und im Vergleich mit anderen Therapien auch durchaus hohen EBM-Kriterien entsprechend. Die Wirkungsweise der ESWT ist bis heute nicht ganz geklärt, aus den bisher durchgeführten Untersuchungen (meist Tierversuche lassen sich folgende Wirkungen unterscheiden: ● Zerreißungen (Steindesintegration, Knochenfissuren, Gewebszerreißung ● Kavitation (mit Bildung von Jet streams und freien Radikalen ● Thermische und chemische Effekte ● Molekularbiologische und zelluläre Veränderungen ● Hyperstimulationsanalgesie (gate-control-Mechanismus Diese Wirkungen rufen sehr komplexe Veränderungen im Gewebe hervor, die beispielsweise zur Knochenneubildung führen, aber auch Neoangiogenese und Nervenveränderungen, die beim Verständnis der Effekte der ESWT an den Weichteil-Indikationen durchaus auch Erklärungshilfen sind. Die meisten, bisher veröffentlichten, klinischen Studien haben biometrische Mängel und ihre Ergebnisse sind sehr kontrovers. Die angeführten Indikationen sind die am meisten erforschten und sollen hier bewertet werden. Da für weitere Indikationen die Studien-Daten so spärlich sind, werden sie hier nicht diskutiert. Die Indikationen mit statistisch signifikant guten Behandlungsergebnissen sind: ● Die Tendinitis calcarea (mit niedrigenergetischer und hochenergetischer ESWT ● Die Fasciitis plantaris mit und ohne plantarem Fersensporn (mit niedrigenergetischer und hochenergetischer ESWT ● Die Epicondylitis humeri lateralis (mit niedrigenergetischer und hochenergetischer ESWT ● Verzögerte Knochenbruchheilung (mit hochenergetischer ESWT ● Pseudoarthrosen (mit hochenergetischer ESWT Für die Durchführung, die Anzahl der Impulse und die Intervallänge zwischen den ESWT-Sitzungen läßt sich keine Regel ableiten, dies wird sich vernünftigerweise hauptsächlich an den lokalen Gegebenheiten orientieren. Die bisher (als Richtlinie der ISMST von 2000 → http

 14. Corrosion of ceramics for slag removal in IGCC-power plants; Korrosion von Keramiken fuer die Fluessigascheabscheidung in IGCC-Kraftwerken

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Fuerst, Denny

  2012-06-12

  Schlackebestandteile und damit auf physikalische und chemische Eigenschaften der Schlacke. Dichtes Chromoxid sowie weitere, hoch chromhaltige Keramiken haben sich als am bestaendigsten gegenueber den verwendeten Schlacken erwiesen.

 15. Gradual transition in realising a long-term policy. Evaluation on the basis of six system options; Transitieprocessen en de rol van het beleid. Evaluatie op basis van zes systeemopties

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Ros, J.P.M.; Van den Born, G.J.; Elzenga, H.E.; Montfoort, J.A.; Nagelhout, D.; Reudink, M.A.; Rood, G.A.; Van Zeijts, H.

  2006-11-15

  verandering in de maatschappij leiden, reden om er snel mee te beginnen. Voor de benodigde verandering werd de term transities geintroduceerd. Het MNP heeft de brede beoordeling van de processen en het beleid gebaseerd op de analyse van zes mogelijke ingrijpende veranderingen in de maatschappij (zogenoemde systeemopties), te weten: Vloeibare biobrandstoffen voor transport; Biogrondstoffen voor de chemische industrie; Duurzame viskweek voor behoud van de visvoorraad; Markt voor groene diensten; Micro-warmtekracht en de virtuele centrale; Brandstofcelauto's op waterstof verkregen uit zonthermische krachtcentrales. Nederland is sterk in onderzoek op het gebied van schone technieken. De ondersteuning met financiele middelen voor meer praktijkexperimenten of niches met nieuwe technieken en organisatievormen is echter onvoldoende of onzeker gebleken. Systeemopties kunnen onderling concurrerend zijn, zoals voor de inzet van biomassa. Doordat de beleidsprikkels op de systeemopties verschillen in vorm en kracht en er geen overall visie is, leidt dit niet noodzakelijkerwijs tot een optimale inzet van biomassa. De systeemopties zijn gekozen met het oog op relevantie voor milieu, natuur of landschap. Ze zijn zodanig gekozen dat ze een redelijke indruk geven van verschillende transitieprocessen en een link hebben met alle betrokken ministeries. Nadrukkelijk wordt hierbij vermeld dat de gekozen systeemopties niet beter of slechter hoeven te zijn dan andere. De systeemopties schetsen onderdelen van mogelijke toekomstige systemen. Onderzocht is welke voortgang wordt geboekt om de opties daadwerkelijk te realiseren. De analyses van de verschillende systeemopties zijn afzonderlijk gerapporteerd.

 16. The incidence of chemically peculiar stars in open clusters

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Netopil, M.

  2013-07-01

  The formation and evolution of chemically peculiar (CP) stars is still a matter of debate, although the first representatives were detected already more than 110 years ago. From the astrophysical point of view, these objects are of particular interest, since they combine a wide variety of specific properties. This work deals with a subgroup of CP stars, showing beside overabundances of some iron-peak (e.g. Chromium) and rare earth elements like Europium, also strong ordered magnetic fields as well as a slow rotation. Based on a selection of well investigated close field stars, the possible connections of these properties were examined. However, the main research focus was the analysis of a relationship between the number of CP stars and their age. For this purpose, the results of the extensive Delta-a survey in open clusters were used. This photometric filter system allows an efficient and economic detection of magnetic CP stars due to a characteristic flux depression at 520 nm. Compared to field stars, open clusters offer the big advantage that for example the age and the distance can be determined more accurately on a statistical basis, since all member stars of an open cluster originate more or less at the same time from a single molecular cloud. After the membership analysis of all in Delta a investigated objects and the determination of the cluster parameters, it was shown that the occurrence of CP stars depend on age, but can be explained by the general evolution of stars. This entails amongst others that CP stars show their typical characteristics already as soon as they have arrived the main-sequence, or even before. Furthermore, we were able to detect at least one representative, probably still in its pre-main-sequence phase. (author) [German] Die Entstehung und Entwicklung von chemisch pekuliaren (CP) Sternen ist nach wie vor nicht restlos geklärt, und das obwohl die ersten Vertreter dieser Sterngruppe bereits vor mehr als 110 Jahren entdeckt wurden. Aus

 17. Radiation-induced VEGF-C expression and endothelial cell proliferation in lung cancer

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Chen, Yu-Hsuan [National Taiwan University Hospital, Department of Oncology, Taipei (China); National Taiwan University, Pharmacological Institute, College of Medicine, Taipei (China); Pan, Shiow-Lin; Wang, Jing-Chi; Teng, Che-Ming [National Taiwan University, Pharmacological Institute, College of Medicine, Taipei (China); Kuo, Sung-Hsin [National Taiwan University Hospital, Department of Oncology, Taipei (China); National Taiwan University College of Medicine, Department of Internal Medicine, Taipei (China); Cheng, Jason Chia-Hsien [National Taiwan University Hospital, Department of Oncology, Taipei (China); National Taiwan University College of Medicine, Graduate Institute of Clinical Medicine, Taipei (China)

  2014-12-15

  einem Lungenkrebs-Xenograftmodell mit SCID-Maeusen ermittelt. Die Proteinexpression, die Phosphorylierung der Mitglieder des PI3K/Akt/mTOR-Signalwegs und die Expressionder VEGF-C-Sekretion und mRNA-Expression in bestrahlten Lungenkrebszellen wurden jeweils mittels Westernblot-Analyse, ELISA (enzyme-linked immunosorbent assays) und RT-PCR (Reverse-Transkriptase-Polymerasekettenreaktion)bewertet. Ausserdem wurden spezifische chemische Inhibitoren verwendet, um die Rolle des PI3K/Akt/mTOR-Signalwegs auszuwerten. Konditioniertes Medium (CM) aus bestrahlten Kontroll-siRNA-exprimierenden und aus unbestrahlten VEGF-C-siRNA-exprimierenden A549-Zellen wurde benutzt, um die Proliferation von Endothelzellen mittels MTT-Assay zu bewerten. Strahlung erhoeht die dosisabhaengige und zeitabhaengige VEGF-C-Expression auf Protein- anstatt auf mRNA-Ebene. Durch die Bestrahlung wurde die Phosphorylierung von Akt, mTOR, 4EBP und eIF4E hochreguliert, nicht jedoch von p70S6K. Die trahleninduzierte VEGF-C-Expression wurde durch LY294002 und Rapamycin herunterreguliert (beide p < 0,05). Des Weiteren foerdert CM aus den unbestrahlten A549-Zellen die Proliferation der menschlichen Nabelvenenendothelzellen (HUVECs) und der lymphatischen Endothelzellen (LECs). CM aus den unbestrahlten und VEGF-C-iRNA-exprimierenden A549-Zellen hat jedoch keine proliferationsfoerdernde Wirkung. Die strahleninduzierte Aktivierung des PI3K/Akt/mTOR-Signalwegs kann die Expression des VEGF-C in Lungenkrebszellen erhoehen und die Proliferation der Endothelzellen foerdern. (orig.)

 18. Particle reduction strategies - PAREST. Evaluation of emission reduction scenarios using chemical transport calculations. PM10- and PM2.5-reduction potentials by package of measures for further immission reduction in Germany. Sub-report.; Strategien zur Verminderung der Feinstaubbelastung - PAREST. Bewertung von Emissionsminderungsszenarien mit Hilfe chemischer Transportberechnungen. PM10- und PM2,5-Minderungspotenziale von Massnahmenpaketen zur weiteren Reduzierung der Immissionen in Deutschland. Teilbericht

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Stern, Rainer [Freie Univ. Berlin (Germany). Inst. fuer Meteorologie, Troposphaerische Umweltforschung

  2013-06-15

  This report documents the effects of additional emission control measures the PM10 and PM2.5 air quality in Germany (PM = particulate matter). The immission effects of the planned measures were calculated with the Chemistry-Aerosol-Transport Model REM CALGRID (RCG). [German] Dieser Bericht dokumentiert die Auswirkungen zusaetzlicher emissionsmindernder Massnahmen auf die PM10 und PM2.5-Luftqualitaet in Deutschland. Die immissionsseitigen Auswirkungen der geplanten Massnahmen wurden auf der Basis von Berechnungen mit dem Chemie-Aerosol-Transportmodell REM-CALGRID (RCG) bestimmt. Grundlage der Szenarienrechnungen sind die im Rahmen des F and E-Vorhabens entwickelten Emissionsabschaetzungen, die die Aenderung der Emissionen aufgrund von technischen oder nicht-technischen Massnahmen beschreiben. Die den Berechnungen zugrunde liegende horizontale Aufloesung betraegt 0.125 Laenge und 0.0625 Breite oder circa 7 km x 8 km. Das meteorologische Referenzjahr ist 2005.

 19. Particle Reduction Strategies - PAREST. Evaluation of emission reduction scenarios using chemical transport calculations. NO{sub 2}- and O{sub 3} reduction potentials of package of measures for further reduction of immissions in Germany; Strategien zur Verminderung der Feinstaubbelastung - PAREST. Bewertung von Emissionsminderungsszenarien mit Hilfe chemischer Transportberechnungen. NO{sub 2}- und O{sub 3}-Minderungspotenziale von Massnahmenpaketen zur weiteren Reduzierung der Immissionen in Deutschland. Teilbericht

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Stern, Rainer [Freie Univ. Berlin (Germany). Inst. fuer Meteorologie, Troposphaerische Umweltforschung

  2013-06-15

  This report documents the effects of additional emission control measures the NO{sub 2}- and ozone-air quality in Germany (PM = particulate matter). The immission effects of the planned measures were calculated with the Chemistry-Aerosol-Transport Model REM CALGRID (RCG). [German] Dieser Bericht dokumentiert die Auswirkungen zusaetzlicher emissionsmindernder Massnahmen auf die NO{sub 2}- und die Ozon-Luftqualitaet in Deutschland. Die immissionsseitigen Auswirkungen der geplanten Massnahmen wurden auf der Basis von Berechnungen mit dem Chemie- Aerosol-Transportmodell REM-CALGRID (RCG) bestimmt. Grundlage der Szenarienrechnungen sind die im Rahmen des F and E-Vorhabens entwickelten Emissionsabschaetzungen, die die Aenderung der Emissionen aufgrund von technischen oder nicht-technischen Massnahmen beschreiben. Die den Berechnungen zugrunde liegende horizontale Aufloesung betraegt 0.125 Laenge und 0.0625 Breite oder circa 7 km x 8 km. Das meteorologische Referenzjahr ist 2005.

 20. Hybridization and control of a mobile direct methanol fuel cell system; Hybridisierung und Regelung eines mobilen Direktmethanol-Brennstoffzellen-Systems

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Wilhelm, Joerg Christoph

  2010-07-01

  for the dimensioning of the fuel cell as well as of the energy storage unit. Variation of parameters results in a minimum required fuel cell power of 1.3 kW as well as a minimum energy density of 66 Wh/l or a minimum power density of 355 W/l for the energy storage unit, respectively. The high energy density required and the fact that the energy storage unit must always be operated at a partial state of charge leads to faster aging, particularly of lead-acid batteries, so that a lithium battery is eventually chosen as an energy storage unit. (orig.) [German] Direktmethanol-Brennstoffzellen (DMFCs) zeichnen sich dadurch aus, dass sie die chemische Energie des fluessig zugefuehrten Brennstoffs Methanol direkt in elektrische Energie umwandeln. Methanol hat eine hohe Energiedichte und laesst sich vergleichsweise einfach speichern. Aufgrund dieser Vorteile eignen sich Direktmethanol-Brennstoffzellen- Systeme z. B. als Batterieersatz fuer den Bereich leichte Traktion in der kW-Klasse. Da das Nachtanken im Vergleich zum Laden einer Batterie viel schneller realisierbar ist, folgt hieraus ein nahezu unterbrechungsfreier Betrieb. Das Ziel der vorliegenden Arbeit ist es daher ein Direktmethanol-Brennstoffzellen-System fuer den Bereich leichte Traktion zu entwickeln. Die systemtechnische Entwicklung und Charakterisierung eines mobilen Direktmethanol-Brennstoffzellen-Systems erfolgt zuerst allgemein und anschliessend angewandt auf das Beispiel Horizontalkommissionierer aus der Klasse der Flurfoerderfahrzeuge. Hierfuer soll sowohl ein Hybridisierungs- als auch ein Regelungskonzept entwickelt werden. Die gewaehlte Vorgehensweise gliedert sich in die Charakterisierung der Anwendung, die theoretische Konzeptentwicklung und eine abschliessende Systemanalyse mithilfe von Untersuchungen am Teststand und Simulationen. Aus der Charakterisierung folgt der charakteristische Fahrzyklus der Anwendung. Die Eckdaten, wie maximale Peakleistungen beim Beschleunigen und Bremsen sowie die

 1. Novel biocompatible materials for in vivo two-photon polymerisation

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Torgersen, J.

  2013-07-01

  . Efficient tiol/-ene chemistry enabled us to cross-link modified Gelatine and Hyaluronic Acid hydrogel precursors to form precise biocompatible constructs in good accordance to CADs. Using model organisms of type C. elegans, we performed lethal concentration assays exposing the animals to the components of one selected hydrogel formulation. Finally, as a proof-of-concept, we performed 2PP directly in the presence of a living nematode. (author) [German] Zweiphotonenpolymerisation (2PP) ist eine vielseitig anwendbare laserbasierte Fertigungstechnik, die es ermöglicht, 3D Strukturen mit Mikro- und Nanometerpräzision herzustellen. Die Strukturen können dabei direkt nach einem computergenerierten Design (CAD) additiv aufgebaut werden. Für die 2PP benötigt man stark fokussiertes, femtosekunden-gepulstes Laserlicht. Die Wellenlänge der verwendeten Laser liegt normalerweise im nahen Infrarotbereich. Licht dieser Wellenlängen wird von biologischem Gewebe nur minimal absorbiert und verursacht bei moderaten Pulsenergien keine zellulären Schäden. Theoretisch kann also 2PP in direktem Kontakt mit lebendem Gewebe und Zellen erfolgen. Mithilfe von biokompatiblen Formulierungen könnten so bioaktive Konstrukte geschaffen werden, die dynamisch modellierbar sind und ähnliche topografische, chemische und mechanische Anreize wie die natürliche extrazelluläre Matrix geben. Mittels 2PP könnte man so bestimmte Elemente dieser Umgebung verändern, ohne auf andere Faktoren Einfluss zu nehmen. Um diese Möglichkeiten auszuschöpfen, müssen jedoch zwei Einschränkungen der 2PP überwunden werden: die langen Prozesszeiten und die geringe Verfügbarkeit von passenden, für die 2PP optimierten photopolymerisierbaren Formulierungen. In dieser Doktorarbeit beschreiben wir das Design und die Realisierung eines experimentellen Aufbaus für die 2PP, der es erlaubt, neuartige wasserbasierte Formulierungen zu verarbeiten. Hydrogelstrukturen können mit Schreibgeschwindigkeiten von über 100 mm

 2. Health effects of wood smoke. A literature review; Gezondheidseffecten van houtrook. Een literatuurstudie

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Hagens, W.I.; Van Overveld, A.J.P.; Fischer, P.H.; Gerlofs-Nijland, M.E.; Cassee, F.R.

  2012-02-15

  pollution. Such a survey would be particularly relevant in areas where sources of wood smoke and housing are in close proximity. In many cases, providing general recommendations for the burning of wood can result in decreased odour nuisance. However, these recommendations often do not lead to a complaint being resolved satisfactorily. One reason for this is that the avenues open to local government agencies for dealing with undesirable situations are few and primarily limited to voluntary measures. Consequently, complaints of odour nuisance related to the burning of wood are received regularly by municipal public health authorities (GGDs) [Dutch] Hout stoken in open haarden en houtkachels is in Nederland de meest genoemde bron van geuroverlast in de leefomgeving. Ook kan er angst bestaan voor de gevolgen van houtrook voor de gezondheid. Bij de verbranding van hout in kachels en haarden komen verschillende chemische stoffen vrij, zoals fijn stof, koolmonoxide, verschillende vluchtige organische stoffen en PAK's (polycyclische aromatische koolwaterstoffen). Op basis van beschikbaar onderzoek is echter niet goed in te schatten in hoeverre deze uitstoot gezondheidseffecten kan veroorzaken. Dit komt onder meer vanwege de grote variatie in samenstelling en dat is gekoppeld aan type kachel of haard, brandstof en stookgedrag. De uitkomsten van verschillende onderzoeken naar het effect van het stoken van hout op de gezondheid zijn divers. Blootstelling aan houtrook wordt in sommige studies geassocieerd met meer (ziekenhuisopnamen voor) hart- en vaataandoeningen, luchtwegklachten en een verslechterde longfunctie. Andere studies laten geen relatie met gezondheidseffecten zien. Voorzover bekend is fijn stof afkomstig van houtverbranding niet duidelijk meer of minder schadelijk dan fijn stof afkomstig van andere (verbrandings)bronnen, zoals verkeer. Dit zijn de belangrijkste bevindingen uit een literatuuronderzoek van het RIVM naar de mogelijke gezondheidseffecten van houtrook. De

 3. New sulfido antimonates of the heavy alkali metals. Synthesis, crystal structure and chemical bonding of (K/Rb/Cs){sub 3}SbS{sub 3} and Cs{sub 3}SbS{sub 4} . H{sub 2}O; Neue Sulfido-Antimonate der schweren Alkalimetalle. Synthese, Kristallstruktur und chemische Bindung von (K/Rb/Cs){sub 3}SbS{sub 3} und Cs{sub 3}SbS{sub 4} . H{sub 2}O

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Schindler, Lisa V.; Schwarz, Michael; Roehr, Caroline [Freiburg Univ. (Germany). Inst. fuer Anorganische und Analytische Chemie

  2013-12-15

  The new sulfido antimonates(III) (Rb/Cs){sub 3}SbS{sub 3} were prepared from the alkali metal sulfides Rb{sub 2}S/Cs{sub 2}S{sub 2} and elemental antimony and sulfur or Sb{sub 2}S{sub 3} at reaction temperatures of about 700 C. The known isotypic potassium compound was similarly synthesized from the elements. The structures of the light-yellow crystals were refined using single-crystal X-ray data. Both compounds are isotypic to the respective Na salt forming the Na{sub 3}AsS{sub 3} structure type (cubic, space group P2{sub 1}3, K/Rb/Cs: a = 947.21(7)/982.28(5)/1025.92(5) pm, Z = 4, R1 = 0.0159/0.0560/0.0582). The {psi}-tetrahedral SbS{sub 3}{sup 3-} anions with Sb-S bond lengths of 242 pm are arranged in a cubic face centered packing, in which the three crystallographically different A{sup +} cations occupy the tetrahedral and octahedral voids, overall exhibiting a distorted octahedral sulfur coordination. The chemical bonding and the characteristics of the stereochemically active lone electron pair have been investigated by means of FP-LAPW band structure calculations. Needle-shaped crystals of the monohydrate of the antimony(V) salt Cs{sub 3}SbS{sub 4} . H{sub 2}O were obtained from a suspension of Sb{sub 2}O{sub 3}, CsOH and elemental sulfur. Cs{sub 3}SbS{sub 4} . H{sub 2}O crystallizes in a new structure type (monoclinic, space group P2{sub 1}/c, a = 987.17(10), b = 994.83(7), c = 1600.46(14) pm, {beta} = 126.895(8) , Z = 4, R1 = 0.0234). As expected, the Sb-S distances (233.1-234.7 pm) in the nearly ideally tetrahedral anion SbS{sub 4}{sup 3-} are considerably shorter than in the antimonates(III) but match the bond lengths in the anhydrous sulfido antimonate(V) Cs{sub 3}SbS{sub 4}. Due to their similar fcc-like anion packing and the stereochemically active lone electron pair of Sb in the antimonates(III), the whole series of compounds A{sub 3}Sb{sup III,V}S{sub 3/4} shows a uniform structure relation, which is elucidated using crystallographic group-subgroup relations. (orig.)

 4. About LTCC materials in the substance system of CaO-La{sub 2}O{sub 3}-Al{sub 2}O{sub 3}-B{sub 2}O{sub 3}; Ueber LTCC-Werkstoffe aus dem Stoffsystem CaO-La{sub 2}O{sub 3}-Al{sub 2}O{sub 3}-B{sub 2}O{sub 3}

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Gemeinert, Marion

  2009-09-01

  crystalline phases lanthanum borate and calcium alumoborate oxide were prepared and characterized separately. The sintering and crystallisation behaviour as well as the thermal and dielectric properties of the glass ceramic composites were investigated in dependence of the developed glasses, the volume relation of glassy and crystalline components of the composite powder and the sintering temperature. The developed LTCC-materials were adapted to a chosen material for the outer layers of a selfconstrained laminate referring to their thermal properties (thermal expansion coefficient: ca 5 x 10{sup -6}/K, permittivity: ca 7, dielectric loss factor: {<=}1 x 10{sup -3}). To control the suitability of the developed material it was used for the inner layers of a LTCC multilayer. The lateral shrinkage of the multilayer during sintering was reduced to <0,4%. (orig.) [German] Glaskeramische Komposite, deren Herstellung von Glas- und kristallinen Pulvern ausgeht, bieten vielfaeltige Moeglichkeiten, Werkstoffeigenschaften, wie z.B. Sinterverhalten, thermische Dehnung, mechanische Eigenschaften, chemische Bestaendigkeit, dielektrische Eigenschaften und Oberflaechenqualitaet fuer spezielle Anwendungszwecke gezielt einzustellen. Glaskeramische Kompositpulver koennen zu Folien verarbeitet werden, aus denen mittels der LTCC (Low Temperature Co-fired Ceramics)- Technologie keramische Multilayer hergestellt werden, die insbesondere fuer das Electronic Packaging von Mikrosystemen eingesetzt werden. Problematisch ist die beim freien Sintern der LTCC-Multilayer auftretende laterale Schwindung, die von relativ hohen Schwindungstoleranzen begleitet ist. Zur Vermeidung der lateralen Schwindung werden Zero Shrinkage-Techniken eingesetzt. Eine neue Moeglichkeit Zero Shrinkage beim Sintern von LTCC-Multilayern zu erreichen, besteht in der Anwendung eines self-constrained Laminates. Hierbei wird ein Multilayer eingesetzt, der aus zwei unterschiedlichen Folienarten fuer innere und aeussere Lagen mit

 5. Particle reduction strategies - PAREST. Evaluation of emission reduction scenarios using chemical transport calculations. PM10- and NO{sub 2}-immission contributions in Germany. Wood combustion in small combustion systems; installations of the 13th and 17th BImSchV (Federal Immission Control Act). Sub-report.; Strategien zur Verminderung der Feinstaubbelastung - PAREST. Bewertung von Emissionsminderungsszenarien mit Hilfe chemischer Transportberechnungen. PM10- und NO{sub 2}-Immissionsbeitraege in Deutschland. Holzverbrennung in Kleinfeuerungsanlagen, Anlagen der 13. und 17. BImSchV. Teilbericht

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Stern, Rainer [Freie Univ. Berlin (Germany). Inst. fuer Meteorologie, Troposphaerische Umweltforschung

  2013-06-15

  This report was prepared within the research project ''Particle reduction strategies - PAREST.'' In this paper with the chemical transport model REM CALGRID following questions were investigated: 1 What is the contribution of the wood-fired small combustion plants in Germany to the PM10- and NO {sub 2}-concentrations? 2 What is the contribution of the 13th and 17th BlmSchV covered installations to the PM10 and NO{sub 2} concentrations in Germany? [German] Der vorliegende Bericht wurde im Rahmen des Forschungs- und Entwicklungsvorhabens ''Strategien zur Verminderung der Feinstaubbelastung'' erstellt. In dem Beitrag werden mit dem chemischen Transportmodell REM-CALGRID folgende Fragestellungen untersucht: 1. Wie hoch ist der Beitrag der mit Holz beheizten Kleinfeuerungsanlagen in Deutschland zu den PM10- und den NO{sub 2}-Konzentrationen? 2. Wie hoch ist der Beitrag der von der 13. und 17. BImSchV erfassten Anlagen zu den PM10-und NO-2-Konzentrationen in Deutschland?.

 6. Sustainable biomass-derived hydrothermal carbons for energy applications

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Falco, Camillo

  2012-01-15

  funktionale Materialien umzusetzen. Koennte der direkte Einsatz von roher Biomasse Verfahren wie der HTC zugaenglich gemacht werden, wuerde dies die Nachhaltigkeit des Verfahrens immens steigern. Daher wurde in dieser Dissertation die Hydrothermalkarbonisierung von kohlenhydratreicher (d. h. Lignicelluse) und proteinreicher (d. h. Microalgae) Biomasse systematisch analysiert. Diese Untersuchung galt dem Ziel einen besseren Einblick in das Potential dieser thermochemischen Verarbeitungsmethode funktionale Kohlenstoffmaterialien aus unverarbeiteter Biomasse hervorzubringen zu gewinnen. Die hergestellten Materialien wurden mittels chemischer Aktivierung nachtraeglich weiter behandelt. Dieser zusaetzliche Verarbeitungsschritt ermoeglichte die Herstellung hochporoeser aktiverter Kohlenstoffe (AC). Die aus Lignicellulose gewonnenen ACs zeigten exzellente Eigenschaften bei der Aufnahme von CO{sub 2} und der Hochdruckspeicherung von CH{sub 4} waehrend die aus Microalgae gewonnen Eigenschaften an den Tag legten (z. B. hohe Oberflaeche und N-Dotierung), welche sie zu vielversprechenden Materialien fuer Superkondensatoren machen. Die in dieser Dissertation praesentierte Arbeit zeigte aussergewoehnliche Fortschritte in Richtung der Anwendung von unbehandelter Biomasse als Ausgangsmaterial fuer die Produktion von funktionalen Kohlenstoffen.

 7. Las leguminosas (Fabaceæ de Cuba. II. Tribus Crotatarieæ, Æschynomeneæ, Millettieæ y Robinieæ

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Beyra Matos, Á.

  1998-12-01

  nombres científicos empleados, tanto aceptados como sinónimos. [ru] Первый раздел монографического обзора бобовых растений Кубы. Включает описание 16 родов и 78 видов, собраных в 4 племени, одно из которых разделяется на 5 подплемен. В каждом виде дается номенклатура, описание, габитат, ареал, дан ные по фенологии и по рассеиванию, некоторые этноботанические данные. В отдельных случаях, данные по химическому составу и, когда можно было получить, результаты каРИОЛОпtческого исслеДОВанИЯ. Прилагаются 76 карт, в которых показываются ареалы стольких же таксонов на Кубе и 30 иллюстраций на отдельных листах, соответствующие стольким же отдельным видам. Есть трн указателя. Один для карт, другой для иллюстраций и третий для научных азваний и употребляемых синонимов. [de] Es wird hier der zweite Teil einer Monographie der Schmetterlingsblütler von Cuba vorgestellt. Es werden 78 Arten zu 16 Gattungen gehörig, van vier Tribus der Familie Fabaceac studiert. Jede Art hat nomcnklatorischc Information, eine Beschreibung, Angaben über Chorologie und Ökologic. Phenologie und in manchen Fällen auch ethnobotanische und chemische Merkmale. Wenn es verfügbar war, sind die bekannte Chromosomenzahlen eingeschlossen. Die chorologische Daten ergänzen sich mit 76 Verbreitungskarten von den entsprechenden wildwachsenden cubanischen Taxa. 30 Abbildungen begleiten auch den Text. Vier verschicdene Register von den 122

 8. Novel Organic Materials for Multi-photon Photopolymerization and Photografting: Powerful Tools for Precise Microfabracation and Functionalization in 3D

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Li, Z.

  2013-07-01

  ) [German] Zwei-Photonen-Anregung ermöglicht die Aktivierung chemischer oder physikalischer Prozesse in hoher räumlicher Auflösung in 3D. Diese Strategie ist weit verbreitet in der Mikrofabrikation photonischer Kristalle, polymerbasierter optischer Wellenleiter in integrierten Schaltkreisen, hochkompakte 3D-optische Datenspeicher und andere industrielle Anwendungen, die hohe Präzision erfordern. Da die photoaktivierten chemischen oder physikalischen Prozesse nur auf ein kleines Volumen fokussiert sind, kann eine exzellente räumliche Auflösung erzielt werden. Weiters ermöglicht die langwellige Anregungsquelle eine tiefere Gewebepenetration bei geringeren Lichtschäden, was die Zwei-Photonen-Anregung besonders geeignet für diverse biologische Anwendungen macht, wie beispielsweise Bioimaging und in-vivo Biofabrikation. Die Entwicklung neuer organischer Materialien für Zwei-Photonen-Absorption (2PA) ist essentiell um die gewünschten Funktionen spezifischer Anwendungen zu verwirklichen. Der erste Teil der Arbeit befasst sich mit neuen Zwei-Photonen-Photoinitiatoren (2PIs) die für Zwei-Photonen induzierte Photopolymerisation (2PP), einer vielseitigen Technik für präzise 3D-Mikrofabrikation. Hohe Effizienz der Initiierung ist die wichtigste Eigenschaft eines effizienten PI. Basierend auf der potenten Leitstruktur 1,5-Bis(4-(N,N-dibutylamino)phenyl) penta-1,4-diin-3-on wurden mehrere aromatische Keton-basierte 2Pis synthetisiert, die Dreifachbindungen und Dialkylamino-Gruppen beinhalten und durch Sonogashira-Kupplung zugänglich sind. Der 2,7-substituierte Fluorenon-basierte PI B3FL besitzt den größten 2PA-Querschnitt von 440 GM bei 800 nm sowie das breiteste Prozessfenster der untersuchten PIs. Der Doppelbindungsumsatz des quervernetzten Polymernetzwerks und die mechanischen Eigenschaften der Mikrostrukturen wurden durch FTIR bzw. Nanoindentation gemessen. Neben der Initiierungseffizienz der PIs stellen vom praktischen Standpunkt aus auch die Kosten und Einfachheit