WorldWideScience

Sample records for cheloveka pri dejstvii

 1. POSEBNOSTI PRI ANALIZI INTEGRALNIH MOSTOV

  OpenAIRE

  Heričko, Martin

  2014-01-01

  Magistrsko delo obravnava armiranobetonske integralne mostove, za katere se je izkazalo, da so najprimernejša rešitev za izvedbo krajših mostov. Opisana je primerjava integralnih mostov z ostalimi mostnimi konstrukcijskimi sistemi. Navedene so posebnosti s priporočljivimi ukrepi (fleksibilni opornik) pri izvedbi in analizi integralnih mostov. S programskim orodjem Sofistik je opravljena statična analiza prednapetega armiranobetonskega integralnega nadvoza in so izvedeni dokazi mejnih stanj po...

 2. Odprti pouk pri predmetu spoznavanje okolja

  OpenAIRE

  Ivanuš-Grmek, Milena; Hus, Vlasta

  2015-01-01

  V prispevku prikazujemo rezultate raziskave, ki smo jo opravili spomladi leta 2005 na vzorcu učiteljev prvega triletja devetletke. Zanimalo nas je, katere didaktične strategije uporabljajo učitelji pri pouku predmeta spoznavanje okolja, kako pogosto jih uporabljajo in ali so statistično značilne razlike med učitelji v pogostosti rabe posameznih didaktičnih strategij glede na čas vstopa šole v izvajanje devetletke. Rezultati raziskovalnega dela nas opozarjajo, da učitelji pri pouku tega predme...

 3. DnaT is a PriC-binding protein.

  Science.gov (United States)

  Huang, Chien-Chih; Huang, Cheng-Yang

  2016-09-01

  DnaT and PriC are replication restart primosomal proteins required for re-initiating chromosomal DNA replication. DnaT is a component of the PriA-dependent primosome, while PriC belongs to the PriC-dependent primosome. Whether DnaT can interact with PriC is still unknown. In this study, we define a direct interaction between PriC, a key initiator protein in PriC-mediated DNA replication restart, and DnaT, a DnaB/C complex loader protein, from Klebsiella pneumoniae. In fluorescence titrations, PriC bound to single-stranded DNA with a binding-site size of approximately 9 nt. Gold nanoparticle assay showed that the solution of DnaT-PriC changed from red to purple, which indicated the protein-protein interactions due to gold nanoparticle aggregate. In addition, this DnaT-PriC complex could be co-purified by the heparin HP column. Surface plasmon resonance analysis showed that the Kd value of DnaT bound to PriC was 2.9 × 10(-8) M. These results constitute a pioneering study of the DnaT-PriC interaction and present a putative link between the two independent replication restart pathways, namely, PriA- and PriC-dependent primosome assemblies. Further research can directly focus on determining how DnaT binds to the PriC-SSB-DNA tricomplex and regulates the PriC-dependent replication restart. PMID:27387236

 4. DnaT is a PriC-binding protein.

  Science.gov (United States)

  Huang, Chien-Chih; Huang, Cheng-Yang

  2016-09-01

  DnaT and PriC are replication restart primosomal proteins required for re-initiating chromosomal DNA replication. DnaT is a component of the PriA-dependent primosome, while PriC belongs to the PriC-dependent primosome. Whether DnaT can interact with PriC is still unknown. In this study, we define a direct interaction between PriC, a key initiator protein in PriC-mediated DNA replication restart, and DnaT, a DnaB/C complex loader protein, from Klebsiella pneumoniae. In fluorescence titrations, PriC bound to single-stranded DNA with a binding-site size of approximately 9 nt. Gold nanoparticle assay showed that the solution of DnaT-PriC changed from red to purple, which indicated the protein-protein interactions due to gold nanoparticle aggregate. In addition, this DnaT-PriC complex could be co-purified by the heparin HP column. Surface plasmon resonance analysis showed that the Kd value of DnaT bound to PriC was 2.9 × 10(-8) M. These results constitute a pioneering study of the DnaT-PriC interaction and present a putative link between the two independent replication restart pathways, namely, PriA- and PriC-dependent primosome assemblies. Further research can directly focus on determining how DnaT binds to the PriC-SSB-DNA tricomplex and regulates the PriC-dependent replication restart.

 5. Deinococcus radiodurans PriA is a Pseudohelicase.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Matthew E Lopper

  Full Text Available Reactivation of repaired DNA replication forks in bacteria is catalyzed by PriA helicase. This broadly-conserved bacterial enzyme can remodel the structure of DNA at a repaired DNA replication fork by unwinding small portions of duplex DNA to prepare the fork for replisome reloading. While PriA's helicase activity is not strictly required for cell viability in E. coli, the sequence motifs that confer helicase activity upon PriA are well-conserved among sequenced bacterial priA genes, suggesting that PriA's duplex DNA unwinding activity confers a selective advantage upon cells. However, these helicase sequence motifs are not well-conserved among priA genes from the Deinococcus-Thermus phylum. Here, we show that PriA from a highly radiation-resistant member of that phylum, Deinococcus radiodurans, lacks the ability to hydrolyze ATP and unwind duplex DNA, thus qualifying D. radiodurans PriA as a pseudohelicase. Despite the lack of helicase activity, D. radiodurans PriA has retained the DNA binding activity expected of a typical PriA helicase, and we present evidence for a physical interaction between D. radiodurans PriA and its cognate replicative helicase, DnaB. This suggests that PriA has retained a role in replisome reloading onto repaired DNA replication forks in D. radiodurans despite its lack of helicase activity.

 6. Deinococcus radiodurans PriA is a Pseudohelicase.

  Science.gov (United States)

  Lopper, Matthew E; Boone, Jacob; Morrow, Christopher

  2015-01-01

  Reactivation of repaired DNA replication forks in bacteria is catalyzed by PriA helicase. This broadly-conserved bacterial enzyme can remodel the structure of DNA at a repaired DNA replication fork by unwinding small portions of duplex DNA to prepare the fork for replisome reloading. While PriA's helicase activity is not strictly required for cell viability in E. coli, the sequence motifs that confer helicase activity upon PriA are well-conserved among sequenced bacterial priA genes, suggesting that PriA's duplex DNA unwinding activity confers a selective advantage upon cells. However, these helicase sequence motifs are not well-conserved among priA genes from the Deinococcus-Thermus phylum. Here, we show that PriA from a highly radiation-resistant member of that phylum, Deinococcus radiodurans, lacks the ability to hydrolyze ATP and unwind duplex DNA, thus qualifying D. radiodurans PriA as a pseudohelicase. Despite the lack of helicase activity, D. radiodurans PriA has retained the DNA binding activity expected of a typical PriA helicase, and we present evidence for a physical interaction between D. radiodurans PriA and its cognate replicative helicase, DnaB. This suggests that PriA has retained a role in replisome reloading onto repaired DNA replication forks in D. radiodurans despite its lack of helicase activity.

 7. PREIZKUSI ZNANJA PRI MATEMATIKI V PRVEM IN DRUGEM TRILETJU

  OpenAIRE

  Bratec, Jasmina

  2012-01-01

  Namen diplomskega dela z naslovom Preizkusi znanja pri matematiki v prvem in drugem triletju je bil ugotoviti, ali znajo študenti, ki so tik pred vstopom v učiteljski poklic, sestaviti kvaliteten preizkus znanja pri matematiki ter v kolikšni meri poznajo osnovne didaktično-matematične pojme (učne cilje, standarde in tipe znanja, reprezentacije), s katerimi se srečamo pri izdelavi preizkusa znanja pri matematiki. Pri raziskavi je bila uporabljena deskriptivna in kavzalno-neeksperimentalna meto...

 8. DOLOČITEV RAZPOKLJIVOSTI V HLADNEM PRI SPAJANJU VISOKOTRDNOSTNIH JEKEL

  OpenAIRE

  Balon, Matevž

  2011-01-01

  Podana je problematika varivosti modernih konstrukcijskih jekel z ozirom na fenomene, ki pri varjenju nastopajo. Posebna pozornost je namenjena razpokljivosti v hladnem, vplivu vodika, vrsti varivostnih preizkusov na hladno razpokljivost ter njenem preprečevanju. Na osnovi praktične izvedbe Y–preizkusa je določena temperatura predgrevanja visokotrdnostnega jekla MICRAL 690 debeline 40 mm, pri kateri ne bo prišlo do pojava razpok v hladnem zvarnem spoju. Ugotovljeno je, da lahko z izra...

 9. Optimizacija prototipiranja pri razvoju spletnih aplikacij

  OpenAIRE

  Andrejak, Luka

  2016-01-01

  Pri razvoju spletnih aplikacij pogosto uporabljamo prototipiranje. S prototipi se uporabnike v razvojni proces vključi že zelo zgodaj, kar ima lahko pozitivne učinke na sam proces. S pravilno interpretacijo uporabnikovih povratnih informacij se lahko razvojna ekipa izogne morebitnim težavam in razvoju nepotrebnih segmentov aplikacije.Problem, ki se pogosto pojavlja v praksi, so preveč enostavni prototipi, ki tako uporabnikom kot razvijalcem ne nudijo dovolj dobre ponazoritve končne aplikacije...

 10. Delež geodezije pri gradnji objektov

  OpenAIRE

  Ilešič, Ema

  2012-01-01

  Geodetska dejavnost ima pomembno vlogo pri gradnji objektov in je praktično prisotna v vseh fazah izgradnje objekta. V projektni nalogi so zajeti geodetski postopki od parcelacije in ureditve meje, zakoličbe, izdelave geodetskega načrta do vpisa v uradne evidence. Predstavljeni sta projektna in tehnična dokumentacija ter njuni sestavni deli, predvsem tisti, ki so povezani z geodetsko dejavnostjo. Storitve, ki jih opravljajo geodetska podjetja so ovrednotene s točkami, ki jih predpisuje tarifn...

 11. Primjena cementa pri injektiranju sedrenih materijala

  OpenAIRE

  Ivanković, Tomislav; Muhovec, Ivan

  2004-01-01

  U članku se opisuju mogućnosti primjene mikrocementa pri konsolidacijskom injektiranju. Opisana su istraživanja obavljena na terenu (širi prostor rijeke Plive) i u laboratoriju. Analitički su prikazani rezultati istraživanja stanja prije injektiranja i nakon njega. Zaključeno je da nije moguće injektiranje smjesama na bazi portland cementa, da se uporabom mikrocementa finoće mliva 40 mm postiže djelomična penetracija, a dobri su rezultati uporabom mirkocementa finoće mliva 20 mm.

 12. Najpogostejše diete pri mladostnikih

  OpenAIRE

  Bonić, Maja

  2012-01-01

  Teoretična izhodišča: V današnjem svetu je velik problem med mladostniki prekomerna telesna teža, ki nastane predvsem zaradi nezdravega prehranjevanja, nezadostne telesne aktivnosti, kajenja, alkohola, oziroma na kratko, nastane zaradi nezdravega življenjskega sloga posameznika. Zdrav življenjski slog se v današnjem času, ko ljudje nimajo več časa za telesno aktivnost in zdravo prehrano zanemarja. Zaradi nezadovoljstva z zunanjim izgledom se mladostniki zelo zgodaj pričnejo odločati za uživan...

 13. Presence of pRI1:

  DEFF Research Database (Denmark)

  Migura, Lourdes Garcia; Hasman, Henrik; Jensen, Lars Bogø

  2009-01-01

  almost identical to the repA from the pEFNP1 and pKQ10 plasmids from E. faecium was also identified. Presence of the pRI1 replication initiation gene (rep) was analyzed in a panel of 159 E. faecium isolates of human and animal origin from different European countries, of which 60 tested positive...... to acquire and transfer mobile genetic elements, emphasizing the need for further studies to reveal the meaning and role that these cryptic plasmids play in nature....

 14. PRESKUŠANJE IZKLOPNE ZMOGLJIVOSTI TALJIVIH VAROVALK PRI PREOBREMENITVAH

  OpenAIRE

  Prejac, Borut

  2015-01-01

  Taljive varovalke so pomemben element elektroenergetskega sistema. Pri načrtovanju in med proizvodnjo se morajo predvideni preskusi izvajati po določenih standardih. V diplomskem delu je opisano delovanje taljive varovalke pri preobremenitvah po zahtevah standardov. V nadaljevanju je predstavljen laboratorij ICEM - TC, kjer so se preskusi izvajali. Izveden je model avtomatizacije preskusne proge in podani so rezultati opravljenih preskusov.

 15. Trendi in poslovne koristi na področju zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu

  OpenAIRE

  Krajnčič, Janja

  2015-01-01

  Varnost pri delu zaseda poseben prostor v vsaki korporaciji, javnem podjetju, poslovnem sistemu, državni instituciji, civilni družbi in pri posamezniku. Z varnostjo pri delu in zdravim delovnim okoljem se nevede srečujemo vsak dan, na vsakem delovnem mestu. Varnost pri delu se prične pri posamezniku. Posameznik je tisti, ki mora ponotranjiti vrednoto varnosti. Če posameznik poskrbi zase (ima interes), potem ne ogroža drugih delavcev na delovnem mestu. Zagotovo pa moramo pri tem izpostaviti tu...

 16. VLOGA MANAGEMENTA PRI REŠEVANJU KRIZE V PODJETJU

  OpenAIRE

  Pipenbaher, Nejc

  2014-01-01

  Magistrsko delo obravnava vlogo managementa in prenovo skupine Vates v krizi. Poglavitne naloge kriznega managementa so načrtovanje in nadzorovanje okolja podjetja - prepoznavanje prednosti in nevarnosti v okolju ter napovedovanje in oblikovanje prihodnjih silnic, ki bi lahko vplivale na podjetje, analiziranje okolja ter oblikovanje akcij podjetja in odzivov, ki bodo v pomoč pri doseganju ugodnega položaja podjetja na trgu v primeru kriz. Glavna načela pri upravljanju krize so razvijan...

 17. VLOGA REŠEVALCA PRI ENDOTRAHEALNI INTUBACIJI V PREHOSPITALNEM OKOLJU

  OpenAIRE

  Nežmah, Jure

  2016-01-01

  V diplomskem delu je predstavljena vloga reševalca, ki sodeluje pri endotrahealni intubaciji v prehospitalnem okolju. Namen diplomskega dela je predstaviti endotrahealno intubacijo, vrste endotrahealne intubacije, umetno ventilacijo, ki je del endotrahealne intubacije in kakšno vlogo ima reševalec, ki v prehospitalnem okolju sodeluje pri endotrahealni intubaciji pacienta. Za pisanje diplomske naloge smo uporabili deskriptivno metodo dela. Vso zbrano literaturo, ki nam je bila v pomoč za iz...

 18. PRI: An Periodically Receiver-Initiated Task Scheduling Algorithm

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  2000-01-01

  Task scheduling is a key problem for the distributed computation. This thesis analyzes receiver-initiated(RI) task scheduling algorithm, finds its weakness and presents an improved algorithm-PRI algorithm. This algorithm schedules the concurrent tasks onto network of workstation dynamically at runtime, and initiates task scheduling by the node of low load. The threshold on each node can be modified according to the system information which is periodically detected. Meanwhile, the detecting period can be adjusted in terms of the change of the system state. The result of the experiments shows that the PRI algorithm is superior to the RI algorithm.

 19. VLOGA MANAGEMENTA PRI PREPREČEVANJU MOBBINGA V PODJETJU

  OpenAIRE

  Pavše, Bojana

  2010-01-01

  Konflikti so stalen del našega življenja in dela. Velikokrat nastanejo kot nesporazum v eni osebi, še večkrat pa med dvema ali več posamezniki ali med skupinami. Vzrokov za konflikt je navadno več, ki se med seboj prepletajo in je dobro da jih poznamo, saj lahko le tako pravilno ravnamo. Kadar se konflikt ne odpravi in se prične širiti ter traja dlje časa, lahko to privede do mobbinga. Mobbing lahko z drugimi besedami poimenujemo psihoteror na delovnem mestu. Pri tem je napadena oseba šib...

 20. Nevronski sistem za avtomatsko odstranjevanje ozadja pri Augerjevih spektrih:

  OpenAIRE

  Belič, Igor; Jenko, Monika; Poniku, Besnik

  2012-01-01

  Spektralno ozadje in šum sta neločljiva sestavna dela Augerjevih spektrov, ki zaradi svoje spremenljivosti onemogočata avtomatsko analizo in obdelavo spektrov. Ključni element zanesljive avtomatske analize spektrov je odstranjevanje spektralnega ozadja in šuma. To je postopek, ki mora pri svojem delovanju ohraniti večino informacij spektra, pri tem pa ne sme popačiti in spremeniti vsebine spektra, biti mora predmet temeljite študije, saj je izhodišče nadaljnje analize spektrov. Tudi samo spek...

 1. Uporaba tehnologije OntoWiki pri tipizaciji stavb v Sloveniji

  OpenAIRE

  Stegnar, Gašper

  2015-01-01

  V Sloveniji imamo veliko število že obstoječih stavb in novogradenj, za katere lastniki nimajo informacij, kakšne energijske lastnosti te izkazujejo. Pri obstoječih stavbah je problematika pridobivanja podatkov in podrobnosti analize za izračun teh lastnosti precej drugačna kot pri novogradnjah, saj so podatki težje pridobljivi in je posledično izračun otežen. V sklopu diplomske naloge nismo zaznali orodij, ki bi na uporabniku enostaven in hiter način prikazale energijske lastnosti stavbe, za...

 2. VLOGA ETIKE PRI PREPREČEVANJU NADLEGOVANJA NA DELOVNEM MESTU

  OpenAIRE

  Sambolec, Katja

  2013-01-01

  V diplomskem seminarju smo obravnavali temo z naslovom Vpliv etike pri preprečevanju nadlegovanja na delovnem mestu. Tema o nadlegovanju na delovnem mestu, je aktualna že desetletja in glede na gospodarsko krizo, ki ji še ni videti konca, je aktualna še danes. Zaradi prenasičenosti trga s ponudniki iste branže, se posledično v posameznih podjetjih izvajajo pritiski na zaposlene, ki v različnih situacijah vodijo do nadlegovanja. Pri pisanju diplomskega seminarja smo se najprej osredotoči...

 3. Finding the SurPriSe: A Case Study of a Faculty Learning Community

  Science.gov (United States)

  Michel, Roberta M.

  2014-01-01

  This article details a faculty learning community (FLC) that started in 2009 on the campus of a Midwestern University and has evolved into an interdisciplinary research, teaching and social community of practice and learning called SurPriSe. SurPriSe is an acronym that reflects the interest area of the FLC; Sur for surveillance, Pri for privacy,…

 4. Geology of Planina pri Jezeru and its environs (Slovenia

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mihael Brenčič

  2008-06-01

  Full Text Available The article describes the results of detailed geological mapping of the wider environs of Planina pri Jezeru north of Bohinj. In the literature the Upper Triassic massive and bedded limestone, Jurassic limestone, Cretaceous clastic rocks and Pleistocene sediments have been reported in this area up to now. The article supplements existing lithostratigraphic information by defining exact locations of the Pleistocene sediments at Planina pri Jezeru and Planina v Lazu, and of Jurassic rocks. In Poljane a Neptunian dyke and bioclastic limestone, while north of Mizčna glava a flat-bedded microsparitic limestone were described for the first time.Correlation to the Triglav Lakes Valley Jurassic beds indicates equivalent facieses. Allochthon Cretaceous biocalcarenite and jasper situated east of Planina pri Jezeru are also described due to their importance for further glaciological studies. The results show that the recent lake Jezero na Planini pri Jezeru is formed due to the accumulation of Pleistocene glacial-lacustrine fine-grained sediment in till,deposited on the Dachstein limestone.

 5. Canopy Level Chlorophyll Fluorescence and the PRI in a Cornfield

  Science.gov (United States)

  Middleton, Elizabeth M.; Cheng, Yen-Ben; Corp, Lawrence A.; Campbell, Petya K. E.; Huemmrich, K. Fred; Zhang, Qingyuan; Kustas, William P.

  2012-01-01

  Two bio-indicators, the Photochemical Reflectance Index (PRI) and solar-induced red and far-red Chlorophyll Fluorescence (SIF), were derived from directional hyperspectral observations and studied in a cornfield on two contrasting days in the growing season. Both red and far-red SIF exhibited higher values on the day when the canopy in the early senescent stage, but only the far-red SIF showed sensitivity to viewing geometry. Consequently, the red/far-red SIF ratio varied greatly among azimuth positions while the largest values were obtained for the "hotspot" at both growth stages. This ratio was lower (approx.0.88 +/- 0.4) in early July than in August when the ratio approached equivalence (near approx.1). In concert, the PRI exhibited stronger responses to both zenith and azimuth angles and different values on the two growth stages. The potential of using these indices to monitor photosynthetic activities needs further investigation

 6. Prison subculture in prisons Ljubljana and Dob pri Mirni

  OpenAIRE

  Petkovšek, Tadej

  2013-01-01

  Prison and its specifics present a territory, where a completely unique social system is developed. This social system has been researched since the origin of prisons. The goal of this BA dissertation entitled »Prison subculture in prisons Ljubljana and Dob pri Mirni« is to investigate the characteristics of prison subculture in two biggest prisons in Slovenia, and also how prison subculture affects the every day life of people in them. In the theoretical part we first present total ...

 7. PSIHOLOŠKI VIDIKI BARV PRI IZDELAVI LOGOTIPA

  OpenAIRE

  Bauman, Anja

  2015-01-01

  Osrednja tema diplomske naloge so psihološki vidiki barv pri izdelavi logotipa. Diplomska naloga zajema tako teoretični kot tudi empirični del. V teoretičnem delu je predstavljen logotip in njegovi kriteriji uspešnosti. Prav tako pa so predstavljene tudi barve, njeni učinki ter značilnosti. Empirični del diplomske naloge pa se ukvarja z analizo obstoječih in izdelanih logotipov.

 8. Structural Insight into the DNA-Binding Mode of the Primosomal Proteins PriA, PriB, and DnaT

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Yen-Hua Huang

  2014-01-01

  Full Text Available Replication restart primosome is a complex dynamic system that is essential for bacterial survival. This system uses various proteins to reinitiate chromosomal DNA replication to maintain genetic integrity after DNA damage. The replication restart primosome in Escherichia coli is composed of PriA helicase, PriB, PriC, DnaT, DnaC, DnaB helicase, and DnaG primase. The assembly of the protein complexes within the forked DNA responsible for reloading the replicative DnaB helicase anywhere on the chromosome for genome duplication requires the coordination of transient biomolecular interactions. Over the last decade, investigations on the structure and mechanism of these nucleoproteins have provided considerable insight into primosome assembly. In this review, we summarize and discuss our current knowledge and recent advances on the DNA-binding mode of the primosomal proteins PriA, PriB, and DnaT.

 9. Prodifferentiation Activity of Novel Vitamin D2 Analogs PRI-1916 and PRI-1917 and Their Combinations with a Plant Polyphenol in Acute Myeloid Leukemia Cells

  Science.gov (United States)

  Nachliely, Matan; Sharony, Ehud; Bolla, Narasimha Rao; Kutner, Andrzej; Danilenko, Michael

  2016-01-01

  1α,25-dihydroxyvitamin D3 (1,25D3) is a powerful differentiation inducer for acute myeloid leukemia (AML) cells. However, 1,25D3 doses required for differentiation of AML cells may cause lethal hypercalcemia in vivo. There is evidence that vitamin D2 is less toxic than vitamin D3 in animals. Here, we determined the differentiation effects of novel analogs of 1α,25-dihydroxyvitamin D2 (1,25D2), PRI-1916 and PRI-1917, in which the extended side chains of their previously reported precursors (PRI-1906 and PRI-1907, respectively) underwent further 24Z (24-cis) modification. Using four human AML cell lines representing different stages of myeloid maturation (KG-1a, HL60, U937, and MOLM-13), we found that the potency of PRI-1916 was slightly higher or equal to that of PRI-1906 while PRI-1917 was significantly less potent than PRI-1907. We also demonstrated that 1,25D2 was a less effective differentiation agent than 1,25D3 in these cell lines. Irrespective of their differentiation potency, all the vitamin D2 derivatives tested were less potent than 1,25D3 in transactivating the DR3-type vitamin D response elements. However, similar to 1,25D3, both 1,25D2 and its analogs could strongly cooperate with the plant polyphenol carnosic acid in inducing cell differentiation and inhibition of G1–S cell cycle transition. These results indicate that the 24Z modification has contrasting effects on the differentiation ability of PRI-1906 and PRI-1907 and that the addition of a plant polyphenol could result in a similar extent of cell differentiation induced by different vitamin D compounds. The enhanced antileukemic effects of the tested combinations may constitute the basis for the development of novel approaches for differentiation therapy of AML. PMID:27399677

 10. Prodifferentiation Activity of Novel Vitamin D₂ Analogs PRI-1916 and PRI-1917 and Their Combinations with a Plant Polyphenol in Acute Myeloid Leukemia Cells.

  Science.gov (United States)

  Nachliely, Matan; Sharony, Ehud; Bolla, Narasimha Rao; Kutner, Andrzej; Danilenko, Michael

  2016-01-01

  1α,25-dihydroxyvitamin D₃ (1,25D3) is a powerful differentiation inducer for acute myeloid leukemia (AML) cells. However, 1,25D3 doses required for differentiation of AML cells may cause lethal hypercalcemia in vivo. There is evidence that vitamin D₂ is less toxic than vitamin D₃ in animals. Here, we determined the differentiation effects of novel analogs of 1α,25-dihydroxyvitamin D₂ (1,25D2), PRI-1916 and PRI-1917, in which the extended side chains of their previously reported precursors (PRI-1906 and PRI-1907, respectively) underwent further 24Z (24-cis) modification. Using four human AML cell lines representing different stages of myeloid maturation (KG-1a, HL60, U937, and MOLM-13), we found that the potency of PRI-1916 was slightly higher or equal to that of PRI-1906 while PRI-1917 was significantly less potent than PRI-1907. We also demonstrated that 1,25D2 was a less effective differentiation agent than 1,25D3 in these cell lines. Irrespective of their differentiation potency, all the vitamin D₂ derivatives tested were less potent than 1,25D3 in transactivating the DR3-type vitamin D response elements. However, similar to 1,25D3, both 1,25D2 and its analogs could strongly cooperate with the plant polyphenol carnosic acid in inducing cell differentiation and inhibition of G1-S cell cycle transition. These results indicate that the 24Z modification has contrasting effects on the differentiation ability of PRI-1906 and PRI-1907 and that the addition of a plant polyphenol could result in a similar extent of cell differentiation induced by different vitamin D compounds. The enhanced antileukemic effects of the tested combinations may constitute the basis for the development of novel approaches for differentiation therapy of AML. PMID:27399677

 11. PriSM: a primer selection and matching tool for amplification and sequencing of viral genomes

  OpenAIRE

  Yu, Qing; Ryan, Elizabeth M; Allen, Todd M.; Birren, Bruce W.; Henn, Matthew R.; Lennon, Niall J.

  2010-01-01

  Summary: PriSM is a set of algorithms designed to select and match degenerate primer pairs for the amplification of viral genomes. The design of panels of hundreds of primer pairs takes just hours using this program, compared with days using a manual approach. PriSM allows for rapid in silico optimization of primers for downstream applications such as sequencing. As a validation, PriSM was used to create an amplification primer panel for human immunodeficiency virus (HIV) Clade B.

 12. MEDIJI PRI POUKU ANGLEŠKEGA JEZIKA V DRUGI TRIADI OSNOVNE ŠOLE

  OpenAIRE

  Cafuta, Mateja

  2010-01-01

  V diplomskem delu so predstavljena različna sodobna teoretična izhodišča, ki opredeljujejo medije kot sredstvo in pripomoček za informiranje ljudi. Prikazala sem uporabo medijev pri pouku tujega jezika. Vključila sem tudi prednosti in slabosti uporabe medijev pri pouku, zlasti pri pouku tujega jezika na razredni stopnji OŠ. V nadaljevanju pa so predstavljene številne dodatne dejavnosti, ki vključujejo medije v pouk in bi jih učitelji lahko uporabljali pri pouku tujega jezika ter ga tako še bo...

 13. DEJAVNIKI, KI VPLIVAJO NA POTROŠNIKA PRI NAKUPU AVTOMOBILA

  OpenAIRE

  Vidic, Tadeja

  2013-01-01

  V diplomskem delu smo se posvetili potrošniku in njegovim potrebam, ki smo podrobneje opisali, saj so ključne za motiviranje ekonomskega obnašanja. Predvsem podjetja morajo slednje dobro poznati, saj morajo vnaprej predvideti, v katero smer bo šel razvoj. Zagotavljati morajo zadostne količine dobrin, ki so jih potrošniki pripravljeni kupiti in bi jih s primernim trženjem tudi kupili. Opredelili smo različne oblike in vloge potrošnika pri nakupovanju, opisali smo proces nakupnega odločanja in ...

 14. Razlike med slovensko in arabsko kulturo pri poslovnem komuniciranju

  OpenAIRE

  Djurović, Vanja

  2016-01-01

  V diplomskem delu smo najprej pojasnili, kaj pravzaprav je poslovno komuniciranje, kaj medkulturno komuniciranje in kaj vse zajema pojem kulture. V nadaljevanju smo predstavili značilnosti arabske in slovenske kulture v okviru poslovnega komuniciranja, na koncu pa izpostavili bistvene razlike med njima. Pri poslovanju v mednarodnem okolju je uspešna medkulturna komunikacija izjemnega pomena. Med seboj namreč poslujejo osebe, ki prihajajo iz različnih držav. Zato je za uspešno mednarodno p...

 15. Razvoj orodja za presojo sistema varnosti in zdravja pri delu

  OpenAIRE

  Bajc, Simon

  2016-01-01

  Namen magistrskega dela je izdelava avtorskega teoretičnega modela in praktičnega orodja za presojo stanja dokumentacije na področju varnosti in zdravja pri delu, ki bo kot motivacijski vzvod vodilo podjetja v izboljšave in uspešnost. Mikro in majhna podjetja so izjemno pomemben nosilec gospodarske rasti, inovativnosti in zaposlovanja. Eno izmed glavnih navodil članicam Evropske unije je načelo »Najprej pomisli na mala podjetja!«. Še posebej manjši poslovni subjekti so pod stalnim vplivom raz...

 16. Primjena ultraflltracije pri proizvodnji fermentiranih mliječnih proizvoda

  OpenAIRE

  Tratnik, Ljubica; Božanić, Rajka

  1997-01-01

  U radu se navode bitne značajke razvojnog programa proizvodnje fermentiranih mliječnih proizvoda u kojem primjena ultrafiltracije (UF), a sve češće u kombinaciji s mikrofiltracijom (MF), ima glavnu ulogu: povećanje nutritivne i zdravstvene vrijednosti proizvoda, produženje trajnosti i postizanje proizvoda ujednačenog sastava i kakvoće. Iznose se prednosti primjene UF i MF za obradu mlijeka, osobito za obradu sirutke te uloga dobivenih koncentrata proteina pri proizvodnji fermentiranih mlijeka...

 17. VLOGA TERAPIJE S KONJEM PRI SENZOMOTORIČNEM RAZVOJU OTROKA

  OpenAIRE

  Vuherer, Sara

  2015-01-01

  V diplomskem delu z naslovom Vloga terapije s konjem pri senzomotoričnem razvoju otroka se je želelo ugotoviti, kako terapija s pomočjo konja vpliva na senzomotoričen razvoj otroka. V teoretičnem delu se je podrobneje predstavilo in razčlenilo terapevtsko jahanje s pomočjo konja, terapevtskega konja in potek izobraževanja za inštruktorje in terapevte za otroke z motnjami na senzomotoričnem področju. V empiričnem delu naloge se je uporabila kavzalna – neeksperimentalna metoda. Raziskovalni vzo...

 18. VARIABILNOST DEBELINE SEMENSKE LUPINE PRI NAVADNI BUČI

  OpenAIRE

  Štabuc, Mateja

  2009-01-01

  Oljne buče pripadajo vrsti Cucurbita pepo. Gojijo se predvsem zaradi semen iz katerih se pridobiva bučno olje. Za prehrano ljudi in živali so uporabni so tudi drugi deli rastline (nedozorelih in dozorelih plodov, vršički stebel in cvetovi). Semena modernih sort oljnih buč so brez lignificirane semenske lupine in takšnim sortam pravimo golice. Poleg nelignificirane semenske lupine se pri navadnih bučah pojavljajo še različne oblike delne lignifikacije in povsem lignificirana semenska lupina. N...

 19. AKTIVNOSTI ZDRAVSTVENE NEGE PRI PACIENTKI PO CARSKEM REZU

  OpenAIRE

  Mikulič, Milka

  2009-01-01

  V diplomskem delu smo teoretično predstavili porodniško operacijo – carski rez, aktivnosti zdravstvene nege pri pacientki po carskem rezu in izvedli študijo primera pacientke po carskem rezu. Uvodoma je predstavljena zgodovina carskega reza ter definicija in indikacije za carski rez. Opisana je tudi razlika med elektivnim in nujnim carskim rezom, psihična in fizična priprava pacientke, anestezija za carski rez, prisotnost partnerja ter antibiotična zaščita med carskim rezom. V nadaljev...

 20. O nasilju i teroru velikih i malih pri/povijesti

  OpenAIRE

  Gunjević, Boris

  2007-01-01

  Putem genealoške analize modernog i postmodernoga govora u Lyotardovoj knjizi "Objašnjeni postmodernizam: Korespondencija 1982-1985". došli smo do zaključka da su moderna i postmoderna same po sebi nasilne. Oba govora politički kulminiraju u heterotopiji zatvorskih kampova u Auschwitzu i Guantanamu. Metanaracija moderne je propala i obećanje napretka je razočaralo. Male pripovijetke postmoderne nude milijune svakodnevnih priča i mogućnost dekonstrukcije svih mogućih načina centraliziranoga zn...

 1. STRAH ŠTUDENTOV PRED NASTOPANJEM PRI GLASBENI VZGOJI

  OpenAIRE

  Šlogar, Natalija

  2010-01-01

  Strah je čustvo, ki vedno bolj bremeni sodobnega človeka, zato je primerno, da o njem razmišljamo in odkrivamo vzroke zanj. Ponavadi je strah usmerjen na konkretno situacijo ali predmet in tako vemo, česa nas je strah. Vedno pogosteje pa se dogaja, da strah ni določen in vezan na konkretno situacijo ali predmet, ne vemo, česa nas je dejansko strah, občutimo samo tesnobo in takrat govorimo o anksioznosti. Namen diplomskega dela je bil raziskati prisotnost strahu pri študentih pred nastopan...

 2. Odkrivanje težavnih konceptov pri uvodnem programiranju

  OpenAIRE

  Humar, Klaudija

  2015-01-01

  V diplomskem delu se ukvarjamo z analizo dejavnikov, ki vplivajo na odnos študentov do uvodnega programiranja. Stereotipno, uvodno programiranje velja kot težavno. Ugotoviti želimo, kaj povzroča največ težav pri razumevanju konceptov uvodnega programiranja, pisanju pravilne programske kode in načrtovanju algoritmov. V prvem delu smo predstavili programski jezik Python kot prvi jezik za učenje programiranja. Primerjali smo ga s programskim jezikom Pascal in izpostavili prednosti jezika Pyth...

 3. DELO Z VEDENJSKO TEŽAVNIM RAZREDOM PRI POUKU GEOGRAFIJE

  OpenAIRE

  Liščić, Petra

  2016-01-01

  Vedenjsko težaven razred je razred, kjer prevladuje neprimerno vedenje učencev, ki ovira pri delu učitelja in druge učence. Še danes ni mogoče postaviti absolutnih kriterijev o tem, kaj predstavlja neprimerno vedenje v šoli. Neko vedenje je težko opredeliti kot neprimerno, ne da bi upoštevali njegove okoliščine. Neprimerno vedenje je močno odvisno od prepričanj ljudi, ki izhajajo iz religij, družin, demografskih in posebnih dejavnikov. Vedenje, opredeljeno kot neprimerno, se tako spreminj...

 4. SPOPADANJE S STRESOM PRI ISKALCIH ZAPOSLITVE V GORENJSKI REGIJI

  OpenAIRE

  Zobavnik, Nina

  2014-01-01

  V diplomski nalogi smo obravnavali temo o zaposlitvi in iskanju zaposlitve. Ljudje se pri tem srečujemo z nemalo težavami, ena od njih pa je zagotovo stres. Stres je znan vsem ljudem na svetu, saj se vsi z njim vsakodnevno spopadamo. Za nekatere je stres lahko pozitiven, saj pozitivno vpliva nanje, mnogi ga dojemamo kot nekaj slabega, kot nekaj, kar nam škoduje in zaradi česar smo napeti. Zanimalo nas je predvsem, kaj je stres, kako se z njim spopadati in pa kakšne posledice ima lahko za nas ...

 5. MERITVE KARAKTERISTIK ASINHRONSKEGA MOTORJA PRI RAZLIČNIH FREKVENCAH NAPAJANJA

  OpenAIRE

  Žaberl, Peter

  2011-01-01

  Cilj diplomske naloge je bil izmeriti in analizirati karakteristike trifaznega asinhronskega motorja pri različnih frekvencah napajanja, ki je izvedeno s frekvenčnim pretvornikom. Izmerjene karakteristike momenta, toka in moči, so predstavljene v grafični in tabelarični obliki. Iz nazivnih podatkov motorja so izračunane karakteristike momenta v delovnem področju motorja. Poudarek diplomske naloge je ugotavljanje, kako se električni pogon z trifaznim asinhronskim motorjem odziva na različne ob...

 6. PRI Play Important Role in West-East Project · Interview with PIR Director Xue Zhenkui

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  Xiao Lu

  2002-01-01

  @@ Pipeline Research Institute of CNPC (PRI) is playing a more and more important role in the oil and natural gas pipeline industrial development in the present-day China. The pipeline technology and equipment developed by PRI have proven costeffective and extremely useful in the country's WestEast gas transmission pipeline project

 7. Correcting the relationship between PRI and shadow fraction for the blue sky effect

  Science.gov (United States)

  Mõttus, Matti

  2016-04-01

  The Photochemical Reflectance Index (PRI) is defined as the normalized difference ratio of leaf reflectance at two specific wavelengths in the green spectral region. Its value depends on the status of leaf carotenoid content, and especially that of the xanthophyll cycle pigments. Due to the dependence on the xanthophyll cycle, when the photosynthetic apparatus of green leaves is close to the saturation limit, their PRI becomes dependent on light conditions. Therefore, by measuring the PRI of leaves in the same canopy under different local irradiance conditions on a sunny day, it should be possible to determine the saturation level of the leaves. In turn, this gives information on the light use efficiency (LUE) of the vegetation canopy. The average light conditions of visible foliage elements are often quantified with the shadow fraction -- the fraction of visible foliage not lit by direct sunlight. The dependence of PRI on the shadow fraction has been used to remotely measure canopy LUE on clear days. Variations in shadow fraction have been achieved with multiangular measurement. However, besides photosynthetic downregulation, the dependence of canopy PRI on shadow fraction is affected by the blue sky radiation caused by scattering in the atmosphere. To quantify this effect on remotely sensed PRI, we present the underlying definitions relating leaf and canopy PRI and perform the required calculations for typical midsummer conditions in Central Finland. We demonstrate that the effect of blue sky radiation on the variation of PRI with canopy shadow fraction is similar in shape and magnitude to that of LUE variations reported in literature. Next, we propose a new method to assess these PRI variations in structured vegetation. We investiagate this blue sky effect on the PRI -- shadow fraction relationship with high spatial (60 cm) and spectral (9.8 nm) resolution airborne imaging spectroscopy data from Hyytiälä, Finland. We evaluate the spectral irradiance in

 8. Ocenitev občutljivosti na razpokljivost v hladnem pri varjenju visokotrdnostnega jekla Niomol 490 K

  OpenAIRE

  Praunseis, Zdravko; Gliha, Vladimir; Rak, Inoslav

  2012-01-01

  V članku je predstavljena analitična (z empiričnimi enačbami) in eksperimentalna (z Y-preizkusom) določitev temperature predgrevanja visokotrdnostnega jekla Niomol 490 K debeline 19 mm, pri kateri ne bo prišlo do pojava razpok v hladnem v zvarnem spoju. Ugotovljeno je, da je pri varjenju jekla Niomol 490 K z oplaščeno elektrodo EVB NiMo nastanku razpok v hladnem bolj podvržen var kot osnovni material. Z izračuni lahko dovolj natančno napovemo temperaturo predgrevanja jekla, vendar je treba do...

 9. Prying Force Calculation and Design Method for T-shaped Tensile Connector with High Strength Bolt

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  Zhaoxin Hou; Guohong Huang; Chao Gong

  2015-01-01

  In order to establish the design method for T⁃shaped tensile connector with high strength bolt, the theoretical analysis is carried out. Firstly, it analyzes the performance of the connector and establishes prying force calculation model. Based on the model, prying force equation and function between bolt prying force and flange thickness is derived, and the min and max thickness requirement of flange plate under a certain tension load is then obtained. Finally, two simplified design methods of the connector are proposed, which are bolt pulling capacity method and flange plate bending capacity method.

 10. POZNAVANJE IN UPORABA CRM V SLOVENSKIH PODJETJIH PRI POSLOVANJU S TUJIMI PODJETJI

  OpenAIRE

  Kričej, Ana

  2011-01-01

  V diplomi je prestavljena teorija o CRM, strategija CRM in njena implementacija v podjetje. V zadnjem poglavju je analiza anketnega vprašalnika, ali podjetja poznajo in uporabljajo CRM pri poslovanju s tujimi podjetji.

 11. Structure and Function of the PriC DNA Replication Restart Protein.

  Science.gov (United States)

  Wessel, Sarah R; Cornilescu, Claudia C; Cornilescu, Gabriel; Metz, Alice; Leroux, Maxime; Hu, Kaifeng; Sandler, Steven J; Markley, John L; Keck, James L

  2016-08-26

  Collisions between DNA replication complexes (replisomes) and barriers such as damaged DNA or tightly bound protein complexes can dissociate replisomes from chromosomes prematurely. Replisomes must be reloaded under these circumstances to avoid incomplete replication and cell death. Bacteria have evolved multiple pathways that initiate DNA replication restart by recognizing and remodeling abandoned replication forks and reloading the replicative helicase. In vitro, the simplest of these pathways is mediated by the single-domain PriC protein, which, along with the DnaC helicase loader, can load the DnaB replicative helicase onto DNA bound by the single-stranded DNA (ssDNA)-binding protein (SSB). Previous biochemical studies have identified PriC residues that mediate interactions with ssDNA and SSB. However, the mechanisms by which PriC drives DNA replication restart have remained poorly defined due to the limited structural information available for PriC. Here, we report the NMR structure of full-length PriC from Cronobacter sakazakii PriC forms a compact bundle of α-helices that brings together residues involved in ssDNA and SSB binding at adjacent sites on the protein surface. Disruption of these interaction sites and of other conserved residues leads to decreased DnaB helicase loading onto SSB-bound DNA. We also demonstrate that PriC can directly interact with DnaB and the DnaB·DnaC complex. These data lead to a model in which PriC acts as a scaffold for recruiting DnaB·DnaC to SSB/ssDNA sites present at stalled replication forks. PMID:27382050

 12. Uporaba in primerjava različnih mehanizmov za upravljanje predlog pri izgradnji spletne strani v CMS TYPO3

  OpenAIRE

  Barilar, Patrik

  2016-01-01

  Cilj diplomske naloge je predstavitev okolja TYPO3 in uporaba mehanizmov oz. tehnik pri izgradnji predloge za postavitev spletne strani. Najprej smo predstavili različne mehanizme za izdelavo predloge pri postavitvi spletne strani v okolju CMS TYPO3. Med seboj smo jih tudi primerjali in opisali njihove prednosti in slabosti. V praktičnem delu smo z uporabo odprtokodnega sistema TYPO3 in s pomočjo ostalih internetnih tehnologij razvili spletno stran. Pri postavitvi predloge smo uporabili ...

 13. Structural and functional characterization of the CAP domain of pathogen-related yeast 1 (Pry1) protein

  Science.gov (United States)

  Darwiche, Rabih; Kelleher, Alan; Hudspeth, Elissa M.; Schneiter, Roger; Asojo, Oluwatoyin A.

  2016-06-01

  The production, crystal structure, and functional characterization of the C-terminal cysteine-rich secretory protein/antigen 5/pathogenesis related-1 (CAP) domain of pathogen-related yeast protein-1 (Pry1) from Saccharomyces cerevisiae is presented. The CAP domain of Pry1 (Pry1CAP) is functional in vivo as its expression restores cholesterol export to yeast mutants lacking endogenous Pry1 and Pry2. Recombinant Pry1CAP forms dimers in solution, is sufficient for in vitro cholesterol binding, and has comparable binding properties as full-length Pry1. Two crystal structures of Pry1CAP are reported, one with Mg2+ coordinated to the conserved CAP tetrad (His208, Glu215, Glu233 and His250) in spacegroup I41 and the other without divalent cations in spacegroup P6122. The latter structure contains four 1,4-dioxane molecules from the crystallization solution, one of which sits in the cholesterol binding site. Both structures reveal that the divalent cation and cholesterol binding sites are connected upon dimerization, providing a structural basis for the observed Mg2+-dependent sterol binding by Pry1.

 14. Diurnal and Directional Responses of Chlorophyll Fluorescence and the PRI in a Cornfield

  Science.gov (United States)

  Middleton, Elizabeth; Cheng, Y. B.; Corp, L.; Campbell, P.; Kustas, W.

  2010-01-01

  Determining the health and vigor of vegetation using high spectral resolution remote sensing is an important goal which has application to monitoring agriculture and ecosystem productivity and carbon exchange. Two spectral indices used to assess whether vegetation is performing near-optimally or exhibiting symptoms of environmental stress (e.g., drought or nutrient deficiency, non-optimal temperatures, etc.) are the Photochemical Reflectance Index (PRI) and solar-induced red and far-red Chlorophyll Fluorescence (Fs). Both the PRI and Fs capture the dynamics of photoprotection mechanisms within green foliage: the PRI is based on the association of the reflected radiation in the green spectrum with the xanthophyll cycle, whereas Fs measures the emitted radiation in the red and far-red spectrum. Fs was determined from retrievals in the atmospheric oxygen absorption features centered at 688 and 760 nm using a modified Fraunhofer Line Depth (FLD) method. We previously demonstrated diurnal and seasonal PRI differences for sunlit vs. shaded foliage in a conifer forest canopy, as expressed in the hotspot and darkspot of the Bidirectional Reflectance Function (BRF). In a USDA-ARS experimental field site located in Beltsville, MD, USA, measurements were acquired over a corn crop from a nadir view in 2008 with an ASD FieldSpec Pro (Analytical Spectral Devices, Inc., Boulder, CO, USA) to study the behavior of the PRI for sunlit and shaded foliage as captured in reflectance variations associated with the BRF, in a I m tall canopy in the vegetative growth stage. Those observations were compared to simulations obtained from two radiative transfer models. Measurements were then acquired to examine whether the PRI and Fs were influenced by view zenith and azimuth geometries at different times of day. Those measurements were made in 2010 with the Ocean Optics USB4000 Miniature Fiber Optic Spectrometer (Ocean Optics Inc., Dunedin, Florida, USA) at several times during the day on

 15. PRI-Modeler: extracting RNA structural elements from PDB files of protein-RNA complexes.

  Science.gov (United States)

  Han, Kyungsook; Nepal, Chirag

  2007-05-01

  A complete understanding of protein and RNA structures and their interactions is important for determining the binding sites in protein-RNA complexes. Computational approaches exist for identifying secondary structural elements in proteins from atomic coordinates. However, similar methods have not been developed for RNA, due in part to the very limited structural data so far available. We have developed a set of algorithms for extracting and visualizing secondary and tertiary structures of RNA and for analyzing protein-RNA complexes. These algorithms have been implemented in a web-based program called PRI-Modeler (protein-RNA interaction modeler). Given one or more protein data bank files of protein-RNA complexes, PRI-Modeler analyzes the conformation of the RNA, calculates the hydrogen bond (H bond) and van der Waals interactions between amino acids and nucleotides, extracts secondary and tertiary RNA structure elements, and identifies the patterns of interactions between the proteins and RNAs. This paper presents PRI-Modeler and its application to the hydrogen bond and van der Waals interactions in the most representative set of protein-RNA complexes. The analysis reveals several interesting interaction patterns at various levels. The information provided by PRI-Modeler should prove useful for determining the binding sites in protein-RNA complexes. PRI-Modeler is accessible at http://wilab.inha.ac.kr/primodeler/, and supplementary materials are available in the analysis results section at http://wilab.inha.ac.kr/primodeler/.

 16. Fluorescence, PRI and canopy temperature for water stress detection in cereal crops

  Science.gov (United States)

  Panigada, C.; Rossini, M.; Meroni, M.; Cilia, C.; Busetto, L.; Amaducci, S.; Boschetti, M.; Cogliati, S.; Picchi, V.; Pinto, F.; Marchesi, A.; Colombo, R.

  2014-08-01

  Narrow-band multispectral remote sensing techniques and thermal imagery were investigated for water stress detection in cereal crops. Visible and near infrared AISA Eagle (Specim, Finland) and thermal AHS-160 (Sensytech Inc., USA) imageries were acquired with an airborne survey on a farm-level experimental site where maize (Zea mays L.) and sorghum (Sorghum bicolor L.) were grown with three different irrigation treatments. Vegetation biophysical and eco-physiological measurements were collected concurrently with the airborne campaign. Leaf fluorescence yield (ΔF/Fm‧) resulted to be a good indirect measure of water stress. Therefore, ΔF/Fm‧ measurements were compared against remotely sensed indicators: (i) the Photochemical Reflectance Index (PRI), (ii) the sun-induced chlorophyll fluorescence at 760 nm (F760), retrieved by the Fraunhofer line depth method and (iii) the canopy temperature (TC) calculated decoupling soil and vegetation contributions. TC was related to ΔF/Fm‧ with the highest determination coefficient (R2 = 0.65), followed by PRI586 (reference band at 586 nm) (R2 = 0.51). The relationship with F760 was significant but weaker (R2 = 0.36). The coefficient of determination increased up to 0.54 when pigment concentration was considered by multiplying ΔF/Fm‧ and chlorophyll content, confirming the close relationship between passive fluorescence signal, pigment content and light photosystem efficiency. PRI586, F760 and TC maps were produced in maize and sorghum plots. The differences in the average values of PRI586, F760 and TC extracted from the plots with different water treatments showed that water treatments were well discriminated in maize plots by the three remotely sensed indicators. This was confirmed by the visual observation of the PRI586, F760 and TC maps, while in sorghum plots, F760 and TC appeared more sensitive to water stress compared to PRI586.

 17. PATRONAŽNO IN SOCIALNO VARSTVO PRI OGROŽENEM STAROSTNIKU

  OpenAIRE

  Založnik, Sanja

  2015-01-01

  Patronažna medicinska sestra in socialna delavka na terenu pogosto sodelujeta. njuno medsebojno delovanje ima velik pomen za starostnika. Patronažna medicinska sestra pri skupni obravnavi pokriva zdravstveni del, socialna delavka pa socialni vidik. Vsaka od njiju nato predlaga rešitve na koncu pa se individualno odločita, katere rešitve so najprimernejše za določenega starostnika. Pri celotni zdravstveno-socialni obravnavi sodelujejo tudi svojci. Najpogostejši rešitvi sta urejanje domskega va...

 18. Veljavnosti napovedi hitrih testov za povečano tveganje zloma kolka pri starostniku

  OpenAIRE

  Hostnik, Bernarda

  2010-01-01

  Osteoporoza je sistemska skeletna bolezen, za katero je značilna znižana mineralno kostna gostota in s tem posledično povečana lomljivost kosti. Pri starostnikih z osteoporozo zlomi zato nastajajo že pri manjših poškodbah, kot je v primeru padca iz stojne višine. V razvitem svetu število starostnikov z osteoporozo in število zlomov zaradi nje strmo narašča. Osteoporoza in z njo povezani zlomi predstavljajo velik ekonomski problem razvitih družb. Z raziskavo v magistrski nalogi smo želeli ugot...

 19. Vloga reševalca pri hitri sekvenčni intubaciji na terenu

  OpenAIRE

  Globačnik, Tahi

  2011-01-01

  Hitra sekvenčna intubacija je način vzpostavitve dihalne poti, kjer je potrebno uporabiti zdravila, ki omogočijo lažjo intubacijo in zmanjšajo zaplete med posegom. Ker ta zdravila povzročijo globoko nezavest in prenehanje dihanja pacienta, je zelo pomembna usklajenost ekipe, ki hitro sekvenčno intubacijo izvaja. Pri izvajanju posega mora reševalec poznati poseg do potankosti, poznati mora tudi delovanje zdravil in aparatov, ki jih uporabljamo pri hitri sekvenčni intubaciji. Čeprav so študije ...

 20. SMERNICE ZDRAVEGA HUJŠANJA IN PREKOMERNA TELESNA TEŽA PRI ŠOLSKIH OTROCIH

  OpenAIRE

  Kaučič, Maša

  2016-01-01

  Teoretična izhodišča: Smernice zdravega hujšanja se navezujejo na smernice zdrave prehrane. Prekomerna telesna teža poslabša kakovost življenja, zato je uravnotežena prehrana še posebej pomembna v vseh fazah razvoja otrok. Pri ozaveščanju o zdravem načinu življenja in pri promociji zdravega hujšanja igra pomembno vlogo tudi medicinska sestra, predvsem v dispanzerju za šolske otroke. Namen diplomskega dela je bil predstaviti smernice zdravega hujšanja, izgubo prekomerne telesne šolskih otrok t...

 1. UPORABA HEVRISTIK PRI OKOLJEVARSTVENIH ODLOČITVAH V POVEZAVI S TEORIJO NAČRTOVANEGA VEDENJA

  OpenAIRE

  Gomilšek, Tamara

  2015-01-01

  Namen raziskave je bil preveriti, na kakšen način bodo udeleženci sprejemali okoljevarstvene odločitve. Zanimalo nas je, ali bodo udeleženci pri svojih odločitvah upoštevali vse tri postavke Ajzenove teorije načrtovanega vedenja (stališče do vedenja, subjektivno normo, zaznan vedenjski nadzor), in na podlagi teh postavk sprejeli odločitve, ali pa bodo uporabili druge strategije odločanja, pri katerih smo se osredotočili na: leksikografsko hevristiko, hevristiko »ena postavka« in hevristiko »e...

 2. VARSTVO DOSTOJANSTVA JAVNEGA USLUŽBENCA PRI SLUŽBENEM OCENJEVANJU

  OpenAIRE

  Sajič, Andreja

  2016-01-01

  Ko govorimo o varstvu dostojanstva javnega uslužbenca pri službenem ocenjevanju v javni upravi mislimo na varstvo pred nadlegovanjem in mobingom – trpinčenjem na delu. Republika Slovenija je pričela zakonsko urejevati področje varovanja dostojanstva javnih uslužbencev in delavcev nasploh šele leta 2002. Za zagotavljanje varstva dostojanstva je zadolžen delodajalec v okviru svojih pravic in obveznosti. Izkušnje in sodna praksa kažejo, da prihaja do vse večjega kršenja dostojanstva in trpinčenj...

 3. POMEN NOGOMETNIH PRIREDITEV PRI TRŽENJU ŠPORTNEGA TURIZMA V SLOVENIJI

  OpenAIRE

  Emeršič, Milan

  2012-01-01

  V diplomskem delu obravnavam pomen nogometnih prireditev pri trženju športnega turizma, pri čemer se preučevanje nanaša na velika nogometna tekmovanja v Sloveniji. Prav tako me je zanimalo, ali tudi v Sloveniji velja rek, da je nogomet najpomembnejša postranska stvar na svetu. Nogomet bom izpostavil kot aktivnost in kot dejavnost, ki je v tesni interakciji s turizmom, z menedžmentom in s trženjem. Ljudje po vsem svetu spremljajo nogomet množično. Veliko ljudi živi za to največjo postransko st...

 4. Vloga staršev pri vključevanju otrok v sodobni ples

  OpenAIRE

  Verglez, Tanja

  2016-01-01

  V diplomskem delu preučujemo vlogo staršev pri vključevanju otrok v sodobni ples. V teoretičnem delu najprej predstavljamo nekatera dosedanja dognanja na področju gibalnega razvoja v zgodnjem otroštvu ter neločljivo vzajemno povezanost gibalnih in kognitivnih sposobnosti, ki so individualno pogojene. Pedagoški proces v sodobnem plesu se namreč naslanja na poznavanje slednjega. Vloga staršev pri izbiri organiziranih gibalnih/športnih in seveda tudi plesnih dejavnosti je kompleksna in široka. S...

 5. PRIMERI KONSTRUKTIVISTIČNEGA POUČEVANJA PRI PREDMETU SPOZNAVANJE OKOLJA

  OpenAIRE

  Slomšek, Urška

  2009-01-01

  Predmet obravnave te diplomske naloge je predstavitev konstruktivističnega načina poučevanja in preizkus le-tega v praksi. Pri tem spoznavamo, da je ta model pouka blizu učencu in da poudarja njegovo samostojno vlogo pri učenju. Da je predznanje velikega pomena za učenčevo usvajanje novega znanja in nadgrajevanje že osvojenega. Od učitelja zahteva bolj natančno in zahtevnejšo pripravo na delo ter pozorno spremljanje in vrednotenje dela učencev. V teoretičnem delu je prikazano in opis...

 6. METODA BRZE PROVJERE OSNOVNIH KARAKTERISTIKA MOTORA PRI UPORABI RAZLIČITIH GORIVA

  OpenAIRE

  Pikula, Boran; Filipović, Ivan; Bibić, Dževad; Džeko, Murad

  2010-01-01

  Stalna utrka za postizanjem niskih emisija zagađujućih tvari u ispušnim plinovima motornih vozila obilježena je primjenom novih tehničkih i tehnoloških rješenja u sustavima za pripremu smjese kod motora s unutarnjim izgaranjem (MSUI), poboljšanju procesa izgaranja, naknadnoj obradi ispušnih plinova, te primjeni alternativnih goriva. Prednost pri uporabi alternativnih goriva kod MSUI za pogon motornih vozila imaju ona goriva kod kojih se ne zahtijevaju veće preinake motora. Pri tome se biogori...

 7. Šentvid pri Stični: history of the town and school

  OpenAIRE

  Sadar, Monika

  2012-01-01

  Dissertation presents the historical development of Šentvid pri Stični, famous persons that are associated with the place and the development of primary education in Šentvid pri Stični and primary school Ferdo Vesel. In the 6 century, the area Veit arrived Slovenes, who worshiped the god of light Svetovit. Before 1000 were pokritjanili Šentvid and is named after the saint St. Veit, whose worship was brought missionaries. The first record of the place Šentvid dates back to 1132 when th...

 8. POMEN KVALITATIVNIH PODATKOV PRI ODLOČITVAH O KREDITIRANJU NA PRIMERU BANKE

  OpenAIRE

  Kladnik, Andreja

  2009-01-01

  Banke so pri svojem poslovanju najbolj izpostavljene kreditnemu tveganju, zato temu tveganju namenjajo največjo pozornost. Slabo upravljanje s kreditnim tveganjem je namreč eden največjih vzrokov propada bank ter bančnih kriz. Eden izmed pogojev za dobro upravljanje s kreditnim tveganjem je tudi kvalitetno odobravanje kreditov. Pri odobravanju kreditov posojilojemalcem je banka zelo previdna. Odločitev banke, ali bo podjetju odobrila kredit, je odvisno od njegove bonitete. Le-to določi z ...

 9. SPREMLJANJE MEDIJEV IN DOŽIVLJANJE STRESA PRI MLADIH V SLOVENIJI

  OpenAIRE

  Zamuda, Mojca

  2014-01-01

  V magistrski nalogi smo preučili, ali obstaja povezava med spremljanjem medijev in doživljanjem stresa pri mladih v Sloveniji. V začetku smo najprej opredelili osnovne pojme množičnih medijev, njihove funkcije ter učinke in predstavili uporabo množičnih medijev med mladimi v sodobni družbi. Nadalje smo pojasnili pojem stresa in se še posebej osredotočili na učinke spremljanja medijev. Prav tako smo predstavili teoretična izhodišča pri raziskovanju doživljanja stresa v povezavi s spremljanjem ...

 10. Primerjava dvodimenzijskih programov na primeru računa toka Bolske pri Gomilskem

  OpenAIRE

  Žolnir, Aljaž

  2015-01-01

  V diplomski nalogi so z dvodimenzijskimi programi PCFLOW2D, MIKE 21 ter MIKE Flood izvedeni izračuni z različnimi pretoki za reko Bolsko pri Gomilskem. Na začetku sta opisana vodotoka Bolska in Trnavca ter računsko območje, ki je bilo modelirano. Izveden je bil tudi terenski ogled območja, da se je nato lažje določilo različne koeficiente. V nadaljevanju so opisane teoretične osnove računanja pri uporabljenih programih ter priprava računskega modela za posamezne programe. Na podlagi zahte...

 11. PriFi - Using a Multiple Alignment of Related Sequences to Find Primers for  Amplification of Homologs

  DEFF Research Database (Denmark)

  Fredslund, Jakob; Schauser, Leif; Madsen, Lene Heegaard;

  2005-01-01

  Using a comparative approach, the web program PriFi (http://cgi-www.daimi.au.dk/cgi-chili/PriFi/main) designs pairs of primers useful for PCR amplification of genomic DNA in species where prior sequence information is not available. The program works with an alignment of DNA sequences from...

 12. PRI leidt rupsen om de tuin: effect van tussenteelt en combinatieteelt op rupsen op spruitkool

  NARCIS (Netherlands)

  Elderson, J.; Belder, den E.

  2002-01-01

  PRI onderzocht in spruitkool het effect van bloemstroken met bruine mosterd of klaver, ingezaaid om de zes rijen, op de aantallen rupsen en de samenstelling van de rupsenpopulatie gedurende het groeiseizoen. In het artikel ook een beschrijving en illustraties van de zes belangrijkste rupsensoorten i

 13. Dimeric structure of the N-terminal domain of PriB protein from Thermoanaerobacter tengcongensis solved ab initio.

  Science.gov (United States)

  Liebschner, Dorothee; Brzezinski, Krzysztof; Dauter, Miroslawa; Dauter, Zbigniew; Nowak, Marta; Kur, Józef; Olszewski, Marcin

  2012-12-01

  PriB is one of the components of the bacterial primosome, which catalyzes the reactivation of stalled replication forks at sites of DNA damage. The N-terminal domain of the PriB protein from the thermophilic bacterium Thermoanaerobacter tengcongensis (TtePriB) was expressed and its crystal structure was solved at the atomic resolution of 1.09 Å by direct methods. The protein chain, which encompasses the first 104 residues of the full 220-residue protein, adopts the characteristic oligonucleotide/oligosaccharide-binding (OB) structure consisting of a five-stranded β-barrel filled with hydrophobic residues and equipped with four loops extending from the barrel. In the crystal two protomers dimerize, forming a six-stranded antiparallel β-sheet. The structure of the N-terminal OB domain of T. tengcongensis shows significant differences compared with mesophile PriBs. While in all other known structures of PriB a dimer is formed by two identical OB domains in separate chains, TtePriB contains two consecutive OB domains in one chain. However, sequence comparison of both the N-terminal and the C-terminal domains of TtePriB suggests that they have analogous structures and that the natural protein possesses a structure similar to a dimer of two N-terminal domains.

 14. Dimeric structure of the N-terminal domain of PriB protein from Thermoanaerobacter tengcongensis solved ab initio

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Liebschner, Dorothee [National Cancer Institute, Argonne National Laboratory, Argonne, IL 60439 (United States); Brzezinski, Krzysztof [National Cancer Institute, Argonne National Laboratory, Argonne, IL 60439 (United States); University of Bialystok, 15-399 Bialystok (Poland); Dauter, Miroslawa [Argonne National Laboratory, Argonne, IL 60439 (United States); Dauter, Zbigniew, E-mail: dauter@anl.gov [National Cancer Institute, Argonne National Laboratory, Argonne, IL 60439 (United States); Nowak, Marta; Kur, Józef; Olszewski, Marcin, E-mail: dauter@anl.gov [Gdansk University of Technology, 80-952 Gdansk (Poland); National Cancer Institute, Argonne National Laboratory, Argonne, IL 60439 (United States)

  2012-12-01

  The N-terminal domain of the PriB protein from the thermophilic bacterium T. tengcongensis (TtePriB) was expressed and its crystal structure has been solved at the atomic resolution of 1.09 Å by direct methods. PriB is one of the components of the bacterial primosome, which catalyzes the reactivation of stalled replication forks at sites of DNA damage. The N-terminal domain of the PriB protein from the thermophilic bacterium Thermoanaerobacter tengcongensis (TtePriB) was expressed and its crystal structure was solved at the atomic resolution of 1.09 Å by direct methods. The protein chain, which encompasses the first 104 residues of the full 220-residue protein, adopts the characteristic oligonucleotide/oligosaccharide-binding (OB) structure consisting of a five-stranded β-barrel filled with hydrophobic residues and equipped with four loops extending from the barrel. In the crystal two protomers dimerize, forming a six-stranded antiparallel β-sheet. The structure of the N-terminal OB domain of T. tengcongensis shows significant differences compared with mesophile PriBs. While in all other known structures of PriB a dimer is formed by two identical OB domains in separate chains, TtePriB contains two consecutive OB domains in one chain. However, sequence comparison of both the N-terminal and the C-terminal domains of TtePriB suggests that they have analogous structures and that the natural protein possesses a structure similar to a dimer of two N-terminal domains.

 15. FINANCIRANJE KULTURNE DEDIŠČINE V SLOVENIJI IN POMEN POVEZOVANJA PRI ČRPANJU EU SREDSTEV

  OpenAIRE

  Klemen, Anita

  2016-01-01

  V magistrskem delu smo raziskovali, kaj pravzaprav se dogaja z menedžmentom evropskih projektov na področju kulturne dediščine ter pristojnih institucij oziroma organizacij. Ali organizacije s področja kulturne dediščine sploh sodelujejo pri prijavah za EU-sredstva, na katere težave oziroma ovire pri tem naletijo in kako pri črpanju sredstev sodelujejo z drugimi organizacijami. Raziskavo smo za namene magistrskega dela izvedli na začetku leta 2016 na podlagi spletne ankete, v kateri je s...

 16. Uporaba e-gradiv pri pouku računalništva v osnovni šoli

  OpenAIRE

  Benedičič, Andrej

  2015-01-01

  V zadnjih nekaj letih se je pouk v osnovnih in srednjih šolah pri nas in po svetu močno spremenil, k čemur je pripomogel tudi razvoj informacijsko-komunikacijske tehnologije (v nadaljevanju IKT). Dandanes si pouka brez uporabe IKT pri vseh učnih predmetih skoraj ne moremo več predstavljati. V šole so tako prišle elektronske table, interaktivne table, tablice, glasovalne naprave in ostale elektronske naprave, ki lahko ob ustrezni uporabi pripomorejo k večji aktivnosti učencev med poukom in izb...

 17. Functional interactions between polypyrimidine tract binding protein and PRI peptide ligand containing proteins.

  Science.gov (United States)

  Coelho, Miguel B; Ascher, David B; Gooding, Clare; Lang, Emma; Maude, Hannah; Turner, David; Llorian, Miriam; Pires, Douglas E V; Attig, Jan; Smith, Christopher W J

  2016-08-15

  Polypyrimidine tract binding protein (PTBP1) is a heterogeneous nuclear ribonucleoprotein (hnRNP) that plays roles in most stages of the life-cycle of pre-mRNA and mRNAs in the nucleus and cytoplasm. PTBP1 has four RNA binding domains of the RNA recognition motif (RRM) family, each of which can bind to pyrimidine motifs. In addition, RRM2 can interact via its dorsal surface with proteins containing short peptide ligands known as PTB RRM2 interacting (PRI) motifs, originally found in the protein Raver1. Here we review our recent progress in understanding the interactions of PTB with RNA and with various proteins containing PRI ligands. PMID:27528752

 18. NEKATERI VIDIKI KOMPETENCE UČENJE UČENJA PRI ŠTUDENTIH RAZREDNEGA POUKA

  OpenAIRE

  Koprivnik, Minka

  2015-01-01

  Kompetenca učenje učenja omogoča učinkovito učenje ter zavedanje in načrtovanje lastnega procesa učenja. Namen magistrskega dela je bil predstaviti kompetenco učenje učenja in preučiti nekaj njenih vidikov pri študentih 4. letnikov (1. stopnja) in 1. letnikov (2. stopnja) iz treh Pedagoških fakultet (Maribor, Ljubljana, Primorska) na smeri razredni pouk. Za ta namen smo uporabili anketni vprašalnik, s katerim smo pri študentih ugotavljali: oceno njihovega načina učenja in kompetentnosti z...

 19. ŽENSKE V MENEDŽMENTU IN OVIRE PRI NAPREDOVANJU

  OpenAIRE

  Frešer, Tamara

  2013-01-01

  Naslov magistrske naloge: Ženske v menedžmentu in ovire pri napredovanju. Pričujoče magistrsko delo se ukvarja z ugotavljanjem položaja žensk v menedžmentu, z proučevanjem razlik med moškim in ženskim stilom vodenja ter z ovirami s katerimi se srečujejo menedžerke in zanje potrebnimi rešitvami oz. ukrepi za večjo enakopravnost žensk na trgu dela. Položaj žensk v menedžmentu in njihove sposobnosti so bile dolgo časa podcenjene, njihovi prispevki na delovnem mestu pa neopaženi in nenag...

 20. Starostnik in uporaba tehničnih pripomočkov pri gibanju

  OpenAIRE

  Šverc, Dušanka

  2011-01-01

  Starostniki so osebe starejše od 65 let. Staranje in manjšanje telesnih dejavnosti povzročijo spremembe v gibalnem sistemu, predvsem zmanjšanje prožnosti mišičja celotnega telesa, mišične moči in tonusa predvsem spodnjih udov in slabša se koordinacija gibov. Pri starostnikih se slabša funkcija čutil (vid in sluh) in zmanjšujejo kognitivne sposobnosti. Zaradi osteoporotičnih kosti se v starosti spremeni tudi oblika in drža telesa. Hoja pri starostnikih je manj varna in prihaja do pogostejših p...

 1. Remote detection of water stress conditions via a diurnal photochemical reflectance index (PRI) improves yield prediction in rainfed wheat

  Science.gov (United States)

  Magney, T. S.; Vierling, L. A.; Eitel, J.

  2014-12-01

  Employing remotely sensed techniques to quantify the existence and magnitude of midday photosynthetic downregulation using the photochemical reflectance index (PRI) may reveal new information about plant responses to abiotic stressors in space and time. However, the interpretation and application of the PRI can be confounded because of its sensitivity to several variables changing at the diurnal (e.g., irradiation, shadow fraction) and seasonal (e.g., leaf area, chlorophyll and carotene pigment concentrations, irradiation) time scales. We explored different techniques to correct the PRI for variations in canopy structure and relative chlorophyll content (ChlR) using highly temporally resolved (frequency = five minutes) in-situ radiometric measurements of PRI and the Normalized Difference Vegetation Index (NDVI) over eight soft white spring wheat (Triticum aestivum L.)field plots under varying nitrogen and soil water conditions over two seasons. Our results suggest that the influence of seasonal variation in canopy ChlR and LAI on the diurnally measured PRI (PRIdiurnal) can be minimized using simple correction techniques, therefore improving the strength of PRI as a tool to quantify abiotic stressors such as daily changes in soil volumetric water content (SVWC), and vapor pressure deficit (VPD). PRIdiurnal responded strongly to available nitrogen, and linearly tracked seasonal changes in SVWC, VPD, and stomatal conductance (gc). Utilizing the PRI as an indicator of stress, yield predictions significantly over greenness indices such as the NDVI. This study provides insight towards the future interpretation and scaling of PRI to quantify rapid changes in photosynthesis, and as an indicator of plant stress.

 2. CELOSTNA PRENOVA VRSTNEGA NASELJA ROŽNA DOLINA V PEKRAH PRI MARIBORU

  OpenAIRE

  Gomboc, Primož

  2015-01-01

  Magistrsko delo zajema analizo obstoječega naselja vrstnih montažnih hiš v Pekrah pri Mariboru, njegovo prenovo na urbanistični, arhitekturni ravni ter energijsko prenovo hiš v naselju. Ukvarja se s problematiko enodružinskih prostostoječih hiš. Opisuje prednosti ter nujnost zgoščene pozidave glede na današnje družbene razmere.

 3. Projektiranje lesene brvi čez Savo Bohinjko pri Bohinjski Bistrici

  OpenAIRE

  Suzić, Luka

  2015-01-01

  V diplomski nalogi je sprojektirana lesena brv čez Savo Bohinjko pri Bohinjski Bistrici. Po začetnem delu o zgodovini lesenih mostov sledi kratek opis brvi in njene lokacije. Nato so predstavljeni vsi materiali, ki so uporabljeni za izgradnjo brvi, in njihove lastnosti. V nadaljevanju so v skladu s standardi Evrokod določeni vplivi na konstrukcijo in kombinacije vplivov. Nato je izvedena optimizacija razmerja razdalj med podporami z namenom poenotenja ekstremov upogibnih momentov po celotnem ...

 4. PRI leidt rupsen om de tuin: effect van tussenteelt en combinatieteelt op rupsen op spruitkool

  OpenAIRE

  Elderson, J.; Belder, den, E.

  2002-01-01

  PRI onderzocht in spruitkool het effect van bloemstroken met bruine mosterd of klaver, ingezaaid om de zes rijen, op de aantallen rupsen en de samenstelling van de rupsenpopulatie gedurende het groeiseizoen. In het artikel ook een beschrijving en illustraties van de zes belangrijkste rupsensoorten in spruitkool: koolmot (Plutella xylostella), kooluil (Mamestra brassicae), late koolmot (Evergestis forficalis), gamma-uil (Autographa gamma), klein koolwitje (Pieris rapae) en groot koolwitje (Pie...

 5. Remote sensing of ecosystem light use efficiency with MODIS-based PRI – the DOs and DON'Ts

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  A. Goerner

  2010-09-01

  Full Text Available Several studies sustained the possibility that a photochemical reflectance index (PRI directly obtained from satellite data can be used as a proxy for ecosystem light use efficiency (LUE in diagnostic models of gross primary productivity. This modelling approach would avoid the complications that are involved in using meteorological data as constraints for a fixed maximum LUE. However, no unifying model predicting LUE across climate zones and time based on MODIS PRI has been published to date. In this study, we evaluate the efficiency with which MODIS-based PRI can be used to estimate ecosystem light use efficiency at study sites of different plant functional types and vegetation densities. Our objective is to examine if known limitations such as dependance on viewing and illumination geometry can be overcome and a single PRI-based model of LUE (i.e. based on the same reference band can be applied under a wide range of conditions. Furthermore, we were interested in the effect of using different faPAR (fraction of absorbed photosynthetically active radiation products on the in-situ LUE used as ground truth and thus on the whole evaluation exercise. We found that estimating LUE at site-level based on PRI reduces uncertainty compared to the approaches relying on a maximum LUE reduced by minimum temperature and vapour pressure deficit. Despite the advantages of using PRI to estimate LUE at site-level, we could not establish an universally applicable light use efficiency model based on MODIS PRI. Models that were optimised for a pool of data from several sites did not perform well.

 6. mirTarPri: improved prioritization of microRNA targets through incorporation of functional genomics data.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Peng Wang

  Full Text Available MicroRNAs (miRNAs are a class of small (19-25 nt non-coding RNAs. This important class of gene regulator downregulates gene expression through sequence-specific binding to the 3'untranslated regions (3'UTRs of target mRNAs. Several computational target prediction approaches have been developed for predicting miRNA targets. However, the predicted target lists often have high false positive rates. To construct a workable target list for subsequent experimental studies, we need novel approaches to properly rank the candidate targets from traditional methods. We performed a systematic analysis of experimentally validated miRNA targets using functional genomics data, and found significant functional associations between genes that were targeted by the same miRNA. Based on this finding, we developed a miRNA target prioritization method named mirTarPri to rank the predicted target lists from commonly used target prediction methods. Leave-one-out cross validation has proved to be successful in identifying known targets, achieving an AUC score up to 0. 84. Validation in high-throughput data proved that mirTarPri was an unbiased method. Applying mirTarPri to prioritize results of six commonly used target prediction methods allowed us to find more positive targets at the top of the prioritized candidate list. In comparison with other methods, mirTarPri had an outstanding performance in gold standard and CLIP data. mirTarPri was a valuable method to improve the efficacy of current miRNA target prediction methods. We have also developed a web-based server for implementing mirTarPri method, which is freely accessible at http://bioinfo.hrbmu.edu.cn/mirTarPri.

 7. Prion-like nanofibrils of small molecules (PriSM): A new frontier at the intersection of supramolecular chemistry and cell biology.

  Science.gov (United States)

  Zhou, Jie; Du, Xuewen; Xu, Bing

  2015-01-01

  Formed by non-covalent interactions and not defined at genetic level, the assemblies of small molecules in biology are complicated and less explored. A common morphology of the supramolecular assemblies of small molecules is nanofibrils, which coincidentally resembles the nanofibrils formed by proteins such as prions. So these supramolecular assemblies are termed as prion-like nanofibrils of small molecules (PriSM). Emerging evidence from several unrelated fields over the past decade implies the significance of PriSM in biology and medicine. This perspective aims to highlight some recent advances of the research on PriSM. This paper starts with description of the intriguing similarities between PriSM and prions, discusses the paradoxical features of PriSM, introduces the methods for elucidating the biological functions of PriSM, illustrates several examples of beneficial aspects of PriSM, and finishes with the promises and current challenges in the research of PriSM. We anticipate that the research of PriSM will contribute to the fundamental understanding at the intersection of supramolecular chemistry and cell biology and ultimately lead to a new paradigm of molecular (or supramolecular) therapeutics for biomedicine.

 8. The crystal structure of Neisseria gonorrhoeae PriB reveals mechanistic differences among bacterial DNA replication restart pathways

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Dong, Jinlan; George, Nicholas P.; Duckett, Katrina L.; DeBeer, Madeleine A.P.; Lopper, Matthew E. (UDRI); (UW-MED)

  2010-05-25

  Reactivation of repaired DNA replication forks is essential for complete duplication of bacterial genomes. However, not all bacteria encode homologs of the well-studied Escherichia coli DNA replication restart primosome proteins, suggesting that there might be distinct mechanistic differences among DNA replication restart pathways in diverse bacteria. Since reactivation of repaired DNA replication forks requires coordinated DNA and protein binding by DNA replication restart primosome proteins, we determined the crystal structure of Neisseria gonorrhoeae PriB at 2.7 {angstrom} resolution and investigated its ability to physically interact with DNA and PriA helicase. Comparison of the crystal structures of PriB from N. gonorrhoeae and E. coli reveals a well-conserved homodimeric structure consisting of two oligosaccharide/oligonucleotide-binding (OB) folds. In spite of their overall structural similarity, there is significant species variation in the type and distribution of surface amino acid residues. This correlates with striking differences in the affinity with which each PriB homolog binds single-stranded DNA and PriA helicase. These results provide evidence that mechanisms of DNA replication restart are not identical across diverse species and that these pathways have likely become specialized to meet the needs of individual organisms.

 9. IZRAŽANJE NEPRIJETNIH ČUSTEV PRI PREDŠOLSKIH OTROCIH

  OpenAIRE

  Kumer, Monika

  2012-01-01

  V diplomskem delu Izražanje neprijetnih čustev pri predšolskih otrocih so podrobneje predstavljena naslednja neprijetna čustva: jeza, strah, žalost, sram, ljubosumje, gnus. V teoretičnem delu sem najprej opredelila čustva kot del duševnih procesov, pojem čustva definirala glede na različne avtorje in različne teorije ter opisala osnovne značilnosti čustev. Navedla sem, kako lahko čustva med seboj razlikujemo (afekti in razpoloženja, osnovna in sestavljena čustva oz. temeljna in kompleksna ...

 10. UKREPI PREPREČEVANJA DAVČNIH UTAJ PRI POSREDNIH DAVKIH

  OpenAIRE

  Damevska, Maja

  2011-01-01

  Davki predstavljajo temelj suverenosti vsake države, saj so glavni vir javnih financ, ker z njimi država pokriva javne potrebe oziroma vse tiste potrebe, ki ustrezajo interesom države. Vsaka država vodi svojo davčno politiko, ki pa zadeva slehernega državljana, ki mora izpolnjevati svoje davčne obveznosti. Pri tem pa pomeni davčnemu zavezancu izpolnitev davčne obveznosti breme, za katero ne prejme protidajatve, zato se nekateri izmed njih le tem želijo izogniti. Zato posledično pride do davčn...

 11. UPORABA VZORCEV NA GRAFIKONIH S SVEČNIKI PRI TRGOVANJU S POGODBAMI ZA RAZLIKO

  OpenAIRE

  Bordelius, Michel

  2012-01-01

  Pri trgovanju z izvedenim finančnim instrumentom, pogodba za razliko ali CFD (angl. Contract For Difference), se trgovci poslužujejo različnih orodij tehnične analize trga vrednostnih papirjev. Zaradi narave CFD, ki so špekulativni finančni instrument s finančnim vzvodom (angl. leverage), je trgovanje z njimi smiselno v kratkoročnem časovnem obdobju (od nekaj ur do največ nekaj mesecev). Trgovec sklene s ponudnikom pogodbo za razliko, s katero se zaveže, da bo poravnal razliko med nakupn...

 12. Motiviranje pri udejanjanju idej in inovacij na področju uvajanja vitke proizvodnje v MSP

  OpenAIRE

  Pajtler, David; Ženko, Zdenka

  2015-01-01

  Diplomsko delo predstavlja načela in metode invencijsko-inovacijskega managementa, med katerimi se osredotočamo na različne opredelitve invencije in inovacije, ovire in možnosti za uspešno inoviranje ter pomen ustvarjalnosti. Ustvarjalnost opazujemo tudi s psihološkega vidika in njeno povezavo z Maslowo hierarhično teorijo in relativno pomembnostjo pri povečevanju inovacijskega potenciala sodobnih družb. Motiviranost, ustvarjalnost in dobro poznavanje načel invencijsko-inovacijskega managemen...

 13. STRES PRI ZAPOSLENIH NA ODDELKU IGRALNIH MIZ V PODJETJU IZC MOND

  OpenAIRE

  Cvetko, Aleksandra

  2016-01-01

  V diplomskem delu smo obravnavali zelo aktualno temo današnjega časa, stres. Omejili smo se na stres pri zaposlenih na oddelku igralnih miz v Igralniško zabaviščnem centru Mond, ki je poslovna enota družbe Hit d.d.Večina ljudi se sreča s stresom tekom dneva in/ali na delovnem mestu. Nanj smo se navadili in ga pogosto sprejemamo kot samoumevnega. Vendar nam stres lahko povzroča velike zdravstvene težave. Šeke, ko se stresa zavedamo, se lahko lotimo njegovega obvladovanja oziroma premagovanja. ...

 14. VLOGA UČITELJEV PRI POKLICNI ORIENTACIJI MLADOSTNIKOV V OSNOVNI IN SREDNJI ŠOLI

  OpenAIRE

  Strnad, Tadeja

  2013-01-01

  Diplomsko delo opredeljuje poklicno orientacijo, izvajanje omenjene dejavnosti v osnovni in srednji šoli, vlogo šolske svetovalne službe in učiteljev ter njihovo sodelovanje pri načrtovanju in izvajanju aktivnosti poklicne orientacije. Teoretični del diplomskega dela zajema natančno opredelitev poklicne orientacije, smernice, ki jih narekuje Evropska unija, teoretične podlage izbire poklica, dejavnike poklicne odločitve, razvoj poklicne orientacije v Sloveniji ter njeno organizacijo v osnovni...

 15. NAJPOGOSTEJŠE POŠKODBE SPODNJIH UDOV PRI TEKAČIH IN NJIHOVA PREVENTIVA

  OpenAIRE

  Ravnjak, Luka

  2012-01-01

  Poškodbe spodnjih udov pri tekačih so sorazmerno pogoste in običajno povzročene s prevelikim volumnom treniranja. Napake v treniranju naj bi bile odgovorne za do 60 % poškodb tekačev. Dejavniki tveganja za poškodbe se delijo na notranje in zunanje. Najpogostejši dejavniki tveganja so neprimerne športne in tekaške površine, pomanjkljiva gibljivost sklepov in mišična moč, izpostavljenost prevelikim trenažnim obremenitvam in neprimerna tekaška obutev. Najpogostejši preobremenitveni sindromi na s...

 16. Uporaba vrednostno-časovnega profila pri optimizaciji stroškov investicijskega projekta

  OpenAIRE

  Pavlinjek, Jože

  2016-01-01

  Ideje vitke proizvodnje so prisotne tudi na področju projektnega menedžmenta. Problem vrednostno-časovne optimizacije je eden od ključnih vidikov načrtovanja investicijskih projektov. Investitorji in načrtovalci projektov morajo izbrati ustrezne vire, vključno z izvajalci, opremo, postopki in tehnologijo, da bi zagotovili učinkovito izvedbo investicijskega projekta. Pri tem se vedno soočajo z iskanjem kompromisa med stroški in časom zaključka potrebnih aktivnosti

 17. Oaxaca: convulsión social y consolidación del PRI

  OpenAIRE

  Miguel Ángel Romero Miranda; Rita Balderas

  2008-01-01

  Este artículo tiene básicamente dos objetivos. El primero, narrar a través de datos históricos y empíricos, lo que fue el proceso electoral en Oaxaca; el segundo, identificar los indicadores que dan cuenta de que el PRI ganó la elección y que, pese a los devenires históricos, mantiene a Oaxaca como uno de sus más importantes y fuertes bastiones electorales.

 18. EKSPERIMENTALNO DELO PRI POUKU SPOZNAVANJA OKOLJA V TRETJEM RAZREDU - ČUTILA

  OpenAIRE

  Vretič, Tinkara

  2015-01-01

  Diplomska naloga z naslovom Eksperimentalno delo pri pouku spoznavanja okolja v tretjem razredu – čutila je sestavljena iz dveh delov (teoretičnega in praktičnega), ki sta vsak zase zaokrožena celota, se pa med seboj dopolnjujeta. V teoretičnem delu je podrobneje predstavljeno naravoslovje (učenje naravoslovja, naravoslovje v šoli, naravoslovne dejavnosti z raziskovalnim pristopom, interesne dejavnosti, posebej poudarjeno pa to poglavje zaokrožata predstavitvi začetnega naravoslovja in naravo...

 19. NESREČE PRI DELU IN ODŠKODNINSKA ODGOVORNOST DELODAJALCA

  OpenAIRE

  Jurič, Janja

  2010-01-01

  Vsaka nezgoda ima svoj vzrok, ki je sestavljen iz več dejavnikov. Najdemo jih v človeku in v delovni okolici, v splošnem pa razlikujemo dve vrsti vzrokov, in sicer objektivne (materialne) in subjektivne (človeške) vzroke. Da bi se število nezgod v največji možni meri zmanjšalo, ima delodajalec številne obveznosti za zagotovitev varnega in zdravega dela. Ena izmed teh je izdelava in sprejem izjave o varnosti, s katero določi način in ukrepe za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu in ...

 20. Medpredmetno načrtovanje vsebin pri pouku matematike v srednji šoli

  OpenAIRE

  Jerenec, Simona

  2011-01-01

  Zmožnost povezovanja znanj z različnih področij znanosti in človekovega delovanja že od nekdaj povezujemo s posameznikovo razgledanostjo in svojevrstno odličnostjo. Hkrati je to ena ključnih kvalitet tistih znanstvenikov, ki se ukvarjajo z raziskovanjem kompleksnih procesov, na primer v medicini, farmaciji, ekologiji, razvijanju nanotehnologij ipd. Povezovanje znanj omogoča celovitejši pristop k obravnavanemu problemu. To so nekateri od razlogov, zakaj načrtovalci šolskih kurikulov pri nas in...

 1. TIMSKO DELO VZGOJITELJEV IN DRUGIH STROKOVNJAKOV PRI DELU Z OTROKI S POSEBNIMI POTREBAMI

  OpenAIRE

  Korenak, Milena

  2011-01-01

  Diplomsko delo z naslovom Timsko delo vzgojiteljev in drugih strokovnjakov pri delu z otroki s posebnimi potrebami obravnava timsko delo, ki je vezano na izdelavo individualiziranega programa. Sestavljeno je iz dveh delov - iz teoretičnega in empiričnega dela. Teoretični del natančneje opredeljuje timsko delo, vrste timov, oblikovanje in razvoj tima, cilje in prednosti timskega dela, opisuje timsko delo v vrtcu ter opredeljuje vloge v timu. Natančneje so opisane tudi skupine otrok s poseb...

 2. Analiza poznavanja okoljskih problemov povezanih z globalnim segrevanjem Zemlje pri učencih drugega triletja

  OpenAIRE

  Obran, Monika

  2011-01-01

  V magistrski nalogi z naslovom Analiza poznavanja okoljskih problemov povezanih z globalnim segrevanjem Zemlje pri učencih drugega triletja je predstavljeno, kako učenci drugega triletja gledajo na globalno segrevanje Zemlje. V teoretični del je vključena razlaga pojma globalnega segrevanja Zemlje, kako nastaja, kakšne so posledice, kako bi se ga dalo zmanjšati in zakaj bi bilo to dobro. Zapisano je tudi, kje in kako so okoljske vsebine vključene v učne načrte drugega triletja in kako si šole...

 3. ZDRAVSTVENA NEGA IN PREHRANA BOLNIKA PRI KIRURŠKEM ZDRAVLJENJU TREBUŠNE SLINAVKE

  OpenAIRE

  Lulik, Mateja

  2014-01-01

  Diplomsko delo je sestavljeno iz dveh delov. V medicinskem delu je opisana anatomija, fiziologija ter bolezni trebušne slinavke. Drugi del diplomskega dela predstavlja zdravstveno nego bolnika pri kirurškem zdravljenju trebušne slinavke ter najpogostejše negovalne diagnoze po operaciji. Opisana je tudi prehrana bolnika po operaciji, najpogostejša priporočila za prehrano bolnika na domu po odpustu iz bolnišnice ter po operaciji. Diplomsko delo s pomočjo domače, tuje literature in razpoložlj...

 4. SUSTAV UPRAVLJANJA ZAŠTITOM NA RADU PRI ISPITIVANJU ZAVARENIH SPOJEVA

  OpenAIRE

  Perić, Zlatko; Slani, Matija; Akvić, Denis

  2010-01-01

  SAŽETAK: U radu se obrađuju metode ispitivanja zavarenih spojeva, te način obavljanja nerazornih ispitivanja zavarenih spojeva. Na temelju analize utvrđenih opasnosti i štetnosti koje proizlaze iz tehnološkog procesa prilikom zavarivanja i ispitivanja zavarenih spojeva uređen je sustav organizacije zaštite na radu s težištem na radno mjesto ispitivanja prozračivanjem kvalitete zavarenog spoja. Uređeni sustav zaštite na radu provodi se u cilju osiguravanja optimalnih radnih uvjeta, pri č...

 5. Spletni portal na primeru okoljskih vsebin pri predmetu Tehnika in tehnologija

  OpenAIRE

  Božinović, Mate

  2016-01-01

  Svetovni splet omogoča dostop do številnih informacij, pri čemer se mora uporabnik prebijati čez številne spletne strani, da bi našel tisto, kar je iskal. Iz tega vidika so spletni portali uporabniku v veliko pomoč, saj mu omogočajo dostop do številnih informacij iz enega mesta in mu tako predstavljajo vstopno točko do določenih vsebin. Postopek izdelave spletnega portala pa je lahko zapleten in dolgotrajen proces, za kar je potrebnih veliko izkušenj in tehničnega znanja. Namen diplomskeg...

 6. VARNO RAZISKOVANJE PRI POUKU V PRVEM IN DRUGEM TRILETJU KOROŠKIH OSNOVNIH ŠOL

  OpenAIRE

  Rožej, Nina

  2009-01-01

  Diplomsko delo obravnava varnostni vidik dela tekom učnega procesa na razredi stopnji pri naravoslovnih predmetih. V uvodnem delu so najprej predstavljene potencialne nevarnosti, na katere naj bi bil pripravljen učitelj, v nadaljevanju pa je raziskano, kolikšno pozornost namenjajo učitelji razrednega pouka sami varnosti pred in med samim učnim procesom, koliko so na nevarnosti, ki se lahko zgodijo, pripravljeni, ter v kolikšni meri predvidevajo (potencialne) nevarnosti, ki bi se med delom lah...

 7. STRES IN ČUSTVENA INTELIGENCA PRI SIMULTANEM TOLMAČENJU

  OpenAIRE

  Hartman, Miha

  2011-01-01

  Namen diplomske naloge je bil raziskati stres pri profesionalnih simultanih tolmačih in študentih tolmačenja ter povezavo med stresom in čustveno inteligenco. V prvem delu diplomske naloge sem opisal razvoj tolmačenja kot relativno mlade znanstvene vede. Nato sem predstavil nekaj definicij stresa in čustvene inteligence. V zadnjem delu naloge sem analiziral anketo, ki sem jo sestavil v ta namen. S pomočjo ankete in raziskave, ki je bila izvedena v okviru mednarodnega združenja profesionalnih ...

 8. UČITELJEVO SPODBUJANJE MNOGOTERIH INTELEGENTNOSTI PRI UČENCIH RAZREDNEGA POUKA

  OpenAIRE

  Stamatović, Daniela

  2014-01-01

  V svojem diplomskem delu Učiteljevo spodbujanje mnogoterih inteligentnosti pri učencih razrednega pouka sem se osredotočila na opisovanje in raziskavo mnogoterih inteligentnosti, ki jih je preučeval že Gardner. Do danes, ko sem napisala diplomsko nalogo, nisem poznala razlike med besedo inteligentnost in inteligenca. Opazila sem, da se nepravilna uporaba ene in druge besede pojavlja tudi v strokovnih literaturah. Prav zaradi tega sem se odločila, da na začetku teoretičnega dela pojasnim, kaj...

 9. RAZVOJ INFORMACIJSKEGA SISTEMA ZA PODPORO LOGISTIČNIM PROCESOM PRI ZEMELJSKI OSKRBI LETAL

  OpenAIRE

  Burgar, Uroš

  2016-01-01

  V diplomski nalogi smo razvili spletno aplikacijo Ground Handling Supervison, s katero ima kontrolor oskrbe letala večji nadzor in pregled nad logističnimi procesi zemeljske oskrbe določenega letala. Pri njenem razvoju smo uporabili tehnologije, ki so prosto dostopne na svetovnem spletu. Predstavili smo Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana in družbo Aerodrom Ljubljana d.o.o., ki upravlja z letališčem. Spoznali smo zemeljsko oskrbo na ljubljanskem letališču in njene službe, seznanili smo se ...

 10. La democracia fallida: la batalla de Carlos A. Madrazo por cambiar al PRI

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ricardo Pozas-Horcasitas

  2008-03-01

  Full Text Available El artículo analiza la llegada de Carlos Alberto Madrazo al Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI, y su intento por reformar al partido, introduciendo prácticas de selección a través de la elección directa de los representantes en el partido, así como en las candidaturas a los cargos de elección popular, reforma que confrontó la tradición de la autoridad política vertical y la designación de candidatos a cargos de elección en México.The article analyzes Carlos Alberto Madrazo's arrival at the National Executive Committee of the Institutional Revolutionary Party (PRI, the political environment of his arrival, his attempt to reform the party by introducing selection practices through the direct election of representatives in the party and candidacies for popularly-elected posts, a reform that challenged the tradition of vertical political authority and the designation of candidates toelected positions in Mexico.

 11. A pri-miR-218 variant and risk of cervical carcinoma in Chinese women

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Shi Ting-Yan

  2013-01-01

  Full Text Available Abstract Background MicroRNA (miRNA-related single nucleotide polymorphisms (SNPs may compromise miRNA binding affinity and modify mRNA expression levels of the target genes, thus leading to cancer susceptibility. However, few studies have investigated roles of miRNA-related SNPs in the etiology of cervical carcinoma. Methods In this case–control study of 1,584 cervical cancer cases and 1,394 cancer-free female controls, we investigated associations between two miR-218-related SNPs involved in the LAMB3-miR-218 pathway and the risk of cervical carcinoma in Eastern Chinese women. Results We found that the pri-miR-218 rs11134527 variant GG genotype was significantly associated with a decreased risk of cervical carcinoma compared with AA/AG genotypes (adjusted OR=0.77, 95% CI=0.63-0.95, P=0.015. However, this association was not observed for the miR-218 binding site SNP (rs2566 on LAMB3. Using the multifactor dimensionality reduction analysis, we observed some evidence of interactions of these two SNPs with other risk factors, especially age at primiparity and menopausal status, in the risk of cervical carcinoma. Conclusions The pri-miR-218 rs11134527 SNP was significantly associated with the risk of cervical carcinoma in Eastern Chinese women. Larger, independent studies are warranted to validate our findings.

 12. ODŠKODNINSKA ODGOVORNOST DELODAJALCA ZARADI POŠKODB PRI DELU V REPUBLIKI SLOVENIJI IN MOŽNOST SKLENITVE ZAVAROVANJA

  OpenAIRE

  Miklavčič Podbelšek, Marjana

  2011-01-01

  POVZETEK Pri kakršnem koli ravnanju človeka ali opravljanju sleherne dejavnosti, dela oz. lahko nastane škoda, ki jo ima oškodovanec ob določenih pogojih pravico dobiti povrnjeno. Enako je lahko v situaciji pri delu delavca, v delovnem razmerju, s tem da je delavec lahko povzročitelj škode ali oškodovanec na drugi strani. Zakon o delovnih razmerjih ureja primere, ko delavec na delu ali v zvezi z delom delodajalcu povzroči škodo, vendar delavec odgovarja za nastanek škode le, če je ško...

 13. Vloga nekaterih državnih institucij pri omejevanju spolnih zlorab otrok : diplomsko delo univerzitetnega študija

  OpenAIRE

  Kočevar, Tanja

  2012-01-01

  Spolne zlorabe otrok predstavljajo hud poseg v otrokovo intimo. Nujno je, da se pred njimi čim bolje zavarujemo in ukrepamo, preden je prepozno. V zaključnem delu bomo obravnavali delovanje nekaterih državnih organizacij pri omejevanju spolnih zlorab otrok. Osredotočili smo se na delo policije, centrov za socialno delo in osnovnih šol. Ugotovili smo, da največ truda v preventivo vlaga ravno policija, saj z različnimi programi in osveščanjem tako v šolah kot drugje najbolj pripomore pri preven...

 14. BLOKADA SPLETNIH STRANI IN KRŠENJE PRAVICE DO ZASEBNOSTI PRI NADZORU IGER NA SREČO NA INTERNETU

  OpenAIRE

  Dreo, Andreja

  2015-01-01

  Diplomsko delo obravnava dopustnost blokad spletnih strani ponudnikov internetnih iger na srečo s strani državnih organov v RS in znotraj EU, varstvo osebnih podatkov in varstvo zasebnosti pri uporabnikih spletnih iger na srečo in potrditev omejenega delovanja iger na srečo z odločbami Sodišča EU. Razmah interneta in njegova uporaba pri posameznikih sta omogočila obiskovanje igralnice kar od doma, kar je marsikaterega potencialnega igralca spremenilo v realnega in s tem razširilo trg igralniš...

 15. SPREMEMBE PRI POROČANJU PO ODSEKIH PO MSRP 8 V PRIMERJAVI Z NJEGOVIM PREDHODNIKOM MRS 14

  OpenAIRE

  Vrčkovnik, Matej

  2009-01-01

  S 1. 1. 2009 morajo podjetja, ki poročajo po MSRP, razkrivati informacije po odsekih po MSRP 8, ki je nadomestil MRS 14. MSRP 8 je standard, ki je skoraj kopija ameriškega standarda SFAS 131. Njegovo sprejetje je predvsem posledica zbliževanja MSRP in US GAAP. Z MSRP 8 se bistveno spremeni opredeljevanje odsekov. Medtem ko so bili pri MRS 14 odseki opredeljeni kot področni in območni, so pri MSRP 8 odseki, o katerih se poroča, opredeljeni na osnovi informacij, ki jih vodilna oseba za sprejema...

 16. Attachment to Caregivers and Type 1 Diabetes in Children / Navezanost Na Starše in Sladkorna Bolezen Tipa 1 Pri Otrocih

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Drobnič Radobuljac Maja

  2015-03-01

  Full Text Available Navezanost je vedenjski in fiziološki sistem, ki posamezniku omogoča dinamično prilagajanje na okolje. Navezanost se razvija pri sovplivu med dojenčkom in materjo, igra pomembno vlogo pri razvoju otrokovih možgan in vpliva na kvaliteto posameznikovih socialnih odnosov vse življenje.

 17. Prières et service public Prayers and the civil service

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Gilles J. Guglielmi

  2009-04-01

  Full Text Available La marque de la séparation des Eglises et de l’Etat semble en France suffisamment forte pour que les points de contact entre service public et prière soient rares et plutôt indirects, à partir de comportements qui n’ont en général pas pour objet d’opposer le seul acte de prière aux normes juridiques et sociales environnantes. Néanmoins à partir des systèmes juridiques et des pratiques d’autres pays d’Europe, les arrêts pragmatiques de la Cour européenne des droits de l'homme révèlent une retenue comparable, même si leur fondement est nécessairement différent.Dans son ensemble, la jurisprudence de la Cour permet de constater que les Etats membres du Conseil de l’Europe ont parfois à l’égard de la prière des attitudes restrictives qui dépendent soit d’une sorte de protection de la religion dominante par rapport aux cultes minoritaires, soit d’un refus implicite de l’athéisme. En revanche, la notion de service public, n’étant pas universellement reconnue en Europe, ne fournit pas un cadre de raisonnement juridique signifiant dans les arrêts, ce qui ne permet d’identifier les rapports entre prières et service public que par le biais du contexte dans lequel se produisent les actes de prière.The mark of the separation between the Church and the State seems sufficiently strong in France so that the points of contact between the civil service and prayer are rare and rather indirect, starting with behaviours which do not have in general aim to oppose the sole act of prayer to the legal and social standards surrounding (First part. Nevertheless the legal systems and practices of other countries of Europe reveal the pragmatic judgements of the European Court of Human Rights and their comparable reserve, even if their base is necessarily different (Second part.As a whole, the decisions of the Court make it possible to note that the Member States of the Council of Europe sometimes have restrictive attitudes

 18. DIDAKTIČNE IGRE PRI POUKU SPOZNAVANJA OKOLJA ZUNAJ UČILNICE

  OpenAIRE

  Majcen, Doroteja

  2014-01-01

  Didaktična igra se uporablja kot učna metoda, imeti mora vse lastnosti igre in dosegati določene (učne) cilje. Didaktična igra zunaj učilnice nudi učencu izkušnje in ob njej razvija pozitiven odnos do okolja in narave, kar je pri pouku spoznavanja okolja še posebej poudarjeno. V teoretičnem delu smo opredelili predmet spoznavanja okolja ter navedli didaktična priporočila za uresničevanje ciljev predmeta in vpeljevanje pouka spoznavanja okolja v naravo. Našteli in opisali smo didaktične strate...

 19. Studies of range and straggling of muons in metals by the projected range imaging (PRI) technique

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Shiroka, Toni; Bucci, Cesare E-mail: cesare.bucci@fis.unipr.it; De Renzi, Roberto; Guidi, Germano; Eaton, Gordon; King, Philip; Scott, Christopher

  1999-05-01

  A new {mu}SR method for directly imaging the implantation depth distribution of positive muons in metals (Projected Range Imaging: PRI) is presented and the results obtained from several experiments are reported. Strong magnetic field gradients inside a metallic film are produced by driving an electric current in it: spin polarized muons stopped in the film have Larmor precession frequencies proportional to the implantation depth. Generation of field gradients, advantages and features of the method are discussed. For muon energy in the MeV range the results are compared with Monte Carlo simulations and with experimental results obtained by using the conventional moderator curve method. Applications to range and straggling studies with epithermal muons are also envisaged. These future extensions will allow a better understanding of the energy loss mechanisms in the previously inaccessible very low energy range.

 20. Vpliv zarasti na visokovodne razmere pri 2D hidravličnem modeliranju

  OpenAIRE

  Müller, Matej

  2015-01-01

  Zaradi večanja neprepustnih površin in podnebnih sprememb se pogostost visokih voda v zadnjih desetletjih veča. Vzporedno s tem se veča tudi škoda, ki pri njih nastaja. Potreba po pripravljenosti na takšne dogodke in izdelavi protipoplavnih ukrepov je tako vedno večja. Za zmanjševanje poplavne nevarnosti in za napoved obsega poplav so potrebne hidravlične analize. Z razvojem računalnikov so v vedno večji uporabi tudi 2D hidravlični modeli. Natančnost takšnih modelov je v precejšnji meri odvis...

 1. PRI 3.1: Electrolyte membrane fuel cells (Co-PACEM), final report (july 2002 to june 2004); PRI 3.1: Coeurs de piles a combustible a electrolyte membrane (Co-PACEM), rapport final (juillet 2002 a juin 2004)

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Lamy, C.

  2004-07-01

  The researches realized in the PRI Co-PACEM aim to improve the operating of the core of the electrolyte membrane fuel cells, at low temperature in order to minimize the high voltage of the electro-chemical reactions, to decrease the cost of the membrane, to improve the properties (conductivity, mechanical and thermal stability...) and to optimize the transport of heat and reactive. The document presents the research programs. (A.L.B.)

 2. Neki problemi pri prevođenju moderne poezije promatrani kroz teoriju konceptualne integracije

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sanja Cimer

  2011-12-01

  Full Text Available Straußeneimondaber ich finde nichts mehrnichts mehr an Buchstaben im Wortmache so ähnlichwie Luftgang ohne Seiles fällt nichts mehraber nichts ist eben auchZaungrenzeund LebenMittelstelzengangder Strauß legt seine Eier in den Himmelfast Massenproduktionkugelrunde Stundenmit Haut auf wirren ÜberzugHände greifen leerwenn nicht duaber das kann nicht –Angsttauchen mit Höhengangund die Hand als Schalewer fängt, – verliert!Mjesec od nojevog jajetaali nema ničeg višeničeg više u slovima riječičinim sličnokao hod po zraku bez konopcaništa više ne padaali i ništa jestgranica od ogradei životsredinom na štulamanoj liježe svoja jaja u nebogotovo masovna proizvodnjasati okrugli poput loptes kožom na neurednoj presvlaciruke posežu u praznoako nisi tiali to ne može –uron u strah s letom u visinei ruka poput ljusketko ulovi, – izgubi!Prevođenje poezije oduvijek se smatralo osobitom temom unutar ionako složenog područja književnog prevođenja. Budući da poezija predstavlja književni oblik u kojem su sadržaj i forma nerazdvojno povezani, jasno je zašto ona predstavlja najzahtjevniji oblik prevoditeljske aktivnosti. Problematičnu točku pri prevođenju poezije predstavlja činjenica da ona daje izrazito “zgusnutu” i kompaktnu formu te da jezik poezije uglavnom počiva na konotacijama, a ne na denotacijama. Noviji pristupi prevođenju prepoznaju da su nekadašnja protivljenja prevođenju poezije, to jest isticanja njezine neprevodivosti, zapravo bila usmjerena na nemogućnost potpunog prenošenja svih aspekata izvornog poetskog djela u ciljni jezik i njegovu kulturu i tradiciju (neprevodivost poezije isticali su, primjerice, T. S. Eliott: “[poezija je] stalni podsjetnik na sve ono što se može reći samo na jednom jeziku”, Roman Jakobson: “poezija je po definiciji neprevodiva” ili Nabokov: “pjesma ne može biti prevedena, reproducirana ni iznova oblikovana na ciljnom jeziku” (svi navedeni citati te citati

 3. Struktūruoto ir nestruktūruoto sprendimų priėmimo grupėje ypatumai

  OpenAIRE

  Zabulionienė, Asta

  2014-01-01

  Savo tyrime siekėme patikrinti sprendimo priėmimo grupėje struktūros modelį, kuris padėtų pagerinti sprendimų priėmimo grupėje proceso kokybę bei sprendimo priimtinumą grupės nariams. Siūlomas sprendimų priėmimo grupėje struktūros modelis remiasi procedūrinio racionalumo principais (Simon, 2003), Galotti (2002) siūlomu individualaus sprendimo struktūravimo modeliu bei multiatributinės naudos teorija. Sprendimo priėmimo proceso kokybę matavome atsižvelgdami į Deal ir Stroebe (1987, cit. pgl. F...

 4. Poticanje socijalne interakcije putem socijalnih priča u dječaka s poremećajem iz spektra autizma

  OpenAIRE

  Jančec, Magdalena; Šimleša, Sanja; Frey Škrinjar, Jasmina

  2016-01-01

  Socijalne priče su kratke priče, pisane i prilagođene djeci s poremećajem iz spektra autizma čiji je cilj poboljšanje socijalnih i/ili komunikacijskih vještina djece, podučavanjem primjerenih oblika ponašanja u socijalnim situacijama. Socijalne priče često se koriste u intervencijskim programima za djecu s poremećajem iz spektra autizma, najčešće s ciljem smanjenja nepoželjnih ponašanja te u podučavanju socijalnih vještina. Suvremena istraživanja utjecaja socijalnih priča na poticanje soci...

 5. ¿Por qué perdió el PRI en Yucatán? Las transiciones de este año en bastiones priístas, caída de una imagen distorsionada

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Lic. Fernando Pacheco Bailón

  2001-01-01

  Full Text Available El pasado domingo 27 de mayo, a eso de las 5:30 de la tarde, los mexicanos nos enteramos a través de los medios de comunicación de televisión abierta y pagada de la ventaja que tenía el candidato a la gubernatura de Yucatán, a través de la coalición PAN, PRD, PVEM, PT, Patricio Patrón Laviada, con respecto al candidato del PRI, Orlando Paredes Lara. Más tarde, de aquella llamada telefónica que hiciera el presidente Vicente Fox para felicitar al candidato que aventajaba al del tricolor, al hacer referencia a las encuestas de salida llevadas a cabo por empresas como Consulta Mitovsky, Garo y otras más. Hay muchas metodologías para poder analizar procesos electorales, así como distintas formas de abordar el problema del por qué perdió el PRI en Yucatán. Para efectos de estudio se planteará las condiciones preelectorales que se dieron, el propio momento electoral del pasado 27 de mayo, así como la visión futura de PRI como organización política en tiempos transitorios.

 6. VPLIV PSIHOLOŠKIH DEJAVNIKOV NA USPEŠNOST ŠTUDENTOV PRI ŠTUDIJU NA UM FOV

  OpenAIRE

  Šikonja, Tina

  2011-01-01

  Študenti se soočajo z različnimi težavami, kar vpliva na njihov uspeh pri študiju. V današnjem času je tempo življenja vedno hitrejši, tehnologija izredno hitro napreduje, zato se od ljudi zahteva, da so v koraku s časom. Potrebnega je vse več znanja. Iz tega razloga smo se usmerili v uspešnost študentov, ki se trenutno izobražujejo. Osredotočili smo se na psihološke dejavnike, ker menimo, da ti najbolj vplivajo na uspeh pri študiju. Raziskavo smo opravili med študenti, ki obiskujejo Fakulte...

 7. Psihološki čimbenici doživljaja boli pri porođaju

  OpenAIRE

  Havelka Meštrović, Ana; Bilić, Morana; Frlan Bajer, Ana; Barišić, Irma; Kramarić, Martina

  2008-01-01

  Cilj rada: Bol pri porođaju popraćena je snažnim emocijama. Njihova vrsta i jačina u uskoj su vezi s prijašnjim iskustvima, odgojem i društvenom tradicijom sredine u kojoj su rodilje odrasle, pa je posljedično tome i doživljaj boli pri porođaju modificiran psihološkim i socijalnim čimbenicima koji iz ovih utjecaja proizlaze. Prema Melzack-Wallovoj teoriji boli, teoriji “kontrole prolaza”; pojedina psihološka stanja kao i opći ton raspoloženja u izravnoj su vezi s doživljajem jačine i kvali...

 8. Priones: una revisión de la enfermedad debilitante crónica y su posible control anti-priónico

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ricardo Millán-González

  2014-12-01

  Full Text Available Los priones son proteínas del sistema nervioso, que cuando sufren cambios en su estructura protéica son responsables de generar enfermedades neurodegenerativas. Existe un gran interés por la alta estabilidad de estas moléculas. Estudios señalan que poseen una alta resistencia a ser inactivadas por varios agentes y que pueden persistir en la tierra años después de ser enterradas, generando una reserva de infectividad ambiental. En la medicina veterinaria existen varios animales domésticos susceptibles a estas enfermedades, pero en la medicina de animales silvestres sólo se ha registrado una familia: los cérvidos. El objetivo del artículo es recopilar la información más reciente y relevante de las enfermedades priónicas y analizar desde una perspectiva general la enfermedad debilitante crónica con el fin de facilitar el entendimiento del prion como agente etiológico, de los tipos de enfermedades priónicas y a manera de estudio de caso desarrollar la enfermedad priónica en vida silvestre. Las enfermedades priónicas en la medicina veterinaria de animales silvestres  es en pocas ocasiones tema de estudio. Sin embargo, la resistencia de la proteína priónica junto con su propagación agresiva en los Estados Unidos y Canadá han convertido estas enfermedades en un tema de estudio relevante. La enfermedad debilitante crónica no aparenta ser zoonótica, pero en el pasado ha habido evidencia de enfermedades priónicas adaptándose y pudiendo afectar a humanos. El hallazgo reciente de una proteína anti-priónica se constituye en una nueva forma para tratar y poder controlar estas enfermedades priónicas.

 9. Transcriptional, post-transcriptional and chromatin-associated regulation of pri-miRNAs, pre-miRNAs and moRNAs

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nepal, Chirag; Coolen, Marion; Hadzhiev, Yavor;

  2015-01-01

  MicroRNAs (miRNAs) play a major role in the post-transcriptional regulation of target genes, especially in development and differentiation. Our understanding about the transcriptional regulation of miRNA genes is limited by inadequate annotation of primary miRNA (pri-miRNA) transcripts. Here, we...... used CAGE-seq and RNA-seq to provide genome-wide identification of the pri-miRNA core promoter repertoire and its dynamic usage during zebrafish embryogenesis. We assigned pri-miRNA promoters to 152 precursor-miRNAs (pre-miRNAs), the majority of which were supported by promoter associated post....... Developmental profiling revealed a subset of pri-miRNAs that are maternally inherited. Moreover, we show that promoter-associated H3K4me3, H2A.Z and RNAPII marks are not only present at pri-miRNA promoters but are also specifically enriched at pre-miRNAs, suggesting chromatin level regulation of pre...

 10. DOLOČANJE KONCENTRACIJE NATRIJA IN KALIJA V URINU TER VPLIV NA KRVNI TLAK PRI ODRASLIH PREBIVALCIH ZAHODNE SLOVENIJE

  OpenAIRE

  Vukina, Ana

  2015-01-01

  Čezmeren vnos natrija oziroma soli je pomemben prehranski dejavnik tveganja za zdravje in eden od glavnih vzrokov za nastanek kronično nenalezljivih bolezni: povišanega krvnega tlaka, bolezni srca in ožilja, bolezni ledvic, sladkorne bolezni, čezmerne hranjenosti in debelosti ter nekaterih vrst raka. Z magistrskim delom smo želeli ugotoviti in prikazati obstoječe stanje uživanja natrija in kalija pri odraslih prebivalcih zahodne Slovenije ter predstaviti problematiko prekomernega vnosa soli k...

 11. Uporaba risanja človeških figur pri preiskovanju spolnih zlorab : diplomsko delo univerzitetnega študija

  OpenAIRE

  Kozelj, Jerca

  2013-01-01

  Diplomska naloga predstavlja spolno zlorabo in načine preiskovanja te vrste kriminalitete. Vrst spolnih zlorab je veliko, pri vsaki pa gre za močno kršenje otrokovih pravic. Vse oblike spolnih zlorab vključujejo dejanja, ki so za otroka neprijetna, velikokrat pa tudi boleča. Storilci so največkrat moški, lahko pa so tudi ženske. V večini primerov gre za zadovoljitev storilčevih spolnih nagnjenj, otrok pa mu v tem primeru predstavlja objekt poželenja. Žrtve so tako deklice kot dečki, a so k...

 12. Utjecaj tjelesne mase pri klanju i spola na klaoničke pokazatelje i mjere razvijenosti trupova istarske janjadi

  OpenAIRE

  Širić, Dr.sc. Ivan; Kaić, dr.sc. Ana; Držaić, mag.ing.agr., Valentino; Mioč, prof.dr.sc. Boro; Tomić, dr.sc. Draženko

  2015-01-01

  Cilj ovog istraživanja bio je utvrditi utjecaj tjelesne mase pri klanju i spola na klaoničke pokazatelje i mjere razvijenosti trupa istarske janjadi. Istraživanjem je bilo obuhvaćeno ukupno 118 janjadi istarske ovce od čega 64 muške i 54 ženske. Janjad je uzgojena na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima u Istarskoj županiji. Istraživana istarska janjad je u razdoblju od partusa do klanja hranjena punomasnim ovčjim mlijekom, kvalitetnim livadnim sijenom te određenom količinom krepkih krm...

 13. Responses of the reflectance indices PRI and NDVI to experimental warming and drought in European shrublands along a north–south climatic gradient

  DEFF Research Database (Denmark)

  Mänd, Pille; Hallik, Lea; Peñuelas, Josep;

  2010-01-01

  The aim of this study was to evaluate the use of ground-based canopy reflectance measurements to detect changes in physiology and structure of vegetation in response to experimental warming and drought treatment at six European shrublands located along a North–South climatic gradient. We measured...... NDVI680 [780 nm; 680 nm] using red spectral region, and NDVI570 [780 nm; 570 nm] using the same green spectral region as PRI. All three reflectance indices were significantly related to green LAIe and were able to detect changes in shrubland vegetation among treatments. In general warming treatment...... in vegetation areas with low green LAIe. As both soil reflectance and LAI varied between northern and southern sites it is problematic to draw universal conclusions of climate-derived changes in all vegetation types based merely on PRI measurements. We propose that canopy level PRI measurements can be more...

 14. The Use of Fetal Bovine Dermal Scaffold (PriMatrix) in the Management of Full-Thickness Hand Burns

  Science.gov (United States)

  Karcich, Jenika; Granick, Mark S.; Marano, Michael A.

  2014-01-01

  Objective: Management of full-thickness burn wounds represents a challenge when reconstructive options are not applicable. Fetal bovine dermal matrix is a bioactive collagen scaffold that assimilates into wounds and stimulates vascularization and dermal regeneration. Methods: We present the use of fetal bovine dermal scaffold PriMatrix in the treatment of a patient who sustained scald-immersion full-thickness burns of her bilateral hands that failed conventional wound therapy. Results: A 71-year-old woman with advanced Parkinson's disease sustained self-induced 5% mixed second- and third-degree scald-immersion burns of her bilateral hands and fingers. The patient underwent extensive debridement that resulted in partially avascular wounds measuring 66 cm2 and 72 cm2 with exposed extensor tendons and no evidence of bleeding. Meshed homograft was applied, but her hands remained partly avascular. PriMatrix fetal bovine dermal scaffold was applied to provide tissue remodeling over the bones, which allowed successful skin grafting and complete wound healing. Conclusions: Our experience shows fetal bovine dermal scaffold to be an effective method in management of complicated burn wounds in selected cases. Further studies need to be implemented to confer this conclusion. PMID:25328569

 15. DIDAKTIČNA MAPA ZA POUČEVANJE GEOGRAFIJE AVSTRALIJE IN POLARNIH OBMOČIJ PRI POUKU S SLEPIM ALI SLABOVIDNIM UČENCEM

  OpenAIRE

  Vrčkovnik, Mateja

  2016-01-01

  Slepi in slabovidni otroci predstavljajo skupino otok s posebnimi potrebami, ki imajo okvaro vidne funkcije. Slovenija spada po pojavnosti slepote v evropsko povprečje. Slabovidnost je pogostejši pojav kot slepota, tako pri mlajših kot tudi pri starejših, vendar pa se delež teh povečuje. Slepi in slabovidni so prikrajšani za vizualno spoznavanje in doživljanje sveta okoli sebe, zato informacije okoli sebe pridobivajo predvsem z drugimi čutili. Vse več slepih in slabovidnih otrok se z dana...

 16. Ugotavljanje lažnega pričanja z opazovanjem besedne in nebesedne komunikacije : diplomsko delo univerzitetnega študija

  OpenAIRE

  Barle, Tanja

  2013-01-01

  Laž je zavestno neresnična izjava, katere namen je nekoga spraviti v zmoto, pri čemer pa niti ni bistveno, ali je ta poskus uspešen ali ne. Laganje lahko ugotavljamo na več načinov, od katerih je metoda z opazovanjem najbolj praktična zato, ker jo lahko izvajamo na mestu samem, takoj, brez uporabe dodatnih analiz in naprav, pa tudi časovno in ekonomsko je najbolj ugodna. Pri opazovanju moramo biti pozorni tako na besedne kot na nebesedne znake oz. predvsem na njihovo medsebojno ujemanje. Med ...

 17. VPLIV SPOMINSKEGA TRENINGA NA KRATKOTRAJNI IN DOLGOTRAJNI SPOMIN PRI POSAMEZNIKIH S PRIDOBLJENO MOŽGANSKO POŠKODBO

  OpenAIRE

  Ogrizek, Tjaša

  2015-01-01

  Namen te študije je bil preveriti vpliv spominskega treninga N-back na kratko- in dolgotrajne spominske sposobnosti pri udeležencih s pridobljeno možgansko poškodbo. V ta namen sta se izoblikovali dve hipotezi, in sicer (H1) kratkotrajni spomin udeležencev se bo izboljšal ter (H2) dolgotrajni spomin udeležencev se ne bo spremenil. Udeleženci v študiji so bili trije posamezniki, stari 38, 31 ter 26 let, ki imajo pridobljeno možgansko poškodbo. Metodološki pripomočki, uporabljeni v študiji, so ...

 18. Najčešći sindromi prenaprezanja na gornjim ekstremitetima pri određenim radnim djelatnostima

  OpenAIRE

  Krapac, Ladislav

  2002-01-01

  Ponavljane nefiziološke kretnje, prisilan položaj glave, ramena i ruku pri radu prisutni su u modernim tehnologijama. Uzroci su sindroma prenaprezanja (SIP) i neergonomski kreirani alati i radna sredina. Komorbiditet je dodatni čimbenik veće učestalosti SIP-a. Podaci o visokoj učestalosti tegoba i/ili bolesti gornjih udova u metalskih radnika izloženih velikim fizičkim naprezanjima upućuju na zahvaćenost tetiva, mišića i zglobova osobito desne ruke (12,5:7,5%). U vratnoj kralježnici to je još...

 19. The interaction effects of pri-let-7a-1 rs10739971 with PGC and ERCC6 gene polymorphisms in gastric cancer and atrophic gastritis.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Qian Xu

  Full Text Available BACKGROUND: The aim of this study was to investigate the interaction effects of pri-let-7a-1 rs10739971 with pepsinogen C (PGC and excision repair cross complementing group 6 (ERCC6 gene polymorphisms and its association with the risks of gastric cancer and atrophic gastritis. We hoped to identify miRNA polymorphism or a combination of several polymorphisms that could serve as biomarkers for predicting the risk of gastric cancer and its precancerous diseases. METHODS: Sequenom MassARRAY platform method was used to detect polymorphisms of pri-let-7a-1 rs10739971 G → A, PGC rs4711690 C → G, PGC rs6458238 G → A, PGC rs9471643 G → C, and ERCC6 rs1917799 in 471 gastric cancer patients, 645 atrophic gastritis patients and 717 controls. RESULTS: An interaction effect of pri-let-7a-1 rs10739971 polymorphism with ERCC6 rs1917799 polymorphism was observed for the risk of gastric cancer (P interaction = 0.026; and interaction effects of pri-let-7a-1 rs10739971 polymorphism with PGC rs6458238 polymorphism (P interaction = 0.012 and PGC rs9471643 polymorphism (P interaction = 0.039 were observed for the risk of atrophic gastritis. CONCLUSION: The combination of pri-let-7a-1 rs10739971 polymorphism and ERCC6 and PGC polymorphisms could provide a greater prediction potential than a single polymorphism on its own. Large-scale studies and molecular mechanism research are needed to confirm our findings.

 20. Vartotojų elgsenos modeliai sprendimo priėmimo procese (remiantis UAB „Verbūnų duona“ pavyzdžiu)

  OpenAIRE

  Petrauskienė, Lina

  2009-01-01

  Magistro darbe išanalizuota vartotojų elgsenos samprata, esmė bei vartotojų elgsenos reikšmė organizacijai; įvertinta vartotojų elgsenos modelių įvairovė; atskleisti vartotojų elgseną lemiantys veiksniai, kurie daro įtaką sprendimo pirkti priėmimo procesui. Darbe atskleistos vartotojų elgsenos veiksnių, turinčių įtakos sprendimo pirkti priėmimo procesui, tyrimo projektavimo ir organizavimo procedūros, kurios nulėmė tyrimo imties bei metodų pasirinkimą. Praktinėje darbo dalyje apibendrinti UAB...

 1. Drebučius sudarančių priedų įtaka pieno desertų reologinėms savybėms

  OpenAIRE

  Leskauskaitė, D.; Malinauskytė, E.; Ramoškienė, S.

  2006-01-01

  Tirta drebučius sudarančių priedų: karagenino, pektino ir želatinos įtaka pieno desertų reologinėms savybėms. Su visais drebučius sudarančiais priedais pagaminti desertai pasižymėjo pseudoplastiniams bei tiksotropiniams kūnams būdingomis tekėjimo savybėmis. Didinat drebučius sudarančių priedų koncentraciją, pagaminti desertai, kurių klampio G´, elastingumo G˝ ir kompleksinis G* moduliai taip pat didėjo, o klampiai elastingų savybių priklausomybės nuo deformacijos dažnio kreivės parodė, kad vi...

 2. Bralne učne strategije pri pouku književnosti v 4. in 5. razredu devetletne osnovne šole

  OpenAIRE

  Završnik, Ines

  2015-01-01

  Branje je ključnega pomena za učence osnovnošolskega izobraževanja. Je sredstvo, s katerim učenec najučinkoviteje usvaja različna znanja (Pečjak in Gradišar, 2012). Proces učenja se prične z usvajanjem znanja in branje v funkciji učenja zahteva, da učenec − bralec pozna in razume bralne učne strategije (Pečjak in Gradišar, 2002). Lahko bi trdili, da omenjene strategije pri učencih razvijajo sposobnost usmerjanja lastnega procesa učenja do končnega cilja. To pomeni, da je učenec sposoben samor...

 3. Endocrine and Metabolic Effects of Adipose Tissue in Children and Adolescents / Endokrina in Presnovna Funkcija Maščobnega Tkiva Pri Otrocih in Mladostnikih

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kotnik Primož

  2015-03-01

  Full Text Available Maščobno tkivo ima vlogo pri številnih endokrinih in presnovnih procesih. Lepin je bil med prvimi odkritimi dejavniki iz maščobnega tkiva, ki delujejo avto-, para- in endokrino. Od opredelitve leptina so odkrili še številne druge dejavnike, od katerih se nekateri izločajo iz maščobnih celic, nekateri pa iz drugih celic maščobnega tkiva.

 4. Pri-let-7a-1 rs10739971 polymorphism is associated with gastric cancer prognosis and might affect mature let-7a expression

  OpenAIRE

  Yuan, Yuan

  2016-01-01

  Ying Li, Qian Xu, Jingwei Liu, Caiyun He, Quan Yuan, Chengzhong Xing, Yuan Yuan Tumor Etiology and Screening Department of Cancer Institute and General Surgery, the First Affiliated Hospital of China Medical University, and Key Laboratory of Cancer Etiology and Prevention (China Medical University), Liaoning Provincial Education Department, Shenyang, People’s Republic of China Abstract: The relationship between the pri-let-7a-1 rs10739971 polymorphism and gastric cancer (GC) risk ...

 5. RecG protein and single-strand DNA exonucleases avoid cell lethality associated with PriA helicase activity in Escherichia coli.

  Science.gov (United States)

  Rudolph, Christian J; Mahdi, Akeel A; Upton, Amy L; Lloyd, Robert G

  2010-10-01

  Replication of the Escherichia coli chromosome usually initiates at a single origin (oriC) under control of DnaA. Two forks are established and move away in opposite directions. Replication is completed when these meet in a broadly defined terminus area half way around the circular chromosome. RecG appears to consolidate this arrangement by unwinding D-loops and R-loops that PriA might otherwise exploit to initiate replication at other sites. It has been suggested that without RecG such replication generates 3' flaps as the additional forks collide and displace nascent leading strands, providing yet more potential targets for PriA. Here we show that, to stay alive, cells must have either RecG or a 3' single-stranded DNA (ssDNA) exonuclease, which can be exonuclease I, exonuclease VII, or SbcCD. Cells lacking all three nucleases are inviable without RecG. They also need RecA recombinase and a Holliday junction resolvase to survive rapid growth, but SOS induction, although elevated, is not required. Additional requirements for Rep and UvrD are identified and linked with defects in DNA mismatch repair and with the ability to cope with conflicts between replication and transcription, respectively. Eliminating PriA helicase activity removes the requirement for RecG. The data are consistent with RecG and ssDNA exonucleases acting to limit PriA-mediated re-replication of the chromosome and the consequent generation of linear DNA branches that provoke recombination and delay chromosome segregation. PMID:20647503

 6. Prion-like nanofibrils of small molecules (PriSM): A new frontier at the intersection of supramolecular chemistry and cell biology

  OpenAIRE

  Zhou, Jie; Du, Xuewen; Xu, Bing

  2015-01-01

  Formed by non-covalent interactions and not defined at genetic level, the assemblies of small molecules in biology are complicated and less explored. A common morphology of the supramolecular assemblies of small molecules is nanofibrils, which coincidentally resembles the nanofibrils formed by proteins such as prions. So these supramolecular assemblies are termed as prion-like nanofibrils of small molecules (PriSM). Emerging evidence from several unrelated fields over the past decade implies ...

 7. Zeaxanthin-independent energy quenching and alternative electron sinks cause a decoupling of the relationship between the photochemical reflectance index (PRI) and photosynthesis in an evergreen conifer during spring.

  Science.gov (United States)

  Fréchette, Emmanuelle; Wong, Christopher Y S; Junker, Laura Verena; Chang, Christine Yao-Yun; Ensminger, Ingo

  2015-12-01

  In evergreen conifers, the winter down-regulation of photosynthesis and its recovery during spring are the result of a reorganization of the chloroplast and adjustments of energy-quenching mechanisms. These phenological changes may remain undetected by remote sensing, as conifers retain green foliage during periods of photosynthetic down-regulation. The aim was to assess if the timing of the spring recovery of photosynthesis and energy-quenching characteristics are accurately monitored by the photochemical reflectance index (PRI) in the evergreen conifer Pinus strobus. The recovery of photosynthesis was studied using chlorophyll fluorescence, leaf gas exchange, leaf spectral reflectance, and photosynthetic pigment measurements. To assess if climate change might affect the recovery of photosynthesis, seedlings were exposed to cold spring conditions or warm spring conditions with elevated temperature. An early spring decoupling of the relationship between photosynthesis and PRI in both treatments was observed. This was caused by differences between the timing of the recovery of photosynthesis and the timing of carotenoid and chlorophyll pool size adjustments which are the main factors controlling PRI during spring. It was also demonstrated that zeaxanthin-independent NPQ mechanisms undetected by PRI further contributed to the early spring decoupling of the PRI-LUE relationship. An important mechanism undetected by PRI seems to involve increased electron transport around photosystem I, which was a significant energy sink during the entire spring transition, particularly in needles exposed to a combination of high light and cold temperatures. PMID:26386258

 8. Zeaxanthin-independent energy quenching and alternative electron sinks cause a decoupling of the relationship between the photochemical reflectance index (PRI) and photosynthesis in an evergreen conifer during spring.

  Science.gov (United States)

  Fréchette, Emmanuelle; Wong, Christopher Y S; Junker, Laura Verena; Chang, Christine Yao-Yun; Ensminger, Ingo

  2015-12-01

  In evergreen conifers, the winter down-regulation of photosynthesis and its recovery during spring are the result of a reorganization of the chloroplast and adjustments of energy-quenching mechanisms. These phenological changes may remain undetected by remote sensing, as conifers retain green foliage during periods of photosynthetic down-regulation. The aim was to assess if the timing of the spring recovery of photosynthesis and energy-quenching characteristics are accurately monitored by the photochemical reflectance index (PRI) in the evergreen conifer Pinus strobus. The recovery of photosynthesis was studied using chlorophyll fluorescence, leaf gas exchange, leaf spectral reflectance, and photosynthetic pigment measurements. To assess if climate change might affect the recovery of photosynthesis, seedlings were exposed to cold spring conditions or warm spring conditions with elevated temperature. An early spring decoupling of the relationship between photosynthesis and PRI in both treatments was observed. This was caused by differences between the timing of the recovery of photosynthesis and the timing of carotenoid and chlorophyll pool size adjustments which are the main factors controlling PRI during spring. It was also demonstrated that zeaxanthin-independent NPQ mechanisms undetected by PRI further contributed to the early spring decoupling of the PRI-LUE relationship. An important mechanism undetected by PRI seems to involve increased electron transport around photosystem I, which was a significant energy sink during the entire spring transition, particularly in needles exposed to a combination of high light and cold temperatures.

 9. Extracción de una Proteasa Anti-Priónica de Líquenes (Orden: LECANORALES en Fluido Gástrico e Intestinal Artificial -resumen-

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ricardo Millán-González

  2014-12-01

  Full Text Available La proteína priónica anormal (PrPTSE es el agente etiológico de las encefalopatías espongiformes trasmisibles. Esta proteína posee una alta resistencia a ser inactivada por agentes químicos y ambientales‚ como la radiación y el calor‚ lo cual le da la capacidad de persistir en la tierra durante un periodo mayor a tres años después de haber sido enterrado‚ generando así una reserva de infectividad. Los líquenes son organismos simbióticos conformados por un hongo y un agente fotosintético que pueden ser encontrados en una gran variedad de ecosistemas terrestres y ser capaces de producir una amplia variedad de sustancias‚ muchas de ellas con usos farmacéuticos. Estudios recientes‚ desarrollados por el National Wildlife Health Center (NWHC‚ por sus siglas en Inglés de Estados Unidos‚ han revelado que ciertas especies de líquenes son capaces de producir una proteasa capaz de degradar la PrPTSE. El descubrimiento de la existencia de una proteasa anti-priónica en líquenes permite postular que la ingestión de éstos puede afectar la trasmisión o patogénesis de las encefalopatías espongiformes trasmisibles. Esto sería invaluable en el caso de la enfermedad debilitante crónica‚ la cual afecta grandes poblaciones de cérvidos. El objetivo principal de este estudio es verificar la extractabilidad de una proteasa anti-priónica de cuatro especies líquenes (Parmelia sulcata‚ Cladonia rangiferina‚ Cladonia stellaris y Evernia mesomorpha en el fluido gástrico e intestinal artificial‚ y así evaluar su actividad anti-priónica en diferentes condiciones. En la investigación los extractos liquénicos fueron realizados en agua desionizada‚ fluido gástrico simulado y fluido intestinal simulado sin pancreatina. El experimento utilizó homogenizado de cerebro derivado de ratones CD-1 clínicamente infectados con el agente priónico RML (Rocky Mountain Lab adaptado para ratones. Por su parte‚ la presencia de Pr

 10. Analiza odziva tkiv na mehanska poškodovanja pri navadnem divjem kostanju s tridimenzionalnim magnetno resonančnim slikanjem

  OpenAIRE

  Lavk, Vanja

  2014-01-01

  Pri navadnem divjem kostanju (Aesculus hippocastanum L.) smo spremljali odziv tkiv na mehanska poškodovanja in vlažnostne spremembe. Vejice smo poškodovali tako, da smo skozi premer z baterijskim vrtalnikom zavrtali luknjo premera 3 mm. Vse vejice smo poškodovali 8. aprila 2010. Poškodovane segmente vejic smo preiskovali s pomočjo 3D MR slikanja, kar smo opravili v tedenskih intervalih. Takoj po mehanskem poškodovanju smo s 3D MR slikanjem opazili izsušitev tkiv v neposredni bližini rane. Med...

 11. Experimental oxygen potentials of U1-yPryO2± x and thermodynamic assessment of the U-Pr-O system

  International Nuclear Information System (INIS)

  Thermogravimetric analysis (TGA) was used to determine the oxygen potentials of fluorite urania-praseodymia (U1-yPryO2±x) solid solutions for y = 0.10 and 0.20 between 1000 and 1500 °C. A thermodynamic assessment of U-Pr-O system was performed using the CALPHAD (CALculation of PHAse Diagrams) method. Furthermore, the models well reproduce the TGA measurements and the computed phase relations are in good agreement with those proposed from an X-ray diffraction investigation

 12. Multilevel hierarchy of phase separation processes in La5/8-yPryCa3/8MnO3

  Science.gov (United States)

  García-Muñoz, J. L.; Collado, A.; Aranda, M. A. G.; Ritter, C.

  2011-07-01

  We investigate two successive hierarchized phase segregations in La5/8-yPryCa3/8MnO3, which generate ferromagnetic metallic volumes (V1FM and V2FM) having different physical origins, stabilities, and parent electronic phases. The singular percolative transition around TC2 ≈ 100 K is due to a second electronic phase separation (PS), which is specific to the charge-order insulating regions segregated at the first PS process. These findings shed new light on the metastability, atypical dynamics, the nonvolatile magnetoresistance, or the supercooling glass transition in this complex magnetic system.

 13. Trenje i trošenje nisko temperaturno nanesene TiN prevlake klizanjem u suhim uvjetima pri različitim brzinama

  OpenAIRE

  Kakaš, Damir; Terek, Pal; Miletić, Aleksandar; Kovačević, Lazar; Vilotić, Marko; Škorić, Branko; Krumes, Dragomir

  2013-01-01

  U radu su opisana provedena istraživanja utjecaja brzine klizanja na trenje i trošenje TiN prevlaka tijekom klizanja amo-tamo aluminijske kuglice. Pored toga, kako bi se utvrdila optimalna brzina klizanja, ispitivane su prevlake različitih hrapavosti. Istraživanjima obuhvaćeni raspon hrapavosti daje uvid u rijetko istraživano područje fine završne obrade. Pokusi trošenja su provedeni s malim opterećenjima i malim brzinama klizanja kako bi se utvrdilo ponašanje TiN prevlaka pri umjerenim opter...

 14. The exploitation of micromorphological parameters for identification in the section / Mentha Využitie mikromorfologických parametrov pri identifikácii v sekcii Mentha

  OpenAIRE

  Fialová S.; Halušová L.; Tekeľová D.; Grančai D.

  2015-01-01

  Identifikacia druhov v rode Mentha L. je obzvlašť naročna. Je to sposobene ľahkym križenim podporenym gynodioeciou, ktora je ďalej skomplikovana polymorfizmom, pestovanim, polyploiditou a vegetativnym rozmnožovanim, čo vysvetľuje genetickopopulačne a mikroevolučne pozadie premenlivosti v rode Mentha. V tejto praci sme študovali využitie mikromorfologickych a fytochemickych parametrov pri identifikacii a charakterizacii vybranych druhov rodu Mentha. Na spodnej pokožke listov 20 populacii Menth...

 15. Utjecaj spola, tjelesne mase pri klanju i proizvodne sezone na &zikalno-kemijska svojstva mesa janjadi ličke pramenke

  OpenAIRE

  Kaić, dr.sc. Ana; Mioč, prof.dr.sc. Boro; Kasap, dipl.ing.agr., Ante; Živković, Leopold

  2014-01-01

  Cilj ovog istraživanja bio je utvrditi utjecaj spola, tjelesne mase pri klanju i proizvodne sezone na vrijednosti pH, boju, gubitak mesnog soka i osnovni kemijski sastav mesa janjadi ličke pramenke. Janjad ličke pramenke je uzgojena na obiteljskom poljoprivrednom gos- podarstvu u Ličko-senjskoj županiji tijekom 2010. i 2011. godine. Odabrana janjad je bila ujednačene zastupljenosti po spolu i zaklana s navršenih 5 mjeseci. Statistički značajne razlike između muške i ženske janjadi li...

 16. Quantitative analysis of histidine decarboxylase gene (hdcA) transcription and histamine production by Streptococcus thermophilus PRI60 under conditions relevant to cheese making.

  Science.gov (United States)

  Rossi, Franca; Gardini, Fausto; Rizzotti, Lucia; La Gioia, Federica; Tabanelli, Giulia; Torriani, Sandra

  2011-04-01

  This study evaluated the influence of parameters relevant for cheese making on histamine formation by Streptococcus thermophilus. Strains possessing a histidine decarboxylase (hdcA) gene represented 6% of the dairy isolates screened. The most histaminogenic, S. thermophilus PRI60, exhibited in skim milk a high basal level of expression of hdcA, upregulation in the presence of free histidine and salt, and repression after thermization. HdcA activity persisted in cell extracts, indicating that histamine might accumulate after cell lysis in cheese.

 17. Quantitative Analysis of Histidine Decarboxylase Gene (hdcA) Transcription and Histamine Production by Streptococcus thermophilus PRI60 under Conditions Relevant to Cheese Making▿†

  Science.gov (United States)

  Rossi, Franca; Gardini, Fausto; Rizzotti, Lucia; La Gioia, Federica; Tabanelli, Giulia; Torriani, Sandra

  2011-01-01

  This study evaluated the influence of parameters relevant for cheese making on histamine formation by Streptococcus thermophilus. Strains possessing a histidine decarboxylase (hdcA) gene represented 6% of the dairy isolates screened. The most histaminogenic, S. thermophilus PRI60, exhibited in skim milk a high basal level of expression of hdcA, upregulation in the presence of free histidine and salt, and repression after thermization. HdcA activity persisted in cell extracts, indicating that histamine might accumulate after cell lysis in cheese. PMID:21378060

 18. Conductivity of Y1-yPryBa2Cu3O7-delta single crystals in wide ranges of temperatures and Pr concentrations

  International Nuclear Information System (INIS)

  In the interval TC-300 K the in-plane electrical resistivity of Y1-yPryBa2Cu3O7-delta single crystals of high perfection degree and different contents of praseodymium, causing TC to change from 92 to 52 K, is investigated. The experimental data are approximated by the expression that takes account of electron scattering by phonons and defects, as well as fluctuation conductivity in the 3D Aslamazov-Larkin model. According to the approximation data, the Debye temperature changes within 350-370 K depending on praseodymium content. The transverse coherence length is ∼ 1 A

 19. Congés… pour « prières » Prayers and days off

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Claudine Viard

  2009-04-01

  Full Text Available Les premiers combats de la classe ouvrière se sont portés sur la demande d’une journée de repos, qui par tradition chrétienne a été fixée le dimanche en 1906. Quatre journées de congé à caractère chrétien ont en outre été retenues par le législateur. L’exercice du culte est donc concrètement garanti pour les chrétiens. Avec l’arrivée sur le territoire de la République  de populations de confessions variées, cette organisation du travail apparaît inégalitaire, voire de nature à porter atteinte à la liberté religieuse. Il a été proposé de reconnaître les jours de prières d’autres confessions. Pour l’instant, le législateur n’a pas adopté ces propositions. Mais la question reste posée. Or, la jurisprudence des tribunaux judiciaires et administratifs admet le droit de prier des fidèles des cultes minoritaires, ils peuvent prétendre à un congé lors des fêtes de leur religion dans la mesure où cela n’occasionne pas de perturbation. La consécration de cette jurisprudence souple par le législateur serait de nature à calmer le débat.At the turn of the century, the working classes fought for a day off in the week, which was granted on Sundays by the legislator in 1906. Four additional christian holidays are also legal. So the right to pray is garanteed for christians. As different populations with various faiths settled in France, this organisation has seemed to violate the principle of equality, and religious freedom. There has been a debate on the question whether some of the days of minority religions should also be observed by all the population. But so far, the legislator has not voted any of these proposals. It remains an issue. The French judge has consistently decided that the people of non christian faiths had the right to be granted a day off to pray on these special days, provided it would not cause prejudice to the organisation they work for. It might help to calm the debate if this

 20. Materiali pri kuhinjski opremi

  OpenAIRE

  Koren Maček, Nina

  2015-01-01

  Kako pomemben prostor v našem domu je kuhinja, se zavemo šele tedaj, ko jo tudi sami uporabljamo. Kmalu ugotovimo, da nam hiter življenjski slog ne dopušča, da bi v kuhinji preživeli cele dneve. Včasih je bila kuhinja družabni prostor za družino, danes pa je zaradi prezaposlenosti nemalokrat tretirana bolj kot 'delavnica'. Zato je dobro, da je le-ta zasnovana premišljeno in funkcionalno. Zmotno je prepričanje, da je v kuhinji pomemben le lep videz in dizajn kuhinjske opreme. Seveda tudi t...

 1. Nova libro pri interlingvistiko

  Index Scriptorium Estoniae

  2006-01-01

  Rets rmt.: Blanke, Detlev. Interlinguistische Beiträge : zum Wesen und zur Plansprachen / herausgegeben von Sabine Fiedler. Frankfurt/Main, Berlin ; Bern ; Bruxelles ; New York ; Oxford ; Wien : Europäischer Verlag der Wissenschaften Peter Lang

 2. PAZ, PRI, AND PROGRESS: OCTAVIO PAZ’S POLITICAL, ECONOMIC AND LITERARY STRUGGLE TO INSPIRE REFORM IN TWENTIETH-CENTURY MEXICO

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  D. Gene Pace

  2003-01-01

  Full Text Available Throughout most of the twentieth century; Mexico’s political and economic policies were heavily influenced by the Partido Revolucionario Institutional (PRI. The landmark 1998 victory by Vicente Fox, the first presidential candidate in seven decades to win without the official sanction of the PRI,marked an important milestone in Mexican history; Octavio Paz, an eloquent proponent of political, economic, and social reform, sought for decades to inspire change. This paper seeks to illuminate Paz’s economic philosophy, and to demonstrate how the acclaimed writer, through courageous symbolic action coupled with an inimitable and potent pen, challenged the PRI’s hegemony in Mexico and contributed to the historic election he almost lived to celebrate (an elderly Paz died shortly before the historic 1998 election.“The Aztec ritual of 2 October [1968] in the Plaza de Tlatelolco. . . convinced me to abandon the Mexican Foreign Service.”“October 2, 1968 ended the student movement. It also ended an era in thehistory of Mexico.”

 3. Patología del sueño en las enfermedades priónicas Sleep disorders in prion diseases

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  T. Ayuso

  2007-01-01

  Full Text Available Las enfermedades priónicas son un grupo de encefalopatías con cambios neurodegenerativos causados por una proteína alterada denominada prión cuyo dato característico es la transmisibilidad. Ocurren la mayoría de las veces de forma esporádica aunque un grupo de ellas son familiares asociadas a mutaciones en el gen de la proteína priónica. El polimorfismo genético parece determinar las diferentes variantes familiares. Una de las más enigmáticas e inhabituales es el Insomnio Letal Familiar (ILF, trastorno hereditario caracterizado por pérdida del sueño fisiológico con estupor onírico, hiperactividad autonómica y motora, y anomalías motoras. La polisomnografía de esta entidad refleja la incapacidad para producir un patrón fisiológico del sueño NREM y REM, así como de las fluctuaciones circadianas hormonales y vegetativas; la transición de vigilia a sueño está marcadamente alterada con desaparición precoz de los husos de sueño. La hipótesis del origen de estos trastornos es la pérdida neuronal talámica, especialmente en los núcleos anterior y dorsomedial, descrita en la neuropatología de estos pacientes; además la PET revela hipofunción de núcleos talámicos, centros responsables del control vigilia-sueño. En la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob las alteraciones de sueño-vigilia no se han considerado características, no obstante, se han encontrado frecuentes alteraciones en los registros electroencefalográficos de sueño. Además de la neurodegeneración talámica puede haber mecanismos etiopatogénicos comunes en las enfermedades priónicas en relación con la función biológica de la proteína priónica.Prion diseases are a group of encephalopathies with neurodegenerative changes caused by an altered protein named prion whose characteristic datum is transmissibility. In most cases they occur in a sporadic form although a group of them are familial associated with mutations in the gene of the prion protein

 4. Sun-induced Chlorophyll fluorescence and PRI improve remote sensing GPP estimates under varying nutrient availability in a typical Mediterranean savanna ecosystem

  Science.gov (United States)

  Perez-Priego, O.; Guan, J.; Rossini, M.; Fava, F.; Wutzler, T.; Moreno, G.; Carvalhais, N.; Carrara, A.; Kolle, O.; Julitta, T.; Schrumpf, M.; Reichstein, M.; Migliavacca, M.

  2015-07-01

  This study investigates the performances of different optical indices to estimate gross primary production (GPP) of herbaceous stratum in a Mediterranean savanna with different Nitrogen (N) and Phosphorous (P) availability. Sun-induced chlorophyll Fluorescence yield computed at 760 nm (Fy760), scaled-photochemical reflectance index (sPRI), MERIS terrestrial-chlorophyll index (MTCI) and Normalized difference vegetation index (NDVI) were computed from near-surface field spectroscopy measurements collected using high spectral resolution spectrometers covering the visible near-infrared regions. GPP was measured using canopy-chambers on the same locations sampled by the spectrometers. We hypothesized that light-use efficiency (LUE) models driven by remote sensing quantities (RSM) can better track changes in GPP caused by nutrient supplies compared to those driven exclusively by meteorological data (MM). Particularly, we compared the performances of different RSM formulations - relying on the use of Fy760 or sPRI as proxy for LUE and NDVI or MTCI as fraction of absorbed photosynthetically active radiation (fAPAR) - with those of classical MM. Results showed significantly higher GPP in the N fertilized experimental plots during the growing period. These differences in GPP disappeared in the drying period when senescence effects masked out potential differences due to plant N content. Consequently, although MTCI was tightly related to plant N content (r2 = 0.86, p < 0.01), it was poorly related to GPP (r2 = 0.45, p < 0.05). On the contrary sPRI and Fy760 correlated well with GPP during the whole measurement period. Results revealed that the relationship between GPP and Fy760 is not unique across treatments but it is affected by N availability. Results from a cross validation analysis showed that MM (AICcv = 127, MEcv = 0.879) outperformed RSM (AICcv = 140, MEcv = 0.8737) when soil moisture was used to constrain the seasonal dynamic of LUE. However, residual analyses

 5. PRI 2.1: Basic researches on the photovoltaic: new materials (july 2002 - july 2004). Final report of the integrated research project; PRI 2.1: Recherches de base en photovoltaique: nouveaux materiaux (Juillet 2002 - Juin 2004). Rapport final du projet de recherche integre

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Marfaing, Y.

  2004-07-01

  The main material of the photovoltaic cells is the massive crystalline silicon. For a large scale development of the photovoltaic industry, it is necessary to use thin layers. Many materials are possible to reach this objective: different types of silicon (amorphous, mono-crystal, poly-crystal), poly-crystal of CIS type (CuInSe{sub 2}) and organic molecules and polymers. The last two types are innovative and need some researches. These research axis are presented in this PRI. (A.L.B.)

 6. Magnetic Microstructures of PryFe90-yB10 (y = 8-11.76) Nanocrystalline Ribbons Using Magnetic Force Microscopy

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  庞智勇; 方以坤; 张晃伟; 韩圣浩; 韩宝善; 张文成

  2003-01-01

  Magnetic microstructure of melt-spun PryFe90-yB10(y = 8,8.5,9,9.5,10 and 11.76)nanocrystalline ribbons in an as-grown state has been studied using a magnetic force microscope.The magnetic domains are characterized by dark areas adjacent to bright areas in a sub-micron scale and in random distribution.By comparing with the size of the micro-crystals measured from the TEM image,the exchange coupling effect was confirmed to exist in all the ribbons.Using the roughness analysis,the variation of the root mean-square values of the phase shifts obtained from the magnetic force images versus the content y of Pr were measured,which is very consistent with the curve of the residualinduction Brversus the content y.

 7. Vliv obsahu pryžového granulátu na nízkoteplotní charakteristiky asfaltových směsí

  OpenAIRE

  Doležel, Václav

  2014-01-01

  Cílem bakalářské práce je navržení asfaltového betonu pro velmi tenké vrstvy s použitím asfaltu modifikovaného pryžovým granulátem a provedení zkoušek nízkoteplotních vlastností podle normy ČSN EN 12697-46. The aim of this bachelor’s thesis is the design of asphalt concrete for very thin layers with crumb rubber modified bitumen and the perform of low temperature characteristics tests according to ČSN EN 12697-46 standard. B

 8. La proteína priónica celular en el sistema nervioso central de mamíferos. Correlatos anatomoclínicos

  OpenAIRE

  Velayos, J.L. (José Luis); Irujo, A. (A.); Cuadrado-Tejedor, M.; Paternain, B; Ferrer, V.; Moleres, F.J. (Francisco J.)

  2010-01-01

  Introducción La proteína priónica celular patógena (PrPsc) necesita de la presencia de la fisiológica (PrPc) para su propagación y replicación. Se estudia comparativamente la expresión y localización de PrPc en el sistema nervioso central (SNC) de rata, ratón, gato, vaca y humano, mediante técnicas inmunohistoquímicas y de Western blot, con el objetivo de un mejor conocimiento de las prionopatías y de la enfermedad de Alzheimer (EA). Material y métodos Se emplearon encéfalos human...

 9. Extracción de una Proteasa Anti-Priónica de Líquenes (Orden: LECANORALES) en Fluido Gástrico e Intestinal Artificial -resumen-

  OpenAIRE

  Ricardo Millán-González; J Ducett; Johnson, C.

  2014-01-01

  La proteína priónica anormal (PrPTSE) es el agente etiológico de las encefalopatías espongiformes trasmisibles. Esta proteína posee una alta resistencia a ser inactivada por agentes químicos y ambientales‚ como la radiación y el calor‚ lo cual le da la capacidad de persistir en la tierra durante un periodo mayor a tres años después de haber sido enterrado‚ generando así una reserva de infectividad. Los líquenes son organismos simbióticos conformados por un hongo y un agente fotosintético que ...

 10. Testna anksioznost in bralne učne strategije pri učencih s primanjkljaji na posameznih področjih učenja

  OpenAIRE

  Rajšp, Petra

  2016-01-01

  S pripisovanjem večje pomembnosti testnih dosežkov s strani šole in družbe doživljajo učenci vedno večji pritisk in anksioznost ob ocenjevalnih situacijah. Visoka testna anksioznost ima lahko negativne posledice na učenčevo telesno in socialno-emocionalno področje kot tudi na kognitivno izvajanje in učno uspešnost učenca. Kljub obsežnemu raziskovanju na tem področju pa ostaja manj raziskan problem testne anksioznosti pri skupini učencev s težavami/motnjami učenja specifične narave, v katero s...

 11. Sun-induced Chlorophyll fluorescence and PRI improve remote sensing GPP estimates under varying nutrient availability in a typical Mediterranean savanna ecosystem

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  O. Perez-Priego

  2015-07-01

  Full Text Available This study investigates the performances of different optical indices to estimate gross primary production (GPP of herbaceous stratum in a Mediterranean savanna with different Nitrogen (N and Phosphorous (P availability. Sun-induced chlorophyll Fluorescence yield computed at 760 nm (Fy760, scaled-photochemical reflectance index (sPRI, MERIS terrestrial-chlorophyll index (MTCI and Normalized difference vegetation index (NDVI were computed from near-surface field spectroscopy measurements collected using high spectral resolution spectrometers covering the visible near-infrared regions. GPP was measured using canopy-chambers on the same locations sampled by the spectrometers. We hypothesized that light-use efficiency (LUE models driven by remote sensing quantities (RSM can better track changes in GPP caused by nutrient supplies compared to those driven exclusively by meteorological data (MM. Particularly, we compared the performances of different RSM formulations – relying on the use of Fy760 or sPRI as proxy for LUE and NDVI or MTCI as fraction of absorbed photosynthetically active radiation (fAPAR – with those of classical MM. Results showed significantly higher GPP in the N fertilized experimental plots during the growing period. These differences in GPP disappeared in the drying period when senescence effects masked out potential differences due to plant N content. Consequently, although MTCI was tightly related to plant N content (r2 = 0.86, p r2 = 0.45, p cv = 127, MEcv = 0.879 outperformed RSM (AICcv = 140, MEcv = 0.8737 when soil moisture was used to constrain the seasonal dynamic of LUE. However, residual analyses demonstrated that MM is predictively inaccurate whenever no climatic variable explicitly reveals nutrient-related changes in the LUE parameter. These results put forward that RSM is a valuable means to diagnose nutrient-induced effects on the photosynthetic activity.

 12. Návrh a posouzení asfaltové směsi s asfaltem modifikovaným pryžovým granulátem

  OpenAIRE

  Hotař, Petr

  2012-01-01

  Cílem bakalářské práce je navržení asfaltového betonu pro velmi tenké vrstvy s použitím asfaltu modifikovaného pryžovým granulátem a provedení zkoušek podle normy ČSN EN 13108-2 a TP 148. Práce vychází z prostudované literatury a respektuje vlastnosti asfaltu modifikovaného pryžovým granulátem. Shrnuty a vyhodnoceny jsou i předpokládané vlastnost velmi tenkých koberců. The aim of bachelor thesis is to design the asphalt concrete for very thin layers using asphalt rubber and to perform labo...

 13. PARAMETRIC ANALYSIS ON FLEXURAL CAPACITY OF FLANGE-PLATE CONNECTION CONSIDERING PRYING FORCE%考虑撬力作用影响的法兰连接节点抗弯承载性能参数分析

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  宗亮; 王元清; 石永久

  2011-01-01

  This paper was aimed to obtain the key impact parameters of prying action, which existed in the tensile region of flange-plate connection under bending moment. It took an analysis of four basic kinds of flange-plate connections' flcxural capacity, which was developed by means of finite element method simulation with finite element program ANSYS. The analysis especially studied the effect factors of prying force in the tensile region of connection. The corresponding parametric analysis was developed. It was proved that the thickness of flange-plate, the ratio of outer and inner diameter of flange-plate and the ratio of diameter of tube to the inner edge of bolts had a greater effect on the prying forces. It was suggested that prying forces should be controlled based on the adjustment of these key impact parameters in practical engineering design.%法兰连接节点在弯矩作用下将产生撬力作用。为得到撬力作用的关键影响参数,针对法兰连接节点的4种基本形式,利用有限元分析软件ANSYS,对法兰连接节点抗弯承载性能进行分析,着重考虑影响节点受拉区域撬力作用的各种因素。分析发现,法兰盘厚度、法兰盘内外径之比、管径与螺栓内边距之比等参数的变化对撬力作用影响较大,为撬力作用的控制因素。建议通过控制这些参数来控制撬力作用的大小。

 14. Dvouvrstvý koberec drenážní s asfaltem modifikovaným pryžovým granulátem

  OpenAIRE

  Klimeš, Petr

  2012-01-01

  Cílem této práce je zpracovat rešerši literatury týkající se použití dvouvrstvých drenážních systémů, určit zásady pro návrh směsí typu asfaltový koberec drenážní. Jsou navrženy směsi drenážního koberce PA 8, PA 11 a PA 16 s odlišným dávkováním asfaltu modifikovaného pryžovým granulátem. Je stanovena odolnost vůči účinkům vody, drenážní schopnost a ztráta částic všech směsí. Byla rovněž stanovena odolnost dvouvrstvého PA 8 a PA 11 vůči vzniku trvalých deformací a drenážní schopnosti. Laborato...

 15. The exploitation of micromorphological parameters for identification in the section / Mentha Využitie mikromorfologických parametrov pri identifikácii v sekcii Mentha

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Fialová S.

  2015-06-01

  Full Text Available Identifikacia druhov v rode Mentha L. je obzvlašť naročna. Je to sposobene ľahkym križenim podporenym gynodioeciou, ktora je ďalej skomplikovana polymorfizmom, pestovanim, polyploiditou a vegetativnym rozmnožovanim, čo vysvetľuje genetickopopulačne a mikroevolučne pozadie premenlivosti v rode Mentha. V tejto praci sme študovali využitie mikromorfologickych a fytochemickych parametrov pri identifikacii a charakterizacii vybranych druhov rodu Mentha. Na spodnej pokožke listov 20 populacii Mentha sme stanovili veľkosť a počet „žliazok typu Lamiaceae“. Silicu sme analyzovali pomocou GC MS. Identifikovali a charakterizovali sme populacie druhov M. × piperita, M. spicata, M. spicata subsp. condensata, M. spicata var. crispa, M. spicata var. citrata, M. × gentilis, M. aquatic, M. arvensis a M. longifolia. Sledovanie veľkosti a počtu „žliazok typu Lamiaceae prispievaju k charakterizacii niektorych druhov Mentha (najma M. longifolia a M. × piperita.

 16. Support Group for Parents Coping with Children with Type 1 Diabetes / Skupina Za Starše Kot Podpora Družinam Pri Soočanju Z Otrokovo Sladkorno Boleznijo Tipa 1

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Pate Tanja

  2015-03-01

  Full Text Available Izhodišče. Sladkorna bolezen tipa 1 je ena izmed pogostejših kroničnih bolezni v otroštvu. Optimalno vodenje in presnovna urejenost otrokove sladkorne bolezni sta povezana z aktivno vključenostjo staršev/ skrbnikov, podporo otroku pri nadzoru nad boleznijo in funkcionalnostjo družine. Raziskava predstavlja oceno zadovoljstva staršev s programom skupine za starše in njihovo doživljanje vpliva omenjenega programa na življenje otroka in spoprijemanje z njegovo SBT1.

 17. Uporaba DNA označevalcev za preverjanje porekla pri ovcah in določanja očetovstva v čredah z več plemenskimi ovni

  OpenAIRE

  Volčič, Tomaž; Kompan, Drago; Dovč, Peter; Horvat, Simon

  2014-01-01

  Rodovniški podatki kontroliranih tropov so bistvenega pomena za rejce ovc in izvajanje selekcijskih programov. V tej študiji smo preverili, če je mono z osmimi molekularno genetskimi označevalci ter uporabo računalniškega programa ATLAS preveriti skladnost podatkov v več-generacijskih rodovnikih jezersko-solčavske in oplemenjene jezersko-solčavske pasme. Ugotovili smo 90,9% točnost beleženja rodovniških podatkov, medtem ko smo neskladja ugotovili pri štirih družinah od 44-ih. V dveh primerih ...

 18. RUNE IN KOMUNIKACIJA PRI GERMANIH

  OpenAIRE

  Kolšek, Nina

  2011-01-01

  Ljudstva, ki jih je Julij Cesar v "De bello Gallico" združil pod skupnim imenom Germani, so večinoma predstavljena kot preprosti barbari, ki so znali le ropati in loviti divjad. Ta slika, ki je Cesarju služila predvsem za zastrahovanje, je na žalost marsikje ostala do danes, čeprav nam arheologija danes dokazuje, da je zelo daleč od resnice. Tudi o pismenosti Germanov se načeloma govori šele od nastanka rokopisov v samostanih na germanskih tleh. Dejstvo, da so Germani imeli svoj črkopis, ki s...

 19. A Simple and High-Throughput Analysis of Amatoxins and Phallotoxins in Human Plasma, Serum and Urine Using UPLC-MS/MS Combined with PRiME HLB μElution Platform.

  Science.gov (United States)

  Zhang, Shuo; Zhao, Yunfeng; Li, Haijiao; Zhou, Shuang; Chen, Dawei; Zhang, Yizhe; Yao, Qunmei; Sun, Chengye

  2016-01-01

  Amatoxins and phallotoxins are toxic cyclopeptides found in the genus Amanita and are among the predominant causes of fatal food poisoning in China. In the treatment of Amanita mushroom poisoning, an early and definite diagnosis is necessary for a successful outcome, which has prompted the development of protocols for the fast and confirmatory determination of amatoxins and phallotoxins in human biological fluids. For this purpose, a simple, rapid and sensitive multiresidue UPLC-MS/MS method for the simultaneous determination of α-amanitin, β-amanitin, γ-amanitin, phalloidin (PHD) and phallacidin (PCD) in human plasma, serum and urine was developed and validated. The diluted plasma, serum and urine samples were directly purified with a novel PRiME technique on a 96-well μElution plate platform, which allowed high-throughput sample processing and low reagent consumption. After purification, a UPLC-MS/MS analysis was performed using positive electrospray ionization (ESI+) in multiple reaction monitoring (MRM) mode. This method fulfilled the requirements of a validation test, with good results for the limit of detection (LOD), lower limit of quantification (LLOQ), accuracy, intra- and inter-assay precision, recovery and matrix effects. All of the analytes were confirmed and quantified in authentic plasma, serum and urine samples obtained from cases of poisoning using this method. Using the PRiME μElution technique for quantification reduces labor and time costs and represents a suitable method for routine toxicological and clinical emergency analysis. PMID:27153089

 20. A Simple and High-Throughput Analysis of Amatoxins and Phallotoxins in Human Plasma, Serum and Urine Using UPLC-MS/MS Combined with PRiME HLB μElution Platform

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Shuo Zhang

  2016-05-01

  Full Text Available Amatoxins and phallotoxins are toxic cyclopeptides found in the genus Amanita and are among the predominant causes of fatal food poisoning in China. In the treatment of Amanita mushroom poisoning, an early and definite diagnosis is necessary for a successful outcome, which has prompted the development of protocols for the fast and confirmatory determination of amatoxins and phallotoxins in human biological fluids. For this purpose, a simple, rapid and sensitive multiresidue UPLC-MS/MS method for the simultaneous determination of α-amanitin, β-amanitin, γ-amanitin, phalloidin (PHD and phallacidin (PCD in human plasma, serum and urine was developed and validated. The diluted plasma, serum and urine samples were directly purified with a novel PRiME technique on a 96-well μElution plate platform, which allowed high-throughput sample processing and low reagent consumption. After purification, a UPLC-MS/MS analysis was performed using positive electrospray ionization (ESI+ in multiple reaction monitoring (MRM mode. This method fulfilled the requirements of a validation test, with good results for the limit of detection (LOD, lower limit of quantification (LLOQ, accuracy, intra- and inter-assay precision, recovery and matrix effects. All of the analytes were confirmed and quantified in authentic plasma, serum and urine samples obtained from cases of poisoning using this method. Using the PRiME μElution technique for quantification reduces labor and time costs and represents a suitable method for routine toxicological and clinical emergency analysis.

 1. Anxiety, Self-Esteem and Coping With Stress in Secondary School Students in Relation to Involvement in Organized Sports / Anksioznost, Samospoštovanje In Spoprijemanje S Stresom Pri Srednješolcih V Povezavi Z Vključenostjo V Organizirano Športno Aktivnost

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Dolenc Petra

  2015-09-01

  Full Text Available Cilj. Namen raziskave je bil preučiti raven samospoštovanja in anksioznosti ter uporabo različnih strategij spoprijemanja s stresom pri srednješolskih mladostnikih v povezavi z vključenostjo v redno in organizirano športno vadbo.

 2. Darbuotojų, dirbančių X prekybos centre, požiūris į genetiškai modifikuotų maisto produktų ir maisto priedų vartojimą

  OpenAIRE

  Klimaitė, Vaida

  2013-01-01

  Darbo tikslas. Įvertinti darbuotojų požiūrį į genetiškai modifikuotų maisto produktų ir maisto priedų vartojimą. Darbo uždaviniai: 1. Nustatyti darbuotojų požiūrį į genetiškai modifikuotus maisto produktus. 2. Nustatyti darbuotojų požiūrį į maisto priedus. 3. Įvertinti pagrindinius veiksnius sąlygojančius maisto produktų pasirinkimą. Tyrimo metodika. Tyrimo metu buvo išdalinta 190 anketų. Gauta užpildyta 160 anketų. Atsakymo į anketos klausimus dažnis – 84,2 proc. Apklausos d...

 3. Návrh a posouzení asfaltového betonu pro ložní vrstvy s asfaltem modifikovaným pryžovým granulátem

  OpenAIRE

  Musílek, Lukáš

  2013-01-01

  V diplomové práci je proveden návrh asfaltového betonu pro ložní vrstvy s použitím nízkoviskózního a vysokoviskózního asfaltu modifikovaného pryžovým granulátem. Na těchto směsích jsou provedeny vybrané funkční laboratorní zkoušky (nízkoteplotní vlastnosti, tuhost a odolnost vůči únavě) a odolnosti proti účinkům vody a výsledky jsou vzájemně porovnány. The design of asphalt concrete for binder courses with high-viscosity asphalt rubber and low-viscosity asphalt rubber is carried out in the...

 4. Estimación de la eficiencia del uso de la radiación en bosques mediterráneos a partir de datos MODIS. Uso del Índice de Reflectancia Fotoquímica (PRI

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  M.F. Garbulsky

  2008-01-01

  Full Text Available Muchos de los modelos actuales para estimar la productividad primaria bruta (PPB de los ecosistemas terrestres dependen de la eficiencia del uso de la radiación (EUR, el cociente entre el CO2 absorbido y la radiación absorbida. Una metodología para estimar la EUR a partir de satelitales independizaría a las estimaciones de productividad primaria de los datos climáticos hasta ahora usados para estimar la EUR. En este trabajo mostramos que los bosques mediterráneos presentan muy leves cambios estacionales de los índices de vegetación, indicadores de biomasa verde y, por el contrario, grandes cambios estacionales en la absorción de CO2 . El Índice de Reflectancia Fotoquímica (PRI, calculado a partir de la reflectancia obtenida con el sensor MODIS, presentó una alta correlación con la variabilidad estacional de la EUR estimada a escala de ecosistema con técnicas de covarianza turbulenta en dos bosques mediterráneos, a lo largo de cinco años. Estos resultados nos muestran que es posible estimar la variabilidad temporal de la EUR utilizando el PRI y mejorar las estimaciones de la absorción de carbono. Este avance conceptual y tecnológico evita así la necesidad de realizar supuestos sobre las variaciones de la EUR y la relación con sus controles climáticos.

 5. Preliminary evidence for association of genetic variants in pri-miR-34b/c and abnormal miR-34c expression with attention deficit and hyperactivity disorder

  Science.gov (United States)

  Garcia-Martínez, I; Sánchez-Mora, C; Pagerols, M; Richarte, V; Corrales, M; Fadeuilhe, C; Cormand, B; Casas, M; Ramos-Quiroga, J A; Ribasés, M

  2016-01-01

  Attention deficit and hyperactivity disorder (ADHD) is a prevalent neurodevelopmental disorder characterized by impairment to sustain attention and inability to control impulses and activity level. The etiology of ADHD is complex, with an estimated heritability of 70–80%. Under the hypothesis that alterations in the processing or target binding of microRNAs (miRNAs) may result in functional alterations predisposing to ADHD, we explored whether common polymorphisms potentially affecting miRNA-mediated regulation are involved in this psychiatric disorder. We performed a comprehensive association study focused on 134 miRNAs in 754 ADHD subjects and 766 controls and found association between the miR-34b/c locus and ADHD. Subsequently, we provided preliminary evidence for overexpression of the miR-34c-3p mature form in peripheral blood mononuclear cells of ADHD subjects. Next, we tested the effect on gene expression of single-nucleotide polymorphisms within the ADHD-associated region and found that rs4938923 in the promoter of the pri-miR-34b/c tags cis expression quantitative trait loci for both miR-34b and miR-34c and has an impact on the expression levels of 681 transcripts in trans, including genes previously associated with ADHD. This gene set was enriched for miR-34b/c binding sites, functional categories related to the central nervous system, such as axon guidance or neuron differentiation, and serotonin biosynthesis and signaling canonical pathways. Our results provide preliminary evidence for the contribution to ADHD of a functional variant in the pri-miR-34b/c promoter, possibly through dysregulation of the expression of mature forms of miR-34b and miR-34c and some target genes. These data highlight the importance of abnormal miRNA function as a potential epigenetic mechanism contributing to ADHD. PMID:27576168

 6. Preliminary evidence for association of genetic variants in pri-miR-34b/c and abnormal miR-34c expression with attention deficit and hyperactivity disorder.

  Science.gov (United States)

  Garcia-Martínez, I; Sánchez-Mora, C; Pagerols, M; Richarte, V; Corrales, M; Fadeuilhe, C; Cormand, B; Casas, M; Ramos-Quiroga, J A; Ribasés, M

  2016-01-01

  Attention deficit and hyperactivity disorder (ADHD) is a prevalent neurodevelopmental disorder characterized by impairment to sustain attention and inability to control impulses and activity level. The etiology of ADHD is complex, with an estimated heritability of 70-80%. Under the hypothesis that alterations in the processing or target binding of microRNAs (miRNAs) may result in functional alterations predisposing to ADHD, we explored whether common polymorphisms potentially affecting miRNA-mediated regulation are involved in this psychiatric disorder. We performed a comprehensive association study focused on 134 miRNAs in 754 ADHD subjects and 766 controls and found association between the miR-34b/c locus and ADHD. Subsequently, we provided preliminary evidence for overexpression of the miR-34c-3p mature form in peripheral blood mononuclear cells of ADHD subjects. Next, we tested the effect on gene expression of single-nucleotide polymorphisms within the ADHD-associated region and found that rs4938923 in the promoter of the pri-miR-34b/c tags cis expression quantitative trait loci for both miR-34b and miR-34c and has an impact on the expression levels of 681 transcripts in trans, including genes previously associated with ADHD. This gene set was enriched for miR-34b/c binding sites, functional categories related to the central nervous system, such as axon guidance or neuron differentiation, and serotonin biosynthesis and signaling canonical pathways. Our results provide preliminary evidence for the contribution to ADHD of a functional variant in the pri-miR-34b/c promoter, possibly through dysregulation of the expression of mature forms of miR-34b and miR-34c and some target genes. These data highlight the importance of abnormal miRNA function as a potential epigenetic mechanism contributing to ADHD. PMID:27576168

 7. Doenças priônicas: avaliação dos riscos envolvidos na utilização de produtos de origem bovina Prionic disease: evaluation of the risks involved in using products of bovine origin

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Omar Lupi

  2003-02-01

  Full Text Available Os príons são proteínas que se mostram capazes de auto-replicação apesar de, para isso, alterar o metabolismo celular. São responsáveis por inúmeras doenças em animais e no ser humano (doenças priônicas, todas elas fatais. Essas moléstias apresentam enorme variabilidade quanto ao período de incubação, de alguns meses a 40 anos. Os príons acumulam-se e destroem os neurônios, provocando quadros conhecidos como encefalopatias espongiosiformes. Discute-se a apresentação clínica, epidemiológica e histórica das doenças priônicas. O foco maior de discussão recai, no entanto, na possibilidade teórica da transmissão iatrogênica dos príons por meio das formulações tópicas que utilizam ceramidas (cerebrosídeos ou placenta de origem bovina, assim como pelo risco representado por alguns procedimentos dermatológicos, como transplantes da pele e implantes de colágeno.A prion is a protein that is capable of self replication, thereby altering a cell's metabolism. It is responsible for a number of human and animal diseases (prionic diseases, all of which are always lethal. These diseases have enormous variability in their incubation periods, ranging from a few months to forty years. Prions accumulate and destroy nerve cells, causing spongiform encephalopathy. We discuss the clinical picture, epidemiology, and historical background of prionic diseases. The major focus of the discussion lies, however, on the theoretical possibility of iatrogenic transmission of prion infection due to topical formulations using ceramides (cerebrosides or placenta of bovine origin, as well as the risk represented by some dermatological procedures such as skin grafts and collagen implants.

 8. Estimation of Chlorophyll Contents of Canopy with Advanced PRI Method%基于改进的PRI方法对植被冠层叶绿素含量的反演

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  宁艳玲; 张学文; 韩启金; 杨宝祝

  2014-01-01

  叶绿素是植被光合作用的重要色素,对植被的健康状况有直接的指示作用。利用遥感技术准确、快速地获取植被叶绿素含量对精准农业具有重要意义。文章在对各种光化学植被指数(Photochemical Reflectance Index,PRI)与叶绿素含量进行敏感性分析的基础上,提取出对叶绿素变化较为敏感的组合形式,并考虑土壤背景的影响,提出了一种改进的PRI模型,同时利用在小汤山试验田获取的地面采样数据和实用模块化成像光谱仪(Operative Modular Imaging Spectrometer,OMIS)数据进行验证。结果表明,基于OMIS高光谱数据,模型能够很好地对植被冠层的叶绿素含量进行反演,反演的叶绿素含量与实测值具有较好的相关性。%Chlorophyll is an important photosynthesis pigment that directly indicates vegetation’s health status. Using remote sensing technology to estimate chlorophyll content accurately and quickly is important for precision agriculture. On the basis of sensitivity analysis between various photochemical reflectance index (PRI) and chlorophyll content, by extracting more sensitive combination form to chlorophyll and considering the impact of soil background, this paper proposes an improved PRI model. The study tries to use the ground sample data acquisition and synchronization Xiaotangshan airborne hyperspectral sensors OMIS (Operative Modular Imaging Spectrometer) data for validation. The results show that based on the OMIS hyperspectral data, the model can be well used to estimate the chlorophyll contents of vegetation canopy, which have good correlation with the measured values.

 9. Association of Average Telomere Length with Body-Mass Index and Vitamin D Status in Juvenile Population with Type 1 Diabetes / Povezava Povprečnih Dolžin Telomerov Z Indeksom Telesne Teže in Vitaminom D Pri Mladostnikih S Sladkorno Boleznijo Tipa 1

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Tesovnik Tine

  2015-03-01

  Full Text Available Izhodišče. Sladkorna bolezen tipa 1 (SBT1 je kronična avtoimunska bolezen, pri kateri hiperglikemija ter zvišana raven oksidativnega stresa in končnih produktov glikacije skupaj z genetskimi in okoljskimi dejavniki privedeta do nastanka diabetičnih zapletov. Krajše dolžine telomerov so povezane s hiperglikemičnimi epizodami in nižjimi serumskimi vrednostmi vitamina D.

 10. Substrate-dependent post-annealing effects on the strain state and electrical transport of epitaxial La5/8-yPryCa3/8MnO3 films

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sixia Hu

  2014-06-01

  Full Text Available Large scale electronic phase separation (EPS between ferromagnetic metallic and charge-ordered insulating phases in La5/8-yPryCa3/8MnO3 (y = 0.3 (LPCMO is very sensitive to the structural changes. This work investigates the effects of post-annealing on the strain states and electrical transport properties of LPCMO films epitaxially grown on (001pc SrTiO3 (tensile strain, LaAlO3 (compressive strain and NdGaO3 (near-zero strain substrates. Before annealing, all the films are coherent-epitaxial and insulating through the measured temperature range. Obvious change of film lattice is observed during the post-annealing: the in-plane strain in LPCMO/LAO varies from −1.5% to −0.1% while that in LPCMO/STO changes from 1.6% to 1.3%, and the lattice of LPCMO/NGO keeps constant because of the good lattice-match between LPCMO and NGO. Consequently, the varied film strain leads to the emergence of metal-insulator transitions (MIT and shift of the critical transition temperature in the electrical transport. These results demonstrate that lattice-mismatch combined with post-annealing is an effective approach to tune strain in epitaxial LPCMO films, and thus to control the EPS and MIT in the films.

 11. Are the SSB-Interacting Proteins RecO, RecG, PriA and the DnaB-Interacting Protein Rep Bound to Progressing Replication Forks in Escherichia coli?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Esma Bentchikou

  Full Text Available In all organisms several enzymes that are needed upon replication impediment are targeted to replication forks by interaction with a replication protein. In most cases these proteins interact with the polymerase clamp or with single-stranded DNA binding proteins (SSB. In Escherichia coli an accessory replicative helicase was also shown to interact with the DnaB replicative helicase. Here we have used cytological observation of Venus fluorescent fusion proteins expressed from their endogenous loci in live E. coli cells to determine whether DNA repair and replication restart proteins that interact with a replication protein travel with replication forks. A custom-made microscope that detects active replisome molecules provided that they are present in at least three copies was used. Neither the recombination proteins RecO and RecG, nor the replication accessory helicase Rep are detected specifically in replicating cells in our assay, indicating that either they are not present at progressing replication forks or they are present in less than three copies. The Venus-PriA fusion protein formed foci even in the absence of replication forks, which prevented us from reaching a conclusion.

 12. Are the SSB-Interacting Proteins RecO, RecG, PriA and the DnaB-Interacting Protein Rep Bound to Progressing Replication Forks in Escherichia coli?

  Science.gov (United States)

  Bentchikou, Esma; Chagneau, Carine; Long, Emilie; Matelot, Mélody; Allemand, Jean-François; Michel, Bénédicte

  2015-01-01

  In all organisms several enzymes that are needed upon replication impediment are targeted to replication forks by interaction with a replication protein. In most cases these proteins interact with the polymerase clamp or with single-stranded DNA binding proteins (SSB). In Escherichia coli an accessory replicative helicase was also shown to interact with the DnaB replicative helicase. Here we have used cytological observation of Venus fluorescent fusion proteins expressed from their endogenous loci in live E. coli cells to determine whether DNA repair and replication restart proteins that interact with a replication protein travel with replication forks. A custom-made microscope that detects active replisome molecules provided that they are present in at least three copies was used. Neither the recombination proteins RecO and RecG, nor the replication accessory helicase Rep are detected specifically in replicating cells in our assay, indicating that either they are not present at progressing replication forks or they are present in less than three copies. The Venus-PriA fusion protein formed foci even in the absence of replication forks, which prevented us from reaching a conclusion. PMID:26244508

 13. Effect of phase separation induced supercooling on magnetotransport properties of epitaxial La5/8−yPryCa3/8MnO3 (y≈0.4) thin film

  International Nuclear Information System (INIS)

  Thin films of La5/8−yPryCa3/8MnO3 (y≈0.4) have been grown on single crystal SrTiO3 (001) by RF sputtering. The structural and surface characterizations confirm the epitaxial nature of these film. However, the difference between the ω-scan of the (002) and (110) peaks and the presence of pits/holes in the step-terrace type surface morphology suggests high density of defect in these films. Pronounced hysteresis between the field cooled cooling (FCC) and field cooled warming (FCW) magnetization measurements suggest towards the non-ergodic magnetic state. The origin of this nonergodicity could be traced to the magnetic liquid like state arising from the delicacy of the coexisting magnetic phases, viz., ferromagnetic and antiferromagnetic-charge ordered (FM/AFM-CO). The large difference between the insulator metal transitions during cooling and warming cycles (TIMC ∼ 64 K and TIMW ∼ 123 K) could be regarded as a manifestation of the nonergodicity leading to supercooling of the magnetic liquid while cooling. The nonergodicity and supercooling are weakened by the AFM-FM phase transition induced by an external magnetic field. TIM and small polaron activation energy corresponding the magnetic liquid state (cooling cycle) vary nonlinearly with the applied magnetic field but become linear in the crystalline solid state (warming cycle). The analysis of the low temperature resistivity data shows that electron-phonon interaction is drastically reduced by the applied magnetic field. The resistivity minimum in the lower temperature region of the self-field warming curve has been explained in terms of the Kondo like scattering in the magnetically inhomogeneous regime

 14. Effect of phase separation induced supercooling on magnetotransport properties of epitaxial La5/8−yPryCa3/8MnO3 (y≈0.4 thin film

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sandeep Singh

  2015-02-01

  Full Text Available Thin films of La5/8−yPryCa3/8MnO3 (y≈0.4 have been grown on single crystal SrTiO3 (001 by RF sputtering. The structural and surface characterizations confirm the epitaxial nature of these film. However, the difference between the ω-scan of the (002 and (110 peaks and the presence of pits/holes in the step-terrace type surface morphology suggests high density of defect in these films. Pronounced hysteresis between the field cooled cooling (FCC and field cooled warming (FCW magnetization measurements suggest towards the non-ergodic magnetic state. The origin of this nonergodicity could be traced to the magnetic liquid like state arising from the delicacy of the coexisting magnetic phases, viz., ferromagnetic and antiferromagnetic-charge ordered (FM/AFM-CO. The large difference between the insulator metal transitions during cooling and warming cycles (TIMC ∼ 64 K and TIMW ∼ 123 K could be regarded as a manifestation of the nonergodicity leading to supercooling of the magnetic liquid while cooling. The nonergodicity and supercooling are weakened by the AFM-FM phase transition induced by an external magnetic field. TIM and small polaron activation energy corresponding the magnetic liquid state (cooling cycle vary nonlinearly with the applied magnetic field but become linear in the crystalline solid state (warming cycle. The analysis of the low temperature resistivity data shows that electron-phonon interaction is drastically reduced by the applied magnetic field. The resistivity minimum in the lower temperature region of the self-field warming curve has been explained in terms of the Kondo like scattering in the magnetically inhomogeneous regime.

 15. Primjena ultrazvuka visokog intenziteta pri obradi hrane

  OpenAIRE

  Brnčić, Mladen; Tripalo, Branko; Penava, Antonia; Karlović, Damir; Ježek, Damir; Topić, Dražen Vikić; Karlović, Sven; Bosiljkov, Tomislav

  2009-01-01

  U posljednje vrijeme su mnoga istraživanja usmjerena na razvoj novih, blažih tehnika obrade hrane za koje se pretpostavlja da mogu zamijeniti neke tradicionalne toplinski temeljene procese prerade u prehrambenoj industriji, radi dobivanja prehrambenih proizvoda visoke kvalitete. Sačuvani i unaprijeđeni, aroma, okus, miris, vizualni izgled, boja, teksturalna i nutritivna svojstva samo su neke značajke na taj način obrađene hrane. Tako se u prvom redu istražuje primjena visokog hidrostatskog tl...

 16. POMEN TRANSPORTNIH ZAVAROVANJ PRI KONTEJNERSKEM POMORSKEM TRANSPORTU

  OpenAIRE

  Merc Kunej, Domen

  2014-01-01

  V diplomskem seminarju smo preučili pomen transportnih zavarovanj v pomorskem transportu s poudarkom na kontejnerskem transportu. V prvem delu smo opredelili pomorski transport in naraščajočo potrebo po kontejnerizaciji tovora za zagotovitev ekonomske učinkovitosti, nakar smo predstavili vrste pomorskih transportnih zavarovanj ter njihov vpliv na pomorski transport. V naslednjem delu diplomskega seminarja smo preučili razmere na trgu pomorskih transportnih zavarovanj s poudarkom na zavarovan...

 17. O svetih genealogijah pri Antigoni in Savitri:

  OpenAIRE

  Škof, Lenart

  2015-01-01

  This article deals with the ethical significance of unwritten laws in ancient Greek religion and in the play Antigone. The interpretation focuses on Antigone as read by Luce Irigaray. The second part of the article features a comparative study of Savitri's role in the Indian epic poem the Mahabharata, which proves that the legend of Savitri is characterized by similar cosmic relations or symbols as the religious background in Antigone. Članek se ukvarja z etičnim pomenom nenapisanih zakono...

 18. Odprti pouk pri predmetu spoznavanje okolja:

  OpenAIRE

  Hus, Vlasta; Ivanuš-Grmek, Milena

  2006-01-01

  The article presents the results of research conducted in spring 2005 on a sample of teachers in the first three years of the nine-year primary school. We wanted to know which didactic strategies teachers use in their classes on environmental education, how frequently they use them and whether there are statistically significant differences between teachers in the frequency of using individual didactic strategies with regard to the time of the school's introduction of the nine-year programme....

 19. VPLIV GOVORICE TELESA PRI ZAPOSLITVENEM RAZGOVORU

  OpenAIRE

  Manjalli, Sara

  2013-01-01

  Naši gibi so odraz naših misli, svoje misli pa težko kontroliramo, zato lahko rečemo, da težko kontroliramo svoje gibe, geste, kretnje, mimiko. Govorica telesa, kot del nebesedne komunikacije je niz sporočil, ki jih sogovorniku, bolj kot zavedno, posredujemo podzavestno. Izraža naše iskreno mnenje, resnična stališča, ki jih kdaj pa kdaj, zaradi različnih razlogov, skušamo prirediti ali skriti. Če smo pozorni nanje, lahko sogovornika opazujemo in med njegovim govorjenjem preverjamo njegovo uje...

 20. Nujni postopki pri bolniku s pnevmotoraksom

  OpenAIRE

  Janežič, Niko

  2014-01-01

  V diplomskem delu smo predstavili pnevmotoraks kot nujno stanje, nujni postopki ob nastanku obolenja ter kompetence medicinske sestre v bolnišničnem in predhospitalnem okolju. V prvem delu diplomske naloge je predstavljena anatomija in fiziologija dihal. Poznavanje in razumevanje tega poglavja je ključ za razumevanje nadaljnjih poglavij. V nadaljevanju je predstavljen pnevmotoraks, vrste pnevmotoraksov, klinična slika, patofiziologija, etiologija, epidemiologija, diferencialna diagnoza pnevmo...

 1. PROMJENE KEMIJSKIH SVOJSTAVA STAJSKIH GNOJIVA PRI KOMPOSTIRANJU

  OpenAIRE

  Marija VUKOBRATOVIĆ; Lončarić, Zdenko; Vukobratović, Želimir; Dadaček, Nada

  2008-01-01

  Suvremena poljoprivredna proizvodnja, pored proizvodnje dostatne količine hrane, mora proizvoditi visokokvalitetnu hranu, ali i očuvati okoliš, prvenstveno očuvanjem tala, kao prirodnog i obnovljivog, ali iscrpljivoga resursa. Očuvanje tala izravno naglašava brigu o osnovnim svojstvima tla koja utječu na njegovu plodnost, a jedna od mjera je primjena organskih gnojiva. U praksi se najčešće koristi stajski gnoj, a procesi razgradnje, koji, ovisno o načinu držanja stoke i izgnojavanja te uvjeta...

 2. VLOGA VODITELJSTVA PRI OBVLADOVANJU INOVACIJSKEGA PROCESA

  OpenAIRE

  Trtnik, Maja

  2015-01-01

  Uspeh podjetja je v veliki meri odvisen od njegove inovativnosti in sposobnosti vpeljave novih inovacij na trg. Inovacije so ponavljajoč se proces, ki nastanejo z vztrajnim razmišljanjem in trdim delom vseh, ki so vključeni v proces. Podjetja, ki želijo biti inovativna potrebujejo inovativnega managerja, čigar vloga je, da s svojimi sposobnostmi ustvarja nove ideje, da je komunikativen in, da posledično spodbuja ustvarjalnost in inovacije. Namen diplomskega dela je opredeliti delovanje ino...

 3. PRI EDZINO-NOMOJ EN HUNGARIO

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  A.T.Trad.

  1997-01-01

  La edzini o signifas nomo an an eblon porla virinoj en Hungario.Sed tio estas ne deviga.ian elekton povas motivi pluraj vidpunktoj.Enla konservado de ia nomo povas roli ekzemptetio,ke i atus daǔrigi sian artan karieron kun

 4. VLOGA OČETA PRI VZGOJI OTROK

  OpenAIRE

  Planinc, Mateja

  2011-01-01

  Oče je oseba, ki od zunaj in na drugačen način kot mati doživlja otroka. Oče lahko že v nosečnosti otroka ves čas spremlja, se zanima zanj, se zaveda njegovega razvoja, ni pa z otrokom neposredno povezan, za razliko od matere, ki otroka in njegov razvoj sodoživlja. Ta pomembna razlika med očetom in materjo ostaja tudi, ko se otrok rodi, saj mati po navadi kar intuitivno začuti, kaj otrok potrebuje. Oče in mati sta soustvarjalca otrokove osebnosti od rojstva dalje. Oče po rojstvu otroka nudi n...

 5. Report of the PRI biofuel-ethanol; Rapport du PRI biocarburant-ethanol

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2004-07-01

  This evaluation report presents three research programs in the framework of the physiological behavior of the yeast ''Saccharomyces cerevisiae'', with high ethanol content. These studies should allowed to select an efficient yeast for the ethanol production. The first study concerns the development of an enzymatic process for the hydrolysis and the fermentation. The second study deals with the molecular and dynamical bases for the yeast metabolic engineering for the ethanol fuel production. The third research concerns the optimization of performance of microbial production processes of ethanol. (A.L.B.)

 6. Studium vlivu požárů skládek komunálních a průmyslových odpadů na kontaminaci životního prostředí, produkty hoření pryže a halogenovaných polymerů

  OpenAIRE

  SIKORA, Henryk

  2014-01-01

  Disertační práce se zabývá problematikou požárů komunálních a průmyslových odpadů, zejména pryže a halogenovaných polymerů. Při hoření těchto materiálů dochází k uvolňování značného množství škodlivin do složek životního prostředí. Analýzou vzorků podrobených tepelnému rozkladu v laboratorních podmínkách byly zkoumány vznikající charakteristické látky v závislosti na podmínkách hoření. Šíření těchto látek do životního prostředí bylo sledováno u vzorků ovzduší, vody a půdy odebraných během reá...

 7. Metodologija postavljanja diferencijalnih jednačina pri istraživanju dinamičkih parametara konstrukcije lansirne rampe na vozilu točkašu / Methodology make of differential equations at investigation of dynamic parameters of constructions of launcher on vehicle

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Vlado P. Đurković

  2007-07-01

  Full Text Available U radu se određuju optimalni parametri konstrukcije lansirne rampe: položaj tačke vešanja hidrocilindra na rampi, dužina i materijal rampe, koeficijent viskoznog trenja ulja u hidrocilindru, koeficijent krutosti lansirne rampe i hidrocilindra, poprečni presek rampe, itd. Radi toga postavlja se mehanički model sa tri stepena slobode kretanja i odgovarajući model u vidu sistema od tri nelinearne diferencijalne jednačine drugog reda. Numeričkom analizom dobijenog matematičkog modela (primenom programskog jezika Compaq Visual Fortran, Version 6.5 dolazi se do optimalnosti pojedinih parametara. Dobijeni rezultati, predstavljeni u grafičkoj formi, mogu da budu veoma korisni projektantima raketnih lansera, kako stabilnih, tako i mobilnih, pri razvoju novih konstrukcija i modifikaciji postojećih. / This paper determines optimal construction parametrics of a missile launcher place of hydro-cylinder on launcher, length and material of ramp of launcher coefficient of the viscosity of friction oil in hydro-cylinder, coefficient of stiffness of launcher and hydro-cylinder, cross-section of launcher etc. In this purpose appointment mechanical model with three degrees of freedom motion and analogous model of system of three nonlinear differential equation second order. Numerical analysis obtained mathematical model (programming with language Compaq Visual Fortran, Version 6.5 coming to optimal parameters. Obtained results that are presented in graphical shapes can be very useful for designing stable and mobile missile launchers, both for development of new constructions and modification of existing structures.

 8. PROMOCIJA ZDRAVJA NA DELOVNEM MESTU PRI MALIH DELODAJALCIH

  OpenAIRE

  Gorenjak, Kristina

  2016-01-01

  V delovnem okolju se še zmeraj ne namenja zadostne pozornosti zdravju in dobremu počutju zaposlenih. Ker zdravja ne gre ločevati na zasebno zdravje in zdravje na delovnem mestu, je še posebej pomembno, da se v delovnem okolju spodbuja dobro zdravje, saj le zdrava delovna sila je kakovostna in je lahko kos globalni konkurenci. Opozoriti velja, da se danes soočamo s staranjem delovne sile. Z leti se zdravje zaposlenih slabša, zato je potrebno ustrezno ukrepati, če želimo, da ostanejo aktivni in...

 9. Bronzovaja medal pri "derevjannõhh" zarplatahh / Kirill Adejev

  Index Scriptorium Estoniae

  Adejev, Kirill

  2006-01-01

  Rahvusvaheline firma Nau Group uuris juhtide sissetulekuid erinevates maades. Uuringu andmetel teenivad juhid Venemaal aastas keskmiselt 77,4 tuhat eurot ja on sellega firma poolt koostatud pingereas, kuhu kuulub 29 riiki, kolmandal kohal

 10. IDENTIFIKACIJA IN VREDNOTENJE USTREZNOSTI STORITEV PRI RAZVOJU STORITVENIH APLIKACIJ

  OpenAIRE

  Gradišnik, Mitja

  2009-01-01

  V diplomskem delu smo predstavili storitveno orientirano arhitekturo ter prednosti, ki jih vpeljava prinese k podjetju. Temelji gradnik storitvene arhitekture je storitev, zato je za samo arhitekturo bistvenega pomena, kako se lotimo načrtovanja storitev. Zaradi tega smo raziskali temeljne koncepte storitev ter dobre prakse, h katerim storitvena arhitektura teži. Na podlagi dobri praks smo pripravili vprašalnik, ki omogoča vrednotenje storitve. Drugi pomemben vidik uspešnega razvoja stori...

 11. Utjecaj ulaznog kuta trake na raspored naprezanja pri valjanju trake

  OpenAIRE

  Markowski, J

  2005-01-01

  U ovoj studiji je napravljena teorijska analiza valjanja kontinuirano lijevanog slaba na predstanu duo-stana valjaonice limova. Ta teorijska analiza je omogućila utvrđivanje učinka kuta ulaza trake na raspored naprezanja unutar otvora valjaka tijekom valjanja trake. Teorijska analiza procesa valjanja provedena je uporabom komercijalnog softvarskog paketa Forge 2 kojeg je razvila Ecole des Mines u Parizu. Taj paket radi na osnovi MKE (metode konačnih elemenata), te koristi ravni krutoplastični...

 12. EMISIJA UGLJIČNOG DIOKSIDA PRI IZGARANJU MOTORNIH GORIVA

  OpenAIRE

  Dobovišek, Želimir; Hribernik, Aleš; Samec, Niko; Kokalj, Filip

  2005-01-01

  Sažetak Prikazan je utjecaj motornih goriva i pogonskih motora osobnih vozila na emisiju ugljičnog dioksida CO2. Definirani su maseni i volumetrijski indeks i faktor emisije fosilnih goriva i izračunate njihove vrijednosti za najvažnija fosilna motorna goriva. Predstavljen je trend smanjenja specifične emisije CO2 [g CO2/km] osobnih vozila za razdoblje 1995.–2020. koji su predložili proizvođači vozila. Analizirani su procesi pretvaranja primarne energije goriva u pogonskim motorima vozi...

 13. DISKRIMINACIJA PRI ZAPOSLOVANJU IN DELU NA PODLAGI SPOLNE USMERJENOSTI

  OpenAIRE

  Markovič, Polona

  2012-01-01

  Ustavno zagotovljena pravica do enakosti, brez kakršnegakoli razlikovanja na podlagi osebnih okoliščin, predstavlja eno izmed temeljnih človekovih pravic. Za zagotavljanje enakega obravnavanja posameznikov in različnih skupin oseb na vseh področjih družbenega življenja je neizogibno potrebna natančna zakonska opredelitev varstva pred diskriminacijo. Prepoved diskriminacije je pravno regulirana v določilih mnogih dokumentov, sprejetih na mednarodni in nacionalni ravni. Diskriminacijo lahko naj...

 14. Razvoj jezika in mišljenja pri gluhih otrocih

  OpenAIRE

  Pfifer, Ajda

  2015-01-01

  V prispevku predstavljamo pregled trenutnih znanstvenih dognanj na področju jezikovnega in kognitivnega razvoja gluhih otrok. Gluhi se sporazumevajo tako z znakovnim jezikom kot tudi oralno, z odgledovanjem z ustnic. Okoli 90 % gluhih otrok se rodi slišečim staršem, ki pa praviloma znakovnega jezika ne obvladajo. Poleg tega starši največkrat težijo k temu, da bi se njihov otrok govorno rehabilitiral in postal 'normalen'. Zaradi značilnosti okolja v slišečih družinah je tako večina gluhih otro...

 15. TIMSKO DELO PRI ORGANIZIRANJU KONGRESOV V CANKARJEVEM DOMU

  OpenAIRE

  Ninić, Sladjana

  2010-01-01

  Za vsako dobro delujočo organizacijo, ki ima v viziji doseči svoje cilje oziroma zastavljeno nalogo, je nujno potrebno sodelovanje ustreznih ljudi, kar pomeni določanje točne oblike tima in naloge posameznikov znotraj tima. Za izvajanje navzven preproste naloge mora tim imeti dobro organizacijo in skrbno izdelan načrt za doseganje želja naročnika in kongresnega organizatorja. Potrebna je moč sodelovanja, veliko razumevanja, časa, potrpljenja, prilagajanja, iskrenosti, povezanosti, skratka,...

 16. Nebesedno komuniciranje pri prodaji izdelkov blagovne znamke "HAPPENING"

  OpenAIRE

  Šuhel, Kristina

  2009-01-01

  Komuniciranje spremlja človeka skozi vso njegovo življenje. Glede nato, da skoraj tretjino življenja preživimo v službi, velik del komunikacij poteka prav na delovnem mestu. Podjetje komunicira z obstoječimi, možnimi uporabniki, z zaposlenimi … Komuniciranje poteka z namenom, saj želimo od prejemnika sporočila določen odziv. Največji del komuniciranja zajema prav nebesedno komuniciranje, s katerim želi izvajalec marketinga ustvariti sliko o sebi in pripraviti javnost do aktivnosti, npr. do...

 17. Desjatiletije galerei pri russkom teatre 11 maja / Liana Turpakova

  Index Scriptorium Estoniae

  Turpakova, Liana

  2006-01-01

  Vene Draamateatri galerii korraldatud näituse "Natüürmort" avamine juveeligaleriis Bindes sõnas ja pildis. Fotod Aleksei Belovilt. Näitusega tähistati galerii kümnendat aastapäeva ja galerist Olga Ljubaskina sünnipäeva

 18. VLOGA PODOB PRI OBLIKOVANJU NACIONALNE IDENTITETE - PRIMER OGLASA "GOSTJE PRIHAJAJO"

  OpenAIRE

  Štruc, Ana

  2015-01-01

  Naloga je sestavljena iz treh delov. V prvem delu je obravnavana vizualna kultura, podoba, načini branja, oblikovanje pomenov, pristop aktivnega občinstva, medijski diskurz. Nato se ukvarjam s vprašanjem identitete, kako se le-ta oblikuje, kako na razvoj slednje vplivajo mediji in oglaševanje, nadaljujem pa s pregledom teorij in raziskav nacionalne identitete. Sklop zaključim s slovensko nacionalno identiteto, iz katere sledi tretji del naloge – študija oglasa Gostje prihajajo iz leta 1986, k...

 19. Sistem žanrov v katalogu literarnih pojmov pri SAZU

  OpenAIRE

  Belšak, Aleksandra

  2015-01-01

  Namen raziskave je ugotoviti, katere žanrske oznake so najpogostejše v slovenski literarni kritiki, kateri žanri so popularni, kakšna je kontinuiteta posameznih žanrskih pojmov (kdaj so se pojavili), kakšno je količinsko razmerje omemb med žanri v slovenski publicistiki, kdaj so žanri doživeli razvoj, kako so kritiki sprejemali žanrskost, kateri žanri so povezani s prevedeno literaturo, kateri pa z domačo. Najstarejšim žanrom bo mogoče določiti začetek omenjanja, prepoznavnost in vztrajnost. ...

 20. ETIČNI PROBLEMI PRI PRIKRITIH PREISKOVALNIH UKREPIH

  OpenAIRE

  Mazgan, Vesna

  2012-01-01

  V prvem poglavju sem se dotaknila pojma prikritih preiskovalnih ukrepov, njihovih splošnih značilnosti in vrst, opredelila sem odredbodajalce za posamezne ukrepe in zakonsko določene pogoje za njihovo uporabo in izvajanje. Drugo poglavje je namenjeno opredelitvi pojma etike. Dotaknila sem se tudi policijske etike kot zvrsti uporabne etike ter na kratko opisala slovenski kodeks policijske etike. V tretjem poglavju sem obravnavala etične probleme, ki se nanašajo na prikrito preiskovanje ...

 1. UČINKOVITA UPORABA SREDSTEV PRI FILMSKI PRODUKCIJI

  OpenAIRE

  Pernat, Mojca

  2012-01-01

  Film ni samo podoba, ki jo gledalec vidi na platnu, je tudi to kar ostaja očem skrito, produkcija filma. Produkcija filma je v tej diplomski nalogi definirana kot celostni nadzor nad filmom - zbiranje sredstev, koordiniranje, izbiranje glavne ekipe, dogovarjanje za distribucijo in odgovornost za uspešnost filma. Slovenski film je v primerjavi z evropskim in svetovnim finančno precej podhranjen in zato ga še vedno obravnavamo kot nizkoproračunski film. Produkcijski okvirji, distribucija, prik...

 2. Zagotavljanje kakovosti projektov razvoja programske opreme pri zunanjih dobaviteljih

  OpenAIRE

  Kolar, Alenka

  2006-01-01

  This thesis is about software development in enterprises such as the public company Elektro-Slovenija d.o.o. whose core business is not software development. What is also common to these enterprises is that they are publicly owned and that they must follow public procurement laws. These enterprises have usually a department or a sector dedicated to information technology (IT). IT departments provide to other departments IT support, both computer hardware and software. User applications for th...

 3. Nov nevtralizacijski postopek NaOH pri proizvodnji aluminijevih polizdelkov

  OpenAIRE

  Renko, Mija

  2015-01-01

  During the production of aluminium semifactures on presses there are some tools that must be cleaned because they are covered with aluminium. The tools are soaked in a 20% solution of sodium hydroxide (NaOH) in which the aluminium is dissolved. The tools are then washed with water, which causes a problem because it contains 30-50 mg Al per 1000 ml. There is also a problem with the waste hydroxide, which contains 200 g of NaOH per 1000 ml and 120 g Al per 1000 ml. To avoid environmental poluti...

 4. Organizacija inžinjerijskih radova pri rušenju deonice puta / Organization of engineering works during demolition of a road section / Организация инженерных работ по демонтажу участков дорог

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Nenad V. Kovačević

  2016-01-01

  Full Text Available Prilikom upotrebe minsko-eksplozivnih sredstava za rušenje elemenata, materijala i objekata jako je bitna organizacija izvođenja radova prilikom pripreme i u toku izvođenja samog rušenja. Za izvođenje ovih radova u Vojsci Srbije postoje specijalizovane i namenske jedinice. Radi se o jedinicama jedne od specijalnosti u okviru roda inžinjerije, pionirske specijalnosti, koje egzistiraju u okviru inžinjerijskih bataljona, odnosno brigada KoV. Organizacija inžinjerijskih radova zapravo predstavlja iznalaženje najcelishodnijeg rešenja u pogledu upotrebe pokretnih stvari, ali i naprezanja ljudstva, pri rušenju konkretnog objekta – deonice puta. Pri tome veliki problem predstavlja literatura, a posebno norme za izvođenje radova, jer izuzev nekoliko skripti za internu upotrebu, sve se svodi na literaturu iz sedamdesetih ili početak osamdesetih godina prošlog veka. Posebno je razrađena primena mera zaštite prilikom upotrebe eksploziva. / When using explosive ordnance for the demolition of elements, materials and facilities, organization is very important in the preparation of works as well as during demolition itself. In the Army of Serbia, for this kind of works, there are specialized expert units within Land Forces engineering battalions or brigades. The organization of the engineering work given in the article is a purposeful solution, regarding the use of movable property and stress imposed on people as well, when performing demolition of a concrete structure - road section. Lack of literature is a big drawback, especially lack of norms for demolition works. Except for some unofficial lectures for internal use, most of the literature dates back to the seventies or early eighties. A special emphasis in this paper is given to the application of protective measures in the use of explosives. / В процессе применения минно-взрывных средств для сноса элементов, материалов

 5. Do PRI ao sistema plural na transição mexicana From PRI's hegemony to a plural system in the mexican transition

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Nelson Rojas de Carvalho

  1997-08-01

  Full Text Available Os resultados das eleições mexicanas de 6 de julho deste ano devem ser compreendidos à luz das políticas de ajuste e de reforma do Estado implementadas por De La Madrid e Salinas de Gortari. A reforma do Estado minou o partido de Estado: a perestroika mexicana acabou por produzir sua glasnostThe outcome of this year's Mexican elections must be understood from the perspective of the structural reform policies put into practice by presidents De La Madri and Salinas de Gortari. The reform of the State undermined the state party: the Mexican perestroika produced its own glasnost.

 6. Metode socialnega dela s starimi ljudmi in njihova uporaba pri delu z ljudmi z demenco:

  OpenAIRE

  Ambrožič, Maja; Mohar, Špela

  2015-01-01

  Aging population requires new methods of work with older people, forcing us to discover new ways to cope with the challenges posed by aging and old age. The multidisciplinary integration of disciplines is very important because it contributes to the quality of aging and gives older people a voice. Working with the elderly is specific and, specifically in social work, encompasses an important space of research and interweaves theory with practice. In this context, it is necessary to rely on th...

 7. Novosti pri zdravljenju z gensko terapijo: New developments in gene therapy:

  OpenAIRE

  Rožman, Primož; Sedej, Katarina

  2014-01-01

  Gene therapy is the treatment of genetic disor - ders by introducing genetic material into cells. For this purpose, viral vectors and non-viral methods for introducing genes into cells are used, the later being in general less effective. After the enthusiastic beginings in 1990, gene ther - apy came to a standstill due to side effects of ad - enoviral vectors during gene therapy and when several patients developed leukemia. Nowadays, many studies are testing clinical efficacy of gene therapy ...

 8. Ninth national conference of the South African Section of the PRI

  International Nuclear Information System (INIS)

  This publication contains the papers of the ninth national conference of the South African Section of the Plastics and Rubber Institute held at Johannesburg on the 22nd and 23rd October 1987. The papers cover the different applications of polymers and two seminars particularly discuss the chemical radiation effects on polymers

 9. Izzivi in inovativni postopki pri reciklaži redkozemeljskih magnetov SmCo

  OpenAIRE

  Budler, Marko

  2014-01-01

  V magistrski nalogi obravnavamo področje redkozemeljskih kovin, njihove lastnosti, reciklažo in priložnosti, ki jih ponujajo. Področje ekoloških inovacij, redkih zemelj in reciklaže le-teh preučujemo tako s fizikalno-kemijskega vidika kot tudi s stališča teorije sistemov oz. invencijsko-inovacijskega managementa. V nalogi predstavljamo redke zemlje, njihove lastnosti in posebnosti, zaradi katerih so esencialnega pomena za sodobne tehnične aplikacije. V teoretičnem delu še opredelimo invencije...

 10. Student Scientific Conference PriF UK 2014. Proceedings of reviewed contributions

  International Nuclear Information System (INIS)

  The conference included the following sections: (i) Biology (159 contributions); (ii) Chemistry (54 contributions); (iii) Geology (25 contributions); (iv) Geography (35 contributions); (v) Didactics (7 contributions); (vi) Environmental Science (28 contributions);) Contributions relevant of INIS interest have been inputted to INIS.

 11. VARIJABILNOST TROŠKOVA INKUBACIJE PRI RAZLIČITIM SANITARNIM TRETMANIMA RASPLODNIH JAJA PERADI

  OpenAIRE

  Kustura, Aida; Goletić, Teufik; Gagić, Abdulah; Rešidbegović, Emina; Pintarič, Štefan; Kavazović, Aida; Softić, Almira

  2013-01-01

  Krajnji uspjeh rada jedne valionice ovisi, uz ostalo, od fiksnih i varijabilnih troškova inkubacije nastalih u procesu proizvodnje jednodnevnih pilića. S tim u vezi, cilj istraživanja bio je provjera primjenjivosti ekstremnih ultravioletnih zraka i negativnih iona u proizvodnoj praksi valionice brojlerskih pilića kao alternativnih sredstava sanitarnog tretmana rasplodnih jaja te usporedbom s konvencinalnim načinom sanitarnog tretmana parama formaldehida (kontrolni tretman)utvrditi njihovu eko...

 12. KOMUNICIRANJE KAPITALSKE DRUŽBE D.D. PRI POSTOPKU SKLENITVE DEPOZITNEGA POSLA

  OpenAIRE

  Rihtar, Špela

  2010-01-01

  Komuniciranje ob postopku sklenitve depozitnega posla na Kapitalski družbi d.d. (v nadaljevanju: Kad d.d.), predstavlja osrednjo temo te magistrske naloge. Pojem depozit (angl. Deposit) se prvotno nanaša na denarne naložbe in označuje denarna sredstva različnih imetnikov, ki jih banka in druge kreditne institucije zbirajo na svojih računih in iz njih odobrijo kredite. Denarni depoziti so obveznost banke do njenih deponentov in jih vodijo na pasivni strani bančne bilance, lastnikom depozitov p...

 13. Student Scientific Conference PriF UK 2013. Proceedings of reviewed contributions

  International Nuclear Information System (INIS)

  The conference included the following sections: (i) Biology (154 contributions); (ii) Chemistry (60 contributions); (iii) Geology (15 contributions); (iv) Geography (32 contributions); (v) Didactics (11 contributions); (vi) Environmental Science (25 contributions);) Contributions relevant of INIS interest has been inputted to INIS.

 14. Elementi pedagogike montessori pri pouku nemščine kot tujega jezika

  OpenAIRE

  Pušnik, Anja

  2016-01-01

  In dieser Diplomarbeit ist ein didaktischer Vorschlag dargestellt, wie man den klassischen DaF-Unterricht mit den Elementen der Montessori-Pädagogik bereichern kann. Anhand verschiedener Fachliteratur sind die Anfänge der Montessori-Pädagogik und die Entwicklung der Wortartensymbole von Maria Montessori präsentiert. An einigen praktischen Beispielen und zwei ausgeführten Unterrichtsstunden ist die mögliche Handhabung mit den Wortartensymbolen beim DaF-Unterricht gezeigt. Der Analyse der ausge...

 15. UPORABA IN PREPOZNAVANOST RAZLIČNIH ORODIJ PRI SPLETNEM OGLAŠEVANJU

  OpenAIRE

  Marjanović, Dragan

  2013-01-01

  Glede na zadnje raziskave je spletno oglaševanje najbolj rastoči trend na področju marketinga in bo kmalu postal tudi vodilni medij za oglaševanje. Zaradi razvoja interneta je tako lahko v zelo kratkem času doseženo veliko število uporabnikov po vsem svetu z različnimi spletnimi orodji. V diplomskem delu smo v uvodnem delu raziskali internet, ki je glavni element za razvoj spletnega oglaševanja. V nadaljevanju smo se dotaknili tako tradicionalnega kot spletnega oglaševanje, ter ugotovili...

 16. BANČNO ZAVAROVALNIŠTVO V SVETU IN PRI NAS

  OpenAIRE

  Novak, Roman

  2012-01-01

  Težnje po povezovanju finančnih institucij so v zadnjih letih v svetovnem, kot tudi v evropskem merilu v porastu. Povezovanje bank in zavarovalnic je vodilo do razvoja nove panoge, tj. bančnega zavarovalništva, ki predstavlja eno najpomembnejših bančnih strategij evropskih in svetovnih bank v zadnjem desetletju. Temeljni cilj magistrskega dela je prikazati vlogo bančnega zavarovalništva z vidika finančnih inštitucij, tj. bank in zavarovalnic. Najbolj pogosta definicija bančnega zavarovalništv...

 17. Sensor4PRI: A Sensor Platform for the Protection of Railway Infrastructures

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Eduardo Cañete

  2015-02-01

  Full Text Available Wireless Sensor Networks constitute pervasive and distributed computing systems and are potentially one of the most important technologies of this century. They have been specifically identified as a good candidate to become an integral part of the protection of critical infrastructures. In this paper we focus on railway infrastructure protection and we present the details of a sensor platform designed to be integrated into a slab track system in order to carry out both installation and maintenance monitoring activities. In the installation phase, the platform helps operators to install the slab tracks in the right position. In the maintenance phase, the platform collects information about the structural health and behavior of the infrastructure when a train travels along it and relays the readings to a base station. The base station uses trains as data mules to upload the information to the internet. The use of a train as a data mule is especially suitable for collecting information from remote or inaccessible places which do not have a direct connection to the internet and require less network infrastructure. The overall aim of the system is to deploy a permanent economically viable monitoring system to improve the safety of railway infrastructures.

 18. AKTUALNA VPRAŠANJA PRI STATUSNIH PREOBLIKOVANJIH V REPUBLIKI SLOVENIJI (IMPLEMENTACIJA DIREKTIVE 2009/109/EC)

  OpenAIRE

  Prelič, Saša; Prostor, Jerneja

  2013-01-01

  U radu se daje prikaz izmjena i dopuna odredbi Zakona o trgovačkim društvima u Republici Sloveniji iz 2012. godine, koje se odnose na statusne promjene trgovačkih društava, a nastale su implementacijom Direktive 2009/109/EC. Direktiva predviđa pojednostavljenje postupaka pripajanja, spajanja i podjela trgovačkih društava: a) pojednostavljenim informacijskih zahtjevima za obavještavanje dioničara prije skupštine koja odlučuje o pripajanju, spajanju ili podjeli, posebno u slučajevima tzv. grupn...

 19. Glasbena terapija pri otrocih in mladostnikih z motnjami vedenja in osebnosti

  OpenAIRE

  Pepelnak-Arnerić, Marija

  2015-01-01

  People have many definitions of music. It was used systematically since prehistoric times. Music was applied systematically in curative and preventative use. The use of music in caring for people with developmental disabilities has a long tradition too. Music can often be an effective tool for establishing inirial contact with behaviour disordered or emotionally disturbed children or adolescent. The process of developing effective music therapy treatment plans includes five major steps. Many ...

 20. Vloga Zavoda za gozdove Slovenije pri povezovanju lastnikov na lokalnem nivoju:

  OpenAIRE

  Medved, Mirko

  2006-01-01

  The Slovenian forest development programme from 1996 and the European Forest Action Plan from 2006 both stress the importance of cooperation between forestowners for future sustainable forest management. The purpose of the article is to determine how foresters of the Slovenian Forest Service evaluatepossibilities for improving cooperation between forest owners on the local level. An analysis of strengths, weaknesses, opportunities and threats has been made via inquiry. Field foresters were as...

 1. EFFEKTIVNOST' VNUTRISUSTAVNOGO VVEDENIYa GENTAMITsINA PRI PODAGRIChESKOM ARTRITE

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  A. V. Orlov-Morozov

  2000-01-01

  Full Text Available Aim: То determine the efficacy of intraarticular injections of Gentamycin in gout arthtiris a randomized double blind, placebo-controlled trial was carried out. Material and methods: 27 patients answering the criteria of the definite gout diagnosis were randomly recruited from rheumatological clinic. The patients received an intraarticular injection of either 4- mg of Gentamycin in 4 ml of sterile 0.25% procaine or 5 ml of the vehicle alone. Results: It was found that weekly intraarticular injections of Gentamycin performed better than the inert vehicle alone over a 2-week period and were conjirmed during 4 week period of crossing-over. Conclusion: The possible mechanisms of Gentamycin activity are discussed. It is concluded, that intraarticular administration of Gentamicin offers signijicant benejit over placebo. The serious side effects were not obsen’ed. Therefore, the technique could be applied in the routine treatment of gout.

 2. Primjena ultrazvuka niskog intenziteta pri otkrivanju stranih tijela u prehrambenim sustavima

  OpenAIRE

  Brnčić, Mladen; Markučič, Damir; Omelić, Miroslav; Tripalo, Branko; Ježek, Damir

  2009-01-01

  Ultrazvuk je kao i zvuk mehanička vibracija u krutom ili tekućem mediju, a obuhvaća frekvencije veće od 20 kHz. Djelovanje ultrazvuka koristi se u različitim industrijama, a značajno mjesto zauzima i u prehrambenoj tehnologiji, i to kao kao analitička metoda, a u zadnje vrijeme sve više i kao nova tehnika obrade koja u velikoj mjeri utječe na fizikalno-kemijska svojstva hrane. Ultrazvuk se može podijeliti na ultrazvuk niskog intenziteta ( 1 Wcm-...

 3. UPORABA SPLOŠNIH PRAVIL CIVILNEGA PRAVA PRI SKLENITVI POGODBE O ZAPOSLITVI

  OpenAIRE

  Poredoš Tropenauer, Nataša

  2011-01-01

  Zgodovinsko gledano, je bilo delovno pravo del civilnega prava. Uveljavljeno je bilo stališče, da delovno razmerje nastane s službeno pogodbo, s katero se je ena stranka za plačilo, zavezala drugi stranki nekaj dati, storiti, dopustiti. Z razvojem kapitalizma pa je postala pomembna tudi delavčeva osebnost, prav tako se je v delovno razmerje začela vmešavati država. Delovno pravo je postalo del javnega in ne več samo zasebnega prava. Delovno razmerje med delavcem in delodajalcem nastane ...

 4. Primena metoda ekspertskog ocenjivanja pri oceni profesionalnog rizika / Applying of expert method for professional risk rate

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Zoran Novaković

  2007-07-01

  Full Text Available Osnovni cilj utvrđivanja ocene profesionalnog rizika je preventivno delovanje u funkciji bezbednosti i zaštite zdravlja zaposlenih, tj. preduzimanje opštih i posebnih mera zaštite na radu radi eliminisanja opasnosti ili štetnosti ili smanjivanja vremena ekspozicije zaposlenog određenim faktorima rizika u sredinama gde je ustanovljena njihova prisutnost. U mnogim slučajevima raspoloživi podaci o prethodnim štetnim događajima su nepotpuni ili nisu dovoljno statistički relevantni. Zbog toga je skup ovih podataka najčešće statistički nehomogen, pa su i rezultati statističke analize, a time i procenjeni rizici, nedovoljno tačni i nepouzdani. Radi toga se u radu predlaže i primenjuje ekspertski metod koji poništava taj nedostatak, a istovremeno omogućava otklanjanje uticaja koji se odnose na neodređenost i subjektivnost pojedinačnih ocena. / The main goal of professional risk rate determination is preventive action in order to secure and protect health of employees. It considers assumption of common and special working protection measures in order to eliminate any danger or damage or to reduce workers exposition time to some risk factors in their working environments. In many cases data on former noxious events are incomplete or statistically insufficiently relevant. So the set of these data is often statistically nonhomogeneous, so are the results of statistical analysis. Thereby rated risks are insufficiently accurate and unreliable. Because of all these things, in this paper is recommend and apply an expert method which annuls this shortage and simultaneously it removes influences that are the consequence of some rate in determination and subjectivity.

 5. VLOGA MANAGEMENTA PRI UVELJAVLJANJU PRAVIC OSEB Z MOTNJAMI V TELESNEM IN DUŠEVNEM RAZVOJU

  OpenAIRE

  Lešnik, Anja

  2014-01-01

  POVZETEK Zakon o pacientovih pravicah in Zakon o duševnem zdravju sta zelo pomembni listini, ki bi ju morali poznati vsi zaposleni v socialnovarstvenih ustanovah oziroma vsi, ki se ukvarjajo z osebami z motnjo v telesnem in duševnem razvoju. Vsi skupaj bi si morali prizadevati za stalno boljši standard pacientov in s tem tudi njihovih pravic. Vemo, da se bomo morali za to truditi zelo dolgo časa, vendar bi moral biti del managementa v vsaki neprofitni organizaciji usmerjen v vpeljevanje no...

 6. An analysis of taenidial fold formation via the study of Blimp-1 and pri

  OpenAIRE

  Ozturk Colak, Arzu

  2014-01-01

  [spa] En el reino animal hay numerosos ejemplos de sistemas de órganos tubulares, como los pulmones y el sistema vascular de los mamíferos. En este estudio hemos usado el sistema traqueal de Drosophila melanogaster para estudiar el desarrollo de este tipo de órganos. En particular, nos centramos en los pliegues taenidiales, estructuras de quitina que rodean el lumen tubular y dan resistencia mecánica a los tubos traqueales. Formados por la secreción de quitina en la matriz extracelular apical...

 7. Optimizatsiya i intensifikatsiya insulinoterapii pri sakharnom diabete 2 tipa (klinicheskie rekomendatsii

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  I I Dedov

  2010-12-01

  Full Text Available По данным Государственного регистра больных сахарным диабетом, на 1 января 2009 года в России сахарный диабет (СД выявлен более чем у 3 миллионов человек, из них 2,7 миллиона приходится на 2 тип. Последние 15-20 лет интерес к выбору оптимальной терапии на всех этапах развития СД 2 типа возрастает. Это связано с одной стороны с появлением новых научных данных, а с другой стороны со всё увеличивающимися возможностями фармакологического воздействия у этой категории больных. В настоящее время специалисты выделяют 9 групп таблетированных и инъекционных препаратов. Эти данные представлены в одном из самых важных опубликованных за последнее время международных документов – совместном консенсусе Американской Диабетической Ассоциации (ADA и Европейской Ассоциации по исследованию диабета (EASD, а также в недавно опубликованном Консенсусе Американской Ассоциации Клинических Эндокринологов (AACE/ Американской Коллегии Эндокринологов (ACE. В этом обзорном документе специально оговаривается сравнение различных препаратов в виде следующего заявления: «В настоящее время недостаточно данных, чтобы поддержать рекомендацию по какому-то конкретному классу сахароснижающих препаратов или их комбинации в отношении влияния на предупреждение осложнений. Поэтому, справедливо судить и сравнивать сахароснижающие агенты, так же, как и их сочетание, в первую очередь по их способности снижать и поддерживать уровень HbA1c, а также по их безопасности, специфическим побочным эффектам, переносимости, удобстве в применении». Далее в документе подчеркивается особая роль инсулина в лечении СД, обосновывая это следующим: • инсулин является самым мощным сахароснижающим препаратом; • своевременное начало инсулинотерапии обеспечивает оптимальный контроль гликемии и, соответственно, улучшает прогноз СД 2 типа, замедляя развитие в организме необратимых изменений; • доказано влияние интенсивной инсулинотерапии на предупреждение развития сосудистых осложнений при диабете; • по мере прогрессирования диабета заболеванием труднее управлять; в этом плане инсулин даёт дополнительные преимущества, поскольку его действие не зависит от остаточной секреторной активности бета-клеток. В настоящих рекомендациях будут затронуты все этапы инсулинотерапии СД 2 типа: начало, оптимизация и интенсификация.

 8. Mutacije in drugi redki genotipi ter njihova uporabnost pri nekaterih rastlinskih vrstah

  OpenAIRE

  Pivec, Janez

  2016-01-01

  V različnih okoljih smo več let opazovali pojavljanje nekaterih redkih genotipov, ki naj bi predstavljali hipotetske mutacije. Raziskava je obsegala tudi uporabo nekaterih umetnih mutagensov z namenom preverjanja njihove učinkovitosti. Semena oljnih buč, lana in evodije smo na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani obsevali z X žarki z odmerki 20, 40 in 60 Gy, semena cigararja pa z gama žarki v laboratorijih IAEA (International Atomic Energy Agency) na Dunaju z odmerkom 75 Gy. Za tretiran...

 9. Primerjava različnih metod izolacije DNA pri bezgu (Sambucus spp.)

  OpenAIRE

  Leopold, Eva

  2011-01-01

  Cilj študije je bil ugotoviti, katere izolacije DNA so kvalitativno, časovno in stroškovno najbolj smotrne za uporabo. V raziskave smo vključili štiri različne metode izolacije DNA, in sicer klasično CTAB metodo ter tri metode izolacije s kompleti: Wizard Genomic DNA Purification Kit (Promega), Total DNA Purification Kit (Invitrogen) in avtomatsko metodo izolacije z napravo QIAcube (Qiagen) in kompletom DNeasy plant Mini Kit (Qiagen). Vzorce bezga (Sambucus spp.) smo v letih 2010 in 2011 izol...

 10. Využitie metód riadenia projektu pri organizácii svadby

  OpenAIRE

  Csörgöová, Edina

  2013-01-01

  This bachelor thesis first deals with basic theoretical definitions of project management and then introduces a real project. The theoretical part is focused on methods, models and project analysis that are usually used in project management. In the practical part, schedule of phases and activities of wedding planning is created in MS Office Project. The schedule is featured by Gantt chart, followed by time analysis, analysis of costs, resources and risks.

 11. Primjena zrakoplova pri gašenju požara

  OpenAIRE

  Rosavec, Roman; Španjol, Željko; Barčić, Damir; Palčić, Domagoj

  2014-01-01

  Svaki požar može se ugasiti kantom vode ako vatrogasac dovoljno brzo stigne do njega. Navedena tvrdnja upućuje na ključnu povezanost vremena reakcije na pojavu požara i utroška resursa za gašenje. U nastojanju smanjivanja broja početaka požara, uspješna služba zaštite od požara je ona koja ugasi sve požare dok još ne zahvate veliko područje. Požar ima kumulativno djelovanje, ne ponaša se i ne širi kao linearna funkcija, kako vremena tako i prostora. Požar nastaje kao posljedica zapaljivosti n...

 12. VLOGA DIREKTORJA PRI VODENJU PODJETJA TAB-SYSTEMS D.D.

  OpenAIRE

  Zlate, Maja

  2015-01-01

  V diplomskem delu smo proučevali vodenje v tehnološko visoko razvitem podjetju TAB-Systems d.d., ki je specializirano za razvoj in proizvodnjo sistemov za kontrolo pristopa, evidenco prisotnosti, hišno avtomatizacijo ter videonadzornih sistemov. Posvetili smo se področju managementa. V teoretičnem delu smo s pomočjo literature opredelili vodenje, vlogo in naloge vodij, vodstvene stile ter značilnosti vodij. V nadaljevanju smo se omejili na opazovano podjetje ter z izvedeno raziskavo ugot...

 13. Uporaba metod diskretnega odločanja pri modeliranju izbire prevoznega sredstva v suburbanem okolju

  OpenAIRE

  Hmelak, Simon

  2012-01-01

  V magistrskem delu je na podlagi logistične distribucije (logit) razvit prometni model oziroma enačba za modeliranje izbire prevoznega sredstva v suburbanih okoljih treh slovenskih mest. Obseg raziskovanja je zajel dnevne migrante naselij, ki gravitirajo na mesta Ljubljana, Maribor in Celje. Osnovni pristop temelji na umerjanju zapisane enačbe z razpoložljivimi statističnimi podatki in podatki sorodnih študij za določitev posplošenih stroškov potovanj ter izračun enotnega koeficienta β, ki do...

 14. Seventh national conference of the South African Section of the PRI

  International Nuclear Information System (INIS)

  This publication contains the papers delivered at the 7th national conference of the South African Section of the Plastics and Rubber Institute held on the 10th and 11th November 1983 in Johannesburg. This papers cover information on the various applications of rubber and plastic and other organic polymers. One of this papers look at studies in cross-linking PVC footwear soling compounds using gamma-irradiation

 15. PERCEPCIJA VLOGE IN UČINKOVITOSTI NOTRANJE REVIZIJE PRI UPORABNIKIH V FARMACEVTSKI DEJAVNOSTI

  OpenAIRE

  Rataj Siročić, Mira

  2011-01-01

  Notranja reviyija je danes v poslovnem svetu prepoznana kot ključna aktivnost, ki je prešla že različne faze. Če je včasih delovala v smislu naknadnega odkrivanja nepravilnosti in napak v sistemu notranjih kontrol ter skladnosti s pravili, pa se v sedanjih globalnih in kriznih časih njena vloga spreminja v smer proaktivnega delovanja in partnerskih odnosov med vsemi deležniki (poslovodstvom, revidiranci, revizijskimi komisijami/odbori itd.). S tem se povečuje tudi njena učinkovitost ter dodaj...

 16. Novi pristopi pri proučevanju prsti v pokrajini = New approaches in Slovenian soil geography

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Blaž Repe

  2006-01-01

  Full Text Available In Slovenia, soil research of a given landscape is often neglected in physical geography studies. Despite the fact of an equivalent position of soil geography within the science system of Slovene geography. Reasons can be found in time consuming fi eld research, expensive laboratory analysis and soil data and also the lack of its own methodology. The drawbacks could be partially replaced by different approaches of research and especially to establish links with other physical elements of the environment. The use of easily accessible digital and cartographic data, basic field techniques, in combination with simple GIS tools and quantitative methods overcomes many of the financial or time constraints.

 17. Otkrõtije vernisazha "Kak prekrasen etot mir" v galereje pri gostinitse Vana-Wiru

  Index Scriptorium Estoniae

  2008-01-01

  Peterburi kunstniku Marina Printseva tekstiilpiltide ja Odessast pärit kunstniku Juri Gorbatshovi tööde näituse "Kui kaunis on see maailm!" avamine Tallinnas hotell "Vana Wiru" fuajees. Fotod näituse avamiselt

 18. Različni vidiki motenj hranjenja pri ženskah

  OpenAIRE

  Pandel Mikuš, Ruža

  2015-01-01

  The purpose of this article is to present eating disorders in women as a multiplex phenomenon in society from the sociological, medical and psychosocial aspects. It discusses the influence of contemporary society and mass media on eating patterns, staling that nutrition is a determining factor in shaping of personal identities. The article presents different kinds of eating disorders and their aetiology thoroughly explored. The models of the development of eating disorders are explained in th...

 19. METODE USTVARJALNEGA REŠEVANJA PROBLEMOV PRI POSPEŠEVANJU PRODAJE RAČUNOVODSKIH STORITEV

  OpenAIRE

  Rižnar, Laura

  2016-01-01

  V tem diplomskem projektu smo se posvetili metodam ustvarjalnega reševanja problemov za pospeševanje prodaje računovodskih storitev, kjer smo podrobneje obravnavali računovodski servis C&H d.o.o. Delo diplomskega projekta zajema teoretičen in praktičen del. V teoretičnem delu diplomskega projekta opisujemo tehnike za definiranje problemov in priložnosti, tehnike za ustvarjalno razmišljanje, kvantitativne metode za odločanje po več kriterijih hkrati ter načine pospeševanja prodaje računovo...

 20. Finančna uprava Republike Slovenije in njena vloga pri omejevanju gospodarske kriminalitete

  OpenAIRE

  Volarič, Jan

  2016-01-01

  Diplomsko delo se osredotoča na problematiko gospodarske kriminalitete v povezavi z novonastalim organom v sestavi Ministrstva za finance, Finančno upravo Republike Slovenije (v nadaljevanju FURS). Raziskuje na kakšen način se FURS zoperstavlja in omejuje tovrsten kriminal. Problematika gospodarske kriminalitete je pereča, saj tovrsten kriminal spada med najbolj razširjene oblike kaznivih dejanj, obenem pa povzroča nezaupanje v gospodarstvo in prav tako v državo. Ko govorimo o odkrivanju, pre...

 1. Depresivnost in anksioznost pri mladostnikih z različnimi duševnimi motnjami:

  OpenAIRE

  Groleger, Urban; Strah-Trotovšek, Darja; Tomori, Martina

  1996-01-01

  In the present study, depression and anxiety were evaluated in a sample of 81 secondary school-aged adolescents, hospitalised at the Adolescent Department, Centre for Mental Health, Ljubljana. The results were compared with those obtained in a control group of 122 secondary school students. The purpose of the study was to identify risk factors for adolescent anxiety and depressive disorders. Data were collected using a clinical interview, the Beck DepressionInventory - BDT and the State and T...

 2. Neuroimagen estructural y funcional en las enfermedades priónicas humanas

  OpenAIRE

  Riverol, M. (Mario); Carmona-Abellan, M. (M.); Pagola, I. (I.); Arbizu, J. (J.); Dominguez, I.; Luquin, M R; Ortega-Cubero, S.

  2011-01-01

  INTRODUCTION: Prion diseases are neurodegenerative disorders resulting from the accumulation of a misfolded isoform of the cellular prion protein (PrPc). They can occur as acquired, sporadic or hereditary forms. Although prion diseases show a wide range of phenotypic variations, pathological features and clinical evolution, they are all characterised by a common unfavourable course and a fatal outcome. REVIEW SUMMARY: Some variants, such as kuru, have practically disappeared, while ...

 3. IZBRANA LITERATURA ZA USVAJANJE GLASBENOTEORETIČNIH ZAKONITOSTI PRI PREDMETU NAUK O GLASBI

  OpenAIRE

  Jahn, Barbka

  2009-01-01

  POVZETEK IN KLJUČNE BESEDE Diplomska naloga je razdeljena na teoretični in empirični del. V teoretičnem delu je podan kratek pregled razvoja glasbenega šolstva na Slovenskem od začetka 19. stoletja do nastanka Akademije za glasbo. V nadaljevanju so opisani učni cilji izobraževalnega programa glasba, ki ga je sestavila nacionalna komisija za prenovo glasbenega šolstva. Namen diplomske naloge je raziskati in predstaviti pregled literature, ki je primerna za pouk nauka o glasbi. Nanaša ...

 4. STALIŠČA DO SMRTI V POVEZAVI Z RAZPOLOŽENJEM PRI STAROSTNIKIH

  OpenAIRE

  Coif, Tea

  2014-01-01

  V tretjem življenjskem obdobju je človek pogosteje soočen z izgubami in smrtjo. Doživlja močno krčenje socialne mreže. Pojavijo se tudi težave na zdravstvenem področju kot posledica upada telesnih funkcij. Eden izmed psiholoških (čustvenih) aspektov staranja se navezuje na prilagajanje postopnemu upadanju lastnega zdravja ter privajanju na izgube in spremembe. V človeku se pojavi močnejše razpoloženjsko dogajanje. Gre za posebno dojemanje in občutenje človeka na "koncu poti". Z magistrskim de...

 5. OPTIMIZACIJA PROCESNIH PARAMETROV PRI VODENJU INJEKCIJSKEGA BRIZGANJA Z UPORABO INTELIGENTNIH METOD

  OpenAIRE

  Kusić, Dragan

  2014-01-01

  V doktorski disertaciji je predstavljena metoda za optimiziranje procesnih parametrov v procesu injekcijskega brizganja termoplastičnih materialov, ki je implementirana v razvitem inteligentnem sistemu ΔC-3. Predlagana metoda optimizacije procesnih parametrov temelji na kombiniranem pristopu treh metod umetne inteligence, kjer so vsa pravila in dejstva, ki so bila osvojena med množičnimi eksperimentalnimi testiranji na dveh brizgalnih strojih, implementirana tako v bazi znanja kot tudi v poda...

 6. Student Scientific Conference PriF UK 2011. Proceedings of reviewed contributions

  International Nuclear Information System (INIS)

  The conference included the following sections: (i) Biology (336 contributions); (ii) Chemistry (56 contributions); (iii) Didactics (6 contributions); (iv) Environmental Science (30 contributions); (v) Geography (38 contributions); (vi) Geology (50 contributions); Contributions relevant of INIS interest have been inputted to INIS.

 7. Student Scientific Conference PriF UK 2012. Proceedings of reviewed contributions

  International Nuclear Information System (INIS)

  The conference included the following sections: (i) Biology (139 contributions); (ii) Chemistry (48 contributions); (iii) Geology (31 contributions); (iv) Geography (38 contributions); (v) Didactics (11 contributions); (vi) Environmental Science (25 contributions);) Contributions relevant of INIS interest have been inputted to INIS.

 8. TEHNOLOŠKO TEHNIČKI ČINITELJI I EKONOMSKI REZULTATI PRI UZGOJU SJEMENSKOG KUKURUZA

  OpenAIRE

  Jurišić, Mladen; Kanisek, Jozo; Šumanovac, Luka; Čošić, K.; Galić Subašić, Daria

  2011-01-01

  Istraživanja su provedena tijekom 2009. godine na površinama Poljoprivrednog instituta Osijek. Na parceli 10,80 ha istraženi su tehnološki činitelji i ekonomski rezultati, praćeni su i evidentirani agrotehnički zahvati i organizacija uzgoja sjemenskog kukuruza. Na temelju izračunatih normi i izrađene tehnološke karte ukupne proizvodnje, utvrđen je utrošak od 16 sati rada strojeva i 64 sati rada ljudi po hektaru. Ukupni troškovi iznosili su 13.234,80 kn ha-1, a vrijednost ost...

 9. Pomen procesa učenja in poučevanja likovne vzgoje pri vrednotenju znanja

  OpenAIRE

  Tomšič Čerkez, Beatriz

  2015-01-01

  This paper presents a discussion on the importance of the teaching and learning process of art edu - cation in the light of the widely accepted criteria for evaluation of student performance. It raises key questions: How can art education remain creative, innovative and experimental, if we teach for excellent results in tests and evaluate students’ work on the basis of assessment processes that are essentially foreign to artistic expression? Do »objective« evaluations based on ...

 10. PODPORA OBČINE ŠENTJUR PRI RAZVOJU MLADIH PODJETIJ

  OpenAIRE

  Sudar, Hana

  2012-01-01

  V sodobnem času, času gospodarske krize, temelji pomemben delež gospodarstva, tudi na manjših podjetnikih, manjših gospodarskih družbah in samozaposlenih. To se je kazalo že v preteklosti in tudi trenutno ima vedno večji pomen. V svojem diplomskem seminarju sem preučila kakšne so možnosti za le-te v Sloveniji, osredotočila pa sem se na možnosti in pogoje za manjše podjetnike in gospodarske družbe ter samozaposlene v Občini Šentjur. Izpostavila sem Mrežni podjetniški inkubator Vrelec Rogaš...

 11. UTJECAJ FOSFORA I CINKA NA ZAJEDNICU NEMATODA PRI UZGOJU FEFERONA (Capsicum annuum L.)

  OpenAIRE

  Brmež, Mirjana; Varga, Ivana; Benković-Lačić, Teuta; Lončarić, Zdenko

  2014-01-01

  Zajednica nematoda proučavana je prilikom uzgoja feferona pod utjecajem gnojidbe Zn i P. Cilj ovog istraživanja bio je utvrditi promjene zajednice nematoda u tlu pod utjecajem aplikacije P, Zn i njihove kombinacije (P+Zn). Analiza zajednice nematoda u istraživanju uključila je ispitivanja promjene ukupnoga broja nematoda i ukupnoga broja rodova te analizu trofičkih grupa. Uznemirenost zajednice utvrđena je pomoću indeksa uznemirenja: MI, MI 2–5 i PPI, te odnosa PPI/MI, a raznolikost zajednice...

 12. 用楔子撬开问题%Using a Wedge to Pry Open a Problem

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  马提索夫

  2001-01-01

  When I elicited the Pumi word ts6 'wedge' in Kunming (March 1996), I was struck by its resemblance to Lahu jfl 'wedge'. Since the Qiangic languages are not particularly close to Loloish on the TB family tree,this apparent cognate for an item of non-core vocabulary was of interest. The first task in establishing a relationship between the Pumi and the Lahu forms was to reconstruct the PLB ancestor of Lahu jfi. Then possible cognates to the Pumi form in other Qiangic languages had to be examined.Given our present rudimentary knowledge of comparative Qiangic,could parallel examples establish a Proto-Qiangic reconstruction resembling our newly reconstructed PLB form?

 13. PRAVNA UREDITEV POSVOJITEV PRI ISTOSPOLNIH PARTNERJIH V RS IN PRIMERJALNEM PRAVU

  OpenAIRE

  Ikovic, Maša

  2009-01-01

  Družina je temeljna celica vsake družbe. Naše družinsko pravo šteje za družino življenjsko skupnost staršev in otrok. Če izhajam iz tega, da ima vsak otrok pravico do družine, potem ni potrebno govoriti o pravici otroka do točno določenega tipa družine, pač pa do družine, ki naj bo stalna, trdna in njegova lastna. Ureditev pravic istospolnih parov se razlikuje od države do države. Nekatere nimajo niti zakonodaje, ki bi istospolnim partnerjem omogočala minimalne pravice, spet druge pa istos...

 14. Ratio of Primary Episcleral Buckling Surgery versus Pri-mary Vitrectomy for Rhegmatogenous Retinal Detachment

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  Jost B. Jonas; Barbara Mangler; Alexander Decker; Frank C. Schlichtenbrede

  2014-01-01

  Purpose:.To assess the ratio of the frequency of primary scle-ral buckling procedures versus the frequency of vitrectomies performed as treatment for rhegmatogenous retinal detach-ments in a primary retinal surgical department. Methods:.The study included all patients with rhegmatoge-nous retinal detachments who underwent retinal or vitreoretinal surgery in the study period from 2002 to 2006..The size of the retinal defect and the amount of proliferative vitreoretinopathy were not exclusion criteria..Patients with tractional retinal de-tachment due to proliferative ischemic retinopathies were ex-cluded. Results:.In the study period,.875 primary retinal and vitreo-retinal surgeries were performed on 875 eyes..Among the surgeries, episcleral sponges (42.9%) formed the largest part, followed by pars plana vitrectomies(35.0%) and encircling bands (22.2%)..Combining episcleral sponges and encircling bands into an episcleral surgery group revealed that two thirds (65%).of the surgeries were episcleral interventions..In the episcleral sponge group,.the retinal re-detachment rate after the first surgery was 13%. Conclusion:.In a university department as a primary referral unit for retinal detachments, episcleral retinal surgery can still outnumber vitreoretinal interventions,.with retinal re-detach-ment rates which do not differ markedly from the re-detach-ment rates reported in randomized trials comparing vitreoreti-nal surgery with episcleral surgery. (Eye Science 2014; 29:53-54).

 15. Nonisothermic filtering in working oil fields. Neizotermicheskaya fil'tratsiya pri razrabotke neftyanykh mestorozhdeniy

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Alishayev, M.G.; Rozenberg, M.D.; Teslyuk, Ye.V.

  1985-01-01

  A description is made of the effect of water injected in large volumes at low temperature on the development indicators and the oil output coefficient, as well as their dependence on the thermal methods of bed modification. An examination was made of the mechanism for displacing oil from the beds during thermal flooding, temperature mode of the bed beyond the displacement front and in those regions where there is no displacement front. Examples are given of determining the filtering indicators and the technical and technological indicators of working in displacement of oil by water.

 16. UPORABA RUBY ON RAILS PRI IZDELAVI DRUŽBENE SPLETNE STRANI

  OpenAIRE

  Žnidar, Primož

  2010-01-01

  Internet je poln družabnih spletnih strani, vsaka je osredotočena na uporabnikovo zadovoljstvo in vsaka ponuja glavne funkcionalnosti, kot so komentiranje, branje ter pisanje. Predstavili vam bomo svojo družabno spletno stran, ki omogoča prej omenjene funkcionalnosti pod kategorijami novic, dogodkov in objav svojih misli (kratkih sporočil). Uporabili smo odprto kodno ogrodje za pisanje spletnih aplikacij, imenovano Ruby on Rails, in programski jezik Ruby, na katerem temelji to ogrodje.

 17. Aerodynamic airfoil at critical angles of attack / Аэродинамические характеристики крыла при критическом угле атаки / Aerodinamičke karakteristike aeroprofila pri kritičnim napadnim uglovima

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Čedomir Lj. Kostić

  2016-07-01

  чреждений. / Prilikom konstrukcije vazduhoplova ne sme se zanemariti ponašanje letelice u ekstremnim, odnosno blisko ekstremnim uslovima leta, kakav je let pri kritičnim napadnim uglovima, gde se normalan let može lako preobratiti u prevučen let. U ovom radu naglašeni su bitni činioci koji utiču na ponašanje aeroprofila u letu pri kritičnim napadnim uglovima. Na osnovu dostupnih eksperimentalnih rezultata i proračuna izvršena je analiza ponašanja aeroprofila u zavisnosti od uslova strujanja (kategorisanih prema Mahovom i Rejnoldsovom broju, oblika aeroprofila, dinamike priraštaja napadnog ugla, opstrujavanja aeroprofila sa povećanjem napadnog ugla nakon dostizanja kritične vrednosti, kao i uticaja površinskih neravnina aeroprofila pri kritičnim napadnim uglovima. Prikazano je i fizičko tumačenje pada uzgona i pojave prevučenog leta. Detaljno je opisan nastanak otcepljenja strujanja oko aeroprofila i izvršena kategorizacija aeroprofila prema tipu otcepljenja i njegovom ponašanju pri kritičnim napadnim uglovima opstrujavanja. Cilj ovog rada jeste da na savremenim osnovama aerodinamike prikaže i obrazloži problematiku i najznačajnije osobenosti opstrujavanja aeroprofila pri kritičnim napadnim uglovima, da dâ praktične preporuke prilikom izbora aeroprofila, a može biti koristan i pilotima, inženjerima i istraživačima.

 18. Vloga finančnih omejitev pri poslovanju na tujih trgih = The Role of Financial Constraints on Foreign Markets

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Crt Kostevc

  2006-12-01

  Full Text Available The Role of Financial Constraints on Foreign MarketsAbstract: Recent research on the role of foreign activities and their impact on firm characteristics has, with few exceptions, confirmed the existence of persistently large differences between exporters and non-exporters in terms of size, investments, innovative activity etc. In spite of the mounting evidence on the advantages of exporters over firms focused solely on their domestic markets, the source of these differences is yet to be explained. The present contribution attempts to analyze the role of financial constraints as one of the factors determining which firms will export and which will not. Through a survey of the existing literature, the role of financial constraints that limit foreign market access to only a subset of the firms, will be revealed. It is shown that financial constraints – even when other factors are explicitly considered (such as firm size, productivity, capital intensity, . . . – to a large extent determine the firms that will be able to enter into foreign markets, and also mean that financially constrained firms end up exporting less frequently and in smaller quantities than could otherwise be expected.

 19. Pričevanja otrok aleksandrink o življenju v Egiptu v prvi polovici 20. stoletja:

  OpenAIRE

  Koprivec, Daša

  2009-01-01

  The article presents the stories of two generations of children of the Alexandrian Women about life in Egypt. The first generation was born in Goriška in 1922-1929, the second in Egypt 1937-1948. The children born in Goriška were aged six to ten when they joined their mothers who had emigrated to work in Egypt. The article wishes to draw attention to the family life of the Alexandrian Women in Egypt in the first half of the 20th century. Their children, now aged between 63 and 87, are importa...

 20. 7 CFR 14.6 - Criteria for determining the pri- mary purpose of payments with respect to potential exclusion...

  Science.gov (United States)

  2010-01-01

  ... conservation includes actions that, for a given level of water supply, reduce the demand for or use of water by... Secretary of Agriculture DETERMINING THE PRIMARY PURPOSE OF CERTAIN PAYMENTS FOR FEDERAL TAX PURPOSES § 14.6... reuse of water, thereby making existing supplies available for other current or future uses; or...

 1. Duševne in spoznavne motnje pri Parkinsonovi bolezni: Mental and cognitive disorders in Parkinson's disease:

  OpenAIRE

  Danieli, Aljoša; Kogoj, Aleš; Pirtošek, Zvezdan

  2004-01-01

  The article reviews cognitive impairment and mental disorders in Parkinson's disease, which often accompany movement disorders and contribute to patients disability. Specific clinical picture as well as pharmacological treatment of depression, anxiety, dementia, psychosis, and delirium in parkinsonism is described.

 2. Creen la base de dades més extensa sobre proteïnes priòniques

  OpenAIRE

  Ventura i Zamora, Salvador

  2014-01-01

  Investigadors de la Universitat Autònoma de Barcelona i de la Universitat de Saragossa han elaborat PrionScan, una gran base de dades de proteïnes susceptibles d’agregar-se en forma de prions. En total, han quantificat 28.000 proteïnes en més de 3.200 organismes, el que fa de PrionScan la base de dades més extensa feta fins ara. Aquesta nova eina permetrà aprofundir en el coneixement de les funcions i la regulació dels prions a nivell genòmic i dissenyar nous prions sintètics.

 3. Limited access to HIV prevention in French prisons (ANRS PRI2DE: implications for public health and drug policy

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Blanche Jerôme

  2011-05-01

  Full Text Available Abstract Background Overpopulation, poor hygiene and disease prevention conditions in prisons are major structural determinants of increased infectious risk within prison settings but evidence-based national and WHO guidelines provide clear indications on how to reduce this risk. We sought to estimate the level of infectious risk by measuring how French prisons adhere to national and WHO guidelines. Methods A nationwide survey targeting the heads of medical (all French prisons and psychiatric (26 French prisons units was conducted using a postal questionnaire and a phone interview mainly focusing on access to prevention interventions, i.e. bleach, opioid substitution treatment (OST, HBV vaccination and post-exposure prophylaxis (PEP for French prisoners. Two scores were built reflecting adherence to national and WHO international guidelines, ranging from 0 (no adherence to 10 (maximum adherence and 0 to 9 respectively. Results A majority (N = 113 (66% of the 171 prisons answered the questionnaires, representing 74% coverage (46,786 prisoners of the French prison population: 108 were medical units and 12 were psychiatric units. Inmate access to prevention was poor. The median[IQR] score measuring adherence to national guidelines was quite low (4.5[2.5; 5.5] but adherence to WHO guidelines was even lower 2.5[1.5; 3.5]; PEP was absent despite reported risky practices. Unsuitable OST delivery practices were frequently observed. Conclusions A wide gap exists between HIV prevention policies and their application in prisons. Similar assessments in other countries may be needed to guide a global policy reform in prison settings. Adequate funding together with innovative interventions able to remove structural and ideological barriers to HIV prevention are now needed to motivate those in charge of prison health, to improve their working environment and to relieve French prisoners from their currently debilitating conditions.

 4. Izvajanje individualizacije in diferenciacije pri predmetu šport v prvem in drugem triletju osnovne šole

  OpenAIRE

  Subič, Jasmina

  2015-01-01

  V današnjem času je ena glavnih in pomembnih nalog učitelja, da učence v času šolanja opremi s kompetencami, ki mu bodo pomagale, da se bo uspešno vključil v sodobno družbo. Ker se med učenci pojavljajo razlike, kljub temu da so si po kronološki starosti podobni ali enaki, je zelo pomemben vidik izvajanja didaktičnega načela učne diferenciacije in individualizacije v vsakodnevnem pouku. Pomembno je, da učitelj prepozna posebnosti posameznika, jih zna opredeliti in se na podlagi tega ustrezno ...

 5. Ključni dejavniki procesa odločanja pri nakupu ležišča

  OpenAIRE

  Polutnik, Petra

  2016-01-01

  Spanje je ena izmed osnovnih življenjskih potreb vsakega posameznika. Kako dragoceno je spanje, po katerem se zbudimo spočiti in naspani, pa se pogosto zavemo šele takrat, ko spanca ni več. Ker v postelji preživimo tretjino svojega časa, je zelo pomembno, da ta čas preživimo oziroma prespimo kakovostno. Ponudba ležišč v Sloveniji presega povpraševanje. Posamezniki imajo na razpolago veliko izbirno območje, a ker je konkurenca med ponudniki vsak dan ostrejša, se nam je pojavilo vprašanje,...

 6. Zaposleni in organizacijska kultura kot ključna dejavnika pri združevanju in prevzemih

  OpenAIRE

  Malenšek, Irena

  2011-01-01

  V procesu združevanja in prevzemanja podjetij prihaja do velikih organizacijskih sprememb, ki zadevajo zaposlene in pomembno vplivajo na nadaljnji razvoj in uspešnost podjetja. Uspeh večine prevzemov ne sloni na materialni osnovi, temveč na ljudeh, ki ključno vplivajo na uspeh oz. neuspeh prevzema. Žal pa se v procesu prevzema to področje velikokrat podcenjuje ali celo ignorira kot nepomembno. Model integracije dveh podjetij, ki je predstavljen v tej nalogi in je bil uspešno uporabljen v ...

 7. Využitie sociálnych sietí pri nábore zamestnancov

  OpenAIRE

  Ondejková, Ľubomíra

  2015-01-01

  This bachelor thesis deals with social networks and their use in recruitment process. The aim is to assess whether social networks can become the main method for recruitment, to find out recruiters' opinion on the use of social networks and to compare these findings with the period of three years ago. Finally, also to characterize the selected social networks and to compare their applicability. The theoretical part is devoted to the introduction of human resource management and recruitment. I...

 8. TRENING SOCIALNIH VEŠČIN PRI UČENCIH Z MOTNJO V DUŠEVNEM RAZVOJU

  OpenAIRE

  Okorn, Anja; Lajmsner, Tjaša

  2015-01-01

  Pojem motnje v duševnem razvoju se nanaša na stanje intelektualnega in splošno socialnega funkcioniranja posameznika. Učenci z motnjo v duševnem razvoju so tako zaradi umskih oslabitev manj socialno kompetentni. Njihove socialne spretnosti so slabše in kažejo več motečih problematičnih vedenj, zato potrebujejo učenje socialnih veščin, ki jim omogočijo lažjo vključitev v širše socialno okolje. Ker se njihove socialne spretnosti lahko skozi čas izboljšajo, če so jim zagotovljeni primeren trenin...

 9. Geochemical indicators in studying geological processes and prospecting for minerals. Geokhimicheskiye pokazateli pri izuchenii geologicheskikh protsessov i poiskakh poleznykh iskopayemykh

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Lukashev, V.K.; Bordon, V.Ye.

  1980-01-01

  Expanded summaries of reports read at the seminar ''Geochemical Indicators in Studying Geological Processes and Prospecting for Minerals'' conducted in Minsk in March 1977 are presented. Leading specialists of the Institute of Geochemistry and Geophysics of the BSSR Academy of Sciences, Institute of Geology of the ESSR Academy of Sciences, Institute of Oceanology of the USSR Academy of Sciences, Administrations of Geology of the BSSR Council of Ministers, ESSR and other organizations participated in the work of the seminar. Materials of the collection cover the condition of research and the technique of using geochemical indicators to study current sedimentary processes in ocean and sea water areas, studies of the conditions of lithogenesis of all geological systems, prospecting for ore and nonore minerals, davsonite, oil, coal, brine, etc.

 10. PODPORNO OKOLJE ZA MALA IN SREDNJE VELIKA PODJETJA PRI REŠEVANJU NASLEDSTVA S POUDARKOM NA DRUŽINSKIH PODJETJIH

  OpenAIRE

  Lešnik, Klavdija

  2011-01-01

  V Sloveniji, kakor tudi drugod po svetu, prevladujejo mikro, mala in srednje velika podjetja, ki predstavljajo pomemben vir delovnih mest in ekonomskega razvoja. Čeprav ni enotne definicije za družinsko podjetje, je po raziskavah več kot 70% malih in srednje velikih podjetij tudi družinskih. V Sloveniji prevladujejo družinska mala in srednje velika podjetja, ki so v lasti ustanoviteljske generacije in se bodo v prihodnosti morala soočiti z nasledstvenimi vprašanji. Prehod podjetja iz ene...

 11. Teškoće pri ocjeni profesionalne etiologije oštećenja jetre

  OpenAIRE

  Brkić, Jasenka

  1998-01-01

  Radne procese u kojima se rabe hepatotoksične tvari ubrajamo u mjesta sa štetnim odnosno posebnim uvjetima rada. U Pravilniku o poslovima s posebnim uvjetima rada utvrđeni su uvjeti koje moraju ispunjavati radnici da bi mogli raditi na takvim poslovima. U radu su navedeni primjeri nepoštivanja ovog Pravilnika i posljedice za zdravlje radnika. Naglašena je važnost nadzora uvjeta rada, ispravne klasifikacije štetnosti u radnom procesu i provođenja prethodnih i kontrolnih zdravstvenih pregleda. ...

 12. Využitie metódy Sur lie pri výrobe bielych vín

  OpenAIRE

  Bažalík, Michal

  2014-01-01

  Final thesis deals with research of exploitation of "sur lie" method in production of white wine. The focus is given on stability of wine, especially, stability against crystallization of tartrate salt acid in bottle, proteins stability and antioxidative nature of fine lees. First part of the thesis describes process of wine production by method of aging on fine lees. Composition of lees and cells of Sacharomyces cerevisiae together with its risks and benefits are illustrated in theoretical p...

 13. The Effect o f Twelve - Week Recreation Act i v ities on the Anxiety Level of Female Pri soners

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Zekiye B AŞARAN

  2015-07-01

  Full Text Available T h e a i m o f t h e s t u d y w a s to examine the effect of twelve - weeks recreation activities on the trait anxiety level of female prisoners in the prisons. The sampling of this study consists of 45 female prisoners who are in the Open Prison in Kandira, 22 of whom are in the experimental group and 23 of whom are in the control group. Different activities, such as music, dance, meditatio n, sportive activities, movies and videos, fun and entertainment activities and competitions, were performed one and half hours a day and two days a week. This lasted for twelve weeks. The data were collected by pre - tests and post - tests that were given bo th at the beginning and at the end of this program. Personal information form and Spielberger anxiety inventory were used as the data collecting tool. The reliability coefficient (Cronbach Alpha was calculated as ,873. The data were analysed with SPSS Win dows 18 programme. Descriptive statistics and Wilcoxon test were conducted. A si gnificant statistical correlation was determined between the prisoners’ pre - tests and post - tests scores in the experimental group (p <0.05. A s c o n c l u s i o n , a positive impact on trait anxiety levels of prisoners w a s f o u n d a f t e r 12 weeks o f recreational activities.

 14. UPORABA EKSPERIMENTALNEGA NAČRTA PRI RAZBARVANJU ODPADNIH TEKSTILNIH VOD Z NAPREDNIM OKSIDACIJSKIM H2O2/UV POSTOPKOM

  OpenAIRE

  Gornik, Nina

  2010-01-01

  Voda kot ključni sestavni del okolja predstavlja življenjski prostor velikemu številu živali in rastlin. Prav tako je tudi sestavni del vsakega živega bitja, kateremu omogoča normalno delovanje. V odpadni vodi so prisotne snovi, ki lahko ogrožajo naravno ravnotežje, zato jih je potrebno iz nje odstraniti. Eden večjih onesnaževalcev vode je tekstilna industrija, saj so tekstilne odpadne vode trenutno najkompleksnejše med vsemi odpadnimi vodami, saj poleg barvil vsebujejo še različne dodatke, k...

 15. Učno zavlačevanje pri srednješolcih: Academic procrastination of secondary school pupils:

  OpenAIRE

  Čagran, Branka; Ribič Hederih, Branka

  2014-01-01

  Procrastination is a trait and/or a form of behavior that denotes an individual's delay in an activity which should be done, and which causes discomfort. In the study we wished to determine the differences between high school students regarding gender, educational programme and learning success of the previous school year in three factors. On a sample of 284 high school students of different Slovenian secondary schools, we found that on average boys show statistically significantly more short...

 16. Konceptual solutions of wastewater drainage and treatment in Municipality Cundrovec, Bukošek, Sela pri Dobovi and Dobova

  OpenAIRE

  Ljubić, Anamarina

  2014-01-01

  Urban wastewater system, a hydraulic infrastructure consisting of elements such as pipes, tanks, junctions, pumps, and valves etc., is crucial to drain wastewater from urban areas. Effective wastewater system is of paramount importance in designing a urban waste water network or in expanding the existing one. It is essential to investigate and establish a reliable network ensuring adequate head. However, the optimal network design is quite complicated due to nonlinear relationship between flo...

 17. A Multimethod Assessment of Juvenile Psychopathy: Comparing the Predictive Utility of the PCL:YV, YPI, and NEO PRI

  Science.gov (United States)

  Cauffman, Elizabeth; Kimonis, Eva R.; Dmitrieva, Julia; Monahan, Kathryn C.

  2009-01-01

  The current study compares 3 distinct approaches for measuring juvenile psychopathy and their utility for predicting short- and long-term recidivism among a sample of 1,170 serious male juvenile offenders. The assessment approaches compared a clinical interview method (the Psychopathy Checklist: Youth Version [PCL:YV]; Forth, Kosson, & Hare,…

 18. Doživljanje čustvenega afekta pri storitvi kaznivega dejanja : diplomsko delo univerzitetnega študija

  OpenAIRE

  Nakić, Tjaša

  2014-01-01

  Čustva so del vsakega posameznika. Predstavljajo reakcijo na neko dogajanje, ki nam je zelo pomembno, vendar vsak od nas v podobni situaciji ravna drugače, saj ne doživljamo vsi enakih čustev niti ne na enak način. Rdeča nit diplomske naloge so predvsem močna kratkotrajna čustva t.i. afekti, ki lahko privedejo do agresivnega in impulzivnega vedenja, v skrajnem primeru tudi do uboja. V uvodnem delu so predstavljena glavna spoznanja o čustvih ter njihova povezanost z z motivacijo, mišljenje...

 19. AVTIZEM Z DODATNO MOTNJO V DUŠEVNEM RAZVOJU PRI MLADOSTNIKIH V ZUDV DR. MARIJANA BORŠTNERJA DORNAVA

  OpenAIRE

  Gomilšak, Marjeta

  2009-01-01

  Otroški avtizem danes strokovnjaki pojmujejo kot razvojno nevrološko motnjo, ki se kaže v verbalni in neverbalni komunikaciji, tipičnih vedenjskih motnjah ter nenormalni čustveni in socialni odzivnosti. Strokovnjaki lahko postavijo diagnozo glede na tipične psihične znake najkasneje v tretjem letu otrokove starosti. Tipičnih znakov pa je kar nekaj deset in se lahko med seboj različno kombinirajo. V času otrokovega razvoja nekateri izzvenijo, lahko se pojavijo novi ali drugačni. Na splošno še ...

 20. Poznavanje narodnostnih manjšin pri pouku geografije v slovenski osnovni in srednji šoli:

  OpenAIRE

  Kolnik, Karmen

  1998-01-01

  The newly created Slovene state is our current social reality, while our ethnic group complexity is our historical constant. The geography lessons with their teaching objectives and contents dealing with the knowledge of ethnic groups are the arouse, in young people, a need to understand the causes for this cultural, civilisational, political and spatial diversity of the world. The article presents results of the quantitative analysis of geographic materials used during the lesson given in Sl...

 1. Različni vidiki motenj hranjenja pri ženskah: 1. del: Different aspects of eating disorders in women:

  OpenAIRE

  Pandel Mikuš, Ruža

  2003-01-01

  The purpose of this article is to present eating disorders in women as a multiplex phenomenon in society from the sociological, medical and psychosocial aspects. It discusses the influence of contemporary society and mass media on eating patterns, staling that nutrition is a determining factor in shaping of personal identities. The article presents different kinds of eating disorders and their aetiology thoroughly explored. The models of the development of eating disorders are explained in th...

 2. Vloga geografije pri interdisciplinarnem načrtovanju regionalnega razvoja = The role of geography in interdisciplinary planning of regional development

  OpenAIRE

  Lučka Lorber

  2002-01-01

  The characteristic of the science of geography is its complexity in the study of space. Regional development processes are integral and we can understand and evaluate them through interdisciplinary approaches. The role and significance of geography in planning regional development in changed social -economic conditions is in cooperation with the remaining scientific disciplines in assuring comformable regional development.

 3. PROJECTION OF PENETRATION OF THE BROKER IN HOME BRAZILIAN CAPITAL MARKET THROUGH LINEAR, GOMPERTZ AND FISHER – PRY MODELS

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Carlos Kawamoto

  2010-09-01

  Full Text Available This paper aims to discuss the theories of internationalization and competitiveness, the positioning of a Brazilian company from agribusiness industry, exporting meat and food that has become a major global player in this industry JBS - Friboi. This company has been internationalized very fast in recent years and become a global leader in beef production, the second to the production of chicken meat and third largest producer of pork in the U.S. (JBS, 2010. The case is emblematic of JBS when analyzed under the concept of Porter's diamond applied to Brazil. This company gained scale and competitiveness with the access to natural resources of prodution (condition factor, but now it is necessary for maintenance its leading position, it requires a strategy grounded in innovation beyond just scale and operational excellence.

 4. Problem varovanja osebnih podatkov pri uporabnikih tehnične pomoči : diplomsko delo univerzitetnega študija

  OpenAIRE

  Osredkar, Andreja

  2012-01-01

  Tehnična pomoč uporabnikom deluje pod okriljem podjetja, ki omogoča dostop do interneta. Internet ljudem omogoča lahkotnejše življenje in hitrejši dostop do informacij. Uporaba se hitro širi med vse generacije in na vsa področja življenja. Z razširjeno uporabo interneta se na tem področju pojavlja tudi razvoj kriminalitete. Pojavljajo se vedno novi načini oškodovanja uporabnika interneta. Marsikatero kaznivo dejanje ostane v sivem področju, torej je nezaznano, ker za uporabnika ne predstav...

 5. Denga pri slovenskih popotnikih po vrnitvi iz tropskih krajev: Dengue in Slovene travellers returning from the tropics:

  OpenAIRE

  Kšela, Juš; Pikelj, Franjo; Trampuž, Andrej

  2003-01-01

  Dengue fever has reemerged in the past 20 years and expanded to new geographicregions. Together with its causative agents (dengue viruses) and thevectors (Aedes mosquitoes), the epidemic activity and incidence of dengue hemorrhagic fever have been on the increase. With an estimated 100 million cases of dengue fever, 500,000 cases of dengue hemorrhagic fever and 25,000 deaths annually, this mosquito-borne disease is the most important tropical infectious disease after malaria. This paper revie...

 6. Intervjuo kun s-ro Takeuti Yosikazu—prezidanto de la Komisiono pri Azia Esperanto-Movado

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  1996-01-01

  Jam sukcese finigis la l-a Azia Kongresode Esperanto,okazinta en Sanhajo de la 22-agis la 25-a de augusto,1996.Dum la Kongre-so,mi,kiel raportisto de la Cirla Radio Inter-nacia, sukcesis intervjui s-ron Takeuti

 7. Vloga in pomen ustvarjalnega pisanja pri pouku književnosti v osnovni šoli : doktorska disertacija

  OpenAIRE

  Blažić, Milena Mileva

  2015-01-01

  The thesis presents the meaning and role of creative writing in teaching literature in elementary school. The first theoretical part discusses contemporary cognitive theory in which writing itself is a process as important as the text. Since the traditional conception of writing was centered on the result of the writing process – the text. The cognitive writing model is composed of three parts: 1. task environment; 2.the writers’ long term memory and 3. writing process. In addition two writin...

 8. Mogućnosti primjene relativne otvorenosti pri sekundarnom otvaranju šuma nagnutih terena Republike Hrvatske

  OpenAIRE

  Pičman, Dragutin; Pentek, Tibor; Nevečerel, Hrvoje; Papa, Ivica; Lepoglavec, Kruno

  2011-01-01

  Prostorno optimalno položena mreža primarne i sekundarne šumske prometne infrastrukture prijeko je potrebna za uspješno i racionalno gospodarenje šumskim ekosustavom. Postoje različiti parametri za kvantitativnu i kvalitativnu procjenu postojeće mreže šumske prometne infrastrukture i za definiranje nedovoljno otvorenih ili potpuno neotvorenih šumskih područja. Relativna otvorenost (primarna ili sekundarna) u kombinaciji s metodom omeđenih površina i GIS-ovim alatima vrlo je učinkovito sredstv...

 9. Vloga mikrocistinov pri razvoju bolezni parenhimskih organov: The role of microcystins in the development of parenchymal disorders:

  OpenAIRE

  Giacomelli, Valentina Otja; Repež, Andrej

  1998-01-01

  Microcystins damage liver tissue by disorganizing the cytoskeleton and inhibiting serine threonine protein phosphatases. Liver cells shrink and bloodpenetrates the liver tissue. Internal bleeding may lead to haemorrhagic shock. Water pollution associated with the blooming of toxic cianobacteria as a result of intensive agriculture has been well-documented in the north-eastern Slovenia. We undertook to develop a method for isolation of hepatocytes, and to assess the potency of microcystin RR i...

 10. Izbrani kazalci obremenjenosti okolja pri študijah ranljivosti okolja = Selected environmental pollution indicators in environmental vulnerability studies

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Dejan Cigale

  2002-01-01

  Full Text Available One of the components of the environmentalvulnerability studies is also the evaluation of the pollution of theenvironment. In the article, the analysis of the selected indicators of theachieved degree of the total and integral pollution is presented. In theframework of the environmental vulnerability studies on the spatial levelof landscape-ecological types for this purpose the following indicatorswere selected: population density, density of working places, trafficintensity and percentage of forests.

 11. DJELOTVORNOST RAZRIJEĐENE MRAVLJE KISELINE NA VAROOZU U PČELINJIM ZAJEDNICAMA PRI RAZLIČITIM OBLICIMA PRIMJENE

  OpenAIRE

  MUŽA, M.; Kekez, D.; M Dražić; Bubalo, D.; Kezić, N

  2002-01-01

  Varroa destructor je pčelinji nametnik odgovoran za smanjenu proizvodnju meda i legla i veću smrtnost pčela tokom zime. Zbog sve veće rezistentnosti nametnika na akaricide i njihovih rezidua u pčelinjim proizvodima sve se više upotrebljavaju alternativne metode i sredstva u liječenju varoe. Jedna od tih metoda je i tretiranje mravljom kiselinom. Mravlja kiselina djeluje na nametnika u poklopljenom leglu i ne ostavlja rezidue u pčelinjim proizvodima. Koncentrirana mravlja kiseli...

 12. Viga on öelda, et me ei vaja PRi / Roger Hayes, Alasdair Sutherland ; interv. Tiiu Värbu

  Index Scriptorium Estoniae

  Hayes, Roger

  2001-01-01

  Eesti Suhtekorraldajate Liidu 5. aastapäeva seminaril osalevad Rahvusvahelise Kommunikatsiooni Instituudi direktor R. Hayes ja maailma ühe juhtiva suhtekorraldusfirma Manning, Selvage & Lee asepresident A. Sutherland

 13. Vloga vere pri pojavu sodobnih oblik terorizma : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija Varnost in policijsko delo

  OpenAIRE

  Babić, Dario

  2013-01-01

  Terorizem je ena izmed glavnih tem v poročilih nekaj zadnjih nekaj let, pa čeprav je terorizem kot pojav verjetno star kot človeštvo. Kljub naporom znanstvenikom, politikom, pravnikom in strokovnjakom za varnost ni uspelo razviti enotne definicije za terorizem, pa čeprav je ta pojav danes eden resnejših varnostnih problemov, ki ogroža ves svet. Obstajajo mnogi razlogi za neuspešno definiranje pojma, kaj je to terorizem. Največja težava, da strokovnjakom ne uspe postaviti enotne definicije zan...

 14. Zdravljenje s tamsulozinom pri kamnih v spodnji tretjini sečevoda: Treatment with tamsulosin in patients with distal ureteral calculi:

  OpenAIRE

  Bizjak, Igor; Erklavec, Marko; Jagodič, Klemen; Korošec, Helena; Poteko, Sandi

  2008-01-01

  Background Symptomatic ureteral calculi are one of the most important issues in urologist emergency clinical settings. Spontaneous passage of distal ureteral calculi is usually achieved with good hydration and spasmoanalgetic drugs. á-blocker therapy may facilitate and accelerate the spontaneous passageof ureteral stones.Patients and In retrospective study we analyzed patients with renal colic admitted to our department in methods 2006. All of them had clinical examination, urine and blood an...

 15. Modelling of the lubricant-layer thickness on a madrel during rolling seamless tubings: Modeliranje debeline plasti maziva na trnu pri valjanju brezšivnih cevi:

  OpenAIRE

  Ćurčija, Dušan; Mamuzić, Ilija

  2013-01-01

  AutoCAD-a 3D modelling and the programs of Mathematica, MATLAB and MathCAD Professional were used to calculate the approximate solutions of the Reynolds differential equations for lubrication. Excel Software and Monte-Carlo solutions are compared. The results indicate a fast decrease in the lubricant-layer thickness in the stands for the continuous rolling of tubes. At the start of the rolling, the conditions for stable hydrodynamic lubrication are fulfilled for the tube-diameter-reduction pr...

 16. Prošlost, sadašnjost i budućnost primjene metoda daljinskih istraživanja pri inventuri šuma u Hrvatskoj

  OpenAIRE

  Benko, Miroslav; Balenović, Ivan

  2011-01-01

  Zadatak inventure šuma je kvalitetno prikupljanje informacija, što predstavlja temelj za donošenje pravilnih odluka u gospodarenju šumama. Uz uobičajene terestričke načine prikupljanja podataka, podaci o šumama sve se više prikupljaju i metodama daljinskih istraživanja, čijom se primjenom smanjuje opseg terenskog rada te otvara mogućnost uštede vremena i novca. Cilj rada je dati pregled dosadašnjih istraživanja te mogućnosti primjene metoda daljinskih istraživanja u inventuri šuma u Hrvatskoj...

 17. Prepravné a logistické riešenia pri prevoze lyží z USA

  OpenAIRE

  Fraňo, Pavol

  2012-01-01

  The purpose of this thesis is introduction of Icelantic Boards, a ski producing company. This thesis will also provide information on carrier possibilities for company's export overseas and useful Incoterms conditions. In the final part, there is a close look at the company's products, on import variants and finally there are recommendations for particular type of shipping overseas, as well as possibilities for increase of sales of their products on European market.

 18. Návrh vhodného užívateľského rozhrania pri tvorbe aplikácií vo VBA

  OpenAIRE

  Nagrant, Richard

  2011-01-01

  My bachelor thesis is dedicated to the issue through the use of controls using VBA language and macros in Excel. The goal is to bring users a detailed look at creating user interface followed by application of controls. The introductory part shows differences between versions of MS Excel 2003 and 2007, to which are attached survey results. The theoretical part describes the most common controls, its most important features and also is given clear example. In practical part I applied the use o...

 19. VPLIV SALICILNE KISLINE NA VSEBNOST SKUPNIH FENOLOV V LUBJU NAVADNE SMREKE [Picea abies (L.) H. Karst] PRI NAPADU OSMEROZOBEGA SMREKOVEGA LUBADARJA (Ips typographus L.)

  OpenAIRE

  Visočnik, Metka

  2010-01-01

  Osmerozobi smrekov lubadar (Ips typographus L.) je med podlubniki eden najpomembnejših škodljivcev navadne smreke [Picea abies (L.) H. Karst] v Evropi. Dovzetnost dreves za škodljivce je v veliki meri odvisna od sistemsko pridobljene odpornosti (SAR). Ta izzove kvalitativne in kvantitativne spremembe v kemični sestavi gostitelja in predstavlja trajnejši način obrambe. Vodilna signalna molekula, ki izzove sistemsko pridobljeno odpornost (SAR) je salicilna kislina (SK), saj je preko različnih m...

 20. Depression and Anxiety in Women During Pregnancy in Slovenia / Depresija In Anksioznost Pri Ženskah Med Nosečnostjo V Sloveniji

  OpenAIRE

  Podvornik Nuša; Globevnik Velikonja Vislava; Praper Peter

  2015-01-01

  Objective The aim of the study was to evaluate the prevalence of elevated depression and anxiety among pregnant women and to examine its correlation with medical complications and socio-demographic characteristics. Methods The study is based on a cross-sectional design of a sample of 348 women in three trimesters of pregnancy who received routine obstetrical care at the University Medical Centre Ljubljana, Department of Obstetrics and Gynaecology. The responding women filled out a questionnai...

 1. Zaznavanje ekonomskih in sociokulturnih vplivov turizma pri domačinih: Hosts' perception of economic and socio-cultural tourism impacts:

  OpenAIRE

  Kamšek, David; Milfelner, Borut; Ogorelc, Anton

  2013-01-01

  Analyzing tourism perceptions of host communities and residents' attitudes toward tourism development has been gaining increasing attention in the tourism research. This paper examines how residents perceive positive and negative economic and socio-cultural impacts of tourism. The authors identify several differences between two groups of respondents: residents employed in tourism and other residents. The study provides tourism planners with useful information concerning specific elements ass...

 2. Vadba ravnotežja z uporabo naprav pri bolnikih z okvarami osrednjega živčevja: Device-assisted balance training in neurological patients:

  OpenAIRE

  Rudolf, Marko

  2012-01-01

  Patients with neurological disorders often face disturbances of balance that lead to limitations in the performance of different functional activities. A frequent goal of rehabilitation set by the physical therapist and the patient together is improvement of balance. First, different tests are used to determine the probable causes of the patient's disability to maintain balance, and then appropriate methods for balance improvement are selected. The physical therapist can only work with one pa...

 3. Uporaba geografskega informacijskega sistema pri načrtovanju prostorskega razvoja na primeru katastrskih občin Godovič in Črni Vrh:

  OpenAIRE

  Kobler, Andrej; Kodrič, Lidija

  2000-01-01

  A case of the geographic information system supported planning for urban settlement, industry and tourism in the Godovič and Črni Vrh cadastral municipalities is presented in the paper. Three long term forecast of possible development scenarios were defined: population decline, moderate and fast population growth. Necessary areas for each land use and each scenario based on standards and normatives were determined and then allocated into the environment. This allocation was performed using th...

 4. Proteínas de prión : de la patogénesis a la función

  OpenAIRE

  Málaga Trillo, Edward; Solis Padilla, Gonzalo

  2006-01-01

  The prion protein (PrP) is a membrane-anchored glycoprotein normally present in all vertebrates. Under unusual circumstances, it can undergo structural transformation and become the sole constituent of prions, a unique class of infectious agent devoid of nucleic acid. Prions are the cause of a group of lethal neurodegenerative disorders that include Creutzfeldt-Jakob disease (CJD) in humans and bovine spongiform encephalopathy (BSE) or “mad cow disease”. Much is known about PrP’s pathogenic p...

 5. Kožni vaskulitisi in kožni pojavi pri sistemskih vaskulitisih: Cutaneous vasculitides and cutaneous manifestations of systemic vasculitides:

  OpenAIRE

  Jurčić, Vesna; Hočevar, Alojzija; Vizjak, Alenka

  2009-01-01

  Cutaneous vasculitis may be limited to the skin or may appear as part of systemic vasculitides. The type and intensity of changes depend on vessel sizeand the severity of involvement. The most common manifestation of small vesel vasculitis is palpable purpura, while vasculitis of medium-sized and large vessels usually express as livide noduses and ulcers. Cutaneous vasculitis may also manifest as bruises, erythema multiforme, papules, pustules, livedo and vesiculo-bullous lesions. The diagnos...

 6. Izboljšanje javne participacije pri prostorskem načrtovanju s pomočjo orodij spleta 2.0

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Igor Bizjak

  2012-01-01

  Full Text Available Javna participacija (ang. public participation je ena od oblik sodelovanja oziroma udeleževanja javnosti v postopkih prostorskega načrtovanja, ki omogoča posameznikom in skupinam, da izrazijo svoja mnenja, dajejo pobude in aktivno sodelujejo v teh postopkih. Ker je javna participacija pogosto omejena le na dajanje pripomb na že pripravljene prostorske načrte, predvidevamo, da bi jo lahko izboljšali s pomočjo informacijskih tehnologij, in sicer z uporabo novih spletnih orodij. Ena takih novosti je splet 2.0 (ang. web 2.0, koncept, ki je bil prvič predstavljen v letu 2004 in je v svetovni splet prinesel veliko orodij, ki jih koristno uporabljajo socialna omrežja in različne spletne storitve kot participatorne storitve z velikim številom uporabnikov. V članku so analizirane možnosti za medsebojno interakcijo javne participacije in spleta 2.0. Predstavljene so zahteve javne participacije v postopkih prostorskega načrtovanja, osnovna orodja spleta 2.0 in njegove zmožnosti glede omogočanja participacije v procesih prostorskega načrtovanja. V prispevku je ugotovljeno, da so orodja spleta 2.0 zelo uporabna za vključevanje javnosti v procese prostorskega načrtovanja, vendar zahtevajo veliko predpriprav in dobro tehnično osnovo.

 7. Využitie IT pri operáciách amerických spravodajských služieb

  OpenAIRE

  Debnárová, Barbora

  2014-01-01

  This bachelor thesis deals with the use of information technology by the US intelligence agencies. The thesis is divided into three parts: introduction to the topic of intelligence agencies, especially those of the United States, analysis of their use of information technology and relation of the field of informatics to the field of international relations. The aim of the thesis is to define the place of intelligence agencies and their information technology in international relations and to ...

 8. Vrednovanje Dobara pri Ocjeni Društvene Opravdanosti Investicionih Projekata / Evaluation of Goods in Assessment of Social Justification of Investment Projects

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Čoprka Miodrag

  2015-06-01

  Full Text Available The effects of an investment, depending on their type and size, may manifest differently on the economy, which is why it is necessary to examine various aspects of their evaluation. Starting from the fact that the market cannot always and at all times and circumstances properly evaluate all the goods and services from the society viewpoint, commercial justification may greatly differ from social justification. The main starting point in the process is the application of billing prices instead of market prices, i.e. consideration of opportunity costs and benefits of investment projects, as they are an integral part of the investment and are not applied in the best alternative use. Starting from the shortcomings of conventional financial analyses in the identification and evaluation of the effects of investment projects from a social aspect, it is necessary to promote increasingly popular and relevant approaches.

 9. Parcels and Land Ownership, k2400pri - Parowan, Published in 2005, 1:24000 (1in=2000ft) scale, Iron County.

  Data.gov (United States)

  NSGIC GIS Inventory (aka Ramona) — This Parcels and Land Ownership dataset, published at 1:24000 (1in=2000ft) scale, was produced all or in part from Other information as of 2005. It is described as...

 10. Razvijanje didaktičnega modela organizacije pedagoške prakse v prvem in drugem triletju osnovne šole pri likovni vzgoji

  OpenAIRE

  Herzog, Jerneja

  2014-01-01

  Pomemben del v izobraževanju prihodnjih učiteljev predstavlja pedagoška praksa, katere obseg se je v bolonjskih študijskih programih povečal. Študent dobi prve praktične izkušnje že v prvih letih študija preko opazovalne prakse. V času pedagoške prakse ga spremlja mentor, ki ima v odnosu s študentom pomembno vlogo. Problem, ki ga v doktorski disertaciji preučujemo skozi teoretična izhodišča, je mentorstvo in pedagoška praksa. V teoretičnih izhodiščih predstavljamo pojme, vezane na mentorst...

 11. Razvoj komunikacijskih in vodstvenih kompetenc pri vodjih tehnične stroke = The Development of Communication and Leading Competences among the Leaders of Technical Expertise

  OpenAIRE

  Mojca Jermanis

  2012-01-01

  A leader holds an important role in the communication process.His/her way of passing information and of communication continuouslyinfluences the employees as it streams their behaviour and buildsmutual trust. The purpose of this article is to show the development ofcommunication and leading competences for mid-level leaders. Furthermore,the article defines specific competences and their importancefor the efficient management of staff. 152 mid-level leaders workingfor an automotive company – a...

 12. Razvoj komunikacijskih in vodstvenih kompetenc pri vodjih tehnične stroke = The Development of Communication and Leading Competences among the Leaders of Technical Expertise

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mojca Jermanis

  2012-01-01

  Full Text Available A leader holds an important role in the communication process.His/her way of passing information and of communication continuouslyinfluences the employees as it streams their behaviour and buildsmutual trust. The purpose of this article is to show the development ofcommunication and leading competences for mid-level leaders. Furthermore,the article defines specific competences and their importancefor the efficient management of staff. 152 mid-level leaders workingfor an automotive company – a worldwide automotive supplier –were involved in the research. They completed the education programmefor mid-level leaders. Descriptive statistical techniques and factoranalysis were used for data processing.

 13. Razvoj jezika in mišljenja pri gluhih otrocih: gluhi otroci gluhih in gluhi otroci slišečih staršev:

  OpenAIRE

  Pfifer, Ajda

  2010-01-01

  The article reviews the current studies regarding language and cognitive development in children who are deaf. Deaf communicate orally and with sign language. 90 % of deaf children are born into hearing families and hearing parents in most cases do not know the sign language. Besides, hearing parents usually want for their child to become 'normally' speaking. Most of the deaf children born into hearing families have very poor early communication. It is now well established that deaf children ...

 14. Pomen Centra šolskih in obšolskih dejavnosti (CŠOD pri pouku in terenskem delu geografije = Geography in Slovenian Field Study Centres

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Špela Odar

  1998-01-01

  Full Text Available The paper represents a program written for a "week in nature" for students of 5th, 6th and 7th primary school classes. Primary stress is given to the geographic themes, field work and theory, which are presented in a weekly course in one of 13 field studies centres in Slovenia.

 15. The technique of craniospinal irradiation of paediatric patients in supine position: Obsevanje kraniospinalnega predela pri otrocih, ki ležijo na hrbtu:

  OpenAIRE

  Burianova, Ludmila; Burkon, Petr; Seneklova, Zuzana; Simicek, Jiri; Soumarova, Renata; Šlampa, Pavel

  2001-01-01

  Background. Postoperative radiation therapy has significant impact on local control and overall survival of paediatric patients with brain tumours but an irradiated volume is often a controversial issue. Our aim was to describe a new technique of craniospinal irradiation as a postoperative treatment in patients with the risk of relapse of brain tumours as well as to estimate the side effects of such craniospinal irradiation. Patients and methods. In the last 4 years, 17 paediatric patients un...

 16. Razlike med spoloma pri nekaterih simptomih stresa ter intenzivnost doživljanja stresnih simptomov = Gender Differences in Some Stress Symptoms and Intensity of Experiencing Stress Symptoms

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Maja Meško

  2010-06-01

  Full Text Available The aim of this study was to identify the symptoms of stress and to establishgender differences in stress symptoms. We tried to find out ifthere are gender differences in the stress level at work, if there aregender differences in terms of stress symptoms frequency, and if thereare gender differences in terms of the intensity of experiencing stresssymptoms. In this study 85 randomly selected managers from Slovenecompanies participated. The results of the study have shown that thereare gender differences in terms of all the above mentioned factors,namely a statistically higher level of stress in women. In terms of stresssymptoms occurrence there are gender differences in some stress symptomsas well as in the intensity of experiencing stress symptoms.

 17. Porovnanie efektivity technológií WebSocket a AJAX pri implementácii kolaboratívneho editoru

  OpenAIRE

  Augustín, Jakub

  2012-01-01

  This thesis introduces modern web technology WebSocket that was designed to improve real-time communication. Websocket usage is described from both, server and client sides. This thesis should point out benefits of using WebSocket through the collaborative editor implementation. Application ICE, that is practical part of this thesis, shows real-world WebSocket implementation. Also, this thesis lists some of the most widely used techniques for real-time communication. AJAX is currently the mos...

 18. Nezadovoljni odlašalci: odlašanje pri študentih v povezavi s šolskim in študijskim uspehom ter zadovoljstvom:

  OpenAIRE

  Videčnik, Asja

  2011-01-01

  In this study we investigated procrastination in the academic context on students of the University of Ljubljana. According to recent studies, procrastination with tasks such as learning for an exam, writing a term paper and registering for exams has been linked to various personality traits, motivation, success rates etc. In this research we examined procrastination inrelationships with academic achievement and satisfaction (with life and withstudying). 181 students has reported some of thei...

 19. Uporabnost maščobnih kislin omega-3 pri obravnavi ran na koži: Effect of omega-3 fatty acids on skin wound healing:

  OpenAIRE

  Langerholc, Tomaž; Pajnkihar, Majda; Vrbnjak, Dominika

  2015-01-01

  Introduction: The purpose of this article is to analyse the effect of omega-3 fatty acids on wound healing and to demonstrate their usefulness in the wound treatment. Methods: Databases PubMed, CINAHL, Medline and ScienceDirect were searched for the literature review and analysis. A search was performed with keywords in English: omega-3 fish oil, polyunsaturated fatty acid (PUFA), wound, wound healing, and Boolean operator AND. Experimental or randomized clinical studies published in English ...

 20. Komparativno istraživanje korozije žice korištene pri urološkoj obradi uz sterilizaciju

  OpenAIRE

  W. Walke; J. Przondziono

  2012-01-01

  Svrha je ispitivanja bila da se ustanovi postoji li, i kakav je utjecaj sterilizacije na korozijsku otpornost žičanih uzoraka od nehrđajućeg čelika AISI 316L, oblikovanih plastičnom deformacijom različitog intenziteta. Ispitivanja su obavljena na uzorcima koji su elektrokemijski polirani kako bi se osigurala tražena niska hrapavost površine. U cilju procjene utjecaja sterilizacije na fizikalna i kemijska svojstva čelične površine, ispitivana je korozijska otpornost potenciodinamičkom metodom....

 1. Tipi ektomikorize pri sadikah bukve (Fagus sylvatica L.) v rizotronih: Types of ectomycorrhizae on beech seedlings (Fagus sylvatica L.) in rhizotrons:

  OpenAIRE

  Bajc, Marko; Grebenc, Tine; Kraigher, Hojka; Mali, Boštjan; Štraus, Ines

  2011-01-01

  Natural processes or human activities affect environmental conditions, as reflected in the structure of the communities and the level of ectomycorrhizalfungi. The aim of the study was to determine the potential impacts of several temperature regimes of air and soil (substrate) on the occurrence and species diversity of ectomycorrhizal fungi in symbiosis and in the substrate. For this purpose, we analyzed the occurrence of types of ectomycorrhizae on beech seedlings in rhizotrons exposed to fo...

 2. 产品剖析:驰骋于沙漠的无人驾驶汽车%PRYING EYES: Driverless vehicles take on the desert

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  Maury Wright

  2006-01-01

  @@ Darpa Grand Challenge--自从各种传说中的横贯大陆的竞赛在一个世纪以前开始举办以来,从来没有哪一种令人生畏的工作能吸引如此多的工程师、教授、学生、企业团队以及汽车修理工参与其中.表面上看,它似乎是不可能被完成的.

 3. On Common Modes of Reading Teaching Design for Pri-mary School Chinese%小学语文常见阅读教学设计模式

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  周婷

  2015-01-01

  阅读教学是小学语文教学中至关重要的一个环节,本文作者从文学作品和实用文这两大角度出发,以苏教版小学语文教科书为范例,对小学各个年级语文教学中的教学设计进行归纳整理,概括出四大类小学语文阅读教学的常见模式,以便为今后小学语文教师的教育教学提供可操作的、具体的教学设计过程。%Reading teaching is a vital part in primary school Chi-nese teaching. From literary works and applied writing, with the primary school Chinese textbook published by Jiangsu Education Press as an example, the writer summarizes and organizes the teaching design for Chinese teaching in different grades of prima-ry schools, and works out four common modes of reading teaching for primary school Chinese, in order to provide a feasible and specific teaching design process for primary school Chinese teachers in their future education and teaching.

 4. Novi pogledi na mišično relaksacijo pri endoskopskih posegih: Recent views on muscle relaxation during endoscopic procedures:

  OpenAIRE

  Grad, Irena; Kompan, Janez; Lukanović, Nina; Požar-Lukanovič, Neva

  2011-01-01

  Pneumoperitoneum formation during laparoscopic procedures affords good visibility and enough space for surgery. However, it exerts adverse effects onthe patient's respiration and circulation. A special risk is posed by excessive intraabdominal pressure, which may be caused, among other things, byinsufficient relaxation of abdominal wall and diaphragm. Therefore, monitoring of the level of neuromuscular block (NMB) is required. Accelerometry is a clinically appropriate method for NMB monitorin...

 5. Organochlorines and trace elements in avian pry of peregrine falcons in Colorado: Ten years after: First year interim report of a two year study

  Data.gov (United States)

  US Fish and Wildlife Service, Department of the Interior — Bird species considered potential prey for peregrine falcons were collected at 10 sites in Colorado for analysis of organochlorine (OC) compounds and trace elements...

 6. Priones: una revisión de la enfermedad debilitante crónica y su posible control anti-priónico

  OpenAIRE

  Ricardo Millán-González; Diego Soler-Tovar

  2014-01-01

  Los priones son proteínas del sistema nervioso, que cuando sufren cambios en su estructura protéica son responsables de generar enfermedades neurodegenerativas. Existe un gran interés por la alta estabilidad de estas moléculas. Estudios señalan que poseen una alta resistencia a ser inactivadas por varios agentes y que pueden persistir en la tierra años después de ser enterradas, generando una reserva de infectividad ambiental. En la medicina veterinaria existen varios animales domésticos susc...

 7. Prière collective avant l’action des membres d’Our Walmart devant le magasin de Paramount, Californie

  OpenAIRE

  Hocquelet, Mathieu

  2013-01-01

  Description générale du contenu : 24 avril 2013, 8 heures du matin, parking du magasin Walmart de Lakewood Blvd, Paramount, Californie, en périphérie de Los Angeles.Extrait de journal de bord : Il est 8 heures du matin, nous sommes une trentaine sur le parking du magasin Wal-Mart de Paramount, six mois après la grande mobilisation du Black Friday. Réunis en cercle, chacun se présente rapidement en ajoutant quelques mots d’encouragement pour le groupe. Deux prêtres sont présents. Celui qui s’e...

 8. Nepričakovani karcinom žolčnika in postopki pri laparoskopski holecistektomiji: Incidental carcinoma of the gallbladder and proceedings during laparoscopic cholecystectomy:

  OpenAIRE

  Malavašič, Rok; Mušič, Mark; Sever, Marko

  2006-01-01

  Background. An estimated one percent of patients operated on for symptomatic gallstones harbour an occult adenocarcinoma. The therapy for incidental carcinoma is based on histopathological staging, which underscores the key role of pathologists in cancer management. Aim. In order to amend the diagnostic and therapeutic standards followed, outcomes of patients treated atthis Department were compared wi.th the results reported by other authors. Patients and Methods. In the past four years (2001...

 9. Pričakovanja študentov glede na razlike v kakovosti storitev visokošolskih zavodov = Student Expectations of Higher Education Institution Services

  OpenAIRE

  Marijana Sikošek; Borut Kodrič

  2011-01-01

  New challenges witnessed also in Slovenian higher education requirea different approach towards understanding students and their expectations,as higher education becomes increasingly market-oriented.Since research on assessing student expectations is still rare, we havedecided to establish the expectations of students regarding their studiesat the University of Primorska. With the help of factor analysis, wehave determined that these expectations are related to the followingsix factors: relat...

 10. Farmacevtske kognitivne storitve pri zdravljenju z zdravili - pogled farmacevta svetovalca v ambulanti: Pharmaceutical cognitive services in pharmacotherapy - pharmacist's consultant perspective at an ambulance:

  OpenAIRE

  Premuš Marušič, Alenka

  2013-01-01

  Pharmacist cognitive services in different countries in Europe and around the world are carried out in various ways. The range of responsibilities of clinical pharmacists is ranging from prescribing medicine in the United Kingdom and the United States, to pharmacotherapy groups and pharmacist consultant in the Netherlands. Pharmacotherapy Groups and Clinical Pharmacist's Consultation is a currently ongoing development program in Slovenia. Within the program, the clinical pharmacist reviews th...

 11. Vsebinsko in jezikovno integrirano učenje pri pouku angleškega jezika v petem razredu osnovne šole

  OpenAIRE

  Žanet, Pavlica

  2015-01-01

  Vsebinsko in jezikovno integrirano učenje (VJIU) ali CLIL (ang. Content and Language Integrated Learning), ki je krovno poimenovanje za odprt didaktični pristop pouka, kjer se vse ali zgolj določene vsebine nejezikovnega predmeta ali predmetov obravnavajo v ciljnem jeziku, je ena od najbolj učinkovitih poti za doseganje evropske politike večjezičnosti. V teoretičnem delu magistrskega dela smo opredelili didaktični pristop VJIU, njegove oblike izvajanja, prednosti in slabosti, njegovo zgod...

 12. Obchod s drogami v Zlatom trojuholníku: pričiny vzniku a vzostupu

  OpenAIRE

  Pospíšilová, Helena

  2012-01-01

  The thesis deals with drug trafficking in the area known as the Golden Triangle. It defines the global centers of drug production, identifies global flows, an impact of globalization and impacts of drug trafficking on the economy and the society. The situation in the Golden Triangle is examined from the historical perspective. The thesis particularly reflects changes in circumstances since the beginning of the 90's and evaluates war on drugs in terms of efficiency and sustainability. The aim ...

 13. Sodelovanje med zdravniki družinske medicine in specialisti psihiatri pri zdravljenju bolnikov z depresijo: Cooperation between family practitioners and psychiatrist in treating patients with depression:

  OpenAIRE

  Rifel, Janez; Rotar-Pavlič, Danica; Selič, Polona; Serec, Maša; Švab, Igor

  2011-01-01

  Background: By 2015, mental illness will become the greatest healthcare burdenin the world. Within the community, people with depression are most often treated by family doctors. Treatment for depression also includes psychiatric specialists, with varying cooperation between the primary care provider and the psychiatrist. This studyćs goal was to define cooperation between family doctors and psychiatric specialists when treating patients withdepression. Methods: In 2009 six focus groups were ...

 14. Progressive failure analysis of composite sandwich beam in case of quasistatic loading: Napredna analiza poškodb sestavljenega kompozitnega nosilca pri kvazistatičnem obremenjevanju:

  OpenAIRE

  Kroupa, Tomáš; Laš, Vladislav; Mandys, Tomáš

  2014-01-01

  This paper is focused on a progressive failure analysis of a sandwich composite panel considering a non-linear model of core and skins using explicit analysis. The material properties were determined from tensile and compressive tests of the outer composite skin and the foam core. A user-defined material model was used to describe the non-linear orthotropic elastic behaviour of the composite skin. The material parameters of the outer composite skin were determined using the identification pro...

 15. 小学语文教学重在“悟”%Nothing is more Important than “Comprehension” in Pri-mary School Chinese Language Teaching

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  2013-01-01

  Primary school Chinese language teaching shoulders the responsibility of cultivating students' reading habit, and a good reading habit can even influence the development of a per-son's personality. Making pupils love reading is the responsibility of every Chinese language teacher. Teachers should guide stu-dents and give them methods, so as to help them comprehend e-motions in reading.% 小学语文教学承担着培养学生良好阅读习惯的重任,而良好的阅读习惯甚至会关系到一个人健康人格的发展。让学生从小就爱上读书,每一位语文老师责无旁贷。老师要善于引导学生,给出方法,读中悟情、入境悟美、激疑悟新。

 16. Vloga vohunov pri razvoju sovjetske atomske bombe : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija Varnost in policijsko delo

  OpenAIRE

  Križan, Petra

  2013-01-01

  Človek se je že od nekdaj zavedal, da je potrebno biti v koraku pred ostalimi, če želi biti uspešen in inovativen. Toda kako vedeti, da ni nasprotnik v razmišljanju, če ne celo v dejanjih že pred tabo? Za razblinjanje teh dvomov so tukaj nastopile osebe − vohuni, o katerih govori to diplomsko delo. Poskušala sem predstaviti pomembnost delovanja vohunov, še posebej pa sem se seveda osredotočila na njihov prispevek k razvoju sovjetske atomske bombe. Na samem začetku sem opisala pojme, ki so...

 17. Medosebni odnosi in vsebina dela kot dejavnika stresa pri srednjem managementu = Interpersonal Relationships and Work Content as Stress Factors among Middle Management

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Polona Kožuh

  2011-06-01

  Full Text Available In the modern society, where importance is placed on progress, newtechnologies and economic trends, there is a lack of awareness of thesignificance of good interpersonal relations and organizational culturewithin a company. They both contribute to the better functioningof employees as well as the entire organization. The purpose of thisstudy was to determine any possible differences between the stressorslinked to the relationships within an organization and those linked tothe work of middle management. The study included 58 middle managersworking in commercial activity in the Ljubljana region. The resultshave indicated that the amount of stressors related to the relationships,and stressors related to the managers’ work, that affect themiddle managers participating in the survey is on average the same.The results have therefore shown no statistically significant differencebetween the two forms of the studied stress factors.

 18. Kita zadnje golenične mišice pri nastanku pridobljenega ploskega stopala odraslih: The role of the posterior tibial tendon in the adult acquired flatfoot:

  OpenAIRE

  Antolič, Vane; Drobnič, Matej

  2002-01-01

  Flatfoot involves a complex change in the foot architecture with a lowered medial longitudinal arch and a hindfoot eversion. It is observed in one fifth of the adult population. A distinction should be made between a flexible and arigid form. The major cause of an acquired adult flatfoot deformity is degeneration of the tibialis posterior tendon. The tendon dysfunction results in diminished active support to the medial foot arch. There are four clinical stages of tendon dysfunction which requ...

 19. Vrednotenje Intervjuja kontinuitete življenja pri osebah po možganski kapi: Evaluation of Continuity of Life Interview in stroke patients:

  OpenAIRE

  Grad, Anton; Janca, Aleksandar; Janša, Jelka; Vidmar, Gaj

  2008-01-01

  Background: Continuity of life is a novel concept in rehabilitation. Therefore, we performed psychometric evaluation of the Continuity of Life Interview in chronic stroke patients. Methods: Thirty randomly chosen stroke patients participated, 11 females and 19 males. In addition to COLI, Barthel Index and WHO DAS-S were applied at first assessment. During the first interview, another assessor was present independently doing the scoring. Three days later, a third assessor performed the intervi...

 20. Molecular cloning and DNA sequence analysis of Escherichia coli priA, the gene encoding the primosomal protein replication factor Y.

  OpenAIRE

  Nurse, P; DiGate, R J; Zavitz, K H; Marians, K J

  1990-01-01

  Escherichia coli replication factor Y (protein n') functions in the assembly of a mobile multiprotein replication-priming complex called the primosome. Although the role of factor Y in primosome assembly during replication in vitro of bacteriophage phi X174 and plasmid pBR322 DNA is clear, its role in E. coli chromosomal replication is not. To address this issue, the gene for factor Y has been cloned molecularly and its DNA sequence has been determined. The cloned fragment of DNA contained an...

 1. Pričakovanja študentov glede na razlike v kakovosti storitev visokošolskih zavodov = Student Expectations of Higher Education Institution Services

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marijana Sikošek

  2011-09-01

  Full Text Available New challenges witnessed also in Slovenian higher education requirea different approach towards understanding students and their expectations,as higher education becomes increasingly market-oriented.Since research on assessing student expectations is still rare, we havedecided to establish the expectations of students regarding their studiesat the University of Primorska. With the help of factor analysis, wehave determined that these expectations are related to the followingsix factors: relationship between teaching staff and students, faculty’sreputation, faculty’s environment, employment chances, academic excellence,and staff competence and expertise. Cluster analysis has revealeda difference between the expectations of students of professionalstudy programmes and students of academic study programmes.

 2. PRI 8.1: CARNOT. Analysis and research community of the new orientations of the thermodynamics. Activity report june 2002/ june 2004; PRI 8.1: CARNOT. Communaute d'Analyse et de Recherche des Nouvelles Orientations de la Thermodynamique. Rapport d'activite juin 2002/ juin 2004

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2004-07-01

  This progress report takes stock on the CARNOT project. This project aims to standardize the different approaches or identify the application fields of each thermodynamical methodology. The cycles analysis and more generally thermodynamical machines (design, energy efficiency, new energy utilization concepts). The environmental impact is also an important topic of the project. (A.L.B.)

 3. Ocena učinkovitosti, varnosti in sprejemljivosti orodisperzibilnega risperidona pri bolnikih s shizofrenijo ali bipolarno manijo in pri vedenjskih motnjah dementnih bolnikov: Evaluation of efficacy, safety and acceptability of orodispersible risperidone in patients with schizophrenia, bipolar mania and behavioural disturbances in dementia patients:

  OpenAIRE

  Barbič-Žagar, Breda; Dular Meglič, Tina; Ristovski, Aleksandar

  2008-01-01

  Second generation antipsvchotics are currently the drugs of choice for the treatment of schizophrenia and bipolar mania, as well as for behavioural symptoms in patients with dementia. All these diseases represent an important healthcare problem in Europe, so that early treatment is recommended. Due to improved patient compliance, new pharmaceutical forms of already proven therapy are developed. Orally disintegrated tablets disintegrate rapidly in the mouth without water. Therefore, a study wa...

 4. Vpliv trajanja zdravljenja na učinkovitost maksimalne električne stimulacije pri otrocih z nenevrogenim čezmerno aktivnim sečnim mehurjem in s težavami pri mokrenju: Influence of the duration of treatment on the effectiveness of anal maximal electrical stimulation in children with nonneurogenic overactive bladder and micturition problems:

  OpenAIRE

  Tršinar, Bojan; Tršinar, Primož

  2012-01-01

  Background: To compare the effectiveness of one-month and two-month courses ofmaximal electrical stimulation (MES) in treating children with non-neurogenic overactive bladder and micturition problems. Methods: 90 girls with cystometrically confirmed idiopathic detrusor hyperactivity associatedwith nocturnal enuresis and/or daytime urinary incontinence were enrolled in a prospective, randomized study and underwent pelvic floor stimulation treatment 20 minutes a day for either one month (45 gir...

 5. Pri svete vetra : Tjomnõi tunnel; Kogda-to na jarmarke; Daljoki, zabõtõi...; 'Hriplõi...'; Grustnaja pessenka; Bõla bõ metla...; Kannel; 'Pri svete vetra...'; Odnazhdõ; 'Kipariss...'; 'Na starom kostrisht'e...'; 'Vot spjashtshaja ja...'; 'Ser�

  Index Scriptorium Estoniae

  Vaarandi, Debora, 1916-2007

  1996-01-01

  Orig.: Tume tunnel; Vana laadalugu; Kauge unustatud; "See on..."; Kurb lauluke; Luuata; Kandlemängija; "Tuule valgel..."; Üks; "Küpress..."; "Magan tormis mis mujal..."; "Ööliblikaid halle ja maokaid..."; "naised on need..."; "Krestomaatsed luuletused..."; Sisevaade

 6. A Brief Analysis on the Application of E-learning in Pri-mary and Secondary School Teachers Training%浅析E-learning在中小学教师培训中的应用

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  葛吉雪

  2016-01-01

  培训是提升教师的教育教学技能与实践创新能力的重要途径.要让e-learning在中小学教师培训中发挥作用,就必须充分认识e-learning在教师培训中的必要性、加强e-learning基础设施建设、拓展e-learning资源、以多元方式对参训教师进行激励与评价.%Training is an important way to improve teachers' edu-cation teaching skills and practice the innovation capability. If e-learning plays a role in primary and secondary school teachers training, we should fully recognize e-learning's necessity in teachers training, strengthen infrastructure construction and ex-pand resources of e-learning. And we also should stimulate and evaluate teachers with multiple ways.

 7. Weldability of metal matrix composite plates by friction stir welding at low welding parameters: Varivost plošč kompozita s kovinsko osnovo po vrtilno tornem postopku pri nizkih varilnih parametrih:

  OpenAIRE

  Bozkurt, Yahya

  2011-01-01

  Metal matrix composites (MMCs) are engineering materials that their increasingly replacing of a number of conventional materials in automotive, acrospace, and sports industries is driven by the demand for lightweight, high specific strength and stiffness. Their wide application as structural materials needs proper development of suited joining processes. Friction stir welding (FSW) is a fairly new solid state welding process for joining metals using thermal energy produced from localized fric...

 8. CFG桩清泥处理时机选择研究邹艳萍(1979.),女,工程师%Research on timing choice for silt-cleaning treatment of CFG pries

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  杨帅; 邹艳萍

  2011-01-01

  以某高铁路基工程为例,针对CFG桩清泥处理时机选择进行了研究,结合管内泵压混合料灌注流程,分别阐述了钻泥清理方法选择和湿法机械清理钻泥时机选择,并指出了清理钻泥注意事项,以指导今后CFG桩施工。%Taking the foundation project of some express railway as the example, the paper researches the timing choice for silt-cleaning treat- ment of CFG piles, illustrates the cleaning method of drilling silt and the drilling timing choice for the wet mechanic silt cleaning by combining with the grouting procedure for the pumped and injected with grouting mixture, and points out the precautions for the silt-cleaning, so as to direct the future CFG pile construction.

 9. Informačné zdroje a ich vplyv na rozhodovanie mladých l'udí pri výbere produktu cestovného ruchu

  OpenAIRE

  Lišková, Veronika

  2014-01-01

  The main goals of my bachelor thesis are to find out what information resources young people use choosing their vacation, and following recommendations for the tourism promotion, especially marketing communication for this segment. The analysis was practiced through the survey and its evaluation. Theoretical part analyses marketing problems of tourism and information resources as well as consumer behaviour, market segmentation and marketing research.

 10. Terapija z ogledalom za zgornji ud pri pacientu po možganski kapi - poročilo o primeru: Mirror therapy for upper limb in patient after stroke - case report:

  OpenAIRE

  Hlebš, Sonja; Pišek, Irena; Puh, Urška

  2012-01-01

  Background: Mirror therapy is a recent method that has already been used in patients after stroke. Mirror therapy facilitates the recovery of paretic limb movement by using the nonparetic limb movement to treat the paretic limb. The purpose of our study was to investigate the suitability of mirror therapy for upper extremity in a patient after stroke in the home environment. The effects of mirror therapy on passive range of movement, hand and pinch grip strenght, sensibility, spasticity, dext...

 11. Pojavi pri varjenju z večžično elektrodo za povečanje talilnega učinka: Phenomena in arc welding with a multiple-wire electrode increasing energy efficiency:

  OpenAIRE

  Tušek, Janez

  2002-01-01

  Arc welding with a multiple-wire electrode, particularly with a twin-wire electrode, has lately found increasing application in practice. We know submerged-arc and gas-shielded arc welding processes with a twin-wire electrode and submerged arc welding with a multiple-wire (triple wire, quadruple wire) electrode. A unit for multiple-wire welding allows welding and surfacing. A principle of multiple-wire welding is that a single welding current source, a joint wire feed mechanism, and common re...

 12. Analysis on the Application of Stratified Teaching to Pri- mary School Mathematics Classroom Teaching%分层教学在小学数学课堂教学中运用的分析

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  倪晓燕

  2013-01-01

   分层教学如果恰当地运用到小学数学课堂上,能够满足学习水平存在差异学生的不同需求、促进数学教学水平的提高。本文分析了分层教学的意义以及在应用中应注意一些问题,以期为教学提供参考。%The application of stratified teaching to primary school mathematics classroom teaching can meet students' different needs in accordance with their different levels, so it can improve the teaching level of mathematics. This paper analyzes the signif-icance of stratified teaching and the issues that should be noticed in its application.

 13. 库欣病的诊断及围手术期内分泌处理%Diagnosis and replacement therapy during pri-operation period of Cushing's disease

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  张洁; 郭立新

  2009-01-01

  库欣病是指垂体促肾上腺皮质激素(ACTH)依赖性的库欣综合征类型,也是最常见的库欣综合征的临床类型.一旦明确库欣病的诊断,经蝶窦手术是首选治疗方法.手术目标是完全切除肿瘤,纠正高皮质醇状态,同时尽量保存垂体功能.本文就库欣病的术前诊断及围手术期激素替代治疗进行综述.

 14. PBL模式对小学英语自我效能的影响%The Influence of PBL Model on the Self-efficacy of Pri-mary School English

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  何轶君

  2016-01-01

  自我效能是人们对自己能否成功完成某任务的主观判断,它与学业成就之间存在显著相关性.作为以学习者为中心的学习模式,PBL模式有诸多优点.它可以为学习者提供成功体验、替代经验、言语劝说及积极的情感体验,而这些正是自我效能的四种主要来源.但目前国内外相关实证研究还很少.通过实验研究,笔者发现PBL模式学习能够显著提高小学生的英语自我效能.此外,笔者还通过调查研究弄清了其途径,并以此为依据提出了对英语教学的启示.%Self-efficacy is people's subjective judgment on whether they can successfully complete a certain task, and it has significant correlation with academic achievement. As a learn-er-centered learning model, PBL model has many advantages. It can provide learners with successful experience, vicarious expe-rience, verbal persuasion and positive emotional experience which are the very four sources of self-efficacy. But there are few relevant empirical studies at home and abroad currently. Through experimental studies, the writer found that PBL model can signif-icantly improve the self-efficacy of primary school English. Be-sides, the writer also made clear its approaches through investi-gations and studies, and proposed the inspirations for English teaching based on this.

 15. Zagotavljanje poklicnega zdravja in varnosti pri delu na osnovi standarda OHSAS 18001 v gospodarskih družbah skupine Impol d.o.o. : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija Varnost in policijsko delo

  OpenAIRE

  Leva, Boštjan

  2012-01-01

  Zdravje ima neprecenljivo vrednost in je temeljna vrednota, za katero bi moral človek, katerega koli družbenega sloja, skrbeti vse življenje. Iz naslova zdravja izhajajo biološke, družbene ali z eno besedo eksistenčne osnove za življenje. Ljudje smo živa bitja, ki v vsaki stvari iščejo neko varnost, bodisi doma, na področju financ, na delovnem mestu, ipd. Varnost je tesno povezana z zdravjem in pripomore k ohranjanju le tega. Varnost je nekaj, kar omogoča razvoj družbe in posameznika, da uživ...

 16. Pogostost zračne embolije in zapleti po operaciji pri nevrokiruških posegih v sedečem položaju: Incidence of venous air emolism and postoperative complications in neurosurgery in sitting position:

  OpenAIRE

  Markovič Božič, Jasmina; Pirc, Nina; Spindler-Vesel, Alenka; Visočnik, Božidar

  2015-01-01

  Background: Posterior fossa surgery and cervical spine surgery are at risk for venous air embolism (VAE) occurrence. Mostly air emboli are small and asymptomatic, but invasion of large quantity of air in the circulation is symptomatic and potentially lethal. Transesophageal echocardiography is the most sensitive method for detection of air emboli in the heart, followed by the precordial Doppler probe, end tidal carbon dioxide monitoring (etCO2) and others. Methods: In our 14- years retrospect...

 17. 高校基层学科建设中的观念误区解析%Analysis on Misunderstandings of Concept in College Pri-mary Discipline Construction

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  2013-01-01

   本文介绍了高校学科建设系统的内容,指出了当前高校基层学科建设中存在的几个误区,并对如何正确认识和发挥基层学科组织在学科建设工作中的作用进行了阐释。%This paper introduces the content of college discipline construction, proposes the current misunderstandings of college primary discipline construction, and interprets how to correctly recognize and give full play to the role of primary discipline orga-nization in discipline construction.

 18. Piliečių įtraukimas į viešųjų sprendimų priėmimą: dalyvavimas sudarant biudžetą (participatory budgeting)

  OpenAIRE

  Vaitkevičius, Kazimieras

  2013-01-01

  Magistro baigiamajame darbe atskleidžiama dalyvaujamojo biudžeto samprata ir vystymosi eiga, finansiniu aspektu išanalizuoti dalyvaujamojo biudžeto ypatumai. Įvertinta piliečių įtraukimo į biudžeto procesą ir dalyvaujamojo biudžeto esama situacija ir jos tobulinimo galimybes Lietuvos savivaldybėse. Pirmame skyriuje analizuojama demokratijos bei politinio dalyvavimo teorija. Atskleidžiama dalyvaujamojo biudžeto samprata, privalumai, trūkumai. Nagrinėjamas dalyvaujamojo biudžeto metodo susikūri...

 19. Ocenitev občutljivosti na razpokljivost v hladnem pri varjenju visokotrdnostnega jekla Niomol 490 K: An estimation of the cold cracking sensitivity in welds of HSLA steel Niomol 490K:

  OpenAIRE

  Gliha, Vladimir; Praunseis, Zdravko; Rak, Inoslav

  2000-01-01

  This paper deals with the analytical (with empirical equations), and experimental (with JIS-y test) determination of the preheating temperature for HSLA steel Niomol 490K with a thickness of 19 mm, at which cold cracking in the welded joint could be eliminated. It was found that cold cracking is more pronounced in the weld metal than in the base material in steel Niomol 490K welded joints made with covered electrode EVB NiMo. It is possible to predict the preheating temperature using an analy...

 20. La crisis de la seguridad pública y los resultados electorales en el retorno del PRI a Nuevo León. Un análisis retrospectivo

  OpenAIRE

  Laura Nelly Medellín Mendoza

  2016-01-01

  En este artículo se revisa la problemática reciente de la seguridad en la agenda pública de Nuevo León. Se destaca el efecto en los resultados electorales para el partido gobernante, tanto en elecciones intermedias como en la sucesión por la gubernatura. En ese sentido, el periodo de gobierno de 2003 a 2009 tuvo que enfrentar los altos índices delictivos con promulgación de leyes y políticas públicas, para marcar una reestructuración institucional en esta área. Se encontró evidencia de ...

 1. 对少数民族双语教育幼小衔接的思考%A Discussion on the Linking Between Kindergarten and Pri mary School in Bilingual Education for Ethnic Minority Groups

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  帕丽达·阿哈斯; 王善安

  2012-01-01

   搞好少数民族双语教育的幼小衔接有利于多元文化的发展,帮助儿童语言及学业成绩的提高。双语教育幼小衔接的目标可以分为直接目标与间接目标。在实施双语教育幼小衔接时应注意双语教育目标的小步化,双语教育内容生活化,双语教育组织统整化,双语教育实施活动化。% The linking between kindergarten and primary school in bilingual education for ethnic minority groups is important for the multicultural development of Xinjiang and for the improvement of ethnic children 's language and education.The target of linking program consists of direct goal and indirect goal .In the practice of the linking project, the target of bilingual education should be reachable , the content of the bilingual educa-tion should be connected with their daily life , and the structure of the bilingual education should be systemic , and the teaching mode of the bilingual education should be activity -oriented.

 2. Komparácia pravidel pri stanovovaní základu dane z príjmu zo závislej činnosti vo vybraných krajinách EU

  OpenAIRE

  Scholtz, Michal

  2008-01-01

  The goal of thesis "Comparison of the rules determining the tax base of income from employment in selected EU countries" is to show principles and rules of creating tax base from employment in Slovakia, Germany and Austria and mutual comparison. Thesis compares subject of tax, incomes, which are not included in subject of tax, tax exempted incomes, expenditures to achieve, maintain and secure income and tax deductions.

 3. Complex Coherent Interference Suppression Method Based on Random Variable PRI%基于随机变 T 的抗复合相干干扰方法的目标检测性能

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  朱振波; 汤子跃; 王亚洲; 马少博

  2015-01-01

  Coherent radar is jammed through modulating and repeating the radar signals based on detecting and recognizing radar signal parameter. To confront the enemy reconnaissance effec-tively, a method of two pulses MTI cascade sliding window (non-coherent) detection is put for-ward. Compared to full coherent work, the radar performance of this method is declined, but it can work under the background of composite coherent jamming. Theoretical analysis and simula-tion results demonstrate the effectiveness and universality of this method.%现代干扰机能通过侦察识别雷达发射信号参数,并调制转发以实现对相参雷达的干扰。为有效对抗敌方侦察,针对上述方式,提出了随机变 T+2脉冲 MTI 再级联滑窗(非相参)检测的抗干扰方法。该方法较全相参工作时性能略有下降,但提升了雷达在复合相关干扰背景下的工作性能,仿真结果证明了该方法的有效性。

 4. Porovnanie správania spotrebiteľov pri nákupe športovej výbavy v e-shopoch a kamenných obchodoch

  OpenAIRE

  Marečková, Barbora

  2013-01-01

  This bachelor thesis brings information about consumer behaviour related to the new way of shopping - i.e. shopping in e-shops, with the aim of comparing e-shopping with shopping in brick-and-mortar stores. This thesis further compares consumer behaviour between the residents of Czech Republic and Slovakia. In the thesis The principal focus of this analysis is on the product category of sport equipment available at the following retail stores: Rock point, Hervis Sport, Exisport, Belda Sport, ...

 5. Role of tectonics, volcanism and climate during sedimentation of the Autunian series in the Inner Sudeten basin. Role tektoniky, vulkanizmu a klimatu pri sedimentaci olivetinskych vrstev (Autun) ve Vnitrosudetske panvi

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Blecha, M. (Univerzita Karlova, Prague (Czech Republic). Prirodovedecka Fakulta)

  1993-01-01

  Discusses paleoenvironment of the Autunian series in the Inner Sudeten basin with coal-bearing strata. The following aspects are evaluated: position of the Autunian series (to 200 m thick) in the basin, types of sedimentary rocks, sequences of sedimentation and their interpretation, alluvial sediments, river depositions, saline lakes and their deposits, manifestations of tectonic activity, deposit tectonics, effects of tectonics on strata inclination, secondary lake deposits, volcanic activity and types of volcanic rocks. The following stages of deposit accumulation are analyzed: alluvial sedimentation, volcanism, erosion, deposition of volcanic breccia in low zones, repeated deposition, effects of climate changes. 11 refs.

 6. Accreditation and Participatory Design: An Effects-Driven Road to Quality Development Projects : in J. Pries Heje and P. Svejvig (Eds),: Project Management for Achieving Change, Roskilde University Press, pp. 11-31.

  OpenAIRE

  Simonsen, Jesper; Scheuer, John Damm

  2016-01-01

  This paper presents a soft project management paradigm approach based on participatory design to assuring values and benefits in public projects. For more than a decade, quality development in the Danish healthcare sector has been managed with an accreditation system known as the Danish Quality Model (DQM). In 2015, in an attempt to reduce “bureaucratic process requirements” and “focus on specific goals and results,” the Danish government decided to discontinue this system (The Danish Ministr...

 7. La crisis de la seguridad pública y los resultados electorales en el retorno del PRI a Nuevo León. Un análisis retrospectivo

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Laura Nelly Medellín Mendoza

  2016-01-01

  Full Text Available En este artículo se revisa la problemática reciente de la seguridad en la agenda pública de Nuevo León. Se destaca el efecto en los resultados electorales para el partido gobernante, tanto en elecciones intermedias como en la sucesión por la gubernatura. En ese sentido, el periodo de gobierno de 2003 a 2009 tuvo que enfrentar los altos índices delictivos con promulgación de leyes y políticas públicas, para marcar una reestructuración institucional en esta área. Se encontró evidencia de que el partido gobernante perdió espacios en los comicios intermedios en un contexto de gran inseguridad, pero esto no repercutió en la sucesión por la gubernatura, aunque los índices de homicidios por narcotráfico y la percepción de inseguridad ciudadana fueron altos hasta el término de la administración.

 8. Influencing speeding behaviour through preventative police enforcement. Paper presented at the VIth International Road Safety Organisation PRI World Congress on `Marketing traffic safety', 3-6 October 1994, Cape Town, South Africa.

  NARCIS (Netherlands)

  Wesemann, P.

  1994-01-01

  This paper considers the effect of speed on road safety and how to influence speeding behaviour. The results that can be achieved through police enforcement combined with information campaigns are discussed with reference to projects carried out in the Netherlands. The cost implications are consider

 9. Segmentácia trhu pri použití marketingových dát ako súčasť marketingovej stratégie

  OpenAIRE

  Nagyová-Tkáčová, Monika

  2013-01-01

  The thesis deals mainly with market segmentation which is very important part of marketing strategy. The theoretical part consists of general knowledge of marketing, a Customer relationship management (CRM), market segmentation and database marketing. A case study consists of the implementation of the theoretical knowledge into the practical part. The aims of the thesis are: an introduction to the issue of market segmentation, an importance of market segmentation in creating marketing strateg...

 10. 小学数学教学中怎样强化学生的计算能力%On How to Enhance Students' Calculation Ability in Pri-mary Mathematics Teaching

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  徐福兵

  2015-01-01

  To improve their calculation ability and make them perform well in mathematics, pupils should not only seek calcu-lation principles, but also explore calculation methods, and be-sides, they should also pay attention to calculation techniques. Teachers should guide students to observe calculation laws, tell them what scientific calculation is and let them know how to cal-culate based on the understanding and mastery of knowledge. In the cultivation and improvement of students' calculation ability, teachers should pay more attention to the cultivation of students' non-intelligent factors, as good learning habits are better than a-cademic performance. If students can form good learning habits, they will shape healthy personality, naturally establish self-con-fidence in learning, become enthusiastic and relaxed in learning. In this way, their calculation ability will be enhanced continu-ously, and a humanistic foundation for their sustainable develop-ment will be laid, and their personality will also be highlighted.%小学生要提高计算能力,使数学学得优秀,既要寻求算理,又要考究算法,还要讲究计算技巧.教师指导学生遵循计算规律,让学生理解、明白、掌握计算题怎样算才科学,知其然,更要知其所以然.教师培养学生提高计算能力的同时,更要注重学生非智力因素培养,因为良好的学习习惯比学习成绩更重要.学生养成良好的学习习惯,就能塑造出健康的品格,自然而然树立起学习自信心,变"要我学"为"我要学",轻松快乐的学习氛围逐渐形成,学生数学计算能力进而不断增强,并为可持续发展奠定了人文根基.

 11. Popis gnezditvene naselbine brinovke Turdus pilaris v Ključih pri Rodinah: Survey of a breeding colony of the Fieldfare Turdus pilaris at Ključi near Rodine:

  OpenAIRE

  Kozinc, Boris

  1998-01-01

  The breeding colony of Fieldfares discovered on April 25th 1998 at Ključi comprised 18 nests. The breeding success was poor, for only 11 young left three nests (or o.61 young per nest). All the nests were situated in lime trees. Tilia platyphyllos and Tilia cordata at an average height of 9.5 metresfrom the ground. Half of the nests were hidden in mistletoe.

 12. Uso de la inmunohistoquímica para la búsqueda de proteínas priónicas en tercer párpado de ovinos en Chile

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  G Farías

  2014-01-01

  Full Text Available En este trabajo se implementó y aplicó un método para detectar el scrapie, utilizando la técnica de inmunohistoquímica (IHQ en tejido linfoide de tercer párpado ovino. Este método permitiría realizar el diagnóstico en animales vivos, incluso en fases preclínicas de esta enfermedad en la masa ovina nacional. Se obtuvieron y procesaron 80 muestras de tercer párpado de ovinos nacionales mayores de 2 años, 42 con sintomatología nerviosa compatible con scrapie y 38 que fueron obtenidos de mataderos. Otras 13 muestras ciegas de validación de tercer párpado y sus respectivos óbex, además de 16 muestras de óbex utilizadas como controles, fueron aportadas por un Centro de Referencia (CR. Las muestras fueron evaluadas en cortes teñidos con Hematoxilina-Eosina y clasificadas como aptas cuando presentaban al menos 4 folículos linfoides en el tejido obtenido. Sobre esta base, 74 de las 93 muestras totales de tercer párpado fueron consideradas como aptas. Los resultados de IHQ mostraron que todas las muestras nacionales fueron negativas a scrapie y sólo 7 de las proporcionadas por el CR fueron positivas. Además, en todos los controles positivos de óbex se observó inmunomarcaje de PrP Sc, lo cual no se evidenció en los controles negativos. Los resultados descritos anteriormente permiten demostrar la aplicabilidad y capacidad para utilizar esta herramienta diagnóstica en la masa ovina, lo cual permitiría establecer la condición del país respecto al scrapie y obtener los beneficios de esta situación sanitaria.

 13. Polymorphism analysis of the promoter of cow lactoferrin gene with PCR-RFLP and its correlation with subclinical mastitis: PCR-RFLP analiza polimorfizmov v promotorju laktoferinskega gena pri govedu in povezava s subkliničnim mastitisom:

  OpenAIRE

  He, Gao-ming; Wang, Yan-Liang; Zhang, Zhao-xia; Zhao, Chang-hong

  2008-01-01

  CMT was used to detect the incidence of mastitis. One hundred twenty cows were selected and assigned into 2 groups, 60 animals in each group: control group (healthy cows), experimental group (cows with subclinical mastitis) and the relationship between cow's subclinical mastitis and polymerase chain reaction-restriction fragment length polymorphism (PCR-RFLP) of the promoter of cow lactoferrin gene was explored. The results showed that polymorphism existed in the promoter of cow lactoferrin g...

 14. Stališča osnovnošolskih učiteljev do zagotavljanja discipline pri športni vzgoji: Opinion of primary school teachers toward insuring discipline in sports education:

  OpenAIRE

  Planinšec, Jurij; Tamše, Majda

  2010-01-01

  The goal of our research, which included 57 primary teachers, was to discover the teachers' views of managing discipline during physical education in the first six years of primary school. Through an analysis using the Mann-Whitney's test we wanted to study the different strategies that teachers use to manage discipline during physical education and to find out if there are any differences on the basis of the amount of experience a teacher has (experienced or novice) and the location of the t...

 15. Energy- and time-saving low-temperature thermomechanical treatment of low-carbon plain steel: Prihranki energije in časa pri nizkotemperaturni termomehanski obdelavi maloogljičnega ploščatega jekla:

  OpenAIRE

  Hauserova, Daniela; Jirkova, Hana; Kucerova, Ludmila; Masek, Bohuslav

  2013-01-01

  Reduction of energy is one way of cutting the cost of finished steel products. In this context heat treatment is a costly stage of the production. This paper presents a method of reducing soft-annealing times. The method termed as ASR (accelerated spheroidization and refinement) was employed for improving the cold formability of the ferrite-pearlite steel. In this study, plain low-carbon RSt-32 steel was used as the experimental material. The influence of deformation below the Asub{c1} temper...

 16. Accelerated carbide spheroidisation and refinement (ASR) of the C45 steel during controlled rolling: Pospešena sferoidizacija in udrobnjenje karbidov (ASR) pri kontroliranem valjanju jekla C45:

  OpenAIRE

  Dlouhý, Jaromír; Hauserova, Daniela; Nový, Zbyšek

  2014-01-01

  Current industry trends include the search for cost- and energy-saving procedures and technologies. A new process has been discovered recently, which allows a significant refinement of ferrite grains and a carbide spheroidisation in a shorter time than in the case of conventional heat-treatment techniques. During this newly-developed ASR-based (accelerated spheroidisation and refinement) plastic deformation an accelerated spheroidisation and a refinement due to the heat treatment in the vicin...

 17. Assessment of the post-impact damage propagation in a carbon-fibre composite under cyclic loading: Ocena napredovanja poškodbe po udarcu pri ponavljajočih se obremenitvah kompozita z ogljikovimi vlakni:

  OpenAIRE

  Doktor, Tomáš; Fíla, Tomáš; Kytýř, Daniel; Šleichrt, Jan; Šperl, Martin

  2014-01-01

  Carbon fibre in polyphenylene sulfide composites (C/PPS) became a popular material in the aircraft industry but its fragility and low impact resistance limits its application in primary aircraft structures. This study is focused on damage propagation in the laminated composites reinforced with carbon fibres. The damage may be inflicted during the ground maintenance, by an inflight bird strike or during a flight in severe meteorological conditions (heavy storms). The initial damage was created...

 18. Remedies to Fraud in Documentary Letters of Credit: A Comparative Perspective / Opravné Opatrenia Pri Podvodoch S Dokumentárnymi Akreditívami: Komparatívna Perspektíva

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Alavi Hamed

  2016-06-01

  Full Text Available Article 4 of the Unified Customs and Practices of Documentary Letters of Credit establishes the notion of autonomy principle by separating credit from underlying contract between account party and beneficiary. Article 5 by recognizing the autonomy principle confirms that effectuate the payment under credit, banks only deal with documents and not with goods. As a result, while documentary letters of credit are meant to facilitate the process of international trade, their sole dependency on compliance of presented documents to bank by beneficiary to actualize the payment will increase the risk of fraud and forgery in the course of their operation. Interestingly, UCP (currently UCP600 takes a silent status regarding the problem of fraud in international LC operation and leaves the ground open for national laws to provide remedies to affected parties by fraudulent beneficiary. National Laws have different approaches to the problem of fraud in general and fraud in international LC operation in particular which makes the access of affected parties to possible remedies complicated and difficult. Current paper tries to find answer to the questions of (i what available remedies are provided to affected parties in international LC fraud by different legal systems? (ii And what are conditions for benefiting from such remedies under different legal systems? In achieving its objective, paper will be divided in two main parts to study remedies provided by intentional legal frameworks as well as the ones offered by national laws. Part one will study the position of UCP and UNCITRAL Convention on Independent Guarantees and Standby Letters of Credit (UNCITRAL Convention and remedies, which they provide to LC fraud in international trade. Part two in contrary will study available remedies to LC fraud and condition for access them under English and American legal system.

 19. Zdravstvenovzgojni program za dodatno izobraževanje o kontracepciji pri pomurskih srednješolcih: Health education program for supplementary education on contraception in high school students in the Pomurje region:

  OpenAIRE

  Belović, Branislava; Verban Buzeti, Zdenka

  1998-01-01

  In the times of fast progress in the development of humankind, we often forgetthat sexuality is an integral part of every human being; in the frames of sex education, young people learn about biological, sociological, mental and ethical dimensions of sexuality. Although sex education has been a part ofSlovenian elementary school education, the research study performed among high school students in the Pomurje region revealed the need for supplementaryeducationof young people about sexuality a...

 20. Type 1 Diabetes in the Young: Organization of two National Centers in Israel and Slovenia / Sladkorna Bolezen Tipa 1 Pri Otrocih in Mladostnikih: Organizacija Dela V Dveh Nacionalnih Centrih V Izraelu in Sloveniji

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Bratina Nataša

  2015-03-01

  Full Text Available Sladkorna bolezen tipa 1 je kronično avtoimuno obolenje, ki najpogosteje prizadene mlade ljudi. Incidenca bolezni zadnjih 50 let narašča po vsem svetu, v povprečju je letni porast incidence ocenjen na 4 %, ob tem pa starost bolnikov ob času diagnoze pada. Raziskave kažejo, da je dobra presnovna urejenost bolnikov s sladkorno boleznijo zelo pomembna, saj je s tem mogoče odložiti pozne zaplete bolezni ter izboljšati kvaliteto življenja bolnikov in njihovih družin. Neprekinjena edukacija bolnikov skupaj z možnostmi moderne tehnologije lahko prispeva k izboljšanju njihove presnovne urejenosti. Presnovno urejenost spremljamo z določanjem glikoziliranega hemoglobina (HbA1c ter s številom težkih hipoglikemij in ketoacidoz na populacijo pacientov v določenem časovnem obdobju. V prispevku sta opisana dva nacionalna referenčna centra za obravnavo otrok, mladostnikov in mladih odraslih s sladkorno boleznijo v Izraelu in Sloveniji.

 1. GenBank blastx search result: AK061863 [KOME

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available ome 6q13-15 Contains the 3' part of the BCKDHB gene for branched chain keto acid dehydrogenase E1, beta polypeptide (maple syrup urine disease), complete sequence.|PRI PRI 2e-47 +2 ...

 2. GenBank blastx search result: AK105761 [KOME

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available ome 6q13-15 Contains the 3' part of the BCKDHB gene for branched chain keto acid dehydrogenase E1, beta polypeptide (maple syrup urine disease), complete sequence.|PRI PRI 1e-115 +2 ...

 3. GenBank blastx search result: AK104686 [KOME

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available ome 6q13-15 Contains the 3' part of the BCKDHB gene for branched chain keto acid dehydrogenase E1, beta polypeptide (maple syrup urine disease), complete sequence.|PRI PRI 1e-48 +1 ...

 4. GenBank blastx search result: AK061906 [KOME

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available moderately similar to ACETYL-/PROPIONYL-COENZYME A CARBOXYLASE ALPHA CHAIN [CONTAINS: BIOTIN CARBOXYLASE (EC 6.3.4.14); BIOTIN CARBOXYL CARRIER PROTEIN (BCCP)].|PRI PRI 1e-102 +1 ...

 5. GenBank blastx search result: AK060465 [KOME

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available osome 10 Contains the 3' end of a novel gene (FLJ37306), a novel gene and a ribosomal protein S27 (metallopanstimulin 1) (RPS27) pseudogene, complete sequence.|PRI PRI 1e-47 +1 ...

 6. GenBank blastx search result: AK110355 [KOME

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available osome 10 Contains the 3' end of a novel gene (FLJ37306), a novel gene and a ribosomal protein S27 (metallopanstimulin 1) (RPS27) pseudogene, complete sequence.|PRI PRI 5e-90 +3 ...

 7. FANTASTIČNA PRIČA CLIVEA STAPLESA LEWISA

  OpenAIRE

  Verdonik, Maja

  2011-01-01

  Rad predstavlja priču Lav, Vještica i ormar iz ciklusa Kronike iz Narnije britanskog pisca irskog podrijetla Clivea Staplesa Lewisa (1898.-1963.) s ciljem utvrđivanja osebujnosti Lewisove varijante fantastične priče. Polazi se od odabrane literature gdje se bez iznimke problematizira kršćanski podtekst, koji je Lewis uključio u sve priče narnijskoga ciklusa, te elementi više književnih vrsta pored fantastične priče, kao što su bajka, mit, priča o životinjama i romansa.

 8. The place of Political Risk Insurance in the political risk management strategy of multinational corporations

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Violeta Iftinchi

  2016-06-01

  Full Text Available Confronted with a variety of political risks that affect their international activities, multinational corporations (MNCs can use Political Risk Insurance (PRI as a method to mitigate some of those risks. The aim of this article is to present the main characteristics of the PRI policies and participants, to highlight its benefits and to put forward three limitations that prevent MNCs in using PRI in their political risk management strategy (fluctuating capacity on the market, high premium rates and small compensation value. The recent trend in incorporating corporate social responsibility requirements as a pre-condition for providing PRI can contribute to lowering PRI premium rates.

 9. Antiproliferative Activity and in Vivo Toxicity of Double-Point Modified Analogs of 1,25-Dihydroxyergocalciferol.

  Science.gov (United States)

  Trynda, Justyna; Turlej, Eliza; Milczarek, Magdalena; Pietraszek, Anita; Chodyński, Michał; Kutner, Andrzej; Wietrzyk, Joanna

  2015-10-20

  Analogs of 1,25-dihydroxyergocalciferol, modified in the side-chain and in the A-ring, were tested for their antiproliferative activity against a series of human cancer cell lines in vitro and in vivo toxicity. The proliferation inhibition caused by the analogs was higher than that of the parent compounds, while the toxicity, measured as the serum calcium level, was lower. All analogs were able to induce, in HL-60 and MV4-11 leukemic cells, G₀/G₁ cell cycle arrest and differentiation expressed as morphological signs typical for monocytes. The analogs also induced the expression of CD11b and/or CD14 cell-differentiation markers. The most potent analogs, PRI-5105, PRI-5106, PRI-5201 and PRI-5202, were also able to induce vitamin D receptor (VDR) protein expression, mainly in the cytoplasmic fraction of HL-60 or MV4-11 cells. The most active analogs were the 19-nor ones with an extended and rigidified side-chain (PRI-5201 and PRI-5202), as in the former analogs PRI-1906 and PRI-1907. Epimerization at C-24 (PRI-5101) or introduction of an additional hydroxyl at C-23 (PRI-5104) reduced the toxicity of the analog with retained antiproliferative activity.

 10. Antiproliferative Activity and in Vivo Toxicity of Double-Point Modified Analogs of 1,25-Dihydroxyergocalciferol

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Justyna Trynda

  2015-10-01

  Full Text Available Analogs of 1,25-dihydroxyergocalciferol, modified in the side-chain and in the A-ring, were tested for their antiproliferative activity against a series of human cancer cell lines in vitro and in vivo toxicity. The proliferation inhibition caused by the analogs was higher than that of the parent compounds, while the toxicity, measured as the serum calcium level, was lower. All analogs were able to induce, in HL-60 and MV4-11 leukemic cells, G0/G1 cell cycle arrest and differentiation expressed as morphological signs typical for monocytes. The analogs also induced the expression of CD11b and/or CD14 cell-differentiation markers. The most potent analogs, PRI-5105, PRI-5106, PRI-5201 and PRI-5202, were also able to induce vitamin D receptor (VDR protein expression, mainly in the cytoplasmic fraction of HL-60 or MV4-11 cells. The most active analogs were the 19-nor ones with an extended and rigidified side-chain (PRI-5201 and PRI-5202, as in the former analogs PRI-1906 and PRI-1907. Epimerization at C-24 (PRI-5101 or introduction of an additional hydroxyl at C-23 (PRI-5104 reduced the toxicity of the analog with retained antiproliferative activity.

 11. PREPOZNAVANJE NEZADOSTNEGA VNOSA HRANE MED ZDRAVLJENJEM OTROK S KEMOTERAPIJO

  OpenAIRE

  Klanjšek, Petra

  2014-01-01

  V magistrskem delu smo opredelili problematiko nezadostnih vnosov hrane pri otrocih, ki se zdravijo s kemoterapijo. Analizirali smo prevladujoče vzroke nezadostnega vnosa hrane, prehranske preglede, prehranske intervencije ter odgovornost medicinske sestre pri prehranski obravnavi otroka. Namen magistrskega dela je bil raziskati, kako pogosto medicinske sestre na oddelku za otroško hematologijo in onkologijo prepoznavajo vzroke nezadostnih vnosov hrane pri otrocih, ki se zdravijo s kemoterapi...

 12. Način življenja starostnika z obstipacijo

  OpenAIRE

  Poličnik, Mihaela

  2009-01-01

  V diplomskem delu smo predstavili način življenja starostnikov z obstipacijo v institucionalnem varstvu. V prvem delu smo predstavili starost in prehrano, ki ima pomembno vlogo pri prebavi. Opisali smo posebnosti prehranjevanja in pitja pri starostniku. Poudarek diplomskega dela je bil namenjen obstipaciji pri starostniku in odvajalnim sredstvom. Opisali smo domsko varstvo in organiziranost zdravstvene nege v Centru starejših Gornji Grad. Posebno poglavje smo namenili zdravstveni negi kroničn...

 13. Medpredmetno povezovanje in timsko sodelovanje dijakov na srednji strokovni šoli

  OpenAIRE

  Jelenko, Tanja

  2015-01-01

  Medpredmetno povezovanje in timsko sodelovanje dijakov pri pridobivanju znanja in razvijanju različnih zmožnosti sta uspešni obliki dela pri pouku in interesnih dejavnostih. Takšno povezovanje je smiselno spodbujati tudi pri razvijanju sporazumevalne zmožnosti v materinščini in v tujem jeziku ob različnih temah. V prispevku je prikazan primer interdisciplinarnega pristopa in timskega dela dijakov v okviru interesne dejavnosti ob temi frazeologija.

 14. Pomen glasbenih aktivnosti učencev

  OpenAIRE

  Kopačin, Barbara

  2015-01-01

  Rezultati raziskav ugotavljajo, da so glasbene aktivnosti otrok (v predšolskem in šolskem obdobju) pri glasbenem pouku pomembne. Pri izvajanju različnih glasbenih dejavnosti se pri otrocih, poleg glasbenih, spontano razvijajo splošne osebnostne lastnosti, kot so sposobnost zaznavanja, pozornosti, motorične spretnosti, jezikovne komunikacije, socialnega vedenja in znanja. Pravilno izbrane glasbene vsebine in dejavnosti (poslušanje, izvajanje in ustvarjanje) so povezane tudi z otrokovim estetsk...

 15. Zadovoljstvo medicinskih sester v javnem zavodu kot element kakovosti

  OpenAIRE

  Medved, Špela

  2010-01-01

  Diplomsko delo predstavlja zadovoljstvo zaposlenih medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v javnem zavodu. Zadovoljstvo pri delu je pomemben element kakovosti. V teoretičnem delu predstavlja tematiko zadovoljstva pri delu, opisuje primarno zdravstveno varstvo, naloge medicinske sestre in zdravstvenega tehnika v splošni ambulanti, zdravstveno dejavnost v splošni ambulanti in kakovost dela v ambulanti splošne medicine. Obravnava dejavnike, ki vplivajo na zadovoljstvo zaposlenih pri delu...

 16. Terorizem in varstvo okolja : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija Varnost in policijsko delo

  OpenAIRE

  Pavlovič, Sonja

  2013-01-01

  V tej diplomski nalogi je v petem poglavju opisan predmet proučevanja ter cilji diplomske naloge, hipoteze ter metode, ki so bili uporabljeni pri pisanju. Najprej je opisana zgodovina terorizma kot prvi pojem problematike, ki je v naslednjem, sedmem poglavju tudi opredeljena s pomočjo raznih avtorjev, od katerih so povzete definicije. Nato je terorizem razdeljen v skupine glede na snovi, ki bi se lahko uporabile pri terorističnem napadu ter izpostavljene njihove glavne lastnosti. Pri poglavji...

 17. Large thermoplastic parts quality improvements using monitorized nozzle

  OpenAIRE

  Fernandez, Angel; Mercado, Daniel; Javierre, Carlos; Muniesa, Manuel

  2015-01-01

  Nadzor nad reoloskim vedenjem termoplastičnega materiala je kritičen pri zagotavljanju zanesljive proizvodnje brez napak kot so prelitje ali nepopolno zabrizganje. Te napake so se posebej kritične pri brizganju velikih izdelkov, če ne moremo zagotoviti stalnih postopkovnih parametrov. Nihanja v viskoznosti med proizvodnjo so odvisna predvsem od izbranega materiala in vnaprej programiranih temperaturnih parametrov. Razumevanje reoloskega vedenja taline v brizgalni sobi je kritično pri zagotavl...

 18. Program Energy of the CNRS. Topic 10 combustion and capture of CO{sub 2}. PRI 10.1. Capture by adsorption of the CO{sub 2} in thermal power plants gas and their injection in petroleum wells. Final report period 2002-2004; Programme energie du CNRS. Theme 10 combustion et capture du CO2. PRI 10.1. Capture par adsorption du CO2 dans des gaz de centrales thermiques et leur injection en puits de petrole. Rapport final periode 2002-2004

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Tondeur, D

  2005-07-01

  In the framework of the global warming resulting of the greenhouse gases emission increase, the carbon dioxide capture and storage in deep underground cavities of old petroleum and gas deposits, are studied. This report presents the researches realized by the CNRS (France) in the domain: technology and knowledge assessment concerning the carbon dioxide capture and storage, active coals for the CO{sub 2} capture, methodology of thermo-economical optimization of the combined cycle, global simulation of an IGCC (Integrated gasification combined cycle) with CO{sub 2} capture and integration in the process scheme, petroleum recovery-aided by CO{sub 2} injection, storage in geological deposits. (A.L.B.)

 19. Samoregulacija učenja gimnazijcev s primanjkljaji na posameznih področjih učenja

  OpenAIRE

  Švajger Savič, Karmen

  2015-01-01

  Samoregulacija učenja kot aktiven pristop k učenju, pri katerem si učenci sami postavljajo cilje, vztrajajo pri njih, spremljajo in vrednotijo svoje rezultate in glede na to spreminjajo svoje ravnanje, postaja v zadnjih desetletjih v izobraževanju čedalje pomembnejša. Pri mladostnikih s specifičnimi motnjami učenja številne raziskave kažejo na posebnosti samoregulacije učenja, zaradi posebnosti pri funkcioniranju in ovir v učnem procesu potrebujejo več podpore v družinskem in vzgojno-izobraže...

 20. Learning basic object affordances in a robotic system

  OpenAIRE

  Ridge, Barry

  2015-01-01

  Eden od osnovnih mehanizmov inteligence pri živalih in pri ljudeh ter hkrati eden od največjih izzivov sodobne avtonomne robotike je sposobnost dojemanja in izkoriščanja osnovnih funkcionalnih lastnosti predmetov v našem okolju. Sposobnost dojemanja načinov interakcije z objekti in njihovih funkcionalnih lastnosti pa hkrati pomenita, da znamo govoriti jezik vzrokov in posledic takega delovanja. Kot pri uporabi kateregakoli jezika je tudi pri tem jeziku za razumevanje najpomembnejša vaja, kar ...

 1. Remedial sanation arthroscopy in gouty arthropathy of the knee joint

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  V V Lyalina

  2007-01-01

  Zaklyuchenie. Predlozhennaya avtorami metodika sanatsionnoy artroskopii znachitel'no rasshiryaet spektr lechebnykh vozmozhnostey i pozvolyaet optimizirovat' lechebnuyu taktiku pri khronicheskom podagricheskom artrite kolennogo sustava.

 2. USTVARJALNOST IN INOVATIVNOST KOT POGOJ ZA PREMAGOVANJE GOSPODARSKE KRIZE

  OpenAIRE

  Esih, Marko

  2010-01-01

  Ustvarjati in biti ustvarjalen. Samo to je pot, ki bi jo morala podjetja imeti. Brez ustvarjanja tudi ni idej, ki pripeljejo do inovacij. Inovacije pa so nujne za preživetje podjetja. Pri tem je pomembna ustvarjalna svoboda. Tako se včasih pojavi težava, da družba ni spodbujevalno naravnana in tako za ustvarjalca ni pozitivna in ga zavira pri ustvarjalnosti ter iskanju idej. Poznane so štiri značilne faze pri nastajanju ideje. To so: priprava, inkubacija, razsvetlitev in preverjanje. Pri...

 3. Improved plant nitrogen nutrition contributes to higher water use efficiency in tomatoes under alternate partial root-zone irrigation

  DEFF Research Database (Denmark)

  Wang, Yaosheng; Liu, Fulai; Andersen, Mathias Neumann;

  2010-01-01

  Comparative effects of partial root-zone irrigation (PRI) and deficit irrigation (DI) on stomatal conductance (gs), nitrogen accumulation and distribution in tomato (Lycopersicon esculentum L.) plants were investigated in a split-root pot experiment. Results showed that both PRI and DI saved 25......% water and led to 10.0% and 17.5% decreases in dry biomass, respectively, compared with the fully irrigated (FI) controls. Consequently, water use efficiency (WUE) was increased by 18.6% and 10.8% in the PRI and DI plants, respectively. The highest WUE in the PRI plants was associated with the highest...

 4. In-vitro and in-vivo evaluation of the anticancer activity of diruthenium-2, a new trithiolato arene ruthenium complex [(η6-p-MeC6H4Pri)2Ru2(μ-S-p-C6H4OH)3]Cl.

  Science.gov (United States)

  Muthná, Darina; Tomšík, Pavel; Havelek, Radim; Köhlerová, Renata; Kasilingam, Vidhya; Čermáková, Eva; Stíbal, David; Řezáčová, Martina; Süss-Fink, Georg

  2016-08-01

  In the present study, we investigated the anticancer action of the trithiolato arene ruthenium complex, [(η-p-MeC6H4Pr)2Ru2(μ-S-p-C6H4OH)3]Cl, named diruthenium-2, both in vitro and in vivo. The mechanism of antiproliferative, cytotoxic, and DNA-damaging activity, and the effect on expressions of cell cycle regulatory proteins were investigated using a WST-1-based proliferation assay, lactate dehydrogenase leakage assay, comet assay, flow cytometry, and western blot analysis. In-vivo anticancer activity was evaluated using Ehrlich tumor-bearing NMRI mice. Diruthenium-2 inhibited the growth of all cancer cell lines used, the most sensitive being gastric (AGS), breast cancer (BT-549, MCF-7, MDA-MB-231), and leukemic (HL-60, MOLT-4) cells. In MCF-7 cells, it caused a G1/S cell cycle arrest, along with an increase in the expression of protein p21 and cyclin B1. We also observed increased levels of MRN complex proteins, which, together with the results from the comet assay, indicate the formation of DNA double-strand breaks. In tumor-bearing mice, diruthenium-2 at doses of 3 and 5 mg/kg inhibits the growth of solid Ehrlich tumor, although weaker than cisplatin. However, it did not prolong the post-therapeutic survival. Our results suggest the in-vitro potential of diruthenium-2 should be further evaluated in studies using other in-vivo models. PMID:27187018

 5. Odvisnost med nastopom fenofaz pri bukvi in navadnem divjem kostanju v Kočevju ter povprečnimi mesečnimi temperaturami zraka v obdobju od leta 1961 do 1990: Phenological development of fagus sylvatica L. and Aesculus hipocastanum L. in relation to mean monthly temperatures for the Kočevje locality during 1961-1990:

  OpenAIRE

  Kajfež-Bogataj, Lučka; Vilhar, Urša

  2003-01-01

  Long-term phenological development of forest trees and shrubs is an important indicator of changes in the onset of specific phenological phase at different sites in relation to meteorological conditions. Correlation analysis and linear multiple regression were used to establish relationship between phenological phases for Fagus sylvatica and Aesculus hippocastanum and mean monthly air temperatures for the Kočevje locality in the period 1961-1990. Correlation coefficients between the onset of ...

 6. Ali vadba na ravnotežni plošči Wii z igrami Wii Fit pri bolnikih s pridobljenimi okvarami perifernih živcev vpliva na ravnotežje in hojo?: Does training on the Wii balance board with Wii Fit games have an effect on balance and walking in patients with acquired peripheral nerve lesions?:

  OpenAIRE

  Vidmar, Gaj; Zupanc, Aleksander

  2014-01-01

  Background: Patients with acquired peripheral lesions have balance and walking disorders. The aim of our study was to determine if training on the Wii balance board with Wii Fit games improves balance and walking in patients with acquired peripheral nerve lesions. Methods: Our observational study involved 11 patients (6 male, 5 female), aged 43.5 years on average (range 15-72 years). They performed training on the Wii balance board in addition to physiotherapy every day for 30 min per session...

 7. Uporaba DNA označevalcev za preverjanje porekla pri ovcah in določanja očetovstva v čredah z več plemenskimi ovni: Molecular genetics markers used for parentage verification and paternity determination in multiple-sire sheep pedigrees:

  OpenAIRE

  Dovč, Peter; Horvat, Simon; Kompan, Drago; Volčič, Tomaž

  2009-01-01

  Pedigree data from recorded flocks are of importance for the proper flock management as well as for the selection programmes and accurate performance prediction. In this study we examined if the use of eight molecular markers and computer analysis package ATLAS can be applied to verify known pedigrees of Jezersko-Solčava and Improved Jezersko-Solčava sheep breed from Slovenia. 90.9 % of pedigree data were in concordance with molecular genetic tests whereas in four pedigrees discordant parenta...

 8. Experimental comparison of resistance spot welding and friction-stir spot welding processes for the EN AW 5005 aluminum alloy: Eksperimentalna primerjava odpornosti procesov točkovnega varjenja in točkovnega tornega varjenja pri aluminijevi zlitini EN AW 5005:

  OpenAIRE

  Onur ER; Esme, Ugur; Kulekci, Mustafa Kemal

  2011-01-01

  Friction-stir spot welding (FSSW) is a solid-state welding process suitable for the spot joining of lightweight low-melting-point materials. The process is performed by plunging a rotating pin that creates a connection between sheets in an overlap configuration by means of frictional heat and mechanical work. In this study the tensile-shear-strength and hardness variations in the weld regions are discussed. The results obtained are compared with those derived from the application of tradition...

 9. Effect of the tool geometry and welding parameters on the macrostructure, fracture mode and weld strength of friction-stir spot-welded polypropylene sheets: Vpliv geometrije orodja in parametrov varjenja na makrostrukturo, vrsto preloma in trdnost zvara pri torno-vrtilnem točkastem varjenju polipropilenskih plošč:

  OpenAIRE

  Bilici, Mustafa Kemal; Kastan, Alim; Yükler, Ahmet Ýrfan

  2014-01-01

  The effect of the tool geometry and welding parameters on the macrostructure, fracture mode and weld strength of the friction-stir spot welds of polypropylene sheets was studied. Three fracture modes were observed: the nugget pull-out failure, the cross-nugget failure and the mixed nugget failure under a lap-shear tensile test and nugget debonding and a pull out under a cross-tension loading, while the lap-shear tensile load was not affected significantly by the delay time. The lap-shear tens...

 10. „Náš národ Slovenský jest naposledy nepřestanné pilnosti a pracování oddaný.“ Teoretické koncepcie výskumu historických stereotypov aplikované pri analýze stereotypu pracovitosti Slovákov v 19. storočí

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Rastislav Molda

  2011-12-01

  Full Text Available The article offers the theoretical concepts and methodological guidelines for research on  historical stereotypes of the major European theorists from the various social science disciplines. For us, an important theoretical and methodological interpretation of  ethnic and other stereotypes was formulated by Professor Hans Hening Hahn, as well as other Central European researchers. We use the presented theoretical and methodological guidelines to analyse the stereotype of Slovakian diligence. The primary sources of the textual analysis are ethnographic travelogues and diverse literature of Slovak origin, which are  rich sources for scientific interpretation of stereotypes. Writers resorted to an idealization and generalization of character, physical appearance and other characteristics of the population of Ungarn and the Habsburg monarchy, and so there were constructed ethnic/national, cultural, confessional, gender, as well as other auto/heterostereotypes. We deal with the stereotype of Slovak diligence, with specific attention to the situation in which they were formulated, we point out their tasks and the reciprocal interaction with other auto- and heterostereotypes.

 11. Percutaneous K-wire pry-poking reposition and fixation for O'Brien Ⅱ, Ⅲ pediatric radial neck fracture%经皮撬拨复位克氏针固定治疗儿童桡骨颈O'BrienⅡ、Ⅲ型骨折

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  吴永涛; 尤锐; 姜海; 汪兵; 吴革; 苗武胜

  2015-01-01

  Objective To evaluate the outcome of percutaneous K-wire leverage reduction and fixation for O'Brien Ⅱ,Ⅲ pediatric radial neck fracture.Methods From March 2010 to February 2013,16 children with O'Brien Ⅱ,Ⅲ pediatric radial neck fracture were operated in our hospital.There were 6 females and 10 males aged from 6 to 14 years old.There were 12 left arms and 4 right arms.Concomitant injuries included proximal ulna fractures in 2 cases and medial epicondyle fracture of humerus in 1 case.All children present a swollen and painful elbow with loss of rotation and pain on pronation and supination.The mean visual analogue score (VAS) was 7.9 (range,6.5-9.2).The flextion,extention,pronation and supination of elbow were 78°±3°,-54°±4°,9°±3° and 5°±3° in average.All cases were classified by the O'Brien system,including 9 cases of Ⅱ type and 7 cases of Ⅲ type.Mechanism of injury was fall from a height.The interval between injury and surgery averaged 2.8 days.Percutaneous leverage reduction and fixation were performed for 16 patients.After confirming successful reduction,the wire was advanced to the far cortex of the radius and penetrated into the far cortex to maintain the reduction status.4 weeks of long-arm cast followed by functional exercises were carried out for all patients.We analyzed radiographs and clinical results according to the criteria suggested by Metaizeau.Results 16 patients were followed up for 11.8 month in average after operation.14 patients were gained anatomical reduction.No patient had posterior interosseous nerve injury,fracture redisplacement and pin site infection.All fractures healed in a mean of 4.1 weeks.The follow-up flextion,extention,pronation and supination of elbow were 136°±4°,-2°±2°,81 °±4° and 75°±4° in average.Follow-up radiographs showed no patient had avascular necrosis of radial head.One patient had physeal arrest after 15 months of operation and outpatient follow-up observation were conducted.According to Metaizeau function scale,8 were excellent,7 good and 1 fair.The healing rate was 93.8% (15/16).Conclusion Percutaneous joystick reduction and fixation technique have good effect for O'Brien Ⅱ,Ⅲ pediatric radial neck fracture,which is simple and easy to master.%目的 探讨经皮撬拨复位克氏针固定治疗儿童桡骨颈O'BrienⅡ、Ⅲ型骨折的临床效果.方法 回顾性分析2010年3月至2013年2月治疗的16例桡骨颈O'BrienⅡ、Ⅲ型骨折患儿资料,男10例,女6例;年龄6~ 14岁;左侧12例,右侧4例;均为跌倒致伤.桡骨颈骨折按O'Brien分型:Ⅱ型9例、Ⅲ型7例;2例合并尺骨近端骨折,1例合并肱骨内上髁骨折.患儿临床表现为肘关节外侧肿胀;压痛明显,疼痛视觉模拟评分6.5~ 9.2分,平均7.9分;肘关节活动受限,受伤时肘关节屈曲、伸直、旋前及旋后平均度数为78°±3°、-54°±4°、9°±3°及5°±3°;受伤至手术时间2~4d,平均2.8d.“C”型臂X线机辅助下采用直径2 mm克氏针插入骨折断端撬拨复位,骨折复位后打入撬拨的克氏针.术后长臂石膏托固定肘关节于功能位4周,去石膏托后拔除克氏针行康复训练.结果 16例患儿均获得随访,随访时间6~ 24个月,平均11.8个月;其中14例骨折解剖复位,无一例出现术后复位丢失、骨间背侧神经损伤及针道感染等;手术时间20~ 35 min,平均30 min;骨折均愈合,愈合时间4~6周,平均4.1周.末次随访终时肘关节屈曲、伸直、旋前及旋后平均度数为136°±4°、-2°±2°、81°±4°及75°±4°;无一例合并桡骨头缺血性坏死,1例患儿术后15个月出现桡骨近端骺板早闭,为O'BrienⅢ型桡骨颈骨折,未进一步治疗;根据Metaizeau评估标准,优8例、良7例、可1例;优良率为93.8%(15/16).结论 对于儿童桡骨颈O'BrienⅡ、Ⅲ型骨折,经皮撬拨复位克氏针固定是一种有效的治疗方法,操作简单,疗效肯定.

 12. 'ja hotela skazat eti pustõje slova, govorit, kak oskolki...'; 'oni tantsevali, oni smejalis, u nih bõli bussõ na sheje...'; 'vse mastera, vse kuznetsõ kontshajut rabotu pri utrennem...'; 'u hipohondrika bolit golova, u nego klaustrofobija...' /

  Index Scriptorium Estoniae

  Oidekivi, Kirsti

  1997-01-01

  Orig.: "tahtsin öelda neid tühiseid sõnu, rääkida, kuidas luutükid nahka..."; "nad tantsisid ja naersid, ja helmed olid kaelas..."; "kõik meistrid ja sepistajad lõpetavad töö hommiku- või mõnes muus..."; "hüpohondrikul valutab pea, sest tal on klaustrofoobia..."

 13. Využitie terestrického laserového skenovania pri skúmaní štruktúrno-geologických diskontinuít a morfológie jaskýň: príklad jaskyne Dúpnica v Západných Tatrách

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Bella Pavel

  2015-12-01

  Full Text Available Terrestrial laser scanning was used for a detailed survey and 3D visualization of the Dúpnica Cave. This cave of disputable origin is located at the fault zone among the Západné Tatry Mts., Chočské vrchy Mts. and Liptovská kotlina Basin (the northern part of Slovakia. The cave plan drawn based on a classic surveying is too generalizing. It does not display smaller solutional and breakdown forms, and structural geological discontinuities (located mostly on the high walls and ceiling of main chamber. The origin of primary solutional chamber and adjacent cupola-like cavities and blind chimneys was controlled by steep faults. Later, these solutional forms were remodelled by breakdown processes, mainly along intersecting faults. In the SE part of the cave, well-preserved original solutional morphologies of the lateral passage controlled by the steep ENE–WSW fault are clear indicators of speleogenesis by ascending (probably thermal waters. The formation of the cave by ascending waters was terminated by the activity of NNE–SSW fault. This suggests that the stress field in the studied area changed during the Quaternary from the N–S oriented extension to the extension generally oriented to the E-W direction.

 14. Genetic variation of the mitochondrial D-loop region containing mitochondrial transcription factor (TFAM) binding sites is not associated with marbling in Wagyu X Limousin F2 crosses: Genetska raznolikost mitohondrijske D-loop regije, ki vsebuje vezavno mesto za mitohondrijski transkripcijski faktor A (TFAM), ni povezana z marmoriranostjo pri F2 Wagyu X limousin križancih:

  OpenAIRE

  Dovč, Peter; Jiang, Zhihua; Kunej, Tanja; Michal, Jennifer J.

  2005-01-01

  Mitochondrial transcription factor A (TFAM) is a nucleus-encoded protein that is essential for initiation of transcription and replication of mitochondrial DNA (mtDNA). It has been shown that TFAM binds the entire length of the mtDNA,but with higher affinitz to sequences around both mitochondrial promoters located in 3' domain of the D-loop region. The objectives of this study were to detect genetic polymorphisms in the sequence flanking TFAM binding sites of the mtDNA D-loop region and inves...

 15. Construction of the general vector of Pichia pastoris cell surface display based on the anchor sequence of pri-N terminus%以pir-N端为锚定序列构建巴斯德毕赤酵母通用表面展示载体

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  谢晶; 于宏伟; 李宁; 李靖一; 郭润芳

  2012-01-01

  To construct the general vector of Pichia pastoris cell surface display, in this study, the N-terminal sequence (pir-N) covalently linked to cell wall protein of Saccharomyces cerevi-siae EBY100 was cloned by DNA recombination method. Then the pir-N gene was inserted into pPIC9K vector to obtain plasmid pPIC9K-Pir-N, and gus gene was fused with pir-N gene. The result suggested that GUS protein was displayed on Pichia pastoris cell surface successfully, which may provide a technological platform for the yeast cell-surface display of other biocatalyst.%为了构建巴斯德毕赤酵母通用表面展示载体,本研究利用DNA重组技术从酿酒酵母EBY100中克隆了与酵母细胞壁共价连接的甘露糖蛋白PIR的N端重复序列(pir-N),体外连接到毕赤酵母分泌表达载体pPIC9K中,得到新型巴斯德毕赤酵母表面展示的通用载体pPIC9K Pir-N,并将β-葡萄糖苷酸酶基因与pir-N端融合.结果表明β-葡萄糖苷酸酶已成功展示到巴斯德毕赤酵母细胞表面,使巴斯德毕赤酵母细胞具有了β-葡萄糖苷酸酶催化活性,研究成果为其他生物催化剂的酵母表面展示提供技术平台.

 16. Teórie etnickej identity Kanchan Chandrovej a národnej indiferencie a možnosti ich uplatnenia pri historickom i etnologickom výskume jazykovo-kultúrne heterogénneho obyvateľstva juhoslovenských regiónov a miest

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ondrej Ficeri

  2016-09-01

  Full Text Available Slovak and Hungarian social sciences have paid sufficient attention to research on the transformation of the ethnic identities of people living mainly in ethnically mixed regions and towns of southern Slovakia. In the course of the 20th century, the affected population switched its ethnic identification codes depending on the assimilation political practices or the ethnic policy of the respective state authorities. The aim of this paper is to point out, through the theory of ethnic identity by political scientist Kanchan Chandra from New York (2012, the possibilities of applying an innovative analytical language to the historical and current research of assimilation processes, which enable a more exact grasping of the mechanisms of ethno-cultural changes in the southern Slovakian region heterogenous in terms of language and culture. The inhabitants of this type of regions and towns were easily ethnicised given their potential to become holders of several types of nominal ethnic identities which were activated (assimilation or deactivated (dissimilation depending on the situation in various contexts of the daily public and private life. This “non-national” behaviour of the population (ethnical practice had a causal influence on the current ethnic structure of the “lost” or “recovered” town, which can be interpreted as an expression of national indifference – the concept advocated by social scientists Tara Zahra, Jeremy King or Pieter Judson.

 17. Study on the Two-photon Resonance-enhanced Multiphoton Ionization of CF Radicals:Rotational Analysis of 3p Rydberg State%CF自由基双光子共振增强多光子电离研究:3pRy dberg态的转动分析

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  李全新; 束继年; 张群; 周晓国; 陈从香; 俞书勤; 马兴孝

  2000-01-01

  利用Ar/CF4、Ar/CF2Cl2或Ar/CF3COOH混合气体的直流脉冲放电产生CF自由基,观测了260~360nm范围内转动分辨的CF自由基双光子共振增强多光子电离谱。分析表明,该段光 谱对应于CF自由基3pπD2Πr(ν'=2~6,r=3/2,1/2)←←X2Πr(ν"=0,r=3/2,1/2)的共振激发。对观测的振动带进行了转动分析,并获得了3p里德堡态的转动常数和自旋-轨道分裂值。%CF radicals were generated by using a dc discharge in the mixture of Ar/CF4,Ar/CF2Cl2,and Ar/CF3COOH.The rotationally resolved(2+1)resonance-enhanced multiphoton ionization(REMPI)spectra of CF radical have been investigated in the wavelength range 260~360nm.The analysis shows that the observed spectra can be assigned as the two-photon resonance excitation 3pπD2Πr(ν'=2~6,r=3/2,1/2)←←X2Πr(ν"=0,r=3/2,1/2).The related rotational constants and the spin-orbit splitting values of CF 3p Rydberg state have been derived.

 18. Breath-hold times in patients undergoing radiological examinations: comparison of expiration and inspiration with and without hyperventilation: primerjava časov po izdihu in po vdihu z ali brez hiperventilacije: Zadrževanje diha pri bolnikih, ki so radiološko preiskovani:

  OpenAIRE

  Groell, Reinhard; Schaffler, Gottfried J; Schloffer, Stephan

  2001-01-01

  Background: Breath-holding is necessary for imaging studies of the thorax and abdomen using computed tomography, magnetic resonance imaging or ultrasound examinations. The purpose of this study was to compare the breath-hold times in expiration and inspiration and to evaluate the effects of hyperventilation.Patients and methods. Thirty patients and 19 healthy volunteers participated in this study after informed consent was obtained in all. The breath-hold times were measured in expiration and...

 19. GenBank blastx search result: AK105069 [KOME

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available AK105069 001-045-C01 AB169286.1 Macaca fascicularis testis cDNA, clone: QtsA-18648, similar to human mortali...ty factor 4 like 2 (MORF4L2), mRNA, RefSeq: NM_012286.1.|PRI PRI 3e-20 +3 ...

 20. GenBank blastx search result: AK059494 [KOME

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available for 60kDa splicing factor 3a subunit 3, the FHL3 gene for four and a half LIM domains 3 and the gene for comparative gene identifica...tion transcript 94 (CGI-94), complete sequence.|PRI PRI 2e-37 +2 ...

 1. Comparative effects of partial root-zone irrigation and deficit irrigation on phosphorus uptake in tomato plants

  DEFF Research Database (Denmark)

  Wang, Yaosheng; Liu, Fulai; Jensen, Christian Richardt

  2012-01-01

  The comparative effects of partial root-zone irrigation (PRI) and deficit irrigation (DI) on phosphorus (P) uptake in tomato (Lycopersicon esculentum Mill.) plants were investigated in a split-root pot experiment. The results showed that PRI treatment improved water-use efficiency (WUE) compared...

 2. GenBank blastx search result: AK104725 [KOME

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available osome 9p12-13.3 Contains the 3' end of a novel gene (FLJ22611), a novel gene, the GRHPR gene for glyoxylate ...reductase/hydroxypyruvate reductase, a novel gene (KIAA0354), a novel pseuodgene and a CpG island, complete sequence.|PRI PRI 3e-19 +1 ...

 3. GenBank blastx search result: AK104788 [KOME

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available osome 9p12-13.3 Contains the 3' end of a novel gene (FLJ22611), a novel gene, the GRHPR gene for glyoxylate ...reductase/hydroxypyruvate reductase, a novel gene (KIAA0354), a novel pseuodgene and a CpG island, complete sequence.|PRI PRI 1e-22 +2 ...

 4. GenBank blastx search result: AK061903 [KOME

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available ernate splicing factor), mRNA (cDNA clone MGC:45185 IMAGE:5166554), complete cds.|PRI PRI 6e-47 +1 ... ...AK061903 001-041-H07 BC033785.1 Homo sapiens splicing factor, arginine/serine-rich 1 (splicing factor 2, alt

 5. GenBank blastx search result: AK060171 [KOME

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available ernate splicing factor), mRNA (cDNA clone MGC:45185 IMAGE:5166554), complete cds.|PRI PRI 2e-14 +1 ... ...AK060171 006-311-F07 BC033785.1 Homo sapiens splicing factor, arginine/serine-rich 1 (splicing factor 2, alt

 6. GenBank blastx search result: AK061903 [KOME

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available ernate splicing factor), mRNA (cDNA clone MGC:5228 IMAGE:2900101), complete cds.|PRI PRI 6e-47 +1 ... ...AK061903 001-041-H07 BC010264.1 Homo sapiens splicing factor, arginine/serine-rich 1 (splicing factor 2, alt

 7. GenBank blastx search result: AK060171 [KOME

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available ernate splicing factor), mRNA (cDNA clone MGC:5228 IMAGE:2900101), complete cds.|PRI PRI 2e-14 +1 ... ...AK060171 006-311-F07 BC010264.1 Homo sapiens splicing factor, arginine/serine-rich 1 (splicing factor 2, alt

 8. GenBank blastx search result: AK064003 [KOME

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available some 1 Contains the 5' end of the gene for a novel protein (LOC255104), the gene for a novel protein (FLJ20225), a novel... gene and the 5' end of the gene for a novel protein (KIAA0459), complete sequence.|PRI PRI 6e-22 +2 ...

 9. GenBank blastx search result: AK058594 [KOME

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available AK058594 001-017-H01 AB169480.1 Macaca fascicularis testis cDNA, clone: QtsA-21542, similar to human diaphor...ase (NADH) (cytochrome b-5 reductase) (DIA1),transcript variant M, mRNA, RefSeq: NM_000398.3.|PRI PRI 7e-53 +3 ...

 10. GenBank blastx search result: AK103964 [KOME

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available AK103964 001-015-F12 AB169480.1 Macaca fascicularis testis cDNA, clone: QtsA-21542, similar to human diaphor...ase (NADH) (cytochrome b-5 reductase) (DIA1),transcript variant M, mRNA, RefSeq: NM_000398.3.|PRI PRI 7e-53 +3 ...

 11. GenBank blastx search result: AK062023 [KOME

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available similar to human tumor rejection antigen (gp96) 1 (TRA1), mRNA, RefSeq: NM_003299.1.|PRI PRI 1e-131 +3 ... ...AK062023 001-043-G02 AB169724.1 Macaca fascicularis brain cDNA, clone: QflA-11385,

 12. GenBank blastx search result: AK061896 [KOME

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available similar to human tumor rejection antigen (gp96) 1 (TRA1), mRNA, RefSeq: NM_003299.1.|PRI PRI 1e-172 +2 ... ...AK061896 001-041-G11 AB169724.1 Macaca fascicularis brain cDNA, clone: QflA-11385,

 13. GenBank blastx search result: AK059704 [KOME

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available similar to human tumor rejection antigen (gp96) 1 (TRA1), mRNA, RefSeq: NM_003299.1.|PRI PRI 2e-19 +1 ... ...AK059704 001-032-D05 AB169724.1 Macaca fascicularis brain cDNA, clone: QflA-11385,

 14. GenBank blastx search result: AK059487 [KOME

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available g of rodent MAK (male germ cell-associated kinase), the 3' end of the GCMB gene for glial cells missing (Drosophila) homolog b and a CpG island, complete sequence.|PRI PRI 3e-20 +3 ...

 15. GenBank blastx search result: AK104847 [KOME

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available g of rodent MAK (male germ cell-associated kinase), the 3' end of the GCMB gene for glial cells missing (Drosophila) homolog b and a CpG island, complete sequence.|PRI PRI 1e-99 +3 ...

 16. GenBank blastx search result: AK111985 [KOME

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available g of rodent MAK (male germ cell-associated kinase), the 3' end of the GCMB gene for glial cells missing (Drosophila) homolog b and a CpG island, complete sequence.|PRI PRI 6e-70 +2 ...

 17. GenBank blastx search result: AK106074 [KOME

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available AK106074 001-206-H10 BC021102.1 Homo sapiens likely ortholog of mouse immediate early response, erythropoiet...in 4, mRNA (cDNA clone MGC:31837 IMAGE:5020890), complete cds.|PRI PRI 4e-52 +2 ...

 18. GenBank blastx search result: AK059663 [KOME

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available AK059663 001-031-E04 AB063318.1 Homo sapiens MoDP-2, MoDP-3 mRNA for acute morphine... dependence related protein 2, acute morphine dependence related peptide 3, complete cds.|PRI PRI 7e-29 +3 ...

 19. GenBank blastx search result: AK059413 [KOME

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available AK059413 001-027-D02 AB063318.1 Homo sapiens MoDP-2, MoDP-3 mRNA for acute morphine... dependence related protein 2, acute morphine dependence related peptide 3, complete cds.|PRI PRI 9e-12 +1 ...

 20. GenBank blastx search result: AK062146 [KOME

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available AK062146 001-045-G12 AB063318.1 Homo sapiens MoDP-2, MoDP-3 mRNA for acute morphine... dependence related protein 2, acute morphine dependence related peptide 3, complete cds.|PRI PRI 2e-80 +1 ...

 1. GenBank blastn search result: AK059159 [KOME

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available AK059159 001-023-D03 U91328.1 Human hereditary haemochromatosis region, histone 2A-like protein gene, heredi...tary haemochromatosis (HLA-H) gene, RoRet gene, and sodium phosphate transporter (NPT3) gene, complete cds.|PRI PRI 3e-19 Plus Plus ...

 2. GenBank blastx search result: AK058227 [KOME

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available AK058227 001-010-H11 U91328.1 Human hereditary haemochromatosis region, histone 2A-like protein gene, heredi...tary haemochromatosis (HLA-H) gene, RoRet gene, and sodium phosphate transporter (NPT3) gene, complete cds.|PRI PRI 1e-16 +2 ...

 3. GenBank blastn search result: AK059019 [KOME

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available AK059019 001-021-B02 U91328.1 Human hereditary haemochromatosis region, histone 2A-like protein gene, heredi...tary haemochromatosis (HLA-H) gene, RoRet gene, and sodium phosphate transporter (NPT3) gene, complete cds.|PRI PRI 5e-47 Plus Minus ...

 4. GenBank blastn search result: AK058741 [KOME

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available AK058741 001-019-G08 U91328.1 Human hereditary haemochromatosis region, histone 2A-like protein gene, heredi...tary haemochromatosis (HLA-H) gene, RoRet gene, and sodium phosphate transporter (NPT3) gene, complete cds.|PRI PRI 2e-55 Plus Minus ...

 5. GenBank blastn search result: AK119240 [KOME

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available AK119240 001-120-A04 U91328.1 Human hereditary haemochromatosis region, histone 2A-like protein gene, heredi...tary haemochromatosis (HLA-H) gene, RoRet gene, and sodium phosphate transporter (NPT3) gene, complete cds.|PRI PRI 6e-50 Plus Minus ...

 6. GenBank blastx search result: AK058913 [KOME

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available AK058913 001-009-A01 U91328.1 Human hereditary haemochromatosis region, histone 2A-like protein gene, heredi...tary haemochromatosis (HLA-H) gene, RoRet gene, and sodium phosphate transporter (NPT3) gene, complete cds.|PRI PRI 1e-27 +1 ...

 7. GenBank blastn search result: AK059098 [KOME

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available AK059098 001-022-C07 U91328.1 Human hereditary haemochromatosis region, histone 2A-like protein gene, heredi...tary haemochromatosis (HLA-H) gene, RoRet gene, and sodium phosphate transporter (NPT3) gene, complete cds.|PRI PRI 2e-43 Plus Minus ...

 8. GenBank blastn search result: AK058686 [KOME

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available AK058686 001-019-A10 U91328.1 Human hereditary haemochromatosis region, histone 2A-like protein gene, heredi...tary haemochromatosis (HLA-H) gene, RoRet gene, and sodium phosphate transporter (NPT3) gene, complete cds.|PRI PRI 6e-46 Plus Minus ...

 9. GenBank blastn search result: AK105816 [KOME

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available AK105816 001-203-C11 U91328.1 Human hereditary haemochromatosis region, histone 2A-like protein gene, heredi...tary haemochromatosis (HLA-H) gene, RoRet gene, and sodium phosphate transporter (NPT3) gene, complete cds.|PRI PRI 1e-47 Plus Minus ...

 10. GenBank blastx search result: AK059228 [KOME

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available AK059228 001-024-D11 U91328.1 Human hereditary haemochromatosis region, histone 2A-like protein gene, heredi...tary haemochromatosis (HLA-H) gene, RoRet gene, and sodium phosphate transporter (NPT3) gene, complete cds.|PRI PRI 8e-27 +3 ...

 11. GenBank blastx search result: AK058540 [KOME

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available AK058540 001-017-B06 U91328.1 Human hereditary haemochromatosis region, histone 2A-like protein gene, heredi...tary haemochromatosis (HLA-H) gene, RoRet gene, and sodium phosphate transporter (NPT3) gene, complete cds.|PRI PRI 5e-27 +1 ...

 12. GenBank blastn search result: AK058436 [KOME

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available AK058436 001-015-F07 U91328.1 Human hereditary haemochromatosis region, histone 2A-like protein gene, heredi...tary haemochromatosis (HLA-H) gene, RoRet gene, and sodium phosphate transporter (NPT3) gene, complete cds.|PRI PRI 2e-51 Plus Minus ...

 13. GenBank blastx search result: AK061605 [KOME

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available AK061605 001-030-C05 U91328.1 Human hereditary haemochromatosis region, histone 2A-like protein gene, heredi...tary haemochromatosis (HLA-H) gene, RoRet gene, and sodium phosphate transporter (NPT3) gene, complete cds.|PRI PRI 7e-27 +1 ...

 14. GenBank blastn search result: AK058913 [KOME

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available AK058913 001-009-A01 U91328.1 Human hereditary haemochromatosis region, histone 2A-like protein gene, heredi...tary haemochromatosis (HLA-H) gene, RoRet gene, and sodium phosphate transporter (NPT3) gene, complete cds.|PRI PRI 3e-12 Plus Minus ...

 15. GenBank blastx search result: AK107538 [KOME

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available some 10 Contains a novel gene, the HPS1 gene for Hermansky-Pudlak syndrome 1, the 3' end of the HPSE2 gene for heparanase 2 and a CpG island, complete sequence.|PRI PRI 5e-21 +2 ...

 16. GenBank blastx search result: AK060767 [KOME

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available some 10 Contains a novel gene, the HPS1 gene for Hermansky-Pudlak syndrome 1, the 3' end of the HPSE2 gene for heparanase 2 and a CpG island, complete sequence.|PRI PRI 3e-25 +2 ...

 17. GenBank blastx search result: AK063915 [KOME

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available some 10 Contains a novel gene, the HPS1 gene for Hermansky-Pudlak syndrome 1, the 3' end of the HPSE2 gene for heparanase 2 and a CpG island, complete sequence.|PRI PRI 1e-139 +3 ...

 18. BRANJE V SPLETNI UČILNICI: POT K BRALNI PISMENOSTI V TUJEM JEZIKU

  OpenAIRE

  Novak, Jelena

  2015-01-01

  Mednarodna raziskava bralne pismenosti v tujem jeziku angleščina (ESLC 2011) je pokazala, da so devetošolci v Sloveniji dosegali slabše rezultate pri branju v tujem jeziku - angleščini, kot pri slušnem razumevanju in pisnem sporočanju v istem jeziku

 19. GenBank blastx search result: AK104229 [KOME

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available AK104229 006-307-D03 AF023268.1 Homo sapiens clk2 kinase (CLK2), propin1, cote1, glucocerebro...sidase (GBA), and metaxin genes, complete cds; metaxin pseudogene and glucocerebrosidase pseudogene; and thrombospondin3 (THBS3) gene, partial cds.|PRI PRI 3e-41 +3 ...

 20. GenBank blastx search result: AK059494 [KOME

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available AK059494 001-028-H05 AB179082.1 Macaca fascicularis testis cDNA clone: QtsA-12630, similar to human oculocer...ebrorenal syndrome of Lowe (OCRL), transcriptvariant a, mRNA, RefSeq: NM_000276.3.|PRI PRI 7e-40 +2 ...

 1. GenBank blastx search result: AK106998 [KOME

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available AK106998 002-120-B12 AB179082.1 Macaca fascicularis testis cDNA clone: QtsA-12630, similar to human oculocer...ebrorenal syndrome of Lowe (OCRL), transcriptvariant a, mRNA, RefSeq: NM_000276.3.|PRI PRI 1e-29 +3 ...

 2. GenBank blastx search result: AK058642 [KOME

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available AK058642 001-018-E05 AF023268.1 Homo sapiens clk2 kinase (CLK2), propin1, cote1, glucocerebro...sidase (GBA), and metaxin genes, complete cds; metaxin pseudogene and glucocerebrosidase pseudogene; and thrombospondin3 (THBS3) gene, partial cds.|PRI PRI 2e-18 +3 ...

 3. GenBank blastx search result: AK061708 [KOME

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available AK061708 001-037-F11 AF023268.1 Homo sapiens clk2 kinase (CLK2), propin1, cote1, glucocerebro...sidase (GBA), and metaxin genes, complete cds; metaxin pseudogene and glucocerebrosidase pseudogene; and thrombospondin3 (THBS3) gene, partial cds.|PRI PRI 1e-41 +3 ...

 4. GenBank blastx search result: AK060447 [KOME

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available AK060447 001-011-F08 BC008820.2 Homo sapiens excision repair cross-complementing ro...dent repair deficiency, complementation group 3 (xeroderma pigmentosum group B complementing), mRNA (cDNA clone MGC:10371 IMAGE:3958781), complete cds.|PRI PRI 1e-155 +1 ...

 5. GenBank blastx search result: AK104850 [KOME

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available AK104850 001-043-A07 AB209504.1 Homo sapiens mRNA for excision repair cross-complement...ing rodent repair deficiency, complementation group 6 variant protein.|PRI PRI 1e-12 +3 ...

 6. GenBank blastx search result: AK060447 [KOME

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available AK060447 001-011-F08 AK222465.1 Homo sapiens mRNA for excision repair cross-complement...ing rodent repair deficiency, complementation group 3 variant, clone: adKA02463.|PRI PRI 1e-153 +1 ...

 7. GenBank blastx search result: AK104850 [KOME

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available AK104850 001-043-A07 AY204752.1 Homo sapiens excision repair cross-complementing ro...dent repair deficiency, complementation group 6 (ERCC6) gene, complete cds.|PRI PRI 1e-12 +3 ...

 8. GenBank blastx search result: AK060447 [KOME

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available AK060447 001-011-F08 AY163769.1 Homo sapiens excision repair cross-complementing ro...dent repair deficiency, complementation group 3 (xeroderma pigmentosum group B complementing) (ERCC3) gene, complete cds.|PRI PRI 1e-155 +1 ...

 9. ANALIZA IN PRIMERJAVA PHP OGRODIJ NA PRIMERU IZDELAVE SPLETNEGA DNEVNIKA

  OpenAIRE

  Kovačič, Matjaž

  2010-01-01

  V diplomski nalogi smo predstavili funkcionalnosti in naredili primerjavo med petimi PHP ogrodiji: Zend, CakePHP, Codeigniter, Symfony in Seagull. Ogrodja smo uporabili pri izdelavi spletne aplikacije in jih primerjali glede na njihovo učinkovitost pri izdelavi spletnih aplikacij, zmoglivost in varnost spletnih aplikacij ter ustreznost njihove dokumentacije.

 10. 77 FR 32710 - 60-Day Notice of Proposed Information Collection: DS-3077, Request for Entry Into Children's...

  Science.gov (United States)

  2012-06-01

  ... (paper, disk, or CD-ROM submissions): U.S. Department of State, CA/OCS/PRI, SA-29, 4th Floor, Washington... Citizens Services (CA/OCS/ PRI), U.S. Department of State, SA-29, 4th Floor, Washington, DC 20520, who may... From the Federal Register Online via the Government Publishing Office DEPARTMENT OF STATE...

 11. Carbon retention in the soil–plant system under different irrigation regimes

  DEFF Research Database (Denmark)

  Wang, Yaosheng; Liu, Fulai; Andersen, Mathias Neumann;

  2010-01-01

  to a greater microbial activity in the two treatments; particularly the PRI induced drying and wetting cycles of the soils may cause an increase of microbial activities and respiration rate, which could lead to more C losses from the soil. However, in both experiments the total C concentration in the PRI...

 12. Nieuwe landbouw: inventarisatie van kansen

  NARCIS (Netherlands)

  Langeveld, J.W.A.; Koops, A.J.; Ketelaars, J.J.M.H.; Marcelis, L.F.M.; Hassink, J.; Blom, M.; Sanden, van de P.A.C.M.

  2005-01-01

  In opdracht van het Ministerie van LNV inventariseerde en evalueerde PRI de nieuwe productiekansen voor de Nederlandse plantaardige sectoren.Tevens doet PRI aanbevelingen voor beleid en onderzoek. Nieuwe landbouw is één van de projecten van het Transitieteam van het Ministerie. Behandelde thema's in

 13. Biological Evaluation of Double Point Modified Analogues of 1,25-Dihydroxyvitamin D2 as Potential Anti-Leukemic Agents

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Aoife Corcoran

  2016-02-01

  Full Text Available Structurally similar double-point modified analogues of 1,25-dihydroxyvitamin D2 (1,25D2 were screened in vitro for their pro-differentiating activity against the promyeloid cell line HL60. Their affinities towards human full length vitamin D receptor (VDR and metabolic stability against human vitamin D 24-hydroxylase (CYP24A1 were also tested. The analogues (PRI-1730, PRI-1731, PRI-1732, PRI-1733 and PRI-1734 contained 5,6-trans modification of the A-ring and of the triene system, additional hydroxyl or unsaturation at C-22 in the side chain and reversed absolute configuration (24-epi at C-24 of 1,25D2. As presented in this paper, introduction of selected structural modifications simultaneously in two distinct parts of the vitamin D molecule resulted in a divergent group of analogues. Analogues showed lower VDR affinity in comparison to that of the parent hormones, 1,25D2 and 1,25D3, and they caused effective HL60 cell differentiation only at high concentrations of 100 nM and above. Unexpectedly, introducing of a 5,6-trans modification combined with C-22 hydroxyl and 24-epi configuration switched off entirely the cell differentiation activity of the analogue (PRI-1734. However, this analogue remained a moderate substrate for CYP24A1, as it was metabolized at 22%, compared to 35% for 1,25D2. Other analogues from this series were either less (12% for PRI-1731 and PRI-1733 or more (52% for PRI-1732 resistant to the enzymatic deactivation. Although the inactive analogue PRI-1734 failed to show VDR antagonism, when tested in HL60 cells, its structure might be a good starting point for our design of a vitamin D antagonist.

 14. The Effect of Analogues of 1α,25-Dihydroxyvitamin D₂ on the Regrowth and Gene Expression of Human Colon Cancer Cells Refractory to 5-Fluorouracil.

  Science.gov (United States)

  Neska, Jacek; Swoboda, Paweł; Przybyszewska, Małgorzata; Kotlarz, Agnieszka; Bolla, Narasimha Rao; Miłoszewska, Joanna; Grygorowicz, Monika Anna; Kutner, Andrzej; Markowicz, Sergiusz

  2016-01-01

  This study aimed to evaluate the capacity of hypocalcemic analogues of 1α,25-dihydroxyvitamin D₂ (1,25D2) and 1α,25-dihydroxyvitamin D₃ (1,25D3) to inhibit regrowth and regulate the stemness-related gene expression in colon cancer cells undergoing renewal after exposure to 5-fluorouracil (5-FU). All of the tested analogues of 1,25D2 equally potently decreased the clonogenicity and the proliferative activity of HT-29 cells which survived the exposure to 5-FU, but differently regulated gene expression of these cells during their renewal. 1,25D2 and analogues (PRI-1907 and PRI-1917), as well as 1,25D3 and analogue PRI-2191, decreased the relative expression level of several stemness-related genes, such as NANOG, OCT3/4, PROM1, SOX2, ALDHA1, CXCR4, in HT-29/5-FU cells during their renewal, in comparison to untreated HT-29/5-FU cells. The other 1,25D2 analogues (PRI-1906 and PRI-1916) were not capable of downregulating the expression of these stemness-related genes as the analogues PRI-1907 and PRI-1917 did. All of the tested vitamin D analogues upregulated CDH1, the gene encoding E-cadherin associated with epithelial phenotype. Out of the series of analogues studied, side-chain branched analogues of 1,25D2 (PRI-1907, PRI-1917) and the analogue of 1,25D3 (PRI-2191) might be used to target cancer cells with stem-like phenotypes that survive conventional chemotherapy. PMID:27314328

 15. The Effect of Analogues of 1α,25-Dihydroxyvitamin D2 on the Regrowth and Gene Expression of Human Colon Cancer Cells Refractory to 5-Fluorouracil

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jacek Neska

  2016-06-01

  Full Text Available This study aimed to evaluate the capacity of hypocalcemic analogues of 1α,25-dihydroxyvitamin D2 (1,25D2 and 1α,25-dihydroxyvitamin D3 (1,25D3 to inhibit regrowth and regulate the stemness-related gene expression in colon cancer cells undergoing renewal after exposure to 5-fluorouracil (5-FU. All of the tested analogues of 1,25D2 equally potently decreased the clonogenicity and the proliferative activity of HT-29 cells which survived the exposure to 5-FU, but differently regulated gene expression of these cells during their renewal. 1,25D2 and analogues (PRI-1907 and PRI-1917, as well as 1,25D3 and analogue PRI-2191, decreased the relative expression level of several stemness-related genes, such as NANOG, OCT3/4, PROM1, SOX2, ALDHA1, CXCR4, in HT-29/5-FU cells during their renewal, in comparison to untreated HT-29/5-FU cells. The other 1,25D2 analogues (PRI-1906 and PRI-1916 were not capable of downregulating the expression of these stemness-related genes as the analogues PRI-1907 and PRI-1917 did. All of the tested vitamin D analogues upregulated CDH1, the gene encoding E-cadherin associated with epithelial phenotype. Out of the series of analogues studied, side-chain branched analogues of 1,25D2 (PRI-1907, PRI-1917 and the analogue of 1,25D3 (PRI-2191 might be used to target cancer cells with stem-like phenotypes that survive conventional chemotherapy.

 16. Dynamics of spectral bio-indicators and their correlations with light use efficiency using directional observations at a Douglas-fir forest

  Science.gov (United States)

  Cheng, Yen-Ben; Middleton, Elizabeth M.; Hilker, Thomas; Coops, Nicholas C.; Black, T. Andrew; Krishnan, Praveena

  2009-09-01

  The carbon science community must rely on satellite remote sensing to obtain global estimates of photosynthetic activity, typically expressed as net primary production (NPP), gross primary production (GPP) or light use efficiency (LUE). The photochemical reflectance index (PRI), calculated as a normalized difference reflectance index using a physiologically active green band (~531 nm) and another physiologically insensitive green reference band (~570 nm), denoted as PRI(570), has been confirmed in many studies as being strongly related to LUE. Here, we examined the potential of utilizing PRI(570) observations under different illumination conditions for canopy LUE estimation of a forest. In order to evaluate this, directional hyperspectral reflectance measurements were collected continuously throughout the daytime periods using an automated spectroradiometer in conjunction with tower-based eddy covariance fluxes and environmental measurements at a coastal conifer forest in British Columbia, Canada throughout the 2006 growing season. A parameter calculated as the PRI(570) difference (dPRI(570)) between shaded versus sunlit canopy foliage sectors showed a strong correlation to tower-based LUE. The seasonal pattern for this correlation produced a dramatic change from high negative (r ~ -0.80) values in the springtime and early fall to high positive values (r ~ 0.80) during the summer months, which could represent the seasonality of physiological characteristics and environmental factors. Although the PRI(570) successfully tracked canopy LUE, one or both of its green bands (~531 and 570 nm) used to calculate the PRI are unavailable on most existing and planned near-term satellites. Therefore, we examined the potential to use 24 other spectral indexes for LUE monitoring that might be correlated to PRI, and thereby a substitute for it. We also continued our previous investigations into the influence of illumination conditions on the observed PRI(570) and other indexes

 17. Microprocessor dynamics and interactions at endogenous imprinted C19MC microRNA genes.

  Science.gov (United States)

  Bellemer, Clément; Bortolin-Cavaillé, Marie-Line; Schmidt, Ute; Jensen, Stig Mølgaard Rask; Kjems, Jørgen; Bertrand, Edouard; Cavaillé, Jérôme

  2012-06-01

  Nuclear primary microRNA (pri-miRNA) processing catalyzed by the DGCR8-Drosha (Microprocessor) complex is highly regulated. Little is known, however, about how microRNA biogenesis is spatially organized within the mammalian nucleus. Here, we image for the first time, in living cells and at the level of a single microRNA cluster, the intranuclear distribution of untagged, endogenously-expressed pri-miRNAs generated at the human imprinted chromosome 19 microRNA cluster (C19MC), from the environment of transcription sites to single molecules of fully released DGCR8-bound pri-miRNAs dispersed throughout the nucleoplasm. We report that a large fraction of Microprocessor concentrates onto unspliced C19MC pri-miRNA deposited in close proximity to their genes. Our live-cell imaging studies provide direct visual evidence that DGCR8 and Drosha are targeted post-transcriptionally to C19MC pri-miRNAs as a preformed complex but dissociate separately. These dynamics support the view that, upon pri-miRNA loading and most probably concomitantly with Drosha-mediated cleavages, Microprocessor undergoes conformational changes that trigger the release of Drosha while DGCR8 remains stably bound to pri-miRNA.

 18. Določitev debeline zdravega lesa v živem drevesu z Resistographom F500

  OpenAIRE

  Vertačnik, Tone

  2014-01-01

  Pri jelki, navadni smreki, bukvi, navadnem divjem kostanju in lipi smo z Resistographom F500 preiskovali stanje lesa oz. debelino zdravega lesa v živem drevesu. V raziskavo smo vključili posekana mestna drevesa z območja Ljubljana Center in vzorce sveze posekanih dreves s skladišča hlodovine. Resistograph F500 je pri vseh drevesnih vrstah zabeležil prisotnost ranega in kasnega lesa, grč, kompresijskega lesa pri iglavcih, kolesivosti, reakcijskih con, bariernih con, poranitvenega in razkrojene...

 19. ANALIZA POSLOVNEGA OKOLJA ZA ISKANJE STRATEŠKIH PRILOŽNOSTI NADALJNJEGA RAZVOJA PODJETJA

  OpenAIRE

  Nedelko, Sašo

  2013-01-01

  Potreba po razvojnem in velikostnem spreminjanju podjetij izhaja iz želje po dolgoročnem obstoju podjetij. V kolikor želi podjetje poslovati na dolgi rok in pri tem dosegati dobre konkurenčne rezultate, mora vso svojo energijo in trud, usmeriti v proces planiranja rasti in razvoja, ki pa se v podjetju običajno prične s sistematičnim proučevanjem celotnega poslovnega okolja. V prvem delu magistrskega dela smo se osredotočili na teoretično pojasnjevanje vloge strateškega managementa pri pla...

 20. SOX9 regulates microRNA miR-202-5p/3p expression during mouse testis differentiation

  DEFF Research Database (Denmark)

  Wainwright, Elanor N; Jorgensen, Joan S; Kim, Youngha;

  2013-01-01

  differentiation. These microRNAs are expressed in a sexually dimorphic pattern as the primordial XY gonad differentiates into a testis, with strong expression in Sertoli cells. In vivo, ectopic expression of pri-miR-202 in XX gonads did not result in molecular changes to the ovarian determination pathway...... promoter that is sufficient to drive expression in XY but not XX fetal gonads ex vivo. Mutation of SOX9 and SF1 binding sites reduced ex vivo transactivation of the pri-miR-202 promoter, demonstrating that pri-miR-202 may be a direct transcriptional target of SOX9/SF1 during testis differentiation. Our...