WorldWideScience

Sample records for cdznte-detektorov gamma-izlucheniya metodom

 1. Određivanje alergena grinja u kućnoj prašini enzim-imunokemijskom metodom

  OpenAIRE

  Prester, Ljerka; Brčić Karačonji, Irena; Macan, Jelena

  2007-01-01

  Cilj ovoga rada bio je odrediti razine alergena grinja Dermatophagoides pteronyssinus (Der p 1) i Dermatophagoides farinae (Der f 1) u 30 uzoraka kućne prašine uzorkovane u gradskim stanovima u Zagrebu enzim-imunokemijskom metodom (ELISA, Indoor Biotechnologies Ltd, Carfiff, UK). Metoda se koristi tehnikom dvaju monoklonskih protutijela, a primjenjuje se kao standardna metoda za određivanje alergena grinja u prašini. Uzorci prašine skupljeni su usisavanjem prašine s tepiha u celulozne filtre....

 2. Dokazivanje patvorenja ovčjih i kozjih sireva s kravljim mlijekom referentnom metodom izoelektričnog fokusiranja γ-kazeina

  OpenAIRE

  Špoljarić, Jasminka; Mikulec, Nataša; Plavljanić, Dijana; Radeljević, Biljana; Havranek, Jasmina; Antunac, Neven

  2013-01-01

  Cilj rada bio je uvesti referentnu metodu za dokazivanje kravljeg mlijeka u ovčjim i kozjim sirevima (EC 273/08), radi zaštite proizvođača i potrošača od krivotvorenja i imitacija, te usklađivanja sa zahtjevima domaćeg i EU tržišta. Metoda obuhvaća izolaciju kazeina iz sira, izoelektrično fokusiranje γ2- i γ3-kazeina dobivenih hidrolizom β-kazeina s plazminom, te detekciju i kvantitativno određivanje γ-kazeina kravljeg, ovčjeg i kozjeg mlijeka denzitometrijom. Proizvod od ovčjeg ili kozjeg ml...

 3. Ispitivanje biogenih amina u vinima proizvedenih organskim i klasičnim postupkom HPLC metodom određivanja OPA derivata

  OpenAIRE

  Kalkan Yıldırım, Hatice; Üren, Ali; Yücel, Ufuk

  2007-01-01

  Budući da potrošači preferiraju "zdravu" hranu i pića, odabrana su vina proizvedena organskim i klasičnim postupkom iz varijeteta grožđa Vitis vinifera Semillon, Colombard, Cabernet Sauvignon, Merlot i Carignan i istražen je utjecaj načina proizvodnje na kvalitetu vina. Određene su koncentracije histamina, tiramina, putrescina, kadaverina, etilamina, metilamina, triptamina, agmatina i β-feniletilamina s pomoću HPLC fluorescentnog detektora derivata o-ftaldialdehida (OPA). Redoslijed izmjereni...

 4. Fizičko-hemijske i katalitičke osobine ugljeničnih nanocevi sintetisanih metodom katalitičke hemijske depozicije iz gasne faze – korelacija sa osobinama primenjenih katalizatora na bazi prelaznih metala (Fe, Co, Ni)

  OpenAIRE

  2014-01-01

  Postojanje ugljeničnih nanocevi (UNC), kao jedne od brojnih alotropskih modifikacija ugljenika, zabeleženo je još pre više od pola veka. Međutim, do prave eksplozijeinteresovanja za ovu vrstu nanomaterijala je došlo tek 1991. godine kada ih je "ponovo" otkrio japanski naučnik S. Iijima. Od tada, zbog svojih izuzetnih fizičko-hemijskih osobina, UNC počinju da privlače pažnju naučne javnosti i spajaju istraživače iz različitih oblasti sa zajedničkim imeniteljem - ...

 5. Optimizacija svojstava samoorganiziranja graft kopolimera metoksi poli(etilen glikola) i masnih kiselina pri pripravi nanonosača s uklopljenim etopozidom

  OpenAIRE

  Varshosaz, Jaleh; HASANZADEH, FARSHID; ESLAMDOOST, MOJTABA

  2012-01-01

  Cilj je rada bio ispitati svojstva samoorganiziranja micela pripravljenih od graft kopolimera metoksipolietilenglikola (mPEG) i masnih kiselina različite duljine lanca za uklapanje etopozida. Sintetizirana su tri amfifilna kopolimera povezivanjem miristinske, stearinske i behenične kiseline esterskom vezom s mPEG. Veličina i zeta-potencijal micela određeni su metodom dinamičkog raspršivanja svjetlosti. Micele s uklopljenim etopozidom pripravljene su film-metodom pri različitim omjerima lijeka...

 6. Raspodjela uzoraka svinjskog mesa prema otpuštanju mesnog soka

  OpenAIRE

  Đurkin, Ivona; Kušec, Goran; Kralik, Gordana; Petričević, Antun; Margeta, V.; Hanžek, Danica; Maltar, Zlata

  2008-01-01

  Istraživanje je provedeno na 119 nasumično odabranih svinjskih polovica podrijetlom od kastrata, zaklanih pri oko 100 kg žive mase u tri klaonice na području Istočne Hrvatske. Izmjerena su najvažnija svojstva kvalitete mesa: pH45, pH24, CIE-L* te otpuštanje mesnog soka mjereno metodom kompresije (WHC) i „metodom vrećice“ (otkapavanje). Pri ispitivanju statističke značajnosti perdiktora otpuštanja mesnog soka utvrđena je značajnost za WHC i pH24 vrijednosti (p

 7. Antibakterijska svojstva retrogradnih punila korijenskih kanala

  OpenAIRE

  Provenzano, José C.; Julio C. M. de Oliveira; Flávio R F Alves; Rôças, Isabela N.; Siqueira Jr, José F.; Uzeda, Milton de

  2011-01-01

  Svrha istraživanja bila je ocijeniti i usporediti antibakterijsku učinkovitost pet retrogradnih punila korijenskih kanala. Materijal i metode: Metodom difuzije u agru ocijenjena je zona inhibicije bakterijskog rasta na podlozi pet retrogradnih punila korijenskih kanala: Pro Root MTA, cementa Portland, Super-EBA, IRM-a, Sealera 26 te amalgama. Za ciljane mikroorganizme bilo je odabrano pet anaeroba (Porphyromonas gingivalis, Parvimonas micra, Fusobacterium nucleatum, Propionibacterium acnes i ...

 8. Radiokarbonsko datiranje i polenske analize dvaju tresetišta u Nacionalnom parku »Plitvička jezera«

  OpenAIRE

  Srdoč, Dušan; Obelić, Bogomil; HORVATINČIĆ, NADA; Culiberg, Metka; Šercelj, Alojz; Sliepčević, Adela

  1985-01-01

  Starost 16 uzoraka treseta iz dviju bušotina s područja Prošćanskog jezera u Nacionalnom parku »Plitvička jezera« izmjerena je metodom radioaktivnog ugljika 14C. Rezultati tih mjerenja, zajedno s rezultatima mjerenja starosti sedri s područja Plitvičkih jezera, prikazani su na histogramu, iz kojeg se vidi da rast treseta i sedri koincidira, ukazujući na povoljne klimatske prilike za oba procesa u razdoblju unatrag cca 6000 godina. Prikazane su polenske analize istih uzoraka koje pokazuju prom...

 9. Seši u Plitvičkim jezerima

  OpenAIRE

  Pasarić, Miroslava; Slaviček, Lasta

  2016-01-01

  Poduzeta su visokofrekventna mjerenja razine vode u dva najveća plitvička jezera, u Prošću i u Kozjaku, kako bi se istražili seši. Mjerenja su rađena s intervalom uzorkovanja od 1 minute tijekom perioda od 46 dana i to na dva suprotna kraja u svakom jezeru, što je dalo informaciju i o međusobnom odnosu faza. Izračunati su spektri snage kako bi se odredili periodi vlastitih modova. Opaženi maksimimi su interpretirani uz pomoć teorijskih rezultata, dobivenih jednostavnom numeričkom metodom Defa...

 10. Adsorpcija pesticida na zeolitima, polianilinu i njihovim kompozitima

  OpenAIRE

  Milojević-Rakić, Maja

  2014-01-01

  Katalitička svojstva Fe-modifikovanih zeolita zavise od formiranja dimernih i oligomernih vrsta gvožđa, kao i čestica gvožđe-oksida. U ovoj doktorskoj disertaciji je sinteza Femodifikovanih ZSM-5 zeolita izvedena metodom jonske izmene iz razblaženih rastvora različitih soli (Fe(III)citrata, Fe(II)oksalata i Fe(III)nitrata). Pokazano je da aktivnost Femodifikovanih zeolita kao katalizatora zavisi od soli gvožđa u čijem prisustvu se vrši izmena, što ukazuje da je moguće, iz razbl...

 11. European League Against Rheumatism recommendations for terminology and diagnosis of calcium pyrophosphate crystal deposition disease: An expert's comments

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Viktoriya Georgievna Barskova

  2011-09-01

  Full Text Available V etoy stat'e my provodim obsuzhdenie 9 rekomendatsiy, kotorye razrabotany standartnym metodom sochetaniya dokazatel'nykh issledovaniy i konsensusa ekspertov. V svyazi s bol'shim spektrom klinicheskikh fenotipov deponirovaniya kristallov pirofosfata kal'tsiya (PFK terapiya bolezni predstavlyaet slozhnuyu zadachu, tem bolee chto, v otlichie ot podagry, v nastoyashchee vremya net spetsificheskoy terapii, sposobstvuyushchey ischeznoveniyu PFK. Poetomu lechenie sfokusirovano na kontrole klinicheskikh simptomov kak ostrogo, tak i khronicheskogo artrita. Ispol'zuyutsya podkhody, analogichnye takovym pri terapii ostrogo podagricheskogo artrita, kontrole boli i simptomov pri osteoartroze (OA.

 12. European League Against Rheumatism recommendations for terminology and diagnosis of calcium pyrophosphate crystal deposition disease: An expert's comments

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Viktoriya Georgievna Barskova

  2011-01-01

  Full Text Available V etoy stat'e my provodim obsuzhdenie 9 rekomendatsiy, kotorye razrabotany standartnym metodom sochetaniya dokazatel'nykh issledovaniy i konsensusa ekspertov. V svyazi s bol'shim spektrom klinicheskikh fenotipov deponirovaniya kristallov pirofosfata kal'tsiya (PFK terapiya bolezni predstavlyaet slozhnuyu zadachu, tem bolee chto, v otlichie ot podagry, v nastoyashchee vremya net spetsificheskoy terapii, sposobstvuyushchey ischeznoveniyu PFK. Poetomu lechenie sfokusirovano na kontrole klinicheskikh simptomov kak ostrogo, tak i khronicheskogo artrita. Ispol'zuyutsya podkhody, analogichnye takovym pri terapii ostrogo podagricheskogo artrita, kontrole boli i simptomov pri osteoartroze (OA.

 13. Mikrobiološko ispitivanje i prosudba vrsnosti laboratorija za mliječne proizvode

  OpenAIRE

  Golc-Teger, Slavica

  2001-01-01

  U ovome su članku prikazani glavni čimbenici u procjeni mikrobiološkog ispitivanja hrane. Prikazano je nekoliko točaka validacije kvantitativnih i kvalitativnih mikrobioloških metoda. Osim toga, definiraju se izrazi "sukladnost" i "istovjetnost" referentne metode s "internom" metodom u smislu akreditacija metoda. Članak opisuje kako evaluirati rutinsku metodu u odnosu na referentne/službene metode s obzirom na rezultate dobivene brojenjem automatskim epifluorescentnim mikroskopom s pomoću ure...

 14. Primjerenost automatske epifluorescentne mikroskopije za određivanje bakteriološke kakvoće sirovog mlijeka

  OpenAIRE

  Golc Teger, Slavica

  1995-01-01

  Primjerenost metode automatske epifluorescentne mikroskopije (instrumentom BactoScan 8000) za određivanje ukupnog broja bakterija u sirovom mlijeku provjerena je kao metoda za određivanje kvalitete mlijeka proizvođača u svrhu plaćanja po higijenskoj kakvoći. Rezultati određeni BactoScan-om uspoređeni su rezultatima brojanja kolonija na pločama metodom IDF Standard 100 B : 1991. Nakon pretvorbe broja pulsova BactoScana (y) i broja kolonija na pločama (x) u dekadske logaritme izračunata je jedn...

 15. Učestalost goveđe enzootske leukoze u jugoistočnoj Bugarskoj tijekom razdoblja od 1998. do 2000.

  OpenAIRE

  Sandev, Nikolay; Sizov, Ignat; Pandarov, Stoyan; Alexandrova, Stamka; Dojchev, Tomi; Vasilev, Vasil; Tanchev, Todor; Georgieva, Lyudmila

  2001-01-01

  U razdoblju od 1998. do 2000. pretraženo je 200518 uzoraka seruma metodom imunodifuzije radi dokazivanja protutijela za virus goveđe enzootske leukoze u jugoistočnoj Bugarskoj. Rezultati su pokazali da je zaraza proširena u prosječno u 17,02% goveda (u rasponu od 2,78% na području Haskova pa sve do 33,07% na području Burgasa). Ovi podaci potvrđuju da bolest predstavlja veoma važan epizootiološki problem posebice u uvjetima suvremenog uzgoja goveda. Za suzbijanje i iskorjenjivanje bolesti važn...

 16. Usporedba djelovanja blokatora kalcijevih kanala, blokatora autonomnoga živčanog sustava te inhibitora slobodnih radikala na hiposekreciju inzulin iz izolirnih langerhansovih otočića štakora uzrokovanu diazinonom

  OpenAIRE

  Pourkhalili, Nazila; Pournourmohammadi, Shirin; Rahimi, Fatemeh; Vosough-Ghanbari, Sanaz; Baeeri,Maryam; Ostad, Seyed Nasser; Abdollahi, Mohammad

  2009-01-01

  U osoba izloženih organofosfatnim insekticidima zamijećen je nastanak hiperglikemije. Svrha je ovo istraživanja bila usporediti djelovanje blokatora kalcijevih kanala, alfa i beta-adrenergičkih i muskarinskih receptora te inhibicije slobodnih radikala na lučenje inzulina iz Langerhansovih otočića izoliranih iz štakora tretiranih diazinonom. Otočići su izolirani iz gušterače štakora s pomoću standardnog postupka digestije kolagenazom, odvajanja centrifugiranjem i metodom ručnog probira (engl. ...

 17. Elektromiografsko ispitivanje aktivnosti žvačnih mišića u ispitanika s temporomandibularnom disfunkcijom

  OpenAIRE

  Alajbeg, Iva; Valentić-Peruzović, Melita; Alajbeg, Ivan; Ileš, Davor; Knezović-Zlatarić, Dubravka; Katunarić, Marina

  2003-01-01

  Pojam temporomandibularna disfunkcija (TMD) obuhvaća mnoge poremećaje u vezi sa žvačnim mišićima i temporomandibularnim zglobovima. U vezu s nastankom TMD-a najčešće se dovode okluzalni, traumatski, psihosocijalni i sustavski čimbenici. Svrha ovoga istraživanja bila je ustanoviti postoji li promijenjena aktivnost žvačnih mišića u ispitanika s poremećajem te utvrditi mogućnosti dijagnostike temporomandibularnih poremećaja metodom elektromiografije. U ispitivanju je sudjelovalo 40 ispitanika: 1...

 18. Nalaz tombusvirusa na vrsti Erigeron canadensis L.

  OpenAIRE

  Jeknić, Zoran; Erić, Živojin; Grbelja, Julijana

  1988-01-01

  Iz listova zaraženih primjeraka korovne biljke Erigeron canadensis L. koji su rasli na nekoliko lokaliteta u Sarajevu izoliran je virus iz skupine tombusvirusi. Identifikacija virusa izvršena je na osnovi reakcije pokusnih biljaka, analize ultratankih presjeka kroz zaraženo tkivo, morfologije i veličine virusnih čestica, te na osnovi seroloških reakcija metodom dvostruke imunodifuzije u agarskom gelu i čvrsto fazne imunoelektronske mikroskopije (SPIEM). U serološkim pokusima upotrijebljen je ...

 19. Utjecaj uvjeta tretmana sjemena na kemijski sastav zrna suncokreta

  OpenAIRE

  Šimić, Branimir; Popović, Ruža; Andrić, Luka; Plavšić, Hrvoje; Ivanišić, Ilonka; Čupić, Tihomir; Jurković, Zorica

  2005-01-01

  Istraživanjem je utvrđen utjecaj tretmana sjemena na kemijski sastav zrna suncokreta (Fakir i Apolon) tijekom skladištenja od 12 mjeseci. Naturalni i tretirani uzorci sjemena suncokreta s insekticidima Apron + Chinok, te Apron + Geocid, upakirani su u papirnatu dvoslojnu natron vreću i uskladišteni u betonsko-montažno skladište (vlaga zraka 60-75% i temperatura 20-25oC). Nakon 12 mjeseci sadržaj ulja u zrnu izmjeren je spektroskopskom metodom nuklearne magnetne rezonancije (NMR). Rezultati...

 20. Bakteriološka zagađenost alginatnih otisaka i dimenzionalna stabilnost pri dezinfekciji

  OpenAIRE

  Broz, Mira; Romić, Željko; Omrčen, Ante; Fridrih, Sandra; ROPAC, DARKO

  1989-01-01

  Istraživanje mikrobiološke zagađenosti alginatnih otisaka nametnulo je potrebu primjene dezinficijensa prije slanja otisaka u laboratorij. Kao praktično zadovoljavajuće pokazalo se petminutno potapanje otisaka u razrjeđenju od 1:50 klorheksidin-glukonata. Postavljen je problem točnosti uzetog otiska nakon dezinfekcije s obzirom na mogućnost utjecaja dezinfeciejnsa na volumen otiska. Originalnom metodom mjerenja otisne mase dokazano je da promjena volumena i površine alginata nije značajna te ...

 1. ANALIZA ZVUČNOG POLJA OKO VIBRIRAJUĆE PLOČE

  OpenAIRE

  Skoblar, Ante

  2006-01-01

  U radu su prikazani analitički, numerički i eksperimentalni pristup u rješavanju problema stvaranja zvučnog polja oko vibrirajuće ploče. Analitički su određene vlastite vrijednosti vibracija ukliještene pravokutne ploče. Numeričkom metodom konačnih elemenata izračunate su vlastite vrijednosti ploče te odziv ploče pri zadanom opterećenju jednakom eksperimentu te vlastite vrijednosti te odziv zvučnog polja oko ploče. Strukturni valovi približno su određeni pomoću pomaka dok su valovi u okolnom ...

 2. Određivanje čistoće površine metalnih i keramičkih uzoraka

  OpenAIRE

  Štrakalj, Anita; Glavaš, Zoran; Sladojević, Milan

  2012-01-01

  U ovom radu određivana je čistoća površine metalnih i keramičkih uzoraka. Uzorci su pripremljeni mehaničkim i kemijskim čišćenjem. Čistoća površine određena je statičkom ekstrakcijskom metodom. Statička ekstrakcijska metoda pokazala se kao izuzetno dobra metoda za mjerenje čistoće površine. Dobiveni rezultati ukazuju da su oba korištena načina pripreme uzoraka u skladu s normom MIL-P-28809. Nešto bolji rezultati dobiveni su prilikom kemijskog čišćenja uzoraka.

 3. Koncentracije lebdećih čestica PM1, PM2.5, PM10 u zatvorenom prostoru te koncentracije PM2,5 čestica u otvorenom prostoru osnovnih škola u gradu Sariju u Iranu

  OpenAIRE

  2013-01-01

  Svrha je ovog istraživanja bila utvrditi raspodjelu lebdećih čestica u osnovnim školama u središtu iranskoga grada Sarija te vidjeti jesu li razine lebdećih čestica mjerenih u dvorištima škola i u učionicama međusobno povezane. Vani su mjerene PM2,5 čestice pomoću stalnog Micro Dust Pro monitora, a unutra PM1, PM2,5 i PM10 čestice pomoću GRIMM monitora. Oba su instrumenta kalibrirana gravimetrijskom metodom pomoću filtara. Kolmogorov-Smirnovljev test pokazao je normalnu raspodjelu vanjskih mj...

 4. Terapija poremećaja čeljusnog zgloba okluzijskom udlagom: prikaz slučaja

  OpenAIRE

  Badel, Tomislav; Alajbeg, Iva; Marotti, Miljenko; Kocijan Lovko, Sandra

  2008-01-01

  Temporomandibularni poremećaji obuhvaćaju sve funkcijske poremećaje čeljusnih (temporomandibularnih) zglobova i žvačnih mišića. U radu se opisuje jedan od najčešćih - pomak zglobne pločice u anteriorni položaj, tzv. dislokacija. Ona se povezuje s nekoliko čimbenika - najčešće je to makrotrauma, na primjer udarac u čeljust, ili mikrotrauma povezana s kroničnom mišićnom hiperaktivnošću ili okluzijskom nestabilnošću. Magnetskom rezonancijom, neinvazivnom metodom za analizu tkiva, koristili smo s...

 5. Analiza uticaja armiranobetonskog rama od sopstvenog opterećenja i spoljašnjih sila/Structural analysis of a prestressed concrete

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Miloš Z. Petrović

  2014-10-01

  Full Text Available U radu je prikazano delovanje sile prednaprezanja na armiranobetonski ram (u daljem tekstu AB ram. Posmatrani sistem je statički neodređen sa dva ukleštenja. Na njega deluje opterećenje prednaprezanje kablom silom Nk=600 kN, kao i sopstveno opterećenje. Visina rama je 6.00 m, a osovinski razmak 20.00 m. Opterećenje od sopstvene težine elemenata je od rigle i stuba. Opterećenje konstrukcije usled prednaprezanja spada u unutrašnja opterećenja, koja zamenjujemo ekvivalentnim opterećenjem koje predstavlja spoljašnje opterećenje. Proračun je izvršen metodom sila i metodom deformacija, kao i u softverskom programu 'Tower'. Metodom sila se uklanja ukleštenje i preseku se omogućava obrtanje. Statički neodređena veličina tada je moment ukleštenja. Kod metode deformacije sve statičke i deformacijske veličine izražavaju se putem izvesnog broja međusobno nezavisnih deformacijskih veličina, koje su određene iz uslova ravnoteže sistema. Broj nezavisnih deformacijskih neodređenih veličina predstavlja deformacijsku neodređenost nosača. Sve deformacijski neodređene veličine mogu se svrstati u dve grupe: prvu grupu čine uglovi obrtanja na krajevima kruto vezanih štapova, a drugu grupu komponente pomeranja čvorova. / The effects of prestressing forces on a reinforced concrete frame are shown in the paper. The structure is a statically indeterminate frame with two fixed supports. The load is due to tendon prestressing with Nk = 600 kN and due to self-weight of columns and beam. The columns height is 6.00 m and the beam span is 20.00 m. Effects of prestressing can be replaced by an external equivalent load. Calculations are performed by the force method, by the direct stiffness method and using the 'Tower' software. The rotational restraints are released at fixed supports and the restraint moments are calculated by the force method. The direct stiffness method uses the members' stiffness relations for computing member forces and

 6. Expression of Cyclin d1 protein and CCND1 та PNKP genes in peripheral blood mononuclear cells in clean up worker of Chornobyl accident with different state of immune system.

  Science.gov (United States)

  Bazyka, D A; Kubashko, A V; Ilyenko, I M; Belyaev, O A; Pleskach, O J

  2015-12-01

  Meta. Doslidyty zminy rivniv Cyclin D1+ klityn ta asotsiyovanykh geniv CCND1 ta PNKP u mononuklearakh peryfe rychnoI krovi v uchasnykiv likvidatsiI naslidkiv avariI (ULNA) na ChAES z riznym imunnym statusom v zalezhnosti vid dozy oprominennia.Materialy i metody. Proanalizovano vidnosnyy riven' Cyclin D1+ klityn u mononuklearakh peryferychnoI krovi 39 ULNA na ChAES, cholovikiv, oprominenykh u dozi u diapazoni (0,01–2,00) Gr. Imunologichnyy status obstezhenykh vyz nachavsia za rivnem CD3/19, CD4/8, CD3/HLA DR, SD3/16/56 metodom protochnoI tsytofluorymetriI ta za vmistom Ig klasiv A,M,G metodom imunofermentnogo analizu u krovi. Ekspresiia geniv CCND1 ta PNKP, iaki pov’iazani z Syclin D1, provodylos' za metodom polimeraznoI lantsiugovoI reaktsiI u real'nomu chasi. Porivniannia rezul'tativ zdiysniuva los' iz vidpovidnymy danymy, otrymanymy vid 18 zdorovykh cholovikiv, iaki ne maly kontaktu z ionizuiuchym vyp rominiuvanniam vyshche pryrodn'ogo fonu.Rezul'taty. Pokazano, shcho vidsotok Suclin D1+ klityn zbil'shuiet'sia za normu v osib, oprominenykh u dozi > 0,1 Gr, ta koreliuie z dozoiu oprominennia (rs = 0,417, p = 0,048). Vidkhylennia rivnia Cyclin D1+ klityn za mezhi kontrol'nykh zna chen' pov’iazuiet'sia zi zminamy v klitynniy ta gumoral'niy lankakh imunitetu. Zmenshennia vidsotku Cyclin D1+ klityn za mezhi kontrol'nykh znachen' v ULNA na ChAES iz dozoiu 0,35 Gr, zbil'shennia vidsotku Cyclin D1+ klityn asotsiiuiet'sia zi znyzhenniam CD3+ ta tendentsiieiu shchodo znyzhennia CD3+16+56+ limfotsytiv u poiednanni zi zbil'shen niam rivnia IgG. Zbil'shennia rivniv CD4+, CD19+, Ireg. ta IgG suprovodzhuiet'sia poiavoiu koreliatsiynykh zv’iazkiv mizh Cyclin D1+ ta CD3 16+56+ klitynamy (rs = 0,872, p = 0,049), Cyclin D1+ ta CD8+ i IgG (rs = 0,683, p = 0,042; rs = 0,809, p = 0,014), Cyclin D1+ ta CD4+ (rs = 0,602, p = 0,029), Cyclin D1+ ta CD19+ i IgM (rs = 0,604, p = 0,017; rs = 0,538, p = 0,038) vidpovidno. V ULNA, oprominenykh u dozi > 0,1 Gr, fiksuiet'sia znyzhennia

 7. Kvalitet u transportu robe i pošiljki / Quality of products and forwarded goods transport

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Slavica Cvetković

  2009-07-01

  Full Text Available Danas je kvalitet dominantan kriterijum pri izboru isporučioca, a novi koncept kvaliteta smatra se superiornim metodom za reformu menadžmenta. Za razliku od tradicionalnog pristupa, novi koncept kvaliteta obezbeđuje povećanje prodaje uz istovremeno sniženje ukupnih troškova poslovanja. Obezbeđenje kvaliteta u skladu sa međunarodnim standardima serije ISO 9000 predstavlja uslov za nastup na svetskom tržištu i saradnju sa inostranim preduzećima. / When choosing a supplier today, a dominant criterion is quality, and a new concept of quality is said to be a superior method in the management reform. Unlike the traditional approach, the new concept of quality provides sales growth as well as a reduction in overall business expenses. Providing quality in accordance with the international standards series ISO 9000 is a condition to be fulfilled in order to enter the world market and cooperate with international companies.

 8. Is the geopotential directly measurable (Gauss, Bruns, Einstein : Je li geopotencijal direktno mjerljiv? (Gaus, Bruns, Ajnštajn

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Helmut Moritz

  2016-12-01

  Full Text Available It has been pointed out by the great Swedish geodesist Arne Bjerhammar and others around1985 that it is possible to replace the classical method of spirit leveling for determining differences of the geopotential by a much more direct and elegant method, measuring the frequency of atomic clocks. This is impossible by classical physics and requires methods of Einstein’s General Theory of Relativity. The principle is that the geopotential can be “felt” by the “proper time” of this theory, but there remained the problem that the measuring accuracies were unthinkably high in 1985 and even later. To get a leveling accuracy of 1 cm, we must measure these frequencies to a relative accuracy of 10-18. Reaching such accuracies provided a great challenge to high-precision time observation all over the world, from USA to China. Now it seems that the required frequency accuracy is being reached. The author tries to give a short introductory review accessible to geodetic students and surveyors. It is purely didactic. : Veliki švedski geodeta Arne Bjerhammar (i neki drugi, istakao je oko 1985. godine, da je klasičnu metodu geometrijskog nivelmana za određivanje razlika geopotencijala moguće zamijeniti mnogo direktnijom i elegantnom metodom, mjerenjem frekvencije atomskih satova. Ovo nije moguće metodama klasične fizike, te zahtijeva primjenu Ajnštajnove Teorije općeg relativiteta. Princip je da se geopotencijal može “osjetiti” pomoću “pravog vremena” ove teorije, ali ostaje problem što je tačnost mjerenja bila nezamisliva u 1985. godini, pa čak i poslije. Da bi se dobila tačnost nivelanja od 1 cm, frekvencije se moraju mjeriti s relativnom tačnošću od 10-18. Dostizanje ove tačnosti bio je ogroman izazov za sve svjetske opservatorije za visokoprecizno mjerenje vremena, od SAD do Kine. Čini se da je zahtijevana tačnost ipak dostignuta. Autor nastoji dati kratak, potpuno didaktički uvod, pristupačan studentima geodezije i

 9. Properties of the ZrO2MgO/MgZrO3NiCr/NiCr triple-layer thermal barrier coating deposited by the atmospheric plasma spray process / Характеристики трехслойных термобарьерных покрытий ZrO2MgO/ MgZrO3NiCr/ NiCr, нанесенных воздушно-плазменным напылением / Svojstva troslojne termo barijerne prevlake ZrO2MgO/ MgZrO3NiCr/ NiCr deponovane atmosferskim plazma sprej procesom

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mihailo R. Mrdak

  2016-04-01

  . Radi dobijanja strukturnih i mehaničkih osobina slojeva, koji će obezbediti dobru toplotnu i abrazivnu zaštitu zadnjim krilima aviona J-22 pri ispaljivanju raketa munje i groma, izvršena je depozicija tri tipa praha na substratima od legure Al debljine 0,6 mm. Ova studija opisuje postupak korišćenja troslojne TBC prevlake kao izbor dobre kombinacije od mnogo raspoloživih mogućnosti, koja predstavlja kompromis između toplotne zaštite i otpornosti na abraziju za zaštitu zadnjih krila aviona. Studija se, uglavnom, zasniva na eksperimentalnom pristupu. Procena mehaničkih osobina slojeva urađena je ispitivanjem mikrotvrdoće metodom HV0.3 i čvrstoće spoja ispitivanjem na zatezanje. Struktura slojeva ispitana je metodom svetlosne mikroskopije i površina ZrO2MgO keramičkih slojeva metodom skenirajuće elektronske mikroskopije (SEM. Toplotna zaštita TBC slojeva i otpornost na abraziju ispitana je u tunelu Vojnotehničkog instituta iz Žarkova. Na osnovu dobijenih karakteristika površinskih slojeva i simuliranja ispaljivanja rakete, troslojni sistem TBC prevlake pokazao se pouzdanim.

 10. Matematika u vojnotehničkim dostignućima / Mathematics in military-technical achievements

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Natalija B. Jelenković

  2010-10-01

  Full Text Available Matematika se definiše kao vrsta filozofije ili pogleda na svet, sredstvo za razvijanje apstraktnog mišljenja, a služi i za pojednostavljenje prirodnih nauka. Prilično je specijalna - izučava količinu i poredak; uopšteno, to je nauka o formalnim strukturama. Ona je i kombinacija slobode kreativne misli i strogih logičkih pravila, ali i deduktivna nauka koja daje pravila i zakone pomoću kojih baratamo brojevima i prostorom. Kao takva, matematika je i savremeni alat za vojnotehnička dostignuća modernog doba, kao što su: sve vrste radio i radio-relejnih veza, radarska sredstva, sredstva za upravljanje, navigaciju, televizijska, optoelektronska, hidro- akustična sredstva, sredstva za protivelektronsku borbu, kao i mnoga elektronska tehnička sredstava, naoružanje i vojna oprema Kopnene vojske, Vazduhoplovstva i protiv-vazduhoplovne odbrane, Ratne mornarice. Prethodno istaknute definicije matematike su korišćene kao osnova za uopšteno sistematizovano izlaganje metodom uporednog opisivanja, nabrajanjem činjenica, definisanjem pojmova. Cilj članka je da se na osnovu nabrojanja postojećih primena matematike i proširivanjem znanja može dalje napredovati u istraživanju mnogih vojnih oblasti. Pored toga, članak ima i pedagoški cilj, a to je da kroz opise i karakteristike sredstava ratne tehnike zainteresuje i afirmiše značaj i lepotu vojnog poziva. Rezultati razvoja informacionih tehnologija su, pored ostalog, i savršenija vojnotehnička dostignuća, a predstavljaju i inspiraciju za mnoge inovacije i uspehe. / In this article, mathematics is dealt with as a science necessary for the design, development and implementation of certain military-technical achievements such as many electronic devices, smart missiles, miniature antennas, camouflage military clothing and other military equipment. Some areas of applied, discrete and continuous mathematics are underlined in particular. Application of mathematics The importance of

 11. Istraživanje uticaja plazma sprej zaptivnih prevlaka na efekat zaptivanja kompresora turbomlaznog motora TV2 – 117A / Investigation of the influence of plasma spray sealing coatings on the effect of sealing the TV2 - 117A turbojet engine compressor / Aнализ эффекта уплотнения компрессора турбореактивного двигателя TV2-117A под воздействием плазменного напыления износостойких покрытий

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mihailo R. Mrdak

  2015-01-01

  of efficiency of the compressor by 10% while reducing fuel consumption by 8%. / U ovom istraživanju prikazan je efekat primene mekih zaptivki deponovanih atmosferski plazma sprej - APS procesom na delovima kompresora turbomlaznog motora TV2-117A. Na delovima kompresora primenjena je prvi put zapadna plazma sprej tehnologija i materijali. Cilj je bio da se izvrši supstitucija postojećeg zaptivnog materijala sa novom klasom materijala, da bi se povećao efekat zaptivanja i obezbedio protok vazduha pod najvećim pritiskom kroz kompresor. Meke zaptivke su formirane kao dupleks sistemi koji se sastoje od donjeg veznog sloja na bazi NiCrAl i NiAl prevlaka i gornjih zaptivnih prevlaka na bazi slojeva Ni - 15% grafita, Ni - 25% grafita i AlSi - poliestera. U radu su prikazani parametri sa kojima su deponovane prevlake na delovima kompresora, mehaničke i mikrostrukturne karakteristike prevlaka proizvedenih sa optimalnim parametrima depozicije. Procena mehaničkih karakteristika prevlaka urađena je ispitivanjem mikrotvrdoće veznih slojeva metodom HV0.3 i makrotvrdoće zaptivnih slojeva metodom HR15W. Zatezne čvrstoće spoja dupleks sistema prevlaka ispitane su metodom kidanja na zatezanje. Mikrostrukture slojeva prevlaka su procenjene na optičkom mikroskopu - OM. Analiza mikrostruktura deponovanih slojeva urađena je u skladu sa standardom Pratt-Whitney i TURBOMECA. Pohabanost prevlaka određena je na osnovu promene dimenzija zaptivnih površina pre i posle ispitivanja. Merenje dimenzija rađeno je na koordinatnoj mernoj mašini MAUSER ML 28. U radu je prikazana srednja vrednost pohabanosti izražena u mm i upoređena sa vrednostima dozvoljenih tolerancija mašinski obrađenih delova kompresora. Efekat zaptivanja delova kompresora ispitan je u sklopu motora TV2-117A na ispitnoj stanici i letnim ispitivanjem na helikopteru Mi-8(HT-40. Ispitivanja su pokazala da je novim sistemom zaptivnih prevlaka povećan stepen iskorišćenja kompresora za 10% uz smanjenu potro

 12. Mehanička svojstva i mikrostruktura vakuum plazma naprskane Cr3C2 - 25(Ni20Cr prevlake / Mechanical properties and microstructure of vacuum plasma sprayed Cr3C2 – 25(Ni20Cr coatings / Механические свойства и микроструктура покрытия Cr3C2 - 25(Ni20Cr нанесенного методом вакуумного плазменного напыления

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mihailo R. Mrdak

  2015-04-01

  Full Text Available U radu je analizirana vakuum plazma sprej prevlaka VPS – Cr3C2 - 25(Ni20Cr. Upotrebljen je komercijalni prah oznake Sulzer Metco Woka 7205. Prah je deponovan sa plazma pištoljem F4 na odstojanju substrata od 340 mm. Glavni cilj rada bio je da se na smanjenom pritisku inertnog gasa Ar eliminiše razgradnja primarnog karbida Cr3C2 u karbid Cr23C6 koji bitno umanjuje mikrotvrdoću i mehaničke karakteristike prevlake. Prevlaka je deponovana debljine od 100 do 120 µm na čeličnom substratu. Mikrotvrdoća prevlake ispitana je metodom HV0.3. Vrednosti mikrotvrdoće bile su u rasponu od 1248 do 1342 HV0.3. Čvrstoća spoja prevlake ispitana je metodom na zatezanje. Utvrđeno je da čvrstoća spoja između substrata i prevlake ima vrednost 89 MPa. Mikrostruktura prevlake ispitana je tehnikom svetlosne mikroskopije. Struktura prevlake sastoji se od osnove NiCr legure sa dominantnom primarnom karbidnom fazom Cr3C2. Pored Cr3C2 faze prisutna je i faza Cr7C3. Nagrizanje prevlake urađeno je reagensom 1HNO3: 4HCl: 4H2O koji prvenstveno rastvara Ni da bi se videla raspodela karbidne faze u prevlaci. Nagrizanjem prevlake reagensom utvrđeno je da je u slojevima prevlake u velikom udelu prisutna primarna nerazgrađena karbidna faza Cr3C2 koja prevlaci daje visoke vrednosti mikrotvrdoće. / This paper analyzes vacuum plasma spray VPS - Cr3C2 - 25(Ni20Cr coatings. Commercial powder marked Sulzer Metco Woka 7205 is used. The powder is deposited with a plasma gun F4 at a distance of 340 mm from the substrate. The main objective of the study was to eliminate, at the reduced pressure of inert gas Ar, the degradation of primary Cr3C2 carbide into Cr23C6 carbide which significantly reduces the microhardness and mechanical properties of the coating. The coating is deposited with a thickness of 100 - 120 µm on a steel substrate. The microhardness of the coating was tested by HV0.3. The microhardness values were in the range of 1248 - 1342 HV0.3. The bond strength

 13. Uticaj brzine depozicije praha na mehaničke karakteristike i strukturu APS-NiCr/Al prevlake / Effect of the powder deposition rate on the mechanical properties and the structure of the APS-NiCr/Al coating

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mihailo R. Mrdak

  2010-10-01

  Full Text Available U radu su prikazani rezultati ispitivanja atmosferskih plazma-sprej prevlaka APS-NiCr/Al. Kompozitni prah NiCr/Al koji se sastoji od NiCr čestica obloženih finim česticama Al u procesu depozicije omogućuje egzotermnu reakciju. Reakcija ovih metala dovodi do formiranja samovezujućih NiCrAl prevlaka koje poseduju jedinstvene kombinacije osobina. Radi dobijanja najboljih strukturnih i mehaničkih karakteristika izvršena je optimizacija parametara depozicije. U ovom istraživanju urađene su tri grupe uzoraka prevlake NiCrAl sa različitim brzinama depozicije praha da bi se dobili depoziti velike čvrstoće i žilavosti. Kod prve grupe uzoraka brzina depozicije praha bila je 50 g/min, kod druge 40 g/min, a kod treće 30 g/min. Procena osobina depozita rađena je ispitivanjem mikrotvrdoće metodom HV0.3 i čvrstoće spoja ispitivanjem na zatezanje. Metalografska procena strukture rađena je tehnikom svetlosne mikroskopije. Verifikovane prevlake primenjene su za zaštitu i revitalizaciju delova turbomlaznih motora izloženih oksidaciji na povišenim temperaturama. / The paper presents the results of the examination of atmospheric plasma spraying of APS-NiCr/Al coatings. Composite NiCr/Al powders, composed of NiCr particles coated with fine Al particles, enable an exothermic reaction during the deposition process. The exothermic reaction of these metals results in the formation of selfbonding NiCrAl coatings with a unique combination of properties. For the purpose of obtaining excellent structural and mechanical properties, the deposition parameters were optimized. In this study, three groups of NiCrAl coating samples with different powder deposition rate were made to get deposits of greater strength and toughness. In the first group of samples, the deposition rate was 50g/min, in the second group the powder deposition rate was 40 g/ min. while in the third group it was 30 g/min. The assessment of the properties of deposits was made by the HV0

 14. Karakterizacija vakuum plazma naprskane kobalt-nikal-hrom-aluminijum-itrijum prevlake

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mihailo R. Mrdak

  2013-12-01

  Full Text Available U ovome radu je analiziran uticaj plazma sprej odstojanja na mikrostrukturu i mehaničke karakteristike Co32Ni21Cr8Al0.5Y prevlaka deponovanih vacuum plazma sprej postupkom (VPS. Mikrostruktura i mehaničke osobine plazma sprej prevlaka su određene interakcijom jona plazme Ar/H2 sa česticama praha pri čemu nastaje prenos brzine i temperature jona na čestice praha. Efekat interakcije je u direktnoj zavisnosti od vremena interakcije jona i čestica praha koji je definisan plazma sprej odstojanjem. Prah je deponovan sa plazma pištoljem F4 sa tri odstojanja substrata 270, 295 i 320 mm. Prevlaka najboljih strukturnih i mahaničkih karakteristika je testirana na oksidaciju u peći za termičku obradu bez zaštitne atmosfere na 11000C u trajanju od 240 sati. Morfologija čestica praha je ispitana na SEM-u. Mikrostruktura slojeva u deponovanom stanju je ispitana tehnikom svetlosne mikroskopije. Prevlaka najboljih mehaničkih karakteristikama je nagrizena  elektrolitički sa 10% oksalne kiseline H2C2O4x2H2O. Analiza mikrostrukture nagrizene prevlake je izvršena na svetlosnom mikroskopu i na SEM-u pre i posle testiranja prevlake na oksidaciju. Mikrostrukturna analiza deponovanih slojevima je urađena u skladu sa standardom Pratt-Whitney. Procena mehaničkih karakteristika slojeva je urađena ispitivanjem mikrotvrdoće metodom HV0.3 i čvrstoće spoja ispitivanjem na zatezanje. Uvod Sistemi prevlaka CoNiCrAlY su razvijeni na osnovu sistema prevlaka NiCrAl, FeCrAlY , NiCrAlY i CoCrAlY (Mrdak, 2010, pp.5-16, (Mrdak, 2012, pp.182-201, ( Driver, 2004, ( Feuerstein, et al., 2008, pp.199-213. CoNiCrAlY su prevlake tipa koje se koriste u različitim aplikacijama gasnih turbina za zaštiti od visoko temperaturne oksidacije i tople korozije. Budući da su osobine i ponašanje prevlaka usko povezane sa mikrostrukturom, neophodno je da se ispitaju strukture prevlaka posle depozicije i oksidacije na povišenim temperaturama (Gudmundsson, Jacobson, 1988, pp.207

 15. Studija primene plazma naprskanih prevlaka na sekcijama turbo-mlaznog motora Astazou III B / Study of the application of plasma sprayed coatings on the sections of the Astazou III B turbo - jet engine / Исследование по применению плазменного напыления покрытия деталей турбореактивного двигателя ASTAZOU III B

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mihailo R. Mrdak

  2016-01-01

  Full Text Available Plazma-sprej proces intenzivno koriste avio-industrije u proizvodnji ključnih komponenti prekomerno izloženih visokim temperaturama, hemijski agresivnim sredinama, habanju, abraziji, eroziji i kavitaciji. Proces pokriva veliko polje parametara, tako da se može kombinovati skoro svaki sloj sa svakim i sa osnovnim materijalom. Prevlake mogu da se deponuju ravnomerno i stoga omogućavaju da se pohabane komponente dovedu na konačne dimenzije u procesu remonta vazduhoplova. U ovom istraživanju prikazan je efikasan postupak primene plazma-sprej prevlaka na delovima turbomlaznog motora ASTAZOU III B u procesu remonta. Proizvođač motora TURBOMECA predvideo je da se prahovi deponuju plazma-sprej sistemima sa oznakom Metco 3M ili 7M za koje je propisao parametre depozicije prahova, tako da se kod primene drugih plazma-sprej sistema parametri deponovanja moraju ispitati i optimizirati. Cilj rada bio je da se u remontu motora primeni plazma-sprej sistem firme Plasmadyne i izvrši optimizacija parametara, koja će omogućiti da se proizvedu prevlake koje će ispuniti sve kriterijume propisane standardom proizvođača motora. Izvršena je optimizacija parametara za plazma pištolj MINI - GUN II, pri čemu je urađen veliki broj uzoraka. U radu su prikazani optimalni parametri depozicije sa kojima su deponovane prevlake na kućištu, međukućištu, sprovodnom aparatu i rezervoaru za ulje motora ASTAZOU III B. Procena mehaničkih karakteristika prevlaka urađena je ispitivanjem mikrotvrdoće prevlaka metodom HV0.3. Zatezne čvrstoće spoja prevlaka ispitane su metodom kidanja na zatezanje. Mikrostrukture slojeva prevlaka procenjene su na optičkom mikroskopu - OM. Analiza mikrostruktura i mehaničkih karakteristika prevlaka urađena je u skladu sa standardom TURBOMECA. Kvalitet deponovanih prevlaka potvrđen je 42-časovnim ispitivanjem delova u sklopu motora ASTAZUO III B na ispitnoj stanici. Izvršena ispitivanja potvrdila su kvalitet prevlaka i na