WorldWideScience

Sample records for cdznte-detektorov gamma-izlucheniya metodom

 1. Ispitivanje hemijske stabilnosti baruta metodom tecne hromatografija

  OpenAIRE

  Smileski, Rose; Trajkovska - Petkoska, Anka; Popovski, Orce

  2001-01-01

  Ispitivana je henijska stabilnost jednog pretstavnika nitroceluloznih baruta, metodom tecne hromatografije. Stabilnost baruta odregjivana je merenjem sadrzaja zaostalog stabilizatora (difenilamina) i njegovih megjuprodukata. Ova ispitivanja sprovedena su aparaturom firme "Varian", a hemikalije proizvedene po standardima "Merck a". Merenja su izvrsena na sobnoj temperaturi - bez termostatiranja.

 2. Recentni tektonski pokreti u području drenažnog bazena Žirovnice utvrđeni metodom “Izodefa”

  OpenAIRE

  Kekuš, Milan

  1990-01-01

  U ovom su radu metodom “izodefa” utvrđene specifične karakteristike recentnih tektonskih pokreta u području drenažnog bazena Žirovnice, kao i njihov utjecaj na suvremeno oblikovanje reljefa pojedinih dijelova istraživačkog prostora.

 3. Operacijsko liječenje empijema pleure minimalno invazivnom metodom na Odsjeku za torakalnu kirurgiju Opće bolnice Zadar

  OpenAIRE

  Bačić, Ivan; Morović, Domagoj; Sulen, Nina; PETANI, BARBARA; Kovačić, Ivan; Čulina, Željko; Bačić Požgaj, Sonja

  2015-01-01

  VATS ("video assisted thoracoscopic surgery"- video-asistirana torakoskopska kirurgija) dekortikacija je metoda izbora u liječenju empijema pleure u 2. stadiju (fibrinopurulentna faza). Prednost je minimalno invazivna tehnika u već iscrpljenog bolesnika, kada su ostale metode liječenja zakazale. Kada empijem traje do tri tjedna, torakoskopska operacija je najčešće uspješna. Kada traje dulje od tri tjedna, mogućnost izvođenja dekortikacije pluća ovom metodom je znatno otežana zbog čvrstih prir...

 4. DESKRIPTIVNI PROFIL TJELESNE STRUKTURE VRHUNSKIH RVAČA GRČKO-RIMSKOG STILA DEFINISAN METODOM MULTIKANALNE BIOELEKTRIČNE IMPEDANCE

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Goran Kasum

  2012-12-01

  Full Text Available Zbog specifičnosti sporta i težinskih kategorija rvači se odlikuju i specifičnim morfološkim karakteristikama. Sa razvojem novih tehnologija mjerenja stvaraju se i nove mogućnosti za usavršavanje načina dobijanja novih informacija značajnih za sistem sporta. Jedna od novih tehnologija, koja se primenjuje u prostoru mjerenja strukture tjelesnog sastava je metod bioimpedance, a najnovije generacije koriste varijantu multikanalne bioelektrične bioimpedance. Cilj ovog rada je da definiše morfološki model vrhunskih rvača seniorskog uzrasta, primjenom tehnološki najnovije metode, čime će se izvršiti revalidacija postojećih saznanja o datom prostoru. Uzorak ispitanika je bio sastavljen od 22 ispitanika muškog pola, rvača iz discipline grčko-rimski, takmičara vrhunskog seniorskog nivoa iz četiri zemlje: Srbija (n = 10, Hrvatska (n = 9, Crna Gora (n = 2 i Grčka (n = 1. Mjerenje tjelesnog sastava je izvršeno metodom multikanalne bioelektrične impedance pomoću profesionalnog aparata najnovije generacije - InBody 720 Tetrapolar 8-Point Tactile Electrode System (Biospace, Co., Ltd. Najvažniji rezultat ovog istraživanja je definisanje generičkog (opšteg četvorodimenzionalnog modela (4D model sastava tijela u funkciji kvalitetnih rvača međunarodne klase koji ima sljedeće karakteristike (u odnosu na prosječnu tjelesnu masu rvača iz uzorka – 81,95 kg: sadržaj vode iznosi 55,08 L ili 67,24%, količina proteina iznosi 15,00 kg ili 18,33 %, masa minerala iznosi 4,98 kg ili 5,97% i masa masti iznosi 6,99 kg ili 8,49%.

 5. Issledovanie mezostructury kompositov na osnove cellulosy s nanocasticami serebra metodom MURR

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Ezdakova, K. V.; Kopitsa, G. P.; Smislov, R. Y.; Nekrasova, T. N.; Hripunov, A. K.; Tkachenko, A. A.; Angelov, Borislav

  Gatchina: National Research Centre "Kurchatov Institute", Petersburg Nuclear Physics Institute B. P. Konstantinov, 2014. s. 85. [PNPI School on condensed state physics /48./ - CSP-2014. 10.03.2014-15.03.2014, St. Petersburg] R&D Projects: GA ČR GAP208/10/1600 Institutional support: RVO:61389013 Keywords : cellulose * silver nanoparticles * small-angle X-ray scattering Subject RIV: CF - Physical ; Theoretical Chemistry

 6. Sozdanije ob'emnych p-n perechodov v poluprovodnikovych bikristallach metodom tverdofaznogo sraščivanija

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Lomov, A. A.; Stepancov, A. E.; Kacerovský, Pavel

  Moskva : Institut kristallografii imeni A. V. Šubnikova Rossijskoj Akademii Nauk, 2004. s. 154. [Nacional'naja konferencija po rostu kristallov NKRK -2004 /11./. 14.12.2004-17.12.2004, Moskva] R&D Projects: GA AV ČR(CZ) KSK1010104 Keywords : bicrystals * p-n junctions * X-ray diffraction Subject RIV: JA - Electronics ; Optoelectronics, Electrical Engineering

 7. Mjerenje optičkih konstanti u srednjem infracrvenom području metodom prigušene totalne refleksije

  OpenAIRE

  Biliškov, N.

  2010-01-01

  Kvantitativna infracrvena spektroskopija sustava koji u svom sastavu uključuju tekuću vodu danas se provodi bez poteškoća upotrebom tehnike prigušene totalne refleksije (ATR). Mjerenje intenziteta spektralnih vrpci podrazumijeva prevođenje spektara dobivenih ATR-om, pATR(ΰ), u spektre optičkih konstanti, tj. indeksa loma n(ΰ) [realnog dijela kompleksnog indeksa loma ñ (ΰ)] i apsorpcijskog indeksa k(ΰ) (imaginarnog dijela kompleksnog indeksa loma). Iz tih spektara daljnjom se obradom dobivaju ...

 8. Ometanje radarskih glava za samonavođenje amplitudno modulisanom metodom ometanja "cross eye" / Monopulse homing missile jamming with the amplitude modulated cross eye method

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Bojan Milanović

  2008-07-01

  Full Text Available U radu je prikazan uticaj metode ometanja "Cross eye" na uspešno vođenje rakete monoimpulsnom radarskom glavom za samonavođenje. Analiza dobijenih rezultata pokazala je: da se maksimalna greška određivanja položaja cilja postiže kada ometači emituju koherentne signale čija je fazna razlika 180°, da je greška veća što je međusobno rastojanje između antena ometača veće, da je, suprotno očekivanju, efikasnost ometanja veća što je rastojanje između ometača i rakete koja se ometa manje. / This article shows the effect of the "Cross eye" jamming method on successful guidance of monopulse homing missiles. The analysis of the results has shown that the maximal tracking error is made if the jamming signals are coherent and out of phase, that a larger distance between jamming antennas causes a greater error, and that, opposite to expectations, a smaller distance between the jammer and the missile results in better jamming effects.

 9. Ispitivanje biogenih amina u vinima proizvedenih organskim i klasičnim postupkom HPLC metodom određivanja OPA derivata

  OpenAIRE

  Kalkan Yıldırım, Hatice; Üren, Ali; Yücel, Ufuk

  2007-01-01

  Budući da potrošači preferiraju "zdravu" hranu i pića, odabrana su vina proizvedena organskim i klasičnim postupkom iz varijeteta grožđa Vitis vinifera Semillon, Colombard, Cabernet Sauvignon, Merlot i Carignan i istražen je utjecaj načina proizvodnje na kvalitetu vina. Određene su koncentracije histamina, tiramina, putrescina, kadaverina, etilamina, metilamina, triptamina, agmatina i β-feniletilamina s pomoću HPLC fluorescentnog detektora derivata o-ftaldialdehida (OPA). Redoslijed izmjereni...

 10. Određivanje umjetnih sladila u osvježavajućim bezalkoholnim pićima i posebnim prehrambenim proizvodima metodom tekućinske kromatografije visoke djelotvornosti

  OpenAIRE

  Serdar, Maja; Knežević, Zorka

  2011-01-01

  Ovaj rad predstavlja dvije metode za separaciju i određivanje umjetnih sladila aspartama, acesulfama K, natrijeva saharina i natrijeva ciklamata u osvježavajućim bezalkoholnim pićima i posebnim prehrambenim proizvodima tehnikom tekućinske kromatografi je visoke djelotvornosti (HPLC). Sva četiri analita topljiva su u vodenim otopinama i lako se mogu razdvojiti i odrediti tekućinskom kromatografi jom uz primjenu detektora s nizom dioda (DAD). Prva je metoda kromatografsko razdvajanje aspartama,...

 11. Metode Utvrđivanja Najpovoljnijih eksploziva u Različitim Stijenama

  OpenAIRE

  Krsnik, Josip; Mesec, Josip

  1989-01-01

  Najpovoljniji eksplozivi za miniranje pojedinih vrsta stijena utvrđene su metodom pokusnog miniranja s linearnim povećanjem izbojnice. Istom metodom utvrđene su optimalne veličine za miniranje s dubokim minskim bušotinama.

 12. Povezanost mikrosatelita HLA i gena HLA-B*27 u bolesnika s psorijatičnim artritisom u hrvatskoj populaciji

  OpenAIRE

  Štimac, Davor; Grubić, Zorana; Štingl, Katarina; Perić, Porin; Ćurković, Božidar; Žunec, Renata

  2011-01-01

  Istraživana je raznovrsnost četiri mikrosatelita HLA (D6S248, D6S2674, D6S2811 i D6S273) u skupini bolesnika s psorijatičnim artritisom (PsA) (N=22) i zdravim osobama (K; N=94) pozitivnima za gen HLA-B*27, te povezanost haplotipskih veza gena HLA-B*27 s PsA. Svi ispitanici bili su prethodno tipizirani za gene HLA-A i -B metodom PCR-SSP i bili su HLA-B*27 pozitivni. Mikrosateliti HLA su analizirani metodom PCR-STR i elektroforezom u ALFexpress sekvenceru. Analiza raspodjele alela mikrosatelita...

 13. Model za lokalizaciju proizvoda primenom tehnologija Interneta stvari

  OpenAIRE

  Šenk, Ivana

  2016-01-01

  U doktorskoj disertaciji razmatrana je mogućnost lokalizacije proizvoda primenom tehnologija Interneta stvari. Postavljen je model za lokalizaciju proizvoda koji primenjuje RFID tehnologiju i bežične senzorske mreže. U okviru modela, predložen je i realizovan hibridni metod za lokalizaciju proizvoda koji kombinuje podatke dobijene metodom najbližih suseda i metodom optimizacije rojem čestica, a zatim i hibridni metod za lokalizaciju proizvoda koji kombinuje podatke dobijene u RFID sistemu i u...

 14. Razvoj i vrednovanje lako topljivih tableta kompleksa meloksikama s β-ciklodekstrinom pripravljenih izravnom kompresijom

  OpenAIRE

  OBAIDAT, AIMAN A.; Obaidat, Rana M.

  2011-01-01

  Cilj rada bio je priprava lako topljivih tableta kompleksa meloksikama s β-ciklodekstrinom (β-CD) te ispitati utjecaj različitih superdezintegratora na raspadljivost tableta i oslobađanje meloksikama. Kompleks meloksikama s β-CD pripravljen je metodom sušenja sprejem, a komprimiran je u tablete metodom izravne kompresije. U pripravi tableta korištene su tri različite količine triju superdezintegratora: natrijev škrobni glikolat, natrijeva sol kroskarmeloze i krospovidon, dok su mikrokristalin...

 15. Sekvencijsko optimiranje prinosa poli(γ-glutaminske kiseline) iz novoizoliranoga soja Bacillus subtilis

  OpenAIRE

  Bajaj, Ishwar B.; Singhal, Rekha S.

  2009-01-01

  Provedbom taksonomske i 16S rRNA studije identificiran je novi soj bakterije Bacillus subtilis, podrijetlom iz mora, koji proizvodi poli(γ-glutaminsku kiselinu) (engl. PGA). Za poboljšanje proizvodnje PGA primijenjeno je sekvencijsko optimiranje. Jednofaktorskom metodom istražen je utjecaj izvora ugljika i dušika te pH-vrijednosti na proizvodnju PGA. Primjenom Plackett-Burmanovog dizajna odabrana su hranjiva koja najviše utječu na prinos, a metodom odzivnih površina razvijen je matematički mo...

 16. Kontrola kloramfenikola u uzorcima mesa, mesnih proizvoda i ribe

  OpenAIRE

  Bilandžić, Nina; Varenina, Ivana; Solomun Kolanović, Božica

  2011-01-01

  Sažetak U svrhu kontrole ilegalne uprabe te kontrole ostataka kloramfenikola tijekom 2010. godine sakupljani su uzorci mišićnog tkiva peradi (n=33), goveda (n=109) i svinja (n=46), mesnih proizvoda (n=21) i ribe (n=7), iz svih područja Republike Hrvatske. Koncentracije kloramfenikola određene su orijentacijskom ELISA metodom, te potvrdnom metodom tekućinske kromatografije-tandemske spektometrije masa (LC-MS/MS). Validacijom metoda dokazana je njihova sposobnost kvantifikacije ispod zada...

 17. Određeni aspekti crkvenosti

  OpenAIRE

  BALOBAN, Josip; Črpić, Gordan

  2000-01-01

  Autori napominju da je Crkva složena stvarnost, zasnovana na božanskom i ljudskom elementu. Crkvenost sagledavaju također kao složenu stvarnost koju istražuju služeći se empirijskom, sociološkom metodom, uzimajući u obzir šest, ovom metodom dohvatljivih dimenzija crkvenosti. Prva analizirana dimenzija je dimenzija »konfesionalne pripadnosti«. Prema rezultatima istraživanja, 84,5% ispitanika deklarira se kao »katolici«, 1,9% pripadnicima drugih denominacija, a 13,6% ispitanika sebe ne deklarir...

 18. Glikozidni sastav polisaharida iz biljke Tinospora cordifolia. II. Glikozidne veze

  OpenAIRE

  JAHFAR, MUSLIARAKATHBACKER; AZADI, P.

  2004-01-01

  Polisaharid iz biljke Tinospora cordifolia je izoliran, pročišćen, metiliran, hidroliziran, reduciran i acetiliran. Tako dobiveni djelomično metilirani alditol acetat (PMAA) analiziran je GC-MS metodom. Određene su sljedeće vrste veza: terminalna glukoza, 4-ksiloza, 4-glukoza, 4,6-glukoza i 2,3,4,6-glukoza.

 19. Svojstvenost strukture, deformacije i razaranje sprešanog Cu-Mo-Zr-Y kompozitnog materijala

  OpenAIRE

  Grechaniuk, N. I.; Mamuzić, I.; Minakova, R. V.

  2008-01-01

  Istraživana je svojstvenost morfologije i strukture grešaka kompozitnog materijala Cu-Mo-Zr-Y dobijena metodom elektro-lučnog isparavanja iz trgovački čistih sirovina. Karakteristika deformacije i razaranje kompozita praćeno je preko mehaničkih svojstava i njihove promjene pod utjecajem grešaka strukture.

 20. Udjeli ukupnih fenola, flavan-3-ola i proantocijanidina te oksidacijska stabilnost i antioksidacijski kapacitet čokolade tijekom skladištenja

  OpenAIRE

  Laličić-Petronijević, Jovanka; Komes, Draženka; Gorjanović, Stanislava; Belščak-Cvitanović, Ana; Pezo, Lato; Pastor, Ferenc; Ostojić, Sanja; Popov-Raljić, Jovanka; Sužnjević, Desanka

  2016-01-01

  Antioksidacijski kapacitet čokolade s 27, 44 i 75 % kakaa ispitan je odmah nakon proizvodnje te tijekom dvanaest mjeseci skladištenja, i topolarografskom metodom praćenja smanjenja anodne struje uslijed nastajanja kompleksa žive(II) s hidroksilnim i perhidroksilnim radikalima u alkalnim otopinama vodikovog peroksida pri elektrodnom potencijalu žive, te dvjema spektrofometrijskim metodama. Relativni antioksidacijski kapacitet čokolade izračunat je iz prosječnih rezultata dobivenih pojedinom me...

 1. Antioksidativnost kazeina devinog mlijeka prije i nakon in vitro simulirane enzimske razgradnje

  OpenAIRE

  Jrad, Zeineb; Girardet, Jean-Michel; Adt, Isabelle; Oulahal, Nadia; Degraeve, Pascal; Khorchani, Touhami; El Hatmi, Halima

  2014-01-01

  U radu je istražen utjecaj in vitro hidrolize kazeina devinog mlijeka sa pepsinom i pankreatinom na koncentraciju slobodnih radikala i antioksidativnu aktivnost s ciljem procjenjivanja utjecaja gastro-intestinalne razgradnje. Hidroliza kazeina praćena je sa RP-HPLC (tekućinska kromatografija visoke djelotvornosti na obrnutim fazama). Antioksidativna aktivnost je praćena sa 2,2’-azino-bis-(3-ethylbensothiazoline-6-sulfonic acid) (ABTS) metodom. Ekvivalent troloks antioksidativnog kapaciteta (T...

 2. Glazba titrajuće žice

  OpenAIRE

  Burazin, Krešimir; Jankov, Jelena

  2014-01-01

  U radu je opisano kako žičani glazbeni instrumenti proizvode zvuk. Najprije su uvedeni osnovni pojmovi akustike, pojašnjena ideja Fourierove analize i sinteze valova, te pojmovi konsonantnosti i disonantnosti intervala. Zatim je izveden model malih poprečnih oscilacija tanke napete žice, te je dobivena valna jednadžba riješena Fourierovom metodom. Posebno su analizirani primjeri titranja žica gitare i klavira.

 3. Metoda za optimizaciju tehničkih parametara liofilizacije

  OpenAIRE

  Qian, X.-M.; Huang, W.-R.; Lou, P.-H.

  2014-01-01

  Liofilizacija u vakuumu postupak je koji dehidrira materijal pri niskoj temperaturi i niskom tlaku, što ima mnogo prednosti. Kontrolni sustav dizajniran je i razvijen za određeni uređaj za liofilizaciju. Kako bi se optimizirali tehnički parametri liofilizacije, provedeno je ispitivanje od strane nadzornog sustava. Prema rezultatima, metodom kvadratnog ortogonalnog eksperimenta, analizirani su i optimizirani ključni parametri uključujući trajanje, temperaturu i razinu vakuuma liofilizacije. Is...

 4. Profil hlapljivih tvari hrvatskih medova lipe (Tilia sp.), medljikovca jele (Abies alba) i meda kadulje (Salvia officinalis)

  OpenAIRE

  Lušić, Dražen; Koprivnjak, Olivera; Ćurić, Duška; Sabatini, Anna G.; Conte, Lanfranco S.

  2007-01-01

  Profili hlapljivih tvari meda lipe (Tilia sp.), medljikovca jele (Abies alba) i meda kadulje (Salvia officinalis), proizvedeni u Hrvatskoj, istraživani su najprije metodom mikroekstrakcije na čvrstoj fazi (head space solid phase microextraction, HS-SPME), a zatim s plinskom kromatografijom i masenom spektrometrijom (gas chromatography-mass spectrometry, GC-MS). Botaničko porijeklo uzoraka meda potvrđeno je melisopalinološkom i senzorskom analizom. Prvi su put opisana senzorska svojstva meda o...

 5. ODGOVORNO ORGANIZACIJSKO PONAŠANJE: PROVJERA KONSTRUKTA NA HRVATSKOM UZORKU

  OpenAIRE

  Penezić, Zvjezdan; Rak, Ivana; Slišković, Ana

  2013-01-01

  Osnovni cilj ovog istraživanja bila je provjera konstrukta odgovornoga organizacijskog ponašanja na hrvatskom uzorku ispitanika. Ispitivanje je provedeno metodom ankete na 195 zaposlenika u bankama. Rezultati su potvrdili postojanje pet dimenzija konstrukta: altruizam, savjesnost, građanske vrline, uljudnost i fer ponašanje te upozorili na razlike u pojedinim dimenzijama konstrukta s obzirom na sociodemografske osobine. Ispitanici jedino dimenziju altruizma doživljavaju p...

 6. Agaricus blazei, supstrat za proizvodnju β-1,3-glukanaze s pomoću Trichoderma harzianum Rifai

  OpenAIRE

  Carneiro, Andréia A. J.; Giese, Ellen C.; Barbosa, Aneli M.; Gomes, Eleni; da Silva, Roberto

  2011-01-01

  Ekstrakt gljive Agaricus blazei (Agaricus brasiliensis) upotrijebljen je kao supstrat za proizvodnju β-1,3-glukanaze submerznim uzgojem plijesni Trichoderma harzianum Rifai. Centralno složeni 22 faktorijalni dizajn razvijen je primjenom ovih varijabla: vrijeme uzgoja (x1/dan) i koncentracija ekstrakta Agaricus blazei (x2/(g/L)), a rezultati su analizirani metodom odzivnih površina (RSM). Rezultati pokazuju da je koncentracija ekstrakta Agaricus blazei najvažnija varijabla za proizvodnju β-1,3...

 7. Utjecaj uvjeta tiskanja na strukturu FDM prototipova

  OpenAIRE

  Gajdoš, Ivan; Slota, Ján

  2013-01-01

  Osnovni nedostatak prototipova nastalih 3D tiskanjem metodom taloženja (FDM) je nehomogenost strukture koja proizlazi iz osnovnog principa te tehnike. Cilj je ovoga rada pokazati kako promjena radne temperature i rasporeda na osnovnoj ploči utječe na strukturu FDM prototipova. Kako bi se odredio utjecaj obradne temperature na strukturu nastajanja FDM prototipova, primijenjene su različite temperature glave i omotača kod tiskanja uzoraka. Uzorci su analizirani kompjuterskom tomografijom da bi ...

 8. O NEKIM ASPEKTIMA VALJANOSTI POSTMATERIJALISTIČKOG KONCEPTA DRUŠTVENIH VRIJEDNOSTI

  OpenAIRE

  Rimac, Ivan

  1997-01-01

  Empirijskom provjerom na 706 ispitanika iz osam velikih gradova Hrvatske utvrđene su metrijske karakteristike mjerenja materijalističkog: postmaterijalističkog koncepta metodom usporedbe u parovima. Dvije varijante skale imaju pouzdanost tipa nutarnje konzistencije od a=.538 (A-skala) i a=.414 (B-skala). Obje skale pokazuju unidimenzionalna svojstva te relativnu neovisnost o mjerama Iijevo:desne orijentacije, religiozno:sekularne orijentacije te autoritarnosti. Analizom v...

 9. Geomorfološka obilježja gornjeg toka rijeke Sutle

  OpenAIRE

  Žiger, Zdravka; Bognar, Andrija

  2007-01-01

  Dolina rijeke Sutle oblikovana je na području SZ Hrvatske u sklopu Panonskog bazena. Geomorfološkom analizom i sintezom te metodom geomorfološkog kartiranja istražena je dolina gornjeg toka rijeke Sutle od izvora do Kumrovečke zavale. Kompozitno obilježje doline je reljefni izraz njenog složenog geomorfološkog razvoja. U njenom oblikovanju odlučujući su utjecaj imali fluvio–denudacijski, fluvijalniprocesii tektonika.

 10. Submontansko-subpanonske bukove šume sjeverne Hrvatske

  OpenAIRE

  Vukelić, Joso; Baričević, Dario; Šapić, Irena

  2012-01-01

  Standardnom metodom srednjoeuropske fitocenološke škole (Braun-Blanquet 1964) istražena je i opisana nova asocijacija bukove šume s dugolisnom naglavicom – Cephalanthero longifoliae-Fagetum ass. nova, koja se rasprostire u kolinsko-submontanskom pojasu panonskoga gorja sjeverne Hrvatske, na visinama od 200 do 700 m, na lesnim i romboidnim naslagama povrh kojih se najčešće nalazi luvisol. Obilježava ju relativno siromašan i homogen florni sastav, izostanak brojnih vrsta ilirske sveze Aremonio-...

 11. Kemijska i higijenska kvaliteta mlijeka na farmama mliječnih krava u tri hrvatske regije

  OpenAIRE

  Bašić, Zoran; Božanić, Rajka; Konjačić, Miljenko; Đermadi, Jasna; Antunac, Neven; Volarić, Vera

  2012-01-01

  Cilj istraživanja bio je utvrditi kemijsku i higijensku kvalitetu sirovog mlijeka sa 30 obiteljskih gospodarstava različitih veličina stada, iz istočne, središnje i južne regije u Hrvatskoj. U uzorcima sirovog mlijeka (n=360) određen je udio mliječne masti, bjelančevina, suhe tvari, te broj mikroorganizama i somatskih stanica. Analizirano mlijeko potjecalo je od krava holstein, simentalske i smeđe pasmine te njihovih križanaca. Kemijski sastav mlijeka određen je metodom infracrvene spektrofot...

 12. Što je rečeno i što još treba reći o BSC metodi?

  OpenAIRE

  Banchieri, Lucía Clara; Campa Planas, Fernando; Sánchez Rebull, Maria Victoria

  2011-01-01

  Cilj ovog istraživanja je ukazati na paradoks Balance Scorecard (BSC) metode koja iako široko rasprostranjena u korporativnom svijetu, na teorijskoj razini izložena je mnogobrojnim kritikama. Postavlja se hipoteza da se BSC temelji na čvrstom teoretskom modelu koji je primjenjiv na poduzeća, a testira se pomoću odgovarajuće literature. Pregled je napravljen na temelju više od 955 dokumenata koji sadrže iste pojmove povezane s BSC metodom u ISI bazi podataka. Naposljetku, nakon nekoliko izabra...

 13. Kvalitet u transportu robe i pošiljki / Quality of products and forwarded goods transport

  OpenAIRE

  Slavica Cvetković

  2009-01-01

  Danas je kvalitet dominantan kriterijum pri izboru isporučioca, a novi koncept kvaliteta smatra se superiornim metodom za reformu menadžmenta. Za razliku od tradicionalnog pristupa, novi koncept kvaliteta obezbeđuje povećanje prodaje uz istovremeno sniženje ukupnih troškova poslovanja. Obezbeđenje kvaliteta u skladu sa međunarodnim standardima serije ISO 9000 predstavlja uslov za nastup na svetskom tržištu i saradnju sa inostranim preduzećima. / When choosing a supplier today, a dominant crit...

 14. Imunohistokemijska lokalizacija dentritičkih stanica u humanoj zubnoj pulpi

  OpenAIRE

  Nica, Luminita; Raica, Marius

  2008-01-01

  Svrha: Svrha istraživanja bila je metodom imunohistokemijskih bojenja locirati dendritičke stanice, te dio imunokompetentnog sustava dentalne pulpe u histološkim uzorcima normalne i ireverzibilno inflamirane ljudske zubne pulpe. Materijal i metode: Zbog posebnih svojstava vezivnog tkiva ljudske zubne pulpe, koristila su se sljedeća antitijela: vimentin V9, protein povezan s neurofi lamentima (NFAP), protein S 100 te aktin glatkih mišića (klon 1A4). Rezultati: Rezultati su pokazali da humana d...

 15. Kvalitativne promjene pulpe i električna višestruka mjerenja kanala

  OpenAIRE

  Tamarut, Tomislav; Cindrić, Nada; Međugorac, Branka

  1988-01-01

  U cilju analize faktora koji utječu na rezultat mjerenja dužine kanala promjenu broja i odnosa čestica s električnim nabojem, analizirali smo pomoću bioelektričnog potencijala, električne vodljivosti i mjerenjem koncentracije anorganskih kationa: Na+, K+, Ca++ i Mg++ metodom AAS. Uspoređivanjem vrijednosti bioelektričnog potencijala između gin­give i eksponirane pulpe, mogli smo razlikovati skupine: jednaki potencijali-normala, povišeni i sniženi. Normala električne vodljivosti izmje­rena...

 16. Sličnosti i razlike pedagoških modela Marije Montessori, Rudolfa Steinera i Célestina Freineta

  OpenAIRE

  Jargović, Nikola

  2007-01-01

  Ovim radom nastoji se istaknuti važnost alternativnih škola koje u svijetu paralelno s državnim školama funkcioniraju od prve polovice 20. st. Metodom komparativne analize prikazuju se tri originalna pedagoška modela: Montessori-pedagogija, waldorfske škole i Freinetov pokret. Posebna pozornost posvećena je teoretskim postavkama i didaktičko-metodičkim posebnostima navedenih pedagoških modela. Steinerova pedagogija temelji se na antropozofiji, Montessori pedagogija na antropologiji, dok je ra...

 17. Cervikobrahijalni sindrom - rad i rdna nesposobnost

  OpenAIRE

  KRAPAC, L.; Krmpotić, A.; Pavićević, L.; Domljan, Z.

  1992-01-01

  Istraživanjem je obuhvaćeno 114 ispitanika koji su odabrani iz skupine invalidskih umirovljenika te bolesnika koji su bili na zdravstvenoj obradi za utvrđivanje invalidnosti. Ispitivanu je skupinu činilo 57 invalidskih umirovljenika s jasno izraženim cervikobrahijalnim sindromom. Poredbena skupina, formirana metodom ekvivalentnih parova s obzirom na spol i dob, bili su bolesnici kojima se ovaj sindrom sa sigurnošću mogao isključiti. Za sve je ispitanike uz klinički pregled ispunjen i standard...

 18. UTJECAJ DEMOGRAFSKIH I SOCIO-PSIHOLOŠKIH ČIMBENIKA NA POTROŠAČKE ETNOCENTRIČNE TENDENCIJE U HRVATSKOJ

  OpenAIRE

  Matić, Matea

  2013-01-01

  Cilj je ovoga rada utvrditi povezanost demografskih, socio-psiholoških čimbenika i etnocentričnih tendencija u hrvatskih potrošača, a koji će doprinijeti konceptualizaciji potrošačkog etnocentričnog profila u Hrvatskoj. Istraživanje je provedeno na reprezentativnom uzorku od 1000 ispitanika na području Republike Hrvatske. Podaci prikupljeni anketnim istraživanjem analizirani su multivarijatnom statističkom metodom kao što je faktorska analiza te analizom varijance (ANOVA). Rezu...

 19. Forenzično određivanje dentalne dobi kod odraslih

  OpenAIRE

  Brkić, Hrvoje; Miličević, Miroslav; Petrovečki, Mladen

  2008-01-01

  Svrha rada: Određivanje dentalne dobi kod odraslih ljudskih ostataka vrlo je važno u identifikaciji forenzičnih slučajeva, a provodi se i u paleostomatološkim analizama. Svrha studije bila je usporediti kronološku dob s dentalnom dobi postignutom metodom prema Johansonu (1971.). Materijal i načini: Ukupno se u studiji koristilo 140 trajnih zdravih zuba pripadnika bijele rase. Svi su bili bez dentalnih ispuna i karijesnih lezija. Kronološka dob ispitanika bila je između 18 i 80 godina, a sredn...

 20. Profesionalne uzure zuba u radnika tekstilne industrije

  OpenAIRE

  Norčić, Silva; Najžar-Fleger, Dora; Jukić, Silvana; Prpić-Mehičić, Goranka

  1995-01-01

  Prema postavljenoj zadaći, metodom slučajnog odabira pregledani su zubi 413 radnika u tekstilnoj tvornici s ciljem da se otkrije pojava profesionalnih uzura vezanih za tehnologiju rada. Od pregledanih, 40,6% (168) povremeno je ili stalno prekidalo konac zubima, a ne škarama kako je predviđeno tehnološkim procesom. Uzure su otkrivene samo u radnika koji su konac pre kidali zubima (P < 0,01). Nađene su kod 10,9% svih ispitanika (413), to jest kod 26,8% (45) ispitanika koji su konac prekidali zu...

 1. Raspodjela HLA-DRB1 gena u hrvatskih bolesnika s artritisom

  OpenAIRE

  Laktašić-Žerjavić, Nadica; Soldo-Jureša, Dragica; Babić-Naglić, Đurđica; Ćurković, Božidar; Potočki, Kristina; Žunec, Renata; Ivanišević, Goran

  2005-01-01

  Reumatoidni artritis (RA) pokazuje povezanost teškog oblika bolesti s određenim HLA-DRB1 alelima. Prema teoriji zajedničkog epitopa prisutnost alela DRB1 lokusa *0401, *0404, *0405, *0408, *0101, *1001 i *1402 povezuje se s destruktivnijim oblikom bolesti, posebice ako su prisutna oba alela. Incidencija RA je 5-7 puta veća u nosioca ovih alela. Cilj rada je bio utvrditi raspodjelu HLA-DRB1 alela u skupini hrvatskih bolesnika s artritisom, i utvrditi najučestaliji podložni gen. Metodom PCR-SSP...

 2. Inicijalno liječenje stabilizacijskom udlagom u pacijenata s potpunim protezama

  OpenAIRE

  Badel, Tomislav; Pandurić, Josip; Marotti, Miljenko

  2002-01-01

  Pacijenti često nose neprikladne potpune proteze. One postaju funkcijski neprihvatljive zbog izražene abrazije proteznih zuba i resorpcije koštanoga proteznog ležišta. Mogu se pojaviti i simptomi disfunkcije čeljusnih zglobova. Zbog nekontrolirano smanjene okomite dimenzije potpunih proteza i liječenja znakova temporomandibularne disfunkcije, koji su potvrđeni metodom magnetske rezonancije, postavlja se indikacija nošenja stabilizacijske (vertikalizacijske) udlage. Udlaga se izrađuje u artiku...

 3. Utjecaj grešaka u zavarenom spoju na integritet cijevnih lukova izloženih djelovanju unutarnjeg tlaka

  OpenAIRE

  Dimić, Ivana; Arsić, Miodrag; MEĐO, Bojan; Stefanović, Ana; Grabulov, Vencislav; Rakin, Marko

  2013-01-01

  Imajući u vidu da lokalna oštećenja smanjuju nosivost i mogućnost deformiranja cjevovoda, analiziran je utjecaj grešaka u zavarenom spoju na integritet cijevnih lukova izloženih djelovanju unutarnjeg tlaka. Ispitivane su greške tipa neprovarenosti, jer su defekti ovog tipa prethodno otkriveni ultrazvučnim ispitivanjem na unutarnjoj površini cjevovoda u hidroelektrani. Trodimenzijska analiza metodom konačnih elemenata je urađena uporabom programskog paketa Abaqus. Određen je utjecaj geometrije...

 4. JESMO LI „PRERASLI“ TEORIJU X I TEORIJU Y?

  OpenAIRE

  Dropulić, Marinela

  2010-01-01

  Najvrjedniji resursi koje poduzeće može imati su ljudski resursi, zbog toga bi svi aspekti vezani za njih trebali biti na vrhuncu važnosti. U ovom se radu analiziraju aspekti motivacije i stilova vođenja prema McGregorovoj Teoriji X i Teoriji Y. Za analizu samoga nastanka, stvaranja i shvaćanja Teorija X/Y sistematizirana je literatura i spoznaje, a metodom anketiranja (n=40) istražene su preferencije zaposlenika i stila vođenja zastupljenoga u znanstvenoj praksi na primjeru Instituta za polj...

 5. Proizvodnja bioetanola iz ekstrahiranog soka kao međuproizvoda prerade šećerne repe: primjena metode odzivne površine

  OpenAIRE

  Popov, Stevan; Ranković, Jovana; Dodić, Jelena; Dodić, Siniša; Jokić, Aleksandar

  2010-01-01

  Metodom odzivne površine optimirano je vrijeme fermentacije i maseni udjel šećera u hranjivoj podlozi za proizvodnju etanola u kojoj je glavni sastojak sok ekstrahiran iz šećerne repe. Optimalno je vrijeme fermentacije 38 h i početni maseni udjel šećera od 12,30 % u proizvodnji etanola šaržnim uzgojem slobodnih stanica Saccharomyces cerevisiae u anaerobnim uvjetima pri temperaturi od 30 ºC i brzini miješanja od 200 o/min. Da bi se odredili optimalni uvjeti fermentacije u industrijskom mjerilu...

 6. Primijenjena analiza ponašanja i autizam – vodič kroz terminologiju

  OpenAIRE

  Stošić, Jasmina

  2009-01-01

  Intervencije prema principima primijenjene analize ponašanja jedine su znanstveno verifi cirane intervencije za podučavanje osoba s poremećajima iz autističnog spektra. Još uvijek se takve intervencije poistovjećuju s modifi kacijom ponašanja ili s najviše strukturiranom metodom proizašlom iz bihevioralnog pristupa. Suvremeni bihevioralni pristup intervencijama za osobe s poremećajima iz autističnog spektra uključuje mijenjanje i prilagođavanje okoline, jezika, stila interakcije, didaktičkog ...

 7. Istraživanje teško dostupnih društvenih grupa: primjer gej i lezbijske populacije u Sloveniji

  OpenAIRE

  Švab, Alenka; KUHAR, Roman

  2008-01-01

  U ~lanku se iznose glavne metodolo{ke dileme u istra`ivanju svakodnevnog `ivota te{ko dostupnih dru{tvenih grupa – gej i lezbijske populacije. Članak se temelji na iskustvima autora ste~enim tijekom istra`iva~koga projekta o svakodnevnom `ivotu gejeva i lezbijki u Sloveniji, koji se provodio od 2002. do 2004. godine. Istra`ivanje je kombiniralo kvalitativnu i kvantitativnu metodologiju. Anketa je provedena na uzorku od 443 gejeva i lezbijki. Uzorak je sastavljen metodom '...

 8. Komparativno istraživanje korozije žice korištene pri urološkoj obradi uz sterilizaciju

  OpenAIRE

  W. Walke; J. Przondziono

  2012-01-01

  Svrha je ispitivanja bila da se ustanovi postoji li, i kakav je utjecaj sterilizacije na korozijsku otpornost žičanih uzoraka od nehrđajućeg čelika AISI 316L, oblikovanih plastičnom deformacijom različitog intenziteta. Ispitivanja su obavljena na uzorcima koji su elektrokemijski polirani kako bi se osigurala tražena niska hrapavost površine. U cilju procjene utjecaja sterilizacije na fizikalna i kemijska svojstva čelične površine, ispitivana je korozijska otpornost potenciodinamičkom metodom....

 9. Utjecaj organizacijske kulture na liderstvo – analiza slučaja Crna Gora

  OpenAIRE

  Nikčević, Gordana

  2016-01-01

  Cilj ovoga rada je ispitati utjecaj organizacijske kulture na liderstvo. Pretpostavka da organizacijska kultura utječe na liderstvo podrazumijeva da dominacija različitih vrsta kultura u organizaciji implicira različite stilove liderstva. Empirijsko istraživanje obuhvatilo je uzorak od 16 poduzeća (423 zaposlenih) u Crnoj Gori koji su odgovorili na pitanja postavljena u istraživanju. Analiza dobivenih podataka je izvršena metodom Hi kvadrat testa (Chi square test). Rezultati istraživanja su p...

 10. Usporedna analiza interaktivnih mrežnih servisa

  OpenAIRE

  Stančić, Hrvoje; Crnec, Dina; Mateljan, Stjepan; Salopek, Anita; Sanković, Dijana

  2007-01-01

  Činjenica da interaktivni mrežni servisi prožimaju sva područja današnjeg života potaknula je autore da analiziraju kolaborativne medije i njihov utjecaj na moderno informacijsko društvo. U radu su prikazani rezultati dobiveni metodom usporedne analize kolaborativnih medija. Interaktivnost je pritom smatrana jednim od najvažnijih kriterija za odabir mrežnih servisa koji će biti uključeni u istraživanje. Autori su analizirali glavne karakteristike odabranih servisa, klasificiral...

 11. Higijenske navike očuvanja oralnog zdravlja definiranog uzorka gradske populacije

  OpenAIRE

  Štambuk, Mario; Štefanac-Papić, Jadranka; Rajić, Zdravko; Štambuk, Dario

  1992-01-01

  Cilj je ovoga rada da se ustanovi kakve su postojeće higijenske navike očuvanja oralnog zdravlja određenog uzorka gradske p o ulacije.Uzorak se sastoji od 534 ispitanika, od toga 396 ženskog i 138 muškog spola, dobi 9 do 51 godine. Podaci su sakupljeni metodom anketnog upitnika uz pomoć za to kvalificiranih anketara. Za primarnu obradu podataka izabrano je 6 pitanja o higijeni usne šupljine. Rezultati su prikazani u obliku odgovora izraženih u postocima, te kroz 5 grafikona. Izvršena je s...

 12. Priprava i karakterizacija gliklazid-polietilen glikol 4000 čvrstih disperzija

  OpenAIRE

  PATIL, MORESHWAR P.; GAIKWAD, NARESH J.

  2009-01-01

  U radu je opisan učinak polietilen glikola 4000 (PEG 4000) na in vitro oslobađanje gliklazida iz čvrstih disperzija koje su pripravljene metodom taljenja ili fuzije. Čvrstim disperzijama i fizičkoj smjesi ljekovite tvari i nosača proučavana je topljivost faza i zasićenje te in vitro oslobađanje ljekovite tvari. Rezultati ukazuju da PEG povećava oslobađanje gliklazida u čvrstim disperzijama. Za karakterizaciju fizičkih smjesa i čvrstih disperzija upotrebljena je FT-IR spektroskopija, diferenci...

 13. PILATES TEHNIKA VJEŽBANJA

  OpenAIRE

  Malnar, Daniela; Šterbik, Katarina; Fužinac-Smojever, Ariana; Jerković, Romana; Bobinac, Dragica

  2007-01-01

  Sažetak Cilj: Cilj je ovoga rada bio utvrditi koji mišići sudjeluju pri izvođenju pojedinih pilates vježbi. Uz to smo željeli ustanoviti ima li pilates utjecaja na posturu, disanje i kondiciju te na poboljšanje medicinskih problema vezanih uz lokomotorni sustav. Metode: Istraživanje je provedeno na skupini od 30 ispitanica u dobi od 20 do 50 godina, koje vježbaju isključivo pilates metodom dva do tri puta u tjednu. Za vježbanje pilatesa koristili smo švicarsku loptu...

 14. Projekcije stanovništva Republike Hrvatske do 2031. godine: mogu li migracije ublažiti buduće negativne demografske trendove?

  OpenAIRE

  Mrđen, Snježana

  2004-01-01

  Srednjoročne projekcije Hrvatske do 2031. godine izrađene su kohort-komponentnom metodom. Prikazane su u osam varijanata koje se temelje na postavljenim hipotezama o promjenjivom fertilitetu, migracijama i mortalitetu. Razlike u varijantama isključivo su rezultat razlika u fertilitetu i u migracijama, budući da su usvojene hipoteze o mortalitetu identične za sve varijante. Kao bazno stanovništvo uzete su korigirane procjene stanovništva na dan 1. siječnja prema posljednjem popisu 2001. Rezult...

 15. Utjecaj uvjeta tretmana sjemena na kemijski sastav zrna suncokreta

  OpenAIRE

  ŠIMIĆ, BRANIMIR; Popović, Ruža; Andrić, Luka; Plavšić, Hrvoje; Ivanišić, Ilonka; Tihomir ČUPIĆ; Jurković, Zorica

  2005-01-01

  Istraživanjem je utvrđen utjecaj tretmana sjemena na kemijski sastav zrna suncokreta (Fakir i Apolon) tijekom skladištenja od 12 mjeseci. Naturalni i tretirani uzorci sjemena suncokreta s insekticidima Apron + Chinok, te Apron + Geocid, upakirani su u papirnatu dvoslojnu natron vreću i uskladišteni u betonsko-montažno skladište (vlaga zraka 60-75% i temperatura 20-25oC). Nakon 12 mjeseci sadržaj ulja u zrnu izmjeren je spektroskopskom metodom nuklearne magnetne rezonancije (NMR). Rezultati...

 16. PCR KAO DIJAGNOSTIČKA METODA U AKVAKULTURI

  OpenAIRE

  Strunjak-Perović, I.; Topić Popović, N.

  1999-01-01

  PCR je akronim za »polymerase chain reaction« (metoda lančane reakcije polimeraza), tehniku koja se temelji na otkrivanju i umnožavanju specifičnih DNA odnosno RNA sljedova. Može se primijeniti u dijagnostici nasljednih bolesti, forenzici, populacijskoj genetici, sistematici, bioinženjerstvu, evolucijskoj biologiji, pa i u akvakulturi. Ovom je metodom moguće dijagnosticirati niz virusnih, bakterijskih i parazitarnih bolesti riba, školjaka i rakova. Prednosti tehnike očituju se u brzom dobivan...

 17. EFEKTI MARKETING MIXA NA TRŽIŠNU VRIJEDNOST MARAKA U USLUŽNOM SEKTORU

  OpenAIRE

  Rajh, Edo; Ozretić Došen, Đurđana

  2009-01-01

  U radu se istražuje utjecaj odabranih elemenata marketinškog miksa na tržišnu vrijednost maraka u uslužnom sektoru. Na temelju pregleda relevantne znanstvene literature definirane su hipoteze o odnosu između elemenata marketinškog miksa, dimenzija tržišne vrijednosti marke i same tržišne vrijednosti marke. Provedeno je anketno istraživanje kako bi se prikupili relevantni empirijski podaci. Hipoteze su testirane metodom modeliranja strukturnih jednadžbi. Rezultati istraživanae upućuju na zaklj...

 18. Usporedba dva komercijalna testa za kvantitativnu analizu histamina u ribi

  OpenAIRE

  Šimat, Vida

  2010-01-01

  Biogeni amini mogu djelovati toksično ili potencirati histaminsko otrovanje kod ljudi. Histamin je daleko najvažniji toksični biogeni amin prisutan u ribi, pa se javlja potreba za pouzdanim i učinkovitim metodama za detekciju i kvantifikaciju histamina i drugih biogenih amina u ribi i proizvodima mora kako bi se otkrili što ranije u proizvodnom lancu. U ovom radu uspoređena su dva komercijalna testa za determinaciju i kvantifikaciju histamina u ribi s HPLC metodom, kako bi se procije...

 19. KULTUROLOŠKI KONTEKST SPOLNE DETERMINIRANOSTI PRISTUPA PORNOGRAFIJI

  OpenAIRE

  DELALIĆ, Snježana

  2000-01-01

  Svrha istraživanja jest ispitati opravdanost hipoteze o spolnoj determiniranosti percepcije i konzumiranja pornografije. Istraživanje je provedeno metodom ankete na prigodnom uzorku (N=123) studentica i studenata triju zagrebačkih fakulteta. Hipoteza je ispitana i potvrđena na tri razine: ponašajnoj razini, razini privlačnosti pornografije i stavovskoj razini. Utvrđeno je da ispitanici (bez obzira na spol) prepoznaju primarnu usmjerenost pornografije na mušku publiku. ...

 20. Političke promjene u Hrvatskoj i hrvatski iseljenički tisak u Čileu

  OpenAIRE

  PERIĆ, Marina

  2005-01-01

  U radu se daje pregled hrvatskog iseljeničkog tiska u Čileu kroz pet povijesnih razdoblja (do Prvoga svjetskog rata, Prvi svjetski rat, između dva svjetska rata, Drugi svjetski rat, nakon Drugoga svjetskog rata) te se povlače paralele utjecaja političkih promjena u Hrvatskoj na sadržaj i teme iseljeničkog tiska. Metodom analize sadržaja za svako povijesno razdoblje analiziraju se jedne iseljeničke novine, a kao jedinica analize uzimaju se tekstovi s naslovnih stranica. Osim sadržaja poruke, a...

 1. Optimiranje procesa ekstrakcije ulja uljane repice superkritičnim CO2 pomoću metode odzivnih površina

  OpenAIRE

  Cvjetko, Marina; Jokić, Stela; Lepojević, Žika; Vidović, Senka; Marić, Branimir; Radojčić Redovniković, Ivana

  2012-01-01

  U radu je ispitivan utjecaj tlaka, temperature i vremena na ekstrakciju ulja iz sjemena uljane repice pomoću superkritičnog CO2 pa su određeni optimalni uvjeti ekstrakcije metodom odzivnih površina. Rezultati su pokazali da je kvadratni polinom pokazao dobra slaganja s eksperimentalnim podacima. Analizom varijance utvrđeno je da linearne i kvadratne vrijednosti triju ispitivanih varijabli u polinomnom modelu imaju značajan utjecaj na prinos ulja. Optimalni su uvjeti za ispitivano eksperimenta...

 2. Istraživanje i značenje broja somatskih stanica u kozjem mlijeku

  OpenAIRE

  Kozačinski, Lidija; Majić, T.; Cvrtila, Željka; Hadžiosmanović, Mirza

  2001-01-01

  Uzorci kozjeg mlijeka analizirani su na pojavu mastitisa upotrebom California-mastitis testa. Pri tome je 427 analiziranih uzoraka mlijeka (46,82 %) očitovalo pozitivnu reakciju (1-3), dok je u preostalih 485 uzoraka (53,17 %) reakcija mastitis-testa bila negativna i nije upućivala na oboljenje mliječne žlijezde. Broj somatskih stanica utvrđen fluorooptičkom metodom prosječno je iznosio 1,3x106/ml. Usporedba rezultata procjene mastitis-testa (CMT) s brojem somatskih stanica i nalazom uzroč...

 3. Mogućnosti liječenja postekstrakcijske boli

  OpenAIRE

  Katanec, Davor; Blažeković, Ana-Marija; Ivasović, Zoran; Pavelić, Božidar; Kuna, Tihomir

  2003-01-01

  Postekstrakcijska bol je komplikacija koja se javlja nakon vađenja zuba. Najčešće nastaje u molarnoj regiji donje čeljusti. U ovome radu uspoređene su dvije metode liječenja postekstrakcijske boli: konzervativna i kirurško - konzervativna metoda. Svrha rada bila je odrediti najdjelotvorniji način liječenja te komplikacije. Istraživanje je provedeno na trideset pacijenata sa simptomima postekstrakcijske boli. Petnaest pacijenata liječeno je konzervativnom metodom, a petnaest kirurško - konzerv...

 4. Quantitative analysis of basal dendritic tree of layer III pyramidal neurons in different areas of adult human frontal cortex

  OpenAIRE

  Zeba, Martina; Jovanov-Milošević, Nataša; Petanjek, Zdravko

  2008-01-01

  Istraživanja mozga u primata ukazala su na dominantnu ulogu kortiko-kortikalnih piramidnih neurona IIIc sloja u neurobiologiji spoznajnih funkcija. U ovom radu prikazujemo rezultate usporedbene kvantitativne analize morfologije dendritičkog stabla najvećih neurona sloja IIIc impregniranih Golgi metodom, između tri različite Brodmannove areje (BA) frontalnog režnja mozga odraslog čovjeka: primarna motorna BA4, asocijativna magnopiramidalna BA9, te obostrano, govorna Brocina BA45. Statističkom ...

 5. Određivanje aktivnosti lipaza Pseudomonas fluorescens

  OpenAIRE

  Katanić, Danica; Katić, Vera

  1991-01-01

  Aktivnost lipaza Pseudomonas fluorescens izoliranih iz mlijeka, označenih sa 10, 14, 23 i M, određena je prema mliječnoj masti i tributirinu primjenom metode difuzije u agaru i titracijom slobodnih masnih kiselina sa 0,02 mol/l KOH. Rezultati analize agar difuzionom metodom pokazuju da su lipaze Pseudomonas fluorescens označenih sa 10, 14 i M aktivnije prema mliječnoj masti (log10 mm^2 2,21-2,56) nego prema tributirinu (log10 mm^2 2,14-2,46). Lipaza izolirana iz Pseudomonas fluorescens označe...

 6. Mogućnosti primjene relativne otvorenosti pri sekundarnom otvaranju šuma nagnutih terena Republike Hrvatske

  OpenAIRE

  Pičman, Dragutin; Pentek, Tibor; Nevečerel, Hrvoje; Papa, Ivica; Lepoglavec, Kruno

  2011-01-01

  Prostorno optimalno položena mreža primarne i sekundarne šumske prometne infrastrukture prijeko je potrebna za uspješno i racionalno gospodarenje šumskim ekosustavom. Postoje različiti parametri za kvantitativnu i kvalitativnu procjenu postojeće mreže šumske prometne infrastrukture i za definiranje nedovoljno otvorenih ili potpuno neotvorenih šumskih područja. Relativna otvorenost (primarna ili sekundarna) u kombinaciji s metodom omeđenih površina i GIS-ovim alatima vrlo je učinkovito sredstv...

 7. Uređivanje populacije gradskih golubova (Columba livia) u Ljubljani.

  OpenAIRE

  Dobeic, Martin; Pintarič, Štefan; Vlahović, Ksenija; Dovč, Alenka

  2011-01-01

  U ovome su radu prikazani rezultati kao i kritički osvrt na primjenu različitih metoda u uređivanju populacije golubova u Ljubljani. Ujedno, cilj ove studije bio je utvrditi učinkovitost postupaka poduzetih sa svrhom uređivanja populacije golubova u Ljubljani. Radi vrednovanja različitih pristupa u uređivanju populacije golubova provjeravana je djelotvornost progesterona, ultrazvuka i umjetnih golubinjaka. Najdjelotvornijom metodom u kontroli populacije golubova pokazala se upotreba kontracep...

 8. Utjecaj parametara rezanja na zonu utjecaja topline nakon laserskog rezanja

  OpenAIRE

  Petru, Jana; Zlamal, Tomas; Cep, Robert; Monkova, Katarina; Monka, Peter

  2013-01-01

  Članak se bavi metodom toplinskog rezanja materijala, posebice laserskom tehnologijom. U teorijskom dijelu opisan je njezin princip, mogućnosti i uporaba lasera u procesu obrade odvajanjem čestica; uglavnom postupak rezanja materijala uporabom laserskog snopa. Eksperimentalni dio usredotočen je na rezanje kobaltne legure pomoću neprekidnog lasera CO2 i utjecaj tehnoloških parametara tijekom rezanja na završnu kvalitetu područja rezanja. Na temelju metalografske analize utvrđeni su pogodni teh...

 9. Pročišćavanje i karakterizacija α-amilaze izolirane iz soja Anoxybacillus sp. AH1, stabilne pri visokim temperaturama i u prisutnosti detergenata

  OpenAIRE

  Acer, Ömer; Matpan Bekler, Fatma; Pirinççioğlu, Hemşe; Gül Güven, Reyhan; Güven, Kemal

  2016-01-01

  U radu je pročišćena i okarakterizirana α-amilaza, izolirana iz novootkrivenog soja bakterije Anoxybacillus sp. AH1, stabilna pri visokim temperaturama u prisutnosti detergenata. Najveća količina enzima (1874,8 U/mL) proizvedena je nakon 24 sata inkubacije. Nakon pročišćavanja amilaze gel-filtracijskom kromatografijom u koloni punjenoj gelom Sephadex G-75, specifična se aktivnost enzima povećala 18 puta, a prinos je bio 9 %. Metodom SDS-PAGE određena je molekularna masa pročišćenog enzima od ...

 10. Osjetljivost na vlagu te optička, mehanička i strukturna svojstva jestivih filmova na bazi proteina sirutke s dodatkom repičinog ulja

  OpenAIRE

  Galus, Sabina; Kadzińska, Justyna

  2016-01-01

  Svrha je ovoga rada bila ispitati utjecaj dodatka repičinog ulja u različitim volumnim udjelima na fizikalna svojstva filmova izrađenih od proteina sirutke. Filmovi su pripremljeni u kalupima lijevanjem emulzija dobivenih od proteina sirutke s dodatkom 0, 1, 2 ili 3 % repičinog ulja te glicerola kao plastifikatora. Raspodjela veličine čestica emulzije određena je metodom laserske difrakcije, te je utvrđeno da se s povećanjem volumnog udjela ulja povećao srednji Sauterov promjer (d32) lipidnih...

 11. OPTIMALNI PARAMETRI MINIRANJA U TUNELIMA PATRONIRANIM I PUMPANIM EKSPLOZIVIMA S ELEKTRIČNIM I NEELEKTRIČNIM NAČINOM INICIRANJA

  OpenAIRE

  Deković, Zvonimir; Ester, Zvonimir; Dobrilović, Mario

  2003-01-01

  U radu su prikazani parametri bušenja i miniranja tijekom iskopa tunela Grič i Mala Kapela. Tuneli se izvode Novom austrijskom tunelskom metodom s dvije paralelne cijevi. Uspoređujući miniranje s patroniranim i pumpanim eksplozivom i s električnim i neelektričnim načinom iniciranja, definiraju se optimalni tehnološki parametri s obzirom na vremensko trajanje radnog ciklusa miniranja, napredovanja, tunelske kategorije i seizmičkog utjecaja miniranja na tunelsku podgradu paralelne tunelske cije...

 12. GLEDIŠTA UČITELJA O NOVOJ OBRAZOVNOJ SREDINI - UČIONICI S JEDNIM RAČUNALOM

  OpenAIRE

  Ljubić Klemše, Nataša

  2008-01-01

  Glavni je cilj provedenih istraživanja, empirijskog neeksperimentalnog u listopadu 2006. g., i kvalitativnog, provedenog metodom Delphi u travnju 2008. g., ispitivanje gledišta učitelja primarnog obrazovanja o uporabi jednog računala u razredu i o novoj obrazovnoj sredini Ñ učionici s jednim računalom. U rezultatima kvantitativnog istraživanja statistički je značajna na razini 1% varijabla posjedovanje računala u razredu, što znači da učitelji koji imaju računalo u razredu imaju pozitivnije g...

 13. Ekstrakcijska desulfurizacija FCC benzina sulfolanom i furfuralom

  OpenAIRE

  Adžamić, Tamara; Sertić Bionda, Katica; Zoretić, Zdenko

  2009-01-01

  U ovom radu istražila se mogućnost odsumporavanja FCC benzina metodom kapljevinske ekstrakcije pomoću dva otapala (sulfolan i furfural). Eksperimenti su se proveli u svrhu određivanja najučinkovitijeg otapala s obzirom na procesne parametre; temperaturu, vrijeme ekstrakcije i omjer otapalo / FCC benzin, te se ispitao utjecaj stupnjeva ekstrakcije na količinu zaostalog sumpora u uzorku nakon procesa ekstrakcije. Dobiveni rezultati pokazuju da se niži sadržaj sumpora postigao u uzorcima koji su...

 14. Usporedba mikrostrukturnih karakteristika biomedicinskih Ti (70,80 AT.%)-Cr-Mo i Ti(70,80 AT.%)-Nb-Zr legura

  OpenAIRE

  SLOKAR, Ljerka; Matković, Tanja; Matković, Prosper

  2012-01-01

  Ovaj rad prikazuje usporedbu mikrostrukturnih karakteristika Ti-Cr-Mo i Ti-Nb-Zr legura. Svrha rada bila je ispitati mikrostrukturu i tvrdoću navedenih legura za potencijalnu primjenu u biomedicini. Od svake skupine legura laboratorijski su pripremljena po tri uzorka različitog sastava u lučnoj peći. Njihova mikrostruktura je ispitana svjetlosnim i skenirajućim elektronskim mikroskopom s energijsko-disperzivnim spektrometrom. Tvrdoća je određena Vickersovom metodom. Rezultati pokazuju da su T...

 15. Utjecaj postava trajnih sjekutića na veličinu prostora za smještaj donjih očnjaka i pretkutnjaka

  OpenAIRE

  Legović, Mario; Hautz, Zvjezdana

  1989-01-01

  U radu su analizirane razlike između raspoloživog prostora u segmentima l2— M i mjerenog od mezioaproksimalne plohe C do mezioaproksimalne plohe M lt odnosno Moyersovim načinom i predvidivih širina kruna C P, i P2 utvrđenih korelacionom metodom uz poznatu vrijednost donje sume inciziva i signifikantnost od 75% kod 158 ispitanika oba spola sa mješovitom denticijom. Isti su obzirom na postav sjekutića podijeljeni u 3 grupe: ona sa normalnim postavom sjekutića, sa zbijenim postavom sjekutića, te...

 16. Procjena trodimenzijskog trošenja alata u obradi odvajanjem čestica uporabom stereo-fotogrametrije i obrade oblaka točaka

  OpenAIRE

  Vučina, Damir; Bajić, Dražen; Jozić, Sonja; Pehnec, Igor

  2013-01-01

  Procjena trošenja alata ima značajan utjecaj na kvalitetu proizvoda, kao i na učinkovitost proizvodnog procesa. Primijenjena je procjena trošenja alata temeljena na iskustvu i ukupnom vremenu trajanja obrade. Taktilni mehanički uređaji i optički mikroskop su također primijenjeni. Predlaže se i primjenjuje inovativna optička metoda mjerenja trošenja alata koja se zasniva na 3D skeniranju uporabom stereo-fotogrametrije i triangulacije. Metodom je moguće točno izmjeriti trodimenzionalne devijaci...

 17. Dizajniranje i vrednovanje okularnih umetaka moksifloksacin hidroklorida

  OpenAIRE

  PAWAR, PRAVIN K.; KATARA, RAJESH; Majumdar, Dipak K.

  2012-01-01

  Cilj rada bio je priprava i evaluacija okularnih umetaka moksifloksacina. Okularni umetak izrađen je od vodene suspenzije moksifloksacina, natrijevog alginata, polivinilnog alkohola i dibutil-ftalata metodom odlijevanja filma. Okularni umetak (promjera 5,5 mm) umrežen je pomoću CaCl2 i obložen Eudragitom S-100, RL-100, RS-100, E-100 ili Eudragit L-100. In vitro drenaža/permeacija lijeka proučavana je koristeći staklenu modificiranu Franzovu difuzijsku ćeliju. Koncentracija lijeka i vrijeme mu...

 18. Učestalost goveđe enzootske leukoze u jugoistočnoj Bugarskoj tijekom razdoblja od 1998. do 2000.

  OpenAIRE

  Sandev, Nikolay; Sizov, Ignat; Pandarov, Stoyan; Alexandrova, Stamka; Dojchev, Tomi; Vasilev, Vasil; Tanchev, Todor; Georgieva, Lyudmila

  2001-01-01

  U razdoblju od 1998. do 2000. pretraženo je 200518 uzoraka seruma metodom imunodifuzije radi dokazivanja protutijela za virus goveđe enzootske leukoze u jugoistočnoj Bugarskoj. Rezultati su pokazali da je zaraza proširena u prosječno u 17,02% goveda (u rasponu od 2,78% na području Haskova pa sve do 33,07% na području Burgasa). Ovi podaci potvrđuju da bolest predstavlja veoma važan epizootiološki problem posebice u uvjetima suvremenog uzgoja goveda. Za suzbijanje i iskorjenjivanje bolesti važn...

 19. Vrednovanje zbirke visokoškolske knjižnice pomoću metode usporedbe (check-list method) s popisima ispitne literature

  OpenAIRE

  Petr Balog, Kornelija; Bugarski, Marija

  2015-01-01

  Cilj je ovoga rada vrednovati kvalitetu zbirke iz područja knjižnične i informacijske znanosti Knjižnice Filozofskog fakulteta Osijek te njezinu usklađenost s nastavnim planom i programom studija Informatologije Odsjeka za informacijske znanosti istog Fakulteta. Kvaliteta zbirke mjerena je metodom usporedbe (checklist method) s popisima obavezne i izborne literature Odsjeka za informacijske znanosti u akad. god. 2011./2012. Istraživanje je pokazalo da Knjižnica ne posjeduje 30,8% naslova s po...

 20. Čvrste disperzije silimarina: Karakterizacija i utjecaj načina priprave na oslobađanje

  OpenAIRE

  SONALI, DALWADI; TEJAL, SONI; VAISHALI, THAKKAR; TEJAL, GANDHI

  2010-01-01

  U radu je ispitivan utjecaj načina priprave čvrstih disperzija silimarina na brzinu oslobađanja. Čvrste disperzije silimarina pripravljene su pomoću hidrofilnog polimera HPMC E 15LV metodom gnječenja, sušenja sprejom i koprecipitacijom. Pripravci su karakterizirani pomoću FTIR, DSC, XRPD i SEM. Profili oslobađanja uspoređivani su statistički i pomoću metoda koje su neovisne o modelu. FTIR i DSC studije otkrile su postojanje slabih vodikovih veza između lijeka i polimera, dok su XRPD i SEM pot...

 1. Razvoj i prosudba protočne metode za dijagnosticiranje ehinokokoze u goveda

  OpenAIRE

  Jeyathilakan, Narayanaperumal; Basith, Shahulhameed A.; John, Lalitha; Chandran, Navamani D. J.; Raj, Gopal D.

  2010-01-01

  U radu je opisana nova in vitro protočna tehnika prikladna za imunodijagnostiku ehinokokoze u goveda upotrebom visoko specifične bjelančevine od 8 kDa. Ta je bjelančevina bila pripravljena od hidatidne tekućine metodom DEAE-Sefaroze brzo protočne kromatografije s izmjenom aniona, a zatim naslojena na nitroceluloznu opnu u protočnom sustavu. Kao detektor rabljena je bjelančevina A obilježena koloidalnim zlatom. Metoda je vrednovana na temelju rezultata dobivenih pretraživanjem 150 pozitivnih i...

 2. Bazične amino kiseline sline u patogenezi karijesa

  OpenAIRE

  Vranić, Ljubica; Granić, Paula; Rajić, Zdravko

  1991-01-01

  Istraživan je aminokiselinski profil ukupne sline u 43 djece s karijesom u dobi od 12—15 godina metodom kromatografije na ionskom izmjenjivaču. Dobiveni rezultati uspoređeni su s rezultatima kontrolne skupine od 39 djece bez karijesa. U slini djece s karijesom nađeno je značajno manje arginina (2 2 . 0 2 fimolll) i potpun nedostatak histidina i njegovih derivata u odnosu na kontrolnu skupinu, gdje je koncentracija arginina bila 28.36 /imol/1, a 1-metilhistidinu koncentraciji od 26.34 mmol/l....

 3. RASPODJELA I SASTAV POPULACIJE KUNJKE Arca noae U PAŠMANSKOM KANALU

  OpenAIRE

  Peharda, Melita; Stagličić, Nika; Ezgeta, Daria; VRGOČ, Nedo; Isajlović, Igor; Krstulović–Šifner, Svjetlana

  2009-01-01

  Kunjka (Arca noae) jestivi je školjkaš koji se komercijalno sakuplja u istočnom dijelu Jadrana, primarno metodom autonomnog ronjenja. Nema pouzdanih statističkih podataka o sakupljanju ove vrste kao ni podataka o raspodjeli i sastavu populacija iskorištavanih »stokova«, što je nužno za uspostavu održive razine eksploatacije. Cilj je ovog istraživanja bio određivanje raspodjele i sastava populacije vrste A. noae u jednom od područja sakupljanja — Pašmanskom kanalu. Istraživanje je provedeno u ...

 4. Utjecaj različitih postupaka maceracije na slobodne i vezane spojeve sortne arome vina od sorte Vitis vinifera L. cv. Malvazija istarska bijela

  OpenAIRE

  Radeka, Sanja; Stanka HERJAVEC; Peršurić, Đorđano; Lukić, Igor; Sladonja, Barbara

  2008-01-01

  Tijekom dvogodišnjeg istraživanja praćen je utjecaj različitih postupaka klasične maceracije masulja pri 20 °C (10, 20 i 30 sati) i hladne maceracije pri 7 °C (10, 20 i 30 sati) na koncentraciju slobodnih i vezanih monoterpena, te ukupnih fenola u vinima istarske Malvazije. Monoterpenski alkoholi linalol, α-terpineol, citronelol, nerol i geraniol određeni su metodom plinske kromatografije prethodnom ekstrakcijom na sorbensu oktadecilsilicijevom dioksidu (C18) uporabom otapala pentan:diklormet...

 5. Važnost poznavanja stranog jezika struke za mobilnost i zapošljivost diplomanata Visokog gospodarskog učilišta u Križevcima

  OpenAIRE

  Cafuk, Ivana; Papić Bogadi, Valentina; Ivanek-Martinčić, Marijana; Husinec, Renata

  2015-01-01

  U ovom se radu sustavno istražuju stavovi studenata Visokoga gospodarskog učilišta u Križevcima vezani uz važnost stranog jezika struke za mobilnost i zapošljivost. Prvi dio rada daje teoretsku podlogu istraživanju i definira strani jezik struke u kontekstu mobilnosti i zapošljivosti. U središnjem dijelu rada opisuje se istraživanje i analiza rezultata istraživanja provedenog metodom upitnika na populaciji ispitanika od 132 redovita studenta prve i druge godine Stručnog studija poljoprivrede....

 6. Utjecaj rehidracije na lom zrna kukuruza hibrida Bc 492

  OpenAIRE

  Pliestić, Stjepan

  2002-01-01

  Lom kukuruznog zrna moguće je djelotvorno smanjiti primjenom postupka rehidracije. U ovim istraživanjima primjenjivane su dvije rehidracijske metode: dodavanjem destilirane vode uzorcima kukuruznog zrna vlažnosti 10 %, i miješanjem zrnja kukuruza hibrida Bc 492 dviju vlažnosti 10 i 18 %. Uzorci su rehidrirani, jednom ili drugom metodom, do vlažnosti od 14,5 %. Vrijeme potrebno za kondicioniranje primjenom metode dodavanja vode bilo je oko 16 sati, dok je to vrijeme za metodu miješanjem iznosi...

 7. EMPIRIJSKO ISTRAŽIVANJE INTERAKTIVNE KOMUNIKACIJE U PROCESU TURISTIČKOG OBRAZOVANJA

  OpenAIRE

  Veljković, Božidar; Plenković, Mario; Ambrož, Milan

  2010-01-01

  U radu se donose kvantitativni rezultati provedenog empirijskog istraživanja sa svrhom sustavne istraživačke kvalitativne analize utjecaja interaktivne komunikacije na proces obrazovanja kadrova za turizam. Empirijsko istraživanje je provedeno u dinamičkoj interakciji između istraživača i ispitanika na slučajno odabranom uzorku od (N=512) polaznika visokoškolske ustanove za obrazovanje kadrova u turizmu »Turistica« metodom multivarijantne faktorske i regresijske analize. Autori u provedenom i...

 8. Antioksidativna aktivnost infuza mravinca, timijana i majčine dušice

  OpenAIRE

  Kulišić, Tea; Dragović-Uzelac, Verica; Miloš, Mladen

  2006-01-01

  Različitim metodama istražen je odnos antioksidativne aktivnosti i kemijskog sastava infuza mravinca, timijana i majčine dušice. Spektrofotometrijskim metodama određena je koncentracija ukupnih fenola, flavonoida, katehina i antocijanina. Infuz mravinca imao je najveću koncentraciju ukupnih fenola (12500 mg/L) i flavonoida (9000 mg/L), izraženu kao galna kiselina. HPLC-PDA metodom određivanja polifenolnih spojeva dokazano je da u infuzu ima najviše ružmarinske kiseline (u mg/g), i to 123,11 u...

 9. Terapija poremećaja čeljusnog zgloba okluzijskom udlagom: prikaz slučaja

  OpenAIRE

  Badel, Tomislav; Alajbeg, Iva; Marotti, Miljenko; Kocijan Lovko, Sandra

  2008-01-01

  Temporomandibularni poremećaji obuhvaćaju sve funkcijske poremećaje čeljusnih (temporomandibularnih) zglobova i žvačnih mišića. U radu se opisuje jedan od najčešćih - pomak zglobne pločice u anteriorni položaj, tzv. dislokacija. Ona se povezuje s nekoliko čimbenika - najčešće je to makrotrauma, na primjer udarac u čeljust, ili mikrotrauma povezana s kroničnom mišićnom hiperaktivnošću ili okluzijskom nestabilnošću. Magnetskom rezonancijom, neinvazivnom metodom za analizu tkiva, koristili smo s...

 10. Smanjivanje djelovanja korozije na čelike za naftne bušotine (N-80) pomoću željeznog glukonata i sintetičkog magnetita u simuliranom okolišu sumporovodika

  OpenAIRE

  Amosa, M. K.; Mohammed, I.A.; Yaro, S. A.; Arinkoola, A. O.; Ogunleye, O. O.

  2010-01-01

  Izabrani, ekološki prihvatljivi spojevi željeza (sintetički magnetit i željezni glukonat), ispitani su kao usporivači djelovanja korozije čelika za naftne bušotine (N-80) pri koncetraciji sulfida od 50 mg/l, pH vrijednosti od 5,5 do 11,5, u uvjetima visoke temperature i visokog tlaka, i to (HTHP) metodom gubitka težine. Temperature tijekom ispitivanja bile su 66 °C (150 °F), 135 °C (275 °F) i 177 °C (350 °F), uz tlak od 20,7 MPa (3 000 psi), 34,5 MPa (5 000 psi) i 41,4 MPa (6 000 psi). Otkriv...

 11. Vruća prerada AISI A2 alatnog čelika

  OpenAIRE

  Večko Pirtovšek, T.; Peruš, I.; Kugler, G.; Turk, R.; M. Terčelj

  2008-01-01

  Za postizanje više gospodarnosti proizvodnje AISI A2 alatnog čelika potrebni su koraci istraživanja vezani na postizanja tehnološke plastičnosti i uspješno predvidjanje krivulja tečenja. Sa metodom CAE neuralnih mreža bile su predviđene krivulje tečenja i za odgovarajuća temperaturna stanja i brzine deformacija. Pomoću pokusa vrućeg sabijanja utvrđeno je, da ulazna mikrostruktura utječe na donju temperaturnu granicu, a kemijski sastav na gornju temperaturnu granicu radnog područja s obzirom n...

 12. KEMIJSKE I GEOKEMIJSKE KARAKTERISTIKE KVARCNE ŽICE ČEMERNICE U ŠKRILJAVOM GORJU SREDNJE BOSNE

  OpenAIRE

  Jurković, Ivan; Ramović, Mehmed; Zec, Franjo

  1999-01-01

  Sh-Zn-Hg-W kvarcne žice Čemernice nalaze se unutar donjopaleo-zojskih metasedimenata formiranih uz 3—5 kbr i 350 -450 °C probijeni gornjopaleozojskim riolitima. Datiranje K-Ar metodom indiciralo je tri faze metamorfizma. Prva faza. 343 Ma stara djelovala je na filite, druga 120-90 Ma stara metamorfozirala je riolite, a treća između 46 i 37 Ma uzrokovala je formiranje otrelitskih škriljaca. nosilaca ležišta. Rudna žica u Čemernici (NW—SE pružanja, i padom na NE) debela je prosječno 0.67 m, dug...

 13. Rak dišnih organa s obzirom na čimbenike u okolišu i životne navike na području Splita, Solina i Kaštela

  OpenAIRE

  Ćurin, Katja; Šarić, Marko

  2000-01-01

  U skupini od 1.490 umrlih, u razdoblju od 1970. do 1990. godine, od raka dišnih organa na području ispitivanja, metodom slučajnog izbora, izdvojen je uzorak od 473 osobe za koje su anketom u obitelji prikupljeni dodatni podaci o životnim navikama (pušenje cigareta i pijenje alkohola) te o dužini življenja na ispitivanom području. U toj su skupini 85% bili pušači. Alkohol je konzumiralo 74% osoba. Broj izloženih onečišćivanju zraka (azbest, cement i drugo) tijekom 50 i više godina kretao se na...

 14. Identifikacija neomeđene građe kao predmetnog entiteta : pristup i kretanje u OPAC-ima hrvatskih knjižnica

  OpenAIRE

  Petrić, Tatijana

  2015-01-01

  Predmet interesa ovoga rada jest način sadržajne obrade zbirke neomeđene građe i mogućnost pristupa pomoću predmeta/stručne oznake u knjižnicama. U radu će se razmatrati i istražiti sadržajna obrada neomeđene građe na namjernom uzorku korpusa hrvatske neomeđene građe. U odabranim OPAC-ima hrvatskih knjižnica, metodom promatranja analizirat će se odnos bibliografskih zapisa i sadržajne obrade. Posebno će se promatrati 14 naslova časopisa iz područja društveno-humanističkih znanosti i mogućnost...

 15. Određivanje naprezanja tečenja hidrauličnim pokusom dubokog izvlačenja

  OpenAIRE

  J. Slota; Spišák, E.

  2008-01-01

  U oblikovanju trake mehanička svojstva trake (σ–ε dijagram, naprezanje tečenjem) značajno utječu na tečenje i kakvoću proizvoda. Točno određivanje odnosa naprezanje-istezanje je važno u procesu simulacije metodom konačnih elemenata. Na pokusu dobivenim dubokim izvlačenjem analiziralo se i teoretski i eksperimentalno, po debljini trake i polukugli. Precizno određivanje po debljini trake je važno za odnos naprezanje-istezanje. Raspravljeno je rabljenje hidrauličkog pokusa dubokog izvlačenja za ...

 16. VBM A RYNKOWA I KSIĘGOWA WARTOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA W TWORZENIU BOGACTWA DLA AKCJONARIUSZY

  OpenAIRE

  Dudek, Mieczyslaw; Mazurkiewicz, Piotr

  2016-01-01

  W artykule zaprezentowano ogólne złożenia koncepcji VBM (Value Based Management). Przedstawiono księgowe (kosztowe), proste metody wyceny wartości przedsiębiorstwa takie jak: wartość księgowa, skorygowane aktywa netto oraz wartość likwidacyjną z uwzględnieniem ich zalet oraz wad. Szczególną uwagę poświęcono jednak złożonym metodom dochodowym, a zwłaszcza koncepcji EVA (Economic Value Added). W artykule pokazano, że dochodowe metody mają większe znaczenie od metod księgowych dla określenia Val...

 17. Sezonske varijacije koncentracije specifi čnog IgE-a prema alergenu Betula verrucosa, Bet v

  OpenAIRE

  Dodig, Slavica; Petković, Giorgie; Kristić Kirin, Branka

  2015-01-01

  Cilj je ispitati sezonske razlike u koncentraciji ukupnog IgE-a (uIgE-a), specifi čnog IgE-a (sIgE) prema alergenu breze, Betula verrucosa - Bet v, te indeks sIgE-a (I-sIgE) u djece preosjetljive na alergen breze, Bet v. Ispitana su djeca s astmom i/ili rinitisom (N=19), preosjetljiva na alergen Bet v. Standardiziranom fl uoroimunikemijskom metodom UniCAP određena je koncentracija uIgE-a, sIgE-a prema Bet v, te izračunat I-sIgE. Odabrani biomarkeri određivani su u sezoni peludacije b...

 18. Onečišćenje tla kao posljedica odlaganja neopasnog otpada iz procesa proizvodnje čelika

  OpenAIRE

  Sofilić, T.; Brnardić, I.; Šimunić-Mežnarić, V.; Šorša, A.

  2013-01-01

  Ispitano je tlo starog metalurškog odlagališta tvornice CMC Sisak d. o. o., koje je dugi niz godina bilo izloženo različitim utjecajima neštetnog metalurškog otpada. Sadržaj teških metala Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb i Zn u tlu određen je u uzorcima tla nakon njihove ekstrakcije metala zlatotopkom. Određivanje sadržaja svih navedenih metala osim žive provedeno je metodom optičke emisijske spektrometrije induktivno vezane plazme (ICP-OES), dok je sadržaj žive određen spektrometrijom atomske apsorpci...

 19. GEOTEHNIČKI PROBLEMI GRADNJE CESTA U PODRUČJIMA KRŠA DALMACIJE (HRVATSKA)

  OpenAIRE

  Roje-Bonacci, Tanja; Šestanović, Slobodan; Miščević, Predrag

  1993-01-01

  Opisane su inženjersko-geološke značajke okršenih terena, problemi koji nastaju zbog pojave kaverni i manjih špilja s tankim svodom, te mogućnosti i metode istraživanja takvih pojava. Prikazan je mogući način rješavanja međusobnih utjecaja špilja neposredno ispod površine i konstrukcije ceste metodom konačnih elemenata, te rješenje na jednom konkretnom primjeru. Uz to, na drugom primjeru je prikazano rješenje prolaza trase i njene temeljne konstrukcije iznad špilje u boku zasjeka trase....

 20. Analiza uticaja armiranobetonskog rama od sopstvenog opterećenja i spoljašnjih sila/Structural analysis of a prestressed concrete

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Miloš Z. Petrović

  2014-10-01

  Full Text Available U radu je prikazano delovanje sile prednaprezanja na armiranobetonski ram (u daljem tekstu AB ram. Posmatrani sistem je statički neodređen sa dva ukleštenja. Na njega deluje opterećenje prednaprezanje kablom silom Nk=600 kN, kao i sopstveno opterećenje. Visina rama je 6.00 m, a osovinski razmak 20.00 m. Opterećenje od sopstvene težine elemenata je od rigle i stuba. Opterećenje konstrukcije usled prednaprezanja spada u unutrašnja opterećenja, koja zamenjujemo ekvivalentnim opterećenjem koje predstavlja spoljašnje opterećenje. Proračun je izvršen metodom sila i metodom deformacija, kao i u softverskom programu 'Tower'. Metodom sila se uklanja ukleštenje i preseku se omogućava obrtanje. Statički neodređena veličina tada je moment ukleštenja. Kod metode deformacije sve statičke i deformacijske veličine izražavaju se putem izvesnog broja međusobno nezavisnih deformacijskih veličina, koje su određene iz uslova ravnoteže sistema. Broj nezavisnih deformacijskih neodređenih veličina predstavlja deformacijsku neodređenost nosača. Sve deformacijski neodređene veličine mogu se svrstati u dve grupe: prvu grupu čine uglovi obrtanja na krajevima kruto vezanih štapova, a drugu grupu komponente pomeranja čvorova. / The effects of prestressing forces on a reinforced concrete frame are shown in the paper. The structure is a statically indeterminate frame with two fixed supports. The load is due to tendon prestressing with Nk = 600 kN and due to self-weight of columns and beam. The columns height is 6.00 m and the beam span is 20.00 m. Effects of prestressing can be replaced by an external equivalent load. Calculations are performed by the force method, by the direct stiffness method and using the 'Tower' software. The rotational restraints are released at fixed supports and the restraint moments are calculated by the force method. The direct stiffness method uses the members' stiffness relations for computing member forces and

 1. Kvalitet u transportu robe i pošiljki / Quality of products and forwarded goods transport

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Slavica Cvetković

  2009-07-01

  Full Text Available Danas je kvalitet dominantan kriterijum pri izboru isporučioca, a novi koncept kvaliteta smatra se superiornim metodom za reformu menadžmenta. Za razliku od tradicionalnog pristupa, novi koncept kvaliteta obezbeđuje povećanje prodaje uz istovremeno sniženje ukupnih troškova poslovanja. Obezbeđenje kvaliteta u skladu sa međunarodnim standardima serije ISO 9000 predstavlja uslov za nastup na svetskom tržištu i saradnju sa inostranim preduzećima. / When choosing a supplier today, a dominant criterion is quality, and a new concept of quality is said to be a superior method in the management reform. Unlike the traditional approach, the new concept of quality provides sales growth as well as a reduction in overall business expenses. Providing quality in accordance with the international standards series ISO 9000 is a condition to be fulfilled in order to enter the world market and cooperate with international companies.

 2. Izvori stresa u radu nastavnika u visokom obrazovanju

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ana Slišković

  2012-05-01

  Full Text Available Cilj je istraživanja bio utvrditi izvore stresa u radu sveučilišnih nastavnika zaposlenih u Hrvatskoj te konstruirati upitnik koji bi omogućio kvantitativne studije u ovom području. Kvalitativno je istraživanje čiji je cilj bio utvrditi izvore stresa u radu provedeno na prigodnom uzorku 34 visokoškolska nastavnika u različitim zvanjima (suradničkim i znanstveno-nastavnim zaposlenima na dvanaest fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Splitu. Metodom smo vođenih grupnih diskusija identificirale 125 karakterističnih izvora stresa u radu koji su logično kategorizirani u devet sadržajnih skupina. Na temelju smo kvalitativne studije konstruirale Upitnik izloženosti stresu u radu za sveučilišne nastavnike (ISR-SN te ga primijenile na uzorku nastavnika (N=388 triju hrvatskih sveučilišta. Nakon provedenih postupaka konfirmatorne faktorske analize konačna verzija upitnika sadrži 68 čestica koje definiraju sedam latentnih dimenzija izvora stresa: Nastava i studenti, Posljedice provedbe Bolonjske reforme, Znanstveno-istraživački rad, Konflikt uloga, Uvjeti rada, Primanja i priznanja te Međuljudski odnosi. U radu iznosimo podatke o metrijskim značajkama konstruiranog upitnika te deskriptivne rezultate pilot–primjene.

 3. Određivanje propelerske karakteristike motora pomoću mjernih traka i personalnog računara u uslovima eksploatacije na brodu / Determining the propeller characteristic of the engine by means of strain gauges and personal computers in the conditions of exploitation on a ship

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sead Cvrk

  2005-03-01

  Full Text Available U ovom radu opisan je postupak mjerenja deformacija propelerskog vratila pomoću mjernih traka i personalnih računara, beskontaktnom metodom. Na osnovu poznatog poprečnog presjeka, kao i vrste materijala propelerskog vratila, određivan je obrtni moment. Poznavajući frekvenciju vratila, odnosno ugaonu brzinu i obrtni moment, moguće je odrediti efektivnu snagu koja se prenosi od motora na propeler. Oprema, odnosno hardver i softver koji je korišten u radu proizvedeni su u njemačkoj firmi "Hottinger Baldwin Messtehnik" (HBM. Eksperiment je izvršen na brodu Mornarice Vojske Srbije i Crne Gore u uslovima ustaljenog režima plovidbe. / In this paper, there has been described the way of measuring propeller shaft deformation using the strain gauges and PCs by means of the non-contact method. On the basis of the known cross-section as well as the propeller shaft material type the torque has been calculated. Knowing the shaft frequency, that is the radial velocity and the torque, it is possible to determine the effective power that has been transmitted from the engine to the propeller. The equipment, that is the hardware and the software that have been used, was produced by Hottinger Baldwin Messtehnik (HBM, Darmstadt, the Federal Republic of Germany. The experiment has been carried out on a ship belonging to the Navy of Serbia and Montenegro in the conditions of the usual sailing regime.

 4. SAMOISKAZ DJECE I MLADIH S RIZIKOM U OBITELJI I/ILI PONAŠANJU O DOŽIVLJAJU DRUŠTVENIH INTERVENCIJA

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Nivex Koller-Trbović

  2006-12-01

  Full Text Available Metodom samoprezentacije primijenjenom u procesu socijalnopedagoškog dijagnosticiranja željelo se dobiti uvid u doživljaj intervencija koje je društvo poduzimalo ili poduzima prema mladima s poremećajima u ponašanju i/ili rizikom u obitelji. U istraživanju je sudjelovalo 40-ero djece / mladih koji su se iz razloga rizika u obitelji i/ili poremećaja u ponašanju nalazili u određenoj vrsti procesa dijagnosticiranja / procjene, odnosno donošenja odluka o njihovom budućem životu. Riječ je, s jedne strane, o institucionalnom procesu dijagnosticiranja (27 sudionika, a s druge strane o smještaju u stambenu zajednicu radi poticanja procesa osamostaljivanja nakon institucionalnog tretmana (13 sudionika.Kvalitativnim pristupom, postupkom kodiranja u zapisima polustrukturiranog intervjua, definirane su slijedeće kategorije kod obje skupine sudionika u vezi s poduzetim intervencijama: razlog intervencije, adaptacija, odnos s odraslima, pravila, problemi tijekom intervencije, promjene zbog intervencije, očekivanja od intervencije i doživljaj intervencije. Rasprava je vođena u odnosu na razlike u doživljaju intervencije sudionika različitih razina dijagnosticiranja / procjene. Pokazale su se specifičnosti vezano uz dimenzije koje definiraju određene kategorije. Načelno je moguće reći da je doživljaj intervencije vezan uz smještaj u stambenu zajednicu izuzetno pozitivan i mladi od njega puno očekuju. Kod djece i mladih iz institucionalnog oblika dijagnostike prisutne su dimenzije na kontinuumu od pozitivnih do negativnih opisa, doživljaja, iskustava i očekivanja.

 5. Eksperimentalno ispitivanje aerodinamičkih karakteristika modela laserski vođene bombe / Experimental investigation of aerodynamic characteristics of the laser guided bomb model

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Dijana Damljanović

  2005-09-01

  Full Text Available U radu su prikazani rezultati merenja aerodinamičkih sila i momenata, kao i vizualizacija strujanja u graničnom sloju na krilima i krmilima modela laserski vođene bombe. Ispitivanje je izvršeno u aerotunelu T-38. Analiziranje uticaj rastojanja vrha konusa tela, u odnosu na sekciju krmila, na aerodinamičke karakteristike modela za dva Mahova broja M∞ = 0,8 i 0,9 i otklon krmila δ=15°. Normalne sile koje se javljaju na modelu i krmilu merene su unutrašnjim aerovagama. Dobijeni rezultati merenja normalne sile na modelu i posebno na krmilu povezani su sa rezultatima vizualizacije strujanja metodom uljnih premaza. Priložene fotografije vizualizacije strujanja ilustruju promene strujanja oko modela i potvrđuju rezultate aerodinamičkih merenja. / Aerodynamic test results and boundary layer flow visualization on the wings and fins of laser guided bomb model are presented in this article. Test was performed in the T-38 wind tunnel. Influence of fin position relative to conic top of the model on aerodynamic characteristics was analyzed. Analysis was performed on aerodynamic characteristics of the model for two Mach numbers M∞ = 0,8 and 0,9 and fin deflection δ=15°. Normal forces present on the model and fin were measured by internal strain gauge balances. Obtained test results of normal force on the model and especially on the fin were associated with flow visualization results, which were performed by oil emulsion method. Presented images of flow visualization show changes of the flow around the model and confirm the results of the aerodynamic measurements.

 6. Curious Cases of the Enzymes / Neobiča Istorija Enzima

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ulusu Nuriye Nuray

  2015-07-01

  Full Text Available : Život oko nas uglavnom se zasniva na biološkoj katalizi, pa bi se čak, u nekakvoj neromantičnoj priči, život mogao opisati kao niz hemijskih reakcija koje regulišu glavni principi termodinamike. U davnoj prošlosti, ku­canje srca bilo je znak dobrog zdravlja, međutim, za mene, najvažniju ulogu ima upravo prisustvo enzima... Mada ne obraćamo često pažnju na to, istorija enzimologije stara je koliko i sam ljudski rod i seže daleko u prošlost. CVaj rad posvećen je baš tim počecima u ovoj veoma zanimljivoj nauci, koja je u prošlosti ostavila traga na našim životima i koja će u budućnosti učiniti da život bude mnogo pro­duktivniji za čovečanstvo. Između čoveka i enzima postojao je oduvek jedan delikatan, suštinski važan odnos. Suočen s nepoznatom i neprijateljski nastrojenom prirodom punom grabljivaca, preistorijski čovek rano je otkrio lekovita svojstva biljaka, i to metodom probe i greške. Štaviše, slučajno su otkriveni inhibitori enzima, čime je, grubo rečeno, još tada otvorena nova oblast istraživanja. Oi biljni derivati koji su imali ulogu inhibitora enzima pomagali su preistorijskom čoveku u njegovoj borbi da opstane i zaštiti se od grabljiva­ca; prilikom lova i ribolova... Kasnije kroz istoriju, sa nepro- menjenom svrhom opstanka i poboljšanja kvaliteta života, enzimologija je iz korena transformisana, a metodologiju »probe i greške« iz praistorije zamenile su racionalne naučne teorije.

 7. Properties of the ZrO2MgO/MgZrO3NiCr/NiCr triple-layer thermal barrier coating deposited by the atmospheric plasma spray process / Характеристики трехслойных термобарьерных покрытий ZrO2MgO/ MgZrO3NiCr/ NiCr, нанесенных воздушно-плазменным напылением / Svojstva troslojne termo barijerne prevlake ZrO2MgO/ MgZrO3NiCr/ NiCr deponovane atmosferskim plazma sprej procesom

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mihailo R. Mrdak

  2016-04-01

  . Radi dobijanja strukturnih i mehaničkih osobina slojeva, koji će obezbediti dobru toplotnu i abrazivnu zaštitu zadnjim krilima aviona J-22 pri ispaljivanju raketa munje i groma, izvršena je depozicija tri tipa praha na substratima od legure Al debljine 0,6 mm. Ova studija opisuje postupak korišćenja troslojne TBC prevlake kao izbor dobre kombinacije od mnogo raspoloživih mogućnosti, koja predstavlja kompromis između toplotne zaštite i otpornosti na abraziju za zaštitu zadnjih krila aviona. Studija se, uglavnom, zasniva na eksperimentalnom pristupu. Procena mehaničkih osobina slojeva urađena je ispitivanjem mikrotvrdoće metodom HV0.3 i čvrstoće spoja ispitivanjem na zatezanje. Struktura slojeva ispitana je metodom svetlosne mikroskopije i površina ZrO2MgO keramičkih slojeva metodom skenirajuće elektronske mikroskopije (SEM. Toplotna zaštita TBC slojeva i otpornost na abraziju ispitana je u tunelu Vojnotehničkog instituta iz Žarkova. Na osnovu dobijenih karakteristika površinskih slojeva i simuliranja ispaljivanja rakete, troslojni sistem TBC prevlake pokazao se pouzdanim.

 8. Matematika u vojnotehničkim dostignućima / Mathematics in military-technical achievements

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Natalija B. Jelenković

  2010-10-01

  Full Text Available Matematika se definiše kao vrsta filozofije ili pogleda na svet, sredstvo za razvijanje apstraktnog mišljenja, a služi i za pojednostavljenje prirodnih nauka. Prilično je specijalna - izučava količinu i poredak; uopšteno, to je nauka o formalnim strukturama. Ona je i kombinacija slobode kreativne misli i strogih logičkih pravila, ali i deduktivna nauka koja daje pravila i zakone pomoću kojih baratamo brojevima i prostorom. Kao takva, matematika je i savremeni alat za vojnotehnička dostignuća modernog doba, kao što su: sve vrste radio i radio-relejnih veza, radarska sredstva, sredstva za upravljanje, navigaciju, televizijska, optoelektronska, hidro- akustična sredstva, sredstva za protivelektronsku borbu, kao i mnoga elektronska tehnička sredstava, naoružanje i vojna oprema Kopnene vojske, Vazduhoplovstva i protiv-vazduhoplovne odbrane, Ratne mornarice. Prethodno istaknute definicije matematike su korišćene kao osnova za uopšteno sistematizovano izlaganje metodom uporednog opisivanja, nabrajanjem činjenica, definisanjem pojmova. Cilj članka je da se na osnovu nabrojanja postojećih primena matematike i proširivanjem znanja može dalje napredovati u istraživanju mnogih vojnih oblasti. Pored toga, članak ima i pedagoški cilj, a to je da kroz opise i karakteristike sredstava ratne tehnike zainteresuje i afirmiše značaj i lepotu vojnog poziva. Rezultati razvoja informacionih tehnologija su, pored ostalog, i savršenija vojnotehnička dostignuća, a predstavljaju i inspiraciju za mnoge inovacije i uspehe. / In this article, mathematics is dealt with as a science necessary for the design, development and implementation of certain military-technical achievements such as many electronic devices, smart missiles, miniature antennas, camouflage military clothing and other military equipment. Some areas of applied, discrete and continuous mathematics are underlined in particular. Application of mathematics The importance of

 9. Istraživanje uticaja plazma sprej zaptivnih prevlaka na efekat zaptivanja kompresora turbomlaznog motora TV2 – 117A / Investigation of the influence of plasma spray sealing coatings on the effect of sealing the TV2 - 117A turbojet engine compressor / Aнализ эффекта уплотнения компрессора турбореактивного двигателя TV2-117A под воздействием плазменного напыления износостойких покрытий

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mihailo R. Mrdak

  2015-01-01

  of efficiency of the compressor by 10% while reducing fuel consumption by 8%. / U ovom istraživanju prikazan je efekat primene mekih zaptivki deponovanih atmosferski plazma sprej - APS procesom na delovima kompresora turbomlaznog motora TV2-117A. Na delovima kompresora primenjena je prvi put zapadna plazma sprej tehnologija i materijali. Cilj je bio da se izvrši supstitucija postojećeg zaptivnog materijala sa novom klasom materijala, da bi se povećao efekat zaptivanja i obezbedio protok vazduha pod najvećim pritiskom kroz kompresor. Meke zaptivke su formirane kao dupleks sistemi koji se sastoje od donjeg veznog sloja na bazi NiCrAl i NiAl prevlaka i gornjih zaptivnih prevlaka na bazi slojeva Ni - 15% grafita, Ni - 25% grafita i AlSi - poliestera. U radu su prikazani parametri sa kojima su deponovane prevlake na delovima kompresora, mehaničke i mikrostrukturne karakteristike prevlaka proizvedenih sa optimalnim parametrima depozicije. Procena mehaničkih karakteristika prevlaka urađena je ispitivanjem mikrotvrdoće veznih slojeva metodom HV0.3 i makrotvrdoće zaptivnih slojeva metodom HR15W. Zatezne čvrstoće spoja dupleks sistema prevlaka ispitane su metodom kidanja na zatezanje. Mikrostrukture slojeva prevlaka su procenjene na optičkom mikroskopu - OM. Analiza mikrostruktura deponovanih slojeva urađena je u skladu sa standardom Pratt-Whitney i TURBOMECA. Pohabanost prevlaka određena je na osnovu promene dimenzija zaptivnih površina pre i posle ispitivanja. Merenje dimenzija rađeno je na koordinatnoj mernoj mašini MAUSER ML 28. U radu je prikazana srednja vrednost pohabanosti izražena u mm i upoređena sa vrednostima dozvoljenih tolerancija mašinski obrađenih delova kompresora. Efekat zaptivanja delova kompresora ispitan je u sklopu motora TV2-117A na ispitnoj stanici i letnim ispitivanjem na helikopteru Mi-8(HT-40. Ispitivanja su pokazala da je novim sistemom zaptivnih prevlaka povećan stepen iskorišćenja kompresora za 10% uz smanjenu potro

 10. Struktura i svojstva plazma sprej Aps - Nikal - Aluminid prevlake

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mihailo Rade Mrdak

  2013-06-01

  Full Text Available Cilj ovog istraživanja je da se optimizacijom parametara deponovanja dobiju optimalne strukturne i mehaničke karakteristike Ni20Al slojeva, koji će se primeniti na delu za radarsku stanicu. Prah je deponovan atmosferskim plazma sprej (APS postupkom sa plazma sprej (PS odstojanjem 80, 90 i 100 mm. Prevlaka sa najboljim karakteristikama deponovana je na utvrđivaču  turbo- gasnog motora GTD 2PV8 za radarsku stanicu, da bi se smanjio uticaj oksidacije  i vibracija na habanje na 450–500°C. Procene Ni20Al slojeva prevlake urađene su na osnovu njihovih mikrostruktura, mikrotvrdoća i zatezne čvrstoće. Najbolju strukturu i mehaničke  karakteristike pokazali su slojevi deponovani sa plazma sprej odstojanjem od 80 mm. Morfologija površine deponovane prevlake i morfologija loma najboljih slojeva ispitana je na SEM-u (skening elektronskom mikroskopu. Mikrostruktura slojeva deponovanih prevlaka ispitana je na svetlosnom mikroskopu. Mikrostrukturna analiza deponovanih slojevima urađena je u skladu sa standardom Pratt-Whitney. Procena mehaničkih karakteristika slojeva urađena je ispitivanjem mikrotvrdoće metodom HV0.3 i čvrstoće spoja ispitivanjem na zatezanje. Istraživanja su pokazala da plazma sprej odstojanje bitno utiče na mehaničke osobine i mikrostrukture prevlaka. Efekat primene Ni20Al prevlake ispitan je na utvrđivaču  turbogasnog motora GTD 2PV8 na radarskoj stanici.   Uvod   Kompozitni nikal-aluminid prah Ni20Al razvijen je za potrebe vazduhoplovne industrije. Važna karakteristika je dobro deponovanje praha plazma sprejom na atmosferskom pritisku (APS. Ovaj materijal ima dobru otpornost na oksidaciju,  koroziju i eroziju. Materijal se može proizvoditi kao legura ili kao  kompozitni prah. Najvažnija karakteristika nikal-aluminida je velika čvrstoća i žilavost  sa odličnom otpornošću na visoke temperature. NiAl prevlake deponovane plazma sprejom našle su široku primenu za zaštitu delova koji su izlo

 11. Mehanička svojstva i mikrostruktura vakuum plazma naprskane Cr3C2 - 25(Ni20Cr prevlake / Mechanical properties and microstructure of vacuum plasma sprayed Cr3C2 – 25(Ni20Cr coatings / Механические свойства и микроструктура покрытия Cr3C2 - 25(Ni20Cr нанесенного методом вакуумного плазменного напыления

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mihailo R. Mrdak

  2015-04-01

  Full Text Available U radu je analizirana vakuum plazma sprej prevlaka VPS – Cr3C2 - 25(Ni20Cr. Upotrebljen je komercijalni prah oznake Sulzer Metco Woka 7205. Prah je deponovan sa plazma pištoljem F4 na odstojanju substrata od 340 mm. Glavni cilj rada bio je da se na smanjenom pritisku inertnog gasa Ar eliminiše razgradnja primarnog karbida Cr3C2 u karbid Cr23C6 koji bitno umanjuje mikrotvrdoću i mehaničke karakteristike prevlake. Prevlaka je deponovana debljine od 100 do 120 µm na čeličnom substratu. Mikrotvrdoća prevlake ispitana je metodom HV0.3. Vrednosti mikrotvrdoće bile su u rasponu od 1248 do 1342 HV0.3. Čvrstoća spoja prevlake ispitana je metodom na zatezanje. Utvrđeno je da čvrstoća spoja između substrata i prevlake ima vrednost 89 MPa. Mikrostruktura prevlake ispitana je tehnikom svetlosne mikroskopije. Struktura prevlake sastoji se od osnove NiCr legure sa dominantnom primarnom karbidnom fazom Cr3C2. Pored Cr3C2 faze prisutna je i faza Cr7C3. Nagrizanje prevlake urađeno je reagensom 1HNO3: 4HCl: 4H2O koji prvenstveno rastvara Ni da bi se videla raspodela karbidne faze u prevlaci. Nagrizanjem prevlake reagensom utvrđeno je da je u slojevima prevlake u velikom udelu prisutna primarna nerazgrađena karbidna faza Cr3C2 koja prevlaci daje visoke vrednosti mikrotvrdoće. / This paper analyzes vacuum plasma spray VPS - Cr3C2 - 25(Ni20Cr coatings. Commercial powder marked Sulzer Metco Woka 7205 is used. The powder is deposited with a plasma gun F4 at a distance of 340 mm from the substrate. The main objective of the study was to eliminate, at the reduced pressure of inert gas Ar, the degradation of primary Cr3C2 carbide into Cr23C6 carbide which significantly reduces the microhardness and mechanical properties of the coating. The coating is deposited with a thickness of 100 - 120 µm on a steel substrate. The microhardness of the coating was tested by HV0.3. The microhardness values were in the range of 1248 - 1342 HV0.3. The bond strength

 12. Uticaj brzine depozicije praha na mehaničke karakteristike i strukturu APS-NiCr/Al prevlake / Effect of the powder deposition rate on the mechanical properties and the structure of the APS-NiCr/Al coating

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mihailo R. Mrdak

  2010-10-01

  Full Text Available U radu su prikazani rezultati ispitivanja atmosferskih plazma-sprej prevlaka APS-NiCr/Al. Kompozitni prah NiCr/Al koji se sastoji od NiCr čestica obloženih finim česticama Al u procesu depozicije omogućuje egzotermnu reakciju. Reakcija ovih metala dovodi do formiranja samovezujućih NiCrAl prevlaka koje poseduju jedinstvene kombinacije osobina. Radi dobijanja najboljih strukturnih i mehaničkih karakteristika izvršena je optimizacija parametara depozicije. U ovom istraživanju urađene su tri grupe uzoraka prevlake NiCrAl sa različitim brzinama depozicije praha da bi se dobili depoziti velike čvrstoće i žilavosti. Kod prve grupe uzoraka brzina depozicije praha bila je 50 g/min, kod druge 40 g/min, a kod treće 30 g/min. Procena osobina depozita rađena je ispitivanjem mikrotvrdoće metodom HV0.3 i čvrstoće spoja ispitivanjem na zatezanje. Metalografska procena strukture rađena je tehnikom svetlosne mikroskopije. Verifikovane prevlake primenjene su za zaštitu i revitalizaciju delova turbomlaznih motora izloženih oksidaciji na povišenim temperaturama. / The paper presents the results of the examination of atmospheric plasma spraying of APS-NiCr/Al coatings. Composite NiCr/Al powders, composed of NiCr particles coated with fine Al particles, enable an exothermic reaction during the deposition process. The exothermic reaction of these metals results in the formation of selfbonding NiCrAl coatings with a unique combination of properties. For the purpose of obtaining excellent structural and mechanical properties, the deposition parameters were optimized. In this study, three groups of NiCrAl coating samples with different powder deposition rate were made to get deposits of greater strength and toughness. In the first group of samples, the deposition rate was 50g/min, in the second group the powder deposition rate was 40 g/ min. while in the third group it was 30 g/min. The assessment of the properties of deposits was made by the HV0

 13. Studija primene plazma naprskanih prevlaka na sekcijama turbo-mlaznog motora Astazou III B / Study of the application of plasma sprayed coatings on the sections of the Astazou III B turbo - jet engine / Исследование по применению плазменного напыления покрытия деталей турбореактивного двигателя ASTAZOU III B

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mihailo R. Mrdak

  2016-01-01

  Full Text Available Plazma-sprej proces intenzivno koriste avio-industrije u proizvodnji ključnih komponenti prekomerno izloženih visokim temperaturama, hemijski agresivnim sredinama, habanju, abraziji, eroziji i kavitaciji. Proces pokriva veliko polje parametara, tako da se može kombinovati skoro svaki sloj sa svakim i sa osnovnim materijalom. Prevlake mogu da se deponuju ravnomerno i stoga omogućavaju da se pohabane komponente dovedu na konačne dimenzije u procesu remonta vazduhoplova. U ovom istraživanju prikazan je efikasan postupak primene plazma-sprej prevlaka na delovima turbomlaznog motora ASTAZOU III B u procesu remonta. Proizvođač motora TURBOMECA predvideo je da se prahovi deponuju plazma-sprej sistemima sa oznakom Metco 3M ili 7M za koje je propisao parametre depozicije prahova, tako da se kod primene drugih plazma-sprej sistema parametri deponovanja moraju ispitati i optimizirati. Cilj rada bio je da se u remontu motora primeni plazma-sprej sistem firme Plasmadyne i izvrši optimizacija parametara, koja će omogućiti da se proizvedu prevlake koje će ispuniti sve kriterijume propisane standardom proizvođača motora. Izvršena je optimizacija parametara za plazma pištolj MINI - GUN II, pri čemu je urađen veliki broj uzoraka. U radu su prikazani optimalni parametri depozicije sa kojima su deponovane prevlake na kućištu, međukućištu, sprovodnom aparatu i rezervoaru za ulje motora ASTAZOU III B. Procena mehaničkih karakteristika prevlaka urađena je ispitivanjem mikrotvrdoće prevlaka metodom HV0.3. Zatezne čvrstoće spoja prevlaka ispitane su metodom kidanja na zatezanje. Mikrostrukture slojeva prevlaka procenjene su na optičkom mikroskopu - OM. Analiza mikrostruktura i mehaničkih karakteristika prevlaka urađena je u skladu sa standardom TURBOMECA. Kvalitet deponovanih prevlaka potvrđen je 42-časovnim ispitivanjem delova u sklopu motora ASTAZUO III B na ispitnoj stanici. Izvršena ispitivanja potvrdila su kvalitet prevlaka i na

 14. Svojstva i struktura wolframkarbid-kobalt prevlake deponovane plazma-sprej postupkom

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mihailo Rade Mrdak

  2013-10-01

  Full Text Available Cilj istraživanja bio je da se optimizacijom plazma-sprej parametara deponuju WC17Co slojevi optimalnih strukturno-mehaničkih karakteristika. Prah je deponovan plazma-sprej postupkom na atmosferskom pritisku (APS.Pri izboru parametara kao osnovni parametar uzet je protok plazma gasa He. Helijum u odnosu na druge gasove ne reaguje sa prahom, proizvodi gušću plazmu sa manjim toplotnim sadržajem i manje inkorporira okolni vazduh u mlaz plazme, što smanjuje dekarburizaciju praha. U istraživanju su korišćene tri grupe uzoraka dobijene sa tri protoka  plazma gasa od 12, 22 i 32 l/min He.  Prevlaka sa najboljim karakteristikama deponovana je na rukavcu vratila glavnog rotora helikoptera "gazela H42" da bi  se smanjio uticaj ležaja  i vibracija na habanje rukavca do 500°C. Procene WC17Co slojeva prevlake urađene su na osnovu njihovih strukturno-mehaničkih karakteristika. Morfologija površine čestica praha WC17Co ispitana je na SEM-u. Mehaničke karakteristike deponovanih prevlaka ispitane su  u skladu sa standardom TURBOMECA. Procena mehaničkih karakteristika slojeva urađena je ispitivanjem mikrotvrdoće metodom HV0.3 i čvrstoće spoja ispitivanjem na zatezanje. Metalografska procena udela pora u slojevima WC17Co prevlaka (image analiza urađena je tehnikom svetlosne mikroskopije u skladu sa standardom Pratt & Whitney. Istraživanja su pokazala da protok plazma gasa bitno utiče na mehaničke osobine i strukture prevlaka. Uvod Plazma-sprej postupak je zastupljen u mnogim industrijama radi poboljšanja karakteristika komponenti ili produženja njihovog radnog veka. Ovaj postupak našao je široku primenu u vazduhoplovnoj industriji i jedan je od najprimenjenijih postupaka za termičko nanošenje prevlaka. Na resurs prevlaka utiču karakteristike deponovanog materijala, njegov faznih sastav, udeo pora i nestopljenih čestica, koheziona i adheziona čvrstoća. Deponovane prevlake WC17Co termosprej postupcima uvek pokazuju promenu u