WorldWideScience

Sample records for carcinoma zastosowanie nowego

 1. Zastosowanie refleksyjnej mikroskopii konfokalnej in vivo w dermatologii

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Małgorzata Olszewska

  2010-09-01

  Full Text Available Refleksyjna mikroskopia konfokalna in vivo jest nowoczesną, nieinwazyjnąmetodą diagnostyczną umożliwiającą obrazowanie naskórka orazgórnych warstw skóry właściwej z prawie histologiczną rozdzielczościąi dobrym kontrastem w czasie rzeczywistym. Obecnie metoda ta znajdujenajszersze zastosowanie w diagnostyce różnicowej łagodnychi złośliwych nowotworów skóry, szczególnie nietypowych i bardzowczesnych czerniaków, oraz innych nowotworów. W piśmiennictwiepodkreśla się możliwość rozszerzenia zakresu wskazań do diagnostycznegowykorzystania refleksyjnej mikroskopii konfokalnej in vivo,w tym do choroby Dariera, łuszczycy, kontaktowego zapalenia skóry,pęcherzycy, skórnego tocznia rumieniowatego i niektórych genodermatozprzebiegających z łysieniem. Dotychczas nie ma jednak jeszczebadań oceniających czułość i swoistość refleksyjnej mikroskopii konfokalnejin vivo w nienowotworowych chorobach skóry.

 2. Geopolymers in Construction / Zastosowanie Geopolimerów W Budownictwie

  Science.gov (United States)

  Błaszczyński, Tomasz Z.; Król, Maciej R.

  2015-03-01

  Within the framework of quests of supplementary and "healthier" binders to the production of concrete followed the development of geopolymers in construction. However the practical application of these materials is still very limited. The production of each ton of cement introduces one ton of CO2 into the atmosphere. According to various estimations, the synthesis of geopolymers absorbs 2-3 times less energy than the Portland cement and causes a generation of 4-8 times less of CO2. Geopolymeric concretes possess a high compressive strength, very small shrinkage and small creep, and they possess a high resistance to acid and sulphate corrosion. These concretes are also resistant to carbonate corrosion and possess a very high fire resistance and also a high resistance to UV radiation. W ramach poszukiwania zastępczych i "zdrowszych" spoiw do produkcji betonu nastąpił rozwój geopolimerów w budownictwie. Jednakże praktyczne zastosowanie tych materiałów jest jeszcze nadal bardzo ograniczone. Produkcja każdej tony cementu wprowadza do atmosfery tonę CO2. Według różnych szacunków, synteza geopolimerów pochłania 2-3 razy mniej energii, niż cementu portlandzkiego oraz powoduje wydzielenie 4-8 razy mniejszej ilości CO2. Do tego betony geopolimerowe posiadają wysoką wytrzymałość na ściskanie, bardzo mały skurcz i małe pełzanie oraz dają wysoką odporność na korozję kwasową i siarczanową. Betony te są także odporne na korozję węglanową i posiadają bardzo wysoką odporność ogniową, a także wysoką odporność na promieniowanie UV.

 3. Zastosowanie QEEG w psychiatrii z uwzględnieniem populacji rozwojowej

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Martyna Wiśniewska

  2016-09-01

  . Konieczne wydaje się poszerzenie badań o zastosowanie ilościowego QEEG w pracy z dziećmi i adolescentami cierpiącymi na choroby psychiczne.

 4. Zastosowanie fizykoterapii w leczeniu dolegliwości bólowych odcinka lędźwiowego kręgosłupa = The use of physical therapy in the treatment of pain lumbar spine

  OpenAIRE

  2015-01-01

  Plaskiewicz Anna, Kałużny Krystian, Kochański Bartosz, Płoszaj Ola, Lulińska-Kuklik Ewelina, Weber-Rajek Magdalena, Zukow Walery. Zastosowanie fizykoterapii w leczeniu dolegliwości bólowych odcinka lędźwiowego kręgosłupa = The use of physical therapy in the treatment of pain lumbar spine. Journal of Education, Health and Sport. 2015;5(5):11-20. ISSN 2391-8306. DOI: 10.5281/zenodo.17290 http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/2015%3B5%285%29%3A11-20   htt...

 5. Analysis of Suitability for Development of New Mining Field in Northern Part of Kosovo Lignite Basin - Sibovc / Analiza Możliwości Udostępnienia Nowego Obszaru Wybierania W Północnej Części Zagłębia Węgla Brunatnego Sibovc W Kosowie

  Science.gov (United States)

  Cehlár, Michal; Rybár, Radim; Pinka, Ján; Haxhiu, Lorik; Beer, Martin

  2013-06-01

  This review describes the possibility of development a new lignite deposit in northern Kosovo lignite basin - Sibovc. Analysis of the initial state briefly evaluates Kosovo energy sector, geomorphological conditions and quality of lignite from Sibovc deposit. With using Dataminesoft it was created geological model and approximate calculation of lignite reserves in the deposit. The data obtained from Dataminesoft were used as starting points of the financial analysis of project. The result of the analysis is exactly describe the qualitative and quantitative characteristics of deposit Sibovc compared to other deposits in the area and creating of geological model with productive horizons deposit of lignite. Based on these data lignite deposit Sibovc was classified, according to the classification of deposits the UN, as economical. W pracy tej omówiono możliwości udostępnienia nowego obszaru wybierania złoża węgla brunatnego (lignitu) w północnej części zagłębia węgla brunatnego Sibovc w Kosowie. W analizie stanu początkowego krótko scharakteryzowano sektor energetyczny Kosowa, warunki geo-morfologiczne oraz parametry jakościowe węgla brunatnego z zagłębia Sibovc. Przy pomocy pakietu Dataminesoft stworzono model geologiczny i przeprowadzono przybliżone obliczenia zasobów węgla brunatnego w złożu. Dane uzyskane przy zastosowaniu pakietu Dataminesoft zostały następnie wykorzystane jako dane wejściowe do analizy finansowej przedsięwzięcia. Na podstawie wyników analizy uzyskuje się jakościową i ilościową charakterystykę złoża w odniesieniu do pozostałych złóż w regionie. Opracowano model geologiczny ze szczegółowym wskazaniem poziomów wybierania lignitu. W oparciu o te dane dokonano klasyfikacji złoża węgla brunatnego (lignitu) w Sibovc zgodnie z międzynarodowymi zasadami klasyfikacji wykazując, że złoże będzie ekonomiczne.

 6. Zastosowanie plastrowania dynamicznego u chorych wieku podeszłym po leczeniu operacyjnym stenozy zwyrodnieniowej kanału kręgowego i dyskopatii lędźwiowej = The application of Kinesio Taping in eldery patients after surgical treatment of lumbar spinal stenosis and disc herniation

  OpenAIRE

  Główczewska-Siedlecka, Emilia; Mądra-Gackowska, Katarzyna; Nowacka, Krystyna; Simińska, Joanna; Siedlecki, Zygmunt; Szostak, Mateusz; Kędziora-Kornatowska, Kornelia

  2016-01-01

  Główczewska-Siedlecka Emilia, Mądra-Gackowska Katarzyna, Nowacka Krystyna, Simińska Joanna, Siedlecki Zygmunt, Szostak Mateusz, Kędziora-Kornatowska Kornelia. Zastosowanie plastrowania dynamicznego u chorych wieku podeszłym po leczeniu operacyjnym stenozy zwyrodnieniowej kanału kręgowego i dyskopatii lędźwiowej = The application of Kinesio Taping in eldery patients after surgical treatment of lumbar spinal stenosis and disc herniation. Journal of Education, Health and Sport. 2016;6(12):222-22...

 7. Parotid carcinoma

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sørensen, Kristine Bjørndal; Godballe, Christian; de Stricker, Karin;

  2006-01-01

  OBJECTIVES: Our aim is to investigate the expression of kit protein (KIT) and epidermal growth factor receptor (EGFR) in parotid carcinomas in order to correlate the expression to histology and prognosis. Further we want to perform mutation analysis of KIT-positive adenoid cystic carcinomas....... PATIENTS AND METHODS: Formalin-fixed paraffin-embedded sections from 73 patients with parotid gland carcinomas were used for the study. The sections were stained with both KIT and EGFR polyclonal antibodies. Twelve KIT-positive adenoid cystic carcinomas were examined for c-kit mutation in codon 816....... RESULTS: Of all carcinomas 25% were KIT-positive and 79% were EGFR-positive. Ninety-two percentage of the adenoid cystic carcinomas were KIT-positive. None of the adenoid cystic carcinomas had mutations in codon 816 of the c-kit gene. CONCLUSION: Neither KIT- nor EGFR-expression seem to harbour...

 8. Propozycja nowego podejścia metodycznego i interpretacji wyników oznaczeń przeciwciał przeciwko Borrelia burgdorferi – analiza składu przeciwciałowego krążących kompleksów immunologicznych

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Karolina Miąskiewicz

  2011-10-01

  % surowic wykryto obecność przeciwciał dlaB. burgdorferi, głównie w klasie IgG. Wykonano test potwierdzenia metodąWestern-blotting i w ponad 50% frakcji γ uzyskano potwierdzenieobecności tych przeciwciał, w 22% surowic uzyskano wyniki wątpliwe,w pozostałych 28% frakcji γ występowały co najmniej przeciwciaładla antygenu p41. Autorzy mają nadzieję, że opracowane przeznich nowe podejście, po niezbędnych dla celów rutynowej diagnostykiuproszczeniach, znajdzie zastosowanie w serodiagnostyce boreliozy.Jest to cel przyszłych badań, jakie będą prowadzone w Zakładzie Mikrobiologiii Serologii IR przy współpracy z innymi zakładami.

 9. Sebaceous Carcinoma

  Science.gov (United States)

  ... Hill Medical; 2008. p. 240-9. Nelson BR, Hamlet KR, Gillard M et al. “Sebaceous carcinoma.” J ... Acad Dermatol . 2003 48:401-8. Nelson BR, Hamlet KR, Gillard M et al . “Sebaceous carcinoma.” J ...

 10. Ameloblastic carcinoma

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Praveen B Kumar

  2009-01-01

  Full Text Available Ameloblastoma of jaws are common and locally destructive tumors originating from odontogenic apparatus. They constitute approximately 1% of all jaw tumors with 80% occurring in the mandible. Ameloblastoma exhibiting a frank malignancy is a rare entity and occurs in less than 1% of all ameloblastomas. Among the two jaws, ameloblastic carcinoma involving maxilla is extremely rare with only few cases reported so far in the literature. Here we report two cases of ameloblastic carcinoma one involving the maxilla and the other involving mandible, with an aggressive clinical course leading to extensive local destruction of the affected jaws.

 11. UROTHELIAL CARCINOMA

  African Journals Online (AJOL)

  normal levels (_<_ 4 IUIL) corresponded with non recurrence of tumor and the persistence of ... Table 1: Tumor Grade and Stage in 120 Patients with Human Urothelial Carcinoma. pTa pT1 T2 ..... gonadotropin~like substance secreted by lung.

 12. Carcinoma vulvar

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Yamit Peñas Zayas

  2015-11-01

  Full Text Available El carcinoma de la vulva tiene una incidencia de aproximadamente un 3-5% dentro de todas las enfermedades ginecológicas malignas. El 90% de los tumores malignos de la vulva está constituido por carcinoma epidermoide, el resto son adenocarcinomas, carcinomas de células basales y melanomas. Se realiza la presentación de un caso de una paciente femenina de 25 años de edad con antecedentes  de Diabetes Mellitus tipo II y trombopatia, que ingresa en el servicio de ginecología con un cuadro cutáneo polimorfo, localizado en labios mayores y menores, dado por lesiones eritematoerosivas y vegetante, sospechándose clínicamente el diagnóstico  de un carcinoma epidermoide, corroborándose el mismo histológicamente al realizarse biopsia de piel. Se indicó tratamiento con quimioterapia. Por la edad de la paciente y ser menos frecuente en mucosa que en la piel,  motivo la presentación del caso.

 13. Parathyroid carcinoma

  DEFF Research Database (Denmark)

  Qvist, N; Krøll, L; Ladefoged, C;

  1986-01-01

  Parathyroid carcinoma is a slow growing tumor, and the patients most often die from complications to the hypercalcemia. Therefore, any attempt should be made to remove local recurrence and metastasis surgically, as medical treatment is disappointing. A case treated with extensive vascular surgery...

 14. Nasopharyngeal carcinoma

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Brennan Bernadette

  2006-06-01

  Full Text Available Abstract Nasopharyngeal carcinoma (NPC is a tumor arising from the epithelial cells that cover the surface and line the nasopharynx. The annual incidence of NPC in the UK is 0.3 per million at age 0–14 years, and 1 to 2 per million at age 15–19 years. Incidence is higher in the Chinese and Tunisian populations. Although rare, NPC accounts for about one third of childhood nasopharyngeal neoplasms. Three subtypes of NPC are recognized in the World Health Organization (WHO classification: 1 squamous cell carcinoma, typically found in the older adult population; 2 non-keratinizing carcinoma; 3 undifferentiated carcinoma. The tumor can extend within or out of the nasopharynx to the other lateral wall and/or posterosuperiorly to the base of the skull or the palate, nasal cavity or oropharynx. It then typically metastases to cervical lymph nodes. Cervical lymphadenopathy is the initial presentation in many patients, and the diagnosis of NPC is often made by lymph node biopsy. Symptoms related to the primary tumor include trismus, pain, otitis media, nasal regurgitation due to paresis of the soft palate, hearing loss and cranial nerve palsies. Larger growths may produce nasal obstruction or bleeding and a "nasal twang". Etiological factors include Epstein-Barr virus (EBV, genetic susceptibility and consumption of food with possible carcinogens – volatile nitrosamines. The recommended treatment schedule consists of three courses of neoadjuvant chemotherapy, irradiation, and adjuvant interferon (IFN-beta therapy.

 15. Carcinoma verrugoso

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Esteban Quesada Jiménez

  2004-09-01

  Full Text Available Se presenta el caso de un paciente masculino de 76 años, vecino de Turrialba, agricultor, que consultó por una lesión de 3 años de evolución, localizada en la palma de la mano derecha a nivel palmar y compromiso de los dedos de la misma mano, caracterizada como una neoformación exofítica verrugosa de 5 por 11 cm. aproximadamente, con material caseoso entre sus crestas. La lesión ha estado creciendo de forma acelerada en los últimos 3 meses, causándole dolor y que le imposibilita ellaborar. Se le realizaron exámenes y se descartaron varias causas infecciosas, y concluyendo luego de varias biopsias con el diagnóstico de un carcinoma verrugoso. El paciente fue tratado mediante una amputación parcial de la mano. Este tumor es una variante del carcinoma epidermoide y presentamos su clasificación, patogénesis, histopatología, manifestaciones clínicas más frecuentes y diagnóstico diferencial.A 76 year old farmer from Turrialba (Cartago, presented with a 3 year old lesion of his right pal and proximal fingers. It was exophitic, wart like, and it measured 5x11 cm, draining caseous material from its crests. The lesion had grows quickly for the last 3 months and it became tender to the point of making impossible for him to work. A series of tests were done to rule out other possible infections causes, after several biopsies the diagnosis of verrocous carcinoma was made. The patient underwent a partial amputation of his hand. This tumor is considered a from of squamous cell carcinoma, we present here its classification, pathogenesis, histopathology, clinical manifestations and diferential diagnosis.

 16. Molecular pathology of breast apocrine carcinomas

  DEFF Research Database (Denmark)

  Celis, J.E.; Gromova, I.; Gromov, P.;

  2006-01-01

  Breast cancer is a heterogeneous disease that encompasses a wide range of histopathological types including: invasive ductal carcinoma, lobular carcinoma, medullary carcinoma, mucinous carcinoma, tubular carcinoma, and apocrine carcinoma among others. Pure apocrine carcinomas represent about 0.5%...

 17. Carcinoma verrugoso

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Esteban Quesada Jiménez

  2004-09-01

  Full Text Available Se presenta el caso de un paciente masculino de 76 años, vecino de Turrialba, agricultor, que consultó por una lesión de 3 años de evolución, localizada en la palma de la mano derecha a nivel palmar y compromiso de los dedos de la misma mano, caracterizada como una neoformación exofítica verrugosa de 5 por 11 cm. aproximadamente, con material caseoso entre sus crestas. La lesión ha estado creciendo de forma acelerada en los últimos 3 meses, causándole dolor y que le imposibilita ellaborar. Se le realizaron exámenes y se descartaron varias causas infecciosas, y concluyendo luego de varias biopsias con el diagnóstico de un carcinoma verrugoso. El paciente fue tratado mediante una amputación parcial de la mano. Este tumor es una variante del carcinoma epidermoide y presentamos su clasificación, patogénesis, histopatología, manifestaciones clínicas más frecuentes y diagnóstico diferencial.

 18. Giant basal cell carcinoma Carcinoma basocelular gigante

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Nilton Nasser

  2012-06-01

  Full Text Available The basal cell carcinoma is the most common skin cancer but the giant vegetating basal cell carcinoma reaches less than 0.5 % of all basal cell carcinoma types. The Giant BCC, defined as a lesion with more than 5 cm at its largest diameter, is a rare form of BCC and commonly occurs on the trunk. This patient, male, 42 years old presents a Giant Basal Cell Carcinoma which reaches 180 cm2 on the right shoulder and was negligent in looking for treatment. Surgical treatment was performed and no signs of dissemination or local recurrence have been detected after follow up of five years.O carcinoma basocelular é o tipo mais comum de câncer de pele, mas o carcinoma basocelular gigante vegetante não atinge 0,5% de todos os tipos de carcinomas basocelulares. O Carcinoma Basocelular Gigante, definido como lesão maior que 5 cm no maior diâmetro, é uma forma rara de carcinoma basocelular e comumente ocorre no tronco. Este paciente apresenta um Carcinoma Basocelular Gigante com 180cm² no ombro direito e foi negligente em procurar tratamento. Foi realizado tratamento cirúrgico e nenhum sinal de disseminação ou recorrência local foi detectada após 5 anos.

 19. Carcinoma cuniculatum: not a verrucous carcinoma.

  Science.gov (United States)

  Kubik, M J; Rhatigan, R M

  2012-12-01

  Carcinoma cuniculatum and verrucous carcinoma are both very well differentiated forms of squamous carcinoma and thus difficult to separate histologically from pseudocarcinomatous hyperplasia. The diagnosis of each often requires clinical-pathologic correlation. We reviewed the literature on cases reported as carcinoma cuniculatum and compared these to the cases originally reported by Aird et al. In addition, we report an additional case of this entity that we encountered in our practice. In reviewing the literature it is evident that most authors consider carcinoma cuniculatum and verrucous carcinoma to be synonymous even though Aird's original two cases had no verrucous features. The lack of a clear conceptual distinction between these two entities may cause diagnostic confusion. The purpose of this report is to record a case of carcinoma cuniculatum which the authors believe to be similar to those reported by Aird et al., to emphasize the differences between carcinoma cuniculatum and verrucous carcinoma, and to explain how the lack of a clear conceptual distinction between these two tumors can lead to further delay in an already difficult diagnosis. Copyright © 2012 John Wiley & Sons A/S.

 20. Liver cancer - hepatocellular carcinoma

  Science.gov (United States)

  Primary liver cell carcinoma; Tumor - liver; Cancer - liver; Hepatoma ... Hepatocellular carcinoma accounts for most liver cancers. This type of cancer occurs more often in men than women. It is usually diagnosed in people age 50 or ...

 1. Stages of Adrenocortical Carcinoma

  Science.gov (United States)

  ... Symptoms of adrenocortical carcinoma include pain in the abdomen. These and other signs and symptoms may be caused by adrenocortical carcinoma: A lump in the abdomen . Pain the abdomen or back. A feeling of ...

 2. Thyroid cancer - medullary carcinoma

  Science.gov (United States)

  Thyroid - medullary carcinoma; Cancer - thyroid (medullary carcinoma); MTC; Thyroid nodule - medullary ... in children and adults. Unlike other types of thyroid cancer, MTC is less likely to be caused by ...

 3. Undifferentiated salivary gland carcinomas

  DEFF Research Database (Denmark)

  Herbst, H.; Hamilton-Dutoit, S.; Jakel, K.T.;

  2004-01-01

  Undifferentiated salivary gland carcinomas may be divided into small cell and large cell types. Among large cell undifferentiated carcinomas, lymphoepithelial carcinomas have to be distinguished, the latter of which are endemic in the Arctic regions and southern China where virtually all cases...... of these tumors are associated with the Epstein-Barr virus (EBV). Association with EBV may also be observed in sporadic cases, and detection of EBV gene products may aid their diagnosis. Immunohistology may be employed to resolve the differential diagnosis of undifferentiated salivary gland carcinomas, comprising...... malignant lymphomas, amelanotic melanomas, Merkel cell carcinomas, and adenoid cystic carcinomas, in particular in small biopsy materials. Because of the rarity of undifferentiated salivary gland carcinomas, the differential diagnosis should always include metastases of undifferentiated carcinomas arising...

 4. Squamoid eccrine ductal carcinoma.

  Science.gov (United States)

  Saraiva, Maria Isabel Ramos; Vieira, Marcella Amaral Horta Barbosa; Portocarrero, Larissa Karine Leite; Fraga, Rafael Cavanellas; Kakizaki, Priscila; Valente, Neusa Yuriko Sakai

  2016-01-01

  Squamoid eccrine ductal carcinoma is an eccrine carcinoma subtype, and only twelve cases have been reported until now. It is a rare tumor and its histopathological diagnosis is difficult. Almost half of patients are misdiagnosed as squamous cell carcinoma by the incisional biopsy. We report the thirteenth case of squamoid eccrine ductal carcinoma. Female patient, 72 years old, in the last 6 months presenting erythematous, keratotic and ulcerated papules on the nose. The incisional biopsy diagnosed squamoid eccrine ductal carcinoma. After excision, histopathology revealed positive margins. A wideningmargins surgery and grafting were performed, which again resulted in positive margins. The patient was then referred for radiotherapy. After 25 sessions, the injury reappeared. After another surgery, although the intraoperative biopsy showed free surgical margins, the product of resection revealed persistent lesion. Distinction between squamoid eccrine ductal carcinoma and squamous cell carcinoma is important because of the more aggressive nature of the first, which requires wider margins surgery to avoid recurrence.

 5. Squamoid eccrine ductal carcinoma*

  Science.gov (United States)

  Saraiva, Maria Isabel Ramos; Vieira, Marcella Amaral Horta Barbosa; Portocarrero, Larissa Karine Leite; Fraga, Rafael Cavanellas; Kakizaki, Priscila; Valente, Neusa Yuriko Sakai

  2016-01-01

  Squamoid eccrine ductal carcinoma is an eccrine carcinoma subtype, and only twelve cases have been reported until now. It is a rare tumor and its histopathological diagnosis is difficult. Almost half of patients are misdiagnosed as squamous cell carcinoma by the incisional biopsy. We report the thirteenth case of squamoid eccrine ductal carcinoma. Female patient, 72 years old, in the last 6 months presenting erythematous, keratotic and ulcerated papules on the nose. The incisional biopsy diagnosed squamoid eccrine ductal carcinoma. After excision, histopathology revealed positive margins. A wideningmargins surgery and grafting were performed, which again resulted in positive margins. The patient was then referred for radiotherapy. After 25 sessions, the injury reappeared. After another surgery, although the intraoperative biopsy showed free surgical margins, the product of resection revealed persistent lesion. Distinction between squamoid eccrine ductal carcinoma and squamous cell carcinoma is important because of the more aggressive nature of the first, which requires wider margins surgery to avoid recurrence. PMID:28099603

 6. Synchronous gastric neuroendocrine carcinoma and hepatocellular carcinoma

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ewertsen, Caroline; Henriksen, Birthe Merete; Hansen, Carsten Palnæs

  2009-01-01

  UNLABELLED: Gastric neuroendocrine carcinomas (NECs) are rare tumours that are divided into four subtypes depending on tumour characteristics. Patients with NECs are known to have an increased risk of synchronous and metachronous cancers mainly located in the gastrointestinal tract. A case...... of synchronous gastric NEC and hepatocellular carcinoma in a patient with several other precancerous lesions is presented. The patient had anaemia, and a gastric tumour and two duodenal polyps were identified on upper endoscopy. A CT scan of the abdomen revealed several lesions in the liver. The lesions were...... invisible on B-mode sonography and real-time sonography fused with CT was used to identify and biopsy one of the lesions. Histology showed hepatocellular carcinoma. A literature search showed that only one case of a hepatocellular carcinoma synchronous with a gastric NEC has been reported previously. TRIAL...

 7. Metachronous colorectal carcinoma

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bülow, Steffen; Svendsen, L B; Mellemgaard, A

  1990-01-01

  During the period 1943-67, 903 Danish patients aged less than 40 years had colorectal carcinoma. The patients were followed up for up to 41 years and during this period 44 of 501 (9 per cent) operated on for cure developed a metachronous colorectal carcinoma. The cumulative risk of a metachronous...... colorectal carcinoma was 30 per cent after up to 41 years of observation. The occurrence of a metachronous colorectal carcinoma was evenly distributed in the observation period. The cumulative survival rate after operation for a metachronous colorectal carcinoma was 41 per cent after 20 years of observation....... We propose a lifelong follow-up programme after resection of colorectal carcinoma for cure in this age group, including annual Hemoccult test and colonoscopy at 3-year intervals....

 8. URACHAL CARCINOMA IN BLADDER

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  薛丽燕; 吕宁; 何祖根; 林冬梅; 刘秀云

  2004-01-01

  Objective: To investigate the clinicopathologic features and diagnostic criteria of urachal carcinoma in the bladder.Methods: Seven cases of urachal carcinoma in the bladder were analyzed retrospectively. Results: All the tumors were found locating in the dome of bladder. Of them, 4 were mucinous adenocarcinoma, one was well differentiated papillary enteric adenocarcinoma, one was well differentiated squamous carcinoma, and one was neuroendocrine carcinoma. Cystomorphous urachal remnants were found in 4 cases. The main complaint was hematuria and all patients underwent partial excision of bladder and urachus. Conclusion: Mucinous adenocarcinoma is the main histo-pathological type, and cystomorphous urachal remnants are often accompanied with urachal carcinoma in the bladder. The key diagnostic criteria of urachal carcinoma in bladder are site and histopathology. And to examine the specimens carefully to find the urachal remnants is important.

 9. Pilomatrix carcinoma of the clitoris.

  Science.gov (United States)

  Gazic, Barbara; Sramek-Zatler, Simona; Repse-Fokter, Alenka; Pizem, Joze

  2011-12-01

  Pilomatrix carcinoma, a malignant counterpart of pilomatrixoma, is a rare skin neoplasm composed of basaloid and shadow cells that characterize differentiation toward the hair matrix. The authors present a case of pilomatrix carcinoma of the clitoris, a very unusual location not previously reported. Diagnostic criteria and differential diagnoses are discussed. Pilomatrix carcinoma should be differentiated from benign pilomatrixoma and other carcinomas with shadow cells, including basal cell carcinoma with matrical differentiation and metastases of visceral carcinomas with shadow cells.

 10. Primary cutaneous myoepithelial carcinoma

  DEFF Research Database (Denmark)

  Frost, Markus Winther; Steiniche, Torben; Damsgaard, Tine Engberg

  2013-01-01

  This study describes a case of primary myoepithelial carcinoma of the skin and reviews the available literature on this topic. Myoepitheliomas and carcinomas arise most frequently from myoepithelial cells within the salivary glands but are found in many anatomical locations. We documented a case...

 11. [Breast carcinoma in men].

  Science.gov (United States)

  Zigić, B; Balvanović, D; Rac, S; Bilbija, S

  1989-01-01

  The authors describe 8 cases of carcinoma of the male breast treated at the Clinic of Surgery, Clinical Medical Center Banja Luka in the period 1968-1988. In their discussion, the authors review contemporary findings concerning the genesis, evolution and treatment of this carcinoma.

 12. Lacrimal gland ductal carcinomas

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andreasen, Simon; Grauslund, Morten; Heegaard, Steffen

  2017-01-01

  HER2 amplification was found in cases 2 and 3. CONCLUSION: This study identified a spectrum of genetic events and pattern of protein expression in DC of the lacrimal gland similar to a subset of carcinomas of the breast and ductal carcinomas of the salivary glands. For therapeutic purposes...

 13. Salivary gland carcinomas

  DEFF Research Database (Denmark)

  Therkildsen, M H; Andersen, L J; Christensen, M;

  1998-01-01

  The prognosis of salivary gland carcinomas is difficult to assess. Simple mucin-type carbohydrates (T and sialosyl-T antigens, Tn and sialosyl-Tn antigens) have been shown to be of value in predicting prognosis for carcinomas in other locations. We studied the prognostic significance...... of the expression of these structures in a retrospective study of 133 patients with salivary gland carcinomas, using immunohistochemistry and a panel of well-defined monoclonal antibodies (MAbs) on formalin-fixed paraffin-embedded tissues. Sialosyl-Tn, T and sialosyl-T antigens were not correlated with prognosis...

 14. Breast carcinoma metastases.

  Science.gov (United States)

  Bodzin, G A; Staren, E D; Faber, L P

  1998-02-01

  With careful selection of patients, complete resection of pulmonary metastases from breast carcinoma may be a useful therapeutic option. Such a treatment appears to offer a significant survival benefit when compared with medical treatment alone, or with incomplete resection.

 15. Parathyroid carcinoma: case report

  Science.gov (United States)

  STURNIOLO, G.; GAGLIANO, E.; TONANTE, A.; TARANTO, F.; PAPALIA, E.; CASCIO, R.; DAMIANO, C.; VERMIGLIO, F.; STURNIOLO, G.

  2013-01-01

  Summary: The authors present a case of parathyroid carcinoma in a patient with primary hyperparathyroidism. Following a literature review, the clinical and diagnostic profile, treatment and prognosis of this rare disease are discussed. PMID:23837957

 16. Thyroid cancer - papillary carcinoma

  Science.gov (United States)

  ... this page: //medlineplus.gov/ency/article/000331.htm Thyroid cancer - papillary carcinoma To use the sharing features on ... the lower neck. Causes About 80% of all thyroid cancers diagnosed in the United States are the papillary ...

 17. MEDULLARY THYROID CARCINOMA

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  V. S. Medvedev

  2013-01-01

  Full Text Available Medullary thyroid carcinoma belongs to orphan diseases affecting a small part of the population. Multicenter trials are required to elaborate a diagnostic algorithm, to define treatment policy, and to predict an outcome.

 18. Salivary mucoepidermoid carcinoma revisited

  NARCIS (Netherlands)

  Coca-Pelaz, A.; Rodrigo, J.P.; Triantafyllou, A.; Hunt, J.L.; Rinaldo, A.; Strojan, P.; Haigentz, M., Jr.; Mendenhall, W.M.; Takes, R.P.; Poorten, V. Van der; Ferlito, A.

  2015-01-01

  Clinicopathological features, prognosis and therapeutic strategies for mucoepidermoid carcinoma originating in salivary and salivary-type glands of the head and neck are reviewed. We emphasise histopathological aspects, appraise the value of histochemistry, electron microscopy, immunohistochemistry

 19. Imaging of tongue carcinoma

  OpenAIRE

  Ong, Cheng K.; Chong, Vincent F.H.

  2006-01-01

  The tongue enables taste and plays a critical role in formation of food bolus and deglutition. The tongue is also crucial for speech and the earliest sign of tongue paresis is a change in the quality of speech. Given the importance of the tongue, tongue carcinoma should be accurately staged in order to optimise treatment options and preserve organ function. The intent of this review is to familiarise radiologists with the pertinent anatomy of the tongue and the behaviour of tongue carcinoma s...

 20. Papillary thyroid carcinoma

  DEFF Research Database (Denmark)

  Godballe, C; Asschenfeldt, P; Sørensen, J A;

  1994-01-01

  The age influence on the prognosis of papillary thyroid carcinoma was analyzed in a group of 67 patients. A marked decline in cause-specific survival was found for patients older than 60 years of age at the time of diagnosis. In order to find a tumor-biological explanation of the prognostic...... invasion and distant metastases. The results indicate that 60 years of age the time of diagnosis may be the "prognostic break-point" for papillary thyroid carcinoma....

 1. Pathobiology of ovarian carcinomas

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  Mojgan Devouassoux-Shisheboran; Catherine Genestie

  2015-01-01

  Ovarian tumors comprise a heterogeneous group of lesions, displaying distinct tumor pathology and oncogenic potentiel. These tumors are subdivided into three main categories: epithelial, germ cell, and sex-cord stromal tumors. We report herein the newly described molecular abnormalities in epithelial ovarian cancers (carcinomas). Immunohistochemistry and molecular testing help pathologists to decipher the significant heterogeneity of this disease. Our better understanding of the molecular basis of ovarian carcinomas represents the first step in the development of targeted therapies in the near future.

 2. Oesophageal carcinoma presenting with a synchronous asymptomatic colon carcinoma

  OpenAIRE

  Alok Gupta; Bharat Chauhan; V Rangarajan; Saral Desai; Vanita Noronha; Kumar Prabhash

  2013-01-01

  The advancement in diagnostic techniques has resulted in increased incidence of occult second primary in cancer patients. Here, we report a case of symptomatic oesophageal carcinoma and synchronous asymptomatic colon carcinoma diagnosed through Positron Emission Tomography-Computed Tomography imaging.

 3. Synchronous thyroid carcinoma and squamous cell carcinoma. A case report

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Lee, Jae Seo [Chonnam National Univ. School of Dentistry, Kwangju (Korea, Republic of)

  2006-12-15

  Thyroid carcinoma occurring as a second primary associated with head and neck squamous cell carcinoma (SCC) is unusual. This report presents a synchronous thyroid carcinoma and squamous cell carcinoma in the anterior palate region of a 41-year-old man. The clinical, radiologic, and histologic features are described. At 10-month follow-up after operation, no evidence of recurrence ana metastasis was present.

 4. Early onset sebaceous carcinoma

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kaltreider Sara A

  2011-09-01

  Full Text Available Abstract Background Ocular sebaceous carcinoma can masquerade as benign lesions resulting in delay of diagnosis. Early recognition is even more difficult in young patients where the disease rarely occurs. Here, we provide a clinicopathological correlation of ocular sebaceous carcinoma in a young individual lacking history of hereditary cancer or immunosuppression. Findings A detailed histopathological study including p53 DNA sequencing was performed on an aggressive sebaceous carcinoma presenting in a healthy 32 year-old Caucasian woman. She had no history of retinoblastoma, evidence for a hereditary cancer syndrome, or radiation therapy. However, she potentially was at risk for excessive UV light exposure. A detailed review of the literature is also provided. A moderately well differentiated sebaceous carcinoma was established histopathologically arising from the meibomian gland of the upper eyelid. In most areas, the cytoplasm contained small but distinct Oil-red-O positive vacuoles. Direct sequencing of p53 identified a G:C→A:T mutation at a dipyrimidine site. The mutation results in substitution of arginine for the highly conserved glycine at residue 199 located at the p53 dimer-dimer interface. Energy minimization structural modeling predicts that G199R will neutralize negative charges contributed by nearby inter- and intramonomeric glutamate residues. Discussion This study points to the importance of recognizing that sebaceous carcinoma can occur in young patients with no evidence for hereditary cancer risk or radiation therapy. The G199R substitution is anticipated to alter the stability of the p53 tetrameric complex. The role of UV light in the etiology of sebaceous carcinoma deserves further study. Our findings, taken together with those of others, suggest that different environmental factors could lead to the development of sebaceous carcinoma in different patients.

 5. Proton radiotherapy of skin carcinomas

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Umebayashi, Y.; Uyeno, K.; Otsuka, F. (Tsukuba Univ. (Japan). School of Medicine); Tsujii, H. (Proton Medical Research Center, Tsukuba (Japan))

  1994-01-01

  At the Proton Medical Research Centre, University of Tsukuba, a pilot study of proton-beam radiotherapy was performed in 12 patients with the following types of carcinoma: Bowen's disease (4), oral verrucous carcinoma (5), and squamous cell carcinoma (3). They received total doses of 51-99.2 Gy in fractions of 2-12.5 Gy. All tumours responded well to the treatment. All four lesions of Bowen's disease, three of the five oral verrucous carcinomas, and the three squamous cell carcinomas completely regressed following irradiation. Two squamous cell carcinomas recurred during the follow-up period. One recurrent squamous cell carcinoma was successfully treated by a salvage surgical operation, and in the other case the patient refused further therapy. In two verrucous carcinomas there was 90% regression of tumour volume. No severe radiation-related complication occurred. (Author).

 6. Brain metastasis from esophageal carcinoma

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Almasi Saeid

  2004-10-01

  Full Text Available Brain metastasis from esophageal carcinoma is rare. In our center, among 301 cases of esophageal cancer referred for radiotherapy during a 14-year period, brain metastasis from esophageal carcinoma was detected in one case. An unusual case of esophageal carcinoma that presented with brain metastasis is reported.

 7. Primary Fallopian Tube Carcinoma

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Prasad K Shetty

  2011-01-01

  Full Text Available Primary Fallopian Tube Carcinoma (PFTC is rare and accounts for about 0.3% of all gynecologic cancers. Less than 1500 cases have been reported in the literature. It arises in postmenopausal women and typically presents with abdominal pelvic pain, vaginal bleeding and watery discharge. However, a correct diagnosis is rarely achieved preoperative, and in many cases, the diagnosis is made after incidental surgery for unrelated conditions commonly being ovarian carcinoma . Compared with ovarian carcinoma, PFTC more often presents at early stages, but it has a worse prognosis. PFTC is usually managed in the same manner as ovarian cancer. We report a case of Left PFTC that presented as Left ovarian mass, and we briefly review the literature.

 8. Subungual squamous cell carcinoma*

  Science.gov (United States)

  Padilha, Carolina Barbosa de Sousa; Balassiano, Laila Klotz de Almeida; Pinto, Julyana Calegari; de Souza, Flávia Crespo Schueler; Kac, Bernard Kawa; Treu, Curt Mafra

  2016-01-01

  Although subungual squamous cell carcinoma is rare, it is the most common primary malignant neoplasms in this location. The higher incidence occurs in the fingernails, but involvement of the toenails is also possible. Subungual squamous cell carcinoma often looks like other more common benign lesions, such as fungal infection, onychomycosis, or viral wart. These factors, together with a general lack of awareness of this disease among physicians, often result in delayed diagnosis. Therefore, it is underdiagnosed, with few reports in the literature. The authors present a case of a man with a diagnosis of subungual squamous cell carcinoma in the hallux, without bone involvement, which was submitted to the appropriate surgical treatment. PMID:28099608

 9. Simultaneous Laryngeal Squamous Cell Carcinoma and Papillary Thyroid Carcinoma

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Bighan Khademi

  2011-04-01

  Full Text Available The association of squamous cell carcinoma of the larynx with thyroid papillary carcinoma is an unusual finding. From 2004 to 2011, approximately 250 patients underwent laryngectomies due to squamous cell carcinoma of the larynx at the Otolaryngology Department of Khalili Hospital, affiliated with Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran. In three patients, synchronous occurrence of squamous cell carcinoma and thyroid papillary carcinoma was found. Histopathologic study of the lymph nodes revealed metastatic papillary thyroid carcinoma in one case. We report three cases of thyroid papillary carcinoma incidentally found on histological examinations of resected thyroid lobes, as a procedure required for treatment of head and neck squamous cell carcinoma. In comparison, laryngeal squamous cell carcinoma needs more aggressive treatment than well-differentiated thyroid carcinoma. The prevalence of thyroid papillary carcinoma, as an incidental finding in our study was 0.01%. Therefore, preoperative evaluation of the thyroid gland by ultrasonography and fine needle aspiration biopsy of suspicious lesions is recommended in patients who are candidates for open laryngectomy.

 10. Primary fallopian tube carcinoma

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mladenović-Segedi Ljiljana

  2009-01-01

  Full Text Available Introduction. Primary fallopian tube carcinoma is extremely rare, making 0.3-1.6% of all female genital tract malignancies. Although the etymology of this tumor is unknown, it is suggested to be associated with chronic tubal inflammation, infertility, tuberculous salpingitis and tubal endometriosis. High parity is considered to be protective. Cytogenetic studies show the disease to be associated with over expression of p53, HER2/neu and c-myb. There is also some evidence that BRCA1 and BRCA2 mutations have a role in umorogeneis. Clinical features. The most prevailing symptoms with fallopian tube carcinoma are abdominal pain, abnormal vaginal discharge/bleeding and the most common finding is an adnexal mass. In many patients, fallopian tube carcinoma is asymptomatic. Diagnosis. Due to its rarity, preoperative diagnosis of primary fallopian tube carcinoma is rarely made. It is usually misdiagnosed as ovarian carcinoma, tuboovarian abscess or ectopic pregnancy. Sonographic features of the tumor are non-specific and include the presence of a fluid-filled adnexal structure with a significant solid component, a sausage-shaped mass, a cystic mass with papillary projections within, a cystic mass with cog wheel appearance and an ovoid-shaped structure containing an incomplete separation and a highly vascular solid nodule. More than 80% of patients have elevated pretreatment serum CA-125 levels, which is useful in follow-up after the definite treatment. Treatment. The treatment approach is similar to that of ovarian carcinoma, and includes total abdominal hysterectomy and bilateral salpingo-oophorectomy. Staging is followed with chemotherapy.

 11. CHARAKTERYSTYKA HELIOSTATÓW I ICH ZASTOSOWANIE W HELIOELEKTROWNIACH

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Paweł WAJSS

  Full Text Available Rozwój energetyki słonecznej związany jest z powstawaniem coraz to nowych konstrukcji maksymalizującej wykorzystanie promieniowania słonecznego. Jednym z kierunków jest wysokotemperaturowa konwersja promieniowania na ciepło. Wtedy, z termodynamicznego punktu widzenia otwierają się nam możliwości np. na generację energii elektrycznej. Konwersja wysokotemperaturowa wymaga jednak koncentracji promieniowania słonecznego. Sposobów koncentracji jest wiele, jednak w artykule skupiono się na koncentracji w układzie pole heliostatów- wieża słoneczna. System taki ma szereg zalet w porównaniu do pojedynczych układów koncentrujących, m.in. możliwe jest budowanie pojedynczej elektrowni. Zasadniczym elementem jest tutaj heliostat. Artykuł definiuje pojęcie heliostatu, przedstawia zasadę jego działania oraz przeznaczenie w helioelektrowniach typu wieżowego. Dokonany został podział urządzeń na podgrupy w zależności od technologii w nich zastosowanych. Zaprezentowane zostały poszczególne elementy budowy heliostatów oraz czynniki, które pośrednio lub bezpośrednio wpływają na ich typ, wielkość oraz cenę. Przedstawiono problematykę rentowności przed jaką stoi dziś rynek helioelektrowni oraz stopień istotności jaki stanowi pole heliostatów dla budżetu całej inwestycji. Wymieniono szczegółowe parametry jakie winny spełniać tego typu urządzenia, z wyodrębnieniem trzech grup: wymagania operacyjne, optyczne oraz wytrzymałościowe. Zaprezentowano szczegółowo trzy przykładowe, znacząco różniące co do zasady działania oraz skali, rozwiązania i sparametryzowano je w formie tabelarycznej.

 12. ZASTOSOWANIE SIECI NEURONOWYCH TYPU HOPFIELDA W DIAGNOSTYCE NAWIERZCHNI DROGOWYCH

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marcin STANIEK

  2016-07-01

  Full Text Available Artykuł dotyczy zagadnień diagnostyki nawierzchni drogowych z wykorzystaniem metod przetwarzania obrazów cyfrowych wspomaganych zastosowaniem sieci neuronowej typu Hopfielda w procesie wzajemnego dopasowania pikseli pary obrazów nawierzchni drogi. Para obrazów rejestrowana z wykorzystaniem stereowizyjnego mobilnego stanowiska pomiarowego, opracowanego przez autora, definiowana jest jako stereo-obraz drogi. W artykule opisano ograniczenia rozwiązań stereowizyjnych oraz przedstawiono problem niejednoznaczności dopasowania dla obszarów o jednakowej intensywności. Określono problem obiektów przesłaniających się w polu widzenia kamer, zidentyfikowano ograniczenia ciągłości wynikające z nagłej zmiany funkcji intensywności obrazów, oraz zwrócono uwagę na typowe ograniczenia związane z przetwarzaniem i rozpoznawaniem obrazów cyfrowych. Podczas implementacji sieci neuronowej zdefiniowano kryteria, których minimalizacja jako składowych funkcji energii pozwoliła na uzyskanie optymalnego dopasowania pikseli stereo-obrazów, tym samym właściwego odwzorowania nawierzchni drogowej. Do rozwiązania zadania optymalizacji wielokryterialnej zaproponowano kryteria maksymalizacji i jednoznaczności dopasowania pikseli oraz kolejności przyporządkowania sekwencji pikseli w obu stereo-obrazach, a także kryterium ciągłości mapy dysparycji. Opis matematyczny składowych energii sieci neuronowej określono w artykule. Ocenę zastosowania sieci neuronowej zdefiniowano jako różnicę pomiędzy pomiarami głębi z wykorzystaniem sieci neuronowej oraz bez jej zastosowania. Do oceny zaproponowanego rozwiązania przeprowadzono pomiary z wykorzystaniem mobilnego stanowiska stereowizyjnego, które porównano z pomiarami statycznymi z wykorzystaniem skanowania laserowego w zdefiniowanych przekrojach pomiarowych drogi. Zastosowana sieć neuronowa typu Hopfielda pozwoliła na zwiększenie liczby pikseli poprawnie przypisanych w procesie dopasowania pikseli stereo-obrazów. Zwiększyło to tym samym precyzję odwzorowania nawierzchni drogowej, tym samym oceny jest stanu.

 13. Urachal Carcinoma: Imaging Findings

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Vanessa Monteiro

  2012-02-01

  Full Text Available Urachal carcinoma is a rare neoplasm, which accounts for only 0.5–2% of bladder malignancies, and arises from a remnant of the fetal genitourinary tract. A 46-year-old woman presented with a history of pelvic pain and frequent daytime urination. Ultrasound (US, computed tomography (CT, and magnetic resonance (MR demonstrated a supravesical heterogeneous mass with calcifications. The patient underwent a partial cystectomy with en-bloc resection of the mass and histopathological examination revealed the diagnosis of urachal adenocarcinoma. Urachal carcinomas are usually associated with poor prognosis and early diagnosis is fundamental. CT and MR are useful to correctly diagnose and preoperatively staging.

 14. Primary adrenal sarcomatoid carcinoma

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Aftab S. Shaikh

  2014-03-01

  Full Text Available Adrenal sarcomatoid carcinomas are extremely rare tumors presenting with extensive locoregional spread at the time of diagnosis. Patients succumb to metastases within a couple of months. As a result, very few cases are reported in the literature until now. We present a case of a 62-year old female with non-functional sarcomatoid carcinoma of the right adrenal gland. There was no radiological evidence of locoregional metastases. Patient underwent right adrenalectomy. Follow up after 3 months showed para-aortic lymphadenopathy and similar left adrenal mass on computed tomography. Patient refused further treatment and succumbed to the disease. A brief case report with review of literature is presented.

 15. Verrucous carcinoma of larynx

  OpenAIRE

  Varshney, Saurabh; Singh, Jasprit; Saxena, R. K.; Kaushal, Anoop; Pathak, V. P.

  2004-01-01

  A 55 years male presented with hoarsness of voice (4 months), cough (1 month), difficulty in breathing (15 days). Patient underwent an emergency tracneostomy and further workup proved it to be a case of verrucous carcinoma of larynx. Patient was treated surgically with satisfactory result.

 16. Extrapulmonary small cell carcinoma.

  NARCIS (Netherlands)

  Heijden, E. van der; Heijdra, Y.F.

  2005-01-01

  This article reviews the recent literature on extrapulmonary small cell carcinomas. Until now, only four cases have been published in the English literature, two of those in the Southern Medical Journal. Sharing the information on diagnosis and treatment of these cases is important for better unders

 17. Intraosseous acinic cell carcinoma

  African Journals Online (AJOL)

  2011-12-17

  Dec 17, 2011 ... Treatment of acinic cell carcinoma in most cases is surgical. High recurrence ... back tooth region. Based on ... life and that slow‑growing swelling and pain are the ... 2nd to 3rd molar of left mandible, preliminary diagnosis was.

 18. Nasopharyngeal Carcinoma During Pregnancy

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Tsung-I Lin

  2007-12-01

  Conclusion: The possibility of rare nasopharyngeal carcinoma should be considered in any pregnant woman with presenting symptoms of persistent headache and abnormal nasal discharge, and a detailed thorough investigation is indicated. Successful pregnancy outcome can be achieved after tailored use of a combination of chemotherapy and radiotherapy.

 19. Ghost cell odontogenic carcinoma.

  NARCIS (Netherlands)

  Nazaretian, S.P.; Schenberg, M.E.; Simpson, I.; Slootweg, P.J.

  2007-01-01

  Ghost cell odontogenic carcinoma (GCOC) is the malignant counterpart of calcifying cystic odontogenic tumour and dentinogenic ghost cell tumour. This is the case of a middle-aged male who presented with a slow-growing maxillary tumour. He was asymptomatic until pain symptoms developed prior to initi

 20. Metastatic basal cell carcinoma caused by carcinoma misdiagnosed as acne - case report and literature review

  DEFF Research Database (Denmark)

  Aydin, Dogu; Hölmich, Lisbet Rosenkrantz; Jakobsen, Linda Plovmand

  2016-01-01

  Basal cell carcinoma can be misdiagnosed as acne; thus, carcinoma should be considered in treatment-resistant acne. Although rare, neglected basal cell carcinoma increases the risk of metastasis.......Basal cell carcinoma can be misdiagnosed as acne; thus, carcinoma should be considered in treatment-resistant acne. Although rare, neglected basal cell carcinoma increases the risk of metastasis....

 1. A rare case report: Carcinoma pancreas with hepatocellular carcinoma

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Vikas Yadav

  2014-01-01

  Full Text Available Synchronous double malignancies involving different organs are relatively rare and uncommon finding. We report an interesting case of double malignancy in which a patient exhibited synchronous two separate carcinomas, pancreatic and hepatocellular carcinoma (HCC. Patient was a 64-year-old male who presented primarily with symptoms pertaining to the biliary obstruction and ultrasound of abdomen revealing pancreatic head mass. HCC was detected incidentally during the investigations for carcinoma pancreas.

 2. The carcinoma of parathyroid gland

  OpenAIRE

  Kulkarni P; Parikh Purvish

  2004-01-01

  Parathyroid carcinoma constitutes less than 1% of primary hyperparathyroidism. The exact etiology is not known. Prior radiation to neck, chronic renal failure and genetic factors are thought to play a role. The male to female ratio is one. Parathyroid carcinomas are slow growing, have a tendency to recur locally and metastasize late. 95% of parathyroid carcinomas are functioning. The major distinguishing features of malignant hyperparathyroidism are presence of a palpable mass i...

 3. Tumor suppressor and hepatocellular carcinoma

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  Juliette Martin; Jean-Frangois Dufour

  2008-01-01

  A few signaling pathways are driving the growth of hepatocellular carcinoma. Each of these pathways possesses negative regulators. These enzymes, which normally suppress unchecked cell proliferation, are circumvented in the oncogenic process, either the over-activity of oncogenes is sufficient to annihilate the activity of tumor suppressors or tumor suppressors have been rendered ineffective. The loss of several key tumor suppressors has been described in hepatocellular carcinoma. Here, we systematically review the evidence implicating tumor suppressors in the development of hepatocellular carcinoma.

 4. Pediatric Medullary Thyroid Carcinoma

  OpenAIRE

  Starenki, Dmytro; Park, Jong-In

  2015-01-01

  Medullary thyroid carcinoma (MTC), which originates from thyroid parafollicular C cells, accounts for 3 to 5% of thyroid malignancies. MTC occurs either sporadically or in an inherited autosomal dominant manner. Hereditary MTC occurs as a familial MTC or as a part of multiple endocrine neoplasia (MEN) type 2A and B syndromes. A strong genotype-phenotype correlation has been observed between hereditary MTC and germ-line ?gain of function? mutations of the RET proto-oncogene. Most cases of pedi...

 5. Carcinoma in a fibroadenoma.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sarela A

  1995-01-01

  Full Text Available A carcinoma arising within a fibroadenoma is an unusual occurrence, with only a little over 100 reported cases. The purpose of this report is to increase the awareness of this entity and to discourage the practice of rendering a diagnosis on gross examination of the tumor. We are reporting a case with two distinct primary tumors within the same breast, one of which was arising within the fibroadenoma. Only two such cases have been previously reported.

 6. Metaplastic carcinoma of breast

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  N Dewasi

  2014-04-01

  Full Text Available Metaplastic carcinomas of breast are a heterogeneous group of malignant tumours in which part or all of the carcinomatous epithelium is transformed into a nonglandular (metaplastic growth process. This rare neoplasm usually runs an aggressive course. DOI: http://dx.doi.org/10.3126/jpn.v4i7.10320 Journal of Pathology of Nepal (2014 Vol. 4, 594-596

 7. Cryotherapy for hepatocellular carcinoma

  DEFF Research Database (Denmark)

  Awad, Tahany; Thorlund, Kristian; Gluud, Christian

  2009-01-01

  for the treatment of hepatocellular carcinoma. SEARCH STRATEGY: We searched The Cochrane Hepato-Biliary Group Controlled Trials Register, the Cochrane Central Register of Controlled Trials (CENTRAL) in The Cochrane Library, MEDLINE, EMBASE, and LILACS until June 2009. We identified further studies by searching...... national and topic-specific databases, bibliographies, conference abstracts, journals, and grey literature. Furthermore, we reviewed the reference lists and contacted the principal authors of the identified studies. SELECTION CRITERIA: Randomised clinical trials (irrespective of language or publication...

 8. Emerging therapies for thyroid carcinoma.

  LENUS (Irish Health Repository)

  Walsh, S

  2012-02-01

  Thyroid carcinoma is the most commonly diagnosed endocrine malignancy. Its incidence is currently rising worldwide. The discovery of genetic mutations associated with the development of thyroid cancer, such as BRAF and RET, has lead to the development of new drugs which target the pathways which they influence. Despite recent advances, the prognosis of anaplastic thyroid carcinoma is still unfavourable. In this review we look at emerging novel therapies for the treatment of well-differentiated and medullary thyroid carcinoma, and advances and future directions in the management of anaplastic thyroid carcinoma.

 9. Epidemiological investigation of esophageal carcinoma

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  Hong Zhang; Shao-Hua Chen; You-Ming Li

  2004-01-01

  AIM: To review the characteristics of esophageal carcinoma in recent 30 years in the epidemiological investigation.METHODS: A total of 1 520 cases of esophageal carcinoma in the First Affiliated Hospital of Zhejiang University Medical College admitted from 1970 until now were reviewed. Their age, gender, position of carcinoma and histological type were analyzed.RESULTS: The morbidity of esophageal carcinoma was increasing during the observation period. Compared with the 1970s (9.5%), the ratio of adenocarcinoma significantly increased after the 1980s (19.1%). The difference was significant (P≤0.05).CONCLUSION: The morbidity of esophageal adenocarcinoma was increasing and advanced clinical study should be strengthened.

 10. Vismodegib in basal cell carcinoma.

  Science.gov (United States)

  Amaria, R N; Bowles, D W; Lewis, K D; Jimeno, A

  2012-07-01

  Vismodegib is a novel, small-molecule inhibitor of smoothened, a key component of the hedgehog signaling pathway. Increased hedgehog pathway signaling is critical in the development of hereditary and spontaneous basal cell carcinomas of the skin, and has been implicated in the development of a number of other tumors. In preclinical models, vismodegib demonstrated potent antitumor activity in hedgehog-dependent tumors, particularly basal cell carcinomas. Clinically, phase I and II studies showed dramatic anticancer activity in patients with advanced basal cell carcinomas. In January 2012, vismodegib was approved by the FDA for the treatment of unresectable or metastatic basal cell carcinomas of the skin.

 11. Verrucous Carcinoma of Hard Plate

  OpenAIRE

  Parmod Kalstra,Monica Manhas,Rajdeep Sood

  2000-01-01

  VerrucouS squamous cell carcinoma occurs mainly in oral cavity and larynx, buccal mucosa being most commonly involved. One case of verrucous carcinoma involvmg left hard palate (T4 No Mo)in an adult male is being reported who underwent left total maxillectomy. The tumor behaviour andlts management has been dlscussed.

 12. Mucoepidermoid carcinoma of the conjunctiva.

  Science.gov (United States)

  Gamel, J W; Eiferman, R A; Guibor, P

  1984-05-01

  A 73-year-old man had a limbal nodule that, on histopathologic examination, proved to be mucoepidermoid carcinoma of the conjunctiva. Despite radiation therapy and extensive corneoscleral lamellar resection, widespread invasion of the lids and orbit ultimately led to exenteration. Although mucoepidermoid carcinoma of the conjunctiva resembles squamous cell carcinoma clinically and histopathologically, it pursues a more rapid and destructive clinical course. Intraepithelial invasion often leads to tumor involvement of conjunctiva and skin that seem normal on clinical examination. Special stains and a high level of suspicion are required for diagnosis of mucoepidermoid carcinoma of the conjunctiva, and proper initial management demands more aggressive surgical resection than is usually indicated for squamous cell carcinoma.

 13. PROGNOSTIC FACTORS IN CERVICAL CARCINOMA

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  路平; 梁秋冬; 魏磊; 郑全庆

  2002-01-01

  Objective: To evaluate factors for prognosis of cervical carcinoma. Methods: Expressions of mn23- HI, erbB3 and erbB4 were examined by immunohistochemical staining. The apoptosis was detected in situ by the TdT mediated duip-biotin nick end-labeling (TUNEL) technique. Mitotic cell were counted by HE dyeing. Results: FIGO stage and lymph node metastasis were the most important factors for evaluating prognosis in adenocarcinoma or squamous cell carcinoma. AI/MI was positively correlated with 5-year survival of cervical carcinoma. Positive expression of nm23-H1 combed with negative expression of erbB4 [nm23-H1(+)/erbB4(-)] predicted good prognosis for adeno-carcinoma. In multivariable Cox regression analysis, only FIGO stage and AI/MI were into equation. Conclusion: FIGO stage and AI/MI were independent evaluating parameter for adenocarcinoma or squamous cell carcinoma.

 14. Squamous cell carcinoma.

  Science.gov (United States)

  Webb, Julie L; Burns, Rachel E; Brown, Holly M; LeRoy, Bruce E; Kosarek, Carrie E

  2009-03-01

  Squamous cell carcinoma (SCC) is a relatively common, malignant neoplasm of dogs and cats that can arise in a variety of locations. The gross appearance of SCC can be variable and nonspecific, so definitive diagnosis requires microscopic examination of the tissue (cytology or histology). Several treatment modalities exist, but surgical excision, if possible, is regarded as the best treatment option. Early diagnosis and treatment of SCC are key because small, early-stage tumors are the most amenable to treatment and carry the best prognosis.

 15. Penis squamous cell carcinoma

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Leonor Hernández Piñero

  2015-09-01

  Full Text Available Cancer has become a first order health problem worldwide, despite the great diagnostic and therapeutic programs achieved during the last years. This is a clinical case of an 81- year-old patient with personal and social history of promiscuous and unprotected sexual behavior that shows a vegetative lesion in his gland and numerous inguinal adenopathies. Biopsy confirms the diagnosis of squamous cell carcinoma infiltrating the penis, which is a relatively rare pathology which is generally diagnosed belatedly. Partial amputation of the penis was considered to be performed, but there was no consent on behalf of his family. The patient’s general condition was getting worse until he died.

 16. Chemoradiotherapy in pancreatic carcinoma

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Pathy Sushmita

  2009-01-01

  Full Text Available Pancreatic cancer patients present late in their course and surgical resection as a modality of treatment is of limited value. Majority develop loco-regional failure and distant metastasis, therefore, adjuvant therapy comprising of radiotherapy and chemotherapy are useful treatment options to achieve higher loco-regional control. Specialized irradiation techniques like intra-operative radiotherapy that help to increase the total tumor dose have been used, however, controvertible survival benefit was observed. Various studies have shown improved median and overall survival with chemoradiotherapy for advanced unresectable pancreatic carcinoma. The role of new agents such as topoisomerase I inhibitors also needs further clinical investigations.

 17. Metastatic paediatric colorectal carcinoma.

  LENUS (Irish Health Repository)

  Woods, R

  2012-03-01

  A 16-year-old girl presented to our unit with crampy abdominal pain, change in bowel habit, a subjective impression of weight loss and a single episode of haematochezia. She was found to have a rectosigmoid adenocarcinoma and proceeded to laparoscopic anterior resection, whereupon peritoneal metastases were discovered. She received chemotherapy and is alive and well ten month later with no radiological evidence of disease. Colorectal carcinoma is rare in the paediatric population but is increasing in incidence. Early diagnosis is critical to enable optimal outcomes.

 18. Verrucous carcinoma of the maxillary antrum

  OpenAIRE

  Vaid, Neelam; Nagare, Sachin

  2003-01-01

  Verrucous carcinoma is a well-differentiated variant of squumous cell carcinoma. In this article, we present a patient of verrucous carcinoma of the maxillary annum. There are only 6 reported cases of verrucous carcinoma of the maxillary antrum. Ours is the 7th case. We, here, would like to highlight that our case had a different clinical presentation from the previously reported cases.

 19. Hepaticportalvenousgasinpancreaticsolitary metastasisfromanesophagealsquamouscell carcinoma

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  Takeshi Sawada; Yasushi Adachi; Manabu Noda; Kimishige Akino; Takefumi Kikuchi; Hiroaki Mita; Yoshifumi Ishii and Takao Endo

  2013-01-01

  BACKGROUND: Hepatic portal venous gas (HPVG) is a rare entity commonly associated with intestinal necrosis and fatal outcome, and various underlying diseases have been reported. Pancreatic solitary metastasis without local extension is also rare in esophageal squamous cell carcinoma. METHODS: This report describes an interesting and unusual case of HPVG arising from pancreatic tumor. Autopsy revealed pathogenesis  of  HPVG  and  synchronous  tumors  of  the esophagus and pancreas. RESULTS: A 73-year-old man developed synchronous double tumor in the esophagus and pancreas several months before acute  abdomen  and  his  death,  which  were  generated  by HPVG. Autopsy revealed that HPVG was caused by gastric wall infarction owing to expansion of an isolated pancreatic metastasis from esophageal squamous cell carcinoma. CONCLUSIONS: This is the ifrst case of HPVG that was derived from pancreatic tumor inifltration. If he had been diagnosed with solitary pancreatic metastasis from esophageal squamous cell carcinoma in the ifrst time, he might have an option for chemotherapy, which could let him live longer.

 20. Etiopathogenesis of Differentiated Thyroid Carcinomas

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Tanja Makazlieva

  2016-08-01

  Full Text Available INTRODUCTION: Thyroid malignomas are a heterogeneous group of neoplasm consisting of most frequent differentiated encountered carcinomas, papillary and follicular thyroid carcinoma, then medullary thyroid carcinoma originating from neuroendocrine calcitonin-producing C-cells and rare forms of thyroid lymphomas arising from intrathyroidal lymphatic tissue, thyroid sarcomas and poorly differentiated anaplastic thyroid carcinoma. There are increasing numbers of epidemiological studies and publications that have suggested increased incidence rate of thyroid carcinomas. We have read, analysed and compare available reviews and original articles investigating different etiological factors in the development of thyroid carcinomas through Google Scholar and PubMed Database. DISCUSSION: Aetiology involved in the development of thyroid carcinomas is multifactorial and includes external influences, as well as constitutional predispositions and genetic etiological factors. The actual effect of environmental and constitutional factors is on promoting genetic and epigenetic alterations which result in cell proliferation and oncogenesis. Until now are identified numerous genetic alterations, assumed to have an important role in oncogenesis, with MAPK and PI3K-AKT as crucial signalling networks regulating growth, proliferation, differentiation and cell survival/apoptosis. CONCLUSION: This new molecular insight could have a crucial impact on diagnosis and also on improving and selecting an appropriate treatment to the patients with thyroid malignancies.

 1. Vitronectin in human breast carcinomas

  DEFF Research Database (Denmark)

  Aaboe, Mads; Offersen, Birgitte Vrou; Christensen, Anni;

  2003-01-01

  We have analysed the occurrence of the extracellular glycoprotein vitronectin in carcinomas and normal tissue of human breast. Immunohistochemical analysis of carcinomas revealed a strong vitronectin accumulation in extracellular matrix (ECM) around some cancer cell clusters and in the subendothe......We have analysed the occurrence of the extracellular glycoprotein vitronectin in carcinomas and normal tissue of human breast. Immunohistochemical analysis of carcinomas revealed a strong vitronectin accumulation in extracellular matrix (ECM) around some cancer cell clusters...... and in the subendothelial area of some blood vessels. In normal tissue, vitronectin had a homogeneous periductal occurrence, with local accumulation much lower than that in the carcinomas. Using a new solid phase radioligand assay, the vitronectin concentrations of extracts of carcinomas and normal breast tissue were...... determined and found to be indistinguishable. Comparison of the vitronectin and the hemoglobin concentrations of the extracts showed that their vitronectin content was not derived from blood contamination. Vitronectin mRNA was undetectable in both carcinomas and normal tissue. We conclude that vitronectin...

 2. Ameloblastic carcinoma: A case series

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Appaji Athota

  2015-01-01

  Full Text Available Ameloblastic carcinoma is a rare odontogenic tumor exhibiting not only features of ameloblastoma but also features of carcinoma in either or both primary and metastatic lesions. Clinical features of this lesion are more aggressive and rapid than those of ameloblastoma. At times, it can metastasize to the lung or regional lymph nodes. Histologically, there is a picture of both ameloblastoma and carcinoma. Treatment is aggressive and has to be designed for each individual patient. English literature is sparse for this condition, as fewer cases have been reported till date. We report a series of four cases with different treatment modalities.

 3. Co nowego w leczeniu stanów zapalnych narządów płciowych kobiet?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Grzegorz Stachowiak

  2010-06-01

  Full Text Available Pelvic inflammatory disease (PID is a large group of inflammatory polymicrobial illnesses of female genitalorgans, mostly caused by Chlamydia trachomatis and Neisseria gonorrhoeae. When poorly treated it leads tosome serious distant side effects e.g. impaired fertility. Quinolones play an important role in the treatment ofPID, whereas newly introduced moxifloxacin is characterized by high therapeutic efficacy and safety.

 4. Carcinoma triquilemal: relato de caso Trichilemmal carcinoma: case report

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Miguel Roismann

  2011-10-01

  Full Text Available O carcinoma triquilemal é um tumor raro, que ocorre, geralmente, na pele exposta ao sol, principalmente face, couro cabeludo, pescoço e dorso das mãos, em indivíduos idosos, entre a 4ª e 9ª décadas de vida, sem predilação por sexo. O presente estudo mostra um caso de carcinoma triquilemal, recidivado, de difícil tratamento, em mesma topografia de um carcinoma basocelular tratado previamente com cirurgia e radioterapia.The trichilemmal carcinoma is a rare tumor that usually occurs on sun-exposed skin, especially on the face, scalp, neck and back of hands, mainly in elderly subjects but commonly between the 4th and 9th decades of life. It is not a gender-based illness. This study shows a difficult to treat case of recurrent trichilemmal carcinoma on the same location of a basal-cell carcinoma previously treated with surgery and radiotherapy.

 5. Surgery and Hepatocellular Carcinoma

  Science.gov (United States)

  Akamatsu, Nobuhisa; Cillo, Umberto; Cucchetti, Alessandro; Donadon, Matteo; Pinna, Antonio Daniele; Torzilli, Guido; Kokudo, Norihiro

  2016-01-01

  The optimal surgical strategy for hepatocellular carcinoma (HCC) is under active debate. Bio-markers of the liver functional reserve as well as volumetric analysis of the future liver remnant are essential for safe liver resection of HCC. The present algorithms applied to surgical strategies for HCC are not ideal because many patients who could potentially undergo safe resection are deemed liver transplant candidates in Western countries, whereas the opposite is the case in Eastern countries. In addition, there is too much focus on expanded criteria for patients with HCC to undergo liver transplantation. The transplantation benefit for patients with HCC should be considered based not only on the individual's benefit, but also on the effect of other patients waiting for LT for other indications. PMID:27995087

 6. Salivary gland myoepithelial carcinoma.

  Science.gov (United States)

  Vilar-González, S; Bradley, K; Rico-Pérez, J; Vogiatzis, P; Golka, D; Nigam, A; Sivaramalingam, M; Kazmi, S

  2015-11-01

  Salivary gland myoepithelial carcinoma (MC) or malignant myoepithelioma is a rare entity. MC usually presents as a slow-growing painless mass arising in the parotid gland, but may involve other salivary glands. This tumour may be particularly locally aggressive, but its clinical and biological features are not yet fully understood. MC may arise from pre-existing benign lesions, such as pleomorphic adenomas or benign myoepitheliomas, or may arise de novo. It usually affects patients over 50 years old, with no gender preference. Because it is often asymptomatic, the presentation and diagnosis can be delayed by months, even years. The current WHO classification considers MC to be an intermediate- to high-grade malignancy. Other published data suggest it is likely to be a high-grade neoplasm, consistent with its aggressive behaviour. Its epidemiology, histopathological features, immunohistochemical profile, clinical behaviour and optimal management are not well understood. Following review of the current literature we aim to address these.

 7. Salivary duct carcinoma

  DEFF Research Database (Denmark)

  Breinholt, Helle; Elhakim, Mohammad Talal; Godballe, Christian;

  2016-01-01

  1990 to 2005 were identified. Histological slides were reviewed, and data concerning demographics, tumour site, clinical stage, treatment profiles and follow-up were retrieved. Survival estimates and prognostic factors were evaluated by comparing Kaplan-Meier plots using the Mantel-Haenszel log......-rank test. RESULTS: Salivary duct carcinoma showed an incidence of 0.04/100.000 inhabitants/year. Distant recurrence was seen in 52% of patients. Five-year overall survival, disease-specific survival and recurrence-free survival were 32%, 42% and 35%, respectively. Univariate analyses suggested that overall...... stage (III/IV) and vascular invasion have a negative impact on all survival measures. Involved resection margins correlated with a poorer overall survival and disease-specific survival, whereas adjuvant radiotherapy improved overall survival and recurrence-free survival. CONCLUSIONS: Salivary duct...

 8. Hepatocellular Carcinoma (HCC)

  Science.gov (United States)

  Helmberger, Thomas K.

  Hepatocellular carcinoma (HCC) is considered to be one of the most common malignancies worldwide, and the most common one in Africa and Asia. Over the last decade, a rising incidence of up to 10-15/100,000 per population has been seen in the Western world, with an estimate of 250,000 deaths and more than a million worldwide per year. By the year 2010, the World Health Organization expects that HCC will be the leading cause of cancer mortality surpassing lung cancer. This increasing incidence is most likely related to an increasing prevalence of chronic hepatitis C (HC) and B (HB) virus infections and other diseases inducing chronic inflammation (Befeler and Di Bisceglie 2002; Llovet et al. 2003).

 9. Carcinoma of the hypopharynx.

  Science.gov (United States)

  Gourin, Christine G; Terris, David J

  2004-01-01

  Despite advances in surgical and nonsurgical treatment, overall survival rates for patients who have hypopharyngeal carcinoma have not improved,and this disease still has a poor prognosis. The best results are obtained with multimodality therapy. but at best, two thirds of patients are palliated rather than cured of disease. Radical surgery with postoperative radiation therapy remains the standard of care. Organ preservation strategies have not been as successful in hypopharyngeal cancer as for cancers of other head and neck sites. Chemoradiation is an effective alternative method of aggressive treatment but may be associated with significant dysfunction of the end organ when preservation is possible. Because of poor long-term survival rates, local control remains the most important factor in planning treatment, to provide meaningful palliation and best possible quality of life.

 10. Thrombocytosis and hepatocellular carcinoma.

  Science.gov (United States)

  Carr, Brian I; Guerra, Vito

  2013-06-01

  Thrombocytopenia has been reported to be both a risk factor for hepatocellular carcinoma (HCC) development as well as a prognostic factor. Many HCCs also occur in presence of normal platelets. To examine a cohort of HCC patients with associated thrombocytosis. Records were examined of a cohort of 634 biopsy-proven and randomly presenting HCC patients without thrombocytopenia. In the total cohort, 52 patients were identified with thrombocytosis (platelet levels >400 × 10(9)/L) and compared with 582 patients with normal platelet values. The average tumor sizes were 13.1 versus 8.8 cm (p thrombocytosis patients versus normal platelet count HCC patients. These differences were even more pronounced in patients with HCC sizes >5 cm. Thrombocytosis patients were younger and had less cirrhosis, but similar percent with hepatitis B or C or alcohol consumption. Thrombocytosis in association with HCC occurs in patients with larger tumor sizes and better liver function.

 11. Genetics of hepatocellular carcinoma

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  Andreas Teufel; Frank Staib; Stephan Kanzler; Arndt Weinmann; Henning Schulze-Bergkamen; Peter R Galle

  2007-01-01

  The completely assembled human genome has made it possible for modern medicine to step into an era rich in genetic information and high-throughput genomic analysis. These novel and readily available genetic resources and analytical tools may be the key to unravel the molecular basis of hepatocellular carcinoma (HCC). Moreover, since an efficient treatment for this disease is lacking, further understanding of the genetic background of HCC will be crucial in order to develop new therapies aimed at selected targets. We report on the current status and recent developments in HCC genetics. Special emphasis is given to the genetics and regulation of major signalling pathways involved in HCC such as p53, Wntsignalling, TGFβ, Ras, and Rb pathways. Furthermore, we describe the influence of chromosomal aberrations as well as of DNA methylation. Finally, we report on the rapidly developing field of genomic expression profiling in HCC, mainly by microarray analysis.

 12. Cutaneous metastases of hepatocellular carcinoma.

  Science.gov (United States)

  Lazaro, M; Serrano, M L; Allende, I; Ratón, J A; Acebo, E; Diaz-Perez, J L

  2009-12-01

  Cutaneous metastases are an unusual finding that may present as the first sign of an internal neoplasia. A case of cutaneous metastases of hepatocellular carcinoma, which may often involve other organs but very rarely metastases to the skin, is reported.

 13. Merkel cell carcinoma: case report.

  Science.gov (United States)

  Sustić, Nela; Biljan, Darko; Orkić, Zelimir; Lizatović, Dario; Milas-Ahić, Jasminka

  2010-04-01

  Merkel cell carcinoma (MCC) is a rare, aggressive neuroendocrine carcinoma of the skin. Although it is 40 times less common than malignant melanoma, its mortality is much higher compared to melanoma. From 1986 to 2001 there was rapidly increasing incidence in reported cases of MCC, with a tripling in the rate over this 15-year period. The vast majority of MCC presents on sun-exposed skin. The head and neck area is the most common site of tumor occurrence. We present 70-year old female patient with painless red-colored nodule, size 2 x 2 x 2 cm on the dorsal side of mid left forearm. The surgical excision with negative margins was performed, and pathohistological analysis confirmed Merkel cell carcinoma. Sentinel lymph node biopsy was negative. In conclusion, as MCC is a very aggressive rare skin carcinoma with lethal outcome, it should be mandatory to perform biopsies of any suspected skin lesion.

 14. General Information about Adrenocortical Carcinoma

  Science.gov (United States)

  ... that forms in the adrenal medulla is called pheochromocytoma and is not discussed in this summary. See the PDQ summary on Pheochromocytoma and Paraganglioma for more information. Adrenocortical carcinoma and ...

 15. Treatment Option Overview (Adrenocortical Carcinoma)

  Science.gov (United States)

  ... that forms in the adrenal medulla is called pheochromocytoma and is not discussed in this summary. See the PDQ summary on Pheochromocytoma and Paraganglioma for more information. Adrenocortical carcinoma and ...

 16. [Bronchial mucoepidermoid carcinoma].

  Science.gov (United States)

  Bregante, J I; Rituerto, B; Font de Mora, F; Alonso, F; Andreu, M J; Figuerola, J; Mulet, J F

  1998-07-01

  We submit the case of a child afflicted with a mucoepidermoid bronchial tumor. The patient is a boy, aged seven, who after undergoing antibiotic treatment for six weeks because of a fever and atelectasia-condensation in the right lower lobe showed no signs of clinical improvement and was sent to our department to undergo further study and treatment. A bronchoscopy performed shows a polypoid mass that partially blocks the main bronchial tube a few milimiters under the access to the right upper lobe. A biopsy is carried out and the anatomopathological test shows there is a low degree epidermoid carcinoma. We decide to perform a lobectomy which for the tumor location and the lung condition has to be medium and lower right. We proceed to remove the adenopaty of hilium not affected by the tumor. The postoperative period develops without incidents. A check-up bronchoscopy performed three months later shows two polypoid masses in the right bronchial tube which, once a biopsy is performed, proved to be granulation tissue. Twelve months after undergoing surgery, the patient's condition is good, there is no evidence of tumor relapse and the breathing capacity is adequate, though there is an obstructive restrictive pattern in the espirometry. Even taking into consideration that lung tumors are extremely unusual, the epidermoid carcinoma is the one which most frequently occurs. The tumor's low malignancy is a sign that points to a good prognosis. Performing conservative surgery by means of bronchoplasty should be taken into account so as to keep the sequelae on the lung condition to a minimum, even though in this case the tumor location made it impossible.

 17. Laryngeal Verrucous Carcinoma.

  Science.gov (United States)

  Echanique, Kristen A; Desai, Stuti V; Marchiano, Emily; Spinazzi, Eleonora F; Strojan, Primož; Baredes, Soly; Eloy, Jean Anderson

  2017-01-01

  Objective Laryngeal verrucous carcinoma (LVC) is a rare, locally invasive neoplasm comprising 1% to 3.4% of laryngeal carcinomas. Management strategies are a topic of ongoing conversation, and no definitive treatment protocol based on T stage and presentation exists. This review examines characteristics, treatment modalities, and patient outcomes of LVC. Data Sources PubMed, MEDLINE, EMBASE, and Web of Science. Methods Databases were searched through October 29, 2015, for literature detailing individual patient cases of LVC. Variables analyzed included patient demographics, tumor characteristics, tumor size, treatment, and outcomes. Results Thirty-seven articles with 369 cases were included. LVC was found more commonly in males (13.8:1), at an average age of 58.7 years, and located in the glottis (74.0%). Most patients had local disease at presentation (94.9%). The most common presenting symptom was hoarseness (92.3%). The most common primary treatment was surgery alone (72.3%), with local excision as the most common technique (56.8%). In patients with data available on both surgical modality and T stage, most patients who presented as T1 and were managed surgically underwent local excision (79.2%). Surgical treatment alone led to high rates of disease-free survival at follow-up (86.8%). A large number of patients presenting with T1 disease were disease free at follow-up (88.6%). Overall survival was 80.3%. Conclusion LVC is most often managed surgically. The extent of surgical resection may be guided by T stage, with smaller tumors resected via local excision and larger tumors via partial or total laryngectomy. Regardless of T stage or therapy, LVC has a good posttreatment prognosis.

 18. Clinicopathologic Profile of Bronchogenic Carcinoma

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  SG Shrestha

  2010-06-01

  Full Text Available INTRODUCTION: Bronchogenic carcinoma is the most common cancer in the world. It can present in many ways. Accurate diagnosis and categorization into different types is important because of its effect on prognosis and management. We conducted this study to find out the frequency of various histological types of bronchogenic carcinoma and correlate with their clinicopathologic profile. METHODS: This is a retrospective study conducted in 174 histopathologically proven cases of bronchogenic carcinoma that were referred from different parts of the country to a private hospital in Kathmandu over a period of 4 years. RESULTS: The mean age of the patients developing bronchogenic carcinoma was 64 years. Squamous cell carcinoma was the commonest histologic subtype followed by small cell carcinoma. Adenocarcinoma was more common in females. Clinical history was available in 133 cases. Among them, almost all patients had a history of smoking, the average number of pack years being 39.99. Most of the patients consulted doctor for chief complaint of cough and shortness of breath, the average duration of symptoms being 117.53 days. CONCLUSIONS: The lung cancer must be ruled out in all patients who have persistent signs and symptoms of pulmonary disease with a history of smoking. KEYWORDS: bronchogenic, histopathology, smoking.

 19. Primary myoepithelial carcinoma of palate

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Yang Ya

  2011-09-01

  Full Text Available Abstract Objectives The aim of this study was to present a rare neoplasm, Primary myoepithelial carcinoma arising from the palate, and to review its diagnostic criteria, pathologic and clinical characteristics, treatment options and prognosis. Clinical Presentation and Intervention Myoepitheliomas are tumors arising from myoepithelial cells mainly or exclusively. Myoepitheliomas mostly occur in salivary glands, as well as in breast, skin, and lung. Case of myoepitheliomas in palate has rarely been reported. Myoepithelial carcinoma is malignant counterpart of myoepitheliomas. Adenomyoepithelioma is also a different disease from myoepitheliaomas. Immunohistochemically, tumor cells of myoepithelial carcinoma express not only epithelial markers such as cytokeratin, epithelial membrane antigen (EMA, but also markers of smooth muscle origin such as calponin. The immunohistochemical criteria of myoepithelial differentiation are double positive for both cytokeratins and one or more myoepithelial immunomarkers (i.e., S-100 protein, calponin, p63, GFAP, maspin, and actins. Myoepithelial carcinomas of salivary and breast demonstrate copy number gains and gene deletion. The overall prognosis of myoepithelial carcinoma is poor. There is rarely recurrence or metastasis in benign myoepithelial tumors. Complete excision with tumor-free margin is always the preferred treatment, while local radiation therapy and chemotherapy are suggestive treatment options. Here, a rare case of myoepithelial carcinoma arising from the palate has been described and discussed for the treatment and outcome. Pathological and clinical characters of myoepitheliomas are also compared and discussed. Conclusion The case report serves to increase awareness and improve the index of diagnosis and treatment of myoepitheliomas.

 20. Clinical Observation on Thyroid Carcinoma

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Park, Seon Yang; Shin, Yong Tae; Cho, Bo Yun; Kim, Byung Kuk; Koh, Chang Soon; Lee, Mun Ho [Seoul National University College of Medicine, Seoul (Korea, Republic of)

  1978-09-15

  Clinical features of 147 patients with biopsy-proven thyroid carcinomas were investigated from January, 1972 to April, 1978 at the Seoul National University Hospital with the following results. 1) The incidence of thyroid carcinomas according to their histopathological classification revealed 76.2% of papillary carcinoma, 19.0% of follicular carcinoma, and 3 cases of occult sclerozing carcinoma, 1 case of giant cell carcinoma and 1 case of metastatic melanoma. 2) The ratio of male to female patients was 1:8.3 and showed no difference between papillary and follicular carcinomas. 3) The age distribution showed the peak incidence in the fourth decade (29.3%) followed by the fifth and sixth decades. 4) The average duration of illness from the onset of symptoms was about 5 years while it was 4.4 years and 7.6 years in the papillary and follicular carcinomas respectively. 5) The diameter of the thyroid masses was smaller than 5 cm in 53.6% of the patients, from 5 cm to 10 cm in 40.0% and larger than 10 cm in 6.4%. 6) In 36.4% of the patients with thyroid carcinomas the thyroid masses were fixed to adjacent tissues. 7) Metastasis to the regional lymph nodes was noted in 40.0% of the total cases, and in 45.2% and 17.6% of the papillary and follicular carcinomas respectively, while the lung and bone metastases were found in 10.0% and 4.4% in each type respectively. 8) 88.9% of the patients showed cold areas in the thyroid scans using {sup 131}I. 9) Typical psammoma bodies were observed in 21.3% of the cases in the microscopic examination of the pathological specimens. 10) The initial diagnosis of thyroid malignancy could be made before histological confirmation in 64.5% of the patients. 11) The clinical staging slightly modified from Schulz method revealed 43.6% of the patients in stage I, 26.4% in stage II, 20.9% in stage III and 9.1% in stage IV. 12) The association with Hashimoto's thyroiditis was noted in 4 cases, with nodular goiter in 3 cases, and with follicular

 1. Hepatocellular carcinoma (Letter to the editor)

  DEFF Research Database (Denmark)

  Békássy, Albert N.; Garwicz, Stanislaw; Jensen, O.A.

  1994-01-01

  Øjenpatologi, Alagill's syndrome, hepatic carcinoma, biliary atresia, histopathology, liver, child, liver cirrhosis, autopsy, eyes, AFP......Øjenpatologi, Alagill's syndrome, hepatic carcinoma, biliary atresia, histopathology, liver, child, liver cirrhosis, autopsy, eyes, AFP...

 2. Treatment Options for Thymoma and Thymic Carcinoma

  Science.gov (United States)

  ... Thymoma & Thymic Carcinoma Treatment Thymoma and Thymic Carcinoma Treatment (PDQ®)–Patient Version General Information About Thymoma and ... Certain factors affect prognosis (chance of recovery) and treatment options. The prognosis (chance of recovery ) and treatment ...

 3. General Information about Thymoma and Thymic Carcinoma

  Science.gov (United States)

  ... Thymoma and Thymic Carcinoma Treatment (PDQ®)–Patient Version General Information About Thymoma and Thymic Carcinoma Go to ... lymphocytes , that protect the body against infections . Enlarge Anatomy of the thymus gland. The thymus gland is ...

 4. Potential targets for lung squamous cell carcinoma

  Science.gov (United States)

  Researchers have identified potential therapeutic targets in lung squamous cell carcinoma, the second most common form of lung cancer. The Cancer Genome Atlas (TCGA) Research Network study comprehensively characterized the lung squamous cell carcinoma gen

 5. Pediatric Medullary Thyroid Carcinoma.

  Science.gov (United States)

  Starenki, Dmytro; Park, Jong-In

  Medullary thyroid carcinoma (MTC), which originates from thyroid parafollicular C cells, accounts for 3 to 5% of thyroid malignancies. MTC occurs either sporadically or in an inherited autosomal dominant manner. Hereditary MTC occurs as a familial MTC or as a part of multiple endocrine neoplasia (MEN) type 2A and B syndromes. A strong genotype-phenotype correlation has been observed between hereditary MTC and germ-line "gain of function" mutations of the RET proto-oncogene. Most cases of pediatric MTC are hereditary whereas sporadic MTC is rare in children and is usually diagnosed in adults. Therefore, MTC in children is most often diagnosed in the course of a familial genetic investigation. The standard treatment of MTC mainly requires surgery involving total thyroidectomy and central neck node dissection before extrathyroidal extension occurs. To prevent MTC development in hereditary syndromes, prophylactic thyroidectomy is performed in presymptomatic patients. An appropriate age at which the surgery should take place is determined based upon the data from genotyping, serum calcitonin measurements, and ultrasonography. For the treatment of advanced MTC cases, the broad spectrum receptor tyrosine kinase inhibitors vandetanib and cabozantinib, which also inhibit RET, are used although they are not always effective.

 6. Immunology of hepatocellular carcinoma

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  2015-01-01

  Hepatocellular carcinoma (HCC) is primarily a malignancyof the liver, advancing from a damaged, cirrhoticliver to HCC. Globally, HCC is the sixth most prevalentcancer and the third-most prevalent reason for neoplasticdisease-related deaths. A diverse array ofinfiltrating immunocytes regulates the developmentand progression of HCC, as is the case in many othercancers. An understanding of the various immunecomponents during HCC becomes necessary so thatnovel therapeutic strategies can be designed to combatthe disease. A dysregulated immune system (includingchanges in the number and/or function of immunecells, cytokine levels, and the expression of inhibitoryreceptors or their ligands) plays a key role in thedevelopment of HCC. Alterations in either the innateor adaptive arm of the immune system and cross-talkbetween them make the immune system tolerant totumors, leading to disease progression. In this review,we have discussed the status and roles of variousimmune effector cells (e.g. , dendritic cells, natural killercells, macrophages, and T cells), their cytokine profile,and the chemokine-receptor axis in promoting orimpeding HCC.

 7. Insular carcinoma: a distinct de novo entity among follicular carcinomas of the thyroid gland.

  Science.gov (United States)

  Pilotti, S; Collini, P; Mariani, L; Placucci, M; Bongarzone, I; Vigneri, P; Cipriani, S; Falcetta, F; Miceli, R; Pierotti, M A; Rilke, F

  1997-12-01

  We reclassified 720 nonmedullary invasive thyroid carcinomas diagnosed and treated between 1975 and 1993. Twenty-seven cases met the criteria of insular carcinoma and 29 cases those of widely invasive follicular carcinoma. Comparison of these histotypes with respect to pathologic stage and overall, relative, and visceral metastasis-free survival showed a significant association between histotype and pT and pN categories. In particular, pT4 (p AAA transversion at codon 61 of the N-RAS gene in insular carcinoma. These findings suggest that insular carcinoma represents a de novo entity distinct from widely invasive follicular carcinoma, that widely invasive follicular carcinoma has biologic characteristics more consistent with poorly differentiated than well-differentiated carcinomas, and that both insular carcinoma and widely invasive follicular carcinoma share similar molecular alterations.

 8. Spontaneous regression of metastatic Merkel cell carcinoma.

  LENUS (Irish Health Repository)

  Hassan, S J

  2010-01-01

  Merkel cell carcinoma is a rare aggressive neuroendocrine carcinoma of the skin predominantly affecting elderly Caucasians. It has a high rate of local recurrence and regional lymph node metastases. It is associated with a poor prognosis. Complete spontaneous regression of Merkel cell carcinoma has been reported but is a poorly understood phenomenon. Here we present a case of complete spontaneous regression of metastatic Merkel cell carcinoma demonstrating a markedly different pattern of events from those previously published.

 9. [The colorectal carcinoma risk factors].

  Science.gov (United States)

  Sobczak, Andrzej; Wawrzyn-Sobczak, Katarzyna; Sobaniec-Lotowska, Maria

  2005-12-01

  Colorectal carcinoma constitutes the second, as for the rate, death cause due to a malignant disease both in the western countries and in Poland. Despite deep knowledge concerning morphogenesis and spread of colorectal carcinoma as well as vast achievements in surgery, chemo- and radiotherapy, the percentage of 5-year-survivals still reaches 40%. According to most authors there are 4 risk factor categories: epidemiological, intestinal, dietetic, and mixed. It is well-known that colorectal carcinoma, like neoplasms localized in other organs and systems, is a disease, in which genetic mutations of somatic cells are the molecular base/source of the disease. The inner innervation of the colon seems to play an important role in carcinoma pathogenesis and spread. At present, 80% of colorectal carcinomas are diagnosed in the advanced stage, with infiltration exceeding the intestinal wall or spreading to neighboring organs, which gives full clinical symptoms. The prognosis as to survival and disease progression is usually poor. Therefore, the ways of early diagnosis, monitoring, and the knowledge of etiological factors are so important in medical practice.

 10. GENETIC INSTABILITY IN CERVICAL CARCINOMA

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  赵旻; 伍欣星; 邱小萍; 李晖; 戴天力; 谭云

  2002-01-01

  Objective: The role of human papillomavirus (HPV) in the development of cervical carcinoma has been clearly established but other factors could be involved in cervical tumorigenesis such as loss of heterozygosity (LOH) and microsatellite instability (MI). The aim of the present study was to investigate the genetic instability in cervical carcinoma tissues and provide evidence for discoveringnew tumor suppressor genes and screening diagnostic molecular marker of cervical carcinoma. Methods: Fifty primary cervical carcinoma samples from high-incidence area were analyzed by PCR for HPV16 infection, LOH and microsatellite instability. Results: HPV16 was detected in 88% of the cases. Sixty-six percent of total cases showed LOH with no more than 3 different loci per case. The highest frequency of the allelic loss was found in D18S474 (18q21, 40.5%). MI was detected in 4 cases (8%) only. Conclusion: Different percentages of LOH on specific chromosomal regions were found and MI was very infrequent in cervical carcinoma. The putative suppressor gene(s) could be located on specific chromosome regions such as 18q, and genetic instability could be involved in cervical tumorigenesis.

 11. EBV-associated gastric carcinoma in high- and low-incidence areas for nasopharyngeal carcinoma

  DEFF Research Database (Denmark)

  Boysen, T.; Mohammadi, M.; Melbye, M.;

  2009-01-01

  BACKGROUND: Approximately 10% of gastric carcinomas are associated with Epstein-Barr virus (EBV). The Inuit in Greenland have a high incidence of EBV-associated nasopharyngeal carcinoma. METHODS: We conducted a population-based case-control study comparing gastric carcinomas in Greenland...... and in Denmark. RESULTS: The prevalence rate of EBV-associated gastric carcinomas was 8.5% in both populations. CONCLUSION: The findings of this study argue against a general susceptibility to EBV-associated carcinomas among the Inuit....

 12. Akt Inhibitor MK2206 in Treating Patients With Progressive, Recurrent, or Metastatic Adenoid Cyst Carcinoma

  Science.gov (United States)

  2016-06-14

  Recurrent Oral Cavity Adenoid Cystic Carcinoma; Recurrent Salivary Gland Carcinoma; Salivary Gland Adenoid Cystic Carcinoma; Stage IVA Major Salivary Gland Carcinoma; Stage IVA Oral Cavity Adenoid Cystic Carcinoma; Stage IVB Major Salivary Gland Carcinoma; Stage IVB Oral Cavity Adenoid Cystic Carcinoma; Stage IVC Major Salivary Gland Carcinoma; Stage IVC Oral Cavity Adenoid Cystic Carcinoma

 13. Small cell undifferentiated carcinoma in the epididymis

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  CHEN Jia-wei; YUAN Lin; Hu Hong-hui

  2005-01-01

  @@ Small cell undifferentiated carcinoma is a special type of tumor which is usually found in the lungs. However, it is very rare in extra pulmonary tissues, especially in epididymis. One case of small cell undifferentiated carcinoma in the right epididymis, with partial differentiation to adenocarcinoma and neuroendocrine carcinoma is reported as follows.

 14. [The Dutch guideline 'Renal cell carcinoma'].

  NARCIS (Netherlands)

  Osanto, S.; Bex, A.; Hulsbergen- van de Kaa, C.A.; Soetekouw, P.M.M.B.; Stemkens, D.

  2012-01-01

  The Dutch guideline 'Renal Cell Carcinoma' has been revised on the basis of new literature. With the assistance of the Netherlands Cancer Registry an assessment was made of the current care for patients with renal cell carcinoma. Renal cell carcinoma is a type of cancer for which knowledge of the ge

 15. Antioxidant enzymes in oral verrucous carcinoma.

  Science.gov (United States)

  Fu, Ting-Ying; Tsai, Meng-Han; Wang, Jyh-Seng; Ger, Luo-Ping

  2017-01-01

  Verrucous carcinoma is a non-metastasizing variant of welldifferentiated squamous cell carcinoma, which has been associated with reactive oxygen species generated by betel quid chewing. Salivary antioxidant systems have been suggested to play a protective role in reducing the oxidative damage. Herein, we investigated the difference of the enzymatic antioxidant system expressions in oral verrucous carcinoma and oral squamous cell carcinoma. The enzymatic antioxidant system expressions, including manganese superoxide dismutase, glutathione peroxidase, and catalase were evaluated by immunohistochemistry in a series of 202 surgically resected oral squamous cell carcinoma and 20 oral verrucous carcinoma specimens, using tissue microarray slides. The immuno-staining intensities of superoxide dismutase and glutathione peroxidase were strongest in the oral squamous cell carcinoma group than in verrucous carcinoma. The catalase expression showed no difference between different pathological groups. The different degrees of superoxide dismutase and glutathione expressions in verrucous carcinoma and squamous cell carcinoma may be helpful for pathologists to differentiate these two entities, especially between oral verrucous carcinoma and well differentiated oral squamous cell carcinoma. © 2016 John Wiley & Sons A/S. Published by John Wiley & Sons Ltd.

 16. Treatment of thyroid follicular carcinoma.

  Science.gov (United States)

  Ríos, Antonio; Rodríguez, José M; Parrilla, Pascual

  2015-12-01

  Differentiated thyroid carcinoma includes 2 different tumor types, papillary (PC) and follicular carcinoma (FC), and although similar, their prognosis is different. FC is uncommon, and this has led to it often being analyzed together with PC, and therefore the true reality of this tumor is difficult to know. As a result, the diagnostic and therapeutic management and the prognostic factors in differentiated carcinoma are more predictive of PC than FC. In this review we analyze the current state of many of the therapeutic aspects of this pathology. The best surgical technique and the usefulness of associated lymphadenectomy is also analyzed. Regarding post-surgical ablation with 131I, the indications, doses and usefulness are discussed. For the remaining therapies we analyze the few indications for radiotherapy and chemotherapy, and of new drugs such as tyrosine kinase inhibitors.

 17. Genetic heterogeneity of hepatocellular carcinoma

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Unsal, H.; Isselbacher, K.J. (Massachusetts General Hospital Cancer Center, Charlestown, MA (United States)); Yakicier, C.; Marcais, C.; Ozturk, M. (Institut National de la Sante et de la Recherche Medicale, Lyon (France)); Kew, M. (Univ. of Witwatersrand, Johannesburg (South Africa)); Volkmann, M. (Univ. of Heidelberg (Germany)); Zentgraf, H. (Deutsches Krebsforschungszentrum, Heidelberg (Germany))

  1994-01-18

  The authors studied 80 hepatocellular carcinomas from three continents for p53 gene (TP53) mutations and hepatitis B virus (HBV) sequences. p53 mutations were frequent in tumors from Mozambique but not in tumors from South Africa, China, and Germany. Independent of geographic origin, most tumors were positive for HBV sequences. X gene coding sequences of HBV were detected in 78% of tumors, whereas viral sequences in the surface antigen- and core antigen-encoding regions were present in less than 35% of tumors. These observations indicate that hepatocellular carcinomas are genetically heterogeneous. Mozambican-types of hepatocellular carcinomas are characterized by a high incidence of p53 mutations related to aflatoxins. In other tumors, the rarity of p53 mutations combined with the frequent presence of viral X gene coding sequences suggests a possible interference of HBV with the wild-type p53 function.

 18. Sorafenib in renal cell carcinoma.

  Science.gov (United States)

  Davoudi, Ehsan Taghizadeh; bin-Noordin, Mohamed Ibrahim; Javar, Hamid Akbari; Kadivar, Ali; Sabeti, Bahare

  2014-01-01

  Cancer is among most important causes of death in recent decades. Whoever the renal cell carcinoma incidence is low but it seems it is more complicated than the other cancers in terms of pathophysiology and treatments. The purpose of this work is to provide an overview and also deeper insight to renal cell carcinoma and the steps which have been taken to reach more specific treatment and target therapy, in this type of cancer by developing most effective agents such as Sorafenib. To achieve this goal hundreds of research paper and published work has been overviewed and due to limitation of space in a paper just focus in most important points on renal cell carcinoma, treatment of RCC and clinical development of Sorafenib. The information presented this paper shows the advanced of human knowledge to provide more efficient drug in treatment of some complicated cancer such as RCC in promising much better future to fight killing disease.

 19. Basosquamous carcinoma: appearance and reality

  Science.gov (United States)

  Anand, Rakesh L.; Collins, Damian; Chapman, Anna

  2017-01-01

  Basosquamous carcinoma (BsC) is a controversial entity and both a diagnostic and therapeutic challenge. BsC has mixed histopathological characteristics of both basal cell carcinoma (BCC) and squamous cell carcinoma (SCC). BCC and SCC display characteristic histopathology and behaviour; on the other hand, BsC is a rare tumour, which has variable morphology and displays less predictable behaviour. An early diagnosis of BsC is important due to the particularly aggressive nature of the tumour, the increased likelihood of recurrence and the potential for metastasis. Here, we present a case of BsC presenting as an extensive ulcer on the back. The case highlights the aggressive nature of the tumour and variation in appearance. It is important for all clinicians to be aware of this diagnosis so that the urgency of adequate biopsy in specialist clinics is not underestimated. PMID:28058108

 20. Carcinoma in cutaneous Lichen Planus

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Rahul Shetty

  2013-01-01

  Full Text Available Carcinoma occurring in the cutaneous lesions of Lichen Planus though rarely mentioned in literature does occur and should be kept in mind while treating such lesions. We report a 16 year female who developed a squamous cell carcinoma in a long standing verrucous lichen planus in the lower leg. This case is being presented to indicate the possibility of malignant transformation of cutaneous lichen planus to carcinoma, especially in the hypertrophic forms and the need to have an early diagnosis so that it can be treated in the initial stages. A high degree of suspicion should be present whenever we come across a non healing lesion in a patient with lichen planus. A few markers, which may give us a clue for increased chances of malignant transformation in these cases is presented.

 1. Thyroid differentiated carcinomas survey

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Speich, P.V.; Couturier, M.; Mollet, E.; Bidet, R. (C.H.U., Besancon (France))

  1982-01-01

  We have adopted for the follow up of the differentiated thyroid carcinomas in adult cases, a protocol of control which is at the same time strict and not very constraining for the patient and which is based on two types of investigations. Most of your patients have been, at first, submitted for a total thyroidectomy which is followed with one or many therapeutic doses of 3700 MBq (100 mCi) of 131-Iodine and that to destroy thewhole of the thyroid tissue. The patients are then reexamined every six months and are submitted for a T4 opotherapeutic treatment the balance of a general check-up which includes a delicate clinic control, radiologic exam and biological exam, a general control of thyroid hormones, of the T.S.H. and the thyroglobulin and the antithyroglobulin antibodies. In case of any doubt, the balance sheet must be stopped and the patient which is suspected of having Iodine desaturation is submitted for a new general clinic and biologic check-up, which is accompanied with a total scanning after oral administration of 185 mBq (5 mCi) 131-Iodine. If this general check-up shows any active nodul, another therapeutic decision is taken which is often based on an new carcinologic dose of 131-Iodine. This treatment is always followed with a post therapeutic scanning 2 and 5 days later and than another new general check-up three months later to judge the efficiency of the treatment, and during this time the patient is compensed with a LT3.

 2. Medullary carcinoma of the colon

  DEFF Research Database (Denmark)

  Fiehn, Anne-Marie Kanstrup; Grauslund, Morten; Glenthøj, Anders

  2015-01-01

  Medullary carcinoma of the colon is a rare variant of colorectal cancer claimed to have a more favorable prognosis than conventional adenocarcinomas. The histopathologic appearance may be difficult to distinguish from poorly differentiated adenocarcinoma. The study aimed to evaluate the diagnostic...... differences in CK20 (p = 0.005) expression and in the rate of BRAF mutations (p = 0.0035). In conclusion, medullary carcinomas of the colon are difficult to discriminate from poorly differentiated adenocarcinoma even with the help of immunohistochemical and molecular analyses. This raises the question whether...

 3. Primary orbital squamous cell carcinoma

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ana L. Campos Arbulú

  2017-02-01

  Full Text Available Primary orbital squamous cell carcinoma is a rare entity. There is little published literature. We report a case of primary squamous cell carcinoma of the orbital soft tissues. Surgical resection offered the best treatment for the patient. Complete resection of the lesion was achieved. The patient received adjuvant radiotherapy due to the proximity of the lesion to the surgical margins. Surgical treatment is feasible and should be considered as part of the surgeon's arsenal. However, therapeutic decisions must be made on a case-by-case basis

 4. Testicular Metastases From Prostate Carcinoma

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Harrina Erlianti Rahardjo

  2010-07-01

  Full Text Available Metastasis of prostate carcinoma to the testis is seldom reported. The tumour may spread from the prostatic urethra by retrograde venous extension, arterial embolism or through direct invasion into the lymphatics and lumen of the vas deferens. Clinical manifestations of secondary testicular tumours from the prostate are most often unsuspected clinically and are instead detected incidentally during orchidectomy. Less frequently, a palpable mass is detected, which may be confused with a primary testicular neoplasm. We report a case of a 66-year-old patient with adenocarcinoma of the prostate, and a left testicular tumour that was diagnosed as metastases from prostate carcinoma after radical orchidectomy.

 5. Interferon prophylaxis of hepatic carcinoma.

  Science.gov (United States)

  Voiosu, R; Dimitriu, L; Dragomir, P; Eremia, L

  1999-01-01

  The present article reveals the importance of hepatic carcinoma among the other diseases in digestive oncology, and also the importance of a correct designation of these cases. Epidemiology and actual hypothesis on the mechanisms of oncogenesis are discussed. There are reviewed some studies in the literature concerning infection with hepatitis B virus, hepatitis C virus, coinfection (B and C viruses, B and D viruses), the role of interferon prophylaxis in such cases. Also there is present a statistics on chronic viral hepatits, cirrhosis of viral etiology and hepatic carcinoma, diagnosed in patients in "N.Gh.Lupu" Hospital, over two decades.

 6. Papillary thyroid carcinoma in children and adolescents.

  Science.gov (United States)

  Chung, Bo Mi; Park, Sung Hee; Kim, Soo Jin; Seo, Jae Seung; Kim, Yang Soo; Shim, Hyung Jin; Lee, Jong Beum

  2014-09-01

  Differentiated thyroid carcinoma is uncommon in children and constitutes 0.5% to 3% of all pediatric malignancies. Few studies have reported imaging findings of childhood papillary thyroid carcinomas. We report 3 cases of papillary thyroid carcinomas in children. Among the 3 patients, the youngest was a 7-year-old girl. In the current report, we describe 2 cases of classic papillary thyroid carcinoma and 1 case of pediatric diffuse sclerosing variant of papillary thyroid carcinoma. The ultrasonographic features and diagnostic procedures in these pediatric patients are similar to those in adults.

 7. [Lactobacilli and colon carcinoma--A review].

  Science.gov (United States)

  Wang, Shumei; Zhang, Lanwei; Shan, Yujuan

  2015-06-04

  Epidemiological studies showed that incidence of colon carcinoma is increased in the world. There are many difficulties to inhibit colon carcinoma because the causes of inducing colon carcinoma were various and interactive each other. Previous evidence supported the balance of the colonic microflora was critical in inhibiting colon carcinoma and the protection by colonic microflora could be improved by ingesting lactobacilli. Therefore, the biological functions and anticancer effects of lactobacilli attract attention of researchers. In this review we discussed the causes of colon carcinoma; the anticancer mechanisms of lactobacilli on the basis of our own studies. Eventually, we summarized the effects of anticancer of different components and metabolic products extracted from lactobacilli.

 8. Tubulocystic carcinoma of kidney associated with papillary renal cell carcinoma

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mahesh Deshmukh

  2011-01-01

  Full Text Available Tubulocystic renal cell carcinoma (TCRCC is a rare variant of renal cell carcinoma, which has distinct histology but there is some controversy about its association with papillary renal cell carcinoma (PRCC and cell of origin in literature. We report an 18-year-old girl with the rare TCRCC of kidney associated with PRCC with metastases to the para-aortic nodes. The patient presented with hematuria and a right renal mass with enlarged regional nodes for which a radical nephrectomy with retroperitoneal lymph node dissection was done. On gross examination, a solid cystic lesion involving the lower pole and middle pole of the kidney measuring 12x9x9 cm was seen along with an additional cystic lesion in upper pole of kidney. Microscopically the main tumor showed the typical histology of a tubulocystic carcinoma with multiple cysts filled with secretions lined by variably flattened epithelium with hobnailing of cells. The mass in the upper pole was a high-grade PRCC and the nodal metastases had morphology similar to this component. To conclude, at least a small but definite subset of TCRCC is associated with PRCC, and cases associated with PRCC do seem to have a higher propensity for nodal metastasis as in the case we report.

 9. DETECTION OF TELOMERASE ACTIVITY IN BREAST CARCINOMA

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  Yang Wentao; Xu Liangzhong; Zhang Taiming; Zhu weiping; Li Xiaomei; Jin Aiping

  1998-01-01

  Objective:To investigate the significance of telomerase activity in breast carcinoma with its respect to axillary lymph node status. Methods: Telomerase activity was analyzed in 88 breast carcinomas and 16benign breast lesions, using polymerase chain reaction (PCR)-based telomeric repeat amplification protocol (TRAP) assay. Results: Telomerase activity was detected in 75 (85%) of 88 breast carcinomas (including three breast carcinomas in situ which were all positive for telomerase activity), whereas in benign breast lesions analyzed only 2(12.5%) of 16 cases were positive for telomerase activity. The difference between the two groups was statistically significant (P<0.001). Besides,telomerase activity was expressed significantly higher in node-positive breast carcinoma (93%) than in nodenegative ones (77%) (P<0.05). Conclusion: Our results suggest that telomerase activation plays an important role during breast carcinoma development. It is possible that this enzyme may serve as an early indication of breast carcinoma.

 10. Osteopontin expression in salivary gland carcinomas

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bjørndal, Kristine; Larsen, Stine R; Godballe, Christian;

  2011-01-01

  J Oral Pathol Med (2010) Background:  In several cancer types, osteopontin (OPN) expression has been correlated with tumor progression and prognosis. Two earlier studies have examined OPN expression in salivary gland carcinomas with contradictory results. Methods:  One hundred and seventy......-five patients with a primary salivary gland carcinoma diagnosed from January 1, 1990 to December 31, 2005 were identified in the local pathology register, Odense University Hospital. Criteria as documented by Allred et al. were used to assess OPN immunostaining that was performed on surgical specimens. Results......:  Osteopontin was expressed in all salivary gland carcinomas. Adenoid cystic carcinomas had the highest mean sum score (7.3) and a significantly higher proportion of carcinomas with high OPN sum score than both mucoepidermoid carcinoma and acinic cell carcinoma. Correlation of OPN expression with known...

 11. Xenotransplanted human prostate carcinoma (DU145) cells develop into carcinomas and cribriform carcinomas: ultrastructural aspects.

  Science.gov (United States)

  Gilloteaux, Jacques; Jamison, James M; Neal, Deborah R; Summers, Jack L; Taper, Henryk S

  2012-10-01

  Androgen-independent, human prostate carcinoma cells (DU145) develop into solid, carcinomatous xenotransplants on the diaphragm of nu/nu mice. Tumors encompass at least two poorly differentiated cell types: a rapidly dividing, eosinophilic cell comprises the main cell population and a few, but large basophilic cells able to invade the peritoneal stroma, the muscular tissue, lymph vessels. Poor cell contacts, intracytoplasmic lumina, and signet cells are noted. Lysosomal activities are reflected by entoses and programmed cell deaths forming cribriform carcinomas. In large tumors, degraded cells may align with others to facilitate formation of blood supply routes. Malignant cells would spread via ascites and through lymphatics.

 12. Cyclooxygenases in hepatocellular carcinoma

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  Melchiorre Cervello; Giuseppe Montalto

  2006-01-01

  Many epidemiological studies demonstrate that treatment with non-steroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) reduce the incidence and mortality of certain malignancies, especially gastrointestinal cancer. The cyclooxygenase (COX) enzymes are well-known targets of NSAIDs. However, conventional NSAIDs nonselectively inhibit both the constitutive form COX-1, and the inducible form COX-2. Recent evidence indicates that COX-2 is an important molecular target for anticancer therapies. Its expression is undetectable in most normal tissues, and is highly induced by proinflammatory cytokines, mitogens, tumor promoters and growth factors. It is now well-established that COX-2 is chronically overexpressed in many premalignant, malignant, and metastastic cancers, including hepatocellular carcinoma (HCC). Overexpression of COX-2 in patients with HCC is generally higher in welldifferentiated HCCs compared with less-differentiated HCCs or histologically normal liver, suggesting that COX-2 may be involved in the early stages of hepatocarcinogenesis, and increased expression of COX-2 in noncancerous liver tissue has been significantly associated with shorter disease-free survival in patients with HCC.In tumors, overexpression of COX-2 leads to an increase in prostaglandin (PG) levels, which affect many mechanisms involved in carcinogenesis, such as angiogenesis, inhibition of apoptosis, stimulation of cell growth as well as the invasiveness and metastatic potential of tumor ceils. The availability of novel agents that selectively inhibit COX-2 (COXIB), has contributed to shedding light on the role of this molecule. Experimental studies on animal models of liver cancer have shown that NSAIDs, including both selective and non-selective COX-2 inhibitors, exert chemopreventive as well as therapeutic effects. However, the key mechanism by which COX-2 inhibitors affect HCC cell growth is as yet not fully understood. Increasing evidence suggests the involvement of molecular targets other

 13. Glutathione treatment of hepatocellular carcinoma

  DEFF Research Database (Denmark)

  Dalhoff, K; Ranek, L; Mantoni, M

  1992-01-01

  This prospective study was undertaken to substantiate observations that glutathione (GSH) inhibits or reverses tumor growth in humans with hepatocellular carcinoma (HCC), a neoplasm with an extremely poor prognosis. Eight patients with biopsy-proven HCC not amenable to surgery were given 5 g of G...

 14. Merkel cell carcinoma: a review.

  Science.gov (United States)

  Oram, Christian W; Bartus, Cynthia L; Purcell, Stephen M

  2016-04-01

  Merkel cell carcinoma (MCC) is a rare neuroendocrine tumor of unknown origin that usually presents in the elderly population. A novel polyomavirus has been associated with a large percentage of tumors. Immune response plays an important role in pathogenesis of MCC. This article reviews the history, pathogenesis, presentation, and treatment of MCC. Future treatments also are discussed briefly.

 15. Cryotherapy in basal cell carcinoma

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sandra A

  1999-01-01

  Full Text Available Cryotherapy has proved to be an effective tool in the management of various dermatoses. We report 6 patients with histopathologically proven basal cell carcinoma of variable sizes treated with liquid nitrogen cryotherapy by the open spray technique. Lesions tended to heal with depigmentation and scar formation. However depigmented areas often repigmented over a period of time.

 16. New Insights in Hepatocellular Carcinoma

  NARCIS (Netherlands)

  C.D.M. Witjes (Carlijn)

  2012-01-01

  textabstractHepatocellular carcinoma (HCC) is the fifth most common cancer worldwide and the third most common cause of cancer mortality. HCC is one of the few cancers with well-defined major risk factors. Worldwide, in 80% of the cases HCC develops in cirrhotic livers, and cirrhosis is the stronges

 17. Stages of Merkel Cell Carcinoma

  Science.gov (United States)

  ... when Merkel cells grow out of control. Merkel cell carcinoma starts most often in areas of skin exposed to the sun, especially the head and neck, as well as the arms, legs, and trunk. Enlarge Anatomy of the skin showing the epidermis, ...

 18. Breast metastases from rectal carcinoma

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  LI Jia; FANG Yu; LI Ang; LI Fei

  2011-01-01

  Metastases to the breast from extramammary neoplasms are very rare, constituting 2.7% of all malignant breast tumours. The most common primary tumor metastatic to the breast is primary breast cancer. Rectal cancer metastasizing to the breast is extremely rare. We report a case of aggressive rectal carcinoma with metastasis to the breast.

 19. Sclerosing ductal carcinoma of the clitoris with microcystic adnexal carcinoma-like features.

  Science.gov (United States)

  DuPont, Nefertiti C; Mabuchi, Seiji; Ries, Savita; Berman, Michael L

  2009-03-01

  Primary clitoral malignancies are rare and most are invasive squamous cell carcinomas. Microcystic adnexal carcinoma (MAC) is an indolent, rare dermatologic carcinoma that typically affects the head and neck region. A 23-year-old nulligravid Hispanic female presented with a 9-month history of an enlarging periclitoral mass. After surgical resection, the mass was diagnosed as a MAC. MAC is a cutaneous carcinoma rarely found on the vulva. It is a slow growing but locally aggressive carcinoma that is best treated with surgical resection. Sclerosing ductal carcinomas may have MAC-like features, and the diagnosis and management of one case is provided here.

 20. Metastatic renal cell carcinoma management

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Flavio L. Heldwein

  2009-06-01

  Full Text Available PURPOSE: To assess the current treatment of metastatic renal cell carcinoma, focusing on medical treatment options. MATERIAL AND METHODS: The most important recent publications have been selected after a literature search employing PubMed using the search terms: advanced and metastatic renal cell carcinoma, anti-angiogenesis drugs and systemic therapy; also significant meeting abstracts were consulted. RESULTS: Progress in understanding the molecular basis of renal cell carcinoma, especially related to genetics and angiogenesis, has been achieved mainly through of the study of von Hippel-Lindau disease. A great variety of active agents have been developed and tested in metastatic renal cell carcinoma (mRCC patients. New specific molecular therapies in metastatic disease are discussed. Sunitinib, Sorafenib and Bevacizumab increase the progression-free survival when compared to therapy with cytokines. Temsirolimus increases overall survival in high-risk patients. Growth factors and regulatory enzymes, such as carbonic anhydrase IX may be targets for future therapies. CONCLUSIONS: A broader knowledge of clear cell carcinoma molecular biology has permitted the beginning of a new era in mRCC therapy. Benefits of these novel agents in terms of progression-free and overall survival have been observed in patients with mRCC, and, in many cases, have become the standard of care. Sunitinib is now considered the new reference first-line treatment for mRCC. Despite all the progress in recent years, complete responses are still very rare. Currently, many important issues regarding the use of these agents in the management of metastatic renal cancer still need to be properly addressed.

 1. Expression of ATP7B in human gastric cardiac carcinomas in comparison with distal gastric carcinomas

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  Da-Long Wu; Hui-Xing Yi; Feng-Ying Sui; Xiao-Hong Jiang; Xiao-Ming Jiang; Ying-Ying Zhao

  2006-01-01

  AIM: To analyze expression of ATP7B in gastric cardiac adenocarcinomas, its clinicopathologic significance, in comparison with distal gastric adenocarcinomas.METHODS: Immunohistochemical avidin-biotin peroxidase complex method was applied to detect the expression of ATP7B in 49 cases of cardiac carcinomas,the corresponding adjacent non-neoplastic epithelium and 55 cases of distal gastric carcinomas.RESULTS: The proportion of ATP7B positive samples in gastric cardiac carcinomas (51.0%, 25 of 49) was significantly higher than that in the corresponding adjacent non-neoplastic epithelium (22.4%, 11 of 49)(P = 0.003). ATP7B expression in poorly differentiated gastric cardiac carcinomas was significantly higher than that in well/moderately differentiated gastric cardiac carcinomas (P = 0.030). ATP7B expression in gastric cardiac carcinomas was independent of age, tumor size, nodal stage and metastasis status. ATP7B protein was detected in 30.9% (17/55 cases) of distal gastric carcinomas, markedly lower than that in gastric cardiac carcinomas (P = 0.037).CONCLUSION: ATP7B protein is frequently overexpressed in gastric cardiac carcinomas, and correlated with the differentiation of cardiac carcinoma. ATP7B expression in gastric cardiac carcinomas is significantly higher than that in distal gastric carcinomas, which might partially explain the difference of chemotherapy response and prognosis between these two gastric carcinomas.

 2. Brachytherapy on urethral carcinoma; Braquiterapia no carcinoma da uretra

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Novaes, Paulo Eduardo R.S. [Fundacao Antonio Prudente, Sao Paulo, SP (Brazil). Hospital A.C. Camargo. Dept. de Radioterapia

  1996-04-01

  From 1954 to 1992 21 patients with primary urethral carcinoma were attended at A.C.Camargo Hospital - Fundacao Antonio Prudente - Sao Paulo. There were 17 female and 4 male with a median age of 58 years old. Eight patients received surgery, 8 radiation therapy and 5 were treated with palliative intention or were not treated. Patients treated by radiotherapy received 60 Gy to 80 Gy. Three patients were submitted to exclusive brachytherapy, 4 to the association of external beam and brachytherapy and 1 to external radiotherapy. Interstitial techniques were employed in 5 patients and intraluminal brachytherapy with special applicator in 2. Seven of 8 patients (87.5%) had local control and disease free survival with a minimum follow-up 4 years. Late effects were not observed. Primary urethral carcinoma is a curable disease by radiotherapy and the association of external irradiation and brachytherapy is the ideal approach. (author) 11 refs.

 3. Carcinoma verrugoso en paciente joven Verrucous carcinoma in young patient

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  LN Rosa

  2003-06-01

  Full Text Available El carcinoma verrucoso es una variación de bajo grado de malignidad del carcinoma de células escamosas oral, y la mayoría surge en la mucosa oral de individuos que mascan tabaco de forma crónica (6, 8, 10. Estas lesiones encontradas predominantemente en hombres, con más de 55 años de edad (edad promedio de 65 a 70 anos y las regiones de mayor frecuencia en mucosa bucal incluyen vestíbulo mandibular, mucosa yugal y palato duro (6, 8. La lesión aparece como una placa espesa, difusa, bien demarcada e indolora, con proyecciones superficiales papilares o verruciformes. Microscópicamente, se observa la presencia de crestas interpapilares anchas y alargadas y producción abundante de ceratina (2. La metástasis es un evento raro en los carcinomas verrucosos (6, 8, 9. El tratamiento de elección es la excisión quirúrgica, asociada o no a la radioterapia. Los autores relatan un caso clínico de una paciente de 13 años de edad con lesión comprometiendo todo lo vermellion del labio inferior. El tratamiento inicial propuesto fue la radioterapia asociado a la quimioterapia, decido a la edad de la paciente, localización y extensión de la lesión. Después de una dosis total de 70Gy, hubo la regresión total de la lesión. Siendo así, el tratamiento del carcinoma verrucoso asociando a la radioterapia y quimioterapia se mostró adecuado en este caso.The verrucous carcinoma is a low grade variant of oral squamous cell carcinoma, and it mostly appears in the oral mucosa of individuals who chew tobacco chronically 6, 8, 10. The lesions are mainly found in men over 55 years old (average age 65 to 70 years and the most common regions in the oral mucosa include the mandibular vestibule, jugal mucosa and hard palate 6, 8. The lesion appears as a well-defined painless diffuse thick plaque with superficial papillary or verruciform projections. Under the microscope the presence of wide elongated interpapilIary ridges and copious keratin production are

 4. Epidemiologia do carcinoma basocelular Epidemiology of basal cell carcinoma

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Valquiria Pessoa Chinem

  2011-04-01

  Full Text Available O carcinoma basocelular é a neoplasia maligna mais comum em humanos e sua incidência vem aumentando nas últimas décadas. Sua grande frequência gera significativo ônus ao sistema de saúde, configurando problema de saúde pública. Apesar das baixas taxas de mortalidade e de rara ocorrência de metástases, o tumor pode apresentar comportamento invasivo local e recidivas após o tratamento, provocando importante morbidade. Exposição à radiação ultravioleta representa o principal fator de risco ambiental associado a sua gênese. Entretanto, descrevem-se outros elementos de risco: fotótipos claros, idade avançada, história familiar de carcinomas de pele, olhos e cabelos claros, sardas na infância e imunossupressão, além de aspectos comportamentais, como exercício profissional exposto ao sol, atividade rural e queimaduras solares na juventude. Entre 30% e 75% dos casos esporádicos estão associados à mutação do gene patched hedgehog, mas outras alterações genéticas são ainda descritas. A neoplasia é comumente encontrada concomitantemente com lesões cutâneas relacionadas à exposição solar crônica, tais como: queratoses actínicas, lentigos solares e telangiectasias faciais. A prevenção do carcinoma basocelular se baseia no conhecimento de fatores de risco, no diagnóstico e tratamento precoces e na adoção de medidas específicas, principalmente, nas populações susceptíveis. Os autores apresentam uma revisão da epidemiologia do carcinoma basocelular.Basal cell carcinoma is the most common malignant neoplasm in humans and its incidence has increased over the last decades. Its high frequency significantly burdens the health system, making the disease a public health issue. Despite the low mortality rates and the rare occurrence of metastases, the tumor may be locally invasive and relapse after treatment, causing significant morbidity. Exposure to ultraviolet radiation is the main environmental risk factor

 5. A Case of Squamous Cell Carcinoma in the External Auditory Canal Previously Treated for Verrucous Carcinoma.

  Science.gov (United States)

  Nam, Soo Jung; Yang, Chan Joo; Chung, Jong Woo

  2016-12-01

  Carcinoma in the external auditory canal (EAC) is a rare malignancy with an annual incidence of one per one million people, accounting for less than 0.2% of all head and neck cancers. The most common histopathological type of EAC cancer is squamous cell carcinoma. Verrucous carcinoma is a well-differentiated, low-grade variant of squamous cell carcinoma. It is a locally destructive, invasive, and slow growing tumor that rarely metastasizes. Verrucous carcinoma occurs predominantly in the oral cavity and larynx, and its occurrence in the EAC is extremely rare. In this report, we present a histologically confirmed case of verrucous carcinoma in the EAC and temporal bone, which for several years had been classified as epithelial hyperplasia. Two-and-a-half years after diagnosis of verrucous carcinoma, a recurrent mass was found and the lesion was then confirmed to be squamous cell carcinoma.

 6. Pure compared with mixed serous endometrial carcinoma: two different entities?

  NARCIS (Netherlands)

  Roelofsen, T.; Ham, M.A. van; Wiersma van Tilburg, J.M.; Zomer, S.F.; Bol, M.; Massuger, L.F.A.G.; Bulten, J.

  2012-01-01

  OBJECTIVE: : To analyze whether mixed compared with pure uterine papillary serous carcinoma histology affects clinical outcome, and to assess uterine papillary serous carcinoma for its association with the precursor lesion endometrial intraepithelial carcinoma. METHODS: : A multi-institution observa

 7. Hashimoto's Thyroiditis and Medullary Carcinoma of Thyroid.

  Science.gov (United States)

  Dasgupta, S; Chakrabarti, S; Mandal, P K; Das, S

  2014-01-01

  Hashimoto's thyroiditis (HT) has been found to be associated with lymphoma, papillary carcinoma and Hürthle cell neoplasms of thyroid. In contrast, there are only a few reports of co-existence of HT with medullary carcinoma of thyroid. An overall prevalence of medullary carcinoma of only 0.35% has been reported in HT patients. Such a rare combination is being presented here. A 33 year old female presented with history of goiter for one year. Fine needle aspiration cytology (FNAC) of the swelling revealed cytological features suggestive of medullary carcinoma of thyroid. Histopathological examination of total thyroidectomy specimen revealed Hashimoto's thyroiditis along with medullary carcinoma of thyroid. Although Hashimoto's thyroiditis can uncommonly co-exist with thyroid neoplasm, its association with medullary carcinoma is extremely rare and hence being presented.

 8. Proteomics in Discovery of Hepatocellular Carcinoma Biomarkers

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  2007-01-01

  Objective: To discover new proteomic biomarkers of hepatocellular carcinoma. Methods: Surface enhanced laser desorption/ionization time-of-flight (SELDI-TOF) mass spectrometry was used to discover biomarkers for differentiating hepatocellular carcinoma and chronic liver disease. A population of 50 patients with hepatocellular carcinoma and 33 patients with chronic liver disease was studied. Results: Twelve proteomic biomarkers of hepatocellular carcinoma were detected in this study. Three proteomic biomarkers were highly expressed in hepatocellular carcinoma and nine proteomic biomarkers were highly expressed in chronic liver disease. The most valuable proteomic biomarker with m/z=11498 had no similar diagnostic value as α-fetoprotein. Conclusion:Some of the twelve proteomic biomarkers may become new biomarkers of hepatocellular carcinoma.

 9. Axillary node metastasis from primary ovarian carcinoma

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Trupti S Patel

  2014-01-01

  Full Text Available Metastasization and distinction from mammary carcinoma is of great clinical importance because of different treatment modalities. Here, we discuss a case of stage IIIC ovarian serous carcinoma, presenting with bilateral axillary nodes metastasis after 25 months interval of its initial presentation. Increased serum CA-125 level caused clinical suspicion. Computed tomography scan of abdomen and pelvis showed no residual disease or any abdominal lymphadenopathy. Mammography of both breast were normal. Bilateral axillary nodes were noted. Guided fine needle aspiration cytology (FNAC and biopsy of ovarian carcinoma to axillary node is a rare event. Its recogn done. Cytomorphology revealed poorly differentiated carcinoma, compatible to that of primary ovarian tumor. Thus, metastatic carcinoma to axillary node from ovary was confirmed. This case illustrates a rare metastatic presentation of ovarian carcinoma and unequivocal role of FNAC to provide rapid diagnosis and preferred to be first line diagnostic procedure.

 10. Sinonasal verrucous carcinoma with oral invasion

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Karthikeya P

  2006-01-01

  Full Text Available Verrucous carcinoma is a rare warty variant of squamous cell carcinoma, most often seen in the oral cavity and larynx. Its occurrence in the sinonasal tract is rare. This tumor constitutes approximately 1% of all sinonasal neoplasms. The clinical presentation and the histopathological features of verrucous carcinoma are a subject of continuous discussion amongst diagnosticians and pathologists. A case with oral and nasal presentation of this tumor is reported here.

 11. Intraosseous carcinoma of the jaws: A clinicopathologic review. Part III: Primary intraosseous squamous cell carcinoma

  NARCIS (Netherlands)

  Woolgar, J.A.; Triantafyllou, A.; Ferlito, A.; Devaney, K.O.; Lewis Jr., J.S.; Rinaldo, A.; Slootweg, P.J.; Barnes, L.

  2013-01-01

  This is the third part of a review of the clinicopathologic features of intraosseous carcinoma of the jaws (IOCJ). In parts 1 and 2, we discussed metastatic and salivary-type and odontogenic carcinomas, respectively. This part deals with primary intraosseous squamous cell carcinoma. Again, based on

 12. Gastric Large Cell Neuroendocrine Carcinoma

  Science.gov (United States)

  Rustagi, Tarun; Alekshun, Todd J.

  2010-01-01

  Case: A 63-year-old male presented with unintentional weight loss of 20 pounds over a 4-month duration. He reported loss of appetite, intermittent post-prandial nausea, bloating and early satiety. He also complained of dyspepsia and had been treated for reflux during the previous 2 years. He denied vomiting, dysphagia, odynophagia, abdominal pain, melena, hematochezia, or alterations in bowel habits. Additionally, he denied fevers, night sweats, cough, or dyspnea. He quit smoking 25 years ago, and denied alcohol use. His past medical history was significant for basal cell carcinoma treated with local curative therapy and he was without recurrence on surveillance. Pertinent family history included a paternal uncle with lung cancer at the age of 74. Physical examination was unremarkable except for occult heme-positive stools. Laboratory evaluation revealed elevated liver enzymes (ALT-112, AST-81, AlkPhos-364). CT scan of the chest, abdomen and pelvis showed diffuse heterogeneous liver with extensive nodularity, raising the concern for metastases. Serum tumor-markers: PSA, CEA, CA 19-9, and AFP were all within normal limits. Screening colonoscopy was normal, but esophagogastroduodenoscopy revealed a malignant-appearing ulcerative lesion involving the gastro-esophageal junction and gastric cardia. Pathology confirmed an invasive gastric large cell neuroendocrine carcinoma. Ultrasound-guided fine needle aspiration of a hepatic lesion revealed malignant cells with cytologic features consistent with large-cell type carcinoma and positive immunostaining for synaptophysin favoring neuroendocrine differentiation. A PET-CT demonstrated intense diffuse FDG uptake of the liver, suggesting diffuse hepatic parenchymal infiltration by tumor. There were multiple foci of intense osseous FDG uptake with corresponding osteolytic lesions seen on CT scan. The remaining intra-abdominal and intra-thoracic structures were unremarkable. The patient will receive palliative systemic therapy

 13. Ameloblastic carcinoma of the mandible

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Kim, Keun Min; Hwang, Eui Hwan; Cho, Jae O; Lee, Sang Rae [Kyung Hee Univ., Seoul (Korea, Republic of)

  2001-06-15

  The ameloblastic carcinoma is an extremely rate, aggressive odontogenic neoplasm of the jaws. It is described as an ameloblastoma in which there is histologic evidence of malignancy in the primary or recurrent tumors, regardless of whether it has metastasized. We report an aggressive case of ameloblastic carcinoma of the mandible. A 68-year-old man with the complaint of the left facial swelling and intermittent pain was referred to our hospital. Serial images of panoramic radiograph, computed tomograph, and magnetic resonance imaging showed an ill-defined destructive radiolucent lesion of the left mandible.The lesion had typically aggressive behavior with extensive local destruction of bone and extended to the adjacent soft tissues. Bone scan revealed increased uptakes in the left mandibular body and ramous regions. Histological features were generally resembled with those of an ameloblastoma but with cytologic features of epithelial malignancy.

 14. Current Cervical Carcinoma Screening Guidelines

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Megan J. Schlichte

  2015-05-01

  Full Text Available A formidable threat to the health of women, cervical carcinoma can be prevented in many cases with adequate screening. The current guidelines for cervical carcinoma screening were created as joint recommendations of the American Cancer Society (ACS, the American Society for Colposcopy and Cervical Pathology (ASCCP and the American Society for Clinical Pathology (ASCP in 2012, and later accepted and promoted by the American Congress of Obstetricians and Gynecologists (ACOG. The 2012 recommendations underscore the utility of molecular testing as an adjunct to cytology screening for certain women and provide guidance to clinicians based on different risk-benefit considerations for different ages. This manuscript will review screening techniques and current recommendations for cervical cancer screening and human papilloma virus (HPV testing, as well as possible future screening strategies.

 15. [Tumor markers for hepatocellular carcinoma].

  Science.gov (United States)

  Tateishi, Ryosuke; Enooku, Kenichiro; Shiina, Shuichiro; Koike, Kazuhiko

  2012-05-01

  Three tumor markers for hepatocellular carcinoma (HCC) are available in Japan: alpha-fetoprotein (AFP), protein induced by vitamin K absence or antagonists-II (PIVKA-II), and Lens culinaris agglutinin-reactive fraction of alpha-fetoprotein (AFP-L3). Although AFP has drawbacks in its specificity, it is widely utilized in treatment evaluation and prognosis prediction. PIVKA-II is a unique marker that does not correlate with AFP value and can predict microvascular invasion. AFP-L3 is a highly specific marker and strong predictor of poor prognosis. These three markers are indispensable in every aspect of clinical practice of hepatocellular carcinoma including surveillance, diagnosis, treatment evaluation, and prognosis prediction.

 16. DNA methylation in hepatocellular carcinoma

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  Iris Tischoff; Andrea Tannapfel

  2008-01-01

  As for many other tumors, development of hepatocellular carcinoma (HCC) must be understood as a multistep process with accumulation of genetic and epigenetic alterations in regulatory genes, leading to activation of oncogenes and inactivation or loss of tumor suppressor genes (TSG). In the last decades, in addition to genetic alterations, epigenetic inactivation of (tumor suppressor) genes by promoter hypermethylation has been recognized as an important and alternative mechanism in tumorigenesis. In HCC, aberrant methylation of promoter sequences occurs not only in advanced tumors, it has been also observed in premalignant conditions just as chronic viral hepatitis B or C and cirrhotic liver. This review discusses the epigenetic alterations in hepatocellular carcinoma focusing DNA methylation.

 17. Male Breast Adenoid Cystic Carcinoma

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Seung Jin Yoo

  2013-10-01

  Full Text Available Introduction: Adenoid cystic carcinoma (ACC of the breast is a rare condition, and cases in male patients are even less common. Case: We describe a case of ACC of the breast with axillary lymph node metastasis, disseminated osteolytic bone metastasis and bone marrow involvement in a 41-year-old man. Conclusion: Male breast ACC is an extremely rare malignancy; there can be difficulty in obtaining a final diagnosis. We report this case because of its rarity.

 18. Primary myoepithelial carcinoma of palate

  OpenAIRE

  Yang Ya; Yang Yunyi; Li Zongfang; Zhang Xiaozhi; Li Yi; Liu Xiaoping; Liu Zi; Ren Juan; Chen Yuanyuan; Jiang Shiwen

  2011-01-01

  Abstract Objectives The aim of this study was to present a rare neoplasm, Primary myoepithelial carcinoma arising from the palate, and to review its diagnostic criteria, pathologic and clinical characteristics, treatment options and prognosis. Clinical Presentation and Intervention Myoepitheliomas are tumors arising from myoepithelial cells mainly or exclusively. Myoepitheliomas mostly occur in salivary glands, as well as in breast, skin, and lung. Case of myoepitheliomas in palate has rarely...

 19. Anaplastic giant cell thyroid carcinoma.

  Science.gov (United States)

  Wallin, G; Lundell, G; Tennvall, J

  2004-01-01

  Anaplastic (giant cell) thyroid carcinoma (ATC), is one of the most aggressive malignancies in humans with a median survival time after diagnosis of 3-6 months. Death from ATC was earlier seen because of local growth and suffocation. ATC is uncommon, accounting for less than 5 % of all thyroid carcinomas. The diagnosis can be established by means of multiple fine needle aspiration biopsies, which are neither harmful nor troublesome for the patient. The cytological diagnosis of this high-grade malignant tumour is usually not difficult for a well trained cytologist. The intention to treat patients with ATC is cure, although only few of them survive. The majority of the patients are older than 60 years and treatment must be influenced by their high age. We have by using a combined modality regimen succeeded in achieving local control in most patients. Every effort should be made to control the primary tumour and thereby improve the quality of remaining life and it is important for patients, relatives and the personnel to know that cure is not impossible. Different treatment combinations have been used since 30 years including radiotherapy, cytostatic drugs and surgery, when feasible. In our latest combined regimen, 22 patients were treated with hyper fractionated radiotherapy 1.6Gy x 2 to a total target dose of 46 Gy given preoperatively, 20 mg doxorubicin was administered intravenously once weekly and surgery was carried out 2-3 weeks after the radiotherapy. 17 of these 22 patients were operated upon and none of these 17 patients got a local recurrence. In the future we are awaiting the development of new therapeutic approaches to this aggressive type of carcinoma. Inhibitors of angiogenesis might be useful. Combretastatin has displayed cytotoxicity against ATC cell lines and has had a positive effect on ATC in a patient. Sodium iodide symporter (NIS) genetherapy is also being currently considered for dedifferentiated thyroid carcinomas with the ultimate aim of

 20. Intrathyroidal parathyroid carcinoma: A case report

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  You, Woo Young; Han, You Mie; Choi, Young Hee [Hallym University College of Medicine, Dongtan Sacred Heart Hospital, Hwaseong (Korea, Republic of)

  2015-05-15

  Parathyroid carcinoma is an uncommon malignancy and a rare cause of primary hyperparathyroidism. Intrathyroidal parathyroid carcinoma is even rarer and only few cases have been reported previously. A 33-year-old woman presented with hypercalcemia. CT scan revealed a 5-cm sized intrathyroid nodule with a positive beak sign on the surface in contact with the thyroid gland. The patient underwent total thyroidectomy, and the histopathologic examination confirmed the diagnosis of parathyroid carcinoma. We report a case of intrathyroidal parathyroid carcinoma with brief literature review.

 1. Verrucous carcinoma - report on two cases

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Padmavathy L

  2009-01-01

  Full Text Available Squamous cell carcinoma is a common malignant tumor of the keratinizing cells of the epidermis. Verrucous carcinoma or Ackerman′s tumor is a subtype of low grade squamous cell carcinoma that can affect cutaneous and mucous surfaces. Two cases of Verrucous carcinoma affecting the lip and oral mucous membrane (oral florid papillomatosis are being reported. One patient had a co-existent sub mucous fibrosis, a pre-malignant lesion and two auto-immune disorders, i.e., diabetes mellitus and vitiligo.

 2. Salivary gland carcinomas of the larynx

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Troels Krogh; Bjørndal, Kristine; Krogdahl, Annelise

  2012-01-01

  OBJECTIVE: Salivary gland carcinomas of the larynx are rare. The purpose of this study is to present a national series of laryngeal salivary gland carcinoma patients and to bring a review of recent literature. METHODS: By merging The Danish Cancer Registry, The National Pathology Registry...... a review of literature from 1991 to 2010 was performed. RESULTS: Six Danish patients with a malignant salivary gland tumor in the larynx were identified resulting in an incidence of 0.001/100,000 inhabitants/year. Four had adenoid cystic carcinoma and two a mucoepidermoid carcinoma. All patients were male...

 3. Circumscribed breast carcinoma: Mammographic and sonographic findings

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Chung, Soo Young; Lee, Yul; Park, Ki Soon; Lee, Ke Sook [College of Medicine, Hallym University, Seoul (Korea, Republic of)

  1992-03-15

  Circumscribe breast cancer is a well demarcated mass with or without a lobulated border simulating a benign tumor like fibroadenoma on mammography or breast US and is reported as approximate 10% of the incidence among primary breast carcinoma(1.2). Pathologically medullary, colloid, papillary, intraductal and rarely invasive ductal carcinomas are included in this group which show the less intense desmoplastic reaction than the scirrhous type cancer, resulting in the most favorable prognosis of all carcinoma of the breast. Among 214 primary breast carcinoma during the past 8 years, we experienced 6 case of pathologically proven circumscribed breast cancer(2 cases of medullary carcinoma, 1 of colloid carcinoma, 1 of intracystic papillary carcinoma, 2 of comedo type intraductal carcinoma). Clinically 2 cases showed bloody nipple discharge from one hole of a unilateral nipple orifice. Mammography showed a well circumscribed nodule with or without partial lobular contour and no pathologic calcification. Breast sonographic findings were a well defined heterogeneous hypoechoic nodule with weak posterior acoustic enhancement. Characteristically a thin dilated lactiferous duct between the mass and the nipple on US could be detected in 2 cases which clinically was accompanied by bloody nipple discharge. Although the mammographic criteria is promising as benign tumor, the possibility of circumscribed as benign tumor, the possibility of circumscribed breast carcinoma must be considered in heterogeneous hypoechoic nodule with weak posterior acoustic enhancement in US, especially in the presence of a dilated lactiferous duct between the mass and the nipple with bloody nipple discharge.

 4. Warty Carcinoma Penis: An Uncommon Variant

  Science.gov (United States)

  Ghosh, Arnab; Shrestha, Santosh; Ghartimagar, Dilasma; Narasimhan, Raghavan; Talwar, OP

  2017-01-01

  Penile carcinoma frequency varies widely in different parts of the world and comprises 1–10% of all the malignancies in males. Majority of the cases of penile carcinoma are squamous cell carcinoma of penis comprising 60% to 70% of all cases. Warty carcinoma of penis is an unusual neoplasm and a variant of penile squamous cell carcinoma comprising 5%–10% of all the variants. The other histological variants include basaloid, verrucous, papillary, sarcomatous, mixed, and adenosquamous carcinoma. The various histological entities with an exophytic papillary lesions including warty carcinoma are together referred to as the “verruciform” group of neoplasms. The warty carcinoma has to be differentiated from these lesions and is typically distinguished by histological features of hyperkeratosis, arborescent papillomatosis, acanthosis, and prominent koilocytosis with nuclear pleomorphism. We present a case of 65-year-old male with growth measuring 6 × 4 cm in the penis who underwent total penectomy and was diagnosed as warty carcinoma penis. PMID:28154768

 5. Small cell carcinoma of the appendix

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Carey Declan P

  2008-01-01

  Full Text Available Abstract Background An extrapulmonary small cell carcinoma is a rare condition. It has similar histological features to pulmonary small cell carcinoma and is equally aggressive. Case presentation We present the case of a 60-year-old woman who presented with right upper quadrant pain. Computerised tomography revealed an appendiceal lesion and multiple liver metastases. Exploratory laparotomy and right hemicolectomy was performed with histopathological analysis confirming a primary small cell carcinoma of her appendix. Conclusion This is the first reported case of a pure extrapulmonary carcinoma arising from the appendix.

 6. CYTOPATHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF BREAST CARCINOMA

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jelena Dakovic

  2005-04-01

  Full Text Available Continual increasing of breast cancer in young women, its rare discovery in the early stage (stage I, as well as high mortality from this disease, are the facts that explain why the breast cancer is a target for many scientists. Thanks to the Greek scientist Papanicolaou and his report (l928, a successful battle with the most frequent carcinoma in women - PVU carcinoma, has begun.With the development of exfoliative, brushing and fine needle aspiration cytological methods, the impressive results have been achieved. While cytologic methods are used more and more in the breast oncopathology worldwide, up to this moment their applications have been rare in our country, which is one more reason for this study reason more for this study.By using the exfoliative and fine needle aspiration cytology, 50 patients were examined. The following cells were discovered: foamy macrophages, lipoprotein background, mastitis, eritrocytes, ductal tumorous papilles, apocrine metaplasia and ductal carcinomas. Furthermore, cytological caracteristics of the breast cancers and both advantages and limitations of the cytologic methods were pointed out. It was concluded that, using cytological methods, discovery of both precancerous breast lesions and breast cancer was possible in the earli stage. Also, sufficient knowledge of histopathology was necessary for correct interpretation of cytological results because of frequent mimicry in oncologic pathology.

 7. Pseudomesotheliomatous carcinoma of the lung

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Vuković Jelena

  2016-01-01

  Full Text Available Introduction. Pseudomesotheliomatous lung carcinoma is a special, rare entity characterized by large pleural growth and minor invasion of lung tissue. Clinically, radiologically, macroscopically and even histologically this tumor can be misdiagnosed as malignant pleural carcinoma. Case report. We represent a 64-year-old male patient, former smoker. Due to difficulties in the form of dry cough, feeling of dis-comfort and pain in the right hemithorax, fatigue, heavy breathing, sweating, fever up to 39.6°C the patient was treated as with combined antibiotic therapy (macrolides, cephalosporins and penicillin, but without improving of his condition. Chest radiography showed a shadow of pleural effusion by the height of the front end of the third right rib. Chest MSCT showed the extremely thickened pleura apically and to the posterior along the upper right lobe in addition to existence of massive pleural effusion. Subpleural condensation of parenchyma ranging about 30 mm was described in the upper right lobe. Cytological analysis of the pleural effusion showed the presence of malignant cells impossible to differentiate whether they were metastasis of adenocarcinoma or malignant pleural mesothelioma. By histochemical and immunohistohemical analyses of a pleural sample, pseudomesotheliomataus lung adenocarcinoma was diagnosed. Conclusion. Pseudomesotheliomataus carcinoma of the lungs can be a diagnostic problem. Its diagnosis is based on recognition of histopathological characteristics which enable its discernment from the epithelial variant of malignant pleural mesothelioma.

 8. Epithelial carcinoma of the ovary

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Morales, P.H. (M.D. Anderson Hospital and Tumor Inst., Houston, TX); Fayos, J.V.

  1981-12-01

  A total of 176 patients with untreated epithelial cancer of the ovary received postoperative irradiation at the Alice Crocker Lloyd Radiation Therapy Center of the University of Michigan from 1955 to 1973. Irradiation was delivered to the pelvis alone or to the pelvis and part of the abdomen, depending on the extent of the disease and the location of the residual tumor. No patient received whole abdominal irradiation. Post-irradiation chemotherapy was administered to patients with advanced disease. Twenty-six patients with Stage III disease were treated according to a protocol consisting of pre- and post-irradiation administration of chlorambucil. The overall 5-year actuarial survival rate was 42%. The 5-year survival rates for patients with Stage I through IV disease were 77%, 31%, 23%, and 0% respectively. Patients whose tumor was grossly removed at the initial surgery did better (63% 5-year survival rate) than patients whose tumor was only partially removed (26% 5-year survival rate). The pathologic grade of the tumor was a major factor determining the prognosis. The 5-year survival rates were 76% for patients with well-differentiated carcinomas, 33% for those with moderately differentiated carcinomas, and 14% for those with poorly differentiated carcinomas. Thirty-four (20%) of the patients were found to have at least a second primary tumor either at the time of the initial surgery or some other time. Autopsy results for 25 patients in this series are presented.

 9. Epithelial carcinoma of the ovary

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Morales, P. H. (Univ. of Texas Cancer Center, Houston, TX); Fayos, J.V.

  1981-12-01

  A total of 176 patients with untreated epithelial cancer of the ovary received postoperative irradiation at the Alice Crocker Lloyd Radiation Therapy Center of the University of Michigan from 1955 to 1973. Irradiation was delivered to the pelvis alone or to the pelvis and part of the abdomen, depending on the extent of the disease and the location of the residual tumor. No patient received whole abdominal irradiation. Post-irradiation chemotherapy was administered to patients with advanced disease. Twenty-six patients with Stage III disease were treated according to a protocol consisting of pre- and post-irradiation administration of chlorambucil. The overall 5-year actuarial survival rate was 42%. The 5-year survival rates for patients with Stage I through IV disease were 77%, 31%, 23%, and 0% respectively. Patients whose tumor was grossly removed at the initial surgery did better (63% 5-year survival rate) than patients whose tumor was only partially removed (26% 5-year survival rate). The pathologic grade of the tumor was a major factor determining the prognosis. The 5-year survival rates were 76% for patients with well-differentiated carcinomas, 33% for those with moderately differentiated carcinomas, and 14% for those with poor differentiated carcinomas. Thirty-four (20%) of the patients were found to have at least a second primary tumor either at the time of the initial surgery or some other time. Autopsy results for 25 patients in this series are presented.

 10. Microcystic Variant of Urothelial Carcinoma

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Anthony Kodzo-Grey Venyo

  2013-01-01

  Full Text Available Background. Microcystic variant of urothelial carcinoma is one of the new variants of urothelial carcinoma that was added to the WHO classification in 2004. Aims. To review the literature on microcystic variant of urothelial carcinoma. Methods. Various internet search engines were used to identify reported cases of the tumour. Results. Microscopic features of the tumour include: (i Conspicuous intracellular and intercellular lumina/microcysts encompassed by malignant urothelial or squamous cells. (ii The lumina are usually empty; may contain granular eosinophilic debris, mucin, or necrotic cells. (iii The cysts may be variable in size; round, or oval, up to 2 mm; lined by urothelium which are either flattened cells or low columnar cells however, they do not contain colonic epithelium or goblet cells; are infiltrative; invade the muscularis propria; mimic cystitis cystica and cystitis glandularis; occasionally exhibit neuroendocrine differentiation. (iv Elongated and irregular branching spaces are usually seen. About 17 cases of the tumour have been reported with only 2 patients who have survived. The tumour tends to be of high-grade and high-stage. There is no consensus opinion on the best option of treatment of the tumour. Conclusions. It would prove difficult at the moment to be dogmatic regarding its prognosis but it is a highly aggressive tumour. New cases of the tumour should be reported in order to document its biological behaviour.

 11. [Hepatocellular carcinoma. Part 2. Treatment].

  Science.gov (United States)

  Conte, V P

  2000-01-01

  Recent improvements on the therapeutical management of hepatocellular carcinoma are revised with special attention to evaluate the role of surgery for the disease. Considering that definitive surgical intervention is not feasible in most cases because of extreme tumor extension, multiplicity of tumor foci, and associated advanced liver cirrhosis at the time of diagnosis, others forms of treatment are listed, such as transcatheterarterial chemoembolization, percutaneous ethanol and acetic acid injections, and chemotherapy only to a small portion of patients with no indication for standard treatments. The emerging role of retinoic acid metabolism blocking agents, was examined and may offer a significant new potential treatment for cancer, inclusive the possibility of combining other anticancer drugs with exogenous retinoids or modulation of endogenous retinoids as a real opportunity to advance our ability to treat or prevent human cancer effectively Octreotide, nitrosamine and other drugs are analyzed and is concluded that improves survival and is a valuable alternative in the treatment of inoperable hepatocellular carcinoma. The potential role of intersticial laser coagulation for patients with irresectable hepatic tumors was investigated, and in terms of experience, it has now been developed sufficiently to study its effect on these patients survival. The homeostatic control of angiogenesis and its influences on the tumor growth and for migration of metastatic cells, was focused in this concise review, given that hepatocytes are the source of much of the precursor pool, regulation of angiogenesis may be regarded as a new liver function with important consequences for tissue repair and cancer. Early hepatocellular carcinoma and its recognition in routine clinical practice contributes to improved patients survival. Recombinant-Interferon-alpha therapy surely prevents, the development of cirrhosis or hepatocellular carcinoma in about one-third of patients, with

 12. EPIDEMIOLOGICAL STUDY OF CARCINOMA OESOPHAGUS

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Shafi

  2016-05-01

  Full Text Available Oesophageal malignancies are not an uncommon disease entity in this part of India. It is observed in both the sexes. Patients present with progressive dysphagia for solids. The duration of symptoms varies from 6 months to 2 years. Among the various aetiological factors, smoking, alcohol intake, spicy hot food intake, industrial pollution and achalasia cardia are a few worth mentioning. AIM OF THE STUDY To evaluate the differences in the predisposing factors causing squamous cell carcinoma and adenocarcinoma of oesophagus in this part of India. MATERIALS AND METHODS The study is conducted in the Department of Surgery at Government Medical College Hospital, Kozhikode; Kerala. One hundred patients attending the Department with history of Dysphagia were included after thorough history taking, clinical and endoscopic examination and found to have malignant growths in the oesophagus which was confirmed by biopsy and histopathological examination. Various aetiological factors were elicited and analysed in both the histological varieties of malignancy of oesophagus. OBSERVATIONS AND RESULTS Significant number of patients with history of paan chewing presented with histological picture of squamous cell carcinoma as compared to patients who had adenocarcinoma. Gastroesophageal reflux disease was more commonly associated with adenocarcinoma. Out of 37 patients with adenocarcinoma, 31 patients had history of gastroesophageal reflux disease (83.8%. 6 patients had no history of gastroesophageal reflux disease (16.2% within histology. Consumption of hot drinks, tea and coffee more than 10 per day has been analysed. 52 were consuming, 48 were not consuming, P value 0.179 non-significant. CONCLUSIONS Squamous cell carcinoma is more prevalent as compared to adenocarcinoma in present study. The main factor that has emerged is lifestyle, dietary habit, smoking and alcohol, and environmental factor. Consumption of alcohol and smoking is known risk factors in

 13. MR imaging of mucinous carcinoma of the breast associated with ductal carcinoma in situ: case report

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Kim, Youn Jeong; Kim, Mi Young; Cho, Young Up; Kim, Sei Joong; Kim, Won Hong; Suh, Chang Hae; Han, Jee Young [Inha University Hospital, Incheon (Korea, Republic of)

  2007-01-15

  A mucinous carcinoma of the breast is an uncommon carcinoma containing mucin that is associated with a mucocele-like tumor or other malignant tumors. We report the MR imaging findings of two cases, a mucinous carcinoma and ductal carcinoma in situ (DCIS), associated with mucocele-like tumor. The mucinous carcinoma showed a gradually enhancing kinetic pattern on the dynamic MR and high signal intensity on the T2-weighted images. The MR findings were indistinguishable from a common benign mass of the breast.

 14. Differential Diagnosis of a Follicular Carcinoma and Papillary Carcinoma of the Thyroid Gland Based on Sonographic Findings

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Yi, Kyung Sik; Bae, Il Hun; Lee, Seung Young; Jeon, Min Hee [Chungbuk National University College of Medicine, Cheongju (Korea, Republic of)

  2007-12-15

  The purpose of this study was to evaluate and compare the sonographic findings of a conventional papillary carcinoma, follicular carcinoma and a follicular variant of a papillary carcinoma. A total of 308 nodules from 231 patients that were diagnosed with a papillary carcinoma and a follicular carcinoma by surgery after sonography were analyzed. The nodules consisted of a conventional papillary carcinoma (255, 83%), a follicular variant of a papillary carcinoma (25, 8%), and a follicualar carcinoma (28, 9%). We compared and analyzed the sonographic findings of each nodule for content, margin, echotexture, shape, calcification and halo sign. A conventional papillary carcinoma showed significant different sonographic findings than a follicular carcinoma and a follicular variant of a papillary carcinoma for an ill-defined or well-defined spiculated margin (63.1%), marked hypoechogenicity (85.9%) and microcalcification (49%). A follicular carcinoma showed a significant difference than a conventional papillary carcinoma for a well-defined smooth margin (92.9%), iso, hypo- or hyperechogenicity (89.3%), wider than tall shape (100%) and halo sign (82.1%). The follicular variant of a papillary carcinoma showed similar findings to a follicular carcinoma except for marked hypoechogenicity (44%, p = 0.006) and taller than wide shape (16%, p = 0.027). The follicular carcinoma and follicular variant of a papillary carcinoma showed similar sonographic findings, but findings of a conventional papillary carcinoma were different

 15. Cisplatin, Radiation Therapy, and Pembrolizumab in Treating Patients With Stage III-IV Head and Neck Squamous Cell Carcinoma

  Science.gov (United States)

  2016-05-16

  Stage III Hypopharyngeal Squamous Cell Carcinoma; Stage III Laryngeal Squamous Cell Carcinoma; Stage III Oral Cavity Squamous Cell Carcinoma; Stage III Oropharyngeal Squamous Cell Carcinoma; Stage IVA Hypopharyngeal Squamous Cell Carcinoma; Stage IVA Laryngeal Squamous Cell Carcinoma; Stage IVA Oral Cavity Squamous Cell Carcinoma; Stage IVA Oropharyngeal Squamous Cell Carcinoma; Stage IVB Hypopharyngeal Squamous Cell Carcinoma; Stage IVB Laryngeal Squamous Cell Carcinoma; Stage IVB Oral Cavity Squamous Cell Carcinoma; Stage IVB Oropharyngeal Squamous Cell Carcinoma

 16. NUT midline carcinomas in the thymic region.

  Science.gov (United States)

  Gökmen-Polar, Yesim; Cano, Oscar D; Kesler, Kenneth A; Loehrer, Patrick J; Badve, Sunil

  2014-12-01

  NUT midline carcinomas (NMCs) are rare tumors described predominantly in the pediatric age group. We recently reported two cases of these tumors occurring in the thymic region. In order to establish the true incidence of these tumors, we examined a large series of thymic carcinomas for morphological features of NUT tumor and further assessed the expression of NUTM1 (also known as NUT) protein by immunohistochemistry. The histological review of slides from 110 cases of thymic carcinoma was undertaken to identify carcinomas with mixed undifferentiated and squamous features that are typically associated with NUT carcinomas. The presenting symptoms, morphological spectrum of tumors and outcome data of patients with these histologies are presented. Immunohistochemistry for NUTM1 was performed on 35 cases of thymic carcinoma with available blocks (3 with these histological features and 32 without these features) to exclude the possibility of midline carcinoma. Tumors from 10 patients had features of mixed small cell undifferentiated squamous cell carcinoma (M:F, 1.5:1; age range, 22-79). These patients predominantly presented with advanced disease and had respiratory-related symptoms or chest pain; four had paraneoplastic syndromes. The squamous component in all cases was well differentiated with little or no atypia. The undifferentiated component varied in cell size and lacked characteristic features of small cell carcinoma. All but one patients developed metastases or died within 3 years of diagnosis. NUTM1 expression was seen in two of three tumors with these histological features and in none of the 32 cases without. Mixed small cell undifferentiated carcinomas share histological and immunohistochemical similarity with NMCs and have aggressive clinical course. These tumors are not uncommon and should be considered in the differential diagnosis of carcinomas in the thymic region as novel therapies might be available.

 17. Expression of heparanase in basal cell carcinoma and squamous cell carcinoma*

  Science.gov (United States)

  Pinhal, Maria Aparecida Silva; Almeida, Maria Carolina Leal; Costa, Alessandra Scorse; Theodoro, Thérèse Rachell; Serrano, Rodrigo Lorenzetti; Machado Filho, Carlos D'Apparecida Santos

  2016-01-01

  Background Heparanase is an enzyme that cleaves heparan sulfate chains. Oligosaccharides generated by heparanase induce tumor progression. Basal cell carcinoma and squamous cell carcinoma comprise types of nonmelanoma skin cancer. Objectives Evaluate the glycosaminoglycans profile and expression of heparanase in two human cell lines established in culture, immortalized skin keratinocyte (HaCaT) and squamous cell carcinoma (A431) and also investigate the expression of heparanase in basal cell carcinoma, squamous cell carcinoma and eyelid skin of individuals not affected by the disease (control). Methods Glycosaminoglycans were quantified by electrophoresis and indirect ELISA method. The heparanase expression was analyzed by quantitative RT-PCR (qRTPCR). Results The A431 strain showed significant increase in the sulfated glycosaminoglycans, increased heparanase expression and decreased hyaluronic acid, comparing to the HaCaT lineage. The mRNA expression of heparanase was significantly higher in Basal cell carcinoma and squamous cell carcinoma compared with control skin samples. It was also observed increased heparanase expression in squamous cell carcinoma compared to the Basal cell carcinoma. Conclusion The glycosaminoglycans profile, as well as heparanase expression are different between HaCaT and A431 cell lines. The increased expression of heparanase in Basal cell carcinoma and squamous cell carcinoma suggests that this enzyme could be a marker for the diagnosis of such types of non-melanoma cancers, and may be useful as a target molecule for future alternative treatment. PMID:27828631

 18. The diagnostic utility of the minimal carcinoma triple stain in breast carcinomas.

  Science.gov (United States)

  Ross, Dara S; Liu, Yi-Fang; Pipa, Jennifer; Shin, Sandra J

  2013-01-01

  Pathologists are expected to accurately diagnose increasingly smaller breast carcinomas. Correct classification (ie, lobular vs ductal or in situ vs invasive) directly affects subsequent management, especially when the focus is near a surgical margin or present in a needle core biopsy and is further challenging if the lesion is morphologically ambiguous. We assessed the diagnostic utility of a multiplex, trichromogen immunostain of 3 commonly employed antibodies (CK7, p63, and E-cadherin) developed in our laboratory to evaluate these small lesions. Of the 147 specimens containing minimal (defined as ≤3 mm in size) invasive carcinoma, 81 also contained in situ carcinoma. In each case, the Minimal Carcinoma Triple Stain was prepared with a parallel H&E-stained slide. Observations of staining characteristics in the focus of interest were recorded. The Minimal Carcinoma Triple Stain was diagnostically useful in all but 1 case. In a case of invasive lobular carcinoma in an excisional biopsy, the Minimal Carcinoma Triple Stain stained only the surrounding breast tissue (appropriately) and not the focus of interest. Also, a subset of 29 of 81 excisional biopsies had minimal invasive carcinoma located 2 mm or less from the inked surgical margin, in which in all cases the Minimal Carcinoma Triple Stain was fully interpretable despite morphologic distortion due to concomitant cautery artifact and tissue disruption in some cases. The Minimal Carcinoma Triple Stain offers an accurate and tissue-conserving method to diagnose small, morphologically problematic foci of breast carcinoma while ideally leaving more tissue for additional adjunctive studies.

 19. Carcinoma hepatocelular: parte 2. Tratamento Hepatocelular carcinoma: part 2. Therapy

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Vinício Paride CONTE

  2000-04-01

  Full Text Available São revisadas as formas de tratamento, particularmente as ressecções cirúrgicas, a quimioembolização arterial e as injeções percutâneas de etanol e de ácido acético. Alguns aspectos relativos à dieta, com particular atenção à aflatoxina B1 e aos retinóides, são abordados quanto ao seu desempenho na etiopatogenia e no tratamento da afecção mais comumente encontrada nos países em desenvolvimento. Em relação ao tratamento, fazem-se considerações também referentes ao uso de octreotide, nitrosaminas e outras drogas. A coagulação intersticial a laser e as drogas de ação antivascular também mereceram abordagem sucinta. O problema do carcinoma hepatocelular precoce e a sua destruição é sinalizado de modo sumário. A quimioprevenção com o uso do interferon alfa recombinante considerado e o transplante de fígado encerram a revisão, antes dos comentários finais.Recent improvements on the therapeutical management of hepatocellular carcinoma are revised with special attention to evaluate the role of surgery for the disease. Considering that definitive surgical intervention is not feasible in most cases because of extreme tumor extension, multiplicity of tumor foci, and associated advanced liver cirrhosis at the time of diagnosis, others forms of treatment are listed, such as transcatheterarterial chemoembolization, percutaneous ethanol and acetic acid injections, and chemotherapy only to a small portion of patients with no indication for standard treatments The emerging role of retinoic acid metabolism blocking agents, was examined and may offer a significant new potential treatment for cancer, inclusive the possibility of combining other anticancer drugs with exogenous retinoids or modulation of endogenous retinoids as a real opportunity to advance our ability to treat or prevent human cancer effectively. Octreotide, nitrosamine and other drugs are analyzed and is concluded that improves survival and is a valuable

 20. Monitoring the progression from intraductal carcinoma to invasive ductal carcinoma based on multiphoton microscopy

  Science.gov (United States)

  Wu, Yan; Fu, Fangmeng; Lian, Yuane; Nie, Yuting; Zhuo, Shuangmu; Wang, Chuan; Chen, Jianxin

  2015-09-01

  Intraductal carcinoma is a precancerous lesion of the breast and the immediate precursor of invasive ductal carcinoma. Multiphoton microscopy (MPM) was used to monitor the progression from intraductal carcinoma to invasive ductal carcinoma, which can improve early detection of precursor lesions and halt progression to invasive neoplastic disease. It was found that MPM has the capability to reveal the qualitative changes in features of cells, structure of basement membranes, and architecture of collagens during the development from intraductal carcinoma to invasive ductal carcinoma, as well as the quantitative alterations in nuclear area, circle length of basement membrane, and collagen density. Combined with intra-fiberoptic ductoscopy or transdermal biopsy needle, MPM has the potential to provide immediate histological diagnosis of tumor progression in the field of breast carcinoma.

 1. Raf-1 kinase inhibitory protein expression in thyroid carcinomas.

  Science.gov (United States)

  Kim, Hyun-Soo; Kim, Gou Young; Lim, Sung-Jig; Kim, Youn Wha

  2010-12-01

  Raf-1 kinase inhibitory protein (RKIP) has been implicated in several fundamental signal transduction pathways that control cellular growth, differentiation, apoptosis and migration. RKIP is reduced in a variety of human carcinomas, but RKIP expression in thyroid carcinomas has not been analyzed at the protein level. In this study, we examined the immunohistochemical expression of RKIP in various subtypes of thyroid carcinoma. Immunostaining for RKIP was performed on 104 cases of primary thyroid carcinoma (40 papillary, 29 follicular, 11 medullary, 11 poorly differentiated, and 13 anaplastic carcinomas) and 26 cases of nodal metastatic tumor (17 papillary, 4 medullary, and 5 anaplastic carcinomas). Normal thyroid tissue and all cases of follicular, papillary, and medullary carcinomas showed uniform, strong cytoplasmic immunoreactivity for RKIP. With the exception of one case, poorly differentiated carcinomas also revealed strong RKIP expression. In contrast, RKIP expression was completely absent in all anaplastic carcinomas. The transition zone from the differentiated carcinoma component (strong RKIP expression) to the anaplastic carcinoma component (no RKIP expression) demonstrated a completely opposite pattern of RKIP immunoreactivity. This reduction of RKIP expression in anaplastic carcinoma was statistically significant (P carcinomas showed uniform, strong cytoplasmic RKIP immunoreactivity, in contrast, in metastatic anaplastic carcinomas, RKIP expression was completely absent. RKIP expression is significantly reduced in anaplastic thyroid carcinoma as compared to other subtypes of thyroid carcinoma. Further studies are necessary to elucidate the precise mechanism of RKIP action in anaplastic thyroid carcinoma.

 2. Breed predisposition to canine gastric carcinoma

  DEFF Research Database (Denmark)

  Seim-Wikse, Tonje; Jörundsson, Einar; Nødtvedt, Ane

  2013-01-01

  Previous research has indicated a breed predisposition to gastric carcinoma in dogs. However, results to date are inconsistent since several studies have failed to prove such a predisposition. Better knowledge of breeds at risk could facilitate early detection of gastric carcinoma in dogs. The ai...

 3. Mucinous carcinoma of breast: A diagnostic pitfall

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Magdalene KF, Sapna M, Jeevaraj TR

  2014-04-01

  Full Text Available Mucinous carcinoma is also known as mucoid carcinoma, colloid carcinoma, gelatinous carcinoma and mucin producing carcinoma. They are uncommon neoplasms of the breast and the reported incidence varies from 1-4%. Most of the mucinous carcinomas occur in older age group. FNAC can aid in diagnosis of mucinous carcinoma with only a few FNAC studies documented in literature. We present here a 56year old lady with a huge ulcerated breast mass clinically diagnosed as Malignant Phyllodes tumor. An FNAC was done which showed epithelial cell clusters with mild atypia in a background of both bluish violet and pink extracellular material. Spindle shaped cells were noted in the ground substance which led to a diagnosis of a phyllodes tumor with extensive myxoid change. Mastectomy was performed and the histopathological features confirmed a diagnosis of mucinous carcinoma. The tumor had areas showing thick collagenized fibrous septae separating tumor cell clusters and also areas of fibrosis. The pitfall in FNAC diagnosis may be due to the sampling from such an area.

 4. Eyelid Squamous Cell Carcinoma in a Dog

  OpenAIRE

  Chang-hyun Song1§, Sae-kwang Ku2§, Hwan-soo Jang3, Eun-young Kye, Sung-ho Yun, Kwang-ho Jang and Young-sam Kwon*

  2012-01-01

  A 10-year-old, female, Yorkshire Terrier was presented with a left lower eyelid mass. No other abnormality was detected on affected eye in a general eye examination. The mass was surgically removed and histologically diagnosed as a squamous cell carcinoma. The advancement flap used in this case may be an appropriate therapeutic choice for eyelid squamous cell carcinoma in dogs.

 5. Breed predisposition to canine gastric carcinoma

  DEFF Research Database (Denmark)

  Seim-Wikse, Tonje; Jörundsson, Einar; Nødtvedt, Ane;

  2013-01-01

  Previous research has indicated a breed predisposition to gastric carcinoma in dogs. However, results to date are inconsistent since several studies have failed to prove such a predisposition. Better knowledge of breeds at risk could facilitate early detection of gastric carcinoma in dogs. The ai...

 6. Prostatic Adenosquamous Carcinoma Metastasizing to Testis

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Dilek Ertoy Baydar

  2006-01-01

  Full Text Available Adenosquamous carcinoma of the prostate is an unusual tumor with poor prognosis. Most arise after hormonal or radiotherapy of conventional prostatic adenocarcinoma. Sarcomatous transformation in them has been reported in only a few cases. Here, we present a unique case of “de novo prostatic adenosquamous carcinoma with focal sarcomatoid areas” that showed testicular metastasis, detected after scrotal orchiectomy.

 7. Coexistence of papillary carcinoma and Hashimoto's thyroiditis.

  Science.gov (United States)

  Matesa-Anić, Dubravka; Matesa, Neven; Dabelić, Nina; Kusić, Zvonko

  2009-03-01

  The aim of the study was to determine the incidence of coexistence of papillary carcinoma and Hashimoto's thyroiditis in cytologic material. Cytologic findings were collected from 10508 patients that underwent ultrasound-guided fine needle aspiration cytology (FNAC) of the thyroid. Hashimoto's thyroiditis was found in 2156 (20.5%) and papillary carcinoma in 269 (2.6%) of 10508 patients with FNAC, whereas both Hashimoto's thyroiditis and papillary carcinoma were present in 42 (0.4%) patients. Among patients with FNAC diagnosis of Hashimoto's thyroiditis, the prevalence of papillary carcinoma was 1.9%. Among patients with FNAC diagnosis of papillary carcinoma, the prevalence of Hashimoto's thyroiditis was 15.6%. There was no statistically significant association between the presence of papillary carcinoma and Hashimoto's thyroiditis in patients undergoing FNAC (p=0.0522). In conclusion, in a large series of patients, the incidence of Hashimoto's thyroiditis and papillary carcinoma coexistence in cytologic material was 0.4%. There was no statistically significant relationship between Hashimoto's thyroiditis and papillary carcinoma in cytologic material.

 8. Acinar Cell Carcinoma of the Pancreas

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  Hua Li; Qiang Li

  2008-01-01

  Acinar cell carcinoma of the pancreas is a rare tumor which is defined as a carcinoma that exhibits pancreatic enzyme production by neoplastic cells. This review includes re-cent developments in our understanding of the epidemiology and pathogenesis of ACC, imaging and pathological diagnosis and ap-proaches to treatment with reference to the literature.

 9. Examestane in advanced or recurrent endometrial carcinoma

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lindemann, Kristina; Malander, Susanne; Christensen, René dePont;

  2014-01-01

  We evaluated the efficacy and safety of the aromatase inhibitor exemestane in patients with advanced, persistent or recurrent endometrial carcinoma.......We evaluated the efficacy and safety of the aromatase inhibitor exemestane in patients with advanced, persistent or recurrent endometrial carcinoma....

 10. Mucoepidermoid carcinoma of an adolescent epiglottis.

  Science.gov (United States)

  Tanaka, Hiroko; Kohno, Atsushi; Kawabata, Kazuyoshi; Sato, Yukiko

  2010-11-01

  Laryngeal mucoepidermoid carcinoma is rare and extremely rare in adolescents. We present the case of a 17-year-old girl. Magnetic resonance imaging clearly depicted the tumor, and histopathological study of the surgical specimen confirmed the diagnosis of mucoepidermoid carcinoma.

 11. Basal Cell Carcinoma in The Netherlands

  NARCIS (Netherlands)

  S.C. Flohil (Sophie)

  2012-01-01

  textabstractThere are many different cutaneous malignancies, but malignant melanoma, squamous cell carcinoma (SCC) and basal cell carcinoma (BCC) represent approximately 98% of all skin cancers.In literature, these three skin cancers are often divided into melanoma and nonmelanoma skin cancers (NMSC

 12. Adenosquamous Carcinoma of Colon and Rectum

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  2000-01-01

  @@ In colon and rectum, adenosquamous carcinoma is extremely rare. 6 patients with adenosquamous carcinoma of colon and rectum were identified by Tianjin Medical University Cancer Hospital from Jan. 1967 to Dec. 1997. 2 male and 4 female had a median age of 48 (range, 40- 60) years. All patients were treated surgically.

 13. Unusual manifestations of secondary urothelial carcinoma

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Chaohui Lisa Zhao

  2016-03-01

  Full Text Available High-grade papillary urothelial carcinoma regularly invades the bladder wall, adjacent prostate, seminal vesicles, ureters, vagina, rectum, retroperitoneum, and regional lymph nodes. In advanced stages, it may disseminate to the liver, lungs, and bone marrow. On rare occasions, unusual metastatic foci like skin have been reported. The incidence of urothelial carcinoma has increased with associated rise in variants of urothelial carcinoma and unusual metastatic foci. It is imperative that urologists and pathologists are aware of the unusual variants and unusual metastatic locations to expedite the diagnostic process. Hereby we report an unusual case of secondary involvement of spinal nerve by conventional urothelial carcinoma. Also a second case of rhabdoid variant of urothelial carcinoma showing synchronous involvement of bladder and subcutaneous tissue of upper extremity is presented.

 14. Thyroid carcinoma: immunology, irradiation, and lymphocytic infiltration

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Shull, J.H.; Sharon, N.; Victor, T.A.; Scanlon, E.F.

  1979-06-01

  Patients undergoing thyroidectomies at Evanston (I11) Hospital, during a six-month period had immunological studies performed preoperatively. No differential could be found between those with carcinoma or benign pathologic findings. T- and B-cell distribution and lymphocytic response to mitogens varied widely. Quantitative immunoglobulins showed slightly increased levels of IgG in patients wih carcinoma and thyroiditis in comparison with those patients with adenomas. Antithyroglobulin antibodies were negative in all patients. Pathology slides from 107 patients with thyroid carcinoma between 1972 and 1978 at Evanston Hospital were reviewed for the presence of thyroiditis, either focal or diffuse. It was found that 50% of all carcinomas had either diffuse or focal thyroiditis. Diffuse thyroiditis was more common in patients with no history of irradiation and papillary carcinoma, and in younger age groups.

 15. [Vaginal metastasis of renal carcinoma (author's transl)].

  Science.gov (United States)

  Carl, P; Marx, F J

  1977-11-01

  Four cases of vaginal metastases of renal carcinoma are reported. This is an incidence of 1.3% in 313 operated patients (from 1/1/70 to 12/31/76). A surgical treatment of primary renal carcinoma and vaginal metastasis seems to be reasonable in there cases. Since in accordance with the literature metastatic involvement of vagina and vulva seems not to be a very rare finding, the diagnostic in renal carcinoma should imply a gynecologic examination. Although in carcinoma of the left kidney metastatic spreading into the external female genitalia most probably occurs by a retrograde venous pathway (left ovarian vein), the way of dissemination in carcinoma of the right side is unclear.

 16. Peritoneal carcinoma in a male patient.

  Science.gov (United States)

  Jermann, Monika; Vogt, Peter; Pestalozzi, Bernhard C

  2003-01-01

  Peritoneal carcinoma is a rare primary tumor, described in the literature almost exclusively in women. This report describes our clinicopathological findings in a 51-year-old male patient with peritoneal carcinoma and ascites. Pathologic studies included routine histology, immunohistochemistry and electron microscopy on biopsy and autopsy tumor tissue. After chemotherapy, the patient achieved a complete remission twice, lasting for 14 months and 8 months, respectively, and died after 3 years. His clinical course was similar to that of female patients with peritoneal carcinoma or advanced ovarian cancer. Our case confirms the existence of primary peritoneal carcinoma in males. In addition, it shows that this entity responds to the same chemotherapy as used for ovarian cancer and primary peritoneal carcinoma in females.

 17. Nasopharyngeal carcinoma and Dermatomyositis: a case report

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  P. Sfriso

  2011-09-01

  Full Text Available Nasopharyngeal carcinoma has long been reported as the predominant type of cancer associated with dermatomyositis in many several Asian countries, including Hong Kong, Singapore, and Southern-Cina. Dermatomyositis is one of the idiopathic inflammatory myopathies showing characteristic cutaneous manifestations. Reviews from the western literature have demonstrated that certain cancers, such as ovarian and breast carcinoma in women and lung and prostate carcinoma in men, are highly associated with DM relative to the general population. We report the case of a Caucasian Italian patient with nasopharyngeal carcinoma and dermatomyositis. Considering the rarity of nasopharyngeal carcinoma among whites, both the detection and the report of each new case are noteworthy in defining the geographic and ethnic distribution of this tumor.

 18. OVARIAN METASTASIS IN PATIENT WITH ENDOMETRIAL CARCINOMA

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  ZHOU Feng-zhi; CHEN Yi-nan; ZHANG Guo-nan

  2005-01-01

  Objective: To study the clinical pathological characteristics of ovarian metastasis of endometrial carcinoma and the factors affecting prognosis. Methods: Retrospective analysis was made to the clinical pathological outcome of endometrial carcinoma patients receiving surgical treatment in our hospital from January 1990 to December 2002. Results:Among the 191 cases of endometrial carcinoma patients, 17 cases (8.9%) had ovarian metastasis and young patients were more likely to have ovarian metastasis. The multiple factor analysis showed that the independent risk factors of ovarian metastasis in endometrial carcinoma included the depth of myometrial invasion, lymph node metastasis and pathological types. Conclusion: Ovarian metastasis in patients with endometrial carcinoma is associated with poor prognosis, the depth of myometrial invasion, lymph node metastasis and histologic types are independent risk factors affecting the prognosis. For young patients at early stage of the disease, it should be prudent as to whether to retain the ovary.

 19. Management of large hepatocellular carcinoma.

  Science.gov (United States)

  Amarapurkar, D N

  2004-04-01

  Hepatocellular carcinoma (HCC) is the fifth most common cancer in the world. There is increasing incidence of HCC in India. More than 70% of HCC are not suitable for curative treatment. Majority of the HCCs are large when diagnosed all over the world. There is no standard treatment for large HCCs. Different palliative treatments like arterial embolization/chemoembolization, intraarterial lipoidol chemotherapy, hormonal compounds like tamoxifene, octerotide systemic chemotherapy, immuno therapy with interferon, internal radiation with 131I or 99Yttrium. Arterial chemoembolization is the treatment of choice with proved efficacy in selected group of patients. The newer modalities and strategies need to be tried in controlled randomized trials.

 20. Oncogenic viruses and hepatocellular carcinoma.

  Science.gov (United States)

  Ben Ari, Ziv; Weitzman, Ella; Safran, Michal

  2015-05-01

  About 80% of hepatocellular carcinoma (HCC) is caused by hepatitis B virus (HBV) and/or hepatitis C virus (HCV) infections especially in the setting of established cirrhosis or advanced fibrosis, making HCC prevention a major goal of antiviral therapy. HCC tumors are highly complex and heterogeneous resulting from the aberrant function of multiple molecular pathways. The roles of HCV or HBV in promoting HCC development are still either directly or indirectly are still speculative, but the evidence for both effects is compelling. In patients with chronic hepatitis viral infection, cirrhosis is not a prerequisite for tumorigenesis.

 1. Radiation myelopathy in nasopharyngeal carcinoma

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Enomoto, Hiroyuki; Tsukuda, Mamoru; Kono, Hidehiro; Omata, Toshiyuki; Mochimachi, Izumi; Hasegawa, Osamu [Yokohama City Univ. (Japan). School of Medicine

  1995-08-01

  A 36-year-old woman with nasopharyngeal carcinoma developed radiation myelopathy. She was treated with radiotherapy, a total dose of about 120 Gy to the cervical spinal cord at the C1 level, chemotherapy and immunotherapy. Nine months after the final radiation therapy, she complained of a paresthesia in the distal area of the right leg. Neurological examination revealed incomplete left Brown-Sequard syndrome below the level of C5. Neurological symptoms had been progressive. The spinal MRI showed an abnormal intramedullary high intensity area enhanced by Gd-DTPA. (author).

 2. Nasopharyngeal carcinoma with pericardial metastasis

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Shang-Wen Chen

  2011-07-01

  Full Text Available Nasopharyngeal carcinoma (NPC is prevalent in Taiwan and is characterized by a high frequency of nodal metastasis. The most common organs with distal metastases are the bones, lungs, and liver, with extremely rare cases to the pericardium. Herein, we report a rare case with NPC who presented with dyspnea and orthopnea. Serial studies, including pericardial biopsy, revealed NPC with pericardial metastasis and pericardial effusion. The tumor cells of both the original and metastatic tumors were positive for Epstein–Barr virus by in situ hybridization. This is the first histologically confirmed case of NPC with pericardial metastasis.

 3. Nevoid basal cell carcinoma syndrome

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kannan Karthiga

  2006-01-01

  Full Text Available Binkley and Johnson first reported this syndrome in 1951. But it was in 1960, Gorlin-Goltz established the association of basal cell epithelioma, jaw cyst and bifid ribs, a combination which is now frequently known as Gorlin-Goltz syndrome as well as Nevoid Basal Cell Carcinoma Syndrome (NBCCS. NBCCS is inherited as an autosomal dominant trait with high penetrance and variable expressivity. NBCCS is characterized by variety of cutaneous, dental, osseous, opthalmic, neurologic and sexual abnormalities. One such case of Gorlin-Goltz syndrome is reported here with good illustrations.

 4. Genetic alteration in hepatocellular carcinoma

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Kim, Yoo Chul; Kang, Tae Woong; Lee, Jin Oh [Korea Cancer Center Hospital of Korea Atomic Energy Research Institute, Seoul (Korea, Republic of)

  1994-12-01

  Cancer of stomach, colon and liver are a group of the most common cancer in Korea. However, results with current therapeutic modalities are still unsatisfactory. The intensive efforts have been made to understand basic pathogenesis and to find better therapeutic tools for the treatment of this miserable disease. We studied the alteration of tumor suppressor genes and oncogenes in hepatocellular carcinoma in Korea. We found that alteration of Rb gene, APC were 33 %, 13 % respectively. But alterations of oncogenes such as myc, ras and mdm2 were rarely found. Our results suggests that HBV may act as oncogenic role in hepatocarcinogenesis instead of oncogenes. 6 figs, 2 tabs. (Author).

 5. Transhemangioma Ablation of Hepatocellular Carcinoma

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Pua, Uei, E-mail: druei@yahoo.com [Tan Tock Seng Hospital, Department of Diagnostic Radiology (Singapore)

  2012-12-15

  Radiofrequency ablation (RFA) is a well-established treatment modality in the treatment of early hepatocellular carcinoma (HCC) [1]. Safe trajectory of the RFA probe is crucial in decreasing collateral tissue damage and unwarranted probe transgression. As a percutaneous technique, however, the trajectory of the needle is sometimes constrained by the available imaging plane. The presence of a hemangioma beside an HCC is uncommon but poses the question of safety related to probe transgression. We hereby describe a case of transhemangioma ablation of a dome HCC.

 6. Metastatic patterns of bladder carcinoma.

  Science.gov (United States)

  Tabbara, W S; Mehio, A R

  1984-01-01

  The authors reviewed 227 new bladder cancers from two main hospitals in Beirut Lebanon. They analyzed the morphologic features of these tumours, insisting particularly on the number, the size, the site, the grade, the stage, the mode of spread and the vascular permeation. The latter four factors appear to be directly related to the metastatic spread of these tumours. The metastatic patterns are summarized, regional lymph node metastases being the main problem because of therapeutic implications (radical surgery, radiotherapy and chemotherapy). The problems of generalized carcinoma, unusual lymph node metastases and solitary distant metastases are also considered.

 7. Localized blanching erythema in a patient with vulvar carcinoma.

  Science.gov (United States)

  Hau, Jennifer; Diaz, Lucia; Paravar, Taraneh; Chon, Susan

  2012-05-01

  Mammary-like carcinoma arising in the vulva is a rare type of vulvar malignancy. Cutaneous metastasis of vulvar carcinoma is uncommon and the majority of cases have been reported in patients with squamous cell carcinoma of the vulva. We describe a 69-year-old woman with mammary-like carcinoma of the vulva with cutaneous metastasis presenting as asymptomatic localized blanching erythema.

 8. GATA-3 and FOXA1 expression is useful to differentiate breast carcinoma from other carcinomas.

  Science.gov (United States)

  Davis, Drew G; Siddiqui, Momin T; Oprea-Ilies, Gabriela; Stevens, Keith; Osunkoya, Adeboye O; Cohen, Cynthia; Li, Xiaoxian Bill

  2016-01-01

  GATA-3, a member of the GATA family of zinc-finger DNA binding proteins, and FOXA1, a member of the forkhead transcription factor family, are both associated with estrogen receptor expression. Both GATA-3 and FOXA1 are useful markers for breast carcinoma, but their expression in the different breast cancer subtypes and other neoplasms has not been thoroughly evaluated. We examined the expression of GATA-3 and FOXA1 in estrogen receptor-positive, Her2/neu-positive, and triple-negative breast carcinomas as well as in 10 other common carcinomas, including hepatocellular, colonic, pancreatic, gastric, endometrial (endometrioid), lung, prostatic, renal cell, urothelial, and ovarian serous carcinomas. Primary and metastatic melanomas and mesotheliomas were also evaluated. GATA-3 and FOXA1 staining of estrogen receptor-positive breast carcinomas was seen in 96.6% and 96.2%, respectively. In triple-negative breast carcinomas, GATA-3 and FOXA1 staining was seen in 21.6% and 15.9%, respectively. Among the other tumors, GATA-3 staining was only seen in urothelial carcinoma (70.9%) and FOXA1 staining was only seen in prostatic (87.5%), urothelial (5.1%) carcinomas, and mesotheliomas (40.0%). In conclusion, GATA-3 and FOXA1 are excellent breast carcinoma markers; however, their utility is limited in the triple-negative subtype. The utility of FOXA1 in diagnosing prostatic carcinoma and mesothelioma warrants further investigation.

 9. Sarcomatoid carcinoma of the prostate.

  Science.gov (United States)

  Açıkgöz, Onur; Gazel, Eymen; Zengin, Neslihan İnci; Kasap, Yusuf; Camtosun, Ahmet; Yazıcıoğlu, Ahmet Hamdi

  2013-01-01

  Sarcomatoid carcinoma of the prostate is among the rarest malignant neoplasm types and has been well known for its aggressive clinical course. Patient was admitted with the symptoms of lower urinary tract. Transurethral resection of prostate (TUR-P) was carried out. Revealing Gleason 5 + 3 = 8 prostate adenocarcinoma in TUR-P material. Thereby, a Radical Prostatectomy procedure was planned. In operation, frozen examination revealed adenocarcinoma metastasis to the obturator lymph node. The operation was terminated. In the postoperative 3rd month, the patient was re-admitted with acute urinary system symptoms. A cystoscopy performed and complete resection of the mass was performed. The pathological examination reported that the tumor was compatible with undifferentiated adenocarcinoma owing to presence of poorly differentiated tumoral cells and detection of adenocarcinoma in a relatively small (<1%) focus. 4 month after the operation, the patient underwent another cyctoscopic examination which revealed the prostatic lounge and most of the bladder lumen to be filled with tumoral tissue. The tumoral tissues was resected incompletely. This material was diagnosed to be "Sarcomatoid Malignant Tumor" upon the new evidences of progressive dedifferentiation and predominant sarcomatoid appearance, compared with the former TUR-P materials. Subsequent PET-CT scan depicted multiple metastasis. The patient was referred to oncology department. In conclusion, sarcomatoid carcinoma is a malignant variant that brings along diagnostic and treatment difficulties.

 10. Sarcomatoid Carcinoma of the Prostate

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Onur Açıkgöz

  2013-01-01

  Full Text Available Sarcomatoid carcinoma of the prostate is among the rarest malignant neoplasm types and has been well known for its aggressive clinical course. Patient was admitted with the symptoms of lower urinary tract. Transurethral resection of prostate (TUR-P was carried out. Revealing Gleason 5 + 3 = 8 prostate adenocarcinoma in TUR-P material. Thereby, a Radical Prostatectomy procedure was planned. In operation, frozen examination revealed adenocarcinoma metastasis to the obturator lymph node. The operation was terminated. In the postoperative 3rd month, the patient was re-admitted with acute urinary system symptoms. A cystoscopy performed and complete resection of the mass was performed. The pathological examination reported that the tumor was compatible with undifferentiated adenocarcinoma owing to presence of poorly differentiated tumoral cells and detection of adenocarcinoma in a relatively small (1% focus. 4 month after the operation, the patient underwent another cyctoscopic examination which revealed the prostatic lounge and most of the bladder lumen to be filled with tumoral tissue. The tumoral tissues was resected incompletely. This material was diagnosed to be “Sarcomatoid Malignant Tumor” upon the new evidences of progressive dedifferentiation and predominant sarcomatoid appearance, compared with the former TUR-P materials. Subsequent PET-CT scan depicted multiple metastasis. The patient was referred to oncology department. In conclusion, sarcomatoid carcinoma is a malignant variant that brings along diagnostic and treatment difficulties.

 11. HPV Carcinomas in Immunocompromised Patients

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Nicole M. Reusser

  2015-01-01

  Full Text Available Human papillomavirus (HPV infection is the most common sexually transmitted disease worldwide and can result in pre-malignancies or overt malignancies of the skin and mucosal surfaces. HPV-related illnesses are an important personal and public health problem causing physical, mental, sexual and financial detriments. Moreover, this set of malignancies severely affects the immunosuppressed population, particularly HIV-positive patients and organ-transplant recipients. There is growing incidence of HPV-associated anogenital malignancies as well as a decrease in the average age of affected patients, likely related to the rising number of high-risk individuals. Squamous cell carcinoma is the most common type of HPV-related malignancy. Current treatment options for HPV infection and subsequent disease manifestations include imiquimod, retinoids, intralesional bleomycin, and cidofovir; however, primary prevention with HPV vaccination remains the most effective strategy. This review will discuss anogenital lesions in immunocompromised patients, cutaneous warts at nongenital sites, the association of HPV with skin cancer in immunocompromised patients, warts and carcinomas in organ-transplant patients, HIV-positive patients with HPV infections, and the management of cutaneous disease in the immunocompromised patient.

 12. Surgical Treatment for Hepatocellular Carcinoma

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ahmad A Madkhali

  2015-01-01

  Full Text Available Hepatocellular carcinoma (HCC is an epithelial tumor derived from hepatocytes; it accounts for 80% of all primary liver cancers and ranks globally as the fourth leading cause of cancer-related deaths. HCC treatment is a multidisciplinary and a multimodal task, with surgery in the form of liver resection and liver transplantation (LT representing the only potentially curative modality. However, there are variable opinions and discussions about applying these surgical options and using other supporting treatments. This article is a narrative review that includes articles published from 1984 to 2013 located by searching scientific databases such as PubMed, SCOPUS, and Elsevier, with the main keyword of hepatocellular carcinoma in addition to other keywords such as liver transplantation, liver resection, transarterial chemoembolization, portal vein embolization, bridging therapy, and downstaging. In this review, we focus mainly on the surgical treatment options offered for HCC, in order to illustrate the current relevant data available in the literature to help in applying these surgical options and to use other supporting treatment modalities when appropriate.

 13. Epigenetic mechanisms in penile carcinoma

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kuasne, Hellen; Marchi, Fabio Albuquerque; Rogatto, Silvia Regina

  2013-01-01

  Penile carcinoma (PeCa) represents an important public health problem in poor and developing countries. Despite its unpredictable behavior and aggressive treatment, there have only been a few reports regarding its molecular data, especially epigenetic mechanisms. The functional diversity in diffe......Penile carcinoma (PeCa) represents an important public health problem in poor and developing countries. Despite its unpredictable behavior and aggressive treatment, there have only been a few reports regarding its molecular data, especially epigenetic mechanisms. The functional diversity...... in different cell types is acquired by chromatin modifications, which are established by epigenetic regulatory mechanisms involving DNA methylation, histone acetylation, and miRNAs. Recent evidence indicates that the dysregulation in these processes can result in the development of several diseases, including...... cancer. Epigenetic alterations, such as the methylation of CpGs islands, may reveal candidates for the development of specific markers for cancer detection, diagnosis and prognosis. There are a few reports on the epigenetic alterations in PeCa, and most of these studies have only focused on alterations...

 14. Estrogen receptors in breast carcinoma.

  Science.gov (United States)

  Huaman, A

  1979-11-01

  On the basis of estrogen receptor assays, breast carcinomas are presently classified as estrogen-dependent tumors, which respond to endocrine therapy, and autonomous tumors, for which endocrine therapy is useless. This paper presents a short review of the biochemical principles of estrogen dependence, the procedures used to determine estrogen receptors, and the clinical applications of the findings of these assay procedures. Biobhemically, the estroogen dependence of normal breast cells is explained as a biochemical reaction occurring between the circulating estradiol and the breast cell, which occurs in 3 steps: 1) circulating estradiol penetrates the cellular membrane by passive diffusion, followed by 2) combining of estradiol with the estrogen-binding protein (estrophilin) and formation of an estrogen receptor complex which undergoes activation and translocation into the nucleus, to result in 3) the activated steroid receptor which combines with the nuclear charomatin and stimulates ribonucleic acid synthesis for the formation of estradiol binding proteins or estradiol receptors. The cytosol method of Wittliff et al. is described in brief and entails radioactive competitive analysis; the other available laboratory procedure is immunofluorescence of tumor sections. Quantification of estrogen receptor content can be used clinically to decide on ablative endocrine therapy, to determine the effectiveness of anti-estrogen administration, to determine the primary site of metastatic carcinoma, and as a screenng device.

 15. Ampullary carcinoma with cutaneous metastasis

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  I-Ting Liu

  2016-06-01

  Full Text Available Carcinoma of the ampulla of Vater is a rare gastrointestinal tumor. Additionally, cutaneous metastasis from such an internal malignancy is also uncommon. We reported the case of a 55-year-old man afflicted with ampullary carcinoma with cutaneous metastasis. The patient did not undergo the standard Whipple procedure but received chemotherapy due to apparent left neck lymph node metastasis noted by initial PET/CT imaging. The skin metastasis presented as a left neck infiltrating purpuric lesion, which was confirmed by skin biopsy approximately one year after the patient's disease was first diagnosed. Thereafter, the patient received further chemotherapy pursuant to his course of medical management. Skin metastasis usually represents a poor patient prognosis. In these cases, treatment of cutaneous metastasis typically includes systemic chemotherapy and local management such as radiation therapy or tumor excision. And when choosing a chemotherapy regimen for the ampullary cancer, the histological subtypes (intestinal or pancreatobiliary should be comprehensively considered. In our review of the literature, the intestinal type seems to have less distant lymph node metastasis, advanced local invasion, as well as recurrence than pancreatobiliary type of ampullary cancer.

 16. Identification of Prognostic Biomarkers for Progression of Invasive Squamous Cell Carcinoma

  Science.gov (United States)

  2016-12-19

  Carcinoma, Squamous Cell; Carcinoma, Squamous; Squamous Cell Carcinoma; Lung Neoplasms; Cancer of Lung; Cancer of the Lung; Lung Cancer; Neoplasms, Lung; Neoplasms, Pulmonary; Pulmonary Cancer; Pulmonary Neoplasms

 17. Resected Pleomorphic Carcinoma of the Gallbladder

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Masanari Shimada

  2012-12-01

  Full Text Available Pleomorphic carcinoma is a rare lesion and the literature contains few reports of pleomorphic carcinoma of the gallbladder. The present study reports a rare case of primary pleomorphic carcinoma of the gallbladder for which we were able to perform curative surgery. A 77-year-old woman with dementia developed nausea and anorexia, and computed tomography demonstrated irregular thickening of the gallbladder wall. Drip infusion cholangiography and endoscopic retrograde cholangiopancreatography revealed no stenosis of the common and intrahepatic bile ducts. We suspected carcinoma of the gallbladder without lymph node metastasis and invasion to the common bile duct. We guessed it to be resectable and performed open laparotomy. At operation, the fundus of the gallbladder was adherent to the transverse colon, but no lymph node and distant metastases were detected. Therefore, we performed curative cholecystectomy with partial colectomy. Histopathology and immunostaining showed coexistence of an adenocarcinoma, squamous cell carcinoma and sarcomatous tumor of spindle-shaped cell, as well as transition zones between these tumors. We diagnosed stage I pleomorphic carcinoma of the gallbladder. No recurrence has been observed for one and a half years. The biological behavior of pleomorphic carcinoma of the gallbladder remains unknown. It will be necessary to accumulate more case reports of this tumor in order to define diagnostic criteria.

 18. Intraoperative endoscopy in obstructive hypopharyngeal carcinoma

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  Predrag Pesko; Djordjije Saranovic; Vera Todorovic; Milos Bjelovic; Predrag Sabljak; Dejan Stojakov; Ebrahimi Keramatollah; Dejan Velickovic; Bratislav Spica; Branka Nenadic; Aleksandra Djuric-Stefanovic

  2006-01-01

  AIM: To demonstrate the necessity of intraoperative endoscopy in the diagnosis of secondary primary tumors of the upper digestive tract in patients with obstructive hypopharyngeal carcinoma.METHODS: Thirty-one patients with hypopharyngeal squamous cell carcinoma had been operated, with radical intent, at our Institution in the period between 1978 and 2004. Due to obstructive tumor mass, in 7(22.6%) patients, preoperative endoscopic evaluation of the esophagus and stomach could not be performed. In those patients, intraoperative endoscopy, made through an incision in the cervical esophagus, was standard diagnostic method for examination of the esophagus and stomach.RESULTS: We found synchronous foregut carcinomas in 3 patients (9.7%). In two patients, synchronous carcinomas had been detected during preoperative endoscopic evaluation, and in one (with obstructive carcinoma) using intraoperative endoscopy. In this case, preoperative barium swallow and CT scan did not reveal the existence of second primary tumor within esophagus, despite the fact that small, but T2 carcinoma, was present.CONCLUSION: It is reasonable to use intraoperative endoscopy as a selective screening test in patients with obstructive hypopharyngeal carcinoma.

 19. BRAIN METASTASES FROM CARCINOMA OF UTERINE CERVIX

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  张国楠; 徐世强; 石宇; 樊英; 吴艳丽; 殷红; 余健; 陈毅男

  2002-01-01

  Objective: To study the mechanism, clinical characteristics, therapy regimens, and survival of cervical carcinoma metastases to the brain. Methods: We retrospectively analyzed 11 patients with brain metastases from cervical carcinoma. Results: Two cases were at stage lb, two at IIa, and seven at IIIb, respectively. Histologically, they were squamous cell carcinoma (6 cases), adeno-squamous carcinoma (2 cases), small cell carcinoma (2 cases), or adenocarcinoma (1 cases), poorly differentiated. Eight were accompanied with lung, liver, and bone metastases disease and three had no any other systemic metastases at the time of the brain metastases diagnosis. Two had controlled, and other nine were uncontrolled or progressive primary disease. The median interval from the diagnosis of the primary carcinoma to the detection of brain lesion was 14.6 months. Headache was the most common symptom of brain metastases. Eight of 11 patients developed multiple lesions and other 3 cases had a solitary lesion in brain. The patients were treated by combination of surgery and whole brain radiation therapy (WBRT) (3 cases), stereotactic radiosurgery (SRS) (3 cases), or WBRT (5 cases). The patients had a median survival of 6.6 months. Conclusion: Brain metastases are not always a late complication of cervical carcinoma. The development of the metastases is related to pathological type, poorly differentiation, and advanced stage. Surgery and SRS arc the appropriate therapy regimen for these patients.

 20. Gene Expression Patterns in Ovarian Carcinomas

  Science.gov (United States)

  Schaner, Marci E.; Ross, Douglas T.; Ciaravino, Giuseppe; Sørlie, Therese; Troyanskaya, Olga; Diehn, Maximilian; Wang, Yan C.; Duran, George E.; Sikic, Thomas L.; Caldeira, Sandra; Skomedal, Hanne; Tu, I-Ping; Hernandez-Boussard, Tina; Johnson, Steven W.; O'Dwyer, Peter J.; Fero, Michael J.; Kristensen, Gunnar B.; Børresen-Dale, Anne-Lise; Hastie, Trevor; Tibshirani, Robert; van de Rijn, Matt; Teng, Nelson N.; Longacre, Teri A.; Botstein, David; Brown, Patrick O.; Sikic, Branimir I.

  2003-01-01

  We used DNA microarrays to characterize the global gene expression patterns in surface epithelial cancers of the ovary. We identified groups of genes that distinguished the clear cell subtype from other ovarian carcinomas, grade I and II from grade III serous papillary carcinomas, and ovarian from breast carcinomas. Six clear cell carcinomas were distinguished from 36 other ovarian carcinomas (predominantly serous papillary) based on their gene expression patterns. The differences may yield insights into the worse prognosis and therapeutic resistance associated with clear cell carcinomas. A comparison of the gene expression patterns in the ovarian cancers to published data of gene expression in breast cancers revealed a large number of differentially expressed genes. We identified a group of 62 genes that correctly classified all 125 breast and ovarian cancer specimens. Among the best discriminators more highly expressed in the ovarian carcinomas were PAX8 (paired box gene 8), mesothelin, and ephrin-B1 (EFNB1). Although estrogen receptor was expressed in both the ovarian and breast cancers, genes that are coregulated with the estrogen receptor in breast cancers, including GATA-3, LIV-1, and X-box binding protein 1, did not show a similar pattern of coexpression in the ovarian cancers. PMID:12960427

 1. An Iranian male with syringoid eccrine carcinoma misdiagnosed as basal cell carcinoma: a case report

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  Binesh Fariba; Akhavan Ali; Kafaie Parichehr; Navabii Hossein

  2012-01-01

  Syringoid carcinoma (syringoid eccrine carcinoma, or eccrine epithelioma) is a rare cutaneous tumor with some controversy regarding its correct definition. This tumor shows a slow growth and has often been for many years, some decades before diagnosis. It may also be difficult to differentiate from its benign counterpart (syringoma) or other adnexal carcinoma and cutaneous metastasis. There have been limited case reports of syringoid carcinoma in foreign literatures but none from Iran. Here we report a case of syringoid carcinoma in a 52 year-old Iranian man. Syringoid eccrine carcinoma is a very rare and uncommon diagnosed tumor thought to be derived from eccrine sweat apparatus. It locally invasive, destructive and often shows recurrence. It may also be difficult to differentiate from metastatic adenocarcinoma.

 2. miR-215 overexpression distinguishes ampullary carcinomas from pancreatic carcinomas.

  Science.gov (United States)

  Choi, Dong Ho; Park, Sang Jae; Kim, Hark Kyun

  2015-06-01

  Distinguishing ampullary carcinoma from pancreatic carcinoma is important because of their different prognoses. microRNAs are differentially expressed according to the tissue of origin. However, there is rare research on the differential diagnosis between the two types of cancers by microRNA in periampullary cancers. The present study was undertaken to compare microRNA profiles between ampullary and pancreatic carcinomas using microarrays. miR-215 was most significantly overexpressed in ampullary carcinomas; whereas the expressions of miR-134 and miR-214 were significantly lower in ampullary carcinomas than in pancreatic carcinomas. When these discriminatory microRNAs were applied to liver metastases, they were correctly predicted for the tissue of origin. Although this study is limited by small sample size, striking difference in microRNA expression and concordant expression of discriminating microRNAs in primary tumors and metastases suggest that these novel discriminatory microRNAs warrant future validation.

 3. Nonalcoholic steatohepatitis and hepatocellular carcinoma: Brazilian survey

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Helma P. Cotrim

  2016-05-01

  Full Text Available OBJECTIVE: The majority of cases of hepatocellular carcinoma have been reported in individuals with cirrhosis due to chronic viral hepatitis and alcoholism, but recently, the prevalence has become increasingly related to nonalcoholic steatohepatitis around the world. The study aimed to evaluate the clinical and histophatological characteristics of hepatocellular carcinoma in Brazilians' patients with nonalcoholic steatohepatitis at the present time. METHODS: Members of the Brazilian Society of Hepatology were invited to complete a survey regarding patients with hepatocellular carcinoma related to nonalcoholic steatohepatitis. Patients with a history of alcohol intake (>20 g/day and other liver diseases were excluded. Hepatocellular carcinoma diagnosis was performed by liver biopsy or imaging methods according to the American Association for the Study of Liver Diseases’ 2011 guidelines. RESULTS: The survey included 110 patients with a diagnosis of hepatocellular carcinoma and nonalcoholic fatty liver disease from nine hepatology units in six Brazilian states (Bahia, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná and Rio Grande do Sul. The mean age was 67±11 years old, and 65.5% were male. Obesity was observed in 52.7% of the cases; diabetes, in 73.6%; dyslipidemia, in 41.0%; arterial hypertension, in 60%; and metabolic syndrome, in 57.2%. Steatohepatitis without fibrosis was observed in 3.8% of cases; steatohepatitis with fibrosis (grades 1-3, in 27%; and cirrhosis, in 61.5%. Histological diagnosis of hepatocellular carcinoma was performed in 47.2% of the patients, with hepatocellular carcinoma without cirrhosis accounting for 7.7%. In total, 58 patients with cirrhosis had their diagnosis by ultrasound confirmed by computed tomography or magnetic resonance imaging. Of these, 55% had 1 nodule; 17%, 2 nodules; and 28%, ≥3 nodules. CONCLUSIONS: Nonalcoholic steatohepatitis is a relevant risk factor associated with hepatocellular carcinoma in

 4. Incidence of ascariasis in gastric carcinoma

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Kim, Jong Woo; Rhee, Hak Song; Bahk, Yong Whee [St Mary' s Hospital Catholic Medical College, Seoul (Korea, Republic of)

  1972-09-15

  Prompted by the finding that the radiological incidence of small bowel ascariasis in the patient with gastric carcinoma was unexpectedly lower than the incidence in the normal population, a clinical study was performed to investigate possible relationship between gastric carcinoma and intestinal ascariasis. As a preliminary survey, we reviewed the radiological incidence of ascariasis in a total of 2,446 cases of upper GI series performed at the Department of Radiology, St Mary's Hospital Catholic Medical College. These included 1,573 normal subjects, 146 gastric carcinoma patients, 100 benign gastric ulcer and 249 duodenal ulcer patients and 378 other upper GI diseases. Following the preliminary study, a more accurate parasitologic study was conducted in another 578 normal subjects and 51 gastric carcinoma patients. The radiological incidences of ascaiasis in normal subjects and gastric carcinoma patients were 15.1% and 28.1%, respectively. The incidence of overall helminthiasis including ascaris lumbricoides, trichocephalus trichiurus and trichostrongyloides orientalis in normal subjects of the present series was 73.5%. This figure is virtually the same with 69.1% of the general population incidence reported by Kim, et al. (1971), but the incidence in gastric carcinoma patients was 94.1%. The high incidence pattern of overall helminthiasis in gastric carcinoma patients is, however, reversed as for as ascariasis is concerned. Thus, the incidence of ascariasis of gastric carcinoma patients was much lower than that of normal subjects (9.8% vs 19.4%). From the present observation, it is postulated that there can be some possible antagonistic relationship between evolution of gastric carcinoma and small bowel infestation of ascaris lumbricoides.

 5. Prevalence of Glomerulopathies in Canine Mammary Carcinoma

  Science.gov (United States)

  2016-01-01

  The incidence and prevalence of paraneoplastic glomerulopathy, especially associated with carcinoma, are a matter of debate and the causal link between cancer and glomerular diseases remains unclear. The aim of this study was to evaluate renal biopsies of selected bitches with spontaneous mammary gland carcinoma. We hypothesized that dogs with mammary carcinomas would show histologic evidence of glomerular pathology. A prospective study was performed in dogs with naturally occurring mammary carcinoma that were undergoing tumor resection and ovariohysterectomy. We evaluated renal biopsies of 32 bitches with spontaneous mammary gland carcinoma and 11 control dogs without mammary gland neoplasia. Samples were obtained from the left kidney and the biopsy material was divided for light microscopy (LM), immunofluorescence (IF) and transmission electron microscopy (TEM). Light microscopy abnormalities were identified in 78.1% of dogs with mammary carcinoma (n = 25) and in none of the dogs in the control group. Focal glomerular mesangial matrix expansion was the most common alteration (n = 15, 60.0%), but mesangial cell proliferation (n = 9, 36.0%) and focal segmental glomerulosclerosis (n = 9, 36.0%), synechiae (n = 7, 28.0%), and globally sclerotic glomeruli (n = 6, 24.0%) were also frequent in dogs with malignancy. Immunofluorescence microscopy revealed strong IgM staining was demonstrated in 64.3% (n = 18) of carcinoma dogs. Transmission electron microscopy from dogs with carcinoma revealed slight changes, the most frequent of which was faint sub-endothelial and mesangial deposits of electron-dense material (78%). Mesangial cell interpositioning and segmental effacement of podocyte foot processes were identified in some specimens (45%). Changes in the glomerulus and proteinuria are common in dogs with naturally occurring mammary carcinoma and this condition appears to provide an excellent large animal model for cancer-associated glomerulopathy in humans. PMID:27764139

 6. Neglected Giant Scalp Basal Cell Carcinoma

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Anne Kristine Larsen, MD

  2014-03-01

  Full Text Available Summary: Rarely, basal cell carcinoma grows to a giant size, invading the underlying deep tissue and complicating the treatment and reconstruction modalities. A giant basal cell carcinoma on the scalp is in some cases treated with a combination of surgery and radiation therapy, resulting in local control, a satisfactory long-term cosmetic and functional result. We present a case with a neglected basal cell scalp carcinoma, treated with wide excision and postoperative radiotherapy, reconstructed with a free latissimus dorsi flap. The cosmetic result is acceptable and there is no sign of recurrence 1 year postoperatively.

 7. Cutaneous metastasis from carcinoma of tonsil.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Dasmajumdar S

  2002-01-01

  Full Text Available Hematogenous spread from carcinoma of tonsil is an uncommon event and skin is an extremely rare site of metastasis. We encountered a 40-year-old male patient who initially presented with carcinoma of the tonsil with T3N2cMO disease and treated by curative radiotherapy. After about 2 years, he developed a skin lesion in the periorbital region which on cytological examination turned out to be metastasis from tonsillar carcinoma. The present paper describes this rare case report along with a brief review of the literature.

 8. Carcinoma verrucoso de pênis

  OpenAIRE

  Saul Gun; Alberto Ramos Argento; Brunno Cezar Framil Sanches; Felipe Trentin Neves; Thiago Correa Tambelli; Fernando Eduardo Paulatti Frederico; Alexis Iury Framil Sanches

  2010-01-01

  O carcinoma verrucoso é uma variante menos agressiva do carcinoma de pênis que raramente apresenta metástase linfonodal. Neste tipo de tumor, o tratamento cirúrgico constitui a principal forma de controle da doença. O objetivo do trabalho é relatar um caso de carcinoma verrucoso de pênis que foi submetido a tratamento operatório através de penectomia total em um paciente com 44 anos apresentando lesão ulcerada em região dorsal de pênis. Progrediu o quadro com infecção local e linfadenomegalia...

 9. Neglected giant scalp Basal cell carcinoma

  DEFF Research Database (Denmark)

  Larsen, Anne Kristine; El-Charnoubi, Waseem-Asim Ghulam; Gehl, Julie;

  2014-01-01

  SUMMARY: Rarely, basal cell carcinoma grows to a giant size, invading the underlying deep tissue and complicating the treatment and reconstruction modalities. A giant basal cell carcinoma on the scalp is in some cases treated with a combination of surgery and radiation therapy, resulting in local...... control, a satisfactory long-term cosmetic and functional result. We present a case with a neglected basal cell scalp carcinoma, treated with wide excision and postoperative radiotherapy, reconstructed with a free latissimus dorsi flap. The cosmetic result is acceptable and there is no sign of recurrence...

 10. Primary intraosseous carcinoma of the mandible

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Hwang, Eui Hwan; Choi, Yong Suk; Lee, Sang Rae [Kyunghee University College of Medicine, Seoul (Korea, Republic of)

  2005-12-15

  A very uncommon tumor, primary intraosseous carcinoma (PIOC), is a carcinoma arising within the jaw. The definite diagnosis of PIOC is often difficult as the lesion must be distinguished from alveolar carcinoma that may invade the bone from the overlying soft tissues or from the tumors that have metastasized to the jaw from a distant site. A case of PIOC arising in the mandible is presented. The clinical, radiologic, and histologic features are described. This rare lesion should be considered in any differential diagnosis of a jaw radiolucency.

 11. Metastatic medullary thyroid carcinoma: A case report

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mitra Niafar

  2011-01-01

  Full Text Available Medullary thyroid carcinoma accounts for 4% of thyroid carcinoma and originates from parafollicular cells, secreting calcitonin and carcinoembryonic antigen (CEA. Conventional radiographic modalities such as Computerized Tomography (CT, Magnetic Resonance Imaging (MRI, and Ultrasonography (U/S, are used for detecting recurrences following total thyroidectomy. However, metastatic disease frequently escapes detection by the above modalities, even when its presence is suggested by persistently elevated serum calcitonin levels. In this paper, we report a case of medullary thyroid carcinoma in a 40 year-old woman who had whole body octreotide scintigraphy to evaluate and detect the origin of calcitonin and CEA secretion.

 12. Landscape of Genomic Alterations in Cervical Carcinomas

  OpenAIRE

  2013-01-01

  Cervical cancer is responsible for 10–15% of cancer-related deaths in women worldwide1,2. The etiological role of infection with high-risk human papilloma viruses (HPV) in cervical carcinomas is well established3. Previous studies have implicated somatic mutations in PIK3CA, PTEN, TP53, STK11 and KRAS4–7 as well as several copy number alterations in the pathogenesis of cervical carcinomas8,9. Here, we report whole exome sequencing analysis of 115 cervical carcinoma-normal paired samples, tran...

 13. ACANTHOLYTIC SQUAMOUS CELL CARCINOMA OF PREPUCE

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mamina

  2014-03-01

  Full Text Available An uncircumcised 65 year male, with history of phimosis presented with retention of urine and ulceration and bleeding in the prepuce. Circumcision was done under local anesthesia which revealed an ulcero-proliferative growth involving the prepuce and glans. The prepucial skin was sent for histopathological examination. The diagnosis was histopathologically confirmed as Acantholytic Squamous Cell Carcinoma. Acantholytic squamous cell carcinoma is a highly malignant, unusual variant of squamous cell carcinoma invading deeper anatomic structures and is associated with a higher incidence of regional metastasis and mortality.

 14. Cerrobend shielding stents for buccal carcinoma patients

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Karma Yangchen

  2016-01-01

  Full Text Available Buccal carcinoma is one of the most common oral malignant neoplasms, especially in the South Asian region. Radiotherapy, which plays a significant role in the treatment of this carcinoma, has severe adverse effects. Different types of prosthesis may be constructed to protect healthy tissues from the adverse effects of treatment and concentrate radiation in the region of the tumor mass. However, the technique for fabrication of shielding stent with Lipowitz's alloy (cerrobend/Wood's alloy has not been well documented. This article describes detailed technique for fabrication of such a stent for unilateral buccal carcinoma patients to spare the unaffected oral cavity from potential harmful effects associated with radiotherapy.

 15. Adenoid basal cell carcinoma and its mimics

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sujata Jetley

  2013-01-01

  Full Text Available Basal cell carcinoma (BCC is the most common malignant tumor of skin. The most common site (80% is head and neck. BCC exhibits a varied morphology such as adenoid, keratotic, sebaceous, basosquamous, apocrine, eccrine or fibroepithelial. Tumors with a similar histopathological picture are cutaneous adenoid cystic carcinoma and primary cutaneous cribriform apocrine carcinoma. Immunohistochemistry, along with clinical findings, acts as an adjunct in reaching an accurate diagnosis. Here, we present an interesting case of adenoid BCC in a 55-year-old man.

 16. Malignant adnexal carcinomas of the skin

  DEFF Research Database (Denmark)

  Klit, Anders; Hærskjold, Ann; Lei, Ulrikke;

  2016-01-01

  Malignant adnexal carcinomas of the skin are rare but associated with high propensity for local recurrence, and for some of the distinct subgroups they are known to metastasize regionally or distant. Biopsy is necessary for correct diagnosis, as the lesions cannot be separated from other tumour...... types entirely on their clinical appearance. The histologic diagnosis is troublesome, and the lesions are often mistaken for their benign counterpart, basal cell carcinoma or squamous cell carcinoma. The lesions are treated with surgery. Radiotherapy and chemotherapy may play a role in treatment...

 17. Epithelial-Mesenchymal Transition in Pancreatic Carcinoma

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Thomas Wirth

  2010-12-01

  Full Text Available Pancreatic carcinoma is the fourth-leading cause of cancer death and is characterized by early invasion and metastasis. The developmental program of epithelial-mesenchymal transition (EMT is of potential importance for this rapid tumor progression. During EMT, tumor cells lose their epithelial characteristics and gain properties of mesenchymal cells, such as enhanced motility and invasive features. This review will discuss recent findings pertinent to EMT in pancreatic carcinoma. Evidence for and molecular characteristics of EMT in pancreatic carcinoma will be outlined, as well as the connection of EMT to related topics, e.g., cancer stem cells and drug resistance.

 18. Merkel cell carcinoma versus metastatic small cell primary bronchogenic carcinoma

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Katya Lisette Velasquez Cantillo

  2013-01-01

  Full Text Available Merkel cell carcinoma (MCC of the skin is a rare, aggressive, malignant neuroendocrine neoplasm. The tumor classically demonstrates positive immunohistochemistry (IHC staining for chromogranin A(ChrA, cytokeratin 20 (CK20, neuron specific enolase (NSE and/or achaete-acute complex-like 1 (MASH1. The newly identified Merkel cell polyomavirus (MCPyV has been found to be associated with most MCC cases. The primary histologic differential diagnoses of cutaneous MCC is small cell primary bronchogenic carcinoma (SCLC; moreover, both are of neuroendocrine origin. SCLC accounts for approximately 10-15% of all primary lung cancer cases; this histologic subtype is a distinct entity with biological and oncological features distinct from non-small cell lung cancer (NSCLC. In contradistinction to MCC, SCLC is classically IHC positive for cytokeratin 7 (CK7 and transcription factor (TTF-1. Similar to SCLC, MCC cell lines may be classified into two different biochemical subgroups designated as Classic and Variant. In our review and case report, we aim to emphasize the importance of a multidisciplinary approach to the approach to this difficult differential diagnosis. We also aim to comment about features of the cells of origin of MCC and SCLC; to summarize the microscopic features of both tumors; and to review their respective epidemiologic, clinical, prognostic and treatment features. We want to emphasize the initial workup study of the differential diagnosis patient, including evaluating clinical lymph nodes, a clinical history of any respiratory abnormality, and chest radiogram. If a diagnosis of primary cutaneous MCC is confirmed, classic treatment includes excision of the primary tumor with wide margins, excision of a sentinel lymph node, and computed tomography, positron emission tomography and/or Fluorine-18-fluorodeoxyglucose positron emission tomography scan studies

 19. Carcinoma en quiste tirogloso Carcinoma in thyroglosal duct cyst

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  M.E. Storani

  2010-09-01

  Full Text Available El carcinoma diferenciado de tiroides en quiste tirogloso (CaQT es una rara entidad. En diferentes series de pacientes operados por quistes tiroglosos su incidencia fue del 0.7 al 1.07%. Luego de la extirpación del quiste por el procedimiento de Sistrunk, no hay consenso sobre la indicación de tiroidectomía total, radioablación y/o terapéutica supresiva con levotiroxina. El objetivo del Departamento de tiroides de SAEM, fue evaluar: formas de presentación, evolución clínica, métodos diagnósticos de utilidad y tratamiento para consensuar futuras conductas. Material y Métodos: Estudio multicéntrico, retrospectivo en 22 pacientes entre 10 a 69 años, 15 mujeres y 7 varones. Resultados: El tamaño de los quistes osciló entre 1 y 8 cm (Mediana= 3.0 cm, Χ ± DS= 3.7 ± 2.2 cm. La mitad de los pacientes presentó crecimiento del quiste en los 6 meses previos a la cirugía. La punción resultó sospechosa en 2/5 quistes y positiva en uno. La ecografía tiroidea evidenció nódulos en 4/13 casos (30%. Se realizó tiroidectomía en 17/22 pacientes (total: 15 y subtotal: 2. La histología del CaQT demostró carcinoma papilar en 21 y carcinoma folicular en uno. Hubo coexistencia de cáncer intratiroideo en el 23.5% de los casos, ninguno multicéntrico. Dos pacientes presentaron metástasis ganglionares y otro tuvo compromiso muscular (ninguno de ellos coexistió con cáncer intratiroideo. Se radioablacionó a 13 pacientes. En 9/11 pacientes la tiroglobulina permaneció indetectable durante el seguimiento (1 a 14 años. Conclusiones: 1 Realizar ecografía de cuello y punción ecoguiada a todo paciente con quiste tirogloso. 2 En caso de CaQT combinar simultáneamente tiroidectomía total y procedimiento de Sistrunk. 3 Evaluar radioablación complementaria y tratamiento supresivo con levotiroxina en cada caso. 4 Efectuar el seguimiento tal como en los carcinomas ortotópicos.Differentiated thyroid carcinoma (DTC in thyroglosal duct cyst (TGDC is

 20. Cholecystocolic fistula caused by gallbladder carcinoma: preoperatively misdiagnosed as hepatic colon carcinoma.

  Science.gov (United States)

  Ha, Gi Won; Lee, Min Ro; Kim, Jong Hun

  2015-04-21

  Cholecystocolic fistula secondary to gallbladder carcinoma is extremely rare and has been reported in very few studies. Most cholecystocolic fistulae are late complications of gallstone disease, but can also develop following carcinoma of the gallbladder when the necrotic tumor penetrates into the adjacent colon. Although no currently available imaging technique has shown great accuracy in recognizing cholecystocolic fistula, abdominopelvic computed tomography may show fistulous communication and anatomical details. Herein we report an unusual case of cholecystocolic fistula caused by gallbladder carcinoma, which was preoperatively misdiagnosed as hepatic flexure colon carcinoma.

 1. Hep par-1: a novel immunohistochemical marker for differentiating hepatocellular carcinoma from metastatic carcinoma.

  Science.gov (United States)

  Hanif, Razia; Mansoor, Samina

  2014-03-01

  To evaluate the diagnostic utility of Hep par-1 in differentiating hepatocellular carcinoma from metastatic carcinoma taking histopathology as a gold standard. Comparative cross-sectional study. Pathology Department, Shaukat Khanum Memorial Cancer Hospital and Research Centre, Lahore, from April 2007 to February 2008. Hep par-1 immunohistochemical stain was performed on 60 cases of liver carcinoma, 30 cases each of metastatic and hepatocellular carcinoma. Information regarding patient age, gender, sign and symptoms, radiographic findings, histological grade of tumour, and expression of Hep par-1 on hepatocellular and metastatic carcinoma were recorded on proforma sheet. Sensitivity, specificity, positive and negative predictive values, and accuracy of Hep par-1 were calculated using the formulas. Hep par-1 expression was noted in 25 out of 30 cases of hepatocellular carcinoma (83%). Out of 30 cases of metastatic carcinoma, only one case expressed staining in Hep par-1 is a reliable immunohistochemical marker for cases of hepatocellular carcinoma (HCC). It can be used along with other markers in morphologically difficult cases when differential diagnosis lies between poorly differentiated HCC and metastatic carcinoma of liver.

 2. Nonconventional papillary thyroid carcinomas with pleomorphic tumor giant cells: a diagnostic pitfall with anaplastic carcinoma.

  Science.gov (United States)

  Hommell-Fontaine, Juliette; Borda, Angela; Ragage, Florence; Berger, Nicole; Decaussin-Petrucci, Myriam

  2010-06-01

  The presence of pleomorphic tumor giant cells in thyroid carcinomas of follicular cell origin is always worrisome for the pathologist as they first of all refer to anaplastic carcinoma, one of the most aggressive human malignancies. However, non-anaplastic pleomorphic giant cells are well described in other thyroid diseases, most often benign. In this paper, we describe four cases of papillary thyroid carcinoma displaying pleomorphic tumor giant cells with features that differ from those of anaplastic carcinoma. Pleomorphic giant cells were admixed with the underlying thyroid carcinoma and constituted from 5% to 25% of the tumor. Cytologically, they had an abundant eosinophilic cytoplasm with large and irregular nuclei. Compared to pleomorphic giant cells of anaplastic carcinoma, they reproduced the growth pattern of the underlying carcinoma, had a low mitotic index without necrosis or inflammation, and were reactive with thyroglobulin and thyroid-specific transcription factor-1 and strongly and diffusely positive for cytokeratin AE1/AE3. After 16-84 months of follow-up, patients are relapse-free and still alive. These cases show that pleomorphic tumor giant cells arising in papillary thyroid carcinomas do not always represent dedifferentiation and progression to anaplastic carcinoma. Distinction among these processes is critical as their treatment and prognosis are very different.

 3. Hepatocellular carcinoma and industrial epidemics

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  Alain Braillon; Gérard Dubois

  2011-01-01

  Worldwide, the burden of the non viral causes of hepatocellular carcinoma (HCC) is usually underestimated. Clearly industrial goods, tobacco, alcohol and processed foods are the agents of new epidemics in modern times which far outscore the burden of infectious agents on morbidity and mortality. Smoking, a dose-related contributing factor for HCC, receives too little attention in clinical practice. In France, tobacco, hepatitis B and C virus and alcohol are the main risk factors for HCC mortality (33%, 31% and 26%, respectively). In developing countries, where tobacco consumption is dramatically increasing, this epidemic may soon surpass hepatitis B. Obesity and diabetes are the contributing factors too. The role of industrial processed foods in the increase of the prevalence of obesity and diabetes cannot be ignored.

 4. Transarterial Therapies for Hepatocellular Carcinoma

  Science.gov (United States)

  Lanza, Ezio; Donadon, Matteo; Poretti, Dario; Pedicini, Vittorio; Tramarin, Marco; Roncalli, Massimo; Rhee, Hyungjin; Park, Young Nyun; Torzilli, Guido

  2016-01-01

  Background The treatment of hepatocellular carcinoma (HCC) is still a major health issue because of its increasing incidence and because of the complexity of its management. Transarterial embolization (TAE) and transarterial chemoembolization (TACE) are two widely used locoregional therapies in the treatment of HCC, especially for unresectable intermediate and advanced HCCs. Summary The modern use of TAE and TACE opens new scenarios for the treatment of unresectable HCC and has yielded interesting results. The present work describes the role of transarterial therapies for HCC and focuses on the different Western and Eastern approaches to the study of response predictors. Key Messages Recent refinements in interventional radiology techniques and in HCC patient selection have facilitated better local control of the disease. The molecular profiling of HCC to predict the response to TACE and TAE will greatly help clinicians identify the optimum therapy. PMID:27995085

 5. Retreatment of recurrent nasopharyngeal carcinoma

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  McNeese, M.D.; Fletcher, G.H.

  1981-01-01

  Thirty patients with recurrent primary nasopharyngeal carcinoma were reirradiated between 1949 and 1976. Twenty eventually demonstrated recurrence at or near the primary site, involving the nasopharynx in 4 and the central nervous system in 16. Long-term palliation was often achieved, and there were no severe complications except for one patient who died of necrosis of the base of the skull. The most frequent problems were hearing loss and trismus; necrosis of the nasopharynx was seen in only 2 patients. With therapy in the range of 18-25 MeV, significant palliation and an occational cure can be achieved without excessive risk. Recurrent disease involving the skull may be controlled for several years using current techniques.

 6. [Gastric carcinoma in the aged].

  Science.gov (United States)

  Pannella, A; Laboranti, F; Guardamagna, A; Di Ninno, N; Fossa, M

  1989-08-31

  After examining the literature on the subject, all patients aged over 60 and admitted to the Surgical Pathology Department of Pavia University from 1-1-1974 to 31-12-1985, suffering from gastric carcinoma have been considered. From the results obtained it is concluded that stomach cancer is a disease that preferentially affects the IIIrd age, usually occurring with atypical symptomatology that leads the patient to underestimate the seriousness of the disease, and impeding early diagnosis that would be effective for therapeutic purposes. It is therefore essential for the necessary examination to be carried out at the first warning symptoms. Further, the general state of these patients has to be controlled and appropriate treatment sought to treat the various accompanying conditions and so prepare the patient for operation.

 7. Gingival squamous cell carcinoma: A diagnostic impediment

  Science.gov (United States)

  Koduganti, Rekha Rani; Sehrawat, Sangeeta; Reddy, P. Veerendra Nath

  2012-01-01

  Oral squamous cell carcinomas represent 3% of cancers in men and 2% of cancers in women. More than 90% of oral cancer occurs in people older than 45 years Lesions of gingiva account for approximately 10% of the oral squamous cell carcinomas and may present clinically as an area of ulceration, exophytic mass, or red/white speckled patches. The proximity to the underlying periosteum may invite early bone invasion. Carcinoma of gingiva constitutes an extremely important group of neoplasms as the lesion frequently mimics the reactive and inflammatory conditions affecting the periodontium, delaying the diagnosis and making the prognosis of the patient poorer. A rare case of gingival squamous cell carcinoma has been reported here, in a 40 Year old male patient. Careful recording of the case history and results of clinical examination, radiographic, and laboratory investigations, along with a critical review of similar conditions led to the diagnosis, and treatment was initiated. PMID:22628973

 8. Breast metastasis from carcinoma of gall bladder

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ajaz Ahmad Malik

  2013-01-01

  Full Text Available Carcinoma of gall bladder has early lymphatic and haematogenous spread. Most common extra abdominal site of metastasis is the lung. Metastasis to breast from carcinoma of breast is very rare. Our case describes an interesting case of carcinoma of gall bladder metastising to breast. A 50-year-old female presented to our outpatient department with a small nodule on upper outer quadrant of left breast. Patient had a history of cholecystectomy done for symptomatic gall stones 2 years back. Histopathological examination of the gall bladder specimen showed adenocarcinoma of the gall bladder with invasion to lamina propria. No additional treatment was offered to the patient. The breast nodule was excised and sent for histopathological examination. Histopathological examination revealed metastising adenocarcinoma. Patient was subjected to palliative chemotherapy (Gamcitabine and carboplatin. However, patient died of hepatic encephalopathy after 5 months. Our case reports an unusual site of metastasis from carcinoma of gall bladder which is very rare.

 9. Treatment Options by Stage (Merkel Cell Carcinoma)

  Science.gov (United States)

  ... Cancer Skin Cancer Screening Research Merkel Cell Carcinoma Treatment (PDQ®)–Patient Version General Information About Merkel Cell ... Certain factors affect prognosis (chance of recovery) and treatment options. The prognosis (chance of recovery ) and treatment ...

 10. Treatment Options by Stage (Adrenocortical Carcinoma)

  Science.gov (United States)

  ... that forms in the adrenal medulla is called pheochromocytoma and is not discussed in this summary. See the PDQ summary on Pheochromocytoma and Paraganglioma for more information. Adrenocortical carcinoma and ...

 11. PATTERN OF TRANSITIONAL CELL CARCINOMA OF THE ...

  African Journals Online (AJOL)

  hi-tech

  2004-03-03

  Mar 3, 2004 ... cancer of the urinary tract and transitional cell carcinoma accounts for ... Ndaguatha in a review of urinary bladder cancers in ... (ERBBI), EGFR (ERBB2), MYC and SRC. Their ..... Schairer, C., Harge, P., Hoover, R. N., et al.

 12. Metastatic Bronchogenic Carcinoma to the Mandible

  African Journals Online (AJOL)

  trismus, swelling and numbness over the left side ... metastatic or secondary carcinoma is the most common ... followed by Biphophonates and localised radiotherapy for pain control. ... Metastasis probably occurs in the head and neck region.

 13. Differentiated thyroid carcinoma : diagnostic and therapeutic studies

  NARCIS (Netherlands)

  Liu, Ying-ying

  2006-01-01

  Differentiated thyroid carcinoma (DTC) has favorable prognosis with high cure rate under treatment of thyroidectomy followed by radiotherapy. However, therapeutic efficiency decreases when dedifferentiation occurs. One of the purposes in this study is to use pharmaceuticals intervention to promote t

 14. Kinase inhibitors for advanced medullary thyroid carcinoma

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Martin Schlumberger

  2012-01-01

  Full Text Available The recent availability of molecular targeted therapies leads to a reconsideration of the treatment strategy for patients with distant metastases from medullary thyroid carcinoma. In patients with progressive disease, treatment with kinase inhibitors should be offered.

 15. Nevoid Basal Cell Carcinoma Syndrome (Gorlin Syndrome).

  Science.gov (United States)

  Bresler, Scott C; Padwa, Bonnie L; Granter, Scott R

  2016-06-01

  Nevoid basal cell carcinoma syndrome, or basal cell nevus syndrome (Gorlin syndrome), is a rare autosomal dominantly inherited disorder that is characterized by development of basal cell carcinomas from a young age. Other distinguishing clinical features are seen in a majority of patients, and include keratocystic odontogenic tumors (formerly odontogenic keratocysts) as well as dyskeratotic palmar and plantar pitting. A range of skeletal and other developmental abnormalities are also often seen. The disorder is caused by defects in hedgehog signaling which result in constitutive pathway activity and tumor cell proliferation. As sporadic basal cell carcinomas also commonly harbor hedgehog pathway aberrations, therapeutic agents targeting key signaling constituents have been developed and tested against advanced sporadically occurring tumors or syndromic disease, leading in 2013 to FDA approval of the first hedgehog pathway-targeted small molecule, vismodegib. The elucidation of the molecular pathogenesis of nevoid basal cell carcinoma syndrome has resulted in further understanding of the most common human malignancy.

 16. Targeting influenza virosomes to ovarian carcinoma cells

  NARCIS (Netherlands)

  Mastrobattista, E; Schoen, P; Wilschut, J; Crommelin, DJA; Storm, G

  2001-01-01

  Reconstituted influenza virus envelopes (virosomes) containing the viral hemagglutinin (HA) have attracted attention as delivery vesicles for cytosolic drug delivery as they possess membrane fusion activity. Here, we show that influenza virosomes can be targeted towards ovarian carcinoma cells (OVCA

 17. Coagulation function in patients with pancreatic carcinoma

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  WANG Hang-yan; XIU Dian-rong; LI Zhi-fei; WANG Gang

  2009-01-01

  Background The coagulation function in patients with pancreatic carcinoma is abnormal and the reason is not very clear. In this study, we retrospectively analyzed the coagulation function in patients with pancreatic carcinoma.Methods From June 2004 to December 2007, 132 patients received diagnosis and treatment in our hospital. The coagulative parameters including the prothrombin time, activated partial thromboplastin time, and fibrinogen levels were collected and studied retrospectively.Results The average fibrinogen levels in patients with pancreatic carcinoma, (476.21±142.05) mg/dl, were significantly higher than in patients with cholangiolithiasis, (403.28±126.41) mg/dl (P 0.05).Conclusions The level of fibrinogen in patients with pancreatic carcinoma was elevated. The elevated fibrinogen level may be associated with invasiveness and lymphatic metastasis. Using vitamin K in perioperation management did not reduce intraoperative blood loss.

 18. Bladder carcinoma: MDCT cystography and virtual cystoscopy.

  Science.gov (United States)

  Panebianco, Valeria; Sciarra, Alessandro; Di Martino, Michele; Bernardo, Silvia; Vergari, Valeria; Gentilucci, Alessandro; Catalano, Carlo; Passariello, Roberto

  2010-06-01

  Bladder carcinoma is the most common tumor among the low urinary tract, accounting for 90% of cancer cases. Conventional cystoscopy represents the gold standard for diagnosis and local management of bladder carcinoma. As the prevalence of transitional cell carcinoma is four-fold greater in men than in women, the endoscopic procedure presents objective difficulties related to the length and bending of male urethra. The most important problems are represented by intense discomfort for the patient and bleeding; furthermore, the high cost, invasivity, and local complications such as infections and mechanical lesions are well-known drawbacks. Additionally, conventional cystoscopy does not provide information about extravescical extensions of the tumor. CT cystography, combined with virtual cystoscopy, is mandatory for TNM staging of the tumor and also is useful when conventional cystoscopy is inconclusive or cannot be performed. We presents the CT cystography findings with virtual endoscopy correlation and bladder carcinoma appearance.

 19. Incidental anaplastic thyroid carcinoma: A case report

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Pembegül GÜNEŞ

  2008-01-01

  Full Text Available Anaplastic thyroid carcinoma is one of the most aggressive of all human malignant diseases. It has an unfavorable prognosis and responsible for most of the mortality and morbidity rates due to thyroid carcinomas. We present a case of incidental anaplastic thyroid carcinoma and discuss the epidemiology, biology, risk factors, prognostic factors of the disease and the approach to treatment, in the light of the current medical literature. The prognosis is much better in cases with incidental carcinoma compared to the classical type and surgical excision of the tumor has a favorable effect on the results. Our case was followed-up for 1.5 years with no evidence of recurrence or metastasis.

 20. Subglottic adenoid cystic carcinoma mistaken for asthma

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  Hua-lin WANG; Lin XU; Fu-jun LI

  2009-01-01

  of the tumor. The diagnosis of subglottic adenoid cystic carcinoma should be considered in patients who are characterized by dyspnea, cough, and stridor, but do not respond to regular anti-asthmatic therapy.

 1. Sunitinib benefits patients with renal cell carcinoma

  Science.gov (United States)

  Findings from clinical trial patients with metastatic renal cell carcinoma, a common kidney cancer, show they did not have accelerated tumor growth after treatment with sunitinib, in contrast to some study results in animals.

 2. Carcinoma verrucoso: uma variante clínico-histopatológica do carcinoma espinocelular Verrucous carcinoma: a clinical-histopathologic variant of squamous cell carcinoma

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Maurício Zanini

  2004-10-01

  Full Text Available O carcinoma verrucoso é uma rara e indolente forma do carcinoma espinocelular descrita por Ackerman em 1948. Sua localização preferencial é a cavidade oral. Clinicamente manifesta-se como lesão verrucosa, de progressivo e lento crescimento e bom prognóstico. O tratamento de escolha é a exérese cirúrgica, devendo o paciente ser regularmente acompanhado devido ao risco de recorrências.Verrucous carcinoma is a rare and indolent variant of the squamous cell carcinoma described by Ackerman in 1948. The oral cavity is a most common site. Clinically, it presents most often as a slow-growing verrucous lesion. The prognosis is good. Treatment of choice is surgery. Patients require frequent reevaluation because recurrences may occur.

 3. Oral verrucous carcinoma. Treatment with radiotherapy

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Nair, M.K.; Sankaranarayanan, R.; Padmanabhan, T.K.; Madhu, C.S.

  1988-02-01

  Fifty-two cases of oral verrucous carcinoma treated with radiotherapy at the Regional Cancer Centre, Trivandrum, Kerala, India in 1982 were evaluated to determine the distribution within the oral cavity, clinical extent, and effectiveness of radiotherapy in controlling the disease. The most common site was the buccal mucosa. Fifty percent of the patients had clinically negative regional lymph nodes and 33% were in earlier stages (T1, T2, N0, and M0). The overall 3-year no evidence of disease (NED) survival rate was 44%. The 3-year NED survival rate with radium implant was 86%. We cannot comment on anaplastic transformation after radiotherapy because our treatment failures have not been subjected for biopsy concerning this matter. Because the results are comparable with those of well-differentiated squamous cell carcinoma, we think that the treatment policies advocated for oral squamous cell carcinoma are also applicable to oral verrucous carcinoma.

 4. Triple-Negative Breast Carcinoma.

  Science.gov (United States)

  Livasy, Chad A

  2009-06-01

  Triple-negative breast carcinomas (TNBCs) comprise approximately 15% to 20% of breast cancers. Accurate assessment of tumor estrogen receptor, progesterone receptor, and human epidermal growth factor receptor 2 (HER2) status is an essential part of classifying tumors into this group. As a group, these tumors are associated with poor clinical outcomes and have been shown to exhibit an increased propensity for hematogenous metastasis to the brain and lungs. Many TNBCs, particularly ductal, not otherwise specified (NOS), and metaplastic carcinomas, show an overlapping characteristic gene expression pattern when evaluated by cDNA microarrays. This group has been termed basal-like because of the similarity with normal breast basal/myoepithelial cells including basal cytokeratin expression and lack of hormone receptor and HER2 expression. The array data have been used to develop multiple immunohistochemical surrogates to identify basal-like tumors in formalin-fixed, paraffin-embedded tissues, most employing basal cytokeratins and epidermal growth factor receptor. Currently, there is no international consensus on biomarkers used to identify tumors as basal-like, and the routine use of the term basal-like in surgical pathology reports is premature. Tumor morphologic features associated with triple-negative status include Nottingham grade 3 with high mitotic rate, pushing border of invasion, geographic tumor necrosis, solid/sheet-like growth pattern, lymphocytic infiltrate, and large central acellular zone. Most breast cancers arising in patients who have a germ-line BRCA1 mutation show similar histologic features and a triple-negative phenotype. Not all TNBCs are associated with an unfavorable prognosis, drawing attention to the heterogeneity of this tumor group and the continued need to link tumor morphology and grade with triple-negative status. This article focuses on histopathology, molecular characterization, carcinogenesis, clinical behavior, and treatment of these

 5. [Viruses and primary hepatocellular carcinoma].

  Science.gov (United States)

  Jablonská, M

  1997-10-22

  The etiological association between primary hepatocellular carcinoma (PHCC) and chronic viral hepatitis has been proved by now beyond doubt in the hepatitis B virus (HBV) and C virus (HCV). PHCC develops most frequently in cirrhotic livers, sometimes also in the absence of cirrhosis. Extensive epidemiological studies provided convincing evidence of this etiological relationship which is also supported by observations and animal experiments. An important factor in hepatocarcinogenesis due to the influence of HBV is integration of the viral genoma into the liver cell genoma. In the tumourous part of the liver integrated HBV sequences are more frequent than in the non-tumourous part. The integration can produce changes in the genome of the liver cell which may sometimes lead to malignant transformation. The mechanisms of this process are not quite clear so far. Their outcome--the development of carcinoma--can be summarized as the peak effect of factors leading to the disorganization of DNA with participation of chromosomal changes, the action of transactivation of HBs protein, transformation growth factors and the important influence of mutations of the suppressor gene p 53 on the 17th chromosome which is probably the target of HBV. HCV produces chronic live: disease developing into cirrhosis and PHCC, even more frequent than HBV; however its integration into the liver cell does not take place. The genetic variability of this gene is great. Its transformating action is probably implemented rather as a co-carcinogen on the background of cirrhosis of the liver which alone regardless of its cause is an increased risk for the development of PHCC. In clinical practice these findings imply the necessity of optimal prevention of chronic viral hepatic infection (vaccination, so far available for HBV, transfusions) and the necessity to assess the virological status in patients with chronic liver disease and early detection of small tumourous liver lesions where nowadays due to

 6. Clinical suspicion and parathyroid carcinoma management

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Fabio Luiz de Menezes Montenegro

  Full Text Available CONTEXT AND OBJECTIVE: Adequate management of parathyroid carcinoma apparently relates to the surgeon’s ability to identify it at the first operation. The objective of this paper was to evaluate the role of clinical suspicion in the management of parathyroid carcinoma. DESIGN AND SETTING: Retrospective analysis of parathyroid carcinoma patients treated in Department of Head and Neck Surgery, Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. METHODS: Cross-sectional study of 143 patients who underwent surgery from 1995 to 2000, due to hyperparathyroidism. These cases were reviewed to ascertain whether preoperative and intraoperative suspicion of parathyroid carcinoma were helpful during the operation, and which factors demonstrated the suspicion of cancer best. RESULTS: Among 66 patients with primary hyperparathyroidism there were four cases of parathyroid carcinoma (6.1%, and one case was found in secondary hyperparathyroidism (1.3%. Palpable nodules were found in five patients with primary hyperparathyroidism, four of them with parathyroid carcinoma. Preoperative levels of calcium in primary hyperparathyroidism with cancer patients varied from 12.0 mg/dl to 18.2 mg/dl. Two patients had gross macroscopic spread of the tumor to adjacent structures. Except for one patient, with extensive disease, tumors were resected en bloc. In secondary hyperparathyroidism, parathyroid carcinoma was found in a fifth mediastinal gland. One atypical adenoma was observed. CONCLUSIONS: High levels of calcium, palpable tumors and adherence to close structures are more common in parathyroid carcinoma. These clinical signs may be helpful for decision-making during parathyroid surgery.

 7. Eyelid Squamous Cell Carcinoma in a Dog

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Chang-hyun Song1§, Sae-kwang Ku2§, Hwan-soo Jang3, Eun-young Kye, Sung-ho Yun, Kwang-ho Jang and Young-sam Kwon*

  2012-06-01

  Full Text Available A 10-year-old, female, Yorkshire Terrier was presented with a left lower eyelid mass. No other abnormality was detected on affected eye in a general eye examination. The mass was surgically removed and histologically diagnosed as a squamous cell carcinoma. The advancement flap used in this case may be an appropriate therapeutic choice for eyelid squamous cell carcinoma in dogs.

 8. Clinicopathological Features of Triple Negative Breast Carcinoma

  Science.gov (United States)

  Reddy, Gowry Maram; Pai, Radha R.

  2017-01-01

  Introduction Breast carcinoma is one of the most common malignancies affecting women in developing countries. Molecular studies of breast carcinoma have classified the tumour based on the immunohistochemical staining into 4 subtypes, such as Luminal A, Luminal B, HER2/neu Positive and Triple Negative Breast Carcinoma (TNBC). TNBCs are reported to have an aggressive behaviour and wide metastasis, leading to selective treatment outcomes. Aim The aim was to study the clinicopathological features such as age, site, tumour size, histopathological type, histologic grade, lymph node status, stage and treatment outcomes of triple negative breast carcinoma. Materials and Methods A retrospective study was conducted on 108 cases of breast carcinoma received during the period of 2 years. The tumour was classified based on immunohistochemical staining into four subtypes. The clinicopathological details, histomorphological and immunohistochemical features of TNBC were studied. Results Of the 108 patients, 34 patients were diagnosed as TNBC. The average age at presentation was 48 years. Most of the cases showed Nottingham Modification of Scarff Bloom-Richardson (NMBR) grade 3 (55.9%) and stage II (67.6%). Ly-mph node metastasis was seen in 50% of cases. Infiltrating ductal carcinoma (not otherwise specified) type (91.2%) was the most common histological type. Among the other subtypes, Luminal A carcinoma was the most common (36.1%), followed by TNBC (31.5%) and HER2/neu positive carcinomas (28.7%). Compared to the other types of tumours, TNBC showed the most frequent distant lymph node metastasis (50%) when compared to luminal A (38.5%), luminal B (25%), HER2/neu positive (48.4%). Unlike the other types of tumours, TNBC were mostly high-grade. Conclusion TNBC have an aggressive behaviour compared to other subtypes with higher NMBR grade, nuclear pleomorphism, high mitotic rate and lymph node metastasis. PMID:28273970

 9. Renal Cell Carcinoma Metastasized to Pagetic Bone.

  Science.gov (United States)

  Ramirez, Ashley; Liu, Bo; Rop, Baiywo; Edison, Michelle; Valente, Michael; Burt, Jeremy

  2016-01-01

  Paget's disease of the bone, historically known as osteitis deformans, is an uncommon disease typically affecting individuals of European descent. Patients with Paget's disease of the bone are at increased risk for primary bone neoplasms, particularly osteosarcoma. Many cases of metastatic disease to pagetic bone have been reported. However, renal cell carcinoma metastasized to pagetic bone is extremely rare. A 94-year-old male presented to the emergency department complaining of abdominal pain. A computed tomography scan of the abdomen demonstrated a large mass in the right kidney compatible with renal cell carcinoma. The patient was also noted to have Paget's disease of the pelvic bones and sacrum. Within the pagetic bone of the sacrum, there was an enhancing mass compatible with renal cell carcinoma. A subsequent biopsy of the renal lesion confirmed renal cell carcinoma. Paget's disease of the bone places the patient at an increased risk for bone neoplasms. The most commonly reported sites for malignant transformation are the femur, pelvis, and humerus. In cases of malignant transformation, osteosarcoma is the most common diagnosis. Breast, lung, and prostate carcinomas are the most common to metastasize to pagetic bone. Renal cell carcinoma associated with Paget's disease of the bone is very rare, with only one prior reported case. Malignancy in Paget's disease of the bone is uncommon with metastatic disease to pagetic bone being extremely rare. We report a patient diagnosed with concomitant renal cell carcinoma and metastatic disease within Paget's disease of the sacrum. Further research is needed to assess the true incidence of renal cell carcinoma associated with pagetic bone.

 10. Cardiac metastasis from a renal cell carcinoma

  OpenAIRE

  AlGhamdi, Abdulaziz; Tam, James

  2006-01-01

  A 59-year-old man developed an episode of syncope while he was driving. This resulted in a motor vehicle accident, and the patient sustained an open fracture of the left femur. Biopsy of the left femur fracture showed a metastastic renal cell carcinoma, and echocardiography revealed a right ventricular mass without contiguous vena caval or right atrial involvement. This is one of the few reported cases of renal cell carcinoma associated with syncope as an initial symptom.

 11. Adenoid cystic carcinoma of the lacrimal gland

  DEFF Research Database (Denmark)

  von Holstein, Sarah L; Fehr, André; Persson, Marta;

  2013-01-01

  To investigate genetic alterations in lacrimal gland adenoid cystic carcinomas (ACCs) with emphasis on the MYB-NFIB fusion oncogene and its downstream targets, MYB rearrangements, and copy number alterations in relation to clinical data and survival.......To investigate genetic alterations in lacrimal gland adenoid cystic carcinomas (ACCs) with emphasis on the MYB-NFIB fusion oncogene and its downstream targets, MYB rearrangements, and copy number alterations in relation to clinical data and survival....

 12. Clear cell myoepithelial carcinoma ex pleomorphic adenoma

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Nikhil R Rabade

  2014-01-01

  Full Text Available Pleomorphic adenoma is the most common epithelial neoplasm of lacrimal gland. A clear cell myoepithelial carcinoma arising in the background of pleomorphic adenoma is common in the salivary glands but very rare in the lacrimal glands. We report the case of a 27 year old man whose lacrimal gland pleomorphic adenoma recurred several times over a period of four years and ultimately evolved into a clear cell myoepithelial carcinoma ex pleomorphic adenoma.

 13. [Clinical characteristics of the thyroid follicular carcinoma].

  Science.gov (United States)

  Gutiérrez-Hermosillo, Hugo; Tamez-Peréz, Héctor Eloy; Díaz de León-Gonzaléz, Enrique; Gutiérrez-Hermosillo, Violeta; Avila-Sanchéz, Jair

  2013-01-01

  Introducción: se ha identificado carcinoma folicular en 39 % de los pacientes con nódulos tiroideos cuya citología prequirúrgica ha indicado resultados indeterminados. El propósito de esta investigación fue conocer la prevalencia de esta entidad en un hospital de concentración. Métodos: se buscaron los reportes quirúrgicos con diagnóstico de carcinoma folicular. Se registró tamaño del tumor, sexo y edad del paciente, diagnósticos pre y posquirúrgico y patologías asociadas. Resultados: se diagnosticó carcinoma folicular en 35 pacientes: 30 mujeres (85 %) y cinco hombres (15 %). La edad en los hombres fue de 57 ± 6.6 y de 44 ± 16.9 en las mujeres. Los diagnósticos preoperatorios fueron carcinoma folicular en 14 (40 %), cáncer tiroideo en seis (17.1 %), adenoma folicular en cuatro (11.4 %), bocio en tres (8.5 %), nódulo tiroideo en tres (8.5 %); carcinoma papilar, tumor de tiroides, carcinoma poco diferenciado de tiroides, adenocarcinoma folicular bien diferenciado, cáncer medular en un paciente (2.8 %) cada uno. Las patologías asociadas fueron tiroiditis de Hashimoto y carcinoma papilar contralateral, con dos pacientes cada uno (5.6 %). Conclusiones: la edad de los pacientes y la presentación clínica del carcinoma folicular difirieron de las informadas en otras investigaciones.

 14. [Intrascrotal metastasis in a renal cell carcinoma].

  Science.gov (United States)

  Calleja Escudero, J; Pascual Samaniego, M; Martín Blanco, S; de Castro Olmedo, C; Gonzalo, V; Fernández del Busto, E

  2004-04-01

  The present article reports a case of intrascrotal metastasis of renal adenocarcinoma. This is an unusual case. A 66-year-old male patient undewent right radical nephrectomy and cavotomy for renal cell carcinoma with renal vein infiltration and thrombus in cava. Six months later the patient present with a nodulous enlargement intrascrotal and roots of penis. And he died 15 moths after nephrectomy. Usually intrascrotal metastases are a late event in the course after detection of a renal carcinoma.

 15. Ureterocele urothelial carcinoma: managing a rare presentation.

  Science.gov (United States)

  Astigueta, Juan Carlos; Abad-Licham, Milagros; Silva, Eloy; Alvarez, Víctor; Piccone, Francis; Cruz, Enrique; Redorta, Joan Palou

  2016-01-01

  It is very uncommon for urothelial carcinoma to develop in an ureterocele. It is generally discovered in an imaging study or in connection with haematuria. We found very few reports in the literature. Here, we report on the case of a 71-year-old male who initially presented with haematuria and low back pain and who then underwent transurethral resection for an intraureterocele tumour. Pathology confirmed urothelial carcinoma.

 16. Familial Follicular-Cell Derived Carcinoma

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Eun Ju eSon

  2012-05-01

  Full Text Available Follicular cell-derived well-differentiated thyroid cancer, papillary (PTC and follicular thyroid carcinomas (FTC compose 95% of all thyroid malignancies. Familial follicular cell-derived well-differentiated thyroid cancers contribute to 5% of those cases. These familial follicular cell derived carcinomas or non-medullary thyroid carcinomas (NMTC divide into two clinical-pathological groups. One group, syndromic-associated, composed by predominately non-thyroidal tumors, is comprised of Pendred syndrome, Warner syndrome, Carney complex type 1, PTEN-hamartoma tumor syndrome (Cowden disease; PHTS, familial adenomatous polyposis (FAP/Gardner syndrome. Additionally other less established links correlated to the development of follicular cell-derived tumors have also included Ataxia-teleangiectasia syndrome, McCune Albright syndrome, and Peutz-Jeghers syndrome. The subsequent group encompasses syndromes typified by non-medullary thyroid carcinomas or NMTC, as well as, pure familial (f PTC with or without oxyphilia, fPTC with multinodular goiter and fPTC with papillary renal cell carcinoma. This heterogeneous group of diseases has not a established genotype-phenotype correlation as the well-known genetic events identified in the familial C-cell-derived tumors or medullary thyroid carcinomas (MTC. Clinicians should be have the knowledge to identify the likelihood of a patient presenting with thyroid cancer having an additional underlying familial syndrome stemming from characteristics through morphological findings that would alert the pathologist to have the patient undergo subsequent molecular genetics evaluations. This review will discuss the clinical and pathological findings of the patients with familial papillary thyroid carcinoma, such as familial adenomatous polyposis, Carney complex, Werner syndrome, and Pendred syndrome and the heterogeneous group of familial papillary thyroid carcinoma.

 17. LUNG CARCINOMA IN YOUNG ADULT MALES

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Dhanasekar

  2015-05-01

  Full Text Available Here we report three case of Lung Carcinoma in young adult males, non - smokers, no family history of malignancy and no other risk factors like occupational or environmental exposure, past history of tuberculosis or chronic obstructive bronchitis, who presented with variable chest radiographic and computerized tomog raphic findings, these cases warrants further analysis regarding the changing trend of higher incidents of lung carcinoma in young adult males.

 18. LUNG CARCINOMA IN YOUNG ADULT MALES

  OpenAIRE

  Dhanasekar; Anbumaran; Rajagopalan; Shanmugapriya

  2015-01-01

  Here we report three case of Lung Carcinoma in young adult males, non - smokers, no family history of malignancy and no other risk factors like occupational or environmental exposure, past history of tuberculosis or chronic obstructive bronchitis, who presented with variable chest radiographic and computerized tomog raphic findings, these cases warrants further analysis regarding the changing trend of higher incidents of lung carcinoma in young adult males.

 19. GATA3 expression in breast carcinoma: utility in triple-negative, sarcomatoid, and metastatic carcinomas.

  Science.gov (United States)

  Cimino-Mathews, Ashley; Subhawong, Andrea P; Illei, Peter B; Sharma, Rajni; Halushka, Marc K; Vang, Russell; Fetting, John H; Park, Ben Ho; Argani, Pedram

  2013-07-01

  GATA3 plays an integral role in breast luminal cell differentiation and is implicated in breast cancer progression. GATA3 immunohistochemistry is a useful marker of breast cancer; however, its use in specific subtypes is unclear. Here, we evaluate GATA3 expression in 86 invasive ductal carcinomas including triple-negative, Her-2, and luminal subtypes, in addition to 13 metaplastic carcinomas and in 34 fibroepithelial neoplasms. In addition, we report GATA3 expression in matched primary and metastatic breast carcinomas in 30 patients with known estrogen receptor (ER), progesterone receptor (PR), and Her-2 status, including 5 with ER and/or PR loss from primary to metastasis. Tissue microarrays containing 5 to 10 cores per tumor were stained for GATA3, scored as follows: 0 (0-5%), 1+ (6%-25%), 2+ (26%-50%), 3+ (51%-75%), and 4+ (>75%). GATA3 labeling was seen in 67% (66/99) of primary ductal carcinomas including 43% of triple-negative and 54% of metaplastic carcinomas. In contrast, stromal GATA3 labeling was seen in only 1 fibroepithelial neoplasm. GATA3 labeling was seen in 90% (27/30) of primary breast carcinomas in the paired cohort, including 67% of triple-negative carcinomas. GATA3 labeling was overwhelmingly maintained in paired metastases. Notably, GATA3 was maintained in all "luminal loss" metastases, which showed ER and/or PR loss. In conclusion, GATA3 expression is maintained between matched primary and metastatic carcinomas including ER-negative cases. GATA3 can be particularly useful as a marker for metastatic breast carcinoma, especially triple-negative and metaplastic carcinomas, which lack specific markers of mammary origin. Finally, GATA3 labeling may help distinguish metaplastic carcinoma from malignant phyllodes tumors.

 20. Microinvasive lobular carcinoma arising in a fibroadenoma.

  Science.gov (United States)

  Hayes, Brian D; Quinn, Cecily M

  2013-08-01

  A 51-year-old woman had a 35 mm circumscribed calcified lesion identified on screening mammography, designated R4. Excision showed a fibroadenoma with multiple foci of lobular neoplasia (atypical lobular hyperplasia and classical lobular carcinoma in situ [LCIS]). A focus of microinvasive lobular carcinoma (MILC) was also present, confirmed on immunohistochemistry. The MILC cells were ER positive, Her-2-negative, and e-cadherin negative. Microinvasive carcinoma, defined as "invasive carcinoma with no focus measuring >1 mm" (TNM UICC 7th edition) is usually encountered in ductal carcinoma in situ but may occur with classical, florid, or pleomorphic LCIS. In one series MILC constituted 0.4% of all invasive lobular carcinomas and was present in 0.4% of all LCIS. MILC is a histologically subtle lesion, the identification of which lends further weight to the concept of lobular neoplasia as a precursor lesion. MILC has been observed in hamartoma but, to our knowledge, has not previously been reported in fibroadenoma.

 1. [Carcinoma and acute pancreatitis--case reports].

  Science.gov (United States)

  Snarska, Jadwiga; Puchalski, Zbigniew; Szajda, Sławomir Dariusz; Hady, Razak H; Kamiński, Fabian; Dadan, Jacek

  2007-10-01

  The coexistence of pancreatic carcinoma with severe form of acute pancreatitis (AP) is not only an extremely rare phenomenon described in literature but also a real problem in the aspect of differential diagnostics of neoplastic and inflammatory morphological changes in this organ. The study objective was the analysis of clinical material obtained from patients with inflammatory and neoplastic lesions, treated surgically in I Department of General and Endocrinological Surgery, Medical University of Bialystok in the years 1980-2005. Of these patients, 7 had pancreatic carcinoma at various stages of advancement diagnosed in the late postoperative period after severe form of AP. Patients' history, physical examination as well as biochemical tests and imaging diagnostic procedures (ultrasonography, CT) of the abdominal cavity explicitly showed severe form of acute pancreatitis. In every case, CA19-9 antigen values were substantially elevated (mean 780 +/-325 IU/ml, norm 0-37 IU/ml). Histopathological analyses of samples collected during laparotomy revealed the presence of necrotic-purulent tissues. In the late postoperative period, i.e. 3-24 months, all these patients were reoperated on for pancreatic carcinoma or its metastases. Only in one case, radical Whipple surgery was performed. All the remaining patients underwent palliative procedures or samples for histopathological examinations were only collected. In all the seven cases, metastatic carcinoma was diagnosed, including pancreatic carcinoma in 6 patients. These observations seem to indicate that severe AP may be insidiously accompanied by pancreatic carcinoma and that this coexistence should always be taken into consideration.

 2. Salivary duct carcinoma of the parotid gland

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mona Mlika

  2012-01-01

  Full Text Available Salivary duct carcinoma of the parotid gland is an uncommon tumor, highly aggressive. About 200 cases have been reported in the English literature. Pathomorphologically, these tumors showed great similarities to ductal carcinoma of the female breast, which is why they described this tumor as "salivary duct carcinoma." The authors describe a new case of salivary duct carcinoma of the parotid gland. We present the case of a 50-year-old patient with progressive facial paralysis. The MRI examination of the head showed two ill-defined formations. A malignant tumor was strongly suspected, so that a total left parotidectomy with excision of the adjacent facial nerve and left lymph node dissection was performed. Microscopic examination concluded to a salivary duct carcinoma of the left parotid gland negative with Her2/neu antibody with lymph node metastasis. There were no recurrences or metastases within 3 years of follow-up. Salivary duct carcinoma of the parotid gland is a rare tumor with an aggressive behavior. This is due to its propensity to infiltrate distant organs. The diagnosis is based on microscopic examination. Treatment modalities are non-consensual, but some authors advocate the necessity of aggressive approach, especially in tumors negative with Heur2/neu antibody. This is due to the fact that the overexpression of this antigen was reported to be associated with a poor prognosis.

 3. Carcinoma of the lung in Lancashire coalminers.

  Science.gov (United States)

  Rooke, G B; Ward, F G; Dempsey, A N; Dowler, J B; Whitaker, C J

  1979-04-01

  The prevalence at death of carcinoma of the lung in miners and ex-miners has been compared in those with and without pneumoconiosis at necropsy. The prevalence of 11.4% in the group as a whole is no greater than that in the male population in North-west England. Carcinoma of the lung was present in 62 (13.1%) of those without pneumoconiosis and in 52 (9.8%) of those with pneumoconiosis. The mean age at death of those with pneumoconiosis was 71.3 years so that they cannot be said to have died before the age at which they would have developed carcinoma. Those with progressive massive fibrosis whose mean age at death was 72 years had the lowest prevalence of carcinoma of the lung at all ages--8.4%. For reasons stated in the text this is inevitably a biased sample. The number of those without pneumoconiosis is probably lower than the true figure because the deaths of miners and ex-miners in whom there is no suspicion of lung disease may not have been reported to the coroner or to the pneumoconiosis medical panel. There appears to be no positive link between carcinoma of the lung and pneumoconiosis. There is a surprisingly high number of smokers and ex-smokers among these miners, and this appears to have more relevance to the prevalence of carcinoma of the lung than does pneumoconiosis.

 4. Landscape of Genomic Alterations in Cervical Carcinomas

  Science.gov (United States)

  Ojesina, Akinyemi I.; Lichtenstein, Lee; Freeman, Samuel S.; Pedamallu, Chandra Sekhar; Imaz-Rosshandler, Ivan; Pugh, Trevor J.; Cherniack, Andrew D.; Ambrogio, Lauren; Cibulskis, Kristian; Bertelsen, Bjørn; Romero-Cordoba, Sandra; Treviño, Victor; Vazquez-Santillan, Karla; Guadarrama, Alberto Salido; Wright, Alexi A.; Rosenberg, Mara W.; Duke, Fujiko; Kaplan, Bethany; Wang, Rui; Nickerson, Elizabeth; Walline, Heather M.; Lawrence, Michael S.; Stewart, Chip; Carter, Scott L.; McKenna, Aaron; Rodriguez-Sanchez, Iram P.; Espinosa-Castilla, Magali; Woie, Kathrine; Bjorge, Line; Wik, Elisabeth; Halle, Mari K.; Hoivik, Erling A.; Krakstad, Camilla; Gabiño, Nayeli Belem; Gómez-Macías, Gabriela Sofia; Valdez-Chapa, Lezmes D.; Garza-Rodríguez, María Lourdes; Maytorena, German; Vazquez, Jorge; Rodea, Carlos; Cravioto, Adrian; Cortes, Maria L.; Greulich, Heidi; Crum, Christopher P.; Neuberg, Donna S.; Hidalgo-Miranda, Alfredo; Escareno, Claudia Rangel; Akslen, Lars A.; Carey, Thomas E.; Vintermyr, Olav K.; Gabriel, Stacey B.; Barrera-Saldaña, Hugo A.; Melendez-Zajgla, Jorge; Getz, Gad; Salvesen, Helga B.; Meyerson, Matthew

  2014-01-01

  Cervical cancer is responsible for 10–15% of cancer-related deaths in women worldwide1,2. The etiological role of infection with high-risk human papilloma viruses (HPV) in cervical carcinomas is well established3. Previous studies have implicated somatic mutations in PIK3CA, PTEN, TP53, STK11 and KRAS4–7 as well as several copy number alterations in the pathogenesis of cervical carcinomas8,9. Here, we report whole exome sequencing analysis of 115 cervical carcinoma-normal paired samples, transcriptome sequencing of 79 cases and whole genome sequencing of 14 tumor-normal pairs. Novel somatic mutations in 79 primary squamous cell carcinomas include recurrent E322K substitutions in the MAPK1 gene (8%), inactivating mutations in the HLA-B gene (9%), and mutations in EP300 (16%), FBXW7 (15%), NFE2L2 (4%) TP53 (5%) and ERBB2 (6%). We also observed somatic ELF3 (13%) and CBFB (8%) mutations in 24 adenocarcinomas. Squamous cell carcinomas had higher frequencies of somatic mutations in the Tp*C dinucleotide context than adenocarcinomas. Gene expression levels at HPV integration sites were significantly higher in tumors with HPV integration compared with expression of the same genes in tumors without viral integration at the same site. These data demonstrate several recurrent genomic alterations in cervical carcinomas that suggest novel strategies to combat this disease. PMID:24390348

 5. Metastatic Basal Cell Carcinoma Accompanying Gorlin Syndrome

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Yeliz Bilir

  2014-01-01

  Full Text Available Gorlin-Goltz syndrome or basal cell nevus syndrome is an autosomal dominant syndrome characterized by skeletal anomalies, numerous cysts observed in the jaw, and multiple basal cell carcinoma of the skin, which may be accompanied by falx cerebri calcification. Basal cell carcinoma is the most commonly skin tumor with slow clinical course and low metastatic potential. Its concomitance with Gorlin syndrome, resulting from a mutation in a tumor suppressor gene, may substantially change morbidity and mortality. A 66-year-old male patient with a history of recurrent basal cell carcinoma was presented with exophthalmus in the left eye and the lesions localized in the left lateral orbita and left zygomatic area. His physical examination revealed hearing loss, gapped teeth, highly arched palate, and frontal prominence. Left orbital mass, cystic masses at frontal and ethmoidal sinuses, and multiple pulmonary nodules were detected at CT scans. Basal cell carcinoma was diagnosed from biopsy of ethmoid sinus. Based on the clinical and typical radiological characteristics (falx cerebri calcification, bifid costa, and odontogenic cysts, the patient was diagnosed with metastatic skin basal cell carcinoma accompanied by Gorlin syndrome. Our case is a basal cell carcinoma with aggressive course accompanying a rarely seen syndrome.

 6. Metastatic Basal cell carcinoma accompanying gorlin syndrome.

  Science.gov (United States)

  Bilir, Yeliz; Gokce, Erkan; Ozturk, Banu; Deresoy, Faik Alev; Yuksekkaya, Ruken; Yaman, Emel

  2014-01-01

  Gorlin-Goltz syndrome or basal cell nevus syndrome is an autosomal dominant syndrome characterized by skeletal anomalies, numerous cysts observed in the jaw, and multiple basal cell carcinoma of the skin, which may be accompanied by falx cerebri calcification. Basal cell carcinoma is the most commonly skin tumor with slow clinical course and low metastatic potential. Its concomitance with Gorlin syndrome, resulting from a mutation in a tumor suppressor gene, may substantially change morbidity and mortality. A 66-year-old male patient with a history of recurrent basal cell carcinoma was presented with exophthalmus in the left eye and the lesions localized in the left lateral orbita and left zygomatic area. His physical examination revealed hearing loss, gapped teeth, highly arched palate, and frontal prominence. Left orbital mass, cystic masses at frontal and ethmoidal sinuses, and multiple pulmonary nodules were detected at CT scans. Basal cell carcinoma was diagnosed from biopsy of ethmoid sinus. Based on the clinical and typical radiological characteristics (falx cerebri calcification, bifid costa, and odontogenic cysts), the patient was diagnosed with metastatic skin basal cell carcinoma accompanied by Gorlin syndrome. Our case is a basal cell carcinoma with aggressive course accompanying a rarely seen syndrome.

 7. Recurrence of bronchioloalveolar carcinoma in transplanted lungs.

  Science.gov (United States)

  Garver, R I; Zorn, G L; Wu, X; McGiffin, D C; Young, K R; Pinkard, N B

  1999-04-08

  Bronchioloalveolar carcinoma is a distinctive subtype of typical adenocarcinoma of the lung that tends to metastasize widely throughout the lungs but less commonly elsewhere. Because conventional therapies for intrapulmonary metastatic bronchioloalveolar carcinoma are generally ineffective, we treated seven patients who had intrapulmonary metastatic bronchioloalveolar carcinoma with lung transplantation. Seven patients with biopsy-proved bronchioloalveolar carcinoma and no evidence of extrapulmonary disease received transplants of either one or two cadaveric lungs. At transplantation, all native lung tissue was removed and replaced with a donor lung or lungs. The patients received the usual post-transplantation care given at the institution. Four of the seven patients had recurrent bronchioloalveolar carcinoma within the donor lungs; the recurrences appeared from 10 to 48 months after transplantation. All recurrences were limited to the donor lungs. Histologic and molecular analyses showed that the recurrent tumors in three patients originated from the recipients of the transplants. Lung transplantation for bronchioloalveolar carcinoma is technically feasible, but recurrence of the original tumor within the donor lungs up to four years after transplantation was common.

 8. STUDY ON NUCLEAR MATRIX PROTEINS FROM HUMAN BREAST CARCINOMA

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  HE Qian; ZHANG Shu-qun; CHU Yong-lie; JIA Xiao-li; JIANG Jian-tao

  2009-01-01

  Objective To investigate the marker protein of human breast carcinoma from nuclear matrix proteins (NMPs).Methods NMPs were injected subcutaneously into rabbit to get antiserum, which was used to detect the NMPs specificity for breast carcinoma.Results There was an apparent positive band (100kD) in the NMPs of breast carcinoma, which did not exist in normal breast and other tumors that were detected.Conclusion One or one group of 100kD NMPs were found to be related to human breast carcinoma, which may be involved in the carcinogenesis and development of human breast carcinoma and valuable for breast carcinoma diagnosis.

 9. SQUAMOUS CELL CARCINOMA FOOT WITH ILIOINGUINAL LYMPHADENOPATHY : A CASE REPORT

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Rambabu

  2015-09-01

  Full Text Available Squamous cell carcinoma of the foot is rare. This carcinoma of the foot may arise from a precursor lesion or may be secondary. Squamous cell carcinoma of the foot may resemble verrucous carcinoma or there can be distinct verrucous carcinoma of the foot or epithelioma cuniculatum. We reporting a case of 45 years old male patient developed squamous cell carcinoma over marjolins ulcer and develop ilio - inguinal lymphadenopathy after 1 month of malignancy. We have done below knee amputation and ilioinguinal block dissection

 10. Pancreatic mucinous noncystic (colloid) carcinomas and intraductal papillary mucinous carcinomas are usually microsatellite stable.

  Science.gov (United States)

  Lüttges, Jutta; Beyser, Kurt; Pust, Susanne; Paulus, Anja; Rüschoff, Josef; Klöppel, Günter

  2003-06-01

  Pancreatic mucinous noncystic (colloid) carcinomas (MNCC) differ from the usual ductal adenocarcinomas in their mucin expression profile and share with many extrapancreatic mucinous carcinomas the expression of MUC2. Because mucinous carcinomas are frequently associated with mutations of the DNA mismatch repair genes, causing them to exhibit the so-called mutator phenotype, we decided to investigate whether MNCCs of the pancreas are characterized by microsatellite instability (MSI). Twelve carcinomas with a mucinous phenotype (8 mucinous noncystic carcinomas, 3 intraductal papillary-mucinous carcinomas with an invasive muconodular component, and 1 ductal adenocarcinoma with an extensive mucinous noncystic component) and 11 ductal adenocarcinomas were immunostained with monoclonal antibodies to the mismatch repair gene products hMLH1, hMSH2, and hMSH6. For MSI analysis, DNA was isolated from microdissected tissue, and five primary microsatellites (BAT 25, BAT 26, D5S346, D17S250, and D2S123) were analyzed. MSI was diagnosed in case a novel allele was found, compared with the normal tissue. The criterion for LOH was a 75% signal reduction. All carcinomas tested exhibited nuclear expression of mismatch repair gene products, except for one MNCC that also showed MSI at the molecular level. The data suggest that pancreatic carcinomas with a mucinous phenotype (MUC2+/MUC1-) do not appear to normally exhibit mutations in the mismatch repair genes and therefore differ in their carcinogenesis from those in other organs.

 11. Intraosseous carcinoma of the jaws: A clinicopathologic review. part II: Odontogenic carcinomas

  NARCIS (Netherlands)

  Woolgar, J.A.; Triantafyllou, A.; Ferlito, A.; Devaney, K.O.; Lewis Jr., J.S.; Rinaldo, A.; Slootweg, P.J.; Barnes, L.

  2013-01-01

  This is the second of a 3-part review of the clinicopathologic features of intraosseous carcinoma of the jaws (IOCJ). This part deals with odontogenic carcinomas, rare entities that are difficult to evaluate because of changes in classification/nomenclature, lack of standardized diagnostic criteria,

 12. Small cell carcinoma of the lung and large cell neuroendocrine carcinoma interobserver variability

  NARCIS (Netherlands)

  den Bakker, Michael A.; Willemsen, Sten; Gruenberg, Katrien; Noorduijn, L. Arnold; van Oosterhout, Matthijs F. M.; van Suylen, Robert J.; Timens, Wim; Vrugt, Bart; Wiersma-van Tilburg, Anne; Thunnissen, Frederik B. J. M.

  2010-01-01

  Aims: To test the hypothesis that the published morphological criteria permit reliable segregation of small cell carcinoma of the lung (SCLC) and large cell neuroendocrine carcinoma (LCNEC) cases by determining the interobserver variation. Methods and results: One hundred and seventy cases of SCLC,

 13. High-grade endometrial carcinoma: serous and grade 3 endometrioid carcinomas have different immunophenotypes and outcomes.

  Science.gov (United States)

  Alkushi, Abdulmohsen; Köbel, Martin; Kalloger, Steve E; Gilks, C Blake

  2010-07-01

  High-grade endometrial carcinomas are a heterogeneous group of tumors and include grade 3 endometrioid (EC-3), serous (SC), and clear cell carcinomas (CCC). There are conflicting data about the prognosis of these subtypes of high-grade endometrial carcinoma; this may be a result of lack of reproducibility in classifying tumor cell type. The purpose of this study was to examine differences in immunophenotype and outcome in a series of high-grade endometrial carcinomas, focusing on the comparison of EC-3 versus SC. We selected 180 endometrial carcinomas of SC, EC, or CCC type. No mixed carcinomas were included in the study. We chose the following immunohistochemical markers, estrogen receptor (ER), insulin-like growth factor 2 mRNA-binding protein 3 (IMP3), p16, p53, progesterone receptor (PR), and phosphatase and tensin homolog (PTEN) as being significantly differentially expressed in endometrial carcinoma subtypes. The tumors were stratified into 4 groups on the basis of their cell type and grade: EC grade 1 or 2, EC-3, SC, and CCC. Univariate survival analysis revealed significant differences in outcome between the 4 groups (Pcarcinomas have a significantly better prognosis than SC carcinomas of the endometrium.

 14. Renal adenocarcinoma, hepatocellular carcinoma, and pancreatic islet cell carcinoma in a binturong (Arctictis binturong).

  Science.gov (United States)

  Klaphake, Eric; Shoieb, Ahmed; Ramsay, Ed; Schumacher, Juergen; Craig, Linden

  2005-03-01

  A 19-yr-old binturong (Arctictis binturong) with acute upper respiratory disease was euthanized. Postmortem findings included hepatocellular carcinoma, pancreatic islet cell carcinoma, and renal adenocarcinoma with metastasis to the spleen, pleura, and pericardium. A link between primary hepatic and renal neoplasms has been noted in older humans.

 15. NUT midline carcinomas of the sinonasal tract.

  Science.gov (United States)

  Bishop, Justin A; Westra, William H

  2012-08-01

  NUT midline carcinoma (NMC) is a highly lethal tumor defined by translocations involving the NUT gene on chromosome 15q14. NMC involves midline structures including the sinonasal tract, but its overall incidence at this midline site and its full morphologic profile are largely unknown because sinonasal tumors are not routinely tested for the NUT gene translocation. The recent availability of an immunohistochemical probe for the NUT protein now permits a more complete characterization of sinonasal NMCs. The archival files of The Johns Hopkins Hospital Surgical Pathology were searched for all cases of primary sinonasal carcinomas diagnosed from 1995 to 2011. Tissue microarrays were constructed, and NUT immunohistochemical analysis was performed. All NUT-positive cases underwent a more detailed microscopic and immunohistochemical analysis. Among 151 primary sinonasal carcinomas, only 3 (2%) were NUT positive. NUT positivity was detected in 2 of 13 (15%) carcinomas diagnosed as sinonasal undifferentiated carcinoma and in 1 of 87 (1%) carcinomas diagnosed as squamous cell carcinoma. All occurred in men (26, 33, and 48 y of age). The NMCs grew as nests and sheets of cells with a high mitotic rate and extensive necrosis. Two were entirely undifferentiated, and 1 tumor showed abrupt areas of squamous differentiation. Each case had areas of cell spindling, and 2 were heavily infiltrated by neutrophils. Immunohistochemical staining was observed for cytokeratins (3 of 3), epithelial membrane antigen (3 of 3), p63 (2 of 3), CD34 (1 of 3), and synaptophysin (1 of 3). All patients died of the disease (survival time range, 8 to 16 mo; mean, 12 mo) despite combined surgery and chemoradiation. NMC represents a rare form of primary sinonasal carcinoma, but its incidence is significantly increased in those carcinomas that exhibit an undifferentiated component. Indiscriminant analysis for evidence of the NUT translocation is unwarranted. Instead, NUT analysis can be restricted to

 16. Ameloblastic carcinoma with features of ghost cell odontogenic carcinoma in a patient with suspected Gardner syndrome.

  Science.gov (United States)

  Fitzpatrick, S G; Hirsch, S A; Listinsky, C M; Lyu, D J-H; Baur, D A

  2015-04-01

  Ameloblastic carcinoma and ghost cell odontogenic carcinoma are rare malignancies arising in odontogenic epithelium within the jaws. Gardner syndrome is a multifaceted autosomal dominant condition, which results in multiple dentofacial anomalies along with premalignant colon polyp formation and tumor formation in the skin and other organs. We report a case of ameloblastic carcinoma with features of ghost cell odontogenic carcinoma and extensive clear cell change and melanin pigmentation in a patient with clinical features of Gardner syndrome. To the best of our knowledge, odontogenic carcinoma arising in a patient with features of Gardner syndrome has not been reported previously. The clinical, radiographic, and histologic features of the case are discussed along with a review of the relevant literature. Copyright © 2015 Elsevier Inc. All rights reserved.

 17. Gastric Collision Tumor Consisting of Mucinous Carcinoma and Large Cell Neuroendocrine Carcinoma: A Case Report

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Kang, Su Min; Lee, Ye Ri; Han, Eun Mee; Yeon, Jae Woo; Yoo, Jin Young; Choi, Jong Mun; Sim, Ji Ye [Bundang Jesaeng General Hospital, Seongnam (Korea, Republic of)

  2010-06-15

  The concurrence of two different pathological tumors of the stomach is infrequent. Even rarer is a gastric collision tumor of both tumor types. Although there have been a few reported cases of gastric collision tumors that consisted of an adenocarcinoma and neuroendocrine carcinoma, to the best of our knowledge, there is no documented case report of a gastric collision tumor consisting of a mucinous carcinoma and large cell neuroendocrine carcinoma. We report a case of gastric collision tumor, consisting of a mucinous carcinoma and large cell neuroendocrine carcinoma that presented as abdominal discomfort in a 64-year-old man. This finding draws attention to the related findings from previous studies on gastric collision tumors

 18. Advances in hepatocellular carcinoma: Nonalcoholic steatohepatitis-related hepatocellular carcinoma

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  Fauzia; Z; Khan; Ryan; B; Perumpail; Robert; J; Wong; Aijaz; Ahmed

  2015-01-01

  An increase in the prevalence of obesity and diabetes mellitus has been associated with the rise in non-alcoholic fatty liver disease(NAFLD). Two-thirds of the obese and diabetic populations are estimated to develop NAFLD. Currently, NAFLD is the most common etiology for chronic liver disease globally. The clinical spectrum of NAFLD ranges from simple steatosis, an accumulation of fat greater than 5% of liver weight, to nonalcoholic steatohepatitis(NASH), a more aggressive form with necroinflammation and fibrosis. Among the patients who develop NASH, up to 20% may advance to cirrhosis and are at risk for complications of end-stage liver disease. One of the major complications observed in patients with NASH-related cirrhosis is hepatocellular carcinoma(HCC), which has emerged as the sixth most common cancer and second leading etiology of cancer-related deaths worldwide. The incidence of HCC in the United States alone has tripled over the last three decades. In addition, emerging data are suggesting that a small proportion of patients with NAFLD may be at higher risk for HCC in the absence of cirrhosis - implicating obesity and diabetes mellitus as potential risk factors for HCC.

 19. Viral hepatitis and hepatocellular carcinoma

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Francque Sven M

  2005-05-01

  Full Text Available Abstract Background Hepatocellular carcinoma (HCC is one of the most common malignant tumors in the world. The incidence of HCC varies considerably with the geographic area because of differences in the major causative factors. Chronic hepatitis B and C, mostly in the cirrhotic stage, are responsible for the great majority of cases of HCC worldwide. The geographic areas at the highest risk are South-East Asia and sub-Saharan Africa, here hepatitis B is highly endemic and is the main cause of HCC. In areas with an intermediate rate of HCC such as Southern Europe and Japan, hepatitis C is the predominant cause, whereas in low rate areas such as Northern Europe and the USA, HCC is often related to other factors as alcoholic liver disease. There is a rising incidence in HCC in developed countries during the last two decades, due to the increasing rate of hepatitis C infection and improvement of the clinical management of cirrhosis. Methods This article reviews the literature on hepatitis and hepatocellular carcinoma. The Medline search was carried out using these key words and articles were selected on epidemiology, risk factors, screening, and prevention of hepatocellular carcinoma. Results Screening of patients with advanced chronic hepatitis B and C with hepatic ultrasound and determination of serum alfa-fetoprotein may improve the detection of HCC, but further studies are needed whether screening improves clinical outcome. Hepatitis B and C viruses (HBV/HCV can be implicated in the development of HCC in an indirect way, through induction of chronic inflammation, or directly by means of viral proteins or, in the case of HBV, by creation of mutations by integration into the genome of the hepatocyte. Conclusion The most effective tool to prevent HCC is avoidance of the risk factors such as viral infection. For HBV, a very effective vaccine is available. Preliminary data from Taiwan indicate a protective effect of universal vaccination on the

 20. Maspin and MCM2 immunoprofiling in salivary gland carcinomas

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Helmy Iman M

  2011-09-01

  Full Text Available Abstract Background The pathogenesis of salivary gland carcinomas is very complex and prognostic markers are difficult to find in these carcinomas of which the different subtypes have varying malignant potential. The study was conducted to examine the cellular distribution of maspin and MCM2 in salivary gland carcinomas and their value to predict lymph node metastasis. Materials and methods Fifty three paraffin blocks of different lesions (15 muco-epidermoid carcinoma, 14 adenoid cystic carcinoma, 3 epi-myoepithelial carcinoma, 5 salivary duct carcinoma, 5 malignant pleomorphic adenoma, 6 polymorphous low grade adenocarcinoma and 5 acinic cell carcinoma were prepared for immunohistochemical staining with maspin and MCM2 antibodies. ANOVA and Pearson correlation tests were used for the statistical analysis of the results. Results All salivary gland carcinomas express maspin and MCM2 with variable cellular localization. There was a significant difference in the expression of each antibody between mucoepidermoid carcinoma, adenoid cystic carcinoma and polymorphous low grade adenocarcinoma. No association was found between examined markers and lymph node metastasis. Conclusions Salivary gland carcinomas express maspin and MCM2 with variable levels and cellular localization, consisting important markers of biological behavior in these tumors. The level of MCM2 expression can be used in the differential diagnosis of adenoid cystic carcinoma and polymorphous low grade adenocarcinoma. Further study with large sample size is recommended to assess their value in prediction of lymph node metastasis.

 1. Familial pancreatic carcinoma in Jews.

  Science.gov (United States)

  Lynch, Henry T; Deters, Carolyn A; Lynch, Jane F; Brand, Randall E

  2004-01-01

  Pancreatic cancer (PC) is the most fatal of all gastrointestinal cancers, wherein its mortality compares strikingly with its incidence. Unfortunately, 80-90% of PCs are diagnosed in the nonresectable stage. While the lifetime risk of PC in developed countries is approximately 1-3%, it is the fifth most common cause of cancer deaths among both males and females in Western countries. It occurs in excess in Jews. Approximately 5-10% of PC shows familial clustering. Examination of such familial clusters must take into consideration cancers of diverse anatomic sites, such as malignant melanoma in the familial atypical multiple melanoma (FAMMM) syndrome due to the CDKN2A (p16) germline mutation, and combinations of colorectal and endometrial carcinoma, ovarian carcinoma, and several other cancers in hereditary nonpolyposis colorectal cancer (HNPCC), which are due to mismatch repair germline mutations, the most common of which are MSH2 and MLH1 . Other hereditary disorders predisposing to PC include Peutz-Jeghers syndrome, due to the STK11 mutation, familial pancreatitis due to the cationic trypsinogen gene, site-specific familial pancreatic cancer which may be due to the 4q32-34 mutation, hereditary breast-ovarian cancer (HBOC) syndrome that is due to BRCA2 and possibly some families with HBOC that is due to BRCA1 , familial adenomatous polyposis due to the ATP gene, and ataxia telangiectasia due to the ATM germline mutation. This extant heterogeneity mandates that the physician be knowledgeable about these PC-prone syndromes which play such an important role when considering the differential diagnosis of hereditary PC. Unfortunately, there are no PC screening programs with acceptable sensitivity and specificity. However, the gold standard for screening at this time is endoscopic ultrasound. Clearly, there is a great need for the development of novel screening approaches with acceptable sensitivity and specificity. Further research is needed to elucidate those etiologic

 2. Targeted Therapy for Renal Cell Carcinoma: a Prospective study

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Robin Joshi

  2015-06-01

  Conclusions: In our cohort, use of sunitinib showed similar outcome to previously published articles. Our study supports the use of sunitinib in metastatic renal cell carcinoma. Keywords: metastatic renal cell carcinoma; sunitinib; tyrosine kinase inhibitor.

 3. Differentiated thyroid carcinoma : treatment and clinical consequences of therapy

  NARCIS (Netherlands)

  Hoftijzer, Hendrieke Catherijn

  2011-01-01

  The first chapters of this thesis describe the treatment of radioiodine non-avid thyroid carcinoma with the tyrosine kinase inhibitor sorafenib. The remainder of the thesis describes the clinical consequences of the treatment of thyroid carcinoma.

 4. Differentiated thyroid carcinoma : treatment and clinical consequences of therapy

  NARCIS (Netherlands)

  Hoftijzer, Hendrieke Catherijn

  2011-01-01

  The first chapters of this thesis describe the treatment of radioiodine non-avid thyroid carcinoma with the tyrosine kinase inhibitor sorafenib. The remainder of the thesis describes the clinical consequences of the treatment of thyroid carcinoma.

 5. Primary Neuroendocrine Carcinoma of Breast: A Rare Case Report

  African Journals Online (AJOL)

  Primary neuroendocrine carcinoma (PNEC) of breast were an unknown .... treatment is limited to surgery such as MRM with axillary clearance,[1,3] which ... carcinoma of the breast: Diagnostic and clinical implications. Anticancer Res 2012 ...

 6. Metastatic Renal Cell Carcinoma to the Pancreas: A Review.

  Science.gov (United States)

  Cheng, Shaun Kian Hong; Chuah, Khoon Leong

  2016-06-01

  The pancreas is an unusual site for tumor metastasis, accounting for only 2% to 5% of all malignancies affecting the pancreas. The more common metastases affecting the pancreas include renal cell carcinomas, melanomas, colorectal carcinomas, breast carcinomas, and sarcomas. Although pancreatic involvement by nonrenal malignancies indicates widespread systemic disease, metastatic renal cell carcinoma to the pancreas often represents an isolated event and is thus amenable to surgical resection, which is associated with long-term survival. As such, it is important to accurately diagnose pancreatic involvement by metastatic renal cell carcinoma on histology, especially given that renal cell carcinoma metastasis may manifest more than a decade after its initial presentation and diagnosis. In this review, we discuss the clinicopathologic findings of isolated renal cell carcinoma metastases of the pancreas, with special emphasis on separating metastatic renal cell carcinoma and its various differential diagnoses in the pancreas.

 7. Diagnostic utility of hepatocyte nuclear factor 1-beta immunoreactivity in endometrial carcinomas: lack of specificity for endometrial clear cell carcinoma.

  Science.gov (United States)

  Fadare, Oluwole; Liang, Sharon X

  2012-12-01

  Hepatocyte nuclear factor 1-beta (HNF1β) has recently emerged as a relatively sensitive and specific marker for ovarian clear cell carcinoma. The purpose of this study is to assess the diagnostic utility of this marker for endometrial clear cell carcinoma. Immunohistochemical analysis was performed on 75 endometrial tissues using a goat polyclonal antibody raised against a peptide mapping at the C-terminus of human HNF1β protein. The 75 cases included 15 clear cell carcinomas, 20 endometrioid carcinomas, 15 endometrial serous carcinomas/uterine papillary serous carcinomas, 20 cases of normal endometrium, 2 cases of clear cell metaplasia, and 3 cases of Arias Stella reaction. Staining interpretations were based on a semiquantitative scoring system, a 0 to 12+ continuous numerical scale that was derived by multiplying the extent of staining (0 to 4+ scale) by the intensity of staining (0 to 3+ scale) for each case. HNF1β expression was found to be present in a wide spectrum of tissues. Twenty-seven (54%) of the 50 carcinomas displayed at least focal nuclear HNF1β expression, including 11 (73%) of 15, 9 (60%) of 15, and 7 (35%) of 20 clear cell, serous, and endometrioid carcinomas, respectively. The average nuclear staining scores for clear cell carcinomas, endometrioid carcinomas, and serous carcinomas were 5.2, 1.4, and 4.1, respectively. Clear cell carcinomas and endometrioid carcinomas displayed statistically significant differences regarding their nuclear staining scores (P = 0.0027), but clear cell carcinomas and endometrial serous carcinomas did not (P = 0.45). The calculated sensitivity of any nuclear HNF1β expression in classifying a carcinoma as being of the clear cell histotype was 73%, whereas the specificity was 54%. Nineteen of 20 normal endometrium samples displayed at least focal nuclear expression of HNF1β, and this expression was often diffuse. The 5 cases of benign histologic mimics of clear cell carcinomas (Arias Stella reaction and clear

 8. Mucinous carcinoma of the breast is genomically distinct from invasive ductal carcinomas of no special type.

  Science.gov (United States)

  Lacroix-Triki, Magali; Suarez, Paula H; MacKay, Alan; Lambros, Maryou B; Natrajan, Rachael; Savage, Kay; Geyer, Felipe C; Weigelt, Britta; Ashworth, Alan; Reis-Filho, Jorge S

  2010-11-01

  Mucinous carcinomas are a rare entity accounting for up to 2% of all breast cancers, which have been shown to display a gene expression profile distinct from that of invasive ductal carcinomas of no special type (IDC-NSTs). Here, we have defined the genomic aberrations that are characteristic of this special type of breast cancer and have investigated whether mucinous carcinomas might constitute a genomic entity distinct from IDC-NSTs. Thirty-five pure and 11 mixed mucinous breast carcinomas were assessed by immunohistochemistry using antibodies against oestrogen receptor (ER), progesterone receptor, HER2, Ki67, cyclin D1, cortactin, Bcl-2, p53, E-cadherin, basal markers, neuroendocrine markers, and WT1. Fifteen pure mucinous carcinomas and 30 grade- and ER-matched IDC-NSTs were microdissected and subjected to high-resolution microarray-based comparative genomic hybridization (aCGH). In addition, the distinct components of seven mixed mucinous carcinomas were microdissected separately and subjected to aCGH. Pure mucinous carcinomas consistently expressed ER (100%), lacked HER2 expression (97.1%), and showed a relatively low level of genetic instability. Unsupervised hierarchical cluster analysis revealed that pure mucinous carcinomas were homogeneous and preferentially clustered together, separately from IDC-NSTs. They less frequently harboured gains of 1q and 16p and losses of 16q and 22q than grade- and ER-matched IDC-NSTs, and no pure mucinous carcinoma displayed concurrent 1q gain and 16q loss, a hallmark genetic feature of low-grade IDC-NSTs. Finally, both components of all but one mixed mucinous carcinoma displayed similar patterns of genetic aberrations and preferentially clustered together with pure mucinous carcinomas on unsupervised clustering analysis. Our results demonstrate that mucinous carcinomas are more homogeneous between themselves at the genetic level than IDC-NSTs. Both components of mixed mucinous tumours are remarkably similar at the

 9. Surgical management of hepatocellular carcinoma

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  Tony CY Pang; Vincent WT Lam

  2015-01-01

  Hepatocellular carcinoma (HCC) is the second mostcommon cause of death from cancer worldwide.Standard potentially curative treatments are eitherresection or transplantation. The aim of this paper isto provide an overview of the surgical managementof HCC, as well as highlight current issues in hepaticresection and transplantation. In summary, due to therelationship between HCC and chronic liver disease,the management of HCC depends both on tumourrelatedand hepatic function-related considerations. Assuch, HCC is currently managed largely through nonsurgicalmeans as the criteria, in relation to the aboveconsiderations, for surgical management is still largelyrestrictive. For early stage tumours, both resectionand transplantation offer fairly good survival outcomes(5 years overall survival of around 50%). Selectiontherefore would depend on the level of hepatic functionderangement, organ availability and local expertise.Patients with intermediate stage cancers have limitedoptions, with resection being the only potential forcure. Otherwise, locoregional therapy with transarterialchemoembolization or radiofrequency ablation are viableoptions. Current issues in resection and transplantationare also briefly discussed such as laparoscopic resection,ablation vs resection, anatomical vs non-anatomicalresection, transplantation vs resection, living donor livertransplantation and salvage liver transplantation.

 10. Targeted therapies in hepatocellular carcinoma.

  Science.gov (United States)

  Bronte, F; Bronte, G; Cusenza, S; Fiorentino, E; Rolfo, C; Cicero, G; Bronte, E; Di Marco, V; Firenze, A; Angarano, G; Fontana, T; Russo, A

  2014-01-01

  The onset of hepatocellular carcinoma (HCC) is related to the development of non-neoplastic liver disease, such as viral infections and cirrhosis. Even though patients with chronic liver diseases undergo clinical surveillance for early diagnosis of HCC, this cancer is often diagnosed in advanced stage. In this case locoregional treatment is not possible and systemic therapies are the best way to control it. Until now sorafenib, a Raf and multi-kinase inhibitor has been the best, choice to treat HCC systemically. It showed a survival benefit in multicenter phase III trials. However the proper patient setting to treat is not well defined, since the results in Child-Pugh B patients are conflicting. To date various new target drugs are under developed and other biological treatments normally indicated in other malignancies are under investigation also for HCC. These strategies aim to target the different biological pathways implicated in HCC development and progression. The target drugs studied in HCC include anti-VEGF and anti-EGFR monoclonal antibodies, tyrosine kinase inhibitors and mTOR inhibitors. The most important challenge is represented by the best integration of these drugs with standard treatments to achieve improvement in overall survival and quality of life.

 11. Computed tomography in bronchogenic carcinoma.

  Science.gov (United States)

  Libshitz, H I

  1990-01-01

  As was indicated at the beginning of this review, a concensus does not exist regarding many aspects of the use of CT in evaluating bronchogenic carcinoma. When and how CT is used, therefore, becomes a function of the beliefs of the physician caring for the patient. The radiologist must be familiar with this philosophy to be able to advise when CT will be of value. Despite all of the variables considered on the preceding pages, there are some facts. (1) Normal mediastinal lymph nodes may be larger than 1 cm in maximal transverse diameter; the majority are not. (2) An enlarged node (independent of definition) need not harbor metastases. Histologic proof is necessary, especially if this information will preclude surgery. (3) CT less frequently offers usable information in small peripheral cancers. The use of CT in peripheral cancers is very much dependent on the surgeon's philosophy. (4) Important information for patient care is more frequently obtained in patients with central lesions or peripheral lesions associated with abnormal hili or mediastinums. This is also closely related to surgical philosophy. (5) Prediction of either chest wall or mediastinal invasion is treacherous and should only be diagnosed when the findings are certain.

 12. Unusual Metastasis from Carcinoma Cervix.

  Science.gov (United States)

  Bhandari, Virendra; Kausar, Mehlam; Naik, Ayush; Batra, Manika

  2016-10-01

  Although the incidence of cancer cervix has reduced in India during the last two decades, still most of the patients presenting in tertiary care centers are in advanced stages. At this center, we see 6% of cancer cervix cases every year, and most of these cases are in stage III and IVa. All these patients have squamous cell carcinoma and were treated with a combination of external and intracavitary radiotherapy along with concurrent cisplatin given once weekly. Eighty-nine point nine % patients had achieved a complete response. Local recurrence was seen in 17.9% at a median duration of 10.5 months, and 8.17% developed distant metastasis involving lung, liver, bone, and supraclavicular lymph nodes. Three patients developed metastasis at unusual sites involving breast, paraspinal muscles, and duodenum which are very rarely involved. These patients were treated with chemotherapy using carboplatin and Paclitaxel combination but succumbed within 8-10 months of development of metastasis. The cause of involvement of these unusual sites is not clear, but it may be hematological spread, and we want to share these reports such that these sites are seen during follow-up of patients of cancer cervix.

 13. Hipoglucemia inducida por carcinoma adrenal

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jimena Soutelo

  2013-08-01

  Full Text Available El carcinoma suprarrenal es una neoplasia maligna infrecuente y de mal pronóstico. La presentación clínica más común es originada por la producción hormonal excesiva, mientras que el desarrollo de hipoglucemia sintomática es excepcional. Presentamos el caso de una mujer de 37 años que ingresó al hospital por síntomas de hipoglucemias graves, hipertensión arterial, hipopotasemia y amenorrea secundaria. En el laboratorio se halló hipoglucemia con insulina inhibida y niveles de andrógenos en rango tumoral. La tomografía computarizada (TC de abdomen y pelvis mostró voluminosa formación heterogénea de aspecto sólido sin plano de clivaje con respecto al parénquima hepático e intenso realce con contraste. Luego de la extirpación de la masa retroperitoneal, evolucionó con valores de glucemia y potasemia normales, estabilizó la presión arterial y recuperó los ciclos menstruales.

 14. Interventional treatments for hepatocellular carcinoma

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  Yong-Song Guan; Yuan Liu

  2006-01-01

  BACKGROUND: Hepatocellular carcinoma (HCC) is one of the most frequent primary malignant tumors in the world. Hepatic resection and liver transplantation are considered optimal for potential treatment of HCC. However, only 20%of HCCs can be surgically treated. And most of surgically-noneligible patients have to receive interventional managements including local ablation and transarterial chemoembolization (TACE). In this paper, we review the interventional treatments of HCC. DATA SOURCES:A literature search of PubMed database was conducted and research articles were reviewed. RESULTS: Percutaneous ethanol injection (PEI) is usually applied to small HCC for a complete necrosis. Radiofrequency ablation, an alternative to PEI, also causes tumor necrosis and needs fewer times of ablation. Other methods such as acetic acid injection, laser, microwave, etc have enriched local ablation for HCC. High intensity focus ultrasound (HIFU) is thought to be promising. TACE, another common modality, can improve the survival rate of patients with HCC. The newly developed embolic agents and adjuvant rAd-p53 gene therapy are well reported. CONCLUSIONS:Surgically-noneligible HCC can be treated with interventional procedures. Each method has its advantages and disadvantages. However, it is still pressing to develop ablative methods as well as new embolic agents for a better prognosis of HCC.

 15. Carcinoma Celular Escamoso (CCE felino

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Roque Lagarde

  2008-12-01

  Full Text Available INTRODUCCIÓNEl plano nasal blanco del felino es asiento frecuente del Carcinoma Celular Escamoso (CCE. Generalmente se produce a continuación de una dermatitis actínica recidivante estacional.Su incidencia es mayor en las regiones de clima templado y en felinos que tienen por costumbre “asolearse”crónicamente y durante períodos prolongados durante los meses del verano.Las radiaciones solares no ionizantes ultravioletas (UVB son más intensas y penetrantes a través de las capas superficiales de la piel durante los meses del verano y entre las 10 hs. y las 16 hs. (incidencia perpendicular de los rayos por lo que deberán ser evitadas.Siendo la nariz del gato una zona tan visible, llama la atención, que ciertas lesiones iniciales, algunas de regular tamaño (2mm, no sean advertidas por sus dueños y ocasionalmente, tenidas poco en cuenta por algunos profesionales.Posiblemente, el desconocimiento de la gravedad potencial de esta afección sea la causa de este proceder

 16. Secretory carcinoma of the breast: a case report

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Youk, Ji Hyun; Ko, Kyung Hee; Kim, Gwang Il [Bundang CHA Hospital, Pochon CHA University, Seongnam, (Korea, Republic of)

  2008-07-15

  A secretory carcinoma of the breast is a rare, but clinically and histologically a distinct variant of the invasive ductal carcinoma, which has a slow growth pattern and a favorable prognosis. Few studies have reported the radiologic findings involved in a secretory carcinoma of the breast. We report the imaging findings of a secretory carcinoma of the breast in a 48-year-old woman, which were similar to those of a benign mass found on a mammography and sonography.

 17. Apocrine carcinoma arising in a complex fibroadenoma: a case report.

  Science.gov (United States)

  Mele, Marco; Vahl, Pernille; Funder, Jonas Amstrup; Sorensen, Anne Schmidt; Jensen, Vibeke

  2014-01-01

  A carcinoma arising in a fibroadenoma is a rare event, which often entails a diagnostic challenge. The most common type is the lobular carcinoma and secondary a ductal carcinoma. We present an extremely rare case of malignant development of an invasive apocrine carcinoma in a complex fibroadenoma and underline the importance for clinicians to recognize the possibility of benign and malignant co-existence especially in older women.

 18. EXPRESSION AND SIGNIFICANCE OF PTEN IN ENDOMETRIAL CARCINOMA

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  GE Xiu-jun; LIU Zhi-hui; LI Ying-yong; Gao Rui-ping

  2005-01-01

  Objective: To investigate the expression of PTEN in endometrial carcinoma and its clinical significance. Methods: Reverse transcriptase-polymerase chain reaction and Western-blot methods were used to detect PTEN expression in 28 cases of endometrial carcinoma. Results: mRNA and protein expression levels of PTEN in endometrial carcinomas were significantly lower than those in normal endometrium (P<0.01). Conclusion: PTEN may play an important role in the tumorigenesis of endometrial carcinoma.

 19. [Expression of Versican and its clinical significance in gastric carcinoma].

  Science.gov (United States)

  Yang, Miling; Wang, Lifeng; Yang, Jinhua; Yang, Guangying

  2014-07-01

  To investigate the expression of Versican in gastric carcinoma and its relationship with tumor angiogenesis. Protein expression of Versican, vascular endothelial growth factor and CD34 was evaluated by immunohistochemistry (EliVision method) in 80 cases of gastric carcinoma and 30 samples of normal gastric tissue. There were statistically significant differences in the expression of Versican, vascular endothelial growth factor and CD34 between gastric carcinoma and normal gastric tissue (P gastric carcinoma.

 20. Reconstruction of the Auricular Defect After Excision of Verrucous Carcinoma.

  Science.gov (United States)

  Oh, Jeong-Hoon; Lee, Ho Seok; Hwang, Jae Hyung; Park, Kyung-Ho

  2016-01-01

  Verrucous carcinoma is a highly differentiated variant of squamous cell carcinoma with a high local recurrence rate. Few studies of primary verrucous carcinoma of the auricle have reported on the surgical outcome. The authors present herein a case in which a verrucous carcinoma of the auricle was successfully removed and reconstructed using a retroauricular pull-through island flap, and the authors briefly review the relevant literature.

 1. Black Thyroid Associated with Thyroid Carcinoma

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Emad Kandil

  2010-01-01

  Full Text Available Objective. Black thyroid is a rare pigmented change seen almost exclusively in patients upon minocycline ingestion, and the process has previously been thought to be generally benign. There have been 61 reported cases of black thyroid. We are aware of 13 cases previously reported in association with thyroid carcinoma. This paper reports six patients with black thyroid pigmentation in association with thyroid carcinoma. Design. The medical records of six patients who were diagnosed with black thyroid syndrome, all of whom underwent thyroid surgery, were reviewed. Data on age, gender, race, preoperative fine needle aspiration biopsy (FNA, thyroid function levels, and pathology reports were collected. Main Outcome. The mean age was 60 years. There were 5 females, 4 of whom were African American. All patients were clinically and biochemically euthyroid. Black pigmentation was not diagnosed in preoperative FNA, and only one patient had a preoperative diagnosis of papillary thyroid carcinoma. The other patients underwent surgery and were found to have black pigmentation of the thyroid associated with carcinoma. Conclusions. FNA does not diagnose black thyroid, which is associated with thyroid carcinoma. Thyroid glands with black pigmentation deserve thorough pathologic examination, including several sections of each specimen.

 2. Epstein-Barr Virus in Gastric Carcinoma

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jun Nishikawa

  2014-11-01

  Full Text Available The Epstein-Barr virus (EBV is detected in about 10% of gastric carcinoma cases throughout the world. In EBV-associated gastric carcinoma, all tumor cells harbor the clonal EBV genome. Gastric carcinoma associated with EBV has distinct clinicopathological features, occurs predominately in men and in younger-aged individuals, and presents a generally diffuse histological type. Most cases of EBV-associated gastric carcinoma exhibit a histology rich in lymphocyte infiltration. The immunological reactiveness in the host may represent a relatively preferable prognosis in EBV-positive cases. This fact highlights the important role of EBV in the development of EBV-associated gastric carcinoma. We have clearly proved direct infection of human gastric epithelialcells by EBV. The infection was achieved by using a recombinant EBV. Promotion of growth by EBV infection was observed in the cells. Considerable data suggest that EBV may directly contribute to the development of EBV-associated GC. This tumor-promoting effect seems to involve multiple mechanisms, because EBV affects several host proteins and pathways that normally promote apoptosis and regulate cell proliferation.

 3. Metastatic urachal carcinoma in bronchial brush cytology

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Fatima Zahra Aly

  2013-01-01

  Full Text Available Urachal carcinoma is rare comprising less than 1% of all bladder carcinomas. Metastases of urachal carcinoma have been reported to meninges, brain, ovary, lung, and maxilla. Cytologic features of metastatic urachal carcinoma have not been previously reported. We present a case of metastatic urachal adenocarcinoma in bronchial brushings and review the use of immunohistochemistry in its diagnosis. A 47-year-old female was seen initially in 2007 with adenocarcinoma of the bladder dome for which she underwent partial cystectomy. She presented in 2011 with a left lung mass and mediastinal adenopathy. Bronchoscopy showed an endobronchial lesion from which brushings were obtained. These showed numerous groups of columnar cells with medium sized nuclei and abundant cytoplasm. The cells were positive for CK20 and CDX2 and negative for CK7. The cytomorphological findings were similar to those in the previous resection specimen and concurrent biopsy. This is the first case report of bronchial brushings containing metastatic urachal carcinoma. No specific immunohistochemical profile is available for its diagnosis. The consideration of a second primary was a distinct possibility in this case due to the lapse of time from primary resection, absence of local disease, and lack of regional metastases.

 4. Epstein-Barr Virus in Gastric Carcinoma

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Nishikawa, Jun, E-mail: junnis@yamaguchi-u.ac.jp [Department of Gastroenterology and Hepatology, Yamaguchi University Graduate School of Medicine, Minami-Kogushi 1-1-1, Ube, Yamaguchi 755-8505 (Japan); Yoshiyama, Hironori; Iizasa, Hisashi; Kanehiro, Yuichi [Department of Microbiology, Shimane University Faculty of Medicine, 89-1 Enyacho, Izumo City, Shimane 693-8501 (Japan); Nakamura, Munetaka; Nishimura, Junichi; Saito, Mari; Okamoto, Takeshi [Department of Gastroenterology and Hepatology, Yamaguchi University Graduate School of Medicine, Minami-Kogushi 1-1-1, Ube, Yamaguchi 755-8505 (Japan); Sakai, Kouhei; Suehiro, Yutaka; Yamasaki, Takahiro [Department of Oncology and Laboratory Medicine, Yamaguchi University Graduate School of Medicine, Minami-Kogushi 1-1-1, Ube, Yamaguchi 755-8505 (Japan); Oga, Atsunori [Department of Pathology, Yamaguchi University Graduate School of Medicine, Minami-Kogushi 1-1-1, Ube, Yamaguchi 755-8505 (Japan); Yanai, Hideo [Department of Clinical Research, National Hospital Organization Kanmon Medical Center, 1-1 Sotoura, Chofu, Shimonoseki, Yamaguchi 752-8510 (Japan); Sakaida, Isao [Department of Gastroenterology and Hepatology, Yamaguchi University Graduate School of Medicine, Minami-Kogushi 1-1-1, Ube, Yamaguchi 755-8505 (Japan)

  2014-11-07

  The Epstein-Barr virus (EBV) is detected in about 10% of gastric carcinoma cases throughout the world. In EBV-associated gastric carcinoma, all tumor cells harbor the clonal EBV genome. Gastric carcinoma associated with EBV has distinct clinicopathological features, occurs predominately in men and in younger-aged individuals, and presents a generally diffuse histological type. Most cases of EBV-associated gastric carcinoma exhibit a histology rich in lymphocyte infiltration. The immunological reactiveness in the host may represent a relatively preferable prognosis in EBV-positive cases. This fact highlights the important role of EBV in the development of EBV-associated gastric carcinoma. We have clearly proved direct infection of human gastric epithelialcells by EBV. The infection was achieved by using a recombinant EBV. Promotion of growth by EBV infection was observed in the cells. Considerable data suggest that EBV may directly contribute to the development of EBV-associated GC. This tumor-promoting effect seems to involve multiple mechanisms, because EBV affects several host proteins and pathways that normally promote apoptosis and regulate cell proliferation.

 5. Radiation therapy for oral verrucous carcinoma

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Hamamoto, Yasushi; Niino, Keiji; Yoshino, Masanari; Yamaguchi, Koichi; Yoshizawa, Nobuo; Takahashi, Koji [Yamagata Univ. (Japan). School of Medicine; Itagaki, Takatomo; Watarai, Jiro

  2000-12-01

  In order to examine the usefulness of radiotherapy for verrucous carcinoma, eight cases of oral verrucous carcinoma treated with radiation therapy were reviewed. Definitive radiotherapy was performed in six patients and preoperative radiotherapy was performed in two patients. Definitive radiotherapy doses ranged from 20 to 60 Gy (median: 47.5 Gy) and preoperative radiotherapy doses were 25 Gy, delivered with a daily fraction size of 2.5 Gy in principle. All cases that received definitive irradiation became CR, but two of these patients underwent local recurrence; one was a patient irradiated with only 20 Gy and the other case underwent local recurrence of squamous cell carcinoma. In the cases irradiated with 45 Gy or more, 4 of 5 cases were locally controlled. No patient underwent regional lymph node metastases. One of two patients that received preoperative radiotherapy had local recurrence in spit of a negative surgical margin. Because the radiosensitivity of verrucous carcinoma was often good and anaplastic transformation was not common, radiotherapy can become a radical treatment for verrucous carcinoma. (author)

 6. Diagnosis and treatment of penile verrucous carcinoma.

  Science.gov (United States)

  Li, Fangyin; Xu, Yipeng; Wang, Hua; Chen, B O; Wang, Zongping; Zhao, Yang; Zhu, Shaoxing; Chen, Guiping

  2015-04-01

  Penile verrucous carcinoma is an extremely rare disease that, at present, has not been well characterized. The etiology, diagnosis and treatment of this carcinoma remain poorly understood, particularly in the Chinese population. The aim of the present study was to discuss the methods of diagnosis and treatment of penile verrucous carcinoma in the Chinese population. The clinical and pathological data of 10 patients with penile verrucous carcinoma were analyzed alongside a literature review. All the tumors were exophytic papillary lesions, ranging between 0.4 and 4 cm in diameter and all 10 patients underwent partial penectomy with tumor-negative surgical margins. None of the 10 patients underwent ilioinguinal lymphadenectomy. All patients were regularly followed up for 0.7-9 years, which revealed that no patients developed recurrence, and only one case resulted in mortality due to unassociated causes. It was found that penile verrucous carcinoma is a well-differentiated disease with low malignant potential and locally aggressive features, which seldom metastasizes to regional lymph nodes or distant regions. However, misdiagnosis may occur due to an incorrect biopsy. Favorable outcomes can be achieved by surgery, even without any adjuvant therapy, but patients should be carefully followed up.

 7. Serum biochemical markers in carcinoma breast.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Seth R

  2003-08-01

  Full Text Available BACKGROUND: Despite the extensive research for many years throughout the world, the etiopathogenesis of cancer still remains obscure. For the early detection of carcinoma of various origins, a number of biochemical markers have been studied to evaluate the malignancy. AIM: To analyse serum gamma glutamyl transpeptidase (GGTP, lactate dehydrogenase (LDH and superoxide dismutase (SOD in carcinoma breast patients. SETTINGS & DESIGN: The serum biochemical markers were estimated in twenty five histopathologically confirmed patients with carcinoma breast and equal number of healthy age- matched individuals served as control. MATERIAL & METHODS: Serum gamma glutamyl transpeptidase (GGTP, lactate dehydrogenase (LDH and superoxide dismutase (SOD were estimated and their sensitivity determined. Statistics: Data was analysed with student′s ′t′-test and sensitivity score of these markers was determined. RESULTS & CONCLUSIONS: The mean serum GGTP, LDH and SOD activities in patients with carcinoma breast were tremendously increased as compared to controls, and a steady increase was observed in their activities from stage I through stage IV as well as following distant metastasis. Serum GGTP, LDH and SOD might prove to be most sensitive biomarkers in carcinoma breast in early detection of the disease.

 8. TERT promoter mutations are frequent in cutaneous basal cell carcinoma and squamous cell carcinoma.

  Science.gov (United States)

  Griewank, Klaus G; Murali, Rajmohan; Schilling, Bastian; Schimming, Tobias; Möller, Inga; Moll, Iris; Schwamborn, Marion; Sucker, Antje; Zimmer, Lisa; Schadendorf, Dirk; Hillen, Uwe

  2013-01-01

  Activating mutations in the TERT promoter were recently identified in up to 71% of cutaneous melanoma. Subsequent studies found TERT promoter mutations in a wide array of other major human cancers. TERT promoter mutations lead to increased expression of telomerase, which maintains telomere length and genomic stability, thereby allowing cancer cells to continuously divide, avoiding senescence or apoptosis. TERT promoter mutations in cutaneous melanoma often show UV-signatures. Non-melanoma skin cancer, including basal cell carcinoma and squamous cell carcinoma, are very frequent malignancies in individuals of European descent. We investigated the presence of TERT promoter mutations in 32 basal cell carcinomas and 34 cutaneous squamous cell carcinomas using conventional Sanger sequencing. TERT promoter mutations were identified in 18 (56%) basal cell carcinomas and in 17 (50%) cutaneous squamous cell carcinomas. The recurrent mutations identified in our cohort were identical to those previously described in cutaneous melanoma, and showed a UV-signature (C>T or CC>TT) in line with a causative role for UV exposure in these common cutaneous malignancies. Our study shows that TERT promoter mutations with UV-signatures are frequent in non-melanoma skin cancer, being present in around 50% of basal and squamous cell carcinomas and suggests that increased expression of telomerase plays an important role in the pathogenesis of these tumors.

 9. Zastosowanie gliceryny jako substratu w biologicznym generowaniu wodoru w procesie fermentacji

  OpenAIRE

  Wicher, Ewelina

  2011-01-01

  Wydział Chemii:Zakład Kinetyki i Katalizy Przykładem nośnika energii, który ze względu na swe wyjątkowe zalety, zyskał miano paliwa przyszłości, jest wodór. Wysoka energia spalania i powstawanie jedynie wody w wyniku tego procesu stanowią o niebywałym potencjale tego pierwiastka. Jedną z biologicznych metod produkcji wodoru jest fermentacja w wyniku której, bakterie z rodzaju Clostridium, Enterobacter czy Bacillus przeprowadzają konwersję prostych związków organicznych w wodór, tlenek węgl...

 10. O socjologicznym wywiadzie kwestionariuszowym: psychologia poznawcza Norberta Schwarza i jej badawcze zastosowanie w warunkach polskich

  OpenAIRE

  Krzewińska, Aneta

  2006-01-01

  The questionnaire interview with which we deal in this book is a data collection technique characterized by a high degree of standardization. This characteristic is seen as an advantage by some and as a fault by others, often provoking cautious, if not condemnatory judgements, since the questionnaire interview is associated with an „unnatural”, artificial, or even hypocritical situation, where interviewers ask for opinions on matters often unfamiliar or not understood by respondents and they ...

 11. Zastosowanie sztucznych sieci neuronowych podczas rozmieszczania towar?w w magazynie sztukowym

  OpenAIRE

  Kudelska, ?.

  2016-01-01

  Efektywno?? procesu magazynowania wp?ywa na przep?yw materia?owy w przedsi?biorstwie jak r?wnie? na funkcjonowanie ca?ego ?a?cucha dostaw. Jednym z czynnik?w utrudniaj?cych podejmowanie decyzji w sferze magazynowania jest alokacja towar?w w strefie sk?adowania. Dlatego te? celem niniejszego badania jest opisanie zastosowania sztucznej sieci neuronowej w podejmowaniu decyzji rozmieszczenia towar?w w magazynie. Przedmiotem niniejszego badania jest rozmieszczenie towaru w magazynie. Zastosowano ...

 12. Krytyczna analiza dyskursu – podstawowe założenia, implikacje, zastosowanie

  OpenAIRE

  Kopińska, Violetta

  2017-01-01

  Numerous examples of research in the field of pedagogics which are using critical approach to discourse analysis show the diversity in theoretical background and methodology. An example of a group of critical approaches is Critical Discourse Analysis. The general framework of Critical Discourse Analysis is important both for maintaining the identity of CDA, thereby highlighting the reasonableness of this group of approaches, and for dissemination of knowledge concerning it, especially among l...

 13. Industrial applications of ionizing radiation in France; Zastosowanie przemyslowe promieniowania jonizujacego we Francji promieniowania jonizujacego

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Icre, P. [CORFAR S.A., (France)

  1997-10-01

  The review of industrial applications of ionizing radiations in France has been done. The special attention has been paid on irradiation of minerals, polymers and biological materials.The perspectives of radiosterilization have been also discussed.The review of radiation sources commonly used in irradiation plants has been performed as well.

 14. MRI evaluation of the aortic disease; Zastosowanie tomografii rezonansu magnetycznego w rozpoznawaniu chorob aorty

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Kapuscinski, O.; Polkowski, J. [Zaklad Radiologii, Inst. Kardiologii, Warsaw-Anin (Poland); Zaleska, T. [Oddzial Kardiologii, CSK, Warsaw-Miedzylesie (Poland); Walecki, J.; Biesiadko, M. [Zaklad Diagnostyki Obrazowej, CMKP and CSK, Warsaw-Miedzylesie (Poland)

  1994-12-31

  The goal of our study was to establish the value of MRI in diagnosing aortic disease. During 3 years period 46 patients were examined (12 women aged from 6 to 62 years and 34 men aged from 8 to 72 years). In 28 cases the thoracic aorta was examined, in 6 cases the abdominal aorta and in 12 - both the thoracic and the abdominal aorta. MR images were performed on MRT 50 A Toshiba unit 0.5 T. MR images demonstrated aortic aneurysm (caused by atherosclerosis or trauma), aortic dissections, aortic anomalies (i.e. in Turner syndrome) and non-specific aortitis and vasculitis. We regard MRI as preferable noninvasive imaging technique in diagnosing aortic disease. (author) 13 refs, 3 figs

 15. Zastosowanie zorientowanej procesowo ontologii w analizie zadłużenia przedsiębiorstwa

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Bartłomiej Nita

  2017-07-01

  Full Text Available W artykule przedstawiono podejście ukierunkowane na zintegrowanie wiedzy o procesach gospodarczych w systemach wspomagania decyzji (Decision Suport Systems. Dotyczy to dwóch głównych aspektów systemu, tj. sformalizowania procesów predefiniowanych w modelowaniu procesów (Business Process Modeling Notation oraz wykorzystania ontologii dziedzinowej w analizie informacji finansowych. Niniejszy projekt wpisuje się w program prac badawczych nad stworzeniem podstaw teoretycznych inteligentnych systemów wspomagania decyzji opartych na wiedzy statycznej (strukturalnej i proceduralnej. Celem opracowania jest zaproponowanie możliwości zastosowania procesowej ontologii do reprezentacji wiedzy w modelach wspomagania decyzji ukierunkowanych na analizę zadłużenia przedsiębiorstwa. Wiedza systemu opisana w ontologii zawiera podstawowe pojęcia finansowe i relacje związane z procesami podejmowania decyzji finansowych. Metodyka przyjęta w artykule oparta jest na eksperymencie przeprowadzonym na podstawie rzeczywistych danych finansowych pochodzących ze sprawozdań finansowych przedsiębiorstwa budowlanego. Wyniki badań potwierdzają użyteczność ontologii procesowej we wspieraniu procesów podejmowania decyzji ukierunkowanych na wzmocnienie stabilności finansowej przedsiębiorstw.

 16. Application of iodic contrast media in roentgen examinations; Zastosowanie jodowych srodkow cieniujacych w badaniach rentgenowskich

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Mielecki, T.; Januszkiewicz-Mielecka, K.; Kukula, A.; Szechinski, J. [Wojewodzki Szpital Specjalistyczny, Okregowy Szpital Kolejowy, Wroclaw (Poland)

  1993-12-31

  An analysis of adverse reactions after administration of iodic contrast media in 1780 patients in 1952 various X-ray examinations is presented. Various preparations by different producers were used. As a rule, domestic contrast media were administered in non high-risk patients, whereas imported contrast media were applied in patients with documented high-risk factors (20%) and nonionic compounds were intended for patients of severe clinical condition (10%). Adverse reactions occurred in 6.9% of non high-risk patients and in 10.9% of high-risk patients. Nonionic preparations caused adverse reactions in 5.6%. Considering the significant differences in prices of domestic, imported and nonionic contrast media, authors advice to use safer but clearly more expensive preparations in patients with documented factors of increased risk. (author). 17 refs, 6 tabs.

 17. Kwas acetylosalicylowy i jego zastosowanie w profilaktyce chorób u kobiet po menopauzie

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ireneusz Połać

  2011-02-01

  Full Text Available Acetylsalicylic acid (ASA is a simple chemical compound belonging to a group of nonsteroidal antiinflammatorydrugs (NSAIDs. The mechanism of acetylsalicylic acid is based on the inhibition of cyclooxygenase(COX. That enzyme is responsible for the biosynthesis of cyclic prostanoids, i.e. prostaglandins (D2, E2, F2, I2,thromboxane A2 (TXA2 and prostacyclin. For this reason ASA is one of the most popular anti-inflammatorydrugs present on the pharmaceutical market. Due to its ability to inhibit the synthesis of TXA2 (moleculescapable of platelet activation ASA is effective in the prevention of cardiovascular diseases such as ischemicheart disease. Clinical trials confirm the efficacy of aspirin in the prevention of cardiovascular diseases inpostmenopausal women. In some cases ASA is unable to inhibit platelet activation. This phenomenon iscalled aspirin resistance. Acetylsalicylic acid can also inhibit aromatase activity, therefore it may be used inthe prevention of breast cancer. Many clinical trials confirm that acetylsalicylic acid reduces the risk of breastcancer in postmenopausal women. Use of ASA may also increase bone mineral density (BMD. This articledescribes the mechanism of action and pharmacokinetics of the acetylsalicylic acid as well as clinical trialsconducted on postmenopausal women.

 18. Outcome of Patients With Metastatic Sarcomatoid Renal Cell Carcinoma: Results From the International Metastatic Renal Cell Carcinoma Database Consortium

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kyriakopoulos, Christos E; Chittoria, Namita; Choueiri, Toni K

  2015-01-01

  BACKGROUND: Sarcomatoid renal cell carcinoma is associated with poor prognosis. Data regarding outcome in the targeted therapy era are lacking. PATIENTS AND METHODS: Clinical, prognostic, and treatment parameters in metastatic renal cell carcinoma patients with and without sarcomatoid histology t...

 19. Bilateral acrometastasis in a case renal cell carcinoma

  Science.gov (United States)

  Vaishya, Raju; Vijay, Vipul; Vaish, Abhishek

  2014-01-01

  We present a unique case of bilateral skeletal metastasis below the knee in a patient with renal cell carcinoma. In this rarest of rare cases, bony metastases were the first presentation of a primary tumour. Incidentally, the primary tumour (renal cell carcinoma) involved the solitary kidney of the patient and the same patient also had coexisting carcinoma of the prostate. PMID:25368128

 20. Cutaneous metastasis from a myoepithelial carcinoma of submandibular salivary gland.

  Science.gov (United States)

  Chougule, Abhijit; Barwad, Adarsh; Bal, Amanjit; Dey, Pranab

  2015-01-01

  Myoepithelial carcinoma is a rare malignant tumor of salivary gland with locally aggressive nature and potential for distant metastasis. It is composed of tumor cells with myoepithelial differentiation showing varied cytomorphology. Lungs and kidneys are the commonest sites for distant metastasis. Cutaneous metastasis of myoepithelial carcinoma is very rare. In this report, we described cutaneous metastasis of myoepithelial carcinoma arising from submandibular gland.

 1. Late metastases of ovarian carcinoma. A case report.

  Science.gov (United States)

  Friedman, M; Browde, S; Rabin, S; Murray, J; Nissenbaum, M

  1984-02-01

  In cases of ovarian carcinoma distant metastases are rarely discovered before local spread has become evident. This article reports an unusual case in which renal metastases appeared 9 years after the initial diagnosis of epithelial ovarian carcinoma. A discussion of the histological features of the tumour and the spread of ovarian carcinoma is included.

 2. Second laparoscopic resection for recurrent hepatocellular carcinoma after initial laparoscopic

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  LIANG Xiao; CAI Xiu-jun; YU Hong; WANG Yi-fan; LIANG Yue-long

  2009-01-01

  @@ With the development of laparoscopic techniques,laparoscopic hepatectomy is feasible for hepatocellular carcinoma as reported in recent years.Although several reports have been published on laparoscopic surgery for metastatic liver cancer,1,2 few of them deals with second laparoscopic resection of recurrent hepatocellular carcinoma. We report a case of second laparoscopic resection for recurrent hepatocellular carcinoma after initial laparoscopic hepatectomy.

 3. Basaloid squamous cell carcinoma involving floor of the mouth

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sah Kunal

  2008-01-01

  Full Text Available Basaloid squamous cell carcinomas of oral mucosa are uncommon. Majority of them can be differentiated from squamous cell carcinoma by their aggressive clinical course and their histopathological features. This case report presents a case of 70-year-old male with basaloid squamous cell carcinoma involving the floor of the mouth.

 4. Paraplegia as initial presentation of follicular thyroid carcinoma.

  Science.gov (United States)

  Haghpanah, Vahid; Abbas, Syed Imran; Mahmoodzadeh, Hossein; Shojaei, Abdolreza; Soleimani, Ali; Larijani, Bagher; Tavangar, Seyed Mohammad

  2006-03-01

  Follicular thyroid carcinoma with metastasis rarely presents with clinical picture of spinal cord compression. This report describes a 53 years old patient with follicular thyroid carcinoma who presented with paraplegia and urinary incontinence. Magnetic resonance imaging (MRI) of neck revealed a mass with destruction of C5 and extension to C6. Histopathology study demonstrated metastatic carcinoma of thyroid.

 5. Oral Verrucous Carcinoma Mimicking a Chronic Candidiasis: A Case Report

  OpenAIRE

  Natália Galvão Garcia; Denise Tostes Oliveira; João Adolfo Costa Hanemann; Alessandro Antônio Costa Pereira

  2012-01-01

  Verrucous carcinoma has a special propensity to mimic benign lesions of the oral cavity. A case of the oral verrucous carcinoma in maxillary alveolar ridge, extending to buccal vestibule, cheek, and labial mucosa, which was diagnosed and initially treated as chronic candidiasis, is presented. Clinical, histopathological, and therapeutic considerations related to diagnosis of the verrucous carcinoma in the oral cavity are discussed.

 6. Oral Verrucous Carcinoma Mimicking a Chronic Candidiasis: A Case Report

  Science.gov (United States)

  Garcia, Natália Galvão; Oliveira, Denise Tostes; Hanemann, João Adolfo Costa; Pereira, Alessandro Antônio Costa

  2012-01-01

  Verrucous carcinoma has a special propensity to mimic benign lesions of the oral cavity. A case of the oral verrucous carcinoma in maxillary alveolar ridge, extending to buccal vestibule, cheek, and labial mucosa, which was diagnosed and initially treated as chronic candidiasis, is presented. Clinical, histopathological, and therapeutic considerations related to diagnosis of the verrucous carcinoma in the oral cavity are discussed. PMID:22720181

 7. Implementation of a new system of alarm-broadcasting and telephone communication for mines; Wdrozenie nowego systemu lacznosci alarmowo-rozgloszeniowej i telefonicznej do gornictwa

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Francik, J.; Paczynski, W. [Centrum Elektryfikacji i Automatyzacji Gornictwa EMAG, Katowice (Poland)

  1995-05-01

  The article describes a modern system of alarm-broadcasting and telephone communication, which provides full integration of equipment and intrinsically-safe underground telecommunication network. Construction and functions of the systems type TEDAR and TEDAR-S are presented. Particular attention has been paid to the operational experience gained after implementation of the newest intrinsically-safe system type TEDAR as a unit of integrated mining communication and the intrinsically-safe local shaft communication system type TEDAR-S. (author). 3 figs.

 8. Nonfunctional Parathyroid Carcinoma: A Case Report

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Choi, Sang Gyu [Dankook University College of Medicine, Cheonan (Korea, Republic of)

  2010-11-15

  Parathyroid carcinoma is a rare endocrine malignancy accounting for 0.5% to 4.0% of all cases of hyperparathyroidism and commonly present as hypercalcemia and parathyroid hormone (PTH) elevation. Nonfunctional parathyroid carcinoma does not show symptoms of hyperparathyroidism and only showed a vague indication of being pathologic, even when detected late. The optimal treatment is en bloc resection of the cancer, but frequent local recurrence after surgery has been reported. Adjuvant local treatment such as radiotherapy may improve the likelihood local control in cases with incompletely resected or microscopic residual tumor. The results of this study point to a case of nonfunctional parathyroid carcinoma treated by external beam radiotherapy after en-bloc resection of cancer.

 9. [Vasculogenic mimicry in tongue squamous cell carcinoma].

  Science.gov (United States)

  Zhang, Xiaogen; Liu, Chundong; Luo, Luqiao; Cai, Xiaohui

  2013-04-01

  To investigate the presence of vasculogenic mimicry (VM) in tongue squamous cell carcinoma and explore its clinical significance. Forty-two surgical specimens of tongue squamous cell carcinoma were examined for the presence of VM using HE staining and double staining of CD34 and PAS. Of the 42 specimens, 18 (42.86%) showed the presence of VM. VM was not correlated with the patients' age or gender, but with lymph node metastasis and the grade of tumor differentiation. Compared with tumors without VM, the tumors with VM had a significantly higher rate of lymph node metastasis (P<0.05) and a lower grade of differentiation (P<0.05). VM can be present in tongue squamous cell carcinoma, and the poorly differentiated tumors contain more VM, which is associated with a greater likeliness of lymph node metastasis and a poorer prognosis.

 10. HLA class I expression in bladder carcinomas.

  Science.gov (United States)

  Cabrera, T; Pedrajas, G; Cozar, J M; Garrido, A; Vicente, J; Tallada, M; Garrido, F

  2003-10-01

  HLA class I molecules are frequently lost in a large variety of human carcinomas, possibly because of T-cell immune selection of major histocompatibility complex class I deficient tumor variants. We report that this phenomenon is also a frequent event in bladder carcinomas. Of a total of 72 bladder carcinomas, 72% of the tumors had at least one alteration in HLA class I expression. These altered HLA class I phenotypes were classified as total HLA class I loss (25%; phenotype I); HLA-A or/and HLA-B locus-specific loss (12%; phenotype III); and HLA class I allelic loss (35%; phenotype II or IV). Comparison of histopathological parameters with HLA class I expression showed a statistically significant relationship with the degree of differentiation and tumor recurrence.

 11. Clinico-Pathological Study of Lung Carcinoma

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  SB Pradhan

  2014-09-01

  Full Text Available Background: Lung cancer is currently the most frequently diagnosed cancer in the world and the number one cause of cancer mortality worldwide.Materials and Methods: A descriptive study was conducted in 55 diagnosed lung carcinoma cases being treated in a Kathmandu based hospital over a period of 18 months from 22nd Oct. 2012 to 21st April 2014.Results: Out of total 55 lung carcinoma cases, 33 patients were male and 22 were female with Male: Female ratio of 1.5:1. The most frequent age group was 71-80 years. Lung cancer was more common among smokers (52.73 % of cases. Out of 47.27% non smokers, 76.92% were female. Squamous cell carcinoma was found to be the most common cancer type, comprising 63.64% of cases followed by adenocarcinoma (29.09% of cases and small cell carcinoma (7.27% of cases. Among various diagnostic methods, CT guided Fine needle aspiration cytology (FNAC and Pleural fluid cytology was found to be the best methods.Conclusion: Smoking showed a positive correlation among carcinoma of lung patients. Squamous cell carcinoma and adenocarcinoma were the most common tumors encountered among the smokers and non-smokers respectively. CT guided Fine needle aspiration cytology (FNAC and Pleural fluid cytology yields the most diagnostic materials.DOI:  http://dx.doi.org/3126/jpn.v4i8.11496   Journal of Pathology of Nepal; Vol4, No.8 (2014 623-625Background: Lung cancer is currently the most frequently diagnosed cancer in the world and the number one cause of cancer mortality worldwide.Materials and Methods: A descriptive study was conducted in 55 diagnosed lung carcinoma cases being treated in a Kathmandu based hospital over a period of 18 months from 22nd Oct. 2012 to 21st April 2014.Results: Out of total 55 lung carcinoma cases, 33 patients were male and 22 were female with Male: Female ratio of 1.5:1. The most frequent age group was 71-80 years. Lung cancer was more common among smokers (52.73 % of cases. Out of 47.27% non smokers, 76

 12. Carcinoma of the cervix with massive eosinophilia.

  Science.gov (United States)

  Lowe, D G

  1988-04-01

  Massive local eosinophilia of 100 or more eosinophils per high power field was found in 3.2% cases of invasive carcinoma of the cervix. The prevalence, length of history before presentation to surgery and histological features were similar in patients from Great Britain and Malawi, but in both populations the mean age at diagnosis was lower than in patients with cervical carcinomas without tissue eosinophilia. In some of the tumours, the malignant cells were very difficult to find because of the eosinophil infiltrate, and misinterpretation as an inflammatory lesion was possible. In the absence of circulating eosinophilia, cervical carcinomas with massive eosinophilia were found to have a better prognosis than tumours without. Five patients had circulating eosinophilia as well as local tumour eosinophil infiltration, and each of them had extensive tumour spread.

 13. Gallbladder carcinoid masquerading as gallbladder carcinoma

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  Mallika Tewari; Vinay Kumar; Raghvendra Raman Mishra; Hari S Shukla

  2009-01-01

  BACKGROUND: Carcinoid of the gallbladder is rare. Since it often presents as a gallbladder mass it may be confused with gallbladder carcinoma. METHODS: A 35-year-old lady presented with pain in the right upper abdomen, and was radiologically found to have a gallbladder mass. A provisional diagnosis of gallbladder carcinoma was made. Laparotomy revealed a 20×20 cm, exophytic, friable growth arising from the fundus of the gallbladder. It was excised with segmentⅣb andⅤ of the liver and regional lymphadenectomy. RESULT: Histopathological examination revealed it was a neuroendocrine carcinoma, atypical carcinoid of the gallbladder. CONCLUSION: Gallbladder carcinoid has a poor outcome, requires aggressive treatment, and should be considered as one of the rare but possible gallbladder lesions.

 14. Mucinous carcinoma in a male breast

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Roopak Aggarwal

  2011-01-01

  Full Text Available Male breast cancer is rare as compared to female counterpart. Pure mucinous carcinoma is an extremely rare histological subtype representing less than 1% of male breast cancers. So far very few cases of pure mucinous carcinoma of male breast have been reported in the literature, most of which were diagnosed after surgical resection. Fine-needle aspiration cytology is a well-established procedure for the evaluation of female breast masses but the diagnosis of malignancy in aspirates from male breast masses is rare. We herein present one case of mucinous carcinoma of breast in a 75-year-old male diagnosed by fine-needle aspiration and confirmed by histopathology. After a follow-up of 12 months the patient is free of any recurrence or metastasis.

 15. Primary intraosseous carcinoma occurring in the maxilla

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Kim, Mi Ja [Seoul National University College of Medicine, Seoul (Korea, Republic of)

  2004-03-15

  Primary intraosseous carcinoma (PIOC) is a rare odontogenic carcinoma defined as a squamous cell carcinoma arising within a jaw having no initial connection with the oral mucosa, and presumably developing from residues of the odontogenic epithelium. A 56-year-old patient who complained of delayed healing after extraction of upper left central incisor visited our department. The conventional radiographs showed a bony destructive lesion with ill-defined margin and moth-eaten appearance. On the computed tomographic images, the lesion perforated the labial cortex of alveolar bone, elevated the left nasal floor superiorly, and perforated partially both nasal floor. The magnetic resonance images showed low signal intensity at T2 and T1 weighted images at the area and adjacent soft tissue. Histologically, there were irregular epithelial islands with cell atypia, nuclear hyperchromatism, pleomorphism, atypical mitosis. The final diagnosis was PIOC.

 16. Nasopharyngeal carcinoma presented as cavernous sinus tumour.

  Science.gov (United States)

  Moona, Mohammad Shafi; Mehdi, Itrat

  2011-12-01

  A 32 year Libyan male presented with the complaints of headache and diplopia. He was diagnosed with a cavernous sinus meningioma on the basis of MRI findings but no initial biopsy was taken. Depending on the radiologic diagnosis the patient was treated with gamma knife surgery twice, abroad. During follow up he developed left ear deafness and left cervical lymph adenopathy. An ENT evaluation with biopsy from the nasopharynx and cervical lymph node was taken. The histopathologic diagnosis of the resected tumour showed a nasopharyngeal carcinoma with cervical lymph node metastasis (poorly differentiated lympho-epithelial carcinoma). The cavernous sinus tumour which was initially treated as a meningioma was in fact metastasis from the nasopharyngeal carcinoma, making this an interesting and rare occurrence.

 17. Overexpression of vimentin in canine prostatic carcinoma

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rodrigues, M M P; Rema, A; Gärtner, F

  2011-01-01

  Canine prostatic tumours exhibit similarities to those of man and may represent a useful model system to explore the mechanisms of cancer progression. Tumour progression to malignancy requires a change from an epithelial phenotype to a fibroblastic or mesenchymal phenotype. Vimentin expression...... is associated with the invasive phenotype of human prostate cancer cells. The aim of the present study was to characterize immunohistochemically the expression of vimentin by canine prostatic carcinomas. Primary carcinomas and metastatic tumour foci both showed vimentin expression. This finding suggests...... that the acquisition of the epithelial-mesenchymal transition phenotype in canine prostatic carcinoma may be characterized by the presence of mesenchymal intermediate filament (vimentin) that could lead to a higher likelihood of metastasis....

 18. Breast metastasis from small cell lung carcinoma

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  Shi-ping LUH; Chih KUO; Thomas Chang-yao TSAO

  2008-01-01

  Breast metastases from extramammary neoplasms are very rare. We presented a 66 year-old female with metastasis of small cell lung carcinoma to the breast. She presented with consolidation over the left upper lobe of her lung undetermined after endobronchial or video-assisted thoracoscopic surgery (VATS) biopsy, and this was treated effectively after antibiotic therapy at initial stage. The left breast lumps were noted 4 months later, and she underwent a modified radical mastectomy under the impression of primary breast carcinoma. However, the subsequent chest imaging revealed re-growing mass over the left mediastinum and hilum, and cells with the same morphological and staining features were found from specimens of transbronchial brushing and biopsy. An accurate diagnosis to distinguish a primary breast carcinoma from metastatic one is very important because the therapeutic planning and the outcome between them are different.

 19. Large Cell Neuroendocrine Carcinoma of the Lung

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Yusuf Aydemir

  2015-11-01

  Full Text Available Large-cell neuroendocrine carcinomas of the lung are extremely rare. There are difficulties related to the diagnosis and treatment and there are no consensus because of the small number of studies. 65-year-old male patient presented with hemoptysis. Chest X-ray and thoracic computorized tomography scan showed a mass lesion and it could not be diagnosed by bronchoscopic biopsy and lavage. Lobectomy was performed due to the high value of standardized uptake value in positron emission tomography. Large cell neuroendocrine carcinoma was diagnosed with pathological evaluation and immunohistochemical study and after 20-month follow-up there was no recurrence. The diagnosis, treatment, and prognosis of large cell neuroendocrine carcinoma in the light of the literature is presented.

 20. Analysis of hypopharyngeal carcinoma. Strategies of treatment for N2 piriform sinus carcinoma

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Hareyama, Masato; Nakata, Kensei; Oouchi, Atsushi [Sapporo Medical Univ. (Japan). School of Medicine] (and others)

  2002-11-01

  From 1983 to 1998, 93 patients with hypopharyngeal carcinoma were treated at Sapporo Medical University Hospital. Piriform sinus carcinoma was the most unfavorable prognostic location among the subsites. Also, the prognosis of patients with positive cervical lymph nodes and/or stage IV was poor. Forty-nine patients with N2 piriform sinus carcinoma were analyzed. Eleven (22.4%) had double cancers. Early T stages were curable with radiotherapy. However, the patients with positive cervical lymph nodes must be treated with radical neck dissection. Patients with good response at the time of 40 Gy had better survival rate than those with poor response. (author)

 1. A case of carcinoma of the male breast mimicking a mucinous carcinoma of the skin

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sumihisa Imakado

  2012-06-01

  Full Text Available The authors report a case of mucinous carcinoma of the male breast firstly diagnosed as a mucinous carcinoma of the skin. The immunohistochemical results of this tumor were as follows: cytokeratin7 (-, gross cystic disease fluid protein 15 (-, p63 (-, estrogen receptor (+, and progesterone receptor (+ for the primary nodule; cytokeratin7 (-, thyroid transcription factor-1 (-, gross cystic disease fluid protein 15 (-, p63 (-, cytokeratin8 (+, cytokeratin18 (+, and cytokeratin20 (+ for the recurrent nodule. The tumor cells had cytokeratin7 (-/ cytokeratin20 (+ phenotype and it was very unusual for mucinous carcinoma of the breast.

 2. Simultaneous nasopharyngeal carcinoma with laryngeal squamous cell carcinoma and review of literature

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kasim S. Kasim

  2015-03-01

  Full Text Available The occurrence of second primary carcinomas (SPC in aerodigestive tract is well recognized in the literature especially the lung and esophagus. The tumors are described according to the chronological presentation as simultaneous, synchronous and metachronous. Occurrence of second primary malignancy can be missed in early examination if they are not actively looked for. We are reporting the first and extremely rare presentation of nasopharyngeal carcinoma (NPC presented simultaneously with laryngeal carcinoma with literature review and stress on the importance of pan-endoscopy in the management.

 3. Squamous cell carcinoma in Kauai, Hawaii.

  Science.gov (United States)

  Chuang, T Y; Reizner, G T; Elpern, D J; Stone, J L; Farmer, E R

  1995-06-01

  It is estimated that over 100,000 new cases of squamous cell carcinoma are diagnosed in the United States annually. This number is compounded by an increasing concern over the ozone layer depletion and the continued sunbathing behavior of many individuals. This could be particularly acute in Hawaii, which may have the highest rates of skin cancer in the country. We believe the updated information on skin cancer is essential to address the magnitude of the problem. A prospective 5-year population-based incidence study was conducted on Kauai, Hawaii, between 1983 and 1987 to investigate the frequency of squamous cell carcinomas in resident Caucasians. A total of 58 residents, 37 men and 21 women, were identified with an initial episode of squamous cell carcinoma during the 5-year period. The average annual incidence rate per 100,000 Kauai Caucasian residents, standardized to the 1980 U.S. white population, was 153 for men and 92 for women with a combined rate of 118. The average patient age was 66.4 years. The head and neck was the most common anatomic site, with the extremities second. Subsequent new squamous cell carcinoma occurred in 13.8% of patients. Only one patient (2%) developed a recurrence after treatment. Twenty-five patients (43%) had basal cell carcinoma simultaneously or at other earlier times. In Kauai the incidence rate of squamous cell carcinoma is the highest yet documented in the United States. No consistent trend in incidence rates was appreciated during this 5-year period.

 4. Synchronous Parathyroid and Papillary Thyroid Carcinoma

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Shi-Dou Lin

  2005-02-01

  Full Text Available Concomitant thyroid disease is not unusual among patients with primary hyperparathyroidism. However, the simultaneous occurrence of parathyroid and thyroid carcinoma is extremely rare. We report a 38-year-old man with primary hyperparathyroidism who presented with osteitis fibrosa cystica complicated with pathologic femoral neck fracture. Preoperative investigation for exclusion of multiple endocrine neoplasia did not find evidence of medullary thyroid carcinoma or pheochromocytoma, but imaging studies revealed the presence of nodules in the right lobe and a parathyroid lesion over the left inferior pole of the thyroid gland. Total thyroidectomy, left parathyroidectomy, and bipolar hemiarthroplasty of the left hip were then performed simultaneously. The resected specimens were pathologically identified as papillary thyroid carcinoma and parathyroid carcinoma, respectively. After the operation, 131I ablation therapy was administered at a dose of 120 mCi. Additional doses of 30 mCi were given yearly as serum thyroglobulin level became elevated. Serum calcium level remained normal during yearly follow-up. Although parathyroid carcinoma is an uncommon cause of parathyroid hormone-dependent hypercalcemia, it should nonetheless be given due consideration because its surgical approach differs from that of parathyroid adenoma. As the coexistence of parathyroid and non-medullary thyroid carcinoma has previously been reported, the possibility of both malignancies must also be considered in the setting of primary hyperparathyroidism with thyroid nodules. If confirmed with preoperative parathyroid scintigraphic and other laboratory studies, an optimal outcome may be achieved with complete resection of both tumors at the time of initial operation, followed by adjunctive therapy.

 5. Intraosseous carcinoma of the jaws-A clinicopathologic review. Part I: Metastatic and salivary-type carcinomas

  NARCIS (Netherlands)

  Woolgar, J.A.; Triantafyllou, A.; Ferlito, A.; Devaney, K.O.; Lewis Jr., J.S.; Rinaldo, A.; Slootweg, P.J.; Barnes, L.

  2013-01-01

  This is the first part of a 3-part comprehensive review of intraosseous carcinoma of the jaws. We have outlined 4 groups of intraosseous carcinoma of the jaws (metastatic, salivary-type, odontogenic, and primary intraosseous carcinoma), emphasizing the need for accurate diagnosis and the problems as

 6. Resectable pancreatic small cell carcinoma

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jordan M. Winter

  2011-01-01

  Full Text Available Primary pancreatic small cell carcinoma (SCC is rare, with just over 30 cases reported in the literature. Only 7 of these patients underwent surgical resection with a median survival of 6 months. Prognosis of SCC is therefore considered to be poor, and the role of adjuvant therapy is uncertain. Here we report two institutions’ experience with resectable pancreatic SCC. Six patients with pancreatic SCC treated at the Johns Hopkins Hospital (4 patients and the Mayo Clinic (2 patients were identified from prospectively collected pancreatic cancer databases and re-reviewed by pathology. All six patients underwent a pancreaticoduodenectomy. Clinicopathologic data were analyzed, and the literature on pancreatic SCC was reviewed. Median age at diagnosis was 50 years (range 27-60. All six tumors arose in the head of the pancreas. Median tumor size was 3 cm, and all cases had positive lymph nodes except for one patient who only had five nodes sampled. There were no perioperative deaths and three patients had at least one postoperative complication. All six patients received adjuvant therapy, five of whom were given combined modality treatment with radiation, cisplatin, and etoposide. Median survival was 20 months with a range of 9-173 months. The patient who lived for 9 months received chemotherapy only, while the patient who lived for 173 months was given chemoradiation with cisplatin and etoposide and represents the longest reported survival time from pancreatic SCC to date. Pancreatic SCC is an extremely rare form of cancer with a poor prognosis. Patients in this surgical series showed favorable survival rates when compared to prior reports of both resected and unresectable SCC. Cisplatin and etoposide appears to be the preferred chemotherapy regimen, although its efficacy remains uncertain, as does the role of combined modality treatment with radiation.

 7. Primary prevention of hepatocellular carcinoma.

  Science.gov (United States)

  Yu, S Z

  1995-01-01

  Hepatocellular carcinoma (HCC) is one of the major cancers in China. Accordingly, the mortality rates in 1990 (per 100,000) were 20.10 in certain cities and 24.32 in certain counties. More than 90% of HCC cases and 70% of controls were infected with the hepatitis B virus (HBV) (Odds Ratio (OR) = 10-50). In the same group of patients, 8-27% of those with HCC and 0-11% of the healthy controls were also infected with hepatitis C (HCV) (OR = 2.11-17.29). There appears to be some correlation between HBV markers and the OR. The government requires that 85% of infants be immunized with HBV vaccine. In 1992, there were 3 million infants inoculated with HB vaccines. Aflatoxins have been found as contaminants in food, particularly in corn, peanut oil, soya sauce and fermented soya beans. The intake of aflatoxin B1 (AFB1) by people of ten different villages correlated with HCC mortality rates (r = 0.55; P aflatoxins. These adducts are higher in hyperendemic HCC areas and cases. Most people have now changed their staple food and eat rice instead of corn. Six large epidemiological studies have confirmed that people who drink pond-ditch water experience higher HCC mortality rates than people who drink deep-well water. Recent research has found that the blue-green algal toxin microcystin (MCYST) was a contaminant of pond-ditch water. MCYST is a strong promoter of HCC and will induce severe intrahepatic haemorrhages and liver necrosis. More than 80% of people in Qidong County have already changed their sources of water from pond-ditches to deep wells. Therefore, a combined strategy of the prevention of hepatitis, control of crops and control of drinking water is advocated for the primary prevention of HCC in China.

 8. Hepatocellular carcinoma: Therapy and prevention

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  Hubert E Blum

  2005-01-01

  Hepatocellular carcinoma (HCC) is one of the most common malignant tumors worldwide. The major etiologies and risk factors for the development of HCC are well defined and some of the multiple steps involved in hepatocarcinogenesis have been elucidated in recent years. Despite these scientific advances and the implementation of measures for the early detection of HCC in patients at risk, patient survival has not improved during the last three decades. This is due to the advanced stage of the disease at the time of clinical presentation and limited therapeutic options. The therapeutic options fall into five main categories: surgical interventions including tumor resection and liver transplantation, percutaneous interventions including ethanol injection and radiofrequency thermal ablation, transarterial interventions including embolization and chemoembolization, radiation therapy and drugs as well as gene and immune therapies. These therapeutic strategies have been evaluated in part in randomized controlled clinical trials that are the basis for therapeutic recommendations. Though surgery, percutaneous and transarterial interventions are effective in patients with limited disease (1-3 lesions, <5 cm in diameter) and compensated underlying liver disease (cirrhosis Child A), at the time of diagnosis more than 80% patients present with multicentric HCC and advanced liver disease or comorbidities that restrict the therapeutic measures to best supportive care. In order to reduce the morbidity and mortality of HCC, early diagnosis and the development of novel systemic therapies for advanced disease, including drugs, gene and immune therapies as well as primary HCC prevention are of paramount importance. Furthermore, secondary HCC prevention after successful therapeutic interventions needs to be improved in order to make an impact on the survival of patients with HCC. New technologies, including gene expression profiling and proteomic analyses, should allow to further

 9. New advances in hepatocellular carcinoma

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  Sonia; Pascual; Iván; Herrera; Javier; Irurzun

  2016-01-01

  Hepatocellular carcinoma(HCC)is the leading cause of deaths in cirrhotic patients and the third cause of cancer related deaths.Most HCC are associated withwell known underlying risk factors,in fact,HCC arise in cirrhotic patients in up to 90%of cases,mainly due to chronic viral hepatitis and alcohol abuse.The worldwide prevention strategies are conducted to avoid the infection of new subjects and to minimize the risk of liver disease progression in infected patients.HCC is a condition which lends itself to surveillance as at-risk individuals can readily be identified.The American and European guidelines recommended implementation of surveillance programs with ultrasound every six months in patient atrisk for developing HCC.The diagnosis of HCC can be based on non-invasive criteria(only in cirrhotic patient)or pathology.Accurately staging patients is essential to oncology practice.The ideal tumour staging system in HCC needs to account for both tumour characteristics and liver function.Treatment allocation is based on several factors:Liver function,size and number of tumours,macrovascular invasion or extrahepatic spread.The recommendations in terms of selection for different treatment strategies must be based on evidence-based data.Resection,liver transplant and interventional radiology treatment are mainstays of HCC therapy and achieve the best outcomes in well-selected candidates.Chemoembolization is the most widely used treatment for unresectable HCC or progression after curative treatment.Finally,in patients with advanced HCC with preserved liver function,sorafenib is the only approved systemic drug that has demonstrated a survival benefit and is the standard of care in this group of patients.

 10. Synchronous Fibrolamellar Hepatocellular Carcinoma and Auricular Myxoma

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Yessica M. González-Cantú

  2015-01-01

  Full Text Available Synchronic occurrence of benign and malignant tumors is extremely rare. Fibrolamellar hepatocellular carcinoma represents 1% to 2% of all hepatocarcinomas, while myxomas represent about half of all the cases of primary tumors of the heart. We present the case of a 53-year-old woman with a left atrial myxoma that was surgically removed. Several weeks later, the patient returned to the hospital with abdominal pain. CT scan showed a mass in the left lobe of the liver that was resected and diagnosed as fibrolamellar hepatocellular carcinoma. As of this writing, the patient is healthy.

 11. Paraneoplastic Neurological Disorder in Nasopharyngeal Carcinoma

  Science.gov (United States)

  Ng, Sze Yin; Kongg, Min Han; Yunus, Mohd Razif Mohamad

  2017-01-01

  Paraneoplastic neurological disorder (PND) is a condition due to immune cross-reactivity between the tumour cells and the normal tissue, whereby the “onconeural” antibodies attack the normal host nervous system. It can present within weeks to months before or after the diagnosis of malignancies. Nasopharyngeal carcinoma is associated with paraneoplastic syndrome, for example, dermatomyositis, and rarely with a neurological disorder. We report on a case of nasopharyngeal carcinoma with probable PND. Otolaryngologists, oncologists and neurologists need to be aware of this condition in order to make an accurate diagnosis and to provide prompt treatment. PMID:28381934

 12. Carcinoma papilar de tiroides en quiste tirogloso

  OpenAIRE

  MOLANO G,JULIÁN ANDRÉS; ROSSEL DE LA M,GONZALO; González P,Miguel; PLASS DEL C,INGRID

  2013-01-01

  Objetivo: Reportar un caso raro de carcinoma papilar en un quiste tirogloso y discutir su manejo. Paciente y Método: Un hombre de 72 años a quien se realizó un diagnóstico clínico de un quiste tirogloso, fue llevado a una cirugía de Sistrunk's y luego una tiroidectomía total ante la evidencia de cáncer papilar en el quiste tirogloso. Resultados: El examen histopatológico reveló un carcinoma papilar de tiroides en el quiste tirogloso y la glándula tiroides fue normal, el paciente permaneció li...

 13. Gastric carcinoma: when is palliative gastrectomy justified?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Hubert Scheidbach

  2011-12-01

  Full Text Available Gastric carcinoma is frequently diagnosed with an advanced stage of non-curable tumor growth characterized by infiltration of the gastric serosa, peritoneal tumor spread and/or metastases within lymph nodes and liver. Currently, there is a controversy on the value of palliative resection with regard to the safety and benefit to the patient outcome. Based on the available literature, this overview summarizes the various aspects and interprets the limited data on the palliative resection of gastric carcinoma. It turns out that the available study results may indicate potential for an improved quality of life and a prolongation of survival if an acceptable morbidity and mortality are present.

 14. Rising incidence of Merkel cell carcinoma

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lyhne, Dorte; Lock-Andersen, Jørgen; Dahlstrøm, Karin

  2011-01-01

  Abstract Merkel cell carcinoma (MCC) is a rare, aggressive, skin cancer of obscure histogenesis, the incidence of which is rising. There is no consensus on the optimal treatment. Our aim was to evaluate the staging, investigation, treatment, and follow-up of MCC in eastern Denmark, and to investi......Abstract Merkel cell carcinoma (MCC) is a rare, aggressive, skin cancer of obscure histogenesis, the incidence of which is rising. There is no consensus on the optimal treatment. Our aim was to evaluate the staging, investigation, treatment, and follow-up of MCC in eastern Denmark...

 15. Arterial embolization in patients with renal carcinoma

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christensen, S W; Berg, J; Brynitz, S;

  1989-01-01

  The literature concerning embolization of the renal artery in patients with renal cell carcinoma is reviewed. Based on this review it is concluded that the method is useful in this patient group as it will facilitate the surgical procedure if nephrectomy is performed afterwards. Used as a palliat......The literature concerning embolization of the renal artery in patients with renal cell carcinoma is reviewed. Based on this review it is concluded that the method is useful in this patient group as it will facilitate the surgical procedure if nephrectomy is performed afterwards. Used...

 16. Remote Cutaneous Breast Carcinoma Metastasis Mimicking Dermatitis

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Annakan V Navaratnam

  2015-01-01

  Full Text Available Cutaneous metastases from primary internal malignancies are an uncommon presentation. Cutaneous metastases are more frequently seen in breast cancer than in any other visceral malignancy in women. Medical practitioners should be vigilant of the possibility of unusual presentations of metastatic disease in breast cancer patients with lobular carcinoma presenting as cutaneous lesions mimicking benign dermatological conditions. Herein, we present a case of a 75-year-old woman presenting with cutaneous lobular breast carcinoma metastases on her anterior right leg, which had previously been misdiagnosed as dermatitis for 9 years.

 17. Combined treatment of unresectable pancreatic carcinoma

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Ohashi, Kazuhiko; Yamao, Kenji; Watanabe, Yoshihiro; Morimoto, Takeshi [Aichi Cancer Center, Nagoya (Japan). Hospital

  1999-07-01

  For patients with unresectable pancreatic carcinoma, a few kind of treatment including chemoradiation, intraoperative radiation and intra-arterial chemotherapy was done. Chemoradiation using 5FU, CDDP, ADM and radiation to the lesion and liver was performed in 16 patients, showing a response rate of 10%. One-year survivals rate and mean a survival period of this group was 11.7% and 6.6 months respectively. Postmortem autopsy in 6 cases revealed insufficient therapeutic effects in both primary and metastatic site. Because of above-mentioned reasons, chemoradiation therapy to the pancreatic carcinoma, which we did, was estimated as ineffective. (author)

 18. Synchronous Fibrolamellar Hepatocellular Carcinoma and Auricular Myxoma

  Science.gov (United States)

  González-Cantú, Yessica M.; Rodriguez-Padilla, Cristina; Tena-Suck, Martha Lilia; García de la Fuente, Alberto; Mejía-Bañuelos, Rosa María; Díaz Mendoza, Raymundo; Quintanilla-Garza, Samuel; Batisda-Acuña, Yolaester

  2015-01-01

  Synchronic occurrence of benign and malignant tumors is extremely rare. Fibrolamellar hepatocellular carcinoma represents 1% to 2% of all hepatocarcinomas, while myxomas represent about half of all the cases of primary tumors of the heart. We present the case of a 53-year-old woman with a left atrial myxoma that was surgically removed. Several weeks later, the patient returned to the hospital with abdominal pain. CT scan showed a mass in the left lobe of the liver that was resected and diagnosed as fibrolamellar hepatocellular carcinoma. As of this writing, the patient is healthy. PMID:26509093

 19. Hepatocellular carcinoma: epidemiology and risk factors

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kew MC

  2014-08-01

  Full Text Available Michael C Kew Department of Medicine, Groote Schuur Hospital and University of Cape Town, Cape Town, South Africa Abstract: Hepatocellular carcinoma is one of the major malignant tumors in the world today. The number of new cases of the tumor increases year by year, and hepatocellular carcinoma almost always runs a fulminant course and carries an especially grave prognosis. It has a low resectability rate and a high recurrence rate after surgical intervention, and responds poorly to anticancer drugs and radiotherapy. Hepatocellular carcinoma does not have a uniform geographical distribution: rather, very high incidences occur in Eastern and Southeastern Asia and in sub-Saharan Black Africans. In these regions and populations, the tumor shows a distinct shift in age distribution toward the younger ages, seen to greatest extent in sub-Saharan Black Africans. In all populations, males are more commonly affected. The most common risk factors for hepatocellular carcinoma in resource-poor populations with a high incidence of the tumor are chronic hepatitis B virus infection and dietary exposure to the fungal hepatocarcinogen aflatoxin B1. These two causative agents act either singly or synergistically. Both the viral infection and exposure to the fungus occur from early childhood, and the tumor typically presents at an early age. Chronic hepatitis C virus infection is an important cause of hepatocellular carcinoma in resource-rich countries with a low incidence of the tumor. The infection is acquired in adulthood and hepatocellular carcinoma occurs later than it does with hepatitis B virus-induced tumors. In recent years, obesity and the metabolic syndrome have increased markedly in incidence and importance as a cause of hepatocellular carcinoma in some resource-rich regions. Chronic alcohol abuse remains an important risk factor for malignant transformation of hepatocytes, frequently in association with alcohol-induced cirrhosis. Excessive iron

 20. Familial small cell carcinoma of the ovary.

  Science.gov (United States)

  Martinez-Borges, Anibal R; Petty, John K; Hurt, Gail; Stribling, Jennifer T; Press, Joshua Z; Castellino, Sharon M

  2009-12-15

  Ovarian tumors have a low incidence in childhood, accounting for 1% of malignancies within the ages of 0-17 years. Small cell carcinoma of the ovary is a rare histology and historically has a poor prognosis. We report a case of an 11-year-old female diagnosed with small cell carcinoma of the ovary and hypercalcemia (SCCOHT). There was a strong family history of the disease, a reduction in the age of onset in the proband, and the absence of BRCA mutations. This case suggests the phenomenon of genetic anticipation in an ovarian cancer.

 1. NUT Carcinoma of the Sublingual Gland

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andreasen, Simon; French, C A; Josiassen, Michael

  2016-01-01

  p13, resulting in the t(15;19)(q14;p13) karyotype. NC is poorly differentiated and is likely to be overlooked and misdiagnosed as poorly differentiated squamous cell carcinoma (SCC) when immunohistochemical evaluation of NUT protein expression is omitted. Previously, NC has been found in the parotid...... and submandibular glands and we present the first case in the sublingual gland arising in a 40-year-old woman. We discuss the diagnostic considerations for poorly differentiated carcinomas of the salivary glands and advocate the inclusion of NUT immunohistochemistry in this setting. Not only does the NC diagnosis...

 2. Basal cell carcinoma in oculo-cutaneous albinism

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ajay Kumar

  2016-06-01

  Full Text Available The basal cell carcinoma is the most common skin tumour especially affecting the white individuals worldwide. The exact incidence of basal cell carcinoma is not known from India but non melanoma skin cancers comprises about 1-2% of cutaneous tumour in India. The most common skin tumour is squamous cell carcinoma in albinism and the incidence of basal cell carcinoma is less. Hereby, we report a peculiar case of basal cell carcinoma in albinism to highlights the importance of early recognition and diagnosis of suspected lesions by performing histopathological examination in unusual circumstances. [Int J Res Med Sci 2016; 4(6.000: 2452-2454

 3. Malar Bone Metastasis Revealing a Papillary Thyroid Carcinoma

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ihsen Slim

  2012-01-01

  Full Text Available Papillary thyroid carcinoma is the most common form of differentiated thyroid carcinoma. It is generally confined to the neck with or without spread to regional lymph nodes. Metastatic thyroid carcinomas are uncommon and mainly include lung and bone. Metastases involving oral and maxillofacial region are extremely rare. We described a case of malar metastasis revealing a follicular variant of papillary thyroid carcinoma, presenting with pain and swelling of the left cheek in a 67-years-old female patient with an unspecified histological left lobo-isthmectomy medical history. To our knowledge, this is the first recorded instance of a malar metastasis from a follicular variant of papillary thyroid carcinoma.

 4. The incidence and prognosis of true duodenal carcinomas

  DEFF Research Database (Denmark)

  Buchbjerg, Thomas; Fristrup, C.; Mortensen, M. B.

  2015-01-01

  Introduction Primary duodenal carcinoma (PDC) is a rare gastrointestinal tumor. The difficult distinction between PDC and other types of carcinoma (e.g. within the periampullary region) is reflected in the scarce literature on true duodenal carcinomas. However, this distinction may be important...... the criteria for true PDC. The incidence was 5.4 per 1,000,000, and the pathological classification was: Adenocarcinoma 87%, mucinous adenocarcinoma 7%, carcinoma 4% and signet ring cell carcinoma 1%. Intended curative resection was performed in 28 patients (39%) (22 Whipple procedures and 6 local resections...

 5. Radiotherapy - an effective treatment for vaginal verrucous carcinoma

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Reinecke, L. (Witwatersand Univ. and Garden City Clinic, Johannesburg (South Africa)); Thornley, A.L. (Witwatersrand Univ., Johannesburg (South Africa). Dept. of Zoology)

  1993-04-01

  Vaginal carcinoma makes up 1%-2% of all gynaecological tumours. Verrucous carcinoma of the vagina is even more rare -only 16 cases are reported in the scientific literature. A case of a complete regression after 60 Gy fractionated radiotherapy by a tumour 12 cm[sup 3] in size is reported. Most authors are of the opinion that radiotherapy causes anaplastic transformation of verrucous carcinoma. The minority view, that anaplastic transformation does not occur, is correct and is supported by our clinical and radiological data. The conflicting literature on vaginal verrucous carcinoma (VVC) is reviewed with reference to verrucous carcinoma at other sites. (Author).

 6. Hipercalcemia humoral secundaria a carcinoma mixto de endometrio Humoral hypercalcemia in mixed endometrial carcinoma

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  I. Pinal-Fernández

  2010-08-01

  Full Text Available La hipercalcemia secundaria a enfermedad neoplásica es una entidad frecuente causada en la mayor parte de los casos por secreción ectópica de PTHrp. A pesar de esto hay ciertos tumores, como los carcinomas uterinos, en donde este tipo de manifestación paraneoplásica está muy poco descrita. Presentamos un caso de hipercalcemia humoral en un carcinoma mixto de endometrio.Hypercalcemia secondary to neoplastic disease is a frequent entity caused in the majority of cases by ectopic secretions of PTHrP. Despite this there are certain tumours, such as uterine carcinomas, in which this type of paraneoplastic manifestation has been described very little. We present a case of humoral hypercalcemia in a mixed endometrial carcinoma.

 7. Immunohistochemical analysis of medullary breast carcinoma autoantigens in different histological types of breast carcinomas

  National Research Council Canada - National Science Library

  Kostianets, Olga; Antoniuk, Stepan; Filonenko, Valeriy; Kiyamova, Ramziya

  2012-01-01

  ... and treatment of this disease. In current study we analyzed six previously identified medullary breast carcinoma autoantigens including LGALS3BP, RAD50, FAM50A, RBPJ, PABPC4, LRRFIP1 with cancer restricted serological profile...

 8. Multicentricidade no carcinoma diferenciado da tireóide Multicentricity in the thyroid differentiated carcinoma

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  José Francisco Salles Chagas

  2009-02-01

  Full Text Available O tratamento cirúrgico de escolha no carcinoma diferenciado da tireóide sempre foi controverso. OBJETIVO: Analisar o acometimento tumoral do lobo contralateral da tireóide no carcinoma diferenciado, correlacionando risco e benefício com as complicações decorrentes da segunda intervenção. CASUÍSTICA E MÉTODO: Estudo retrospectivo, de 1998 a 2006, com 27 pacientes submetidos à tireoidectomia menos que total, sendo 21 lobectomias, cinco tireoidectomias subtotais e uma istmectomia. Foram analisados: gênero, idade, tipo de cirurgia, complicações, histopatológico do espécime cirúrgico e invasão do lobo contralateral. As idades variaram de 17 a 89 anos; o tipo histopatológico mais freqüente foi o carcinoma papilífero clássico (18 casos, seguido do carcinoma folicular (seis casos, do carcinoma papilífero variante folicular (dois casos e do carcinoma de células Hürthle (um caso. Vinte e um pacientes foram submetidos à totalização da tireoidectomia, 15 a 30 dias depois. RESULTADOS: A análise do lobo contralateral foi negativa para carcinoma em 16 (76,5% e positiva nos cinco restantes (23,8%. As complicações observadas foram: disfonia temporária (três casos e hipoparatireoidismo (dois casos, sendo um permanente. CONCLUSÃO: A totalização da tireoidectomia é um procedimento importante no tratamento do carcinoma bem diferenciado da tireóide pelo elevado acometimento contralateral (23,8%. A incidência de complicações é pequena.The treatment of choice for the well differentiated thyroid carcinoma has always been controversial. AIM: to analyze tumor invasion of the thyroid gland's contralateral lobe in cases of differentiated carcinoma, correlating risk/benefit with the complications of a second surgical approach. MATERIALS AND METHODS: Retrospective study, from 1998 to 2006, of 27 patients undergoing less than total thyroidectomy: lobectomy (21, subtotal thyroidectomy (5 or isthmusectomy (1. Gender, age, type of surgery

 9. Triple negative breast carcinomas: similarities and differences with basal like carcinomas.

  Science.gov (United States)

  Lerma, Enrique; Barnadas, Agusti; Prat, Jaime

  2009-12-01

  The cDNA microarrays allows the classification of breast cancers into 6 groups: luminal A, luminal B, luminal C, normal breast-like, human epidermal growth factor receptor 2-positive, and basal-like. This latter is characterized by the expression of basal cytokeratins (CKs), and frequent negativity for hormone receptors and human epidermal growth factor receptor 2. There is a marked parallelism between triple negative breast carcinomas and basal-like carcinoma, but these are not equivalent terms. Estimated concordance is around 80%. CK5 seems to be the best marker for the identification of these tumors. Other good markers to identify these tumors are CK14, CK17, and epidermal growth factor receptor. A subset of triple negative breast carcinomas has myoepithelial differentiation, with positivities for smooth muscle actin, p63, S-100, and CD10 among others. Recent studies suggest that basal like carcinomas are originated from mammary stem cells.

 10. PAX 2: a novel Müllerian marker for serous papillary carcinomas to differentiate from micropapillary breast carcinoma.

  Science.gov (United States)

  Chivukula, Mamatha; Dabbs, David J; O'Connor, Siobhan; Bhargava, Rohit

  2009-11-01

  Ovarian serous papillary carcinoma, although rarely metastasizing to the breast, is often challenging based on morphology alone, particularly from the micropapillary variant of breast carcinoma. Gross cystic disease fluid protein-15, although a specific marker, can be negative in up to 50% of breast carcinomas. Wilm's tumor gene 1 (WT-1) has been identified as a useful marker to differentiate metastatic ovarian serous papillary carcinoma from primary breast carcinoma; however, it has recently been shown in the micropapillary variant of the primary breast carcinoma making it a less specific marker. PAX 2, a nuclear transcription factor, was recently observed in ovarian serous papillary carcinomas. In this study of 89 breast carcinoma cases, 26 micropapillary carcinoma, and 63 nonmicropapillary carcinoma types were retrieved from our pathology archives, represented on a single tissue microarray (TMA) with a 3-fold redundancy (TMA-1, TMA-2). In addition, whole tissue sections of a variety of benign and neoplastic müllerian tissues were surveyed with the PAX 2 immunostain. All cases were stained with rabbit polyclonal PAX 2 antibody and, in addition, the 5 metastatic ovarian serous carcinoma cases were stained with WT-1 as well for comparison. Only nuclear staining was considered positive. All primary breast carcinomas represented on TMA-1 and TMA-2 were entirely negative for PAX 2 100% (89/89), whereas 100% (5/5) of all metastatic ovarian serous carcinomas showed moderate-to-strong staining. PAX 2 expression was comparable with WT-1 as well in the metastatic ovarian serous carcinoma group. We therefore conclude that PAX 2 is a promising new, sensitive, and specific müllerian immunomarker for ovarian serous carcinomas (primary and metastatic).

 11. Photodynamic Therapy With HPPH in Treating Patients With Squamous Cell Carcinoma of the Oral Cavity

  Science.gov (United States)

  2016-04-19

  Recurrent Squamous Cell Carcinoma of the Lip and Oral Cavity; Recurrent Squamous Cell Carcinoma of the Oropharynx; Recurrent Verrucous Carcinoma of the Oral Cavity; Stage I Squamous Cell Carcinoma of the Lip and Oral Cavity; Stage I Squamous Cell Carcinoma of the Oropharynx; Stage I Verrucous Carcinoma of the Oral Cavity; Stage II Squamous Cell Carcinoma of the Lip and Oral Cavity; Stage II Squamous Cell Carcinoma of the Oropharynx; Stage II Verrucous Carcinoma of the Oral Cavity; Stage III Squamous Cell Carcinoma of the Lip and Oral Cavity; Stage III Squamous Cell Carcinoma of the Oropharynx; Stage III Verrucous Carcinoma of the Oral Cavity; Stage IVA Squamous Cell Carcinoma of the Lip and Oral Cavity; Stage IVA Squamous Cell Carcinoma of the Oropharynx; Stage IVA Verrucous Carcinoma of the Oral Cavity; Stage IVB Squamous Cell Carcinoma of the Lip and Oral Cavity; Stage IVB Squamous Cell Carcinoma of the Oropharynx; Stage IVB Verrucous Carcinoma of the Oral Cavity; Stage IVC Squamous Cell Carcinoma of the Lip and Oral Cavity; Stage IVC Squamous Cell Carcinoma of the Oropharynx; Stage IVC Verrucous Carcinoma of the Oral Cavity

 12. Papillary thyroid carcinoma presenting as an asymptomatic pelvic bone metastases

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Siddiq S

  2010-05-01

  Full Text Available Thyroid carcinoma is rare comprising 1% of all malignancies and commonly presents as a neck lump. Papillary thyroid carcinoma unlike follicular thyroid carcinoma tends not to metastasise to distant sites.We present a case of papillary thyroid carcinoma presenting as a solitary asymptomatic pelvic bone metastases and highlight current management of bone metastases. A 59-year old female was found on abdominal computerised tomography to have an incidental finding of a 4.5 cm soft tissue mass in the right iliac bone. Biopsy of the lesion confirmed metastatic thyroid carcinoma. There was no history of a neck lump, head and neck examination was normal. Further imaging confirmed focal activity in the right lobe of the thyroid. A total thyroidectomy and level VI neck dissection was performed and histology confirmed follicular variant of papillary carcinoma.Early detection of bone metastases have been shown to improve prognosis and thyroid carcinoma should be considered as a potential primary malignancy.

 13. Transitional cell carcinoma of the sinonasal tract: A rare entity

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Madhumita Mondal

  2015-01-01

  Full Text Available Malignant sinonasal carcinomas are a rare entity comprising less than 1% of all cancers and around 3% of all head and neck malignancies seen in humans. Among these 15-20% are transitional cell carcinoma also known as non keratinizing carcinoma of sinonasal tract. We are reporting the case of a 45 years female with history of nasal obstruction and epistaxis. A contrast enhanced computed tomography (CECT was done which showed mucosal thickening in the right nasal cavity. Endoscopy assisted biopsy was taken which revealed non keratinizing carcinoma (transitional type. Very few reported cases of this type of malignancy was found. A possible reason could be multiple synonyms like cylindrical cell carcinoma, Schneiderian carcinoma and transitional cell carcinoma.

 14. Gall bladder carcinoma with ampullary carcinoma: A rare case of double malignancy

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Praveer Rai

  2013-01-01

  Full Text Available Simultaneous double cancers in the biliary system are rare. Most are associated with pancreaticobiliary maljunction (PBM. However, it can occur in patients without PBM. Differentiation between these events is important since these two mechanistic origins imply different stages of disease, as well as different subsequent treatments and prognoses. Herein, we report a case of ampullary carcinoma associated with gall bladder carcinoma diagnosed nonoperatively and palliated with biliary metal stenting.

 15. Utility of MRI features in differentiation of central renal cell carcinoma and renal pelvic urothelial carcinoma.

  Science.gov (United States)

  Wehrli, Natasha E; Kim, Min Ju; Matza, Brent W; Melamed, Jonathan; Taneja, Samir S; Rosenkrantz, Andrew B

  2013-12-01

  The purpose of this article is to evaluate the utility of various morphologic and quantitative MRI features in differentiating central renal cell carcinoma (RCC) from renal pelvic urothelial carcinoma. Sixty patients (39 men and 21 women; mean [± SD] age, 65 ± 14 years; 48 with central RCC and 12 with renal pelvic urothelial carcinoma) who underwent MRI, including diffusion-weighted imaging (b values, 0, 400, and 800 s/mm(2)) and dynamic contrast-enhanced imaging, before histopathologic confirmation were included. Tumor T2 signal intensity and apparent diffusion coefficients (ADCs) were measured and normalized to muscle and CSF (hereafter referred to as normalized T2 signal and normalized ADC, respectively) and then were compared using receiver operating characteristic analysis. Also, two blinded radiologists independently assessed all tumors for various qualitative features, which were compared with the Fisher exact test and unpaired Student t test. Urothelial carcinoma exhibited significantly lower normalized ADC than did RCC (p = 0.008), but no significant difference was seen in ADC or normalized T2 signal intensity (p = 0.247-0.773). Normalized ADC had the highest area under the curve (0.757); normalized ADC below an optimal threshold of 0.451 was associated with sensitivity of 83% and specificity of 71% for diagnosing urothelial carcinoma. Features that were significantly more prevalent in urothelial carcinoma included global impression of urothelial carcinoma, location centered within the collecting system, collecting system defect, extension to the ureteropelvic junction, preserved renal shape, absence of cystic or necrotic areas, absence of hemorrhage, homogeneous enhancement, and hypovascularity (all p features ranged from 61.7% to 98.3%. In addition to various qualitative MRI parameters, normalized ADC has utility in differentiating central RCC from renal pelvic urothelial carcinoma. Such differentiation may assist decisions regarding possible biopsy

 16. Ipsilateral synchronous renal pelvic transitional cell carcinoma, squamous cell carcinoma and adenocarcinoma

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  韩平; 魏强; 石明; 杨宇如

  2004-01-01

  @@ Reports of multiple synchronous primary renal neoplasms in the literature are rare. Although primary renal tumors of 2 distinctively dissimilar origins have been sporadically described,1-6 to our knowledge there have been no reported cases of triple primary renal neoplasms in the same kidney. Here we report a very rare case of ipsilateral synchronous renal pelvic transitional cell carcinoma, squamous cell carcinoma and adenocarcinoma with marked hydronephrosis and multiple stones in the same kidney.

 17. Mammaglobin and S-100 immunoreactivity in salivary gland carcinomas other than mammary analogue secretory carcinoma.

  Science.gov (United States)

  Patel, Kalyani R; Solomon, Isaac H; El-Mofty, Samir K; Lewis, James S; Chernock, Rebecca D

  2013-11-01

  Mammary analogue secretory carcinoma (MASC) is a recently described salivary gland tumor that has morphologic features similar to secretory carcinoma of the breast and that also harbors the same ETV6 translocation. Diffuse mammaglobin and S-100 immunoreactivity are used to differentiate MASC from its morphologic mimics, especially acinic cell carcinoma and adenocarcinoma, not otherwise specified. However, the combination of mammaglobin and S-100 immunoreactivity has not been well studied in other types of salivary gland carcinomas that may have focal areas reminiscent of MASC. Here we evaluated mammaglobin and S-100 immunoreactivity in 15 cases each of polymorphous low-grade adenocarcinoma, adenoid cystic carcinoma and mucoepidermoid carcinoma, and also in 2 cases of adenocarcinoma, not otherwise specified, and 1 mucinous adenocarcinoma. Cases with significant co-expression of mammaglobin and S-100 (moderate or strong immunoreactivity in >25% of tumor cells) were further analyzed by fluorescence in situ hybridization using the ETV6 (12p13) break-apart probe. Nine cases (60%) of polymorphous low-grade adenocarcinoma and two (13.3%) of adenoid cystic carcinoma met the criteria for significant co-expression of mammaglobin and S-100. All were negative for the ETV6 translocation by fluorescence in situ hybridization. Although mammaglobin and S-100 positivity was seen in the majority of polymorphous low-grade adenocarcinomas and a minority of adenoid cystic carcinomas, none were positive for the ETV6 translocation characteristic of MASC. This indicates a need for caution in the use of immunohistochemistry for diagnosing MASC, especially in the absence of cytogenetic confirmation.

 18. Esthesioneuroblastoma, Neuroendocrine Carcinoma, and Sinonasal Undifferentiated Carcinoma: Differentiation in Diagnosis and Treatment

  Science.gov (United States)

  Su, Shirley Y.; Bell, Diana; Hanna, Ehab Y.

  2014-01-01

  Introduction Malignant sinonasal tumors comprise less than 1% of all neoplasms. A wide variety of tumors occurring primarily in this site can present with an undifferentiated or poorly differentiated morphology. Among them are esthesioneuroblastomas, sinonasal undifferentiated carcinomas, and neuroendocrine carcinomas. Objectives We will discuss diagnostic strategies, recent advances in immunohistochemistry and molecular diagnosis, and treatment strategies. Data Synthesis These lesions are diagnostically challenging, and up to 30% of sinonasal malignancies referred to the University of Texas MD Anderson Cancer Center are given a different diagnosis on review of pathology. Correct classification is vital, as these tumors are significantly different in biological behavior and response to treatment. The past decade has witnessed advances in diagnosis and therapeutic modalities leading to improvements in survival. However, the optimal treatment for esthesioneuroblastoma, sinonasal undifferentiated carcinoma, and neuroendocrine carcinoma remain debated. We discuss advances in immunohistochemistry and molecular diagnosis, diagnostic strategies, and treatment selection. Conclusions There are significant differences in prognosis and treatment for esthesioneuroblastoma, neuroendocrine carcinoma, and sinonasal undifferentiated carcinoma. Recent advances have the potential to improve oncologic outcomes but further investigation in needed. PMID:25992139

 19. Uterine papillary serous carcinoma following radiation therapy for carcinoma of cervix: a case report.

  Science.gov (United States)

  Park, M. H.; Cho, S. H.; Kang, H. J.; Kim, S. R.; Hwang, Y. Y.

  2000-05-01

  Uterine papillary serous carcinoma (UPSC) is a clinically aggressive and morphologically distinctive variant of endometrial carcinoma that has been recognized recently as a distinct entity. The association between radiation therapy (RT) and UPSC is rarely described in the literature. We describe the clinicopathologic features of a 71-year-old patient with UPSC that developed 15 years after radiation therapy for squamous cell carcinoma of cervix, stage IIB. In the subtotal hysterectomy specimen the endometrium was irregular with multifocally raised masses. Microscopically, the tumor was composed of high-grade papillary serous carcinoma focally admixed with solid transitional cell carcinomatous areas and multifocal intraepithelial carcinoma in adjacent atrophic endometrium. The tumor exhibited diffuse infiltrative growth with frequent lymphatic tumor emboli in the myometrium. Immunohistochemical staining for p53 and c-erbB-2 were positive in about 70% of the tumor cells. Carcinoembryonic antigen (CEA) was focally positive. Ki-67 positive cells were present in about 60% of the tumor cells. The tumor directly extended to the cervix and perirectal soft tissue and metastasized to the omentum. Intraoperative pelvic washing cytology was positive for papillary adenocarinoma cells. The possible etiologic role of radiation is discussed, and the literature on endometrial carcinomas developing after RT is reviewed.

 20. Hepatocellular carcinoma: risk groups, surveillance and outcome

  NARCIS (Netherlands)

  van Meer, S

  2016-01-01

  The burden of hepatocellular carcinoma (HCC) has changed in the past few decades. Although the majority of HCC cases develops in East Asia and Sub-Saharan Africa, HCC has become an increasing problem in Western countries such as the Netherlands. Surveillance for HCC is controversial because of limit

 1. [Multifocus or recurrent carcinoma adenoides cysticum].

  Science.gov (United States)

  Wójtowicz, P; Sujkowska, U; Kukwa, A; Sobczyk, G; Misztela, T

  1995-01-01

  Authors present the case of carcinoma adenoides cysticum, which was located in small salivary glands of palatum. After surgical treatment and radiotherapy during 3 years observation of the patient two new ca adenoides cysticum focus were noticed. It can give evidence of cancer multifocus of cancer recurrents.

 2. Carcinoma of the parathyroid gland with hyperparathyroidism

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Trevino Canamar, G.; Vogel, H.

  1983-02-01

  A patient with an endocrine-active carcinoma of the parathyroid gland was observed. The typical signs of hyperthyroidism could be seen in the skelettal system. Symptoms of bone and kidney diseases dominated the clinical picture. The symptomatology corresponded to a subchronic primary hyperparathyroidism.

 3. General Information about Merkel Cell Carcinoma

  Science.gov (United States)

  ... when Merkel cells grow out of control. Merkel cell carcinoma starts most often in areas of skin exposed to the sun, especially the head and neck, as well as the arms, legs, and trunk. Enlarge Anatomy of the skin showing the epidermis, ...

 4. [Radiotherapy of cervix and endometrial carcinoma].

  Science.gov (United States)

  Barillot, I; Haie-Méder, C; Charra Brunaud, C; Peignaux, K; Kerr, C; Thomas, L

  2016-09-01

  External irradiation and brachytherapy still have a major place in the treatment of cervix and endometrial carcinoma. This review presents the French guidelines in terms of preparation and choice of irradiation techniques of these gynecological malignancies. Copyright © 2016 Société française de radiothérapie oncologique (SFRO). Published by Elsevier SAS. All rights reserved.

 5. The epidemiology of renal cell carcinoma

  NARCIS (Netherlands)

  Ljungberg, B.; Campbell, S.C.; Cho, H.Y.; Jacqmin, D.; Lee, J.E.; Weikert, S.; Kiemeney, L.A.L.M.

  2011-01-01

  CONTEXT: Kidney cancer is among the 10 most frequently occurring cancers in Western communities. Globally, about 270 000 cases of kidney cancer are diagnosed yearly and 116 000 people die from the disease. Approximately 90% of all kidney cancers are renal cell carcinomas (RCC). OBJECTIVE: The causes

 6. Radiation treatment of superior sulcus lung carcinoma

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Millar, J.; Ball, D.; Worotniuk, V.; Smith, J.; Crennan, E.; Bishop, M. [Peter MacCallum Cancer Inst., East Melbourne, VIC (Australia)

  1996-02-01

  The survival of patients with superior sulcus lung carcinoma and the effects of treatment were reviewed. From a prospective database of 4123 consecutive new patients with lung carcinoma, 131 (3.2%) cases of superior sulcus lung carcinoma were identified. Seventy-four patients were planned to receive radiation with palliative intent, 53 radical radiotherapy and one was observed only. The remaining three patients, with small-cell carcinoma, were treated with chemotherapy with or without radiotherapy. Of the 53 radically treated patients, nine were treated with pre-operative radiation prior to intended radical resection. Analysis was carried out on the effect on survival of performance status, nodal involvement, weight loss, vertebral body or rib involvement, treatment intent and radical combined modality treatment compared with radical radiation alone. The estimated median survival for the whole group was 7.6 months; for those treated radically it was 18.3 months, while for the palliatively treated patients it was 3.7 months. Radically treated patients with no initial nodal involvement had an estimated median survival of 22 months, while radically treated patients with nodal involvement had an estimated median survival of 8.4 months (P = 0.003). There were no statistically significant differences in survival between radically treated patients grouped according to initial weight loss, performance status, or vertebral body and rib involvement. Patients treated with pre-operative radiation did not survive significantly longer than patients treated with radiation alone, although the numbers are small. 33 refs., 2 tabs., 4 figs.

 7. Squamous cell carcinoma of the nasal vestibule

  DEFF Research Database (Denmark)

  Horsmans, J D; Godballe, C; Jørgensen, K E

  1999-01-01

  From 1978 to 1992, 66 patients (32 women and 34 men) were treated for carcinoma of the nasal vestibule at Odense University Hospital. The treatment was radiotherapy (41 patients), surgery (13 patients) or a combination of the two modalities (12 patients). Twenty-one patients (32%) developed...

 8. Sonographic Features of Extrahepatic Cholangio carcinoma

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Chung, Kyoo Byung; Lee, Hwang Bok; Choi, Won Young; Jeon, Hae Jeoung; Suh, Won Hyuck [Korea University College of Medicine, Seoul (Korea, Republic of)

  1987-12-15

  The cholangio carcinoma of extrahepatic bile duct is one of the common cause of obstructive jaundice, and the sonography is now the most convenient initial examination of theses cases. The location of 25 proven cases of extrahepatic cholangio carcinoma were classified as Klatskin type(6 cases), common hepatic duct(CHD)(9 cases) and common bilduct(CBD)(10cases). And the sonographic findings were analysed. The characteristic sonographic finding of Klatskin tumor was tqpered narrowing of dilated intrahepatic ducts at portal hepatis without communication between both lobe bile ducts. The CHD, cancer showed communicating dilatation of the intrahepatic ducts, but CHD cancer showed ommunicating dilatation of the intrahepatic ducts, but there was no dilatation of gall bladder or CBD, and in case of CBD cancer, entire biliary trees were usually dilated. With the sonographic findings onle, 19 of 25 cases(76%)were diagnosed as cholangio carcinoma, and 13 of 25 cases (52%) were diagnosed correctly the involved site as well as the malignant nature. The sonographic accuracy of the extrahepatic cholangiocarcinoma was greater in Klatskin tumor than the CHD or CBD cancer. Sonogram is most valuable screening study for cholangio carcinoma, and the CT scan and direct cholangiography such as PTC or ERCP have compensatory roles in detecting hepatic metastasis, regional adenopathy and length of involved bile duct

 9. Differentiated thyroid carcinoma : nuclear medicine studies

  NARCIS (Netherlands)

  Verkooijen, Ronald B.T.

  2009-01-01

  The therapy of choice in patients suffering from differentiated thyroid cancer (DTC), subdivided into papillary and follicular thyroid carcinoma, is (near-)total thyroidectomy. This is routinely followed by the administration of radioiodine (RaI)-131 (131I) to destroy any remaining benign or

 10. Temozolomide in aggressive pituitary adenomas and carcinomas

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Leon D. Ortiz

  2012-01-01

  Full Text Available Temozolomide is an alkylating agent used in the treatment of gliomas and, more recently, aggressive pituitary adenomas and carcinomas. Temozolomide methylates DNA and, thereby, has antitumor effects. O6-methylguanine-DNA methyltransferase, a DNA repair enzyme, removes the alkylating adducts that are induced by temozolomide, thereby counteracting its effects. A Medline search for all of the available publications regarding the use of temozolomide for the treatment of pituitary tumors was performed. To date, 46 cases of adenohypophysial tumors that were treated with temozolomide, including 30 adenomas and 16 carcinomas, have been reported. Eighteen of the 30 (60% adenomas and 11 of the 16 (69% carcinomas responded favorably to treatment. One patient with multiple endocrine neoplasia type 1 and an aggressive prolactin-producing adenoma was also treated and demonstrated a good response. No significant complications have been attributed to temozolomide therapy. Thus, temozolomide is an effective treatment for the majority of aggressive adenomas and carcinomas. Evidence indicates that there is an inverse correlation between levels of O6-methylguanine-DNA methyltransferase immunoexpression and therapeutic response. Alternatively, high-level O6-methylguanine-DNA methyltransferase immunoexpression correlates with an unfavorable response. Here, we review the use of temozolomide for treating pituitary neoplasms.

 11. Carcinoma in situ in the testis

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rørth, M; Rajpert-De Meyts, E; Andersson, L

  2000-01-01

  Carcinoma in situ (CIS) of the testis is a common precursor of germ-cell tumours in adults and adolescents, with the exception of spermatocytic seminoma. This article reviews existing knowledge on the pathobiology, genetic aspects and epidemiology of CIS, discusses current hypotheses concerning...

 12. EAU guidelines on primary urethral carcinoma

  NARCIS (Netherlands)

  Gakis, G.; Witjes, J.A.; Comperat, E.; Cowan, N.C.; Santis, M. de; Lebret, T.; Ribal, M.J.; Sherif, A.M.

  2013-01-01

  CONTEXT: The European Association of Urology (EAU) Guidelines Group on Muscle-Invasive and Metastatic Bladder Cancer prepared these guidelines to deliver current evidence-based information on the diagnosis and treatment of patients with primary urethral carcinoma (UC). OBJECTIVE: To review the curre

 13. Results of the treatment for pancreatic carcinoma

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Wakasugi, Hideyuki; Funakoshi, Akihiro; Iguchi, Haruo [National Hospital of Kyushu Cancer Center, Fukuoka (Japan)] [and others

  2000-07-01

  We evaluated results of the treatment for invasive ductal pancreatic carcinoma, which accounted for 90.6% of all pancreatic carcinomas. Three hundred thirty-six patients with this carcinoma (214 men and 122 women) were divided into two groups: one was admitted between 1978 and 1987, and the other, between 1988 and 1997. Investigation items were as follows: survival period (median), one-year survival rate, stage, diabetes, treatment. The latter group (193 cases in 1988-1997) lived slightly but significantly longer than the former group (143 cases in 1978-1987): median survival 125{yields}161.5 days, one-year survival rate 13.3{yields}18.7%. As a cause of the improvement, we obtained results that suggested the usefulness of radiotherapy: trialed cases of radiotherapy 44.0{yields}50.2%, median survival 146{yields}199.5 days, and one-year survival rate 9.5{yields}14.6%. In conclusion, results of the treatment for pancreatic carcinoma showed a slight but significant improvement. (author)

 14. Anaplastic thyroid carcinoma accompanied by uncontrollable eosinophilia.

  Science.gov (United States)

  Shiraishi, Jun; Koyama, Hidenori; Seki, Miwako; Hatayama, Miki; Naka, Mariko; Kurajoh, Masafumi; Okazaki, Hirokazu; Shoji, Takuhito; Moriwaki, Yuji; Yamamoto, Tetsuya; Tsuchida, Yasuaki; Tsukamoto, Yoshitane; Hirota, Seiichi; Onoda, Naoyoshi; Namba, Mitsuyoshi

  2015-01-01

  Anaplastic thyroid carcinoma is a rare disease, and cases associated with eosinophilia are even rarer. We herein report a case of anaplastic thyroid carcinoma accompanied by remarkable and uncontrollable eosinophilia. A 71-year-old man was diagnosed with end-stage anaplastic thyroid carcinoma. Throughout the aggressive clinical course of the cancer, eosinophilia dramatically progressed and became extremely refractory to steroid treatment. We measured the serum levels of hematopoietic cytokines potentially involved in eosinophilia, including granulocyte-macrophage colony-stimulating factor (GM-CSF), interleukin (IL)-3 and IL-5. Although the GM-CSF level was moderately elevated, both the IL-3 and IL-5 levels were within the normal ranges. In this case, the patient's eosinophilia may have been related to his severe dyspnea and was likely responsible for the allergic reaction to the anticancer drug. Therefore, it is essential to elucidate the etiology of eosinophilia in patients with thyroid cancer in order to improve the treatment for patients with anaplastic thyroid carcinoma.

 15. Small cell glioblastoma or small cell carcinoma

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hilbrandt, Christine; Sathyadas, Sathya; Dahlrot, Rikke H

  2013-01-01

  was admitted to the hospital with left-sided loss of motor function. A MRI revealed a 6 cm tumor in the right temporoparietal area. The histology was consistent with both glioblastoma multiforme (GBM) and small cell lung carcinoma (SCLC) but IHC was suggestive of a SCLC metastasis. PET-CT revealed...

 16. Immunosuppressive Environment in Basal Cell Carcinoma

  DEFF Research Database (Denmark)

  Omland, Silje H; Nielsen, Patricia S; Gjerdrum, Lise M R;

  2016-01-01

  Interaction between tumour survival tactics and anti-tumour immune response is a major determinant for cancer growth. Regulatory T cells (T-regs) contribute to tumour immune escape, but their role in basal cell carcinoma (BCC) is not understood. The fraction of T-regs among T cells was analysed...

 17. Treatment options for carcinoma in situ testis

  DEFF Research Database (Denmark)

  Mortensen, M S; Gundgaard, M.G.; Daugaard, G

  2011-01-01

  Carcinoma in situ testis (CIS) is known as the precursor of germ cell cancer of the testis. International guidelines on diagnosis and treatment are inconsistent. Some countries offer routine biopsies of the contralateral testicle in relation to orchidectomy for testicular cancer, whereas other...

 18. Differentiated thyroid carcinoma : nuclear medicine studies

  NARCIS (Netherlands)

  Verkooijen, Ronald B.T.

  2009-01-01

  The therapy of choice in patients suffering from differentiated thyroid cancer (DTC), subdivided into papillary and follicular thyroid carcinoma, is (near-)total thyroidectomy. This is routinely followed by the administration of radioiodine (RaI)-131 (131I) to destroy any remaining benign or maligna

 19. [Two autopsy cases of primary pituitary carcinoma].

  Science.gov (United States)

  Negishi, K; Suzuki, T; Masuda, Y; Masugi, Y; Teramoto, A; Ohama, E

  1988-05-01

  We studied two autopsy cases of primary pituitary carcinoma. Case-1. A 45 year old female was admitted on Oct. 4 1978, with a complaint of right homonymous hemianopsia. And diagnosis was pituitary adenoma. Partial removal of pituitary tumor was performed on Oct. 23 1978. She died on Dec. 5 1978 due to bleeding of gastrointestinal tract. Autopsy disclosed a pituitary carcinoma invading the left hypothalamus, mamillary body, optic and V cranial nerves, and mid brain as well as sphenoid bone. No extracranial metastasis was noted. Case-2. A 44 year old female with a history of acromegaly for 6 years was admitted with a complaint of headache on May 8 1976. She was diagnosed as having pituitary adenoma. The subtotal removal of pituitary tumor was performed on May 21 1976 and followed by 4500 rad irradiation. At this time, pathological diagnosis was eosinophilic adenoma. Seven years later, she complained of progressive right hearing disturbance, dysarthria and ataxic gait 1983. The second subtotal removal of pituitary tumor was performed with a diagnosis of recurrence of pituitary adenoma on Oct. 7 1983. After the operation, she complicated sepsis and died on Jan. 14 1984. An autopsy disclosed a pituitary carcinoma from residual pituitary gland, continuously extending to the subarachnoid space of the pons, and invading right cerebello-pontine angle and cerebellum. The histological examination revealed pituitary carcinoma with high pleomorphism and glioblastoma multiform-like feature were within the tumor.(ABSTRACT TRUNCATED AT 250 WORDS)

 20. Treatment Option Overview (Merkel Cell Carcinoma)

  Science.gov (United States)

  ... when Merkel cells grow out of control. Merkel cell carcinoma starts most often in areas of skin exposed to the sun, especially the head and neck, as well as the arms, legs, and trunk. Enlarge Anatomy of the skin showing the epidermis, ...

 1. Diagnosis of bone metastasis from thyroid carcinoma

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bechsgaard, Thor; Lelkaitis, Giedrius; Jensen, Karl E

  2015-01-01

  (MRI), but histology revealed a metastasis from thyroid carcinoma, although the patient had no previous history of thyroid malignancy and resection of the thyroid gland was without malignancy. Ultrasound-guided biopsy was possible due to cortical destruction and the multidisciplinary approach with re...

 2. Hepatocellular carcinoma: risk groups, surveillance and outcome

  NARCIS (Netherlands)

  van Meer, S

  2016-01-01

  The burden of hepatocellular carcinoma (HCC) has changed in the past few decades. Although the majority of HCC cases develops in East Asia and Sub-Saharan Africa, HCC has become an increasing problem in Western countries such as the Netherlands. Surveillance for HCC is controversial because of

 3. Metastatic thyroid carcinoma of the mandibule.

  Science.gov (United States)

  Erdag, T; Bilgen, C; Ceryan, K

  1999-01-01

  A case of metastatic papillary carcinoma to the mandible is presented. Though relatively rare, metastatic tumours of the mandible should be included in the differential diagnosis of the tumours in the parotid region. For the primary site; being in the cervicofacial region, the thyroid gland must be considered by the head and neck surgeon.

 4. Liver transplantation in patients with hepatocellular carcinoma

  NARCIS (Netherlands)

  Polak, Wojciech G.; Soyama, Akihiko; Slooff, Maarten J. H.

  2008-01-01

  Liver transplantation has a definitive place in the treatment of patients with hepatocellular carcinoma (HCC) in a cirrhotic liver. Patients with a tumor load within the Milan criteria have excellent survival comparable to survival in patients with benign indications. When tumor load exceeds the Mil

 5. Thyroid carcinoma associated with familial adenomatous polyposis.

  Science.gov (United States)

  Cetta, F; Toti, P; Petracci, M; Montalto, G; Disanto, A; Lorè, F; Fusco, A

  1997-09-01

  Thyroid carcinoma is an extracolonic manifestation that is present in about 1% to 2% of patients with familial adenomatous polyposis (FAP). Less than 100 cases have been reported in detail. We have investigated the suggestion that FAP associated thyroid carcinoma is significantly different morphologically from both papillary and follicular types and can be considered as a separate entity. Specimens from three patients with FAP associated thyroid tumours, all but one having single nodules, have been analysed. All three patients belonged to an extended kindred (23 siblings in four generations) who had genetic analysis and intensive screening for thyroid nodules. Seven patients had the same APC mutation at codon 1061. Pathological examination revealed a typical papillary carcinoma, encapsulated variant, in all patients, with follicular areas in one case. All thyroid specimens, in addition to histological and immunohistological examinations, were also specifically studied for activation of the RET-PTC oncogene, that seems to be restricted to papillary thyroid carcinoma. Two of the three patients had RET-PTC activation (PTC1 isoform). The findings suggest that the tumours were certainly papillary, at least in the present kindred. Further studies in different families are required for a better understanding of this peculiar tumour and of its biological behaviour.

 6. Radioembolisation for treatment of pediatric hepatocellular carcinoma

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Hawkins, Clifford Matthew; Kukreja, Kamlesh [Cincinnati Children' s Hospital Medical Center, Department of Radiology, Cincinnati, OH (United States); Geller, James I. [Cincinnati Children' s Hospital Medical Center, Department of Hematology/Oncology, Cincinnati, OH (United States); Schatzman, Carmen; Ristagno, Ross [University of Cincinnati, UC Health, Department of Radiology, Division of Interventional Radiology, Cincinnati, OH (United States)

  2013-07-15

  Transarterial radioembolisation with yttrium-90 (TARE-Y90), a catheter-directed therapy, has been used extensively in adults to treat primary and secondary hepatic malignancies. To our knowledge, the use of this palliative technique has not been described in children. We present two children with unresectable hepatocellular carcinoma (HCC) treated with TARE-Y90. (orig.)

 7. The mutational landscape of adenoid cystic carcinoma

  NARCIS (Netherlands)

  Ho, A.S.; Kannan, K.; Roy, D.M.; Morris, L.G.T.; Ganly, I.; Katabi, N.; Ramaswami, D.; Walsh, L.A.; Eng, S.; Huse, J.T.; Zhang, J.; Dolgalev, I.; Huberman, K.; Heguy, A.; Viale, A.; Drobnjak, M.; Leversha, M.A.; Rice, C.E.; Singh, B.; Iyer, N.G.; Leemans, C.R.; Bloemena, E.; Ferris, R.L.; Seethala, R.R.; Gross, B.E.; Liang, Y.; Sinha, R.; Peng, L.; Raphael, B.J.; Turcan, S.; Gong, Y.; Schultz, N.; Kim, S.; Chiosea, S.; Shah, J.P.; Sander, C.; Lee, W.; Chan, T.A.

  2013-01-01

  Adenoid cystic carcinomas (ACCs) are among the most enigmatic of human malignancies. These aggressive salivary gland cancers frequently recur and metastasize despite definitive treatment, with no known effective chemotherapy regimen. Here we determined the ACC mutational landscape and report the exo

 8. Surgical Treatment of Perforation Esophageal Carcinoma

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  Depu Duan; Jihua Zou; Zhigang Cai; Shengyong Wu; Haibo Xiao; Yiyong Zhou; Xiang Liang; Dekui Sun; Songchang Wu

  2006-01-01

  OBJECTIVE To determine the ideal method of surgical preoperative treatment for perforation with esophageal carcinoma.METHODS 36 cases of perforation with esophageal carcinoma were treated surgically in this series.Perforations occurred into the right lung in14 cases ,the mediastinum in 17 cases and trachea in 5 cases.Open thoracic surgery was performed in 34 cases,in which the right thoracic approach using a 3-incision method was applied in 16 cases,and operation by stages in 15 cases.Of the 34 cases,retrosternal substitution of the esophagus with stomach or colon was performed in 26 cases.RESULTS Surgery was successful in 31 cases and operative death occurred in 3 cases.The postoperative follow up study was from 3~72months.Of these cases 15 wree alive at 7~12 months, 2 at 24 months,and 1 at 72 months. The results can be considered satisfactory.CONCLUSION The therapeutic results of surgical treatment of perforation with esophageal carcinoma were markedly superior to that of conventional conservative treatment. The authors suggest that surgical intervention without delay should be undertaken for patients having a perforation with carcinoma of the esophagus. A right thoracic approach with a 3-incision method (retrosternal replacement of esophagus with stomach or colon) or operation by stages is preferable.

 9. Thyroid carcinoma with spinal cord compression.

  Science.gov (United States)

  Goldberg, L D; Ditchek, N T

  1981-03-06

  Characteristics of cases of spinal cord compression from metastatic thyroid carcinoma show that this rare complication is not necessarily a preterminal event. It seems to have some propensity to occur during withdrawal of thyroid suppressive therapy in preparation for radioactive iodine treatment.

 10. Neuroendocrine Carcinomas of the Gastroenteropancreatic System

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ilett, Emma Elizabeth; Langer, Seppo W; Olsen, Ingrid Holst;

  2015-01-01

  To date, empirical literature has generally been considered lacking in relation to neuroendocrine carcinomas (NECs), the highly malignant subgroup of neuroendocrine neoplasms. NECs are often found in the lungs or the gastroenteropancreatic (GEP) system and can be of small or large cell type...

 11. Segregation analysis of urothelial cell carcinoma.

  NARCIS (Netherlands)

  Aben, K.K.H.; Baglietto, L.; Baffoe-Bonnie, A.B.; Coebergh, J.W.W.; Bailey-Wilson, J.E.; Trink, B.; Verbeek, A.L.M.; Schoenberg, M.P.; Witjes, J.A.; Kiemeney, L.A.L.M.

  2006-01-01

  A family history of urothelial cell carcinoma (UCC) confers an almost two-fold increased risk of developing UCC. It is unknown whether (part of) this aggregation of UCC has a Mendelian background. We performed complex segregation analyses on 1193 families ascertained through a proband with UCC of th

 12. Familial aggregation of urothelial cell carcinoma.

  NARCIS (Netherlands)

  Aben, K.K.H.; Witjes, J.A.; Schoenberg, M.P.; Hulsbergen-van de Kaa, C.A.; Verbeek, A.L.M.; Kiemeney, L.A.L.M.

  2002-01-01

  Urothelial cell carcinoma (UCC) is not considered to be a familial disease. Familial clustering of UCC was described in several case reports, however, some with an extremely early age at onset suggesting a genetic component. Epidemiological studies yielded inconsistent evidence of familial UCC, poss

 13. EAU guidelines on primary urethral carcinoma

  NARCIS (Netherlands)

  Gakis, G.; Witjes, J.A.; Comperat, E.; Cowan, N.C.; Santis, M. de; Lebret, T.; Ribal, M.J.; Sherif, A.M.

  2013-01-01

  CONTEXT: The European Association of Urology (EAU) Guidelines Group on Muscle-Invasive and Metastatic Bladder Cancer prepared these guidelines to deliver current evidence-based information on the diagnosis and treatment of patients with primary urethral carcinoma (UC). OBJECTIVE: To review the curre

 14. Carcinoma cuniculatum at various anatomical sites

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kotwal Mrunamayi

  2005-01-01

  Full Text Available Carcinoma cuniculatum, a low grade squamous carcinoma of plantar skin was first described in 1954. Even after 50 years, biopsy errors are common with delay in diagnosis. Clinico-morphologica1 features in 12 patients of carcinoma cuniculatum, in a period of three and a half years are studied. The aim is to draw attention to the sites of occurrence of this tumor other than the sole and to have better understanding of the diagnostic difficulties. The sites of occurrence of these tumors according to frequency were foot followed by flank, leg, face and palm. The tumors presented with ulcerated, fungating masses with fine papillary architecture. Microscopic examination of the tumors revealed bulbous acanthosis, parakeratosis and a well defined lower border, circumscribed by chronic inflammatory cells. No lymph node metastasis were recorded in any of the cases. Wide local excision with at least five mm free surgical margin was the treatment of choice. A transmetatarsal and above wrist amputation was required in two patients. Carcinoma cuniculatum should always be suspected in a nonhealing ulcer or verrucous growth of long standing duration. Superficial and small biopsies are unsatisfactory. Benign appearance on histopathology of this tumor needs to be interpreted in proper clinical settings.

 15. Multiple verrucous carcinomas of the oral cavity.

  Science.gov (United States)

  Terada, Tadashi

  2015-03-01

  The author herein reports a case of multiple verrucous carcinomas (VCs) of the left lower gingiva. A 78-year-old man was admitted to our hospital because of gingival tumor. A biopsy revealed severe dysplasia. Surgical resection was performed. Grossly, there were three verrucous lesions (25, 20, 10 mm) in the left lower gingiva. Histologically, 2 tumors (4, 2 mm) were found in addition to the grossly visible 3 tumors. All the 5 tumors were VCs. The tumors showed verrucous and papillary proliferation of squamous epithelium with little cellular atypia. No invasive features were recognized. The dermis showed lymphocytic infiltration. The surrounding mucosa showed many broad foci of squamous cell carcinoma in situ and severe dysplasia (high grade intraepithelial neoplasm). Gradual merges between the VCs and squamous cell carcinoma in situ or severe dysplasia were frequently recognized. Immunohistochemically, the VC tumor cells and squamous lesions were negative for human papilloma virus antigens. P53 protein was expressed in all the VCs and squamous epithelial lesions: it was accentuated in the basal and suprabasal cells of VC. Ki-67 antigen was also expressed in the 5 VCs and in the squamous lesion, and Ki-67 labeling index ranged from 8 to 16 % in VC and from 37 to 62 % in the squamous lesions. These data support the multicentric nature of VC and that the severe dysplasia-carcinoma in situ sequence have been proposed in the etiology of VC.

 16. Pyoderma Vegetans Misdiagnosed as Verrucous Carcinoma.

  Science.gov (United States)

  Aksu Çerman, Aslı; Aktaş, Ezgi; Kıvanç Altunay, İlknur; Demirkesen, Cuyan

  2016-02-01

  Pyoderma vegetans, a rare disorder of the skin, is considered a highly specific marker for inflammatory bowel disease, especially ulcerative colitis. It is clinically characterized by large verrucous plaques with elevated borders and multiple pustules. Here, the authors report the case of a 33-year-old man who was misdiagnosed as having verrucous carcinoma for 4 years.

 17. Downregulation of calcineurin activity in cervical carcinoma

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jain Meenakshi

  2005-04-01

  Full Text Available Abstract Background Calcineurin (CaN is an important serine-threonine phosphatase (PP2B, which plays a crucial role in calcium-calmodulin mediated signal transduction events. Calcineurin has been implicated in pathogenesis of various diseases cardiac hypertrophy, diabetic neuropathy and Alzheimer's, however its role in neoplasia remains unclear. Results In view of this we evaluated the calcineurin activity in serum and biopsy samples collected from women diagnosed with invasive squamous cell carcinoma of cervix. A significant reduction was observed in the calcineurin activity in cancer cervix patients compared to the control group. However the calcineurin activity remained unaltered in the cervical scrapes obtained from patients diagnosed with low-grade squamous intra epithelial lesions (LSIL. Interestingly the downregulation of calcineurin activity in squamous cell carcinomas was not accompanied by any significant change in DNA-binding affinity of the transcriptional factor NFAT (Nuclear Factor of Activated T-cells. All the squamous cell carcinoma samples used in the present study were positive for high-risk human papillomavirus (HPV types. Conclusion The present study demonstrates the downregulation of calcineurin activity in squamous cell carcinoma of cervix with high risk HPV infection. We conclude that perturbations in calcineurin-mediated pathway may be involved in development of cervical neoplasia.

 18. Association of urothelial carcinoma of the renal pelvis with papillary and medullary thyroid carcinomas. A new sporadic neoplastic syndrome?

  Science.gov (United States)

  Albores-Saavedra, Jorge; Dorantes-Heredia, Rita; Chablé-Montero, Fredy; Córdova-Ramón, Juan Carlos; Henson, Donald E

  2014-10-01

  We describe 2 adult women (72 and 54 years), 1 with a low-grade noninvasive papillary urothelial carcinoma of the renal pelvis, who 14 years later developed a papillary carcinoma in 1 thyroid lobe and a medullary carcinoma in the contralateral lobe. Both neoplasms were similar in size and appeared symmetrical. Despite its small size, the medullary carcinoma metastasized in multiple cervical lymph nodes. The second patient had a high-grade invasive papillary urothelial carcinoma of the renal pelvis that infiltrated the renal parenchyma and metastasized in one of the lungs. Five months later, a papillary carcinoma was discovered in the thyroid gland. The 2 papillary thyroid carcinomas were of the follicular variant. Adjacent to 1 papillary carcinoma, there was a dominant nodule of a colloid and adenomatous goiter. The medullary carcinoma contained stromal amyloid and was immunoreactive for calcitonin and carcinoembryonic antigen. There was no C-cell hyperplasia (medullary carcinoma in situ). The 2 patients are alive, 1 is living with pulmonary metastasis from the high-grade urothelial carcinoma. Twelve cases of this neoplastic association were registered in the Survey, Epidemiology, and End Results Program from 1980 to 2009. We believe that the combination of these unusual neoplasms in the same patient may represent a new sporadic neoplastic syndrome.

 19. Endolaparoscopic left hemicolectomy and synchronous laparoscopic radical nephrectomy for obstructive carcinoma of the descending colon and renal cell carcinoma.

  Science.gov (United States)

  Ng, Simon S M; Yiu, Raymond Y C; Li, Jimmy C M; Chan, Chi Kwok; Ng, Chi Fai; Lau, James Y W

  2006-06-01

  Colorectal self-expandable metal stents (SEMS) have been used successfully as preoperative bridges to surgery for obstructive left-sided colorectal carcinoma. Endoscopic relief of the obstruction allows for full bowel preparation and accurate preoperative staging. A laparoscopic approach, considered by many to be contraindicated in the presence of obstruction, becomes feasible after endoscopic decompression. We present a case of obstructive carcinoma of the descending colon successfully treated with endoscopic decompression with colorectal SEMS. Subsequent staging with computed tomography revealed a renal cell carcinoma in the left kidney. Synchronous laparoscopic resection of the two carcinomas was performed, with no morbidity. To the best of our knowledge, this is the first report of endolaparoscopic left hemicolectomy and synchronous laparoscopic radical nephrectomy for obstructive carcinoma of the descending colon and renal cell carcinoma. The advantages of colorectal SEMS and the endolaparoscopic approach in managing obstructive colorectal carcinoma are discussed.

 20. Advances in the pathology of penile carcinomas.

  Science.gov (United States)

  Chaux, Alcides; Cubilla, Antonio L

  2012-06-01

  The incidence of penile cancer varies from country to country, with the highest figures reported for countries in Africa, South America, and Asia and lowest in the United States and Europe. Causes of this variation are not clear, but they are thought to be related to human papillomavirus infection, smoking, lack of circumcision, chronic inflammation, and poor genital hygiene. Most penile tumors are squamous cell carcinomas, and a variegated spectrum of distinct morphologies is currently recognized. Each one of these subtypes has distinctive pathologic and clinical features. About half of penile carcinomas are usual squamous cell carcinomas, and the rest corresponds to verrucous, warty, basaloid, warty-basaloid, papillary, pseudohyperplastic, pseudoglandular, adenosquamous, sarcomatoid, and cuniculatum carcinomas. Previous studies have found a consistent association of tumor cell morphology and human papillomavirus presence in penile carcinomas. Those tumors composed of small- to intermediate-sized, basaloid ("blue") cells are often human papillomavirus positive, whereas human papillomavirus prevalence is lower in tumors showing large, keratinizing, maturing eosinophilic ("pink") cells. Human papillomavirus-related tumors affect younger patients, whereas human papillomavirus-unrelated tumors are seen in older patients with phimosis, lichen sclerosus, or squamous hyperplasia. This morphologic distinctiveness is also observed in penile intraepithelial neoplasia. The specific aim of this review is to provide a detailed discussion on the macroscopic and microscopic features of all major subtypes of penile cancer. We also discuss the role of pathologic features in the prognosis of penile cancer, the characteristics of penile precursor lesions, and the use of immunohistochemistry for the diagnosis of invasive and precursor lesions.

 1. Carcinoma verrucoso de pênis

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Saul Gun

  2010-06-01

  Full Text Available O carcinoma verrucoso é uma variante menos agressiva do carcinoma de pênis que raramente apresenta metástase linfonodal. Neste tipo de tumor, o tratamento cirúrgico constitui a principal forma de controle da doença. O objetivo do trabalho é relatar um caso de carcinoma verrucoso de pênis que foi submetido a tratamento operatório através de penectomia total em um paciente com 44 anos apresentando lesão ulcerada em região dorsal de pênis. Progrediu o quadro com infecção local e linfadenomegalia inguinal bilateral. Biópsia com diagnóstico de carcinoma verrucoso de pênis. Foi indicado penectomia para o paciente. Apesar de o carcinoma verrucoso ser menos invasivo, foi optado por penectomia total com implante da uretra no períneo. Isto se deu por conta da grande extensão do tumor que comprometia todo o órgão. Apesar de boa diferenciação do tumor, a realização de penectomia total foi necessária no caso em questão pelo grande acometimento da lesão. O esvaziamento ganglionar também não foi realizado e sua necessidade para esses casos não é comprovada. O tratamento com antibióticos é obrigatório e geralmente melhora a adenopatia regional como no caso acima descrito.

 2. Role of glutaminyl cyclases in thyroid carcinomas.

  Science.gov (United States)

  Kehlen, Astrid; Haegele, Monique; Menge, Katja; Gans, Kathrin; Immel, Uta-Dorothee; Hoang-Vu, Cuong; Klonisch, Thomas; Demuth, Hans-Ulrich

  2013-02-01

  CCL2 is a chemokine known to recruit monocytes/macrophages to sites of inflammation. CCL2 is also associated with tumor progression in several cancer types. Recently, we showed that the N-terminus of CCL2 is modified to a pyroglutamate (pE)-residue by both glutaminyl cyclases (QC (QPCT)) and its isoenzyme (isoQC (QPCTL)). The pE-residue increases stability against N-terminal degradation by aminopeptidases. Here, we report an upregulation of QPCT expression in tissues of patients with thyroid carcinomas compared with goiter tissues, whereas QPCTL was not regulated. In thyroid carcinoma cell lines, QPCT gene expression correlates with the mRNA levels of its substrate CCL2. Both QPCT and CCL2 are regulated in a NF-κB-dependent pathway shown by stimulation with TNFa and IL1b as well as by inhibition with the IKK2 inhibitor and RNAi of p50. In the culture supernatant of thyroid carcinoma cells, equal amounts of pECCL2 and total CCL2 were detected by two ELISAs discriminating between total CCL2 and pECCL2, concluding that all CCL2 is secreted as pECCL2. Activation of the CCL2/CCR2 pathway by recombinant CCL2 increased tumor cell migration of FTC238 cells in scratch assays as well as thyroid carcinoma cell-derived CCL2-induced migration of monocytic THP1 cells. Suppression of CCL2 signaling by CCR2 antagonist, IKK2 inhibitor, and QPCT RNAi reduced FTC238 cell growth measured by WST8 proliferation assays. Our results reveal new evidence for a novel role of QC in thyroid carcinomas and provide an intriguing rationale for the use of QC inhibitors as a means of blocking pECCL2 formation and preventing thyroid cancer metastasis.

 3. The Expression of p53 and Cox-2 in Basal Cell Carcinoma, Squamous Cell Carcinoma and Actinic Keratosis Cases

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ülker KARAGECE YALÇIN

  2012-05-01

  Full Text Available Objective: The aim of this study was to investigate p53 and COX-2 expressions in basal cell carcinoma, squamous cell carcinoma and actinic keratoses, and to determine a possible relationship.Material and Method: 50 basal cell carcinoma, 45 squamous cell carcinoma and 45 actinic keratosis cases were evaluated. The type of tumor in basal cell carcinoma and tumor differentiation in squamous cell carcinoma were noted and the paraffin block that best represented the tumor was chosen. Immunostaining by p53 and COX-2 was performed on sections of the paraffin blocks.Results: p53 expression was observed in 98% of basal cell carcinoma, 88.9% of squamous cell carcinoma and all actinic keratosis cases. p53 expression was also noted in non-dysplastic appearing epithelium in actinic keratosis cases. COX-2 expression was seen in 90, 100 and 88.9% of the basal cell carcinoma, squamous cell carcinoma and actinic keratosis groups, respectively. Skin appendages, inflammatory cells and vascular structures were also stained by COX-2 besides tumor tissue. COX-2 expression increased by the p53 expression increase in basal cell carcinoma and squamous cell carcinoma. p53 and COX-2 expressions were not related in terms of tumor type in the BCC and were not related in terms of differentiation in SCC.Conclusion: The existence of p53 expression in actinic keratosis cases has supported the idea that p53 plays a role in the early steps of carcinogenesis in skin cancers. The fact that the expression of COX-2 increases in line with the increase of p53 expression in basal cell carcinoma and squamous cell carcinoma cases indicates that COX-2 expression may be affected by p53

 4. Evaluating the Degree of Conformity of Papillary Carcinoma and Follicular Carcinoma to the Reported Ultrasonographic Findings of Malignant Thyroid Tumor

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Jeh, Su Kyoung; Jung, So Lyung; Kim, Bum Soo; Lee, Yoen Soo [The Catholic Medial Center, Seoul (Korea, Republic of)

  2007-06-15

  We wanted to evaluate the degree of conformity of papillary carcinoma and follicular carcinoma to the reported ultrasonographic findings of malignant thyroid tumor. Between January 2003 and December 2004, fine needle aspiration biopsy was performed in 1,036 patients with palpable and nonpalpable thyroid lesions. We retrospectively reviewed the ultrasonographic findings of patients with papillary carcinomas (n = 127) and follicular carcinomas (n 23) that were proven by operation or fine needle aspiration biopsy. We analyzed the ultrasonographic findings of these nodules based on the reported ultrasonographic findings of malignant thyroid tumor: hypoechogenicity, a taller than wide orientation, a microlobulated or irregular margin, a thick hypoechoic rim (halo sign), microcalcification and cystic change. The echogenicity was hypoechoic in 72.4% (92/127) of the papillary carcinomas, but it was isoechoic in 65.2% (15/23) of the follicular carcinomas (p < 0.001). The nodule shape was tall or round in 74.1% of the papillary carcinomas, but it was flat in 72.7% of the follicular carcinomas (p < 0.001). The tumor margin was microlobulated or irregular in 92.9% of the papillary carcinomas and in 60.9% of the follicular carcinomas (p < 0.001). A hypoechoic rim was seen in 26% of the papillary carcinomas (thin rim: 13.4%, thick rim: 12.6%) and in 86.6% of the follicular carcinomas (thin rim: 39.1%, thick rim: 47.8%, p < 0.001). Microcalcifications were demonstrated in 33.9% of the papillary carcinomas and in none of the cases of follicular carcinoma (p < 0.001). A solid mass without cystic change were seen in 98.4% of the papillary carcinomas and in 82.6% of the follicular carcinomas (p < 0.001). The previously reported ultrasonography findings of malignant thyroid tumor are in conformity with most of the papillary carcinomas, but not with follicular carcinomas. The current ultrasonographic features for thyroid malignancy should be cautiously applied as the indication for

 5. Clinical analysis of primary anaplastic carcinoma of the small intestine

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  Tsutomu Namikawa; Kazuhiro Hanazaki

  2009-01-01

  Primary anaplastic carcinoma is a rare variant of small intestinal cancer. Most reports of primary anaplastic carcinoma of the small intestine are isolated case reports, therefore the clinicopathological features, therapeutic management, and surgical outcome of this tumor type remain unclear. This review analyzes the available clinical characteristics of primary anaplastic carcinoma of the small intestine and investigates key differences from differentiated adenocarcinoma of the small intestine. A Medline search was performed using the keywords 'small intestine' and 'anaplastic carcinoma' or 'undifferentiated carcinoma'. Additional articles were obtained from references with in the papers identified by the Medline search. The literature revealed a poor prognosis for patients who underwent surgical resection for anaplastic carcinoma of the small intestine, which gave a 3-year overall survival rate of 10.8% and a median survival time of 5.0 mo. The literature suggests that anaplastic carcinoma is markedly more aggressive than differentiated adenocarcinoma of the small intestine. Surgical resection with the aim of complete tumor removal provides the only beneficial therapeutic option for patients with anaplastic carcinoma of the small intestine, because chemotherapy and radiation therapy have no significant effect on the rate of survival. However, despite complete tumor resection, most patients with anaplastic carcinoma of the small intestine are at great risk of disease recurrence. Multicenter clinical trials are expected to provide additional therapeutic strategies and establish the efficacy of multimodality adjuvant therapy. This report also highlights the importance of a systematic diagnostic approach for anaplastic carcinoma of the small intestine.

 6. Expression analysis of Stat3 in human lung carcinoma

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  WANG Hong; HAN Yi-ping

  2002-01-01

  Objective: To analyze the relationship of Stat3 expression with clinical stages, tissue types, p53and proliferation cell nuclear antigen (PCNA) in human lung carcinoma, and to evaluate the role of Stat3 in the pathogenesis of lung carcinoma. Methods: Immunohistochemical method were used to detected Stat3,p53 and PCNA in different tissues of patients (n= 42) with lung carcinoma who accepted neither radiotherapy nor chemotherapy. Results: The positive rate of Stat3 was 81.0% in lung carcinoma and its expression level was related to the tissue type but not to T, N or the clinical stage. The expression level of Stat3 in non-small cell lung carcinoma (NSCLC) was higher than that in small cell lung carcinoma (SCLC). A positive correlation of the expression of Stat3 with that of p53 and PCNA was identified. Conclusion: The expression level of Stat3 is abnormal in lung carcinoma. Stat3 may be involved in the regulation of p53 gene in lung carcinoma cell, it may accelerate the proliferation of lung carcinoma cells and play an important role in the pathogenesis of lung carcinoma.

 7. Esophageal combined carcinomas: Immunohoistochemical and molecular genetic studies

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  Tadashi Terada; Hirotoshi Maruo

  2012-01-01

  Primary esophageal combined carcinoma is very rare.The authors herein report 2 cases.Case 1 was a combined squamous cell carcinoma and small cell carcinoma,and case 2 was a combined squamous cell carcinoma,adenocarcinoma,and small cell carcinoma.Case 1 was a 67-year-old man with complaints of dysphagia.Endoscopic examination revealed an ulcerated tumor in the middle esophagus,and 6 biopsies were obtained.All 6 biopsies revealed a mixture of squamous cell carcinoma and small cell carcinoma.Both elements were positive for cytokeratin,epithelial membrane antigen,and p53 protein,and had high Ki-67 labeling.The small cell carcinoma element was positive for synaptophysin,CD56,KIT,and platelet-derived growth factor-α (PDG-FRA),while the squamous cell carcinoma element was not.Genetically,no mutations of KIT and PDGFRA were recognized.The patient died of systemic carcinomatosis 15 mo after presentation.Case 2 was a 74-year-old man presenting with dysplasia.Endoscopy revealed a polypoid tumor in the distal esophagus.Seven biopsies were taken,and 6 showed a mixture of squamous cell carcinoma,small cell carcinoma,and adenocarcinoma.The 3 elements were positive for cytokeratins,epithelial membrane antigen,and p53 protein,and had high Ki-67 labeling.The adenocarcinoma element was positive for mucins.The small cell carcinoma element was positive for CD56,synaptophysin,KIT,and PDGFRA,but the other elements were not.Mutations of KIT and PDGFRA were not recognized.The patient died of systemic carcinomatosis 7 mo after presentation.These combined carcinomas may arise from enterochromaffin cells or totipotential stem cell in the esophagus or transdifferentiation of one element to another.A review of the literature was performed.

 8. Biological and clinical significance of NAC1 expression in cervical carcinomas: a comparative study between squamous cell carcinomas and adenocarcinomas/adenosquamous carcinomas.

  Science.gov (United States)

  Yeasmin, Shamima; Nakayama, Kentaro; Rahman, Mohammed Tanjimur; Rahman, Munmun; Ishikawa, Masako; Katagiri, Atsuko; Iida, Kouji; Nakayama, Naomi; Otuski, Yoshiro; Kobayashi, Hiroshi; Nakayama, Satoru; Miyazaki, Kohji

  2012-04-01

  This study examined the biological and clinical significance of NAC1 (nucleus accumbens associated 1) expression in both cervical squamous cell carcinomas and adenocarcinomas/adenosquamous carcinomas. Using immunohistochemistry, the frequency of positive NAC1 expression in adenocarcinomas/adenosquamous carcinomas (31.0%; 18/58) was significantly higher than that in squamous cell carcinomas (16.2%; 12/74) (P = .043). NAC1 gene amplification was identified by fluorescence in situ hybridization in 5 (7.2%) of 69 squamous cell carcinomas. NAC1 amplification was not identified in the adenocarcinomas (0%; 0/58). Positive NAC1 expression was significantly correlated with shorter overall survival in squamous cell carcinomas (P NAC1 expression in squamous cell carcinomas was an independent prognostic factor for overall survival after standard radiotherapy (P = .0003). In contrast to squamous cell carcinomas, positive NAC1 expression did not correlate with shorter overall survival in adenocarcinomas/adenosquamous carcinomas (P = .317). Profound growth inhibition, increased apoptosis, decreased cell proliferation, and decreased cell migration and invasion were observed in silencing RNA-treated cancer cells with NAC1 overexpression compared with cancer cells without NAC1 expression. NAC1 overexpression stimulated proliferation, migration, and invasion in the cervical cancer cell lines TCS and Hela P3, which normally lack NAC1 expression. These findings indicate that NAC1 overexpression is critical to the growth and survival of cervical carcinomas irrespective of histologic type. Furthermore, they suggest that NAC1 silencing RNA-induced phenotypes depend on the expression status of the targeted cell line. Therefore, cervical carcinoma patients with NAC1 expression may benefit from a targeted therapy irrespective of histologic type.

 9. Mixed Carcinoma as an Independent Prognostic Factor in Submucosal Invasive Gastric Carcinoma.

  Science.gov (United States)

  Park, Hyung Kyu; Lee, Kyung-Yung; Yoo, Moon-Won; Hwang, Tae Sook; Han, Hye Seung

  2016-06-01

  Mixed carcinoma shows a mixture of glandular and signet ring/poorly cohesive cellular histological components and the prognostic significance of each component is not fully understood. This study aimed to investigate the significance of the poorly cohesive cellular histological component as a risk factor for lymph node metastasis and to examine the diagnostic reliability of endoscopic biopsy. Clinicopathologic characteristics of 202 patients who underwent submucosal invasive gastric carcinoma resection with lymph node dissection in 2005-2012 were reviewed. Mixed carcinoma accounted for 27.2% (56/202) of cases. The overall prevalence of lymph node metastasis was 17.3% (35/202). Lymphatic invasion (P carcinoma (P = 0.025), tumor size (P = 0.004), Lauren classification (P = 0.042), and presence of any poorly cohesive cellular histological component (P = 0.021) positively correlated with the lymph node metastasis rate on univariate analysis. Multivariate analyses revealed lymphatic invasion, family history of any carcinoma, and the presence of any poorly cohesive cellular histological component to be significant and independent factors related to lymph node metastasis. Review of preoperative biopsy slides showed that preoperative biopsy demonstrated a sensitivity of 63.6% and a specificity of 100% in detecting the presence of the poorly cohesive cellular histological component, compared with gastrectomy specimens. The presence of any poorly cohesive cellular histological component was an independent risk factor associated with lymph node metastasis in submucosal invasive gastric carcinoma. Endoscopic biopsy had limited value in predicting the presence and proportion of the poorly cohesive cellular histologic component due to the heterogeneity of mixed carcinoma.

 10. A subset of prostatic basal cell carcinomas harbor the MYB rearrangement of adenoid cystic carcinoma.

  Science.gov (United States)

  Bishop, Justin A; Yonescu, Raluca; Epstein, Jonathan I; Westra, William H

  2015-08-01

  Adenoid cystic carcinoma (ACC) is a basaloid tumor consisting of myoepithelial and ductal cells typically arranged in a cribriform pattern. Adenoid cystic carcinoma is generally regarded as a form of salivary gland carcinoma, but it can arise from sites unassociated with salivary tissue. A rare form of prostate carcinoma exhibits ACC-like features; it is no longer regarded as a true ACC but rather as prostatic basal cell carcinoma (PBCC) and within the spectrum of basaloid prostatic proliferations. True ACCs often harbor MYB translocations resulting in the MYB-NFIB fusion protein. MYB analysis could clarify the true nature of prostatic carcinomas that exhibit ACC features and thus help refine the classification of prostatic basaloid proliferations. Twelve PBCCs were identified from the pathology consultation files of Johns Hopkins Hospital. The histopathologic features were reviewed, and break-apart fluorescence in situ hybridization for MYB was performed. All 12 cases exhibited prominent basaloid histology. Four were purely solid, 7 exhibited a cribriform pattern reminiscent of salivary ACC, and 1 had a mixed pattern. The MYB rearrangement was detected in 2 (29%) of 7 ACC-like carcinomas but in none (0%) of the 5 PBCCs with a prominent solid pattern. True ACCs can arise in the prostate as is evidenced by the presence of the characteristic MYB rearrangement. When dealing with malignant basaloid proliferations in the prostate, recommendations to consolidate ACCs with other tumor types may need to be reassessed, particularly in light of the rapidly advancing field of biologic therapy where the identification of tumor-specific genetic alterations presents novel therapeutic targets.

 11. Immunohistochemical and oncogenetic analyses of the esophageal basaloid squamous cell carcinoma in comparison with conventional squamous cell carcinomas.

  Science.gov (United States)

  Imamhasan, Abdukadir; Mitomi, Hiroyuki; Saito, Tsuyoshi; Hayashi, Takuo; Takahashi, Michiko; Kajiyama, Yoshiaki; Yao, Takashi

  2012-11-01

  Basaloid squamous cell carcinoma of the esophagus is a rare variant of squamous cell carcinoma. We reviewed 878 cases of esophageal squamous cell carcinoma and detected 22 cases (3%) of basaloid squamous cell carcinoma. These tumors and stage-matched paired conventional squamous cell carcinomas were investigated for clinicopathologic features and immunoreactivity of cytokeratin subtypes, p53, B-cell lymphoma 2 (bcl-2), β-catenin, and epidermal growth factor receptor. Molecular aberrations in p53, CTNNB1 (the gene encoding β-catenin), and epidermal growth factor receptor (EGFR) were also determined. Patients with basaloid squamous cell carcinomas demonstrated a 5-year survival rate of 42%, significantly worse than those with well-differentiated squamous cell carcinoma (Pcarcinomas, the basaloid squamous cell carcinomas were less immunoreactive for cytokeratin 14, cytokeratin 903, and membranous β-catenin (Pcarcinomas, low-level expression of cytokeratin 14/cytokeratin 903 and mutations of p53 and EGFR had a significant influence on worse survival (Pcarcinoma, a neoplasm with particularly aggressive biologic behavior, should be differentiated from conventional squamous cell carcinomas. In this context, immunohistochemical assessment of several markers might provide a useful adjunct diagnostic tool. Aberrations of p53 and epidermal growth factor receptor genes are possibly involved in progression of esophageal basaloid squamous cell carcinoma.

 12. Radiation Therapy With or Without Cisplatin in Treating Patients With Stage III-IV Squamous Cell Carcinoma of the Head and Neck Who Have Undergone Surgery

  Science.gov (United States)

  2017-07-07

  Head and Neck Squamous Cell Carcinoma; Laryngeal Squamous Cell Carcinoma, Spindle Cell Variant; Stage III Hypopharyngeal Squamous Cell Carcinoma; Stage III Laryngeal Squamous Cell Carcinoma; Stage III Laryngeal Verrucous Carcinoma; Stage III Oral Cavity Squamous Cell Carcinoma; Stage III Oral Cavity Verrucous Carcinoma; Stage III Oropharyngeal Squamous Cell Carcinoma; Stage IVA Hypopharyngeal Squamous Cell Carcinoma; Stage IVA Laryngeal Squamous Cell Carcinoma; Stage IVA Laryngeal Verrucous Carcinoma; Stage IVA Oral Cavity Squamous Cell Carcinoma; Stage IVA Oral Cavity Verrucous Carcinoma; Stage IVA Oropharyngeal Squamous Cell Carcinoma

 13. ELF5 in epithelial ovarian carcinoma tissues and biological behavior in ovarian carcinoma cells.

  Science.gov (United States)

  Yan, Hongchao; Qiu, Linglin; Xie, Xiaolei; Yang, He; Liu, Yongli; Lin, Xiaoman; Huang, Hongxiang

  2017-03-01

  The expression of E74-like factor 5 (ELF5) in epithelial ovarian carcinoma tissues and its effects on biological behavior in ovarian carcinoma cells were assessed in search for a new approach for gene treatment of epithelial ovarian carcinoma. RT-PCR technology was applied to detect the expression of ELF5 mRNA in epithelial ovarian carcinoma (n=49), borderline ovarian epithelial tumor (n=19), benign ovarian epithelial tumor (n=31) and normal ovarian tissues (n=40). Then, we transfected recombinant plasmid pcDNA3.1‑ELF5+EGFP into human ovarian carcinoma SKOV3 cells (recombinant plasmid group) in vitro and screened out stably transfected cells to conduct multiplication culture. Western blot analysis was performed to detect the expression of ELF5 protein in the different groups. Flow cytometry was employed to detect cell apoptosis and cycles. ELF5 mRNA in epithelial ovarian carcinoma and borderline ovarian epithelial tumor tissues were significantly lower (Pepithelial tumor and normal ovarian tissues. ELF5 protein expression in the cells of recombinant plasmid group was significantly higher compared with empty plasmid and blank control groups. The capacity of cell reproductive recombinant plasmid group at each time point decreased (P<0.05). Flow cytometry detection showed that 67.03% of cells in recombinant plasmid group was blocked in G0/G1 phase (P<0.05), compared with empty plasmid group (37.17%) and blank control group (38.24%). Apoptotic rate of recombinant plasmid group was significantly lower (31.4±1.9%; P<0.05), compared with that of empty plasmid group (9.1±2.2%) and blank control group (8.7±1.5%), and the differences were statistically significant. In conclusion, ELF5 interfered with cell cycle of human ovarian carcinoma SKOV3 cells and promoted apoptosis of human ovarian carcinoma SKOV3 cells inhibiting their growth and invasive capacity; and thus providing a new approach to gene treatment of ovarian carcinoma.

 14. File list: DNS.Liv.05.AllAg.Carcinoma,_Hepatocellular [Chip-atlas[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available DNS.Liv.05.AllAg.Carcinoma,_Hepatocellular mm9 DNase-seq Liver Carcinoma, Hepatocellular... http://dbarchive.biosciencedbc.jp/kyushu-u/mm9/assembled/DNS.Liv.05.AllAg.Carcinoma,_Hepatocellular.bed ...

 15. File list: Unc.Liv.10.AllAg.Carcinoma,_Hepatocellular [Chip-atlas[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available Unc.Liv.10.AllAg.Carcinoma,_Hepatocellular mm9 Unclassified Liver Carcinoma, Hepatocellular... http://dbarchive.biosciencedbc.jp/kyushu-u/mm9/assembled/Unc.Liv.10.AllAg.Carcinoma,_Hepatocellular.bed ...

 16. File list: Unc.Liv.05.AllAg.Carcinoma,_Hepatocellular [Chip-atlas[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available Unc.Liv.05.AllAg.Carcinoma,_Hepatocellular mm9 Unclassified Liver Carcinoma, Hepatocellular... http://dbarchive.biosciencedbc.jp/kyushu-u/mm9/assembled/Unc.Liv.05.AllAg.Carcinoma,_Hepatocellular.bed ...

 17. File list: Pol.Liv.50.AllAg.Carcinoma,_Hepatocellular [Chip-atlas[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available Pol.Liv.50.AllAg.Carcinoma,_Hepatocellular mm9 RNA polymerase Liver Carcinoma, Hepatocellular... http://dbarchive.biosciencedbc.jp/kyushu-u/mm9/assembled/Pol.Liv.50.AllAg.Carcinoma,_Hepatocellular.bed ...

 18. File list: DNS.Liv.20.AllAg.Carcinoma,_Hepatocellular [Chip-atlas[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available DNS.Liv.20.AllAg.Carcinoma,_Hepatocellular mm9 DNase-seq Liver Carcinoma, Hepatocellular... http://dbarchive.biosciencedbc.jp/kyushu-u/mm9/assembled/DNS.Liv.20.AllAg.Carcinoma,_Hepatocellular.bed ...

 19. File list: Pol.Liv.05.AllAg.Carcinoma,_Hepatocellular [Chip-atlas[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available Pol.Liv.05.AllAg.Carcinoma,_Hepatocellular mm9 RNA polymerase Liver Carcinoma, Hepatocellular... http://dbarchive.biosciencedbc.jp/kyushu-u/mm9/assembled/Pol.Liv.05.AllAg.Carcinoma,_Hepatocellular.bed ...

 20. File list: His.Liv.10.AllAg.Carcinoma,_Hepatocellular [Chip-atlas[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available His.Liv.10.AllAg.Carcinoma,_Hepatocellular mm9 Histone Liver Carcinoma, Hepatocellular... http://dbarchive.biosciencedbc.jp/kyushu-u/mm9/assembled/His.Liv.10.AllAg.Carcinoma,_Hepatocellular.bed ...

 1. File list: Pol.Liv.10.AllAg.Carcinoma,_Hepatocellular [Chip-atlas[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available Pol.Liv.10.AllAg.Carcinoma,_Hepatocellular mm9 RNA polymerase Liver Carcinoma, Hepatocellular... http://dbarchive.biosciencedbc.jp/kyushu-u/mm9/assembled/Pol.Liv.10.AllAg.Carcinoma,_Hepatocellular.bed ...

 2. File list: Unc.Liv.20.AllAg.Carcinoma,_Hepatocellular [Chip-atlas[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available Unc.Liv.20.AllAg.Carcinoma,_Hepatocellular mm9 Unclassified Liver Carcinoma, Hepatocellular... http://dbarchive.biosciencedbc.jp/kyushu-u/mm9/assembled/Unc.Liv.20.AllAg.Carcinoma,_Hepatocellular.bed ...

 3. File list: Unc.Liv.50.AllAg.Carcinoma,_Hepatocellular [Chip-atlas[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available Unc.Liv.50.AllAg.Carcinoma,_Hepatocellular mm9 Unclassified Liver Carcinoma, Hepatocellular... http://dbarchive.biosciencedbc.jp/kyushu-u/mm9/assembled/Unc.Liv.50.AllAg.Carcinoma,_Hepatocellular.bed ...

 4. File list: DNS.Liv.10.AllAg.Carcinoma,_Hepatocellular [Chip-atlas[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available DNS.Liv.10.AllAg.Carcinoma,_Hepatocellular mm9 DNase-seq Liver Carcinoma, Hepatocellular... http://dbarchive.biosciencedbc.jp/kyushu-u/mm9/assembled/DNS.Liv.10.AllAg.Carcinoma,_Hepatocellular.bed ...

 5. File list: DNS.Liv.50.AllAg.Carcinoma,_Hepatocellular [Chip-atlas[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available DNS.Liv.50.AllAg.Carcinoma,_Hepatocellular mm9 DNase-seq Liver Carcinoma, Hepatocellular... http://dbarchive.biosciencedbc.jp/kyushu-u/mm9/assembled/DNS.Liv.50.AllAg.Carcinoma,_Hepatocellular.bed ...

 6. File list: His.Liv.20.AllAg.Carcinoma,_Hepatocellular [Chip-atlas[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available His.Liv.20.AllAg.Carcinoma,_Hepatocellular mm9 Histone Liver Carcinoma, Hepatocellular... http://dbarchive.biosciencedbc.jp/kyushu-u/mm9/assembled/His.Liv.20.AllAg.Carcinoma,_Hepatocellular.bed ...

 7. File list: Pol.Liv.20.AllAg.Carcinoma,_Hepatocellular [Chip-atlas[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available Pol.Liv.20.AllAg.Carcinoma,_Hepatocellular mm9 RNA polymerase Liver Carcinoma, Hepatocellular... http://dbarchive.biosciencedbc.jp/kyushu-u/mm9/assembled/Pol.Liv.20.AllAg.Carcinoma,_Hepatocellular.bed ...

 8. File list: His.Liv.05.AllAg.Carcinoma,_Hepatocellular [Chip-atlas[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available His.Liv.05.AllAg.Carcinoma,_Hepatocellular mm9 Histone Liver Carcinoma, Hepatocellular... http://dbarchive.biosciencedbc.jp/kyushu-u/mm9/assembled/His.Liv.05.AllAg.Carcinoma,_Hepatocellular.bed ...

 9. File list: His.Liv.50.AllAg.Carcinoma,_Hepatocellular [Chip-atlas[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available His.Liv.50.AllAg.Carcinoma,_Hepatocellular mm9 Histone Liver Carcinoma, Hepatocellular... http://dbarchive.biosciencedbc.jp/kyushu-u/mm9/assembled/His.Liv.50.AllAg.Carcinoma,_Hepatocellular.bed ...

 10. Thyroglossal duct cyst carcinoma with concurrent thyroid carcinoma: a case report

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Gebbia Vittorio

  2008-04-01

  Full Text Available Abstract Introduction Thyroglossal duct carcinoma is a very rare finding and its presentation is similar to that of a benign cyst, which is a relatively common developmental abnormality that may manifest as a midline, neck mass. In general the diagnosis of thyroglossal duct carcinoma is based on the pathologic examination of the mass, but needle aspiration cytology, ultrasound and computed tomography play a role in the differential diagnosis of malignancy. Case presentation A further case of thyroglossal duct carcinoma and concurrent thyroid carcinoma with locoregional lymph node metastases affecting a 40-year-old woman followed up for 4 years is presented and discussed. Conclusion Sistrunk's surgical technique must always be the initial treatment, but in case of carcinoma further surgery, that is, thyroidectomy with or without lymph node dissection, and treatment with radioactive iodine have to be considered according to the microscopic and clinical findings. Accurate pre-operative clinical and radiological evaluation should be performed in order to plan surgical strategy.

 11. Developments in the pathology of penile squamous cell carcinomas.

  Science.gov (United States)

  Chaux, Alcides; Velazquez, Elsa F; Algaba, Ferran; Ayala, Gustavo; Cubilla, Antonio L

  2010-08-01

  Most penile cancers are squamous cell carcinoma (SCC) originating in the epithelium covering glans, coronal sulcus, and foreskin. Several histologic subtypes have been described, each with distinctive clinicopathologic and outcome features. The most common subtype is the usual SCC, representing one half to two thirds of penile carcinomas. Penile verruciform tumors encompass verrucous, warty (condylomatous), and papillary, not otherwise specified, carcinomas. As a group, verruciform tumors are low grade, with low metastatic and mortality rates. In contrast, basaloid and sarcomatoid carcinomas are among the most aggressive penile tumors. Other SCC variants, such as carcinoma cuniculatum and pseudohyperplastic, adenosquamous and acantholytic carcinomas, are rare. The most relevant clinicopathologic and outcome features are outlined for each of these SCC subtypes, and an algorithm that might aid the pathologist in the histologic classification is presented. In addition, recommendations for handling penile cancer specimens, frozen section specimens, and pathology reports are provided.

 12. Mandibular Destruction Secondary to Invasion by Carcinoma Cuniculatum.

  Science.gov (United States)

  Shapiro, Michael C; Wong, Brian; O'Brien, Michael J; Salama, Andrew

  2015-12-01

  Carcinoma cuniculatum is a rare form of well-differentiated squamous cell carcinoma that is often misdiagnosed. It has a propensity for local invasion and rarely metastasizes. Oral carcinoma cuniculatum is exceedingly rare, with very few reported cases in the English-language literature. Classically, its presentation mimics osteomyelitis or a dental abscess, resulting in misdiagnosis, multiple biopsy examinations, and procedures before a final diagnosis of carcinoma cuniculatum. This case report describes the case of a 71-year-old woman who was referred to the authors' clinic for evaluation of persistent pain and swelling of the mandible. Multiple biopsy examinations were negative for malignancy, and the patient was misdiagnosed with osteomyelitis and dental abscess before obtaining an accurate diagnosis of carcinoma cuniculatum. The aim of this report is to provide a thorough clinical and histopathologic report of carcinoma cuniculatum of the mandible, provide a brief review of the literature, and highlight the difficulties in arriving at this uncommon diagnosis.

 13. Warthin-like papillary thyroid carcinoma: a case report

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Haeri H

  2013-02-01

  Full Text Available Background: Warthin tumor- like papillary carcinoma of thyroid is a rare variant of papillary thyroid carcinoma. It is characterized by distinct papillary structures lined by oncocytic tumor cells with nuclear features of papillary carcinoma and marked lymphoplasmocytic infiltrate in the papillary stalks. This tumor derives its name from its resemblance to Warthin tumor of major salivary glands.Case presentation: We report a 54- year- old man presented with bilateral thyroid masses. Histopathological study showed papillary structures lined by cells with eosinophilic granular cytoplasm and ground- glass nuclei with lymphoplasmacytic infiltration of the stalks.Conclusion: Warthin tumor-like papillary thyroid carcinoma could be mistaken for benign lymphoepithelial lesions such as Hashimoto thyroiditis, Hurthle cell tumors and tall cell variant of papillary carcinoma. Follow- up information on the previously reported cases has suggested that these tumors behave similarly to usual papillary carcinoma.

 14. Does Papillary Carcinoma of Thyroglossal Duct Cyst Develop De Novo?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Tekin Baglam

  2015-01-01

  Full Text Available Backround. Thyroglossal duct cyst (TDC is a developmental abnormality of the thyroid gland. Due to embryological remnants of thyroid tissue located in the TDC, the same malignant tumors that develop in the thyroid gland can also develop in the TDC. Methods. We present the unique case of a 39-year-old female with simultaneous de novo papillary carcinoma in a TDC and the thyroid gland. Results. With the suspicion of simultaneous papillary carcinoma in the TDC and the thyroid gland, Sistrunk procedure with total thyroidectomy and central neck exploration was performed. Conclusion. The clinician should have a high index of suspicion upon encountering papillary carcinoma of the TDC to differentiate de novo papillary carcinoma in the TDC from those originating from the thyroid gland, because papillary carcinoma in TDC may originate from an occult thyroid papillary carcinoma.

 15. Does Papillary Carcinoma of Thyroglossal Duct Cyst Develop De Novo?

  Science.gov (United States)

  Baglam, Tekin; Binnetoglu, Adem; Yumusakhuylu, Ali Cemal; Demir, Berat; Askan, Gokce; Sari, Murat

  2015-01-01

  Backround. Thyroglossal duct cyst (TDC) is a developmental abnormality of the thyroid gland. Due to embryological remnants of thyroid tissue located in the TDC, the same malignant tumors that develop in the thyroid gland can also develop in the TDC. Methods. We present the unique case of a 39-year-old female with simultaneous de novo papillary carcinoma in a TDC and the thyroid gland. Results. With the suspicion of simultaneous papillary carcinoma in the TDC and the thyroid gland, Sistrunk procedure with total thyroidectomy and central neck exploration was performed. Conclusion. The clinician should have a high index of suspicion upon encountering papillary carcinoma of the TDC to differentiate de novo papillary carcinoma in the TDC from those originating from the thyroid gland, because papillary carcinoma in TDC may originate from an occult thyroid papillary carcinoma.

 16. Squamous Cell Carcinoma of Mammary Gland in Domestic Cat

  OpenAIRE

  Filgueira, Kilder Dantas; Reche Junior,Archivaldo

  2012-01-01

  Background: In the feline species, 80% to 93% of neoplasias in the mammary gland are malignant, being the majority carcinomas. Among them, there is the mammary squamous cell carcinoma, which amounts to a very rare neoplasm in the domestic cat, with considerable potential for malignancy. This study aimed to report a case of squamous cell mammary carcinoma in the feline species. Case: A female cat, mixed breed, ten years old, presented history of skin lesion. The cat had been spayed two years b...

 17. Squamous cell carcinoma of the anal sacs in three dogs.

  Science.gov (United States)

  Mellett, S; Verganti, S; Murphy, S; Bowlt, K

  2015-03-01

  Anal sac squamous cell carcinoma is rare in dogs. Five cases have been previously reported, treatment of which involved surgery alone. This report describes three further cases of canine anal sac squamous cell carcinoma which underwent medical (meloxicam) management alone, resulting in survival of up to seven months. No metastases were identified. Squamous cell carcinoma, although extremely uncommon, should be considered as a possible differential diagnosis when a dog is presented for investigation of an anal sac mass.

 18. Coexistence of gastrointestinal stromal tumor, esophageal and gastric cardia carcinomas

  OpenAIRE

  Zhou, Yong; Wu, Xu-Dong; Shi, Quan; Jia, Jing

  2013-01-01

  Gastric gastrointestinal stromal tumor (GIST), esophageal squamous cell carcinoma and gastric cardia adenocarcinoma are distinct neoplasms originating from different cell layers; therefore, simultaneous development of such carcinomas is relatively rare. Auxiliary examinations revealed coexistence of esophageal and gastric cardia carcinoma with lymph node metastasis in a 77-year-old man. Intraoperatively, an extraluminal tumor (about 6.0 cm × 5.0 cm × 6.0 cm) at the posterior wall of the gastr...

 19. A case report of renal cell carcinoma in a dog

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  A.-S. Paşca

  2013-10-01

  Full Text Available Mix renal carcinoma was noticed during the necropsic examination of a 14 year old mix breed female. Tumours were bilateral and metastasis was noticed in the spleen and myocard. Histological examination evidenced morphological aspects characteristic to the mixt renal carcinoma. Histological aspects described in this individual characterize renal cell carcinoma, also known as renal adenocarcinoma, hypernephroma or, in older literature, Grawitz tumour.

 20. Review of Topical Treatment of Upper Tract Urothelial Carcinoma

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kenneth G. Nepple

  2009-01-01

  Full Text Available A select group of patients with upper tract urothelial carcinoma may be appropriate candidates for minimally invasive management. Organ-preserving endoscopic procedures may be appropriate for patients with an inability to tolerate major surgery, solitary kidney, bilateral disease, poor renal function, small tumor burden, low-grade disease, or carcinoma in situ. We review the published literature on the use of topical treatment for upper tract urothelial carcinoma and provide our approach to treatment in the office setting.

 1. Large cell neuroendocrine carcinoma of the ampulla of Vater.

  LENUS (Irish Health Repository)

  Beggs, Rachel E

  2012-09-01

  Large cell neuroendocrine carcinomas of the ampulla of Vater are rare and confer a very poor prognosis despite aggressive therapy. There are few case reports of large cell neuroendocrine carcinomas of the ampulla of Vater in the literature and to date no studies have been done to establish optimal management. We describe a pooled case series from published reports of neuroendocrine carcinomas of the ampulla of Vater including a case which presented to our institution.

 2. Sinonasal epithelial-Myoepithelial carcinoma-A rare entity

  OpenAIRE

  Pradhan, Sultan A.; Khannan, Rajan; Hazarika, Biswajyoti; Desai, Meena

  2007-01-01

  Epithelial-myoepithelial carcinoma is a rare salivary gland tumor. It comprises less than 1% of all salivary gland tumors. It generally arises from the parotid gland. Unusual sites of occurrence include sinonasal tract, lung, trachea, lacrimal gland and breast. Histopathologically epithelial-myoepithelial carcinoma comprises a dual population of ductal and myoepithelial cells. We report an extremely rare case of epithelial-myoepithelial carcinoma occurring in the sinonasal tract of young man.

 3. Sarcomatoid carcinomas of the lung: Report of three cases

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mehmet KEFELİ

  2008-01-01

  Full Text Available Sarcomatoid carcinoma is a rare tumor group accounting for 0.3-1.3% of all malignant lung neoplasms. It is a heterogeneous group of nonsmall cell lung carcinomas containing a sarcoma or sarcoma-like component. In this paper, we describe three cases of sarcomatoid carcinoma of the lung and the histopathologic and clinical features of this rare tumor are discussed.

 4. Expression of SKP2 Protein in Lung Carcinoma

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  ZHAO Jun; YANG Chun-lu; ZHANG Huan; DING Wei-zhong; LIU Zhi-ping; LIU Jing-yi

  2008-01-01

  Objective:To study the expressive characteristics of SKP2 protein in lung carcinoma and its implication for prognosis.Methods:The expression of SKP2 protein was detected in 89 non small cell lung carcinoma,13 small cell lung carcinoma,10 lung benign lesion tissues by Tissue Chip and Immunohistochemistry technology.Results:The positive rate of SKP2 protein staining was(23.52±13.57)% in non small cell lung carcinoma and (53.85+12.26)% in small cell lung carcinoma,which were significantly higher than(2.91±1.27)% in lung benign lesion tissues.It was highest in small cell lung carcinoma and lowest in lung benign lesion tissues,with a significant difference between them(P=0.000).The expressive level of SKP2 protein in lung carcinoma tissues was closely related to cell differentiation,lymph node metastasis and pathological types,but not to age,sex,smoking history,tumor site and size,and TNM staging.The survival analysis revealed that the 5-year survival rate of lung carcinoma patients was lower in SKP2 protein positive expression group than that in negative expression group(P1=0.003/0.002;r=-0.275,P2=0.005).Conclusion:The positive expression of SKP2 protein is higher in lung carcinoma than in lung benign lesion tissues.in particular,much higher in small cell lung carcinoma.In lung carcinoma,its expressive level was closely related to cell differentiation,lymph node metastasis and pathological types.Moreover,it may be an independent factor to prognosis of patients with lung carcinoma.

 5. Penile squamous cell carcinoma arising from balanitis xerotica obliterans.

  Science.gov (United States)

  Pride, H B; Miller, O F; Tyler, W B

  1993-09-01

  Squamous cell carcinoma arising from balanitis xerotica obliterans is rarely reported. We describe an 83-year-old man in whom metastatic penile squamous cell carcinoma developed after 18 years of observation for balanitis xerotica obliterans. It is important to recognize the possibility of this uncommon complication of balanitis xerotica obliterans, because survival of patients with squamous cell carcinoma depends on early diagnosis and treatment.

 6. Carcinoma Gall Bladder: Past, Present, and Future

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ghosh Y

  2014-12-01

  Full Text Available Carcinoma gall bladder is a very aggressive disease with poor outcomes. Despite achievements in the field of advanced imaging techniques, there is a very high mortality rate of the disease Cancer is the second most common disease in India responsible for maximum mortality with about 0.3 million deaths per year. The magnitude of cancer problem in the Indian Sub-continent (sheer numbers is increasing due to poor to moderate living standards and inadequate medical facilities. Women are more commonly affected than men. The peak incidence occurs in people in their 60s, but the disease age range is from 29 to 90 years of age and there is great geographic and ethnic variation. Carcinoma gall bladder, a disease of old age, is now found in the younger age group and presents with greater ferocity.

 7. Carcinoma in a mediastinal fifth parathyroid gland

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Kastan, D.J.; Kottamasu, S.R.; Frame, B.; Greenwald, K.A.

  1987-03-06

  Commonly four parathyroid glands are located in the neck. The incidence of a fifth supernumery parathyroid gland has been reported to be between 2% and 6%. Most reports of a hyperfunctioning supernumery parathyroid gland have been adenomas. There have been only a few reports of parathyroid gland carcinoma occurring outside of the cervical region, none of which were in a supernumery parathyroid gland. The authors believe this is the first report of a carcinoma occurring in a supernumery parathyroid gland. Following surgery, four views of the chest during a barium swallow examination showed an anterior mediastinal mass. Computed tomographic (CT) scans of the mediastinum confirmed a contrast-enhancing soft-tissue mass anterior to and separate from the aorta.

 8. Radiotherapy for metastatic fibrolamellar hepatocellular carcinoma

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Justin G. Peacock

  2013-07-01

  Full Text Available Fibrolamellar hepatocellular carcinoma (FLHCC is a rare variant of hepatocellular carcinoma (HCC that commonly affects young individuals without a prior history of liver disease. FLHCC commonly results in a better prognosis than HCC; however, the risk of recurrence and metastatic disease is high. FLHCC is typically treated by primary resection of the tumor with 50-75% cure rates. The use of radiation therapy in FLHCC has not been assessed on its own, and may show some success in a very few reported combination therapy cases. We report on the successful use of radiation therapy in a case of metastatic FLHCC to the lung following primary and secondary resections. Our treatment of the large, metastatic, pulmonary FLHCC tumor with 40 Gy in 10 fractions resulted in an 85.9% tumor volume decrease over six months. This suggests FLHCC may be a radiosensitive tumor and radiotherapy may be valuable in unresectable or metastatic tumors.

 9. Pulmonary adenosquamous carcinoma in a dog.

  Science.gov (United States)

  Sato, T; Ito, J; Shibuya, H; Asano, K; Watari, T

  2005-12-01

  A mass that developed in the lung of a 10-year-old mixed-breed dog was pathologically examined. Histopathological examination showed papillary and tubular growth of glandular epithelium-like cells in some areas and growth of squamous cells arranged in nests in other areas, showing coexistence of adenocarcinoma and squamous cell carcinoma in a lung tumour. Immunohistochemical staining with anti-keratin-cytokeratin antibody was strongly positive for cytoplasms in both components. Electron microscopically, the neoplastic cells of the adenocarcinoma component had features of glandular cells, with microvilli, numerous free ribosomes, large round secretory granules and intercellular desmosomes. Non-keratinized squamous cells had tonofilaments and intercellular desmosomes. These findings led to the diagnosis of primary adenosquamous carcinoma, which demonstrates phenotypic profiles characteristic of both epidermal keratinocytes and glandular epithelium.

 10. RENAL MALIGNANT NEOPLASMS: RENAL CELL CARCINOMA

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Elisangela Giachini

  2017-06-01

  Full Text Available The aim of this study is to evaluate the incidence and prevalence of malignant kidney tumors, to contribute to identifying factors which the diagnosis of renal cell carcinomas. Through this study, we understand that kidney disease over the years had higher incidence rates, especially in adults in the sixth decade of life. The renal cell carcinoma (RCC is the third most common malignancy of the genitourinary tract, affecting 2% to 3% of the population. There are numerous ways of diagnosis; however, the most important are ultrasonography, magnetic resonance imaging and computed tomography. In general most of the patients affected by the CCR, have a good prognosis when diagnosed early and subjected to an effective treatment. This study conducted a literature review about the CCR, through this it was possible to understand the development needs of the imaging methods used for precise diagnosis and classification of RCC through the TNM system.

 11. Carcinoma cervix with fat attenuating skull metastases

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  Anuradha Kapali; Atmakuri Sateesh Kumar; Mukunda Malathi; S D Shamsundar

  2016-01-01

  Skeletal metastasis in carcinoma cervix occurs in about 0.8-23% of cases. These lesions are usually radiographically lytic. Very few cases of metastases to the skull have been identiifed, about 5 cases to the best of our knowledge. We present a case of adenosquamous cell carcinoma of cervix with fat attenuating skull metastases in a 38-year-old lady that is not reported till date. The lesion was lytic, expansile and with negative attenuation of -15 to -30 Hounsifeld units corresponding to fat.Metastases must be included in the differentials of scalp lesions. A history of recent onset of swelling and associated lytic areas in calvarium on contrast enhanced computed tomography with multiplicity can give a clue to metastatic nature of disease.

 12. Treatment of hepatocellular carcinoma: present and future.

  Science.gov (United States)

  Genco, Chiara; Cabibbo, Giuseppe; Maida, Marcello; Brancatelli, Giuseppe; Galia, Massimo; Alessi, Nicola; Butera, Giuseppe; Genova, Claudio; Romano, Piero; Raineri, Maurizio; Giarratano, Antonello; Midiri, Massimo; Cammà, Calogero

  2013-04-01

  Hepatocellular carcinoma is a major health problem. It is the sixth most common cancer worldwide and the third most common cause of cancer-related death. Despite the availability of several treatment opportunities, diagnosis is still made in an advanced phase, limiting application of most therapeutic choices that currently are based on the Barcelona Clinic Cancer Liver Classification and include surgical resection, orthotopic liver transplantation and ablative methods for very early and early disease, arterial chemoembolization for intermediate stages and systemic therapy with sorafenib for advanced hepatocellular carcinoma. Thanks to novel advancements in knowledge of molecular pathogenesis of this tumor, many new systemic agents and locoregional treatments are in different stages of clinical development and they represent an important promise of further improvements in patients' survival.

 13. DIAGNOSIS AND TREATMENT OF MULTIPLE PRIMARY CARCINOMAS

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  Zhang Shuangmin; Ma Songzhang; Yang Dalai; Chen Shuguang; Yang Chunming; Song Huafeng

  1998-01-01

  32 cases of double primary cancer had been treated in our hospital from January, 1984 to March, 1994.Among them, 21 cases in male and 11 cases in female, the ratio of male and female is 1.9:1, the age ranged from 37to 84 years old, the median age was 60 years old. 8 of them were synchronous carcinoma and 23 were metachronous carcinoma, the period from first to second cancer ranged 8 months to 8 years and 3 months. 26 of the 32 patients were performed radical resection and radiotherapy and/or chemotherapy treatment. The postoperative survival rate of 1, 3 and 5 year's were 100.0%, 65.3% and 42.3% respectively. 2 patients survived over 10 years with no tumor. The other 6patients were later stage when fund the second primary cancer, palliative operations were only performed for them and they survived ranging from 5 to 15 months.

 14. Obstructive Colitis Proximal to Obstructive Colorectal Carcinoma

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Hye Kyung Chang

  2009-01-01

  Full Text Available The term “obstructive colitis” refers to ulceroinflammatory lesions occurring in the colon proximal to a completely or partially obstructing lesion. It has been referred to by various terms in the literature. This entity differs from the carcinoma of the colon that complicates true ulcerative colitis where there is involvement distal to the neoplasm as well as proximal to it. Although it has appeared in the literature over several decades, it remains an uncommon and troublesome disease. In Yonsei University Medical Center, for 11 years from January 1996 to December 2006 we encountered seven patients with obstructing colorectal carcinoma complicated by obstructive colitis. Here we report our cases to share our experience and to review the literature to facilitate the recognition and proper management of this rare disease entity.

 15. Lung carcinoma signaling pathways activated by smoking

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  Jing Wen; Jian-Hua Fu; Wei Zhang; Ming Guo

  2011-01-01

  Lung cancer is the leading cause of cancer death in men and women worldwide, with over a million deaths annually. Tobacco smoke is the major etiologic risk factor for lung cancer in current or previous smokers and has been strongly related to certain types of lung cancer, such as small cell lung carcinoma and squamous cell lung carcinoma. In recent years, there has been an increased incidence of lung adenocarcinoma. This change is strongly associated with changes in smoking behavior and cigarette design. Carcinogens present in tobacco products and their intermediate metabolites can activate multiple signaling pathways that contribute to lung cancer carcinogenesis. In this review, we summarize the smoking-activated signaling pathways involved in lung cancer.

 16. [Surgery in esophageal carcinoma: risks and results].

  Science.gov (United States)

  von Flüe, M; Ackermann, C; Tondelli, P

  1990-04-07

  Surgical treatment of esophageal cancer is largely palliative. To clarify the indication it is necessary to assess the effectiveness of the palliation in relief of dysphagia and the operative risks. In a retrospective study we analyzed the perioperative morbidity and follow-up in 25 patients with carcinoma of the esophagus treated between 1984 and 1988 (5 years). With combined anesthesia, early extubation and intensive pulmonary therapy, no perioperative respiratory insufficiency was observed. Perioperative mortality was 0%. An anastomotic leak in 2 patients with a cervical anastomosis was healed in both cases by conservative management. On hospital discharge all patients were able to eat normally. 13 patients died after 1 year on average (4 months to 3 years). 12 patients are alive 6 months to 4 years after operation, 10 of them without symptoms. Our results show that with optimal perioperative management of esophageal carcinoma low morbidity is possible and good palliation of dysphagia is feasible.

 17. Metastatic mammary carcinoma in a cow

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Manoela Marchezan Piva

  Full Text Available ABSTRACT: Mammary gland neoplasms in cattle are rarely observed in the field veterinary diagnostics routine. Therefore, the objective of this study is to report a metastatic mammary carcinoma in a fourteen-year-old Holstein cow in the state of Santa Catarina, Brazil. The animal was diagnosed by the field veterinarian with clinical mastitis that was unresponsive to treatment, and was euthanized due to the poor prognosis. At the necropsy, multiple yellow, firm, and sometimes friable nodules, ranging from 0.1 to 20cm were observed in all mammary glands, lymph nodes, kidneys, spleen, liver, pancreas, mediastinal lymph nodes, heart, and lungs. The final diagnosis of mammary carcinoma was established through the association of clinical, necropsy, histopathological, and immunohistochemical findings. Differential diagnoses included diseases such as bovine tuberculosis and chronic fungal or bacterial mastitis.

 18. Prognostic Factors in Patients with Pancreatic Carcinoma

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  HANYue; SUICheng-guang1; RUANZhi-ping

  2004-01-01

  To evaluate the major prognostic factors in patients with pancreatic carcinoma.Methods : 113 cases of a particular disease were retrospectively analysed and 9 factors for prognosis were studied by muitivaritate analysis with Cox proportional hazards survival model. Survival rate was calculated by Kaplan-Meier estimation. Results:In this group,survival time was 0.1 to 82 months,and the median survival time was 3 months.Overall survival rates at month 6,12,18,36 were 35.6%, 20.3%, 15.9% and 6.2%, respectively.Multivariate analyses revealed significant prognostic factors as follows:jaundice, metastasis, therapy method and synthetic therapy. Conchusion: The prognosis of pancreatic carcinoma is determined by various factors. Jaundice and metastasis are independent predictors of poor survival.Radical operation and synthetic therapy will improve the prognosis.

 19. CONVENTIONAL RENAL CELL CARCINOMA WITH GRANULOMATOUS REACTION

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Srinivas

  2014-09-01

  Full Text Available : Granulomatous inflammation is a distinctive pattern of chronic inflammatory reaction characterized by microscopic aggregation of activated macrophages which often develop epithelioid appearance and multinucleate giant cells. Granulomas are encountered in limited number of infectious and some non-infectious conditions. Granulomas have been described within the stroma of malignancies like carcinomas of the breast and colon, seminoma and Hodgkin’s lymphoma, where they represent T-cell-mediated reaction of the tumor stroma to antigens expressed by the tumor. Granulomatous reaction in association with renal cell carcinoma (RCC is uncommon, with only few published reports in the literature. We describe a case of conventional (clear cell RCC associated with epithelioid cell granulomas within the tumor parenchyma.

 20. Epidemiology of hepatocellular carcinoma (HCC) in hemophilia.

  Science.gov (United States)

  Shetty, Shrimati; Sharma, Nitika; Ghosh, Kanjaksha

  2016-03-01

  Hepatocellular carcinoma (HCC) is an important cause of increasing mortality in elderly hemophilia population. Majority of the patients treated with virus non-inactivated factor concentrates prepared from large plasma pools prior to 1985 have been found to be infected with hepatitis C virus (HCV), a major risk factor for HCC. A PubMed search of articles published until February 2015 was performed utilizing the keywords hemophilia, malignancy, neoplasm, cancer, mortality, ageing hemophilia, epidemiology, hepatocellular carcinoma and liver cancer and the relevant articles were included. Contradictory reports are available in literature on the incidence of cancers in general in hemophilia population. Almost all the studies where the incidence of HCC or mortality due to HCC have been analyzed in hemophilia population show that a vast majority of these patients are HCV infected. The incidence of HCC though higher in hemophilic population is related to the higher incidence of HCV infection and not due to the hemophilia phenotype.