WorldWideScience

Sample records for byg statens byggeforskningsinstitut

 1. Praksisorienteret forskningsformidling via et offentligt website:Refleksioner over metoder anvendt i forbindelse med rekonstruktion af website for By og Byg (Statens Byggeforskningsinstitut)

  OpenAIRE

  Kirkeskov, Jesper

  2004-01-01

  I dialog med brugerne gennemføres en videreudvikling af By og Bygs website, www.by-og-byg.dk, som primært henvender sig til professionelle praktikere der beskæftiger sig med byggeriet og det byggede miljø. Ex ante antages det at såvel navigationsstruktur som søgefaciliteter skal rekonstrueres. Projektet er stærkt empirisk orienteret og omfatter både undersøgelser af brugerbehov og afprøvning af en prototype. I forlængelse af denne empiri indeholder afhandlingen en række refleksioner over de a...

 2. A COMPARATIVE STUDY OF BYG SEARCH ENGINES

  OpenAIRE

  Kailash Kumar

  2013-01-01

  This paper compares the retrieval effectiveness of the Bing, Yahoo and Google (BYG) Search Engines. The precision and relative recall of each search engine was considered for evaluating the effectiveness of the search engines. General Queries were tested. Results of the study showed that the precision of Google was high as compared to other two search engines and Yahoo has better precision than Bing

 3. NanoByg - a survey of nanoinnovation in Danish construction

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, Maj Munch; Molin, Måns J.

  initiative within nanoconstruction (termed NanoByg), with RealDania as well as varies ministries and other funding agents.. The pre-project also seeks to establish knowledge of and links between the nano science community and the construction industry to facilitate future cooperation between these areas....

 4. Statens nye tilstedeværelse?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rasmussen, Mattias Borg

  2014-01-01

  staten anses som værende socialt. Ved at undersøge, hvordan møderne mellem staten og borgerne udspiller sig vises det, hvordan folk fra landområderne forsøger at møde staten som en særlig social form. Det fremhæves her, hvordan magten i landområderne traditionelt har været indlejret i sociale forhold, og...

 5. Case03: BIM hos driftsherre og byg- og driftsherrerådgiver

  DEFF Research Database (Denmark)

  Vestergaard, Flemming; Karlshøj, Jan; Hauch, Peter;

  Casen repræsenterer et koncept, hvor både byg- og driftsherren og en byg- og driftsherrerådgiver er aktive i anvendelsen af en BIM-orienteret arbejdsmetode og modelbaserede værktøjer, som omfatter følgende aktiviteter: Design, Projektering, Udbud/tilbud, produktionsforberedelse, Udførelse og Drift...

 6. Statens blik – blikket på staten

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ivarsson, Søren; Rud, Søren

  2016-01-01

  I denne artikel bruger vi en præsentation af James Scotts klassiker Seeing Like a State som indgang til at diskutere den statsopfattelse, som præger Scotts indflydelsesrige forfatterskab. Det er ikke ufortjent, at Seeing Like a State har haft en betydelig gennemslagskraft. Bogen er båret af et...... forbilledligt klart argument, der underbygges gennem en række empiriske eksempler med imponerende geografisk og tidslig spændvidde. Scotts argumentation er desuden knyttet til et politisk budskab, som har haft en stærk appel i en periode, hvor det står klart, at højmodernismens ambitiøse forsøg på at forme en...... bedre verden til tider er endt i fiasko. Imidlertid rejser en nærlæsning af Scotts argumenter en række spørgsmål om karakteren af den stat, som på mange måder er udgangspunktet for hans undersøgelse. Vi tænker her dels på, at staten, i Scotts optik, optræder som en monolit, der af natur er repressiv og...

 7. ZeroWaste BYG: Redesigning construction materials towards zero waste society

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kirkelund, Gunvor Marie; Schmidt, Jacob Wittrup; Ottosen, Lisbeth M.;

  2014-01-01

  The ZeroWaste research group (www.zerowaste.byg.dtu.dk) at the Department of Civil Engineering was established in 2012 and covers the broad range of expertise required for turning waste materials into attractive, new materials. Members of the group have developed methods for removal of heavy metals...... and phosphorous from waste incineration, sewage sludge and other bio ashes [1], providing the basis to make these ash types an attractive, new material for the building sector.The amount of waste increases and it is both difficult and expensive to handle many waste types as e.g.different ashes. At the same time...... there are fewer natural resources and the general consumption increases. We wish to utilize alternative and new ash types as raw material in concrete, similarly to what was previously seen with fly ash from coal combustion and microsilica, which were both transformed from problematic waste to valuable raw...

 8. Actuele veranderingen in het recreatiebeleid in de Verenigde Staten

  NARCIS (Netherlands)

  Beckers, Th.A.M.

  1982-01-01

  Afgelopen najaar bracht de auteur een studiebezoek aan de Verenigde Staten van Amerika. Drie zaken hadden daarbij zijn speciale aandacht: de inhoud en organisatie van het recreatieonderwijs, de stand van zaken en ontwikkelingen in het recreatie-onderzoek en actuele veranderingen in het recreatiebele

 9. Hvordan kan staten fremme innovation, der fører til bæredygtige energisystemer?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Helle Ørsted; Pedersen, Anders Branth

  2013-01-01

  kan fremme innovation, der sikrer en sådan omstilling. Artiklen undersøger, om nyere systemiske transitionsteorier indebærer en reformulering af statens rolle i innovationsprocesser sammenlignet med traditionelle økonomiske teorier om innovationsfremme. Det gør den dels gen-nem teori-review, dels...

 10. Evaluation of Statens Serum Institut Enteric Medium for Detection of Enteric Pathogens

  OpenAIRE

  Blom, Marianne; Meyer, Aase; Gerner-Smidt, Peter; Gaarslev, Knud; Espersen, Frank

  1999-01-01

  The efficacy of the Statens Serum Institut (SSI) enteric medium for isolation and direct identification of enteric pathogens was evaluated. Six different biochemical reactions can be read by using the SSI enteric medium, allowing direct identification of a range of enteric pathogens. All 248 gram-negative bacterial species that were tested grew on the SSI enteric medium. Only 10 of 248 bacteria (4%) showed discrepant results in the biochemical reactions, and none of these were enteric pathoge...

 11. Alternativ isolering i bygninger

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Ernst Jan de Place

  2001-01-01

  Resume af rapport om målinger på alternative isoleringsmaterialer i bygninger, udgivet af Statens Byggeforskningsinstitut (SBI meddelelse 128) under Energistyrelsens udviklingsprogram "Miljø- og arbejdsmiljøvenlig isolering"...

 12. Bukken og havresekken? : en analyse av forholdet mellom Statoil og staten

  OpenAIRE

  2003-01-01

  Bukken og havresekken? Forholdet mellom Statoil og staten. I dag er petroleumsindustrien den industrien som har mest betydning for norsk økonomi. På mange måter er det slik i verden at den som kontrollerer oljen har makt. Den økende økonomiske betydningen av petroleumsindustrien førte til en økning av industriens politiske betydning. Direkte statlig engasjement i petroleumsindustrien var ikke noe særnorsk fenomen, men Norge har en større statlig eierandel i næringslivet enn land som det ...

 13. Territorial classification of indigenous Amazon: Contributions from the diversity to The Colombian state-nation

  International Nuclear Information System (INIS)

  The author mention that In the last years the globalization, the internationalization of the economy, the post-modernity and their relationships to each other and with the local thing they have monopolized good part of the attention of the academic discussions, being the topic of the identity one of the privileged fields of analysis. In these discussions it has been emphasized in the crisis of the pattern, intellectual, cultural, political and economic, that consolidated the state-nation. A lot it has also been written on how the historical development of the capitalism needed this consolidation and that of some national markets, of some centers of power and of accumulation of the capital and of some dependent peripheries to expand. In this consolidation process, the state-nation compared The Nation with a dominant ethnic group or with the integration of a block of dominant classes of diverse ethnic groups that they concentrated its efforts on to erase or to tinge the ethnic differences of its respective country, in homogenizing its socio-cultural manifestations and in transforming some symbols common to the whole population

 14. That is children’s right – isn’t it? : How does Statens Barnehus bring forward children’s rights to be heard?

  OpenAIRE

  Tuveng, Marthe Rise

  2013-01-01

  Through qualitative analysis with basis in a theoretical framework constructed by perspectives from sociology of childhood and Freeman and Dwyer’s understanding of children’s rights, this thesis contributes to in depth knowledge and critical analysis of actors perspectives and experience with Statens Barnehus forwarding children’s rights. This thesis has the aim to explore and examine the role of Statens Barnehus and their work with abused children.Through 8 in-depth interviews this thesis se...

 15. Samband mellan personlighet och arbetstrivsel hos personal inom Statens institutionsstyrelse : En enkätstudie om personlighet och arbetstrivsel

  OpenAIRE

  Persson, Junette

  2015-01-01

  The aim of this study was to investigate possible correlations and predictions between job satisfaction and personality factors based on the five factor model (FFM) (Neuroticism, extraversion, openness, agreeableness and conscientiousness) among employees at Statens institutionsstyrelse (SiS). SiS is a demanding workplace and the employee turnover is high. Previous research shows that employee turnover due to low job satisfaction may correlate to personality factors based on FFM. The sample c...

 16. Statens helseundersøkelser: Fra tuberkulosekamp til mangesidig epidemiologisk virksomhet

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kjell Bjartveit

  2009-10-01

  Full Text Available  SAMMENDRAGI 1940 ble skjermbildefotografering tatt i bruk i tuberkulosearbeidet. Statens skjermbildefotografering bleopprettet i 1943 for at dette helsetilbudet kunne nå frem til alle. Fra 1952 var virksomheten landsdekkende.Screeningen ble utført av team som besøkte alle kommuner med buss eller båt. Resultatene ble meddelt den lokalehelsetjeneste, som tok seg av oppfølgingen.I 1962 ble Det sentrale tuberkuloseregister opprettet. Fra 1969 ble totalundersøkelsene gradvis avløst av selektivetuberkuloseundersøkelser. Risiko ble beregnet på grunnlag av resultater fra tidligere masseundersøkelser, ogbare personer med relativt høy risiko ble innbudt.På 1950-60-tallet ble undersøkelsene utvidet med enkelte større epidemiologiske prosjekter. I 1970-80-åreneble det gjennomført omfattende kartlegginger av risikofaktorer for hjerte-karsykdom i tre fylker, og i 1985 startetdet såkalte 40-åringsprogrammet, som fra 1993 er landsomfattende. Alle kommuner besøkes med tre års intervall.Ved hver runde innbys alle personer 40-42 år til undersøkelse mhp. kardiovaskulær risiko. Undersøkelsene er entotalpakke som omfatter overvåking, forskning, undervisning og forebygging ved masse- og høyrisikostrategi.I 1986 ble navnet endret til Statens helseundersøkelser. Institusjonen er i dag engasjert i mangesidig virksomhetinnenfor forebygging og epidemiologi. Epidemiologisk forskning, rådgivning og helseopplysning spiller ensentral rolle. Opp gjennom årene er det samlet en unik datakilde som burde ha vært utnyttet mer inngående.Bjartveit K. The National Health Screening Service: From fight against tuberculosis to many-sidedepidemiological activities. Nor J Epidemiol 1997; 7 (2: 157-174. ENGLISH SUMMARYFrom 1940 miniature chest X-ray screening was used in tuberculosis work. In 1943 the National Mass RadiographyService was established so that this health measure could be offered everyone. From 1952 onwards thisservice covered the entire

 17. Byg det op”

  DEFF Research Database (Denmark)

  Falkenberg, Helene; Juelskjær, Malou

  2015-01-01

  læringsledelsen spatialiseres i en specifik udgave – den parkouriseres. Med parkouriseringen ’hacker’ læringsledelsen sig ind på et fænomen (parkour), som ikke har noget med skole at gøre. Denne indirekte form at fremme læring på, er et sindebillede på en ledelsestendens – også i en reformtid, og derfor en...

 18. STATEN predictions in a CDFR subassembly and the use of simulated outlet temperatures to test decision-making techniques

  International Nuclear Information System (INIS)

  In order to gauge the viability of temperature noise as a blockage detection method the axially changing geometry of a CDFR subassembly outlet region is modelled using STATEN. Five linked axial stages are used, each with different velocities and assumptions of turbulence values, covering the venturi shield region and incorporating the effect of an orientation bar. A number of different intra-bundle blockage sizes, in corner and central locations, together with various cross-subassembly temperature tilts, are used to estimate the corresponding temperature profiles at the bundle exit. These are then input to STATEN to produce simulated temperature signals on the subassembly axis at its outlet. Investigations are made into the performance of an automatic decision technique - the Adaptive Learning Network (ALN) - using these simulated temperature signals. It is demonstrated that, under the assumptions made in the simulation, it is possible for one ALN, trained on data from all blockage and tilt conditions, to detect a 6% blockage with a high probability. (author)

 19. Notes from the Field: Thyrotoxicosis After Consumption of Dietary Supplements Purchased Through the Internet--Staten Island, New York, 2015.

  Science.gov (United States)

  Regina, Angela; Majlesi, Nima

  2016-04-01

  On June 18, 2015, a woman aged 30 years was brought to the Staten Island University Hospital Emergency Department (ED) in New York by her mother, who reported that the patient had become acutely confused at home, was repeating herself, and did not recognize her family members. She had a diagnosis of bipolar disorder for which she took lithium, and she had a history notable for polysubstance abuse (use of three or more addictive drugs in the past 12 months). Her other medications included risperidone (an antipsychotic), benztropine (an anticholinergic), and bupropion (an antidepressant). ED staff members learned from the patient's mother that the patient had started taking "diet pills" that contained a thyroid hormone, which the patient had purchased through the Internet 2 weeks earlier. The patient volunteered that she had doubled the dosage 1 week earlier, in an attempt to lose more weight. PMID:27054849

 20. Lung cancer trends: smoking, obesity, and sex assessed in the Staten Island University’s lung cancer patients

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Gupta S

  2014-07-01

  Full Text Available Shilpi Gupta,1 Samer Hassan,1 Vijaya R Bhatt,2 Houssein Abdul Sater,1 Asma Dilawari31Hematology-Oncology, Staten Island University Hospital, Staten Island, NY, USA; 2Hematology-Oncology, Nebraska Medical Ctr, Omaha, NE, USA; 3Hematology-Oncology, MedStar Georgetown University Hospital, Olney, Maryland, USAIntroduction: The incidence of lung cancer in the United States decreased by 1.8% from 1991 to 2005 while it increased by 0.5% in females. We assessed whether nonsmokers afflicted with lung cancer at Staten Island University Hospital are disproportionately female in comparison to national averages. We also evaluated different factors including race, histology, and body mass index (BMI in correlation with smoking history.Methods: A retrospective chart review was conducted from 2005 to 2011 on 857 patients. Patients were divided into two groups according to their smoking status: current or ever-smokers, and former or never-smokers. A chi-square test for categorical data and multivariate logistic regression analyses was used to study the relation between BMI and the other clinical and demographic data.Results: Forty-nine percent of patients were men and 51% were women with a mean age at diagnosis of 67.8 years. Current smokers were most common (50.2% followed by ever-smokers (18.2%, former smokers (15.8% and never-smokers (15.6%. Forty eight percent had stage IV lung cancer upon presentation. Never-smokers with lung cancer were 24 times more likely to be females. However, the proportion of female former smokers (31.6% was lower than the proportion of male former smokers (68.4% (P=0.001. There was no significant association between American Joint Committee on Cancer (AJCC stage, sex, race, and histological type in the two smoking groups. Current/ever-smokers tended to be younger at age of diagnosis (P=0.0003. BMI was lower in the current/ever-smokers (26.8 kg/m2 versus former/never-smokers (28.8 in males (P=0.0005. BMI was significantly higher in

 1. Notes from the Field: Thyrotoxicosis After Consumption of Dietary Supplements Purchased Through the Internet--Staten Island, New York, 2015.

  Science.gov (United States)

  Regina, Angela; Majlesi, Nima

  2016-04-08

  On June 18, 2015, a woman aged 30 years was brought to the Staten Island University Hospital Emergency Department (ED) in New York by her mother, who reported that the patient had become acutely confused at home, was repeating herself, and did not recognize her family members. She had a diagnosis of bipolar disorder for which she took lithium, and she had a history notable for polysubstance abuse (use of three or more addictive drugs in the past 12 months). Her other medications included risperidone (an antipsychotic), benztropine (an anticholinergic), and bupropion (an antidepressant). ED staff members learned from the patient's mother that the patient had started taking "diet pills" that contained a thyroid hormone, which the patient had purchased through the Internet 2 weeks earlier. The patient volunteered that she had doubled the dosage 1 week earlier, in an attempt to lose more weight.

 2. Staten som förebild? : om planer, insatser och utfall i 17 myndigheters arbete med etnisk mångfald

  OpenAIRE

  2004-01-01

  Rapporten Staten som förebild? handlar om efterlevnaden av  rikspolitikernas regelstyrning och arbetet med etnisk mångfald vid myndigheter. Den övergripande tanken är att ta integrationspolitiken på allvar, både genom att ge konkret innehåll åt målsättningen om staten som förebild när det gäller etnisk mångfald, och genom att undersöka denna målsättnings efterlevnad. Tanken är också att göra nya lärdomar inför det fortsatta utvecklingsarbetet. Planer, insatser och utfall står i fokus i rappor...

 3. Dimensionering af varme- og ventilationsanlæg til stalde

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, J.

  Fra tid til anden har der været rejst kritik af de dimensioneringsregler vedrørende varme- og ventilationsanlæg i staldbygninger, som er udarbejdet af Statens Byggeforskningsinstitut. En af årsagerne hertil er måske, at der fra instituttets side ikke er gjort tilstrækkelig godt rede for, på hvilket...

 4. Byggeri hele året 1

  DEFF Research Database (Denmark)

  Den voksende byggeaktivitet har medført, at både betydningen af og interessen for vinterbyggeri stadig øges. Denne tendens har været kraftigt understøttet af Boligministeriet, og Statens Byggeforskningsinstitut har derfor fundet det naturligt at sammenfatte tidligere anvisninger og de seneste års...

 5. Bygningsakustik 1

  DEFF Research Database (Denmark)

  Petersen, J.

  Med denne anvisning om bygningsakustik er forsøgsvis indledt et samarbejde mellem Kunstakademiets Arkitektskole og Statens Byggeforskningsinstitut om udsendelse af publikationer til brug for undervisningen af arkitektstuderende. Selvom anvisningen således er begrænset i sit hovedsigte, er det udg...

 6. Clean energy and sustainable building in the west of the USA; Schone energie en duurzaam bouwen in het westen van de Verenigde Staten

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Van den Heuvel, J. [TWA Netwerk, San Francisco (United States)

  2012-01-15

  In preparation of an upcoming public-private partnership in the field of clean energy and sustainable building, a team of the Consulate General of San Francisco made several exploratory visits to stakeholders in the west of the United States. This article reports on a number of findings [Dutch] In voorbereiding op een aanstaande privaat-publieke samenwerking op het vlak van schone energie en duurzaam bouwen bracht een team van het Consulaat Generaal van San Francisco in de afgelopen maanden verkennende bezoeken aan belangwekkende partijen in het westen van de Verenigde Staten. In dit artikel wordt een aantal bevindingen daarvan nader uitgelicht.

 7. Quentin Skinner, Staten og friheten. Oslo: Res Publica, 2011. José Luis Martí and Philip Pettit, A Political Philosophy in Public Life. Civic Republicanism in Zapatero's Spain. Princeton: Princeton University Press, 2010 (Simon Laumann Jørgensen)

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jørgensen, Simon Laumann

  2012-01-01

  Anmeldelse af Quentin Skinner, Staten og friheten, Oslo: Res Publica 2011, 199 NOK & José Luis Martí & Philip Pettit, A Political Philosophy in Public Life. Civic Republicanism in Zapatero’s Spain, Princeton: Princeton University Press 2010, $ 24.95......Anmeldelse af Quentin Skinner, Staten og friheten, Oslo: Res Publica 2011, 199 NOK & José Luis Martí & Philip Pettit, A Political Philosophy in Public Life. Civic Republicanism in Zapatero’s Spain, Princeton: Princeton University Press 2010, $ 24.95...

 8. [Johan Engström. Revals Befästningsdhistoria sedd utifrån en maquett från 1682. Statens försvarshistoriska museer 2011. Skrift nr 17. ] / Ragnar Nurk, Robert Treufeld

  Index Scriptorium Estoniae

  Nurk, Ragnar

  2014-01-01

  Arvustus: Johan Engström. Revals Befästningsdhistoria sedd utifrån en maquett från 1682. Statens försvarshistoriska museer 2011. Skrift nr 17. 2011. Rootsi-aegsestest kindlustustest. Hilisema perioodi kindlustustest

 9. Gensplejsning af byg uden brug af selektionsgener

  DEFF Research Database (Denmark)

  Holme, Inger B; Brinch-Pedersen, Henrik; Lange, Mette;

  2008-01-01

  Genetisk modificerede planter indeholder som regel gener, som gør planten modstandsdygtig overfor enten et ukrudtsmiddel eller et antibiotikum. Disse gener, som benyttes i forbindelse med selektion af genetisk modificerede celler, er generelt uønskede i planter, som skal dyrkes kommercielt. En ny...... metode gør det muligt at fremstille genetisk modificerede bygplanter uden brug af selektionsgener. Udgivelsesdato: Juni 2008...

 10. The constitution of partnering:a Foucauldian analysis of dispositives, space and order in Danish construction

  OpenAIRE

  Gottlieb, Stefan Christoffer

  2010-01-01

  Denne afhandling er udarbejdet som led i betingelserne for at opnå ph.d.-graden ved Danmarks Tekniske Universitet. Afhandlingen er resultatet af et ph.d.-studium gennemført i perioden marts 2006 til marts 2009 ved DTU Management, Sektionen for Planlægning og Ledelse af Byggeri samt ved Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet, Afdelingen for Byggeri og Sundhed. Afhandlingens engelske titel 'The constitution of partnering' refererer til den dobbelttydighed, der er det centrale omdr...

 11. Markedets endelige slag mod staten

  DEFF Research Database (Denmark)

  Henriksen, Lasse Folke; Christensen, Pil

  2014-01-01

  Selskabet for Kritisk Samfundsanalyse Den vordende Transatlantiske Handels-og Investeringsaftale mellem EU og USA (TTIP) er endnu et forsøg på at sparke væksten i gang gennem mindre regulering af markederne - på bekostning af demokratiet. Den stat, der tidligere dannede rammen for markedet...

 12. Staten har inddraget universiteternes frihed

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ingemann, Jan Holm; Christensen, Jens; Madsen, Mogens Ove

  2007-01-01

  I kronikken analyseres den seneste universitetsreform i et historisk perspektiv og i relation til universiteternes principielle rolle. Det konkluderes bl.a., at den klassiske kontrakt om afstand mellem statsmagt og universitet nu de facto er opsagt af den danske stat og frihedslogikken af styring...

 13. Utvikling og bygging av bil for deltakelse i ECO-Marathon-konkurransen

  OpenAIRE

  Bleie, Sigri Halsteinslid; Hoel, Mats; Stockfleth, Tim Mjellem

  2011-01-01

  The purpose of the project has been to participate in the international competition Shell Ecomarathon Europe in 2011 with a fuel efficient car developed by master students. The goal of thework was to win in the Urban Concept Fuel Cell class.During the spring of 2011 the team worked interdisciplinary to develop and improve e.g. the controlsystem, engine, regenerative braking, rims, aerodynamic tail, suspension and brakes. The team’s work resulted in 2nd place in the Urban Concept Fuel Cell cla...

 14. Private følgeinvesteringer ved områdefornyelse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Jesper Ole

  Det er en god forretning, når stat og kommuner investerer i områdefornyelse i udsatte områder. Det motiverer også de private bygningsejere i området til at investere i forbedringer af deres ejendomme. Det viser en undersøgelse fra Statens Byggeforskningsinstitut ved Aalborg Universitet København......, der er udarbejdet for Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Denne pjece opsamler resultaterne fra undersøgelsen og viser eksempler på private investeringer som følge af områdefornyelse. Pjecen retter sig særligt mod kommunale byplanlæggere og indeholder også en række mulige emner, der kan indgå...

 15. LED-lys til ældre: Lys, trivsel og alder - Hvordan hænger det sammen?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sander, Birgit Agnes; Kessel, Line; Ahmad, Hajer;

  forbedre søvnkvaliteten og dermed øge trivsel og aktivitetsniveau. Samtidig har markedet fået helt nye lyskilder som LED. De giver langt flere muligheder, end vi har været vant til med gløde- og halogenpærer og sparepærer. Glostrup Hospitals Øjenafdeling, DTU Fotonik, Statens Byggeforskningsinstitut, Gate...... 21 med flere har i forskningsprojektet ‘LED-lys til ældre’ belyst sammenhængen mellem alder, synsevne, indretning og nye lyskilder. I november 2013 installerede forskningsgruppen LED-lys hos 29 ældre borgere (+ 65 år) i 20 boliger i Albertslund Kommune. Den ene halvdel af boligerne fik et lysdesign...

 16. Arkitektur og energi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Marsh, Rob; Grupe Larsen, Vibeke; Lauring, Michael;

  Sigtet med denne bog er at belyse samspillet mellem arkitektur og energi i et helhedsperspektiv med afsæt i de nye energibestemmelser for nybyggeri. Samspillet belyses gennem fire samordnede temaer: Dagslys. Samspillet mellem dagslys og arkitektur. Solvarme. Samspillet mellem solvarme og energi....... Råhus. Samspillet mellem materialer og energi. Teknik. Samspillet mellem teknologi og energi. Temaerne præsenteres på en let tilgængelig og grafisk inspirerende måde, så fremtidens lavenergiarkitektur kan udformes på kvalificeret, afvejet og effektiv vis. Bogen henvender sig primært til arkitekter, men...... kan også læses af ingeniører, bygherrer, myndigheder, studerende og andre der interesserer sig for byggeriets energiforhold. Bogens udgivelse er blevet støttet af Dansk Energi-Net's PSO-midler for 2005. Bogen udgives af Statens Byggeforskningsinstitut i samarbejde med Akademisk Arkitektforening....

 17. Hjemløshed i Grønland

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Knud Erik; Andersen, Hans Thor

  Justitsvæsen, Grønlands Selvstyre og Statens Byggeforskningsinstitut. Forskningsprojektet, der ligger bag rapporten, er finansieret af Selvstyret. English The report provides a description of the nature of homelessness in Greenland. It describes the situation of three forms of homelessness in Greenland, how...... households get homeless and their options to get out of homelessness. The report contains descriptions of how a number of people live in homelessness. The three types are: Homeless with no fixed accommodation, resettled living in resettlement housing and homeless who are long-time living with family, friends...... and acquaintances. The report describes how the government in Greenland, local authorities and housing associations deal with homelessness and issues in society that affects homelessness in Greenland. It specifies a number of points, that to have the focus when society must do something to reduce homelessness...

 18. Statens rolle i dansk arbejdsløshedsforsikring

  OpenAIRE

  Frederiksen, Aske Bo; Stein Knudsen, Maria; Jensen, Tilla Slåen

  2015-01-01

  Abstract This report is a critical-realistic study of the role of the state in unemployment insurance in Denmark. The study examines the role played by the government in financing unemployment insurance and explores how the so-called activation of those with unemployment insurance has developed between 1967 and 2015. The first year under investigation is 1967 as that was the year when the Danish government took on the entire economic risk of unemployment insurance. Earlier, the eco...

 19. Stúdentagarðar á Íslandi : samfélag eða bygging

  OpenAIRE

  Sara Rós Ellertsdóttir 1989

  2014-01-01

  Áhugi minn á mismunandi gerð stúdentaíbúða var kveikjan að þessari ritgerð, þ.e. form, virkni og uppbygging. Þar sem ég bjó áður erlendis finnst mér áhugavert hvernig námsmenn erlendis lifa á sínum námsárum og hvernig það líf á sinn þátt í að móta þá sem einstaklinga og bera það saman við námsmenn hér á landi. Eftir samtöl við vini, bæði hér heima og erlendis, komst ég að þeirri niðurstöðu að ástæða fyrir vali þeirra á þessu búsetuformi var sókn í það samfélag sem myndast innan bygginganna o...

 20. Ofridstid : Fäders våld, staten och den separerande familjen

  OpenAIRE

  Bruno, Linnéa

  2016-01-01

  The present thesis explores intersectional and institutional conditions for counteracting domestic violence in the Swedish welfare state. Empirically, the study focuses on professional discourses and practices concerning fathers’ violence against mothers and children in the context of separation, in three domains of practice: 1) Children’s education; 2) Disputes concerning custody, contact and residence; and 3) Welfare benefits such as financial aid. Theoretically, the study draws on feminist...

 1. 76 FR 16715 - Drawbridge Operation Regulation; Raritan River, Arthur Kill and Their Tributaries, Staten Island...

  Science.gov (United States)

  2011-03-25

  ... FR 3316). Public Meeting We do not now plan to hold a public meeting. But you may submit a request... all times. Dated: March 10, 2011. Daniel A. Neptun, Rear Admiral, U.S. Coast Guard, Commander,...

 2. Rekruttering som strategisk HR…eller? : en analyse av rekrutteringsarbeidet til Statoil og Statens vegvesen.

  OpenAIRE

  Skrivervik, André; Bluseth, Lars

  2010-01-01

  Kampen om kompetansen har fått mye oppmerksomhet både i media og arbeidsliv de siste årene. Ut fra erkjennelsen av at en virksomhets medarbeidere er dens viktigste ressurs kombinert med et arbeidsmarked med dårligere tilgang på kompetente medarbeidere, er rekruttering for alvor satt på dagsorden. På tross av dette finnes det relativt få empiriske undersøkelser som tar for seg hvordan virksomheter jobber med og organiserer sine rekrutteringsaktiviteter. I denne masteroppgaven har vi med utgang...

 3. Het verantwoorde verschil. Intelligentiemeting in de Verenigde Staten. Historische wortels van een hedendaags vraagstuk

  NARCIS (Netherlands)

  Friesen, Gérôme Lambertus

  2006-01-01

  The central question in this thesis is why standardised intelligence testing plays such a dominant part in the lives of citizens in the United States and also leads to such vicious debates between believers and non-believers of intelligence testing. Over the years a number of studies where written o

 4. Frihed og lykke i Rousseaus retfærdiggørelse af staten

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Rafeeq Hasan

  2015-01-01

  Full Text Available Political philosophers tend to think that Rousseau is significant because his contractarianism anticipates Kant. However, reading Rousseau in this way requires us to ignore his frequent and emphatic appeals to the role of happiness as collective flourishing (eudaimonia in establishing the rational authority of justice. I offer a reading of Rousseau’s political theory which accounts for this eudaimonistic aspect of his thought. I argue that for Rousseau, as for Kant, obligations are structured by the autonomous willing of agents who bind themselves by the norms of reason alone. But unlike Kant, Rousseau thinks that such formal considerations of rational autonomy provide necessary but not sufficient reasons for fulfilling our duties to one another. This is because the ultimate reason for valuing individual autonomy is that it enables the flourishing of individuals insofar as they are members of a just political community.

 5. New fracking technologies in the USA; Nieuwe fracking-technologieen in de Verenigde Staten

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Van der Meij-Kranendonk, J.

  2012-03-15

  At the moment, 23% of the natural gas in the USA is extracted from shale gas fields and, according to the US Energy Information Administration, this will increase to 49% in 2035. The production of shale gas does have a number of down sides, such as its high water use, possibly being the cause of earthquakes, the environmental impact and the flaring. This articles discusses the various technological solutions to the challenges facing the shale gas industry. [Dutch] Op dit moment wordt 23% van het natuurlijke gas in de USA gewonnen uit schaliegasvelden en zal naar verwachting van de U.S. Energy Information Administration stijgen naar 49% in 2035. Aan de productie van schaliegas zit een aantal mindere kanten, zoals het grote watergebruik, het mogelijk veroorzaken van aardbevingen, de omgevingsimpact en het affakkelen. In dit artikel worden verschillende technologische oplossingen besproken voor de uitdagingen voor de schaliegasindustrie.

 6. Ongevallen met zware voertuigen : een vergelijking van gegevens uit Nederland, Europa en de Verenigde Staten.

  NARCIS (Netherlands)

  Tromp, J.P.M.

  1988-01-01

  As stated in an earlier report autobuses and lorries are important and often very necessary transport vehicles, but they are the most dangerous for other road users (see irrd 288526). The following factors can in theory be responsible for accidents in which heavy lorries are involved: (a) vehicle de

 7. Etnisch ondernemerschap : de Chinese horecasector in Nederland en in de Verenigde Staten van Amerika

  NARCIS (Netherlands)

  Rijkschroeff, Boudewijn Roger

  1998-01-01

  Chinese cuisine has become very familiar to Dutch society in the past few decades. Although there already existed a handful of Chinese restaurants in the Netherlands shortly after the Second World War, it was not until the 1970s that the Chinese restaurant and catering sector began to bloom. In 1960

 8. Netiquette of Wetiquette : Zelfregulering of overheidsregulering van de elektronische snelweg in Frankrijk, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten

  NARCIS (Netherlands)

  Hof, Simone van der; Koops, Bert-Jaap; Kralingen, Robert van; Prins, Corien; Schreuders, Eric

  1997-01-01

  Met het onderhavige rapport is beoogd het project "Uitgangspunten voor regulering op de elektronische snelweg" van het Ministerie van Justitie te plaatsen in een internationale en landenvergelijkende context, door na te gaan in hoeverre de Nederlandse manier van denken overeenkomsten en verschillen

 9. Samerna, staten och rätten i Torne lappmark under 1600-talet : Makt, diskurs och representation

  OpenAIRE

  Granqvist, Karin

  2004-01-01

  This dissertation is an analysis of the cultural meeting between the Church and the Crown on the one hand, and the Sami community on the other, in a lappmark in the north of Sweden during the seventeenth century. The authorities viewed and acted towards the Sami from the standpoint of their normative system, incorporating the political/ideological discourse that existed at this time. This was implemented by means of judicial machinery that represented the Sami as indulging in immoral sexual b...

 10. 77 FR 60922 - Criminal History Check Requirements for AmeriCorps State/National, Senior Companions, Foster...

  Science.gov (United States)

  2012-10-05

  ... abuse or sexual abuse, child abuse, burglary, or robbery; or perpetrated as part of a pattern or... History Check requirements without regard to the individual's access to vulnerable populations. It also... after April 21, 2011, individuals in covered positions with recurring access to vulnerable...

 11. SSI`s review of ASAR Ringhals 2, 1994; Statens straalskyddsinstituts granskning av ASAR-rapport foer Ringhals 2, 1994

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Hofvander, P.

  1995-11-01

  Swedish nuclear power reactors are subject to periodic safety reviews, ASAR. Parts of ASAR deal with questions concerning radiation protection and are therefore submitted to a review performed by the Swedish Radiation Protection Institute. This report consists of SSI`s review of ASAR Ringhals 2, 1994 . The following areas have been included in this review: Organisation, education, occupational exposures, effluents and discharges, emergency preparedness. 13 figs.

 12. Økologisk mælkeproduktion: Resultater fra forsøg med selvforsyning med økologisk foder

  OpenAIRE

  Mogensen, Lisbeth; Kristensen, Troels

  2001-01-01

  Ved ad libitum foder med en stor andel kløvergræsensilage af god kvalitet gav en ration med byg som tilskudsfoder den samme ydelse som en ration med rapskage og byg . Ved en mindre gunstig grovfodersituation var der en stor effekt af en A-blanding som tilskudsfoder i stedet for byg. Selv ved en stor andel ad libitum foder af god kvalitet kunne grønpiller af standard kvalitet erstatte byg på tørstofbasis uden at EKM-ydelsen faldt signifikant. Ved samme areal til rådighed pr. ko, resulterer dyr...

 13. Integration af IT-forskning ved en ny gruppe ved DTU

  DEFF Research Database (Denmark)

  Howard, Rob

  1999-01-01

  Objectives and formation of the IT byg group with areas for research including: integration of applications around a building model with analysis of energy and visualisation.......Objectives and formation of the IT byg group with areas for research including: integration of applications around a building model with analysis of energy and visualisation....

 14. Case03

  DEFF Research Database (Denmark)

  Vestergaard, Flemming; Karlshøj, Jan; Hauch, Peter;

  Casen repræsenterer et koncept, hvor både byg- og driftsherren og en byg- og driftsherrerådgiver er aktive i anvendelsen af en BIM-orienteret arbejdsmetode og modelbaserede værktøjer, som omfatter følgende aktiviteter: Design, Projektering, Udbud/tilbud, produktionsforberedelse, Udførelse og Drift...

 15. Case04: BIM hos større entreprenør

  DEFF Research Database (Denmark)

  Vestergaard, Flemming; Karlshøj, Jan; Hauch, Peter;

  Casen repræsenterer et koncept, hvor både byg- og driftsherren og en byg- og driftsherrerådgiver er aktive i anvendelsen af en BIM-orienteret arbejdsmetode og modelbaserede værktøjer, som omfatter følgende aktiviteter: Design, Projektering, Udbud/tilbud, produktionsforberedelse, Udførelse og Drift...

 16. Norwegian Radiation Protection Authority. Roles, responsibilities, crisis management and challenges in Norwegian nuclear and radiological preparedness.; Statens straalevern. Roller, ansvar, krisehaandtering og utfordringer i norsk atomberedskap

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2012-07-15

  The Crisis Committee for Nuclear and Radiological Preparedness initiated a project to assess the current national preparedness regarding nuclear and radiological emergencies. The purpose of the project was to make recommendations on how to further develop the Norwegian nuclear and radiological preparedness. The Crisis Committee outlines in this report the most important areas in the further development of Norway's nuclear and radiological emergency preparedness. (Author)

 17. Politiek door de staten : doel- of waarderationeel handelen in het besloten overleg over de Wadden en het openbaar beraad over de ecologische hoofdstructuur

  NARCIS (Netherlands)

  Tromp, Gerbrig Heleen Maria

  2001-01-01

  POLITICS BY PROVINCE: Goal-oriented rational action or value-oriented rational action in closed debate on the Wadden region and public consultation on the ecological infrastructure General This thesis is a study of political conduct, and of provincial politics in particular. It is based on three res

 18. Wettelijke regels betreffende het gedrag van voetgangers en voertuigbestuurders op en nabij VOP's : een overzicht van alle West-Europese landen en de Verenigde Staten.

  NARCIS (Netherlands)

  Kraay, J.H.

  1971-01-01

  Starting from the supposition that legal rules influence in a certain way the behaviour of as well the pedestrian as the driver, it is useful to know the different rules, which are force, in different countries. A review is made of legal rules for pedestrian and driver on and near pedestrian crossin

 19. Den kinesiska folkrepubliken och East Turkestan Islamic Movement : En studie utav den kinesiska statens framställning av en religiös minoritetsgrupp.

  OpenAIRE

  Lund, Sara

  2015-01-01

  Since 9/11 terrorism has been much discussed both in international media and in an academic context. Countries like China have launched their own”war on terror”. The purpose of this essay will be to research how a nation like China can use terrorism and religion to motivate the marginalization of oppositional religious minorities. This will be done through a discourse analysis of YouTube videos produced in cooperation with the Chinese state that focuses on the East Turkestan Islamic Movement....

 20. Governmental exposure connected to possible slide scale execution for future field developments; Statens eksponering knyttet til mulig glideskalautoevelse paa fremtidige feltutbygginger

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Bjoerstad, Heidi; Sunnevaag, Kjell

  1993-07-01

  In the allotment of exploitation permits the governmental and Statoil parts have in the beginning been 50 % in all. This usually is divided in 30 % to the government and 20 % to Statoil. The slide scale system gives the government the right to increase the propriety share in a development project in connection with approval of the development plans. It is also possible in some permits to use the slide scale at a later date. The slide scale system was abolished for new permits in connection with the state budget discussions in 1993. The practice of giving Statoil and SDOE a share of at least 50 % was also eased. At the allotment time the uncertainty of the resource potential and the economy in the development project was considerable. However the companies have expectations for the location potentials. On this bases they made their allotment applications for exploitation permits. The application also contained an offer for a slide scale. In connection with the allotments the companies and the authorities also negotiated for the slice scale design and level. When the final propriety composition was to be established the slide scale offers were important criterias. The background for the slide scale system is the wish of the authorities to involve a larger part of the basic interest in large findings. The slide scale is an attempt from the authorities to make the system progressive with respect to reserve size. This progressiveness is difficult to obtain by aid of the taxation system because the companies are the objects not the fields. In order to establish a portfolio of possible developments where the slide scale option is present we have used data rom Wood Mackenzie from March 1993. The fields which are used as well as the contribution to the government by the use of a slide scale for the single field in increased present value is shown. The yearly alterations in governmental income are shown for use of the slide scale system for all the fields in the portfolio as well as the accumulated alteration in present value. In the first years the alterations in income is negative as there is little production and large investments in the fields in the portfolio. Furthermore thereis a marked ''dip'' in the income from 2002 to 2007 as there are large investments in the development of Midgard. We also have made the same calculations when Smoerbukk Soer is replaced by a common development of Smoerbukk and Smoerbukk Soer and 34/11 is included in the portfolio. This however, only shows small alterations compared to the basic example. The accumulated governmental income shows an increase towards the year 2013 while the alterations in income will show a positive fluctuation from the year 1999 onwards in the level of 1,00 to 2,00. In the calculations there are used fields and assumptions from Wood Mackenzie, March 1993. These assumptions may seem somewhat optimistic. Therefore the alterations in the governmental income when other price premises are laid down are briefly dealt with. When a currency exchange rate of 7 NOK to 1 $ and a constant oil price are stipulated the limiting value of profits for execution of a slide scale would be apr. 16.5 $ a barrel for the portfolio as a whole.

 1. Calculating the Economic and Environmental Effects of Agricultural Production

  DEFF Research Database (Denmark)

  Skop, E.; Schou, J. S.

  Projekt: Bæredygtige strategier i landbruget. Et tværfagligt forskningsprojekt med deltagelse af Statens Jordbrugsøkonomiske Institut, Statens Planteavlsforsøg, Statens Jordbrugstekniske Forsøg, Statens Husdyrsforsøg, Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole og Danmarks Miljøundersøgelser....

 2. Analysis of Site-Specific Pollution from Agriculture - Economy and Nitrogen Loads in Vejle County

  DEFF Research Database (Denmark)

  Schou, J. S.; Skop, E.

  Projekt: Bæredygtige strategier i landbruget (Sustainable strategies in agriculture). Et tværfagligt forskningsprojekt med deltagelse af Statens Jordbrugsøkonomiske Institut, Statens Planteavlsforsøg, Statens Jordbrugstekniske Forsøg, Statens Husdyrsforsøg, Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole o...

 3. Procedure for determining the design value of the thermal conductivity of thermal insulation materials

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Ernst Jan de Place

  2002-01-01

  Resume af rapport om en nyudviklet beregningsmetode til at bestemme fugtens indflydelse på varmeledningsevnen af isoleringsmaterialer, udarbejdet af Byg DTU under Energistyrelsens udviklingsprogram "Miljø- og arbejdsmiljøvenlig isolering"...

 4. Is kidney function affecting the management of myocardial infarction? A retrospective cohort study in patients with normal kidney function, chronic kidney disease stage III–V, and ESRD

  OpenAIRE

  Saad M; Karam B; Faddoul G; El Douaihy Y; Yacoub H; Baydoun H; Boumitri C; Barakat I; Saifan C; El-Charabaty E; El Sayegh S

  2016-01-01

  Marc Saad,1 Boutros Karam,1 Geovani Faddoul,2 Youssef El Douaihy,1 Harout Yacoub,1 Hassan Baydoun,3 Christine Boumitri,1 Iskandar Barakat,1 Chadi Saifan,4 Elie El-Charabaty,4 Suzanne El Sayegh4 1Department of Internal Medicine, Staten Island University Hospital, Staten Island, 2Department of Nephrology, Icahn School of Medicine, New York, NY, 3Department of Cardiology, Tulane University Medical Center, New Orleans, LA, 4Department of Nephrology, Staten Island University Hospital, Staten Islan...

 5. Optimal secretion of alkali-tolerant xylanase in Bacillus subtilis by signal peptide screening.

  Science.gov (United States)

  Zhang, Weiwei; Yang, Mingming; Yang, Yuedong; Zhan, Jian; Zhou, Yaoqi; Zhao, Xin

  2016-10-01

  Xylanases are industrially important enzymes for xylan digestion. We experimentally screened over 114 Sec and 24 Tat pathway signal peptides, with two different promoters, for optimal production of an alkaline active xylanase (XynBYG) from Bacillus pumilus BYG in a Bacillus subtilis host. Though both promoters yielded highly consistent secretion levels (0.97 Pearson correlation coefficient), the Sec pathway was found to be more efficient than the Tat pathway for XynBYG secretion. Furthermore, the optimal signal peptide (phoB) for XynBYG secretion was found to be different from the optimal peptides for cutinase and esterase reported in previous studies. A partial least squares regression analysis further identified several statistically important variables: helical properties, amino acid composition bias, and the discrimination score in Signal P. These variables explain the observed 23 % variance in the secretion yield of XynBYG by the different signal peptides. The results also suggest that the helical propensity of a signal peptide plays a significant role in the beta-rich xylanase, but not in the helix-rich cutinase, suggesting a coupling of the conformations between the signal peptide and its cargo protein for optimal secretion. PMID:27225471

 6. Praksisorienteret forskningsformidling via et offentligt website

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kirkeskov, Jesper

  I dialog med brugerne gennemføres en videreudvikling af By og Bygs website, www.by-og-byg.dk, som primært henvender sig til professionelle praktikere der beskæftiger sig med byggeriet og det byggede miljø. Ex ante antages det at såvel navigationsstruktur som søgefaciliteter skal rekonstrueres...... lignende informationstunge websites med fordel vil kunne hente inspiration i den udviklede løsning. Afhandlingen beskriver endvidere en komplet rekonstruktion af By og Bygs website, inkl. en ny navigationsstruktur som imødekommer brugernes behov for en emnebaseret indgang til websitets indhold. Ved den...... forskningsrapporter i traditionel, lineær form. Ex post synes det således fortsat at være en stor udfordring at hypermediere forskningsresultater med henblik på anvendelsesorientering. Afhandlingen ledsages af en betaversion af By og Bygs ny website, som blev idriftsat april 2004 på adressen www.by-og-byg.dk ....

 7. Screening method to assess the risk of explosive spalling on fire exposed concrete

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sørensen, Lars Schiøtt

  2003-01-01

  At the Technical University of Denmark (BYG.DTU)a new test set-up is under development to screen various concretes to assess their risk of explosive spalling. The test exposes a standard cylinder to compressive ring stresses together with rapid heating of the cylinder end.......At the Technical University of Denmark (BYG.DTU)a new test set-up is under development to screen various concretes to assess their risk of explosive spalling. The test exposes a standard cylinder to compressive ring stresses together with rapid heating of the cylinder end....

 8. Prefabricated elements and structures: Developments, tests and experiences

  OpenAIRE

  Goltermann, Per

  2014-01-01

  Danish concrete structures are often built with prefabricated elements, joined together on the site and this provides a large challenge to constantly improve and optimize the elements, the joints and the models. DTU Byg has been active in the development, testing and modelling of new elements, joints and models and a number of results and experiences are presented in the paper.

 9. Anvendelse af alternative isoleringsmaterialer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, Carsten Mørk; Hansen, Ernst Jan de Place; Hansen, Morten Hjorslev;

  Denne By og Byg anvisning beskriver de byggetekniske egenskaber ved en række isoleringsmaterialer, der kan anvendes som alternativer til de etablerede materialer. Anvisningen opstiller krav til konstruktioner, hvori sådanne materialer anvendes og giver eksempler på konstruktioner, der opfylder di...

 10. Væglast fra korn i en lav lagerbygning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Møller, S.

  Rapporten bringer resultater af fuldskalaforsøg gennemført for at bestemme væglasten fra korn i lave lagerbygninger, fx plansiloer. Væglasten er målt for byg og hvede, for to forskellige ifyldningsmåder: indlægning i successivt voksende kegler og i vandrette lag, og for to fyldningsgrader: til va...

 11. Fermentering af korn øger fordøjeligheden af næringsstoffer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, Anni Øyan; Jørgensen, Henry Johs. Høgh; Knudsen, Knud Erik Bach;

  2010-01-01

  Et fordøjelighedsforsøg har vist, at energiværdien af byg og hvede steg ved fermentering. Effekten var størst ved fermentering af byg, hvor fordøjeligheden af organisk stof for enden af tyndtarmen steg statistisk sikkert med 9 %. Ved fermentering af hvede steg fordøjeligheden af organisk stof...... statistisk sikkert med 3 %. Stigningen i energiværdien ved fermentering af korn kunne ikke vises ved foderanalyser (FEsv), hvilket viser, at in vitro-analyserne EFOS og EFOSi ikke kan anvendes til vurdering af effekten af fermentering. Fordøjeligheden af fosfor i foderblandinger baseret på byg eller hvede og...... tilskudsfoder steg statistisk sikkert ved fermentering af kornet. Der blev ikke tilsat mikrobiel fytase. Ved fermentering af byg steg fordøjeligheden af fosfor i foderblandingen fra 32 til 47 %, og ved fermentering af hvede steg fordøjeligheden af fosfor i blandingen fra 43 til 57 %. Fordøjeligheden af fosfor i...

 12. Aanslagen VS geen vorm van nieuw terrorisme : tegen terreur met simpele middelen kan veiligheidsdienst weinig doen

  NARCIS (Netherlands)

  Teszelszky, Roger; Maat, Johri H.

  2001-01-01

  Politici en media spreken sinds de aanslagen in de Verenigde Staten van het "nieuwe terrorisme". Begrijpelijk, want de gebeurtenissen in de Verenigde Staten en vooral in New York zijn van een nieuwe orde. Toch is het terrorisme dat zich daar heeft gemanifesteerd niet nieuw, maar 'slechts' een extrem

 13. Musik og folkesundhed

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bonde, Lars Ole; Ekholm, Ola

  2015-01-01

  Præsentation af undersøgelsen "Musik og folkesundhed", som er blevet til i et samarbejde mellem Musikterapi AAU og Statens Institut for Folkesundhed......Præsentation af undersøgelsen "Musik og folkesundhed", som er blevet til i et samarbejde mellem Musikterapi AAU og Statens Institut for Folkesundhed...

 14. Mensen in de koude oorlog; sociologische bijdrage tot onze kennis vam internationaal-politieke conflictsituaties

  NARCIS (Netherlands)

  Valkenburgh, Paul

  1964-01-01

  Samenvatting Het verschijnsel oorlog dat in het eerste gedeelte van deze studie het voornaamste object van onderzoek vormt, hebben wij omschreven als een conflict tussen staten of groepen van staten, waarbij van gewelddadige middelen gebruik wordt gemaakt om dit conflict tot een oplossing te brengen

 15. 78 FR 740 - Availability of Draft Environmental Assessment for the Proposed Modification of the Bayonne...

  Science.gov (United States)

  2013-01-04

  ... Harbor Cultural Center Great Hall, 1000 Richmond Terrace, Building P, 2nd Floor, Staten Island, NY 10301..., NY 10305 3. Bayonne City Hall, 630 Avenue C, Bayonne, NJ 07002 4. Staten Island Borough Hall, 10... in the January 17, 2008, issue of the Federal Register (73 FR 3316). Background and Purpose...

 16. Student Day in Iran

  DEFF Research Database (Denmark)

  Elling, Rasmus Christian

  2008-01-01

  Om Studerendes Dag i Iran der blev markeret med demonstrationer og protester mod statens undertrykkelse af den pro-demokratiske studenterbevægelse i Iran. Udgivelsesdato: 6/12......Om Studerendes Dag i Iran der blev markeret med demonstrationer og protester mod statens undertrykkelse af den pro-demokratiske studenterbevægelse i Iran. Udgivelsesdato: 6/12...

 17. Identification and evaluation of surveillance data from the Norwegian Pollution Control Authority with respect to the deterioration of cultural monuments in air, soil and water; Identifisering og vurdering av Statens forurensningstilsyns overvaakingsdata sett i relasjon til nedbrytning av kulturminner i luft, jord og vann

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Dahlin, Elin; Henriksen, Jan; Anda, Odd; Krigsvoll, Guri; Boerja, Isabella; Wright, RIchard

  1999-07-01

  The main aim of the project is to identify and evaluate to what extent ''National program for pollution monitoring'' contains data which are relevant for the evaluation of the risk of deterioration of cultural monuments in Norway when exposed to air or preserved in soil or water. Even if many measuring stations have collected data for over 20 years is this an immensely short period. Long distance transported pollutions are important primarily outside the urban areas. It would be particularly the archaeological artefacts that would be affected by water quality and acidity in the soil and the degradation rate is greater. The amount of monuments in the cities are larger. In the bases there are sufficient data for estimating the degradation rates for several materials and they contain data which may give information regarding the average load in the areas and that cannot be used for evaluating the degradation rate in the air in the micro environments of the monuments. With the present dose response equations it would mainly be the ozone measurements for the urban air that may contribute to improved predictions. As the equations use long term average values the costs for including this for such areas through using passive test sampling would be reasonable. There is a substantial national measuring network for forest soils which will be useful for predicting what areas have increased risk of deterioration. There are however, few time studies of the soil changes. There are few known dose response equations for soil and water. The location of the cultural monuments in soil and water is an additional problem which will complicate the transfer of general knowledge to artefacts which may be buried at various depths. For soil and water the polluted areas may be defined. Several models for air pollution exist. When the pollution maps are connected with the meteorological maps the CorrCost model may be applied for direct calculations of where the corrosion and deterioration dangers may be the greatest.

 18. Elektrokemisk fjernelse af cadmium fra bioasker

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, Anne Juul; Ottosen, Lisbeth M.; Simonsen, Peter;

  Hosliggende rapport formidler resultaterne fra PSO-projektet: ”Elektrokemisk fjernelse af cadmium fra bioasker” (PSO-F&U 3206), finansieret af Elkraft System og Energi E2 A/S. Projektet blev gennemført i perioden 01.05.2003 – 30.06.2004, og partnerne var Energi E2 A/S, BYG-DTU og Krüger A/S, med...... BYG-DTU som den primært udførende part. Projektets formål var at undersøge, om den elektrodialytiske rensningsmetode kunne bruges til at reducere indholdet af cadmium i asker fra biobrændsel (f.eks. træflis og halm) med henblik på nyttiggørelse af askerne. Projektet havde nær sammenhæng med det...

 19. Arkitektur, energi og dagslys

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christoffersen, Jens; Petersen, Erwin; Svensson, Ole

  Man kan udmærket opfylde kravene til gode dagslysforhold uden at gå på kompromis med ønsket om at skabe god arkitektur. Det fremgår af en undersøgelse af syv bygninger, som er foretaget af forskere fra By og Byg i samarbejde med fire dagslyseksperter. De syv bygninger er meget forskellige, men ge...

 20. Construction informatics - Issues in engineering, computer science and ontology

  OpenAIRE

  Eir, Asger; Bjørner, Dines; Galle, Per

  2004-01-01

  This Ph.D. thesis studies issues in the area of construction informatics. Construction informatics is the theoretical study of formal and conceptual aspects in the domain of civil engineering and design. The thesis is a collection of papers which each treat a specific subject within domain analysis and conceptual modelling of civil engineering and design. Due to the interdisciplinary content, the first half of the study has been carried out at Department of Civil Engineering (BYG"DTU), The Te...

 1. Vådrum

  DEFF Research Database (Denmark)

  Brandt, Erik

  Denne By og Byg Anvisning giver vejledning om planlægning, projektering og udførelse af vådrum i overensstemmelse med kravene i Bygningsreglement, 1995 og Bygningsreglement for småhuse, 1998. Anvisningen beskriver, hvordan gulve og vægge udføres, så der opnås størst mulig sikkerhed mod skader fra...

 2. Animal welfare in a global perspective

  NARCIS (Netherlands)

  Bracke, M.B.M.

  2009-01-01

  Wereldwijd overzicht van dierenwelzijnswetgeving, praktijken en percepties, met voorbeeldstudies over kippenvlees uit Brazilië en Thailand, eieren uit India en de Verenigde Staten, welzijnswetgeving voor kweekvis en welzijnsaspecten van (vermeende) overpopulatie van wilde dieren.Global survey of ani

 3. Too Many Public Defibrillators Out of Reach When Needed

  Science.gov (United States)

  ... reviewed the findings, Dr. Howard Levite. He directs cardiology at Staten Island University Hospital in New York ... stops beating. According to the American College of Cardiology (ACC), over 400,000 cases of out-of- ...

 4. Zuur aerosol in de buitenlucht. Directe schade voor de volksgezondheid?

  NARCIS (Netherlands)

  Balfoort HW; de Leeuw FAAM

  1986-01-01

  Epidemiologische studies in Canada en de Verenigde Staten laten een correlatie zien tussen (zuur) aerosol concentraties en respiratoire ziekten of sterfte. Resultaten van dierexperimentele en humane blootstelling studies geven aan dat een herhaalde blootstelling aan zwavelzuur aerosol psysiologisch

 5. Brown Swiss in vergelijking met Braunvieh en enkele kruisingen (literatuuroverzicht) = Comparison of Brown Swiss with Braunvieh and some crossbreds

  NARCIS (Netherlands)

  Rooy, de J.

  1982-01-01

  De samengevatte literatuur betreft twee onderwerpen: vergelijkingen in de Verenigde Staten tussen de melkveerassen Brown Swiss en Braunvieh wat betreft melkgift en vruchtbaarheid en kruisingsproeven tussen deze rassen in Oostenrijk, Duitsland, Zwitserland en Denemarken

 6. Taanlased avangardi paistel / Enn Lillemets

  Index Scriptorium Estoniae

  Lillemets, Enn

  2003-01-01

  Taani Riiklikus Kunstimuuseumis (Statens Museum for Kunst) Kopenhaagenis näitus "Avangard taani ja euroopa kunstis 1909-1919". Eksponeeritud Marc Chagalli, Gino Severini, Juan Grisi, Per Krohgi jpt. tööd

 7. Continuing Education Instrumentation Training in Clinical Chemistry.

  Science.gov (United States)

  LeBlanc, Jacqueline; Frankel, Saundra

  1980-01-01

  Describes the continuing education program for clinical chemistry instrumentation training established at The College of Staten Island, New York. A course consisting of 14 sessions is outlined and discussed. (CS)

 8. Leasing and legal culture : towards consistent behaviour in tax treatment in civil law and common law jurisdictions

  NARCIS (Netherlands)

  Mosquera Valderrama, Irma Johanna

  2007-01-01

  Dit proefschrift bevat een historisch rechtsvergelijkende studie naar het fenomeen leasing als een 'commmon law' concept ontwikkeld in de Verenigde Staten dat is getransplanteerd naar de 'civil law' landen Colombia, Frankrijk en Nederland. Bovendien verschaft dit proefschrift aanbevelingen met betre

 9. Jean Bodin

  DEFF Research Database (Denmark)

  Harste, Gorm

  2009-01-01

  Jean Bodin (1530 - 1596) skabte teorien om statens suverænitet. Staten er indplaceret på et niveau mellem lokale  domstole og pave/kejser. Grunden til at staten kan få en permanent status er, at den netop på Bodins tid udstyrerede sig som en etat med en hierarikisk opbygget centraladministration....... Bodins bidrag var således at skabe den første egentlige statsteori, idet han kunne vise, at embeder kunne blive permanente selv hvis besidderne af dem døde. Staten får da retten til at kunne udvikle ret, hvis den både kan centralisere magt og decentralisere magt. Bodins teori blev direkte lagt til grund...

 10. Bange anelser om ny anbringelsesreform

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kildedal, Karin

  2004-01-01

  Artiklen omhandler en analyse af den anbringelsereform, der er under behandling i folketinget i 2004. Analysen problematiserer, at staten fortsat prøver at kvalificere det sociale arbejdes praksis gennem lovgivning....

 11. New services: strategic exploratory survey of a dynamic phenomenon

  OpenAIRE

  Kees Jonkheer; Florieke Westhof; Kirchhoff; Walsh

  1999-01-01

  Analyse van de ontwikkeling en dynamiek van nieuwe diensten. Aandacht wordt besteed aan het krachtenveld rond nieuwe diensten, het begrip nieuwe diensten en de dynamiek van de nieuwe diensten in de Verenigde Staten.

 12. Sequential Treatments with Tongsai and Bufei Yishen Granules Reduce Inflammation and Improve Pulmonary Function in Acute Exacerbation-Risk Window of Chronic Obstructive Pulmonary Disease in Rats

  Science.gov (United States)

  Lu, Xiaofan; Li, Ya; Wang, Haifeng; Wu, Zhaohuan; Li, Hangjie; Wang, Yang

  2016-01-01

  Background. Sequential treatments of Chinese medicines for acute exacerbation of chronic obstructive pulmonary disease (AECOPD) risk window (RW) have benefits for preventing reoccurrences of AEs; however, the effects on pulmonary function, pulmonary, and systemic inflammatory biomarkers remain unclear. Methods. Cigarette-smoke/bacterial infections induced rats were randomized into Control, COPD, AECOPD, Tongsai Granule/normal saline (TSG/NS), moxifloxacin + salbutamol/NS (MXF+STL/NS), TSG/Bufei Yishen Granule (BYG), MXF+STL/STL, and TSG+MXF+STL/BYG+STL groups and given corresponding medicine(s) in AE- and/or RW phase. Body temperature, pulmonary function, blood cytology, serum amyloid A (SAA) and C-reactive protein (CRP), pulmonary histomorphology and myeloperoxidase (MPO), polymorphonuclear (PMN) elastase, interleukins IL-1β, IL-6, and IL-10, and tumor necrosis factor- (TNF-) α expressions were determined. Results. Body temperature, inflammatory cells and cytokines, SAA, CRP, and pulmonary impairment were higher in AECOPD rats than stable COPD, while pulmonary function declined and recovered to COPD level in 14–18 days. All biomarkers were improved in treated groups with shorter recovery times of 4–10 days, especially in TSG+MXF+STL/BYG+STL group. Conclusion. Sequential treatments with Tongsai and Bufei Yishen Granules, during AECOPD-RW periods, can reduce inflammatory response and improve pulmonary function and shorten the recovery courses of AEs, especially the integrated Chinese and Western medicines. PMID:27563333

 13. The Huillin in Argentina

  OpenAIRE

  Chehebar C.

  1986-01-01

  We recommend re-introduction of huillines in Lanin, Puelo and Los Alerces National Parks, through translocations of animals, so as to minimize the risks involved in the present dependence on Nahuel Huapi and Staten Island (as far as we know) for the conservation of the species in Argentina. Also, we recommend careful monitoring and protection of the Nahuel Huapi population and protection of the Staten Island ecosystems.

 14. Darwins aktualitet

  DEFF Research Database (Denmark)

  2009-01-01

  - han får os til at diskutere os selv. Uddrag af PETER C. KJÆRGAARDs tale ved åbningen af Darwin-udstillingen på Statens Naturhistoriske Museum d. 4. februar. Udgivelsesdato: Marts......- han får os til at diskutere os selv. Uddrag af PETER C. KJÆRGAARDs tale ved åbningen af Darwin-udstillingen på Statens Naturhistoriske Museum d. 4. februar. Udgivelsesdato: Marts...

 15. Acute ST-segment elevation myocardial infarction in a young patient with essential thrombocythemia: a case with long-term follow-up report

  OpenAIRE

  Bhat T; Ahmed M; Baydoun H; Ghandour Z; Bhat A; McCord D

  2014-01-01

  Tariq Bhat,1 Mohammed Ahmed,2 Hassan Baydoun,2 Zahraa Ghandour,3 Alina Bhat,2 Donald McCord11Division of Cardiology, 2Department of Medicine, Staten Island University Hospital, Staten Island, NY, USA; 3Department of Internal Medicine, Faculty of Medical Sciences, Lebanese University, Beirut, LebanonAbstract: Essential thrombocythemia (ET) is a neoplastic proliferation of mature myeloid cells – in particular, megakaryocytes – leading to persistently elevated platelet count....

 16. Loss of mitogen-activated protein kinase kinase kinase 4 (MAP3K4 reveals a requirement for MAPK signalling in mouse sex determination.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Debora Bogani

  2009-09-01

  Full Text Available Sex determination in mammals is controlled by the presence or absence of the Y-linked gene SRY. In the developing male (XY gonad, sex-determining region of the Y (SRY protein acts to up-regulate expression of the related gene, SOX9, a transcriptional regulator that in turn initiates a downstream pathway of testis development, whilst also suppressing ovary development. Despite the requirement for a number of transcription factors and secreted signalling molecules in sex determination, intracellular signalling components functioning in this process have not been defined. Here we report a role for the phylogenetically ancient mitogen-activated protein kinase (MAPK signalling pathway in mouse sex determination. Using a forward genetic screen, we identified the recessive boygirl (byg mutation. On the C57BL/6J background, embryos homozygous for byg exhibit consistent XY gonadal sex reversal. The byg mutation is an A to T transversion causing a premature stop codon in the gene encoding MAP3K4 (also known as MEKK4, a mitogen-activated protein kinase kinase kinase. Analysis of XY byg/byg gonads at 11.5 d post coitum reveals a growth deficit and a failure to support mesonephric cell migration, both early cellular processes normally associated with testis development. Expression analysis of mutant XY gonads at the same stage also reveals a dramatic reduction in Sox9 and, crucially, Sry at the transcript and protein levels. Moreover, we describe experiments showing the presence of activated MKK4, a direct target of MAP3K4, and activated p38 in the coelomic region of the XY gonad at 11.5 d post coitum, establishing a link between MAPK signalling in proliferating gonadal somatic cells and regulation of Sry expression. Finally, we provide evidence that haploinsufficiency for Map3k4 accounts for T-associated sex reversal (Tas. These data demonstrate that MAP3K4-dependent signalling events are required for normal expression of Sry during testis development, and

 17. Research News from Norway, Sweden, and Finland

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sven Skjenneberg

  1986-06-01

  Full Text Available Norge: 1 Forskningsavd ved Reindriftsadministrasjonen. 2 Avd. for arktisk biologi, Univ. i Tromsø 3 Viltforskningen ved DN, Trondheim 4 Institutt for biologi og geologi, Univ. i Tromsø 5 Institutt for husdyrnæring, Norges landbrukshøgskole 6 Institutt for zoologi, Norges landbrukshøgskole 7 Stipendiat Norges landbruksvit. forskningsråd 8 Statens veterinære laboratorium i Nord-Norge Sverige: 1 Renförsöksavdelningen, Sveriges lantbruksuniversitet 2 Statens veterinärmedicinska anstalt 3 Statens naturvårdsverk Finland: 1 Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet, Renforskning 2 Kaamanen försöksstation, Renägareföreningen 3 Veterinärmedicinska högskolan 4 Helsingfors universitets husdjursvetenskapliga institut 5 Kuopios och Uleåborgs universiteter 6 Helsingfors universitets geologiska institut 7 Jyväskyläs universitet 8 Lantbrukets forskningscentral

 18. Mot en relationistisk ansats : F.H. Bradleys metafysik och forskning inom ramen för vetenskapen pedagogik

  OpenAIRE

  Johnsson, Mattias

  2003-01-01

  Avsikten med denna text är att diskutera möjligheterna för en forskningsansats inom ramen för disciplinen pedagogik, vilken tar sin utgångspunkt i en relationistisk verklighetsuppfattning. Relationismen presenteras med stöd av bland annat F.H. Bradleys verk Appearance and Reality (1902), och kontrasteras i klargörande syfte mot de klassiska ontologierna realism och idealism. Den avgörande skillnaden mellan relationismen och de klassiska utgångspunkterna framhålls vara, att medan de senare byg...

 19. ZeroWaste

  DEFF Research Database (Denmark)

  Goltermann, Per; Ottosen, Lisbeth M.; Jensen, Pernille Erland;

  2014-01-01

  The ZeroWaste research group at the Department of Civil Engineering at the Technical University of Denmark (DTU Byg) was established two years ago and covers the broad range of expertise, required for turning waste materials into attractive, new materials. Members of the group have, prior to that......, developed methods for removal of heavy metals and phosphorous from waste incineration, sewage sludge and other bio ashes, providing the basis of to make these ash types an attractive, new material for the building sector. Initial results for upgrading and using different types of ashes are presented in the...

 20. Geometri

  DEFF Research Database (Denmark)

  Byg din egen boomerang, kast den, se den flyve, forstå hvorfor og hvordan den vender tilbage, og grib den. Det handler om opdriften på vingerne når du flyver, men det handler også og allermest om den mærkværdige gyroskop-effekt, du bruger til at holde balancen, når du kører på cykel. Vi vil bruge...... matematik, geometri, og fysik til at forstå, hvad det er, der foregår....

 1. IgA-dominant post-infectious glomerulonephritis presenting as a fatal pulmonary-renal syndrome

  OpenAIRE

  Saad, Marc

  2015-01-01

  Marc Saad,1 Magda Daoud,1 Patricia Nasr,1 Rafeel Syed,2 Suzanne El-Sayegh2 1Department of Medicine, 2Department of Nephrology, Staten Island University Hospital, Staten Island, NY, USA Abstract: Over the last decades, post-infectious glomerulonephritis underwent major changes in its epidemiology, pathophysiology, and outcomes. We are reporting a case of IgA-dominant post-infectious glomerulonephritis (IgA-PIGN) presenting as a fatal pulmonary-renal syndrome. An 86-year-old Filipino man presen...

 2. Forhold med forviklinger : statlig styring og eierskap overfor Statoil

  OpenAIRE

  2007-01-01

  Denne studien diskuterer statlig styring og eierskap generelt, og forholdet mellom staten og Statoil spesielt. Hovedkonflikten i dette henseendet er relasjonen mellom politisk styring og forretningsmessig frihet som har vært et spenningsfelt mellom staten og Statoil omtrent fra selskapets opprettelse tidlig på 1970- tallet og fram til i dag, 2007. I Statoils levetid har alle konsernsjefene, bortsett fra nåværende sjef, Helge Lund, fått avskjed. Alle avskjedigelsene har kommet i kjølvannet av ...

 3. Raman af hvide pigmenter

  DEFF Research Database (Denmark)

  Reeler, Nini Elisabeth Abildgaard; Nielsen, Ole Faurskov; Sauer, Stephan P. A.;

  2013-01-01

  Et samspil mellem kunst og kemi. I et samarbejde mellem Statens Museum for Kunst og Kemisk Institut på KU er Ramanspek-troskopi brugt til at definere sammensætningen af blandinger af blyhvidt og calcit i maleriers hvide pigmenter.......Et samspil mellem kunst og kemi. I et samarbejde mellem Statens Museum for Kunst og Kemisk Institut på KU er Ramanspek-troskopi brugt til at definere sammensætningen af blandinger af blyhvidt og calcit i maleriers hvide pigmenter....

 4. Norges folkerettslige forpliktelser i Afghanistan : Norske styrkers ansvar når fanger overlates til fremmede styrker

  OpenAIRE

  2006-01-01

  Tema er norske styrkers folkerettslige forpliktelser og ansvar i Afghanistan. Det gjelder overlevering av anholdte til amerikanske styrker eller afghanske myndigheter. Dette blir sett på som problematisk da det kan være usikkert om statene overholder sine forpliktelser etter folkeretten.

 5. 克莉丝汀娜·阿奎莱拉(英文)

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  2005-01-01

  After Britney Spears,Christina Aguilera was the most popular female singer of the late '90s teen pop reviva .Christina was born on December 18,1980,in Staten Island,NY.Her parents divorced when she was young.Christina's goal almost since birth

 6. Net als in de film

  NARCIS (Netherlands)

  Visser, D.J.G.; Vrendenbarg, C.J.S.

  2013-01-01

  Een MOOC is een relatief nieuw fenomeen dat is overgewaaid uit de Verenigde Staten. De “MOOC mania” ontstond daar zo’n twee jaar geleden aan Stanford University, toen hoogleraren Thurn en Norvig de gratis online cursus getiteld ‘An Introduction to Artificial Intelligence’ aankondigden op YouTube. Ee

 7. Bain, R.B. . ‘They thought the world was flat?’ Applying the principles of how people learn in teaching high school history

  NARCIS (Netherlands)

  Jonkheer, Boukje

  2011-01-01

  In dit artikel past Bain de principes van „How People Learn‟ toe in het geschiedenisonderwijs. Het boek „How People Learn‟, voor het eerst uitgegeven in 1999, is het resultaat van een onderzoek naar de stand van zaken op het gebied van leren en onderwijzen in de Verenigde Staten door wetenschappers

 8. Et godt sted at græde og le hos Helle Helle

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Per Krogh

  2014-01-01

  Da Helle Helle (f. 1965) i 2010 blev indstillet af Statens Kunstfonds repræsentantskab til at modtage livsvarig kunstnerydelse, lød begrundelsen, at hun var ”en af Danmarks vigtigste fortolkere af middelklassen og den danske provins.” Og sådan er hun generelt også blevet modtaget og fortolket: Som...

 9. Himmels og jordisk jern i Grønlands forhistorie

  DEFF Research Database (Denmark)

  Appelt, Martin; Haack, Henning; Jensen, Jens Fog;

  2015-01-01

  , Grønlands Nationalmuseum & Arkiv og Statens Naturhistoriske Museer ved brug af en drone med udstyr til luftfotografering dokumenterede jernmeteoritternes placering i det nordgrønlandske landskab (fig.1). Feltundersøgelserne er blevet suppleret med analyser af jernredskaber fra Nationalmuseets samlinger...

 10. Geografische daderprofilering ; Een inventarisatie van randvoorwaarden en succesfactoren

  NARCIS (Netherlands)

  Brake, G.M. te; Eikelboom, A.R.

  2008-01-01

  In deze uitgave wordt verslag gedaan van een onderzoek naar een in de Verenigde Staten ontwikkelde methode om het woongebied van een vermoedelijke dader van een reeks van delicten te identificeren: geografische daderprofilering. Aan de hand van informatie over de locaties van delicten wordt met behu

 11. Et lykkeligt fornuftsægteskab?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Frausing, Mikael

  2010-01-01

  Artiklen baserer sig på undersøgelser af Turistforeningen for Danmarks virke med hovedvægt på perioden 1923-1945. Nedsættelsen af „Udenrigsministeriets Udvalg for Turistpropaganda i Udlandet“ i 1934 betød en gennemgribende forandring, hvor staten for første gang involverede sig aktivt i Turistfor...

 12. Danish Regulation of Religion, State of Affairs and Qualitative Reflections

  DEFF Research Database (Denmark)

  Vinding, Niels Valdemar; Christoffersen, Lisbet

  Der er tale om en gennemarbejdet analyse af 18 danske eliteinterviews om mulige konflikter i spørgsmål om religiøse normers betydning for familie, arbejdsmarked, religion i det offentlige rum og statens forhold til kirke og trossamfund. Ikke overraskende viser rapporten ikke alene en stigende bev...

 13. ALT der er fortalt og ALT vi ved

  DEFF Research Database (Denmark)

  Toft, Herdis

  Rapport om en biblioteksforestilling udviklet i et samarbejde mellem Viborg Bibliotekerne og Carte Blanche, Egnsteater i Viborg, støttet af Statens Kunstråds Tværæstetiske Pulje og Kulturstyrelsen. I rapporten redegøres for projektets ide, design, forløb og evaluering. Afsnit omhandler Den poetiske...

 14. Leeg Duits of Low Dutch? Nederlands wat verdween

  NARCIS (Netherlands)

  Noordegraaf, Jan

  2011-01-01

  In de Amerikaanse staten New York en New Jersey werd tot in de twintigste eeuw nog een variëteit van het Nederlands gesproken door nazaten van de eerste Nederlandse kolonisten in Noord-Amerika. Dit artikel geeft een beknopt overzicht van het onderzoek naar het zogenoemde 'Leeg Duits' (Laag Duits, Lo

 15. Inertiens havn 1

  DEFF Research Database (Denmark)

  Juel-Christiansen, Carsten

  2003-01-01

  Bidrag til Statens Kunstfonds web-galleri, som indeholder et katalog af angrebsvinkler, og ideer, strategier, drømme og poetiske udsagn om de danske havnefronter. Bidraget vedrører Kalundborg og har været fysisk udstillet jul-aug på Kalundborg Bibliotek...

 16. Preeclampsia research in Denmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Klemmensen, Åse Kathrine

  2005-01-01

  Ph.d.-studiet er udført i samarbejde med Gynækologisk Obstetrisk Afdeling, H:S Hvidovre Hospital, og Afsnittet for Perinatal og Ernæringsepidemiologi, Afdelingen for Epidemiologisk Forskning, Statens Serum Institut. Arbejdet omfatter tre dele, en spørgeskemaundersøgelse vedrørende præeklampsi (PE...

 17. The economic costs of the health effects of smoking, 1984.

  NARCIS (Netherlands)

  Hodgson, T.A.; Brouwer, W.; Rice, S.P.; Sinsheimer, P.; Kopstein, A.N.

  1986-01-01

  Het roken van sigaretten is een belangerijke oorzaak van morbiditeit en mortaliteit in de Verenigde Staten. De toenemende bewustwording onder de bevolking van de gezondheidsrisico's van roken heeft geleid tot een afname van het aantal rokende volwassenen. Hoewel het percentage dat meer dan 25 sigare

 18. Wiersma, A. . A study of the teaching methods of high school history teachers

  NARCIS (Netherlands)

  Vos, Rene

  2012-01-01

  Dit artikel is geschreven door Ashley Wiersma, docent geschiedenis op Kalamazoo Central High School in de Verenigde Staten. Het artikel beschrijft een onderzoek naar de manier waarop geschiedenislessen in het middelbaar onderwijs worden gegeven. Ze stelt dat de meeste geschiedenisdocenten nog op een

 19. Modellering van de verwijdering van Cryptosporidium parvum,Giardia lamblia en enterovirussen in spaarbekkens

  NARCIS (Netherlands)

  Ratsak CH; MGB

  1996-01-01

  De protozoa Cryptosporidium en Giardia hebben de laatste decennia in de Verenigde Staten en in Groot-Brittannie een aanzienlijk aantal grote en kleine epidemieen van maag-darminfecties via drinkwater veroorzaakt. Wiskundige modellen kunnen worden gebruikt om de verwijdering van pathogene micro-o

 20. Hvad protokollen gemte

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bonderup, Gerda

  2007-01-01

  Protokollen er ganske speciel for Danmarks historie, idet den indeholder de dybeste hemmeligheder om de værste forbrydelser mod majestæten, staten og moralen. Det måtte ikke komme offentligheden for øre bestemte kongen i 1799....

 1. Vreemde genen in het veevoer : Voorkeur van en effecten op het dier

  NARCIS (Netherlands)

  Noorduyn, L.

  2002-01-01

  Boeren in de Verenigde Staten die genetisch gemodificeerde gewassen telen hebben aanwijzingen dat de herten in de vrije natuur deze gewassen niet willen eten. Van wilde dieren wordt verondersteld dat zij hun eigen voeding samenstellen en dus weten wat goed voor hen is. De vraag die daaruit ontstaat

 2. Anmerkungen zu Goethe : eine psychoanalytische Untersuchung über Goethe als Repräsentant deutscher Kultur

  NARCIS (Netherlands)

  Kaus, Rainer J.

  1994-01-01

  De oorspronkelijke aanleiding tot dit onderzoek was de invloedrijke psychoanalytische studie in twee delen van K.R. Eissler, Goethe: A Psychoanalytic Study 1775-1786, oorspronkelijk verschenen in de Verenigde Staten (Detroit: Wayne State UP, 1963), in Duitse vertaling bij uitgeverij Stroemfeld/Roter

 3. East African Taarab as a contemporary mediator of the diversity an vitality of a musical tradition within Islamic Culture

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kirkegaard, Annemette

  2007-01-01

  Artiklen diskuterer hvordan musikkulturen, taarab, i Zanzibar gennem en snart ethundrede år lang periode har været i en fortsat forhandling mellem et religiøst og et sekulært meningsindhold. Gennem tiden efter østatens selvstændighed i 1963 og frem til begyndelsen af det 21. århundrede har disse ...

 4. Finance middle managers and financial statement fraud

  NARCIS (Netherlands)

  Linke, Kristina Gisela Babette

  2012-01-01

  Verslaggevingsfraude is het manipuleren van de boekhouding om betere cijfers te laten zien. Kristina Linke onderzocht deze vorm van fraude, waarbij zij vooral keek naar de rol van de controller. Dat gebeurde aan de hand van 244 aanklachten in de periode 2000-2006 in de Verenigde Staten. Uit het onde

 5. Cryptosporidium en Giardia in Nederlandse zwembaden

  NARCIS (Netherlands)

  Schets FM; Engels GB; Leenen EJTM; MGB

  2003-01-01

  Zwembad gerelateerde explosies van cryptosporidiose zijn regelmatig gerapporteerd in Groot-Brittannie en de Verenigde Staten. De bron van de explosie kon soms achterhaald worden doordat Cryptosporidium oocysten in het zwembadwater of in het terugspoelwater van de zwembadfilters konden worden gedete

 6. Planar Hall Sensor for Influenza Immunoassay

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ejsing, Louise Wellendorph

  2006-01-01

  følsomt kan detektere magnetiske nanokugler. Indledende biodetektionsforsøg rettet mod detektion af influenza-virus blev udført i samarbejde med Statens Serum-Institut. Det blev demonstreret, at sensorerne har et stort potentiale til biodetektion men også at den uspecifikke binding af magnetiske kugler...

 7. Et håndtryk

  DEFF Research Database (Denmark)

  Eriksen, Karen Westphal; Schytz Juul, Mathilde

  2010-01-01

  Hør Karen Westphal Eriksen fortælle om udvalgte værker og temaer fra udstillingen "Et håndtryk". Udstillingen omhandler dansk-fransk avantgardekunst og er et samarbejde mellem Fyns Kunstmuseum og Statens Museum for Kunst. Udstillingen kan ses på Fyns Kunstmuseum frem til februar 2011...

 8. The SEEK Mentoring Program: An Application of the Goal-Setting Theory

  Science.gov (United States)

  Sorrentino, Diane M.

  2007-01-01

  This article describes a pilot academic mentoring program carried out over 1 semester in the SEEK Program at the College of Staten Island, CUNY. The program was utilized to provide a resource for students whose overall grade point average was below 2.5, placing them at risk for academic dismissal. A goal-setting approach was used to aid the…

 9. Balans van 25 jaar arbeids- en organisatiepsychologie : nieuwe thema's en methoden, maar praktische relevantie onder druk

  NARCIS (Netherlands)

  Smulders, P.; Schouteten, R.

  2009-01-01

  Op basis van reviewartikelen, trend- en inhoudsanalyses poogt dit artikel een overzicht te geven van 25 jaar A&O-psychologie. Daarbij gaat de aandacht uit naar zowel nationale als internationale ontwikkelingen. Geconcludeerd wordt dat er grote verschillen bestaan tussen de Verenigde Staten, het Vere

 10. Credit Cards on Campus: Academic Inquiry, Objective Empiricism, or Advocacy Research?

  Science.gov (United States)

  Manning, Robert D.; Kirshak, Ray

  2005-01-01

  Professors John M. Barron and Michael E. Staten's article in Vol. 34, No. 3 of this journal, "Usage of Credit Cards Received through College Student-Marketing Programs," purports to "provide benchmark measures of college student credit card usage." Based on empirical analyses of proprietary industry data, they conclude that "There is no…

 11. Stadslandbouw in kantoorpanden: Optie of utopie?

  OpenAIRE

  Spruijt, J.; Jansma, J.E.; Vermeulen, T.; Haan; Sukkel, W.

  2015-01-01

  In potentie zou stadslandbouw leegstaande kantoorgebouwen een nieuwe bestemming kunnen geven. Op papier zijn er volop kansen: veel leegstand, productieruimte dicht bij stedelijke afzetmarkt, maatschappelijke belangstelling voor lokale producten en beschikbaarheid van geavanceerde teelttechnieken (LED, aquaponics). Uit verschillende hoeken (o.a. Provinciale Staten Utrecht en de gemeenteraad van Nieuwegein) komt de vraag of stadslandbouw leegstaande kantoren en industrieterreinen inderdaad weer...

 12. Archieven tussen 'arcana imperii' en 'open government'

  NARCIS (Netherlands)

  C. Jeurgens

  2012-01-01

  Vlak na zijn aantreden als president van de Verenigde Staten verklaarde Barack Obama dat zijn regering een nooit eerder vertoonde openheid zal scheppen. Met de retorische bevlogenheid die zo kenmerkend is voor Obama hield hij zijn gehoor voor: "We will work together to ensure the public trust and es

 13. 78 FR 47410 - General Management Plan, Draft Environmental Impact Statement, Gateway National Recreation Area...

  Science.gov (United States)

  2013-08-05

  ... National Recreation Area, 210 New York Avenue, Staten Island, New York 10305 or telephone at (718) 354-4663... people into the park to increase awareness and enjoyment of Gateway's historic resources and the natural... National Park Service General Management Plan, Draft Environmental Impact Statement, Gateway...

 14. Rum for viden, væren og vækst

  DEFF Research Database (Denmark)

  Carlsen, Anne-Marie Fiala

  2011-01-01

  Specialet Rum for viden, væren og vækst. Arkitekturens betydning for brugen af biblioteket handler, som undertitlen indikerer, om arkitekturens betydning for brugen af biblioteket. Der startes med historiske nedslag på tre af de seneste 100 års markante fol-kebiblioteksbyggerier. Med åbningen af...... biblioteksrummet i starten af det 20. århund-rede, blev det nødvendigt med indretning af biblioteksrummet og med inspiration fra især Amerika og England, blev folkebiblioteker fremover selvstændiggjort i egne byg-ninger. Herefter diskuteres forskellige forhold, der kan ses have betydning for det senmodernes...... udarbejdes tre rumanalyser. Ved blandt andet at tage udgangspunkt i biblioteket set som et byrum, isoleres forskellige forhold, der kan ses have betydning for brugen af biblioteksrummet. Disse forhold omhandler rumklassifikation, rummenes kvalitet og en forståelse for arkitekturen som rum og ramme. Det...

 15. Centrifuge modelling of large diameter pile in sand subject to lateral loading

  DEFF Research Database (Denmark)

  Leth, Caspar Thrane

  and cyclic behaviour of large diameter rigid piles in dry sand by use of physical modelling. The physical modelling has been carried out at Department of Civil Engineering at the Danish Technical University (DTU.BYG), in the period from 2005 to 2009. The main centrifuge facilities, and especially...... the equipment for lateral load tests were at the start of the research in 2005 outdated and a major part of the work with the geotechnical centrifuge included renovation and upgrading of the facilities. The research with respect to testing of large diameter piles included:  Construction of equipment...... with embedment lengths of 6, 8 and 10 times the diameter. The tests have been carried out with a load eccentricity of 2.5 m to 6.5 m above the sand surface. The present report includes a description of the centrifuge facilities, applied test procedure and equipment along with presentation of the obtained results....

 16. B 150 civil engineering futures

  DEFF Research Database (Denmark)

  Foreword B150 –Civil Engineering Futures consists of interviews made, articles written, and projects presented in connection with the 150th anniversary celebrations of the study of civil engineering in Denmark. Instead of a historical retrospect, it was decided to look into the future. What...... challenges will the next 150 years bring civil engineers? Researchers and lecturers at DTU’s Department of Civil Engineering (known as DTU Byg) suggested possible events, and we also consulted civil engineers and their business partners in the building industry. In this way, a programme was put together...... theme in twentieth century architecture. Together, civil engineer Peter Rice and architect Ian Ritchie created a paradigm shift with their revolutionary ideas for glass facades supported by cables. Glued and bolted constructions made entirely of glass are now a reality in small-scale projects, yet...

 17. Multiple sclerosis after infectious mononucleosis

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Trine Rasmussen; Rostgaard, Klaus; Nielsen, Nete Munk;

  2007-01-01

  BACKGROUND: Infectious mononucleosis caused by the Epstein-Barr virus has been associated with increased risk of multiple sclerosis. However, little is known about the characteristics of this association. OBJECTIVE: To assess the significance of sex, age at and time since infectious mononucleosis......, and attained age to the risk of developing multiple sclerosis after infectious mononucleosis. DESIGN: Cohort study using persons tested serologically for infectious mononucleosis at Statens Serum Institut, the Danish Civil Registration System, the Danish National Hospital Discharge Register, and the Danish...... Multiple Sclerosis Registry. SETTING: Statens Serum Institut. PATIENTS: A cohort of 25 234 Danish patients with mononucleosis was followed up for the occurrence of multiple sclerosis beginning on April 1, 1968, or January 1 of the year after the diagnosis of mononucleosis or after a negative Paul...

 18. Serious Games

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christensen, Jens

  Serious Games er et nyt it-forretningsområde, der siden årtusindskiftet er vokset frem, først i USA og dernæst i Vesteuropa og and i-lande. Til forskel fra computerspil er serious games ikke underholdning, men tænkt som et værktøj til støtte for statens og erhvervslivets forskellige funktioner. D...

 19. Misty – museets nye dinosaur

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lindow, Bent Erik Kramer

  2014-01-01

  I november 2013 fi k Statens Naturhistoriske Museum en 16 meter lang julegave – det meget velbevarede skelet af en langhalset dinosaur med kælenavnet ’Misty’. Købet af det enorme skelet var muligt takket være en meget generøs gave fra Det Obelske Familiefond. Denne artikel ser nærmere på Misty......, hvad man ved om langhalsede dinosaurer, og hendes fremtidige betydning for museets forskning og formidling....

 20. Salvage therapies in relapsed and/or refractory myeloma: what is current and what is the future?

  OpenAIRE

  Thumallapally, Nishitha; Yu, Hana; Asti,Divya; Vennepureddy, Adarsh; Terjanian,Tering

  2016-01-01

  Nishitha Thumallapally,1 Hana Yu,1 Divya Asti,1 Adarsh Vennepureddy,1 Terenig Terjanian2 1Department of Internal Medicine, 2Division of Hematology and Oncology, Staten Island University Hospital, New York, NY, USA Abstract: The treatment landscape for multiple myeloma (MM) is evolving with our understanding of its pathophysiology. However, given the inevitable cohort heterogeneity in salvage therapy, response to treatment and overall prognoses tend to vary widely, making meaningful conclusi...

 1. Archieven tussen 'arcana imperii' en 'open government'

  OpenAIRE

  Jeurgens, C.

  2012-01-01

  Vlak na zijn aantreden als president van de Verenigde Staten verklaarde Barack Obama dat zijn regering een nooit eerder vertoonde openheid zal scheppen. Met de retorische bevlogenheid die zo kenmerkend is voor Obama hield hij zijn gehoor voor: "We will work together to ensure the public trust and establish a system of transparency, public participation and collaboration (…). Transparency promotes accountability and provides information for citizens about what the Government is doing (…). My A...

 2. Leeg Duits of Low Dutch? Nederlands wat verdween

  OpenAIRE

  Noordegraaf, Jan

  2011-01-01

  In de Amerikaanse staten New York en New Jersey werd tot in de twintigste eeuw nog een variëteit van het Nederlands gesproken door nazaten van de eerste Nederlandse kolonisten in Noord-Amerika. Dit artikel geeft een beknopt overzicht van het onderzoek naar het zogenoemde 'Leeg Duits' (Laag Duits, Low Dutch) dat in de loop van de twintigste eeuw heeft plaatsgevonden en geeft desiderata aan voor het verdere onderzoek.

 3. Patent Statistics and IPR Laws Update Online

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  2006-01-01

  Patent Statistics Beginning from No.2 of 2005 of China Patents & Trademarks, the Statistics on Patent Applications & Grants in China, previously published under the column of Statistics, will be updated online, including the monthly Statistics on Patent Applications by Patent Category, the Patent Grants by Patent Category, the Domestic Patent Applications by Province, and the Overseas Patent Applications by Country, and their yearly statistics at www.cpt.cn or www.cpahkltd.com/cn/ Publications/staten.htm...

 4. Animal welfare in a global perspective

  OpenAIRE

  Bracke, M.B.M.

  2009-01-01

  Wereldwijd overzicht van dierenwelzijnswetgeving, praktijken en percepties, met voorbeeldstudies over kippenvlees uit Brazilië en Thailand, eieren uit India en de Verenigde Staten, welzijnswetgeving voor kweekvis en welzijnsaspecten van (vermeende) overpopulatie van wilde dieren.Global survey of animal-welfare regulations, practices and perceptions, with case studies on poultry meat from Brazil and Thailand, eggs from India and the USA, welfare regulations of farmed fish and welfare aspects r...

 5. Konservatorer med ph.d

  DEFF Research Database (Denmark)

  Krarup Andersen, Cecil

  2013-01-01

  Denne afhandling undersøger dubleringshistorien for samlingen af danske guldaldermalerier på lærred på Statens Museum for Kunst (SMK) og søger at forstå fugtfølsomheden i malerierne før og navnlig efter dublering. Dette gøres ved hjælp af kemiske analyser såvel som trækstyrketests af prøver fra o...

 6. Artifact versus arrhythmia in pseudo-polymorphic tachycardia; case report

  OpenAIRE

  Ahmed V; Patel A; Sharma A; Bloomfield D

  2015-01-01

  Vaseem Ahmed, Anish Patel, Abhishek Sharma, Dennis Bloomfield Department of Medicine, Richmond University Medical Center, Staten Island, NY, USA Abstract: We present the case of a young male patient in sinus rhythm whose electrocardiogram (ECG) was initially misinterpreted as ventricular tachycardia. Electrocardiographic artifact appearing to be ventricular tachycardia commonly occurs and ECG criteria have been described to aid in the discrimination between artifact and true arrhythmia. Ther...

 7. 香蕉枯萎病拮抗内生菌的分离、筛选及盆栽防效试验%Isolation, screen and potted test of an endophytic bacterial against Fusarium oxysporum.

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  谢颖; 张孝峰; 王瑀莹; 张俊威; 骆焱平

  2011-01-01

  Endophytic bacteria were isolated from Codiaeum variegatum, Alpinia oxyphylla, Cinnamomum burmannii, Areca catechu, Cocos nucifera, Artocarpus heterophyllus through surface disinfection method. 91 endophytes were isolated, which included 38 endophytic fungi, 45 endophytic bacteria and 8 endophytic actinomycetes. Antagonistic activity tried against Fusarium oxysporum f. sp. cabense. The results showed that: the inhibitory effect is not satisfactory about endophytic fungi and endophytic actinomycetes, the antagonistic bacteria YXG2 -3 was the best, inhibition zone reached up to 20 ram; followed by BYG2 -5,BYJ5 -1 ,YXJ2 -2. the potted plant was test about 4 strains of endophytic bacteria, control effect of YXG2 -3 were 63.8%, which were highly signif- icant compared with other bacteria.%采用组织表面消毒法分离变叶木、益智、阴香、槟榔、椰子和菠萝蜜6种植物的内生菌,获得91株内生菌,其中内生细菌45株,内生真菌38株,内生放线菌8株。以香蕉枯萎病菌(Fusarium oxysporumf.sp.cubense)为靶标菌,对分离的内生菌株进行皿内拮抗活性筛选,发现内生真菌、内生放线菌抑菌效果不理想,内生细菌YXG2—3拮抗效果最好,抑菌带达20mm,其次是BYG2—5、BYJ5—1、YXJ2—2。对4株内生细菌进行盆栽试验,发现菌株YXG2—3防效最好,达到63.8%,与其他处理达极显著水平。

 8. Karakterisering av avloppsvatten från Statoil Petrokemi AB, Stenungsund

  OpenAIRE

  Källqvist, T.

  1990-01-01

  En karakterisering av utgående avløpsvann fra Statoil Petrokemi AB i Stenungsund, Sverige er utført etter direktiver fra Statens Naturvårdsverk. Programmet omfattet kjemisk og biologisk karakterisering (toksisitet og nedbrytbarhet) av døgnprøver og en ukebland- prøve fra juni 1990. Resultatene viste lav toksisitet, men innholdet av tungt nedbrytbare, ikke identifiserte organiske forbindelser. Det ble ikke påvist minaralolje eller EOX og kun meget lave konsentrasjoner av PAH og AOX.

 9. Kombineret dagslys og intelligent LED belysning - få dagslys ind i bygningerne

  DEFF Research Database (Denmark)

  Dam-Hansen, Carsten; Corell, Dennis Dan; Thorseth, Anders;

  the following partners: DTU Fotonik, Statens Byggeforsknings‐institut, Rambøll Danmark, Energirådgiveren and Philips Lighting Denmark. The project has been led by DTU Fotonik, Senior scientist, Ph.d. Carsten Dam‐Hansen The project was financed by the Danish Energy Association through Elforsk’s PSO program......, under actions 1. Buildings, 3. Lighting and 5. Power and control electronics. The project has no. PSO 342‐044 and PSO 344‐ 007. It was initiated in February 2010 and was ended in March 2013. In the first part of the report a short resume of the project is given, describing the background and aim...

 10. The construction of identities, a task attributed to the school and the teachers

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Francisco Rodríguez Lestegás

  2008-04-01

  Full Text Available The traditional conceptualization of a collective identity linked to a state-nation is being seriously questioned. The vindication of specific identities on the part of several regional, ethnic or cultural groups coexists with a globalisation process that tends towards cultural standardization and the uniformity of ways of life and shared values. This paper deals with the process of incorporation of the knowledge of Europe into the school culture and the outstanding role of the school and the teachers in the construction of an intercultural European identity based on the acceptance of multiple simultaneous identities.

 11. Marknaden för gymnasial utbildning och dess problematik

  OpenAIRE

  Eklöw, Mattias; Eriksson, Marcus

  2015-01-01

  När friskolereformen i Sverige infördes 1992 blev marknaden för gymnasial utbildning konkurrenssatt. Med nya möjligheter för friskolor att bedriva gymnasial utbildningsverksamhet var statens förhoppningar att elevers preferenser bättre kunde bemötas och att resursanvändningen effektiviserades. Frågor som besvaras i uppsatsen är vad som kännetecknar marknaden, vilka strategier gymnasieskolor använder sig av, effekter av asymmetrisk information samt vilka faktorer som påverkar variationsgrad oc...

 12. Ny Mycoplasma Hyosynoviae vaccine forebygger ikke halthed

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Elisabeth Okholm; Lauritsen, Klara Tølbøll; Jungersen, Gregers;

  Vaccination af smågrise mod Mykoplasma-ledbetændelser viste sig ikke at kunne forebyggede halthed hos slagtesvin. Smitte med Mycoplasma hyosynoviae (M. hyosynoviae) er ofte årsag til ledbetændelse hos slagtesvin. Der er ingen kommerciel vaccine til grise, der beskytter mod mykoplasma......-ledbetændelse. I et forskningsprojekt har forskere på Danmarks Tekniske Universitet udviklet en vaccine mod M. hyosynoviae. Vaccinen indeholder et hjælpestof, der er udviklet af Statens Seruminstitut. Den nye vaccine er testet i en slagtesvinebesætning. I alt 399 smågrise blev vaccineret med enten vaccine eller...

 13. Show and Tell

  DEFF Research Database (Denmark)

  2013-01-01

  /DK), Pernille With Madsen, Emil Alenius, Andrés Galeano (E/DE), Kasper Vang & Mads Forsby, Nanna Lysholt Hansen og Molly & Me (Molly Haslund & Catherine Hoffmann (UK)) Kurateret af Judith Schwarzbart og Sanne Krogh Groth Produceret af studerende ved Performance-design Programmet var støttet af Statens Kunstråd...... og studienævnet på Performance-design. Show & Tell - Performance program: kl. 16.30-19 Adresse: Kunsthal Charlottenborg, Nyhavn 2, 1051 København K...

 14. Typing of vancomycin-resistant enterococci from Danish hospitals

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lester, Camilla H.; Olsen, Stefan S.; Schønheyder, Henrik Carl;

  2009-01-01

  complex 17 (CC17) has been associated with nosocomial outbreaks in five continents. The aim of the present study was to elucidate the molecular epidemiology of VRE in Denmark. Methods: From January 2005 through October 2008, 61 vancomycin resistant enterococcal isolates causing invasive as well as non......-invasive infections were referred by seven of the 15 Danish departments of clinical microbiology to Statens Serum Institut. All isolates were identified to species level by PCR, MICs of vancomycin were determined (Trek Diagnostic Systems, UK), and the presence of vanA, vanB and vanC genes were detected by PCR. Multi...

 15. New Concept for Durable Concrete Bridges

  OpenAIRE

  Damek, Marek

  2015-01-01

  This master’s thesis covers the design of a post-tensioned concrete bridge in Trondheim municipality in Norway, in collaboration with Statens vegvesen (SVV). The concept of the bridge is inspired by Egg-Graben-Brücke in Austria, which was designed and built without steel reinforcement in the bridge deck. The idea is to eliminate steel reinforcement which can corrode in the bridge deck. The total length of the bridge is 73 meters and it is divided into 3 spans. The crosssection ...

 16. Velfærdsudvikling gennem samspil mellem kultur- og erhvervsliv i Danmark?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Parum, Eva

  2011-01-01

  Artiklen analyserer rammerne for samspil mellem teaterorganisationer (landsdelsteatre) og erhvervsliv med henblik på at afdække, hvorvidt de lovgivningsmæssige rammer, resultatkontrakter og officielle ledeleskodekser samt tilskyndelser og støttemidler fra statens side fremmer samarbejdet. Der...... udpeges en række dilemmaer af betydning for teatrenes muligheder for at spille en rolle i regeringens kultur- og velfærdspolitik. Det viser sig, at der er en modstrid mellem de gode intentioner, den »hårde« New Public Management orienterede koncernstyring og de »bløde« tilskyndelser til god ledelse, når...

 17. Økonomiske og miljømæssige konsekvenser af markedsordningerne i EU´s landbrugsreform

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, J. M.; Bruun, H. G.; Jensen, J. D.;

  Rapporten bidrager til belysningen af de økonomiske og miljømæssige konsekvenser af markedsordningerne i EU¡¦s landbrugsreform - Agenda 2000. Reformen er planlagt fuldt ud gennemført i år 2006, og til den tid forventes Vandmiljøplan II at være fuldt u......økonomiske og samfundsøkonomiske konsekvenser er estimeret via hhv. ESMERALDA (udviklet og vedligeholdt af Statens Jordbrugs- og Fiskeriøkonomiske Institut) og ADAM (udviklet og vedligeholdt af Danmarks Statistik)...

 18. Nuclear program of Iran. Towards de-escalation of a nuclear crisis. Advisory letter; Nucleair programma van Iran. Naar de-escalatie van een nucleaire crisis. Briefadvies

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2012-04-15

  The Dutch government, partly at the request of the House of Representatives (Second Chamber), the AIV asked to give an opinion about the position of Iran in the region and the role of the nuclear program of Iran in the geopolitical relations, in view of the most recent developments [Dutch] De Nederlandse regering heeft, mede op verzoek van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, de AIV gevraagd advies uit te brengen over de positie van Iran in de regio en de rol van het nucleaire programma van Iran in de geopolitieke verhoudingen hierin, mede gelet op de meest recente ontwikkelingen.

 19. Sigrid Nunez : 『私』の中の外国人

  OpenAIRE

  杉浦, 悦子

  2003-01-01

  Sigrid Nunez, the author of three books, A Feather on the Breath of God(1995), A Naked Sleeper (1996), and Mitz: A Marmoset of Bloobsbury(1998), published her fourth book For Rounenna (2001), which she beginswith a reference to her first book.After my first book was published, I received some letters.Thus referring to her first book, Nunez tells us that the narrator of herfourth book is the same person with that of her first book. Though Nunezleft Staten Island in her second and third books a...

 20. Statlig politikk overfor helsesektoren : regionale virkninger

  OpenAIRE

  Kristiansen, Frode; Sunnevåg, Kjell J.

  2003-01-01

  En sentral målsetting i utformingen av den statlige helsepolitikken er å sikre hele befolkningen, uavhengig av bosted, tilgang på helsetjenester av god kvalitet. En bedre realisering av denne målsettingen har i løpet av de siste 10-15 årene motivert flere viktige helsepolitiske reformer. Faktorer som økende ventelister for behandling, svak økonomistyring og store underskudd var utløsende. Mens spesialisthelsetjenestene nå er statens ansvar, er kommunene ansvarlige for å organisere primære hel...

 1. An analysis of the internal control system at the payroll unit at the University of Stavanger

  OpenAIRE

  Ramsland, Tommy

  2015-01-01

  Organisasjoner legger årlig ned en betydelig innsats i etterlevelse av lovverket som omhandler internkontroll. Gode internkontrollrutiner er et viktig verktøy i prosessen rundt å nå de målset-tingene som er satt. Statlige organisasjoner er underlagt Reglement for økonomistyring i staten og for denne oppgaven er det satt et spesielt fokus på § 14, intern kontroll. I dette prosjektet er det implementert et rapporteringssystem for registrering og kategorisering av feil som opp-dages gjennom inte...

 2. Vekst av patogene mikroorganismer ved ulike temperaturer

  OpenAIRE

  Røine, Marianne

  2010-01-01

  Oppgaven er en del av forskningsprosjektet ”Bedre mattrygghet i hjemmet gjennom risikoanalyse av forbrukerhåndtering av mat og evaluering av risikoreduserende tiltak”, et samarbeid mellom Nofima Mat og SIFO (statens institutt for forbruksforskning). En casestudie utført ved Nofima Mat, hvor 45 frivillige forbrukere ble tildelt temperaturlogger viste at gjennomsnittlig temperatur for kjøttpålegg var 6,2 °C, og at pålegget daglig ble utsatt for temperaturer over 20 °C i gjennomsnittlig 47...

 3. Artifact versus arrhythmia in pseudo-polymorphic tachycardia; case report

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ahmed V

  2015-04-01

  Full Text Available Vaseem Ahmed, Anish Patel, Abhishek Sharma, Dennis Bloomfield Department of Medicine, Richmond University Medical Center, Staten Island, NY, USA Abstract: We present the case of a young male patient in sinus rhythm whose electrocardiogram (ECG was initially misinterpreted as ventricular tachycardia. Electrocardiographic artifact appearing to be ventricular tachycardia commonly occurs and ECG criteria have been described to aid in the discrimination between artifact and true arrhythmia. There are many causes of artifacts and prompt recognition is important to prevent unnecessary interventions. Keywords: artifact, ventricular tachycardia, pseudo-ventricular tachycardia, notch sign, sinus sign

 4. Novel Mycoplasma hyosynoviae vaccination of one herd failed to prevent lameness in finishing pigs

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lauritsen, Klara Tølbøll; Nielsen, Elisabeth Okholm; Christensen, Dennis;

  . hyosynoviae vaccine formulated with formalin-fixed whole-cell M. hyosynoviae and CAF01 (Statens Serum Institut, Denmark) as an adjuvant. This vaccine has recently shown promising results in experimentally infected pigs with development of both humoral and cell-mediated immune responses. The objective...... was to test this novel vaccine in a field trial in one Danish herd with recurrent arthritis problems due to infection with M. hyosynoviae. A total of 399 weaner pigs were included in a clinical trial. The pigs were vaccinated twice, two and five weeks after weaning. Half of the pigs were vaccinated...

 5. 3D-visualisering i arkitektkonkurrencer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bertelsen, N.H.

  Statens Forsknings- og Uddannelsesbygninger har på forskellige nybyggerier eksperimenteret med anvendelse af 3D-visualisering i tilknytning til bedømmelsen af arkitektkonkurrencer. Interview af dommerkomitéen på konkurrencerne på Muskikkens Hus i Nordjylland og nye bygninger til Roskilde...... Universitetscenter har givet input til forslag om den fremtidige udvikling. Forslagene retter sig både mod arkitekternes kompetence og udvalgte forretningsstrategier og mod den professionelle bygherres fremtidige krav til 3D-visualisering i arkitektkonkurrencer. Et indbudt seminar om rapportens anbefalinger samler...

 6. Sanofi Pasteur与SSI联合开发新TB疫苗

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  陆颖(摘)

  2008-01-01

  丹麦Statens Serum研究所(SSI)已将技术转让给Sanofi—Aventis公司的疫苗分部Sanofi Pasteur公司,根据新的联合研究协议该技术用于开发一种新的肺结核(TB)疫苗。该许可协议有关特定融合蛋白的使用,并包括获得细胞间IC31佐剂。

 7. Health literacy genom arbetsintegrerat lärande

  DEFF Research Database (Denmark)

  Eklund Karlsson, Leena; Crondahl, Kristine

  2014-01-01

  Statens offentliga utredningar har föreslagit en strategi där målet var att stänga välfärdsgapet mellan romer och andra grupper. Detta påstås dock att skulle ta minst en generation, eller 20 år och är en satsning på landsbasis. I detta kapitel beskrivs ett projekt med samma målsättning, fastän på...... romers health literacy vilket fungerade som en katalysator för empowerment....

 8. Solar/electric heating systems for the future energy system

  DEFF Research Database (Denmark)

  Furbo, Simon; Dannemand, Mark; Perers, Bengt;

  The project “Solar/electric heating systems in the future energy system” was carried out in the period 2008‐2013. The project partners were DTU Byg, DTU Informatics (now DTU Compute), DMI, ENFOR A/S and COWI A/S. The companies Ajva ApS, Ohmatex ApS and Innogie ApS worked together with the project...... partners in two connected projects in order to develop solar/electric heating systems for laboratory tests. The project was financed by the Danish Agency for Science, Technology and Innovation under the Danish Council for Strategic Research in the program Sustainable Energy and Environment. The DSF number...... of the project is 2104‐07‐0021/09‐063201/DSF. This report is the final report of the project. The aim of the project is to elucidate how individual heating units for single family houses are best designed in order to fit into the future energy system. The units are based on solar energy, electrical heating...

 9. Arðsemi fjárfestinga fyrir blönduð bú

  OpenAIRE

  Helga Margrét Helgadóttir 1987

  2015-01-01

  Ritgerð þessi fjallar um möguleika blandaðra búa á Íslandi til þess að auka við tekjur sínar. Gerð verður grein fyrir tveimur fjárfestingarmöguleikum. Fyrri möguleikinn er að koma upp heimavinnslu á nauta- og lambakjöti og sá seinni er bygging á fjósi með mjaltarþjóni til þess að auka mjólkurframleiðslu. Með byggingu á fjósi með mjaltarþjóni færist bú úr því að vera blandað bú í að vera sérhæft kúabú. Í upphafi ritgerðarinnar verður farið yfir fimm þátta líkan Porters sem notað er til þes...

 10. Borgerlig revolution

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nygaard, Bertel

  1600-tals-tanker om ret og historie - her undersøgt primært via Thomas Hobbes og John Locke - videreudviklede disse tænkere teorier om historisk fremskridt hen mod det moderne civilsamfund. Hvert større udviklingstrin sås her som bestemt af specifikke ‘subsistensmåder'. Denne nye brug af begrebet...... oplysningsteoretiske civilisationshistorikere udvikles teorier om langsigtet historisk udvikling gennem distinkte sociale udviklingsstadier. Blandt de markante skikkelser var her skotter og franskmænd, der skrev fra 1740'erne og frem til 1790'erne: Adam Smith, John Millar, Turgot og andre. Idet de byggede videre på...... ‘civilsamfund' afgrænses her strukturelt som samfundet i modsætning til staten. Dette adskiller sig fra f.eks. Hobbes' og Lockes begrebsbrug, der ikke skelnede væsentligt mellem ‘civilsamfund og ‘politisk samfund'. Staten er ifølge bl.a. Smith grundlæggende et redskab til at beskytte den eksisterende...

 11. Case of early-disseminated Rhizopus microsporus var. microsporus mucormycosis in a renal transplant patient

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sharma D

  2016-06-01

  Full Text Available Dikshya Sharma,1 Kumud Dahal,2 Bandana Pathak,3 Udip Dahal4 1Staten Island University Hospital, Staten Island, NY, 2University of Illinois College of Medicine, 3OSF Saint Francis Medical Center, Peoria, IL, 4University of Utah, Salt Lake City, UT, USA Abstract: Mucormycosis is a rare infection caused by the ubiquitous filamentous fungi of the order Mucorales and class Zygomycetes. These species are vasotropic, causing rapid onset of tissue infarctions and necrosis and subsequent thrombosis by invading vascular bed. The disease spectrum ranges from involvement of skin, sinuses, lung, and brain to disseminated and mostly fatal infections, especially in immunocompromised hosts. Here, we present a case of a fatal disseminated mucormycosis in a 56-year-old female who had deceased donor renal allograft transplantation ~2 weeks prior to presentation. She presented with shortness of breath and dry cough. Despite being on broad-spectrum antibiotics/antifungals and proper management by transplant, infectious disease, and primary team, she died within 3 weeks of admission. Autopsy showed disseminated mucormycosis of lungs and thyroid. Disseminated infection within 2 weeks of solid organ transplantation in this patient was one of the rare features of mucormycosis. Keywords: Zygomycetes, immunocompromised, transplant

 12. Is kidney function affecting the management of myocardial infarction? A retrospective cohort study in patients with normal kidney function, chronic kidney disease stage III–V, and ESRD

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Saad M

  2016-01-01

  Full Text Available Marc Saad,1 Boutros Karam,1 Geovani Faddoul,2 Youssef El Douaihy,1 Harout Yacoub,1 Hassan Baydoun,3 Christine Boumitri,1 Iskandar Barakat,1 Chadi Saifan,4 Elie El-Charabaty,4 Suzanne El Sayegh4 1Department of Internal Medicine, Staten Island University Hospital, Staten Island, 2Department of Nephrology, Icahn School of Medicine, New York, NY, 3Department of Cardiology, Tulane University Medical Center, New Orleans, LA, 4Department of Nephrology, Staten Island University Hospital, Staten Island, NY, USA Abstract: Patients with chronic kidney disease (CKD are three times more likely to have myocardial infarction (MI and suffer from increased morbidity and higher mortality. Traditional and unique risk factors are prevalent and constitute challenges for the standard of care. However, CKD patients have been largely excluded from clinical trials and little evidence is available to guide evidence-based treatment of coronary artery disease in patients with CKD. Our objective was to assess whether a difference exists in the management of MI (ST-segment elevation myocardial infarction and non-ST-segment elevation myocardial infarction among patients with normal kidney function, CKD stage III–V, and end-stage renal disease (ESRD patients. We conducted a retrospective cohort study on patients admitted to Staten Island University Hospital for the diagnosis of MI between January 2005 and December 2012. Patients were assigned to one of three groups according to their kidney function: Data collected on the medical management and the use of statins, platelet inhibitors, beta-blockers, and angiotensin converting enzyme inhibitors/angiotensin receptor blockers were compared among the three cohorts, as well as medical interventions including: catheterization and coronary artery bypass graft (CABG when indicated. Chi-square test was used to compare the proportions between nominal variables. Binary logistic analysis was used in order to determine associations

 13. Antibacterial activity of eight Iranian plant extracts against methicillin and cefixime restistant Staphylococcous aureus strains

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  Morteza Shojaei Moghadam; Susan Maleki; Esmaeil Darabpour; Hossein Motamedi; Seyyed Mansour Seyyed Nejad

  2010-01-01

  Objective:To assess the antibacterial activity of eight Iranian plant extracts against Staphylococcus aureus (S. aureus)strains which were isolated from infected patients.Methods:The studied strains were isolated from urine, stool, blood and wound of infected patients and identified by biochemical tests. In further, the antibacterial activity of 8 ethanolic local plant extracts includingQuerqus brantii (Q. brantii),Ziziphus spina-christi (Z. spina-christi),Peganum harmala(P. harmala),Oliveira decumbens (O. decumbens),Galium tricornutum(G. tricornutum), Vitex pseudonegundo (Vi. pseudo negundo),Salvia officinalis (S. officinalis) ,Vaccaria pyramidata (V.pyramidata)were then evaluated using agar disc diffusion method.Results:A total of 9 isolates were isolated and identified asS. aureus. Antibacterial profile of the strains showed that the strains were resistant to methicillin and cefixime. The highest antibacterial activity against the studied strains were belong toQ. brantii,P. harmala,Z. spina-christi andO. decumbens vent extracts with 11-40 mm, 15-28 mm, 8-26 mm and 10-20 mm of diameters, respectively. Intermediate antibacterial activity was exhibited byG. tricornutum andVi. pseudo negundo against some of the studied strains with 7-20 mm and 7-13 mm of diameters, respectively. Noteworthy, out of 9 studied strains; 6 and 2 of them were resistant to theG. tricornutum andVi. pseudo negundo extracts, respectively. TheS. officinalis andVa. pyramidata, however, showed no antibacterial activity against the studied strains.Conclusions: TheQ. brantii,P. harmala,Z. spina-christi andO. decumbens extracts were shown to possess strong antibacterial activity against methicillin and cefixime resistant S. aureus strains and can be considered as the promising natural antibiotics for treating the studied strains.

 14. Lethal response of the dengue vectors to the plant extracts from family Anacardiaceae

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  Ali Yousaf; Wan Fatma Zuharah

  2015-01-01

  Objective:To explore the larvicidal activities of different plant parts ofMelanochyla fasciculiflora(M. fasciculiflora),Gluta renghas(G. renghas),Anacardium occidentale and Mangifera indica from family Anacardiaceae against the laboratory and field strains of dengue vectorsAedes aegyptiandAedes albopictus(Ae. albopictus). Methods: Leaves and bark parts of study plants were collected from Taman Nageri, Bukit Pancor and Teluk Bahang National Park, Penang, Malaysia. Leaves and stem barks were separated, air dried, ground and extracted with methanol by Soxhlet apparatus. Crude extract was obtained by evaporating the extra solvent in rotary evaporator. The 4th instar larvae from laboratory and field strains were exposed to 50-1 300 mg/L concentrations according to World Health Organization standard larval bioassay. Larval mortality was recorded after 24 h of exposure. Results: Highest larvicidal activity was exhibited byG. renghas bark extract againstAe. albopictus laboratory strain at 600 mg/L.G. renghas also showed the highest larvicidal activities for other strains as compared to other plant extracts, followed byMangifera indica andM. fasciculilfora andAnacardium occidentale. Conclusions:Ae.albopictus has been found to be more susceptible as compare toAedes aegypti in both laboratory and field strains in this study.G. renghas andM. fasciculiflora were tested for the first time and exhibited prompting larvicidal activities against dengue vectors. These results revealed that all the plants especiallyG. renghas andM. fasciculilfora have the higher larvicidal activities and can be used for the control of dengue vector as a new environment friendly, target specific and low cost phytochemical.

 15. Constitutionalism, State and territory in the globalization context

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  William Guillermo Jiménez

  2012-12-01

  Full Text Available Globalization shows that the national State is losing the monopoly in the production of law, and this generates changes concerning the environment of application of the state legal arrangements and the role of the territory as the limit thereof. The object of this work is to offer a panorama about of the law globalization impacts on the State, the constitutional theory and the territory. The study is performed by means of the documentary review technique by using the consultation of diverse sources. Our conclusion is that the Westphalian model of State-nation has been weakened; however, globalization needs the State to be able to operate. Law has been deterritorialized and the territory continues to be a fundamental element for the contemporary State.

 16. Salget af aktier i DONG

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bechmann, Ken L.; Møller, Michael; Nielsen, Niels Christian

  2014-01-01

  Salget af en del af aktierne i DONG Energy har trukket store overskrifter den seneste tid i både ind- og udland og har haft betydelige politiske konsekvenser. Denne artikel behandler mange af de argumenter, der har været fremført for og imod salget. Samlet konkluderer artiklen, at debatten om sal...... salget til Goldman Sachs har været præget af misforståelser og forkerte argumenter. Omvendt er det også svært at se formålet med, at staten skal sælge på så komplicerede vilkår i stedet for selv at indskyde den manglende egenkapital....

 17. Recurrent invasive pneumococcal disease in children

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ingels, Helene; Lambertsen, Lotte; Harboe, Zitta B;

  2014-01-01

  %, and 78% of the cases would have been covered by the 7-, 10-, and 13-valent pneumococcal conjugate vaccines, respectively. Conclusions: Of children with an IPD episode, 2.4% experienced rIPD, and an underlying disease was documented in 66% of these children. Investigation of underlying conditions...... laboratory-confirmed cases of IPD in children aged 0-15 y were identified from the Neisseria and Streptococcus Reference Laboratory, Statens Serum Institut, Denmark for the period 1980-2013. rIPD was defined as isolation of Streptococcus pneumoniae from any normally sterile site ≥ 30 days after an initial...... positive culture. Clinical data were obtained for all children with rIPD. Results: Of all children with IPD, 2.4% (59/2418) experienced at least 1 episode of rIPD, and an underlying condition was documented in 39 (66%). Immune deficiency due to transplantation (n = 9) was the most common disease; however...

 18. Innovation on Smart Grids and energy storage. IA Special; Innovation on Smart Grids and energy storage. IA Special

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2012-11-15

  In this special edition of the Innovation Network Attache a large number of short articles on aspects of ICT aspects of intellligent energy networks, the security and integrity of the use and control of those networks, and energy storage. In this special an overview is given of the most important developments in Israel, Russian Federation, Brazil, Netherlands, France, Germany, Singapore, Japan, Taiwan, China, South Korea, India, United States and Canada [Dutch] In deze special van het Innovation Attache Netwerk een groot aantal korte artikelen over de ICT aspecten van intellligente energie netten, de veiligheid en integriteit van het gebruik en sturing ervan, en energie opslag. In de special een overzicht van in het oog springende ontwikkelingen in de landen Israel, Rusland, Brazilie, Nederland, Frankrijk, Duitsland, Singapore, Japan, Taiwan, China, Zuid-Korea, India, Verenigde Staten en Canada.

 19. Violence and displacement: Towards a regional and local interpretation. The case of Risaralda and its capital Pereira

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Luis Adolfo Martínez Herrera

  2006-07-01

  Full Text Available This dissertation tries to make an analysis about phenomenons of violence in the region of Risaralda and your capital Pereira. The established reflection is made by means of a historical view, a violence characterization and some of your causal explanations, a reflection where the main reference is the territory and your manifold scenes that conjugate actors crossing, interests and territorial dominions, besides, a migratory process by violence (displacement by violence that materializes the sequels of conflict, and finally, by means of a local view that recognizes in the globalized societies, new non regulated scenes of conflict by the state-nation. This analysis permits to recognize the territorial topics of control and dominion and it identifies some of the structural explanations that show continuities and discontinuities that have an effect on population of the region in a differentiated way. The reflection provokes new questions to guide next investigations in the region.

 20. Peer til peer i arbejdet med udsatte mennesker

  DEFF Research Database (Denmark)

  Dindler, Camilla; Ahlmark, Nanna; Norrhäll, Oskar;

  mænd i risiko for at udvikle type 2 diabetes. En del af evalueringsopdraget har været at tilvejebringe viden om relevant litteratur om peer-metoder. I denne forbindelse er dette notat udarbejdet til Københavns Kommunes Forebyggelsescenter Nørrebro af evaluerings-teamet, som består af forsker, Nanna......Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet har fået til opdrag at lave en formativ procesevaluering af Københavns Kommunes projekt Mænd i København. Projektet omhandler udvikling og implementering af en peer til peer indsats med henblik på at forbedre sundhed og trivsel blandt udsatte...... Ahlmark, adjunkt ved Aalborg Universitet Camilla Dindler, praktikant og specialestuderende Oskar Norrhäll og specialestuderende Pernille Hartvig Jensen. Notatet er en sammenfatning af udvalgt forskningslitteratur og rapporter om peer til peer-relaterede projekter målrettet udsatte grupper i forbindelse...

 1. pXRF and IR Fluorescence Imaging Studies of CdS Alteration in Paintings by Edvard Munch and Henri Matisse in Oslo, Copenhagen, and San Francisco

  DEFF Research Database (Denmark)

  Vila, Anna; Wadum, Jørgen; Mass, Jennifer;

  2014-01-01

  of their chemical degradation, is of particular concern. The alteration of these pigments causes chalking, flaking, fading, and darkening of the yellow paints, leading to irreversible changes in the physical and chemical structure of the paint layer, and dramatically altering the appearance of the work. Standoff...... it reliably discriminate among intact versus altered cadmium yellow pigments? To answer these questions, the methods were tested on Henri Matisse’s Le Bonheur de vivre (1905-6 The Barnes Foundation, Philadelphia) and oil sketches for this work in The Museum of Modern Art, San Francisco, and The Statens Museum...... for Kunst, Copenhagen. They were also tested on Edvard Munch’s The Scream (c. 1910, Munch Museum, Oslo). It was found that ultraviolet-induced visible fluorescence has the best ability to discriminate between altered and unaltered cadmium yellow paints (even before alteration is visible to the unaided eye...

 2. A comprehensive assessment of mercury exposure in penguin populations throughout the Southern Hemisphere: Using trophic calculations to identify sources of population-level variation.

  Science.gov (United States)

  Brasso, Rebecka L; Chiaradia, André; Polito, Michael J; Raya Rey, Andrea; Emslie, Steven D

  2015-08-15

  The wide geographic distribution of penguins (Order Sphenisciformes) throughout the Southern Hemisphere provided a unique opportunity to use a single taxonomic group as biomonitors of mercury among geographically distinct marine ecosystems. Mercury concentrations were compared among ten species of penguins representing 26 geographically distinct breeding populations. Mercury concentrations were relatively low (⩽2.00ppm) in feathers from 18/26 populations considered. Population-level differences in trophic level explained variation in mercury concentrations among Little, King, and Gentoo penguin populations. However, Southern Rockhopper and Magellanic penguins breeding on Staten Island, Tierra del Fuego, had the highest mercury concentrations relative to their conspecifics despite foraging at a lower trophic level. The concurrent use of stable isotope and mercury data allowed us to document penguin populations at the greatest risk of exposure to harmful concentrations of mercury as a result of foraging at a high trophic level or in geographic 'hot spots' of mercury availability. PMID:26072048

 3. ERTS: Surveying Earth's Resources from Space.

  Science.gov (United States)

  Maugh, T H

  1973-06-01

  Several errors occurred in the Research News story "ERTS: Surveying earth's resources from space" (6 Apr. 1973) by Thomas H. Maugh II. In column 3, page 50, the statement, "It thus maps an area of about 6.5 km(2) every day," should read "6.5 x 10(6) km(2)." In Fig. 3, the land masses are identified as Manhattan and Staten Island; actually, the spit at the left of the figure is Sandy Hook, New Jersey, and the barrier beaches further north are Rockaway, Long Beach, and Jones Beach, from left to right. The negative for Fig. 4 was inadvertently flipped over so that the illustration is a mirror image of the actual picture. It has also since been brought to the author's attention that " the previously unsuspected difference in salinity" in the Great Salt Lake described in the caption of Fig. 2 was, in fact, well known before the ERTS picture was taken. PMID:17806578

 4. Specific T-cell epitopes for immunoassay-based diagnosis of Mycobacterium tuberculosis infection

  DEFF Research Database (Denmark)

  Brock, I; Weldingh, K; Leyten, EM;

  2004-01-01

  Specific T-cell epitopes for immunoassay-based diagnosis of Mycobacterium tuberculosis infection.Brock I, Weldingh K, Leyten EM, Arend SM, Ravn P, Andersen P. Department of Infectious Disease Immunology, Statens Serum Institute, Artillerivej 5, DK-2300 Copenhagen S, Denmark. The currently used...... method for immunological detection of tuberculosis infection, the tuberculin skin test, has low specificity. Antigens specific for Mycobacterium tuberculosis to replace purified protein derivative are therefore urgently needed. We have performed a rigorous assessment of the diagnostic potential of four...... selected and combined the specific peptide stretches from the four proteins not recognized by M. bovis BCG-vaccinated individuals. These peptide stretches were tested with peripheral blood mononuclear cells obtained from patients with microscopy- or culture-confirmed tuberculosis and from healthy M. bovis...

 5. Gemensam pensionsrätt : - en studie av nyttan med gemensamma annuiteter inom ramen för DC-system

  OpenAIRE

  Strand, Emma

  2009-01-01

  I Sverige finns till skillnad från många andra länder inget fullt efterlevandeskydd för efterlevande när det gäller pensionerna. Ett införande av gemensamma pensionsrätter har tagits upp som förslag i Statens offentliga utredningar men har ännu inte genomförts.1 I denna uppsats analyseras hur gemensamma pensionsrätter påverkar levnadsstandarden under pensionstiden för par och för den efterlevande i paret. Detta genomförs genom en sammanställning av tolv par och beräkningar a...

 6. Overvågning af aviær influenza i vilde fugle i Danmark 2014

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hjulsager, Charlotte Kristiane; Krog, Jesper Schak; Madsen, Jesper J.;

  Overvågningen af aviær influenza (AI) virus i vilde fugle i Danmark i 2014 blev udført i samarbejde mellem Veterinærinstituttet, Danmarks Tekniske Universitet (DTU-VET), Fødevarestyrelsen (FVST) og Statens Naturhistoriske Museum, Københavns Universitet (SNM) i henhold til ” Projektplan vedr....... overvågningen af aviær influenza i vilde fugle i Danmark i 2014” (bilag 4). Overvågning af AI på EU niveau går tilbage til 2002, og Danmark er underlagt EU kommissionens bestemmelser for udformning af overvågningen, der dog har skiftet gennem årene i takt med indhøstede erfaringer. I 2014 blev der udført passiv...

 7. The role of geospatial data in management of Croatian national parks

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Zoran ŠIKIĆ

  2013-12-01

  Full Text Available Nature protection, especially protection of most valuable parts enclosed in national parks and nature parks is today unthinkable without quality and updated geospatial data organized in efficient geographical information systems. Due to the fact that modern management today is based on geospatial information it resulted with definition of spatial data infrastructure concept. On the national level nature protection is also enclosed with national spatial data infrastructure so that creation and usage of geospatial information hast to be conducted in synergy between the stakeholders of the national infrastructure. For the purpose of synergetic cooperation models development and solving of present problems, Ministry of culture – Nature protection directorate, State geodetic administration and State institute for nature protection have in cooperation with the Norwegian mapping and cadastre authority (Statens kartverk accomplished PAMS (Protected Area Management System project on the location of National park Kornati. Results and findings accomplished through this project are presented in this article.

 8. "Floating signifiers": Negotiating the meaning of national in Montenegro, at the Internet chat room Café del Montenegro

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Čarna Brković

  2016-03-01

  Full Text Available The paper represents the analysis of the narratives that deal with the sentiment of national belonging in Montenegro within the chat room Café del Montenegro. The practice of the Internet chat room users is perceived as cultural engagement – „practicing" the State and the emotion of national identification of its own kind. By writing, arguing, negotiating the meaning of the state and nation an abundance of different and broken knowledge’s are created- many histories, geographies, ethics and politics are offered. On the one hand, these directly undermines, jeopardizes and questions the power of the State narrative, hitherto negotiating the nation, the State, authentic devotion, simultaneously manufacturing the state-nation as a reality. The result of mutual correspondence in the chat room is persistent negotiation of the meaning of national categories in Montenegro over the years.

 9. Social- og sundhedsprofessioner, videnskab, teknologier og nye udfordringer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Larsen, Kristian

  2015-01-01

  I dette temanummer studeres forskellige dimensioner og udfordringer i forhold til de professioner, der ofte omtales som semiprofessionerne eller relations-professionerne inden for det sundhedsmæssige og sociale område. Der er ikke tale om klassiske professioner som jura eller medicin, der har fuld...... tilpasning af fælles interviewguides inspireret af Bourdieu og hans begreber om strukturel homologi, dominansrelationer, positioner og hierarkier af vidensformer i sociale og medicinske felter. Guiden, der er konstrueret i samarbejde med danske og norske medlemmer af forskergruppen, fokuserede på spørgsmål...... praksisteori (1977, 1990), studier af social lidelse (1999) herunder distinktionen mellem statens højre og venstre hånd (Bourdieu 2010; Arnholtz Hansen og Hammerslev 2010; Wacquant 2009). Der indgår også en del inspiration fra sociologiens klassikere som Weber (1995/1920) fra professionsforskere (fx Abbott...

 10. Real-time whole-genome sequencing for routine typing, surveillance, and outbreak detection of verotoxigenic Escherichia coli

  DEFF Research Database (Denmark)

  Joensen, Katrine Grimstrup; Scheutz, Flemming; Lund, Ole;

  2014-01-01

  cheaper, it has huge potential in both diagnostics and routine surveillance. The aim of this study was to perform a real-time evaluation of WGS for routine typing and surveillance of verocytotoxin-producing Escherichia coli (VTEC). In Denmark, the Statens Serum Institut (SSI) routinely receives all......, and determination of phylogenetic relationship, and a specific VirulenceFinder for detection of E. coli virulence genes was developed as part of this study. In total, 46 suspected VTEC isolates were characterized in parallel during the study. VirulenceFinder proved successful in detecting virulence genes included...... was established from WGS, enabling discrimination between sporadic and outbreak isolates. Overall, WGS typing produced results faster and at a lower cost than the current routine. Therefore, WGS typing is a superior alternative to conventional typing strategies. This approach may also be applied to typing...

 11. Del Estado-nación al Estado-marca. El rol de la diplomacia pública y la marca de país en el nuevo escenario de las relaciones internacionales

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jordi de San Eugenio Vela

  2013-08-01

  Full Text Available The establishment of relationships between countries in a global era seems to require new strategies that, in some cases, transcend traditional state diplomacy. In this sense, public diplomacy has become a renewed strategy of transnational representativeness in which the country brand exerts an important role as mechanism for agglutinating and transmitting national identities. Thus, the new soft power of geographical representation seems to take place within the weakening of the state-nation and clearly benefits a new way of communicating the identity of a country which is closer to the intervention of different social agents than to the signing of international treaties, a competence traditionally reserved for governments. Based on a review of existing literature, this article presents the state of the art related to the new strategies of international representativeness that have been executed by countries and nations.

 12. Miljøvern- og hva så? : en studie av politisk organisering og holdning til miljøvern i Norge, Storbritannia og Tyskland

  OpenAIRE

  2005-01-01

  Temaet for oppgaven er utviklingen av miljøvern i Norge, Storbritannia og Tyskland fra 1970 og frem til i dag. I disse landene har miljøvernsaken utviklet seg på ulike måter. Tidligere forskning har vist hvordan den politiske organiseringen av miljøvern har fått følger for organiseringen av miljøvernbevegelsen i ulike land. Jeg ønsker å finne ut om ulikheter i organisering av miljøvern, både fører til ulikt syn i befolkningen på statens rolle i forhold til miljøvern og på hvor høyt befolkning...

 13. System Identification of Irrigation Channels with Overshot and Undershot gates

  OpenAIRE

  Euren, Karin

  2004-01-01

  I Australien är vattenresurserna begränsade. För lantbrukare är tillgängligheten på vatten mycket viktig. På grund av det torra klimatet kan inte de Australiensiska bönderna förlita sig på nederbörden. Bevattningssystemen är därför en viktig del i jordbrukningsindustrin. Bevattningsområdet i Coleambally ligger i södra New South Wales nära gränsen till staten Victoria. Bevattningsnätet i Coleambally förser ofta bevattningskanalerna med för mycket vatten för att vara säker på att lantbrukarna f...

 14. An evaluation of microcult g.c. in venereal disease clinics

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, A O; Andersen, Klaus Ejner

  1977-01-01

  Microcult G.C. is a kit for cultivation and identification of Neisseria gonorrhoeae. ue of this kit was compared with the cultivation and identification methods of the Neisseria Department, Statens Seruminstitut, Copenhagen (WHO collaborating center for reference and research in gonococci...... of women, the predictive value of positive tests was 95% and the predictive value of negative tests was 90%. The reliability of these results makes Microocult G.C. a valuable supplement to microscopy in venereal disease clinics with a relative high prevalence of gonorrhoea. The predictive value of positive...... tests from the anal canal was 21% and from the tonsils 3%; in these locations the test is not suitable for diagnostic purposes....

 15. Hur bemöter man idag tibetanska flyktingbarn i Dharamsala?

  OpenAIRE

  Bergström, Kavita

  2008-01-01

  Detta arbete bygger på en studieresa, under en månads tid, till Indien, Dharamsala. Dharamsa-la är känd för att inhysa den tibetanska statens exilregering och inte minst den tibetanska bud-dismens andlige ledare Dalai Lama. Därav är Dharamsala en viktig tillflyktsort för de tibe-tanska flyktingar som undkommit den Kinesiska regeringens förtryck i Tibet. Syftet med denna studie blir därför, att få mer insikt och kunskap om hur man idag i Dha-ramsala bemöter tibetanska flyktingbarn från Tibet. ...

 16. Genetic susceptibility and genotype-phenotype association in 588 Danish children with inflammatory bowel disease

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jakobsen, C; Cleynen, I; Andersen, Susanne Pia;

  2014-01-01

  AIM: To investigate the association between known inflammatory bowel disease (IBD)-associated genetic variants and development of paediatric IBD, and specific clinical sub-phenotypes. MATERIAL AND METHODS: In this case-control study we included IBD patients ... retrieved and clinical information was extracted. DNA was obtained from Guthrie cards from the Danish National Neonatal Screening Biobank (PKU-biobanken) at Statens Serum Institut and from blood samples. RESULTS: A total of 588 IBD patients (244 Crohn's disease (CD), 318 ulcerative colitis (UC) and 26 IBD...... associated with disease localisation, medical treatment or surgery after correcting for multiple analyses. CONCLUSION: We found an association between CD and three previously published genetic variants and replicated the association with the paediatric specific ZMIZ1 gene. No Bonferroni corrected significant...

 17. Da universidade autônoma ao ensino superior operacional: considerações sobre a crise da universidade e a crise do Estado nacional From the autonomous university to the operational higher education: considerations on the crisis of the university and the crisis of the national State

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Luís Antonio Groppo

  2011-03-01

  Full Text Available Resgatando a relação entre o Estado nacional e a universidade moderna, comenta-se sobre a criação do mito-realidade da nação em consonância com o mito-realidade da universidade- instituição, a qual estaria destinada a pensar sua nação e sua época de modo autônomo. Após apresentar as crises da universidade - de hegemonia, de legitimidade e institucional - o artigo busca relacionar a mais séria destas crises, a institucional, que ameaça tornar a universidade-instituição autônoma em universidade operacional, com a crise daquele Estado nacional, no contexto da globalização do capital. Finda apresentando os principais contornos da crise institucional da universidade no Brasil contemporâneo.Rescuing the relation between the State-nation and the modern university, is commented on the creation of the myth-reality of the nation in accord with the myth-reality of the institution university, which would be destined to think its nation and its time in autonomous way. After to present the crises of the university - of hegemony, of legitimacy and institutional - the article searches to relate the most serious of these crises, the institutional one, that threat to become the university institution-autonomous in operational university, with the crisis of that State-nation, in the context of the globalization of the capital. It ends presenting the main contours of the institutional crisis of the university in Brazil contemporary.

 18. IgA-dominant post-infectious glomerulonephritis presenting as a fatal pulmonary-renal syndrome

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Saad M

  2015-08-01

  Full Text Available Marc Saad,1 Magda Daoud,1 Patricia Nasr,1 Rafeel Syed,2 Suzanne El-Sayegh2 1Department of Medicine, 2Department of Nephrology, Staten Island University Hospital, Staten Island, NY, USA Abstract: Over the last decades, post-infectious glomerulonephritis underwent major changes in its epidemiology, pathophysiology, and outcomes. We are reporting a case of IgA-dominant post-infectious glomerulonephritis (IgA-PIGN presenting as a fatal pulmonary-renal syndrome. An 86-year-old Filipino man presented with worsening dyspnea, hemoptysis, and decreased urine output over 2 weeks. Past medical history is significant for hypertension, chronic kidney disease stage III, and pneumonia 3 weeks prior treated with intravenous cefazolin for methicillin-sensitive Staphylococcus aureus bacteremia. Physical examination was remarkable for heart rate of 109/min and respiratory rate of 25/min saturating 99% on 3 liters via nasal cannula. There were bibasilar rales in the lungs and bilateral ankle edema. A chest radiograph showed bibasilar opacifications. Blood work was significant for hemoglobin of 8.3 g/dL and creatinine of 9.2 mg/dL (baseline of 1.67. TTE showed EF 55%. Urinalysis revealed large blood and red blood cell casts. Kidney ultrasound showed bilateral echogenicity compatible with renal disease. Pulse methylprednisolone therapy and hemodialysis were initiated with patient's condition precluding kidney biopsy. Serology workup for rapidly progressive glomerulonephritis was negative. On day 7, the patient required mechanical ventilation; bronchoscopy showed alveolar hemorrhage and plasmapheresis was initiated. Renal biopsy revealed IgA-PIGN with endocapillary and focal extracapillary proliferative and exudative features. IgA-PIGN occurs in diabetic elderly (mean age of 60 years, 0–16 weeks after an infection mainly by Staphylococcus. However, this nondiabetic patient had normal complement IgA-PIGN with fatal pulmonary-renal syndrome. Understanding the

 19. Atmospheric emissions from a passenger ferry with selective catalytic reduction.

  Science.gov (United States)

  Nuszkowski, John; Clark, Nigel N; Spencer, Thomas K; Carder, Daniel K; Gautam, Mridul; Balon, Thomas H; Moynihan, Paul J

  2009-01-01

  The two main propulsion engines on Staten Island Ferry Alice Austen (Caterpillar 3516A, 1550 hp each) were fitted with selective catalytic reduction (SCR) aftertreatment technology to reduce emissions of oxides of nitrogen (NOx). After the installation of the SCR system, emissions from the ferry were characterized both pre- and post-aftertreatment. Prior research has shown that the ferry operates in four modes, namely idle, acceleration, cruise, and maneuvering modes. Emissions were measured for both engines (designated NY and SI) and for travel in both directions between Manhattan and Staten Island. The emissions characterization used an analyzer system, a data logger, and a filter-based particulate matter (PM) measurement system. The measurement of NOx, carbon monoxide (CO), and carbon dioxide (CO2) were based on federal reference methods. With the existing control strategy for the SCR urea injection, the SCR provided approximately 64% reduction of NOx for engine NY and 36% reduction for engine SI for a complete round trip with less than 6.5 parts per million by volume (ppmv) of ammonia slip during urea injection. Average reductions during the cruise mode were 75% for engine NY and 47% for engine SI, which was operating differently than engine NY. Reductions for the cruise mode during urea injection typically exceeded 94% from both engines, but urea was injected only when the catalyst temperature reached a 300 degrees C threshold pre- and postcatalyst. Data analysis showed a total NOx mass emission split with 80% produced during cruise, and the remaining 20% spread across idle, acceleration, and maneuvering. Examination of continuous NOx data showed that higher reductions of NOx could be achieved on both engines by initiating the urea injection at an earlier point (lower exhaust temperature) in the acceleration and cruise modes of operation. The oxidation catalyst reduced the CO production 94% for engine NY and 82% for engine SI, although the high CO levels

 20. Necrotizing RPGN with linear anti IgG deposits in a patient with history of granulomatosis with polyangiitis: a case report

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Parekh N

  2014-11-01

  Full Text Available Ninad Parekh, Edward Epstein, Suzanne El-Sayegh Department of Medicine, Division of Nephrology, Staten Island University Hospital, Staten Island, NY, USA Introduction: Diagnosing the etiology of a rapidly progressive glomerulonephritis is of vital importance to guide appropriate therapeutic management. This case highlights the complexity involved in establishing diagnosis when presentation is atypical. In certain cases diagnosis cannot be established based on clinical presentation or biopsy findings alone, and critical analysis of biopsy findings in context of clinical presentation is crucial to guide the clinical decision-making process.Case presentation: A 47-year-old Hispanic male with history of granulomatosis with polyangiitis (GPA in remission on azathioprine, presented with fatigue and lethargy. Physical examination was unremarkable. Laboratory data revealed elevated creatinine and otherwise normal electrolytes. Urinalysis showed numerous dysmorphic red blood cells with few red cell casts. His serologic results were all negative except anti-proteinase-3 antibody at very low titers. Kidney biopsy showed necrotizing crescentic glomerulonephritis with linear immunoglobulin G staining along the basement membrane.Conclusion: This case presented conflicting serologic and histopathologic findings. The presence of anti-proteinase-3 antibody supported diagnosis of recurrence of GPA. However, linear staining of immunoglobulin G (IgG on immunofluorescence (IF staining of renal biopsy supported anti-glomerular basement membrane (GBM disease. The treatment of anti-GBM disease and GPA both involve immunosuppression with prednisone and cyclophosphamide. However, patients with anti-GBM disease are also treated with plasmapheresis early in the disease presentation to prevent further damage. The patient with GPA, on the other hand, was shown to benefit from plasmapheresis only in the case of severe renal disease (serum creatinine level more than 5 mg/dL or

 1. Treatment of relapsing Clostridium difficile infection using fecal microbiota transplantation

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Pathak R

  2013-12-01

  Full Text Available Rahul Pathak,1 Hill Ambrose Enuh,1 Anish Patel,1 Prasanna Wickremesinghe21Department of Internal Medicine, New York Medical College, Internal Medicine Program at Richmond University Medical Center, Staten Island, NY, USA; 2Department of Gastrointestinal Medicine, New York Medical College, Internal Medicine Program at Richmond University Medical Center, Staten Island, NY, USABackground: Clostridium difficile infection (CDI has become a global concern over the last decade. In the United States, CDI escalated in incidence from 1996 to 2005 from 31 to 64/100,000. In 2010, there were 500,000 cases of CDI with an estimated mortality up to 20,000 cases a year. The significance of this problem is evident from the hospital costs of over 3 billion dollars annually. Fecal microbiota transplant (FMT was first described in 1958 and since then about 500 cases have been published in literature in various small series and case reports. This procedure has been reported mainly from centers outside of the United States and acceptance of the practice has been difficult. Recently the US Food and Drug Administration (FDA labeled FMT as a biological drug; as a result, guidelines will soon be required to help establish it as a mainstream treatment. More US experience needs to be reported to popularize this procedure here and form guidelines.Method: We did a retrospective review of our series of patients with relapsing CDI who were treated with FMT over a 3-year period. We present our experience with FMT at a community hospital as a retrospective review and describe our procedure.Results: There were a total of 12 patients who underwent FMT for relapsing C. difficile. Only one patient failed to respond and required a second FMT. There were no complications associated with the transplant and all patients had resolution of symptoms within 48 hours of FMT.Conclusion: FMT is a cheap, easily available, effective therapy for recurrent CDI; it can be safely performed in a

 2. Prøveprosjekt med mammografiscreeening i fire fylker; organisering og gjennomføring

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Steinar Østerbø Thoresen

  2009-10-01

  Full Text Available  SAMMENDRAGRandomiserte kontrollerte studier har vist at systematisk mammografiscreening i aldersgruppen 50 til 69 årreduserer dødeligheten av brystkreft med omlag 30%. I 1994 ble det av Sosial- og helsedepartementetbesluttet å iverksette et prøveprosjekt med mammografi i fire fylker. Prosjektet omfatter kvinner i alderen50-69 år og skal pågå i fire år med to screeningrunder. Utvalgte fylker er Akershus, Hordaland, Oslo ogRogaland. Det er valgt en fylkeskommunal modell i samarbeid med Kreftregisteret, Statens helseundersøkelser(SHUS og Statens strålevern. Kreftregisteret har den nasjonale prosjektledelse, mens SHUS haransvar for invitasjoner, svarbrev samt innkjøp og drift av busser. Prosjektet skal evalueres både frakostnadsiden og informasjonsvirksomheten. Det utføres to-bilde mammografi med dobbelt tyding. Detførste driftsåret var 1996. Oppmøte før purring ligger på omlag 77%. Det er påvist 337 krefttilfeller.Svulstene er overveiende meget små og uten spredning til lymfeknuter i armhulen. Det har vært få driftsproblemer,og tiltaket er svært godt mottatt blant de inviterte kvinner.Thoresen SØ. Mammography screening in four Norwegian counties: a pilot project.Nor J Epidemiol ENGLISH SUMMARYOrganised breast cancer screening by mammography can reduce mortality from breast cancer substantially.In Norway a pilot project in four counties was startet in 1996, including 160 000 women in the age group50 to 69 years. Two-view mammography and double reading are performed. So far the attendance rate is77%, before reminders are sent to the women. The attendance rate in the mobile units are high. A total of337 breast cancers have been identified, which is seven out of 1000 screened. The positive predictive valueis 13%. The majority of the invasive tumors are small and without nodal involvement. The pilot project isscheduled for four years and will also be evaluated form the cost/benefit side.1997; 7 (2: 179-182.

 3. New national Biobank of The Danish Center for Strategic Research on Type 2 Diabetes (DD2

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Christensen H

  2012-09-01

  Full Text Available Henry Christensen,1 Jens Steen Nielsen,2 Karina Meden Sørensen,3 Mads Melbye,3 Ivan Brandslund1,41Department of Clinical Biochemistry, Vejle Hospital, Vejle, Denmark; 2The Danish Centre for Strategic Research in Type 2 Diabetes (DD2, Department of Endocrinology M, Diabetes Research Centre, Odense University Hospital, Odense, Denmark; 3Department of Epidemiology Research, Statens Serum Institut, Copenhagen, Denmark; 4Institute of Regional Health Research, University of Southern Denmark, Odense, DenmarkAbstract: Long-term storage of biological samples from patients has become increasingly important in studies of disease control and treatment. The first nationwide Danish diabetes project, ie, The Danish Center for Strategic Research in Type II Diabetes (DD2, aims to improve treatment and the long-term outcome of patients with newly diagnosed type 2 diabetes (T2D. The DD2 project includes establishment of a biobank with samples from 50,000 patients with newly diagnosed T2D. This paper describes how blood and urine samples from 10,000 patients per year are collected, handled, and stored. The biobank includes whole blood, DNA, and plasma and urine samples, all frozen at −80°C. Sampling tubes have been standardized and are sent to hospital outpatient clinics and general practitioners where samples are taken, handled, aliquoted, and returned by mail overnight in standardized cryostorage tubes. When received at the biobank, samples are frozen without further treatment. From each patient, 24 cryostorage tubes are stored. Each tube is labeled with a barcode that links the data to other information available in a clinical databank registry. When patients are enrolled in DD2, a questionnaire is filled out and a quality monitoring system ensures that patients, samples, and questionnaires can be linked together at all times. The biobank is located at Vejle Hospital and the Danish National Biobank at Statens Serum Institut. As of the end of March 2012

 4. Phenotypic and genotypic characterization of Streptococcus agalactiae in pregnant women: first study in a province of Argentina

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  P Oviedo

  2013-01-01

  Full Text Available Group B Streptococcus (GBS is the leading cause of neonatal infections. Our purpose was to characterize GBS colonization in pregnant women, current serotypes, resistance phenotypes and genes associated with virulence. In Misiones, Argentina, there are no previous data on this topic. Vaginal-rectal swabs from 3125 pregnant women were studied between 2004 and 2010. GBS strains were identified by conventional and serological methods (Phadebact Strep B Test, ETC International, Bactus AB, Sweden. Serotypes were detected using Strep-B Latex (Statens Serum Institut, Denmark. Resistance phenotypes were determined by the double-disk test. Genes were studied by PCR. Maternal colonization was 9.38%. Resistance to erythromycin was 11.6%, and the constitutive phenotype was the predominant one. Serotype Ia was the most frequent, whereas serotypes IV, VI, VII and VIII were not detected. The lmb, bca and hylB genes were detected in more than 79% of the strains. In this study, the colonization rate with GBS and the serotype distribution were compared with studies reported in other areas of the country. The high resistance to erythromycin in Misiones justifies performing antibiotic susceptibility testing. The serotype distribution, the genes encoding putative virulence factors, and the patterns of resistance phenotypes of GBS may vary in different areas. They thus need to be evaluated in each place to devise strategies for prevention.

 5. Sammenligning av to blodprøver fra samme person analysert ved to laboratorier

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Aage Tverdal

  2009-10-01

  Full Text Available  INNLEDNINGEpidemiologiske undersøkelser av lipidnivået hosbefolkningen er helt avhengig av at analysemetodeneholder stabilt nivå over flere år. Dette er lettest å oppnåhvis man hele tiden benytter ett laboratorium, oghjerte-karundersøkelsene til Statens helseundersøkelserhar konsekvent benyttet Klinisk kjemisk avdeling,Ullevål sykehus. Ulike hensyn kan likevel tilsi at andrelaboratorier benyttes. Undersøkelsene til Universiteteti Tromsø som har har vært gjennomført fire ganger iperioden 1973-1995, har vært utført ved Kliniskkjemisk avdeling, Regionsykehuset i Tromsø. Helseundersøkelseni Nord-Trøndelag 1995-1997 harbenyttet Sentrallaboratoriet, Innherred sykehus. I dettearbeidet viser vi hvor store forskjellene blir hvisfeltlagene sender prøver fra samme person til ulikelaboratorier. Vi har undersøkt forskjellene mellomRegionsykehuset i Tromsø og Ullevål sykehus, ogmellom Innherred sykehus og Ullevål sykehus.

 6. A comprehensive assessment of mercury exposure in penguin populations throughout the Southern Hemisphere: Using trophic calculations to identify sources of population-level variation

  International Nuclear Information System (INIS)

  Highlights: • Mercury concentrations documented for 10 species of penguins (26 breeding populations). • Mercury concentrations ⩽2.00 ppm in feathers from 18/26 penguin populations. • Trophic level calculations revealed source of population-level variation in mercury. • First documentation of geographic mercury ‘hotspots’ for penguin populations. - Abstract: The wide geographic distribution of penguins (Order Sphenisciformes) throughout the Southern Hemisphere provided a unique opportunity to use a single taxonomic group as biomonitors of mercury among geographically distinct marine ecosystems. Mercury concentrations were compared among ten species of penguins representing 26 geographically distinct breeding populations. Mercury concentrations were relatively low (⩽2.00 ppm) in feathers from 18/26 populations considered. Population-level differences in trophic level explained variation in mercury concentrations among Little, King, and Gentoo penguin populations. However, Southern Rockhopper and Magellanic penguins breeding on Staten Island, Tierra del Fuego, had the highest mercury concentrations relative to their conspecifics despite foraging at a lower trophic level. The concurrent use of stable isotope and mercury data allowed us to document penguin populations at the greatest risk of exposure to harmful concentrations of mercury as a result of foraging at a high trophic level or in geographic ‘hot spots’ of mercury availability

 7. Ground Zero/Fresh Kills: Cataloguing Ruins, Garbage, and Memory

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Cinzia Scarpino

  2011-09-01

  Full Text Available The aim of this paper is to show how the rise and fall of the Twin Towers can be read in relation to the rise and fall of the Staten Island Fresh Kills landfill, how their destinies were entwined from the start, and how the immediate cultural response to the collapse of the former and the closing of the latter recurred to the form of catalogues of objects, words, and images. From this angle it will be possible to posit the events within a larger, if somewhat unusual, cultural frame encompassing the history of two different yet complementary symbols of New York up to 2001 (the WTC and Fresh Kills. From Don DeLillo’s Underworld (1997 and Falling Man (2007 through Holman, Steve Zeitlin e Joe Dobkin’s Crisis (2001-2002; from Art Spiegelman’s In the Shadows of No Tower (2004 to Artists Respond’s 9-11 (2002; from the New York Times to Bearing Witness to History, the 2003-2006 retrospective of the Smithsonian Museum, relevant collective or individual responses to the 2001 attacks took the form of a catalogue, a list, a vertical or horizontal juxtaposition of data, objects, and memories, evoking a suggestive parallel to the organizing principle of past relics collected in museums and garbage stratified in sanitary landfills.

 8. Woody plant roots fail to penetrate a clay-lined landfill: Managment implications

  Science.gov (United States)

  Robinson, George R.; Handel, Steven N.

  1995-01-01

  In many locations, regulatory agencies do not permit tree planting above landfills that are sealed with a capping clay, because roots might penetrate the clay barrier and expose landfill contents to leaching. We find, however, no empirical or theoretical basis for this restriction, and instead hypothesize that plant roots of any kind are incapable of penetrating the dense clays used to seal landfills. As a test, we excavated 30 trees and shrubs, of 12 species, growing over a clay-lined municipal sanitary landfill on Staten Island, New York. The landfill had been closed for seven years, and featured a very shallow (10 to 30-cm) soil layer over a 45-cm layer of compacted grey marl (Woodbury series) clay. The test plants had invaded naturally from nearby forests. All plants examined—including trees as tall as 6 m—had extremely shallow root plates, with deformed tap roots that grew entirely above and parallel to the clay layer. Only occasional stubby feeder roots were found in the top 1 cm of clay, and in clay cracks at depths to 6 cm, indicating that the primary impediment to root growth was physical, although both clay and the overlying soil were highly acidic. These results, if confirmed by experimental research should lead to increased options for the end use of many closed sanitary landfills.

 9. Paleoenvironmental and paleoclimatic investigations on Isla de los Estados, Argentina

  Science.gov (United States)

  Björck, S.; Fernandez, M.; Hjort, C.; Ljung, K.; Martinez, O.; Möller, P.; Ponce, F.; Rabassa, J.; Roig, F.; Unkel, I.; Wohlfarth, B.

  2007-05-01

  The expedition in November-December 2005 to Isla de los Estados (Staten Island) off the southeastern tip of South America was a cooperative venture between Lund University (LU) and Stockholm University (SU) in Sweden and the CADIC-CONICET Institute in Ushuaia, Argentina. The aim of the expedition was threefold: (1) to extend the Swedish paleoclimatic "ATLANTIS"-project (Greenland, Iceland, Faroe Islands, Azores, Grenada, Tristan da Cunha; PI S Björck) to the southern part of the South American continent, (2) to connect earlier glacial and climate history reconstructions from the Antarctic Peninsula to equivalents north of the Drake Passage in southernmost South America, and (3) to complement paleo-information available from the Tierra del Fuego mainland with information from Isla de los Estados. Focus was on two areas in the northern and north-western part of the island, Bahía Colnett and Bahia Crossley. Detailed geomorphologic and stratigraphic mapping of glacial deposits were combined with sampling sediments for OSL dating. To reconstruct the paleoclimatic development of Isla de los Estados since the last ice retreat, four main peat bog/lake sites were cored and sampled. In addition, living trees of Nothofagus and old logs preserved in the peat were sampled for dendrochronological and dendroclimatological studies. Preliminary results show that the deglaciation of the study area occurred before 16500 cal yr BP. Detailed multi- proxy analyses of the four sequences are under way and first results will be presented.

 10. Retrieving moisture profiles from precipitable water measurements using a variational data assimilation approach

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Guo, Y.R.; Zou, X.; Kuo, Y.H. [National Center for Atmospheric Research, Boulder, CO (United States)

  1996-04-01

  Atmospheric moisture distribution is directly related to the formation of clouds and precipitation and affects the atmospheric radiation and climate. Currently, several remote sensing systems can measure precipitable water (PW) with fairly high accuracy. As part of the development of an Integrated Data Assimilation and Sounding System in support of the Atmospheric Radiation Measurement Program, retrieving the 3-D water vapor fields from PW measurements is an important problem. A new four dimensional variational (4DVAR) data assimilation system based on the Penn State/National Center for Atmospheric Research (NCAR) mesoscale model (MM5) has been developed by Zou et al. (1995) with the adjoint technique. In this study, we used this 4DVAR system to retrieve the moisture profiles. Because we do not have a set of real observed PW measurements now, the special soundings collected during the Severe Environmental Storm and Mesoscale Experiment (SESAME) in 1979 were used to simulate a set of PW measurements, which were then assimilated into the 4DVAR system. The accuracy of the derived water vapor fields was assessed by direct comparison with the detailed specific humidity soundings. The impact of PW assimilation on precipitation forecast was examined by conducting a series of model forecast experiments started from the different initial conditions with or without data assimilation.

 11. Protecting Urban Health and Safety: Balancing Care and Harm in the Era of Mass Incarceration.

  Science.gov (United States)

  Gaber, Nadia; Wright, Anthony

  2016-04-01

  This paper explores theoretical, spatial, and mediatized pathways through which policing poses harms to the health of marginalized communities in the urban USA, including analysis of two recent and widely publicized incidents of officer-involved killings in Ferguson, Missouri and Staten Island, New York. We examine the influence of the "broken windows" model in both policing and public health, revealing alternate institutional strategies for responding to urban disorder in the interests of the health and safety of the city. Drawing on ecosocial theory and medical anthropology, we consider the roles of the segregated built environment and historical experience in the embodiment of structural vulnerability with respect to police violence. We examine the recent shootings of Eric Garner and Michael Brown as the most visible, most circulated symbols of this complex and contradictory terrain, focusing on the pathways through which theories of causality authorize violent and/or caring intervention by the state. We show how police killings reveal an underlying and racialized association between disorder and deviance that becomes institutionalized and embodied through spatial and symbolic pathways. If public health workers and advocates are to play a role in responding to the call of the Black Lives Matter movement, it is important to understand the interpretations and translations of urban social life that circulate on the streets, in the media, in public policy, and in institutional practice. PMID:26696002

 12. Salvage therapies in relapsed and/or refractory myeloma: what is current and what is the future?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Thumallapally N

  2016-08-01

  Full Text Available Nishitha Thumallapally,1 Hana Yu,1 Divya Asti,1 Adarsh Vennepureddy,1 Terenig Terjanian2 1Department of Internal Medicine, 2Division of Hematology and Oncology, Staten Island University Hospital, New York, NY, USA Abstract: The treatment landscape for multiple myeloma (MM is evolving with our understanding of its pathophysiology. However, given the inevitable cohort heterogeneity in salvage therapy, response to treatment and overall prognoses tend to vary widely, making meaningful conclusions about treatment efficacy difficult to derive. Despite the hurdles in current research, progress is underway toward more targeted therapeutic approaches. Several new drugs with novel mechanism of action and less toxic profile have been developed in the past decade, with the potential for use as single agents or in synergy with other treatment modalities in MM therapy. As our discovery of these emerging therapies progresses, so too does our need to reshape our knowledge on knowing how to apply them. This review highlights some of the recent landmark changes in MM management with specific emphasis on salvage drugs available for relapsed and refractory MM and also discusses some of the upcoming cutting-edge therapies that are currently in various stages of clinical development. Keywords: multiple myeloma, novel drugs, relapsed and refractory myeloma, salvage chemotherapy 

 13. Successful Treatment of Disseminated Bacillus Calmette-Guérin Disease in an HIV-Infected Child with a Linezolid-Containing Regimen

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Srđan Roglić

  2016-01-01

  Full Text Available Upon HIV infection diagnosis, an 8-month-old boy was transferred for evaluation of worsening respiratory distress requiring mechanical ventilation. Pneumocystis jirovecii pneumonia (PCP was diagnosed; the boy also had a nonhealing ulcer at the site of vaccination with Statens Serum Institut (Danish strain Bacillus Calmette-Guérin (BCG vaccine and associated axillary lymphadenopathy. PCP treatment resulted in weaning from mechanical ventilation. Antimycobacterial treatment was immediately attempted but was discontinued because of hepatotoxicity. Over several months, he developed splenic lesions and then disseminated skin and cystic bone lesions. M. bovis was repeatedly cultured from both skin and bone lesions despite various multidrug antimycobacterial regimens which included linezolid. Eventually, treatment with a regimen of rifabutin, isoniazid, ethambutol, and linezolid led to definitive cure. Clinicians should consider a linezolid-containing regimen for treatment of severe disseminated BCG infection, especially if other drug regimens have failed. Although drug toxicity is a particular concern for young children, this patient received linezolid for 13 months without serious toxicity. This case also highlights the need for universal screening among pregnant women to prevent vertical transmission of HIV. Finally, routine immunization with BCG vaccine at birth should be questioned in countries with low and declining burden of tuberculosis.

 14. ThermoEnergy Ammonia Recovery Process for Municipal and Agricultural Wastes

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Alex G. Fassbender

  2001-01-01

  Full Text Available The Ammonia Recovery Process (ARP is an award-winning, low-cost, environmentally responsible method of recovering nitrogen, in the form of ammonia, from various dilute waste streams and converting it into concentrated ammonium sulfate. The ThermoEnergy Biogas System utilizes the new chemisorption-based ARP to recover ammonia from anaerobically digested wastes. The process provides for optimal biogas production and significantly reduced nitrogen levels in the treated water discharge. Process flows for the ammonia recovery and ThermoEnergy biogas processes are presented and discussed. A comparison with other techniques such as biological nitrogen removal is made. The ARP technology uses reversible chemisorption and double salt crystal precipitation to recover and concentrate the ammonia. The ARP technology was successfully proven in a recent large-scale field demonstration at New York City’s Oakwood Beach Wastewater Treatment Plant, located on Staten Island. This project was a joint effort with Foster Wheeler Environmental Corporation, the Civil Engineering Research Foundation, and New York City Department of Environmental Protection. Independent validated plant data show that ARP consistently recovers up to 99.9% of the ammonia from the city’s centrate waste stream (derived from dewatering of sewage sludge, as ammonium sulfate. ARP technology can reduce the nitrogen (ammonia discharged daily into local bodies of water by municipalities, concentrated animal farming operations, and industry. Recent advances to ARP enhance its performance and economic competitiveness in comparison to stripping or ammonia destruction technologies.

 15. Discerning Rejection of Technology

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sudhir Rama Murthy

  2013-04-01

  Full Text Available Technology is innate to modern society and primarily embodies human intellect. It greatly influences development, societal functioning, and sociotechnical transitions. Rapid technological advancements, made possible with advancement in science, human ingenuity, and competitive markets, provide human society with affordable and unlimited choice. A society can be viewed, with an individual as the fundamental unit, or as a community, or state/nation. In one view, sustainability can be viewed through a matrix of societal, economic, and environmental configurations associated with the three societal levels. Technological advancement and complexity can either remain simple and amenable to the user or, as emerging in recent years, may daunt the user to keep away. While the phenomenon of technology adoption (acceptance in society has been well appreciated, the increasingly characteristic phenomenon of technology rejection is yet to be understood and studied. Technology rejection is not merely a negation of its acceptance, and hence requires to be discerned carefully. Rejection also does not imply in its totality, but varies in terms of its kind and/or intensiveness. While rejection is discernable at all these three levels of society, this study remains focused at the level of the user (individual. It attempts to discern rejection of technology and discusses its distinctness from technology acceptance through an exhaustive literature study. The article initially discusses the technology–society nexus and provides a preliminary technology–user interface model leading to a detailed discussion into the determinants of technology rejection.

 16. Spatially Resolved Stellar Populations Of Nearby Post-Starburst Galaxies In SDSS-IV MaNGA

  Science.gov (United States)

  Liu, Charles; Betances, Ashley; Bonilla, Alaina Marie; Gonzalez, Andrea; Migliore, Christina; Goddard, Daniel; Masters, Karen; SDSS-IV MaNGA Team

  2016-01-01

  We have selected five galaxies in the Mapping Nearby Galaxies at APO (MaNGA) project of the latest generation of the Sloan Digital Sky Survey (SDSS-IV) identified as post-starburst (E+A) systems, in the transition between "blue cloud" and "red sequence" galaxies. We measure the equivalent widths of the Balmer series, D4000 break, and metal lines across each galaxy, and produce maps of the stellar age, stellar mass, and metallicities of each galaxy using FIREFLY, a full spectral analysis code. We have found that the measured properties of the galaxies overall generally matches well with single-aperture SDSS spectra from which the original post-starburst identifications were made. The variation in the spatial distributions of the stellar populations, in particular the A-stars, give us insight into the details of the transitional E+A quenching phase. This work was supported by the Alfred P. Sloan Foundation via the SDSS-IV Faculty and Student Team (FAST) initiative, ARC Agreement No. SSP483 to the CUNY College of Staten Island.

 17. PANDA saves pedestrians from silent hybrid cars; PANDA redt voetgangers van stille hybride

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Sattler, B. [Office for Science and Technology, Embassy of the Kingdom of the Netherlands, Washington DC (United States)

  2008-07-15

  The popularity of hybrid cars in the United States is an example of how the application of a new technology can have unintentional negative consequences. The cars are so quiet that pedestrians hardly notice them. Especially (blind) pedestrians, trimmers, cyclists and children are at risk. The National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) sees this as a potential safety problem and wants research. A solution has already been suggested: PANDA, a system with speakers under the wheel spats that make motor sounds, or sound effects from Star Wars. [mk]. [Dutch] De populariteit van hybride auto's in de Verenigde Staten is een voorbeeld van hoe de toepassing van een nieuwe technologie onbedoelde negatieve consequenties met zich meebrengt. De auto's zijn namelijk te stil om door voetgangers opgemerkt te worden. Vooral (blinde) voetgangers, trimmers, fietsers en kinderen lopen risico's. De National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) ziet dit als een potentieel veiligheidsprobleem en wil onderzoek. Een oplossing is ook al voorgesteld: PANDA, een systeem met luidsprekers onder de wielkappen die motorgeluid maken, of geluidseffecten uit Star Wars.

 18. Chiapas: ¿revolución, guerrilla, movimiento indio o reclamación de democracia, justicia y libertad?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Pedro PÉREZ HERRERO

  2009-11-01

  Full Text Available RESUMEN: El artículo demuestra que los asuntos de Chiapas no son: a la causa de todos los males de México; b un problema anacrónico, heredado del pasado (ausencia de mestizaje; c un movimiento indio; d un levantamiento contra la modernidad; o d una agitación que trate de imitar la revolución de 1910; sino que representan un ejemplo dramático de la complejidad de sus tensiones internas, un hecho actual que nos descubre las contradicciones del modelo de desarrollo, del sistema político y del Estado- Nación.ABSTRACT: This article demonstrates that Chiapas affaires are not: a the cause of all the evils in Mexico; b an anachronistic problem inherited from the past (lack of half-breeding; c an indian movement; d a revolt against modernity; or e an agitation that tries to imitate the 1910 revolution; but that represent a dramatic example of the complexity of their internal tensions, a present affaire that shows us the contradictions of the development model, the political system and the State-Nation.

 19. Cloud Immunization and Security for e-Governance Applications

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Rama Krushna Das

  2013-05-01

  Full Text Available Different e-Governance applications in India are using Cloud for making the services scalable, stretchable and cost effective. Starting from the IT centres being setup at  Panchayat level to the State/National data centres use the Cloud to create a common infrastructure that would be accessible by all. The focus is to enable sharing of resources, ensure security and take technology to the smaller towns and villages. But the major concern is to ensure security. This paper proposes a security solution   by using architectural framework, open source products and immunization algorithm. Our interest is to use Artificial Immune System (AIS with Clonal Selection Algorithm (CLONA for secure transaction of e-Governance services. The porosed Cloud architecture adopts the learning process and follows security optimization techniques. This technique uses spontaneous action-event transactional state of Cloud Immunization and Security (CIS, defined security services such as Authentication, Firewall and Antivirus. With these technique and services the CIS system is empowered to dynamically determine the best clone and the best antibody.  Intruder attacks termed as new antigens when approaches the Cloud, then the cloud system’s antibody known as threat detector follows Hamming Distance calculation to evaluate the threat termed as “affinity”. These affinity alerts and protects the Cloud system through CIS to undertake any kind of future attempt and attacks by the intruders.

 20. Intercomparison of passive radon dosimeters developed by NIRS (Japan) and SSI (Sweden)

  International Nuclear Information System (INIS)

  Solid state nuclear track detectors (SSNTD) are widely applied for the assessment of mean radon concentration over long periods in human environment, because of their simple, reliable specifications. In Japan, National Institute of Radiological Sciences (NIRS) developed the passive radon-thoron discriminative dosimeter for the nationwide indoor radon and thoron survey project since 1992. The dosimeter contains two polycarbonate disks as SSNTD, which is ready for the low level indoor radon concentration (-3). In Sweden, Swedish Radiation Protection Institute (Statens straalskyddsinstitut, SSI) developed the passive radon dosimeter for the nationwide survey, which showed the Swedish indoor radon level to be 100 Bq m-3 in 1982. As well, the SSI passive radon dosimeter is adopted for the Swedish epidemiological (case control) study on residential radon and lung cancer in 1993. To compare technical features of above two types of passive radon dosimeters, intercomparison was performed at 24 Swedish houses in Stockholm. Two types of dosimeters were placed side by side in both living room and bed room from March to May (about 90 days). Gradient of the linear regression may reflect systematic difference between radon standards in Japan and Sweden. Intercept might be caused by the background uncertainty in either or both dosimeters. This is a first trial for the future cooperative studies between NIRS and SSI. (J.P.N.)

 1. Anomalous results with the widely used NRPB/SSI-type passive radon dosemeter

  International Nuclear Information System (INIS)

  In an industrial hall, with large variations of radon concentration within minutes, simultaneous measurements were done with two types of passive radon detectors and an active radon measuring device. The widely used passive radon detector of the National Radiological Protection Board (NRPB) [Health Protection Agency (former NRPB) (HPA)]/Statens straalkyddsinstitut (Swedish Radiation Protection Inst.) (SSI) type produced anomalous results, seemingly uncorrelated to the radon concentration which was in the order of hundreds of becquerels per metre, usually underestimating but occasionally overestimating. We tried to reproduce similar exposure characteristics in our laboratory, but failed to reproduce the anomalous readings. We suspected, but could not prove, that the anomalous results were due to the combination of high radon concentration gradients, with pressure-driven air exchange between the inside of the detector holder and the outside atmosphere. Moreover, this theory was at least partly contradicted when we drilled holes in the detector holder. Although of interest, this effect is not likely to have substantially influenced any radon surveys, given the unusual nature of the exposure that caused the effect. (authors)

 2. Ella-V and technology usage technology usage in an english language and literacy acquisition validation randomized controlled trial study

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Roisin P. Corcoran

  2014-12-01

  Full Text Available This paper describes the use of technology to provide virtual professional development (VPD for teachers and to conduct classroom observations in a study of English Language Learner (ELL instruction in grades K–3. The technology applications were part of a cluster randomized control trial (RCT design for a federally funded longitudinal validation study of a particular program, English Language and Literacy Acquisition-Validation, ELLA- V, to determine its degree of impact on English oral language/literacy, reading, and science across 63 randomly assigned urban, suburban, and rural schools (first year of implementation. ELLA-V also examines the impact of bimonthly VPD for treatment teachers compared to comparison group teachers on pedagogical skills, measured by sound observation instruments, and on student achievement, measured by state/national English language/literacy/reading tests and a national science test. This study features extensive technology use via virtual observations, bimonthly VPD, and randomly assigned treatment and control schools with students served in English as second language (ESL instructional time. The study design and methodology are discussed relativeto the specialized uses of technology and issues involving the evaluation of technology’s contribution to the intervention of interest and of the efficient, cost-effective execution of the study.

 3. La senda revolucionaria del liberalismo doceañista en España y México, 1820-1824

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Frasquet, Ivana

  2008-04-01

  Full Text Available In this work we study the significance of the doceañista liberalism in the transformation of the Spanish monarchy, and in the construction of the Mexican State-nation from 1821. For that purpose, from the historical methodology we discuss the idea of «doceañista liberalism» while at the same time focusing on the relevance it acquired in the debates of the Mexican constituent Congress of 1822.

  En este estudio intentamos abordar la significación del liberalismo doceañista en la transformación de la monarquía hispánica y su trascendencia en la construcción del Estado-nación mexicano a partir de 1821. Para ello interpretamos desde la metodología histórica la noción de «liberalismo doceañista» al tiempo que argumentamos su importancia en los debates del congreso constituyente mexicano de 1822.

 4. Effect of Principal and Student Gender on New York City High School Performance Outcomes

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Rupert Green

  2015-07-01

  Full Text Available A mixed-methods study enabled the exploration of New York City high school data, analyzing performance/demographic scores based on principal and/or student gender, boroughs, and other factors found the following: Significant differences in boroughs’ college and career readiness scores, χ2(4, N = 369 = 26.830, p = .00, with (a the highest mean rank of 251 for Staten Island, and the lowest mean rank of 156 for Brooklyn; (b larger socioeconomically integrated schools more successful; (c failure in small Manhattan and Bronx segregated/poverty female-majority schools; and (d male students, F(4, 359 = 2.49, p = .043, partial η2 = .027, attained significantly lower scores. Enrollment was significant, F(1, 457 = 7.215, p < .05 partial η2 = .940, with male principals (M = 746.40, SD = 903.58 leading larger schools. Recommendations include the following: gifted vocational education school, gauging for feminization, more Black/Hispanic principals; and assurance of licensed vocational educators.

 5. Turtelduer?: Medier, stat og politik i Central- og Østeuropa. Medieforandring i Central- og Østeuropa: Udvikling af en analysemodel

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Karol Jacubowicz

  1996-09-01

  Full Text Available Den polske medieforsker, Karol Jakubowicz, tager os med på en rundtur i de tidligere kommunistiske lande i Øst- og Centraleuropa. Hvordan går det med pressefriheden og mediernes løsrivelse fra staten? spørger han. Han opstiller følgende kriterier for frie medier: Differentiering, professiona- lisering af journalister, demonopolisering, decentralisering og en grad af demokratisering. Ifølge Jakubowicz er der en tæt sammenhæng mellem de politiske og økonomiske reformer, et land har gennemgået, og medier- nes frigørelsesproces. De tidligere kommunistiske lande grupperes efter, hvilket stade medieudviklingen er nået til og de politiske og økonomiske forhindringer for medieudviklingen opregnes. Den gennemgående tendens i det østeuropæiske medielandskab er "italienske tilstande", dvs. udbredt statslig kontrol med medierne, stærke partitilhørsforhold og integration mellem medier og den politiske elite, konkluderer Jakubowicz. Artiklen har før været publiceret i tidsskriftet Javnost/The Public.

 6. Stochastic Simulation of Precipitation Fields Conditioned on Radar and Gauge Information

  Science.gov (United States)

  Pfaff, T.; Bárdossy, A.

  2009-04-01

  the total absolute uncertainty ɛghich is defined bygG = R + ɛnto an absolute and a relative part G = R × (1 + ɛ1) + ɛ2 ɛ2 can then be used to adjust small radar precipitation rates, while ɛ1 is used to correct towards the gauge measurement if radar estimates are large. For the simulation ɛ1 and ɛ2 are calculated from gauge measurements and co-located radar observations. The results are used to condition a stochastic simulator. The simulated fields of ɛ1 and ɛ2 are then applied onto the radar field. The main property of the resulting ensemble is that its mean is identical to the value of the gauge measurement at the gauge locations. This way, the ensemble mean can be used as a deterministic, gauge adjusted field in a meaningful way even if the ensemble members themselves cannot be used. In our presentation we will show an analysis of the spatial and temporal structure of the separated uncertainty terms as well as simulation results for hourly data.

 7. Autonomy and Foreign Policy in Latin America: an Open Debate, an Uncertain Future.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Juan Gabriel Tokatlian

  1995-01-01

  Full Text Available After the disappearance of the East-West confrontation, the persistence of the traditional inequality in the North-South divide justifies a revision of the current state of the debate with respect to autonomy in the foreign policy of a peripheral country such as Colombia. In analysing the different viewpoints of the realist and interdependentist theoretical schools and of the international political economy, a basic coincidence can be found in consideringautonomy as something possible, desirable, beneficial and practical for the State. A synthetic analysis of the recent treatment of the theme of autonomy by the most prestigious theorists in latinamerican matters, from O’Donnell, Link and Jaguaribe through to Cepeda or Escudé, via Puig or Drekonja or the present author, Tokatlian together with Pardo, brings to light the persistence of many holes and questions among which one could highlight: - the unit of basic analysis when evaluating the question of autonomy still seems to be the State, without paying attention to the phenomenon of a gradual erosion of the modern system of State-nation and the correlative increase of non-State forces - this state slant permits the notion that absolute sovereignty and political isolation are still viable- the autonomic “dream”, which has a partial explanation in thesecular structural symmetry which has motivated the attempt to overcome it, and the historical experience, which demonstrates that the autonomy of the opposing parties serves the interests and long term needs of the most powerful actors, point out that the relativeautonomy still makes sense while a change is taking place towards a postmodern system Force and wealth aside, as fundamental materials for the exercise of the potential of autonomy on behalf of the peripheral countries, it is in the field of ideas where a crucialsource of power in Latin America remains to be explored.

 8. “The French Constitutional Council as the Rottweiler of the Republican Ideal in the Language Field: Does Jurisprudence Really Reflect Reality?”

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Stefan Graziadei

  2012-11-01

  Full Text Available France is known for being a champion of individual rights as well as for its overt hostility to any form of group rights. Linguistic pluralism in the public sphere is rejected for fear of babelization and Balkanization of the country. Over recent decades the Conseil Constitutionnel (CC has, together with the Conseil d’État, remained arguably the strongest defender of this Jacobin ideal in France.In this article, I will discuss the role of France’s restrictive language policy through the prism of the CC’s jurisprudence. Overall, I will argue that the CC made reference to the (Jacobin state-nation concept, a concept that is discussed in the first part of the paper, in order to fight the revival of regional languages in France over recent decades. The clause making French the official language in 1992 was functional to this policy. The intriguing aspect is that in France the CC managed to standardise France’s policy vis-à-vis regional and minority languages through its jurisprudence; an issue discussed in the second part of the paper. But in those regions with a stronger tradition of identity, particularly in the French overseas territories, the third part of the paper argues, normative reality has increasingly become under pressure. Therefore, a discrepancy between the ‘law in courts’ and the compliance with these decisions (‘law in action’ has been emerging over recent years. Amid some signs of opening of France to minorities, this contradiction delineates a trend that might well continue in future.

 9. A survey of spatially distributed exterior dust lead loadings in New York City.

  Science.gov (United States)

  Caravanos, Jack; Weiss, Arlene L; Blaise, Marc J; Jaeger, Rudolph J

  2006-02-01

  This work documents ambient lead dust deposition values (lead loading) for the boroughs of New York City in 2003-2004. Currently, no regulatory standards exist for exterior concentrations of lead in settled dust. This is in contrast to the clearance and risk assessment standards that exist for interior residential dust. The reported potential for neurobehavioral toxicity and adverse cognitive development in children due to lead exposure prompts public health concerns about undocumented lead sources. Such sources may include settled dust of outdoor origin. Dust sampling throughout the five boroughs of NYC was done from the top horizontal portion of pedestrian traffic control signals (PTCS) at selected street intersections along main thoroughfares. The data (n=214 samples) show that lead in dust varies within each borough with Brooklyn having the highest median concentration (730 microg/ft2), followed in descending order by Staten Island (452 microg/ft2), the Bronx (382 microg/ft2), Queens (198 microg/ft2) and finally, Manhattan (175 microg/ft2). When compared to the HUD/EPA indoor lead in dust standard of 40 microg/ft2, our data show that this value is exceeded in 86% of the samples taken. An effort was made to determine the source of the lead in the dust atop of the PTCS. The lead in the dust and the yellow signage paint (which contains lead) were compared using isotopic ratio analysis. Results showed that the lead-based paint chip samples from intact signage did not isotopically match the dust wipe samples taken from the same surface. We know that exterior dust containing lead contributes to interior dust lead loading. Therefore, settled leaded dust in the outdoor environment poses a risk for lead exposure to children living in urban areas, namely, areas with elevated childhood blood lead levels and background lead dust levels from a variety of unidentified sources.

 10. Children diagnosed with congenital cardiac malformations at the national university departments of pediatric cardiology: positive predictive values of data in the Danish National Patient Registry

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Peter Agergaard

  2011-02-01

  Full Text Available Peter Agergaard1, Anders Hebert2, Jesper Bjerre3, Karina Meden Sørensen4, Charlotte Olesen3, John Rosendal Østergaard31Department of Pediatrics, Viborg Hospital, Viborg, Denmark; 2Department of Pediatrics, Copenhagen University Hospital, Rigshospitalet, Denmark; 3Department of Pediatrics, Aarhus University Hospital, Skejby, Denmark; 4Department of Clinical Biochemistry and Immunology, Statens Serum Institut, Copenhagen, DenmarkIntroduction: The present study was conducted to establish the positive predictive value of congenital cardiac malformation diagnoses registered in the Danish National Patient Registry (NPR, thereby exploring whether the NPR can serve as a valid tool for epidemiologic studies of congenital cardiac malformations.Materials and methods: The study population comprised every individual born from 2000 to 2008 who was registered in the NPR with a congenital cardiac malformation diagnosis and treated at one of the two national departments of pediatric cardiology. Positive predictive values were established comparing NPR information with the clinical record of each individual.Results: A total of 2952 patients with a total of 3536 diagnoses were eligible for validation. Review of their clinical records unveiled no patient without cardiac malformation. In 98% (98%–99% of the cases, the NPR diagnosis could be found as the discharge diagnosis in the patient's clinical record, and in 90% (89%–91% of the cases the NPR diagnosis was considered a true reflection of the patient's actual malformation.Conclusions: Our study verifies that the present study population retrieved from the NPR is a valid tool for epidemiological research within the topic of congenital cardiac malformations, given that the research question is not dependent on a fully established sensitivity of the NPR. Precautions should be made regarding cardiac malformations characterized by low prevalence or poor predictive values, and the reported validity should not be

 11. Screening study for waste biomass to ethanol production facility using the Amoco process in New York State. Appendices to the final report

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  1995-08-01

  The final report evaluates the economic feasibility of locating biomass-to-ethanol waste conversion facilities in New York State. Part 1 of the study evaluates 74 potential sites in New York City and identifies two preferred sites on Staten Island, the Proctor and Gamble and the Arthur Kill sites for further consideration. Part 2 evaluates upstate New York and determines that four regions surrounding the urban centers of Albany, Buffalo, Rochester, and Syracuse provide suitable areas from which to select specific sites for further consideration. A conceptual design and economic viability evaluation were developed for a minimum-size facility capable of processing 500 tons per day (tpd) of biomass consisting of wood or paper, or a combination of the two for upstate regions. The facility would use Amoco`s biomass conversion technology and produce 49,000 gallons per day of ethanol and approximately 300 tpd of lignin solid by-product. For New York City, a 1,000-tpd processing facility was also evaluated to examine effects of economies of scale. The reports evaluate the feasibility of building a biomass conversion facility in terms of city and state economic, environmental, and community factors. Given the data obtained to date, including changing costs for feedstock and ethanol, the project is marginally attractive. A facility should be as large as possible and located in a New York State Economic Development Zone to take advantage of economic incentives. The facility should have on-site oxidation capabilities, which will make it more financially viable given the high cost of energy. This appendix to the final report provides supplemental material supporting the evaluations.

 12. Screening study for waste biomass to ethanol production facility using the Amoco process in New York State. Final report

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  1995-08-01

  This report evaluates the economic feasibility of locating biomass-to-ethanol waste conversion facilities in New York State. Part 1 of the study evaluates 74 potential sites in New York City and identifies two preferred sites on Staten, the Proctor Gamble and the Arthur Kill sites, for further consideration. Part 2 evaluates upstate New York and determines that four regions surrounding the urban centers of Albany, Buffalo, Rochester, and Syracuse provide suitable areas from which to select specific sites for further consideration. A separate Appendix provides supplemental material supporting the evaluations. A conceptual design and economic viability evaluation were developed for a minimum-size facility capable of processing 500 tons per day (tpd) of biomass consisting of wood or paper, or a combination of the two for upstate regions. The facility would use Amoco`s biomass conversion technology and produce 49,000 gallons per day of ethanol and approximately 300 tpd of lignin solid by-product. For New York City, a 1,000-tpd processing facility was also evaluated to examine effects of economies of scale. The reports evaluate the feasibility of building a biomass conversion facility in terms of city and state economic, environmental, and community factors. Given the data obtained to date, including changing costs for feedstock and ethanol, the project is marginally attractive. A facility should be as large as possible and located in a New York State Economic Development Zone to take advantage of economic incentives. The facility should have on-site oxidation capabilities, which will make it more financially viable given the high cost of energy. 26 figs., 121 tabs.

 13. Enteroaggregative Escherichia coli in Daycare – A One-Year Dynamic Cohort Study.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Betina Hebbelstrup Jensen

  2016-07-01

  Full Text Available Enteroaggregative Escherichia coli (EAEC has been associated with persistent diarrhea, reduced growth acceleration, and failure to thrive in children living in developing countries and with childhood diarrhea in general in industrialized countries. The clinical implications of an EAEC carrier-status in children in industrialized countries warrants clarification. To investigate the pathological significance of an EAEC carrier-state in the industrialized countries, we designed a one-year dynamic cohort study and performed follow-up every second month, where the study participants submitted a stool sample and answered a questionnaire regarding gastrointestinal symptoms and exposures. Exposures included foreign travel, consumption of antibiotics and contact with a diseased animal.In the capital area of Denmark, a total of 179 children aged 0–6 years were followed in a cohort study, in the period between 2009 and 2013. This is the first investigation of the incidence and pathological significance of EAEC in Danish children attending daycare facilities. Conventional microbiological detection of enteric pathogens was performed at Statens Serum Institut, Copenhagen, Denmark and at Hvidovre Hospital, Copenhagen, Denmark. Parents completed questionnaires regarding gastrointestinal symptoms. The EAEC strains were further characterized by serotyping, phylogenetic analysis, and susceptibility testing. EAEC was detected in 25 (14% of the children during the observational period of one year. One or more gastrointestinal symptoms were reported from 56% of the EAEC-positive children. Diarrhea was reported in six (24% of the EAEC positive children, but no cases of weight loss and general failure to thrive were observed. The EAEC strains detected comprised a large number of different serotypes, confirming the genetic heterogeneity of this pathotype. EAEC was highly prevalent (n = 25, 14% in Danish children in daycare centers and was accompanied by

 14. Enteroaggregative Escherichia coli in Daycare—A 1-Year Dynamic Cohort Study

  Science.gov (United States)

  Hebbelstrup Jensen, Betina; Stensvold, Christen R.; Struve, Carsten; Olsen, Katharina E. P.; Scheutz, Flemming; Boisen, Nadia; Röser, Dennis; Andreassen, Bente U.; Nielsen, Henrik V.; Schønning, Kristian; Petersen, Andreas M.; Krogfelt, Karen A.

  2016-01-01

  Enteroaggregative Escherichia coli (EAEC) has been associated with persistent diarrhea, reduced growth acceleration, and failure to thrive in children living in developing countries and with childhood diarrhea in general in industrialized countries. The clinical implications of an EAEC carrier-status in children in industrialized countries warrants clarification. To investigate the pathological significance of an EAEC carrier-state in the industrialized countries, we designed a 1-year dynamic cohort study and performed follow-up every second month, where the study participants submitted a stool sample and answered a questionnaire regarding gastrointestinal symptoms and exposures. Exposures included foreign travel, consumption of antibiotics, and contact with a diseased animal. In the capital area of Denmark, a total of 179 children aged 0–6 years were followed in a cohort study, in the period between 2009 and 2013. This is the first investigation of the incidence and pathological significance of EAEC in Danish children attending daycare facilities. Conventional microbiological detection of enteric pathogens was performed at Statens Serum Institute, Copenhagen, Denmark, and at Hvidovre Hospital, Copenhagen, Denmark. Parents completed questionnaires regarding gastrointestinal symptoms. The EAEC strains were further characterized by serotyping, phylogenetic analysis, and susceptibility testing. EAEC was detected in 25 (14%) of the children during the observational period of 1 year. One or more gastrointestinal symptoms were reported from 56% of the EAEC-positive children. Diarrhea was reported in six (24%) of the EAEC positive children, but no cases of weight loss, and general failure to thrive were observed. The EAEC strains detected comprised a large number of different serotypes, confirming the genetic heterogeneity of this pathotype. EAEC was highly prevalent (n = 25, 14%) in Danish children in daycare centers and was accompanied by gastrointestinal symptoms in

 15. Many and small or large and few? A comparison of the environmental effects of different strategies for the development of hydropower plants.; Mange og smaa eller store og faa? En sammenligning av miljoevirkningene ved ulike strategier for utvikling av vannkraft.

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Bakken, Tor Haakon; Sundt, Haakon; Ruud, Audun

  2012-11-01

  This study compared the cumulative environmental impact of 27 small hydro power plants to the environmental impact of an average of three large hydropower plants, which range from the small farms and the average of the major producing about as much energy. Based on the empirical basis used in this study are the environmental impacts of large hydropower fewer and less severe than the cumulative environmental impacts from the 27 small plants. The results are, however marginal in favor of big hydro power plants and suffers from uncertainties due to lack of precision in the raw data, limitations of the methodic of accumulating environmental effects of many small facilities and extensive use of discretion in the transition between the scientific description of the environmental impacts and impact classes (Statens Vegvesen, 2006). The input data in the study has primarily been published available environmental impact assessment (KU). The results must therefore be said to have limited power statement in order to draw general conclusions. The identified environmental effects are to some extent, different from the type and size, so that an individual valuation and political or administrative priorities will to a large extent determine the preferred strategy for the development of hydropower. From 2012 promoted the production stimulating action as a result of common certificate market with Sweden. Small hydro power plants has so far been a priority in Norway, but when Norway implements EU Water Framework Directive in all areas of precipitation, one should be aware of our findings, especially regarding the potential in expanding of existing hydropower plants. (auth)

 16. Storm surge modeling of Superstorm Sandy in the New York City Metropolitan area

  Science.gov (United States)

  Benimoff, A. I.; Blanton, B. O.; Dzedzits, E.; Fritz, W. J.; Kress, M.; Muzio, P.; Sela, L.

  2013-12-01

  Even though the New York/New Jersey area does not lie within the typical 'hurricane belt', recent events and the historical record indicate that large infrequent tropical storms have had direct hits on the region, with impacts being amplified due to the nearly right angle bend in the coastline. The recent plan unveiled by New York City's Mayor Bloomberg lays out mitigation strategies to protect the region's communities, infrastructure, and assets from future storms, and numerical simulation of storm surge and wave hazards driven by potential hurricanes plays a central role in developing and evaluating these strategies. To assist in local planning, recovery, and decision-making, we have used the tide, storm surge, and wind wave model ADCIRC+SWAN to simulate storm surge in one of the most populated areas of the United States: the New York City (NYC) metropolitan area. We have generated a new high-resolution triangular finite-element model grid for the region from recent USGS data as well as recent city topographic maps at 2-foot (0.6m) contour intervals, nautical charts, and details of shipping channels. Our hindcast simulations are compared against Superstorm Sandy. We used the City University of New York High Performance Computing Center's Cray XE6tm at the College of Staten Island for these simulations. Hindcasting and analysis of the Superstorm Sandy storm surge and waves indicates that our simulations produce a reasonable representation of actual events. The grid will be used in an ADCIRC-based forecasting system implementation for the region.

 17. Infective endocarditis complicated by aortic graft infection and osteomyelitis: case report and review of literature

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Zouein E

  2012-07-01

  Full Text Available Elie Zouein,1 Robert Wetz,1 Neville Mobarakai,1 Samer Hassan,1 Iris Tong21Department of Medicine, Staten Island University Hospital, New York, NY USA; 2Department of Medicine, Warren Alpert Medical School of Brown University, Providence, RI, USAAbstract: Primary aortic graft infection early after aortic graft insertion is well described in the literature. Here, we present a unique case of late aortic graft infection 5 years after insertion secondary to mitral valve endocarditis, resulting from cellulitis in a patient with severe venous varicosities. A 63-year-old male presented for severe low back pain, constipation, and low-grade fever. An abdominal computed tomography scan with oral and intravenous contrast showed a normal spine and urinary tract. Blood and urine cultures, done at the same time, grew Staphylococcus aureus. A transesophageal echocardiogram confirmed the diagnosis of endocarditis. Subsequently, a gallium scan showed increased uptake in the vertebral bodies, aortic graft, left patella, and left ankle. After 3 months of antibiotic therapy, the patient's low back pain resolved with normalization of his laboratory values. He remained free of infection at a 2-year follow-up. We reviewed the literature concerning the atypical presentation of infective endocarditis, with a focus on distant metastases at initial presentation, such as osteomyelitis and aortic graft infection, as well as the different treatment modalities. This report describes successful medical treatment with intravenous followed by oral antibiotics for an infected endovascular graft without any surgical intervention.Keywords: endocarditis, osteomyelitis, aortic graft infection, septic emboli, endovascular abdominal aortic aneurysm repair (EVAR

 18. Er konsum av melk og egg assosiert med risiko for kreft? Foreløpige resultater fra en prospektiv undersøkelse

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Grethe Albrektsen

  2009-10-01

  Full Text Available  SAMMENDRAGSammenhenger mellom kreftinsidens og konsum av egg og melk er studert i en prospektiv undersøkelse avca. 50 000 personer i alderen 30-69 år. Kostholdsdataene ble samlet inn i forbindelse med andre runde avhjerte- og karundersøkelsene som ble gjennomført av Statens helseundersøkelser i Finnmark, Sogn ogFjordane og Oppland i perioden 1977-83. Gjennomsnittlig oppfølgingstid var 11,8 år. Omlag 2000 personerfikk en kreftdiagnose i løpet av oppfølgingsperioden. Insidensrate-ratioer er beregnet i en log-lineærPoissonregresjon basert på personår under risiko. Vi fant ingen sammenheng mellom total kreftinsidens ogkonsum av melk (glass pr. dag eller egg (antall pr. uke, men for spesifikke krefttyper observerte vi enkelteassosiasjoner. Det arbeides nå med mer detaljerte analyser og med internasjonal publisering av resultatene.Albrektsen G, Heuch I, Jacobsen BK, Kvåle G. Is milk and egg consumption associated with cancerrisk? Preliminary results from a prospective study. Nor J Epidemiol 1997; 7 (2: 205-208.ENGLISH SUMMARYAssociations between cancer incidence and consumption of milk and eggs were examined in a prospectivestudy of about 50,000 persons aged 30-69 years. The mean follow-up period was 11.8 years. About 2000persons were diagnosed with cancer during follow-up. Incidence rate ratios were calculated in a log-linearPoisson regression model of person-years at risk. No relations were found between overall cancer incidenceand consumption of milk (glasses per day or eggs (number per week, but some associations were observedfor specific sites. The analysis of the data is in progress and the results presented are preliminary.

 19. A catastrophic meltwater flood event and the formation of the Hudson Shelf Valley

  Science.gov (United States)

  Thieler, E.R.; Butman, B.; Schwab, W.C.; Allison, M.A.; Driscoll, N.W.; Donnelly, J.P.; Uchupi, E.

  2007-01-01

  The Hudson Shelf Valley (HSV) is the largest physiographic feature on the U.S. mid-Atlantic continental shelf. The 150-km long valley is the submerged extension of the ancestral Hudson River Valley that connects to the Hudson Canyon. Unlike other incised valleys on the mid-Atlantic shelf, it has not been infilled with sediment during the Holocene. Analyses of multibeam bathymetry, acoustic backscatter intensity, and high-resolution seismic reflection profiles reveal morphologic and stratigraphic evidence for a catastrophic meltwater flood event that formed the modern HSV. The valley and its distal deposits record a discrete flood event that carved 15-m high banks, formed a 120-km2 field of 3- to 6-m high bedforms, and deposited a subaqueous delta on the outer shelf. The HSV is inferred to have been carved initially by precipitation and meltwater runoff during the advance of the Laurentide Ice Sheet, and later by the drainage of early proglacial lakes through stable spillways. A flood resulting from the failure of the terminal moraine dam at the Narrows between Staten Island and Long Island, New York, allowed glacial lakes in the Hudson and Ontario basins to drain across the continental shelf. Water level changes in the Hudson River basin associated with the catastrophic drainage of glacial lakes Iroquois, Vermont, and Albany around 11,450 14C year BP (∼ 13,350 cal BP) may have precipitated dam failure at the Narrows. This 3200 km3 discharge of freshwater entered the North Atlantic proximal to the Gulf Stream and may have affected thermohaline circulation at the onset of the Intra-Allerød Cold Period. Based on bedform characteristics and fluvial morphology in the HSV, the maximum freshwater flux during the flood event is estimated to be ∼ 0.46 Sv for a duration of ∼ 80 days.

 20. Cannabinoid hyperemesis syndrome with extreme hydrophilia

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Enuh HA

  2013-08-01

  Full Text Available Hilary A Enuh,1 Julia Chin,1 Jay Nfonoyim21Department of Medicine, 2Critical Care Unit, Richmond University Medical Center, Staten Island, NY, USAAbstract: Marijuana is the most widely used recreational drug in the US. Hyperemetic hydrophilic syndrome is a previously described but infrequently recognized condition of cannabinoid abuse with hyperemesis and obsessive hot showering. We present a 47-year-old male known marijuana addict with intractable abdominal pain who could not wait for physical examination, meal, or medication, because of obsessive compulsive warm baths. He had a history of epilepsy and addiction to marijuana, which he took on the day of admission. He presented to the hospital with a seizure, complicated by nausea, vomiting, and severe abdominal pain. His examination was unremarkable, except for mild epigastric tenderness. His laboratory and radiological tests were within normal limits, except for a positive urine drug screen for marijuana and opiates. He took himself immediately to the bathroom and remained under a hot shower with the exception of two 15-minute breaks for the rest of the day. He stated that it made him feel better than medication. Receiving medication and even eating was a problem because of this compulsive showering. Abstinence from marijuana during the hospital stay made the patient's nausea and vomiting resolve significantly. Cannabinoid hyperemesis is a differential diagnosis among patients with intractable nausea, vomiting, and obsessive hot bathing. The syndrome is an unmistakable indication of marijuana addiction. A thorough history and observation is very valuable. Recognition of this entity will reduce unnecessary testing and utilization of health care resources.Keywords: cannabinoid, compulsive bathing, cyclic vomiting, hyperemesis, hydrophilia, marijuana

 1. Emergence of enterovirus 71 C4a in Denmark, 2009 to 2013.

  Science.gov (United States)

  Fischer, T K; Nielsen, A Y; Sydenham, T V; Andersen, P H; Andersen, B; Midgley, S E

  2014-01-01

  Enterovirus (EV) 71 has emerged as a primary cause of severe neurologic enterovirus infection in the aftermath of the global polio eradication effort. Eleven subgenotypes of EV71 exist, the C4 subgenotype being associated with large outbreaks in Asia with high mortality rates. This subgenotype has rarely been reported in Europe. In the period between 1 January 2009 and 31 December 2013 a total of 1,447 EV positive samples from 1,143 individuals were sent to the Statens Serum Institute (SSI), and 938 samples from 913 patients were genotyped at the Danish National World Health Organization Reference laboratory for Poliovirus at SSI. Echovirus 6 (E06) (n=141 patients), echovirus 30 (E30) (n=114), coxsackievirus A6 (CA06) (n=96) and EV71 (n=63) were the most prevalent genotypes. We observed a shift in circulating EV71 subgenotypes during the study period, with subgenotype C4 dominating in 2012. A total of 34 EV71 patients were found to be infected with strains of the C4 subgenotype, and phylogenetic analysis revealed that they belonged to the C4a lineage. In our study, the proportions of cases with cerebral and/or sepsis-like symptoms were similar in those affected by C4a (19/34) and those with C1 and C2 (15/35). The majority (n=30) of the 34 EV71 C4 cases were children≤5 years of age, and males (n=22) were over-represented. Continued EV surveillance is required to monitor the spread of EV71 C4 in Denmark and the rest of Europe. PMID:25306878

 2. Assimilation and subcellular partitioning of elements by grass shrimp collected along an impact gradient

  International Nuclear Information System (INIS)

  Chronic exposure to polluted field conditions can impact metal bioavailability in prey and may influence metal transfer to predators. The present study investigated the assimilation of Cd, Hg and organic carbon by grass shrimp Palaemonetes pugio, collected along an impact gradient within the New York/New Jersey Harbor Estuary. Adult shrimp were collected from five Staten Island, New York study sites, fed 109Cd- or 203Hg-labeled amphipods or 14C-labeled meals and analyzed for assimilation efficiencies (AE). Subsamples of amphipods and shrimp were subjected to subcellular fractionation to isolate metal associated with a compartment presumed to contain trophically available metal (TAM) (metal associated with heat-stable proteins [HSP - e.g., metallothionein-like proteins], heat-denatured proteins [HDP - e.g., enzymes] and organelles [ORG]). TAM-109Cd% and TAM-203Hg% in radiolabeled amphipods were ∼64% and ∼73%, respectively. Gradients in AE-109Cd% (∼54% to ∼75%) and AE-203Hg% (∼61% to ∼78%) were observed for grass shrimp, with the highest values exhibited by shrimp collected from sites within the heavily polluted Arthur Kill complex. Population differences in AE-14C% were not observed. Assimilated 109Cd% partitioned to the TAM compartment in grass shrimp varied between ∼67% and ∼75%. 109Cd bound to HSP in shrimp varied between ∼15% and ∼47%, while 109Cd associated with metal-sensitive HDP was ∼17% to ∼44%. Percentages of assimilated 109Cd bound to ORG were constant at ∼10%. Assimilated 203Hg% associated with TAM in grass shrimp did not exhibit significant variation. Percentages of assimilated 203Hg bound to HDP (∼47%) and ORG (∼11%) did not vary among populations and partitioning of 203Hg to HSP was not observed. Using a simplified biokinetic model of metal accumulation from the diet, it is estimated that site-specific variability in Cd AE by shrimp and tissue Cd burdens in field-collected prey (polychaetes Nereis spp.) could potentially

 3. Management of reindeer husbandry in Norway – power-sharing and participation

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Birgitte Ulvevadet

  2008-04-01

  reineiere er representert i styrer på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå. Staten har også delegert en del forvaltningsgjøremål til disse styrene. Likevel har det gjennom media, spørreundersøkelser og intervjuer, kommet frem at noen reineiere er misfornøyde med forvaltningssystemet og at de føler seg ekskludert fra deltakelse. Jeg argumenterer derfor for at oppnevningen av reineiere til de ulike medforvaltningsstyrene og oppnevning av reineiere til det korporative organ er en delvis uløst utfordring fordi det er vanskelig å etablere et representasjonssystem som føles rettferdig for alle. Jeg påviser også at det er vanskelig å få slike sammensatte systemer til å fungere like godt i praksis som de var planlagt.

 4. La crisis del orden neoliberal en Argentina y la respuesta antiglobalización contra el ALCA

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Manuela Fernández Mayo

  2009-12-01

  Full Text Available El presente artículo es una introducción al estudio económico de la crisis argentina de 2001. Encuadrando la interpretación de la misma dentro de un contexto internacional y latinoamericano del período. Los gobiernos argentinos siguieron al pie de la letra, las exigencias del “Consenso de Washington” y aplicaron todas las medidas de ajuste estructural dictadas por el FMI: liquidación de las empresas nacionales; destrucción de los servicios públicos; total apertura comercial (responsable de la ruina de miles de pequeñas y medianas empresas, etc. Los gobiernos democráticos, profundizaron la destrucción de este Estado-Nación y terminaron consolidando la construcción de la Argentina, como simplemente un "mercado", el “alumno modelo” del neoliberalismo resultó un modelo en todo: en el descaro del latrocinio y en sus efectos sociales. Tras el derrumbe del modelo neoliberal, se extienden las posturas antiglobalización, materializadas con éxito, en la oposición a la entrada en vigor del ALCA en 2005._____________________ABSTRACT:The present article is an introduction to the economic analysis of the Argentinian crisis of 2001, fitting this interpretation in the international and south american context of the period. The Argentine governments followed exactly the exigencies of the "Washington Consensus" and applied all the measures of structural adjustment dictated by the IMF: liquidation of national companies; destruction of public services; full commercial opening (responsible of the ruin of thousands of small and medium companies, etc. Democratic governments deepened the destruction of this State-Nation and ended up consolidating the construction of Argentina, just as a "market", the "exemplary pupil" of neoliberalism was taken as model in everything: in the impudence of thievery and its social effects. After the collapse of neoliberal model, antiglobalization extends to face the coming into force of the ALCA in 2005.

 5. EDUCAR GEOGRÁFICAMENTE, EDUCAR CÍVICAMENTE: LA NECESIDAD DE CONSTRUIR UNA IDENTIDAD EUROPEA INTERCULTURAL

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Francisco Rodríguez Lestegás

  2009-12-01

  Full Text Available RESUMEN:En los últimos años, las relativamente homogéneas sociedades europeas han ido adquiriendo un carácter multiétnico y multicultural. La tradicional conceptualización de una nacionalidad vinculada a un estado-nación conlleva la exclusión social de la población inmigrante, discriminación que ha impulsado el debate en torno a una ciudadanía de carácter supranacional. En este trabajo se apuesta a favor de una educación geográfica y cívica que permita construir una identidad europea intercultural.PALABRAS-CLAVE: Enseñanza de la geografía, identidad, ciudadanía, educación intercultural. ABSTRACT:In recent years, the relatively homogenous European societies have been acquiring an< multiethnic and multicultural character. The traditional conception of a nationality linked to a state-nation entails the social exclusion of the immigrant population, a discrimination that has impelled the discussion around a citizenship of supranational character. This paper deals with the need of a geographical and civic education that allows to construct an intercultural European identity.KEY-WORDS: Geography education, identity, citizenship, intercultural education. RÉSUMÉ:Durant les dernières années, les relativement homogènes sociétés européennes ont acquis un caractère multiethnique et multiculturel. La conceptualisation traditionnelle d’une nationalité liée à un État-nation entraîne l'exclusion sociale de la population immigrante, discrimination qu’a promue le débat autour d’une citoyenneté à caractère supranationale. Cet article pose la nécessité d’une éducation géographique et civique qui permet de construire une identité européenne interculturelle.MOTS-CLÉS: Enseignement de la géographie, identité, citoyenneté, éducation interculturelle.

 6. Estimation of future methane production from Hellenic landfills

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Tsatsarelis, T.; Karagiannidis, A. [Aristotle Univ., Thessaloniki (Greece). Lab. of Heat Transfer and Environmental Engineering

  2009-07-15

  Pollution Control Authority (Statens forurensningstilsyn, SFT) for the calculation of methane emissions from municipal solid waste (MSW) disposal sites. This model is in full compliance both with the Revised Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) Guidelines for National Greenhouse Gas inventories, as well as the IPCC Good Practice Guidance and Uncertainty Management in National Greenhouse Gas Inventories as approved by the UNFCCC.

 7. Assimilation and subcellular partitioning of elements by grass shrimp collected along an impact gradient

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Seebaugh, David R. [Department of Biology, Graduate School and University Center, City University of New York, 365 Fifth Avenue, New York, NY 10016 (United States); Wallace, William G., E-mail: wallace@mail.csi.cuny.edu [Department of Biology, Graduate School and University Center, City University of New York, 365 Fifth Avenue, New York, NY 10016 (United States); Department of Biology, College of Staten Island, 6S-310, City University of New York, 2800 Victory Boulevard, Staten Island, NY 10314 (United States)

  2009-06-28

  Chronic exposure to polluted field conditions can impact metal bioavailability in prey and may influence metal transfer to predators. The present study investigated the assimilation of Cd, Hg and organic carbon by grass shrimp Palaemonetes pugio, collected along an impact gradient within the New York/New Jersey Harbor Estuary. Adult shrimp were collected from five Staten Island, New York study sites, fed {sup 109}Cd- or {sup 203}Hg-labeled amphipods or {sup 14}C-labeled meals and analyzed for assimilation efficiencies (AE). Subsamples of amphipods and shrimp were subjected to subcellular fractionation to isolate metal associated with a compartment presumed to contain trophically available metal (TAM) (metal associated with heat-stable proteins [HSP - e.g., metallothionein-like proteins], heat-denatured proteins [HDP - e.g., enzymes] and organelles [ORG]). TAM-{sup 109}Cd% and TAM-{sup 203}Hg% in radiolabeled amphipods were {approx}64% and {approx}73%, respectively. Gradients in AE-{sup 109}Cd% ({approx}54% to {approx}75%) and AE-{sup 203}Hg% ({approx}61% to {approx}78%) were observed for grass shrimp, with the highest values exhibited by shrimp collected from sites within the heavily polluted Arthur Kill complex. Population differences in AE-{sup 14}C% were not observed. Assimilated {sup 109}Cd% partitioned to the TAM compartment in grass shrimp varied between {approx}67% and {approx}75%. {sup 109}Cd bound to HSP in shrimp varied between {approx}15% and {approx}47%, while {sup 109}Cd associated with metal-sensitive HDP was {approx}17% to {approx}44%. Percentages of assimilated {sup 109}Cd bound to ORG were constant at {approx}10%. Assimilated {sup 203}Hg% associated with TAM in grass shrimp did not exhibit significant variation. Percentages of assimilated {sup 203}Hg bound to HDP ({approx}47%) and ORG ({approx}11%) did not vary among populations and partitioning of {sup 203}Hg to HSP was not observed. Using a simplified biokinetic model of metal accumulation from

 8. En prospektiv undersøkelse av sammenhengen mellom kosthold og kreft blant middelaldrende kvinner og menn i Norge 1977-1992. Prosjektbeskrivelse

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marit Bragelien Veierød

  2009-10-01

  Full Text Available  SAMMENDRAGI USA er det anslått at 30% av alle dødsfall som skyldes kreftsykdom kan tilskrives kosthold i voksen alder(inkludert kostholdets betydning for overvekt. 4 Fra Statens helseundersøkelser sine hjertekarundersøkelseri Finnmark, Sogn og Fjordane og Oppland i 1977-83, foreligger data om kosthold for vel50 000 menn og kvinner i alderen 16-56 år. Kopling mot Kreftregisteret og Statistisk sentralbyrå gir ossmulighet til å se nærmere på sammenhengen mellom kosthold og risiko for kreft i en kohortstudie medkomplett oppfølging med hensyn på forekomst av kreft, død og emigrasjon. I henhold til kontrakten ombruk av den koplete datafila, studerer vi i dette prosjektet sammenhengen mellom kosthold og risiko forkreft i magesekk, bukspyttkjertel, livmorhals, prostata, lunger og hud (malignt melanom. Den statistiskestyrken i epidemilogiske studier som denne, samt hvilken betydning målefeil i kostholdsvariablene har forrisikoestimatene og den statistiske styrken, blir også vurdert. Denne artikkelen gir en nærmere presentasjonav prosjektet og de metodene som benyttes.Veierød MB. A prospective study of diet and cancer in middle-aged women and men in Norway1977-1992. Project description. Nor J Epidemiol 1997; 7 (2: 201-204. ENGLISH SUMMARYThe relationship beteen dietary habits and the incidence of cancer is studied in 50,000 Norwegian men andwomen aged 16-56 years attending a Norwegian health screening in 1977-83. Linkage to the CancerRegistry of Norway and the Central Bureau of Statistics of Norway ensure a complete follow-up until 31December 1992. The cancer sites included in this project are the stomach, pancreas, cervix, prostate, lungand malignant melanoma. Diet was recorded on a semi-quantitative food-frequency questionnaire at thetime of screening, and intake of energy and fats are estimated. The attenuation of effect estimates due tomeasurement errors in the dietary variables will be investigated, as well as the power of the

 9. Los Ayuntamientos de los pueblos indígenas de Chiapas en el siglo XIX y su relación con los asuntos de justicia

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Palomo Infante, María Dolores

  2009-06-01

  Full Text Available After the promulgation of the gaditanian Constitution in 1812, the formation of town governments, accompanied by new liberal ideologies and the political changes in newly independent Mexico directed to define the new State-Nation, impacted in the way politics and justice were practiced in the indigenous townships of Chiapas. This article analyzes the way how the town halls intervened in judicial affairs that were part of their jurisdiction, but as well as in some other cases as the accused. During the 19th century, the town governments in the indigenous townships resulted to be a competitive space in which power and authority were constantly restructured; a space much more diversified then with respect to ethnic composition, complemented by a constantly growing number of “ladinos”, shaping political and judicial processes.

  El surgimiento de los Ayuntamientos tras la promulgación de la Constitución gaditana de 1812, las nuevas corrientes ideológicas liberales decimonónicas, los cambios políticos producidos en México después de la Independencia y la necesidad de definir al nuevo Estado-nación, provocaron cambios en el ejercicio de la política y la justicia en los pueblos indígenas de Chiapas. Este artículo analiza de qué forma ejercieron los gobiernos locales sus funciones de impartición de justicia en aquellos pleitos que caían bajo su jurisdicción, y cómo participaron en algunos no como jueces sino como implicados en el proceso. Durante el siglo XIX, los Ayuntamientos de los pueblos indígenas de Chiapas fueron espacios conflictivos, donde se reconfiguraron el poder y la autoridad; espacios que estaban ahora mucho más diversificados desde el punto de visto étnico, con la existencia de un número cada vez mayor de ladinos en ellos, lo que determinó tanto los procesos jurídicos como políticos.

 10. The Netherlands and the Polder Model: A Response

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Maarten Prak

  2014-03-01

  Full Text Available In response to the contributions by Davids-’t Hart, De Vries, and De Munck we emphasise that our book Nederland en het poldermodel [The Netherlands and the Polder Model] has been written for a general audience and therefore does not provide a detailed theoretical framework, nor a large number of graphs and tables. We have focused on the territory of the Netherlands, fully aware that this was not a (politically or economically coherent territory before the sixteenth century, but any other choice would have been equally arbitrary. In the Middle Ages the region developed much like other, neighbouring parts of Western Europe, but whereas elsewhere the rise of centralised states and absolutist monarchs endedthe development path based on bottom-up institutions, the successful Dutch Revolt and the formation of the decentralised Dutch Republic ensured much more continuity. We share the assessment of our critics that the transformation from this institutional structure via the mid-nineteenth century phase of ‘liberalisation’ into the new corporatism of the late nineteenth and twentieth centuries is still incompletely understood.Nederland en het poldermodel. Een repliekIn reactie op de bijdragen van Davids-’t Hart, De Vries en De Munck benadrukken we dat het boek Nederland en het poldermodel geschreven is voor een breder publiek en daardoor niet het uitgewerkte theoretische kader noch een overdaad aan tabellen en grafieken bevat. We hebben ons daarbij gericht op het grondgebied van het huidige Nederland, hoewel dat tot in de zestiende eeuw geen duidelijke eenheid bezat – in economische noch in politieke zin. Tot ver in de middeleeuwen kendedit gebied een ontwikkelingsgang die sterke parallellen vertoonde met de rest van West-Europa. Maar daar waar elders de middeleeuwse erfenis van institutievorming van onderop met de opkomst van gecentraliseerde staten en absolutistische ambities afgesloten wordt, zet deze ontwikkelingslijn zich in de Republiek

 11. Evaluation of Airborne Lidar Elevation Surfaces for Propagation of Coastal Inundation: The Importance of Hydrologic Connectivity

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sandra Poppenga

  2015-09-01

  Full Text Available Detailed information about coastal inundation is vital to understanding dynamic and populated areas that are impacted by storm surge and flooding. To understand these natural hazard risks, lidar elevation surfaces are frequently used to model inundation in coastal areas. A single-value surface method is sometimes used to inundate areas in lidar elevation surfaces that are below a specified elevation value. However, such an approach does not take into consideration hydrologic connectivity between elevation grids cells resulting in inland areas that should be hydrologically connected to the ocean, but are not. Because inland areas that should drain to the ocean are hydrologically disconnected by raised features in a lidar elevation surface, simply raising the water level to propagate coastal inundation will lead to inundation uncertainties. We took advantage of this problem to identify hydrologically disconnected inland areas to point out that they should be considered for coastal inundation, and that a lidar-based hydrologic surface should be developed with hydrologic connectivity prior to inundation analysis. The process of achieving hydrologic connectivity with hydrologic-enforcement is not new, however, the application of hydrologically-enforced lidar elevation surfaces for improved coastal inundation mapping as approached in this research is innovative. In this article, we propagated a high-resolution lidar elevation surface in coastal Staten Island, New York to demonstrate that inland areas lacking hydrologic connectivity to the ocean could potentially be included in inundation delineations. For inland areas that were hydrologically disconnected, we evaluated if drainage to the ocean was evident, and calculated an area exceeding 11 ha (~0.11 km2 that could be considered in inundation delineations. We also assessed land cover for each inland area to determine the type of physical surfaces that would be potentially impacted if the inland areas

 12. Is kidney function affecting the management of myocardial infarction? A retrospective cohort study in patients with normal kidney function, chronic kidney disease stage III-V, and ESRD.

  Science.gov (United States)

  Saad, Marc; Karam, Boutros; Faddoul, Geovani; Douaihy, Youssef El; Yacoub, Harout; Baydoun, Hassan; Boumitri, Christine; Barakat, Iskandar; Saifan, Chadi; El-Charabaty, Elie; Sayegh, Suzanne El

  2016-01-01

  Patients with chronic kidney disease (CKD) are three times more likely to have myocardial infarction (MI) and suffer from increased morbidity and higher mortality. Traditional and unique risk factors are prevalent and constitute challenges for the standard of care. However, CKD patients have been largely excluded from clinical trials and little evidence is available to guide evidence-based treatment of coronary artery disease in patients with CKD. Our objective was to assess whether a difference exists in the management of MI (ST-segment elevation myocardial infarction and non-ST-segment elevation myocardial infarction) among patients with normal kidney function, CKD stage III-V, and end-stage renal disease (ESRD) patients. We conducted a retrospective cohort study on patients admitted to Staten Island University Hospital for the diagnosis of MI between January 2005 and December 2012. Patients were assigned to one of three groups according to their kidney function: Data collected on the medical management and the use of statins, platelet inhibitors, beta-blockers, and angiotensin converting enzyme inhibitors/angiotensin receptor blockers were compared among the three cohorts, as well as medical interventions including: catheterization and coronary artery bypass graft (CABG) when indicated. Chi-square test was used to compare the proportions between nominal variables. Binary logistic analysis was used in order to determine associations between treatment modalities and comorbidities, and to account for possible confounding factors. Three hundred and thirty-four patients (mean age 67.2±13.9 years) were included. In terms of management, medical treatment was not different among the three groups. However, cardiac catheterization was performed less in ESRD when compared with no CKD and CKD stage III-V (45.6% vs 74% and 93.9%) (PCardiac catheterization on the other hand carried the strongest association among all studied variables (Pstatistically different. Many

 13. Puente Verrazano-Narrows

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ammann, -

  1964-05-01

  Full Text Available This outstanding suspension bridge underwent a long process of preparation, and it has finally served to solve a most urgent and intense problem of communication between Brooking and Staten Island. This bridge represents an exceptional engineering achievement firstly because of the 1,298 m span between its two towers, and the two side spans of 370 m; secondly due to the vast amounts of materials involved in its construction. The suspended deck will have two directions of traffic, each consisting of six lanes, the two directions separated by a central division. The anchorage and foundations reach down to a depth of 50 m. The towers supporting the main suspension cables are 210 m high above the mean sea level. Their prefabricated external metal shell contain inside a complex system of thousands of metal cells. The deck hangs from four main suspension cables, each 90 cm in diameter. Hanger cables, each 55 cm in diameter, support the deck. The cable spinning over the main towers was a difficult and highly complicated operation. Details of this are given in the accompanying diagrams. Simultaneous with the construction of the bridge, the main access roads to it have been improved and altered, in order to chanalise the heavy traffic more effectively towards it. The whole project, including the construction of the bridge and alterations to the approaches, has amounted to a total cost of the order of 400 million dollars. The safety of the personnel working on this project has been very carefully studied. Ellaborate arrangements are being rigidly enforced for the protection of human lives. It is hoped that this huge project will be completed within the present year.Esta destacada obra, suspendida, realizada por la Triborough Bridge and Tunnel Authority, cuenta con una larga gestación que por fin culminó en una realidad y, con ella, a dar solución a una angustiosa situación que el tráfico rodado venía creando progresivamente con sus innumerables

 14. 单克隆抗体在肺炎球菌多糖疫苗多糖含量检测中的应用%Application of monoclonal antibodies in determination of polysaccharides in a pneumococcal polysaccharide vaccine

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  雷永红; 庞鉴勇; 童钦; 王欣; 陈磊; 蔡芳; 朱朗; 王新立; 高强

  2015-01-01

  目的 考察能否用单克隆抗体(单抗)替代多克隆抗体(多抗)血清检测23价肺炎球菌多糖疫苗中各型多糖的含量.方法 使用8个血清型(2、3、4、6B、9N、17F、18C、23F)的小鼠抗肺炎球菌荚膜多糖单抗和丹麦国家血清研究所(Statens Serum Institut,SSI)的兔血清多抗,以速率散射免疫浊度法测定23价肺炎球菌多糖疫苗中相应血清型的多糖含量.通过重复性和专属性试验确定单抗的可用性.采用t检验对单抗和多抗测定结果进行比较.结果 各型单抗与多糖标准品反应标准曲线的相关系数均>0.985 0.用单抗重复检测疫苗多糖3次,质量浓度为40.8~62.1 μg/ml,3次检测结果变异系数均<8.00%.各型多糖回收率为81.6%~124.2%.分别用8个血清型单抗检测其余各型多糖含量,结果均低于或接近于检测下限.单抗与SSI多抗血清的检测结果差异均无统计学意义,t值为0.210 3~1.926 0,P值均>0.05.结论 单抗检测重复性好、特异性高,与多抗血清检测结果相仿,因此,单抗可以替代SSI多抗血清用于测定23价肺炎球菌多糖疫苗中的多糖含量.%Objective To investigate whether polyclonal antibody sera could be replaced by monoclonal antibodies (Mabs) to determine contents of pneumococcal polysaccharides in a 23-valent pneumococcal polysaccharide vaccine (PPV23).Methods Mouse Mabs against polysaccharides of types 2,3,4,6B,9N,17F,18C and 23F,and rabbit sera from Statens Serum Institut (SSI)were used.The pneumococcal polysaccharides in PPV23 were determined by rate Nephelometry.Repeatability and specificity were analyzed to evaluate the usability of Mabs.The results with two kinds of antibodies were compared by t test.Results When Mabs to different serotypes reacted with standard polysaccharides,all correlation coefficients of standard curves were >0.985 0.The polysaccharides in PPV23 ranged from 40.8 to 62.1 μg/ml when determined 3 times by Mabs,and the

 15. Social Reform in Times of Transition. Reflections on Martin Conway’s The Sorrows of Belgium

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Nico Wouters

  2014-12-01

  genesis of post-war social reform is merely the tip of the iceberg in this regard. It is clear that there is still a lot of room for research, certainly in a comparative perspective with the Netherlands. This concerns topics such as social class-studies from below, but also their agency vis-à-vis the national state during these crucial years of transition. As such, this contribution primarily underscores the importance of a true social history of Belgium for the 1930s-1940s, a history that would be highly relevant in a comparative framework with the Netherlands, most notably when also analysing the interaction between these social evolutions and political reform in 1945-1947. Sociale hervormingen tijdens transitiejaren. Overwegingen bij Martin Conway’s The Sorrows of BelgiumIn zijn boek The Sorrows of Belgium gebruikt Martin Conway de Belgische casus om te kijken naar het herstel van de liberaal-parlementaire staten in Europa tussen 1945 en 1947. Nico Wouters’ bijdrage richt zich op drie elementen die Conway zelf aanhaalt: 1 de belangrijke maar ambivalente rol van het lokale bestuur (steden en gemeenten, 2 het onvermogen om het Belgische patriottisme als bindmiddel voor de natiestaat institutioneel te verankeren en tot slot 3 de kloof tussen verschuivingen in klassenrelaties en politiek-institutionele vernieuwing. Via een oppervlakkige vergelijking met Nederland plaatst zijn bijdrage kanttekeningen bij elk van deze elementen.Zoals Conway aantoont, waren de grotere steden in België laboratoria voor nieuwe politieke stromingen die uiteindelijk de middelpuntvliedende, regionalistische tendensen versterkten. Anderzijds echter, had volgens Wouters het lokale niveau als administratief en institutioneel onderdeel van de staatsorganisatie op korte termijn een omgekeerd effect. De restauratie na de bevrijding kan enkel worden begrepen door in rekening te brengen dat ‘lokale staten’ een dwingend institutioneel raamwerk oplegden en zo de ruimte voor politieke vernieuwing

 16. Aportes para la Historia de la Historiografía Médico Veterinaria Venezolana - Contribution to History of Venezuela’s Veterinary Medicine Historiography. 1934-2009

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Trujillo Mascia, Naudy

  2010-03-01

  Marc Bloch, Lucian Febvre and Pierre Vilar's Annales Historiografical School represented in Venezuela by Barquisimeto Historiographical School founded by Federico Brito Figueroa and Reinaldo Rojas; these both philosophical schools promote the vision of the Social History and the Synthesis or Total History Methodic Procedure using primarily the Progressive, Regressive and Comparative Historical Methods and the Documentation, Statistics, Interviews, Geohistory and Historical Inference Techniques. The investigation yielded as result the discovery of a significant number of works and publications dealing with the history of Venezuelan veterinary medicine since their beginnings as empirical activity until their development as a profession; and that such works have supported the formation of new veterinarians and that they have promoted the national medicalveterinary identity as a way of enhancing the social importance of the profession and its contribution to the construction of the State-Nation in Venezuela.

 17. Memoria e identidad

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Julio De Zan

  2008-12-01

  of the founding deeds of the state-nation in the remote past, but is bound instead to other tragic events of the recent history of the society in which we live (6. In postmodern societies we witness a redefinition of traditional identity policies and a formation of new post-national identities bound to the tragic memory of genocides and to the moral and political commitment of "nevermore" (7.

 18. Return rates of European graduate students in the US : How many and who return, and when ? Terugkeer van Europese doctoraatsstudenten in de VS : hoeveel keren er terug en wanneer ?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Linda Van Bouwel

  2012-12-01

  meebrengen, kan de Europese economie hier wel bij varen. In deze context bestuderen we de migratiebeslissingen van een steekproef van Europese economiestudenten die hun doctoraat in de VS behaald hebben. Ten eerste observeren we dat een hoog percentage verkiest in de VS te blijven : 64 % werkt momenteel nog steeds in de VS, terwijl slechts 24 % terugkeert naar hun thuisland, en een additionele 10 % zich elders in Europa vestigt. Ten tweede zien we dat de meerderheid van zij die momenteel thuis of in Europa werken, daar ook al werkten vlak na hun afstuderen. Binnen Europa is het Verenigd Koninkrijk de meest populaire bestemming voor doctoraatshouders die ervoor kiezen niet naar hun land van herkomst terug te keren. Ten slotte zijn er mogelijks argumenten om meer fondsen vrij te maken voor Europese studenten die in de Verenigde Staten hun doctoraat willen behalen, aangezien studenten die door hun thuisland gefinancierd worden meer kans maken om terug te keren.

 19. Des millets aux nations From millets to nations: the construction of national identities in the novel You too, are you Greek? by Vassilios Christopoulos

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Nicolas Pitsos

  2012-05-01

  Full Text Available L’auteur de ce roman construit son intrigue sur l’histoire de plusieurs familles d’une part au moment de l’effondrement d’un monde, celui des millets de l’Empire ottoman fondé sur le principe de l’identification des individus en fonction de leurs croyances religieuses et, d’autre part, lors de la mise en place d’une nouvelle organisation politique, celle des États-nations obsédés par l’idée de la définition de l’individu sur la base de critères nationaux. L'exemple narratif dominant est celui du passage du millet des Roums à la nation des Grecs. Il s’agit d’un roman polyphonique quant à l’expression d’expériences traumatisantes issues de politiques de nettoyage ethnique et culturel, menées par les différentes parties impliquées dans les événements qui agitent l’Empire ottoman à la fin du XIXe et au début du XXe siècle. Dans ce sens, l’écriture de ce roman s’oppose aux lectures exclusivistes de l’événement historique, largement diffusées par les mythologies nationales balkaniques visant à exalter les souffrances de nos compatriotes et de nos coreligionnaires, tout en effaçant ou occultant les destins tragiques des Autres.The author of this novel puts in plot the history of various families, at the moment of the fall from one hand, of an entire world, this of ottoman empire’s millets, based on the principle of individual identification following their religious beliefs and during the establishment on the other hand, of a new political organization, this of State-Nations, obsessed by the idea of individual definition on the basis of national criteria. The predominant narrative paradigm is this of the Roum millet transition towards the Greeks' nation. It is about a polyphonic novel, regarding to the expression of traumatic experiences issued by the ethnic and cultural cleansing policies, conducted by the different actors implicated in the events which stirred up trouble in the ottoman

 20. Et lykkeligt fornuftsægteskab? Turistforeningen for Danmark mellem hjemstavnsturisme og eksportturisme ca. 1888-1967

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mikael Frausing

  2010-11-01

  Full Text Available Artiklen baserer sig på undersøgelser af Turistforeningen for Danmarks virke med hovedvægt på perioden 1923-1945. Nedsættelsen af „Udenrigsministeriets Udvalg for Turistpropaganda i Udlandet" i 1934 betød en gennemgribende forandring, hvor staten for første gang involverede sig aktivt i Turistforeningens organisationog arbejde. Turisme blev herved i højere grad opfattet som et eksporterhverv og indrettet efter sit økonomiske indtjeningspotentiale. Hermed lagdes grunden til den organisation og den turismeopfattelse, som kom til at dominere efterkrigstidens danske turisme, mens tidligere, konkurrerende syn på turismen på sigt marginaliseredes. En gennemgang af Turistforeningens brochurer og udgivelservil i øvrigt demonstrere, at „Danmark som turistland" repræsenteredes i meget forskellige og konkurrerende diskurser, lige fra en hjemstavnsorientering med vægt på oldtid, landskaber og landbokultur til det „moderne Danmark" med levende byliv, uhøjtidelig harmoni, ungdommelighed og social ansvarlighed. Overordnet betød mellemkrigstiden både i organisation og repræsentation en forskydning af turistarbejdet fra provinsens lokale, folkelige forankring til byernes, primært københavnske, erhvervsinteresser.Abstract: A Happy Marriage of Convenience?The Danish National Tourist Organization c.1888-1967Turistforeningen for Danmark was the Danish National Tourist Organization from 1923-1967. It replaced Den danske Turistforening which dissolved in the turmoil following World War I, and was itself replaced in 1967 by Danmarks Turistråd. This article offers an outline of the development of Turistforeningen for Danmark with a main focus on the interwar-period 1923-1939. Through an analysis of the organization's activities to attract foreign visitors as well as to„enhance"the travel of Danes within their own country it is shown, how two distinct understandings of „tourism" co-existed, and was balanced against each other, within the

 1. Sobre la crisis de la democracia (XXIII Conferencias Aranguren

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sartorius, Nicolás

  2015-06-01

  Full Text Available Democracy and globalisation: Democracy is currently defined as the political selfgovernance of human’s based on freedom and equality. As such, it is of recent implementation and presents limitations, both geographic and thematic. Throughout a long period of time, its effective realisation has found tremendous obstacles, related to gender-female vote was mainly established after World War I and II; —social class or race— decolonisation is a 20th Century phenomenon. Today, representative democracy has reached new areas within its traditional Statenation framework, such as new technologies and economic globalisation, which have also contributed to its crisis. The unlimited expansion of capital– similar to that of the Universe – has not had an equivalent in the political domain, even in modern democracies, which are still trapped in the narrow limits of the State. These limits will only be surpassed when democracy, as well, expands. II. The Spanish case: The Spanish democratic subsystem, as part of the European democratic system, is young and is a result of a particular balance of power built throughout a convulsed historical process in which dictatorial regimes have been very present. Nowadays, even though the Spanish political regime is a democracy, insufficiencies or limitations are evident and must be specified. These limitations or insufficiencies are shown, amongst others, by a certain geostrategic dependency; a poor productive system not based enough in innovation and science; a lack of social cohesion and excessive economic power; an unresolved territorial problem and a State that finds it hard to be secular. Therefore, there is enough field of action for a new democratic impulse that faces all these challenges and finally turns Spain into a truly advanced DemocracyLa democracia en el sentido contemporáneo del término, como autogobierno político de los seres humanos basado en la libertad y a igualdad, es de muy reciente

 2. En kartlegging av forekomsten av forskjellige rusmidler blant norske motorvognførere pågrepet av politiet, med mistanke om påvirket kjøring

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kari-Mette Beylich m. fl Beylich m. fl

  2009-10-01

  Full Text Available  SAMMENDRAGSjåfører som mistenkes for påvirket kjøring blir i første omgang vurdert av politiet med henblikk på om det kunskal rekvireres alkoholanalyse eller om det også skal tas prøve med hensyn på andre rusmidler (narkotika,medikamenter med ruspotensial ved Statens rettstoksikologiske institutt (SRI. Rutinemessig vil SRI undersøkedet politiet rekvirerer, men prøvene lagres inntil to år etter at de er analysert. Ved supplerende analyse i ettertidkan man således få et mer fullstendig bilde av hva mistenkte, påvirkede bilførere hadde i kroppen da de avgaprøve. I den foreliggende undersøkelsen ble 1197 prøver fra februar og september 1993 analysert på et bredtspekter av andre rusmidler foruten alkohol, uavhengig av hva politiets mistanke hadde vært. Vi fant da at alkoholalene var til stede i 55 % av prøvene, andre rusmidler alene i 16%, både alkohol og andre rusmidler i 14%, mensverken alkohol eller andre rusmidler ble påvist i 15% av prøvene. Politiets mistanke med hensyn til alkoholpåvirkningble bekreftet av analyseresultatene i 71% av tilfellene, og mistanke om forekomst av andre rusmidler i58% av tilfellene. Tidligere studier og denne undersøkelsen viste at bilførere som mistenkes for påvirket kjøringsynes å representere en gruppe med storbruk av alkohol og misbruk av andre stoff.Beylich K-M, Christophersen AS, Skurtveit S, Bjørneboe A, Mørland J. Frequency of different drugs in  ENGLISH SUMMARYDrivers apprehended under the suspicion of drunken or drugged driving are primarily evaluated by the police withregard to whether alcohol or drugs should be looked for in the blood samples taken shortly after apprehension.Until March 1996 all blood samples were sent to the National Institute of Forensic Toxicology (NIFT, for analysis.NIFT routinely perform only those analyses requested, but the samples are stored for up to two years afteranalysis. By later additional analyses of this material one could obtain a more

 3. Aquifer geochemistry at potential aquifer storage and recovery sites in coastal plain aquifers in the New York city area, USA

  Science.gov (United States)

  Brown, C.J.; Misut, P.E.

  2010-01-01

  The effects of injecting oxic water from the New York city (NYC) drinking-water supply and distribution system into a nearby anoxic coastal plain aquifer for later recovery during periods of water shortage (aquifer storage and recovery, or ASR) were simulated by a 3-dimensional, reactive-solute transport model. The Cretaceous aquifer system in the NYC area of New York and New Jersey, USA contains pyrite, goethite, locally occurring siderite, lignite, and locally varying amounts of dissolved Fe and salinity. Sediment from cores drilled on Staten Island and western Long Island had high extractable concentrations of Fe, Mn, and acid volatile sulfides (AVS) plus chromium-reducible sulfides (CRS) and low concentrations of As, Pb, Cd, Cr, Cu and U. Similarly, water samples from the Lloyd aquifer (Cretaceous) in western Long Island generally contained high concentrations of Fe and Mn and low concentrations of other trace elements such as As, Pb, Cd, Cr, Cu and U, all of which were below US Environmental Protection Agency (USEPA) and NY maximum contaminant levels (MCLs). In such aquifer settings, ASR operations can be complicated by the oxidative dissolution of pyrite, low pH, and high concentrations of dissolved Fe in extracted water.The simulated injection of buffered, oxic city water into a hypothetical ASR well increased the hydraulic head at the well, displaced the ambient groundwater, and formed a spheroid of injected water with lower concentrations of Fe, Mn and major ions in water surrounding the ASR well, than in ambient water. Both the dissolved O2 concentrations and the pH of water near the well generally increased in magnitude during the simulated 5-a injection phase. The resultant oxidation of Fe2+ and attendant precipitation of goethite during injection provided a substrate for sorption of dissolved Fe during the 8-a extraction phase. The baseline scenario with a low (0.001M) concentration of pyrite in aquifer sediments, indicated that nearly 190% more water

 4. Tatarzy Krymscy - naród czy mniejszość etniczna: w poszukiwaniu nowej drogi odrodzenia narodowego

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Swietlana Czerwonnaja

  2016-01-01

  Full Text Available The Crimean tatars – a nation or an ethnic minority: in search for a new way of national revival The Russian Empire, increasing its aggressive expansion to all sites of the world, conquered the Crimean Khanate in 1783. This Khanate was the only one of its kind link connecting the European (Christian and Asian (Islamic civilizations. It was the state of high multilateral culture with strong – in the beginning of the New Times – secularism trends and democratic bases of social and political life (there was no serfdom, the equality of rights existed on the high level, tolerance with regard to religious and ethnic communities dominated, and these communities-minorities co-existed and developed on the Peninsula – in the Tatar Crimea – in the peace. Within the framework of the Crimean Khanate the process of ethnic genesis of the Crimean-Tatar people as an ethnic-cultural subject was completed, although many differences of tribal origin and regional character remained within this unity and expressed in the heterogeneity of the anthropologic types, of every-day life’s tradition and of dialects spread between the Tatars living in the North Crimean steppe, in the Mountains (highland and on the South Coast of the Peninsula. That ethnic community (Crimean Tatars was a nation in the modern meaning of this word, it had its own state, intellectual elite, high organization and culture. The destruction of this state-nation by the Russian Empire and the systematic genocide if the Crimean Tatars during next two centuries, reached its culmination in the act of the total deportation on May 18th 1944, are the treasons and international-large crimes. The annexation of the Crimea by the Russian Federation on March 2014 (its tearing away from the Ukrainian state and military occupation means the continuation of this felonious policy, which the Crimean Tatars resist, displaying bravery in the very difficult condition.   Tatarzy Krymscy - naród czy

 5. Assessment and application of a molecular diagnostic method on the detection of four types of diarrheagenic Escherichia coli%4种致泻性大肠埃希菌分子诊断方法的评估及其在监测中的应用

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  黄峥; 许浩; 郭家胤; 黄晓兰; 李颖; 侯琪; 王爱敏; 王传清; 金汇明

  2013-01-01

  目的 评估和建立用于常规监测4种致泻性大肠埃希菌(DEC)的分子诊断方法,并应用于上海市腹泻人群DEC的监测.方法 使用丹麦SSI分子诊断试剂盒对DEC参考菌株进行验证试验及制定DEC-PCR诊断、分离的操作规程(DEC-PCR-SOP),并检测2012年6-9月上海市3家临床医院腹泻病例粪便标本.结果 经26株DEC参比菌株验证,SSI分子诊断试剂盒的特异性为100%; 1887份腹泻病例标本共分离得到218株DEC(乳糖阳性181株,乳糖阴性37株),其中致病性大肠埃希菌(EPEC) 118株、产毒性大肠埃希菌(ETEC)90株、侵袭性大肠埃希菌(EIEC)9株、产志贺毒素大肠埃希菌(STEC)1株、志贺菌18株,总阳性率为l1.6%;监测地区DEC腹泻病例中以EPEC占优势,而EPEC腹泻病例中又以2岁以下婴幼儿为主;外籍DEC病例以ETEC占优势,新生儿ETEC病例占5岁以下低年龄组腹泻病例的1/3.结论 经评估DEC-PCR-SOP用于4种DEC常规监测的数据结果可信.国内食源性监测网络实验室应不断完善4种DEC诊断和参比能力.%Objective To establish and evaluate a molecular diagnostic method for routine monitoring of four types of diarrheagenic Escherichia (E.) coli (DEC) and to study the distribution of four types of DEC isolated from diarrheal patients in Shanghai.Methods DEC-PCR standard operation procedure (SOP) had been developed for DEC detection and isolation,using the Statens Serum Institute (SSI) DEC PCR kits with multiplex PCR technique after verification tests on reference strains.Diarrhea specimens from 3 clinical hospitals in Shanghai were tested from June to September,2012.Results Specificity of the PCR kit was 100% by verification on the 26 DEC reference strains.A total number of 218 DEC isolates,including 181 fermented lactose and 37 unfermented lactose were identified from the 1887 stool specimens of diarrhea patients,with positive rate as 11.6%.The most common pathogen (54.1%,118/218) was

 6. Monitoring of long range transported pollutants. Annual report for 1997; Overvaaking av langtransportert forurenset luft og nedboer. Atmosfaerisk tilfoersel, 1997

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Luekewille, A.; Manoe, S.; Toerseth, K

  1998-05-01

  reductions in Europe the values strongly decreased from 1988 to 1997. In all counties except Finnmark, dry deposition of sulphur compounds in 1997 was assessed to be 5-17% of the total deposition during winter and 19-41% during the growing season. Generally the contribution of dry deposition to total deposition was higher for nitrogen than for sulphur compounds. The largest annual mean concentrations of lead, cadmium and zinc in precipitation were measured in southern Norway. Then concentrations decreased by about 60-80% over the period 1978 to 1997. Due to emissions in Russia the levels of arsenic, copper, nickel and cobalt were relatively high in Soer-Varanger. Ozone concentrations vary significantly over the year with the highest monthly averages in March and April. In 1997 concentration levels frequently exceeded the recommended air quality guidelines. The air quality guideline given by Norwegian Pollution Control Authority (Statens forurensningstilsyn) for protection of human health (100 microgram/m{sub 3} as hourly mean) was exceeded at all sites. Three sites experienced hourly average values above the ECE critical level for protection of vegetation of 140 microgram/m{sub 3}. The critical level of 50 microgram/m{sub 3} as mean value during the growing season was exceeded at all sites. Similarly was the critical level of 60 microgram/m{sub 3} as mean value during the growing season exceeded at all sites. The critical level for accumulated ozone exposure above the threshold of 80 microgram,/m{sub 3} (40 ppb), (termed AOT40) was for crops exceeded at eight sites. The critical level for forests was not exceeded at any site. There was a significant reduction in the levels of mercury in air during the period 1992 to 1997. Concentration of lead, cadmium and zinc increased over the same period. This is opposite to the trend observed in precipitation chemistry and may b caused by an increased influence of emissions in Eastern Europe. The air concentration of alpha

 7. Reindeer pastoralism in Sweden 1550-1950

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Lennart Lundmark

  2007-04-01

  during hundreds of years. To a large extent these long-term external influences have made reindeer pastoralism what it is today. That aspect should not be overlooked when assessing the future prospects of reindeer pastoralism in Scandinavia.Renskötseln i Sverige 1550-1950Abstract in Swedish / Sammanfattning: Först vid mitten av 1500-talet finns det källmaterial som ger oss en tämligen detaljerad bild av renskötseln i Sverige. Vid den tiden levde samerna i en jakt- , fiske- och samlarekonomi. En familj hade normalt 10-20 renar som främst utnyttjades vid transporter. Tamrenarna kunde också mjölkas och fungera som lockdjur vid vildrensjakt. Under senare delen av 1500-talet köpte svenska staten och handelsmän stora mängder pälsverk av samerna. Den vanligaste betalningen var smör och mjöl. Detta skapade ett välstånd som ledde till en betydande folkökning i svenska lappmarken. Befolkningen blev för stor för att rymmas inom ramarna för en jaktochfiskeekonomi. En kris i början av 1600-talet blev startpunkten för övergången till en storskalig rennomadism.Fram till mitten av 1700-talet var den intensiva renskötseln framgångsrik. Men renskötseln blev efterhand alltför intensiv. Under senare delen av 1700-talet började det spridas sjukdomar i de tätt sammanhållna hjordarna. De första decennierna av 1800-talet innebar en allvarlig kris i renskötseln. Antalet renskötande fjällsamer minskade kraftigt, främst genom utvandring till norska kusten. Den intensiva renskötseln med mjölkning av renarna började ersättas av en extensiv renskötsel inriktad på köttproduktion de sista decennierna av 1800-talet. I norr var naturförhållandena och influenser från Kautokeino-samerna en viktig faktor, i söder utvecklades renskötseln i extensiv riktning främst därför att marknaden för renkött kom närmare renskötarna.

 8. Sociedad racional y educación: la génesis de la racionalidad educativa modernista

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Guillermo Miranda Camacho

  2005-06-01

  desigualdad y en una visión meritocrática en la sociedad racional, como la ha denominado Touraine (1993.

   

  Abstract. The objective of this article is to explore some aspects related to the origin of modern education rationality. The study is based on the analysis of different dimensions of the dialectical interaction historically established between the rational logic behind the structural changes of the capitalist society and the construction of the modern liberal education perspective. With the purpose of defining the keys to the process, the first section provides a brief reference to the foundations of the origin of rational thinking and those of modernity, which was caused by the secularization process suffered by the universe of the renaissance culture. In the second part we discuss some dimensions of illustrations and the encyclopedia as basic cultural and education projects in the rational organization of society in the XVIII century. The third section explores some dimensions of the connection between capitalist modernization and educational rationality through some of the main historical factors: the creation of State-nations, nationality and citizenship, the rationality of liberal capitalism, the universality and ethnocentrism of the elite culture, the instrumental reason and the view of progress as technical evolution. In addition, we highlight the State’s adoption of education as part of the construction of the public sphere by emphasizing the rational and legitimating role that lies at the basis of these historical processes. Finally, the fourth section analyzes how the creation of modern rationality takes on a historical view of social progress neglecting humanistic ethics. This process influences the emergence of an educational rationality based on the ideological justification of inequality and on a meritocratic view of the rational society, as Tourine has defined it (1993.