WorldWideScience

Sample records for budowa aparatury detekcyjnej

 1. Wskaźnik palców a budowa ciała i sprawność motoryczna mężczyzn trenujących sporty walki i nietrenujących = The digit ratio 2D:4D and body build and motoric fitness of men training martial arts and non-athletes

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Magdalena Mońka

  2016-12-01

  Magdalena Mońka1, Jadwiga Pietraszewska2   1 Doktorantka na Wydziale Wychowania Fizycznego Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu 2 Zakład Antropologii Fizycznej Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu   Słowa kluczowe: wskaźnik 2D:4D, sporty walki, budowa ciała, sprawność motoryczna Key words: index 2D:4D, martial arts, body build, motoric fitness     mgr Magdalena Mońka, dr hab. Jadwiga Pietraszewska, prof. nadzw.     Streszczenie               Poziom sprawności fizycznej jest uwarunkowany wieloma czynnikami, w tym również budową morfologiczną. Jednym z elementów morfologicznych jest formuła palców 2D:4D, opisująca stosunek długości palca drugiego do palca czwartego. Wskaźnik palców kształtuje się w życiu płodowym, pod wpływem działania hormonów płciowych i pozostaje niezmiennym w dalszym rozwoju osobniczym. Wysoki poziom testosteronu, odzwierciedlający się w niższych wartościach formuły palców, determinuje lepszą zręczność, wytrzymałość i siłę. Ponadto wpływa na zachowania zawodników, zwiększając skłonność do agresji oraz wolę walki i podjęcia ryzyka.   Cel               Celem niniejszej pracy jest ocena powiązań wskaźnika palców 2D:4D z cechami budowy somatycznej oraz poziomem sprawności motorycznej w grupie zawodników sporów walki i osób nietrenujących. Materiał i metody               Materiał badawczy stanowiły pomiary antropometryczne i wyniki prób motorycznych mężczyzn uprawiających sporty walki (n=28 oraz osób nietrenujących (n=30. Badani to studenci Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu w przedziale wiekowym 19-25 lat. U wszystkich badanych zmierzono cechy długościowe, szerokościowe, obwody ciała i fałdy skórno-tłuszczowe oraz długość drugiego (2D i czwartego palca (4D prawej i lewej ręki. Do oceny sprawności motorycznej badanych wykorzystano cztery próby motoryczne: skłon w przód w siadzie, skok w dal z

 2. Návrh posuvu fokusačního objektivu uvnitř interakční komory LIBS aparatury

  OpenAIRE

  Olejník, Ivan

  2008-01-01

  Diplomová práca popisuje návrh posuvu fokusačného objektívu vo vnútri interakčnej komory LIBS. Obsahuje popis základných vlastností a funkcií LIBS spektroskopie. Opisuje prehžad použitežných komponentov, hodnotí ich vlastnosti a vhodnosť použitia v konštrukcii posuvu do vákua. Ďalej uvádza výsledné konštrukčné riešenie lineárneho posuvu do vákua a hodnotí jeho výhody pre metódu LIBS. This diploma thesis describes the design of a translation stage for focusing objective inside the LIBS inte...

 3. Reprezentowanie bez reprezentacji

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mark Rowlands

  2012-09-01

  Full Text Available [Przekład] Mamy do czynienia z problemem reprezentacji oraz aparatury reprezentacji, która została wynaleziona do rozwiązania tego problemu. Artykuł ten ma dwa cele. Po pierwsze: pokaże on, dlaczego problem reprezentowania przerasta aparaturę reprezentacji w takim sensie, że nawet jeżeli pozbędziemy się owej aparatury, problem pozostanie. Po drugie: wykaże, że pytanie o to, czy poznanie to proces angażujący, czy nieangażujący reprezentacje, to pytanie słabo zdefiniowane i zbyt uproszczone, by mogło pomóc w zrozumieniu natury procesów poznawczych.

 4. Characteristics of Body Composition Highly Qualified Dancers and Dancers Latin American Style of Dance Sports in Light of Typology of Somatic A. Wanky and Kretschmer

  OpenAIRE

  Pilewska, Wiesława; Pilewski, Robert; Żukow, Walery

  2013-01-01

  Zdaniem teoretyków sportu budowa ciała sportowców różni się zdecydowanie od budowy osób nie zajmujących się sportem, co ma istotne znaczenie w działalności sportowej. W wielu dyscyplinach sportowych określona budowa ciała osobników predestynuje do podejmowania określonej aktywności ruchowej. Stwierdzono, iż specyfika budowy somatycznej zawodników uzależniona jest od charakteru wykonywanej pracy a z punktu widzenia biomechaniki związana jest z efektywnością wykonywanych ćwiczeń. W pracy pod...

 5. La bambola, la madre, l’amazzone : risvolti sociologici del rimodellamento dei corpi femminili

  OpenAIRE

  Campa, Riccardo

  2016-01-01

  Autor podejmuje próbę zrekonstruowania genealogii trzech modeli kobiecego piękna, takich jak kobieta-lalka, kobieta-matka i kobieta-amazonka. Dokonuje tego wykorzystując podejście socjologii historycznej. Po pierwsze, artykuł odnosi się do danych statystycznych dotyczących chirurgii plastycznej, schematów żywieniowych i zajęć sportowych. Po drugie, ukazuje z punktu widzenia historii jak atrybuty kobiecej cielesności, takie jak szczupła sylwetka ciała, kształty kobiece oraz budowa i umięśnieni...

 6. Posener Ereignisse – seria kart pocztowych Isidora Themala

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jakub Skutecki

  2011-01-01

  Full Text Available W latach 1901–1906 poznański wydawca Isidor Themal wydawał serię kart pocztowych zatytułowaną Posener Ereignisse (Poznańskie wydarzenia. W ciągu kilkunastu lat udało się pozyskać znaczną część tej serii do zbiorów ikonograficznych Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu. Na 37 kartach pocztowych zostały przedstawione między innymi: sceny z wizyty cesarza Wilhelma II w Poznaniu w 1902 roku, wizyta cesarzowej Augusty Wiktorii w 1903 roku, proces demilitaryzacji miasta w pierwszej dekadzie XX wieku, rozbiórka pruskich fortyfikacji i burzenie bram miejskich, powódź w 1903 roku, budowa portu rzecznego na Warcie i budowa cesarskiego zamku. Themal korzystał ze zdjęć wykonywanych przez Josepha Engelmanna, jednego z najważniejszych fotografów poznańskich XIX wieku. Poszczególne karty pocztowe występowały w rozmaitych odmianach, a fotografie wykorzystywane były do produkcji pocztówek wydawanych również poza serią.

 7. Řízení procesu reaktivního magnetronového naprašování

  OpenAIRE

  Dušek, Jan

  2014-01-01

  Bakalářská práce stručně popisuje technologii reaktivního magnetronového naprašování a zabývá se návrhem a realizací programu k jeho ovládání. K tomuto účelu byl vytvořen ovládací program pro řízení jednotlivých komponent aparatury PLS160 v programovacím prostředí LabView. Na základě znalostí technologického procesu a postupu reaktivního magnetronového naprašování byl vytvořen automatický program. Tento automatický program je možné modifikovat pomocí receptů. Vedle programové skladby byly pro...

 8. Detection of tritium in the air surrounding the heavy water reactors; Elementi detekcije tricijuma u vazduhu kod teskovodnih nuklearnih reaktora

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Ninkovic, M; Matic-Vukmirovic, Z; Hadzisehovic, M [Institute of Nuclear Sciences Boris Kidric, Vinca, Beograd (Serbia and Montenegro)

  1967-03-15

  This paper contains the study of the literature concerned with physical properties of the tritium, problems of detection control of the tritium level in the atmosphere in the vicinity of heavy water reactors. It is stated that a complete and efficient control of tritium activity, from radiation protection point of view can be achieved only by simultaneous triple measurements: direct measurement of tritium in the air by stationary or movable instruments; air sampling and measurement of activity by laboratory instrumentation; and measurement of tritium in the bio-material of the personnel who have inhaled air contaminated with tritium. Laboratory equipment was adapted for tritium detection in air samples. A method for measuring the specific tritium activity was developed and implemented. The tritium level and distribution in the air were measured during exchange of the fuel channel in the RA reactor. The obtained results indicate that tritium could be dangerous for the staff involved. Proucena je literatura u kojoj se tretiraju osnovne fizicke karakteristike tricijuma, kao i problemi detekcije i kontrole u vazduhu kod teskovodnih nuklearnih reaktora. Utvrdjeno je da kompletna i efikasna kontrola aktivnosti tricijuma, sa aspekta zastite od zracenja, moze biti ostvarena samo ako se vrse istovremeno trostruka merenja: merenje aktivnosti tricijuma u vazduhu direktno, prenosnim ili stacioniranim instrumentima; uzimanje uzoraka vazduha i merenje aktivnosti na laboratorijskoj aparaturi; i merenje aktivnosti tricijuma u biomaterijalu osoblja koje je udisalo vazduh kontaminiran tricijumom. Izvrsena je adaptacija laboratorijske aparature za potrebe detekcije tricijuma u uzorcima vazduha. Razradjen je i uhodan postupak merenja koncentracije aktivnosti tricijuma u uzorcima vazduha. Izvrsena su merenja i dobijeni su rezultati o nivou i raspodeli tricijuma u vazduhu pri operaciji zamene kanala sa gorivom na reaktoru RA u Vinci. Dobijeni rezultati ukazuju na opasnost koju po radno

 9. Design and Development of Two Manipulators as a Key Element of a Space Robot Testing Facility

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Seweryn Karol

  2015-09-01

  Full Text Available Podczas procesu projektowania układów sterowania robotów pracujących w warunkach mikrograwitacji niezbędna jest możliwość przeprowadzenia ich walidacji w relewantnym środowisku. Kluczowym problemem jest budowa stanowisk testowych pozwalających na analizowanie ruchu manipulatora umieszczonego na swobodnej bazie, której ruch odbywa się w trzech wymiarach. Artykuł zawiera opis dwóch stanowisk testowych wykorzystywanych do analizy działania algorytmów sterowania w zrobotyzowanych systemach satelitarnych. W artykule opisano symulator warunków mikrograwitacji w postaci manipulatora płaskiego ze swobodną bazą umieszczoną na łożyskach powietrznych oraz stanowisko testowe wyposażone w manipulator o 7 stopniach swobody z utwierdzona bazą pozwalającą na pomiar 3 składowych siły i momentu siły.

 10. ZASTOSOWANIE FUNKCJONAŁU HU-WASHIZU W PLASTYCZNEJ ANALIZIE MES PŁYT GRUBYCH

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jakub LEWANDOWSKI

  2016-07-01

  Full Text Available W pracy sformułowano oryginalny, autorski funkcjonał dla zagadnień teorii plastyczności. Podstawą był funkcjonał Hu-Washizu z teorii sprężystości. Przyrostowa postać funkcjonału pozwala w prosty sposób budować algorytmy MES. Zastosowanie funkcjonału przedstawiono na przykładzie płyty grubej. Zastosowano model warstwowy aby uwzględnić częściowe uplastycznienie przekroju płyty. Algorytm MES dla płyty grubej zbudowano w oparciu o trójkątny trzy węzłowy element skończony z liniowymi funkcjami kształtu dla wszystkich przemieszczeń uogólnionych. Naprężenia i odkształcenia w tego typu elemencie przyjmuje się jako stałe. Przedstawiony algorytm nie wymaga żadnych dodatkowych równań teorii plastyczności i jest równoważny stowarzyszonemu prawu płynięcia plastycznego. Algorytm prowadzi do nieliniowego, przyrostowego układu równań algebraicznych, który rozwiązuje się metodą Newtona. Kilka prostych przykładów pozytywnie weryfikuje przyjęte założenia i stosowane algorytmy.

 11. Wybrane aspekty komunikacji terapeutycznej w kontekście kontaktu z pacjentem chorym psychicznie = Selected aspects of communication in the context of therapeutic contact with the patient mentally ill

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Piotr Paweł Biegański

  2016-09-01

  e-mail: malwina.tudorowska@gmail.com         Streszczenie: Komunikacja terapeutyczna jako część procesu porozumiewania się pomiędzy pacjentem a personelem medycznym jest istotnym elementem leczenia począwszy od diagnozy. Celem całego procesu jest wzmocnienie sfery psychicznej ze względu na różnorodność przebiegu choroby. Wsparcie terapeuty poprzez odpowiednie komunikowanie się nie jest procesem psychoterapeutycznym a reakcją na stan chorobowy pacjenta i jego sytuację życiową. Czynnikami wzmacniającymi tego typu komunikację są nawiązanie dobrych relacji oraz wprowadzenie interwencji terapeutycznych. Porozumiewanie się z pacjentem chorym psychicznie wymaga szczególnego zaangażowania poprzez otwartość, zrozumienie, akceptację. Należy minimalizować bariery wynikające z uwarunkowań fizycznych, społecznych tak aby budować zaufanie pacjenta tak aby proces komunikacji był jak najbardziej efektywny.   Słowa kluczowe: komunikacja, komunikacja terapeutyczna, choroba psychiczna Abstrakt: Therapeutic communication as part of the process of communication between the patient and the medical staff is an important element of treatment from diagnosis. The aim of the whole process is to strengthen the psychiatric due to the variety of the disease. Support therapist through appropriate communication is not a psychotherapeutic method but a reaction to the condition of the patient and his life situation. Factors reinforcing this type of communication is to establish good relations and the introduction of therapeutic interventions. Communication with the patient mentally ill requires special commitment through openness, understanding, acceptance. We should minimize the barriers stemming from the conditions of physical, social, in order to build the confidence of the patient so that the process of communication as effective as possible.   Key words: communication, therapeutic communication, mental illness

 12. Metody badania spontanicznych i spowodowanych lekami przeciwpsychotycznymi zaburzeń ruchowych w schizofrenii

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Olga Kałużyńska

  2013-09-01

  Full Text Available Od dawna wiadomo, że przynajmniej niektóre zaburzenia motoryczne występują u chorych na schizofrenię jeszcze przed podjęciem leczenia lekami przeciwpsychotycznymi istotnie statystycznie częściej niż w populacji ogólnej. Wpro‑ wadzenie leków przeciwpsychotycznych zahamowało jednak ten nurt badań, bowiem od tej pory koncentrowano się wyłącznie na objawach zaburzeń ruchowych powstałych w wyniku stosowania neuroleptyków. W kilku pracach wy‑ kazano również, że niektóre zaburzenia ruchowe są częstsze i bardziej nasilone u krewnych I stopnia osób chorych, lecz rzadsze i mniej nasilone niż u chorych na schizofrenię. Obecnie istnieje wiele narzędzi – skal klinicznych, używa‑ nych w praktyce i badaniach, opartych na obserwacji klinicznej, służących do oceny występowania i nasilenia zabu‑ rzeń motorycznych zarówno spontanicznych, jak i związanych z leczeniem lekami przeciwpsychotycznymi. Najczęściej przy pomocy tych skal ocenia się i monitoruje objawy parkinsonizmu, dystonie oraz akatyzję. Uważa się, że wszyst‑ kie te narzędzia mają jednak wiele wad i nie pozwalają na wykrycie i obiektywny pomiar subklinicznych objawów za‑ burzeń motorycznych. Instrumentalne metody oceny zaburzeń ruchowych (spontanicznych i spowodowanych leka‑ mi przeciwpsychotycznymi pozwalają na wykrycie właśnie subtelnych, słabo nasilonych objawów i dlatego mogą być przydatne przy identyfikacji osób z tzw. stanem wysokiego ryzyka rozwoju psychozy, ocenie występowania dysfunkcji motorycznych u krewnych osób chorych na schizofrenię, a także określaniu stopnia i rodzaju odpowiedzi na leczenie lekami przeciwpsychotycznymi. Większość tych metod wymaga jednak skomplikowanej aparatury i procedury analizy uzyskanych wyników. Jedną z interesujących i stosunkowo łatwych do realizacji metod instrumentalnych wydaje się wieloaspektowa ocena pisma. Zastosowanie nowych metod oceny zaburzeń motorycznych konieczne

 13. „Samopublikowanie”: stara metoda – nowy sens w dobie e-science

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Piotr Nowak

  2009-01-01

  Full Text Available Poruszane w tekście zagadnienia wiążą się z problematyką budowy nowych systemów informacyjnych w nauce, które w piśmiennictwie określa się mianem e-library, library 2.0, e-science, Web 2.0 etc. Artykuł mówi o koniecznych zmianach zachowań ludzi nauki w zakresie publikowania w kontekście wspomnianych kierunków rozwoju komunikacji naukowej. Autor przewiduje, że budowa nowych systemów informacyjnych spopularyzuje samopublikację (self-publishing tekstów naukowych, która zdynamizuje rozwój repozytoriów o otwartym dostępie (open access. Zjawisko samopublikacji wpłynie także na zmianę metod oceny publikacji naukowych. Ich ocena będzie mogła się dokonywać przez automatyczne obliczanie cytowalności. Stopniem uzyskiwanych cytowań będzie można także parametryzować teksty opublikowane przez autorów w repozytoriach już po pozytywnej ocenie peer review. Ponadto, jak twierdzi autor, zjawisko samopublikacji powinno spopularyzować blogosferę w nauce, a w tym kontekście z pewnością pojawi się nawyk bezpośredniego komentowania wzmianek uczonych o własnych pracach badawczych przez specjalistów reprezentujących te same dyscypliny. Taka wymiana informacji będzie możliwa dzięki rozpowszechnieniu się samopublikacji i powinna w pełni zastąpić organizowanie drogich konferencji naukowych, w których udział bierze najczęściej tylko część środowiska. Autor uważa, że na marginesie zasygnalizowanych zmian pojawią się także zjawiska niepożądane, których przejawem z pewnością będzie „wykluczenie” najstarszych generacji uczonych, z uwagi na niemożność opanowania przez nich nowych technologii.

 14. The capture of the Marienwerder Castle, or where the Teutonic Order’s expansion to the East was stopped

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Vytenis Almonaitis

  2017-12-01

  Full Text Available The capture of the Marienwerder Castle, or where the Teutonic Order’s expansion to the East was stopped This paper analyzes the construction, features, and significance of the Marienwerder castle, and its capture by Lithuanian forces in 1384. Located in what is now Kaunas, the castle represented the furthest eastern point of the Teutonic Order’s penetration into the Grand Duchy of Lithuania. As the sparse historiography on it suggests, the event seems to have been overlooked by contemporary historians. In fact, this castle of the Teutonic Order was not just an ordinary fortress, but a mighty stronghold. A detailed analysis of primary sources allows classifying the capture of Marienwerder as a major event in the war between the Order and the Grand Duchy of Lithuania as well as one of the major victories scored by the latter. It may be concluded that the Teutonic Order’s expansion to the east, which had been started from Torun, was then stopped at Kaunas.   Zajęcie zamku Marienwerder albo gdzie zakończyła się ekspansja zakonu krzyżackiego na wschód W artykule analizowane są budowa, znaczenie i zajęcie w 1384 r. zamku zakonu krzyżackiego Marienwerder, który mieścił się na terytorium miasta Kowna. Był to najbardziej wysunięty na wschód zamek krzyżacki, który najgłębiej wchodził w terytorium Wielkiego Księstwa Litewskiego. Skromna historiografia świadczy o tym, że został on zapomniany przez współczesnych historyków. A jednak mowa jest tu nie o zwykłej rezydencji zakonu, a o potężnej twierdzy. Szczegółowa analiza źródeł pierwotnych pozwala uważać zajęcie zamku Marienwerder za jedno z najważniejszych wydarzeń w wojnie między zakonem krzyżackim a Wielkim Księstwem Litewskim, jak również jednym z największych zwycięstw tego ostatniego. Można również twierdzić, że ekspansja zakonu na wschód, rozpoczęta od Torunia, zakończyła się na Kownie.

 15. Dorsal Surface of the Tongue of the Hazel Dormouse Muscardinus Avellanarius: Scanning Electron and Light Microscopic Studies/ Grzbietowa Powierzchnia Języka Orzesznicy Muscardinus Avellanarius: Badania Z Wykorzystaniem Mikroskopu Skaningowego I Świetlnego

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Wołczuk Katarzyna

  2014-12-01

  Full Text Available Grzbietowa powierzchnia języka orzesznicy była badana przy użyciu skaningowego mikroskopu elektronowego i mikroskopu świetlnego. Język orzesznicy jest wydłużony i rozszerzony w przedniej części. W przedniej 1/3 długości języka obserwuje się wyraźną bruzdę pośrodkową. Grzbietowa powierzchnia języka jest pokryta przez pięć typów brodawek: nitkowate, stożkowate, grzybowate, okolone i liściaste. Rozmieszczenie, kształt, rozmiary i pochylenie brodawek różnią się zależnie od regionu języka. W przedniej części języka, brodawki nitkowate są piłkowane i zwrócone wierzchołkami ukośnie do środka i ku tyłowi języka, podczas gdy w tylnej części języka mają kształt widlasty i układają się promieniście, pochylając wierzchołki w kierunku środka języka. Brodawki grzybowate zaopatrzone w pojedynczy kubek smakowy są równomiernie rozproszone w przedniej i środkowej części trzonu języka. Na nasadzie języka, trzy gwiaździstego kształtu brodawki okolone są ułożone w formie trójkąta i otoczone brodawkami stożkowatymi. Na obu brzegach tylnego obszaru języka znajduje się para brodawek liściastych, która tworzy trzy równoległe fałdy odseparowane głębokimi bruzdami. Grzbietowa powierzchnia brodawek liściastych i okolonych pokryta jest silnie zrogowaciałym nabłonkiem, podczas gdy boczna powierzchnia ma nabłonek niczrogowaciały, z licznymi kubkami smakowymi. Wyniki naszych badań pokazały, żc budowa języka orzesznicy jest bardziej prymitywna niż u innych gryzoni. Jest to związane z filogenezą i zwyczajami żywieniowymi orzesznicy.

 16. Genesis and classification of the soils developed from the sediments of the former Oleszek mill pond basin (the Chełmińskie Lakeland, N Poland / Geneza i pozycja systematyczna gleb wykształconych z osadów niecki dawnego stawu młyńskiego Oleszek (Pojezierze Chełmińskie

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mendyk Łukasz

  2015-03-01

  Full Text Available Budowa i funkcjonowanie młynów wodnych znacznie wpłynęły na przekształcenie środowiska przyrodniczego w ich otoczeniu, przede wszystkim na zmiany rzeźby terenu i warunków wodnych. Obszar badañ obejmuje nieckę dawnego stawu młyńskiego Oleszek w okolicach wsi Borówno, w zachodniej części Pojezierza Chełmińskiego, około 20 km na północny wschód od Torunia. Celem badañ było określenie genezy gleb wykształconych z osadów zakumulowanych w niecce dawnego stawu młyńskiego Oleszek. Pięć profili glebowych w transekcie o długości około 550 m zlokalizowanym wzdłuż Strugi Rychnowskiej stanowiącej oś podłużną niecki. Wszystkie przeanalizowane gleby zbudowane są z osadów wypełniających nieckę dawnego stawu młyńskiego. Gleby w opisywanej niecce powstały w wyniku wielu nakładających się procesów, takich jak: proces mułotwórczy, aluwialny, koluwialny oraz glejowy. Dwa z analizowanych profili glebowych (profile 3 i 4 spełniaj¹ kryteria wydzielania gleb organicznych limnowych typowych (Systematyka gleb Polski 2011. Jako pozycję systematyczną kolejnych dwóch gleb (profile 2 i 5 zaproponowano gleby mułowate. W związku z problemami klasyfikacyjnymi dotyczącymi tego typu gleb, przy opracowaniu aktualizacji Systematyki gleb Polski należałoby wprowadzić w typie gleb glejowych podtyp gleb mułowatych lub mułowato-glejowych, obejmuj¹cy gleby wytworzone z mineralno-organicznych utworów aluwialno-mułowych. Cztery wymienione powyżej profile zostały zaklasyfikowane jako Histosols (3 i 4 i Gleysols (2 i 5 według klasyfikacji WRB (2014. Jednostki glebowe wykształcone z osadów aluwialnych (mady wg SgP 2011 lub Fluvic Phaeozems wg WRB 2014 występują w proksymalnej części stawu (cofce.

 17. Sposób prowadzenia badań archeologiczno-architektonicznych, a możliwości wykorzystania ich wyników w procesie projektowym na przykładzie byłego Szpitala im. Babińskiego we Wrocławiu.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Justyna Kleszcz

  2018-04-01

  Full Text Available Niniejszy artykuł stanowi omówienie zagadnienia trybu i sposobu prowadzenia badań archeologiczno-architektonicznych ze szczególnym uwzględnieniem możliwości prawnych oraz analizę skutków (pozytywnych i negatywnych wyboru poszczególnych form na sposób, w jaki prowadzone są prace projektowe oraz możliwości ekspozycji odsłoniętych reliktów. Zagadnienia te zostaną omówione głównie na przykładzie prac prowadzonych od 2015 roku na obszarze byłego szpitala im. Babińskiego przy placu Jana Pawła II we Wrocławiu przez zespół badawczy pod kierunkiem dr inż. arch. Piotra Kmiecika oraz dr Roberta Szweda, przy współudziale dr Czesława Lasoty. Teren byłego Szpitala był zdecydowanie jednym z najciekawszych pod względem archeologiczno – architektonicznym we Wrocławiu, jednocześnie jednak również jednym z najbardziej skomplikowanych. Na stopień skomplikowania miało wpływ nie tyle nagromadzenie warstw kulturowych i spodziewanych odkryć, a samo położenie oraz nawarstwienie ciągłych przekształceń obszaru, skutkujące gęstą zabudową, a także nagromadzeniem czynnych magistrali sieciowych o znaczeniu tranzytowym, ukształtowaniem powiązań komunikacyjnych w obrębie rozległego obszaru i ukształtowaniem zieleni objętej ochroną prawną. Jednoczesne wystąpienie tylu czynników spowodowało niemożliwość oszacowania zakresu i wielkości prowadzonych prac przed ich rozpoczęciem, wymusiło elastyczność oraz konieczność zaaranżowania badań z uwzględnieniem udziału ekip budowlanych w ich trakcie. Poziom komplikacji wymuszał także pewne modyfikacje w trybie prowadzonych prac, co ukazuje konieczność weryfikacji podejścia do restrykcyjnego podziału, oraz ukazuje szereg możliwości, jakie daje ściślejsza współpraca na linii architekt-archeolog-urząd konserwatora zabytków-budowa.

 18. Składniki tworzyw sztucznych zaburzające funkcje układu nerwowego

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Konrad Andrzej Szychowski

  2013-05-01

  Full Text Available Rozwój przemysłu chemicznego spowodował opracowywanie nowych związków chemicznych niewystępujących w środowisku naturalnym. Substancje te spełniają różnorodne funkcje, takie jak obniżenie palności, zwiększenie plastyczności czy poprawienie rozpuszczalności innych substancji. Wiele związków wchodzących w skład tworzyw sztucznych, kosmetyków nowej generacji, aparatury medycznej, opakowań spożywczych oraz innych produktów codziennego użytku, z łatwością uwalniają się do środowiska naturalnego. Liczne badania wykazały, że substancje, takie jak: ftalany, BPA, TBBPA oraz PCB charakteryzują się znaczną lipofilnością dzięki czemu w łatwy sposób wnikają do żywych komórek oraz akumulują się w tkankach i narządach. Niesie to za sobą zagrożenie dla zdrowia ludzi i zwierząt. Wymienione związki, ze względu na swoją budowę chemiczną, są zdolne do naśladowania endogennych hormonów np. estradiolu, zaburzając hormonalną homeostazę organizmu. Co więcej substancje te z łatwością pokonują barierę łożyskową oraz barierę krew-mózg i dlatego, jak wykazały liczne badania, zaburzają prawidłowe działanie układu nerwowego już od najwcześniejszych chwil życia. Udowodniono, że związki te wpływają na proces neurogenezy oraz transmisję synaptyczną, a w konsekwencji zaburzają proces kształtowania się płci mózgu, a także procesy uczenia, pamięci, zachowania. Ponadto ich cytotoksyczne i proapoptotyczne działanie może być przyczyną powstawania chorób neurodegeneracyjnych. Praca przedstawia aktualny stan wiedzy na temat oddziaływania ftalanów, BPA, TBBPA, oraz PCB na układ nerwowy.

 19. Determining Acceptable Explosive Charge Mass Under Different Geological Conditions / Problematyka Wyznaczania Dopuszczalnych Ładunków Mw W Zróżnicowanych Warunkach Geologicznych

  Science.gov (United States)

  Pyra, Józef; Sołtys, Anna; Winzer, Jan; Dworzak, Michał; Biessikirski, Andrzej

  2015-09-01

  ę ograniczenie całkowitej masy ładunków materiału wybuchowego odpalanego w całej serii oraz mas przypadających na pojedynczy stopień opóźnienia. Podejście takie stanowi w ostateczności jeden ze sposobów minimalizowania niekorzystnego oddziaływania drgań na obiekty budowlane znajdujące się w bezpośrednim otoczeniu kopalni. Metodyka wyznaczania dopuszczalnych mas ładunków MW dla danych warunków górniczo-geologicznych, mimo że w sposób szczegółowy opisana w literaturze fachowej oraz znajdująca szerokie zastosowanie, niekiedy musi zostać zmodyfikowana w zależności od odmiennej struktury masywu skalnego, warunków topograficznych oraz urbanizacyjnych. Zróżnicowana budowa geologiczna złoża oraz struktur geologicznych na których posadowione zostały chronione obiekty budowlane determinuje strukturę częstotliwościową i sposób propagowanych drgań. Istotą w takim przypadkach staje się określenie progu szkodliwości drgań, który pozwoli na bezpieczne prowadzenie robót bez możliwości wystąpienia uszkodzeń na obiektach chronionych zlokalizowanych w otoczeniu kopalń. Dodatkowo jak przedstawiono w artykule może dochodzić do sytuacji gdzie wykonywanie robót strzałowych w jednym miejscu wyrobiska może powodować zupełnie odmienną propagację drgań w różnych kierunkach. Rozpatrując powyższe względy oraz uwzględniając, że często ma się do czynienia z bardzo bliską zabudowę znajdującą się w otoczeniu kopalni niekiedy zachodzi konieczność wyznaczenia dwóch lub więcej równań propagacji drgań parasejsmicznych. Postępowanie takie prowadzi w konsekwencji do wyznaczenia różnych, często odmiennych, dopuszczalnych mas ładunków MW, których detonacja nie powinna powodować niekorzystnego wpływu na obiekty budowlane. Zależności te są zmienne w funkcji miejsca wykonywania robót strzałowych, a tym samym kwestia ta stanowi ważne zagadnienie z punktu widzenia przedsiębiorcy, którego głównym celem jest maksymalizacja

 20. Powiązania wskaźnika placów 2D:4D z cechami budowy ciała i sprawnością motoryczną u młodych piłkarzy = The relationship digit ratio 2D:4D with body build features and motoric performance in young footballers

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Magdalena Mońka

  2017-02-01

  Magdalena Mońka1, Jadwiga Pietraszewska2   1 Doktorantka na Wydziale Wychowania Fizycznego Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu 2 Zakład Antropologii Fizycznej Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu         Mgr Magdalena Mońka1, dr hab. Jadwiga Pietraszewska, prof. nadzw.2       Słowa kluczowe: wskaźnik 2D:4D, piłkarze nożni, budowa ciała, sprawność motoryczna Key words: index 2D:4D, football players, body build, motoric fitness   Streszczenie Proporcja długości palców 2D:4D wykazuje dymorfizm płciowy. Mężczyźni mają niższą wartość tego wskaźnika w stosunku do kobiet. Jest to wynik działania hormonów płciowych -androgenów. Badania wskazują, że wysoki poziom testosteronu, przejawiający się w niższej wartości ilorazu palców, determinuje lepszą wytrzymałość, zręczność, większą siłę oraz skłonność do agresji i podjęcia walki. Cechy te są istotne w odnoszeniu sukcesów sportowych. W badaniach poszukiwano zależności formuły palców z budową ciała, sprawnością motoryczną i osiąganymi wynikami w sporcie. Publikowane wyniki nie są jednak jednoznaczne w odniesieniu do cech sprawnościowych. Cel Celem niniejszej pracy było sprawdzenie, czy w populacji polskiej, wśród młodych piłkarzy nożnych, wartość wskaźnika 2D:4D wykazuje powiązania z cechami budowy morfologicznej i poziomem sprawności motorycznej.   Materiał i metody Materiał badawczy stanowią wyniki pomiarów podstawowych cech antropometrycznych oraz sprawności motorycznej piłkarzy nożnych (n=38 Klubu Sportowego Polkowice. Wiek badanych mieści się w przedziale 16-18 lat. Ich staż zawodniczy wynosi co najmniej 6 lat. U wszystkich badanych osób zmierzono także długość drugiego i czwartego palca, na podstawie tych wartości wyliczono wskaźnik 2D:4D dla ręki prawej i lewej. Do oceny sprawności motorycznej badanych wykorzystano następujące próby motoryczne: skłon w przód w siadzie, skok w dal z miejsca i siady

 1. The Modernization of the Energy Sector in Poland vs. Poland's Energy Security / Modernizacja sektora energii w polsce a bezpieczeństwo energetyczne Polski

  Science.gov (United States)

  Frączek, Paweł; Kaliski, Maciej; Siemek, Paweł

  2013-06-01

  ększenia bezpieczeństwa energetycznego kraju konieczne jest także konsekwentne prowadzenie dalszych działań na rzecz rozwoju alternatywnych technologii energetycznych, co pozwoli na skorzystanie z ewentualnych pojawiających się szans dotyczących różnych opcji. Szczególne miejsce w tych działaniach powinna mieć budowa w Polsce pierwszej elektrowni atomowej. Realizacja tej inwestycji pozwoli na pozyskanie taniej i czystej ekologicznie energii elektrycznej. Istotne jest także odnotowywane znaczące poparcie społeczne dla realizacji tej inwestycji. Podkreślono, że ewentualna zwłoka w pracach służących budowie pierwszej elektrowni atomowej w kraju może przyczynić się do ograniczenia konkurencyjności gospodarki. Ponadto wskazano, że konieczne będą także działania o charakterze edukacyjnym, które uświadomią społeczeństwu skalę wyzwań, jakie stoją przed krajowym sektorem energii, oraz wskażą wpływ upowszechniania konkurencyjnych cenowo źródeł energii na sytuację krajowej gospodarki oraz na utrzymanie i tworzenie miejsc pracy. Działania te przyczynią się do uzyskania poparcia wszystkich uczestników rynku energii dla podejmowania działań na rzecz takiego kształtowania struktury źródeł energii pierwotnej, aby możliwe było uzyskiwanie jak najniższych kosztów wytwarzania energii elektrycznej oraz jednoczesne minimalizowanie konsekwencji ekologicznych prowadzenia gospodarki energetycznej.