WorldWideScience

Sample records for bloku jizneukrajinske jaderne

 1. Jaderné elektrárny

  OpenAIRE

  Musil, Jiří

  2017-01-01

  Tato bakalářská práce se věnuje historii i budoucnosti jaderných reaktorů, popisu jaderných elektráren v České republice a také slibným zdrojům energie z jádra, které jsou nyní ve vývoji. Je doplněna o podrobnější popis sekundárního okruhu českých jaderných elektráren, který je s výrobou elektrické energie v nich neoddělitelně spojen. Na začátku práce jsou pro čtenáře stručně shrnuty některé základní poznatky z jaderné energetiky, které si kladou za cíl uvést ho do problematiky. This bache...

 2. Jaderná bezpečnost a dozorné orgány

  OpenAIRE

  Dvořák, Aleš

  2011-01-01

  Bakalářská práce pojednává o jaderné bezpečnosti. Cílem je přesvědčit prosté obyvatelstvo, že jaderné elektrárny provozované ve světě jsou bezpečné, jak pro ně, tak životní prostředí. práce se zabývá popisem dozorných orgánů dohlížející na bezpečný provoz jaderných elektráren. Dozvíte se o zlepšení bezpečnostních prvků v budoucích projektech. Můžete získat informace o možném namáhání materiálu v jaderné elektrárně, nakládání s radioaktivním odpadem a o vlivu nebezpečných radionuklidů na život...

 3. Základy fúzní energetiky IV. – Jaderné komponenty

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Entler, Slavomír; Mlynář, Jan; Dostál, V.

  Září (2016), č. článku 14669. ISSN 1801-4399 Institutional support: RVO:61389021 Keywords : Fusion Energy * Nuclear technology * plasma * ITER Subject RIV: JF - Nuclear Energetics http://energetika.tzb-info.cz/elektroenergetika/14669-zaklady-fuzni-energetiky-iv-jaderne-komponenty

 4. Jaderná elektrárna je zelený zdroj energie

  OpenAIRE

  Hynčica, Martin

  2010-01-01

  Tato diplomová práce se zabývá jadernou energetikou a jejím vlivem na životní prostředí. V práci je popsán aktuální stav energetiky v ČR, zvláště energetiky jaderné a její výhledy do budoucna. Práce se zabývá nakládáním s odpady produkovanými jadernou elektrárnou a vyhořelým jaderným palivem. Autor se zabývá porovnáním jaderné elektrárny s ostatními zdroji elektrické energie, které jsou provozovány a s jejichž zastoupením v energetickém mixu se počítá i v budoucnu. Zaměřuje se nejen na zdroje...

 5. Jaderná energetika v roce 2014

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Wagner, Vladimír

  2014-01-01

  Roč. 65, č. 5 (2014), s. 261-267 ISSN 0375-8842 Institutional support: RVO:61389005 Keywords : nuclear energy * fast breeder reactors * reactor of III+ generation * Fukushima I * Germany Energiewende Subject RIV: BG - Nuclear, Atomic and Molecular Physics, Colliders

 6. Jadernõi shtshit Irana / Rauf Radzhabov

  Index Scriptorium Estoniae

  Radzhabov, Rauf

  2007-01-01

  Autori sõnul püüab Iraan oma raketi-tuumaprogrammiga likvideerida mahajäämust tavarelvastuses. Iraani ekspertide arvates lähtub suurim tuumaoht riigile Iisraelist. Iraani kolmest variandist kaitseks välisjõu mõju vastu. Autori väitel ühendab tuumaprogramm kõiki poliitilisi ringkondi Iraani ühiskonnas

 7. Jaderná energetika a její budoucnost

  OpenAIRE

  Eretová, Kamila

  2009-01-01

  This work deals with the potential of nuclear energy in general and in our country. Nuclear energy offers as almost a necessary alternative to fill growing demand for electricity in our country and the world. Increased attention is paid to the electricity market in our country, the role of nuclear energy in the Czech energy mix and the possibilities of its use in the future as an alternative to other energy sources (renewable, fossil resources), and savings and imports from abroad. The author...

 8. Komparace konsolidace demokracie na území bývalého východního bloku

  OpenAIRE

  Bárta, Vít

  2016-01-01

  The aim of this thesis is to numerically evaluate democratic consolidation in Eastern European countries of the former Eastern Bloc. To compare these countries with each other and decide which of these countries can be considered as consolidated democracies. Secondary aim is to find which factors supported this consolidation or at least correlate with it. Theoretical basis of this work is Wolfgang Merkel's theory of democratic consolidation. He divides democratic consolidation into four level...

 9. Našel jaderný odpad úložiště?

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Řípa, Milan

  2009-01-01

  Roč. 19, 20. 03. 2009 (2009), s. 14-14 ISSN 0862-5921 Institutional research plan: CEZ:AV0Z20430508 Keywords : tokamak * fusion * fission * hybrid reactor Subject RIV: BL - Plasma and Gas Discharge Physics

 10. Šikovní jaderní pomocníci

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Macková, Anna

  2017-01-01

  Roč. 1, č. 2 (2017), s. 54-57 ISSN 2533-784X R&D Projects: GA MŠk LM2015056 Institutional support: RVO:61389005 Keywords : Nuclear Physics Institute of the CAS * nuclear physics * Center of Acclerators and Nuclear Analytical Methods Subject RIV: BG - Nuclear, Atomic and Molecular Physics, Colliders OBOR OECD: Nuclear physics

 11. Vztah Izraele a Íránu prizmatem jaderného programu

  OpenAIRE

  Hrbková, Aneta

  2014-01-01

  This thesis deals with the relations between Israel and the Islamic Republic of Iran in the context of nuclear program. Israel and Iran are situated in the Middle East and both of countries have their own nuclear program. Although states are not contiguous, Israel and Iran be feel threatened by a nuclear program. Especially the Iranian nuclear program is one of the most urgent issues of global security. At first, the thesis describes Iranian and Israeli motives to gain nuclear weapons, as wel...

 12. Vlivy jaderné energetiky na životní prostředí

  OpenAIRE

  Malkova, Kristina

  2013-01-01

  Title: Environmental impacts of nuclear energy Author: Malkova Kristina Supervisor: Ing. Luboš Matějíček, Dr., Ústav pro životní prostředí Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze, Benátská 2, 128 01 Praha 2 Supervisor's e-mail adress: Abstract: The thesis is focused on study the impact of nuclear energy on the environment regard to non - renewable and renewable energy sources. The work includes evaluation of the entire fuel cycle of the use of various technolo...

 13. Nový úkol hybridních reaktorů – likvidace jaderného odpadu

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Řípa, Milan

  2009-01-01

  Roč. 57, č. 11 (2009), s. 24-a33 ISSN 0040-1064 Institutional research plan: CEZ:AV0Z20430508 Keywords : fusion * ITER * hybrid * nuclear waste * LIFE * FFTS * CFNS * SXD * FDF Subject RIV: BL - Plasma and Gas Discharge Physics

 14. Energetická politika Evropské unie - jaderná energie, ano či ne?

  OpenAIRE

  Chalupská, Barbora

  2010-01-01

  The theme of this thesis is the EU energy policy with emphasis on nuclear energy. The goal is primarily to introduce an energy policy, its priorities and the current situation, because this issue is important for the European Union status and high priority for the future. There are also introduced different sources of energy - fossil fuels, renewable sources and nuclear energy, which is described in detail. Evaluation of safety of nuclear energy, its advantages and disadvantages and opinion o...

 15. K využití albedo dozimetrů v Jaderné elektrárně Dukovany

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Trousil, J.; Zelenka, Z.; Spurný, František

  2001-01-01

  Roč. 9, 7/8 (2001), s. 247-250 ISSN 1210-7085 Institutional research plan: CEZ:AV0Z1048901 Keywords : individual dosimetry * neutron dosimetry * nuclear power station Subject RIV: DL - Nuclear Waste, Radioactive Pollution ; Quality

 16. Jaderná energetika v ČR a její vliv na životní prostředí

  OpenAIRE

  Procházková, Kamila

  2016-01-01

  The aim of this thesis is to evaluate the impact of a nuclear power plant during normal operation on the environment in the Czech Republic, and to compare it with the impact of other types of power plants such as coal-fired power plant, hydroelectric power plant, wind farm or solar power plant. Considering the continuous increase in consumption of the electric energy, nuclear power plants seem like a suitable solution. Due to its installed capacity, we can hardly compare it to the energy gene...

 17. Spalování komunálních odpadů a jaderná energetika - ekologické problémy

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Pekárek, Vladimír

  2006-01-01

  Roč. 100, č. 10 (2006), s. 861 ISSN 0009-2770 R&D Projects: GA MŠk(CZ) 1P04OE156 Institutional research plan: CEZ:AV0Z40720504 Keywords : aste combustion Subject RIV: CI - Industrial Chemistry, Chemical Engineering Impact factor: 0.431, year: 2006

 18. Moderní trendy seismického zabezpečení jaderných elektráren.

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Entler, Slavomír; Málek, Jiří; Brokešová, J.

  2017-01-01

  Roč. 67, č. 3 (2017), s. 179-184 ISSN 0375-8842 Grant - others:AV ČR(CZ) StrategieAV21/2 Program:StrategieAV Institutional support: RVO:61389021 ; RVO:67985891 Keywords : nuclear power plants * seismic safety Subject RIV: JF - Nuclear Energetics; DB - Geology ; Mineralogy (USMH-B) OBOR OECD: Nuclear related engineering; Geology (USMH-B)

 19. Moderní trendy seismického zabezpečení jaderných elektráren

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Entler, Slavomír; Málek, Jiří; Brokešová, J.

  2017-01-01

  Roč. 25, 7-8 (2017), s. 218-224 ISSN 1210-7085 Grant - others:AV ČR(CZ) StrategieAV21/2 Program:StrategieAV Institutional support: RVO:61389021 ; RVO:67985891 Keywords : INIS * DAMPING * MECHANICAL STRUCTURES * MONITORING * NUCLEAR POWER PLANTS * REACTOR SAFETY * REINFORCED MATERIALS * SEISMIC DETECTION * SEISMIC EFFECTS * SLABS Subject RIV: JF - Nuclear Energetics; DB - Geology ; Mineralogy (USMH-B) OBOR OECD: Nuclear related engineering; Geology (USMH-B)

 20. Rozhodování o hlubinném úložišti jaderného odpadu v České republice

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Ďurďovič, Martin; Vajdová, Zdenka; Bernardyová, Kateřina

  2014-01-01

  Roč. 12, č. 2 (2014), s. 3-14 ISSN 1214-438X R&D Projects: GA TA ČR(CZ) TD020170 Institutional support: RVO:68378025 Keywords : radioactive waste management * decision analysis * risk perception * local studies * public opinion research Subject RIV: AD - Politology ; Political Sciences http://cvvm.soc.cas.cz/ media /com_form2content/documents/c3/a7298/f11/NS14-2_Rozhodovani%20o%20hlubinnem%20ulozisti%20jaderneho%20odpadu%20v%20CR.pdf

 1. Etická problematika ukládání vyhořelého jaderného odpadu v České republice

  OpenAIRE

  HORNÁ, Vladana

  2017-01-01

  My work deals with ethical problems of depositing nuclear waste in the Czech Republic. It points to a divide in our society concerning utilization of energy through atomic fission. Ambivalence towards the issue relates to problems connected with the final deposit of nuclear waste into a nuclear waste repository. Electric energy affects the life of every citizen therefore my work shows the necessity to include such a topic into teaching.

 2. Vliv jaderné havárie v Černobylu na životní prostředí

  OpenAIRE

  Dvořáková, Markéta

  2010-01-01

  Modern civilization is dependent on the production of energy. But there are only two energy sources that can cover our energy needs: the energy produced by burning fossil fuels and the energy produced by nuclear fission. People are afraid of nuclear accidents and storage of radioactive waste in relation with the use of nuclear energy. My work focuses on the risk of a nuclear accident, which is demonstrated on the Chernobyl nuclear accident. There were obsolete types of nuclear reactors at Che...

 3. Způsoby vitrifikace vysoceaktivních odpadů, vznikajících při přepracování vyhořelého jaderného paliva

  OpenAIRE

  Machová, Pavlína

  2011-01-01

  This thesis summarizes the general concepts regarding the High-level waste vitrification. It describes the one-stage and two-stage principles of vitrification and special method "cold crucible". There are summarized advantages and disadvantages of these methods. In this thesis are specific of vitrification facilities around the world. There are the general characteristics of glass used for immobilization High- level waste. Most countries use borosilicate glass, but only in Russia are used pho...

 4. Jaderná bezpečnost fúzních elektráren a jejich vliv na životní prostředí.

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Entler, Slavomír; Dostál, V.

  2017-01-01

  Roč. 25, 9-10 (2017), s. 262-268 ISSN 1210-7085 Grant - others:AV ČR(CZ) StrategieAV21/2 Program:StrategieAV Institutional support: RVO:61389021 Keywords : design * reactor safety * thermonuclear fuels * thermonuclear reactions * thermonuclear reactor materials * thermonuclear reactors * tokamak devices Subject RIV: JF - Nuclear Energetics OBOR OECD: Nuclear related engineering

 5. Licenční proces nového jaderného zdroje Temelín 3,4 – umisťování (1)

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Havlín Nováková, D.; Štuller, J.; Cílek, Václav

  2013-01-01

  Roč. 21, 5/6 (2013), s. 130-134 ISSN 1210-7085 Institutional support: RVO:67985831 Keywords : geology * hydrology * legislation * licensing procedures * reactor safety * site selection * Temelin-1 reactor Subject RIV: JF - Nuclear Energetics

 6. Střední Evropa po Fukušimě. Mediální obraz jaderné energetiky v České republice, Německu, Rakousku a na Slovensku po havárii ve Fukušimě

  OpenAIRE

  Aliapuliu, Lenka

  2015-01-01

  The thesis deals with the image of nuclear energetics in four selected daily newspapers after Fukushima nuclear power plant accident in March 2011. The goal of the thesis is to compare how the public was informed about a nuclear disaster in Fukushima by leading daily newspapers in four selected countries, with focus on their attitude to this disaster, and how, if at all, this event influenced the direction of the countries in terms of energy resources. The Czech Republic, Germany, Austria and...

 7. Materiálový efekt při interakcích jaderné palivo - chladící médium: Strukturní analýza úlomků parní exploze a mechanismus solidifikace

  OpenAIRE

  Tyrpekl, Václav

  2012-01-01

  Thesis Abstract This thesis has been performed under co-tutelle supervision between Charles University in Prague (Czech Republic) and Strasbourg University (France). It also profited from the background and cooperation of Institute of Inorganic Chemistry Academy of Science of the Czech Republic and French Commission for Atomic and Alternative energies (CEA Cadarache, France). Results of the work contribute to the OECD/NEA project Serena 2 (Program on Steam Explosion Resolution for Nuclear App...

 8. Uporaba fluorescenčnega prahu za izboljšano spremljanje dogajanj pri preboju v balistični želatini

  OpenAIRE

  Petkovšek, Miha

  2017-01-01

  V diplomskem delu smo obravnavali področje ciljne balistike, ki med drugim preučuje dogajanje med prodiranjem projektila skozi tkivo in poškodbe, ki jih projektil povzroči na tkivu. Za simulant človeškega tkiva smo uporabili balistično želatino, v katero smo izvedli več strelov. Z namenom izboljšanja vidljivosti razpok, ki jih projektil povzroči v bloku balistične želatine, smo predhodno na čelno stran želatine nanesli sloj fluorescentnega prahu, ki ga je projektil ob stiku raznesel po streln...

 9. Lze současnou energetiku provozovat bez uhlí? 1. Obecný trend: Přesun výroby elektřiny z uhelných elektráren do jaderných zdrojů a pozvolný nárůst výroby tepla a elektřiny z obnovitelných zdrojů energie

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Roubíček, V.; Buchtele, Jaroslav; Kříž, Vlastimil

  2006-01-01

  Roč. 56, č. 11 (2006), s. 351-353 ISSN 0375-8842 Institutional research plan: CEZ:AV0Z30460519 Keywords : energy * coal * nuclear energy Subject RIV: JE - Non-nuclear Energetics, Energy Consumption ; Use

 10. Twenty years of publishing and editorial activities of the Institute for Research, Production and Application of Radioisotopes (UVVVR)

  International Nuclear Information System (INIS)

  Peknice, J.R.

  1979-01-01

  The publishing and editorial activities are reviewed of the Institute for the Research, Production and Application of Radioisotopes during the past twenty years. In 1959 it was decided to start the publishing of the bulletin RADIOISOTOPY which, at first, appeared occasionaly and later as a periodical (bimonthly). The diversity of contributions led to the creation of two further specialized non-series periodical SBORNIK PRACI Z OBLASTI JADERNE VEDY A TECHNIKY and UVVVR REPORTS (the latter in English). All these titles are sponsored by the Czechoslovak Atomic Energy Commission. The paper contains further a number of tables illustrating the publishing activities, number of authors and subscribers, exchange with foreign institutions, detailed instructions for authors, a number of valuable conversion tables and references to a choice of literature useful for editorial and publishing work. (author)

 11. Preparation and construction of the Temelin nuclear power plant from the point of view of the Vodni Stavby corporation, the building part subcontractor

  International Nuclear Information System (INIS)

  Matyas, V.

  1990-01-01

  In 1985, a specialized organization was set up under the name Vystavba jaderne elektrarny Temelin (Temelin nuclear power plant construction organization). Its task is to organize and to secure all aspects of the building of the power plant. From the beginning, the pre-project and project design preparation showed serious shortcomings, causing failures to observe the time schedule. Similar problems were encountered in building the site facilities and ancillary objects. The power plant construction is divided into four stages, viz., the preparatory work (roads, the railway siding, sewerage, etc.), earth moving work and site facilities buildings, infrastructure, building and assembly work on production units. Cooperation with the USSR relates not only to the said projects but also to technical assistance and exchange of experience. The individual contracts and international negotiations are outlined. (M.D.)

 12. Palača pjesnika Marka Marulića u Splitu

  OpenAIRE

  Bužančić, Radoslav

  2012-01-01

  Autor određuje položaj Marulićevih kuća u Splitu u prvoj polovici XVI. st. i to nekretninu uz krstionicu u vlasništvu Marka Marulića i njegova brata Aleksandra, te određuje položaj palače Marulić u bloku između današnje Bajamontijeve i Bosanske ulice temeljem nalaza Marulićeva grba. Marulićev život uz katedralu povezuje uz neku od bratimskih kuća upoređujući pjesnikov egzil s onim u Nečujmu na Šolti.

 13. Systém Common Rail na šestiválcovém traktorovém motoru

  OpenAIRE

  Černoch, Josef

  2010-01-01

  Tato diplomová práce se zabývá instalací moderního vysokotlakého vstřikovacího systému Common Rail na šestiválcový traktorový motor. Tento systém nahrazuje vstřikovací systém s řadovým čerpadlem. Instalace systému Common Rail na stávající motor je navržena s minimálními konstrukčními změnami bloku motoru a hlavy motoru. To je výhodné pro minimalizaci nákladů výroby při přechodu na vysokotlaký systém vstřikování. Diplomová práce obsahuje konstrukční návrh a pevnostní analýzu nového komponentu ...

 14. LABORARTORY BRNO

  OpenAIRE

  Krajčová, Petra

  2013-01-01

  Pri hmotovej skladbe som dbala na oslnenie, pohľadové osy, negatívne vplyvy (ako prach a hluk z dopravy) a chodca, ako základnú jednotku života v meste. Začala som uzavretím bloku. Vznikla príliš veľká hmota. Kultúrna inštitúcia ako stavba pre obyvateľov celého mesta by podľa mala byť odlíšená od svojho okolia. Mala by byť výrazna, a iná skladbou konštrukcie, ako aj celým výrazom. V minulosti sa takéto stavby umiestňovali na výrazne miesta, do zelene, kde bol na stavbu dobrý výhľad zo všetkýc...

 15. Catching Up And Falling Behind: Four Puzzles After Two Decades Of Post-Communist Transformation / Doganianie Czy Pozostawanie w Tyle: Cztery Zagadki Po Dwóch Dekadach Transformacji Postkomunistycznej

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Norkus Zenonas

  2015-12-01

  Full Text Available Po ponad dwudziestu latach od upadku komunizmu, żaden z byłych krajów bloku komunistycznego nie był w stanie całkowicie dogonić krajów technologiczne przodujących. Jednak, kraje postkomunistyczne można podzielić na dwie grupy: te, którym udało się zmniejszyć lukę w produkcie krajowym brutto (PKB w stosunku do krajów technologiczne przodujących, i te, którym nie udało się tego zrobić. Nasuwa się zatem pytanie, jakie uwarunkowania zadecydowały o powodzeniu lub niepowodzeniu konwergencji? Czy to było wczesne wdrożenie reform rynkowych w stylu Konsensusu waszyngtońskiego; Sąsiedztwo zaawansowanych gospodarczo krajów zamożnych; spokojny, pokojowy przebieg transformacji systemowej; przystąpienie do Unii Europejskiej, zasobność kraju w zasoby naturalne, skala suwerenności państwa przed transformacją lub interakcje między tymi czynnikami (lub inne czynniki? Ze względu na małą liczebność próby (N, analiza statystyczna nie jest odpowiednim narzędziem do testowania tych hipotez. Dlatego w artykule zastosowano jakościową analizę porównawczą identyfikując cztery zagadki w wyjaśnianiu przyczyn powodzenia lub klęski wzrostu doganiającego w krajach postkomunistycznych.

 16. Micro-grid for on-site wind-and-hydrogen powered generation

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Suskis P.

  2014-02-01

  Full Text Available Rakstā piedāvātā mikrotīkla izpēte ir veikta ar mērķi izstrādāt autonomu, uz vēja un ūdeņraža enerģiju balstītu elektroapgādes sistēmu, kas varētu aizvietot tradicionālās fosilā kurināmā sistēmas, piemēram, mājsaimniecību dīzeļa ģeneratorus, gāzes mikroturbīnas u.c. Mikrotīkla elektroapgādes sistēmā vēja agregāta saražotā elektroenerģija tiek pārveidota atbilstoši standarta maiņsprieguma elektroapgādes parametriem un piegādāta slodzei. Pārpalikusī enerģija tiek pārveidota un uzkrāta ūdeņraža formā, izmantojot elektrolīzes iekārtu un kompozītmateriālu uzkrājēju. Ja pieejamā vēja enerģija nenosedz slodzes enerģijas patēriņu, elektroenerģijas padeves funkciju ar atbilstoša energoelektronikas pārveidotāja palīdzību pārņem ūdeņraža degvielas elements. Ja, savukārt, slodzei nav nepieciešama enerģija, no vēja saražoto enerģiju izmanto elektrolīzes iekārta un tā tiek uzkrāta ūdeņraža formā, atbilstoši uzkrājēja ietilpībai. Piedāvātajā mikrotīklā ir izmantota elektrolīzes iekārta ar netradicionāliem elektrodu pārklājumiem un barošanas bloku, kā arī zemspiediena kompozītmateriālu ūdeņraža uzkrājējs. Galvenie mikrotīkla elektriskās enerģijas pārveidošanas mezgli ir realizēti uz energoefektīvu energoelektronikas pārveidotāju bāzes. Ir izveidoti atsevišķo piedāvātās elektroapgādes sistēmas iekārtu prototipi un veiktas to eksperimantālās pārbaudes, gan atsevišķi, gan darbam kopējā sistēmā.

 17. Úvodník 2011/VI/2

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jana Dlouhá

  2011-09-01

  Dlouhá roli autority učitele ve výuce a její možné proměny v případě, kdy student svého učitele fyzicky vůbec nepotkává. Celý proces učení i vzájemné interakce jsou zcela virtuální. Dochází k zajímavému závěru, že podstatnou roli zde hraje samotné prostředí, tedy elektronická aplikace vytyčující hranice či mantinely pro jednání, jež už je ovšem plně reálné (je totiž víceméně autentickým projevem vztahů v procesu vzdělání. Texty v nerecenzované části jsou tentokrát věnovány procesu Životní prostředí pro Evropu, sérii ministerských konferencí zahájené v Dobříši roku 1991, a prozatím završené letošní konferencí v kazašské Astaně. Základy tohoto procesu ‑ 7 bodů přijatých na Dobříšském jednání ‑ rekapituluje Mikuláš Huba. Všímá si naplnění těchto výzev, poukazuje na původní hybné síly environmentální politiky a táže se, jak pokračovat. Kolektiv autorů – spoluorganizátorů první Vavrouškovy Dobříšské konference ministrů – se zabývá procesem Životní prostředí pro Evropu nejen z hlediska jeho geneze, ale i současného stavu (shrnuje jednání v Astaně i jeho závěry a jeho dopadem do oblasti vzdělávací (přijetí a implementace Strategie VUR v regionu EHK a v ČR. Protože ministerská jednání otevírají napětí mezi povinnostmi (evropskou legislativou a vůlí ke změně (nové strategie i nástroje institucionální, právní atd., s tématem těsně souvisí i příspěvek přednesený Mikulášem Hubou na konferenci Forum 2000 věnované otázkám práva a demokracie. Blok završují vzpomínky Jana Mikoláše, bývalého náměstka ministra – předsedy FVŽP, a intervence Jirky Dlouhého na ministerském jednání v rámci bloku Ozeleňování ekonomie.Máme tu ještě recenzi Pavla Žďárského na novou knihu o etice vědy, která vyšla pod editorským vedením Wendy Drozenové, a informaci Mikuláše Huby o vyhl