WorldWideScience

Sample records for blokov vmeshchayushchikh podzemnye

 1. Blokování P2P sítí

  OpenAIRE

  Švajda, Patrik

  2010-01-01

  Tato bakalářská práce se zabývá filtrováním P2P sítí určených k výměně dat. Popisuje vrstvy ISO/OSI modelu, na kterých je možné tyto sítě blokovat. Popisuje nástroje detekující P2P sítě na základě datové části paketu určeného pro operační systémy Linux. Testování dokazuje úspěšnost blokování L7-filtrem a IPP2P filtrem. This bachelor's thesis deals with filtering P2P networks intend for changing data. My work describes layers of ISO/OSI model, which is able to blocking these networks. For L...

 2. Funkcionalizace povrchu polylaktidu absorpcí Langmuir-Blodgett filmů amfifilních blokových kopolymerů

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Kubies, Dana; Machová, Luďka; Brynda, Eduard; Lukáš, Jaromír; Rypáček, František

  2002-01-01

  Roč. 96, č. 4 (2002), s. 224 ISSN 0009-2770. [Sigma - Aldrich Conference of Young Chemists and Biologists /2./. 22.05.2002-25.05.2002, Velké Meziříčí] R&D Projects: GA AV ČR KSK4055109 Keywords : polylactide * polycaprolactone Subject RIV: CC - Organic Chemistry

 3. Primerjava učinkovitosti različnih kombinacij herbicidov in njihov vpliv na plevelno združbo v vinogradu

  OpenAIRE

  Arnečič, Suzana

  2011-01-01

  V letih 2008 in 2009 smo na Univerzitetnem centru Meranovo Fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede v vinogradu sorte 'Renski rizling' ugotavljali učinkovitost enajstih herbicidov oziroma njihovih kombinacij za zatiranje plevelne združbe pod trtami. Poskus je bil zastavljen po metodi naključnih blokov v treh ponovitvah. Ocenjevali smo učinkovitost herbicidov in pokrovnost tal s plevelno združbo. V letu 2008 je bila statistično značilna najmanjša pokrovnost tal s plevelno združbo pri obrav...

 4. Zpracování signálu UHF RFID čtečky

  OpenAIRE

  Novotný, Jan

  2015-01-01

  Tato diplomová práce se zabývá zpracováním signálu experimentální UHF RFID čtečky EXIN-1. V první části popisuje koncepci front endu čtečky EXIN-1, její oživení a dostupná komunikační rozhraní pro řízení čtečky a pro vysílání a příjem signálu v základním pásmu. V druhé části se zabývá zjednodušeným popisem standardu EPC Global Class-1 Generation-2 UHF RFID Protocol s důrazem na základní příkazy, používané modulace a kódování. V poslední části je navržena bloková koncepce připojení front endu ...