WorldWideScience

Sample records for blandt voksne patienter

 1. Personalets deltagelse i forebyggelse blandt voksne patienter i almen laegepraksis

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Dorte Gilså; K. Rasmussen, Niels; Munck, Anders P

  2008-01-01

  of the doctors stated that the staff performed tasks in connection with weight control, vaccination of adults, blood pressure checks, lung function tests, alcohol abuse treatment and dietary counselling. A total of 72% of the doctors wished for greater staff involvement within one or more areas, especially...... dietary counselling and smoking cessation support. The staff was more frequently involved in the tasks for doctors who had a nurse employed compared with doctors who did not. Except for skin prick tests no connection was found between the staff's participation and the doctor's sex and age, the type...

 2. Forebyggelse af dyb venetrombose (DVT) i underekstremiteter hos voksne hospitalsindlagte patienter gennem mobilisering

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Jonna Gintberg

  2011-01-01

  Titel: Forebyggelse af dyb ventrombose (DVT) i underekstremiteterne hos voksne hospitalsindlagte patienter gennem mobilisering. Konklusion eller hovedbudskabet: Der foreligger ikke evidens for hvor meget, hvor længe og hvordan indlagte patienter skal mobiliseres for at forebygge dyb venetrombose(DVT......) Sideløbende med kursus i udvikling af kliniske retningslinjer har kursus deltagere og baggrundsgruppe - haft det mål, at undersøge hvilken evidens der foreligger i forhold til mobilisering af indlagte voksne patienter. Vores udgangspunkt tog afsæt i daglig klinisk praksis og en viden om, at DVT rammer en stor...... del af de indlagte patienter. Venøs trombose (VT) er den tredje største kardiovaskulære sygdom efter akut myokardieinfarkt og apopleksi (1). I et større norsk studie fandt man en incidensrate af VT på 1.43 per 1.000 personår, hvoraf dyb venetrombose (DVT) udgjorde 0.93 per 1.000 personår af de...

 3. Spilleregler i musikterapi med voksne

  DEFF Research Database (Denmark)

  Holck, Ulla

  2005-01-01

  Artiklen gennemgår udvalgt faglitteratur, der på et overordnet plan beskriver typer af spilleregler i musikterapi med (fortrinsvis) voksne klientgrupper. Udgangspunktet er Priestleys anvendelse af begrebet, og hendes inddeling af spilleregler i forhold til forskellige teknikker gennemgås, efterfu...

 4. ADHD - et voksende problem for voksne

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jørgensen, Anthon Sand

  2013-01-01

  Mindst 1000.000 voksne opfylder ADHD-diagnosekriterierne, og en stor del af disse kan risikere at ende i kriminalitet, misbrug eller stå uden job......Mindst 1000.000 voksne opfylder ADHD-diagnosekriterierne, og en stor del af disse kan risikere at ende i kriminalitet, misbrug eller stå uden job...

 5. Kronisk iskaemisk hjerteinsufficiens. Revaskularisering bedrer overlevelsen blandt patienter med hibernating myocardium

  DEFF Research Database (Denmark)

  Holdgaard, Paw Chr; Nielsen, Søren Steen; Wiggers, Henrik;

  2007-01-01

  INTRODUCTION: Patients with ischemic heart failure and reversible dysfunctional myocardium (Hibernating myocardium, HIB) can benefit from revascularization. These patients can be selected with nuclear methods. The purpose of this study was to describe the results of the imaging procedures...... imaging was performed with 99mTc-sestamibi and glucose metabolism was visualized with 18F-fluorodeoxyglucose (18F-FDG) gamma camera PET. Medical records and death certificate were reviewed retrospectively. RESULTS: 50 patients were included. We found an increased survival among patients with HIB who...... in patients tested for HIB and relate the results to the choice of treatment and cause of death. MATERIALS AND METHODS: During a 2-year period 51 patients were referred to determine the amount of HIB. This can be determined with blood flow and metabolic imaging of the heart. Resting-myocardial perfusion...

 6. Best Practice i matematikundervisning for voksne

  DEFF Research Database (Denmark)

  Johansen, Lene Østergaard

  2005-01-01

  Voksenundervisning (FVU) og særligt i faget FVU-matematik. Jeg har i mine analyser valgt at skelne mellem tre forskellige Diskurser: Politikernes Diskurs, Forskernes Diskurs og matematiklærernes Diskurs. Et af fokuspunkterne i mine analyser er, hvorledes Best Practice italesættes i de tre Diskurser, eller med andre...... ord - hvad er god undervisning for voksne ifølge politikerne, ifølge forskerne og ifølge matematiklærerne? I artiklen præsenterer og diskuterer jeg de tre Diskursers forskellige opfattelser af Best Practice i matematikundervisning for voksne....

 7. Hukommelsesproblemer blandt ældre patienter i almen praksis: betydning af pårørendeoplysninger

  DEFF Research Database (Denmark)

  Waldorff, Frans Boch; Haugbølle, Nils Wolff; Møller, Hans Christian;

  2006-01-01

  practices in Copenhagen inner city. The patients who agreed to participate were asked to complete a questionnaire regarding memory, quality of life, etc. Their GP completed a questionnaire independently, and a MMSE was subsequently given to the patient. Where consent was obtained from a patient, a postal......-24 (OR 4.5) and a low quality of life (OR 3.1). Furthermore, if the patient was male, caregivers were more likely to report memory problems. CONCLUSION: Memory impairment is commonly observed by caregivers, but is rarely discussed with a GP. The results indicate that more focus on the possibility......INTRODUCTION: The aim was to describe and analyse signs that make caregivers suspect memory problems among elderly patients in general practice. METHODS: This prospective study was conducted in October and November 2002 among all patients aged 65 or older who consulted a GP in a total of 17...

 8. Reduktion af stress og sygefravær blandt patienter med arbejdsrelaterede belastnings- og tilpasningsreaktioner henvist til Arbejdsmedicinsk klinik

  DEFF Research Database (Denmark)

  Glasscock, David John; Carstensen, Ole; Dalgaard, Vita Ligaya Ponce

  The literature contains many empirical studies of interventions aimed at reducing work-related stress. These include randomized controlled trials (RCT). In general it has been found that cognitive behavioural interventions are more effective than other forms of intervention. However, the research...... inclusion, patients were randomly assigned to either an intervention group or a control group. Participants in the control group were subsequently only followed via questionnaires. The intervention contains both individual cognitive behavioural therapy, conducted by a psychologist, and the offer...... functioning. Four months after baseline we found a significant treatment effect on two measures, - 3 - perceived stress and mental health. The intervention group experienced less stress and fewer symptoms compared to the control group. There was also a non-significant trend in the same direction concerning...

 9. Cancermorbiditet blandt alkoholmisbrugere

  DEFF Research Database (Denmark)

  Tønnesen, Hanne; Møller, Henrik; Andersen, Jens Richard

  1995-01-01

  , larynx, lung, pleura, and secondary cancer. The women had a significantly increased risk of cervical cancer (RR = 2.0). The men developed prostatic cancer significantly more frequently than expected (RR = 1.4). The relative risks of cancer of the stomach, pancreas, kidney and endocrine system were only......Data on the association between alcohol abuse and cancer morbidity are scarce in large cohorts of non-hospitalized alcoholic men an women. Of 18,368 alcohol abusers who entered an out-patient clinic in Copenhagen between 1954-1987, 18,307 were followed. Their cancer incidence was compared...... to that of the total Danish population. The overall morbidity of cancer was significantly increased among alcohol abusers. The men developed 1441 cancer cases (RR = 1.6), and the women 182 cases (RR = 1.5). Significantly increased incidences were found for cancer of the tongue, mouth, pharynx, oesophagus, liver...

 10. Voksnes regnefærdigheder/numeralitet - hvordan testes det?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Johansen, Lene Østergaard

  2004-01-01

  Vi befinder os i en evalueringsbølge. Børn og voksnes viden og færdigheder bliver i disse år evalueret gang på gang, og resultaterne bliver sammenlignet og diskuteret nationalt og internationalt. Når et lands befolkning klarer sig dårligt i forhold til andre landes befolkninger, bliver resultater...

 11. Forekomsten af forkøleslse, snue og hoste blandt voksne danskere. Epidemiologi belyst ved DIKE's befolkningsundersøgelser

  DEFF Research Database (Denmark)

  Trier, H; Rasmussen, N K; Brønnum-Hansen, Henrik

  1991-01-01

  The occurrence of upper respiratory symptoms among adult Danes was examined by the use of data from the Danish Health and Morbidity Survey 1986-1987. In this study, 14.0 per cent of 6,672 individuals reported complaints of colds or coughs (CC) during the two-week period preceding the interview...

 12. Angst for tandbehandling. Prevalens og karakteristika blandt voksne danskere [Fear of dental treatment. Prevalence and characteristics among adult Danes

  DEFF Research Database (Denmark)

  Moore, R.; Brødsgaard, I.; Scheutz, F.

  1995-01-01

  anxiety, especially in the odontophobiia group, were years of avoidance of treatment and associated poor subjective perceptions of oral health. Logistic analyses revealed that although dental drilling was the identifying feature of dental anxiety characteristics, the drill could be symbolic for the many...

 13. Udbredelse og opfattelse af angst for tandbehandling blandt voksne danskere.[Prevalence and perceptions of dental anxiety among Danish adults.

  DEFF Research Database (Denmark)

  Moore, Rod; Birn, H.; Brødsgaard, I.

  1993-01-01

  English summary: This telephone survey showed that 4.2% of Danish adults over 16 years old have extreme dental anxiety and 6% have moderate fear in a sample of 565 adults from Århus (Table 1). Common perceptions as to the causes of dental fear indicated that most believed it to be due to pain...

 14. Staphylococcal scalded skin syndrome hos voksne

  DEFF Research Database (Denmark)

  Mikkelsen, Carsten Sauer; Mikkelsen, Dorthe Bisgaard; Jensen, Thøger Gorm

  2010-01-01

  We describe a case of adult staphylococcal scalded skin syndrome (SSSS) in a 91-year-old woman. The patient had a Staphylococcus aureus infection in her right ear with redness and yellow secretion. A few days later she developed Nikolsky sign-positive tender enlarged flaccid bullae involving most...

 15. Når eplet faller langt fra stammen ... : en studie av voksne utenlandsadopterte i Norge

  OpenAIRE

  Rasmussen, Mariann

  2000-01-01

  Utenlandsadopsjon er et tema som stort sett har blitt drøftet og undersøkt i forhold til foreldre og barn. Ettersom den første generasjonen av adopterte nå har blitt voksne er det verdifull kunnskap å hente ut fra deres egne erfaringer og tanker rundt det å være adoptert. Det viser seg at deres formidling av erfaringer kan være med på å sette utenlandsadopsjon i et nytt perspektiv og rette fokus mot problemstillinger som ikke har blitt gitt så mye oppmerksomhet tidligere. Jeg har vært i ...

 16. Organisationsudvikling og socialpædagogisk praksis i bo- og dagtilbud for voksne udviklingshæmmede

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kofod, Kasper; Jensen, Niels Rosendal

  Bogen er en rapport over et forsknings- og udviklingsprojekt for Organisationen for Voksne Udviklingshæmmede i Ballerup Kommune, som er forløbet fra marfts 2008 til februar 2009. Rapporten er en forløbsrapport, som gør rede for processen i projektet og for de første analyser af de observerede...

 17. Kortlægning af it-kompetenceudviklingsmuligheder i det ikke-formelle it-undervisningssystem for voksne i Danmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rattleff, Pernille; Duus Henriksen, Thomas

  Formålet med denne kortlægning er ”at tilvejebringe et retvisende og fyldestgørende overblik over de eksisterende muligheder for it-kompetenceudvikling i det ikke-formelle it-undervisningssystem for voksne i Danmark” (jf. udbudsmaterialet, p. 51). Kortlægningen skal klarlægge, i hvilken udstrækni...

 18. Cochleaimplantationer hos voksne. Resultater og betydning for kommunikation og livskvalitet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Faber, C E; Grøntved, A M

  2000-01-01

  The aim of this study was to assess the benefits and complications from cochlear implantation and to evaluate the average implant usage per day. Ten profoundly deaf adults were implanted during the period April 1994 to September 1997. The patients answered questionnaires one year or more after...... receiving their cochlear implants. The average implant usage per day was 16 hours. The patients would again opt for a cochlear implant and would recommend a cochlear implant for a deaf friend. A paired comparison showed that the implants led to statistically significant improvement in a number of factors...

 19. Diagnostik og behandling af næsefraktur hos voksne

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sjöstedt, Sannia; Larsen, Christian Grønhøj; Bilde, Anders;

  2016-01-01

  The risk of complications warrants treatment of most dislocated nasal fractures. Other injuries including other facial fractures and septal haematoma must be treated if present at the initial presentation. The usual treatment for a simple nasal fracture is closed reduction in local anaesthesia...... after five to seven days. Complicated cases require open reduction in general anaesthesia. Later revision of the deviated nose may become necessary in patients suffering from complications such as persistent nasal stenosis and/or deformity....

 20. Antibiotikaresistens blandt kliniske bakterieisolater fra hunde og katte i 2013 og 2014

  DEFF Research Database (Denmark)

  Damborg, Peter Panduro

  2015-01-01

  . generationscefalosporin (indikator for extendedspektrumbeta-laktamase, ESBL) dog signifikant fra 1,7 % i 2013 til 3,8 % i 2014. Modsat faldt forekomsten af oxacillinresistente Staphylococcus pseudintermedius (indikator formethicillinresistente stammer, MRSP) fra 4,7 % i 2013 til3,0 % i 2014. Blandt begge disse vigtige...

 1. Om modultest og benchmarking i undervisningen af voksne udlændinge i Danmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Petersen, Karen Bjerg

  Denne rapport sammenfatter resultater fra studier og indsamlet datamateriale om udvalgte undervisningsaktørers forståelser og holdninger til indførelsen af benchmarkingundersøgelser og high-stakes sprogtest, de såkaldte modultest, der er indført med lov 375 om danskuddannelser i 2003. Resultaterne...... en vis skepsis overfor benchmarkingundersøgelser blandt både ledere og undervisere. Samtidig synes indførelsen af high-stakes modultest ifølge de adspurgte aktører at have fået afgørende og tilsyneladende også uhensigtsmæssig indflydelse på såvel pædagogisk udvikling som på undervisning og...

 2. Antibiotikaresistens blandt kliniske bakterieisolater fra hunde og katte i 2013 og 2014

  DEFF Research Database (Denmark)

  Damborg, Peter Panduro

  2015-01-01

  På verdensplan er der særligt i det seneste årti påvist en stigende forekomst af vigtige multiresistente og zoonotiskebakterier i kæledyr. Antibiotikaresistens i disse dyr rapporteres dog oftest sporadisk, og dette gælder også i Danmark, hvor hidtil kun få studier har analyseret resistens i kæledyr....... I dette studie blev resistensforekomsten blandt 3.844 kliniske isolater, der tilhører fem bakterielle species fra hund ogkat, analyseret for 2013 og 2014. Overordnet afveg resistensen ikke meget fra tidligere danske studier. For hundeisolater steg forekomsten af Escherichia coliresistent overfor 3....... generationscefalosporin (indikator for extendedspektrumbeta-laktamase, ESBL) dog signifikant fra 1,7 % i 2013 til 3,8 % i 2014. Modsat faldt forekomsten af oxacillinresistente Staphylococcus pseudintermedius (indikator formethicillinresistente stammer, MRSP) fra 4,7 % i 2013 til3,0 % i 2014. Blandt begge disse vigtige...

 3. "Sikker sex" blandt hiv-smittede heteroseksuelle par

  DEFF Research Database (Denmark)

  Weis, N M; Skinnes, L; Vesterdal, B;

  1999-01-01

  out of 30 patients involved in a relationship (defined as living together for at least three months) used condoms inconsistently. One of these couples was still discordant. Of the remaining 27 patients without steady partners two used condoms inconsistently. The patients expressed great satisfaction...... at being given the possibility of talking about problems regarding hiv-transmission and sexuality. In conclusion a discrepancy was found between knowledge about transmission of hiv and the use of condoms among heterosexual couples. Udgivelsesdato: 1999-Jun-14...

 4. Cancer blandt gigtpatienter behandlet med tumornekrosefaktor-alfa-haemmere

  DEFF Research Database (Denmark)

  Dreyer, Lene; Mellemkjaer, Lene; Hetland, Merete Lund

  2009-01-01

  is associated with an increased cancer incidence. MATERIAL AND METHODS: A descriptive study of cancer cases among 3,688 patients with rheumatic diseases who received anti-TNF therapy was performed. The patients were identified in the nationwide database DANBIO and had a total number of treatment years of 6......,092 years. All cancer cases were identified and the cancer diagnoses were subsequently confirmed by medical record review. RESULTS: A total of 30 cancers in 28 of 3,688 patients were registered in the DANBIO after initiation of anti-TNF therapy in the period from October 2000 to June 2007. Among these six......%). CONCLUSION: In our descriptive study from the nationwide database DANBIO, a total of 30 cancers were observed in 3,688 patients with rheumatic diseases within a cumulated period of treatment with anti-TNF of 6,092 years. Follow-up for anti-rheumatic and adverse effects in patients in the DANBIO database...

 5. Segmentel vending af tyndtarmen til behandling af voksne patienter med korttarms syndrom

  DEFF Research Database (Denmark)

  Burgdorf, Stefan K; Qvist, Niels; Gögenur, Ismail

  2014-01-01

  Short bowel syndrome is the result of extensive surgical resection, inherited defects or loss of functional absorbing intestine. Parenteral nutrition is associated with high economical expenses, increased morbidity and decreased quality of life. Intestinal transplantation is associated with high...... morbidity and mortality rates. Segmental reversal of the small bowel can prolong the transit time in the small bowel and in many cases permanently end parenteral nutrition dependency. Segmental reversal of the small bowel should be integrated in the surgical treatment of adults with short bowel syndrome....

 6. Voksne danskeres kostbevidsthed

  DEFF Research Database (Denmark)

  Osler, M; Rasmussen, N K; Brønnum-Hansen, Henrik

  1990-01-01

  in the suburbs of the capital and in the three largest Danish provincial towns. The efforts to achieve healthy dietary habits are, in addition, associated with non-smoking and moderate alcohol consumption. During the past five years, the proportion of Danes who try to alter dietary habits has increased...

 7. Kawasakis syndrom hos voksne

  DEFF Research Database (Denmark)

  Roed, Casper; Skinhøj, Peter

  2009-01-01

  Kawasaki syndrome (KS), which is febrile systemic vasculitis complicated by coronary aneurysms, was initially described in children, but an increasing number of case-reports address adult-KS. The disease seems to be infectious of origin, but the causative agent has not been established. The debut...... of the disease is abrupt onset of high fever, followed by conjunctivitis, lymphadenopathy, rash, oral mucosal erythema and erythema of palms and soles. The diagnosis of KS is based on the presence of fever of at least four-five days' duration, plus four of the remaining criteria. Udgivelsesdato: 2009-Feb-2...

 8. Incidens karakteristik og multiple risikofaktorer for selvmordsforsøg blandt danske børn og unge

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christiansen, Erik

  2010-01-01

  dog i den forbindelse forvente at få mange falske positive. Konklusion Selvmordsforsøg blandt unge er et multifaktorielt problem, men er især relateret til den unges egen psykisk sygdom. Risikofaktorerne er dårlige prædiktorer for selvmordsforsøg. Mange er udsat for dem, men de er samtidig beskyttet...... tilfældige kontroller, til hver case (185.900 personer). Kontrollerne havde samme køn og alder som casen. Der blev skabt et link til deres biologiske forældre, og risikofaktorerne blev kodet på baggrund af registeroplysningerne. Resultater Vi fandt stigende incidensrater for alle i perioden 1995–2005. Mange...... signifikant forøget risiko for selvmordsforsøg (risk ratio = 67,3) for dem, som havde været udsat for 10 eller flere risikofaktorer. På trods af dette, så havde mange kontroller også været udsat for mange risikofaktorer, men uden efterfølgende selvmordsforsøg. Diskussion Stigningen i incidensrate skyldes nok...

 9. Kontaktallergi over for lokalsteroid. Kontaktallergi over for kortikosteroider blandt konsekutivt testede eksempatienter

  DEFF Research Database (Denmark)

  Vestergaard, L; Andersen, Klaus Ejner

  1997-01-01

  eczematous skin disease, who do not improve or deteriorate during topical corticosteroid therapy, contact allergy to these drugs should be suspected and relevant patch tests should be performed to sort out concomitant reactions. Future treatment with corticosteroids must take into account possible cross......We studied the frequency of contact dermatitis to corticosteroids in consecutive eczema patients and the relevance of positive patch test reactions. Of 2,742 patients patch tested at the Dermatology Clinic at Odense University Hospital between June 1991 and December 1995, 65 patients (47 women...... steroid allergens, and 17 had a positive reaction to at least one of these (2.6%). Budesonide allergy was most often encountered, followed by hydrocortisone, tixocortol pivalate and hydrocortisone-17-butyrate. Betamethasone valerate, triamcinolone acetonide and clobetasol propionate rarely caused contact...

 10. Levetiden blandt personer med og uden hiv-infektion i Danmark 1995-2005

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lohse, Nicolai; Hansen, Ann-Brit Eg; Pedersen, Gitte;

  2007-01-01

  It has been difficult to measure the median survival of HIV-infected patients by comparing selected HIV samples and control groups. Data from the Danish HIV Cohort Study combined with the Central Registration System has made it possible to accurately compare the survival of HIV-infected persons a...

 11. Kendskab til humant papillomvirus-relateret sygdom blandt kvinder i almen praksis

  DEFF Research Database (Denmark)

  Petersen, Lone Kjeld; Vaesel, Hanne; Brønsgaard, Poul Hede

  2009-01-01

  75% of the adult population has or will become infected by one or more HPV serotypes. The purpose of the study was to investigate the level of knowledge of the cause of cervical cancer, cervical dysplasia and condylomas among women seen in Danish general practice, and to investigate the women......'s expectations to communication with regard to prophylactic initiatives and, finally, to determine which aspects would influence their wish for HPV-vaccination. MATERIAL AND METHODS: Patient questionnaire in 26 general practices between September 2006 through February 2007. RESULTS: A total of 425 women aged 14......-39 years were included in the study. Only 1.2% of the women correctly stated HPV as the cause of cervical cancer and 0.7% stated HPV as the cause of condylomas. In all, 96.2% thought that general practitioners should actively inform their patients of prophylactic initiatives such as vaccination against...

 12. Med tvivlen som følgesvend: En analyse af omfang af og kilder til studietvivl blandt studerende

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kim Jesper Herrmann

  2015-08-01

  Full Text Available De senere års uddannelsespolitiske initiativer har belønnet studerende, der er hurtige til at vælge en videregående uddannelse, og som holder fast i den uddannelse, de nu engang har valgt. At vælge uddannelse er imidlertid ledsaget af tvivl, og nyere dansk forskning har vist, at studerende vedvarende forhandler deres position på uddannelsen. I dette studie undersøgte vi, hvor stor en andel af aktive universitetsstuderende, der stadig var i tvivl om deres valg af studie, og vi undersøgte baggrunden for denne tvivl. På baggrund af en kvantitativ analyse af svar fra 4.339 studerende på Aarhus School of Business and Social Sciences, Aarhus Universitet, fandt vi, at en tredjedel af de studerende, selv efter optagelse på deres uddannelse, stadig var i tvivl om, hvorvidt de havde valgt det rigtige studie, og at dette gjaldt for førsteårsstuderende såvel som for studerende på femte år. Analysen viste yderligere, at studietvivl var mere udbredt blandt studerende, som havde (i svært ved at se det interessante og relevante i fagene; (ii lav tiltro til egne akademisk evner; (iii opnået lave karakterer ved forudgående eksamener på universitetet. I artiklens perspektivering diskuterer vi, hvorvidt studietvivl må betragtes som et almindeligt og uproblematisk studie- og livsvilkår eller, om studietvivl må antages at være problematisk. Recent reforms of the Danish education system tend to favour those students who are quick to decide what higher education course they want to study and then stick to their decision. However, research has shown that the process of course selection and completion is not always linear and that students continuously negotiate their position in their study programme. In this study we examined how current university students experienced doubt about their choice of programme, and we examined the context surrounding this doubt. Based on a quantitative analysis of answers from 4339 students at the Aarhus School of

 13. Organisk demens blandt tandteknikere

  DEFF Research Database (Denmark)

  Prescott, E; Steendahl, Ulla; Damsgaard, M T

  1989-01-01

  The preparation methylmethacrylate (MMA) an organic solvent which is employed inter alii in the production of prostheses, is regarded as neurotoxic. With the object of illustrating to what extent dental technicians have symptoms compatible with organic dementia as compared with a control group, a...... after very slight exposure. Revision of the occupational environment of dental technicians, including the current hygienic limits for MMA, is recommended.......The preparation methylmethacrylate (MMA) an organic solvent which is employed inter alii in the production of prostheses, is regarded as neurotoxic. With the object of illustrating to what extent dental technicians have symptoms compatible with organic dementia as compared with a control group......, a cross-sectional questionnaire investigation was undertaken in a population consisting of 256 dental technicians and 160 opticians, all of whom were professionally active. The percentage replies for the two group were 88 and 85 respectively. The two groups do not differ from one another as regards...

 14. Screening af voksne for ADHD

  DEFF Research Database (Denmark)

  Obel, Carsten; Dalsgaard, Søren; Arngrim, Torben

  2009-01-01

  ADHD is a well established condition in childhood, but much less attention has been given to this diagnosis among adults. It is estimated that 2-4% of the adult population has this condition. Adults with ADHD present symptoms that differ somewhat from those presenting in childhood and they are ty......ADHD is a well established condition in childhood, but much less attention has been given to this diagnosis among adults. It is estimated that 2-4% of the adult population has this condition. Adults with ADHD present symptoms that differ somewhat from those presenting in childhood...... and they are typically characterized by problems with planning of work and daily life activities as well as social persistence. The Adult ADHD Self-report Scale (ASRS) can be used in general practice as an introduction to the diagnostic process of ADHD in a psychiatry setting and to evaluate the effect of treatment...

 15. At spille med de voksne

  DEFF Research Database (Denmark)

  Thomsen, Kristian Raun

  2015-01-01

  of experience as a coach, player and/or talent manager in Danish and international elite football indicated that resilience, and ability to navigate between discipline and ferocity are vital factors in the pathway to senior elite football, but more importantly to remain there. In addition, the talented player...... will benefit from the ability to act in accordance with senior professional norms. Knowing your own worth, and to some extent to be able to take advantage of an extraordinary talent are regarded virtues in senior elite coaches and managers as well as among athletes that have successfully sustained senior elite......Recent studies have addressed factors important for a talented player’s pathway to senior professional football. However, there is limited focus on the ongoing process where players are trying to gain a foothold in senior elite football, and how the perceived factors are used and understood...

 16. Screening af voksne for ADHD

  DEFF Research Database (Denmark)

  Obel, Carsten; Dalsgaard, Søren; Arngrim, Torben

  2009-01-01

  ADHD is a well established condition in childhood, but much less attention has been given to this diagnosis among adults. It is estimated that 2-4% of the adult population has this condition. Adults with ADHD present symptoms that differ somewhat from those presenting in childhood...... and they are typically characterized by problems with planning of work and daily life activities as well as social persistence. The Adult ADHD Self-report Scale (ASRS) can be used in general practice as an introduction to the diagnostic process of ADHD in a psychiatry setting and to evaluate the effect of treatment....... ASRS is now available in Danish and is recommended as a screener for adult ADHD. Udgivelsesdato: 2009-Jan-19...

 17. Fortsat tuberkuloseproblemer blandt danskere og grønlændere i Danmark og behov for styrket kontrol

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lillebæk, Troels; Andersen, Ase Bengård; Seersholm, Niels Jørgen;

  2012-01-01

  Active transmission of Mycobacterium tuberculosis (Mt) continues at surprisingly high rates in Denmark. The transmission is particularly observed in specific high risk segments of the population with social problems such as homelessness, alcohol, and/or drug abuse. The patients are infected...

 18. Betydning af indkaldelse og brugerbetaling for influenzavaccination blandt aeldre. Et randomiseret kontrolleret forsøg i almen praksis

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nexøe, J; Kragstrup, J; Rønne, T

  1997-01-01

  rates. Five hundred and eighty-five patients aged 65 years or older participated. They were all recognized by their general practitioner (GP) to be in the risk group to whom influenza vaccination is recommended. One third were invited to free influenza vaccination. Another third received postal......Influenza epidemics are accompanied by considerable excess morbidity and mortality especially among the elderly and the chronically ill. In the influenza season 1995 a controlled, randomized trial was carried out to examine the impact of postal invitations and user fee on influenza vaccination...... invitations to influenza vaccination paying the usual fee ($40-$60 US). The last third served as a control group, being vaccinated on their own request and paying the usual fee. In the control group 25% (19-31%, 95% confidence interval) of the patients were vaccinated, compared to 49% (42-56%) in the group...

 19. Tracking of physical activity, physical fitness and body mass index from childhood to adolescence

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kristensen, Peter Lund

  2007-01-01

  Kardiovaskulære sygdomme er blandt de væsentligste dødsårsager i det moderne vestlige samfund. Sygdommene observeres almindeligvis kun hos voksne, men den almene sundhedstilstand og sundhedsadfærd i barndommen anses for at spille en væsentlig rolle i udviklingen af disse sygdomme. Tidligere studier...

 20. Cochleaimplantat til døve voksne

  DEFF Research Database (Denmark)

  Wanscher, Jens Højberg; Faber, Christian Emil; Grøntved, Aksel Møller

  2006-01-01

  INTRODUCTION: Our aim was to assess the effect of cochlear implant (CI) surgery on the mental quality of life in totally deaf adults using a generic type of questionnaire. MATERIALS AND METHODS: The survey comprised 40 adult CI users who answered a standard and a retrospective version of the Short...... the mean scores of the equivalent subscales of the Danish population, whereas the post-implant mean scores in two out of three cases were above the mean scores of the Danish population. DISCUSSION: CI was shown to have a statistically significant positive impact on the quality of life of adult deaf...

 1. Periacetabulaer osteotomi og hoftedysplasi hos yngre voksne

  DEFF Research Database (Denmark)

  Troelsen, Anders; Søballe, Kjeld

  2009-01-01

  The periacetabular osteotomy is recognized as the surgical treatment of choice in young adults with symptomatic hip dysplasia. The procedure is performed to delay or prevent the development of osteoarthritis. The procedure has the ability to improve function and preserve hip joints in > 80% of ca...

 2. Usikker effekt af influenzavaccination af raske voksne

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, Louise Ørnskov; Lund, Katrine Bak; Nielsen, Tine Jepsen;

  2012-01-01

  At some Danish workplaces, healthy employees are offered an influenza vaccination, although vaccination has not been proven to have a protective effect on healthy adults. This article gives an overview of the effect of influenza vaccination on healthy adults based on the results from the Cochrane...... review "Vaccines for preventing influenza in healthy adults" and new studies in the field of interest. These studies show a limited effect on influenza, influenza-like illness, lost workdays, physician visits and days of illness....

 3. Undervisningsfaget dansk som andetsprog for voksne

  DEFF Research Database (Denmark)

  Petersen, Karen Bjerg

  2003 kan identificeres en national- og monokulturel diskurs, en arbejdslivskvalificerende diskurs og en neoliberal diskurs. Det diskuteres, hvordan disse forskellige læreplansdiskurser understøttes af forskellige magt-, beherskelses- og legitimeringssystemer. Det teoretiske grundlag for diskussionen...

 4. Den digitale patient

  DEFF Research Database (Denmark)

  Dahl, Mads Ronald; birkler, jacob

  Den digitale patient tager afsæt i en ny verden: Patienten er blevet digitaliseret! Men hvem og hvad er den digitale patient, og hvornår og hvordan bliver den enkelte borger til en digital patient? Bogen indkredser patientens nye digitale identitet, som kan skabe grobund for en fælles forståelse og...... tværfagligt samarbejde mellem forskellige faggrupper. Bogens målgruppe er alle, som arbejder professionelt med sundhed og sundhedsvæsenet i Danmark. Det gælder på grunduddannelsesniveau, i forhold til efter- og videreuddannelse samt i klinisk praksis og blandt praktikere. Den digitale patient er skrevet ud...... fra et patientperspektiv, og ideen er at synliggørelse de mange udfordringer og konsekvenser, sundhedsinformatikken er svanger med. Bogen beskriver ikke blot den digitale patients fremtid, men fokuserer især på en række forhold og forbehold, der bør medtænkes, når nye elektroniske kommunikationsveje...

 5. Subjektive gener og søvnapnø blandt personer henvist til et søvncenter. En spørgeskemaundersøgelse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Faber, C E; Grøntved, A M

  1998-01-01

  The aim of this study was to evaluate the relation between symptoms and clinical characteristics and the frequency of increased apnoea and hypopnoea activity. The study population consisted of 135 persons referred to a sleep centre. One hundred and fifteen patients (85%) completed a questionnaire...

 6. Klinik-hjem-infrastruktur i kronikerbehandling

  DEFF Research Database (Denmark)

  Danholt, Peter; Langstrup, Henriette; Bødker, Keld;

  2010-01-01

  Et sammenlignende studie af hjemmet som behandlingssted blandt blødere, astmatikere og type 2 diabetes-patienter......Et sammenlignende studie af hjemmet som behandlingssted blandt blødere, astmatikere og type 2 diabetes-patienter...

 7. Sundhed og sygelighed blandt socialt udsatte borgere

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christensen, Anne Illemann; Hesse, Ulrik

  Rapporten er et led i Sundhedsstyrelsens projekt "Lighed i sundhed", som har fokus på førtidspensionister, kontanthjælpsmodtagere og arbejdsløse med kort eller ingen uddannelse. Sundhedsstyrelsen vil med projekt "Lighed i sundhed" understøtte udviklingen af sundhedsfremmende og forebyggende indsa...

 8. Stress blandt gymnasielærere

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lading, Åse

  2007-01-01

  Artiklen bygger på en større undersøgelse af gymnasielæreres oplevelse af at de som noget nyt skal indgå i tværfaglige team. Kravet indgår som led i de omfattende forandringer der i disse år sker i gymnasieskolen. Artiklen argumenterer for at i modsætning til hvad man kunne forvente, skaber disse...... kan anerkende medarbejderne samt rumme og lære af forskelle og konflikter. Dette ses som et afgørende led i bestræbelserne på at reducere stress på arbejdspladsen....

 9. Selvrapporteret helbred blandt skoleelever i Norden

  DEFF Research Database (Denmark)

  Due, P; Holstein, B E; Marklund, U

  1991-01-01

  of the children have experienced stomach-ache, back pain, bad temper and feeling dizzy. There are minor variations between countries and between age groups, but in almost all age groups in all countries more girls than boys report these symptoms. Approximately every fourth pupil have used medication against...

 10. "Hvem er som jeg blandt Guder?"

  DEFF Research Database (Denmark)

  Holst, Søren

  2004-01-01

  En hymne fra Dødehavsrullerne beskriver en persons opstigning til himlen, hvor den pågældende får tildelt overmenneskelig indsigt, som giver ham autoritet til at belære sine tilhængere på jorden. Hymnen analyseres, og der foretages en kritisk gennemgang af Israel Knohls bog "The Messiah Before Je...

 11. Mobning som sundhedstrussel blandt store skoleelever

  DEFF Research Database (Denmark)

  Due, Pernille; Holstein, Bjørn Evald; Jørgensen, Per Schultz

  1999-01-01

  . Bullying was associated with low social class. Bullying varied considerably among schools. The victims had more problems as regards health, well-being and self-esteem; they smoked and drank less than others. Those who bullied others also had more problems but to a much smaller extent than the victims....... They had higher levels of risk behaviours such as smoking, drinking, and seat-belt avoidance, and were less satisfied with school. In conclusion, victims of bullying have a very high proportion of health problems, poor well-being and low self-esteem. To bully others is significantly associated with health...

 12. Pardannelse blandt etniske minoriteter i Danmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Schmidt, Garbi; Jakobsen, Vibeke

  Hvor meget indflydelse har de etniske minoritetsunge i Danmark på, hvem de skal giftes med? I hvilken udstrækning forekommer der tvangsægteskaber? Og hvad er de unges - og deres forældres - holdninger til kærlighedsægteskabet? Denne undersøgelse viser, at etniske minoritetsunge ikke adskiller sig...

 13. Selvmord blandt transkønnede

  OpenAIRE

  Slidsborg, Benjamin; Nielsen, Tasia; Weichel, Joachim Højer; Önnerth, Lars

  2015-01-01

  Our paper examines the high suicide and suicide attempt rate among transgender people. We aim to identify possible reasons why transgender people are more prone to suicide than minorities in modern societies. We want to focus our analysis and interpretations on possible reasons for the high suicide rates among transgender people around Émile Durkheim’s work concerning the reasons for suicide and Judith Butler’s work on gender trouble. We want to combine aspects of Durkheim’s suicide theory...

 14. Kliniske retningslinjer for træning af aerob kapacitet og muskelstyrke til patienter med reumatoid artrit

  DEFF Research Database (Denmark)

  Larsen, Birgit Tine; Læssøe, Uffe; Kjær, Thomas;

  reumatoid artrit. Kortvarig landbaseret højintensitets træning af aerob kapacitet og muskelstyrke bør overvejes itræningen af patienter med reumatoid artrit. Længerevarende landbaseret højintensitets træning af aerob kapacitet og muskelstyrke bør overvejes itræningen af patienter med reumatoid artrit......-intensitets træning af patienter med reumatoid artrit. Evidensen forsikkerhed og effekt af høj-intensitetstræning af patienter med reumatoid artrit i funktionsklasse III er CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER- CLEARINGHOUSESide 2uklar. Der bør derfor tages ekstra forholdsregler i forbindelse med træningen af disse...... forstærker denne risiko. Formål: Gennem effektiv og sikker træning at øge RA patienters aerob kapacitet og muskel styrke for dermed atlette patienternes daglige aktiviteter. Patienter: Voksne patienter (> 18 år) med diagnosen reumatoid artrit ifølge ARA eller ACR/EULAR kriterierne,funktionsklasserne I, II og...

 15. Paracetamoldosering til børn--anderledes end til voksne

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Kaspar Buus; Dalhoff, Kim P

  2005-01-01

  Paracetamol (acetaminophen) has become the most widely used antipyretic and analgesic drug for children in Denmark. However, there is a wide discrepancy between the consumption of the drug and our knowledge of children's pharmacokinetics and pharmacodynamics. Dosage, therapeutic intervals and toxic...... potential are different for children and adults. In this review we look at the published guidelines for treating children with paracetamol and the evidence supporting them....

 16. Roman for unge - og deres voksne - fra Nick Hornby

  DEFF Research Database (Denmark)

  Haarder, Jon Helt

  2007-01-01

  Nick Hornby: SLAM. Oversat fra engelsk. af Jan Hansen. 280 sider, 249 kr. Lindhardt og Ringhof. Fire stjerner Udgivelsesdato: 071207......Nick Hornby: SLAM. Oversat fra engelsk. af Jan Hansen. 280 sider, 249 kr. Lindhardt og Ringhof. Fire stjerner Udgivelsesdato: 071207...

 17. Dannelse af nye nerveceller i den voksne hjerne

  DEFF Research Database (Denmark)

  Poulsen, Frantz Rom; Meyer, Morten; Rasmussen, Jens Zimmer

  2003-01-01

  Generation of new nerve cells (neurogenesis) is normally considered to be limited to the fetal and early postnatal period. Thus, damaged nerve cells are not expected to be replaced by generation of new cells. The brain is, however, more plastic than previously assumed. This also includes neurogen......Generation of new nerve cells (neurogenesis) is normally considered to be limited to the fetal and early postnatal period. Thus, damaged nerve cells are not expected to be replaced by generation of new cells. The brain is, however, more plastic than previously assumed. This also includes...... neurogenesis in the adult human brain. In particular two brain regions show continuous division of neural stem and progenitor cells generating neurons and glial cells, namely the subgranular zone of the dentate gyrus and the subventricular zones of the lateral ventricles. From the latter region newly generated...... whether neurogenesis in the adult human brain can be manipulated for specific repair after brain damage....

 18. En film for børn og enfoldige voksne

  DEFF Research Database (Denmark)

  Necef, Mehmet Ümit

  2009-01-01

  Artiklen gennemgår en række anmeldelser af filmen Flugten og fremfører, at både filmen selv og de positive anmeldelser er eksempler på infantilisering og enfoldiggø-relse af anti-racismen i Danmark. Udgivelsesdato: Sept 2009...

 19. Unge voksne på Tinder : en kvalitativ studie

  OpenAIRE

  Ottesen, Mathilde Dagsvik

  2015-01-01

  Denne studien undersøker Tinder som arena for selvpresentasjon. Gjennom kvalitative intervjuer med syv studenter mellom 20 og 30 år, har jeg søkt svar på hvordan en presenterer seg selv på Tinder, hvordan en vurderer andre brukeres selvpresentasjon, samt implikasjoner av Tinder. I samsvar med Bourdieu (1986), undersøker jeg Tinder som et sosi...

 20. Behandling af mani hos voksne (Treatment of mania in adults)

  DEFF Research Database (Denmark)

  Licht, Rasmus Wentzer; Straszek, Sune Puggaard Vogt

  2014-01-01

  Around 1% of the population will experience at least one episode of mania. Mania has negative social consequences, may lead to cognitive impairment and may even be lethal. Therefore, prompt and efficient medical action needs to be taken, not only addressing the acute symptoms but also the high ri...... of recurrence. Many well-documented antimanic drugs are at hand, and the database has been carefully outlined in recent guidelines, also addressing factors of importance in choosing among the options. The real challenge is dealing with non-response, where the database is extremely poor....

 1. Voksnes regnefærdigheder hvordan testes de?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Johansen, Lene Østergaard

  2005-01-01

  I sommeren 2000 blev resultaterne af OECD undersøgelsen "Second International Adult Literacy Survey" (SIALS) offentliggjort. Offentliggørelsen medførte et ramaskrig, idet den påviste, at henholdsvis 46% og 28% af den danske befolkningen mellem 16 og 66 år ikke var i besiddelse af tilstrækkelige...... trinopdelte og hvert trin kan afsluttes med en centralt stillet prøve. I mit oplæg vil jeg præsentere, hvorledes deltagerne er blevet testet for regnefærdigheder i SIALS, og hvad de er blevet testet i. Jeg vil sammenligne testen i SIALS med de nye opgavetyper, der er blevet udviklet til FVU-matematik og...

 2. Exposure to electromagnetic fields and the risk of disease in the central nervous system in employees at Danish electric companies; Udsaettelse for elektromagnetiske felter og risiko for sygdomme i det centrale nervesystem blandt ansatte ved danske elselskaber

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Johansen, Christoffer

  2002-07-01

  Introduction: Occupational exposure to electromagnetic fields has been associated with neurological diseases, such as amyotrophic lateral sclerosis, senile dementia, Parkinson's disease and Alzheimer's disease. Material and method: I studied the incidence of disease in the central nervous system in 30,631 persons employed at Danish electric companies between 1900 and 1993. I linked the cohort to the nationwide, population-based Danish National Register of Patients and compared the number of cases of these diseases found between 1978 and 1993 with the corresponding rates in the general population. In addition, I fit the data on utility workers to a multiplicative Poisson regression model in relation to estimated levels of exposure to 50 Hz electromagnetic fields. Results: Overall, there was an increase in the risk of senile dementia and motor neuron diseases combined. The incidence of Parkinson's disease, Alzheimer's disease and other diseases of the central nervous system were essentially unrelated to exposure to electromagnetic fields. A decreased risk of epilepsy compared with the general population probably reflects a healthy worker effects; I observed an increased risk of epilepsy based on internal comparisons. Discussion: The increased risk of senile dementia and motor-neuron diseases may be associated with above average levels of exposure to electromagnetic fields. (au)

 3. Faktorer relateret til suicidal adfærd blandt alkoholmisbrugere

  DEFF Research Database (Denmark)

  Benjaminsen, Sigurd E.; Thomsen, Rita L T; Balsløv, Kim D.

  1998-01-01

  committed crimes and received early pension. Assessment of coping showed that suicide attempters had a significantly lower tendency to make plans or to make the best of a stressful situation by growing from it They were significantly more likely to show mental disengagement, to resort to denial and drink...... alcohol or take drugs when faced with stressful events or difficulties. When evaluated on the Addiction Severity Index Scale, the suicide attempters were found to have a significantly greater need of treatment.......Of 181 alcoholics who consecutively sought treatment as out- or inpatients, 68 (37.6%) had attempted suicide at least once. Compared with non-attempters, the suicide attempters were significantly more likely to be female, have had a chaotic upbringing and to have known suicide attempts...

 4. Forgiftningsulykker med husholdningskemikalier blandt børn

  DEFF Research Database (Denmark)

  Johannsen, H G; Mikkelsen, J B

  1994-01-01

  A review is presented of the registration of all poisoning accidents among children aged 0-6 years treated at the University Hospital, Odense, Denmark during the period 1.1.1980-31.12.1992. There were 1751 poisoning accidents of which 482 were accidents with household chemicals. There were 69...... conclude that it is necessary to continue with campaigns to prevent accidents with household chemicals among children....

 5. Stofmisbrugsbehandling blandt grønlændere i Danmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Baviskar, Siddhartha

  2016-01-01

  , nationalitet) - Demografiske og socioøkonomiske karakteristika (fx skole og erhvervsuddannelse, hovedindtægtskilde, boligsituation, civilstatus, børn) - Hvilke stoffer der indtages (både hovedstoffer, fx hash, metadon, heroin, amfetamin og kokain, og sidestoffer såsom alkohol) - Hvor hyppigt og hvordan...

 6. Forekomst af hepatitis B og C blandt mentalt retarderede

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lunding, S; Hansen, K S; Krogsgaard, K

  1999-01-01

  inhabitants (71%) with a median age of 49 years (range 23-78) participated. All subjects were anti-HCV-negative by third generation ELISA antibody test. A total of 45 (35.7%) subjects were anti-HBc-positive and 10 (7.9%) were HBsAg-positive. Among subjects with Down's syndrome (n = 20), 55% were anti......-HBc-positive and 30% were HBsAg-positive as compared to 32% and 3.8% respectively among others. In conclusion, hepatitis C infection seems to be uncommon among mentally retarded persons in Denmark and the risk of acquiring infection not significantly increased as compared to that of the general population...

 7. Forgiftningsulykker med husholdningskemikalier blandt børn

  DEFF Research Database (Denmark)

  Johannsen, H G; Mikkelsen, J B

  1994-01-01

  accidents with lamp oil (Petroleum) of which 67 were in the age group 0-3 years. A peak incidence in the age group 0-3 years old is seen in 1986. In 1992 the incidence is at about the same level as in 1980. The incidence in the age group 4-6 years is at almost the same level throughout the entire period. We......A review is presented of the registration of all poisoning accidents among children aged 0-6 years treated at the University Hospital, Odense, Denmark during the period 1.1.1980-31.12.1992. There were 1751 poisoning accidents of which 482 were accidents with household chemicals. There were 69...... conclude that it is necessary to continue with campaigns to prevent accidents with household chemicals among children....

 8. Massiv "børnedødelighed" blandt restauranter

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hjalager, Anne-Mette

  1998-01-01

  Artiklen påviser på basis af statistik fra IDA databasen, at restauranter hvert år nedlægges og oprettes i stort tal. Artiklen diskuterer ulemper i forhold til professionalisering.......Artiklen påviser på basis af statistik fra IDA databasen, at restauranter hvert år nedlægges og oprettes i stort tal. Artiklen diskuterer ulemper i forhold til professionalisering....

 9. Menarkalderen blandt skolepiger i Odense. Falder menarkalderen fortsat i Danmark?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Boldsen, J L; Jeune, B; Bach-Rasmussen, K L;

  1993-01-01

  at the menarche as recalled by 908 girls aged 14-16 years in 40 schools in Odense. The information was obtained during intervals of differing lengths and consequently, the parameters of the distribution of the age at the menarche were estimated in a randomly grouped normal distribution. The average age...... at the menarche was found to be the same throughout the municipality (13.27 years; 95% confidence limit 13.20-13.35). The variations were found to be significantly differentiated by the type of school district. The variations were low in the suburbs and in the surrounding rural districts, higher in the inner city...

 10. Psykisk helbred blandt asylbørn i Danmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Signe Smith; Nørredam, Marie; Christensen, Karen Louise

  2007-01-01

  -seeking children showed evidence of having a psychiatric disorder. The results from the SDQ were supported by the results from the HBSC which showed that asylum-seeking children had numerous physical and psychological symptoms, poor self-perceived quality of life and a fragile social network. CONCLUSION: Emotional...... and behavioural problems were highly prevalent among asylum-seeking children--also in comparison to children in the general population. This is in accordance with former studies. The causes of the children's condition should be reviewed and relevant psychological and psychiatric treatment should be secured...

 11. Tilskadekomst blandt 11-15-årige

  DEFF Research Database (Denmark)

  Holstein, B E; Due, E P

  1999-01-01

  The objective is to describe the one year incidence rate of self-reported injuries, their causes, where they happened, and their consequences within the age group 11-15 years. Four thousand and forty-six students from a random sample of 45 schools answered a standardized questionnaire about healt...... (6%), and cuts (3%). In conclusion, the incidence of self-reported injuries is much higher than the hospital-reported. More research about injury-mechanisms and more preventive efforts are needed. Udgivelsesdato: 1999-Aug-30......The objective is to describe the one year incidence rate of self-reported injuries, their causes, where they happened, and their consequences within the age group 11-15 years. Four thousand and forty-six students from a random sample of 45 schools answered a standardized questionnaire about health...

 12. Stress håndtering og forebyggelse blandt sygeplejersker

  DEFF Research Database (Denmark)

  Vishnivetz, Berta

  2000-01-01

  individual) and the world around them. This interruption was the main characteristic of stress experience by this group. The recovering and re-establishing of this connection, relation or harmony between the subject and the environment was experienced and achieved mainly through conscious body work (Eutony...

 13. Strategier til rygeafvænning blandt gravide kvinder

  DEFF Research Database (Denmark)

  Wisborg, Kirsten; Obel, Carsten; Henriksen, Tine Brink;

  1994-01-01

  Smoking during pregnancy is harmful to the health of the fetus and the newborn. Smoking increases the risk of low birthweight, preterm delivery and perinatal death. In developed countries smoking during pregnancy is regarded as the single most important risk factor for which it is possible...... chemical factors and multifactorial methods. We conclude that it is possible to reduce smoking during pregnancy only by an efficient and personal effort performed by a committed person towards each pregnant woman. Udgivelsesdato: 1994-Jul-11...

 14. Selvvurderet helbred blandt unge fra etniske minoriteter i Danmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bennedsen, Anne; Ibfelt, Else Helene; Hansen, Jane Lindschou

  2006-01-01

  controlling for relevant risk factors for ill health. Significant associations between self-reported health status and belief in the ability to affect one's own health were found for both first- and second-generation immigrants of both sexes, compared to ethnic Danish youths. CONCLUSION: Factors related......INTRODUCTION: Only a few studies on the health status of ethnic minorities in Denmark have been carried out. These studies have shown a higher mental and physical morbidity rate and an increased prevalence of social problems among adults. The purpose of this study was to compare the self......-reported health status of ethnic Danish youths and young first- and second-generation immigrants from non-Western countries to establish whether there is an association between ethnicity and "belief in the ability to affect one's own health". MATERIALS AND METHODS: We surveyed a cohort of 6,203 ninth...

 15. Preschool weight and body mass index in relation to central obesity and metabolic syndrome in adulthood

  DEFF Research Database (Denmark)

  Graversen, Lise; Sørensen, Thorkild; Petersen, Liselotte

  2014-01-01

  Artiklen ser på vægt og BMI i alderen 0-5 år, og de to faktorers betydning for overvægt og metabolisk syndrom i voksenalderen. Studiet viser, at der er en lineær sammenhæng mellem vægt (0-1 år) og BMI (2-5 år) og senere BMI og taljeomfang. Studiet viser også, at børn, der ligger blandt de øverste 5...... % (sammenlignet med børn blandt de nederste 50 % i vægt og BMI) har en øget risiko, der stiger op gennem førskolealderen. Således har børn, der ligger blandt de øverste 5 % i BMI i 5-årsalderen en 6,2 gange større risiko for svær overvægt og en 2,5 gange større risiko for metabolisk syndrom som voksne. Det...... betyder, at en tredjedel af disse børn var svært overvægtige, og at en fjerdedel havde metabolisk syndrom som voksne. Undersøgelsen bygger på data for 2120 børn fra den populationsbaserede Northern Finland Birth Cohort (født i 1966), som er fulgt tæt med højde- og vægtmålinger i barnealderen og har...

 16. Neuromuscular function in patients with Subacromial Impingement Syndrome and clinical assessment of scapular kinematics

  DEFF Research Database (Denmark)

  Larsen, Camilla Marie

  muskeldele.I det andet studie blev evnen til selektiv aktivering af de individuelle skapulære muskeldele undersøgt hos 15patienter med SIS under en session med og uden visuel biofeedback, sammenlignet med denne evne hos 15raske kontroller. Med udgangspunkt i præ-definerede kriterier for selektiv aktivering...... kontrolpersonerne opnåede selektiv aktiveringaf individuelle skapulære muskeldele, når de ikke modtog visuel biofeedback af muskelaktiviteten af deenkelte muskeldele.I det tredje studie blev der udarbejdet et systematisk review af alle tilgængelige kliniske målemetoder tilvurdering af skapulas position og bevægelse...... den neuromuskulære aktivitet blandt SIS patienter ograske kontrolpersoner ikke fundet. Derimod viste undersøgelsen af den neuromuskulære funktion med og udenbrug af visuel biofeedback, at uden brug af biofeedback havde kontrolgruppen en bedre kontrol af deskapulære muskler. Dog præsterede SIS...

 17. Evaluering, test og benchmarking i voksenundervisningen i Danmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Petersen, Karen Bjerg

  2011-01-01

  Denne artikel sammenfatter resultater fra surveys og indsamlet datamateriale om udvalgte undervisningsaktørers forståelser og holdninger til indførelsen af benchmarkingundersøgelser og såkaldte high-stakes sprogtest i voksenundervisningen for voksne udlændinge i Danmark i begyndelsen af 2000-tallet....... Resultaterne fra gennemførte surveys i 2009 tyder på en vis skepsis overfor benchmarkingundersøgelser blandt både ledere og undervisere. Samtidig har indførelsen af high-stakes modultest ifølge de adspurgte aktører imidlertid allerede få år efter implementeringen af disse fået afgørende og på en række områder...

 18. Matematikvanskeligheder i inkluderende undervisning for børn, unge og voksne

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lindenskov, Lena

  2006-01-01

  Two international trends are presented by some central documents as they constitute important general frames for understanding and coping with students in mathematics difficulty: A trend towards a political focus on math-containing competence for all, which stresses the need to further work...... in research and practice. And a trend towards political and economical interest in inclusive schools, which challenges thinking on normality and organisation and where concept of inclusion need to be given a mathematical dimension. The article suggests a model for conceptualising mathematics difficulties...

 19. Institutioner og bostøttetilbud for voksne med vidtgående handicap

  DEFF Research Database (Denmark)

  Gottschalk, Georg; Buch Hansen, C.; Nicolajsen, E.

  I de senere år der sket en udvikling af institutioner og bofællesskaber for udviklingshæmmede, sindslidende og fysisk handicappede. Tilsammen dækker tilbuddene hele skalaen fra den meget specialiserede institution til bostøtteformer, hvor de pågældende personer bor spredt i egne lejligheder med e...

 20. Supervision som undervisningsform i voksenspecialundervisningen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kristensen, René

  2000-01-01

  Supervision som undervisningsform i voksenspecialundervisningen. Procesarbejde i undervisning af voksne.......Supervision som undervisningsform i voksenspecialundervisningen. Procesarbejde i undervisning af voksne....

 1. Detection of diabetic retinopathy and other microvascular complications in patients with type 1 diabetes

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rasmussen, Malin Lundberg

  fotografering af nethinden i forhold til guldstandarden med syv sammensatte felter defineret i studiet: Early Treatment Diabetic Retinopathy Study (ETDRS) (Artikel II). Derudover har vi brugt en nyere metode til at undersøge kargeometrien i nethinden for at se om en suboptimal konfiguration i nethindens kar er......Forekomsten af type 1 diabetes er stigende og diabetisk retinopati er fortsat en af de primære årsager til nedsat syn blandt personer i den arbejdsdygtige alder. Derudover er andre mikrovaskulære komplikationer som diabetisk nefropati og neuropati blandt de primære årsager til nedsat nyrefunktion......, dialysebehandling, fodsår og amputationer. Optimal kontrol af blodsukker og blodtryk kan nedsætte risikoen for eller forsinke udviklingen af sene mikrovaskulære komplikationer. Derudover har sen debut alder og kortere varighed af diabetes vist sig at være beskyttende for udviklingen af mikrovaskulære komplikationer...

 2. Arbejdsforholdenes betydning for førtidspensionering. En case-kontrolundersøgelse blandt specialarbejdere

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hasle, H; Jeune, B

  1989-01-01

  been exposed to physically strenuous work, too rapid a tempo and a long series of unpleasant working conditions. In addition, disability pensioners had frequently experienced periods of unemployment. No differences were observed as regards piece work, shift work or the number of places of employment......The incidence of disability pension varies considerably from occupation to occupation. General workers are the occupational group where disability pension is most frequently recognized. In this investigation, the significance of the working conditions for awarding disability pension is illustrated...... by means of a case-control design. The case group consisted of 581 unskilled workers who received the middle or highest disability pension. The control group consisted of 1,550 age-matched unskilled workers. Disability pensioners had commenced work at a young age significantly more frequently. They had...

 3. Migrationsnarrativer: Fortællinger om den gode slægtning blandt vestindiske kvinder

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Karen Fog Olwig

  2010-12-01

  Full Text Available Siden slaveriets ophør midt i 1800-tallet har Caribien været præget af en stærk migrationstradition. Forskere har påvist, at denne tradition har fået næring afhistorier om den succesrige returmigrant, som rig på penge og materielle goder vender tilbage efter år i udlandet. I denne artikel argumenterer jeg for, at disse historier indskriver sig i et 'mandligt' narrativ, der primært fokuserer på muligheden for at opnå social og økonomisk mobilitet gennem migration. Gennem en analyse af livshistorieinterviews med kvindelige returmigranter på den vestindiskeø Nevis viser jeg, at der parallelt med det mandlige narrativ findes et komplementært 'kvindeligt' narrativ, som omhandler den gode slægtning, der udvandrer for at hjælpe familien i hjemlandet ved forsendelser af penge, tøj og andre materiellegoder. Denne migrant kan derfor vende tilbage som et højt respekteret familiemedlem til trods for de beskedne materielle ressourcer, vedkommende selv besidder. Selv om de to narrativer knytter sig til henholdsvis mænd og kvinder, drager både mandlige og kvindelige migranter på dem, afhængigt af deres særligeerfaringer i udlandet og de specifikke aspekter af deres liv de beretter om. Analysen peger på, at narrativerne ikke er faktuelle redegørelser for migrantforløb, men snarere kulturelt specifikke måder hvorpå migranter skaber mening ogsammenhæng i deres liv. Ikke desto mindre er narrativerne med til at præge de forventninger og erfaringer, der knytter sig til migration, og de spiller derfor en vigtig rolle i de migrationsprocesser, der rent faktisk finder sted.Migration Narratives:Stories of the good Relative among Caribbean WomenSince the abolishment of slavery during the middle of the nineteenth century, the Caribbean has been characterized by a strong migration tradition. Research on Caribbean migration has shown that this tradition has been nourished by narrativesof the successful return migrant, who moves back home rich in money and material goods. In this article I will argue that this is a ‘male’ narrative emphasizing the importance of achieving social and economic mobility through migration.Through life story interviews with female return migrants on the Caribbean island of Nevis, this article points to the existence of a complementary ‘female’ narrative revolving around the good relative who migrates to help the family left behind. In this narrative a successful return is not measured by material gain, but rather by the extent to which support has been sent to the family and the respect this engenders in the local community. The analysis shows that, while the twonarratives of return are gendered, individuals may draw on both, depending on their particular experiences abroad and the specific aspects of their life story they are recounting. The narratives therefore should not be viewed as factual accountsof migration, but rather as culturally specific modes of representation that give meaning and purpose to individual lives. Nevertheless, the narratives shape individuals’understandings and practices of migration, and they therefore play an important role in actual migration processes.

 4. Aendringer i immunstatus blandt nydiagnosticerede hiv-inficerede i Danmark 1995-2005

  DEFF Research Database (Denmark)

  Høegh, Simon; Lohse, Nicolai; Hansen, Ann-Brit Eg

  2008-01-01

  INTRODUCTION: The incidence of new HIV diagnoses in Denmark has remained stable since 1991, but it has increased among the subgroup of homosexual men in recent years. This may reflect an actual increase in newly infected, e.g. as a result of increased risk behaviour, or it may reflect increased HIV....... MATERIALS AND METHODS: Observational study based on the Danish HIV Cohort Study, which includes all adults seen at Danish HIV clinics since 1995. RESULTS: From 2000 to 2004 the number of newly-infected homosexual men increased (from 69 to 123), particularly in persons under 30 years (from 5 to 42......). The median CD4 cell count at the time of diagnosis increased in this group (median 19.1 cells/microL per year [95% CI: 3.7-11.3]), while it remained stable among heterosexually infected. The number of newly-diagnosed homosexually infected under 30 years with a CD4 cell count over 400 cells/microL increased...

 5. Forgiftningsdødsfald blandt narkomaner i Fyns Amt i 1993

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Britt Toftgård; Simonsen, Kirsten Wiese; Rasmussen, Christian

  1995-01-01

  . The greater part of the deaths were caused by heroin, which is found in different concentrations in the illegal market. Five of the dead persons had just been released from prison and three people had just left 24-hour care centers when they were found dead. Co-operation between the various, treating...

 6. Forgiftningsdødsfald blandt narkomaner i Fyns Amt i 1995 og 1996

  DEFF Research Database (Denmark)

  Simonsen, Kirsten Wiese; Andersen, Lis Sahl; Jensen, Britt Toftgård

  1999-01-01

  ) are discussed. The study included 47 drug addicts. Median age was 34, age span: 20-43. The main cause of death was poisoning by heroin. In 28% of the drug addicts cocaine was detected and in 13% amphetamine. About half had used benzodiazepines. Few were employees, most were criminals and eight were homeless...

 7. Lærings- og træthedseffekter - En analyse af paneleffekter blandt webpanelister

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ladenburg, Jacob; Christensten, André Schults; Mateu, Nuri Cayuelas

  2013-01-01

  related to the change of care services, the satisficing behaviour is investigated in terms of choosing a neutral mid-category answer in relation to the number of surveys each respondent has participated in the past six months. The results suggest a U-shaped survey relationship, indicating that both...

 8. Rygevaner blandt 11-15-årige, 1984-1994

  DEFF Research Database (Denmark)

  Due, E P; Holstein, B E

  1997-01-01

  The objectives are to describe smoking habits among 11-15-year olds in Denmark in the period 1984-1994 and to describe the association between smoking and social background factors. The article reports data about children at the age of 11, 13 and 15 years from four cross-sectional studies in 1984......-1985, 1988, 1991 and 1994 (n = 678, 1667, 1860 and 4046) based on stratified random samples of schools. Data were collected by standardized questionnaires. Median age for first smoking experience changed from approx 12 years in 1984-1985 to approx. 14 years in 1994. The proportion of smokers among 15 year......-olds is almost unchanged from 1984 to 1994. In 1994, the proportion of smokers is respectively 2% and 4% among 11 year-old girls and boys, 16% and 11% among 13 year-old girls and boys, and 33% and 25% among 15 year-old girls and boys. The proportion of girls and boys in the three age groups respectively who...

 9. Påvisning af rotavirusinfektioner blandt danske småbørn

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Nete Munk; Paerregaard, Anders; Fischer, Thea Kølsen

  2010-01-01

  Rotavirus (RV) is the most frequent causative agent of severe diarrhoea in infants and young children worldwide, also in Denmark. However, the actual number of diagnosed RV cases among Danish children is unknown. If a new RV-vaccine is to be introduced in Denmark, updated data on RV disease burden...

 10. Børneopdragelse blandt etniske minoritetsforældre - opfattelser og selvopfattelser

  DEFF Research Database (Denmark)

  Tireli, Üzeyir

  2010-01-01

  Üzeyir Tireli indkredser nogle af mest centrale opfattelser og tolkninger af etniske minoritetsforældres – eller ”de fremmedes” – børneopdragelse, sådan som de kommer til udtryk i de politiske og folkelige debatter i Danmark. Disse opfattelser og tolkninger sammenholdes efterfølgende med etniske...

 11. Kok, køn og krop: mediekokke og maskuliniteter blandt kokkedrenge på erhvervsskolen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Steno, Anne Mia; Friche, Nanna

  2013-01-01

  Interessen for mad, råvarer og gastronomi er stor i disse år. Forskning peger på, at kokkefagets brede popularitet i offentligheden virker til at tiltrække elever til uddannelsen. Mediekokke bliver forbilleder, og de unge vil gerne lære at lave den smarte mad, som de spiser på byens cafeer (Møberg...

 12. Flyttemønstre, indkomster og formuer blandt ældre personer og husholdninger

  DEFF Research Database (Denmark)

  Skak, Morten; Bloze, Gintautas

  til at optage ny gæld tager fart efter 2003, hvor de afdragsfrie lån blev indført. De efterladte formuer er ligeledes under påvirkning af konjunktu-rerne. Filtreres de konjunkturmæssige bevægelser fra, viser tallene, at de efterladte reale formuer har været stigende i den betragtede periode. Også...

 13. Rygevaner blandt danske laeger, sygeplejersker og jordemødre 1989

  DEFF Research Database (Denmark)

  Madsen, Mette; Pedersen, J T; Nielsen, P E

  1990-01-01

  of these was conduct of a questionnaire investigation among a representative section of Danish doctors, nurses and midwives about smoking habits and attitudes to the tobacco problem. The random sample consisted of 2,997 persons, of whom 2,606 (87%) replied to the question about daily smoking habits. In all of the age......-30% for nurses and midwives as compared with 46% in the normal population. The frequency of smoking among doctors has decreased considerably since 1980. Very few heavy smokers were found among health staff, particularly among doctors, and many male doctors smoked pipes (47% of the smokers). Even though health...

 14. Viden og holdning til tobaksproblemet blandt danske laeger, sygeplejersker og jordemødre 1989

  DEFF Research Database (Denmark)

  Graff, V; Madsen, Mette; Nielsen, P E

  1990-01-01

  In an investigation including 2,233 Danish doctors, nurses and midwives between 72 and 96% replied that they found definite proof of connections between smoking and the diseases: cancer of the lung, cardiac infarction and chronic bronchitis. The highest percentages were found among doctors and...... hospitals and places of work for health staff should be free from smoke, so that none of the staff smoked at work. Half of the doctors and 3/4 of the nurses and midwives replied that they received insufficient teaching about the deleterious effects of tobacco smoking on health. All of the participants were...... tobacco, we have obtained the impression from the questionnaire investigation that a thorough debate is necessary about how to solve the problem of tobacco smoking in Danish hospitals and other places of employment of health staff. Udgivelsesdato: 1990-Nov-5...

 15. Rygemønstret blandt drenge og piger i de danske skoleklasser

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rasmussen, Mette; Damsgaard, Mogens T; Due, Eva Pernille;

  2002-01-01

  INTRODUCTION: The objective was to study the correlation between male and female smoking prevalence in elementary school classes at grade nine through group-level analysis. MATERIAL AND METHODS: Data was collected by the 1998 Danish contribution to the cross-national study Health Behaviour...... in School-Aged Children. A standardised questionnaire was applied. This study included ninety school classes at grade nine (1515 students) from a random sample of schools in Denmark. The outcome measure was the proportion of male and female smokers in the school classes. RESULTS: The proportion of male....... The effect of the classroom environment on the students' smoking behaviour must be considered differently for boys and girls. Udgivelsesdato: 2002-Dec-2...

 16. Livsmål og (begyndende livsbaner) blandt unge fra forskellige sociale klasser

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Claus D.; Skjøtt-Larsen, Jakob

  Når man taler om livsbaner i forhold til unge er det ofte med uddannelsesaspirationer og efterfølgende erhvervskarriere in mente. Men hvilke andre ’store livsmål’ har unge - livsmål som kunne tænkes at påvirke deres efterfølgende livsbaner? Hvilken betydning har f.eks. kærlighed, sex, religion...

 17. Udviklingen i rygevaner blandt 11-15-årige fra 1988 til 2006

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rasmussen, Mette; Due, Pernille; Andersen, Anette;

  2008-01-01

  INTRODUCTION: A reduction in smoking among adolescents has been a key issue in health promotion for many years and there have been many initiatives to reduce smoking initiation. The objective was to describe the proportion of smokers and daily smokers among 11-, 13-, and 15-year-old girls and boys...... from 1988 to 2006. MATERIALS AND METHODS: We used data from six comparable cross-sectional studies from 1988, 1991, 1994, 1998, 2002 and 2006. Each study comprised 11-, 13-, and 15-year-old students from a random sample of schools, total n = 23,871. Smoking was measured by self-reports and the paper...

 18. Dødelighed og dødsårsager blandt danske laeger 1973-1992

  DEFF Research Database (Denmark)

  Juel, K; Mosbech, Johannes; Hansen, Eva Støttrup

  1997-01-01

  , circulatory diseases and other natural causes. Mortality due to lung cancer was particularly low. The suicide mortality was increased for both sexes, in particular because of an increased number of suicides by poisoning. Compared with the general population the doctors' mortality was low, but the mortality...... from external causes was increased, mainly due to an excess number of suicides.......This study examines mortality rates of Danish doctors and describes pattern and causes of death for the period 1973-1992. The study comprises 21,943 medical doctors, 6012 of whom were women. At the end of 1992 there were 2387 recorded deaths. The doctors had lower mortality rates than the general...

 19. Selvskadende adfærd blandt børn og unge

  DEFF Research Database (Denmark)

  Søgaard, Lisa Eilenberg; Christensen, Cathrine Lundgaard; Bilenberg, Niels

  2009-01-01

  The present paper is a review of recent research on the prevalence of deliberate self-harm (DSH) in a non-clinical background population of adolescents during the period 2002-2008. Cutting and overdosing are the most common methods used, and the majority of adolescents engaging in DSH are girls...

 20. Mikroalbuminuri er associeret med firedobbelt risiko for iskaemisk hjertesygdom blandt hypertensive

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Jan Skov; Feldt-Rasmussen, Bo F; Strandgaard, Svend;

  2002-01-01

  of a slightly elevated urinary excretion of albumin, i.e. microalbuminuria, on ischaemic heart disease. MATERIAL AND METHODS: In 1983-1984, blood pressure, the albumin/creatinine concentration ratio in a morning urine sample, total and HDL cholesterol in plasma, body mass index, and smoking habits were measured...

 1. Entreprenørskab og vækst blandt akademikere i Norden

  DEFF Research Database (Denmark)

  Mønsted, Mette; Edqvist, Charles; Gabrielsson, Jonas;

  on more than four years of university study. In Sweden we define a tertiary education as three years of university study or more than three years. The university studies vary depending on the study subject. In order to be able to compare the data from the three countries we use the definition four years...

 2. Organisk demens blandt tandteknikere. En tvaersnitundersøgelse af tandteknikere med optikere som kontrolgruppe

  DEFF Research Database (Denmark)

  Prescott, E; Steendahl, Ulla; Damsgaard, M T

  1989-01-01

  The preparation methyl metacrylate (MMA) an organic solvent which is employed inter alii in the production of prostheses, is regarded as neurotoxic. With the object of illustrating to what extent dental technicians have symptoms compatible with organic dementia as compared with a control group, a...... after very slight exposure. Revision of the occupational environment of dental technicians, including the current hygienic limits for MMA, is recommended.......The preparation methyl metacrylate (MMA) an organic solvent which is employed inter alii in the production of prostheses, is regarded as neurotoxic. With the object of illustrating to what extent dental technicians have symptoms compatible with organic dementia as compared with a control group......, a cross-sectional questionnaire investigation was undertaken in a population consisting of 256 dental technicians and 160 opticians, all of whom were professionally active. The percentage replies for the two groups were 88 and 85 respectively. The two groups do not differ from one another as regards...

 3. Uopfordret laegelig indgriben. En spørgeskemaundersøgelse blandt laeger og laegpersoner

  DEFF Research Database (Denmark)

  Knudsen, Lisbeth E.; Frentz, G

  1998-01-01

  The aim of the study was to survey attitudes among medical doctors and lay people to unsolicited medical intervention. The design of the study was an anonymous questionnaire study including three scenarios implying ethical considerations. A total of 445 medical doctors working within different...... areas received the questionnaire, as did 75 medical students and 600 lay people. The results showed a response rate of 67%, highest among medical doctors and students. The lay people had significantly higher expectations concerning the medical intervention in two out of three scenarios compared...

 4. Fra udbytning til oprør: Klassedannelse blandt kinesiske migrantarbejdere

  OpenAIRE

  Jæger, Marie

  2013-01-01

  This project paper investigates class formation among internal migrant workers in China. The rising number of strikes and demonstrations among migrant workers suggests that migrant workers may be conceived of a class in their own right. However, according to Ira Katznelson’s analytical framework, not only class action but also economic and legal structures defining objective characteristics of the (migrant) class, social organization and discipline in workplaces and beyond, and class disposit...

 5. Udviklingen i rygevaner blandt 11-15-årige fra 1988 til 2006

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rasmussen, Mette; Due, Pernille; Andersen, Anette;

  2008-01-01

  from 1988 to 2006. MATERIALS AND METHODS: We used data from six comparable cross-sectional studies from 1988, 1991, 1994, 1998, 2002 and 2006. Each study comprised 11-, 13-, and 15-year-old students from a random sample of schools, total n = 23,871. Smoking was measured by self-reports and the paper.......8% in 2006 (p 1988-2006. There was a significant decline in the proportion of smokers among 13-year-old girls but not among boys. There was a significant decline in the proportion of smokers and daily......-15-year-olds declined during the period 1988-2006, most pronounced among 13- and 15-year-old girls. Udgivelsesdato: 2008-Feb-25...

 6. Sundhedsfremme på arbejdspladsen blandt 45-64 årige med stillesidende arbejde

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andresen, Mette; Poulsen, Dorthe Varning; Hjelholt, Katja Arnoldi

  2014-01-01

  "Udvikling af gå-grupper og andre sociale initiativer med fysisk træning på arbejdspladsen kan vise sig at være til stor glæde og gavn for alle". En beskrivelse af et del-projekt fra EU projektet: "Progress towards healthy ageing" om sundhedsfremme på arbejdspladsen. Artiklen formidler anvendte m...

 7. Parallelle verdener. Magisk og rituel praksis blandt moderne hekse i Danmark.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Anne Mia Steno

  2012-05-01

  Full Text Available Parallel Worlds - Magical Practice Among Modern Witches in DenmarkThe purpose of the present article is to make a contribution to an understanding of what it means to be a witch in Denmark today. The article thus reviews the extent of the magical circle in Denmark and highlights special characteristics of the modern witch. The magical practice of the witches is elucidated and  analysed through a ritual case, since the very magical practice appears to be characteristic of the witches and defines them in contrast to other similar new religious groups and communities.The article advocates an analytical approach to magic; rather than studying magic as a symbol of something else, for instance as a way of handling uncertainty in difficult times, magical practice should be seen as an emic concept, and the way in which the witches exist in and understand this world. In this  context, the understanding of the existence of two parallel universes is important: the profane and the magic universe, since it is the movements of the witches across the two that make magic possible and explain it. In continuation of this the questions are asked: What do the witches use the magic for, and how is magical practice meaningful in a wider social context? The article argues that the motivations and the subtle shades of the magical practice are overlooked if the analysis does not include the above questions and approach, and it underlines the importance of physicality in the magical practice.

 8. Skandinaviske retningslinjer for akutt håndtering av voksne pasienter med minimal, lett eller moderat hodeskade

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sundstrøm, Terje; Wester, Knut; Enger, Martine

  2013-01-01

  authors.MATERIALS AND METHODS A task force appointed by the SNC compiled recommendations based on a systematic, evidence-based review. These recommendations were revised through consensus in the SNC and through consultation with relevant clinical experts.RESULTS A blood test of the brain injury biomarker...

 9. Postural balanse og vestibulær funksjon hos hørselshemmede voksne - en kasus-kontroll studie

  OpenAIRE

  2014-01-01

  Background: There are indications that some hearing-impaired individuals have decreased postural balance compared with normal hearing individuals. This balance impairment can be due to damage of the vestibular system.The aim of the study was to: 1) compare the postural balance between a group of hearing-impaired and a group of normal hearing adults, in standing position and while walking; 2) Examine the vestibular function in the hearing-impaired individuals; 3) Evaluate which ...

 10. Patient - patient interaction

  DEFF Research Database (Denmark)

  Birkelund, Regner; Søndergaard Larsen, Lene

  2013-01-01

  Aim:  The aim of this study is to provide an understanding of the significance of hospitalized patients’ interpersonal interaction with fellow patients in an infectious disease ward in a large Danish hospital. Method:  A qualitative approach was selected using participant observation and semi...... subcategories representing significance of patients’ interaction with fellow patients. Results:  The qualitative analysis resulted in two main categories: (i) Caring for fellow patients and (ii) Sharing illness information with fellow patients. Each of the main categories was elucidated through several...... subcategories. Our findings clearly showed that interpersonal interaction with fellow patients was of utmost importance when it came to care and support and when they needed information about their illness. Typically, the interpersonal interaction was experienced as giving and referred to in positive terms...

 11. Patient Empowerment

  Science.gov (United States)

  ... ONS Journals Research Medical Advisors Young Investigator Award Patient Empowerment What’s Empowerment? Patients and families have rights, ... organizations for your type of cancer. Contact Your Patient Organization The Kidney Cancer Association (KCA) serves kidney ...

 12. Patient Rights

  Science.gov (United States)

  As a patient, you have certain rights. Some are guaranteed by federal law, such as the right to get a copy ... them private. Many states have additional laws protecting patients, and healthcare facilities often have a patient bill ...

 13. Patient satisfaction

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Bhanu Prakash

  2010-01-01

  Full Text Available Patient satisfaction is an important and commonly used indicator for measuring the quality in health care. Patient satisfaction affects clinical outcomes, patient retention, and medical malpractice claims. It affects the timely, efficient, and patient-centered delivery of quality health care. Patient satisfaction is thus a proxy but a very effective indicator to measure the success of doctors and hospitals. This article discusses as to how to ensure patient satisfaction in dermatological practice.

 14. Patient opinion

  DEFF Research Database (Denmark)

  Zurita, Laura; Nøhr, Christian

  2004-01-01

  The paper is based upon a case study and aims to provide information abouit patients values and communication that will be useful in the design of more patient friendly health system.......The paper is based upon a case study and aims to provide information abouit patients values and communication that will be useful in the design of more patient friendly health system....

 15. Social opdrift - social arv

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ejrnæs, Morten; Gabrielsen, G.; Nørrung, Per

  "Social opdrift - social arv" stiller på flere måder spørgsmål ved begrebet social arv. Bogen konkluderer blandt andet, at langt de fleste børn, der opvokser i en socialt belastet familie, bliver velfungerende voksne. Professionelle, der møder socialt belastede familier, har derfor et stort ansvar....... Naturligvis skal der tages hånd om udsatte børn, men det kræver samtidig stor opmærksomhed at sørge for, at fokuseringen på den sociale arv ikke tager overhånd, så det bliver en selvopfyldende profeti."Social opdrift - social" arv viser, hvordan forskningsresultater er blevet fremlagt på en måde, som har...... medvirket til at skabe en skæv opfattelse af, at forældrenes problemer er hovedårsag til børns sociale problemer. I selvstændige analyser vises, hvordan data, der normalt bruges som "bevis" for den sociale arvs betydning, tydeligt illustrerer, at det er en undtagelse, at børn får sociale problemer af samme...

 16. Fatigue in IBD outpatients in Scandinavia

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bager, Palle; Befrits, Ragnar; Wikman, Ola;

  Prevalensopgørelse af træthed (fatigue) blandt 429 patienter med kronisk inflammatorisk tarmsygdom i Scandinavien. Data blev indsamlet på 6 universitetshospitaler i Danmark, Norge og Sverige. Patienterne var signifikant mere trætte sammenlignet med den danske baggrundsbefolkning, med en kronisk...

 17. Association of GPs' risk attitudes, level of empathy, and burnout status with PSA testing in primary care

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, Anette F; Carlsen, Anders H; Vedsted, Peter

  2015-01-01

  Denne artikel undersøger, om variationen i raten af PSA-tests mellem alment praktiserende læger kan forklares af psykologiske faktorer som f.eks. lægens risikovillighed. Resultaterne viser, at lægens risikovillighed influerer på raten af PSA-tests. Forfatterne finder blandt andet, at patienter, s...

 18. Alternativ behandling og kræft

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lunde, Anita; Johannessen, Helle

  2010-01-01

  Baggrund: Interessen for komplementær og alternativ behandling (KAB) er stadig stigende, og der kan dokumenteres et større forbrug af KAB blandt kræftpatienter. Patienter anvender primært KAB som supplement til deres konventionelle behandling, og mange så gerne KAB som en integreret praksis. Fler...

 19. Patient life

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ludvigsen, Mette Spliid

  2004-01-01

  of informal relationships, and interpret the meaning of having fellow-patients during hospitalisation. Three main dimensions are explored; attitudes toward own illness, interpersonal relationships and environmental factors. Questions such as how do patients pass time, find out about illnesses, examinations......Background: The hypothesis for the study is that the informal relationships amongst patients during hospitalisation have more influence on wellbeing, understanding of own illnesses and recovery than we until now have recognised in nursing. Aim: The purpose is to describe patients' experiences...

 20. Data study of death rate and cancer incidence among Thule workers, 2005; Registerundersoegelse af doedelighed og kraeftforekomst blandt Thulearbejdere, 2005

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Juel, K. [Statens Insti. for Folkesundhed, Copenhagen (Denmark); Engholm, G.; Storm, H. [Kraeftens Bekaempelse, Copenhagen (Denmark)

  2005-12-01

  January 21st, 1968, an American B52 bomber with nuclear weapons aboard crashed close to the Thule air-base in Greenland. In 1986 suspicions arose that there might be increased disease incidences and death rate among the employees at the base that were involved in the clearing operations. During 1986 - 1995, several health studies were made of the Thule workers. These studies of death rate, cancer, hospitalization, and fertility did not show any differences between the Thule workers from the clearing operations and those not involved in the clearing. The present study shows no difference in total death rate among the clearing workers compared to other workers. The same results were found for cancer mortality, circulatory diseases, pulmonary diseases, natural causes, and accidents. As the previous studies showed, the present study shows that there were a slightly less number of suicides among the clearing workers. The data analyses show with great certainty that the Thule workers as a group do not have a great excessive mortality or an increased cancer incidence caused by the aircraft crash. Thus, the present results fall in line with the previous investigations. (ln)

 1. Psykisk arbejdsmiljø blandt yngre laeger på onkologiske afdelinger. Et spørgeskemabaseret tvaersnitsstudie

  DEFF Research Database (Denmark)

  Wieclaw, Joanna; Paludan, Merete; Rosenkilde, Mikael

  2008-01-01

  and anonymous. RESULTS: The response rate was 87%. Meaningfulness and developing potentiality of employment as well as involvement in the workplace were rated higher by the junior physicians than by average Danish workers. However, as for quantitative and emotional work demands and the experience of influence...

 2. Opvækstvilkårenes betydning for førtidspensionering. En case-kontrolundersøgelse blandt specialarbejdere

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hasle, H; Jeune, B

  1989-01-01

  The significance of the conditions in childhood and adolescence for awarding of disability pension is illustrated by means of a case-control design with persons matched according to age, sex and type of work. The group investigated consisted of 581 general male workers who received middle...... or highest disability pension and 1,550 control persons. No significant differences were found between the case and control group as regards the occupation of the father, unemployment of the father, illness or disability pension in the parents, economical problems during childhood, growing up in the parental...

 3. Udviklingen i energisk fysisk aktivitet og fysisk inaktivitet blandt 11-15-årige 1988-2002

  DEFF Research Database (Denmark)

  Holstein, Bjørn E; Henriksen, Pia Elena; Krølner, Rikke

  2007-01-01

  INTRODUCTION: The increasing prevalence of overweight and obesity among children and adolescents suggests a need to study the development in main predictors of obesity, like eating habits and physical activity. The objective was to describe self-reported vigorous physical activity versus physical...... inactivity among children and adolescents over a period of 14 years, 1988-2002. MATERIAL AND METHODS: The study population was the Health Behaviour in School-aged Children (HBSC) study among nationally representative samples of 11, 13 and 15 year old students in 1988, 1991, 1994, 1998, and 2002. The data...... of children and adolescents do not comply with the national recommendations that children should be physically active at least 60 minutes per day. The physical activity level decreased from 1988 to 2002. There is a need for extraordinary efforts to increase physical activity among children and adolescents...

 4. Belastet af arbejdet - Om udviklingen af svær arbejdsbelastning blandt alment praktiserende læger

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, Christina Maar; Pedersen, Anette Fischer; Olesen, Frede;

  2013-01-01

  arbejdsbelastning kan have alvorlige konsekvenser for lægerne, fx tidlig pensionsalder, alkohol- eller medicinmisbrug og øget selvmordsrisiko. Tidligere studier peger også på, at udbrændte læger er mindre effektive, laver flere fejl og bruger mindre tid på patienterne og på forebyggelse. Et vigtigt element i....... For patienten kan en udbrændt læge i værste fald betyde, at symptomer bliver overset, så sygdom opdages sent, og behandlingen måske bliver kompliceret....

 5. Praevalensen afhud- og slimhindesymptomer blandt gartnere der omgås Ficus benjamina (stuebirk) og Hedera helix (vedbend). Et tvaersnitsstudie

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jørs, Erik

  2003-01-01

  Allergic and toxic initiative symptoms from skin, eyes and respiratory tract are well known among gardeners This study reports the prevalence of these symptoms among gardeners working with Ficus Benjamina (Fb) and Hedera helix (Hh)....

 6. Udviklingen i energisk fysisk aktivitet og fysisk inaktivitet blandt 11-15-årige 1988-2002

  DEFF Research Database (Denmark)

  Holstein, Bjørn E; Henriksen, Pia Elena; Krølner, Rikke

  2007-01-01

  The increasing prevalence of overweight and obesity among children and adolescents suggests a need to study the development in main predictors of obesity, like eating habits and physical activity. The objective was to describe self-reported vigorous physical activity versus physical inactivity...

 7. Praenatal diagnostik af døvhed blandt foraeldre til cochlear-implanterede børn

  DEFF Research Database (Denmark)

  Thorsen, Anne; Devantier, Louise; Ovesen, Therese

  2009-01-01

  as prenatal diagnostics (PND) by means of placenta biopsy or amniocentesis or as a supplement to the existing audiologic screening. The purpose of this study was to shed light on the attitude towards PND among the parents of 22 children who received a cochlear implant in the cochlear implant centre of Western...

 8. chemotherapy patients

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Katarzyna Augustyniuk

  2016-02-01

  Full Text Available Background . Complementary and alternative medicine (CAM practices for cancer have become popular among oncology patients. An increasing interest in alternative medicine can be explained by the inefficiency of conventional treatment, dissatisfaction with treating patients like objects, and the will to use all available treatment methods. Objectives . The authors assessed how often patients use CAM methods, and which of them are most popular. Material and methods . The study was conducted in Military Hospital no. 109 and the Independent Public Clinical Hospital no. 1 in Szczecin among 100 chemotherapy patients. This survey-based study was performed using an original questionnaire. Results. Most respondents (68% did not use alternative methods to fight the disease. The most popular treatment methods were: herbal medicine (50%, alternative medicine preparations (38% and diet (25%, and the least common: hypnosis (3% and aromatherapy (3%. Analyzed sociodemographic factors had no effects on a choice of a CAM method. Patients obtained information about CAM methods mainly from the Internet (40%, medical staff (37% and literature (31%. Conclusions . 1. Using CAM by patients receiving chemotherapy for neoplasms is quite a common phenomenon. 2. CAM were more often chosen by women. Neither the duration of the disease nor sociodemographic data had effects on making the decision to use CAM methods. 3. The most popular CAM were: herbal medicine, alternative medicine preparations, and diet. 4. Cancer patients should receive special support from nurses and doctors as well as other members of the therapeutic team. Oncology patients should never be left on their own so that they were forced to seek help and support in therapies unconfirmed by scientific investigation.

 9. Prædiktorer for rygeophør i en national repræsentativ stikprøve af voksne danskere

  DEFF Research Database (Denmark)

  Zimmermann, Esther; Ekholm, Ola; Juel, Knud

  2006-01-01

  INTRODUCTION: Smoking is the largest modifiable risk factor for early death in Denmark, and reduction of the number of smokers is a high-priority health goal. The aim of this study was to investigate the importance of tobacco consumption and social position on smoking cessation in a representative...... increased with the number of years of education, for example smokers with at least 15 years of education were more likely to quit smoking than those with 10 or fewer years of education (OR 3.48; CI 2.07-5.87). CONCLUSION: As expected, the amount of tobacco consumption influenced smoking cessation, since...... consumption is associated with nicotine dependence, which makes quitting difficult. The significance of education on smoking cessation may reflect the degree of knowledge of harmful effects of smoking. Further, people with less education more often work in environments where smoking is accepted. Our results...

 10. Knowing Patients

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pflueger, Dane

  2016-01-01

  This research investigates the changing “margins of accounting” (Miller, 1998) in the field of healthcare where, as in other fields, customer surveys have emerged as a means of accounting for customers and of holding professionals and organizations to account. Drawing upon methodological insights...... of accounting for the views of consumers and of holding providers accountable for their care. These movements are shown to entail the staging and stabilizing of “knowing patients” in both senses of the term: these are patients that are equipped and empowered as consumers with knowledge about quality...... and their care, and simultaneously stripped of their individualizing characteristics so as to be made knowable to organizations in terms that can be managed and improved. These findings speak to the limitations of accounting as it infiltrates fluid and personal spaces in order to represent people in modes other...

 11. Patients' preferences for patient-centered communication

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lau, Sofie Rosenlund; Christensen, Søren Troels; Andreasen T., Jesper

  2013-01-01

  To investigate patients' preferences for patient-centered communication (PCC) in the encounter with healthcare professionals in an outpatient department in rural Sierra Leone.......To investigate patients' preferences for patient-centered communication (PCC) in the encounter with healthcare professionals in an outpatient department in rural Sierra Leone....

 12. Achieving patient satisfaction: resolving patient complaints.

  Science.gov (United States)

  Oxler, K F

  1997-07-01

  Patients demand to be active participants on and partners with the health care team to design their care regimen. Patients bring unique perceptions and expectations and use these to evaluate service quality and satisfaction. If customer satisfaction is not achieved and a patient complaint results, staff must have the skills to respond and launch a service recovery program. Service recovery, when done with style and panache, can retain loyal customers. Achieving patient satisfaction and resolving patient complaints require commitment from top leadership and commitment from providers to dedicate the time to understand their patients' needs.

 13. Pharmacist-Patient Interaction and Patient Expectations

  Science.gov (United States)

  DeSimone, Edward M.; And Others

  1977-01-01

  The nature of the professional interaction between the pharmacist and the patient was explored, with data collected from 3,743 questions asked of 16 pharmacists during an 8-week period. Factors that might affect the nature of the pharmacist-patient interaction are identified along with a cognitive-based profile of patient wants. (LBH)

 14. Do we need to change our understanding of anticipatory grief in caregivers?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Mette Kjaergaard; Neergaard, Mette Asbjoern; Jensen, Anders Bonde

  2016-01-01

  Sorgsymptomer under sygdomsforløbet blandt pårørende til terminalt syge patienter har været forbundet med både forværret og forbedret sorgreaktion efter dødsfaldet. Dette systematiske review viste, at pårørende med svær grad af sorgsymptomer før patientens død har øget risiko for at udvikle alvor...

 15. Denmark. Alcohol, Drugs and Tobacco Programme

  DEFF Research Database (Denmark)

  Barfod, S.; Saunders, J.; Wutzke, S.

  1998-01-01

  Artiklen omtaler de danske resultater af en spørgeskemaundersøgelse blandt praktiserende læger i 16 lande. Af de 304 besvarelser angiver 91%, at de højst behandler 2 patienter om måneden for alkoholproblemer. Læger med erfaring i alkoholbehandling, og læger, der arbejder mest, spørger oftere dere...

 16. Kvalitet i almen praksis?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lippert, Maria Laura; Dyhr, Lise

  2015-01-01

  Artiklen beskriver en undersøgelse, der afdækkede, hvad der kan ske med læge-patient-samtalen, når der i kvalitetssikringsøjemed popper små skærmbilleder op med spørgsmål på lægens PC, der præsenterer faste standarder for indhold og forløb. Konsultationer blandt læger, som anvendte og udfyldte...

 17. Understanding the inverse care law

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, Anette Fischer; Vedsted, Peter

  2014-01-01

  Udbrændthed er et stigende problem blandt alment praktiserende læger i Danmark. Dette studie viser, at alment praktiserende læger med en stor andel af socialt udsatte patienter på deres liste har større risiko for at være udbrændte sammenlignet med alment praktiserende læger med en lille andel af...

 18. Patient life in hospital

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ludvigsen, Mette Spliid

  are created through stories about three roughly framed aspects of hospitalisation: A. Being together with fellow patients entails a constant dilemma, B. Relationships between patients are restricted and extended and C. Shifting perspectives in solidarity. Conclusion Patients' hospitalisation is strongly...

 19. Patient Treatment Tracking Chart

  Science.gov (United States)

  ... ZIP code here Hepatitis C Treatment Tracking Chart Patient Treatment Tracking Chart Patient Treatment Tracking Chart Sample Chart This chart is ... this website Submit Share this page Related Resource Patient Treatment Tutorial return to top CONNECT Veterans Crisis ...

 20. Patient Assessment File (PAF)

  Data.gov (United States)

  Department of Veterans Affairs — The Patient Assessment File (PAF) database compiles the results of the Patient Assessment Instrument (PAI) questionnaire filled out for intermediate care Veterans...

 1. [Patient education in France].

  Science.gov (United States)

  Bertrand, Dominique

  2011-10-01

  Patient education is an increasingly important component of therapeutic strategies, especially for chronic illnesses, which currently affect about 12% of the French population and will undoubtedly increase in coming years. Patient education aims to enhance patients' personal responsibility and participation in their therapeutic management and quality of life. Article 84 of French health legislation passed in 2009 inscribes patient education in the Public Health Code for the first time. It distinguishes personalized therapeutic education, patient accompaniment, and learning programs. Direct links between patients and drug companies are prohibited. However, the notion of patient accompaniment remains to be defined, along with the evaluation of patient education, funding sources and practical modalities.

 2. Transfer Out Patient Not Abandon The Patient

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Deepak Gupta

  2015-12-01

  Full Text Available Physician-patient relationship is unique in some aspects and not-so-unique in other aspects when compared to other human interactions. Until-unless for the sake of health promotional activities, this relationship is almost always conceived in the times of human sufferings and consequently culminated when those sufferings have subsided as well as sought out happiness has ensued/been achieved. However, not all physician-patient relationships follow the normal course and/or meet the natural ends. These abnormal relationships are not inconsequential in terms of numbers and/or their effects (short-term and long term on both patients and physicians. Every country has its own baggage in the wake of why, how and what about these abnormal ends to physician-patient relationships; however, the most common causes are the patients’ inability to pay their medical bills, the conflicting goals of physicians and their patients in regards to patients’ sufferings’ management and finally the behavioral issues (patients’ and/or physicians’ interfering these relationships. Irrespective of any cause, the physicians should never forget that the patient can always discharge their physicians and discontinue their relationship with their physicians without any reason (until unless the physicians deem those patients either incapable/non-consentable to do so and/or potential threat to their own personal safety or other people’s safety. Contrarily, physicians can also discharge patients from their care but cannot abandon these patients (1-3 which mean that physicians have to ensure their discharged patients either are referred to or have sought another physician within appropriate time frame post-relationship-discontinuation. Each country has their own medico-legal liabilities that vary in terms of penalties imposed; however, irrespective of the feared legal concerns, the physicians should not forget that ethical essence of medicine is the art of healing that

 3. 'Patient satisfaction' in hospitalized cancer patients.

  Science.gov (United States)

  Skarstein, Jon; Dahl, Alv A; Laading, Jacob; Fosså, Sophie D

  2002-01-01

  Predictors of 'patient satisfaction' with hospitalization at a specialized cancer hospital in Norway are examined in this study. Two weeks after their last hospitalization, 2021 consecutive cancer patients were invited to rate their satisfaction with hospitalization, quality of life, anxiety and depression. Compliance rate was 72% (n = 1453). Cut-off levels separating dissatisfied from satisfied patients were defined. It was found that 92% of the patients were satisfied with their stay in hospital, independent of cancer type and number of previous admissions. Performance of nurses and physicians, level of information perceived, outcome of health status, reception at the hospital and anxiety independently predicted 'patient satisfaction'. The model explained 35% of the variance with an area under the curve of 0.76 of the Receiver Operator Curve. Cancer patients' satisfaction with their hospital stay was high, and predicted by four independently predictive variables related to the performance of caregivers. These suggest areas for further improvement in the healthcare service.

 4. Dentist-Patient Relationship

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Gheorghe Raftu

  2016-01-01

  In the dentist-patient relationship confidence comes from the assurance that personal information(belonging to the patient will remain confidential; this is in the interest of the patient and the patient'sautonomy is recognized. There were presented several behavioral types which can lead to a physicianpatientrelationship, based on trust.

 5. Anafylaksi efter bi- eller hvepsestik i Region Syddanmark i perioden 2008-2011

  DEFF Research Database (Denmark)

  Oropeza, Athamaica Ruiz; Mikkelsen, Søren; Bindslev-Jensen, Carsten;

  intramuskulær adrenalin (64 % ifølge Sampson’s skala og 76 % ifølge Muraro’s). Af de 38 patienter der blev set i Odense fik 66 % intravenøs (IV) binyrebarkhormon, 63 % IV antihistamin og 5 % IV adrenalin (blandt dem med moderat til svær anafylaksi fik op til 77 % IV binyrebarkhormon og op til 82 % IV...... antihistamin). Blandt de 55 patienter i resten af Region Syddanmark fik 80 % IV binyrebarkhormon, 78 % IV antihistamin og 7 % IV adrenalin (blandt dem med moderat til svær anafylaksi fik op til 94 % IV binyrebarkhormon og op til 90 %, IV antihistamin). Af dem der fik IV adrenalin havde 2 ud af 2 tidligere fået...... intramuskulær adrenalin i Odense-området og 1 ud af 4 i resten af Region Syddanmark. Konklusion: Over 50 % af de reporterede tilfælde af allergi efter bi- og hvepsestik kunne gradueres som moderat til svær anafylaksi. Lang de fleste fik behandling med IV binyrebarkhormon og antihistamin, men kun omkring 50 % af...

 6. Patient-centred Prevention among PAD Patients

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pii, Kathrine Hoffmann

  2014-01-01

  Intro: This paper discusses a central professional dilemma in patient-centred education: on one hand the concern for ensuring patients autonomy and right to make their own decisions regarding their treatment and, on the other hand, a concern for getting patients to make the “right” decisions......-centredness is thus promoted as a way to organize health more effectively (in terms of cost and treatment outcomes) and as a way to ensure patients’ autonomy and fundamental right to make their own decisions regarding their treatment. Critical voices within social and nursing theory have however argued...... of a patient-centred prevention programme aimed at PAD patients, which includes medical treatment as well as individual nurse-led lifestyle-oriented conversations (inspired by psychological theory and methods such as Motivational Interviewing). Method: The findings are based on four months ethnographic field...

 7. The participatory patient

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, Tariq Osman

  2010-01-01

  This paper introduces the concept of the “participatory patient” as a vehicle to promote attention to patients¿ dual enactment of participation on participatory design (PD) projects in healthcare. By an empirical case-story from an ongoing PD project in healthcare, I illustrate the relationship...... between a patient¿s work on the project as a co-designer and his work of being a patient using a prototype. I conclude by arguing for the importance of being aware of the ways in which patients inscribe patient work and non-work and thinking of what kind of working or non-working patients it implies....

 8. Stress og frugtbarhed. En forløbsundersøgelse blandt par, som forsøger at blive gravide for første gang

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hjøllund, Niels Henrik; Jensen, Tina Kold; Bonde, Jens Peter;

  2000-01-01

  Mental distress has often been suggested as a cause of unexplained infertility. However, the causal direction may well be from infertility to distress, and prospective data are needed. We therefore followed 393 couples, who were planning their first pregnancy, with prospective collection of infor...

 9. Triglycerider målt hos ikkefastende og risiko for myokardieinfarkt, iskaemisk hjertesygdom og død blandt kvinder og maend--sekundaerpublikation

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nordestgaard, Børge G; Benn, Marianne; Schnohr, Peter;

  2007-01-01

  We followed 13,981 Danes for 26 years, during which 1,793 developed myocardial infarction and 7,818 died. Women with elevated non-fasting triglycerides had hazard ratios for myocardial infarction of 2.2 for triglycerides of 1-1.99 mmol/L, 4.4 for 2-2.99 mmol/L, 3.9 for 3-3.99 mmol/L, 5.1 for 4......-4.99 mmol/L, and 17 for > or = 5 mmol/L versus women with triglycerides triglycerides versus

 10. Dyrkning af jatropha blandt småbønder i Mozambique - En strategi til reduceret CO2-udledning og lokal udvikling?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rasmussen, Laura Vang

  2010-01-01

  I Cabo Delgado-regionen i det nordlige Mozambique er småbønder inden for de sidste tre år begyndt at dyrke biobrændselsafgrøden jatropha. Bønderne har plantet jatrophatræer som hække langs de eksisterende majsmarker. Da dyrkningen af jatropha anses for en strategi til at skabe lokal udvikling i...

 11. Rygevaner blandt 11-15 årige i 1988. Undersøgelse af rygevaner og deres sammenhaeng med sociale baggrundsfaktorer, helbred, trivsel og socialt netvaerk

  DEFF Research Database (Denmark)

  Holstein, B E; Ito, H; Due, P

  1990-01-01

  A total of 1,671 schoolchildren aged 11, 13 and 15 years answered an anonymous questionnaire in 1988 on their social backgrounds, social networks, health, life satisfaction and health behaviour. The proportions who had tried to smoke were 24%, 51%, and 66% in the three age groups; the proportions...... of smokers were 3%, 8%, and 29%, and the proportions of daily smokers were 0%, 2% and 6%. More girls than boys were smokers but there was almost no difference if place of residence, social class, or family type were considered. Almost the entire variation could be explained by best friends' smoking habits...... and by the number of smokers at home. Smoking was associated with poor health, fatigue, school tiredness, school performance below the average, frequent contacts with friends outside school and at night, difficulties in discussion with parents, ease in discussions with friends, and with having close friends...

 12. ”Du skal ikke stikke næsen for langt frem”: Et studie af normer for deltagelse og forberedelse blandt førsteårsstuderende

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Anna Juul Bager

  2013-09-01

  Full Text Available Studerende på videregående uddannelser forventes at deltage aktivt i undervisningen og tage ansvar for egen læring. Alligevel oplever undervisere ofte, at studerende er meget tilbageholdende i timerne. Dette studie undersøger, hvilken roller normer spiller for studenteraktivitet. Tolv studerende blev interviewet to gange i løbet af et semester. Det viste sig, at normer havde en stor adfærdsregulerende rolle, ligesom det viste sig, at der var en betydelig forskel mellem udtalte og uudtalte normer. Den observation, der overraskede os mest, var, at der var meget snævre rammer for legitim delta­gelse på holdtimerne, mens der var meget vide rammer for ikke-del­ta­gel­se. Disse præliminære resultater kalder på en diskussion af, hvordan normen om ansvar for egen læring fortolkes og praktiseres af universitetsstuderende.    The aim of Danish universities is to encourage  students to become active, independent, and responsible learners; yet, university teachers often encounter students that are very reluctant to participate in discussions. This study examines how norms influence student engagement in classes. Twelve students were interviewed twice during their second semester. The study suggests that norms regulate behaviour and furthermore the study uncovered a demarcation between spoken and unspoken norms. To our surprise, we found there to be strict boundaries for legitimate participation in discussion, while there was a high tolerance for non-participation. These results – although preliminary – call for a discussion of how the tenets of independence and responsibility are conceived by students.

 13. Høretab, sundhed, stress og arbejdsliv:Reduktion af stress på arbejdspladsen blandt personer med høretab

  OpenAIRE

  Lund, Katja

  2015-01-01

  Idéen om denne Ph.D. et vokset ud af et ønske om at afdække de faktorer, der ligger til grund for, at personer med høretab oplever stress, som kan resultere i stressrelateret sygefravær fra arbejdspladsen. Målgruppen er erhvervsaktive personer med høretab, som anvender det talte og auditive sprog som det primære. Studiet bygger på en biopsykosocial stressforståelse og en salutogenetisk overbevisning, der handler om, at forskellige aspekter og kontekster i livet hænger uløseligt sammen og at h...

 14. Én for alle og alle for én? Mønstre i og effekter af partiintern uenighed blandt folketingskandidaterne ved 2011-valget

  NARCIS (Netherlands)

  C. Elmelund-Præstekær; G. Schumacher

  2014-01-01

  Danske partier opfattes sig i høj grad som enhedsaktører på den parlamentariske arena, og de har traditionelt været vigtige aktører og pejlemærker på den vælgermæssige arena. For den enkelte kandidats bestræbelser på at opnå valg gør den sideordnede opstillingsform imidlertid den partiinterne kamp m

 15. Motionsvaner blandt skoleelever. Landsdækkende socialmedicinsk undersøgelse af 1,671 11-15 årige

  DEFF Research Database (Denmark)

  Holstein, B E; Ito, H; Due, P

  1990-01-01

  was 57%; 37% did some physical exercise in their leisure time sufficient to make them breathless or sweat at least four times a week; 43% at least four hours a week. Two thirds were active members of a sports club. A minority of 8% did not carry out any physical exercise during their leisure time...... sufficient to make them breathless or sweat. Boys did more physical exercise than girls irrespective of the measurement of exercise. The most important motives for physical exercise were to improve health, to get in good shape, to have fun, and to make new friends. More than 90% of the children intended...

 16. Udvikling og initial validering af et web-baseret spørgeskema til identifikation af prædiktorer for usikker sex blandt unge danskere

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jørgensen, Marianne Johansson

  respondenternes alkoholindtagelse hele livet samt det sidste år, og en høj floor effekt for det item, der relaterede sig til alkoholindtagelsen den sidste måned. Både Rosenbergs Self-esteem skala og kondom Self-efficacy skalaerne viste god intern overensstemmelse (α>0,8), og spørgeskemaets test...

 17. Sammenhaenge mellem risikoadfaerd for spiseforstyrrelser og Short Form-36 samt selvoplevet stress blandt 16-29-årige danske kvinder

  DEFF Research Database (Denmark)

  Waaddegaard, Mette; Davidsen, Michael; Kjøller, Mette

  2009-01-01

  disorders and also to SF-36 and Perceived Stress Scale (PSS). RESULTS: Women with risk behaviour for eating disorders have a lower score on all subscales of SF-36 than women without risk behaviour. The differences are significant for the subscales for mental health, vitality, social function and general...

 18. Sammenhaenge mellem risikoadfaerd for spiseforstyrrelser og Short Form-36 samt selvoplevet stress blandt 16-29-årige danske kvinder

  DEFF Research Database (Denmark)

  Waaddegaard, Mette; Davidsen, Michael; Kjøller, Mette

  2009-01-01

  cross sectional survey of 16-29-year old women and was part of the Danish Health Interview Survey 2005. After the personal interviews, 487 returned the questionnaires, with a response rate of 53.3%. Participants responded to RiBED-8, a screening instrument for identification of risk behaviour for eating...

 19. A good patient?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Campbell, Catherine; Scott, Kerry; Skovdal, Morten;

  2015-01-01

  examines social representations of ‘a good patient’and how these representations affect patient-healthcare provider relationships and antiretroviral treatment (ART) forpeople living with HIV. Methods: Using thematic network analysis, we examined interview and focus group transcripts involving 25healthcare......, physical cleanliness, honesty, gratitude and lifestyle adaptations (taking pills correctly andcoming to the clinic when told). As healthcare workers may decide to punish patients who do not live up the‘good patient persona’, many patients seek to perform within the confines of the ‘good patient persona...... of the ‘good patient persona’, the productive and health-enabling patient-nurserelationship may break down and be detrimental to the patient. Conclusion: We conclude that policy makers need to take heed of the social representations that governpatient-nurse relationships and their role in facilitating...

 20. Patient Safety Culture

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kristensen, Solvejg

  Patient safety is highly prioritised in the Danish health care system, never the less, patients are still exposed to risk and harmed every day. Implementation of a patient safety culture has been suggested an effective mean to protect patients against adverse events. Working strategically...... with assessment and development of the patient safety culture is in early days in Denmark. It depends upon valid, reliable and effective methods. The patient safety culture represents a wide range of social phenomena permeating the way of life in a health care. In essence, the safety culture is an aggregation...... of health care professional’s behaviour, habits, norms, values, and basic assumptions related to patient care; it is the way things are done. The patient safety culture guides the motivation, commitment to and know-how of the safety management, and how all members of a work place interact. This thesis...

 1. National Patient Safety Foundation

  Science.gov (United States)

  ... Donate Help Contact Home Creating a world where patients and those who care for them are free ... News Member Testimonials Lifetime Members Stand Up for Patient Safety Welcome Stand Up Members Stand Up e- ...

 2. HYPERTENSION IN PSYCHIATRIC PATIENTS

  OpenAIRE

  Chaturvedi, Santosh K.; Michael, Albert

  1986-01-01

  SUMMARY Known cases of hypertension and those fulfilling WHO criteria for diagnosis of hypertension were identified in psychiatric patients and compared with non - hypertensive psychiatric patients. Hypertension was detected in 141 (9.98%) cases, and was significantly more associated with elder age, married status, urban background and neurotic illness. The implications are in early detection and effective management of hypertension in psychiatric patients.

 3. Learning from patients

  DEFF Research Database (Denmark)

  Henriksen, Ann-Helen; Ringsted, Charlotte

  2011-01-01

  Prior research on the use of patients as teachers has focused on testing the effectiveness of this practice and exploring its benefits for students. However, very little is known about the added value of patient teaching and how it relates to patient-centred learning. The aim of this study was to...

 4. Patient blood management equals patient safety.

  Science.gov (United States)

  Zacharowski, Kai; Spahn, Donat R

  2016-06-01

  Patient blood management (PBM) can be defined in many ways and may consist of hundreds of single measures to improve patient safety. Traditionally, PBM is based on three pillars and defined as (i) optimization of the endogenous red blood cell (RBC) mass through the targeted stimulation of erythropoiesis and the treatment of modifiable underlying disorders; (ii) minimization of diagnostic, interventional, and surgical blood loss to preserve the patient's RBC mass; and (iii) optimization of the patient-specific tolerance to anemia through strict adherence to physiological transfusion thresholds [1-4]. However, for this review, we have chosen the following three peri-interventional parts: (1) diagnosis and therapy of anemia, (2) optimal hemotherapy, and (3) minimization of hospital-acquired anemia. PBM is an evidence-based, multidisciplinary preventive, and therapeutic approach focusing each patient. The PBM concept involves the use of safe and effective medical and surgical methods and techniques designed to prevent peri-interventional anemia, rationalize use of blood products, and set good blood management measures in an effort to improve patient safety and outcome.

 5. Patient Delay in Colorectal Cancer Patients

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, Anette Fischer; Hansen, Rikke P; Vedsted, Peter

  2013-01-01

  , at patienter med kolorektal¬kræft, som har oplevet blødning fra endetarmen, har længere forsinkelser i forløbet (39 dage) end patienter, som ikke har haft dette symptom (15 dage). Tidligere studier har tolket det som et tegn på, at patienter med rektal blødning regner med, at blødningen skyldes godartede...... lidelser. Dette studie finder som noget nyt, at mange patienter med rektal blødning har tænkt mere over kræft i perioden op til første lægebesøg end patienter uden dette symptom. En forkert tolkning af symptomet er altså ikke den eneste forklaring på forsinkelserne i forløbet for denne patientgruppe....... Fundene i studiet åbner for den mulighed, at forsinkelserne hos nogle patienter kan skyldes bekymring for, hvad lægen vil finde, og at de derfor tøver med at konsultere lægen. Denne tøven kan hænge sammen med følelses¬mæssige barrierer, fx at patienten er flov over symptomerne eller frygter forestående...

 6. 3D gait analysis of lower extremity muscle group power in healthy subjects and subacute stroke patients, and task-specific gait interventions in early stroke rehabilitation

  DEFF Research Database (Denmark)

  Brincks, John

  2010-01-01

  Denne ph.d. afhandling omhandler 3D ganganalyse af raske og apopleksipatienter. Formålet med afhandlingen var at estimere referenceværdier for power i et udvalg af underekstremitetens muskelgrupper, samt at estimere ændringer i muskelgruppers power, når ganghastigheden øges blandt raske og...... baseret på fire artikler, som alle er indsendt til ”peer-review” tidsskrifter. Power af plantarfleksorerne, hofteekstensorerne, hoftefleksorerne, hofteabduktorerne og knæekstensorerne blev vurderet i et 3D ganganalysesystem ved en foretrukken ”normal” ganghastighed (studie et til tre). Ligeledes blev...... ganghastighed og gangsymmetri, målt som (1) absolut skridtlængde ratio, (2) en svingfase ratio og (3) enkeltstandfase tiden på hemiparetiske ben (studie fire), vurderet ved hjælp af ganganalyse. Resultaterne viste, at reference power værdier beskrevet med et forventet ”normalom-råde” var et anvendeligt klinisk...

 7. Depression in Cancer Patients

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Beyhan Bag

  2014-06-01

  Full Text Available It is not enough to consider treatment and care depression in the oncology that is the most common psychiatric illness in cancer patient affects of cancer treatment and the patient`s quality of life negatively, which is determined through researches in the field. With development of psycho-oncology it has been demonstrated to establish an important link between the cancer patient`s treatment as well as psycho-social support for the patient and psychiatric treatment and care for the if it is needed. With this connection between them it has been proposed to use of bio-psycho-social-model in cancer patient to improve their care. To achieve this goal, it is expected from medical personnel to realize patients psychosocial need und if he/she has a psychiatric disorders or syndromes. For the medical personnel that work in oncology services, it is inevitable to organize in order to raise the awareness of depression in the cancer patients. In the present study, it is focused on raising the awareness of depression in cancer patient for the medical personnel. [Psikiyatride Guncel Yaklasimlar - Current Approaches in Psychiatry 2014; 6(2.000: 186-198

 8. Displacing the Patient

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pors, Anja Svejgaard

  2012-01-01

  The analysis is based on an empirical study of a hospital’s communication strategy entitled: 'The Perspective of the Patient'. The paper asks how the strategy organizes communication work as situated displacements of the patient. Based on methodological elements from situational analysis (Clarke ...... and market as mutually exclusive (Mol 2008), care and market appear to be intertwined in political patient figures through which the organization is trying to manage and transform itself from the inside......The analysis is based on an empirical study of a hospital’s communication strategy entitled: 'The Perspective of the Patient'. The paper asks how the strategy organizes communication work as situated displacements of the patient. Based on methodological elements from situational analysis (Clarke...... 2005) the analysis examines how the hospital’s patient communication is not just about disease treatment, but rather about information treatment of the patient in order to attain a high level of patient satisfaction. The goal of patient satisfaction addresses care-oriented understandings of the patient...

 9. Displacing the patient

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pors, Anja Svejgaard

  2014-01-01

  Over the past decade, patient communication has become a strategic priority in Danish public hospitals: communication is a focal point of policies, plans and daily work practices. Hospitals today create communication strategies and build communication departments to improve communication with pat...... conditions. Care and market appear to be intertwined in political patient figures through which the hospital is trying to manage the patient as well as to transform itself from within.......Over the past decade, patient communication has become a strategic priority in Danish public hospitals: communication is a focal point of policies, plans and daily work practices. Hospitals today create communication strategies and build communication departments to improve communication...... with patients. However, in the existing studies of strategic communication in the hospital sector, the patient’s role in the organizational work has yet to be explored. This paper draws on a major case study of a communication programme entitled 'The Perspective of the Patient', conducted at a public hospital...

 10. Music for Hemodialysis patients

  DEFF Research Database (Denmark)

  Gross, B; Ketema Wassie, F; Agnholt, Hanne

  Music for hemodialysis patients Background Patients starting a new regimen of dialysis often experience anxiety and other psychological disturbances. They struggle with the unknown situation, feelings of uncertainty and on top of that, a high level of sophisticated technological equipment. Music...... is known from literature to influence and dampen anxiety and tension and has been used for millennia in the treatment of illness. Here we report a study on the influence of music on patients undergoing dialysis and whether music has a potential for lowering discomfort in patients during first-time dialysis.......   Purpose To investigate whether music can reduce feelings of anxiety, tension and restlessness in patients new to dialysis treatment and make them more relaxed during the treatment.   Method Twenty patients aged 42-84 were selected for participation in the study, which took place over two separate dialysis...

 11. Den moderne patient

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lassen, Trine

  2012-01-01

  Kapitlet indkredser, hvordan vi som sundhedsprofessionelle kan forklare den moderne patient. I særdeleshed lægges vægt på definerende faktorer i skabelsen af den patient vi møder i sundhedsvæsnet i dag. Kapitlet giver forskellige teoretiske bud på, hvordan man som sundhedsprofessionel kan anskue...... den moderne, nutidige patienter samt en kortere beskrivelse af, hvordan patienten tidligere er blev anskuet....

 12. Optimizing patient nutrition

  DEFF Research Database (Denmark)

  Geiker, Nina Rica Wium

  of the nutritional risk screening procedure warrants documentation. The recommended procedure is currently (December 2012) to treat for under-nutrition if evaluation suggests that the patient will benefit from nutritional support. In overweight patients and those suffering from the co-morbidities of overweight...... to patients who would have benefited from treatment. The second study was a pilot study at three departments at Copenhagen University Hospital Gentofte, Denmark designed to investigate the possibility of outsourcing registration of lifestyle factors and nutritional risk screening (Paper II). Of 822 patients...

 13. Anesthesia for geriatric patients.

  Science.gov (United States)

  Deiner, S; Silverstein, J H

  2011-02-01

  The number of elderly surgical patients will be increasing in Italy. Slowly, anesthesiologists are developing the expertise to care for these patients. The information available to apply to these cases is now the topic of a number of anesthesia textbooks dedicated to the elderly. In this article, we review some of the more recent findings and provide some tips to help guide the care of elderly patients. It is hoped that practitioners will use this information to improve the care of these patients and conduct additional research to further improve care in the future.

 14. Excluding the typical patient

  DEFF Research Database (Denmark)

  Odlaug, Brian Lawrence; Weinhandl, Eric; Mancebo, Maria C

  2014-01-01

  Over the past 30 years, clinical trials have resulted in several successful pharmacotherapies for obsessive-compulsive disorder (OCD), yet patients in clinical settings often report inadequate response. This study compares clinical characteristics of treatment-seeking OCD patients to the inclusion...

 15. Lejringsskader hos rygopererede patienter

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sestoft, Bodil; Larsen, Birgit; Erlandsen, Mogens;

  2009-01-01

  INTRODUCTION: The aim of this study was to answer the questions: Which kind of positioning injuries occurred in anaesthetized orthopaedic patients undergoing spine surgery who were prone-positioned for more than two hours? What was the incidence of positioning injuries? Which patients were at par...

 16. Effective communication with patients.

  Science.gov (United States)

  Klein, Evelyn R

  2005-09-01

  This brief article aims at heightening awareness about communication with various patients, including strategies to assist in improving communicative effectiveness. It assists us as health care professionals to go back to basics and reflect on how we communicate. Several researchers have provided insight into ways that communication may be enhanced. Walter, Bundy, and Donan (2005) suggested personally greeting the patient, introducing oneself, engaging in talk about clinical concerns, and then discussing next steps toward healthcare solutions. Schillinger (2003) implored that health related jargon be avoided and that all messages be clear and simple. Illustrations in the form of black-white line drawn pictures also tend to assist in patient comprehension. Lawton and Carroll (2005) suggested that effective communication requires assessing what the patient knows about their illness. Seidel's model (2004) stated that healthcare providers listen to the patient's story and elicit information through questioning with sufficient time allotted to provide answers. He also discussed the importance of providing a short summary of what the patient conveyed and giving additional information so they learn more about what is happening to them and can become an active participant in making decisions. It is important that patients understand what we as healthcare professionals say to them. Wisner (1999) further conveyed that it is not words alone that communicate. Body language, facial expressions, and tone of voice often provide additional clues influencing communicative effectiveness. Without a doubt, communication, directly impacts service delivery and quality of care in healthcare today. Listen to your patients, they have much to say.

 17. Withholding truth from patients.

  LENUS (Irish Health Repository)

  O'Sullivan, Elizabeth

  2012-01-31

  The issue of whether patients should always be told the truth regarding their diagnosis and prognosis has afforded much debate in healthcare literature. This article examines telling the truth from an ethical perspective. It puts forward arguments for and against being honest with patients, using a clinical example to illustrate each point.

 18. A good patient?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Campbell, Catherine; Scott, Kerry; Skovdal, Morten;

  2015-01-01

  Background: While patient-provider interactions are commonly understood as mutually constructed relationships,the role of patient behaviour, participation in interactions, and characteristics, particularly ideals surrounding notionsof ‘good’ and ‘bad’ patients, are under-examined. This article...... examines social representations of ‘a good patient’and how these representations affect patient-healthcare provider relationships and antiretroviral treatment (ART) forpeople living with HIV. Methods: Using thematic network analysis, we examined interview and focus group transcripts involving 25healthcare...... staff, 48 ART users, and 31 carers of HIV positive children, as well as field notes from over 100 h ofethnographic observation at health centres in rural Zimbabwe. Results: Characteristics of a good patient include obedience, patience, politeness, listening, enthusiasm fortreatment, intelligence...

 19. [Physiotherapy of cancer patients].

  Science.gov (United States)

  Gomez, Izabella; Szekanecz, Éva; Szekanecz, Zoltán; Bender, Tamás

  2016-07-01

  Physiotherapy of cancer patients is one of the most controversial issues in our country. Malignant diseases are firstly mentioned as a contraindication of physiotherapy. Until now, physiotherapy was not suggested (or only in limited accessibility) for those patients who had malignant disease in medical history. International medical practice was less restrictive in managing this topic. The development of imaging techniques put this question in a new light. On the basis of evidence, the majority of articles have reported beneficial effects of physiotherapy in cancer patients, and only few articles mentioned it as harmful. Of course, each patient requires an individual assessment, however, if we exclude the possibility of tumor recurrence and metastasis, most of physiotherapy procedures can be used safely. One of the aims of this review is to support the physicians' decisions when to prescribe treatments, in such a way, that more patients could receive physiotherapy. Orv. Hetil., 2016, 157(31), 1224-1231.

 20. IMPROVING PATIENT SAFETY:

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bagger, Bettan; Taylor Kelly, Hélène; Hørdam, Britta

  2013-01-01

  Every year millions of patients worldwide suffer injury or death due to unsafe care, thus improving patient safety is both a national and international priority. A developmental project involving University College Zealand and clinical partners in the region focused upon the improvement of patient...... safety by optimizing the theory-practice connection with respect to the development of students’ competencies and the reporting of clinical errors. Population: 2nd year nursing students at University College Zealand (N: 56). Informed consent and full anonymity. Aims: - To increase patient safety...... by raising student awareness with respect to the role of the reporting of clinical errors and thus increase patient safety - To prepare a structured and systematical teaching program Methodology: an explorative, longitudinal study - Identification of students’ self-evaluated knowledge, skills and competences...

 1. Prehospital transported patients

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bech, Camilla Louise Nørgaard; Brabrand, M.; Lassen, Annmarie Touborg

  2015-01-01

  Introduction The survival of patients transported by ambulance to the emergency department (ED) depends on clinical conditions, patient-related factors and organisational prehospital set up. Data and information concerning patients in the prehospital system could form a valuable resource for asse......Introduction The survival of patients transported by ambulance to the emergency department (ED) depends on clinical conditions, patient-related factors and organisational prehospital set up. Data and information concerning patients in the prehospital system could form a valuable resource...... for assessing potential risk factors associated with adverse outcomes and mortality. Our aim was to describe ambulance transports to the ED and identify prognostic factors accessible in the prehospital phase and associated with 7-day mortality. Methods We included all adult patients (>18 years) with a first......-time ambulance transport to the ED at Odense University Hospital in the period 1 April 2012 to 30 September 2013. Ambulance personnel recorded vital signs and other clinical findings on a structured form on paper during the ambulance transport. Each contact was linked to information from population...

 2. The patient with ataxia.

  Science.gov (United States)

  Maggs, F G

  2014-01-01

  In this article we look at the causes of ataxia, and how the patient presenting with ataxia should be managed. One of the difficulties in managing the patient with ataxia is that acute ataxia has many causes, but usually these can be teased out by means of a careful history and examination. Investigations can then be targeted at confirming or disproving the differential diagnosis. Some patients with ataxia need to be managed in hospital, but many can be investigated, and receive therapy, as an outpatient.

 3. The effect of patient qualifications and number of patient accompanist on patient's satisfaction

  OpenAIRE

  Korkmaz, Tanzer; Balaban, Burcin; Onder, Husnu; Saricil, Fusun

  2016-01-01

  Objectives Patient satisfaction surveys are important information sources for the evaluation of the quality and continuity of medical care. In this study, it is aimed to investigate the impact of patient's qualifications and the number of patient accompanists on the patient satisfaction and to find out whether there is a relationship between the number of patient accompanist and discharge status of patient. Methods All patients over 18 years old who have applied to emergency department within...

 4. En undersøgelse af socialpædagogisk arbejde med udeboende voksne udviklingshæmmede i tilknytning til et bofællesskab, med udgangspunkt i et brugerperspektiv

  DEFF Research Database (Denmark)

  Thygesen, Ruth Hauerberg

  extensive care than the target group throughout the day. The target group participates in various activities, e.g. travels abroad arranged by the social workers together with the inhabitants of the house-share, to strengthen the weak social networks of the target group. The research question is: “How do...... adults with mental handicaps living on their own in the community experience the support they receive in their own home from social workers? Is the support and the framework within which it takes place seen as an adequate fulfillment of their experienced needs?” This is investigated by conducting......This project deals with a group of adults with mental handicaps, living on their own in the community, but receiving support in managing their daily lives from social workers. These social workers are primarily associated with a house-share for 10 adults with mental handicaps who need more...

 5. Patient Treatment File (PTF)

  Data.gov (United States)

  Department of Veterans Affairs — This database is part of the National Medical Information System (NMIS). The Patient Treatment File (PTF) contains a record for each inpatient care episode provided...

 6. Patient survey (ICH CAHPS)

  Data.gov (United States)

  U.S. Department of Health & Human Services — In-Center Hemodialysis Facilites Patient evaluations from the In-Center Hemodialysis Consumer Assessment of Healthcare Providers and Systems (ICH-CAHPS) Survey. The...

 7. Acknowledging the back patient

  DEFF Research Database (Denmark)

  Damsgaard, Janne Brammer; Bastrup, Lene; Norlyk, Annelise

  the back patient the narrative must be complemented by a different perspective that includes the issue of ethical responsibility. It is therefore also a question of adopting certain norms as binding; to be bound by obligation or loyalty. Thus, the literature review argues for a more process......Introduction: A thorough review of qualitative studies has revealed that telling about experiences and perceptions is important for back patients in order to feel accepted and acknowledged. Thus, it has been the aim of this qualitative literature review to investigate what it feels like...... to be a back patient and what back patients consider important when dealing with the healthcare system. Methods: The method draws on James Thomas' and Angela Hardens approach in "Methods for the thematic synthesis of qualitative research in systematic reviews" (2008). The thematic synthesis aims to systematise...

 8. Acknowledging the back patient

  DEFF Research Database (Denmark)

  Damsgaard, Janne Brammer; Bastrup Jørgensen, Lene; Norlyk, Annelise

  the back patient the narrative must be complemented by a different perspective that includes the issue of ethical responsibility. It is therefore also a question of adopting certain norms as binding; to be bound by obligation or loyalty. Thus, the literature review argue for a more process-oriented patient......#296 Acknowledging The Back Patient. A Thematic Synthesis Of Qualitative Research. A Systematic Literature Review. Janne Brammer Damsgaard1, Lene Bastrup Jørgensen1, Annelise Norlyk2, Regner Birkelund3 1. Health, Section for Nursing, Aarhus University & Research Unit, Elective Surgery Centre......, Silkeborg Regional Hospital, Regional Hospital Central Jutland, Silkeborg, Denmark 2. Health, Section for Nursing, Aarhus University, Aarhus, Denmark 3. University of Southern Denmark & Vejle Sygehus, Vejle, Denmark keywords:Back Patient, Narrative, Biomedical, Marginalisation, Self-Identity, Ethical...

 9. Woe patient is purple

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Hatice Dogan

  2014-08-01

  Conclusion: Traumatic asphyxia is a clinical condition caused by blunt thoracoabdominal trauma, and with good trauma management patients can be discharged with less mortality and morbidity. [Cukurova Med J 2014; 39(4.000: 914-917

 10. Nurse–patient collaboration

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sørensen, Dorthe; Frederiksen, Kirsten; Grøfte, Thorbjørn;

  2013-01-01

  Objectives: This paper provides a theoretical account of nurses’ collaboration with patients with chronic obstructive pulmonary disease during non-invasive ventilation treatment in hospital. Background: Despite strong evidence for the effect of non-invasive ventilation treatment, success remains...... a huge challenge. Nurse-patient collaboration may be vital for treatment tolerance and success. A better understanding of how nurses and patients collaborate during non-invasive ventilation may therefore contribute to improvement in treatment success. Design: A constant comparative classical grounded...... at three intensive care units and one general respiratory ward in Denmark. Results: Succeeding emerged as the nurses’ main concern in the nurse-patient collaboration during non-invasive ventilation treatment. Four collaborative typologies emerged as processing their main concern: (1) twofold oriented...

 11. Nurse-patient collaboration

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sørensen, Dorthe; Frederiksen, Kirsten; Groefte, Thorbjoern;

  2013-01-01

  theory. Method: The data comprised sessions of qualitative participant observation during the treatment of 21 patients with non-invasive ventilation that included informal conversations with the nurses and semi-structured interviews with 11 patients after treatment completion. Data were collected...... at three intensive care units and one general respiratory ward in Denmark. Results: Succeeding emerged as the nurses’ main concern in the nurse-patient collaboration during non-invasive ventilation treatment. Four collaborative typologies emerged as processing their main concern: (1) twofold oriented......Objectives: This paper provides a theoretical account of nurses’ collaboration with patients with chronic obstructive pulmonary disease during non-invasive ventilation treatment in hospital. Background: Despite strong evidence for the effect of non-invasive ventilation treatment, success remains...

 12. Doctors and patients.

  Science.gov (United States)

  Gillon, R

  1986-02-15

  Gillon outlines some prima facie moral duties of physicians to patients that have emerged from his previous articles in a series on philosophical medical ethics. These duties follow from four general ethical principles--respect for autonomy, beneficence, non-maleficence, and justice--plus the self-imposed supererogatory duty of medical beneficence. From these principles the author derives such duties as providing adequate information and advice on treatment options, encouraging patient participation leading to informed decisions, maintaining competence and exposing incompetence, admitting errors, disclosing personal medico-moral standards, and acknowledging that other interests may occasionally supersede those of the individual patient. Gillon concludes that, where self interest conflicts with medical beneficence, the claim of medicine as a profession requires that the patient's interests take priority.

 13. The patient's perspective

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ulrik, Charlotte Suppli; Backer, Vibeke; Søes-Petersen, Ulrik

  2006-01-01

  Adherence with controller therapy poses a major challenge to the effective management of persistent asthma. The aim of this study was to explore the patient-related aspects of adherence among adult asthmatics....

 14. USU Patient Simulation Center

  Data.gov (United States)

  Federal Laboratory Consortium — he National Capital Area (NCA) Medical Simulation Center is a state-of-the-art training facility located near the main USU campus. It uses simulated patients (i.e.,...

 15. Patient survey (HCAHPS) - National

  Data.gov (United States)

  U.S. Department of Health & Human Services — The national average for the HCAHPS survey categories. HCAHPS is a national, standardized survey of hospital patients about their experiences during a recent...

 16. Medical Services: Patient Administration

  Science.gov (United States)

  2007-11-02

  Family planning services a. Family planning services (for example, counseling, prescription of oral contraceptive pills , and prescription of other methods...of contraception ) may be furnished to eligible persons requesting such care at Army MTFs. They will be provided to the extent that professional...table 2–2, table 2–3 Comfort items for patients, 4–3 Commercial transportation or travel, 2–6, 9–9 Consent by nonmilitary patient, 2–12 Contraception , 2

 17. Keeping the patient happy.

  Science.gov (United States)

  Bomar, F

  1992-01-01

  Customer service is the catch word for the 90s and hospitals are constantly looking for ways to make their customer--the patient--happier. In a section of the country where fried chicken, grits and gravy are home-cooking staples, an unlikely marriage between Southern hospitals and a European food preparation process may be the key to many hospitals' ability to cater to the patient by offering gourmet meals on a regular basis.

 18. Evaluation of Patient Satisfaction

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ioana GĂDĂLEAN

  2011-12-01

  Full Text Available Introduction: Patient satisfaction is an element of psychological health which influence the results of the medical care and their impact. Patient experience can be quantified from their questioning or direct observation. Objectives: The purpose of this paper is to analyze and evaluate the satisfaction of nursing activities closely related to the patients admitted in ICU ward Institute of Oncology Prof. Dr. Ion Chiricuţă Cluj-Napoca. Materials and Methods: This paper describes a prospective study conducted on a sample of 106 patients hospitalized in the intensive care unit of the Institute of Oncology Prof. Dr. Ion Chiricuţă Cluj-Napoca in June 2011 - August 2011. The results were obtained using descriptive and analytical statistical technique of SPSS software. To detect relationships / associations between qualitative variables the Chi-Square test was used (statistically significant association if p ≤ 0.05. Patients received an anonymous questionnaire applied at 24 hours after discharge from the IT department so that the responses would be most sincerely. Results: Patients selected only two degrees of satisfaction, 53.8% very satisfied, respectively 46.2% satisfied. Dissatisfaction factors that may affect satisfaction were communication, accommodation facilities, factors arising from the lack of personal, pain and lack of sleep. Conclusions: Satisfaction “score” is influenced by education level and diagnosis. Resumption of the questionnaire is required periodically to assess the results of our section. It is also necessary to continue to compare results with other departments in the country.

 19. [Nutrition and cancer patients].

  Science.gov (United States)

  Katsuramaki, T; Hirata, K; Isobe, M

  1998-03-01

  Nutritional therapy for cancer patients includes various objectives such as improvement of cachexia, elucidation of the mechanism of malnutrition, development of therapy for anorexia, nutrition support during chemotherapy or radiotherapy, and inhibition of tumor growth under controlled caloric intake. This review describes recent remarkable developments in nutritional therapy for cancer patients. Cytokines such as interleukin (IL)-1, IL-6, and tumor necrosis factor which induce proteolysis and lipolysis are involved in the cause of malnutrition and cachexia in cancer patients. IL-1 also plays a significant role in the development of cancer anorexia via direct action in the brain. For anorexia therapy, progestogens have been shown to improve appetite and food intake in cancer patients. Moreover, glutamine supplementation improves the host protein metabolism without enhancement of tumor growth during chemotherapy. Among the effects of caloric intake on anticancer therapy, AO-90, a methionine-free intravenous amino acid solution, has been shown to increase the antitumor effect of 5-fluorouracil in clinical studies. From these observations, recent progress in nutritional therapy for cancer patients has been remarkable. Further study of nutritional therapy is required in order to maintain or improve the quality of life of cancer patients in the future.

 20. Pain in patients with cancer

  NARCIS (Netherlands)

  Vissers, K.C.P.; Besse, K.; Wagemans, M.; Zuurmond, W.; Giezeman, M.J.; Lataster, A.; Mekhail, N.; Burton, A.W.; Kleef, M. van; Huygen, F.

  2011-01-01

  Pain in patients with cancer can be refractory to pharmacological treatment or intolerable side effects of pharmacological treatment may seriously disturb patients' quality of life. Specific interventional pain management techniques can be an effective alternative for those patients. The appropriate

 1. [Urosepsis in Geriatric Patients].

  Science.gov (United States)

  Heppner, H J; Yapan, F; Wiedemann, A

  2016-02-01

  Due to the demographic shift, increasing numbers of geriatric patients are admitted to acute care hospitals of all levels of care. This means that special challenges must be met in the medical care and management of these patients.Immunosenescence and multimorbidity make elderly patients vulnerable to infectious diseases. Urinary tract infections range from "simple" cystitis to pyelonephritis and urosepsis and, at 25%, are the second most common form of infection in geriatric patients. It is often difficult to make a diagnosis because typical symptoms do not always occur. Urosepsis, a hyperactive and uncontrolled immune response of the organism due to exogenous damage, is based on bacterial infection of the urogenital tract. Urinary retention, immunosuppressive medication, malignancy, diabetes mellitus and renal or prostatic processes promote the risk for urosepsis. Complicated urosepsis additionally comprises a structural or functional abnormality, including ureteral obstruction. Risk factors for urosepsis are urinary incontinence, an indwelling urinary catheter, hydronephrosis or ureteral calculi. Patients suffering from diabetes mellitus are also at a higher risk for urosepsis. When diagnosing elderly patients, one has to consider that the classic symptoms can be masked by multimorbidity, or septic encephalopathy and acute confusion (delirium) may be the only symptoms. Body temperature is lower in elderly patients and does not necessarily rise to 38°C or more in the acute phase. In patients older than 75 years who are suspicious for sepsis, temperatures as low as 37.4°C should be rated as fever. Treatment of urosepsis basically includes clearing the focus, antimicrobial treatment, stabilisation of circulation and replacement of failed organ functions. Initial empiric antibiotic treatment, depending on local resistance, should be done with acylaminopenicilline and beta-lactamase inhibitors (e. g. piperacillin/combactam or tazobactam or group 3 cephalosporins

 2. The "Permanent" Patient Problem.

  Science.gov (United States)

  Bruce, Courtenay R; Majumder, Mary A

  2014-01-01

  Patients who enter the health care system for acute care may become "permanent" patients of the hospital when a lack of resources precludes discharge to the next level of post-acute care. Legal, professional, and ethical norms prohibit physician and acute care hospital "dumping" of these patients. However, limitless use of hospital resources for indefinite stays is untenable. In the absence of hospital policy addressing this specific issue, the availability of financial support will be determined by health care professionals' willingness to advocate for the patient and negotiate with hospital administrators and the ability and willingness of administrators to authorize the use of hospital resources. We propose five mid-level ethical principles to guide advocacy and administrative decision-making about provision of financial support for post-acute care for those patients who cannot afford it. We use two actual, de-identified cases to illustrate how these principles can be used to make reasoned, consistent decisions about the provision of post-acute financial support.

 3. The elderly patients' dignity

  DEFF Research Database (Denmark)

  Høy, Bente; Hall, E.O.C.; Wagner, L.

  2007-01-01

  This study shows how care providers in hospital practice perceive the elderly patient's dignity as a core value in health promoting care towards the elderly. Fifteen focus group interviews were conducted with care providers who told about their nursing practice experience. The interviews were...... analysed using a phenomenological hermeneutical approach. The results disclose that when caring for the elderly patient's health potential, care providers saw dignity as the core value of health. Dignity was found to capture three themes: autonomy, identity, and worthiness. These themes reflect...... the principles of nursing practice, protecting, enhancing and promoting the elderly patient's health potential. It is suggested that these themes of dignity provide a frame of reference in elder care; they shape the understanding of when health issues become a concern for health-promoting care for the elderly...

 4. Robotherapy with Dementia Patients

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Francisco Martín

  2013-01-01

  Full Text Available Humanoids have increasingly become the focus of attention in robotics research in recent years, especially in service and personal assistance robotics. This paper presents the application developed for humanoid robots in the therapy of dementia patients as a cognitive stimulation tool. The behaviour of the robot during the therapy sessions is visually programmed in a session script that allows music to play, physical movements (dancing, exercises, etc., speech synthesis and interaction with the human monitor. The application includes the control software on board the robot and some tools like the visual script generator or a monitor to supervise the robot behaviour during the sessions. The robot applicationʹs impact on the patientʹs health has been studied. Experiments with real patients have been performed in collaboration with a centre of research in neurodegenerative diseases. Initial results show a slight or mild improvement in neuropsychiatric symptoms over other traditional therapy methods.

 5. [Toxoplasmosis in immunocompromised patients].

  Science.gov (United States)

  Machala, L; Kodym, P; Malý, M; Geleneky, M; Beran, O; Jilich, D

  2015-06-01

  In humans, toxoplasmosis mostly occurs as a latent infection, but in immunocompromised individuals, the agent may reactivate and cause severe to life-threatening disease. HIV positive individuals and transplant recipients, in particular hematopoietic stem cell transplant and heart transplant recipients, are at highest risk. The disease most often affects the central nervous system but can involve any organ. Because of the alteration of the immune response in these patients, the serodiagnosis is not reliable and direct detection of the causative agent is needed--namely by microscopy and DNA PCR. If inadequately treated or left untreated, toxoplasmosis generally has a fatal prognosis in immunocompromised patients and therefore, the treatment must be started as early and energetically as possible. The gold standard both in the treatment of reactivation and secondary prophylaxis is the pyrimethamine-sulfadiazine combination while co-trimoxazole can be used in the primary prophylaxis for high-risk patients.

 6. IMPROVING PATIENT SAFETY:

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bagger, Bettan; Taylor Kelly, Hélène; Hørdam, Britta

  2013-01-01

  , social and cultural factors have resulted in a greater emphasis upon digital technology. Attempts to improve patient safety by optimizing students’ competencies in relation to the reporting of clinical errors, has resulted in the development of an interdisciplinary e-learning concept. The program makes......Improving patient safety is both a national and international priority as millions of patients Worldwide suffer injury or death every year due to unsafe care. University College Zealand employs innovative pedagogical approaches in educational design. Regional challenges related to geographic...... it possible for the students to train and test their knowledge and understanding independent of time and place. Data accumulated from the e-learning program will be used to further develop digital learning initiatives....

 7. Patient Belief in Miracles

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hvidt, Niels Christian

  2011-01-01

  Faith and hope in divine healing figure in most religious traditions. This chapter looks at faith in healing miracles and explores how following that faith may involve both risks and advantages. On the one hand, it may imply a risk by camouflaging a deferring attitude as when patients decline...... medical treatment on the basis of their belief in Divine intervention. On the other hand, faith in miracles forms an important part of a well-integrated religiosity by inspiring hope and so helping patients to find meaning and initiative in situations in which they might otherwise be tempted to give up....... Against the backdrop of such considerations, the chapter provides recommendations for health professionals and relatives as how to handle patient belief in miracles in practice....

 8. Participating in patient education

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kristiansen, Tine Mechlenborg; Antoft, Rasmus

  2015-01-01

  The paper builds on previous ethnographic research in Denmark focusing on the significance of participating in a locally developed patient education programme for everyday life (Kristiansen et.al. 2015). It presents a secondary analysis. Group based patient education can be understood as a health...... promoting initiative. It is set up to regularize and help people manage the status passage from being a normal person to becoming a person living with chronic illness and to support them in accepting and learning to live with this identity transition. The theory of status passage and the concept of turning...... point is applied in order to illustrate two central status passages taking place at the locally developed patient education programme: 1) The status passage from novice to an experienced person with chronic illness, and 2) The transformation from adolescence to adulthood living with a chronic illness...

 9. Practical Patient Safety

  CERN Document Server

  Reynard, John; Stevenson, Peter

  2009-01-01

  Following recent high profile cases of surgical error in the UK and USA, patient safety has become a key issue in healthcare, now placed at heart of junior doctor's training. Errors made by doctors are very similar to those made in other high risk organisations, such as aviation, nuclear and petrochemical industries. Practical Patient Safety aims to demonstrate how core principles of safety from these industries can be applied in surgical and medical practice, in particular throughtraining for health care professionals and healthcare managers.Whilst theoretical aspects of risk management form

 10. [Patients and the Web].

  Science.gov (United States)

  Cluzeau, T; Mounier, N

  2010-10-01

  In recent years, Internet has become an indispensable tool for all types of information. Its importance has increased in medicine and particularly in human malignancies. The data issued by the Internet are many and varied sources ranging from official websites to patient's blogs. HIV infection is an infection highly publicized in recent years, we take the case of Hodgkin's disease associated with HIV to compare data from the Internet and scientific articles. The information from the Internet is mostly good but not updated and erroneous data are regularly found. This confirms that the consultation by a specialist doctor referral should remain the main source of information for the patient.

 11. [Anesthesia for ambulatory patients].

  Science.gov (United States)

  Landauer, B

  1975-11-13

  The specific problems of outpatient anesthesia are discussed with respect to the patient's condition, the anesthesist's qualification and pharmacological properties of anesthetics used. Methohexitone seems to be the best choice for induction. Problems may arise from the use of Propanidid, Ketamin and Diazepam. Nitrousoxide and Enflurane are a suitable completion. Endotracheal intubation, if needed, is facilitated by Suxamethonium, which is rapidly eliminated. Practical aspects of timing, premedication, induction, maintenance and ending of anesthesia are pointed out. After 1-2 hours the patient can be allowed to leave the hospital accompanied by a responsible person. Driving a car is not recommended before 24 hours have elapsed since anesthesia.

 12. Sarcopenia in Cancer Patients.

  Science.gov (United States)

  Chindapasirt, Jarin

  2015-01-01

  Sarcopenia, characterized by a decline of skeletal muscle plus low muscle strength and/or physical performance, has emerged to be an important prognostic factor for advanced cancer patients. It is associated with poor performance status, toxicity from chemotherapy, and shorter time of tumor control. There is limited data about sarcopenia in cancer patients and associated factors. Moreover, the knowledge about the changes of muscle mass during chemotherapy and its impact to response and toxicity to chemotherapy is still lacking. This review aimed to provide understanding about sarcopenia and to emphasize its importance to cancer treatment.

 13. Cancer patients' evaluation of communication

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ross, Lone; Petersen, Morten Aagaard; Johnsen, Anna Thit;

  2013-01-01

  The aims of this study were to assess how communication with health care staff is perceived by Danish cancer patients and to characterise those patients who report problems in communication.......The aims of this study were to assess how communication with health care staff is perceived by Danish cancer patients and to characterise those patients who report problems in communication....

 14. Acknowledging the back patient

  DEFF Research Database (Denmark)

  Damsgaard, Janne Brammer; Bastrup, Lene; Norlyk, Annelise;

  and reluctant to speak out. Therefore, telling about experiences and perceptions is important for back patients in order to feel accepted and acknowledged. The health professionals must incorporate the patients’ narratives as an integral part of the care and treatment. Conclusions: In order to acknowledge...

 15. Fra Person til Patient

  DEFF Research Database (Denmark)

  Worsøe, Line Brink; Tordsson, Emma Mathilde

  2008-01-01

  I efteråret 2007 gennemførte forfatterne af denne artikel en undersøgelse af fertilitetspatienters kommunikation på nettet. Undersøgelsen var en del af kandidatspecialet i Sprogpsykologi "Fra Person til Patient - en narrativ undersøgelse af fertilitetspatienters kommunikation". Sigtet med special...

 16. Patient management in dermoscopy

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Işıl Kılınç Karaarslan

  2014-03-01

  Full Text Available Considering the work load in daily practice, it’s necessary to establish a cost-effective approach in the dermoscopic evaluation for early diagnose of melanoma, which is the primary goal of dermoscopy. In this article, the basic characteristics of “patient management strategy in dermoscopy”, which are necessary for such an approach, are discussed.

 17. Patient Telmonitoring at Home

  Science.gov (United States)

  2007-11-02

  dealing with cardiovascular variables . This is the case, as we have already pointed out, of diabetic patients during periods of dialysis. Another...1999. [2] J.P. Silva Cunha, M. Baptista, A. Ribeiro and A. Sousa Pereira. “Telecardio: especificação técnica e funcional do demonstrador de

 18. [Healthcare patient loyalty].

  Science.gov (United States)

  Ameri, Cinzia; Fiorini, Fulvio

  2016-01-01

  If the "old economy" preached standardization of products/services in order to reduce costs, the "new economy" is based on the recognition of the needs and the management of information. It is aimed at providing better and more usable services. One scenario is a national health service with regional management but based on competition between hospitals/companies.This led to a different handling of the user/patient, which has become the center of the health system: marketing seeks to retain the patient, trying to push a client-patient to not change their healthcare service provider. In costs terms, it is more economical to retain a customer rather than acquire a new one: a satisfied customer is also the best sounding board for each company. Customer equity is the management of relations with patients which can result in a greater customer value: it is possible to recognize an equity of the value, of the brand and of the report. Loyalty uses various marketing activities (basic, responsive, responsible, proactive and collaborative): each hospital/company chooses different actions depending on how many resources it plans to invest in loyalty.

 19. Assemblages of Patient Safety

  DEFF Research Database (Denmark)

  Balatsas Lekkas, Angelos

  2016-01-01

  This thesis identifies how design processes emerge during the use of devices in healthcare, by attending to assemblages where contingencies of risk and harm co-exist with the contribution of healthcare professionals to the safe care of patients. With support from the field of Science and Technology...

 20. Patient's Bill of Rights

  Science.gov (United States)

  ... in medical writing. Along with the American Cancer Society, other sources of information and support include: US Department of Health and Human Services Website: www.healthcare.gov/how-does-the-health-care-law-protect-me This site explains patient rights with ...

 1. Thromboprophylaxis with dalteparin in medical patients: which patients benefit?

  Science.gov (United States)

  Cohen, Alexander T; Turpie, Alexander G G; Leizorovicz, Alain; Olsson, Carl-Gustav; Vaitkus, Paul T; Goldhaber, Samuel Z

  2007-05-01

  It is unclear whether thromboprophylaxis produces a consistent risk reduction in different subgroups of medical patients at risk from venous thromboembolism. We performed a retrospective, post hoc analysis of 3706 patients enrolled in the PREVENT study. Patients were at least 40 years old with an acute medical condition requiring hospitalization for at least 4 days and had no more than 3 days of immobilization prior to enrolment. Patients received either subcutaneous dalteparin (5000 IU) or placebo once daily. The primary end point was the composite of symptomatic deep vein thrombosis (DVT), pulmonary embolism, asymptomatic proximal DVT, or sudden death. Primary diagnosis subgroups were acute congestive heart failure, acute respiratory failure, infectious disease, rheumatological disorders, or inflammatory bowel disease. All patients, except those with congestive heart or respiratory failure, had at least one additional risk factor for venous thromboembolism. A risk reduction was shown in patients receiving dalteparin versus placebo. The relative risk (RR) was 0.73 in patients with congestive heart failure, 0.72 for respiratory failure, 0.46 for infectious disease, and 0.97 for rheumatological disorders. The RR was 0.52 in patients aged > or = 75 years, 0.64 in obese patients, 0.34 for patients with varicose veins, and 0.71 in patients with chronic heart failure. No subgroup had a significantly different response from any other. Importantly, multivariate analysis showed that all patient groups benefited from thromboprophylaxis with dalteparin. Our findings, therefore, support the broad application of thromboprophylaxis in acutely ill hospitalized medical patients.

 2. [Postoperative patient. Treatment plan].

  Science.gov (United States)

  López Medina, I M; Sánchez Criado, V

  2001-03-01

  In order to prevent problems and complications which patients who have undergone surgery tend to suffer, it is fundamental to utilize a generic standardized treatment plan due to the preventive dimension which nursing care may then acquire. So that this treatment plan provide greater effectiveness, it should include standardized nursing interventions such as those listed in the Classification of Nursing Interventions since by this method, a common terminology is built up among professionals which provides continuity to treatment and facilitates the selection of adequate interventions for each situation. This report establishes the most frequent nursing diagnoses among post-surgical patients and adapts these to the nursing treatments in the Classification of Nursing Interventions.

 3. Communicating with Latino patients.

  Science.gov (United States)

  de Pheils, Pilar Bernal; Saul, Naledi Marie

  2009-09-01

  This article describes the efforts of the University of California, San Francisco, School of Nursing to develop the Spanish language and cultural competency skills of advanced practice nursing students by establishing an elective course, Communicating with the Latino Patient. The need for this training is reflected in the literature, which has shown that language barriers decrease patient satisfaction and quality of care and increase the likelihood of medical error. Fifty-seven first-year master's students participated in this course. The effectiveness of the training was monitored during and after each course by self-assessment surveys of the participants' language acquisition. The data suggest that the most successful outcomes result from limiting class size, emphasizing high interactivity, and incorporating clinical experiences in the instruction, as well as focusing exclusively on intermediate-level speakers when resources are limited. Training can be time consuming and costly, yet graduates agreed that the training was imperative and valuable.

 4. Right patient, Right blood

  DEFF Research Database (Denmark)

  Selberg, Hanne; Madsen, Trine Stougaard

  2014-01-01

  Right patient, Right Blood Simulation based training in blood transfusion practice in nursing education Background: In spite of strict checking procedures to handling transfusion of blood severe adverse reactions are likely to happen and the major cause of morbidity occurs to be liable to human...... errors. Nursing students have limited possibility to practice safe blood transfusion during clinical placements. We introduced simulation-based workshops to reinforce safe transfusion practice and thus increase patient safety but equally important to bridge the gap between theory and practice. Objectives......: The objective of the current study was to test workshops focusing on procedures of safe blood transfusion by combining theory and practice, integrating current guidelines on safe blood transfusion and hereby help students to better recognize and handle errors and adverse reactions. Methods: 372 third year...

 5. Visualising patient flow.

  Science.gov (United States)

  Jensen, Andrew; Boyle, Justin; Khanna, Sankalp

  2012-01-01

  We describe the development of a method to distil routinely collected clinical data into patient flow information to aid hospital bed management. Using data from state-wide emergency department and inpatient clinical information systems, a user-friendly interface was developed to visualise patient flow conditions for a particular hospital. The historical snapshots employ a variable time scale, allowing flow to be visualised across a day, week, month or year. Flow information includes occupancy, arrival and departure rates, length-of-stay and access block observations, which can be filtered by age, departure status, diagnosis, elective status, triage category, and admission unit. The tool may be helpful in supporting hospital bed managers in their daily decision making.

 6. "Patient care in radiology"

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bro Brask, Kirsten; Birkelund, Regner

  2014-01-01

  The aim of this study was to research how the staff experience care expressed during the brief encounter with the patients in a diagnostic imaging department. This was a qualitative study with a phenomenological and hermeneutical frame of reference. The data were collected using field observations...... and semistructured interviews and analyzed according to the guidelines for meaning condensation by Giorgi. The imaging staff found that care is expressed in an administrative, an instrumental, and a compassionate sense. The imaging staff perceived care in a way that clearly differs from the traditional perception...... of care understood as the close relations between people. In their self-understanding, the staff found that care not only comprised the relational aspect but also that it was already delivered during the preparatory phases before the actual meeting with the patient and up until the image...

 7. Mucormycosis in immunochallenged patients

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Pak Jane

  2008-01-01

  Full Text Available Mucorales species are deadly opportunistic fungi with a rapidly invasive nature. A rare disease, mucormycosis is most commonly reported in patients with diabetes mellitus, because the favorable carbohydrate-rich environment allows the Mucorales fungi to flourish, especially in the setting of ketoacidosis. However, case reports over the past 20 years show that a growing number of cases of mucormycosis are occurring during treatment following bone marrow transplants (BMT and hematological malignancies (HM such as leukemia and lymphoma. This is due to the prolonged treatment of these patients with steroids and immunosuppressive agents. Liposomal amphotericin B treatment and posaconazole are two pharmacologic agents that seem to be effective against mucormycosis, but the inherently rapid onset and course of the disease, in conjunction with the difficulty in correctly identifying it, hinder prompt institution of appropriate antifungal therapy. This review of the literature discusses the clinical presentation, diagnosis, and treatment of mucormycosis among the BMT and HM populations.

 8. COPD: the patient perspective

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jones PW

  2016-02-01

  Full Text Available Paul W Jones,1 Henrik Watz,2 Emiel FM Wouters,3 Mario Cazzola4 1Division of Clinical Science, St George’s, University of London, London, UK; 2Pulmonary Research Institute at Lung Clinic Grosshansdorf, Airway Research Center North (ARCN, Member of the German Center for Lung Research (DZL, Grosshansdorf, Germany; 3CIRO+, Department of Respiratory Medicine, Maastricht University, Maastricht, the Netherlands; 4Unit of Respiratory Clinical Pharmacology, Department of Systemic Medicine, University of Rome ‘Tor Vergata,’ Rome, Italy Abstract: Chronic obstructive pulmonary disease (COPD is a highly prevalent disease characterized by nonreversible airway obstruction. Well-characterized symptoms such as exertional dyspnea and fatigue have a negative impact on patients’ quality of life (QoL and restrict physical activity in daily life. The impact of COPD symptoms on QoL is often underestimated; for example, 36% of patients who describe their symptoms as being mild-to-moderate also admit to being too breathless to leave the house. Additionally, early morning and nighttime symptoms are a particular problem. Methods are available to allow clinicians to accurately assess COPD symptoms, including patient questionnaires. Integrated approaches to COPD management, particularly pulmonary rehabilitation, are effective strategies for addressing symptoms, improving exercise capacity and, potentially, also increasing physical activity. Inhaled bronchodilators continue to be the mainstay of drug therapy in COPD, where options can be tailored to meet patients’ needs with careful selection of the inhaled medication and the device used for its delivery. Overall, an integrated approach to disease management should be considered for improving QoL and subsequent patient outcomes in COPD. Keywords: COPD, patients, physical actiity levels, pulmonary rehabilitation

 9. Pain in burn patients.

  Science.gov (United States)

  Latarjet, J; Choinère, M

  1995-08-01

  While severe pain is a constant component of the burn injury, inadequate pain management has been shown to be detrimental to burn patients. Pain-generating mechanisms in burns include nociception, primary and secondary hyperalgesia and neuropathy. The clinical studies of burn pain characteristics reveal very clear-cut differences between continuous pain and pain due to therapeutic procedures which have to be treated separately. Some of the main features of burn pain are: (1) its long-lasting course, often exceeding healing time, (2) the repetition of highly nociceptive procedures which can lead to severe psychological disturbances if pain control is inappropriate. Pharmaco-therapy with opioids is the mainstay for analgesia in burned patients, but non-pharmacological techniques may be useful adjuncts. Routine pain evaluation is mandatory for efficient and safe analgesia. Special attention must be given to pain in burned children which remains too often underestimated and undertreated. More educational efforts from physicians and nursing staff are necessary to improve pain management in burned patients.

 10. Humidification for intubated patients

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Fotoula Babatsikou

  2008-10-01

  Full Text Available Artificial airways bypass the physiological mechanism of humidification and filtration of the inspired air, increasing, therefore, the possibilities of copious secretions production. Copious secretions increase the danger for atelektasis and respiratory infections. Moreover, clots can be shaped in the interior of the endotracheal tube or thracheostomy, resulting in increased work of breathing (WOB and reduced odds of successful extubation. It is also possible to lead progressively to complete obstruction of the endotracheal tube.Thus, the choice of a suitable humidification device during mechanical ventilation is of distinguished importance. There are various types of humidifiers. However, hydroscopic Heat and Moisture Exchangers (HMEs with filter and Heated Humidifiers (HHs, which provide humidity in form of water vapors, are currently used. When they are used correctly, and not in the cases where they are contraindicated, HMEs’ do not have complications and they decrease the cost of hospitalization as well as the staff workload. HMEs are better choice for short duration of intubation (<96 hours and during transports. HHs are preferred for patients with persisting hypercapnia, chronic respiratory failure and difficulty in ventilator weaning. HHs should be used for patients with prolonged duration of mechanical ventilation or patients that HMEs are contraindicated for. Neither HMEs nor HHs have been accused for increased incidences of ventilator associated pneumonia (VAP.

 11. Communication with patients and colleagues

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nørgaard, Birgitte

  2011-01-01

  care staff and patients. So, knowing that patient-centred communication and good inter-collegial communication is for the benefit of both health professionals and patients, the relevance of improving health care professionals' communication skills and investigating the effect on both professionals......Although patient-centred communication has provided a focus point in health care for many years, patient surveys continuously reveal serious communication problems as experienced by patients, due to poor communication. Likewise, poor inter-collegial communication can cause problems for both health...

 12. Physician-Patient Communication and Patient Compliance: A Theoretical Orientation.

  Science.gov (United States)

  Clampitt, Phillip G.; Williams, M. Lee

  This paper synthesizes much of the literature concerning physician/patient communication as it relates to patient compliance. Using the theoretical perspective that deals with belief, attitude, intention, and behavior (a perspective generated by Martin Fishbein and Icek Ajzen), a new theoretical orientation for predicting patient compliance is…

 13. Patient satisfaction and positive patient outcomes in ambulatory anesthesia

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Shah U

  2015-04-01

  Full Text Available Ushma Shah, David T Wong, Jean Wong Department of Anesthesia, Toronto Western Hospital, University Health Network, University of Toronto, Toronto, ON, Canada Abstract: Most surgeries in North America are performed on an ambulatory basis, reducing health care costs and increasing patient comfort. Patient satisfaction is an important outcome indicator of the quality of health care services incorporated by the American Society of Anesthesiologists (ASA. Patient satisfaction is a complex concept that is influenced by multiple factors. A patient's viewpoint and knowledge plays an influential role in patient satisfaction with ambulatory surgery. Medical optimization and psychological preparation of the patient plays a pivotal role in the success of ambulatory surgery. Postoperative pain, nausea, and vomiting are the most important symptoms for the patient and can be addressed by multimodal drug regimens. Shared decision making, patient–provider relationship, communication, and continuity of care form the main pillars of patient satisfaction. Various psychometrically developed instruments are available to measure patient satisfaction, such as the Iowa Satisfaction with Anesthesia Scale and Evaluation du Vecu de I'Anesthesie Generale, but none have been developed specifically for ambulatory surgery. The ASA has made recommendations for data collection for patient satisfaction surveys and emphasized the importance of reporting the data to the Anesthesia Quality Institute. Future research is warranted to develop a validated tool to measure patient satisfaction in ambulatory surgery. Keywords: patient, satisfaction, anesthesia, outcomes, questionnaire, perspectives

 14. Patient delay in patients with ST-elevation myocardial infarction

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Christel Ga; Laut, Kristina G; Jensen, Lisette O

  2016-01-01

  BACKGROUND AND AIMS: To improve treatment success of ST-elevation myocardial infarction, a minimal delay from symptom onset to reperfusion therapy is crucial. The patient's response to initial symptoms (patient delay) substantially affects the delay. We investigated time patterns of patient delay...

 15. Bathing a patient in bed

  Science.gov (United States)

  ... medlineplus.gov/ency/patientinstructions/000427.htm Bathing a patient in bed To use the sharing features on this page, please enable JavaScript. Some patients cannot safely leave their beds to bathe. For ...

 16. Vancomycin dosing in neutropenic patients

  NARCIS (Netherlands)

  M.B. Haeseker (Michiel); S. Croes (Ser); C. Neef (Cees); C.A. Bruggeman (Cathrien); L. Stolk (Lisette); A. Verbon (Annelies)

  2014-01-01

  textabstractBackground: To compare vancomycin pharmacokinetic parameters in patients with and without neutropenia.Methods: Patients ≥18 years admitted on general wards were included. Routinely vancomycin trough and peak plasma concentrations were measured with a fluorescence polarization immunoassay

 17. The patient-friendly practice.

  Science.gov (United States)

  Dooley, Sharon Kay

  2006-01-01

  In today's medical marketplace, patients see themselves as consumers of healthcare with certain customer-service expectations. The medical practice that is indifferent or resistant to these changes is at risk. Having a good understanding of patient-friendly changes can help a practice survive in a changing environment. A patient-friendly office will continue to meet the needs of the patient by adopting this new practice style.

 18. Leptospirosis in elderly patients.

  Science.gov (United States)

  Gancheva, Galya Ivanova

  2013-01-01

  Leptospirosis is a re-emerging zoonosis with broad clinical spectrum and high mortality in severe forms. The aim of this study was to analyze clinical manifestations, laboratory findings, epidemiological data, and management in elderly patients with leptospirosis. Toward that end, we performed a descriptive analysis of 15 leptospirosis elderly cases (age 60-78 years) treated at the Clinic of Infectious Diseases of University Hospital - Pleven (1976-2012). Patients were serologically confirmed by microscopic agglutination test. Twelve cases (80%) presented with the severe form of leptospirosis. Co-morbidity (hypertonic diseases, chronic pulmonary diseases, chronic alcohol abuse, and diabetes) was registered in 13 cases. All cases had fever, oliguria, conjunctival suffusions, hepatosplenomegaly. Jaundice (14/93%), hemorrhagic diathesis (13/87%), vomiting (11/73%), abdominal pain (10/67%), myalgia (7/47%) and hypotension (7/47%) also were observed. Renal dysfunction was expressed by increased blood urea nitrogen (mean 38.1±24.1mmol/L) and serum creatinine (mean 347.6±179.8μmol/L). Hepatic dysfunction was expressed by increased total serum bilirubin level (mean 274.6±210.7μmol/L) and slightly elevated aminotransferases (ASAT mean 125.8±61.6IU/L; ALAT mean 131.3±126.5IU/L). Five cases (33%) had a lethal outcome. In conclusion, leptospirosis in elderly patients is associated with severe course and higher risk for death, and requires prompt intensive treatment.

 19. Leptospirosis in elderly patients

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Galya Ivanova Gancheva

  2013-10-01

  Full Text Available Leptospirosis is a re-emerging zoonosis with broad clinical spectrum and high mortality in severe forms. The aim of this study was to analyze clinical manifestations, laboratory findings, epidemiological data, and management in elderly patients with leptospirosis. Toward that end, we performed a descriptive analysis of 15 leptospirosis elderly cases (age 60-78 years treated at the Clinic of Infectious Diseases of University Hospital - Pleven (1976-2012. Patients were serologically confirmed by microscopic agglutination test. Twelve cases (80% presented with the severe form of leptospirosis. Co-morbidity (hypertonic diseases, chronic pulmonary diseases, chronic alcohol abuse, and diabetes was registered in 13 cases. All cases had fever, oliguria, conjunctival suffusions, hepatosplenomegaly. Jaundice (14/93%, hemorrhagic diathesis (13/87%, vomiting (11/73%, abdominal pain (10/67%, myalgia (7/47% and hypotension (7/47% also were observed. Renal dysfunction was expressed by increased blood urea nitrogen (mean 38.1 ± 24.1 mmol/L and serum creatinine (mean 347.6 ± 179.8 µmol/L. Hepatic dysfunction was expressed by increased total serum bilirubin level (mean 274.6 ± 210.7 µmol/L and slightly elevated aminotransferases (ASAT mean 125.8 ± 61.6 IU/L; ALAT mean 131.3 ± 126.5 IU/L. Five cases (33% had a lethal outcome. In conclusion, leptospirosis in elderly patients is associated with severe course and higher risk for death, and requires prompt intensive treatment.

 20. Polypharmacy in Osteoporosis Patients

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Yavuz Ali Karahan

  2015-04-01

  Full Text Available Objective: In this study, it was aimed to determine the rates of multiple drug use in the patients with osteoporosis as well as the use of drugs affecting bone metabolism and balance. Materials and Methods: We included outpatients from Physical Medicine and Rehabilitation Policlinics diagnosed with primary or secondary osteoporosis between January 2014 and May 2014. Written consent of the participants was obtained. Data of the first 1000 patients who agreed to participate in the study were evaluated. Data regarding age, history, drugs currently being used and newly initiated were recorded. The drugs that affect bone metabolism were determined. The drugs that heva side effects including dizziness, somnolence, distractibility, decrease in the visual acuity, orthostatic hypotension and ototoxicity and were recorded because these can cause a balance disorder. Results: In this study, 64% of the participants were on five or more drugs. The most commonly used drugs were analgesics (65.4%, antihypertensives (52.6%, and drugs for digestive system (37.3%. We found that 65.5% of the participants were using drugs that may have side effects on bone metabolism and 93.7% were using drugs that may have side effects on balance. Conclusion: Multi-drug use and drug interactions should be considered during the treatment of osteoporosis and the drugs used should be recorded. Drugs that affect bone metabolism should only be used over the short term. Also, patients should be informed about side effects that might affect visuality, somatosensorial system and vestibular system and their daily activities should be regulated. (Turkish Journal of Osteoporosis 2015;21: 5-9

 1. Communication with patients and colleagues

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nørgaard, Birgitte

  2011-01-01

  Although patient-centred communication has provided a focus point in health care for many years, patient surveys continuously reveal serious communication problems as experienced by patients, due to poor communication. Likewise, poor inter-collegial communication can cause problems for both healt...

 2. Dyspepsia in chronic psychiatric patients

  NARCIS (Netherlands)

  Mookhoek, E.J.; Meijs, V.M.M.; Loonen, A.J.M.; Leufkens, H.G.M.

  2005-01-01

  Introduction: We report on dyspeptic complaints among patients hospitalized in the long-stay ward of a general psychiatric hospital. Methods: A representative sample of the patients was interviewed using a structured questionnaire. Results: Eighty percent of the patients reported one or more symptom

 3. Dental problems in epileptic patients.

  Science.gov (United States)

  Zioło, Anna; Mielnik-Błaszczak, Maria

  2004-01-01

  On the grounds of literature and own clinical experience, pathological changes in epilepitic patients have been described. Dental management procedures in these patients have also been presented. The unquestionable importance of prophylaxis, which may markedly minimize the impact of epilepsy on the incidence of mouth diseases, has been emphasised. It has also been stated that epileptic patients should receive specialised and integrated dental treatment.

 4. [Organizing patient education in cardiology].

  Science.gov (United States)

  Fischer, Eric; Thieffry, Eliane

  2014-02-01

  A central element of the care management of patients with heart failure, therapeutic patient education mobilises caregivers into forming a multi-disciplinary team. In this article, a hospital team shares the different stages in the construction and implementation of a programme for use with hospitalised patients and in consultations. To do this, the nurses undertook training to acquire new educational skills.

 5. Readmissions of medical patients

  DEFF Research Database (Denmark)

  Cooksley, T.; Nanayakkara, P. W. B.; Nickel, C. H.

  2016-01-01

  of readmission but have not been validated in international populations. AIM: To perform an external independent validation of the HOSPITAL and LACE scores. DESIGN: An unplanned secondary cohort study. METHODS: Patients admitted to the medical admission unit at the Hospital of South West Jutland (10...... power of both scores decreased with increasing age. CONCLUSION: Readmissions are a complex phenomenon with not only medical conditions contributing but also system, cultural and environmental factors exerting a significant influence. It is possible that the heterogeneity of the population and health...

 6. Sepsis in frail patient

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Andrea Beltrame

  2016-12-01

  Full Text Available Frailty is defined as a clinical syndrome in which three or more of the following criteria are present: unintentional weight loss, self-reported exhaustion, weakness (grip strength, slow walking speed and low physical activity. Sepsis is defined as an inflammatory response to infection, with severe sepsis and septic shock being the most severe forms. The incidence of severe sepsis increases with older age and several studies have shown that there are many risk factors that predispose the elderly to a higher incidence of sepsis. Pre-existing co-morbidities such as cancer, diabetes, obesity, human immunodeficiency virus, and renal or pulmonary disease can cause sepsis, but other factors including poor lifestyle habits (i.e., smoking, drug or alcohol abuse, malnutrition, and endocrine deficiencies, which are frequent in the elderly, may also predispose to severe infections. Other risk factors for sepsis include recurrent hospitalization, especially in the Intensive Care Unit, and nursing home residence, where interventions such as urinary catheterization or multiple drug use are quite frequent and many studies reported that people above 65 years of age are three times more likely to be admitted to hospital than those aged 16-64 years, and have a higher risk of prolonged hospital stays, institutionalization and death. Clinical evaluation of the frail patient with sepsis poses some challenges. The immune response becomes progressively less efficient with increasing age thereby causing an altered response to infection and it is important to know that the clinical evaluation of the so-called fragile patient with severe infection should take into account the sometimes unusual signs and symptoms that, if identified, can lead to early diagnosis. Laboratory diagnostics can also be of great help in this setting. The treatment of sepsis in the fragile patient can be empirical or based on microbiological culture. Moreover, frail patient population presents

 7. Rehabilitation of cancer patients.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Pandey M

  2001-01-01

  Full Text Available With the developments in cancer treatment, more and more patients are surviving their disease. However, very little emphasis is being placed to rehabilitate these cancer survivors. Ignorance, social structure, stigma attached in seeking psychological help, and poor communication skills of oncology staff all contribute to poor rehabilitative efforts. The priority of governmental agencies and health efforts to fight rampant communicable diseases, malnutrition, maternal health, and the frequent natural calamities, puts rehabilitation movements in the back seat. Treatment and prevention of disability and its rehabilitation requires comprehensive and multidisciplinary approach. There is an urgent need to promote physical and psychological rehabilitation.

 8. Patient caries risk assessment

  DEFF Research Database (Denmark)

  Twetman, Svante; Fontana, Margherita

  2009-01-01

  Risk assessment is an essential component in the decision-making process for the correct prevention and management of dental caries. Multiple risk factors and indicators have been proposed as targets in the assessment of risk of future disease, varying sometimes based on the age group at which...... for prediction purposes, as measured until now in the literature, is at best questionable in schoolchildren, adolescents and adults. That is not to say these additional factors should not be assessed to help understand the strength of their associations with the disease experience in a particular patient......, and aid in the development of an individualized and targeted preventive and management plan....

 9. Patient Safety Center Organization

  Science.gov (United States)

  2006-06-01

  Dr. Karen Horvath R3 Inguinal & Ventral Hernia Repair 2/22/06 4 hours/course (36 hours/year) Surgery R 9 Dr. Karen Horvath R4 Lap Entero...separate rooms for skills and computer-based simulators, group work areas and conferencing, and a dedicated Human Patient Anesthesia simulator (METI...2/15/06, 3/1/06, 3/15/06 (12 classes per year) 4 hours/class (288hours/year) Anesthesia R 6 students/month = 72 students

 10. Labeling of Patient Specimens

  Science.gov (United States)

  2011-01-26

  noted during the event that the actu.al number of near miss incidmts reported monthly was low due to laboratory personnel performing rounds each...specimens never leaves label and if moved it is labeled), All orders in system and all near misses and errors reported to patient safety Purchase/Install...Meeting 14 Aug 09, 1400 in lab break room thru out Develop TICK sheet to track near misses .JDI Ms. Clark Clinics will provide toPS 1st working day of

 11. Caring for Latino patients.

  Science.gov (United States)

  Juckett, Gregory

  2013-01-01

  Latinos comprise nearly 16 percent of the U.S. population, and this proportion is anticipated to increase to 30 percent by 2050. Latinos are a diverse ethnic group that includes many different cultures, races, and nationalities. Barriers to care have resulted in striking disparities in quality of health care for these patients. These barriers include language, lack of insurance, different cultural beliefs, and in some cases, illegal immigration status, mistrust, and illiteracy. The National Standards for Culturally and Linguistically Appropriate Services address these concerns with recommendations for culturally competent care, language services, and organizational support. Latinos have disproportionately higher rates of obesity and diabetes mellitus. Other health problems include stress, neurocysticercosis, and tuberculosis. It is important to explore the use of alternative therapies and belief in traditional folk illnesses, recognizing that health beliefs are dependent on education, socioeconomic status, and degree of acculturation. Many-but not all-folk and herbal treatments can be safely accommodated with conventional therapy. Physicians must be sensitive to Latino cultural values of simpatia (kindness), personalismo (relationship), respeto (respect), and modestia (modesty). The LEARN technique can facilitate cross-cultural interviews. Some cultural barriers may be overcome by using the "teach back" technique to ensure that directions are correctly understood and by creating a welcoming health care environment for Latino patients.

 12. Sleep in obese patients

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Natalya Victorova Strueva

  2014-08-01

  Full Text Available Objectives: The aim of the study was to investigate the influence of duration and individual characteristics of sleep and chronotype on body weight, eating behavior, anxiety, depression, life quality, metabolic and hormonal parameters of obese patients. Materials and methods: 200 patients with primary obesity were studied: 83 men and 117 women at age from 18 to 61 years old, median age 41,5 years [31,0; 50,0]; body weight 107 kg [94; 128,5], waist circumference 112 cm [102; 124]; neck circumference 41 cm [38; 46], body mass index (BMI 36,9 [32,8; 42,3]. Results: We found an association between sleep duration, chronotype and the emotional eating. Significant sleep reduction (to less than 6 hours was associated with high level of anxiety, depression, emotional eating and insomnia. Younger age, early onset and shorter duration of obesity and brisk weight gain during last is connected to the evening chronotype. The emotional eating associated with hypersomnolence in the absence of statistically significant increase of anxiety and depression in individuals with evening chronotype. Sleep duration and chronotype have no significant effect on the body weight, metabolic, hormonal parameters and the dynamics of body. weight after 7±1 months of treatment of obesity.

 13. Diseases of Elderly Patient

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Eulália Maria Martins da SILVA

  2007-03-01

  Full Text Available Introduction: With the population aging, the number of chronic and degenerative illnesses, own of the old age, it will appear more frequently. Objective: The objective of this study was to do a literature revision in order to approach the illnesses that more they attack the patients of the third age (from the chronic diseases even the degenerative chronic diseases. Para that, a description will be accomplished as the concept and the signs and symptoms of the illnesses observed more frequently in the senior patients that will be depression, stress, loss of the memory, aterosclerose, osteoporosis, arthritis reumatóide and disorder temporomandibular, arterial hypertension, vascular diseases, heart diseases, obesity, diabetes mellitus, urinary incontinence, hearing and visual disturbances, disease of Parkinson and still the disease of Alzheimer. Conclusion: Based on the literature revision, we ended that, not only the professionals of the health, as well as all those that work with the seniors in general, they should have the concern of treating him with larger attention, patience and perseverance, to the point of to minimize the limitations that each one presents.

 14. Delirium hos kritisk syge patienter

  DEFF Research Database (Denmark)

  Strøm, Thomas; Pande-Rolfsen, Guri; Hagen, Christine;

  2009-01-01

  Interest in and the quantity of publications on delirium in critically ill patients have grown increasingly over the last decade. Critically ill patients have traditionally been sedated to facilitate mechanical ventilation. This practice impeded the recognition of delirium in the critically ill...... patients, and consequently the disorder was underdiagnosed. Delirium in the critically ill patients is associated with increased morbidity and mortality. Less sedation, guided by protocols with daily wake up trials, and validated delirium scoring systems, have improved the opportunities to diagnose...... and monitor delirium in the critically ill patients. Udgivelsesdato: 2009-Oct-19...

 15. Effective communication with the patient

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  R. Booker

  2005-12-01

  Full Text Available The chronic and slowly progressive nature of chronic obstructive pulmonary disease (COPD can create difficulties in effective communication between healthcare provider and patient. Such barriers, which include the personal beliefs of both caregiver and patient, need to be understood and addressed if the aims of the consultation are to be met. Patients with COPD may feel guilty, depressed and angry about their condition. Many patients with COPD are elderly and/or from lower socio-economic groups, both of which pose challenges to the caregiver, as does the stigma the disease carries, which stems from its strong link with smoking. Humanity, respect and people orientation are vital to good communication with COPD patients. Physicians and nurses should try to avoid patient misunderstanding and uncertainty, involve the patient in decision-making and achieve a shared understanding (concordance, as well as encourage the patient to accept responsibility for the actions agreed. This should improve management decisions made by healthcare professionals and ensure a more satisfied patient. Greater patient satisfaction may improve concordance and so bring about better patient outcomes.

 16. Obstructive Uropathy in Sudanese Patients

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  El Imam M

  2006-01-01

  Full Text Available In this paper we describe the causes, patterns of presentation, and management of obstructive uropathy in Sudanese patients in a retrospective multi-center audit. All patients who presented with obstructive uropathy during 2005 were included in this study. All of the patients were subjected to serial investigations including imaging and tests of renal function. Diversion, stenting, and/or definitive surgery were performed in order to relieve the obstruction. Five hundred twenty patients were diagnosed with obstructive uropathy during this period; 345 (66% patients presented with chronic obstruction and 175 (34% with acute obstruction. Of the study patients, 210 (40% presented with significant renal impairment; 50 (23% of them required emergent dialysis. The patterns of clinical presentation of the obstructed patients included pain at the site of obstruction in 48%, lower urinary tract symptoms in 42%, urine retention in 36.5%, mass effect in 22%, and anuria in 4%. Patients in the pediatric age group constituted 4% of the total. The common causative factors of obstruction included congenital urethral valves, pelvi-ureteral junction obstruction, urolithiasis, and iatrogenic trauma, especially in the obstetric practice. Renal function was completely recovered with early management in 100% of patients with acute obstruction and was stabilized in 90% of patients with chronic obstruction. Four patients were diagnosed with end-stage renal failure; two of them were transplanted. The mortality rate in this study was less than 0.3%.

 17. Patienters vurdering af medicinpakningernes indlaegssedler

  DEFF Research Database (Denmark)

  Horwitz, Anna; Reuther, Lene; Andersen, Stig Ejdrup

  2009-01-01

  effects had made them stop taking their medicine. Future studies should bring into focus the reason for medication adherence, how written information can be made easier to read, comprehensive and correct without contributing to anxiety and non-adherence. Udgivelsesdato: 2009-Feb......INTRODUCTION: The objective was to investigate patients' perception of patient information leaflets, including their readability, comprehensibility and their impact on adherence. MATERIAL AND METHODS: A 14-item questionnaire was prepared and answered by unselected patients in a general practice...... in Copenhagen. RESULTS: A total of 111 patients were included. Eighty-eight patients (79%) always or often read the patient information leaflets. Among these, 77% attached importance to adverse effects. A mere 13% attached importance to all leaflet information. In all, 21% never or rarely read patient...

 18. Design of a 'smart' patient record system for mammography patients.

  Science.gov (United States)

  Frigas, Antonis; Spyrou, George; Antaraki, Argyro; Patiraki, Elisabeth; Koufopoulos, Konstantinos; Mantas, John; Ligomenides, Panos

  2009-01-01

  One of the most common cancer types among women is breast cancer. Regular mammographic examinations increase the possibility for early diagnosis and treatment and significantly improve the chance of survival for patients with breast cancer. Keeping an informed and complete patient record is of great importance as the doctor needs this information for every patient examination. The proposed implementation is a patient record system that includes 'smart' algorithms in order to automatically use data from the patient's record to calculate well established epidemiological breast cancer models. A computer-aided diagnosis system is also used in order to analyze each mammogram and obtain a certain risk percentage concerning whether the patient has to undergo biopsy or not. The aforementioned system has been implemented to support a large set of patient data (1,178 patients) which included detailed personal patient data, medical history and examination details per date and is used in the daily clinical practice of a breast cancer diagnostic center facilitating patient record retrieval, storage and supporting the doctor's decisions.

 19. Critically ill obstetric patients

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kirti Rajesh Bendre

  2015-04-01

  Methods: This is a retrospective study carried out in a medical college with tertiary hospital facility in Mumbai. The ICU admissions for a period of 5 years from October 2005 to October 2010 were reviewed. Results: Over 5 years, 48 out of 10800 obstetric patients were admitted in ICU (0.4%. Most common reasons for admissions were obstetric hemorrhage and preeclampsia. The most common intervention done was transfusion of blood and blood products. Conclusions: We need better information about high risk obstetrics in order to improve maternal care. The study identifies the risk factors for maternal mortality and severe maternal morbidity, most significant being obstetric hemorrhage. Lack of antenatal care and delay in referral to intensive care unit adversely affect the maternal outcome. [Int J Reprod Contracept Obstet Gynecol 2015; 4(2.000: 370-372

 20. The Berlin Patient

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  Maya; Reid

  2011-01-01

  LAST December,the science journal Blood published a paper claiming a cure for HIV had been found.While the announcement breathes new life into the AIDS research community,it’s not without caveats. The paper’s authors’ evidence came in the form of a 44-year-old man referred to as "The Berlin Patient." An American living in Germany,the man,whose real name is Timothy Ray Brown, was diagnosed with HIV around age 30.He spent a decade following a traditional drug regimen for the disease with success; he was healthy and had a high T-cell count.Then,in 2006, Brown was diagnosed with acute leukemia.His doctor,Gero H(u|¨)tter,decided to use the cancer as an opportunity to also rid Brown of his HIV.

 1. [Management of splenectomized patients].

  Science.gov (United States)

  Chambon, J P; Vallet, B; Caiazzo, R; Zerbib, P

  2003-09-06

  PARTIAL SPLENECTOMY: Partial resection is possible in certain indications for splenectomy. Partial splenectomy is the best way to prevent postsplenectomy infections, even though vaccination and antibiotic prophylaxis must be prescribed. This association is also necessary when the patient undergoes an autograft to reimplant splenic tissue or develops splenosis, i.e. fortuitous autotransplantation of splenic parenchyma. GUIDELINES FOR PLANNED SPLENECTOMY: Prophylactic vaccination should be performed 15 days, or 6 weeks, before surgery. Antibiotic prophylaxis includes a preoperative injection of cefazolin followed by intravenous amoxicillin, then Oracilline (Penicilline V) with resumption of oral intake. SURGICAL ASPECTS: Indications for laparoscopic surgery have broadened, laparotomy being reserved for the most difficult cases. Special care is recommended concerning complications, particularly respiratory disorders (pleural effusion, atelectasia) and acute pancreatitis.

 2. Thrombolysis in elderly patients

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  Santiago Herrero; Jose Antonio Lapuerta-Irigoyen

  2007-01-01

  The elderly population consists of those over age 75 years and appears to represent the fastest-growing segment of the population.Intravenous thrombolytic therapy (TT) is the most common strategy for the treament of acute myocardial infarction (AMI) in many parts of the world. However, TT carries a higher risk of intra-cranial hemorrhage (ICH) in the elderly patients. Primary percutaneous transluminal coronary angioplasty and stenting (PCI) represents an important alternative in these elderly individuals with contraindications to TT. In developing countries, or in areas without availability of primary PCI, TT remains the only therapeutic modality. Dedicated randomized trials are needed to provide a comprehensive understanding of AMI management in the elderly group.

 3. Venous thromboembolism in cancer patients

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mehmet Fuat Eren

  2013-09-01

  Full Text Available Venous thromboembolism (VTE is a major complication of cancer and represents an important cause of morbidity and mortality. The incidence of VTE is 0.6-7.8% in patients with cancer more than double the incidence of VTE in patients without cancer. The risk of VTE which includes deep venous thrombosis (DVT and pulmonary embolism (PE is increased two to seven fold in patients with cancer. VTE risk is especially high among certain groups such as hospitalized patients with cancer and those receiving active antineoplastic therapy. Also cancer patients, who undergoing major surgery, are increased risk of VTE. Trauma, long-haul travel, increased age, obesity, previous VTE and genetic component are also predisposing factors for VTE. Patients with cancer who develop VTE should be managed multidisciplinary treatment guidelines. The primary goal of thromboprophylaxis in patients with cancer is to prevent VTE. The large majority of cancer patients should be treated with therapeutic doses of unfractioned heparin (UFH or low molecular weight heparin (LMWH. Prophylaxis should include cancer patients who underwent major surgery for cancer and patients with a history of VTE.

 4. Patient's rights charter in Iran.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Alireza Parsapoor

  2014-01-01

  Full Text Available Given the importance of patient's rights in healthcare, special attention has been given to the concept of patient's rights by the Ministry of Health and Medical Education in Iran. Iranian patient's rights charter has been compiled with a novel and comprehensive approach. This charter aims to elucidate rights of recipients of health services as well as observing ethical standards in medicine. This paper presents the Iranian patient's rights charter. Based on a study done from 2007 to 2009, the charter has been finalized through an extensive consultation involving all stakeholders, patients, physicians, nurses, lawyers, patient associations and health policy makers. The developed charter was adopted by the Ministry of Health in December 2009. Iranian patient's rights charter has been formulated in the framework of 5 chapters and 37 articles including vision and an explanatory note. The five chapters concern right to receiving appropriate services, right to access desired and enough information, right to choose and decide freely about receiving healthcare, right to privacy and confidentiality, and finally right to access an efficient system of dealing with complaints which have been explained in 14, 9, 7, 4 and 3 articles, respectively.  The paper concludes that, adopting the patient's rights charter is a valuable measure to meet patient's rights; however, a serious challenge is how to implement and acculturate observing patient's rights in practice in our healthcare system in Iran.

 5. Creating the ideal patient experience.

  Science.gov (United States)

  Purcărea, Th.V

  2016-01-01

  Healthcare industry continues to evolve under conditions of intense competition in approaching health prevention, protection, and promotion. Therefore, healthcare providers are challenged to always ensure better patient experience, winning patients' satisfaction, and loyalty and remain competitive on today's healthcare market. Healthcare markets bring together professionals and their patients into real collaborative relationships, which empower patients to contribute to the healthcare improvement. Within this competitive landscape, which is also characterized by digital health tools boosting patients' awareness and controlling their own health, medical providers need to be perceived as skilled and trustworthy in relying on patients' needs, expectations, and sacrifices are required in order to obtain the promised benefits. Moreover, while constantly providing a holistic assessment of the healthcare services' and experience attributes, acting on feedback and reaching healthcare service excellence, providing a better understanding of all the touch points with their patients and improving the quality and consistency of all these touch points, all these are achieved by employees, who are truly connected to the healthcare business. Today, patients are systematically becoming aware of the diversity of their choices, being increasingly involved in making better healthcare choices, and, so, more and more innovative products are introduced, targeting new patient segments. Findings from the last three years have shown that patients may achieve better outcomes due to the stakeholders' commitment to innovation within the context of the big-data revolution, by building new values.

 6. Improving emergency department patient flow.

  Science.gov (United States)

  Jarvis, Paul Richard Edwin

  2016-06-01

  Emergency departments (ED) face significant challenges in delivering high quality and timely patient care on an ever-present background of increasing patient numbers and limited hospital resources. A mismatch between patient demand and the ED's capacity to deliver care often leads to poor patient flow and departmental crowding. These are associated with reduction in the quality of the care delivered and poor patient outcomes. A literature review was performed to identify evidence-based strategies to reduce the amount of time patients spend in the ED in order to improve patient flow and reduce crowding in the ED. The use of doctor triage, rapid assessment, streaming and the co-location of a primary care clinician in the ED have all been shown to improve patient flow. In addition, when used effectively point of care testing has been shown to reduce patient time in the ED. Patient flow and departmental crowding can be improved by implementing new patterns of working and introducing new technologies such as point of care testing in the ED.

 7. Hallux ulceration in diabetic patients.

  Science.gov (United States)

  ElMakki Ahmed, Mohamed; Tamimi, Abdulhakim O; Mahadi, Seif I; Widatalla, Abubakr H; Shawer, Mohamed A

  2010-01-01

  We undertook a prospective cohort study to assess risk factors associated with hallux ulceration, and to determine the incidence of healing or amputation, in consecutive patients with diabetes mellitus who were treated over the observation period extending from September 2004 to March 2005, at the Jabir Abu Eliz Diabetic Centre, Khartoum City, Sudan. There were 122 diabetic patients in the cohort (92 males and 30 females) with an overall mean age of 58 +/- 9 years. Fifty-three percent of patients had complete healing within 8 weeks and 43% healed within 20 weeks. The overall mean time to healing was 16 +/- 8 weeks. In 32 (26.2%) patients, osteomyelitic bone was removed, leaving a healed and boneless hallux. The hallux was amputated in 17 (13.9%) patients; in 2 (1.6%) patients it was followed by forefoot amputation and in 7 (5.7%) patients by below-the-knee amputation. In 90 (73.8%) patients the initial lesion was a blister. In conclusion, hallux ulceration is common in patients with diabetes mellitus and is usually preceded by a blister. Neuropathy, foot deformity, and wearing new shoes are common causative factors; and ischemia, osteomyelitis, any form of wound infection, and the size of the ulcer are main outcome determinants. Complete healing occurred in 103 (85%) of diabetic patients with a hallux ulcer. Vascular intervention is important relative to limb salvage when ischemia is the main cause of the ulcer.

 8. Burn Patient Expectations from Nurses

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sibel Yilmaz sahin

  2014-02-01

  Full Text Available AIM: Burn is a kind of painful trauma that requires a long period of treatment and also changes patients body image. For this reason, nursing care of burn patients is very important. In this study in order to provide qualified care to the burned patients, patient and #8217;s expectations from nurses were aimed to be established. METHODS: Patients and #8217; expectations were evaluated on 101 patients with burn in Ministry of Health Ankara Numune Education and Research Hospital Burn Service and Gulhane Military Medical Academy Education and Research Hospital Burn Center. A questionnaire which was developed by the researchers was used for collecting data. The questions on the questionnaire were classified into four groups to evaluate the patients and #8217; expectations about communication, information, care and discharge. Data was evaluated by using SPSS 12 package software. RESULTS: In this study, 48.5% of patients were at 18-28 age group, 79.2% were male and 51.5% of patients were employed. Almost all of patients expect nurses to give them confidence (98% and to give them information about latest developments with the disease. Patients prior expectation from nurses about care was to do their treatments regularly (100% and to take the necessary precautions in order to prevent infection (100%. 97% of patient expect nurses to give them information about the drugs, materials and equipment that they are going to use while discharge. CONCLUSION: As a result we found that burn patient expectations from nurses about communication, information, care and discharge were high. [TAF Prev Med Bull 2014; 13(1.000: 37-46

 9. Respiratory failure in elderly patients.

  Science.gov (United States)

  Sevransky, Jonathan E; Haponik, Edward F

  2003-02-01

  Elderly individuals comprise an increasing proportion of the population and represent a progressively expanding number of patients admitted to the ICU. Because of underlying pulmonary disease, loss of muscle mass, and other comorbid conditions, older persons are at increased risk of developing respiratory failure. Recognition of this vulnerability and the adoption of proactive measures to prevent decompensation requiring intrusive support are major priorities together with clear delineation of patients' wishes regarding the extent of support desired should clinical deterioration occur. Further, the development of coordinated approaches to identify patients at risk for respiratory failure and strategies to prevent the need for intubation, such as the use of NIV in appropriate patients, are crucial. As soon as endotracheal intubation and mechanical ventilation are implemented strategies that facilitate the liberation of elderly patients from the ventilator are especially important. The emphasis on a team approach, which characterizes geriatric medicine, is essential in coordinating the skills of multiple health care professionals in this setting. Respiratory failure can neither be effectively diagnosed nor managed in isolation. Integration with all other aspects of care is essential. Patient vulnerability to nosocomial complications and the "cascade effect" of these problems such as the effects of medications and invasive supportive procedures all impact on respiratory care of elderly patients. For example, prolonged mechanical ventilation may be required long after resolution of the underlying cause of respiratory failure because of unrecognized and untreated delirium or residual effects of small doses of sedative and/or analgesic agents or other medications in elderly patients with altered drug metabolism. The deleterious impact of the foreign and sometimes threatening ICU environment and/or sleep deprivation on the patient's course are too often overlooked because

 10. Anemia in peritoneal dialysis patients

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Laušević Mirjana

  2006-01-01

  Full Text Available A normocytic normochromic anemia is one of the first signs of renal failure. Since anemia increases morbidity and mortality, its elimination is one of the essential objectives of the treatment. Human recombinant erythropoietin (rHuEPO has changed the therapeutical approach to anemia. The aim of the present study was to compare efficacy of anemia correction in peritoneal dialysis patients depending on treatment and dialysis modality. The study is the retrospective analysis of 64 patients who presented to our Clinic in 2003. Eighteen (28.13% patients were treated with rHuEPO, 14 (28% underwent continuous ambulatory peritoneal dialysis (CAPD, 2 (100% - automated peritoneal dialysis (APD and 2 (33.3% - intermittent peritoneal dialysis (IPD. Mean hemoglobin level was 98.6±17.82 g/l in patients treated with rHuEPO versus 98.81±15.14 g/I in patients without rHuEPO treatment. Erythropoietin requirements were 3392.85±1211.77 IU/week. AII patients received iron supplementation during rHuEPO therapy. Mean serum ferritin levels were 463.41 ±360 μg/l. Transferrin saturation (TSAT was 0.35±0.16%. No difference of serum iron and TSAT levels was found between CAPD and IPD patients. The degree of anemia significantly differed between CAPD and IPD patients. A total of 17.11% of PD patients were given blood transfusions, most frequently during the first three months after the onset of dialysis. Our conclusion is that the number of patients receiving rHuEPO should be increased, as 50% of our patients should be substituted, while only 28% are being treated. As 50% of patients receiving rHuEPO failed to reach target Hgb levels, higher EPO doses should be considered. Iron stores should be continuously monitored, particularly in patients receiving rHuEPO, since iron deficiency is an important problem for patients undergoing peritoneal dialysis, especially during erythropoietin therapy. Oral iron supplementation is satisfactory in the majority of patients, and

 11. A Porsche for patient accrual.

  Science.gov (United States)

  Steinberg, David

  2005-01-01

  A $1,000 lottery ticket for a Porsche Boxster automobile was offered to the investigator who accrued the most patients to a Southwest Oncology Group prostate cancer protocol. This was done with the admirable intention of increasing patient accrual and improving the outlook for men with high risk prostate cancer. However, the offer of this prize also makes the statement that it is permissible to reward a doctor with an expensive automobile for putting patients on an oncology research protocol. Awarding an expensive prize for patient accrual risks eroding public confidence by creating the perception that clinical investigators, swayed by the allure of an expensive automobile, were motivated by material self-interest rather than the welfare of their patients and the advancement of medical science. I suspect that if the practice of expensive rewards for patient accrual became widespread the cumulative damage would ultimately outweigh the benefits.

 12. Lung cancer in younger patients

  DEFF Research Database (Denmark)

  Abbasowa, Leda; Madsen, Poul Henning

  2016-01-01

  INTRODUCTION: Lung cancer remains a leading cause of cancer-related death. The incidence increases with age and the occurrence in young patients is relatively low. The clinicopathological features of lung cancer in younger patients have not been fully explored previously. METHODS: To assess the age...... differences in the clinical characteristics of lung cancer, we conducted a retrospective analysis comparing young patients ≤ 65 years of age with an elderly group > 65 years of age. Among 1,232 patients evaluated due to suspicion of lung cancer in our fast-track setting from January-December 2013, 312 newly...... diagnosed lung cancer patients were included. RESULTS: Patients ≤ 65 years had a significantly higher representation of females (p = 0.0021), more frequent familial cancer aggregation (p = 0.028) and a lower incidence of squamous cell carcinoma (p = 0.0133). When excluding pure carcinoid tumours...

 13. Thyroid Disease in the Older Patient

  Science.gov (United States)

  ... a brother, sister or child of the patient. HYPERTHYROIDISM IN THE OLDER PATIENT As in all hyperthyroid ... and family. TREATMENT OF THE OLDER PATIENT WITH HYPERTHYROIDISM As with younger patients, treatment of hyperthyroidism in ...

 14. Thromboprophylaxis in immobilized medical patients.

  Science.gov (United States)

  Vaitkus, Paul T

  2004-03-30

  Venous thromboembolism accounts for a large number of preventable deaths. The majority of these events occur in medical patients, but medical thromboprophylaxis remains underutilised in this population. The purpose of this review is to examine the results of recent clinical trials of low molecular weight heparins in the prevention of venous thromboembolic disease in medical patients. The available data make a compelling case in favor of widespread use of low molecular weight heparin in medical patients.

 15. Genital reconstruction in exstrophy patients

  OpenAIRE

  2012-01-01

  Introduction: Surgery for bladder exstrophy has been evolving over the last four to five decades. Because survival has become almost universal, the focus has changed in the exstrophy-epispadias complex to improving quality of life. The most prevalent problem in the long-term function of exstrophy patients is the sexual activity of the adolescent and adult males. The penis in exstrophy patients appears short because of marked congenital deficiency of anterior corporal tissue. Many patients app...

 16. Conversations with chronic schizophrenic patients.

  Science.gov (United States)

  Morgan, R

  1979-02-01

  An account is given of some of the topics discussed during a small informal weekly open group meeting of chronic schizophrenic patients, based on occasional notes compiled over eleven years. The main feature of the patients' condition as displayed was poverty--clinical, social, behavioural, material and financial--and certain features suggested an organic aetiology. Reasons are given for considering that the patients' condition was predominantly caused by schizophrenia rather than by institutionalism.

 17. Psychotherapy patient transfer: secondhand rose.

  Science.gov (United States)

  Sederer, L

  1975-10-01

  The author uses the analogy of the marketplace to examine the dynamics of the transfer of psychotherapy patients in university clinic settings. The outgoing therapist is the seller, the prospective therapist the buyer, and the patient the commodity--the secondhand Rose. Marketing techniques that are used in this buyers' market allow no active patient participation and are therefore antithetical to the tenets of psychotherapy. The author suggests early clarification of therapeutic goals, assignment of therapists on the basis of patient choice, and explanation of time frames and limits as means for ameliorating the problems he describes.

 18. Erectile dysfunction in hemodialysis patients

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Imen Gorsane

  2016-01-01

  Full Text Available Erectile dysfunction (ED is a common problem seen among patients on hemodialysis (HD, but it is still a taboo subject in our country. The attention given to this sexual problem remained low, and the prevalence of ED among these patients has not been well characterized. We carried out this study in order to determine the prevalence and severity of ED in HD patients. We conducted a descriptive cross-sectional study in our HD unit in March 2013. ED was evaluated using the International Index Erection Function. Thirty patients with a mean age of 49.1 years were eligible for this study. The main causes of chronic kidney disease were hypertension (62.5% and diabetes (41.6%. The prevalence of ED was 80%, including 33.3% severe ED. Plasma levels of gonadotropins: luteinizing hormone (LH, follicule-stimulating hormone were in the standards except for one patient who had an elevated level of LH. Prolactin was elevated in four cases. ED was present in 8.4% of patients before the discovery of renal failure and in 91.6% of patients at the beginning of dialysis. For 19 patients (79.1%, the ED had increased during the dialysis sessions. A significant number of our HD patients presented with ED of varying degrees. Nephrologists should pay attention to the problem of ED in order to improve the quality of their life.

 19. Hospitalized Older Adults’ Patient Satisfaction

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Neale R. Chumbler

  2016-04-01

  Full Text Available This article examines the extent to which older adult patients’ perceptions of inpatient dimensions of care experiences are associated with their overall satisfaction. A secondary objective is to determine if these specific care experiences differed between elderly female and male patients. Patient satisfaction data from 6,021 older patients (65 years of age and older were collected by using the Hospital Consumer Assessment of Healthcare Providers and Systems (HCAHPS Survey through telephone interviews of older patients who were recently discharged. Multiple linear regression analyses with older patients’ HCAHPS dimensions (Communication With Nurses, Communication With Doctors, Responsiveness of Hospital Staff, Communication About Medicines, Cleanliness of the Hospital Environment, and Quietness of Hospital Environment and gender were conducted while controlling for self-rated health status, age, race, and education. Multiple linear regression analysis showed that all of the HCAHPS dimensions were significantly associated with overall satisfaction. Older female patients reported substantially more positive global evaluations than their male counterparts. However, for older male patients, Communication With Doctors was more influential in their ratings of overall satisfaction than for older female patients. For older female patients, Communication With Nurses was more influential in their ratings of overall satisfaction than for older male patients.

 20. Thromboembolic Complications in Fontan Patients

  DEFF Research Database (Denmark)

  Idorn, L; Jensen, A S; Juul, K;

  2013-01-01

  After the Fontan procedure, patients face an increased risk for thromboembolic events (TE). The etiology for this increased thrombogenecity is incompletely understood. This study aimed to determine the prevalence of TE in Danish Fontan patients and to bring new insights into the etiology of TE...... patients and plasma was analyzed in 76 patients for biomarkers reflecting endothelial-, glycocalyx-, platelet-, and fibrinolysis function (histone-complexed DNA fragments, Protein C, soluble CD40 ligand, soluble thrombomodulin, syndecan-1, tissue-type plasminogen activator). The results were compared...

 1. Patients with multiple contact allergies

  DEFF Research Database (Denmark)

  Carlsen, Berit Christina; Andersen, Klaus Ejner; Menné, Torkil;

  2008-01-01

  Patients with multiple contact allergies, also referred to as polysensitized, are more frequent than predicted from prevalence of single sensitivities. The understanding of why some people develop multiple contact allergies, and characterization of patients with multiple contact allergies...... of developing multiple contact allergies. Evidence of allergen clusters among polysensitized individuals is also reviewed. The literature supports the idea that patients with multiple contact allergies constitute a special entity within the field of contact allergy. There is no generally accepted definition...... of patients with multiple contact allergies. We suggest that contact allergy to 3 or more allergens are defined as multiple contact allergies....

 2. Orthodontic treatment in oncological patients.

  Science.gov (United States)

  Mituś-Kenig, Maria; Łoboda, Magdalena; Marcinkowska-Mituś, Agata; Durka-Zajac, Magdalena; Pawłowska, Elzbieta

  2015-01-01

  The progress in oncological treatment has led to the current increase of childhood cancer survival rate to 80%. That is why orthodontists more and more frequently consult patients who had completed a successful anti-cancer therapy in childhood. Oncological treatments such as chemotherapy, radiotherapy or supportive immunosuppressive therapy cause numerous side effects in growing patients, connected i.a. with growth, the development of teeth or the viscerocranium. This is a special group of patients that needs an optimised plan of orthodontic treatment and often has to accept a compromise result. The purpose of the current work is to discuss the results of orthodontic treatment in patients after an anti-cancer therapy. Time of treatment was 12,5 months. In 6 patients (from 40 undergoing orthodontic therapy) we haven't reached a normocclusion, in 9 patients we should have stopped the therapy because of the recurrence. In 11 patients we found mucosa inflammation and in 1 patient the therapy stopped before the end because of very low oral hygiene level. Bearing in mind the limited number of original works on the above topic in Polish medical literature, the study has been carried out in order to make Polish orthodontists more acquainted with the topic and the standards of dealing with an oncological patient.

 3. Fungal laryngitis in immunocompetent patients.

  Science.gov (United States)

  Ravikumar, A; Prasanna Kumar, S; Somu, L; Sudhir, B

  2014-01-01

  The diagnosis of fungal laryngitis is often overlooked in immunocompetent patients because it is commonly considered a disease of the immunocompromised. Further confusion is caused by clinical and histological similarity to more common conditions like Leukoplakia. Demonstration of hyperkeratosis particularly if associated with intraepithelial neutrophils on biopsy should trigger a search for fungus using specialized stains. These patients usually present with hoarseness of voice. Pain is present inconsistently along with dysphagia and odynophagia. We present three cases of fungal laryngitis in immunocompetent patients out of which one underwent microlaryngeal surgery with excision biopsy. All these patients responded well with oral antifungal therapy.

 4. Psychological distress and patient satisfaction.

  Science.gov (United States)

  Greenley, J R; Young, T B; Schoenherr, R A

  1982-04-01

  Psychologically distressed patients and clients of health care and social service organizations are found to report somewhat more dissatisfaction with services than do the nondistressed. Four explanations for this relationship are examined: 1) the psychologically distressed are generally dissatisfied; 2) service providers react negatively to the psychologically distressed; 3) psychologically distressed patients are dissatisfied when service providers do not respond to their psychological needs; and 4) patients who deny their psychological distress tend to be dissatisfied. The results show that the psychologically distressed report more dissatisfaction because of the very high levels of dissatisfaction found among patients who deny having personal problems.

 5. Engaging patients through your website.

  Science.gov (United States)

  Snyder, Kimberlee; Ornes, Lynne L; Paulson, Pat

  2014-01-01

  Legislation requires the healthcare industry to directly engage patients through technology. This paper proposes a model that can be used to review hospital websites for features that engage patients in their healthcare. The model describes four levels of patient engagement in website design. The sample consisted of 130 hospital websites from hospitals listed on 2010 and 2011 Most Wired Hospitals. Hospital websites were analyzed for features that encouraged patient interaction with their healthcare according to the levels in the model. Of the four levels identified in the model, websites ranged from "informing" to "collaborative" in website design. There was great variation of features offered on hospital websites with few being engaging and interactive.

 6. Nutrition in the hospitalized patient.

  Science.gov (United States)

  Kirkland, Lisa L; Kashiwagi, Deanne T; Brantley, Susan; Scheurer, Danielle; Varkey, Prathibha

  2013-01-01

  Almost 50% of patients are malnourished on admission; many others develop malnutrition during admission. Malnutrition contributes to hospital morbidity, mortality, costs, and readmissions. The Joint Commission requires malnutrition risk screening on admission. If screening identifies malnutrition risk, a nutrition assessment is required to create a nutrition care plan. The plan should be initiated early in the hospital course, as even patients with normal nutrition become malnourished quickly when acutely ill. While the Harris-Benedict equation is the most commonly used method to estimate calories, its accuracy may not be optimal in all patients. Calculating the caloric needs of acutely ill obese patients is particularly problematic. In general, a patient's caloric intake should be slightly less than calculated needs to avoid the metabolic risks of overfeeding. However, most patients do not receive their goal calories or receive parenteral nutrition due to erroneous practices of awaiting return of bowel sounds or holding feeding for gastric residual volumes. Patients with inadequate intake over time may develop potentially fatal refeeding syndrome. The hospitalist must be able to recognize the risk factors for malnutrition, patients at risk of refeeding syndrome, and the optimal route for nutrition support. Finally, education of patients and their caregivers about nutrition support must begin before discharge, and include coordination of care with outpatient facilities. As with all other aspects of discharge, it is the hospitalist's role to assure smooth transition of the nutrition care plan to an outpatient setting.

 7. Importance of patient centred care for various patient groups.

  NARCIS (Netherlands)

  Rademakers, J.J.D.J.M.; Delnoij, D.M.J.; Boer, D. de

  2010-01-01

  Background: Though patient centred care is a somewhat ‘fuzzy’ concept, in general it is considered as something to strive for. However, preliminary evidence suggests that the importance of elements of patient-centred care (PCC), such as communication, information and shared decision making, may vary

 8. Patient safety risks and patients treated by multiple specialties.

  NARCIS (Netherlands)

  Baines, R.; Bruijne, M. de; Langelaan, M.; Wagner, C.

  2013-01-01

  Objectives: To determine if the number of medical specialties treating a patient is associated with the risk of experiencing harm during hospital admission. Methods: We performed structured retrospective patient record review study by trained nurses and physicians. We included 20 hospitals in the N

 9. Individual patient information to select patients for different radiation techniques

  NARCIS (Netherlands)

  Quik, E. H.; Feenstra, T. L.; Postmus, D.; Slotman, B. J.; Leemans, C. R.; Krabbe, P. F. M.; Langendijk, J. A.

  2016-01-01

  Background and purpose: Proton therapy is an emerging technique in radiotherapy which results in less dose to the normal tissues with similar target dose than photon therapy, the current standard. Patient-level simulation models support better decision making on which patients would benefit most. Ma

 10. Identifying Patients at Risk and Patients in Need

  DEFF Research Database (Denmark)

  Schmidt, Thomas

  2015-01-01

  En væsentlig andel af patienter oplever forværring under indlæggelse på Fælles Akutmodtagelsen (FAM). At identificere disse forværringer før de bliver alvorlige er vanskeligt for klinikere eftersom de behandler meget forskellige patienter under et stort pres for at bevare overblik og årvågenhed. ...

 11. Phaeohyphomycosis in Transplant Patients

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sanjay G. Revankar

  2015-12-01

  Full Text Available Phaeohyphomycosis is caused by a large, heterogenous group of darkly pigmented fungi. The presence of melanin in their cell walls is characteristic, and is likely an important virulence factor. These infections are being increasingly seen in a variety of clinical syndromes in both immunocompromised and normal individuals. Transplant patients are especially at risk due their prolonged immunosuppression. There are no specific diagnostic tests for these fungi, though the Fontana-Masson stain is relatively specific in tissue. They are generally seen in a worldwide distribution, though a few species are only found in specific geographic regions. Management of these infections is not standardized due to lack of clinical trials, though recommendations are available based on clinical experience from case reports and series and animal models. Superficial infections may be treated without systemic therapy. Central nervous system infections are unique in that they often affect otherwise normal individuals, and are difficult to treat. Disseminated infections carry a high mortality despite aggressive therapy, usually with multiple antifungal drugs. Considerable work is needed to determine optimal diagnostic and treatment strategies for these infections.

 12. Patient safety: Safety culture and patient safety ethics

  DEFF Research Database (Denmark)

  Madsen, Marlene Dyrløv

  2006-01-01

  and interviews with staff and management in four hospital departments. The appendix contains the Patient Safety Culture Questionnaire tool that I have developed, tested and revised for use in theDanish hospital setting based on the research projects on safety culture described in papers 3, 4 and 5. Paper 6......Patient safety - the prevention of medical error and adverse events - and the initiative of developing safety cultures to assure patients from harm have become one of the central concerns in quality improvement in healthcare both nationally andinternationally. This subject raises numerous...... the problems, and suggest possible solutions for improving patient safety through the promotion of safety culture and ethics. I seek to illuminate theissues of patient safety from several perspectives; the organizational healthcare system, in particular the healthcare workers perspectives and experiences...

 13. Blood transfusion: patient identification and empowerment.

  Science.gov (United States)

  Stout, Lynn; Joseph, Sundari

  Positive patient identification is pivotal to several steps of the transfusion process; it is integral to ensuring that the correct blood is given to the correct patient. If patient misidentification occurs, this has potentially fatal consequences for patients. Historically patient involvement in healthcare has focused on clinical decision making, where the patient, having been provided with medical information, is encouraged to become involved in the decisions related to their individualised treatment. This article explores the aspects of patient contribution to patient safety relating to positive patient identification in transfusion. When involving patients in their care, however, clinicians must recognise the diversity of patients and the capacity of the patient to be involved. It must not be assumed that all patients will be willing or indeed able to participate. Additionally, clinicians' attitudes to patient involvement in patient safety can determine whether cultural change is successful.

 14. Hypokalemia in acute medical patients

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Helene Christine Kildegaard; Brabrand, Mikkel; Vinholt, Pernille Just

  2015-01-01

  . METHODS: We conducted a prospective cohort study involving all first time admissions (n=11988) to the Acute Medical Department at Odense University Hospital linking potassium level at admission with registry data on patient characteristics, laboratory data, redeemed prescriptions and time of death...... or betagonist use. CONCLUSIONS: In a mixed population of hospitalized medical patients, hypokalemia is common and plasma [K(+)

 15. Preventing pitfalls in patient surveys.

  Science.gov (United States)

  Steiber, S R

  1989-05-01

  Properly conceived, customer satisfaction surveys can yield the quantitative data needed to gauge patient satisfaction. But, as the author notes, these surveys can be "a veritable mine field of surprises for the uninitiated." This article, the last in a three-part series on measuring patient satisfaction, describes potential pitfalls and discusses the merits of in-person, mail and telephone surveys.

 16. Metabolic alterations in dialysis patients

  NARCIS (Netherlands)

  Drechsler, Christiane

  2010-01-01

  Assessing metabolic risk in dialysis patients, three main aspects are important: a) the pathophysiologic effects of metabolic disturbances as known from the general population are unlikely to completely reverse once patients reach dialysis. b) Specific additional problems related to chronic kidney d

 17. Industrial Robots for Patient Support

  Science.gov (United States)

  Sommer, Andres

  Flexibility, precision, and capability to support the clinical workflow make robots the ideal choice for ion beam therapy (IBT) facilities for use in patient positioning. To fulfill the clinical needs in IBT, an industrial robot patient positioner needs to be carefully designed regarding applications and safety issues as well as precision and handling.

 18. Communicating effectively with deaf patients.

  Science.gov (United States)

  McAleer, Monica

  This article explores the communication needs of deaf patients who use British Sign Language as their first or preferred language. It would appear that these needs are not being met, particularly in acute hospital settings. Practical advice is provided for nurses to improve the quality of care that deaf patients receive.

 19. Asthma control: Patient and environment

  NARCIS (Netherlands)

  Rijssenbeek-Nouwens, L.H.M.

  2015-01-01

  Control of asthma, the goal of asthma treatment, seems hard to obtain. However, it is largely unknown why control of asthma remains difficult in many patients in spite of available powerful medication. In this thesis we studied non-pharmacological factors influencing asthma control: patient related

 20. Patient Disclosure of Medical Misdeeds

  Science.gov (United States)

  Bergen, Clara; Stivers, Tanya

  2013-01-01

  Modern patients walk a tightrope between respecting medical authority and acting as knowledgeable advocates regarding health issues, with the agency and responsibilities that come with this. This article uses conversation analysis to explore this balance in relation to patient disclosures of medical misdeeds in video-recorded primary care medical…

 1. Nursing professional facing patient privacy

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Fidel López Espuela

  2010-05-01

  Full Text Available Privacy of patients admitted to the hospital is played down in favour of other needs considered more basic by the healthcare system and more related to the disease than to patients themselves. Situations and factors where privacy is damaged are frequent, but it is known that when these are avoided by professionals’ attitude, through strategies and different mechanisms, it becomes one of the most satisfactory elements to patients.Objectives: To identify and analyze situations and factors which affect privacy in hospital environment as well as the adaptation capacity of patients to them.Methodology: Phenomenological, qualitative research. By means of discussion groups with professionals, the following questions where answered: ‘What do professionals understand by privacy? Which situations and factors jeopardize it during the hospital stay? How do they think patients get adapted?Results: The concept of privacy is complex, personal and non-transferable. Situations in which it is jeopardized were divided in 5 main areas. Numerous behaviors regarding adaptation of patients to these were collected.Discussion: Although there is little nursery research referring to privacy and its defense in the professional-patient relationship field, concern about this aspect always shown by nursery staff stands out.As a conclussion, we observe the need to complement this research with the perception patients have about these same questions, establishing the importance they give to privacy.

 2. Brief hospitalizations of elderly patients

  DEFF Research Database (Denmark)

  Strømgaard, Sofie; Rasmussen, Søren Wistisen; Schmidt, Thomas Andersen

  2014-01-01

  BACKGROUND: Crowded departments are a common problem in Danish hospitals, especially in departments of internal medicine, where a large proportion of the patients are elderly. We therefore chose to investigate the number and character of hospitalizations of elderly patients with a duration of less...

 3. Gadobutrol in Renally Impaired Patients

  Science.gov (United States)

  Michaely, Henrik J.; Aschauer, Manuela; Deutschmann, Hannes; Bongartz, Georg; Gutberlet, Matthias; Woitek, Ramona; Ertl-Wagner, Birgit; Kucharczyk, Walter; Hammerstingl, Renate; De Cobelli, Francesco; Rosenberg, Martin; Balzer, Thomas; Endrikat, Jan

  2017-01-01

  Objective The aim of this study was to assess the potential risk of gadobutrol-enhanced magnetic resonance imaging (MRI) in patients with moderate to severe renal impairment for the development of nephrogenic systemic fibrosis (NSF). Materials and Methods We performed a prospective, international, multicenter, open-label study in 55 centers. Patients with moderate to severe renal impairment scheduled for any gadobutrol-enhanced MRI were included. All patients received a single intravenous bolus injection of gadobutrol at a dose of 0.1 mmol/kg body weight. The primary target variable was the number of patients who develop NSF within a 2-year follow-up period. Results A total of 908 patients were enrolled, including 586 with moderate and 284 with severe renal impairment who are at highest risk for developing NSF. The mean time since renal disease diagnosis was 1.83 and 5.49 years in the moderate and severe renal impairment cohort, respectively. Overall, 184 patients (20.3%) underwent further contrast-enhanced MRI with other gadolinium-based contrast agents within the 2-year follow-up. No patient developed symptoms conclusive of NSF. Conclusions No safety concerns with gadobutrol in patients with moderate to severe renal impairment were identified. There were no NSF cases. PMID:27529464

 4. Monitoring of stable glaucoma patients

  NARCIS (Netherlands)

  K.M. Holtzer-Goor (Kim); N.S. Klazinga (Niek); M.A. Koopmanschap (Marc); H.G. Lemij (Hans); T. Plochg; E. van Sprundel (Esther)

  2010-01-01

  textabstractA high workload for ophthalmologists and long waiting lists for patients challenge the organization of ophthalmic care. Tasks that require less specialized skills, like the monitoring of stable (well controlled) glaucoma patients could be substituted from ophthalmologists to other profes

 5. Perioperative nutrition in cancer patients.

  Science.gov (United States)

  Daly, J M; Redmond, H P; Gallagher, H

  1992-01-01

  Cancer patients have the highest incidence of protein-calorie malnutrition seen in hospitalized patients, with significant malnutrition occurring in more than 30% of cancer patients undergoing major upper gastrointestinal procedures. Clinically significant malnutrition occurs as a result of diminished nutrient intake, increased nutrient losses, and tumor-induced derangements in host metabolism. In the absence of adequate exogenous nutrients, the body utilizes endogenous substrates to satisfy the ongoing requirements of both host and tumor for energy and protein. In those patients with malignant obstruction of the gastrointestinal tract, the tumor itself may induce diminished nutrient intake. Present day treatment modalities including gastrointestinal resection, chemotherapy, and radiotherapy compound these metabolic derangements, further increasing the risk of postoperative morbidity and death. The presence of malnutrition in cancer patients has prognostic importance. In a review of more than 3000 cancer patients, DeWys and colleagues identified significantly improved survival in those patients without weight loss compared with those had lost 6% of their body weight (Am J Med 69:491-497, 1980). Other investigators have noted increased postoperative morbidity and mortality associated with malnutrition. Early hypotheses suggested that reversal of weight loss would improve survival. The development and refinements of enteral and parenteral nutrition have provided the opportunity for studying the relationship between nutritional supplementation and postoperative prognosis. Nutrition support is therefore often instituted to improve nutritional status and thereby reduce the risks of postoperative complications. This article addresses the beneficial role of preoperative nutrition therapy in cancer patients.

 6. Psychodynamics in medically ill patients.

  Science.gov (United States)

  Nash, Sara Siris; Kent, Laura K; Muskin, Philip R

  2009-01-01

  This article explores the role of psychodynamics as it applies to the understanding and treatment of medically ill patients in the consultation-liaison psychiatry setting. It provides historical background that spans the eras from Antiquity (Hippocrates and Galen) to nineteenth-century studies of hysteria (Charcot, Janet, and Freud) and into the twentieth century (Flanders Dunbar, Alexander, Engle, and the DSM). The article then discusses the effects of personality on medical illness, treatment, and patients' ability to cope by reviewing the works of Bibring, Kahana, and others. The important contribution of attachment theory is reviewed as it pertains the patient-physician relationship and the health behavior of physically ill patients. A discussion of conversion disorder is offered as an example of psychodynamics in action. This article highlights the important impact of countertransference, especially in terms of how it relates to patients who are extremely difficult and "hateful," and explores the dynamics surrounding the topic of physician-assisted suicide, as it pertains to the understanding of a patient's request to die. Some attention is also given to the challenges surrounding the unique experience of residents learning how to treat medically ill patients on the consultation-liaison service. Ultimately, this article concludes that the use and understanding of psychodynamics and psychodynamic theory allows consultation-liaison psychiatrists the opportunity to interpret the life narratives of medically ill patients in a meaningful way that contributes importantly to treatment.

 7. Patient error: a preliminary taxonomy.

  NARCIS (Netherlands)

  Buetow, S.; Kiata, L.; Liew, T.; Kenealy, T.; Dovey, S.; Elwyn, G.

  2009-01-01

  PURPOSE: Current research on errors in health care focuses almost exclusively on system and clinician error. It tends to exclude how patients may create errors that influence their health. We aimed to identify the types of errors that patients can contribute and help manage, especially in primary ca

 8. Empowering Patients: PD in Healthcare

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kensing, Finn; Strand, Dixi Louise; Bansler, Jørgen P.

  2004-01-01

  In this paper, we discuss PD issues and concerns in the context of a national initiative the purpose of which is to provide IT support for the communication and collaboration within a heterogeneous network of patients/citizens and health care professionals. We present the notion of patient empowe...

 9. The Danish National Patient Register

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lynge, Elsebeth; Sandegaard, Jakob Lynge; Rebolj, Matejka

  2011-01-01

  The Danish National Patient Register (NPR) was established in 1977, and it is considered to be the finest of its kind internationally.......The Danish National Patient Register (NPR) was established in 1977, and it is considered to be the finest of its kind internationally....

 10. Venous thrombosis : a patient's view

  NARCIS (Netherlands)

  Korlaar, Inez van

  2006-01-01

  The studies described in this thesis had two main aims: 1) To study the quality of life of patients with venous thrombosis and to examine the role of illness perceptions in explaining the quality of life of these patients. 2) To assess the psychological consequences of genetic testing for thrombop

 11. ECG changes in epilepsy patients

  DEFF Research Database (Denmark)

  Tigaran, S; Rasmussen, V; Dam, M

  1997-01-01

  To investigate the frequency of ECG abnormalities suggestive of myocardial ischaemia in patients with severe drug resistant epilepsy and without any indication of previous cardiac disease, assuming that these changes may be of significance for the group of epileptic patients with sudden unexpected...

 12. Endodontics and the ageing patient.

  Science.gov (United States)

  Johnstone, M; Parashos, P

  2015-03-01

  Patients are living longer and the rate of edentulism is decreasing. Endodontic treatment is an essential part of maintaining the health and well-being of the elderly. Retention of natural teeth improves the quality of life and the overall health and longevity of ageing patients. Also, teeth that might be otherwise extracted may be strategically valuable to retain a prosthesis, and elderly patients are more likely to have medical complications that may prevent dental extractions from being safely performed. The technical goals of endodontic treatment in the elderly are the same as those for younger patients. However, the pulpo-dentinal complex undergoes calcific changes over time, which may pose challenges for the clinician. The purposes of this review are to discuss age changes in the pulp and the challenges posed by diagnosing, treatment planning and treating the elderly endodontic patient.

 13. Pulmonary complications in neurosurgical patients

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Randeep Guleria

  2012-01-01

  Full Text Available Pulmonary complications are a major cause of morbidity and mortality in neurosurgical patients. The common pulmonary complications in neurosurgical patients include pneumonia, postoperative atelectasis, respiratory failure, pulmonary embolism, and neurogenic pulmonary edema. Postoperative lung expansion strategies have been shown to be useful in prevention of the postoperative complications in surgical patients. Low tidal volume ventilation should be used in patients who develop acute respiratory distress syndrome. An antibiotic use policy should be put in practice depending on the local patterns of antimicrobial resistance in the hospital. Thromboprophylactic strategies should be used in nonambulatory patients. Meticulous attention should be paid to infection control with a special emphasis on hand-washing practices. Prevention and timely management of these complications can help to decrease the morbidity and mortality associated with pulmonary complications.

 14. Semi-customizing patient surveys

  DEFF Research Database (Denmark)

  Riiskjær, Erik; Ammentorp, Jette; Nielsen, Jørn Flohr

  2011-01-01

  Objective. The study investigated the needs and consequences of semi-customizing patient satisfaction surveys to low organizational levels and explored whether patient satisfaction was correlated with local organizational conditions. Design. From 1999 to 2006, the County of Aarhus carried out 398....... Establishing a link between patient satisfaction and organizational variables broadens the quality development focus to include more than simply analysis of specific questions. Semi-customizing patient surveys are recommended....... surveys during four rounds in eight hospitals. To explain differences between the wards, data on the 40 wards with the best and the 40 wards with the worst evaluations (identified by patient surveys) were compared with the data from job satisfaction surveys and management information systems. Setting...

 15. Psychological aspects of cancer patients

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Graça Cardoso

  2014-06-01

  Full Text Available Cancer is accompanied by important psychological distress experienced by both patient and family. From the moment of the diagnosis on, the patient has to develop a great number of mechanisms and tasks of adjustment to the illness and its circumstances. The high prevalence of anxiety and depressive disorders during the course of cancer increases in the end stage disea‐ se. Therefore, a global plan of intervention integrating somatic and psychological/ psychiatric care throughout all the phases of the illness is crucial in the treatment of these patients. Health professionals working on this field can also experience emotional reactions to their patients’ suffering. They should be aware of the emotional aspects involved and develop training to help them intervene adequately with the patient and the family. The articulation between oncologists, palliative care professionals, and mental health care teams can be of great help in providing good quality of care to cancer patients.

 16. Colonoscopic polypectomy in anticoagulated patients

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  Shai Friedland; Daniel Sedehi; Roy Soetikno

  2009-01-01

  AIM: To review our experience performing polypectomy in anticoagulated patients without interruption of anticoagulation.METHODS: Retrospective chart review at the Veterans Affairs Palo Alto Health Care System. Two hundred and twenty five polypectomies were performed in 123 patients. Patients followed a standardized protocol that included stopping warfarin for 36 h to avoid supratherapeutic anticoagulation from the bowel preparation. Patients with lesions larger than 1 cm were generally rescheduled for polypectomy off warfarin. Endoscopic clips were routinely applied prophylactically.RESULTS: One patient (0.8%, 95% CI: 0.1%-4.5%)developed major post-polypectomy bleeding that required transfusion. Two others (1.6%, 95% CI:0.5%-5.7%) had self-limited hematochezia at home and did not seek medical attention. The average polyp size was 5.1 ± 2.2 mm.

 17. Hormone therapy for transgender patients

  Science.gov (United States)

  2016-01-01

  Many transgender men and women seek hormone therapy as part of the transition process. Exogenous testosterone is used in transgender men to induce virilization and suppress feminizing characteristics. In transgender women, exogenous estrogen is used to help feminize patients, and anti-androgens are used as adjuncts to help suppress masculinizing features. Guidelines exist to help providers choose appropriate candidates for hormone therapy, and act as a framework for choosing treatment regimens and managing surveillance in these patients. Cross-sex hormone therapy has been shown to have positive physical and psychological effects on the transitioning individual and is considered a mainstay treatment for many patients. Bone and cardiovascular health are important considerations in transgender patients on long-term hormones, and care should be taken to monitor certain metabolic indices while patients are on cross-sex hormone therapy. PMID:28078219

 18. Developing patient safety in dentistry.

  Science.gov (United States)

  Pemberton, M N

  2014-10-01

  Patient safety has always been important and is a source of public concern. Recent high profile scandals and subsequent reports, such as the Francis report into the failings at Mid Staffordshire, have raised those concerns even higher. Mortality and significant morbidity associated with the practice of medicine has led to many strategies to help improve patient safety, however, with its lack of associated mortality and lower associated morbidity, dentistry has been slower at systematically considering how patient safety can be improved. Recently, several organisations, researchers and clinicians have discussed the need for a patient safety culture in dentistry. Strategies are available to help improve patient safety in healthcare and deserve further consideration in dentistry.

 19. Oocyte cryopreservation in oncological patients.

  Science.gov (United States)

  Porcu, Eleonora; Fabbri, Raffaella; Damiano, Giuseppe; Fratto, Rosita; Giunchi, Susanna; Venturoli, Stefano

  2004-04-05

  The use of chemotherapy and radiotherapy in oncological patients may reduce their reproductive potential. Sperm cryopreservation has been already used in men affected by neoplastic disease. Oocyte cryopreservation might be an important solution for these patients at risk of losing ovarian function. A program of oocyte cryopreservation for oncological patients is also present in our center. From June 1996 to January 2000, 18 patients awaiting chemotherapy and radiotherapy for neoplastic disease were included in our oocyte cryopreservation program. Our experience documents that oocyte storage may be a concrete and pragmatic alternative for oncological patients. The duration of oocyte storage does not seem to interfere with oocyte survival as pregnancies occurred even after several years of gamete cryopreservation in liquid nitrogen.

 20. Patients' attitudes towards animal testing

  DEFF Research Database (Denmark)

  Masterton, Malin; Renberg, Tobias; Kälvemark Sporrong, Sofia

  2014-01-01

  (Pcritical than men regarding which species are used for what purposes (PResearchers need to be aware that their more positive attitude towards animal testing is not shared to an equal degree with patients, who are the intended end-users and beneficiaries of medical......A strong argument for the practice of animal testing in medical research is the potential benefit to patients in getting improved pain relief, minimising morbidity and mortality. However, patients’ opinions on the ethics of animal testing are seldom sought, despite their role as principal...... stakeholders. This study compared the attitudes of patients and researchers on animal testing. Focus-group interviews were held with patients suffering from chronic inflammatory diseases, resulting in a questionnaire that was distributed January–May 2011. The questionnaire was posted to patient members...

 1. Mirroring patients – or not

  DEFF Research Database (Denmark)

  Davidsen, Annette Sofie; Fosgerau, Christina Fogtmann

  2015-01-01

  on studies of imitative behaviour within linguistics and psychology, we argue that interactional mirroring is an important aspect of displaying implicit mentalization. We aimed to explore if, and in that case how, mirroring is displayed by general practitioners (GPs) and psychiatrists in consultations...... with patients with depression. We wanted to see how implicit mentalizing unfolds in physician–patient interactions. Consultations were videorecorded and analysed within the framework of conversation analysis. GPs and psychiatrists differed substantially in their propensity to mirror body movements and verbal...... and acoustic features of speech. GPs mirrored their patients more than psychiatrists in all modalities and were more flexible in their interactional behaviour. Psychiatrists seemed more static, regardless of the emotionality displayed by patients. Implicitly mirroring and attuning to patients could signify...

 2. Endodontics and the irradiated patient

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Cox, F.L.

  1976-11-01

  With increasingly larger numbers of irradiated patients in our population, it seems likely that all dentists will eventually be called upon to manage the difficult problems that these patients present. Of utmost concern should be the patient's home care program and the avoidance of osteroradionecrosis. Endodontics and periodontics are the primary areas for preventing or eliminating the infection that threatens osteoradionecrosis. Endodontic treatment must be accomplished with the utmost care and maximum regard for the fragility of the periapical tissues. Pulpally involved teeth should never be left open in an irradiated patient, and extreme care must be taken with the between-visits seal. If one is called upon for preradiation evaluation, routine removal of all molar as well as other compromised teeth should be considered. Attention should be directed to the literature for further advances in the management of irradiated patients.

 3. Protect the Patient from Whom?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pii, Kathrine Hoffmann; Villadsen, Kaspar

  2013-01-01

  This article presents findings from an empirical study among patients and professionals involved in a preventive health program at a Danish hospital. It shows how patients enrolled in the program interact with health professionals in ways that challenge assumptions common to governmentality studies...... of discipline and biopolitics in preventive practices, this study eschews an interpretation that views the powers of the professional health system as invasive and one-directional. Perhaps surprisingly, the study demonstrates how patients in various ways defy a ‘patient-centered’ and empowering approach...... and demand to be treated medically and disciplined in a more traditional sense. The blurring of the public/private boundary, then, cannot be straightforwardly described as a result of a professional health system that, more or less subtly, reaches into the private lives of patients. A more complex picture...

 4. Patients experience of source isolation

  DEFF Research Database (Denmark)

  Johansen, Kamilla; Pedersen, Didde; Kragbak, Nina

  2013-01-01

  Patients´ experience of source isolation - a literature review Title: Patients experience of source isolation – a literature review Authors: Nina Kragbak*, Didde Pedersen*, Kamilla Johansen* and Peter E. Jensen** *students, **lecturer, bachelor in science and Ph.D., at VIA University College......, Nursing education in Århus, Hedeager 2, 8200 Aarhus N, Denmark. Background: Medical treatment and care of patients with infections may include source isolation of the patient, to avoid spreading of the infection. However, isolation is a potential physiological and psychological stress factor...... of the patients perspectives of being isolated to identify areas of potential interest for developing new caring strategies to minimize the negative side effects of isolation. Methods: Literature was systematically searched in CINAHL, Nursing Reference Center, Social Care Online, SveMed+, The Cochrane Library...

 5. Patients' feelings about hand washing, MRSA status and patient information.

  Science.gov (United States)

  Duncan, Christopher Paul; Dealey, Carol

  The purpose of this study was to explore patient opinion about asking healthcare professionals to wash their hands before a clinical procedure and to explore if methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA) status and access to patient information about infection control would influence the patients' anxiety about asking. A descriptive survey was undertaken using a semi-structured questionnaire. The questionnaire was distributed to a randomized convenience sample of 185 inpatients across all departments of an acute NHS Trust hospital (response rate 58.9%). Spearman's rank order and Kendall Tau-b tests were used to analyse specific correlations. Respondents were more confident than anxious about being involved in a campaign that empowered patients to ask staff to wash their hands. Patients were more anxious to ask if their previous admission episodes were fewer, if their knowledge of MRSA was high and if there was less information about infection control available. Patients who had contracted MRSA in the past were less anxious, as they had a better understanding of the disease. In addition, more patients felt less anxious about asking staff to wash their hands if staff wore a badge saying 'It's OK to ask'.

 6. Patient Admission Preferences and Perceptions

  Science.gov (United States)

  Wu, Clayton; Melnikow, Joy; Dinh, Tu; Holmes, James F.; Gaona, Samuel D.; Bottyan, Thomas; Paterniti, Debora; Nishijima, Daniel K.

  2015-01-01

  Introduction Understanding patient perceptions and preferences of hospital care is important to improve patients’ hospitalization experiences and satisfaction. The objective of this study was to investigate patient preferences and perceptions of hospital care, specifically differences between intensive care unit (ICU) and hospital floor admissions. Methods This was a cross-sectional survey of emergency department (ED) patients who were presented with a hypothetical scenario of a patient with mild traumatic brain injury (TBI). We surveyed their preferences and perceptions of hospital care related to this scenario. A closed-ended questionnaire provided quantitative data on patient preferences and perceptions of hospital care and an open-ended questionnaire evaluated factors that may not have been captured with the closed-ended questionnaire. Results Out of 302 study patients, the ability for family and friends to visit (83%), nurse availability (80%), and physician availability (79%) were the factors most commonly rated “very important,” while the cost of hospitalization (62%) and length of hospitalization (59%) were the factors least commonly rated “very important.” When asked to choose between the ICU and the floor if they were the patient in the scenario, 33 patients (10.9%) choose the ICU, 133 chose the floor (44.0%), and 136 (45.0%) had no preference. Conclusion Based on a hypothetical scenario of mild TBI, the majority of patients preferred admission to the floor or had no preference compared to admission to the ICU. Humanistic factors such as the availability of doctors and nurses and the ability to interact with family appear to have a greater priority than systematic factors of hospitalization, such as length and cost of hospitalization or length of time in the ED waiting for an in-patient bed. PMID:26587095

 7. Pulmonary embolism in cancer patients

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  S P Sawant

  2012-01-01

  Full Text Available Aims and Objectives: Pulmonary embolism (PE is rare in the Indian population and is under-reported in patients with malignancy. We studied the clinical profile and outcome of patients with PE and cancer in the Indian population. Materials and Methods: Data of cancer patients with PE, admitted in a tertiary cancer centre, was analyzed. The prevalence of PE was calculated as the number of patients with PE per 10,000 hospital admissions. The demographic data, details of cancer, co-morbidities, details of PE, and treatment given for PE and their outcomes were recorded and analyzed. Results: There were 56,425 hospital admissions in the study period. The prevalence of PE was 6.4 per 10,000 hospital admissions .Thirty-six cancer patients were diagnosed to have PE. In females, gynecological malignancies (36.84% and in males gastrointestinal, head and neck cancers, and hematological malignancies were the most common sites (17.7% each. PE was associated with DVT in 41.7%. Dyspnea was the most common presenting symptom. Five patients (13.88% were asymptomatic and were incidentally detected to have PE . The most common echocardiographic finding was right ventricular dysfunction (55.55%. Mortality among the treated patients was 22% (7 / 31 and in untreated patients it was 80% (4 / 5. The factors that had an impact on a three-month survival were, the presence of massive PE (P = 0.019 and the presence of RV dysfunction at presentation (P = 0.005. Conclusion: The prevalence of PE and mortality due to PE is high in cancer patients. Risk stratification for venous thromboembolism (VTE should be done in all cancer patients and thromboprophylaxis should be optimally used.

 8. Patient-Centered Care Transition for Patients Admitted through the ED: Improving Patient and Employee Experience

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Andrea Algauer BSN, RN

  2015-05-01

  Full Text Available With increasing wait times in emergency departments (ED across America, there is a need to streamline the inpatient admission process in order to decrease wait times and more important, to increase patient and employee satisfaction. One inpatient unit at New York-Presbyterian Weill Cornell Medical Center initiated a program to help expedite the inpatient admission process from the ED. The goal of the ED Bridge program is to ease the patient's transition from the ED to an inpatient unit by visiting the patient in the ED and introducing and setting expectations for the inpatient environment (i.e. telemetry alarms, roommates, hourly comfort rounds. Along with improving the patient experience, this program intends to improve the collaboration between ED nurses and inpatient nurses. With the continued support of our nurse management, hospital administrators and most important, our staff, this concept is aimed to increase patient satisfaction scores and subsequently employee satisfaction.

 9. HPV Carcinomas in Immunocompromised Patients

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Nicole M. Reusser

  2015-01-01

  Full Text Available Human papillomavirus (HPV infection is the most common sexually transmitted disease worldwide and can result in pre-malignancies or overt malignancies of the skin and mucosal surfaces. HPV-related illnesses are an important personal and public health problem causing physical, mental, sexual and financial detriments. Moreover, this set of malignancies severely affects the immunosuppressed population, particularly HIV-positive patients and organ-transplant recipients. There is growing incidence of HPV-associated anogenital malignancies as well as a decrease in the average age of affected patients, likely related to the rising number of high-risk individuals. Squamous cell carcinoma is the most common type of HPV-related malignancy. Current treatment options for HPV infection and subsequent disease manifestations include imiquimod, retinoids, intralesional bleomycin, and cidofovir; however, primary prevention with HPV vaccination remains the most effective strategy. This review will discuss anogenital lesions in immunocompromised patients, cutaneous warts at nongenital sites, the association of HPV with skin cancer in immunocompromised patients, warts and carcinomas in organ-transplant patients, HIV-positive patients with HPV infections, and the management of cutaneous disease in the immunocompromised patient.

 10. Neurological disorders in hypertensive patients

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  N. V. Vakhnina

  2015-01-01

  Full Text Available Hypertension is one of the most common vascular diseases. The brain as target organs in hypertension is damaged more often and earlier. Neurological complications due to hypertension are frequently hyperdiagnosed in Russian neurological practice. Thus, headache, dizziness, impaired recall of recent events, nocturnal sleep disorders, and many other complaints in a hypertensive patient are usually regarded as a manifestation of dyscirculatory encephalopathy. At the same time headaches (tension headache and migraine in hypertensive patients are predominantly primary; headache associated with dramatic marked elevations in blood pressure is encountered in only a small number of patients. The role of cerebrovascular diseases in the development of dizziness in hypertensive patients is also overestimated. The vast majority of cases, patients with this complaint are in fact identified to have benign paroxysmal postural vertigo, Mеniеre’s disease, vestibular neuronitis, or vestibular migraine. Psychogenic disorders or multisensory insufficiency are generally responsible for non-systemic vertigo in hypertensive patients. Chronic cerebral circulatory insufficiency may cause non-systemic vertigo as a subjective equivalent of postural instability.Cognitive impairments (CIs are the most common and earliest manifestation of cerebrovascular lesion in hypertension. In most cases, CIs in hypertension were vascular and associated with cerebrovascular lesion due to lacunar infarcts and leukoaraiosis. However, mixed CIs frequently occur when hypertensive patients are also found to have signs of a degenerative disease, most commonly in Alzheimer’s disease.

 11. Dermatophytosis in special patient populations

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  Salama A Ouf; Tarek A Moussa; Alshimaa M Abd-Elmegeed; Samar R Eltahlawy

  2016-01-01

  Objective:To study the occurrence and prevalence of dermatomycosis in special patient populations suffering from diabetes, cancer and heart diseases. Methods: A total of 640 patients suffering from diabetes, 280 patients suffering from cancer and 210 patients suffering from heart diseases from Cairo City were evaluated for dermatophytosis at the dermatology clinics of four different hospitals from January 2005 to December 2006. Results: The presence of diabetes looks a risk factor for tinea pedis and tinea corporis. Tinea cruris and tinea unguium were not common among diabetics, while tinea capitis and tinea versicolor were completely missed. Tinea capitis followed by tinea pedis are the most common among cancer patients. Thirty cases were recorded for tinea among 210 patients with heart diseases of which tinea capitis and tinea versicolor were recorded once while the other clinical types of tinea were estimated in 6-8 patients for each type. Conclusions: The present investigation shows that diabetes remains to be a risk factor for dermatophytosis and cancer comes next due to the use of radioactive irradiation.

 12. Creating the ideal patient experience

  Science.gov (United States)

  Purcărea, Th.V

  2016-01-01

  Healthcare industry continues to evolve under conditions of intense competition in approaching health prevention, protection, and promotion. Therefore, healthcare providers are challenged to always ensure better patient experience, winning patients’ satisfaction, and loyalty and remain competitive on today’s healthcare market. Healthcare markets bring together professionals and their patients into real collaborative relationships, which empower patients to contribute to the healthcare improvement. Within this competitive landscape, which is also characterized by digital health tools boosting patients’ awareness and controlling their own health, medical providers need to be perceived as skilled and trustworthy in relying on patients’ needs, expectations, and sacrifices are required in order to obtain the promised benefits. Moreover, while constantly providing a holistic assessment of the healthcare services’ and experience attributes, acting on feedback and reaching healthcare service excellence, providing a better understanding of all the touch points with their patients and improving the quality and consistency of all these touch points, all these are achieved by employees, who are truly connected to the healthcare business. Today, patients are systematically becoming aware of the diversity of their choices, being increasingly involved in making better healthcare choices, and, so, more and more innovative products are introduced, targeting new patient segments. Findings from the last three years have shown that patients may achieve better outcomes due to the stakeholders’ commitment to innovation within the context of the big-data revolution, by building new values. PMID:27928442

 13. Patient satisfaction: focusing on "excellent".

  Science.gov (United States)

  Otani, Koichiro; Waterman, Brian; Faulkner, Kelly M; Boslaugh, Sarah; Burroughs, Thomas E; Dunagan, W Claiborne

  2009-01-01

  In an emerging competitive market such as healthcare, managers should focus on achieving excellent ratings to distinguish their organization from others. When it comes to customer loyalty, "excellent" has a different meaning. Customers who are merely satisfied often do not come back. The purpose of this study was to find out what influences adult patients to rate their overall experience as "excellent." The study used patient satisfaction data collected from one major academic hospital and four community hospitals. After conducting a multiple logistic regression analysis, certain attributes were shown to be more likely than others to influence patients to rate their experiences as excellent. The study revealed that staff care is the most influential attribute, followed by nursing care. These two attributes are distinctively stronger drivers of overall satisfaction than are the other attributes studied (i.e., physician care, admission process, room, and food). Staff care and nursing care are under the control of healthcare managers. If improvements are needed, they can be accomplished through training programs such as total quality management or continuous quality improvement, through which staff employees and nurses learn to be sensitive to patients' needs. Satisfying patients' needs is the first step toward having loyal patients, so hospitals that strive to ensure their patients are completely satisfied are more likely to prosper.

 14. Quality of Doctor-Patient Communication through the Eyes of the Patient: Variation According to the Patient's Educational Level

  Science.gov (United States)

  Aelbrecht, Karolien; Rimondini, Michela; Bensing, Jozien; Moretti, Francesca; Willems, Sara; Mazzi, Mariangela; Fletcher, Ian; Deveugele, Myriam

  2015-01-01

  Good doctor-patient communication may lead to better compliance, higher patient satisfaction, and finally, better health. Although the social variance in how physicians and patients communicate is clearly demonstrated, little is known about what patients with different educational attainments actually prefer in doctor-patient communication. In…

 15. Regional anesthesia for the trauma patient: improving patient outcomes

  OpenAIRE

  Gadsden J; Warlick A

  2015-01-01

  Jeff Gadsden, Alicia Warlick Department of Anesthesiology, Duke University, Durham, NC, USA Abstract: Trauma is a significant health problem and a leading cause of death in all age groups. Pain related to trauma is frequently severe, but is often undertreated in the trauma population. Opioids are widely used to treat pain in injured patients but have a broad range of undesirable effects in a multitrauma patient such as neurologic and respiratory impairment and delirium. In contrast, regional...

 16. Respiratory Emergencies in Geriatric Patients.

  Science.gov (United States)

  Tyler, Katren; Stevenson, Dane

  2016-02-01

  Acute dyspnea in older patients is a common presentation to the emergency department. Acute dyspnea in older adults is often the consequence of multiple overlapping disorders, such as pneumonia precipitating acute heart failure. Emergency physicians must be comfortable managing patients with acute dyspnea of uncertain cause and varying goals of care. In addition to the important role noninvasive ventilation (NIV) plays in full resuscitation, NIV can be useful as a method of providing supportive or nearly fully supportive care while more information is gathered from the patients and their loved ones.

 17. Improving oral hygiene for patients.

  Science.gov (United States)

  Bonetti, Debbie; Hampson, Victoria; Queen, Kerry; Kirk, Donna; Clarkson, Jan; Young, Linda

  2015-01-13

  Systematic reviews and patient safety initiatives recommend that oral hygiene should be part of routine patient care. However, evidence suggests it is often neglected in hospitals and care homes. Research recommends encouraging beliefs that support oral hygiene, and teaching nurses appropriate skills, as necessary prerequisites to implementing best practice in hospital wards. This article describes a pilot study of an educational workshop on oral hygiene. Results from the pilot study suggest that this workshop is a feasible intervention for a service-wide trial. The literature suggests that other interventions are required to complement this approach if nurses are to make oral hygiene a priority in daily patient care.

 18. Diarrhea in the immunocompromised patient.

  Science.gov (United States)

  Krones, Elisabeth; Högenauer, Christoph

  2012-09-01

  Diarrhea is a common problem in patients with immunocompromising conditions. The etiologic spectrum differs from patients with diarrhea who have a normal immune system. This article reviews the most important causes of diarrhea in immunocompromised patients, ranging from infectious causes to noninfectious causes of diarrhea in the setting of HIV infection as a model for other conditions of immunosuppression. It also deals with diarrhea in specific situations, eg, after hematopoietic stem cell or solid organ transplantation, diarrhea induced by immunosuppressive drugs, and diarrhea in congenital immunodeficiency syndromes.

 19. ANEMIA IN HEMODIALYSIS PATIENTS: DIABETIC VS NON DIABETIC PATIENTS

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  SH SHAHIDI

  2002-12-01

  Full Text Available Introduction. One of the characteristic signs of uremic syndrome is anemia. One of major factors that affects on severity of anemia in ESRD is underlying diseas. The porpuse of this study is to compaire anemia between diabetic and non diabetic ESRD patients. Methods. In a case control study we compared the mean valuse of Hb, Het, MCV, MCH, MCHC, BUN, Cr and duration of dialysis between diabetic and nondiabetic patients on chronic hemodialyis. some variables (such as age, sex, use of erythropoietin, nonderolone decaonats, folic acid, ferrous sulfate, transfusion and blood loss in recent three months and acquired kidney cysts were matched between cases and controls. Results. Means of Hb were 9±1.3 and 8 ± 1.7 in diabetic and non diabetic patients (P<0.05. Mean corposcular volume in diabetic patients (91±3.1 fl was more higher than non diabetic ones (87.1 ± 8.9 (P < 0.05. Other indices had no differences between two groups (P > 0.05. Discussion. Severity of anemia in patients with diabetic nephropathy is milder that other patients with ESRD. So, Anemia as an indicator of chronocity of renal disease in diabetics is missleading.

 20. With patient satisfaction under increasing scrutiny, consider patient callbacks.

  Science.gov (United States)

  2011-07-01

  Under the final rules for Medicare's value-based purchasing program, one-third of the funding that is set aside to reward quality will be based on how patients rate their hospital experience. However, some EDs are already working to maximize patient satisfaction by implementing programs or policies whereby patients who have been discharged are routinely called to make sure their recovery is going well, as well as to intervene if there is an opportunity for service recovery. There are benefits to having ED clinicians make the follow-up calls themselves, but some health care organizations are also reaping benefits by having non-clinicians collect feedback on individual clinicians as well as specific facilities. In addition to potentially boosting quality and customer service, experts say callbacks are useful in curbing malpractice litigation. To avoid pushback among staff, consider beginning a program of patient callbacks by asking clinicians to call back just two patients per shift worked, and to share their experiences with colleagues. For maximum value, experts recommend that patient callbacks be made within one to four days of discharge.

 1. Information technology for patient empowerment in healthcare

  CERN Document Server

  Grando, Maria Adela; Bates, David

  2015-01-01

  The authors explore novel information-based mechanisms that are changing the way patients are involved in their own health care. The book covers models, frameworks and technologies to improve patient-to-provider communication, patient interaction with information technologies, patient education and involvement in health care decision processes, and patient access, understanding and control over their clinical data.

 2. Implant rehabilitation in bruxism patient

  Science.gov (United States)

  Goiato, Marcelo Coelho; Sonego, Mariana Vilela; dos Santos, Daniela Micheline; da Silva, Emily Vivianne Freitas

  2014-01-01

  A white female patient presented to the university clinic to obtain implant retained prostheses. She had an edentulous maxillary jaw and presented three teeth with poor prognosis (33, 34 and 43). The alveolar bone and the surrounding tissues were healthy. The patient did not report any relevant medical history contraindicating routine dental treatment or implant surgery, but self-reported a dental history of asymptomatic nocturnal bruxism. The treatment plan was set and two Branemark protocols supported by six implants in each arch were installed after a 6-month healing period. A soft occlusal splint was made due to the patient's history of bruxism, and the lack of its use by the patient resulted in an acrylic fracture. The prosthesis was repaired and the importance of using the occlusal splint was restated. In the 4-year follow-up no fractures were reported. PMID:24907215

 3. National Patient Care Database (NPCD)

  Data.gov (United States)

  Department of Veterans Affairs — The National Patient Care Database (NPCD), located at the Austin Information Technology Center, is part of the National Medical Information Systems (NMIS). The NPCD...

 4. Vaccines for Patients with COPD.

  Science.gov (United States)

  Moreno, Dolores; Barroso, Judith; Garcia, Alexis

  2015-01-01

  Chronic obstructive pulmonary disease (COPD) is a lung disease characterized by chronic obstruction of lung airflow limitation. This disease is currently the fourth higher cause of death in the world, and it is predicted to be the third by the year 2020. Patients with COPD are frequently exposed to Human Rhinovirus, Respiratory Syncytial and Influenza Virus, as well as to Haemophilus influenzae, Streptococcus pneumoniae, and Moraxella catarrhalis. These infectious agents are responsible for exacerbations increasing morbidity and mortality in COPD patients. Prevention of infectious exacerbations by vaccination would improve quality of life and patient survival. A literature search: "vaccination of COPD patients" was performed using Medline, the Cochrane Library and other Non-Indexed Citations for this review. This article presents a brief overview of the different studies found, on the new patents, and the future strategies on the field.

 5. Pineal calcification among black patients.

  Science.gov (United States)

  Fan, K J

  1983-08-01

  A postmortem histopathological study was done in 233 pineal glands of black patients. Among them, 70 percent showed microscopic evidence of calcification in the pineal parenchyma. The frequency of calcification increased with age. However, the severity of calcification reached the peak in the 60 to 69 year old age group and then gradually declined. As compared to males, females had slightly higher frequency and reached the peak of severity in younger age groups. When pineal calcification was compared among patients with various malignancies, a higher frequency and more severe calcification were observed in patients with carcinoma of the prostate and the pancreas. A lower frequency and less severe calcification were observed in patients with carcinoma of the breast and the cervix. The results of this study emphasize the important role of sex hormone in genesis of pineal calcification.

 6. Bone health in cancer patients

  DEFF Research Database (Denmark)

  Coleman, R; Body, J J; Aapro, M

  2014-01-01

  There are three distinct areas of cancer management that make bone health in cancer patients of increasing clinical importance. First, bone metastases are common in many solid tumours, notably those arising from the breast, prostate and lung, as well as multiple myeloma, and may cause major...... morbidity including fractures, severe pain, nerve compression and hypercalcaemia. Through optimum multidisciplinary management of patients with bone metastases, including the use of bone-targeted treatments such as potent bisphosphonates or denosumab, it has been possible to transform the course of advanced...... cancer for many patients resulting in a major reduction in skeletal complications, reduced bone pain and improved quality of life. Secondly, many of the treatments we use to treat cancer patients have effects on reproductive hormones, which are critical for the maintenance of normal bone remodelling...

 7. Healthcare IT and Patient Empowerment

  DEFF Research Database (Denmark)

  Danholt, Peter; Bødker, Keld; Hertzum, Morten;

  2004-01-01

  This short paper outlines a recently initiated research project that concerns healthcare information systems and patient empowerment. Drawing on various theoretical backgrounds, Participatory Design (PD), Computer Supported Cooperative Work (CSCW), Computer Mediated Communication (CMC), and Science...

 8. Framework for Patient Flow Improvement

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  S.V. Medina-León

  2014-07-01

  Full Text Available There has been much research where the flow of patients was improved, but most of this study is case-specific and only a few papers offer guidelines for patient flow analysis and improvement. In this study a general framework for the analysis and improvement of patient flow is presented, based on a literature review and on experience from a case study in a hospital in Mexico dealing with identifying improvement opportunities that reduced waiting times in the obstetrics/gynecology area of the emergency department. The framework involves an initial analysis using basic tools followed by the selection of a strategy based on system complexity; financial investment required and team participation. The alternative strategies considered were use of advanced analysis tools; use of kaizen events; or direct recommendations. The aim of the framework is to serve as guideline in patient flow improvement projects by helping select the most appropriate improvement path, resulting in project success.

 9. Patients Bill of Rights Data

  Data.gov (United States)

  U.S. Department of Health & Human Services — Reducing Costs, Protecting Consumers - The Affordable Care Act on the One Year Anniversary of the Patients Bill of Rights For too long, too many hard working...

 10. The patient with daily headaches.

  Science.gov (United States)

  Maizels, Morris

  2004-12-15

  The term "chronic daily headache" (CDH) describes a variety of headache types, of which chronic migraine is the most common. Daily headaches often are disabling and may be challenging to diagnose and treat. Medication overuse, or drug rebound headache, is the most treatable cause of refractory daily headache. A pathologic underlying cause should be considered in patients with recent-onset daily headache, a change from a previous headache pattern, or associated neurologic or systemic symptoms. Treatment of CDH focuses on reduction of headache triggers and use of preventive medication, most commonly anti-depressants, antiepileptic drugs, and beta blockers. Medication overuse must be treated with discontinuation of symptomatic medicines, a transitional therapy, and long-term prophylaxis. Anxiety and depression are common in patients with CDH and should be identified and treated. Although the condition is challenging, appropriate treatment of patients with CDH can bring about significant improvement in the patient's quality-of-life.

 11. CCCT - Patient Advocate Steering Committee

  Science.gov (United States)

  The Patient Advocate Steering Committee (PASC) works to ensure advocates involved with the Scientific Steering Committees (SSCs) are completely integrated in the development, implementation, and monitoring of clinical trials within those groups.

 12. Music for untying restrained patients.

  Science.gov (United States)

  Janelli, L M; Kanski, G

  1998-03-01

  The purpose of this descriptive pilot study was two-fold: (a) to test psychometrically an observational instrument designed to measure patient behaviors displayed while unrestrained and receiving a musical intervention; and (b) to determine the effect of a musical intervention on the behavioral reactions of physically restrained patients. The Restraint-Music Response Instrument (RMRI) is a 40-item observational checklist consisting of 22 positive and 18 negative responses developed by the researchers. Content validity was assessed by a panel of experts. The RMRI was tested for interrater reliability using three simulated and 10 actual patients. Results suggest that the RMRI is a valid and reliable measure of patients' responses to music but requires additional study with a control group not receiving the intervention.

 13. Writing of Patient Case History

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  Tian Junying

  2016-01-01

  This paper introduces the language features, structure and contents of case history. Good patient case history contributes to correct diagnosis and formulation of a treatment plan, therefore, it is important for physicians to learn how to write case history.

 14. Anaesthesia for a "Scalped" Patient.

  Science.gov (United States)

  Rizvi, M M; Singh, Raj Bahadur; Sarkar, Arindam; Choubey, Sanjay

  2015-06-01

  Trichilemmal carcinoma of scalp is a rare malignant tumour of scalp. A 52-year-old female presented with an extensive ulcerative lesion of the scalp. As the location of the tumour was in the occipital region and there was loss of bony skull in the region, this case became challenging. This patient was managed in the left lateral which was a difficult situation for even the experienced Anaesthesiologist. Intravenous access was acquired, central venous catheter (CVC) was placed in the right internal jugular vein under ultrasonography (USG) guidance and intubation was carried out in the lateral position. After the procedure, patient was again returned to the left lateral position. The trachea was extubated in the lateral position once the patient was awake, after thorough reversal of neuromuscular blockade. Patient had an uneventful postoperative period. This case report highlights the management of an unusual case of Trichilemmal carcinoma of the scalp.

 15. Fluconazole Pharmacokinetics in Burn Patients

  Science.gov (United States)

  Boucher, Bradley A.; King, Stephen R.; Wandschneider, Heidi L.; Hickerson, William L.; Hanes, Scott D.; Herring, Vanessa L.; Canada, Todd W.; Hess, Mary M.

  1998-01-01

  The pharmacokinetics of fluconazole in nine adult patients with severe (30 to 95% total body surface area) burns were studied. There was no significant difference in half-life (t1/2), clearance (CL), or volume of distribution (V) over time in five patients on days 3 and 8 of the study (P > 0.05). Combined parameter estimates (means ± standard deviations) for all nine patients for the two study periods were as follows: t1/2, 24.4 ± 5.8 h; CL, 0.36 ± 0.09 ml/min/kg; and V, 0.72 ± 0.12 liters/kg. These estimates of t1/2 and CL in burn patients were approximately 13% shorter and 30% more rapid, respectively, than the most extreme estimates reported for other populations. PMID:9559811

 16. Noma in an immunocompromised patient.

  Science.gov (United States)

  Silva, Igor Henrique Morais; Faria, Andreza Barkokebas S de; Fonseca, Deborah Daniela Diniz; Aguiar, Carlos Menezes; Carvalho, Alessandra Tavares; Gueiros, Luiz Alcino; Leao, Jair Carneiro

  2013-01-01

  Noma (also known as cancrum oris) is classified by the World Health Organization as a necrotizing ulcerative stomatitis, an invasive acute infection which affects the orofacial tissues. Patients who are subject to such risk factors as severe malnutrition or alteration of the immune system are predominantly affected. This article presents a case of noma in a 62-year-old immunocompromised patient with pain and tooth mobility in the mandibular region, ulceration, bleeding, gingival inflammatory secretion, and oral malodor. The signs and symptoms were controlled only after the intravenous administration of 500 mg tid of imipenem/cilastatin sodium and 2 g qd of vancomycin. After infection control was maintained, the patient was directed to surgery for removal of bone sequestration and curettage of the maxillary sinus. The patient was prescribed 1 g qd of oral clindamycin for 3 months postsurgery.

 17. Implant rehabilitation in bruxism patient

  OpenAIRE

  Goiato, Marcelo Coelho; Sonego, Mariana Vilela; dos Santos, Daniela Micheline [UNESP; da Silva, Emily Vivianne Freitas

  2014-01-01

  A white female patient presented to the university clinic to obtain implant retained prostheses. She had an edentulous maxillary jaw and presented three teeth with poor prognosis (33, 34 and 43). The alveolar bone and the surrounding tissues were healthy. The patient did not report any relevant medical history contraindicating routine dental treatment or implant surgery, but self-reported a dental history of asymptomatic nocturnal bruxism. The treatment plan was set and two Branemark protocol...

 18. Rehabilitative Games for Stroke Patients

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  A. Pyae

  2015-07-01

  Full Text Available Stroke is one of the major problems in medical and healthcare that can cause severe disability and death of patients especially for older population. Rehabilitation plays an important role in stroke therapy. However, most of the rehabilitative exercises are monotonous and tiring for the patients. For a particular time, they can easily get bored in doing these exercises. The role of patient’s motivation in rehabilitation is vital. Motivation and rehabilitative outcomes are strongly related. Digital games promise to help stroke patients to feel motivated and more engaged in rehabilitative training through motivational gameplay. Most of the commercial games available in the market are not well-designed for stroke patients and their motivational needs in rehabilitation. This study aims at understanding the motivational requirements of stroke patients in doing rehabilitative exercises and living in a post-stroke life. Based on the findings from the literature review, we report factors that can influence the stroke patients’ level of motivation such as social functioning, patient-therapist relationship, goal-setting, and music. These findings are insightful and useful for ideating and designing interactive motivation-driven games for stroke patients. The motivational factors of stroke patients in rehabilitation may help the game designers to design motivation-driven game contexts, contents, and gameplay. Moreover, these findings may also help healthcare professionals who concern stroke patient’s motivation in rehabilitative context. In this paper, we reported our Virtual Nursing Home (VNH concept and the games that we are currently developing and re-designing. Based on this literature review, we will present and test out the ideas how we can integrate these motivational factors in our future game design, development, and enhancement.

 19. [Orthodontic treatment in periodontal patients].

  Science.gov (United States)

  Krausz, E; Einy, S; Aizenbud, D; Levin, L

  2011-07-01

  Orthodontic treatment poses a significant challenge in patients suffering from periodontal disease. Providing orthodontic treatment to periodontal patients should be carefully planned and performed in a tight collaboration between the orthodontist and periodontist. Resolution and stabilization of the periodontal condition is a pre-requisite for orthodontic treatment initiation. Careful oral hygiene performance and highly frequent recall periodontal visits are also crucial. Pre- or post- orthodontic periodontal surgery might help providing better treatment outcomes.

 20. Patient-empowerment interactive technologies.

  Science.gov (United States)

  Bruggers, Carol S; Altizer, Roger A; Kessler, Robert R; Caldwell, Craig B; Coppersmith, Kurt; Warner, Laura; Davies, Brandon; Paterson, Wade; Wilcken, Jordan; D'Ambrosio, Troy A; German, Massiell L; Hanson, Glen R; Gershan, Lynn A; Korenberg, Julie R; Bulaj, Grzegorz

  2012-09-19

  Video games capture the rapt attention of an individual player's mind and body, providing new opportunities for personalized health care. An example of therapeutic interactive technologies is an incentive-based video game that translates physical exercise into mental empowerment via motivational metaphoric visualization in order to help patients psychologically overcome cancer. Such nonpharmacological interventions may enhance patients' resilience toward various chronic disorders via neuronal mechanisms that activate positive emotions and the reward system.

 1. [Childhood of the schizophrenic patient].

  Science.gov (United States)

  Da Fonseca, D

  2009-01-01

  We are able to identify the different risk factors involved in the development of the disorder from a study of the childhood of a schizophrenic patient. More specifically, we will define the perinatal risk factors: season and place of birth, viral exposure during pregnancy and obstetric complications. Developmental factors will also be discussed. Socialisation, language, psychomotor and cognitive development disorders are all developmental difficulties seen during the childhood of the schizophrenic patient. Finally we will finish by discussing a few psychosocial risk factors.

 2. Patient Simulators Train Emergency Caregivers

  Science.gov (United States)

  2014-01-01

  Johnson Space Center teamed up with Sarasota, Florida-based METI (now CAE Healthcare) through the STTR program to ruggedize the company’s patient simulators for training astronauts in microgravity environments. The design modifications were implemented in future patient simulators that are now used to train first responders in the US military as well as fire departments and other agencies that work in disaster zones.

 3. Platelet matching for alloimmunized patients

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  S H.Hsu

  2010-01-01

  @@ Platelets play an essential role in blood coagulation,hemostasis and maintenance of vascular integrity.Platelets are utilized primarily to prevent or treat bleeding in thrombocytopenic patients and patients with impaired platelet production in the bone marrow and/or with dysfunctional platelets.In current practice,platelet transfusion begins with randomly selected platelet products:either pooled platelets prepared from whole blood derived platelets; or single donor platelets prepared by apheresis procedures.

 4. Mechanical ventilation in neurosurgical patients

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Keshav Goyal

  2013-01-01

  Full Text Available Mechanical ventilation significantly affects cerebral oxygenation and cerebral blood flow through changes in arterial carbon dioxide levels. Neurosurgical patients might require mechanical ventilation for correction and maintenance of changes in the pulmonary system that occur either due to neurosurgical pathology or following surgery during the acute phase. This review discusses the basics of mechanical ventilation relevant to the neurosurgeon in the day-to-day management of neurosurgical patient requiring artificial support of the respiration.

 5. Enteral nutrition in critical patients

  OpenAIRE

  Botello Jaimes, Jhon Jairo; Medico Cuidado Intensivo Clínica San Marcel / Jefe de Urgencias y Unidad de Cuidado Especial Clínica San Marcel / Docente Medicina Interna y Cuidado Intensivo Universidad de Manizales / Docente Internado de Urgencias y de PROFUNDIZACION Urgencias, Cuidado Intermedio e Intensivo Universidad de Caldas / Docente del programa de enfermería Universidad Católica de Manizales / Instructor Internacional / Director Fundación Versalles / Candidato a Magíster en Educación Docencia. Envío co rrespondencia:. Avenida Alberto Mendoza No 93-25 - Clínica San Marcel.; González Rincón, Alejandra; Enfermería Universidad Católica de Manizales. Miembro directivo Fundación Versalles. Miembro Correspondiente Asociación Colombiana de Trauma y Miembro Activo de la Sociedad Panamericana de Trauma. Envío correspondencia: alejita_gonzalez12@ hotmail.com . Calle 50 No 24-14 – Fundación Versalles.

  2010-01-01

  Nutritional support in critically ill patients is of vital importance for its impact on morbidity, hospital stay and preservation of tissue mass among others. It must ensure nutritional support to all critically ill patients enterally ideally by reduced bacterial translocationand stimulation of the function of the intestinal villi. In recent years we have studied immunonutrients as glutamine, arginine, fatty acids and nucleotides with promising effects (Immune response, Intestinal barrier or ...

 6. Talking with eye injury patients

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Helen Roberts

  2016-01-01

  Full Text Available Patients with an eye injury are usually in pain and very frightened. They need a gentle, reassuring approach. Your first task is to assess the general state of your patient. If they are alert and orientated and their general health is good, you can continue to examine them in the eye department. If their immediate general health is at risk, you will have to address this first.

 7. Fire veje til 'transfer' på en diplomuddannelse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Matthiessen, Annemette; Angelo, Ida Maria

  2014-01-01

  Artikel om hvordan studerende på Børne- og ungediplomuddannelsen omsætter ny viden fra uddannelse i deres arbejdsliv. Baseret på masterprojekt fra uddannelsen om voksnes læring og kompetenceudvikling....

 8. Forældre skal lære at forstå YouTube

  DEFF Research Database (Denmark)

  Johansen, Stine Liv

  2016-01-01

  Mange voksne synes måske, at YouTube er et ligegyldigt medie. Men børn kan lære utroligt mange ting på YouTube. Derfor er det vigtigt, at de voksne også lærer at forstå internetfænomenet, skriver forsker.......Mange voksne synes måske, at YouTube er et ligegyldigt medie. Men børn kan lære utroligt mange ting på YouTube. Derfor er det vigtigt, at de voksne også lærer at forstå internetfænomenet, skriver forsker....

 9. Børns perspektiver på trivsel. Aktivitet og underaktivtet i børnehaven

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Anette Boye Koch

  2013-06-01

  Full Text Available Mange studier har vist, at børns trivsel skabes i relationer internt i børnegruppen, men få har udforsket de voksnes rolle. Jeg vil i denne artikel vise, hvordan børns perspektiver på glæde i børnehaven fører til en beskrivelse af trivsel som noget, der sker mellem børn, men som ligeledes indbefatter en balanceakt. Børn balancerer mellem at være en del af et børnefællesskab, udfordre de voksnes regler og samtidig bibeholde en god relation til både børn og voksne. Trivsel kan ikke eksistere uafhængig af voksne, men den kan opstå i børnenes ’aktiviteter under aktiviteten’, hvor god balancekompetence er lig med god trivsel.

 10. Børns perspektiver på trivsel

  DEFF Research Database (Denmark)

  Koch, Anette Boye

  2013-01-01

  indbefatter en balanceakt. Børn balancerer mellem at være en del af et børnefællesskab, udfordre de voksnes regler og samtidig bibeholde en god relation til både børn og voksne. Trivsel kan ikke eksistere uafhængig af voksne, men den kan opstå i børnenes 'aktiviteter under aktiviteten', hvor god......Mange studier har vist, at børns trivsel skabes i relationer internt i børnegruppen, men få har udforsket de voksnes rolle. Jeg vil i denne artikel vise, hvordan børns perspektiver på glæde i børnehaven fører til en beskrivelse af trivsel som noget, der sker mellem børn, men som ligeledes...... balancekompetence er lig med god trivsel....

 11. Pædagogens rolle og betydning for trivsel i børnehaven

  DEFF Research Database (Denmark)

  Koch, Anette Boye

  2016-01-01

  Artiklen søger viden om børns opfattelser af professionelle voksne, og de roller, de indtager i mødet med børn. Fem-seks årige børn er interviewet om deres oplevelser med deres børnehave-voksne tre måneder efter de har forladt børnehaven for at starte i skole. Analysen peger på fire forskellige...... kategorier af professionelle voksne, udtrykt ved hjælp af metaforer; den hygge-voksne, ordensmagten, læremesteren og legekammeraten. Der argumenteres for en model, hvor de fire metaforer indplaceres i en trivselsmatrix med henblik på at tilbyde læseren et alternativt sprog til at reflektere over mødet mellem...

 12. Stroke Care in Young Patients

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  L. Tancredi

  2013-01-01

  Full Text Available The aims of this study were (i to evaluate the clinical features of a consecutive series of young patients with ischemic stroke and (ii to assess the changes in the clinical management of these patients over the study period. All consecutive cases of young adults aged 16 to 44 years, with ischemic stroke, that were admitted between 2000 and 2005 in 10 Italian hospitals were included. We retrospectively identified 324 patients. One or more vascular risk factors were present in 71.5% of the patients. With respect to the diagnostic process, an increase in the frequency of cerebral noninvasive angiographic studies and a decrease in the use of digital subtraction angiography were observed ( and , resp.. Undetermined causes decreased over 5-year period of study (. The diagnosis of cardioembolism increased. Thrombolysis was performed for 7.7% of the patients. PFO closure (8% was the most frequently employed surgical procedure. In conclusion, the clinical care that is given to young patients with ischemic stroke changed over the study period. In particular, we detected an evolution in the diagnostic process and a reduction in the number of undetermined cases.

 13. Hepatitis C in hemodialysis patients

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  Smaragdi Marinaki; John N Boletis; Stratigoula Sakellariou; Ioanna K Delladetsima

  2015-01-01

  Despite reduction of hepatitis C prevalence afterrecognition of the virus and testing of blood products,hemodialysis (HD) patients still comprise a high riskgroup. The natural history of hepatitis C virus (HCV)infection in dialysis is not fully understood whilethe clinical outcome differs from that of the generalpopulation. HD patients show a milder liver diseasewith lower aminotransferase and viral levels depicted bymilder histological features on liver biopsy. Furthermore,the "silent" clinical course is consistent with a slowerdisease progression and a lower frequency of cirrhosisand hepatocellular carcinoma. Potential explanations forthe "beneficial" impact of uremia and hemodialysis onchronic HCV infection are impaired immunosurveillanceleading to a less aggressive host response to the virusand intradialytic release of "hepatoprotective" cytokinessuch as interferon (IFN)-α and hepatocyte growthfactor. However, chronic hepatitis C is associated witha higher liver disease related cardiovascular and allcausemortality of HD patients. Therapy is indicated inselected patients groups including younger patients withlow comorbidity burden and especially renal transplantcandidates, preferably after performance of a liverbiopsy. According to current recommendations, choice oftreatment is IFN or pegylated interferon with a reportedsustained viral response at 30%-40% and a withdrawalrate ranging from 17% to 30%. New data regardingcombination therapy with low doses of ribavirin whichprovide higher standard variable rates and good safetyresults, offer another therapeutic option. The newprotease inhibitors may be the future for HCV infectedHD patients, though data are still lacking.

 14. Social anxiety in orthognathic patients.

  Science.gov (United States)

  Ryan, F S; Moles, D R; Shute, J T; Clarke, A; Cunningham, S J

  2016-01-01

  There is evidence that patients seeking orthognathic treatment may be motivated by social anxiety disorder (SAD). The aim of this study was to investigate SAD in orthognathic patients using the Brief Fear of Negative Evaluation Scale (BFNES) and to compare these findings with those of the general population. This was a cross-sectional, questionnaire study conducted in two parts. Firstly, a national survey was conducted to yield data for the BFNES from a large, random sample of the UK general population. Secondly, orthognathic patients completed the BFNES. The BFNES scores are reported in two formats: the original 12-item scale (O-BFNES) and a shorter eight-item version (S-BFNES). With regards to the national survey, 1196 individuals participated. The mean O-BFNES score was 29.72 (standard deviation (SD) 9.39) and S-BFNES score was 15.59 (SD 7.67). With regards to the orthognathic sample, 61 patients participated. The mean O-BFNES score was 39.56 (SD 10.35) and the mean S-BFNES score was 24.21 (SD 8.41). Orthognathic patients had significantly higher scores than the general UK population (Porthognathic patients experience significantly higher levels of social anxiety than the general population.

 15. [Delusion in the critical patient].

  Science.gov (United States)

  Palencia-Herrejón, E; Romera, M A; Silva, J A

  2008-02-01

  Delirium, the acute confusional syndrome, is a common although infradiagnosed problem in the critically ill patient, especially the hypoactive subtype. Risk factors for delirium are previous cognitive disturbances, some comorbidities, ambiental factors and the acute organic alterations of critical illness. Delirium is associated to an increase in short and long term mortality, prolongation of mechanical ventilation, increased Intensive Care Unit (ICU) and hospital length of stay, and cognitive impairment after hospital discharge. In the last years several tools have been developed to detect delirium in critically ill patients. The Intensive Care Delirium Screening Checklist (ICDSC) and the Confusion Assessment Method for ICU patients (CAM-ICU) have been validated and are useful even in patients receiving mechanical ventilation. Some interventions on specific risk factors can decrease the incidence of delirium in hospitalized patients. Treatment of delirium is based on the identification and correction of contributing factors, the introduction of support measures, and pharmacological therapy for symptomatic control. Halloperidol is the first line therapy of delirium in the critically ill patient, while experience with atypical neuroleptics and other drugs is limited, precluding to do recommendations about its use. Neuroleptic drugs can produce severe side effects and need careful dosage and monitoring. When agitation is important, can be necessary the simultaneous use of benzodiazepines or propofol, and some times, the temporal and protocolized application of physical restraints.

 16. Fra inaktiv til regelmæssig motionsløber - en kvalitativ interviewundersøgelse af succesfuld adfærdsændring blandt motionsløbere

  DEFF Research Database (Denmark)

  Løite, Vibeke Brinkmann; Lund-Cramer, Pernille

  2014-01-01

  Behavior (TPB) og The Transtheoretical Model (TTM). Efterfølgende kodning og analyse af interviewene blev udført i analysesoftwaren NVivo 10. Resultater: TPB: Informanterne oplevede en erfaringsbaseret ændring i affective beliefs knyttet til løbeadfærden, som medvirkede til, at intentionen for at løbe....... Intentionen viste sig kun i ringe grad at være påvirket af subjective norms. TTM: Hovedparten af informanterne gav udtryk for en eksplosiv progression gennem stages of change fra precomtemplation til action stage. En oplevelse af øget self-efficacy understøttede adfærdsændringsprocessen. Cognitive processes...

 17. Development of acromegaly in patients with prolactinomas

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, Marianne; Hagen, Casper; Frystyk, Jan

  2003-01-01

  OBJECTIVES: Patients with prolactinomas and patients with acromegaly often have heterogenous adenomas. In this study we have focused on patients with prolactinomas who developed acromegaly and acromegalic patients with hyperprolactinaemia. Our hypothesis is that some patients with hyperprolactina......OBJECTIVES: Patients with prolactinomas and patients with acromegaly often have heterogenous adenomas. In this study we have focused on patients with prolactinomas who developed acromegaly and acromegalic patients with hyperprolactinaemia. Our hypothesis is that some patients...... with hyperprolactinaemia may develop clinical acromegaly. METHODS: We have included patients examined at department M, Odense University Hospital between 1996 and 2001. Seventy-eight patients with prolactinomas, 65 females and 13 males, with a median age (range) of 30 Years (14-74) and 47 Years (20-66), respectively, were...

 18. Masticatory performance in patients with myasthenia gravis

  NARCIS (Netherlands)

  Weijnen, FG; Kuks, JBM; van der Glas, HW; Oudenaarde, [No Value; Bosman, F

  2002-01-01

  Masticatory muscle electromyograms (EMGs) were recorded while patients with bulbar myasthenia gravis chewed artificial food and compared with those of patients with ocular myasthenia gravis, patients in clinical remission who had previously suffered from bulbar myasthenia gravis and healthy individu

 19. Physiotherapy improves patient reported shoulder function and health status in patients with subacromial impingement syndrome

  DEFF Research Database (Denmark)

  Storgaard, Filip Holst; Pedersen, Christina Gravgaard; Jensen, Majbritt Lykke

  Physiotherapy improves patient reported shoulder function and health status in patients with subacromial impingement syndrome.......Physiotherapy improves patient reported shoulder function and health status in patients with subacromial impingement syndrome....

 20. 76 FR 71345 - Patient Safety Organizations: Voluntary Relinquishment From Emergency Medicine Patient Safety...

  Science.gov (United States)

  2011-11-17

  ... HUMAN SERVICES Agency for Healthcare Research and Quality Patient Safety Organizations: Voluntary Relinquishment From Emergency Medicine Patient Safety Foundation AGENCY: Agency for Healthcare Research and... relinquishment from Emergency Medicine Patient Safety Foundation of its status as a Patient Safety...

 1. Reconstruction of alveolar defects in patients with cleft lip and palate - 111 consecutive patients

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, Kristian

  2012-01-01

  Reconstruction of alveolar defects in patients with cleft lip and palate - 111 consecutive patients......Reconstruction of alveolar defects in patients with cleft lip and palate - 111 consecutive patients...

 2. Regional anesthesia for the trauma patient: improving patient outcomes.

  Science.gov (United States)

  Gadsden, Jeff; Warlick, Alicia

  2015-01-01

  Trauma is a significant health problem and a leading cause of death in all age groups. Pain related to trauma is frequently severe, but is often undertreated in the trauma population. Opioids are widely used to treat pain in injured patients but have a broad range of undesirable effects in a multitrauma patient such as neurologic and respiratory impairment and delirium. In contrast, regional analgesia confers excellent site-specific pain relief that is free from major side effects, reduces opioid requirement in trauma patients, and is safe and easy to perform. Specific populations that have shown benefits (including morbidity and mortality advantages) with regional analgesic techniques include those with fractured ribs, femur and hip fractures, and patients undergoing digital replantation. Acute compartment syndrome is a potentially devastating sequela of soft-tissue injury that complicates high-energy injuries such as proximal tibia fractures. The use of regional anesthesia in patients at risk for compartment syndrome is controversial; although the data is sparse, there is no evidence that peripheral nerve blocks delay the diagnosis, and these techniques may in fact facilitate the recognition of pathologic breakthrough pain. The benefits of regional analgesia are likely most influential when it is initiated as early as possible, and the performance of nerve blocks both in the emergency room and in the field has been shown to provide quality pain relief with an excellent safety profile.

 3. NUTRITIONAL ASSESSMENT OF CAPD PATIENTS

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Hong Ren

  2012-06-01

  Full Text Available Appearance and progressive development of malnutrition significantly influence the efficacy and treatment outcome in chronic renal failure (CRF patients receiving continuous ambulatory peritoneal dialysis (CAPD therapy. The aim of the present investigation was estimation of incidence and risk factors of the malnutrition development in CRF patients treated with CAPD. Nutritional status was studied in 244 PD patients (97 women, 146 men; age 59.58±16.55 years being under CAPD during 1-104 (median 30 months. Anthropometric (body mass index, dermato-fatty fold over 3-headed muscle, Subjective Global Assessment SGA, normalized protein catabolic rate nPCR and biochemical indices (hemoglobin Hb, serum albumin SALB, serum pre-albumin Spre-ALB, serum cholesterol SChol were used for nutritional status estimation. The overall mean body mass index was 28.18±47.11. The mean level of hemoglobin was 101.30±23.81 g/L, Scr was 857.28±336.17 umol/L, KT/V was 2.25±0.73. The overall mean SALB was 30.67±5.58 g/L, 74.2% patients on low SALB (SALB <35 g/L. The mean level of Spre-ALB was 331.63±91.43 mg/L, 35.66% patients on low Spre-ALB (Spre-ALB <300 mg/L. The mean level of PCR was 0.93±0.24 g/kg.d, 59.01% patients on low level PCR (PCR <1 g/kg.d. The mean dermato-fatty fold over 3-headed muscle was 13.42 mm. 25% patients had a SGA score of 1-4(malnutrition range. The prevalence of malnutrition was 18.03%. The main cause (44.6% of death is infection in our study, and the majority of these patients were complicated with different level of malnutrition. In conclusion, the results indicate that malnutrition is quite common and plays an important role in mortality in CAPD patients independent of dialysis efficacy and prevention or treatment of malnutrition by suitable means is necessary to improve clinical outcomes in CAPD patients.

 4. [Nutritional support in stroke patients].

  Science.gov (United States)

  Burgos Peláez, Rosa; Segurola Gurrutxaga, Hegoi; Bretón Lesmes, Irene

  2014-01-01

  Stroke is a public health problem of the first order. In developed countries is one of the leading causes of death, along with cardiovascular disease and cancer. In addition, stroke is the leading cause of permanent disability in adulthood. Many of the patients who survive do so with significant sequelae that limit them in their activities of daily living. Most strokes (80-85%) are due to ischemia, while the rest are hemorrhagic. We have identified many modifiable risk factors, some with an important relationship with dietary factors or comorbidities in wich the diet has a significant impact. The incidence of malnutrition in stroke patients is not well known, but most likely impacts on patient prognosis. Furthermore, the nutritional status of patients admitted for stroke often deteriorates during hospitalization. It is necessary to perform a nutritional assessment of the patient in the early hours of admission, to determine both the nutritional status and the presence of dysphagia. Dysphagia, through alteration of the safety and efficacy of swallowing, is a complication that has an implication for nutritional support, and must be treated to prevent aspiration pneumonia, which is the leading cause of mortality in the stroke patient. Nutritional support should begin in the early hours. In patients with no or mild dysphagia that can be controlled by modifying the texture of the diet, they will start oral diet and oral nutritional supplementation will be used if the patient does not meet their nutritional requirements. There is no evidence to support the use of nutritional supplements routinely. Patients with severe dysphagia, or decreased level of consciousness will require enteral nutrition. Current evidence indicates that early nutrition should be initiated through a nasogastric tube, with any advantages of early feeding gastrostomy. Gastrostomy will be planned when the enteral nutrition support will be expected for long-term (4 weeks). Much evidence points to the

 5. Anxiety disorders in dialysis patients

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Novaković Milan

  2007-01-01

  Full Text Available Introduction. Anxiety, as a primary symptom, includes all conditions of indefinite fear and psychic disorders dominated by fear. All dialysis patients suffer from anxiety as an independent phenomenon, or as part of another disease. Material and Methods. This study included 753 patients on chronic hemodialysis in Bosnia and Herzegovina (B&H in the period 1999-2004. The patients were divided into two groups: the first group included 348 patients with Balkan Endemic Nephropathy (BEN, and the control group included 405 patients with other diagnoses causing renal insufficiency (N18. The study was designed as a comparative cross sectional study, and patients were tested using questionnaires assessing anxiety, depression and general mental health status. Statistical analysis was done using standard descriptive and analytical methods. Results. Socio-demographic data showed highly significant differences between BEN and N18 in relation to place of residence (urban/rural (c2 = 23.970 p<0.01; in the incidence of renal comorbidity (c2 = 23.970 p<0.01; familial renal comorbidity (c2 = 23.970 p<0.01; and migrations (c2 = 4.874 p<0.01. Beck Anxiety Inventory Scores were highly significantly different between the two groups p<0.001, in regard to the incidence and variables. Hamilton Depression Rating Scale demonstrated a group significance p<0.001, and variables pointed to somatization, general anxiety and depression. This was confirmed by mini-mental state examination pointing to generalmental weakness. Conclusion. Anxiety appeared in all tested dialysis patients. It may be independent, somatized as part of another mental disorder or reinforced by a cognitive damage. Structured anxiety and depression result in pre-suicidal risk. .

 6. Autoantibodies in Patients with Fasciolosis

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  M Korkmaz

  2009-07-01

  Full Text Available "nBackground: Antiself humoral immune responses have been detected not only in classical autoimmune dis­eases, but autoantibodies have also been found in sera of patients suffering from chronic parasitic dis­eases. We aimed to investigate the role of fasciolosis as a trigger factor of autoimmune reactivity by searching some anti­bodies related to hepatobiliary systems, in patients with fasciolosis. "nMethods: Thirty-two patients (17 males, 15 females with fasciolosis were included in this case-control study. Anti-nuclear antibodies (ANA Screen (antigen mixture of dsDNA, histones, nRNP/Sm, Sm, SS-A, SS-B, Scl-70, Jo-1, ribosomal P-proteins, centromere ELISA and single-antigen ELISAs for detection of some antibodies (dsDNA, Anti-M2, Anti- liver-kidney microsomes type 1 (LKM-1 and Myeloperoxidase (MPO were carried out. "nResults: ANA-screen, M-2, LKM-1, MPO and anti-dsDNA positivity were detected with ELISA in 7, 7, 4, 2 and 2 of 32 patients with fasciolosis, consecutively. No statistically significant difference was de­tected for any of the autoantibodies' frequency between patients with fasciolosis and control group. How­ever, autoantibody positivity rate was significantly higher in patients with fasciolosis (50 % than control group (12.5 %. Absorbance values of all autoantibodies in patients with fasciolosis were statistically sig­nificant higher than controls. "nConclusion: These results lent support to the role of fasciolosis as a trigger factor of autoimmune reactiv­ity by the breakdown of tolerance. In spite of the extensive knowledge that has accumulated, the specific relationship be­tween fasciolosis and autoimmunity is still obscure.

 7. Treating statin-intolerant patients

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Pigna G

  2011-04-01

  Full Text Available Marcello Arca, Giovanni PignaAtherosclerosis Unit, Department of Internal Medicine and Allied Medical Specialities, Sapienza University of Rome, Rome, ItalyAbstract: Statins are effective in reducing cardiovascular events and are safe for almost all patients. Nevertheless, intolerance to statins is frequently faced in clinical practice. This is mostly due to muscular symptoms (myalgia with or without increase of plasma creatinine kinase and/or elevation of hepatic aminotransferases, which overall constitutes approximately two-thirds of reported adverse events during statin therapy. These side effects raise concerns in patients as well as in doctors and are likely to reduce patients' adherence and, as a consequence, the cardiovascular benefit. Therefore, it is mandatory that clinicians improve their knowledge on the clinical aspects of muscular and hepatic side effects of statin therapy as well as their ability to manage patients with statin intolerance. Besides briefly examining the clinical aspects and the mechanisms that are proposed to be responsible for the most common statin-associated side effects, the main purpose of this article is to review the available approaches to manage statin-intolerant patients. The first step is to determine whether the adverse events are indeed related to statin therapy. If so, lowering the dosage or changing statin, alternate dosing options, or the use of nonstatin compounds may be practical strategies. The cholesterol-lowering potency as well as the usefulness of these different approaches in treating statin-intolerant patients will be examined based on currently available data. However, the cardiovascular benefit of these strategies has not been well established, so their use has to be guided by a careful clinical assessment of each patient.Keywords: statin therapy, atorvastatin, rosuvastatin, aminotransferase levels, myopathy

 8. Mycoses in the transplanted patient.

  Science.gov (United States)

  Dictar, M O; Maiolo, E; Alexander, B; Jacob, N; Verón, M T

  2000-01-01

  The incidence of invasive fungal infection (IFI) has increased considerably over the past 20 years, and transplant recipients are at especially high risk for fungal infections owing to their overall immunosuppressed condition. Organ transplantation procedures were incorporated as a therapeutic option for many patients who lacked the normal functions of organs such as the heart, liver, kidney, lung, pancreas and small bowel. The prevalence of IFI in solid organ transplant (SOTR) patients ranges from 5 to 50% in kidney and liver transplants, respectively. In bone marrow transplant (BMT) patients, IFI are major causes of morbidity and mortality due to the protracted neutropenic period and graft-versus-host disease. Candida spp. and Aspergillus spp. account for >80% of fungal episodes in both SOTR and BMT. The development of new immunosuppressive agents, new prophylaxis strategies (as pre-emptive therapy) and the improvement in surgical techniques led to increase survival of transplant recipients. In this session, a clear and concise update of the recent advances in the laboratory diagnosis of candidiasis and aspergillosis in this kind of patients was presented. However, we still need to establish more rapid, sensitive and specific methods for IFI diagnosis. Representatives of the 'Subcomision de Infecciones en el Paciente Neutropenico y Transplantado (SIPNYT)' de la Sociedad Argentina de Infectologia (SADI), presented the results of an unusual multicenter study both retrospective and descriptive studies of IFI in SOTR and BMT patients in Argentina. In addition, a study of IFI in 1,861 SOTR patients from four centers and the analysis of IFI in 2,066 BMT patients from all 12 BMT centers from Argentina was presented. From these studies it can be concluded that 'all transplant recipients are not the same' and that they should be stratified according to their different risk degrees in order to determine the best prophylaxis and treatment strategies.

 9. Erfaringer fra pilotprojekt om fangst, mærkning og telemetri på harer, 2014

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sunde, Peter; Haugaard, Lars

  mærkningaf voksne harer og VHF-mærkning af harekillinger. I gennemgangsfælderfangedes i løbet af 1216 fældedøgn 13 voksne harer, hvoraf syv blev GPS-mærket.GPS-halsbåndene påvirkede efter alt at dømme ikke harernes adfærd eller vitalitet.Hvert GPS-halsbånd gav > 3600 GPS-positioner, hvoraf 88...

 10. It-debat

  DEFF Research Database (Denmark)

  Olsen, Martin Hauerberg

  2011-01-01

  Artiklen giver et fagligt besyv med til diskussionen om it-teknologiens rolle i undervisning og støtte til personer med ordblindhed, både børn og voksne.......Artiklen giver et fagligt besyv med til diskussionen om it-teknologiens rolle i undervisning og støtte til personer med ordblindhed, både børn og voksne....

 11. Kort og klart: Børn i lavindkomstfamilier

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jørgensen, Trine; Sievertsen, Hans Henrik; Montgomery, Christopher J.

  2015-01-01

  Hvor mange børn lever i familier med en lav indkomst? Er der blevet færre eller flere af dem i de seneste 30 år? Og hvordan går det børn i lavindkomstfamilier, når de bliver voksne? Det handler dette hæfte om. BUPL har bedt SFI undersøge, hvordan børn fra lavindkomstfamilier klarer sig som voksne...

 12. Identifying depression among adolescents using three key questions

  DEFF Research Database (Denmark)

  Haugen, Wenche; Haavet, Ole Rikard; Sirpal, Manjit Kaur

  2016-01-01

  Depression rammer mange voksne mennesker. Dette studie, som er omtalt i BMJ, viser, at et spørgeskema med blot tre spørgsmål ret præcist kan identificere voksne med depression. Undersøgelsen viser også, at de samme spørgsmål med fordel kan stilles verbalt ved diagnosticering af depression hos ung...

 13. The patient health questionnaire-9: validation among patients with glaucoma.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Vijaya K Gothwal

  Full Text Available BACKGROUND: Depression and anxiety are two common normal responses to a chronic disease such as glaucoma. This study analysed the measurement properties of the depression screening instrument - Patient Health Questionnaire-9 (PHQ-9 using Rasch analysis to determine if it can be used as a measure. METHODS: In this hospital-based cross-sectional study, the PHQ-9 was administered to primary glaucoma adults attending a glaucoma clinic of a tertiary eye care centre, South India. All patients underwent a comprehensive clinical evaluation. Patient demographics and sub-type of glaucoma were abstracted from the medical record. Rasch analysis was used to investigate the following properties of the PHQ-9: behaviour of the response categories, measurement precision (assessed using person separation reliability, PSR; minimum recommended value 0.80, unidimensionality (assessed using item fit [0.7-1.3] and principal components analysis of residuals, and targeting. RESULTS: 198 patients (mean age ± standard deviation  = 59.83±12.34 years; 67% male were included. The native PHQ-9 did not fit the Rasch model. The response categories showed disordered thresholds which became ordered after category reorganization. Measurement precision was below acceptable limits (0.62 and targeting was sub-optimal (-1.27 logits. Four items misfit that were deleted iteratively following which a set of five items fit the Rasch model. However measurement precision failed to improve and targeting worsened further (-1.62 logits. CONCLUSIONS: The PHQ-9, in its present form, provides suboptimal assessment of depression in patients with glaucoma in India. Therefore, there is a need to develop a new depression instrument for our glaucoma population. A superior strategy would be to use the item bank for depression but this will also need to be validated in glaucoma patients before deciding its utility.

 14. Patient representatives' views on patient information in clinical cancer trials

  DEFF Research Database (Denmark)

  Dellson, Pia; Nilbert, Mef; Carlsson, Christina

  2016-01-01

  consent is possible to provide. We explored patient representatives' views and perceptions on the written trial information used in clinical cancer trials. METHODS: Written patient information leaflets used in four clinical trials for colorectal cancer were used for the study. The trials included phase I......-III trials, randomized and non-randomized trials that evaluated chemotherapy/targeted therapy in the neoadjuvant, adjuvant and palliative settings. Data were collected through focus groups and were analysed using inductive content analysis. RESULTS: Two major themes emerged: emotional responses and cognitive...

 15. Lymphoscintigraphy evaluation of paracoccidioidomycosis patients

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Griva, B.L. E-mail: bgriva@fmb.unesp.br

  2005-07-01

  Lymph node involvement is very frequent in paracoccidioidomycosis (PBM) mainly in its juvenile form. PBM also affects the lymphatic system of patients with the chronic form as it was confirmed by bipedal lymphangiography and autopsy. Lymphoscintigraphy has been used to evaluate lymphedema and cancer. The purpose of this investigation was to study the lymphoscintigraphic variables in a critical manner, to functionally evaluate the lymphatic system of patients with different forms of PBM, and to evaluate the influence of the antifungal treatment on the lymphoscintigraphic variables by lymphoscintigraphy of the extremities. Forty-six patients with PBM were studied. Twenty-one had the juvenile and 25 the chronic form. Patients with the juvenile form were divided again into three subgroups according to age. Eleven healthy volunteers were evaluated as controls. All of them were injected with 37 MBq of dextran 500-99mTc into the first interdigital space of each foot, and blood was obtained for serum albumin determination. Twenty-nine patients were evaluated after the beginning of the antifungal treatment. The time elapsed between both exams was smaller in patients with the juvenile form than in those with the chronic form. Semi-quantitative variables, such as the intensity of visualization of the radiotracer and the pattern of the time-activity curve with regions of interest over ilioinguinal lymph nodes and legs, were studied. Quantitative variables were also evaluated including the velocity of visualization of the lymph nodes, lymph flow ratio, and lymph node radiotracer uptake. The error propagation was calculated to assess the lymph flow ratio accuracy. Correlation between variables and serum albumin was done. The intensity and velocity of visualization of the radiotracer, the lymph flow ratio, and the pattern of the time-activity curve were useful variables to the evaluation of patients with the juvenile and the chronic form of PBM. The lymph flow ratio calculated by

 16. IMMUNOTHERAPY EFFICIENCY IN RHINOSINUSITIS PATIENTS

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  I. V. Stagnieva

  2015-01-01

  Full Text Available Latent rhinosinusitis proceeds without facial pain symptoms. Immune deficiency plays a leading role in pathogenesis of the disease latency. Substance P seems to be a universal mediator of painful irritation and inflammation. The objective of our study was to determine effectiveness of therapies in patients with latent rhinosinusitis, in terms of substance P levels.We treated 148 patients with rhinosinusitis, being free of local pains. All the patients underwent clinical and laboratory examination, including immune profile assessment, measurements of serum cytokines IL-1β, IL-4, IL-6, IL-8, IL-10, TNFα, IFNγ, and substance P. To correct a secondary immunodeficiency, the standard treatment of rhinosinusitis in a subgroup of the patients was accomplished by immunomodulatory drugs from the first day of therapy. The latter drugs were avoided for the rest of study group. Efficacy of treatment was evaluated by clinical signs and laboratory parameters on day 7 of the medication. Pre-treatment levels of substance P were determined in all the patients with latent clinical course and lack of pain symptoms. Low substance P levels (< 100 pg /ml were considered as indications for immunomodulatory therapy, due to immune deficiency confirmed by the cytokine imbalance. Choice of a specific drug was dependent on immunopathogenesis, i.e., for catarrhal rhinosinusitis and deficiency of cellular immunity, we administered IFN-ES-lipint; in cases of purulent rhinosinusitis, Likopid was applied. The patients treated with immunomodulatory drugs showed improvement of immune indexes by the 7th day of treatment, along with return of substance P levels to control values typical to healthy persons. Among patients with low substance P levels and immune deficiency (without immunomodulatory treatment, the immune parameters and substance P levels did not exhibit any sufficient changes over time.Low contents of substance P (SP ≤ 100 pg /ml in blood serum in pain

 17. Dependency in Critically Ill Patients

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Rumei Yang

  2016-03-01

  Full Text Available By necessity, critically ill patients admitted to intensive care units (ICUs have a high level of dependency, which is linked to a variety of negative feelings, such as powerlessness. However, the term dependency is not well defined in the critically ill patients. The concept of “dependency” in critically ill patients was analyzed using a meta-synthesis approach. An inductive process described by Deborah Finfgeld-Connett was used to analyze the data. Overarching themes emerged that reflected critically ill patients’ experience and meaning of being in dependency were (a antecedents: dependency in critically ill patients was a powerless and vulnerable state, triggered by a life-threatening crisis; (b attributes: the characteristic of losing “self” was featured by dehumanization and disembodiment, which can be alleviated by a “self”-restoring process; and (c outcomes: living with dependency and coping with dependency. The conceptual model explicated here may provide a framework for understanding dependency in critically ill patients.

 18. Audiological Manifestations in Vitiligo Patients

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Parvane Mahdi

  2012-01-01

  Full Text Available Introduction: The hallmark of vitiligo is the disappearance of melanocytes from the skin due to an as yet unidentified mechanism. The presence of melanocytes in the auditory apparatus suggests that this system could possibly be affected by vitiligo, which targets the melanocytes of the whole body and not just the skin.The purpose of this study was to assess the incidence of auditory alterations in patients with vitiligo Materials and Methods: A total of 21 patients diagnosed with vitiligo were enrolled in this study. A group of 20 healthy subjects served as a control group. Pure tone audiometry (PTA and measurements of auditory brain stem responses (ABR were carried out in all participants. Results: High frequency sensory neural hearing loss was detected in 8 patients (38.09%. Analysis of ABR revealed that 10 patients (47.61% had an abnormal increase in the latency of Wave III and 6 (28.57% had an abnormal prolongation of the inter peak latency between Wave I and III. There was no correlation between age, duration of disease, and any of the recorded parameters. Conclusion: This study highlights the involvement of the auditory system in patients with vitiligo, suggesting that vitiligo is a systemic disease rather than a purely cutaneous problem.

 19. in Patients with Mustard Lung

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  ShahrzadM Lari

  2013-05-01

  Full Text Available   Introduction: Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD secondary to sulfur mustard exposure, known as mustard lung, is an important late pulmonary complication. The BODE (Body mass index, Obstruction, Dyspnea, and Exercise index has been established as a valuable tool for determining the adverse consequences of COPD. The aim of this study was to evaluate the role of the BODE index in patients with mustard lung.   Materials and Methods: Eighty-two consecutively stable patients with mustard lung with all levels of severity were entered this study. The following parameters were recorded in all patients: standard spirometry, pulse oximetry, health-related quality of life, the BODE index. Additionally, the severity of COPD was determined by GOLD (Global initiative for chronic Obstructive Lung Disease staging. The correlation of the BODE index with pulmonary parameters was determined. Results: The mean age of the patients was 47.30±7.08 SD years. The mean BODE index was 3.16±2.25 SD. There was a statistically significant inverse correlation between the BODE index and oxygen saturation (r=-0.30, p=0.007. Also a statistically significant correlation was found between the BODE index and quality of life (r=0.80, p=0.001. The BODE index was not correlated with age of the patients and duration of disease. Conclusions: The results of this study showed that the BODE index is correlated with important clinical parameters and can be used in clinical practice

 20. Buccal health in asthmatic patients.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Nora Sexto Delgado

  2003-04-01

  Full Text Available Background: Buccal health as integral and determinant part of general health makes us find different ways and methods to elevate life quality in the population. Objective: To establish the risk of suffering from dental cavities in asthmatic patients. Methods: A non match case and control study constituted by 100 children selected at simple random from the universe of asthmatic patients belonging to the General Comprehensive doctor offices number 7,9,10, 11, 43, and 44 from Area II in Cienfuegos municipality. The controlled group was selected in the same offices but from the universe of non asthmatic children. The age in both groups was from 6 to 15 years old. Visits to the children´s home were carried out for the record of the information through health oral dental and buccal health knowledge surveys. Results: The index of cavities, lost, and obturated permanent teeth was higher (3, 28 than in the control group (0, 44. The buccal hygiene indexes and the level of knowledge in both groups did not show significant differences. The most used drugs in asthma therapy were salbutamol and ketotifeno which change the buccal milieu. The odds ratio technique between asthmatic and non asthmatic patients showed 4, 9 times more at risk of suffering from dental cavities in the first group. Finally, it can be stated that the asthmatic patients are more at risk of suffering from cavities than the non asthmatic ones, so a program for buccal health in these patients should be performed.

 1. Hemodynamic changes in depressive patients

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  MA Ying; LI Hui-chun; ZHENG Lei-lei; YU Hua-liang

  2006-01-01

  Objective: This study is aimed at exploring the relationship between hemodynamic changes and depressive and anxious symptom in depression patients. Methods: The cardiac function indices including the left stroke index (LSI), ejection fraction (EF), heart rate (HR), diastolic pressure mean (DPM), systolic pressure mean (SPM), left ventricle end-diastolic volume (LVDV), effective circulating volume (ECV), resistance total mean (RTM) and blood flow smooth degree (BFSD) were determined in 65 patients with major depressive disorders and 31 healthy normal controls. The clinical symptoms were assessed with Hamilton depression scale (HAMD) and Hamilton anxiety scale (HAMA). Results: In patients with depression without anxiety,LSI, EF, LVDV, DPM, SPM, ECV, BFSD were significantly lower than those in controls, while RTM was higher than that in controls. Patients with comorbidity of depression and anxiety showed decreased LVDV, ECV, BFSD, and increased HR in comparison with the controls. The anxiety/somatization factor score positively correlated with LSI, EF, LVDV, but negatively correlated with RTM. There was negative correlation between retardation factor score and DPM, SPM, LVDV. Conclusion: The study indicated that there are noticeable changes in left ventricle preload and afterload, blood pressure, peripheral resistance, and microcirculation in depressive patients, and that the accompanying anxiety makes the changes more complicated.

 2. Falls in elderly hemodialysis patients.

  Science.gov (United States)

  Abdel-Rahman, E M; Turgut, F; Turkmen, K; Balogun, R A

  2011-10-01

  The elderly, (age ≥ 65 years) hemodialysis (HD) patient population is growing rapidly across the world. The risk of accidental falls is very high in this patient population due to multiple factors which include aging, underlying renal disease and adverse events associated with HD treatments. Falls, the most common cause of fatal injury among elderly, not only increase morbidity and mortality, but also increase costs to the health system. Prediction of falls and interventions to prevent or minimize fall risk and associated complications will be a major step in helping these patients as well as decreasing financial and social burdens. Thus, it is vital to learn how to approach this important problem. In this review, we will summarize the epidemiology, risk factors, pathophysiology and complications of falls in elderly HD patients. We will also focus on available methods to assess and predict the patients at higher risk of falling and will provide recommendations for interventions to reduce the occurrence of falls in this population.

 3. Psychoneuroimmunology in critically ill patients.

  Science.gov (United States)

  DeKeyser, Freda

  2003-02-01

  Psychoneuroimmunology is the study of the interactions among behavior, neural, and endocrine functions and the immune system. The purpose of this review is to briefly summarize the evidence concerning interactions among behavior, the neuroendocrine system, and the immune system, and to show how this evidence relates to critical care patients. It has been shown that the immune function of many patients in the intensive care unit is suppressed as a result of trauma, sepsis, or profound physiologic and psychological stress. Three of the most common stressors among patients in the intensive care unit are pain, sleep deprivation, and fear or anxiety. Findings have shown each of these stressors to be associated with decreased immune functioning. Nurses have an important responsibility to protect their patients from infection and promote their ability to heal. Several actions are suggested that can help the nurse achieve these goals. It is hoped that nurses would keep these interactions in mind while caring for their patients in the intensive care unit.

 4. MyUMC Patient Portal: patient and professional perspectives

  Science.gov (United States)

  Ros, Wynand J.G

  2012-01-01

  Introduction In 2010 the UMC Utrecht started with the introduction of patient portals for patients with chronic conditions. The evaluation concerned portals of three patient groups: adults with HIV, adolescents with CF and parents of children with CF. The portals had six modules: ‘overview treatment appointments’, ‘overview of medication and test results’, ‘e-consult (a-synchronous)’, ‘request for medical prescription’, ‘diaries’ and ‘questionnaires’. Aim and objectives To evaluate patient’s use, their experiences and to detect factors that influence use and appreciation of the portal. Method One hundred and nine patients were followed during seven months. They completed a digital questionnaire at baseline, and at 2 and 7 months. The questionnaire contains items with fixed response categories on personal characteristics (including internet use and computer skills), actual use of the portal (frequency and modules), total websites’ ease-of-use (attractiveness, controllability, efficiency, helpfulness and learnability with WAMMI), patients’ experiences with the modules and overall appreciation of the portal (10-point scale). Two open questions were add on specific positive and specific negative experiences. Results Most respondents were regular (almost daily) users of the internet and considered themselves competent computer users. Over 80% of the patients used the portal at least once. More than half of them used the portal recently, i.e. the last month. Reasons for not using the portal were lack of actual health problems, problems with login procedures, too busy with other things. Related to regular care, most patients used the portal complementary to regular care for the same questions. However, about half of the patients stated that they used the portal as a substitution for regular consultations (face to face or telephone). On the other hand, one-third stated that they used the portal in addition to regular care. The users find the

 5. THYMOMA -A Review of Fourteen Patients

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Kim, S. K.; Lee, H. S.; Cho, K. H.; Suh, C. O.; Kim, G. E. [Yonsei University College of Medicine, Seoul (Korea, Republic of)

  1985-06-15

  Between Jan. 1977 and Dec. 1984, 14 patients diagnosed of thymoma has been analyzed retrospectively. 6 patients(6/14 patients 43%) had myasthenia gravis. 12 patients (12/14 patients 86%) had invasive thymoma. Complete resection was carried out in 6 patients (43%), 2 patients had partial resection (14%) and 6 patients had only biopsy (43%). Postoperative or radical radiotherapy was given to 8 patients, of whom 5 patients was still alive (4 yr. 2.8 yr. 1.6 yr. 1.4 yr. 1.3 yr) and 3 patients died (1 yr. 0.6 yr. 0.6 yr). External irradiation ranges 1,950-7,000 rads (mean 4,500, median 4,000 rads)

 6. Constructions of the patient in healthcare communications

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pors, Anja Svejgaard

  2016-01-01

  Purpose – The purpose of this paper is to examine how strategic, patient-centred communication plays a part in the discursive management of expectations posed to patients and healthcare organizations. Design/methodology/approach – The paper provides an analysis of four documents collected as part...... of an ethnographic case study regarding “The Perspective of the Patient” – a Danish Hospital’s patient-centred communication programme. Mapping methods inspired by Grounded Theory are used to qualify the analysis. Findings – The paper shows that strategic patient-centred communication addresses both a care......-oriented approach to the patient and deploys market perceptions of patients. Market and care is seen as co-existing organizing modes that entail expectations to the patient. In the communication programme the patient is constructed in six information-seeking patient figures: affective patient; target group patient...

 7. ANTIFUNGAL PROPHYLAXIS IN IMMUNOCOMPROMISED PATIENTS

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Lourdes Vazquez

  2016-09-01

  Full Text Available Invasive fungal infections (IFIs represent significant complications in patients with hematological malignancies. Chemoprevention of IFIs may be important in this setting, but most antifungal drugs have demonstrated poor efficacy, particularly in the prevention of invasive aspergillosis. Antifungal prophylaxis in hematological patients is currently regarded as the gold standard in situations with a high risk of infection, such as acute leukemia, myelodysplastic syndromes, and autologous or allogeneic hematopoietic stem cell transplantation. Over the years, various scientific societies have established a series of recommendations for antifungal prophylaxis based on prospective studies performed with different drugs. However, the prescription of each agent must be personalized, adapting its administration to the characteristics of individual patients and taking into account possible interactions with concomitant medication.

 8. Rosuvastatin in diabetic hemodialysis patients

  DEFF Research Database (Denmark)

  Holdaas, Hallvard; Holme, Ingar; Schmieder, Roland E;

  2011-01-01

  A randomized, placebo-controlled trial in diabetic patients receiving hemodialysis showed no effect of atorvastatin on a composite cardiovascular endpoint, but analysis of the component cardiac endpoints suggested that atorvastatin may significantly reduce risk. Because the AURORA (A Study...... to Evaluate the Use of Rosuvastatin in Subjects on Regular Hemodialysis: An Assessment of Survival and Cardiovascular Events) trial included patients with and without diabetes, we conducted a post hoc analysis to determine whether rosuvastatin might reduce the risk of cardiac events in diabetic patients...... receiving hemodialysis. Among the 731 participants with diabetes, traditional risk factors such as LDL-C, smoking, and BP did not associate with cardiac events (cardiac death and nonfatal myocardial infarction). At baseline, only age and high-sensitivity C-reactive protein were independent risk factors...

 9. Adenovirus infection in immunocompromised patients

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sylwia Rynans

  2013-09-01

  Full Text Available Human adenoviruses belong to the Adenoviridae family and they are divided into seven species, including 56 types. Adenoviruses are common opportunistic pathogens that are rarely associated with clinical symptoms in immunocompetent patients. However, they are emerging pathogens causing morbidity and mortality in recipients of hematopoietic stem cell and solid organ transplants, HIV infected patients and patients with primary immune deficiencies. Clinical presentation ranges from asymptomatic viraemia to respiratory and gastrointestinal disease, haemorrhagic cystitis and severe disseminated illness. There is currently no formally approved therapy for the treatment of adenovirus infections.This article presents current knowledge about adenoviruses, their pathogenicity and information about available methods to diagnose and treat adenoviral infections.

 10. Antibiotic resistance in cancer patients.

  Science.gov (United States)

  Gudiol, Carlota; Carratalà, Jordi

  2014-08-01

  Bacterial infection is one of the most frequent complications in cancer patients and hematopoietic stem cell transplant recipients. In recent years, the emergence of antimicrobial resistance has become a significant problem worldwide, and cancer patients are among those affected. Treatment of infections due to multidrug-resistant (MDR) bacteria represents a clinical challenge, especially in the case of Gram-negative bacilli, since the therapeutic options are often very limited. As the antibiotics active against MDR bacteria present several disadvantages (limited clinical experience, higher incidence of adverse effects, and less knowledge of the pharmacokinetics of the drug), a thorough acquaintance with the main characteristics of these drugs is mandatory in order to provide safe treatment to cancer patients with MDR bacterial infections. Nevertheless, the implementation of antibiotic stewardship programs and infection control measures is the cornerstone for controlling the development and spread of these MDR pathogens.

 11. The diabetic patient in Ramadan.

  Science.gov (United States)

  Chamsi-Pasha, Hassan; Aljabri, Khalid S

  2014-04-01

  During the month of Ramadan, all healthy, adult Muslims are required to fast from dawn to sunset. Fasting during Ramadan involves abstaining from food, water, beverages, smoking, oral drugs, and sexual intercourse. Although the Quran exempts chronically ill from fasting, many Muslims with diabetes still fast during Ramadan. Patients with diabetes who fast during the month of Ramadan can have acute complications. The risk of complications in fasting individuals with diabetes increases with longer periods of fasting. All patients with diabetes who wish to fast during Ramadan should be prepared by undergoing a medical assessment and engaging in a structured education program to undertake the fast as safely as possible. Although some guidelines do exist, there is an overwhelming need for better designed clinical trials which could provide us with evidence-based information and guidance in the management of patients with diabetes fasting Ramadan.

 12. Thromboembolism in Patients with Cancer.

  Science.gov (United States)

  Büyükçelik, Abdullah; Akbulut, Hakan

  2004-03-01

  One hundred and forty years ago, Armand Trousseau described phlegmasia alba dolens as a sign of internal malignancy. Nowadays, it is commonly believed that the presence malignant tumaor increases the risk of venous thromboembolism (i.e deep vein thrombosis and pulmonary embolism) However, cancer is usually associated with other factors such as old age, extensive surgery,immobility, etc., which may predispose to thromboembolism. The majority of thrombotic events occur in the venous system; the incidence of arterial thrombosis is much lower.Recurrent thromboembolism in cancer patients frequently and diminishes the quality of life of the patients.Furthermore, if the thromboembolism is massive, destipte of early and aggressive treatment, it may result in death. In this article, we review thromboembolic complications in cancer patients.

 13. Zinc supplementation in burn patients.

  Science.gov (United States)

  Caldis-Coutris, Nancy; Gawaziuk, Justin P; Logsetty, Sarvesh

  2012-01-01

  Micronutrient supplementation is a common practice throughout many burn centers across North America; however, uncertainty pertaining to dose, duration, and side effects of such supplements persists. The authors prospectively collected data from 23 hospitalized patients with burn sizes ranging from 10 to 93% TBSA. Each patient received a daily multivitamin and mineral supplement, 50 mg zinc (Zn) daily, and 500 mg vitamin C twice daily. Supplements were administered orally or enterally. Albumin, prealbumin, C-reactive protein, serum Zn, and serum copper were measured weekly during hospital admission until levels were within normal reference range. Our study concluded that 50 mg daily dose of Zn resulted in normal serum levels in 19 of 23 patients at discharge; 50 mg Zn supplementation did not interfere with serum copper levels; and Zn supplements, regardless of administration route, did not result in gastrointestinal side effects.

 14. Patient advocacy: the technologist's role.

  Science.gov (United States)

  Church, Elizabeth J

  2004-01-01

  This article provides an overview of the various ways in which imaging professionals can demonstrate patient advocacy on a day-to-day basis and throughout their careers. Advocacy encompasses a wide range of attitudes and activities, and implementing its principles can bring new enthusiasm to the workplace and increase job satisfaction. After completing this article, readers will: Describe the fundamental aspects of advocacy. Know how to handle conflict and explain why conflict is necessary. Understand the challenges to advocacy. Apply patient advocacy in the context of diagnostic imaging. Recognize the radiologic technologist's important role in ensuring patient safety. Identify how professional codes and standards, as well as federal and state laws, encourage advocacy efforts.

 15. Patient records and clinical overview

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Lotte Groth

  in various causal relations. The creation of plots takes place within a distributed socio-technical system in which information is propagated and computations take place by means of different artefacts and humans and are therefore not restricted to the minds of individuals. From this perspective...... is critical in different ways in when treating patients. The patient record is multi- functional and works as both a cognitive and a coordinating artefact. A multiplicity of reasons for implementing EPR systems in the health care sector exist, but some of the most mentioned reasons are a reduction in medical...... errors, an improvement in efficiency and productivity and improved quality in patient care. The development, design and implementation of EPR systems that perform well in daily clinical practice have proven to be difficult and even more difficult to develop systems that perform across different...

 16. Unge og gambling

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Jens Christian; Sørensen, Niels Ulrik; Wittendorff, Nina

  Rapporten offentliggør resultaterne af den første videnskabelige undersøgelse af pengespil blandt unge danskere mellem 12 og 17 år. Den beskæftiger sig med tre områder 1) Pengespiladfærd blandt unge, 2) Problemspiladfærd blandt unge og 3) Sammenhænge mellem unges risikoadfærd og trivsel samt dere...

 17. Hyponatremia in critically ill patients

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Rajesh Padhi

  2014-01-01

  Full Text Available Context: Hyponatremia is a common electrolyte disturbance in critically ill hence understanding its implications is important. Aims: This study was carried out to ascertain frequency, predisposing conditions and outcome in critically ill patients with hyponatremia on intensive care unit (ICU admission. Settings and Design: This was an observational, prospective study of a series of ICU patients during a 12-month period. Materials and Methods: The patients were divided into two groups: Hyponatremic (serum sodium < 135 mmol/L and Eunatremic groups (135-145 mmol/L. Clinical examination included volume status and drug history, biochemistries, clinical diagnosis and cause of hyponatremia. Statistical Analysis Used: Fisher′s exact test, unpaired t-tests Wilcoxon ranksum tests, profile-likelihood method, log-rank test and Kaplan-Meier curves were used. P < 0.05 were considered to be statistically significant. Results: In the hyponatremic group, the frequency of hyponatremia on ICU admission was 34.3%, most were euvolumic, 58.96%. Females comprised of 36.5%. The mean age was 60.4 ± 17.2. The Syndrome of inappropriate Antidiuretic Hormone (SIADH criteria was met in ninety-one patients (36.25%, peumonia being the leading cause of SIADH. Patients with severe sepsis, elective surgery patients, renal failure and heart failure, cirrhosis of liver and subarachnoid hemorrhage were other more likely etiologic causes (P < 0.05. The hyponatremic group spent a longer time in the ICU (P = 0.02, had longer mechanical ventilator days (P < 0.05 and had an increased mortality rate (P = 0.01. Conclusions: Hyponatremia present on admission to the ICU is independent risk factors for poor prognosis.

 18. Chronic constipation in hemiplegic patients

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  2007-01-01

  AIM: To assess the prevalence of bowel dysfunction in hemiplegic patients, and its relationship with the site of neurological lesion, physical immobilization and pharmacotherapy.METHODS: Ninety consecutive hemiplegic patients and 81 consecutive orthopedic patients were investigated during physical motor rehabilitation in the same period, in the same center and on the same diet. All subjects were interviewed ≥ 3 mo after injury using a questionnaire inquiring about bowel habits before injury and at the time of the interview. Patients' mobility was evaluated by the Adapted Patient Evaluation Conference System. Drugs considered for the analysis were nitrates, angiogenic converting enzyme (ACE) inhibitors,calcium antagonists, anticoagulants, antithrombotics,antidepressants, anti-epileptics.RESULTS: Mobility scores were similar in the two groups. De novo constipation (OR = 5.36) was a frequent outcome of the neurological accident.Hemiplegics showed an increased risk of straining at stool (OR: 4.33), reduced call to evacuate (OR: 4.13),sensation of incomplete evacuation (OR: 3.69), use of laxatives (OR: 3.75). Logistic regression model showed that constipation was significantly and independently associated with hemiplegia. A positive association was found between constipation and use of nitrates and antithrombotics in both groups. Constipation was not related to the site of brain injury.CONCLUSION: Chronic constipation is a possible outcome of cerebrovascular accidents occurring in 30% of neurologically stabilized hemiplegic patients.Its onset after a cerebrovascular accident appears to be independent from the injured brain hemisphere,and unrelated to physical inactivity. Pharmacological treatment with nitrates and antithrombotics may represent an independent risk factor for developing chronic constipation.

 19. [Hilarein, a patient education game for kidney transplant patients].

  Science.gov (United States)

  Césarini, Carole; Callens, Cécile

  2013-03-01

  At Nice university hospital, an educational board game has been designed by the kidney transplant team for patients suffering from kidney failure. Hilarein is a tool to support therapeutic education which demonstrates that it is possible to learn while having fun.

 20. Diabetes in patients with HIV: patient characteristics, management and screening

  NARCIS (Netherlands)

  Roerink, M.E.; Meijering, R.; Bosch, M.; Galan, B.E. de; Crevel, R. van

  2015-01-01

  BACKGROUND: As HIV management has become more successful during the past years, non-communicable diseases have become more prevalent among HIV-infected individuals. As a result, more HIV-infected patients die of cardiovascular diseases, with diabetes being one of the main risk factors. This study ev

 1. Patient advocacy: barriers and facilitators

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Nikravesh Mansoure

  2006-03-01

  Full Text Available Abstract Background During the two recent decades, advocacy has been a topic of much debate in the nursing profession. Although advocacy has embraced a crucial role for nurses, its extent is often limited in practice. While a variety of studies have been generated all over the world, barriers and facilitators in the patient advocacy have not been completely identified. This article presents the findings of a study exploring the barriers and facilitators influencing the role of advocacy among Iranian nurses. Method This study was conducted by grounded theory method. Participants were 24 Iranian registered nurses working in a large university hospital in Tehran, Iran. Semi-structured interviews were used for data collection. All interviews were transcribed verbatim and simultaneously Constant comparative analysis was used according to the Strauss and Corbin method. Results Through data analysis, several main themes emerged to describe the factors that hindered or facilitated patient advocacy. Nurses in this study identified powerlessness, lack of support, law, code of ethics and motivation, limited communication, physicians leading, risk of advocacy, royalty to peers, and insufficient time to interact with patients and families as barriers to advocacy. As for factors that facilitated nurses to act as a patient advocate, it was found that the nature of nurse-patient relationship, recognizing patients' needs, nurses' responsibility, physician as a colleague, and nurses' knowledge and skills could be influential in adopting the advocacy role. Conclusion Participants believed that in this context taking an advocacy role is difficult for nurses due to the barriers mentioned. Therefore, they make decisions and act as a patient's advocate in any situation concerning patient needs and status of barriers and facilitators. In most cases, they can not act at an optimal level; instead they accept only what they can do, which we called 'limited advocacy' in

 2. Muscle dysfunction in cancer patients

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christensen, Jesper Frank; Jones, L W; Andersen, J L

  2014-01-01

  implications of muscle dysfunction in cancer patients. The efficacy of exercise training to prevent and/or mitigate cancer-related muscle dysfunction is also discussed. DESIGN: We identified 194 studies examining muscular outcomes in cancer patients by searching PubMed and EMBASE databases. RESULTS: Muscle......, be powered to evaluate clinical outcomes associated with improvements in muscle function, or be promoted in advanced stage settings, aiming to reverse cancer-related muscle dysfunction, and thus potentially improve time-to-progression, treatment toxicity and survival....

 3. Sporotrichosis in Renal Transplant Patients

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Paulo Gewehr

  2013-01-01

  Full Text Available The current report describes two renal transplant recipients who presented with sporotrichosis. In addition, the authors review the general aspects of sporotrichosis in renal transplant recipients reported in the literature. Sporotrichosis is a rare fungal infection in transplant patients and has been reported primarily in renal transplant recipients not treated with antifungal prophylaxis. Extracutaneous forms of sporotrichosis without skin manifestations and no previous history of traumatic injuries have been described in such patients and are difficult to diagnose. Renal transplant recipients with sporotrichosis described in the present report were successfully treated with antifungal therapy including amphotericin B deoxycholate, lipid amphotericin B formulations, fluconazole and itraconazole.

 4. Patient diaries: charting the course.

  Science.gov (United States)

  Zanni, Guido R

  2007-06-01

  Clinical diaries are a way for patients to assess their own health status without clinician bias or interpretation. Diaries are especially useful in understanding symptoms' temporal dynamics, including triggers that exacerbate symptoms; they also help individuals to evaluate the impact of their treatment. Diary format should be patient-specific, with thoughtful consideration given to rating scales, symptom descriptors, number of daily entries required, and the duration of diary recording. While compliance, recall biases, and diary fatigue affect data quality, a diary's potential for individualizing treatment strategies is tremendous.

 5. Patient-Specific Computational Modeling

  CERN Document Server

  Peña, Estefanía

  2012-01-01

  This book addresses patient-specific modeling. It integrates computational modeling, experimental procedures, imagine clinical segmentation and mesh generation with the finite element method (FEM) to solve problems in computational biomedicine and bioengineering. Specific areas of interest include cardiovascular problems, ocular and muscular systems and soft tissue modeling. Patient-specific modeling has been the subject of serious research over the last seven years and interest in the area is continually growing and this area is expected to further develop in the near future.

 6. [Weight loss in cancer patients].

  Science.gov (United States)

  Lordick, Florian; Hacker, Ulrich

  2016-02-01

  Cancer patients are regularly affected by malnutrition which often leads to a worsened quality of life and activity in daily living, more side effects and complications during anticancer treatment and shorter survival times. The early diagnosis and treatment of malnutrition are therefore relevant components of oncological treatment. The assessment of the nutritional status and determination of the body-mass-index should be done in every patient with cancer. The clinical examination delivers important findings and indications for malnutrition. Bioimpedance analysis can deliver additional objective information. The treatment of malnutrition should start early and follows a step-wise escalation reaching from nutritional counseling to enteral nutritional support to parenteral nutrition.

 7. The rise of patient 3.0

  DEFF Research Database (Denmark)

  Clemensen, Jane; Danbjørg, Dorthe Boe; Damkjær Syse, Mette

  Social media, particularly Facebook (FB), is a new way for patients to find peer patients. By investigating communications within a patient generated FB group over a one year period we looked for evidence of the existence of Patient 3.0 . The indicators for these kinds of activities were where...

 8. Patient education in Europe: united differences

  NARCIS (Netherlands)

  Visser, Adriaan; Deccache, A.; Bensing, J.

  2001-01-01

  This issue of Patient Education and Counseling presents the state of the art of patient education in several European countries. It is based on papers presented at a meeting in Paris on the evolution and development of patient education in western, central and eastern Europe (May 1999). Also patient

 9. Suicide in patients with motor neuron disease

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bak, Søren; Stenager, E N; Stenager, Egon

  1994-01-01

  The aim of the present study was to assess, through an epidemiological study, whether suicide risk is increased in patients with motor neuron disease (MND). The study involved 116 patients with MND. In the study period 92 patients died, 47 males and 45 females. No patients committed suicide...

 10. 21 CFR 880.2720 - Patient scale.

  Science.gov (United States)

  2010-04-01

  ... 21 Food and Drugs 8 2010-04-01 2010-04-01 false Patient scale. 880.2720 Section 880.2720 Food and... Patient scale. (a) Identification. A patient scale is a device intended for medical purposes that is used to measure the weight of a patient who cannot stand on a scale. This generic device includes...

 11. Klinik for demensudredning--110 konsekutive patienter

  DEFF Research Database (Denmark)

  Johannsen, Peter; Ehlers, L; Abelskov, K E

  1997-01-01

  medication. Ten patients received acetylsalicylic acid (150 mg Q.D.) and two a levo-dopa-type drug. Twenty-six patients were followed by gerontopsychiatric district care. Because only 47% of the patients suspected of dementia actually fulfilled dementia criteria, the evaluation suggests that patients...

 12. Patient education in Europe: united differences.

  NARCIS (Netherlands)

  Visser, S.; Deccache, A.; Bensing, J.

  2001-01-01

  This issue of Patient Education and Counseling presents the state of the art of patient education in several European countries. It is based on papers presented at a meeting in Paris on the evolution and development of patient education in western, central and eastern Europe (May 1999). Also patient

 13. Patient safety: the what, how, and when.

  Science.gov (United States)

  Albrecht, Roxie M

  2015-12-01

  Patient safety is a construct that implies behavior intended to minimize the risk of harm to patients through effectiveness and individual performance designed to avoid injuries to patients from the care that is intended to help them. The Accreditation Council for Graduate Medical Education has made patient safety a focused area in the new Clinical Learning Environment Review process. This lecture will focus on definitions of patient safety terminology; describe the culture of patient safety and a just culture; discuss what to report, who to report it too, and methods of conducting patient safety investigations.

 14. Imaging Pregnant and Lactating Patients.

  Science.gov (United States)

  Tirada, Nikki; Dreizin, David; Khati, Nadia J; Akin, Esma A; Zeman, Robert K

  2015-10-01

  As use of imaging in the evaluation of pregnant and lactating patients continues to increase, misperceptions of radiation and safety risks have proliferated, which has led to often unwarranted concerns among patients and clinicians. When radiologic examinations are appropriately used, the benefits derived from the information gained usually outweigh the risks. This review describes appropriateness and safety issues, estimated doses for imaging examinations that use iodizing radiation (ie, radiography, computed tomography, nuclear scintigraphy, and fluoroscopically guided interventional radiology), radiation risks to the mother and conceptus during various stages of pregnancy, and use of iodinated or gadolinium-based contrast agents and radiotracers in pregnant and lactating women. Maternal radiation risk must be weighed with the potential consequences of missing a life-threatening diagnosis such as pulmonary embolus. Fetal risks (ie, spontaneous abortion, teratogenesis, or carcinogenesis) vary with gestational age and imaging modality and should be considered in the context of the potential benefit of medically necessary diagnostic imaging. When feasible and medically indicated, modalities that do not use ionizing radiation (eg, magnetic resonance imaging) are preferred in pregnant and lactating patients. Radiologists should strive to minimize risks of radiation to the mother and fetus, counsel patients effectively, and promote a realistic understanding of risks related to imaging during pregnancy and lactation.

 15. Patient dosimetry in diagnostic radiology

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ciraj-Bjelac Olivera F.

  2003-01-01

  Full Text Available The objective of this work is to assess patient organ doses, effective doses and entrance surface doses in conventional diagnostic radiology procedures for standard adult patient. The survey consists of measurements of doses delivered to 239 patients in nine types of X-ray examinations. Three types of data were collected: X-ray machine data, patient data, and output measurements. Entrance surface dose was assessed based on the survey data and subsequently, using conversion coefficients, the organ doses and effective doses were calculated. Values of the entrance surface dose and the effective dose were estimated to be 0.4 to 5.8 mGy and 0.03 to 3.00 mSv for different examinations. Derived doses were compared with recommended general diagnostic reference levels. The impact of examination parameters on dose values was discussed. Except for posterior-anterior chest examination, all estimated doses are lower than stated reference levels. Survey data are aimed at helping development of national quality control and radiation protection programmed for medical exposures.

 16. EEG Findings in Burnout Patients

  NARCIS (Netherlands)

  Luijtelaar, E.L.J.M. van; Verbraak, M.J.P.M.; Bunt, P.M. van den; Keijsers, G.P.J.; Arns, M.W.

  2010-01-01

  The concept of burnout remains enigmatic since it is only determined by behavioral characteristics. Moreover, the differential diagnosis with depression and chronic fatigue syndrome is difficult. EEG-related variables in 13 patients diagnosed with burnout syndrome were compared with 13 healthy compa

 17. Capsule endoscopy in pediatric patients

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  2008-01-01

  Wireless capsule endoscope (WCE) for the investigation of the small bowel is an approved technique both in adults and children (more than 10 years old). The present review provides data on the indications, diagnostic yield, adverse events and limitations of the WCE technique in children and tries to predict the future of WCE usage in this population of patients.

 18. Patient privacy and social media.

  Science.gov (United States)

  Hader, Amy L; Brown, Evan D

  2010-08-01

  Healthcare providers using social media must remain mindful of professional boundaries and patients' privacy rights. Facebook and other online postings must comply with the Health Insurance Portability and Accountability Act of 1996 (HIPAA), applicable facility policy, state law, and AANA's Code of Ethics.

 19. Pegfilgrastim in pediatric cancer patients

  NARCIS (Netherlands)

  te Poele, EM; Kamps, WA; Tamminga, RYJ; Leew, JA; Postma, A; de Bont, ESJM

  2005-01-01

  Chemotherapy-induced neutropenia is a major dose-limiting side effect of intensive chemotherapy in cancer patients. Recently, pegfilgrastim (a product with a long half-life, resulting in once-per-cycle dosage) was introduced to prevent neutropenia in adults. The authors report 32 episodes of pegfilg

 20. Syringomyelia in an older patient.

  Science.gov (United States)

  Gill, Rupinder; Birns, Jonathan

  2014-11-01

  We describe the case of an 80-year-old man who presented with lower limb upper motor neurone weakness and spinothalamic tract sensory deficit secondary to previously undiagnosed syringomyelia. The case highlights the need for methodical history, examination and investigation in elderly patients to achieve diagnostic accuracy.

 1. BAYESIAN BICLUSTERING FOR PATIENT STRATIFICATION.

  Science.gov (United States)

  Khakabimamaghani, Sahand; Ester, Martin

  2016-01-01

  The move from Empirical Medicine towards Personalized Medicine has attracted attention to Stratified Medicine (SM). Some methods are provided in the literature for patient stratification, which is the central task of SM, however, there are still significant open issues. First, it is still unclear if integrating different datatypes will help in detecting disease subtypes more accurately, and, if not, which datatype(s) are most useful for this task. Second, it is not clear how we can compare different methods of patient stratification. Third, as most of the proposed stratification methods are deterministic, there is a need for investigating the potential benefits of applying probabilistic methods. To address these issues, we introduce a novel integrative Bayesian biclustering method, called B2PS, for patient stratification and propose methods for evaluating the results. Our experimental results demonstrate the superiority of B2PS over a popular state-of-the-art method and the benefits of Bayesian approaches. Our results agree with the intuition that transcriptomic data forms a better basis for patient stratification than genomic data.

 2. The alcohol patient and surgery

  DEFF Research Database (Denmark)

  Tønnesen, H

  1999-01-01

  Alcohol abusers have a threefold increased risk of post-operative morbidity after surgery. The most frequent complications are infections, cardiopulmonary insufficiency, and bleeding episodes. Pathogenesis is suppressed immune capacity, subclinical cardiac dysfunction, and haemostatic imbalance....... The economic implications of alcohol abuse in surgical patients are tremendous. Interventional studies are required to reduce future increases in post-operative morbidity....

 3. Cerebrovascular disease in pediatric patients

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Rotta Newra Tellechea

  2002-01-01

  Full Text Available Although rare in childhood, stroke may have a serious impact when it happens in this stage of life. Also, it may be the first sign of a systemic disease. We report 12 cases of patients with stroke treated in the Neuropediatrics Unit of Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA from March 1997 to March 2000. All patients, from term infants to 12-year-old children hospitalized in the Pediatrics Unit of HCPA, had clinical suspicion of stroke, which was later confirmed by radiological studies. Patient follow up ranged from 1 to 6 years (mean = 3.4 years. Presenting symptoms were hemiparesis in 9 patients, seizures in 7, deviation of labial commissure in 3, and loss of consciousness in 1. The increase in the number of cases of childhood stroke identified and later confirmed by noninvasive methods had helped in the determination of different ethiologies of stroke: the most frequent being hematologic, cardiac and genetic diseases. However, our study included 6 newborns with stroke whose ethiology was not identified. Seven children with seizures received phenobarbital. Six term infants had neonatal seizures secondary to stroke and restricted to the first 72 hours of life.

 4. Probiotics for severe trauma patients

  OpenAIRE

  Rijkers, Ger T

  2011-01-01

  Probiotics are live micro-organisms with a health promoting effect. Because of their immunomodulating capacity as well as improvement of gut barrier function, probiotics have the capacity to prevent infectious complications in a variety of clinical settings. Now selected probiotics show potential for improving the clinical outcome of severe trauma patients.

 5. Asthma in patients with psoriasis

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lønnberg, A S; Skov, L; Skytthe, A;

  2015-01-01

  We read with interest the report by Fang and colleagues of the relationship between psoriasis and asthma in a large retrospective case-control study from Taiwan [1]. The study found a 1.38-fold increased risk of asthma among patients with psoriasis, and with an increasing risk according to higher...

 6. Medication Management in Homecare Patients

  NARCIS (Netherlands)

  Sino, C.G.M.

  2013-01-01

  In addition to the general practitioner and pharmacist, homecare workers who visit their patients in their homes on a regular basis might be able to facilitate early recognition of potential Drug Related Problems. First, the beliefs about medicines and factors influencing these beliefs in community

 7. Hypertension in Patients with Cancer

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Souza, Vinicius Barbosa de; Silva, Eduardo Nani; Ribeiro, Mario Luiz; Martins, Wolney de Andrade, E-mail: wolney@cardiol.br [Curso de Pós-Graduação em Ciências Cardiovasculares da Universidade Federal Fluminense, Niterói, RJ (Brazil)

  2015-03-15

  There is a known association between chemotherapy and radiotherapy for treatment of cancer patients and development or worsening of hypertension. The aim of this article is to review this association. A literature search was conducted for articles reporting this association on the databases PubMed, SciELO and LILACS between 1993 and 2013. There was a high coprevalence of hypertension and cancer, since both diseases share the same risk factors, such as sedentary lifestyle, obesity, smoking, unhealthy diet and alcohol abuse. The use of chemotherapy and adjuvant drugs effective in the treatment of cancer increased the survival rate of these patients and, consequently, increased the incidence of hypertension. We described the association between the use of angiogenesis inhibitors (bevacizumab, sorafenib and sunitinib), corticosteroids, erythropoietin and non-steroidal anti-inflammatory drugs with the development of hypertension. We also described the relationship between hypertension and carotid baroreceptor injury secondary to cervical radiotherapy. Morbidity and mortality increased in patients with cancer and hypertension without proper antihypertensive treatment. We concluded that there is need for early diagnosis, effective monitoring and treatment strategies for hypertension in cancer patients in order to reduce cardiovascular morbidity and mortality.

 8. Swallowing dysfunction in cancer patients

  NARCIS (Netherlands)

  Raber-Durlacher, J.E.; Brennan, M.T.; Verdonck- de Leeuw, I.M.; Gibson, R.J.; Eilers, J.G.; Waltimo, T.; Bots, C.P.; Michelet, M.; Sollecito, T.P.; Rouleau, T.S.; Sewnaik, A.; Bensadoun, R.J.; Fliedner, M.C.; Silverman, S.; Spijkervet, F.K.L.

  2012-01-01

  Purpose Dysphagia (swallowing dysfunction) is a debilitating, depressing, and potentially life-threatening complication in cancer patients that is likely underreported. The present paper is aimed to review relevant dysphagia literature between 1990 and 2010 with a focus on assessment tools, prevalen

 9. Urotherapy for patients with cancer.

  Science.gov (United States)

  Eldor, J

  1997-04-01

  Cancer cells release various antigens, some of which appear in the urine. Oral autourotherapy is suggested as a new treatment modality for cancer patients. It will provide the intestinal lymphatic system with the many tumor antigens against which antibodies may be produced. These antibodies may be pierced through the blood stream and attack the tumor and its cells.

 10. Patient Blood Management in Europe

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bruun, M T; Pendry, K; Georgsen, J

  2016-01-01

  BACKGROUND AND OBJECTIVES: Patient Blood Management (PBM) in Europe is a working group of the European Blood Alliance with the initial objective to identify the starting position of the participating hospitals regarding PBM for benchmarking purposes, and to derive good practices in PBM from...

 11. Intensive care of haematological patients

  DEFF Research Database (Denmark)

  Magid, Tobias; Haase, Nicolai; Andersen, Jakob Steen

  2012-01-01

  This article presents the treatment results of 320 consecutive patients with malignant haematological diagnoses admitted to a tertiary intensive care unit at a Danish University hospital over a six-year period (2005-2010). With reference to international publications, we describe the development...

 12. Life Quality of Hemodialysis Patients

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Noorallah Tahery

  2013-05-01

  Full Text Available Introduction: Patients with chronic and advanced kidney failure undergo hemodialysis treatment and because of various drug therapies have basic problems in their life style which affects their psychosocial operation. The purpose of this study was to determine the hemodialysis patients’ quality of life in Abadan and Khorramshahr in 2011. Methods: This is a cross - sectional study in which all patients (80 cases referring to Abadan and Khorramshahr hemodialysis clinics completed a questionnaire which included two sections of demographic data and kidney diseases quality of life (KDQOL. Data analysis was done using SPSS-17 software and statistical tests such as ANOVA, Pearson correlation coefficient, and Independent T test were used. Results: The mean score of life quality of the participants was 47.22 ± 8.82 which indicates their low quality of life. Result showed that between quality of life and age (P = 0.04 & r = 0.5 and ESRD patience period (P=0.03 & r= 0.23, there exists a statistically significant relationship. A positive and significant association was also observed between education and quality of life (p= 0.003 and between income level and quality of life (P<0.0001. Conclusion: Life quality of Hemodialysis patients is low and authorities need to provide these patients with more social support and see into their welfare.

 13. [Enriching patient care with aromatherapy].

  Science.gov (United States)

  Sogno-Lalloz, Isabelle

  2014-01-01

  There are increasing numbers of initiatives in healthcare institutions focusing on the benefits of essential oils. Received positively by patients who appreciate the resulting wellbeing, these innovative approaches around aromatherapy are based on the initiative of pioneering caregivers. Following on from an international congress held each year in Grasse, this article presents some example schemes.

 14. Physical evaluation of the patient.

  Science.gov (United States)

  Sykes, P; Lipp, M; Malamed, S F; Kubota, Y; Matsuura, H

  1992-01-01

  The physical evaluation of the patient before and during anesthesia and sedation is assuming an ever greater importance with the advent of sophisticated and reliable monitoring devices. This paper reviews the possible methods of evaluation and describes the types of mechanical monitors most suited to the dental office.

 15. Noise control considerations for patient rooms

  Science.gov (United States)

  Davenny, Benjamin

  2005-09-01

  The patient room envelope is a path between outside noise sources and the patient receiver. Within the patient room there are several sources including televisions, clinical monitor alarms, medical pumps, etc. Noise control in patient rooms relies on a combination of the sound transmission loss of the patient room envelope and the level of background sound at the patient's head. Guidelines published by the American Society of Heating, Refrigerating, and Air-Conditioning Engineers (ASHRAE), American Institute of Architects (AIA), and the U.S. Department of Defense for background noise and sound transmission loss in patient rooms will be discussed. Appropriate levels, spectra, and temporal characteristics of background sound at the patient head location may be helpful in raising the threshold of annoying sounds. Various means of personal hearing protection for patients will be discussed. Sound-pressure levels in patient rooms reported in previous literature will also be discussed.

 16. Acrylamid i fødevarer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Granby, Kit; Frandsen, H.; Kaack, K.;

  2004-01-01

  Foreløbige resultater af et forskningssamarbejde mellem blandt andre DFVF, Fødevareindustrien og Levnedsmiddelcentret viser muligheder for at reducere acrylamidindholdet i fremstillingsprocesser og under forbrugertilberedning....

 17. [Patients' rights--doctors' duties].

  Science.gov (United States)

  Jaeger, L; Bertram, E; Grate, S; Mischkowsky, T; Paul, D; Probst, J; Scala, E; Wbllenweber, H D

  2015-06-01

  On 26 February 2013 the new "Law on Patients' Rights" (hereinafter also the "Law") became effective. This Law strengthens patients' rights vis-à-vis the insurdnce company and also regulates patients' rights regarding their relation to the doctor. This has consequences for the laws on medical liability all doctors must consider. The doctor's performance is and remains a service and such service does not hold any guarantee of success. Nevertheless, this Law primarily reads as a "law on the duties of physicians". To duly take into account these duties and to avoid mistakes and misinterpretation of the Law, the Ethics Committee of the Consortium of Osteosynthesis Trauma Germany (AOTRAUMA-D) has drafted comments on the Law. Brief summaries of its effects are to be found at the end of the respective comment under the heading "Consequences for Practice". The text of the law was influenced particularly by case law, as continuously developed by the German Federal Court of Justice ("BGH"). The implementation of the Law on Patients' Rights was effected by the newly inserted sections 630a to 630h of the German Civil Code (the "BGB"), which are analysed below. The following comments are addressed to physicians only and do not deal with the specific requirements and particularities of the other medical professions such as physiotherapy, midwifery and others so on. Special attention should be paid to the comments on the newly inserted Duty to inform, which has to be fullfilled prior to any diagnostic or therapeutic procedure (sec. 630c para 2 sentence 1 BGB). Under certain conditions the doctor also has to inform the patient about the circumstances that lead to the presumed occurance of a therapeutic or diagnostic malpractice (sec. 630c para. 2 sentence 2 BGB), based on the manifestation of an undesired event or an undesired outcome. As before, the patient's valid consent to any procedure (sec. 630d BGB) is directly linked to the comprehensive and timely provision of information

 18. Malnutrition-Inflammation Score in Hemodialysis Patients

  OpenAIRE

  Behrooz Ebrahimzadehkor; Atamohammad Dorri; Abdolhamed Yapan-Gharavi

  2014-01-01

  Background: Malnutrition is a prevalent complication in patients on maintenance hemodialysis. Malnutrition-inflammation score (MIS), comprehensive nutritional assessment tool, as the reference standard was used to examine protein-energy wasting (PEW) and inflammation in hemodialysis patients. Materials and Methods: In this descriptive- analytical study, 48 hemodialysis patients were selected with random sampling. All the patients were interviewed and the MIS of the patients was recorded. T...

 19. Conceptualising patient empowerment: a mixed methods study

  OpenAIRE

  Bravo, P.; A. Edwards; Barr, P.J.; Scholl, I.; Elwyn, G; Mcallister, M.

  2015-01-01

  BACKGROUND: In recent years, interventions and health policy programmes have been established to promote patient empowerment, with a particular focus on patients affected by long-term conditions. However, a clear definition of patient empowerment is lacking, making it difficult to assess effectiveness of interventions designed to promote it. The aim in this study was to develop a conceptual map of patient empowerment, including components of patient empowerment and relationships with other co...

 20. Improving patient flow in the emergency department.

  Science.gov (United States)

  Jensen, Kirk; Crane, Jody

  2008-11-01

  To improve patient flow in the ED, hospitals should: Establish a measure of patient demand by hour, and design a system to handle it. Appropriately capacitate triage processes and systems. Use a system for patient segmentation and establish distinct processes for different patient segments. Consider using team triage, and examine current triage protocols. Devise a method of tracking patients and results. Field a willing staff with a burning platform.

 1. Ergonomics: safe patient handling and mobility.

  Science.gov (United States)

  Hallmark, Beth; Mechan, Patricia; Shores, Lynne

  2015-03-01

  This article reviews and investigates the issues surrounding ergonomics, with a specific focus on safe patient handling and mobility. The health care worker of today faces many challenges, one of which is related to the safety of patients. Safe patient handling and mobility is on the forefront of the movement to improve patient safety. This article reviews the risks associated with patient handling and mobility, and informs the reader of current evidence-based practice relevant to this area of care.

 2. Autistic phenomena in neurotic patients.

  Science.gov (United States)

  Klien, S

  1980-01-01

  I have described a group of patients who are seemingly successful in their professional and social lives, and who seek analysis ostensibly for professional reasons or for minor difficulties in their relationship. However, sooner or later they reveal phenomena which are strikingly similar to those observed in so-called autistic children. These autistic phenomena are characterized by an almost impenetrable encapsulation of part of the personality, mute and implacable resistance to change, and a lack of real emotional contact either with themselves or the analyst. Progress of the analysis reveals an underlying intense fear of pain, and of death, disintegration or breakdown. These anxieties occur as a reaction to real or feared separation, especially when commitment to analysis deepens. In the case I have described in detail the patient used various projective processes to deflect painful emotions either into other people, including the analyst, or into their own bodies. As a consequence the various objects or organs of the body swell up and became suffused with rage as a result of having to contain the unwanted feelings. This process leads in turn to intense persecutory fears and a heightened sensitivity to the analyst's tone of voice and facial expression. It would seem that the initial hypersensitivity of part of the personality is such as to lead it to anticipate danger to such an extent that it expels feelings even before they reach awareness. The sooner the analyst realizes the existence of this hidden part of the patient the less the danger of the analysis becoming an endless and meaningless intellectual dialogue and the greater the possibilities of the patient achieving a relatively stable equilibrium. Although the analyst has to live through a great deal of anxiety with the patient I feel that ultimately the results make it worth while.

 3. ECLS in Pediatric Cardiac Patients

  Science.gov (United States)

  Di Nardo, Matteo; MacLaren, Graeme; Marano, Marco; Cecchetti, Corrado; Bernaschi, Paola; Amodeo, Antonio

  2016-01-01

  Extracorporeal life support (ECLS) is an important device in the management of children with severe refractory cardiac and or pulmonary failure. Actually, two forms of ECLS are available for neonates and children: extracorporeal membrane oxygenation (ECMO) and use of a ventricular assist device (VAD). Both these techniques have their own advantages and disadvantages. The intra-aortic balloon pump is another ECLS device that has been successfully used in larger children, adolescents, and adults, but has found limited applicability in smaller children. In this review, we will present the “state of art” of ECMO in neonate and children with heart failure. ECMO is commonly used in a variety of settings to provide support to critically ill patients with cardiac disease. However, a strict selection of patients and timing of intervention should be performed to avoid the increase in mortality and morbidity of these patients. Therefore, every attempt should be done to start ECLS “urgently” rather than “emergently,” before the presence of dysfunction of end organs or circulatory collapse. Even though exciting progress is being made in the development of VADs for long-term mechanical support in children, ECMO remains the mainstay of mechanical circulatory support in children with complex anatomy, particularly those needing rapid resuscitation and those with a functionally univentricular circulation. With the increase in familiarity with ECMO, new indications have been added, such as extracorporeal cardiopulmonary resuscitation (ECPR). The literature supporting ECPR is increasing in children. Reasonable survival rates have been achieved after initiation of support during active compressions of the chest following in-hospital cardiac arrest. Contraindications to ECLS have reduced in the last 5 years and many centers support patients with functionally univentricular circulations. Improved results have been recently achieved in this complex subset of patients. PMID

 4. Oxidative Stress in Cystinosis Patients

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Maria Helena Vaisbich

  2011-09-01

  Full Text Available Background/Aims: Nephropathic cystinosis (NC is a severe systemic disease and cysteamine improves its prognosis. Lysosomal cystine accumulation is the hallmark of cystinosis and is regarded as the primary defect due to mutations in the CTNS gene. However, there is great evidence that cystine accumulation itself is not responsible for all abnormalities observed in NC. Studies have demonstrated altered ATP metabolism, increased apoptosis, and cell oxidation. An increased number of autophagosomes and autophagic vacuoles have been observed in cystinotic fibroblasts and renal epithelial cells, suggesting that altered autophagy plays a role in NC, leading to increased production of reactive oxygen species. Therefore, cystinosis patients can be more susceptible to oxidative stress (OS and it can contribute to the progression of the renal disease. Our goal was to evaluate a marker of OS (serum TBARS in NC children, and to compare the results with those observed in healthy controls and correlated with renal function parameters. Methods: The study included patients aged under 18 years, with good adherence to the treatment and out of renal replacement therapy. The following parameters were evaluated: serum creatinine, BUN, creatinine clearance estimated by stature and serum TBARS levels. Results: We selected 20 patients aged 8.0 ±3.6 years and observed serum TBARS levels of 4.03 ±1.02 nmol/ml. Serum TBARS levels in the 43 healthy controls, aged 7.4 ±1.1 years, were 1.60 ±0.04 nmol/ml. There was a significant difference between the plasma TBARS levels among the 2 groups (p Conclusion: An increased level of serum TBARS in patients with NC was observed and this abnormality was not correlated with the renal function status degree. This is the first report that shows increased oxidative stress in serum of NC patients.

 5. Exploring Concordance of Patient-Reported Information on PatientsLikeMe and Medical Claims Data at the Patient Level

  OpenAIRE

  2016-01-01

  Background With the emergence of data generated by patient-powered research networks, it is informative to characterize their correspondence with health care system-generated data. Objectives This study explored the linking of 2 disparate sources of real-world data: patient-reported data from a patient-powered research network (PatientsLikeMe) and insurance claims. Methods Active patients within the PatientsLikeMe community, residing in the United States, aged 18 years or older, with a self-r...

 6. Renal failure in patients with multiple myeloma.

  Science.gov (United States)

  Almueilo, Samir H

  2015-01-01

  Renal dysfunction is encountered in 20-25% of patients with multiple myeloma (MM) at the time of diagnosis. There is often a precipitating event. Several biochemical and clinical correlations with renal failure in MM have been reported. Renal failure in MM is associated with worse outcome of the disease. We retrospectively analyzed the medical records of 64 patients with MM admitted to our institution during the period January 1992 to December 2012. Abnormal renal function was observed in 24 (37.5%) patients and 17 (26.6%) of them had renal failure; 14 of the 17 (82.4%) of patients with renal failure had Stage III MM. Urine Bence- Jones protein was positive in ten (58.8%) patients with renal failure versus ten (21.3%) patients without renal failure (P = 0.004). Potential precipitating factors of renal failure were determined in nine patients. Renal function normalized in 11 patients with simple measures, while six patients required hemodialysis; one remained dialysis dependent till time of death. Early mortality occurred in five (29.4%) patients with renal failure as compared with two (4.3%) patients in the group without renal failure (P = 0.005). In conclusion, renal failure is associated with a higher tumor burden and Bence-Jones proteinuria in patients with MM. It is reversible in the majority of patients; however, early mortality tends to be higher in patients with persistent renal failure.

 7. Patient-Centered Communication: Basic Skills.

  Science.gov (United States)

  Hashim, M Jawad

  2017-01-01

  Communication skills needed for patient-centered care include eliciting the patient's agenda with open-ended questions, especially early on; not interrupting the patient; and engaging in focused active listening. Understanding the patient's perspective of the illness and expressing empathy are key features of patient-centered communication. Understanding the patient's perspective entails exploring the patient's feelings, ideas, concerns, and experience regarding the impact of the illness, as well as what the patient expects from the physician. Empathy can be expressed by naming the feeling; communicating understanding, respect, and support; and exploring the patient's illness experience and emotions. Before revealing a new diagnosis, the patient's prior knowledge and preferences for the depth of information desired should be assessed. After disclosing a diagnosis, physicians should explore the patient's emotional response. Shared decision making empowers patients by inviting them to consider the pros and cons of different treatment options, including no treatment. Instead of overwhelming the patient with medical information, small chunks of data should be provided using repeated cycles of the "ask-tell-ask" approach. Training programs on patient-centered communication for health care professionals can improve communication skills.

 8. When the patient says no.

  Science.gov (United States)

  Soriano, Maria Aileen; Lagman, Ruth

  2012-08-01

  The need to ascertain appropriate decision-making capacity is greatest when dealing with refusals of lifesaving or life-prolonging treatment. This may be complicated by delirium, concurrent depression, metabolic disturbances or significant symptom burden, family conflicts, and social issues. This is a case of a 48-year-old patient with a long-standing history of a symptomatic pan-invasive pituitary adenoma who refused life-prolonging treatment. Ultimately, a patient must be able to understand the information given to him, evaluate the consequences of the options presented, deliberate on these options based on his values, communicate this choice, and maintain consistency overtime. These refusals of treatment may fluctuate with time and intensity of the illness. Denial of this right of autonomy and self-determination may worsen the individual's physical and existential suffering.

 9. Implementing an interprofessional patient record.

  Science.gov (United States)

  Griffiths, Paul; Anderson, Alan; Coyne, Clare; Beastall, Helen; Hill, Joanne

  2011-04-01

  This paper describes the implementation of an interprofessional patient record (IPPR) at Sheffield Teaching Hospitals NHS Foundation Trust (STHFT). The IPPR was a two-year project, commencing in May 2008, aimed at creating a single IPPR to which all staff contribute. Prior to the IPPR, records were profession specific with nursing, medical and therapy staff keeping separate ones. This paper describes the process for the project including the stakeholder engagement plan, the development of IPPR standards, the education and training programme and the key measures used to assess implementation. The staff survey and clinical audit data suggest that the IPPR was successfully implemented with many of the perceived benefits realised. The keys to success of this major change project were: time spent engaging clinical staff, board level support, the appointment of a dedicated project team and the involvement and support of many staff involved in patient records throughout STHFT.

 10. Understanding the autistic dental patient.

  Science.gov (United States)

  Green, Danielle; Flanagan, Dennis

  2008-01-01

  Autism spectrum disorder (ASD) is one of many pervasive developmental disorders (PDD); others include Rett syndrome, childhood disintegrative disorder (also known as Heller's syndrome), pervasive developmental disorder not otherwise specified (PDD-NOS), and the higher functioning Asperger's syndrome. Because ASD is the most common of the developmental disabilities, it is not unusual for dentists to have ASD patients among their patient population. As the name indicates, ASD varies widely in its clinical manifestations; however, dentists are likely to encounter difficulties with communication and socialization. Although communication may be difficult, it is not impossible. A thorough understanding of this complex neurological disorder and displaying patience are vital for the dentist. This article seeks to familiarize readers with ASD characteristics and co-morbid conditions that may affect dental treatment and provide some management strategies for this unique population.

 11. MALNUTRITION IN THE SURGICAL PATIENTS

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Andonovska Biljana J.

  2016-12-01

  Full Text Available The term 'malnutrition' is a broad term used to describe any imbalance in the diet. In 2009 it was confirmed that malnutrition is an urgent health problem. The reasons for which malnutrition may develop are different. Loss on cellular, physical and physiological level happens as a consequence of malnutrition. Studies show that in surgical practice there is malnutrition in 50% of patients and that there is an association between inadequate nutritional status and surgical result. It leads to prolonged treatment, increasing of the level of morbidity and mortality, increased hospital costs, etc. Sometimes malnutrition is unrecognised, untreated and worsened in hospitals. For this reason this paper will elaborate: nutrition and a surgical patient, assessment of a nutritional status, assessment of energy requirements, and enteral and parenteral nutrition in order to determine the conditions and procedures that affect the appearance, recognition and treatment of malnutrition.

 12. Penile perception of Koro patients.

  Science.gov (United States)

  Chowdhury, A N

  1989-08-01

  Koro, a state where the perception of penis length decreases due to shrinkage from intra-abdominal traction, constitutes the central pathology. The present study was an attempt to explore the penis perception of the Koro patients by devising a graphomotor projective test, the Draw-a-penis Test (DAPT). DAPT elicited the penis image of the drawer, both of a normal penis and own penis perception. It also elicited the nature of perceptual process concerning the penile state changes, i.e. from flaccid to extended state. This controlled DAPT investigation showed a perceptual abnormality of penis image of Koro patients. They perceived less penis length, both for the penis of a normal person and their own penis and failed to perceive effectively the morphological change of penile states in terms of length increase. This perceptual abnormality in organ image is discussed in relation to the Koro vulnerability and psychopathology.

 13. Living with HIV: Patients Perspective

  Centers for Disease Control (CDC) Podcasts

  2009-06-04

  This podcast showcases three people who are living with HIV. The patients share their experiences of being diagnosed with HIV, of the treatments they are undergoing, and on taking responsibility for their health.  Created: 6/4/2009 by Division of HIV and AIDS Prevention (DHAP), National Center for HIV, Hepatitis, STD, and Tuberculosis Prevention ( NCHHSTP).   Date Released: 6/4/2009.

 14. Orthogeriatric care: improving patient outcomes

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Tarazona-Santabalbina FJ

  2016-06-01

  Full Text Available Francisco José Tarazona-Santabalbina,1,2 Ángel Belenguer-Varea,1,2 Eduardo Rovira,1,2 David Cuesta-Peredó1,21Geriatric Medicine Unit, Internal Medicine Department, Hospital Universitario de la Ribera, 2Medical School, Universidad Católica de Valencia San vicente Mártir, Valencia, SpainAbstract: Hip fractures are a very serious socio-economic problem in western countries. Since the 1950s, orthogeriatric units have introduced improvements in the care of geriatric patients admitted to hospital because of hip fractures. During this period, these units have reduced mean hospital stays, number of complications, and both in-hospital mortality and mortality over the middle term after hospital discharge, along with improvements in the quality of care and a reduction in costs. Likewise, a recent clinical trial has reported greater functional gains among the affected patients. Studies in this field have identified the prognostic factors present upon admission or manifesting themselves during admission and that increase the risk of patient mortality or disability. In addition, improved care afforded by orthogeriatric units has proved to reduce costs. Nevertheless, a number of management issues remain to be clarified, such as the optimum anesthetic, analgesic, and thromboprophylactic protocols; the type of diagnostic and therapeutic approach best suited to patients with cognitive problems; or the efficiency of the programs used in convalescence units or in home rehabilitation care. Randomized clinical trials are needed to consolidate the evidence in this regard. Keywords: hip fractures, geriatric assessment, orthogeriatric care, recovery of function, mortality

 15. Imaging in cochlear implant patients [

  OpenAIRE

  Aschendorff, Antje

  2012-01-01

  [english] Imaging procedures are a mainstream tool in the daily ENT workflow. Cochlear Implant patients are representing a special population with specific demands for imaging. There are different imaging techniques available for pre-operative evaluation, surgery and postoperative controls with different indications and consequences. High-resolution computed tomography and magnetic resonance imaging are mainly used in the evaluation process. New procedures, as digital volume tomography, are i...

 16. Virtual colonoscopy in paediatric patients

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Carrascosa, Patricia [Diagnostico Maipu, Av. Maipu 1668, Vicente Lopez (B1602ABQ), Buenos Aires (Argentina)], E-mail: patriciacarrascosa@diagnosticomaipu.com.ar; Lopez, Elba Martin; Capunay, Carlos; Vallejos, Javier; Carrascosa, Jorge [Diagnostico Maipu, Av. Maipu 1668, Vicente Lopez (B1602ABQ), Buenos Aires (Argentina)

  2010-04-15

  Objective: To determine the usefulness of perspective-filet view for polypoid lesions in paediatric patients in comparison with conventional virtual colonoscopy (VC) analysis and optical colonoscopy. Methods: Sixty-one patients (mean age 5 years old) with a previous episode of rectal bleeding were studied using a 16 slices CT scanner. All patients underwent a colonic preparation. Two acquisitions were done in supine and prone positions with slices of 2 mm thickness; increment 1 mm, 30-50 mA; 90-120 kV. In a workstation an experienced radiologist reviewed images twice. The first read was done using the conventional virtual colonoscopy technique with the evaluation of two-dimensional (2D), three-dimensional (3D) and endoscopical images. Later, in a second session, perspective-filet view was used. It shows a 360 deg. unrolled visualization of the inner colon. The presence, size and location of the lesions were determined. A record of the reading time was made. Results: At per patient evaluation the conventional virtual colonoscopy analysis obtained a sensitivity of 86% and a specificity of 98%. The perspective-filet view obtained a sensitivity of 91% and a specificity of 99%. In the evaluation on a per lesion basis the conventional analysis had a sensitivity of 81% and a specificity of 88%. Perspective-filet view, had a sensitivity of 82% and specificity of 90%. The average total reading time using conventional colonoscopy technique was 18 {+-} 3 min, versus 4 {+-} 1 min using the perspective-filet view. Conclusion: Virtual colon dissection with perspective-filet view is more time-efficient than conventional virtual colonoscopy evaluation with correct correlation in results.

 17. Patient satisfaction surveys and multicollinearity.

  Science.gov (United States)

  Stratmann, W C; Zastowny, T R; Bayer, L R; Adams, E H; Black, G S; Fry, P A

  1994-01-01

  The measurement of patient satisfaction is now an integral part of hospital market research. Just as consumer satisfaction is a function of the extent to which providers do things right, the value of consumer-oriented market research is directly related to whether the research itself is done right. The use of poorly designed consumer research instruments, no matter how well executed, can cause multicollinearity among the independent variables, which, in turn, can result in misleading conclusions.

 18. Herbs and the perioperative patient.

  Science.gov (United States)

  Brumley, C

  2000-11-01

  Herbs are claimed to cure or correct many ills, and in the United States, they are classified as dietary supplements. The Federal Trade Commission, rather than the US Food and Drug Administration, has primary responsibility for dietary supplements, so companies may make claims about herbs that are unsubstantiated by research. Perioperative nurses should be aware of herb usage, interactions with other traditional medications, and herbs effects on perioperative patients.

 19. Corneal Protection for Burn Patients

  Science.gov (United States)

  2014-11-01

  Amniotic Membrane for the Treatment of Severe Exposure Keratopathy in the New Zealand White Rabbit Introduction: Patients with severe facial burns...often suffer indirect damage to their eyes as a sequela of ocular surface exposure keratopathy. Burn wound contracture of the periocular skin causes...inflammatory properties, amniotic membrane has developed into a mainstay of treatment to help maintain the ocular surface when skin grafting is delayed

 20. Geocoding Patient Addresses for Biosurveillance

  OpenAIRE

  Olson, Karen L; Kenneth D Mandl

  2002-01-01

  New biosurveillance information systems are being developed to detect clusters of disease using temporal and spatial characteristics. Geographical Information Systems (GIS) can use patient addresses stored in hospital information systems to assign latitude and longitude coordinates, enabling the detection of spatial clusters. However, inaccuracy can be introduced during the geocoding process and this could have a profound adverse effect on detection sensitivity. In an analysis of three years ...

 1. Psychotherapy of the dying patient.

  Science.gov (United States)

  Stedeford, A

  1979-07-01

  The psychotherapeutic aspects of the care of the 49 terminally ill patients described in the preceeding paper are discussed. Their differing ways of coping with the stress of dying and the range of psychotherapeutic strategies used in treatment are described. The work suggests that the therapist's use of psychological insights can improve his understanding of the emotional pain of terminal illness, and well-aimed psychotherapy can contribute to its relief.

 2. [Injuries in the elderly patients].

  Science.gov (United States)

  Hładki, Waldemar; Brongel, Leszek; Lorkowski, Jacek

  2006-01-01

  More and more higher development of civilisation causes constant lengthening of life in humans. Changes, which occur during growing old of organism predispose to increased risk of trauma. Financial cost of medical treatment of injuries in elderly are higher and higher. Degenerative disease of joints, osteoporosis, earlier body injuries and co-existing other diseases are important risk factors of trauma. Deficiencies of eyesight, hearing and prolonged time reaction are other strengthening risk of trauma. Falls and motor-vehicle accidents are the most frequent causes of trauma in elderly. Distal radius fracture, fracture of the proximal femur bone and compressive vertebral fracture of spine are typical fractures in the skeletal system. Head injuries are the most frequent cause of death in this group of patients. Limited functional reserves, especially in the respiratory and circulatory system brings difficulties in the treatment of even not dangerous injuries of chest and increases risks of infectious complications in respiratory system and finally may lead to organ failure. Elderly patients need more precise physical examination and diagnostics because essential information from the patient's history are often difficult to obtain. Indications to hospitalisation should be often widened even at not dangerous injuries, because the patients may demand intensive analgesic treatment and nursing. Necessity of care provided by other persons, poor care in household conditions, and inadequate social circumstances extend also indications to hospitalisation. There is a need to creation of nursing care departments for considerable group of injured persons who finished proper hospital-treatment, but because of the above-mentioned reasons cannot exist at home.

 3. Cancer Screening in Older Patients.

  Science.gov (United States)

  Salzman, Brooke; Beldowski, Kathryn; de la Paz, Amanda

  2016-04-15

  Although cancer is the second leading cause of death among persons 65 years and older, there is a paucity of clinical trial data about the effectiveness and harms of cancer screening in this population. Given the heterogeneous nature of the older population, cancer screening in these patients should not be based on age alone. Studies suggest that a life expectancy of at least 10 years is necessary to derive a survival benefit from screening for breast and colorectal cancers; therefore, screening for these cancers is not recommended in those with a life expectancy of less than 10 years. Prostate cancer screening, if performed at all, should not be performed after 69 years of age. Cervical cancer screening may be stopped after 65 years of age if the patient has an adequate history of negative screening results. An individualized approach to cancer screening decisions involves estimating life expectancy, determining the potential benefits and harms of screenings, and weighing those benefits and harms in relation to the patient's values and preferences.

 4. The cardiac patient in Ramadan.

  Science.gov (United States)

  Chamsi-Pasha, Majed; Chamsi-Pasha, Hassan

  2016-01-01

  Ramadan is one of the five fundamental pillars of Islam. During this month, the majority of the 1.6 billion Muslims worldwide observe an absolute fast from dawn to sunset without any drink or food. Our review shows that the impact of fasting during Ramadan on patients with stable cardiac disease is minimal and does not lead to any increase in acute events. Most patients with the stable cardiac disease can fast safely. Most of the drug doses and their regimen are easily manageable during this month and may need not to be changed. Ramadan fasting is a healthy nonpharmacological means for improving cardiovascular risk factors. Most of the Muslims, who suffer from chronic diseases, insist on fasting Ramadan despite being exempted by religion. The Holy Quran specifically exempts the sick from fasting. This is particularly relevant if fasting worsens one's illness or delays recovery. Patients with unstable angina, recent myocardial infarction, uncontrolled hypertension, decompensated heart failure, recent cardiac intervention or cardiac surgery or any debilitating diseases should avoid fasting.

 5. SPECT of aged backache patients

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Ito, Shigehiko; Nishikimi, Junzo; Mizuno, Naokado; Watanabe, Kentaro; Kondo, Masaki; Ozaki, Satoshi; Urasaki, Tetsuya; Muro, Toshiyuki [Prefectural Tajimi Hospital, Gifu (Japan)

  1995-12-01

  Single photon emission computed tomography (SPECT) using {sup 99m}Tc-HMDP was performed on 53 middle-aged or elderly patients (male 20, female, 33; age range, 40-80 years old) with lumbago, i.e., 25 patients with lumbar spondylosis, 15 with lumbar degenerative spondylolisthesis, 4 with spondylolytic spondylolisthesis, 3 with compression fracture, 3 with pulurent spondylitis, 2 with spondylous osteoporosis, and 1 with spinal osteodesmosis. {sup 99m}Tc-HMDP (740 MBq) was intravenously injected and regular SPECT was performed at 3 hours. Gamma camera was performed for about 10 seconds with 5deg intervals, and 36 steps (180deg) of collection was completed after about 6 minutes. The radioisotope accumulation, the presence or absence of sthenia, and its site were evaluated. Forty-seven (88.7%) patients showed excessive accumulation, i.e., 40 (75.5%) in peripheral vertebral osteophyte, 31 (58.5%) in vertebral articulations, and 10 (18.9%) in whole vertebral body. Significantly increased bilateral excessive accumulation was admitted in the vertebral articulations of sliding disc in degenerative spondylolisthesis. SPECT is considered useful in understanding the pathophysiology of degenerative lumber diseases. (S.Y.).

 6. Immune disorders in hemodialysis patients.

  Science.gov (United States)

  Sharif, Mohammad Reza; Chitsazian, Zahra; Moosavian, Mehdi; Raygan, Fariba; Nikoueinejad, Hassan; Sharif, Ali Reza; Einollahi, Behzad

  2015-03-01

  Immunologically, End Stage renal Disease (ESRD) is associated with some disorders in both innate and adaptive immune system in such a form that there is a coexistence of both immune activation and immune suppression. Although these disorders are complex yet thoroughly unknown, there is a close relation between the progressively defective immune system with side effects as well as mortality causes including cardiovascular problems, infections, and malignancies. From the other point, chronic inflammation as a major determinant of "dialysis syndrome" (including malnutrition, cachexia, and vasculopathy) is considered as the main factor of inability and mortality in dialysis patients. Such inflammation is generally arisen from immune system response to uremia and individual's repetitive contact with dialysis instruments and, in the long term, leads to premature aging via intensifying tissue degeneration. Therefore, the immune system is known as one of the most important therapeutic targets to reduce morbidity and mortality in uremic and dialysis patients.   This review addresses different aspects as well as mechanisms of immune system dysfunction and possible therapeutics in dialysis patients.

 7. Dermatoglyphics in patients with schizophrenia

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Fereshteh Shakibaei

  2011-01-01

  Full Text Available Background: There are controversial evidences on the association between fingerprint traits and schizophrenia. We compared fingerprint traits of patients with schizophrenia and normal individuals in Iranian population. Methods: Finger tip dermal ridge of 290 patients with schizophrenia and 290 normal subjects were studied for four dermal traits. Data was analyzed with Pearson correlation and student′s tests. Results: Finger print patterns and secondary creases were not significantly different between the two groups (p > 0.05. Although mean ridge counts of left and right index fingers of the case group were greater than the control group (p < 0.05, these differences were not significant in females. Conclusions: Probably the left index ridge counts and fluctuating asymmetry in schizophrenic patients are different from those of the normal population. This difference may serve as a diagnostic biological marker for screening people susceptible to schizophrenia. Further studies are needed to determine predictive value of fingerprint trait as a biomarker for the schizophrenia.

 8. Dental considerations in pregnant patient

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  khedmat S.

  1999-07-01

  Full Text Available During the human gestation period, various systemic alterations occur in the mother"nsecondary to endocrine changes. These changes, combined with the presence of the gravid uterus, result"nin conditions affecting the various systems of the mother which must be considered by the dentist."nFetal development is divided into three stages:"n1 The fertilization and implantation period"n2 The embryonic period and"n3 The fetal period."nThe second period characterized by organogenesis which taratogens may result in functional and"nmorphogenic malformations."nThe ideal dental treatment schedule for the pregnant patient is twice during first trimester, at least once"nduring second trimester and once during third trimester."nThe second trimester is an ideal time for performing dental treatment."nEmergency problem should be alleviated immediately during pregnancy."nIndicated medications should not be with held because of pregnancy but patients must be informed of"nbenefits and risks."nWith careful attention to the special needs of the pregnant patient, the dentist can provide high quality"ndental care while minimizing potential risks to mother and fetus."nEmphasis should be on preventive strategies and meticulous oral hygiene to manage common oral"nproblems associated with pregnancy.

 9. Rehabilitation of the burn patient

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Procter Fiona

  2010-10-01

  Full Text Available Rehabilitation is an essential and integral part of burn treatment. It is not something which takes place following healing of skin grafts or discharge from hospital; instead it is a process that starts from day one of admission and continues for months and sometimes years after the initial event. Burns rehabilitation is not something which is completed by one or two individuals but should be a team approach, incorporating the patient and when appropriate, their family. The term ′Burns Rehabilitation′ incorporates the physical, psychological and social aspects of care and it is common for burn patients to experience difficulties in one or all of these areas following a burn injury. Burns can leave a patient with severely debilitating and deforming contractures, which can lead to significant disability when left untreated. The aims of burn rehabilitation are to minimise the adverse effects caused by the injury in terms of maintaining range of movement, minimising contracture development and impact of scarring, maximising functional ability, maximising psychological wellbeing, maximising social integration

 10. Visualizing desirable patient healthcare experiences.

  Science.gov (United States)

  Liu, Sandra S; Kim, Hyung T; Chen, Jie; An, Lingling

  2010-01-01

  High healthcare cost has drawn much attention and healthcare service providers (HSPs) are expected to deliver high-quality and consistent care. Therefore, an intimate understanding of the most desirable experience from a patient's and/or family's perspective as well as effective mapping and communication of such findings should facilitate HSPs' efforts in attaining sustainable competitive advantage in an increasingly discerning environment. This study describes (a) the critical quality attributes (CQAs) of the experience desired by patients and (b) the application of two visualization tools that are relatively new to the healthcare sector, namely the "spider-web diagram" and "promotion and detraction matrix." The visualization tools are tested with primary data collected from telephone surveys of 1,800 patients who had received care during calendar year 2005 at 6 of 61 hospitals within St. Louis, Missouri-based, Ascension Health. Five CQAs were found by factor analysis. The spider-web diagram illustrates that communication and empowerment and compassionate and respectful care are the most important CQAs, and accordingly, the promotion and detraction matrix shows those attributes that have the greatest effect for creating promoters, preventing detractors, and improving consumer's likelihood to recommend the healthcare provider.

 11. Patient advocacy: the role of the nurse.

  Science.gov (United States)

  Choi, Pin Pin

  2015-06-10

  The role of nurses as patient advocates is well recognised by healthcare professionals, yet the processes and practices involved in patient advocacy are not clearly understood. A suboptimal level of advocacy is often apparent in the literature, encompassing paternalistic concepts of protecting patients from harm. This article examines the concept of patient advocacy and its relevance to nursing, associated goals and outcomes of advocacy and the processes and practices involved. It provides insights into how nurses practise patient advocacy in healthcare settings and how they may develop this role further, through formal education, workplace learning, role modelling by expert nurses and promoting an organisational culture conducive to patient advocacy.

 12. Patient moderator interaction in online health communities.

  Science.gov (United States)

  Huh, Jina; McDonald, David W; Hartzler, Andrea; Pratt, Wanda

  2013-01-01

  An increasing number of people visit online health communities to share experiences and seek health information. Although studies have enumerated reasons for patients' visits to online communities for health information from peers, we know little about how patients gain health information from the moderators in these communities. We qualitatively analyze 480 patient and moderator posts from six communities to understand how moderators fulfill patients' information needs. Our findings show that patients use the community as an integral part of their health management practices. Based on our results, we suggest enhancements to moderated online health communities for their unique role to support patient care.

 13. Patient and GP characteristics associated with antidepressant treatment in depressed patients: a multilevel analysis.

  NARCIS (Netherlands)

  Dijk, L. van; Volkers, A.; Bakker, D. de

  2007-01-01

  Background: Antidepressants are frequently prescribed drugs in Dutch general practice, but patients differ in the treatment they receive. Both patient and GP characteristics may explain this difference. Objectives: To identify patient and GP characteristics associated with antidepressant treatment i

 14. 78 FR 59036 - Patient Safety Organizations: Voluntary Relinquishment From Cogent Patient Safety Organization, Inc.

  Science.gov (United States)

  2013-09-25

  ... HUMAN SERVICES Agency for Healthcare Research and Quality Patient Safety Organizations: Voluntary Relinquishment From Cogent Patient Safety Organization, Inc. AGENCY: Agency for Healthcare Research and Quality (AHRQ), HHS. ACTION: Notice of Delisting. SUMMARY: The Patient Safety and Quality Improvement Act...

 15. 78 FR 40146 - Patient Safety Organizations: Voluntary Relinquishment From Northern Metropolitan Patient Safety...

  Science.gov (United States)

  2013-07-03

  ... HUMAN SERVICES Agency for Healthcare Research and Quality Patient Safety Organizations: Voluntary Relinquishment From Northern Metropolitan Patient Safety Institute AGENCY: Agency for Healthcare Research and Quality (AHRQ), HHS. ACTION: Notice of Delisting. SUMMARY: The Patient Safety and Quality Improvement...

 16. 76 FR 7853 - Patient Safety Organizations: Voluntary Delisting From Oregon Patient Safety Commission

  Science.gov (United States)

  2011-02-11

  ... HUMAN SERVICES Agency for Healthcare Research and Quality Patient Safety Organizations: Voluntary Delisting From Oregon Patient Safety Commission AGENCY: Agency for Healthcare Research and Quality (AHRQ), HHS. ACTION: Notice of delisting. SUMMARY: Oregon Patient Safety Commission: AHRQ has accepted...

 17. 76 FR 7855 - Patient Safety Organizations: Voluntary Delisting From Community Medical Foundation for Patient...

  Science.gov (United States)

  2011-02-11

  ... HUMAN SERVICES Agency for Healthcare Research and Quality Patient Safety Organizations: Voluntary Delisting From Community Medical Foundation for Patient Safety AGENCY: Agency for Healthcare Research and Quality (AHRQ), HHS. ACTION: Notice of Delisting. SUMMARY: Community Medical Foundation for Patient...

 18. 76 FR 9350 - Patient Safety Organizations: Voluntary Delisting From Rocky Mountain Patient Safety Organization

  Science.gov (United States)

  2011-02-17

  ... HUMAN SERVICES Agency for Healthcare Research and Quality Patient Safety Organizations: Voluntary Delisting From Rocky Mountain Patient Safety Organization AGENCY: Agency for Healthcare Research and Quality (AHRQ), HHS. ACTION: Notice of Delisting. SUMMARY: Rocky Mountain Patient Safety Organization: AHRQ...

 19. Demographic characteristics of patients with pulmonary thromboembolism

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ali Duman

  2015-03-01

  Full Text Available Objective: Pulmonary thromboembolism (PTE is a common disease with high mortality and difficult diagnosis.The incidence in our country cannot be calculated because there is no adequate and regular data. In our study,we aimed to investigate the demographic characteristics,risk factors, incidence, Wells and Geneva scores diagnostic and treatment methods of the patients in our emergency department with a diagnosis of PTE. Methods:Files of the 112 patients who were admitted to Erciyes University Medical Faculty Emergency Department between January 2010 - February 2012 were analyzed retrospectively. Data were analyzed with SPSS 17.0 statistical software. Results:The mean age of patients was 65.02 ± 16.23.Forty-one (36.6% of the patients were male and 71 (63.4% were female. The most common complaint of patients was shortness of breath (81.3%, respectively.Immobilization(35.7% and history of previous surgery(19.6% were among the risk factors of the patients. Average troponin levels of the patients was 0.13 ± 0.48 ng/Land average d-dimer levels was 12.698.12 ± 8.779.92 μg/L. Geneva scores of the patients were: 4 patients (3.6% low score, 88 patients (78.6% medium score and 20 patients (17.9% high score. Wells Clinical Probability scores of the patients were; 1 patient (0.9% low probability, 74 patients (66.1% intermediate probability and 37 patients (33% high probability. In the treatmentof patients; heparin infusion (36.6%, enoxaparin sodium(59.8% and tPA (3.6% were used. Conclusion: In spite of improvements in diagnosis and treatment methods, pulmonary embolism diagnosis is stil a problem. The first step to diagnosis in patients with risk factors begin to suspect.J Clin Exp Invest 2015; 6 (1:10-15

 20. Tuberculosis in patients with chronic renal failure

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Flávio Jota de Paula

  1987-06-01

  Full Text Available Nine cases of tuberculosis (TB were diagnosed among 800 uremic patients, followed-up during 11 years, a prevalence of 1125%, 2.5 times higher than that in the general population. Six patients (66.7% had lymph node involvement (4 cervical and 2 mediastinal. Three patients (33.3% had pulmonary involvement (2 pleuro-pulmonary and 1 bilateral apical pulmonary. Eight patients were undergoing dialysis and 1 was pre-dialytic. The duration of dialysis ranged from 1 to 60 months. Three patients had previously received immunosuppressive drugs for unsuccessful renal transplantation. Daily fever was present in all but one patient; he was asymptomatic and TB was suspected after routine chest radiography. Biopsy was the diagnostic procedure in 7 patients (77.8%, four by direct cervical lymph node biopsy, 2 by mediastinal, performed by mediastinoscopy and 1 by pleural biopsy. In 2 other patients TB was confirmed by the presence of tubercle bacilli; in sputum (1 patient and in a bronchial flushing specimen (the other patient. Triple therapy was used in all patients (isoniazid and ethambutol in all, plus rifampicin in 8 and streptomycin in 1. One patient had jaundice and another had optical neuritis. Five patients were cured. The other four died during treatment of causes unrelated to TB or its treatment.