WorldWideScience

Sample records for biologische kybernetik max

 1. Biologische producten natuurlijk verpakt

  NARCIS (Netherlands)

  Thoden van Velzen, E.U.

  2011-01-01

  Hoe milieuvriendelijk zijn hernieuwbare en biologisch afbreekbare kunststofverpakkingen eigenlijk? Voor het verpakkend bedrijfsleven is het lastig om daarachter te komen en dus weloverwogen keuzes te maken. In het onderzoek ‘Natuurlijk verpakt’ – uitgevoerd door Wageningen UR Food & Biobased

 2. Huisverkoop van biologisch vlees : handboek

  NARCIS (Netherlands)

  Heijden, van der C.H.T.M.

  2005-01-01

  Voor biologische boeren die willen beginnen met de verkoop van biologisch vlees aan huis, is het 'Handboek Huisverkoop Biologisch Vlees' samengesteld. Het handboek bevat o.a. marketingtips en een overzicht van de wet- en regelgeving. Het is opgesteld door Wageningen UR in samenwerking met Biologica

 3. Kringlopen in de biologische landbouw: best belangrijk

  NARCIS (Netherlands)

  Bos, J.F.F.P.; Wit, de J.

  2004-01-01

  In het meerjarige onderzoeksprogramma 'Intersectorale samenwerking binnen de biologische landbouw' wordt gezocht naar concepten voor samenwerking, met als doel kringlopen binnen biologische landbouwsystemen beter te sluiten. De huidige kringloop binnen de Nederlandse biologische landbouw kan

 4. Classificatie van biologische agentia

  NARCIS (Netherlands)

  Klein MR; LIS; cib

  2012-01-01

  Deze rapportage omvat een inventarisatie van de problematiek rond de classificatie van biologische agentia, die ziekte bij de mens kunnen veroorzaken.

  De constatering is dat de Europese lijst met classificaties verouderd is en geactualiseerd en uitgebreid zou moeten worden. De lijst bevat

 5. Biologische Angriffe auf Mauerwerke

  NARCIS (Netherlands)

  Schober, G.; Kort, H.S.M.; Balen, van K.; Bronswijk, van J.E.M.H.

  1995-01-01

  Zusammenfassung: Biologische Angriffe durch Mauerwerkbewuchs führen zu Schadensbildern, die durch Festigkeitsverlust, Formveränderungen oder Farbveränderungen auf den Oberflächen charakterisiert sind. Allerdings sind nur einige spezialisierte Pflanzen an die extremen Bedingungen dieser Lebensräume

 6. Biologische agentia en bouwfysica

  NARCIS (Netherlands)

  Bronswijk, van J.E.M.H.

  1992-01-01

  Het voor het eerst door de politiek geformuleerde begrip 'biologische agentia' omvat zowel de schadelijke organismen zelf, als de door hen afgescheiden verbindingen. De overlast is velerlei: knaagschade, verkleuring, parasitaire en allergische aandoeningen. Daar 2 tot 3 van iedere 5 huishoudens met

 7. Uienrassenkeuze 2004 - rassenonderzoek biologische zaaiuien

  NARCIS (Netherlands)

  Lammerts Van Bueren, E.

  2004-01-01

  Gegevens over het aanbod van biologisch uitgangsmateriaal voor ui in 2004, en de resultaten van het rassenonderzoek biologische zaaiuien teelt 2001 en 2002 en bewaring 2002 en 2003. Voor belangrijke gewas- en bewaareigenschappen lijkt de rasvolgorde niet te veranderen wanneer uien gangbaar of

 8. Zicht op dierlijke biologische ketens

  NARCIS (Netherlands)

  Meeusen-van Onna, M.J.G.; Wijnands, J.H.M.; Kijlstra, A.; Boekhoff, M.

  2005-01-01

  De studie vormt een onderdeel van het project 'Visies op biologische landbouw: een systeemanalyse'. Dit project is gefinancierd door Wageningen Universiteit en Researchcentrum uit middelen voor Strategische Expertise Ontwikkeling. In dit project worden mensbeelden onderscheiden om de visies te

 9. Regionale clustering biologische landbouw; Randvoorwaarde voor groei?

  NARCIS (Netherlands)

  Stokkers, R.; Braker, M.; Lenssinck, F.; Waal, van der B.H.C.

  2005-01-01

  Onderzoek naar het effect van regionale clustering op de groei van de biologische landbouw in Nederland. Op basis van literatuuronderzoek en interviews met woordvoerders van regionale samenwerkingsverbanden worden die activiteiten in de biologische landbouw onderscheiden, waarbij regionale

 10. Monitoring onkruid op biologische bedrijven

  NARCIS (Netherlands)

  Teenstra, E.D.; Riemens, M.M.

  2005-01-01

  De beheersing van onkruiden op biologische bedrijven houdt niet op bij de bestrijding in het gewas. Ook gewaskeuze, teeltsysteem en vruchtopvolging hebben een grote invloed op de onkruiddruk en op de onkruidontwikkeling op het bedrijf. Telers van het praktijknetwerk BIOM gaven aan behoefte te hebben

 11. Een (Duits) eitje : afzet biologische pluimveehouderij 2005

  NARCIS (Netherlands)

  Werf, van der J.T.N.; Kijlstra, A.

  2005-01-01

  Het aantal biologische pluimveebedrijven in Nederland neemt snel toe. Veel van de grotere biologische bedrijven exporteren hun eieren via pakstations naar Duitsland. De rest van de bedrijven zet de eieren binnenlands af via pakstations en een deel verkoopt ze direct aan huis of via

 12. Zicht op de plantaardige biologische keten

  NARCIS (Netherlands)

  Wijnands, J.H.M.; Meeusen-van Onna, M.J.G.; Hoorweg, M.J.; Kik, C.; Rossing, W.A.H.; Scholten, O.M.

  2005-01-01

  De studie vormt een onderdeel van het project 'Visies op biologische landbouw: een systeem analyse'. Dit project is gefinancierd door Wageningen Universiteit en Researchcentrum uit middelen voor Strategische Expertise Ontwikkeling. In dit project worden mensbeelden onderscheiden om de visies te

 13. Biologische bestrijdingsmiddelen kunnen imago ernstig schaden

  NARCIS (Netherlands)

  Sukkel, W.

  1999-01-01

  In Nederland zijn zijn voor de akkerbouw en de vollegrondsgroententeelt slechts vier biologische (niet-synthetische) middelen toegestaan: Bacillus thuringiensis, pyretrine + piperonylbutoxide, koperoxychloride en zwavel. Een opsomming van de tot nu toe bekende eigenschappen (doelorganismen;

 14. Assortiment-kanaalmatch voor biologische fair tradeproducten

  NARCIS (Netherlands)

  LEI,

  2008-01-01

  Stichting FairBites ontwikkelt middels een innovatief organisatiemodel biologische en fair trade voedingsproducten voor de out-of-home (OOH) markt. Deze producten zijn zeer beperkt beschikbaar in dit marktsegment dat ± 35% van de voedingsmarkt vertegenwoordigd. FairBites richt zich op jong

 15. Boomkwekerij op veen : bedrijfseconomische resultaten biologische boomkwekerij

  NARCIS (Netherlands)

  Snoek, B.; Schuring, W.; Leijden, van J.P.H.

  2003-01-01

  Resultaten van een onderzoek op PPO-locatie Boskoop naar de bedrijfseconomische mogelijkheden van biologische boomteelt. Zes gewassen uit de gewasgroep siergewassen (Acer, Buxus, Magnolia, Mahonia, Prunus en Syringa) werden in twee jaar opgekweekt van plantgoed naar leverbaar materiaal. In tabellen

 16. De invloed van bodemreiniging op de biologische beschikbaarheid van metalen

  NARCIS (Netherlands)

  Adema DMM*; Boer JLM de; Gestel CAM van; Jong P de*

  1987-01-01

  Er werd onderzoek uitgevoerd met als doel het uitlooggedrag en de biologische beschikbaarheid van metalen in verontreinigde gronden voor en na reiniging te bepalen. Dit (deel)rapport beschrijft de resultaten van het onderzoek naar de biologische beschikbaarheid. Op zes locaties in Nederland

 17. Sortimentsverbreding van biologische zomerbloemen in de volle grond : eindverslag

  NARCIS (Netherlands)

  Hop, M.E.C.M.

  2007-01-01

  De handel in biologische zomerbloemen heeft behoefte aan uitbreiding van het sortiment. In overleg met verschillende partners uit de keten zijn 5 verschillende gewassen beproefd en enkele planten gedemonstreerd: Amaranthus (amarant), Carthamus (safloer), Eryngium (kruisdistel), Helenium en Tagetes

 18. Organische precisiebemesting in de biologische landbouw?; praktische toepassingen blijken mogelijk

  NARCIS (Netherlands)

  Vos, de B.; Heinen, M.

  2000-01-01

  Welke mogelijkheden voor organische precisiebemesting zijn er in de biologische akkerbouw? Uitleg over de relaties tussen gewasgroei en stikstofmineralisatie, bodemstructuur en bodemprocessen, en over de opzet van het onderzoek naar organische precisiebemesting in aardappel

 19. PPO Glastuinbouw en LEI helpen biologische ketenprojecten op weg: "vernieuwing moet wel uit de biologische hoek komen"

  NARCIS (Netherlands)

  Staalduinen, van Jan; Poot, E.H.; Wertheim-Heck, S.C.O.

  2006-01-01

  Het biologische marktsegment is vanwege de hogere kostprijs van het geteelde product een natuurlijke kraamkamer voor productinnovatie. De zoektocht naar tastbaar onderscheid en aansprekende verkoopconcepten vereist multidisciplinaire samenwerking van teelt- en marktonderzoek. LEI en PPO Glastuinbouw

 20. Deskstudie biologische bestrijding van invasieve exotische oever- en wateronkruiden in Nederland

  NARCIS (Netherlands)

  Kempenaar, C.; Franke, A.C.; Lotz, L.A.P.

  2008-01-01

  In dit rapport wordt een overzicht gegeven van biologische onkruidbestrijding in het algemeen, en ontwikkelingen op het gebied van biologische bestrijding van elf belangrijke exotische oever+ en wateronkruiden in Nederland in het bijzonder. De gepresenteerde informatie betreft vooral onderzoek+ en

 1. Eisen doen de kostprijs rijzen: berekend op 6,20 Euro per 17-weekse biologische hen

  NARCIS (Netherlands)

  Vermeij, I.

  2006-01-01

  Sinds 1 januari dit jaar gelden verscherpte voorwaarden voor de opfok van biologische leghennen. Deze aanscherping heeft een fors kostprijsverhogend effect. De Animal Sciences Group heeft daarom de productiekosten op het biologisch opfokbedrijf opnieuw bestudeerd.

 2. Sortiment biologische laanbomen en sierheesters onder het vergrootglas : interview met Margareth Hop

  NARCIS (Netherlands)

  Jacobs, R.; Hop, M.E.C.M.

  2010-01-01

  In tegenstelling tot de traditionele boomkwekerijgewassen is binnen de Nederlandse boomkwekerijsector de markt voor biologische boomkwekerijproducten nog steeds uiterst bescheiden. Telers horen vaak van afnemers dat het nog beperkte sortiment dat biologisch leverbaar is, hier mee te maken heeft.

 3. Biologische effectiviteit van bespuitingen: effecten van druppelgrootte en waterkwaliteit

  NARCIS (Netherlands)

  Zande, van de J.C.; Schans, van der D.A.; Koster, A.T.J.

  2004-01-01

  Deze rapportage beschrijft de invloed van watervolume, druppelgrootte en kwaliteit van het tankmengsel op de biologische effectiviteit van bespuitingen. Onder kwaliteit van het tankmengsel wordt in dit verband verstaan: temperatuur, hardheid, pH en zoutgehalte (chloor en ijzerzouten) van de

 4. Biologische consumptie-aardappelrassen : smaaktoetsing van gekookt product : meerjarige toetsing op smaakeigenschappen

  NARCIS (Netherlands)

  Wijk, van C.A.P.

  2010-01-01

  In 2007 is daarom vanuit Bioconnect Innovatiegroep Productkwaliteit een project gestart ter verbetering van de productkwaliteit bij een aantal grotere biologische gewassen. Het doel van het project was: 1. Verhoging van de productkwaliteit van het biologische product door ontwikkeling van nieuwe

 5. Vervolgonderzoek ecologische risico's Noorderbos : chemische en biologische beschikbaarheid van chroom : rapportage fase 2

  NARCIS (Netherlands)

  Groenenberg, J.E.; Bloem, J.; Faber, J.H.; Dijcker, R.

  2009-01-01

  Dit rapport beschrijft de resultaten van het vervolgonderzoek van de chemische en biologische monitoring van de ernstig met chroom vervuilde bodem van het Noorderbos in Tilburg. Er is specifiek aandacht besteed aan de chemische en biologische beschikbaarheid van metalen met name van chroom waarvan

 6. Via diergezondheidsmanagement naar minimalisering van antibioticagebruik : weetjes en praktische tips voor de biologische varkenshouder

  NARCIS (Netherlands)

  Bokma-Bakker, M.H.; Vermeer, H.M.; Houwers, H.W.J.; Eijck, I.; Leeijen, J.

  2014-01-01

  In deze waaier staan weetjes en praktische tips om uw diergezondheidsmanagement op uw biologische varkensbedrijf te versterken en daarmee het gebruik van antibiotica te minimaliseren. De weetjes en tips zijn o.a. gebaseerd op de ervaringen die biologische varkenshouders hebben opgedaan in een

 7. Biologische leefstijlfactoren in volwassen afstandsonderwijs: voorspellen van cognitief presteren en leerprestatie

  NARCIS (Netherlands)

  Gijselaers, Jérôme

  2015-01-01

  Gijselaers, H. J. M. (2015, 29 October). Biologische leefstijlfactoren in volwassen afstandsonderwijs: voorspellen van cognitief presteren en leerprestatie [Biological lifestyle factors in adult distance education: predicting cognitive and learning performance]. Pitch given for the board of

 8. Remembering Max Boisot

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sanchez, Ron

  2013-01-01

  This chapter offers some reflections on Max Boisot and his extraordinary intellect drawn from our 15 years of exchanging and crafting ideas together. I first comment on the process of working with Max, and then suggest some of the remarkable qualities of thought that I believe distinguished Max's...... these qualities of thought are also reflected in Max's individual work and especially in his crowning achievement, the Information-Space Model....

 9. Kennis, hét knelpunt in de biologische teelt van blauwe bessen in Nederland

  NARCIS (Netherlands)

  Peppelman, G.; Balkhoven, J.M.T.

  2000-01-01

  Vanuit de markt wordt de vraag naar biologisch geteeltde producten steeds groter. Daarnaast is men op zoek naar teeltmethoden die minder bestrijdingsmiddelen toepassen, omdat bij steeds meer middelen de gebruikstoestemming in blauwe besen op het etiket verdwijnt. Daarom is een verkenning gedaan naar

 10. Groenbemesters in biologische teeltsystemen: Wat dragen zij bij aan een ecologisch beheer van onkruiden?

  NARCIS (Netherlands)

  Kruidhof, H.M.; Bastiaans, L.; Molema, G.J.

  2005-01-01

  In 2003 is een vierjarig project gestart met als doel de optimalisatie van de bijdrage van groenbemesters aan het onkruidbeheer in biologische teeltsystemen. Groenbemesters kunnen een belangrijke rol spelen in de vruchtwisseling en een hoge toegevoegde waarde hebben. In het najaar kan een goed

 11. Biological degradation of partially oxidated constituents of stabilized sapropel; Biologischer Abbau teiloxidierter Inhaltsstoffe stabilisierter Faulschlaemme

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Scheminski, A.; Krull, R.; Hempel, D.C. [Technische Univ. Braunschweig (Germany). Inst. fuer Bioverfahrenstechnik

  1999-07-01

  Partial oxidation of sapropel with ozone destroys the cell walls of microorganisms in sludge and releases the cell constituents. Substances that are not biologically degraded because of the size or structure of their molecules are transformed into smaller, water-soluble and biologically degradable fractions by the reaction with ozone. The experiments aim to render the partially oxidated sewage sludge constituents highly biologically degradable using a minimum of oxidation agents. For the experiments described, stabilized sapropels with low biological activity are used. Hence the ozone is mainly used for the partial oxidation of recalcitrant constituents. (orig.) [German] Durch partielle Oxidation von Faulschlaemmen mit Ozon werden die Zellwaende der Mikroorganismen im Schlamm zerstoert und die Zellinhaltsstoffe freigesetzt. Dabei werden Substanzen, die aufgrund ihrer Molekuelgroesse oder -struktur biologisch nicht abgebaut werden, durch die Reaktion mit Ozon in kleinere, wasserloesliche und biologisch abbaubare Bruchstuecke ueberfuehrt. Ziel der Versuche ist es, durch den Einsatz moeglichst geringer Mengen an Oxidationsmitteln eine hohe biologische Abbaubarkeit der teiloxidierten Klaerschlamminhaltsstoffe zu erreichen. Fuer die hier vorgestellten Experimente wurden stabilisierte Faulschlaemme mit geringer biologischer Aktivitaet eingesetzt. Dadurch wird das Ozon vorwiegend zur Teiloxidation recalcitranter Inhaltsstoffe genutzt. (orig.)

 12. CO2 dosering in de biologische glastuinbouw: Onderzoek naar alternatieve bronnen - Toepassingen in gangbare tuinbouw

  NARCIS (Netherlands)

  Vermeulen, P.C.M.; Lans, van der C.J.M.

  2011-01-01

  In dit onderzoek is uitgewerkt wat de behoefte aan CO2 is op glastuinbouw bedrijven en hoe deze behoefte op biologische bedrijven ingevuld wordt. Factoren die de CO2 behoefte beïnvloeden zijn de gewasopname, de aangehouden concentratie in de kas en de ventilatie. Als CO2 bron zorgt de ingebrachte

 13. Biological mechanisms of radiation effects; Biologische Mechanismen der Strahlenwirkung

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Gruber, S.; Doerr, W. [Medizinische Universitaet Wien, ATRAB - Angewandte und Translationale Radiobiologie, Univ.-Klinik fuer Strahlentherapie, Wien (Austria)

  2017-07-15

  Tumorinduktion fuehren. Die Kenntnis der biologischen Mechanismen dieser Effekte ist essenziell fuer eine Individualisierung der Applikation. Biologische Mechanismen - auf geweblicher und molekularer Ebene - der klinischen Manifestation eines Strahleneffekts, Dosisabhaengigkeit des Risikos und des zeitlichen Verlaufs, Einflussfaktoren. Der zeitliche Verlauf der Reaktion von Geweben auf eine Strahlenexposition erstreckt sich ueber weite Bereiche bis hin zu vielen Jahrzehnten. Es werden fruehe und spaete gewebliche Strahleneffekte unterschieden, deren Pathobiologie sich wesentlich unterscheidet. Es sind vonseiten des Expositionsmusters verschiedene Einflussfaktoren (''R'') auf die klinische Manifestation von Strahleneffekten bekannt. Die Strahlentoleranz normaler Gewebestrukturen bzgl. der Induktion eines funktionellen Defizits variiert stark, hat aber immer einen Schwellenwert, welcher bei diagnostischen Massnahmen in der Regel nicht ueberschritten wird. Das Risiko einer letalen strahleninduzierten Tumorerkrankung (Ganzkoerperexposition 5 %/Gy) ist bei einer medizinischen Strahlenapplikation im Vergleich zum natuerlichen Risiko als sehr gering einzuschaetzen. Die Patientenaufklaerung muss dies in ausgewogener Weise widerspiegeln. (orig.)

 14. Mini MAX - Medicaid Sample

  Data.gov (United States)

  U.S. Department of Health & Human Services — To facilitate wider use of MAX, CMS contracted with Mathematica to convene a technical expert panel (TEP) and determine the feasibility of creating a sample file for...

 15. MAX and Survey Linkages

  Data.gov (United States)

  U.S. Department of Health & Human Services — CMS is interested in linking MAX files with survey data, including four surveys conducted by the National Center for Health Statistics (NCHS) - the National Health...

 16. MAX Provider Characteristics

  Data.gov (United States)

  U.S. Department of Health & Human Services — The MAX Provider Characteristics (PC) File Implementation Report describes the design, implementation, and results of the MAXPC prototype, which was based on three...

 17. Biological dynamic lighting in an office building; Biologisch dynamische verlichting in een kantoorgebouw

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Visser, R. [Professional Lighting Designers' Association PLDA, Guetersloh (Germany)

  2011-12-15

  The aim of so-called biodynamic lighting systems is to influence human biological rhythms such that productivity, alertness, wellbeing and health are improved. In the office building of Grontmij in Amersfoort, Netherlands, experiments were carried out with biodynamic lighting systems. [Dutch] In de afgelopen jaren hebben verschillende fabrikanten biologisch dynamische verlichtingssystemen op de markt gebracht. Uitgangspunt voor dergelijke systemen is om biologische ritmen van de mens zodanig te beinvloeden dat productiviteit, alertheid, welbevinden en ook de gezondheid in meer of mindere mate verbeteren. Om ervaring in de kantooromgeving op te doen, is een aantal van deze systemen op diverse locaties in het gebouw van de Grontmij in Amersfoort aangebracht. Vervolgens is onderzoek gedaan naar de toepassingsmogelijkheden en eigenschappen ervan in de praktijk.

 18. AuroraMAX!

  Science.gov (United States)

  Donovan, E.; Spanswick, E. L.; Chicoine, R.; Pugsley, J.; Langlois, P.

  2011-12-01

  AuroraMAX is a public outreach and education initiative that brings auroral images to the public in real time. AuroraMAX utilizes an observing station located just outside Yellowknife, Canada. The station houses a digital All-Sky Imager (ASI) that collects full-colour images of the night sky every six seconds. These images are then transmitted via satellite internet to our web server, where they are made instantly available to the public. Over the last two years this program has rapidly become one of the most successful outreach programs in the history of Space Science in Canada, with hundreds of thousands of distinct visitors to the CSA AuroraMAX website, thousands of followers on social media, and hundreds of newspaper, magazine, radio, and television spots. Over the next few years, the project will expand to include a high-resolution SLR delivering real-time auroral images (also from Yellowknife), as well as a program where astronauts on the ISS will take pictures of the aurora with a handheld SLR. The objectives of AuroraMAX are public outreach and education. The ASI design, operation, and software were based on infrastructure that was developed for the highly successful ASI component of the NASA THEMIS mission as well as the Canadian Space Agency (CSA) Canadian GeoSpace Monitoring (CGSM) program. So from an education and public outreach perspective, AuroraMAX is a single camera operating in the Canadian north. On the other hand, AuroraMAX is one of nearly 40 All-Sky Imagers that are operating across North America. The AuroraMAX camera produces data that is seamlessly integrated with the CGSM ASI data, and made widely available to the Space Science community through open-access web and FTP sites. One of our objectives in the next few years is to incorporate some of the data from the THEMIS and CGSM imagers into the AuroraMAX system, to maximize viewing opportunities and generate more real-time data for public outreach. This is an exemplar of a program that

 19. WiMax taking wireless to the max

  CERN Document Server

  Pareek, Deepak

  2006-01-01

  With market value expected to reach 5 billion by 2007 and the endorsement of some of the biggest names in telecommunications, World Interoperability for Microwave Access (WiMAX) is poised to change the broadband wireless landscape. But how much of WiMAX's touted potential is merely hype? Now that several pre-WiMAX networks have been deployed, what are the operators saying about QoS and ROI? How and when will device manufacturers integrate WiMAX into their products? What is the business case for using WiMAX rather than any number of other established wireless alternatives?WiMAX: Taking Wireless

 20. Max Jakobson : Kommunismisse tuleb suhtuda objektiivselt / Max Jakobson

  Index Scriptorium Estoniae

  Jakobson, Max, 1923-2013

  2002-01-01

  President Rüütel andis Soome tuntud diplomaadile ja Inimsusevastaste Kuritegude Uurimise Rahvusvahelise Komisjoni (IKURK) esimehele Max Jakobsonile Maarjamaa Risti I klassi teenetemärgi. Tseremooniajärgne intervjuu Max Jakobsoniga

 1. Compositions of (max, +) automata

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Lahaye, S.; Komenda, Jan; Boimond, J.-L.

  2015-01-01

  Roč. 25, 1-2 (2015), s. 323-344 ISSN 0924-6703 R&D Projects: GA ČR(CZ) GAP103/11/0517 Institutional support: RVO:67985840 Keywords : (max,+) automata * synchronous product * asynchronous product Subject RIV: BA - General Mathematics Impact factor: 1.268, year: 2015 http://link.springer.com/article/10.1007/s10626-014-0186-6

 2. Zum biologisch-dynamischen Forschungsansatz – Nur philosophisches Beiwerk oder Erkenntnisbedingung einer Wissenschaft vom Leben?

  OpenAIRE

  Hagel, Ingo

  2002-01-01

  [Einleitung:] Die Biologisch-Dynamische Wirtschaftsweise ist die älteste unter den verschiedenen Methoden des Ökologischen Landbaus. Ihr geistiges Fundament ist eine Reihe von Vorträgen, die Rudolf Steiner (1861-1925) im Jahr 1924 in Koberwitz bei Breslau für Landwirte hielt (STEINER 1924a). Daher können ihre Voraussetzungen und Intentionen und auch ihr Forschungsansatz nicht losgelöst von dem spirituellen Weltbild der Anthroposophie, deren Begründer Rudolf Steiner ist, betrachtet werden. ...

 3. Max Algebraic Complementary Basic Matrices

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Fiedler, Miroslav; Hall, F.J.

  2014-01-01

  Roč. 457, 15 September (2014), s. 287-292 ISSN 0024-3795 Institutional support: RVO:67985807 Keywords : CB-matrix * Max algebra * Max permanent * Max eigenvalues Subject RIV: BA - General Mathematics Impact factor: 0.939, year: 2014

 4. maxAlike

  DEFF Research Database (Denmark)

  Menzel, Karl Peter; Stadler, Peter F.; Gorodkin, Jan

  2011-01-01

  MOTIVATION: The task of reconstructing a genomic sequence from a particular species is gaining more and more importance in the light of the rapid development of high-throughput sequencing technologies and their limitations. Applications include not only compensation for missing data in unsequenced...... genomic regions and the design of oligonucleotide primers for target genes in species with lacking sequence information but also the preparation of customized queries for homology searches. RESULTS: We introduce the maxAlike algorithm, which reconstructs a genomic sequence for a specific taxon based...... on sequence homologs in other species. The input is a multiple sequence alignment and a phylogenetic tree that also contains the target species. For this target species, the algorithm computes nucleotide probabilities at each sequence position. Consensus sequences are then reconstructed based on a certain...

 5. 3ds Max 2012 Bible

  CERN Document Server

  Murdock, Kelly L

  2011-01-01

  Updated version of the bestselling 3ds Max book on the market 3ds Max 2012 Bible is one of the most popular 3ds Max how-tos on the market. If you're a beginner just itching to create something right away, the Quick Start project in Part 1 is for you. If you're an experienced user checking out 3ds Max 2012's latest and greatest features, you'll love the fact that the 3ds Max 2012 Bible continues to be the most comprehensive reference on this highly complex application.Find out what's new, what's tried and true, and how creative you can get using the tips, tricks, and techniques in this must-hav

 6. Max Scheler's Phenomenology of Interrelation

  African Journals Online (AJOL)

  denise

  German phenomenologist and sociologist Max Scheler accorded sympathy a central role in his philosophy .... process of deliberation or ask myself how the other person might be feeling .... Scheler believes that Nietzsche mistakenly identifies.

 7. President Ilves kohtus Max Jakobsoniga

  Index Scriptorium Estoniae

  2008-01-01

  President Toomas Hendrik Ilves ja Soome tuntud diplomaat Max Jakobson arutasid 16. septembril 2008 Tallinnas toimunud kohtumisel julgeolekuolukorda Euroopas pärast Venemaa-Gruusia sõda, Euroopa Liidu suhteid Venemaaga ja NATO tulevikku

 8. Max Planck and modern physics

  International Nuclear Information System (INIS)

  Hoffmann, Dieter

  2010-01-01

  Max Planck (1858-1947) is according to the words of Max von Laue the ''father of quantum physics''. This characteristic has until today continuance, although Planck stood for long time sceptically in front of his quantum hypothesis and so became a revolutionary in spite of his wishes. Eclipted by this pioneer role of the scholar for the foundation of the quantum theory are the numerous further works of the scholer, by which he has in many other fields provided eminent things. Starting with his fundamental contribution to thermodynamics, which make him to an excellent researcher of the field, until the works in the early history of relativity theory and the promotion of the young Einstein, which let him become also to a pioneer of the second central pillar of modern physics. The present collection attempts to show the whole spectrum of the physical works of Max Planck and his role in the formation of modern physics. [de

 9. Analysis list: Max [Chip-atlas[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available Max Blood,Muscle,Pluripotent stem cell + mm9 http://dbarchive.biosciencedbc.jp/kyus...hu-u/mm9/target/Max.1.tsv http://dbarchive.biosciencedbc.jp/kyushu-u/mm9/target/Max.5.tsv http://dbarchive.bioscience...dbc.jp/kyushu-u/mm9/target/Max.10.tsv http://dbarchive.biosciencedbc.jp/kyushu-u/mm9/colo/Max.Blood....tsv,http://dbarchive.biosciencedbc.jp/kyushu-u/mm9/colo/Max.Muscle.tsv,http://dbarchive.bioscience...dbc.jp/kyushu-u/mm9/colo/Max.Pluripotent_stem_cell.tsv http://dbarchive.biosciencedbc.jp/k

 10. Max Weber and Robert Michels.

  Science.gov (United States)

  Scaff, Lawrence A.

  1981-01-01

  This paper investigates the unique intellectual partnership of Max Weber and Robert Michels, with particular emphasis on Weber's influence on Michel's inquiry into the sociology of parties and organization. Concludes with an evaluation of the import of Weber's critique of Michels' work. (DB)

 11. De Max-Planck medaille

  NARCIS (Netherlands)

  Heijmans, H.G.; van Woerkom, P.Th.L.M.; Ankersmit, W.; Hagman, R.; Heijmans, H.G.; Olsder, G.J.; van de Schootbrugge, G.

  2017-01-01

  De Max-Planck-Medaille is een onderscheiding die sinds 1929 jaarlijks wordt uitgereikt door de toentertijd grootste vereniging van natuurkundigen ter wereld: de Deutsche Physikalische Gesellschaft. Het is als het ware de Nobelprijs voor de theoretische natuurkunde, volgens de natuurkundigen zelf. In

 12. Max Weber - bedaget og aktuel

  DEFF Research Database (Denmark)

  Eistrup, Jens

  2010-01-01

  undervisningsartiklen introducerer en række af Max Webers centrale begreber om herredømme, bureaukrati, social handlen, rationalitet og profession. dernæst illustreres hvorledes Webers begreber kan tjene til at belyse spændingsfeltet mellem politik og profession i en socialfaglig kontekst....

 13. O pensamento de Max Weber

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Maurício Tragtenberg

  1966-06-01

  Full Text Available Max Weber inicia sua carreira universitária em 1893, como professor extraordinário de Direito Mercantil e Romano, na Universidade de Berlim. Em 1894 assume a Cadeira de Economia Política na Universidade de Hamburgo e em 1897 leciona na Universidade de Heidelberg.

 14. Resultaten van het RWS-RIKZ JAMP 2005 monitoringsprogramma van bot (Platichthys flesus L.) : Biologische gegevens van bot en milieukritische stoofen in bot

  NARCIS (Netherlands)

  Kotterman, M.J.J.

  2006-01-01

  In opdracht van RWS-RIKZ werden door het RIVO werkzaamheden uitgevoerd in het kader van het Joint Assessment and Monitoring Program van de OSPARCOM. De opdracht hield in het verkrijgen van biologische gegevens van bot. De werkzaamheden bestonden uit het verzamelen van monsters bot waarvan

 15. Resultaten van het RWS-RIKZ JAMP 2003 monitoringsprogramma van bot (Platychthys flesus L.). Biologische gegevens van bot en milieukritische stoffen in bot en mosselen

  NARCIS (Netherlands)

  Kotterman, M.J.J.

  2004-01-01

  In opdracht van RWS-RIKZ werden door het RIVO werkzaamheden uitgevoerd in het kader van het Joint Assessment and Monitoring Program van de OSPARCOM. De werkzaamheden bestonden uit het verzamelen van monsters bot waarvan biologische parameters werden bepaald. Tevens werden milieukritische stoffen

 16. Resultaten van het RWS-RIKZ JAMP 2006 monitoringsprogramma van bot (Platichthys flesus L.). Biologische gegevens van bot en milieukritische stoffen in bot

  NARCIS (Netherlands)

  Kotterman, M.J.J.; Barneveld, van E.

  2007-01-01

  De in dit rapport beschreven werkzaamheden werden door IMARES uitgevoerd op basis van een opdracht van Rijkswaterstaat- Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ) in het kader van het Joint Assessment and Monitoring Program van de OSPARCOM. De opdracht hield in het verkrijgen van biologische gegevens

 17. Resultaten van het Rijkswaterstaat JAMP 2008 monitoringsprogramma van bot (Platichthys flesus L.). Biologische gegevens van bot en milieukritische stoffen in bot

  NARCIS (Netherlands)

  Hoek-van Nieuwenhuizen, van M.; Barneveld, van E.

  2009-01-01

  De in dit rapport beschreven werkzaamheden zijn door Wageningen IMARES uitgevoerd op basis van een opdracht van Rijkswaterstaat in het kader van het Joint Assessment and Monitoring Program van de OSPARCOM. De opdracht hield in het verkrijgen van biologische gegevens van bot. De benodigde monsters

 18. Resultaten van het Rijkswaterstaat JAMP 2009 monitoringsprogramma van bot (Platichthys flesus L.). Biologische gegevens van bot en milieukritische stoffen in bot

  OpenAIRE

  Hoek-van Nieuwenhuizen, van, M.; Barneveld, van, E.

  2010-01-01

  De in dit rapport beschreven werkzaamheden zijn in 2009 door IMARES uitgevoerd op basis van een opdracht van Rijkswaterstaat in het kader van het Joint Assessment and Monitoring Program van de OSPARCOM. De opdracht hield in het verkrijgen van biologische gegevens van bot (visziekten). De benodigde monsters bot werden verzameld door IMARES. Tevens werd materiaal van bot verzameld voor chemisch onderzoek en geanalyseerd.

 19. Resultaten van het Rijkswaterstaat JAMP 2009 monitoringsprogramma van bot (Platichthys flesus L.). Biologische gegevens van bot en milieukritische stoffen in bot

  NARCIS (Netherlands)

  Hoek-van Nieuwenhuizen, van M.; Barneveld, van E.

  2010-01-01

  De in dit rapport beschreven werkzaamheden zijn in 2009 door IMARES uitgevoerd op basis van een opdracht van Rijkswaterstaat in het kader van het Joint Assessment and Monitoring Program van de OSPARCOM. De opdracht hield in het verkrijgen van biologische gegevens van bot (visziekten). De benodigde

 20. Resultaten van het RWS-RIKZ JAMP 2004 monitoringsprogramma van bot (Platichthys flesus L.). Biologische gegevens van bot en milieukritische stoffen in bot en mosselen

  NARCIS (Netherlands)

  Kotterman, M.J.J.

  2005-01-01

  In opdracht van RWS-RIKZ werden door het RIVO werkzaamheden uitgevoerd in het kader van het Joint Assessment and Monitoring Program van de OSPARCOM. De werkzaamheden bestonden uit het verzamelen van monsters bot waarvan biologische parameters werden bepaald. Tevens werden milieukritische stoffen

 1. Hoge kostprijs, maar concurrerend : 12,5 cent (grondhuisvesting) of 11,7 cent (volière) per biologisch ei

  NARCIS (Netherlands)

  Vermeij, I.

  2006-01-01

  De Animal Sciences Group in Lelystad heeft de productiekosten op het biologisch legpluimveebedrijf berekend. Bij de berekening van de kostprijs is uitgegaan van twee modelbedrijven, een bedrijf met grondhuisvesting en een bedrijf met volièrehuisvesting. Uit dit onderzoek blijkt dat de

 2. Prestatiekenmerken van de bepaling van As, Cd, Pb en Hg in voeding en biologisch materiaal met ICP-MS en AFS

  NARCIS (Netherlands)

  Velde-Koerts T van der; Bom CM; LAC

  1999-01-01

  Een ICP-MS-methode werd ontwikkeld voor de bepaling van As, Cd en Pb in salpeterzuur-destruaten van voeding en biologisch materiaal. De methode werd geoptimaliseerd op basis van minimale spectrale storingen en matrixeffecten met behulp van correctieformules, interne standaarden en

 3. Behaviour at landfills of waste having undergone mechanic-biological and thermal conditioning; Deponieverhalten mechanisch-biologisch und thermisch behandelten Restabfalls

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Danhamer, H.; Dach, J.; Jager, J. [Institut WAR, Darmstadt (Germany). FG Abfalltechnik

  1998-12-31

  The work studies, in landfill test reactors, water, gas and heat transport as well as gas and leachate formation in waste having undergone mechanical-biological and thermal conditioning. (orig.) [Deutsch] Es wurde der Wasser-, Gas- und Waermetransport, sowie die Gasbildung- und Sickerwasserbelastung mechanisch-biologisch und thermisch vorbehandelter Abfaelle in Deponieversuchsreaktoren untersucht. (orig.)

 4. A min-max variational principle

  International Nuclear Information System (INIS)

  Georgiev, P.G.

  1995-11-01

  In this paper a variational principle for min-max problems is proved that is of the same spirit as Deville-Godefroy-Zizler's variational principle for minimization problems. A localization theorem in which the mini-max points for the perturbed function with respect top a given ε-min-max point are localized is presented. 3 refs

 5. Max Reinharz (1923-2012)

  CERN Multimedia

  2013-01-01

  Max Reinharz was born in Vienna, Austria, in 1923. In 1939 he was obliged to emigrate to the UK. At the beginning of the Second World War he was interned as an enemy alien and then deported to Australia at a time when the British feared an invasion by Germany. He returned to the UK in 1943 and joined the British Army. After he was demobbed in 1947, he studied physics in Vienna, where he took his doctorate in 1953.   Max Reinharz (centre) with Gordon Munday (left) and Henri Laporte (right) in 1979. After working in Brussels, at the physics Institute of Genoa and the University of Pisa, he joined CERN in 1960 as a fellow and in 1964 became a senior physicist in the NP Division. His name is associated with many publications, such as those of the CERN neutrino experiment and the CERN-Geneva-Lund collaboration to verify T symmetry conservation in lambda decays. He then joined a small team in the Proton Synchrotron Division (MPS) responsible for assisting external physics groups to prepare and i...

 6. Max Planck et les quanta

  CERN Document Server

  Boudenot, Jean-Claude

  2016-01-01

  « Les atomes, dit Jean Perrin en 1913, ne sont pas ces éléments éternels et insécables dont l'irréductible simplicité donnait au possible une borne, et, dans leur inimaginable petitesse, nous commençons à pressentir un fourmillement prodigieux de mondes nouveaux ». C'est bien dans un monde totalement nouveau, le monde quantique, que nous a fait pénétrer la découverte des quanta par Max Planck. Son article de 1900 est le déclencheur de l'une des plus grandes révolutions scientifiques de tous les temps. Les trente années qui suivent sont les plus riches de la physique ; Planck, Einstein, Bohr, Sommerfeld, de Broglie, Schrödinger, Heisenberg, Dirac, Born, Pauli… reconstruisent la physique sur de nouvelles bases sur fond de conflit des générations. Le monde est par ailleurs secoué par la guerre, Max Planck est tourmenté et vit des épreuves personnelles dramatiques. C'est l'homme, aussi bien que l'oeuvre, que les auteurs ont tenté de dépeindre dans cet ouvrage. Ils ont également souhait�...

 7. Consequences of the amended Biomass Waste Ordinance for biological waste treatment; Konsequenzen der novellierten Bioabfallverordnung fuer die biologische Abfallbehandlung

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Kehres, Bertram [Bundesguetegemeinschaft Kompost e.V. (BGK), Koeln (Germany)

  2012-11-01

  The amended Biomass Waste Ordinance will bring about changes in biological waste treatment to which operators of composting and fermenting plants will have to adapt. The contribution outlines the most relevant changes; at the time of publication, it was not known how the Bundesrat would decide with regard to the Amendment, probably in late March 2012. (orig.) [German] Die Novelle der Bioabfallverordnung wird fuer die biologische Abfallbehandlung verschiedene Veraenderungen mit sich bringen, auf die sich Betreiber von Kompostierungs- und von Vergaerungsanlagen einzustellen haben. Auf die wesentlichen Aenderungen wird in diesem Beitrag eingegangen. Zum Zeitpunkt der Abfassung dieses Beitrages ist allerdings noch nicht vollstaendig bekannt, wie der Bundesrat - voraussichtlich Ende Maerz 2012 - ueber die Novelle abschliessend entscheiden wird. (orig.)

 8. HuMax-CD4

  DEFF Research Database (Denmark)

  Skov, Lone; Kragballe, Knud; Zachariae, Claus

  2003-01-01

  BACKGROUND: Psoriasis is characterized by infiltration with mononuclear cells. Especially activated memory CD4+ T cells are critical in the pathogenesis. Interaction between the CD4 receptor and the major histocompatibility complex class II molecule is important for T-cell activation. OBJECTIVE......: To test safety and efficacy of a fully human monoclonal anti-CD4 antibody (HuMax-CD4) in the treatment of psoriasis. DESIGN: Multicenter, double-blind, placebo-controlled, randomized clinical trial. Patients Eighty-five patients with moderate to severe psoriasis. INTERVENTIONS: Subcutaneous infusions...... dose level, 6 (38%) of 16 patients obtained more than 25% reduction of PASI and 3 (19%) obtained more than 50% reduction of PASI. A dose-dependent decrease in total lymphocyte count was seen and was parallel to a dose-dependent decrease in CD4+ T cells. This decrease was due to a decrease in the memory...

 9. German science. Max Planck charts new path.

  Science.gov (United States)

  Koenig, R

  2000-06-09

  Germany's premier basic research organization, the Max Planck Society, released a long-awaited blueprint for change during its annual meeting this week, recommending that the society's nearly 3000 scientists embrace more interdisciplinary and international projects in a range of new research priorities. The report, called Max Planck 2000-Plus, is the product of an 18-month-long internal review. Its recommendations were formulated by some two dozen Max Planck researchers and administrators, who sought input from every institute.

 10. Mastering Autodesk 3ds Max 2013

  CERN Document Server

  Harper, Jeffrey

  2012-01-01

  Get professional training in 3ds Max from this Autodesk Official Training Guide Extremely popular with video game designers as well as architects, 3ds Max offers integrated 3D modeling, animation, rendering, and compositing tools designed to streamline production. If you already have a working knowledge of 3ds Max basics, this official guide will take your skills to the next level. Detailed tutorials cover all the latest features of 3ds Max. From modeling, texturing, animation, and architectural visualization to high-level techniques for film, television, games, and more, this book provides

 11. Resultaten van het RWS-RIKZ JAMP 2006 monitoringsprogramma van bot (Platichthys flesus L.). Biologische gegevens van bot en milieukritische stoffen in bot

  OpenAIRE

  Kotterman, M.J.J.; Barneveld, van, E.

  2007-01-01

  De in dit rapport beschreven werkzaamheden werden door IMARES uitgevoerd op basis van een opdracht van Rijkswaterstaat- Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ) in het kader van het Joint Assessment and Monitoring Program van de OSPARCOM. De opdracht hield in het verkrijgen van biologische gegevens van bot. De benodigde monsters bot werden verzameld door IMARES. Tevens werd materiaal van bot verzameld voor chemisch onderzoek en geanalyseerd.

 12. Max Jakobson õiendab arveid ajalooga / Imbi Paju

  Index Scriptorium Estoniae

  Paju, Imbi, 1959-

  2003-01-01

  Soome politoloogi ja diplomaadi Max Jakobsoni raamatust "Tilinpäätos" ("Arve sulgemine"), milles ta käsitleb Eesti ja Soome suhteid 20. sajandil. Vt samas: Lennart Meri meelitas Jakobsoni sõjakuritegusid uurima; lühiintervjuu Max Jakobsoniga

 13. Veteranpoliitik Max Jakobson õpetab ajalugu / Sirje Kiin

  Index Scriptorium Estoniae

  Kiin, Sirje, 1949-

  1998-01-01

  Soome sõltumatu välispoliitika konsultant ja ajakirjanik Max Jakobson. Ülevaade Max Jakobsoni intervjuust soomerootsi majandusajakirjale "Forum för ekonomi och teknik" 1998. aasta aprillinumbris Venemaa Baltimaade-vastasest propagandast ning EL-i ja NATO laienemisest

 14. WiMax network planning and optimization

  CERN Document Server

  Zhang, Yan

  2009-01-01

  This book offers a comprehensive explanation on how to dimension, plan, and optimize WiMAX networks. The first part of the text introduces WiMAX networks architecture, physical layer, standard, protocols, security mechanisms, and highly related radio access technologies. It covers system framework, topology, capacity, mobility management, handoff management, congestion control, medium access control (MAC), scheduling, Quality of Service (QoS), and WiMAX mesh networks and security. Enabling easy understanding of key concepts and technologies, the second part presents practical examples and illu

 15. Introducing Autodesk 3ds Max 2011

  CERN Document Server

  Derakhshani, Dariush

  2010-01-01

  An Autodesk Official Training Guide to 3ds Max 2011. 3ds Max is a popular 3D animation-and-effects software used in movies, visual effects, games, cartoons, short films, commercials, and other animation. However, it also presents a number of challenges to newcomers. This introduction to the latest version breaks down the complexities of learning 3D software and walks you through the basics of modeling, texturing, animating, and using visual effects. Real-world examples from talented beginning 3ds max users motivate you to learn the software and helpful tutorials offer realistic, professional c

 16. Microspectroscopy At Beamline 73 MAX-lab

  International Nuclear Information System (INIS)

  Engdahl, Anders

  2010-01-01

  Presentation of some projects at the infrared microspectroscopy experimental station at beamline 73 MAX-lab. Among the subjects are found identification of organic residues in fossil material and examination of the chemistry in an old oak wood wreck.

 17. Approximation by max-product type operators

  CERN Document Server

  Bede, Barnabás; Gal, Sorin G

  2016-01-01

  This monograph presents a broad treatment of developments in an area of constructive approximation involving the so-called "max-product" type operators. The exposition highlights the max-product operators as those which allow one to obtain, in many cases, more valuable estimates than those obtained by classical approaches. The text considers a wide variety of operators which are studied for a number of interesting problems such as quantitative estimates, convergence, saturation results, localization, to name several. Additionally, the book discusses the perfect analogies between the probabilistic approaches of the classical Bernstein type operators and of the classical convolution operators (non-periodic and periodic cases), and the possibilistic approaches of the max-product variants of these operators. These approaches allow for two natural interpretations of the max-product Bernstein type operators and convolution type operators: firstly, as possibilistic expectations of some fuzzy variables, and secondly,...

 18. Max Reinhardt Haus Berliini / Triin Ojari

  Index Scriptorium Estoniae

  Ojari, Triin, 1974-

  1998-01-01

  Arhitekt Peter Eisenmani projekteeritud multifunktsionaalne maja on planeeritud II maailmasõjas hävinud Max Reinhardti teatrihoone kohale. Ühte hoonetahukasse kui uude maamärki on 'volditud' kokku aktiivse linnaelu kõik aspektid.

 19. WiMAX technology and network evolution

  CERN Document Server

  Etemad, Kamran

  2010-01-01

  WiMAX, the Worldwide Interoperability for Microwave Access, represents a paradigm shift in telecommunications technology. It offers the promise of cheaper, smaller, and simpler technology compared to existing broadband options such as DSL, cable, fiber, and 3G wireless.

 20. Tukey max-stable processes for spatial extremes

  KAUST Repository

  Xu, Ganggang; Genton, Marc G.

  2016-01-01

  We propose a new type of max-stable process that we call the Tukey max-stable process for spatial extremes. It brings additional flexibility to modeling dependence structures among spatial extremes. The statistical properties of the Tukey max

 1. PENGEMBANGAN PERSAMAAN VO2 MAX DAN EVALUASI HR MAX (STUDI AWAL PADA PEKERJA PRIA

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Purnawan Adi Wicaksono

  2012-10-01

  Full Text Available Kapasitas fisik maksimum seseorang direpresentasikan dengan nilai konsumsi oksigen maksimum (VO2 Max dan denyut nadi maksimum (HR Max yang memberikan suatu informasi batasan kemampuan fisik maksimum seseorang dalam melakukan pekerjaan. Penelitian kali ini mempunyai tujuan untuk mencari nilai VO2 Max pekerja pria Indonesia untuk nantinya akan dikembangkan suatu persamaan prediksi VO2 Max yang didekati dengan hubungan linier antara denyut nadi (Heart Rate seperti yang dilakukan Astrand (2003, tinggi badan (Chatterjee et al, 2006, berat badan (Akalan et al, 2008, usia (Magrani et al, 2009 dan mengevaluasi persamaan HR Max manakah yang dapat diaplikasikan untuk mendekati nilai denyut nadi maksimum pekerja Indonesia. Responden dalam penelitian kali ini adalah 12  pekerja industri pria yang diambil dari beberapa industri di Depok dan sekitarnya. Kriteria responden yang berpartisipasi dalam penelitian kali ini adalah: berusia 20-40 tahun, bukan perokok baik aktif maupun pasif, sehat , tidak mengkonsumsi makanan, kafein, alkohol minimal 2 jam sebelum eksperimen (Balderrama et. al, 2007.Eksperimen yang dilakukan menggunakan metode maximal test dengan protokol treadmill. Adapun peralatan yang digunakan adalah seperangkat alat pengukur kondisi fisiologi Fitmate MED (COSMED srl-Italy terdiri dari Heart Rate Transmitter, Heart Rate Receiver, V mask (Hans Rudolph Inc,dan treadmill SportArt@60.  Eksperimen dilakukan menjadi dua bagian, yaitu istirahat dan tahap bekerja.Aktivitas istirahat terdiri dari tidur selama 20 menit, duduk selama 20 menit dan berdiri selama 10 menit. Eksperimen tahap kedua yaitu tahap kerja yang terdiri dari latihan selama 5 menit. Responden dipersilakan beristirahat selama 15 menit, setelah itu responden melaksanakan maximal test detik hingga responden merasa tidak sanggup lagi melanjutkan eksperimen. Hasil penelitian model prediksi VO2 max untuk pekerja industri pria mempunyai nilai 2,78 ± 0,5 liter/menit dan dengan regresi linier

 2. Min-Max Spaces and Complexity Reduction in Min-Max Expansions

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Gaubert, Stephane, E-mail: Stephane.Gaubert@inria.fr [Ecole Polytechnique, INRIA and CMAP (France); McEneaney, William M., E-mail: wmceneaney@ucsd.edu [University of California San Diego, Dept. of Mech. and Aero. Eng. (United States)

  2012-06-15

  Idempotent methods have been found to be extremely helpful in the numerical solution of certain classes of nonlinear control problems. In those methods, one uses the fact that the value function lies in the space of semiconvex functions (in the case of maximizing controllers), and approximates this value using a truncated max-plus basis expansion. In some classes, the value function is actually convex, and then one specifically approximates with suprema (i.e., max-plus sums) of affine functions. Note that the space of convex functions is a max-plus linear space, or moduloid. In extending those concepts to game problems, one finds a different function space, and different algebra, to be appropriate. Here we consider functions which may be represented using infima (i.e., min-max sums) of max-plus affine functions. It is natural to refer to the class of functions so represented as the min-max linear space (or moduloid) of max-plus hypo-convex functions. We examine this space, the associated notion of duality and min-max basis expansions. In using these methods for solution of control problems, and now games, a critical step is complexity-reduction. In particular, one needs to find reduced-complexity expansions which approximate the function as well as possible. We obtain a solution to this complexity-reduction problem in the case of min-max expansions.

 3. Mechanical-biological waste treatment and anaerobic processes. 59. information meeting, Neuwied, October 1999; Mechanisch-biologische Restabfallbehandlung und Anaerobverfahren. 59. Informationsgespraech in Neuwied im Oktober 1999

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Hangen, H.O.; Euler, H.; Leonhardt, H.W. [comps.

  1999-10-01

  This proceedings volume discusses the specifications for and cost of mechanical-biological waste treatment, the optimisation of economic efficiency and pollutant emissons, the combination of mechanical-biological and thermal waste treatment processes, the value of mechanical-biological waste treatment, waste management concepts, process engineering and practical experience, and the eco-balance of the process. [German] Themen dieses Proceedingsbandes sind: Anforderungen und Kosten der mechanisch-biologischen Abfallbehandlung; Optimierung der Wirtschaftlichkeit und Emissionssituation; Kombination von mechanisch-biologischer und thermischer Muellbehandlung; Bewertung der mechanisch-biologischen Abfallbehandlung, Abfallwirtschaftskonzepte, Verfahrenstechnik und Betriebserfahrungen; Oekobilanz. (SR)

 4. Quantum Max-flow/Min-cut

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Cui, Shawn X., E-mail: xingshan@math.ucsb.edu [Department of Mathematics, University of California, Santa Barbara, California 93106 (United States); Quantum Architectures and Computation Group, Microsoft Research, Redmond, Washington 98052 (United States); Freedman, Michael H., E-mail: michaelf@microsoft.com [Department of Mathematics, University of California, Santa Barbara, California 93106 (United States); Microsoft Research, Station Q, University of California, Santa Barbara, California 93106 (United States); Sattath, Or, E-mail: sattath@gmail.com [Computer Science Division, University of California, Berkeley, California 94720 (United States); Stong, Richard, E-mail: stong@ccrwest.org; Minton, Greg, E-mail: gtminto@ccrwest.org [Center for Communications Research, La Jolla, California 92121 (United States)

  2016-06-15

  The classical max-flow min-cut theorem describes transport through certain idealized classical networks. We consider the quantum analog for tensor networks. By associating an integral capacity to each edge and a tensor to each vertex in a flow network, we can also interpret it as a tensor network and, more specifically, as a linear map from the input space to the output space. The quantum max-flow is defined to be the maximal rank of this linear map over all choices of tensors. The quantum min-cut is defined to be the minimum product of the capacities of edges over all cuts of the tensor network. We show that unlike the classical case, the quantum max-flow=min-cut conjecture is not true in general. Under certain conditions, e.g., when the capacity on each edge is some power of a fixed integer, the quantum max-flow is proved to equal the quantum min-cut. However, concrete examples are also provided where the equality does not hold. We also found connections of quantum max-flow/min-cut with entropy of entanglement and the quantum satisfiability problem. We speculate that the phenomena revealed may be of interest both in spin systems in condensed matter and in quantum gravity.

 5. Quantum Max-flow/Min-cut

  Science.gov (United States)

  Cui, Shawn X.; Freedman, Michael H.; Sattath, Or; Stong, Richard; Minton, Greg

  2016-06-01

  The classical max-flow min-cut theorem describes transport through certain idealized classical networks. We consider the quantum analog for tensor networks. By associating an integral capacity to each edge and a tensor to each vertex in a flow network, we can also interpret it as a tensor network and, more specifically, as a linear map from the input space to the output space. The quantum max-flow is defined to be the maximal rank of this linear map over all choices of tensors. The quantum min-cut is defined to be the minimum product of the capacities of edges over all cuts of the tensor network. We show that unlike the classical case, the quantum max-flow=min-cut conjecture is not true in general. Under certain conditions, e.g., when the capacity on each edge is some power of a fixed integer, the quantum max-flow is proved to equal the quantum min-cut. However, concrete examples are also provided where the equality does not hold. We also found connections of quantum max-flow/min-cut with entropy of entanglement and the quantum satisfiability problem. We speculate that the phenomena revealed may be of interest both in spin systems in condensed matter and in quantum gravity.

 6. FLECH PowerMax Service Requirement Specification

  DEFF Research Database (Denmark)

  It is expected that in the future, ancillary services will be required at distribution level. This work describes how one of these ancillary services, the PowerMax service, must be spec ified within a market framework. The basis of this work is the Flexibility Clearing House (FLE CH) platform...... and the Distribution System Operator (DSO) services defined in [1]. The PowerMax service has been further discussed in [2], and this technical report seeks to clarify the implementation details first discussed in that paper. The aim of the PowerMax service it to relieve congestion issue s in the distribution system...... by establishing a maximum power that a cluster of consumer devices may draw from the syste m. The consumers will receive a payment for providing this service, and the DSO will be able to postpone grid reinfo rcement...

 7. WiMAX network performance monitoring & optimization

  DEFF Research Database (Denmark)

  Zhang, Qi; Dam, H

  2008-01-01

  frequency reuse, capacity planning, proper network dimensioning, multi-class data services and so on. Furthermore, as a small operator we also want to reduce the demand for sophisticated technicians and man labour hours. To meet these critical demands, we design a generic integrated network performance......In this paper we present our WiMAX (worldwide interoperability for microwave access) network performance monitoring and optimization solution. As a new and small WiMAX network operator, there are many demanding issues that we have to deal with, such as limited available frequency resource, tight...... this integrated network performance monitoring and optimization system in our WiMAX networks. This integrated monitoring and optimization system has such good flexibility and scalability that individual function component can be used by other operators with special needs and more advanced function components can...

 8. Autodesk 3ds Max 2013 essentials

  CERN Document Server

  Derakhshani, Dariush

  2012-01-01

  A four-color, task-based Autodesk Official Training Guide covering the core features of 3ds Max Beginning users of this popular 3D animation and effects software will find everything they need for a thorough understanding of the software's key features and functions in this colorful guide. The authors break down the complexities of learning 3D software and get you going right away with interesting, job-related projects. You'll learn the basics of modeling, texturing, animating, lighting, visualization, and visual effects with 3ds Max, exploring the methods and why they are used as they are.

 9. Autodesk 3ds Max 2012 Essentials

  CERN Document Server

  Derakhshani, Randi L

  2011-01-01

  Get a jump-start on Autodesk 3ds Max 2012 essentials-with the Essentials! The new Essentials books from Sybex are beautiful, task-based, full-color Autodesk Official Training Guides that help you get up to speed on Autodesk topics quickly and easily. Autodesk 3ds Max 2012 Essentials thoroughly covers the fundamentals of this popular 3D animation effects, and visualization software, teaching you what you need to become quickly productive. By following the book's clear explanations, practical tutorials, and step-by-step exercises, you'll cover all the bases. Topics include modeling, animation,

 10. Autodesk 3ds Max 2014 bible

  CERN Document Server

  Murdock, Kelly L

  2013-01-01

  A complete reference covering the newest version of 3ds Max software Autodesk 3ds Max is the popular 3D modeling, animation, rendering, and compositing software preferred by game developers and graphic designers in film and television. This comprehensive reference not only introduces beginners to this pricey and complex software, but also serves as a reference for experienced users. Packed with expert advice from popular author Kelly Murdock, it begins with a Quick Start tutorial to get you up and running, then continues with more than 150 step-by-step tutorials, advanced coverage, and plenty

 11. New results by adding additives to rapidly biodegradable lubricants; Neue Ergebnisse zum Thema: Additivierung von biologisch schnell abbaubaren Schmierstoffen

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Fessenbecker, A.; Rossrucker, T.; Korff, J.

  1999-01-01

  Fluids of two different chemical categories are currently established in the market as the basic oils for rapidly biodegradable lubricants: Polyglycols and organic esters, the latter representing the more significant volume. The wide range of substances in ester chemistry and the resulting variety in properties such as oxidative stability, hydrolytic stability, corrosion protection and wear protection properties necessitate a differentiated view of, for instance, the additives used. Standard lubricant tests are used to analyze these substances and properties. Classification in three different groups helps us come to clear terms with the wide variety of esters available. - Unsaturated native esters (rapeseed oil, sunflower seed oil, etc.); - unsaturated synthetic esters (TMP oleates, etc.); - saturated synthetic esters (dicarboxylic acid esters, etc.). The test result for the different additives, among them readily biodegradable ones, in typical representatives of the above ester classes are compared as the basis for evaluation of sometimes widely varying behaviour in each basic fluid. Attempts are made to analyze various interrelationships between additives and technical properties, e.g. influence of the choice of additives on the hydrolytic stability of esters. Acidic or highly alkaline additives catalyze the destruction of esters and should be avoided. Tests acc. to-ASTM-D 2619 (`Coca-Cola` Test) and ASTM-D 943 (`TOST-Test`) reveal ways to improve the hydrolytic properties with hydrolytic protoction additives. The oxidative behaviour of esters with varying degrees of saturation makes it necessary to optimize the antioxidants for a given system of basic oil. This is shown clearly on the basis of trial results with standardized lubricant oxidation tests. (orig.) [Deutsch] Als Basisoele fuer biologisch schnell abbaubare Schmierstoffe haben sich derzeit am Markt zwei chemisch unterschiedliche Kategorien von Fluessigkeiten etabliert: Polyglykole und organische Ester

 12. Biological monitoring of blood toluene in exposed printing shop workers; Biologisches Monitoring von Toluol am Beispiel belasteter Druckereiarbeiter

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Hammer, K.D. [Hamburg Univ. (Germany). Ordinariat fuer Hygiene; Pietsch, S. [Hamburg Univ. (Germany). Ordinariat fuer Hygiene; Pfeiffer, E.H. [Hamburg Univ. (Germany). Ordinariat fuer Hygiene

  1993-11-01

  42 toluene exposed printing workers were monitored and the results compared with those of a control group of 45 blood donors. Monitoring was done by means of blood toluene and hippuric acid excretion measurements. The mean indoor air concentration of toluene amounted to 230 mg/m{sup 3}. The blood toluene averaged up to 830 {mu}g/l. The median of hippuric acid excretion was in the range of 0,405 mg/mg creatinine for the control group and 1,938 mg/mg creatinine for the exposed group respectively. Hippuric acid showed a positive correlation toward ORSA-tube toluene measurements with good significance (p=0,000). Considerable high individual deviations in toluene metabolism occurred, and were discussed as a result of smoking and drinking behavior. (orig.) [Deutsch] 42 Druckereiarbeiter, die einer Raumluft mit einer mittleren Toluolkonzentration von 230 {mu}g/m{sup 3} exponiert waren, wurden untersucht und die Ergebnisse einer unbelasteten Kontrollgruppe bestehend aus 45 Blutspendern gegenuebergestellt. Als Parameter fuer ein biologisches Monitoring wurde die Blut-Toluolkonzentration und die Exkretion von Hippursaeure verwendet. Die Blut-Toluolkonzentration lag im Mittel bei 830 {mu}g/l. Der Mittelwert der Hippursaeure im Urin der unbelasteten Gruppe lag bei 0,405 mg/mg Kreatinin und der belasteten Gruppe bei 1,938 mg/mg Kreatinin. Die Hippursaeureausscheidung war hoch signifikant mit den Werten der ORSA-Roehrchen fuer die Luft-Toluolkonzentration korreliert (p=0,000). Erhebliche individuelle Abweichungen im Toluol-Metabolismus wurden deutlich und anhand von Rauch- und Trinkgewohnheiten diskutiert. (orig.)

 13. The Statue of Liberty Peter Max Style!

  Science.gov (United States)

  Cunningham, Kathy

  2012-01-01

  The author's school is only 30 minutes from New York City, so every year when second-graders study towns and cities, the students do a project based on New York City landmarks. This year was the Statue of Liberty. The author introduced Peter Max's famous Pop art to her students, and explained that, as the art world kept changing, artists decided…

 14. Max Roach's Adventures in Higher Music Education.

  Science.gov (United States)

  Hentoff, Nat

  1980-01-01

  Max Roach and the author discuss Roach's efforts to gain recognition of the complexity and importance of American musical forms, particularly jazz, by American university music departments. In addition, Roach describes his approach to marketing his music, an approach which avoids the economic exploitation often suffered by American jazz musicians.…

 15. Exact simulation of max-stable processes.

  Science.gov (United States)

  Dombry, Clément; Engelke, Sebastian; Oesting, Marco

  2016-06-01

  Max-stable processes play an important role as models for spatial extreme events. Their complex structure as the pointwise maximum over an infinite number of random functions makes their simulation difficult. Algorithms based on finite approximations are often inexact and computationally inefficient. We present a new algorithm for exact simulation of a max-stable process at a finite number of locations. It relies on the idea of simulating only the extremal functions, that is, those functions in the construction of a max-stable process that effectively contribute to the pointwise maximum. We further generalize the algorithm by Dieker & Mikosch (2015) for Brown-Resnick processes and use it for exact simulation via the spectral measure. We study the complexity of both algorithms, prove that our new approach via extremal functions is always more efficient, and provide closed-form expressions for their implementation that cover most popular models for max-stable processes and multivariate extreme value distributions. For simulation on dense grids, an adaptive design of the extremal function algorithm is proposed.

 16. Teaching Financial Literacy with Max and Ruby

  Science.gov (United States)

  Brown, Natalya; Ferguson, Kristen

  2017-01-01

  Teaching financial literacy is important at all stages of life, but is often neglected with elementary students. In this article, the authors describe a strategy for teaching financial literacy using the books about Max and Ruby by Rosemary Wells. These books can help introduce the five key concepts of financial literacy: scarcity, exchange,…

 17. On the spectrum in max algebra

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Müller, Vladimír; Peperko, A.

  2015-01-01

  Roč. 485, November (2015), s. 250-266 ISSN 0024-3795 R&D Projects: GA ČR(CZ) GA14-07880S Institutional support: RVO:67985840 Keywords : non-negativ matrices * max algebra * eigenvalues Subject RIV: BA - General Mathematics Impact factor: 0.965, year: 2015 http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0024379515004139

 18. Diversity of endophytic fungi in Glycine max.

  Science.gov (United States)

  Fernandes, Elio Gomes; Pereira, Olinto Liparini; da Silva, Cynthia Cânedo; Bento, Claudia Braga Pereira; de Queiroz, Marisa Vieira

  2015-12-01

  Endophytic fungi are microorganisms that live within plant tissues without causing disease during part of their life cycle. With the isolation and identification of these fungi, new species are being discovered, and ecological relationships with their hosts have also been studied. In Glycine max, limited studies have investigated the isolation and distribution of endophytic fungi throughout leaves and roots. The distribution of these fungi in various plant organs differs in diversity and abundance, even when analyzed using molecular techniques that can evaluate fungal communities in different parts of the plants, such as denaturing gradient gel electrophoresis (DGGE). Our results show there is greater species richness of culturable endophytic filamentous fungi in the leaves G. max as compared to roots. Additionally, the leaves had high values for diversity indices, i.e. Simpsons, Shannon and Equitability. Conversely, dominance index was higher in roots as compared to leaves. The fungi Ampelomyces sp., Cladosporium cladosporioides, Colletotrichum gloeosporioides, Diaporthe helianthi, Guignardia mangiferae and Phoma sp. were more frequently isolated from the leaves, whereas the fungi Fusarium oxysporum, Fusarium solani and Fusarium sp. were prevalent in the roots. However, by evaluating the two communities by DGGE, we concluded that the species richness was higher in the roots than in the leaves. UPGMA analysis showed consistent clustering of isolates; however, the fungus Leptospora rubella, which belongs to the order Dothideales, was grouped among species of the order Pleosporales. The presence of endophytic Fusarium species in G. max roots is unsurprising, since Fusarium spp. isolates have been previously described as endophyte in other reports. However, it remains to be determined whether the G. max Fusarium endophytes are latent pathogens or non-pathogenic forms that benefit the plant. This study provides a broader knowledge of the distribution of the fungal

 19. A short period undulator for MAX

  International Nuclear Information System (INIS)

  Ahola, H.; Meinander, T.

  1992-01-01

  A hybrid undulator for generation of high brilliance synchrotron radiation in the photon energy range of 60--600 eV at the 550 MeV electron storage ring MAX in Lund, Sweden has been designed and built at the Technical Research Centre of Finland in close collaboration with MAX-lab of Lund University. At the rather modest electron energy of MAX this photon energy range can be reached only by an undulator featuring a fairly short period and the smallest possible magnetic gap. Even then, higher harmonics (up to the 13th) of the radiation spectrum must be utilized. An optimization of the magnetic design resulted in a hybrid configuration of NdFeB magnets and soft iron poles with a period of 24 mm and a minimum magnetic gap of 7--10 mm. A variable-gap vacuum chamber allows reduction of the vacuum gap from a maximum of 20 mm, needed for injection, down to 6 mm during stored beam operation. A special design of this chamber permits a magnetic gap between pole tips that is only 1 mm larger than the vacuum gap. Adequate field uniformity was ensured by calibration of magnets to equal strength at their true operating point and verification of the homogeneity of their magnetization. Magnetic measurements included Hall probe scans of the undulator field and flip coil evaluations of the field integral

 20. Medicaid Analytic eXtract (MAX) General Information

  Data.gov (United States)

  U.S. Department of Health & Human Services — The Medicaid Analytic eXtract (MAX) data is a set of person-level data files on Medicaid eligibility, service utilization, and payments. The MAX data are created to...

 1. Neutron Damage and MAX Phase Ternary Compounds

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Barsoum, Michael [Drexel Univ., Philadelphia, PA (United States); Hoffman, Elizabeth [Savannah River Site (SRS), Aiken, SC (United States). Savannah River National Lab. (SRNL); Sindelar, Robert [Savannah River Site (SRS), Aiken, SC (United States). Savannah River National Lab. (SRNL); Garcua-Duaz, Brenda [Savannah River Site (SRS), Aiken, SC (United States). Savannah River National Lab. (SRNL); Kohse, Gordon [Massachusetts Inst. of Technology (MIT), Cambridge, MA (United States)

  2014-06-17

  The Demands of Gen IV nuclear power plants for long service life under neutron radiation at high temperature are severe. Advanced materials that would withstand high temperatures (up to 1000+ C) to high doses in a neutron field would be ideal for reactor internal structures and would add to the long service life and reliability of the reactors. The objective of this work is to investigate the response of a new class of machinable, conductive, layered, ternary transition metal carbides and nitrides - the so-called MAX phases - to low and moderate neutron dose levels.

 2. Neutron Damage and MAX Phase Ternary Compounds

  International Nuclear Information System (INIS)

  Barsoum, Michael; Hoffman, Elizabeth; Sindelar, Robert; Garcua-Diaz, Brenda; Kohse, Gordon

  2014-01-01

  The Demands of Gen IV nuclear power plants for long service life under neutron radiation at high temperature are severe. Advanced materials that would withstand high temperatures (up to 1000+ C) to high doses in a neutron field would be ideal for reactor internal structures and would add to the long service life and reliability of the reactors. The objective of this work is to investigate the response of a new class of machinable, conductive, layered, ternary transition metal carbides and nitrides - the so-called MAX phases - to low and moderate neutron dose levels.

 3. Max Raphael, dialectics and Greek art

  OpenAIRE

  Healy, P.

  2007-01-01

  The article outlines what is required for a theory of art in the late work of Max Raphael, by showing that it is a response to a problematic first formulated, but left unanswered, by Marx, and which can be seen as developed by Raphael in his writing, especially the text he devoted to a dialectic interpretation of Greek art, with special reference to temple architecture. In detailing this latter study it is possible to see how Raphael’s understanding and analysis is guided by his account of an...

 4. Max Raphael: Dialectics and Greek Art

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Patrick Healy

  2014-07-01

  Full Text Available The article outlines what is required for a theory of art in the late work of Max Raphael, by showing that it is a response to a problematic first formulated, but left unanswered, by Marx, and which can be seen as developed by Raphael in his writing, especially the text he devoted to a dialectic interpretation of Greek art, with special reference to temple architecture. In detailing this latter study it is possible to see how Raphael’s understanding and analysis is guided by his account of an empirical theory of art, and contributes to its further elaboration.

 5. Multivariate Max-Stable Spatial Processes

  KAUST Repository

  Genton, Marc G.

  2014-01-06

  Analysis of spatial extremes is currently based on univariate processes. Max-stable processes allow the spatial dependence of extremes to be modelled and explicitly quantified, they are therefore widely adopted in applications. For a better understanding of extreme events of real processes, such as environmental phenomena, it may be useful to study several spatial variables simultaneously. To this end, we extend some theoretical results and applications of max-stable processes to the multivariate setting to analyze extreme events of several variables observed across space. In particular, we study the maxima of independent replicates of multivariate processes, both in the Gaussian and Student-t cases. Then, we define a Poisson process construction in the multivariate setting and introduce multivariate versions of the Smith Gaussian extremevalue, the Schlather extremal-Gaussian and extremal-t, and the BrownResnick models. Inferential aspects of those models based on composite likelihoods are developed. We present results of various Monte Carlo simulations and of an application to a dataset of summer daily temperature maxima and minima in Oklahoma, U.S.A., highlighting the utility of working with multivariate models in contrast to the univariate case. Based on joint work with Simone Padoan and Huiyan Sang.

 6. Multivariate Max-Stable Spatial Processes

  KAUST Repository

  Genton, Marc G.

  2014-01-01

  Analysis of spatial extremes is currently based on univariate processes. Max-stable processes allow the spatial dependence of extremes to be modelled and explicitly quantified, they are therefore widely adopted in applications. For a better understanding of extreme events of real processes, such as environmental phenomena, it may be useful to study several spatial variables simultaneously. To this end, we extend some theoretical results and applications of max-stable processes to the multivariate setting to analyze extreme events of several variables observed across space. In particular, we study the maxima of independent replicates of multivariate processes, both in the Gaussian and Student-t cases. Then, we define a Poisson process construction in the multivariate setting and introduce multivariate versions of the Smith Gaussian extremevalue, the Schlather extremal-Gaussian and extremal-t, and the BrownResnick models. Inferential aspects of those models based on composite likelihoods are developed. We present results of various Monte Carlo simulations and of an application to a dataset of summer daily temperature maxima and minima in Oklahoma, U.S.A., highlighting the utility of working with multivariate models in contrast to the univariate case. Based on joint work with Simone Padoan and Huiyan Sang.

 7. Max Jakobson : Kommunismisse tuleb suhtuda objektiivselt / Max Jakobson ; interv. Kai Tänavsuu

  Index Scriptorium Estoniae

  Jakobson, Max, 1923-2013

  2002-01-01

  Inimsusevastaste Kuritegude Uurimise Rahvusvahelise Komisjoni esimees Max Jakobson oma suhtumisest talle Maarjamaa Risti I klassi teenetemärgi andmisse, tema juhitava komisjoni tööst, eestlaste püüdlusest ühineda NATOga, kommunismi ja natsismi hukkamõistust

 8. Multivariate max-stable spatial processes

  KAUST Repository

  Genton, Marc G.; Padoan, S. A.; Sang, H.

  2015-01-01

  Max-stable processes allow the spatial dependence of extremes to be modelled and quantified, so they are widely adopted in applications. For a better understanding of extremes, it may be useful to study several variables simultaneously. To this end, we study the maxima of independent replicates of multivariate processes, both in the Gaussian and Student-t cases. We define a Poisson process construction and introduce multivariate versions of the Smith Gaussian extreme-value, the Schlather extremal-Gaussian and extremal-t, and the Brown–Resnick models. We develop inference for the models based on composite likelihoods. We present results of Monte Carlo simulations and an application to daily maximum wind speed and wind gust.

 9. Multivariate max-stable spatial processes

  KAUST Repository

  Genton, Marc G.

  2015-02-11

  Max-stable processes allow the spatial dependence of extremes to be modelled and quantified, so they are widely adopted in applications. For a better understanding of extremes, it may be useful to study several variables simultaneously. To this end, we study the maxima of independent replicates of multivariate processes, both in the Gaussian and Student-t cases. We define a Poisson process construction and introduce multivariate versions of the Smith Gaussian extreme-value, the Schlather extremal-Gaussian and extremal-t, and the Brown–Resnick models. We develop inference for the models based on composite likelihoods. We present results of Monte Carlo simulations and an application to daily maximum wind speed and wind gust.

 10. Un manuscrito del taller de Max Aub

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Javier Lluch Prats

  2002-11-01

  Full Text Available Max Aub's legacy has recently helped to find some of the author's autograph testimonies than enlighten his printed work. The manuscript of the historical novel Campo del Moro (1963 is here described and the contributions of a modern manuscript to a critical-genetic edition are also appreciated. The composition elements of Campo del Moro are particularly analyzed the title, the quotations, the working plan and the notes about the characters. All this results in a better knowledge of the novel, gíving us the possibility of describing the process of its writing so as to facilitate the narration of its editorial vicissitiudes. i.e. genesis, preparation, edition and, publication.

 11. Max Weber entre liberalismo y republicanismo

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Villacañas Berlanga, José Luis

  2005-12-01

  Full Text Available This article attempts to analyze the differences between social democracy and political democracy as modern processes, as these were understood by Max Weber. The archetype of modernity resides, from this point of view, in a convergence of both processes, as occurred in countries like the USA and Great Britain. Weber's diagnosis is that, whereas social democracy can be organized around liberal arguments, political democracy cannot advance without republican concepts like those of virtue, rigour, responsability and representation. For Weber, these values could only become present in Germany thanks to an adequate and democratic reception of Nietzsche, and in some way this reception could make sense of the former's work.

  Este artículo pretende analizar las diferencias entre democracia social y democracia política como procesos modernos, tal y como fueron comprendidos por Max Weber. Lo arquetípico de la modernidad reside, desde este punto de vista, en una convergencia de ambos procesos, tal y como se dio en países como USA y Gran Bretaña. El diagnóstico de Weber es que, mientras la democracia social puede organizarse sobre argumentos liberales, la democracia política no puede avanzar sin conceptos republicanos como el de virtud, rigor, responsabilidad y representación. Para Weber, estos valores sólo podrían hacerse presentes en Alemania a partir de una recepción adecuada y democrática de Nietzsche y en cierto modo esta recepción daría sentido a su obra.

 12. Modcomp MAX IV System Processors reference guide

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Cummings, J.

  1990-10-01

  A user almost always faces a big problem when having to learn to use a new computer system. The information necessary to use the system is often scattered throughout many different manuals. The user also faces the problem of extracting the information really needed from each manual. Very few computer vendors supply a single Users Guide or even a manual to help the new user locate the necessary manuals. Modcomp is no exception to this, Modcomp MAX IV requires that the user be familiar with the system file usage which adds to the problem. At General Atomics there is an ever increasing need for new users to learn how to use the Modcomp computers. This paper was written to provide a condensed Users Reference Guide'' for Modcomp computer users. This manual should be of value not only to new users but any users that are not Modcomp computer systems experts. This Users Reference Guide'' is intended to provided the basic information for the use of the various Modcomp System Processors necessary to, create, compile, link-edit, and catalog a program. Only the information necessary to provide the user with a basic understanding of the Systems Processors is included. This document provides enough information for the majority of programmers to use the Modcomp computers without having to refer to any other manuals. A lot of emphasis has been placed on the file description and usage for each of the System Processors. This allows the user to understand how Modcomp MAX IV does things rather than just learning the system commands.

 13. Biologischer Anbau von Strauchbeeren

  OpenAIRE

  Schmid, Andi

  2004-01-01

  Das Merkblatt enthält auf Österreich angepasste, praxisnahe Informationen zur Produktion von hochwertigen Strauchbeeren wie Himbeeren, Brombeeren, Johannisbeeren, Stachelbeeren und Heidelbeeren. Weiterhin: übersichtliche Hinweise zur Planung, Standortwahl, Sortenauswahl, Bodenvorbereitung und Pflanzung, Bewässerung, Nährstoffversorgung, Witterungsschutz, Beikrautregulierung, Ernte und Lagerung. (Diese Publikation enthält spezifische Informationen für Österreich)

 14. Biologische Internationale Handel

  NARCIS (Netherlands)

  Bakker, J.H.; Bunte, F.H.J.

  2009-01-01

  Organic products are considered to have a major impact worldwide on sustainable development due to their contribution to a better environment and the improvement of animal welfare. On behalf of the Dutch Ministry of Agriculture, Nature and Food Quality, the market for organic products is being

 15. Max Weber Visits America: A Review of the Video

  OpenAIRE

  Michael Wise

  2006-01-01

  The North Carolina Sociological Society is proud to announce the long-awaited video of Max Weber's trip to North Carolina as retold by two of his cousins. Max Weber made a trip to visit relatives in Mount Airy, North Carolina, in 1904. This 2004 narrative by Larry Keeter and Stephen Hall is the story of locating and interviewing two living eyewitnesses (1976) to Max Weber's trip. The video includes information about Weber's contributions to modern sociology. Dowloadable files are provided...

 16. Tukey max-stable processes for spatial extremes

  KAUST Repository

  Xu, Ganggang

  2016-09-21

  We propose a new type of max-stable process that we call the Tukey max-stable process for spatial extremes. It brings additional flexibility to modeling dependence structures among spatial extremes. The statistical properties of the Tukey max-stable process are demonstrated theoretically and numerically. Simulation studies and an application to Swiss rainfall data indicate the effectiveness of the proposed process. © 2016 Elsevier B.V.

 17. Max Weber Visits America: A Review of the Video

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Michael Wise

  2006-11-01

  Full Text Available The North Carolina Sociological Society is proud to announce the long-awaited video of Max Weber's trip to North Carolina as retold by two of his cousins. Max Weber made a trip to visit relatives in Mount Airy, North Carolina, in 1904. This 2004 narrative by Larry Keeter and Stephen Hall is the story of locating and interviewing two living eyewitnesses (1976 to Max Weber's trip. The video includes information about Weber's contributions to modern sociology. Dowloadable files are provided using the .mp4 format. The video should appeal to students and professors interested in Max Weber. It can be included in courses ranging from introductory sociology to theory.

 18. Synthesis and Characterization of MAX Ceramics (MAXCERs)

  Science.gov (United States)

  Nelson, Johnny Carl

  This research has focused on the design and development of novel multifunctional MAX reinforced ceramics (MAXCERs). These MAXCERs were manufactured with 1-50 vol% ratios of ceramics to MAX phases. Chapter II reports on the synthesis and tribological behavior of Ti3SiC2 matrix composites by incorporating (1 and 6 vol%) Al2O3, (1 and 5 vol%) BN, and (1 and 5 vol%) B4C ceramic particulate additives in the matrix. All the composites were fabricated by pressureless sintering by using 1 wt% Ni as a sintering agent at 1550 °C for 2 hours. SEM and XRD studies showed that Al2O3 is relatively inert in the Ti3SiC 2 matrix whereas BN and B4C reacted significantly with the Ti3 SiC2 matrix to form TiB2. Detailed tribological studies showed that Ti3SiC2-1wt%Ni (baseline) samples showed dual type tribological behavior where the friction coefficient (micro) was low ( 0.2) during stage 1, thereafter micro increased sharply and transitioned into stage 2 ( 0.8). The addition of Al2O3 as an additive had little effect on the tribological behavior, but the addition of B4C and BN was able to enhance the tribological behavior by increasing the transition distance (TD). Chapter III reports on the synthesis and tribological behavior of TiB2 matrix composites by incorporating (10, 30, and 50 vol%) Ti3SiC2 ceramic particulate additives in the matrix. The fabrication parameters were similar to the Ti3SiC2 samples from Chapter II. There was minimal reaction between the TiB2 and the Ti3SiC2. Detailed tribological studies showed that TiB2 (baseline) and TiB2-10%Ti 3SiC2 samples showed an average micro of 0.29 and 0.28, respectively. TiB2-30%Ti3SiC2 and TiB 2-50%Ti3SiC2 showed dual-type tribological behavior where micro was low ( 0.25) during stage 1, thereafter micro increased gradually and transitioned into stage 2 ( 0.6). Low wear rates were seen for all samples.

 19. Intertextuality and Television Discourse: The Max Headroom Story.

  Science.gov (United States)

  Braddlee

  Max Headroom, the computer-generated media personality, presents a good opportunity for an investigation of the degree of intertextuality in television. Max combines narrative genres (science fiction and film noir), television program types (prime-time episodic narrative, made-for-TV movie, talkshows), advertising and programming, and electronic…

 20. Max Weber's Critique of the Bureaucratisation of Education

  Science.gov (United States)

  Madan, Amman

  2014-01-01

  In this commentary, the author discusses the critique by Max Weber and his views on bureaucratisation of education. The modern school, said Max Weber (1864-1920) over a hundred years ago, has as its educational ideal the bureaucrat and no longer the cultivated elite of older times. The shift to modernity and to its characteristic institution, the…

 1. Reachability analysis for timed automata using max-plus algebra

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lu, Qi; Madsen, Michael; Milata, Martin

  2012-01-01

  We show that max-plus polyhedra are usable as a data structure in reachability analysis of timed automata. Drawing inspiration from the extensive work that has been done on difference bound matrices, as well as previous work on max-plus polyhedra in other areas, we develop the algorithms needed...

 2. Max Jakobsoni saatuseaastad, soomlased ja meie / Imbi Paju

  Index Scriptorium Estoniae

  Paju, Imbi, 1959-

  2008-01-01

  Soome politoloogist ja diplomaadist Max Jakobsonist ja tema uuest raamatust "Saatuseaastad. Soome tõusis, andis Venemaale järele ja pääses". Artiklis on juttu ka Max Jakobsoni suhetest Eesti presidentide Lennart Meri ja Toomas Hendrik Ilvesega

 3. Deterministic algorithms for multi-criteria Max-TSP

  NARCIS (Netherlands)

  Manthey, Bodo

  2012-01-01

  We present deterministic approximation algorithms for the multi-criteria maximum traveling salesman problem (Max-TSP). Our algorithms are faster and simpler than the existing randomized algorithms. We devise algorithms for the symmetric and asymmetric multi-criteria Max-TSP that achieve ratios of

 4. Mechanical-biological waste conditioning with controlled venting - the Meisenheim mechanical-biological waste conditioning plant; Mechanisch-biologische Restabfallbehandlung nach dem Kaminzugverfahren - MBRA Meisenheim

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Hangen, H.O. [Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Bad Kreuznach, Bad Kreuznach (Germany)

  1998-12-31

  The decision of the rural district of Bad Kreuznach to propose creating facilities for mechanical-biological waste conditioning at the new northern Meisenheim landfill was consistent and correct. It will ensure that the material deposited at this new, state-of-the-art landfill is organically `lean` and can be deposited with a high density. Preliminary sifting of the material prior to depositing safeguards that no improper components are inadvertently included. Three years of operation warrant the statement that waste components that cannot be appropriately biologically conditioned should be eliminated prior to rotting. (orig.) [Deutsch] Die Entscheidung des Landkreises Bad Kreuznach, der neu eingerichteten Norddeponie Meisenheim eine MBRA vorzuschlaten, war auf jeden Fall konsequent und richtig. Es ist damit sicher gestellt, dass in diesem neuen nach dem Stand der Technik eingerichteten Deponiebereich von Anfang an ein Material eingelagert wird, das `organisch abgemagert` ist und mit hoher Einbaudichte eingebaut werden kann. Die Sichtung des gesamten Deponie-Inputs in der Vorsortierhalle gibt ein Stueck Sicherheit, dass keine nicht zugelassenen Stoffe verdeckt dem Ablagerungsbereich der Deponie zugefuehrt werden. Nach mehr als 3 Jahren Betriebszeit kann festgestellt werden, dass biologisch nicht sinnvoll behandelbare Abfallbestandteile vor dem Rotteprozess abgetrennt werden sollten. (orig.)

 5. Max Weber in the United States

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Lawrence A. Scaff

  2014-05-01

  Full Text Available In his contribution L. Scaff outlines the reception history of Max Weber’s work from its beginnings down to the present. It highlights the importance of the first translations, including those by prominent American authors and particularly those who had studied in Germany; and then in the post-war years the role of emigrants familiar with Weber’s work. The establishment of Weber texts as compulsory reading in the curricula of American colleges also played a significant role. The striking readiness, even ease, with which Weber was received in America is something Scaff deduces from three “narratives that captured the imagination of the American audience”. The first is the narrative of voluntarism, i.e. “the way in which Weber developed his conception of the sect and its effects on the individual and society”. Next is the narrative of achievement, in the sense of “mastery of the world”, preceded by “mastery of the self”, which “when put into practice entailed the conquest of the New World’s primordial wilderness”. Finally there is the narrative of redemption as “the most potent founding myth of the American experience”: “The quest for salvation that began as a religiously inspired message became transformed into a secularized cultural theme: the search for the possibility of breaking free from constraints in order to create a better life, to renew the self, to gain a second chance by atoning for moral failures, and to find reconciliation with God, humankind, and the world.”

 6. A Fast Numerical Method for Max-Convolution and the Application to Efficient Max-Product Inference in Bayesian Networks.

  Science.gov (United States)

  Serang, Oliver

  2015-08-01

  Observations depending on sums of random variables are common throughout many fields; however, no efficient solution is currently known for performing max-product inference on these sums of general discrete distributions (max-product inference can be used to obtain maximum a posteriori estimates). The limiting step to max-product inference is the max-convolution problem (sometimes presented in log-transformed form and denoted as "infimal convolution," "min-convolution," or "convolution on the tropical semiring"), for which no O(k log(k)) method is currently known. Presented here is an O(k log(k)) numerical method for estimating the max-convolution of two nonnegative vectors (e.g., two probability mass functions), where k is the length of the larger vector. This numerical max-convolution method is then demonstrated by performing fast max-product inference on a convolution tree, a data structure for performing fast inference given information on the sum of n discrete random variables in O(nk log(nk)log(n)) steps (where each random variable has an arbitrary prior distribution on k contiguous possible states). The numerical max-convolution method can be applied to specialized classes of hidden Markov models to reduce the runtime of computing the Viterbi path from nk(2) to nk log(k), and has potential application to the all-pairs shortest paths problem.

 7. Digital logic circuit design with ALTERA MAX+PLUS II

  International Nuclear Information System (INIS)

  Lee, Seung Ho; Park, Yong Su; Lee, Ju Heon

  2006-03-01

  Contents of this book are the kinds of integrated circuit, design process of integrated circuit, introduction of ALTERA MAX+PLUS II, designing logic circuit with VHDL of ALTERA MAX+PLUS II, grammar and practice of VHDL of ALTERA MAX+PLUS II, design for adder, subtractor, parallel binary subtractor, BCD design, CLA design, code converter design, ALU design, register design, counter design, accumulator design, state machine design, frequency divider design, circuit design with TENMILLION counter, LCD module, circuit design for control the outside RAM in training kit and introduction for HEB-DTK-20K-240/HBE-DTK-IOK.

 8. Max plus at work modeling and analysis of synchronized systems a course on max-plus algebra and its applications

  CERN Document Server

  Heidergott, Bernd; van der Woude, Jacob

  2014-01-01

  Trains pull into a railroad station and must wait for each other before leaving again in order to let passengers change trains. How do mathematicians then calculate a railroad timetable that accurately reflects their comings and goings? One approach is to use max-plus algebra, a framework used to model Discrete Event Systems, which are well suited to describe the ordering and timing of events. This is the first textbook on max-plus algebra, providing a concise and self-contained introduction to the topic. Applications of max-plus algebra abound in the world around us. Traffic systems, compu

 9. Turg Tallinnas = A market for Tallinn / Max Rink

  Index Scriptorium Estoniae

  Rink, Max

  2007-01-01

  Hollandi arhitektuurikoolide lõputööde preemia Archiprix võitis 2007. a. Max Rink Delfti Tehnikaülikoolist Tallinna Balti jaama turu asemele kavandatud mitmefunktsioonilise turuhoone projektiga "Maja-turg". Juhendaja Klaske Havik

 10. Digital logic circuit design with ALTERA MAX+PLUS II

  International Nuclear Information System (INIS)

  Lee, Seung Ho; Park, Yong Su; Park, Gun Jong; Lee, Ju Heon

  2006-09-01

  This book is composed of five parts. The first part has introduction of ALTERA MAX+PLUS II and graphic editor, text editor, compiler, waveform editor simulator and timing analyzer of it. The second part is about direction of digital logic circuit design with training kit. The third part has grammar and practice of VHDL in ALTERA MAX+PLUS II including example and history of VHDL. The fourth part shows the design example of digital logic circuit by VHDL of ALTERA MAX+PLUS II which lists designs of adder and subtractor, code converter, counter, state machine and LCD module. The last part explains design example of digital logic circuit by graphic editor in ALTERA MAX+PLUS II.

 11. Projekti Min-E-Max kohtumine Saksamaal / Katrin Arge

  Index Scriptorium Estoniae

  Arge, Katrin

  2005-01-01

  Oktoobri keskel toimus Lõuna-Saksamaa väikelinnas Oberderdingenis Hispaania, Portugali, Ungari, Leedu, Eesti ja Saksamaa õpetajate kohtumine seoses Euroopa Liidu poolt rahastatava Comenius1 projektiga Min-E-Max (minimum energy input maximum output)

 12. Availability and Usability of BHO Encounter Data in MAX 2009

  Data.gov (United States)

  U.S. Department of Health & Human Services — Availability and Usability of Behavioral Health Organization Encounter Data in MAX 2009, published in Volume 4, Issue 2 of Medicare and Medicaid Research Review,...

 13. Maks Kaur : "Uverenno idti dalshe!" / Max Kaur ; interv. Viktor Volohhov

  Index Scriptorium Estoniae

  Kaur, Max, 1969-

  2006-01-01

  Noor ja poliitikas aktiivselt tegev olnud Max Kaur jätkab Majandus- ja juhtimisinstituudi prorektorina. Senisest poliitilisest tegevusest, vene kultuuri arengust ja probleemidest Eestis, poliitikas osalejate keskmise vanuse langusest, isiklikest plaanidest

 14. Efficient production of transgenic soybean (Glycine max [L] Merrill ...

  African Journals Online (AJOL)

  Efficient production of transgenic soybean (Glycine max [L] Merrill) plants mediated via whisker-supersonic (WSS) method. MM Khalafalla, HA El-Shemy, SM Rahman, M Teraishi, H Hasegawa, T Terakawa, M Ishimoto ...

 15. ELA-max: A new topical lidocaine formulation.

  Science.gov (United States)

  Goldman, Ran D

  2004-05-01

  To evaluate the role of a new formulation of lidocaine (ELA-max) in local anesthesia in children and compare it with the eutectic mixture of local anesthetics (EMLA). Relevant literature was identified by a MEDLINE search (1966-November 2003) using the search terms ELA-max and EMLA. Bibliographies of selected articles were also examined to include all relevant investigations. The product manufacturer was contacted for inclusion of the most recent data available. Topical anesthesia in children is clinically challenging. ELA-max has been shown to be as effective as EMLA for venipuncture in children, but with faster onset. Adverse effects, such as transient blanching with redness and erythema, have been reported. Further investigation is needed to determine the effectiveness of ELA-max on other painful procedures in children, as well as its safety.

 16. Novel Approaches to Enhance Mobile WiMAX Security

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Taeshik Shon

  2010-01-01

  Full Text Available The IEEE 802.16 Working Group on Broadband Wireless Access Standards released IEEE 802.16-2004 which is a standardized technology for supporting broadband and wireless communication with fixed and nomadic access. After the IEEE 802.16-2004 standard, a new advanced and revised standard was released as the IEEE 802.16e-2005 amendment which is foundation of Mobile WiMAX network supporting handover and roaming capabilities. In the area of security aspects, compared to IEEE 802.16-2004, IEEE 802.16e, called Mobile WiMAX, adopts improved security architecture—PKMv2 which includes EAP authentication, AES-based authenticated encryption, and CMAC or HMAC message protection. However, there is no guarantee that PKMv2-based Mobile WiMAX network will not have security flaws. In this paper, we investigate the current Mobile WiMAX security architecture focusing mainly on pointing out new security vulnerabilities such as a disclosure of security context in network entry, a lack of secure communication in network domain, and a necessity of efficient handover supporting mutual authentication. Based on the investigation results, we propose a novel Mobile WiMAX security architecture, called RObust and Secure MobilE WiMAX (ROSMEX, to prevent the new security vulnerabilities.

 17. Max Jakobson : Vene ohtu täna veel pole / Max Jakobson ; interv. Vallo Toomet, Urmet Kook, Kaarel Tarand

  Index Scriptorium Estoniae

  Jakobson, Max, 1923-2013

  2003-01-01

  Balti riikide NATOga liitumise mõjust julgeolekule Läänemere regioonis, Euroopa Liidu kaitsepoliitikast ning Venemaa ja islamiterrorismi ohust julgeolekule. Vt. samas: Toomas Hiio ülevaade Max Jakobsoni elust ja tegevusest

 18. Ford C-Max plug-in hybrid; Ford C-Max mit Plug-in-Hybridtechnik

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Schamel, Andreas; D' Annunzio, Julie; Iorio, Rob [Ford Motor Company, Dearborn, MI (United States); Schmitz, Peter [Ford-Forschungszentrum Aachen GmbH, Aachen (Germany)

  2013-03-01

  Ford provides consumers a broad choice of electrified vehicles globally, including full hybrids, plug-in hybrids and all-electric vehicles. The all-new 2013 model year C-Max Energi Plug-in Hybrid utilises the third generation of Ford hybrid technology. This article discusses the hybrid powersplit architecture and components, as well as the charging capability and human-machine interfaces, used in the C-Max Energi Plug-In Hybrid. (orig.)

 19. Higher efficiency of the filtration stage in the treatment of biologically treated waste water for reuse (MESAB II). Final report; Erhoehung der Effizienz der Filtrationsstufe bei der Aufbereitung von biologisch behandeltem Abwasser zur Mehrfachnutzung (MESAB II). Abschlussbericht

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Marzinkowski, J.M. [Bergische Univ., Wuppertal (Germany); Fiedler, P.; Hartmann

  2002-07-01

  The work focussed on the microfiltration of biologically pretreated waste water of the textile finishing industry. By enhancing the filtration capacity from 25-30 l/m{sup 2}h to about 45 l/m{sup 2}h and lower energy consumption, the cost was to be reduced from 2.30 EUR/m{sup 3} to less than 1.80 EUR/m{sup 3}, thus making water recirculation economically efficient. Biological deposits on the filter membranes were to be removed without interrupting the filtering process and without using biocides or other aggressive chemical substances. (orig.) [German] Bei der Mikrofiltration von biologisch vorbehandeltem Abwasser aus der Textilveredlung sollten durch Erhoehung der Filtratleistung von bisher 25 bis 30 L/m{sup 2}h auf ca. 45 L/m{sup 2}h und Verringerung des Energieverbrauches die Kosten fuer die Aufbereitung des Abwassers fuer einen Wiedereinsatz als Brauchwasser bei verschiedenen Textilveredlungsprozessen von bisher 2,30 Euro/m{sup 3} (Az. 10890) auf weniger als 1,80 Euro/m{sup 3} gesenkt werden und somit die Wirtschaftlichkeit der Brauchwasserrueckgewinnung erreicht werden. Die Entfernung biologischer Belaege von den Filtrationsmembranen sollte ohne Unterbrechnung der Filtratgewinnung und ohne Verwendung von Bioziden oder anderen aggressiven Chemikalien erfolgen. (orig.)

 20. Toughening Mechanisms in Nanolayered MAX Phase Ceramics—A Review

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Xinhua Chen

  2017-03-01

  Full Text Available Advanced engineering and functional ceramics are sensitive to damage cracks, which delay the wide applications of these materials in various fields. Ceramic composites with enhanced fracture toughness may trigger a paradigm for design and application of the brittle components. This paper reviews the toughening mechanisms for the nanolayered MAX phase ceramics. The main toughening mechanisms for these ternary compounds were controlled by particle toughening, phase-transformation toughening and fiber-reinforced toughening, as well as texture toughening. Based on the various toughening mechanisms in MAX phase, models of SiC particles and fibers toughening Ti3SiC2 are established to predict and explain the toughening mechanisms. The modeling work provides insights and guidance to fabricate MAX phase-related composites with optimized microstructures in order to achieve the desired mechanical properties required for harsh application environments.

 1. iamxt: Max-tree toolbox for image processing and analysis

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Roberto Souza

  2017-01-01

  Full Text Available The iamxt is an array-based max-tree toolbox implemented in Python using the NumPy library for array processing. It has state of the art methods for building and processing the max-tree, and a large set of visualization tools that allow to view the tree and the contents of its nodes. The array-based programming style and max-tree representation used in the toolbox make it simple to use. The intended audience of this toolbox includes mathematical morphology students and researchers that want to develop research in the field and image processing researchers that need a toolbox simple to use and easy to integrate in their applications.

 2. Max Aub, crítico e historiador literario

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Francisco Caudet

  2002-11-01

  Full Text Available On the basis of similarities and dissimilarities in the consideration of authors dealt with in Discurso de la novela española contemporánea, Francisco Caudet points out Max Aub's poetics of realism stated in both his critical studies and fiction. This essay shows that Aub's contribution to the study of Mexican and Spanish literature is outstanding, not only because of his socio-historical approach, but also because of a specific perspective. This does not mean writing a "history" of literature but rather connecting creative processes. Committed during his youth to the avant-garde, Max Aub shifts after the Civil War to a type of new realistic writing. The author highlights Max Aub's activity as a critic discussing and commenting his sources. Aub's critical essays cannot be detached from his personal ideas about literary theory and practice.

 3. Max-Plus Stochastic Control and Risk-Sensitivity

  International Nuclear Information System (INIS)

  Fleming, Wendell H.; Kaise, Hidehiro; Sheu, Shuenn-Jyi

  2010-01-01

  In the Maslov idempotent probability calculus, expectations of random variables are defined so as to be linear with respect to max-plus addition and scalar multiplication. This paper considers control problems in which the objective is to minimize the max-plus expectation of some max-plus additive running cost. Such problems arise naturally as limits of some types of risk sensitive stochastic control problems. The value function is a viscosity solution to a quasivariational inequality (QVI) of dynamic programming. Equivalence of this QVI to a nonlinear parabolic PDE with discontinuous Hamiltonian is used to prove a comparison theorem for viscosity sub- and super-solutions. An example from mathematical finance is given, and an application in nonlinear H-infinity control is sketched.

 4. The interactional foundations of MaxEnt: Open questions

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Harré, Michael S., E-mail: michael.harre@sydney.edu.au [Complex Systems Research Group, School of Civil Engineering, The University of Sydney, Sydney NSW 2006 (Australia)

  2014-12-05

  One of the simplest and potentially most useful techniques to be developed in the 20{sup th} century, a century noted for an ever more mathematically sophisticated formulation of the sciences, is that of maximising the entropy of a system in order to generate a descriptive, stochastic model of that system in closed form, often abbreviated to MaxEnt. The extension of MaxEnt to systems beyond the physics from which it originated is hampered by the fact that the microscopic physical interactions that are not justified or justifiable within the MaxEnt framework need to be falsifiably evaluated in each new field of application. It is not obvious that such justification exists for many systems in which the interactions are not directly based on physics. For example what is the justification for the use of MaxEnt in biology, climate modelling or economics? Is it simply a useful heuristic or is there some deeper connection with the foundations of some systems? Without further critical examination of the microscopic foundations that give rise to the success of the MaxEnt principle it is difficult to motivate the use of such techniques in other fields except through theoretically an practically unsatisfying analogical arguments. This article briefly presents the basis of MaxEnt principles as originally introduced in statistical mechanics in the Jaynes form, the Tsallis form and the Rényi form. Several different applications are introduced including that of ecological diversity where maximising the different diversity measures is equivalent to maximising different entropic functionals.

 5. The interactional foundations of MaxEnt: Open questions

  International Nuclear Information System (INIS)

  Harré, Michael S.

  2014-01-01

  One of the simplest and potentially most useful techniques to be developed in the 20 th century, a century noted for an ever more mathematically sophisticated formulation of the sciences, is that of maximising the entropy of a system in order to generate a descriptive, stochastic model of that system in closed form, often abbreviated to MaxEnt. The extension of MaxEnt to systems beyond the physics from which it originated is hampered by the fact that the microscopic physical interactions that are not justified or justifiable within the MaxEnt framework need to be falsifiably evaluated in each new field of application. It is not obvious that such justification exists for many systems in which the interactions are not directly based on physics. For example what is the justification for the use of MaxEnt in biology, climate modelling or economics? Is it simply a useful heuristic or is there some deeper connection with the foundations of some systems? Without further critical examination of the microscopic foundations that give rise to the success of the MaxEnt principle it is difficult to motivate the use of such techniques in other fields except through theoretically an practically unsatisfying analogical arguments. This article briefly presents the basis of MaxEnt principles as originally introduced in statistical mechanics in the Jaynes form, the Tsallis form and the Rényi form. Several different applications are introduced including that of ecological diversity where maximising the different diversity measures is equivalent to maximising different entropic functionals

 6. Beyond NextGen: AutoMax Overview and Update

  Science.gov (United States)

  Kopardekar, Parimal; Alexandrov, Natalia

  2013-01-01

  Main Message: National and Global Needs - Develop scalable airspace operations management system to accommodate increased mobility needs, emerging airspace uses, mix, future demand. Be affordable and economically viable. Sense of Urgency. Saturation (delays), emerging airspace uses, proactive development. Autonomy is Needed for Airspace Operations to Meet Future Needs. Costs, time critical decisions, mobility, scalability, limits of cognitive workload. AutoMax to Accommodate National and Global Needs. Auto: Automation, autonomy, autonomicity for airspace operations. Max: Maximizing performance of the National Airspace System. Interesting Challenges and Path Forward.

 7. Optimal resampling for the noisy OneMax problem

  OpenAIRE

  Liu, Jialin; Fairbank, Michael; Pérez-Liébana, Diego; Lucas, Simon M.

  2016-01-01

  The OneMax problem is a standard benchmark optimisation problem for a binary search space. Recent work on applying a Bandit-Based Random Mutation Hill-Climbing algorithm to the noisy OneMax Problem showed that it is important to choose a good value for the resampling number to make a careful trade off between taking more samples in order to reduce noise, and taking fewer samples to reduce the total computational cost. This paper extends that observation, by deriving an analytical expression f...

 8. An optimal dynamic interval stabbing-max data structure?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Agarwal, Pankaj Kumar; Arge, Lars; Yi, Ke

  2005-01-01

  In this paper we consider the dynamic stabbing-max problem, that is, the problem of dynamically maintaining a set S of n axis-parallel hyper-rectangles in Rd, where each rectangle s ∈ S has a weight w(s) ∈ R, so that the rectangle with the maximum weight containing a query point can be determined...

 9. Portrait Face-Off: Gilbert Stuart vs. Peter Max

  Science.gov (United States)

  Crumpecker, Cheryl

  2012-01-01

  When art classes are short and infrequent, it is always a challenge to meet required state and national standards. A unit comparing and contrasting Peter Max's Pop art portraits with the realistic style of Gilbert Stuart's presidential portraits provides an opportunity to address a huge number of these requirements. Focus can change with the age…

 10. IPP Max Planck Institute of Plasma of Physics at Garching

  International Nuclear Information System (INIS)

  1979-01-01

  The cost accounting system of the IPP Max Planck Institute of Plasma Physics at Garching is described with all details as there are cost class accounting, cost centers, cost units and resulting overall cost summary. Detailed instructions are given about the implementation of this cost accounting system into the organisational structure of the IPP. (A.N.)

 11. Elastic and Mechanical Properties of the MAX Phases

  Science.gov (United States)

  Barsoum, Michel W.; Radovic, Miladin

  2011-08-01

  The more than 60 ternary carbides and nitrides, with the general formula Mn+1AXn—where n = 1, 2, or 3; M is an early transition metal; A is an A-group element (a subset of groups 13-16); and X is C and/or N—represent a new class of layered solids, where Mn+1Xn layers are interleaved with pure A-group element layers. The growing interest in the Mn+1AXn phases lies in their unusual, and sometimes unique, set of properties that can be traced back to their layered nature and the fact that basal dislocations multiply and are mobile at room temperature. Because of their chemical and structural similarities, the MAX phases and their corresponding MX phases share many physical and chemical properties. In this paper we review our current understanding of the elastic and mechanical properties of bulk MAX phases where they differ significantly from their MX counterparts. Elastically the MAX phases are in general quite stiff and elastically isotropic. The MAX phases are relatively soft (2-8 GPa), are most readily machinable, and are damage tolerant. Some of them are also lightweight and resistant to thermal shock, oxidation, fatigue, and creep. In addition, they behave as nonlinear elastic solids, dissipating 25% of the mechanical energy during compressive cycling loading of up to 1 GPa at room temperature. At higher temperatures, they undergo a brittle-to-plastic transition, and their mechanical behavior is a strong function of deformation rate.

 12. Nuclear norm regularized convolutional Max Pos@Top machine

  KAUST Repository

  Li, Qinfeng; Zhou, Xiaofeng; Gu, Aihua; Li, Zonghua; Liang, Ru-Ze

  2016-01-01

  , named as Pos@Top. Our proposed classification model has a convolutional structure that is composed by four layers, i.e., the convolutional layer, the activation layer, the max-pooling layer and the full connection layer. In this paper, we propose

 13. Max Weber and the Iron Cage of Technology

  Science.gov (United States)

  Maley, Terry

  2004-01-01

  Max Weber is seen by mainstream social scientists as a sociologist, social theorist, and theorist of bureaucracy. In this reassessment of Weber's social science and its methodology, it is suggested that Weber can also be seen as a compelling early 20th-century critic of science and technology. The theme of technology, and Webers ambivalence about…

 14. MaxAlign: maximizing usable data in an alignment

  DEFF Research Database (Denmark)

  Oliveira, Rodrigo Gouveia; Sackett, Peter Wad; Pedersen, Anders Gorm

  2007-01-01

  Align. In this paper we also introduce a new simple measure of tree similarity, Normalized Symmetric Similarity (NSS) that we consider useful for comparing tree topologies. CONCLUSION: We demonstrate how MaxAlign is helpful in detecting misaligned or defective sequences without requiring manual inspection. We also...

 15. Multimedia programming using Max/MSP and TouchDesigner

  CERN Document Server

  Lechner, Patrik

  2014-01-01

  If you want to learn how to use Max 6 and/or TouchDesigner, or work in audio-visual real-time processing, this is the book for you. It is intended for intermediate users of both programs and can be helpful for artists, designers, musicians, VJs, and researchers. A basic understanding of audio principles is advantageous.

 16. Min-max event-triggered computation tree logic

  Indian Academy of Sciences (India)

  R. Narasimhan (Krishtel eMaging) 1461 1996 Oct 15 13:05:22

  Temporal logic model-checking (Clarkeet al1986) is one of the most popular and well studied ... Min-max CTL, for reasoning about such extremal timing properties and showed .... A control flow decision is taken based on the value of one or more variables (like a ... We first present a few examples to informally explain the.

 17. Supervisory control of (max,+) automata: extensions towards applications

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Lahaye, S.; Komenda, Jan; Boimond, J.-L.

  2015-01-01

  Roč. 88, č. 12 (2015), s. 2523-2537 ISSN 0020-7179 Institutional support: RVO:67985840 Keywords : discrete event systems * logical and time d behaviors * (max,+) automata * supervisory control Subject RIV: BA - General Mathematics Impact factor: 1.880, year: 2015 http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/00207179.2015.1048295

 18. Supervisory control of (max,+) automata: extensions towards applications

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Lahaye, S.; Komenda, Jan; Boimond, J.-L.

  2015-01-01

  Roč. 88, č. 12 (2015), s. 2523-2537 ISSN 0020-7179 Institutional support: RVO:67985840 Keywords : discrete event systems * logical and timed behaviors * (max,+) automata * supervisory control Subject RIV: BA - General Mathematics Impact factor: 1.880, year: 2015 http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/00207179.2015.1048295

 19. RRM Strategies in LTE&WiMAX Interworking System

  DEFF Research Database (Denmark)

  Zakrzewska, Anna; Ruepp, Sarah Renée; Berger, Michael Stübert

  , that could be applied in 4G systems (LTE interworking with WiMAX is considered). Furthermore, it will also discuss the Radio Resource Management (RRM) problem addressing the challenges of designing a RRM system for such a multi-RAT wireless environment. Different functionalities and possibilities...

 20. Nurgapoliitik kavandab kasiinode alatut riigistamist / Max Kaur ; interv. Sulev Vedler

  Index Scriptorium Estoniae

  Kaur, Max, 1969-

  2007-01-01

  Edgar Savisaare endine nõunik Max Kaur esitleb röövkapitalismi ideed, et Eesti riik ei pikenda kasiinode tegevuslubasid ja võtab seejärel nende tegevuse odavalt üle. Kaart: Tallinna mängupõrgud 2007. Lisa

 1. Max Kaur vassib oma diplomitega / Ralf-Martin Soe

  Index Scriptorium Estoniae

  Soe, Ralf-Martin

  2008-01-01

  Eraülikooli prorektor Max Kaur kinnitas kohalikel valimistel allkirjaga, et on lõpetanud Moskva Riikliku Ülikooli, kuid pärast Äripäeva järelpärimist tunnistas selle info ekslikuks. Vt. samas: Vene ülikooli diplom 1200 dollariga; Ka Reimann valetas hariduse kohta

 2. Max-plus algebraic throughput analysis of synchronous dataflow graphs

  NARCIS (Netherlands)

  de Groote, Robert; Kuper, Jan; Broersma, Haitze J.; Smit, Gerardus Johannes Maria

  2012-01-01

  In this paper we present a novel approach to throughput analysis of synchronous dataflow (SDF) graphs. Our approach is based on describing the evolution of actor firing times as a linear time-invariant system in max-plus algebra. Experimental results indicate that our approach is faster than

 3. Supervisory Control of (max,+) automata: a behavioral approach

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Komenda, Jan; Lahaye, S.; Boimond, J.-L.

  2009-01-01

  Roč. 19, č. 4 (2009), s. 525-549 ISSN 0924-6703 Grant - others:EU Projekt(XE) EU.ICT.DISC 224498 Institutional research plan: CEZ:AV0Z10190503 Keywords : timed discrete-event systems * supervisory control * formal power series * (max,+) * automata Subject RIV: BA - General Mathematics Impact factor: 0.921, year: 2009

 4. Sympathy and the Non-human: Max Scheler's Phenomenology of ...

  African Journals Online (AJOL)

  German phenomenologist and sociologist Max Scheler accorded sympathy a central role in his philosophy, arguing that sympathy enables not only ethical behaviour, but also knowledge of animate and inanimate others. Influenced by Catholicism and especially St Francis, Scheler envisioned a broad, cosmic sympathy ...

 5. Reaction of some selected soybean varieties ( Glycine max (L) Merril)

  African Journals Online (AJOL)

  In nematode endemic ecological zones, TGX-1985 – 8F is therefore recommended as it proved to contain some specialized genes that conferred a higher level of tolerance against root- knot nematode, Meloidogyne incognita. Key Words: Glycine max, root – knot nematode, Dominant loci, Mi – 1.2, leucine zipper and R ...

 6. Soybean ( Glycine max ) as a versatile biocatalyst for organic ...

  African Journals Online (AJOL)

  A series of aliphatic and aromatic aldehydes and ketones were reduced using plant cell preparations of Glycine max seeds (soybean). The biotransformation of five aromatic aldehydes in water, at room temperature afforded the corresponding alcohols in excellent yields varying from 89 to 100%. Two prochiral aromatic ...

 7. [Psychiatry as cultural science: considerations following Max Weber].

  Science.gov (United States)

  Bormuth, M

  2010-11-01

  Psychiatry can be seen as a natural and cultural science. According to this the postulate of freedom is its strong value judgment. Since the times of enlightenment it has been described metaphorically by the myth of the expulsion from Paradise. Following Max Weber and Wilhelm Dilthey, Karl Jaspers has introduced this perspective into psychiatry. His strict dichotomy between explaining and understanding has later been critically revised by Werner Janzarik and Hans Heimann. Their concepts of structure dynamic, of pathography and of anthropology are closer to Max Weber who connected natural and cultural sciences in a much stronger way. Especially the pathographic example of Nietzsche allows to demonstrate the differences between Jaspers and the later psychopathologists of the Heidelberg and Tübingen schools.

 8. Evaluating the Performance of IPTV over Fixed WiMAX

  Science.gov (United States)

  Hamodi, Jamil; Salah, Khaled; Thool, Ravindra

  2013-12-01

  IEEE specifies different modulation techniques for WiMAX; namely, BPSK, QPSK, 16 QAM and 64 QAM. This paper studies the performance of Internet Protocol Television (IPTV) over Fixed WiMAX system considering different combinations of digital modulation. The performance is studied taking into account a number of key system parameters which include the variation in the video coding, path-loss, scheduling service classes different rated codes in FEC channel coding. The performance study was conducted using OPNET simulation. The performance is studied in terms of packet lost, packet jitter delay, end-to-end delay, and network throughput. Simulation results show that higher order modulation and coding schemes (namely, 16 QAM and 64 QAM) yield better performance than that of QPSK.

 9. IMPROVEMENT OF THE RICHNESS ESTIMATES OF maxBCG CLUSTERS

  International Nuclear Information System (INIS)

  Rozo, Eduardo; Rykoff, Eli S.; Koester, Benjamin P.; Hansen, Sarah; Becker, Matthew; Bleem, Lindsey; McKay, Timothy; Hao Jiangang; Evrard, August; Wechsler, Risa H.; Sheldon, Erin; Johnston, David; Annis, James; Scranton, Ryan

  2009-01-01

  Minimizing the scatter between cluster mass and accessible observables is an important goal for cluster cosmology. In this work, we introduce a new matched filter richness estimator, and test its performance using the maxBCG cluster catalog. Our new estimator significantly reduces the variance in the L X -richness relation, from σ lnLx 2 = (0.86±0.02) 2 to σ lnLx 2 = (0.69±0.02) 2 . Relative to the maxBCG richness estimate, it also removes the strong redshift dependence of the L X -richness scaling relations, and is significantly more robust to photometric and redshift errors. These improvements are largely due to the better treatment of galaxy color data. We also demonstrate the scatter in the L X -richness relation depends on the aperture used to estimate cluster richness, and introduce a novel approach for optimizing said aperture which can easily be generalized to other mass tracers.

 10. MAX: Development of a Laue diffraction lens for nuclear astrophysics

  International Nuclear Information System (INIS)

  Barriere, N.; Ballmoos, P. von; Skinner, G.; Smither, B.; Bastie, P.; Hinglais, E.; Abrosimov, N.; Alvarez, J.M.; Andersen, K.; Courtois, P.; Halloin, H.; Harris, M.; Isern, J.; Jean, P.; Knoedlseder, J.; Ubertini, P.; Vedrenne, G.; Weidenspointner, G.; Wunderer, C.

  2006-01-01

  The next generation of instrumentation for nuclear astrophysics will have to achieve an improvement in sensitivity by a factor of 10-100 over present technologies. With the focusing gamma-ray telescope MAX we take up this challenge and propose to combine the required sensitivity with high spectral and angular resolution, and the capability to measure the polarization of the photons. MAX is a space-borne crystal diffraction telescope, featuring a broad-band Laue lens optimized for the observation of compact sources in two wide energy bands of high astrophysical relevance. Gamma rays will be focused from the large collecting area of a crystal diffraction lens onto a very small detector volume. As a consequence, the signal to background ratio is greatly enhanced, leading to unprecedented sensitivities

 11. Sending Safety Video over WiMAX in Vehicle Communications

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jun Steed Huang

  2013-10-01

  Full Text Available This paper reports on the design of an OPNET simulation platform to test the performance of sending real-time safety video over VANET (Vehicular Adhoc NETwork using the WiMAX technology. To provide a more realistic environment for streaming real-time video, a video model was created based on the study of video traffic traces captured from a realistic vehicular camera, and different design considerations were taken into account. A practical controller over real-time streaming protocol is implemented to control data traffic congestion for future road safety development. Our driving video model was then integrated with the WiMAX OPNET model along with a mobility model based on real road maps. Using this simulation platform, different mobility cases have been studied and the performance evaluated in terms of end-to-end delay, jitter and visual experience.

 12. Max Aub revisitado: Lugares en (torno a La gallina ciega

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Federico Gerhardt

  2006-11-01

  Full Text Available In La gallina ciega, Max Aub recollects and re-elaborates impressions (of his own and of others caused by his returning to Spain in 1969, after thirty years of exile in Mexico. This article analyses some of the manifestations of the dynamic relation between memory and literature, within La gallina ciega (in Aub's trips through the peninsular geography and also in the (rereadings of Aub's work, that show its position in the Spanish modern canon.

 13. A alquimia em "Uma semana de bondade" de Max Ernst

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Bernadette Lyra

  1994-12-01

  Full Text Available Neste trabalho, a minha tentativa de estabelecer liames intertextuais entre Uma Semana de Bondade ou Os Sete Elementos Capitais -livro de colagens de Max Ernst - e os procedimentos alquimícos parte de estudos sobre a intertextualidade, tal como esse processo se encaixa no espaço semiótico, tomado este último como " um mecanismo único (senão como um organismo"(LOTMAN, 1991, p. 5.

 14. Architectural visualisation toolkit for 3D Studio Max users

  OpenAIRE

  Cooper , Neil

  2012-01-01

  Architectural Visualisation has become a vital part of the design process for architects and engineers. The process of modelling and rendering an architectural visualisation can be complex and time consuming with only a few tools available to assist novice modellers. This paper looks at available solutions for visualisation specialists including AutoCAD, 3D Studio Max and Google SketchUp as well as available solutions which attempt to automate the process including Batzal Roof ...

 15. On the likelihood function of Gaussian max-stable processes

  KAUST Repository

  Genton, M. G.; Ma, Y.; Sang, H.

  2011-01-01

  We derive a closed form expression for the likelihood function of a Gaussian max-stable process indexed by ℝd at p≤d+1 sites, d≥1. We demonstrate the gain in efficiency in the maximum composite likelihood estimators of the covariance matrix from p=2 to p=3 sites in ℝ2 by means of a Monte Carlo simulation study. © 2011 Biometrika Trust.

 16. Induced mutation in soybean (Glycine max L.) breeding

  International Nuclear Information System (INIS)

  Tulmann Neto, A.; Menten, J.O.M.; Ando, A.

  1984-01-01

  The induced mutation in soybean (Glycine max, L.) breeding is studied. Seed treatment with gamma-rays or methanesulfonic acid ethyl ester (EMs) is used in the following varieties: Parana, Santa Rosa, UFV-1, Foscarin 31 and IAC-8. The study to obtain resistance to the soybean bud blight virus and mutants resistant to rust was done. Early mutants are also researched. (M.A.C.) [pt

 17. O historiador Max Weber: indologia e historicismo na obra weberiana

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Arilson Silva de Oliveira

  2010-06-01

  Full Text Available Max Weber assumed the methodological requirements of German historicism against all natural illuminist philosophy and all the idealistic philosophy of history. He improved them in order to prevent the conclusions of the romanticism and the psychological deviations of the neo-historicism. Here, we observe how he equipped himself with a particular method, rescued rationality and applied it as a parameter to historically understand Indian society in opposition to the disenchanted historicism of his time.

 18. On the Hitting Probability of Max-Stable Processes

  OpenAIRE

  Hofmann, Martin

  2012-01-01

  The probability that a max-stable process {\\eta} in C[0, 1] with identical marginal distribution function F hits x \\in R with 0 < F (x) < 1 is the hitting probability of x. We show that the hitting probability is always positive, unless the components of {\\eta} are completely dependent. Moreover, we consider the event that the paths of standard MSP hit some x \\in R twice and we give a sufficient condition for a positive probability of this event.

 19. Analisis Throughput Varian TCP Pada Model Jaringan WiMAX

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Medi Taruk

  2016-07-01

  Full Text Available Transmission Control Protocol (TCP is a protocol that works at the transport layer of the OSI model. TCP was originally designed more destined for a wired network. However, to meet the need for the development of a very fast network technology based on the needs of the use by the user, it needs further development to the use of TCP on wireless devices. One implementation of a wireless network based on Worldwide Interoperability for Microwave Access (WiMAX network is a model that offers a variety advantage, particularly in terms of access speed. In this case, use NS-2 to see throughput at TCP variants tested, namely TCP-Tahoe, TCP-Reno, TCP-Vegas, and TCP-SACK over WiMAX network model, with few observations scenarios. The first is a look at each of these variants throughput of TCP when only one particular variant of the work in the network. Second observe all variants of TCP throughput at the same time and have the equivalent QoS, but with the possibility of a small congestion based on the capacity of the link is made sufficient. Third observed throughput with multi congestion. In WiMAX network has scheduling services are UGS, rtPS and ertPS using UDP protocol and nrtPS and BE using the TCP Protocol. By using the software network simulator (NS-2 to obtain performance comparison TCP protocol-based services on the WiMAX network with QoS parameters are throughput, packet loss, fairness and time delay.

 20. NiMax system for hadronic event generators in HEP

  International Nuclear Information System (INIS)

  Amelin, N.S.; Komogorov, M.E.

  2001-01-01

  We have suggested a new approach to the development and use of Monte Carlo event generators in high-energy physics (HEP). It is a component approach, when a complex numerical model is composed of standard components. Our approach opens a way to organize a library of HEP model components and provides a great flexibility for the construction of very powerful and realistic numerical models. To support this approach we have designed the NiMax software system (framework) written in C++

 1. On the likelihood function of Gaussian max-stable processes

  KAUST Repository

  Genton, M. G.

  2011-05-24

  We derive a closed form expression for the likelihood function of a Gaussian max-stable process indexed by ℝd at p≤d+1 sites, d≥1. We demonstrate the gain in efficiency in the maximum composite likelihood estimators of the covariance matrix from p=2 to p=3 sites in ℝ2 by means of a Monte Carlo simulation study. © 2011 Biometrika Trust.

 2. Mini MAX-DOAS Measurements of Air Pollutants over China

  Science.gov (United States)

  Staadt, Steffen; Hao, Nan; Trautmann, Thomas

  2016-08-01

  This study continues the work of Clémer et al., (2010) and is aimed to improve trace gas retrievals with mini MAX-DOAS measurements in Nanjing. Based on that work, aerosol extinction vertical profiles are retrieved using the bePRO inversion algorithm developed by the Royal Belgian Institute for Space Aeronomy (BIRA- IASB). Afterwards, the tropospheric trace gas vertical profiles and vertical column densities (VCDs) are retrieved by applying the optimal estimation method to the O4 MAX-DOAS measurements. The Profiles for N O2 , S O2 , glyoxal, formaldehyde and nitrous acid are obtained with different results and different settings for the DOAS measurement. The AODs show small positive correlation against the AERONET values. For NO2, the retrieval shows reasonable concentrations in winter as opposed to summer and has small positive correlations with GOME-2 data. The SO2 VCDs are not correlated with the GOME-2 data, due to high uncertainties from MAX-DOAS and satellite retrievals, while the vertical mixing ratios (VMR) show good agreement with in-situ data (SORPES) at Nanjing. Nitrous acid shows a maximum in winter and a minimum in summer, while glyoxal has its maximum in August and September.

 3. Scalable and Flexible Multiview MAX-VAR Canonical Correlation Analysis

  Science.gov (United States)

  Fu, Xiao; Huang, Kejun; Hong, Mingyi; Sidiropoulos, Nicholas D.; So, Anthony Man-Cho

  2017-08-01

  Generalized canonical correlation analysis (GCCA) aims at finding latent low-dimensional common structure from multiple views (feature vectors in different domains) of the same entities. Unlike principal component analysis (PCA) that handles a single view, (G)CCA is able to integrate information from different feature spaces. Here we focus on MAX-VAR GCCA, a popular formulation which has recently gained renewed interest in multilingual processing and speech modeling. The classic MAX-VAR GCCA problem can be solved optimally via eigen-decomposition of a matrix that compounds the (whitened) correlation matrices of the views; but this solution has serious scalability issues, and is not directly amenable to incorporating pertinent structural constraints such as non-negativity and sparsity on the canonical components. We posit regularized MAX-VAR GCCA as a non-convex optimization problem and propose an alternating optimization (AO)-based algorithm to handle it. Our algorithm alternates between {\\em inexact} solutions of a regularized least squares subproblem and a manifold-constrained non-convex subproblem, thereby achieving substantial memory and computational savings. An important benefit of our design is that it can easily handle structure-promoting regularization. We show that the algorithm globally converges to a critical point at a sublinear rate, and approaches a global optimal solution at a linear rate when no regularization is considered. Judiciously designed simulations and large-scale word embedding tasks are employed to showcase the effectiveness of the proposed algorithm.

 4. Evaluation of combustion experiments conducted during the research and development project ``Mechanical-biological waste conditioning in combination with thermal processing of partial waste fractions``; Auswertung der Verbrennungsversuche zum Forschungs- und Entwicklungsvorhaben ``mechanisch-biologische Restmuellbehandlung unter Einbindung thermischer Verfahren fuer Teilfraktionen``

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Jager, J.; Lohf, A.; Herr, C. [Institut WAR, Darmstadt (Germany)

  1998-12-31

  The technical code on municipal waste makes specific demands on waste to be deposited at landfills which can only be met if mechanical-biological conditioning of waste as well as thermal processing of partial waste fractions are continued also in the future. But waste that has undergone mechanical or mechanical-biological conditioning presents different combustion properties from those of unconditioned waste. In this second stage of the research project, the thermal processability of waste having undergone mechanical or mechanical-biological conditioning was studied. Together with the results from the first project stage, where the throughput represented exclusively mechanically conditioned material, the results of the latter measuring campaigns comprehensively demonstrate possibilities for the thermal processing of partial waste fractions having undergone biological-mechanical conditioning, and inform on changes in plant performance. (orig.) [Deutsch] Um die in der TA-Siedlungsabfall an den abzulagernden Restmuell gestellten Deponieeingangsbedingungen zu erfuellen, muss neben einer mechanisch-biologischen Aufbereitung bei Teilfraktionen auch weiterhin eine thermische Behandlung eingeplant werden. Die Verbrennungseigenschaften von mechanisch oder mechanisch-biologisch vorbehandeltem Restmuell weichen allerdings von denen von unbehandeltem Restmuell ab. In dieser zweiten Projektphase des Forschungsvorhabens wurde eine Untersuchung bezueglich der thermischen Behandelbarkeit von mechanisch und auch biologisch vorbehandeltem Muell durchgefuehrt. Die Ergebnisse der Messkampagnen bilden zusammen mit den Ergebnissen der ersten Projektphase, in der ausschliesslich mechanisch vorbehandeltes Material durchgesetzt wurde, eine umfassende Darstellung ueber Moeglichkeiten und veraenderte Anlagenverhalten bei der thermischen Behandlung von Teilfraktionen aus der biologisch-mechanisch Vorbehandlung. (orig.)

 5. The physicist. Max Planck and the decay of the world; Der Physiker. Max Planck und das Zerfallen der Welt

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Fischer, Ernst Peter

  2010-06-15

  The live of the physicist Max Planck was as exciting, conflicting, and rich on catastrophes as the epoch, in which he lived. Ernst Peter Fischer draws in this fascinatingly told biography the eventful history of the Nobel-price bearer and illustrates simultaneously the unique attainment of Planck, the quantum theory of whom not only revolted the science but also changed fundamentally our picture of the world.

 6. Augmentative Device Helps Max Speak. PACER Center ACTion Information Sheets. PHP-c75

  Science.gov (United States)

  PACER Center, 2014

  2014-01-01

  This Action Information Sheet follows a family's process of selecting and using augmentative and alternative communication to help their young son, Max, speak. Max is affected by global dyspraxia, which makes learning new motor skills--especially speech--quite difficult. For the first years of his life, Max could not say words. Before he and his…

 7. Biologische Groente met Meer Waarde

  NARCIS (Netherlands)

  Weening, K.

  2005-01-01

  Purpose of the project is to develop an added value concept of tomato and cucumber, through integrating various areas of expertise. Five companies (two growers, a wholesaler, a retailer and a health shop supplier) cooperate with two institutes (PPO glasshouse and A&F). The project consists of

 8. Voeding biologische melkschapen : praktijkevaluatie voedernormen

  NARCIS (Netherlands)

  Verkaik, J.C.; Hindle, V.A.; Middelkoop, van J.A.; Riel, van J.W.; Sebek, L.B.J.

  2009-01-01

  On-farm assessment indicates that present feeding standards for dairy sheep lead to overestimation in protein requirement. The proposed lowering of the (protein) standards can be justified on both nutritional and economical grounds. The proposed lowering in feed protein allowance will lead to

 9. An Analysis of the Max-Min Texture Measure.

  Science.gov (United States)

  1982-01-01

  PANC 33 D2 Confusion Matrices for Scene A, IR 34 D3 Confusion Matrices for Scene B, PANC 35 D4 Confusion Matrices for Scene B, IR 36 D5 Confusion...Matrices for Scene C, PANC 37 D6 Confusion Matrices for Scene C, IR 38 D7 Confusion Matrices for Scene E, PANC 39 D8 Confusion Matrices for Scene E, IR 40...D9 Confusion Matrices for Scene H, PANC 41 DIO Confusion Matrices for Scene H, JR 42 3 .D 10CnuinMtie o cn ,IR4 AN ANALYSIS OF THE MAX-MIN TEXTURE

 10. Max Weber o el enigma emocional del origen del capitalismo

  OpenAIRE

  EDUARDO BERICAT ALASTUEY

  2001-01-01

  Se analiza el trabajo clave de Max Weber, La ética protestante y el espíritu del capitalismo, desde la perspectiva de la Sociología de las Emociones. Aunque la inclusión de las emociones de los fenómenos sociales es clave para entender la idea de Weber sobre el dogma de la predestinación, los sociólogos han trivializado el papel de la emoción. Tras detallar la creencia de Weber en que el espíritu del capitalismo parte del conocimiento de que el destino del hombre está predeterminado (la ética...

 11. 3ds Max design architectural visualization for intermediate users

  CERN Document Server

  Smith, Brian L

  2012-01-01

  Learn time-saving techniques and tested production-ready tips for maximum speed and efficiency in creating professional-level architectural visualizations in 3ds Max. Move from intermediate to an advanced level with specific and comprehensive instruction with this collaboration from nine different authors from around the world. Get their experience and skills in this full-color book, which not only teaches more advanced features, but also demonstrates the practical applications of those features to get readers ready for a real production environment. Fully updated for the most recent version o

 12. Min-Max decoding for non binary LDPC codes

  OpenAIRE

  Savin, Valentin

  2008-01-01

  Iterative decoding of non-binary LDPC codes is currently performed using either the Sum-Product or the Min-Sum algorithms or slightly different versions of them. In this paper, several low-complexity quasi-optimal iterative algorithms are proposed for decoding non-binary codes. The Min-Max algorithm is one of them and it has the benefit of two possible LLR domain implementations: a standard implementation, whose complexity scales as the square of the Galois field's cardinality and a reduced c...

 13. Chain rules for smooth min-and max-entropies

  DEFF Research Database (Denmark)

  Vitanov, Alexande; Dupont-Dupuis, Fréderic; Tomamichel, Marco

  2013-01-01

  The chain rule for the Shannon and von Neumann en- tropy, which relates the total entropy of a system to the entropies of its parts, is of central importance to information theory. Here, we consider the chain rule for the more general smooth min- and max-entropies, used in one-shot in formation...... theory. For these en- tropy measures, the chain rule no longer holds as an equality. How- ever, the standard chain rule for the von Neum ann entropy is re- trieved asymptotically when evaluating the smooth entropies for many identical and independently distributed states....

 14. Nanocrystalline MAX/Mg Composites with Exceptional Properties

  Science.gov (United States)

  2017-01-04

  hardness was 3.4±0.3 GPa, and the ultimate compressive strengths was 1028±5 MPa. The enhancements in elastic and mechanical properties are attributed to...Barsoum. Enthalpy of Formation and Thermodynamic Parameters of the MAX Phase, V2AlC., J. Alloy Compds., ( ): 218. doi: Babak Anasori, El’ad N. Caspi...Paper TOTAL: 08/28/2012 08/28/2012 Received Book 1.00 4.00 Babak Anasori, Michel W. Barsoum. ON THE EFFECT OF Ti2AlC ON THE FORMATION OF THERMALLY

 15. Max Saunders, Ford Madox Ford: a Dual Life

  OpenAIRE

  Brasme, Isabelle

  2014-01-01

  Ford Madox Ford: A Dual Life is a welcome paperback reprint of Max Saunders’s authoritative monograph, which was initially published in 1996. The history of criticism and reception for Ford Madox Ford’s writing has been far from straightforward from the early twentieth to the early twenty-first century. Ford Hermann Hueffer, then Ford Madox Hueffer, then Ford Madox Ford (1873-1939), was at the centre of intellectual circles in the first three decades of the twentieth century. A prevalent figu...

 16. Nanostructured plasma etched, magnetron sputtered nanolaminar Cr2AlC MAX phase thin films

  International Nuclear Information System (INIS)

  Grieseler, Rolf; Hähnlein, Bernd; Stubenrauch, Mike; Kups, Thomas; Wilke, Marcus; Hopfeld, Marcus; Pezoldt, Jörg; Schaaf, Peter

  2014-01-01

  The knowledge of the mechanical properties of new materials determines essentially their usability and functionality when used in micro- and nanostructures. MAX phases are new and highly interesting materials due to their unique combination of materials properties. In this article a new method for producing the Cr 2 AlC MAX phase is presented. Thin film elemental multilayer deposition and subsequent rapid thermal annealing forms the MAX phase within seconds. Additionally, free standing microstructures (beams and cantilevers) based on this MAX phase films are prepared by plasma etching. The mechanical properties of these MAX phase microstructures are investigated

 17. Ecotoxicological and human toxicological risk assessment of PAH-contaminated soils before and after biological treatment; Oekotoxikologische und humantoxikologische Risikobewertung PAK-belasteter Boeden vor und nach biologischer Behandlung

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Roos, P.H.; Hanstein, W.G. [Bochum Univ. (Germany). Inst. fuer Physiologische Chemie; Weissenfels, W.D. [RAG Umwelt Kommunal GmbH, Bottrop (Germany); Afferden, M. van [IMTA, Jiutepec, Mor. (Mexico); Pfeifer, F. [DMT-Gesellschaft fuer Forschung und Pruefung mbH, Essen (Germany)

  2000-07-01

  The goal of the present work is to assess the adverse effects of soil bound polycyclic aromatic hydrocarbons (PAH) which remain in soils after biological remediation. We focus on risk assessment for mammalian species with respect to the oral uptake of contaminated soil particles and compare the results of a biomarker test with those of an ecotoxicological assay, the bioluminescence inhibition test with Vibrio fischeri. As a biomarker effect in mammals, we determined the liver microsomal cytochrome P450 enzyme CYP1A1 which is induced by PAH in exposed rats. After biological soil treatment, different amounts of PAH remain in the soil depending on the soil properties and initial pollutant composition. Particularly, higher condensated PAH resists biological treatment due to its hydrophobicity. In addition, high amounts of organic carbon in the soils affect remediation efficiency. In the bioluminescence inhibition test, eluates of all biologically treated soils studied do not reveal any or only low inhibitory effects. In contrast, the oral uptake of biologically treated contaminated soils leads to induction levels for CYP1A1 similar to those in the untreated samples. A good correlation is obtained between CYP1A1 levels and the amount of 5 and 6-ring PAH in the soil samples. The main result is that the remediation efficiency determined by the luminescence test is not reflected by the biomarker test, a finding which indicates the high bioavailability of residual PAH in soils. Consequently, new criteria for human risk assessment can be delineated. (orig.) [German] Ziel dieser Arbeit ist es, moegliche toxische Wirkungen PAK-belasteter Boeden vor und nach biologischer Sanierung zu erfassen. Hierbei liegt der Schwerpunkt auf der Abschaetzung des Risikos fuer Saeugetiere nach oraler Aufnahme von Bodenpartikeln. Als Biomarker-Effekt fuer die PAK-Aufnahme haben wir in Ratten die Induktion des lebermikrosomalen P450-Enzyms CYP1A1 bestimmt, dessen Expression durch PAK moduliert

 18. Oxidation of Alumina-Forming MAX Phases in Turbine Environments

  Science.gov (United States)

  Smialek, James; Garg, Anita; Harder, Bryan; Nesbitt, James; Gabb, Timothy; Gray, SImon

  2017-01-01

  Protective coatings for high temperature turbine components are based on YSZ thermal barriers and oxidation resistant, alumina-forming NiAl or NiCoCrAlY bond coats. Ti2AlC and Cr2AlC MAX phases are thus of special interest because of good oxidation resistance and CTE that can match Al2O3 and YSZ. Their alumina scales grow according to cubic kinetics due to grain growth in the scale, with initial heating dominated by fast TiO2 growth. Protective cubic kinetics are also found in high pressure burner rig tests of MAXthal 211 Ti2AlC, but with reduced rates due to volatile TiO(OH)2 formation in water vapor. YSZ-coatings on bulk Ti2AlC exhibit remarkable durability up to 1300C in furnace tests and at least a 25x life advantage compared to superalloys. At another extreme, Cr2AlC is resistant to low temperature Na2SO4 hot corrosion and exhibits thermal cycling stability bonded to a superalloy disk material. Accordingly, sputtered Cr2AlC coatings on disk specimens prevented hot corrosion detriments on LCF. Breakaway oxidation (Ti2AlC), scale spallation (Cr2AlC), interdiffusion, and processing as coatings still present serious challenges. However the basic properties of MAX phases provide some unusual opportunities for use in high temperature turbines.

 19. Tapered composite likelihood for spatial max-stable models

  KAUST Repository

  Sang, Huiyan

  2014-05-01

  Spatial extreme value analysis is useful to environmental studies, in which extreme value phenomena are of interest and meaningful spatial patterns can be discerned. Max-stable process models are able to describe such phenomena. This class of models is asymptotically justified to characterize the spatial dependence among extremes. However, likelihood inference is challenging for such models because their corresponding joint likelihood is unavailable and only bivariate or trivariate distributions are known. In this paper, we propose a tapered composite likelihood approach by utilizing lower dimensional marginal likelihoods for inference on parameters of various max-stable process models. We consider a weighting strategy based on a "taper range" to exclude distant pairs or triples. The "optimal taper range" is selected to maximize various measures of the Godambe information associated with the tapered composite likelihood function. This method substantially reduces the computational cost and improves the efficiency over equally weighted composite likelihood estimators. We illustrate its utility with simulation experiments and an analysis of rainfall data in Switzerland.

 20. Cosmological Constraints From SDSS MaxBCG Cluster Abundances

  International Nuclear Information System (INIS)

  Rozo, Eduardo; Wechsler, Risa H.; KICP, Chicago; Koester, Benjamin P.; McKay, Timothy A.; Evrard, August E.; Johnston, David; Sheldon, Erin S.; Annis, James; Frieman, Joshua A.

  2007-01-01

  We perform a maximum likelihood analysis of the cluster abundance measured in the SDSS using the maxBCG cluster finding algorithm. Our analysis is aimed at constraining the power spectrum normalization σ 8 , and assumes flat cosmologies with a scale invariant spectrum, massless neutrinos, and CMB and supernova priors (Omega) m h 2 = 0.128 ± 0.01 and h = 0.72 ± 0.05 respectively. Following the method described in the companion paper Rozo et al. (2007), we derive σ 8 = 0.92 ± 0.10 (1σ) after marginalizing over all major systematic uncertainties. We place strong lower limits on the normalization, σ 8 > 0.76 (95% CL) (> 0.68 at 99% CL). We also find that our analysis favors relatively low values for the slope of the Halo Occupation Distribution (HOD), α = 0.83 ± 0.06. The uncertainties of these determinations will substantially improve upon completion of an ongoing campaign to estimate dynamical, weak lensing, and X-ray cluster masses in the SDSS maxBCG cluster sample

 1. [Max Hirsch founder of rheumatology in Germany: banished and murdered].

  Science.gov (United States)

  Keitel, W

  2014-08-01

  The Jewish physician and scientist Dr. Max Hirsch (1875-1941) made a substantial contribution to consolidation of the foundations of his professional discipline, balneology, and in particular developed the social aspects. He recognized the economic significance of diseases of the musculoskeletal system very early on and gathered important ideas from abroad. Together with the department head in the Prussian Ministry of Education and Cultural Affairs, the Privy Councillor Prof. Dr. Eduard Dietrich and later alone, he was editor of various balneological journals. He worked as general secretary of the Deutsche Gesellschaft für Rheumatologie (German Society of Rheumatology) from the beginning of its existence (1927) and created the publication series Veröffentlichungen der Deutschen Gesellschaft für Rheumabekämpfung (Publications of the German Society against Rheumatism) and Rheuma-Jahrbuch (Annual review of rheumatology) in 1929, 1930 and 1931 and organized seven rheumatology congresses up to 1933. After the accession to power of the National Socialists, Max Hirsch and Eduard Dietrich were deposed from office. Hirsch emigrated to Latvia via Switzerland and the Soviet Union with his wife and one son where they were murdered in the course of the Jewish pogrom. The second son escaped with his family to Sweden.

 2. Pseudogap and cuprate superconductivity: MaxEnt-μSR studies

  International Nuclear Information System (INIS)

  Boekema, C.; Schwartz, R.; Love, A.; Browne, M.C.

  2013-01-01

  Highlights: • A magnetic origin of cuprate superconductivity is plausible. • Cuprate loop currents are observed, close to predictions. • Pseudogap effects are seen above and below T c . -- Abstract: The basic physics of cuprate superconductivity is still much deliberated after 27 years of research. In contrast to phononic or polaronic roots, Varma’s theory promotes a magnetic origin. To probe cuprate magnetism, we examine zero field (ZF) muon-spin-rotation (μSR) data of RBa 2 Cu 3 O 7−δ (RBCO; R = Gd, Eu) especially near T c . Possible weak effects are analyzed using Maximum Entropy (MaxEnt, ME) to transform our μSR time series. Concerning predicted pseudogap loop currents, we have observed μSR signals in zero field for GdBCO above and now also below T c . These are near predicted fields of about 100 Oe. Using MaxEnt, we analyze transverse field (TF) μSR data of optimal doped EuBCO. Our focus is also on a temperature interval above T c to comprehend precursor effects. Our results point toward magnetic roots of cuprate superconductivity

 3. Effective Bandwidth Allocation for WiMAX Mesh Network

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Hung-Chin Jang

  2010-04-01

  Full Text Available The aim of this paper is to reduce the media access delay in a WiMAX mesh network. We observe that as the number of subscriber stations (SS in a neighborhood increases, the processes of transmission opportunity (TO competition and 3- way handshake are easy to fail. This may degrade transmission efficiency and increase packet transmission delay. Besides, the minislot allocation defined in the WiMAX mesh mode may cause many lower priority services reserve earlier minislots than that of higher priority services like rtPS. This may cause great negative impact on delay-sensitive traffic. In this paper, we design a QoS classifier to enqueue packets according to different QoS service classes, present a dynamic holdoff exponent mechanism to reduce control subframe delay, and propose a Neighborhood-Based Minislot Allocation (NBMA mechanism to reduce data subframe delay. Simulations show that the proposed methodology outperforms that of IEEE 802.16 and Baye's DynExp in delay, jitter and throughput.

 4. Los juegos narrativos de Max Aub en Juego de cartas

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Valles Calatrava, José R.

  2007-12-01

  Full Text Available After reviewing the dates of writing and edition, the illustrations of the cards and the different thematic relationships among the 106 epistles that integrate Juego de Cartas (1964 by Max Aub, this article successively studies the playful and experimental dimensions of the novel and its opened plot, analyzing in a detailed way the narrative technical procedures used by Aub in its composition: dissociation of the author and apocryphal play, limitless retextualization of story (scattered text and opened montage, greatest interactivity and kaleidoscopic design.Tras examinar las fechas de escritura y publicación, las ilustraciones de los naipes y las vinculaciones temáticas de las 106 epístolas que integran la obra de Max Aub Juego de cartas (1964, este artículo estudia las dimensiones lúdica y experimental de la novela y su estructura abierta, analizando sucesivamente de modo detallado los procedimientos técnicos narrativos empleados por Aub en su composición: disociación autoral y presencia del apócrifo, retextualización ilimitada de la historia narrativa (texto diseminado y montaje abierto, máxima interactividad, diseño caleidoscópico.

 5. Tapered composite likelihood for spatial max-stable models

  KAUST Repository

  Sang, Huiyan; Genton, Marc G.

  2014-01-01

  Spatial extreme value analysis is useful to environmental studies, in which extreme value phenomena are of interest and meaningful spatial patterns can be discerned. Max-stable process models are able to describe such phenomena. This class of models is asymptotically justified to characterize the spatial dependence among extremes. However, likelihood inference is challenging for such models because their corresponding joint likelihood is unavailable and only bivariate or trivariate distributions are known. In this paper, we propose a tapered composite likelihood approach by utilizing lower dimensional marginal likelihoods for inference on parameters of various max-stable process models. We consider a weighting strategy based on a "taper range" to exclude distant pairs or triples. The "optimal taper range" is selected to maximize various measures of the Godambe information associated with the tapered composite likelihood function. This method substantially reduces the computational cost and improves the efficiency over equally weighted composite likelihood estimators. We illustrate its utility with simulation experiments and an analysis of rainfall data in Switzerland.

 6. Cosmological Constraints from the SDSS maxBCG Cluster Catalog

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Rozo, Eduardo; /CCAPP; Wechsler, Risa H.; /KIPAC, Menlo Park /SLAC; Rykoff, Eli S.; /UC, Santa Barbara; Annis, James T.; /Fermilab; Becker, Matthew R.; /Chicago U. /KICP, Chicago; Evrard, August E.; /Michigan U. /Michigan U., MCTP; Frieman, Joshua A.; /Fermilab /KICP, Chicago /Chicago U.; Hansen, Sarah M.; /UC, Santa Cruz; Hao, Jia; /Michigan U.; Johnston, David E.; /Northwestern U.; Koester, Benjamin P.; /KICP, Chicago /Chicago U.; McKay, Timothy A.; /Michigan U. /Michigan U., MCTP; Sheldon, Erin S.; /Brookhaven; Weinberg, David H.; /CCAPP /Ohio State U.

  2009-08-03

  We use the abundance and weak lensing mass measurements of the SDSS maxBCG cluster catalog to simultaneously constrain cosmology and the richness-mass relation of the clusters. Assuming a flat {Lambda}CDM cosmology, we find {sigma}{sub 8}({Omega}{sub m}/0.25){sup 0.41} = 0.832 {+-} 0.033 after marginalization over all systematics. In common with previous studies, our error budget is dominated by systematic uncertainties, the primary two being the absolute mass scale of the weak lensing masses of the maxBCG clusters, and uncertainty in the scatter of the richness-mass relation. Our constraints are fully consistent with the WMAP five-year data, and in a joint analysis we find {sigma}{sub 8} = 0.807 {+-} 0.020 and {Omega}{sub m} = 0.265 {+-} 0.016, an improvement of nearly a factor of two relative to WMAP5 alone. Our results are also in excellent agreement with and comparable in precision to the latest cosmological constraints from X-ray cluster abundances. The remarkable consistency among these results demonstrates that cluster abundance constraints are not only tight but also robust, and highlight the power of optically-selected cluster samples to produce precision constraints on cosmological parameters.

 7. Max dD/Dt: A Novel Parameter to Assess Fetal Cardiac Contractility and a Substitute for Max dP/Dt.

  Science.gov (United States)

  Fujita, Yasuyuki; Kiyokoba, Ryo; Yumoto, Yasuo; Kato, Kiyoko

  2018-07-01

  Aortic pulse waveforms are composed of a forward wave from the heart and a reflection wave from the periphery. We focused on this forward wave and suggested a new parameter, the maximum slope of aortic pulse waveforms (max dD/dt), for fetal cardiac contractility. Max dD/dt was calculated from fetal aortic pulse waveforms recorded with an echo-tracking system. A normal range of max dD/dt was constructed in 105 healthy fetuses using linear regression analysis. Twenty-two fetuses with suspected fetal cardiac dysfunction were divided into normal and decreased max dD/dt groups, and their clinical parameters were compared. Max dD/dt of aortic pulse waveforms increased linearly with advancing gestational age (r = 0.93). The decreased max dD/dt was associated with abnormal cardiotocography findings and short- and long-term prognosis. In conclusion, max dD/dt calculated from the aortic pulse waveforms in fetuses can substitute for max dP/dt, an index of cardiac contractility in adults. Copyright © 2018 World Federation for Ultrasound in Medicine and Biology. Published by Elsevier Inc. All rights reserved.

 8. OaMAX2 of Orobanche aegyptiaca and Arabidopsis AtMAX2 share conserved functions in both development and drought responses.

  Science.gov (United States)

  Li, Weiqiang; Nguyen, Kien Huu; Watanabe, Yasuko; Yamaguchi, Shinjiro; Tran, Lam-Son Phan

  2016-09-16

  Previous studies in Arabidopsis reported that the MAX2 (more axillary growth 2) gene is a component of the strigolactone (SL) signaling pathway, which regulates a wide range of biological processes, from plant growth and development to environmental stress responses. Orobanche aegyptiaca is a harmful parasitic plant for many economically important crops. Seed germination of O. aegyptiaca is very sensitive to SLs, suggesting that O. aegyptiaca may contain components of the SL signaling pathway. To investigate this hypothesis, we identified and cloned a MAX2 ortholog from O. aegyptiaca for complementation analyses using the Arabidopsis Atmax2 mutant. The so-called OaMAX2 gene could rescue phenotypes of the Atmax2 mutant in various tested developmental aspects, including seed germination, shoot branching, leaf senescence and growth and development of hypocotyl, root hair, primary root and lateral root. More importantly, OaMAX2 could enhance the drought tolerance of Atmax2 mutant, suggesting its ability to restore the drought-tolerant phenotype of mutant plants defected in AtMAX2 function. Thus, this study provides genetic evidence that the functions of the MAX2 orthologs, and perhaps the MAX2 signaling pathways, are conserved in parasitic and non-parasitic plants. Furthermore, the results of our study enable us to develop a strategy to fight against parasitic plants by suppressing the MAX signaling, which ultimately leads to enhanced productivity of crop plants. Copyright © 2016 Elsevier Inc. All rights reserved.

 9. Multiple variables explain the variability in the decrement in VO2max during acute hypobaric hypoxia.

  Science.gov (United States)

  Robergs, R A; Quintana, R; Parker, D L; Frankel, C C

  1998-06-01

  We used multiple regression analyses to determine the relationships between the decrement in sea level (SL, 760 Torr) VO2max during hypobaric hypoxia (HH) and variables that could alter or be related to the decrement in VO2max. HH conditions consisted of 682 Torr, 632 Torr, and 566 Torr, and the measured independent variables were SL-VO2max, SL lactate threshold (SL-LT), the change in hemoglobin saturation at VO2max between 760 and 566 Torr (delta SaO2max), lean body mass (LBM), and gender. Male (N = 14) and female (N = 14) subjects of varied fitness, training status, and residential altitude (1,640-2,460 m) completed cycle ergometry tests of VO2max at each HH condition under randomized and single-blinded conditions. VO2max decreased significantly from 760 Torr after 682 Torr (approximately 915 m) (3.5 +/- 0.9 to 3.4 +/- 0.8 L.min-1, P = 0.0003). Across all HH conditions, the slope of the relative decrement in VO2max (%VO2max) during HH was -9.2%/100 mm Hg (-8.1%/1000 m) with an initial decrease from 100% estimated to occur below 705 Torr (610 m). Step-wise multiple regression revealed that SL-VO2max, SL-LT, delta SaO2max, LBM, and gender each significantly combined to account for 89.03% of the variance in the decrement in VO2max (760-566 Torr) (P decrement in VO2max during HH. The unique variance explanation afforded by SL-LT, LBM, and gender suggests that issues pertaining to oxygen diffusion within skeletal muscle may add to the explanation of between subjects variability in the decrement in VO2max during HH.

 10. On the Potential of MAX phases for Nuclear Applications

  Science.gov (United States)

  Tallman, Darin Joseph

  Materials within nuclear reactors experience some of the harshest environments currently known to man, including long term operation in extreme temperatures, corrosive media, and fast neutron fluences with up to 100 displacements per atom, dpa. In order to improve the efficiency and safety of current and future reactors, new materials are required to meet these harsh demands. The M n+1AXn phases, a growing family of ternary nano-layered ceramics, possess a desirable combination of metallic and ceramic properties. They are composed of an early transition metal (M), a group 13--16 element (A), and carbon and/or nitrogen (X). The MAX phases are being proposed for use in such extreme environments because of their unique combination of high fracture toughness values and thermal conductivities, machinability, oxidation resistance, and ion irradiation damage tolerance. Previous ion irradiation studies have shown that Ti3SiC2 and Ti3AlC2 resist irradiation damage, maintaining crystallinity up to 50 dpa. The aim of this work was to explore the effect of neutron irradiation, up to 9 dpa and at temperatures of 100 to 1000 °C, on select MAX phases for the first time. The MAX phases Ti3SiC2, Ti 3AlC2, Ti2AlC, and Ti2AlN were synthesized, and irradiated in test reactors that simulate in-pile conditions of nuclear reactors. X-ray diffraction, XRD, pattern refinements of samples revealed a distortion of the crystal lattice after low temperature irradiation, which was not observed after high temperature irradiations. Additionally, the XRD results indicated that Ti3AlC2 and Ti2AlN dissociated after relatively low neutron doses. This led us to focus on Ti 3SiC2 and Ti2AlC. For the first time, dislocation loops were observed in Ti3SiC 2 and Ti2AlC as a result of neutron irradiation. At 1 x 1023 loops/m3, the loop density in Ti2 AlC after irradiation to 0.1 dpa at 700°C was 1.5 orders of magnitude greater than that observed in Ti3SiC2, at 3 x 1021 loops/m3. The Ti2AlC composition

 11. Min-max optimal public service system design

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marek Kvet

  2015-03-01

  Full Text Available This paper deals with designing a fair public service system. To achieve fairness, various schemes are be applied. The strongest criterion in the process is minimization of disutility of the worst situated users and then optimization of disutility of the better situated users under the condition that disutility of the worst situated users does not worsen, otherwise called lexicographical minimization. Focusing on the first step, this paper endeavours to find an effective solution to the weighted p-median problem based on radial formulation. Attempts at solving real instances when using a location-allocation model often fail due to enormous computational time or huge memory demands. Radial formulation can be implemented using commercial optimisation software. The main goal of this study is to show that the suitability solving of the min-max optimal public service system design can save computational time.

 12. Taking Your iPod touch to the Max

  CERN Document Server

  Sadun, Erica

  2010-01-01

  Unleash your iPhone and take it to the limit using secret tips and techniques from gadget hacker Erica Sadun. Fast and fun to read, Taking Your iPod touch 4 to the Max is fully updated to show you how get the most out of Apple's new OS 4. You'll find all the best undocumented tricks as well as the most efficient and enjoyable introduction to the iPhone available. Starting with an introduction to iPod touch 4 basics, you'll quickly move on to discover the iPod touch's hidden potential, like how to connect to a TV, get contract-free VOIP, and hack OS 4 so it will run apps on your iPod touch. Fro

 13. Stress-enhanced lithiation in MAX compounds for battery applications

  KAUST Repository

  Zhu, Jiajie

  2017-07-31

  Li-ion batteries are well-established energy storage systems. Upon lithiation conventional group IVA compound anodes undergo large volume expansion and thus suffer from stress-induced performance degradation. Instead of the emerging MXene anodes fabricated by an expensive and difficult-to-control etching technique, we study the feasibility of utilizing the parent MAX compounds. We reveal that M2AC (M=Ti, V and A=Si, S) compounds repel lithiation at ambient conditions, while structural stress turns out to support lithiation, in contrast to group IVA compounds. For V2SC the Li diffusion barrier is found to be lower than reported for group IVA compound anodes, reflecting potential to achieve fast charge/discharge.

 14. Elevated carbon dioxide increases salicylic acid in Glycine max.

  Science.gov (United States)

  Casteel, Clare L; Segal, Lauren M; Niziolek, Olivia K; Berenbaum, May R; DeLucia, Evan H

  2012-12-01

  Concentrations of carbon dioxide (CO(2)) are increasing in the atmosphere, affecting soybean (Glycine max L.) phytohormone signaling and herbivore resistance. Whether the impact of elevated CO(2) on phytohormones and induced defenses is a generalized response within this species is an open question. We examined jasmonic acid (JA) and salicylic acid (SA) under ambient and elevated CO(2) concentrations with and without Japanese beetle (Popillia japonica Newman) damage and artificial damage across six soybean cultivars (HS93-4118, Pana, IA 3010, Loda, LN97-15076, and Dwight). Elevated CO(2) reduced constitutive levels of JA and related transcripts in some but not all soybean cultivars. In contrast to the variation in JA, constitutive levels of salicylic were increased universally among soybean cultivars grown under elevated CO(2). Variation in hormonal signaling may underpin observed variation in the response of insect herbivores and pathogens to plants grown under elevated CO(2).

 15. BUROCRACIA E CRISE DE LEGITIMIDADE: A PROFECIA DE MAX WEBER

  OpenAIRE

  Branco, Pedro H. Villas Bôas Castelo

  2016-01-01

  Resumo A sociologia da dominação e a do direito de Max Weber representam uma mudança de paradigma no campo da teoria política. Ao deslocarem o eixo de análise dos meios de aquisição e instituição do poder dos dominadores para a crença dos dominados, operam uma notável inversão no modo de compreensão da legitimidade do poder político. A exposição da tensão entre a expansão burocrática e a estrutura da dominação democrática conferiram à reflexão weberiana um tom profético, cuja repercussão se f...

 16. [Max Weber's illness--sociologic aspects of the depressive structure].

  Science.gov (United States)

  Frommer, J; Frommer, S

  1993-05-01

  Between 1897 and 1902 the economist and sociologist Max Weber from Heidelberg suffered from a severe depressive crisis with multiple recurrences of its symptomatology in the following years. The biographic background of the disease process is examined. Questions regarding the specific diagnosis are discussed. Furthermore, his work shows that Weber was indirectly deeply concerned with the cultural, historical and social background conditions of depressive experience and behavior in the context of his study on Protestantic Ethics and the Spirit of Capitalism. Weber's definition of modern society as an iron cage, determined by Occidental Rationalism, shows that this cultural background demands a great amount of role conformity from the individual. Weber's theoretical approach should spark interest in the current psychopathological discussion of the characteristic structural features of a depressed personality.

 17. Stress-enhanced lithiation in MAX compounds for battery applications

  KAUST Repository

  Zhu, Jiajie; Chroneos, Alexander; Wang, Lei; Rao, Feng; Schwingenschlö gl, Udo

  2017-01-01

  Li-ion batteries are well-established energy storage systems. Upon lithiation conventional group IVA compound anodes undergo large volume expansion and thus suffer from stress-induced performance degradation. Instead of the emerging MXene anodes fabricated by an expensive and difficult-to-control etching technique, we study the feasibility of utilizing the parent MAX compounds. We reveal that M2AC (M=Ti, V and A=Si, S) compounds repel lithiation at ambient conditions, while structural stress turns out to support lithiation, in contrast to group IVA compounds. For V2SC the Li diffusion barrier is found to be lower than reported for group IVA compound anodes, reflecting potential to achieve fast charge/discharge.

 18. Historical Paths and Intellectual Projects: The Case of Max Weber

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sven Eliaeson

  2017-06-01

  Full Text Available Max Weber is an elusive classic, and competing traditions claim his legacy. As in other cases, the interpretation of this classic should take into account formative experiences, historical context and links to older traditions. Weber theorized rational modernity, albeit with a certain ambiguity (the “iron cage”. He reworked the legacy of German historicism, but took it in the direction of methodological individualism; at the same time, and through the very affiliation to historicism, he contributed to German nation-building. His emphasis on the state as a necessary unit of analysis now seems obsolete, and so does his inclination to take the imperialistic dominance of the European great powers for granted. He was not immune to the ideology that opposed Germany’s cultural calling to Western civilization and Russian barbarism.

 19. The Max Launch Abort System - Concept, Flight Test, and Evolution

  Science.gov (United States)

  Gilbert, Michael G.

  2014-01-01

  The NASA Engineering and Safety Center (NESC) is an independent engineering analysis and test organization providing support across the range of NASA programs. In 2007 NASA was developing the launch escape system for the Orion spacecraft that was evolved from the traditional tower-configuration escape systems used for the historic Mercury and Apollo spacecraft. The NESC was tasked, as a programmatic risk-reduction effort to develop and flight test an alternative to the Orion baseline escape system concept. This project became known as the Max Launch Abort System (MLAS), named in honor of Maxime Faget, the developer of the original Mercury escape system. Over the course of approximately two years the NESC performed conceptual and tradeoff analyses, designed and built full-scale flight test hardware, and conducted a flight test demonstration in July 2009. Since the flight test, the NESC has continued to further develop and refine the MLAS concept.

 20. NASA/Max Planck Institute Barium Ion Cloud Project.

  Science.gov (United States)

  Brence, W. A.; Carr, R. E.; Gerlach, J. C.; Neuss, H.

  1973-01-01

  NASA and the Max Planck Institute for Extraterrestrial Physics (MPE), Munich, Germany, conducted a cooperative experiment involving the release and study of a barium cloud at 31,500 km altitude near the equatorial plane. The release was made near local magnetic midnight on Sept. 21, 1971. The MPE-built spacecraft contained a canister of 16 kg of Ba CuO mixture, a two-axis magnetometer, and other payload instrumentation. The objectives of the experiment were to investigate the interaction of the ionized barium cloud with the ambient medium and to deduce the properties of electric fields in the proximity of the release. An overview of the project is given to briefly summarize the organization, responsibilities, objectives, instrumentation, and operational aspects of the project.

 1. Bureaucracy and Education: an analysis since Max Weber

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  João Alfredo Costa de Campos Melo Júnior

  2010-06-01

  Full Text Available This paper aims at providing a discussion on bureaucracy and education based on the comprehensive sociology developed by Weber. The choice of Max Weber seems to be the most appropriate due the diversity and depth of his intellectual production, what includes the issue of bureaucracy. The use of Weber should serve as a precise instrument of conceptual analysis on the theme addressed here. Certainly, this thinker has been one of the main scholars on bureaucracy, with focus on Germany at the time of the First World War (1914-1918. It is within such a productive theoretical framework that we intend to provide a few reflections about education and bureaucracy from a Weberian epistemological base.

 2. Taking Your iPad 2 to the Max

  CERN Document Server

  Sadun, Erica; Sande, Steve

  2011-01-01

  iPad 2: It looks different. It acts different. It connects to the world, yet it is as personal as a well-worn book. And now it has two cameras!. Taking Your iPad 2 to the Max is written so that anyone can quickly get up to speed on Apple's latest hit. As bloggers at The Unofficial Apple Weblog (TUAW.com), the authors have the happy privilege of working with Apple products every day, and they'll guide you through all of the perks of being an iPad 2 owner. This book takes you from selecting and buying an iPad, to connecting it to the Internet, to using the incredible power of the iPad and all it

 3. Taking Your iPhone 4 to the Max

  CERN Document Server

  Sadun, Erica

  2010-01-01

  Unleash your iPhone and take it to the limit using powerful tips and techniques from tech consultant Steve Sande and gadget hacker Erica Sadun. Fast and fun to read, Taking Your iPhone 4 to the Max shows you how to get the most out of Apple's new iPhone 4. You'll find all the best undocumented tricks as well as the most efficient and enjoyable introduction to the iPhone available. Starting with an introduction to iPhone basics, you'll quickly move on to discover the iPhone's hidden potential, like how to connect to a TV, use Voice Control, have video chats with FaceTime, and call friends overs

 4. Taking Your iPhoto '11 to the Max

  CERN Document Server

  Grothaus, Michael

  2011-01-01

  Taking Your iPhoto '11 to the Max walks users through Apple's most popular software application in the iLife suite - iPhoto. This book helps readers use iPhoto to its fullest to organize and create digital memories and keepsakes. * Learn all about Apple's newest version of iPhoto - iPhoto '11 * Explore iPhoto, one menu button at a time * Walk-through tutorials guide you step-by-step What you'll learn * How to import existing photo libraries from popular Windows applications * How to organize and edit your photos * How to tag your photos using iPhoto's Faces and Places features * How to create

 5. New features of the MAX IV thermionic pre-injector

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Andersson, J., E-mail: joel.andersson@maxiv.lu.se; Olsson, D., E-mail: david.olsson@maxiv.lu.se; Curbis, F.; Malmgren, L.; Werin, S.

  2017-05-21

  The MAX IV facility in Lund, Sweden consists of two storage rings for production of synchrotron radiation. The smaller 1.5 GeV ring is presently under construction, while the larger 3 GeV ring is being commissioned. Both rings will be operating with top-up injections from a full-energy injector. During injection, the electron beam is first delivered to the main injector from a thermionic pre-injector which consists of a thermionic RF gun, a chopper system, and an energy filter. In order to reduce losses of high-energy electrons along the injector and in the rings, the electron beam provided by the thermionic pre-injector should have the correct time structure and energy distribution. In this paper, the design of the MAX IV thermionic pre-injector with all its sub components is presented. The electron beam delivered by the pre-injector and its dependence on parameters such as optics, cathode temperature, and RF power are studied. Measurements are here compared with simulation results obtained by particle tracking and electromagnetic codes. The chopper system is described in detail, and different driving schemes that optimize the injection efficiency for the two storage rings are investigated. During operation, it was discovered that the structure of the beam delivered by the gun is affected by mode beating between the accelerating and a low-order mode. This mode beating is also studied in detail. Finally, initial measurements of the electron beam delivered to the 3 GeV ring during commissioning are presented.

 6. Arpad Gerster and Max Thorek contributions to American surgery.

  Science.gov (United States)

  Langer, Robert M

  2009-01-01

  The legacy and the influence on American surgery is discussed of two Hungarian born surgeons: Arpad Gerster (1848-1923) and Max Thorek (1880-1960). Both of them were born in Northern Hungary, then part of the Austro-Hungarian Monarchy, today Slovakia. Gerster got his medical education in Vienna The influence of Theodor Billroth left everlasting impressions in him. In 1874 he arrived in New York and became the first doctor in town who practiced exclusively surgery. He became an attending surgeon in The German Hospital and later at Mount Sinai Hospital. Gerster modernized the hospital's functions and services, introducing the rotation system, and also made the original observation that dissemination of cancer may be caused by surgery. His aseptic methods were revolutionary at the time. Max Thorek arrived in Chicago in 1897. With a fantastic endurance he overwhelmed all barriers and became a doctor. He started his practice in one of Chicago's poor immigrant neighborhoods, but stepwise he could excel and in 1911 he co-founded The American Hospital. His ideas of modernizing surgery became reality. Thorek is one of the first who practiced plastic surgery, and his contribution by writing about surgical errors and safeguards became a great success. He founded the International College of Surgeons, a result of his widespread relations among surgeons all over the world. The parallels in the lives of these great surgeons: solid education, knowledge of languages, talent for music, literature, and arts, creative thinking combined with hard work, good humor, as well as a social conscience led them to make groundbreaking contributions to American and international surgery.

 7. Biodegradable plastics in composting. Results of a practical experiment in the Bad Duerkheim district; Einsatz von biologisch abbaubaren Kunststoffen in der Kompostwirtschaft. Erkenntnisse und Erfahrungen aus dem Praxisversuch im Landkreis Bad Duerkheim

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Pabst, Klaus [Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Bad Duerkheim, Bad Duerkheim (Germany)

  2012-11-01

  For collecting biomass waste, about 65,000 households in the Bad Duerkheim district were given ten bags each of the compostable BASF plastic material Ecovio {sup registered} FS. The biomass waste collected in the Ecovio {sup registered} bags were composted in a composting plant. After the compost process, no residues of the Ecovio {sup registered} bags were found in the rotting, i.e. they are completely degradable. Neither the compost quality nor the working processes in the composting plant were affected, and there was no bigger volume of sorting residues. 90% of the users stated that they were satisfied with the new biomass waste bags. (orig.) [German] Fuer die Entsorgung des Bioabfalls erhielten rund 65.000 Haushalte aus dem Landkreis Bad Duerkheim je zehn Biomuelltuten aus dem kompostierbaren BASF-Kunststoff Ecovio {sup registered} FS. Die in diesen Ecovio {sup registered} -Tueten gesammelten Bioabfaelle wurden im Biokompostwerk zu Kompost verarbeitet. Nach dem Kompostierungsprozess konnten keine Reste der Ecovio {sup registered} -Folien mehr in der Rotte gefunden werden, und sie wurden vollstaendig biologisch abgebaut. Durch den Einsatz dieser Tueten wurden weder die Kompostqualitaet noch die Arbeitsablaeufe im Biokompostwerk beeintraechtigt. Eine Erhoehung der Sortierreste war nicht festzustellen. Im Rahmen einer Kundenbefragung aeusserten sich rund 90% zufrieden mit dem Einsatz dieser Biomuelltueten. (orig.)

 8. Cleaning of process and excess water from organic waste fermentation with a combination of biological treatment stage and microfiltration; Reinigung von Prozess- und Ueberschusswaessern aus der Bioabfallvergaerung durch Kombination aus biologischer Stufe und Mikrofiltration

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Buer, T.; Schumacher, J. [Technische Hochschule Aachen (Germany). Lehrstuhl und Inst. fuer Siedlungswasserwirtschaft

  1999-07-01

  Within the framework of an R and D project sponsored by the Deutsche Bundesstiftung Umwelt, cleaning of process and excess water from organic waste fermentation plants was studied at the Institute for Siedlungswasserwirtschaft of Aachen Technical University RWTH. The focus in studying these waste waters was on the adaptation and optimization of the ZenoGem {sup trademark} process - a biological cleaning technique with an integrated microfiltration membrane. The use of this technology had the following objectives: to safeguard compliance with the limiting values for direct or indirect discharge of excess water and to reduce the heavy metal freight of circulating process water reentering the fermentation process for mashing raw organic waste. Thus the pollutant content of the fermentation residue was to be cut down. (orig.) [German] Im Rahmen eines von der Deutschen Bundesstiftung Umwelt gefoerderten Forschungs- und Entwicklungsvorhabens wurde am Institut fuer Siedlungswasserwirtschaft der RWTH Aachen die Prozess- und Ueberschusswasserreinigung von Bioabfallvergaerungsanlagen untersucht. Dabei stellte die Adaption und Optimierung des ZenoGem {sup trademark} -Verfahrens - ein biologisches Reinigungsverfahren mit integrierter Mikrofiltrationsmembran - fuer diese Abwaesser den Untersuchungsschwerpunkt dar. Ziel war es, mit dieser Technologie zum einen die Grenzwerte fuer eine direkte oder indirekte Einleitung des Ueberschusswassers zu gewaehrleisten und zum anderen die zirkulierenden Prozesswaesser, die in den Vergaerungsprozess zum Anmaischen der Roh-Bioabfaelle zurueckgefuehrt werden, an Schwermetallen zu entfrachten. Hierdurch sollte eine Schadstoffreduktion im Gaerreststoff erzielt werden. (orig.)

 9. WiMAX security and quality of service an end-to-end perspective

  CERN Document Server

  Tang, Seok-Yee; Sharif, Hamid

  2010-01-01

  WiMAX is the first standard technology to deliver true broadband mobility at speeds that enable powerful multimedia applications such as Voice over Internet Protocol (VoIP), online gaming, mobile TV, and personalized infotainment. WiMAX Security and Quality of Service, focuses on the interdisciplinary subject of advanced Security and Quality of Service (QoS) in WiMAX wireless telecommunication systems including its models, standards, implementations, and applications. Split into 4 parts, Part A of the book is an end-to-end overview of the WiMAX architecture, protocol, and system requirements.

 10. Apple F-box Protein MdMAX2 Regulates Plant Photomorphogenesis and Stress Response

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jian-Ping An

  2016-11-01

  Full Text Available MAX2 (MORE AXILLARY GROWTH2 is involved in diverse physiological processes, including photomorphogenesis, the abiotic stress response, as well as karrikin and strigolactone signaling-mediated shoot branching. In this study, MdMAX2, an F-box protein that is a homolog of Arabidopsis MAX2, was identified and characterized. Overexpression of MdMAX2 in apple calli enhanced the accumulation of anthocyanin. Ectopic expression of MdMAX2 in Arabidopsis exhibited photomorphogenesis phenotypes, including increased anthocyanin content and decreased hypocotyl length. Further study indicated that MdMAX2 might promote plant photomorphogenesis by affecting the auxin signaling as well as other plant hormones. Transcripts of MdMAX2 were noticeably up-regulated in response to NaCl and Mannitol treatments. Moreover, compared with the wild type, the MdMAX2-overexpressing apple calli and Arabidopsis exhibited increased tolerance to salt and drought stresses. Taken together, these results suggest that MdMAX2 plays a positive regulatory role in plant photomorphogenesis and stress response.

 11. The development of a differential game related to terrorism: Min-Max differential game

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Abd El-Monem A. Megahed

  2017-07-01

  Full Text Available In this work, we study a differential game related to terrorism: Min-Max differential game taking into account the governmental activities such as the education quality, increasing the chances of labor, social justice, religious awareness and security arrangements. A Min-Max differential game between government and terrorist organizations is considered in this study. To obtain the optimal strategy of solving this problem, we study the analytic form of a Min-Max differential game and the governmental activities. Furthermore, a saddle point of a Min-Max differential game is studied.

 12. NRAO Astronomer Wins Max-Planck Research Award

  Science.gov (United States)

  2005-04-01

  Dr. Christopher Carilli, a National Radio Astronomy Observatory (NRAO) astronomer in Socorro, New Mexico, has been chosen to receive the prestigious Max Planck Research Award from the Alexander von Humboldt Foundation and the Max Planck Society in Germany. Christopher Carilli Dr. Christopher Carilli Click on image for more photos CREDIT: NRAO/AUI/NSF Carilli, a radio astronomer, and German particle physicist Christof Wetterich are the 2005 recipients of the award, conferred on "one researcher working in Germany and one working abroad who have already gained an international reputation and who are expected to produce outstanding achievements in the framework of international collaboration," according to an announcement from the Humboldt Foundation. "This is a great honor for Chris, and we are proud to see him receive such important international recognition for the excellence of his research," said NRAO Director Fred K.Y. Lo. Carilli's research has focused on studying very distant galaxies in the early Universe, and a quest to find the first luminous objects, such as stars or galaxies, to emerge. His most recent interests focus on unveiling the mysteries of what cosmologists call the "Epoch of Reionization," when the first stars and galaxies ionized the neutral hydrogen that pervaded the young Universe. Carilli and his research colleagues have used NRAO's Very Large Array and other radio telescopes to discover that the molecular raw material for star formation already was present in a galaxy seen as it was about 800 million years after the Big Bang, less than 1/16 the current age of the Universe. The Max Planck Research Award provides 750,000 Euros (currently about $900,000), to be used over five years, for research. The funding is provided by the German Ministry of Education and Research. Carilli will use the funding to support young researchers and to build scientific instrumentation, with a focus on fostering radio studies of cosmic reionization and the first

 13. The use and misuse of V(c,max) in Earth System Models.

  Science.gov (United States)

  Rogers, Alistair

  2014-02-01

  Earth System Models (ESMs) aim to project global change. Central to this aim is the need to accurately model global carbon fluxes. Photosynthetic carbon dioxide assimilation by the terrestrial biosphere is the largest of these fluxes, and in many ESMs is represented by the Farquhar, von Caemmerer and Berry (FvCB) model of photosynthesis. The maximum rate of carboxylation by the enzyme Rubisco, commonly termed V c,max, is a key parameter in the FvCB model. This study investigated the derivation of the values of V c,max used to represent different plant functional types (PFTs) in ESMs. Four methods for estimating V c,max were identified; (1) an empirical or (2) mechanistic relationship was used to relate V c,max to leaf N content, (3) V c,max was estimated using an approach based on the optimization of photosynthesis and respiration or (4) calibration of a user-defined V c,max to obtain a target model output. Despite representing the same PFTs, the land model components of ESMs were parameterized with a wide range of values for V c,max (-46 to +77% of the PFT mean). In many cases, parameterization was based on limited data sets and poorly defined coefficients that were used to adjust model parameters and set PFT-specific values for V c,max. Examination of the models that linked leaf N mechanistically to V c,max identified potential changes to fixed parameters that collectively would decrease V c,max by 31% in C3 plants and 11% in C4 plants. Plant trait data bases are now available that offer an excellent opportunity for models to update PFT-specific parameters used to estimate V c,max. However, data for parameterizing some PFTs, particularly those in the Tropics and the Arctic are either highly variable or largely absent.

 14. Komplexní animace v 3D Studiu Max

  OpenAIRE

  Černý, Miloš

  2011-01-01

  Tato práce má za úkol obeznámit čtenáře s uceleným postupem pro vznik komplexní počítačové animace za pomoci 3D modelovacího a animačního softwaru 3ds Max. Provede ho celým postupem od tvorby modelů, přes jejich texturování a skinování až po pozdější animaci se zaměřením na složitější prvky. Kromě praktických příkladů práce popisuje i potřebné teoretické znalosti k jednotlivým problémům, které zároveň v praxi ukáže. Čtenář by měl mít po přečtení této práce představu o tom, jak podobná animace...

 15. Testing Strategies and Methodologies for the Max Launch Abort System

  Science.gov (United States)

  Schaible, Dawn M.; Yuchnovicz, Daniel E.

  2011-01-01

  The National Aeronautics and Space Administration (NASA) Engineering and Safety Center (NESC) was tasked to develop an alternate, tower-less launch abort system (LAS) as risk mitigation for the Orion Project. The successful pad abort flight demonstration test in July 2009 of the "Max" launch abort system (MLAS) provided data critical to the design of future LASs, while demonstrating the Agency s ability to rapidly design, build and fly full-scale hardware at minimal cost in a "virtual" work environment. Limited funding and an aggressive schedule presented a challenge for testing of the complex MLAS system. The successful pad abort flight demonstration test was attributed to the project s systems engineering and integration process, which included: a concise definition of, and an adherence to, flight test objectives; a solid operational concept; well defined performance requirements, and a test program tailored to reducing the highest flight test risks. The testing ranged from wind tunnel validation of computational fluid dynamic simulations to component ground tests of the highest risk subsystems. This paper provides an overview of the testing/risk management approach and methodologies used to understand and reduce the areas of highest risk - resulting in a successful flight demonstration test.

 16. Effect of neutron irradiation on select MAX phases

  International Nuclear Information System (INIS)

  Tallman, Darin J.; Hoffman, Elizabeth N.; Caspi, El’ad N.; Garcia-Diaz, Brenda L.; Kohse, Gordon; Sindelar, Robert L.; Barsoum, Michel W.

  2015-01-01

  Herein we report on the effect of neutron irradiation – of up to 0.1 displacements per atom at 360(20) °C or 695(25) °C – on polycrystalline samples of Ti 3 AlC 2 , Ti 2 AlC, Ti 3 SiC 2 and Ti 2 AlN. Rietveld refinement of X-ray diffraction patterns of the irradiated samples showed irradiation-enhanced dissociation into TiC of the Ti 3 AlC 2 and Ti 3 SiC 2 phases, most prominently in the former. Ti 2 AlN also showed an increase in TiN content, as well as Ti 4 AlN 3 after irradiation. In contrast, Ti 2 AlC was quite stable under these irradiation conditions. Dislocation loops are seen to form in Ti 2 AlC and Ti 3 AlC 2 after irradiation at 360(20) °C. The room temperature electrical resistivity of all samples increased by an order of magnitude after irradiation at 360(20) °C, but only by 25% after 695(25) °C, providing evidence for the MAX phases’ dynamic recovery at temperatures as low at 695(25) °C. Based on these preliminary results, it appears that Ti 2 AlC and Ti 3 SiC 2 are the more promising materials for high-temperature nuclear applications

 17. Max Weber or Jesus Christ: in whose image?

  Science.gov (United States)

  Fitzpatrick, A M; Gaylor, C C

  1985-10-01

  The bureaucratic model of organization and the model that emerges from the Gospel and Vatican Council II provide a stark contrast for Catholic health care administrators to ponder. As articulated by sociologist Max Weber, a bureaucracy is based on a hierarchical structure with sharply defined and protected levels of authority, centralized decision making, rules that govern personnel behavior, and an impersonalized view of employees that stresses their roles as functionaries. The Christian, Gospel-based model, on the other hand, places a premium on collegiality, shared authority, the mediation of conscience, the common good, and the work of the individual. Even though only a few will shape management policy in a large hospital, policymaking should be viewed as a service, a ministry that entails stewardship. Catholic health care leaders should reflect the spirit of collegiality by bringing various strata of staff together in a dynamic, united effort. Thus the institution's statement of mission will not be an abstract recitation of pieties but a living reality, a philosophy that is "owned" by the workers.

 18. Max Weber Revisited, the Verstehen of Migration through Qualitative Research

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jorge A. BUSTAMANTE

  2017-01-01

  Full Text Available Se incluye 1 una reinterpretación de un par de conceptos básicos ( Gemeinten Sinn y Verstehen de Max Weber. Se define a la migración internacional (inmigración como una relación social de carácter laboral. Se hace referencia al libro de Ernesto Galarza. La noción teórica de Verstehen entendida por Weber como un “entendimiento pro - fundo” de un fenómeno social, da lugar a la narración que hace el autor, derivada del uso del 2 método de “observación participante” de una experiencia personal. De ésta se deriva el concepto de vulnerabilidad que implica una innovación a los enfo - ques teóricos de la migración. Lo anterior se encuadra en un enfoque metodológico de investigación cualitativa de la cual 3 no se desprenden “hallazgos” en su sentido empírico, sino explicaciones complementarias del “sentido” de los hechos relatados. 4 El encuentro del autor con un compañero migrante en el centro de detención, se presenta como el origen empírico del concepto de vulnerabilidad.

 19. Max Weber o el enigma emocional del origen del capitalismo

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  EDUARDO BERICAT ALASTUEY

  2001-01-01

  Full Text Available Se analiza el trabajo clave de Max Weber, La ética protestante y el espíritu del capitalismo, desde la perspectiva de la Sociología de las Emociones. Aunque la inclusión de las emociones de los fenómenos sociales es clave para entender la idea de Weber sobre el dogma de la predestinación, los sociólogos han trivializado el papel de la emoción. Tras detallar la creencia de Weber en que el espíritu del capitalismo parte del conocimiento de que el destino del hombre está predeterminado (la ética protestante, se destaca que la angustia, más específicamente la humillación, invocada por esta creencia, debe figurar dentro de cualquier teoría acerca de la cultura. El sentimiento de humillación es explorado a través de los componentes cognitivos, evaluativos y emotivos de la cultura, proporcionando una mejor comprensión de la omnisciencia divina, la falta de respeto que la humanidad se merece y la ausencia de felicidad. A causa de la humillación y la falta de dignidad sufrida en muchos niveles, el hombre busca el orgullo personal, el éxito mundano y la modernidad, olvidando la humildad, la salvación eterna y la tradición.

 20. Metabolic and Transcriptional Reprogramming in Developing Soybean (Glycine max Embryos

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ruth Grene

  2013-05-01

  Full Text Available Soybean (Glycine max seeds are an important source of seed storage compounds, including protein, oil, and sugar used for food, feed, chemical, and biofuel production. We assessed detailed temporal transcriptional and metabolic changes in developing soybean embryos to gain a systems biology view of developmental and metabolic changes and to identify potential targets for metabolic engineering. Two major developmental and metabolic transitions were captured enabling identification of potential metabolic engineering targets specific to seed filling and to desiccation. The first transition involved a switch between different types of metabolism in dividing and elongating cells. The second transition involved the onset of maturation and desiccation tolerance during seed filling and a switch from photoheterotrophic to heterotrophic metabolism. Clustering analyses of metabolite and transcript data revealed clusters of functionally related metabolites and transcripts active in these different developmental and metabolic programs. The gene clusters provide a resource to generate predictions about the associations and interactions of unknown regulators with their targets based on “guilt-by-association” relationships. The inferred regulators also represent potential targets for future metabolic engineering of relevant pathways and steps in central carbon and nitrogen metabolism in soybean embryos and drought and desiccation tolerance in plants.

 1. Biofertilisasi bakteri rhizobium pada tanaman kedelai (Glycine max (L MERR.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Tini Surtiningsih

  2012-02-01

  Full Text Available The aim of this research want to know the influence of the addition Rhizobium bacteria species, dose and combination both ofthem, on growth and production of soybean plant (Glycine max (L Merr.. The experimental design of this research was factorial design4×2, 4 species of Rhizobium are R1 = Rhizobium japonicum, R2 = R. phaseoli, R3 = R. leguminosarum, R4 = mixture of R1, R2 andR3, and 2 dose of inoculan Rhizobium (D1 = 5 m/plant, and D2 = 10 ml/plant with 1010 sel bacteria/ml and 5 replications. Independentvariable is species of Rhizobium, dose of inoculan Rhizobium and combination both of them. Dependent variable is dry matter, weightof nodules and dry weight of seeds. The harvest data was analyzed by Kruskal-Wallis Test using 5% level (a = 0.05 followed by Mann-Whitney Test. The result of this research show that species of Rhizobium, dose of inoculan Rhizobium and combination both of thempresent insignificant result (a > 0.05 on soybean growth and production, but the mixture of Rhizobium species with high level doseof bacteria, present better result than single species with low dose of bacteria.

 2. Nuclear norm regularized convolutional Max Pos@Top machine

  KAUST Repository

  Li, Qinfeng

  2016-11-18

  In this paper, we propose a novel classification model for the multiple instance data, which aims to maximize the number of positive instances ranked before the top-ranked negative instances. This method belongs to a recently emerged performance, named as Pos@Top. Our proposed classification model has a convolutional structure that is composed by four layers, i.e., the convolutional layer, the activation layer, the max-pooling layer and the full connection layer. In this paper, we propose an algorithm to learn the convolutional filters and the full connection weights to maximize the Pos@Top measure over the training set. Also, we try to minimize the rank of the filter matrix to explore the low-dimensional space of the instances in conjunction with the classification results. The rank minimization is conducted by the nuclear norm minimization of the filter matrix. In addition, we develop an iterative algorithm to solve the corresponding problem. We test our method on several benchmark datasets. The experimental results show the superiority of our method compared with other state-of-the-art Pos@Top maximization methods.

 3. V-dotO2max prediction from multi-frequency bioelectrical impedance analysis

  International Nuclear Information System (INIS)

  Stahn, Alexander; Strobel, Günther; Terblanche, Elmarie

  2008-01-01

  Bioelectrical impedance analysis (BIA) has been shown to be highly related to skeletal muscle mass and blood volume, both of which are important determinants of maximal oxygen uptake (V-dotO 2max ). The aim of the present study was therefore to investigate the ability of whole-body and segmental multi-frequency BIA to improve current nonexercise V-dotO 2max prediction models. Data for V-dotO 2max (mL min −1 ), anthropometry, self-reported physical activity (PA-R) and BIA were collected in 115 men and women. Multiple linear regression analysis (MLR) was used to develop the most parsimonious prediction model. Segmental BIA was not superior to whole-body measurements. Correlation coefficients between V-dotO 2max and resistance indices were significantly higher at 500 kHz compared to 50 kHz (p 2max (r = 0.89). After adjusting for age, gender and PA-R, MLR revealed that the inclusion of intracellular resistance index was slightly, but significantly (p 2max ( −1 ). In short, whole-body BIA marginally improves the accuracy of nonexercise V-dotO 2max prediction models and its advantage is most pronounced in individuals with particularly low V-dotO 2max

 4. MAXIMAL OXIGEN UPTAKE (VO2 MAX AS THE INDICATOR OF PHYSICAL WORKING CAPACITY IN SPORTSMEN

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Zvezdana Rajkovaca

  2005-12-01

  Full Text Available The term “aerobic capacity” represents the sum of aerobic metabolic processes in human organism. It is the basis of the physical working capacity. Value of the maximal oxygen uptake (VO2max is the best indicator for the aerobic capacity evaluation.The purpose of this study was to check the possibility of using VO2max as the indicator of aerobic capacity in sportsmen and to check differences in VO2max values in regard to non-sportsmen.The goals were: 1.Analyses of the VO2max values in sportsmen of various sports 2. Comparison of values of sportsmen with the values of non-sportsmen.This study included 67 sportsmen (rowers, football players and judoists and 28 nonsportsmen. VO2max was measured by using a direct method.The results obtained show statistically higher VO2max values in rowers (4,52 L/min - 55,8 mL/kg/min in regard to football players (4,2 L/min – 53,6 mL/kg/min, judoists (3,58 L/min - 47,2 mL/ kg/min and non-sportsmen (3,28 L/min – 42,3 mL/kg/min. Successful rowing requires high anaerobic capacity and, therefore, high VO2max.These results show higher values of VO2max in sportsmen in regard to non-sportsmen, which is the result of training only.

 5. NiMax: a new approach to develop hadronic event generators in HEP

  International Nuclear Information System (INIS)

  Amelin, N.; Komogorov, M.

  2000-01-01

  The NiMax framework is a new approach to develop, assemble and use hadronic event generators in HEP. There are several important concepts of the NiMax architecture: the components, the data file, the application domain module, the control system and the project. Here we describe these concepts stressing their functionality

 6. Improvements of ModalMax High-Fidelity Piezoelectric Audio Device

  Science.gov (United States)

  Woodard, Stanley E.

  2005-01-01

  ModalMax audio speakers have been enhanced by innovative means of tailoring the vibration response of thin piezoelectric plates to produce a high-fidelity audio response. The ModalMax audio speakers are 1 mm in thickness. The device completely supplants the need to have a separate driver and speaker cone. ModalMax speakers can perform the same applications of cone speakers, but unlike cone speakers, ModalMax speakers can function in harsh environments such as high humidity or extreme wetness. New design features allow the speakers to be completely submersed in salt water, making them well suited for maritime applications. The sound produced from the ModalMax audio speakers has sound spatial resolution that is readily discernable for headset users.

 7. MaxSynBio - Avenues towards creating cells from the bottom up.

  Science.gov (United States)

  Schwille, Petra; Spatz, Joachim; Landfester, Katharina; Bodenschatz, Eberhard; Herminghaus, Stephan; Sourjik, Victor; Erb, Tobias; Bastiaens, Philippe; Lipowsky, Reinhard; Hyman, Anthony; Dabrock, Peter; Baret, Jean-Christophe; Vidakovic-Koch, Tanja; Bieling, Peter; Dimova, Rumiana; Mutschler, Hannes; Robinson, Tom; Tang, Dora; Wegner, Seraphine; Sundmacher, Kai

  2018-05-11

  A large Max Planck-based German research consortium ('MaxSynBio') was formed to investigate living systems from a fundamental perspective. The research program of MaxSynBio relies solely on the bottom-up approach to Synthetic Biology. MaxSynBio focuses on the detailed analysis and understanding of essential processes of life, via their modular reconstitution in minimal synthetic systems. The ultimate goal is to construct a basic living unit entirely from non-living components. The fundamental insights gained from the activities in MaxSynBio can eventually be utilized for establishing a new generation of biotechnological processes, which would be based on synthetic cell constructs that replace natural cells currently used in conventional biotechnology. © 2018 WILEY-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim.

 8. Estimated VO2max and its corresponding velocity predict performance of amateur runners

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Bruno Ribeiro Ramalho Oliveira

  2012-03-01

  Full Text Available In recent years, there has been a substantial increase in the number of runners, with a proportional increase in their involvement in amateur street competition. Identification of the determinants of performance in this population appears necessary for optimization of time devoted to training. The objective of this study was to ascertain the association between estimated maximal oxygen uptake (VO2max, critical velocity (CV and VO2max velocity (VVO2max and athletic performance in the 3.6 km (uphill and 10 and 21.1 km (flatland events. Twelve amateur runners (nine male, mean age 36 ± 5 years underwent five tests: 1 and 5 km race on level ground, 3.6 km race with slope (≈8%, and indirect VO2max measurement. CV was determined from the linear relationship between distance and run time on the first two tests. The subjects then took part in two official 10 km and 21.1 km (half marathon races. VVO2max was calculated from the VO2max through a metabolic equation. VO2max showed the best association with running performance in the 10 and 21.1 km events. For the uphill race, VVO2max showed a better association. Overall, the variable with the highest average association was VO2max (0.91±0.07, followed by VVO2max (0.90±0.04 and VC (0.87±0.06. This study showed strong associations between physiological variables established by low-cost, user-friendly indirect methods and running performance in the 10 and 21.1 km (flatland and 3.6 km (uphill running events.

 9. Anatomical Study of Somatic Embryogenesis in Glycine max (L. Merrill

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Juliana Aparecida Fernando

  2002-09-01

  Full Text Available A comparative anatomical analysis of somatic embryogenesis in two soybean (Glycine max (L. Merrill genotypes was carried out. The somatic embryos were originated from cotyledonary explants obtained from immature zygotic embryos. The medium used for somatic embryogenesis induction was Murashige and Skoog, 1962, salts and Gamborg et al., 1968, vitamins (MSB supplemented with 0.8 mg.L-1 of 2,4-D for genotype PI 123439 and 40 mg.L-1 of 2,4-D for ‘Williams 82’. Globular structures, constituted by meristematic cells, originated from subepidermal cell divisions of the cotyledonary mesophyll. In PI 123439, the globular structures presented tracheary differentiation among meristematic cells and they could follow distinct morphogenetic process depending on their location along the explant. For ‘Williams 82’ it was observed globular structures along the cotyledonary explant surface. They gave rise to somatic embryos. These embryos showed different morphologies and they were classified based on their shape and number of cotyledons. The ability of these morphological types to convert to plantlets was discussed.Realizou-se uma análise anatômica comparativa da embriogênese somática em dois genótipos de soja (Glycine max (L. Merrill. Os embriões somáticos foram obtidos a partir de explantes cotiledonares excisados de embriões zigóticos imaturos do genótipo PI 123439, adaptado às condições tropicais, e ‘Williams 82’. O meio utilizado para indução da embriogênese somática constituiu-se de sais de Murashige e Skoog,1962, e vitaminas de Gamborg et al., 1968 (MSB suplementado com 0,8 mg.L-1 de 2,4-D (PI 123439 e 40 mg.L-1 (‘Williams 82’. Estruturas globulares originaram-se a partir de divisões celulares nas camadas subepidérmicas do mesofilo cotiledonar e foram constituídas por células meristemáticas. No genótipo PI 123439, as estruturas globulares apresentaram diferenciação traqueal entre as células meristemáticas e

 10. Time limit and time at VO2max' during a continuous and an intermittent run.

  Science.gov (United States)

  Demarie, S; Koralsztein, J P; Billat, V

  2000-06-01

  The purpose of this study was to verify, by track field tests, whether sub-elite runners (n=15) could (i) reach their VO2max while running at v50%delta, i.e. midway between the speed associated with lactate threshold (vLAT) and that associated with maximal aerobic power (vVO2max), and (ii) if an intermittent exercise provokes a maximal and/or supra maximal oxygen consumption longer than a continuous one. Within three days, subjects underwent a multistage incremental test during which their vVO2max and vLAT were determined; they then performed two additional testing sessions, where continuous and intermittent running exercises at v50%delta were performed up to exhaustion. Subject's gas exchange and heart rate were continuously recorded by means of a telemetric apparatus. Blood samples were taken from fingertip and analysed for blood lactate concentration. In the continuous and the intermittent tests peak VO2 exceeded VO2max values, as determined during the incremental test. However in the intermittent exercise, peak VO2, time to exhaustion and time at VO2max reached significantly higher values, while blood lactate accumulation showed significantly lower values than in the continuous one. The v50%delta is sufficient to stimulate VO2max in both intermittent and continuous running. The intermittent exercise results better than the continuous one in increasing maximal aerobic power, allowing longer time at VO2max and obtaining higher peak VO2 with lower lactate accumulation.

 11. Nutrient Management practices for enhancing Soybean (Glycine max L. production

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  FARID A. HELLAL

  2013-05-01

  La soya (Glycine max L., es el cultivo de legumbres más importante en el mundo. La magnitud de las pérdidas en el rendimientode la soya debido a deficiencias varía dependiendo de los nutrientes. Las deficiencias de N, P, Fe, B y S pueden causar pérdidas en rendimiento de hasta 10 %, 29-45 %, 22-90 %, 100 % y 16-30 %, respectivamente, en la soya dependiendo de la fertilidad del suelo, clima y factores intrínsecos a las plantas. La textura de los suelos utilizados en el cultivo de soya varía entre arenosa y arcillosa. La salinidad del suelo es uno de los mayores factores limitantes en la producción del cultivo en regiones semiáridas, y la salinidad por cloro tiene un mayor efecto en la disminución del rendimiento que la salinidad por sulfatos. Los granos de soya son una gran fuente de energía que contienen 40 % de proteína y 19 % de aceite. El éxito del manejo de nutrientes es maximizar la productividad del cultivo mientras se minimizan los impactos ambientales. Las prácticas de manejo de nutrientes balanceadas y reguladas en el tiempo contribuyen a un crecimiento sostenido del rendimiento y la calidad, influencian la salud de las plantas y reducen los riesgos ambientales. Una nutrición balanceada con fertilizantes minerales puede ayudar en el manejo integrado de plagas para reducir los daños causados por las infestaciones de pestes y enfermedades y reducir los insumos requeridos para su control. Una fertilización balanceada genera mayores ganancias para los agricultores, no necesariamente por reducción de los insumos. El papel de la educación y la extensión en la difusión del conocimiento actual sobre manejo de nutrientes es crucial, desafiante y continuo.

 12. Max Havelaar Dan Citra Antikolonial: Sebuah Tinjauan Poskolonial

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Christina Dewi

  2008-06-01

  Full Text Available Max Havelaar is a literary work by Multatuli, a.k.a. E.E. Douwes Dekker. This novel is usually known as a novel with an anti-colonial image. While in the other hand, this novel never suggests to stop colonialism done by Dutch in Hindia Belanda. This research aims at revealing the relationship between colonialism's views with its innovation of narrative technique in this novel. The first analysis is trying to do a focalization on MH. The writer wants to do it because MH presents an argument about the essence of colonialism in Hindia Belanda through opinions and views from three focalizations. MH uniquely uses three focalizers and its uniqueness is shown by Stern as a narrator-fokalizer in the Lebak Episode. Although Stern is one of the characters in the novel, it gives the impression that Stern is in a neutral position. He takes place in the middle-position between the two other character-focalizers. However, since he is one of the characters in this novel, his focalization is not perfectly neutral in the manner of inviting the readers to support the attitude of Multatuli, Readers are confronted to make a choice between the war of anticolonial or procolonial interests and to support either one of the two character-fokulizers : Multatuli or Droogstoppcl. The orientalism theory has been applied to conduct focalization in the novel as the research object.. The novel characterizes Multatuli and Stern as opposing figures against the forced labor while Droogstoppcl, on the other hand, as a figure who is supporting forced labor of the coffee trade. MH strove for labors to earn proper wages so that the issue about the procedures of cultuur-stelsel has a special place in MH. Anti-colonial traits are shown by a rejection of low wages, oppression, robbery, injustice, mistreating, and discrimination. This novel is influencing the colonial hegemony of the competition of industrial products among colonized countries in Europe in the 19th century. That is

 13. Max Graf's "Reminiscences of Professor Sigmund Freud" revisited: new evidence from the Freud archives.

  Science.gov (United States)

  Wakefield, Jerome C

  2007-01-01

  Recently derestricted Freud Archive interviews with Max and Herbert Graf and Herbert's wife shed new light on Max Graf's article, "Reminiscences of Professor Sigmund Freud," published in The Psychoanalytic Quarterly in 1942. To explain discrepancies between the interviews and the earlier article, the author postulates that, in the article, Max Graf purposely distorted or omitted certain details in order not to reveal Herbert's identity as "Little Hans" (Freud 1909). The interviews place incidents reported in the article in a new and more complex light, and also underscore the intensely personal nature of the intellectual development of the psychoanalytic movement.

 14. Experimental evaluation of high speed impulse radio UWB interference on WiMAX narrowband systems

  DEFF Research Database (Denmark)

  Yu, Xianbin; Yin, Xiaoli; Tafur Monroy, Idelfonso

  2010-01-01

  Interference of high speed impulse radio ultrawideband (IR-UWB) on 5.735GHz single carrier 64/256-QAM WiMAX narrowband signals is experimentally investigated. The experimental results indicate that the coexistence of 625Mbps and 2Gbps IR-UWB signals causes penalties of 3dB and 0.5dB respectively...... to the WiMAX channel. At higher bit rates, IR-UWB technology is therefore expected to reduce its interference on WiMAX signals. This work serves as further motivation for the exploration of IR-UWB systems with higher speed and higher capacity....

 15. Tunnel Effect in CNNs: Image Reconstruction From Max-Switch Locations

  DEFF Research Database (Denmark)

  de La Roche Saint Andre, Matthieu; Rieger, Laura; Hannemose, Morten

  2016-01-01

  In this paper, we show that reconstruction of an image passed through a neural network is possible, using only the locations of the max pool activations. This was demonstrated with an architecture consisting of an encoder and a decoder. The decoder is a mirrored version of the encoder, where...... convolutions are replaced with deconvolutions and poolings are replaced with unpooling layers. The locations of the max pool switches are transmitted to the corresponding unpooling layer. The reconstruction is computed only from these switches without the use of feature values. Using only the max switch...

 16. LTE, WiMAX and WLAN network design, optimization and performance analysis

  CERN Document Server

  Korowajczuk, Leonhard

  2011-01-01

  A technological overview of LTE and WiMAX LTE, WiMAX and WLAN Network Design, Optimization and Performance Analysis provides a practical guide to LTE and WiMAX technologies introducing various tools and concepts used within. In addition, topics such as traffic modelling of IP-centric networks, RF propagation, fading, mobility, and indoor coverage are explored; new techniques which increase throughput such as MIMO and AAS technology are highlighted; and simulation, network design and performance analysis are also examined. Finally, in the latter part of the book Korowajczuk gives a step-by-step

 17. Theoretical study of physical properties and oxygen incorporation effect in nanolaminated ternary carbides 211-MAX phases

  KAUST Repository

  Kanoun, Mohammed; Goumri-Said, Souraya

  2012-01-01

  In this chapter, we employ ab initio approaches to review some important physical properties of nanolaminated ternary carbides MAX phases. We fi rstly use an all electron full-potential linearized augmented plane-wave method within the generalized

 18. V/V/sub max/ test for QSOs: comments on the paper by Hawkins and Stewart

  International Nuclear Information System (INIS)

  Wills, D.

  1983-01-01

  Hawkins and Stewart's interpretation of the results of the V/V/sub max/ test for QSO samples is shown to be invalid. Their suggestion that the high values of V/V/sub max/ at small redshifts result from the exclusion of nearby QSOs from the samples is examined quantitatively for the well-studied 3CR sample, and shown to have a negligible effect on the results. Their claim that the values of V/V/sub max/ at larger redshifts indicate a uniform space density of QSOs is not true after an error in their calculations is corrected. Although the V/V/sub max/ test is less sensitive to space density evolution at large redshifts, current results are in good agreement with the hypothesis that a single density evolution law describes the observations out to a redshift of at least 2.5

 19. [Max Weber. Poliitika kui elukutse ja kutsumus. Teadus kui elukutse ja kutsumus] / Hermo Kuusk

  Index Scriptorium Estoniae

  Kuusk, Hermo, 1976-

  2011-01-01

  Tutvustus: Weber, Max. Poliitika kui elukutse ja kutsumus ; Teadus kui elukutse ja kutsumus / tõlkijad: Jaan Isotamm, Henn Käärik, Kaia Sisask. Tallinn : TLU Press, 2010. (Bibliotheca controversiarum)

 20. Max Weber's Types of Rationality: Cornerstones for the Analysis of Rationalization Processes in History.

  Science.gov (United States)

  Kalberg, Stephen

  1980-01-01

  Explores rationality in Max Weber's works and identifies four types of rationality which play major roles in his writing--practical, theoretical, substantive, and formal. Implications for society and education are discussed. (DB)

 1. Modeling and solving semiring constraint satisfaction problems by transformation to weighted semiring Max-SAT

  CSIR Research Space (South Africa)

  Leenen, L

  2007-12-01

  Full Text Available The authors present a variant of the Weighted Maximum Satisfiability Problem (Weighted Max-SAT), which is a modeling of the Semiring Constraint Satisfaction framework. They show how to encode a Semiring Constraint Satisfaction Problem (SCSP...

 2. Jazõk do demokrati ne dovedjot / Max van der Stoel

  Index Scriptorium Estoniae

  Stoel, Max van der, 1924-2011

  1999-01-01

  OSCE vähemusrahvuste ülemkomissari Max van der Stoeli pöördumine Lennart Meri poole seoses riigikeele oskuse nõude sisseviimisega Riigikogu valimise ja kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seadusesse

 3. Penultimate modeling of spatial extremes: statistical inference for max-infinitely divisible processes

  KAUST Repository

  Huser, Raphaë l; Opitz, Thomas; Thibaud, Emeric

  2018-01-01

  Extreme-value theory for stochastic processes has motivated the statistical use of max-stable models for spatial extremes. However, fitting such asymptotic models to maxima observed over finite blocks is problematic when the asymptotic stability

 4. Ranking Based Locality Sensitive Hashing Enabled Cancelable Biometrics: Index-of-Max Hashing

  OpenAIRE

  Jin, Zhe; Lai, Yen-Lung; Hwang, Jung-Yeon; Kim, Soohyung; Teoh, Andrew Beng Jin

  2017-01-01

  In this paper, we propose a ranking based locality sensitive hashing inspired two-factor cancelable biometrics, dubbed "Index-of-Max" (IoM) hashing for biometric template protection. With externally generated random parameters, IoM hashing transforms a real-valued biometric feature vector into discrete index (max ranked) hashed code. We demonstrate two realizations from IoM hashing notion, namely Gaussian Random Projection based and Uniformly Random Permutation based hashing schemes. The disc...

 5. Training the Recurrent neural network by the Fuzzy Min-Max algorithm for fault prediction

  International Nuclear Information System (INIS)

  Zemouri, Ryad; Racoceanu, Daniel; Zerhouni, Noureddine; Minca, Eugenia; Filip, Florin

  2009-01-01

  In this paper, we present a training technique of a Recurrent Radial Basis Function neural network for fault prediction. We use the Fuzzy Min-Max technique to initialize the k-center of the RRBF neural network. The k-means algorithm is then applied to calculate the centers that minimize the mean square error of the prediction task. The performances of the k-means algorithm are then boosted by the Fuzzy Min-Max technique.

 6. Human mitochondrial haplogroup H: the highest VO2max consumer--is it a paradox?

  Science.gov (United States)

  Martínez-Redondo, Diana; Marcuello, Ana; Casajús, José A; Ara, Ignacio; Dahmani, Yahya; Montoya, Julio; Ruiz-Pesini, Eduardo; López-Pérez, Manuel J; Díez-Sánchez, Carmen

  2010-03-01

  Mitochondrial background has been demonstrated to influence maximal oxygen uptake (VO(2max), in mLkg(-1)min(-1)), but this genetic influence can be compensated for by regular exercise. A positive correlation among electron transport chain (ETC) coupling, ATP and reactive oxygen species (ROS) production has been established, and mitochondrial variants have been reported to show differences in their ETC performance. In this study, we examined in detail the VO(2max) differences found among mitochondrial haplogroups. We recruited 81 healthy male Spanish Caucasian individuals and determined their mitochondrial haplogroup. Their VO(2max) was determined using incremental cycling exercise (ICE). VO(2max) was lower in J than in non-J haplogroup individuals (P=0.04). The H haplogroup was responsible for this difference (VO(2max); J vs. H; P=0.008) and this group also had significantly higher mitochondrial oxidative damage (mtOD) than the J haplogroup (P=0.04). In agreement with these results, VO(2max) and mtOD were positively correlated (P=0.01). Given that ROS production is the major contributor to mtOD and consumes four times more oxygen per electron than the ETC, our results strongly suggest that ROS production is responsible for the higher VO(2max) found in the H variant. These findings not only contribute to a better understanding of the mechanisms underneath VO(2max), but also help to explain some reported associations between mitochondrial haplogroups and mtOD with longevity, sperm motility, premature aging and susceptibility to different pathologies.

 7. Epidemiologia e geografia: o complexo patogênico de Max. Sorre

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marcelo Urbano Ferreira

  1991-09-01

  Full Text Available Apresentam-se alguns traços essenciais do conceito de complexo patogênico, formulado pelo geógrafo francês Max. Sorre, com o objetivo de estimular estudos de integração entre a epidemiologia e a geografia.Some essential features of the pathogenic complex concept formulated by the French geographer Max. Sorre are presented, aiming at integrating epidemiological and geografic studies.

 8. Epidemiologia e geografia: o complexo patogênico de Max. Sorre

  OpenAIRE

  Ferreira, Marcelo Urbano

  1991-01-01

  Apresentam-se alguns traços essenciais do conceito de complexo patogênico, formulado pelo geógrafo francês Max. Sorre, com o objetivo de estimular estudos de integração entre a epidemiologia e a geografia.Some essential features of the pathogenic complex concept formulated by the French geographer Max. Sorre are presented, aiming at integrating epidemiological and geografic studies.

 9. Penultimate modeling of spatial extremes: statistical inference for max-infinitely divisible processes

  KAUST Repository

  Huser, Raphaël

  2018-01-09

  Extreme-value theory for stochastic processes has motivated the statistical use of max-stable models for spatial extremes. However, fitting such asymptotic models to maxima observed over finite blocks is problematic when the asymptotic stability of the dependence does not prevail in finite samples. This issue is particularly serious when data are asymptotically independent, such that the dependence strength weakens and eventually vanishes as events become more extreme. We here aim to provide flexible sub-asymptotic models for spatially indexed block maxima, which more realistically account for discrepancies between data and asymptotic theory. We develop models pertaining to the wider class of max-infinitely divisible processes, extending the class of max-stable processes while retaining dependence properties that are natural for maxima: max-id models are positively associated, and they yield a self-consistent family of models for block maxima defined over any time unit. We propose two parametric construction principles for max-id models, emphasizing a point process-based generalized spectral representation, that allows for asymptotic independence while keeping the max-stable extremal-$t$ model as a special case. Parameter estimation is efficiently performed by pairwise likelihood, and we illustrate our new modeling framework with an application to Dutch wind gust maxima calculated over different time units.

 10. Applying FDTD to the Coverage Prediction of WiMAX Femtocells

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Valcarce Alvaro

  2009-01-01

  Full Text Available Femtocells, or home base stations, are a potential future solution for operators to increase indoor coverage and reduce network cost. In a real WiMAX femtocell deployment in residential areas covered by WiMAX macrocells, interference is very likely to occur both in the streets and certain indoor regions. Propagation models that take into account both the outdoor and indoor channel characteristics are thus necessary for the purpose of WiMAX network planning in the presence of femtocells. In this paper, the finite-difference time-domain (FDTD method is adapted for the computation of radiowave propagation predictions at WiMAX frequencies. This model is particularly suitable for the study of hybrid indoor/outdoor scenarios and thus well adapted for the case of WiMAX femtocells in residential environments. Two optimization methods are proposed for the reduction of the FDTD simulation time: the reduction of the simulation frequency for problem simplification and a parallel graphics processing units (GPUs implementation. The calibration of the model is then thoroughly described. First, the calibration of the absorbing boundary condition, necessary for proper coverage predictions, is presented. Then a calibration of the material parameters that minimizes the error function between simulation and real measurements is proposed. Finally, some mobile WiMAX system-level simulations that make use of the presented propagation model are presented to illustrate the applicability of the model for the study of femto- to macrointerference.

 11. MAX to MYCN intracellular ratio drives the aggressive phenotype and clinical outcome of high risk neuroblastoma.

  Science.gov (United States)

  Ferrucci, Francesca; Ciaccio, Roberto; Monticelli, Sara; Pigini, Paolo; di Giacomo, Simone; Purgato, Stefania; Erriquez, Daniela; Bernardoni, Roberto; Norris, Murray; Haber, Michelle; Milazzo, Giorgio; Perini, Giovanni

  2018-03-01

  Childhood neuroblastoma, a disease of the sympathetic nervous system, is the most common solid tumour of infancy, remarkably refractory to therapeutic treatments. One of the most powerful independent prognostic indicators for this disease is the amplification of the MYCN oncogene, which occurs at high levels in approximately 25% of neuroblastomas. Interestingly, amplification and not just expression of MYCN has a strong prognostic value, although this fact appears quite surprising as MYCN is a transcription factor that requires dimerising with its partner MAX, to exert its function. This observation greatly suggests that the role of MYCN in neuroblastoma should be examined in the context of MAX expression. In this report, we show that, in contrast to what is found in normal cells, MAX expression is significantly different among primary NBs, and that its level appears to correlate with the clinical outcome of the disease. Importantly, controlled modulation of MAX expression in neuroblastoma cells with different extents of MYCN amplification, demonstrates that MAX can instruct gene transcription programs that either reinforce or weaken the oncogenic process enacted by MYCN. In general, our work illustrates that it is the MAX to MYCN ratio that can account for tumour progression and clinical outcome in neuroblastoma and proposes that such a ratio should be considered as an important criterion to the design and development of anti-MYCN therapies. Copyright © 2018 Elsevier B.V. All rights reserved.

 12. Time limit and VO2 slow component at intensities corresponding to VO2max in swimmers.

  Science.gov (United States)

  Fernandes, R J; Cardoso, C S; Soares, S M; Ascensão, A; Colaço, P J; Vilas-Boas, J P

  2003-11-01

  The purpose of this study was to measure, in swimming pool conditions and with high level swimmers, the time to exhaustion at the minimum velocity that elicits maximal oxygen consumption (TLim at vVO(2)max), and the corresponding VO(2) slow component (O(2)SC). The vVO(2)max was determined through an intermittent incremental test (n = 15). Forty-eight hours later, TLim was assessed using an all-out swim at vVO(2)max until exhaustion. VO(2) was measured through direct oximetry and the swimming velocity was controlled using a visual light-pacer. Blood lactate concentrations and heart rate values were also measured. Mean VO(2)max for the incremental test was 5.09 +/- 0.53 l/min and the corresponding vVO(2)max was 1.46 +/- 0.06 m/s. Mean TLim value was 260.20 +/- 60.73 s and it was inversely correlated with the velocity of anaerobic threshold (r = -0.54, p energy cost of the respiratory muscles (r = 0.51), for p swimming pool, in high level swimmers performing at vVO(2)max, and that higher TLim seems to correspond to higher expected O(2)SC amplitude. These findings seem to bring new data with application in middle distance swimming.

 13. Familial aggregation of VO(2max) response to exercise training: results from the HERITAGE Family Study.

  Science.gov (United States)

  Bouchard, C; An, P; Rice, T; Skinner, J S; Wilmore, J H; Gagnon, J; Pérusse, L; Leon, A S; Rao, D C

  1999-09-01

  The aim of this study was to test the hypothesis that individual differences in the response of maximal O(2) uptake (VO(2max)) to a standardized training program are characterized by familial aggregation. A total of 481 sedentary adult Caucasians from 98 two-generation families was exercise trained for 20 wk and was tested for VO(2max) on a cycle ergometer twice before and twice after the training program. The mean increase in VO(2max) reached approximately 400 ml/min, but there was considerable heterogeneity in responsiveness, with some individuals experiencing little or no gain, whereas others gained >1.0 l/min. An ANOVA revealed that there was 2.5 times more variance between families than within families in the VO(2max) response variance. With the use of a model-fitting procedure, the most parsimonious models yielded a maximal heritability estimate of 47% for the VO(2max) response, which was adjusted for age and sex with a maternal transmission of 28% in one of the models. We conclude that the trainability of VO(2max) is highly familial and includes a significant genetic component.

 14. Associations between VO2max and vitality in older workers: a cross-sectional study

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  van der Beek Allard J

  2010-11-01

  Full Text Available Abstract Background To prevent early exit from work, it is important to study which factors contribute to healthy ageing. One concept that is assumed to be closely related to, and therefore may influence healthy ageing, is vitality. Vitality consists of both a mental and a physical component, and is characterised by a perceived high energy level, decreased feelings of fatigue, and feeling fit. Since VO2max gives an indication of one's aerobic fitness, which can be improved by increased levels of physical activity, and because feeling fit is one of the main characteristics of vitality, it is hypothesised that VO2max is related to vitality. Therefore, the aim of this study was to investigate the associations between VO2max and vitality. Methods In 427 older workers (aged 45 + years participating in the Vital@Work study, VO2max was estimated at baseline using the 2-km UKK walk test. Vitality was measured by both the UWES Vitality Scale and the RAND-36 Vitality Scale. Associations were analysed using linear regression analyses. Results The linear regression models, adjusted for age, showed a significant association between VO2max and vitality measured with the RAND-36 Vitality Scale (β = 0.446; 95% CI: 0.220-0.673. There was no significant association between VO2max and vitality measured with the UWES (β = -0.006; 95% CI:-0.017 - 0.006, after adjusting for age, gender and chronic disease status. Conclusions VO2max was associated with a general measure of vitality (measured with the RAND-36 Vitality Scale, but not with occupational health related vitality (measured with the UWES Vitality Scale. The idea that physical exercise can be used as an effective tool for improving vitality was supported in this study. Trial registration NTR1240

 15. Associations between VO2max and vitality in older workers: a cross-sectional study.

  Science.gov (United States)

  Strijk, Jorien E; Proper, Karin I; Klaver, Linda; van der Beek, Allard J; van Mechelen, Willem

  2010-11-09

  To prevent early exit from work, it is important to study which factors contribute to healthy ageing. One concept that is assumed to be closely related to, and therefore may influence healthy ageing, is vitality. Vitality consists of both a mental and a physical component, and is characterised by a perceived high energy level, decreased feelings of fatigue, and feeling fit. Since VO2max gives an indication of one's aerobic fitness, which can be improved by increased levels of physical activity, and because feeling fit is one of the main characteristics of vitality, it is hypothesised that VO2max is related to vitality. Therefore, the aim of this study was to investigate the associations between VO2max and vitality. In 427 older workers (aged 45 + years) participating in the Vital@Work study, VO2max was estimated at baseline using the 2-km UKK walk test. Vitality was measured by both the UWES Vitality Scale and the RAND-36 Vitality Scale. Associations were analysed using linear regression analyses. The linear regression models, adjusted for age, showed a significant association between VO2max and vitality measured with the RAND-36 Vitality Scale (β = 0.446; 95% CI: 0.220-0.673). There was no significant association between VO2max and vitality measured with the UWES (β = -0.006; 95% CI:-0.017 - 0.006), after adjusting for age, gender and chronic disease status. VO2max was associated with a general measure of vitality (measured with the RAND-36 Vitality Scale), but not with occupational health related vitality (measured with the UWES Vitality Scale). The idea that physical exercise can be used as an effective tool for improving vitality was supported in this study. NTR1240.

 16. The effect of Iron Supplying on VO2 MAX and Haematology Parameter on Menstrual Woman

  Science.gov (United States)

  Nailuvar Sinaga, Rika; Sari Harahap, Novita; Mediyana Sari, Rima

  2018-03-01

  One of the supporting factors to have good aerobic endurance requires high VO2 max levels supported by good quality and quantity level of Haematology parameter especially such as erythrocytes, hematocrit and hemoglobin. One of the components in hemoglobin is iron which functions as theoxygen transport to parts of all body required in the process of metabolism. The objective of this research was to find out the difference between VO2 Max and Haematology parameter between iron supplying and no iron supplyingonmenstrual woman. The type of this research is quasi experimental research with non-randomized control group Pretest-Postest Design. The subjectsarethe studentsat faculty of Sports Sciences, Medan State University with the criteria of female gender, monthly regular menstrual cycle, having the level of health and the level of training, willing to be a sample by filling out informed consent. The total number of research subjectsis twenty students, divided into two groups namely the treatment group and the control group. The hematology parameter was measuredby Haemotology analyzer and VO2 Max was measured by multi-stage run. The result showed that there was a significant effect of iron supplyingon the increase of erythrocyte level on menstrual women, hemotocrit, haemoglobin and an increase in VO2 Max. Iron supplying on menstrual woman has the effect on the increase of erythrocyte, hematocrit, hemoglobin level and VO2 Max

 17. Relationship between running kinematic changes and time limit at vVO2max

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Leonardo De Lucca

  2012-06-01

  Exhaustive running at maximal oxygen uptake velocity (vVO2max can alter running kinematic parameters and increase energy cost along the time. The aims of the present study were to compare characteristics of ankle and knee kinematics during running at vVO2max and to verify the relationship between changes in kinematic variables and time limit (Tlim. Eleven male volunteers, recreational players of team sports, performed an incremental running test until volitional exhaustion to determine vVO2max and a constant velocity test at vVO2max. Subjects were filmed continuously from the left sagittal plane at 210 Hz for further kinematic analysis. The maximal plantar flexion during swing (p<0.01 was the only variable that increased significantly from beginning to end of the run. Increase in ankle angle at contact was the only variable related to Tlim (r=0.64; p=0.035 and explained 34% of the performance in the test. These findings suggest that the individuals under study maintained a stable running style at vVO2max and that increase in plantar flexion explained the performance in this test when it was applied in non-runners.

 18. Effects of erythrocyte infusion on VO2max at high altitude

  DEFF Research Database (Denmark)

  Young, Jette Feveile; Sawka, M N; Muza, S R

  1996-01-01

  This study investigated whether autologous erythrocyte infusion would ameliorate the decrement in maximal O2 uptake (VO2max) experienced by lowlanders when they ascend to high altitude. VO2max was measured in 16 men (treadmill running) at sea level (SL) and on the 1st (HA1) and 9th (HA9) days...... of high-altitude (4,300 m) residence. After VO2max was measured at SL, subjects were divided into two matched groups (n = 8). Twenty-four hours before ascent to high altitude, the experimental group received a 700-ml infusion of autologous erythrocytes and saline (42% hematocrit), whereas the control...... group received only saline. The VO2max of erythrocyte-infused [54 +/- 1 (SE) ml.kg-1.min-1] and control subjects (52 +/- 2 ml.kg-1.min-1) did not differ at SL before infusion. The decrement in VO2max on HA1 did not differ between groups, averaging 26% overall, despite higher (P

 19. PRELIMINARY STUDY ON APPLICATION OF MAX PLUS ALGEBRA IN DISTRIBUTED STORAGE SYSTEM THROUGH NETWORK CODING

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Agus Maman Abadi

  2016-04-01

  Full Text Available The increasing need in techniques of storing big data presents a new challenge. One way to address this challenge is the use of distributed storage systems. One strategy that implemented in distributed data storage systems is the use of Erasure Code which applied to network coding. The code used in this technique is based on the algebraic structure which is called as vector space. Some studies have also been carried out to create code that is based on other algebraic structures such as module.  In this study, we are going to try to set up a code based on the algebraic structure which is a generalization of the module that is semimodule by utilizing the max operations and sum operations at max plus algebra. The results of this study indicate that the max operation and the addition operation on max plus algebra cannot be used to establish a semimodule code, but by modifying the operation "+" as "min", we get a code based on semimodule. Keywords:   code, distributed storage systems, network coding, semimodule, max plus algebra

 20. The application of Max-Plus/Min-Plus algebra for an automated analysis; Einsatz der Max-Plus/Min-Plus Algebra zur automatisierten Sicherheitsanalyse

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Laengst, W.; Lapp, A.; Stuebbe, K.; Schirmer, J.; Kraft, D. [Robert Bosch GmbH, Stuttgart (Germany). Zentralbereich Forschung und Vorausentwicklung

  2003-07-01

  The methodology introduced in this article is capable of describing a binary behavior of distributed discrete event systems. This is the basis for a safety analysis in early phases of system development and for an automated determination of failure dependencies. For this purpose a system equation similar to the state-space representation in system theory is used. The equation is evaluated applying the Max-Plus/Min-Plus algebra. The procedure is exemplified by a simplified braking system. (orig.) [German] In dem vorliegenden Artikel wird ein Verfahren zur binaeren Beschreibung von verteilten ereignisdiskreten Systemen vorgestellt. Dieses wird als Grundlage fuer eine Sicherheitsanalyse in einer fruehen Phase der Systementwicklung und zur automatisierten Ermittlung von Fehlerabhaengigkeiten eingesetzt. Hierzu wird eine Systemgleichung verwendet, die aehnlich zu der Zustandsraumdarstellung der konventionellen Systemtheorie ist. Dabei erfolgt die Auswertung der Systemgleichung durch Anwendung der Max-Plus/Min-Plus Algebra. Die Vorgehensweise wird anhand des Beispiels eines vereinfachten Bremssystems erlaeutert. (orig.)

 1. V/V(max) test applied to SMM gamma-ray bursts

  Science.gov (United States)

  Matz, S. M.; Higdon, J. C.; Share, G. H.; Messina, D. C.; Iadicicco, A.

  1992-01-01

  We have applied the V/V(max) test to candidate gamma-ray bursts detected by the Gamma-Ray Spectrometer (GRS) aboard the SMM satellite to examine quantitatively the uniformity of the burst source population. For a sample of 132 candidate bursts identified in the GRS data by an automated search using a single uniform trigger criterion we find average V/V(max) = 0.40 +/- 0.025. This value is significantly different from 0.5, the average for a uniform distribution in space of the parent population of burst sources; however, the shape of the observed distribution of V/V(max) is unusual and our result conflicts with previous measurements. For these reasons we can currently draw no firm conclusion about the distribution of burst sources.

 2. Spectrum unfolding, sensitivity analysis and propagation of uncertainties with the maximum entropy deconvolution code MAXED

  CERN Document Server

  Reginatto, M; Neumann, S

  2002-01-01

  MAXED was developed to apply the maximum entropy principle to the unfolding of neutron spectrometric measurements. The approach followed in MAXED has several features that make it attractive: it permits inclusion of a priori information in a well-defined and mathematically consistent way, the algorithm used to derive the solution spectrum is not ad hoc (it can be justified on the basis of arguments that originate in information theory), and the solution spectrum is a non-negative function that can be written in closed form. This last feature permits the use of standard methods for the sensitivity analysis and propagation of uncertainties of MAXED solution spectra. We illustrate its use with unfoldings of NE 213 scintillation detector measurements of photon calibration spectra, and of multisphere neutron spectrometer measurements of cosmic-ray induced neutrons at high altitude (approx 20 km) in the atmosphere.

 3. Modeling high-Power Accelerators Reliability-SNS LINAC (SNS-ORNL); MAX LINAC (MYRRHA)

  International Nuclear Information System (INIS)

  Pitigoi, A. E.; Fernandez Ramos, P.

  2013-01-01

  Improving reliability has recently become a very important objective in the field of particle accelerators. The particle accelerators in operation are constantly undergoing modifications, and improvements are implemented using new technologies, more reliable components or redundant schemes (to obtain more reliability, strength, more power, etc.) A reliability model of SNS (Spallation Neutron Source) LINAC has been developed within MAX project and analysis of the accelerator systems reliability has been performed within the MAX project, using the Risk Spectrum reliability analysis software. The analysis results have been evaluated by comparison with the SNS operational data. Results and conclusions are presented in this paper, oriented to identify design weaknesses and provide recommendations for improving reliability of MYRRHA linear accelerator. The SNS reliability model developed for the MAX preliminary design phase indicates possible avenues for further investigation that could be needed to improve the reliability of the high-power accelerators, in view of the future reliability targets of ADS accelerators.

 4. Using MaxCompiler for High Level Synthesis of Trigger Algorithms

  CERN Document Server

  Summers, Sioni Paris; Sanders, P.

  2017-01-01

  Firmware for FPGA trigger applications at the CMS experiment is conventionally written using hardware description languages such as Verilog and VHDL. MaxCompiler is an alternative, Java based, tool for developing FPGA applications which uses a higher level of abstraction from the hardware than a hardware description language. An implementation of the jet and energy sum algorithms for the CMS Level-1 calorimeter trigger has been written using MaxCompiler to benchmark against the VHDL implementation in terms of accuracy, latency, resource usage, and code size. A Kalman Filter track fitting algorithm has been developed using MaxCompiler for a proposed CMS Level-1 track trigger for the High-Luminosity LHC upgrade. The design achieves a low resource usage, and has a latency of 187.5 ns per iteration.

 5. Activity of flavonoids through λ sub max and electron cross-section

  International Nuclear Information System (INIS)

  Murthy, V.R.; Sreenivasulu, M.

  1997-01-01

  Flavonoids are widespread groups of natural constituents and present in the drugs in the form of mono or diglycosides. Being physiologically active, flavonoids are important in the field of pharmacological and clinical applications. Not many physical properties of flavonoids have been studied so far excepting UV and NMR studies. This paper deals with the evaluation of electron ionization cross section through λ sub max, a parameter available from UV studies. Electron ionization cross section was primarily conceived to be of use in radiation chemical data, mass spectroscopic and thermodynamic studies. But later attempts to correlate electron ionization cross-section with structural and related parameters prompted the authors to derive an explicit expression relating λ sub max and electron ionization cross-section (Q). The application of this method to correlate Q through λ sub max and interpret the results in terms of chemical activity are discussed

 6. Johnson-Cook Strength Model Constants for VascoMax 300 and 1080 Steels

  International Nuclear Information System (INIS)

  Cinnamon, J. D.; Palazotto, A. N.; Kennan, Z.; Brar, N. S.; Bajaj, D.

  2006-01-01

  High strength steels, VascoMax 300 and 1080, are characterized under tension at strain rates of ∼1/s, ∼500/s, ∼1000/s, and ∼1500/s and at high temperatures using the quasi-static and split Hopkinson bar techniques. The data on 1080 steel exhibited a typical strain hardening response, whereas Vasco-Max 300 steel showed diminishing flow stress beyond yielding because of localized necking in gauge section of the tested specimens. The tension data are analyzed to determine the Johnson-Cook (J-C) strength model constants for the two steels. The flow stress values for VascoMax are adjusted to account for necking, and the corrected J-C model is developed

 7. Examining Student Attitudes in Introductory Physics via the Math Attitude and Expectations Survey (MAX)

  Science.gov (United States)

  Hemingway, Deborah; Eichenlaub, Mark; Losert, Wolfgang; Redish, Edward F.

  2017-01-01

  Student often face difficulties with using math in science, and this exploratory project seeks to address the underlying mechanisms that lead to these difficulties. This mixed-methods project includes the creation of two novel assessment surveys, the Mathematical Epistemic Games Survey (MEGS) and the Math Attitude and Expectations Survey (MAX). The MAX, a 30-question Likert-scale survey, focuses on the attitudes towards using mathematics of the students in a reformed introductory physics course for the life sciences (IPLS) which is part of the National Experiment in Undergraduate Education (NEXUS/Physics) developed at the University of Maryland (UMD). Preliminary results from the MAX are discussed with specific attention given to students' attitudes towards math and physics, opinions about interdisciplinarity, and the usefulness of physics in academic settings as well as in professional biological research and modern medicine settings.

 8. MAX: an expert system for running the modular transport code APOLLO II

  International Nuclear Information System (INIS)

  Loussouarn, O.; Ferraris, C.; Boivineau, A.

  1990-01-01

  MAX is an expert system built to help users of the APOLLO II code to prepare the input data deck to run a job. APOLLO II is a modular transport-theory code for calculating the neutron flux in various geometries. The associated GIBIANE command language allows the user to specify the physical structure and the computational method to be used in the calculation. The purpose of MAX is to bring into play expertise in both neutronic and computing aspects of the code, as well as various computational schemes, in order to generate automatically a batch data set corresponding to the APOLLO II calculation desired by the user. MAX is implemented on the SUN 3/60 workstation with the S1 tool and graphic interface external functions

 9. Using MaxCompiler for the high level synthesis of trigger algorithms

  International Nuclear Information System (INIS)

  Summers, S.; Rose, A.; Sanders, P.

  2017-01-01

  Firmware for FPGA trigger applications at the CMS experiment is conventionally written using hardware description languages such as Verilog and VHDL. MaxCompiler is an alternative, Java based, tool for developing FPGA applications which uses a higher level of abstraction from the hardware than a hardware description language. An implementation of the jet and energy sum algorithms for the CMS Level-1 calorimeter trigger has been written using MaxCompiler to benchmark against the VHDL implementation in terms of accuracy, latency, resource usage, and code size. A Kalman Filter track fitting algorithm has been developed using MaxCompiler for a proposed CMS Level-1 track trigger for the High-Luminosity LHC upgrade. The design achieves a low resource usage, and has a latency of 187.5 ns per iteration.

 10. Using MaxCompiler for the high level synthesis of trigger algorithms

  Science.gov (United States)

  Summers, S.; Rose, A.; Sanders, P.

  2017-02-01

  Firmware for FPGA trigger applications at the CMS experiment is conventionally written using hardware description languages such as Verilog and VHDL. MaxCompiler is an alternative, Java based, tool for developing FPGA applications which uses a higher level of abstraction from the hardware than a hardware description language. An implementation of the jet and energy sum algorithms for the CMS Level-1 calorimeter trigger has been written using MaxCompiler to benchmark against the VHDL implementation in terms of accuracy, latency, resource usage, and code size. A Kalman Filter track fitting algorithm has been developed using MaxCompiler for a proposed CMS Level-1 track trigger for the High-Luminosity LHC upgrade. The design achieves a low resource usage, and has a latency of 187.5 ns per iteration.

 11. Fuzzy Mutual Information Based min-Redundancy and Max-Relevance Heterogeneous Feature Selection

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Daren Yu

  2011-08-01

  Full Text Available Feature selection is an important preprocessing step in pattern classification and machine learning, and mutual information is widely used to measure relevance between features and decision. However, it is difficult to directly calculate relevance between continuous or fuzzy features using mutual information. In this paper we introduce the fuzzy information entropy and fuzzy mutual information for computing relevance between numerical or fuzzy features and decision. The relationship between fuzzy information entropy and differential entropy is also discussed. Moreover, we combine fuzzy mutual information with qmin-Redundancy-Max-Relevanceq, qMax-Dependencyq and min-Redundancy-Max-Dependencyq algorithms. The performance and stability of the proposed algorithms are tested on benchmark data sets. Experimental results show the proposed algorithms are effective and stable.

 12. HEART RATE VARIABILITY AND BODY COMPOSITION AS VO2MAX DETERMINANTS

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Henry Humberto León-Ariza

  Full Text Available ABSTRACT Introduction: The maximum oxygen consumption (VO2max is the gold standard in the cardiorespiratory endurance assessment. Objective: This study aimed to develop a mathematical model that contains variables to determine the VO2max of sedentary people. Methods: Twenty participants (10 men and 10 women with a mean age of 19.8±1.77 years were included. For each participant, body composition (percentage of fat and muscle, heart rate variability (HRV at rest (supine and standing, and VO2max were evaluated through an indirect test on a cycloergometer. A multivariate linear regression model was developed from the data obtained, and the model assumptions were verified. Results: Using the data obtained, including percentage of fat (F, percentage of muscle (M, percentage of power at very low frequency (VLF, α-value of the detrended fluctuation analysis (DFAα1, heart rate (HR in the resting standing position, and age of the participants, a model was established for men, which was expressed as VO2max = 4.216 + (Age*0.153 + (F*0.110 - (M*0.053 - (VLF*0.649 - (DFAα1*2.441 - (HR*0.014, with R2 = 0.965 and standard error = 0.146 L/min. For women, the model was expressed as VO2max = 1.947 - (Age*0.047 + (F*0.024 + (M*0.054 + (VLF*1.949 - (DFAα1*0.424 - (HR*0.019, with R2 = 0.987 and standard error = 0.077 L/min. Conclusion: The obtained model demonstrated the influence exerted by body composition, the autonomic nervous system, and age in the prediction of VO2max.

 13. Motion control system of MAX IV Laboratory soft x-ray beamlines

  International Nuclear Information System (INIS)

  Sjöblom, Peter; Lindberg, Mirjam; Forsberg, Johan; Persson, Andreas G.; Urpelainen, Samuli; Såthe, Conny

  2016-01-01

  At the MAX IV Laboratory, five new soft x-ray beamlines are under development. The first is Species and it will be used to develop and set the standard of the control system, which will be common across the facility. All motion axes at MAX IV will be motorized using stepper motors steered by the IcePAP motion controller and a mixture of absolute and incremental encoders following a predefined coordinate system. The control system software is built in Tango and uses the Python-based Sardana framework. The user controls the entire beamline through a synoptic overview and Sardana is used to run the scans.

 14. Max Weber and the atom of Sociology: a moderate methodological individualism?

  OpenAIRE

  Sell, Carlos Eduardo

  2016-01-01

  Qual a natureza do individualismo metodológico de Max Weber? Para esclarecer essa questão o artigo revisa o debate entre holistas e individualistas, destacando as tentativas de aproximação entre essas posições. Em seguida, com base em Economia e sociedade, busca-se determinar, de maneira imanente, a compreensão weberiana sobre o individualismo como método. Na parte final discutem-se criticamente as tentativas de releitura da Sociologia de Max Weber à luz da controvérsia entre as perspectivas ...

 15. The Dangers of Estimating V˙O2max Using Linear, Nonexercise Prediction Models.

  Science.gov (United States)

  Nevill, Alan M; Cooke, Carlton B

  2017-05-01

  This study aimed to compare the accuracy and goodness of fit of two competing models (linear vs allometric) when estimating V˙O2max (mL·kg·min) using nonexercise prediction models. The two competing models were fitted to the V˙O2max (mL·kg·min) data taken from two previously published studies. Study 1 (the Allied Dunbar National Fitness Survey) recruited 1732 randomly selected healthy participants, 16 yr and older, from 30 English parliamentary constituencies. Estimates of V˙O2max were obtained using a progressive incremental test on a motorized treadmill. In study 2, maximal oxygen uptake was measured directly during a fatigue limited treadmill test in older men (n = 152) and women (n = 146) 55 to 86 yr old. In both studies, the quality of fit associated with estimating V˙O2max (mL·kg·min) was superior using allometric rather than linear (additive) models based on all criteria (R, maximum log-likelihood, and Akaike information criteria). Results suggest that linear models will systematically overestimate V˙O2max for participants in their 20s and underestimate V˙O2max for participants in their 60s and older. The residuals saved from the linear models were neither normally distributed nor independent of the predicted values nor age. This will probably explain the absence of a key quadratic age term in the linear models, crucially identified using allometric models. Not only does the curvilinear age decline within an exponential function follow a more realistic age decline (the right-hand side of a bell-shaped curve), but the allometric models identified either a stature-to-body mass ratio (study 1) or a fat-free mass-to-body mass ratio (study 2), both associated with leanness when estimating V˙O2max. Adopting allometric models will provide more accurate predictions of V˙O2max (mL·kg·min) using plausible, biologically sound, and interpretable models.

 16. Design of polarization encoded all-optical 4-valued MAX logic gate and its applications

  Science.gov (United States)

  Chattopadhyay, Tanay; Nath Roy, Jitendra

  2013-07-01

  Quaternary maximum (QMAX) gate is one type of multi-valued logic gate. An all-optical scheme of polarization encoded quaternary (4-valued) MAX logic gate with the help of Terahertz Optical Asymmetric Demultiplexer (TOAD) based fiber interferometric switch is proposed and described. For the quaternary information processing in optics, the quaternary number (0, 1, 2, 3) can be represented by four discrete polarized states of light. Numerical simulation result confirming the described methods is given in this paper. Some applications of MAX gate in logical operation and memory device are also given.

 17. A max version of Perron--Frobenius theorem for nonnegative tensor

  OpenAIRE

  Afshin, Hamid Reza; Shojaeifard, Ali Reza

  2015-01-01

  In this paper we generalize the max algebra system of nonnegative matrices to the class of nonnegative tensors and derive its fundamental properties. If $\\mathbb{A} \\in \\Re_ + ^{\\left[ {m,n} \\right]}$ is a nonnegative essentially positive tensor such that satisfies the condition class NC, we prove that there exist $\\mu \\left( \\mathbb{A} \\right)$ and a corresponding positive vector $x$ such that $\\mathop {\\max }\\limits_{1 \\le{i_2}\\cdots {i_m} \\le n} \\left\\{ {{a_{i{i_2}\\cdots {i_m}}}{x_{{i_2}}}...

 18. Dual Y-Shaped Monopole Antenna for Dual-Band WLAN/WiMAX Operations

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Huiqing Zhai

  2014-01-01

  Full Text Available A dual-band design of monopole antenna with two coupled Y-shaped strips for WLAN/WiMAX applications is presented. By the introduction of dual Y-shaped strips, two separated impedance bandwidths of 22.4% (3.28~4.10 GHz and 19.2% (4.90~5.94 GHz can be obtained to meet the specifications of the WLAN/WiMAX communication band applications. The proposed antenna is successfully simulated, designed, and measured, demonstrating the matched impedance and good radiation characteristics with an overall dimension of 17.7×26×1 mm3.

 19. A comparison of buffered lidocaine versus ELA-Max before peripheral intravenous catheter insertions in children.

  Science.gov (United States)

  Luhmann, Janet; Hurt, Sarah; Shootman, Mario; Kennedy, Robert

  2004-03-01

  Peripheral intravenous catheter (PIV) insertion is a common, painful experience for many children in the pediatric emergency department. Although local anesthetics such as injected buffered lidocaine have been shown to be effective at reducing pain and anxiety associated with PIV insertion, they are not routinely used. ELA-Max, a topical local anesthetic, has the advantage of needle-free administration but has not been compared with buffered lidocaine for PIV insertion. To compare the reduction of pain and anxiety during PIV insertion provided by subcutaneous buffered 1% lidocaine or topical ELA-Max in children. A randomized trial in children 4 to 17 years old undergoing PIV insertion with 22-gauge catheters was conducted. Children received either buffered lidocaine or ELA-Max. Buffered lidocaine was administered by using 30-gauge needles to inject 0.1 to 0.2 mL subcutaneously just before PIV insertion. ELA-Max was applied to the skin and occluded with Tegaderm 30 minutes before PIV insertion. Self-reported Visual Analog Scale (VAS) questionnaires (rating on a scale of 1-10; 1 = no pain, anxiety) were completed by patients and their parents before PIV insertion to assess baseline perceptions about pain and anxiety associated with PIV insertion and immediately after PIV insertion to assess pain and anxiety associated with the experience. After PIV insertion, the nurse who inserted the PIV also completed a VAS questionnaire assessing technical difficulty and satisfaction with the local anesthesia. A blinded observer also completed a VAS questionnaire to assess pain and anxiety associated with the PIV insertion. Data were analyzed by using chi2 and t tests. Sixty-nine subjects were enrolled, and questionnaires were competed by all (mean age: 12.1 +/- 4.5 years; 61% female). There were no differences for buffered lidocaine and ELA-Max groups in age, gender, race, prior IV experience, or baseline pain and anxiety. There were no significant differences between buffered

 20. Plan estratégico Limpi Max S.A.C. 2015-2019

  OpenAIRE

  Aniceto Prado, Fabiola Virginia; Barcelona Zakimi, Antoane Andre; Tokashiki Zakimi, Javier Elias; Yutaka Yino Oshiro, Daniel Alberto

  2015-01-01

  El presente plan estratégico ha sido elaborado para la empresa Limpi Max S.A.C. para el periodo comprendido entre los años 2015 a 2019, cuya actividad económica está especializada en el cristalizado de superficies y suelos calcáreos. El mercado del cristalizado se enfoca en centros comerciales, tiendas por departamento y hoteles que cuenten con las superficies mencionadas líneas arriba. El mayor problema que enfrenta Limpi Max es la reducida o nula cultura empresarial en nuestro país de reali...

 1. Traffic grooming in WDM optical network with grooming resources at Max Connectivity nodes

  Science.gov (United States)

  Paul, Partha; Rawat, Balbeer Singh; Ghorai, S. K.

  2012-12-01

  In this paper, we propose Max Connectivity grooming in WDM mesh networks under static lightpath connection requests. The grooming and wavelength conversion resources are placed at the nodes having maximum connections. We propose a heuristic genetic algorithm (GA) model to solve grooming, routing and wavelength assignment. The GA algorithm has been used to optimize the cost of grooming and wavelength conversion resources. The blocking probability has been investigated under different lightpath connections. The performance of Max Connectivity grooming has been compared with other grooming policies. Our results indicate the improvement of resource utilization with minimum blocking probability.

 2. Motion control system of MAX IV Laboratory soft x-ray beamlines

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Sjöblom, Peter, E-mail: peter.sjoblom@maxlab.lu.se; Lindberg, Mirjam, E-mail: mirjam.lindberg@maxlab.lu.se; Forsberg, Johan, E-mail: johan.forsberg@maxlab.lu.se; Persson, Andreas G., E-mail: andreas-g.persson@maxlab.lu.se; Urpelainen, Samuli, E-mail: samuli.urpelainen@maxlab.lu.se; Såthe, Conny, E-mail: conny.sathe@maxlab.lu.se [MAX IV Laboratory, Photongatan 2, 225 92 Lund (Sweden)

  2016-07-27

  At the MAX IV Laboratory, five new soft x-ray beamlines are under development. The first is Species and it will be used to develop and set the standard of the control system, which will be common across the facility. All motion axes at MAX IV will be motorized using stepper motors steered by the IcePAP motion controller and a mixture of absolute and incremental encoders following a predefined coordinate system. The control system software is built in Tango and uses the Python-based Sardana framework. The user controls the entire beamline through a synoptic overview and Sardana is used to run the scans.

 3. Finite Abstractions of Max-Plus-Linear Systems : Theory and Algorithms

  NARCIS (Netherlands)

  Adzkiya, D.

  2014-01-01

  Max-Plus-Linear (MPL) systems are a class of discrete-event systems with a continuous state space characterizing the timing of the underlying sequential discrete events. These systems are predisposed to describe the timing synchronization between interleaved processes. MPL systems are employed in

 4. Effects of long-term storage on the quality of soybean, Glycine max ...

  African Journals Online (AJOL)

  Soybean, Glycine max (L.) Merrill, is one of the five most important legumes in the tropics and provides the protein eaten by most people in the region. One of the major constraints to soybean production is that the seed quality deteriorates rapidly during storage. This study was undertaken to assess the effect of some storage ...

 5. Forgotten Bibles: Friedrich Max Müller’s Edition of the Sacred Books of the East

  NARCIS (Netherlands)

  Molendijk, Arie

  2016-01-01

  Max Müller’s edition of the Sacred Books of the East (1879-1910) is doubtless one of the most ambitious and daring editorial projects of late Victorian scholarship. This essay examines the claim that these translations ratify a whole taxonomy of concepts and procedures that will characterize the

 6. Friedrich Max Müller and the Sacred Books of the East

  NARCIS (Netherlands)

  Molendijk, Arie L.

  2016-01-01

  This volume offers a critical analysis of one the most ambitious editorial projects of late Victorian Britain: the edition of the fifty substantial volumes of the Sacred Books of the East (1879-1910). The series was edited and conceptualized by Friedrich Max Müller (1823-1900), a world-famous

 7. Max Bill´s "Die Gute Form" versus Asger Jorn´s "Dynamic Form"

  DEFF Research Database (Denmark)

  Baumeister, Ruth

  2016-01-01

  Departing from their dispute about the reconstruction of the Bauhaus in West Germany after WW2, this article discusses Asger Jorn´s and Max Bill´s different notions of form. Implicitly, this also brings to the forth their different attitude regarding the positions of art and life in the postwar p...

 8. On the behaviour of classes of min-max-plus systems

  NARCIS (Netherlands)

  Soto y Koelemeijer, G.

  2003-01-01

  Discrete Event Systems are systems, the time evolution of which can be described by the occurence of events. Well-known examples of DESs are manufacturing systems and transportation networks. An important class of DESs can be described by the so-called (max,+) algebra, in which, compared to the

 9. Genetic Analysis of Seed Isoflavones, Protein, and Oil Contents in Soybean [Glycine max (L.) Merr.

  Science.gov (United States)

  2014-09-13

  and My Abdelmajid Kassem. Effect of Two Row Spaces on Several Agronomic Traits in Soy - bean [Glycine max (L.) Merr.], Atlas Journal of Plant Biology... SoyS - NP6K Illumina Infinium BeadChip Genotyping Array , Journal of Plant Genome Sciences (09 2013) Masum Akond1, Shiming Liu2, Melanie Boney1

 10. Management of Groin Abcess with Flaminal Forte and KerraMax Care

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Maggie Pugh

  2016-04-01

  Full Text Available The patient’s dressing plan using Flaminal Forte and KerraMax Care successfully managed the complexities of his wound, absorbing exudate, reducing pain on dressing, malodour and wound bioburden. Moreover, the plan encouraged patient concordance, reduced nursing consultation time and subsequently altered treatment plans for our patients with abscesses

 11. Stages in Educational Reform; The Max Planck Institute Has Produced a Report on Education.

  Science.gov (United States)

  Pfeffer, Gottfried

  1981-01-01

  Outlines the Max Planck Institute's exhaustive report on West German educational trends since World War II. An analysis of the effects of changing social values and demographic factors on educational policy, school organization, enrollment trends, curriculum design, and teaching methods is included. (AM)

 12. On a Robust MaxEnt Process Regression Model with Sample-Selection

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Hea-Jung Kim

  2018-04-01

  Full Text Available In a regression analysis, a sample-selection bias arises when a dependent variable is partially observed as a result of the sample selection. This study introduces a Maximum Entropy (MaxEnt process regression model that assumes a MaxEnt prior distribution for its nonparametric regression function and finds that the MaxEnt process regression model includes the well-known Gaussian process regression (GPR model as a special case. Then, this special MaxEnt process regression model, i.e., the GPR model, is generalized to obtain a robust sample-selection Gaussian process regression (RSGPR model that deals with non-normal data in the sample selection. Various properties of the RSGPR model are established, including the stochastic representation, distributional hierarchy, and magnitude of the sample-selection bias. These properties are used in the paper to develop a hierarchical Bayesian methodology to estimate the model. This involves a simple and computationally feasible Markov chain Monte Carlo algorithm that avoids analytical or numerical derivatives of the log-likelihood function of the model. The performance of the RSGPR model in terms of the sample-selection bias correction, robustness to non-normality, and prediction, is demonstrated through results in simulations that attest to its good finite-sample performance.

 13. Color Processing using Max-trees : A Comparison on Image Compression

  NARCIS (Netherlands)

  Tushabe, Florence; Wilkinson, M.H.F.

  2012-01-01

  This paper proposes a new method of processing color images using mathematical morphology techniques. It adapts the Max-tree image representation to accommodate color and other vectorial images. The proposed method introduces three new ways of transforming the color image into a gray scale image

 14. Managing the transition to a truly value-creating economy : Max Havelaar Lecture 2013

  NARCIS (Netherlands)

  R.J.M. van Tulder (Rob); J. Post (Julia); A. de Groot-Ruiz (Adrian); P. Blom (Peter)

  2014-01-01

  markdownabstractIt goes without debate that international supply or value chains only add real value to a selected group of companies and people. Cost and benefits are difficult to assess and even more difficult to be distributed in a ‘fair’ manner. The 2013 Max Havelaar lecture brought these three

 15. 77 FR 20445 - eMax Worldwide, Inc.; Order of Suspension of Trading

  Science.gov (United States)

  2012-04-04

  ... Trading April 2, 2012. It appears to the Securities and Exchange Commission that the public interest and... shareholders of record. eMax Worldwide, Inc. is quoted on OTC Markets Group Inc. under the ticker EMXC. The Commission is of the opinion that the public interest and the protection of investors require a suspension of...

 16. On Legal Authority, Crisis of Legitimacy and Schooling in the Writings of Max Weber.

  Science.gov (United States)

  Lenhardt, Gero

  In an attempt to gain a better perspective on the relationship between education and the modern state, this paper reopens the theoretical debate on the key role of formal rationality in Max Weber's interpretation of the capitalist economy and the modern bureaucratic state. Against the background of an extensive review of the development and the…

 17. Max Weber's Contribution to the Sociology of Education: A Critical Appreciation

  Science.gov (United States)

  Rao, S. Srinivasa; Singh, Smriti

  2018-01-01

  Karl Emil Maximilian Weber (1864-1920), more widely known as Max Weber, is credited with numerous contributions to modern sociology and is considered one of the pillars of the discipline along with Karl Marx and Emile Durkheim. Marx (1818-1883) was an established predecessor from Germany whose study of the nineteenth-century European society was…

 18. MAX-DOAS measurements of NO2 column densities in Vienna

  Science.gov (United States)

  Schreier, Stefan; Weihs, Philipp; Peters, Enno; Richter, Andreas; Ostendorf, Mareike; Schönhardt, Anja; Burrows, John P.; Schmalwieser, Alois

  2017-04-01

  In the VINDOBONA (VIenna horizontal aNd vertical Distribution OBservations Of Nitrogen dioxide and Aerosols) project, two Multi AXis Differential Optical Absorption Spectroscopy (MAX-DOAS) systems will be set up at two different locations and altitudes in Vienna, Austria. After comparison measurements in Bremen, Germany, and Cabauw, The Netherlands, the first of the two MAX-DOAS instruments was set up at the University of Veterinary Medicine in the northeastern part of Vienna in December 2016. The instrument performs spectral measurements of visible scattered sunlight at defined horizontal and vertical viewing directions. From these measurements, column densities of NO2 and aerosols are derived by applying the DOAS analysis. First preliminary results are presented. The second MAX-DOAS instrument will be set up in April/May 2017 at the University of Natural Resources and Life Sciences in the northwestern part of Vienna. Once these two instruments are measuring simultaneously, small campaigns including car DOAS zenith-sky and tower DOAS off-axis measurements are planned. The main emphasis of this project will be on the installation and operation of two MAX-DOAS instruments, the improvement of tropospheric NO2 and aerosol retrieval, and the characterization of the horizontal, vertical, and temporal variations of tropospheric NO2 and aerosols in Vienna, Austria.

 19. Community Music during the New Deal: The Contributions of Willem Van de Wall and Max Kaplan

  Science.gov (United States)

  Krikun, Andrew

  2010-01-01

  Willem Van de Wall (1887-1953) and Max Kaplan (1911-98) built careers spanning music performance, music education, adult education, sociology, social work, music therapy and community music. Willem Van de Wall was a seminal influence on the development of the fields of music therapy and adult education--researching the role of music in…

 20. Gamma radiation effect on the anatomical structure of soybean (Glycine max. Merr)

  International Nuclear Information System (INIS)

  Bhikuningputra, W.

  1976-01-01

  Gamma radiation effects on soybean plant (Glycine max. Merr) have been studied by using radiation doses of 0, 20, 25, 30, and 35 Krad. Investigation is carried out after each treatment. It proves that each treatment causes different morphological changes on leaves, stems, roots, and fibres of the treated plants. (SMN)

 1. Max Planck Institute for Human Development and Education: Annual Report 1990.

  Science.gov (United States)

  Max-Planck-Institut fuer Bildungsforschung, Berlin (West Germany).

  The Max Planck Institute for Human Development and Education in Germany consists of four research centers dealing with the following topics: sociology and the study of the life course; development and socialization; psychology and human development; and school systems and instruction. This English-language annual report of the Planck Institute,…

 2. The Emergence of a Root Metaphor in Modern Physics: Max Planck's "Quantum" Metaphor.

  Science.gov (United States)

  Johnson-Sheehan, Richard D.

  1997-01-01

  Uses metaphorical analysis to determine whether or not Max Planck invented the quantum postulate. Demonstrates how metaphorical analysis can be used to analyze the rhetoric of revolutionary texts in science. Concludes that, in his original 1900 quantum paper, Planck considered the quantum postulate to be important, but not revolutionary. (PA)

 3. Sensor development at the semiconductor laboratory of the Max-Planck-Society

  Science.gov (United States)

  Bähr, A.; Lechner, P.; Ninkovic, J.

  2017-12-01

  For more than twenty years the semiconductor laboratory of the Max-Planck Society (MPG-HLL) is developing high-performing, specialised, scientific silicon sensors including the integration of amplifying electronics on the sensor chip. This paper summarises the actual status of these devices like pnCCDs and DePFET Active Pixel Sensors and their applications.

 4. A Hybrid Shared-Memory Parallel Max-Tree Algorithm for Extreme Dynamic-Range Images.

  Science.gov (United States)

  Moschini, Ugo; Meijster, Arnold; Wilkinson, Michael H F

  2018-03-01

  Max-trees, or component trees, are graph structures that represent the connected components of an image in a hierarchical way. Nowadays, many application fields rely on images with high-dynamic range or floating point values. Efficient sequential algorithms exist to build trees and compute attributes for images of any bit depth. However, we show that the current parallel algorithms perform poorly already with integers at bit depths higher than 16 bits per pixel. We propose a parallel method combining the two worlds of flooding and merging max-tree algorithms. First, a pilot max-tree of a quantized version of the image is built in parallel using a flooding method. Later, this structure is used in a parallel leaf-to-root approach to compute efficiently the final max-tree and to drive the merging of the sub-trees computed by the threads. We present an analysis of the performance both on simulated and actual 2D images and 3D volumes. Execution times are about better than the fastest sequential algorithm and speed-up goes up to on 64 threads.

 5. Receding-horizon control for max-plus linear systems with discrete actions using optimistic planning

  NARCIS (Netherlands)

  Xu, J.; Busoniu, L; van den Boom, A.J.J.; De Schutter, B.H.K.; Cassandras, Christos G.; Giua, Alessandro; Li, Zhiwu

  2016-01-01

  This paper addresses the infinite-horizon optimal control problem for max-plus linear systems where the considered objective function is a sum of discounted stage costs over an infinite horizon. The minimization problem of the cost function is equivalently transformed into a maximization problem of

 6. Dietary fish oil (MaxEPA) enhances pancreatic carcinogenesis in azaserine-treated rats

  NARCIS (Netherlands)

  Appel, M.J.; Woutersen, R.A.

  1996-01-01

  In the present study the putative chemopreventive effect of dietary fish oil (MaxEPA) on azaserine-induced pancreatic carcinogenesis in rats was investigated. Groups of rats were maintained on a semipurified low-fat (LF; 5 wt%) diet or on semipurified high-fat (HF; 25 wt%) diets containing 5 wt%

 7. Non-Exercise Estimation of VO[subscript 2]max Using the International Physical Activity Questionnaire

  Science.gov (United States)

  Schembre, Susan M.; Riebe, Deborah A.

  2011-01-01

  Non-exercise equations developed from self-reported physical activity can estimate maximal oxygen uptake (VO[subscript 2]max) as well as sub-maximal exercise testing. The International Physical Activity Questionnaire is the most widely used and validated self-report measure of physical activity. This study aimed to develop and test a VO[subscript…

 8. Model predictive control for Max-Plus-Linear and piecewise affine systems

  NARCIS (Netherlands)

  Necoara, I.

  2006-01-01

  This Ph.D. thesis considers the development of new analysis and control techniques for special classes of hybrid systems and discrete event systems. Two particular classes of hybrid systems (piecewise affine systems and max-min-plus-scaling systems), and two particular classes of discrete event

 9. A Hybrid Shared-Memory Parallel Max-Tree Algorithm for Extreme Dynamic-Range Images

  NARCIS (Netherlands)

  Moschini, Ugo; Meijster, Arnold; Wilkinson, Michael

  Max-trees, or component trees, are graph structures that represent the connected components of an image in a hierarchical way. Nowadays, many application fields rely on images with high-dynamic range or floating point values. Efficient sequential algorithms exist to build trees and compute

 10. A Modified MinMax k-Means Algorithm Based on PSO.

  Science.gov (United States)

  Wang, Xiaoyan; Bai, Yanping

  The MinMax k -means algorithm is widely used to tackle the effect of bad initialization by minimizing the maximum intraclustering errors. Two parameters, including the exponent parameter and memory parameter, are involved in the executive process. Since different parameters have different clustering errors, it is crucial to choose appropriate parameters. In the original algorithm, a practical framework is given. Such framework extends the MinMax k -means to automatically adapt the exponent parameter to the data set. It has been believed that if the maximum exponent parameter has been set, then the programme can reach the lowest intraclustering errors. However, our experiments show that this is not always correct. In this paper, we modified the MinMax k -means algorithm by PSO to determine the proper values of parameters which can subject the algorithm to attain the lowest clustering errors. The proposed clustering method is tested on some favorite data sets in several different initial situations and is compared to the k -means algorithm and the original MinMax k -means algorithm. The experimental results indicate that our proposed algorithm can reach the lowest clustering errors automatically.

 11. Max Headroom, Ad Man of the Eighties: When Commercial Becomes Cult.

  Science.gov (United States)

  Wassmuth, Birgit L.; Carr, Douglas J.

  With Coca-Cola's selection of a digital, computer-constructed "spokesthing" named Max Headroom, came a dramatic shift toward a reliance on high technology to deliver the advertising message. Headroom was developed in Britain, and made his debut on the Home Box Office television network in 1985. Coca-Cola then bought the rights to…

 12. Numerical Analysis of Strongly Nonlinear Oscillation Systems using He's Max-Min Method

  DEFF Research Database (Denmark)

  Babazadeh, H; Domairry, G; Barari, Amin

  2011-01-01

  Nonlinear functions are crucial points and terms in engineering problems. Actual and physical problems can be solved by solving and processing such functions. Thus, most scientists and engineers focus on solving these equations. This paper presents a novel method called the max-min method...

 13. "New People" and "Old Structures": Max Adler and Siegfried Bernfeld on Society, Education and Change

  Science.gov (United States)

  Sunker, Heinz

  2005-01-01

  This article deals with central issues in the field of theory of education and history of education. The examples of Max Adler and Siegfried Bernfeld show that contemporary debates on education and society, social reproduction of social inequality, and education and social change have been subjects of strong controversies in the first third of the…

 14. Distinct transcriptional profiles of ozone stress in soybean (Glycine max) flowers and pods

  Science.gov (United States)

  Tropospheric ozone (O3) is a secondary air pollutant and anthropogenic greenhouse gas. Concentrations of tropospheric O3 ([O3] have more than doubled since the Industrial Revolution, and are high enough to damage plant productivity. Soybean (Glycine max L. Merr.) is the world's most important legume...

 15. Using Max-Plus Algebra for the Evaluation of Stochastic Process Algebra Prefixes

  NARCIS (Netherlands)

  Cloth, L.; de Alfaro, L.; Gilmore, S.; Bohnenkamp, H.C.; Haverkort, Boudewijn R.H.M.

  2001-01-01

  In this paper, the concept of complete finite prefixes for process algebra expressions is extended to stochastic models. Events are supposed to happen after a delay that is determined by random variables assigned to the preceding conditions. Max-plus algebra expressions are shown to provide an

 16. Enteromorpha intestinalis Derived Seaweed Liquid Fertilizers as Prospective Biostimulant for Glycine max

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Chetna Mathur

  2015-12-01

  Full Text Available ABSTRACT In the present study, the potential of seaweed liquid fertilizer (SLF of marine algae Enteromorpha intestinalis was evaluated for its effect on seed germination, yield, biochemical parameters and pigment characteristics of Glycine maxE. intestinalis was collected form Mandapam coast of Gulf of Mannar, Tamil Nadu, and the dried seaweeds were used for the preparation of SLF. G. max seeds were germinated with four different concentrations (20, 40, 60, and 100% of SLF; its growth and yield parameters were evaluated and compared with chemical fertilizer and control. The morphological and bio-chemical parameters such as seed germination (100%, root (6.6cm and shoot length (5.4 cm, carbohydrates (0.098 mg/g, protein (0.56 mg/g, pigment (0.444 mg/g chl a; 1.073 mg/g chl b; 3.70 mg/g carotenoids of the plant was found maximum at a concentration of 60% SLF. The phenol content (3.25 mg/g was maximum in 40% SLF. The GC-MS analysis of SLF revealed the presence of notable benzoic compounds involved in plant growth promotion. Results showed thatE. intestinalis derived SLF was potential biostimulant forG. max. Thus, marine algae based fertilizer could be an effective and alternate to the chemical fertilizers emphasizing the need for systematic evaluation programme for SLF on various crops.

 17. Pengaruh Pemberian Pyraclotrobin Terhadap Efisiensi Penyerapan Nitrogen Dan Kualitas Hasil Tanaman Kedelai (Glycine Max L. Merr.)

  OpenAIRE

  Mansur, Mansur; Ashari, Sumeru; Kuswanto, Kuswanto

  2015-01-01

  Kedelai (Glycine max (L.) Merr.) adalah tanaman kacang-kacangan (Leguminosae) yang menjadi komoditas tanaman pangan penting karena tingginya kandungan protein. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh pemberian pyraclostrobin terhadap efisiensi penyerapan nitrogen, pertumbuhan tanaman dan hasil tanaman kedelai. Bahan penelitian yang digunakan adalah benih kedelai varietas wilis, pyraclostrobin dan pupuk urea 46% N. Rancangan yang digunakan adalah rancangan tersarang yang terdiri da...

 18. Functional and in silico assessment of MAX variants of unknown significance

  DEFF Research Database (Denmark)

  Comino-Méndez, Iñaki; Leandro-García, Luis J; Montoya, Guillermo

  2015-01-01

  UNLABELLED: The presence of germline mutations affecting the MYC-associated protein X (MAX) gene has recently been identified as one of the now 11 major genetic predisposition factors for the development of hereditary pheochromocytoma and/or paraganglioma. Little is known regarding how missense v...

 19. Rescuing the MaxEnt treatment for q-generalized entropies

  Science.gov (United States)

  Plastino, A.; Rocca, M. C.

  2018-02-01

  It has been recently argued that the MaxEnt variational problem would not adequately work for Renyi's and Tsallis' entropies. We constructively show here that this is not so if one formulates the associated variational problem in a more orthodox functional fashion.

 20. Cross-layer ultrasound video streaming over mobile WiMAX and HSUPA networks.

  Science.gov (United States)

  Alinejad, Ali; Philip, Nada Y; Istepanian, Robert S H

  2012-01-01

  It is well known that the evolution of 4G-based mobile multimedia network systems will contribute significantly to future mobile healthcare (m-health) applications that require high bandwidth and fast data rates. Central to the success of such emerging applications is the compatibility of broadband networks, such as mobile Worldwide Interoperability For Microwave Access (WiMAX) and High-Speed Uplink Packet Access (HSUPA), and especially their rate adaption issues combined with the acceptable real-time medical quality of service requirements. In this paper, we address the relevant challenges of cross-layer design requirements for real-time rate adaptation of ultrasound video streaming in mobile WiMAX and HSUPA networks. A comparative performance analysis of such approach is validated in two experimental m-health test bed systems for both mobile WiMAX and HSUPA networks. The experimental results have shown an improved performance of mobile WiMAX compared to the HSUPA using the same cross-layer optimization approach.

 1. Is Recreational Soccer Effective for Improving VO2max A Systematic Review and Meta-Analysis.

  Science.gov (United States)

  Milanović, Zoran; Pantelić, Saša; Čović, Nedim; Sporiš, Goran; Krustrup, Peter

  2015-09-01

  Soccer is the most popular sport worldwide, with a long history and currently more than 500 million active participants, of whom 300 million are registered football club members. On the basis of scientific findings showing positive fitness and health effects of recreational soccer, FIFA (Fédération Internationale de Football Association) introduced the slogan "Playing football for 45 min twice a week-best prevention of non-communicable diseases" in 2010. The objective of this paper was to perform a systematic review and meta-analysis of the literature to determine the effects of recreational soccer on maximal oxygen uptake (VO2max). Six electronic databases (MEDLINE, PubMed, SPORTDiscus, Web of Science, CINAHL and Google Scholar) were searched for original research articles. A manual search was performed to cover the areas of recreational soccer, recreational physical activity, recreational small-sided games and VO2max using the following key terms, either singly or in combination: recreational small-sided games, recreational football, recreational soccer, street football, street soccer, effect, maximal oxygen uptake, peak oxygen uptake, cardiorespiratory fitness, VO2max. The inclusion criteria were divided into four sections: type of study, type of participants, type of interventions and type of outcome measures. Probabilistic magnitude-based inferences for meta-analysed effects were based on standardised thresholds for small, moderate and large changes (0.2, 0.6 and 1.2, respectively) derived from between-subject standard deviations for baseline fitness. Seventeen studies met the inclusion criteria and were included in the systematic review and meta-analysis. Mean differences showed that VO2max increased by 3.51 mL/kg/min (95 % CI 3.07-4.15) over a recreational soccer training programme in comparison with other training models. The meta-analysed effects of recreational soccer on VO2max compared with the controls of no exercise, continuous running and strength

 2. QoS Management and Control for an All-IP WiMAX Network Architecture: Design, Implementation and Evaluation

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Thomas Michael Bohnert

  2008-01-01

  Full Text Available The IEEE 802.16 standard provides a specification for a fixed and mobile broadband wireless access system, offering high data rate transmission of multimedia services with different Quality-of-Service (QoS requirements through the air interface. The WiMAX Forum, going beyond the air interface, defined an end-to-end WiMAX network architecture, based on an all-IP platform in order to complete the standards required for a commercial rollout of WiMAX as broadband wireless access solution. As the WiMAX network architecture is only a functional specification, this paper focuses on an innovative solution for an end-to-end WiMAX network architecture offering in compliance with the WiMAX Forum specification. To our best knowledge, this is the first WiMAX architecture built by a research consortium globally and was performed within the framework of the European IST project WEIRD (WiMAX Extension to Isolated Research Data networks. One of the principal features of our architecture is support for end-to-end QoS achieved by the integration of resource control in the WiMAX wireless link and the resource management in the wired domains in the network core. In this paper we present the architectural design of these QoS features in the overall WiMAX all-IP framework and their functional as well as performance evaluation. The presented results can safely be considered as unique and timely for any WiMAX system integrator.

 3. Registration of cytoplasmic male-sterile oilseed sunflower genetic stocks CMS GIG2 and CMS GIG2-RV, and fertility restoration lines RF GIG2-MAX 1631 and RF GIG2-MAX 1631-RV

  Science.gov (United States)

  Two cytoplasmic male-sterile (CMS) oilseed sunflower (Helianthus annuus L.) genetic stocks, CMS GIG2 (Reg. No. xxx, PI xxxx), and CMS GIG2-RV (Reg. No. xxx, PI xxxx), and corresponding fertility restoration lines RF GIG2-MAX 1631 (Reg. No. xxx, PI xxxx) and RF GIG2-MAX 1631-RV (Reg. No. xxx, PI xxx...

 4. Efficacy of Metarhizium anisopliae isolate MAX-2 from Shangri-la, China under desiccation stress

  Science.gov (United States)

  2014-01-01

  Background Metarhizium anisopliae, a soil-borne entomopathogen found worldwide, is an interesting fungus for biological control. However, its efficacy in the fields is significantly affected by environmental conditions, particularly moisture. To overcome the weakness of Metarhizium and determine its isolates with antistress capacity, the efficacies of four M. anisopliae isolates, which were collected from arid regions of Yunnan Province in China during the dry season, were determined at different moisture levels, and the efficacy of the isolate MAX-2 from Shangri-la under desiccation stress was evaluated at low moisture level. Results M. anisopliae isolates MAX-2, MAC-6, MAL-1, and MAQ-28 showed gradient descent efficacies against sterile Tenebrio molitor larvae, and gradient descent capacities against desiccation with the decrease in moisture levels. The efficacy of MAX-2 showed no significant differences at 35% moisture level than those of the other isolates. However, significant differences were found at 8% to 30% moisture levels. The efficacies of all isolates decreased with the decrease in moisture levels. MAX-2 was relatively less affected by desiccation stress. Its efficacy was almost unaffected by the decrease at moisture levels > 25%, but slowly decreased at moisture levels molitor larvae under desiccation stress and in wet microhabitat. Local black patches were found on the cuticles of the insects, and the cadavers dried without fungal growth under desiccation stress. However, dark black internodes and fungal growth were found after death of the insects in the wet microhabitat. Conclusions MAX-2 showed significantly higher efficacy and superior antistress capacity than the other isolates under desiccation stress. The infection of sterile T. molitor larvae at low moisture level constituted a valid laboratory bioassay system in evaluating M. anisopliae efficacy under desiccation stress. PMID:24383424

 5. Efficacy of Metarhizium anisopliae isolate MAX-2 from Shangri-la, China under desiccation stress.

  Science.gov (United States)

  Chen, Zi-Hong; Xu, Ling; Yang, Feng-lian; Ji, Guang-Hai; Yang, Jing; Wang, Jian-Yun

  2014-01-03

  Metarhizium anisopliae, a soil-borne entomopathogen found worldwide, is an interesting fungus for biological control. However, its efficacy in the fields is significantly affected by environmental conditions, particularly moisture. To overcome the weakness of Metarhizium and determine its isolates with antistress capacity, the efficacies of four M. anisopliae isolates, which were collected from arid regions of Yunnan Province in China during the dry season, were determined at different moisture levels, and the efficacy of the isolate MAX-2 from Shangri-la under desiccation stress was evaluated at low moisture level. M. anisopliae isolates MAX-2, MAC-6, MAL-1, and MAQ-28 showed gradient descent efficacies against sterile Tenebrio molitor larvae, and gradient descent capacities against desiccation with the decrease in moisture levels. The efficacy of MAX-2 showed no significant differences at 35% moisture level than those of the other isolates. However, significant differences were found at 8% to 30% moisture levels. The efficacies of all isolates decreased with the decrease in moisture levels. MAX-2 was relatively less affected by desiccation stress. Its efficacy was almost unaffected by the decrease at moisture levels > 25%, but slowly decreased at moisture levels molitor larvae under desiccation stress and in wet microhabitat. Local black patches were found on the cuticles of the insects, and the cadavers dried without fungal growth under desiccation stress. However, dark black internodes and fungal growth were found after death of the insects in the wet microhabitat. MAX-2 showed significantly higher efficacy and superior antistress capacity than the other isolates under desiccation stress. The infection of sterile T. molitor larvae at low moisture level constituted a valid laboratory bioassay system in evaluating M. anisopliae efficacy under desiccation stress.

 6. Eight-component retrievals from ground-based MAX-DOAS observations

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  H. Irie

  2011-06-01

  Full Text Available We attempt for the first time to retrieve lower-tropospheric vertical profile information for 8 quantities from ground-based Multi-Axis Differential Optical Absorption Spectroscopy (MAX-DOAS observations. The components retrieved are the aerosol extinction coefficients at two wavelengths, 357 and 476 nm, and NO2, HCHO, CHOCHO, H2O, SO2, and O3 volume mixing ratios. A Japanese MAX-DOAS profile retrieval algorithm, version 1 (JM1, is applied to observations performed at Cabauw, the Netherlands (51.97° N, 4.93° E, in June–July 2009 during the Cabauw Intercomparison campaign of Nitrogen Dioxide measuring Instruments (CINDI. Of the retrieved profiles, we focus here on the lowest-layer data (mean values at altitudes 0–1 km, where the sensitivity is usually highest owing to the longest light path. In support of the capability of the multi-component retrievals, we find reasonable overall agreement with independent data sets, including a regional chemical transport model (CHIMERE and in situ observations performed near the surface (2–3 m and at the 200-m height level of the tall tower in Cabauw. Plumes of enhanced HCHO and SO2 were likely affected by biogenic and ship emissions, respectively, and an improvement in their emission strengths is suggested for better agreement between CHIMERE simulations and MAX-DOAS observations. Analysis of air mass factors indicates that the horizontal spatial representativeness of MAX-DOAS observations is about 3–15 km (depending mainly on aerosol extinction, comparable to or better than the spatial resolution of current UV-visible satellite observations and model calculations. These demonstrate that MAX-DOAS provides multi-component data useful for the evaluation of satellite observations and model calculations and can play an important role in bridging different data sets having different spatial resolutions.

 7. Comparison of Three Popular Exercise Modalities on V˙O2max in Overweight and Obese.

  Science.gov (United States)

  Bækkerud, Fredrik Hjulstad; Solberg, Frederic; Leinan, Ingeborg Megård; Wisløff, Ulrik; Karlsen, Trine; Rognmo, Øivind

  2016-03-01

  In this prospective randomized trial, we examined the effect of three popular exercise training modalities on maximal oxygen uptake (V˙O2max) in overweight and obese individuals. In addition, we examined possible concomitant adaptations in endurance exercise performance (time to exhaustion (TTE)), citrate synthase (CS) activity, venous and arterial function, blood volume, and calculated stroke volume (SV). Thirty subjects were recruited (age, 41 ± 9 yr; weight, 91 ± 14 kg; height, 173 ± 8 cm; body mass index, 30 ± 4 kg·m(-2)) and randomized to either 6 wk of 4 × 4-min high-intensity interval training (4HIIT) at 85%-95% of HRmax, 10 × 1-min HIIT (1HIIT) at V˙O2max load, or 45-min moderate-intensity continuous training (MICT) at 70% of HRmax. V˙O2max, TTE, CS activity, venous and arterial function, as well as blood volume were measured before and after the training period. O2 pulse was calculated and used to estimate SV. Analysis was conducted per protocol. Only 4HIIT increased V˙O2max (P HIIT (P = 0.04) and MICT (P = 0.03) (4HIIT, 10%; 1HIIT, 3.3%; and MICT, 3.1%). All groups increased TTE (4HIIT, 198%; 1HIIT, 116%; MICT, 52%), with a higher increase after 4HIIT compared with that after MICT (P = 0.02). Calculated SV increased only after 4HIIT (14.4%). Plasma volume and hemoglobin mass increased after 1HIIT only (5.6% and 6.5%); however, no group differences were found. All groups increased CS activity (4HIIT, 35%; 1HIIT, 35%; MICT, 56%), with no group differences. Arterial inflow (15.7%) and venous outflow (22.7%) decreased after MICT, but there were no group differences. 4HIIT was superior to 1HIIT and MICT in improving V˙O2max likely because of an increased SV.

 8. The effect of cloud screening on MAX-DOAS aerosol retrievals.

  Science.gov (United States)

  Gielen, Clio; Van Roozendael, Michel; Hendrik, Francois; Fayt, Caroline; Hermans, Christian; Pinardi, Gaia; De Backer, Hugo; De Bock, Veerle; Laffineur, Quentin; Vlemmix, Tim

  2014-05-01

  In recent years, ground-based multi-axis differential absorption spectroscopy (MAX-DOAS) has shown to be ideally suited for the retrieval of tropospheric trace gases and deriving information on the aerosol properties. These measurements are invaluable to our understanding of the physics and chemistry of the atmospheric system, and the impact on the Earth's climate. Unfortunately, MAX-DOAS measurements are often performed under strong non-clear-sky conditions, causing strong data quality degradation and uncertainties on the retrievals. Here we present the result of our cloud-screening method, using the colour index (CI), on aerosol retrievals from MAX-DOAS measurements (AOD and vertical profiles). We focus on two large data sets, from the Brussels and Beijing area. Using the CI we define 3 different sky conditions: bad (=full thick cloud cover/extreme aerosols), mediocre (=thin clouds/aerosols) and good (=clear sky). We also flag the presence of broken/scattered clouds. We further compare our cloud-screening method with results from cloud-cover fractions derived from thermic infrared measurements. In general, our method shows good results to qualify the sky and cloud conditions of MAX-DOAS measurements, without the need for other external cloud-detection systems. Removing data under bad-sky and broken-cloud conditions results in a strongly improved agreement, in both correlation and slope, between the MAX-DOAS aerosol retrievals and data from other instruments (e.g. AERONET, Brewer). With the improved AOD retrievals, the seasonal and diurnal variations of the aerosol content and vertical distribution at both sites can be investigated in further detail. By combining with additional information derived by other instruments (Brewer, lidar, ...) operated at the stations, we will further study the observed aerosol characteristics, and their influence on and by meteorological conditions such as clouds and/or the boundary layer height.

 9. Max J. Friedländer (1867-1958) : Kunst en kennerschap, een leven gewijd aan de vroeg Nederlandse schilderkunst

  NARCIS (Netherlands)

  Laemers, S.A.M.

  2017-01-01

  Max J. Friedländer (1867-1958). Art and Connoisseurship, a Life dedicated to Early Netherlandish Painting, aims to elucidate the life and work of Max Friedländer on the basis of a number of themes, especially his connoisseurship and its meaning for the exploration of early Netherlandish painting.

 10. Modeling and Control of Switching Max-Plus-Linear Systems : Rescheduling of railway traffic and changing gaits in legged locomotion

  NARCIS (Netherlands)

  Kersbergen, B.

  2015-01-01

  The operation of many systems can be described by the timing of events. When the system behavior can be described by equations that are "linear'' in the max-plus algebra, which has maximization and addition as its basic operations, the system is called a max-plus-linear system. In many of these

 11. 77 FR 14504 - Max Planck Florida Institute, et al.; Notice of Consolidated Decision on Applications for Duty...

  Science.gov (United States)

  2012-03-12

  ... DEPARTMENT OF COMMERCE International Trade Administration Max Planck Florida Institute, et al.; Notice of Consolidated Decision on Applications for Duty-Free Entry of Electron Microscope This is a... Constitution Avenue NW., Washington, DC. Docket Number: 11-061. Applicant: Max Planck Florida Institute...

 12. 75 FR 12730 - Foreign-Trade Zone 158-Vicksburg/Jackson, MS; Amendment to Application for Subzone; Max Home, LLC...

  Science.gov (United States)

  2010-03-17

  ...-purpose subzone status for the upholstered furniture manufacturing facilities of Max Home, LLC (Max Home... additional manufacturing plant and warehouse (100 employees/ 26 acres/160,000 sq. ft.) are located at 1313... finished upholstered furniture (chairs, seats, sofas, sleep sofas, and sectionals). The additional...

 13. Analisis Kinerja Subscriber Station WiMAX di Urban Area Bandung

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  DWI ARYANTA

  2017-06-01

  Full Text Available ABSTRAK   Teknologi komunikasi wireless semakin pesat mengalami perkembangan. WiMAX  merupakan suatu teknologi broadband yang didukung oleh standar IEEE 802.16d (802.16-2004 yang mampu memberikan layanan data berkecepatan tinggi hingga 75 Mbps dalam radius maksimal 40-50 km pada bandwidth 20 MHz. Alokasi frekuensi yang dipakai Indonesia untuk jaringan WiMAX  ini ialah 3,3 – 3,4 GHz. Penelitian ini dilakukan dengan melakukan proses pengukuran kinerja perangkat radio WiMAX  yaitu HiMax 331-SS. Proses pengukuran dilakukan antara CPE dan base station dengan antenna sektoral 1200 pada ketinggian 45 m. Lokasi pengukuran dilakukan di beberapa area kota Bandung yang telah ditentukan sebelumnya. Hasil pengukuran memperlihatkan nilai CINR tertinggi adalah 31 dB dengan modulasi 64 QAM – ¾ dan terendah nilai 10 dB dengan modulasi BPSK 1/2. Nilai RSSI tertinggi -54 dBm berada dan nilai RSSI terendah -89 dBm. Nilai throughput tertinggi untuk layanan streaming video sebesar  1000,8 kbps (downlink dengan modulasi 64 QAM – ¾. Nilai delay terendah sebesar 56,247 ms pada kondisi LOS dan tertinggi sebesar 139,5 ms pada kondisi NLOS. Nilai terbesar packet loss sebesar 20% yaitu pada lokasi pengukuran terjauh 14,3 km. Kata Kunci : delay, packet loss, RSSI, CINR, throughput, CPE, WiMAX .   ABSTRACT   Wireless communication technologies have evolved more rapidly. WiMAX  is a broadband technology that is supported by the IEEE standard 802.16-2004/d which is able to provide high speed data services of up to 75 Mbps within a radius of 40-50 km at a maximum bandwidth of 20 MHz. Indonesia frequency allocation used for the WiMAX  network is 3.3 to 3.4 GHz. This study was conducted with the performance measurement process that is Himax 331 WiMAX  radio - SS. Process measurement is made between the CPE and base station sector antennas at a height of 45 m in 1200. Locations measurements performed in several areas of Bandung predetermined. The measurement

 14. E2GPR - Edit your geometry, Execute GprMax2D and Plot the Results!

  Science.gov (United States)

  Pirrone, Daniele; Pajewski, Lara

  2015-04-01

  In order to predict correctly the Ground Penetrating Radar (GPR) response from a particular scenario, Maxwell's equations have to be solved, subject to the physical and geometrical properties of the considered problem and to its initial conditions. Several techniques have been developed in computational electromagnetics, for the solution of Maxwell's equations. These methods can be classified into two main categories: differential and integral equation solvers, which can be implemented in the time or spectral domain. All of the different methods present compromises between computational efficiency, stability, and the ability to model complex geometries. The Finite-Difference Time-Domain (FDTD) technique has several advantages over alternative approaches: it has inherent simplicity, efficiency and conditional stability; it is suitable to treat impulsive behavior of the electromagnetic field and can provide either ultra-wideband temporal waveforms or the sinusoidal steady-state response at any frequency within the excitation spectrum; it is accurate and highly versatile; and it has become a mature and well-researched technique. Moreover, the FDTD technique is suitable to be executed on parallel-processing CPU-based computers and to exploit the modern computer visualisation capabilities. GprMax [1] is a very well-known and largely validated FDTD software tool, implemented by A. Giannopoulos and available for free public download on www.gprmax.com, together with examples and a detailled user guide. The tool includes two electromagnetic wave simulators, GprMax2D and GprMax3D, for the full-wave simulation of two-dimensional and three-dimensional GPR models. In GprMax, everything can be done with the aid of simple commands that are used to define the model parameters and results to be calculated. These commands need to be entered in a simple ASCII text file. GprMax output files can be stored in ASCII or binary format. The software is provided with MATLAB functions, which

 15. Glycine max

  African Journals Online (AJOL)

  otoigiakih

  2013-05-29

  May 29, 2013 ... obvious, such as cross incompatibility and sterility of either hybrids or their ... ficulty in producing fertile hybrids and progeny by cros- sing genotypes .... Analysis of recombination rate in female and male gametogenesis in ...

 16. Max Weber

  DEFF Research Database (Denmark)

  Harste, Gorm

  2006-01-01

  Temaet er dels Webers teori om magt, herredømme og autoritet, herunder om en udøvende nagts disciplinære bureaukrati og dets retligt-legale legitimeringsform. Dels hvorledes Weber kunne tænke teorier om magt, og hvordan magt påvirkede tænkning. Hvorledes er det muligt at tænke magtens former, når...

 17. Performance Evaluation of WiMAX Broadband from High Altitude Platform Cellular System and Terrestrial Coexistence Capability

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Yang Z

  2008-01-01

  Full Text Available The performance obtained from providing worldwide interoperability for microwave access (WiMAX from high altitude platforms (HAPs with multiple antenna payloads is investigated, and the coexistence capability with multiple-operator terrestrial WiMAX deployments is examined. A scenario composed of a single HAP and coexisting multiple terrestrial WiMAX base stations deployed inside the HAP coverage area (with radius of 30 km to provide services to fixed users with the antenna mounted on the roof with a directive antenna to receive signals from HAPs is proposed. A HAP cellular configuration with different possible reuse patterns is established. The coexistence performance is assessed in terms of HAP downlink and uplink performance, interfered by terrestrial WiMAX deployment. Simulation results show that it is effective to deliver WiMAX via HAPs and share the spectrum with terrestrial systems.

 18. Performance Evaluation of WiMAX Broadband from High Altitude Platform Cellular System and Terrestrial Coexistence Capability

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  T. Hult

  2008-12-01

  Full Text Available The performance obtained from providing worldwide interoperability for microwave access (WiMAX from high altitude platforms (HAPs with multiple antenna payloads is investigated, and the coexistence capability with multiple-operator terrestrial WiMAX deployments is examined. A scenario composed of a single HAP and coexisting multiple terrestrial WiMAX base stations deployed inside the HAP coverage area (with radius of 30 km to provide services to fixed users with the antenna mounted on the roof with a directive antenna to receive signals from HAPs is proposed. A HAP cellular configuration with different possible reuse patterns is established. The coexistence performance is assessed in terms of HAP downlink and uplink performance, interfered by terrestrial WiMAX deployment. Simulation results show that it is effective to deliver WiMAX via HAPs and share the spectrum with terrestrial systems.

 19. MaxBin 2.0: an automated binning algorithm to recover genomes from multiple metagenomic datasets

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Wu, Yu-Wei [Joint BioEnergy Inst. (JBEI), Emeryville, CA (United States); Lawrence Berkeley National Lab. (LBNL), Berkeley, CA (United States); Simmons, Blake A. [Joint BioEnergy Inst. (JBEI), Emeryville, CA (United States); Lawrence Berkeley National Lab. (LBNL), Berkeley, CA (United States); Singer, Steven W. [Joint BioEnergy Inst. (JBEI), Emeryville, CA (United States); Lawrence Berkeley National Lab. (LBNL), Berkeley, CA (United States)

  2015-10-29

  The recovery of genomes from metagenomic datasets is a critical step to defining the functional roles of the underlying uncultivated populations. We previously developed MaxBin, an automated binning approach for high-throughput recovery of microbial genomes from metagenomes. Here, we present an expanded binning algorithm, MaxBin 2.0, which recovers genomes from co-assembly of a collection of metagenomic datasets. Tests on simulated datasets revealed that MaxBin 2.0 is highly accurate in recovering individual genomes, and the application of MaxBin 2.0 to several metagenomes from environmental samples demonstrated that it could achieve two complementary goals: recovering more bacterial genomes compared to binning a single sample as well as comparing the microbial community composition between different sampling environments. Availability and implementation: MaxBin 2.0 is freely available at http://sourceforge.net/projects/maxbin/ under BSD license. Supplementary information: Supplementary data are available at Bioinformatics online.

 20. Development of a cloud-screening method for MAX-DOAS measurements

  Science.gov (United States)

  Gielen, Clio; Van Roozendael, Michel; Hendrik, Francois; Fayt, Caroline; Hermans, Christian; Pinardi, Gaia; Vlemmix, Tim

  2013-04-01

  In recent years, ground-based multi-axis differential absorption spectroscopy (MAX-DOAS) has shown to be ideally suited for the retrieval of tropospheric trace gases and deriving information on the aerosol properties. These measurements are invaluable to our understanding of the physics and chemistry of the atmospheric system, and the impact on the Earth's climate. Unfortunately, MAX-DOAS measurements are often performed under (partially) cloudy conditions, causing data quality degradation and higher uncertainties on the retrievals. A high aerosol load and/or a strong cloud cover can introduce additional photon absorption or multiple scattering. The first effect strongly impacts the retrieved differential slant columns (DSCDs) of the trace gases, leading to an underestimation of the atmospheric column density. Multiple scattering, on the other hand, becomes important for low clouds with a high optical depth, and cause a strong increase in the retrieved trace gas DSCDs. The presence of thin clouds can furthermore introduce a degeneracy in the retrieved aerosol optical depth, since they will have similar effect on the MAX-DOAS measurements. In this case, only information on the trace gas DSCDs can be successfully retrieved. If the cloud cover consists of broken or scattered clouds, the MAX-DOAS method becomes very unstable, since the different elevation angels will probe regions of the sky with strongly deviating properties. Here we present a method to qualify the sky and cloud conditions, using the colour index and O4 DSCDs, as derived from the MAX-DOAS measurements. The colour index is defined as the ratio of the intensities at the short- and long-wavelength part of the visible spectral range, typically at 400 nm and 670 nm. For increasing optical thickness due to clouds or aerosols, the colour index values decrease and values for different elevation angles converge. In the case of broken clouds, the colour index shows a strong and rapid temporal variation, which

 1. High-Intensity Interval Training Increases Cardiac Output and V˙O2max.

  Science.gov (United States)

  Astorino, Todd A; Edmunds, Ross M; Clark, Amy; King, Leesa; Gallant, Rachael A; Namm, Samantha; Fischer, Anthony; Wood, Kimi M

  2017-02-01

  Increases in maximal oxygen uptake (V˙O2max) frequently occur with high-intensity interval training (HIIT), yet the specific adaptation explaining this result remains elusive. This study examined changes in V˙O2max and cardiac output (CO) in response to periodized HIIT. Thirty-nine active men and women (mean age and V˙O2max = 22.9 ± 5.4 yr and 39.6 ± 5.6 mL·kg·min) performed HIIT and 32 men and women (age and V˙O2max = 25.7 ± 4.5 yr and 40.7 ± 5.2 mL·kg·min) were nonexercising controls (CON). The first 10 sessions of HIIT required eight to ten 60 s bouts of cycling at 90%-110% percent peak power output interspersed with 75 s recovery, followed by randomization to one of three regimes (sprint interval training (SIT), high-volume interval training (HIITHI), or periodized interval training (PER) for the subsequent 10 sessions. Before, midway, and at the end of training, progressive cycling to exhaustion was completed during which V˙O2max and maximal CO were estimated. Compared with CON, significant (P HIIT + SIT (39.8 ± 7.3 mL·kg·min to 43.6 ± 6.1 mL·kg·min), HIIT + HIITHI (41.1 ± 4.9 mL·kg·min to 44.6 ± 7.0 mL·kg·min), and HIIT + PER (39.5 ± 5.6 mL·kg·min to 44.1 ± 5.4 mL·kg·min) occurred which were mediated by significant increases in maximal CO (20.0 ± 3.1 L·min to 21.7 ± 3.2 L·min, P = 0.04). Maximal stroke volume was increased with HIIT (P = 0.04), although there was no change in maximal HR (P = 0.88) or arteriovenous O2 difference (P = 0.36). These CO data are accurate and represent the mean changes from pre- to post-HIIT across all three training groups. Increases in V˙O2max exhibited in response to different HIIT regimes are due to improvements in oxygen delivery.

 2. Sequence-specific DNA binding by MYC/MAX to low-affinity non-E-box motifs.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Michael Allevato

  Full Text Available The MYC oncoprotein regulates transcription of a large fraction of the genome as an obligatory heterodimer with the transcription factor MAX. The MYC:MAX heterodimer and MAX:MAX homodimer (hereafter MYC/MAX bind Enhancer box (E-box DNA elements (CANNTG and have the greatest affinity for the canonical MYC E-box (CME CACGTG. However, MYC:MAX also recognizes E-box variants and was reported to bind DNA in a "non-specific" fashion in vitro and in vivo. Here, in order to identify potential additional non-canonical binding sites for MYC/MAX, we employed high throughput in vitro protein-binding microarrays, along with electrophoretic mobility-shift assays and bioinformatic analyses of MYC-bound genomic loci in vivo. We identified all hexameric motifs preferentially bound by MYC/MAX in vitro, which include the low-affinity non-E-box sequence AACGTT, and found that the vast majority (87% of MYC-bound genomic sites in a human B cell line contain at least one of the top 21 motifs bound by MYC:MAX in vitro. We further show that high MYC/MAX concentrations are needed for specific binding to the low-affinity sequence AACGTT in vitro and that elevated MYC levels in vivo more markedly increase the occupancy of AACGTT sites relative to CME sites, especially at distal intergenic and intragenic loci. Hence, MYC binds diverse DNA motifs with a broad range of affinities in a sequence-specific and dose-dependent manner, suggesting that MYC overexpression has more selective effects on the tumor transcriptome than previously thought.

 3. Kunnen biologische herkauwers zonder synthetische vitaminen

  OpenAIRE

  Smolders, E.A.A.; Kan, C.A.

  2004-01-01

  Uit berekeningen blijkt dat er voor koeien in de stalperiode soms een tekort dreigt aan vitamine D en E. Voor vitamine A geldt dat alleen in rantsoenen met uitsluitende hooi. Gehalten van vitamine A in voordroogkuilen van gras/klaver op Bioveembedrijven komen redelijk overeen met literatuurgegevens. Die van vitamine E waren de helft van wat verwacht werd en het gehalte aan vitamine D was in de Nederlandse kuilen veel hoger dan wat elders gevonden is.

 4. Haben repetitive DNA-Sequenzen biologische Funktionen?

  Science.gov (United States)

  John, Maliyakal E.; Knöchel, Walter

  1983-05-01

  By DNA reassociation kinetics it is known that the eucaryotic genome consists of non-repetitive DNA, middle-repetitive DNA and highly repetitive DNA. Whereas the majority of protein-coding genes is located on non-repetitive DNA, repetitive DNA forms a constitutive part of eucaryotic DNA and its amount in most cases equals or even substantially exceeds that of non-repetitive DNA. During the past years a large body of data on repetitive DNA has accumulated and these have prompted speculations ranging from specific roles in the regulation of gene expression to that of a selfish entity with inconsequential functions. The following article summarizes recent findings on structural, transcriptional and evolutionary aspects and, although by no means being proven, some possible biological functions are discussed.

 5. Opstandige biologische bestrijder van het wortelknobbelaaltje

  NARCIS (Netherlands)

  Wurff, van der A.W.G.

  2007-01-01

  Uit een in vitro toets blijkt dat de bacterie Pasteuria penetrans een veelbelovende bestrijder is van het wortelknobbelaaltje. De bacterie heeft echter een sterke voorkeur voor bepaalde stammen uit een kas van een bioteler van kasgroenten. Knobbelaaltjes bij andere biotelers lieten de bacterie links

 6. Biologische beheersing wortelvlieg (Psila rosae) in 2009

  NARCIS (Netherlands)

  Broek, van den R.C.F.M.; Gruppen, R.; Kamstra, J.H.

  2010-01-01

  Since 2007 Applied Plant Research (PPO) investigates whether the carrot root fly (Psila rosae) can be disorientated by applying strong smelling oils. A mature carrot root fly can find a carrot field by smell. The question is whether the smell of carrots may be masked by strong smelling oils so that

 7. Biologische Wirkungen der Bestrahlung mit schweren Ionen

  Science.gov (United States)

  Kiefer, Jürgen

  1982-06-01

  Experiments with accelerated heavy ions may contribute to the understanding of biological radiation action. After outlining the theoretical background experiments are described which were carried out at the UNILAC-machine (Gesellschaft für Schwerionenforschung, Darmstadt, Germany) where ions up to uranium can be accelerated to maximal specific energies of 10 MeV/u. Yeast cells served as biological test systems with the synthesis of ribosomal RNA (r-RNA), colony-forming ability and mutation induction as experimental endpoints. A relationship between action and energy deposition by individual particles can be demonstrated for the inhibition of r-RNA synthesis, in other cases the ion energy plays also an important role indicating that the interaction of δ-electrons from different particles contributes significantly to the biological effect.

 8. The bumpy road Max Planck from radiation theory to the quantum (1896-1906)

  CERN Document Server

  Badino, Massimiliano

  2015-01-01

  This book examines the different areas of knowledge, traditions, and conceptual resources that contributed to the building of Max Planck’s theory of radiation. It presents an insightful comparative analysis that not only sheds light upon a fundamental chapter in the history of modern physics, but also enlarges our understanding of how theoreticians work. Coverage offers a deep investigation into the technical aspects behind the theory and extends in time the notion of quantum revolution. It also presents a full-fledged discussion of the combinatorial part of Planck’s theory and places emphasis on the epistemological role of mathematical practices. By painstakingly reconstructing both the electromagnetic and the combinatorial part of Planck’s black-body theory, the author shows how some apparently merely technical resources, such as the Fourier series, effectively contributed to shape the final form of Planck’s theory. For decades, historians have debated the conditions of possibility of Max Planck’s...

 9. An Overlapping Communities Detection Algorithm via Maxing Modularity in Opportunistic Networks

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Gao Zhi-Peng

  2016-01-01

  Full Text Available Community detection in opportunistic networks has been a significant and hot issue, which is used to understand characteristics of networks through analyzing structure of it. Community is used to represent a group of nodes in a network where nodes inside the community have more internal connections than external connections. However, most of the existing community detection algorithms focus on binary networks or disjoint community detection. In this paper, we propose a novel algorithm via maxing modularity of communities (MMCto find overlapping community structure in opportunistic networks. It utilizes contact history of nodes to calculate the relation intensity between nodes. It finds nodes with high relation intensity as the initial community and extend the community with nodes of higher belong degree. The algorithm achieves a rapid and efficient overlapping community detection method by maxing the modularity of community continuously. The experiments prove that MMC is effective for uncovering overlapping communities and it achieves better performance than COPRA and Conductance.

 10. Using the Min/Max Method for Replenishment of Picking Locations

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Apsalons Raitis

  2017-03-01

  Full Text Available The irregularity of removing quantities from a definite picking location in a warehouse very often results in the stock out in the particular picking address. In practice, the Red Card principle is used to determine a critical level for each picking location when it is necessary to start the replenishment of stock in the picking address. The question is how to calculate an adequate critical level. The guidelines in this paper explain in detail the solution of the problem using the Min/Max stock control method and mathematical algorithms adjusted by authors. In order to check the validity of these mathematical algorithms of the Min/Max method, the simulation modelling has been also done and presented.

 11. The eDoc-Server Project Building an Institutional Repository for the Max Planck Society

  CERN Document Server

  Beier, Gerhard

  2004-01-01

  With the eDoc-Server the Heinz Nixdorf Center for Information Management in the Max Planck Society (ZIM) provides the research institutes of the Max Planck Society (MPS) with a platform to disseminate, store, and manage their scientific output. Moreover, eDoc serves as a tool to facilitate and promote open access to scientific information and primary sources. Since its introduction in October 2002 eDoc has gained high visibility within the MPS. It has been backed by strong institutional commitment to open access as documented in the 'Berlin Declaration on Open Access to the Data of the Sciences and Humanities', which was initiated by the MPS and found large support among major research organizations in Europe. This paper will outline the concept as well as the current status of the eDoc-Server, providing an example for the development and introduction of an institutional repository in a multi-disciplinary research organization.

 12. Reducing Conservatism in Aircraft Engine Response Using Conditionally Active Min-Max Limit Regulators

  Science.gov (United States)

  May, Ryan D.; Garg, Sanjay

  2012-01-01

  Current aircraft engine control logic uses a Min-Max control selection structure to prevent the engine from exceeding any safety or operational limits during transients due to throttle commands. This structure is inherently conservative and produces transient responses that are slower than necessary. In order to utilize the existing safety margins more effectively, a modification to this architecture is proposed, referred to as a Conditionally Active (CA) limit regulator. This concept uses the existing Min-Max architecture with the modification that limit regulators are active only when the operating point is close to a particular limit. This paper explores the use of CA limit regulators using a publicly available commercial aircraft engine simulation. The improvement in thrust response while maintaining all necessary safety limits is demonstrated in a number of cases.

 13. Bayesian Modeling of Air Pollution Extremes Using Nested Multivariate Max-Stable Processes

  KAUST Repository

  Vettori, Sabrina; Huser, Raphaë l; Genton, Marc G.

  2018-01-01

  Capturing the potentially strong dependence among the peak concentrations of multiple air pollutants across a spatial region is crucial for assessing the related public health risks. In order to investigate the multivariate spatial dependence properties of air pollution extremes, we introduce a new class of multivariate max-stable processes. Our proposed model admits a hierarchical tree-based formulation, in which the data are conditionally independent given some latent nested $\\alpha$-stable random factors. The hierarchical structure facilitates Bayesian inference and offers a convenient and interpretable characterization. We fit this nested multivariate max-stable model to the maxima of air pollution concentrations and temperatures recorded at a number of sites in the Los Angeles area, showing that the proposed model succeeds in capturing their complex tail dependence structure.

 14. [Establishment of database with standard 3D tooth crowns based on 3DS MAX].

  Science.gov (United States)

  Cheng, Xiaosheng; An, Tao; Liao, Wenhe; Dai, Ning; Yu, Qing; Lu, Peijun

  2009-08-01

  The database with standard 3D tooth crowns has laid the groundwork for dental CAD/CAM system. In this paper, we design the standard tooth crowns in 3DS MAX 9.0 and create a database with these models successfully. Firstly, some key lines are collected from standard tooth pictures. Then we use 3DS MAX 9.0 to design the digital tooth model based on these lines. During the design process, it is important to refer to the standard plaster tooth model. After some tests, the standard tooth models designed with this method are accurate and adaptable; furthermore, it is very easy to perform some operations on the models such as deforming and translating. This method provides a new idea to build the database with standard 3D tooth crowns and a basis for dental CAD/CAM system.

 15. Bayesian Modeling of Air Pollution Extremes Using Nested Multivariate Max-Stable Processes

  KAUST Repository

  Vettori, Sabrina

  2018-03-18

  Capturing the potentially strong dependence among the peak concentrations of multiple air pollutants across a spatial region is crucial for assessing the related public health risks. In order to investigate the multivariate spatial dependence properties of air pollution extremes, we introduce a new class of multivariate max-stable processes. Our proposed model admits a hierarchical tree-based formulation, in which the data are conditionally independent given some latent nested $\\\\alpha$-stable random factors. The hierarchical structure facilitates Bayesian inference and offers a convenient and interpretable characterization. We fit this nested multivariate max-stable model to the maxima of air pollution concentrations and temperatures recorded at a number of sites in the Los Angeles area, showing that the proposed model succeeds in capturing their complex tail dependence structure.

 16. On Max-Plus Algebra and Its Application on Image Steganography

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kiswara Agung Santoso

  2018-01-01

  Full Text Available We propose a new steganography method to hide an image into another image using matrix multiplication operations on max-plus algebra. This is especially interesting because the matrix used in encoding or information disguises generally has an inverse, whereas matrix multiplication operations in max-plus algebra do not have an inverse. The advantages of this method are the size of the image that can be hidden into the cover image, larger than the previous method. The proposed method has been tested on many secret images, and the results are satisfactory which have a high level of strength and a high level of security and can be used in various operating systems.

 17. MaxEnt-Based Ecological Theory: A Template for Integrated Catchment Theory

  Science.gov (United States)

  Harte, J.

  2017-12-01

  The maximum information entropy procedure (MaxEnt) is both a powerful tool for inferring least-biased probability distributions from limited data and a framework for the construction of complex systems theory. The maximum entropy theory of ecology (METE) describes remarkably well widely observed patterns in the distribution, abundance and energetics of individuals and taxa in relatively static ecosystems. An extension to ecosystems undergoing change in response to disturbance or natural succession (DynaMETE) is in progress. I describe the structure of both the static and the dynamic theory and show a range of comparisons with census data. I then propose a generalization of the MaxEnt approach that could provide a framework for a predictive theory of both static and dynamic, fully-coupled, eco-socio-hydrological catchment systems.

 18. Running Performance, VO2max, and Running Economy: The Widespread Issue of Endogenous Selection Bias.

  Science.gov (United States)

  Borgen, Nicolai T

  2018-05-01

  Studies in sport and exercise medicine routinely use samples of highly trained individuals in order to understand what characterizes elite endurance performance, such as running economy and maximal oxygen uptake VO 2max . However, it is not well understood in the literature that using such samples most certainly leads to biased findings and accordingly potentially erroneous conclusions because of endogenous selection bias. In this paper, I review the current literature on running economy and VO 2max , and discuss the literature in light of endogenous selection bias. I demonstrate that the results in a large part of the literature may be misleading, and provide some practical suggestions as to how future studies may alleviate endogenous selection bias.

 19. Ethical care of the other: Edith Stein and Max Scheler's contributions

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Valdecyr Herdy Alves

  2018-05-01

  Full Text Available Abstract Objective: To analyze the empathy of Edith Stein and the sympathy of Max Scheler for an ethical care of the other. Method: A reflexive, philosophical study anchored in the philosopher Edith Stein's thoughts about empathy for the care of the human person, and likewise of the philosopher Max Scheler on sympathy. It intends to converge the thoughts of the thinkers with the intention of presenting the importance of the care with the person. Results: Stein's empathy leads the human being to perceive the experiences of others and the need for the ethical care of the other; Scheler, in relation to sympathy, brings love as the basis for the ethical care, essential in this relationship with the other. Conclusion: Life and care are become necessary for human relationships, and thus, according to Stein and Scheler's philosophies, each person is invited to perceive the other as a human being.

 20. Knowledge, organization, and management building on the work of Max Boisot

  CERN Document Server

  Ihrig, Martin

  2013-01-01

  Max Boisot was one of the most original thinkers in management and organization studies. An independent scholar with an independent, enquiring, and innovative mind, his work ranged over a number of different areas from early attempts to understand contemporary developments in China to the role of information in organizations, and later the management of Big Science. Yet, as this book shows, there was a central strand that ran through these apparently diverse areas, which was the attempt to understand the relationship between knowledge and information, and its organization -- in firms, organizations, and societies -- by means of the model Boisot developed, the 'I-Space'. Knowledge, Organization, and Management brings together key examples of Max Boisot's work into a single volume, setting these alongside original, extended commentaries and reflections by his academic collaborators. Structured under five core sections, it covers the main areas in which he forged new understandings: analyses of the Chinese syste...

 1. Fabrication of fiber composites with a MAX phase matrix by reactive melt infiltration

  International Nuclear Information System (INIS)

  Lenz, F; Krenkel, W

  2011-01-01

  Due to the inherent brittleness of ceramics it is very desirable to increase the damage tolerance of ceramics. The ternary MAX phases are a promising group of materials with high fracture toughness. The topic of this study is the development of ceramic matrix composites (CMCs) with a matrix containing MAX phases, to achieve a damage tolerant structural composite material. For this purpose carbon fiber reinforced preforms with a carbon-titanium carbide matrix (C/C-TiC) were developed and infiltrated with silicon by a pressureless reactive melt infiltration. Finally liquid silicon caused the formation of SiC, TiSi 2 and Ti 3 SiC 2 in the matrix of the composite.

 2. System-Level Model for OFDM WiMAX Transceiver in Radiation Environment

  International Nuclear Information System (INIS)

  Abdel Alim, O.; Elboghdadly, N.; Ashour, M.M.; Elaskary, A.M.

  2008-01-01

  WiMAX (Worldwide Inter operability for Microwave Access), an evolving standard for point-to-multipoint wireless networking, works for the l ast mile c onnections for replacing optical fiber technology network but with no need for adding more infra structure within crowded areas. Optical fiber technology is seriously considered for communication and monitoring applications in space and around nuclear reactors. Space and nuclear environments are characterized, in particular, by the presence of ionizing radiation fields. Therefore the influence of radiation on such networks needs to be investigated. This paper has the objective of building a System level model for a WiMAX OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) based transceiver. Modeling irradiation noise as an external effect added to the Additive White Gaussian noise (AWGN). Then analyze, discuss the results based on qualitatively performance evaluation using BER calculations for radiation environment

 3. The antioxidative response system in Glycine max (L.) Merr. exposed to Deltamethrin, a synthetic pyrethroid insecticide

  International Nuclear Information System (INIS)

  Bashir, Fozia; Mahmooduzzafar; Siddiqi, T.O.; Iqbal, Muhammad

  2007-01-01

  Forty-five-day-old plants of Glycine max (soybean) were exposed to several Deltamethrin (synthetic pyrethroid insecticide) concentrations (0.00 %, 0.05 %, 0.10 %, 0.15 % and 0.20 %) through foliar spray in the field conditions. In the treated plants, as observed at the pre-flowering (10 DAT), flowering (45 DAT) and post-flowering (70 DAT) stages, lipid peroxidation, proline content and total glutathione content increased, whereas the total ascorbate content decreased, as compared with the control. Among the enzymatic antioxidants, activity of superoxide dismutase, ascorbate peroxidase and glutathione reductase increased significantly whereas that of catalase declined markedly in relation to increasing concentration of Deltamethrin applied. The changes observed were dose-dependent, showing a strong correlation with the degree of treatment. - The Deltamethrin-induced oxidative stress alters the ascorbate-glutathione cycle in Glycine max

 4. Diffusion, Thermal Properties and Chemical Compatibilities of Select MAX Phases with Materials For Advanced Nuclear Systems

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Barsoum, Michel [Drexel Univ., Philadelphia, PA (United States); Bentzel, Grady [Drexel Univ., Philadelphia, PA (United States); Tallman, Darin J. [Drexel Univ., Philadelphia, PA (United States); Sindelar, Robert [Savannah River Site (SRS), Aiken, SC (United States). Savannah River National Lab. (SRNL); Garcia-Diaz, Brenda [Savannah River Site (SRS), Aiken, SC (United States). Savannah River National Lab. (SRNL); Hoffman, Elizabeth [Savannah River Site (SRS), Aiken, SC (United States). Savannah River National Lab. (SRNL)

  2016-04-04

  The demands of Gen IV nuclear power plants for long service life under neutron irradiation at high temperature are severe. Advanced materials that would withstand high temperatures (up to 1000+ ºC) to high doses in a neutron field would be ideal for reactor internal structures and would add to the long service life and reliability of the reactors. The objective of this work is to investigate the chemical compatibility of select MAX with potential materials that are important for nuclear energy, as well as to measure the thermal transport properties as a function of neutron irradiation. The chemical counterparts chosen for this work are: pyrolytic carbon, SiC, U, Pd, FLiBe, Pb-Bi and Na, the latter 3 in the molten state. The thermal conductivities and heat capacities of non-irradiated MAX phases will be measured.

 5. Capacity Evaluation for IEEE 802.16e Mobile WiMAX

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Chakchai So-In

  2010-01-01

  Full Text Available We present a simple analytical method for capacity evaluation of IEEE 802.16e Mobile WiMAX networks. Various overheads that impact the capacity are explained and methods to reduce these overheads are also presented. The advantage of a simple model is that the effect of each decision and sensitivity to various parameters can be seen easily. We illustrate the model by estimating the capacity for three sample applications—Mobile TV, VoIP, and data. The analysis process helps explain various features of IEEE 802.16e Mobile WiMAX. It is shown that proper use of overhead reducing mechanisms and proper scheduling can make an order of magnitude difference in performance. This capacity evaluation method can also be used for validation of simulation models.

 6. An Application of Max Lusher's Theory of Colour Psychology in Forogh Farrokhzad's Poetry

  OpenAIRE

  M Alavi Moghaddam; S Poorshahram

  2010-01-01

  Colour is recognized as one of the criteria for personality analysis in modern psychology. Colours are a kind of energy and visible sounds which play an important role in one's life. Their influences on human's soul and mind are undeniable. In other words, colour can be considered as a reflection of one's mental and physical situation since colours have special influence on soul and body equally. Max Lusher's study of colours is among the most recent theories which deal with psychological ana...

 7. Design and Development of Basic Physical Layer WiMAX Network Simulation Models

  Science.gov (United States)

  2009-01-01

  Wide Web . The third software version was developed during the period of 22 August to 4 November, 2008. The software version developed during the...researched on the Web . The mathematics of some fundamental concepts such as Fourier transforms, convolutional coding techniques were also reviewed...Mathworks Matlab users’ website. A simulation model was found, entitled Estudio y Simulacion de la capa Jisica de la norma 802.16 ( Sistema WiMAX) developed

 8. Representing Sikhism: essays in memory of the Irish scholar Max Arthur Macauliffe

  OpenAIRE

  Shackle, Christopher; Bocking, Brian

  2017-01-01

  This is an introduction, by the guest editors, to the special issue of JISASR (Vol 4, 2017) entitled 'Representing Sikhism: Essays in Memory of the Irish Scholar Max Arthur Macauliffe'. The genesis of this special issue lies in pioneering work on Macauliffe's Irish identity and personal and scholarly life undertaken by Professor Tadhg Foley (Galway). The active interest and support of members of the Sikh community in Ireland led to a conference, hosted by the Study of Religions Department at ...

 9. Mini Max (T-864): a progress report on a disoriented chiral condensate search at the Tevatron

  International Nuclear Information System (INIS)

  Taylor, Cyrus

  1996-01-01

  Relativistic quantum field theory treats the vacuum as a medium with bulk properties characterized by long-range order parameters. This has led to suggestions that regions disoriented vacuum might be formed in high energy collision processes. The putative phenomenology of such 'Disoriented Chiral condensates'will be reviewed and used to motivate the design of Fermilab experiment T-864 (Mini Max). The status f the experiment at the time of writing is reviewed, as are prospects for future developments. (author)

 10. A comparison of VO2max and metabolic variables between treadmill running and treadmill skating.

  Science.gov (United States)

  Koepp, Kriston K; Janot, Jeffrey M

  2008-03-01

  The purpose of this study was to determine differences in VO2max and metabolic variables between treadmill running and treadmill skating. This study also examined VO2max responses during a continuous skating treadmill protocol and a discontinuous skating treadmill protocol. Sixteen male high school hockey players, who had a mean age of 16 +/- 1 years and were of an above-average fitness level, participated in this study. All subjects completed 4 exercise trials: a 1-hour skating treadmill familiarization trial, a treadmill running trial, and 2 randomized skating treadmill trials. Minute ventilation (VE), oxygen consumption VO2), carbon dioxide production VCO2), respiratory exchange ratio (RER), and heart rate were averaged every 15 seconds up to VO2max for each exercise test. The results showed that there was a significant difference (P skating treadmill protocol. There was also a significant difference for maximal RER between the discontinuous and continuous skating treadmill protocol and between the discontinuous skating treadmill protocol and running treadmill protocol. In conclusion, the running treadmill elicited a greater VO2max (mL.kg.min) than the skating treadmill did, but when it comes to specificity of ice skating, the skating treadmill may be ideal. Also, there was no significant difference between the discontinuous and continuous skating treadmill protocols. Therefore, a continuous protocol is possible on the skating treadmill without compromising correct skating position and physiologic responses. However, the continuous skating treadmill protocol should undergo validation before other scientists, coaches, and strength and conditioning professionals can apply it correctly.

 11. Max Uhle - Julio Tello: A political-academic controversy in the conformation of Peruvian archaeology

  OpenAIRE

  Alejandra Ramos

  2013-01-01

  Max Uhle (1856-1944) and Julio Tello (1880-1947) made prominent contributions to the development of Peruvian archaeology in the first half of the 20th century, coinciding at some points and differing in others. Their contrasting academic proposals were linked to political positions, which in turn impacted the way of imagining the development of Peruvian archaeology. The article analyzes how the interdependence in the characterizations of Uhle and Tello led to the formation of a mirrored logic...

 12. Validation of a ramp running protocol for determination of the true VO2max in mice

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mohamed Ayachi

  2016-08-01

  Full Text Available In the field of comparative physiology, it remains to be established whether the concept of VO2max is valid in the mouse and, if so, how this value can be accurately determined. In humans, VO2max is generally considered to correspond to the plateau observed when VO2 no longer rises with an increase in workload. In contrast, the concept of VO2peak tends to be used in murine studies. The objectives of the present study were to determine whether (i a continuous ramp protocol yielded a higher VO2peak than a stepwise, incremental protocol, and (ii the VO2peak measured in the ramp protocol corresponded to VO2max. The three protocols (based on intensity-controlled treadmill running until exhaustion with eight female FVB/N mice were performed in random order: (a an incremental protocol that begins at 10 m.min-1 speed and increases by 3 m.min-1 every 3 min. (b a ramp protocol with slow acceleration (3 m.min-2, and (c a ramp protocol with fast acceleration (12 m.min-2. Each protocol was performed with two slopes (0° and 25°. Hence, each mouse performed six exercise tests. We found that the value of VO2peak was protocol-dependent (p 8 mmol.l-1 and a respiratory exchange ratio >1. The total duration of the 3 m.min-2 0° ramp protocol was shorter than that of the incremental protocol. Taken as a whole, our results suggest that VO2max in the mouse is best determined by applying a ramp exercise protocol with slow acceleration and no treadmill slope.

 13. Simulated Lidar Images of Human Pose using a 3DS Max Virtual Laboratory

  Science.gov (United States)

  2015-12-01

  AFRL-RH-WP-TR-2015-0089 SIMULATED LIDAR IMAGES OF HUMAN POSE USING A 3DS MAX VIRTUAL LABORATORY Jeanne Smith Isiah Davenport Infoscitex Corp...MM-YYYY) 11-12-2015 2. REPORT TYPE Interim 3. DATES COVERED (From - To) March 2013 – April 2015 4. TITLE AND SUBTITLE Simulated LIDAR ...Cleared: 88ABW-2016-0242, 25 January 2016 Report contains color 14. ABSTRACT Large sets of 3D Simulated LIDAR (Light Detection and

 14. Adaptive Priority-Based Downlink Scheduling for WiMAX Networks

  OpenAIRE

  Wu, Shih-Jung; Huang, Shih-Yi; Huang, Kuo-Feng

  2012-01-01

  Supporting quality of service (QoS) guarantees for diverse multimedia services are the primary concerns for WiMAX (IEEE 802.16) networks. A scheduling scheme that satisfies QoS requirements has become more important for wireless communications. We propose a downlink scheduling scheme called adaptive priority-based downlink scheduling (APDS) for providing QoS guarantees in IEEE 802.16 networks. APDS comprises two major components: priority assignment and resource allocation. Different service-...

 15. Research on 3D virtual campus scene modeling based on 3ds Max and VRML

  Science.gov (United States)

  Kang, Chuanli; Zhou, Yanliu; Liang, Xianyue

  2015-12-01

  With the rapid development of modem technology, the digital information management and the virtual reality simulation technology has become a research hotspot. Virtual campus 3D model can not only express the real world objects of natural, real and vivid, and can expand the campus of the reality of time and space dimension, the combination of school environment and information. This paper mainly uses 3ds Max technology to create three-dimensional model of building and on campus buildings, special land etc. And then, the dynamic interactive function is realized by programming the object model in 3ds Max by VRML .This research focus on virtual campus scene modeling technology and VRML Scene Design, and the scene design process in a variety of real-time processing technology optimization strategy. This paper guarantees texture map image quality and improve the running speed of image texture mapping. According to the features and architecture of Guilin University of Technology, 3ds Max, AutoCAD and VRML were used to model the different objects of the virtual campus. Finally, the result of virtual campus scene is summarized.

 16. Constrained Balancing of Two Industrial Rotor Systems: Least Squares and Min-Max Approaches

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Bin Huang

  2009-01-01

  Full Text Available Rotor vibrations caused by rotor mass unbalance distributions are a major source of maintenance problems in high-speed rotating machinery. Minimizing this vibration by balancing under practical constraints is quite important to industry. This paper considers balancing of two large industrial rotor systems by constrained least squares and min-max balancing methods. In current industrial practice, the weighted least squares method has been utilized to minimize rotor vibrations for many years. One of its disadvantages is that it cannot guarantee that the maximum value of vibration is below a specified value. To achieve better balancing performance, the min-max balancing method utilizing the Second Order Cone Programming (SOCP with the maximum correction weight constraint, the maximum residual response constraint as well as the weight splitting constraint has been utilized for effective balancing. The min-max balancing method can guarantee a maximum residual vibration value below an optimum value and is shown by simulation to significantly outperform the weighted least squares method.

 17. Investigation of a new handover approach in LTE and WiMAX.

  Science.gov (United States)

  Hindia, Mohammad Nour; Reza, Ahmed Wasif; Noordin, Kamarul Ariffin

  2014-01-01

  Nowadays, one of the most important challenges in heterogeneous networks is the connection consistency between the mobile station and the base stations. Furthermore, along the roaming process between the mobile station and the base station, the system performance degrades significantly due to the interferences from neighboring base stations, handovers to inaccurate base station and inappropriate technology selection. In this paper, several algorithms are proposed to improve mobile station performance and seamless mobility across the long-term evolution (LTE) and Worldwide Interoperability for Microwave Access (WiMAX) technologies, along with a minimum number of redundant handovers. Firstly, the enhanced global positioning system (GPS) and the novel received signal strength (RSS) prediction approaches are suggested to predict the target base station accurately. Then, the multiple criteria with two thresholds algorithm is proposed to prioritize the selection between LTE and WiMAX as the target technology. In addition, this study also covers the intercell and cochannel interference reduction by adjusting the frequency reuse ratio 3 (FRR3) to work with LTE and WiMAX. The obtained results demonstrate high next base station prediction efficiency and high accuracy for both horizontal and vertical handovers. Moreover, the received signal strength is kept at levels higher than the threshold, while maintaining low connection cost and delay within acceptable levels. In order to highlight the combination of the proposed algorithms' performance, it is compared with the existing RSS and multiple criteria handover decision algorithms.

 18. Microstructure and Oxidation of a MAX Phase/Superalloy Hybrid Interface

  Science.gov (United States)

  Smialek, James L.; Garg, Anita

  2014-01-01

  Corrosion resistant, strain tolerant MAX phase coatings are of interest for turbine applications. Thin Cr2AlC MAX phase wafers were vacuum diffusion bonded to an advanced turbine disk alloy, LSHR, at 1100 C. The interface, examined by optical and scanning electron microscopy, revealed a primary diffusion zone consisting of 10 micrometers of beta-Ni(Co)Al, decorated with various NiCoCrAl, MC and M3B2 precipitates. On the Cr2AlC side, an additional 40 micrometers Al-depletion zone of Cr7C3 formed in an interconnected network with the beta-Ni(Co)Al. Oxidation of an exposed edge at 800 C for 100 h produced a fine-grained lenticular alumina scale over Cr2AlC and beta-Ni(Co)Al, with coarser chromia granules over the Cr7C3 regions. Subsequent growth of the diffusion layers was only 5 micrometers in total. A residual stress of 500 MPa was estimated for the MAX phase layer, but no interfacial damage was observed. Subsequent tests for 1000 h reveal similar results.

 19. WiMAX OFDM system simulation and sub-system FPGA implementation

  International Nuclear Information System (INIS)

  Elaskary, A.M.F.

  2009-01-01

  Orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) has been used in many wireless communication systems also it is gaining a lot of attention for the next generations of mobile communication systems. OFDM is considered a good candidate for wireless systems because it has high bandwidth efficiency and can transmit at very high data rate in multi path, interference , and fading environment. in general OFDM has widely been studied and implemented to combat transmission channel impairments, but some challenges still facing OFDM in transmission system implementation especially for recent and future applications. One of these important applications is the worldwide interoperability for microwave access (WiMAX) system. According to the IEEE 802.16 standards, WiMAX is considered as a good solution for last mile connection at crowded areas and a high-speed internet connection to mobile vehicles with speed of up to 300 km/h. This thesis studies OFDM system in details and proposes simulink models for simulating OFDM impairments and its effects on system performance. This study has been used for building up system level and end to end WiMAX OFDM transmitter/receiver which follows published specifications in IEEE 802.16 standards using mat lab/simulink.

 20. Rectangular Ring Antenna Excited by Circular Disc Monopole for WiMAX System

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Souphanna Vongsack

  2014-01-01

  Full Text Available This research presents a rectangular ring antenna excited by a circular disc monopole (CDM mounted in front of a square reflector. The proposed antenna is designed to cover a frequency range of 2.300–5.825 GHz and thereby is suitable for WiMAX applications. Multiple parametric studies were carried out using the CST Microwave Studio simulation program. A prototype antenna was fabricated and experimented. The measurements were taken and compared with the simulation results, which indicates good agreement between both results. The prototype antenna produces an impedance bandwidth (|S11| < −10 dB that covers the WiMAX frequency range and a constant unidirectional radiation pattern (θ=0° and ∅=90°. The minimum and maximum gains are 3.7 and 8.7 dBi, respectively. The proposed antenna is of compact size and has good unidirectional radiation performance. Thus, it is very suitable for a multitude of WiMAX applications.

 1. Proteomics Quality Control: Quality Control Software for MaxQuant Results.

  Science.gov (United States)

  Bielow, Chris; Mastrobuoni, Guido; Kempa, Stefan

  2016-03-04

  Mass spectrometry-based proteomics coupled to liquid chromatography has matured into an automatized, high-throughput technology, producing data on the scale of multiple gigabytes per instrument per day. Consequently, an automated quality control (QC) and quality analysis (QA) capable of detecting measurement bias, verifying consistency, and avoiding propagation of error is paramount for instrument operators and scientists in charge of downstream analysis. We have developed an R-based QC pipeline called Proteomics Quality Control (PTXQC) for bottom-up LC-MS data generated by the MaxQuant software pipeline. PTXQC creates a QC report containing a comprehensive and powerful set of QC metrics, augmented with automated scoring functions. The automated scores are collated to create an overview heatmap at the beginning of the report, giving valuable guidance also to nonspecialists. Our software supports a wide range of experimental designs, including stable isotope labeling by amino acids in cell culture (SILAC), tandem mass tags (TMT), and label-free data. Furthermore, we introduce new metrics to score MaxQuant's Match-between-runs (MBR) functionality by which peptide identifications can be transferred across Raw files based on accurate retention time and m/z. Last but not least, PTXQC is easy to install and use and represents the first QC software capable of processing MaxQuant result tables. PTXQC is freely available at https://github.com/cbielow/PTXQC .

 2. A linear programming approach to max-sum problem: a review.

  Science.gov (United States)

  Werner, Tomás

  2007-07-01

  The max-sum labeling problem, defined as maximizing a sum of binary (i.e., pairwise) functions of discrete variables, is a general NP-hard optimization problem with many applications, such as computing the MAP configuration of a Markov random field. We review a not widely known approach to the problem, developed by Ukrainian researchers Schlesinger et al. in 1976, and show how it contributes to recent results, most importantly, those on the convex combination of trees and tree-reweighted max-product. In particular, we review Schlesinger et al.'s upper bound on the max-sum criterion, its minimization by equivalent transformations, its relation to the constraint satisfaction problem, the fact that this minimization is dual to a linear programming relaxation of the original problem, and the three kinds of consistency necessary for optimality of the upper bound. We revisit problems with Boolean variables and supermodular problems. We describe two algorithms for decreasing the upper bound. We present an example application for structural image analysis.

 3. Fair Adaptive Bandwidth and Subchannel Allocation in the WiMAX Uplink

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Antoni Morell

  2009-01-01

  Full Text Available In some modern communication systems, as it is the case of WiMAX, it has been decided to implement Demand Assignment Multiple Access (DAMA solutions. End-users request transmission opportunities before accessing the system, which provides an efficient way to share system resources. In this paper, we briefly review the PHY and MAC layers of an OFDMA-based WiMAX system, and we propose to use a Network Utility Maximization (NUM framework to formulate the DAMA strategy foreseen in the uplink of IEEE 802.16. Utility functions are chosen to achieve fair solutions attaining different degrees of fairness and to further support the QoS requirements of the services in the system. Moreover, since the standard allocates resources in a terminal basis but each terminal may support several services, we develop a new decomposition technique, the coupled-decompositions method, that obtains the optimal service flow allocation with a small number of iterations (the improvement is significant when compared to other known solutions. Furthermore, since the PHY layer in mobile WiMAX has the means to adapt the transport capacities of the links between the Base Station (BS and the Subscriber Stations (SSs, the proposed PHY-MAC cross-layer design uses this extra degree of freedom in order to enhance the network utility.

 4. Developing an active emergency medical service system based on WiMAX technology.

  Science.gov (United States)

  Li, Shing-Han; Cheng, Kai-An; Lu, Wen-Hui; Lin, Te-Chang

  2012-10-01

  The population structure has changed with the aging of population. In the present, elders account for 10.63% of the domestic population and the percentage is still gradually climbing. In other words, the demand for emergency services among elders in home environment is expected to grow in the future. In order to improve the efficiency and quality of emergency care, information technology should be effectively utilized to integrate medical systems and facilities, strengthen human-centered operation designs, and maximize the overall performance. The improvement in the quality and survival rate of emergency care is an important basis for better life and health of all people. Through integrated application of medical information systems and information communication technology, this study proposes a WiMAX-based emergency care system addressing the public demands for convenience, speed, safety, and human-centered operation of emergency care. This system consists of a healthcare service center, emergency medical service hospitals, and emergency ambulances. Using the wireless transmission capability of WiMAX, patients' physiological data can be transmitted from medical measurement facilities to the emergency room and emergency room doctors can provide immediate online instructions on emergency treatment via video and audio transmission. WiMAX technology enables the establishment of active emergency medical services.

 5. Signaling-Free Max-Min Airtime Fairness in IEEE 802.11 Ad Hoc Networks

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Youngsoo Lee

  2016-01-01

  Full Text Available We propose a novel media access control (MAC protocol, referred to as signaling-free max-min airtime fair (SMAF MAC, to improve fairness and channel utilization in ad hoc networks based on IEEE 802.11 wireless local area networks (WLANs. We introduce busy time ratio (BTR as a measure for max-min airtime fairness. Each node estimates its BTR and adjusts the transmission duration by means of frame aggregation and fragmentation, so that it can implicitly announce the BTR to neighbor nodes. Based on the announced BTR, each of the neighbor nodes controls its contention window. In this way, the SMAF MAC works in a distributed manner without the need to know the max-min fair share of airtime, and it does not require exchanging explicit control messages among nodes to attain fairness. Moreover, we successfully incorporate the hidden node detection and resolution mechanisms into the SMAF MAC to deal with the hidden node problem in ad hoc networks. The simulation results confirm that the SMAF MAC enhances airtime fairness without degrading channel utilization, and it effectively resolves several serious problems in ad hoc networks such as the starvation, performance anomaly, and hidden node problems.

 6. EVALUATION AND COMPARISON OF VO2MAX ASSESSMENT MODELS IN HIGH SCHOOL STUDENTS

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Bolboli Lotfali

  2013-04-01

  Full Text Available The purpose of this study was to evaluation and comparison of VO2max assessment models in students. Thirty students from high schools of Ardabil city were selected randomly and served as subjects in this study (age: 15.73±0.69 year, height: 169.46±8.1 cm, weight: 61.70±9.32 kg. Subjects were divided into two groups. In one group Rockport test was used to estimate their VO2 max and in other group Balk test was used for the same purpose. Also, the VO2max of both groups were examined by a standard treadmill test and the results were compared with the results of field tests. The one way of ANOVA and Tukey's post-hoc tests were used for data analysis (p>0/05. The results showed that there were significant differences between the results of the field tests and standard treadmill test (Bruce: 40.93±5.83 vs. Rockport: 58.71±2.73 and Balke: 52.09± 6.18. As a result of these findings it was concluded that the regression equations used in this study used is not suitable for 15-17 (yr boys and does not estimate their aerobic power correctly.

 7. Miniaturized CPW-Fed Triband Antenna with Asymmetric Ring for WLAN/WiMAX Applications

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Shanshan Huang

  2014-01-01

  Full Text Available A compact CPW-fed triband slot antenna for WLAN/WiMAX applications is proposed. The proposed antenna is formed by an asymmetric ring, an inverted L-strip, and a straight strip. By employing these structures, the antenna can generate three operation bands with compact size and simple structure. The measured and simulated results show the presented antenna has impedance bandwidths of 100 MHz (2.39–2.49 GHz, 360 MHz (3.36–3.72 GHz, and 760 MHz (5.13–5.89 GHz, which covers both WLAN in the 2.4/5.2 GHz bands and WiMAX in the 3.5/5.5 GHz bands. The antenna is successfully simulated and measured, showing triple bands can be obtained by using three different radiators and also indicating that the proposed antenna is suitable for the WiMAX/WLAN applications.

 8. Pengaruh metode latihan dan daya tahan otot tungkai terhadap hasil peningkatan kapasitas VO2Max pemain bola basket

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Gregorius Pito Wahyu Prakoso

  2017-09-01

  Abstract This study aims to determine: (1 differences in the influence of methods of circuit training and interval method of training on the increase in capacity VO2Max basketball (2 the difference of increase in capacity VO2Max basketball resilient tall limb muscle and muscular endurance leg lower the increase in capacity VO2Max basketball, and (3 the interaction between exercise and limb muscle endurance against the increase in capacity VO2Max basketball. This research method used experiments with 2 x 2 factorial design study. The research sample of 20 children trained were taken with purposive sampling technique. Data were analyzed using analysis of variants (ANOVA. The results of this study indicate that: (1 there is no significant difference between exercise training method circuit training and training methods interval training against the increase in capacity VO2Max basketball, (2 There are no significant differences in increase in capacity VO2Max basketball among students who have the endurance of leg muscle and durability of  low leg muscle, (3 there is no interaction between the method of training (circuit training and interval training and leg muscle endurance against the increase in capacity VO2Max basketball.

 9. Preliminary examination for a cooperative project in the field of waste and waste water biology (biological removal of slaughterhouse waste). Final report. Voruntersuchung fuer ein Verbundprojekt auf dem Gebiet der Abwasser- und Abfallbiologie (biologische Schlachthofentsorgung). Schlussbericht

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Lorre, R.; Marx, G.; Treutler, K.

  1986-01-01

  Major installations for the fermentation of undiluted slaughterhouse waste were not known. Only indirectly comparable test results could be obtained from the literature. Overall objective of the project was the development and testing of a biogas plant for energy production on the premises using slaughterhouse waste that is as solid as possible, such as rumen contents, dung, sieving residues from waste water. In order to determine max. biogas yield, the room load of the single-stage and mesophilically operated bioreactor (2 m/sup 3/) was slowly increased. The rumen contents were chopped up mechanically before feeding, in order to allow for decontamination and stabilizing of the decomposition process, and were alkalified with lime to a pH value greater than 12.5. Four tests with room loads between 0.8 and 5.65 kg oTS/m/sup 3/.d resulted in yields of 0.41-.54 m/sup 3//kg oTS and showed that the max. time and space yield through lime treatment is 3 m/sup 3/ biogas per m/sup 3/ rotting space and day. The method can be implemented on a large scale, yet it is not economical when relying solely on the biogas production. (orig.) With 32 refs., 14 tabs., 21 figs.

 10. Exercise-induced prostacyclin release positively correlates with VO(2max) in young healthy men.

  Science.gov (United States)

  Zoladz, J A; Majerczak, J; Duda, K; Chłopicki, S

  2009-01-01

  In this study we have evaluated the effect of maximal incremental cycling exercise (IE) on the systemic release of prostacyclin (PGI(2)), assessed as plasma 6-keto-PGF(1alpha) concentration in young healthy men. Eleven physically active - untrained men (mean +/- S.D.) aged 22.7 +/- 2.1 years; body mass 76.3 +/- 9.1 kg; BMI 23.30 +/- 2.18 kg . m(-2); maximal oxygen uptake (VO(2max)) 46.5 +/- 3.9 ml . kg(-1) . min(-1), performed an IE test until exhaustion. Plasma concentrations of 6-keto-PGF(1alpha), lactate, and cytokines were measured in venous blood samples taken prior to the exercise and at the exhaustion. The net exercise-induced increase in 6-keto-PGF(1alpha) concentration, expressed as the difference between the end-exercise minus pre-exercise concentration positively correlated with VO(2max) (r=0.78, p=0.004) as well as with the net VO(2) increase at exhaustion (r=0.81, p=0.003), but not with other respiratory, cardiac, metabolic or inflammatory parameters of the exercise (minute ventilation, heart rate, plasma lactate, IL-6 or TNF-alpha concentrations). The exercise-induced increase in 6-keto-PGF(1alpha) concentration?? was significantly higher (p=0.008) in a group of subjects (n=5) with the highest VO(2max) when compared to the group of subjects with the lowest VO(2max), in which no increase in 6-keto-PGF(1alpha) concentration was found. In conclusion, we demonstrated, to our knowledge for the first time, that exercise-induced release of PGI(2) in young healthy men correlates with VO(2max), suggesting that vascular capacity to release PGI(2) in response to physical exercise represents an important factor characterizing exercise tolerance. Moreover, we postulate that the impairment of exercise-induced release of PGI(2) leads to the increased cardiovascular hazard of vigorous exercise.

 11. Service Level Agreement for the QoS Guaranteed Mobile IPTV Services over Mobile WiMAX Networks

  OpenAIRE

  Chowdhury, Mostafa Zaman; Trung, Bui Minh; Jang, Yeong Min; Kim, Young-Il; Ryu, Won

  2011-01-01

  While mobile IPTV services are supported through the mobile WiMAX networks, there must need some guaranteed bandwidth for the IPTV services especially if IPTV and non-IPTV services are simultaneously supported by the mobile WiMAX networks. The quality of an IPTV service definitely depends on the allocated bandwidth for that channel. However, due to the high quality IPTV services and to support of huge non-IPTV traffic over mobile WiMAX networks, it is not possible to guarantee the sufficient ...

 12. ["My Mirra, my world." Mirra Birens-Eitingon as a key to her husband Max Eitingon's persona].

  Science.gov (United States)

  Ginor, Isabella; Remez, Gideon

  2015-01-01

  New reseach in Russia, Germany and Israel has revealed the complex and multifaceted figure of Mirra Eitingon (1877-1947), the wife for 31 years of Dr. Max Eitingon. Her character and her background in the Russian-Jewish intelligentsia and theatrical milieu provided a lifelong inspiration for Max in his many cultural interests as well as in his psychoanalytic activities, in Berlin and later in Jerusalem. His devotion to Mirra as well as to her two sons from previous marriages (one of them was the leading Soviet nuclear physicist Yuli Khariton) also highlight Max's own generosity and kindness.

 13. Comparison of the Danish step test and the watt-max test for estimation of maximal oxygen uptake

  DEFF Research Database (Denmark)

  Aadahl, Mette; Zacho, Morten; Linneberg, Allan René

  2013-01-01

  . Altogether, 795 eligible participants (response rate 35.8%) performed the watt max and the Danish step test. Correlation and agreement between the two VO(2max) test results was explored by Pearson's rho, Bland-Altman plots, Kappa(w), and gamma coefficients.Results: The correlation between VO(2max) (ml......Introduction: There is a need for simple and feasible methods for estimation of cardiorespiratory fitness (CRF) in large study populations, as existing methods for valid estimation of maximal oxygen consumption are generally time consuming and relatively expensive to administer. The Danish step...

 14. Biophysical properties of regions flanking the bHLH-Zip motif in the p22 Max protein

  International Nuclear Information System (INIS)

  Pursglove, Sharon E.; Fladvad, Malin; Bellanda, Massimo; Moshref, Ahmad; Henriksson, Marie; Carey, Jannette; Sunnerhagen, Maria

  2004-01-01

  The Max protein is the central dimerization partner in the Myc-Max-Mad network of transcriptional regulators, and a founding structural member of the family of basic-helix-loop-helix (bHLH)-leucine zipper (Zip) proteins. Biologically important regions flanking its bHLH-Zip motif have been disordered or absent in crystal structures. The present study shows that these regions are resistant to proteolysis in both the presence and absence of DNA, and that Max dimers containing both flanking regions have significantly higher helix content as measured by circular dichroism than that predicted from the crystal structures. Nuclear magnetic resonance measurements in the absence of DNA also support the inferred structural order. Deletion of both flanking regions is required to achieve maximal DNA affinity as measured by EMSA. Thus, the previously observed functionalities of these Max regions in DNA binding, phosphorylation, and apoptosis are suggested to be linked to structural properties

 15. Bacterial Diversity and Bioremediation Potential of the Highly Contaminated Marine Sediments at El-Max District (Egypt, Mediterranean Sea)

  KAUST Repository

  Amer, Ranya A.; Mapelli, Francesca; El Gendi, Hamada M.; Barbato, Marta; Goda, Doaa A.; Corsini, Anna; Cavalca, Lucia; Fusi, Marco; Borin, Sara; Daffonchio, Daniele; Abdel-Fattah, Yasser R.

  2015-01-01

  . Here, we investigated the physical, chemical, and microbiological features of hydrocarbon and heavy metals contaminated sediments collected at El-Max bay (Egypt). Molecular and statistical approaches assessing the structure of the sediment

 16. [Prehn, Ulrich. Max Hildebert Boehm. Radikales Ordnungsdenken vom Ersten Weltkrieg bis in die Bundesrepublik] / Karsten Brüggemann

  Index Scriptorium Estoniae

  Brüggemann, Karsten, 1965-

  2015-01-01

  Arvustus: Prehn, Ulrich. Max Hildebert Boehm. Radikales Ordnungsdenken vom Ersten Weltkrieg bis in die Bundesrepublik (Hamburger Beiträge zur Sozizl- und Zeitgeschichte, 51). Wallstein Verlag. Göttingen 2013

 17. Prinsip-prinsip Dasar Rasionalisasi Birokrasi Max Weber Pada Organisasi Perangkat Daerah Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara

  OpenAIRE

  Kadir, Abdul

  2015-01-01

  : This research entitled Fundamental Principles of Max Weber's Rational Bureaucracy in Kendari City, South- East Sulawesi Province. The purpose of study is to explain and interpret the characteristics of Max Weber's bureaucracy that canastas an imperative control for officials ‘actions of Kendari City, South-East Sulawesi Province. This study utilizes a rational system perspective and applies qualitative research strategy with ethnography. The phenomenon of bureaucracy was explored naturally ...

 18. Prinsip-prinsip Dasar Rasionalisasi Birokrasi Max Weber pada Organisasi Perangkat Daerah Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara

  OpenAIRE

  Kadir, Abdul

  2015-01-01

  : This research entitled Fundamental Principles of Max Weber's Rational Bureaucracy in Kendari City, South- East Sulawesi Province. The purpose of study is to explain and interpret the characteristics of Max Weber's bureaucracy that canastas an imperative control for officials ‘actions of Kendari City, South-East Sulawesi Province. This study utilizes a rational system perspective and applies qualitative research strategy with ethnography. The phenomenon of bureaucracy was explored naturally ...

 19. SNR Improvement Employing Dynamics Beamforming Based on Angle of Arrival for Mobile WiMax IEEE 802.16e

  OpenAIRE

  Yuwono, T

  2014-01-01

  The development of telecommunicationtechnology and services is very rapid. One oftelecommunication technology that is beingdeveloped is WiMax (Worldwide Interoperabilityfor Microwave Access). The advantages of WiMaxis it possess much range and can operate in non -LOS conditions. So it fits implemented inIndonesia to accelerate the internet penetration.Some features of WiMax technology is higherbandwidth and further range/area. SNRImprovement is The effort to increase the rangeand improve the ...

 20. MAXED, a computer code for the deconvolution of multisphere neutron spectrometer data using the maximum entropy method

  International Nuclear Information System (INIS)

  Reginatto, M.; Goldhagen, P.

  1998-06-01

  The problem of analyzing data from a multisphere neutron spectrometer to infer the energy spectrum of the incident neutrons is discussed. The main features of the code MAXED, a computer program developed to apply the maximum entropy principle to the deconvolution (unfolding) of multisphere neutron spectrometer data, are described, and the use of the code is illustrated with an example. A user's guide for the code MAXED is included in an appendix. The code is available from the authors upon request

 1. Molecular docking of Glycine max and Medicago truncatula ureases with urea; bioinformatics approaches.

  Science.gov (United States)

  Filiz, Ertugrul; Vatansever, Recep; Ozyigit, Ibrahim Ilker

  2016-03-01

  Urease (EC 3.5.1.5) is a nickel-dependent metalloenzyme catalyzing the hydrolysis of urea into ammonia and carbon dioxide. It is present in many bacteria, fungi, yeasts and plants. Most species, with few exceptions, use nickel metalloenzyme urease to hydrolyze urea, which is one of the commonly used nitrogen fertilizer in plant growth thus its enzymatic hydrolysis possesses vital importance in agricultural practices. Considering the essentiality and importance of urea and urease activity in most plants, this study aimed to comparatively investigate the ureases of two important legume species such as Glycine max (soybean) and Medicago truncatula (barrel medic) from Fabaceae family. With additional plant species, primary and secondary structures of 37 plant ureases were comparatively analyzed using various bioinformatics tools. A structure based phylogeny was constructed using predicted 3D models of G. max and M. truncatula, whose crystallographic structures are not available, along with three additional solved urease structures from Canavalia ensiformis (PDB: 4GY7), Bacillus pasteurii (PDB: 4UBP) and Klebsiella aerogenes (PDB: 1FWJ). In addition, urease structures of these species were docked with urea to analyze the binding affinities, interacting amino acids and atom distances in urease-urea complexes. Furthermore, mutable amino acids which could potentially affect the protein active site, stability and flexibility as well as overall protein stability were analyzed in urease structures of G. max and M. truncatula. Plant ureases demonstrated similar physico-chemical properties with 833-878 amino acid residues and 89.39-90.91 kDa molecular weight with mainly acidic (5.15-6.10 pI) nature. Four protein domain structures such as urease gamma, urease beta, urease alpha and amidohydro 1 characterized the plant ureases. Secondary structure of plant ureases also demonstrated conserved protein architecture, with predominantly α-helix and random coil structures. In

 2. A Limited Submuscular Direct-to-Implant Technique Utilizing AlloMax

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Michal Brichacek, MD

  2017-07-01

  Full Text Available Background:. This study evaluates a novel limited submuscular direct-to-implant technique utilizing AlloMax where only the upper few centimeters of the implant is covered by the pectoralis, whereas the majority of the implant including the middle and lower poles are covered by acellular dermal matrix. Methods:. The pectoralis muscle is released off its inferior and inferior-medial origins and allowed to retract superiorly. Two sheets of AlloMax (6 × 16 cm are sutured together and secured to the inframammary fold, serratus fascia, and the superiorly retracted pectoralis. Thirty-seven breasts in 19 consecutive patients with follow-up at 6 months were reviewed. Results:. Nineteen consecutive patients with 37 reconstructed breasts were studied. Average age was 50 years, average BMI was 24.3. Ptosis ranged from grade 0–III, and average cup size was B (range, A–DDD. Early minor complications included 1 seroma, 3 minor postoperative hematomas managed conservatively, and 3 minor wound healing problems. Three breasts experienced mastectomy skin flap necrosis and were managed with local excision. There were no cases of postoperative infection, red breast, grade III/IV capsular contractures, or implant loss. A single patient complained of animation postoperatively. One patient desired fat grafting for rippling. Conclusions:. The limited submuscular direct-to-implant technique utilizing AlloMax appears to be safe with a low complication rate at 6 months. This technique minimizes the action of the pectoralis on the implant, reducing animation deformities but still providing muscle coverage of the upper limit of the implant. Visible rippling is reduced, and a vascularized bed remains for fat grafting of the upper pole if required.

 3. Evaluation of the coagulometer STA R Max® (Stago) for routine coagulation parameters.

  Science.gov (United States)

  Brulé, Justine; Sinegre, Thomas; Pereira, Bruno; Berger, Marc G; Serre-Sapin, Anne-Françoise; Lebreton, Aurélien

  2018-04-01

  The STA R Max ® is a fully automated multiparameter coagulometer using clotting (viscosity-based detection system), chromogenic and immunologic assays. STA R Max ® is equipped with an innovative software (STA Coag Expert ® ) designed to assist laboratory in accreditation. The aim of this study was to evaluate its performances for the certification according to ISO 15189 quality standard in the haemostasis unit of our university hospital. The following tests were evaluated: prothrombin time (PT), activated partial thromboplastin time (aPTT), kaolin cephalin clotting time (KCCT), fibrinogen, anti-Xa assay and D-dimers. In normal and pathological range, the intra-assay coefficients of variation (CV) for PT, aPTT, KCCT and fibrinogen were below 4.0%. Intra-assay CV was of 4.0% for the anti-Xa assay and intra-assay CV was of 7.9% for D-dimers. Inter-assay CV were below 5.0% for PT, aPPT, KCCT and fibrinogen, 14.9% for anti-Xa assay and 8.6% for D-dimers. The interlaboratory comparisons were below 8.7% for PT, aPPT and KCCT, 5.0% for fibrinogen and 15.5% for anti-Xa assay. All results were acceptable according to suitable CV established by GFHT and the provider. The concordance between all coagulometers was excellent, with correlation coefficient close to 1 (0.99 for all parameters except for aPPT which was 0.98) calculated thanks to an intra-class correlation study. In conclusion, the STA R Max ® analyser is suitable for haemostasis laboratories and facilitates certification of a laboratory.

 4. Pemodelan dan Verifikasi Formal Pengaruh Mobility pattern Terhadap Handoff Latency pada Jaringan WiMAX

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  I Nym Saputra Wahyu Wijaya

  2016-01-01

  Full Text Available In order to decrease handoff latency and increase the successful of HHO conventional scheme, a development of handover scheme is done in standard protocol WiMAX IEEE 802.16e by adding mobility pattern. The superiority of handover scheme with mobility pattern can reduce handoff latency up to 50%, mean while the weakness of this scheme is a wrong act in determining target base station are often happen. Simulation can not showing the cause of that error. So, we do formal verification in to hard handover model with mobility pattern.             In this research, behaviour system is modeled with continuous-time Markov chain (CTMC. The model is foccused to aproximating the influence of mobility pattern in to handoff latency from WiMAX hard handover mechanism. In order to set up a series markov chain models handover system can follow steps, such as: represents the state space, give a number in all transitions, generate the rate transition matrix (infinitesimal generator.             Probabilistic model checking in the research are using quantitative properties and qualitative properties. Formal verification concerning properties has relation with handover in WiMAX network showing that 70% from mobile station which doing scanning with mobility pattern are success doing handover. 24% of them doing scanning conventional as a result of wrongness in act determining target base station, so handoff latency which is pictured will bigger than a system that is only use conventional scanning method.

 5. Applicability of an Indirect VO2max Test: Its Association with the 400 Meters Freestyle Performance

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Adalberto Veronese da Costa

  Full Text Available Abstract The aim of this study was to evaluate the VO2max using a previously validated indirect test for non-expert adult swimmers and to verify its connection with the 400 meters freestyle test. A total of 17 non-expert male swimmers (21.5 ± 3.12 years were evaluated. Body composition measurements included body weight (74 ± 9.41 kg, height (172.9 ± 5.21 cm and body fat percentage (15.2 ± 4.15 %. Two tests were conducted on different days; the 400 meters freestyle (400 MF and the Progressive Swim Test (PSwT, respectively. The participant's heart rate frequency before and after the test (BHR and AHR was analyzed, as well as the subjective perception of effort (RPE, the number of laps covered (NLP, and the time of test execution measured in minutes. Significant differences were identified in all variables (p - 0.60 was found between AHR and execution time (r > - 0.70, as well as between the VO2max estimated by the PSwT and the 400 MF performance test (r > - 0.70. The Bland-Altman Plot showed that the values discovered were within the established concordance limits of 95% (±1.96 SD. A negative correlation between a swimming test and a test that estimates the VO2max occurred, and the PSwT showed results of greater approximation of the aerobic power of non-expert swimmers. In conclusion, the PSwT is applicable for non-expert adult swimmers.

 6. The highest velocity and the shortest duration permitting attainment of VO2max during running

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Tiago Turnes

  2015-02-01

  Full Text Available DOI: http://dx.doi.org/10.5007/1980-0037.2015v17n2p226   The severe-intensity domain has important applications for the prescription of running training and the elaboration of experimental designs. The objectives of this study were: 1 to investigate the validity of a previously proposed model to estimate the shortest exercise duration (TLOW and the highest velocity (VHIGH at which VO2max is reached during running, and 2 to evaluate the effects of aerobic training status on these variables. Eight runners and eight physically active subjects performed several treadmill running exercise tests to fatigue in order to mathematically estimate and to experimentally determine TLOW and VHIGH. The relationship between the time to achieve VO2max and time to exhaustion (Tlim was used to estimate TLOW. VHIGH was estimated using the critical velocity model. VHIGH was assumed to be the highest velocity at which VO2 was equal to or higher than the average VO2max minus one standard deviation. TLOW was defined as Tlim associated with VHIGH. Runners presented better aerobic fitness and higher VHIGH (22.2 ± 1.9 km.h-1 than active subjects (20.0 ± 2.1 km.h-1. However, TLOW did not differ between groups (runners: 101 ± 39 s; active subjects: 100 ± 35 s. TLOW and VHIGH were not well estimated by the model proposed, with high coefficients of variation (> 6% and a low correlation coefficient (r<0.70, a fact reducing the validity of the model. It was concluded that aerobic training status positively affected only VHIGH. Furthermore, the model proposed presented low validity to estimate the upper boundary of the severe-intensity domain (i.e., VHIGH, irrespective of the subjects’ training status.

 7. Evaluation of the BD Max Cdiff assay for the detection of toxigenic Clostridium difficile in human stool specimens.

  Science.gov (United States)

  Putsathit, Papanin; Morgan, Justin; Bradford, Damien; Engelhardt, Nelly; Riley, Thomas V

  2015-02-01

  The Becton Dickinson (BD) PCR-based GeneOhm Cdiff assay has demonstrated a high sensitivity and specificity for detecting Clostridium difficile. Recently, the BD Max platform, using the same principles as BD GeneOhm, has become available in Australia. This study aimed to investigate the sensitivity and specificity of BD Max Cdiff assay for the detection of toxigenic C. difficile in an Australian setting. Between December 2013 and January 2014, 406 stool specimens from 349 patients were analysed with the BD Max Cdiff assay. Direct and enrichment toxigenic culture were performed on bioMérieux ChromID C. difficile agar as a reference method. isolates from specimens with discrepant results were further analysed with an in-house PCR to detect the presence of toxin genes. The overall prevalence of toxigenic C. difficile was 7.2%. Concordance between the BD Max assay and enrichment culture was 98.5%. The sensitivity, specificity, positive predictive value and negative predictive value for the BD Max Cdiff assay were 95.5%, 99.0%, 87.5% and 99.7%, respectively, when compared to direct culture, and 91.7%, 99.0%, 88.0% and 99.4%, respectively, when compared to enrichment culture. The new BD Max Cdiff assay appeared to be an excellent platform for rapid and accurate detection of toxigenic C. difficile.

 8. My max score AP statistics maximize your score in less time

  CERN Document Server

  Ross, Phd, Amanda

  2013-01-01

  The only study guide to offer expert, customized study plans for every student's needs You've had a year to study...but also a year to forget. As the AP test approaches, other guides reexamine the entire year of material. But only one guide identifies your strengths and weaknesses, then points you directly to the review you need most My Max Score, a new concept developed by AP teachers and exam graders, offers separate review materials for long-term prep and last-minute cram sessions-no matter when you start studying, This is just what you need-plus str

 9. A multi-analyzer crystal spectrometer (MAX) for pulsed neutron sources

  International Nuclear Information System (INIS)

  Tajima, K.; Ishikawa, Y.; Kanai, K.; Windsor, C.G.; Tomiyoshi, S.

  1982-03-01

  The paper describes the principle and initial performance of a multi-analyzer crystal spectrometer (MAX) recently installed at the KENS spallation neutron source at Tsukuba. The spectrometer is able to make time of flight scans along a desired direction in reciprocal space, covering a wide range of the energy transfers corresponding to the fifteen analyzer crystals. The constant Q or constant E modes of operation can be performed. The spectrometer is particularly suited for studying collective excitations such as phonons and magnons to high energy transfers using single crystal samples. (author)

 10. Max Dvořák and Austrian Denkmalpflege at War

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jonathan Blower

  2009-12-01

  Full Text Available As was often the case with Vienna School art historians, Max Dvořák (1874-1921 contributed a significant amount to the theory and practice of monument preservation. This paper considers his reactions to the precarious situation of artistic heritage during and after the first world war, which he conceived as a conflict between spiritual and material values. In writings that betray a less than objective patriotism, Italy emerges as Dvořák’s principal antagonist, whilst critical voices in Austria – that of Karl Kraus in particular – undermined his position by calling for an end to the so-called monument cult.

 11. Analysis of high accuracy, quantitative proteomics data in the MaxQB database.

  Science.gov (United States)

  Schaab, Christoph; Geiger, Tamar; Stoehr, Gabriele; Cox, Juergen; Mann, Matthias

  2012-03-01

  MS-based proteomics generates rapidly increasing amounts of precise and quantitative information. Analysis of individual proteomic experiments has made great strides, but the crucial ability to compare and store information across different proteome measurements still presents many challenges. For example, it has been difficult to avoid contamination of databases with low quality peptide identifications, to control for the inflation in false positive identifications when combining data sets, and to integrate quantitative data. Although, for example, the contamination with low quality identifications has been addressed by joint analysis of deposited raw data in some public repositories, we reasoned that there should be a role for a database specifically designed for high resolution and quantitative data. Here we describe a novel database termed MaxQB that stores and displays collections of large proteomics projects and allows joint analysis and comparison. We demonstrate the analysis tools of MaxQB using proteome data of 11 different human cell lines and 28 mouse tissues. The database-wide false discovery rate is controlled by adjusting the project specific cutoff scores for the combined data sets. The 11 cell line proteomes together identify proteins expressed from more than half of all human genes. For each protein of interest, expression levels estimated by label-free quantification can be visualized across the cell lines. Similarly, the expression rank order and estimated amount of each protein within each proteome are plotted. We used MaxQB to calculate the signal reproducibility of the detected peptides for the same proteins across different proteomes. Spearman rank correlation between peptide intensity and detection probability of identified proteins was greater than 0.8 for 64% of the proteome, whereas a minority of proteins have negative correlation. This information can be used to pinpoint false protein identifications, independently of peptide database

 12. A Contingent Affinity: Max Weber, Carl Schmitt, and the Challenge of Modern Politics.

  Science.gov (United States)

  Magalhães, Pedro T

  2016-01-01

  The thesis that the theory of charismatic-plebiscitary democracy developed by Max Weber in the wake of the Weimar Republic was developed to its ultimate consequences by Carl Schmitt in the final crisis of Weimar has been hotly debated since it was first advanced in the 1950s. This paper proposes a fresh look at the controversy. By comparing both authors' concepts of politics in their relation to the problem of modernity, it argues that the Weber-Schmitt affair is neither a baseless legend nor a case of natural continuity. Instead, it should rather be understood in terms of a contingent affinity.

 13. THE EFFECT OF SOME RHIZOBACTERIAN STRAINS ON SOLUBLE PROTEINS CONTENT IN SOYBEANS (GLYCINE MAX L. MERR.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marius Stefan

  2007-08-01

  Full Text Available Now it is an accepted fact that plant growth-promoting rhizobacteria (PGPR can increase the productivity of several crops. The main objective of the present study was to find if there are any differences in protein content in the seeds of soybean (Glycine max L. MERR.. Using spectrophotometric methods for analyzing the protein contents and electrophoretic methods for qualitative analysis it was observed that no major modifications occur in protein spectrum. Looking at the quantitative side there was a small improvement in protein quantity.

 14. Albert Einstein and his mentor Max Talmey. The seventh Charles B. Snyder Lecture.

  Science.gov (United States)

  Ravin, J G

  1997-01-01

  While he was a student at the Munich medical school, Max Talmey strongly influenced the education of Albert Einstein. Their association occurred during five years of Einstein's second decade. They lost contact for many years after each left Munich. Talmey emigrated to the United States and practiced medicine, mainly ophthalmology, in New York City. He made significant contributions to medicine, to the popularization of Einstein's work, and to the development of international languages. The relationship of Talmey and Einstein was rekindled when Einstein visited and later moved to the United States.

 15. Undulator physics and coherent harmonic generation at the MAX-lab electron storage ring

  International Nuclear Information System (INIS)

  Werin, Sverker.

  1991-01-01

  This work presents the undulator and harmonic generation project at the electron storage ring MAX-lab at University of Lund. The theory of undulator radiation, laser coherent harmonic generation, optical klystron amplifiers and FELs is treated in one uniform way, with complete solutions of the necessary equations. The permanent magnet undulator is described in some detail, along with the installation of the undulator in the storage ring. Details regarding the emitted radiation, the electron beam path in the undulator and other results are analysed. Finally harmonic generation using a Nd:YAG laser and the creation of coherent photons at the third harmonic (355 nm) is described. (author)

 16. Ulex europaeus I and glycine max bind to the human olfactory bulb.

  Science.gov (United States)

  Nagao, M; Oka, N; Kamo, H; Akiguchi, I; Kimura, J

  1993-12-24

  The distribution of binding sites for the fucose-selective lectin Ulex europaeus I and the terminal N-acetylgalactosamine-selective lectin glycine max in the human olfactory bulb were studied. These lectins bound to primary olfactory axons in the olfactory nerve layer and the glomerular layer. They also bound to fibers located in the deeper layers such as the external plexiform layer and the granular layer. Furthermore they projected to the olfactory stalk but not in the cerebrum. The deeper projections of the lectin binding fibers may affect the function of the olfactory bulb in humans.

 17. Riipaisevia melodioita ja tulista taiturointia : Karakteerierot Max Bruchin Viulukonsertossa nro 1 g-molli Op. 26

  OpenAIRE

  Kuusirati, Veera

  2017-01-01

  Opinnäytetyössäni tarkastelen Max Bruchin Viulukonserttoa nro 1 g-molli op. 26 ja sen tul-kitsemista ja harjoittelua viulistin näkökulmasta. Syvennyn erityisesti pohtimaan, miten kon-serttoon sisältyvät karakteerierot saisi mahdollisimman hyvin kuulumaan soitossa. Lisäksi kerron Bruchin elämästä ja urasta säveltäjänä. Tarkastelen konserttoa analysoimalla teosta tyylillisesti ja rakenteellisesti ja partituuria tut-kimalla. Lisäksi olen tutkinut teosta soittamalla ja harjoittelemalla sitä. ...

 18. Modeling and Simulation of Handover Scheme in Integrated EPON-WiMAX Networks

  DEFF Research Database (Denmark)

  Yan, Ying; Dittmann, Lars

  2011-01-01

  In this paper, we tackle the seamless handover problem in integrated optical wireless networks. Our model applies for the convergence network of EPON and WiMAX and a mobilityaware signaling protocol is proposed. The proposed handover scheme, Integrated Mobility Management Scheme (IMMS), is assisted...... by enhancing the traditional MPCP signaling protocol, which cooperatively collects mobility information from the front-end wireless network and makes centralized bandwidth allocation decisions in the backhaul optical network. The integrated network architecture and the joint handover scheme are simulated using...... OPNET modeler. Results show validation of the protocol, i.e., integrated handover scheme gains better network performances....

 19. EFFECTS OF ZEOLITE AND CADMIUM ON GROWTH AND CHEMICAL COMPOSITION OF SOYBEAN (Glycine max L.)

  OpenAIRE

  Mohammad Reza Mahmoodabadi; Abdol-majid Ronaghi; Mehdi Khayyat; Gholamreza Hadarbadi

  2009-01-01

    There are areas in the world which are polluted by trace metals some of which may not be degraded by biotic process. Some of these metals might enter into surface and/or underground water resources thus causing serious human and animal health problems. In recent years, natural amendments, such as the use of zeolite, have been widely used to address trace metals contamination. In the present study the effect of zeolite on the growth and nodulation of soybean (Glycine max L.) was evaluat...

 20. Hierarchical Downlink Resource Management Framework for OFDMA based WiMAX Systems

  DEFF Research Database (Denmark)

  Wang, Hua; Iversen, Villy Bæk

  2008-01-01

  IEEE 802.16, known as WiMAX, has received much attention for its capability to support multiple types of applications with diverse QoS requirements. Beyond what the standard has defined, radio resource management (RRM) still remains an open issue. In this paper, we propose a hierarchical downlink...... belonging to different service classes with the objective of increasing the spectral efficiency while satisfying the diverse QoS requirements in each service class. CAC highlights how to limit the number of ongoing connections preventing the system capacity from being overused. Through system...

 1. En busca de nuevas realidades desde la mirada de Manfred Max Neef

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  María Cristina Bejarano

  2013-07-01

  Full Text Available Este documento pretende ser un análisis crítico de los aspectos más relevantes de las experiencias de Buenas Prácticas, teniendo como lente los elementos propuestos por Manfred Max Neef en su texto El acto creativo (1991. Pretende, por otro lado, ser un recono-cimiento a las comunidades partícipes de estos diferentes proyectos y a las personas que tras ellos desean “comprender” el conflicto y entregan para su superación gran medida de su calidad humana.

 2. Max Tech and Beyond: Maximizing Appliance and Equipment Efficiency by Design

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Desroches, Louis-Benoit; Garbesi, Karina

  2011-07-20

  It is well established that energy efficiency is most often the lowest cost approach to reducing national energy use and minimizing carbon emissions. National investments in energy efficiency to date have been highly cost-effective. The cumulative impacts (out to 2050) of residential energy efficiency standards are expected to have a benefit-to-cost ratio of 2.71:1. This project examined energy end-uses in the residential, commercial, and in some cases the industrial sectors. The scope is limited to appliances and equipment, and does not include building materials, building envelopes, and system designs. This scope is consistent with the scope of DOE's appliance standards program, although many products considered here are not currently subject to energy efficiency standards. How much energy could the United States save if the most efficient design options currently feasible were adopted universally? What design features could produce those savings? How would the savings from various technologies compare? With an eye toward identifying promising candidates and strategies for potential energy efficiency standards, the Max Tech and Beyond project aims to answer these questions. The analysis attempts to consolidate, in one document, the energy savings potential and design characteristics of best-on-market products, best-engineered products (i.e., hypothetical products produced using best-on-market components and technologies), and emerging technologies in research & development. As defined here, emerging technologies are fundamentally new and are as yet unproven in the market, although laboratory studies and/or emerging niche applications offer persuasive evidence of major energy-savings potential. The term 'max tech' is used to describe both best-engineered and emerging technologies (whichever appears to offer larger savings). Few best-on-market products currently qualify as max tech, since few apply all available best practices and components. The

 3. Tribute to an Astronomer: The Work of Max Ernst on Wilhelm Tempel

  Science.gov (United States)

  Nazé, Yaël

  2016-05-01

  In 1964-1974, the German artist Max Ernst created, with the help of two friends, a series of works (books, movie, and paintings) related to the astronomer Wilhelm Tempel. Mixing actual texts by Tempel and artistic features, this series pays homage to the astronomer by recalling his life and discoveries. Moreover, the core of the project, the book Maximiliana or the Illegal Practice of Astronomy, actually depicts the way science works, making this work of art a most original tribute to a scientist.

 4. A marketing plan for the ice cream brand Max Adventures in food service

  OpenAIRE

  Carbó, Marina Cercós

  2013-01-01

  A Work Project, presented as part of the requirements for the Award of a Masters Degree in Management from the NOVA – School of Business and Economics This project consists on developing a marketing plan in the Spanish market for the ice cream brand Max Adventures in the food service sector. The objective of the plan is to increase current level of sales and distribution. For this reason an external and internal audit is done in order to understand the context, observe what competitors are...

 5. Religião, educação e economia em Max Weber = Religion, education and the economy in Max Weber

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Carvalho Filho, Juarez Lopes de

  2014-01-01

  Full Text Available Este artigo propõe relacionar a religião, a educação e a economia em Max Weber. Apesar de não ter escrito uma obra específica sobre a educação, é possível verificar em escritos como Confucionismo e taoísmo um esboço de tipos ideais da educação encontrados em qualquer sistema de formação, que Weber articulava aos tipos de dominação legitima (racional-legal, tradicional, carismática, seja política seja religiosa. Cada tipo de educação desenvolve nos alunos uma cultura, uma conduta de vida, ou as qualidades que convêm a um tipo de dominação político-religiosa. Esses elementos dos tipos ideais de educação articulados a uma cultura religiosa exercem um papel importante na formação de sistemas econômicos, notadamente de uma cultura capitalista. Como Weber demonstrou na Ética protestante e o “espírito” do capitalismo, existe uma real adaptação, de uma educação religiosa (ascética ao capitalismo e à sua cultura

 6. THE RELATIONSHIP BETWEEN AEROBIC POWER AND REPEATED SPRINT ABILITY IN YOUNG SOCCER PLAYERS WITH DIFFERENT LEVELS OF VO2 MAX

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Rostam Alizadeh

  2010-06-01

  Full Text Available In some team sports such as soccer which is interval, athletes need to prepare themselves immediatelyfor the next activity. Therefore it is very important to have enough information on characteristics of recovery phase and quick recovery to the first situation and to have the minimum speed reduction. The purpose of this study was to determine the relationship between aerobic power and repeated sprint ability (RSA or decrementindex in young soccer players in three different levels of Vo2max. Methods: For this reason 41 volunteers were divided in to three groups with different levels of Vo2max ml.kg-1.min-1 low 37.22 ± 2.3 (n= 18, age 17.1 ± 0.9 year, height 170.6 ± 0.76 cm, weight 67.1 ± 5.05 kg medium 46.46± 1.97 ml.kg-1.min-1 (n= 13, age 17.6± 0.76year, height 173.8 ± 4.84 cm, weight 65.9 ± 4.92 kg and high 55.63 ± 1.52 ml.kg-1.min-1 (n=10, age 17.4 ±0.69 year, height 177 ± 3.23 cm, weight 71.4 ± 3.94 kg. To determine Vo2max a graded exercise test until volitional exhaustion on treadmill was used, and also RAST was used to measure RSA. The lactate accumulation was measured before and after RSA protocol. Pearson's correlation was used to determine the correlation between the aerobic power and RSA. The results indicated that there are significant relationship between Vo2max anddecremental index in low Vo2max group (r= 0.86, p= 0.001, no significant relationship medium Vo2max group (r= 0.14, p= 0.63 and negative significant relationship in high Vo2max group (r= - 0.64, p= 0.04. There are no significant relationship between Lactate accumulation and decremental index in medium (r= 0.005, p= 0.98 and high Vo2max groups (r=0.27, p= 0.45. Discussion: It is possible that the recovery of inter muscular resources relates to aerobic ability, but there are other factors effective in RSA rather than Vo2max and Lactate accumulation. The current study showed a normal curved relationship between Vo2max and RSA.

 7. Le procédé du collage dans l’oeuvre de Max Ernst

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Márcia Maria Valle Arbex

  2011-10-01

  Full Text Available Considerado um dos inventores da colagem, no sentido moderno da palavra, Max Ernst desenvolve a técnica estendendo sua prática e transformando-a em conceito. Nossa reflexão aborda este “recurso” sob ângulo de sua relação com a noção de imagem surrealista, a partir de exemplos de trabalhos executados em 1919-1920, onde as imagens vêm acompanhadas de legendas, formando o que chamamos de poema-duplo.Considéré l’un des créateurs du collage dans le sens moderne du mot, Max Ernst développe cete technique en élargissant sa pratique et en la transformant en concept. Notre réflexion porte sur ce “procédé”, sous l’angle de ses rapports avec la notion d’image poétique surréaliste, à partir d’exemples de travaux réalisés en 1919-1920, où des légendes accompagnent les images formant une sorte poème-double.

 8. An Application of Max Lusher's Theory of Colour Psychology in Forogh Farrokhzad's Poetry

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  M Alavi Moghaddam

  2010-06-01

  Full Text Available Colour is recognized as one of the criteria for personality analysis in modern psychology. Colours are a kind of energy and visible sounds which play an important role in one's life. Their influences on human's soul and mind are undeniable. In other words, colour can be considered as a reflection of one's mental and physical situation since colours have special influence on soul and body equally. Max Lusher's study of colours is among the most recent theories which deal with psychological analysis and character explication. In this method, colours are introduced as numbers. Those which are denied and those which are well- accepted are the reflection of one’s thoughts and feelings. Hence, word selection and colour choice can help us to analyze the poet's personality and mind. Among the modern poets, Forogh Farrokhzad has repeatedly manipulated colours in her poems among which "black" is a specific one. This paper aims at interpreting Forogh Farrokhzad poetry in terms of colour analysis on Max Lusher's theory.

 9. Nash points, Ky Fan inequality and equilibria of abstract economies in Max-Plus and -convexity

  Science.gov (United States)

  Briec, Walter; Horvath, Charles

  2008-05-01

  -convexity was introduced in [W. Briec, C. Horvath, -convexity, Optimization 53 (2004) 103-127]. Separation and Hahn-Banach like theorems can be found in [G. Adilov, A.M. Rubinov, -convex sets and functions, Numer. Funct. Anal. Optim. 27 (2006) 237-257] and [W. Briec, C.D. Horvath, A. Rubinov, Separation in -convexity, Pacific J. Optim. 1 (2005) 13-30]. We show here that all the basic results related to fixed point theorems are available in -convexity. Ky Fan inequality, existence of Nash equilibria and existence of equilibria for abstract economies are established in the framework of -convexity. Monotone analysis, or analysis on Maslov semimodules [V.N. Kolokoltsov, V.P. Maslov, Idempotent Analysis and Its Applications, Math. Appl., volE 401, Kluwer Academic, 1997; V.P. Litvinov, V.P. Maslov, G.B. Shpitz, Idempotent functional analysis: An algebraic approach, Math. Notes 69 (2001) 696-729; V.P. Maslov, S.N. Samborski (Eds.), Idempotent Analysis, Advances in Soviet Mathematics, Amer. Math. Soc., Providence, RI, 1992], is the natural framework for these results. From this point of view Max-Plus convexity and -convexity are isomorphic Maslov semimodules structures over isomorphic semirings. Therefore all the results of this paper hold in the context of Max-Plus convexity.

 10. Exercise tolerance during VO2max testing is a multifactorial psychobiological phenomenon.

  Science.gov (United States)

  Midgley, Adrian W; Earle, Keith; McNaughton, Lars R; Siegler, Jason C; Clough, Peter; Earle, Fiona

  2017-01-01

  Fifty-nine men completed a VO 2max test and a questionnaire to establish reasons for test termination, perceived exercise reserve (difference between actual test duration and the duration the individual perceived could have been achieved if continued until physical limitation), and perception of verbal encouragement. Participants gave between 1 and 11 factors as reasons for test termination, including leg fatigue, various perceptions of physical discomfort, safety concerns, and achievement of spontaneously set goals. The two most common main reasons were leg fatigue and breathing discomfort, which were predicted by pre-to-post test changes in pulmonary function (p = 0.038) and explosive leg strength (p = 0.042; R 2  = 0.40). Median (interquartile range) perceived exercise reserve, was 45 (50) s. Two-thirds of participants viewed verbal encouragement positively, whereas one-third had a neutral or negative perception. This study highlights the complexity of exercise tolerance during VO 2max testing and more research should explore these novel findings.

 11. Dual Band Metamaterial Antenna For LTE/Bluetooth/WiMAX System.

  Science.gov (United States)

  Hasan, Md Mehedi; Faruque, Mohammad Rashed Iqbal; Islam, Mohammad Tariqul

  2018-01-19

  A compact metamaterial inspired antenna operate at LTE, Bluetooth and WiMAX frequency band is introduced in this paper. For the lower band, the design utilizes an outer square metallic strip forcing the patch to radiate as an equivalent magnetic-current loop. For the upper band, another magnetic current loop is created by adding metamaterial structure near the feed line on the patch. The metamaterial inspired antenna dimension of 42 × 32 mm 2 compatible to wireless devices. Finite integration technique based CST Microwave Studio simulator has been used to design and numerical investigation as well as lumped circuit model of the metamaterial antenna is explained with proper mathematical derivation. The achieved measured dual band operation of the conventional antenna are sequentially, 0.561~0.578 GHz, 2.346~2.906 GHz, and 2.91~3.49 GHz, whereas the metamaterial inspired antenna shows dual-band operation from 0.60~0.64 GHz, 2.67~3.40 GHz and 3.61~3.67 GHz, respectively. Therefore, the metamaterial antenna is applicable for LTE and WiMAX applications. Besides, the measured metamaterial antenna gains of 0.15~3.81 dBi and 3.47~3.75 dBi, respectively for the frequency band of 2.67~3.40 GHz and 3.61~3.67 GHz.

 12. COSMOLOGICAL CONSTRAINTS FROM THE SLOAN DIGITAL SKY SURVEY MaxBCG CLUSTER CATALOG

  International Nuclear Information System (INIS)

  Rozo, Eduardo; Weinberg, David H.; Wechsler, Risa H.; Rykoff, Eli S.; Annis, James T.; Frieman, Joshua A.; Becker, Matthew R.; Evrard, August E.; Hao Jiangang; McKay, Timothy A.; Hansen, Sarah M.; Johnston, David E.; Koester, Benjamin P.; Sheldon, Erin S.

  2010-01-01

  We use the abundance and weak-lensing mass measurements of the Sloan Digital Sky Survey maxBCG cluster catalog to simultaneously constrain cosmology and the richness-mass relation of the clusters. Assuming a flat ΛCDM cosmology, we find σ 8 (Ω m /0.25) 0.41 = 0.832 ± 0.033 after marginalization over all systematics. In common with previous studies, our error budget is dominated by systematic uncertainties, the primary two being the absolute mass scale of the weak-lensing masses of the maxBCG clusters, and uncertainty in the scatter of the richness-mass relation. Our constraints are fully consistent with the WMAP five-year data, and in a joint analysis we find σ 8 = 0.807 ± 0.020 and Ω m = 0.265 ± 0.016, an improvement of nearly a factor of 2 relative to WMAP5 alone. Our results are also in excellent agreement with and comparable in precision to the latest cosmological constraints from X-ray cluster abundances. The remarkable consistency among these results demonstrates that cluster abundance constraints are not only tight but also robust, and highlight the power of optically selected cluster samples to produce precision constraints on cosmological parameters.

 13. Fifty years with the Hamilton scales for anxiety and depression. A tribute to Max Hamilton.

  Science.gov (United States)

  Bech, P

  2009-01-01

  From the moment Max Hamilton started his psychiatric education, he considered psychometrics to be a scientific discipline on a par with biochemistry or pharmacology in clinical research. His clinimetric skills were in operation in the 1950s when randomised clinical trials were established as the method for the evaluation of the clinical effects of psychotropic drugs. Inspired by Eysenck, Hamilton took the long route around factor analysis in order to qualify his scales for anxiety (HAM-A) and depression (HAM-D) as scientific tools. From the moment when, 50 years ago, Hamilton published his first placebo-controlled trial with an experimental anti-anxiety drug, he realized the dialectic problem in using the total score on HAM-A as a sufficient statistic for the measurement of outcome. This dialectic problem has been investigated for more than 50 years with different types of factor analyses without success. Using modern psychometric methods, the solution to this problem is a simple matter of reallocating the Hamilton scale items according to the scientific hypothesis under examination. Hamilton's original intention, to measure the global burden of the symptoms experienced by the patients with affective disorders, is in agreement with the DSM-IV and ICD-10 classification systems. Scale reliability and obtainment of valid information from patients and their relatives were the most important clinimetric innovations to be developed by Hamilton. Max Hamilton therefore belongs to the very exclusive family of eminent physicians celebrated by this journal with a tribute. 2009 S. Karger AG, Basel.

 14. [Thought Experiments in Historiographic Function: Max Weber on Eduard Meyer and the Question of Counterfactuality].

  Science.gov (United States)

  Ernst, Florian

  2015-03-01

  Thought Experiments in Historiographic Function: Max Weber on Eduard Meyer and the Question of Counterfactuality. Max Weber's remarks on his colleague Eduard Meyer regarding counterfactual reasoning in history reflects a significant shift during the Methodenstreit around 1900. The question of attributing historical change strictly to either individual causes or abstract general laws has been tackled in a new way: By counterfactual reasoning a historian should be able to detect the most significant (and therefore meaningful) cause, event, or action for a certain historical outcome. Following Fritz Ringer, this paper argues that given the predominating methods of the natural sciences, scholars of the humanities conducted historical research by counterfactual thought experiments. This way, Weber pried open contemporary narratives (e.g. historicism), and by employing a unique historical causal analysis he made way for refined concepts to offer a model of interpretation that gave hope for a more feasible, practice-oriented approach to historical research than the epistemological discussions had hitherto offered. © 2015 WILEY-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim.

 15. Optimizing WiMAX: Mitigating Co-Channel Interference for Maximum Spectral Efficiency

  International Nuclear Information System (INIS)

  Ansari, A.Q.; Memon, A.L.; Qureshi, I.A.

  2016-01-01

  The efficient use of radio spectrum is one of the most important issues in wireless networks because spectrum is generally limited and wireless environment is constrained to channel interference. To cope up and for increased usefulness of radio spectrum wireless networks use frequency reuse technique. The frequency reuse technique allows the use of same frequency band in different cells of same network considering inter-cell distance and resulting interference level. WiMAX (Worldwide Interoperability for Microwave Access) PHY profile is designed to use FRF (Frequency Reuse Factor) of one. When FRF of one is used it results in an improved spectral efficacy but also results in CCI (Co-Channel interference) at cell boundaries. The effect of interference is always required to be measured so that some averaging/ minimization techniques may be incorporated to keep the interference level up to some acceptable threshold in wireless environment. In this paper, we have analyzed, that how effectively CCI impact can be mitigated by using different subcarrier permutation types presented in IEEE 802.16 standard. A simulation based analysis is presented wherein impact of using same and different permutation base in adjacent cells in a WiMAX network on CCI, under varying load conditions is analyzed. We have further studied the effect of permutation base in environment where frequency reuse technique is used in conjunction with cell sectoring for better utilization of radio spectrum. (author)

 16. Vanguardia, postvanguardia, posmodernidad. Max Aub, Jusep Torres Campalans y la vacunación vanguardista

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ette, Ottmar

  2002-12-01

  Full Text Available The analysis of one of Max Aub's most brilliant novels, «Jusep Torres Campalans» (1958, allows us a deep insight in the complex relationship between the «historic» Avantgarde and the Neoavantgardes of the sixties and seventies as well as between postvanguardist aesthetics and (the cultural space of Postmodernity. Focussing different forms of the break with the break of tradition, this essay deals with the avantgardist vaccination of postmodern cultural practices.

  Partiendo del análisis de una de las obras estéticamente más logradas de Max Aub, «Jusep Torres Campalans» (1958, el presente estudio enfoca las relaciones complejas entre las vanguardias «históricas» y las neovanguardias de los años sesenta y setenta, entre una estética postvanguardista y (el espacio cultural de la Posmodernidad, vacunada —en el sentido de Roland Barthes— con un poquito de Vanguardia.

 17. Coplanar Waveguide Fed Compact Wide Circular-Slotted Antenna for Wi-Fi/WiMAX Applications

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  M. Samsuzzaman

  2014-01-01

  Full Text Available A coplanar waveguide (CPW fed printing and wide circular slotted, dual band antenna for Wi-Fi/WiMAX applications are presented. The antenna mainly encompasses a ground with a wide circular slot in the centre, a rectangular feeding strip, and two pairs of symmetric planar inverted L (SPIL strips connecting with the slotted ground. The tuning effects of the rectangular patch, ground size, and SPIL strips to the resonance and matching condition are examined by HFSS and the prototype is fabricated and measured. The simulation and experimental results show that the antenna has an impedance bandwidth with −10 dB reflection coefficients 600 MHz (3.26–3.86 GHz, lower band and 1040 MHz (5.02–6.26 GHz, upper band, which can cover both the Wi-Fi 5.2/5.5/5.8 GHz and WiMAX 3.3/3.5/3.7/5.8 GHz bands. Moreover, a stable omnidirectional radiation pattern and average peak gain for lower band 3.23 dB and upper band 5.93 dB have been achieved, respectively.

 18. Rice cytochrome P450 MAX1 homologs catalyze distinct steps in strigolactone biosynthesis

  KAUST Repository

  Zhang, Yanxia

  2014-10-26

  Strigolactones (SLs) are a class of phytohormones and rhizosphere signaling compounds with high structural diversity. Three enzymes, carotenoid isomerase DWARF27 and carotenoid cleavage dioxygenases CCD7 and CCD8, were previously shown to convert all-trans-β-carotene to carlactone (CL), the SL precursor. However, how CL is metabolized to SLs has remained elusive. Here, by reconstituting the SL biosynthetic pathway in Nicotiana benthamiana, we show that a rice homolog of Arabidopsis More Axillary Growth 1 (MAX1), encodes a cytochrome P450 CYP711 subfamily member that acts as a CL oxidase to stereoselectively convert CL into ent-2\\'-epi-5-deoxystrigol (B-C lactone ring formation), the presumed precursor of rice SLs. A protein encoded by a second rice MAX1 homolog then catalyzes the conversion of ent-2\\'-epi-5-deoxystrigol to orobanchol. We therefore report that two members of CYP711 enzymes can catalyze two distinct steps in SL biosynthesis, identifying the first enzymes involved in B-C ring closure and a subsequent structural diversification step of SLs.

 19. Max Phase Materials And Coatings For High Temperature Heat Transfer Applications

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Martinez-Rodriguez, M. [Savannah River Site (SRS), Aiken, SC (United States). Savannah River National Lab. (SRNL); Garcia-Diaz, B. [Savannah River Site (SRS), Aiken, SC (United States). Savannah River National Lab. (SRNL); Olson, L. [Savannah River Site (SRS), Aiken, SC (United States). Savannah River National Lab. (SRNL); Fuentes, R. [Savannah River Site (SRS), Aiken, SC (United States). Savannah River National Lab. (SRNL); Sindelar, R. [Savannah River Site (SRS), Aiken, SC (United States). Savannah River National Lab. (SRNL)

  2015-10-19

  Molten salts have been used as heat transfer fluids in a variety of applications within proposed Gen IV nuclear designs and in advanced power system such as Concentrating Solar Power (CSP). However, operating at elevated temperatures can cause corrosion in many materials. This work developed coating technologies for MAX phase materials on Haynes-230 and characterized the corrosion of the coatings in the presence of commercial MgCl2-KCl molten salt. Cold spraying of Ti2AlC and physical vapor deposition (PVD) of Ti2AlC or Zr2AlC were tested to determine the most effective form of coating MAX phases on structural substrates. Corrosion testing at 850°C for 100 hrs showed that 3.9 μm Ti2AlC by PVD was slightly protective while 117 μm Ti2AlC by cold spray and 3.6 μm Zr2AlC by PVD were completely protective. None of the tests showed decomposition of the coating (Ti or Zr) into the salt

 20. Rice cytochrome P450 MAX1 homologs catalyze distinct steps in strigolactone biosynthesis

  KAUST Repository

  Zhang, Yanxia; van Dijk, Aalt D J; Scaffidi, Adrian; Flematti, Gavin R.; Hofmann, Manuel; Charnikhova, Tatsiana; Verstappen, Francel; Hepworth, Jo; van der Krol, Sander; Leyser, Ottoline; Smith, Steven M.; Zwanenburg, Binne; Al-Babili, Salim; Ruyter-Spira, Carolien; Bouwmeester, Harro J.

  2014-01-01

  Strigolactones (SLs) are a class of phytohormones and rhizosphere signaling compounds with high structural diversity. Three enzymes, carotenoid isomerase DWARF27 and carotenoid cleavage dioxygenases CCD7 and CCD8, were previously shown to convert all-trans-β-carotene to carlactone (CL), the SL precursor. However, how CL is metabolized to SLs has remained elusive. Here, by reconstituting the SL biosynthetic pathway in Nicotiana benthamiana, we show that a rice homolog of Arabidopsis More Axillary Growth 1 (MAX1), encodes a cytochrome P450 CYP711 subfamily member that acts as a CL oxidase to stereoselectively convert CL into ent-2'-epi-5-deoxystrigol (B-C lactone ring formation), the presumed precursor of rice SLs. A protein encoded by a second rice MAX1 homolog then catalyzes the conversion of ent-2'-epi-5-deoxystrigol to orobanchol. We therefore report that two members of CYP711 enzymes can catalyze two distinct steps in SL biosynthesis, identifying the first enzymes involved in B-C ring closure and a subsequent structural diversification step of SLs.

 1. Issues of Assimilation, Language and Identity in the Lives of Young Max Nordau and Tivadar Herzl

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Hedvig Ujvári

  2012-01-01

  Full Text Available The name of Theodor Herzl (Herzl Tivadar evokes his Hungarian ties and the major stages of his life and work with relative ease, but doctor, writer and journalist Max Nordau (1849, Pest – 1923, Paris, requires a more delicate approach, having essentially sunk into oblivion despite his prolificacy in literature and his wide-ranging Zionist activities. In the case of Max Nordau, the second personality discussed in this paper, the aim of this paper is not to remedy the lack of information on Nordau, but to draw a comparison and a parallel between the years Nordau and Herzl spent in Pest in terms of assimilation and issues of language and identity. We first highlight events that are relevant to Nordau and Herzl‟s family background, schooling, school transfers and university education, and then discuss in greater detail the linguistic and cultural paradigm shift that began in 1861 and forced Nordau first into a defensive position and then into isolation both socio-culturally and occupationally, but led to well-balanced bilingualism in Herzl‟s case.

 2. A Recepção Controversa de Max Weber no Brasil (1940-1980

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Glaucia Villas Bôas

  2014-03-01

  Full Text Available El artículo analiza cómo se recibieron las ideas de Max Weber en las primeras décadas de la institucionalización de la sociología en Brasil, y argumenta que la apropiación de los postulados del autor alemán se hizo a partir de las cuestiones propias de la sociología brasileña. Este punto de vista permitió observar que proposiciones centrales de la sociología weberiana, como, por ejemplo, la formulación de los tipos ideales y del sentido de la ciencia, se recibieron con mucha parsimonia y se reelaboraron a medida que los textos del autor se fueron leyendo en contraste con otros autores. Inicialmente, se retoman textos de la revista Sociología; en seguida se discute la valorización de las proposiciones de Hans Freyer y Karl Mannheim en detrimento de las posiciones de Max Weber sobre el papel del sociólogo y, finalmente, se trata la controversia sobre los tipos ideales, liderada por Maria Sylvia de Carvalho Franco, que involucra los escritos de Florestan Fernandes y Fernando Henrique Cardoso.

 3. Observation of the volcanic plume of Eyjafjallajoekull over continental Europe by MAX-DOAS

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Yilmaz, S.; Bobrowski, N.; Friess, U.; Platt, U. [IUP, University of Heidelberg (Germany); Flentje, H. [DWD, Hohenpeissenberg (Germany); Hoermann, C.; Sihler, H. [IUP, University of Heidelberg (Germany); MPI, Mainz (Germany); Kern, C. [USGS, Vancouver (Canada); Wagner, T. [MPI, Mainz (Germany)

  2011-07-01

  The recent eruption of Eyjafjallajoekull Volcano (Iceland) and the emitted ash plume which disrupted commercial air traffic over Europe has led to an exhaustive debate on how to improve our ability to quantitatively determine the ash load in the atmosphere as a function of time and geographical location. Satellite instruments detecting ash and SO{sub 2} and ground-based LIDAR stations can help constrain atmospheric transport and meteorology models used to predict ash dispersion. However, MAX-DOAS represents an additional tool with considerable potential for the quantitative detection of elevated volcanic ash and SO{sub 2} plumes. It performs especially well during weather conditions in which satellites and LIDARs are impeded in their effectiveness, e.g. in the case of dense clouds above or below the plume, respectively. Here, the advantages and disadvantages of the DOAS technique are discussed, and its potential for monitoring of volcanic ash hazards explored. Results of ash and SO{sub 2} measurements of the Eyjafjallajoekull plume as it passed over Heidelberg are presented as an example of a positive detection of a highly diluted volcanic plume. Their low cost and complementary nature makes MAX-DOAS a promising technology in the field of aviation hazard detection and management.

 4. Synthesis, characterization and magnetic properties of selected Laves and MAX phases

  International Nuclear Information System (INIS)

  Hamm, Christin Maria

  2017-01-01

  In this work the rare-earth free Laves phases Ti 2 M 3 Si with M = Mn, Fe, Co, Ni were synthesized by microwave heating and were structurally and magnetically characterized. Furthermore, the solid solution Ti 2 (Co 1-x Fe x ) 3 Si was synthesized by arc melting and spark plasma sintering, as well as their magnetic behavior was studied. In addition to the Laves phases, the focus was on the synthesis and characterization of aluminum-based MAX phases. For the first time the ternary carbides were prepared by microwave heating. The phase-pure representation of MAX phases was particularly challenging for synthetic solid-state chemistry. The susceptor-assisted microwave heating allows the synthesis of high-quality samples, which was shown in this work on M 2 AlC (M = Ti, V, Cr) and V 4 AlC 3 . Furthermore, for the first time, the doping of these materials with Mn and Fe was successful. In addition to the structural characterization of the new phases, the microstructure and magnetic properties are discussed in this work. Using these doped compounds as well as the compound V 4 AlC 3 , it has been shown that field-activated synthesis, particularly susceptor-assisted microwave heating, are a very good synthesis method for compounds which are hard or sometimes not synthesized by conventional methods.

 5. The MAX Statistic is Less Powerful for Genome Wide Association Studies Under Most Alternative Hypotheses.

  Science.gov (United States)

  Shifflett, Benjamin; Huang, Rong; Edland, Steven D

  2017-01-01

  Genotypic association studies are prone to inflated type I error rates if multiple hypothesis testing is performed, e.g., sequentially testing for recessive, multiplicative, and dominant risk. Alternatives to multiple hypothesis testing include the model independent genotypic χ 2 test, the efficiency robust MAX statistic, which corrects for multiple comparisons but with some loss of power, or a single Armitage test for multiplicative trend, which has optimal power when the multiplicative model holds but with some loss of power when dominant or recessive models underlie the genetic association. We used Monte Carlo simulations to describe the relative performance of these three approaches under a range of scenarios. All three approaches maintained their nominal type I error rates. The genotypic χ 2 and MAX statistics were more powerful when testing a strictly recessive genetic effect or when testing a dominant effect when the allele frequency was high. The Armitage test for multiplicative trend was most powerful for the broad range of scenarios where heterozygote risk is intermediate between recessive and dominant risk. Moreover, all tests had limited power to detect recessive genetic risk unless the sample size was large, and conversely all tests were relatively well powered to detect dominant risk. Taken together, these results suggest the general utility of the multiplicative trend test when the underlying genetic model is unknown.

 6. THE EFFECT OF GLYCEMIC INDEX ON PLASMA IL-6 IN SUB-MAX EXERCISE

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  S.H. Hasani

  2015-05-01

  Full Text Available Purpose: This study examined the effect of a pre-exercise meal with different glycemic index (GI on plasma IL-6 concentration and glucose metabolism during sub-max exercise (endurance performance run. Material : Ten men completed 1 h running at 70%-75% VO2max on a level treadmill on three occasions. In each trial, one of the three prescribed beverages as meal, i.e. high GI and low GL or placebo was consumed by the subjects 45 min before exercise. Blood samples were collected before, after, 1h and 24h after exercise. Result: Concentration of Plasma IL-6 in LGI group was less than HGI and Pla groups, IL-6 tended to significantly increase after exercise in groups (all P < 0.05, also there was significant difference for plasma IL-6 concentration between placebo and low glycemic groups in after exercise (P=.003 and 1hour after exercise (P=.005 . CK was significantly elevated at all- time points after exercise in 3 groups (all P < 0.05. Concentration of serum CK in LGI group was less than HGI and Pla groups but there not significantly. The consumption of the LGI beverage before exercise could minimize the increasing of plasma IL-6 concentration immediately after exercise and during the 1 h recovery period compared with the HGI beverage and Pla. Conclusion: This result suggested that the LGI beverage consumed as pre-exercise meal could modify the inflammatory response in prolonged exercise.

 7. THE EFFECT OF GLYCEMIC INDEX ON PLASMA IL-6 IN SUB-MAX EXERCISE

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Hasani S.H.

  2015-04-01

  Full Text Available Purpose: This study examined the effect of a pre-exercise meal with different glycemic index (GI on plasma IL-6 concentration and glucose metabolism during sub-max exercise (endurance performance run. Material : Ten men completed 1 h running at 70%-75% VO2max on a level treadmill on three occasions. In each trial, one of the three prescribed beverages as meal, i.e. high GI and low GL or placebo was consumed by the subjects 45 min before exercise. Blood samples were collected before, after, 1h and 24h after exercise. Result: Concentration of Plasma IL-6 in LGI group was less than HGI and Pla groups, IL-6 tended to significantly increase after exercise in groups (all P < 0.05, also there was significant difference for plasma IL-6 concentration between placebo and low glycemic groups in after exercise (P=.003 and 1hour after exercise (P=.005 . CK was significantly elevated at all- time points after exercise in 3 groups (all P < 0.05. Concentration of serum CK in LGI group was less than HGI and Pla groups but there not significantly. The consumption of the LGI beverage before exercise could minimize the increasing of plasma IL-6 concentration immediately after exercise and during the 1 h recovery period compared with the HGI beverage and Pla. Conclusion: This result suggested that the LGI beverage consumed as pre-exercise meal could modify the inflammatory response in prolonged exercise.

 8. Introductory Remarks on Max Weber’s The Economic Ethics of the World Religions

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Hartmann Tyrell

  2014-05-01

  Full Text Available In Tyrell’s view, too little attention has been paid by Weber scholars to Max Weber’s ‘Economic Ethics of the World Religions’. The principal cause is that the studies of the ‘Economic Ethics’ have remained a torso, where the Occidental part, above all, is missing. Regrettably the essay collections edited by W. Schluchter and the debate provoked by S.N. Eisenstadt regarding ‘Kulturen der Achsenzeit’ have made little difference here, but the same is also true of the volumes which have so far appeared within the Max Weber Gesamtausgabe. Tyrell’s contribution is thus concerned (on the one hand to determine the position of the ‘Economic Ethics’ within Weber’s sociology of religion, but (on the other hand it also seeks to show what it is that “connects” the studies of the ‘Economic Ethics’, so as to counteract the impression that, at any one moment, we are dealing with “isolated pieces of work” in the form of monographs regarding particular world religions.

 9. Complementary Split Ring Resonator Based Triple Band Microstrip Antenna for WLAN/WiMAX Applications

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  W. Ali

  2017-04-01

  Full Text Available A new simple design of a triple-band microstrip antenna using metamaterial concept is presented in this paper. Multi-unit cell was the key of the multi resonance response that was obtained by etching two circular and one rectangular split ring resonator (SRR unit cells in the ground plane of a conventional patch operating at 3.56 GHz .The circular unit cells are resonating at 5.6 GHz for the upper band of Wi-MAX, while the rectangular cell is designed to produce a resonance at 2.45 GHz for the lower band of WLAN. WiMAX's/WLAN's operating bands are covered by the triple resonances which are achieved by the proposed antenna with quite enhanced performance. A detailed parametric study of the placement for the metamaterial unit cells is introduced and the most suitable positions are chosen to be the place of the unit cells for enhanced performance. A good consistency between simulation and measurement confirms the ability of the proposed antenna to achieve an improved gain at the three different frequencies.

 10. A Printed Monopole Antenna for Triple-Band WLAN/WiMAX Applications

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Huiqing Zhai

  2015-01-01

  Full Text Available A new compact design of monopole antenna for triple-band WLAN/WiMAX applications with two band-notches based on broadband antenna is presented. By introducing a stub loaded ground and two new paper clip structures etched on radiation patch, a compact overall dimension 31 mm × 33 mm × 1 mm and three separated operating bands effectively covering 2.4/5.2/5.8 GHz WLAN bands and 2.5/3.5/5.5 GHz WiMAX bands can be achieved. Compared with familiar U type slot, the introduced compact paper clip structure can save about 37% of dimension regions, which could effectively improve efficiency of band-notch formation. Simulated and measured results demonstrate that the proposed antenna has good dipole-like radiation characteristics with appreciable gain across the operating bands. Besides, main parameters of the two etched paper clip structures are investigated to control the positions and bandwidths of the two stop-bands, respectively, on basis of which the three working bands can be adjusted independently.

 11. Habitat selection of Tragulus napu and Tragulus javanicus using MaxEnt analysis

  Science.gov (United States)

  Taher, Taherah Mohd; Lihan, Tukimat; Mustapha, Muzzneena Ahmad; Nor, Shukor Mohd

  2018-04-01

  Large areas are converted into commercial land use such as agriculture and urban as a result from the increasing economic and population demand. This situation is largely affecting wildlife and its habitat. Malaysia as one of the largest oil palm-producing countries, should take precaution into conserving its forest and wildlife diversity. Although big mammal such as elephant and tiger are significant for wildlife diversity, medium and small mammals also contribute to the biological richness in Malaysia. This study aims to predict suitable habitat of medium mammal, Tragulus napu and Tragulus javanicus in the study area and identify its habitat characteristics. The method applied in this study uses maximum entropy (MaxEnt) modeling which utilized species distribution data and selected environmental variables to alienate potential habitat in the study area. The characteristic of the habitat was identified from the result of MaxEnt analysis. This method of habitat modeling shows different extent of predicted suitable habitat in the study area of both species in which Tragulus napu has a limited distribution compared to Tragulus javanicus. However, some characteristics are similar in both habitats. The knowledge on species habitat characteristics is important to predict wildlife habitat in order to make best decision on land use management and conservation.

 12. Increases in .VO2max with "live high-train low" altitude training: role of ventilatory acclimatization.

  Science.gov (United States)

  Wilhite, Daniel P; Mickleborough, Timothy D; Laymon, Abigail S; Chapman, Robert F

  2013-02-01

  The purpose of this study was to estimate the percentage of the increase in whole body maximal oxygen consumption (.VO(2max)) that is accounted for by increased respiratory muscle oxygen uptake after altitude training. Six elite male distance runners (.VO(2max) = 70.6 ± 4.5 ml kg(-1) min(-1)) and one elite female distance runner (.VO(2max)) = 64.7 ml kg(-1) min(-1)) completed a 28-day "live high-train low" training intervention (living elevation, 2,150 m). Before and after altitude training, subjects ran at three submaximal speeds, and during a separate session, performed a graded exercise test to exhaustion. A regression equation derived from published data was used to estimate respiratory muscle .VO(2) (.VO(2RM)) using our ventilation (.VE) values. .VO(2RM) was also estimated retrospectively from a larger group of distance runners (n = 22). .VO(2max) significantly (p altitude (196 ± 59 ml min(-1)), while (.VE) at .VO(2max) also significantly (p altitude (201 ± 36 ml min(-1)), along with a 10.8 ± 2.1 l min(-1) increase in (.VE), thus requiring an estimated 27 % of Δ .VO(2max) Our data suggest that a substantial portion of the improvement in .VO(2max) with chronic altitude training goes to fuel the respiratory muscles as opposed to the musculature which directly contributes to locomotion. Consequently, the time-course of decay in ventilatory acclimatization following return to sea-level may have an impact on competitive performance.

 13. Max Weber’de Etik-Siyaset İlişkisi The Relationship Of Ethics-Politics In Max Weber’s Works

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Nihat YILMAZ

  2013-07-01

  Full Text Available One of the most important problems of current societies is the problem of ethics. It is not easy to solve this ethics problem in societies where it is not considered in terms of certain moral concerns or concerns about moral problems are not seriously considered. If theproblem of ethics is present in a societal system or, more importantly,in a rulership which has the monopoly of using legitimate powers, moreserious problems can be faced. Undoubtedly, the most effective tool forpoliticians to avoid unethic behavior or overcoming corruption in ageneral sense is political ethics. In the sense of politic ethics, MaxWeber’s work “Politics as a Vocation” in the year 1919 where in Webermade ethic classification and explanations on political function of ethicsis an important work which should especially be read by currentpoliticians and still keeps its currency. As a matter of fact, in thisdeclaration, the foundation is, firstly, how Weber defines the concept of“ethics”, and how the relationship between ethics and politics isestablished according to Weber. Information is provided as to howpolitical newcomers should be acting, and in this sense, the duo of“ethics of belief” and “ethics of responsibility”, which holds an importantplace on how explanation of the relationship between ethics andpolitics, is touched upon. Günümüz toplumlarının en önemli sorunlarından biri, etik sorunudur. Etik probleminin ahlaki birtakım kaygılardan yola çıkarak düşünülmediği ya da ahlaki problemlere ilişkin kaygıların çok da ciddiye alınmadığı toplumlarda çözülmesi kolay değildir. Etik sorunu, toplumsal sistemde ve daha da önemlisi meşru güç kullanma tekelini elinde bulunduran bir iktidarda söz konusu ise daha büyük sorunlarla karşılaşılabilir. Politikacıların etik olmayan davranışlardan sakınmaları ya da genel manada siyasi yolsuzlukların üstesinden gelinebilmesinde en etkili araç ise şüphesiz siyasal

 14. Spanish genetic admixture is associated with larger V(O2) max decrement from sea level to 4338 m in Peruvian Quechua.

  Science.gov (United States)

  Brutsaert, Tom D; Parra, Esteban J; Shriver, Mark D; Gamboa, Alfredo; Palacios, Jose-Antonio; Rivera, Maria; Rodriguez, Ivette; León-Velarde, Fabiola

  2003-08-01

  Quechua in the Andes may be genetically adapted to altitude and able to resist decrements in maximal O2 consumption in hypoxia (DeltaVo2 max). This hypothesis was tested via repeated measures of Vo2 max (sea level vs. 4338 m) in 30 men of mixed Spanish and Quechua origins. Individual genetic admixture level (%Spanish ancestry) was estimated by using ancestry-informative DNA markers. Genetic admixture explained a significant proportion of the variability in DeltaVo2 max after control for covariate effects, including sea level Vo2 max and the decrement in arterial O2 saturation measured at Vo2 max (DeltaSpO2 max) (R2 for admixture and covariate effects approximately 0.80). The genetic effect reflected a main effect of admixture on DeltaVo2 max (P = 0.041) and an interaction between admixture and DeltaSpO2 max (P = 0.018). Admixture predicted DeltaVo2 max only in subjects with a large DeltaSpO2 max (P = 0.031). In such subjects, DeltaVo2 max was 12-18% larger in a subgroup of subjects with high vs. low Spanish ancestry, with least squares mean values (+/-SE) of 739 +/- 71 vs. 606 +/- 68 ml/min, respectively. A trend for interaction (P = 0.095) was also noted between admixture and the decrease in ventilatory threshold at 4338 m. As previously, admixture predicted DeltaVo2 max only in subjects with a large decrease in ventilatory threshold. These findings suggest that the genetic effect on DeltaVo2 max depends on a subject's aerobic fitness. Genetic effects may be more important (or easier to detect) in athletic subjects who are more likely to show gas-exchange impairment during exercise. The results of this study are consistent with the evolutionary hypothesis and point to a better gas-exchange system in Quechua.

 15. Prostate dose calculations for permanent implants using the MCNPX code and the Voxels phantom MAX

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Reis Junior, Juraci Passos dos; Silva, Ademir Xavier da, E-mail: jjunior@con.ufrj.b, E-mail: Ademir@con.ufrj.b [Coordenacao dos Programas de Pos-Graduacao de Engenharia (COPPE/UFRJ), RJ (Brazil). Programa de Engenharia Nuclear; Facure, Alessandro N.S., E-mail: facure@cnen.gov.b [Comissao Nacional de Energia Nuclear (CNEN), Rio de Janeiro, RJ (Brazil)

  2010-07-01

  This paper presents the modeling of 80, 88 and 100 of {sup 125}I seeds, punctual and volumetric inserted into the phantom spherical volume representing the prostate and prostate phantom voxels MAX. Starting values of minimum and maximum activity, 0.27 mCi and 0.38 mCi, respectively, were simulated in the Monte Carlo code MCNPX in order to determine whether the final dose, according to the integration of the equation of decay at time t = 0 to t = {infinity} corresponds to the default value set by the AAPM 64 which is 144 Gy. The results showed that consider sources results in doses exceeding the percentage discrepancy of the default value of 200%, while volumetric consider sources result in doses close to 144 Gy. (author)

 16. A mini-max principle for drift waves and mesoscale fluctuations

  International Nuclear Information System (INIS)

  Itoh, S-I; Itoh, K

  2011-01-01

  A mini-max principle for the system of the drift waves and mesoscale fluctuations (e.g. zonal flows, etc) is studied. For the system of model equations a Lyapunov function is constructed, which takes the minimum when the stationary state is realized. The dynamical evolution describes the access to the state that is realized. The competition between different mesoscale fluctuations is explained. The origins of irreversibility that cause an approach to the stationary state are discussed. A selection rule among fluctuations is derived, and conditions, under which different kinds of mesocale fluctuations coexist, are investigated. An analogy of this minimum principle to the principle of 'minimum Helmholtz free energy' in thermal equilibrium is shown.

 17. Gestalt theory reconfigured: Max Wertheimer's anticipation of recent developments in visual neuroscience.

  Science.gov (United States)

  Westheimer, G

  1999-01-01

  In the 1920s Max Wertheimer enunciated a credo of Gestalt theory: the properties of any of the parts are governed by the structural laws of the whole. Intense efforts at the time to discover these laws had only very limited success. Psychology was in the grips of the Fechnerian tradition to seek exact relationships between the material and the mental and, because the Gestalt movement could not deliver these, it never attained a major standing among students of perception. However, as neurophysiological research into cortical processing of visual stimuli progresses the need for organizing principles is increasingly making itself felt. Concepts like contour salience and figure segregation, once the province of Gestalt psychology, are now taking on renewed significance as investigators combine neural modeling and psychophysical approaches with electrophysiological ones to characterize neural mechanisms of cognition. But it would be perilous not to take heed of some of the lessons that the history of the Gestalt movement teaches.

 18. Max Weber, la borsa e la ‘crisi del credito’ del 2008

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Carlo Rossetti

  2011-02-01

  Full Text Available A partire da una rilettura di opere, come Die Protestantische Ethik und der Geist der Kapitalismus e Die Boersenequete, l'articolo mostra che – in linea con quanto Max Weber aveva descritto – l'assenza di regole generali condivise e di controlli pubblici mette in crisi le fondamenta del sistema finanziario. La privatizzazione neoliberista degli organi di controllo della finanza e la creazione di oscuri strumenti finanziari hanno contribuito alla regressione dell'organizzazione giuridica dello Stato, mettendo a serio rischio il principio di calcolabilità razionale che per secoli ha costituito il fondamento della teoria economica. In conclusione, Weber contribuisce a cogliere uno dei nodi fondamentali della crisi americana contemporanea: l'erosione dell’autorità indipendente posta a tutela dell’integrità del sistema.

 19. Effective Scheme of Channel Tracking and Estimation for Mobile WiMAX DL-PUSC System

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Phuong Thi Thu Pham

  2010-01-01

  Full Text Available This paper introduces an effective joint scheme of channel estimation and tracking for downlink partial usage of subchannel (DL-PUSC mode of mobile WiMAX system. Based on the pilot pattern of this particular system, some channel estimation methods including conventional interpolations and a more favorable least-squares line fitting (LSLF technique are comparatively studied. Besides, channel estimation performance can be remarkably improved by taking advantage of channel tracking derived from the preamble symbol. System performances in terms of packet error rate (PER and user link throughput are investigated in various channels adopted from the well-known ITU models for mobile environments. Simulation results show a significant performance enhancement when the proposed joint scheme is utilized, at least 5 dB, compared to only commonly used channel estimation approaches.

 20. Population Size vs. Mutation Strength for the (1+λ) EA on OneMax

  DEFF Research Database (Denmark)

  Gießen, Christian; Witt, Carsten

  2015-01-01

  The (1+1) EA with mutation probability c/n, where c>0 is an arbitrary constant, is studied for the classical OneMax function. Its expected optimization time is analyzed exactly (up to lower order terms) as a function of c and λ. It turns out that 1/n is the only optimal mutation probability if λ......=o(ln n ln ln n/ln ln ln n), which is the cut-off point for linear mnspeed-up. However, if λ is above this cut-off point then the standard mutation probability 1/n is no longer the only optimal choice. Instead, the expected number of generations is (up to lower order terms) independent of c...

 1. Effects of soil tillage on the energy budget of soybean (Glycine max (L.) Merr.)

  International Nuclear Information System (INIS)

  Casa, R.; Cascio, B. lo

  1997-01-01

  The different terms of the energy budget were measured by the Bowen ratio method on soybean (Glycine max (L.) Merr.) grown on a conventional tillage and a direct drilling system. The differences found in the energy budgets varied according to the degree of fractional ground cover and of soil water availability. Soil heat flux was greater for the direct drilling treatment, although soil heating was slower as compared to the conventional tillage. Comparisons for well watered and dry conditions revealed that the conventional tillage system used as latent heat a fraction of net radiation greater than the direct drilling treatment only in well watered conditions. In dry conditions the differences in latent heat fluxes and canopy resistances between the two tillage systems were smaller [it

 2. FUNPACK-2, Subroutine Library, Bessel Function, Elliptical Integrals, Min-max Approximation

  International Nuclear Information System (INIS)

  Cody, W.J.; Garbow, Burton S.

  1975-01-01

  1 - Description of problem or function: FUNPACK is a collection of FORTRAN subroutines to evaluate certain special functions. The individual subroutines are (Identification/Description): NATSI0 F2I0 Bessel function I 0 ; NATSI1 F2I1 Bessel function I 1 ; NATSJ0 F2J0 Bessel function J 0 ; NATSJ1 F2J1 Bessel function J 1 ; NATSK0 F2K0 Bessel function K 0 ; NATSK1 F2K1 Bessel function K 1 ; NATSBESY F2BY Bessel function Y ν ; DAW F1DW Dawson's integral; DELIPK F1EK Complete elliptic integral of the first kind; DELIPE F1EE Complete elliptic integral of the second kind; DEI F1EI Exponential integrals; NATSPSI F2PS Psi (logarithmic derivative of gamma function); MONERR F1MO Error monitoring package . 2 - Method of solution: FUNPACK uses evaluation of min-max approximations

 3. High-order Composite Likelihood Inference for Max-Stable Distributions and Processes

  KAUST Repository

  Castruccio, Stefano; Huser, Raphaë l; Genton, Marc G.

  2015-01-01

  In multivariate or spatial extremes, inference for max-stable processes observed at a large collection of locations is a very challenging problem in computational statistics, and current approaches typically rely on less expensive composite likelihoods constructed from small subsets of data. In this work, we explore the limits of modern state-of-the-art computational facilities to perform full likelihood inference and to efficiently evaluate high-order composite likelihoods. With extensive simulations, we assess the loss of information of composite likelihood estimators with respect to a full likelihood approach for some widely-used multivariate or spatial extreme models, we discuss how to choose composite likelihood truncation to improve the efficiency, and we also provide recommendations for practitioners. This article has supplementary material online.

 4. Examination of returned solar-max surfaces for impacting orbital debris and meteoroids

  Science.gov (United States)

  Kessler, D. J.; Zook, H. A.; Potter, A. E.; Mckay, D. S.; Clanton, U. S.; Warren, J. L.; Watts, L. A.; Schultz, R. A.; Schramm, L. S.; Wentworth, S. J.

  1985-01-01

  Previous theoretical studies predicted that in certain regions of earth orbit, the man-made earth orbiting debris environment will soon exceed the interplanetary meteoroid environment for sizes smaller than 1 cm. The surfaces returned from the repaired Solar Max Mission (SMM) by STS 41-C on April 12, 1984, offered an excellent opportunity to examine both the debris and meteoroid environments. To date, approximately 0.7 sq. met. of the thermal insulation and 0.05 sq. met of the aluminum louvers have been mapped by optical microscope for crater diameters larger than 40 microns. Craters larger in diameter than about 100 microns found on the initial 75 micron thick Kapton first sheet on the MEB (Main Electronics Box) blanket are actually holes and constitute perforations through that blanket. The following populations have been found to date in impact sites on these blankets: (1) meteoritic material; (2) thermal paint particles; (3) aluminum droplets; and (4) waste particles.

 5. Wandering ethos and romantic spirit: Reflections following the trail of Max Weber's sociology

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jeremić-Molnar Dragana

  2013-01-01

  Full Text Available First part of the article is devoted to the main categories of Max Weber's historicist sociology: ethos and spirit. The authors are examining his concepts of capitalist spirit and protestant spirit and, relaying especially on Weber's unfinished treatise on music, contemplating the missing concept of romantic spirit, which could be tied with wandering ethos. In the second part of article, they are separating the phenomena of wandering (moving without purpose or goal from travelling (moving towards the determined end and analysing the possibilities of re-constructing the wandering ethos in context of emerging early Romanticism. In the end they are dealing with the main change the wandering underwent in 18th Century and early 19th Century: from despised activity practiced by social outcasts only (with few exceptions such as journeymen and merchants to the tool of regeneration.

 6. Notice to Mariners. The Spanish Translation of Economy and Society by Max Weber

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Álvaro Morcillo Laiz

  2012-09-01

  Full Text Available Any scholarly reading of Max Weber’s Economía y sociedad may substantially benefi t from a comparison between the German and the Spanish version of the work. This article fulfi lls this task. In order to accomplish it, the following aspects are examined: the external outlook of Economía y sociedad, its shortcomings in terms of oversights, changes in the word sequence, omissions, biased translations of a concept, and the rendering of Weber’s terms of the art, like Verband organization, Ordnung order y Betrieb establishment. In Economía y sociedad these terms are sometimes translated in ways that suggets connotations absent from the German original, suppress others that were actually implicit, without the required consistency. These shortcomings set hurdles to a proper understanding of the work and speak for a new translation.

 7. [Max Weber's disease. Research on the disease and therapeutic management at the turn of the century].

  Science.gov (United States)

  Frommer, J; Frommer, S

  1998-05-01

  This article on the German economist and sociologist Max Weber (1864-1920) continues our pathographic and psychohistoric studies on the interrelations between his life, his illness, and his work on "Protestantic Ethics and the Spirit of Capitalism". In a former paper (Frommer u. Frommer, 1993) we focussed on Weber's definition of modern society as an "iron cage" determined by Western rationalism. His theory, which shows that this cultural background demands a great amount of role conformity from the individual, converges with current psychopathological approaches on the personality of depressed patients. In the second article we report on results of our research on further personal documents, and some medical certificates by Weber's physicians. These documents demonstrate the diagnosis of a severe depression in a narcisstic and hypernomic personality.

 8. High-order Composite Likelihood Inference for Max-Stable Distributions and Processes

  KAUST Repository

  Castruccio, Stefano

  2015-09-29

  In multivariate or spatial extremes, inference for max-stable processes observed at a large collection of locations is a very challenging problem in computational statistics, and current approaches typically rely on less expensive composite likelihoods constructed from small subsets of data. In this work, we explore the limits of modern state-of-the-art computational facilities to perform full likelihood inference and to efficiently evaluate high-order composite likelihoods. With extensive simulations, we assess the loss of information of composite likelihood estimators with respect to a full likelihood approach for some widely-used multivariate or spatial extreme models, we discuss how to choose composite likelihood truncation to improve the efficiency, and we also provide recommendations for practitioners. This article has supplementary material online.

 9. Secularization and de-secularization processes under the light of Max Weber’s rationalization sociology

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Eduardo Weisz

  2017-10-01

  Full Text Available This article starts posing a number of problems with which the classical understanding of the end of religions in Modernity has been confronted. This allows for a framework from which Max Weber’s theory of secularization can be addressed. From 1904 onwards, this author was engaged in the understanding of the historical-universal process of rationalization, and it is in this analysis where his prospective of secularization has to be looked for. His sociology of religion is therefore deconstructed from this point of view, so as to grasp why he understood that religions were displaced in the constitution of modern life conducts. After this analysis, the article poses the importance of this author’s legacy for the understanding of different issues concerning the present process of rebirth of religions.

 10. Oxidation behaviour of a Ti2AlN MAX-phase coating

  International Nuclear Information System (INIS)

  Wang Qimin; Kim, Kwangho; Garkas, W; Renteria, A Flores; Leyens, C; Sun Chao

  2011-01-01

  In this paper, we reported the oxidation behaviour of Ti 2 AlN coatings on a -TiAl substrate. The coatings composed mainly of Ti 2 AlN MAX phase were obtained by magnetron sputtering and subsequent vacuum annealing. Isothermal oxidation tests at 700-900 deg. C were performed in air. The results indicated that the oxidation resistance of the -TiAl alloy can be improved by depositing a Ti 2 AlN layer on the alloy surface, especially at high temperatures. An Al-rich oxide scale formed on the coating surfaces during oxidation. This scale acts as diffusion barrier blocking the ingress of oxidation, and effectively protects the coated alloys from further oxidation attack.

 11. Oxidation behaviour of a Ti{sub 2}AlN MAX-phase coating

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Wang Qimin; Kim, Kwangho [National Core Research Center for Hybrid Materials Solution, Pusan National University, Busan 609-735 (Korea, Republic of); Garkas, W; Renteria, A Flores [Chair of Physical Metallurgy and Materials Technology, Technical University of Brandenburg at Cottbus, 03046 Cottbus (Germany); Leyens, C [Institute of Materials Science, Technical University of Dresden, Helmholtzstrasse 7, 01069 Dresden (Germany); Sun Chao, E-mail: qmwang@pusan.ac.kr, E-mail: kwhokim@pusan.ac.kr [Division of Surface Engineering of Materials, Institute of Metal Research, Chinese Academy of Sciences, Shenyang 110016 (China)

  2011-10-29

  In this paper, we reported the oxidation behaviour of Ti{sub 2}AlN coatings on a -TiAl substrate. The coatings composed mainly of Ti{sub 2}AlN MAX phase were obtained by magnetron sputtering and subsequent vacuum annealing. Isothermal oxidation tests at 700-900 deg. C were performed in air. The results indicated that the oxidation resistance of the -TiAl alloy can be improved by depositing a Ti{sub 2}AlN layer on the alloy surface, especially at high temperatures. An Al-rich oxide scale formed on the coating surfaces during oxidation. This scale acts as diffusion barrier blocking the ingress of oxidation, and effectively protects the coated alloys from further oxidation attack.

 12. Simulasi dan Analisis Transmisi Multihop Mobile WiMAX Dengan Metode Hybrid

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Muhamad Asvial

  2016-06-01

  Full Text Available Makalah ini membahas tentang pengembangan relay station untuk transmisi downlink Mobile WiMAX dengan menggunakan metode hybrid, yaitu metode transmisi yang menggunakan tiga buah transmisi. Ketiga transmisi tersebut yaitu dua buah transmisi yang melewati relay station terlebih dahulu baru ke receiver dan satu buah transmisi langsung dari pengirim ke penerima. Pada relay station ada dua kondisi yang berlaku, yaitu Decode and Forward (DF dan Amplify and Forward (AF. Hasil simulasi menunjukkan bahwa ketika Relay Station dalam mode forwarding Amplify and Forward (AF akan memperoleh BER yang kecil sehingga throughput besar dan merupakan perfomansi yang terbaik. Ketika masing-masing relay station diatur agar menggunakan mode forwarding yang berbeda, misalnya AF pada relay station 1 dan DF pada Relay Station 2 atau sebaliknya akan memperoleh hasil yang sama. Sedangkan ketika kedua relay station diatur untuk menggunakan mode forwarding Decode and Forward (DF, maka BER yang dihasilkan besar dan throughput-nya pun kecil, dan kondisi ini merupakan yang terburuk.

 13. Development of 2-D-MAX-DOAS and retrievals of trace gases and aerosols optical properties

  Science.gov (United States)

  Ortega, Ivan

  Air pollution is a major problem worldwide that adversely a_ects human health, impacts ecosystems and climate. In the atmosphere, there are hundreds of important compounds participating in complex atmospheric reactions linked to air quality and climate. Aerosols are relevant because they modify the radiation balance, a_ect clouds, and thus Earth albedo. The amount of aerosol is often characterized by the vertical integral through the entire height of the atmosphere of the logarithm fraction of incident light that is extinguished called Aerosol Optical Depth (AOD). The AOD at 550 nm (AOD550) over land is 0.19 (multi annual global mean), and that over oceans is 0.13. About 43 % of the Earth surface shows AOD550 smaller than 0.1. There is a need for measurement techniques that are optimized to measure aerosol optical properties under low AOD conditions, sample spatial scales that resemble satellite ground-pixels and atmospheric models, and help integrate remote sensing and in-situ observations to obtain optical closure on the effects of aerosols and trace gases in our changing environment. In this work, I present the recent development of the University of Colorado two dimensional (2-D) Multi-AXis Differential Optical Absorption Spectroscopy (2-D-MAX-DOAS) instrument to measure the azimuth and altitude distribution of trace gases and aerosol optical properties simultaneously with a single instrument. The instrument measures solar scattered light from any direction in the sky, including direct sun light in the hyperspectral domain. In Chapter 2, I describe the capabilities of 2-D measurements in the context of retrievals of azimuth distributions of nitrogen dioxide (NO2), formaldehyde (HCHO), and glyoxal (CHOCHO), which are precursors for tropospheric O3 and aerosols. The measurements were carried out during the Multi-Axis DOAS Comparison campaign for Aerosols and Trace gases (MAD-CAT) campaign in Mainz, Germany and show the ability to bridge spatial scales to

 14. Driven-Walking for Visually Impaired/Blind People through WiMAX

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Panagiotis GIOANNIS

  2010-03-01

  Full Text Available It is known that people who are blind/visually impaired find it difficult to move, especially in unknown places. Usually the only help they have is their walking stick (white cane, a guide dog and sometimes special warning sounds or road signals at specific positions. Material and Method: In this paper we are trying to find a solution on how to build an appropriate navigating system for blind people. Results: Based on benefits of powerful properties of mobile WiMAX standard we suggest an important navigate application which can translate a digital visual environment properly for blind/visually impaired users through a plethora of combinations such as voice, brain or tongue signals. Conclusions: We believe that such an idea will be an initial point for a plethora of applications which will eliminate walking disabilities of blind/visually people.

 15. Prostate dose calculations for permanent implants using the MCNPX code and the Voxels phantom MAX

  International Nuclear Information System (INIS)

  Reis Junior, Juraci Passos dos; Silva, Ademir Xavier da

  2010-01-01

  This paper presents the modeling of 80, 88 and 100 of 125 I seeds, punctual and volumetric inserted into the phantom spherical volume representing the prostate and prostate phantom voxels MAX. Starting values of minimum and maximum activity, 0.27 mCi and 0.38 mCi, respectively, were simulated in the Monte Carlo code MCNPX in order to determine whether the final dose, according to the integration of the equation of decay at time t = 0 to t = ∞ corresponds to the default value set by the AAPM 64 which is 144 Gy. The results showed that consider sources results in doses exceeding the percentage discrepancy of the default value of 200%, while volumetric consider sources result in doses close to 144 Gy. (author)

 16. Andromeda - a peptide search engine integrated into the MaxQuant environment

  DEFF Research Database (Denmark)

  Cox, Jurgen; Neuhauser, Nadin; Michalski, Annette

  2011-01-01

  A key step in mass spectrometry (MS)-based proteomics is the identification of peptides in sequence databases by their fragmentation spectra. Here we describe Andromeda, a novel peptide search engine using a probabilistic scoring model. On proteome data Andromeda performs as well as Mascot......, a widely used commercial search engine, as judged by sensitivity and specificity analysis based on target decoy searches. Furthermore, it can handle data with arbitrarily high fragment mass accuracy, is able to assign and score complex patterns of post-translational modifications, such as highly...... phosphorylated peptides and accommodates extremely large databases. The algorithms of Andromeda are provided. Andromeda can function independently or as an integrated search engine of the widely used MaxQuant computational proteomics platform and both are freely available at www.maxquant.org. The combination...

 17. Control of Petri nets subject to strict temporal constraints using Max-Plus algebra

  Science.gov (United States)

  Tebani, K.; Amari, S.; Kara, R.

  2018-04-01

  In this paper, we treat the control problem of timed discrete event systems under temporal constraints. This type of constraint is very frequent in production systems, transportation network and in networked automation systems. Precisely, we are interested in the validation of strict temporal constraints imposed on the paths in a timed event graph (TEG) by using Max-Plus algebra. Not all the transitions of the considered TEG model are controllable, i.e. only the input transitions are controllable. An analytical approach for computing state feedback controllers is developed. Sufficient condition is given for the existence of causal control laws satisfying the temporal constraints. In the first, a TEG with observable transitions is considered. Then, the proposed approach is extended to the partially observable TEG. The synthesised feedback can be interpreted by places of control connected to the TEG to guarantee the respect of the time constraints. The proposed method is illustrated in the assembly system example.

 18. Lower bounds on the run time of the univariate marginal distribution algorithm on OneMax

  DEFF Research Database (Denmark)

  Krejca, Martin S.; Witt, Carsten

  2017-01-01

  The Univariate Marginal Distribution Algorithm (UMDA), a popular estimation of distribution algorithm, is studied from a run time perspective. On the classical OneMax benchmark function, a lower bound of Ω(μ√n + n log n), where μ is the population size, on its expected run time is proved...... values maintained by the algorithm, including carefully designed potential functions. These techniques may prove useful in advancing the field of run time analysis for estimation of distribution algorithms in general........ This is the first direct lower bound on the run time of the UMDA. It is stronger than the bounds that follow from general black-box complexity theory and is matched by the run time of many evolutionary algorithms. The results are obtained through advanced analyses of the stochastic change of the frequencies of bit...

 19. Max Uhle - Julio Tello: A political-academic controversy in the conformation of Peruvian archaeology

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Alejandra Ramos

  2013-12-01

  Full Text Available Max Uhle (1856-1944 and Julio Tello (1880-1947 made prominent contributions to the development of Peruvian archaeology in the first half of the 20th century, coinciding at some points and differing in others. Their contrasting academic proposals were linked to political positions, which in turn impacted the way of imagining the development of Peruvian archaeology. The article analyzes how the interdependence in the characterizations of Uhle and Tello led to the formation of a mirrored logic, placing them in two poles that condense positive and negative assessments, respectively. Finally, we explore the passage from the opposition of both figures to the construction of exclusive and nationality-dependent ways of doing research.

 20. NO2 and HCHO variability in Mexico City from MAX-DOAS measurements

  Science.gov (United States)

  Grutter, M.; Friedrich, M. M.; Rivera, C. I.; Arellano, E. J.; Stremme, W.

  2015-12-01

  Atmospheric studies in large cities are of great relevance since pollution affects air quality and human health. A network of Multi Axis Differential Optical Absorption Spectrometers (MAX-DOAS) has been established in strategic sites within the Mexico City metropolitan area. Four instruments are now in operation with the aim to study the variability and spatial distribution of key pollutants, providing results of O4, NO2 and HCHO slant column densities (SCD). A numerical code has been written to retrieve gas profiles of NO2 and HCHO using radiative transfer simulations. We present the first results of the variability of these trace gases which will bring new insight in the current knowledge of transport patterns, emissions as well as frequency and origin of extraordinary events. Results of the vertical column densities (VCD) valiability of NO2 and HCHO in Mexico City are presented. These studies are useful to validate current and future satellite observatopns such as OMI, TROPOMI and TEMPO.