WorldWideScience

Sample records for biologische kybernetik max

 1. Biologisch uitgangsmateriaal

  NARCIS (Netherlands)

  Bulk, van den R.W.; Groot, S.P.C.

  2005-01-01

  Dit biologisch onderzoekbericht laat enkele resultaten en plannen zien van het onderzoeksprogramma Biologisch uitgangsmateriaal, dat van 2005 tot en met 2007 loopt. Een Zweedse sauna om zaad te ontsmetten of een bad met thijmolie lijken succesvol.Het programma gaat in nauwe samenwerking met de

 2. Biologische cranberryteelt biedt perspectief

  OpenAIRE

  Jukema, N.J.

  2007-01-01

  De perspectieven voor de teelt van biologische cranberry’s in Nederland zijn gunstig. Verse biologische cranberry’s passen in de trend van gezond en natuurlijk eten. Daarom heeft de teelt van cranberry’s in Nederland groeipotentie. Voor een rendabele teelt is wel een oppervlakte van minstens 5 hectare cranberry’s nodig. Dit blijkt uit onderzoek van Wageningen UR samen met partijen uit het bedrijfsleven naar de ontwikkeling van een keten voor biologische cranberry’s in Nederland.

 3. Biologische cranberryteelt biedt perspectief

  NARCIS (Netherlands)

  Jukema, N.J.

  2007-01-01

  De perspectieven voor de teelt van biologische cranberry’s in Nederland zijn gunstig. Verse biologische cranberry’s passen in de trend van gezond en natuurlijk eten. Daarom heeft de teelt van cranberry’s in Nederland groeipotentie. Voor een rendabele teelt is wel een oppervlakte van minstens 5

 4. Certificering van biologische restaurants

  NARCIS (Netherlands)

  Soethoudt, J.M.

  2006-01-01

  In Nederland zijn meer dan 100 restaurants, die zichzelf als biologisch restaurant presenteren. Echter, de betekenis van 'biologisch restaurant' is niet gedefinieerd, zodat de consument niet weet waar hij op kan rekenen. Het idee, ontstaan bij Eric van Veluwen van Kasteel Rhederoord, tot verkenning

 5. Borging veiligheid biologisch varkensvlees

  NARCIS (Netherlands)

  Kijlstra, A.; Mul, M.F.; Wolters, G.

  2004-01-01

  Eerder onderzoek vanuit Wageningen UR naar toxoplasmose bij biologische en scharrelvarkens bevestigde het vermoeden dat omschakeling naar diervriendelijke houderijsystemen gepaard zou gaan met een beperkte herintrede van toxoplasmose. Opmerkelijk was dat een groot aantal bedrijven wel in staat was

 6. Kringlopen in de biologische landbouw: best belangrijk

  NARCIS (Netherlands)

  Bos, J.F.F.P.; Wit, de J.

  2004-01-01

  In het meerjarige onderzoeksprogramma 'Intersectorale samenwerking binnen de biologische landbouw' wordt gezocht naar concepten voor samenwerking, met als doel kringlopen binnen biologische landbouwsystemen beter te sluiten. De huidige kringloop binnen de Nederlandse biologische landbouw kan

 7. Biologische cranberry heeft toekomst

  NARCIS (Netherlands)

  Jukema, N.J.

  2007-01-01

  De markt voor verse cranberry's en andere cranberryproducten is snel groeiende. Het aandeel van de biologische cranberry neemt sterk toe. Dat gecombineerd met het positieve imago bij de Nederlandse consument van producten van eigen bodem, levert vanuit de markt bekeken een veelbelovende

 8. Consumentenonderzoek biologische cranberry's

  NARCIS (Netherlands)

  Berg, van den I.; Jukema, N.J.; Zimmermann, K.L.

  2007-01-01

  Het doel van het consumentenonderzoek was inzicht verkrijgen in de gebruiken en wensen van de Nederlandse consument gericht op de biologische Nederlandse cranberry om deze inzichten vervolgens te kunnen toepassen bij de ontwikkeling van een marketingplan. Uit een literatuurstudie en uit discussie in

 9. Classificatie van biologische agentia

  NARCIS (Netherlands)

  Klein MR; LIS; cib

  2012-01-01

  Deze rapportage omvat een inventarisatie van de problematiek rond de classificatie van biologische agentia, die ziekte bij de mens kunnen veroorzaken.

  De constatering is dat de Europese lijst met classificaties verouderd is en geactualiseerd en uitgebreid zou moeten worden. De lijst bevat

 10. Professionele marketing voor biologische producten

  NARCIS (Netherlands)

  Meeusen, M.J.G.

  2011-01-01

  Biologische producten breken door bij het grote publiek. Eén van de redenen van het succes is een betere kennis bij bedrijven over hoe je biologisch het best onder de aandacht kunt brengen en hoe je aansluiting bij consumenten vindt. Onderzoek heeft bijgedragen aan de toegenomen kennis in het

 11. Uienrassenkeuze 2004 - rassenonderzoek biologische zaaiuien

  NARCIS (Netherlands)

  Lammerts Van Bueren, E.

  2004-01-01

  Gegevens over het aanbod van biologisch uitgangsmateriaal voor ui in 2004, en de resultaten van het rassenonderzoek biologische zaaiuien teelt 2001 en 2002 en bewaring 2002 en 2003. Voor belangrijke gewas- en bewaareigenschappen lijkt de rasvolgorde niet te veranderen wanneer uien gangbaar of

 12. Zicht op dierlijke biologische ketens

  NARCIS (Netherlands)

  Meeusen-van Onna, M.J.G.; Wijnands, J.H.M.; Kijlstra, A.; Boekhoff, M.

  2005-01-01

  De studie vormt een onderdeel van het project 'Visies op biologische landbouw: een systeemanalyse'. Dit project is gefinancierd door Wageningen Universiteit en Researchcentrum uit middelen voor Strategische Expertise Ontwikkeling. In dit project worden mensbeelden onderscheiden om de visies te

 13. Monitoring onkruid op biologische bedrijven

  NARCIS (Netherlands)

  Teenstra, E.D.; Riemens, M.M.

  2005-01-01

  De beheersing van onkruiden op biologische bedrijven houdt niet op bij de bestrijding in het gewas. Ook gewaskeuze, teeltsysteem en vruchtopvolging hebben een grote invloed op de onkruiddruk en op de onkruidontwikkeling op het bedrijf. Telers van het praktijknetwerk BIOM gaven aan behoefte te hebben

 14. Eindrapportage 'Ketenontwikkeling biologische cranberry's in Nederland'

  NARCIS (Netherlands)

  Jukema, N.J.

  2007-01-01

  Dit rapport bevat de resultaten van een anderhalf jaar durend onderzoek naar de teelt- en marktperspectieven van biologische cranberry’s in Nederland, uitgevoerd door Praktijkonderzoek Plant & Omgeving B.V. en het Landbouw Economisch Instituut, in samenwerking met ketenpartijen .

 15. Zicht op de plantaardige biologische keten

  NARCIS (Netherlands)

  Wijnands, J.H.M.; Meeusen-van Onna, M.J.G.; Hoorweg, M.J.; Kik, C.; Rossing, W.A.H.; Scholten, O.M.

  2005-01-01

  De studie vormt een onderdeel van het project 'Visies op biologische landbouw: een systeem analyse'. Dit project is gefinancierd door Wageningen Universiteit en Researchcentrum uit middelen voor Strategische Expertise Ontwikkeling. In dit project worden mensbeelden onderscheiden om de visies te

 16. Biologische bestrijdingsmiddelen kunnen imago ernstig schaden

  NARCIS (Netherlands)

  Sukkel, W.

  1999-01-01

  In Nederland zijn zijn voor de akkerbouw en de vollegrondsgroententeelt slechts vier biologische (niet-synthetische) middelen toegestaan: Bacillus thuringiensis, pyretrine + piperonylbutoxide, koperoxychloride en zwavel. Een opsomming van de tot nu toe bekende eigenschappen (doelorganismen;

 17. Biologische beheersing bodemgebonden schimmels soms interessant alternatief

  NARCIS (Netherlands)

  Westerdijk, C.E.

  1999-01-01

  Op het PAV wordt door het programmateam Schimmels veel aandacht besteed aan de biologische beheersing van bodemgebonden schimmels. Getracht wordt de plantparasitaire schimmels te onderdrukken door gebruik te maken van hun natuurlijke vijanden (antagonisten)

 18. Bewaaronderzoek biologische cranberry's : onderdeel van project "Ketenontwikkeling biologische cranberry's in Nederland"

  OpenAIRE

  Verschoor, J.A.; PPO Akkerbouw, Groene Ruimte en Vollegrondsgroente

  2007-01-01

  In deze rapportage wordt verslag gedaan van het onderzoek naar bewaring van biologisch geteelde cranberry’s. Het doel van het onderzoek is het optimaliseren van de bewaarbaarheid van Nederlandse biologisch geteelde cranberry’s (Vaccinium macrocarpon), zodat vermarkting van kwalitatief hoge bessen tot en met de Kerst haalbaar wordt.

 19. Bewaaronderzoek biologische cranberry's : onderdeel van project "Ketenontwikkeling biologische cranberry's in Nederland"

  NARCIS (Netherlands)

  Verschoor, J.A.; PPO Akkerbouw, Groene Ruimte en Vollegrondsgroente

  2007-01-01

  In deze rapportage wordt verslag gedaan van het onderzoek naar bewaring van biologisch geteelde cranberry’s. Het doel van het onderzoek is het optimaliseren van de bewaarbaarheid van Nederlandse biologisch geteelde cranberry’s (Vaccinium macrocarpon), zodat vermarkting van kwalitatief hoge bessen

 20. Assortiment-kanaalmatch voor biologische fair tradeproducten

  NARCIS (Netherlands)

  LEI,

  2008-01-01

  Stichting FairBites ontwikkelt middels een innovatief organisatiemodel biologische en fair trade voedingsproducten voor de out-of-home (OOH) markt. Deze producten zijn zeer beperkt beschikbaar in dit marktsegment dat ± 35% van de voedingsmarkt vertegenwoordigd. FairBites richt zich op jong

 1. Perspectief innovatieve onkruidbestrijdingsmethoden in de biologische landbouw

  NARCIS (Netherlands)

  Spruijt, J.; Bleeker, P.O.; Schans, van der D.A.; Zuilichem, van J.A.A.; Wekken, van der J.W.

  2005-01-01

  In deze publicatie van het Onderzoeksprogramma Systeeminnovaties geïntegreerde en biologische open teelten zijn de economische perspectieven beoordeeld van nieuwe beschikbare technologie die kan worden toegepast om tot een effectievere onkruidbestrijding te komen. Bij de nieuwe technieken die worden

 2. De invloed van bodemreiniging op de biologische beschikbaarheid van metalen

  NARCIS (Netherlands)

  Adema DMM*; Boer JLM de; Gestel CAM van; Jong P de*

  1987-01-01

  Er werd onderzoek uitgevoerd met als doel het uitlooggedrag en de biologische beschikbaarheid van metalen in verontreinigde gronden voor en na reiniging te bepalen. Dit (deel)rapport beschrijft de resultaten van het onderzoek naar de biologische beschikbaarheid. Op zes locaties in Nederland

 3. Marktonderzoek biologische cranberry's in Nederland : onderdeel van project 'Ketenontwikkeling biologische cranberry's in Nederland

  NARCIS (Netherlands)

  Jukema, N.J.; Prins, H.; Netjes, A.; Zimmermann, K.L.

  2006-01-01

  In deze rapportage wordt verslag gedaan van deel 1 van een projectmatig onderzoek naar de ontwikkeling van een keten van biologische cranberry’s in Nederland: het marktonderzoek. Gekeken werd naar de productie van cranberry's wereldwijd en in Nederland, toepassing van cranberry’s door de consument ,

 4. Sortimentsverbreding van biologische zomerbloemen in de volle grond : eindverslag

  NARCIS (Netherlands)

  Hop, M.E.C.M.

  2007-01-01

  De handel in biologische zomerbloemen heeft behoefte aan uitbreiding van het sortiment. In overleg met verschillende partners uit de keten zijn 5 verschillende gewassen beproefd en enkele planten gedemonstreerd: Amaranthus (amarant), Carthamus (safloer), Eryngium (kruisdistel), Helenium en Tagetes

 5. Marktonderzoek biologische cranberry's in Nederland : onderdeel van project 'Ketenontwikkeling biologische cranberry's in Nederland

  OpenAIRE

  Jukema, N.J.; Prins, H.; Netjes, A.; Zimmermann, K.L.

  2006-01-01

  In deze rapportage wordt verslag gedaan van deel 1 van een projectmatig onderzoek naar de ontwikkeling van een keten van biologische cranberry’s in Nederland: het marktonderzoek. Gekeken werd naar de productie van cranberry's wereldwijd en in Nederland, toepassing van cranberry’s door de consument , de spelers in de markt , prijzen, bewaring, kwaliteit en verpakking, en promotie, de distributiekanalen (retail en foodservice) in Nederland, de West-Europese markten en gezondheidsaspecten en -cl...

 6. Sortiment biologische laanbomen en sierheesters onder het vergrootglas : interview met Margareth Hop

  NARCIS (Netherlands)

  Jacobs, R.; Hop, M.E.C.M.

  2010-01-01

  In tegenstelling tot de traditionele boomkwekerijgewassen is binnen de Nederlandse boomkwekerijsector de markt voor biologische boomkwekerijproducten nog steeds uiterst bescheiden. Telers horen vaak van afnemers dat het nog beperkte sortiment dat biologisch leverbaar is, hier mee te maken heeft.

 7. Reductie van het nitrietgebruik bij de biologische vleeswarenbereiding

  NARCIS (Netherlands)

  Stegeman, D.; Jansen, W.W.J.T.; Zegveld, A.; Verkleij, T.J.; Stekelenburg, F.K.

  2006-01-01

  Bij de productie van veel soorten vleeswaren wordt nitriet gebruikt voor het verkrijgen van een door de consument gewenste stabiele roze kleur, voor de smaak en voor de microbiologische stabiliteit. Over de toepassing van nitriet bij de bereiding van biologische vleeswaren bestaat al jaren een

 8. De stroom van grondstoffen en reststoffen in de biologische champignonteelt

  NARCIS (Netherlands)

  Straatsma, G.

  2003-01-01

  Rapport over de positie van de biologische paddestoelenteelt op intersectoraal en (inter)-regionaal niveau. Het overzicht in tabel- en schemavorm van de stromen grondstoffen en producten verduidelijkt de intersectorale positie van de champignonteelt. Dit kan een aanzet zijn bij het signaleren en

 9. Biologische bestrijding van varroa met behulp van schimmels

  NARCIS (Netherlands)

  Gerritsen, L.J.M.; Cornelissen, B.

  2006-01-01

  Sinds enkele jaren wordt er volop onderzoek gedaan naar de bestrijding van de varroamijt. Doordat de varroamijt steeds resistenter wordt tegen chemische middelen, wordt er steeds vaker gekeken naar biologische manieren om deze te bestrijden. PPO-Bijen deed een onderzoek naar bestrijding door middel

 10. Biologische bestrijding van schurft : kiemingsproef 2011 : klimaatproef peer 2011

  NARCIS (Netherlands)

  Vlas, de M.J.; Jong, de P.F.

  2012-01-01

  In de biologische perenteelt is er behoefte aan meer middelen met een werking tegen schurft. In 2011 zijn twee kiemingsexperimenten uitgevoerd in het laboratorium. Daaruit bleek dat naast captan en zwavel, ook Cocana en Yucca een goede werking hadden tegen de kieming van Venturia inaequalis. In 2011

 11. Biologische effectiviteit van bespuitingen: effecten van druppelgrootte en waterkwaliteit

  NARCIS (Netherlands)

  Zande, van de J.C.; Schans, van der D.A.; Koster, A.T.J.

  2004-01-01

  Deze rapportage beschrijft de invloed van watervolume, druppelgrootte en kwaliteit van het tankmengsel op de biologische effectiviteit van bespuitingen. Onder kwaliteit van het tankmengsel wordt in dit verband verstaan: temperatuur, hardheid, pH en zoutgehalte (chloor en ijzerzouten) van de

 12. Max Planck

  Indian Academy of Sciences (India)

  THOLASI

  Max Planck – Founder of Quantum Theory. Max Karl Ernst ... quantum theory. Planck obtained his doctorate degree – 'summa cum laude' – from the University of Munich in. 1879, the year of birth of Albert Einstein. He then ... human culture, forming an integral part with the other branches of human learning and exercising its ...

 13. Effectief in vijf stappen: wat sociale media kunnen betekenen voor een biologisch bedrijf

  NARCIS (Netherlands)

  Vijn, M.P.

  2012-01-01

  Anno 2012 zijn sociale media een veelgebruikt marketingtool, waarmee bedrijven gemakkelijk veel klanten kunnen bereiken. Ook biologische bedrijven mogen deze boot niet missen. Om je zichtbaar te maken, nieuwe klanten binnen te halen, of samenwerking aan te gaan.

 14. Analyse en biologisch beheer van het watersysteem in het Vogelpark Avifauna

  NARCIS (Netherlands)

  Smit, M.G.D.; Weber, A.; Blankendaal, V.G.

  2003-01-01

  In het kader van het “Helder water” project van TNO wordt gekeken naar biologische oplossingen voor waterkwaliteitsproblemen. Het vogelpark Avifauna kampt in de zomermaanden in de pelikanenvijver met algenproblemen en in de rest van het watersysteem, wat doorstroomd wordt met water uit de Rijn, is

 15. CO2 dosering in de biologische glastuinbouw: Onderzoek naar alternatieve bronnen - Toepassingen in gangbare tuinbouw

  NARCIS (Netherlands)

  Vermeulen, P.C.M.; Lans, van der C.J.M.

  2011-01-01

  In dit onderzoek is uitgewerkt wat de behoefte aan CO2 is op glastuinbouw bedrijven en hoe deze behoefte op biologische bedrijven ingevuld wordt. Factoren die de CO2 behoefte beïnvloeden zijn de gewasopname, de aangehouden concentratie in de kas en de ventilatie. Als CO2 bron zorgt de ingebrachte

 16. Kennis, hét knelpunt in de biologische teelt van blauwe bessen in Nederland

  NARCIS (Netherlands)

  Peppelman, G.; Balkhoven, J.M.T.

  2000-01-01

  Vanuit de markt wordt de vraag naar biologisch geteeltde producten steeds groter. Daarnaast is men op zoek naar teeltmethoden die minder bestrijdingsmiddelen toepassen, omdat bij steeds meer middelen de gebruikstoestemming in blauwe besen op het etiket verdwijnt. Daarom is een verkenning gedaan naar

 17. Biological dynamic lighting in an office building; Biologisch dynamische verlichting in een kantoorgebouw

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Visser, R. [Professional Lighting Designers' Association PLDA, Guetersloh (Germany)

  2011-12-15

  The aim of so-called biodynamic lighting systems is to influence human biological rhythms such that productivity, alertness, wellbeing and health are improved. In the office building of Grontmij in Amersfoort, Netherlands, experiments were carried out with biodynamic lighting systems. [Dutch] In de afgelopen jaren hebben verschillende fabrikanten biologisch dynamische verlichtingssystemen op de markt gebracht. Uitgangspunt voor dergelijke systemen is om biologische ritmen van de mens zodanig te beinvloeden dat productiviteit, alertheid, welbevinden en ook de gezondheid in meer of mindere mate verbeteren. Om ervaring in de kantooromgeving op te doen, is een aantal van deze systemen op diverse locaties in het gebouw van de Grontmij in Amersfoort aangebracht. Vervolgens is onderzoek gedaan naar de toepassingsmogelijkheden en eigenschappen ervan in de praktijk.

 18. Mini MAX - Medicaid Sample

  Data.gov (United States)

  U.S. Department of Health & Human Services — To facilitate wider use of MAX, CMS contracted with Mathematica to convene a technical expert panel (TEP) and determine the feasibility of creating a sample file for...

 19. Remembering Max Boisot

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sanchez, Ron

  2013-01-01

  phenomena, and his ability to rigorously categorize and usefully interrelate the many theories and concepts with which he was conversant. These qualities are illustrated through some further comments on the process of writing our 2010 paper on economic organizing. I conclude by suggesting how......This chapter offers some reflections on Max Boisot and his extraordinary intellect drawn from our 15 years of exchanging and crafting ideas together. I first comment on the process of working with Max, and then suggest some of the remarkable qualities of thought that I believe distinguished Max...... these qualities of thought are also reflected in Max's individual work and especially in his crowning achievement, the Information-Space Model....

 20. MAX and Survey Linkages

  Data.gov (United States)

  U.S. Department of Health & Human Services — CMS is interested in linking MAX files with survey data, including four surveys conducted by the National Center for Health Statistics (NCHS) - the National Health...

 1. A Max Forum

  NARCIS (Netherlands)

  Desain, P.; Honing, H.; Dannenberg, R.; Jacobs, D.; Lippe, C.; Settel, Z.; Pope, S.; Puckette, M.; Lewis, G.

  1993-01-01

  A critical review of Max resulted in responses from many researchers (including the original designers). They each focus on different aspects: the language design, the implementation and the consequences of the use of event based software for music composition.

 2. Is soortenrijkdom in open teelten functioneel? : biologische landbouw en natuur en de vraag wat dit teelttechnisch oplevert

  NARCIS (Netherlands)

  Venhorst, B.

  2002-01-01

  Natuur en agrarisch natuurbeheer kunnen een functie vervullen voor een positief imago van de biologische landbouw. Als natuur ook nog eens bijdraagt aan een rendabele bedrijfsvoering door het bevorderen van natuurlijke vijanden van plagen worden twee vliegen in één klap geslagen. In het project

 3. LCA analyse aardappel en pompoen : vergelijking duurzaamheid & milieuvriendelijkheid van biologische aardappel en pompoen: Nederlandse teelt & bewaring versus import

  NARCIS (Netherlands)

  Wijk, van C.A.P.; Stilma, E.S.C.

  2011-01-01

  Voor een goed ketenbeheer in de biologische landbouw is het voor de sector van belang te weten welke optie het meest duurzaam en milieuvriendelijk is: in Nederland geteeld product met bewaring of import product ? Daarvoor zijn levenscyclusanalyses (LCA’s) uitgevoerd naar de duurzaamheid en

 4. Positivliste 2018 - Dünger, Erden, Pflanzenschutzmittel und Nützlinge für biologische Kleingärten

  OpenAIRE

  Speiser, Bernhard; Tamm, Lucius; Roggli, Martin

  2018-01-01

  Die «Positivliste – Betriebsmittelliste für biologische Kleingärten» führt Produkte auf, welche in biologischen Kleingärten der Schweiz, insbesondere von Grün Stadt Zürich eingesetzt werden dürfen.

 5. WiMax taking wireless to the max

  CERN Document Server

  Pareek, Deepak

  2006-01-01

  With market value expected to reach 5 billion by 2007 and the endorsement of some of the biggest names in telecommunications, World Interoperability for Microwave Access (WiMAX) is poised to change the broadband wireless landscape. But how much of WiMAX's touted potential is merely hype? Now that several pre-WiMAX networks have been deployed, what are the operators saying about QoS and ROI? How and when will device manufacturers integrate WiMAX into their products? What is the business case for using WiMAX rather than any number of other established wireless alternatives?WiMAX: Taking Wireless

 6. Max Jakobson : Kommunismisse tuleb suhtuda objektiivselt / Max Jakobson

  Index Scriptorium Estoniae

  Jakobson, Max, 1923-2013

  2002-01-01

  President Rüütel andis Soome tuntud diplomaadile ja Inimsusevastaste Kuritegude Uurimise Rahvusvahelise Komisjoni (IKURK) esimehele Max Jakobsonile Maarjamaa Risti I klassi teenetemärgi. Tseremooniajärgne intervjuu Max Jakobsoniga

 7. N-max infinite divisibility and N-max stability

  OpenAIRE

  Satheesh, S.; Sandhya, E.

  2014-01-01

  Here we give a necessary and sufficient condition for the convergence to a random max infinitely divisible law from that of a random maximum. We then discuss random max-stable laws, their domain of max-attraction and the associated extremal processes.

 8. Compositions of (max, +) automata

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Lahaye, S.; Komenda, Jan; Boimond, J.-L.

  2015-01-01

  Roč. 25, 1-2 (2015), s. 323-344 ISSN 0924-6703 R&D Projects: GA ČR(CZ) GAP103/11/0517 Institutional support: RVO:67985840 Keywords : (max,+) automata * synchronous product * asynchronous product Subject RIV: BA - General Mathematics Impact factor: 1.268, year: 2015 http://link.springer.com/article/10.1007/s10626-014-0186-6

 9. Max Algebraic Complementary Basic Matrices

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Fiedler, Miroslav; Hall, F.J.

  2014-01-01

  Roč. 457, 15 September (2014), s. 287-292 ISSN 0024-3795 Institutional support: RVO:67985807 Keywords : CB-matrix * Max algebra * Max permanent * Max eigenvalues Subject RIV: BA - General Mathematics Impact factor: 0.939, year: 2014

 10. Biologische vleeskuikenhouderij

  NARCIS (Netherlands)

  Rodenburg, T.B.; Harn, van J.

  2005-01-01

  In this research the available knowledge on organic broiler husbandry was combined and possible problems were identified. The research shows that there are opportunities for research on food safety, coccidiosis, 100% organic food, mobile housing, the structure of the outdoor run and the type of bird

 11. 3ds Max 2012 Bible

  CERN Document Server

  Murdock, Kelly L

  2011-01-01

  Updated version of the bestselling 3ds Max book on the market 3ds Max 2012 Bible is one of the most popular 3ds Max how-tos on the market. If you're a beginner just itching to create something right away, the Quick Start project in Part 1 is for you. If you're an experienced user checking out 3ds Max 2012's latest and greatest features, you'll love the fact that the 3ds Max 2012 Bible continues to be the most comprehensive reference on this highly complex application.Find out what's new, what's tried and true, and how creative you can get using the tips, tricks, and techniques in this must-hav

 12. President Ilves kohtus Max Jakobsoniga

  Index Scriptorium Estoniae

  2008-01-01

  President Toomas Hendrik Ilves ja Soome tuntud diplomaat Max Jakobson arutasid 16. septembril 2008 Tallinnas toimunud kohtumisel julgeolekuolukorda Euroopas pärast Venemaa-Gruusia sõda, Euroopa Liidu suhteid Venemaaga ja NATO tulevikku

 13. Alternatieven voor zoutzuur in pekelbaden voor de bereiding van biologische Goudse kaas = Alternatives for hydrochloric acid in brine baths for the production of organic Gouda cheese

  NARCIS (Netherlands)

  Slaghuis, B.A.

  2008-01-01

  Binnen de biologische wetgeving is het gebruik van zoutzuur om pekelbaden op een goede pH te houden verboden. In een workshop is met deskundigen gesproken over mogelijke alternatieven. Twee alternatieven voor het gebruik van zoutzuur in pekelbaden hebben uiteindelijk de voorkeur. Het eerste is

 14. Behaviour at landfills of waste having undergone mechanic-biological and thermal conditioning; Deponieverhalten mechanisch-biologisch und thermisch behandelten Restabfalls

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Danhamer, H.; Dach, J.; Jager, J. [Institut WAR, Darmstadt (Germany). FG Abfalltechnik

  1998-12-31

  The work studies, in landfill test reactors, water, gas and heat transport as well as gas and leachate formation in waste having undergone mechanical-biological and thermal conditioning. (orig.) [Deutsch] Es wurde der Wasser-, Gas- und Waermetransport, sowie die Gasbildung- und Sickerwasserbelastung mechanisch-biologisch und thermisch vorbehandelter Abfaelle in Deponieversuchsreaktoren untersucht. (orig.)

 15. Analysis list: Max [Chip-atlas[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available Max Blood,Muscle,Pluripotent stem cell + mm9 http://dbarchive.biosciencedbc.jp/kyus...hu-u/mm9/target/Max.1.tsv http://dbarchive.biosciencedbc.jp/kyushu-u/mm9/target/Max.5.tsv http://dbarchive.bioscience...dbc.jp/kyushu-u/mm9/target/Max.10.tsv http://dbarchive.biosciencedbc.jp/kyushu-u/mm9/colo/Max.Blood....tsv,http://dbarchive.biosciencedbc.jp/kyushu-u/mm9/colo/Max.Muscle.tsv,http://dbarchive.bioscience...dbc.jp/kyushu-u/mm9/colo/Max.Pluripotent_stem_cell.tsv http://dbarchive.biosciencedbc.jp/k

 16. 78 FR 9317 - Glycine max

  Science.gov (United States)

  2013-02-08

  ... exemption is ``safe.'' Section 408(c)(2)(A)(ii) of FFDCA defines ``safe'' to mean that ``there is a... endogenous GM-ALS I protein to GM-HRA protein yields an enzyme that is resistant to ALS-inhibiting herbicides... Glycine max (soybean), which has an endogenous gene (gm-als I) that encodes for acetolactate synthase I...

 17. Konsep Nilai Menurut Max Scheler

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  R. Parmono

  2007-11-01

  Full Text Available Max Scheler dilahirkan di Munchen Jerman Selatan pada tahun1814, suatu daerah yang rnasyarakatnya, mayoritas Katholik. Ibunya seorang wanita Yahudi, sedang ayahnya beragama Protestan. Pada waktu ia berumur 15 tahun (1889 ia belajar di Gymnasium (sekolah menengah di Munchen ia masuk agama Katholik.

 18. Max Weber and Robert Michels.

  Science.gov (United States)

  Scaff, Lawrence A.

  1981-01-01

  This paper investigates the unique intellectual partnership of Max Weber and Robert Michels, with particular emphasis on Weber's influence on Michel's inquiry into the sociology of parties and organization. Concludes with an evaluation of the import of Weber's critique of Michels' work. (DB)

 19. Max Weber - bedaget og aktuel

  DEFF Research Database (Denmark)

  Eistrup, Jens

  2010-01-01

  undervisningsartiklen introducerer en række af Max Webers centrale begreber om herredømme, bureaukrati, social handlen, rationalitet og profession. dernæst illustreres hvorledes Webers begreber kan tjene til at belyse spændingsfeltet mellem politik og profession i en socialfaglig kontekst....

 20. O pensamento de Max Weber

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Maurício Tragtenberg

  1966-06-01

  Full Text Available Max Weber inicia sua carreira universitária em 1893, como professor extraordinário de Direito Mercantil e Romano, na Universidade de Berlim. Em 1894 assume a Cadeira de Economia Política na Universidade de Hamburgo e em 1897 leciona na Universidade de Heidelberg.

 1. Max Planck et les quanta

  CERN Document Server

  Boudenot, Jean-Claude

  2016-01-01

  « Les atomes, dit Jean Perrin en 1913, ne sont pas ces éléments éternels et insécables dont l'irréductible simplicité donnait au possible une borne, et, dans leur inimaginable petitesse, nous commençons à pressentir un fourmillement prodigieux de mondes nouveaux ». C'est bien dans un monde totalement nouveau, le monde quantique, que nous a fait pénétrer la découverte des quanta par Max Planck. Son article de 1900 est le déclencheur de l'une des plus grandes révolutions scientifiques de tous les temps. Les trente années qui suivent sont les plus riches de la physique ; Planck, Einstein, Bohr, Sommerfeld, de Broglie, Schrödinger, Heisenberg, Dirac, Born, Pauli… reconstruisent la physique sur de nouvelles bases sur fond de conflit des générations. Le monde est par ailleurs secoué par la guerre, Max Planck est tourmenté et vit des épreuves personnelles dramatiques. C'est l'homme, aussi bien que l'oeuvre, que les auteurs ont tenté de dépeindre dans cet ouvrage. Ils ont également souhait�...

 2. Max Reinharz (1923-2012)

  CERN Multimedia

  2013-01-01

  Max Reinharz was born in Vienna, Austria, in 1923. In 1939 he was obliged to emigrate to the UK. At the beginning of the Second World War he was interned as an enemy alien and then deported to Australia at a time when the British feared an invasion by Germany. He returned to the UK in 1943 and joined the British Army. After he was demobbed in 1947, he studied physics in Vienna, where he took his doctorate in 1953.   Max Reinharz (centre) with Gordon Munday (left) and Henri Laporte (right) in 1979. After working in Brussels, at the physics Institute of Genoa and the University of Pisa, he joined CERN in 1960 as a fellow and in 1964 became a senior physicist in the NP Division. His name is associated with many publications, such as those of the CERN neutrino experiment and the CERN-Geneva-Lund collaboration to verify T symmetry conservation in lambda decays. He then joined a small team in the Proton Synchrotron Division (MPS) responsible for assisting external physics groups to prepare and i...

 3. Mastering Autodesk 3ds Max 2013

  CERN Document Server

  Harper, Jeffrey

  2012-01-01

  Get professional training in 3ds Max from this Autodesk Official Training Guide Extremely popular with video game designers as well as architects, 3ds Max offers integrated 3D modeling, animation, rendering, and compositing tools designed to streamline production. If you already have a working knowledge of 3ds Max basics, this official guide will take your skills to the next level. Detailed tutorials cover all the latest features of 3ds Max. From modeling, texturing, animation, and architectural visualization to high-level techniques for film, television, games, and more, this book provides

 4. Mechanical-biological waste treatment and anaerobic processes. 59. information meeting, Neuwied, October 1999; Mechanisch-biologische Restabfallbehandlung und Anaerobverfahren. 59. Informationsgespraech in Neuwied im Oktober 1999

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Hangen, H.O.; Euler, H.; Leonhardt, H.W. [comps.

  1999-10-01

  This proceedings volume discusses the specifications for and cost of mechanical-biological waste treatment, the optimisation of economic efficiency and pollutant emissons, the combination of mechanical-biological and thermal waste treatment processes, the value of mechanical-biological waste treatment, waste management concepts, process engineering and practical experience, and the eco-balance of the process. [German] Themen dieses Proceedingsbandes sind: Anforderungen und Kosten der mechanisch-biologischen Abfallbehandlung; Optimierung der Wirtschaftlichkeit und Emissionssituation; Kombination von mechanisch-biologischer und thermischer Muellbehandlung; Bewertung der mechanisch-biologischen Abfallbehandlung, Abfallwirtschaftskonzepte, Verfahrenstechnik und Betriebserfahrungen; Oekobilanz. (SR)

 5. Max Jakobson õiendab arveid ajalooga / Imbi Paju

  Index Scriptorium Estoniae

  Paju, Imbi, 1959-

  2003-01-01

  Soome politoloogi ja diplomaadi Max Jakobsoni raamatust "Tilinpäätos" ("Arve sulgemine"), milles ta käsitleb Eesti ja Soome suhteid 20. sajandil. Vt samas: Lennart Meri meelitas Jakobsoni sõjakuritegusid uurima; lühiintervjuu Max Jakobsoniga

 6. Veteranpoliitik Max Jakobson õpetab ajalugu / Sirje Kiin

  Index Scriptorium Estoniae

  Kiin, Sirje, 1949-

  1998-01-01

  Soome sõltumatu välispoliitika konsultant ja ajakirjanik Max Jakobson. Ülevaade Max Jakobsoni intervjuust soomerootsi majandusajakirjale "Forum för ekonomi och teknik" 1998. aasta aprillinumbris Venemaa Baltimaade-vastasest propagandast ning EL-i ja NATO laienemisest

 7. WiMax network planning and optimization

  CERN Document Server

  Zhang, Yan

  2009-01-01

  This book offers a comprehensive explanation on how to dimension, plan, and optimize WiMAX networks. The first part of the text introduces WiMAX networks architecture, physical layer, standard, protocols, security mechanisms, and highly related radio access technologies. It covers system framework, topology, capacity, mobility management, handoff management, congestion control, medium access control (MAC), scheduling, Quality of Service (QoS), and WiMAX mesh networks and security. Enabling easy understanding of key concepts and technologies, the second part presents practical examples and illu

 8. Max Reinhardt Haus Berliini / Triin Ojari

  Index Scriptorium Estoniae

  Ojari, Triin, 1974-

  1998-01-01

  Arhitekt Peter Eisenmani projekteeritud multifunktsionaalne maja on planeeritud II maailmasõjas hävinud Max Reinhardti teatrihoone kohale. Ühte hoonetahukasse kui uude maamärki on 'volditud' kokku aktiivse linnaelu kõik aspektid.

 9. Approximation by max-product type operators

  CERN Document Server

  Bede, Barnabás; Gal, Sorin G

  2016-01-01

  This monograph presents a broad treatment of developments in an area of constructive approximation involving the so-called "max-product" type operators. The exposition highlights the max-product operators as those which allow one to obtain, in many cases, more valuable estimates than those obtained by classical approaches. The text considers a wide variety of operators which are studied for a number of interesting problems such as quantitative estimates, convergence, saturation results, localization, to name several. Additionally, the book discusses the perfect analogies between the probabilistic approaches of the classical Bernstein type operators and of the classical convolution operators (non-periodic and periodic cases), and the possibilistic approaches of the max-product variants of these operators. These approaches allow for two natural interpretations of the max-product Bernstein type operators and convolution type operators: firstly, as possibilistic expectations of some fuzzy variables, and secondly,...

 10. WiMAX technology and network evolution

  CERN Document Server

  Etemad, Kamran

  2010-01-01

  WiMAX, the Worldwide Interoperability for Microwave Access, represents a paradigm shift in telecommunications technology. It offers the promise of cheaper, smaller, and simpler technology compared to existing broadband options such as DSL, cable, fiber, and 3G wireless.

 11. FLECH PowerMax Service Requirement Specification

  OpenAIRE

  2014-01-01

  It is expected that in the future, ancillary services will be required at distribution level. This work describes how one of these ancillary services, the PowerMax service, must be spec ified within a market framework. The basis of this work is the Flexibility Clearing House (FLE CH) platform and the Distribution System Operator (DSO) services defined in [1]. The PowerMax service has been further discussed in [2], and this technical report seeks to clarify the implementation details first dis...

 12. Mining Frequent Max and Closed Sequential Patterns

  OpenAIRE

  Afshar, Ramin

  2002-01-01

  Although frequent sequential pattern mining has an important role in many data mining tasks, however, it often generates a large number of sequential patterns, which reduces its efficiency and effectiveness. For many applications mining all the frequent sequential patterns is not necessary, and mining frequent Max, or Closed sequential patterns will provide the same amount of information. Comparing to frequent sequential pattern mining, frequent Max, or Closed sequential pattern mining g...

 13. PENGEMBANGAN PERSAMAAN VO2 MAX DAN EVALUASI HR MAX (STUDI AWAL PADA PEKERJA PRIA

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Purnawan Adi Wicaksono

  2012-10-01

  Full Text Available Kapasitas fisik maksimum seseorang direpresentasikan dengan nilai konsumsi oksigen maksimum (VO2 Max dan denyut nadi maksimum (HR Max yang memberikan suatu informasi batasan kemampuan fisik maksimum seseorang dalam melakukan pekerjaan. Penelitian kali ini mempunyai tujuan untuk mencari nilai VO2 Max pekerja pria Indonesia untuk nantinya akan dikembangkan suatu persamaan prediksi VO2 Max yang didekati dengan hubungan linier antara denyut nadi (Heart Rate seperti yang dilakukan Astrand (2003, tinggi badan (Chatterjee et al, 2006, berat badan (Akalan et al, 2008, usia (Magrani et al, 2009 dan mengevaluasi persamaan HR Max manakah yang dapat diaplikasikan untuk mendekati nilai denyut nadi maksimum pekerja Indonesia. Responden dalam penelitian kali ini adalah 12  pekerja industri pria yang diambil dari beberapa industri di Depok dan sekitarnya. Kriteria responden yang berpartisipasi dalam penelitian kali ini adalah: berusia 20-40 tahun, bukan perokok baik aktif maupun pasif, sehat , tidak mengkonsumsi makanan, kafein, alkohol minimal 2 jam sebelum eksperimen (Balderrama et. al, 2007.Eksperimen yang dilakukan menggunakan metode maximal test dengan protokol treadmill. Adapun peralatan yang digunakan adalah seperangkat alat pengukur kondisi fisiologi Fitmate MED (COSMED srl-Italy terdiri dari Heart Rate Transmitter, Heart Rate Receiver, V mask (Hans Rudolph Inc,dan treadmill SportArt@60.  Eksperimen dilakukan menjadi dua bagian, yaitu istirahat dan tahap bekerja.Aktivitas istirahat terdiri dari tidur selama 20 menit, duduk selama 20 menit dan berdiri selama 10 menit. Eksperimen tahap kedua yaitu tahap kerja yang terdiri dari latihan selama 5 menit. Responden dipersilakan beristirahat selama 15 menit, setelah itu responden melaksanakan maximal test detik hingga responden merasa tidak sanggup lagi melanjutkan eksperimen. Hasil penelitian model prediksi VO2 max untuk pekerja industri pria mempunyai nilai 2,78 ± 0,5 liter/menit dan dengan regresi linier

 14. Max Scheler's influence on Kurt Schneider.

  Science.gov (United States)

  Cutting, John; Mouratidou, Maria; Fuchs, Thomas; Owen, Gareth

  2016-09-01

  Kurt Schneider (1887-1967) met Max Scheler (1874-1928) in 1919 when he enrolled in the latter's philosophy seminars at the University of Cologne. Kurt Schneider was then a junior psychiatrist and Max Scheler a renowned philosophy professor and co-founder of the phenomenological movement in philosophy. We uncover the facts about their intellectual and personal relationship, summarize the main articles and books that they wrote and consider whether Max Scheler did influence the young Kurt Schneider. We conclude that Scheler's philosophy of emotion impressed Schneider, and that the latter's notion of 'vital depression' as the core element in melancholia was essentially applied Schelerian philosophy. Schneider's more celebrated contributions to psychiatry - his notion of first rank symptoms of schizophrenia - owed nothing to Scheler or any other philosopher. © The Author(s) 2016.

 15. Min-max event-triggered computation tree logic

  Indian Academy of Sciences (India)

  R. Narasimhan (Krishtel eMaging) 1461 1996 Oct 15 13:05:22

  components. In order to express the above class of efficiently checkable event timing queries, we define an extension of Min-max CTL, called Min-max Event Triggered Computation Tree. Logic (Min-max ETCTL). We then present an algorithm for Min-max ETCTL evaluation and show that it runs in time polynomial in the size ...

 16. Autodesk 3ds Max 2012 Essentials

  CERN Document Server

  Derakhshani, Randi L

  2011-01-01

  Get a jump-start on Autodesk 3ds Max 2012 essentials-with the Essentials! The new Essentials books from Sybex are beautiful, task-based, full-color Autodesk Official Training Guides that help you get up to speed on Autodesk topics quickly and easily. Autodesk 3ds Max 2012 Essentials thoroughly covers the fundamentals of this popular 3D animation effects, and visualization software, teaching you what you need to become quickly productive. By following the book's clear explanations, practical tutorials, and step-by-step exercises, you'll cover all the bases. Topics include modeling, animation,

 17. Autodesk 3ds Max 2014 bible

  CERN Document Server

  Murdock, Kelly L

  2013-01-01

  A complete reference covering the newest version of 3ds Max software Autodesk 3ds Max is the popular 3D modeling, animation, rendering, and compositing software preferred by game developers and graphic designers in film and television. This comprehensive reference not only introduces beginners to this pricey and complex software, but also serves as a reference for experienced users. Packed with expert advice from popular author Kelly Murdock, it begins with a Quick Start tutorial to get you up and running, then continues with more than 150 step-by-step tutorials, advanced coverage, and plenty

 18. Autodesk 3ds Max 2013 essentials

  CERN Document Server

  Derakhshani, Dariush

  2012-01-01

  A four-color, task-based Autodesk Official Training Guide covering the core features of 3ds Max Beginning users of this popular 3D animation and effects software will find everything they need for a thorough understanding of the software's key features and functions in this colorful guide. The authors break down the complexities of learning 3D software and get you going right away with interesting, job-related projects. You'll learn the basics of modeling, texturing, animating, lighting, visualization, and visual effects with 3ds Max, exploring the methods and why they are used as they are.

 19. Teaching Financial Literacy with Max and Ruby

  Science.gov (United States)

  Brown, Natalya; Ferguson, Kristen

  2017-01-01

  Teaching financial literacy is important at all stages of life, but is often neglected with elementary students. In this article, the authors describe a strategy for teaching financial literacy using the books about Max and Ruby by Rosemary Wells. These books can help introduce the five key concepts of financial literacy: scarcity, exchange,…

 20. On the spectrum in max algebra

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Müller, Vladimír; Peperko, A.

  2015-01-01

  Roč. 485, November (2015), s. 250-266 ISSN 0024-3795 R&D Projects: GA ČR(CZ) GA14-07880S Institutional support: RVO:67985840 Keywords : non-negativ matrices * max algebra * eigenvalues Subject RIV: BA - General Mathematics Impact factor: 0.965, year: 2015 http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0024379515004139

 1. Laue, Prof. Max Theodor Felix von

  Indian Academy of Sciences (India)

  Home; Fellowship. Fellow Profile. Elected: 1954 Honorary. Laue, Prof. Max Theodor Felix von. Nobel Laureate (Physics) - 1914. Date of birth: 9 October 1897. Date of death: 24 April 1960. YouTube; Twitter; Facebook; Blog. Academy News. IAS Logo. 29th Mid-year meeting. Posted on 19 January 2018. The 29th Mid-year ...

 2. The Statue of Liberty Peter Max Style!

  Science.gov (United States)

  Cunningham, Kathy

  2012-01-01

  The author's school is only 30 minutes from New York City, so every year when second-graders study towns and cities, the students do a project based on New York City landmarks. This year was the Statue of Liberty. The author introduced Peter Max's famous Pop art to her students, and explained that, as the art world kept changing, artists decided…

 3. Max Planck-Founder of Quantum Theory

  Indian Academy of Sciences (India)

  Home; Journals; Resonance – Journal of Science Education; Volume 13; Issue 2. Max Planck - Founder of Quantum Theory. N Mukunda. Article-in-a-Box Volume 13 Issue 2 February 2008 pp 103-105. Fulltext. Click here to view fulltext PDF. Permanent link: http://www.ias.ac.in/article/fulltext/reso/013/02/0103-0105 ...

 4. Laue, Prof. Max Theodor Felix von

  Indian Academy of Sciences (India)

  Home; Fellowship. Fellow Profile. Elected: 1954 Honorary. Laue, Prof. Max Theodor Felix von. Nobel Laureate (Physics) - 1914. Date of birth: 9 October 1897. Date of death: 24 April 1960. YouTube; Twitter; Facebook; Blog. Academy News. IAS Logo. Theory Of Evolution. Posted on 23 January 2018. Joint Statement by the ...

 5. Diversity of endophytic fungi in Glycine max.

  Science.gov (United States)

  Fernandes, Elio Gomes; Pereira, Olinto Liparini; da Silva, Cynthia Cânedo; Bento, Claudia Braga Pereira; de Queiroz, Marisa Vieira

  2015-12-01

  Endophytic fungi are microorganisms that live within plant tissues without causing disease during part of their life cycle. With the isolation and identification of these fungi, new species are being discovered, and ecological relationships with their hosts have also been studied. In Glycine max, limited studies have investigated the isolation and distribution of endophytic fungi throughout leaves and roots. The distribution of these fungi in various plant organs differs in diversity and abundance, even when analyzed using molecular techniques that can evaluate fungal communities in different parts of the plants, such as denaturing gradient gel electrophoresis (DGGE). Our results show there is greater species richness of culturable endophytic filamentous fungi in the leaves G. max as compared to roots. Additionally, the leaves had high values for diversity indices, i.e. Simpsons, Shannon and Equitability. Conversely, dominance index was higher in roots as compared to leaves. The fungi Ampelomyces sp., Cladosporium cladosporioides, Colletotrichum gloeosporioides, Diaporthe helianthi, Guignardia mangiferae and Phoma sp. were more frequently isolated from the leaves, whereas the fungi Fusarium oxysporum, Fusarium solani and Fusarium sp. were prevalent in the roots. However, by evaluating the two communities by DGGE, we concluded that the species richness was higher in the roots than in the leaves. UPGMA analysis showed consistent clustering of isolates; however, the fungus Leptospora rubella, which belongs to the order Dothideales, was grouped among species of the order Pleosporales. The presence of endophytic Fusarium species in G. max roots is unsurprising, since Fusarium spp. isolates have been previously described as endophyte in other reports. However, it remains to be determined whether the G. max Fusarium endophytes are latent pathogens or non-pathogenic forms that benefit the plant. This study provides a broader knowledge of the distribution of the fungal

 6. Medicaid Analytic eXtract (MAX) General Information

  Data.gov (United States)

  U.S. Department of Health & Human Services — The Medicaid Analytic eXtract (MAX) data is a set of person-level data files on Medicaid eligibility, service utilization, and payments. The MAX data are created to...

 7. Biologischer Anbau von Strauchbeeren

  OpenAIRE

  Schmid, Andi

  2004-01-01

  Das Merkblatt enthält auf Österreich angepasste, praxisnahe Informationen zur Produktion von hochwertigen Strauchbeeren wie Himbeeren, Brombeeren, Johannisbeeren, Stachelbeeren und Heidelbeeren. Weiterhin: übersichtliche Hinweise zur Planung, Standortwahl, Sortenauswahl, Bodenvorbereitung und Pflanzung, Bewässerung, Nährstoffversorgung, Witterungsschutz, Beikrautregulierung, Ernte und Lagerung. (Diese Publikation enthält spezifische Informationen für Österreich)

 8. Biological prevention and/or treatment strategies for radiation myelopathy. Discussion of a new perspective; Biologische Praeventions- und/oder Therapiemoeglichkeiten der Strahlenmyelopathie. Eine Diskussion neuer Perspektiven

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Nieder, C.; Ataman, F. [Texas Univ., Houston (United States). Dept. of Experimental Radiation Oncology; Price, R.E. [Texas Univ., Houston (United States). Dept. of Veterinary Medicine and Surgery; Kian Ang, K. [Texas Univ., Houston (United States). Dept. of Radiation Oncology

  1999-09-01

  Entwicklung der Oligodendroglia, der interzellulaeren Signaluebertragungsmechanismen und des Myelinisierungsvorgangs. Diese Erkenntnisse deuten darauf hin, dass eine Zytokintherapie die Proliferation von oligodendroglialen Progenitorzellen, deren Differenzierung und die Myelinsynthese positiv beeinflussen und so eine Markscheidenregeneration im Zentralnervensystem Erwachsener foerdern koennte. Auch andere Substanzen koennten das Fortschreiten der pathogenetischen Vorgaenge, die letztlich im Bild einer Strahlenmyelopathie enden, beeinflussen. Hieraus ergeben sich mehrere denkbare biologische Praeventions- und/oder Therapiemoeglichkeiten, die derzeit im Tiermodell untersucht werden. Schlussfolgerung: Vorrangig sollten technische Moeglichkeiten und die Optimierung von Fraktionierungsparametern zur Reduktion der iatrogenen Neurotoxizitaet eingesetzt werden. Darueber hinaus koennten rationale biologische Ansaetze fuer zahlreiche Patienten neue Perspektiven eroeffnen. (orig.)

 9. Increased H(max):M(max) ratio in community walkers poststroke without increase in ankle plantarflexion during walking.

  Science.gov (United States)

  Garrett, M; Caulfield, B

  2001-08-01

  To investigate whether changes in H-reflex response at midswing and midstance are related to excessive plantarflexion during walking in community walkers poststroke compared with control subjects without stroke. Survey of functional walking handicap in a random sample of an annual stroke cohort followed by H-reflex and M(max) testing of a smaller sample. Community and laboratory testing. Forty individuals with stroke (IWS group) completed the functional walking handicap survey, 10 of whom agreed (with 10 age-matched controls) to enroll in a study of of the H(max):M(max) ratio in soleus during walking. Electromyography during treadmill walking. Functional Walking Handicap Scale, soleus H(max):M(max) ratio, and the ankle joint's angle of displacement. Nine of the 10 stroke patients were community walkers. All had significantly (p .05) increase in H(max) response. Individuals with community-level walking ability after stroke have significantly (p <.05) less repeatability of ankle joint movement than controls at both midswing and midstance. Simultaneous soleus H(max) and M(max) testing showed a significant (p <.01) reduction in the H(max) and H(max):M(max) ratio at midswing in controls only. This inhibition at midswing was lost by the IWS group without significant increase in H(max), suggesting that central synaptic excitability was within the normal range, and possibly accounting for the absence of excessive ankle plantarflexion during walking in the IWS group with community level walking ability.

 10. Neutron Damage and MAX Phase Ternary Compounds

  International Nuclear Information System (INIS)

  Barsoum, Michael; Hoffman, Elizabeth; Sindelar, Robert; Garcua-Diaz, Brenda; Kohse, Gordon

  2014-01-01

  The Demands of Gen IV nuclear power plants for long service life under neutron radiation at high temperature are severe. Advanced materials that would withstand high temperatures (up to 1000+ C) to high doses in a neutron field would be ideal for reactor internal structures and would add to the long service life and reliability of the reactors. The objective of this work is to investigate the response of a new class of machinable, conductive, layered, ternary transition metal carbides and nitrides - the so-called MAX phases - to low and moderate neutron dose levels.

 11. FLECH PowerMax Service Requirement Specification

  DEFF Research Database (Denmark)

  It is expected that in the future, ancillary services will be required at distribution level. This work describes how one of these ancillary services, the PowerMax service, must be spec ified within a market framework. The basis of this work is the Flexibility Clearing House (FLE CH) platform...... by establishing a maximum power that a cluster of consumer devices may draw from the syste m. The consumers will receive a payment for providing this service, and the DSO will be able to postpone grid reinfo rcement...

 12. [Bioergography of Max Bürger].

  Science.gov (United States)

  Ries, W

  1986-10-15

  For the inquiry into changes during ageing apart from the usual methods of the cross-sectional and longitudinal research the biographical analysis is at our disposal. The establishment of statistics of works is called bioergography. This method is particularly suitable for the recognition of changes of creativity of productive persons, as it is shown at the instance of Ludwig van Beethoven. The bioergography of Max Bürger reveals how form and essence of his work have changed in the course of his life without speaking about a decline of his vigour.

 13. Max Raphael, dialectics and Greek art

  OpenAIRE

  Healy, P.

  2007-01-01

  The article outlines what is required for a theory of art in the late work of Max Raphael, by showing that it is a response to a problematic first formulated, but left unanswered, by Marx, and which can be seen as developed by Raphael in his writing, especially the text he devoted to a dialectic interpretation of Greek art, with special reference to temple architecture. In detailing this latter study it is possible to see how Raphael’s understanding and analysis is guided by his account of an...

 14. Max Raphael: Dialectics and Greek Art

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Patrick Healy

  2014-07-01

  Full Text Available The article outlines what is required for a theory of art in the late work of Max Raphael, by showing that it is a response to a problematic first formulated, but left unanswered, by Marx, and which can be seen as developed by Raphael in his writing, especially the text he devoted to a dialectic interpretation of Greek art, with special reference to temple architecture. In detailing this latter study it is possible to see how Raphael’s understanding and analysis is guided by his account of an empirical theory of art, and contributes to its further elaboration.

 15. Neutron Damage and MAX Phase Ternary Compounds

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Barsoum, Michael [Drexel Univ., Philadelphia, PA (United States); Hoffman, Elizabeth [Savannah River Site (SRS), Aiken, SC (United States). Savannah River National Lab. (SRNL); Sindelar, Robert [Savannah River Site (SRS), Aiken, SC (United States). Savannah River National Lab. (SRNL); Garcua-Duaz, Brenda [Savannah River Site (SRS), Aiken, SC (United States). Savannah River National Lab. (SRNL); Kohse, Gordon [Massachusetts Inst. of Technology (MIT), Cambridge, MA (United States)

  2014-06-17

  The Demands of Gen IV nuclear power plants for long service life under neutron radiation at high temperature are severe. Advanced materials that would withstand high temperatures (up to 1000+ C) to high doses in a neutron field would be ideal for reactor internal structures and would add to the long service life and reliability of the reactors. The objective of this work is to investigate the response of a new class of machinable, conductive, layered, ternary transition metal carbides and nitrides - the so-called MAX phases - to low and moderate neutron dose levels.

 16. Multivariate Max-Stable Spatial Processes

  KAUST Repository

  Genton, Marc G.

  2014-01-06

  Analysis of spatial extremes is currently based on univariate processes. Max-stable processes allow the spatial dependence of extremes to be modelled and explicitly quantified, they are therefore widely adopted in applications. For a better understanding of extreme events of real processes, such as environmental phenomena, it may be useful to study several spatial variables simultaneously. To this end, we extend some theoretical results and applications of max-stable processes to the multivariate setting to analyze extreme events of several variables observed across space. In particular, we study the maxima of independent replicates of multivariate processes, both in the Gaussian and Student-t cases. Then, we define a Poisson process construction in the multivariate setting and introduce multivariate versions of the Smith Gaussian extremevalue, the Schlather extremal-Gaussian and extremal-t, and the BrownResnick models. Inferential aspects of those models based on composite likelihoods are developed. We present results of various Monte Carlo simulations and of an application to a dataset of summer daily temperature maxima and minima in Oklahoma, U.S.A., highlighting the utility of working with multivariate models in contrast to the univariate case. Based on joint work with Simone Padoan and Huiyan Sang.

 17. Mechanical-biological waste conditioning with controlled venting - the Meisenheim mechanical-biological waste conditioning plant; Mechanisch-biologische Restabfallbehandlung nach dem Kaminzugverfahren - MBRA Meisenheim

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Hangen, H.O. [Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Bad Kreuznach, Bad Kreuznach (Germany)

  1998-12-31

  The decision of the rural district of Bad Kreuznach to propose creating facilities for mechanical-biological waste conditioning at the new northern Meisenheim landfill was consistent and correct. It will ensure that the material deposited at this new, state-of-the-art landfill is organically `lean` and can be deposited with a high density. Preliminary sifting of the material prior to depositing safeguards that no improper components are inadvertently included. Three years of operation warrant the statement that waste components that cannot be appropriately biologically conditioned should be eliminated prior to rotting. (orig.) [Deutsch] Die Entscheidung des Landkreises Bad Kreuznach, der neu eingerichteten Norddeponie Meisenheim eine MBRA vorzuschlaten, war auf jeden Fall konsequent und richtig. Es ist damit sicher gestellt, dass in diesem neuen nach dem Stand der Technik eingerichteten Deponiebereich von Anfang an ein Material eingelagert wird, das `organisch abgemagert` ist und mit hoher Einbaudichte eingebaut werden kann. Die Sichtung des gesamten Deponie-Inputs in der Vorsortierhalle gibt ein Stueck Sicherheit, dass keine nicht zugelassenen Stoffe verdeckt dem Ablagerungsbereich der Deponie zugefuehrt werden. Nach mehr als 3 Jahren Betriebszeit kann festgestellt werden, dass biologisch nicht sinnvoll behandelbare Abfallbestandteile vor dem Rotteprozess abgetrennt werden sollten. (orig.)

 18. Max Jakobson : Kommunismisse tuleb suhtuda objektiivselt / Max Jakobson ; interv. Kai Tänavsuu

  Index Scriptorium Estoniae

  Jakobson, Max, 1923-2013

  2002-01-01

  Inimsusevastaste Kuritegude Uurimise Rahvusvahelise Komisjoni esimees Max Jakobson oma suhtumisest talle Maarjamaa Risti I klassi teenetemärgi andmisse, tema juhitava komisjoni tööst, eestlaste püüdlusest ühineda NATOga, kommunismi ja natsismi hukkamõistust

 19. Multivariate max-stable spatial processes

  KAUST Repository

  Genton, Marc G.

  2015-02-11

  Max-stable processes allow the spatial dependence of extremes to be modelled and quantified, so they are widely adopted in applications. For a better understanding of extremes, it may be useful to study several variables simultaneously. To this end, we study the maxima of independent replicates of multivariate processes, both in the Gaussian and Student-t cases. We define a Poisson process construction and introduce multivariate versions of the Smith Gaussian extreme-value, the Schlather extremal-Gaussian and extremal-t, and the Brown–Resnick models. We develop inference for the models based on composite likelihoods. We present results of Monte Carlo simulations and an application to daily maximum wind speed and wind gust.

 20. Max Weber entre liberalismo y republicanismo

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Villacañas Berlanga, José Luis

  2005-12-01

  Full Text Available This article attempts to analyze the differences between social democracy and political democracy as modern processes, as these were understood by Max Weber. The archetype of modernity resides, from this point of view, in a convergence of both processes, as occurred in countries like the USA and Great Britain. Weber's diagnosis is that, whereas social democracy can be organized around liberal arguments, political democracy cannot advance without republican concepts like those of virtue, rigour, responsability and representation. For Weber, these values could only become present in Germany thanks to an adequate and democratic reception of Nietzsche, and in some way this reception could make sense of the former's work.

  Este artículo pretende analizar las diferencias entre democracia social y democracia política como procesos modernos, tal y como fueron comprendidos por Max Weber. Lo arquetípico de la modernidad reside, desde este punto de vista, en una convergencia de ambos procesos, tal y como se dio en países como USA y Gran Bretaña. El diagnóstico de Weber es que, mientras la democracia social puede organizarse sobre argumentos liberales, la democracia política no puede avanzar sin conceptos republicanos como el de virtud, rigor, responsabilidad y representación. Para Weber, estos valores sólo podrían hacerse presentes en Alemania a partir de una recepción adecuada y democrática de Nietzsche y en cierto modo esta recepción daría sentido a su obra.

 1. Modcomp MAX IV System Processors reference guide

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Cummings, J.

  1990-10-01

  A user almost always faces a big problem when having to learn to use a new computer system. The information necessary to use the system is often scattered throughout many different manuals. The user also faces the problem of extracting the information really needed from each manual. Very few computer vendors supply a single Users Guide or even a manual to help the new user locate the necessary manuals. Modcomp is no exception to this, Modcomp MAX IV requires that the user be familiar with the system file usage which adds to the problem. At General Atomics there is an ever increasing need for new users to learn how to use the Modcomp computers. This paper was written to provide a condensed Users Reference Guide'' for Modcomp computer users. This manual should be of value not only to new users but any users that are not Modcomp computer systems experts. This Users Reference Guide'' is intended to provided the basic information for the use of the various Modcomp System Processors necessary to, create, compile, link-edit, and catalog a program. Only the information necessary to provide the user with a basic understanding of the Systems Processors is included. This document provides enough information for the majority of programmers to use the Modcomp computers without having to refer to any other manuals. A lot of emphasis has been placed on the file description and usage for each of the System Processors. This allows the user to understand how Modcomp MAX IV does things rather than just learning the system commands.

 2. Tukey max-stable processes for spatial extremes

  KAUST Repository

  Xu, Ganggang

  2016-09-21

  We propose a new type of max-stable process that we call the Tukey max-stable process for spatial extremes. It brings additional flexibility to modeling dependence structures among spatial extremes. The statistical properties of the Tukey max-stable process are demonstrated theoretically and numerically. Simulation studies and an application to Swiss rainfall data indicate the effectiveness of the proposed process. © 2016 Elsevier B.V.

 3. Synthesis and Characterization of MAX Ceramics (MAXCERs)

  Science.gov (United States)

  Nelson, Johnny Carl

  This research has focused on the design and development of novel multifunctional MAX reinforced ceramics (MAXCERs). These MAXCERs were manufactured with 1-50 vol% ratios of ceramics to MAX phases. Chapter II reports on the synthesis and tribological behavior of Ti3SiC2 matrix composites by incorporating (1 and 6 vol%) Al2O3, (1 and 5 vol%) BN, and (1 and 5 vol%) B4C ceramic particulate additives in the matrix. All the composites were fabricated by pressureless sintering by using 1 wt% Ni as a sintering agent at 1550 °C for 2 hours. SEM and XRD studies showed that Al2O3 is relatively inert in the Ti3SiC 2 matrix whereas BN and B4C reacted significantly with the Ti3 SiC2 matrix to form TiB2. Detailed tribological studies showed that Ti3SiC2-1wt%Ni (baseline) samples showed dual type tribological behavior where the friction coefficient (micro) was low ( 0.2) during stage 1, thereafter micro increased sharply and transitioned into stage 2 ( 0.8). The addition of Al2O3 as an additive had little effect on the tribological behavior, but the addition of B4C and BN was able to enhance the tribological behavior by increasing the transition distance (TD). Chapter III reports on the synthesis and tribological behavior of TiB2 matrix composites by incorporating (10, 30, and 50 vol%) Ti3SiC2 ceramic particulate additives in the matrix. The fabrication parameters were similar to the Ti3SiC2 samples from Chapter II. There was minimal reaction between the TiB2 and the Ti3SiC2. Detailed tribological studies showed that TiB2 (baseline) and TiB2-10%Ti 3SiC2 samples showed an average micro of 0.29 and 0.28, respectively. TiB2-30%Ti3SiC2 and TiB 2-50%Ti3SiC2 showed dual-type tribological behavior where micro was low ( 0.25) during stage 1, thereafter micro increased gradually and transitioned into stage 2 ( 0.6). Low wear rates were seen for all samples.

 4. Approximation Methods in Stochastic Max-Plus Systems

  NARCIS (Netherlands)

  Safaei Farahani, S.

  2012-01-01

  Stochastic max-plus systems belong to a special class of discrete-event systems. This class consists of systems with synchronization but no choice and the models of such systems are defined using the operators maximization and addition. Stochastic max-plus systems can be further extended to

 5. A Note on the Periodicity of the Lyness Max Equation

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Gelisken Ali

  2008-01-01

  Full Text Available Abstract We investigate the periodic nature of solutions of a "max-type" difference equation sometimes referred to as the "Lyness max" equation. The equation we consider is where is a positive real parameter, , and such that and are positive rational numbers. The results in this paper answer the Open Problem of Grove and Ladas (2005.

 6. Intertextuality and Television Discourse: The Max Headroom Story.

  Science.gov (United States)

  Braddlee

  Max Headroom, the computer-generated media personality, presents a good opportunity for an investigation of the degree of intertextuality in television. Max combines narrative genres (science fiction and film noir), television program types (prime-time episodic narrative, made-for-TV movie, talkshows), advertising and programming, and electronic…

 7. Max Weber's Critique of the Bureaucratisation of Education

  Science.gov (United States)

  Madan, Amman

  2014-01-01

  In this commentary, the author discusses the critique by Max Weber and his views on bureaucratisation of education. The modern school, said Max Weber (1864-1920) over a hundred years ago, has as its educational ideal the bureaucrat and no longer the cultivated elite of older times. The shift to modernity and to its characteristic institution, the…

 8. Max Jakobsoni saatuseaastad, soomlased ja meie / Imbi Paju

  Index Scriptorium Estoniae

  Paju, Imbi, 1959-

  2008-01-01

  Soome politoloogist ja diplomaadist Max Jakobsonist ja tema uuest raamatust "Saatuseaastad. Soome tõusis, andis Venemaale järele ja pääses". Artiklis on juttu ka Max Jakobsoni suhetest Eesti presidentide Lennart Meri ja Toomas Hendrik Ilvesega

 9. Deterministic algorithms for multi-criteria Max-TSP

  NARCIS (Netherlands)

  Manthey, Bodo

  2012-01-01

  We present deterministic approximation algorithms for the multi-criteria maximum traveling salesman problem (Max-TSP). Our algorithms are faster and simpler than the existing randomized algorithms. We devise algorithms for the symmetric and asymmetric multi-criteria Max-TSP that achieve ratios of

 10. A Fast Numerical Method for Max-Convolution and the Application to Efficient Max-Product Inference in Bayesian Networks.

  Science.gov (United States)

  Serang, Oliver

  2015-08-01

  Observations depending on sums of random variables are common throughout many fields; however, no efficient solution is currently known for performing max-product inference on these sums of general discrete distributions (max-product inference can be used to obtain maximum a posteriori estimates). The limiting step to max-product inference is the max-convolution problem (sometimes presented in log-transformed form and denoted as "infimal convolution," "min-convolution," or "convolution on the tropical semiring"), for which no O(k log(k)) method is currently known. Presented here is an O(k log(k)) numerical method for estimating the max-convolution of two nonnegative vectors (e.g., two probability mass functions), where k is the length of the larger vector. This numerical max-convolution method is then demonstrated by performing fast max-product inference on a convolution tree, a data structure for performing fast inference given information on the sum of n discrete random variables in O(nk log(nk)log(n)) steps (where each random variable has an arbitrary prior distribution on k contiguous possible states). The numerical max-convolution method can be applied to specialized classes of hidden Markov models to reduce the runtime of computing the Viterbi path from nk(2) to nk log(k), and has potential application to the all-pairs shortest paths problem.

 11. Max Weber in the United States

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Lawrence A. Scaff

  2014-05-01

  Full Text Available In his contribution L. Scaff outlines the reception history of Max Weber’s work from its beginnings down to the present. It highlights the importance of the first translations, including those by prominent American authors and particularly those who had studied in Germany; and then in the post-war years the role of emigrants familiar with Weber’s work. The establishment of Weber texts as compulsory reading in the curricula of American colleges also played a significant role. The striking readiness, even ease, with which Weber was received in America is something Scaff deduces from three “narratives that captured the imagination of the American audience”. The first is the narrative of voluntarism, i.e. “the way in which Weber developed his conception of the sect and its effects on the individual and society”. Next is the narrative of achievement, in the sense of “mastery of the world”, preceded by “mastery of the self”, which “when put into practice entailed the conquest of the New World’s primordial wilderness”. Finally there is the narrative of redemption as “the most potent founding myth of the American experience”: “The quest for salvation that began as a religiously inspired message became transformed into a secularized cultural theme: the search for the possibility of breaking free from constraints in order to create a better life, to renew the self, to gain a second chance by atoning for moral failures, and to find reconciliation with God, humankind, and the world.”

 12. Reachability analysis for timed automata using max-plus algebra

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lu, Qi; Madsen, Michael; Milata, Martin

  2012-01-01

  We show that max-plus polyhedra are usable as a data structure in reachability analysis of timed automata. Drawing inspiration from the extensive work that has been done on difference bound matrices, as well as previous work on max-plus polyhedra in other areas, we develop the algorithms needed...... to perform forward and backward reachability analysis using max-plus polyhedra. To show that the approach works in practice and theory alike, we have created a proof-of-concept implementation on top of the model checker opaal....

 13. Digital logic circuit design with ALTERA MAX+PLUS II

  International Nuclear Information System (INIS)

  Lee, Seung Ho; Park, Yong Su; Lee, Ju Heon

  2006-03-01

  Contents of this book are the kinds of integrated circuit, design process of integrated circuit, introduction of ALTERA MAX+PLUS II, designing logic circuit with VHDL of ALTERA MAX+PLUS II, grammar and practice of VHDL of ALTERA MAX+PLUS II, design for adder, subtractor, parallel binary subtractor, BCD design, CLA design, code converter design, ALU design, register design, counter design, accumulator design, state machine design, frequency divider design, circuit design with TENMILLION counter, LCD module, circuit design for control the outside RAM in training kit and introduction for HEB-DTK-20K-240/HBE-DTK-IOK.

 14. Introducing iccMAX: new frontiers in color management

  Science.gov (United States)

  Derhak, Max; Green, Phil; Lianza, Tom

  2015-01-01

  ICC has announced a preliminary specification for iccMAX, a next-generation colour management system that expands the existing ICC profile format and architecture to overcome the limitation of the fixed colorimetric Profile Connection Space and support a much wider range of functionality. New features introduced in iccMAX include spectral processing, material identification and visualization, BRDF, new data types, an improved gamut boundary descriptor and support for arbitrary and programmable transforms. The iccMAX preliminary specification is accompanied by a reference implementation, and will undergo a period of public review before being finalized.

 15. Max plus at work modeling and analysis of synchronized systems a course on max-plus algebra and its applications

  CERN Document Server

  Heidergott, Bernd; van der Woude, Jacob

  2014-01-01

  Trains pull into a railroad station and must wait for each other before leaving again in order to let passengers change trains. How do mathematicians then calculate a railroad timetable that accurately reflects their comings and goings? One approach is to use max-plus algebra, a framework used to model Discrete Event Systems, which are well suited to describe the ordering and timing of events. This is the first textbook on max-plus algebra, providing a concise and self-contained introduction to the topic. Applications of max-plus algebra abound in the world around us. Traffic systems, compu

 16. Projekti Min-E-Max kohtumine Saksamaal / Katrin Arge

  Index Scriptorium Estoniae

  Arge, Katrin

  2005-01-01

  Oktoobri keskel toimus Lõuna-Saksamaa väikelinnas Oberderdingenis Hispaania, Portugali, Ungari, Leedu, Eesti ja Saksamaa õpetajate kohtumine seoses Euroopa Liidu poolt rahastatava Comenius1 projektiga Min-E-Max (minimum energy input maximum output)

 17. Turg Tallinnas = A market for Tallinn / Max Rink

  Index Scriptorium Estoniae

  Rink, Max

  2007-01-01

  Hollandi arhitektuurikoolide lõputööde preemia Archiprix võitis 2007. a. Max Rink Delfti Tehnikaülikoolist Tallinna Balti jaama turu asemele kavandatud mitmefunktsioonilise turuhoone projektiga "Maja-turg". Juhendaja Klaske Havik

 18. Availability and Usability of BHO Encounter Data in MAX 2009

  Data.gov (United States)

  U.S. Department of Health & Human Services — Availability and Usability of Behavioral Health Organization Encounter Data in MAX 2009, published in Volume 4, Issue 2 of Medicare and Medicaid Research Review,...

 19. Efficient production of transgenic soybean (Glycine max [L] Merrill ...

  African Journals Online (AJOL)

  Efficient production of transgenic soybean (Glycine max [L] Merrill) plants mediated via whisker-supersonic (WSS) method. MM Khalafalla, HA El-Shemy, SM Rahman, M Teraishi, H Hasegawa, T Terakawa, M Ishimoto ...

 20. Maks Kaur : "Uverenno idti dalshe!" / Max Kaur ; interv. Viktor Volohhov

  Index Scriptorium Estoniae

  Kaur, Max, 1969-

  2006-01-01

  Noor ja poliitikas aktiivselt tegev olnud Max Kaur jätkab Majandus- ja juhtimisinstituudi prorektorina. Senisest poliitilisest tegevusest, vene kultuuri arengust ja probleemidest Eestis, poliitikas osalejate keskmise vanuse langusest, isiklikest plaanidest

 1. Effective learning in recurrent max-min neural networks.

  Science.gov (United States)

  Loe, Kia Fock; Teow, Loo Nin

  1998-04-01

  Max and min operations have interesting properties that facilitate the exchange of information between the symbolic and real-valued domains. As such, neural networks that employ max-min activation functions have been a subject of interest in recent years. Since max-min functions are not strictly differentiable, we propose a mathematically sound learning method based on using Fourier convergence analysis of side-derivatives to derive a gradient descent technique for max-min error functions. We then propose a novel recurrent max-min neural network model that is trained to perform grammatical inference as an application example. Comparisons made between this model and recurrent sigmoidal neural networks show that our model not only performs better in terms of learning speed and generalization, but that its final weight configuration allows a deterministic finite automation (DFA) to be extracted in a straightforward manner. In essence, we are able to demonstrate that our proposed gradient descent technique does allow max-min neural networks to learn effectively.

 2. Novel Approaches to Enhance Mobile WiMAX Security

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Taeshik Shon

  2010-01-01

  Full Text Available The IEEE 802.16 Working Group on Broadband Wireless Access Standards released IEEE 802.16-2004 which is a standardized technology for supporting broadband and wireless communication with fixed and nomadic access. After the IEEE 802.16-2004 standard, a new advanced and revised standard was released as the IEEE 802.16e-2005 amendment which is foundation of Mobile WiMAX network supporting handover and roaming capabilities. In the area of security aspects, compared to IEEE 802.16-2004, IEEE 802.16e, called Mobile WiMAX, adopts improved security architecture—PKMv2 which includes EAP authentication, AES-based authenticated encryption, and CMAC or HMAC message protection. However, there is no guarantee that PKMv2-based Mobile WiMAX network will not have security flaws. In this paper, we investigate the current Mobile WiMAX security architecture focusing mainly on pointing out new security vulnerabilities such as a disclosure of security context in network entry, a lack of secure communication in network domain, and a necessity of efficient handover supporting mutual authentication. Based on the investigation results, we propose a novel Mobile WiMAX security architecture, called RObust and Secure MobilE WiMAX (ROSMEX, to prevent the new security vulnerabilities.

 3. Max Jakobson : Vene ohtu täna veel pole / Max Jakobson ; interv. Vallo Toomet, Urmet Kook, Kaarel Tarand

  Index Scriptorium Estoniae

  Jakobson, Max, 1923-2013

  2003-01-01

  Balti riikide NATOga liitumise mõjust julgeolekule Läänemere regioonis, Euroopa Liidu kaitsepoliitikast ning Venemaa ja islamiterrorismi ohust julgeolekule. Vt. samas: Toomas Hiio ülevaade Max Jakobsoni elust ja tegevusest

 4. Evaluation of combustion experiments conducted during the research and development project ``Mechanical-biological waste conditioning in combination with thermal processing of partial waste fractions``; Auswertung der Verbrennungsversuche zum Forschungs- und Entwicklungsvorhaben ``mechanisch-biologische Restmuellbehandlung unter Einbindung thermischer Verfahren fuer Teilfraktionen``

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Jager, J.; Lohf, A.; Herr, C. [Institut WAR, Darmstadt (Germany)

  1998-12-31

  The technical code on municipal waste makes specific demands on waste to be deposited at landfills which can only be met if mechanical-biological conditioning of waste as well as thermal processing of partial waste fractions are continued also in the future. But waste that has undergone mechanical or mechanical-biological conditioning presents different combustion properties from those of unconditioned waste. In this second stage of the research project, the thermal processability of waste having undergone mechanical or mechanical-biological conditioning was studied. Together with the results from the first project stage, where the throughput represented exclusively mechanically conditioned material, the results of the latter measuring campaigns comprehensively demonstrate possibilities for the thermal processing of partial waste fractions having undergone biological-mechanical conditioning, and inform on changes in plant performance. (orig.) [Deutsch] Um die in der TA-Siedlungsabfall an den abzulagernden Restmuell gestellten Deponieeingangsbedingungen zu erfuellen, muss neben einer mechanisch-biologischen Aufbereitung bei Teilfraktionen auch weiterhin eine thermische Behandlung eingeplant werden. Die Verbrennungseigenschaften von mechanisch oder mechanisch-biologisch vorbehandeltem Restmuell weichen allerdings von denen von unbehandeltem Restmuell ab. In dieser zweiten Projektphase des Forschungsvorhabens wurde eine Untersuchung bezueglich der thermischen Behandelbarkeit von mechanisch und auch biologisch vorbehandeltem Muell durchgefuehrt. Die Ergebnisse der Messkampagnen bilden zusammen mit den Ergebnissen der ersten Projektphase, in der ausschliesslich mechanisch vorbehandeltes Material durchgesetzt wurde, eine umfassende Darstellung ueber Moeglichkeiten und veraenderte Anlagenverhalten bei der thermischen Behandlung von Teilfraktionen aus der biologisch-mechanisch Vorbehandlung. (orig.)

 5. Max Aub, crítico e historiador literario

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Francisco Caudet

  2002-11-01

  Full Text Available On the basis of similarities and dissimilarities in the consideration of authors dealt with in Discurso de la novela española contemporánea, Francisco Caudet points out Max Aub's poetics of realism stated in both his critical studies and fiction. This essay shows that Aub's contribution to the study of Mexican and Spanish literature is outstanding, not only because of his socio-historical approach, but also because of a specific perspective. This does not mean writing a "history" of literature but rather connecting creative processes. Committed during his youth to the avant-garde, Max Aub shifts after the Civil War to a type of new realistic writing. The author highlights Max Aub's activity as a critic discussing and commenting his sources. Aub's critical essays cannot be detached from his personal ideas about literary theory and practice.

 6. Energy consumption model on WiMAX subscriber station

  Science.gov (United States)

  Mubarakah, N.; Suherman; Al-Hakim, M. Y.; Warman, E.

  2018-02-01

  Mobile communication technologies move toward miniaturization. Mobile device’s energy source relies on its battery endurance. The smaller the mobile device, it is expected the slower the battery drains. Energy consumption reduction in mobile devices has been of interest of researcher. In order to optimize energy consumption, its usage should be predictable. This paper proposes a model of predicted energy amount consumed by the WiMAX subscriber station by using regression analysis of active WiMAX states and their durations. The proposed model was assessed by using NS-2 simulation for more than a hundred thousand of recorded energy consumptions data in every WiMAX states. The assessment show a small average deviation between predicted and measured energy consumptions, about 0.18% for training data and 0.187% and 0.191% for test data.

 7. A Note on the Periodicity of the Lyness Max Equation

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ali Gelisken

  2008-02-01

  Full Text Available We investigate the periodic nature of solutions of a “max-type” difference equation sometimes referred to as the “Lyness max” equation. The equation we consider is  xn+1=max{xn,A}/xn−1⁢ . where A is a positive real parameter, x−1=Ar−1, and x0=Ar0 such that r−1 and r0 are positive rational numbers. The results in this paper answer the Open Problem of Grove and Ladas (2005.

 8. [Max Scheler and Kurt Schneider. Scientific influence and personal relationship].

  Science.gov (United States)

  Krahl, A; Schifferdecker, M

  1998-02-01

  Two years after Kurt Schneider had finalised his thesis qualifying him as a lecturer at Cologne University, he completed his doctorate dissertation in philosophy, also at Cologne University. His advisor was Max Scheler. Schneider published the results of his researches in a short monograph. It appears that at this time Scheler's phenomenology began to influence psychiatry. However, Kurt Schneider made only passing references to Max Scheler in this regard. Nevertheless, Scheler's influence on Schneider remained noticeable even in his most famous book "Clinical Psychopathology". Years after their academic contacts, Scheler, on several occasions, asked Schneider's advice concerning his psychically disturbed son Wolfgang. Schneider's diagnosis amounted to a case of a severely psychopathic personality. He informed Max Scheler on this and, subsequently, Wolfgang Scheler was interdicted, i.e. legally incapacitated.

 9. Does MAX open up a new avenue for meiotic research?

  Science.gov (United States)

  Suzuki, Ayumu; Hirasaki, Masataka; Okuda, Akihiko

  2017-02-01

  Meiosis is a central event of sexual reproduction. Like somatic cells, germ cells conduct mitosis to increase their cell number, but unlike somatic cells, germ cells switch their cell division mode from mitosis to meiosis at a certain point in gametogenesis. However, the molecular basis of this switch remains elusive. In this review article, we give an overview of the onset of mammalian meiosis, including our recent finding that MYC Associated Factor X (MAX) prevents ectopic and precocious meiosis in embryonic stem cells (ESCs) and germ cells, respectively. We present a hypothetical model of a MAX-centered molecular network that regulates meiotic entry in mammals and propose that inducible Max knockout ESCs provide an excellent platform for exploring the molecular mechanisms of meiosis initiation, while excluding other aspects of gametogenesis. © 2017 Japanese Society of Developmental Biologists.

 10. Measurement of biological relevant UV exposure. Investigations in a dental practice; Messung der biologisch relevanten UV-Strahlenbelastung. Untersuchungen in einer Zahnarztpraxis

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Braches, J.M.H.

  2001-07-01

  -B-Bereich des Spektrums (280-400 nm). Fuer beide Leuchten wurde die Bestimmung der biologisch relevanten Bestrahlung mit dem DLR-Biofilm durchgefuehrt. Die Ergebnisse zeigen fuer die Polymerisationsleuchte bei einem Abstand von 0,2 cm nur bei unrealistisch langen Expositionszeiten (bis zu 30 min) einen Effekt, der allerdings nur auf eine Waermeeinwirkung zurueckgefuehrt werden konnte. Fuer die Behandlungsleuchte konnte eine dosisabhaengige inaktivierung des DLR-Biofilms gezeigt werden, wobei eine Minderung des Effekts durch verschiedene Materialien (Mylarfolie, OP-Handschuhe) erzielt werden konnte. Aus diesen Experimenten liess sich die UV-Strahlenbelastung fuer den Patienten an der Mundschleimhaut mit 3,163 Jm{sup -2} Biofilm / h (0,045 MED/h) und fuer den Behandler im Handgelenkbereich mit 0,145 Jm{sup -2} Biofilm / h (0,002 MED/h) bestimmen. Die Ergebnisse zeigen, dass durch Lichtquellen in der Zahnarztpraxis fuer Patient und Behandler nur eine aeusserst geringe UV-Belastung besteht. (orig.)

 11. MaxAlign: maximizing usable data in an alignment

  DEFF Research Database (Denmark)

  Oliveira, Rodrigo Gouveia; Sackett, Peter Wad; Pedersen, Anders Gorm

  2007-01-01

  the alignment prior to such analyses. Specifically, it maximizes the number of nucleotide (or amino acid) symbols that are present in gap-free columns - the alignment area - by selecting the optimal subset of sequences to exclude from the alignment. MaxAlign can be used prior to phylogenetic and bioinformatical......Align. In this paper we also introduce a new simple measure of tree similarity, Normalized Symmetric Similarity (NSS) that we consider useful for comparing tree topologies. CONCLUSION: We demonstrate how MaxAlign is helpful in detecting misaligned or defective sequences without requiring manual inspection. We also...

 12. FemtoMAX - an X-ray beamline for structural dynamics at the short-pulse facility of MAX IV.

  Science.gov (United States)

  Enquist, Henrik; Jurgilaitis, Andrius; Jarnac, Amelie; Bengtsson, Åsa U J; Burza, Matthias; Curbis, Francesca; Disch, Christian; Ekström, J Carl; Harb, Maher; Isaksson, Lennart; Kotur, Marija; Kroon, David; Lindau, Filip; Mansten, Erik; Nygaard, Jesper; Persson, Anna I H; Pham, Van Thai; Rissi, Michael; Thorin, Sara; Tu, Chien Ming; Wallén, Erik; Wang, Xiaocui; Werin, Sverker; Larsson, Jörgen

  2018-03-01

  The FemtoMAX beamline facilitates studies of the structural dynamics of materials. Such studies are of fundamental importance for key scientific problems related to programming materials using light, enabling new storage media and new manufacturing techniques, obtaining sustainable energy by mimicking photosynthesis, and gleaning insights into chemical and biological functional dynamics. The FemtoMAX beamline utilizes the MAX IV linear accelerator as an electron source. The photon bursts have a pulse length of 100 fs, which is on the timescale of molecular vibrations, and have wavelengths matching interatomic distances (Å). The uniqueness of the beamline has called for special beamline components. This paper presents the beamline design including ultrasensitive X-ray beam-position monitors based on thin Ce:YAG screens, efficient harmonic separators and novel timing tools.

 13. IPP Max Planck Institute of Plasma of Physics at Garching

  International Nuclear Information System (INIS)

  1979-01-01

  The cost accounting system of the IPP Max Planck Institute of Plasma Physics at Garching is described with all details as there are cost class accounting, cost centers, cost units and resulting overall cost summary. Detailed instructions are given about the implementation of this cost accounting system into the organisational structure of the IPP. (A.N.)

 14. Multimedia programming using Max/MSP and TouchDesigner

  CERN Document Server

  Lechner, Patrik

  2014-01-01

  If you want to learn how to use Max 6 and/or TouchDesigner, or work in audio-visual real-time processing, this is the book for you. It is intended for intermediate users of both programs and can be helpful for artists, designers, musicians, VJs, and researchers. A basic understanding of audio principles is advantageous.

 15. Supervisory control of (max,+) automata: extensions towards applications

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Lahaye, S.; Komenda, Jan; Boimond, J.-L.

  2015-01-01

  Roč. 88, č. 12 (2015), s. 2523-2537 ISSN 0020-7179 Institutional support: RVO:67985840 Keywords : discrete event systems * logical and timed behaviors * (max,+) automata * supervisory control Subject RIV: BA - General Mathematics Impact factor: 1.880, year: 2015 http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/00207179.2015.1048295

 16. Volume 10 No. 3 March 2010 2187 SOYBEAN (Glycine max ...

  African Journals Online (AJOL)

  2010-03-03

  Mar 3, 2010 ... March 2010. 2187. SOYBEAN (Glycine max) COMPLEMENTATION AND THE ZINC STATUS. OF HIV AND AIDS AFFECTED CHILDREN IN SUBA DISTRICT, KENYA. Were GM*. 1. , Ohiokpehai O. 2. , Okeyo-Owuor JB. 3. ,. Mbagaya GM. 4. , Kimiywe J. 5. , Mbithe D. 6 and MM Okello. 7. Gertrude Were.

 17. Min-max event-triggered computation tree logic

  Indian Academy of Sciences (India)

  R. Narasimhan (Krishtel eMaging) 1461 1996 Oct 15 13:05:22

  language called Min-max Event-Triggered Computational Tree Logic for express- ing such extremal queries on the timings of events and show that such queries can be evaluated in time polynomial in the size of the system times the length of the formula. Keywords. Computational tree logic; timing verification; temporal ...

 18. Genetic Variability in Soybean (Glycine max L.) for Low Soil ...

  African Journals Online (AJOL)

  Abush Tesfaye

  Genetic Variability in Soybean (Glycine max L.) for Low. Soil Phosphorus Tolerance. Abush Tesfaye1, Mwangi Githiri2, John Derera3 and Tolessa Debele4. 1Jimma Research Center, P.O.Box 192, Jimma, Ethiopia, 2Jomo Kenyatta University of and Technology,. Department of Horticulture, Nairobi, Kenya, 3Seed Co.

 19. Soybean ( Glycine max ) as a versatile biocatalyst for organic ...

  African Journals Online (AJOL)

  A series of aliphatic and aromatic aldehydes and ketones were reduced using plant cell preparations of Glycine max seeds (soybean). The biotransformation of five aromatic aldehydes in water, at room temperature afforded the corresponding alcohols in excellent yields varying from 89 to 100%. Two prochiral aromatic ...

 20. Portrait Face-Off: Gilbert Stuart vs. Peter Max

  Science.gov (United States)

  Crumpecker, Cheryl

  2012-01-01

  When art classes are short and infrequent, it is always a challenge to meet required state and national standards. A unit comparing and contrasting Peter Max's Pop art portraits with the realistic style of Gilbert Stuart's presidential portraits provides an opportunity to address a huge number of these requirements. Focus can change with the age…

 1. An optimal dynamic interval stabbing-max data structure?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Agarwal, Pankaj Kumar; Arge, Lars; Yi, Ke

  2005-01-01

  In this paper we consider the dynamic stabbing-max problem, that is, the problem of dynamically maintaining a set S of n axis-parallel hyper-rectangles in Rd, where each rectangle s ∈ S has a weight w(s) ∈ R, so that the rectangle with the maximum weight containing a query point can be determined...

 2. Crystallographic evolution of MAX phases in proton irradiating environments

  Science.gov (United States)

  Ward, Joseph; Middleburgh, Simon; Topping, Matthew; Garner, Alistair; Stewart, David; Barsoum, Michel W.; Preuss, Michael; Frankel, Philipp

  2018-04-01

  This work represents the first use of proton irradiation to simulate in-core radiation damage in Ti3SiC2 and Ti3AlC2 MAX phases. Irradiation experiments were performed to 0.1 dpa at 350 °C, with a damage rate of 4.57 × 10-6 dpa s-1. The MAX phases displayed significant dimensional instabilities at the crystal level during irradiation leading to large anisotropic changes in lattice parameter, even at low damage levels. The instabilities were accompanied by a decomposition of the Ti-based MAX phases to their binary constituents, TiC. Experimentally observed changes in lattice parameter have been correlated with density functional theory modelling. The most energetically favourable and/or most difficult to recombine defects considered were an M-A antisite ({MA:AM}), and carbon Frenkel ({VC:Ci}). It is proposed that antisite defects, {MA:AM}, are the main contributor to the observed changes in lattice parameter. The proposed mechanism reported in this work potentially enables to design MAX phase compositions, which do not favour antisite defect accumulation. In addition, comparison between the experimental results and theoretical calculations shows that a greater amount of residual damage remains in Ti3AlC2 when compared to Ti3SiC2 after the same irradiation treatment.

 3. Max-plus algebraic throughput analysis of synchronous dataflow graphs

  NARCIS (Netherlands)

  de Groote, Robert; Kuper, Jan; Broersma, Haitze J.; Smit, Gerardus Johannes Maria

  2012-01-01

  In this paper we present a novel approach to throughput analysis of synchronous dataflow (SDF) graphs. Our approach is based on describing the evolution of actor firing times as a linear time-invariant system in max-plus algebra. Experimental results indicate that our approach is faster than

 4. Sympathy and the Non-human: Max Scheler's Phenomenology of ...

  African Journals Online (AJOL)

  German phenomenologist and sociologist Max Scheler accorded sympathy a central role in his philosophy, arguing that sympathy enables not only ethical behaviour, but also knowledge of animate and inanimate others. Influenced by Catholicism and especially St Francis, Scheler envisioned a broad, cosmic sympathy ...

 5. Recovering the Philosophical Anthropology of Max Scheler for Leadership Studies

  Science.gov (United States)

  Harter, Nathan

  2006-01-01

  During the first half of the twentieth century, a handful of German speaking scholars examined leadership through the lens of what came to be known as philosophical anthropology, a field of study inaugurated by Max Scheler. Not only do their contributions belong in the history of leadership studies, but the findings of philosophical anthropology…

 6. Max Scheler and the Idea of a Well Rounded Education

  Science.gov (United States)

  Puolimatka, Tapio

  2008-01-01

  The German philosopher Max Scheler defines the human person as a value-oriented act structure. Since a person is ideally a free being with open possibilities, the aim of education is to help human beings develop their potential in various directions. At the centre of Scheler's educational philosophy is the idea of all-round education, which aims…

 7. Max Weber and the Iron Cage of Technology

  Science.gov (United States)

  Maley, Terry

  2004-01-01

  Max Weber is seen by mainstream social scientists as a sociologist, social theorist, and theorist of bureaucracy. In this reassessment of Weber's social science and its methodology, it is suggested that Weber can also be seen as a compelling early 20th-century critic of science and technology. The theme of technology, and Webers ambivalence about…

 8. Nurgapoliitik kavandab kasiinode alatut riigistamist / Max Kaur ; interv. Sulev Vedler

  Index Scriptorium Estoniae

  Kaur, Max, 1969-

  2007-01-01

  Edgar Savisaare endine nõunik Max Kaur esitleb röövkapitalismi ideed, et Eesti riik ei pikenda kasiinode tegevuslubasid ja võtab seejärel nende tegevuse odavalt üle. Kaart: Tallinna mängupõrgud 2007. Lisa

 9. Max Kaur vassib oma diplomitega / Ralf-Martin Soe

  Index Scriptorium Estoniae

  Soe, Ralf-Martin

  2008-01-01

  Eraülikooli prorektor Max Kaur kinnitas kohalikel valimistel allkirjaga, et on lõpetanud Moskva Riikliku Ülikooli, kuid pärast Äripäeva järelpärimist tunnistas selle info ekslikuks. Vt. samas: Vene ülikooli diplom 1200 dollariga; Ka Reimann valetas hariduse kohta

 10. Second-order connected attribute filters using max-trees

  NARCIS (Netherlands)

  Ouzounis, Georgios K.; Wilkinson, Michael H.F.; Ronse, C; Najman, L; Decenciere, E

  2005-01-01

  The work presented in this paper introduces a novel method for second-order connected attribute filtering using Max-Trees. The proposed scheme is generated in a recursive manner from two images, the original and a modified copy by an either extensive or an anti-extensive operator. The tree structure

 11. Supervisory Control of (max,+) automata: a behavioral approach

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Komenda, Jan; Lahaye, S.; Boimond, J.-L.

  2009-01-01

  Roč. 19, č. 4 (2009), s. 525-549 ISSN 0924-6703 Grant - others:EU Projekt(XE) EU.ICT.DISC 224498 Institutional research plan: CEZ:AV0Z10190503 Keywords : timed discrete-event systems * supervisory control * formal power series * (max,+) * automata Subject RIV: BA - General Mathematics Impact factor: 0.921, year: 2009

 12. Remembering Max Delbriick: The Scientist and the Man

  Indian Academy of Sciences (India)

  Home; Journals; Resonance – Journal of Science Education; Volume 4; Issue 11. Remembering Max Delbrück: The Scientist and the Man. Makkuni Jayaram. General Article Volume 4 Issue 11 November 1999 pp 21-34. Fulltext. Click here to view fulltext PDF. Permanent link:

 13. Reaction of some selected soybean varieties ( Glycine max (L) Merril)

  African Journals Online (AJOL)

  In nematode endemic ecological zones, TGX-1985 – 8F is therefore recommended as it proved to contain some specialized genes that conferred a higher level of tolerance against root- knot nematode, Meloidogyne incognita. Key Words: Glycine max, root – knot nematode, Dominant loci, Mi – 1.2, leucine zipper and R ...

 14. WiMAX-WiFi convergence with OFDM bridge

  Science.gov (United States)

  Al-Sherbaz, Ali; Adams, Chris; Jassim, Sabah

  2009-05-01

  Nowadays, Wireless and mobile communications technologies are the most important areas, which are rapidly expanding either in horizontal or vertical directions. WiMAX is trying to compete with WiFi in coverage and data rate, while the inexpensive WiFi still very popular in both personal and business use. Efficient bandwidth usage, Multi-Standard convergence and Wireless Mesh Networks (WMN) are the main vertical tends in the wireless world. WiMAX-WiFi convergence as an ideal technology that provides the best of both worlds: WiMAX new features and the low cost of the WiFi. In order to create a heterogeneous network environment, differences between the two technologies have been investigated and resolved. In the Multi-Carrier WiMAX-WiFi Convergence, the mismatch between the fixed WiMAXOFDM (Nfft=256) and the WiFi-OFDM (Nfft=64) has been confirmed as a physical layer issue that will never be solved as MAC layer problem; therefore the current proposal is how to build what we called the "Convergence-Bridge". This bridge is like an extra thin layer, which is responsible for harmonizing the mismatch. For the WiFi-OFDM physical layer, the paper has selected the IEEE 802.11n OFDM standard while it is being developed. The proposal does not suggest changing the standard itself but modifying some functions to be configurable. The IEEE 802.11 standard has fixed the configurations for WiFi mode only, while our proposal is to set up these functions for WiFi and WiMAX modes.

 15. Biologische Groente met Meer Waarde

  NARCIS (Netherlands)

  Weening, K.

  2005-01-01

  Purpose of the project is to develop an added value concept of tomato and cucumber, through integrating various areas of expertise. Five companies (two growers, a wholesaler, a retailer and a health shop supplier) cooperate with two institutes (PPO glasshouse and A&F). The project consists of

 16. Comparing VO2max determined by using the relation between heart rate and acceleormetry with submaximal estimated VO2max

  NARCIS (Netherlands)

  Tönis, Thijs; Gorter, K.; Vollenbroek-Hutten, Miriam Marie Rosé; Hermens, Hermanus J.

  AIM: An exploratory study to identify parameters that can be used for estimating a subject’s cardio-respiratory physical fitness level, expressed as VO2max, from a combination of heart rate and 3D accelerometer data. METHODS: Data were gathered from 41 healthy subjects (23 male, 18 female) aged

 17. Training DCNN by Combining Max-Margin, Max-Correlation Objectives, and Correntropy Loss for Multilabel Image Classification.

  Science.gov (United States)

  Shi, Weiwei; Gong, Yihong; Tao, Xiaoyu; Zheng, Nanning

  2017-06-13

  In this paper, we build a multilabel image classifier using a general deep convolutional neural network (DCNN). We propose a novel objective function that consists of three parts, i.e., max-margin objective, max-correlation objective, and correntropy loss. The max-margin objective explicitly enforces that the minimum score of positive labels must be larger than the maximum score of negative labels by a predefined margin, which not only improves accuracies of the multilabel classifier, but also eases the threshold determination. The max-correlation objective can make the DCNN model learn a latent semantic space, which maximizes the correlations between the feature vectors of the training samples and their corresponding ground-truth label vectors projected into this space. Instead of using the traditional softmax loss, we adopt the correntropy loss from the information theory field to minimize the training errors of the DCNN model. The proposed framework can be end-to-end trained. Comprehensive experimental evaluations on Pascal VOC 2007 and MIR Flickr 25K multilabel benchmark data sets with four DCNN models, i.e., AlexNet, VGG-16, GoogLeNet, and ResNet demonstrate that the proposed objective function can remarkably improve the performance accuracies of a DCNN model for the task of multilabel image classification.

 18. Identification and Cloning of Tillering-Related Genes OsMAX1 in Rice

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  WANG Xiu-mei

  2015-11-01

  Full Text Available Tillering is an important agronomic trait which has a direct impact on plant type and grain yield. Strigolactones are a class of important phytohormones regulating rice tillering. ATMAX1 is an important gene involved in strigolactone biosynthesis through encoding the protein P450 in Arabidopsis. Based on sequence BLASTp, we identified five homologous genes of ATMAX1 in rice, i.e., OsMAX1a, OsMAX1b, OsMAX1c, OsMAX1d and OsMAX1e. Among them, OsMAX1a and OsMAX1e showed stable and high expression in rice tissues. In addition, we observed that OsMAX1a and OsMAX1e can rescue the branched phenotype and the influences caused by MAX1 mutation in Arabidopsis. Moreover, the expression of OsMAX1a and OsMAX1e can respond to phosphate deficiency and different phytohormones, especially GR24, a strigolactone analogue. Therefore, it is concluded that OsMAX1a and OsMAX1e are involved in the biosynthesis of strigolactones and regulated rice tillering.

 19. Comparison of automated devices UX-2000 and SediMAX/AutionMax for urine samples screening: A multicenter Spanish study.

  Science.gov (United States)

  Sánchez-Mora, Catalina; Acevedo, Delia; Porres, Maria Amelia; Chaqués, Ana María; Zapardiel, Javier; Gallego-Cabrera, Aurelia; López, Jose María; Maesa, Jose María

  2017-08-01

  In this study we aim to compare UX2000 (Sysmex Corp, Japan) and SediMAX/AutionMax (Arkray Factory Inc., Japan), totally automatized analyzers, against Fuchs-Rosenthal counting chamber, the gold standard technique for sediment analysis. Urine samples of 1454 patients from three Spanish hospitals were assessed for red and white blood cells (RBC; WBC) using three different techniques: flow cytometry, image-based method and Fuchs-Rosenthal counting chamber. Test strip results were subjected to concordance evaluation. Agreement was assessed by Cohen's weighted kappa for multinomial results. Sensitivity (SE) and specificity (SP) were calculated. The categorization of the results showed that UX-2000 had higher concordance over SediMAX for WBC (0.819 vs. 0.546) and similar for RBC (0.573 vs. 0.630). For RBC, UX-2000 had higher SE (92.7% vs. 80.3%) but lower SP (77.1% vs. 87.4%), and showed higher both SE (94.3% vs. 76.7%) and SP (94.7% vs. 88.2%) for WBC. Inter-devices test strip agreement was substantial (kappa>0.600) for all variables except for bilirubin (kappa: 0.598). Intra-device test strip agreement was similar for UX2000 and SediMAX with regard to RBC (kappa: 0.553 vs. 0.482) but better for UX2000 with regard to WBC (0.688 vs. 0.465). Both analyzers studied are acceptable for daily routine lab work, even though SediMAX is easier to use in laboratories thanks to its lower maintenance procedure. UX-2000 has shown to have better concordance with the gold standard method. However, it needs some improvements such as an image module in order to decrease manual microscopy review for urine samples. Copyright © 2017 The Canadian Society of Clinical Chemists. Published by Elsevier Inc. All rights reserved.

 20. WHAT'S LEFT FROM MAX HAVELAAR'S FAILURES: MAX HAVELAAR'S FAILURES IN IMPROVING THE INDIGENOUS' LIFE IN MULTATULI'S MAX HAVELAAR OR THE DUTCH COFFEE AUCTIONS OF A DUTCH TRADING COMPANY

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Liem Satya Limanta

  2004-01-01

  Full Text Available This paper tries to pinpoint three main reasons why Havelaars struggles in improving the life of the indigenous can be said to be failures%2C namely Havelaars misinterpretation of the exploitation%2C his misguided perception%2C and his uncommitted consciousness. Apart from the failures of Max Havelaar%2C this novel leaves a rich record of the complex relation between the indigenous and their rulers%2C the indigenous (rulers and the Dutch%2C and between the Dutch themselves. Abstract in Bahasa Indonesia : exploitation%2C misinterpretation%2C misguided perception%2C uncommitted consciousness%2C historical perspective%2C New Historicism perspective.

 1. New Planetarium Show: "Max Goes To The Moon"

  Science.gov (United States)

  Benjamin, Matthew

  2012-05-01

  As part of our NASA Lunar Science Institute funding we have focused on making a children’s planetarium show about space science and exploration. We decided to adapt an award winning children’s book, “Max Goes to the Moon” by Dr. Jeffrey Bennett into a planetarium show. This story follows the adventure of a dog names Max and his friend/owner Tori. The two of them go on an amazing journey to the Moon and back. Not only is the show a great adventure but it also teaches many concepts pertaining to our current understanding of the Earth-Moon system. We based many of these concepts to fit the new State and Federal education standards.

 2. Evaluating the Performance of IPTV over Fixed WiMAX

  Science.gov (United States)

  Hamodi, Jamil; Salah, Khaled; Thool, Ravindra

  2013-12-01

  IEEE specifies different modulation techniques for WiMAX; namely, BPSK, QPSK, 16 QAM and 64 QAM. This paper studies the performance of Internet Protocol Television (IPTV) over Fixed WiMAX system considering different combinations of digital modulation. The performance is studied taking into account a number of key system parameters which include the variation in the video coding, path-loss, scheduling service classes different rated codes in FEC channel coding. The performance study was conducted using OPNET simulation. The performance is studied in terms of packet lost, packet jitter delay, end-to-end delay, and network throughput. Simulation results show that higher order modulation and coding schemes (namely, 16 QAM and 64 QAM) yield better performance than that of QPSK.

 3. Sending Safety Video over WiMAX in Vehicle Communications

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jun Steed Huang

  2013-10-01

  Full Text Available This paper reports on the design of an OPNET simulation platform to test the performance of sending real-time safety video over VANET (Vehicular Adhoc NETwork using the WiMAX technology. To provide a more realistic environment for streaming real-time video, a video model was created based on the study of video traffic traces captured from a realistic vehicular camera, and different design considerations were taken into account. A practical controller over real-time streaming protocol is implemented to control data traffic congestion for future road safety development. Our driving video model was then integrated with the WiMAX OPNET model along with a mobility model based on real road maps. Using this simulation platform, different mobility cases have been studied and the performance evaluated in terms of end-to-end delay, jitter and visual experience.

 4. [Psychiatry as cultural science: considerations following Max Weber].

  Science.gov (United States)

  Bormuth, M

  2010-11-01

  Psychiatry can be seen as a natural and cultural science. According to this the postulate of freedom is its strong value judgment. Since the times of enlightenment it has been described metaphorically by the myth of the expulsion from Paradise. Following Max Weber and Wilhelm Dilthey, Karl Jaspers has introduced this perspective into psychiatry. His strict dichotomy between explaining and understanding has later been critically revised by Werner Janzarik and Hans Heimann. Their concepts of structure dynamic, of pathography and of anthropology are closer to Max Weber who connected natural and cultural sciences in a much stronger way. Especially the pathographic example of Nietzsche allows to demonstrate the differences between Jaspers and the later psychopathologists of the Heidelberg and Tübingen schools.

 5. Influence of cardiopulmonary exercise testing protocol and resting VO(2) assessment on %HR(max), %HRR, %VO(2max) and %VO(2)R relationships.

  Science.gov (United States)

  Cunha, F A; Midgley, A W; Monteiro, W D; Farinatti, P T V

  2010-05-01

  The findings of previous studies investigating the strength of the relationships between the percentages of maximal heart rate (%HR(max)), heart rate reserve (%HRR), maximal oxygen uptake (%VO(2max)), and oxygen uptake reserve (%VO(2)R) have been equivocal. This inconsistency between studies could largely be due to differences in methodology. The purpose of this study was therefore to determine whether different VO(2max) test protocols and resting VO(2) assessment influence the relationships between the %HR(max), %HRR, %VO(2max), and %VO(2)R. Thirty-three young men performed maximal treadmill protocols (ramp, Bruce) to assess HR(max) and VO(2max). Resting VO(2) was assessed as follows: a) resting VO(2standard), using strict criteria (24 h exercise abstention, alcohol, soft drinks, or caffeine; 8 h fasting; 30 min assessment); b) resting VO(2sitting) and; c) resting VO(2standing) (both 5 min before exercise testing). The %HRR was closer to %VO(2max) than to %VO(2)R, especially in the ramp protocol (p<0.001). In the Bruce protocol, relationships were closer to the identity line, and there was no significant difference between %HRR and %VO(2max), or %VO(2)R. The VO(2max) was significantly higher in the ramp protocol compared to the Bruce protocol (p<0.001). In both protocols resting VO(2) assessment produced no significant difference in the intercepts and slopes of the %HRR-%VO(2)R relationships obtained from individual regression models. The %VO(2)R calculated using resting VO(2standard) was closer to %HRR compared to VO(2sitting) and VO(2standing). The premise that %HRR is more strongly related to %VO(2)R than to %VO(2max) was not confirmed. Methodological differences should be considered when interpreting previous studies investigating %HR(max), %HRR, %VO(2max), and %VO(2)R relationships.

 6. With great power comes great responsibility: Max Havelaar Lecture 2010

  OpenAIRE

  Tulder, Rob

  2010-01-01

  textabstractThis is the motto of the struggling hero Spiderman. The continuous struggle of Spiderman with grasping his powers as well as linking this to his responsibilities not only provides an exiting sequel, but also a strong metaphor for the struggle of big corporations around the world when confronted with the challenges of fair trade. Society contains immense power asymmetries, but does that also imply power abuse and unfairness? The fourth Max Havelaar lecture concentrated on the quest...

 7. Induced mutation in soybean (Glycine max L.) breeding

  International Nuclear Information System (INIS)

  Tulmann Neto, A.; Menten, J.O.M.; Ando, A.

  1984-01-01

  The induced mutation in soybean (Glycine max, L.) breeding is studied. Seed treatment with gamma-rays or methanesulfonic acid ethyl ester (EMs) is used in the following varieties: Parana, Santa Rosa, UFV-1, Foscarin 31 and IAC-8. The study to obtain resistance to the soybean bud blight virus and mutants resistant to rust was done. Early mutants are also researched. (M.A.C.) [pt

 8. On the Hitting Probability of Max-Stable Processes

  OpenAIRE

  Hofmann, Martin

  2012-01-01

  The probability that a max-stable process {\\eta} in C[0, 1] with identical marginal distribution function F hits x \\in R with 0 < F (x) < 1 is the hitting probability of x. We show that the hitting probability is always positive, unless the components of {\\eta} are completely dependent. Moreover, we consider the event that the paths of standard MSP hit some x \\in R twice and we give a sufficient condition for a positive probability of this event.

 9. A alquimia em "Uma semana de bondade" de Max Ernst

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Bernadette Lyra

  1994-12-01

  Full Text Available Neste trabalho, a minha tentativa de estabelecer liames intertextuais entre Uma Semana de Bondade ou Os Sete Elementos Capitais -livro de colagens de Max Ernst - e os procedimentos alquimícos parte de estudos sobre a intertextualidade, tal como esse processo se encaixa no espaço semiótico, tomado este último como " um mecanismo único (senão como um organismo"(LOTMAN, 1991, p. 5.

 10. On the likelihood function of Gaussian max-stable processes

  KAUST Repository

  Genton, M. G.

  2011-05-24

  We derive a closed form expression for the likelihood function of a Gaussian max-stable process indexed by ℝd at p≤d+1 sites, d≥1. We demonstrate the gain in efficiency in the maximum composite likelihood estimators of the covariance matrix from p=2 to p=3 sites in ℝ2 by means of a Monte Carlo simulation study. © 2011 Biometrika Trust.

 11. NiMax system for hadronic event generators in HEP

  International Nuclear Information System (INIS)

  Amelin, N.S.; Komogorov, M.E.

  2001-01-01

  We have suggested a new approach to the development and use of Monte Carlo event generators in high-energy physics (HEP). It is a component approach, when a complex numerical model is composed of standard components. Our approach opens a way to organize a library of HEP model components and provides a great flexibility for the construction of very powerful and realistic numerical models. To support this approach we have designed the NiMax software system (framework) written in C++

 12. Analisis Throughput Varian TCP Pada Model Jaringan WiMAX

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Medi Taruk

  2016-07-01

  Full Text Available Transmission Control Protocol (TCP is a protocol that works at the transport layer of the OSI model. TCP was originally designed more destined for a wired network. However, to meet the need for the development of a very fast network technology based on the needs of the use by the user, it needs further development to the use of TCP on wireless devices. One implementation of a wireless network based on Worldwide Interoperability for Microwave Access (WiMAX network is a model that offers a variety advantage, particularly in terms of access speed. In this case, use NS-2 to see throughput at TCP variants tested, namely TCP-Tahoe, TCP-Reno, TCP-Vegas, and TCP-SACK over WiMAX network model, with few observations scenarios. The first is a look at each of these variants throughput of TCP when only one particular variant of the work in the network. Second observe all variants of TCP throughput at the same time and have the equivalent QoS, but with the possibility of a small congestion based on the capacity of the link is made sufficient. Third observed throughput with multi congestion. In WiMAX network has scheduling services are UGS, rtPS and ertPS using UDP protocol and nrtPS and BE using the TCP Protocol. By using the software network simulator (NS-2 to obtain performance comparison TCP protocol-based services on the WiMAX network with QoS parameters are throughput, packet loss, fairness and time delay.

 13. Scalable and Flexible Multiview MAX-VAR Canonical Correlation Analysis

  Science.gov (United States)

  Fu, Xiao; Huang, Kejun; Hong, Mingyi; Sidiropoulos, Nicholas D.; So, Anthony Man-Cho

  2017-08-01

  Generalized canonical correlation analysis (GCCA) aims at finding latent low-dimensional common structure from multiple views (feature vectors in different domains) of the same entities. Unlike principal component analysis (PCA) that handles a single view, (G)CCA is able to integrate information from different feature spaces. Here we focus on MAX-VAR GCCA, a popular formulation which has recently gained renewed interest in multilingual processing and speech modeling. The classic MAX-VAR GCCA problem can be solved optimally via eigen-decomposition of a matrix that compounds the (whitened) correlation matrices of the views; but this solution has serious scalability issues, and is not directly amenable to incorporating pertinent structural constraints such as non-negativity and sparsity on the canonical components. We posit regularized MAX-VAR GCCA as a non-convex optimization problem and propose an alternating optimization (AO)-based algorithm to handle it. Our algorithm alternates between {\\em inexact} solutions of a regularized least squares subproblem and a manifold-constrained non-convex subproblem, thereby achieving substantial memory and computational savings. An important benefit of our design is that it can easily handle structure-promoting regularization. We show that the algorithm globally converges to a critical point at a sublinear rate, and approaches a global optimal solution at a linear rate when no regularization is considered. Judiciously designed simulations and large-scale word embedding tasks are employed to showcase the effectiveness of the proposed algorithm.

 14. Tugend als Wert: Christoph Halbig und Max Scheler im Vergleich

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Susanne Moser

  2016-12-01

  Full Text Available Virtue as Value: A Comparison between Christoph Halbig and Max Scheler The aim of the following contribution is to compare the virtue conceptions of Christoph Halbig and Max Scheler in order to scrutinize their common positions and differences and thus to answer two questions: Firstly, is it true that Scheler's approach is based on the basic assumptions of the recursive theory of virtues, as Halbig asserts this? Secondly, can the virtues be defined as attitudes (Thomas Hurka, Christopher Halbig, or should they be conceived as qualities of the person (Max Scheler? In addition, the author examines the connection of virtues and emotions more closely and shows that virtues can be regarded as a kind of transformers from the negative to the positive, because they fix the right way of dealing with negative emotions and because they switch over the negative basic mood into a positive and joyful one. The reflection of these questions is embedded in a constant reference to Aristotle's understanding of virtues.

 15. Cleaning of process and excess water from organic waste fermentation with a combination of biological treatment stage and microfiltration; Reinigung von Prozess- und Ueberschusswaessern aus der Bioabfallvergaerung durch Kombination aus biologischer Stufe und Mikrofiltration

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Buer, T.; Schumacher, J. [Technische Hochschule Aachen (Germany). Lehrstuhl und Inst. fuer Siedlungswasserwirtschaft

  1999-07-01

  Within the framework of an R and D project sponsored by the Deutsche Bundesstiftung Umwelt, cleaning of process and excess water from organic waste fermentation plants was studied at the Institute for Siedlungswasserwirtschaft of Aachen Technical University RWTH. The focus in studying these waste waters was on the adaptation and optimization of the ZenoGem {sup trademark} process - a biological cleaning technique with an integrated microfiltration membrane. The use of this technology had the following objectives: to safeguard compliance with the limiting values for direct or indirect discharge of excess water and to reduce the heavy metal freight of circulating process water reentering the fermentation process for mashing raw organic waste. Thus the pollutant content of the fermentation residue was to be cut down. (orig.) [German] Im Rahmen eines von der Deutschen Bundesstiftung Umwelt gefoerderten Forschungs- und Entwicklungsvorhabens wurde am Institut fuer Siedlungswasserwirtschaft der RWTH Aachen die Prozess- und Ueberschusswasserreinigung von Bioabfallvergaerungsanlagen untersucht. Dabei stellte die Adaption und Optimierung des ZenoGem {sup trademark} -Verfahrens - ein biologisches Reinigungsverfahren mit integrierter Mikrofiltrationsmembran - fuer diese Abwaesser den Untersuchungsschwerpunkt dar. Ziel war es, mit dieser Technologie zum einen die Grenzwerte fuer eine direkte oder indirekte Einleitung des Ueberschusswassers zu gewaehrleisten und zum anderen die zirkulierenden Prozesswaesser, die in den Vergaerungsprozess zum Anmaischen der Roh-Bioabfaelle zurueckgefuehrt werden, an Schwermetallen zu entfrachten. Hierdurch sollte eine Schadstoffreduktion im Gaerreststoff erzielt werden. (orig.)

 16. The physicist. Max Planck and the decay of the world; Der Physiker. Max Planck und das Zerfallen der Welt

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Fischer, Ernst Peter

  2010-06-15

  The live of the physicist Max Planck was as exciting, conflicting, and rich on catastrophes as the epoch, in which he lived. Ernst Peter Fischer draws in this fascinatingly told biography the eventful history of the Nobel-price bearer and illustrates simultaneously the unique attainment of Planck, the quantum theory of whom not only revolted the science but also changed fundamentally our picture of the world.

 17. Augmentative Device Helps Max Speak. PACER Center ACTion Information Sheets. PHP-c75

  Science.gov (United States)

  PACER Center, 2014

  2014-01-01

  This Action Information Sheet follows a family's process of selecting and using augmentative and alternative communication to help their young son, Max, speak. Max is affected by global dyspraxia, which makes learning new motor skills--especially speech--quite difficult. For the first years of his life, Max could not say words. Before he and his…

 18. Chain rules for smooth min-and max-entropies

  DEFF Research Database (Denmark)

  Vitanov, Alexande; Dupont-Dupuis, Fréderic; Tomamichel, Marco

  2013-01-01

  The chain rule for the Shannon and von Neumann en- tropy, which relates the total entropy of a system to the entropies of its parts, is of central importance to information theory. Here, we consider the chain rule for the more general smooth min- and max-entropies, used in one-shot in formation...... theory. For these en- tropy measures, the chain rule no longer holds as an equality. How- ever, the standard chain rule for the von Neum ann entropy is re- trieved asymptotically when evaluating the smooth entropies for many identical and independently distributed states....

 19. 3ds Max design architectural visualization for intermediate users

  CERN Document Server

  Smith, Brian L

  2012-01-01

  Learn time-saving techniques and tested production-ready tips for maximum speed and efficiency in creating professional-level architectural visualizations in 3ds Max. Move from intermediate to an advanced level with specific and comprehensive instruction with this collaboration from nine different authors from around the world. Get their experience and skills in this full-color book, which not only teaches more advanced features, but also demonstrates the practical applications of those features to get readers ready for a real production environment. Fully updated for the most recent version o

 20. (1+1) EA on Generalized Dynamic OneMax

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kötzing, Timo; Lissovoi, Andrei; Witt, Carsten

  2015-01-01

  Evolutionary algorithms (EAs) perform well in settings involving uncertainty, including settings with stochastic or dynamic fitness functions. In this paper, we analyze the (1+1) EA on dynamically changing OneMax, as introduced by Droste (2003). We re-prove the known results on first hitting times...... using the modern tool of drift analysis. We extend these results to search spaces which allow for more than two values per dimension. Furthermore, we make an anytime analysis as suggested by Jansen and Zarges (2014), analyzing how closely the (1+1) EA can track the dynamically moving optimum over time...

 1. Das palavras à vida: o prazer em Max Weber

  OpenAIRE

  Miranda, Paulo Henrique Façanha de

  2009-01-01

  A tese tem por objetivo discutir a temática do prazer como um assunto intelectual e pessoal para Max Weber. Tem-se por referências principais A Sociologia das Religiões, Ciência como Vocação e Política como Vocação, Burocracia, O sentido da "Neutralidade Axiológica" nas Ciências Sociais e Econômicas. A respeito de sua vida vários autores foram consultados com destaque para a biografia escrita por sua esposa Marianne Weber por ter uma grande quantidade de trechos de cartas e con...

 2. Max Weber o el enigma emocional del origen del capitalismo

  OpenAIRE

  EDUARDO BERICAT ALASTUEY

  2001-01-01

  Se analiza el trabajo clave de Max Weber, La ética protestante y el espíritu del capitalismo, desde la perspectiva de la Sociología de las Emociones. Aunque la inclusión de las emociones de los fenómenos sociales es clave para entender la idea de Weber sobre el dogma de la predestinación, los sociólogos han trivializado el papel de la emoción. Tras detallar la creencia de Weber en que el espíritu del capitalismo parte del conocimiento de que el destino del hombre está predeterminado (la ética...

 3. Striden om typografiens sjel – Max Bill versus Jan Tschichold

  OpenAIRE

  Øyvin Rannem

  2009-01-01

  Den korte og følelsesladede debatten mellom den tyske typografen og designeren Jan Tschichold og den sveitsiske arkitekten og designeren Max Bill fra 1946 berører noen sentrale estetiske og funksjonelle aspekter ved typografi og grafisk design. Foranledningen for debatten var at Tschichold i løpet av krigsårene 1940–45 hadde vendt seg mot sine tidligere standpunkter og gått til angrep på funksjonalismen og «den nye typografien». Isteden tok han den tradisjonelle, symmetriske typografien i for...

 4. RRM Strategies in LTE&WiMAX Interworking System

  DEFF Research Database (Denmark)

  Zakrzewska, Anna; Ruepp, Sarah Renée; Berger, Michael Stübert

  high quality streaming video. In order to provide those demanding real-time multimedia and very high data rates, scarce radio resources must be used effectively to maximize the channel utilization. The presentation will focus on scheduling techniques possibly adaptable to dynamically changing network......, that could be applied in 4G systems (LTE interworking with WiMAX is considered). Furthermore, it will also discuss the Radio Resource Management (RRM) problem addressing the challenges of designing a RRM system for such a multi-RAT wireless environment. Different functionalities and possibilities...

 5. 75 FR 12730 - Foreign-Trade Zone 158-Vicksburg/Jackson, MS; Amendment to Application for Subzone; Max Home, LLC...

  Science.gov (United States)

  2010-03-17

  ...-purpose subzone status for the upholstered furniture manufacturing facilities of Max Home, LLC (Max Home... finished upholstered furniture (chairs, seats, sofas, sleep sofas, and sectionals). The additional...

 6. OaMAX2 of Orobanche aegyptiaca and Arabidopsis AtMAX2 share conserved functions in both development and drought responses.

  Science.gov (United States)

  Li, Weiqiang; Nguyen, Kien Huu; Watanabe, Yasuko; Yamaguchi, Shinjiro; Tran, Lam-Son Phan

  2016-09-16

  Previous studies in Arabidopsis reported that the MAX2 (more axillary growth 2) gene is a component of the strigolactone (SL) signaling pathway, which regulates a wide range of biological processes, from plant growth and development to environmental stress responses. Orobanche aegyptiaca is a harmful parasitic plant for many economically important crops. Seed germination of O. aegyptiaca is very sensitive to SLs, suggesting that O. aegyptiaca may contain components of the SL signaling pathway. To investigate this hypothesis, we identified and cloned a MAX2 ortholog from O. aegyptiaca for complementation analyses using the Arabidopsis Atmax2 mutant. The so-called OaMAX2 gene could rescue phenotypes of the Atmax2 mutant in various tested developmental aspects, including seed germination, shoot branching, leaf senescence and growth and development of hypocotyl, root hair, primary root and lateral root. More importantly, OaMAX2 could enhance the drought tolerance of Atmax2 mutant, suggesting its ability to restore the drought-tolerant phenotype of mutant plants defected in AtMAX2 function. Thus, this study provides genetic evidence that the functions of the MAX2 orthologs, and perhaps the MAX2 signaling pathways, are conserved in parasitic and non-parasitic plants. Furthermore, the results of our study enable us to develop a strategy to fight against parasitic plants by suppressing the MAX signaling, which ultimately leads to enhanced productivity of crop plants. Copyright © 2016 Elsevier Inc. All rights reserved.

 7. MAX-DOAS detection of glyoxal during ICARTT 2004

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  R. Sinreich

  2007-01-01

  Full Text Available The direct detection of glyoxal (CHOCHO, the smallest α-dicarbonyl, in the open atmosphere by active differential optical absorption spectroscopy (DOAS has recently been demonstrated (Volkamer et al., 2005a and triggered the very recent successful detection of CHOCHO from space (Kurosu et al., 2005; Wittrock et al., 2006; Beirle et al., 2006. Here we report the first comprehensive analysis of CHOCHO by passive multi axis differential optical absorption spectroscopy (MAX-DOAS. CHOCHO and NO2 slant column measurements were conducted at the Massachusetts Institute of Technology (MIT, Cambridge, USA, and on board the research vessel Ron Brown in the Gulf of Maine as part of the International Consortium for Atmospheric Research on Transport and Transformation (ICARTT 2004 campaign. For a day with nearly clear sky conditions, radiative transfer modeling was employed to derive diurnal CHOCHO mixing ratios in the planetary boundary layer (PBL for both sites. CHOCHO mixing ratios at MIT varied from 40 to 140 ppt, with peak values observed around noon. Mixing ratios over the Gulf of Maine were found to be up to 2.5 times larger than at MIT. The CHOCHO-to-NO2 ratio at MIT was <0.03, and enhancements of this ratio by up to two orders of magnitude were found over the Gulf of Maine. This paper focuses on the methodological aspects involved with MAX-DOAS measurements of CHOCHO.

 8. Tapered composite likelihood for spatial max-stable models

  KAUST Repository

  Sang, Huiyan

  2014-05-01

  Spatial extreme value analysis is useful to environmental studies, in which extreme value phenomena are of interest and meaningful spatial patterns can be discerned. Max-stable process models are able to describe such phenomena. This class of models is asymptotically justified to characterize the spatial dependence among extremes. However, likelihood inference is challenging for such models because their corresponding joint likelihood is unavailable and only bivariate or trivariate distributions are known. In this paper, we propose a tapered composite likelihood approach by utilizing lower dimensional marginal likelihoods for inference on parameters of various max-stable process models. We consider a weighting strategy based on a "taper range" to exclude distant pairs or triples. The "optimal taper range" is selected to maximize various measures of the Godambe information associated with the tapered composite likelihood function. This method substantially reduces the computational cost and improves the efficiency over equally weighted composite likelihood estimators. We illustrate its utility with simulation experiments and an analysis of rainfall data in Switzerland.

 9. Los juegos narrativos de Max Aub en Juego de cartas

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Valles Calatrava, José R.

  2007-12-01

  Full Text Available After reviewing the dates of writing and edition, the illustrations of the cards and the different thematic relationships among the 106 epistles that integrate Juego de Cartas (1964 by Max Aub, this article successively studies the playful and experimental dimensions of the novel and its opened plot, analyzing in a detailed way the narrative technical procedures used by Aub in its composition: dissociation of the author and apocryphal play, limitless retextualization of story (scattered text and opened montage, greatest interactivity and kaleidoscopic design.Tras examinar las fechas de escritura y publicación, las ilustraciones de los naipes y las vinculaciones temáticas de las 106 epístolas que integran la obra de Max Aub Juego de cartas (1964, este artículo estudia las dimensiones lúdica y experimental de la novela y su estructura abierta, analizando sucesivamente de modo detallado los procedimientos técnicos narrativos empleados por Aub en su composición: disociación autoral y presencia del apócrifo, retextualización ilimitada de la historia narrativa (texto diseminado y montaje abierto, máxima interactividad, diseño caleidoscópico.

 10. Cosmological Constraints from the SDSS maxBCG Cluster Catalog

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Rozo, Eduardo; /CCAPP; Wechsler, Risa H.; /KIPAC, Menlo Park /SLAC; Rykoff, Eli S.; /UC, Santa Barbara; Annis, James T.; /Fermilab; Becker, Matthew R.; /Chicago U. /KICP, Chicago; Evrard, August E.; /Michigan U. /Michigan U., MCTP; Frieman, Joshua A.; /Fermilab /KICP, Chicago /Chicago U.; Hansen, Sarah M.; /UC, Santa Cruz; Hao, Jia; /Michigan U.; Johnston, David E.; /Northwestern U.; Koester, Benjamin P.; /KICP, Chicago /Chicago U.; McKay, Timothy A.; /Michigan U. /Michigan U., MCTP; Sheldon, Erin S.; /Brookhaven; Weinberg, David H.; /CCAPP /Ohio State U.

  2009-08-03

  We use the abundance and weak lensing mass measurements of the SDSS maxBCG cluster catalog to simultaneously constrain cosmology and the richness-mass relation of the clusters. Assuming a flat {Lambda}CDM cosmology, we find {sigma}{sub 8}({Omega}{sub m}/0.25){sup 0.41} = 0.832 {+-} 0.033 after marginalization over all systematics. In common with previous studies, our error budget is dominated by systematic uncertainties, the primary two being the absolute mass scale of the weak lensing masses of the maxBCG clusters, and uncertainty in the scatter of the richness-mass relation. Our constraints are fully consistent with the WMAP five-year data, and in a joint analysis we find {sigma}{sub 8} = 0.807 {+-} 0.020 and {Omega}{sub m} = 0.265 {+-} 0.016, an improvement of nearly a factor of two relative to WMAP5 alone. Our results are also in excellent agreement with and comparable in precision to the latest cosmological constraints from X-ray cluster abundances. The remarkable consistency among these results demonstrates that cluster abundance constraints are not only tight but also robust, and highlight the power of optically-selected cluster samples to produce precision constraints on cosmological parameters.

 11. Effective Bandwidth Allocation for WiMAX Mesh Network

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Hung-Chin Jang

  2010-04-01

  Full Text Available The aim of this paper is to reduce the media access delay in a WiMAX mesh network. We observe that as the number of subscriber stations (SS in a neighborhood increases, the processes of transmission opportunity (TO competition and 3- way handshake are easy to fail. This may degrade transmission efficiency and increase packet transmission delay. Besides, the minislot allocation defined in the WiMAX mesh mode may cause many lower priority services reserve earlier minislots than that of higher priority services like rtPS. This may cause great negative impact on delay-sensitive traffic. In this paper, we design a QoS classifier to enqueue packets according to different QoS service classes, present a dynamic holdoff exponent mechanism to reduce control subframe delay, and propose a Neighborhood-Based Minislot Allocation (NBMA mechanism to reduce data subframe delay. Simulations show that the proposed methodology outperforms that of IEEE 802.16 and Baye's DynExp in delay, jitter and throughput.

 12. WiFi and WiMAX Secure Deployments

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Panagiotis Trimintzios

  2010-01-01

  Full Text Available Wireless Broadband offers incredibly fast, “always on” Internet similar to ADSL and sets the user free from the fixed access areas. In order to achieve these features standardisation was achieved for Wireless LAN (WLANs and Wireless Metropolitan Area Networks (WMANs with the advent of IEEE802.11 and IEEE802.16 family of standards, respectively. One serious concern in the rapidly developing wireless networking market has been the security of the deployments since the information is delivered freely in the air and therefore privacy and integrity of the transmitted information, along with the user-authentication procedures, become a very important issue. In this article, we present the security characteristics for the WiFi and the WiMAX networks. We thoroughly present the security mechanisms along with a threat analysis for both IEEE 802.11 and the 802.16 as well as their amendments. We summarise in a comparative manner the security characteristics and the possible residual threats for both standards. Finally focus on the necessary actions and configurations that are needed in order to deploy WiFi and WiMAX with increased levels of security and privacy.

 13. On the Potential of MAX phases for Nuclear Applications

  Science.gov (United States)

  Tallman, Darin Joseph

  Materials within nuclear reactors experience some of the harshest environments currently known to man, including long term operation in extreme temperatures, corrosive media, and fast neutron fluences with up to 100 displacements per atom, dpa. In order to improve the efficiency and safety of current and future reactors, new materials are required to meet these harsh demands. The M n+1AXn phases, a growing family of ternary nano-layered ceramics, possess a desirable combination of metallic and ceramic properties. They are composed of an early transition metal (M), a group 13--16 element (A), and carbon and/or nitrogen (X). The MAX phases are being proposed for use in such extreme environments because of their unique combination of high fracture toughness values and thermal conductivities, machinability, oxidation resistance, and ion irradiation damage tolerance. Previous ion irradiation studies have shown that Ti3SiC2 and Ti3AlC2 resist irradiation damage, maintaining crystallinity up to 50 dpa. The aim of this work was to explore the effect of neutron irradiation, up to 9 dpa and at temperatures of 100 to 1000 °C, on select MAX phases for the first time. The MAX phases Ti3SiC2, Ti 3AlC2, Ti2AlC, and Ti2AlN were synthesized, and irradiated in test reactors that simulate in-pile conditions of nuclear reactors. X-ray diffraction, XRD, pattern refinements of samples revealed a distortion of the crystal lattice after low temperature irradiation, which was not observed after high temperature irradiations. Additionally, the XRD results indicated that Ti3AlC2 and Ti2AlN dissociated after relatively low neutron doses. This led us to focus on Ti 3SiC2 and Ti2AlC. For the first time, dislocation loops were observed in Ti3SiC 2 and Ti2AlC as a result of neutron irradiation. At 1 x 1023 loops/m3, the loop density in Ti2 AlC after irradiation to 0.1 dpa at 700°C was 1.5 orders of magnitude greater than that observed in Ti3SiC2, at 3 x 1021 loops/m3. The Ti2AlC composition

 14. Taking Your iPad 2 to the Max

  CERN Document Server

  Sadun, Erica; Sande, Steve

  2011-01-01

  iPad 2: It looks different. It acts different. It connects to the world, yet it is as personal as a well-worn book. And now it has two cameras!. Taking Your iPad 2 to the Max is written so that anyone can quickly get up to speed on Apple's latest hit. As bloggers at The Unofficial Apple Weblog (TUAW.com), the authors have the happy privilege of working with Apple products every day, and they'll guide you through all of the perks of being an iPad 2 owner. This book takes you from selecting and buying an iPad, to connecting it to the Internet, to using the incredible power of the iPad and all it

 15. Taking Your iPhoto '11 to the Max

  CERN Document Server

  Grothaus, Michael

  2011-01-01

  Taking Your iPhoto '11 to the Max walks users through Apple's most popular software application in the iLife suite - iPhoto. This book helps readers use iPhoto to its fullest to organize and create digital memories and keepsakes. * Learn all about Apple's newest version of iPhoto - iPhoto '11 * Explore iPhoto, one menu button at a time * Walk-through tutorials guide you step-by-step What you'll learn * How to import existing photo libraries from popular Windows applications * How to organize and edit your photos * How to tag your photos using iPhoto's Faces and Places features * How to create

 16. [Max Weber's illness--sociologic aspects of the depressive structure].

  Science.gov (United States)

  Frommer, J; Frommer, S

  1993-05-01

  Between 1897 and 1902 the economist and sociologist Max Weber from Heidelberg suffered from a severe depressive crisis with multiple recurrences of its symptomatology in the following years. The biographic background of the disease process is examined. Questions regarding the specific diagnosis are discussed. Furthermore, his work shows that Weber was indirectly deeply concerned with the cultural, historical and social background conditions of depressive experience and behavior in the context of his study on Protestantic Ethics and the Spirit of Capitalism. Weber's definition of modern society as an iron cage, determined by Occidental Rationalism, shows that this cultural background demands a great amount of role conformity from the individual. Weber's theoretical approach should spark interest in the current psychopathological discussion of the characteristic structural features of a depressed personality.

 17. Min-max optimal public service system design

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marek Kvet

  2015-03-01

  Full Text Available This paper deals with designing a fair public service system. To achieve fairness, various schemes are be applied. The strongest criterion in the process is minimization of disutility of the worst situated users and then optimization of disutility of the better situated users under the condition that disutility of the worst situated users does not worsen, otherwise called lexicographical minimization. Focusing on the first step, this paper endeavours to find an effective solution to the weighted p-median problem based on radial formulation. Attempts at solving real instances when using a location-allocation model often fail due to enormous computational time or huge memory demands. Radial formulation can be implemented using commercial optimisation software. The main goal of this study is to show that the suitability solving of the min-max optimal public service system design can save computational time.

 18. BUROCRACIA E CRISE DE LEGITIMIDADE: A PROFECIA DE MAX WEBER

  OpenAIRE

  Branco, Pedro H. Villas Bôas Castelo

  2016-01-01

  Resumo A sociologia da dominação e a do direito de Max Weber representam uma mudança de paradigma no campo da teoria política. Ao deslocarem o eixo de análise dos meios de aquisição e instituição do poder dos dominadores para a crença dos dominados, operam uma notável inversão no modo de compreensão da legitimidade do poder político. A exposição da tensão entre a expansão burocrática e a estrutura da dominação democrática conferiram à reflexão weberiana um tom profético, cuja repercussão se f...

 19. Max 2-SAT with up to 108 qubits

  International Nuclear Information System (INIS)

  Santra, Siddhartha; Quiroz, Gregory; Ver Steeg, Greg; Lidar, Daniel A

  2014-01-01

  We experimentally study the performance of a programmable quantum annealing processor, the D-Wave One (DW1) with up to 108 qubits, on maximum SAT problem with 2 variables per clause (MAX 2-SAT) problems. We consider ensembles of random problems characterized by a fixed clause density, an external parameter which we tune through its critical value in our experiments. We demonstrate that the DW1 is sensitive to the critical value of the clause density. The DW1 results are verified and compared with akmaxsat, an exact, state-of-the-art algorithm. We study the relative performance of the two solvers and how they correlate in terms of problem hardness. We find that the DW1 performance scales more favorably with problem size and that problem hardness correlation is essentially non-existent. We discuss the relevance and limitations of such a comparison. (paper)

 20. Stress-enhanced lithiation in MAX compounds for battery applications

  KAUST Repository

  Zhu, Jiajie

  2017-07-31

  Li-ion batteries are well-established energy storage systems. Upon lithiation conventional group IVA compound anodes undergo large volume expansion and thus suffer from stress-induced performance degradation. Instead of the emerging MXene anodes fabricated by an expensive and difficult-to-control etching technique, we study the feasibility of utilizing the parent MAX compounds. We reveal that M2AC (M=Ti, V and A=Si, S) compounds repel lithiation at ambient conditions, while structural stress turns out to support lithiation, in contrast to group IVA compounds. For V2SC the Li diffusion barrier is found to be lower than reported for group IVA compound anodes, reflecting potential to achieve fast charge/discharge.

 1. Bureaucracy and Education: an analysis since Max Weber

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  João Alfredo Costa de Campos Melo Júnior

  2010-06-01

  Full Text Available This paper aims at providing a discussion on bureaucracy and education based on the comprehensive sociology developed by Weber. The choice of Max Weber seems to be the most appropriate due the diversity and depth of his intellectual production, what includes the issue of bureaucracy. The use of Weber should serve as a precise instrument of conceptual analysis on the theme addressed here. Certainly, this thinker has been one of the main scholars on bureaucracy, with focus on Germany at the time of the First World War (1914-1918. It is within such a productive theoretical framework that we intend to provide a few reflections about education and bureaucracy from a Weberian epistemological base.

 2. Taking Your iPod touch to the Max

  CERN Document Server

  Sadun, Erica

  2010-01-01

  Unleash your iPhone and take it to the limit using secret tips and techniques from gadget hacker Erica Sadun. Fast and fun to read, Taking Your iPod touch 4 to the Max is fully updated to show you how get the most out of Apple's new OS 4. You'll find all the best undocumented tricks as well as the most efficient and enjoyable introduction to the iPhone available. Starting with an introduction to iPod touch 4 basics, you'll quickly move on to discover the iPod touch's hidden potential, like how to connect to a TV, get contract-free VOIP, and hack OS 4 so it will run apps on your iPod touch. Fro

 3. Striden om typografiens sjel – Max Bill versus Jan Tschichold

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Øyvin Rannem

  2009-08-01

  Full Text Available Den korte og følelsesladede debatten mellom den tyske typografen og designeren Jan Tschichold og den sveitsiske arkitekten og designeren Max Bill fra 1946 berører noen sentrale estetiske og funksjonelle aspekter ved typografi og grafisk design. Foranledningen for debatten var at Tschichold i løpet av krigsårene 1940–45 hadde vendt seg mot sine tidligere standpunkter og gått til angrep på funksjonalismen og «den nye typografien». Isteden tok han den tradisjonelle, symmetriske typografien i forsvar og gav den en fornyelse og en kvalitetsheving. Artikkelen tar for seg debatten og kommenterer de ulike standpunktene i lys av den senere faghistorien, og fokuserer spesielt på hvordan ideologi og tidsavhengig tanke­gods kan påvirke argumenter om funksjonalitet og estetikk. 

 4. Taking Your iPhone 4 to the Max

  CERN Document Server

  Sadun, Erica

  2010-01-01

  Unleash your iPhone and take it to the limit using powerful tips and techniques from tech consultant Steve Sande and gadget hacker Erica Sadun. Fast and fun to read, Taking Your iPhone 4 to the Max shows you how to get the most out of Apple's new iPhone 4. You'll find all the best undocumented tricks as well as the most efficient and enjoyable introduction to the iPhone available. Starting with an introduction to iPhone basics, you'll quickly move on to discover the iPhone's hidden potential, like how to connect to a TV, use Voice Control, have video chats with FaceTime, and call friends overs

 5. Arpad Gerster and Max Thorek contributions to American surgery.

  Science.gov (United States)

  Langer, Robert M

  2009-01-01

  The legacy and the influence on American surgery is discussed of two Hungarian born surgeons: Arpad Gerster (1848-1923) and Max Thorek (1880-1960). Both of them were born in Northern Hungary, then part of the Austro-Hungarian Monarchy, today Slovakia. Gerster got his medical education in Vienna The influence of Theodor Billroth left everlasting impressions in him. In 1874 he arrived in New York and became the first doctor in town who practiced exclusively surgery. He became an attending surgeon in The German Hospital and later at Mount Sinai Hospital. Gerster modernized the hospital's functions and services, introducing the rotation system, and also made the original observation that dissemination of cancer may be caused by surgery. His aseptic methods were revolutionary at the time. Max Thorek arrived in Chicago in 1897. With a fantastic endurance he overwhelmed all barriers and became a doctor. He started his practice in one of Chicago's poor immigrant neighborhoods, but stepwise he could excel and in 1911 he co-founded The American Hospital. His ideas of modernizing surgery became reality. Thorek is one of the first who practiced plastic surgery, and his contribution by writing about surgical errors and safeguards became a great success. He founded the International College of Surgeons, a result of his widespread relations among surgeons all over the world. The parallels in the lives of these great surgeons: solid education, knowledge of languages, talent for music, literature, and arts, creative thinking combined with hard work, good humor, as well as a social conscience led them to make groundbreaking contributions to American and international surgery.

 6. WiMAX security and quality of service an end-to-end perspective

  CERN Document Server

  Tang, Seok-Yee; Sharif, Hamid

  2010-01-01

  WiMAX is the first standard technology to deliver true broadband mobility at speeds that enable powerful multimedia applications such as Voice over Internet Protocol (VoIP), online gaming, mobile TV, and personalized infotainment. WiMAX Security and Quality of Service, focuses on the interdisciplinary subject of advanced Security and Quality of Service (QoS) in WiMAX wireless telecommunication systems including its models, standards, implementations, and applications. Split into 4 parts, Part A of the book is an end-to-end overview of the WiMAX architecture, protocol, and system requirements.

 7. Apple F-box Protein MdMAX2 Regulates Plant Photomorphogenesis and Stress Response

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jian-Ping An

  2016-11-01

  Full Text Available MAX2 (MORE AXILLARY GROWTH2 is involved in diverse physiological processes, including photomorphogenesis, the abiotic stress response, as well as karrikin and strigolactone signaling-mediated shoot branching. In this study, MdMAX2, an F-box protein that is a homolog of Arabidopsis MAX2, was identified and characterized. Overexpression of MdMAX2 in apple calli enhanced the accumulation of anthocyanin. Ectopic expression of MdMAX2 in Arabidopsis exhibited photomorphogenesis phenotypes, including increased anthocyanin content and decreased hypocotyl length. Further study indicated that MdMAX2 might promote plant photomorphogenesis by affecting the auxin signaling as well as other plant hormones. Transcripts of MdMAX2 were noticeably up-regulated in response to NaCl and Mannitol treatments. Moreover, compared with the wild type, the MdMAX2-overexpressing apple calli and Arabidopsis exhibited increased tolerance to salt and drought stresses. Taken together, these results suggest that MdMAX2 plays a positive regulatory role in plant photomorphogenesis and stress response.

 8. Effect of neutron irradiation on select MAX phases

  International Nuclear Information System (INIS)

  Tallman, Darin J.; Hoffman, Elizabeth N.; Caspi, El’ad N.; Garcia-Diaz, Brenda L.; Kohse, Gordon; Sindelar, Robert L.; Barsoum, Michel W.

  2015-01-01

  Herein we report on the effect of neutron irradiation – of up to 0.1 displacements per atom at 360(20) °C or 695(25) °C – on polycrystalline samples of Ti 3 AlC 2 , Ti 2 AlC, Ti 3 SiC 2 and Ti 2 AlN. Rietveld refinement of X-ray diffraction patterns of the irradiated samples showed irradiation-enhanced dissociation into TiC of the Ti 3 AlC 2 and Ti 3 SiC 2 phases, most prominently in the former. Ti 2 AlN also showed an increase in TiN content, as well as Ti 4 AlN 3 after irradiation. In contrast, Ti 2 AlC was quite stable under these irradiation conditions. Dislocation loops are seen to form in Ti 2 AlC and Ti 3 AlC 2 after irradiation at 360(20) °C. The room temperature electrical resistivity of all samples increased by an order of magnitude after irradiation at 360(20) °C, but only by 25% after 695(25) °C, providing evidence for the MAX phases’ dynamic recovery at temperatures as low at 695(25) °C. Based on these preliminary results, it appears that Ti 2 AlC and Ti 3 SiC 2 are the more promising materials for high-temperature nuclear applications

 9. Testing Strategies and Methodologies for the Max Launch Abort System

  Science.gov (United States)

  Schaible, Dawn M.; Yuchnovicz, Daniel E.

  2011-01-01

  The National Aeronautics and Space Administration (NASA) Engineering and Safety Center (NESC) was tasked to develop an alternate, tower-less launch abort system (LAS) as risk mitigation for the Orion Project. The successful pad abort flight demonstration test in July 2009 of the "Max" launch abort system (MLAS) provided data critical to the design of future LASs, while demonstrating the Agency s ability to rapidly design, build and fly full-scale hardware at minimal cost in a "virtual" work environment. Limited funding and an aggressive schedule presented a challenge for testing of the complex MLAS system. The successful pad abort flight demonstration test was attributed to the project s systems engineering and integration process, which included: a concise definition of, and an adherence to, flight test objectives; a solid operational concept; well defined performance requirements, and a test program tailored to reducing the highest flight test risks. The testing ranged from wind tunnel validation of computational fluid dynamic simulations to component ground tests of the highest risk subsystems. This paper provides an overview of the testing/risk management approach and methodologies used to understand and reduce the areas of highest risk - resulting in a successful flight demonstration test.

 10. Metabolic and Transcriptional Reprogramming in Developing Soybean (Glycine max Embryos

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ruth Grene

  2013-05-01

  Full Text Available Soybean (Glycine max seeds are an important source of seed storage compounds, including protein, oil, and sugar used for food, feed, chemical, and biofuel production. We assessed detailed temporal transcriptional and metabolic changes in developing soybean embryos to gain a systems biology view of developmental and metabolic changes and to identify potential targets for metabolic engineering. Two major developmental and metabolic transitions were captured enabling identification of potential metabolic engineering targets specific to seed filling and to desiccation. The first transition involved a switch between different types of metabolism in dividing and elongating cells. The second transition involved the onset of maturation and desiccation tolerance during seed filling and a switch from photoheterotrophic to heterotrophic metabolism. Clustering analyses of metabolite and transcript data revealed clusters of functionally related metabolites and transcripts active in these different developmental and metabolic programs. The gene clusters provide a resource to generate predictions about the associations and interactions of unknown regulators with their targets based on “guilt-by-association” relationships. The inferred regulators also represent potential targets for future metabolic engineering of relevant pathways and steps in central carbon and nitrogen metabolism in soybean embryos and drought and desiccation tolerance in plants.

 11. Max Weber or Jesus Christ: in whose image?

  Science.gov (United States)

  Fitzpatrick, A M; Gaylor, C C

  1985-10-01

  The bureaucratic model of organization and the model that emerges from the Gospel and Vatican Council II provide a stark contrast for Catholic health care administrators to ponder. As articulated by sociologist Max Weber, a bureaucracy is based on a hierarchical structure with sharply defined and protected levels of authority, centralized decision making, rules that govern personnel behavior, and an impersonalized view of employees that stresses their roles as functionaries. The Christian, Gospel-based model, on the other hand, places a premium on collegiality, shared authority, the mediation of conscience, the common good, and the work of the individual. Even though only a few will shape management policy in a large hospital, policymaking should be viewed as a service, a ministry that entails stewardship. Catholic health care leaders should reflect the spirit of collegiality by bringing various strata of staff together in a dynamic, united effort. Thus the institution's statement of mission will not be an abstract recitation of pieties but a living reality, a philosophy that is "owned" by the workers.

 12. Max Weber Revisited, the Verstehen of Migration through Qualitative Research

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jorge A. BUSTAMANTE

  2017-01-01

  Full Text Available Se incluye 1 una reinterpretación de un par de conceptos básicos ( Gemeinten Sinn y Verstehen de Max Weber. Se define a la migración internacional (inmigración como una relación social de carácter laboral. Se hace referencia al libro de Ernesto Galarza. La noción teórica de Verstehen entendida por Weber como un “entendimiento pro - fundo” de un fenómeno social, da lugar a la narración que hace el autor, derivada del uso del 2 método de “observación participante” de una experiencia personal. De ésta se deriva el concepto de vulnerabilidad que implica una innovación a los enfo - ques teóricos de la migración. Lo anterior se encuadra en un enfoque metodológico de investigación cualitativa de la cual 3 no se desprenden “hallazgos” en su sentido empírico, sino explicaciones complementarias del “sentido” de los hechos relatados. 4 El encuentro del autor con un compañero migrante en el centro de detención, se presenta como el origen empírico del concepto de vulnerabilidad.

 13. Max Weber o el enigma emocional del origen del capitalismo

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  EDUARDO BERICAT ALASTUEY

  2001-01-01

  Full Text Available Se analiza el trabajo clave de Max Weber, La ética protestante y el espíritu del capitalismo, desde la perspectiva de la Sociología de las Emociones. Aunque la inclusión de las emociones de los fenómenos sociales es clave para entender la idea de Weber sobre el dogma de la predestinación, los sociólogos han trivializado el papel de la emoción. Tras detallar la creencia de Weber en que el espíritu del capitalismo parte del conocimiento de que el destino del hombre está predeterminado (la ética protestante, se destaca que la angustia, más específicamente la humillación, invocada por esta creencia, debe figurar dentro de cualquier teoría acerca de la cultura. El sentimiento de humillación es explorado a través de los componentes cognitivos, evaluativos y emotivos de la cultura, proporcionando una mejor comprensión de la omnisciencia divina, la falta de respeto que la humanidad se merece y la ausencia de felicidad. A causa de la humillación y la falta de dignidad sufrida en muchos niveles, el hombre busca el orgullo personal, el éxito mundano y la modernidad, olvidando la humildad, la salvación eterna y la tradición.

 14. PAPR mitigation algorithms for OFDM WiMAX link

  Science.gov (United States)

  Rashwan, Gasem; Kenshil, Salih; Matin, Mohammad

  2013-09-01

  OFDM has been adopted in many high systems due to its high data rates and to its robust performance in fading channel. OFDM distributes the data among number of carriers which are called subcarriers. The subcarriers must be orthogonal to prevent the carrier from interfering to each other. Features such overcoming ISI (inter-symbol interference) and the complexity of Designing both receiver and transmitter made it ideal technique for both wired and wireless communication as long as optical communications. However, OFDM suffers from a defect called Peak Average power ratio (PAPR). APARP is crucial drawback that limits the way that OFDM functions and reducing or mitigating this factor in wireless and optical environment will help overcome and enhance the OFDM date rate. PAPR is the main cause of inter-carrier interference and high out-of-band power, and consequently Bit error rate BER. We investigate some of the techniques that mitigate the effect of PAPR. These techniques are merged together to provide a better PAPR reduction with the existing techniques. In this paper, we are proposing a new reduction algorithm to minimize the effect of the PAPR. The results and simulation are done in Optisystem V-11 and Matlab environment. These approaches will be applied on WiMAX application and the performances between the different techniques are examined.

 15. Nuclear norm regularized convolutional Max Pos@Top machine

  KAUST Repository

  Li, Qinfeng

  2016-11-18

  In this paper, we propose a novel classification model for the multiple instance data, which aims to maximize the number of positive instances ranked before the top-ranked negative instances. This method belongs to a recently emerged performance, named as Pos@Top. Our proposed classification model has a convolutional structure that is composed by four layers, i.e., the convolutional layer, the activation layer, the max-pooling layer and the full connection layer. In this paper, we propose an algorithm to learn the convolutional filters and the full connection weights to maximize the Pos@Top measure over the training set. Also, we try to minimize the rank of the filter matrix to explore the low-dimensional space of the instances in conjunction with the classification results. The rank minimization is conducted by the nuclear norm minimization of the filter matrix. In addition, we develop an iterative algorithm to solve the corresponding problem. We test our method on several benchmark datasets. The experimental results show the superiority of our method compared with other state-of-the-art Pos@Top maximization methods.

 16. MAXIMAL OXIGEN UPTAKE (VO2 MAX AS THE INDICATOR OF PHYSICAL WORKING CAPACITY IN SPORTSMEN

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Zvezdana Rajkovaca

  2005-12-01

  Full Text Available The term “aerobic capacity” represents the sum of aerobic metabolic processes in human organism. It is the basis of the physical working capacity. Value of the maximal oxygen uptake (VO2max is the best indicator for the aerobic capacity evaluation.The purpose of this study was to check the possibility of using VO2max as the indicator of aerobic capacity in sportsmen and to check differences in VO2max values in regard to non-sportsmen.The goals were: 1.Analyses of the VO2max values in sportsmen of various sports 2. Comparison of values of sportsmen with the values of non-sportsmen.This study included 67 sportsmen (rowers, football players and judoists and 28 nonsportsmen. VO2max was measured by using a direct method.The results obtained show statistically higher VO2max values in rowers (4,52 L/min - 55,8 mL/kg/min in regard to football players (4,2 L/min – 53,6 mL/kg/min, judoists (3,58 L/min - 47,2 mL/ kg/min and non-sportsmen (3,28 L/min – 42,3 mL/kg/min. Successful rowing requires high anaerobic capacity and, therefore, high VO2max.These results show higher values of VO2max in sportsmen in regard to non-sportsmen, which is the result of training only.

 17. NiMax: a new approach to develop hadronic event generators in HEP

  International Nuclear Information System (INIS)

  Amelin, N.; Komogorov, M.

  2000-01-01

  The NiMax framework is a new approach to develop, assemble and use hadronic event generators in HEP. There are several important concepts of the NiMax architecture: the components, the data file, the application domain module, the control system and the project. Here we describe these concepts stressing their functionality

 18. V-dotO2max prediction from multi-frequency bioelectrical impedance analysis

  International Nuclear Information System (INIS)

  Stahn, Alexander; Strobel, Günther; Terblanche, Elmarie

  2008-01-01

  Bioelectrical impedance analysis (BIA) has been shown to be highly related to skeletal muscle mass and blood volume, both of which are important determinants of maximal oxygen uptake (V-dotO 2max ). The aim of the present study was therefore to investigate the ability of whole-body and segmental multi-frequency BIA to improve current nonexercise V-dotO 2max prediction models. Data for V-dotO 2max (mL min −1 ), anthropometry, self-reported physical activity (PA-R) and BIA were collected in 115 men and women. Multiple linear regression analysis (MLR) was used to develop the most parsimonious prediction model. Segmental BIA was not superior to whole-body measurements. Correlation coefficients between V-dotO 2max and resistance indices were significantly higher at 500 kHz compared to 50 kHz (p 2max (r = 0.89). After adjusting for age, gender and PA-R, MLR revealed that the inclusion of intracellular resistance index was slightly, but significantly (p 2max ( −1 ). In short, whole-body BIA marginally improves the accuracy of nonexercise V-dotO 2max prediction models and its advantage is most pronounced in individuals with particularly low V-dotO 2max

 19. Exome sequencing identifies MAX mutations as a cause of hereditary pheochromocytoma.

  Science.gov (United States)

  Comino-Méndez, Iñaki; Gracia-Aznárez, Francisco J; Schiavi, Francesca; Landa, Iñigo; Leandro-García, Luis J; Letón, Rocío; Honrado, Emiliano; Ramos-Medina, Rocío; Caronia, Daniela; Pita, Guillermo; Gómez-Graña, Alvaro; de Cubas, Aguirre A; Inglada-Pérez, Lucía; Maliszewska, Agnieszka; Taschin, Elisa; Bobisse, Sara; Pica, Giuseppe; Loli, Paola; Hernández-Lavado, Rafael; Díaz, José A; Gómez-Morales, Mercedes; González-Neira, Anna; Roncador, Giovanna; Rodríguez-Antona, Cristina; Benítez, Javier; Mannelli, Massimo; Opocher, Giuseppe; Robledo, Mercedes; Cascón, Alberto

  2011-06-19

  Hereditary pheochromocytoma (PCC) is often caused by germline mutations in one of nine susceptibility genes described to date, but there are familial cases without mutations in these known genes. We sequenced the exomes of three unrelated individuals with hereditary PCC (cases) and identified mutations in MAX, the MYC associated factor X gene. Absence of MAX protein in the tumors and loss of heterozygosity caused by uniparental disomy supported the involvement of MAX alterations in the disease. A follow-up study of a selected series of 59 cases with PCC identified five additional MAX mutations and suggested an association with malignant outcome and preferential paternal transmission of MAX mutations. The involvement of the MYC-MAX-MXD1 network in the development and progression of neural crest cell tumors is further supported by the lack of functional MAX in rat PCC (PC12) cells and by the amplification of MYCN in neuroblastoma and suggests that loss of MAX function is correlated with metastatic potential.

 20. Formation of monofluorocarbon compounds by single cell cultures of Glycine max growing on inorganic fluoride

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Peters, R.A.; Shorthouse, M.

  1972-01-01

  Single cell cultures of Glycine max were exposed to sodium fluoride to determine the capacity for synthesis of fluoroacetate and fluorocitrate. This capacity had previously been observed in soybean plants and alfalfa. The results show that cell cultures of Glycine max can also synthesize these fluoroacids.

 1. Antioxidant and Biological Activities of Proteinaceous Extract from Algerian Glycine max Plant.

  Science.gov (United States)

  Soussi, Nassima; Moulay, Saad; Bachari, Khaldoun; Benmiri, Yamina

  2017-01-01

  Glycine max is commonly used in Algeria for treatment of anemia deficiency and osteoporosis, it ranks first in terms of vegetal proteins. The experiment was aimed at characterizing the proteinaceous Glycine max extract and evaluating its antioxidant, biological and hematological potential. Extraction of proteinaceous materials from Glycine max plant was undertaken using water and n-hexane as extracting media. The isolation of proteins from the crude materials was done, providing the use of ammonium sulfate. The Glycine max proteins were characterized by UV-visible and FT-IR spectroscopy and analyzed by SEM micrograph and x-ray diffraction (XRD). Rheological parameters G' and G'' were assessed. The isolated proteins were tested for their antioxidant, antimicrobial and hemagglutination activities. There was a gelling effect of the protein extract which can be used as an alternative in principally made vaccines with its microbiological and antifungal activities. The proteinaceous extract from Algerian Glycine max would have a potential use in biomedical application.

 2. Estimated VO2max and its corresponding velocity predict performance of amateur runners

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Bruno Ribeiro Ramalho Oliveira

  2012-03-01

  Full Text Available In recent years, there has been a substantial increase in the number of runners, with a proportional increase in their involvement in amateur street competition. Identification of the determinants of performance in this population appears necessary for optimization of time devoted to training. The objective of this study was to ascertain the association between estimated maximal oxygen uptake (VO2max, critical velocity (CV and VO2max velocity (VVO2max and athletic performance in the 3.6 km (uphill and 10 and 21.1 km (flatland events. Twelve amateur runners (nine male, mean age 36 ± 5 years underwent five tests: 1 and 5 km race on level ground, 3.6 km race with slope (≈8%, and indirect VO2max measurement. CV was determined from the linear relationship between distance and run time on the first two tests. The subjects then took part in two official 10 km and 21.1 km (half marathon races. VVO2max was calculated from the VO2max through a metabolic equation. VO2max showed the best association with running performance in the 10 and 21.1 km events. For the uphill race, VVO2max showed a better association. Overall, the variable with the highest average association was VO2max (0.91±0.07, followed by VVO2max (0.90±0.04 and VC (0.87±0.06. This study showed strong associations between physiological variables established by low-cost, user-friendly indirect methods and running performance in the 10 and 21.1 km (flatland and 3.6 km (uphill running events.

 3. Anatomical Study of Somatic Embryogenesis in Glycine max (L. Merrill

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Juliana Aparecida Fernando

  2002-09-01

  Full Text Available A comparative anatomical analysis of somatic embryogenesis in two soybean (Glycine max (L. Merrill genotypes was carried out. The somatic embryos were originated from cotyledonary explants obtained from immature zygotic embryos. The medium used for somatic embryogenesis induction was Murashige and Skoog, 1962, salts and Gamborg et al., 1968, vitamins (MSB supplemented with 0.8 mg.L-1 of 2,4-D for genotype PI 123439 and 40 mg.L-1 of 2,4-D for ‘Williams 82’. Globular structures, constituted by meristematic cells, originated from subepidermal cell divisions of the cotyledonary mesophyll. In PI 123439, the globular structures presented tracheary differentiation among meristematic cells and they could follow distinct morphogenetic process depending on their location along the explant. For ‘Williams 82’ it was observed globular structures along the cotyledonary explant surface. They gave rise to somatic embryos. These embryos showed different morphologies and they were classified based on their shape and number of cotyledons. The ability of these morphological types to convert to plantlets was discussed.Realizou-se uma análise anatômica comparativa da embriogênese somática em dois genótipos de soja (Glycine max (L. Merrill. Os embriões somáticos foram obtidos a partir de explantes cotiledonares excisados de embriões zigóticos imaturos do genótipo PI 123439, adaptado às condições tropicais, e ‘Williams 82’. O meio utilizado para indução da embriogênese somática constituiu-se de sais de Murashige e Skoog,1962, e vitaminas de Gamborg et al., 1968 (MSB suplementado com 0,8 mg.L-1 de 2,4-D (PI 123439 e 40 mg.L-1 (‘Williams 82’. Estruturas globulares originaram-se a partir de divisões celulares nas camadas subepidérmicas do mesofilo cotiledonar e foram constituídas por células meristemáticas. No genótipo PI 123439, as estruturas globulares apresentaram diferenciação traqueal entre as células meristemáticas e

 4. Comparison of the YMCA and a Custom Submaximal Exercise Test for Determining VO2max.

  Science.gov (United States)

  Jamnick, Nicholas A; By, Savanny; Pettitt, Cherie D; Pettitt, Robert W

  2016-02-01

  The maximal oxygen uptake (VO2max) is deemed the highest predictor for all-cause mortality, and therefore, an ability to assess VO2max is important. The YMCA submaximal test is one of the most widely used tests to estimate VO2max; however, it has questionable validity. We validated a customized submaximal test that accounts for the nonlinear rise in VO2 relative to power output and compared its accuracy against the YMCA protocol. Fifty-six men and women performed a graded exercise test with a subsequent exhaustive, square wave bout for the verification of "true" VO2max. In counterbalanced order, subjects then completed the YMCA test and our new Mankato submaximal exercise test (MSET). The MSET consisted of a 3-min stage estimated at 35% VO2max and a second 3-min stage estimated at either 65% or 70% VO2max, where VO2max was estimated with a regression equation using sex, body mass index, age, and self-reported PA-R. VO2 values from the graded exercise test and square wave verification bout did not differ with the highest value used to identify "true" VO2max (45.1 ± 8.89 mL · kg(-1) · min(-1)). The MSET (43.6 ± 8.6 mL · kg(-1) · min(-1)) did not differ from "true" VO2max, whereas the YMCA test (41.1 ± 9.6 mL · kg(-1) · min(-1)) yielded an underestimation (P = 0.002). The MSET was moderately correlated with "true" VO2max (ICC = 0.73, CV of 11.3%). The YMCA test was poorly correlated with "true" VO2max (ICC = 0.29, CV of 15.1%). To our knowledge, this is the first study to examine submaximal exercise protocols versus a verified VO2max protocol. The MSET yielded better estimates of VO2max because of the protocol including a stage exceeding gas exchange threshold.

 5. Synthesis of the Novel MAX Phases for the Future Nuclear Fuel Cladding and Structural Materials

  International Nuclear Information System (INIS)

  Chung, Seung Hyeok; Kim, Taehee; Lee, Taegyu; Ryu, H. J.

  2016-01-01

  With these properties, the MAX phases are expected to be used for the Accident Tolerant Fuel (ATF) cladding and oxidation/corrosion resistance materials. Especially, the MAX phase can be used for the Gen-IV, SFR and HTGR, component materials which have to possess the thermal and corrosion resistance. The zirconium has been used to the nuclear industry for fuel cladding because of the small thermal neutron cross-section. Zr-based MAX phase was discovered by group Lapauw et al. They observed the Zr 2 AlC and Zr 3 AlC 2 with the X-ray diffraction (XRD) patterns and backscattered electron detector. Fabrication of the Zr-containing MAX phase was investigated for nuclear fuel cladding and structural materials applications. A MAX phase with the Zr 3 AlC 2 structure was synthesized by spark plasma sintering of a powder mixture targeting (Zr 0.5 Cr 0.5 ) 4 AlC 3 . The formation of MAX phases was confirmed by XRD and EDS of sintered samples. In the future work, the electron probe micro analyzer (EPMA) and transmission electron microscopy (TEM) are required to certain analyze the elements composition and formation of the MAX phase

 6. Time limit and time at VO2max' during a continuous and an intermittent run.

  Science.gov (United States)

  Demarie, S; Koralsztein, J P; Billat, V

  2000-06-01

  The purpose of this study was to verify, by track field tests, whether sub-elite runners (n=15) could (i) reach their VO2max while running at v50%delta, i.e. midway between the speed associated with lactate threshold (vLAT) and that associated with maximal aerobic power (vVO2max), and (ii) if an intermittent exercise provokes a maximal and/or supra maximal oxygen consumption longer than a continuous one. Within three days, subjects underwent a multistage incremental test during which their vVO2max and vLAT were determined; they then performed two additional testing sessions, where continuous and intermittent running exercises at v50%delta were performed up to exhaustion. Subject's gas exchange and heart rate were continuously recorded by means of a telemetric apparatus. Blood samples were taken from fingertip and analysed for blood lactate concentration. In the continuous and the intermittent tests peak VO2 exceeded VO2max values, as determined during the incremental test. However in the intermittent exercise, peak VO2, time to exhaustion and time at VO2max reached significantly higher values, while blood lactate accumulation showed significantly lower values than in the continuous one. The v50%delta is sufficient to stimulate VO2max in both intermittent and continuous running. The intermittent exercise results better than the continuous one in increasing maximal aerobic power, allowing longer time at VO2max and obtaining higher peak VO2 with lower lactate accumulation.

 7. GlutaMAX prolongs the shelf life of the culture medium for porcine parthenotes.

  Science.gov (United States)

  Zhao, Ming-Hui; Kim, Nam-Hyung; Cui, Xiang-Shun

  2016-02-01

  In vitro porcine embryo production systems have been established and well characterized. However, the efficiency of embryo development during IVC is still very low. In the present study, we have investigated the development of parthenogenetic porcine embryos in the well-known PZM-5 medium for porcine embryos, which was modified by replacing glutamine with the GlutaMAX supplement. We revealed that blastocyst apoptosis was significantly lower in the presence of GlutaMAX, which reduced the release of mitochondrial cytochrome c. Furthermore, the expression of apoptosis genes was significantly lower during GlutaMAX treatment (P GlutaMAX. Three, 6, and 12 months after medium preparation, blastocyst formation in the GlutaMAX-supplemented medium was significantly higher than the number of blastocysts in the medium containing glutamine. After a long period of storage, ammonia concentration was significantly increased in the glutamine medium, whereas it was not statistically different in the GlutaMAX medium. Elevated ammonia concentrations reduced the mitochondrial membrane potential and ATP content of blastocysts in the glutamine medium. These results demonstrate that GlutaMAX can reduce blastocyst apoptosis via inhibition of the cytochrome c pathway and significantly extend the shelf life of the culture medium to at least 1 year. Copyright © 2016 Elsevier Inc. All rights reserved.

 8. Max Weber e o átomo da sociologia: um individualismo metodológico moderado? = Max Weber and the atom of sociology: a moderate methodological individualism?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sell, Carlos Eduardo

  2016-01-01

  Full Text Available Qual a natureza do individualismo metodológico de Max Weber? Para esclarecer essa questão o artigo revisa o debate entre holistas e individualistas, destacando as tentativas de aproximação entre essas posições. Em seguida, com base em Economia e sociedade, busca-se determinar, de maneira imanente, a compreensão weberiana sobre o individualismo como método. Na parte final discutem-se criticamente as tentativas de releitura da Sociologia de Max Weber à luz da controvérsia entre as perspectivas individualistas e holistas. O trabalho indaga em que medida o recurso a conceitos oriundos desse debate tem contribuído para esclarecer e justificar a natureza, os pressupostos e as consequências da versão de individualismo postulada por Max Weber

 9. On the use of V/V(max) for gamma-ray bursts

  Science.gov (United States)

  Band, David

  1992-01-01

  As applied to the BATSE observations, the V/V(max) test has shown definitively that gamma-ray bursts are not distributed homogeneously. It is shown that variations in the detection threshold smooth the distribution of V/V(max) values, and consequently this distribution should not be used to determine the nature of the source inhomogeneity. Models fitted to the V/V(max) distribution assuming a constant detection threshold are quantitatively incorrect; the true source density has a more extreme radial decrease than previously found. Models should be fitted to the observed distribution of peak burst photon fluxes corrected for detection incompleteness.

 10. Max Graf's "Reminiscences of Professor Sigmund Freud" revisited: new evidence from the Freud archives.

  Science.gov (United States)

  Wakefield, Jerome C

  2007-01-01

  Recently derestricted Freud Archive interviews with Max and Herbert Graf and Herbert's wife shed new light on Max Graf's article, "Reminiscences of Professor Sigmund Freud," published in The Psychoanalytic Quarterly in 1942. To explain discrepancies between the interviews and the earlier article, the author postulates that, in the article, Max Graf purposely distorted or omitted certain details in order not to reveal Herbert's identity as "Little Hans" (Freud 1909). The interviews place incidents reported in the article in a new and more complex light, and also underscore the intensely personal nature of the intellectual development of the psychoanalytic movement.

 11. LTE, WiMAX and WLAN network design, optimization and performance analysis

  CERN Document Server

  Korowajczuk, Leonhard

  2011-01-01

  A technological overview of LTE and WiMAX LTE, WiMAX and WLAN Network Design, Optimization and Performance Analysis provides a practical guide to LTE and WiMAX technologies introducing various tools and concepts used within. In addition, topics such as traffic modelling of IP-centric networks, RF propagation, fading, mobility, and indoor coverage are explored; new techniques which increase throughput such as MIMO and AAS technology are highlighted; and simulation, network design and performance analysis are also examined. Finally, in the latter part of the book Korowajczuk gives a step-by-step

 12. Chemical and Mechanical Control of Soybean (Glycin max L. Weeds

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ebrahim Gholamalipour Alamdari

  2016-10-01

  Full Text Available To evaluate effects of the various concentrations of two herbicides of the trifluralin and Imazethapyr and weeding on weeds control, yield and yield components of soybean (Glycin max L., an experiment was carried out based on randomized complete block design with three replications at the Agriculture Land of Ghravolhaji Village in Kallale district of Golestan province in 2014. Treatments consisted of planting soybean under weeding, without weeding and application of trifluralin and Imazethapyr as 100% trifluralin, 75% trifluralin + 25% Imazethapyr, 50% trifluralin + 50% Imazethapyr, 25% trifluralin + 75% Imazethapyr, 100% pursuit, 100% Imazethapyr + 25% trifluralin, 25% Imazethapyr + 100% trifluralin, 100% Imazethapyr + 50% trifluralin and 50% Imazethapyr + 100% trifluralin. density of each weed, their total density and inhibition percentage were measured. Results showed that the effect of chemical weed control on all traits measured, except seed number per pot, 1000 seed weight, content of chlorophyll a and total chlorophyll, were significant. The highest leaf area, plant height, number of pods per plant, aerial plant dry weight, seed number per plant and seed weight per plant were observed in the treatment of the 100% Imazethapyr (238.67 cm2, weeding (57.69 cm, both treatments of weeding (33.10 and 25% Imazethapyr +100% trifluralin (28.3, both treatment of weeding (163.92 g and 100%  Imazethapyr (163.70 g, weeding (67.10 seed per plant, both treatment of weeding and 100%  Imazethapyr + 50% trifluralin (10.27 seed per plant respectively. The highest seed yield was obtained from weeding treatment (2383 kg/h. Based on the results, the highest content of protein and chlorophyll b in soybean were obtained from weeding treatment. The highest inhibition percentage of weeds was found in the additional treatment of 50% Imazethapyr + 100% trifluralin (75.19 and 100% Imazethapyr + 25% trifluralin (72.86. The lowest and highest total phenols content and

 13. Nutrient Management practices for enhancing Soybean (Glycine max L. production

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  FARID A. HELLAL

  2013-05-01

  La soya (Glycine max L., es el cultivo de legumbres más importante en el mundo. La magnitud de las pérdidas en el rendimientode la soya debido a deficiencias varía dependiendo de los nutrientes. Las deficiencias de N, P, Fe, B y S pueden causar pérdidas en rendimiento de hasta 10 %, 29-45 %, 22-90 %, 100 % y 16-30 %, respectivamente, en la soya dependiendo de la fertilidad del suelo, clima y factores intrínsecos a las plantas. La textura de los suelos utilizados en el cultivo de soya varía entre arenosa y arcillosa. La salinidad del suelo es uno de los mayores factores limitantes en la producción del cultivo en regiones semiáridas, y la salinidad por cloro tiene un mayor efecto en la disminución del rendimiento que la salinidad por sulfatos. Los granos de soya son una gran fuente de energía que contienen 40 % de proteína y 19 % de aceite. El éxito del manejo de nutrientes es maximizar la productividad del cultivo mientras se minimizan los impactos ambientales. Las prácticas de manejo de nutrientes balanceadas y reguladas en el tiempo contribuyen a un crecimiento sostenido del rendimiento y la calidad, influencian la salud de las plantas y reducen los riesgos ambientales. Una nutrición balanceada con fertilizantes minerales puede ayudar en el manejo integrado de plagas para reducir los daños causados por las infestaciones de pestes y enfermedades y reducir los insumos requeridos para su control. Una fertilización balanceada genera mayores ganancias para los agricultores, no necesariamente por reducción de los insumos. El papel de la educación y la extensión en la difusión del conocimiento actual sobre manejo de nutrientes es crucial, desafiante y continuo.

 14. [Max Weber. Poliitika kui elukutse ja kutsumus. Teadus kui elukutse ja kutsumus] / Hermo Kuusk

  Index Scriptorium Estoniae

  Kuusk, Hermo, 1976-

  2011-01-01

  Tutvustus: Weber, Max. Poliitika kui elukutse ja kutsumus ; Teadus kui elukutse ja kutsumus / tõlkijad: Jaan Isotamm, Henn Käärik, Kaia Sisask. Tallinn : TLU Press, 2010. (Bibliotheca controversiarum)

 15. V/V/sub max/ test for QSOs: comments on the paper by Hawkins and Stewart

  International Nuclear Information System (INIS)

  Wills, D.

  1983-01-01

  Hawkins and Stewart's interpretation of the results of the V/V/sub max/ test for QSO samples is shown to be invalid. Their suggestion that the high values of V/V/sub max/ at small redshifts result from the exclusion of nearby QSOs from the samples is examined quantitatively for the well-studied 3CR sample, and shown to have a negligible effect on the results. Their claim that the values of V/V/sub max/ at larger redshifts indicate a uniform space density of QSOs is not true after an error in their calculations is corrected. Although the V/V/sub max/ test is less sensitive to space density evolution at large redshifts, current results are in good agreement with the hypothesis that a single density evolution law describes the observations out to a redshift of at least 2.5

 16. Max Weber's Types of Rationality: Cornerstones for the Analysis of Rationalization Processes in History.

  Science.gov (United States)

  Kalberg, Stephen

  1980-01-01

  Explores rationality in Max Weber's works and identifies four types of rationality which play major roles in his writing--practical, theoretical, substantive, and formal. Implications for society and education are discussed. (DB)

 17. Jazõk do demokrati ne dovedjot / Max van der Stoel

  Index Scriptorium Estoniae

  Stoel, Max van der, 1924-2011

  1999-01-01

  OSCE vähemusrahvuste ülemkomissari Max van der Stoeli pöördumine Lennart Meri poole seoses riigikeele oskuse nõude sisseviimisega Riigikogu valimise ja kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seadusesse

 18. Three Problematic Issues in the Calvinistic Ethos as Pointed out by Max Weber

  OpenAIRE

  2010-01-01

  It has become well known that Max Weber paid attention not only to the positive but also to the negative aspects of the modern Occident. The problematic aspects of the modern Occidental culture have been pointed out especially through the connection between Weber and Nietzsche. However, this article will approach these aspects through Weber’s comparison of cultures. While Max Weber studied various cultures different from the modern Occident, he discovered ideas of positive significance,and ac...

 19. Training the Recurrent neural network by the Fuzzy Min-Max algorithm for fault prediction

  International Nuclear Information System (INIS)

  Zemouri, Ryad; Racoceanu, Daniel; Zerhouni, Noureddine; Minca, Eugenia; Filip, Florin

  2009-01-01

  In this paper, we present a training technique of a Recurrent Radial Basis Function neural network for fault prediction. We use the Fuzzy Min-Max technique to initialize the k-center of the RRBF neural network. The k-means algorithm is then applied to calculate the centers that minimize the mean square error of the prediction task. The performances of the k-means algorithm are then boosted by the Fuzzy Min-Max technique.

 20. Genetic Analysis of Seed Isoflavones, Protein, and Oil Contents in Soybean [Glycine max (L.) Merr.

  Science.gov (United States)

  2014-09-13

  SECURITY CLASSIFICATION OF: Soybean (Glycine max L.) is an important crop in the US and worldwide. It has numerous health benefits because of its...for protein, oil, and isoflavones contents in three recombinant inbred line (RIL) populations of soybean . We have achieved 100% of the goals. We have...Contents in Soybean [Glycine max (L.) Merr.] The views, opinions and/or findings contained in this report are those of the author(s) and should not contrued

 1. Patterns of senescence in human cardiovascular fitness: VO2 max in subsistence and industrialized populations.

  Science.gov (United States)

  Pisor, Anne C; Gurven, Michael; Blackwell, Aaron D; Kaplan, Hillard; Yetish, Gandhi

  2013-01-01

  This study explores whether cardiovascular fitness levels and senescent decline are similar in the Tsimane of Bolivia and Canadians, as well as other subsistence and industrialized populations. Among Tsimane, we examine whether morbidity predicts lower levels and faster decline of cardiovascular fitness, or whether their lifestyle (e.g., high physical activity) promotes high levels and slow decline. Alternatively, high activity levels and morbidity might counterbalance such that Tsimane fitness levels and decline are similar to those in industrialized populations. Maximal oxygen uptake (VO2 max) was estimated using a step test heart rate method for 701 participants. We compared these estimates to the Canadian Health Measures Survey and previous studies in industrialized and subsistence populations. We evaluated whether health indicators and proxies for market integration were associated with VO2 max levels and rate of decline for the Tsimane. The Tsimane have significantly higher levels of VO2 max and slower rates of decline than Canadians; initial evidence suggests differences in VO2 max levels between other subsistence and industrialized populations. Low hemoglobin predicts low VO2 max for Tsimane women while helminth infection predicts high VO2 max for Tsimane men, though results might be specific to the VO2 max scaling parameter used. No variables tested interact with age to moderate decline. The Tsimane demonstrate higher levels of cardiovascular fitness than industrialized populations, but levels similar to other subsistence populations. The high VO2 max of Tsimane is consistent with their high physical activity and few indicators of cardiovascular disease, measured in previous studies. Copyright © 2013 Wiley Periodicals, Inc.

 2. Analysis of MIMO Systems used in planning a 4G-WiMAX Network in Ghana

  OpenAIRE

  Tchao, E. T.; Diawuo, K.; Ofosu, W. K.; Affum, E.

  2013-01-01

  with the increasing demand for mobile data services, Broadband Wireless Access (BWA) is emerging as one of the fastest growing areas within mobile communications. Innovative wireless communication systems, such as WiMAX, are expected to offer highly reliable broadband radio access in order to meet the increasing demands of emerging high speed data and multimedia services. In Ghana, deployment of WiMAX technology has recently begun. Planning these high capacity networks in the presence of mult...

 3. Penultimate modeling of spatial extremes: statistical inference for max-infinitely divisible processes

  KAUST Repository

  Huser, Raphaël

  2018-01-09

  Extreme-value theory for stochastic processes has motivated the statistical use of max-stable models for spatial extremes. However, fitting such asymptotic models to maxima observed over finite blocks is problematic when the asymptotic stability of the dependence does not prevail in finite samples. This issue is particularly serious when data are asymptotically independent, such that the dependence strength weakens and eventually vanishes as events become more extreme. We here aim to provide flexible sub-asymptotic models for spatially indexed block maxima, which more realistically account for discrepancies between data and asymptotic theory. We develop models pertaining to the wider class of max-infinitely divisible processes, extending the class of max-stable processes while retaining dependence properties that are natural for maxima: max-id models are positively associated, and they yield a self-consistent family of models for block maxima defined over any time unit. We propose two parametric construction principles for max-id models, emphasizing a point process-based generalized spectral representation, that allows for asymptotic independence while keeping the max-stable extremal-$t$ model as a special case. Parameter estimation is efficiently performed by pairwise likelihood, and we illustrate our new modeling framework with an application to Dutch wind gust maxima calculated over different time units.

 4. High-Intensity Interval Training Increases Cardiac Output and V˙O2max.

  Science.gov (United States)

  Astorino, Todd A; Edmunds, Ross M; Clark, Amy; King, Leesa; Gallant, Rachael A; Namm, Samantha; Fischer, Anthony; Wood, Kimi M

  2017-02-01

  Increases in maximal oxygen uptake (V˙O2max) frequently occur with high-intensity interval training (HIIT), yet the specific adaptation explaining this result remains elusive. This study examined changes in V˙O2max and cardiac output (CO) in response to periodized HIIT. Thirty-nine active men and women (mean age and V˙O2max = 22.9 ± 5.4 yr and 39.6 ± 5.6 mL·kg·min) performed HIIT and 32 men and women (age and V˙O2max = 25.7 ± 4.5 yr and 40.7 ± 5.2 mL·kg·min) were nonexercising controls (CON). The first 10 sessions of HIIT required eight to ten 60 s bouts of cycling at 90%-110% percent peak power output interspersed with 75 s recovery, followed by randomization to one of three regimes (sprint interval training (SIT), high-volume interval training (HIITHI), or periodized interval training (PER) for the subsequent 10 sessions. Before, midway, and at the end of training, progressive cycling to exhaustion was completed during which V˙O2max and maximal CO were estimated. Compared with CON, significant (P training groups. Increases in V˙O2max exhibited in response to different HIIT regimes are due to improvements in oxygen delivery.

 5. Nanostructured plasma etched, magnetron sputtered nanolaminar Cr{sub 2}AlC MAX phase thin films

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Grieseler, Rolf, E-mail: rolf.grieseler@tu-ilmenau.de [TU Ilmenau, Institute of Materials Engineering and Institute of Micro and Nanotechnologies MacroNano, Chair Materials for Electronics, Gustav-Kirchhoff-Str. 5, 98693 Ilmenau (Germany); Hähnlein, Bernd; Stubenrauch, Mike [TU Ilmenau, Institute of Micro and Nanotechnologies MacroNano, Chair Nanotechnology, Gustav-Kirchhoff-Str. 1, 98693 Ilmenau (Germany); Kups, Thomas [TU Ilmenau, Institute of Materials Engineering and Institute of Micro and Nanotechnologies MacroNano, Chair Materials for Electronics, Gustav-Kirchhoff-Str. 5, 98693 Ilmenau (Germany); Wilke, Marcus [MFPA Weimar, Testing Center for Thin Films and Material Properties at TU Ilmenau, Gustav-Kirchhoff-Str. 5, Ilmenau (Germany); Hopfeld, Marcus [TU Ilmenau, Institute of Materials Engineering and Institute of Micro and Nanotechnologies MacroNano, Chair Materials for Electronics, Gustav-Kirchhoff-Str. 5, 98693 Ilmenau (Germany); Pezoldt, Jörg [TU Ilmenau, Institute of Micro and Nanotechnologies MacroNano, Chair Nanotechnology, Gustav-Kirchhoff-Str. 1, 98693 Ilmenau (Germany); Schaaf, Peter [TU Ilmenau, Institute of Materials Engineering and Institute of Micro and Nanotechnologies MacroNano, Chair Materials for Electronics, Gustav-Kirchhoff-Str. 5, 98693 Ilmenau (Germany)

  2014-02-15

  The knowledge of the mechanical properties of new materials determines essentially their usability and functionality when used in micro- and nanostructures. MAX phases are new and highly interesting materials due to their unique combination of materials properties. In this article a new method for producing the Cr{sub 2}AlC MAX phase is presented. Thin film elemental multilayer deposition and subsequent rapid thermal annealing forms the MAX phase within seconds. Additionally, free standing microstructures (beams and cantilevers) based on this MAX phase films are prepared by plasma etching. The mechanical properties of these MAX phase microstructures are investigated.

 6. Metallic magnetic calorimeters for high resolution x-ray spectroscopy - Latest results from maXs-20 and maXs-200

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Krantz, Mathaeus; Schaefer, Soenke; Pies, Christian; Hengstler, Daniel; Uhl, Simon; Georgi, Sebastian; Heuser, Sebastian; Wolf, Thomas; Kempf, Sebastian; Gastaldo, Loredana; Fleischmann, Andreas; Enss, Christian [Kirchhoff-Institut fuer Physik, Uni Heidelberg, INF 227, 69120 Heidelberg (Germany)

  2013-07-01

  We are developing metallic magnetic calorimeters (MMC) for high resolution x-ray spectroscopy on highly charged ions in the energy range up to 200 keV. MMCs use a paramagnetic temperature sensor, read-out by a SQUID, to measure the energy deposited by single X-ray photons. The recently micro-fabricated and tested prototypes include two linear 8-pixel detector arrays, maXs-20 and maXs-200, optimized for energies up to 20 keV and 200 keV, respectively. We discuss the physics of MMCs, design considerations concerning thermal and electro-magnetic cross talk, and the micro-fabrication. maXs-200 with its 1mm{sup 2} large and 200 μm thick absorbers made of electro-deposited gold has high stopping power for hard x-rays and achieves an energy resolution of 40-60 eV (FWHM). maXs-20 with its 250 μm x 250 μm large and 5 μm thick absorbers has a stopping power of 98% for 6 keV photons and presently achieves an experimental line width of 3,3 eV (FWHM), with a signal rise time of 90 ns and excellent linearity. We are presently operating maXs-20 at an electron-beam-ion-trap at the MPI-K Heidelberg and report on first atomic physics measurements as well as the particular challenges to detector operation in the vicinity of the EBIT.

 7. Associations between VO2max and vitality in older workers: a cross-sectional study

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  van der Beek Allard J

  2010-11-01

  Full Text Available Abstract Background To prevent early exit from work, it is important to study which factors contribute to healthy ageing. One concept that is assumed to be closely related to, and therefore may influence healthy ageing, is vitality. Vitality consists of both a mental and a physical component, and is characterised by a perceived high energy level, decreased feelings of fatigue, and feeling fit. Since VO2max gives an indication of one's aerobic fitness, which can be improved by increased levels of physical activity, and because feeling fit is one of the main characteristics of vitality, it is hypothesised that VO2max is related to vitality. Therefore, the aim of this study was to investigate the associations between VO2max and vitality. Methods In 427 older workers (aged 45 + years participating in the Vital@Work study, VO2max was estimated at baseline using the 2-km UKK walk test. Vitality was measured by both the UWES Vitality Scale and the RAND-36 Vitality Scale. Associations were analysed using linear regression analyses. Results The linear regression models, adjusted for age, showed a significant association between VO2max and vitality measured with the RAND-36 Vitality Scale (β = 0.446; 95% CI: 0.220-0.673. There was no significant association between VO2max and vitality measured with the UWES (β = -0.006; 95% CI:-0.017 - 0.006, after adjusting for age, gender and chronic disease status. Conclusions VO2max was associated with a general measure of vitality (measured with the RAND-36 Vitality Scale, but not with occupational health related vitality (measured with the UWES Vitality Scale. The idea that physical exercise can be used as an effective tool for improving vitality was supported in this study. Trial registration NTR1240

 8. Associations between VO2max and vitality in older workers: a cross-sectional study.

  Science.gov (United States)

  Strijk, Jorien E; Proper, Karin I; Klaver, Linda; van der Beek, Allard J; van Mechelen, Willem

  2010-11-09

  To prevent early exit from work, it is important to study which factors contribute to healthy ageing. One concept that is assumed to be closely related to, and therefore may influence healthy ageing, is vitality. Vitality consists of both a mental and a physical component, and is characterised by a perceived high energy level, decreased feelings of fatigue, and feeling fit. Since VO2max gives an indication of one's aerobic fitness, which can be improved by increased levels of physical activity, and because feeling fit is one of the main characteristics of vitality, it is hypothesised that VO2max is related to vitality. Therefore, the aim of this study was to investigate the associations between VO2max and vitality. In 427 older workers (aged 45 + years) participating in the Vital@Work study, VO2max was estimated at baseline using the 2-km UKK walk test. Vitality was measured by both the UWES Vitality Scale and the RAND-36 Vitality Scale. Associations were analysed using linear regression analyses. The linear regression models, adjusted for age, showed a significant association between VO2max and vitality measured with the RAND-36 Vitality Scale (β = 0.446; 95% CI: 0.220-0.673). There was no significant association between VO2max and vitality measured with the UWES (β = -0.006; 95% CI:-0.017 - 0.006), after adjusting for age, gender and chronic disease status. VO2max was associated with a general measure of vitality (measured with the RAND-36 Vitality Scale), but not with occupational health related vitality (measured with the UWES Vitality Scale). The idea that physical exercise can be used as an effective tool for improving vitality was supported in this study. NTR1240.

 9. VO2max trainability and high intensity interval training in humans: a meta-analysis.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Andrew P Bacon

  Full Text Available Endurance exercise training studies frequently show modest changes in VO2max with training and very limited responses in some subjects. By contrast, studies using interval training (IT or combined IT and continuous training (CT have reported mean increases in VO2max of up to ~1.0 L · min(-1. This raises questions about the role of exercise intensity and the trainability of VO2max. To address this topic we analyzed IT and IT/CT studies published in English from 1965-2012. Inclusion criteria were: 1≥ 3 healthy sedentary/recreationally active humans <45 yrs old, 2 training duration 6-13 weeks, 3 ≥ 3 days/week, 4 ≥ 10 minutes of high intensity work, 5 ≥ 1:1 work/rest ratio, and 6 results reported as mean ± SD or SE, ranges of change, or individual data. Due to heterogeneity (I(2 value of 70, statistical synthesis of the data used a random effects model. The summary statistic of interest was the change in VO2max. A total of 334 subjects (120 women from 37 studies were identified. Participants were grouped into 40 distinct training groups, so the unit of analysis was 40 rather than 37. An increase in VO2max of 0.51 L · min(-1 (95% CI: 0.43 to 0.60 L · min(-1 was observed. A subset of 9 studies, with 72 subjects, that featured longer intervals showed even larger (~0.8-0.9 L · min(-1 changes in VO2max with evidence of a marked response in all subjects. These results suggest that ideas about trainability and VO2max should be further evaluated with standardized IT or IT/CT training programs.

 10. The effect of repeating gamma-ray bursts on V/V(sub max)

  Science.gov (United States)

  Band, David L.

  1994-01-01

  I consider the effect of repeating burst sources on the the mean value of V/V(sub max) statistic. I find that if the burst sources are distributed homogeneously in a d-dimensional space, the mean value of V/V(sub max) converges to d/(d+3) as long as the luminosity function is dependent of position. Choosing the brightest event from a cluster of k events shifts the luminosity function to higher luminosities, but if the original luminosity function is position independent, it remains so. Therefore the treatment of repeating events, if applied consistently, will not affect the effectiveness the mean value of V/V(sub max) as a test of burst homogeneity. The calculation of the mean value of V/V(sub max) for apparent repeating and non-repeating source populations will be raised by the incorrect classification of faint bursts. In conclusion, the current practice of calculating the mean value of V/V(sub max) using all bursts, even apparent repeaters, and treating multispike bursts as single bursts, is valid and consistent.

 11. Genomic differences between cultivated soybean, G. max and its wild relative G. soja.

  Science.gov (United States)

  Joshi, Trupti; Valliyodan, Babu; Wu, Jeng-Hung; Lee, Suk-Ha; Xu, Dong; Nguyen, Henry T

  2013-01-01

  Glycine max is an economically important crop and many different varieties of soybean exist around the world. The first draft sequences and gene models of G. max (domesticated soybean) as well as G. soja (wild soybean), both became available in 2010. This opened the door for comprehensive comparative genomics studies between the two varieties. We have further analysed the sequences and identified the 425 genes that are unique to G. max and unavailable in G. soja. We further studied the genes with significant number of non-synonymous SNPs in their upstream regions. 12 genes involved in seed development, 3 in oil and 6 in protein concentration are unique to G. max. A significant number of unique genes are seen to overlap with the QTL regions of the three traits including seed, oil and protein. We have also developed a graphical chromosome visualizer as part of the Soybean Knowledge Base (SoyKB) tools for molecular breeding, which was used in the analysis and visualization of overlapping QTL regions for multiple traits with the deletions and SNPs in G. soja. The comparisons between genome sequences of G. max and G. soja show significant differences between the genomic compositions of the two. The differences also highlight the phenotypic differences between the two in terms of seed development, oil and protein traits. These significant results have been integrated into the SoyKB resource and are publicly available for users to browse at http://soykb.org/GSoja.

 12. The effect of Iron Supplying on VO2 MAX and Haematology Parameter on Menstrual Woman

  Science.gov (United States)

  Nailuvar Sinaga, Rika; Sari Harahap, Novita; Mediyana Sari, Rima

  2018-03-01

  One of the supporting factors to have good aerobic endurance requires high VO2 max levels supported by good quality and quantity level of Haematology parameter especially such as erythrocytes, hematocrit and hemoglobin. One of the components in hemoglobin is iron which functions as theoxygen transport to parts of all body required in the process of metabolism. The objective of this research was to find out the difference between VO2 Max and Haematology parameter between iron supplying and no iron supplyingonmenstrual woman. The type of this research is quasi experimental research with non-randomized control group Pretest-Postest Design. The subjectsarethe studentsat faculty of Sports Sciences, Medan State University with the criteria of female gender, monthly regular menstrual cycle, having the level of health and the level of training, willing to be a sample by filling out informed consent. The total number of research subjectsis twenty students, divided into two groups namely the treatment group and the control group. The hematology parameter was measuredby Haemotology analyzer and VO2 Max was measured by multi-stage run. The result showed that there was a significant effect of iron supplyingon the increase of erythrocyte level on menstrual women, hemotocrit, haemoglobin and an increase in VO2 Max. Iron supplying on menstrual woman has the effect on the increase of erythrocyte, hematocrit, hemoglobin level and VO2 Max

 13. Effects of erythrocyte infusion on VO2max at high altitude

  DEFF Research Database (Denmark)

  Young, Jette Feveile; Sawka, M N; Muza, S R

  1996-01-01

  This study investigated whether autologous erythrocyte infusion would ameliorate the decrement in maximal O2 uptake (VO2max) experienced by lowlanders when they ascend to high altitude. VO2max was measured in 16 men (treadmill running) at sea level (SL) and on the 1st (HA1) and 9th (HA9) days...... of high-altitude (4,300 m) residence. After VO2max was measured at SL, subjects were divided into two matched groups (n = 8). Twenty-four hours before ascent to high altitude, the experimental group received a 700-ml infusion of autologous erythrocytes and saline (42% hematocrit), whereas the control...... group received only saline. The VO2max of erythrocyte-infused [54 +/- 1 (SE) ml.kg-1.min-1] and control subjects (52 +/- 2 ml.kg-1.min-1) did not differ at SL before infusion. The decrement in VO2max on HA1 did not differ between groups, averaging 26% overall, despite higher (P

 14. PRELIMINARY STUDY ON APPLICATION OF MAX PLUS ALGEBRA IN DISTRIBUTED STORAGE SYSTEM THROUGH NETWORK CODING

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Agus Maman Abadi

  2016-04-01

  Full Text Available The increasing need in techniques of storing big data presents a new challenge. One way to address this challenge is the use of distributed storage systems. One strategy that implemented in distributed data storage systems is the use of Erasure Code which applied to network coding. The code used in this technique is based on the algebraic structure which is called as vector space. Some studies have also been carried out to create code that is based on other algebraic structures such as module.  In this study, we are going to try to set up a code based on the algebraic structure which is a generalization of the module that is semimodule by utilizing the max operations and sum operations at max plus algebra. The results of this study indicate that the max operation and the addition operation on max plus algebra cannot be used to establish a semimodule code, but by modifying the operation "+" as "min", we get a code based on semimodule. Keywords:   code, distributed storage systems, network coding, semimodule, max plus algebra

 15. Bedrijfseconomische analyse biologische cranberry in Nederland

  NARCIS (Netherlands)

  Netjes, A.; Jukema, N.J.

  2007-01-01

  Met de gemiddelde prijs van 1,50 per kg en een opbrengst van 16.000 kg per hectare vanaf het tiende jaar zien de perspectieven voor de teelt van cranberry's er zonnig uit bij een bedrijfsoppervlakte van minstens 5 ha. blijkt uit het bedrijfseconomisch onderzoek. De perspectieven voor cranberry’s

 16. Kunnen biologische herkauwers zonder synthetische vitaminen

  NARCIS (Netherlands)

  Smolders, E.A.A.; Kan, C.A.

  2004-01-01

  Uit berekeningen blijkt dat er voor koeien in de stalperiode soms een tekort dreigt aan vitamine D en E. Voor vitamine A geldt dat alleen in rantsoenen met uitsluitende hooi. Gehalten van vitamine A in voordroogkuilen van gras/klaver op Bioveembedrijven komen redelijk overeen met literatuurgegevens.

 17. Comparative Performance Evaluation of TCP Variants in WiMAX (and WLANs Network Configurations

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Konstantinos Tsiknas

  2012-01-01

  Full Text Available An important application for the IEEE 802.16 technology (also called WiMAX is to provide high-speed access to the Internet where the transmission control protocol (TCP is the core transport protocol. In this paper we study through extensive simulation scenarios the performance characteristics of five representative TCP schemes, namely, TCP New Reno, Vegas, Veno, Westwood, and BIC, in WiMAX (and WLANs networks, under the conditions of correlated wireless errors, asymmetric end-to-end capabilities, and link congestion. The target is to evaluate how the above conditions would affect the TCP congestion control and suggest the best schemes to be employed in WiMAX networks.

 18. Johnson-Cook Strength Model Constants for VascoMax 300 and 1080 Steels

  International Nuclear Information System (INIS)

  Cinnamon, J. D.; Palazotto, A. N.; Kennan, Z.; Brar, N. S.; Bajaj, D.

  2006-01-01

  High strength steels, VascoMax 300 and 1080, are characterized under tension at strain rates of ∼1/s, ∼500/s, ∼1000/s, and ∼1500/s and at high temperatures using the quasi-static and split Hopkinson bar techniques. The data on 1080 steel exhibited a typical strain hardening response, whereas Vasco-Max 300 steel showed diminishing flow stress beyond yielding because of localized necking in gauge section of the tested specimens. The tension data are analyzed to determine the Johnson-Cook (J-C) strength model constants for the two steels. The flow stress values for VascoMax are adjusted to account for necking, and the corrected J-C model is developed

 19. All about MAX: a male adult voxel phantom for Monte Carlo calculations in radiation protection dosimetry

  International Nuclear Information System (INIS)

  Kramer, R; Vieira, J W; Khoury, H J; Lima, F R A; Fuelle, D

  2003-01-01

  The MAX (Male Adult voXel) phantom has been developed from existing segmented images of a male adult body, in order to achieve a representation as close as possible to the anatomical properties of the reference adult male specified by the ICRP. The study describes the adjustments of the soft-tissue organ masses, a new dosimetric model for the skin, a new model for skeletal dosimetry and a computational exposure model based on coupling the MAX phantom with the EGS4 Monte Carlo code. Conversion coefficients between equivalent dose to the red bone marrow as well as effective MAX dose and air-kerma free in air for external photon irradiation from the front and from the back, respectively, are presented and compared with similar data from other human phantoms

 20. A variable neighborhood Walksat-based algorithm for MAX-SAT problems.

  Science.gov (United States)

  Bouhmala, Noureddine

  2014-01-01

  The simplicity of the maximum satisfiability problem (MAX-SAT) combined with its applicability in many areas of artificial intelligence and computing science made it one of the fundamental optimization problems. This NP-complete problem refers to the task of finding a variable assignment that satisfies the maximum number of clauses (or the sum of weights of satisfied clauses) in a Boolean formula. The Walksat algorithm is considered to be the main skeleton underlying almost all local search algorithms for MAX-SAT. Most local search algorithms including Walksat rely on the 1-flip neighborhood structure. This paper introduces a variable neighborhood walksat-based algorithm. The neighborhood structure can be combined easily using any local search algorithm. Its effectiveness is compared with existing algorithms using 1-flip neighborhood structure and solvers such as CCLS and Optimax from the eighth MAX-SAT evaluation.

 1. Using MaxCompiler for High Level Synthesis of Trigger Algorithms

  CERN Document Server

  Summers, Sioni Paris; Sanders, P.

  2016-01-01

  Firmware for FPGA trigger applications at the CMS experiment is conventionally written using hardware description languages such as Verilog and VHDL. MaxCompiler is an alternative, Java based, tool for developing FPGA applications which uses a higher level of abstraction from the hardware than a hardware description language. An implementation of the jet and energy sum algorithms for the CMS Level-1 calorimeter trigger has been written using MaxCompiler to benchmark against the VHDL implementation in terms of accuracy, latency, resource usage, and code size. A Kalman Filter track fitting algorithm has been developed using MaxCompiler for a proposed CMS Level-1 track trigger for the High-Luminosity LHC upgrade. The design achieves a low resource usage, and has a latency of 187.5 ns per iteration.

 2. Examining Student Attitudes in Introductory Physics via the Math Attitude and Expectations Survey (MAX)

  Science.gov (United States)

  Hemingway, Deborah; Eichenlaub, Mark; Losert, Wolfgang; Redish, Edward F.

  2017-01-01

  Student often face difficulties with using math in science, and this exploratory project seeks to address the underlying mechanisms that lead to these difficulties. This mixed-methods project includes the creation of two novel assessment surveys, the Mathematical Epistemic Games Survey (MEGS) and the Math Attitude and Expectations Survey (MAX). The MAX, a 30-question Likert-scale survey, focuses on the attitudes towards using mathematics of the students in a reformed introductory physics course for the life sciences (IPLS) which is part of the National Experiment in Undergraduate Education (NEXUS/Physics) developed at the University of Maryland (UMD). Preliminary results from the MAX are discussed with specific attention given to students' attitudes towards math and physics, opinions about interdisciplinarity, and the usefulness of physics in academic settings as well as in professional biological research and modern medicine settings.

 3. Modeling high-Power Accelerators Reliability-SNS LINAC (SNS-ORNL); MAX LINAC (MYRRHA)

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Pitigoi, A. E.; Fernandez Ramos, P.

  2013-07-01

  Improving reliability has recently become a very important objective in the field of particle accelerators. The particle accelerators in operation are constantly undergoing modifications, and improvements are implemented using new technologies, more reliable components or redundant schemes (to obtain more reliability, strength, more power, etc.) A reliability model of SNS (Spallation Neutron Source) LINAC has been developed within MAX project and analysis of the accelerator systems reliability has been performed within the MAX project, using the Risk Spectrum reliability analysis software. The analysis results have been evaluated by comparison with the SNS operational data. Results and conclusions are presented in this paper, oriented to identify design weaknesses and provide recommendations for improving reliability of MYRRHA linear accelerator. The SNS reliability model developed for the MAX preliminary design phase indicates possible avenues for further investigation that could be needed to improve the reliability of the high-power accelerators, in view of the future reliability targets of ADS accelerators.

 4. [Technological experience of occlusal reconstruction with IPS e.max Press for severely worn dentition].

  Science.gov (United States)

  Qian, Dong-dong; Luo, Xiao-ping; Nie, Rong-rong

  2013-06-01

  To investigate the feasibility of occlusal reconstruction with IPS e.max Press for patients suffering from severely worn dentition, and to summarize the technological experience. IPS e.max Press was used to reconstruct occlusion for one patient with severely worn dentition. Provisional restorations were fitted in worn teeth to rehabilitate the vertical dimension and centric relationship almost 3 months before final treatment. Face bow was used to transfer the general information of provisional restorations to articulator, including the plane of occlusion, anatomical outline and intercuspal position of teeth. After 24 months of follow-up, the masticatory efficiency and facial appearance were improved significantly, and TMJ disorder was not observed. The patient was satisfied with the prostheses. IPS e.max Press is an effective and reliable treatment of occlusal reconstruction.The short term effect is promoting. Supported by Clinical Medical Research Fund of Bureau of Science and Technology, Jiangsu Province(SBL201230169).

 5. Coexistence of WiFi and WiMAX systems based on PS-request protocols.

  Science.gov (United States)

  Kim, Jongwoo; Park, Suwon; Rhee, Seung Hyong; Choi, Yong-Hoon; Chung, Young-uk; Hwang, Ho Young

  2011-01-01

  We introduce both the coexistence zone within the WiMAX frame structure and a PS-Request protocol for the coexistence of WiFi and WiMAX systems sharing a frequency band. Because we know that the PS-Request protocol has drawbacks, we propose a revised PS-Request protocol to improve the performance. Two PS-Request protocols are based on the time division operation (TDO) of WiFi system and WiMAX system to avoid the mutual interference, and use the vestigial power management (PwrMgt) bit within the Frame Control field of the frames transmitted by a WiFi AP. The performance of the revised PS-Request protocol is evaluated by computer simulation, and compared to those of the cases without a coexistence protocol and to the original PS-Request protocol.

 6. Coexistence of WiFi and WiMAX Systems Based on PS-Request Protocols†

  Science.gov (United States)

  Kim, Jongwoo; Park, Suwon; Rhee, Seung Hyong; Choi, Yong-Hoon; Chung, Young-uk; Hwang, Ho Young

  2011-01-01

  We introduce both the coexistence zone within the WiMAX frame structure and a PS-Request protocol for the coexistence of WiFi and WiMAX systems sharing a frequency band. Because we know that the PS-Request protocol has drawbacks, we propose a revised PS-Request protocol to improve the performance. Two PS-Request protocols are based on the time division operation (TDO) of WiFi system and WiMAX system to avoid the mutual interference, and use the vestigial power management (PwrMgt) bit within the Frame Control field of the frames transmitted by a WiFi AP. The performance of the revised PS-Request protocol is evaluated by computer simulation, and compared to those of the cases without a coexistence protocol and to the original PS-Request protocol. PMID:22163721

 7. Fuzzy Mutual Information Based min-Redundancy and Max-Relevance Heterogeneous Feature Selection

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Daren Yu

  2011-08-01

  Full Text Available Feature selection is an important preprocessing step in pattern classification and machine learning, and mutual information is widely used to measure relevance between features and decision. However, it is difficult to directly calculate relevance between continuous or fuzzy features using mutual information. In this paper we introduce the fuzzy information entropy and fuzzy mutual information for computing relevance between numerical or fuzzy features and decision. The relationship between fuzzy information entropy and differential entropy is also discussed. Moreover, we combine fuzzy mutual information with qmin-Redundancy-Max-Relevanceq, qMax-Dependencyq and min-Redundancy-Max-Dependencyq algorithms. The performance and stability of the proposed algorithms are tested on benchmark data sets. Experimental results show the proposed algorithms are effective and stable.

 8. Processing And Properties Of MAX Phases – Based Materials Using SHS Technique

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Chlubny L.

  2015-06-01

  Full Text Available Authors present results of works on the interesting new group of advanced ceramics called MAX phases – Ti-based ternary carbides and nitrides. They have an original layered structure involved highly anisotropic properties laying between ceramics and metals, with high elastic modulus, low hardness, very high fracture toughness and high electrical and heat conductivity. Using Self-Propagating High-Temperature Synthesis (SHS in the combustion regime it is possible to prepare MAX phases-rich powders that can be used as the precursors for preparation of dense MAX polycrystals by presureless sintering or hot-pressing. Different novel Ti-based phases with layered structures, namely: Ti3AlC2 and Ti2AlC have been synthesized in a combustion regime. The possibility of controlling of combustion phenomena for obtaining near single-phase products is discussed in details as well as some of properties of the materials tested as structure and functional ceramics.

 9. Comparison of organ dose and dose equivalent for human phantoms of CAM vs. MAX

  Science.gov (United States)

  Kim, Myung-Hee Y.; Qualls, Garry D.; Slaba, Tony C.; Cucinotta, Francis A.

  2010-04-01

  For the evaluation of organ dose and dose equivalent of astronauts on space shuttle and the International Space Station (ISS) missions, the CAMERA models of CAM (Computerized Anatomical Male) and CAF (Computerized Anatomical Female) of human tissue shielding have been implemented and used in radiation transport model calculations at NASA. One of new human geometry models to meet the “reference person” of International Commission on Radiological Protection (ICRP) is based on detailed Voxel (volumetric and pixel) phantom models denoted for male and female as MAX (Male Adult voXel) and FAX (Female Adult voXel), respectively. We compared the CAM model predictions of organ doses to those of MAX model, since the MAX model represents the male adult body with much higher fidelity than the CAM model currently used at NASA. Directional body-shielding mass was evaluated for over 1500 target points of MAX for specified organs considered to be sensitive to the induction of stochastic effects. Radiation exposures to solar particle event (SPE), trapped protons, and galactic cosmic ray (GCR) were assessed at the specific sites in the MAX phantom by coupling space radiation transport models with the relevant body-shielding mass. The development of multiple-point body-shielding distributions at each organ made it possible to estimate the mean and variance of organ doses at the specific organ. For the estimate of doses to the blood forming organs (BFOs), data on active marrow distributions in adult were used to weight the bone marrow sites over the human body. The discrete number of target points of MAX organs resulted in a reduced organ dose and dose equivalent compared to the results of CAM organs especially for SPE, and should be further investigated. Differences of effective doses between the two approaches were found to be small (<5%) for GCR.

 10. A protocol to determine valid V˙O2max in young cystic fibrosis patients.

  Science.gov (United States)

  Saynor, Zoe L; Barker, Alan R; Oades, Patrick J; Williams, Craig A

  2013-11-01

  Measuring aerobic fitness (V˙O2max) via a maximal cardiopulmonary exercise test is an important clinical tool in cystic fibrosis. This study sought to establish: (1) the validity of traditional criteria to verify maximal efforts during a ramp cardiopulmonary exercise test; and (2) whether V˙O2 measured during an exhaustive cardiopulmonary exercise test represents a valid V˙O2max in paediatric patients, using a subsequent exhaustive supramaximal (Smax) exercise test. Cross-sectional. Fourteen patients (7-18 years; 10 males) completed an exhaustive ramp test to determine V˙O2max. Following 15-min recovery, Smax (110% ramp peak power output) was performed. Ramp test V˙O2peak was significantly higher than V˙O2 documented at traditional endpoint criteria, including a RER of 1.00 (0.99±0.47 L min(-1) vs. 1.83±0.78 L min(-1), ppV˙O2peak were not significantly different (1.83±0.78 L min(-1) vs. 1.82±0.67 L min(-1); p=0.88), at the individual level Smax elicited a 'meaningful' (>9%) increase in V˙O2peak (range 9.9-38.3%) compared with V˙O2peak from the ramp test in 3 of 14 cases (21.4%). Traditional criteria significantly underestimate V˙O2max in young cystic fibrosis patients. Conversely, Smax can confirm when 'true' V˙O2max is achieved. The use of Smax following cardiopulmonary exercise test represents an appropriate method to measure V˙O2max in young cystic fibrosis patients. Copyright © 2013 Sports Medicine Australia. Published by Elsevier Ltd. All rights reserved.

 11. HEART RATE VARIABILITY AND BODY COMPOSITION AS VO2MAX DETERMINANTS

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Henry Humberto León-Ariza

  Full Text Available ABSTRACT Introduction: The maximum oxygen consumption (VO2max is the gold standard in the cardiorespiratory endurance assessment. Objective: This study aimed to develop a mathematical model that contains variables to determine the VO2max of sedentary people. Methods: Twenty participants (10 men and 10 women with a mean age of 19.8±1.77 years were included. For each participant, body composition (percentage of fat and muscle, heart rate variability (HRV at rest (supine and standing, and VO2max were evaluated through an indirect test on a cycloergometer. A multivariate linear regression model was developed from the data obtained, and the model assumptions were verified. Results: Using the data obtained, including percentage of fat (F, percentage of muscle (M, percentage of power at very low frequency (VLF, α-value of the detrended fluctuation analysis (DFAα1, heart rate (HR in the resting standing position, and age of the participants, a model was established for men, which was expressed as VO2max = 4.216 + (Age*0.153 + (F*0.110 - (M*0.053 - (VLF*0.649 - (DFAα1*2.441 - (HR*0.014, with R2 = 0.965 and standard error = 0.146 L/min. For women, the model was expressed as VO2max = 1.947 - (Age*0.047 + (F*0.024 + (M*0.054 + (VLF*1.949 - (DFAα1*0.424 - (HR*0.019, with R2 = 0.987 and standard error = 0.077 L/min. Conclusion: The obtained model demonstrated the influence exerted by body composition, the autonomic nervous system, and age in the prediction of VO2max.

 12. VO2max, ventilatory and anaerobic thresholds in rhythmic gymnasts and young female dancers.

  Science.gov (United States)

  Baldari, C; Guidetti, L

  2001-06-01

  This study examines the fitness level of a rhythmic gymnasts group and a young female classical dancers group. Aerobic power (VO2max), individual ventilatory (IVT) and anaerobic thresholds (IAT) were assessed in 12 elite rhythmic gymnasts, eight elite ballet dancers and 12 sedentary female subjects in the same age range (13-16 yrs). The VO2max, IVT and IAT were assessed during a continuous incremental running treadmill test. At IVT and IAT the VO2max expressed in ml x kg(-1) x min(-1) was significantly different between the three groups of subjects. The highest values were found in gymnasts (30.8+/-2.6 for IVT and 43.8+/-3.5 for IAT) followed by the values of dancers (21.7+/-2.8 for IVT and 30.5+/-3.1 for IAT) and controls (15.6+/-2.0 for IVT and 20.6+/-1.7 for IAT). When the VO2max was expressed in percent of VO2max, the values at IAT were significantly different between all groups (gymnasts: 84.9+/-0.7; dancers: 64.0+/-4.1; controls: 59.7+/-2.4) while at IVT no difference was found between dancers and controls (45.6+/-4.1 and 45.2+/-16, respectively). At maximal effort VO2 was significantly higher both in gymnasts and dancers (51.7+/-4.4 and 47.5+/-3.0 ml x kg(-1) x min(-1), respectively), than in controls (34.5+/-2.5 ml x kg(-1) x min(-1)). Although VO2max was similar between gymnasts and dancers, VO2 values at NT and IAT were able to discriminate the higher level of fitness in gymnasts with respect to dancers.

 13. The F-box protein MAX2 functions as a positive regulator of photomorphogenesis in Arabidopsis.

  Science.gov (United States)

  Shen, Hui; Luong, Phi; Huq, Enamul

  2007-12-01

  Light is vital for plant growth and development. To respond to ambient light signals, plants are equipped with an array of photoreceptors, including phytochromes that sense red (R)/far-R (FR) regions and cryptochromes and phototropins that respond to the ultraviolet-A/blue (B) region of the light spectrum, respectively. Several positively and negatively acting components in light-signaling pathways have been identified using genetic approaches; however, the pathways are not saturated. Here, we characterize a new mutant named pleiotropic photosignaling (pps), isolated from a genetic screen under continuous R light. pps has longer hypocotyls and slightly smaller cotyledons under continuous R, FR, and B light compared to that of the wild type. pps is also hyposensitive to both R and FR light-induced seed germination. Although photosynthetic marker genes are constitutively expressed in pps in the dark at high levels, the expression of early light-regulated genes is reduced in the pps seedlings compared to wild-type seedlings under R light. PPS encodes MAX2/ORE9 (for MORE AXILLARY BRANCHES2/ORESARA9), an F-box protein involved in inflorescence architecture and senescence. MAX2 is expressed ubiquitously in the seedling stage. However, its expression is restricted to vascular tissues and meristems at adult stages. MAX2 is also localized to the nucleus. As an F-box protein, MAX2 is predicted to be a component of the SCF (for SKP, Cullin, and F-box protein) complex involved in regulated proteolysis. These results suggest that SCF(MAX2) plays critical roles in R, FR, and B light-signaling pathways. In addition, MAX2 might regulate multiple targets at different developmental stages to optimize plant growth and development.

 14. Efficacy of Metarhizium anisopliae isolate MAX-2 from Shangri-la, China under desiccation stress.

  Science.gov (United States)

  Chen, Zi-Hong; Xu, Ling; Yang, Feng-lian; Ji, Guang-Hai; Yang, Jing; Wang, Jian-Yun

  2014-01-03

  Metarhizium anisopliae, a soil-borne entomopathogen found worldwide, is an interesting fungus for biological control. However, its efficacy in the fields is significantly affected by environmental conditions, particularly moisture. To overcome the weakness of Metarhizium and determine its isolates with antistress capacity, the efficacies of four M. anisopliae isolates, which were collected from arid regions of Yunnan Province in China during the dry season, were determined at different moisture levels, and the efficacy of the isolate MAX-2 from Shangri-la under desiccation stress was evaluated at low moisture level. M. anisopliae isolates MAX-2, MAC-6, MAL-1, and MAQ-28 showed gradient descent efficacies against sterile Tenebrio molitor larvae, and gradient descent capacities against desiccation with the decrease in moisture levels. The efficacy of MAX-2 showed no significant differences at 35% moisture level than those of the other isolates. However, significant differences were found at 8% to 30% moisture levels. The efficacies of all isolates decreased with the decrease in moisture levels. MAX-2 was relatively less affected by desiccation stress. Its efficacy was almost unaffected by the decrease at moisture levels > 25%, but slowly decreased at moisture levels < 25%. By contrast, the efficacies of other isolates rapidly decreased with the decrease in moisture levels. MAX-2 caused different infection characteristics on T. molitor larvae under desiccation stress and in wet microhabitat. Local black patches were found on the cuticles of the insects, and the cadavers dried without fungal growth under desiccation stress. However, dark black internodes and fungal growth were found after death of the insects in the wet microhabitat. MAX-2 showed significantly higher efficacy and superior antistress capacity than the other isolates under desiccation stress. The infection of sterile T. molitor larvae at low moisture level constituted a valid laboratory bioassay system

 15. V˙O2max may not be reached during exercise to exhaustion above critical power.

  Science.gov (United States)

  Sawyer, Brandon J; Morton, R Hugh; Womack, Christopher J; Gaesser, Glenn A

  2012-08-01

  This study was designed to determine whether V˙O(2) reaches a maximum, equivalent to that attained in an incremental exercise test to exhaustion, during "submaximal" fatigue-inducing constant-power exercise bouts above critical power (CP). Nine males (age = 24.6 ± 3.6 yr, height = 182.8 ± 6.9 cm, weight = 77.8 ± 12.1 kg) and four females (age = 29.0 ± 7.3 yr, height = 170.8 ± 3.2 cm, weight = 61.8 ± 8.2 kg) underwent an incremental V˙O(2max) test (IET) on a cycle ergometer, followed by four or five randomly assigned constant-power exercise bouts to exhaustion, on separate days. The CP for each subject was estimated using linear and nonlinear regression. IET V˙O(2max) averaged 3.55 ± 0.92 L·min (RER = 1.21 ± 0.05, HR = 186 ± 10 bpm, 96.1% ± 6.3% of age-predicted maximum). Mean peak V˙O(2) (range = 3.32 ± 0.88 to 3.54 ± 0.91 L·min) during the three highest constant-power bouts (two of which were 53 to 82 W less than peak power output attained during IET) was not significantly different from IET V˙O(2max). Eleven of 13 subjects exceeded their IET V˙O(2max) during at least one of the constant-power exercise bouts. However, peak V˙O(2) (3.11 ± 0.79 L·min) during the lowest constant-power exercise bout, which ranged from 10 to 36 W above CP estimated with a two-parameter nonlinear model, was significantly lower than IET V˙O(2max) (88.2% ± 9.4% of IET V˙O(2max)). At power outputs above CP, V˙O(2) does not necessarily increase to maximum during constant-power exercise to exhaustion. In addition, the highest V˙O(2) values measured during a traditional V˙O(2) "max" test (i.e., IET) may not reflect the highest attainable V˙O(2) despite V˙O(2max) criteria being met.

 16. A Dynamic Stabbing-Max Data Structure with Sub-Logarithmic Query Time

  OpenAIRE

  Nekrich, Yakov

  2011-01-01

  In this paper we describe a dynamic data structure that answers one-dimensional stabbing-max queries in optimal $O(\\log n/\\log\\log n)$ time. Our data structure uses linear space and supports insertions and deletions in $O(\\log n)$ and $O(\\log n/\\log \\log n)$ amortized time respectively. We also describe a $O(n(\\log n/\\log\\log n)^{d-1})$ space data structure that answers $d$-dimensional stabbing-max queries in $O((\\log n/\\log\\log n)^{d})$ time. Insertions and deletions are supported in $O((\\lo...

 17. Endurance Training and V˙O2max: Role of Maximal Cardiac Output and Oxygen Extraction.

  Science.gov (United States)

  Montero, David; Diaz-Cañestro, Candela; Lundby, Carsten

  2015-10-01

  Although endurance training (ET) commonly augments maximal oxygen consumption (V˙O2max), it remains unclear whether such increase is associated with that of maximal cardiac output (Qmax) alone or along with arteriovenous oxygen difference (a-V˙O2diff). Herein, we sought to systematically review and determine the effects of ET on V˙O2max, Qmax, and a-V˙O2diff at maximal exercise, and on their associations, in healthy young subjects. We conducted a systematic search of MEDLINE, Scopus, and Web of Science (from their inception until September 2014) for articles assessing the effects of ET lasting ≥3 wk on V˙O2max and Qmax and/or a-V˙O2diff at maximal exercise in healthy young adults (mean age V˙O2max, Qmax, and a-V˙O2diff at maximal exercise between posttraining and pretraining measurements. Subgroup and meta-regression analyses were used to evaluate associations among SMD and potential moderating factors. Thirteen studies were included after systematic review, comprising a total of 130 untrained or moderately trained healthy young subjects (mean age, 22-28 yr). Duration of ET programs ranged from 5 to 12.9 wk. After data pooling, V˙O2max (SMD = 0.75, P P V˙O2diff at maximal exercise (SMD = 0.21, P = 0.23), were increased after ET. No significant heterogeneity was detected. With meta-regression, the SMD in Qmax was positively associated with the SMD in V˙O2max (B = 0.91, P = 0.007). The SMD in a-V˙O2diff at maximal exercise was not associated with the SMD in V˙O2max (B = 0.20, P = 0.40). Based on a relatively small number of studies, improvement in V˙O2max following 5-13 wk of ET is associated with increase in Qmax, but not in a-V˙O2diff, in previously untrained to moderately trained healthy young individuals.

 18. Lower bounds on the run time of the univariate marginal distribution algorithm on OneMax

  DEFF Research Database (Denmark)

  Krejca, Martin S.; Witt, Carsten

  2017-01-01

  The Univariate Marginal Distribution Algorithm (UMDA), a popular estimation of distribution algorithm, is studied from a run time perspective. On the classical OneMax benchmark function, a lower bound of Ω(μ√n + n log n), where μ is the population size, on its expected run time is proved. This is......The Univariate Marginal Distribution Algorithm (UMDA), a popular estimation of distribution algorithm, is studied from a run time perspective. On the classical OneMax benchmark function, a lower bound of Ω(μ√n + n log n), where μ is the population size, on its expected run time is proved...

 19. Design of polarization encoded all-optical 4-valued MAX logic gate and its applications

  Science.gov (United States)

  Chattopadhyay, Tanay; Nath Roy, Jitendra

  2013-07-01

  Quaternary maximum (QMAX) gate is one type of multi-valued logic gate. An all-optical scheme of polarization encoded quaternary (4-valued) MAX logic gate with the help of Terahertz Optical Asymmetric Demultiplexer (TOAD) based fiber interferometric switch is proposed and described. For the quaternary information processing in optics, the quaternary number (0, 1, 2, 3) can be represented by four discrete polarized states of light. Numerical simulation result confirming the described methods is given in this paper. Some applications of MAX gate in logical operation and memory device are also given.

 20. Dual Y-Shaped Monopole Antenna for Dual-Band WLAN/WiMAX Operations

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Huiqing Zhai

  2014-01-01

  Full Text Available A dual-band design of monopole antenna with two coupled Y-shaped strips for WLAN/WiMAX applications is presented. By the introduction of dual Y-shaped strips, two separated impedance bandwidths of 22.4% (3.28~4.10 GHz and 19.2% (4.90~5.94 GHz can be obtained to meet the specifications of the WLAN/WiMAX communication band applications. The proposed antenna is successfully simulated, designed, and measured, demonstrating the matched impedance and good radiation characteristics with an overall dimension of 17.7×26×1 mm3.

 1. Traffic grooming in WDM optical network with grooming resources at Max Connectivity nodes

  Science.gov (United States)

  Paul, Partha; Rawat, Balbeer Singh; Ghorai, S. K.

  2012-12-01

  In this paper, we propose Max Connectivity grooming in WDM mesh networks under static lightpath connection requests. The grooming and wavelength conversion resources are placed at the nodes having maximum connections. We propose a heuristic genetic algorithm (GA) model to solve grooming, routing and wavelength assignment. The GA algorithm has been used to optimize the cost of grooming and wavelength conversion resources. The blocking probability has been investigated under different lightpath connections. The performance of Max Connectivity grooming has been compared with other grooming policies. Our results indicate the improvement of resource utilization with minimum blocking probability.

 2. A Modified MinMax k-Means Algorithm Based on PSO

  Science.gov (United States)

  2016-01-01

  The MinMax k-means algorithm is widely used to tackle the effect of bad initialization by minimizing the maximum intraclustering errors. Two parameters, including the exponent parameter and memory parameter, are involved in the executive process. Since different parameters have different clustering errors, it is crucial to choose appropriate parameters. In the original algorithm, a practical framework is given. Such framework extends the MinMax k-means to automatically adapt the exponent parameter to the data set. It has been believed that if the maximum exponent parameter has been set, then the programme can reach the lowest intraclustering errors. However, our experiments show that this is not always correct. In this paper, we modified the MinMax k-means algorithm by PSO to determine the proper values of parameters which can subject the algorithm to attain the lowest clustering errors. The proposed clustering method is tested on some favorite data sets in several different initial situations and is compared to the k-means algorithm and the original MinMax k-means algorithm. The experimental results indicate that our proposed algorithm can reach the lowest clustering errors automatically. PMID:27656201

 3. Quality and yield response of soybean ( Glycine max L. Merrill) to ...

  African Journals Online (AJOL)

  However, plants droughted during the vegetative stage of development produced the highest yield per unit of irrigation water applied (that is, irrigation water use efficiency). This research results will be useful for maximizing soybean production and/or seed quality when irrigation water is limited. Key words: Glycine max, ...

 4. Community Music during the New Deal: The Contributions of Willem Van de Wall and Max Kaplan

  Science.gov (United States)

  Krikun, Andrew

  2010-01-01

  Willem Van de Wall (1887-1953) and Max Kaplan (1911-98) built careers spanning music performance, music education, adult education, sociology, social work, music therapy and community music. Willem Van de Wall was a seminal influence on the development of the fields of music therapy and adult education--researching the role of music in…

 5. Non-Exercise Estimation of VO[subscript 2]max Using the International Physical Activity Questionnaire

  Science.gov (United States)

  Schembre, Susan M.; Riebe, Deborah A.

  2011-01-01

  Non-exercise equations developed from self-reported physical activity can estimate maximal oxygen uptake (VO[subscript 2]max) as well as sub-maximal exercise testing. The International Physical Activity Questionnaire is the most widely used and validated self-report measure of physical activity. This study aimed to develop and test a VO[subscript…

 6. Quasi-inverses and approximation with min-max operators in the l 1 ...

  African Journals Online (AJOL)

  The semi-group of min-max operators, as used for nonlinear smoothing or multiresolution analysis, has no nontrivial inverses. Having chosen a smoother for a specific purpose, the secondary approximation problem of minimising damage was considered by showing that quasi-inverses exist. This was done with respect to ...

 7. Functional and in silico assessment of MAX variants of unknown significance

  DEFF Research Database (Denmark)

  Comino-Méndez, Iñaki; Leandro-García, Luis J; Montoya, Guillermo

  2015-01-01

  UNLABELLED: The presence of germline mutations affecting the MYC-associated protein X (MAX) gene has recently been identified as one of the now 11 major genetic predisposition factors for the development of hereditary pheochromocytoma and/or paraganglioma. Little is known regarding how missense v...

 8. Complementing Security Breach of Authentication by Using Shared Authentication Information in Mobile WiMAX Networks

  Science.gov (United States)

  Kim, Youngwook; Lim, Hyoung-Kyu; Bahk, Saewoong

  The signalling protocol vulnerability opens DDoS problem in Mobile WiMAX networks. This letter proposes an authentication method that uses the unrevealed upper 64bits of Cipher-based MAC as a solution. It runs for MSs in idle mode and reduces the calculation complexity by 59% under DDoS attack while incurring 1% overhead under normal condition.

 9. 78 FR 22529 - Notice of Intent To Grant Partially Exclusive Patent License; Max-Viz, Inc.

  Science.gov (United States)

  2013-04-16

  ... States to practice the Government-Owned inventions described in U.S. Patent No. 8023760: System and Method for Enhancing Low-Visibility Imagery//U.S. Patent No. 8149245: Adaptive Linear Contrast Method for... Department of the Navy Notice of Intent To Grant Partially Exclusive Patent License; Max-Viz, Inc. AGENCY...

 10. Gamma radiation effect on the anatomical structure of soybean (Glycine max. Merr)

  International Nuclear Information System (INIS)

  Bhikuningputra, W.

  1976-01-01

  Gamma radiation effects on soybean plant (Glycine max. Merr) have been studied by using radiation doses of 0, 20, 25, 30, and 35 Krad. Investigation is carried out after each treatment. It proves that each treatment causes different morphological changes on leaves, stems, roots, and fibres of the treated plants. (SMN)

 11. Effets des cultures de soja ( Glycine max ) et de niébé ( Vigna ...

  African Journals Online (AJOL)

  Effets des cultures de soja ( Glycine max ) et de niébé ( Vigna unguiculata ) sur la densité apparente et la teneur en eau des sols et sur la productivité du riz pluvial de plateau sur ferralsol hyperdystrique.

 12. Rescuing the MaxEnt treatment for q-generalized entropies

  Science.gov (United States)

  Plastino, A.; Rocca, M. C.

  2018-02-01

  It has been recently argued that the MaxEnt variational problem would not adequately work for Renyi's and Tsallis' entropies. We constructively show here that this is not so if one formulates the associated variational problem in a more orthodox functional fashion.

 13. Friedrich Max Müller and the Sacred Books of the East

  NARCIS (Netherlands)

  Molendijk, Arie L.

  2016-01-01

  This volume offers a critical analysis of one the most ambitious editorial projects of late Victorian Britain: the edition of the fifty substantial volumes of the Sacred Books of the East (1879-1910). The series was edited and conceptualized by Friedrich Max Müller (1823-1900), a world-famous

 14. Production of peptone from soya beans ( Glycine max L merr ) and ...

  African Journals Online (AJOL)

  Production of peptone from soya beans (Glycine max L merr) and African locust beans (Parkia biglobosa). RE Uzeh, SO Akinola, SOA Olatope. Abstract. Peptone was produced from soya beans and African locust beans. The produced peptones were evaluated as component of microbiological media for the growth of some ...

 15. Pengaruh Pemberian Pyraclotrobin Terhadap Efisiensi Penyerapan Nitrogen Dan Kualitas Hasil Tanaman Kedelai (Glycine Max L. Merr.)

  OpenAIRE

  Mansur, Mansur; Ashari, Sumeru; Kuswanto, Kuswanto

  2015-01-01

  Kedelai (Glycine max (L.) Merr.) adalah tanaman kacang-kacangan (Leguminosae) yang menjadi komoditas tanaman pangan penting karena tingginya kandungan protein. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh pemberian pyraclostrobin terhadap efisiensi penyerapan nitrogen, pertumbuhan tanaman dan hasil tanaman kedelai. Bahan penelitian yang digunakan adalah benih kedelai varietas wilis, pyraclostrobin dan pupuk urea 46% N. Rancangan yang digunakan adalah rancangan tersarang yang terdiri da...

 16. Dietary fish oil (MaxEPA) enhances pancreatic carcinogenesis in azaserine-treated rats

  NARCIS (Netherlands)

  Appel, M.J.; Woutersen, R.A.

  1996-01-01

  In the present study the putative chemopreventive effect of dietary fish oil (MaxEPA) on azaserine-induced pancreatic carcinogenesis in rats was investigated. Groups of rats were maintained on a semipurified low-fat (LF; 5 wt%) diet or on semipurified high-fat (HF; 25 wt%) diets containing 5 wt%

 17. Throughput Gain Using Threshold-Based Multiuser Scheduling in WiMAX OFDMA

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sulyman AhmedIyanda

  2011-01-01

  Full Text Available This paper presents the analysis of the throughput enhancement possible using threshold-based multiuser scheduling in WiMAX OFDMA. We consider a point-to-multipoint (PMP WiMAX network where base station (BS schedules downlink packets for simultaneous transmissions to multiple users using the WiMAX OFDMA system. WiMAX OFDMA standard specifies several subcarrier permutation options, such as the partial usage of subcarriers (PUSC, full usage of subcarrier (FUSC, and the band adaptive modulation and coding (band-AMC among others, for mapping the physical subcarriers into logical subchannels assigned to users by the BS schedulers. In this paper, we propose the use of threshold testing prior to the process of subchannel assignment to users by the BS scheduler, as a means of throughput enhancement. In the proposed threshold-based multiuser scheduling scheme, the BS scheduler selects at any time instant users whose channel gains in the available subchannels equal or exceed a predetermined energy threshold. Thus, only users who can maximize BS throughput on the available subchannels are assigned data transmission opportunities which enhance the BS data rate, albeit at the expense of fairness to users. We quantify the throughput enhancement of the proposed system and illustrate its benefits by numerical simulations.

 18. Effects of long-term storage on the quality of soybean, Glycine max ...

  African Journals Online (AJOL)

  Soybean, Glycine max (L.) Merrill, is one of the five most important legumes in the tropics and provides the protein eaten by most people in the region. One of the major constraints to soybean production is that the seed quality deteriorates rapidly during storage. This study was undertaken to assess the effect of some storage ...

 19. Simulated Lidar Images of Human Pose using a 3DS Max Virtual Laboratory

  Science.gov (United States)

  2015-12-01

  Images of Human Pose using a 3DS Max Virtual Laboratory 5a. CONTRACT NUMBER In-House 5b. GRANT NUMBER 5c. PROGRAM ELEMENT NUMBER 62202F 6...tight-fitting garment worn by the volunteer, based on a modified Helen Hayes type marker set. Marker trajectories are captured during the subject’s

 20. Model predictive control for Max-Plus-Linear and piecewise affine systems

  NARCIS (Netherlands)

  Necoara, I.

  2006-01-01

  This Ph.D. thesis considers the development of new analysis and control techniques for special classes of hybrid systems and discrete event systems. Two particular classes of hybrid systems (piecewise affine systems and max-min-plus-scaling systems), and two particular classes of discrete event

 1. Managing the transition to a truly value-creating economy : Max Havelaar Lecture 2013

  NARCIS (Netherlands)

  R.J.M. van Tulder (Rob); J. Post (Julia); A. de Groot-Ruiz (Adrian); P. Blom (Peter)

  2014-01-01

  markdownabstractIt goes without debate that international supply or value chains only add real value to a selected group of companies and people. Cost and benefits are difficult to assess and even more difficult to be distributed in a ‘fair’ manner. The 2013 Max Havelaar lecture brought these three

 2. Complexity reduction in MPC for stochastic max-plus-linear discrete event systems by variability expansion

  NARCIS (Netherlands)

  Heidergott, B.F.; van den Boom, T.J.J.; de Schutter, B.

  2007-01-01

  Model predictive control (MPC) is a popular controller design technique in the process industry. Recently, MPC has been extended to a class of discrete event systems that can be described by a model that is "linear" in the max-plus algebra. In this context both the perturbations-free case and for

 3. Color Processing using Max-trees : A Comparison on Image Compression

  NARCIS (Netherlands)

  Tushabe, Florence; Wilkinson, M.H.F.

  2012-01-01

  This paper proposes a new method of processing color images using mathematical morphology techniques. It adapts the Max-tree image representation to accommodate color and other vectorial images. The proposed method introduces three new ways of transforming the color image into a gray scale image

 4. Computer Simulation and Field Experiment for Downlink Multiuser MIMO in Mobile WiMAX System.

  Science.gov (United States)

  Yamaguchi, Kazuhiro; Nagahashi, Takaharu; Akiyama, Takuya; Matsue, Hideaki; Uekado, Kunio; Namera, Takakazu; Fukui, Hiroshi; Nanamatsu, Satoshi

  2015-01-01

  The transmission performance for a downlink mobile WiMAX system with multiuser multiple-input multiple-output (MU-MIMO) systems in a computer simulation and field experiment is described. In computer simulation, a MU-MIMO transmission system can be realized by using the block diagonalization (BD) algorithm, and each user can receive signals without any signal interference from other users. The bit error rate (BER) performance and channel capacity in accordance with modulation schemes and the number of streams were simulated in a spatially correlated multipath fading environment. Furthermore, we propose a method for evaluating the transmission performance for this downlink mobile WiMAX system in this environment by using the computer simulation. In the field experiment, the received power and downlink throughput in the UDP layer were measured on an experimental mobile WiMAX system developed in Azumino City in Japan. In comparison with the simulated and experimented results, the measured maximum throughput performance in the downlink had almost the same performance as the simulated throughput. It was confirmed that the experimental mobile WiMAX system for MU-MIMO transmission successfully increased the total channel capacity of the system.

 5. Numerical Analysis of Strongly Nonlinear Oscillation Systems using He's Max-Min Method

  DEFF Research Database (Denmark)

  Babazadeh, H; Domairry, G; Barari, Amin

  2011-01-01

  Nonlinear functions are crucial points and terms in engineering problems. Actual and physical problems can be solved by solving and processing such functions. Thus, most scientists and engineers focus on solving these equations. This paper presents a novel method called the max-min method...

 6. A Hybrid Shared-Memory Parallel Max-Tree Algorithm for Extreme Dynamic-Range Images

  NARCIS (Netherlands)

  Moschini, Ugo; Meijster, Arnold; Wilkinson, Michael

  Max-trees, or component trees, are graph structures that represent the connected components of an image in a hierarchical way. Nowadays, many application fields rely on images with high-dynamic range or floating point values. Efficient sequential algorithms exist to build trees and compute

 7. Developing Tools for Studying Musical Gestures within the Max/MSP/Jitter Environment

  OpenAIRE

  Jensenius, Alexander Refsum; Godøy, Rolf Inge; Wanderley, Marcelo M.

  2005-01-01

  We present the Musical Gestures Toolbox, a collection of Max/MSP/Jitter modules to help in qualitative and quantitative analysis of musical gestures. Examples are shown of how the toolbox is used for studying musical mimicry, such as ''air piano'' performance, and expressive gestures of musicians.

 8. Receding-horizon control for max-plus linear systems with discrete actions using optimistic planning

  NARCIS (Netherlands)

  Xu, J.; Busoniu, L; van den Boom, A.J.J.; De Schutter, B.H.K.; Cassandras, Christos G.; Giua, Alessandro; Li, Zhiwu

  2016-01-01

  This paper addresses the infinite-horizon optimal control problem for max-plus linear systems where the considered objective function is a sum of discounted stage costs over an infinite horizon. The minimization problem of the cost function is equivalently transformed into a maximization problem of

 9. On Legal Authority, Crisis of Legitimacy and Schooling in the Writings of Max Weber.

  Science.gov (United States)

  Lenhardt, Gero

  In an attempt to gain a better perspective on the relationship between education and the modern state, this paper reopens the theoretical debate on the key role of formal rationality in Max Weber's interpretation of the capitalist economy and the modern bureaucratic state. Against the background of an extensive review of the development and the…

 10. Max Weber's Contribution to the Sociology of Education: A Critical Appreciation

  Science.gov (United States)

  Rao, S. Srinivasa; Singh, Smriti

  2018-01-01

  Karl Emil Maximilian Weber (1864-1920), more widely known as Max Weber, is credited with numerous contributions to modern sociology and is considered one of the pillars of the discipline along with Karl Marx and Emile Durkheim. Marx (1818-1883) was an established predecessor from Germany whose study of the nineteenth-century European society was…

 11. Enteromorpha intestinalis Derived Seaweed Liquid Fertilizers as Prospective Biostimulant for Glycine max

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Chetna Mathur

  2015-12-01

  Full Text Available ABSTRACT In the present study, the potential of seaweed liquid fertilizer (SLF of marine algae Enteromorpha intestinalis was evaluated for its effect on seed germination, yield, biochemical parameters and pigment characteristics of Glycine maxE. intestinalis was collected form Mandapam coast of Gulf of Mannar, Tamil Nadu, and the dried seaweeds were used for the preparation of SLF. G. max seeds were germinated with four different concentrations (20, 40, 60, and 100% of SLF; its growth and yield parameters were evaluated and compared with chemical fertilizer and control. The morphological and bio-chemical parameters such as seed germination (100%, root (6.6cm and shoot length (5.4 cm, carbohydrates (0.098 mg/g, protein (0.56 mg/g, pigment (0.444 mg/g chl a; 1.073 mg/g chl b; 3.70 mg/g carotenoids of the plant was found maximum at a concentration of 60% SLF. The phenol content (3.25 mg/g was maximum in 40% SLF. The GC-MS analysis of SLF revealed the presence of notable benzoic compounds involved in plant growth promotion. Results showed thatE. intestinalis derived SLF was potential biostimulant forG. max. Thus, marine algae based fertilizer could be an effective and alternate to the chemical fertilizers emphasizing the need for systematic evaluation programme for SLF on various crops.

 12. Max Headroom, Ad Man of the Eighties: When Commercial Becomes Cult.

  Science.gov (United States)

  Wassmuth, Birgit L.; Carr, Douglas J.

  With Coca-Cola's selection of a digital, computer-constructed "spokesthing" named Max Headroom, came a dramatic shift toward a reliance on high technology to deliver the advertising message. Headroom was developed in Britain, and made his debut on the Home Box Office television network in 1985. Coca-Cola then bought the rights to…

 13. Experimental evaluation of high speed impulse radio UWB interference on WiMAX narrowband systems

  DEFF Research Database (Denmark)

  Yu, Xianbin; Yin, Xiaoli; Tafur Monroy, Idelfonso

  2010-01-01

  Interference of high speed impulse radio ultrawideband (IR-UWB) on 5.735GHz single carrier 64/256-QAM WiMAX narrowband signals is experimentally investigated. The experimental results indicate that the coexistence of 625Mbps and 2Gbps IR-UWB signals causes penalties of 3dB and 0.5dB respectively ...... to the WiMAX channel. At higher bit rates, IR-UWB technology is therefore expected to reduce its interference on WiMAX signals. This work serves as further motivation for the exploration of IR-UWB systems with higher speed and higher capacity.......Interference of high speed impulse radio ultrawideband (IR-UWB) on 5.735GHz single carrier 64/256-QAM WiMAX narrowband signals is experimentally investigated. The experimental results indicate that the coexistence of 625Mbps and 2Gbps IR-UWB signals causes penalties of 3dB and 0.5dB respectively...

 14. Max Bill´s "Die Gute Form" versus Asger Jorn´s "Dynamic Form"

  DEFF Research Database (Denmark)

  Baumeister, Ruth

  2016-01-01

  Departing from their dispute about the reconstruction of the Bauhaus in West Germany after WW2, this article discusses Asger Jorn´s and Max Bill´s different notions of form. Implicitly, this also brings to the forth their different attitude regarding the positions of art and life in the postwar p...

 15. Management of Groin Abcess with Flaminal Forte and KerraMax Care

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Maggie Pugh

  2016-04-01

  Full Text Available The patient’s dressing plan using Flaminal Forte and KerraMax Care successfully managed the complexities of his wound, absorbing exudate, reducing pain on dressing, malodour and wound bioburden. Moreover, the plan encouraged patient concordance, reduced nursing consultation time and subsequently altered treatment plans for our patients with abscesses

 16. Tunnel Effect in CNNs: Image Reconstruction From Max-Switch Locations

  DEFF Research Database (Denmark)

  de La Roche Saint Andre, Matthieu; Rieger, Laura; Hannemose, Morten

  2016-01-01

  In this paper, we show that reconstruction of an image passed through a neural network is possible, using only the locations of the max pool activations. This was demonstrated with an architecture consisting of an encoder and a decoder. The decoder is a mirrored version of the encoder, where conv...

 17. QoS Management and Control for an All-IP WiMAX Network Architecture: Design, Implementation and Evaluation

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Thomas Michael Bohnert

  2008-01-01

  Full Text Available The IEEE 802.16 standard provides a specification for a fixed and mobile broadband wireless access system, offering high data rate transmission of multimedia services with different Quality-of-Service (QoS requirements through the air interface. The WiMAX Forum, going beyond the air interface, defined an end-to-end WiMAX network architecture, based on an all-IP platform in order to complete the standards required for a commercial rollout of WiMAX as broadband wireless access solution. As the WiMAX network architecture is only a functional specification, this paper focuses on an innovative solution for an end-to-end WiMAX network architecture offering in compliance with the WiMAX Forum specification. To our best knowledge, this is the first WiMAX architecture built by a research consortium globally and was performed within the framework of the European IST project WEIRD (WiMAX Extension to Isolated Research Data networks. One of the principal features of our architecture is support for end-to-end QoS achieved by the integration of resource control in the WiMAX wireless link and the resource management in the wired domains in the network core. In this paper we present the architectural design of these QoS features in the overall WiMAX all-IP framework and their functional as well as performance evaluation. The presented results can safely be considered as unique and timely for any WiMAX system integrator.

 18. Is Recreational Soccer Effective for Improving VO2max A Systematic Review and Meta-Analysis.

  Science.gov (United States)

  Milanović, Zoran; Pantelić, Saša; Čović, Nedim; Sporiš, Goran; Krustrup, Peter

  2015-09-01

  Soccer is the most popular sport worldwide, with a long history and currently more than 500 million active participants, of whom 300 million are registered football club members. On the basis of scientific findings showing positive fitness and health effects of recreational soccer, FIFA (Fédération Internationale de Football Association) introduced the slogan "Playing football for 45 min twice a week-best prevention of non-communicable diseases" in 2010. The objective of this paper was to perform a systematic review and meta-analysis of the literature to determine the effects of recreational soccer on maximal oxygen uptake (VO2max). Six electronic databases (MEDLINE, PubMed, SPORTDiscus, Web of Science, CINAHL and Google Scholar) were searched for original research articles. A manual search was performed to cover the areas of recreational soccer, recreational physical activity, recreational small-sided games and VO2max using the following key terms, either singly or in combination: recreational small-sided games, recreational football, recreational soccer, street football, street soccer, effect, maximal oxygen uptake, peak oxygen uptake, cardiorespiratory fitness, VO2max. The inclusion criteria were divided into four sections: type of study, type of participants, type of interventions and type of outcome measures. Probabilistic magnitude-based inferences for meta-analysed effects were based on standardised thresholds for small, moderate and large changes (0.2, 0.6 and 1.2, respectively) derived from between-subject standard deviations for baseline fitness. Seventeen studies met the inclusion criteria and were included in the systematic review and meta-analysis. Mean differences showed that VO2max increased by 3.51 mL/kg/min (95 % CI 3.07-4.15) over a recreational soccer training programme in comparison with other training models. The meta-analysed effects of recreational soccer on VO2max compared with the controls of no exercise, continuous running and strength

 19. Synchronous bilateral pheochromocytomas and paraganglioma with novel germline mutation in MAX: a case report.

  Science.gov (United States)

  Shibata, Masahiro; Inaishi, Takahiro; Miyajima, Noriyuki; Adachi, Yayoi; Takano, Yuko; Nakanishi, Kenichi; Takeuchi, Dai; Noda, Sumiyo; Aita, Yuichi; Takekoshi, Kazuhiro; Kodera, Yasuhiro; Kikumori, Toyone

  2017-12-28

  Recent advance of genetic testing has contributed to the diagnosis of hereditary pheochromocytoma and paraganglioma (PPGL). The clinical characteristics of hereditary PPGL are varying among the types of mutational genes. It is still difficult to specify the pathognomonic symptoms in the case of rare genetic mutations. Here, we report the case of synchronous bilateral pheochromocytomas and paraganglioma with novel MYC associated factor X (MAX) gene mutation. A 24-year-old female had hyperhidrosis and hypertension. Her urine test showed high normetanephrine and vanillylmandelic acid. Enhanced computed tomography revealed three enhanced masses in right adrenal gland, left adrenal gland, and left renal hilus. She was diagnosed with PPGL. Because 123 I-metaiodobenzylguanidine scintigraphy indicated the accumulations in the left adrenal gland mass and the left renal hilus mass and not in the right adrenal gland mass, we performed laparoscopic left adrenalectomy and extirpation of the left renal hilus mass to preserve the right adrenocortical function. However, her symptoms recurred shortly after the operation presumably due to unveiling of the activity of the right pheochromocytoma. Following right adrenalectomy as the second operation, the catecholamine levels declined to normal range. Her genetic testing indicated the novel germline mutation in MAX gene (c.70_73 del AAAC/p.Lys24fs*40). MAX germline mutation is recently identified as a rare cause of hereditary PPGL. The deletion mutation in MAX gene in this patient has never reported before. In the case of bilateral pheochromocytomas, the surgical indication should be decided considering each patient's genetic background. Due to the possibility for other types of malignant tumors, close follow-up is essential for MAX mutation carriers.

 20. Mid-Max field: A piece of the Silurian-Devonian exploration puzzle

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Entzminger, D.J.; Basham, W.L. (ARCO Oil and Gas Co., Midland, TX (United States)); Gonzales, E. (Maxus Energy Corp., Dallas, TX (United States))

  1992-04-01

  The Mid-Max field, Andrews County, Texas, provides an example for the exploration and development of subtle stratigraphic targets in the Permian basin. The integration of all available data, including seismic, log, core, and engineering data, is essential in this mature area as the search for hydrocarbons turns toward subtle structural and stratigraphic prospects. The Mid-Max field, on the Central basin platform, is a Silurian reef. Seismic data support the geologic interpreation of Woodford Shale thinning over a Silurian high, a Silurian to Fusselman thick, and the presence of a relatively flat Fusselman reflector beneath the Silurian high. Whole cores and rotary sidewall cores from the field contain stromatoporoids, corals, algal stromatolites, crinoidal grainstones and other reef elements. The reservoir is predominantly dolomite with porosity and permeability being variable and controlled by the presence of lime mud, fracturing, and diagenesis. The 26-29 API gravity sour crude produced at Mid-Max field is atypical of Siluria-Devonian oils, which commonly are sweet crudes of 35 to 45 API gravity. This atypical oil is explained by the mixing of two types of Woodford-sourced oils and biodegradation. Tectonism appears to have played a minor role in the formation of the Mid-Max field, unlike the conventional faulted-anticline prospects in the Silurian-Devonian of the Permian basin. Although modern common-depth-point seismic data and a dry Silurian test exited over the Mid-Max prospect prior to drilling, these illusive traps commonly are misinterpreted or overlooked, which would suggest that there might be similar subtle Silurian prospects elsewhere in the Permian basin.

 1. Eight-component retrievals from ground-based MAX-DOAS observations

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  H. Irie

  2011-06-01

  Full Text Available We attempt for the first time to retrieve lower-tropospheric vertical profile information for 8 quantities from ground-based Multi-Axis Differential Optical Absorption Spectroscopy (MAX-DOAS observations. The components retrieved are the aerosol extinction coefficients at two wavelengths, 357 and 476 nm, and NO2, HCHO, CHOCHO, H2O, SO2, and O3 volume mixing ratios. A Japanese MAX-DOAS profile retrieval algorithm, version 1 (JM1, is applied to observations performed at Cabauw, the Netherlands (51.97° N, 4.93° E, in June–July 2009 during the Cabauw Intercomparison campaign of Nitrogen Dioxide measuring Instruments (CINDI. Of the retrieved profiles, we focus here on the lowest-layer data (mean values at altitudes 0–1 km, where the sensitivity is usually highest owing to the longest light path. In support of the capability of the multi-component retrievals, we find reasonable overall agreement with independent data sets, including a regional chemical transport model (CHIMERE and in situ observations performed near the surface (2–3 m and at the 200-m height level of the tall tower in Cabauw. Plumes of enhanced HCHO and SO2 were likely affected by biogenic and ship emissions, respectively, and an improvement in their emission strengths is suggested for better agreement between CHIMERE simulations and MAX-DOAS observations. Analysis of air mass factors indicates that the horizontal spatial representativeness of MAX-DOAS observations is about 3–15 km (depending mainly on aerosol extinction, comparable to or better than the spatial resolution of current UV-visible satellite observations and model calculations. These demonstrate that MAX-DOAS provides multi-component data useful for the evaluation of satellite observations and model calculations and can play an important role in bridging different data sets having different spatial resolutions.

 2. Max J. Friedländer (1867-1958) : Kunst en kennerschap, een leven gewijd aan de vroeg Nederlandse schilderkunst

  NARCIS (Netherlands)

  Laemers, S.A.M.

  2017-01-01

  Max J. Friedländer (1867-1958). Art and Connoisseurship, a Life dedicated to Early Netherlandish Painting, aims to elucidate the life and work of Max Friedländer on the basis of a number of themes, especially his connoisseurship and its meaning for the exploration of early Netherlandish painting.

 3. 76 FR 11425 - Grant of Authority for Subzone Status; Max Home, LLC (Upholstered Furniture); Fulton and Iuka, MS

  Science.gov (United States)

  2011-03-02

  ... Status; Max Home, LLC (Upholstered Furniture); Fulton and Iuka, MS Pursuant to its authority under the... application to the Board for authority to establish a special-purpose subzone at the upholstered furniture... to the manufacture of upholstered furniture at the Max Home, LLC facilities located in Fulton and...

 4. A dominant-negative mutant of Max that inhibits sequence-specific DNA binding by Myc proteins

  NARCIS (Netherlands)

  Billaud, Marc; Isselbacher, Kurt J.; Bernards, R.A.

  1993-01-01

  Myc proteins are basic helix-loop-helix/ leucine-zipper proteins that bind to specific DNA sequences. In vivo, Myc proteins have been found associated with Max, another basic helix4oop-helix/leucine-zipper protein. However, it is not known to what extent the dimerization of Myc with Max is

 5. Converged delivery of WiMAX and wireline services over an extended reach passive optical access network

  DEFF Research Database (Denmark)

  Osadchiy, Alexey Vladimirovich; Prince, Kamau; Tafur Monroy, Idelfonso

  2010-01-01

  In this paper we present long-reach fiber access links supporting transmission of Worldwide Interoperability for Microwave Access (WiMAX) compliant signals. We present bi-directional full-duplex transmission of 256-state quadrature amplitude modulation (256-QAM) modulated WiMAX-compliant signals ...

 6. MaxBin 2.0: an automated binning algorithm to recover genomes from multiple metagenomic datasets

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Wu, Yu-Wei [Joint BioEnergy Inst. (JBEI), Emeryville, CA (United States); Lawrence Berkeley National Lab. (LBNL), Berkeley, CA (United States); Simmons, Blake A. [Joint BioEnergy Inst. (JBEI), Emeryville, CA (United States); Lawrence Berkeley National Lab. (LBNL), Berkeley, CA (United States); Singer, Steven W. [Joint BioEnergy Inst. (JBEI), Emeryville, CA (United States); Lawrence Berkeley National Lab. (LBNL), Berkeley, CA (United States)

  2015-10-29

  The recovery of genomes from metagenomic datasets is a critical step to defining the functional roles of the underlying uncultivated populations. We previously developed MaxBin, an automated binning approach for high-throughput recovery of microbial genomes from metagenomes. Here, we present an expanded binning algorithm, MaxBin 2.0, which recovers genomes from co-assembly of a collection of metagenomic datasets. Tests on simulated datasets revealed that MaxBin 2.0 is highly accurate in recovering individual genomes, and the application of MaxBin 2.0 to several metagenomes from environmental samples demonstrated that it could achieve two complementary goals: recovering more bacterial genomes compared to binning a single sample as well as comparing the microbial community composition between different sampling environments. Availability and implementation: MaxBin 2.0 is freely available at http://sourceforge.net/projects/maxbin/ under BSD license. Supplementary information: Supplementary data are available at Bioinformatics online.

 7. Analisis Kinerja Subscriber Station WiMAX di Urban Area Bandung

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  DWI ARYANTA

  2017-06-01

  Full Text Available ABSTRAK   Teknologi komunikasi wireless semakin pesat mengalami perkembangan. WiMAX  merupakan suatu teknologi broadband yang didukung oleh standar IEEE 802.16d (802.16-2004 yang mampu memberikan layanan data berkecepatan tinggi hingga 75 Mbps dalam radius maksimal 40-50 km pada bandwidth 20 MHz. Alokasi frekuensi yang dipakai Indonesia untuk jaringan WiMAX  ini ialah 3,3 – 3,4 GHz. Penelitian ini dilakukan dengan melakukan proses pengukuran kinerja perangkat radio WiMAX  yaitu HiMax 331-SS. Proses pengukuran dilakukan antara CPE dan base station dengan antenna sektoral 1200 pada ketinggian 45 m. Lokasi pengukuran dilakukan di beberapa area kota Bandung yang telah ditentukan sebelumnya. Hasil pengukuran memperlihatkan nilai CINR tertinggi adalah 31 dB dengan modulasi 64 QAM – ¾ dan terendah nilai 10 dB dengan modulasi BPSK 1/2. Nilai RSSI tertinggi -54 dBm berada dan nilai RSSI terendah -89 dBm. Nilai throughput tertinggi untuk layanan streaming video sebesar  1000,8 kbps (downlink dengan modulasi 64 QAM – ¾. Nilai delay terendah sebesar 56,247 ms pada kondisi LOS dan tertinggi sebesar 139,5 ms pada kondisi NLOS. Nilai terbesar packet loss sebesar 20% yaitu pada lokasi pengukuran terjauh 14,3 km. Kata Kunci : delay, packet loss, RSSI, CINR, throughput, CPE, WiMAX .   ABSTRACT   Wireless communication technologies have evolved more rapidly. WiMAX  is a broadband technology that is supported by the IEEE standard 802.16-2004/d which is able to provide high speed data services of up to 75 Mbps within a radius of 40-50 km at a maximum bandwidth of 20 MHz. Indonesia frequency allocation used for the WiMAX  network is 3.3 to 3.4 GHz. This study was conducted with the performance measurement process that is Himax 331 WiMAX  radio - SS. Process measurement is made between the CPE and base station sector antennas at a height of 45 m in 1200. Locations measurements performed in several areas of Bandung predetermined. The measurement

 8. E2GPR - Edit your geometry, Execute GprMax2D and Plot the Results!

  Science.gov (United States)

  Pirrone, Daniele; Pajewski, Lara

  2015-04-01

  In order to predict correctly the Ground Penetrating Radar (GPR) response from a particular scenario, Maxwell's equations have to be solved, subject to the physical and geometrical properties of the considered problem and to its initial conditions. Several techniques have been developed in computational electromagnetics, for the solution of Maxwell's equations. These methods can be classified into two main categories: differential and integral equation solvers, which can be implemented in the time or spectral domain. All of the different methods present compromises between computational efficiency, stability, and the ability to model complex geometries. The Finite-Difference Time-Domain (FDTD) technique has several advantages over alternative approaches: it has inherent simplicity, efficiency and conditional stability; it is suitable to treat impulsive behavior of the electromagnetic field and can provide either ultra-wideband temporal waveforms or the sinusoidal steady-state response at any frequency within the excitation spectrum; it is accurate and highly versatile; and it has become a mature and well-researched technique. Moreover, the FDTD technique is suitable to be executed on parallel-processing CPU-based computers and to exploit the modern computer visualisation capabilities. GprMax [1] is a very well-known and largely validated FDTD software tool, implemented by A. Giannopoulos and available for free public download on www.gprmax.com, together with examples and a detailled user guide. The tool includes two electromagnetic wave simulators, GprMax2D and GprMax3D, for the full-wave simulation of two-dimensional and three-dimensional GPR models. In GprMax, everything can be done with the aid of simple commands that are used to define the model parameters and results to be calculated. These commands need to be entered in a simple ASCII text file. GprMax output files can be stored in ASCII or binary format. The software is provided with MATLAB functions, which

 9. Sequence-specific DNA binding by MYC/MAX to low-affinity non-E-box motifs

  Science.gov (United States)

  Allevato, Michael; Bolotin, Eugene; Grossman, Mark; Mane-Padros, Daniel; Sladek, Frances M.

  2017-01-01

  The MYC oncoprotein regulates transcription of a large fraction of the genome as an obligatory heterodimer with the transcription factor MAX. The MYC:MAX heterodimer and MAX:MAX homodimer (hereafter MYC/MAX) bind Enhancer box (E-box) DNA elements (CANNTG) and have the greatest affinity for the canonical MYC E-box (CME) CACGTG. However, MYC:MAX also recognizes E-box variants and was reported to bind DNA in a “non-specific” fashion in vitro and in vivo. Here, in order to identify potential additional non-canonical binding sites for MYC/MAX, we employed high throughput in vitro protein-binding microarrays, along with electrophoretic mobility-shift assays and bioinformatic analyses of MYC-bound genomic loci in vivo. We identified all hexameric motifs preferentially bound by MYC/MAX in vitro, which include the low-affinity non-E-box sequence AACGTT, and found that the vast majority (87%) of MYC-bound genomic sites in a human B cell line contain at least one of the top 21 motifs bound by MYC:MAX in vitro. We further show that high MYC/MAX concentrations are needed for specific binding to the low-affinity sequence AACGTT in vitro and that elevated MYC levels in vivo more markedly increase the occupancy of AACGTT sites relative to CME sites, especially at distal intergenic and intragenic loci. Hence, MYC binds diverse DNA motifs with a broad range of affinities in a sequence-specific and dose-dependent manner, suggesting that MYC overexpression has more selective effects on the tumor transcriptome than previously thought. PMID:28719624

 10. Utilization of CAM, CAF, MAX, and FAX for space radiation analyses using HZETRN

  Science.gov (United States)

  Slaba, T. C.; Qualls, G. D.; Clowdsley, M. S.; Blattnig, S. R.; Walker, S. A.; Simonsen, L. C.

  2010-04-01

  To estimate astronaut health risk due to space radiation, one must have the ability to calculate various exposure-related quantities that are averaged over specific organs and tissue types. Such calculations require computational models of the ambient space radiation environment, particle transport, nuclear and atomic physics, and the human body. While significant efforts have been made to verify, validate, and quantify the uncertainties associated with many of these models and tools, relatively little work has focused on the uncertainties associated with the representation and utilization of the human phantoms. In this study, we first examine the anatomical properties of the Computerized Anatomical Man (CAM), Computerized Anatomical Female (CAF), Male Adult voXel (MAX), and Female Adult voXel (FAX) models by comparing the masses of various model tissues used to calculate effective dose to the reference values specified by the International Commission on Radiological Protection (ICRP). The MAX and FAX tissue masses are found to be in good agreement with the reference data, while major discrepancies are found between the CAM and CAF tissue masses and the reference data for almost all of the effective dose tissues. We next examine the distribution of target points used with the deterministic transport code HZETRN (High charge (Z) and Energy TRaNsport) to compute mass averaged exposure quantities. A numerical algorithm is presented and used to generate multiple point distributions of varying fidelity for many of the effective dose tissues identified in CAM, CAF, MAX, and FAX. The point distributions are used to compute mass averaged dose equivalent values under both a galactic cosmic ray (GCR) and solar particle event (SPE) environment impinging isotropically on three spherical aluminum shells with areal densities of 0.4 g/cm2, 2.0 g/cm2, and 10.0 g/cm2. The dose equivalent values are examined to identify a recommended set of target points for each of the tissues and

 11. Glycine max

  African Journals Online (AJOL)

  otoigiakih

  1Institute of Cereal and Oil crops, Hebei Academy of Agricultural and Forestry Sciences/ Shijiazhuang Branch Center of. National Center for Soybean Improvement / the Key Laboratory of Crop Genetics and Breeding, Shijiazhuang,. 050031, Peoples' ... In variance with previous reports that domestication- related traits are ...

 12. Max Weber

  DEFF Research Database (Denmark)

  Harste, Gorm

  2006-01-01

  Temaet er dels Webers teori om magt, herredømme og autoritet, herunder om en udøvende nagts disciplinære bureaukrati og dets retligt-legale legitimeringsform. Dels hvorledes Weber kunne tænke teorier om magt, og hvordan magt påvirkede tænkning. Hvorledes er det muligt at tænke magtens former, når...

 13. Max Planck

  Indian Academy of Sciences (India)

  THOLASI

  . We must therefore accept every favourable decision of Providence, each single hour of happiness, as an unearned gift, one that imposes an obligation. The only thing that we may claim for our own with absolute assurance, the greatest good ...

 14. The bumpy road Max Planck from radiation theory to the quantum (1896-1906)

  CERN Document Server

  Badino, Massimiliano

  2015-01-01

  This book examines the different areas of knowledge, traditions, and conceptual resources that contributed to the building of Max Planck’s theory of radiation. It presents an insightful comparative analysis that not only sheds light upon a fundamental chapter in the history of modern physics, but also enlarges our understanding of how theoreticians work. Coverage offers a deep investigation into the technical aspects behind the theory and extends in time the notion of quantum revolution. It also presents a full-fledged discussion of the combinatorial part of Planck’s theory and places emphasis on the epistemological role of mathematical practices. By painstakingly reconstructing both the electromagnetic and the combinatorial part of Planck’s black-body theory, the author shows how some apparently merely technical resources, such as the Fourier series, effectively contributed to shape the final form of Planck’s theory. For decades, historians have debated the conditions of possibility of Max Planck’s...

 15. HYPERSPECTRAL IMAGE KERNEL SPARSE SUBSPACE CLUSTERING WITH SPATIAL MAX POOLING OPERATION

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  H. Zhang

  2016-06-01

  Full Text Available In this paper, we present a kernel sparse subspace clustering with spatial max pooling operation (KSSC-SMP algorithm for hyperspectral remote sensing imagery. Firstly, the feature points are mapped from the original space into a higher dimensional space with a kernel strategy. In particular, the sparse subspace clustering (SSC model is extended to nonlinear manifolds, which can better explore the complex nonlinear structure of hyperspectral images (HSIs and obtain a much more accurate representation coefficient matrix. Secondly, through the spatial max pooling operation, the spatial contextual information is integrated to obtain a smoother clustering result. Through experiments, it is verified that the KSSC-SMP algorithm is a competitive clustering method for HSIs and outperforms the state-of-the-art clustering methods.

 16. Visual Tracking Using Max-Average Pooling and Weight-Selection Strategy

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Suguo Zhu

  2014-01-01

  Full Text Available Many modern visual tracking algorithms incorporate spatial pooling, max pooling, or average pooling, which is to achieve invariance to feature transformations and better robustness to occlusion, illumination change, and position variation. In this paper, max-average pooling method and Weight-selection strategy are proposed with a hybrid framework, which is combined with sparse representation and particle filter, to exploit the spatial information of an object and make good compromises to ensure the correctness of the results in this framework. Challenges can be well considered by the proposed algorithm. Experimental results demonstrate the effectiveness and robustness of the proposed algorithm compared with the state-of-the-art methods on challenging sequences.

 17. Min-Max MSE-based Interference Alignment for Transceiver Designs in Cognitive Radio Networks

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  H. H. Kha

  2017-04-01

  Full Text Available This paper is concerned with an optimal design of the precoders and receive filters for cognitive radio (CR networks in which multiple secondary users (SUs share the same frequency band with multiple primary users (PUs. To cope with interference and to achieve fairness among users, we develop an interference alignment (IA scheme by minimizing the maximum mean squared error (Min-Max MSE of the received signals. Since the Min-Max MSE design problems are nonconvex in the design matrix variables of the precoders and receive filters, we develop an alternating optimization algorithm with provable convergence to iteratively find the optimal solutions. In each iteration, the precoder design problems can be recast as second order cone program (SOCP while the optimal receive filters can be derived in closed-form solutions. Finally, numerical results are provided to demonstrate the superiority of the proposed method as compared to previous work in terms of the information rate and bit error rate.

 18. Bayesian Modeling of Air Pollution Extremes Using Nested Multivariate Max-Stable Processes

  KAUST Repository

  Vettori, Sabrina

  2018-03-18

  Capturing the potentially strong dependence among the peak concentrations of multiple air pollutants across a spatial region is crucial for assessing the related public health risks. In order to investigate the multivariate spatial dependence properties of air pollution extremes, we introduce a new class of multivariate max-stable processes. Our proposed model admits a hierarchical tree-based formulation, in which the data are conditionally independent given some latent nested $\\\\alpha$-stable random factors. The hierarchical structure facilitates Bayesian inference and offers a convenient and interpretable characterization. We fit this nested multivariate max-stable model to the maxima of air pollution concentrations and temperatures recorded at a number of sites in the Los Angeles area, showing that the proposed model succeeds in capturing their complex tail dependence structure.

 19. The antioxidative response system in Glycine max (L.) Merr. exposed to Deltamethrin, a synthetic pyrethroid insecticide

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Bashir, Fozia [Department of Botany, Faculty of Science, Jamia Hamdard, New Delhi 110062 (India); Mahmooduzzafar [Department of Botany, Faculty of Science, Jamia Hamdard, New Delhi 110062 (India); Siddiqi, T.O. [Department of Botany, Faculty of Science, Jamia Hamdard, New Delhi 110062 (India); Iqbal, Muhammad [Department of Botany, Faculty of Science, Jamia Hamdard, New Delhi 110062 (India)]. E-mail: iqbalg5@yahoo.co.in

  2007-05-15

  Forty-five-day-old plants of Glycine max (soybean) were exposed to several Deltamethrin (synthetic pyrethroid insecticide) concentrations (0.00 %, 0.05 %, 0.10 %, 0.15 % and 0.20 %) through foliar spray in the field conditions. In the treated plants, as observed at the pre-flowering (10 DAT), flowering (45 DAT) and post-flowering (70 DAT) stages, lipid peroxidation, proline content and total glutathione content increased, whereas the total ascorbate content decreased, as compared with the control. Among the enzymatic antioxidants, activity of superoxide dismutase, ascorbate peroxidase and glutathione reductase increased significantly whereas that of catalase declined markedly in relation to increasing concentration of Deltamethrin applied. The changes observed were dose-dependent, showing a strong correlation with the degree of treatment. - The Deltamethrin-induced oxidative stress alters the ascorbate-glutathione cycle in Glycine max.

 20. MaxEnt-Based Ecological Theory: A Template for Integrated Catchment Theory

  Science.gov (United States)

  Harte, J.

  2017-12-01

  The maximum information entropy procedure (MaxEnt) is both a powerful tool for inferring least-biased probability distributions from limited data and a framework for the construction of complex systems theory. The maximum entropy theory of ecology (METE) describes remarkably well widely observed patterns in the distribution, abundance and energetics of individuals and taxa in relatively static ecosystems. An extension to ecosystems undergoing change in response to disturbance or natural succession (DynaMETE) is in progress. I describe the structure of both the static and the dynamic theory and show a range of comparisons with census data. I then propose a generalization of the MaxEnt approach that could provide a framework for a predictive theory of both static and dynamic, fully-coupled, eco-socio-hydrological catchment systems.

 1. First optics and beam dynamics studies on the MAX IV 3 GeV storage ring

  Science.gov (United States)

  Leemann, S. C.; Sjöström, M.; Andersson, Å.

  2018-03-01

  The MAX IV 3 GeV storage ring is the first light source to make use of a multibend achromat lattice to reach ultralow emittance. After extensive commissioning efforts, the storage ring is now ramping up its user program. We present results from beam commissioning of the MAX IV 3 GeV storage ring as well as a summary of the beam dynamics studies that have so for been carried out. We report on injection and accumulation using a single dipole kicker, top-up injection, slow orbit feedback, restoring the linear optics to design, effects of in-vacuum undulators with closed gaps, adjusting nonlinear optics to achieve design chromaticity correction and dynamic aperture sufficient for high injection efficiency and large Touschek lifetime.

 2. Knowledge, organization, and management building on the work of Max Boisot

  CERN Document Server

  Ihrig, Martin

  2013-01-01

  Max Boisot was one of the most original thinkers in management and organization studies. An independent scholar with an independent, enquiring, and innovative mind, his work ranged over a number of different areas from early attempts to understand contemporary developments in China to the role of information in organizations, and later the management of Big Science. Yet, as this book shows, there was a central strand that ran through these apparently diverse areas, which was the attempt to understand the relationship between knowledge and information, and its organization -- in firms, organizations, and societies -- by means of the model Boisot developed, the 'I-Space'. Knowledge, Organization, and Management brings together key examples of Max Boisot's work into a single volume, setting these alongside original, extended commentaries and reflections by his academic collaborators. Structured under five core sections, it covers the main areas in which he forged new understandings: analyses of the Chinese syste...

 3. The antioxidative response system in Glycine max (L.) Merr. exposed to Deltamethrin, a synthetic pyrethroid insecticide

  International Nuclear Information System (INIS)

  Bashir, Fozia; Mahmooduzzafar; Siddiqi, T.O.; Iqbal, Muhammad

  2007-01-01

  Forty-five-day-old plants of Glycine max (soybean) were exposed to several Deltamethrin (synthetic pyrethroid insecticide) concentrations (0.00 %, 0.05 %, 0.10 %, 0.15 % and 0.20 %) through foliar spray in the field conditions. In the treated plants, as observed at the pre-flowering (10 DAT), flowering (45 DAT) and post-flowering (70 DAT) stages, lipid peroxidation, proline content and total glutathione content increased, whereas the total ascorbate content decreased, as compared with the control. Among the enzymatic antioxidants, activity of superoxide dismutase, ascorbate peroxidase and glutathione reductase increased significantly whereas that of catalase declined markedly in relation to increasing concentration of Deltamethrin applied. The changes observed were dose-dependent, showing a strong correlation with the degree of treatment. - The Deltamethrin-induced oxidative stress alters the ascorbate-glutathione cycle in Glycine max

 4. Capacity Evaluation for IEEE 802.16e Mobile WiMAX

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Chakchai So-In

  2010-01-01

  Full Text Available We present a simple analytical method for capacity evaluation of IEEE 802.16e Mobile WiMAX networks. Various overheads that impact the capacity are explained and methods to reduce these overheads are also presented. The advantage of a simple model is that the effect of each decision and sensitivity to various parameters can be seen easily. We illustrate the model by estimating the capacity for three sample applications—Mobile TV, VoIP, and data. The analysis process helps explain various features of IEEE 802.16e Mobile WiMAX. It is shown that proper use of overhead reducing mechanisms and proper scheduling can make an order of magnitude difference in performance. This capacity evaluation method can also be used for validation of simulation models.

 5. Running Performance, VO2max, and Running Economy: The Widespread Issue of Endogenous Selection Bias.

  Science.gov (United States)

  Borgen, Nicolai T

  2018-05-01

  Studies in sport and exercise medicine routinely use samples of highly trained individuals in order to understand what characterizes elite endurance performance, such as running economy and maximal oxygen uptake VO 2max . However, it is not well understood in the literature that using such samples most certainly leads to biased findings and accordingly potentially erroneous conclusions because of endogenous selection bias. In this paper, I review the current literature on running economy and VO 2max , and discuss the literature in light of endogenous selection bias. I demonstrate that the results in a large part of the literature may be misleading, and provide some practical suggestions as to how future studies may alleviate endogenous selection bias.

 6. Fabrication of fiber composites with a MAX phase matrix by reactive melt infiltration

  International Nuclear Information System (INIS)

  Lenz, F; Krenkel, W

  2011-01-01

  Due to the inherent brittleness of ceramics it is very desirable to increase the damage tolerance of ceramics. The ternary MAX phases are a promising group of materials with high fracture toughness. The topic of this study is the development of ceramic matrix composites (CMCs) with a matrix containing MAX phases, to achieve a damage tolerant structural composite material. For this purpose carbon fiber reinforced preforms with a carbon-titanium carbide matrix (C/C-TiC) were developed and infiltrated with silicon by a pressureless reactive melt infiltration. Finally liquid silicon caused the formation of SiC, TiSi 2 and Ti 3 SiC 2 in the matrix of the composite.

 7. Diffusion, Thermal Properties and Chemical Compatibilities of Select MAX Phases with Materials For Advanced Nuclear Systems

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Barsoum, Michel [Drexel Univ., Philadelphia, PA (United States); Bentzel, Grady [Drexel Univ., Philadelphia, PA (United States); Tallman, Darin J. [Drexel Univ., Philadelphia, PA (United States); Sindelar, Robert [Savannah River Site (SRS), Aiken, SC (United States). Savannah River National Lab. (SRNL); Garcia-Diaz, Brenda [Savannah River Site (SRS), Aiken, SC (United States). Savannah River National Lab. (SRNL); Hoffman, Elizabeth [Savannah River Site (SRS), Aiken, SC (United States). Savannah River National Lab. (SRNL)

  2016-04-04

  The demands of Gen IV nuclear power plants for long service life under neutron irradiation at high temperature are severe. Advanced materials that would withstand high temperatures (up to 1000+ ºC) to high doses in a neutron field would be ideal for reactor internal structures and would add to the long service life and reliability of the reactors. The objective of this work is to investigate the chemical compatibility of select MAX with potential materials that are important for nuclear energy, as well as to measure the thermal transport properties as a function of neutron irradiation. The chemical counterparts chosen for this work are: pyrolytic carbon, SiC, U, Pd, FLiBe, Pb-Bi and Na, the latter 3 in the molten state. The thermal conductivities and heat capacities of non-irradiated MAX phases will be measured.

 8. Using the Min/Max Method for Replenishment of Picking Locations

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Apsalons Raitis

  2017-03-01

  Full Text Available The irregularity of removing quantities from a definite picking location in a warehouse very often results in the stock out in the particular picking address. In practice, the Red Card principle is used to determine a critical level for each picking location when it is necessary to start the replenishment of stock in the picking address. The question is how to calculate an adequate critical level. The guidelines in this paper explain in detail the solution of the problem using the Min/Max stock control method and mathematical algorithms adjusted by authors. In order to check the validity of these mathematical algorithms of the Min/Max method, the simulation modelling has been also done and presented.

 9. Efecto antinociceptivo de estriol y Glicina max l. (soya en ratas ovariectomizadas

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Reyna Ángeles-Palacios

  2011-01-01

  Full Text Available Objetivo: Demostrar el efecto protector del estriol y Glicina max L. (soya frente al dolor nociceptivo, en ratas ovariectomizadas. Diseño: Estudio experimental. Lugar: Bioterio de la Facultad de Medicina, Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Material biológico: Ratas hembras albinas Holtzman de 2,5 a 3 meses de edad. Métodos: Las 29 ratas fueron agrupadas aleatoriamente: grupo 1 (n=8, no ovariectomizadas, tratadas con solución salina (0,1 mL/kg; grupo 2 (n=7, ovariectomizadas y tratadas con solución salina (0,1 mL/kg; grupo 3 (n=7, ovariectomizadas y tratadas con estriol (0,2 mg/kg; grupo 4 (n=7, ovariectomizadas y tratadas con Glycine max L. (60 mg/kg. Se realizó una prueba basal de dolor térmico en el hornillo a todos los animales, así como tres días después del tratamiento farmacológico. Principales medidas de resultados: Se usó el porcentaje de eficiencia antinociceptiva máxima (%EAM. Resultados: Se encontró que el %EAM fue mayor en el grupo de ratas no ovariectomizadas (1,6% que en el grupo de las ovariectomizadas (0,8%. Por otro lado, el %EAM en ratas ovariectomizadas con solución salina (0,8% fue menor al compararlo con el grupo de las tratadas con estriol (5,8%; así también, el %EAM del grupo de ovariectomizadas tratadas con Glicina max L. (4,2% fue superior al grupo de ovariectomizadas tratadas con solución salina (0,8%, pero esta no fue superior a las del grupo tratadas con estriol. Conclusiones: El estriol y la Glicina max L. ejercieron un papel protector frente al dolor nociceptivo térmico en ratas ovariectomizadas.

 10. A new Method for the Comparison of two fuzzy numbers extending Fuzzy Max Order

  OpenAIRE

  De Runz, Cyril; Desjardin, Éric; Herbin, Michel; Piantoni, Frederic

  2006-01-01

  International audience; To obtain archaeological simulated maps, we need to compare dates of excavation data, represented by fuzzy numbers. Fuzzy Max Order (FMO) is a partial order relation on the set of the fuzzy numbers. But FMO is not able to compare two fuzzy numbers in some situations. In this paper, we propose a new method, Possibilistic Variation Order, extending FMO. We build new indices to order two fuzzy numbers which give us a weighted indication of the order obtained.

 11. Performance Analysis of VoIP Codecs over WiMAX Networks

  OpenAIRE

  M.A. Mohamed; F.W. Zaki; A.M. Elfeki

  2012-01-01

  Real-time services such as VoIP are becoming popular and are major revenue earners for network service providers. These services no longer confined to the wired domain and extended over wireless networks. Although some of the existing wireless technologies can support some low-band width applications, the bandwidth demands of many multimedia applications exceed the capacity of these technologies. The WiMAX promises to be one of the wireless access technologies capable of supporting very high ...

 12. An Application of Max Lusher's Theory of Colour Psychology in Forogh Farrokhzad's Poetry

  OpenAIRE

  M Alavi Moghaddam; S Poorshahram

  2010-01-01

  Colour is recognized as one of the criteria for personality analysis in modern psychology. Colours are a kind of energy and visible sounds which play an important role in one's life. Their influences on human's soul and mind are undeniable. In other words, colour can be considered as a reflection of one's mental and physical situation since colours have special influence on soul and body equally. Max Lusher's study of colours is among the most recent theories which deal with psychological ana...

 13. Design and Development of Basic Physical Layer WiMAX Network Simulation Models

  Science.gov (United States)

  2009-01-01

  Wide Web . The third software version was developed during the period of 22 August to 4 November, 2008. The software version developed during the...researched on the Web . The mathematics of some fundamental concepts such as Fourier transforms, convolutional coding techniques were also reviewed...Mathworks Matlab users’ website. A simulation model was found, entitled Estudio y Simulacion de la capa Jisica de la norma 802.16 ( Sistema WiMAX) developed

 14. An Introduction to Independent Component Analysis: InfoMax and FastICA algorithms

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Dominique Gosselin

  2010-03-01

  Full Text Available This paper presents an introduction to independent component analysis (ICA. Unlike principal component analysis, which is based on the assumptions of uncorrelatedness and normality, ICA is rooted in the assumption of statistical independence. Foundations and basic knowledge necessary to understand the technique are provided hereafter. Also included is a short tutorial illustrating the implementation of two ICA algorithms (FastICA and InfoMax with the use of the Mathematica software.

 15. Representing Sikhism: essays in memory of the Irish scholar Max Arthur Macauliffe

  OpenAIRE

  Shackle, Christopher; Bocking, Brian

  2017-01-01

  This is an introduction, by the guest editors, to the special issue of JISASR (Vol 4, 2017) entitled 'Representing Sikhism: Essays in Memory of the Irish Scholar Max Arthur Macauliffe'. The genesis of this special issue lies in pioneering work on Macauliffe's Irish identity and personal and scholarly life undertaken by Professor Tadhg Foley (Galway). The active interest and support of members of the Sikh community in Ireland led to a conference, hosted by the Study of Religions Department at ...

 16. Mini Max (T-864): a progress report on a disoriented chiral condensate search at the Tevatron

  International Nuclear Information System (INIS)

  Taylor, Cyrus

  1996-01-01

  Relativistic quantum field theory treats the vacuum as a medium with bulk properties characterized by long-range order parameters. This has led to suggestions that regions disoriented vacuum might be formed in high energy collision processes. The putative phenomenology of such 'Disoriented Chiral condensates'will be reviewed and used to motivate the design of Fermilab experiment T-864 (Mini Max). The status f the experiment at the time of writing is reviewed, as are prospects for future developments. (author)

 17. A MIN–MAX GOAL PROGRAMMING APPROACH TO PRIORITY DERIVATION IN AHP WITH INTERVAL JUDGEMENTS

  OpenAIRE

  DIMITRIS K. DESPOTIS; DIMITRIS DERPANIS

  2008-01-01

  We deal with the problem of priority elicitation in the analytic hierarchy process (AHP) on the basis of imprecise pair-wise comparison judgements on decision elements. We propose a min–max goal programming formulation to derive the AHP priorities in the case that the decision maker provides preference judgements in the form of interval numbers. By applying variable transformations, we formulate a linear programming model that is capable of estimating the priorities from both consistent and i...

 18. Max Uhle - Julio Tello: A political-academic controversy in the conformation of Peruvian archaeology

  OpenAIRE

  Alejandra Ramos

  2013-01-01

  Max Uhle (1856-1944) and Julio Tello (1880-1947) made prominent contributions to the development of Peruvian archaeology in the first half of the 20th century, coinciding at some points and differing in others. Their contrasting academic proposals were linked to political positions, which in turn impacted the way of imagining the development of Peruvian archaeology. The article analyzes how the interdependence in the characterizations of Uhle and Tello led to the formation of a mirrored logic...

 19. Screening of Soybean (Glycine max L.) Advanced Lines under Organic Management in Turkey

  OpenAIRE

  Kir, Alev; Karagul, Eylem Tugay; Buyukkileci, Ceylan; Kalin, Ahmet

  2015-01-01

  The breeding research of soybean (Glycine max L.) began with advanced lines of “Soybean Breeding Project” supported by MFAL-GDAR in 2013 under organic management for comparing grain legume crops of organic breeding programme of COBRA (Coordinating Organic Plant Breeding Activities for Diversity) project because of priority for this species to be produced organically in Turkey for organic sector at Organic Open Field Experimental Area of AARI located in the Mediterranean Region. Main objective...

 20. A Device and Methodology for Measuring Repetitive Lifting VO2max (Oxygen Consumption Rate)

  Science.gov (United States)

  1987-08-01

  pilot testing found this to be the fastest rate all trained subjects could maintain while lifting to 132 cm. Slower rates with greater box masses tended...belt. An optional leather weightlifting belt was provided, which could be worn under the cloth belt. Several subjects chose to wear the leather weight...7.9 (30) Table 5 lists correlations between variables measured during the repetitive lifting YO2max test and several anthropometric and strength

 1. Max 1991: Flare Research at the Next Solar Maximum. Workshop 1: Scientific Objectives

  Science.gov (United States)

  Canfield, Richard C.; Dennis, Brian R.

  1988-01-01

  The purpose of the Max 1991 program is to gather coordinated sets of solar flare and active region data and to perform interpretive and theoretical research aimed at understanding flare energy storage and release, particle acceleration, flare energy transport, and the propagation of flare effects to Earth. The workshop was divided into four areas of concern: energy storage, energy release, particle acceleration, and energy transport.

 2. The Analytic Hierarchy Process, Max Algebra and Multi-objective Optimisation

  OpenAIRE

  Gursoy, Buket Benek; Mason, Oliver; Sergeev, Sergei

  2012-01-01

  The analytic hierarchy process (AHP) is widely used for decision making involving multiple criteria. Elsner and van den Driessche (2004, 2010) [10,11] introduced a max-algebraic approach to the single criterion AHP. We extend this to the multi-criteria AHP, by considering multi-objective generalisations of the single objective optimisation problem solved in these earlier papers. We relate the existence of globally optimal solutions to the commutativity properties of the associated matrices; w...

 3. WiMAX OFDM system simulation and sub-system FPGA implementation

  International Nuclear Information System (INIS)

  Elaskary, A.M.F.

  2009-01-01

  Orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) has been used in many wireless communication systems also it is gaining a lot of attention for the next generations of mobile communication systems. OFDM is considered a good candidate for wireless systems because it has high bandwidth efficiency and can transmit at very high data rate in multi path, interference , and fading environment. in general OFDM has widely been studied and implemented to combat transmission channel impairments, but some challenges still facing OFDM in transmission system implementation especially for recent and future applications. One of these important applications is the worldwide interoperability for microwave access (WiMAX) system. According to the IEEE 802.16 standards, WiMAX is considered as a good solution for last mile connection at crowded areas and a high-speed internet connection to mobile vehicles with speed of up to 300 km/h. This thesis studies OFDM system in details and proposes simulink models for simulating OFDM impairments and its effects on system performance. This study has been used for building up system level and end to end WiMAX OFDM transmitter/receiver which follows published specifications in IEEE 802.16 standards using mat lab/simulink.

 4. Fair Adaptive Bandwidth and Subchannel Allocation in the WiMAX Uplink

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Antoni Morell

  2009-01-01

  Full Text Available In some modern communication systems, as it is the case of WiMAX, it has been decided to implement Demand Assignment Multiple Access (DAMA solutions. End-users request transmission opportunities before accessing the system, which provides an efficient way to share system resources. In this paper, we briefly review the PHY and MAC layers of an OFDMA-based WiMAX system, and we propose to use a Network Utility Maximization (NUM framework to formulate the DAMA strategy foreseen in the uplink of IEEE 802.16. Utility functions are chosen to achieve fair solutions attaining different degrees of fairness and to further support the QoS requirements of the services in the system. Moreover, since the standard allocates resources in a terminal basis but each terminal may support several services, we develop a new decomposition technique, the coupled-decompositions method, that obtains the optimal service flow allocation with a small number of iterations (the improvement is significant when compared to other known solutions. Furthermore, since the PHY layer in mobile WiMAX has the means to adapt the transport capacities of the links between the Base Station (BS and the Subscriber Stations (SSs, the proposed PHY-MAC cross-layer design uses this extra degree of freedom in order to enhance the network utility.

 5. Effects of concurrent training on explosive strength and VO(2max) in prepubescent children.

  Science.gov (United States)

  Marta, C; Marinho, D A; Barbosa, T M; Izquierdo, M; Marques, M C

  2013-10-01

  The purpose of this study was to compare the effects of an 8-weeks training period of resistance training alone (GR), combined resistance and endurance training (GCON) and a control group (GC) on explosive strength and V(O2max) in a large sample of prepubescent boys and girls. 125 healthy children (58 boys, 67 girls), aged 10-11 years old (10.8±0.4 years) were assigned into 2 training groups to train twice a week for 8 weeks: GR (19 boys, 22 girls), GCON (21 boys, 24 girls) and a control group (GC: 18 boys, 21 girls; no training program). A significant but medium-sized increase from pre- to the post-training in the vertical jump (Effect size=0.22, F=34.44, ptraining group (GR and GCON) and sex factors did not significantly influence the evolution of strength variables from pre- to the post-training. The V(O2max) increased significantly only in GCON. Concurrent training is equally effective on training-induced explosive strength, and more efficient than resistance training only for V(O2max), in prepubescent boys and girls. This should be taken into consideration in order to optimize strength training school-based programs. © Georg Thieme Verlag KG Stuttgart · New York.

 6. EVALUATION AND COMPARISON OF VO2MAX ASSESSMENT MODELS IN HIGH SCHOOL STUDENTS

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Bolboli Lotfali

  2013-04-01

  Full Text Available The purpose of this study was to evaluation and comparison of VO2max assessment models in students. Thirty students from high schools of Ardabil city were selected randomly and served as subjects in this study (age: 15.73±0.69 year, height: 169.46±8.1 cm, weight: 61.70±9.32 kg. Subjects were divided into two groups. In one group Rockport test was used to estimate their VO2 max and in other group Balk test was used for the same purpose. Also, the VO2max of both groups were examined by a standard treadmill test and the results were compared with the results of field tests. The one way of ANOVA and Tukey's post-hoc tests were used for data analysis (p>0/05. The results showed that there were significant differences between the results of the field tests and standard treadmill test (Bruce: 40.93±5.83 vs. Rockport: 58.71±2.73 and Balke: 52.09± 6.18. As a result of these findings it was concluded that the regression equations used in this study used is not suitable for 15-17 (yr boys and does not estimate their aerobic power correctly.

 7. [Prediction of ETA oligopeptides antagonists from Glycine max based on in silico proteolysis].

  Science.gov (United States)

  Qiao, Lian-Sheng; Jiang, Lu-di; Luo, Gang-Gang; Lu, Fang; Chen, Yan-Kun; Wang, Ling-Zhi; Li, Gong-Yu; Zhang, Yan-Ling

  2017-02-01

  Oligopeptides are one of the the key pharmaceutical effective constituents of traditional Chinese medicine(TCM). Systematic study on composition and efficacy of TCM oligopeptides is essential for the analysis of material basis and mechanism of TCM. In this study, the potential anti-hypertensive oligopeptides from Glycine max and their endothelin receptor A (ETA) antagonistic activity were discovered and predicted based on in silico technologies.Main protein sequences of G. max were collected and oligopeptides were obtained using in silico gastrointestinal tract proteolysis. Then, the pharmacophore of ETA antagonistic peptides was constructed and included one hydrophobic feature, one ionizable negative feature, one ring aromatic feature and five excluded volumes. Meanwhile, three-dimensional structure of ETA was developed by homology modeling methods for further docking studies. According to docking analysis and consensus score, the key amino acid of GLN165 was identified for ETA antagonistic activity. And 27 oligopeptides from G. max were predicted as the potential ETA antagonists by pharmacophore and docking studies.In silico proteolysis could be used to analyze the protein sequences from TCM. According to combination of in silico proteolysis and molecular simulation, the biological activities of oligopeptides could be predicted rapidly based on the known TCM protein sequence. It might provide the methodology basis for rapidly and efficiently implementing the mechanism analysis of TCM oligopeptides. Copyright© by the Chinese Pharmaceutical Association.

 8. VO2max of cyclists from treadmill, bicycle ergometer and velodrome tests.

  Science.gov (United States)

  Ricci, J; Léger, L A

  1983-01-01

  The purpose of this study was to measure the VO2max of trained cyclists on the treadmill (means +/- SD = 54.7 +/- 6.3 ml kg-1 min-1), while riding a bicycle on a velodrome track at 100 rpm (53.7 +/- 7.8) and on the bicycle ergometer at 60 rpm (62.4 +/- 8.1): VO2max beeing the highest in the latter case (p less than 0.05). The highest maximal HR, 188 +/- 6 beats min-1, was observed during the treadmill test, while estimates of 184 +/- 6 and 179 +/- 7 were obtained for the velodrome and the bicycle ergometer tests, respectively. No significant differences were observed in the blood lactate concentrations (treadmill: 10.35 +/- 4.01 bicycle ergometer: 10.25 +/- 2.29 velodrome: 10.95 +/- 1.51 mmol L-1. In conclusion, bicycle ergometer tests might not be specific enough to evaluate the ability of trained cyclists to perform an endurance or aerobic task on the track. Trained cyclists, as opposed to untrained ones, appear to achieve higher VO2max on the bicycle ergometer as compared to the treadmill.

 9. Investigation of a new handover approach in LTE and WiMAX.

  Science.gov (United States)

  Hindia, Mohammad Nour; Reza, Ahmed Wasif; Noordin, Kamarul Ariffin

  2014-01-01

  Nowadays, one of the most important challenges in heterogeneous networks is the connection consistency between the mobile station and the base stations. Furthermore, along the roaming process between the mobile station and the base station, the system performance degrades significantly due to the interferences from neighboring base stations, handovers to inaccurate base station and inappropriate technology selection. In this paper, several algorithms are proposed to improve mobile station performance and seamless mobility across the long-term evolution (LTE) and Worldwide Interoperability for Microwave Access (WiMAX) technologies, along with a minimum number of redundant handovers. Firstly, the enhanced global positioning system (GPS) and the novel received signal strength (RSS) prediction approaches are suggested to predict the target base station accurately. Then, the multiple criteria with two thresholds algorithm is proposed to prioritize the selection between LTE and WiMAX as the target technology. In addition, this study also covers the intercell and cochannel interference reduction by adjusting the frequency reuse ratio 3 (FRR3) to work with LTE and WiMAX. The obtained results demonstrate high next base station prediction efficiency and high accuracy for both horizontal and vertical handovers. Moreover, the received signal strength is kept at levels higher than the threshold, while maintaining low connection cost and delay within acceptable levels. In order to highlight the combination of the proposed algorithms' performance, it is compared with the existing RSS and multiple criteria handover decision algorithms.

 10. An Integrated Method Based on PSO and EDA for the Max-Cut Problem.

  Science.gov (United States)

  Lin, Geng; Guan, Jian

  2016-01-01

  The max-cut problem is NP-hard combinatorial optimization problem with many real world applications. In this paper, we propose an integrated method based on particle swarm optimization and estimation of distribution algorithm (PSO-EDA) for solving the max-cut problem. The integrated algorithm overcomes the shortcomings of particle swarm optimization and estimation of distribution algorithm. To enhance the performance of the PSO-EDA, a fast local search procedure is applied. In addition, a path relinking procedure is developed to intensify the search. To evaluate the performance of PSO-EDA, extensive experiments were carried out on two sets of benchmark instances with 800 to 20,000 vertices from the literature. Computational results and comparisons show that PSO-EDA significantly outperforms the existing PSO-based and EDA-based algorithms for the max-cut problem. Compared with other best performing algorithms, PSO-EDA is able to find very competitive results in terms of solution quality.

 11. Optimizing Multiple QoS for Workflow Applications using PSO and Min-Max Strategy

  Science.gov (United States)

  Umar Ambursa, Faruku; Latip, Rohaya; Abdullah, Azizol; Subramaniam, Shamala

  2017-08-01

  Workflow scheduling under multiple QoS constraints is a complicated optimization problem. Metaheuristic techniques are excellent approaches used in dealing with such problem. Many metaheuristic based algorithms have been proposed, that considers various economic and trustworthy QoS dimensions. However, most of these approaches lead to high violation of user-defined QoS requirements in tight situation. Recently, a new Particle Swarm Optimization (PSO)-based QoS-aware workflow scheduling strategy (LAPSO) is proposed to improve performance in such situations. LAPSO algorithm is designed based on synergy between a violation handling method and a hybrid of PSO and min-max heuristic. Simulation results showed a great potential of LAPSO algorithm to handling user requirements even in tight situations. In this paper, the performance of the algorithm is anlysed further. Specifically, the impact of the min-max strategy on the performance of the algorithm is revealed. This is achieved by removing the violation handling from the operation of the algorithm. The results show that LAPSO based on only the min-max method still outperforms the benchmark, even though the LAPSO with the violation handling performs more significantly better.

 12. Developing an active emergency medical service system based on WiMAX technology.

  Science.gov (United States)

  Li, Shing-Han; Cheng, Kai-An; Lu, Wen-Hui; Lin, Te-Chang

  2012-10-01

  The population structure has changed with the aging of population. In the present, elders account for 10.63% of the domestic population and the percentage is still gradually climbing. In other words, the demand for emergency services among elders in home environment is expected to grow in the future. In order to improve the efficiency and quality of emergency care, information technology should be effectively utilized to integrate medical systems and facilities, strengthen human-centered operation designs, and maximize the overall performance. The improvement in the quality and survival rate of emergency care is an important basis for better life and health of all people. Through integrated application of medical information systems and information communication technology, this study proposes a WiMAX-based emergency care system addressing the public demands for convenience, speed, safety, and human-centered operation of emergency care. This system consists of a healthcare service center, emergency medical service hospitals, and emergency ambulances. Using the wireless transmission capability of WiMAX, patients' physiological data can be transmitted from medical measurement facilities to the emergency room and emergency room doctors can provide immediate online instructions on emergency treatment via video and audio transmission. WiMAX technology enables the establishment of active emergency medical services.

 13. Signaling-Free Max-Min Airtime Fairness in IEEE 802.11 Ad Hoc Networks

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Youngsoo Lee

  2016-01-01

  Full Text Available We propose a novel media access control (MAC protocol, referred to as signaling-free max-min airtime fair (SMAF MAC, to improve fairness and channel utilization in ad hoc networks based on IEEE 802.11 wireless local area networks (WLANs. We introduce busy time ratio (BTR as a measure for max-min airtime fairness. Each node estimates its BTR and adjusts the transmission duration by means of frame aggregation and fragmentation, so that it can implicitly announce the BTR to neighbor nodes. Based on the announced BTR, each of the neighbor nodes controls its contention window. In this way, the SMAF MAC works in a distributed manner without the need to know the max-min fair share of airtime, and it does not require exchanging explicit control messages among nodes to attain fairness. Moreover, we successfully incorporate the hidden node detection and resolution mechanisms into the SMAF MAC to deal with the hidden node problem in ad hoc networks. The simulation results confirm that the SMAF MAC enhances airtime fairness without degrading channel utilization, and it effectively resolves several serious problems in ad hoc networks such as the starvation, performance anomaly, and hidden node problems.

 14. MENERAPKAN ETIKA NILAI MAX SCHELER DALAM PERKULIAHAN PENDIDIKAN PANCASILA UNTUK MEMBANGUN KESADARAN MORAL MAHASISWA

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Paulus Wahana

  2016-08-01

  Full Text Available The universities, not only can develop the academic skill, also give lectures that are able to build the students' characters in complete. Pancasila Education, one of the subjects of character building, is hoped to be able to build the students' moral consciousness to create a high qualified life that is in accordance with Pancasila. Max Scheler is a moral philosopher who offers the material valueethic; offers the values as the basis thought for human action. According to Max Scheler's thought, the basic moral action of human beings hopefully does not stop at the consciousness to seek personal enjoyment (hedonist, and at the consciousness to obey the rules and do the obligations (deontologist, but do moral action based on their consciousness to create positive, high and objective values in human life. This piece of writing is aimed to explain the application of the Max Scheler's value-ethic as a base for Pancasila Education lecture to build students' moral consciousness. The students' moral consciousness is not only based on the moral consciousness to seek personal enjoyment and the obedience to regulations or institutions, but also the consciousness of the existence of a moral obligation to create positive, high and objective values in human life i.e. the high values of Pancasila.

 15. Proteomics Quality Control: Quality Control Software for MaxQuant Results.

  Science.gov (United States)

  Bielow, Chris; Mastrobuoni, Guido; Kempa, Stefan

  2016-03-04

  Mass spectrometry-based proteomics coupled to liquid chromatography has matured into an automatized, high-throughput technology, producing data on the scale of multiple gigabytes per instrument per day. Consequently, an automated quality control (QC) and quality analysis (QA) capable of detecting measurement bias, verifying consistency, and avoiding propagation of error is paramount for instrument operators and scientists in charge of downstream analysis. We have developed an R-based QC pipeline called Proteomics Quality Control (PTXQC) for bottom-up LC-MS data generated by the MaxQuant software pipeline. PTXQC creates a QC report containing a comprehensive and powerful set of QC metrics, augmented with automated scoring functions. The automated scores are collated to create an overview heatmap at the beginning of the report, giving valuable guidance also to nonspecialists. Our software supports a wide range of experimental designs, including stable isotope labeling by amino acids in cell culture (SILAC), tandem mass tags (TMT), and label-free data. Furthermore, we introduce new metrics to score MaxQuant's Match-between-runs (MBR) functionality by which peptide identifications can be transferred across Raw files based on accurate retention time and m/z. Last but not least, PTXQC is easy to install and use and represents the first QC software capable of processing MaxQuant result tables. PTXQC is freely available at https://github.com/cbielow/PTXQC .

 16. Rectangular Ring Antenna Excited by Circular Disc Monopole for WiMAX System

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Souphanna Vongsack

  2014-01-01

  Full Text Available This research presents a rectangular ring antenna excited by a circular disc monopole (CDM mounted in front of a square reflector. The proposed antenna is designed to cover a frequency range of 2.300–5.825 GHz and thereby is suitable for WiMAX applications. Multiple parametric studies were carried out using the CST Microwave Studio simulation program. A prototype antenna was fabricated and experimented. The measurements were taken and compared with the simulation results, which indicates good agreement between both results. The prototype antenna produces an impedance bandwidth (|S11| < −10 dB that covers the WiMAX frequency range and a constant unidirectional radiation pattern (θ=0° and ∅=90°. The minimum and maximum gains are 3.7 and 8.7 dBi, respectively. The proposed antenna is of compact size and has good unidirectional radiation performance. Thus, it is very suitable for a multitude of WiMAX applications.

 17. Research on 3D virtual campus scene modeling based on 3ds Max and VRML

  Science.gov (United States)

  Kang, Chuanli; Zhou, Yanliu; Liang, Xianyue

  2015-12-01

  With the rapid development of modem technology, the digital information management and the virtual reality simulation technology has become a research hotspot. Virtual campus 3D model can not only express the real world objects of natural, real and vivid, and can expand the campus of the reality of time and space dimension, the combination of school environment and information. This paper mainly uses 3ds Max technology to create three-dimensional model of building and on campus buildings, special land etc. And then, the dynamic interactive function is realized by programming the object model in 3ds Max by VRML .This research focus on virtual campus scene modeling technology and VRML Scene Design, and the scene design process in a variety of real-time processing technology optimization strategy. This paper guarantees texture map image quality and improve the running speed of image texture mapping. According to the features and architecture of Guilin University of Technology, 3ds Max, AutoCAD and VRML were used to model the different objects of the virtual campus. Finally, the result of virtual campus scene is summarized.

 18. Elite cross-country skiers do not reach their running VO2max during roller ski skating.

  Science.gov (United States)

  Losnegard, T; Hallén, J

  2014-08-01

  Cross-country skiers' VO2max is often measured during treadmill running. However, VO2max during treadmill skiing with the diagonal stride technique is higher, whereas it is lower during double poling, another classical style technique. How these values compare to VO2max during ski skating in elite cross country skiers is not known. Therefore, this study compared VO2max during treadmill uphill running and treadmill roller ski skating. Twenty-two males (21±2 years, 182±6 cm, 77±7 kg, VO2max running; 72.4±4.4 mL·kg-1·min-1) elite cross-country skiers and biathlon athletes underwent testing in both running and roller ski skating before (May) and at the end (October) of the preseason training. From May to October VO2max increased during running (3.1±4.5%, P=0.003, Effect size; ES=0.44, small) but not during roller ski skating (1.8±5.6%, P=0.13, ES=0.24, small). In May the subjects' VO2max during running was 1.7±4.7% higher compared to during roller ski skating (P=0.08, ES=0.24, small) while in October this difference was 3.0±5.0 % (Pski skating than during running and this relationship does not change during the pre-season training period.

 19. Enhanced cadmium phytoremediation of Glycine max L. through bioaugmentation of cadmium-resistant bacteria assisted by biostimulation.

  Science.gov (United States)

  Rojjanateeranaj, Pongsarun; Sangthong, Chirawee; Prapagdee, Benjaphorn

  2017-10-01

  This study examined the potential of three strains of cadmium-resistant bacteria, including Micrococcus sp., Pseudomonas sp. and Arthrobacter sp., to promote root elongation of Glycine max L. seedlings, soil cadmium solubility and cadmium phytoremediation in G. max L. planted in soil highly polluted with cadmium with and without nutrient biostimulation. Micrococcus sp. promoted root length in G. max L. seedlings under toxic cadmium conditions. Soil inoculation with Arthrobacter sp. increased the bioavailable fraction of soil cadmium, particularly in soil amended with a C:N ratio of 20:1. Pot culture experiments observed that the highest plant growth was in Micrococcus sp.-inoculated plants with nutrient biostimulation. Cadmium accumulation in the roots, stems and leaves of G. max L. was significantly enhanced by Arthrobacter sp. with nutrient biostimulation. A combined use of G. max L. and Arthrobacter sp. with nutrient biostimulation accelerated cadmium phytoremediation. In addition, cadmium was retained in roots more than in stems and leaves and G. max L. had the lowest translocation factor at all growth stages, suggesting that G. max L. is a phytostabilizing plant. We concluded that biostimulation-assisted bioaugmentation is an important strategy for improving cadmium phytoremediation efficiency. Copyright © 2017 Elsevier Ltd. All rights reserved.

 20. Mechanisms for increases in V˙O2max with endurance training in older and young women.

  Science.gov (United States)

  Murias, Juan M; Kowalchuk, John M; Paterson, Donald H

  2010-10-01

  To examine the time course and mechanisms of cardiorespiratory fitness adaptation to training in older (O) and young (Y) women. A total of six O (69 ± 7 yr) and eight Y (25 ± 5 yr) women were examined before training and after 3, 6, 9, and 12 wk of training. Training was performed on a cycle ergometer three times per week for 45 min at ∼70% of V˙O2max. V˙O2max (mL·kg(-1)·min(-1)) increased within 3 wk, with further changes observed at weeks 6 and 9 in both O (17% ± 14%) and Y and also posttraining (12 wk) in Y (22% ± 6%, P P P V˙O2max from pretraining to posttraining was explained by a widened maximal a-vO2diff in O compared with almost equal increases in Q˙max and maximal a-vO2diff in Y. The early adaptations (first 3 wk) in O relied exclusively on a nonsignificant increase in Q˙max, whereas Y depended on a widened maximal a-vO2diff. Later changes in V˙O2max were explained exclusively by an improved maximal a-vO2diff in O and a larger Q˙max in Y. O and Y women displayed a different time course of training adaptation in V˙O2max, with Y (after an initial improvement in maximal a-vO2diff) depending more on changes in Q˙max and O mostly relying on a widened maximal a-vO2diff.

 1. Service Level Agreement for the QoS Guaranteed Mobile IPTV Services over Mobile WiMAX Networks

  OpenAIRE

  Chowdhury, Mostafa Zaman; Trung, Bui Minh; Jang, Yeong Min; Kim, Young-Il; Ryu, Won

  2011-01-01

  While mobile IPTV services are supported through the mobile WiMAX networks, there must need some guaranteed bandwidth for the IPTV services especially if IPTV and non-IPTV services are simultaneously supported by the mobile WiMAX networks. The quality of an IPTV service definitely depends on the allocated bandwidth for that channel. However, due to the high quality IPTV services and to support of huge non-IPTV traffic over mobile WiMAX networks, it is not possible to guarantee the sufficient ...

 2. The Credit of Fire and Explosion Index for Risk Assessment of Iso-Max Unit in an Oil Refinery

  OpenAIRE

  Mohammad Javad Jafari; Mohammad Movahhedi; Mohsen Zarei

  2012-01-01

  The risks of fire and explosion in oil and gas industry need to be managed. The objectives of the present study were to assess the risk of fire and explosion in Iso-max unit of Tehran Oil Refinery using Dow’s fire and explosion index and to study the influences of the controlling methods. The latest version of DOW fire and explosion index guideline was applied to calculate the fire and explosion index at process subunits of Iso-max. The important process subunits in Iso-max unit were identifi...

 3. Teelthandleiding van biologische cranberry (Vaccinium macrocarpon) : onderdeel van project "Ketenontwikkeling biologische cranberry's in Nederland"

  NARCIS (Netherlands)

  Timmer, R.D.; Balkhoven-Baart, J.M.T.

  2006-01-01

  In deze rapportage wordt verslag gedaan van het teelttechnische onderzoek aan cranberry's. Behandeld worden: het gewas (botanische aspecten, groei en ontwikkeling, optimale groeiomstandigheden en inhoudstoffen/gezondheidsaspecten), markt (productie in Nederland en wereldwijd, telersprijzen,

 4. De groothandel en verwerking van biologische produkten : de mogelijkheden van het gangbare naast het biologische kanaal

  NARCIS (Netherlands)

  Hack, M.D.; Wijngaarden, G.; Borgstein, M.H.

  1993-01-01

  Qualitative research on the bottle -necks in the marketing and processing of biological products in the conventional and biological wholesale trade en processing industries, and on the conditions for (further) introduction of biological products in The Netherlands

 5. A WiMAX Networked UAV Telemetry System for Net-Centric Remote Sensing and Range Surveillance, Phase I

  Data.gov (United States)

  National Aeronautics and Space Administration — A WiMAX networked UAV Telemetry System (WNUTS) is designed for net-centric remote sensing and launch range surveillance applications. WNUTS integrates a MIMO powered...

 6. [Prehn, Ulrich. Max Hildebert Boehm. Radikales Ordnungsdenken vom Ersten Weltkrieg bis in die Bundesrepublik] / Karsten Brüggemann

  Index Scriptorium Estoniae

  Brüggemann, Karsten, 1965-

  2015-01-01

  Arvustus: Prehn, Ulrich. Max Hildebert Boehm. Radikales Ordnungsdenken vom Ersten Weltkrieg bis in die Bundesrepublik (Hamburger Beiträge zur Sozizl- und Zeitgeschichte, 51). Wallstein Verlag. Göttingen 2013

 7. Prinsip-prinsip Dasar Rasionalisasi Birokrasi Max Weber Pada Organisasi Perangkat Daerah Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara

  OpenAIRE

  Kadir, Abdul

  2015-01-01

  : This research entitled Fundamental Principles of Max Weber's Rational Bureaucracy in Kendari City, South- East Sulawesi Province. The purpose of study is to explain and interpret the characteristics of Max Weber's bureaucracy that canastas an imperative control for officials ‘actions of Kendari City, South-East Sulawesi Province. This study utilizes a rational system perspective and applies qualitative research strategy with ethnography. The phenomenon of bureaucracy was explored naturally ...

 8. Prinsip-prinsip Dasar Rasionalisasi Birokrasi Max Weber pada Organisasi Perangkat Daerah Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara

  OpenAIRE

  Kadir, Abdul

  2015-01-01

  : This research entitled Fundamental Principles of Max Weber's Rational Bureaucracy in Kendari City, South- East Sulawesi Province. The purpose of study is to explain and interpret the characteristics of Max Weber's bureaucracy that canastas an imperative control for officials ‘actions of Kendari City, South-East Sulawesi Province. This study utilizes a rational system perspective and applies qualitative research strategy with ethnography. The phenomenon of bureaucracy was explored naturally ...

 9. MAXED, a computer code for the deconvolution of multisphere neutron spectrometer data using the maximum entropy method

  International Nuclear Information System (INIS)

  Reginatto, M.; Goldhagen, P.

  1998-06-01

  The problem of analyzing data from a multisphere neutron spectrometer to infer the energy spectrum of the incident neutrons is discussed. The main features of the code MAXED, a computer program developed to apply the maximum entropy principle to the deconvolution (unfolding) of multisphere neutron spectrometer data, are described, and the use of the code is illustrated with an example. A user's guide for the code MAXED is included in an appendix. The code is available from the authors upon request

 10. Achievement of VO2max criteria during a continuous graded exercise test and a verification stage performed by college athletes.

  Science.gov (United States)

  Mier, Constance M; Alexander, Ryan P; Mageean, Amanda L

  2012-10-01

  The purpose of this study was to determine the incidence of meeting specific VO2max criteria and to test the effectiveness of a VO2max verification stage in college athletes. Thirty-five subjects completed a continuous graded exercise test (GXT) to volitional exhaustion. The frequency of achieving various respiratory exchange ratio (RER) and age-predicted maximum heart rate (HRmax) criteria and a VO2 plateau within 2 and 2.2 ml·kg(-1)·min(-1) (active recovery, 10 subjects who did not demonstrate a plateau completed a verification stage performed at supramaximal intensity. From the GXT, the number of subjects meeting VO2max plateau was 5 (≤2 ml·kg(-1)·min(-1)) and 7 (≤2.2 ml·kg(-1)·min(-1)), RER criteria 34 (≥1.05), 32 (≥1.10), and 24 (≥1.15), HRmax criteria, 35 (athlete's ability to achieve VO2max plateau and certain RER and HR criteria. The use of a verification stage increases the frequency of VO2max achievement and may be an effective method to improve the accuracy of VO2max measurements in college athletes.

 11. Molecular docking of Glycine max and Medicago truncatula ureases with urea; bioinformatics approaches.

  Science.gov (United States)

  Filiz, Ertugrul; Vatansever, Recep; Ozyigit, Ibrahim Ilker

  2016-03-01

  Urease (EC 3.5.1.5) is a nickel-dependent metalloenzyme catalyzing the hydrolysis of urea into ammonia and carbon dioxide. It is present in many bacteria, fungi, yeasts and plants. Most species, with few exceptions, use nickel metalloenzyme urease to hydrolyze urea, which is one of the commonly used nitrogen fertilizer in plant growth thus its enzymatic hydrolysis possesses vital importance in agricultural practices. Considering the essentiality and importance of urea and urease activity in most plants, this study aimed to comparatively investigate the ureases of two important legume species such as Glycine max (soybean) and Medicago truncatula (barrel medic) from Fabaceae family. With additional plant species, primary and secondary structures of 37 plant ureases were comparatively analyzed using various bioinformatics tools. A structure based phylogeny was constructed using predicted 3D models of G. max and M. truncatula, whose crystallographic structures are not available, along with three additional solved urease structures from Canavalia ensiformis (PDB: 4GY7), Bacillus pasteurii (PDB: 4UBP) and Klebsiella aerogenes (PDB: 1FWJ). In addition, urease structures of these species were docked with urea to analyze the binding affinities, interacting amino acids and atom distances in urease-urea complexes. Furthermore, mutable amino acids which could potentially affect the protein active site, stability and flexibility as well as overall protein stability were analyzed in urease structures of G. max and M. truncatula. Plant ureases demonstrated similar physico-chemical properties with 833-878 amino acid residues and 89.39-90.91 kDa molecular weight with mainly acidic (5.15-6.10 pI) nature. Four protein domain structures such as urease gamma, urease beta, urease alpha and amidohydro 1 characterized the plant ureases. Secondary structure of plant ureases also demonstrated conserved protein architecture, with predominantly α-helix and random coil structures. In

 12. The highest velocity and the shortest duration permitting attainment of VO2max during running

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Tiago Turnes

  2015-02-01

  Full Text Available DOI: http://dx.doi.org/10.5007/1980-0037.2015v17n2p226   The severe-intensity domain has important applications for the prescription of running training and the elaboration of experimental designs. The objectives of this study were: 1 to investigate the validity of a previously proposed model to estimate the shortest exercise duration (TLOW and the highest velocity (VHIGH at which VO2max is reached during running, and 2 to evaluate the effects of aerobic training status on these variables. Eight runners and eight physically active subjects performed several treadmill running exercise tests to fatigue in order to mathematically estimate and to experimentally determine TLOW and VHIGH. The relationship between the time to achieve VO2max and time to exhaustion (Tlim was used to estimate TLOW. VHIGH was estimated using the critical velocity model. VHIGH was assumed to be the highest velocity at which VO2 was equal to or higher than the average VO2max minus one standard deviation. TLOW was defined as Tlim associated with VHIGH. Runners presented better aerobic fitness and higher VHIGH (22.2 ± 1.9 km.h-1 than active subjects (20.0 ± 2.1 km.h-1. However, TLOW did not differ between groups (runners: 101 ± 39 s; active subjects: 100 ± 35 s. TLOW and VHIGH were not well estimated by the model proposed, with high coefficients of variation (> 6% and a low correlation coefficient (r<0.70, a fact reducing the validity of the model. It was concluded that aerobic training status positively affected only VHIGH. Furthermore, the model proposed presented low validity to estimate the upper boundary of the severe-intensity domain (i.e., VHIGH, irrespective of the subjects’ training status.

 13. Adaptive pattern recognition by mini-max neural networks as a part of an intelligent processor

  Science.gov (United States)

  Szu, Harold H.

  1990-01-01

  In this decade and progressing into 21st Century, NASA will have missions including Space Station and the Earth related Planet Sciences. To support these missions, a high degree of sophistication in machine automation and an increasing amount of data processing throughput rate are necessary. Meeting these challenges requires intelligent machines, designed to support the necessary automations in a remote space and hazardous environment. There are two approaches to designing these intelligent machines. One of these is the knowledge-based expert system approach, namely AI. The other is a non-rule approach based on parallel and distributed computing for adaptive fault-tolerances, namely Neural or Natural Intelligence (NI). The union of AI and NI is the solution to the problem stated above. The NI segment of this unit extracts features automatically by applying Cauchy simulated annealing to a mini-max cost energy function. The feature discovered by NI can then be passed to the AI system for future processing, and vice versa. This passing increases reliability, for AI can follow the NI formulated algorithm exactly, and can provide the context knowledge base as the constraints of neurocomputing. The mini-max cost function that solves the unknown feature can furthermore give us a top-down architectural design of neural networks by means of Taylor series expansion of the cost function. A typical mini-max cost function consists of the sample variance of each class in the numerator, and separation of the center of each class in the denominator. Thus, when the total cost energy is minimized, the conflicting goals of intraclass clustering and interclass segregation are achieved simultaneously.

 14. A Limited Submuscular Direct-to-Implant Technique Utilizing AlloMax

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Michal Brichacek, MD

  2017-07-01

  Full Text Available Background:. This study evaluates a novel limited submuscular direct-to-implant technique utilizing AlloMax where only the upper few centimeters of the implant is covered by the pectoralis, whereas the majority of the implant including the middle and lower poles are covered by acellular dermal matrix. Methods:. The pectoralis muscle is released off its inferior and inferior-medial origins and allowed to retract superiorly. Two sheets of AlloMax (6 × 16 cm are sutured together and secured to the inframammary fold, serratus fascia, and the superiorly retracted pectoralis. Thirty-seven breasts in 19 consecutive patients with follow-up at 6 months were reviewed. Results:. Nineteen consecutive patients with 37 reconstructed breasts were studied. Average age was 50 years, average BMI was 24.3. Ptosis ranged from grade 0–III, and average cup size was B (range, A–DDD. Early minor complications included 1 seroma, 3 minor postoperative hematomas managed conservatively, and 3 minor wound healing problems. Three breasts experienced mastectomy skin flap necrosis and were managed with local excision. There were no cases of postoperative infection, red breast, grade III/IV capsular contractures, or implant loss. A single patient complained of animation postoperatively. One patient desired fat grafting for rippling. Conclusions:. The limited submuscular direct-to-implant technique utilizing AlloMax appears to be safe with a low complication rate at 6 months. This technique minimizes the action of the pectoralis on the implant, reducing animation deformities but still providing muscle coverage of the upper limit of the implant. Visible rippling is reduced, and a vascularized bed remains for fat grafting of the upper pole if required.

 15. MAX-DOAS observations at Penlee Point Atmospheric Observatory, South England

  Science.gov (United States)

  Lampel, Johannes; Yang, Mingxi; Poggenhans, Nicolai; Buxmann, Joelle; Pöhler, Denis; Schmitt, Stefan; Zielcke, Johannes; Frieß, Udo; Wagner, Thomas; Platt, Ulrich

  2017-04-01

  For almost one year MAX-DOAS observations were performed at the Penlee Point Atmospheric Observatory close to Plymouth, South England, in order to quantify abundances of reactive halogen species (RHS) and their potential impact on diurnal ozone observations. The observatory is located directly at the coast at the entrance of the Plymouth sound. Thus, the measurements mostly probed air masses from the open ocean, which are potentially influenced by coastal emissions. Depending on the wind direction, the observations are also influenced by urban pollution from the city of Plymouth and by shipping emissions from the sound and the English Channel. NO2 and HCHO were clearly detected. No significant absorptions above the instrumental detection limit (DL) of 1 ppt (BrO) and 0.6 ppt (IO) were observed. Also Glyoxal could not be detected above the DL of 20 ppt. SO2, HONO and OClO were also not observed above the respective DL. The data set is suitable also to show a series of general properties for the spectral retrieval of MAX-DOAS data. We show estimates for the O4 absorption bands at cross-section around 328nm and 419nm, which were usually not considered in the past and can in turn improve the spectral retrieval in the wavelength range used for BrO and HCHO significantly. Thus, reduction of BrO and HCHO DL of typically 35% could be achieved. The long term measurements also show that the used recently available commercial MAX-DOAS allow high quality measurements like expensive custom-made instruments. The performance of the instrument will be presented.

 16. Max Brödel: his art, legacy, and contributions to neurosurgery through medical illustration.

  Science.gov (United States)

  Patel, Smruti K; Couldwell, William T; Liu, James K

  2011-07-01

  Max Brödel is considered the father of modern medical illustration. This report reviews his contributions to neurosurgery as a medical illustrator. Max Brödel, a young artist from Leipzig, Germany, was hired at Johns Hopkins Hospital in 1894, where he illustrated an operative textbook of gynecology for Howard A. Kelly. Although Brödel did not have any formal medical training, he quickly acquired knowledge of anatomy, pathology, physiology, and surgery. Brödel's extraordinary illustrations were characterized by an aerial perspective that conveyed the surgeon's operative viewpoint and precise surgical anatomy. He masterfully incorporated tissue realism with cross-sectional anatomy to accentuate concepts while maintaining topographical accuracy. Brödel's reputation spread quickly and resulted in collaborations with prominent surgeons, such as Cushing, Halsted, and Dandy. Cushing, who also possessed artistic talent, became a pupil of Brödel and remained a very close friend. In 1911, Brödel was appointed the director of the Department of Art as Applied to Medicine at Johns Hopkins, the first academic department of its kind in the world. For the next several decades, he trained generations of renowned medical illustrators. Just as Osler, Halsted, and Cushing passed their skills and knowledge to future leaders of medicine and surgery, Brödel did the same for the field of medical illustration. The advancement of neurosurgical education has been greatly facilitated by Max Brödel's artistic contributions. His unique ability to synthesize art and medicine resulted in timeless illustrations that remain indispensable to surgeons. The art produced by his legacy of illustrators continues to flourish in neurosurgical literature today.

 17. Pemodelan dan Verifikasi Formal Pengaruh Mobility pattern Terhadap Handoff Latency pada Jaringan WiMAX

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  I Nym Saputra Wahyu Wijaya

  2016-01-01

  Full Text Available In order to decrease handoff latency and increase the successful of HHO conventional scheme, a development of handover scheme is done in standard protocol WiMAX IEEE 802.16e by adding mobility pattern. The superiority of handover scheme with mobility pattern can reduce handoff latency up to 50%, mean while the weakness of this scheme is a wrong act in determining target base station are often happen. Simulation can not showing the cause of that error. So, we do formal verification in to hard handover model with mobility pattern.             In this research, behaviour system is modeled with continuous-time Markov chain (CTMC. The model is foccused to aproximating the influence of mobility pattern in to handoff latency from WiMAX hard handover mechanism. In order to set up a series markov chain models handover system can follow steps, such as: represents the state space, give a number in all transitions, generate the rate transition matrix (infinitesimal generator.             Probabilistic model checking in the research are using quantitative properties and qualitative properties. Formal verification concerning properties has relation with handover in WiMAX network showing that 70% from mobile station which doing scanning with mobility pattern are success doing handover. 24% of them doing scanning conventional as a result of wrongness in act determining target base station, so handoff latency which is pictured will bigger than a system that is only use conventional scanning method.

 18. Evaluation of the coagulometer STA R Max® (Stago) for routine coagulation parameters.

  Science.gov (United States)

  Brulé, Justine; Sinegre, Thomas; Pereira, Bruno; Berger, Marc G; Serre-Sapin, Anne-Françoise; Lebreton, Aurélien

  2018-04-01

  The STA R Max ® is a fully automated multiparameter coagulometer using clotting (viscosity-based detection system), chromogenic and immunologic assays. STA R Max ® is equipped with an innovative software (STA Coag Expert ® ) designed to assist laboratory in accreditation. The aim of this study was to evaluate its performances for the certification according to ISO 15189 quality standard in the haemostasis unit of our university hospital. The following tests were evaluated: prothrombin time (PT), activated partial thromboplastin time (aPTT), kaolin cephalin clotting time (KCCT), fibrinogen, anti-Xa assay and D-dimers. In normal and pathological range, the intra-assay coefficients of variation (CV) for PT, aPTT, KCCT and fibrinogen were below 4.0%. Intra-assay CV was of 4.0% for the anti-Xa assay and intra-assay CV was of 7.9% for D-dimers. Inter-assay CV were below 5.0% for PT, aPPT, KCCT and fibrinogen, 14.9% for anti-Xa assay and 8.6% for D-dimers. The interlaboratory comparisons were below 8.7% for PT, aPPT and KCCT, 5.0% for fibrinogen and 15.5% for anti-Xa assay. All results were acceptable according to suitable CV established by GFHT and the provider. The concordance between all coagulometers was excellent, with correlation coefficient close to 1 (0.99 for all parameters except for aPPT which was 0.98) calculated thanks to an intra-class correlation study. In conclusion, the STA R Max ® analyser is suitable for haemostasis laboratories and facilitates certification of a laboratory.

 19. Applicability of an Indirect VO2max Test: Its Association with the 400 Meters Freestyle Performance

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Adalberto Veronese da Costa

  Full Text Available Abstract The aim of this study was to evaluate the VO2max using a previously validated indirect test for non-expert adult swimmers and to verify its connection with the 400 meters freestyle test. A total of 17 non-expert male swimmers (21.5 ± 3.12 years were evaluated. Body composition measurements included body weight (74 ± 9.41 kg, height (172.9 ± 5.21 cm and body fat percentage (15.2 ± 4.15 %. Two tests were conducted on different days; the 400 meters freestyle (400 MF and the Progressive Swim Test (PSwT, respectively. The participant's heart rate frequency before and after the test (BHR and AHR was analyzed, as well as the subjective perception of effort (RPE, the number of laps covered (NLP, and the time of test execution measured in minutes. Significant differences were identified in all variables (p - 0.60 was found between AHR and execution time (r > - 0.70, as well as between the VO2max estimated by the PSwT and the 400 MF performance test (r > - 0.70. The Bland-Altman Plot showed that the values discovered were within the established concordance limits of 95% (±1.96 SD. A negative correlation between a swimming test and a test that estimates the VO2max occurred, and the PSwT showed results of greater approximation of the aerobic power of non-expert swimmers. In conclusion, the PSwT is applicable for non-expert adult swimmers.

 20. Indicadores de alcoolismo no Teste das Pirâmides Coloridas de Max Pfister Indicators of alcoholism in the Color Pyramid Test of Max Pfister

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Anna Elisa de Villemor Amaral

  2003-06-01

  Full Text Available A falta de pesquisas sobre a validação de alguns testes psicológicos torna o seu uso limitado, como no caso do Teste das Pirâmides Coloridas de Max Pfister. Apesar desse teste ser uma técnica simples, oferecer uma série de facilidades na testagem individual e ser bastante usado na clínica, não apresenta dados de validação para diagnóstico de quadros psicopatológicos. Realizamos um estudo no qual investigamos um grupo composto por 15 indivíduos diagnosticados como alcoolistas por meio da Entrevista Clínica Estruturada para o DSM-IV (SCID-I e comparamos seus resultados com um grupo não clínico de 109 pessoas que nunca procuraram ajuda psiquiátrica ou psicológica. O Teste das Pirâmides Coloridas foi aplicado em ambos os grupos. Os dados foram analisados empregando a regressão logística. Observou-se uma maior porcentagem da cor vermelha e da constância absoluta da cor violeta no grupo clínico em relação ao grupo não clínico.The lack of research about validity of some psychological tests make their use restricted as it is the case of the Color Pyramid Test of Max Pfister. Although this test is a simple technique offering some advantages in testing individuals and it is frequently used in clinical context, there is no data on its validity concerning psychopathological diagnosis. We conducted a study investigating a sample of 15 alcoholics diagnosed with the help of the Structured Clinical Interview for the DSM-IV (SCID-I and comparing these subjects with 109 non-patients who never looked for psychological or psychiatric treatment. All subjects took the Color Pyramid Test. The data were analyzed by means of a logistic regression. An increase in the use of the red color and the constancy in the use of violet among the patients as compared with the non-patients were observed.

 1. Albert Einstein and his mentor Max Talmey. The seventh Charles B. Snyder Lecture.

  Science.gov (United States)

  Ravin, J G

  1997-01-01

  While he was a student at the Munich medical school, Max Talmey strongly influenced the education of Albert Einstein. Their association occurred during five years of Einstein's second decade. They lost contact for many years after each left Munich. Talmey emigrated to the United States and practiced medicine, mainly ophthalmology, in New York City. He made significant contributions to medicine, to the popularization of Einstein's work, and to the development of international languages. The relationship of Talmey and Einstein was rekindled when Einstein visited and later moved to the United States.

 2. Comparison of MAX-DOAS profiling algorithms during CINDI-2 - Part 2: trace gases

  Science.gov (United States)

  Hendrick, Francois; Friess, Udo; Tirpitz, Lukas; Apituley, Arnoud; Van Roozendael, Michel; Kreher, Karin; Richter, Andreas; Wagner, Thomas

  2017-04-01

  The second Cabauw Intercomparison campaign for Nitrogen Dioxide measuring Instruments (CINDI-2) took place at the Cabauw Experimental Site for Atmospheric Research (CESAR; Utrecht area, The Netherlands) from 25 August until 7 October 2016. CINDI-2 was aiming at assessing the consistency of MAX-DOAS slant column density measurements of tropospheric species (NO2, HCHO, O3, and O4) relevant for the validation of future ESA atmospheric Sentinel missions, through coordinated operation of a large number of DOAS and MAXDOAS instruments from all over the world. An important objective of the campaign was to study the relationship between remote-sensing column and profile measurements of the above species and collocated reference ancillary observations. For this purpose, the CINDI-2 Profiling Task Team (CPTT) was created, involving 22 groups performing aerosol and trace gas vertical profile inversion using dedicated MAX-DOAS profiling algorithms, as well as the teams responsible for ancillary profile and surface concentration measurements (NO2 analysers, NO2 sondes, NO2 and Raman LIDARs, CAPS, Long-Path DOAS, sunphotometer, nephelometer, etc). The main purpose of the CPTT is to assess the consistency of the different profiling tools for retrieving aerosol extinction and trace gas vertical profiles through comparison exercises using commonly defined settings and to validate the retrievals with correlative observations. In this presentation, we give an overview of the MAX-DOAS vertical profile comparison results, focusing on NO2 and HCHO, the aerosol retrievals being presented in a companion abstract led by U. Frieß. The performance of the different algorithms is investigated with respect to the various sky and weather conditions and aerosol loadings encountered during the campaign. The consistency between optimal-estimation-based and parameterized profiling tools is also evaluated for these different conditions, together with the level of agreement with available NO2 and

 3. Comparison of MAX-DOAS profiling algorithms during CINDI-2 - Part 1: aerosols

  Science.gov (United States)

  Friess, Udo; Hendrick, Francois; Tirpitz, Jan-Lukas; Apituley, Arnoud; van Roozendael, Michel; Kreher, Karin; Richter, Andreas; Wagner, Thomas

  2017-04-01

  The second Cabauw Intercomparison campaign for Nitrogen Dioxide measuring Instruments (CINDI-2) took place at the Cabauw Experimental Site for Atmospheric Research (CESAR; Utrecht area, The Netherlands) from 25 August until 7 October 2016. CINDI-2 was aiming at assessing the consistency of MAX-DOAS slant column density measurements of tropospheric species (NO2, HCHO, O3, and O4) relevant for the validation of future ESA atmospheric Sentinel missions, through coordinated operation of a large number of DOAS and MAXDOAS instruments from all over the world. An important objective of the campaign was to study the relationship between remote-sensing column and profile measurements of the above species and collocated reference ancillary observations. For this purpose, the CINDI-2 Profiling Task Team (CPTT) was created, involving 22 groups performing aerosol and trace gas vertical profile inversion using dedicated MAX-DOAS profiling algorithms, as well as the teams responsible for ancillary profile and surface concentration measurements (NO2 analysers, NO2 sondes, NO2 and Raman LIDARs, CAPS, Long-Path DOAS, sun photometer, nephelometer, etc). The main purpose of the CPTT is to assess the consistency of the different profiling tools for retrieving aerosol extinction and trace gas vertical profiles through comparison exercises using commonly defined settings and to validate the retrievals with correlative observations. In this presentation, we give an overview of the MAX-DOAS vertical profile comparison results, focusing on the retrieval of aerosol extinction profiles, with the trace gas retrievals being presented in a companion abstract led by F. Hendrick. The performance of the different algorithms is investigated with respect to the variable visibility and cloud conditions encountered during the campaign. The consistency between optimal-estimation-based and parameterized profiling tools is also evaluated for these different conditions, together with the level of agreement

 4. MAPU: Max-Planck Unified database of organellar, cellular, tissue and body fluid proteomes

  DEFF Research Database (Denmark)

  Zhang, Yanling; Zhang, Yong; Adachi, Jun

  2007-01-01

  Mass spectrometry (MS)-based proteomics has become a powerful technology to map the protein composition of organelles, cell types and tissues. In our department, a large-scale effort to map these proteomes is complemented by the Max-Planck Unified (MAPU) proteome database. MAPU contains several...... and stringent validation criteria, false positive identification rates in MAPU are lower than 1:1000. Thus MAPU datasets can serve as reference proteomes in biomarker discovery. MAPU contains the peptides identifying each protein, measured masses, scores and intensities and is freely available at http...

 5. My max score AP statistics maximize your score in less time

  CERN Document Server

  Ross, Phd, Amanda

  2013-01-01

  The only study guide to offer expert, customized study plans for every student's needs You've had a year to study...but also a year to forget. As the AP test approaches, other guides reexamine the entire year of material. But only one guide identifies your strengths and weaknesses, then points you directly to the review you need most My Max Score, a new concept developed by AP teachers and exam graders, offers separate review materials for long-term prep and last-minute cram sessions-no matter when you start studying, This is just what you need-plus str

 6. THE EFFECT OF SOME RHIZOBACTERIAN STRAINS ON SOLUBLE PROTEINS CONTENT IN SOYBEANS (GLYCINE MAX L. MERR.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marius Stefan

  2007-08-01

  Full Text Available Now it is an accepted fact that plant growth-promoting rhizobacteria (PGPR can increase the productivity of several crops. The main objective of the present study was to find if there are any differences in protein content in the seeds of soybean (Glycine max L. MERR.. Using spectrophotometric methods for analyzing the protein contents and electrophoretic methods for qualitative analysis it was observed that no major modifications occur in protein spectrum. Looking at the quantitative side there was a small improvement in protein quantity.

 7. Population Size vs. Mutation Strength for the (1+λ) EA on OneMax

  DEFF Research Database (Denmark)

  Gießen, Christian; Witt, Carsten

  2015-01-01

  The (1+1) EA with mutation probability c/n, where c>0 is an arbitrary constant, is studied for the classical OneMax function. Its expected optimization time is analyzed exactly (up to lower order terms) as a function of c and λ. It turns out that 1/n is the only optimal mutation probability if λ=......, irrespectively of it being less than 1 or greater. The results are obtained by a careful study of order statistics of the binomial distribution and variable drift theorems for upper and lower bounds....

 8. Max Dvořák and Austrian Denkmalpflege at War

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jonathan Blower

  2009-12-01

  Full Text Available As was often the case with Vienna School art historians, Max Dvořák (1874-1921 contributed a significant amount to the theory and practice of monument preservation. This paper considers his reactions to the precarious situation of artistic heritage during and after the first world war, which he conceived as a conflict between spiritual and material values. In writings that betray a less than objective patriotism, Italy emerges as Dvořák’s principal antagonist, whilst critical voices in Austria – that of Karl Kraus in particular – undermined his position by calling for an end to the so-called monument cult.

 9. APLIKASI PEMBERIAN GOLDEN HARVEST DAN RHIZOBIUM BERPENGARUH TERHADAP PERTUMBUHAN DAN PRODUKSI TANAMAN KEDELAI (Glycine max L.)

  OpenAIRE

  Munar, Asritanarni; Mawar Tarigan, Dafni; Siregar, Ahmad Haris

  2015-01-01

  AbstractThis study to determine the effect of Golden Harvest fertilizer and Rhizobium on growth and production of soybean (Glycine max L.). Implemented using the design of Plots Divided  factorial with two factors. The results showed that administration of Golden Harvest Fertilizer real influence on plant height parameters (2 and 3 MST MST), the number of branch age (4 and 6 MST MST), the age of flowering, harvest age, number of pods per plant contains, dry weight of 100 seeds and production ...

 10. Undulator physics and coherent harmonic generation at the MAX-lab electron storage ring

  International Nuclear Information System (INIS)

  Werin, Sverker.

  1991-01-01

  This work presents the undulator and harmonic generation project at the electron storage ring MAX-lab at University of Lund. The theory of undulator radiation, laser coherent harmonic generation, optical klystron amplifiers and FELs is treated in one uniform way, with complete solutions of the necessary equations. The permanent magnet undulator is described in some detail, along with the installation of the undulator in the storage ring. Details regarding the emitted radiation, the electron beam path in the undulator and other results are analysed. Finally harmonic generation using a Nd:YAG laser and the creation of coherent photons at the third harmonic (355 nm) is described. (author)

 11. Modeling and solving semiring constraint satisfaction problems by transformation to weighted semiring Max-SAT

  CSIR Research Space (South Africa)

  Leenen, L

  2007-12-01

  Full Text Available is not satisfied by an assignment, this unsatisfied clause contributes the minimum semiring value to the total weight. Note that at most one support clause for each constraint can be satisfied by a truth assignment if we assume that the at-most-one and at...-Max-SAT encoding of P , let the set Sup contain the support clauses in the encoding and α be some truth assignment for the clauses in Sup. Then tαsol = 〈X1,val1 , . . . ,Xn,valn〉 is a solution tuple for the encoding iff the following holds: – for every...

 12. Disenchantment of the world and ethics in pedagogical action: reflections upon Max Weber

  OpenAIRE

  Carvalho, Alonso Bezerra de

  2010-01-01

  Este artigo, de caráter teórico, apresenta ideias do pensamento weberiano, destacando aquelas que fornecem elementos para se pensar a educação na atualidade, sobretudo a partir de sua compreensão da modernidade. Desencantamento do mundo é o conceito-chave de sua sociologia, tomado como referência para refletir sobre o significado que a ciência e o professor podem ter hoje. Autor clássico, a interpretação que Max Weber faz do mundo moderno traz às nossas reflexões temas os mais diversos, influ...

 13. LA AMBIVALENTE POSICIÓN DE MAX SCHELER ANTE LA ÉTICA DE FRANZ BRENTANO

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sergio Sánchez Migallón

  2013-11-01

  Full Text Available This article aims to evaluate the Franz Brentano’s ethics’s influence on the Max Scheler’s axiology. That influence is ambivalent, i.e., Scheler accepts some thesis and rejects others. The article’s idea is, on the one hand, that the Brentano’s positive influence is decisive for Scheler. On the other hand, the disagreement between both of them is partly real and partly rather apparent. And this apparent disagreement discovers precisely two points which deserves more reflection: the nature of axiological perception and the nature and function of love.

 14. Max Scheler's theory of the hierarchy of values and emotions and its relevance to current psychopathology.

  Science.gov (United States)

  Cutting, J

  2016-06-01

  The philosopher Max Scheler (1874-1928) set out a hierarchical theory of values and emotions in the early twentieth century. This inspired Kurt Schneider to distinguish two sorts of depressive illness, each conforming to a Störung (disorder) in different levels of Scheler's hierarchy. No other psychopathologist, except Stanghellini, gave the matter much attention. I believe that Scheler's theory is a rich source of insight into psychopathology, general and neuropsychiatric. I therefore give an account of Scheler's scheme, review its extant applications (Schneider's, Stanghellini's), and present suggestions as to its continuing potential relevance in a wide range of psychopathological conditions. © The Author(s) 2016.

 15. Max Tech and Beyond: Maximizing Appliance and Equipment Efficiency by Design

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Desroches, Louis-Benoit; Garbesi, Karina

  2011-07-20

  It is well established that energy efficiency is most often the lowest cost approach to reducing national energy use and minimizing carbon emissions. National investments in energy efficiency to date have been highly cost-effective. The cumulative impacts (out to 2050) of residential energy efficiency standards are expected to have a benefit-to-cost ratio of 2.71:1. This project examined energy end-uses in the residential, commercial, and in some cases the industrial sectors. The scope is limited to appliances and equipment, and does not include building materials, building envelopes, and system designs. This scope is consistent with the scope of DOE's appliance standards program, although many products considered here are not currently subject to energy efficiency standards. How much energy could the United States save if the most efficient design options currently feasible were adopted universally? What design features could produce those savings? How would the savings from various technologies compare? With an eye toward identifying promising candidates and strategies for potential energy efficiency standards, the Max Tech and Beyond project aims to answer these questions. The analysis attempts to consolidate, in one document, the energy savings potential and design characteristics of best-on-market products, best-engineered products (i.e., hypothetical products produced using best-on-market components and technologies), and emerging technologies in research & development. As defined here, emerging technologies are fundamentally new and are as yet unproven in the market, although laboratory studies and/or emerging niche applications offer persuasive evidence of major energy-savings potential. The term 'max tech' is used to describe both best-engineered and emerging technologies (whichever appears to offer larger savings). Few best-on-market products currently qualify as max tech, since few apply all available best practices and components. The

 16. A Contingent Affinity: Max Weber, Carl Schmitt, and the Challenge of Modern Politics.

  Science.gov (United States)

  Magalhães, Pedro T

  2016-01-01

  The thesis that the theory of charismatic-plebiscitary democracy developed by Max Weber in the wake of the Weimar Republic was developed to its ultimate consequences by Carl Schmitt in the final crisis of Weimar has been hotly debated since it was first advanced in the 1950s. This paper proposes a fresh look at the controversy. By comparing both authors' concepts of politics in their relation to the problem of modernity, it argues that the Weber-Schmitt affair is neither a baseless legend nor a case of natural continuity. Instead, it should rather be understood in terms of a contingent affinity.

 17. THE RELATIONSHIP BETWEEN AEROBIC POWER AND REPEATED SPRINT ABILITY IN YOUNG SOCCER PLAYERS WITH DIFFERENT LEVELS OF VO2 MAX

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Rostam Alizadeh

  2010-06-01

  Full Text Available In some team sports such as soccer which is interval, athletes need to prepare themselves immediatelyfor the next activity. Therefore it is very important to have enough information on characteristics of recovery phase and quick recovery to the first situation and to have the minimum speed reduction. The purpose of this study was to determine the relationship between aerobic power and repeated sprint ability (RSA or decrementindex in young soccer players in three different levels of Vo2max. Methods: For this reason 41 volunteers were divided in to three groups with different levels of Vo2max ml.kg-1.min-1 low 37.22 ± 2.3 (n= 18, age 17.1 ± 0.9 year, height 170.6 ± 0.76 cm, weight 67.1 ± 5.05 kg medium 46.46± 1.97 ml.kg-1.min-1 (n= 13, age 17.6± 0.76year, height 173.8 ± 4.84 cm, weight 65.9 ± 4.92 kg and high 55.63 ± 1.52 ml.kg-1.min-1 (n=10, age 17.4 ±0.69 year, height 177 ± 3.23 cm, weight 71.4 ± 3.94 kg. To determine Vo2max a graded exercise test until volitional exhaustion on treadmill was used, and also RAST was used to measure RSA. The lactate accumulation was measured before and after RSA protocol. Pearson's correlation was used to determine the correlation between the aerobic power and RSA. The results indicated that there are significant relationship between Vo2max anddecremental index in low Vo2max group (r= 0.86, p= 0.001, no significant relationship medium Vo2max group (r= 0.14, p= 0.63 and negative significant relationship in high Vo2max group (r= - 0.64, p= 0.04. There are no significant relationship between Lactate accumulation and decremental index in medium (r= 0.005, p= 0.98 and high Vo2max groups (r=0.27, p= 0.45. Discussion: It is possible that the recovery of inter muscular resources relates to aerobic ability, but there are other factors effective in RSA rather than Vo2max and Lactate accumulation. The current study showed a normal curved relationship between Vo2max and RSA.

 18. Religião, educação e economia em Max Weber = Religion, education and the economy in Max Weber

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Carvalho Filho, Juarez Lopes de

  2014-01-01

  Full Text Available Este artigo propõe relacionar a religião, a educação e a economia em Max Weber. Apesar de não ter escrito uma obra específica sobre a educação, é possível verificar em escritos como Confucionismo e taoísmo um esboço de tipos ideais da educação encontrados em qualquer sistema de formação, que Weber articulava aos tipos de dominação legitima (racional-legal, tradicional, carismática, seja política seja religiosa. Cada tipo de educação desenvolve nos alunos uma cultura, uma conduta de vida, ou as qualidades que convêm a um tipo de dominação político-religiosa. Esses elementos dos tipos ideais de educação articulados a uma cultura religiosa exercem um papel importante na formação de sistemas econômicos, notadamente de uma cultura capitalista. Como Weber demonstrou na Ética protestante e o “espírito” do capitalismo, existe uma real adaptação, de uma educação religiosa (ascética ao capitalismo e à sua cultura

 19. Fifty years with the Hamilton scales for anxiety and depression. A tribute to Max Hamilton.

  Science.gov (United States)

  Bech, P

  2009-01-01

  From the moment Max Hamilton started his psychiatric education, he considered psychometrics to be a scientific discipline on a par with biochemistry or pharmacology in clinical research. His clinimetric skills were in operation in the 1950s when randomised clinical trials were established as the method for the evaluation of the clinical effects of psychotropic drugs. Inspired by Eysenck, Hamilton took the long route around factor analysis in order to qualify his scales for anxiety (HAM-A) and depression (HAM-D) as scientific tools. From the moment when, 50 years ago, Hamilton published his first placebo-controlled trial with an experimental anti-anxiety drug, he realized the dialectic problem in using the total score on HAM-A as a sufficient statistic for the measurement of outcome. This dialectic problem has been investigated for more than 50 years with different types of factor analyses without success. Using modern psychometric methods, the solution to this problem is a simple matter of reallocating the Hamilton scale items according to the scientific hypothesis under examination. Hamilton's original intention, to measure the global burden of the symptoms experienced by the patients with affective disorders, is in agreement with the DSM-IV and ICD-10 classification systems. Scale reliability and obtainment of valid information from patients and their relatives were the most important clinimetric innovations to be developed by Hamilton. Max Hamilton therefore belongs to the very exclusive family of eminent physicians celebrated by this journal with a tribute. 2009 S. Karger AG, Basel.

 20. Optimizing WiMAX: Mitigating Co-Channel Interference for Maximum Spectral Efficiency

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  ABDUL QADIR ANSARI

  2016-10-01

  Full Text Available The efficient use of radio spectrum is one of the most important issues in wireless networks because spectrum is generally limited and wireless environment is constrained to channel interference. To cope up and for increased usefulness of radio spectrum wireless networks use frequency reuse technique. The frequency reuse technique allows the use of same frequency band in different cells of same network considering inter-cell distance and resulting interference level. WiMAX (Worldwide Interoperability for Microwave Access PHY profile is designed to use FRF (Frequency Reuse Factor of one. When FRF of one is used it results in an improved spectral efficacy but also results in CCI (Co-Channel interference at cell boundaries. The effect of interference is always required to be measured so that some averaging/ minimization techniques may be incorporated to keep the interference level up to some acceptable threshold in wireless environment. In this paper, we have analyzed, that how effectively CCI impact can be mitigated by using different subcarrier permutation types presented in IEEE 802.16 standard. A simulation based analysis is presented wherein impact of using same and different permutation base in adjacent cells in a WiMAX network on CCI, under varying load conditions is analyzed. We have further studied the effect of permutation base in environment where frequency reuse technique is used in conjunction with cell sectoring for better utilization of radio spectrum.

 1. Identification and analysis of alternative splicing events in Phaseolus vulgaris and Glycine max.

  Science.gov (United States)

  Iñiguez, Luis P; Ramírez, Mario; Barbazuk, William B; Hernández, Georgina

  2017-08-22

  The vast diversification of proteins in eukaryotic cells has been related with multiple transcript isoforms from a single gene that result in alternative splicing (AS) of primary transcripts. Analysis of RNA sequencing data from expressed sequence tags and next generation RNA sequencing has been crucial for AS identification and genome-wide AS studies. For the identification of AS events from the related legume species Phaseolus vulgaris and Glycine max, 157 and 88 publicly available RNA-seq libraries, respectively, were analyzed. We identified 85,570 AS events from P. vulgaris in 72% of expressed genes and 134,316 AS events in 70% of expressed genes from G. max. These were categorized in seven AS event types with intron retention being the most abundant followed by alternative acceptor and alternative donor, representing ~75% of all AS events in both plants. Conservation of AS events in homologous genes between the two species was analyzed where an overrepresentation of AS affecting 5'UTR regions was observed for certain types of AS events. The conservation of AS events was experimentally validated for 8 selected genes, through RT-PCR analysis. The different types of AS events also varied by relative position in the genes. The results were consistent in both species. The identification and analysis of AS events are first steps to understand their biological relevance. The results presented here from two related legume species reveal high conservation, over ~15-20 MY of divergence, and may point to the biological relevance of AS.

 2. THE EFFECT OF GLYCEMIC INDEX ON PLASMA IL-6 IN SUB-MAX EXERCISE

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  S.H. Hasani

  2015-05-01

  Full Text Available Purpose: This study examined the effect of a pre-exercise meal with different glycemic index (GI on plasma IL-6 concentration and glucose metabolism during sub-max exercise (endurance performance run. Material : Ten men completed 1 h running at 70%-75% VO2max on a level treadmill on three occasions. In each trial, one of the three prescribed beverages as meal, i.e. high GI and low GL or placebo was consumed by the subjects 45 min before exercise. Blood samples were collected before, after, 1h and 24h after exercise. Result: Concentration of Plasma IL-6 in LGI group was less than HGI and Pla groups, IL-6 tended to significantly increase after exercise in groups (all P < 0.05, also there was significant difference for plasma IL-6 concentration between placebo and low glycemic groups in after exercise (P=.003 and 1hour after exercise (P=.005 . CK was significantly elevated at all- time points after exercise in 3 groups (all P < 0.05. Concentration of serum CK in LGI group was less than HGI and Pla groups but there not significantly. The consumption of the LGI beverage before exercise could minimize the increasing of plasma IL-6 concentration immediately after exercise and during the 1 h recovery period compared with the HGI beverage and Pla. Conclusion: This result suggested that the LGI beverage consumed as pre-exercise meal could modify the inflammatory response in prolonged exercise.

 3. Application of Max-SAT-based ATPG to optimal cancer therapy design.

  Science.gov (United States)

  Lin, Pey-Chang Kent; Khatri, Sunil P

  2012-01-01

  Cancer and other gene related diseases are usually caused by a failure in the signaling pathway between genes and cells. These failures can occur in different areas of the gene regulatory network, but can be abstracted as faults in the regulatory function. For effective cancer treatment, it is imperative to identify faults and select appropriate drugs to treat the faults. In this paper, we present an extensible Max-SAT based automatic test pattern generation (ATPG) algorithm for cancer therapy. This ATPG algorithm is based on Boolean Satisfiability (SAT) and utilizes the stuck-at fault model for representing signaling faults. A weighted partial Max-SAT formulation is used to enable efficient selection of the most effective drug. Several usage cases are presented for fault identification and drug selection. These cases include the identification of testable faults, optimal drug selection for single/multiple known faults, and optimal drug selection for overall fault coverage. Experimental results on growth factor (GF) signaling pathways demonstrate that our algorithm is flexible, and can yield an exact solution for each feature in much less than 1 second.

 4. Vanguardia, postvanguardia, posmodernidad. Max Aub, Jusep Torres Campalans y la vacunación vanguardista

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ette, Ottmar

  2002-12-01

  Full Text Available The analysis of one of Max Aub's most brilliant novels, «Jusep Torres Campalans» (1958, allows us a deep insight in the complex relationship between the «historic» Avantgarde and the Neoavantgardes of the sixties and seventies as well as between postvanguardist aesthetics and (the cultural space of Postmodernity. Focussing different forms of the break with the break of tradition, this essay deals with the avantgardist vaccination of postmodern cultural practices.

  Partiendo del análisis de una de las obras estéticamente más logradas de Max Aub, «Jusep Torres Campalans» (1958, el presente estudio enfoca las relaciones complejas entre las vanguardias «históricas» y las neovanguardias de los años sesenta y setenta, entre una estética postvanguardista y (el espacio cultural de la Posmodernidad, vacunada —en el sentido de Roland Barthes— con un poquito de Vanguardia.

 5. Habitat selection of Tragulus napu and Tragulus javanicus using MaxEnt analysis

  Science.gov (United States)

  Taher, Taherah Mohd; Lihan, Tukimat; Mustapha, Muzzneena Ahmad; Nor, Shukor Mohd

  2018-04-01

  Large areas are converted into commercial land use such as agriculture and urban as a result from the increasing economic and population demand. This situation is largely affecting wildlife and its habitat. Malaysia as one of the largest oil palm-producing countries, should take precaution into conserving its forest and wildlife diversity. Although big mammal such as elephant and tiger are significant for wildlife diversity, medium and small mammals also contribute to the biological richness in Malaysia. This study aims to predict suitable habitat of medium mammal, Tragulus napu and Tragulus javanicus in the study area and identify its habitat characteristics. The method applied in this study uses maximum entropy (MaxEnt) modeling which utilized species distribution data and selected environmental variables to alienate potential habitat in the study area. The characteristic of the habitat was identified from the result of MaxEnt analysis. This method of habitat modeling shows different extent of predicted suitable habitat in the study area of both species in which Tragulus napu has a limited distribution compared to Tragulus javanicus. However, some characteristics are similar in both habitats. The knowledge on species habitat characteristics is important to predict wildlife habitat in order to make best decision on land use management and conservation.

 6. An enhanced fuzzy min-max neural network for pattern classification.

  Science.gov (United States)

  Mohammed, Mohammed Falah; Lim, Chee Peng

  2015-03-01

  An enhanced fuzzy min-max (EFMM) network is proposed for pattern classification in this paper. The aim is to overcome a number of limitations of the original fuzzy min-max (FMM) network and improve its classification performance. The key contributions are three heuristic rules to enhance the learning algorithm of FMM. First, a new hyperbox expansion rule to eliminate the overlapping problem during the hyperbox expansion process is suggested. Second, the existing hyperbox overlap test rule is extended to discover other possible overlapping cases. Third, a new hyperbox contraction rule to resolve possible overlapping cases is provided. Efficacy of EFMM is evaluated using benchmark data sets and a real medical diagnosis task. The results are better than those from various FMM-based models, support vector machine-based, Bayesian-based, decision tree-based, fuzzy-based, and neural-based classifiers. The empirical findings show that the newly introduced rules are able to realize EFMM as a useful model for undertaking pattern classification problems.

 7. SoyNet: a database of co-functional networks for soybean Glycine max.

  Science.gov (United States)

  Kim, Eiru; Hwang, Sohyun; Lee, Insuk

  2017-01-04

  Soybean (Glycine max) is a legume crop with substantial economic value, providing a source of oil and protein for humans and livestock. More than 50% of edible oils consumed globally are derived from this crop. Soybean plants are also important for soil fertility, as they fix atmospheric nitrogen by symbiosis with microorganisms. The latest soybean genome annotation (version 2.0) lists 56 044 coding genes, yet their functional contributions to crop traits remain mostly unknown. Co-functional networks have proven useful for identifying genes that are involved in a particular pathway or phenotype with various network algorithms. Here, we present SoyNet (available at www.inetbio.org/soynet), a database of co-functional networks for G. max and a companion web server for network-based functional predictions. SoyNet maps 1 940 284 co-functional links between 40 812 soybean genes (72.8% of the coding genome), which were inferred from 21 distinct types of genomics data including 734 microarrays and 290 RNA-seq samples from soybean. SoyNet provides a new route to functional investigation of the soybean genome, elucidating genes and pathways of agricultural importance. © The Author(s) 2016. Published by Oxford University Press on behalf of Nucleic Acids Research.

 8. MAX-DOAS measurements of African continental pollution outflow over the Atlantic Ocean

  Science.gov (United States)

  Behrens, Lisa K.; Hilboll, Andreas; Peters, Enno; Richter, Andreas; Alvarado, Leonardo; Wittrock, Folkard; Burrows, John P.; Vrekoussis, Mihalis

  2017-04-01

  Enhanced levels of atmospheric key pollutants can regularly be identified over the Atlantic Ocean in global trace gas maps retrieved from satellite measurements. The aim of the DFG project COPMAR (Continental outflow of pollutants towards the marine troposphere) was to validate these enhanced values using ship-based measurements and to identify the spatial gradients of the pollutants NO2, CHOCHO, and HCHO over the Atlantic Ocean. Therefore, a multi-axis differential optical absorption spectrometer (MAX-DOAS) was installed on board the research vessel Maria S. Merian for the cruise MSM58/2. This cruise was conducted in October 2016 and went from Ponta Delgada (Azores) to Cape Town (South Africa), crossing between Cape Verde and the African continent. The instrument was continuously scanning the horizon looking towards the African continent, and the ship sailed at nearly constant speed during the whole cruise. In this study, we present the results from the MAX-DOAS measurements for the three species. We discuss the influence of different fit settings and a-priori assumptions on the results and present the observed spatial gradients along the cruise track. Finally, we compare our results with satellite measurements by the GOME-2 and OMI instruments and discuss possible sources of the discrepancies.

 9. An Application of Max Lusher's Theory of Colour Psychology in Forogh Farrokhzad's Poetry

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  M Alavi Moghaddam

  2010-06-01

  Full Text Available Colour is recognized as one of the criteria for personality analysis in modern psychology. Colours are a kind of energy and visible sounds which play an important role in one's life. Their influences on human's soul and mind are undeniable. In other words, colour can be considered as a reflection of one's mental and physical situation since colours have special influence on soul and body equally. Max Lusher's study of colours is among the most recent theories which deal with psychological analysis and character explication. In this method, colours are introduced as numbers. Those which are denied and those which are well- accepted are the reflection of one’s thoughts and feelings. Hence, word selection and colour choice can help us to analyze the poet's personality and mind. Among the modern poets, Forogh Farrokhzad has repeatedly manipulated colours in her poems among which "black" is a specific one. This paper aims at interpreting Forogh Farrokhzad poetry in terms of colour analysis on Max Lusher's theory.

 10. Dual Band Metamaterial Antenna For LTE/Bluetooth/WiMAX System.

  Science.gov (United States)

  Hasan, Md Mehedi; Faruque, Mohammad Rashed Iqbal; Islam, Mohammad Tariqul

  2018-01-19

  A compact metamaterial inspired antenna operate at LTE, Bluetooth and WiMAX frequency band is introduced in this paper. For the lower band, the design utilizes an outer square metallic strip forcing the patch to radiate as an equivalent magnetic-current loop. For the upper band, another magnetic current loop is created by adding metamaterial structure near the feed line on the patch. The metamaterial inspired antenna dimension of 42 × 32 mm 2 compatible to wireless devices. Finite integration technique based CST Microwave Studio simulator has been used to design and numerical investigation as well as lumped circuit model of the metamaterial antenna is explained with proper mathematical derivation. The achieved measured dual band operation of the conventional antenna are sequentially, 0.561~0.578 GHz, 2.346~2.906 GHz, and 2.91~3.49 GHz, whereas the metamaterial inspired antenna shows dual-band operation from 0.60~0.64 GHz, 2.67~3.40 GHz and 3.61~3.67 GHz, respectively. Therefore, the metamaterial antenna is applicable for LTE and WiMAX applications. Besides, the measured metamaterial antenna gains of 0.15~3.81 dBi and 3.47~3.75 dBi, respectively for the frequency band of 2.67~3.40 GHz and 3.61~3.67 GHz.

 11. Rice cytochrome P450 MAX1 homologs catalyze distinct steps in strigolactone biosynthesis

  KAUST Repository

  Zhang, Yanxia

  2014-10-26

  Strigolactones (SLs) are a class of phytohormones and rhizosphere signaling compounds with high structural diversity. Three enzymes, carotenoid isomerase DWARF27 and carotenoid cleavage dioxygenases CCD7 and CCD8, were previously shown to convert all-trans-β-carotene to carlactone (CL), the SL precursor. However, how CL is metabolized to SLs has remained elusive. Here, by reconstituting the SL biosynthetic pathway in Nicotiana benthamiana, we show that a rice homolog of Arabidopsis More Axillary Growth 1 (MAX1), encodes a cytochrome P450 CYP711 subfamily member that acts as a CL oxidase to stereoselectively convert CL into ent-2\\'-epi-5-deoxystrigol (B-C lactone ring formation), the presumed precursor of rice SLs. A protein encoded by a second rice MAX1 homolog then catalyzes the conversion of ent-2\\'-epi-5-deoxystrigol to orobanchol. We therefore report that two members of CYP711 enzymes can catalyze two distinct steps in SL biosynthesis, identifying the first enzymes involved in B-C ring closure and a subsequent structural diversification step of SLs.

 12. Le procédé du collage dans l’oeuvre de Max Ernst

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Márcia Maria Valle Arbex

  2011-10-01

  Full Text Available Considerado um dos inventores da colagem, no sentido moderno da palavra, Max Ernst desenvolve a técnica estendendo sua prática e transformando-a em conceito. Nossa reflexão aborda este “recurso” sob ângulo de sua relação com a noção de imagem surrealista, a partir de exemplos de trabalhos executados em 1919-1920, onde as imagens vêm acompanhadas de legendas, formando o que chamamos de poema-duplo.Considéré l’un des créateurs du collage dans le sens moderne du mot, Max Ernst développe cete technique en élargissant sa pratique et en la transformant en concept. Notre réflexion porte sur ce “procédé”, sous l’angle de ses rapports avec la notion d’image poétique surréaliste, à partir d’exemples de travaux réalisés en 1919-1920, où des légendes accompagnent les images formant une sorte poème-double.

 13. New Closed-Form of the Largest Eigenvalue PDF for Max-SNR MIMO System Performances

  Science.gov (United States)

  Letessier, Jonathan; Vrigneau, Baptiste; Rostaing, Philippe; Burel, Gilles

  Multiple-input multiple-output (MIMO) maximum-SNR (max-SNR) system employs the maximum ratio combiner (MRC) at the receiver side and the maximum ratio transmitter (MRT) at the transmitter side. Its performances highly depend on MIMO channel characteristics, which vary according to both the number of antennas and their distribution between the transmitter and receiver sides. By using the decomposition of the ordered Wishart distribution in the uncorrelated Rayleigh case, we derived a closed-form expression of the largest eigenvalue probability density function (PDF). The final result yields to an expression form of the PDF where polynomials are multiplied by exponentials; it is worth underlining that, though this form had been previously observed for given couples of antennas, to date no formally-written closed-form was available in the literature for an arbitrary couple. Then, this new expression permits one to quickly and easily get the well known largest eigenvalue PDF and use it to determine the binary error probability (BEP) of the max-SNR.

 14. Feedback min-max model predictive control using robust one-step sets

  Science.gov (United States)

  Cychowski, Marcin T.; O'Mahony, Tom

  2010-07-01

  A solution to the infinite-horizon min-max model predictive control (MPC) problem of constrained polytopic systems has recently been defined in terms of a sequence of free control moves over a fixed horizon and a state feedback law in the terminal region using a time-varying terminal cost. The advantage of this formulation is the enlargement of the admissible set of initial states without sacrificing local optimality, but this comes at the expense of higher computational complexity. This article, by means of a counterexample, shows that the robust feasibility and stability properties of such algorithms are not, in general, guaranteed when more than one control move is adopted. For this reason, this work presents a novel formulation of min-max MPC based on the concept of within-horizon feedback and robust contractive set theory that ensures robust stability for any choice of the control horizon. A parameter-dependent feedback extension is also proposed and analysed. The effectiveness of the algorithms is demonstrated with two numerical examples.

 15. Max Phase Materials And Coatings For High Temperature Heat Transfer Applications

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Martinez-Rodriguez, M. [Savannah River Site (SRS), Aiken, SC (United States). Savannah River National Lab. (SRNL); Garcia-Diaz, B. [Savannah River Site (SRS), Aiken, SC (United States). Savannah River National Lab. (SRNL); Olson, L. [Savannah River Site (SRS), Aiken, SC (United States). Savannah River National Lab. (SRNL); Fuentes, R. [Savannah River Site (SRS), Aiken, SC (United States). Savannah River National Lab. (SRNL); Sindelar, R. [Savannah River Site (SRS), Aiken, SC (United States). Savannah River National Lab. (SRNL)

  2015-10-19

  Molten salts have been used as heat transfer fluids in a variety of applications within proposed Gen IV nuclear designs and in advanced power system such as Concentrating Solar Power (CSP). However, operating at elevated temperatures can cause corrosion in many materials. This work developed coating technologies for MAX phase materials on Haynes-230 and characterized the corrosion of the coatings in the presence of commercial MgCl2-KCl molten salt. Cold spraying of Ti2AlC and physical vapor deposition (PVD) of Ti2AlC or Zr2AlC were tested to determine the most effective form of coating MAX phases on structural substrates. Corrosion testing at 850°C for 100 hrs showed that 3.9 μm Ti2AlC by PVD was slightly protective while 117 μm Ti2AlC by cold spray and 3.6 μm Zr2AlC by PVD were completely protective. None of the tests showed decomposition of the coating (Ti or Zr) into the salt

 16. Introductory Remarks on Max Weber’s The Economic Ethics of the World Religions

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Hartmann Tyrell

  2014-05-01

  Full Text Available In Tyrell’s view, too little attention has been paid by Weber scholars to Max Weber’s ‘Economic Ethics of the World Religions’. The principal cause is that the studies of the ‘Economic Ethics’ have remained a torso, where the Occidental part, above all, is missing. Regrettably the essay collections edited by W. Schluchter and the debate provoked by S.N. Eisenstadt regarding ‘Kulturen der Achsenzeit’ have made little difference here, but the same is also true of the volumes which have so far appeared within the Max Weber Gesamtausgabe. Tyrell’s contribution is thus concerned (on the one hand to determine the position of the ‘Economic Ethics’ within Weber’s sociology of religion, but (on the other hand it also seeks to show what it is that “connects” the studies of the ‘Economic Ethics’, so as to counteract the impression that, at any one moment, we are dealing with “isolated pieces of work” in the form of monographs regarding particular world religions.

 17. A Recepção Controversa de Max Weber no Brasil (1940-1980

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Glaucia Villas Bôas

  2014-03-01

  Full Text Available El artículo analiza cómo se recibieron las ideas de Max Weber en las primeras décadas de la institucionalización de la sociología en Brasil, y argumenta que la apropiación de los postulados del autor alemán se hizo a partir de las cuestiones propias de la sociología brasileña. Este punto de vista permitió observar que proposiciones centrales de la sociología weberiana, como, por ejemplo, la formulación de los tipos ideales y del sentido de la ciencia, se recibieron con mucha parsimonia y se reelaboraron a medida que los textos del autor se fueron leyendo en contraste con otros autores. Inicialmente, se retoman textos de la revista Sociología; en seguida se discute la valorización de las proposiciones de Hans Freyer y Karl Mannheim en detrimento de las posiciones de Max Weber sobre el papel del sociólogo y, finalmente, se trata la controversia sobre los tipos ideales, liderada por Maria Sylvia de Carvalho Franco, que involucra los escritos de Florestan Fernandes y Fernando Henrique Cardoso.

 18. [Thought Experiments in Historiographic Function: Max Weber on Eduard Meyer and the Question of Counterfactuality].

  Science.gov (United States)

  Ernst, Florian

  2015-03-01

  Thought Experiments in Historiographic Function: Max Weber on Eduard Meyer and the Question of Counterfactuality. Max Weber's remarks on his colleague Eduard Meyer regarding counterfactual reasoning in history reflects a significant shift during the Methodenstreit around 1900. The question of attributing historical change strictly to either individual causes or abstract general laws has been tackled in a new way: By counterfactual reasoning a historian should be able to detect the most significant (and therefore meaningful) cause, event, or action for a certain historical outcome. Following Fritz Ringer, this paper argues that given the predominating methods of the natural sciences, scholars of the humanities conducted historical research by counterfactual thought experiments. This way, Weber pried open contemporary narratives (e.g. historicism), and by employing a unique historical causal analysis he made way for refined concepts to offer a model of interpretation that gave hope for a more feasible, practice-oriented approach to historical research than the epistemological discussions had hitherto offered. © 2015 WILEY-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim.

 19. Performance Analysis of VoIP Traffic in WiMAX using Various Service Classes

  Science.gov (United States)

  Anouari, Tarik; Haqiq, Abdelkrim

  2012-08-01

  Worldwide Interoperability for Microwave Access (WiMAX) is currently one of the hottest technologies in wireless, it is a standard-based on the IEEE 802.16 wireless technology that provides high throughput broadband connections over long distance, which supports Point to MultiPoint (PMP) broadband wireless access. In parallel, Voice over Internet Protocol is a promising new technology which provides access to voice communication over internet protocol based network, it becomes an alternative to public switched telephone networks due to its capability of transmission of voice as packets over IP networks. Therefore VoIP is largely intolerant of delay and hence it needs a high priority transmission. In this paper we investigate the performances of the most common VoIP codecs, which are G711, G7231 and G729 over a WiMAX network using various service classes and NOAH as a transport protocol. To analyze the QoS parameters, the popular network simulator ns2 was used. Various parameters that determine QoS of real life usage scenarios and traffic flows of applications is analyzed. The objective is to compare different types of service classes with respect to the QoS parameters, such as, throughput, average jitter and average delay.

 20. Biochemical Responses of Two Soybean (Glycine max Varieties to Aluminum Stress in Nutrient Solution

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Nafiseh Davarpanah Moghadam

  2016-09-01

  Full Text Available Aluminum toxicity is the most widespread form of metal toxicity to plants in soil acids, initially causing inhibition of root elongation and blocks absorption of water and nutrients. According to this fact that soybean has been widely used in industry, this study investigated the effects of aluminum toxicity on biochemical factors in two varieties of Williams and Katoul of soybean plant. The study was carried out in a randomized design with aluminium (0, 200, 500, 700 µM treatments and four replications in hydroponic culture. Results of biochemical tests showed that aluminum reduced the content of photosynthetic pigments, flavonoids, phenolic compounds, anthocyanins and reduced sugars in both cultivars of soybean. The proline content decreased with increasing aluminum in var. williams, but at var. katoul increased. It seems that G. max var. katoul suffers less than var. Williams. As regards, proline accumulation under Al stress to be generally higher in G. max var. katoul; hence, these results suggest that var. katoul is more resistant than var. Williams.

 1. Increases in .VO2max with "live high-train low" altitude training: role of ventilatory acclimatization.

  Science.gov (United States)

  Wilhite, Daniel P; Mickleborough, Timothy D; Laymon, Abigail S; Chapman, Robert F

  2013-02-01

  The purpose of this study was to estimate the percentage of the increase in whole body maximal oxygen consumption (.VO(2max)) that is accounted for by increased respiratory muscle oxygen uptake after altitude training. Six elite male distance runners (.VO(2max) = 70.6 ± 4.5 ml kg(-1) min(-1)) and one elite female distance runner (.VO(2max)) = 64.7 ml kg(-1) min(-1)) completed a 28-day "live high-train low" training intervention (living elevation, 2,150 m). Before and after altitude training, subjects ran at three submaximal speeds, and during a separate session, performed a graded exercise test to exhaustion. A regression equation derived from published data was used to estimate respiratory muscle .VO(2) (.VO(2RM)) using our ventilation (.VE) values. .VO(2RM) was also estimated retrospectively from a larger group of distance runners (n = 22). .VO(2max) significantly (p altitude (196 ± 59 ml min(-1)), while (.VE) at .VO(2max) also significantly (p altitude (201 ± 36 ml min(-1)), along with a 10.8 ± 2.1 l min(-1) increase in (.VE), thus requiring an estimated 27 % of Δ .VO(2max) Our data suggest that a substantial portion of the improvement in .VO(2max) with chronic altitude training goes to fuel the respiratory muscles as opposed to the musculature which directly contributes to locomotion. Consequently, the time-course of decay in ventilatory acclimatization following return to sea-level may have an impact on competitive performance.

 2. Modality determines VO2max achieved in self-paced exercise tests: validation with the Bruce protocol.

  Science.gov (United States)

  Hanson, Nicholas J; Scheadler, Cory M; Lee, Taylor L; Neuenfeldt, Noah C; Michael, Timothy J; Miller, Michael G

  2016-07-01

  The Bruce protocol is traditionally used to assess maximal cardiorespiratory fitness (VO2max), but may have limitations, such as an unknown duration and large work rate increases. The use of self-paced VO2max tests (SPVs) may be beneficial if they are able to elicit similar maximal values in a set period of time. In addition, differences in modality between SPVs have not been explored. The purpose of this study was to compare SPVs, utilizing two different modes, with the Bruce (treadmill) protocol. Thirteen healthy, recreationally active individuals (eight men, five women) volunteered and participated in three different laboratory visits with each utilizing a different VO2max testing protocol. The first visit consisted of the Bruce protocol test, and the remaining visits entailed a maximal SPV on a treadmill (TM SPV) and a cycle ergometer (CE SPV). There were no differences in VO2max values between the TM SPV and the Bruce protocol tests (55.6 ± 4.9 vs. 56.2 ± 6.8, respectively; p = .510). As expected, the CE SPV (48.3 ± 7.6) was significantly lower than the other two tests (p Bruce protocol and did so with less incline and in less time suggesting that there are no changes in the limits of VO2max even when the test is self-paced and perceptually regulated.

 3. Why is VO2 max after altitude acclimatization still reduced despite normalization of arterial O2 content?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Calbet, J A L; Boushel, Robert Christopher; Radegran, G

  2003-01-01

  Acute hypoxia (AH) reduces maximal O2 consumption (VO2 max), but after acclimatization, and despite increases in both hemoglobin concentration and arterial O2 saturation that can normalize arterial O2 concentration ([O2]), VO2 max remains low. To determine why, seven lowlanders were studied at VO2......% of the cardiac output perfused the legs, in CH the legs received only 67%. Pulmonary VO2 max (4.1 +/- 0.3 l/min at SL) fell to 2.2 +/- 0.1 l/min in AH (P VO2 max after acclimatization despite normalization...... max (cycle ergometry) at sea level (SL), after 9-10 wk at 5,260 m [chronic hypoxia (CH)], and 6 mo later at SL in AH (FiO2 = 0.105) equivalent to 5,260 m. Pulmonary and leg indexes of O2 transport were measured in each condition. Both cardiac output and leg blood flow were reduced by approximately 15...

 4. First results of the CINDI-2 semi-blind MAX-DOAS intercomparison

  Science.gov (United States)

  Kreher, Karin; van Roozendael, Michel; Hendrick, Francois; Apituley, Arnoud; Friess, Udo; Lampel, Johannes; Piters, Ankie; Richter, Andreas; Wagner, Thomas; Cindi-2 Participants, All

  2017-04-01

  The second Cabauw Intercomparison campaign for Nitrogen Dioxide measuring Instruments (CINDI-2) took place at the Cabauw Experimental Site for Atmospheric Research (CESAR; Utrecht area, The Netherlands) from 25 August until 7 October 2016. The goals of this inter-comparison campaign are to support the creation of high-quality ground-based data sets (e.g. to provide reliable long-term time series for trend analysis and satellite data validation), to characterise and better understand the differences between a large number of MAX-DOAS and DOAS instruments and analysis methods, and to contribute to a harmonisation of the measurement settings and retrieval methods. During a time period of 17 days, from 12 to 28 September 2016, a formal semi-blind intercomparison was held following a detailed measurement protocol. The development of this protocol was based on the experience gained during the first CINDI campaign held in 2009 as well as more recent projects and campaigns such as the MADCAT campaign in Mainz, Germany, in 2013. Strong emphasis was put on the careful synchronisation of the measurement sequence and on exact alignment of the elevation angles using horizon scans and lamp measurements. In this presentation, we provide an overview and some highlights of the MAX-DOAS semi-blind intercomparison campaign. We will introduce the participating groups, their instruments and the measurement protocol details, and then summarize the campaign outcomes to date. The CINDI-2 data sets have been investigated using a range of diagnostics including comparisons of daily time series and relative differences between the data sets, regression analysis and correlation plots. The data products so far investigated are NO2 (nitrogen dioxide) in the UV and visible wavelength region, O4 (oxygen dimer) in the same two wavelength intervals, O3 (ozone) in the UV and visible wavelength region, HCHO (formaldehyde) and NO2 in an additional (smaller) wavelength range in the visible. The results

 5. Open Access Policy White Paper der Max Planck Gesellschaft für eine grundlegende Änderung des bestehenden Publikationssystems. 10 Fragen von Bruno Bauer an Ralf Schimmer, Stellvertretender Leiter der Max Planck Digital Library

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ralf Schimmer

  2015-01-01

  Full Text Available Ralf Schimmer beantwortet Fragen über die Positionierung der Max Planck Gesellschaft zu Open Access und spricht auch über Motive und Zeitpunkt der Veröffentlichung der programmatischen Schrift „Disrupting the subscription journals' business model for the necessary large-scale transformation to open access: A Max Planck Digital Library Open Access Policy White Paper”. Thematisiert werden auch die verschiedenen Wege und die Finanzierung von Open Access sowie die Frage nach der künftigen Aufgabe für Bibliotheken, wenn Open Access das klassische Modell der subskriptions- und lizenzbasierten Zeitschrift abgelöst hat.

 6. MAX06 and FAX06: update of two adult human phantoms for radiation protection dosimetry

  Science.gov (United States)

  Kramer, R.; Khoury, H. J.; Vieira, J. W.; Lima, V. J. M.

  2006-07-01

  The International Commission on Radiological Protection (ICRP) is currently preparing new recommendations which will replace those released in ICRP 1991, 1990 Recommendations of the ICRP ICRP Publication 60 (Oxford: Pergamon). The draft report previews a change for the effective dose with respect to the number of organs and tissues to be included in its calculation. In the future, adipose tissue, connective tissue, the extrathoracic airways, the gall bladder, the heart wall, the lymphatic nodes, the prostate and the salivary glands have to be taken into account for the determination of the effective dose. This study reports on a second segmentation of the recently introduced male adult voxel (MAX) and female adult voxel (FAX) phantoms with regard to the new organs and tissues, but also presents a revised representation of the skeletons, which had not been adjusted to ICRP-based volumes in the first release of the two phantoms.

 7. Supplementary Material for: High-Order Composite Likelihood Inference for Max-Stable Distributions and Processes

  KAUST Repository

  Castruccio, Stefano

  2016-01-01

  In multivariate or spatial extremes, inference for max-stable processes observed at a large collection of points is a very challenging problem and current approaches typically rely on less expensive composite likelihoods constructed from small subsets of data. In this work, we explore the limits of modern state-of-the-art computational facilities to perform full likelihood inference and to efficiently evaluate high-order composite likelihoods. With extensive simulations, we assess the loss of information of composite likelihood estimators with respect to a full likelihood approach for some widely used multivariate or spatial extreme models, we discuss how to choose composite likelihood truncation to improve the efficiency, and we also provide recommendations for practitioners. This article has supplementary material online.

 8. Oxidation behaviour of a Ti2AlN MAX-phase coating

  International Nuclear Information System (INIS)

  Wang Qimin; Kim, Kwangho; Garkas, W; Renteria, A Flores; Leyens, C; Sun Chao

  2011-01-01

  In this paper, we reported the oxidation behaviour of Ti 2 AlN coatings on a -TiAl substrate. The coatings composed mainly of Ti 2 AlN MAX phase were obtained by magnetron sputtering and subsequent vacuum annealing. Isothermal oxidation tests at 700-900 deg. C were performed in air. The results indicated that the oxidation resistance of the -TiAl alloy can be improved by depositing a Ti 2 AlN layer on the alloy surface, especially at high temperatures. An Al-rich oxide scale formed on the coating surfaces during oxidation. This scale acts as diffusion barrier blocking the ingress of oxidation, and effectively protects the coated alloys from further oxidation attack.

 9. Oxidation behaviour of a Ti{sub 2}AlN MAX-phase coating

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Wang Qimin; Kim, Kwangho [National Core Research Center for Hybrid Materials Solution, Pusan National University, Busan 609-735 (Korea, Republic of); Garkas, W; Renteria, A Flores [Chair of Physical Metallurgy and Materials Technology, Technical University of Brandenburg at Cottbus, 03046 Cottbus (Germany); Leyens, C [Institute of Materials Science, Technical University of Dresden, Helmholtzstrasse 7, 01069 Dresden (Germany); Sun Chao, E-mail: qmwang@pusan.ac.kr, E-mail: kwhokim@pusan.ac.kr [Division of Surface Engineering of Materials, Institute of Metal Research, Chinese Academy of Sciences, Shenyang 110016 (China)

  2011-10-29

  In this paper, we reported the oxidation behaviour of Ti{sub 2}AlN coatings on a -TiAl substrate. The coatings composed mainly of Ti{sub 2}AlN MAX phase were obtained by magnetron sputtering and subsequent vacuum annealing. Isothermal oxidation tests at 700-900 deg. C were performed in air. The results indicated that the oxidation resistance of the -TiAl alloy can be improved by depositing a Ti{sub 2}AlN layer on the alloy surface, especially at high temperatures. An Al-rich oxide scale formed on the coating surfaces during oxidation. This scale acts as diffusion barrier blocking the ingress of oxidation, and effectively protects the coated alloys from further oxidation attack.

 10. Development of 2-D-MAX-DOAS and retrievals of trace gases and aerosols optical properties

  Science.gov (United States)

  Ortega, Ivan

  Air pollution is a major problem worldwide that adversely a_ects human health, impacts ecosystems and climate. In the atmosphere, there are hundreds of important compounds participating in complex atmospheric reactions linked to air quality and climate. Aerosols are relevant because they modify the radiation balance, a_ect clouds, and thus Earth albedo. The amount of aerosol is often characterized by the vertical integral through the entire height of the atmosphere of the logarithm fraction of incident light that is extinguished called Aerosol Optical Depth (AOD). The AOD at 550 nm (AOD550) over land is 0.19 (multi annual global mean), and that over oceans is 0.13. About 43 % of the Earth surface shows AOD550 smaller than 0.1. There is a need for measurement techniques that are optimized to measure aerosol optical properties under low AOD conditions, sample spatial scales that resemble satellite ground-pixels and atmospheric models, and help integrate remote sensing and in-situ observations to obtain optical closure on the effects of aerosols and trace gases in our changing environment. In this work, I present the recent development of the University of Colorado two dimensional (2-D) Multi-AXis Differential Optical Absorption Spectroscopy (2-D-MAX-DOAS) instrument to measure the azimuth and altitude distribution of trace gases and aerosol optical properties simultaneously with a single instrument. The instrument measures solar scattered light from any direction in the sky, including direct sun light in the hyperspectral domain. In Chapter 2, I describe the capabilities of 2-D measurements in the context of retrievals of azimuth distributions of nitrogen dioxide (NO2), formaldehyde (HCHO), and glyoxal (CHOCHO), which are precursors for tropospheric O3 and aerosols. The measurements were carried out during the Multi-Axis DOAS Comparison campaign for Aerosols and Trace gases (MAD-CAT) campaign in Mainz, Germany and show the ability to bridge spatial scales to

 11. A compact ultra wideband antenna with WiMax band rejection for energy scavenging

  International Nuclear Information System (INIS)

  Jalil, Y E; Chakrabarty, C K; Kasi, B

  2013-01-01

  Radio Frequency (RF) energy harvesting has been rapidly advancing as a promising alternative to existing energy scavenging system. A well designed broadband antenna such as ultra-wideband (UWB) antenna can be used as one of the major components in an RF energy scavenging system. This paper presents a compact UWB antenna showing good impedance matching over a bandwidth of 2.8 to 11 GHz, suiTable for broadband RF energy scavenging. Nevertheless, the antenna usage in wireless communication has a limitation due to the problem of interference between UWB system and other narrowband systems. Thus, the proposed antenna is successfully designed with a single band-notched at the targeted WiMAX operating band of 3.3 to 3.6 GHz.

 12. Max-Min Fairness in WMNs with Interference Cancelation Using Overheard Transmissions

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mateusz Żotkiewicz

  2014-01-01

  Full Text Available We show an impact of using interference cancelation mechanisms for signals that have been overheard in the past on performance of fair wireless mesh networks. In our research we show that even in those very restricted conditions and max-min cost function, the idea of interference cancelation can significantly increase the capacity of such networks. In order to approximate possible advantages of using interference cancelation in the considered conditions, we propose a novel MIP model that allows for calculating perfect scheduling and maximal throughput in a network. We compare the results with cases when the interference cancelation mechanisms are disabled. Our results show that using interference cancelation mechanisms for signals that have been overheard in the past increases a network throughput by 40% on average in approximately 20% of test cases.

 13. Calcium ion involvement in growth inhibition of mechanically stressed soybean (Glycine max) seedlings

  Science.gov (United States)

  Jones, R. S.; Mitchell, C. A.

  1989-01-01

  A 40-50% reduction in soybean [Glycine max (L.) Merr. cv. Century 84] hypocotyl elongation occurred 24 h after application of mechanical stress. Exogenous Ca2+ at 10 mM inhibited growth by 28% if applied with the Ca2+ ionophore A23187 to the zone of maximum hypocotyl elongation. La3+ was even more inhibitory than Ca2+, especially above 5 mM. Treatment with ethyleneglycol-bis-(beta-aminoethylether)-N, N, N', N'-tetraacetic acid (EGTA) alone had no effect on growth of non-stressed seedlings at the concentrations used but negated stress-induced growth reduction by 36% at 4 mM when compared to non-treated, stressed controls. Treatment with EDTA was ineffective in negating stress-induced growth inhibition. Calmodulin antagonists calmidazolium, chlorpromazine, and 48/80 also negated stress-induced growth reduction by 23, 50, and 35%, respectively.

 14. The beginnings of psychoanalytic supervision: the crucial role of Max Eitingon.

  Science.gov (United States)

  Watkins, C Edward

  2013-09-01

  Psychoanalytic supervision is moving well into its 2nd century of theory, practice, and (to a limited extent) research. In this paper, I take a look at the pioneering first efforts to define psychoanalytic supervision and its importance to the psychoanalytic education process. Max Eitingon, the "almost forgotten man" of psychoanalysis, looms large in any such consideration. His writings or organizational reports were seemingly the first psychoanalytic published material to address the following supervision issues: rationale, screening, notes, responsibility, supervisee learning/personality issues, and the extent and length of supervision itself. Although Eitingon never wrote formally on supervision, his pioneering work in the area has continued to echo across the decades and can still be seen reflected in contemporary supervision practice. I also recognize the role of Karen Horney-one of the founders of the Berlin Institute and Poliklinik, friend of Eitingon, and active, vital participant in Eitingon's efforts-in contributing to and shaping the beginnings of psychoanalytic education.

 15. [Max Weber's disease. Research on the disease and therapeutic management at the turn of the century].

  Science.gov (United States)

  Frommer, J; Frommer, S

  1998-05-01

  This article on the German economist and sociologist Max Weber (1864-1920) continues our pathographic and psychohistoric studies on the interrelations between his life, his illness, and his work on "Protestantic Ethics and the Spirit of Capitalism". In a former paper (Frommer u. Frommer, 1993) we focussed on Weber's definition of modern society as an "iron cage" determined by Western rationalism. His theory, which shows that this cultural background demands a great amount of role conformity from the individual, converges with current psychopathological approaches on the personality of depressed patients. In the second article we report on results of our research on further personal documents, and some medical certificates by Weber's physicians. These documents demonstrate the diagnosis of a severe depression in a narcisstic and hypernomic personality.

 16. Design considerations for the coherent radiator, FEL, in the MAX IV proposal

  CERN Document Server

  Werin, Sverker; Brandin, Mathias; Eriksson, Mikael; Hansen, T N; Larsson, Jörgen; Lindgren, L J; Tarawneh, Hamed

  2004-01-01

  The MAX IV proposal is a project for the next Swedish synchrotron radiation source. Currently a design study is produced with funding from the Swedish research council (VR). One half of the project will be a double storage ring (at 3 and 1.5 GeV respectively) but the other half will be a coherent radiator, FEL, based on the 3 GeV injector. The basic FEL solution will consist of a normal conducting linac at 3 GeV which feeds three seeded cascaded optical klystrons and a radiator undulator to produce radiation down to 1.5-3 nm at GW powers. To assure synchronisation the gun laser and the seed laser share initial laser and amplifier. This basic system can be enhanced in various ways which will be discussed .

 17. Intolleranza zero. Etica protestante e spirito del liberalismo in Max Weber

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Andrea Erizi

  2014-05-01

  Full Text Available The aim of this article is to examine Max Weber’s genealog y of liberalism as a political turn paradoxically rooted in two aspects of ascetic Protestantism’s world view: obsession with the purity of our own conscience, and indifference towards other people. This “heterodox” approach to the birth of tolerance is then analyzed in the light of the concept of polytheism. I will argue that Weber’s normative stance on how we should face polytheism is deeply indebted to the ascetic Protestantism’s solution to it, whereas our age tends to conceive of pluralism as relativism, driving the spirit of liberalism away from its origins.

 18. Prostate dose calculations for permanent implants using the MCNPX code and the Voxels phantom MAX

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Reis Junior, Juraci Passos dos; Silva, Ademir Xavier da, E-mail: jjunior@con.ufrj.b, E-mail: Ademir@con.ufrj.b [Coordenacao dos Programas de Pos-Graduacao de Engenharia (COPPE/UFRJ), RJ (Brazil). Programa de Engenharia Nuclear; Facure, Alessandro N.S., E-mail: facure@cnen.gov.b [Comissao Nacional de Energia Nuclear (CNEN), Rio de Janeiro, RJ (Brazil)

  2010-07-01

  This paper presents the modeling of 80, 88 and 100 of {sup 125}I seeds, punctual and volumetric inserted into the phantom spherical volume representing the prostate and prostate phantom voxels MAX. Starting values of minimum and maximum activity, 0.27 mCi and 0.38 mCi, respectively, were simulated in the Monte Carlo code MCNPX in order to determine whether the final dose, according to the integration of the equation of decay at time t = 0 to t = {infinity} corresponds to the default value set by the AAPM 64 which is 144 Gy. The results showed that consider sources results in doses exceeding the percentage discrepancy of the default value of 200%, while volumetric consider sources result in doses close to 144 Gy. (author)

 19. FUNPACK-2, Subroutine Library, Bessel Function, Elliptical Integrals, Min-max Approximation

  International Nuclear Information System (INIS)

  Cody, W.J.; Garbow, Burton S.

  1975-01-01

  1 - Description of problem or function: FUNPACK is a collection of FORTRAN subroutines to evaluate certain special functions. The individual subroutines are (Identification/Description): NATSI0 F2I0 Bessel function I 0 ; NATSI1 F2I1 Bessel function I 1 ; NATSJ0 F2J0 Bessel function J 0 ; NATSJ1 F2J1 Bessel function J 1 ; NATSK0 F2K0 Bessel function K 0 ; NATSK1 F2K1 Bessel function K 1 ; NATSBESY F2BY Bessel function Y ν ; DAW F1DW Dawson's integral; DELIPK F1EK Complete elliptic integral of the first kind; DELIPE F1EE Complete elliptic integral of the second kind; DEI F1EI Exponential integrals; NATSPSI F2PS Psi (logarithmic derivative of gamma function); MONERR F1MO Error monitoring package . 2 - Method of solution: FUNPACK uses evaluation of min-max approximations

 20. Max Uhle - Julio Tello: A political-academic controversy in the conformation of Peruvian archaeology

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Alejandra Ramos

  2013-12-01

  Full Text Available Max Uhle (1856-1944 and Julio Tello (1880-1947 made prominent contributions to the development of Peruvian archaeology in the first half of the 20th century, coinciding at some points and differing in others. Their contrasting academic proposals were linked to political positions, which in turn impacted the way of imagining the development of Peruvian archaeology. The article analyzes how the interdependence in the characterizations of Uhle and Tello led to the formation of a mirrored logic, placing them in two poles that condense positive and negative assessments, respectively. Finally, we explore the passage from the opposition of both figures to the construction of exclusive and nationality-dependent ways of doing research.

 1. Andromeda - a peptide search engine integrated into the MaxQuant environment

  DEFF Research Database (Denmark)

  Cox, Jurgen; Neuhauser, Nadin; Michalski, Annette

  2011-01-01

  A key step in mass spectrometry (MS)-based proteomics is the identification of peptides in sequence databases by their fragmentation spectra. Here we describe Andromeda, a novel peptide search engine using a probabilistic scoring model. On proteome data Andromeda performs as well as Mascot......, a widely used commercial search engine, as judged by sensitivity and specificity analysis based on target decoy searches. Furthermore, it can handle data with arbitrarily high fragment mass accuracy, is able to assign and score complex patterns of post-translational modifications, such as highly...... phosphorylated peptides and accommodates extremely large databases. The algorithms of Andromeda are provided. Andromeda can function independently or as an integrated search engine of the widely used MaxQuant computational proteomics platform and both are freely available at www.maxquant.org. The combination...

 2. High-order Composite Likelihood Inference for Max-Stable Distributions and Processes

  KAUST Repository

  Castruccio, Stefano

  2015-09-29

  In multivariate or spatial extremes, inference for max-stable processes observed at a large collection of locations is a very challenging problem in computational statistics, and current approaches typically rely on less expensive composite likelihoods constructed from small subsets of data. In this work, we explore the limits of modern state-of-the-art computational facilities to perform full likelihood inference and to efficiently evaluate high-order composite likelihoods. With extensive simulations, we assess the loss of information of composite likelihood estimators with respect to a full likelihood approach for some widely-used multivariate or spatial extreme models, we discuss how to choose composite likelihood truncation to improve the efficiency, and we also provide recommendations for practitioners. This article has supplementary material online.

 3. Moral Consciousness and «Personal Truth» according to Max Scheler

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sergio Sánchez-Migallón

  2015-03-01

  Full Text Available In these pages, we intend to expound on how Max Scheler conceives moral consciousness. In order to achieve it, wefollow his discourse, sketching that particular way of knowing the good by means of two features: absolute objectivity and individual subjectivity. The manner that these two characteristics are combined —more specifically, integrated— is, without doubt, subject to confusions. Scheler deals with the misunderstandings, enabling him to outline even more precisely the nature of moral consciousness. But Scheler is, moreover, a phenomenologist, and that means among other things— he always keeps in mind the intentional relation between acts and objects. The intentional relation means that the unique contents of consciousness correspond to some unique acts, with a subject as their unity. Finally, we will shed light on how Scheler conceives the same structure for the sphere of truth in general.

 4. Examination of returned solar-max surfaces for impacting orbital debris and meteoroids

  Science.gov (United States)

  Kessler, D. J.; Zook, H. A.; Potter, A. E.; Mckay, D. S.; Clanton, U. S.; Warren, J. L.; Watts, L. A.; Schultz, R. A.; Schramm, L. S.; Wentworth, S. J.

  1985-01-01

  Previous theoretical studies predicted that in certain regions of earth orbit, the man-made earth orbiting debris environment will soon exceed the interplanetary meteoroid environment for sizes smaller than 1 cm. The surfaces returned from the repaired Solar Max Mission (SMM) by STS 41-C on April 12, 1984, offered an excellent opportunity to examine both the debris and meteoroid environments. To date, approximately 0.7 sq. met. of the thermal insulation and 0.05 sq. met of the aluminum louvers have been mapped by optical microscope for crater diameters larger than 40 microns. Craters larger in diameter than about 100 microns found on the initial 75 micron thick Kapton first sheet on the MEB (Main Electronics Box) blanket are actually holes and constitute perforations through that blanket. The following populations have been found to date in impact sites on these blankets: (1) meteoritic material; (2) thermal paint particles; (3) aluminum droplets; and (4) waste particles.

 5. [From psychotherapy to psychoanalysis: Max Levy-Suhl (1876-1947)].

  Science.gov (United States)

  Hermanns, Ludger M; Schröter, Michael; Stroeken, Harry

  2014-01-01

  From psychotherapy to psychoanalysis: Max Levy-Suhl (1876-1947). Levy-Suhl can be considered one of the great practising psychotherapists in early 20th century Berlin. He was active in various fields, including ophthalmology, forensic adolescent psychiatry and hypnosis. Prominent among his publications were two handbooks of psychotherapeutic methods. His attitude towards psychoanalysis shifted from initial criticism to acceptance. Ca. 1930 he experienced some kind of conversion, resulting in his training at the Berlin Institute and becoming a member of the German Psychoanalytic Society. As a Jew being forced to emigrate in 1933, Levy-Suhl turned to the Netherlands where he had a psychoanalytic children's home in Amersfoort, followed by an analyst's practice in Amsterdam. He survived the German occupation, but apparently as a broken man. After the war he committed suicide.--The paper is complemented by an appendix, containing documents and an extensive bibliography.

 6. Max Weber in the American Journal of Sociology: A case of circulating knowledge.

  Science.gov (United States)

  Rijks, Marlise

  2012-01-01

  By the middle of the 1970s, a Max Weber revival commenced in American sociology. Almost 75 percent of the articles on Weber in the American Journal of Sociology published in the past six decades appeared in the 1970s and 1980s. The Weber revival in American sociology is a phenomenon observed in leading literature. New translations and publications are frequently indicated reasons for the renewed interest in Weber. Without dismissing this factor, it is not an entirely satisfactory explanation. This article accounts for the Weber revival in a new way. Taking the American Journal of Sociology as a case study, I argue that the Weber revival was a case of circulating knowledge. Certain historically set issues led to a reorientation of Weber, which meant that knowledge about Weber was moved, extended, and transformed. © 2012 Wiley Periodicals, Inc.

 7. Effects of soil tillage on the energy budget of soybean (Glycine max (L.) Merr.)

  International Nuclear Information System (INIS)

  Casa, R.; Cascio, B. lo

  1997-01-01

  The different terms of the energy budget were measured by the Bowen ratio method on soybean (Glycine max (L.) Merr.) grown on a conventional tillage and a direct drilling system. The differences found in the energy budgets varied according to the degree of fractional ground cover and of soil water availability. Soil heat flux was greater for the direct drilling treatment, although soil heating was slower as compared to the conventional tillage. Comparisons for well watered and dry conditions revealed that the conventional tillage system used as latent heat a fraction of net radiation greater than the direct drilling treatment only in well watered conditions. In dry conditions the differences in latent heat fluxes and canopy resistances between the two tillage systems were smaller [it

 8. Simulasi dan Analisis Transmisi Multihop Mobile WiMAX Dengan Metode Hybrid

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Muhamad Asvial

  2016-06-01

  Full Text Available Makalah ini membahas tentang pengembangan relay station untuk transmisi downlink Mobile WiMAX dengan menggunakan metode hybrid, yaitu metode transmisi yang menggunakan tiga buah transmisi. Ketiga transmisi tersebut yaitu dua buah transmisi yang melewati relay station terlebih dahulu baru ke receiver dan satu buah transmisi langsung dari pengirim ke penerima. Pada relay station ada dua kondisi yang berlaku, yaitu Decode and Forward (DF dan Amplify and Forward (AF. Hasil simulasi menunjukkan bahwa ketika Relay Station dalam mode forwarding Amplify and Forward (AF akan memperoleh BER yang kecil sehingga throughput besar dan merupakan perfomansi yang terbaik. Ketika masing-masing relay station diatur agar menggunakan mode forwarding yang berbeda, misalnya AF pada relay station 1 dan DF pada Relay Station 2 atau sebaliknya akan memperoleh hasil yang sama. Sedangkan ketika kedua relay station diatur untuk menggunakan mode forwarding Decode and Forward (DF, maka BER yang dihasilkan besar dan throughput-nya pun kecil, dan kondisi ini merupakan yang terburuk.

 9. Driven-Walking for Visually Impaired/Blind People through WiMAX

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Panagiotis GIOANNIS

  2010-03-01

  Full Text Available It is known that people who are blind/visually impaired find it difficult to move, especially in unknown places. Usually the only help they have is their walking stick (white cane, a guide dog and sometimes special warning sounds or road signals at specific positions. Material and Method: In this paper we are trying to find a solution on how to build an appropriate navigating system for blind people. Results: Based on benefits of powerful properties of mobile WiMAX standard we suggest an important navigate application which can translate a digital visual environment properly for blind/visually impaired users through a plethora of combinations such as voice, brain or tongue signals. Conclusions: We believe that such an idea will be an initial point for a plethora of applications which will eliminate walking disabilities of blind/visually people.

 10. Testing the efficacy of downscaling in species distribution modelling: a comparison between MaxEnt and Favourability Function models

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Olivero, J.; Toxopeus, A.G.; Skidmore, A.K.; Real, R.

  2016-07-01

  Statistical downscaling is used to improve the knowledge of spatial distributions from broad–scale to fine–scale maps with higher potential for conservation planning. We assessed the effectiveness of downscaling in two commonly used species distribution models: Maximum Entropy (MaxEnt) and the Favourability Function (FF). We used atlas data (10 x 10 km) of the fire salamander Salamandra salamandra distribution in southern Spain to derive models at a 1 x 1 km resolution. Downscaled models were assessed using an independent dataset of the species’ distribution at 1 x 1 km. The Favourability model showed better downscaling performance than the MaxEnt model, and the models that were based on linear combinations of environmental variables performed better than models allowing higher flexibility. The Favourability model minimized model overfitting compared to the MaxEnt model. (Author)

 11. Testing the efficacy of downscaling in species distribution modelling: a comparison between MaxEnt and Favourability Function models

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Olivero, J.

  2016-03-01

  Full Text Available Statistical downscaling is used to improve the knowledge of spatial distributions from broad–scale to fine–scale maps with higher potential for conservation planning. We assessed the effectiveness of downscaling in two commonly used species distribution models: Maximum Entropy (MaxEnt and the Favourability Function (FF. We used atlas data (10 x 10 km of the fire salamander Salamandra salamandra distribution in southern Spain to derive models at a 1 x 1 km resolution. Downscaled models were assessed using an independent dataset of the species’ distribution at 1 x 1 km. The Favourability model showed better downscaling performance than the MaxEnt model, and the models that were based on linear combinations of environmental variables performed better than models allowing higher flexibility. The Favourability model minimized model overfitting compared to the MaxEnt model.

 12. [A failed experiment - Carl Friedrich von Weizsäcker, Jürgen Habermas and the Max-Planck Society].

  Science.gov (United States)

  Leendertz, Ariane

  2014-01-01

  From 1970 to 1980 Carl Friedrich von Weizsäcker headed the Max-Planck-lnstitut zur Erforschung der Lebensbedingungen der wissenschaftlich-technischen Welt (MPI for the study of the living conditions of the world of science and technology) in Starnberg, jointly with Jürgen Habermas since 1971. From the start, the Max Planck Society regarded the new institute as an experiment that might perhaps be aborted a few years later. This is exactly what happened. With the retirement of Weizsäcker, his section was closed and the whole institute was renamed. In 1981. Habermas resigned, and then the institute was closed. This paper focusses on some of the problem constellations within the institute that partly explain its development and eventual closure: its birth out of the idea of scientific policy advice, the debates within the Max Planck Society and the complex relationship between Weizsäcker and Jürgen Habermas.

 13. Max-plus and min-plus projection autoassociative morphological memories and their compositions for pattern classification.

  Science.gov (United States)

  Dos Santos, Alex Santana; Valle, Marcos Eduardo

  2018-04-01

  Autoassociative morphological memories (AMMs) are robust and computationally efficient memory models with unlimited storage capacity. In this paper, we present the max-plus and min-plus projection autoassociative morphological memories (PAMMs) as well as their compositions. Briefly, the max-plus PAMM yields the largest max-plus combination of the stored vectors which is less than or equal to the input. Dually, the vector recalled by the min-plus PAMM corresponds to the smallest min-plus combination which is larger than or equal to the input. Apart from unlimited absolute storage capacity and one step retrieval, PAMMs and their compositions exhibit an excellent noise tolerance. Furthermore, the new memories yielded quite promising results in classification problems with a large number of features and classes. Copyright © 2018 Elsevier Ltd. All rights reserved.

 14. Growth and nitrogen dynamics of glycine max inoculated with bradyrhizobium japonicum and exposed to elevated atmospheric carbon dioxide

  International Nuclear Information System (INIS)

  Rehman, A.; Hamid, N.; Jawaid, F.

  2010-01-01

  Seeds of Glycine max (soybean) were inoculated with N-fixing bacterium Bradyrhizobium japonicum and grown in growth chamber to investigate interactive effects of atmospheric CO/sub 2/ and plants Nitrogen status on root and shoot length and biomass, nodule formation and Nitrogen concentration. Plants were grown with CO/sub 2/ at 3500 and 1000 ppm with or without Bradyrhizobium japonicum inoculation. Root and shoot length and dry mass of Glycine max increased significantly with CO/sub 2/ enrichment provided with Bradyrhizobium japonicum as compared to deficient Nitrogen fixing bacterium. While ambient and enriched CO/sub 2/ levels resulted in increased Nitrogen concentration of Glycine max shoot and root which is inoculated with N-fixing bacterium. Nodule formation was also enhanced in plants supplied with Bradyrhizobium japonicum as compared to plants which is Bradyrhizobium japonicum deficient at both CO/sub 2/ concentrations. (author)

 15. RNA-Seq Atlas of Glycine max: A guide to the soybean transcriptome

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Severin Andrew J

  2010-08-01

  Full Text Available Abstract Background Next generation sequencing is transforming our understanding of transcriptomes. It can determine the expression level of transcripts with a dynamic range of over six orders of magnitude from multiple tissues, developmental stages or conditions. Patterns of gene expression provide insight into functions of genes with unknown annotation. Results The RNA Seq-Atlas presented here provides a record of high-resolution gene expression in a set of fourteen diverse tissues. Hierarchical clustering of transcriptional profiles for these tissues suggests three clades with similar profiles: aerial, underground and seed tissues. We also investigate the relationship between gene structure and gene expression and find a correlation between gene length and expression. Additionally, we find dramatic tissue-specific gene expression of both the most highly-expressed genes and the genes specific to legumes in seed development and nodule tissues. Analysis of the gene expression profiles of over 2,000 genes with preferential gene expression in seed suggests there are more than 177 genes with functional roles that are involved in the economically important seed filling process. Finally, the Seq-atlas also provides a means of evaluating existing gene model annotations for the Glycine max genome. Conclusions This RNA-Seq atlas extends the analyses of previous gene expression atlases performed using Affymetrix GeneChip technology and provides an example of new methods to accommodate the increase in transcriptome data obtained from next generation sequencing. Data contained within this RNA-Seq atlas of Glycine max can be explored at http://www.soybase.org/soyseq.

 16. Detection of non-stationarity in precipitation extremes using a max-stable process model

  Science.gov (United States)

  Westra, S.; Sisson, S.

  2011-12-01

  The question of how extreme precipitation will change under a future climate represents an urgent research problem, not least because of the significant societal impacts that would result from an increase in precipitation-induced flooding. To better constrain future projections, an important line of evidence comes from statistical assessments of change to extreme precipitation in the observational record, as a significant amount of warming since pre-industrial times has already taken place. In this study we address this problem by applying a max-stable process model to evaluate whether extreme precipitation at sub-daily and daily timescales has changed at various locations around Australia. This max-stable process approach, which was developed to simulate spatial fields comprising observations from multiple point locations, significantly increases the precision of a statistical inference compared to standard univariate methods. Applying the technique to a field of annual maxima derived from 30 sub-daily gauges in east Australia from 1965 to 2005, we find a statistically significant increase of 18% for 6-minute rainfall over this period, with smaller increases for longer duration events. We also find an increase of 5.6% and 22.5% per degree of Australian land surface temperature and global sea surface temperature at 6-minute durations, respectively, again with smaller scaling relationships for longer durations. In contrast, limited change could be observed in daily rainfall at most locations, with the exception of a statistically significant decline of 7.4% per degree land surface temperature in southwest Western Australia. These results suggest both the importance of better understanding changes to precipitation at the sub-daily timescale, as well as the need to more precisely simulate temporal variability by accounting for the spatial nature of precipitation in any statistical model.

 17. Boride-based nano-laminates with MAX-phase-like behaviour

  International Nuclear Information System (INIS)

  Telle, Rainer; Momozawa, Ai; Music, Denis; Schneider, Jochen M.

  2006-01-01

  MAX-phases being usually composed of transition metals, group A elements and carbon/nitrogen are considered interesting materials for many applications because of their tremendous bulk modulus, 'reversible' plasticity, and machinability. This is mainly due to their unique kind of bonding comprising covalent, ionic as well as metallic bonds providing 'easy' planes of rupture and deformability due to the layered crystal structures. In transition metal boride systems, similar types of bonding are available. In particular the W 2 B 5 -structure type and its stacking variations allow the synthesis of strongly layered crystal structures exhibiting unique delamination phenomena. The paper presents ab initio calculations showing the similarities of bonding between the ternary carbides and the corresponding ternary or quaternary borides. Formation of boride-based nano-laminates from auxiliary liquid phases, from the melt as well as during sintering and precipitation from supersaturated solid solutions will be discussed by means of SEM and TEM studies. The role of impurities weakening the interlayer bonding will be addressed in particular. The pronounced cleavage parallel to the basal plane gives rise for crack deflection and pull-out mechanisms if the laminates are dispersed in brittle matrices such as boron carbide, silicon carbide or other transition metal borides. - Graphical abstract: Some transition metal borides crystallise in a layered structure of alternating stacks of metal and boron atoms giving rise for strongly anisotropic properties. Their preferred cleavage parallel and the deformability perpendicular to the basal plan are similar to the peculiar mechanical behaviour recently described for MAX-phases. Ab initio calculations of the crystal structure prove the weak bonds between the layers for a variety of borides which can be used to reinforce ceramic materials on a nano-scale level

 18. FlowMax: A Computational Tool for Maximum Likelihood Deconvolution of CFSE Time Courses.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Maxim Nikolaievich Shokhirev

  Full Text Available The immune response is a concerted dynamic multi-cellular process. Upon infection, the dynamics of lymphocyte populations are an aggregate of molecular processes that determine the activation, division, and longevity of individual cells. The timing of these single-cell processes is remarkably widely distributed with some cells undergoing their third division while others undergo their first. High cell-to-cell variability and technical noise pose challenges for interpreting popular dye-dilution experiments objectively. It remains an unresolved challenge to avoid under- or over-interpretation of such data when phenotyping gene-targeted mouse models or patient samples. Here we develop and characterize a computational methodology to parameterize a cell population model in the context of noisy dye-dilution data. To enable objective interpretation of model fits, our method estimates fit sensitivity and redundancy by stochastically sampling the solution landscape, calculating parameter sensitivities, and clustering to determine the maximum-likelihood solution ranges. Our methodology accounts for both technical and biological variability by using a cell fluorescence model as an adaptor during population model fitting, resulting in improved fit accuracy without the need for ad hoc objective functions. We have incorporated our methodology into an integrated phenotyping tool, FlowMax, and used it to analyze B cells from two NFκB knockout mice with distinct phenotypes; we not only confirm previously published findings at a fraction of the expended effort and cost, but reveal a novel phenotype of nfkb1/p105/50 in limiting the proliferative capacity of B cells following B-cell receptor stimulation. In addition to complementing experimental work, FlowMax is suitable for high throughput analysis of dye dilution studies within clinical and pharmacological screens with objective and quantitative conclusions.

 19. Observational goals for Max '91 to identify the causative agent for impulsive bursts

  International Nuclear Information System (INIS)

  Batchelor, D.A.

  1989-01-01

  Recent studies of impulsive hard x ray and microwave bursts suggest that a propagating causative agent with a characteristic velocity of the order of 1000 km/s is responsible for these bursts. The results of these studies are summarized and observable distinguishing characteristics of the various possible agents are highlighted, with emphasis on key observational goals for the Max '91 campaigns. The most likely causative agents suggested by the evidence are shocks, thermal conduction fronts, and propagating modes of magnetic reconnection in flare plasmas. With new instrumentation planned for Max '91, high spatial resolution observations of hard x ray sources have the potential to identify the agent by revealing detailed features of source spatial evolution. Observations with the Very Large Array and other radio imaging instruments are of great importance, as well as detailed modeling of coronal loop structures to place limits on their density and temperature profiles. With the combined hard x ray and microwave imaging observations, aided by loop model results, the simplest causative agent to rule out would be the propagating modes of magnetic reconnection. To fit the observational evidence, reconnection modes would need to travel at approximately the same velocity (the Alfven velocity) in different coronal structures that vary in length by a factor of 10(exp 3). Over such a vast range in loop lengths, it is difficult to believe that the Alfven velocity is constant. Thermal conduction fronts would be suggested by sources that expand along the direction of B and exhibit relatively little particle precipitation. Particle acceleration due to shocks could produce more diverse radially expanding source geometries with precipitation at loop footprints

 20. Comparative mapping of the wild perennial Glycine latifolia and soybean (G. max) reveals extensive chromosome rearrangements in the genus Glycine.

  Science.gov (United States)

  Chang, Sungyul; Thurber, Carrie S; Brown, Patrick J; Hartman, Glen L; Lambert, Kris N; Domier, Leslie L

  2014-01-01

  Soybean (Glycine max L. Mer.), like many cultivated crops, has a relatively narrow genetic base and lacks diversity for some economically important traits. Glycine latifolia (Benth.) Newell & Hymowitz, one of the 26 perennial wild Glycine species related to soybean in the subgenus Glycine Willd., shows high levels of resistance to multiple soybean pathogens and pests including Alfalfa mosaic virus, Heterodera glycines Ichinohe and Sclerotinia sclerotiorum (Lib.) de Bary. However, limited information is available on the genomes of these perennial Glycine species. To generate molecular resources for gene mapping and identification, high-density linkage maps were constructed for G. latifolia using single nucleotide polymorphism (SNP) markers generated by genotyping by sequencing and evaluated in an F2 population and confirmed in an F5 population. In each population, greater than 2,300 SNP markers were selected for analysis and segregated to form 20 large linkage groups. Marker orders were similar in the F2 and F5 populations. The relationships between G. latifolia linkage groups and G. max and common bean (Phaseolus vulgaris L.) chromosomes were examined by aligning SNP-containing sequences from G. latifolia to the genome sequences of G. max and P. vulgaris. Twelve of the 20 G. latifolia linkage groups were nearly collinear with G. max chromosomes. The remaining eight G. latifolia linkage groups appeared to be products of multiple interchromosomal translocations relative to G. max. Large syntenic blocks also were observed between G. latifolia and P. vulgaris. These experiments are the first to compare genome organizations among annual and perennial Glycine species and common bean. The development of molecular resources for species closely related to G. max provides information into the evolution of genomes within the genus Glycine and tools to identify genes within perennial wild relatives of cultivated soybean that could be beneficial to soybean production.

 1. Validation of masks for determination of V̇O2 max in horses exercising at high intensity.

  Science.gov (United States)

  Sides, R H; Kirkpatrick, R; Renner, E; Gough, K; Katz, L M; Evans, D L; Bayly, W M

  2018-01-01

  The need for a horse to be ridden while wearing a measurement device that allows unrestricted ventilation and gas exchange has hampered accurate measurement of its maximal oxygen consumption (V̇O 2 max) under field conditions. Design and validate a facemask with the potential to measure V̇O 2 max accurately in the field. Experiment with 6 × 6 Latin square design. Two variations of a mask and associated electronic control module (ECM) were designed to enable breath-by-breath measurement of airflows through two 7.8 cm diameter pneumotachometers located 7.5 cm in front of each narus. The ECM was comprised of an analogue-to-digital converter and a lithium-ion battery that provided power and signal filtering to the pneumotachometers and an oxygen sensing cell, and powered a pump connected to gas sampling ports between the nares and pneumotachometers. Airflow and oxygen content of inspired and expired gases were recorded through the ECM and electronically transferred to a notebook. V̇O 2 was determined from these recordings using a customised software program. Mask B encased the lower jaw. Mask R left the jaw free so the horse could wear a bit if ridden. V̇O 2 max and arterial blood gases were measured in 6 horses during multiple treadmill tests. Each mask was worn twice and results compared to those from an established open flow-through system (O) by ANOVA-RM (Pmasks. V̇O 2 max measures were reproducible for each mask. Intraclass correlation coefficient between raters = 0.99. Some rebreathing of expired air from mask dead space. Masks capable of measuring V̇O 2 max during treadmill exercise were developed, tested and found to be accurate. Mask R has potential application to measurement of V̇O 2 max under field conditions. © 2017 EVJ Ltd.

 2. %MinMax: A versatile tool for calculating and comparing synonymous codon usage and its impact on protein folding.

  Science.gov (United States)

  Rodriguez, Anabel; Wright, Gabriel; Emrich, Scott; Clark, Patricia L

  2018-01-01

  Most amino acids can be encoded by more than one synonymous codon, but these are rarely used with equal frequency. In many coding sequences the usage patterns of rare versus common synonymous codons is nonrandom and under selection. Moreover, synonymous substitutions that alter these patterns can have a substantial impact on the folding efficiency of the encoded protein. This has ignited broad interest in exploring synonymous codon usage patterns. For many protein chemists, biophysicists and structural biologists, the primary motivation for codon analysis is identifying and preserving usage patterns most likely to impact high-yield production of functional proteins. Here we describe the core functions and new features of %MinMax, a codon usage calculator freely available as a web-based portal and downloadable script (http://www.codons.org). %MinMax evaluates the relative usage frequencies of the synonymous codons used to encode a protein sequence of interest and compares these results to a rigorous null model. Crucially, for analyzing codon usage in common host organisms %MinMax requires only the coding sequence as input; with a user-input codon frequency table, %MinMax can be used to evaluate synonymous codon usage patterns for any coding sequence from any fully sequenced genome. %MinMax makes no assumptions regarding the impact of transfer ribonucleic acid concentrations or other molecular-level interactions on translation rates, yet its output is sufficient to predict the effects of synonymous codon substitutions on cotranslational folding mechanisms. A simple calculation included within %MinMax can be used to harmonize codon usage frequencies for heterologous gene expression. © 2017 The Protein Society.

 3. Game Art Complete All-in-One; Learn Maya, 3ds Max, ZBrush, and Photoshop Winning Techniques

  CERN Document Server

  Gahan, Andrew

  2008-01-01

  A compilation of key chapters from the top Focal game art books available today - in the areas of Max, Maya, Photoshop, and ZBrush. The chapters provide the CG Artist with an excellent sampling of essential techniques that every 3D artist needs to create stunning game art. Game artists will be able to master the modeling, rendering, rigging, and texturing techniques they need - with advice from Focal's best and brightest authors. Artists can learn hundreds of tips, tricks and shortcuts in Max, Maya, Photoshop, ZBrush - all within the covers of one complete, inspiring reference

 4. Differential sensitivity to chloride and sodium ions in seedlings of Glycine max and G. soja under NaCl stress.

  Science.gov (United States)

  Luo, Qingyun; Yu, Bingjun; Liu, Youliang

  2005-09-01

  High Na+ and Cl- concentrations in soil cause hyperionic and hyperosmotic stress effects, the consequence of which can be plant demise. Ion-specific stress effects of Na+ and Cl- on seedlings of cultivated (Glycine max (L.) Merr) and wild soybean (Glycine soja Sieb. Et Zucc.) were evaluated and compared in isoosmotic solutions of Cl-, Na+ and NaCl. Results showed that under NaCl stress, Cl- was more toxic than Na+ to seedlings of G. max. Injury of six G. max cultivars, including 'Jackson' (salt sensitive) and 'Lee 68' (salt tolerant), was positively correlated with the content of Cl- in the leaves, and negatively with that in the roots. In subsequent research, seedlings of two G. max cultivars (salt-tolerant Nannong 1138-2, and salt-sensitive Zhongzihuangdou-yi) and two G. soja populations (BB52 and N23232) were subjected to isoosmotic solutions of 150mM Na+, Cl- and NaCl, respectively. G. max cv. Nannong 1138-2 and Zhongzihuangdou-yi were damaged much more heavily in the solution of Cl- than in that of Na+. Their Leaves were found to be more sensitive to Cl- than to Na+, and salt tolerance of these two G. max cultivars was mainly due to successful withholding of Cl- in the roots and stems to decrease its content in the leaves. The reverse response to isoosmotic stress of 150 mM Na+ and Cl- was shown in G. soja populations of BB52 and N23232; their leaves were not as susceptible to toxicity of Cl- as that of Na+. Salt tolerance of BB52 and N23232 was mainly due to successful withholding of Na+ in the roots and stems to decrease its content in the leaves. These results indicate that G. soja have advantages over G. max in those traits associated with the mechanism of Cl-tolerance, such as its withholding in roots and vacuoles of leaves. It is possible to use G. soja to improve the salt tolerance of G. max.

 5. VO2max and ventilatory threshold of trained cyclists are not affected by 28-day L-arginine supplementation.

  Science.gov (United States)

  Sunderland, Kyle L; Greer, Felicia; Morales, Jacobo

  2011-03-01

  The ergogenic effect of L-arginine on an endurance-trained population is not well studied. The few studies that have investigated L-arginine on this population have not been conducted in a laboratory setting or measured aerobic variables. The purpose of the current study is to determine if 28 days of L-arginine supplementation in trained male cyclists affects VO2max and ventilatory threshold (VT). Eighteen (18) endurance-trained male cyclists (mean ± SD, age: 36.3 ± 7.9 years; height: 182.4 ± 4.6 cm; and body mass: 79.5 ± 4.7 kg) performed a graded exercise test (GXT; 50 W + 25 W·min) before and after 28 days of supplementation with L-arginine (ARG; 2 × 6 g·d) or placebo (PLA; cornstarch). The GXT was conducted on the subject's own bicycle using the RacerMate CompuTrainer (Seattle, WA, USA). VO2 was continuously recorded using the ParvoMedics TrueOne 2400 metabolic cart (Salt Lake City, UT, USA) and VT was established by plotting the ventilatory equivalent for O2 (VE/VO2) and the ventilatory equivalent for CO2 (VE/VCO2) and identifying the point at which VE/VO2 increases with no substantial changes in VE/VCO2. L-arginine supplementation had no effect from initial VO2max (PL, 58.7 ± 7.1 ml·kg·min; ARG, 63.5 ± 7.3 ml·kg·min) to postsupplement VO2max (PL, 58.9 ± 6.0 ml·kg·min; ARG, 63.2 ± 7.2 ml·kg·min). Also, no effect was seen from initial VT (PL, 75.7 ± 4.6% VO2max; ARG, 76.0 ± 5.3% VO2max) to postsupplement VT (PL, 74.3 ± 8.1% VO2max; ARG, 74.2 ± 6.4% VO2max). These results indicate that L-arginine does not impact VO2max or VT in trained male cyclists.

 6. Wifi, WiMax and LTE multi-hop mesh networks basic communication protocols and application areas

  CERN Document Server

  Wei, Hung-Yu; Dixit, Sudhir

  2013-01-01

  Wifi, WiMAX, and Cellular Multihop Networks presents an overview of WiFi-based and WiMAX-based multihop relay networks. As the first text to cover IEEE 802.16j multihop hop relay technology, this revolutionary resource explores the latest advances in multi-hop and ad-hoc networking. Not only does this reference provide the technological aspects, but also the applications for the emerging technology and architectural issues. Ranging from introductory material to advanced topics, this guidebook, plus PowerPoint slides, is essential for engineers, researchers, and students interested in

 7. Resolución de los problemas MaxSAT y MinSAT mediante programación lineal entera

  OpenAIRE

  Belenguer Seuma, Andreu

  2012-01-01

  Presentación de una traducción de los problemas MaxSAT y MinSAT a un problema de programación lineal entera e implementación de un resolutor MaxSAT y MinSAT usando Python y el software de programación lineal entera CPLEX. Evaluación de los resultados comparándolos con los de la MaxSAT Evaluation 2010.

 8. The ergogenic effect of recombinant human erythropoietin on VO2max depends on the severity of arterial hypoxemia

  DEFF Research Database (Denmark)

  Robach, Paul; Calbet, Jose A L; Thomsen, Jonas J

  2008-01-01

  Treatment with recombinant human erythropoietin (rhEpo) induces a rise in blood oxygen-carrying capacity (CaO(2)) that unequivocally enhances maximal oxygen uptake (VO(2)max) during exercise in normoxia, but not when exercise is carried out in severe acute hypoxia. This implies that there should ...

 9. Effect of blood haemoglobin concentration on V(O2,max) and cardiovascular function in lowlanders acclimatised to 5260 m

  DEFF Research Database (Denmark)

  Calbet, J A L; Rådegran, G; Boushel, Robert Christopher

  2002-01-01

  The principal aim of this investigation was to determine the influence of blood haemoglobin concentration ([Hb]) on maximal exercise capacity and maximal O(2) consumption (V(O(2),max)) in healthy subjects acclimatised to high altitude. Secondarily, we examined the effects of [Hb] on the regulatio...

 10. Autonomous crack healing in Cr2AlC and Ti2AlC MAX phase

  NARCIS (Netherlands)

  Shen, L.

  2016-01-01

  The excellent mechanical properties in combination with the capability to autonomously repair microcracks when exposed to air of high temperatures make certain MAX phase metallo ceramics promising candidate materials for components in a turbine engine, in particular for those components exposed to

 11. Resource management framework for QoS scheduling in IEEE 802.16 WiMAX networks

  DEFF Research Database (Denmark)

  Wang, Hua; Dittmann, Lars

  2009-01-01

  IEEE 802.16, also known as WiMAX, has received much attention recently for its capability to support multiple types of applications with diverse Quality-of-Service (QoS) requirements. Beyond what the standard has defined, radio resource management (RRM) still remains an open issue, which plays...

 12. MAX-DOAS observations of aerosols, formaldehyde and nitrogen dioxide in the Beijing area : Comparison of two profile retrieval approaches

  NARCIS (Netherlands)

  Vlemmix, T.; Hendrick, F.; Pinardi, G.; De Smedt, I.; Fayt, C.; Hermans, C.; Piters, A.; Wang, P.; Levelt, P.F.; Van Roozendael, M.

  2014-01-01

  A four year data set of MAX-DOAS observations in the Beijing area (2008–2012) is analysed with a focus on NO2, HCHO, and aerosols. Two very different retrieval methods are applied. Method A describes the tropospheric profile with 13 layers and makes use of the optimal estimation method. Method B

 13. Minimal enhancer elements of the leghemoglobin lba and lbc3 gene promoters from Glycine max L. have different properties

  DEFF Research Database (Denmark)

  She, Q; Lauridsen, P; Stougaard, J

  1993-01-01

  The characteristics of the soybean leghemoglobin lba gene promoter were analyzed and important promoter elements from the lba and lbc3 promoters were compared using transgenic Lotus corniculatus plants. A 5' deletion analysis of the lba promoter delimited two cis-acting elements controlling expre...... function. This may reflect the differential expression of the two lb genes of Glycine max L....

 14. Inoculation with Bradyrhizobium japonicum enhances the organic and fatty acids content of soybean (Glycine max (L.) Merrill) seeds.

  Science.gov (United States)

  Silva, Luís R; Pereira, Maria J; Azevedo, Jessica; Mulas, Rebeca; Velazquez, Encarna; González-Andrés, Fernando; Valentão, Patrícia; Andrade, Paula B

  2013-12-15

  Soybean (Glycine max (L.) Merrill) is one of the most important food crops for human and animal consumption, providing oil and protein at relatively low cost. The least expensive source of nitrogen for soybean is the biological fixation of atmospheric nitrogen by the symbiotic association with soil bacteria, belonging mainly to the genus Bradyrhizobium. This study was conducted to assess the effect of the inoculation of G. max with Bradyrhizobium japonicum on the metabolite profile and antioxidant potential of its seeds. Phenolic compounds, sterols, triterpenes, organic acids, fatty acids and volatiles profiles were characterised by different chromatographic techniques. The antioxidant activity was evaluated against DPPH, superoxide and nitric oxide radicals. Inoculation with B. japonicum induced changes in the profiles of primary and secondary metabolites of G. max seeds, without affecting their antioxidant capacity. The increase of organic and fatty acids and volatiles suggest a positive effect of the inoculation process. These findings indicate that the inoculation with nodulating B. japonicum is a beneficial agricultural practice, increasing the content of bioactive metabolites in G. max seeds owing to the establishment of symbiosis between plant and microorganism, with direct effects on seed quality. Copyright © 2013 Elsevier Ltd. All rights reserved.

 15. Antiulcer activity of water soaked Glycine max L. grains in aspirin induced model of gastric ulcer in Wistar rats.

  Science.gov (United States)

  Kumar, Dushyant; Hegde, H V; Patil, P A; Roy, Subarna; Kholkute, S D

  2013-07-01

  Glycine max L. with Drakshasava, widely used by traditional healers as a formulation for the treatment of peptic ulcer in rural northern Karnataka in India, appears to be effective as assessed by patients and in our previously published research work of traditionally used formulation. The present study was undertaken to evaluate the safety and efficacy of the overnight water soaked G. max grains. This is one of the components of traditional formulation. The study, approved by Institutional Animal Ethics Committee was carried out in male Wistar rats after assessing its toxicity in mice. Four groups of rats (n = 6 in each group) were treated with aspirin 200 mg/kg oral. In addition to aspirin control group received normal saline, standard group received 20 mg/kg omeprazole and 3(rd) and 4(th) group received G. max 250 and 500 mg/kg, respectively. All treatments were administered orally every 24 h for 7 days. After 24 hours fasting, on the 8(th) day stomach contents were aspirated under anesthesia to estimate free and total acidity. Stomachs were opened along the greater curvature to calculate ulcer index and subjected to histopathology studies. The results were analyzed by one-way analysis of variance followed-by Dunnett's post hoc test. P ≤0.05 was considered as significant. The severity of aspirin induced ulceration was found significantly (P max was found to be effective against aspirin induced ulcers.

 16. Nitrate and ammonium influxes in soybean (Glycine max) roots : Direct comparison of N-13 and N-15 tracing

  NARCIS (Netherlands)

  Clarkson, DT; Gojon, A; Saker, LR; Wiersema, PK; Purves, JV; Tillard, P; Arnold, GM; Paans, AJM; Vaalburg, W; Stulen, [No Value

  We compared influxes and internal transport in soybean plants (Glycine max cv. Kingsoy) of labelled N from external solutions where either ammonium or nitrate was labelled with the stable isotope N-15 and the radioactive isotope N-13. The objective was to see whether mass spectrometric

 17. Oligopeptides impairing the Myc-Max heterodimerization inhibit lung cancer cell proliferation by reducing Myc transcriptional activity.

  Science.gov (United States)

  D'Agnano, Igea; Valentini, Alessandra; Gatti, Giuliana; Chersi, Alberto; Felsani, Armando

  2007-01-01

  Deregulated CMYC gene causes cell transformation and is often correlated with tumor progression and a worse clinical outcome of cancer patients. The transcription factor Myc functions by heterodimerizing with its partner, Max. As a strategy to inhibit Myc activity, we have synthesized three small peptides corresponding to segments of the leucine zipper (LZ) region of Max. The purpose of these peptides is to occupy the site of recognition between Myc and Max located in the LZ and inhibit-specific heterodimerization between these proteins. We have used the synthesized oligopeptides in two lung cancer cell lines with different levels of Myc expression. Results demonstrate that: (i) the three peptides resulted equally effective in competing the interaction between Myc and Max in vitro; (ii) they were efficiently internalized into the cells and significantly inhibited cell growth in the cells showing the highest Myc expression; (iii) one specific peptide, only nine aminoacids long, efficiently impaired the transcriptional activity of Myc in vivo, showing a more stable interaction with this protein. Our results are relevant to the development of novel anti-tumoral therapeutic strategies, directed to Myc-overexpressing tumors.

 18. Effect of gamma irradiation on microbial load, physicochemical and sensory characteristics of soybeans (Glycine max L. Merrill)

  Science.gov (United States)

  Gamma irradiation is highly effective in inactivating microorganisms in various foods and offers a safe alternative method of food decontamination. In the present study, soybeans (Glycine max L. Merrill) were treated with 0, 1.0, 3.0, 5.0 and 10.0 KGy of gamma irradiation. Microbial populations on s...

 19. Graded Exercise Testing Protocols for the Determination of VO2max: Historical Perspectives, Progress, and Future Considerations

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Nicholas M. Beltz

  2016-01-01

  Full Text Available Graded exercise testing (GXT is the most widely used assessment to examine the dynamic relationship between exercise and integrated physiological systems. The information from GXT can be applied across the spectrum of sport performance, occupational safety screening, research, and clinical diagnostics. The suitability of GXT to determine a valid maximal oxygen consumption (VO2max has been under investigation for decades. Although a set of recommended criteria exists to verify attainment of VO2max, the methods that originally established these criteria have been scrutinized. Many studies do not apply identical criteria or fail to consider individual variability in physiological responses. As an alternative to using traditional criteria, recent research efforts have been directed toward using a supramaximal verification protocol performed after a GXT to confirm attainment of VO2max. Furthermore, the emergence of self-paced protocols has provided a simple, yet reliable approach to designing and administering GXT. In order to develop a standardized GXT protocol, additional research should further examine the utility of self-paced protocols used in conjunction with verification protocols to elicit and confirm attainment of VO2max.

 20. MAX-DOAS tropospheric nitrogen dioxide column measurements compared with the Lotos-Euros air quality model

  NARCIS (Netherlands)

  Vlemmix, T.; Eskes, H.J.; Piters, A.J.M.; Schaap, M.; Sauter, F.J.; Kelder, H.; Levelt, P.F.

  2015-01-01

  A 14-month data set of MAX-DOAS (Multi-Axis Differential Optical Absorption Spectroscopy) tropospheric NO2 column observations in De Bilt, the Netherlands, has been compared with the regional air quality model Lotos-Euros. The model was run on a 7×7 km2 grid, the same resolution as the emission