WorldWideScience

Sample records for biologische aktivitaet biolumineszenzmarkierter

 1. Biologisch uitgangsmateriaal

  NARCIS (Netherlands)

  Bulk, van den R.W.; Groot, S.P.C.

  2005-01-01

  Dit biologisch onderzoekbericht laat enkele resultaten en plannen zien van het onderzoeksprogramma Biologisch uitgangsmateriaal, dat van 2005 tot en met 2007 loopt. Een Zweedse sauna om zaad te ontsmetten of een bad met thijmolie lijken succesvol.Het programma gaat in nauwe samenwerking met de secto

 2. Grenzen aan biologische consumptie

  NARCIS (Netherlands)

  Bunte, F.H.J.; Galen, van M.A.; Kuiper, W.E.

  2007-01-01

  De vraag naar biologische producten is slechts in beperkte mate gevoelig voor veranderingen in het prijsverschil tussen biologische producten en hun niet-biologische tegenhangers. Alleen prijsbeleid is niet afdoende om een marktaandeel van 5 procent voor biologische voedingsproducten te realiseren.

 3. Certificering van biologische restaurants

  NARCIS (Netherlands)

  Soethoudt, J.M.

  2006-01-01

  In Nederland zijn meer dan 100 restaurants, die zichzelf als biologisch restaurant presenteren. Echter, de betekenis van 'biologisch restaurant' is niet gedefinieerd, zodat de consument niet weet waar hij op kan rekenen. Het idee, ontstaan bij Eric van Veluwen van Kasteel Rhederoord, tot verkenning

 4. Biologische Internationale Handel

  NARCIS (Netherlands)

  Bakker, J.H.; Bunte, F.H.J.

  2009-01-01

  Biologische producten leveren wereldwijd een belangrijke bijdrage aan duurzame ontwikkeling, door een bijdrage te leveren aan een beter milieu en het vergroten van het dierenwelzijn. In opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, wordt in Nederland de markt voor biologische

 5. Borging veiligheid biologisch varkensvlees

  NARCIS (Netherlands)

  Kijlstra, A.; Mul, M.F.; Wolters, G.

  2004-01-01

  Eerder onderzoek vanuit Wageningen UR naar toxoplasmose bij biologische en scharrelvarkens bevestigde het vermoeden dat omschakeling naar diervriendelijke houderijsystemen gepaard zou gaan met een beperkte herintrede van toxoplasmose. Opmerkelijk was dat een groot aantal bedrijven wel in staat was o

 6. Huisverkoop van biologisch vlees : handboek

  NARCIS (Netherlands)

  Heijden, van der C.H.T.M.

  2005-01-01

  Voor biologische boeren die willen beginnen met de verkoop van biologisch vlees aan huis, is het 'Handboek Huisverkoop Biologisch Vlees' samengesteld. Het handboek bevat o.a. marketingtips en een overzicht van de wet- en regelgeving. Het is opgesteld door Wageningen UR in samenwerking met Biologica

 7. Kringlopen in de biologische landbouw: best belangrijk

  NARCIS (Netherlands)

  Bos, J.F.F.P.; Wit, de J.

  2004-01-01

  In het meerjarige onderzoeksprogramma 'Intersectorale samenwerking binnen de biologische landbouw' wordt gezocht naar concepten voor samenwerking, met als doel kringlopen binnen biologische landbouwsystemen beter te sluiten. De huidige kringloop binnen de Nederlandse biologische landbouw kan gekensc

 8. Bemesten op biologische bedrijven

  NARCIS (Netherlands)

  Bernaerts, S.; Janmaat, L.

  2010-01-01

  De bemestingsregels voor biologische bedrijven zijn de afgelopen tijd fors aangepast. De komende jaren worden de regels verder aangescherpt. Sommige bedrijven moeten daarom hun teelt- en bemestingsplan aanpassen. Een minder intensief bouwplan, meer groenbemesters of minder bemesten? Dit BioKennisber

 9. Ontwikkeling wereldwijde consumentenvraag biologische producten

  NARCIS (Netherlands)

  Bakker, J.H.

  2008-01-01

  Biologische producten worden wereldwijd gezien als duurzaam, door een bijdrage te leveren aan een beter milieu en het vergroten van dierenwelzijn. In opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselveiligheid, wordt in Nederland de markt voor biologische producten gestimuleerd. Mark

 10. Biologische bestrijding aaltjes in ontwikkeling

  NARCIS (Netherlands)

  Jagers op Akkerhuis, F.; Wageningen UR Glastuinbouw,

  2007-01-01

  Wageningen UR Glastuinbouw heeft sinds vorig jaar een afdeling nematologie. Speerpunt van die afdeling is een oplossing vinden voor het wortelknobbelaaltje in de biologische groenteteelt. Dit aaltje kan in tomaat en komkommer voor flink wat opbrengstverlies zorgen. Diverse bestrijdingsmethoden zijn

 11. Een (Duits) eitje : afzet biologische pluimveehouderij 2005

  NARCIS (Netherlands)

  Werf, van der J.T.N.; Kijlstra, A.

  2005-01-01

  Het aantal biologische pluimveebedrijven in Nederland neemt snel toe. Veel van de grotere biologische bedrijven exporteren hun eieren via pakstations naar Duitsland. De rest van de bedrijven zet de eieren binnenlands af via pakstations en een deel verkoopt ze direct aan huis of via natuurvoedingswin

 12. Biologische bestrijdingsmiddelen kunnen imago ernstig schaden

  NARCIS (Netherlands)

  Sukkel, W.

  1999-01-01

  In Nederland zijn zijn voor de akkerbouw en de vollegrondsgroententeelt slechts vier biologische (niet-synthetische) middelen toegestaan: Bacillus thuringiensis, pyretrine + piperonylbutoxide, koperoxychloride en zwavel. Een opsomming van de tot nu toe bekende eigenschappen (doelorganismen; toegelat

 13. Veterinaire risico's van ongedierte op biologische varkensbedrijven

  NARCIS (Netherlands)

  Meerburg, B.G.; Kijlstra, A.

  2005-01-01

  Presentatie van de eerste resultaten van een onderzoek door Animal Sciences Group van Wageningen UR naar de ziekterisico's bij ratten en muizen. Hiervoor zijn ratten en muizen op 10 biologische varkensbedrijven met vallen gevangen en op ziektes onderzocht.

 14. Herbie-innovatie in biologische grondontsmetting

  NARCIS (Netherlands)

  Runia, W.T.; Meints, H.

  2011-01-01

  Biologische grondontsmetting heeft met name in de aspergeteelt goede resultaten opgeleverd. Proeven met gedefinieerde plantaardige fermentatieproducten, die zijn ontwikkeld door Thatchtec en onderzocht door Wageningen UR/PPO-AGV, beloven nog betere perspectieven.

 15. Productie biologisch uitgangsmateriaal narcis en hyacint valt nog niet mee

  NARCIS (Netherlands)

  Zuilichem, van J.A.A.; Vreeburg, P.J.M.

  2004-01-01

  De biologische teelt streeft naar een gesloten teeltcyclus. Een evenwichtige bodem en cultivarkeuze zijn daarvoor de basis. Omdat deze maatregelen nog onvoldoende resultaat opleveren met het huidige sortiment heeft PPO Bloembollen haalbaarheid van biologische productie van uitgangsmateriaal bekeken

 16. Diergezondheid biologische houderij versus gangbare houderij : varkenshouderij, melkveehouderij

  NARCIS (Netherlands)

  Eijck, I.A.J.M.; Smolders, E.A.A.; Gaag, van der M.A.; Bokma-Bakker, M.H.

  2003-01-01

  Diergezondheid van varkens en melkvee is vergeleken in biologische- en gangbare houderijsystemen. Naast een verbeterd dierwelzijn en minder pootproblemen zijn er ook nadelen aan de biologische varkenshouderij; uitval biggen, longproblemen en parasietenbesmetting. Naast een gunstige klauwgezondheid,

 17. Marktontwikkeling biologische (vers)producten in de bedrijfscateringketen : eindrapport AKK

  NARCIS (Netherlands)

  Jong, de P.W.G.A.

  2004-01-01

  Binnen de doelstelling om in 2004 5% van de consumentenbestedingen aan biologische producten te laten uitgeven dient de bedrijfscatering een belangrijke rol te spelen. Gedurende de werkweek gebruiken miljoenen werknemers hun lunchmaaltijden in het bedrijfsrestaurant. Het introduceren van biologische

 18. Knelpunten in de biologische veredeling een stap verder

  NARCIS (Netherlands)

  Lammerts Van Bueren, E.; Osman, A.M.; Tiemens-Hulscher, M.; Timmermans, B.; Scholten, O.E.; Voorrips, R.E.; Burger, K.; Steenhuis, M.M.; Galvan, G.

  2008-01-01

  Portret van Sjoerd de Hoop, projectorganisator en biologisch veeteler. Sjoerd de Hoop is biologisch dynamisch boer in Friesland. Sinds het najaar van 2007 werkt hij mee aan de organisatie van de BioVakbeurs in Apeldoorn. Verder werkt hij mee aan projecten ten behoeve van de biologische branche. Hij

 19. Perspectief innovatieve onkruidbestrijdingsmethoden in de biologische landbouw

  NARCIS (Netherlands)

  Spruijt, J.; Bleeker, P.O.; Schans, van der D.A.; Zuilichem, van J.A.A.; Wekken, van der J.W.

  2005-01-01

  In deze publicatie van het Onderzoeksprogramma Systeeminnovaties geïntegreerde en biologische open teelten zijn de economische perspectieven beoordeeld van nieuwe beschikbare technologie die kan worden toegepast om tot een effectievere onkruidbestrijding te komen. Bij de nieuwe technieken die worden

 20. Voetafdruk wijst biologische sector de weg

  NARCIS (Netherlands)

  Sukkel, W.

  2009-01-01

  Biologische producten hebben een milieuvriendelijk imago. Maar dat is niet terecht als je een onbespoten kiwi laat invliegen uit Nieuw-Zeeland. Wijnand Sukkel van Praktijkonderzoek Plant en Omgeving onderzoekt of het berekenen van voedselkilometers en koolstofvoetafdrukken de sector kan helpen om he

 1. Biologische beheersstrategie van Valse Meeldauw in zonnebloem

  NARCIS (Netherlands)

  Duyvesteijn, R.G.E.; Breeuwsma, S.J.; Helm, van der F.P.M.; Lans, van der A.M.; Boer, de M.

  2010-01-01

  Zonnebloemen zijn een belangrijk onderdeel van het biologische boeket. Echter de teelt van zonnebloemen wordt bedreigd door valse meeldauw. De Latijnse naam van valse meeldauw is Plasmopara halstedii. Deze oömyceet infecteert de zonnebloem systemisch en dit leidt tot grote verliezen. In dit project

 2. Biologische melk onderscheidend door meer gezonde vetzuren

  NARCIS (Netherlands)

  Wit, de J.

  2011-01-01

  Biologische melk bevat meer goede vetzuren als CLA en omega-3 dan gangbare melk. Eerder onderzoek van het Louis Bolk Instituut toonde dit aan. Zuivelverwerkers hebben deze metingen gebruikt om teksten als ‘is rijk aan gezonde vetzuren’ op hun verpakkingen te plaatsen. De onderscheidendheid van biolo

 3. Verhogen van gezonde vetzuren in biologische melk

  NARCIS (Netherlands)

  Keulen, van H.

  2008-01-01

  Biologische melk bevat meer CLA en omega-3 vetzuren dan gangbare melk. Aan deze meervoudige onverzadigde vetzuren worden allerlei positieve effecten op de gezondheid toegeschreven. De gehaltes van deze gezonde vetzuren variëren echter sterk. Via de samenstelling van het rantsoen kunt u sturen op de

 4. Biologische markt Leidsche Rijn : een haalbaarheidsstudie

  NARCIS (Netherlands)

  Oosterkamp, E.B.; Wolf, C.W.G.; Immink, V.M.

  2006-01-01

  ’t Groene Sticht is een stichting én een sociale woonbuurt in de nieuwe woonwijk Leidsche Rijn ten westen van Utrecht. Men wil de directe leefomgeving verbeteren onder andere door een wekelijkse biologische markt te starten. Deze studie laat zien wanneer de markt succesvol is voor de betrokken parti

 5. Zicht op de plantaardige biologische keten

  NARCIS (Netherlands)

  Wijnands, J.H.M.; Meeusen-van Onna, M.J.G.; Hoorweg, M.J.; Kik, C.; Rossing, W.A.H.; Scholten, O.M.

  2005-01-01

  De studie vormt een onderdeel van het project 'Visies op biologische landbouw: een systeem analyse'. Dit project is gefinancierd door Wageningen Universiteit en Researchcentrum uit middelen voor Strategische Expertise Ontwikkeling. In dit project worden mensbeelden onderscheiden om de visies te conc

 6. Boomkwekerij op veen : bedrijfseconomische resultaten biologische boomkwekerij

  NARCIS (Netherlands)

  Snoek, B.; Schuring, W.; Leijden, van J.P.H.

  2003-01-01

  Resultaten van een onderzoek op PPO-locatie Boskoop naar de bedrijfseconomische mogelijkheden van biologische boomteelt. Zes gewassen uit de gewasgroep siergewassen (Acer, Buxus, Magnolia, Mahonia, Prunus en Syringa) werden in twee jaar opgekweekt van plantgoed naar leverbaar materiaal. In tabellen

 7. Biologische teelt van witte asperge : tussentijdsverslag 2001/2002

  NARCIS (Netherlands)

  Kruistum, van G.; Poll, J.T.K.; Wielaard, B.

  2003-01-01

  In 2000 is onderzoek van start gegaan op PPO-ZON te Meterik naar de mogelijkheden van de biologische teelt van witte asperge in vervolg op een uitgevoerde deskstudie naar knelpunten in de biologische teelt. In 2000 zijn planten opgekweekt van de rassen Grolim en Eposs die uitgezaaid waren bij een bi

 8. Emissies uit de biologische veehouderij : processen en factoren

  NARCIS (Netherlands)

  Mosquera Losada, J.; Hol, J.M.G.; Groenestein, C.M.

  2012-01-01

  De biologische veehouderij stelt hogere eisen aan het dierwelzijn door bijvoorbeeld strogebruik te verplichten en door meer stal- en uitloopruimte beschikbaar te stellen aan de dieren. Over de milieueffecten van de biologische veehouderij is echter nog weinig bekend. Doel van dit onderzoek was om ee

 9. Bijzonder biologisch, groenten met karakter : eindrapportage Ketenproject om biologische peen en kroot ´onderscheidbaar´ te vermarkten

  NARCIS (Netherlands)

  Wijk, van C.A.P.; Sukkel, W.; Janmaat, L.

  2008-01-01

  Het doel van het project 'Bijzonder Biologisch, groenten met karakter'is om een sterkere marktpositie voor biologisch geteelde gewassen bospeen, bewaarpeen en rode biet te bereiken door een verbeterde onderscheidbaarheid op producteigenschappen, gerelateerd aan gezond, genieten en smaak. Zowel bij b

 10. Het nieuwe telen biologisch : Monitoring van een energiezuinige biologische vruchtgroententeelt bij BioVerbeek

  NARCIS (Netherlands)

  Raaphorst, M.G.M.

  2014-01-01

  Op een biologisch glastuinbouwbedrijf wordt de luchtvochtigheid beheerst door opgewarmde buitenlucht via slurven tussen het gewas te blazen. Na 2 jaar monitoring is gebleken dat het hiermee mogelijk is om intensiever te schermen en meer dan 20% op de warmtevraag besparen. Een deel van deze besparing

 11. Winkelkeuze van biologische kopers : onderzoek onder consumenten en ondernemers

  NARCIS (Netherlands)

  Reinders, M.J.; Ronteltap, A.; Berg, van den I.; Jager, L.C.; Wijk, van E.E.C.; Winter, de M.A.; Tacken, G.M.L.

  2009-01-01

  Dit onderzoek beschrijft hoe natuurvoedingswinkels hun marktpositie kunnen verstevigen en welke mogelijkheden er zijn voor verdere groei binnen dit afzetkanaal. Via een kwalitatief en kwantitatief onderzoek onder consumenten is gekeken naar de aankooppatronen en aankoopmotieven van biologische produ

 12. Regionale biologische landbouw. Deel 2: Samenwerking tussen bio-boeren in de regio

  NARCIS (Netherlands)

  Stobbelaar, D.J.; Veluw, van K.

  2006-01-01

  In dit tweede artikel over regionale biologische landbouw een rondgang langs een drietal samenwerkingsverbanden: de Biologische Producenten Achterhoek en hun afzetkanaal DistroEko; de Mergelwind in Zuid-Limburg, België en Duitsland; de Overijsselse Vecht met Vechtdalproducten.

 13. Ras- en teeltproef biologische Alstroemeria : teeltaspecten en rassen vergelijking in een biologsche teelt van Alstroemeria

  NARCIS (Netherlands)

  Helm, van der F.P.M.; Labrie, C.W.

  2009-01-01

  Het assortiment is bij de afzet van biologische snijbloemen een belangrijk knelpunt. De biologische teelt van snijbloemen onder glas kan bijdragen aan een breder sortiment biologische snijbloemen met een goede houdbaarheid over een langere periode in het jaar. Alstroemeria staat bekend als een vrij

 14. Kringlopen in de biologische landbouw, deel II: Studiedag 'Optimaal Intersectoraal': een breed scala aan uitdagingen

  NARCIS (Netherlands)

  Wit, de J.; Barendrecht, W.

  2004-01-01

  Verslag van een workshop georganiseerd door LBI en WUR over het sluiten van kringlopen in de biologische landbouw. Een en ander in het kader van het LNV-onderzoeksprogramma 'Intersectorale samenwerking binnen de biologische landbouw'. De huidige situatie in de Nederlandse biologische landbouw wordt

 15. Sturende factoren voor verhoging van vet- en eiwit gehalten in biologische melk : een eerste verkenning

  NARCIS (Netherlands)

  Bont, J.; Magendans, D.; Nes, van H.; Oude Lenferink, K.; Spit, J.J.; Verkuijl, M.; Louis Bolk,

  2009-01-01

  In de biologische veehouderij worden geitenhouders beperkt in hun maatregelen om vet- en eiwitgehalten te verhogen, door de biologische regelgeving. Door deze maatregelen ligt het vetgehalte in de biologische geitenmelk significant lager dan in de gangbare geitenhouderij. Aangezien 80 % van de biolo

 16. Reductie van het nitrietgebruik bij de biologische vleeswarenbereiding

  NARCIS (Netherlands)

  Stegeman, D.; Jansen, W.W.J.T.; Zegveld, A.; Verkleij, T.J.; Stekelenburg, F.K.

  2006-01-01

  Bij de productie van veel soorten vleeswaren wordt nitriet gebruikt voor het verkrijgen van een door de consument gewenste stabiele roze kleur, voor de smaak en voor de microbiologische stabiliteit. Over de toepassing van nitriet bij de bereiding van biologische vleeswaren bestaat al jaren een discu

 17. Stalklimaat en hokgebruik bij gespeende biggen in de biologische varkenshouderij

  NARCIS (Netherlands)

  Aarnink, A.J.A.; Wagemans, M.J.M.

  2004-01-01

  Eén van de knelpunten in de biologische varkenshouderij zijn de problemen die optreden met biggen na het spenen. De veranderingen die plaatsvinden met het spenen van biggen geeft behoorlijk wat stress. Een goed stalklimaat kan ervoor zorgen dat deze stress niet uitmondt in ziekte van de biggen. De h

 18. Loont de huisverkoop van biologisch rund- en varkensvlees?

  NARCIS (Netherlands)

  Puister-Jansen, L.F.

  2005-01-01

  De kostprijs van biologisch rund- en varkensvlees dat op de boerderij wordt verkocht, is voor het grootste deel afhankelijk van de aankoop- en slachtkosten van de dieren. Deze onderdelen zijn door de ondernemers nauwelijks te beïnvloeden. Door de winkelkosten laag te houden of de omzet te verdubbele

 19. Biologische bestrijding van varroa met behulp van schimmels

  NARCIS (Netherlands)

  Gerritsen, L.J.M.; Cornelissen, B.

  2006-01-01

  Sinds enkele jaren wordt er volop onderzoek gedaan naar de bestrijding van de varroamijt. Doordat de varroamijt steeds resistenter wordt tegen chemische middelen, wordt er steeds vaker gekeken naar biologische manieren om deze te bestrijden. PPO-Bijen deed een onderzoek naar bestrijding door middel

 20. Chemische en biologische bestrijding van koolvlieg in radijs

  NARCIS (Netherlands)

  Messelink, G.J.; Slooten, van M.A.; Groot, de E.B.

  2004-01-01

  Koolvlieg, Delia radicum, kan vooral in het voorjaar behoorlijke schade geven in de teelt van radijs. De maden van deze vlieg vreten gangetjes in de radijsknollen, waardoor deze onverkoopbaar worden. In dit onderzoek is gekeken naar de biologische en chemische bestrijding van koolvlieg. Voor de biol

 1. De stroom van grondstoffen en reststoffen in de biologische champignonteelt

  NARCIS (Netherlands)

  Straatsma, G.

  2003-01-01

  Rapport over de positie van de biologische paddestoelenteelt op intersectoraal en (inter)-regionaal niveau. Het overzicht in tabel- en schemavorm van de stromen grondstoffen en producten verduidelijkt de intersectorale positie van de champignonteelt. Dit kan een aanzet zijn bij het signaleren en opl

 2. Reductie van nitrietgebruik bij biologische vleeswarenbereiding : een literatuuroverzicht

  NARCIS (Netherlands)

  Stegeman, D.; Verkleij, T.J.; Stekelenburg, F.K.

  2005-01-01

  Binnen het onderzoek naar vermindering van nitrietgebruik bij de bereiding van biologische vleeswaren is de noodzaak van nitrietgebruik door middel van een literatuurstudie geïnventariseerd. Hierbij is gekeken naar de verschillende functies die nitriet vervult bij de bereiding en bewaring van vleesw

 3. Regionale biologische landbouw; Deel 9 : Hoe de molens draaien

  NARCIS (Netherlands)

  Stobbelaar, D.J.

  2007-01-01

  Reportage over een aantal molens in Nederland. Zij malen (biologisch) graan en verkopen meel en kunnen daarbij een belangrijke intermediaire rol spelen tussen regionale aanbieders en kopers. Beschrijving van molen 'De Vlijt' in Wageningen, 'De Vier Winden' in Vragender (Achterhoek) en 'De Hoop' in O

 4. Biologische Monitoring Zoete Rijkswateren: microverontreinigingen in driehoeksmosselen - 2002

  NARCIS (Netherlands)

  Kotterman, M.J.J.; Pieters, H.

  2003-01-01

  In het kader van een actieve biologische monitoring worden driehoeksmosselen afkomstig van een relatief schone locatie gedurende een bepaalde periode uitgezet in een oppervlaktewater, waarvan men een aantal parameters met betrekking tot de waterkwaliteit wil bepalen. In 2002 werden de volgende Rijks

 5. Claims rond gezondheid en smaak van biologische producten: protocol "in house" smaakpanels op AGF bedrijven - kansen voor biologische AGF producten met specifieke inhoudstoffen

  NARCIS (Netherlands)

  Verkerke, W.

  2007-01-01

  Uit het biologisch prijsexperiment (LEI-WUR 2006) blijkt “lekker”en “gezond” de belangrijkste aankoopredenen voor klanten in de supermarkt bij aankoop van biologische producten te zijn. Het claimen van betere smaak en beter voor de gezondheidvraagt de nodige onderbouwing. Smaakpanels op bedrijven ku

 6. Kraamkamer van duurzaamheid : de innovatieve kracht van biologische landbouw voor verduurzaming van de gangbare landbouw

  NARCIS (Netherlands)

  Teenstra, E.D.

  2004-01-01

  Velen dichten de biologische landbouw een grote rol toe in de verduurzaming van de gangbare landbouw. Maar hoe groot is nu die innovatieve kracht van de biologische landbouw en welke invloed heeft dit op een aantal duurzaamheidthema’s? Dit zijn de vragen waarop deze publicatie een antwoord geeft. De

 7. Kostprijsverschil tussen biologisch en gangbaar geproduceerde melk = Comparison of cost price of organic and regular milk

  NARCIS (Netherlands)

  Evers, A.G.; Haan, de M.H.A.

  2004-01-01

  Als vervolg op een onderzoek van kostprijsverschillen tussen biologisch en gangbare melk uit 1999, vindt in dit rapport een update plaats met actuele uitgangspunten. Door een nieuw mestbeleid, aangepaste SKAL-regels en nieuwe inzichten is deze update wenselijk. Naast biologische en gangbare bedrijve

 8. Effectief in vijf stappen: wat sociale media kunnen betekenen voor een biologisch bedrijf

  NARCIS (Netherlands)

  Vijn, M.P.

  2012-01-01

  Anno 2012 zijn sociale media een veelgebruikt marketingtool, waarmee bedrijven gemakkelijk veel klanten kunnen bereiken. Ook biologische bedrijven mogen deze boot niet missen. Om je zichtbaar te maken, nieuwe klanten binnen te halen, of samenwerking aan te gaan.

 9. Energieverbruik, broeikasgasemissies en koolstofopslag: de biologische en gangbare landbouw vergeleken. Volledig rapport

  NARCIS (Netherlands)

  Bos, J.F.F.P.; Haan, de J.J.; Sukkel, W.

  2007-01-01

  In deze studie zijn de verschillen tussen gangbare en biologische bedrijven in Nederland ten aanzien van energieverbruik, broeikasgasemissies en koolstof opslag onderzocht. Op basis van modelberekeningen, literatuurgegevens en beschikbare data worden in de studie de volgende uitspraken onderbouwd: D

 10. Geschiktheid biologische aardappelrassen voor biofrites en biochips : verkenning naar eisen en de mogelijkheden van de huidige biologische aardappelrassen voor biofrites en biochips

  NARCIS (Netherlands)

  Wijk, van C.A.P.; Bus, C.B.

  2011-01-01

  Uit bakproeven met biologische aardappelrassen blijkt dat een aantal rassen met een hoog niveau van Phytophthora-resistentie, perspectief biedt voor goede frites- en chipbereiding. Hoewel de bakkwaliteit van deze rassen standaard minder optimaal was dan van het ras Phytophthora-gevoelige hoofdras Ag

 11. Duurzaam maar niet biologisch. Certificeren van duurzaamheid in de grondgebonden landbouw

  NARCIS (Netherlands)

  Feitsma, Louis

  2008-01-01

  Duurzaam is een trend. Zo ook in de landbouw. Het aantal innovatieve initiatieven met een duurzaam kaliber in de agrarische sector stijgt. In tegenstelling tot biologische initiatieven en producten, zijn duurzame initiatieven nog niet toetsbaar en erkend. Fiscaal is het moeilijk duurzame initiatieve

 12. Hulpmeststoffen : beschikbaarheid en opname van stikstof in de biologische teelt van zomertarwe

  NARCIS (Netherlands)

  Cuijpers, W.J.M.; Hospers-Brands, A.J.T.M.

  2008-01-01

  In 2007 heeft het Louis Bolk Instituut onderzoek gedaan naar de eigenschappen van 12 hulpmeststoffen die gebruikt kunnen worden in de biologische landbouw. De doelstelling van het onderzoek in het eerste jaar is een zo goed mogelijke karakterisering van de meststoffen, wat betreft nutriënteninhoud e

 13. Bemesting in de biologische akker- en tuinbouw bij bodems met een hoge fosfaattoestand

  NARCIS (Netherlands)

  Bokhorst, J.G.

  2010-01-01

  De bemesting met stikstof en fosfaat wordt in de Nederlandse landbouw begrensd. Dit heeft ook consequenties voor de biologische teelt. Om inzicht in deze consequenties te krijgen zijn bouwplan en bemesting op twee akkerbouwbedrijven en drie tuinbouwbedrijven geanalyseerd, zijn meerdere deskundigen g

 14. Groenbemesters in biologische teeltsystemen: Wat dragen zij bij aan een ecologisch beheer van onkruiden?

  NARCIS (Netherlands)

  Kruidhof, H.M.; Bastiaans, L.; Molema, G.J.

  2005-01-01

  In 2003 is een vierjarig project gestart met als doel de optimalisatie van de bijdrage van groenbemesters aan het onkruidbeheer in biologische teeltsystemen. Groenbemesters kunnen een belangrijke rol spelen in de vruchtwisseling en een hoge toegevoegde waarde hebben. In het najaar kan een goed ontwi

 15. Deductieve onderzoekingen over aard en ontstaan van betrekkingen tussen biologische kenmerken : Een biodynamische studie aan haring

  NARCIS (Netherlands)

  Wielinga, Douwe Taco

  1958-01-01

  Organische systemen (waaronder organismen) ontlenen hun specifiek biologisch karakter aan de combinatie van drie fundamentele eigenschappen: (1) Op elk moment is het organisme een totaliteit (Ganzheit) van vitale processen. Deze processen zijn onderling verweven en hiërarchisch geordend. (2) Op kort

 16. Carbon footprints van conventioneel en biologisch varkensvlees : uitgebreide samenvatting : analyse van typische productiesystemen in Nederland, Denemarken, Engeland en DuitslandCarbon footprints van conventioneel en biologisch varkensvlees : uitgebreide samenvatting : analyse van typische productiesystemen in Nederland, Denemarken, Engeland en Duitsland

  NARCIS (Netherlands)

  Kool, A.; Blonk, H.; Ponsioen, T.; Sukkel, W.; Vermeer, H.M.; Vries, de J.W.; Hoste, R.

  2009-01-01

  Samenvatting van onderzoek naar de broeikasgasemissies door de productie van conventioneel en biologisch varkensvlees uit typische productiesystemen in Nederland, Denemarken, Engeland en Duitsland. Dit onderzoek is uitvoerig beschreven in de (Engelstalige) rapportage: 'Carbon footprints of conventio

 17. Intersectorale samenwerking in de biologische landbouw : mengvoergrondstoffen met binnen- of buitenlandse oorsprong: effect op energieverbruik met mengvoerproductie

  NARCIS (Netherlands)

  Bos, J.F.F.P.

  2006-01-01

  Plant Research International (PRI) gaat in het rapport 'Mengvoergrondstoffen met binnen- of buitenlandse oorsprong: effect op energieverbruik van mengvoerproductie' in op het energieverbruik van de productie van enkele mengvoeders voor biologisch gehouden vleesvarkens. De onderzochte mengvoeders ver

 18. Mogelijkheden ter verbetering van de resultaten van biologische vleesvarkens = Possibilities of improving performance of organic growing-finishing pigs

  NARCIS (Netherlands)

  Binnendijk, G.P.; Peet-Schwering, van der C.M.C.

  2006-01-01

  Middels een inventarisatie op biologische varkensbedrijven zijn gegevens verzameld over management, bedrijfsvoering, huisvesting, voeding en verzorging enerzijds en technische resultaten, slachtkwaliteit gezondheidsproblemen anderzijds. Uit analyse van deze gegevens blijkt dat zowel een aantal aspec

 19. Geschikte onderstammen voor biologisch geteelde komkommers, tomaten en paprika's in relatie tot wortelknobbelaaltjes (Meloidogyne spp.) - Resultaten onderzoek 2006-2010

  NARCIS (Netherlands)

  Janse, J.; Slooten, van M.A.; Wurff, van der A.W.G.

  2011-01-01

  Gedurende vijf achtereenvolgende jaren is door Wageningen UR Glastuinbouw onderzoek verricht naar geschikte onderstammen voor vruchtgroenten voor de biologische teelt in relatie tot wortelknobbelaaltjes (Meloidogyne spp.). Deze onderstammen mogen weinig wortelknobbels vertonen, een lage reproductie

 20. Bildgebende Massenspektrometrie : apparative und präparative Entwicklung, sowie lateral hochauflösende Untersuchungen artifizieller und biologischer Proben

  OpenAIRE

  Köstler, Martin

  2010-01-01

  Die Untersuchung biologischer Systeme unter Erfassung ihres systemischen Zusammenhanges wird immer wichtiger, da es nur so möglich ist biologische Systeme in ihrer komplexen Funktionsweise insgesamt zu erfassen und zu verstehen. Hierfür stehen unterschiedliche molekulare und strukturelle Untersuchungsmöglichkeiten zur Verfügung, wie z.B. NMR, Massenspektrometrie, mikroskopische Verfahren, immunostaining, etc.. Häufig werden jedoch zur Anwendung dieser Techniken, wenn z.B. Antikörper zum Einsa...

 1. Geurproblematiek VAM Wijster: Beoordeling geuraspecten vergunningaanvraag voor gesloten GFT compostering en biologische slibdroging VAM-Wijster

  OpenAIRE

  1998-01-01

  Dit rapport behandelt de geuremissie van het VAM-complex in Wijster. Het gaat vooral in op de geuraspecten in de uitbreidingsvergunning voor de gesloten compostering (GECO 400) en de vergunning voor de geplande biologische slibdroger (1). Tevens wordt aandacht besteed aan het algemene stankbeleid in Nederland, waarin de lokale overheden recentelijk meer vrijheid hebben gekregen. Ook wordt de actuele discussie belicht over het opnemen van 'geurbeleving' in een (zo mogelijk) objectieve normstel...

 2. Biologische Charakterisierung neuartiger nanokristalliner Calciumphosphatzemente für die Knochenregeneration

  OpenAIRE

  Vater, Corina

  2010-01-01

  Ziel der vorliegenden Arbeit war die biologische Charakterisierung neuartiger nanostrukturierter und für die Knochenregeneration geeigneter Calciumphosphatzemente (CPC). Hierzu wurde ein aus α-Tricalciumphosphat, Calciumhydrogenphosphat, gefälltem Hydroxylapatit und Calciumcarbonat bestehender CPC verwendet, der mit den Biomolekülen Cocarboxylase, Glucuronsäure, Weinsäure, Glucose-1-phosphat, Arginin, Lysin und Asparaginsäure-Natriumsalz modifiziert wurde. Ermittelt wurde dabei der Einfluss d...

 3. Resultaten van het RWS-RIKZ JAMP 2005 monitoringsprogramma van bot (Platichthys flesus L.) : Biologische gegevens van bot en milieukritische stoofen in bot

  NARCIS (Netherlands)

  Kotterman, M.J.J.

  2006-01-01

  In opdracht van RWS-RIKZ werden door het RIVO werkzaamheden uitgevoerd in het kader van het Joint Assessment and Monitoring Program van de OSPARCOM. De opdracht hield in het verkrijgen van biologische gegevens van bot. De werkzaamheden bestonden uit het verzamelen van monsters bot waarvan biologisch

 4. Signalering van citruswolluis (Planococcus citri) in de teelt van diverse potplanten : onderzoek binnen project 41203147 "Verbetering biologische bestrijding van wolluis in diverse potplanten”

  NARCIS (Netherlands)

  Boertjes, B.C.; Bruin, de J.

  2003-01-01

  In 2002 en 2003 is door PPO Glastuinbouw het project “Verbetering biologische bestrijding van wolluis in diverse potplanten” (project 41203147) uitgevoerd. Binnen dit project werd onder meer onderzoek gedaan naar methoden om citruswolluis (Planococcus citri) te signaleren.

 5. Behaviour at landfills of waste having undergone mechanic-biological and thermal conditioning; Deponieverhalten mechanisch-biologisch und thermisch behandelten Restabfalls

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Danhamer, H.; Dach, J.; Jager, J. [Institut WAR, Darmstadt (Germany). FG Abfalltechnik

  1998-12-31

  The work studies, in landfill test reactors, water, gas and heat transport as well as gas and leachate formation in waste having undergone mechanical-biological and thermal conditioning. (orig.) [Deutsch] Es wurde der Wasser-, Gas- und Waermetransport, sowie die Gasbildung- und Sickerwasserbelastung mechanisch-biologisch und thermisch vorbehandelter Abfaelle in Deponieversuchsreaktoren untersucht. (orig.)

 6. Resultaten van het RWS-RIKZ JAMP 2004 monitoringsprogramma van bot (Platichthys flesus L.). Biologische gegevens van bot en milieukritische stoffen in bot en mosselen

  NARCIS (Netherlands)

  Kotterman, M.J.J.

  2005-01-01

  In opdracht van RWS-RIKZ werden door het RIVO werkzaamheden uitgevoerd in het kader van het Joint Assessment and Monitoring Program van de OSPARCOM. De werkzaamheden bestonden uit het verzamelen van monsters bot waarvan biologische parameters werden bepaald. Tevens werden milieukritische stoffen gea

 7. Resultaten van het RWS-RIKZ JAMP 2003 monitoringsprogramma van bot (Platychthys flesus L.). Biologische gegevens van bot en milieukritische stoffen in bot en mosselen

  NARCIS (Netherlands)

  Kotterman, M.J.J.

  2004-01-01

  In opdracht van RWS-RIKZ werden door het RIVO werkzaamheden uitgevoerd in het kader van het Joint Assessment and Monitoring Program van de OSPARCOM. De werkzaamheden bestonden uit het verzamelen van monsters bot waarvan biologische parameters werden bepaald. Tevens werden milieukritische stoffen gea

 8. The biologically equivalent dose BED - Is the approach for calculation of this factor really a reliable basis?; Die biologisch aequivalente Dosis BED - wie solide ist die Berechnung dieses Faktors? Eine Betrachtung der Fehlerbalken der biologisch aequivalenten Dosis

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Jensen, J.M. [Kiel Univ. (DE). Klinik fuer Strahlentherapie (Radioonkologie); Zimmermann, J. [Marburg Univ. (DE). Klinik fuer Strahlentherapie (Radioonkologie)

  2000-07-01

  To predict the effect on tumours in radiotherapy, especially relating to irreversible effects, but also to realize the retrospective assessment the so called L-Q-model is relied on at present. Internal specific organ parameters, such as {alpha}, {beta}, {gamma}, T{sub p}, T{sub k}, and {rho}, as well as external parameters, so as D, d, n, V, and V{sub ref}, were used for determination of the biologically equivalent dose BED. While the external parameters are determinable with small deviations, the internal parameters depend on biological varieties and dispersons: In some cases the lowest value is assumed to be {delta}={+-}25%. This margin of error goes on to the biologically equivalent dose by means of the principle of superposition of errors. In some selected cases (lung, kidney, skin, rectum) these margins of error were calculated exemplarily. The input errors especially of the internal parameters cause a mean error {delta} on the biologically equivalent dose and a dispersion of the single fraction dose d dependent on the organ taking into consideration, of approximately 8-30%. Hence it follows only a very critical and cautious application of those L-Q-algorithms in expert proceedings, and in radiotherapy more experienced based decisions are recommended, instead of acting only upon simple two-dimensional mechanistic ideas. (orig.) [German] Um bei der Strahlentherapie von Tumoren die Wirkung, vor allem hinsichtlich irreversibler Effekte, zu prognostizieren, aber auch retrospektive Beurteilungen durchzufuehren, wird z.Z. auf das sog. LQ-Modell vertraut. Interne organspezifische Parameter, {alpha}, {beta}, {gamma}, T{sub p}, T{sub k} und {rho}, und externe Parameter, wie D, d, n, V und V{sub ref}, (Erlaeuterungen im Text) werden zur Bestimmung einer biologisch aequivalenten Dosis BED herangezogen. Waehrend die externen Parameter mit geringem Fehler bestimmbar sind, unterliegen die internen Parameter biologischen Varianzen und Streuungen, in manchen Faellen ist der

 9. Consequences of the amended Biomass Waste Ordinance for biological waste treatment; Konsequenzen der novellierten Bioabfallverordnung fuer die biologische Abfallbehandlung

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Kehres, Bertram [Bundesguetegemeinschaft Kompost e.V. (BGK), Koeln (Germany)

  2012-11-01

  The amended Biomass Waste Ordinance will bring about changes in biological waste treatment to which operators of composting and fermenting plants will have to adapt. The contribution outlines the most relevant changes; at the time of publication, it was not known how the Bundesrat would decide with regard to the Amendment, probably in late March 2012. (orig.) [German] Die Novelle der Bioabfallverordnung wird fuer die biologische Abfallbehandlung verschiedene Veraenderungen mit sich bringen, auf die sich Betreiber von Kompostierungs- und von Vergaerungsanlagen einzustellen haben. Auf die wesentlichen Aenderungen wird in diesem Beitrag eingegangen. Zum Zeitpunkt der Abfassung dieses Beitrages ist allerdings noch nicht vollstaendig bekannt, wie der Bundesrat - voraussichtlich Ende Maerz 2012 - ueber die Novelle abschliessend entscheiden wird. (orig.)

 10. Mechanical-biological waste treatment and anaerobic processes. 59. information meeting, Neuwied, October 1999; Mechanisch-biologische Restabfallbehandlung und Anaerobverfahren. 59. Informationsgespraech in Neuwied im Oktober 1999

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Hangen, H.O.; Euler, H.; Leonhardt, H.W. [comps.

  1999-10-01

  This proceedings volume discusses the specifications for and cost of mechanical-biological waste treatment, the optimisation of economic efficiency and pollutant emissons, the combination of mechanical-biological and thermal waste treatment processes, the value of mechanical-biological waste treatment, waste management concepts, process engineering and practical experience, and the eco-balance of the process. [German] Themen dieses Proceedingsbandes sind: Anforderungen und Kosten der mechanisch-biologischen Abfallbehandlung; Optimierung der Wirtschaftlichkeit und Emissionssituation; Kombination von mechanisch-biologischer und thermischer Muellbehandlung; Bewertung der mechanisch-biologischen Abfallbehandlung, Abfallwirtschaftskonzepte, Verfahrenstechnik und Betriebserfahrungen; Oekobilanz. (SR)

 11. Effect van kruiden en kuikenkwaliteit op de respons van biologische leghenkuikens na een coccidiosebesmetting = Effect of herbal treatments and chick quality on the response of young organic layer poults after infection with coccidiosis

  NARCIS (Netherlands)

  Lourens, A.; Jongbloed, A.W.

  2008-01-01

  De effecten van kruiden en kuikenkwaliteit op de respons van jonge biologische opfokhennen op een coccidiose besmetting was onderzocht. Kruiden hadden geen effect op de laesie scores of op technische resultaten. Kuikenkwaliteit had ook geen effect op laesie scores, maar had wel een significant effec

 12. Biological prevention and/or treatment strategies for radiation myelopathy. Discussion of a new perspective; Biologische Praeventions- und/oder Therapiemoeglichkeiten der Strahlenmyelopathie. Eine Diskussion neuer Perspektiven

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Nieder, C.; Ataman, F. [Texas Univ., Houston (United States). Dept. of Experimental Radiation Oncology; Price, R.E. [Texas Univ., Houston (United States). Dept. of Veterinary Medicine and Surgery; Kian Ang, K. [Texas Univ., Houston (United States). Dept. of Radiation Oncology

  1999-09-01

  Entwicklung der Oligodendroglia, der interzellulaeren Signaluebertragungsmechanismen und des Myelinisierungsvorgangs. Diese Erkenntnisse deuten darauf hin, dass eine Zytokintherapie die Proliferation von oligodendroglialen Progenitorzellen, deren Differenzierung und die Myelinsynthese positiv beeinflussen und so eine Markscheidenregeneration im Zentralnervensystem Erwachsener foerdern koennte. Auch andere Substanzen koennten das Fortschreiten der pathogenetischen Vorgaenge, die letztlich im Bild einer Strahlenmyelopathie enden, beeinflussen. Hieraus ergeben sich mehrere denkbare biologische Praeventions- und/oder Therapiemoeglichkeiten, die derzeit im Tiermodell untersucht werden. Schlussfolgerung: Vorrangig sollten technische Moeglichkeiten und die Optimierung von Fraktionierungsparametern zur Reduktion der iatrogenen Neurotoxizitaet eingesetzt werden. Darueber hinaus koennten rationale biologische Ansaetze fuer zahlreiche Patienten neue Perspektiven eroeffnen. (orig.)

 13. Mechanical-biological waste conditioning with controlled venting - the Meisenheim mechanical-biological waste conditioning plant; Mechanisch-biologische Restabfallbehandlung nach dem Kaminzugverfahren - MBRA Meisenheim

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Hangen, H.O. [Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Bad Kreuznach, Bad Kreuznach (Germany)

  1998-12-31

  The decision of the rural district of Bad Kreuznach to propose creating facilities for mechanical-biological waste conditioning at the new northern Meisenheim landfill was consistent and correct. It will ensure that the material deposited at this new, state-of-the-art landfill is organically `lean` and can be deposited with a high density. Preliminary sifting of the material prior to depositing safeguards that no improper components are inadvertently included. Three years of operation warrant the statement that waste components that cannot be appropriately biologically conditioned should be eliminated prior to rotting. (orig.) [Deutsch] Die Entscheidung des Landkreises Bad Kreuznach, der neu eingerichteten Norddeponie Meisenheim eine MBRA vorzuschlaten, war auf jeden Fall konsequent und richtig. Es ist damit sicher gestellt, dass in diesem neuen nach dem Stand der Technik eingerichteten Deponiebereich von Anfang an ein Material eingelagert wird, das `organisch abgemagert` ist und mit hoher Einbaudichte eingebaut werden kann. Die Sichtung des gesamten Deponie-Inputs in der Vorsortierhalle gibt ein Stueck Sicherheit, dass keine nicht zugelassenen Stoffe verdeckt dem Ablagerungsbereich der Deponie zugefuehrt werden. Nach mehr als 3 Jahren Betriebszeit kann festgestellt werden, dass biologisch nicht sinnvoll behandelbare Abfallbestandteile vor dem Rotteprozess abgetrennt werden sollten. (orig.)

 14. Long-time preservation of biologic cells through cold application: basic processes, influence quantities, and process optimation; Langzeitkonservierung biologischer Zellen durch Kaelteanwendung: Grundlegende Vorgaenge, Einflussparameter und Verfahrensoptimierung

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Heschel, I. [Helmholtz-Inst. fuer Biomedizinische Technik an der RWTH Aachen (Germany); Sputtek, A. [Helmholtz-Inst. fuer Biomedizinische Technik an der RWTH Aachen (Germany); Nunner, B. [Helmholtz-Inst. fuer Biomedizinische Technik an der RWTH Aachen (Germany); Rau, G. [Helmholtz-Inst. fuer Biomedizinische Technik an der RWTH Aachen (Germany)

  1994-12-31

  In diverse fields of human medicine there is a demand for cryopreserved biologic cells. Cooling cells down to temperatures in the range of -80 C to -196 C brings their entire metabolism to a virtual standstill, so that they can then be preserved for longer periods of time in the vital state. Development of successful cryopreservation methods presupposes an exact knowledge of the diverse mechanisms of cell impairment through freezing (e.g. osmotic stress, intracellular ice formation). In order to achieve sufficient cell survival rates at technically feasible cooling rates it is necessary to use cryoprotective additives (e.g. dimethyl sulphoxide, hydroxyethyl starch). Process optimation is indispensable and involves precise coordination of the influence parameters cell type and concentration; type and composition of the protective additive; and cooling and warming rate. (orig.) [Deutsch] In den verschiedensten Bereichen derr Humanmedizin besteht Bedarf fuer kryokonservierte biologische Zellen. Durch die Abkuehlung der Zellen auf Temperaturen im Bereich von -80 C bis -196 C kommen die Stoffwechselvorgaenge praktisch zum Stillstand, so dass die Zellen bei Erhalt ihrer Vitalitaet langzeitgelagert werden koennen. Zur Entwicklung erfolgreicher Kryokonservierungsverfahren ist die genaue Kenntnis der vielfaeltigen Zellschaedigungsmechanismen beim Einfrieren (z.B. osmotische Belastung, intrazellulaere Eisbildung) erforderlich. Erst durch den Zusatz von Kryoprotektiven (z.B. Dimethylsulfoxid, Hydroxyethylstaerke) gelingt die Kryokonservierung der Zellen in ausreichender Anzahl bei technisch realisierbaren Kuehlraten. Bei der Verfahrensoptimierung ist die genaue Abstimmung der Einflussparameter Zellart und -konzentration, Schutzadditivart und -zusammensetzung sowie Kuehl- und Erwaermungsrate zwingend erforderlich. (orig.)

 15. Long-time preservation of biologic cells through cold application: basic processes, influence quantities, and process optimation; Langzeitkonservierung biologischer Zellen durch Kaelteanwendung: Grundlegende Vorgaenge, Einflussparameter und Verfahrensoptimierung

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Heschel, I. [Technische Hochschule Aachen (Germany). Helmholtz-Inst. fuer Biomedizinische Technik; Sputtek, A. [Technische Hochschule Aachen (Germany). Helmholtz-Inst. fuer Biomedizinische Technik; Nunner, B. [Technische Hochschule Aachen (Germany). Helmholtz-Inst. fuer Biomedizinische Technik; Rau, G. [Technische Hochschule Aachen (Germany). Helmholtz-Inst. fuer Biomedizinische Technik

  1994-12-31

  In diverse fields of human medicine there is a demand for cryopreserved biologic cells. Cooling cells down to temperatures in the range of -80 C and -196 C brings their entire metabolism to a virtual standstill, so that they can then be preserved for longer periods in the vital state. Development of successful cryopreservation methods presupposes an exact knowledge of the diverse mechanisms of cell impairment through freezing (e.g. osmotic stress, intracellular ice formation). In order to achieve sufficient cell survival rates at technically feasible cooling rates if is necessary to use cryoprotective additives (e.g. dimethyl sulphoxide, hydroxyethyl starch). Process optimation is indispensable and involves precise coordination of the influence parameters cell type and concentration; type and composition of the protective additive; and cooling and warming rate. (orig.) [Deutsch] In den verschiedensten Bereichen der Humanmedizin besteht Bedarf fuer kryokonservierte biologische Zellen. Durch die Abkuehlung der Zellen auf Temperaturen im Bereich von -80 C bis -196 C kommen die Stoffwechselvorgaenge praktisch zum Stillstand, so dass die Zellen bei Erhalt ihrer Vitalitaet langzeitgelagert werden koennen. Zur Entwicklung erfolgreicher Kryokonservierungsverfahren ist die genaue Kenntnis der vielfaeltigen Zellschaedigungsmechanismen beim Einfrieren (z.B. osmotische Belastung, intrazellulaere Eisbildung) erforderlich. Erst durch den Zusatz von Kryoprotektiven (z.B. Dimethylsulfoxid, Hydroxyethylstaerke) gelingt die Kryokonservierung der Zellen in ausreichender Anzahl bei technisch realisierbaren Kuehlraten. Bei der Verfahrensoptimierung ist die genaue Abstimmung der Einflussparameter Zellart und -konzentration, Schutzadditivart und -zusammensetzung sowie Kuehl- und Erwaermungsrate zwingend erforderlich. (orig.)

 16. Measurement of biological relevant UV exposure. Investigations in a dental practice; Messung der biologisch relevanten UV-Strahlenbelastung. Untersuchungen in einer Zahnarztpraxis

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Braches, J.M.H.

  2001-07-01

  -B-Bereich des Spektrums (280-400 nm). Fuer beide Leuchten wurde die Bestimmung der biologisch relevanten Bestrahlung mit dem DLR-Biofilm durchgefuehrt. Die Ergebnisse zeigen fuer die Polymerisationsleuchte bei einem Abstand von 0,2 cm nur bei unrealistisch langen Expositionszeiten (bis zu 30 min) einen Effekt, der allerdings nur auf eine Waermeeinwirkung zurueckgefuehrt werden konnte. Fuer die Behandlungsleuchte konnte eine dosisabhaengige inaktivierung des DLR-Biofilms gezeigt werden, wobei eine Minderung des Effekts durch verschiedene Materialien (Mylarfolie, OP-Handschuhe) erzielt werden konnte. Aus diesen Experimenten liess sich die UV-Strahlenbelastung fuer den Patienten an der Mundschleimhaut mit 3,163 Jm{sup -2} Biofilm / h (0,045 MED/h) und fuer den Behandler im Handgelenkbereich mit 0,145 Jm{sup -2} Biofilm / h (0,002 MED/h) bestimmen. Die Ergebnisse zeigen, dass durch Lichtquellen in der Zahnarztpraxis fuer Patient und Behandler nur eine aeusserst geringe UV-Belastung besteht. (orig.)

 17. Validation of an Austrian forecasting model for biologically effective UV radiation (UV index); Validierung des oesterreichischen Vorhersagemodells fuer die biologisch-effektive UV Strahlung (UV Index)

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Schauberger, G.; Schmalwieser, A. [Veterinaermedizinische Univ., Vienna (Austria). Inst. fuer Medizinische Physik

  1999-07-01

  liefert fuer 16 diskrete Wellenlaengen zwischen 297,5 und 380 nm die spektrale Bestrahlungstaerke. Das Modell beruecksichtigt, die Sonnenhoehe, die Seehoehe sowie den Ozongehalt der Atmosphaere. Die spektrale Bestrahlungsstaerke wird mit der spektralen Wirkungsfunktion des Erythems gewichtet, um die biologisch-effektive UV-Strahlung zu erhalten. Durch eine Normierung mit 25 mW{sub biol}/m{sup 2} erhaelt man die Masszahl fuer den UV-Index. Die Validierung erfolgte mit Messwerten, die mit Robertson-Berger Messgeraeten kontinuierlich erfasst wurden (Standort der Veterinaermedizinischen Universitaet Wien: 48 15,47'N; 16 25,98'E; Seehoehe: 153 m). Die spektrale Empfindlichkeit dieser Geraete entspricht etwa der der menschlichen Haut fuer die akute Wirkung des Erythems. Durch Verknuepfung des UV-Index mit der taeglich zu erwartenden UV-Dosis wird eine Empfehlung fuer den jeweils zu waehlenden Faktor eines Sonnenschutzmittels, aufgeschluesselt nach den photobiologischen Haupttypen, gegeben. Die Eigeninitiative des Benutzers des UV-Index wird gefordert, indem er die jeweilige Bevoelkerungssituation abschaetzen muss, um den fuer vor Ort geltenden UV-Index auszuwaehlen. Im Sinne des UV-Strahlenschutzes ist das Modell dann als mangelhalft zu bewerten, wenn der gemessene UV-Index groesser ist als der prognostizierte, das tritt in etwa 12% aller Faelle auf. Die Fehlerhaeufigkeiten fuer positive Modellfehler (prognostizierte Werte sind groesser als Messwerte) sind auf die vom Modell derzeit nicht beruecksichtigte Extinktion der UV-Strahlung durch die Bevoelkerung zurueckzufuehren. (orig.)

 18. Evaluation of combustion experiments conducted during the research and development project ``Mechanical-biological waste conditioning in combination with thermal processing of partial waste fractions``; Auswertung der Verbrennungsversuche zum Forschungs- und Entwicklungsvorhaben ``mechanisch-biologische Restmuellbehandlung unter Einbindung thermischer Verfahren fuer Teilfraktionen``

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Jager, J.; Lohf, A.; Herr, C. [Institut WAR, Darmstadt (Germany)

  1998-12-31

  The technical code on municipal waste makes specific demands on waste to be deposited at landfills which can only be met if mechanical-biological conditioning of waste as well as thermal processing of partial waste fractions are continued also in the future. But waste that has undergone mechanical or mechanical-biological conditioning presents different combustion properties from those of unconditioned waste. In this second stage of the research project, the thermal processability of waste having undergone mechanical or mechanical-biological conditioning was studied. Together with the results from the first project stage, where the throughput represented exclusively mechanically conditioned material, the results of the latter measuring campaigns comprehensively demonstrate possibilities for the thermal processing of partial waste fractions having undergone biological-mechanical conditioning, and inform on changes in plant performance. (orig.) [Deutsch] Um die in der TA-Siedlungsabfall an den abzulagernden Restmuell gestellten Deponieeingangsbedingungen zu erfuellen, muss neben einer mechanisch-biologischen Aufbereitung bei Teilfraktionen auch weiterhin eine thermische Behandlung eingeplant werden. Die Verbrennungseigenschaften von mechanisch oder mechanisch-biologisch vorbehandeltem Restmuell weichen allerdings von denen von unbehandeltem Restmuell ab. In dieser zweiten Projektphase des Forschungsvorhabens wurde eine Untersuchung bezueglich der thermischen Behandelbarkeit von mechanisch und auch biologisch vorbehandeltem Muell durchgefuehrt. Die Ergebnisse der Messkampagnen bilden zusammen mit den Ergebnissen der ersten Projektphase, in der ausschliesslich mechanisch vorbehandeltes Material durchgesetzt wurde, eine umfassende Darstellung ueber Moeglichkeiten und veraenderte Anlagenverhalten bei der thermischen Behandlung von Teilfraktionen aus der biologisch-mechanisch Vorbehandlung. (orig.)

 19. Tussenrapport : uitloop biologische varkens : verslag studiemiddag biologische veehouderij PO-34

  NARCIS (Netherlands)

  Anonymous,

  2004-01-01

  Bij deze tussenrapportage zijn al een aantal (voorlopige)conclusies te trekken enaanbevelingen te doen rondom de uitloop voor varkens. Uit het thema dier komt naar voren dat bij vleesvarkens de meeste spoelwormeieren in de verharde uitloop te vinden zijn en dat er maar een gering aantal volwassen wo

 20. Voeding biologische melkschapen : praktijkevaluatie voedernormen

  NARCIS (Netherlands)

  Verkaik, J.C.; Hindle, V.A.; Middelkoop, van J.A.; Riel, van J.W.; Sebek, L.B.J.

  2009-01-01

  On-farm assessment indicates that present feeding standards for dairy sheep lead to overestimation in protein requirement. The proposed lowering of the (protein) standards can be justified on both nutritional and economical grounds. The proposed lowering in feed protein allowance will lead to effici

 1. Biodegradable plastics in composting. Results of a practical experiment in the Bad Duerkheim district; Einsatz von biologisch abbaubaren Kunststoffen in der Kompostwirtschaft. Erkenntnisse und Erfahrungen aus dem Praxisversuch im Landkreis Bad Duerkheim

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Pabst, Klaus [Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Bad Duerkheim, Bad Duerkheim (Germany)

  2012-11-01

  For collecting biomass waste, about 65,000 households in the Bad Duerkheim district were given ten bags each of the compostable BASF plastic material Ecovio {sup registered} FS. The biomass waste collected in the Ecovio {sup registered} bags were composted in a composting plant. After the compost process, no residues of the Ecovio {sup registered} bags were found in the rotting, i.e. they are completely degradable. Neither the compost quality nor the working processes in the composting plant were affected, and there was no bigger volume of sorting residues. 90% of the users stated that they were satisfied with the new biomass waste bags. (orig.) [German] Fuer die Entsorgung des Bioabfalls erhielten rund 65.000 Haushalte aus dem Landkreis Bad Duerkheim je zehn Biomuelltuten aus dem kompostierbaren BASF-Kunststoff Ecovio {sup registered} FS. Die in diesen Ecovio {sup registered} -Tueten gesammelten Bioabfaelle wurden im Biokompostwerk zu Kompost verarbeitet. Nach dem Kompostierungsprozess konnten keine Reste der Ecovio {sup registered} -Folien mehr in der Rotte gefunden werden, und sie wurden vollstaendig biologisch abgebaut. Durch den Einsatz dieser Tueten wurden weder die Kompostqualitaet noch die Arbeitsablaeufe im Biokompostwerk beeintraechtigt. Eine Erhoehung der Sortierreste war nicht festzustellen. Im Rahmen einer Kundenbefragung aeusserten sich rund 90% zufrieden mit dem Einsatz dieser Biomuelltueten. (orig.)

 2. Biologische beheersing wortelvlieg (Psila rosae) in 2009

  NARCIS (Netherlands)

  Broek, van den R.C.F.M.; Gruppen, R.; Kamstra, J.H.

  2010-01-01

  Vanaf 2007 wordt nagegaan of de wortelvlieg in het veld te beheersen is door het toepassen van twee verschillende sterk geurende oliën. De volwassen wortelvlieg vindt een peenperceel met behulp van de geuren die de planten afscheiden. De vraag is of de geur van zo’n peenperceel gemaskeerd kan worden

 3. Succes voor biologisch geteelde bijzondere paddestoelen vergroot

  NARCIS (Netherlands)

  Baar, J.; Amsing, J.G.M.

  2005-01-01

  Momenteel heerst aan het begin van de keten grote onzekerneid over afzetmogelijkheden en prijsvorming van bijzondere paddestoelen zoals Shii-take, Kruisdisteloesterzwam, Piopino, Maitake en Ridderzwam. PPO-Paddestoelen heeft twee aspecten onderzocht om de afzet en de teelt van bijzondere paddestoele

 4. De concurrentiepositie van de Nederlandse biologische agribusiness

  NARCIS (Netherlands)

  Zimmermann, K.L.; Meeusen-van Onna, M.J.G.

  1996-01-01

  In the Netherlands the supply of biological foodstuffs is developing more quickly than the demand. The biological sector has directed itself towards export and in doing so has created a sufficient basis for investments and innovations. However, in the export countries too domestic production is grow

 5. De groothandel en verwerking van biologische produkten : de mogelijkheden van het gangbare naast het biologische kanaal

  NARCIS (Netherlands)

  Hack, M.D.; Wijngaarden, G.; Borgstein, M.H.

  1993-01-01

  Qualitative research on the bottle -necks in the marketing and processing of biological products in the conventional and biological wholesale trade en processing industries, and on the conditions for (further) introduction of biological products in The Netherlands

 6. Biologisch en geïntegreerd samen op de markt.

  NARCIS (Netherlands)

  Oomen, G.J.M.; Besems, R.

  1996-01-01

  What are the differences in producer and consumer prices of arable products from biological agriculture and integrated agriculture, as compared to conventional agriculture, under the assumption of an environment-friendly and cost-effective cultivation method. Results of a survey of the Dutch Union f

 7. Neuropsychiatrie of biologische psychiatrie; een toekomstvisie in historisch perspectief.

  Science.gov (United States)

  Verhoeven, W M; Tuinier, S

  1999-06-01

  Neuropsychiatry or Biological Psychiatry There is an urgent need to reconsider the position of psychiatry within the neurosciences because of the exploding knowledge about the relationship between brain and behaviour and the delay in implementation of new findings due to the separation of neurology and psychiatry. Biological psychiatry and psychopharmacology originate from the discovery by chance of psycho-active compounds in the early fifties and have contributed to the scientification of psychiatry. The impact of biological psychiatry for the pathophysiology of psychiatric disorders, however, is limited as a result of its biased orientation on neurotransmitters and receptors. The neuropsychiatric paradigm integrates knowledge from several domains, such as functional neuroanatomy, genetics and endocrinology and opens new vistas for the involvement of neuronal circuits in the initiation and maintenance of behavioural disturbances. In addition, novel and more specific treatment modalities may emerge.

 8. Consumentenonderzoek naar biologische produkten : hoe het marktaandeel vergroot kan worden

  NARCIS (Netherlands)

  Baggerman, T.; Hack, M.D.

  1992-01-01

  The consumer attitude towards organic farming and organic food is investigated. Objects of research were: knowledge of organic farming, perception of organic food, the influence of socio-economical characteristics, motivation to buy or not to buy and market dynamics

 9. Uitgangsmateriaal & veredeling : beheersing van zilverschurft bij (biologische) aardappelen

  NARCIS (Netherlands)

  Hospers-Brands, M.; Bus, C.B.

  2007-01-01

  Zilverschurft is een knolziekte die zich in haar verschijningsvorm vooral tijdens de bewaring openbaart en ontwikkelt. Als gevolg daarvan vormt zilverschurft een ernstig cosmetisch probleem in zowel poot- als consumptieaardappelen. Zilverschurft wordt veroorzaakt door een schimmel, Helminthosporium

 10. Typeringen van bodemecosystemen- Duurzaam bodemgebruik met referenties voor biologische bodemkwaliteit

  NARCIS (Netherlands)

  Rutgers M; Mulder C; Schouten AJ; Bogte JJ; Breure AM; Bloem J; Jagers op Akkerhuis GAJM; Faber JH; van Eekeren N; Smeding FW; Keidel H; de Goede RGM; Brussaard L; LER

  2006-01-01

  Twee kwaliteitsreferenties voor een 'gezonde' bodem werden opgesteld, als onderdeel van het raamwerk voor duurzaam bodemgebruik, namelijk voor melkveehouderij op zandgrond en voor halfnatuurlijk grasland op zandgrond. De referenties bestaan uit getalswaarden voor chemische, fysische, biol

 11. Economische consequenties van een zuivelpool voor biologische melk

  NARCIS (Netherlands)

  Hoste, R.; Horne, van P.L.M.

  2007-01-01

  EkoHolland-op-Maat en Natuurweide hebben behoefte aan inzicht in economische consequenties van een zuivelpoolconcept. Voordelen van flexibel inspelen op vraag- en aanbodfluctuaties (melk-op-maat) zijn beperkt en hoeven niet per se door een onafhankelijke derde partij ingevuld te worden. Transportbes

 12. De stap van geintegreerde naar biologische melkveehouderij is niet groot.

  NARCIS (Netherlands)

  Oomen, G.J.M.

  1998-01-01

  Interview with the coordinator of the integrated mixed dairy system on the experimental farm A.P. Minderhoudhoeve. With grass-clover, concentrated feed, liquid manure, and a proper grazing management, a sufficient forage production can be obtained without using any fertilizer. Problems with the ener

 13. Invoegen, uitvoegen en ritsen : over de dynamiek van biologische membranen

  NARCIS (Netherlands)

  Helms, J.B.

  2003-01-01

  De titel 'INVOEGEN, UITVOEGEN EN RITSEN' duidt op dynamische processen, die zich alleen kunnen afspelen door middel van samenwerkingsverbanden. Er valt niets in te voegen, uit te voegen of te ritsen als er geen medespelers zijn. Als deze titel ergens op van toepassing is, dan is het wel de biochemie

 14. Biologische reiniging van baggerspecie op de landfarm Kreekraksluizen; monitoring 2001

  NARCIS (Netherlands)

  Harmsen, J.; Toorn, van den A.; Dijk-Hooyer, van O.M.; Zweers, A.J.; Bouwman, L.A.; Ma, W.C.; Bodt, J.M.

  2002-01-01

  De monitoring betreft de afbraak van PAK, minerale olie; en het gedrag van zware metalen. De species zijn afkomstig van de Geulhaven (Rotterdam), de havens van Wemeldinge en Zierikzee, de Petroleumhaven (Amsterdam)

 15. Fysische, chemische en biologische bestrijding van pectinolytische Erwinia's

  NARCIS (Netherlands)

  Wolf, van der J.M.; Doorn, van J.

  2006-01-01

  Rotveroorzakende bacteriën, met name pectinolytische Erwinia spp., zijn verantwoordelijk voor veel schade in de diverse gewassen, vooral in de teelt van aardappelen en de bloembolgewassen hyacint, zantedeschia en iris. In deze literatuurstudie worden de beschikbare gegevens nog eens nader bekeken va

 16. Research into methods, models, and automisation requirements for fermentation, immobilisation, and processing techniques based on fluidisation regimes. Final report; Erforschung von Verfahren, Modellzusammenhaengen und Automatisierungserfordernissen fuer Fermentations-, Immobilisierungs- und Aufarbeitungsprozesse im Fluidisationsregime. Abschlussbericht

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Kuenne, H.J.; Haida, H.; Lakowitz, R.; Behns, W. [FZB Biotechnik GmbH, Berlin (Germany); Ebenau, B. [FZB Biotechnik GmbH, Berlin (Germany)

  1992-05-31

  A gas/solid fluidised bed was used to immobilise cells in a model system consisting of the following components: glass sand as supporting material; saccharomyces cerevisiae as the biological system; and carboxymethylcellulose or alginate as gelling agent. Two process variants were used for the immobilisation, namely simultaneous or consecutive application of the yeast suspension and polymer layer. The immobilisation products were tested with respect to their biological activity (staining test, fermentometer-test) and mechanical stability (stirring test, shaking test, stream tube test). Microscopic examination in conjunction with the staining test revealed that no or only very slight damage occurs during the actual immobilisation and the subsequent hardening process. (orig./SR) [Deutsch] Unter Nutzung der Gas/Feststoff-Wirbelschicht wurden Zellimmobilisate mit dem Modellsystem Quarzsand als Traegermaterial, Hefe Saccharomyces cerevisiae als biologisches System, Carboxymethylcellulose bzw. Alignant als Gelbildner hergestellt. Bei der Immobilisierung kamen ausserdem zwei Varianten zum Einsatz: - Getrenntes Aufbringen von Hefesuspension und Polymerschicht - gleichzeitiges Aufbringen von Hefesuspension und Polymerschicht. Die so erzeugten Produkte wurden anschliessend auf ihre biologische Aktivitaet (Faerbetest, Fermentometertest) und auf ihre mechanische Stabilitaet (Ruehrtest, Schuetteltest, Stroemungsrohrtest) untersucht. Die mikroskopischen Untersuchungen unter Einbeziehung des Faerbetests ergaben, dass sowohl waehrend der eigentlichen Immobilisierung als auch bei der Aushaertung keine oder nur eine geringe Schaedigung auftrat. (orig./SR)

 17. Identification and quantification of fat compartments with CT and MRI and their importance; Identifikation und Quantifizierung von Fettkompartimenten mit CT und MRT und deren Stellenwert

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Schlett, C.L.; Hoffmann, U. [Massachusetts General Hospital and Harvard Medical School, Department of Radiology, Cardiac MR PET CT Program, Boston, MA (United States)

  2011-05-15

  In addition to being overweight, as defined by the BMI, the distribution, composition and biological activity of adipose tissue are key elements in the cardiovascular risk stratification of patients. Several non-invasive techniques have been developed to quantify local fat depots, whereby computed tomography (CT) and magnetic resonance imaging (MRI) are the most important. In general adipose tissue is subdivided into subcutaneous and visceral compartments and although both are associated with cardiovascular risk factors and disease, visceral fat has on average a stronger association and a clearly higher biological activity independent of traditional risk factors. This maybe explained by the higher endocrine activity and secretion of pro-inflammatory cytokines by visceral fat. Especially pericardial adipose tissue, a local visceral fat depot surrounding the coronary arteries, is associated with the presence, extent and severity of coronary artery disease. However, several other local fat depots have been identified and associations with various diseases have been established. This article gives an overview over the current methods for the identification and quantification of local fat depots and summarizes the hypothesized and known associations. Furthermore, it gives an overview of the potential significance of individual local fat depots for cardiovascular risk stratification. (orig.) [German] Neben dem eigentlichen Uebergewicht, das durch den BMI definiert ist, spielen auch die Verteilung, Komposition und biologische Aktivitaet von Fettgewebe im menschlichen Koerper eine entscheidende Rolle bei der Risikostratifikation fuer kardiovaskulaere Erkrankungen. Verschiedene nichtinvasive Techniken stehen zur Verfuegung, um die unterschiedlichen Fettkompartimente zu identifizieren und quantifizieren. Dabei nehmen die Magnetresonanztomographie (MRT) und die Computertomographie (CT) einen besonderen Stellenwert ein, da diese Verfahren die Akquisition von 3D

 18. Development of a biotechnical short-term test of microbial activity in contaminated mining sites. Annual report 1999 and final report; Entwicklung eines biotechnischen Kurzzeit-Verfahrens zur Bestimmung der mikrobiellen Aktivitaet in Bergbaualtlasten. Jahresbericht 1999 und Abschlussbericht

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Sand, W.; Rohwerder, T.; Wentzien, S.; Gock, E.; Reiss, M.

  2000-04-01

  Development of a method for monitoring 'natural' microbial leaching of metal sulfides, or microbial leaching processes modified by sanitation measures, in abandoned mines which will result in contaminations of soil and water with heavy metal ions and sulphuric acid. The bacterial reactions will be quantified by a calorimetric short-term activity test standardized for routine preparation, monitoring and assessment of land reclamation measures. [German] Entwicklung eines Verfahrens zur Ueberwachung der in Bergbaualtlasten ablaufenden 'natuerlichen' oder durch Sanierungsmassnahmen modifizierten mikrobiellen Laugung von Metallsulfiden, die zu einer Kontamination von Boeden und Gewaessern mit Schwermetallionen und Schwefelsaeure fuehrt. Die bakteriellen Umsetzungen sollen mithilfe eines kalorimetrischen Kurzzeit-Aktivitaetstests quantifiziert werden, der soweit standardisiert wird, dass er routinemaessig zur Vorbereitung, Kontrolle und Bewertung von Sanierungsmassnahmen eingesetzt werden kann. (orig.)

 19. The effect of sports activities in children and adolescents on the calcaneus - an investigation with quantitative ultrasound; Einfluss sportlicher Aktivitaet von Kindern und Jugendlichen auf den Kalkaneus - Eine Untersuchung mit quantitativem Ultraschall

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Mentzel, H.J.; Malich, A.; Boettcher, J.; Vogt, S.; Kaiser, W.A. [Inst. fuer Diagnostische und Interventionelle Radiologie, Klinikum der Friedrich-Schiller-Univ., Jena (Germany); Wuensche, K. [Rontgenavdelingen, HNT Sykehuset Namsos (Norway)

  2005-04-01

  Purpose: To determine whether quantitative ultrasound (QUS) parameters speed of sound (SOS) and broadband ultrasound attenuation (BUA) on the calcaneus are different between athletic children and a reference population. Patients and Methods: From a college of physical education, 177 children and adolescents (121 boys and 56 girls, age range from 11 to 18 years) were included in this study. QUS was performed on the calcaneus using the Sahara trademark device (Hologic, USA). SOS and BUA were estimated. Regional reference values of 3299 children were used to determine significant differences between athletes and reference population. The influence of activity level, age, height, and weight was estimated using correlation analysis. Results: Sportsmen showed significant (p<0.05) higher values of the QUS parameters (SOS 1581.1 m/s; BUA 69.7 dB/MHz) compared to the reference data (SOS 1563.9 m/s; BUA 64.2 dB/MHz). Significant correlation was observed between BUA and the level of activity, age, weight, and height (p<0.01) and between SOS and weight and height (p<0.05). In the group of soccer players and athletes, significant correlation was found between BUA vs. age and BUA vs. weight (p<0.05). Furthermore, significant correlation was observed between BUA vs. age and weight in Judokas and Wrestlers. For the level of activity, a significant correlation to BUA was only found in the group of Judokas and Wrestlers (p<0.01). Conclusion: An increase in quantitative ultrasound parameters on the calcaneus occurs in children and adolescents with increased physical activity. (orig.)

 20. Indikationsbereiche von MTA, eine Übersicht. Teil 1: chemische, physikalische und biologische Eigenschaften von MTA

  OpenAIRE

  Schönenberger Göhring, K; Lehnert, B.; Zehnder, M.

  2004-01-01

  Mineral trioxide aggregate is a recently introduced dental material. It may be used to seal perforations, make retrograde fillings in root-end resections, seal open apices, or cap vital pulps. In this review of the literature, physical, chemical, and biologic properties of MTA are discussed. Studies have suggested that MTA provides a better seal than formerly used materials such as IRM, amalgam, and Super-EBA. Further, MTA has low cytotoxicity and excellent biocompatibility. In vivo studies d...

 1. Oxydatieve stress, antioxydanten en gezondheid: biologische relevantie en metingen in het lichaam

  NARCIS (Netherlands)

  Hertog MGL; CCM

  1995-01-01

  Reactieve zuurstofverbindingen (RZS) worden ervan verdacht betrokken te zijn bij de ontwikkeling van o.a. kanker, cardiovasculaire ziekten, chronische a-specifieke respiratoire aandoeningen (CARA) en algemene verouderingsverschijnselen zoals bijvoorbeeld dementie. Deze ziekten leveren een belan

 2. Neue Derivate der Etacrynsäure: Synthese und biologische Aktivität

  OpenAIRE

  Schiller, Markus

  2009-01-01

  Etacrynsäure – ein langjährig eingesetztes Diuretikum – und verschiedene ihrer Derivate sind als nichtpeptidische Inhibitoren von Cystein-Proteasen bekannt. Einige Amid-Derivate besitzen bezüglich des SARS-CoV sowohl enzymhemmende (SARS-CoV-Mpro) als auch antivirale Wirkung. Das elektrophile Strukturfragment des Moleküls, das als Michael-Akzeptor eine Reaktion mit dem active-site Cystein-Rest der Protease eingehen kann, ist die a,b-ungesättigte Carbonyleinheit in der Acyl-Seitenkette. Ausgehe...

 3. Food & Fun op de boerderij : consumentenpercepties - hoe beleven consumenten multifunctionele 'biologische' landbouw

  NARCIS (Netherlands)

  Jong, de D.; Kamstra, J.H.; Roest, A.E.; Winter, de M.A.

  2009-01-01

  Multifunctionele landbouw is een begrip wat de consument niet zal begrijpen. Het omvat veel verschillende functies zoals kinderopvang, streekproducten, educatie, recreatie en natuurbeheer. In deze studie staat de beleving van consumenten over multifunctionele landbouw centraal. In dit onderzoek bake

 4. Von Donuts und Zucker: Mit Neutronen biologische Makromoleküle erforschen

  Science.gov (United States)

  May, Roland P.

  2003-05-01

  Für die Erforschung von Biomolekülen bieten Neutronen einzigartige Eigenschaften. Vor allem ihre unterschiedliche Wechselwirkung mit dem natürlichen Wasserstoff und seinem schweren Isotop Deuterium ermöglicht tiefe Einblicke in Struktur, Funktion und Dynamik von Proteinen, Nukleinsäuren und Biomembranen. Bei vielen Fragestellungen zur Strukturaufklärung gibt es kaum oder keine Alternative zum Neutron. Das Institut Laue-Langevin trägt Bahnbrechendes zum Erfolg der Neutronen-Methoden in der Biologie bei.

 5. Ulocladium atrum 385: Een veelbelovende kandidaat voor de biologische bestrijding van Botrytis cinerea

  NARCIS (Netherlands)

  Köhl, J.; Molhoek, W.M.L.

  2002-01-01

  De schimmel Ulocladium atrum is geselecteerd als een antagonist van Botrytis cinerea. De ecologische eigenschappen van deze antagonist en de toepassingen op bovengrondse plantendelen worden in dit artikel beschreven. Gegevens bij de bijgaande figuren: 1) Effect van Ucladium atrum op de grauwe schimm

 6. Biologische Bekämpfung von Botrytis cinerea mit Ulocladium atrum in Reben und Cyclamen

  NARCIS (Netherlands)

  Schoene, P.; Köhl, J.

  1999-01-01

  Botrytis cinerea causes world-wide yield loss in many crops and fungicide resistant strains impede the control. Beside chemical control, antagonistic bacteria and fungi were used for biological control. The saprophytic hyphomycet Ulocladium atrum has shown an antagonistic effect against B. cinerea a

 7. Simulation of the radiation effects on biological objects; Simulation der Strahlenwirkung auf biologische Objekte

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Bug, Marion; Nettelbeck, Heidi [Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB), Braunschweig (Germany). Arbeitsgruppe ' Biologische Wirksamkeit Ionisierender Strahlung'

  2013-06-15

  The simulation of biological radiation effects by means of the electron transport in water and DNA and the cross sections for elastic scattering, electronic excitation, and ionization in electron collisions with tetrahydrofuran molecules is described, whereby the strand-breaking probabilities are determined. (HSI)

 8. Strategisch marketingplan voor de afzet van biologische levensmiddelen : werken aan een groeimarkt

  NARCIS (Netherlands)

  Zimmermann, K.L.; Borgstein, M.H.

  1993-01-01

  The goal of this strategic marketing plan is to determine and to describe strategies that have to lead in the medium term to a market share for organic products of 5-10% of th Dutch food market. A number of critical factors are mentioned for the whole organic chain.

 9. Biological waste air purification - gases, odours, germs. Proceedings; Biologische Abgasreinigung - Gase, Gerueche, Keime. Tagungsband

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2003-07-01

  As environment-friendly and energy-saving processes emerged during the past decades, valuable experience was gained in the practical application of biological waste purification, which is reflected in the VDI 3477 and VDI 3478 guidelines. The state of the art was documented and discussed in regular meetings. The interdisciplinary knowledge required made engineers, biologists, biochemists and metrologists get together in teams, which are now supplemented by experts in environmental and social medicine working on the quantification and assessment of the effects of bioaerosol emissions on the human body. This colloquium attempts a Europe-wide assessment of the practical performance of biological waste gas purification systems. Particular regard is given to the legal boundary conditions of off-gas purification and the licensing and monitoring of plants. New process variants are discussed. [German] Umweltfreundliche und energiesparende Verfahrenstechniken haben in den vergangenen Jahrzehnten einen bemerkenswerten Aufschwung erfahren. In dieser Zeit konnten wertvolle Erfahrungen bei der praktischen Anwendung u. a. der biologischen Abgasreinigung gesammelt und in den Richtlinien VDI 3477 und VDI 3478 niedergelegt werden. Ausserdem wurde in regelmaessigen Veranstaltungen der Stand der Technik und des Fortschritts dokumentiert und diskutiert. Durch die fuer dieses Taetigkeitsfeld nolwendigen interdisziplinaeren Kenntnisse sind Ingenieure, Biologen, Biochemiker und Messtechniker zu Teams zusammengewachsen. Als neue Berufsgruppe kommen jetzt Umwelt- und Sozialmediziner dazu, die insbesondere die Wirkung von Bioaerosolemissionen auf den Menschen quantifizieren und bewerten sollen. Dieses Kolloquium soll dazu dienen, einen Ueberblick ueber die europaweite Praxistauglichkeit der biologischen Abgasreinigungssysteme zu geben. Besonderes Gewicht wird auf die rechtlichen Rahmenbedingungen fuer die Abgasreinigung und auf die Genehmigung und Ueberwachung der Anlagen gelegt. Hinweise auf neue Verfahrensvarianten sind auch in grosser Zahl vorhanden. (orig.)

 10. Versterking markt en ketensamenwerking biologische wijnbouw : Groesbeekse wijngaarden op de (wijn)kaart

  NARCIS (Netherlands)

  Maas, F.M.

  2008-01-01

  Bij een verdere groei van de Nederlandse wijn is het zeer belangrijk om de kwaliteit en voedselveiligheid van de wijn te borgen. Deze ontwikkeling is kwetsbaar en mogelijke ‘fouten ’ zullen funest zijn voor het Nederlandse wijnimago en ontwikkeling van de wijnbouw. Er liggen kansen voor een verdere

 11. De detailhandel in biologische produkten : de mogelijkheden voor supermarkten en speciaalzaken naast de natuurvoedingswinkels

  NARCIS (Netherlands)

  Borgstein, M.H.; Zimmermann, K.L.

  1993-01-01

  Qualitative research on the sale of biological products (biodynamic and ecological) in the supermarkets, specialist shops and natural food stores in The Netherlands and inventarisation of bottle-necks which prohibit this sale. Conditions are formulated for promoting the introduction of organic produ

 12. Biologische opmerkingen uit de Diergaarde van het Kon. Zoologisch Genootschap „Natura Artis Magistra”

  NARCIS (Netherlands)

  Portielje, A.F.J.

  1919-01-01

  Sedert 1908 heeft een op 24 April 1904 aangekocht paar Reuzenreigers jaarlijks gebroed en gewoonlijk 3, een enkele maal ook eens 4 jongen per broedsel grootgebracht. Dat door dit op volle kleur gekocht paar eerst in Juli 1908 aanstalten tot nestelen gemaakt werd, kan een gevolg zijn geweest van het

 13. Biologische grondontsmetting bij de teelt van trekheesters: Implementatie van een alternatieve ontsmettingsmerhode in de praktijk

  NARCIS (Netherlands)

  Ludeking, D.J.W.; Hamelink, R.; Bloemhard, C.M.J.; Slooten, van M.A.

  2011-01-01

  In dit onderzoek is gekeken naar de effectiviteit van de toepassing van het product Herbie7022 op Verticillium dahliae, Meloidogyne incognita en engerlingen van de roestbruine bladsprietkever Serica brunnea. Alle engerlingen van Serica brunnea zijn dood na het spitten en afdekken van het perceel. An

 14. Biologische Augmentation der Sehnenheilung mittels Wachstumsfaktoren nach induzierter Supraspinatussehnenruptur am Rattenmodell

  OpenAIRE

  Reichel, Thomas

  2015-01-01

  Es wurde in-vivo die Wirkung des Wachstumsfaktors G-CSF auf die Supraspinatussehnenheilung im Rattenmodell untersucht. Der Wachstumsfaktor wurde über ein neu entwickeltes Phospholipidgel über 20 Tage kontinuierlich im Bereich der Rekonstruktion freigesetzt. Der Defekt wurde nach dem in unserer Vorstudie entwickelten Modell der chronischen Supraspinatussehnendegeneration zuvor gesetzt. Eine signifikant bessere Zellularitätsvariation, eine bessere Kollagenverteilung sowie ein positiver Trend zu...

 15. Levenscyclusanalyse van vaste rundermest, runderdrijfmest, digestaat, GFT-compost en kunstmest bij gebruik in de biologische en gangbare landbouw = Levenscyclusanalyse meststoffen bij gebruik in de gangbare en biologische landbouw

  NARCIS (Netherlands)

  Dekker, P.H.M.; Stilma, E.S.C.; Geel, van W.C.A.; Kool, A.

  2009-01-01

  Door PPO is een levenscyclusanalyse uitgevoerd van vaste rundermest, runderdrijfmest, digestaat, effluent en dikke fractie van gescheiden digestaat, GFT-compost en kunstmest (kalkammonsalpeter, Tripelsuperfosfaat en Kali 60), waarbij de mestproducten met elkaar zijn vergeleken in de fase van product

 16. Farmacokinetiek en biologische beschikbaarheid van benzo(a)pyreen (BaP) in de RIV:tox rat

  NARCIS (Netherlands)

  Lusthof KJ; Olling M; Kroese ED; Beenen J; Poelen MJ; Vaessen HAMG; Kamp CG van de

  1993-01-01

  Eight groups of six male RIV:tox rats received oral and intravenous doses of benzo(a)pyrene (BaP) in a parallel study plan. Intravenously and orally four dose levels were administered. BaF was dissolved in soybean oil for oral administration, and in glycofurol for intravenous administration. The dos

 17. Treatment of biological waste and residues V. Biological - mechanical - thermal processes; Bio- und Restabfallbehandlung V. Biologisch - mechanisch - thermisch

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Wiemer, K.; Kern, M. (eds.); Weber-Wied, R. (comp.)

  2001-07-01

  From 2005, the TA Siedlungsabfall (Waste Management Regulation) will come into force, and European legislation will overrule national legislation. Dumping of untreated waste in landfills will be prohibited, i.e. incinerators for thermal waste treatment must be constructed. In view of the rigid specifications for emissions and residues and the demand for Europe-wide invitations for tender, time is running short. The book outlines the options for action of the German states and of some applicant states for EC membership. The German government already issued an Ordinance for Power Generation from Biomass. Independent of this, also secondary fuels are gaining ground, and several contributions of the conference discussed quality assurance and utilization of secondary fuels. Composting and sewage sludge utilization are further current issues. Air pollution, soil and groundwater protection, job security and energy potential are gone into, and an outline of the current situation of waste management is attempted. [German] Die aktuelle abfallwirtschaftliche Situation wird in besonderem Masse gepraegt durch das nahende Jahr 2005 sowie die zunehmende Abhaengigkeit nationalstaatlicher Handlungsspielraeume von den Vorgaben europaeischer Rahmenrichtlinien. Hierbei wird der Handlungsdruck spuerbar, spaetestens ab dem Jahr 2005 der TA Siedlungsabfall Rechnung tragen zu muessen. Die verbleibenden Zeitraeume sind daher eng bemessen, beruecksichtigt man insbesondere die langen Genehmigungs- und Errichtungszeitraeume fuer thermische Behandlungsanlagen. Vor dem Hintergrund der europaweiten Ausschreibungspflicht wird die gegenwaertige technische Diskussion zur MBA sehr stark durch die nunmehr von der Bundesregierung konkretisierten Emissions- und Ablagerungsanforderungen gepraegt. Der vorliegende Band soll aufzeigen, welche Handlungsspielraeume sich hierbei aus Sicht der verschiedenen Bundeslaender ergeben. Ein Blick ueber die Grenzen hinaus zu einigen zukuenftigen EU-Betrittslaendern vervollstaendigt dieses Bild. Die vom Bundeskabinett beschlossene Verordnung zur Energieerzeugung aus Biomasse greift in eine Reihe von Massnahmen der Abfallwirtschaft und deren strategische Ausrichtung ein. Unabhaengig hiervon gewinnen aber auch die Sekundaerbrennstoffe, deren Guetesicherung sowie deren Verwertung in zunehmendem Masse an Gewicht, worauf in verschiedenen Fachbeitraegen eingegangen wird. Wie in den vergangenen Jahren nehmen die Kompostierung und die Klaerschlammentsorgung einen besonderen Stellenwert ein. Beide Technologien stehen derzeit im Mittelpunkt einer Diskussion, die sich hauptsaechlich um den zukuenftigen Umgang mit Biomasse dreht. Hierbei werden Klimaschutz, Boden- und Grundwassergefaehrdung, Arbeitsplatzsicherheit und Energiepotenziale unter einem anderen Blickwinkel als in der Vergangenheit beleuchtet. Der vorliegende Band dient dem Ziel, die aktuelle Situation in der Abfallwirtschaft darzustellen und hierdurch sowohl die fachspezifische Diskussion zu beleben, als auch anstehende Investitionsentscheidungen zu erleichtern. (orig.)

 18. 10. Biogas conference Dresden. Anaerobic treatment of biological wastes. Proceedings; 10. Biogastagung Dresden. Anaerobe biologische Abfallbehandlung. Tagungsband

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Dornack, Christina [Technische Univ. Dresden (Germany). Inst. fuer Abfallwirtschaft und Altlasten; Scholwin, Frank [Institut fuer Biogas, Kreislaufwirtschaft und Energie, Weimar (Germany); Liebetrau, Jan [Deutsches Biomasseforschungszentrum (DBFZ), Leipzig (Germany); Fassauer, Burkhardt [Fraunhofer-Institut fuer Keramische Technologien und Systeme (IKTS), Hermsdorf (Germany); Nelles, Michael (ed.) [Rostock Univ. (Germany). Lehrstuhl fuer Abfall- und Stoffstromwirtschaft

  2015-07-01

  The biogas conference in Dresden will be held for the tenth time and is still the only conference in Germany, which focuses on the production of biogas solely from waste. This year, the implementation of paragraph 11 of the Recycling and Waste Management Act and the amendment of the Renewable Energies Act (EEG) in 2014, the chances of the waste management biogas technology will be spotlighted here. The efficiency and wise use of the end products of the biogas production - the biogas and fermentation residues are equally critical for the success of biogas technology as the emission reduction of biogas plants. In this context, the biogas technology will also be dependent in the future on legal requirements and funding instruments such as the EEG. For the technical implementation, the development of reliable system concepts with specific sinking biogas and electricity supply costs and with greater flexibility in terms of launching needs-based biogas and electricity production. The contributions in this paper discuss possible solutions and implementations from the perspective of politics, associations, research and practice. Innovative topics will be discussed, which will be decisive for the future of biogas production from organic wastes. [German] Die Biogastagung in Dresden findet zum zehnten Mal statt und ist nach wie vor die einzige Tagung in Deutschland, welche die Biogaserzeugung ausschliesslich aus Reststoffen thematisiert. In diesem Jahr sollen vor dem Hintergrund der Umsetzung des paragraph 11 des Kreislaufwirtschaftswirtschaftsgesetzes und der Novellierung des EEG 2014 die Chancen der abfallwirtschaftlichen Biogastechnologie beleuchtet werden. Die effiziente und sinnvolle Nutzung der Endprodukte der Biogaserzeugung - des Biogases und des Gaerrests sind ebenso entscheidend fuer den Erfolg der Biogastechnologie wie die Emissionsminderung aus Biogasanlagen. In diesem Zusammenhang wird die Biogastechnologie auch zukuenftig auf gesetzliche Vorgaben und Foerderinstrumente wie das EEG angewiesen sein. Fuer die technische Umsetzung ist die Weiterentwicklung verlaesslicher Anlagenkonzepte mit spezifisch sinkenden Biogas- und Strombereitstellungskosten und mit einer groesseren Flexibilitaet hinsichtlich bedarfsgerechter Biogas- und Stromproduktion auf den Weg zu bringen. Die Beitraege im hier vorliegenden 10. Tagungsband eroertern Loesungsmoeglichkeiten und Umsetzungen aus der Sicht von Politik, Verbaenden, der Forschung und der Praxis. Es werden innovative Themenfelder diskutiert, die fuer die Zukunft der Biogaserzeugung aus organischen Reststoffen entscheidend sein werden.

 19. Status seminar: rapidly biodegradable lubricants and working agents; Statusseminar: Biologisch schnell abbaubare Schmier- und Verfahrensstoffe. Guelzower Fachgespraeche

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2000-07-01

  Lubricants and hydraulic fluids based on vegetable oils have many advantages over mineral oils. They are biodegradable, have excellent tribological, wear and lubricating properties. The topics of the status seminar were: field test with biodegradable hydraulic fluids, chemical modification, additives, wear resistance, tribology. Examples of biodegradable oils were sunflower oil, rape oil and sunthetic esters.

 20. Biochemische Charakterisierung der 5-Hydroxyeikosanoid-Dehydrogenase und biologische Funktion der 5-Hydroxy- und 5-oxo-Eikosatetraensäure

  OpenAIRE

  Lee, Shing Kit

  2004-01-01

  keine dt.-spr, Zusammenfassung vh. Epithelia like human skin are always exposed to an abundance of harmful environmental factors like microorganisms and parasites. Thus, there are a lot of host-defense mechanisms against these pathogens. In addition to the barrier function of the stratum corneum, human skin is capable of protecting against potential pathogens by antimicobrial substances and natural bacteria flora. If skin injuries occur, leukocyte infiltrate out of blood in the site of inf...

 1. Aktivierung von Apoptose-Signalkaskaden in ejakulierten Spermatozoen: ein biologischer Faktor der männlichen Infertilität

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Paasch U

  2005-01-01

  Full Text Available Der als Apoptose benannte, universell in nahezu allen Körperzellen ausführbare, programmierte Zelltod (PCD ist durch charakteristische Veränderungen der betreffenden Zelle und nachfolgende Phagozytose im Zellverband gekennzeichnet. Caspasen (CP, Cysteinyl-Aspartat-spezifische Proteinasen sind Proteasen, die in ihrem aktiven Zentrum die Aminosäure Cystein enthalten und Proteine nach der Aminosäure Aspartat spalten. Sie spielen auch bei der durch den PCD gesteuerten Ausreifung des humanen Germinalepithels die zentrale Rolle in der Transduktion der apoptotischen Signale. In Abhängigkeit ihrer Reife und der Integrität der Plasmamembran finden sich in ejakulierten Spermatozoen sowohl inaktive als auch aktivierte Caspasen. Funktionell unterscheidet man zwischen Initiatorcaspasen, die am Anfang der Signalkette z. B. Todesrezeptoren nachgeschaltet sind, und Effektorcaspasen, die das Todessignal terminal umsetzen. Die staffelförmige Aktivierung der Caspasen (aCP erfolgt durch Proteolyse inaktiver Pro-Caspasen (pCP, Zymogene. Bisher sind 14 Vertreter dieser Enzymfamilie in menschlichen Zellen bekannt. Mehr als 250 verschiedene Zellsubstrate werden von CP-3 degradiert, die die entscheidende Rolle in der terminalen Exekution des Todessignales spielt. Die Universalität des Todesprogrammes erfordert zum Erhalt der Gewebshomöostase eine sehr fein ausbalancierte Kontrolle auf molekularer Ebene, reguliert durch endokrine, physikalische und biochemische Faktoren. Im Germinalepithel ermöglicht die Aktivierung und exakte Regulation der Caspasen die Steuerung der Reifung männlicher Gameten. Störungen dieses Maturationsprozesses führen u. a. zu DNA-Fragmentationen, zu morphologisch unreifen Spermatozoen mit zytoplasmatischen Droplets oder auch zu eingeschränkter Funktion beim ejakulierten Spermatozoon. Neue Einblicke in die molekulare Steuerung der Differenzierung des Germinalepithels werden die Entwicklung des physiologischen Verständnisses und pathophysiologischer Konzepte stimulieren. Caspasen spielen auch bei der immunologischen Infertilität, der Varikozele und bei der Hodentorsion eine wesentliche Rolle. Die zielgerichtete Blockade oder Stimulation der apoptotischen Signaltransduktion wird es außerdem ermöglichen, innovative Ansatzpunkte zur Kontrazeption bzw. Therapie der Infertilität zu entwickeln.

 2. Onderzoek naar en ontwikkeling van een nieuw bacterieel biopesticide voor de biologische bestrijding van trips en spint

  NARCIS (Netherlands)

  Kogel, de W.J.; Ravensberg, W.J.

  2004-01-01

  In dit project worden enkele veelbelovende bacteriestammen gescreend op hun parasitaire werking tegen trips (Frankliniella occidentalis) en spint (Tetranychus urticae). In de loop van het onderzoek zijn verschillende bacterie-isolaten onderzocht en steeds is getoetst of deze isolaten qua werking en

 3. Biological test methods for the ecotoxicological characterization of wastes. Final report; Biologische Testerverfahren zur oekotoxikologischen Charakterisierung von Abfaellen. Abschlussbericht

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Becker, Roland [Bundesanstalt fuer Materialforschung, Berlin (Germany); Donnevert, Gerhild [Fachhochschule Giessen-Friedberg (Germany). FB MNI; Roembke, Joerg [ECT Oekotoxikologie GmbH, Floersheim am Main (Germany)

  2007-11-15

  The ecotoxicological characterization of waste is part of their assessment as hazardous or non-hazardous according to the European Waste List. Despite its transfer into national law in the waste list ordnance 2001 no methodological recommendations have been provided to cover the hazard criterion (H14 ''ecotoxicity'') which was taken over from the legislation on dangerous substances. Based on the recommendations of CEN guideline 14735 (2005), an international ring test was organised by BAM, FH Giessen-Friedberg and ECT GmbH. In total, 67 laboratories from 15 countries participated in the ring test. It was performed with three representative waste types: an ash from an incineration plant mainly contaminated with heavy metals, a soil containing high concentrations of organic contaminants (PAHs) and a preserved wood waste contaminated with copper and other heavy metals. Samples were prepared by BAM (e.g. inter alia dried, sieved and homogenised) and distributed. Parallel to the biological testing the eluates and solid samples were chemically characterized. The basic test battery used in the ring test consisted of three aquatic (Algae test, Daphnia acute test and Microtox test) and three terrestrial (earthworm acute and plant test with two species (oat, rape)) tests. In addition, data were submitted for ten additional tests (five aquatic (including a genotoxicity test) and five terrestrial ones). Almost all tests were performed according to ISO guidelines, providing EC50 values as measurement of toxicity. Data evaluation was done following recent recommendations made by ISO (2002) and Environment Canada (2005). Besides a high number of reference test data, 634 data sets were produced in the basic test battery and 204 data sets in the additional tests. Only few data sets were not acceptable (e.g. due to lack of reference data) and even less results were identified as statistical or biological outliers. For example, in the case of the basic test battery the acceptance rate varied between 74.1% (Algae test) and 92.6% (Daphnia test). Methodologically, no problems occurred but further guidance on moisture determination in the terrestrial tests as well as details concerning reference testing and data evaluation for several tests are needed. Independently which test system is considered, SOI always caused the lowest effects and WOO was most toxic, while the EC50 values of INC show an intermediate toxicity. Among the aquatic tests, daphnids and one algal species were the most sensitive ones, while plants were always more sensitive than earthworms in the solid waste samples. Based on the test results from additional tests proposals for the modification of the existing basic test battery could be made. For example, the earthworm acute test could be replaced by another soil invertebrate test with higher sensitivity. Further work performed in parallel to the ring test improves waste testing considerably (e.g. the use of artificial soil as control substrate). A comparison of the ring test results with literature data published so far revealed a good agreement. The results of this ring test support confirm that a combination of a battery of biological tests and chemical residue analysis is needed for an ecotoxicological characterization of wastes. With small modifications proposed in this report the basic test battery is considered to be well suitable for the hazard and risk assessment of wastes. Further, probably multi-variate evaluation of the ring test results will improve the identification of those tests most qualified for the ecotoxicological characterization of wastes. Finally, the experiences made in the ring test support also the proposals made in CEN guideline 14735 (2005) concerning the performance of such tests. (orig.)

 4. Körperliche Aktivität bei adoleszenten Essstörungen und assoziierte psychopathologische und biologische Bedingungen

  OpenAIRE

  Schöll, Melanie

  2008-01-01

  Excessive physical activity is perceived as a significant clinical feature of anorexia nervosa and bulimia nervosa which may often raise difficulties in treatment. Eating disorder patients often demonstrate obligatory, pathological attitudes towards exercise. The present study aimed to examine excessive physical activity in adolescents with eating disorders. Therefore a multidimensional assessment was realized including assessment of the quantitative and the qualitative aspects of physical ac...

 5. Zuivere en toegepaste wetenschap in de tropen : biologisch onderzoek aan particuliere proefstations in Nederlands-Indië 1870-1940

  Science.gov (United States)

  van der Schoor, W. J.

  2012-04-01

  Most experiment stations originated from the cooperation between entrepreneurs and the government. From the 1890s onwards, the government, together with the well organised colonial entrepreneurs, established research departments for several plantation crops at the Botanical Gardens at Buitenzorg (now Bogor), that eventually became independent experiment stations in the first decades of the twentieth century. By the 1920s, the ‘proefstationswezen’ (experiment station system) numbered some fifteen private experiment stations or sub-stations. After the war, the private experiment stations together with the government experiment stations at Buitenzorg were to provide the backbone of Indonesian agricultural science. Dutch biologists in particular, made a striking plea for pursuing the natural sciences in the tropical colonies. First, they pointed out the scientific importance of the tropics. Secondly, they stressed the role of the natural sciences, in particular biology, as a natural ally of colonial agriculture. Pure science was seen as a leading force for technical and social progress. The third motive was the cultural value of science for the Netherlands and its colonies. The cultivation of science in the colonies gave international prestige and strengthened self-confidence in the imperial struggle around 1900. Science had a civilising effect; scientific research, however, was to remain in the hands of western, colonial scientists. From the 1880s and 1890s onward, the experiment stations in the Indies were characterised by their strategic aims and scientific orientation. Up to 1910, the ‘academic’ views of biologists like Treub and Went concerning science and practice were predominant, and research was considered to be the central aim. From 1910 onwards, advice became more central and special extension services were established at the experiment stations. Due to diverging views of science, tasks and aims became a battlefield for discussions in the next decades. In the background of these debates were the rise of Wageningen Agricultural College, the rise and institutionalisation of applied agricultural sciences and the increasing competition between Wageningen and university trained scientist. Genetics and breeding in particular were at the core of the research programmes. The practical aim of the breeding work, however, did not leave too much opportunity for more fundamental investigations. The impetus for pure research came from individual researchers. In tobacco and sugar cane breeding, new scientific theories provided inspiration, but to a large extent the practical breeding work built on nineteenth-century breeding techniques. In many respects, plant breeding and university genetics became separate disciplines. Circa one in six Dutch biologist worked for at least some time in the colony. The colonial experiment stations instilled a practical and pragmatic attitude to Dutch science into quite a number of biologists. Besides, the experiment stations system provided Dutch biologists with an extensive network and international contacts with fellow scientists, entrepreneurs and captains of industry. The scientific nationalism of Treub and Went, the bloom of the experiment stations and the ambitions of the Indies colonial elite did not result in the establishment of an independent, ‘Indische’ scientific community. Essentially, the Dutch East Indies were an exploitation province of Dutch science

 6. Enkele polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAH) en stikstofhoudende analoga (N-PAH) in levensmiddelen en ander biologisch materiaal

  NARCIS (Netherlands)

  Vaessen; H.A.M.G.; Wilbers; A.A.M.M.; Jekel; A.A..nf

  1986-01-01

  Beschreven worden de resultaten van het onderzoek van margarine en halvarine (N=28), rundernieren (N=6), maiskiemen (N=1), "vet" uit overstortputjes (N=1), spinazie (N=5), boerenkool (N=8), mosselen (N=10), brood (N=4) en duplicaten van 24-uurs voeding (N=6) op gehalte aan polycyclisch

 7. Impeller bioreactors: a low-cost alternative in biological sewage treatment. Fluegelrad-Bioreaktor - kostenguenstige Alternative fuer die biologische Abwasserreinigung

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Wilk, B.U.

  1992-10-01

  In order to fulfil the present and future requirements of waste water purification, especially in the five new Federal states, cost-efficient alternatives are required which extend overstressed sewage treatment plants based on existing capacities. Especially smaller sewage treatment plants can be extended cost-efficiently by means of the impeller bioreactor. (orig.)

 8. De acute daling van leptine na een energiearme voeding : een biologische indicator voor de gevoeligheid voor het ontwikkelen van overgewicht?

  OpenAIRE

  Mars, M

  2004-01-01

  The last decades the prevalence of obesity has been increasing. However, large inter-individual differences in weight gain are observed. Poor energy intake regulation is one of the possible mechanisms behind a large susceptibility to weight gain. The hormone leptin is suggested to have a key-role in the regulation and restoration of energy balance. Therefore, we hypothesized that the acute leptin decline after energy restriction might be a marker for the susceptibility to weight gain. In othe...

 9. De acute daling van leptine na een energiearme voeding : een biologische indicator voor de gevoeligheid voor het ontwikkelen van overgewicht?

  NARCIS (Netherlands)

  Mars, M.

  2004-01-01

  The last decades the prevalence of obesity has been increasing. However, large inter-individual differences in weight gain are observed. Poor energy intake regulation is one of the possible mechanisms behind a large susceptibility to weight gain. The hormone leptin is suggested to have a key-role in

 10. Continuous monitoring α-activity on aerosol filters by the pseudo-coincidence-technique. Explicitly taking into account the short lived Po-218 activity; Kontinuierliche Ueberwachung der α-Aktivitaet eines Aerosolfilters mit der Pseudokoinzidenzmesstechnik. Explizite Beruecksichtigung der kurzlebigen Po-218 Aktivitaetsbeitraaege

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Kraut, W.; Schwarz, W. [Duale Hochschule Baden-Wuerttemberg (DHBW), Karlsruhe (Germany). Studiengang Sicherheitswesen; Kraut, B. [Berthold Technologies GmbH und Co.KG, Bad Wildbad (Germany)

  2015-07-01

  Pseudo-coincidence-technique is applied to continuous monitoring of α-activity on aerosolfilters by proportional counters. Filter activity can markedly increase or decrease by changing air conditions especially by the amount of short lived Po-218 activity. Conditions of constant proportions of activity concentrations for the short lived species for operating this technique are seldom fulfilled. The dynamic behavior of artificial (long lived) and natural (short lived) activity is mathematically modelled and the measured moving count rates are analyzed under this model by a multivariate regression analysis for activity concentrations of artificial resp. short lived activity. Results are compared to standard recommendations of DIN ISO 11929.

 11. Synthesis, characterization, and catalytic activity of Zirconium oxide nitrides supported on high-surface SiO{sub 2}; Praeparation und Charakterisierung von SiO{sub 2}-getraegerten Zirconiumoxidnitriden mit hoher Oberflaeche und Untersuchung ihrer katalytischen Aktivitaet bei der Ammoniakzersetzung

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Frenzel, Nancy; Otremba, Thorsten; Schomaecker, Reinhard; Ressler, Thorsten; Lerch, Martin [Technische Univ. Berlin (Germany). Inst. fuer Chemie

  2011-02-15

  Zirconium oxide nitrides are active ammonia decomposition catalysts for the production of hydrogen. We present a route to zirconium oxide nitrides with high surface area. The precursor used consisted of a high-surface-area silica material coated with zirconium alkoxide. Subsequent hydrolysis and calcination resulted in ZrO{sub 2} supported on SiO{sub 2}. The high surface area of the material could be maintained in the following ammonolysis procedure leading to the corresponding zirconium oxide nitride. In contrast to the as-prepared ZrO{sub 2}, the zirconium oxide nitrides exhibited a significant catalytic activity in ammonia decomposition, but compared to an iron oxide-based reference material, the new oxide nitrides showed a rather low activity. Nevertheless, zirconium oxide nitrides constitute suitable model systems for elucidating the effect of nitrogen in the anion substructure on the activity and selectivity of oxide-based ammonia decomposition catalysts. (orig.)

 12. Kansen voor kippenmest : met - verbeterde - pluimveemest zijn kringlopen beter te sluiten

  NARCIS (Netherlands)

  Staps, S.; Nauta, W.J.

  2011-01-01

  Pluimveehouders kunnen hun mest niet kwijt, terwijl biologische akkerbouwbedrijven juist kampen met een mesttekort. In het project Kippenmest en Kringloop is daarom gekeken hoe de pluimveemest is in te passan op zowel biologische akkerbouw- als melkveebedrijven

 13. An autonomous robot for weed control : design, navigation and control

  NARCIS (Netherlands)

  Bakker, T.

  2009-01-01

  In de biologische landbouw worden geen chemische middelen toegepast voor onkruidbestrijding. Een van de grootste knelpunten in de biologische open teelt (bv suikerbieten, uien) is het onkruidprobleem. Voor de onkruidbestrijding tussen de rijen zijn mechanische methodes voor onkruidbestrijding ontwik

 14. Organic greenhouse horticulture in the Netherlands

  NARCIS (Netherlands)

  Meijer, R.J.M.

  2010-01-01

  In deze brochure informatie over totaal areaal van biologische glasgroenteteelt, de binnen- en buitenlandse markt ervan, de organisatie rond deze productgroep en de kennisontwikkeling rond energiegebruik, teeltsystemen, bodemvitaliteit, watergebruik, onderstammen, biologische bestrijding.

 15. Milieuvriendelijk maandverband

  NARCIS (Netherlands)

  Keulen, H.M. van

  2014-01-01

  Presentatie tijdens een brainstormsessie op 10 maart met verschillende instituten over de mogelijkheden t.a.v. de ontwikkeling van biologisch afbreekbaar maandverband. Biologisch afbreekbaar maandverband: Beschikbaarheid en toekomstmogelijkheden.

 16. Fifty shades of grey : variability in metric-based assessment of surface waters using macroinvertebrates

  NARCIS (Netherlands)

  Keizer-Vlek, H.E.

  2014-01-01

  Biologische beoordeling van oppervlaktewateren wordt vaak gebaseerd op gegevens over de aanwezige macrofaunagemeenschap. In de huidige situatie ontbreekt echter inzicht in de betrouwbaarheid en precisie van gegevens die voortkomen uit biologische monitoring. Het belangrijkste doel van dit proefschri

 17. Genotypische diversiteit en rhizosfeerkolonisatie van DAPG-producerende Pseudomonas spp.

  NARCIS (Netherlands)

  Bergsma-Vlami, M.

  2009-01-01

  Het antibioticum 2,4-diacetylphloroglucinol (DAPG) speelt een belangrijke rol in biologische bestrijding van verschillende plantenpathogenen door fluorescerende Pseudomonas-soorten. DAPG-producerende Pseudomonas-stammen zijn effectief in biologische bestrijding, maar hun saprofytisch vermogen is vaa

 18. Questionnaire survey of disease prevalence and veterinary treatments in organic layer husbandry in the Netherlands

  NARCIS (Netherlands)

  Meulen, van der J.; Werf, van der J.T.N.; Kijlstra, A.

  2007-01-01

  In de biologische veehouderij vinden ziektepreventie en veterinaire behandelingen op een andere manier plaats. Om inzicht te krijgen in gangbare methoden van ziektepreventie en behandelingen in de biologische leghennenhouderij, is een enquête afgenomen bij 33 biologische eiproducenten van 16 kleine,

 19. Biological production of hydrogen from agricultural raw materials and residues with a subsequent methanisation step; Biologische Wasserstoffproduktion aus landwirtschaftlichen Roh- und Reststoffen mit nachfolgender Methanstufe

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Meyer, M.; Stegmann, R. [Technische Univ. Hamburg-Harburg, Hamburg (Germany). Inst. fuer AbfallRessourcenWirtschaft

  2007-07-01

  In order to examine the thermophile fermentative production from biohydrogen, discontinuous attempts were accomplished at a temperature of 60 C. As an inoculum, heat-treated sewage sludge was used. Glucose was used as a substrate. The fermenting residues of the hydrogen attempts were used as a substrate in a methane reactor in order to examine a two-stage system. The hydrogen attempts in the anaerobic test system were operated with a hydraulic retention time by 3.3 days and were performed during a period of 300 days. The optimal space load amounts to 5 g (l*d). The production rate at hydrogen amounts to 1.2 Nl/(l{sub R}*d). The yields amount to between 200 and 250 Nml/g oTS. In the case of an overloading of the system with substrate, the hydrogen production decreases drastically due to poor yields. Biological hydrogen production by fermentation possesses the potential to become a component for a lasting emission-free power supply. The thermophile approach ensures a simultaneous hygienization. As a fermenting remainder treatment a downstream methanation stage is possible.

 20. DLR-Biofilm - a biological weighting UV-dosimeter in medical application; Der DLR-Biofilm - ein biologisch wichtendes UV-Dosimeter in der medizinischen Anwendung

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Scherer, K.; Rettberg, P.; Horneck, G.J [Deutsches Zentrum fuer Luft- und Raumfahrt e.V., Koeln (Germany). Inst. fuer Luft- und Raumfahrtmedizin; Schneider, L.; Wlaschek, M.; Scharffetter-Kochanek, K. [Universitaetsklinikum Koeln, Klinik und Poliklinik fuer Dermatologie und Venerologie, Koeln (Germany)

  2004-07-01

  A prototype of an optoelectronic-biological UV dosimeter was developed as a combination of DLR-Biofilm and the optoelectronic UV sensor X20001. The device was used to quantify the individual exposure during UV therapy. The obtained biologically weighted doses were compared to the UV dose given by the manufacturer of the UV therapy lamp. The endogenous parameter 8-Isoprostan obtained directly from the skin of probands showed good correlation with the measured biologically weighted dose. (orig.)

 1. Cities and municipalities in the course of time. What is the position of the biodiversity?; Staedte und Gemeinden im Wandel. Welchen Platz hat die biologische Vielfalt?

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Wissel, Silke; Herbst, Tobias [Deutsche Umwelthilfe e.V. (DUH), Radolfzell (Germany)

  2012-07-01

  The importance of biodiversity in cities and municipalities increases. This is evidenced by numerous local biodiversity strategies adopted in recent times. More and more municipalities recognize that the protection of the biodiversity has a positive effect on the quality of life of the people, the attractiveness of the site and the adaptation to climate change. A new brochure now presents exemplary conservation projects around the topic of biological diversity in communities. The main topics are concepts for the design of public green spaces, nature conservation in the area of climate change, local biodiversity strategies and opportunities of mobilizing public relations. The focus of the brochure is on numerous practical examples related to current issues of the local nature conservation. The complexity of the issue for municipalities becomes clear. It's not just the classic questions of nature conservation, but also it's about the clever combination of nature conservation and long-term urban planning. What can cities and communities do in order to create a better quality of life by green areas and open spaces? What potentials are supplied by a climate-friendly urban and grassland planning for an adaptation to climate change? What are the experiences of the municipalities according to the biodiversity strategies? The brochure under consideration shows how local biodiversity projects can be implemented successfully.

 2. Mechanical-biological waste treatment with thermal processing of partial fractions; Mechanisch-biologische Restabfallbehandlung unter Einbindung thermischer Verfahren fuer Teilfraktionen

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  1998-12-31

  Technologies for mechanical-biological treatment of waste in the Land of Hessen were compared including thermal processes like combustion and gasification. The new and more rigid limiting values specified in the Technical Guide for Municipal Waste Treatment (Technische Anleitung Siedlungsabfall - TASI) get a special mention. [Deutsch] Verschiedene Technologien der mechanisch-biologischen Restabfallbehandlung im Raum Hessen wurden unter Einbezug thermischer Verfahren (Verbrennung, Vergasung) miteinander verglichen. Dabei wurden besonders auf die verschaerften Grenzwerte der Technischen Anleitung Siedlungsabfall (TASI) eingegangen. (ABI)

 3. Biologische bestrijding van rupsen in kasteelten : opsporen en toetsing van parasitoïden van schadelijke rupsen in kasteelten met paprika

  NARCIS (Netherlands)

  Bloemhard, C.M.J.; Messelink, G.J.

  2005-01-01

  Het doel van dit onderzoek was het toetsen van nieuwe effectieve parasitoïden (sluipwespen) van de meeste schadelijke ruspensoorten in de Nederlandse glastuinbouw. Hiervoor werd een uitgebreide literatuurstudie verricht naar parasitoïden van deze of verwante rupsensoorten. Daarnaast is een parasitoï

 4. Effect van verzadigend voer en ruwvoer op de slachtkwaliteit van biologische vleesvarkens = Effects of high-fibre diets and of roughage on performance of organically housed growing pigs

  NARCIS (Netherlands)

  Peet-Schwering, van der C.M.C.; Plagge, J.G.; Binnendijk, G.P.

  2006-01-01

  Het verstrekken van een verzadigend in plaats van een standaard voer vanaf acht weken na opleg tot afleveren verlaagt de EW-opname en verbetert de slachtkwaliteit van gemengd gemeste borgen en zeugen. Bij de borgen verbetert hierdoor het saldo,bij de zeugen verslechtert het echter. Omdat het financi

 5. Medizinisch-Biologische Fachbibliothek Innsbruck – die bibliothekarische Situation in Innsbruck / Medical-Biological Library Innsbruck – the library situation in Innsbruck

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Breitschopf, Marion

  2009-09-01

  Full Text Available After the devision oft the two universities, the University and Regional Library of Tyrol is responsible for the Leopold-Franzens-University and the Medical University Innsbruck. In the main library medical books and medical textbooks are available. Founded in 1979, the Medical-Biological Library offers periodicals and a growing collection of textbooks in medicine. In both libraries there are places for learning and PC-workstations. The supply of electronic journals, electronic books and databases for the two universities is coordinated by the university library.

 6. Kombinierter biologisch-photokatalytischer Abbau von umweltrelevanten Stickstoffverbindungen zur Reinigung von landwirtschaftlichen Abwässern mit bewachsenen Pflanzenfiltern und TiO 2 /UV

  OpenAIRE

  Ebbinghaus, Thorsten

  2002-01-01

  In dieser Arbeit wurde eine Modelkläranlage aufgebaut, über 18 Monate betrieben und eine Bilanz für die Abwasserfracht aufgestellt. Die Modellkläranlage bestand aus einem vertikalen, bewachsenen Pflanzenfilter, einem Pflanzenteich und einem CPC-Reaktor (Compound Parabolic Collector) mit Bestrahlungszelle. Der Zulauf an Abwasser betrug etwa 18 L / Tag bei einer mittleren organischen Belastung von 1564 mg/L, ausgedrückt als CSB.In der ersten biologischen Stufe (Pflanzenfilter) erfolgte die Oxid...

 7. 6th Conference 'Anaerobic treatment of biological wastes'. New tendencies in the biogas technology; 6. Fachtagung Anaerobe biologische Abfallbehandlung. Neue Tendenzen in der Biogastechnologie

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Bilitewski, B.; Werner, P.; Dornack, Christina; Stegmann, R.; Rettenberger, G.; Faulstich, M.; Wittmaier, M. (eds.)

  2008-07-01

  Within this 6th conference at 23rd to 24th September, 2008, in Dresden (Federal Republic of Germany), the following lectures were held: (1) Development of biogas technology - influences and tendencies (H. Friedmann); (2) EEG 2009 - Effect on biogas branch (B. Dreher); (3) From composting to fermentation - material flows, technology, cost, practical experiences (M. Kern, T. Raussen, A. Lootsma, K. Funda); (4) Fermentation of vinasses from the production of bioethanol (H. Friedmann); (5) Substrate digestion and microbiological hydrolysis for biogas production from lignocellulosis containing substrates using beer draff as an example (D. Schieder, M. Faulstich, J. Voigt, J. Ellenriedere, B. Haeffner, K. Sommer); (6) Substitution of wheat and corn by grass and manure for improving the economic efficiency of biogas plants (M. Wittmaier); (7) High-efficiency anaerobic digestion with integrated micro filtration using clarification sludge as an example (W. Troesch, B. Kempter-Regel); (8) Modelling of anaerobic digestion; stationary and dynamic parameter of estimation (C. Cimatoribus); (9) Regulation of an anaerobic laboratory reactor by means of fuzzy logic (O. Bade); (10) Model based diagnosis of the state of process in biogas plants (W. Kloeden); (11) Suitability of ADM 1 in the modelling of biogas plants (K. Koch, M. Wichern, M. Luebken, H. Horn, M. Schlattmann, A. Gronauer); (12) Load dependent and automatical operation of biogas plants - an option for the future (M. Mueller, J. Proeter, F. Scholwin); (13) Chances for biogas generation and application in Vietnam (L. van Bot, M. Wittmaier, A. Karagiannidies, B. Bilitewski, P. Werner); (14) State of the art and developments in the fermentation of biological wastes in the Peoples Republic of China (M. Gehring, R. Li, B. Raininger); (15) Bio-methane potential from cattle and pig wastes in Greece (A. Karagiannidis, G. Perkoulidis, T. Kotsopoulos); (16) Contaminants in biogas plants - an assessment of the material flow using nitrogen and sulphur as an example (C. Dornack); (17) Biocorrosion due to sulphur and nitrogen - causes and solutions (A. Weger, T. Neddemeyer, M. Mocker); (18) Siloxane in the treatment of biological wastes (S. Mattersteig, L. Brunn, F. Hohmann, B. Bilitewski); (19) Biofuels from biological wastes (A. Schnapke, B. Bilitewski); (20) Fermentative generation of bio hydrogen and bio methane (D. Rechtenbach, M. Meyer, R. Segmann); (21) Possibilities and limits of testing the yield of biogas according to VDI 4630 (T. Fritz, D. Banemann, N. Engler, M. Nelles); (22) Generation of biogas from renewable raw materials in a laboratory biogas plant (S. Wesolowski, E. Ferchau, D. Trimis, N. Ohly); (23) Dry fermentation in the agriculture: Which substrates and technologies are applied (P. Weiland, J. H. von Thuenen); (24) Semi-technical investigations according to the operation at limiting load of a solid reactor used in the fermentation of maize silage (M. Tietze, V. Kuehn, G. Langhans); (25) Industrial-scale experiences in the high-load operation of dry fermenters in the fermentation of renewable raw materials - mono fraction (G. Langhans); (26) Processing and feeding of biogas in Europe - Becomes the idea the trend? (M. Weithaeuser, F. Scholwin); (27) Processing of biogas and power supply to the public grid (M. Harasek, A. Makaruk, M. Miltner); (28) Design for the drying of waste sludge with waste heat from biogas plants for the supply of a cement work (U. Eymann); (29) Comparison of fermentation and combustion of biomass (G. Hoffmann).

 8. Toxoplasma gondii infecties in de varkenshouderij : verslag van een inventariserende telefonische enquête betreffende de aanwezigheid van risicofactoren bij biologische en scharrelvarkenshouders

  NARCIS (Netherlands)

  Kijlstra, A.

  2001-01-01

  Per telefoon is navraag gedaan naar het voorkomen van risicofactoren als katten op het bedrijf, muizen en ratten, oppervlaktewater als drinkwater, mogelijkheden voor besmetting via het voer, en mogelijkheden voor besmetting via de uitloop van varkens.

 9. Biologische und physikochemische Charakterisierung sowie 3D-Wachstum von Zellen auf Matrices aus nativem Kollagen für den Einsatz in der Medizin

  OpenAIRE

  Lau, Carsten Udo

  2005-01-01

  Collagen sponges are used in medicine because of their good biological and physicochemical properties and suitability for drug delivery, reconstructive skin surgery, and replacing lost tissue in subjects with burn injuries. A number of collagen matrices are currently in clinical use and available commercially. This study was conducted to investigate a new collagen matrix intended for medical use as a hemostyptic and for dressing wounds. The results constitute an important contribution in obta...

 10. Geschichte des ökologischen Landbaus im deutschsprachigen Raum [History of organic agriculture in the German-speaking region

  OpenAIRE

  2001-01-01

  Erste Ansätze zu ökologischer Landbewirtschaftung gab es bereits Ende des 19. Jahrhunderts. Neben den Anfängen des ökologischen Landbaus beleuchtet der Autor auch das Umfeld, in dem ökologischer Landbau entstanden ist. Themen: Entstehungskontext des ökologischen Landbaus Abfolge der ökologischen Landbausysteme Natürlicher Landbau Biologisch-dynamische Wirtschaftsweise Organisch-Biologischer Landbau Biologischer Landbau Ökologischer Lannbau der organisch-biologischen L...

 11. Effect of earthworms on grassland on recently reclaimed polder soils in the Netherlands

  NARCIS (Netherlands)

  Hoogerkamp, M.; Rogaar, H.; Eijsackers, H.J.P.

  1983-01-01

  Verslag van onderzoek op een vijftigtal plaatsen in Oostelijk Flevoland naar de toename en verspreiding van wormen in graslandbodems met overheersend Engels raaigras. Tevens zijn biologische gevolgen nagegaan

 12. Compost als onkruidonderdrukker

  NARCIS (Netherlands)

  Smits, M.; PPO Akkerbouw, Groene Ruimte en Vollegrondsgroente

  2008-01-01

  Een deklaag van 2 centimeter compost vermindert de onkruiddruk tot 80 procent. Biologisch akkerbouwer Anton van Vilsteren uit Marknesse (Flevoland) heeft de eerste compoststrokenlegger voor uien en peen

 13. Initial experience with locoregional radioimmunotherapy using {sup 131}I-labelled monoclonal antibodies against tenascin (BC-4) for treatment of glioma (WHO III and IV)

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Poepperl, G.; Gildehaus, F.J.; Hahn, K.; Tatsch, K. [Klinik und Poliklinik fuer Nuklearmedizin, Klinikum Grosshadern, Muenchen (Germany); Goetz, C.; Reulen, H.J. [Klinik und Poliklinik fuer Neurochirurgie, Klinikum Grosshadern, Muenchen (Germany); Yousry, T.A. [Inst. fuer Neuroradiologie der LMU Muenchen, Klinikum Grosshadern, Muenchen (Germany)

  2002-06-01

  of activity within the resection cavity and low systemic toxicity. (orig.) [German] Ziel: Bei der Standardtherapie von Gliomen (Resektion, Radiatio, Chemotherapie) ist die Prognose sehr schlecht. Ein neuer Therapieansatz besteht in der additiven lokalen Radioimmuntherapie (RIT) mit {sup 131}I-markierten Tenascin-Antikoerpern (BC-4). Diese Studie berichtet ueber unsere initialen Erfahrungen hinsichtlich Nebenwirkungen, Biokinetik und klinischem Verlauf. Methoden: Zwoelf Patienten (4 Gliome WHO III, 8 Gliome WHO IV) erhielten nach Operation und perkutaner Radiatio 1-5 RIT-Zyklen im Abstand von 6 Wochen mit durchschnittlich 1100 MBq {sup 131}I-markierten Antikoerpern ueber ein Ommaya-Reservoir. Der Verlauf wurde durch FDG-PET- und MRT-Untersuchungen dokumentiert. Die Biokinetic wurde an Ganzkoerperaufnahmen, Blut- und Urinproben sowie Proben aus der Tumorhoehle nach RIT beurteilt. Ergebnisse: Unter RIT traten bei vier Patienten passagere Anfaelle, bei einem in Kombination mit transienter Sprachstoerung auf. Acht Patienten bildeten im Verlauf HAMAs (humane Antikoerper gegen Mausantigen) aus. Die biologische HWZ der Aktivitaet in der Turmorhoehle lag im Mittel bei 3,9 d (1,0-10,2 d) und blieb intraindividuell bei Folgetherapien konstant. Das Radioimmunkonjugat in der Tumorhoehle blieb mindestens 5 d stabil. Die mittlere Ueberlebenszeit liegt zurzeit bei 18,5 Monaten und ist damit deutlich hoeher als bei einer historischen Patientengruppe mit Standardtherapie (9,7 Monate; n=89). Fuenf Patienten zeigen bisher keinen Hinweis auf ein Rezidiv. Bei drei Patienten mit einem Tumorrest nach Operation zeigte sich unter RIT in einem Fall partielle Remission, ein stabiler und ein progredienter Krankheitsverlauf. Vier Patienten ohne Tumorrest zu Therapiebeginn entwickelten unter Therapie ein Rezidiv. Schlussfolgerungen: Erste Erfahrungen mit der lokalen RIT zeigen, dass diese komplikationsarme Therapieform additiv zur Standardtherapie ein Erfolg versprechender Ansatz bei malignem

 14. Nieuwe ontwikkelingen bij mechanische onkruidbestrijding

  NARCIS (Netherlands)

  Lans, van der A.M.

  2010-01-01

  Zoals bij veel sectoren is ook de onkruidbestrijding bij de biologische boomkwekerij een van de grootste knelpunten. De afgelopen jaren zijn met name in de biologische landbouw veel methoden ontwikkeld en beproefd om het onkruid de baas te kunnen. Op de bijeenkomst ‘Milieuvriendelijke en duurzame on

 15. Effect Bacillus thuringiensis gekwantificeerd

  NARCIS (Netherlands)

  Elderson, J.; Belder, den E.

  2001-01-01

  PRI onderzocht in veldproeven de effecten van het biologische middel Dipel WP voor de bestrijding van rupsen (koolmot e.a.) in de biologische spruitkoolteelt. Na behandeling loopt het aantal koolmotten fors terug; de opbrengst van de behandelde en onbehandelde velden was gelijk, maar de kwaliteit va

 16. Effect Bacillus thuringiensis gekwantificeerd

  OpenAIRE

  Elderson, J.; Belder, den, E.

  2001-01-01

  PRI onderzocht in veldproeven de effecten van het biologische middel Dipel WP voor de bestrijding van rupsen (koolmot e.a.) in de biologische spruitkoolteelt. Na behandeling loopt het aantal koolmotten fors terug; de opbrengst van de behandelde en onbehandelde velden was gelijk, maar de kwaliteit van de spruiten in de behandelde velden was veel beter door minder vraat

 17. 'Cisgenese kan handje helpen in bestrijding phytophthora' (interview met Geert Kessel)

  NARCIS (Netherlands)

  Engwerda, J.; Kessel, G.J.T.

  2009-01-01

  Toluca en Bionica zijn prima biologische aardappelrassen. Maar WUR vindt een waarschuwing nodig omdat in het lab de resistentie tegen phytophthora omzeild kan worden. "Cisgenese kan helpen om resistentie tegen te gaan." Toluca en Bionica zijn prima rassen voor de biologische aardappelteelt. Ondanks

 18. Vlinderbloemigen brengen bemesting in evenwicht

  NARCIS (Netherlands)

  Holwerda, J.; Wel, van der C.; Sukkel, W.

  2008-01-01

  Vlinderbloemigen vormen de stikstofbron voor de biologische landbouw. Dit omdat ze in staat zijn stikstof uit de lucht te binden. Voor een duurzame biologische akkerbouw en de groenteteelt zijn ze daarom onontbeerlijk, evenals voor de veehouderij. Uiteindelijk is ook de stikstof uit dierlijke mest i

 19. Biologie en criminologie

  NARCIS (Netherlands)

  WODC

  2006-01-01

  Ruim zes jaar na het themanummer 'Biologische factoren van agressief gedrag' (2000) is er nu opnieuw een speciale aflevering over de verhouding tussen biologie en criminologie. Een belangrijke aanleiding zijn de vele onderzoeken naar biologische factoren van psychopathie, agressie, antisociaal gedra

 20. Effectiviteitstest van producten tegen Mycosphaerella in komkommer

  NARCIS (Netherlands)

  Hofland-Zijlstra, J.D.; Vries, de R.S.M.; Genuchten, van L.

  2013-01-01

  Wageningen UR Glastuinbouw en DLV Plant hebben in het voorjaar van 2012 de werking van biologische en chemische producten getest tegen Mycosphaerella in komkommer. Dit project is gefinancierd door Productschap Tuinbouw. Een laboratoriumtest op kunstmatige voedingsbodems liet zien dat biologische pro

 1. Hoe ons het horen en zien vergaat

  NARCIS (Netherlands)

  G. van den Brink

  1969-01-01

  textabstractInaugurele rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van gewoon hoogleraar in de Biologische en Medische Natuurkunde aan de Medische Faculteit te Rotterdam en van bijzonder hoogleraar in de Biologische Natuurkunde aan de Technische Hogeschool te Delft op woensdag 26 maart 1969

 2. Bestrijding van citruswolluis in potplanten

  NARCIS (Netherlands)

  Pijnakker, J.; Leman, A.

  2012-01-01

  Referaat Momenteel worden wolluizen vaak biologisch bestreden in binnentuinen van kantoren, zwembaden, dierentuinen en kassen bij botanische tuinen. De resultaten van biologische bestrijding zijn voor deze toepassingsgebieden over het algemeen goed, maar dit geldt niet voor commerciële productie in

 3. Bodem is troef van biolandbouw

  NARCIS (Netherlands)

  Sukkel, W.

  2012-01-01

  Per hectare stoot de biologische landbouw grofweg twintig procent minder broeikasgassen uit dan de gangbare landbouw. Per kilogram product is de uitstoot echter nog vergelijkbaar. Dat blijkt uit onderzoek naar de klimaatprestaties van de biologische landbouw. De opbrengsten in de biolandbouw zijn na

 4. Het effect van lichtkleur en lichtduur op melkproductie en gedrag van melkvee = The effect of light colour and photoperiod on milk production and behaviour of dairy cows

  NARCIS (Netherlands)

  Oosterhout, van F.; Biewenga, G.; Winkel, A.; Ouweltjes, W.; Meijer, J.H.

  2012-01-01

  In deze studie is onderzocht of het verlengen van de natuurlijke daglengte met verschillende kleuren kunstlicht van invloed is op de biologische klok en het functioneren van de melkkoe. Uit deze studie blijkt dat de biologische klok van de melkkoe relatief ongevoelig is voor rood licht. Ten opzichte

 5. Kenniscentrum Organics' in oprichting

  NARCIS (Netherlands)

  Wijnands, F.G.

  2011-01-01

  Mei 2012 moet het er zijn: een Kenniscentrum Organics waar kennisvragen en kennis over de biologische sector bij elkaar komen. Het kenniscentrum gaat inspelen op opleidingsvragen van het bedrijfsleven en op de wens naar meer onderwijs en onderzoek over biologische en duurzame landbouw, voeding en ma

 6. Gezondheid als marketinginstrument

  NARCIS (Netherlands)

  Vijver, van de L.P.L.; Berg, van den I.

  2008-01-01

  Is biologisch voedsel beter dan gangbaar? Hoe hard zijn de bewijzen daarvoor? En hoe sterk moet het bewijs zijn voordat je het als claim op een product mag zetten? In dit Biokennis bericht een overzicht van de wetenschappelijke conclusies en de mogelijkheden om biologisch te promoten als beter, neer

 7. Fyto-V eindrapport, Ontwikkelen van fytotherapie als middel bij het reduceren van en/of behandelen van dierziekten

  NARCIS (Netherlands)

  Groot, M.J.; Noordam, M.Y.; Kleter, G.A.; Asseldonk, A.G.M.; Kleijer-Ligtenberg, E.; Halkes, S.B.A.; Fink-Gremmels, J.; Osch, van H.H.

  2009-01-01

  Het Fyto-V project is door het ministerie van LNV geïnitieerd op verzoek van het kennisnetwerk Bioconnect en de deelnemende biologische ondernemers. De voornaamste doelstelling van het project was om meer kennis over werkzame kruidenpreparaten (fytotherapeutica) voor de biologische veehouder beschik

 8. Twee weten meer dan een : Eindrapportage

  NARCIS (Netherlands)

  Schober, B.M.; Wertheim-Heck, S.C.O.; Oosterkamp, E.B.; Velzen, van V.N.H.; Gerretsen, J.J.A.

  2005-01-01

  Het AKK project Twee Weten Meer Dan Een wil de belangrijkste kennisthema’s en bijbehorende doelgroepen in biologische afzetketens identificeren en nagaan welke kennisverspreidingsactiviteiten, zowel binnen de projecten als binnen de biologische keten het meeste effect hebben. Behoefte en interesse v

 9. Chemical exploitation of native plant oils II. Subproject 4: Biodegradable tensides from domestic oils. Final report; Chemische Nutzung heimischer Pflanzenoele II. Teilvorhaben 4: Biologisch abbaubare Tenside aus heimischen Oelen. Abschlussbericht

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Schneider, M.P.

  2002-07-01

  There are many domestic plants that yield large amounts of valuable raw materials such as fats and oils, proteins and carbohydrates. By linking lipophilic (fatty acids) with hydrophilic components like glycerine, amino acids, oligopeptides (protein hydrolysates), or mono- di- or oligosaccharides (starch hydrolysates), a wide range of combination products with surfactant properties is obtained. Target molecules are partial glycerides (mono and diglycerides), fatty acid modified amino acids, protein hydrolysates (fatty acid and protein condensates), and sugar esters. This project focused on the following subjects: 1. Sugar esters - enzymatic acylation of mono- and disaccharides and other sugar derivates. 2. Glycosides - enzymatic glycodisation of monosaccharides. 3. Fatty acid modified amino acids - enzymatic acylation of amino acids and protein hydrolysates. 4. Gemini tensides on the basis of amino acids. (orig.) [German] Zahlreiche Oelpflanzen und Getreidearten liefern preiswert und in grossen Mengen eine Vielzahl wertvoller Rohmaterialien wie Fette und Oele, Proteine und Kohlenhydrate. Durch Verknuepfung deren lipophiler Bestandteile (Fettsaeuren) mit hydrophilen Komponenten wie Glycerin, Aminosaeuren, Oligopeptiden (Proteinhydrolysaten) oder Mono, Di- oder Oligosacchariden (Staerkehydrolysaten) laesst sich eine breite Palette von Kombinationsprodukten mit oberflaechenaktiven Eigenschaften herstellen. Offensichtliche Zielmolekuele sind dabei Partialglyceride (Mono- und Diglyceride), fettsaeuremodifizierte Aminosaeuren, Proteinhydrolysate (Fettsaeure- Eiweiss-Kondensate) und Zuckerester. Ausgehend von unseren vielfaeltigen Vorarbeiten haben wir uns im Rahmen dieses Vorhabens schwerpunktmaessig mit den folgenden Themenkreisen beschaeftigt: 1. Zuckerester - enzymatische Acylierung von Mono- und Disacchariden sowie anderer Zuckerderivate. 2. Glycoside- enzymatische Glycosidierung von Monosacchariden. 3. Fettsaeuremodifizierte Aminosaeuren - enzymatische Acylierung von Aminosaeuren und Proteinhydrolysaten. 4. Gemini-Tenside auf der Basis von Aminosaeuren. (orig.)

 10. MAK and BAT values list 2013. Maximum permissible concentrations at the place of work and biological tolerance values for working materials; MAK- und BAT-Werte-Liste 2013. Maximale Arbeitsplatzkonzentrationen und Biologische Arbeitsstofftoleranzwerte

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2013-08-01

  The book on the MAK (maximum permissible concentrations at the place of work) and BAT (biological tolerance values for working materials) value list 2013 includes the following chapters: (a) Maximum permissible concentrations at the place of work: definition, application and determination of MAT values, list of materials; carcinogenic working materials, sensibilizing working materials, aerosols, limiting the exposition peaks, skin resorption, MAK values during pregnancy, germ cell mutagens, specific working materials; (b) Biological tolerance values for working materials: definition and application of BAT values, list of materials, carcinogenic working materials, biological guide values, biological working material reference values.

 11. MAK and BAT values list 2014. Maximum permissible concentrations at the place of work and biological tolerance values for working materials; MAK- und BAT-Werte-Liste 2014. Maximale Arbeitsplatzkonzentrationen und Biologische Arbeitsstofftoleranzwerte

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2014-11-01

  The book on the MAK (maximum permissible concentrations at the place of work) and BAT (biological tolerance values for working materials) value list 2014 includes the following chapters: (a) Maximum permissible concentrations at the place of work: definition, application and determination of MAT values, list of materials; carcinogenic working materials, sensibilizing working materials, aerosols, limiting the exposition peaks, skin resorption, MAK values during pregnancy, germ cell mutagens, specific working materials; (b) Biological tolerance values for working materials: definition and application of BAT values, list of materials, carcinogenic working materials, biological guide values, biological working material reference values.

 12. Electrosmog. Molecular-biological proof of the biological effects of electromagnetic fields and radiation. Scientific documentation. 2. ed.; Elektrosmog. Molekularbiologischer Nachweis ueber die biologische Wirkung elektromagnetischer Felder und Strahlen. Wissenschaftliche Dokumentation

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Varga, A. [Heidelberg Univ. (Germany)

  2001-09-01

  The book intends to show and prove the effects of electromagnetic fields and radiation on living objects. Theoretical fundamentals are discussed, and measured results and practical experience are presented. The theory focuses on two aspects, i.e. the cell membrane and its many functions on the one hand and the field of bioreactions on the other hand, in which short-lived radicals and ions have an important role. Subjects like electricity and magnetism, nature and technology, biosignals and electrosensitivity, cell communication and the pineal gland, calcium and cancer are gone into. The author reports animal experiments, cites international research findings, points out health hazards, criticizes official limiting values and warns of uninformed handling of magnetic fields in everyday life. (orig.)

 13. Sewage sludge dehydration with biodegradable polyelectrolytes as flocculants. Final report. Pt. 1. Development of synthetic polyelectrolytes; Klaerschlammentwaesserung unter Einsatz biologisch abbaubarer Polyelektrolyte als Flockungshilfsmittel. Abschlussbericht. T. 1. Entwicklung der synthetischen Polyelektrolyte

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Matuschewski, H.; Gohlke, U.; Jaeger, W.

  1997-09-01

  Polyelectrolytes with improved degradability were to be developed for dehydration of uncontaminated sewage sludge. Part-project I investigated the synthesis of polymers. For this purpose, polyvinyl alcohol was functionalized into polyelectrolytes by etheration, Mannich reaction, acetalisation and graft copolymerisation. Some of the new polymers have very good flocculation and dehydration characteristics. (SR) [Deutsch] Ziel des Vorhabens war es, Ergebnisse zur Entwaesserung nicht kontaminierter Klaerschlaemme mit Polyelektrolyten mit verbesserter Abbaubarkeit zu erarbeiten. Ziel des Teilvorhabens I war die Synthese entsprechender Polymerer. Dazu wurde Polyvinylalkohol durch Veretherung, Mannichreaktion, Acetalisierung und Propfcopolymerisation zu Polyelektrolyten funktionalisiert. Die neuen Polymere weisen zum Teil sehr gute Flockungs- und Entwaesserungseigenschaften auf. (SR)

 14. Composting - not the optimum solution for all biodegradable residues. Activation of other possibilities of utilisation; Kompostieren - nicht die beste Loesung fuer die Verwertung aller biologisch abbaubaren Abfaelle. Aktivierung anderer Verwertungsmoeglichkeiten

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Hangen, H.O. [comp.

  1994-10-01

  The management of industrial biological waste is discussed, i.e. residues in gastronomy, wood treatment, slaughterhouses, breweries, etc. Composting and fermentation processes are discussed critically as well as utilization options. (SR) [Deutsch] Die Entsorgung von industriellem Bioabfall wird behandelt. Dieser Abfall faellt in der Gastronomie, Holzbearbeitung, Schlachthaeusern, Brauereien etc. an. Kompostierungsverfahren und Vergaerungsverfahren, aber auch Verwertung von organischen Abfaellen werden kritisch diskutiert. (SR)

 15. MAK and BAT values list 2015. Maximum permissible concentrations at the place of work and biological tolerance values for working materials; MAK- und BAT-Werte-Liste 2015. Maximale Arbeitsplatzkonzentrationen und Biologische Arbeitsstofftoleranzwerte

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2015-11-01

  The book on the MAK (maximum permissible concentrations at the place of work) and BAT (biological tolerance values for working materials) value list 2015 includes the following chapters: (a) Maximum permissible concentrations at the place of work: definition, application and determination of MAT values, list of materials; carcinogenic working materials, sensibilizing working materials, aerosols, limiting the exposition peaks, skin resorption, MAK values during pregnancy, germ cell mutagens, specific working materials; (b) Biological tolerance values for working materials: definition and application of BAT values, list of materials, carcinogenic working materials, biological guide values, biological working material reference values.

 16. Biological effect and tumor risk of diagnostic x-rays. The ''war of the theories''; Biologische Wirkung und Tumorrisiko diagnostischer Roentgenstrahlen. Der ''Krieg der Modelle''

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Selzer, E.; Hebar, A. [Medizinische Universitaet Wien, Abteilung fuer Strahlenbiologie, Klinik fuer Strahlentherapie, Wien (Austria)

  2012-10-15

  Since the introduction of ionizing radiation as a treatment and diagnostic tool in humans, scientists have been trying to estimate its side effects and potential health risks. There is now ample evidence for the principal existence of a direct relationship between higher doses and the risks of side effects. Most of the uncertainties lie in the field of low-dose effects especially with respect to the risk of cancer induction. Low-dose effects are usually of relevance in diagnostic medicine while high-dose radiation effects are typically observed after radiotherapeutic treatment for cancer or after nuclear accidents. The current state of the ''war of theories'' may be summarized as follows: one group of scientists and health regulatory officials favors the hypothesis that there is no threshold dose, i.e. the linear-no-threshold hypothesis (LNT) of radiation which can be regarded as safe. On the contrary, the critics of this hypothesis suggest that the risks of doses below 50 mSv are not measurable or even of clinical relevance and are not adequately described by a linear dose-response relationship. The aim of this article is to summarize the major unresolved issues in this field. Arguments are presented why the validity of the LNT model in the low-dose range should be regarded as at least inconsistent and is thus questionable. (orig.) [German] Seit der Einfuehrung ionisierender Strahlen als ein Mittel zur Behandlung und Diagnose beim Menschen haben Wissenschaftler versucht, ihre Nebenwirkungen und potenziellen Risiken fuer die Gesundheit einzuschaetzen. Es gibt nun ausreichende Evidenz fuer das grundsaetzliche Vorliegen einer direkten Beziehung zwischen hoeheren Dosen und Nebenwirkungsrisiken. Die meisten Unsicherheiten liegen auf dem Gebiet der Niedrigdosisforschung v. a. im Hinblick auf das Risiko der Induktion von Krebs. Niedrigdosiseffekte sind ueblicherweise von Bedeutung in der diagnostischen Medizin, waehrend Hochdosisbestrahlungseffekte typischerweise nach strahlentherapeutischen Behandlungen oder nuklearen Unfaellen beobachtet werden. Der derzeitige Stand der ''Krieg der Theorien'' kann folgendermassen zusammengefasst werden: die eine Partei von Wissenschaftlern und Vertretern der Gesundheitsbehoerden bevorzugt die Hypothese, dass es keine Grenzdosis (''linear no threshold hypothesis [LNT] of radiation'') gibt, welche als sicher betrachtet werden kann. Die Kritiker dieser Hypothese schlagen jedoch vor, dass die Risiken unterhalb von 50 mSv nicht messbar oder ueberhaupt von klinischer Signifikanz sind und ausserdem nicht durch eine lineare Dosis-Wirkungs-Beziehung beschrieben werden koennen. Das Ziel dieses Artikels ist es, die wichtigsten nicht geklaerten Fragen auf diesem Gebiet zusammen zu fassen. Argumente werden praesentiert, warum die Gueltigkeit des LNT-Modells im Niedrigdosisbereich als zumindest inkonsistent und fragwuerdig betrachtet werden sollte. (orig.)

 17. Biologie und Fremdsprachenunterricht. Das Prinzip der Einsprachigkeit im Lichte biologischer Erkenntnisse ueber Denken und Lernen (Biology and Foreign Language Teaching. The Monolingual Principle in the Light of Biological Findings concerning Thinking and Learning).

  Science.gov (United States)

  Schneider, Rudolf

  1979-01-01

  Draws upon recent publications dealing with brain function (particularly F. Vester, "Denken, Lernen, Vergessen", Munich, 1978) for ideas for foreign language teaching. These include constant use of the foreign language in the classroom, frequent repetition, and avoidance of false associations by explanation in the native language. (IFS/WGA)

 18. Emission model for landfills with mechanically-biologically pretreated waste, with the emphasis on modelling the gas balance; Emissionsprognosemodell fuer Deponien mit mechanisch-biologisch vorbehandelten Abfaellen - Schwerpunkt: Modellierung des Gashaushaltes

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Danhamer, H.

  2001-07-01

  The objective of this work was to determine influence factors on processes going on in landfills with mechanically-biologically pretreated waste (MBP-landfills) in order to predict emissions. For this purpose a computer based model has been developed. The model allows to simulate the gas, water and heat balance as well as settlement processes and was called DESIM2005 (version MB). It is based on theoretical modeling approaches as well as data from lab and reactor experiments. The main focus of model application was to determine factors influencing the gas phase and the emissions of landfill gas and methane during operation and aftercare of MBP-landfills. By performing simulations the effects of changing parameters for the processes gas transport and biological degradation as well as the effects of different qualities in waste pretreatment and of varying landfill operation techniques were investigated. Possibilities for increasing the environmental sustainability of landfills containing mechanically-biologically pretreated waste were shown. (orig.)

 19. Detection, simulation, assessing environmental influences. Climate/shock/irradiation/vibrations/electromagnetism/air contamination/biological influences. Papers. Umwelteinfluesse erfassen, simulieren, bewerten. Klima/Schock/Strahlung/Vibrationen/Elektromagnetismus/Luftverunreinigung/Biologische Einfluesse. Vortraege

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  1992-01-01

  Investigations using environmental simulation are designed to reveal cause-and-effect mechanisms in ageing and weathering processes. Issues of artificial ageing and timelapsing play an important role. The 29 contributions to the 21st Annual Conference deal in particular with the topics: strategies in environmental simulation, irradiation and exposure testing of polymers, atmospheric influences and air ingredients, and mechanical environmental influences. (orig./DG)

 20. Detection, simulation and evaluation of environmental impacts. Climate, shock, radiation, vibrations, electromagnetism, air pollution, biological influences. Proceeedings. Umwelteinfluesse, erfassen, simulieren, bewerten. Klima, Schock, Strahlung, Vibrationen, Elektromagnetismus, Luftverunreinigung, biologische Einfluesse. Vortraege

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  1993-01-01

  Environmental simulation is designed to reveal cause-and-effect mechanisms involved in ageing and weathering processes. The 24 contributions to the 22nd annual conference deal with the topics: detection of environmental influences, simulation techniques, strategies in environmental simulation, and effects and measures. (DG)

 1. Effect van suiker plus lactose in biologisch zeugenvoer op de reproductie van zeugen en de variatie in geboortegewicht van biggen = Effects of sugar plus lactose in organic sow diets on reproductive performance and within liter birth weight variation

  NARCIS (Netherlands)

  Peet-Schwering, van der C.M.C.; Binnendijk, G.P.

  2010-01-01

  Op Varkensproefbedrijf Raalte is nagegaan of de variatie in geboortegewicht binnen een toom en de uitval van biggen tijdens de zoogperiode verlaagd kunnen worden door zeugen tijdens de voorgaande kraam- en gustfase of alleen tijdens de voorgaande gustfase lactose plus suiker (saccharose) te verstrek

 2. Biological and chemical development of mining lakes. Status report 1998/1999. Data acquisition, methods, trends; Biologische und chemische Entwicklung von Bergbaurestseen. Statusbericht 1998/1999. Bestandsaufnahme, Methoden und Entwicklungen

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Friese, K.; Tuempling, W. von (eds.)

  2000-07-01

  Acidification of mining lakes in central Germany and the Lausitz was investigated for three aspects: 1.) biological dynamics and material effects on plancton abundance and variety; 2.) Chemical and microbiological interactions between sediments influenced by mining (authochthone, allochthone) and water phase 3. 3.) Limnological and hydrochemical development of water systems in abandoned mining areas with a view to environmental quality and/or utilisation. The following objects were investigated. a) Goitsche open-cast mine (Bitterfeld district); b) Lake 111 (Koyne/Pllessa district), - Lakes 107, 117 (Koyne/Plessa district), Lake b (Schlabendorf-Nord district). [German] Kernproblem in den Braunkohlengebieten der neuen Bundeslaender ist die Versauerung von Bergbauseen. Die Bearbeitung des Verbundprojektes konzentriert sich in den Bergbaufolgelandschaften der Regionen Mitteldeutschland und Lausitz auf bergbaulich gestoerte und in Veraenderung befindliche Oberflaechenwasser-Systeme. Arbeitziele sind 1.) die Vertiefung der Kenntnisse zur biologischen Dynamik und zum stofflichen Einfluss auf die Diversitaet und Abundanz von Plankton in sauren Bergbauseen 2) Untersuchungen zu spezifischen Wechselwirkungen (chemisch, mikrobiologisch) zwischen bergbaulich beeinflussten Sedimenten (autochthon, allochthon) und der Wasserphase 3. Betrachtungen der limnologischen und hydrochemischen Entwicklung der Wassersysteme in Bergbaufolgelandschaften hinsichtlich Umweltqualitaetszielen und/oder Nutzungszielen. Im Rahmen des Verbundprojektes werden von den Sektionen Gewaesserforschung, Hydrogeologie, Analytik, Bodenforschung und Umweltmikrobiologie in Mitteldeutschland und der Lausitz folgende Objekte bearbeitet: a) Tagebaukomplex Goitsche (Bitterfelder Revier) und b) Restloch 111 (Revier Koyne/Plessa), - Restloch 107, 117 (Revier Koyne/Plessa), - Restloch B (Revier Schlabendorf-Nord). (orig.)

 3. Status en perspectieven van biologische H2 en CH4 productie : inventarisatie van R&D en expertise bij Nederlandse kennisinstellingen, betekenis voor duurzame ontwikkeling, R&D issues en ontwikkelingsrichtingen, mogelijkheden voor stimulering van ontwikkeling en implementatie

  NARCIS (Netherlands)

  Reith, J.H.; Albracht, S.P.J.; Bleijlevens, B.; Hagen, W.R.; Stams, A.J.M.; Keltjens, J.T.; Claassen, P.A.M.; Akkerman, I.; Wijffels, R.H.; Zeeman, G.; Lier, van J.B.; Groenestijn, van J.W.; Jansen, D.

  2003-01-01

  Deze rapportage beschrijft de uitkomsten van een inventarisatie onder onderzoekers verbonden aan Nederlandse kennisinstellingen. Het doel van de inventarisatie is: 1. Het in kaart brengen van lopend onderzoek, expertise en infrastructuur bij Nederlandse kennisinstellingen op het gebied van biologisc

 4. Soil chemical and physical factors of mycorrhiza mycel growth. Pt. 1 and 2. Pt. 1: Soil structure, soil aeration and spatial distribution of hyphae. - Pt. 2: Development of mycorrhizas in connection to nutrients, water and oxygen in soil and localization of cation uptake; Verteilung und Aktivitaet von Mykorrhizen in Abhaengigkeit von der Naehrelement-, Wasser- und Sauerstoffverfuegbarkeit. T. 1 und 2. T. 1: Bodenchemische und -physikalische Faktoren des Myzelwachstums von Mykorrhizapilzen: Bodenstruktur, Gashaushalt und Hyphenverteilung. - T. 2: Entwicklung von Mykorrhizen in Abhaengigkeit von der Naehrelement-, Wasser- und Sauerstoffverfuegbarkeit in unterschiedlich aggregierten Boeden sowie Lokalisation der Kationenaufnahme

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Wilpert, K. v. [Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Wuerttemberg, Freiburg im Breisgau (Germany). Abt. Bodenkunde und Waldernaehrung; Schack-Kirchner, H. [Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Wuerttemberg, Freiburg im Breisgau (Germany). Abt. Bodenkunde und Waldernaehrung; Hoch, R. [Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Wuerttemberg, Freiburg im Breisgau (Germany). Abt. Bodenkunde und Waldernaehrung; Guenther, S. [Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Wuerttemberg, Freiburg im Breisgau (Germany). Abt. Bodenkunde und Waldernaehrung; Hildebrand, E.E. [Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Wuerttemberg, Freiburg im Breisgau (Germany). Abt. Bodenkunde und Waldernaehrung; Kottke, I. [Tuebingen Univ. (Germany). Lehrstuhl Spezielle Botanik/Mykologie; Leontovycova, J. [Tuebingen Univ. (Germany). Lehrstuhl Spezielle Botanik/Mykologie

  1996-09-01

  This report consists of two parts. In part I, the interaction between distribution patterns of hyphae and the soil structure is discussed. Physiological limits of spreading of hyphae are discussed with regard to the aeration status of macropores and the structure-dependent distribution of nutrient pools. Part II deals with mycorrhizal development and the mycorrhizasoil interface. Soil samples were infiltrated by lanthanum nitrate solution and development of root systems and state of mycorrhizas were evaluated. (FK) [Deutsch] Dieser Bericht besteht aus zwei Teilen. Im ersten wird dargestellt, inwieweit Dichte und Verteilungsmuster von Pilzhyphen Abhaengigkeiten von der Aggregatstruktur des Bodens aufweisen. Physiologische Ausbreitungsgrenzen wurden anhand des Belueftungsstatus im Makroporenraum und der strukturabhaengigen Verteilung von Naehrelementpools interpretiert und diskutiert. Der zweite Teil berichtet ueber Mykorrhiza- und Myzelentwicklung sowie die durch Zugabe von Lanthanionen stimulierte Kationenaufnahme in Abhaengigkeit von der Ionenverfuegbarkeit und vom Wasserstress. (FK)

 5. Minimization of disinfection byproduct formation and regrowth in the distribution network of long distance distribution systems. Final report; Minimierung der Desinfektionsnebenproduktbildung und der Wiederverkeimung im Verteilungsnetz von Fernwasserversorgungssystemen. Teilprojekt 1: Optimierung des Desinfektionsregimes. Teilprojekt 2: Optimierung des Betriebes von Fernleitungssystemen. Teilprojekt 3: Mischung von Waessern, Ortsnetze. Abschlussbericht

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Wricke, B.; Krueger, M.; Weber, A.; Petzoldt, H.; Korth; Andrusch; Boehm; Haeusler

  2002-03-27

  possible to asses the consequences of the operational and disinfectant conditions on the bacterial quality change in the system. It was shown that there is no need to work with disinfectant residuals in systems fed with water containing low BOM, regardless of the flow time and the flow way. In the FWV DS as well as in the DS of the HWA the chlorine dosage could be reduced without an increased bacterial content of the water. (orig.) [German] Ziel des Verbundforschungsvorhaben war es, durch Untersuchungen im Leitungsnetz der Fernwasserversorgung Elbaue-Ostharz GmbH (FWV) sowie der Halleschen Wasser und Abwasser GmbH (HWA) in Verbindung mit Untersuchungen an Versuchsanlagen die Ablaeufe der mikrobiologischen Gueteveraenderung bei der Wasserverteilung in Fernleitungsnetzen unter den in Deutschland ueblichen Bedingungen der Verteilung eines Wassers mit niedrigen Gehalten an biologisch abbaubaren Stoffen und Desinfektionsmittelrestkonzentrationen aufzuklaeren und auf dieser Grundlage Ansaetze fuer die Modellierung zu erarbeiten. Die Bearbeitung des Vorhabens erfolgte in drei Teilprojekten. Ein wesentlicher Schwerpunkt fuer alle Teilprojekte war ein gemeinsam realisiertes Netzmessprogramm. Im Ergebnis der durchgefuehrten Untersuchungen konnte gezeigt werden, dass die ueber die Koloniezahl erfassbare Aufkeimung im Leitungsnetz im Wesentlichen auf den Eintrag von Mikroorganismen aus den in allen Leitungen vorhandenen Biofilmen in den Wasserkoerper zurueckzufuehren ist. Beim Einsatz der chemischen Desinfektion ist die Bildung von Naehrstoffen zu beachten. Als wesentliche, die Biofilmbildung beeinflussende Faktoren wurden der Naehrstoffgehalt und das eingesetzte Rohrleitungsmaterial ermittelt. Insbesondere konnte gezeigt werden, dass es in mit Bitumen ausgekleideten Leitungen zu einer verstaerkten Besiedlung kommt, waehrend die biologische Aktivitaet in zementmoertelausgekleideten Leitungen durch den hohen pH-Wert an der Oberflaeche gestoert wird. Der Keimeintrag aus dem Biofilm ist

 6. Aardappelveredeling in de praktijk : gentechnologie kwam er niet aan te pas

  NARCIS (Netherlands)

  Driessen, E.; PPO Praktijkonderzoek Plant en Omgeving,

  2008-01-01

  Akkerbouwer en hobbykweker Niek Vos is de ontdekker van de Bionica, de eerste biologische consumptieaardappel die resistent is tegen de gevreesde aardappelziekte phytophthora. Na jaren geduldig kruisen van verschillende rassen, veel vakkennis, enorme inzet en hulp van veredelingsbedrijf Meijer, lukt

 7. Klimaatverandering te lijf : interview met Wijnand Sukkel

  OpenAIRE

  Noorduyn, L.; Sukkel, W.

  2010-01-01

  Biologische boeren en tuinders kunnen actief helpen klimaatverandering te verminderen. De mogelijkheden zijn er, al is het niet altijd makkelijk. Mari Marinussen, kennismanager bij Biologica en Wijnand Sukkel, onderzoeker bij Wageningen UR, laten de mogelijkheden en dilemma's zien

 8. Allochtonen en voeding : een literatuurverkenning

  NARCIS (Netherlands)

  Berg, van den I.

  2010-01-01

  Rapportage van een kwalitatieve literatuurverkenning over de mogelijkheden van afzet van biologische voedingsproducten onder Turken, Marokkanen en Surinamers in Nederland. Hierbij is gekeken naar literatuur over de huidige voedselconsumptie en percepties hierover.

 9. Toepassing natuurlijke geotextielen in beekdalen onderzocht

  NARCIS (Netherlands)

  Gosselink, R.; Dam, van J.; Klompenburg, van J.

  2000-01-01

  Biologisch afbreekbare (natuurlijke) geotextielen gemaakt uit plantaardige vezelgrondstoffen zijn interessant voor het tegengaan van erosie bij de inrichting van natuurvriendelijke oevers en bieden voordelen boven synthetische geotextielen (vegetatieontwikkeling, verwijderingskosten, milieu). Het wa

 10. Eindrapportage 'groentereststromen naar biosap'

  NARCIS (Netherlands)

  Jukema, N.J.; Kosters, P.S.R.

  2007-01-01

  Dit eindrapport beschrijft de onderzoekstechnische en procesmatige resultaten van het co-innovatieproject ‘Groentereststromen naar biosap’. Dit co-innovatieproject had tot doel het realiseren van samenwerking tussen ketenpartijen en kennisinstellingen, waarmee biologisch groentesap in bulk volgens g

 11. Broeikasgasmetingen binnen project CTF Flevoland 2009

  NARCIS (Netherlands)

  Wijk, van C.A.P.

  2010-01-01

  Meting van de uitstoot van de broeikasgassen lachgas, methaan en koolzuurgas bij drie (biologische) teeltsystemen: Teeltsysteem met beperkte berijding maar met standaard hoofd grondbewerking; Teelstysteem met onbereden bedden en minimale grondbewerking; Teeltsysteem met standaard grondbewerking en b

 12. Enige epidemiologische kanttekeningen bij de toepassing van insektenverslinders (Entomophthorales)

  NARCIS (Netherlands)

  Verberne, F.; Zadoks, J.C.

  1984-01-01

  Over de praktische toepassing van Entomophthorasoorten (schimmels) als biologisch bestrijdingsmiddel van insekten, met aandacht voor de infektiecyklus van deze entomopathogene schimmel. Veelbelovend lijkt het gebruik van Verticillium lecanii tegen wittevlieg

 13. Onkruid mechanisch de baas blijven

  NARCIS (Netherlands)

  Bleeker, P.O.

  2011-01-01

  Akkerbouwers krijgen steeds minder chemische onkruidbestrijdingsmiddelen tot hun beschikking, zeker in kleinere teelten. Daarnaast groeit het areaal biologisch. Onkruidspecialist Piet Bleeker van het PPO zet daarom de ontwikkelingen in mechanische onkruidbestrijding op een rijtje.

 14. Aardbei onkruidvrij door mix van maatregelen : planttijdstip, mechanische bestrijding en tijdstip stro inbrengen bepalen onkruiddruk

  NARCIS (Netherlands)

  Schans, van der D.A.; Evenhuis, A.; Wilms, J.A.M.

  2003-01-01

  PPO onderzocht in 2002 verschillende combinaties van methoden van onkruidbestrijding in de vroege en late productieteelt van biologische aardbeien. De effecten van planttijdstip (april en juni), mechanische bestrijding (schoffelen plus vingerwieder, of eggen), bodembedekking met plastic of gehakseld

 15. KennisCoalitie Organics : nieuw samenwerkingsverband in onderwijs

  NARCIS (Netherlands)

  Janmaat, L.; Wijnands, F.G.

  2013-01-01

  CAH Dronten, het Louis Bolk Instituut, Wageningen UR, LTO Noord en Bionext bundelen hun kennis en kunde. KennisCoalitie Organics is de naam waaronder deze brede samenwerking praktijkgerichte cursussen en trainingen voor biologische landbouw aanbiedt.

 16. Menugestuurde biocatering : eindrapport AKK

  NARCIS (Netherlands)

  Soethoudt, J.M.; Snels, J.C.M.A.; Jong, de P.W.G.A.

  2005-01-01

  De focus van het project "Menugestuurde Biocatering" was het realiseren van een zo groot mogelijke omzetgroei van biologische producten in de bedrijfscatering. Hierbij werd voor meerdere productgroepen structurele logistieke en marketing oplossingen gezocht, die afhankelijk waren van de levenscyclus

 17. Pherobank: gecontroleerde afgifte van lokstoffen

  NARCIS (Netherlands)

  Stol, W.; Griepink, F.C.

  2007-01-01

  Achtergrond. Synthetische signaalstoffen (feromonen) worden wereldwijd toegepast voor de signalering en bestrijding van plaaginsecten in geïntegreerde bestrijdingsmethoden (Integrated Pest Management). Door de omschakeling van primaire producenten van de gangbare naar geïntegreerde- en biologische p

 18. Geen antibiotica meer nodig

  NARCIS (Netherlands)

  Vrolijk, M.; Finke, E.

  2009-01-01

  Het is mogelijk om melk te produceren zonder antibiotica in te zetten. Sommige melkveehouders doen het al en anderen willen het graag bereiken. In de Themawerkgroep Antibioticavrij Produceren van het bedrijfsnetwerk biologische melkveehouderij komen alle aspecten aan de orde

 19. Homeopathische middelen in de melkveehouderij

  NARCIS (Netherlands)

  Vorst, van der Y.

  2001-01-01

  Antibiotica hebben niet altijd de gewenste effecten bij toediening. Tevens loopt een melkveehouder hierbij het risico van residuen in de tankmelk. Ook de toename van biologische melkveehouderijbedrijven zorgt ervoor dat de vraag naar alternatieve geneeswijze groeit.

 20. Ruimere toepassingsmogelijkheden landfarming van verontreinigde baggerspecie : het duurt even, maar de specie wordt echt schoon

  NARCIS (Netherlands)

  Harmsen, J.; Zweers, A.J.

  2009-01-01

  Bijna 20 jaar geleden is op de locatie Kreekraksluizen een experiment gestart om verontreinigde baggerspecie biologisch te reinigen met behulp van landfarming. De gereinigde baggerspecie ligt hier nog steeds en wordt nog gemonitored en dit heeft een unieke waarnemingsreeks opgeleverd

 1. Mineralenbehoefte : koper en selenium vragen aandacht op Bioveembedrijven

  NARCIS (Netherlands)

  Smolders, E.A.A.; Plomp, M.

  2005-01-01

  Bij het streven naar zelfvoorziening en het telen van eigen krachtvoer is op biologische bedrijven extra aandacht nodig voor de mineralen en spoorelementen. Het jongvee heeft de grootste kans op tekorten, zo blijkt uit resultaten van het project Bioveem

 2. BREF Information Sheet on ''Waste Treatment''. Significance of European plant standards for mechanical biological waste treatment plants; BREF-Merkblatt ''Abfallbehandlung''. Bedeutung europaeischer Anlagenstandards fuer die mechanisch-biologische Abfallbehandlung

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Kalmbach, S. [Umweltbundesamt Dessau (Germany)

  2006-07-01

  The IVU Directive of the European Union of 1996 requires that all environmentally relevant industrial plants, this including waste disposal plants, must be equipped with the ''best available techniques'' (BAT). By 30 October 2007 at the latest this is also to apply for all existing plants. The pan-European exchange of information on best available techniques will be facilitated by Best Available Technique Reference (BREF) Notes as provided by the Sevilla Process. The present paper explains the significance of these documents for the member states and their use in Germany. It gives an overview of BREF work already completed or in progress. The author describes the ''Sevilla Process'' and the most important harmonisation outcomes for the BREF Note on ''Waste Treatment'', which comprises chemical and physical treatment, mechanical biological treatment, preparation of refuse-derived fuels, slag processing, solvent recycling, and used oil recycling. He concludes with an outlook on the implementation of the BREF Notes.

 3. Development of biodegradable materials on the basis of renewable materials, starch, vegetable oils and natural fibres. Part 3: Derivation of starch of DS = 0.3 to 2.5. Final report; Entwicklung biologisch abbaubarer Werkstoffe auf der Basis nachwachsender Rohstoffe, Staerke, Pflanzenoel und Naturfasern. T. 3: Derivatisierung der Staerke von DS=0,3 bis 2,5. Abschlussbericht

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Engelmann, G.; Lang, J.; Rafler, G.

  2002-01-01

  The last few years have seen rapid developments in the field of starch use in the polymer sector. Destructured starch, with suitable modifiers, can be processed into foils and formed parts by thermoplastic methods. Their properties during processing and use differ from those of conventional plastics, however. The main reason for this is the structural hydrophilia of starch and starch products, which reduces their technical applications. In this project, the fundamentals for starch-based materials with better material characteristics are to be developed in order to improve the chances of these economically and ecologically attractive materials on the market and enhance their range of applications. [German] In den letzten Jahren haben die Entwicklungen auf dem Gebiet des Staerkeeinsatzes im Polymersektor erhebliche Fortschritte gemacht. Destrukturierte Staerken lassen sich heute unter Zusatz geeigneter Modifikatoren nach bekannten Formgebungsverfahren thermoplastisch zu Folien und Formkoerpern verarbeiten. Das Eigenschaftsprofil der staerkebasierenden Materialien entspricht jedoch nicht demjenigen konventioneller Kunststoffe. Dies betrifft sowohl die Gebrauchs- als auch die Verarbeitungseigenschaften. Wesentliche Ursache dieser fuer viele Applikationen unzureichenden Materialeigenschaften ist die strukturbedingte Hydrophilie von Staerken und daraus hergestellten Produkten. Diese Hydrophilie fuehrt dann zu einer hohen Feuchtigkeitsempfindlichkeit von staerkebasierenden Materialien, die ihre Einsatzmoeglichkeiten in technischen Bereichen erheblich einschraenkt. In dem durch die Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe gefoerderten Verbundprojekt ''Entwicklung bioabbaubarer Werkstoffe auf der Basis nachwachsender Rohstoffe, Staerke und Pflanzenoel'' sollen deshalb Grundlagen fuer staerkebasierende Werkstoffe bzw. Werkstoffkomponenten mit deutlich verbesserten Materialeigenschaften erarbeitet werden, um die Chancen dieser wirtschaftlich und oekologisch attraktiven Materialien am Kunststoffmarkt signifikant zu verbessern bzw. ihnen auch neue Applikationen zu erschliessen. (orig.)

 4. Biological degradation of petroleum hydrocarbons in the Northsea with special reference to component difficult to biodegrade and useful as key compounds for marine environmental monitoring by chemical analysis. Biologischer Abbau von Erdoelkohlenwasserstoffen in der Nordsee unter besonderer Beruecksichtigung von schwer abbaubaren Komponenten, die als Leitsubstanzen fuer die chemisch analytische Ueberwachung der Meeresumwelt dienen sollen

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Bruns, K.; Gunkel, W. (Biologische Anstalt Helgoland (Germany, F.R.). Meeresstation); Dahlmann, G.; Theobald, N. (Deutsches Hydrographisches Inst., Hamburg (Germany, F.R.). Lab. Suelldorf)

  1989-01-01

  Supplemented degradation tests of petroleum by marine bacteria in batch culture were analysed by gas chromatography and combined gas chromatography and mass spectroscopy. The results show a variety of effects produced by the different nutrient salts concentrations and combinations with trace elements. The known supplementation of microbial oil degradation by nitrogen and phosphorus is greatly enhanced in its effectiveness by the addition of trace elements. Even those oil components which are known to be resistant to biodegradation, will be attacked when incubated with low concentrations of nitrogen and phosphorus (0.01 NP or P 4xN) and trace elements; pyrene and methyl dibenzothiophenes, for instance, were reduced by 40 to 50% after 6 week incubation. An optimal composition resulting in optimal biodegradation in any of the oils studied, was not found. The findings suggest that the biodegradation of specific petroleum hydrocarbons is determined by the composition and concentration of the supplementation used. (orig.).

 5. Polonium-210 and lead-210 in the Southern Polar Ocean: Naturally occurring tracers of biological and hydrographical processes in the surface waters of the Antarctic Circumpolar Current and the Weddell Sea; Polonium-210 und Blei-210 im Suedpolarmeer: Natuerliche Tracer fuer biologische und hydrographische Prozesse im Oberflaechenwasser des Antarktischen Zirkumpolarstroms und des Weddellmeeres

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Friedrich, J.

  1997-11-01

  In this thesis the distribution of {sup 210}Po and {sup 210}Pb in the upper 600 m of the Antarctic Circumpolar Current and the Weddell Sea was investigated along north-south transects in austral spring and autumn. {sup 210}Po and {sup 210}Pb can serve as sensitive tracers for the special hydrographic conditions of the Antarctic Circumpolar Current and the Weddell Sea as well as for biological processes during phytoplankton blooms. The {sup 210}Po/{sup 210}Pb disequilibrium was used as a tracer for particle export. This tracer integrates export on a timescale of 276 days because of the 138 day half-life of {sup 210}Po and complements the {sup 234}Th/{sup 238}U disequilibrium as another tracer for plankton production and export on a shorter timescale of several weeks. (orig.) [Deutsch] In der vorliegenden Arbeit wurde die Verteilung von Blei-210 und seinem Enkelnuklid Polonium-210 im Antarktischen Zirkumpolarstrom und im Weddellmeer bis 600 m Tiefe in mehreren meridionalen Transekten im australen Fruehjahr und Herbst waehrend der `Polarstern`-Expeditionen ANT-X/6 und ANT-XI/4 untersucht. Die Verteilung von {sup 210}Pb und {sup 210}Po wird von mehreren Faktoren beeinflusst, sowohl durch die Advektion von Wassermassen im Antarktischen Zirkumpolarstrom und im Weddellmeer als auch von biologischen Prozessen z.B. innerhalb einer Planktonbluete. Bevor die Verteilungsmuster von {sup 210}Pb und {sup 210}Po jedoch als Tracer fuer einen Prozess genutzt werden koennen, muss der Effekt der einzelnen Faktoren auf die Verteilung betrachtet werden. (orig.)

 6. SYNTHESIS OF CHALCONES, 1, 3-THIAZINES AND 1, 3-PYRIMIDINES DERIVATIVES AND THEIR BIOLOGICAL EVALUATION FOR ANTIINFLAMMATORY, ANALGESIC AND ULCEROGENIC ACTIVITY SYNTHESIS von Chalkonen, 1, 3-Thiazine AND 1, 3-PYRIMIDINE DERIVATE UND IHRE BIOLOGISCHE EVALUATION FOR entzündungshemmende, schmerzstillende und ulcerogene ACTIVITY

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Vijay V. Dabholkar and Sagar D. Parab

  2011-08-01

  Full Text Available Series of chalcones 2 and 2-amino-4-(2'-amino-5'-substitued phenylmercapto-6-phenyl pyrimidine 3, 2-substituted guanidino-4-(2'-amino-5'-substitued phenylmercapto-6-phenyl-1, 3- thiazine 4, Schiff base of 2-amino-4-(2'-amino-5'-substitued phenylmercapto-6-phenyl pyrimidine 5, 2-[2"-(substituted phenyl-4"-oxo-5"H-thiazol-3"-yl-4-{2'-[2"'- (substitutedphenyl-4"'-oxo-5"'H-thiazol-3"'-yl]-5'-substitued phenyl}mercapto-6-phenyl pyrimidine 6 were synthesized and studied by IR, NMR and Mass spectroscopy. The new products showed anti-inflammatory, analgesic, and ulcerogenic activities comparable to that of indomethacin and acetylsalicylic acid, respectively.

 7. Zum Wissenschaftsverständnis der modernen Evolutionsbiologie

  Science.gov (United States)

  Sommer, Ralf J.

  Die moderne Evolutionsbiologie hat ihren Ursprung in den Arbeiten von Charles Darwin und Alfred Wallace (Darwin 1963). Der gemeinsame Ausgangspunkt des Evolutionsgedanken ist dabei die Beobachtung, dass die biologische Welt nicht konstant ist. Biologische Systeme und alle darin lebenden Organismen unterliegen über längere Zeiträume hinweg einer stetigen Veränderung. Diese grundlegende Eigenschaft biologischer Systeme macht die Biologie zu einer historischen Wissenschaft und stellt einen wichtigen Gegensatz zu großen Teilen der Physik dar. Obwohl die Aussage von der Veränderlichkeit der Arten heute trivial klingt, war sie im 19. Jahrhundert eine Revolution, da die Konstanz der Arten und der Welt eine vorherrschende Stellung im damaligen Weltbild hatte (Amundson 2005).

 8. Dioxinetest RIKILT heeft zijn waarde bewezen

  NARCIS (Netherlands)

  Mengelers, M.J.B.; Hoogenboom, L.A.P.; Traag, W.A.

  1999-01-01

  Sinds 1992 werkt het Rikilt in samenwerking met de Wageningen Universiteit aan een biologische methode voor het screenen van agrarische producten op dioxinen en dioxineachtige PCB's. De methode is gevalideerd voor het aantonen van dioxinen in melk en in citruspulp uit Brazilie

 9. Nieuwe meetmethode voor emissie buitenuitloop

  NARCIS (Netherlands)

  Leeuw, de M.T.J.

  2003-01-01

  Varkensstallen moeten tegenwoordig emissiearm gebouwd worden. Dit lijkt in strijd met de steeds hogere eisen m.b.t. welzijn die aan de huisvesting worden gesteld. Denk aan de biologische varkenshouderij. Hierbij hebben de dieren de beschikking over buitenuitloop en natuurlijk geventileerde ruimten.

 10. Landelijk Meetnet Bodemkwaliteit: Nematodenfauna. Deel 3: Bemonstering 1995 (akkerbouwgebieden op zandgrond)

  NARCIS (Netherlands)

  Esbroek MLP van; Alkemade JRM; Schouten AJ; LBG

  1997-01-01

  Betreft een beschrijving van de nematodenfauna in 19 akkerbouwbedrijven welke over vijf jaar opnieuw bemonsteren zullen worden om trends op te kunnen sporen in eventuele veranderingen in de chemische of biologische samenstelling van de bodem. Hiervoor werden van de nematodenfauna de dichtheid en

 11. Deskstudie alternatieve gezondheidszorg voor melkvee

  NARCIS (Netherlands)

  Groot, M.J.

  2003-01-01

  Dit rapport beschrijft alternatieve strategieën en therapieën voor mastitis, parasitaire infecties en paratuberculose bij biologisch melkvee. Wat betreft de alternatieve mogelijkheden wordt, vooral bij mastitis, een breed scala aan middelen gebruikt. De mogelijk te gebruiken methoden bestaan uit hom

 12. Alle ziektes in de glastuinbouw op één DNA-chip

  NARCIS (Netherlands)

  Bonants, P.J.M.; Wubben, J.P.; Kamminga, H.

  2001-01-01

  Onderzoekers van Plant Research International in Wageningen en het Praktijkonderzoek Plant en Omgeving hebben nieuwe detectiemethoden ontwikkeld op basis van moleculair-biologische technieken. Voor diverse virussen, bacteriën, schimmels en nematoden zijn snelle tests ontwikkeld met behulp van de PCR

 13. Evaluatie van de ecologische effectiviteit van de houtconstructies in de Snelle loop

  NARCIS (Netherlands)

  Verdonschot, R.C.M.; Brugmans, Bart; Moeleker, Mieke; Verdonschot, P.F.M.

  2016-01-01

  In de Snelle Loop zijn in 2012 verschillende typen houtconstructies aangebracht. Waterschap Aa en Maas en studenten van de HAS Hogeschool in Den Bosch verrichten sindsdien jaarlijks fysisch-chemische, hydromorfologische en biologische metingen. In deze studie zijn de tot nu toe verzamelde gegevens o

 14. Voedselfraudeur ontmaskerd (interview met Saskia van Ruth en Rita Boerrigter-Eenling)

  NARCIS (Netherlands)

  Smit, A.; Ruth, van S.M.; Boerrigter-Eenling, G.R.

  2014-01-01

  Producenten die sjoemelen met de herkomst van levensmiddelen kunnen vaker op het matje worden geroepen. RIKILT Wageningen UR ontwikkelt steeds meer tests die duidelijk maken waar de ingrediënten vandaan komen én of ze wel echt op biologische wijze zijn gemaakt. Koffie en eieren blijken wat dat betre

 15. Krachtpatsers in de kas

  NARCIS (Netherlands)

  Goud, J.C.

  2015-01-01

  Op 3 september 2015 opende het museum Micropia, samen met BASF, een nieuwe opstelling over biologische gewasbescherming. De tentoonstelling ‘Krachtpatsers in de kas’ laat het grote publiek zien hoe microscopisch kleine insectenjagers worden ingezet bij de bestrijding van trips in de sierteelt. Calif

 16. Thermal processing of conditioned waste and fuel substitutes; Thermische Behandlung vorbehandelter Abfaelle und Ersatzbrennstoffe

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Velden, F. van der; Engweiler, J. [Von Roll Umwelttechnik AG, Zurich (Switzerland)

  1998-12-31

  Different technologies for the thermal processing of mechanical-biologically conditioned waste are described and compared in terms of cost and flexibility. (orig.) [Deutsch] Es werden verschiedene Technologien der thermischen Behandlung mechanisch-biologisch vorbehandelter Abfaelle vorgestellt und im Hinblick auf Kosten und Flexibilitaet verglichen. (orig.)

 17. Mot Duponchelia zit in de val

  NARCIS (Netherlands)

  Deventer, van P.; Griepink, F.C.

  2006-01-01

  Door de toenemende biologische bestrijding ontstaan vaker rupsenplagen dan voorheen, zoals van de 'verborgen veelvraat' Duponchelia fovealis. De Plantenziektenkundige Dienst is met de sector in overleg over maatregelen om het door de rupsen van dit motje verorzaakte probleem bij de export van paprik

 18. Geïntegreerde bestrijding van citruswolluis Planococcus citri in roos

  NARCIS (Netherlands)

  Pijnakker, J.; Leman, A.; Hennekam, M.

  2013-01-01

  Citruswolluis, Planococcus citri (Risso), is een van de belangrijkste plagen geworden in de rozenteelt onder glas. Er is inmiddels veel praktijkervaring met de toepassing van biologische bestrijders om haarden uit te roeien. Voor de professionele tuinbouw is de effectiviteit van deze aanpak doorgaan

 19. Over verschillen en overeenkomsten

  NARCIS (Netherlands)

  Groenen, M.A.M.

  2005-01-01

  Genoomonderzoek bij landbouwhuisdieren levert een belangrijke bijdrage aan een verhoogd fundamenteel wetenschappelijk inzicht in het biologisch functioneren van dier en mens en maakt het in toenemende mate mogelijk om binnen de fokkerij dieren te selecteren op basis van bekende variaties in het erfe

 20. Aanzuursystemen voor rundveedrijfmest in stallen

  NARCIS (Netherlands)

  Melse, R.W.; Starmans, D.A.J.; Ogink, N.W.M.

  2015-01-01

  Door drijfmestmest aan te zuren in de mestkelder onder de stal, kan de emissie van ammoniak gereduceerd worden. Dit aanzuren kan op twee manieren plaatsvinden: 1) Aanzuren met zwavelzuur; 2) Biologisch aanzuren, dat wil zeggen dat er zure componenten worden geproduceerd door bacteriën in de mest. Op

 1. Toluca nog steeds resistent tegen phytophthora (interview met o.a. Geert Kessel)

  NARCIS (Netherlands)

  Engwerda, J.; Kessel, G.J.T.

  2009-01-01

  Het biologische aardappelras Toluca is nog steeds volledig resistent tegen phytophthora. Dat in een laboratorium drie isolaten van phytophthora de resistentie hebben omzeild, is een theoretisch gegeven, vindt commercieel directeur Jan van Hoogen van Agrico. Toluca is gekweekt door Agrico en in 2007

 2. Coupling of MgATP hydrolysis and electron transfer in the pre-steady state phase of the nitrogenase reaction.

  NARCIS (Netherlands)

  Mensink, R.E.

  1992-01-01

  Eén van de belangrijkste moleculen in de plantenwereld is ammoniak (NH 3 ). Uitgaande van ammoniak synthetiseert de plant biomoleculen zoals eiwitten en nucleïnezuren. Planten zelf zijn niet in staat moleculair stikstof (N 2 ) te reduceren tot ammoniak. De biologische reductie

 3. We moeten veel meer doen voor behoud bodemkwaliteit : Interview met Wijnand Sukkel

  NARCIS (Netherlands)

  Dubbeldam, R.; Sukkel, W.

  2011-01-01

  De teruggang in bodemkwaliteit is een grotere bedreiging dan de klimaatverandering. Deze stelling durft Wijnand Sukkel van Wageningen UR wel aan. De hele landbouw, inclusief de biologische, heeft een belangrijke opdracht om alles te doen voor een duurzaam bodembeheer. Wat zijn de mogelijkheden?

 4. Ontwikkeling van een biotoets voor het Noordelijk wortelknobbelaaltje (Meloidogyne hapla)

  NARCIS (Netherlands)

  Zondervan, A.A.W.

  1987-01-01

  Beschrijving van onderzoek naar de optimalisatie en standaardisatie van een biotoets voor M. hapla met goudsbloem (Calendula officinalis). Daarnaast worden biologische kenmerken van dit aaltje, de gewijzigde toetsmethodiek (toetsmedium sla) en de m.b.v. de proefresutaten opgestelde indeling in besme

 5. Kwaliteit van zaaizaad kool verbeteren

  NARCIS (Netherlands)

  Groot, S.P.C.

  2008-01-01

  Kwalitatief goed biologisch zaaizaad voor koolsoorten is moeilijk te produceren. Oorzaken zijn de ongelijkmatige bloei en afrijping van het zaad. Daarnaast kunnen schimmels en bacteriën via het zaad de plant besmetten. In dit biokennis bericht informatie over onderzoek aan apparatuur die het optimal

 6. Milieugerichte levenscyclusanalyse van kiemremmingsmiddelen voor aardappelen. Vergelijking van twee kiemremmingsmiddelen gedurende de gehele levensloop van productie van grondstoffen tot eindgebruik : het 'chemische' middel (C)IPC en Carvon, gewonnen uit k

  NARCIS (Netherlands)

  Kerstholt, R.

  1995-01-01

  In dit onderzoek is een vergelijking gemaakt van de milieueffecten van kiemremmingsmidde- len voor aardappelen in het kader van een mogelijke vervanging van bestaande chemische kiemremmingsmiddelen door een nieuw biologisch produkt, dat agrarisch geproduceerd wordt. E‚n van de manieren om milieueffe

 7. Historische kennis : bodem en bemesting in de kasteelt van weleer

  NARCIS (Netherlands)

  Burgt, van der G.J.H.M.

  2009-01-01

  Door middel van een literatuurstudie is gekeken naar kennis op het gebied van grondbewerking, beworteling en bemesting in de grondgebonden kasteelt in Nederland van 1945 tot 1975. Doel hiervan was het achterhalen van inspirerende kennis voor de huidige grondgebonden biologische bedekte teelt. Er zij

 8. Alternatieve voedergewassen : ervaringen met erwten/graan, amarinth en snijsorghum

  NARCIS (Netherlands)

  Schooten, van H.A.

  2003-01-01

  In 2002 zijn door Praktijkonderzoek Veehouderij, in samenwerking met Stimuland Overijssel, drie demo's aangelegd met alternatieve voedergewassen voor de biologische melkveehouderij. De opbrengsten en voederwaarde-gegevens voor mengteelten gerst/erwten, gerst/rode klaver en triticale/erwten, en voor

 9. Vibrational spectroscopy of phytochromes and phytochrome-related photoreceptors

  OpenAIRE

  Velázquez Escobar, Francisco Javier

  2015-01-01

  In dieser Arbeit wurde ein integrierter schwingungsspektroskopischer Ansatz zur Untersuchung der Mechanismen der Licht-induzierten Prozesse in Phytochromen angewandt. Diese Photorezeptor-Proteine binden ein offenkettiges Tetrapyrrol als Cofaktor. Hauptsächlich als kanonische (Pflanzen), prototypische (Bakterien, Pilze), Bathy-Phytochrome (Bakterien) und Cyanobakteriochrome (Cyanobakterien) klassifiziert, regulieren Phytochrome diverse biologische Prozesse (z. B. Blühverhalten, Phototaxis und ...

 10. Emballage naturel de produits biologiques

  NARCIS (Netherlands)

  Thoden van Velzen, E.U.

  2011-01-01

  Hoe milieuvriendelijk zijn hernieuwbare en biologisch afbreekbare kunststofverpakkingen eigenlijk? Voor het verpakkend bedrijfsleven is het lastig om daarachter te komen en dus weloverwogen keuzes te maken. In het onderzoek ‘Natuurlijk verpakt’ – uitgevoerd door Wageningen UR Food & Biobased Res

 11. De oefenstabiele onderbeensosteosynthese : een vergelijkend onderzoek naar de waarde van de fixatie van de fractura cruris met behulp van de AO compressieplaat

  NARCIS (Netherlands)

  J. Bender (Johannes)

  1970-01-01

  textabstractFractuurgenezing is een biologisch herstelproces met een aantal mechanische aspecten. Van deze zijn er twee van groot praktisch belang, omdat zij rechtstreeks door een medische behandeling te bernvloeden zijn. Dit zijn de repositie en de immobilisering van het gebroken bot; iedere fractu

 12. Niedermolekulare Verbindungen aus Spinnen als chemische Sensoren

  DEFF Research Database (Denmark)

  Olsen, Christian Adam; Kristensen, Anders S.; Strømgaard, Kristian

  2011-01-01

  sie als Leitstrukturen für die Entwicklung, Synthese und biologische Untersuchung synthetischer Analoga verwendet. Weit weniger erforscht sind hingegen Verbindungen, die der Kommunikation von Spinnen dienen. Vor kurzem wurden jedoch auf dem Gebiet der Pheromone und Allomone aus Spinnen neue...

 13. Notes on marine fishes from the Netherlands Antilles, with the description of a new species, Eutyx tumidifrons (Brotulidae)

  NARCIS (Netherlands)

  Boeseman, M.

  1960-01-01

  A small number of fishes from the Netherlands Antilles has been collected and recently presented to the Leiden Museum by Dr. J. S. Zaneveld, Head of the Biology Department, College of William and Mary, Norfolk, Va., formerly Director of the Caraibisch Marien Biologisch Instituut, Curaçao; and Dr. L.

 14. Vertrouwen tussen marktpartijen is sleutel tot verwaarding reststromen

  NARCIS (Netherlands)

  Dubbeldam, R.

  2007-01-01

  Slechts anderhalf jaar was er nodig om een stabiele keten te vormen voor de verwerking van biologische groentereststromen tot hoogwaardig groentesap. Nu, na de afsluiting van het project, liggen er al diverse sappen in de winkel. Een klinkend resultaat van het co-innovatieproject “Van groentereststr

 15. Arginine and Tryptophan rich antimicrobial peptides (AMPs) : modifications, application and mode of action

  OpenAIRE

  Penkova, Maya

  2010-01-01

  Da multiresistente Bakterienstämme ein häufiges Problem darstellen, besteht Bedarf an neuen Verbindungen, die keine Resistenzen hervorrufen. Eine solche Verbindungsklasse stellen die kationischen antimikrobiellen Peptide dar (cationic antimicrobial peptides, AMPs). Mithilfe von Festphasenpeptidsynthese wurden Peptide und deren Metallocenanaloga (Ferrocen- und Ruthenocenbiokonjugate) hergestellt und auf ihre biologische Aktivität untersucht. Alle hergestellten Verbindungen zeigten ...

 16. Maatregelen ter beperking van energiegebruik en broeikasgasemissies in de melkveehouderij, akkerbouw en vollegrondsgroenteteelt

  NARCIS (Netherlands)

  Haan, de J.J.; Schooten, van H.A.; Bos, J.F.F.P.; Wel, van der C.; Voort, van der M.P.J.

  2007-01-01

  In dit rapport wordt getracht de beschikbare kennis over maatregelen in de biologische melkveehouderij, akkerbouw en vollegrondsgroenteteelt op een rij te zetten. Aspecten uit de keten zijn buiten beschouwing gelaten. Er is voor gekozen om de ca 20 meest effectieve maatregelen te beschrijven die bij

 17. Feeling the landscape: six psychological studies into landscape experience

  NARCIS (Netherlands)

  Karmanov, D.Y.

  2009-01-01

  In de zes studies van deze dissertatie zijn een aantal zowel praktische als theoretische vraagstukken met betrekking tot de beleving van landschap onderzocht. Landschapsbeleving wordt gedefinieerd als een dynamisch proces, als het resultaat van interacties tussen cultureel en biologisch bepaalde, al

 18. Met uitloop meer kans op parasitaire infecties

  NARCIS (Netherlands)

  Eijck, I.A.J.M.

  2003-01-01

  Parasitaire infecties vormen een belangrijk probleem in de biologische- en scharrelhouderij. In een veldinventarisatie van het Praktijkonderzoek van ASG werden meer Ascaris suum (spoelwormen), coccidiën en Toxoplasma gondii gevonden op bedrijven met uitloop dan op bedrijven zonder uitloop. Nader ond

 19. Movie and Comic-Review: Star Trek

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Karl H. Stingeder

  2013-03-01

  Full Text Available Ob als Film oder Comic: Star Trek ist eine Vision, eine Utopie voller atem­beraubender Bilder, mannigfaltiger Charaktere und gegensätzlicher (biologischer Gruppierungen als Metapher zu den Gegensätzen und Gemeinsamkeiten auf unserem blauen Planeten.

 20. De betekenis van haver in het bouwplan

  NARCIS (Netherlands)

  Lamers, Jan

  2015-01-01

  Haver is een zeer waardevol voedingsproduct voor mens en dier. De teelt van haver heeft een bodem verbeterend effect waardoor het opbrengst vermeerderend kan werken voor volggewassen in teeltrotaties. Haver past in duurzame en biologische teelten. Een van de onderdelen van het kennisbasisproject ( K

 1. Het effect van pre- en probiota op de groei en gezondheid van geitenlammeren

  NARCIS (Netherlands)

  Dinteren, van L.; Haaij, de A.; Louis Bolk,

  2008-01-01

  In de biologische dierhouderij is het gebruik van geneesmiddelen beperkt toegestaan. Daarom zijn dierziektepreventie en het op een zo natuurlijk mogelijke wijze de diergezondheid op peil houden belangrijke uitgangspunten. Het toedienen van weerstandsverhogende middelen (o.a. pre- en probiotica) past

 2. Voorkomen is beter dan genezen : Praktische tips ter bevordering van de gezondheid bij leghennen

  NARCIS (Netherlands)

  Bestman, M.W.P.

  2007-01-01

  In de biologische pluimveehouderij is diergezondheid een belangrijk aandachtspunt. De uitval kan door diverse gezondheidsproblemen oplopen tot 10 -15% per ronde. De afgelopen jaren zijn verschillende onderzoeken gedaan naar de gezondheid van legkippen en hoe deze kan worden ver - groot. In dit kenni

 3. Heart in mind mind in heart : neurobiological aspects of depression post myocardial infarction

  NARCIS (Netherlands)

  Tulner, Doriene Marjanka

  2011-01-01

  Hoe verder de vergrijzing oprukt, hoe meer patiënten hart- en vaatziekten krijgen. Deze aandoeningen worden steeds beter behandelbaar. Over de stemmingsstoornissen die na een hartinfarct kunnen optreden, is echter nog te weinig bekend. Dorien Tulner onderzocht welke (neuro)biologische factoren een r

 4. Praktijknetwerk: natuurgrond, graan en onkruid : eindrapportage 2012-2014

  NARCIS (Netherlands)

  Nuijten, H.A.C.P.; Prins, U.

  2014-01-01

  Uit verschillende media en projecten blijkt dat er een groeiende belangstelling is vanuit zowel consument als verwerker voor regionale producten gemaakt van biologisch graan. In Gelderland werken natuurorganisaties samen voor het lokaal beheren van natuurgronden, om op die manier biodiversiteit te v

 5. Mulder heeft zendingsdrang

  NARCIS (Netherlands)

  Hulst, van der M.T.; Livestock Research,

  2004-01-01

  Aandacht voor de bedrijfsvoering op het biologische melkveebedrijf van André en Tonny Mulder in Wijthmen (O), en de ervaringen van het bedrijf in het project Bioveem, waarin kennis gedeeld wordt met andere bedrijven. Het bedrijf probeert op zo veel mogelijk vlakken onafhankelijk te zijn. Zo is er hu

 6. Overleven: De strijd om het bestaan

  NARCIS (Netherlands)

  Oost, van der J.

  2011-01-01

  Biologische systemen (virussen, micro-organismen, hogere organismen) streven er naar om hun genetisch materiaal te vermeerderen. Dat is de basis van de natuurlijke evolutie, zo is het leven ontstaan en zo ontwikkelt het zich nog steeds. Echter, in alle natuurlijke ecosystemen zijn de essentiële comp

 7. Fusarium in zaaizaad tarwe. Oplossing voor fusarium-probleem pas op termijn beschikbaar.

  NARCIS (Netherlands)

  Groot, S.P.C.

  2003-01-01

  Fusarium-besmetting van tarwezaaizaad kan de opkomst van het gewas ernstig belemmeren. In de biologische tarweteelt is behandeling van het zaad met een fungicide niet mogelijk. Een beknopt overzicht van mogelijke alternatieven voor chemische ontsmetting: warm water, stoom (Zweedse sauna), elektronen

 8. Ontwikkeling van een toets ter bepaling van sublethale effecten van chemische stoffen op regenwormen. III Deelname aan een Duitse ringtoets en vergelijking van twee methoden voor de bepaling van sublethale effecten bij regenwormen

  NARCIS (Netherlands)

  Gestel CAM van; Emans HJB; Janssen JAM

  1989-01-01

  Zowel door de Biologische Bundesanstalt (BBA) in Duitsland als door het RIVM is, uitgaande van de bestaande acute toxiciteitstoets, een toets ontwikkeld ter bepaling van sublethale effecten bij regenwormen. Het betreft effecten op overleving, groei, coconproduktie en aantal juvenielen/cocon. Het

 9. Fertility Change ; a Global Integrated Perspective

  NARCIS (Netherlands)

  Asselt MBA van; Hilderink HBM; Niessen LW; Rotmans J; Vianen HAW van; Willekens FJ; Hutter I; CWM

  1994-01-01

  Het rapport beschrijft de menselijke fertiliteit en de veranderingen daarvan in de tijd in relatie tot sociale, economische en culturele processen. Het aantal kinderen per vrouw is een biologisch proces, dat gestuurd wordt door sociale, economische, culturele en milieufactoren. De effecten van d

 10. Kali-vinasse tegen ascosporen vorming in conference blad : verslag van een éénjarig experiment

  NARCIS (Netherlands)

  Timmermans, B.; Jansonius, P.J.; Bruinenberg, R.

  2009-01-01

  In een éénjarig experiment onder boomgaardomstandigheden werd in een biologische Conference boomgaard een éénmalige bespuiting met 500 l/ha Vinasse getest als middel om de vorming van ascosporen in het overwinterend blad te testen. De Vinasse werd toegediend met de boomgaardspuit, 1;1 verdund met wa

 11. Sturen mestgedrag voorkomt spoelworminfectie niet

  NARCIS (Netherlands)

  Vermeer, H.M.; Borgsteede, F.H.M.; Blanken, K.; Gaasenbeek, C.P.H.

  2008-01-01

  Het mestgedrag van biologische vleesvarkens blijkt in een groot hok goed te sturen met de juiste plaatsing van lignest, voerbak, drinkbak en buitenuitloop. Maar ook met het verminderen van het contact met de mest en het schoonspuiten van de uitloop vermindert het aantal spoelworminfecties niet.

 12. Kruidenmengsel bestrijdt spoelworm enigszins

  NARCIS (Netherlands)

  Krimpen, van M.M.; Binnendijk, G.P.; Borgsteede, F.H.M.; Gaasenbeek, C.P.H.

  2007-01-01

  Het voeren van een kruidenmengsel bestaande uit tijm, citroenmelisse en zonnehoed bestrijdt een spoelworminfectie bij vleesvarkens in enige mate. Daarmee is dit middel als aanvulling alleen op laag geïnfecteerde bedrijven een optie. Voor de meeste biologische varkensbedrijven lijkt een chemisch ontw

 13. Lamvitaliteit bij melkschapen

  NARCIS (Netherlands)

  Verkaik, J.C.

  2011-01-01

  In de biologische melkschapenhouderij is de lammerensterfte relatief hoog. De sector wil de sterfte graag verminderen. In dit BioKennisbericht enkele tips en aanbevelingen naar aanleiding van onderzoek door Wageningen UR Livestock Research. De lamvitaliteit blijkt verbeterd te kunnen worden door een

 14. Geïntegreerde bestrijding van trips in witte kool

  NARCIS (Netherlands)

  Putter, de H.; Kruistum, van G.

  2003-01-01

  Effectief beheersen van trips in o.a. sluitkool met potentieële nieuwe chemische en of biologische middelen. In dit onderzoek van 2003 was alleen het chemische middel werkzaam, echter niet tot aan de oogst. Het onderzoek met de toegepaste middelen leidt voorlopig niet tot een toepassing in de prakti

 15. Co-innovatie Triple P: integratie van marketingstrategie en personeelsbeleid

  NARCIS (Netherlands)

  Bartels, J.; Hendriks, R.; Ruyter, de P.; Zeelenberg, A.; Engelsman, V.; Eichelsheim, C.; Skoppek, H.; Schmidt, M.

  2008-01-01

  Dit project richt zicht op de integratie van Triple P marketing en personeelsbeleid. Het doel van het project luidt als volgt: “Hoe kun je in de marketing van biologische groenten en fruit effectief gebruik maken van de intrinsieke waarden van duurzame landbouw en maatschappelijk verantwoord onderne

 16. Wie eet de eko-karbonade?

  NARCIS (Netherlands)

  Kruys, van de I.; Meuwissen, M.P.M.; Lans, van der I.

  2001-01-01

  In opdracht van het project Ketenmanagement Biologisch Varkensvlees van Platform Biologica deed WUR onderzoek naar het profiel van de huidige en toekomstige eko-vlees-consument. In supermarkten werd consumenten (onderscheiden in 'eko-consumenten', 'overwegen-eko-consumenten' en 'niet-eko-consumenten

 17. De smaak is raak

  NARCIS (Netherlands)

  Noorduyn, L.; Verkerke, W.

  2009-01-01

  Een goede smaak van biologische producten kan helpen de afzet structureel te vergroten. Daarbij is niet alleen de technische smaak van belang, maar ook of het product voldoende aansluit bij de beleving van de consument. Zeker als het om de 'light users' gaat

 18. Biodivers : natuur functioneel inzetten in open teelten

  NARCIS (Netherlands)

  Alebeek, van F.A.N.; Kamstra, J.H.; Visser, A.J.

  2005-01-01

  Het project Biodivers wil aantonen dat meerjarige akkerranden kunnen bijdragen aan de natuurlijke onderdrukking van insectenplagen. Dit rapport beschrijft de doelen, opzet en aanpak van dit onderzoek op twee biologische bedrijfssystemen van elk zes gewassen op 10 hectare kleigrond in Nagele (Flevola

 19. De invloed van plastic (polyvinyl-chloride) op het geïsoleerde overlevende rattehart

  NARCIS (Netherlands)

  Meijler, F.L.; Willebrands, A.F.; Durrer, D.

  1959-01-01

  Sommige soorten plastic(polyvinyl-chloride)slang doen de mechanische activiteit van het overlevende, geïsoleerde rattehart verminderen, of verdwijnen. Dit polyvinyl-chloride wordt verkocht en gebruikt voor medische en biologische doeleinden. Chemische analyses toonden een duidelijk verschil tussen d

 20. Detectie van ziektesymptomen met behulp van fluorescentiebeelden

  NARCIS (Netherlands)

  Loon, van P.C.C.

  2004-01-01

  Rapport over de positie van de biologische paddestoelenteelt op intersectoraal en (inter)-regionaal niveau. Het overzicht in tabel- en schemavorm van de stromen grondstoffen en producten verduidelijkt de intersectorale positie van de champignonteelt. Dit kan een aanzet zijn bij het signaleren en opl

 1. Het cliché: Homeopathie is kwakzalverij!

  NARCIS (Netherlands)

  Baars, T.; Ellinger, L.; Livestock Research,

  2004-01-01

  In het project Bioveem (gericht op de biologische melkveehouderij) wordt o.a. gewerkt aan het verkrijgen van een beter inzicht in de homeopathie. Er is een deskstudie geschreven waarin wordt aangegeven waarom de toepassing van homeopathie zo moeilijk geaccepteerd wordt (de discussie rondom het ontol

 2. BIO-VARKEN : BIO-VARkens-KetEN, kwaliteit, service en logistieke optimalisatie, fase 1 & 2 : openbare eindrapportage AKK-project ACB-02.026 & ACB-04.046

  NARCIS (Netherlands)

  Snels, J.C.M.A.; Wolters, G.

  2005-01-01

  Dumeco, De Groene Weg en Albert Heijn willen gezamenlijk derving in het schap voorkomen voor de biologische varkensvleesketen. Onder derving wordt verstaan: prijsderving. Prijsderving ontstaat door: afprijzing op de door de TGTM-code aangegeven dag dat de houdbaarheid van het product verstrijkt en a

 3. Kroonjuwelen van de Kaap

  NARCIS (Netherlands)

  Sluiter, L.; Schaminee, J.H.J.

  2012-01-01

  'Kroonjuwelen van de Kaap' neemt de fascinerende wereld van de Kaap onder de loep. Niet alleen de biologische rijkdom van het fynbos, maar ook de geschiedenis van het gebied en zijn bewoners. Na eeuwenlang op zichzelf te hebben geleefd, in nauw samenspel met de natuur, kregen de oorspronkelijke bewo

 4. Eindrapportage gele rozeluis in de teelt van aardbei onder glas

  NARCIS (Netherlands)

  Bloemhard, C.M.J.; Linden, van der A.

  2008-01-01

  Van de vele soorten bladluizen die op aardbei kunnen voorkomen is de gele rozeluis Rhodobium porosum het moeilijkst chemisch te bestrijden. Dit onderzoek richt zich op de biologische bestrijding van de luis met natuurlijke vijanden als de sluipwespen, gaas en zweefvliegen en insectpathogene schimmel

 5. State of the Art - Haaien en roggen in de Noordzee

  NARCIS (Netherlands)

  Heessen, H.J.L.

  2010-01-01

  Dit rapport geeft een beschrijving van de meest algemene haaien en roggen in de Nederlandse wateren en in de Noordzee. Er wordt kort ingegaan op de bijzondere biologische kenmerken van haaien en roggen (kraakbeenvissen of elasmobranchen) die er juist de oorzaak van zijn dat het zo’n kwetsbare vissoo

 6. Ridderzuring gevreesd in de wei : beste middel is constante aandacht

  NARCIS (Netherlands)

  Klein Swormink, B.; Livestock Research,

  2004-01-01

  De bestrijding van ridderzuring in de grasklaverweiden van biologisch melkveehouder Jan Vis in Sijbekarspel (NH). Als regel wordt het grasland schoon gehouden door consequente handmatige bestrijding. Daarnaast is in het kader van het Bioveem-project geprobeerd de ridderzuring terug te dringen door e

 7. Jongeren & Bio, een mooie toekomst

  NARCIS (Netherlands)

  Berg, van den I.; Bartels, J.

  2009-01-01

  Rapportage van een kwantitatief jongerenonderzoek dat tot doel heeft meer inzicht te krijgen in hoeverre jongeren bezig zijn met voeding en openstaan voor biologische voeding of voeding dat verantwoord of eerlijk geproduceerd is of goed is voor eigen lichaam. Gekeken is hoe hierbij communicatie over

 8. Rhabdomyolysis in DOMS

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Martinez Carsi, C. [Hospital 9 d' Octubre, Valencia (Spain). Serveis de Medicina Nuclear; Ruiz Hernandez, G. [Hospital Clinic Universitari, Valencia (Spain). Serveis de Medicina Nuclear; Sanchez Marchori, C.; Munoz Moliner, J. [Hospital 9 d' Octubre, Valencia (Spain). Serveis de Traumatologia

  1999-07-01

  A 26-year-old man with a previous history of external twin bursitis was remitted to our Department for a bone scintigraphy. Before the study, the patient performed an elevated number of intense sprints. Bone scintigraphy showed a bilaterally increased activity in both anterior rectum muscles suggesting rhabdomyolysis. Biochemical studies and MRT confirmed the diagnosis. (orig.) [German] Ein 26jaehriger Mann mit vorausgehender M.-gastrocnemius-Bursitis wurde zur Skelettszintigraphie in unsere Abteilung ueberwiesen. Vor der Untersuchung fuehrte der Patient mehrere Kurzstreckensprints durch. Die Skelettszintigraphie ergab eine erhoehte Aktivitaet in beiden Mm. recti femoris, die auf eine Rhabdomyolyse hinweist. Biochemische Untersuchungen und MRT bestaetigten die Diagnose. (orig.)

 9. In situ soil reactor. First application at Hoyerswerda of the in situ soil reactor technology for microbiological decontamination using horizontal filters. Part B: Biological decontamination using horizontal filters - biotechnical, microbiological and analytical activities. Final report; In situ-Bodenreaktor. Erstmaliger Einsatz der In situ-Bodenreaktor-Technologie zur mikrobiologischen Dekontamination mittels Horizontalfiltertechnik am Beispiel Hoyerswerda. T. B: Biologische Dekontamination mittels Horizontalfiltertechnik - biotechnisch-mikrobiologische und analytische Arbeiten. Abschlussbericht

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Schreiber, H.; Mothes, J.; Koehler, T.; Schwarze, R.; Fritzsche, J.; Eidam, F.; Polster, M.; Hanert, H.H.; Harborth, P.; Kucklick, M.; Ephan, H.; Virus, S.; Rieth, R.

  2000-06-01

  An innovative microbiological in situ decontamination technology using horizontal filters was developed and tested on the terrain of a fuelling station at Hoyerswerda. The method was to be applicable on built-on terrain and was to be less costly than conventional methods. The pollutant is located between horizontal filters which are introduced into the soil by horizontal drilling. The horizontal filters provide oxygen and nutrients for the microbes. In the exemplary application, the pollutants were located in the unsaturated soil zone. The soil had been polluted by a fuelling incident in the early eighties and by latent pollution with diesel fuel (about 10 t of diesel fuel in all). [German] Gegenstand des Vorhabens ist die Entwicklung einer neuen innovativen mikrobiologischen in situ-Sanierungstechnologie unter Anwendung der Horizontalfiltertechnik und deren praktische Ersterprobung auf dem Gelaende einer Tankstelle eines Verkehrsbetriebes in Hoyerswerda. Die in situ-Sanierungstechnologie wurde unter den Praemissen entwickelt, eine on line-Sanierung vorzugsweise unter ueberbautem Gelaende durchzufuehren mit Kostenvorteilen auch im Vergleich mit Verfahren mit 'Auskofferung' sowie eine effiziente und umweltschonende Sanierung zu gewaehrleisten. Der mikrobiologisch zu behandelnde Schadstoff befindet sich zwischen den mittels steuerbarer Horizontalbohrtechnik in den Untergrund eingebrachten und in sogenannten Filterebenen angeordneten Horizontalfiltern. Die Filter dienen zur Sauerstoff- und Naehrstoffversorgung der Mikroben. Der modellhaft bearbeitete Sanierungsfall befindet sich in der ungesaettigten Bodenzone. Beim Standort handelt es sich um einen infolge Betankungsfehler Anfang der 80er Jahre sowie durch latente Eintraege von Dieselkraftstoff entstandenen Schadensfall, der nach Begutachtung durch ein Ingenieurbuero und Bewertung nach der Saechsischen Altlastenmethodik als Altlast mit Sanierungserfordernis eingestuft wurde. Die abgeschaetzte Dieselmenge betraegt ca. 10 t. (orig.)

 10. Modelling and mapping of spatial differentiated impacts of nitrogen input to ecosystems within the framework of the UNECE-Convention of Air Pollution Prevention. Part III. Modelling the effects of N-deposition on the biodiversity of plant communities in temperate forests; Modellierung und Kartierung raeumlich differenzierter Wirkungen von Stickstoffeintraegen in Oekosysteme im Rahmen der UNECE-Luftreinhaltekonvention. Teilbericht III. Modellierung der Wirkung der Stickstoff-Deposition auf die biologische Vielfalt der Pflanzengesellschaften von Waeldern der gemaessigten Breiten

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Jenssen, Martin [Waldkunde-Institut Eberswalde GmbH - W.I.E., Bad Freienwalde (Oder) (Germany)

  2010-03-15

  Semi-natural ecosystems are exposed to high atmospheric deposition for decades. In contrary to sulphur deposition which could be significantly reduced due to international conventions on air pollution prevention during the last decades, deposition of both, reduced and oxidized nitrogen is still on a very high level in average 40 kg N ha{sup -1} yr{sup -1} in forest ecosystems in Germany. The FuE-Project ''Modelling and mapping of spatial differentiated impacts of nitrogen input to ecosystems within the framework of the UNECE - Convention of Air Pollution Prevention'' was jointly conducted by 4 partner institutions and studied impacts of atmospheric nitrogen deposition and climate change on physico-chemical properties of forest soils, nutrient storage and nutrient export (Karlsruhe Research Centre, IMK-IFU) as well as biodiversity of vegetation (OeKO-DATA and Institute for Forest Science Eberswalde) and soil organisms (Giessen University). Work carried out at the Institute for Forest Science Eberswalde concentrated on modeling the effect of N-deposition on plant biodiversity in forests of the Northeast German lowlands. The model approach is based on 722 probability density functions modeling the distribution of about 400 plant species over chemical top-soil parameters C/N-ratio and pH-value. On this base an indicator value model was developed and applied to the analysis of forest vegetation dynamics due to N-deposition-induced top soil dynamics since the middle of the last century. Threshold values for deposition-induced changes of top soil were derived for most important forest ecosystems types on sites not influenced by ground water. These threshold values correspond to four different classes of endangering of plant biodiversity. Coupling with the biogeochemical process model of IMK-IFU yielded projections of endangering of plant biodiversity for selected forest sites up to the year 2050. (orig.)

 11. Physiological and technical limitations of functional magnetic resonance imaging (fMRI) - consequences for clinical use; Physiologische und technische Grenzen der funktionellen Magnetresonanztomographie und die damit verbundenen Konsequenzen fuer die klinische Anwendung

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Wuestenberg, T. [Neurologische Klinik der Charite, Humboldt-Universitaet Berlin (Germany); Neurologische Klinik der Charite, Humboldt-Universitaet Berlin, Schumannstrasse 20/21, 10117, Berlin (Germany); Jordan, K. [Institut fuer Psychologie II, Otto-von-Guericke-Universitaet Magdeburg (Germany); Giesel, F.L. [Abteilung fuer onkologische Diagnostik und Therapie, Deutsches Krebsforschungszentrum Heidelberg (Germany); Villringer, A. [Neurologische Klinik der Charite, Humboldt-Universitaet Berlin (Germany)

  2003-07-01

  Functional magnetic resonance imaging (fMRI) is the most common noninvasive technique in functional neuroanatomy. The capabilities and limitations of the method will be discussed based on a short review of the current knowledge about the neurovascular relationship. The focus of this article is on current methodical and technical problems regarding fMRI-based detection and localization of neuronal activity. Main error sources and their influence on the reliability and validity of fMRI-methods are presented. Appropriate solution strategies will be proposed and evaluated. Finally, the clinical relevance of MR-based diagnostic methods are discussed. (orig.) [German] Die funktionelle Magnetresonanztomographie (fMRT) ist eines der wichtigsten Verfahren der funktionellen Neuroanatomie. Aufbauend auf einer kurzen Darstellung des aktuellen Wissensstands bzgl. des Zusammenhangs zwischen lokaler neuronaler Aktivitaet und haemodynamischer Reaktion werden ausgewaehlte Moeglichkeiten und Grenzen des Verfahrens fuer die klinische Anwendung diskutiert. Der Schwerpunkt liegt dabei auf der Darstellung der derzeitigen methodischen und technischen Einschraenkungen hinsichtlich einer fMRT-basierten Detektion und Lokalisierung neuronaler Aktivitaet. Es werden die Hauptfehlerquellen und ihre Auswirkungen auf die Reliabilitaet und Validitaet des Verfahrens erlaeutert und aktuelle Loesungsansaetze diskutiert. Abschliessend erfolgt eine Bewertung der aktuellen klinischen Relevanz funktioneller MR-Diagnosemethoden. (orig.)

 12. Treatment of sediments from soil washing plants. Investigation of the suitability of a gas/solids fluidized bed bioreactor for the decontamination; Bodenwaschanlagen-Sedimente behandeln. Untersuchungen der Eignung des Gas/Feststoff-Wirbelschicht-Bioreaktors zur Dekontaminierung

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Behns, W.; Haida, H. [Magdeburg Univ. (Germany). Inst. fuer Apparate- und Umwelttechnik; Friedrich, C. [Allgaier-Werke, Uhingen (Germany)

  1997-09-01

  This article deals with the possibility of microbiological decontamination of sediments from soil washing plants in gas/solids fluidized bed bioreactors. The sediments are pressed to granulates. The pollutants which are removed are mineral oil hydrocarbons. The degradation results of this process are presented, the process seems to be an alternative to common waste treatment processes. (SR) [Deutsch] Die mikrobiologische Dekontaminierung sandiger Boeden in einem Gas/Feststoff-Wirbelschicht-Bioreaktor ist eine erfolgversprechende Alternative zu anderen biologischen Reinigungsverfahren. Die biologische Dekontaminierung von Schlufffraktionen oder von Bodenwaschanlagensedimenten (BWS) ist deutlich schwieriger. In der Literatur werden vor allem Verfahren unter Einsatz von Suspensionsreaktoren verwendet, um fuer Feinkorn-Fraktionen eine biologische Reinigung zu ermoeglichen. Hier soll ueber Untersuchungen berichtet werden, mit denen die Eignung des Gas/Feststoff-Wirbelschicht-Bioreaktors fuer die Dekontaminierung derartiger Boeden ueberprueft werden sollte. (orig.)

 13. "Ecosystem Approach" versus "Sustainable Forest Management": Versuch eines Vergleichs

  OpenAIRE

  Ellenberg, Herrmann

  2003-01-01

  Im Rahmen der Folgeverhandlungen der Konvention über die Biologische Vielfalt wurde u. a. der Ecosystem Approach erarbeitet. Die Prinzipien dieses holistischen Ansatzes sind auch für die Forstwirtschaft und ihr Handeln im Ökosystem Wald von Bedeutung. Im Lichte der nationalen Diskussion und internationaler forstpolitischer Verhandlungen besteht die Notwendigkeit der Orientierung zur Sichtweise des Ecosystem Approach seitens der deutschen und europäischen Forstwirtschaft, ausgehend von dem for...

 14. Aanzuursystemen voor rundveedrijfmest in stallen

  OpenAIRE

  Melse, R.W.; Starmans, D.A.J.; Ogink, N.W.M.

  2015-01-01

  Door drijfmestmest aan te zuren in de mestkelder onder de stal, kan de emissie van ammoniak gereduceerd worden. Dit aanzuren kan op twee manieren plaatsvinden: 1) Aanzuren met zwavelzuur; 2) Biologisch aanzuren, dat wil zeggen dat er zure componenten worden geproduceerd door bacteriën in de mest. Op verzoek van het Ministerie van Economische zaken worden in dit rapport de belangrijkste eigenschappen van aanzuursystemen voor rundveestallen besproken. Uit de analyse blijkt dat de maximale ammon...

 15. Entwicklung umweltverträglicher Schmierstoffe

  Science.gov (United States)

  Murrenhoff, Hubertus

  Die wichtigste Aufgabe eines Schmierstoffes ist es, die Reibung zwischen beweglichen Bauteilen und somit deren Verschleiß zu verringern. Die dadurch mögliche Einsparung von Energie ist gerade in der heutigen Zeit, in der Energie und Rohstoffe zunehmend als limitierende Ressourcen angesehen werden, von großer Bedeutung. Gleichzeitig werden Umweltaspekte wie Ökotoxizität und biologische Abbaubarkeit zunehmend wichtiger.

 16. Emballage naturel de produits biologiques

  OpenAIRE

  Thoden Van Velzen, E.U.

  2011-01-01

  Hoe milieuvriendelijk zijn hernieuwbare en biologisch afbreekbare kunststofverpakkingen eigenlijk? Voor het verpakkend bedrijfsleven is het lastig om daarachter te komen en dus weloverwogen keuzes te maken. In het onderzoek ‘Natuurlijk verpakt’ – uitgevoerd door Wageningen UR Food & Biobased Research – is zoveel mogelijk informatie verzameld en samengevat.Les emballages en plastique, renouvelables et biodégradables, sont-ils vraiment écologiques? Pour les entreprises d’emballage, il est d...

 17. Functional analysis of High-Throughput data for dynamic modeling in eukaryotic systems

  OpenAIRE

  Flöttmann, Max

  2013-01-01

  Das Verhalten Biologischer Systeme wird durch eine Vielzahl regulatorischer Prozesse beeinflusst, die sich auf verschiedenen Ebenen abspielen. Die Forschung an diesen Regulationen hat stark von den großen Mengen von Hochdurchsatzdaten profitiert, die in den letzten Jahren verfügbar wurden. Um diese Daten zu interpretieren und neue Erkenntnisse aus ihnen zu gewinnen, hat sich die mathematische Modellierung als hilfreich erwiesen. Allerdings müssen die Daten vor der Integration in Modelle agg...

 18. Implementation of the ordinances issued under the Technical Guide for Refuse Management and quality assurance of fermentation products. 60. information meeting at Wolfsburg, October 2000; Umsetzung der TASi-Nachfolge-Verordnungen und Guetesicherung von Gaerprodukten. 60. Informationsgespraech in Wolfsburg im Oktober 2000

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Fricke, K.; Hangen, H.O.; Leonhardt, H.W. [comps.

  2000-07-01

  The lectures and discussions held at this event produced new insights concerning the successor ordinances to the Household Waste Technical Code, quality assurance for fermented products and problems surrounding the composting of biodegradable wastes. [German] Vortraege und Diskussionen werden neue Erkenntnisse nicht nur zu den TASi-Nachfolge-Verordnungen, sondern auch zur Guetesicherung von Gaerprodukten und zur Problematik der Kompostierung biologisch abbaubarer Werkstoffe bringen. Wir wuenschen der Tagung einen guten Verlauf. (orig.)

 19. Different baits and bait amendments to attract Drosophila suzukii

  OpenAIRE

  2016-01-01

  Drosophila suzukii is a major pest of soft fruits. Baited traps are widely used for monitoring and mass trapping: different commercial baits, different recipes for home-made baits as well as several literature references on attractive compounds are available. In a series of 15 laboratory experiments we compared the attractiveness of different baits for D. suzukii: the commercially available Dros’attract (Biobest Belgium NV) and the Gasser-bait (Biologische Becherfalle für die Kirschessigf...

 20. Analyse des Preisbildungsprozesses bei Biomilch in der Schweiz

  OpenAIRE

  2003-01-01

  Die vorliegende Arbeit analysiert die Preisbildung von Biomilch in der Schweiz. Der Biolandbau hat sich in den letzten Jahren stark entwickelt. Durch Liberalisierungen und Deregulierungen auf den Agrarmärkten gerieten die Preise für Nahrungsmittel stark unter Druck. In welchem Ausmass die Preise von biologisch hergestellten Produkten betroffen sind, hängt davon ab, ob sie den gleichen Einflussfaktoren unterstellt sind wie die Preise konventioneller Erzeugnisse. Grundlage für die Analyse wa...

 1. Mikroskopische Thermodynamik kolloidaler Teilchen

  OpenAIRE

  2008-01-01

  Einhergehend mit der industriellen Revolution des 19. Jahrhunderts entwickelte sich ein neues eigenständiges Teilgebiet der Physik, die Thermodynamik. Im Mittelpunkt des Interesses standen damals Wärmekraftmaschinen und das Verständnis der Umwandlung von Wärme in mechanische Arbeit. Im Rahmen der Thermodynamik lassen sich auch chemische Reaktionen oder biologische Prozesse beschreiben. Dabei bleibt sie auf große Systeme beschränkt, wo eine Vielzahl von inneren Freiheitsgraden dazu führt, dass...

 2. Chemische Triebkräfte : Von der Verbrennung zum Herzschlag

  OpenAIRE

  2004-01-01

  Was hat eine einfache chemische Verbrennung mit dem Herzschlag zu tun? Diese Frage soll im Rahmen einer physikalisch-chemischen Experimentalvorlesung beantwortet werden. Dabei fügen sich anscheinend weit voneinander entfernte Phänomene in ein klar strukturiertes Bild. Es wird deutlich, dass der menschliche Körper aus thermodynamischer Sicht eine biologische 'Wärmekraftmaschine' ist, deren Wirkungsgrad höher als der Wirkungsgrad mechanische Wärmekraftmaschinen ('Dampfmaschinen'). Spröde anmute...

 3. Buchbesprechungen

  OpenAIRE

  1984-01-01

  Rezensionen folgender Werke: Minuchin, Fishman, H.Cb. (1983): Praxis der strukturellen Familientherapie, Strategien und Techniken. Freiburg im Breisgau. Rett, A. (1983) Mongolismus. Biologische, erzieherische und soziale Aspekte 2. , ergänzte und überarbeitete Auflage. Erschienen als Band 9 der Reihe "Arbeiten zur Theorie und Praxis der Rehabilitation in Medizin, Psychologie und Sonderpädagogik" Bern. Flackenberg, W. (1983): Die psycho-soziale Situation von Geschwistern behinderte...

 4. Anwendung des Comet Assay (Einzelzell-Gelelektrophorese) an Zellen von Fischen zum Nachweis gentoxischer Wirkungen im aquatischen Biomonitoring

  OpenAIRE

  2013-01-01

  Gewässer sind Lebensgrundlage, jedoch gleichzeitig Schadstoffsenken für eine Vielzahl von Kontaminanten. Biologische Wirkungstests und das Biomonitoring aquatischer Proben sind daher besonders wichtig, um Umwelt-Gefahrenpotenziale erkennen zu können. Der "Comet Assay" (Einzelzell-Gelelektrophorese) ist ein Indikator von DNA-Strangbrüchen und wurde hier als Test auf gentoxische Wirkungen erprobt und angewandt. Mit bekannten, gentoxischen Substanzen wurden Nachweisgrenzen und Dosis-Wirkungs-Be...

 5. Untersuchungen zur Epimerisierung und Transformation von Ergotalkaloiden

  OpenAIRE

  2013-01-01

  Ergotalkaloide sind sekundäre Stoffwechselprodukte des parasitären Schlauchpilzes Claviceps purpurea der auf Getreide Mutterkörner (Sklerotien) bildet. In Sklerotien sind toxische Ergotalkaloide enthalten. Durch C. purpurea werden vorrangig sechs verschiedene Ergotalkaloid-Epimerenpaare gebildet, die toxischen C8-(R)-Epimere und die biologisch nicht relevanten C8-(S)-Epimere, die ineinander umgewandelt werden können. Das Ziel der Arbeit war es, die Epimerisierung der Ergotalkaloide während de...

 6. Krebstiere (Crustacea) – Biologie, Vorkommen, Haltung und Erkrankungen, sowie ihre Bedeutung als Zootierobjekte und Lebensmittelressourcen : eine Literaturstudie

  OpenAIRE

  Walther, Marc

  2008-01-01

  Crustaceen stellen nicht nur eine biologisch interessante Tiergruppe dar, sondern erlangen aufgrund ihrer Haltung in Zoos und durch ihre Nutzung als wichtige Lebensmittelquelle ein immer größer werdendes Interesse. Gerade in den letzen Jahren gab es eine enorme Informationsflut über Erkrankungen bei Crustaceen. Dies wurde als Anlass genommen, das heutige Wissen in einer Abhandlung zusammenzufassen. Die Literaturstudie wird durch eine systematische zoologische und lebensmitterel...

 7. Volkswirtschaftliche Bedeutung der biobasierten Wirtschaft in Deutschland

  OpenAIRE

  Efken, Josef; Banse, Martin; Rothe, Andrea; Dieter, Matthias; Dirksmeyer, Walter; Ebeling, Michael; Fluck, Katrin; Hansen, Heiko; Kreins, Peter; Seintsch, Björn; Schweinle, Jörg; Strohm, Kathrin; Weimar, Holger

  2012-01-01

  Das Thünen-Institut wurde vom Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz (BMELV) gebeten, die volkswirtschaftliche Bedeutung der biobasierten Wirtschaft in Deutschland zu kalkulieren. Grundlage bildet die vom Bioökonomierat der Bundesregierung aufgestellte Definition der biobasierten Wirtschaft als alle wirtschaftlichen Sektoren und ihre dazugehörigen Dienstleistungen, die biologische Ressourcen produzieren, be- und verarbeiten oder in irgendeiner Form nutzen. Mithi...

 8. BMBF. The biotechnology 2000 project. Annual report 1994; BMBF. Programm Biotechnologie 2000. Jahresbericht 1994

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  1995-11-01

  The `biotechnology 2000` project is supervised by the project sponsor `biology, energy, ecology` at Forschungszentrum Juelich on behalf of the Federal Ministry for Research and Technology. The project activities cover the development of techniques and methods, cell biology, gene structure and gene regulation, photosynthetic production processes, biological hydrogen production, synthetic biology, protein design, neurobiological research, biosystems, plant breeding, phytomedicine and plant protection, the biology of waste disposal methods, research into methods which replace animal experiments, biological safety research, technology risk assessment, and ethical aspects. A general survey introduces the promoted projects, and standardized data sheets briefly introduce the individual activities. The appendix gives the project indices, the indices of joint projects, a list of the supported companies and institutions, and the project sponsor flowsheet. (orig.) [Deutsch] Das Programm `Biotechnologie 2000` wird im Auftrg des Bundesministers fuer Forschung und Technologie (BMFT) durch den Projekttraeger `Biologie, Energie, Oekologie (BEO)` im Forschungszentrum Juelich abgewickelt. Das Projekt umfasst folgende Gebiete: Methoden- und Verfahrensentwicklung, zellbiologische Forschung, Genstruktur und Genregulation, photosynthetische Stoffproduktion, biologische Wasserstoffgewinnung, synthetische Biologie, Proteindesign, neurobiologische Forschung, biologische Systeme, Pflanzenzuechtung, Phytomedizin und Pflanzenschutz, Biologie von Entsorgungsverfahren, Ersatzmethoden zum Tierversuch, biologische Sicherheitsforschung, Technologiefolgeabschaetzung, und ethische Fragestellungen. Neben einer Gesamtuebersicht ueber die im Berichtsjahr 1991 gefoerderten Projekte erfolgt die kurze Beschreibung der einzelnen Aktivitaeten auf standardisierten Datenblaettern. Der Anhang enthaelt die Register der Projektnummern und Verbundprojekte, ein Firmenregister und den Organisationsplan BEO. (orig.)

 9. Dispersion behaviour of rape oil methyl ester and rape-oil-based hydraulic oils in soils and on soil surfaces with due consideration to the technical performance capabilities of the hydraulic oils. Part-project 1: studies on model ecosystems. Part-project 2: provision of oils with defined degrees of ageing. Final report; Ausbreitungsverhalten von Rapsoelmethylester und Hydraulikoelen auf Rapsoelbasis im Boden und auf Bodenoberflaechen unter Beruecksichtigung der technischen Leistungsfaehigkeit der Hydraulikoele. Teilvorhaben 1: Untersuchungen an Modelloekosystemen. Teilvorhaben 2: Bereitstellung definiert gealterter Hydraulikoele. Abschlussbericht

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Paul, W.; Schuett, C.; Roemer, A.; Foelster, N.; Lemke, M.

  2001-07-01

  The purpose of the present cooperative research project is to study the toxicity, the degradation and in particular the dispersion behaviour of biologically rapidly degradable hydraulic oils and rape oil methyl esters (RME) in soils and waters with a special focus on hydraulic oils. This is to serve as a basis for developing guidelines for action in the event of accidents involving biologically rapidly degradable hydraulic fluids that ensure proper accident reporting and handling. The outcome of the cooperative research project is to permit a first risk assessment for the soil and water compartments in the event of accidents involving hydraulic oils and RME. Another task is to clarify to what extent it is permissible to deviate from the usual measures prescribed for oil accidents involving crude oil when biologically rapidly degradable hydraulic oils or RME are involved instead. [German] Ziel des Verbundvorhabens ist es, die Toxizitaet, den Abbau und insbesondere das Ausbreitungsverhalten von biologisch schnell abbaubaren Hydraulikoelen und Rapsoelmethylester (RME) in Boden und Wasser zu untersuchen, wobei der Schwerpunkt der Arbeiten bei den Hydraulikoelen liegt. Damit sollen Verfahrensrichtlinien angegeben werden, die im Falle von Unfaellen mit biologisch schnell abbaubaren Hydraulikfluessigkeiten oder Biodiesel eine angemessene Unfallaufnahme und -abwicklung sicherstellen. Als Ergebnis des Verbundvorhabens soll eine erste Risikoabschaetzung fuer die Kompartimente Boden und Wasser bei Unfaellen mit Hydraulikoelen und RME moeglich sein. Darueber hinaus soll geklaert werden, inwieweit Abweichungen von den ueblichen Massnahmen bei Oelunfaellen mit Mineraloelprodukten im Vergleich zu biologisch schnell abbaubaren Hydraulikoelen oder RME moeglich sind. (orig.)

 10. SPECT in epilepsies; SPECT bei Epilepsien

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Stefan, H. [Neurologische Klinik, Univ. Erlangen-Nuernberg, Zentrum Epilepsie Erlangen (Germany)

  1997-06-01

  Registration of regional cerebral blood flow provides important new data for the investigation of pathophysiological processes in epilepsies. Further to the registration of perfusions, receptor studies are employed for the differentiation of localisation in focal epilepsies. For ultimative issues interictal registrations are supplemented by ictal recordings during the epileptic seizure. The combination of SPECT and electrophysiological registration can contribute to analysis of propagation of focal epileptic activity. (orig.) [Deutsch] Die Messung der regionalen Hirndurchblutung liefert wichtige neue Erkenntnis zur Untersuchung pathophysiologischer Ablaeufe bei Epilepsien. Ergaenzend zur Registrierung der Perfusion koennen Rezeptor-Studien zur Differenzierung der Lokalisation fokaler Epilepsien beitragen. Interiktale Registrierungen werden fuer letztere Fragestellung durch iktuale Messungen waehrend des epileptischen Anfalls ergaenzt. Die Kombination von SPECT und elektrophysiologischen Registrierungen kann zur Analyse der Propagation fokaler epileptischer Aktivitaet beitragen. (orig.)

 11. Decisive diagnosis of infected mandibular osteoradionecrosis with a Tc-99m-labelled anti-granulocyte Fab'-fragment

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Kampen, W.U.; Brenner, W.; Henze, E. [Kiel Univ. (Germany). Klinik fuer Nuklearmedizin; Terheyden, H. [Kiel Univ. (DE). Clinic of Oral and Maxillofacial Surgery (Germany); Bohuslavizki, K.H. [Universitaetskrankenhaus Eppendorf, Hamburg (Germany). Abt. fuer Nuklearmedizin

  1999-07-01

  The accepted golden standard for detection of inflammatory bone disease is conventional three-phase bone scanning. Hyperperfusion, a high blood-pool activity and elevated bone metabolism are typical signs for an acute osteomyelitis. However, in case of subacute, chronic inflammation, neither elevated blood flow nor high blood-pool activity may be seen. This may cause difficulties in differentiating such cases from neoplastic or postoperative changes. This case report verifies the possible advantage of immunoscintigraphy with Tc-99m-labelled antigranulocyte Fab'-fragments (LeukoScan {sup trademark}) in a patient with infected mandibular osteoradionecrosis, who had equivocal clinical symptomes and questionable radiographic results. LeukoScan {sup trademark} is shown to be more sensitive in case of subacute bone inflammation compared with three-phase bone scanning. However, acquisition of delayed images after 24 hours including SPECT is inevitable in case of negative scans during the first hours of investigation. (orig.) [German] Die konventionelle Drei-Phasen-Skelettszintigraphie ist der Goldstandard in der Diagnostik entzuendlicher Knochenprozesse. Hyperperfusion, hohe Blutpool-Aktivitaet und ein erhoehter Knochenstoffwechsel sind typisch fuer eine akute Osteomyelitis. Bei chronisch-subakut verlaufenden Osteomyelitiden koennen Hyperperfusion und Blutpool-Aktivitaet jedoch fehlen, was zu Schwierigkeiten bei der differentialdiagnostischen Abgrenzung von neoplastischen oder postoperativen Veraenderungen fuehrt. Die vorgestellte Kasuistik belegt den potentiellen Vorteil der Entzuendungs-Szintigraphie mit Tc-99m-markierten Antigranulozyten-Antikoerperfragmenten (LeukoScan {sup trademark}) bei einem Patienten mit infizierter Osteoradionekrose der Mandibula bei untypischer klinischer Symptomatik und unklarer Bildgebung. LeukoScan {sup trademark} erwies sich als sensitiver bei der Diagnose der subakuten ossaeren Entzuendung im Vergleich zur Drei

 12. Lignin removal from paper mill wastewaters in sequencing batch reactors (SBR) by adsorption to the sludge; Entfernung von Lignin aus Papierfabrikabwaessern in Sequencing-Batch-Reaktoren (SBR) durch Schlamm-Adsorption

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Schiegl, C.; Kriebitzsch, K.; Helmreich, B.; Wilderer, P.A. [Technische Univ. Muenchen, Garching (Germany). Lehrstuhl und Pruefamt fuer Wasserguete- und Abfallwirtschaft

  1997-11-01

  Lignin is known to be poorly biodegradable. During the mechanical pulp lignin gets dissolved in the water because of high temperatures and pressures. By biological treatment of mechanical pulp wastewater the amount of lignin is decreased. Experiments about lignin adsorption were carried out in a lab scale batch-test with different sludge ages to clarify whether lignin is removed from the waste water by biodegradation or by adsorption to the activated sludge. By carrying out pyrolysis-gas chromatography/mass spectrometry (pyGC/MS) the amount of lignin was quantified for the different sludges. Up to 30 weight percent of lignin could be adsorbed to the activated sludge which proves the excellent adsorption properties of the activated sludge. The adsorbed quantity of lignin depends on the sludge age which results in a higher adsorptive capacity of the sludge at lower sludge ages than at higher ones. A total removal of the lignin from the wastewater could be reached if there was a satisfying high content of sludge for total lignin adsorption or a relatively low amount of lignin in the influent. (orig.) [Deutsch] Lignin gilt als biologisch schwerabbaubar. Beim Holzschliffprozess wird aufgrund der hohen Temperaturen und Druecke Lignin im Wasser geloest. Durch die biologische Reinigung von Holzschliffabwasser in Sequencing-Batch Reaktoren (SBR) kann die Menge an geloestem Lignin reduziert werden. Um zu klaeren, ob Lignin biologisch metabolisiert wird oder aber lediglich durch Adsorption an Schlamm aus dem Abwasser entfernt wird, werden Batch-Versuche zur Adsorption des Lignin im Labormassstab mit verschiedenen Schlammaltern durchgefuehrt. Mit Hilfe der Pyrolyse-Gaschromatographie/Massenspektrometrie (pyGC/MS) wird der Lingingehalt der einzelnen Schlaemme quantifiziert. Der Belebtschlamm erweist sich dabei als hervorragendes Adsorbermaterial, an dem sich Lignin mit bis zu 30 Gewichtsprozent adsorbieren laesst. Die Adsorptionskapazitaet der einzelnen Schlaemme sinkt mit

 13. Effects of landfills on the limnology of associated running waters; Gefaehrdung von Oberflaechengewaessern durch Altablagerungen

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Baier, B. [Hohenheim Univ., Stuttgart (Germany). Inst. fuer Zoologie; Kappus, B. [Hohenheim Univ., Stuttgart (Germany). Inst. fuer Zoologie; Boehmer, J. [Hohenheim Univ., Stuttgart (Germany). Inst. fuer Zoologie; Nill, A. [Hohenheim Univ., Stuttgart (Germany). Inst. fuer Zoologie; Rahmann, H. [Hohenheim Univ., Stuttgart (Germany). Inst. fuer Zoologie

  1997-10-01

  Five small brooks influenced by runoff from landfills were surveyed from May 1993 to March 1994 using chemical and biological methods. Results showed clear impacts on the macroinvertebrate fauna as a result of pollutants in three of the five brooks studied. (orig.) [Deutsch] Im Einflussbereich von Altdeponien wurden fuenf kleine Fliessgewaesser von Mai 1993 bis Maerz 1994 wasserchemisch und biologisch untersucht. Anhand der Untersuchungsergebnisse wurde eine Gefaehrdungsabschaetzung der Oberflaechengewaesser durch die Altablagerungen vorgenommen. Danach waren bei drei der fuenf untersuchten Deponien aufgrund von Schadstoffeintraegen Auswirkungen auf die Makrobenthosfauna der angrenzenden Fliessgewaesser erkennbar. (orig.)

 14. The productivity and fodder value of some perennial graminaceae species. Part I. Biological studies over a Poland assortiment

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Viorel POPESCU

  1973-08-01

  Full Text Available Ertragsfahigkeit und Futterwert einiger Grasersorten. Teil I., Biologische Untersuchungen an einem aus Polen stammenden Grasersortiment 55-60 Die Verfasser untersuchten ein aus 9 Arten und 65 Sorten bestehendes Grasersortiment aus Polen. Bei den in den Jahren 1969 und 1970 durchgefuhrten Felduntersuchungen wurde festgestellt, dass zwischen den 9 Arten grosse Unterschiede bezuglich der Wuchshohe, dem Ertrag von Grunmasse und Heu auftreten, wahrend die Sorten derselben Art eine kleinere variabilitat aufweisen, vor allem was den ertrag anbetrifft. Die Untersuchungen von Mehrjahrigkeit, Ertragsfahigkeit und anderen Eigenschaften ermoglichen die Selektion von Arten und Sorten, deren Anbau in unsren Bedingungen lohnend ist und zur Bildung eines grunen Fliessbandes aus mehrjahringen Grasern beitragt.

 15. Wnt/β-catenin pathway involvement in ionizing radiation-induced invasion of U87 glioblastoma cells

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Dong, Zhen [Huazhong University of Science and Technology, Department of Neurosurgery, Tongji Hospital, Tongji Medical College, Wuhan (China); Zhou, Lin [Huazhong University of Science and Technology, Department of Histoembryology, Tongji Medical College, Wuhan (China); Han, Na; Zhang, Mengxian [Huazhong University of Science and Technology, Department of Oncology, Tongji Hospital, Tongji Medical College, Wuhan (China); Lyu, Xiaojuan [Huazhong University of Science and Technology, Department of Oncology, The Central Hospital of Wuhan, Tongji Medical College, Wuhan (China)

  2015-08-15

  Glioblastomzellen erhoeht. Zwar wurden mehrere Signalwege mit diesem strahleninduzierten Eindringen in Zusammenhang gebracht, doch die genauen Mechanismen sind bisher unklar. In der vorliegenden Studie wurden die proinvasive Wirkung einer Bestrahlung auf U87-Zellen ueberprueft und die Beteiligung des Wnt/ss-Catenin-Signalwegs als moeglicher zugrundeliegender Mechanismus diskutiert. U87-Zellen wurden einer Strahlung von 3 Gy oder einer Scheinbestrahlung ausgesetzt, einige Zellen waren zuvor mit dem Wnt/ss-Catenin-Inhibitor XAV 939 behandelt worden. Der Einfluss dieser verschiedenen Konditionen auf die Invasivitaet wurde anschliessend mit dem xCELLigence Zellanalysesystems und einem Matrigel-Invasion-Assay ueberprueft. Die intrazellulaere ss-Catenin-Verteilung mit bzw. ohne Bestrahlung wurde anhand von Western-Blot-Analysen unterschiedlicher Kernfraktionen und Immunfluoreszenzanalysen untersucht, die Wirkung der Strahlung auf die Aktivitaet des Wnt/ss-Catenin-Signalwegs durch einen Luciferase-Assay. Die Expressionslevel und Aktivitaet von Zielgenen, wie MMP-2 und MMP-9, wurden durch eine Western-Blot-Analyse und einen Zymographie-Assay determiniert. Die Invasivitaet von U87-Zellen wurde durch ionisierende Strahlung signifikant erhoeht. Immunfluoreszenzanalysen zeigten eine strahleninduzierte nukleaere Translokation und eine ss-Catenin-Akkumulation. Nach Bestrahlung zeigten sich im Luciferase-Assay zudem eine erhoehte ss-Catenin/TCF-Transkriptionsaktivitaet, gefolgt von einer Hochregulation der Downstream-Zielgene in den Wnt/ss-Catenin-Signalwegen in bestrahlten U87-Zellen. XV 939 unterdrueckte die strahleninduzierte Hochregulierung von MMP-2 und -9 und inhibierte die Aktivitaet dieser Gelatinasen. Die vorgestellten Daten zeigen die zentrale Rolle des Wnt/ss-Catenin-Signalwegs fuer die strahleninduzierte Erhoehung der Invasivitaet von Glioblastomzellen. In diesem Zusammenhang koennte die Inhibierung von ss-Catenin einen viel versprechenden Ansatz in der Behandlung strahlenresistenter

 16. Study of the anti-inflammatory effects of low-dose radiation. The contribution of biphasic regulation of the antioxidative system in endothelial cells

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Large, Martin; Hehlgans, Stephanie; Reichert, Sebastian; Roedel, Claus; Roedel, Franz [Goethe University Frankfurt, Department of Radiotherapy and Oncology, Frankfurt am Main (Germany); Gaipl, Udo S. [University Hospital Erlangen, Department of Radiation Oncology, Erlangen (Germany); Fournier, Claudia [GSI Helmholtz Center for Heavy Ion Research, Department of Biophysics, Darmstadt (Germany); Weiss, Christian [Goethe University Frankfurt, Department of Radiotherapy and Oncology, Frankfurt am Main (Germany); Klinikum Darmstadt, Institute for Radiooncology and Radiotherapy, Darmstadt (Germany)

  2015-09-15

  zu erhalten. EA.hy926 und primaere humane dermale mikrovaskulaere Endothelzellen (HMVEC) wurden mittels Tumornekrosefaktor-α (TNF-α; 20 ng/ml) 4 h vor Bestrahlung mit Einzeldosen im Bereich von 0,3 bis 3 Gy stimuliert. Die Expression und Aktivitaet von GPx und Nrf2 wurden mittels Durchflusszytometrie, kolorimetrischen Untersuchungen und quantitativer PCR analysiert. Der Einfluss von ROS und Nrf2 auf die Adhaesion von polymorphonukleaeren Zellen des peripheren Bluts (PBMC) wurde durch Verwendung des Radikalfaengers N-Acetyl-L-Cystein (NAC) oder des Nrf2-Aktivators AI-1 untersucht. Nach einer Bestrahlung mit niedrigen Dosen konnten in EA.hy926 und HMVEC eine diskontinuierliche Expression und enzymatische Aktivitaet von GPx parallel zu einer verringerten Expression und DNA-Bindeaktivitaet von Nrf2 beobachtet werden, welche die groessten Auspraegungen nach Bestrahlung mit einer Dosis von 0,5 Gy aufwies. Eine Hemmung von ROS durch NAC und die Aktivierung von Nrf2 fuehrten zu einer signifikanten Aufhebung der nach einer Bestrahlung mit 0,5 Gy beobachteten Adhaesionsminderung von PBMC an Endothelzellen. Eine niedrigdosierte Roentgenbestrahlung fuehrt zu einer diskontinuierlichen Expression und Aktivitaet von wesentlichen Komponenten des antioxidativen Systems, die zu antiinflammatorischen Effekten in entzuendlich stimulierten Endothelzellen beitragen koennen. (orig.)

 17. Sentinel lymph node diagnostic in prostate carcinoma. Part II. Biokinetics and dosimetry of {sup 99m}Tc-nanocolloid after intraprostatic injection; Sentinel-Lymphknoten-Diagnostik beim Prostatakarzinom. Teil II. Biokinetik und Dosimetrie von {sup 99m}Tc-Nanokolloid nach intraprostatischer Injektion

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Wengenmair, H.; Kopp, J. [Klinikum Augsburg (Germany). Medizinische Physik und Strahlenschutz; Vogt, H.; Groeber, S.; Dorn, R.; Heidenreich, P. [Klinikum Augsburg (Germany). Klinik fuer Nuklearmedizin; Wawroschek, F. [Klinikum Augsburg (Germany). Urologische Klinik

  2002-04-01

  . Injecting a total activity of 200 MBq leads to a mean effective dose of 1.5 mSv. It is not recommended to use the tracer uptake in lymph nodes as the only criterion to characterize SLNs. (orig.) [German] Ziel: Untersuchung der Biokinetik des zur Darstellung der Sentinel-Lymphknoten (SLNs) bei Prostatakarzinom intraprostatisch injizierten Radiotracers und Abschaetzung der Strahlenexposition des Patienten. Methode: Bei Patienten mit Prostatakarzinom wurde {sup 99m}Tc-Nanocoll trademark unter sonographischer Kontrolle transrektal in beide Prostatalappen injiziert. Bei 10 zufaellig ausgewaehlten Patienten wuerde die Radioaktivitaetsverteilung in Abhaengigkeit von der Zeit in regions of interest (ROIs) ueber Prostata, Harnblase, Leber, Milz und Lymphknoten ermittelt. Der Uptake entfernter Lymphknoten wurde zusaetzlich durch Messung mit der Gammasonde bestimmt. Bei 24 Patienten mit tumorpositiven SLN wurden darueber hinaus insgesamt 108 SLNs hinsichtlich Uptake, Lokalisation und Metastasierung ausgewertet. Die Ermittlung der effektiven Dosis gemaess ICRP 60 wurde mit dem Software-Programm Mirdose 3.1 durchgefuehrt. Ergebnisse: Der durchschnittliche Uptake betrug: Harnblase 24%, Leber 25,5%, Milz 2%, Summe aller SLNs 0,5%. Durchschnittlich 9% der applizierten Aktivitaet verblieben in der Prostata. Die restliche Aktivitaet war vor allem in Knochenmark und Blut angereichert, vereinzelt auch in Darm und Nieren. Die effektive Dosis wurde mit 7,6 {mu}Sv/MBq abgeschaetzt. Der Uptake der SLNs variierte zwischen 0,006% und 0,6%. Die Wahrscheinlichkeit der Lymphknotenmetastasierung war unabhaengig von der Radioaktivitaetsanreicherung. Der Uptake von SLN in verschiedenen Lymphknotenregionen zeigte keine signifikanten Unterschiede. Schlussfolgerung: Der Transport des Radiotracers aus der Prostata erfolgt ueber Blutfluss, direkten Abfluss durch die Urethra in die Blase und die Drainage des Lymphsystems. Bei einer applizierten Aktivitaet von 200 MBq resultiert eine durchschnittliche effektive

 18. Prognostic factors for long-term quality of life after adjuvant radiotherapy in women with endometrial cancer

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Foerster, Robert; Schnetzke, Lara; Arians, Nathalie; Rief, Harald; Debus, Juergen; Lindel, Katja [University Hospital Heidelberg, Department of Radiation Oncology, Heidelberg (Germany); Bruckner, Thomas [University Hospital Heidelberg, Department of Medical Biometry, Heidelberg (Germany)

  2016-12-15

  rar. Ziel war es, diese Faktoren und die Rolle des Vaginaldilators (VD) zu untersuchen. Zur QoL wurden 112 EC-Patientinnen 6 Jahre (median) nach RT befragt. Die QoL wurde mit Normdaten verglichen und der Einfluss von Alter, Tumorcharakteristika, Operation, RT und Akuttoxizitaeten bestimmt. Nutzung und Einfluss des VD auf die subjektiv empfundene vaginale Verkuerzung/Enge wurden analysiert. Die QoL war insbesondere bei juengeren Patientinnen reduziert. Alleinige endovaginale Brachytherapie und intensitaetsmodulierte RT (IMRT) korrelierten mit einem besseren Gesamtgesundheitszustand und weniger chronischen gastrointestinalen (GI) Symptomen. Hoehergradige GI-Akuttoxizitaet korrelierte mit vermehrt chronischen GI-Symptomen, insbesondere Durchfall, und reduzierter Rollenfunktion. Hoehergradige urologische Akuttoxizitaet korrelierte mit vermehrten chronischen urologischen Symptomen, Muskel- und Beckenschmerzen, chronischen GI-Symptomen, insbesondere Durchfall, reduzierter emotionaler/sozialer Funktion sowie reduziertem Gesamtgesundheitszustand. Mehr sexuelles Interesse/Aktivitaet trotz vermehrter vaginaler Trockenheit und Dyspareunie. Sexuelles Interesse/Aktivitaet nahmen mit dem Alter zu. Wenige, juengere Patientinnen nutzen den VD. VD-Nutzung >1 Jahr bei Frauen mit mehr sexuellem Interesse/Aktivitaet. Vaginale Akuttoxizitaet und chronische Schmerzen verhinderten die VD-Nutzung. Der VD reduzierte die subjektiv empfundene vaginale Verkuerzung/Enge nicht. RT-Technik und Akuttoxizitaeten sind prognostisch fuer das Ausmass chronischer Symptome und die langfristige QoL. Sexualitaet ist auch im hohen Alter wichtig. Wenige Patientinnen nutzen den VD und die subjektiv empfundene vaginale Verkuerzung/Enge nahm nicht ab. (orig.)

 19. Combining mechanical-biological residual waste treatment plants with the carbonisation-combustion process; Kombination MBA mit dem Schwel-Brenn-Verfahren

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Diekmann, J.; Wiehn, G. [Siemens AG Unternehmensbereich KWU, Erlangen (Germany). Bereich Energieerzeugung

  1998-09-01

  The disposal market for household waste is strongly influenced by the legal framework governing it. A further factor that makes it difficult for the authorities responsible for disposal to decide on residual waste disposal by means of thermal or mechanical-biological treatment plants is the downward pressure on disposal prices from inexpensive, underused landfills. This makes it all the more important for a future-oriented waste management to develop a both economically and ecologically optimised waste disposal concept. In this situation there is much in favour of adopting a concept consisting of a combination of mechanical, mechanical-biological, and thermal treatment which takes due account of waste disposal concepts at the regional and supraregional scale. [Deutsch] Der Entsorgungsmarkt fuer Siedlungsabfaelle wird stark durch die Entwicklung der rechtlichen Rahmenbedingungen beeinflusst. Hinzu kommt, dass der Entscheidungsprozess der oeffentlichen Entsorgungstraeger zur Restabfallentsorgung mittels thermischer oder mechanisch-biologischer Anlagen durch den Druck auf die Entsorgungspreise aufgrund der kostenguenstigen, nicht ausgelasteten Deponien erschwert wird. Umso mehr muss das Ziel einer zukunftsorientierten Abfallwirtschaft sein, unter oekonomischen und oekologischen Gesichtspunkten ein optimiertes Abfallkonzept aufzubauen. Hier kann es sehr hilfreich sein, sich eines Konzeptes, bestehend aus der Kombination von mechanischer, mechanisch-biologischer und thermischer Behandlung unter Beruecksichtigung des regionalen und ueberregionalen Abfallkonzeptes zu bedienen. (orig./SR)

 20. Biotechnology 2000. Annual report 1996; Biotechnologie 2000. Jahresbericht 1996

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  1997-08-01

  The programme `Biotechnology 2000` is carried out by the department `Biology, energy, ecology (BEO)` of Juelich Research Center on behalf of the Federal Minister for Research and Technology. The project comprises the following fields: Development of methodology and processes; research in cell biology, gene structure and gene regulation; synthetic biology, protein design; neurobiology research; biological systems; plant growth, phytomedicine and plant protection; biological aspects of waste managment techniques; substitute techniques for animal experiments; biological safety research; genetic research centres and other fields of emphasis; technology assessment; ethical problems. A list of projects sponsored in 1992 is presented, followed by short descriptions of the individual activities on standardized data sheets. The appendix contains a register of project numbers, integrated projects, sponsored organisations, and the BEO organisational plan. (orig.) [Deutsch] Das Programm `Biotechnologie 2000` wird im Auftrag des Bundesministers fuer Forschung und Technologie (BMFT) durch den Projekttraeger `Biologie, Energie, Oekologie (BEO)` im Forschungszentrum Juelich abgewickelt. Das Projekt umfasst folgende Gebiete: Methoden- und Verfahrensentwicklung; zellbiologische Forschung, Genstruktur und Genregulation; synthetische Biologie, Proteindesign; neurobiologische Forschung; biologische Systeme; Pflanzenzuechtung, Phytomedizin und Pflanzenschutz; Biologie von Entsorgungsverfahren; Ersatzmethoden zum Tierversuch; biologische Sicherheitsforschung; Genzentren und andere Schwerpunkte; Technologiefolgeabschaetzung, und ethische Fragestellungen. Neben einer Gesamtuebersicht ueber die im Berichtsjahr 1992 gefoerderten Projekte erfolgt die kurze Beschreibung der einzelnen Aktivitaeten auf standardisierten Datenblaettern. Der Anhang enthaelt die Register der Projektnummern, der Verbundprojekte und der Zuwendungsempfaenger, und den Organisationsplan BEO. (orig.)

 1. Impaired myocardial perfusion reserve in microvascular angina (syndrome X): Assessment by vasodilation {sup 99m}Tc-MIBI-SPECT; Einschraenkung der myokardialen Perfusionsreserve bei Mikrovaskular-Angina (Syndrom X): Nachweis durch {sup 99m}Tc-MIBI-SPECT

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Langes, K. [Universitaetskrankenhaus Eppendorf, Hamburg (Germany). Abt. fuer Kardiologie; Beuthien-Baumann, B. [Universitaetskrankenhaus Eppendorf, Hamburg (Germany). Abt. fuer Nuklearmedizin; Luebeck, M. [Universitaetskrankenhaus Eppendorf, Hamburg (Germany). Abt. fuer Nuklearmedizin; Fuchs, C. [Universitaetskrankenhaus Eppendorf, Hamburg (Germany). Abt. fuer Nuklearmedizin; Schneider, M.A. [Universitaetskrankenhaus Eppendorf, Hamburg (Germany). Abt. fuer Kardiologie; Volk, C. [Universitaetskrankenhaus Eppendorf, Hamburg (Germany). Abt. fuer Kardiologie; Nienaber, C.A. [Universitaetskrankenhaus Eppendorf, Hamburg (Germany). Abt. fuer Kardiologie

  1996-12-01

  Aim: In 22 patients with typical chest pain and normal coronary arteries (microvascular angina, syndrome X) {sup 99m}Tc-MIBI-SPECT was examined in regard to assess impairment of myocardial perfusion reserve. Method: The study was performed with {sup 99m}Tc-MIBI-SPECT at rest and under vasodilation with dipyridamole. The findings were compared with a normal database. A normal perfusion reserve was said to be an increase >20% of the {sup 99m}Tc-MIBI-activity. Results: In 2/22 (9%) of the patients the perfusion reserve lay >20% i.e. 37%. In 91% of the patients a diminution or even decrease of the perfusion was to be seen. From these 9/22 (41%) of the patients showed a diminution of the {sup 99m}Tc-MIBI by 6%. 11/22 patients had a decrease of the perfusion under vasodilation with dipyridamole i.e. a lower activity of 99mTc-MIBI 13%. Conclusion: Vasodilation {sup 99m}Tc-MIBI-SPECT offers good imaging quality and enables semiquantitative assessment of myocardial perfusion reserve in patients with microvascular angina. (orig.) [Deutsch] Ziel: An 22 Patienten mit typischer Angina pectoris und normalen Koronararterien (Mikrovaskular-Angina, Syndrom X) wurde geprueft, ob mit {sup 99m}Tc-MIBI-SPECT eine Einschraenkung der myokardialen Perfusionsreserve nachweisbar ist. Methode: Die Untersuchung mit {sup 99m}Tc-MIBI-SPECT erfolgte in Ruhe und unter Vasodilatation nach einer Infusion mit Dipyridamol im Vergleich zu einer normalen Datenbank. Eine normale myokardiale Perfusionsreserve wurde bei einer differenziellen {sup 99m}Tc-MIBI-Aufnahme von {>=}20% angesehen. Ergebnisse: 2/22 (9%) der Patienten wiesen eine Perfusionsreserve >20% mit im Mittel 37% auf, 91% der Patienten wiesen eine relativ oder absolut verminderte {sup 99m}Tc-MIBI-Aufnahme unter Vasodilatation auf. Bei 9/22 (41%) Patienten war die Perfusionsreserve relativ gemindert mit einer Zunahme der {sup 99m}Tc-MIBI-Aktivitaet von 6%, bei 11/22 wurde eine Abnahme der {sup 99m}Tc-MIBI-Aktivitaet um 13% unter

 2. Dosimetric fundamentals of endovascular brachytherapy using Re-188 to prevent restenosis after angioplasty; Dosimetrische Grundlagen fuer die endovaskulaere Therapie mit Re-188 zur Praevention der Restenose nach Angioplastie

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Kotzerke, J.; Rentschler, M.; Glatting, G.; Schneider, E. [Ulm Univ. (Germany). Zentrum fuer Radiologie; Stabin, M. [Oak Ridge Inst. for Science and Education (ORISE), TN (United States); Knapp, F.F. Jr. [Oak Ridge National Lab., TN (United States). Nuclear Medicine Group; Reske, S.N.

  1998-03-01

  Various radionuclides can be used for endovascular brachytherapy. A new concept is to inflate the balloon of a dilitation catheter with a radioactive solution. Re-188 can be eluated from a generator system and is available daily. The aim of this study was to obtain dosimetric data for this radionuclide. The dose decrease of Re-188 was calculated and measured with a TLD-system radial to a balloon catheter typically used in cardiology (diameter: 3 mm, length: 20 mm). Using a specific acitivity of 370 MBq/ml a dose of 0,3 Gy could be achieved within 1 min in a TLD in contact with the balloon. Paired TLDs differed about 3%. A fast dose reduction of 50% and 10% were stated within 0.5 mm and 2.5 mm, respectively. Calculated and measured values were in good agreement. The data are comparable to those known for Y-90. Calculations of dose distribution are consistent with TLD measurements of Re-188. Using a specific activity of 1.85 GBq/ml, a dose of 10-15 Gy at the coronary artery wall can be achieved within 2-3 min. (orig./MG) [Deutsch] Fuer die endovaskulaere Brachytherapie stehen unterschiedliche Radionuklide zur Verfuegung. Ein interessantes Konzept ist die Nutzung eines fluessigen Betastrahlers in einem Ballonkatheter. Re-188 kann aus einem Generatorsystem gewonnen werden und steht somit taeglich zur Verfuegung. Es sollten dosimetrische Daten erhoben werden. Es wurde die radiale Abnahme der Dosis von Re-188 bei einem typischen Dilatationskatheter (Durchmesser 3 mm, Laenge 20 mm) berechnet und mit TLD-Messungen verglichen. Bei einer spezifischen Aktivitaet von 370 MBq/ml konnten 0,3 Gy pro 1 min in 0,5 mm Abstand von der Ballonwand gemessen werden. Doppelmessungen wiesen eine Abweichung von 3% auf. Ein schneller Dosisabfall von 50% innerhalb von 0,5 mm bzw. von 90% innerhalb von 2,5 mm wurde beobachtet. Messwerte und Berechnungen stimmten gut ueberein. Die Daten von Re-188 und Y-90 entsprechen sich weitgehend. Berechnungen ueber die Dosisverteilung von Re-188 stimmen

 3. Fundamentals for the development of individual risk assessment by UVB irradiation. Final report; Grundlagen zur Entwicklung einer personenbezogenen Risikoabschaetzung durch UV-B-Strahlung. T. A: Exogene Biomarker zur UV-Personendosimetrie. T. B: Mechanismen der UV-Suszeptibilitaet. Schlussbericht

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Horneck, G.; Rettberg, P.; Scherer, K.; Scharfetter-Kochanek, K.; Wlaschek, M.; Schneider, L.

  2002-07-01

  In this cooperative effort of the DLR and the University Hospital of Cologne fundamental molecular mechanisms of the individual susceptibility against UV-induced damage to nucleic acids and signal transduction pathways of key genes involved in tumorigenesis and metastasis are addressed. New prototypes of individual integrated optoelectronic-biological dosimeters were developed and the responses were compared to the clinical and molecular responses of human skin. UV dosimetry with UV-sensitive spores of Bacilus subtilis proved to be especially qualified for the documentation of the individual UV load of UV-susceptible persons. The DLR-biofilm for measuring DNA damage following UVA or UVB exposure in a biologically weighted manner was further improved, as well as the electronical UV broadband meter X2000. A continuous instead of a stepwise color change of the skin was observed. Personal dosimetry resulted in the identification and correlation of biologically weighted effective dose ranges with the clinical parameters MED, IPD, and PPD. The conclusion is: it will be possible to measure individual UV exposure of unknown amounts directly with the DLR-biofilm, and to translate these biological measurements into relative units of an UV-dependent cellular damage in vivo, for documentation in some cases of the individual UV load in vivo and correlation to UV-dependent effects involved in the pathogenesis of skin tumor and metastasis. (orig.) [German] In einem Gemeinschaftsprojekt zwischen dem DLR und dem Universitaetsklinikum Koeln wurden molekulare Grundlagen einer individuellen Empfindlichkeit fuer UV-induzierte Schaeden an Nukleinsaeuren und Signalwegen wesentlicher, die Hauttumorentstehung und -asubreitung foerdernder Schluesselgene untersucht. Neue Prototypen integrierter optoelektronisch-biologischer UV-Personendosimeter wurden entwickelt und mit der klinischen und molekularen Antwort der Haut abgeglichen. Die biologische UV-Personendosimetrie mit UV

 4. Non destructive determination of the free chloride content in cement based materials

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Elsener, B. [Department of Inorganic and Analytical Chemistry, University of Cagliari, I-09128 Cagliari (Italy); Institute of Materials Chemistry and Corrosion, Swiss Federal Institute of Technology, ETH Hoenggerberg, CH-8093 Zuerich (Switzerland); Zimmermann, L.; Boehni, H. [Institute of Materials Chemistry and Corrosion, Swiss Federal Institute of Technology, ETH Hoenggerberg, CH-8093 Zuerich (Switzerland)

  2003-06-01

  A non-destructive chloride sensitive sensor element for use in cement based porous materials is presented. The sensor element determines the activity of the free chloride ions in solutions and in porous cement based materials such as cement paste, mortar or concrete. The calibration in synthetic pore solution showed a response according to Nernst law over three decades of chloride concentration. The sensor element has shown excellent reproducibility and long term stability. The sensor element has been used to monitor the chloride uptake into mortar specimens. The results show a good agreement between the free chloride content determined by the sensor and by pore water expression. Applications in monitoring of reinforced concrete structures and their limitations are discussed. (Abstract Copyright [2003], Wiley Periodicals, Inc.) [German] In der vorliegenden Arbeit wird ein Chloridsensor zur zerstoerungsfreien Erfassung des Chloridgehalts in zementoesen Materialien beschrieben. Der Sensor bestimmt die Aktivitaet der freien Chloridionen in Loesungen und in Zementstein, Moertel oder Beton. Die Kalibrierungskurve in synthetischer Betonporenloesung zeigt das erwartete Nernst'sche Verhalten ueber mehr als drei Konzentrationsdekaden. Der Sensor weist eine sehr hohe Reproduzierbarkeit und Langzeitstabilitaet auf. Der Chloridsensor wurde eingesetzt, um das Eindringen der Chloridionen in Moertelpruefkoerpern zu untersuchen. Ein Vergleich der Chloridkonzentration bestimmt durch Auspressen der Porenloesung am Ende der Versuche mit den von Sensoren bestimmten Chloridkonzentration zeigt eine sehr gute Uebereinstimmung. Praktische Anwendungen und die Einsatzgrenzen des Sensors werden diskutiert. (Abstract Copyright [2003], Wiley Periodicals, Inc.)

 5. Functional magnetic resonance imaging with ultra-high fields; Funktionelle Magnetresonanztomographie bei ultrahohen Feldern

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Windischberger, C.; Schoepf, V.; Sladky, R.; Moser, E. [Medizinische Universitaet Wien, Exzellenzzentrum Hochfeld-MR, Wien (Austria); Medizinische Universitaet Wien, Zentrum fuer Medizinische Physik und Biomedizinische Technik, Wien (Austria); Fischmeister, F.P.S. [Medizinische Universitaet Wien, Exzellenzzentrum Hochfeld-MR, Wien (Austria); Universitaet Wien, Fakultaet fuer Psychologie, Wien (Austria)

  2010-02-15

  Functional magnetic resonance imaging (fMRI) is currently the primary method for non-invasive functional localization in the brain. With the emergence of MR systems with field strengths of 4 Tesla and above, neuronal activation may be studied with unprecedented accuracy. In this article we present different approaches to use the improved sensitivity and specificity for expanding current fMRT resolution limits in space and time based on several 7 Tesla studies. In addition to the challenges that arise with ultra-high magnetic fields possible solutions will be discussed. (orig.) [German] Die funktionelle Magnetresonanztomographie (fMRT) stellt zurzeit die wichtigste Methode zur nichtinvasiven Funktionslokalisation im Gehirn dar. Mit der Verfuegbarkeit von MRT-Geraeten mit Magnetfeldstaerken von 4 Tesla (T) und darueber ergeben sich neue Moeglichkeiten, mittels fMRT die neuronale Aktivitaet in bislang unerreichter Genauigkeit zu untersuchen. In diesem Artikel zeigen wir anhand mehrerer Studien bei 7 T, in wieweit die Zugewinne an Sensitivitaet und Spezifitaet verwendet werden koennen, um die bisherigen Grenzen der fMRT-Aufloesung in raeumlicher und zeitlicher Hinsicht auszuweiten. Die neuen Herausforderungen, die mit dem Schritt zu ultrahohen Magnetfeldern einhergehen, werden dabei ebenso diskutiert wie moegliche Ansaetze zu deren Loesung. (orig.)

 6. Methodological principles for optimising functional MRI experiments; Methodische Grundlagen der Optimierung funktioneller MR-Experimente

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Wuestenberg, T. [Georg-August-Universitaet Goettingen, Abteilung fuer Medizinische Psychologie (Germany); Georg-August-Universitaet, Abteilung fuer Medizinische Psychologie, Goettingen (Germany); Giesel, F.L. [Deutsches Kebsforschungszentrum (DKFZ) Heidelberg, Abteilung fuer Radiologische Diagnostik (Germany); Strasburger, H. [Georg-August-Universitaet Goettingen, Abteilung fuer Medizinische Psychologie (Germany)

  2005-02-01

  Functional magnetic resonance imaging (fMRI) is one of the most common methods for localising neuronal activity in the brain. Even though the sensitivity of fMRI is comparatively low, the optimisation of certain experimental parameters allows obtaining reliable results. In this article, approaches for optimising the experimental design, imaging parameters and analytic strategies will be discussed. Clinical neuroscientists and interested physicians will receive practical rules of thumb for improving the efficiency of brain imaging experiments. (orig.) [German] Die funktionelle Magnetresonanztomographie (fMRT) des Zentralnervensystems ist eine der meistgenutzten Methoden zur Lokalisierung neuronaler Aktivitaet im Gehirn. Obwohl die Sensitivitaet der fMRT vergleichsweise gering ist, kann durch die Auswahl geeigneter experimenteller Parameter die Empfindlichkeit dieses bildgebenden Verfahrens gesteigert und die Reliabilitaet der Ergebnisse gewaehrleistet werden. In diesem Artikel werden deshalb Ansaetze fuer die Optimierung des Paradigmendesigns, der MR-Bildgebung und der Datenauswertung diskutiert. Klinischen Forschern und interessierten Aerzten sollen dadurch Richtgroessen fuer die Durchfuehrung effektiver fMRT-Experimente vermittelt werden. (orig.)

 7. Identical location transmission electron microscopy in combination with rotating disc electrode measurements. The activity of fuel cell catalysts and their degradation

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Schloegl, Katrin G.

  2011-07-13

  As an alternative to conventional combustion engines, the Proton Exchange Membrane Fuel Cell (PEMFC) using hydrogen as a fuel is a promising concept owing to its potential independence from fossil fuels, high efficiency and zero emissions. Concerning its commercial viability, the fundamental problem of high system cost per power output and lifetime is closely related to finding more active and stable catalysts for the oxygen reduction reaction. In the presented work, several methods are combined to examine the parameters and processes responsible for both activity and degradation of platinum-based catalysts. Degradation mechanisms are scrutinized by means of electrochemical measurements with the rotating disc electrode in combination with a recently developed TEM technique, which allows for the comparison of identical locations before and after accelerated stress tests. (orig.) [German] Die mit Wasserstoff betriebene Proton Exchange Membrane Brennstoffzelle (PEMFC) stellt aufgrund ihrer potentiellen Unabhaengigkeit von fossilen Energietraegern, ihrem hohen Wirkungsgrad und fehlendem Schadstoffausstoss eine vielversprechende Alternative zum konventionellen Verbrennungsmotor dar. Das grundlegende Problem der zu hohen Systemkosten und zu geringen Lebensdauer fuer kommerzielle Anwendungen ist eng mit der Entwicklung aktiverer und stabiler Elektrokatalysatoren fuer die Sauerstoffreduktion verknuepft. In der vorliegenden Arbeit werden verschiedene Methoden kombiniert, um die Parameter und Prozesse zu untersuchen, welche fuer die Aktivitaet und Degradation platinbasierter Katalysatoren verantwortlich sind. Zur Aufklaerung vorliegender Degradationsmechanismen werden elektrochemische Messungen mit der rotierenden Scheibenelektrode in Kombination mit einer neu entwickelten TEM Methode eingesetzt, welche es ermoeglicht, identische Stellen vor und nach beschleunigten Degradationstests zu untersuchen.

 8. Diagnostic guidelines and treatment of benign bone tumors; Diagnostisch-therapeutisches Vorgehen bei gutartigen Knochentumoren

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Dominkus, M.; Krepler, P.; Schwameis, E.; Kotz, R. [Vienna Univ. (Austria). Orthopaedische Klinik

  2001-07-01

  The indications of surgical treatment of benigne bone tumours are strongly related to the clinical behaviour, the patient's complaints and the activity in Tc-bone scan. Some lesions - like the nonossifying fibroma - that can safely be diagnosed by conventional X-rays may not be treated surgically - as long as the patients are free of pain, and there is no risk of pathologic fracture. In case of clinically relevant lesions, activity in Tc-bone scan, or a risk of fracture, biopsy and curettage combined with autologous or homologous bone grafting is indicated. Some aggressive tumors, like the giant cell tumor, have to be treated more aggressively by curettage with adjuvant measures (Phenole) or by marginal excision. (orig.) [German] Die Indikation zur operativen Sanierung benigner Knochentumoren richtet sich nach ihrem klinischen Verhalten, dem Beschwerdebild des Patienten, und der Aktivitaet im Knochenscan. Generell koennen klinisch stumme Laesionen wie das NOF beobachtet werden, waehrend Laesionen die entweder klinische Beschwerden verursachen, im Knochenscan speichern, oder aufgrund ihrer Ausdehnung eine Frakturgefahr darstellen, entsprechend den angegebenen Richtlinien abgeklaert und behandelt werden sollen. (orig.)

 9. Working memory in volunteers and schizophrenics using BOLD fMRI; Das Arbeitsgedaechtnis bei Gesunden und bei Schizophrenen: Untersuchungen mit BOLD-fMRT

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Giesel, F.L. [Deutsches Krebsforschungszentrum (DKFZ) Heidelberg, Abteilung Radiologie (Germany); Deutsches Krebsforschungszentrum (DKFZ), Abteilung Radiologie, Heidelberg (Germany); Hohmann, N. [Deutsches Krebsforschungszentrum (DKFZ) Heidelberg, Abteilung Radiologie (Germany); Psychiatrische Universitaetsklinik Heidelberg, Sektion Gerontopsychiatrie (Germany); Seidl, U.; Kress, K.R.; Schoenknecht, P.; Schroeder, J. [Psychiatrische Universitaetsklinik Heidelberg, Sektion Gerontopsychiatrie (Germany); Kauczor, H.-U.; Essig, M. [Deutsches Krebsforschungszentrum (DKFZ) Heidelberg, Abteilung Radiologie (Germany)

  2005-02-01

  Functional magnetic resonance imaging uses the blood oxygen level-dependent effect (BOLD MRI) for noninvasive display of cerebral correlatives of cognitive function. The importance for the understanding of physiological and pathological processes is demonstrated by investigations of working memory in schizophrenics and healthy controls. Working memory is involved in processing rather than storage of information and therefore is linked to complex processes such as learning and problem solving. In schizophrenic psychosis, these functions are clearly restricted. Training effects in the working memory task follow an inverse U-shape function, suggesting that cerebral activation reaches a peak before economics of the brain find a more efficient method and activation decreases. (orig.) [German] Die funktionelle Magnetresonanztomographie (fMRT) nutzt den ''blood oxygen level dependent effect'' (BOLD-Effekt) zur nichtinvasiven Darstellung zerebraler Korrelate kognitiver Funktionen. Die Bedeutung dieses Verfahrens fuer das Verstaendnis physiologischer und pathologischer Prozesse wird anhand von Untersuchungen zum Arbeitsgedaechtnis bei Schizophrenen und gesunden Kontrollpersonen verdeutlicht. Das Arbeitsgedaechtnis dient weniger der Speicherung, sondern vielmehr der Verarbeitung von Informationen und ist deshalb in komplexe Prozesse wie Lernen und Problemloesen eingebunden. Im Rahmen schizophrener Psychosen kommt es zu einer deutlichen Einschraenkung dieser Funktionen. Erwartungsgemaess zeigen sich unter Durchfuehrung eines Arbeitsgedaechtnisparadigmas Unterschiede in der zerebralen Aktivitaet, die jedoch bei den Erkrankten unter Therapie prinzipiell reversibel sind. Von Interesse sind auch Trainingseffekte bei Gesunden, wobei eine verminderte Aktivierung nach Training auf eine ''Oekonomisierung'' schliessen laesst. (orig.)

 10. Demands on a transport system of tomorrow from the consumers' perspective; Anforderungen an das Verkehrssystem von morgen aus der Perspektive des Verbrauchers

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Oehm, E. [Allgemeiner Deutscher Automobil-Club e.V. (ADAC), Muenchen (Germany)

  2003-07-01

  Tomorrow as today people will value their individual mobility as it is the basis of all social and economic activity. Against this background and from the point of view of the consumer we need to define a broad range of requirements with regard to the transport system of tomorrow: The system must be efficient, affordable, safe and environmentally friendly. At the same time those are the fundamental benchmarks of a sustainable transport policy which should be both realistic and targeted. Transport policies must be oriented on the desires and demands of the user while seeking the balance between conflicting interests, between economic efficiency, comfort and an intact environment. (orig.) [German] Morgen ebenso wie heute werden die Menschen Wert auf persoenliche Mobilitaet legen, denn sie ist die Grundlage jeglicher gesellschaftlicher und wirtschaftlicher Aktivitaet. Vor diesem Hintergrund stellt sich aus der Sicht der Verbraucher an das Verkehrssystem der Zukunft ein breites Spektrum an Anforderungen: Es muss leistungsfaehig, bezahlbar, sicher und umweltfreundlich sein. Dies sind gleichzeitig fundamentale Massstaebe fuer eine zukunftsweisende Verkehrspolitik, die ebenso realistisch wie loesungsorientiert sein muss. Verkehrspolitisches Handeln muss sich an den Wuenschen und Beduerfnissen der Menschen orientieren und dabei die Balance zwischen widerstreitenden Interessen, zwischen Wirtschaftlichkeit, Komfort und intakter Umwelt suchen. (orig.)

 11. Reactor for biological elimination of poorly degradable hydrocarbons by adjustment of substrate-specific retention times; Reaktor zur biologischen Eliminierung schwer abbaubarer Kohlenwasserstoffe durch Einstellung substratspezifischer Verweilzeiten

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Brambach, R.

  1997-11-01

  Industrial waste water cleaning increasingly makes use of biological processes based on immobilized biomass, in order to ensure the aimed elimination of toxic substances. A novel, efficient reactor technique was developed, by which dangerous, poorly degradable dissolved hydrocarbons are selectively retained in the bioreactor thanks to an integrated membrane, while other substances are quickly discharged from the system via the effluent. With a synthetic waste water, this selective retention method achieved substrate-specific retention times which were five to fifty times higher than those of a merely hydrodynamically operated reactor system. In addition, the decoupling of high reactor and low effluent concentrations results in a higher biochemical activity in the reactor in comparison with conventional process techniques. (orig.) [Deutsch] In der industriellen Abwasserreinigung werden verstaerkt Bioverfahrenstechniken mit immobilisierter Biomasse eingesetzt, um eine gezielte Eliminierung gefaehrlicher Stoffe durchzufuehren. - Hierzu wurde eine neuartige leistungsfaehige Reaktortechnik entwickelt, die mittels einer im Bioreaktor integrierten Membran gefaehrliche, schwer abbaubare geloeste Kohlenwasserstoffe selektiv im Bioreaktor zurueckhaelt, waehrend andere Stoffe das System schnell ueber den Ablauf verlassen. Durch den stoffselektiven Rueckhalt wurden an einem synthetischen Abwasser substratspezifische Verweilzeiten erzielt, die um den Faktor 5 bis 50 ueber denen eines rein hydrodynamisch bestimmten Reaktorsystems liegen. Darueber hinaus wird aufgrund der Entkopplung von hoher Reaktor- und niedriger Ablaufkonzentration eine im Vergleich zu herkoemmlichen Verfahrenstechniken hoehere biochemische Aktivitaet im Reaktor erzielt. (orig.)

 12. Notch stress and shape optimization; Kerbspannung und Kerbformoptimierung

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Scherrer, M.

  2004-08-01

  The scientific field of biomechanics deals with the statics and dynamics of biological load carriers and the transfer of biological optimization strategies to technical applications. By observations of biological load carriers in nature a fundamental design rule could be developed called the axiom of uniform stress, which basically says that in temporal average with a certain load, there are neither high local stresses nor underloaded areas in a biological load carrier. Through load-controlled growth the load carrier gets material in areas with high stress as in areas with low stress there is no growth and hence no material. From this a shape optimization is obtained which is able to prevent fatigue failure. The adaptive growth of biological load carriers is simulated by the CAO-Method (computer aided optimization) and the FEM. With the help of the CAO-Method a parameter study for the optimization of shoulder fillets was made from which a geometrical characterisation of the optimized fillet shapes was derived. From that new ways for shape optimization were developed which offer design rules using alternative fillet shapes and a better understanding of the effects caused by stress concentrations was obtained. Due to this knowledge a new and efficient optimization method was developed which offers a fast and simple way to construct optimized fillet shapes. This method can be expressed analytically and was verified with several examples. (orig.) [German] Die Biomechanik befasst sich mit der Statik und Dynamik von biologischen Lasttraegern und der Uebertragung biologischer Optimierungsstrategien in die Technik. Aus Beobachtungen am Objekt in der Natur ging als eine grundlegende Designregel das Axiom der konstanten Spannung hervor, welches besagt, dass bei einem biologischen Lasttraeger bei bestimmungsgemaesser Belastung im zeitlichen Mittel weder lokal hohe Spannungen noch unterbelastete Bereiche auftreten. Der biologische Lasttraeger lagert durch lastgesteuertes

 13. Review: Harald Lemke (2012: Politik des Essens. Wovon die Welt von morgen lebt

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Heim, Johanna

  2013-06-01

  Full Text Available Der Philosoph Harald Lemke stellt in seinem neuen Buch "Politik des Essens. Wovon die Welt von morgen lebt" der Philosophie die Aufgabe, sich mit dem Welthungerproblem zu beschäftigen und eine Lösung für dieses zu finden. Dabei wirft er die zentrale Leitfrage auf, was jeder Einzelne tun kann und sollte, um ein faires, nachhaltiges und biologisches Weltagrarsystem zu fördern und so der Hungerproblematik ein Ende zu setzen. Lemke führt in diesem Zusammenhang die Begriffe der Gastrosophie und der Gastroethik ein. Die Gastrosophie beschäftigt sich als Philosophie des Essens mit der Produktion, dem Handel und dem Endverbrauch von Nahrungsmitteln. Die Gastroethik soll Maximen eines ethisch guten Konsums festlegen.

 14. Von „Amazonen“ und „keuschen Jungfrauen“ Of “Amazons” and “Chaste Virgins”

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Katrin Nikoleyczik

  2005-03-01

  Full Text Available In ihrem Buch Die Fortpflanzung der Geschlechterverhältnisse zeichnet Smilla Ebeling das metaphorische Feld der Parthenogenese ("Jungfernzeugung“ in der Evolutionsbiologie nach. Durch die Analyse biologischer und populärwissenschaftlicher Texte zeigt sie auf, dass sich zweigeschlechtliche Stereotype auch dort finden, wo sie thematisch erst einmal nicht zu erwarten sind: in Texten, die sich der Fortpflanzung reiner Weibchen-Arten widmen.In her book Die Fortpflanzung der Geschlechterverhältnisse (The Propagation of Gender Relations, Smilla Ebeling traces the metaphoric field of parthenogenesis ("virgin birth” in evolution biology. Through the analysis of biology and popular scientific texts, she points out that dual-gendered stereotypes are also found where they are thematically not expected: in texts that devote themselves to the propagation of a purely female species.

 15. Central key project `Biotechnology`. Supplementary report. 2nd project phase (3/95 through 12/95); Zentrales Schwerpunktprojekt Bioverfahrenstechnik. Ergaenzungsbericht 2. Foerderphase (3/95 bis 12/95)

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  1996-12-31

  The report describes the activities of the three sections of the key project `Biotechnology`: Biological systems, e.g. environmental biotechnology, enzyme reactions; protein engineering, fermentation problems of secondary metabolites, tetrachloroethylene degradation, stereoselective synthesis; process engineering, i.e. supercritical solvents, enzyme-catalysed reactions, bipolar membrane technology, membrane separation processes, anaerobic processes; information engineering, i.e. morphology recording, process control. Separate abstracts are available in this database for two articles of this report. (SR) [Deutsch] Dargestellt werden die Taetigkeiten der verschiedenen Arbeitsbereiche des Schwerpunktprojektes Biotechnologie. Es handelt sich hierbei um die drei Projektbereiche: Biologische Systeme unter anderem mit den Themen Umweltbiotechnologie, Enzymreaktionen, Protein-Engineering, Fermentationsprobleme bei sekundaeren Metaboliten, Tetrachlorethylen-Abbau, Stereoselektive Synthese; des weiteren der Projektbereich Verfahrenstechnik unter anderem mit den Themen Ueberkritische Loesungsmittel, Enzymkatalysierte Reaktionen, Bipolare Membrantechnik, Membrantrennverfahren, Anaerobprozesse; als letztes der Projektbereich Informationstechnik mit den Themen Morphologieerfassung, Prozessfuehrung. (SR)

 16. Geschlechterspezifische Aspekte der Depression* - Frauenspezifische Aspekte der Depression

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Riecher-Rössler A

  2008-01-01

  Full Text Available Frauen leiden etwa doppelt so häufig an depressiven Erkrankungen wie Männer. Auch Symptomatik und Verlauf zeigen deutliche Geschlechtsunterschiede. Die Gründe hierfür sind vielfältig. Zum einen handelt es sich lediglich um vermeintliche Unterschiede, etwa dadurch, dass die Diagnose einer Depression bei Frauen eher gestellt wird. Doch es gibt auch echte Häufigkeitsunterschiede zwischen Männern und Frauen. Diese sind zum Teil biologisch, zum Teil psychosozial und kulturell, häufig aber multifaktoriell zu erklären. Weibliche Sexualhormone und frauenspezifische Einflüsse wie Menstruation, Geburt und Menopause können ebenso eine Rolle spielen wie geschlechtsspezifisches Rollenverhalten und Rollenkonflikte, sozialer Status, Gewalt und Missbrauch. Die Berücksichtigung dieser und vieler anderer Faktoren könnte unser Verständnis für depressive Erkrankungen und deren Behandlung – nicht nur bei Frauen – entscheidend verbessern.

 17. Ecological aspects to the use of pretreated waste in thermal plants; Oekologische Aspekte beim Einsatz aufbereiteter Abfaelle in thermischen Anlagen

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Friedel, M.; Urban, A.I. [Kassel Univ. (Gesamthochschule) (Germany). Fachgebiet Abfalltechnik

  1998-09-01

  The present contribution focuses on the input side of individual process techniques. It shows on the basis of example calculations how two parameters describing the incinerable (residual) waste that are of particular importance for unconventional thermal treatment methods, namely ``pollutant load`` and ``calorific value``, can be influenced by a recycling stage and then further by mechanical-biological pretreatment. [Deutsch] Im folgenden soll das Hauptaugenmerk auf die Inputseite zu den einzelnen thermischen Verfahren gelegt werden und anhand einer Beispielrechnung aufgezeigt werden, wie sich die fuer einen Einsatz in nichtkonventionellen thermischen Verfahren besonders wichtigen Parameter des aufbereiteten (Rest)Abfalls `Schadstoffbelastung` und `Heizwert` zunaechst durch eine Verwertung und weiter durch eine mechanisch-biologische Vorbehandlung veraendern. (orig./SR)

 18. Electromagnetism and life. A field of research bordering on mysticism, medicine and environmental protection; Elektromagnetismus und Leben. Eine Forschungsrichtung zwischen Mystik, Medizin und Umweltschutz

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Glaser, R. [Humboldt Univ., Berlin (Germany). Inst. fuer Biologie

  1998-02-01

  The rapid technical development requires scientifically founded answers to people`s fears about hazards of low- and high-frequency magnetic fields. New findings of molecular and cellular biophysics and new methods of detection (fluorescence-optical and electrical) have extended our knowledge about the electrodynamic structure of biological organisms. They promise to provide a scientific foundation both of the limiting values of radiation protection and of new methods in electrotherapy and magnetotherapy. (orig./MG) [Deutsch] Die stuermische Entwicklung der Technik erfordert wissenschaftlich fundierte Antworten auf die Fragen der Bevoelkerung nach moeglichen Gefahren durch elektromagnetische Felder im Nieder- und Hochfrequenzbereich: Erkenntnisse der molekularen und zellulaeren Biophysik und neue fluoreszenzoptische und elektrische Nachweismethoden haben unsere Vorstellung ueber die elektrodynamische Struktur biologischer Organisation wesentlich erweitert und versprechen eine wissenschaftliche Fundierung sowohl der Grenzwerte des Strahlenschutzes als auch neuer Methoden der Elektro- und Magnettherapie. (orig./MG)

 19. Central key project `Biotechnology`. Final report. 2nd project phase (1992-1995); Zentrales Schwerpunktprojekt Bioverfahrenstechnik. Abschlussbericht 2. Foerderphase (1992-1995)

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  1996-12-31

  The report describes the activities of the three sections of the key project `Biotechnology`: Biological systems, e.g. environmental biotechnology, enzyme reactions, protein engineering, fermentation problems of secondary metabolites, tetrachloroethylene degradation, stereoselective synthesis; process engineering, i.e. supercritical solvents, enzyme-catalyzed reactions, bipolar membrane technology, membrane separation processes, anaerobic processes; information engineering, i.e. morphology recording, process control. Separate abstracts are available in this database for two articles of this report. (SR) [Deutsch] Dargestellt werden die Taetigkeiten der verschiedenen Arbeitsbereiche des Schwerpunktprojektes Biotechnologie. Es handelt sich hierbei um die drei Projektbereiche: Biologische Systeme unter anderem mit den Themen Umweltbiotechnologie, Enzymreaktionen, Protein-Engineering, Fermentationsprobleme bei sekundaeren Metaboliten, Tetrachlorethylen-Abbau, Stereoselektive Synthese; des weiteren der Projektbereich Verfahrenstechnik unter anderem mit den Themen Ueberkritische Loesungsmittel, Enzymkatalysierte Reaktionen, Bipolare Membrantechnik, Membrantrennverfahren, Anaerobprozesse; als letztes der Projektbereich Informationstechnik mit den Themen Morphologieerfassung, Prozessfuehrung. (SR)

 20. GBF - Gesellschaft fuer Biotechnologische Forschung. Scientific annual report 1995

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Walsdorff, J.H. [ed.

  1996-12-31

  This is the 1995 scientific report of the GBF. Research was done in the following fields: Gene function and genoma analysis; Infections and immunity; Bioactive components; Molecular targets; Environmental biotechnology; Integrated bioprocess development; Development of GMP-compatible biotechnological production techniques. Each subject field was divided up into several projects, which were largely carried out in interdisciplinary cooperation. (orig./SR) [Deutsch] Die GBF stellt hiermit ihren wissenschaftlichen Ergebnisbericht 1995 vor. Die Darstellung der wissenschaftlichen Ergebnisse ist nach den folgenden Forschungsschwerpunkten gegliedert: Genfunktion und Genomananlyse; Infektion und Immunitaet; biologisch aktive Stoffe; molekulare Targets; Umweltbiotechnologie; integrierte Bioprozessentwicklung; Entwicklung GMP-gerechter biotechnologischer Herstellungsverfahren, die wiederum in Projekte aufgeteilt sind. Die Projekte wurden weitgehend interdisziplinaer bearbeitet. (orig./SR)

 1. Extrakorporale Leberunterstützungsverfahren

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kramer L

  2005-01-01

  Full Text Available Seit der erfolgreichen Einführung der Hämodialyse in den 1950er Jahren wurden ungezählte Versuche extrakorporaler Entgiftungsverfahren bei akutem und chronischem Leberversagen durchgeführt. Bis heute konnten jedoch nur sehr bescheidene Erfolge erzielt werden. Die Leberfunktionen sind so komplex, daß sie durch extrakorporale Verfahren, selbst bei zusätzlicher Verwendung biologischer Materialien (bioartificial liver support, nicht ersetzt werden können. Insbesondere beim chronischen Leberversagen steht die „endogene Intoxikation“ meist im Hintergrund der klinischen Problematik. Erschwerend für die Behandlung ist auch die Mitbeteiligung anderer Organsysteme, insbesondere Kreislauf und Niere, und die Komplikation der hepatischen Enzephalopathie. Aus heutiger Sicht ist der Einsatz extrakorporaler Entgiftungsmethoden vor allem bei akutem Leberversagen mit hepatischer Enzephalopathie zur Entfernung gesicherter Toxine wie Ammoniak und Glutamin sowie bei cholestatischen Lebererkrankungen zur Behandlung des refraktären Pruritus sinnvoll.

 2. On the making of a system theory of life: Paul A Weiss and Ludwig von Bertalanffy's conceptual connection.

  Science.gov (United States)

  Drack, Manfred; Apfalter, Wilfried; Pouvreau, David

  2007-12-01

  In this article, we review how two eminent Viennese system thinkers, Paul A Weiss and Ludwig von Bertalanffy, began to develop their own perspectives toward a system theory of life in the 1920s. Their work is especially rooted in experimental biology as performed at the Biologische Versuchsanstalt, as well as in philosophy, and they converge in basic concepts. We underline the conceptual connections of their thinking, among them the organism as an organized system, hierarchical organization, and primary activity. With their system thinking, both biologists shared a strong desire to overcome what they viewed as a "mechanistic" approach in biology. Their interpretations are relevant to the renaissance of system thinking in biology--"systems biology." Unless otherwise noted, all translations are our own.

 3. Environmental data 1995; Umweltdaten Deutschland 1995

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  1995-12-31

  The brochure contains concise data on pollution sources and pollutant effects on the environment (land use, airborne pollutants, liquid effluents, waste, noise, etc.), data on environment quality (air pollution levels, water quality, diversity of species, etc.), and data on the social effects of environmental pollution (environmental protection expenditures, market shares of low-polluting passenger cars and unleaded fuel, biological sewage treatment systems, etc.). All these data are suitable indicators for describing the current environmental situation. (orig./KW) [Deutsch] Die Broschuero umfasst in komprimierter Weise - Daten zu den Verursachern von Umweltbelastungen und zu den Einwirkungen auf die Umwelt (Bodennutzung, Luftemissionen, Abwasser, Abfaelle, Laerm etc.), - Daten zur Qualitaet der Umwelt (Immissionen, Gewaesserguete, Artenvielfalt etc.) sowie - Daten zur gesellschaftlichen Reaktion auf die Umweltbelastung (Ausgaben fuer den Umweltschutz, Anteil schadstoffarmer Pkw und bleifreien Benzins, Anschluss der Bevoelkerung an biologische Klaeranlagen etc.), die als Indikatoren zur Beschreibung der Umweltsituation geeignet erscheinen. (orig./KW)

 4. Vitamin-D-Mangel: ein Thema für die Volksgesundheit in Europa

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Reichrath J

  2009-01-01

  Full Text Available Die meisten Vertebraten benötigen Vitamin D, um ein gesundes mineralisiertes Knochengerüst auszubilden und aufrechtzuerhalten. Allerdings übt 1,25[OH]2D3, der biologisch aktive Vitamin-D-Metabolit, unabhängig von seinen Wirkungen auf Knochen- und Kalziumstoffwechsel zahlreiche weitere wichtige physiologische Funktionen im menschlichen Organismus aus. Heute wissen wir, dass die Haut im Vitamin-D-Stoffwechsel des menschlichen Organismus eine besondere Stellung einnimmt. Sie ist der einzige Ort der Vitamin- D-Photosynthese und hat daher für die Aufrechterhaltung eines ausreichenden Vitamin-D-Status zentrale Bedeutung. Darüber hinaus hat die Haut, neben zahlreichen anderen Organen, die Fähigkeit, den biologisch aktiven Vitamin-D-Metaboliten 1,25[OH]2D3 zu synthetisieren und stellt ein wichtiges Zielgewebe für 1,25[OH]2D3 dar. In Keratinozyten und anderen Zelltypen reguliert 1,25[OH]2D3 Wachstum und Differenzierung. Folgerichtig werden Vitamin-D-Analoga inzwischen zur Behandlung der hyperproliferativen Hauterkrankung Psoriasis vulgaris eingesetzt. „Neue“ Funktionen von Vitamin-D-Analoga sind u. a. Wirkungen auf das Immunsystem und protektive Effekte gegen Krebs und andere Erkrankungen, wie Autoimmun- und Infektionserkrankungen. Man kann spekulieren, dass die weitere Erforschung der biologischen Effekte von Vitamin-D-Analoga in Zukunft zu neuen therapeutischen Einsatzmöglichkeiten führen wird, die neben der Krebsprävention auch die Prävention von Autoimmun- und Infektionskrankheiten beinhalten werden. Darüber hinaus ist davon auszugehen, dass die dermatologischen Empfehlungen zur Hautkrebsprävention reevaluiert werden, um eine ausreichende Versorgung der Bevölkerung mit Vitamin D zu gewährleisten.

 5. Sustainable towards a second gas revolution. The Groningen Way; Duurzaam op weg naar een tweede gasrevolutie. De Groningen Way

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Euverink, G.J.; Van Gemert, W.J.T.; Groeneveld, M.J.W.; Stokman, F.N.; Visser, C.

  2013-10-15

  The authors suggest to give the Dutch province Groningen a pioneering role in the energy transition, in which aboveground biogas production must be stimulated, and thus natural gas reserves can be left untouched. For that, the produced gas must be transferred to 'green' gas to be able to mix it into the natural gas distribution system. The applied techniques which the authors propose are based on power-to-gas, for which a surplus of sustainably produced energy (e.g. solar and wind energy) is used to generate hydrogen from the electrolysis of water. From hydrogen and CO2 'green' gas can be produced. In addition, the authors suggest to improve green gas installations which produce gas from sewage sludge and organic waste. This can be done using biological enzymes [Dutch] De auteurs stellen voor om de provincie Groningen een voortrekkersrol te geven in de energietransitie, waarbij bovengrondse biogasproductie gestimuleerd moet worden, zodat het huidige aardgas gewoon in de bodem kan blijven zitten. Daarbij moet het gas wel worden opgewerkt tot groen gas, zodat het rechtstreeks aan het aardgasnet geleverd kan worden. De technieken die de wetenschappers daarbij voorstellen is de gebruikmaking van Power-to-gas, waarbij overtollig duurzaam geproduceerde energie, uit bijvoorbeeld zon en wind, wordt gebruikt om uit water waterstof te maken. Door die waterstof vervolgens met CO2 te verbinden, kan er er groen gas van worden gemaakt. Daarnaast stelt de denktank verbeterde groengasinstallaties voor die gas halen uit rioolslib en biologisch afval. Dit kan met behulp van biologische enzymen die zelf hoge druk opbouwen.

 6. Hydro-MRI in inflammatory bowel diseases: a comparison with colonoscopy and histopathology; Hydro-MRT bei entzuendlichen Darmerkrankungen - Eine koloskopisch-histologische Vergleichsstudie

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Schunk, K.; Reiter, S.; Kern, A. [Mainz Univ. (Germany). Klinik und Poliklinik fuer Radiologie; Orth, T.; Wanitschke, R. [Mainz Univ. (Germany). Medizinische Klinik und Poliklinik

  2001-08-01

  Purpose: To compare hydro-MRI with colonoscopy and biopsy specimen regarding the assessment of inflammatory activity and the differentiation of inflammatory bowel diseases. Material and methods: After an oral bowel opacification using 1000 ml of a 2.5% mannitol solution and a rectal bowel opacification using 250-500 ml of a 0.9% saline solution, axial and coronal breath-hold sequences {+-}Gd-DTPA (HASTE-['half-Fourier acquisition single-shot turbo spin echo'] and dynamic FLASH-['fast low angle shot']) were acquired in 27 patients with inflammatory bowel disease. The enhancement of the bowel wall as well as morphological MRI findings were correlated with colonoscopy and biopsy specimens. By means of the MRI findings, Crohn's disease (CD) and ulcerative colitis (UC) should be differentiated. Results: In CD, a significant correlation between the contrast enhancement of the inflamed bowel wall ({delta} SI) and the endoscopic/histopathologic indices could be established (r=0.52; p=0.02 and r=0.72; p=0.001). In UC, no correlations between {delta} SI and the endoscopic/histopathologic indices could be found. The correct diagnosis of CD and UC by MRI findings was possible in 22/27 patients (81%). Conclusion: Hydro-MRI with dynamic studies is suitable for the assessment of disease activity in CD, but unreliable in UC. Hydro-MRI provides useful information for the differentiation of CD and UC. (orig.) [German] Zielsetzung: Vergleich der Hydro-MRT mi Koloskopie und Histopathologie bezueglich der Beurteilung der entzuendlichen Aktivitaet und der Differenzierung entzuendlicher Darmerkrankungen. Patienten und Methodik: Bei 27 Patienten mit einer entzuendlichen Darmerkrankung wurden nach einer oralen Darmkontrastierung mit 1000 ml einer 2,5%igen Mannitolloesung und einer rektalen Darmkontrastierung mit 250-500 ml einer 0,9%igen NaCl-Loesung atemangehaltene transversale und koronare Sequenzen {+-} intravenoese Gd-DTPA-Applikation (HASTE

 7. Influence of hormone substitution therapy on postmenopausal uterus; Einfluss einer Hormonsubstitution auf den postmenopausalen Uterus

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Otte, A.; Ruedisueli, A.; Goetze, M.; Leibundgut, U.; Mueller-Brand, J. [Inst. fuer Nuklearmedizin, Kantonsspital, Universitaetskliniken, Basel (Switzerland); Nitzsche, E.U. [Abt. Nuklearmedizin, Radiologische Universitaetsklinik, Freiburg (Germany)

  1997-12-01

  In a 58-year-old postmenopausal woman blood flow and blood pool images of bone scintigraphy showed a focus of increased activity in the right pelvic region. Computed tomography and ultrasound exhibited no abnormalities in the abdomen; especially the uterus and ovaries were normal. Careful anamnestic evaluation revealed that the patient received a long-term peroral estrogen/gestagen replacement therapy for the prevention of osteoporosis, but did not have menstruation-like bleedings for the last twelve months of therapy. At time of admission, the patient was on day 25 of hormone replacement therapy, and the uterus wash, therefore, in a premenstrual stage. Hence, despite cessation of bleedings in postmenopausal women, one should think of hormone replacement therapy as an explanation for vascular pelvic tumors seen by the first two phases of bone scintigraphy, before further diagnostic steps are undertaken. (orig.) [Deutsch] Bei der Skelettszintigraphie einer 58jaehrigen postmenopausalen Frau erkannte man in der Perfusions- und Blood-pool-Phase einen unklaren Fokus erhoehter Aktivitaet im rechten Becken. Computertomographie und Sonographie des Abdomens, insbesondere des Uterus und der Ovarien, waren unauffaellig. Nach eingehender anamnestischer Befragung stellte sich heraus, dass die Patientin unter einer mehrjaehrigen peroralen Oestrogen-/Gestagen-Hormonsubstitutionstherapie zur Osteoporose-Prophylaxe stand, jedoch seit den letzten zwoelf Monaten der Therapie ueber keine menstruationsaehnlichen Abbruchblutungen mehr berichten konnte. Bei ihrer Zuweisung befand sich die Patientin am 25. Tag der Hormonsubstitutionstherapie und ihr Uterus somit in einem praemenstruellen Stadium. Trotz Ausbleibens der Blutung bei postmenopausalen Frauen sollte somit an die Moeglichkeit der Hormonsubstitution gedacht und danach gefragt werden, wenn in den ersten beiden Phasen der Skelettszintigraphie eine unklare, gut vaskularisierte Struktur im kleinen Becken gefunden wird, bevor weitere

 8. Problems with the assessment of internal radiation doses from radioactive tumortracers; Probleme bei der Bestimmung der durch radioaktive Tumormarker bedingten internen Strahlendosen

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Havlik, E. [Wien Univ. (Austria). Inst. fuer Biomedizinische Technik und Physik]|[Ludwig-Boltzmann-Institut fuer Nuklearmedizin, Vienna (Austria); Kurtaran, A.; Smith-Jones, P. [Vienna Univ. (Austria). Universitaetsklinik fuer Nuklearmedizin; Virgolini, I. [Ludwig-Boltzmann-Institut fuer Nuklearmedizin, Vienna (Austria)]|[Vienna Univ. (Austria). Universitaetsklinik fuer Nuklearmedizin

  1998-12-31

  In the field of nuclear medicine, various radioactive compounds are taken up by tumors and their metastases. Several computer programs (e.g. MIRDOSE, LUDEP) are available for the calculation of internal radiation doses. These programs require the determination of the time based activity distribution of the radiotracer in individual organs. The determination of organ doses can be problematic due to the interpretation of the measurement data, the biokinetics of the tracer and the morphology of the target organs. Calculations based on scintigraphic data can have high errors associated with the background subtraction method. Additionally, the determination of the residence times are important. They are derived from the time-activity courses. However, a problematic area is the accurate determination of the sizes of both the tumor and its metastases. These aspects will be discussed using actual examples based on such new tumor tracers as VIP and DOTA-lanreotide. (orig.) [Deutsch] In der Nuklearmedizin werden radioaktiv markierte, in Tumoren und Metastasen gespeicherte Substanzen eingesetzt. Voraussetzung fuer die Berechnung der internen Strahlendosen im Zielgewebe und in anderen Geweben bzw. Organen sind Daten ueber die Verteilung und ueber das zeitliche Verhalten der Tracer. Computerprogramme unterstuetzen diese Berechnungen (z.B. MIRDOSE, LUDEP). Bei der Bestimmung der Gewebedosen ergeben sich Probleme, die in der Interpretation der Messdaten, in er Biokinetik der Substanzen und in der Morphologie der Zielgewebe liegen. Bei der Auswertung von szintigraphischen Aufnahmen stellt die Hintergrundsubtraktion einen wesentlichen Unsicherheitsfaktor dar. Weiters werden die Strahlendosen in den Geweben von den mittleren Aufenthaltsdauern der radioaktiven Substanzen bestimmt, welche wiederum ueber Zeit-Aktivitaets-Verlaeufe bestimmt werden muessen, die in eine mathematische Form gezwaengt werden. Schliesslich ist die Bestimmung der Masse von Tumoren/Metastasen oft problematisch

 9. Optical properties and microphysical characterization of single levitated aerosol particles. Final report; Optische Eigenschaften und mikrophysikalische Charakterisierung von einzeln levitierten Aerosolpartikeln. Schlussbericht

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Leisner, T.; Vortisch, H.

  2002-07-01

  Composition, micro structure and phase of the sulfate aerosol particles in the stratosphere are crucial for their activity in the polar stratospheric ozone depletion and not well known until now. We have performed Raman spectroscopic laboratory investigations with model particles levitated in an electrodynamic balance under stratospheric conditions. We were able to obtain new results on the dynamics of phase transitions in such particles and on the type of metastable structures encountered after the freezing of heavily supercooled sulfuric acid solution. The compositions found were usually not consistent with the phase diagram. Sulfuric acid tetrahydrate was the dominant compound even when dilute solution nucleated. It was formed crystalline not immediately after nucleation but only when the particles approached the melting point. At lower temperatures a nanocrystalline and strongly disordered hydrate was observed. Our investigations help to arrive at a better understanding of the role of the sulfuric acid aerosol in stratospheric chemistry. (orig.) [German] Zusammensetzung, Mikrostruktur und Aggregatzustand der stratosphaerischen Schwefelsaeureaerosole bestimmen deren Aktivitaet im polaren Ozonabbau und sind bislang kaum erforscht. Unsere ramanspektroskopischen Laboruntersuchungen an Modellpartikeln in einem elektrodynamischen Levitator konnten hier neue Erkenntnisse zur Dynamik von Phasenumwandlungen sowie der Struktur metastabiler Zustaende liefern. Insbesondere wurden stark vom Phasendiagramm abweichende Zusammensetzungen als typisch erkannt. So konnte Schwefelsaeuretetrahydrat als das dominierende Hydrat bei der Nukleation auch verduennter Schwefelsaeureloesungen erkannt werden. Es bildet sich kritallin jedoch nicht direkt beim Gefrieren unterkuehlter Schwefelsaeureloesungen, sondern erst bei deren Annaeherung an den Schmelzpunkt. Vorher liegt ein nanokristallines und stark ungeordnetes Hydrat vor. Durch derartige Untersuchungen wird ein besseres Verstaendnis

 10. Diagnosis and differential diagnosis of Graves' orbitopathy in MRI; Diagnose und Differenzialdiagnose der endokrinen Orbitopathie in der MRT

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Daubner, D.; Spieth, S.; Engellandt, K.; Kummer, R. von [Universitaetsklinikum Carl Gustav Carus, Technische Universitaet Dresden, Abteilung Neuroradiologie, Institut und Poliklinik fuer Radiologische Diagnostik, Dresden (Germany)

  2012-06-15

  Imaging of Graves' orbitopathy (GO) includes radiological and nuclear medicine procedures. Depending on the method used they provide information about the distribution and activity of the disease. Magnetic resonance imaging (MRI) is not only a helpful tool for making the diagnosis it also enables differentiation of the active and inactive forms of GO due to intramuscular edema. The modality is therefore appropriate to evaluate the disease activity and the course of therapy. The disease leads to the typical enlargement of the muscle bodies of the extraocular muscles. The inferior rectus, medial rectus and levator palpebrae muscles are mostly involved. Signal changes of the intraconal and extraconal fat tissue are possible and a bilateral manifestation is common. The differential diagnosis includes inflammatory diseases and tumors, of which orbital pseudotumor (idiopathic, unspecific orbital inflammation), ocular myositis and orbital lymphoma are the most important. The specific patterns (localization, involvement of orbital structures and signal changes) can be differentiated by MRI. (orig.) [German] Die Bildgebung der endokrinen Orbitopathie (EO) umfasst radiologische und nuklearmedizinische Verfahren, die je nach Methode Aussagen zur Verteilung und Aktivitaet der Erkrankung liefern. Die Magnetresonanztomographie (MRT) ist nicht nur zur Diagnosestellung hilfreich, sondern auch in der Lage, die aktive von der inaktiven Form anhand des intramuskulaeren Oedems zu unterscheiden. Das Verfahren eignet sich deshalb auch zur Aktivitaetsbeurteilung und zur Bewertung einer Therapie im Verlauf. Die Erkrankung fuehrt zu einer typischen Verdickung des Muskelbauchs der extraokulaeren Augenmuskeln, wobei die Mm. rectus inferior, rectus medialis und levator palpebrae am haeufigsten betroffen sind. Signalveraenderungen des intra- und extrakonalen Fettgewebes sind moeglich, und eine bilaterale Manifestation ist haeufig. Die Differenzialdiagnose umfasst neben anderen

 11. Importance of SPECT/CT for resolving diseases of the jaw; Stellenwert der SPECT/CT zur Abklaerung von Kiefererkrankungen

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Strobel, K.; Huellner, M.W.; Bolouri, C.; Veit-Haibach, P.; Sol Perez-Lago, M. del [Luzerner Kantonsspital, Institut fuer Nuklearmedizin und Roentgendiagnostik, Luzern (Switzerland); Merwald, M.; Kuttenberger, J. [Luzerner Kantonsspital, Klinik fuer Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie, Luzern (Switzerland)

  2012-07-15

  Diseases of the jaw, such as osteomyelitis, condylar hyperactivity and tumors need adequate imaging to evaluate the extension and activity for therapy planning. Conventional planar scintigraphy, orthopantomography, computed tomography (CT) and magnetic resonance imaging (MRI) can be used for the evaluation of jaw diseases. Single photon emission computed tomography/computed tomography (SPECT/CT) provides metabolic and morphologic information in one imaging step and is becoming increasingly more available in larger hospitals. The SPECT/CT is superior to planar scintigraphy alone, CT and orthopantomography in the evaluation of the extension and activity of osteomyelitis and jaw tumors. In our hospital SPECT/CT has replaced the other imaging modalities in the evaluation of osteomyelitis and condylar hyperactivity. If available SPECT/CT should be performed for the evaluation of osteomyelitis of the jaw. (orig.) [German] Kiefererkrankungen wie Osteomyelitis, kondylaere Hyperaktivitaet und Kiefertumoren benoetigen eine exakte bildgebende Abklaerung, um die Therapie adaequat planen zu koennen. Die klassische planare Skelettszintigraphie, Orthopantomographie, CT und MRT koennen zur Abklaerung von Kiefererkrankungen eingesetzt werden. Die ''single photon emission computed tomography''/CT (SPECT/CT) bietet metabolische und morphologische Informationen in einem Untersuchungsgang und ist zunehmend in groesseren Kliniken verfuegbar. Die SPECT/CT ist zur Beurteilung der Ausbreitung und Aktivitaet einer Osteomyelitis und von Kiefertumoren der planaren Szintigraphie alleine, der CT und der Orthopantomographie ueberlegen. In unserer Klinik hat die SPECT/CT die bisherigen Verfahren zur Beurteilung der Kieferosteomyelitis und kondylaeren Hyperaktivitaet abgeloest. Sofern verfuegbar, sollte zur Abklaerung einer Kieferosteomyelitis die SPECT/CT eingesetzt werden. (orig.)

 12. Hormonally active substances in the environment: Xeno-estrogens. Opinion of an expert commission of the Toxicology Section of Deutsche Gesellschaft fuer experimentelle und klinische Pharmakologie und Toxikologie (DGPT); Hormonell aktive Substanzen in der Umwelt: Xenooestrogene. Stellungnahme der Beratungskommission der Sektion Toxikologie der Deutschen Gesellschaft fuer Experimentelle und Klinische Pharmakologie und Toxikologie (DGPT)

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Degen, G.H.; Foth, H.; Kahl, R.; Kappus, H.; Neumann, H.G.; Oesch, F.; Schulte-Hermann, R. [Dortmund Univ. (Germany). Inst. fuer Arbeitsphysiologie

  1999-12-01

  Observations of disturbances in the hormonal regulation mechanisms of humans and animals raised an interest in the potential hazards of environmental pollutants with hormonal, in particular estrogenic activity. The available information on the mode of action, dose dependence and exposure pathways (exposure scenarios) suggests that the hazard to humans may be low. On the other hand, the exotoxicological effects are less easily assessible, and further investigations will be required for a well-founded risk characterisation and assessment. There are now many research programmes in this field in various countries including Germany. For example, there are projects concerning 'Environmental chemicals affecting the endocrineous system (environmental hormones)' which are funded by the German state (German Bundestag 1998) and several projects funded by the Association of the Chemical Industry and various German states. Further information on terminated and current projects is available from the Federal Environmental Office where the national activities are coordinated. [German] Beobachtungen ueber die Beeinflussung hormoneller Regulationsmechanismen bei Mensch und Tier haben die Aufmerksamkeit auf eine moegliche Gefaehrdung durch Umweltstoffe mit hormoneller, insbesondere solche mit oestrogener Aktivitaet gelenkt. Die verfuegbaren Informationen ueber Wirkungsweise, Dosisabhaengigkeit und Art der Exposition (Expositionsszenarien) lassen das Ausmass der Gefaehrdung fuer den Menschen gering erscheinen. Die oekotoxikologischen Auswirkungen sind demgegenueber weniger klar. Fuer eine fundierte Risikocharakterisierung und Risikoabschaetzung sind weitgehende Untersuchungen erforderlich. Dem tragen zahlreiche Forschungsprogramme in verschiedenen Laendern Rechnung. Auch in Deutschland wird Forschung auf diesem Gebiet unterstuetzt. Zum Beispiel: etliche Vorhaben zum Thema ''Chemikalien in der Umwelt mitWirkung auf das endokrine System (Umwelthormone

 13. Bromide as a tracer for studying water movement and nitrate displacement in soils: comparison with stable isotope tracers; Bromid als Tracer zur Untersuchung der Wasserbewegung und der Nitratverlagerung in Boeden: Vergleich mit stabilisotopen Tracern

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Russow, R.; Knappe, S. [UFZ - Umweltforschungszentrum Leipzig-Halle GmbH, Bad Lauchstaedt (Germany). Sektion Bodenforschung

  1999-02-01

  Tracers are an ideal means of studying water movement and associated nitrate displacement. Often bromide is preferred as a tracer because it is considered a representative tracer for water and because, being a conservative tracer (i.e. not involved in chemical and biological soil processes), it can be used for studying anion transport in soils. Moreover, it is less expensive and easier to measure than the stable isotopes deuterium and {sup 15}N. Its great advantage over radioactive tracers (e.g. tritium), which outweighs their extreme sensitivity and ease of measurement and which it has in common with stable isotopes, is that it does not require radiation protection measures. However, there are also constraints on the use of bromide as a tracer in soil/water/plant systems. Our own studies on different soils using D{sub 2}O, bromide and [{sup 15}N]-nitrate in lysimeters suggest that the above assumptions on bromide tracers need not always be valid under conditions as they prevail in biologically active soils. As the present paper shows, these studies permit a good assessment of the possibilities and limits to these tracers. [Deutsch] Fuer die Untersuchung der Wasserbewegung sowie der daran gekoppelten Nitrat-Verlagerung ist der Einsatz von Tracern das Mittel der Wahl. Dabei wird Bromid als Tracer haeufig bevorzugt, da es allgemein als ein repraesentativer Tracer fuer Wasser und als konservativer Tracer (nicht involviert in chemische und biologische Bodenprozesse) zur Untersuchung des Anionentransportes in Boeden angesehen wird und es gegenueber den stabilen Isotopen Deuterium und {sup 15}N billiger und einfacher zu bestimmen ist. Gegenueber den radioaktiven Tracern (z.B. Tritium), die zwar sehr empfindlich und einfach messbar sind, besteht der grosse Vorteil, dass, wie bei den stabilen Isotopen, keine Strahlenschutzmassnahmen ergriffen werden muessen. Es gibt jedoch auch einschraenkende Hinweise fuer die Verwendung von Bromid als Tracer im System Boden

 14. Strategy for the investigation of hazardous substances in industrial effluents: IDA (Industrial Discharge Assessment)

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Reemtsma, T.; Klinkow, N.

  2001-08-01

  The assessment of amounts and effects of hazardous substances in industrial effluents necessitates a combination of chemical and biological investigations. Therefore in this study a strategy for the investigation of hazardous substances in wastewater discharges was developed which connects the parameters persistence, bioaccumulation, and aquatic toxicity. The strategy IDA (Industrial Discharge Assessment) was elaborated based on the evaluation of existing investigation strategies and the available test systems. The strategy has a modular structure to assure a flexible investigation with regard to the particularities of a given wastewater. After the determination of acute and chronic toxicity and genotoxicity a microbial degradation test is carried out to obtain the persistent wastewater fraction. The bioaccumulating substances are determined from this fraction by solid-phase extraction. Within the strategy differences between direct and indirect discharges are taken into account and particulate matter is considered as well. By the modular linking it can be determined if a wastewater contains toxic and persistent and bioaccumulating substances, which present an important potential of hazard for the aquatic environment. The first application of the strategy on three wastewater samples of the chemical and the metal processing industry showed that the strategy can be used as planned. (orig.) [German] Die Erfassung der Gehalte und Wirkungen gefaehrlicher Stoffe in Abwassereinleitungen der Industrie erfordert eine Kombination chemischer und biologischer Untersuchungen, die ueber das bisher in der AbwV festgelegte Mass hinausgeht. In dieser Studie wurde deshalb eine Untersuchungsstrategie fuer gefaehrliche Stoffe in Abwasserleitungen entwickelt, die die Parameter Persistenz, Bioakkumulierbarkeit und Toxizitaet auch experimentell verknuepft. Die Ausarbeitung erfolgte nach Auswertung der international bestehenden Untersuchungsstrategien sowie der zur Verfuegung stehenden

 15. Aggregate emissions and evaluation of process combinations; Aggregierte Emissionen und Bewertung der Verfahrenskombinationen

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Schwing, E.; Jager, J. [Institut WAR, Darmstadt (Germany). Fachgruppe Abfalltechnik

  1998-12-31

  Within the framework of the R and D project ``Mechanical-biological waste conditoning in combination with thermal processing of partial waste fractions``, numerous measurements to determine gaseous and liquid emissions were carried out. These measurements reveal the environmental impact of different treatments and different inputs. They further permit to verify the quality of a treatment. Particularly interesting for the purpose of the project were the total emissions of the considered process combinations. The paper reports the outcome of emission measurements and indicates the variants of process combinations for which the emissions were aggregated. First results of the evaluation of gaseous and liquid emissions are given for these variants. (orig.) [Deutsch] Im Zuge des Forschungs- und Entwicklungsvorhabens `Mechanisch-biologische Restmuellbehandlung unter Einbindung thermischer Verfahren fuer Teilfraktionen` sind zahlreiche Emissionsmessungen bezueglich der luft- und wasserseitigen Emissionen durchgefuehrt worden. Die Ergebnisse dieser Messungen geben Aufschluss ueber die Umweltauswirkungen der verschiedenen Behandlungsverfahren bei unterschiedlichem Input. Des weiteren kann durch sie die Guete des Prozesses ueberprueft werden. Im Projekt interessant sind aber insbesondere die Gesamtemissionen der betrachteten Verfahrenskombinationen. Im folgenden werden die durchgefuehrten Emissionsmessungen und die Varianten der Verfahrenskombinationen, fuer die die Emissionen aggregiert wurden, dargestellt. Dnach werden erste Ergebnisse der Bewertung der luft- und wasserseitigen Emissionen fuer diese Varianten praesentiert. (orig.)

 16. Production of environmentally benign surfactants from rape oil. Final report; Herstellung von 'Naturgerechten Tensiden' aus Rapsoel. Schlussbericht

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Greif, D.

  2001-07-01

  The growing demand for detergents and their introduction into the environment in conjunction with the development of environmental awareness led to the development and industrial-scale production in the 1980s and 1990s of fully biologically degradable detergents, namely alkylpolyglycosides. These are synthesised from fat and oil-based substances derived from replenishable raw materials. Currently the most widely used fat raw material is palm oil, which is imported in large quantities from Indonesia and Malaysia. The purpose of the present study was to determine whether it is possible to substitute palm kernel oil with domestic rape oil (or equivalently with sunflower oil) as a fat raw material for the production of environmentally benign surfactants. [German] Der steigende Bedarf an Detergentien, deren Eintrag in die Umwelt verbunden mit einem sensibleren Umweltbewusstsein, fuehrte in den achtizger und neunziger Jahren zur Entwicklung und wirtschaftlichen Produktion von vollstaendig biologisch abbaubaren Detergentien, den Alkylpolyglycosiden. Fuer die Synthese der Alkylpolyglycoside werden Fett- und Oelstoffe aus nachwachsenden Rohstoffen genutzt. Der zur Zeit am meisten genutzte Fettrohstoff ist das Palmoel, das in grossen Mengen aus Indonesien und Malaysia importiert wird. Es sollte untersucht werden, ob eine Substitution des Plamkernoels durch den einheimischen Fettrohstoff Rapsoel (und damit gleichzusetzen Sonnenblumenoel) fuer die Herstellung naturgerechter Tenside moeglich ist. (orig.)

 17. Influence of seasonal variation on the phenology and liriodenine content of Annona lutescens (Annonaceae).

  Science.gov (United States)

  Castro-Moreno, Marisol; Tinoco-Ojangurén, Clara Leonor; Cruz-Ortega, Ma Del Rocío; González-Esquinca, Alma Rosa

  2013-07-01

  Annona lutescens Saff. (Annonaceae) grows as a native tree in Chiapas, Mexico in Tropical Dry Forest habitat. Like most Annonaceae, it biosynthesizes benzylisoquinoline alkaloids, mostly liriodenine. To determine the influence of seasonal changes in the accumulation of liriodenine, the monthly variation of liriodenine content in roots, stems and leaves of mature and young trees was observed. These parts of young and mature A. lutescens trees were collected monthly over a 1 year period and the alkaloids were extracted; the liriodenine was quantified by high-resolution liquid chromatography. The phenological stages of the species were also assessed (leaf development, flowering and fruiting) using the Biologische Bundesanstalt, Bundessortenamt und Chemische Industrie (BBCH) scale. The analysis of both young and mature trees showed a significant increase in the liriodenine concentration occurs within roots during the dry season, which coincides with leaf fall. A significant decrease also occurred at the beginning of the rainy season (the period of leaf growth); the liriodenine content for the next rainy season did not reach the levels of the previous dry season. The climatic variation induced phenological and physiological changes in this species.

 18. Pollution and pollution tolerance as regards the sorption of organic chemicals in urban soils; Sorption organischer Chemikalien

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Blume, H.P.; Wu Qinglan; Strehl, M. [Kiel Univ. (Germany). Inst. fuer Pflanzenernaehrung und Bodenkunde; Abend, S. [Kiel Univ. (Germany). Inst. fuer Anorganische Chemie; Rexilius, L. [Pflanzenschutzamt des Landes Schleswig-Holstein, Kiel (Germany); Schleuss, U. [Kiel Univ. (Germany). Oekologie-Zentrum]|[Zentrum fuer Agrarlandschafts- und Landnutzungsforschung Muencheberg (Germany)

  1997-12-31

  The behaviour of pollutants in soils concerning, for example, their immobilisation, transport, biodegradation, or uptake by useful plants is to large degree determined by the sorption properties of the soil in question. The degree of sorption is an all-important parameter in any model description of the behaviour of pollutants in soils. The aim of the present part-project was to estimate by means of simple field methods the binding capacity of anthropogenic urban soils for environmentally consequential organic chemicals and to assess the results with regard to soil and water protection. [Deutsch] Das Verhalten von Schadstoffen in Boeden, wie z.B. Immobilisierung, Transport, biologischer Abbau, Aufnahme durch Kulturpflanzen, wird von den Sorptionseigenschaften im Boden wesentlich beeinflusst. Bei allen Modellbeschreibungen ueber das Verhalten von Schadstoffen in Boeden ist die Staerke der Sorption ein unersetzbarer Parameter. Ziel dieses Teilprojektes war es, das Bindungsvermoegen der anthropogenen Stadtboeden fuer umweltrelevante organische Chemikalien mittels einfacher Feldmethoden abzuschaetzen und im Hinblick auf Boden- und Gewaesserschutz zu bewerten. (orig./SR)

 19. Functional brain imaging - baric and clinical questions; Funktionelle Bildgebung in der Psychiatrie - Fragestellungen der Klinik und der Forschung

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Mager, T. [Psychiatrische Klinik und Poliklinik, Klinikum Innenstadt, Muenchen Univ. (Germany); Moeller, H.J. [Psychiatrische Klinik und Poliklinik, Klinikum Innenstadt, Muenchen Univ. (Germany)

  1997-06-01

  The advancing biological knowledge of disease processes plays a central part in the progress of modern psychiatry. An essential contribution comes from the functional and structural brain imaging techniques (CT, MRI, SPECT, PET). Their application is important for biological oriented research in psychiatry and there is also a growing relevance in clinical aspects. This development is taken into account by recent diagnostic classification systems in psychiatry. The capabilities and limitations of functional brain imaging in the context of research and clinic will be presented and discussed by examples and own investigations. (orig.) [Deutsch] Der Fortschritt in der Psychiatrie der letzten Jahre ist eng verknuepft mit neuen biologischen Erkenntnissen ueber Krankheitsprozesse. Einen wesentlichen Beitrag hierzu leistet die moderne funktionelle und strukturelle Bildgebung, deren Anwendung ein wichtiger Bestandteil biologischer Forschung ist und zunehmend auch an klinischer Bedeutung gewinnt. In den neuen Klassifikationssystemen der Psychiatrie wird diese Entwicklung beruecksichtigt. Moeglichkeiten und Grenzen funktioneller Bildgebung fuer die Psychiatrie werden mit Blick auf die Klinik und wissenschaftliche Fragestellungen im folgenden anhand von Beispielen und eigenen Untersuchungen skizziert und diskutiert. (orig.)

 20. Dimensioning of municipal sewage treatment plants. Fundamentals, specifications and examples of the dimensioning of biological and further sewage treatment plants; Bemessung von kommunalen Klaeranlagen. Grundlagen, Bemessungsansaetze und -beispiele der biologischen und weitergehenden Abwasserbehandlung

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Guenthert, F.W.; Teichmann, H. [Universitaet der Bundeswehr Muenchen, Neubiberg (Germany); Baumann, P.; Dorias, B. [Stuttgart Univ. (Germany); Bever, J. [Durchschlag und Bever Ingenieurgesellschaft, Oberhausen (Germany); Gschloessl, T.; Schleypen, P. [Bayerisches Landesamt fuer Wasserwirtschaft, Muenchen (Germany); Kapp, H. [Fachhochschule Biberach an der Riss (Germany); Maier, W. [iat.-Ingenieurberatung fuer Abwassertechnik, Stuttgart (Germany); Matsche, N. [Technische Univ., Vienna (Austria); Stein, A.; Teichgraeber, B. [Emschergenossenschaft und Lippeverband, Essen (Germany); Steinle, E.; Strohmeier, A. [Fachhochschule Aachen (Germany)

  1998-12-31

  On the basis of process-engineering knowledge and scientific fact, criteria for the dimensioning and planning of biological and further sewage treatment are pointed out. Legal aspects as well as factors relevant to construction, operation and economy are extensively considered. The book informs on the following: Fundamentals, methods, dimensioning and simulation of activated sludge processes; trickling filter techniques with nitrogen elimination and immersed-packed-bed techniques; chemical and biological phosphorus elimination; sedimentation tanks and filters.- Dimensioning and planning examples permit readers to deepen their knowledge and gain more competence. Reference is made in each section to the corresponding instruction sheets of the Abwassertechnische Vereinigung, EU recommendations, and EN as well as DIN standards. (orig.) [Deutsch] Es werden, ausgehend von den verfahrenstechnischen und naturwissenschaftlichen Grundlagen, die Bemessungs- und Planungskriterien der biologischen und weitergehenden Abwasserbehandlung dargelegt. Der rechtliche Bezug sowie konstruktive, betriebliche und wirtschaftliche Aspekte werden dabei ausfuehrlich mit beruecksichtigt. Das Buch informiert ueber: - Grundlagen, Verfahren, Bemessungen und Simulation von Belebungsanlagen - Tropfkoerperverfahren mit Stickstoffelimination sowie getauchte Festbettverfahren - chemische und biologische Phosphorelimination - Nachklaerbecken und Filtrationsanlagen. Anhand von Bemessungs- und Planungsbeispielen kann der Leser vertiefte Kenntnisse fuer seine Taetigkeit erwerben. In den jeweiligen Abschnitten werden die entsprechenden Arbeitsblaetter der Abwassertechnischen Vereinigung, EG-Richtlinien, EN und DIN-Normen beruecksichtigt. (orig.)

 1. Biological stimulation of the Human skin applying health promoting light and plasma sources

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Awakowicz, P.; Bibinov, N. [Center for Plasma Science and Technology, Ruhr-University, Bochum (Germany); Born, M.; Niemann, U. [Philips Research, Aachen (Germany); Busse, B. [Zell-Kontakt GmbH, Noerten-Hardenberg (Germany); Gesche, R.; Kuehn, S.; Porteanu, H.E. [Ferdinand-Braun-Institut fuer Hoechstfrequenztechnik, Berlin (Germany); Helmke, A. [University of Applied Sciences and Arts, Goettingen (Germany); Kaemling, A.; Wandke, D. [CINOGY GmbH, Duderstadt (Germany); Kolb-Bachofen, V.; Liebmann, J. [Institute for Immunobiology, Heinrich-Heine University, Duesseldorf (Germany); Kovacs, R.; Mertens, N.; Scherer, J. [Aurion Anlagentechnik GmbH, Seligenstadt (Germany); Oplaender, C.; Suschek, C. [Clinic for Plastic Surgery, University Clinic, Aachen (Germany); Vioel, W. [Laser-Laboratorium, Goettingen (Germany); University of Applied Sciences and Arts, Goettingen (Germany)

  2009-10-15

  In the frame of BMBF project ''BioLiP'', new physical treatment techniques aiming at medical treatment of the human skin have been developed. The acronym BioLiP stands for ''Desinfektion, Entkeimung und biologische Stimulation der Haut durch gesundheitsfoerdernde Licht- und Plasmaquellen'' (Disinfection, germ reduction and biological stimulation of the human skin by health promoting light and plasma sources). A source applying a low-temperature dielectric barrier discharge plasma (DBD) has been investigated on its effectiveness for skin disinfection and stimulation of biological material. Alternatively an atmospheric plasma source consisting of a microwave resonator combined with a solid state power oscillator has been examined. This concept which allows for a compact and efficient design avoiding external microwave power supply and matching units has been optimized with respect to nitrogen monoxide (NO) production in high yields. In both cases various application possibilities in the medical and biological domain are opened up. Light sources in the visible spectral range have been investigated with respect to the proliferation of human cell types. Intensive highly selective blue light sources based on LED technology can slow down proliferation rates without inducing toxic effects which offers new opportunities for treatments of so-called hyperproliferative skin conditions (e.g. with psoriasis or in wound healing) using UV-free light. (copyright 2009 WILEY-VCH Verlag GmbH and Co. KGaA, Weinheim) (orig.)

 2. Genetik der Schizophrenie

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Bailer U

  2002-01-01

  Full Text Available Familien-, Zwillings- und Adoptionsstudien weisen darauf hin, daß genetische Faktoren an der Entstehung von schizophrenen Störungen beteiligt sind. Die Schizophrenie gehört zu den genetisch komplexen, multifaktoriellen Erkrankungen, die keinem monogenen Erbgang folgen und bei denen auch nichtfamiliäre Umgebungsfaktoren (psychosozial, psychologisch, biologisch eine wichtige Rolle spielen. Dabei wird intrafamiliär ein variierender Phänotyp übertragen, der zunehmend genauer charakterisiert werden kann (Schizophrenie-Spektrumerkrankungen. Keines der heute bekannten Gene mit vermuteter pathophysiologischer Relevanz spielt nach den bisherigen Erkenntnissen für sich alleine eine substantielle Rolle. Die Beteiligung mehrerer oder vieler Gene, die möglicherweise bei verschiedenen Menschen in unterschiedlicher Zusammensetzung vorhanden sind und für die Erkrankung prädisponieren, ist wahrscheinlich. In den vergangenen Jahren ist es gelungen, mehrere replizierbare Regionen auf dem Genom zu identifizieren, in denen vermutlich Vulnerabilitätsgene für Schizophrenie liegen. Diese müssen jedoch durch Isolierung und Charakterisierung erst bestätigt werden. Eine molekulargenetische prädiktive Diagnose ist wegen der Komplexität des Vererbungsmodus nicht zu erwarten.

 3. Phenological behavior of the grapevine (vitis vinifera l., cv cabernet sauvignon in Sutamarchán - Boyacá.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Diana Carolina Vargas Herrera

  2013-12-01

  Full Text Available In tropical cold weather, the grapevine presents phenological disorders, difficult agronomic disfavoring vintage quality. With the purpose of establishing phenological cycles determined the duration of the different phases of the development cycle of the grapevine, cv "Cabernet Sauvignon" (Vitis vinifera L. in the vineyard Ain-Karim (5º39` N, 73º95' W, 2110 masl. We determined the average duration of sprouting (SP, flowering (FL, veraison (VE and vintage (VI periods from pruning, and the total cycle of growth, according to the phenological scale Biologische Bundesanstalt Bundessortenamt Chemise (BBCH. To set the average of the process was considered when the plants reached 50% of each event. Determining growing degree days (GDD support the temperature record by a datalogger. Phenological data were subjected to a descriptive analysis as means and standard deviation. The duration of the period between pruning (PR and vintage (VI, with average temperature of 17.87 ° C, had a duration of 183 days after pruning (DAP, accumulating growing degree days 1458.1 (GDD. Flowering occurred at 50 days after pruning (DAP, accumulating 397.7 GDD. Veraison 122 was presented to the accumulation of 578.2 DAP with GDD. While from veraison to maturity 478.9 GDD accumulated in 62 days. Under Sutamarchán agro-climatic conditions, during the investigation, collects, on average, 7.98 degrees daily growth, which implies that for the Cabernet Sauvignon, the total duration of the phenological cycle is 184 days, accumulating 1458.1 GDD.

 4. Approaches to the dimensioning of enhanced biological phosphorus elimination systems, taking dynamic simulation into account; Bemessungshinweise zur vermehrten biologischen Phosphorelimination unter Beruecksichtigung der dynamischen Simulation

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Scheer, H.

  1997-12-31

  With so many projects either planned or under construction, the question of the dimensioning of sewage treatment plants with enhanced biological phosphorus elimination (BIO-P) is becoming more and more important. A detailed search of literature established in how far dimensioning approaches or models were already available in the spring of 1994. These modelling approaches were critically examined and compared as to their practical applicability by means of parameter and sensitivity studies. For this purpose, they were programmed and the relevance of certain dimensioning parameters to biological phosphorus elimination was studied by means of a pilot plant. (orig./SR) [Deutsch] Der Auslegung von Klaeranlagen mit vermehrter biologischer Phosphorelimination (BIO-P) kommt bei der Vielzahl von Planungs- und Baumassnahmen eine immer wichtigere Bedeutung zu. Inwieweit fuer die Bemessung von Klaeranlagen mit BIO-P im Fruehjahr 1994 bereits auf vorhandene Bemessungsansaetze und -modelle zurueckgegriffen werden konnte, wurde mittels einer detaillierten Literaturstudie, untersucht. Diese Modellansaetze wurden im Hinblick auf ihre praxisorietierte Anwendbarkeit durch Parameter- und Sensitivitaetsstudien kritisch untersucht und verglichen. Hierzu wurden die verschiedenen, zum damaligen Zeitpunkt vorhandenen Ansaetze programmiert und die Auswirkungen wichtiger bemessungsrelevanter Parameter auf die BIO-P anhand einer Modellklaeranlage abgeschaetzt. (orig./SR)

 5. 5. German congress on radiation oncology, radiobiology and medical physics. Book of abstracts, DEGRO congress; 5. Deutscher Kongress fuer Radioonkologie, Strahlenbiologie und Medizinische Physik. Abstractband zum DEGRO-Kongress

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Anon.

  1999-11-01

  The special issue of the journal covers the scientific conference program, encompassing 32 symposia and the invited papers, as well as about 300 scientific papers and posters presented at the congress. Most of the papers of the symposium sessions take a cross-disciplinary approach in discussing the large tumor entities and recent advances on the technical and biological level. Subject clusters are medical and physical quality assurance and radiobiology, CNS, ENT, brachytherapy, and benign tumors. One symposium gathered specialists discussing economic and legal aspects. Further topical fields are foreeseable trends and innovative developments for the treatment of cancer of the prostate, breast, and bronchial tract, or enhanced application of radiochemotherapy, the knowledge and contributions from the field of molecular biology, and new technology, including the new media. (orig./CB) [German] Das wissenschaftliche Programm setzt sich zusammen aus 32 Symposien und jeweils ca. 300 freien Vortraegen und Posterpraestentationen. In den Symposien werden mehrheitlich interdisziplinaer sowohl die grossen Tumorentitaeten als auch technische und biologische Neuerungen vorgestellt. Thematische Schwerpunkte sind die medizinische und physikalische Qualitaetssicherung sowie die Strahlenbiologie, gefolgt von den Themenbereichen ZNS, HNO, Brachytherapie und gutartigen Erkrankungen. Ein Symposium widmet sich Wirtschaftlichkeits- und Rechtsfragen. Weitere zukunftsweisende Themenschwerpunkte sind Innovationen beim Prostata-, Mamma- und Bronchialkarzinom sowie der zunehmende Einsatz der Radiochemotherapie, die Nutzung der Kenntnisse aus der Molekularbiologie und technische Neuerungen inklusive der neuen Medien. (orig.)

 6. Gynäkologische und sexualmedizinische Aspekte der Depression

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Bitzer J

  2008-01-01

  Full Text Available Gynäkologen und Gynäkologinnen sind bei Patientinnen in der vierten Lebensdekade häufig mit komplexen Beschwerdebildern konfrontiert, bei denen zahlreiche körperliche und psychische Symptome gleichzeitig geklagt werden. Oft besteht auch eine Beeinträchtigung des sexuellen Erlebens. Differentialdiagnostisch geht es dabei darum, das PMS, PMDD, das klimakterische Syndrom und die Somatisierungsstörung von einer atypischen depressiven Erkrankung mit somatischen Begleitsymptomen abzugrenzen. Beim PMS, PMDD ist die Zyklizität der Beschwerden das differenzierende Hauptmerkmal. Die Patientin muss mindestens 1 Woche im Monat relativ beschwerdefrei sein und/oder ein deutliches Abklingen ihrer Symptome bemerken. Das klimakterische Syndrom ist meist von einer Veränderung des Zyklusmusters begleitet, kann allerdings auch mit zeitlichen Schwankungen einhergehen, welche eine Zyklizität "imitieren". Vasomotorische Symptome sind dabei das differenzierende Hauptmerkmal. Die Somatisierungsstörung ist ein komplexes Krankheitsbild, bei dem körperliche Symptome im Vordergrund stehen, die verschiedenen Organsystemen zuzuschreiben sind. Als differentialdiagnostisches Merkmal gilt hier die Vielfalt der physischen Symptomatik, wobei psychische Symptome nicht berichtet werden. Im klinischen Alltag gibt es nicht selten Überschneidungen dieser Krankheitsbilder bei ein und derselben Patientin. Wichtig ist dabei, dass es sich bei all diesen Syndromen um Störungen handelt, bei denen biologische, psychologische und soziale Faktoren interagieren. Deshalb müssen in der Diagnostik die biomedizinischen und die psychosozialen Befunde gleichzeitig erhoben werden und die Therapien schliessen oft endokrine, psychopharmakologische und psychotherapeutische Verfahren ein.

 7. Investigations on different means of rehabilitating the highly acid and ferruginous Heide VI residual lake; Untersuchungen zu verschiedenen Varianten der Renaturierung des stark sauren und eisenhaltigen Tagebaurestsees Heide VI

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Fischer, R. [Technische Univ. Dresden (Germany). Inst. fuer Wasserchemie und Chemische Wassertechnologie; Reissig, H. [Ingenieurbuero fuer Wasserguetefragen Prof. Reissig, Dresden (Germany); Gockel, G.; Seidel, K.H. [Lausitzer und Mitteldeutsche Bergbau-Verwaltungsgesellschaft mbH, Berlin (Germany); Guderitz, T. [IDUS Biologisch Analytisches Umweltlabor GmbH, Ottendorf-Okrilla (Germany)

  1998-11-01

  As possible means of rehabilitation, biological and electrochemical measures were discussed from the aspect of their suitability for the Heide VI residual lake under the prevailing geological and geotechnical conditions. It was ascertained that the processes in question have not yet advanced beyond the pilot or small-scale stage or laboratory tests respectively. The results obtained so far do not yet justify their application for the treatment of expanses of water at economically acceptable costs. Further research work, extending over years, is still necessary in order to perfect the processes, which seem promising, for application in actual practice. The methods by which alkalinity is produced by creating anoxic conditions in the residual lake, combined with sulphate reduction, can be regarded as worth developing still further and likely to produce successful results. (orig./MSK) [Deutsch] Als moegliche Sanierungsverfahren wurden biologische und elektrochemische Verfahren auf ihre Eignung unter den geologischen und geotechnischen Bedingungen fuer den Restsee Heide VI diskutiert. Dabei zeigte sich, dass die behandelten Verfahren ueber Pilot- oder kleintechnische bzw. Laborversuche noch nicht hinausgekommen sind. Der erreichte Bearbeitungsstand rechtfertigt eine Anwendung zur Behandlung saurer Wasserkoerper mit wirtschaftlich vertretbarem Aufwand derzeit noch nicht. Es sind weitere, noch ueber Jahre laufende Forschungsarbeiten notwendig, um die als erfolgstraechtig erscheinenden Verfahren praxisreif zu gestalten. Als aussichtsreich fuer eine weitere Bearbeitung sind die Methoden anzusehen, bei denen durch Schaffung anoxischer Bedingungen im Restsee eine Alkalinitaetserzeugung, verbunden mit einer Sulfatreduktion in Gang gesetzt wird. (orig./MSK)

 8. Ökologische Grundlagen und limitierende Faktoren der Renaturierung

  Science.gov (United States)

  Rosenthal, Gert; Eichberg, Carsten

  In den dicht besiedelten und agrarisch besonders intensiv genutzten Regionen Mittel- und Westeuropas ist seit Ende des Zweiten Weltkrieges ein fortschreitender Verlust an naturnahen ökosystemen mit hoher biologischer Vielfalt zu verzeichnen. Spätestens seit den 1970er-Jahren ist daher die Neuschaffung und Wiederherstellung gefährdeter Lebensräume und Biozönosen zunehmend in den Mittelpunkt von Naturschutzmaßnahmen gerückt (Bakker 1989, Muller et al. 1998, Bakker und Berendse 1999). Aufgrund fehlender wissenschaftlicher Grundlagen und praktischer Erfahrungen wurden Renaturierungsmaßnahmen anfangs fast durchweg nach dem trial and error-Prinzip durchgeführt. Im Vordergrund standen dabei zunächst die Wiederherstellung adäquater abiotischer Standortbedingungen sowie die Reorganisation traditioneller Nutzungsmanagements. Bei Ersterem ging es neben der Wiedervernässung entwässerter Feuchtgebiete (Pfadenhauer und Grootjans 1999) vor allem darum, Eutrophierungseffekte zu beseitigen und die Produktivität des Standortes auf das Niveau der Zielgemeinschaft zurückzuführen (Gough und Marrs 1990, Oomes et al. 1996, Snow et al. 1997, Tallowin et al. 1998).

 9. Hyperprolaktinämie: Stellenwert der Makroprolaktinämie

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Hinney B

  2005-01-01

  Full Text Available Prolaktinbestimmungen gehören zur Routinediagnostik bei zahlreichen Krankheitsbildern. Im Gegensatz zu früheren Empfehlungen werden sie nicht nur bei Verdacht auf Hyperprolaktinämie durchgeführt. Bei deutlich erhöhten Prolaktinwerten muß nach Ausschluß medikamentöser Ursachen eine bildgebende Diagnostik der Hypophyse erfolgen. Diese Diagnostik liefert nicht selten pathologische Befunde, die in Kenntnis der Diagnose Hyperprolaktinämie als Prolaktinom gedeutet werden und vielfach medikamentöse Behandlungen und regelmäßige Kontrollen nach sich ziehen. Erst in neuerer Zeit ist bekannt, daß bei etwa 23 % aller hyperprolaktinämischen Patienten die Prolaktinerhöhung auf Prolaktinkomplexe (big-big-Prolaktin oder Makroprolaktin zurückzuführen ist. Makroprolaktin wird vom Immunoassay wie monomeres Prolaktin (mPRL erkannt, hat aber eine wesentlich geringere biologische Wirkung [1]. Bei Nachweis einer Makroprolaktinämie (mPRL 40 % sollte die Indikation zur Einleitung einer medikamentösen Therapie und zu regelmäßigen Hypophysenuntersuchungen sehr streng gestellt werden.

 10. Estimating Biomass of Barley Using Crop Surface Models (CSMs Derived from UAV-Based RGB Imaging

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Juliane Bendig

  2014-10-01

  Full Text Available Crop monitoring is important in precision agriculture. Estimating above-ground biomass helps to monitor crop vitality and to predict yield. In this study, we estimated fresh and dry biomass on a summer barley test site with 18 cultivars and two nitrogen (N-treatments using the plant height (PH from crop surface models (CSMs. The super-high resolution, multi-temporal (1 cm/pixel CSMs were derived from red, green, blue (RGB images captured from a small unmanned aerial vehicle (UAV. Comparison with PH reference measurements yielded an R2 of 0.92. The test site with different cultivars and treatments was monitored during “Biologische Bundesanstalt, Bundessortenamt und CHemische Industrie” (BBCH Stages 24–89. A high correlation was found between PH from CSMs and fresh biomass (R2 = 0.81 and dry biomass (R2 = 0.82. Five models for above-ground fresh and dry biomass estimation were tested by cross-validation. Modelling biomass between different N-treatments for fresh biomass produced the best results (R2 = 0.71. The main limitation was the influence of lodging cultivars in the later growth stages, producing irregular plant heights. The method has potential for future application by non-professionals, i.e., farmers.

 11. Collection and survival of airborne microorganisms in fibrous filters; Abscheidung und Ueberlebensrate von luftgetragenen Mikroorganismen in technischen Tiefenfiltern

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Maus, R. [Karlsruhe Univ. (T.H.) (Germany). Inst. fuer Mechanische Verfahrenstechnik und Mechanik; Goppelsroeder, A. [Karlsruhe Univ. (T.H.) (Germany). Inst. fuer Mechanische Verfahrenstechnik und Mechanik; Umhauer, H. [Karlsruhe Univ. (T.H.) (Germany). Inst. fuer Mechanische Verfahrenstechnik und Mechanik

  1997-02-01

  Experimental studies revealed that coarse dust filter media employed for general ventilation purposes do not show high fractional efficiencies (<80%) for airborne microorganisms and pollens. Only fine dust filter media showed sufficiently high efficiencies that guarantee ample protection from biological contaminants (bacteria, mold spores). Microbiological in vitro test showed that no fiber materials of unused filter media (synthetic and glass fibers) served as nutrients for microbial growth. In addition no growth could be detected in used and unused filter media while challenged with air flow. However, the viability of hardy species (bacterial and mold spores) was unaffected in trials up to 5 days. (orig.) [Deutsch] In experimentellen Untersuchungen konnte gezeigt werden, dass insbesondere Grobstaubfilter der Klassen G1 bis G4 relative niedrige Trenngrade (kleiner 80%) fuer luftgetragene Mikroorganismen und Pollen besitzen. Lediglich Filtermedien, die mindestens der Filterklasse F7 zuzuordnen sind, wiesen hohe Trenngrade (groesser 80%) fuer biologische Partikeln auf. Daher kann davon ausgegangen werden, dass nur Feinstaub- oder Schwebstoffiltermedien einen wirksamen Schutz vor luftgetragenen biologischen Partikeln (Bakterien, Schimmelpilzsporen, Pollen) gewaehrleisten. Untersuchungen zum Ueberlebensverhalten von Mikroorganismen in neuwertigen Filtermedien zeigten, dass die in der Filtertechnik ueblichen Fasermaterialien (Glas- und Synthetikfasern) nicht als Naehrstoffquelle dienen. Ebenso konnte in durchstroemten neuwertigen und gebrauchten Filtermedien kein mikrobielles Wachstum nachgewiesen werden. Widerstandsfaehige Formen zeigten auch hier in Zeitraeumen bis zu 5 Tagen keine Beeintraechtigung in ihrer Vitalitaet. (orig.)

 12. Microemulsion with plant oils. Systematic investigations on preparation and temperature-induced splitting

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Moenig, K. [Inst. fuer Angewandte Physkalische Chemie, Forschungszentrum Juelich (Germany); Haegel, F.H. [Inst. fuer Angewandte Physkalische Chemie, Forschungszentrum Juelich (Germany); Schwuger, M.J. [Inst. fuer Angewandte Physkalische Chemie, Forschungszentrum Juelich (Germany)

  1996-05-01

  The phase behaviour of ternary mixtures of water, natural oils or rape oil methyl ester and pure alkyl polyethoxylates was examined. Comparing the temperature range of the three-phase regions with alkane-containing systems, the effective chain length of rape oil, castor oil and rape oil methyl ester was determined. Using this data, suitable technical nonionic surfactants were chosen to form microemulsions with easily biodegradable oils for the extraction of contaminated soils. Besides excellent extraction results for very hydrophorbic contaminants the use of bicontinuous microemulsions makes the partial separation of the toxic substances and the recycling of the surfactants possible, because of their temperature-dependent phase behaviour. Systematic investigations of microemulsions with different compositions enable these systems to be optimized. (orig.) [Deutsch] Das Phasenverhalten ternaerer Mischungen aus Wasser, nativen Oelen oder Rapsoelmethylester und reinen Alkylpolyethoxylaten wurde untersucht. Durch Vergleich des Temperaturbereichs der Dreiphasengebiete mit alkanhaltigen Systemen konnte die effektive Kettenlaenge von Rapsoel, Rizinusoel und Rapsoelmethylester bestimmt werden. Auf Grundlage dieser Daten wurden geeignete technische nichtionische Tenside zur Bildung von Mikroemulsionen mit gut biologisch abbaubaren Oelen fuer die Bodensanierung ausgewaehlt. Neben ausgezeichneten Extraktionsergebnissen fuer sehr hydrophobe Schadstoffe ermoeglicht die Anwendung bikontinuierlicher Mikroemulsionen auf Grund ihres temperaturabhaengigen Phasenverhaltens die teilweise Abtrennung der Schadstoffe und die Rueckgewinnung der Tenside. Systematische Untersuchungen von Mikroemulsionen verschiedener Zusammensetzung erlauben die Optimierung solcher Systeme. (orig.)

 13. Simulation method for determining biodegradation in surface waters

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Schoeberl, P.; Guhl, W. [Henkel KGaA, Duesseldorf (Germany). Hauptabteilung Oekologie; Scholz, N. [OXENO GmbH, Marl (Germany); Taeger, K. [BASF AG, Ludwigshafen am Rhein (Germany)

  1998-07-01

  OECD guidelines and EU directives on the biological testing of chemicals contain no methods able to simulate biodegradation in surface waters. The surface water simulation method presented in this paper is suitable for closing this gap. The species in the autochthonous biocoenosis used in the method form part of the food web in natural surface waters. The microbial degradation activity measured by the half-life is comparable with that in surface waters. The degrees of degradation measured in this surface water simulation method can be applied to natural surface waters. (orig.) [Deutsch] Die OECD- und EU-Richtlinien zur biologischen Pruefung von Chemikalien enthalten kein Verfahren, mit dem der biologische Abbau in Fliessgewaessern simuliert werden kann. Das in dieser Arbeit vorgestellte Fliessgewaesser-Simulationsmodell ist geeignet, diese Luecke zu schliessen. Die Arten der autochthonen Biocoenose des Modells sind Glieder im Nahrungsnetz natuerlicher Fliessgewaesser. Die an der Halbwertszeit gemessene mikrobielle Abbauaktivitaet ist mit derjenigen in Fliessgewaessern vergleichbar. Die im Fliessgewaesser-Simulationsmodell gemessenen Abbaugrade sind auf natuerliche Fliessgewaesser uebertragbar. (orig.)

 14. Three-dimensional calculation of pollutant migration via compressible two-phase flow, for analysis of the methods of in situ air sparging and soil vapor extraction; Raeumliche Berechnung des Schadstofftransportes mit einer kompressiblen Zweiphasenstroemung zur Untersuchung der Drucklufteinblasung und Bodenluftabsaugung

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Kuepper, S.

  1997-12-01

  In this study an analysis method is presented which allows numerical simulation of in situ air sparging coupled with soil vapor extraction. The improved FE-program takes the following phenomena into account: - Two-phase flow of compressible air and incompressible water - convective-dispersive contamination migration with air and water - transfer of volatile components from liquid phase to gas and water phase - sorption of contaminants onto soil - transfer of contaminants between air and water phase - biological processes. By means of back calculations of the results of laboratory experiments made by Eisele (1989) it was shown that with the developed program GWLCOND some of the necessary parameters for the numerical simulation of remedial systems can be determined. (orig./SR) [Deutsch] In dieser Arbeit wird ein Verfahren vorgestellt, mit dem eine numerische Simulation der Drucklufteinblasung und Bodenluftabsaugung durchgefuehrt werden kann. Das weiterentwickelte FE-Programmsystem beinhaltet folgende Ablaeufe: - Zweiphasenstroemung der kompressiblen Luft- und der inkompressiblen Wasserphase - Konvektiv-dispersiver Schadstofftransport mit der Gas- und der Wasserphase - Uebergang fluessiger Schadstoffe in die Gas- und in die Wasserphase - Sorption der Schadstoffe an der Feststoffphase - Uebergang der Schadstoffe zwischen der Gas- und der Wasserphase - Biologischer Abbau. Anhand der Nachrechnung eines Laborversuches von Eisele (1989) wird gezeigt, wie mit dem entwickelten Transportprogramm GWLCOND ein Teil der fuer die numerische Simulation des Sanierungsverfahrens benoetigten Kennwerte ermittelt werden kann. (orig./SR)

 15. Änderungen spezifischer exekutiver Funktionen im Zyklus gesunder Frauen - Zusammenhänge von Dopamin, Östrogen und Prolaktin

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Wiebel B

  2008-01-01

  Full Text Available Dieser Beitrag stellt Ergebnisse einer Studie vor, bei der gesunde Frauen zu zwei Messzeitpunkten mit ausgewählten neuropsychologischen Verfahren untersucht wurden. Als erster Messzeitpunkt wurde ein Zeitpunkt im Zyklus mit niedrigem Hormonstatus gewählt, d. h. zur Zeit der Menses. Der zweite Testzeitpunkt lag kurz vor dem errechneten Eisprung, während dieser Phase ist die Konzentration des Steroidhormons Östrogen auf hohem Niveau und die Konzentration des Progesterons relativ niedrig. Als neuropsychologische Verfahren wurden eine Variante des AX-CPT [1] und die Untertests Sensomotorik (SENS und Daueraufmerksamkeit (DA der neuropsychologischen Testbatterie NEUROBAT [2] verwendet. Spezifische Reaktionsprofile in diesen neuropsychologischen Tests sind mit unterschiedlichen Qualitäten/Stadien einer schizophrenen Erkrankung korreliert [3, 4]. Aus biologischer Sicht sind unterschiedliche Erkrankungsstadien der Schizophrenie wiederum mit spezifischen "Dysbalancen" in bestimmten Neurotransmittersystemen korreliert [5, 6]. Endokrine Veränderungen wiederum interagieren ihrerseits mit diesen Transmittersystemen und wirken sich schließlich auf das Verhalten und das Erleben aus. Wir konnten einen Zusammenhang zwischen Schwankungen der erhobenen biochemischen Parameter und den Leistungen in den neuropsychologischen Testverfahren nachweisen. Die zu zwei Messzeitpunkten unterschiedlichen Leistungen gesunder Frauen in den neuropsychologischen Verfahren dieser Studie können durch spezifische reziproke Wirkungen der Neuromodulatoren Serotonin, Dopamin und Noradrenalin mit Prolaktin und Östrogen erklärt werden.

 16. Depression und Alkoholabhängigkeit - Neue Befunde zu Komorbidität, Neurobiologie und Genetik

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Soyka M

  2004-01-01

  Full Text Available Die Anzahl der Alkoholabhängigen in Deutschland wird auf mindestens 1,6 Millionen Menschen, die der Patienten mit Alkoholmißbrauch auf 2,7 Millionen geschätzt. Die Komorbidität von depressiven Syndromen und Alkoholabhängigkeit wurde in den letzten Jahren zunehmend Gegenstand der Forschung. Nach chronologischen Gesichtspunkten wird unterschieden zwischen primären und sekundären, nach ätiologischen zwischen abhängigen und unabhängigen depressiven Syndromen. Die unterschiedlichen Ergebnisse, die hinsichtlich der Komorbidität in klinischen Studien ermittelt wurden, erklären sich vor allem durch die Verwendung unterschiedlicher Diagnosesysteme, die Auswahl der untersuchten Stichproben und den Zeitpunkt der Untersuchung. So sind im Entzug depressive Symptome deutlich häufiger. Auch geschlechtsspezifische Unterschiede sind wichtig. Dabei fanden sich depressive Störungen bei Frauen deutlich öfter. Die validesten Ergebnisse hinsichtlich der Prävalenz einer Komorbidität lieferten epidemiologische Untersuchungen (Alkoholabhängigkeit komorbid mit Depression bei Männern [Frauen] 24,3% [48,5%], Life-time-Diagnosen. Der vorliegende Beitrag stellt auch neuere biologische und genetische Erkenntnisse über den Zusammenhang zwischen Depressivität und Alkoholabhängigkeit dar und diskutiert prognostische und therapeutische Aspekte.

 17. Electromagnetic fields from the environment, or EMC for man. On the effect of electric, magnetic, and electromagnetic fields on man; EMVU, die EMV fuer den Menschen, ueber die Wirkungen elektrischer, magnetischer und elektromagnetischer Felder auf den Menschen

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  David, E. [Univ. Witten/Herdecke, Inst. fuer Normale und Pathologische Physiologie, Witten (Germany); Reissenweber, J. [Univ. Witten/Herdecke, Inst. fuer Normale und Pathologische Physiologie, Witten (Germany); Peier, D. [Univ. Dortmund, Inst. fuer Hochspannungstechnik (Germany)

  1994-12-31

  The increasing use of electrotechnical equipment causes enhanced exposure of the environment to electromagnetic fields. The impact of such fields on biological systems and on man is difficult to assess because of its complexity. In the first part the article gives an overview of the effect of electromagnetic fields on melatonin production in man, dealing specifically with the importance of melatonin for the night-and-day rhythm, sleep, the immune system, as a hormone antagonist, and for the development and growth of tumors. In a second part the authors discuss possible effects on electronic implants, especially cardiac pacemakers. (MG) [Deutsch] Die zunehmende Nutzung elektrotechnischer Einrichtungen fuehrt dazu, dass die Umwelt in steigendem Mass elektromagnetischen Feldern ausgesetzt ist. Die Ermittlung der Auswirkungen dieser Felder auf biologische System und auf den Menschen erweist sich aufgrund ihrer Komplexitaet als schwierig. In einem ersten Teil gibt der Artikel einen Ueberblick ueber die Auswirkungen elektromagnetischer Felder auf die Melatoninproduktion beim Menschen, wobei naeher auf die Bedeutung des Melatonins beim Tag-Nacht-Rhythmus, dem Schlaf, auf das Immunsystem, als Hormonantagonist und bei Tumorentstehung und -wachstum diskutiert werden. In einem zweiten Teil diskutieren die Autoren moegliche Auswirkungen auf elektronische Implantate, v.a. auf Herzschrittmacher. (orig.)

 18. Grundlagen des Tissue Engineering

  Science.gov (United States)

  Mayer, Jörg; Blum, Janaki; Wintermantel, Erich

  Die Organtransplantation stellt eine verbreitete Therapie dar, um bei krankheitsoder unfallbedingter Schädigung eines Organs die Gesamtheit seiner Funktionen wieder herzustellen, indem es durch ein Spenderorgan ersetzt wird. Organtransplantationen werden für die Leber, die Niere, die Lunge, das Herz oder bei schweren grossflächigen Verbrennungen der Haut vorgenommen. Der grosse apparative, personelle und logistische Aufwand und die Risiken der Transplantationschirurgie (Abstossungsreaktionen) sowie die mangelnde Verfügbarkeit von immunologisch kompatiblen Spenderorganen führen jedoch dazu, dass der Bedarf an Organtransplantaten nur zu einem sehr geringen Teil gedeckt werden kann. Sind Spenderorgane nicht verfügbar, können in einzelnen Fällen lebenswichtige Teilfunktionen, wie beispielsweise die Filtrationsfunktion der Niere durch die Blutreinigung mittels Dialyse ersetzt oder, bei mangelnder Funktion der Bauchspeicheldrüse (Diabetes), durch die Verabreichung von Insulin ein normaler Zustand des Gesamtorganismus auch über Jahre hinweg erhalten werden. Bei der notwendigen lebenslangen Anwendung apparativer oder medikamentöser Therapie können für den Patienten jedoch häufig schwerwiegende, möglicherweise lebensverkürzende Nebenwirkungen entstehen. Daher werden in der Forschung Alternativen gesucht, um die Funktionen des ausgefallenen Organs durch die Implantation von Zellen oder in vitro gezüchteten Geweben möglichst umfassend wieder herzustellen. Dies erfordert biologisch aktive Implantate, welche die für den Stoffwechsel des Organs wichtigen Zellen enthalten und einen organtypischen Stoffwechsel entfalten.

 19. [Do we need an alternative medicine?].

  Science.gov (United States)

  Gloerfeld, H

  1992-02-01

  In recent years unconventional diagnostic and therapeutic concepts proposed by a number of doctors have increasingly been brought into the public's attention. Those involved have wanted to draw the distinction between the conventional understanding of medicine taught at universities and their concepts of "Holistic Medicine" ("Ganzheitsmedizin"), "Therapy by Experience" ("Erfahrungsheilkunde") and "Biological Medicine" ("Biologische Medizin"). The case of "Elektroakupunktur nach Dr. Voll (EAV)" will be taken as an example to show how an unconventional technique has been used for decades without its efficacy ever having been proven according to the criteria of scientifically orientated medicine. Nevertheless, the advocates of these unconventional concepts keep on supporting their views! The completely different approach to medicine and science--the cause of this divergence--will be explained. Furthermore, it will be considered if the high claims for this way of alternative medicine can be justified. However, even if no such alternative forms of medicine can be supported, some reorientation of the conventional medicine seems to be necessary.

 20. Was ist eine Frau? Sexualität, Begehren und Einschreiben

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Alejandra Barron

  2016-07-01

  Full Text Available Da die menschliche Sexualität nicht natürlich ist, reichen anatomische oder biologische Argumente nicht, um sie aufzuklären. Freud entdeckte, dass der Geschlechtsunterschied durch den Signifikanten vermittelt wird, denn Triebe als solche ignorieren die Dichotomie Mann/Frau. Jacques Lacan greift diesen vernachlässigten Aspekt auf und hebt die Schicksale des Subjekts mit der Sprache durch seine Lehre als etwas Fundamentales hervor. In Anbetracht der Prämisse, dass «die Neurose wie eine Frage strukturiert» sei, drücken die komplexen symptomatischen Manifestationen der Hysterika ihren Versuch aus, sich in einen Diskurs einzuschreiben, der von der Unmöglichkeit, eine kategoriale Antwort auf das Rätsel der Weiblichkeit zu geben, geprägt ist. Deren Frage lautet also: Was ist eine Frau? Ein Signifikant ergibt nur Sinn in Verbindung zu einem anderen Signifikanten und daher werden wir alle den durch den Signifikanten vermittelten Sachen gegenüber unabänderlich entfremdet. Aus dieser Sichtweise heraus möchte ich mich mit der Frage der Heterosexualität auseinandersetzen.

 1. [Tracing for arsenic exposure--a differentiation of arsenic compounds is essential for the health assessment].

  Science.gov (United States)

  Weistenhöfer, Wobbeke; Ochsmann, Elke; Drexler, Hans; Göen, Thomas; Klotz, Katrin

  2016-01-01

  Arsenic is ubiquitous and harmful to health in occupation and environment. Arsenic exposure is measured through analysis of arsenic compounds in urine. The identification of several arsenic species is necessary to understand the hazardous potential of the arsenic compounds which differ highly in their toxicity. To estimate the extent of an occupational exposure to arsenic, arsenic species were evaluated for the first time by the working group "Setting of Threshold Limit Values in Biological Material" of the DFG Commission for the Investigation of Health Hazards of Chemical Compounds in the Work Area and Biologische Arbeitsstoffreferenzwerte (BAR) of 0.5 μg / L urine for arsenic (III), 0.5 μg / L urine for arsenic (V), 2 μg / L urine for monomethylarsonic acid (MMA) and 10 μg / L urine for dimethylarsinic acid (DMA) were set. If the reference value for total arsenic is exceeded, a further differentiation of arsenic species now enables to estimate the individual health risks taking into account special influences such as seafood consumption.

 2. Monitoring of the coastal waters of Niedersachsen - routine tests 1998; Ueberwachung der niedersaechsischen Kuestengewaesser - Routineuntersuchungen 1998

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  1999-11-01

  Since 1994, the Niedersaechsisches Landesamt fuer Oekologie - Forschungsstelle Kueste (NLOe-FSK) has been carrying out physical-chemical and biological experiments for monitoring the coastal waters of Niedersachsen according to a concept agreed with the Niedersachsen Minister of the Environment. Owing to a lack of funds, only the first stage is being implemented at the moment (Forschungsstelle Kueste 1995a). The findings for 1994 - 1997 have been published in several reports. This is the 1998 report. [German] Seit 1994 werden vom Niedersaechsischen Landesamt fuer Oekologie - Forschungsstelle Kueste - (NLOe-FSK) physikalisch-chemische und biologische Untersuchungen zur Ueberwachung der niedersaechsischen Kuestengewaesser nach einem mit dem Niedersaechsischen Umweltministerium abgestimmten Konzept durchgefuehrt. Das Konzept enthaelt unterschiedlich umfangreiche Ueberwachungsvarianten, von denen aufgrund der geringen verfuegbaren Ressourcen derzeit ddie Ausbaustufe I, das sogenannte 'reduzierte Rumpfprogramm', verwirklicht wird (Forschungsstelle Kueste 1995a). Die in den Jahren 1994-1997 ermittelten Untersuchungsergebnisse sind in mehreren Berichten wiedergegeben (Forschungsstelle Kueste 1995b, c; 1996, 1998, 1999). Die Befunde der 'Routineuntersuchungen' des Jahres 1998 werden in dem vorliegenden Berichtsheft vorgestellt. (orig.)

 3. Interaction between {sup 99}Tc{sup m}-hydroxmethylene diphosphonate and loop-diuretics in an experimental mouse system

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Cronhjort, M. [Dept. of Diagnostic Radiology, Karolinska Hospital, Stockholm (Sweden); Sjoeberg, H.E. [Dept. of Endocrinology, Karolinska Hospital, Stockholm (Sweden); Schnell, P.O. [Dept. of Hospital Physics, Karolinska Hospital, Stockholm (Sweden); Jacobsson, H. [Dept. of Diagnostic Radiology, Karolinska Hospital, Stockholm (Sweden)

  1994-12-31

  Aktivitaet in den einzelnen Organen gemessen worden. Die Zufuhr von Diuretica zusammen mit bzw. nach der Applikation von HDP weist einen negativen Einfluss auf die Bildqualitaet auf, waehrend eine vorherige Zufuhr beeinflusst die Bildqualitaet guenstig, jedoch nicht in dem Ausmass, dass eine routinemaessige Verwendung von Loop-Diuretica gerechtfertigt waere. Die Wirkung der Diuretica auf die Verteilung des HDP im Koerper scheint komplex und ist wahrscheinlich auf die Wirkung Furosemid`s auf den Kalziumspiegel, auf die pH Werte, auf das Plasmavolumen und auf die herausfolgenden hormonalen Konsequenzen zurueckzufuehren. (orig.)

 4. Clearing up the kinetics in high temperature fuel cells SOFC. Final report; Aufklaerung der Kinetik in Hochtemperatur-Brennstoffzellen SOFC. Abschlussbericht

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Stimming, U.

  1997-05-12

  der Zusammensetzung des Kathodenmaterials bestehen und zu einer erhoehten katalytischen Aktivitaet der Kathode fuehren. Zusaetzlich sollen am Beispiel der Standardkathode mit einer Computersimulation der Strom/Spannungsmessungen und Impedanzspektren verschiedene, moegliche Reaktionsmechanismen miteinander verglichen werden. (orig.)

 5. Esophageal scintigraphy of Zenker`s diverticula before and after diverticulotomy; Oesophagusszintigraphie von Zenkerschen Divertikeln vor und nach Divertikulotomie

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Frahm, C.; Baehre, M.; Eckerle, S.; Richter, E. [Medizinische Univ. Luebeck (Germany). Klinik fuer Strahlentherapie und Nuklearmedizin; Ahrens, K.H.; Sommer, K. [Medizinische Univ. Luebeck (Germany). Klinik fuer Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde; Frahm, C. [Medizinische Univ. Luebeck (Germany). Inst. fuer Radiologie

  1998-03-01

  Sequential and static esophageal scintigraphies were performed in 17 patients with Zenker`s diverticulum before and after laser surgical diverticulotomy. We used a gamma camera system in 45 LAO-position after application of 15 ml of tea which was marked with {sup 99m}Tc-DTPA. Filling and evacuation of the diverticulum were expressed in proportion to the administered activity. Relative volumes of the diverticula were obtained from cineradiography by using the height of the neighbouring cervical vertebra, and the clinical symptoms were divided into 4 groups. Zenker`s diverticula could be verified visually and quantitatively by scintigraphy. The precise temporal course of the reduction of activity in the diverticulum was exactly determined. The scintigraphic retentions correlated with the X-ray volumes with a coefficient ranging from 0,55 to 0,85. Clinical symptoms also were not very closely related to scintigraphic and X-ray findings, respectively. The esophageal scintigraphy allows quantification of the filling and evacuation of Zenker`s diverticula, thus it is suitable for objectivization of the functional relevance of the diverticula. (orig./MG) [Deutsch] Bei 17 Patienten mit Zenkerschem Divertikel wurden vor und nach laserchirurgischer Divertikulotomie Oesophagussequenzszintigraphien und statische Oesophagusszintigraphien durchgefuehrt. Die Untersuchungen erfolgten an einer Grossfeld-Gammakamera in 45 LAO-Position nach Applikation von 15 ml Tee, der mit {sup 99m}Tc-DTPA markiert war. Divertikelfuellung und -entleerung wurden im Verhaeltnis zur applizierten Aktivitaet ausgedrueckt. Die relativen Divertikelvolumina wurden aus der Roentgenkinematographie anhand der Hoehe des benachbarten Halswirbelkoerpers bestimmt, die klinischen Beschwerden nach 4 Schweregraden beurteilt. Die Zenkerschen Divertikel liessen sich szintigraphisch visuell und quantitativ nachweisen. Der genaue zeitabhaengige Verlauf der Aktivitaetsabnahme im Divertikel wurde jeweils exakt bestimmt

 6. Scintigraphic evaluation of gastric emptying and motility; Nuklearmedizinische Diagnostik der Magenmotilitaet

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Linke, R. [Klinik und Poliklinik fuer Nuklearmedizin, Ludwig-Maximilians-Univ. Muenchen (Germany)

  2003-06-01

  ermoeglicht eine regelrechte Magenentleerung. Stoerungen der Magenmotilitaet koennen Beschwerden, wie Voellegefuehl, Blaehungen, epigastrische Schmerzen, Uebelkeit und Erbrechen verursachen. Als Ursache fuer eine Magenfunktionsstoerung kommen Stoffwechselerkrankungen (z.B. Diabetes mellitus), Kollagenosen, Gastritiden, Tumoren, Operationen, aber auch funktionelle Krankheitsbilder und Nebenwirkungen von Medikamenten in Betracht. Fuer eine differenzial- und artdiagnostische Beurteilung der Funktionsstoerung sollten Kenntnisse ueber die Magenentleerung und die peristaltische Aktivitaet des Magens vorliegen. Mit der Magenfunktionsszintigraphie koennen die entsprechenden Daten einfach und schnell erfasst werden. Untersuchungen mit radioaktiv markierten Testspeisen sind physiologisch und nicht-invasiv. Die Standardauswertung der Magenentleerung mittels Zeit-Aktivitaetskurven gibt Aufschluss darueber, ob eine regelrechte, beschleunigte oder verzoegerte Magenentleerung vorliegt. Eine zusaetzliche Analyse von schnellen, dynamischen Aufnahmesequenzen mittels Phasenanalyse oder kondensierten Bildern, auf deren Grundlage mittels Fourier-Analyse Amplitude und Frequenz der Magenkontraktionen ermittelt werden, liefert die notwendige Information ueber die Magenperistaltik. Je nach zugrundliegender Erkrankung bzw. Stoerung finden sich typische Befundkombinationen, die eine differenziale- und artdiagnostische Einordnung ermoeglichen. (orig.)

 7. Positron emission tomography in presurgical evaluation of epilepsy; Die Positronen-Emissionstomographie in der praeoperativen Epilepsiediagnostik

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Willoch, F. [Nuklearmedizinische Klinik und Poliklinik, Technische Univ. Muenchen (Germany); Arnold, S. [Neurologische Klinik und Poliklinik, Ludwig-Maximilians-Univ. Muenchen (Germany); Noachtar, S. [Neurologische Klinik und Poliklinik, Ludwig-Maximilians-Univ. Muenchen (Germany); Bartenstein, P. [Nuklearmedizinische Klinik und Poliklinik, Technische Univ. Muenchen (Germany)

  1997-06-01

  In a considerable proportion of patients with medically intractable partial epilepsies who are considered for surgery, the detection of a lesion with MRI or CT is not possible. Functional imaging methods can provide clinically useful information in these cases, being methods which enable localisation of functional abnormalities independent from EEG. There is an extensive knowledge about interictal PET-investigations with F-18 FDG. Many centers dealing with preoperative evaluation of epilepsy use this method as part of their diagnostic routine. Most studies report a decrease of glucose metabolism in topographic correlation to the EEG defined seizure origin in temporal lobe epilepsy in 70%-85% of the patients. The sensitivity reported for the detection of extratemporal foci is markedly lower. The mapping of neuronal structures with specific ligands, i.e. benzodiazepine receptor ligands has advantages compared to the detection of changes in flow and metabolism. It enables the differentiation of abnormalities in the neuronal texture of the brain from deactivated cortical areas. This is especially important when surgical procedures other than standard resection techniques are considered. The clinical importance of the functional imaging methods is that they help to decrease the amount of invasive EEG recordings in temporal lobe epilepsy. Furthermore, in extratemporal epilepsies functional imaging techniques facilitate the placement of the electrodes for invasive EEG recording. (orig.) [Deutsch] Bei einem Teil der Patienten mit fokalen Epilepsien, bei denen eine epilepsiechirurgische Behandlung vorgesehen ist, ist ein Laesionsnachweis mit den morphologischen bildgebenden Verfahren MRT und CT nicht moeglich. Nuclearmedizinische bildgebende Verfahren koennen hier Funktionsstoerungen aufzeigen, die nicht direkt von der elektrischen Aktivitaet des Gehirnes abhaengig sind und damit zur sichereren Herdlokalisation beitragen. Interiktale PET-Untersuchungen mit F-18 FDG wurden

 8. Osteoarthritis - histology and pathogenetic concepts; Arthrose - Histologie und pathogenetische Ansaetze

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Sulzbacher, I. [Universitaetsklinik Wien (Austria). Klinisches Inst. fuer Klinische Pathologie

  2000-12-01

  Knorpelabbau als sekundaere Arthrose zu bezeichnen. Die Pathogenese der primaeren Arthrose basiert auf einer intrinsischen Erkrankung des Knorpels, bei der biochemische und metabolische Veraenderungen zu einem Zusammenbruch fuehren. In den letzten Jahrzehnten wurden jedoch auch Modelle entworfen, die andere Gelenkanteile wie Knochen oder den Bandapparat in den Mittelpunkt der Genese stellten. Veraenderungen des subchondralen Knochens, die dem Knorpelabbau vorangingen, wurden beschrieben, und lenkten die Aufmerksamkeit auf diese Region als Ort des primaeren Geschehens. Andere Untersuchungen konzentrierten sich auf die metabolische Aktivitaet der Chondrozyten im unveraenderten Knorpelgewebe von Arthrosepatienten. Der ausschlaggebende Faktor fuer den Krankheitsbeginn ist jedoch immer noch unklar. Dieser Uebersichtsartikel beschreibt die morphologischen Veraenderungen in Abhaengigkeit des Krankheitsstadiums und versucht einen Einblick ueber verschiedene pathogenetischen Konzepte zu schaffen. (orig.)

 9. Development of new heterogeneous catalysts for the decomposition of methanol into hydrogen and carbon monoxide applying high throughput methods; Entwicklung neuer heterogener Katalysatoren zur Spaltung von Methanol in Wasserstoff und Kohlenmonoxid mittels Hochdurchsatz-Methoden

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Weiss, Torsten

  2008-07-11

  The topic of this thesis has been the development of new heterogeneous catalysts for the decomposition of methanol into hydrogen and carbon monoxide. As an important constraint here, the content of noble metals of the catalysts should be as low as possible. High-throughput-methods were applied in some of the syntheses and experiments to accelerate the development, as, for example, the use of liquid based sol-gel syntheses and the examination of catalyst libraries by spatial resolution gas chromatography. This screening technique allowed to test up to 207 different substances during one single experiment. Then, different combinatorial strategies were applied. First, these methods led to a highly active and stable catalyst in the ternary system of Cu-Ni-Zn, which showed high conversion and selectivity comparable to an industrial reference catalyst. Its activity during an 18 hour long term run was constant in contrast to the reference. Second, an additional approach starting from a broader variety of elements led to a Ce- Ru- and to a Cr-Ru-catalyst. Both of them were highly active in short term experiments, but lost their outstanding performances during long term runs. (orig.) [German] Die vorliegende Arbeit befasste sich mit der Entwicklung neuer heterogener Katalysatoren fuer die Spaltung von Methanol zu Wasserstoff und Kohlenmonoxid, die einen moeglichst geringen Gehalt an Edelmetallen aufweisen sollten. Um diesen Prozess zu beschleunigen, wurden in einem Teil der Synthesen und Experimente Hochdurchsatzmethoden verwendet. Neben der Roboter gestuetzten Sol-Gel-Synthese umfasste dies die Untersuchung von Katalysatorbibliotheken mittels ortsaufgeloester Gaschromatographie, die es ermoeglichte, in einem Experiment bis zu 207 verschiedene Substanzen auf ihre katalytische Aktivitaet zu testen. Unter Anwendung verschiedener kombinatorischer Strategien wurde zunaechst ein sehr aktiver und stabiler Katalysator im ternaeren Cu-Ni-Zn-System entdeckt. Neben Umsaetzen und

 10. Evaluation of kinetic parameters of exothermic gas/solid-reactions by the ignition point method; Bestimmung kinetischer Parameter exothermer Gas/Feststoff-Reaktionen mit der Zuendpunktsmethode

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Hein, O.; Jess, A. [Technische Hochschule Aachen (Germany). Inst. fuer Technische Chemie und Makromolekulare Chemie

  2000-01-01

  determined in an isothermal tubular flow reactor. The agreement between both methods is quite satifactory, which indicates that the ignition point method is suitable for a fast and also a quiet accurate determination of kinetic contants of exothermic heterogenous reactions. (orig.) [German] Kinetische Daten heterogener Reaktionen wie die Aktivierungsenergie und der Haeufigkeitsfaktor werden haeufig in durchstroemten Rohrreaktoren unter stationaeren und isothermen Bedingungen bestimmt. Dies ist oft mit einem erheblichen zeitlichen und apparativen Aufwand verbunden. So lassen sich z.B. bei stark exothermen Reaktionen Temperaturgradienten bis hin zur Zuendung des Festbettes nur schwer vermeiden, es sei denn, es werden aufwendige Reaktoren mit innerem oder aeusserem Gaskreislauf eingesetzt. Der Effekt der Zuendung kann jedoch auch genutzt werden, um feste Brennstoffe und Katalysatoren hinsichtlich ihrer Reaktivitaet bzw. Aktivitaet zu charakterisieren. Eine bekannte Methode zur einfachen, genauen und schnellen Bestimmung der Zuendtemperatur in einem durchstroemten Laborrohrreaktor wird in der Literatur beschrieben. Allerdings wird die Zuendtemperatur bisher nur als qualitatives Mass fuer die (relative) Reaktivitaet eines festen Brennstoffes bzw. die Aktivitaet eines Katalysators verwendet. Daher wurde versucht, die Zuendpunktsmethode so weiterzuentwickeln, dass auch eine quantitative Charakterisierung der Kinetik exothermer heterogener Reaktionen moeglich ist, d.h. eine Bestimmung der Aktivierungsenergie und des Haeufigkeitsfaktors. Die grundlegende Idee ist dabei, durch eine Variation der Versuchsbedingungen wie der Partikelgroesse, der Aufheizrate oder der Zusammensetzung und des Volumenstromes der reagierenden Gasmischung die Zuendtemperatur gezielt zu veraendern. Aus den Messwerten koennen dann mit Hilfe der Theorie der Zuendung exothermer Reaktionssysteme die Aktivierungsenergie und der Haeufigkeitsfaktor bestimmt werden. Zur Entwicklung und zum Test der Methode wurden als

 11. Radiation exposure to the patient caused by single-photon transmission measurement for 3D whole-body PET; Die Strahlenexposition des Patienten durch die Einzelphotonen-Transmissionsmessung bei der PET

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Schaefer, A.; Donsch, P.; Kirsch, C.M. [Universitaet des Saarlandes, Homburg/Saar (Germany). Abt. fuer Nuklearmedizin; Seifert, H. [Universitaet des Saarlandes, Homburg/Saar (Germany). Abt. Strahlentherapie der Radiologischen Klinik

  2000-11-01

  Patienten durch die Transmissionsmessung mittels Einzelphotonenquellen bei der PET. Material und Methode: Zwei Cs-137-Punktquellen (E{gamma}=662 keV, A=614 MBq) werden zur Transmissionsmessung im Einzelphotonenmodus an einem 3D-Scanner (ECAT ART) eingesetzt. Bei der Simulation einer Ganzkoerper-Transmission (axiale Laenge: 75 cm, 6 ueberlappende Bettpositionen), werden Dosismessungen mit Thermolumineszenzdosimetern unter Verwendung eines Thorax- und eines Abdomenphantoms durchgefuehrt. Aus den Messwerten wurde in Anlehnung an den Report Nr. 60 der ICRP die effektive Dosis fuer die Transmissionsmessung abgeschaetzt. Ergebnisse: Bei einer Gesamtaufnahmedauer von 360 min (60 min pro Bettposition) ergaben sich folgende Energiedosen: Oberflaeche (Xyphoid) 189 {mu}Gy, Herz 196 {mu}Gy, Lunge 234 {mu}Gy, BWS 240 {mu}Gy, Niere 207 {mu}Gy, Leber 204 {mu}Gy, Gonaden 205 {mu}Gy, Schilddruese 249 {mu}Gy und Blase 185 {mu}Gy, aus denen sich ein Konversionsfaktor von 1,7*10{sup -4} mSv/(h*MBq) errechnete. Die Abschaetzung der effektiven Dosis fuer den Patienten aufgrund einer Transmissionsmessung (Akquisitionszeit von 3,2 min pro Bettposition) ergab einen Wert von 11 {mu}Sv. Die Abschaetzung des Verhaeltnisses der Konversionsfaktoren durch Transmissionsmessung im Einzelphotonen- und im Koinzidenzmodus (zwei Ge-68/Ga-68-Linienquellen mit jeweils 40 MBq) ergab einen Wert von 0,18. Der Vergleich zwischen den effektiven Dosen durch die Transmission im Einzelphotonen-Modus und die Emission (bei Injektion von 250 MBq FDG) ergab ein Verhaeltnis von 2,3*10{sup -3}. Schlussfolgerung: Die Strahlenexposition der Patienten durch die Transmissionsmessung in der 3D-PET ist vernachlaessigbar gering. Sie wird durch die Verwendung der Einzelphotonenmethode mit kollimierten Punktquellen relativ hoher Aktivitaet im Vergleich zur Koinzidenzmethode mit nicht-kollimierten Linienquellen relativ niedriger Aktivitaet weiter reduziert. (orig.)

 12. Detection and assessment of micropollutants in the river Elbe. Part project 3: Relevant organic substances for drinking water. Final report; Erfassung und Beurteilung der Belastung der Elbe mit Schadstoffen. Teilprojekt 3: Trinkwasserrelevante Organika. Abschlussbericht

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Brauch, H.J.; Bethmann, D.; Fichtner, S.; Klinger, J.; Mueller, U.; Pietsch, J.; Sacher, F.; Schmidt, W.

  1996-12-01

  The objective of this research program was the detection and the assessment of micropollutants in the river Elbe, which are recalcitrant and weak adsorbable. Moreover, studies were conducted to determine the recalcitrant and weak adsorbable fraction of substances, measured as sum parameters such as DOC, AOX or IOS, continuing experiments of another research project of the German Research Ministry, registered under WT 9148/5. Sampling of river water was carried out at several places from Monday to Friday over a period of 2 years. Before analysis, samples taken over a period of one month were mixed to avoid short term variations which are typical for surface waters. The analytical program combines measurements with GC and HPLC and technological experiments such as biological degradation and adsorption. The study includes the determination of aromatic sulfonates, chelating agents, chloroacetic acids and pesticides such as phenoxyalkanoic acids and nitrophenol herbicides, which are thought to be recalcitrant and weak adsorbable. Chealting agents such as EDTA, NTA and DTPA were detected in every sample of river Elbe. EDTA and DTPA were considered as substances passing the treatment steps in a waterworks easily. Nineteen different aromatic sulfonates, mostly naphthalene sulfonates, were identified in Elbe water samples. Five of them were insufficient removed in a waterworks. A dependence was found between the structure of the micropollutant and the biological degradability. A new analytical method, based on HPLC/FLD and GC/MS-measurements after pre-enrichment derivatization by FMOC-Cl and TCECF, was developed to determine the occurrence of aliphatic amines in the river Elbe. (orig./SR) [Deutsch] Das Forschungsvorhaben befasste sich mit der Erfassung und Bewertung von biologisch resistenten und zudem schlecht adsorbierbaren Einzelsubstanzen im Elbewasser. Ausserdem wurden Untersuchungen aus dem Forschungsprogramm WT 9148/5 weitergefuehrt, bei denen die Ermittlung der

 13. Waste decomposition and off-gas emissions of dry, single-stage anaerobic digestion processes followed by a composting stage: The example of the KOMPOGAS process; Abbauleistung und Abluftemissionen bei trockenen, einstufigen Vergaerungsverfahren mit nachgeschalteter Rotte am Beispiel des KOMPOGAS-Verfahrens

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Fricke, K. [Technische Univ. Braunschweig (Germany). Leichtweiss-Institut fuer Wasserbau; Leisner, R. [KOGAS AG, Uzwil (Switzerland); Wallmann, R. [Ingenieurgemeinschaft Witzenhausen, Fricke und Turk GmbH, Witzenhausen (Germany)

  2001-07-01

  The working group IGW/LWI (Ingenieurgemeinschaft Witzenhausen Fricke and Turk GmbH and Leichtweiss Institute of TU Brunswick University) carried out scientific and technical investigations of anaerobic digestion and subsequent composting at the mechanical-biological waste treatment plant at Kufstein/Tyrol on behalf of KOGAS GmbH. The investigations started in May 2000; they were to provide information for analysis and optimisation of the process and products with a view to the minimisation of residues for dumping or incineration. The following subjects were investigated: Mass balance; decomposition rate; gas yields and gas quality; quality of residues for dumping (biological stability and calorific value); off-gas emissions; process control. Performance data of the plant will provide a basis for further planning and will be interpreted against the background of current legal boundary conditions. [German] Die Arbeitsgemeinschaft IGW/LWI (Ingenieurgemeinschaft Witzenhausen Fricke and Turk GmbH und Leichtweiss-Institut der TU Braunschweig) wurde im Mai 2000 von der KOGAS GmbH beauftragt, die wissenschaftlich-technische Begleitung eines Versuches zur Vergaerung und Nachrotte von Restmuell auf dem Gelaende der MBA Kufstein/Tirol durchzufuehren. Ziel der Untersuchung war die Ueberpruefung und Optimierung des Vergaerungs- und Nachrotteprozesses sowie der Materialaufbereitung und Konfektionierung im Hinblick auf die Minimierung von Stofffluessen in die energetische Verwertung bzw. thermische Behandlung. Im Rahmen des Vorhabens wurden folgende Thermokomplexe bearbeitet: - Massenbilanz, - Abbauleistung, - Gasertrag und Gasqualitaet, - Qualitaet der zu deponierenden Abfaelle (biologische Stabilitaet und Heizwert), - Abluftemissionen, - Prozesssteuerung. Leistungsdaten der Verfahren sollten als Planungsgrundlagen bereitgestellt und vor dem Hintergrund der aktuellen rechtlichen Rahmenbedingungen bewertet werden. (orig.)

 14. Removal of ammonia nitrogen and hydrogen sulphide from refinery wastewater's and use of the recovered ammonia as an NO{sub x}-reducing agent; Entfernung von Ammonium-Stickstoff und Schwefelwasserstoff aus Raffinerieabwaessern und Einsatz des gewonnenen Ammoniaks als DeNO{sub x}-Agens

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Stein, C.; Heine, I.; Sachse, J.; Peper, H.; Elster, J. [Holborn Europa Raffinerie GmbH, Hamburg (Germany)

  1999-07-01

  In a two-stage project for improved wastewater treatment the Holborn Europe refinery has achieved a drastic reduction of its emissions to water and air. In a first step, carried out in 1995, the steam stripping process for removing hydrogen sulphide from process water was reconstructed. In a second step a physicochemical treatment stage for removing ammonia nitrogen from the partial stream to be purified was completed. The existing single-stage biological wastewater treatment process is being operated without any additional equipment. With its investment costs of around 6.5 million marks, low overall wastewater costs (less than 2 marks/m{sup 3}), improved flexibility, avoidance of additional waste materials and substantial emission reductions, this combined plant, which in the meantime has been operating successfully for almost two years, serves as a positive example of how new environmental standards in the mineral oil industry can be met. [German] Mit einem zweistufigen Projekt zur verbesserten Abwasserbehandlung hat die Holborn Europa Raffinerie drastische Emissionsverminderungen in Wasser und Luft erzielt. Im ersten Schritt wurde 1995 die Dampfstrippung von Schwefelwasserstoff aus Prozesswaessern umgebaut. Im zweiten Schritt wurde die Ammonium-Stickstoff-Entfernung durch chemisch-physikalische Behandlung lediglich des aufbereitungsrelevanten Teilstroms realisiert. Die vorhandene einstufige biologische Abwasserbehandlung wird ohne Zusatzbauten weiter betrieben. Mit Investitionskosten von rund 6,5 Mio. DM, niedrigen Gesamtabwasserkosten (<2 DM/m{sup 3}), verbesserter Flexibilitaet, Vermeidung von zusaetzlichen Abfallstoffen und deutlicher Emissionsreduzierung ist die nun seit fast zwei Jahren erfolgreich betriebene Anlagenkombination ein positives Beispiel fuer die Bewaeltigung neuer Umweltanforderungen in der Mineraloelindustrie. (orig./SR)

 15. Magnetic resonance tomography-guided interventional procedure for diagnosis of prostate cancer; MRT-gezielte interventionelle Verfahren zur Abklaerung des Prostatakarzinoms

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Schernthaner, M.; Helbich, T.H.; Fueger, B.J.; Memarsadeghi, M.; Stiglbauer, A.; Linhart, H.G.; Doan, A.; Pinker, K.; Brader, P. [Medizinische Universitaet Wien, Univ.-Klinik fuer Radiodiagnostik, Division fuer Molekulare und Gender-Bildgebung, Wien (Austria); Margreiter, M. [Medizinische Universitaet Wien, Univ.-Klinik fuer Urologie, Wien (Austria)

  2011-11-15

  In recent years magnetic resonance imaging (MRI) has been increasingly established in the diagnosis of prostate cancer in addition to transrectal ultrasonography (TRUS). The use of T2-weighted imaging allows an exact delineation of the zonal anatomy of the prostate and its surrounding structures. Other MR imaging tools, such as dynamic contrast-enhanced T1-weighted imaging or diffusion-weighted imaging allow an inference of the biochemical characteristics (multiparametric MRI). Prostate cancer, which could only be diagnosed using MR imaging or lesions suspected as being prostate cancer, which are localized in the anterior aspect of the prostate and were missed with repetitive TRUS biopsy, need to undergo MR guided biopsy. Recent studies have shown a good correlation between MR imaging and histopathology of specimens collected by MR-guided biopsy. Improved lesion targeting is therefore possible with MR-guided biopsy. So far data suggest that MR-guided biopsy of the prostate is a promising alternative diagnostic tool to TRUS-guided biopsy. (orig.) [German] Neben dem transrektalen Ultraschall (TRUS) hat sich in den letzten Jahren die MRT als nichtinvasive Methode zur Bildgebung von Prostatatumoren etabliert. Mittels T2-gewichteter Sequenzen ist eine exakte anatomische Darstellung der Prostata und ihrer umliegenden Strukturen moeglich. Andere MRT-Techniken ermoeglichen Rueckschluesse auf das biologische Verhalten des Tumors: dynamische kontrastmittelverstaerkte T1-gewichtete Sequenzen zur Darstellung der Angiogenese, diffusionsgewichtete Aufnahmen zur Beurteilung der Zelldichte und die Spektroskopie zur Bestimmung von Gewebemetaboliten wie Cholin und Kreatin (multiparametrische Bildgebung). Prostatatumoren, die nur mittels MRT nachweisbar sind oder verdaechtige Tumoren, die hauptsaechlich anterior in der Prostata lokalisiert sind und in wiederholten TRUS-gezielten Biopsien verfehlt wurden, benoetigen eine MRT-gezielte Biopsie zur Diagnosesicherung. Die bisherigen

 16. Titanisierung von Implantatoberflächen

  Science.gov (United States)

  Zimmermann, Hanngörg; Heinlein, Markus; Guldner, Norbert W.

  Titan gilt seit Jahrzehnten als einer der wichtigsten Implantatwerkstoffe in der Medizin. Neben den guten mechanischen Eigenschaften (Leichtigkeit, hohe Festigkeit etc.), besitzen Titanimplantate vor allem eine hervorragende Körperverträglichkeit, so dass die Implantate optimal in den humanen Organismus integriert werden [1]. Ist jedoch aufgrund der Anforderungen an das Implantat eine hohe Flexibilität und/ oder Elastizität gefragt, so scheidet der Werkstoff Titan aufgrund seiner spröden und unflexiblen Materialeigenschaften aus. Die Folge ist der Einsatz von Implantatmaterialien, sowohl künstlichen als auch biologischen Ursprungs, welche nicht selten eine unzureichende Biokompatibilität aufweisen und somit zu Fremdköper- und immunologischen Reaktionen und Einkapselung des Implantates führen können. Die Erhöhung der Körperverträglichkeit, eine Adaption an das biologische Umfeld und eine hohe Biokompatibilität sind demzufolge die wichtigsten Eigenschaften bei der bedarfsgerechten Herstellung von Implantaten und Implantatoberflächen. Zur Gestaltung von innovativen, biokompatiblen Oberflächen stehen unterschiedliche technische Lösungsansätze zur Verfügung. Zum einen besteht die Möglichkeit, geeignete Oberflächeneigenschaften aus dem Grundmaterial selbst zu optimieren. Dies geschieht unter anderem durch Modifikation der Werkstoffoberflächen in Form von Texturierungen und Oberflächenrauhigkeiten. Zum anderen können die Oberflächeneigenschaften unabhängig von denen des Trägermaterials gestaltet werden. Durch Funktionalisierung der Oberflächen mit geeigneten Beschichtungen oder der Zugabe von Medikamenten (Drug Eluting) werden die Kunststoffimplantate dahingehend verändert, dass eine Steigerung der Körperakzeptanz erreicht wird. Die Titanbeschichtung von Implantatoberflächen kombiniert die positiven Materialeigenschaften von Titan und Polymer.

 17. Improved energetic balance of supermarket refrigerators by efficient working fluids and new technology; Verbesserung der energetischen Gesamtbilanz von Supermarkt-Kaelteeinrichtungen durch die Verwendung eines effizienten Kaeltetraegers und neuer Technik

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Svensson, K. [Frigotech AB, Stockholm (Sweden); Hellsten, J. [Aspen Petroleum AB, Hindaas (Sweden)

  2000-07-01

  Secondary refrigeration systems were first developed in Sweden. Aspen Petroleum, a Swedish company which uses exclusively environment-friendly products, developed a new, non-polluting and highly efficient refrigerant, Aspen Temper, which is biodegradable and made of renewable materials. Aspen Temper comprises a patented, highly effective and reliable corrosion protection technology. This contribution describes a new cooperative project of Aspen Petroleum and Frigotech, Stockholm, in the field of supermarket refrigeration systems. [German] In Schweden gibt es eine laengere und gute Erfahrung mit Sekundaerkaelteanlagen im Bereich Supermarktkaelte. Die Technik der Sekundaerkaelteanlagen wurde in Schweden entwickelt und entspricht die Erwartungen, nicht nur ein umweltschonendes Konzept fuer den Supermarkt zu sein, sondern auch den Energieverbrauch zu reduzieren und gleichzeitig die Produktqualitaet des Lebensmittels zu erhoehen. Durch den schnellen Ausstieg aus den FCKW's und die Begrenzung der maximalen Fuellmenge mit Kaeltemittel, hat der Markt fuer Sekundaerkaelte im Supermarktbereich frueh in Schweden begonnen. Aspen Petroleum, ein Schwedisches Unternehmen das nur mit umweltschonenden Produkten arbeitet, hat einen neuartigen, patentierten, umweltschonenden und sehr effizienten Kaelte- und Waermetraeger entwickelt und ist seit ein paar Jahren damit auf dem Markt. Der Name dieser Fluessigkeit ist Aspen Temper, die biologisch abbaubar ist und aus regenerativen Rohstoffen hergestellt wird. Im Vergleich mit anderen, aehnlichen Fluessigkeiten auf dem Markt, enthaelt Aspen Temper eine sehr effektive und zuverlaessige Korrosionsschutztechnologie, die auch patentiert ist. Durch eine Zusammenarbeit der Firma Aspen und der Installateurfirma Frigotech in Stockholm, die ausserdem Kaeltemaschinen in Modulbauweise liefert, ist ein sehr interessantes Konzept entstanden, das in diesem Vortrag, inklusive interessanter Referenzanlagen in Supermaerkten praesentiert wird. Diese

 18. The Biodemography of Fertility: A Review and Future Research Frontiers.

  Science.gov (United States)

  Mills, Melinda C; Tropf, Felix C

  In sozialwissenschaftlichen Untersuchungen von Fertilitätsentscheidungen und –verhalten sind biodemographische Ansätze bislang kaum integriert worden, was zu überwiegend sozial-deterministischen Theorien und Befunden geführt hat. Der vorliegende Beitrag diskutiert zunächst die Gründe für diese weitgehend fehlende Integration, gibt dann einen Überblick über frühere Untersuchungen, fasst die bisher vorliegenden Erkenntnisse zusammen und zeigt schließlich Perspektiven zukünftiger Forschung auf. Ausgehend von grundlegenden Arbeiten zu den proximalen Determinanten der Fertilität werden verhaltensgenetische (Familien- und Zwillings-)Studien besprochen, die das Ausmaß genetischer Einflüsse auf Fertilitätsmerkmale isolieren konnten. Anschließend wird die Forschung zur Gen-Umwelt-Interaktion, zur Bedeutung von kohorten- und länderspezifischen Analysen sowie von Modellen, die Bildung und Fertilitätsentscheidungen vorausgehende Motivlagen berücksichtigen, betrachtet. Darüber hinaus werden Möglichkeiten und Grenzen molekulargenetischer Studien besprochen, bevor schließlich ein kurzer Überblick über Arbeiten aus der evolutionären Anthropologie und Biologie mit einem Fokus auf den Aspekt der natürlichen Auslese gegeben wird. Es zeigt sich, dass biologische und genetische Faktoren für das Verständnis und die Vorhersage von Fertilitätsmerkmalen relevant sind und dass ihre Interaktion mit sozialen Umweltfaktoren zentral für das Verständnis von Fertilitätsoutcomes ist. Für die Vorhersage zukünftiger Fertilitätstrends wird die Untersuchung des Zusammenspiels von Gen-Umwelt-Faktoren sowie die Nutzbarmachung neuer Datenquellen und die Integration neuer Methoden eine wesentliche Rolle spielen.

 19. Physikalische Grundlagen der extrakorporalen Stoßwellentherapie

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Wess O

  2004-01-01

  Full Text Available Extrakorporal erzeugte Stoßwellen wurden erstmals 1980 zur Zertrümmerung von Nierensteinen eingesetzt und sind seitdem zur Methode der Wahl bei den meisten Steinen in Niere und Harntrakt geworden. Neben der Anwendung in der Lithotripsie werden Stoßwellen seit den 1990er Jahren zunehmend für eine Reihe von Indikationen im muskuloskelettalen Bereich mit Erfolg angewendet. Stoßwellen sind eine Form mechanischer Energie, die ohne Verletzung der Körperoberfläche durch die Haut in den Körper eingeleitet und in vorherbestimmten Tiefen zur Wirkung gebracht werden können. Erzeugt werden Stoßwellen in der Medizin durch elektrohydraulische, piezoelektrische oder elektromagnetische Verfahren. Je nach Anwendungsbereich wird die Energie mit Hilfe von akustischen Linsen oder Reflektoren fokussiert und mit Hilfe von bildgebenden Verfahren auf Zielgebiete im Körper gerichtet. Zur Charakterisierung der Stoßwellenfelder werden die Parameter Druck, Energie, Energieflußdichte und verschiedene Definitionen für die Fokus- und Behandlungszone verwendet. Neben der mechanischen Kraftentfaltung an akustischen Grenzflächen wird auch im Gewebe Kavitation erzeugt, die sekundär zu nadelstichartigen Belastungen von Grenzflächen führt. Auf Grund dieser Krafteinwirkungen sind einerseits Fragmentationseffekte an spröden Materialien (z. B. Nierensteine oder auch stimulierende Effekte wie Erzeugung von Aktionspotentialen an Nervenzellen und biologische Reaktionen durch Freisetzung verschiedener Stoffe zu verzeichnen. Obwohl speziell die biologischen Wirkungsmechanismen weitgehend unbekannt sind, wird die Stoßwellentherapie erfolgreich zur Steigerung der Blutversorgung und von Stoffwechselprozessen eingesetzt. Letztendlich werden darüber dauerhafte Heilungsprozesse angeregt.

 20. Neutralisierende Antikörper gegen Interferon-beta in der Therapie der Multiplen Sklerose: Haben sie eine klinische Bedeutung?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Gneiß C

  2003-01-01

  Full Text Available Rekombinantes Interferon-beta (IFN-beta gilt als Therapie der ersten Wahl bei schubförmig verlaufender Multipler Sklerose (MS. Bis zu einem Drittel der Patienten entwickelt im Therapieverlauf neutralisierende Antikörper (NAB gegen IFN-beta. NAB, welche eine Untergruppe aller Antikörper gegen IFN-beta darstellen, reduzieren die biologische Aktivität und in der Folge die Wirksamkeit von IFN-beta, indem sie die Bindung von IFN-beta am Rezeptor blockieren. Zahlreiche Studien belegen, daß die Anwesenheit von NAB zu einem Anstieg der Schubfrequenz und zu einer Zunahme der Läsionslast im Zentralnervensystem führt. Während NAB meist zwischen 6 und 18 Monaten nach Therapiebeginn mit IFN-beta nachweisbar sind, zeigt sich die negative Auswirkung auf den klinischen Effekt erst ab dem zweiten bis dritten Behandlungsjahr. NAB unterliegen einem dynamischen Prozeß; Studien zeigen, daß NAB-positive Patienten im Therapielangzeitverlauf trotz Fortführung der IFN-beta-Therapie wieder in den NAB-negativen Status zurückkehren. Um das Problem der NAB gegen IFN-beta bewältigen zu können, ist ein NAB-Screening ab Therapiebeginn in regelmäßigen Abständen zu empfehlen. So können NAB-positive MS-Patienten zu einem Zeitpunkt erfaßt werden, zu dem der Antikörpertiter noch niedrig ist, und Strategien in Erwägung gezogen werden, welche zur Rückbildung der NAB führen.

 1. Mining lakes in Germany; Tagebauseen in Deutschland. Gegenwaertiger Kenntnisstand ueber wasserwirtschaftliche Belange von Braunkohlentagebaurestloechern - ein Ueberblick

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Nixdorf, B.; Hemm, M.; Schlundt, A.; Kapfer, M.; Krumbeck, H. [Brandenburgische Technische Univ., Cottbus (Germany). Lehrstuhl Gewaesserschutz]|[UFZ - Umweltforschungszentrum Leipzig-Halle GmbH, Magdeburg (Germany)

  2001-06-01

  More than 500 mining lakes of different age and maturity have formed in the lignite mining areas in Germany during the last hundred years. Compared to natural lakes mining lakes have a complex and diverse morphometry. They will be among the largest and deepest lakes in Germany (Hambacher See, Goitsche, Garzweiler II, Geiseltal) and have good chance of avoiding eutrophication. About 100 mining lakes will be greater than 50 ha. 230 lakes are documented in this report concerning morphometry, flooding and mixis regime, hydrochemistry, limnology, colonization, use and development of water quality. They are among the largest (Hambacher See, Goitsche, Garzweiler II, Geiseltal) and most acidic lakes in Germany. The extremely high acidity is from both iron and hydrogen ions due to pyrit oxidation. It influences trophic situation and food webs in mining lakes and reduces a diverse use of these lakes. (orig.) [German] Die Seelandschaft Deutschlands wird durch den Braunkohlenbergbau um ueber 500 Seen reicher. Technologiebedingt herrscht dabei eine grosse morphologische Vielfalt innerhalb der Tagebauseen vor, welche die groessten und tiefsten Seen Deutschlands hervorbringen wird (Hambacher See, Goitsche, Garzweiler II, Geiseltal), aber auch zahlreiche kleine, meist flachere Gewaesser miteinschliesst. Etwa 100 Taugebauseen sind groesser als 50 ha. Kleinere Tagebauseen wie z.B. die der Ville in Nordrhein-Westfalen wurden ebenfalls ausfuehrlich dokumentiert. In dieser Dokumentation wurden ueber 490 Seen erfasst, 230 davon wurden in der Dokumentation nach folgenden Kriterien beschrieben: Entstehung, Flutungsregime, Morphometrie und Mixis, Chemismus und Gewaesserentwicklung, Besiedlung und Nutzung. Dem Problem der Versauerung durch die Verwitterung sulfidischer Mineralien (Pyrit, Markasit) wurde besondere Aufmerksamkeit gewidmet, weil sich biologische Komponenten und Gewaesserzustaende (Trophie, Nahrungsketten) abweichend zu den normalen Hartwasserseen Deutschlands verhalten und

 2. Diversity of sulfate-reducing bacteria in a plant using deep geothermal energy

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Alawi, Mashal; Lerm, Stephanie; Wuerdemann, Hilke [Helmholtz-Zentrum Potsdam, GFZ Deutsches GeoForschungsZentrum, Internationales Geothermiezentrum, Potsdam (Germany); Vetter, Alexandra [Helmholtz-Zentrum Potsdam, GFZ Deutsches GeoForschungsZentrum, Organische Geochemie, Potsdam (Germany); Wolfgramm, Markus [Geothermie Neubrandenburg GmbH (GTN), Neubrandenburg (Germany); Seibt, Andrea [BWG Geochemische Beratung GbR, Neubrandenburg (Germany)

  2011-06-15

  Fluidproben konnten Mikroorganismen nachgewiesen werden. Die Zuordnung der Organismen zu stoffwechselphysiologischen Gruppen lieferte Hinweise auf verschiedene biogeochemische Prozesse. Die Untersuchungen zeigen eine beachtliche Diversitaet von SRB auf. Diese sind fuer ihre Rolle bei biologisch induzierten Korrosions- und Faellungsprozessen bekannt. (orig.)

 3. Microbiologically induced corrosion in sewage treatment plants. Final report; Mikrobiologisch induzierte Korrosion in Abwasserbehandlungsanlagen. Schlussbericht

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2002-07-01

  The corrosion of welded noble steels in sewage treatment plants was investigated, with particular regard to microbiologically induced corrosion. Pitting corrosion as often observed in practical operation was induced experimentally in the materials 1.4201, 1.4306, and 1.4571. The pitting corrosion was caused by blooming the simultaneous presence of Mg-oxidating bacteria. Blooming must be prevented or removed in principle in steels. No corrosion was observed in the higher-alloyed steels 1.4462, 1.4529, and 1.4562. An annular column and a bioreactor were constructed on the laboratory scale in order to be able to carry out corrosion experiments with biologically active media. Methods for detecting micro-organisms were developed (epifluorescence microscopy). [German] Das Ziel des Projektes war die Ermittlung der Korrosionsgefaehrdung von geschweissten nichtrostenden Staehlen in Abwasserbehandlungsanlagen. Insbesondere der Einfluss einer mikrobiologisch beeinflussten Korrosion (MIK) auf die Bestaendigkeit geschweisster Rohrleitungen aus nichtrostendem Stahl wurde untersucht. Durch Auslagerungsversuche in einem Klaerwerk konnte an Schweissverbindungen mit Anlauffarben Lochkorrosion, die in der Praxis auftritt, reproduziert werden. Anfaellig sind die Werkstoffe 1.4301, 1.4306 und 1.4571. Ursache fuer die Lochkorrosion waren Anlauffarben bei gleichzeitiger Anwesenheit von manganoxidierenden Bakterien. Anlauffarben muessen bei den Staehlen grundsaetzlich verhindert oder entfernt werden. An hoeher legierten Staehlen wie 1.4462, 1.4529 und 1.4562 trat keine Korrosion auf. Im Labormassstab ist eine Ringsaeule und ein Bioreaktor gebaut worden, um Korrosionsversuche mit biologisch aktivem Medium durchfuehren zu koennen. Methoden zum Nachweis von Mikroorganismen sind erarbeitet worden (Epifluoreszenzmikroskopie). (orig.)

 4. Novel, energy-optimized membrane design for biological waste water treatment systems; Ein neuentwickeltes Niedrig-Energie-Membransystem fuer Membran-Biologien

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Luebbecke, S. [Preussag Wassertechnik GmbH, Bremen (Germany)

  1999-07-01

  In industrial waste water treatment, circular movement of waste water, scarcity of space for erecting waste water treatment plants, and economy are factors of eminent importance, calling for innovative, efficient process techniques. Up to now, separation of activated sludge from cleaned waste water has been done almost exclusively by means of sedimentation. But because of the slight difference in density between water and biomass, large final sedimentation tanks are indispensable, and attainable biomass concentrations in an activated sludge tank (or bioreactor) are low (3-4g/l). Given that cleaning performance is directly proportional to biomass concentration, achieving higher biomass concentrations spells substantially enhanced efficiency per unit of space of biological systems, thus saving reaction volume. For this task, membrane techniques are suitable, which, contrary to sedimentation, permit random-selection, operationally stable retention and concentration of biomass with a definitely smaller space requirement. (orig.) [German] Bei der industriellen Abwasserbehandlung stehen die Kreislauffuehrung des Abwassers, beengte Platzverhaeltnisse fuer die Errichtung von Abwasserbehandlungsanlagen und die Wirtschaftlichkeit im Vordergrund, so dass dort innovative, effiziente Verfahrenstechniken gefragt sind. Zur Abtrennung des Belebtschlammes vom gereinigten Abwasser wird bisher fast ausschliesslich die Sedimentation eingesetzt. Der geringe Dichteunterschied zwischen Wasser und Biomasse macht jedoch grosse Nachklaerbecken notwendig und die erreichbaren Biomassekonzentrationen im Belebungsbecken (bzw. Bioreaktor) sind gering (3-4 g/l). Da die Reinigungsleistung der Biomassekonzentration direkt proportional ist, kann mit der Einstellung hoeherer Biomassekonzentrationen die Raumumsatzleistung biologischer Systeme erheblich gesteigert und somit Reaktionsvolumen eingespart werden. Fuer diese Aufgabe koennen Membranverfahren eingesetzt werden, die im Gegensatz zur

 5. Therapeutic options in the treatment of cartilage defects: techniques and indications; Therapieoptionen zur Behandlung von Knorpelschaeden: Techniken und Indikationen

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Resinger, C.; Vecsei, V.; Marlovits, S. [Universitaetsklinik fuer Unfallchirurgie, Medizinische Universitaet Wien (Austria)

  2004-08-01

  Cartilage is composed of chondrocytes embedded within an extracellular matrix of collagens, proteoglycans, and noncollagenous proteins. Together, these structures maintain the unique mechanical properties and manifest its striking inability to heal even the most minor injury. This review presents the principles of cartilage structure and the biological background of cartilage repair and gives information about the surgical techniques for treating cartilage defects. The response of cartilage to injuries differs from that of other tissues because of its avascularity, the immobility of chondrocytes and the limited ability of mature chondrocytes to proliferate and alter their synthetic patterns. Surgical therapeutic efforts in treating cartilage defects have focused on bringing new cells and tissues capable of chondrogenesis into the lesions and facilitating the access to the vascular system. The right indication and the treatment of joint instability and axis deformation are essential for the successful use of cartilage repair procedures. (orig.) [German] Das artikulaere Knorpelgewebe besteht aus einer einzelnen Zellpopulation, integriert in ein dreidimensionales Netzwerk hochorganisierter Matrixstrukturen. Dieser feingewebliche Aufbau bestimmt die einzigartigen mechanischen Eigenschaften, limitiert aber auch die physiologischen Reparationsmoeglichkeiten von Knorpeldefekten. Diese Uebersicht beschreibt die Grundlagen der Knorpelbiologie und die Mechanismen der Knorpelreparatur und behandelt die klinischen Ergebnisse chirurgischer Techniken zur Therapie umschriebener Knorpeldefekte. Die chirurgischen Techniken zur Therapie lokalisierter Defekte der Gelenkoberflaeche versuchen durch die Integration biologischer Mechanismen die mangelnde Regenerationsfaehigkeit artikulaeren Knorpels zu ueberwinden. Die Techniken der Transplantation chondrogener Gewebe wurden in juengster Zeit durch die Defektauffuellung mit autologen Chondrozyten erweitert. Eine klare Indikationsstellung

 6. Craniocerebral trauma. Magnetic resonance imaging of diffuse axonal injury; Schaedel-Hirn-Trauma. MRT bei diffuser axonaler Verletzung

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Mallouhi, A. [Medizinische Universitaet Wien, Allgemeines Krankenhaus, Abteilung fuer Neuro- und Muskuloskelettale Radiologie, Klinik fuer Radiologie und Nuklearmedizin, Wien (Austria)

  2014-09-15

  fuer Behinderung oder Tod. Es fuehrt haeufig zu einer axonalen Scherverletzung. Die daraus resultierende Pathologie wird als diffuse axonale Verletzung (''diffuse axonal injury'', DAI) bezeichnet. Die DAI-assoziierten Laesionen treten bilateral und verteilt auf und werden in der oberflaechlichen und in der tiefen weissen Substanz beobachtet. Sie finden sich sowohl in der Naehe als auch weit entfernt von der Aufprallstelle. Bei klinischem Verdacht auf eine diffuse axonale Verletzung ist die Magnetresonanztomographie (MRT) zur weiteren Abklaerung die Methode der Wahl, dies insbesondere bei Patienten mit einer unauffaelligen Computertomographie des Schaedels. Zur Abklaerung des Gehirns nach einem Schaedel-Hirn-Trauma (SHT) wird ein multimodales MR-Verfahren angewendet, das in 2 Kategorien unterteilt werden kann: strukturelle und funktionelle MR-Bildgebung. Fuer die strukturelle MRT kommen hauptsaechlich die Fluid-attenuated-inversion-recovery(FLAIR)-Gewichtung und die suszeptibilitaetsgewichtete Bildgebung (SWI) zum Einsatz. Die SWI ist ausserordentlich auf Blutabbauprodukte empfindlich, welche als kleine Signalausloeschungen an 3 typischen Lokalisationen (an der Rinden-Mark-Grenzzone, im Corpus callosum und im Hirnstamm) zur Darstellung kommen. Die funktionelle MRT umfasst eine Gruppe staendig in Entwicklung befindlicher Techniken, welche ein grosses Potenzial zur optimalen Evaluierung der weissen Substanz bei Patienten nach einem SHT haben. Diese modernen bildgebenden Verfahren ermoeglichen die Visualisierung der mit Scherverletzungen assoziierten Veraenderungen, wie die Funktionsbeeintraechtigung der Axone, die verminderte Durchblutung und abnormale metabolische Aktivitaet der betroffenen Gehirnanteile. Die multimodale MR-Abklaerung bei Patienten mit DAI fuehrt zu einer detaillierteren und differenzierteren Darstellung der zugrunde liegenden pathophysiologischen Veraenderungen der verletzten Nervenbahnen und traegt zur Verbesserung der

 7. Depth profiles of the inorganic chemical composition of soil water in the unsaturated zone; Tiefenprofile der anorganisch-chemischen Zusammensetzung von Bodenwasser in der ungesaettigten Zone

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Hoess, J.

  1992-04-01

  gemeinsamen Forschungsvorhaben des Projekts `Wasser-Abfall-Boden` des Landes Baden-Wuerttemberg. Es wurden verschiedene Flaechen beprobt, insbesondere zwei Aecker, wovon der eine `konventionell`, der andere `umweltschonend`, d.h. mit geringerem Einsatz von Agrarchemikalien und reduzierter Bodenbearbeitung bewirtschaftet wurde. Die Nitrat-Konzentration betrug im Mittel der drei untersuchten Bewirtschaftungsjahre unter der umweltschonend bewirtschafteten Flaeche nur 30% der unter der konventionell bewirtschafteten. Dies bedeutet, dass der Nitrateintrag in das darunter anstehende Grundwasser durch die Art der gewaehlten Bewirtschaftung um das gleiche Mass reduziert werden konnte. Die Untersuchungen zum Salzgehalt des Bodenwassers ergaben, dass er bereits in der obersten Bodenzone (0 - 25 cm) sehr hoch ist und mit zunehmender Bodentiefe nicht mehr steigt. Daraus kann geschlossen werden, dass er durch Vorgaenge in der Wurzelzone und durch die dort vorhandene hohe mikrobiologische Aktivitaet bestimmt wird. Die Sickerung durch die darunterliegenden Schichten bewirkt im wesentlichen nur eine Verschiebung im Kationen- bzw. Anionenverhaeltnis. (orig.).

 8. DEGRO practical guidelines for radiotherapy of non-malignant disorders. Part I: physical principles, radiobiological mechanisms, and radiogenic risk

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Reichl, Berthold [Hospital Weiden, Department of Radiotherapy and Radiation Oncology, Weiden (Germany); Block, Andreas [Hospital Dortmund, Institute for Medical Radiation Physics and Radiation Protection, Dortmund (Germany); Schaefer, Ulrich [Lippe Hospital, Dept. of Radiotherapy, Lemgo (Germany); Bert, Christoph; Mueller, Reinhold [University Hospitals Erlangen, Dept. of Radiation Oncology, Erlangen (Germany); Jung, Horst [University Hospital Hamburg-Eppendorf, Dept. of Radiotherapy and Radiation Oncology, Hamburg (Germany); Roedel, Franz [University Hospital Goethe-University, Dept. of Radiotherapy and Oncology, Frankfurt am Main (Germany); Collaboration: the German Cooperative Group on Radiotherapy for Benign Diseases (GCG-BD)

  2015-09-15

  einschliesslich der physikalischen Grundlagen, strahlenbiologischer Mechanismen und des radiogenen Risikos. Basis fuer diesen Beitrag ist die am 14. November 2013 neu aufgelegte S2e-Leitlinie zur Strahlentherapie gutartiger Erkrankungen. Dabei werden die allgemeinen Grundlagen der Strahlenphysik und Bestrahlungstechnik, zugrundeliegende radiobiologische Mechanismen und die Erfassung des genetischen und Tumorrisikos nach niedrigdosierter Bestrahlung dargestellt. Die Strahlentherapie gutartiger Erkrankungen erfolgt gemaess den gleichen physikalischen Prinzipien und Ablaeufen wie die Behandlung von Tumorerkrankungen in der Radioonkologie und umfasst den Einsatz von Hochvolt-Roentgentherapieanlagen, Gammabestrahlungsgeraeten, Linearbeschleunigern und der Brachytherapie. Experimentelle In-vitro- und In-vivo-Modelle konnten kuerzlich die klinisch beobachtete entzuendungshemmende Wirkung der niedrigdosierten Strahlentherapie bestaetigen und eine Vielzahl zugrundeliegender strahlenbiologischer Mechanismen aufzeigen. Diese umfassen die Modulation unterschiedlicher immunologischer Reaktionskaskaden und die Aktivitaet von Endothelzellen, mono- und polymorphonukleaeren Leukozyten und Makrophagen. Die Anwendung der effektiven Dosis zur Risikoabschaetzung und entsprechende Angaben einer Tumorinzidenz von 5,5 %/Sv werden derzeit kontrovers diskutiert. Einige Autoren plaedieren dafuer, die Abschaetzung des Risikos strahleninduzierter Krebserkrankungen auf der Basis epidemiologischer Daten vorzunehmen. Diese Daten hingegen sind derzeit noch selten und mit einer hohen Variabilitaet assoziiert. Aktuelle strahlenbiologische Studien belegen eine therapeutische Wirksamkeit und zeigen zugrundeliegende molekulare Mechanismen auf. Bei Indikationsstellung zur Therapie gutartiger Erkrankungen sollte ein moegliches radiogenes Risiko beruecksichtigt werden. (orig.)

 9. The incidence of radioepidermitis and the dose-response relationship in parotid gland cancer patients treated with 125I seed brachytherapy. Incidence of radioepidermitis and the dose-response relationship

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Mao, Ming-Hui; Zheng, Lei; Gao, Hong; Zhang, Jie; Liu, Shu-ming; Huang, Ming-wei; Shi, Yan [Peking University School and Hospital of Stomatology, Department of Oral and Maxillofacial Surgery, Beijing (China); Zhang, Jian-Guo [Peking University School and Hospital of Stomatology, Department of Oral and Maxillofacial Surgery, Beijing (China); Fujian Provincial Hospital, Fujian (China)

  2014-09-09

  wurden 100 Patienten mit Ohrspeicheldruesenkrebs postoperativ mit [{sup 125}I]-Seed-Brachytherapie behandelt. Die angeglichene periphere Dosis (MPD) betrug 80-140 Gy und die Aktivitaet der [{sup 125}I]-Seed war 0,7-0,8 mCi. Die durchschnittliche Dosis, die auf die Haut gebracht wurde, wurde beim postimplantologischen CT am Tag 0 nach der Implantation kalkuliert. Die Grade von akuter und verspaeteter Dermatitis wurden nach 2, 6, 12 und 18 Monaten postimplantologisch ausgewertet. Die meisten Patienten erlebten akute und verspaetete Nebenwirkungen (86 % bzw. 97 %) auf der Haut vom Grad 0-2, obwohl eine kleine Untergruppe schwere Komplikationen entwickelte. Die meisten Grad-1- bis Grad-3-Wirkungen hatten sich innerhalb von 6 Monaten nach der Implantation aufgeloest, obwohl einige der Grad-3- bis Grad-4-Wirkungen und alle Grad-4-Wirkungen waehrend des 18-monatigen Nachfolgezeitraums unveraendert geblieben sind. Die Grad-3- bis Grad-4-Wirkungen waren am bedeutendsten (75 % bzw. 25 %) mit der Dosis von 110-140 Gy; eine Dosis hoeher als 140 Gy erzeugte nur Grad-4-Wirkungen. Die [{sup 125}I]-Seed-Brachytherapie erzeugt akzeptable Ebenen von akuter und verspaeteter Radioepidermitis mit einem guten klinischen Ergebnis. Eine durchschnittliche Dosis unter 100 Gy, die auf die Haut aufgebracht wurde, war sicher, obwohl Dosen von 110-140 Gy mit Vorsicht und zusaetzlicher Ueberwachung gegeben werden sollten; Dosen hoeher als 140 Gy sind gefaehrlich und werden wahrscheinlich Grad-4-Wirkungen erzeugen. (orig.)

 10. Bioaccumulation of dissociating substances; Bioakkumulation dissoziierender Stoffe

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Butte, W.; Plegge, V.; Schettgen, C.; Willenborg, R.; Zauke, G.P. [Oldenburg Univ. (Germany). Fachbereich Chemie; Kuhlmann, H. [Oldenburg Univ. (Germany). Fachbereich Chemie]|[Bundesforschungsanstalt fuer Fischerei, Ahrensburg (Germany). Inst. fuer Fischereioekologie

  2000-02-01

  bestimmt. Es zeigte sich, dass die BCF-Werte und die Geschwindigkeitskonstanten der Aufnahme von Triclosan mit steigendem pH-Wert des Wassers abnahmen. Die BCF-Werte der untersuchten Herbizide bestaetigten die schon in vorherigen Forschungsvorhaben gefundenen Ergebnisse. Alle BCF-Werte lagen unter 10, d.h. diesen Verbindungen kann kein Bioakkumulationspotential zugeschrieben werden. Eine Korrelation zwischen den BCF-Werten und den n-Octanol/Wasser-Vertreilungskoeffizienten (P) sowie den Dissoziationskonstanten wurde nicht beobachtet. Die BCF-Werte der Pyrethroide lagen zwischen 860 und 2200. Aur Analytik von Pyrethroid-Metaboliten wurde eine gaschromatographische Methode mit Tochterionen-Massenspektrometrie zur Detektion ausgearbeitet. Bei einer Nachweisgrenze von ca. 1 {mu}g/kg konnten jedoch keine Pyrethroid-Metaboliten nachgewiesen werden. Die aus der Literatur bekannte hohe Toxizitaet von Pyrethroiden fuer Fische wurde bestaetigt. Alle LC50-Werte betrugen 1-5 {mu}g/l. Zur Untersuchung von stoffwechselphysiologischen Effekten, ausgeloest durch Pyrethroide, wurde die EROD-Aktivitaet in Forellenleber-Praeparationen in Einzelstoffversuchen gemessen. Es zeigte sich keine Erhoehung dieses Enzymsystems. Vielmehr ergaben sich tendenziell niedrigere Aktivitaeten. Wir fuehren dies auf die hohe Toxizitaet der Pyrethroide zurueck, die auch dieses Enzymsystem geschaedigt haben koennte. (orig.)

 11. Radiation exposure of persons exposed occupationally or in the vicinity of patients treated with unsealed radionuclides as for example with radioiodine; Strahlenexposition von beruflich exponierten Personen und Personen aus der Umgebung des Patienten bei der Therapie mit offenen radioaktiven Stoffen am Beispiel der Radioiodtherapie

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Reiners, C.; Lassmann, M.; Haenscheid, H. [Wuerzburg Univ. (Germany). Klinik und Poliklinik fuer Nuklearmedizin

  2000-07-01

  In Germany, more than 30,000 patients per year are treated with radioiodine for thyroid diseases. The activity used in a treatment ward with 14 beds ranges typically between 1-2 TBq {sup 131}I annually. The mean applied activity in a patient with benign thyroid diseases is 550 MBq and in patients with thyroid cancer 4.3 GBq {sup 131}I. In patients with benign thyroid diseases the mean hospitalisation time ranges between three days (Graves' disease) and five days (toxic goitre), in patients with thyroid cancer it is approximately three days. Regular thyroid monitoring of the therapy ward staff with a semiconductor detector in a shielded whole body counter showed {sup 131}I activities of up to 300 Bq (mean 50 Bq). Assuming a constant {sup 131}I content of 50 Bq over 365 days results in a thyroid dose of 2 mSv and an effective dose of 0.1 mSv. The external exposure controlled by film badges showed a maximum dose per year of 3 mSv and a mean dose of 0.55 mSv. To reduce the exposure of persons close to the patient after dismissal from radioiodine therapy, special guidelines should be followed for approximately one week. Under this condition exposures exceeding the limit of 1 mSv for the general population according to the New German Radiation Protection Ordinance can be avoided. (orig.) [German] Jaehrlich werden in der Bundesrepublik mehr als 30.000 Radioiodbehandlungen von Schilddruesenerkrankungen durchgefuehrt. Der Radioiod-Verbrauch auf einer Therapiestation mit 14 Betten betraegt jaehrlich typischerweise 1-2 TBq {sup 131}I. Die durchschnittlich verabreichte Aktivitaet bei Patienten mit gutartigen Schilddruesenerkrankungen liegt bei 550 MBq, bei Patienten mit Schilddruesenkarzinomen bei 4,3 GBq {sup 131}I. Die mittlere Dauer des stationaeren Aufenthalts bewegt sich bei Patienten mit gutartigen Schilddruesenerkrankungen zwischen drei Tagen (Morbus Basedow) und fuenf Tagen (funktionelle Autonomie), bei Patienten mit Schilddruesenkarzinomen liegt sie bei ca. drei

 12. Secondary radiation dose during high-energy total body irradiation

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Janiszewska, M.; Raczkowski, M. [Lower Silesian Oncology Center, Medical Physics Department, Wroclaw (Poland); Polaczek-Grelik, K. [University of Silesia, Medical Physics Department, Katowice (Poland); Szafron, B.; Konefal, A.; Zipper, W. [University of Silesia, Department of Nuclear Physics and Its Applications, Katowice (Poland)

  2014-05-15

  Kernreaktionen statt, die Sekundaerstrahlung erzeugen. Die sich daraus ergebende Aktivitaet haengt von der Halbwertzeit der erzeugten Radionuklide ab, sekundaere Neutronenstrahlung tritt dagegen nur waehrend des Behandlungsprozesses auf. Bei Ganzkoerperbestrahlung mit einem 18-MeV-Strahl (Clinac 2100) wurde der laterale und der anterior-posteriore bzw. posterior-anteriore Anteil waehrend der Abgabe einer therapeutischen Dosis von 2 Gy pro Strahlenbehandlung untersucht. Neutronen- und Photonenflussdichten wurde mit Neutronenaktivierungsanalyse und Halbleiterspektrometrie bestimmt. Die Sekundaerdosis wurde mithilfe von Fluss-Dosis-Umrechnungsfaktoren geschaetzt. Der groesste Anteil der Sekundaerdosis haengt vom Fluss schneller Neutronen ab. Die Hauptquelle der γ-Strahlung sind {sup 56}Mn im Edelstahl und {sup 187}W des Fokussierungssystems sowie Positronenemitter, die ueber (n,γ)- bzw. (γ,n)-Prozesse aktiviert wurden. Zusaetzlich zur therapeutischen Gesamtdosis von 12 Gy wird der Patient einer Dosis von bis zu 57,43 mSv ausgesetzt, davon 4,36 mSv aus aktivierten Radionukliden. Die Neutronendosis haengt hauptsaechlich von der Anzahl der abgegebenen Monitoreinheiten ab. Allerdings wird sie durch den grossen Abstand zwischen Quelle und Oberflaeche sowie die Verwendung von Plexiglasplatten zur Abdeckung des Patienten moderiert. Die Sekundaerstrahlung setzt den ganzen Koerper einer Dosis aus. Dies muss v. a. dann beruecksichtigt werden, wenn eine Strahlenbehandlung nicht den ganzen Koerper auf einmal betrifft. (orig.)

 13. Strong adverse prognostic impact of hyperglycemic episodes during adjuvant chemoradiotherapy of glioblastoma multiforme

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Mayer, Arnulf; Vaupel, Peter; Stockinger, Marcus; Schmidberger, Heinz [University Medical Center, Department of Radiooncology and Radiotherapy, Mainz (Germany); Struss, Hans-Garlich [University Medical Center, Department of Laboratory Medicine, Mainz (Germany); Giese, Alf [University Medical Center, Department of Neurosurgery, Mainz (Germany)

  2014-10-15

  Glukokortikoidgabe erforderlich machen. Hierdurch kommt es haeufig zu nicht unerheblichen Blutzuckerentgleisungen. Es stellt sich die Frage, ob Hyperglykaemieepisoden waehrend der adjuvanten Therapie zu einer Radio- und/oder Chemoresistenz beitragen koennen. Die Studie analysiert retrospektiv den Einfluss von Hyperglykaemieepisoden waehrend der adjuvanten Therapie auf das Gesamtueberleben von 106 Patienten mit Glioblastoma multiforme. Das Auftreten von einer oder mehreren Entgleisungen des Blutzuckers mit Werten > 10 mM war mit einer Verminderung des medianen Gesamtueberlebens von 16,7 Monaten auf 8,8 Monate verbunden. Ein signifikant schlechteres Gesamtueberleben von Patienten mit Blutzuckerentgleisungen liess sich auch in Subgruppenanalysen von vollstaendig resezierten und vollstaendig nach EORTC-22891/26891-Protokoll therapierten Patienten sowie in einer multivariaten Cox-Analyse (Cox proportional hazards) nachweisen. Ein manifester Diabetes mellitus als Vorerkrankung hatte keinen Einfluss auf die Prognose. Unsere Daten weisen darauf hin, dass der beobachtete negative Einfluss erhoehter Blutglukosekonzentrationen auf das Gesamtueberleben moeglicherweise nicht allein mit einem schlechteren Allgemeinzustand der Patienten zu erklaeren ist und der Hyperglykaemie selbst somit eine pathogenetische Bedeutung zukaeme. Dies koennte in einer erhoehten Aktivitaet antioxidativer Systeme, gesteigerter Expression von Proteinen der DNA-Schadensantwort und in einem Schutz hypoxischer Tumorzellen vor Apoptose bei gleichzeitig erhoehter hypoxiebedingter Radioresistenz begruendet sein. Ein moeglicher prognostischer Einfluss von Blutzuckerentgleisungen waehrend der Phase der adjuvanten Radio(chemo)therapie sollte in einer prospektiven klinischen Studie untersucht werden. (orig.)

 14. Interstitial brachytherapy for eyelid carcinoma. Outcome analysis in 60 patients

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Krengli, M.; Deantonio, L. [University Hospital ' ' Maggiore della Carita' ' , Division of Radiotherapy, Novara (Italy); University of ' ' Piemonte Orientale' ' , Department of Translational Medicine, Novara (Italy); Masini, L.; Filomeno, A.; Gambaro, G. [University Hospital ' ' Maggiore della Carita' ' , Division of Radiotherapy, Novara (Italy); Comoli, A.M. [University Hospital Maggiore della Carita, Ophthalmology, Novara (Italy); Negri, E. [University Hospital Maggiore della Carita, Medical Physics, Novara (Italy)

  2014-03-15

  (lineare Aktivitaet von 1,2-1,7 mCi/cm) behandelt. Die Strahlendosis betrug 51-70 Gy (Durchschnitt 65 Gy, Median 66 Gy). Von den 60 Patienten waren 51 (85,0 %) keiner Vorbehandlung unterzogen worden. Vier Patienten (6,7 %) hatten eine Exzision mit ''positive'' oder ''close margins'', und 5 Patienten (8,3 %) wiesen nach operativer Entfernung ein Lokalrezidiv auf. Von den Tumoren waren 52 (86,7 %) Basaliome, 7 (11,7 %) Plattenepithelkarzinome, und einer (1,7 %) war ein Merkel-Zellkarzinom. Das klinische Stadium der 51 nichtvorbehandelten Tumore war wie folgt: 38 T1N0, 12 T2N0 und ein T3N0. Die mittlere Nachbeobachtungszeit betrug 92 Monate (Range: 6 bis 253 Monate). Eine lokale Kontrolle wurde bei 96,7 % der Patienten erreicht. Spaete Nebenwirkungen > Grad 2 wurden in 3,0 % der Faelle beobachtet. Das funktionelle und kosmetische Ergebnis war optimal bei 68,4 % der Patienten. Beim Karzinom des Augenlids koennen durch die interstitielle Brachytherapie eine lokale Kontrolle und funktionelle und kosmetische Ergebnisse aehnlich wie durch die operative Entfernung erzielt werden. (orig.)

 15. Power plant investment cycles in liberalised markets. A model of the German electricity generation market; Zyklen bei Kraftwerksinvestitionen in liberalisierten Maerkten. Ein Modell des deutschen Stromerzeugungsmarktes

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Gaidosch, Lars

  2008-07-01

  Kraftwerksinvestitionen in der Vergangenheit stattgefunden und wie sich diese durch Wettbewerb und Liberalisierung gewandelt haben, danach werden verschiedene theoretische Ansaetze und Modelle zur Erklaerung von Investitionszyklen analysiert. Den Hauptteil der Arbeit bildet ein fuer den deutschen Stromerzeugungsmarkt entwickeltes Simulationsmodell, welches mit der Software 'System Dynamics' aufgestellt wurde. Mit dem Modell koennen die Entwicklungen von Kraftwerkskapazitaeten in Deutschland vom Jahr 2004 bis zum Jahr 2034 analysiert werden. Darueber hinaus kann das Modell zur Entscheidungsunterstuetzung bei Kraftwerksinvestitionen oder zur Analyse wirtschaftspolitischer Massnahmen verwendet werden. Entscheidende Charakteristika des Modells sind die Beruecksichtigung von Verzoegerungen bei der Angebotsbereitstellung an Kraftwerkskapazitaeten, die Modellierung von Rueckkopplungsschleifen sowie die Annahme einer begrenzten Rationalitaet der Investoren. Diese treffen ihre Investitionsentscheidungen auf Basis unvollstaendiger Informationen. Insgesamt koennen durch diese Charakteristika Ungleichgewichte an Kraftwerken in Form von Unter- und Ueberkapazitaeten auftreten koennen. Als ein wesentliches Modellergebnis zeigt sich, dass fuer den deutschen Stromerzeugungsmarkt zukuenftig ebenso wie in anderen kapitalintensiven Branchen Investitionszyklen mit starken Preisschwankungen zu erwarten sind. Die gegenwaertige Gestaltung des deutschen Grosshandelsmarktes fuer Strom verhindert nicht das Auftreten von Investitionszyklen bei Kraftwerken. Investitionszyklen kann entgegengewirkt werden, wenn der Zeithorizont des liquiden Terminmarktes durch eine verstaerkte Aktivitaet der Handelsunternehmen deutlich ausgeweitet wird. (orig.)

 16. Double isotope albuminflux measurement: diagnosis and monitoring of acute lung injury; Doppelisotopen-Albuminfluxmessung: Diagnose und Therapiemonitoring des Acute Lung Injury

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Hoegerle, S. [Freiburg Univ. (Germany). Abt. Nuklearmedizin; Braeutigam, P. [Freiburg Univ. (Germany). Abt. Nuklearmedizin; Benzing, A. [Freiburg Univ. (Germany). Anaesthesiologische Klinik; Nitzsche, E. [Freiburg Univ. (Germany). Abt. Nuklearmedizin; Mols, G. [Freiburg Univ. (Germany). Anaesthesiologische Klinik; Geiger, K. [Freiburg Univ. (Germany). Anaesthesiologische Klinik; Moser, E. [Freiburg Univ. (Germany). Abt. Nuklearmedizin

  1997-06-01

  der Diagnostik einer erhoehten pulmonalen Kapillarpermebabilitaet auch zum Monitoring therapeutischer Interventionen (Stickstoffmonoxid (NO)-Inhalation) eignet. Methoden: Bei 12 Patienten mit ALI wurde der transvaskulaere Albuminflux vor, waehrend und nach NO-Inhalation mittels Doppelisotopenmethode bestimmt. Als Tracer dienten {sup 99m}Tc markiertes Albumin und {sup 51}Cr markierte autologe Erythrozyten. Die Aktivitaet bei der Radiopharmazeutika wurde simultan ueber der Lunge mit einem Sondermessgeraet und im arteriellen Blut ermittelt. Zur Quantifizierung des transvaskulaeren Albuminfluxes wurden der Normalized Index (NI) und Normalized Slope Index (NSI) errechnet. Darueber hinaus wurden die pulmonalen Gefaessdruecke und weitere physiologische Parameter bestimmt. Ergebnisse: Alle 12 Patienten wiesen, als Ausdruck einer schweren Permeabilitaetsstoerung vor der NO-Inhalation deutlich erhoehte NSI auf. Waehrend der NO-Inhalation fiel der NSI von durchschnittlich 0,0074{+-}0,0046 min{sup -1} auf -0,0051{+-}0,0041 min{sup -1}. Nach Beendigung der NO Gabe stieg der NSI erneut auf durchschnittlich 0,0046{+-}0,0111 min{sup -1} an. Der NSI Abfall zeigte eine gute Korrelation zum NO-induzierten Abfall des pulmonal-venoesen Gefaesswiderstandes. Schlussfolgerung: Unter NO Inhalation kommt es zu einer Reduzierung des transvaskulaeren Albuminfluxes. Die Doppelisotopen-Albuminfluxmessung eignet sich sowohl zur Diagnostik als auch zum Therapiemonitoring bei ALI-Patienten. (orig.)

 17. Effects of climate dependent modifications of the local conditions on the fauna of selected coastal ecological systems of the middle Baltic Sea. Final report; Auswirkungen von klimaabhaengigen Aenderungen der Standortbedingungen auf die Fauna ausgewaehlter Kuestenoekosysteme der mittleren Ostsee. Schlussbericht

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Mueller-Motzfeld, G.; Schultz, R.; Loch, R.; Wohlrab, B.; Cartellieri, M.; Rulik, B.

  2000-07-01

  Flaeche im Bereich Strandwallfaecher mit fuenf Bodenfallen beprobt. In beiden Jahren fanden auf den Karrendorfer Wiesen Untersuchungen der Referenzflaeche 'Aussendeichgruenland' statt, da diese Flaeche im Rahmen des Monitorings 'Renaturierung der Karrendorfer Wiesen' alljaehrlich untersucht wird. Auf beiden Untersuchungsflaechen wurde das regionale Klimageschehen und die hydrographische Situation erfasst. Ausserdem wurden an allen Fallenstandorten pedologische Parameter ermittelt: Kohlenstoffgehalt, Stickstoffgehalt, N{sub C}-Verhaeltnis, pH-Wert, Salzgehalt, Korngroesse, Wassergehalt, Feucht- und Trockenrohdichte. Fuer beide Gruppen wurden die Standorte hinsichtlich der Aktivitaets-Abundanz, der Dominanzstruktur, oekofanistischer Indices und einer Korrespondenzanalyse verglichen. Das Vorkommen der Arten wurde mit Hilfe ihrer Zonierungsindices im Hoehengradienten eingeordnet. Weiterhin wurde die Phaenologie einzelner Arten und der Gesamtzoenose dargestellt. Im Rahmen des Langzeitmonitorings 'Renaturierung der Karrendorfer Wiesen' konnte die Entwicklung der Laufkaefer und Spinnenfauna nach der Ausdeichung eines ehemaligen Kuestenueberflutungsmoores beleuchtet werden. (orig.)

 18. Analysis of conservativity analysis for clearance levels. Final report; Konservativitaetsanalysen bei Freigabegrenzwerten. Schlussbericht

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Deckert, A.; Thierfeldt, S.

  1997-07-01

  , raising the clearance levels would not lead to an increase of the material quantities because other nuclides of the respective nuclide vectors are limiting. In conclusion, the effort to alter the clearance levels of the 1995 SSK recommendation for conventional disposal does not seem worthwhile. (orig.) [Deutsch] Bei der Herleitung von Freigabewerten fuer Reststoffe/Abfaelle werden grundsaetzlich radiologisch notwendige Konservativitaeten einbezogen. Diese koennen fuer verschiedene Saetze von Freigabewerten allerdings stark differieren, was zu Inkompatibilitaeten zwischen Freigabepfaden fuehrt. Ziel ist daher der Vergleich der Konservativitaetsniveaus verschiedener Wertesaetze, wozu Konservativitaeten fuer Freigabewerte fuer Abfaelle zur Deponierung und fuer metallische Reststoffe analysiert werden. Es wurden Methoden erarbeitet, um den Grad an Konservativitaet quantitativ zu erfassen. Die Situation bei der Freigabe zur konventionellen Deponierung wurde analysiert, indem die aktuelle und zukuenftige Situation des Abfallaufkommens hinsichtlich Massen, Nuklidvektoren, geographischer Verteilung und Deponierung probabilistisch modelliert und die resultierende Dosisverteilung berechnet wurden. Als Freigabekriterium wurden die Grenzwerte fuer die Freigabe zur konventionellen Deponierung gemaess des SSK-Empfehlungsentwurfs von 1995 angesetzt. Auf der Basis realistischer Szenarien fuer die Exposition des Deponiepersonals und bei Zugrundelegung der Grenzwerte des SSK-Empfehlungsentwurfs wurde eine Dosisverteilung ermittelt, die zeigt, dass der Bereich des radiologischen Schutzziels im Bereich von 10 {mu}Sv/a nicht verlassen wird, auch wenn groessere Massen als 100 Mg/a freigegebenen Materials deponiert werden. Eine Beschraenkung der jaehrlich freigegebenen Masse oder Aktivitaet ist daher nicht erforderlich. Die Freigabewerte, die durch die Belastungspfade externe Bestrahlung und Inhalation bei Deponierpersonal bestimmt werden, weisen ein aehnliches Mass an Konservativitaet auf wie

 19. Blood volume changes after radiotherapy of the CNS; Blutvolumenveraenderungen nach Strahlentherapie des zentralen Nervensystems

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Wenz, F. [Radiologische Universitaetsklinik, Heidelberg (Germany); Fuss, M. [Radiologische Universitaetsklinik, Heidelberg (Germany); Scholdei, R. [Radiologische Universitaetsklinik, Heidelberg (Germany); Essig, M. [Abt. Onkologische Diagnostik und Therapie, Deutsches Krebsforschungszentrum, Heidelberg (Germany); Lohr, F. [Radiologische Universitaetsklinik, Heidelberg (Germany); Rempp, K. [Abt. Klinische Neuroradiologie, Univ. Heidelberg (Germany); Brix, G. [Abt. Biophysik und Medizinische Strahlenphysik, Deutsches Krebsforschungszentrum, Heidelberg (Germany); Knopp, M.V. [Abt. Onkologische Diagnostik und Therapie, Deutsches Krebsforschungszentrum, Heidelberg (Germany); Engenhart, R. [Radiologische Universitaetsklinik, Heidelberg (Germany); Wannenmacher, M. [Radiologische Universitaetsklinik, Heidelberg (Germany)

  1996-10-01

  mitotische Aktivitaet von Gliomen korreliert teilweise mit der Angiogenese. Die dynamische T2*-gewichtete Magnetresonanztomographie (DSC MRI - dynamic susceptibility contrast MR imaging) erlaubt die Messung der zerebralen Haemodynamik basierend auf der Indikatorverduennungstheorie. Die Autoren beschreiben Theorie und Technik der Methode und berichten anhand repraesentativer Fallbeispiele ueber Erfahrungen mit Blutvolumenmessungen (BV) nach Strahlentherapie am zentralen Nervensystem. An einem konventionellen 1.5-Tesla-MR-System ohne Hardwaremodifikationen wurde eine neuentwickelte Doppelschichttechnik etabliert, die eine Absolutbestimmung des Blutvolumens in ausgewaehlten `regions of interest` (ROI) im Gehirn ermoeglicht. Mit einer SD-FLASH-Sequenz (simultaneous dual fast low angle shot, TR/TE1/TE2 31 ms/16 ms/25 ms, Flipwinkel 10 ) werden 55 T2*-gewichtete Zweischichtaufnahmen vor, waehrend und nach Bolusinjektion von Gd-DTPA (0,1 mmol/kg in 5 s) aufgenommen. Aus den gemessenen Signal-Zeit-Kurven werden Konzentrations-Zeit-Kurven errechnet. Mit Hilfe der in den hirnversorgenden Arterien gemessenen arteriellen Inputfunktion (AIF) werden die Blutvolumenwerte im Gewebe normalisiert und koennen als Absolutwerte in ml/100 g berechnet werden. Die dynamische Untersuchung dauert etwa zwei bis drei Minuten, die Nachverarbeitung 15 bis 20 Minuten. Anhand von Fallbeispielen wird aufgezeigt wie sich das Blutvolumen nach Bestrahlung veraendert. Im gesunden Hirngewebe und in niedriggradigen Gliomen wurde eine Reduktion des Blutvolumens beobachtet. Bei Tumorrezidiven wurde eine erneute, lokale Erhoehung des Blutvolumens gemessen. Bestrahlungsinduzierte Blutvolumenveraenderungen am zentralen Nervensystem koennen mit der dynamischen T2*-gewichteten Magnetresonanztomographie gemessen werden. (orig.)

 20. Über die Bedeutung von Magnesium bei der Tumorgenese

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Golf SW

  2001-01-01

  Full Text Available Magnesium (Mg und die Tumorgenese sind in funktioneller wie in struktureller Hinsicht vielseitig miteinander verknüpft. Die Tumorzelle ist befähigt, Mg zu Lasten der Mg-Pools des Organismus in überhöhter Konzentration zu speichern, auch wenn für den Organismus eine negative Mg-Bilanz vorliegt. Durch diese Veränderung der Mg-Verteilung wird die Zelle in die Lage versetzt, den erhöhten Enegiebedarf bei Zellwachstum, z.B. durch eine induzierte Proteinbiosynthese und RNA-/DNA-Biosynthese, sowie gesteigerte Transportvorgänge zu decken. Andererseits verlaufen zahlreiche Vorgänge bei der Protein-, RNA-/DNA-Synthese, bei der Signalentstehung und -Propagation, bei Teilen der Mitose (Umbau der nukleären Struktur, Meta- und Anaphase sowie bei der Metastase in einem akzelerierten Modus kalziumabhängig, was diese Reaktionen stark Mg-abhängig gestaltet. Ca verbleibt nur wenige Sekunden funktional und wird durch Influx in das endoplasmatische Retikulum (ER aus dem Zytosol eliminiert, wodurch die Prozesse gebremst oder sogar unterbrochen werden. Für den Rücktransport von Ca in die intrazellulären Speicher wird Mg benötigt; somit kann Mg auch als Inhibitor dieser Vorgänge betrachtet werden. Auch die biologische Zytostase z. B. durch alpha-Tumornekrosefaktor (alphaTNF verläuft Mg-abhängig, da eine gesteigerte Resistenz der Tumorzelle gegenüber alphaTNF bei Mg-Mangel besteht. In struktureller Hinsicht kommen Mg bedeutende Wirkungen bei der Tumorgenese zu. Klassisch sind die schützenden Effekte von Mg bei der durch kanzerogene Metalle, z.B. Arsen, Beryllium, Chrom, Blei, Quecksilber und Nickel, ausgelösten Tumorgenese. Eine Schutzwirkung tritt vor allem bei einem Ungleichgewicht zwischen dem kanzerogenen Metall und dem Mg-Status des Organismus ein. In analoger Weise sind auch die Stabilität von DNA und RNA sowie Reparaturmechanismen von DNA-Schäden nur in ausreichender Gegenwart von funktionellem Mg optimiert. Hinsichtlich der Immunkompetenz

 1. Novel technique for high-precision stereotactic irradiation of mouse brains

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Hartmann, J.; Woelfelschneider, J.; Derer, A.; Fietkau, R.; Gaipl, U.S.; Bert, C.; Frey, B. [Friedrich-Alexander-Universitaet Erlangen-Nuernberg, Department of Radiation Oncology, Universitaetsklinikum Erlangen, Erlangen (Germany); Stache, C.; Buslei, R.; Hoelsken, A. [Friedrich-Alexander-Universitaet Erlangen-Nuernberg, Institute of Neuropathology, Universitaetsklinikum Erlangen, Erlangen (Germany); Schwarz, M.; Baeuerle, T. [Friedrich-Alexander-Universitaet Erlangen-Nuernberg, Institute of Radiology, Preclinical Imaging Platform Erlangen (PIPE), Universitaetsklinikum Erlangen, Erlangen (Germany)

  2016-11-15

  Risikostrukturen festzulegen. Drei 6-MV-Photonenfelder wurden auf eine Gesamtdosis von 10 x 1,8 Gy optimiert. Die Lage der Maus innerhalb eines selbstentwickelten Applikators wurde anhand eines Patientenpositionierungssystems vor jeder Bestrahlung verifiziert. Strahlungseffekte wurden dosimetrisch mittels Ionisationskammern und Filmen als auch biologisch auf zellulaerer Ebene ueberprueft. Das definierte Bestrahlungsprotokoll und das applizierte Fraktionierungsschema konnten erfolgreich angewendet werden. Mit Hilfe des eigens entwickelten Applikators wurde eine individuelle und millimetergenaue Positionierung der narkotisierten Maeuse fuer die Bestrahlung erreicht. Positionierung und Bestrahlung dauerten weniger als 10 min und wurden von allen Maeusen toleriert. Die berechneten Werte aus dem Planungssystem stimmten mit den gemessenen Dosiswerten ueberein und zeigten auf das Zielvolumen begrenzte zellulaere Effekte. Mittels klinischer LINACs koennen orthotopische Tumore von Maeusen konform bestrahlt werden. Im Hinblick auf die laterale Penumbra sind jedoch Kleintierbestrahlungsanlagen ueberlegen. (orig.)

 2. Preclinical imaging in animal models of radiation therapy; Praeklinische Bildgebung im Tiermodell bei Strahlentherapie

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Nikolaou, K.; Cyran, C.C.; Reiser, M.F.; Clevert, D.-A. [Klinikum der Ludwig-Maximilians-Universitaet, Campus Grosshadern, Institut fuer Klinische Radiologie, Muenchen (Germany); Lauber, K. [Klinikum der Ludwig-Maximilians-Universitaet, Klinik und Poliklinik fuer Strahlentherapie, Muenchen (Germany)

  2012-03-15

  Modern radiotherapy benefits from precise and targeted diagnostic and pretherapeutic imaging. Standard imaging modalities, such as computed tomography (CT) offer high morphological detail but only limited functional information on tumors. Novel functional and molecular imaging modalities provide biological information about tumors in addition to detailed morphological information. Perfusion magnetic resonance imaging (MRI) CT or ultrasound-based perfusion imaging as well as hybrid modalities, such as positron emission tomography (PET) CT or MRI-PET have the potential to identify and precisely delineate viable and/or perfused tumor areas, enabling optimization of targeted radiotherapy. Functional information on tissue microcirculation and/or glucose metabolism allow a more precise definition and treatment of tumors while reducing the radiation dose and sparing the surrounding healthy tissue. In the development of new imaging methods for planning individualized radiotherapy, preclinical imaging and research plays a pivotal role, as the value of multimodality imaging can only be assessed, tested and adequately developed in a preclinical setting, i.e. in animal tumor models. New functional imaging modalities will play an increasing role for the surveillance of early treatment response during radiation therapy and in the assessment of the potential value of new combination therapies (e.g. combining anti-angiogenic drugs with radiotherapy). (orig.) [German] Die moderne Strahlentherapie profitiert massgeblich von einer detaillierten wie auch funktionellen praetherapeutischen Bildgebung. Die ueblicherweise praetherapeutisch eingesetzten radiologischen Standardverfahren wie die Computertomographie liefern zwar hochwertige morphologische Details, jedoch keine funktionelle Information. Es ist somit ein zunehmender Bedarf an funktionellen und molekularen Bildgebungsmodalitaeten feststellbar, mit denen ergaenzend zur morphologischen Bildgebung auch biologisch

 3. More with thermal energy storage. Report 3-4. Effects on the underground. Effects of thermal energy storage systems on geochemistry and biology in practice. Result of measurements at pilot locations and laboratory tests. Final report; Meer met bodemenergie. Rapport 3-4. Effecten op de ondergrond. Effecten van bodemenergiesystemen op de geochemie en biologie in de praktijk. Resultaat metingen op pilotlocaties en labtesten. Eindrapport

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Dinkla, I.; Lieten, S. [Bioclear, Groningen (Netherlands); Hartog, N. [Deltares, Delft (Netherlands); Drijver, B. [IF Technology, Arnhem (Netherlands)

  2012-06-25

  bodemenergiesystemen op de ondergrond en de omgeving onderzocht, in werkpakket 3 worden de kansen voor bodemenergie en bodemsanering onderzocht en in werkpakket 4 worden nieuwe duurzame combinaties van KWO met andere functies verkend. Werkpakket 1 is het overkoepelende deel waarin communicatie, beleid en participatie van deelnemers van MMB centraal staat. Dit rapport beschrijft de interpretatie van de resultaten behorende bij WP 2.1. De onderzoeksvragen zijn (a) Wat is het effect van open bodemenergiesystemen op de geochemie (adsorptie/desorptie, chemische evenwichten)?; (b) Wat zijn effecten op de microbiele ecologie (samenstelling populaties, activiteit, voorkomen van pathogenen)?; (c) Wat is het effect op de kwaliteit van het grondwater (chemische en (micro)biologische samenstelling)?.

 4. Mesonephric adenocarcinoma of the vagina. Diagnosis and multimodal treatment of a rare tumor and analysis of worldwide experience

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Mueller, Iris; Jacobs, Volker R.; Bogner, Gerhard; Staudach, Alfons; Koch, Horst; Wolfrum-Ristau, Pia; Schausberger, Christiane; Fischer, Thorsten [Paracelsus Medical University (PMU), Department of Obstetrics and Gynecology (OB/GYN), Salzburg (Austria); Kametriser, Gerhard; Sedlmayer, Felix [Paracelsus Medical University (PMU), Department of Radiology and Radiation Oncology, 5020 Salzburg (Austria)

  2016-09-15

  Mesonephric adenocarcinoma of the vagina is an extremely rare tumor of the female genital tract, with only a few cases reported so far worldwide. Consequently, there is no established standard treatment and limited knowledge about the prognosis and biologic behavior of vaginal mesonephric adenocarcinoma. This report documents a new case of vaginal mesonephric adenocarcinoma diagnosed in a 54-year-old woman, and analyzes this in the context of all previously published cases. MRI demonstrated that the 2.5 x 1.8 cm tumor of the vaginal wall was invading urethra and bladder. Following surgical excision, histologic analysis determined mesonephric adenocarcinoma of the vagina, stage pT2 R1. In order to avoid the mutilating extended surgery which would be required to reach R0 and considerable impairment of quality of life, adjuvant radiochemotherapy was administered with external radiation and brachytherapy, including 5 cycles of cisplatin (40 mg/m{sup 2}) for radiosensitization. After 4 years of continuous oncologic follow-up, the patient is alive and clinically free of disease. In this case it was shown that adjuvant radiochemotherapy with radiation and brachytherapy was effective to manage the surgical R1 situation and maintain the patient's life quality. More published cases reports are needed to gradually substantiate optimal treatment strategies. (orig.) [German] Das mesonephrische Adenokarzinom der Vagina ist ein aeusserst seltener Tumor des weiblichen Genitaltrakts. In der internationalen Literatur finden sich nur wenig gut dokumentierte Faelle. Das biologische Verhaltensmuster dieses Tumors und dessen Prognose sind weitgehend unbekannt. In diesem Bericht wird ein neuer Fall einer 54-jaehrigen Frau mit einem mesonephrischen Adenokarzinom der Vagina vorgestellt und unter Beruecksichtigung aller bisher publizierten Faelle analysiert. Bei dem 2,5 x 1,8 cm grossen Tumor der Vaginalwand zeigte sich in der Magnetresonanztomographie eine Infiltration der Urethra und

 5. Techniques of material-flow-specific residual waste treatment; Techniken der stoffstromspezifischen Restabfallbehandlung

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Maak, D.; Collins, H.J. [Technische Univ. Braunschweig, Leichtweiss - Inst. fuer Wasserbau (Germany)

  1998-09-01

  -biologischen Verfahren auch die Moeglichkeit, den Einstieg in eine stoffstromspezifische Restabfallbehandlung zu realisieren. Sie ist als Grundbaustein fuer weitere Verfahrensschritte geeignet. Durch diese Verfahrensschritte koennen Wertstoffe in den Stoffkreislauf zurueckgefuehrt werden bzw. andere Stoffe energetisch verwertet werden. Diese weiteren Verfahrensschritte sind auch auf bestehenden Anlagen modular nachruestbar. Sollen diese Vorteile einer innovativen Vorbehandlung nicht genutzt werden, kann die mechanisch-biologische Vorbehandlung auch als Vorstufe zu einer thermischen Behandlung sinnvoll eingesetzt werden. Momentan liegen fuer diesen innovativen Behandlungsweg von Restabfaellen noch keine Praxiserfahrungen vor. Grosstechnische Versuche haben jedoch erwiesen, dass jeder einzelne Behandlungsschritt erfolgreich ausgefuehrt werden kann. (orig./SR)

 6. Zur Geschichte der Geowissenschaften im Museum für Naturkunde zu Berlin. Teil 6: Geschichte des Geologisch-Paläontologischen Instituts und Museums der Universität Berlin 1910–2004

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  W. Gross

  2004-01-01

  Full Text Available Die Entwicklung des Geologisch-Paläontologischen Instituts und Museums der Universität Berlin von einer Institution, die Geologie zusammen mit Paläontologie als eine Einheit vertrat, über eine Institution, die eine geotektonische Ausrichtung hatte, zu einer auf Paläontologie konzentrierten Institution wird nachvollzogen. Die beiden Institutsdirektoren am Anfang des 20sten Jahrhunderts waren Vertreter der allumfassenden Geologie des 19ten Jahrhunderts, während die beiden folgenden Direktoren eine Geologie ohne Paläontologie vertraten. Das führte zu einer Trennung der beiden Richtungen, und nach der III. Hochschulreform der DDR 1968 verblieb allein die sammlungsbezogene Paläontologie am Museum. Nach der Wiedervereinigung wurde ein Institut für Paläontologie mit biologischer Ausrichtung mit zwei Professuren, einer für Paläozoologie und einer für Paläobotanik, eingerichtet. The development of the Geologisch-Paläontologisches Institut und Museum of the Museum für Naturkunde at the Humboldt University (formerly Friedrich-Wilhelm-Universität in Berlin from a geology-paleontology institution to a pure paleontology institution is described. The first two directors of the department in the beginning of the 20th century, Prof, von Branca and Prof. Pompeckj, represented a 19th century concept of a geology, which included paleontology, even vertebrate paleontology as the crown jewel of geology. They fought sometimes vigorously against a separation of paleontology from geology. The next two directors. Prof. Stille and Prof, von Bubnoff, were the leading geologists in Germany; to be a student of Stille was a special trade mark in geology of Germany. They represented a geology centered on tectonics. The separation of paleontology as separate section was prepared. The destructions of the Second World War, the following restaurations and the division of Germany into two States influenced strongly their directorships. The education of geologists

 7. Climatic change and the effects on the marine ecosystem around the island of Sylt. Final report; Das marine Oekosystem um Sylt unter veraenderten Klimabedingungen. Abschlussbericht

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Lackschewitz, D.; Menn, I.; Reise, K.

  2000-05-01

  Climatic warming of 1.5 to 2.5 C with a higher water temperature may only slightly change the species spectrum of the intertidal zone of the island of Sylt (North Sea). This is shown by a comparison with tidal flats of the French Atlantic coast. Stronger effects are expected from a sea level rise and an increase in hydrodynamic forces. This may result in a decrease of eelgrass and mussel beds. On the high intertidal zone muddy flats will be replaced by sandy flats due to wave action. Enhanced erosion at the Wadden Sea shoreline will probably entail its continued petrification to prevent further losses. This will cause a decrease of natural habitats with their specific assemblages, and the esthetic appeal of the Wadden Sea will decrease too. It is proposed that sand replenishment on the Wadden Sea shoreline will better preserve the natural sequence of biotopes on the tidal flats. The erosive beach on the seaward side of the island of Sylt is both focal place for tourist recreation, and the site of a highly diverse interstitial fauna. This fauna will be able to re-establish itself three months after a campaign of sand replenishment. Sand replenishment was found to be an effective way to compensate beach erosion and, due to the quick re-establishment of the fauna, it may be regarded as an acceptable method of coastal defense from an ecological perspective. (orig.) [German] Bei einer Klimaerwaermung um 1,5 bis 2,5 C wird der direkte Einfluss hoeherer Wassertemperatur das biologische Artenspektrum im Sylter Gezeitenbereich nicht wesentlich veraendern. Dies ergibt ein Vergleich mit Watten der franzoesischen Atlantikkueste. Bedeutender sind voraussichtlich Auswirkungen hoeherer Wasserstaende und einer zunehmenden Hydrodynamik. Seegraswiesen und Muschelbaenke werden dadurch im Wattbereich abnehmen. In Ufernaehe werden schlickige von sandigen Watten verdraengt. Einer verstaerkten Erosion an ungeschuetzten Wattufern wird voraussichtlich mit weiteren Befestigungen begegnet

 8. Balance of groundwaterstreams below dumps with the application of environmental isotopes within hydrogeological examinations. Final report; Bilanzierung von Grundwasserstroemen unter Deponien mit Hilfe von umweltisotopen-hydrologischen Analysen im Rahmen hydrogeologischer Untersuchungen. Abschlussbericht

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Geyh, M.A.; Ays, G.

  1995-08-15

  Deponiesickerwaesser eine von der natuerlichen Isotopenzusammensetzung abweichende Markierung haben koennten, die vom Deponieinhalt und Isotopen-Fraktionierungen bei dessen Abbau gepraegt ist. Die Isotopenwerte des Grundwassers ober- oder unterstrom der Deponien wurden zu verschiedenen Jahreszeiten gemessen, um natuerliche und anthropogene Veraenderungen der Isotopenzusammensetzungen im Deponiebereich zu erfassen. Es wurde erwartet, dass die Mobilitaet der chemischen Kontaminanten durch physikalische, chemische und biologische Retardation gegenueber der der isotopisch markierten Wassermolekuele eingeschraenkt sei. Im Abstrom von Hausmuelldeponien koennen mit Hilfe der Sauerstoff- und Kohlenstoff-Isotopenzusammensetzung im Sickerwasser unterschiedlich stark von der Deponie beeinflusste Bereiche voneinander abgegrenzt werden. Die Kohlenstoff-Isotopenzusammensetzung kann zur Verfolgung der Phasen des chemischen Abbaus organischer Inhaltsstoffe eingesetzt werden. In Sonderabfalldeponien treten spezielle Isotopen-Effekte auf, die mit der andersartigen Zusammensetzung der Inhaltsstoffe zu erklaeren sind. (orig.)

 9. Disposal of energetic materials by alkaline pressure hydrolysis and combined techniques

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Bunte, G.; Krause, H.H.; Hirth, T. [Fraunhofer-Institut fuer Chemische Technologie (ICT), Pfinztal-Berghausen (Germany)

  1997-07-01

  Treibladungspulvern bietet die Kombination eines schnellen, chemischen Abbaus durch alkalische Hydrolyse mit anschliessender Weiterbehandlung der entstehenden Reaktionsmischungen in einer biologischen Entsorgungsanlage. Die Studie beschreibt die Ergebnisse der alkalischen Druckhydrolyse von verschiedenen Treibladungspulvern. Unter alkalischen Bedingungen (Treibmittel: NaOH=2.3:1, T=150 C, p<30 bar) werden biologisch gut abbaubare Reaktionsmischungen, erhalten. Hauptabbauprodukte in der fluessigen Phase sind einfache Mono- und Dicarbonsaeuren. Abhaengig von den Reaktionsbedingungen werden 30% bis 50% des Treibmittelstickstoffs zu Nitrit und Nitrat umgesetzt. Als gasfoermige N-haltige Produkte werden N{sub 2} (16-46%), N{sub 2}O (2-23%) und NO{sub x} (0-5%) detektiert. Insgesamt reagieren ca. 40% bis 60% des Treibmittelstickstoffs zu gasfoermigen Produkten. Im Rueckstand werden zwischen 2% bis 9% des Treibmittelstickstoffs angereichert. Hierbei handelt es sich in erster Linie um die im Treibmittel enthaltenen Additive (z.B. Centralit). (orig.)

 10. Biological nutrient removal from municipal wastewater in sequencing batch biofilm reactors

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Arnz, P.

  2001-07-01

  Enhanced biological phosphorus removal (EBPR) has only been put into practice in activated sludge systems. In recent years, the Sequencing Batch Biofilm Reactor (SBBR) has emerged as an alternative allowing EBPR to be achieved in a biofilm reactor. High efficiency of phosphate removal was demonstrated in a SBBR fed with synthetic wastewater containing acetate. The aim of this study was to investigate EBPR from municipal wastewater in semi full-scale and laboratory-scale SBBRs. The focus of the investigation in the semi full-scale reactor was on determination of achievable reaction rates and effluent concentrations under varying influent conditions throughout all seasons of a year. Interactions between nitrogen and phosphorus removal and the influence of backwashing on the reactor performance was examined. Summing up, it can be stated that the SBBR proved to be an attractive alternative to activated sludge systems. Phosphorus elimination efficiency was comparable to common systems but biomass sedimentation problems were avoided. In order to further exploit the potential of the SBBR and to achieve reactor performances superior to those of existing systems designing a special biofilm carrier material may allow to increase the phenomenon of simultaneous nitrification/denitrification while maintaining EBPR activity. (orig.) [German] Die vermehrte biologische Phosphorelimination (Bio-P) aus Abwasser wurde bisher nur in Belebtschlammsystemen praktiziert. In den letzten Jahren konnte jedoch gezeigt werden, dass sich durch die Anwendung des Sequencing Batch Biofilm Reactor (SBBR) - Verfahrens auch in Biofilmreaktoren Bio-P verwirklichen laesst. Versuche in Laboranlagen haben ergeben, dass sich eine weitgehende Phosphorelimination aufrecht erhalten laesst, wenn die Reaktoren mit einem ideal zusammengesetzten, synthetischen Abwasser beschickt werden. Ziel dieser Arbeit war es, Bio-P aus kommunalem Abwasser in SBBR-Versuchsanlagen im halbtechnischen und im Labormassstab zu

 11. Potential evaluation of hydrogen peroxide for in-situ bioremediation of contaminated subsoils (chances, limitations, consequences). Final report; Untersuchung des Anwendungspotentials von Wasserstoffperoxid bei der biotechnologischen in-situ-Sanierung von kontaminierten Boeden (Moeglichkeiten, Grenzen, Folgen). Abschlussbericht

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Barenschee, E.R.; Weppen, P.; Mueller, B.G.; Deckwer, W.D.; Muennich, K.; Collins, H.J.

  1992-06-01

  erhoehen, wurden gefunden. Das Ausbreitungsverhalten von H{sub 2}O{sub 2} im Boden wird wesentlich durch biologische und chemisch/physikalische Parameter beeinflusst. Schwermetallmobilisierungen beim Uebergang vom reduzierten in den oxidierten Zustand wurden in geringem Umfang beobachtet. (orig.) With 28 refs., 11 tabs., 34 figs.

 12. Medizinisch unerklärte Symptome und somatoforme Störungen in der Primärmedizin

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Körber S

  2012-01-01

  Full Text Available Somatoforme Symptome (häufig auch als „medizinisch unerklärte Symptome“ bezeichnet, Syndrome und Störungen werden definiert durch Körperbeschwerden, denen keine (ausreichende organische Pathologie zugrunde liegt. DSM-IV und ICD-10 beschreiben verschiedene Subgruppen somatoformer Störungen, außerdem werden sie im klinischen Sprachgebrauch häufig als so genannte „funktionelle Störungen“ beschrieben. Aufgrund ihrer oft diffusen Erscheinungsform treten diese Beschwerden sehr häufig im hausärztlichen Setting auf. Etwa 75 % aller dem Hausarzt berichteten Symptome können als medizinisch nicht vollständig erklärt beurteilt werden. Auf der Störungs- bzw. Diagnoseebene kann die Prävalenz somatoformer Störungen im Hausarztsetting in einem breiten Range zwischen ca. 5 % und 58 % eingeordnet werden. Patienten mit somatoformen Beschwerden weisen verschiedene Charakteristika auf. Sie scheinen tendenziell häufiger weiblich, 40 Jahre alt, weniger gebildet und allein lebend zu sein. Darüber hinaus leiden viele von ihnen, zwischen 30 % und 70 %, unter komorbiden depressiven oder Angststörungen. Neben manifesten komorbiden Störungen sind bei Patienten mit somatoformen Beschwerden häufig bestimmte psychologische Merkmale zu finden. Hierzu zählen behaviorale Merkmale (beispielsweise Inanspruchnahme ärztlicher Leistungen, Schonung, perzeptive und kognitive Besonderheiten (z. B. somatosensorische Verstärkung, katastrophisierende Interpretation von Körpersymptomen, emotionale Merkmale (z. B. Krankheitsängstlichkeit, aber auch biologische Korrelate (beispielsweise Fehlregulation der Stressachsen oder erhöhtes Cortisol. Die genannten Zusammenhänge und vor allem ihre Ursachenrichtung sind jedoch häufig unklar. Eine besondere Schwierigkeit stellt die Diagnostik somatoformer Beschwerden dar. Wie die stark divergierenden Prävalenzschätzungen zeigen, können die aktuellen Diagnosesysteme DSM-IV und ICD-10 dieses Phänomen nicht ad

 13. Scenarios of future UV radiation; Szenarien zukuenftiger UV-Strahlung

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Reuder, J.; Koepke, P. [Muenchen Univ. (Germany). Meteorologisches Inst.; Dameris, M. [DLR Deutsches Zentrum fuer Luft- und Raumfahrt e.V., Wessling (Germany). Inst. fuer Physik der Atmosphaere

  1999-07-01

  The purpose of the present study was to examine possible effects of the UV radiation field in terms of a biologically relevant quantity, namely erythema-weighted global irradiation intensity. This was done on the basis measured data and model simulations of total ozone content assuming different emission scenarios. Three ozone scenarios were analysed for the period from 2015 to 2050, one optimistic, one pessimistic and one currently considered to be realistic. The results show that a continuation of the past unrestrained increase in UV radiation appears unlikely. This is undoubtedly a success of current international political agreements for the protection of the ozone layer. However, one also has to consider that scenarios on the future production and emission of substances with an ozone depleting or global warming potential are subject to uncertainty. According to the supposedly realistic scenario UV radiation levels in the summer and autumn of 2050 will be back to the levels that prevailed around 1970, when atmospheric ozone concentrations were still largely undisturbed by man. By contrast, in winter and spring UV levels will continue at the high levels of recent years for several decades to come. If in addition volcanic eruptions occur, this will drastically alter stratospheric aerosol and ozone concentrations, thus probably causing an marked additional increase in UV radiation over a period of months. [German] Auf der Basis von Messwerten und von Modellsimulationen des Gesamtozongehaltes, unter der Annahme verschiedener Emissionsszenarien halogenierter Kohlenwasserstoffe, wurden moegliche Auswirkungen auf das UV-Strahlungsfeld anhand der biologisch relevanten Groesse der erythemgewichteten Globalbestrahlungsstaerke untersucht. Fuer die Jahre 2015 und 2050 wurden dazu jeweils 3 Ozonszenarien analysiert, die (nach derzeitiger Einschaetzung) wahrscheinliche, pessimistische und optimistische Bedingungen wiedergeben. Die Ergebnisse zeigen, dass eine ungebremste

 14. Höhepunkte der Thyreologie: Eine historische Vignette

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Weissel M

  2014-01-01

  1950er-Jahre gleichzeitig in Paris und London entdeckt. Die ursprünglich vermutete Bedeutung der extrathyreoidalen Konversion von Thyroxin zum biologisch aktiveren T3 wird 1970 bestätigt. Durch die Entwicklung des Radioimmunoassays und verwandter Methoden können heute alle für die moderne Diagnostik von Erkrankungen der Schilddrüse notwendigen Hormone exakt routinemäßig gemessen werden.

 15. Development of a test system for the determination of biodegradability in surface waters; Entwicklung eines Testsystems fuer die Pruefung des biologischen Abbaus in Oberflaechengewaessern

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Kalsch, W.; Knacker, T.; Robertz, M.; Schallnass, H.J.

  1997-04-01

  kontrollierten Bedingungen bis zu 92 Tage lang inkubiert. Die Ergebnisse zeigten, dass die Wasser/Sediment-Systeme auch ueber diesen langen Zeitraum ohne Zufuetterung biologisch stabil waren und nichtreduzierende Bedingungen auch im Sediment erhalten blieben. Die Mineralisierung von 4-Nitrophenol wurde vom Sedimenttyp, der Belueftungsart und der Temperatur beeinflusst, die von Lindan von der Applikationsart und ebenfalls vom Sedimenttyp und der Temperatur. Wesentliche Anteile der Radioaktivitaet wurden ans Sediment gebunden und waren zum grossen Teil nicht extrahierbar. Es wird schliesslich diskutiert, dass das Potential eines Sediments, Stoffe zu minimalisieren, nicht mit den gewaehlten biologischen Kenngroessen klassifiziert werden kann. Daraus koennen Probleme bei der Uebertragbarkeit der Ergebnisse auf neue Standorte erwachsen. (orig.)

 16. Influence of air pollutants and other factors of stress on phytohormone concentrations in trees. Final report. Pt. 2; Einfluss von Luftschadstoffen und weiteren Stressfaktoren auf Phytohormonkonzentrationen in Baeumen. Abschlussbericht. T. 2

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Hock, B.; Schneider, P.; Horn, K.

  1990-04-01

  In the framework of research described in this publication, a method for gibberellin extraction from spruce needles and an enzyme immunoassay for quantitative determination of the gibberellins GA{sub 3} und GA{sub 1} in the trace range were developed. HPLC permitted far-reaching clean-up of the extracts to be analyzed for the subsequent enzyme immunoassay. In addition, the separation of the gibberellins GA{sub 3} and GA{sub 1} was achieved. Needle analyses during exposure chamber experiments at GSF-Neuherberg revealed no significant differences between ozone-fumigated and untreated spruces and between different damage categories. Probably, this is to be attributed to the high biological variability between the individual samples. The data obtained for the site `Wank` did not point to any association to be statistically substantiated between a tree`s degree of injury or site altitude and gibberellin content. Merely analyses of symptomless and chlorotic needles corroborated a significant influence on gibberellin content, which is probably due to a seasonal fluctuation of GA{sub 3}. The available data do not permit to conclude that the gibberellins GA{sub 3} and GA{sub 1} have physiological relevance for early indication of forest damage. (orig./UWA) [Deutsch] Im Rahmen der hier beschriebenen Forschungsarbeiten wurde ein Verfahren zur Gibberellinextraktion aus Fichtennadeln aufgebaut und ein Enzymimmunoassay zur quantitativen Bestimmung der Gibberelline GA{sub 3} und GA{sub 1} im Spurenbereich entwickelt. Die HPLC ermoeglichte eine weitgehende Reinigung der zu analysierenden Extrakte fuer den anschliessenden EIA. Zusaetzlich wurde eine Trennung der Gibberelline GA{sub 3} und GA{sub 1} erreicht. Nadelanalysen im Rahmen der Expositionskammerversuche an der GSF-Neuherberg ergaben keine signifikanten Unterschiede zwischen ozonbegasten und unbehandelten Fichten sowie zwischen verschiedenen Schadklassen. Dies ist vermutlich auf die hohe biologische Variabilitaet zwischen

 17. Phenological Metrics Extraction for Agricultural Land-use Types Using RapidEye and MODIS

  Science.gov (United States)

  Xu, Xingmei; Doktor, Daniel; Conrad, Christopher

  2016-04-01

  Crop phenology involves the various agricultural events, such as planting, emergence, flowering, development of fruit and harvest. These phenological stages of a crop contain essential information for practical agricultural management, crop productivity estimation, investigations of crop-weather relationships, and also play an important role in improving agricultural land-use classification. In this study, we used MODIS and RapidEye images to extract phenological metrics in central Germany between 2010 and 2014. The Best Index Slope Extraction algorithm was used to remove undesirable data noise from Normalized Difference Vegetation Index (NDVI) time series of both satellite data before fast Fourier transformation was applied. Metrics optimization for phenology of major crops in the study area (winter wheat, winter barley, winter oilseed rape and sugar beet) and validation were performed with intensive ground observations from the German Weather Service (2010-2014) and our own measurements of BBCH code (Biologische Bundesanstalt für Land- und Forstwirtschaft, Bundessortenamt und CHemische Industrie) (in 2014). We found that the dates with maximum NDVI have a close link to the heading stage of cereals (RMSE = 9.48 days for MODIS and RMSE = 13.55 days for RapidEye), and the dates of local half maximum during senescence period of winter crops was strongly related to ripeness stage (BBCH: 87) (RMSE = 8.87 days for MODIS and RMSE = 9.62 days for RapidEye). The root-mean-square errors (RMSE) of derived green up dates for both winter and summer crops were larger than 2 weeks, which was caused by limited number of good quality images during the winter season. Comparison between RapidEye and homogeneous MODIS pixels indicated that phenological metrics derived from both satellites were similar to the crop calendar in this region. We also investigated the influence of spatial aggregation of RapidEye-scale phenology to MODIS scale as well as the effect of decreasing the

 18. Comparative studies on mycorrhiza and microfungi in the rhizosphere after acid sprinkle irrigation and liming at a spruce stand in `Hoeglwald`. Final report; Vergleichende Untersuchungen an Mykorrhizen und Mikropilzen der Rhizosphaere nach saurer Beregnung und Kalkung im Fichtenbestand `Hoeglwald`. Abschlussbericht

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Qian, X.M.; El-Ashkar, A.; Kottke, I.; Oberwinkler, F.

  1995-07-01

  ihrer Haeufigkeit auf den fuenf Versuchsflaechen verglichen. Es handelt sich um die Arten Trichoderma viride Pers. ex S. F. Gray, T. hamatum (Bon.) Bain, T. polysporum (Link ex Pers.) Rifai, Cylindrocarpon destructans (Zinsm.) Scholten, Sesquicillium candelabrum (Bonorden) Gams, Mycelium radicis atrovirens Melin, Tolypocladium geodes Gams, Oidiodendron majus Barron. Durch die Kalkung und die saure Beregnung wurde das biologische Gleichgewicht der Bodenmikroflora gestoert. Demzufolge hat eine Verschiebung der Dominanzverhaeltnisse der Arten stattgefunden. So wurde auf der sauer beregneten Flaeche ein Anstieg von Mycelium radicis atrovirens und Oidiodendron majus sowie sterile Mycelien und Hefen und gleichzeitig ein Rueckgang der Isolationsfrequenz der Trichoderma-Arten, auf der gekalkten Flaeche ein Anstieg von Sesquicillium candelabrum und Cylindrocarpon destructans festgestellt. Neben behandlungsbedingten Bodenveraenderungen werden vor allem direkte Interaktionen zwischen den Pilzarten fuer die Veraenderung der Dominanzverhaeltnisse verantwortlich gemacht. (orig.)

 19. Impact of climatic variables on the dynamics of a lake ecosystem (Plusssee) assessed by cyclo-stationary MCCA of long-term observations

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Guess, S. [GKSS-Forschungszentrum Geesthacht GmbH (Germany). Inst. fuer Hydrophysik; Albrecht, D.; Krambeck, H.J. [Max-Planck-Institut fuer Limnologie, Ploen (Germany); Navarra-Mueller, D.C. [California Univ., Davis, CA (United States); Mumm, H. [Konstanz Univ. (Germany)

  1998-12-31

  meteorologischen Groessen (Lufttemperatur, Windgeschwindigkeit, Globalstrahlung, relative Luftfeuchtigkeit und Niederschlag) auf 13 biologische und biogeochemische Indikatorvariablen eines exemplarischen See-Oekosystems (Plusssee) untersucht. Der Haupteinfluss auf die Indikatorvariablen ergibt sich fuer die Lufttemperatur im Winter. In Verbindung mit einer hoeheren Winter-Temperatur konnten die folgenden Signale aus der Kovarianz-Struktur abgeleitet werden: Eine staerkere Fruehjahrsbluete, hoehere Zooplankton-Biomasse waehrend dieser Bluete, eine intensivere Sommerbluete mit Veraenderungen in den Konzentrationen an geloesten Naehrstoffen und verstaerkte Sauerstoffzehrung im Herbst. Vier Hypothesen fuer Schluesselmechanismen werden diskutiert, um die Ergebnisse der Analyse in einem oeko-physiologischen Kontext in Beziehung zu setzen. (orig.)

 20. Grading sacroiliitis with emphasis on MRI imaging; Grading der Sakroiliitis mit Betonung der MRT-Bildgebung

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Jurik, A.G.; Egund, N. [The Department of Radiology R, Aarhus Kommunehospital (Denmark)

  2004-03-01

  -Veraenderungen bei SpA mit einer sensitiveren Methode als der konventionellen Radiographie bei der Evaluation der Therapie von grosser Wichtigkeit sein, wie z. B. die Wirksamkeit neuer biologischer Therapeutika, die gegen den Tumornekrosefaktor-{alpha} (TNF-{alpha}) gerichtet sind. Es wird ein Ueberblick ueber die verfuegbaren Gradingmethoden gegeben und MRT- und CT-Verfahren werden praesentiert. (orig.)

 1. Suspension membrane reactor for biological elimination of non-degradable materials from mixed effluents. Final report; Suspensionsmembranreaktor zur biologischen Eliminierung schwer abbaubarer Stoffe aus Abwassergemischen. Abschlussbericht

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Raebiger, N.; Schierenbeck, A.

  2002-07-01

  An earlier research project had shown that a combined process involving membrane filtration and a bioreactor ensure substrate-specific times of residue inside the reactor, i.e. high selective conversation at low discharge rates. The second project aimed at higher flexibility. For this purpose, a two-stage suspension membrane reactor was developed in which the filtration stage and the bioreactor were decoupled. The liquid effluents are concentrated first in a nanofiltration stage, and the permeate, which should be free of non-degradable materials, is discharged. The concentrate is treated in the biological reaction stage and recirculated into the nanofiltration stage in order to ensure complete degradation during a substrate-specific time of residue. An intermediate microfiltration stage serves to retain biomass and prevent the growth of a biofilm in the nanofiltration stage. The method was tested with the practically relevant model pollutant 4-chlorophenol and a real industrial effluent from the antifelting stage of a Bremen woollen mill (Bremer Wollkaemmerei), with a high AOX concentration. [German] Im vorhergehenden Teil des Forschungsvorhabens konnte gezeigt werden, dass durch eine kombinierte Anwendung der Membranfiltration mit einem Bioreaktor eine substratspezifische Verweilzeitverteilung im Reaktor und damit eine hohe selektive Umsatzleistung bei gleichzeitig niedrigen Ablaufwerten realisierbar ist. Um eine groessere Flexibilitaet bei dem Einsatz verschiedener Membranmodule zu realisieren, wurde in dem zweiten Abschnitt des Forschungsvorhabens eine zweistufige Anlage vom Typ des Suspensions-Membranreaktors entwickelt, bei der Filtration und Bioreaktor entkoppelt werden. Das zu reinigende Abwasser wird zunaechst in einer Nanofiltrationsstufe aufkonzentriert, das moeglichst an schwer abbaubaren Stoffen freie Permeat bildet den Ablauf der Anlage. Der Konzentratstrom wird in der nachfolgenden Reaktionsstufe biologisch behandelt und in die Nanofiltrationsstufe

 2. Physics for physicians; 2. rev. and enl. ed.; Physik fuer Mediziner

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Kamke, D. [Bochum Univ. (Germany); Walcher, W. [Marburg Univ. (Germany)

  1994-12-31

  The book is based on lectures read by the authors at medical schools and tailored towards the specific requirements of medical students through a careful selection of subjects, special attention to pertinent medical aspects as well as examples and calculations throwing light on the question of quantity. The book wants to provide insights into the links between physics and some domains of biology and medicine and lead to a better understanding of the magnitudes involved. Being a textbook on physics, the book has adopted the methodology of this science in that results obtained through experimental work are verbally described and closely defined in order to set up rules which would finally permit quantitative determinations to be made on the basis of arithmetic laws. The divisions in this book were made according to a system slightly different from that usually followed. Phenomena of a similar nature are dealt with simultaneously and particular emphasis is placed on an atomistic approach to the problems dealt with. One chapter, ``Physical Principles Underlying the Methods of Medical Imaging`` (X-ray CT, radionuclide procedures, nmr imaging, sonographic), has been added altogether. (orig./HP) [Deutsch] Das Buch ist aus Vorlesungen entstanden, die die Verfasser an ihren Hochschulen speziell fuer angehende Mediziner gehalten haben und die auf deren besondere Beduerfnisse abgestellt waren: durch geeignete Stoffauswahl, durch Betonung medizinischer Aspekte sowie durch Beispiele und Rechenaufgaben, die ans Quantitative heranfuehren. So wil dieses Buch dem Leser Einsicht in die Verknuepfung der Physik mit biologisch-medizinischen Teilbereichen geben und ein Gefuehl fuer die dabei vorkommenden Gruessenordnungen vermitteln. Das Buch ist ein Lehrbuch der Physik, das der Methode der Physik folgt und vom experimentell erarbeiteten und mit Worten beschriebenen Sachverhalt zum exakt definierten Begriff kommt, mit solchen Begriffen Gesetze formuliert, die mit Hilfe der Regeln der

 3. Molecular breast imaging. An update; Molekulare Brustbildgebung. Ein Update

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Pinker, K.; Helbich, T.H.; Magometschnigg, H.; Baltzer, P. [Medizinische Universitaet Wien, Abteilung fuer Molekulare Bildgebung, Universitaetsklinik fuer Radiologie und Nuklearmedizin, Wien (Austria); Fueger, B. [Medizinische Universitaet Wien, Abteilung fuer Molekulare Bildgebung, Universitaetsklinik fuer Radiologie und Nuklearmedizin, Wien (Austria); Medizinische Universitaet Wien, Abteilung fuer Nuklearmedizin, Universitaetsklinik fuer Radiologie und Nuklearmedizin, Wien (Austria)

  2014-03-15

  The aim of molecular imaging is to visualize and quantify biological, physiological and pathological processes at cellular and molecular levels. Molecular imaging using various techniques has recently become established in breast imaging. Currently molecular imaging techniques comprise multiparametric magnetic resonance imaging (MRI) using dynamic contrast-enhanced MRI (DCE-MRI), diffusion-weighted imaging (DWI), proton MR spectroscopy ({sup 1}H-MRSI), nuclear imaging by breast-specific gamma imaging (BSGI), positron emission tomography (PET) and positron emission mammography (PEM) and combinations of techniques (e.g. PET-CT and multiparametric PET-MRI). Recently, novel techniques for molecular imaging of breast tumors, such as sodium imaging ({sup 23}Na-MRI), phosphorus spectroscopy ({sup 31}P-MRSI) and hyperpolarized MRI as well as specific radiotracers have been developed and are currently under investigation. It can be expected that molecular imaging of breast tumors will enable a simultaneous assessment of the multiple metabolic and molecular processes involved in cancer development and thus an improved detection, characterization, staging and monitoring of response to treatment will become possible. (orig.) [German] Die molekulare Bildgebung zielt auf die Darstellung, Beschreibung und Quantifizierung biologischer, physiologischer und pathologischer Prozesse auf zellulaerer und molekularer Ebene ab. In den letzten Jahren hat sich die molekulare Bildgebung mit ihren verschiedenen Modalitaeten in der Brustdiagnostik etabliert. Die molekularen Brustbildgebung umfasst derzeit die multiparametrische(MP)-MRT mit funktioneller und morphologischer kontrastmittelverstaerkter MRT (KM-MRT), molekularer diffusionsgewichteter Bildgebung (''diffusion-weighted imaging'', DWI) und metabolischer Protonenspektroskopie ({sup 1}H-MRSI) sowie nuklearmedizinische Verfahren (brustspezifische Gammakamerabildgebung [BSGI], Positronenemissionstomographie [PET], PET

 4. Lewis-acid and redox-active zeolite catalysts for the activation of methane and lower hydrocarbons in the selective catalytic reduction of NO{sub x}. Subproject: structural characterization and kinetic modelling. Final report; Lewis-acide und redox-aktive Zeolith-Katalysatoren fuer die Aktivierung von Methan und Fluessiggas-Kohlenwasserstoffen in der SCR von NO{sub x}. Teilprojekt: Strukturelle Katalysatorcharakterisierung und Modellierung der Reaktionskinetik. Abschlussbericht

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Gruenert, W. [Bochum Univ. (Germany). Technische Chemie; Sowade, T.; Schmidt, C.; Stroeder, U. [Heraeus (W.C.) GmbH, Hanau (Germany)

  2001-12-01

  SCR of NO by methane was measured for a wide range of concentrations of NO (250-1000 ppm), methane (500-2000 ppm), O{sub 2} (2-10%), and H{sub 2}O (0-10%) and for different GHSV (30 000-90 000 h{sup -1}) and temperatures (between 623 K and 873 K). The data were fitted to a power-law model. Since significant changes of reaction orders occur apparently at very low water concentrations, different models resulted for dry and moist feeds. (orig.) [German] Indium-modifizierte und zusaetzlich mit Ceroxid promotierte Zeolithe (insbesondere ZSM-5) wurden als Katalysatoren fuer die selektive Reduktion von NO mit Methan untersucht. Die strukturellen Eigenschaften der Katalysatoren wurden durch XRD, FTIR, EXAFS, Elektronenmikroskopie und XPS studiert. Der Cerpromotor kann zum Grundsystem In-ZSM-5 durch Faellung auf die aeussere Zeolithoberflaeche zugegeben oder als Ceroxidpulver hoher Oberflaeche beigemischt werden. Die Praeparation des In-ZSM-5 - Grundsystems hat grossen Einfluss auf die katalytischen Eigenschaften. Praeparationen ueber waessrigen Eintausch fuehren meist zu koexistierenden intra- und extra-zeolithischen Indium-Spezies, wobei erstere in geringer Menge gebildet werden. Nur im sauren Bereich sind ausschliesslich intrazeolithische In-Spezies zu erhalten, mit einem maximalen Austauschgrad von 10%. Intra-zeolithisches Indium kann auch durch trockene Praeparationen mit InCl{sub 3} erhalten werden; die sich bildenden Spezies tragen Chlorliganden. Diese Chlorliganden sind je nach In-Konzentration recht stabil; nach Waschen und Kalzinieren konnten sie nur in Proben mit geringem In-Gehalt nicht mehr nachgewiesen werden. Reduktiver Festkoerperionenaustausch in Wasserstoffatmosphaere ist eine weitere Route zur Praeparation intrazeolischen Indiums. In Mischungen mit Indiumueberschuss bilden sich dabei oligomere intrazeolithische Cluster. Intra-zeolithische Cl-freie In-Spezies zeigen SCR-Aktivitaet, waehrend Cl-haltige In-Spezies Methan aktivieren, jedoch geringe Selektivitaet

 5. Catalytically supported reduction of emissions from small-scale biomass furnace systems; Katalytisch unterstuetzte Minderung von Emissionen aus Biomasse-Kleinfeuerungsanlagen

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Hartmann, Ingo; Lenz, Volker; Schenker, Marian; Thiel, Christian [DBFZ Deutsches Biomasseforschungszentrum gemeinnuetzige GmbH, Leipzig (Germany); Kraus, Markus; Matthes, Mirjam; Roland, Ulf [Helmholtz-Zentrum fuer Umweltforschung GmbH - UFZ, Leipzig (Germany); Bindig, Rene; Einicke, Wolf-Dietrich [Leipzig Univ. (Germany)

  2011-06-29

  Einhaltung der Grenzwerte geeignet. Dagegen werden im Praxisbetrieb die Schadgasemissionen ohne sekundaere Massnahmen im Normalfall ueberschritten. Die durchgefuehrten experimentellen Untersuchungen zeigen, dass eine Minderung sowohl von CO als auch von organischen Verbindungen durch katalytische Nachverbrennung moeglich ist. Neben der Entwicklung speziell adaptierter Katalysatoren ist es aber notwendig, durch kombinierte Verfahren eine zusaetzliche Staubabscheidung zu erzielen, da herkoemmliche Katalysatoren nicht zur Abscheidung und Zurueckhaltung von Feinstaeuben geeignet sind bzw. ihre Aktivitaet durch Staubablagerungen auf der aktiven Oberflaeche verlieren wuerden, wenn sie gleichzeitig als Filter fungieren muessten. Um ausreichend hohe Reaktionstemperaturen und damit eine Totaloxidation der Schadstoffe zu ermoeglichen, ist im Regelfall eine externe Beheizung, vorzugsweise ueber elektrische Verfahren, notwendig. Damit lassen sich die Schadgasemissionen vor allem in den kritischen An-und Ausbrandphasen weiter senken. Die Untersuchungen zeigen jedoch auch, dass weiterhin ein erheblicher Forschungsbedarf vorhanden ist, um ausreichend aktive und langzeitstabile Katalysatoren verfuegbar zu machen. Die aufgebaute Versuchsanlage erlaubt die Untersuchung der Wirkung und der Alterungserscheinungen von zu charakterisierenden Katalysatoren unter praxisnahen Bedingungen. Die elektrostatische Vorabscheidung der Staeube kann die Staubbelastung des Katalysators deutlich reduzieren. Damit laesst sich eine Verblockung des freien Stroemungsquerschnittes verhindern, wodurch die Standzeit erhoeht und die Reinigungsintervalle verlaengert werden koennen. Ein Einfluss der katalytischen Abgasnachbehandlung auf die Staubzusammensetzung konnte anhand der vorliegenden Untersuchungen nicht eindeutig nachgewiesen werden, ein drastischer Einfluss kann aber auf Grund der Untersuchungen ausgeschlossen werden. Zur detaillierteren Untersuchung ist es jedoch notwendig, die Staubprobenahme auf Basis von

 6. Dependence of F{sub 1} values for ingestion of strontium on the type of test meal; Abhaengigkeit der F{sub 1}-Werte bei Ingestion von Strontium von der Darreichungsform

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Werner, E.; Roth, P.; Hoellriegl, V. [GSF-Forschungszentrum fuer Umwelt und Gesundheit, Inst. fuer Strahlenschutz, Oberschleissheim (Germany); Schramel, P.; Wendler, I. [GSF-Forschungszentrum fuer Umwelt und Gesundheit, Inst. fuer Oekologische Chemie, Oberschleissheim (Germany); Greim, H. [GSF-Forschungszentrum fuer Umwelt und Gesundheit, Inst. fuer Toxikologie, Oberschleissheim (Germany); Zilker, T.; Felgenhauer, N. [Klinikum der Technischen Univ. Muenchen (Germany); Romanov, S.; Suslova, K.; Dudchenko, N. [Inst. fuer Biophysik, Ozersk (Russian Federation); McAughey, J.; Hear, R. [AEA Technology Environment, Abingdon (United Kingdom)

  2001-07-01

  . More investigations are required when from anamnesis of foodstuffs the expected mean f{sub 1} value of particular groups of the public has to be derived. (orig.) [German] Bei kerntechnischen Unfaellen freigesetzte Radionuklide koennen durch Aufnahme mit der Nahrung zu einer inneren Strahlenexposition der Bevoelkerung fuehren. Bei Radionukliden mit langer effektiver Halbwertszeit, wie z.B. {sup 90}Sr, haengt die resultierende Strahlendosis wesentlich vom Bruchteil der ingestierten Aktivitaet ab, der die Darmschranke passiert (f{sub 1}-Wert). Die Richtlinie 96/29/EURATOM sieht f{sub 1}-Werte fuer Kinder unter 1 Jahr von 0,6, fuer 1 bis 15 jaehrige von 0,4 und fuer aeltere Personen von 0,3 vor. Ziel dieser Studie ist es zu untersuchen, inwieweit diese Werte der tatsaechlichen Aufnahme von Strontium aus kontaminierten Lebensmitteln entsprechen. Die fraktionelle intestinale Absorption von Strontium wurde bei 20 gesunden Freiwilligen mit Hilfe einer tracerkinetischen Methode ermittelt, bei der die oral verabreichte Testsubstanz mit einem stabilen Strontiumisotop als Tracer markiert wird und gleichzeitig ein zweites stabiles Strontiumisotop intravenoes injiziert wird. Die f{sub 1}-Werte werden aus dem Verhaeltnis der beiden Tracer in Blutproben, die spaeter als 4 Stunden nach der Gabe entnommen wurden sowie im Sammelurin ueber 24 Stunden bestimmt. Die Tracerisotope {sup 84}Sr und {sup 86}Sr werden mittels ICP-MS bzw. TI-MS nachgewiesen. Als Testsubstanz werden waessrige Loesungen, Milch, extrinsisch und intrinsisch markierte Kresse, Salat und Zwiebeln, sowie eine homogenisierte Mahlzeit verwendet. Fuer waessrige Loesungen liegen die Mittelwerte fuer f{sub 1} bei Mengen von 0,1 mg Sr bei 1,0, bei Mengen von 1 bis 2 mg Sr bei 0,60 {+-} 0,12. Fuer pflanzliche Lebensmittel, die separat auf nuechternen Magen verabreicht werden, entsprechen die gemessenen f{sub 1}-Werte denen aus waessrigen Loesungen. Dagegen ist die Aufnahme aus Milch und aus der gemischten Mahlzeit mit 0

 7. Minimal contribution of cell-bound antibodies to the immunoscintigraphy of inflamed joints with {sup 99m}Tc-anti-CD4 monoclonal antibodies

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Kinne, R.W.; Palombo-Kinne, E. [Experimental Rheumatology Unit, Friedrich Schiller Univ. of Jena (Germany); Wolski, A.; Wolf, F. [Dept. of Nuclear Medicine, Univ. of Erlangen-Nuremberg (Germany); Emmrich, F. [Inst. of Clinical Immunology and Transfusion Medicine, Univ. of Leipzig (Germany); Becker, W. [Dept. of Nuclear Medicine, Univ. of Goettingen (Germany)

  2002-06-01

  rheumatoider Arthritis ist reich an CD4-positiven T-Helfer-Lymphozyten und Markrophagen. Dies macht monoklonale Anti-CD4-Antikoerper (Anti-CD4-mAk) fuer die spezifische Immunoszintigraphie von humaner/experimenteller Arthritis geeignet. Nach intravenoeser Injektion liegen mAk sowohl in freier Form als auch gebunden an CD4-positive, zirkulierende Monozyten und T-Zellen vor. In dieser Studie sollte der relative Beitrag freier und zellgebundener Komponenten zum Imaging von entzuendeten Gelenken in der experimentellen Adjuvansarthritis (AA) analysiert werden. Methoden: Peritonealmakrophagen oder Lymphknoten-T-Zellen von AA-Ratten wurden in vitro mit Saettigungsmengen eines {sup 99m}Tc-Anti-CD4-mAk (W3/25) inkubiert und i.v. in Ratten mit AA (akute Phase; Tag 19) injiziert. Ergebnisse: Die In-vitro-Freisetzung des {sup 99m}Tc-anti-CD4-mAk von den Zellen war begrenzt (im Durchschnitt 1,57%/h bei Makrophagen, 0,84%/h bei T-Zellen). Nach i.v. Injektion zeigten Ganzkoerper/Gelenkscans und Gewebemessungen eine zu vernachlaessigende Akkumulation von Radioaktivitaet in den entzuendeten Knoechelgelenken (Gewebe: 0,22 und 0,34% der injizierten Aktivitaet), waehrend die Radioaktivitaet in der Leber (Gewebe: 79 und 71%), der Niere und der Harnblase konzentiert war. Im Gegensatz zu Makrophagen akkumulierten Anti-CD4-mAk-bedeckte T-Zellen signifikant in lymphoiden Organen, entzuendeter Synovialmembran der Knoechelgelenke sowie Ellbogen- und Kniegelenken. Schlussfolgerung: Waehrend der Gesamtbeitrag von zellgebundenen mAk zum Imaging arthritischer Gelenke mittels Anti-CD-mAk minimal ist, weist eine differentielle Akkumulation von Makrophagen und T-Zellen in lymphoiden Organen und der entzuendeten Synovialmembran auf praeferentielle Wanderungsmuster dieser beiden Zellpopulationen in arthritischen Ratten hin. Obwohl in dieser Studie nur fuer {sup 99m}Tc-Anti-CD4-mAk validiert, koennen die Ergebnisse moeglicherweise auf andere antizellulaere Antikoerper mit vergleichbarer Affinitaet zu ihrem

 8. Toxicokinetic studies on some mixed-halogenated dioxins. Final report; Toxikokinetische Untersuchungen einiger gemischt-halogenierter Dibenzodioxine. Abschlussbericht

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Neubert, D. [Freie Univ. Berlin (Germany). Inst. fuer Toxikologie und Embryonalpharmakologie; Hutzinger, O. [Bayreuth Univ. (Germany). Lehrstuhl fuer Oekologische Chemie und Geochemie

  1996-12-31

  zu schaffen. Aus der Vielzahl der gemischt-halogenierten Dioxine wurden fuer dieses Projekt folgende tri- und tetrahalogenierten Dioxine ausgewaehlt: 2,3-Br{sub 2}-7,8-Cl{sub 2}DD im Vergleich mit 2,3,7,8-TCDD und 2,3,7,8-TBDD, sowie 2,3,7-Trichlordibenzo-p-dioxin (Cl{sub 3}DD), 2,3,7-Tribromdibenzo-p-dioxin (Br{sub 3}DD) und 2,3-Dichlor-7-Bromdibenzo-p-dioxin (Cl{sub 2}Br{sub 1}DD). Daten zur Pharmakokinetik wurden im Rahmen des Projektes an zwei Tierspezies (Ratte und Marmoset) gewonnen, indem die Konzentrationsverlaeufe der ausgewaehlten Verbindungen nach einmaliger oder mehrfacher Gabe verfolgt wurden. Die in diesem Projekt durchgefuehrten Untersuchungen mit den trihalogenierten Kongeneren gehoeren zu den ersten, in denen diese Verbindungen systematisch in vivo untersucht wurden. Dabei zeigten sie eine vollkommen andere Kinetik, als die 2,3,7,8-substituierten Verbindungen. Die kinetischen Eigenschaften der drei untersuchten 2,3,7-trihalogenierten Verbindungen Cl{sub 3}DD, Cl{sub 2}BrDD, Br{sub 3}DD waren bei der Ratte nahezu identisch. Grosse Unterschiede bestanden dagegen in der Organverteilung dieser Verbindung zwischen der Leber, dem Fettgewebe und dem Thymus. Nach intravenoeser Injektion von Cl{sub 3}DD, Cl{sub 2}Br{sub 1}DD und Br{sub 3}DD wurde ein 8facher Anstieg der EROD-Aktivitaet in den Lebermikrosomen beobachtet. Die Induktion korrelierte allerdings nicht mit den Konzentrationen in der Leber. Bei der kurzen Eliminationshalbwertzeit war die hepatische Konzentration bereits abgesunken, wenn der Hoehepunkt der Enzyminduktion erreicht war. Dieser Befund ist ungewoehnlich und voellig anders als in Voruntersuchungen mit 2,3,7,8-substituierten Kongeneren gefunden wurde. (orig./MG)

 9. Effects of estrogenic chemicals on fish: investigation of reproduction parameters on rainbow trout and zebrafish; Die Wirkung estrogen aktiver Umweltchemikalien auf Fische. Untersuchungen reproduktionsrelevanter Parameter bei Regenbogenforelle und Zebrabaerbling

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Bieberstein, U.

  2001-07-01

  Fischpopulation zu untersuchen. Hierzu wurden immunhisto- und immuncytochemische Untersuchungen an Regenbogenforellen (Oncorhynchus mykiss) und In vivo-Langzeitversuche mit Zebrabaerblingen (Danio rerio) ueber den gesamten Lebenszyklus im Durchflusssystem durchgefuehrt. Mit Hilfe eines polyklonalen Antikoerpers gegen Regenbogenforellen-Vg gelang es, nach 17b-Estradiol-Injektion Vg in der Leber weiblicher und maennlicher Regenbogenforellen nachzuweisen. Durch die Immuncytochemie konnte der intrazellulaere Synthese- und Sekretionsweg von Vg ueber das rER und den Golgi-Apparat dargestellt werden. Am Beispiel des Zebrabaerblings war die endokrine Wirkung von Nonylphenol (NP), Octylphenol (OP) und Dehydroepiandrosteron (DHEA) auf Fische nachweisbar. Die Untersuchung ausgewaehlter entwicklungs-biologischer, reproduktionsbiologischer, anatomischer, histologischer und ultrastruktureller Parameter ermoeglichte eine Bewertung schadstoffbedingter Veraenderungen waehrend der Larval-, Juvenil- und Adultphase der Tiere. Die lebenslange Belastung der Zebrabaerblings-Populationen mit NP, OP und DHEA fuehrte grundsaetzlich zu einer deutlichen Verschiebung des Geschlechterverhaeltnisses in Richtung der weiblichen Fische. Nach Abschluss der Exposition der Zebrabaerblinge im Durchflusssystem waren, induziert durch NP, OP und DHEA, weitreichende konditionelle und strukturelle Veraenderungen der Reproduktionsorgane, des Skeletts und der Leber dokumentierbar. Es konnte nachgewiesen werden, dass toxische Wirkungen von NP, OP und DHEA bereits nach einwoechiger Belastung waehrend der Embryonal- und Larvalphase erkannt werden koennen, waehrend sich estrogene Wirkungen auf den Zebrabaerbling, erst nach Exposition ueber den gesamten Lebenszyklus zeigen.

 10. Arbeitsgemeinschaft fuer die Reinhaltung der Elbe - selected organic trace pollutants in the Elbe and its tributaries 1994-1999; Arbeitsgemeinschaft fuer die Reinhaltung der Elbe - Ausgewaehlte organische Spurenverunreinigungen in der Elbe und Elbenebenfluessen im Zeitraum 1994 - 1999

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Fooken, C.; Stachel, B.; Reincke, H. [Wasserguetestelle Elbe, Hamburg (Germany)

  2000-10-01

  Stoffe noch Defizite im Hinblick auf die Reinigungsleistung industrieller und kommunaler Klaeranlagen existieren. Wie ubiquitaer vorhandene Schadstoffe ueber ein kleines und weitverzweigtes Fliesssystem in die Elbe gelangen koennen, wird beispielhaft an der Stoffklasse der Chloralkylphosphate aufgezeigt. Diese finden hauptsaechlich Verwendung als Flammschutzmittel und Weichmacher in Polyurethanen. Ergebnisse einer Auswahl von 28 Stoffen aus der Richtlinie 76/464/EWG werden ebenfalls vorgestellt. Sie sind eine Entscheidungshilfe fuer die Planung zukuenftiger Messkonzepte auf der Grundlage der EU-Wasserrahmenrichtlinie. Mit dem Messprogramm der ARGE ELBE werden organische Schadstoffe routinemaessig erfasst und veroeffentlicht. Dabei handelt es sich ueberwiegend um unpolare Stoffe wie die hinlaenglich bekannten polychlorierten Biphenyle oder die schwerfluechtigen chlorierten Kohlenwasserstoffe mit insektizider Wirkung (z.B. DDT). Neuere Analysenergebnisse zeigen, dass diese Stoffgruppe nach wie vor relevant ist und auch in den kommenden Jahren nicht an Bedeutung verlieren wird. Eine andere Stoffgruppe, die polaren und im allgemeinen gut wasserloeslichen Substanzen, werden im Rahmen von Sonderuntersuchungen in der waessrigen Phase bestimmt. Die in diesem Bericht hauptsaechlich behandelten Stoffe stammen aus unterschiedlichen Quellen: industrielle und kommunale Abwaesser, diffuse Eintraege aus der Agrarwirtschaft und aus atmosphaerischen Depositionen. In vielen Faellen sind sie biologisch schwer abbaubar und koennen Bedeutung erlangen, wenn Flusswasser als Uferfiltrat fuer die Trinkwasserherstellung genutzt wird. Wegen der aufwendigen und wirkungsvollen Aufbereitungstechnologie gelangen sie allerdings nur selten bis ins Trinkwasser. (orig.)

 11. Betaine-based heat transfer fluids as a natural solution for environmental, toxic and corrosion problems in heating and cooling systems; Betaine gebaseerde koudedragers als natuurlijke oplossing voor milieu-, toxiciteit- en corrosieproblemen in verwarming- en koelsystemen

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Jokinen, J. [Fortum Oil and Gas Oy, Porvoo (Finland); Willems, B.P.M. [Marketing and Technology Consult, Rijen (Netherlands)

  2005-02-01

  vloeistof levert zowel besparingen op ten aanzien van de gebruikte installatieonderdelen als in de operationele kosten. Beide zijn significant van invloed op de totale levenscyclus-kosten van een installatie. De belangrijkste eigenschappen van een koudedrager zijn vorstbescherming, thermische en biologische stabiliteit naast de fysische eigenschappen die zorgdragen voor een goede warmteoverdracht, terwijl de materiaalaantasting door corrosie minimaal wordt gehouden. De strengere milieuwetgeving en de kritische publieke opinie vragen om verbeterde milieuprestaties en non-toxiciteit. Vandaar dat R en D-inspanningen zich richten op nieuwe warmteoverdrachtvloeistoffen die milieuvriendelijk en minder toxisch zijn dan de traditionele oplossingen gecombineerd met goed stromingsgedrag en een goede warmteoverdrachtcapaciteit. De aanleiding van de R en D inspanningen van het Finse olieconcern Fortum is te vinden in het toxiciteitprobleem van vele traditionele koudedragers. Giftige vloeistoffen worden steeds minder acceptabel in kantoren en productiebedrijven. Alternatieven werden gevonden in de vorm van zoutoplossingen en plantaardige olien. Echter, technische problemen staan de doorbraak van deze alternatieven in de weg. De belangrijkste technische problemen zijn een te hoge viscositeit en corrosie. Het onderzoek van Fortum richtte zich op betaine (trimethyl glycine of TMG) dat de eigenschappen bezit om de bestaande problemen, die het gebruik van glycol en zoutoplossingen met zich meebrengt, te vermijden.

 12. Iodine-125 brachytherapy as upfront and salvage treatment for brain metastases. A comparative analysis

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Romagna, Alexander; Schwartz, Christoph; Tonn, Joerg-Christian; Kreth, Friedrich-Wilhelm [Ludwig-Maximilians-University, Department of Neurosurgery, Munich (Germany); Egensperger, Rupert [Ludwig-Maximilians-University, Center for Neuropathology and Prion Research, Munich (Germany); Watson, Juliana; Belka, Claus; Nachbichler, Silke Birgit [Ludwig-Maximilians-University, Department of Radiation-Oncology, Munich (Germany)

  2016-11-15

  stereotaktischer Rebestrahlungsstrategien zerebraler Metastasen sind kaum publiziert worden. Wir verglichen Risiko-Effizienz-Profile der Jod-125 Brachytherapie (SBT) als Primaertherapie kleiner Metastasen und als Rezidivtherapie nach vorausgegangener Bestrahlung. Voraussetzung fuer eine SBT war immer eine histologische Sicherung der Diagnose. Dieses einheitliche Vorgehen erlaubte, zusaetzlich den Stellenwert bioptischer Verfahren zu analysieren. Patienten mit kleinen unbehandelten (n = 20) oder vorbestrahlen (n = 28) metastasensuspekten Laesionen wurden konsekutiv eingeschlossen. Implantiert wurden temporaere Jod-125-Seeds (mediane Referenzdosis: 50 Gy, mediane Energiedosisleistung: 15 cGy/h). Fuer Risikoanalysen berechneten wir die kumulative biologische effektive Dosis (BED). Die Klassifikation der Neurotoxizitaet erfolgte entsprechend den Kriterien der RTOG/EORTC (Radiation Therapy Oncology Group/European Organization for Research and Treatment of Cancer). SBT als Initialtherapie wurde bei 20 Patienten und als Rezidivtherapie bei 23 Patienten durchgefuehrt. Fuenf Patienten der Rezidivgruppe wiesen radiogene Gewebsveraenderungen auf, sodass keine Behandlung erfolgte. Patienten mit Primaer- und Rezidivtherapie waren bezueglich ihrer klinischen Parameter mit Ausnahme des Tumorvolumens vergleichbar (geringfuegig kleinere Tumoren in der Rezidivgruppe). Die lokale/distante Einjahrestumorkontrollrate nach Primaer- und Rezidiv-SBT war aehnlich (94 %/64 % vs. 87 %/57 %, p = 0,45). Eine Toxizitaet vom Grad I/II fand sich bei 2 Patienten (kumulative BED: 192,1 Gy{sub 3} und 249,6 Gy{sub 3}). SBT verbindet diagnostische Genauigkeit mit effektiver Behandlung. Die niedrige Toxizitaetsrate unterstreicht die protektiven radiobiologischen Eigenschaften kontinuierlicher Bestrahlung mit niedriger Energiedosisleistung. SBT als Primaer- und Rezidivtherapie ist sicher und effektiv. Die Indikation zur histologischen Reevaluation sollte nach vorausgegangener Bestrahlung immer erwogen werden, um Unter

 13. Hypofractionated stereotactic radiotherapy for brain metastases from lung cancer. Evaluation of indications and predictors of local control

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Ishihara, Takeaki [Kobe University Graduate School of Medicine, Division of Radiation Oncology, Hyogo (Japan); Seirei Mikatahara General Hospital, Department of Radiation Oncology, Shizuoka (Japan); Yamada, Kazunari; Isogai, Kenta; Tonosaki, Yoshihiro [Seirei Mikatahara General Hospital, Department of Radiation Oncology, Shizuoka (Japan); Harada, Aya [Kobe Minimum Invasive Cancer Medical Center, Department of Radiation Oncology, Hyogo (Japan); Demizu, Yusuke [Hyogo Ion Beam Medical Center, Department of Radiology, Hyogo (Japan); Miyawaki, Daisuke; Yoshida, Kenji; Ejima, Yasuo; Sasaki, Ryohei [Kobe University Graduate School of Medicine, Division of Radiation Oncology, Hyogo (Japan)

  2016-06-15

  verordneten Dosis: 35 Gy in 5 Fraktionen). Analysiert wurden ferner bei den gleichen Patienten im gleichen Zeitraum mit stereotaktischer Strahlenchirurgie (SRS) behandelte Laesionen (n = 138). Die Ergebnisse wurden in Bezug auf LK oder Toxizitaet verglichen. Nach einem Jahr betrug die LK nach HSRT 83,6 %; bei der multivariaten Analyse zeigte sich, dass ein ''planning target volume'' (PTV) < 4 cm{sup 3}, eine biologisch effektive Dosis (BED{sub 10}) ≥ 51 Gy und ein Adenokarzinom signifikant mit einer besseren LK assoziiert waren. Darueber hinaus wurde bei einem PTV ≥ 4 cm{sup 3} ein signifikanter Unterschied in der LK zwischen BED{sub 10} < 51 Gy und ≥ 51 Gy beobachtet (p = 0,024). Andererseits wurde bei einem PTV < 4 cm{sup 3} sowohl mit der HSRT als auch mit der SRS eine gute LK erreicht, der Unterschied war nicht signifikant (p = 0,195). Bei 5 der 76 (6,6 %) mit HRST behandelten Laesionen und bei 21 der 138 (15,2 %) mit SRS behandelten Laesionen traten Strahlennekrosen auf (p = 0,064). Die Linearbeschleuniger-basierte HSRT war eine sichere und effektive Behandlung von HM eines Lungenkarzinoms. Sie kann also besonders hilfreich sein bei Metastasen in einem eloquenten Hirnareal oder in der Naehe eines eloquenten Areals. Signifikante Prognosefaktoren waren PTV, BED 10 und der histopathologische Typ. Bei HM mit einer Ausdehnung ≥ 4 cm{sup 3} sollte eine BED ≥ 51 Gy erwogen werden. (orig.)

 14. Hormonimplantate zur Kontrazeption bei der Frau

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Rabe T

  2013-01-01

  Full Text Available Hormonimplantate sind Kontrazeptiva, die, subdermal implantiert, über einen längeren Zeitraum eine zuverlässige Kontrazeption bieten. Als Träger werden inerte oder biologisch abbaubare Stäbchen oder Kapseln verwendet, die das jeweilige Steroid kontinuierlich über einen längeren Zeitraum freisetzen. Seit 1966 forscht das Population Council in New York an der Langzeitkontrazeption mit subdermalen Hormonimplantaten. Diese bestehen aus einem oder mehreren kleinen, flexiblen Stäbchen oder aus einer Kapsel, die unter die Haut des Oberarmes eingesetzt werden. Sie setzen dort je nach Produkt die Gestagene Megestrolazetat, Norethindron, Norgestrinon oder Etonogestrel über einen Zeitraum von 1–5 Jahren frei. Norplant® bestand aus 6 Stäbchen. Jedes dieser Stäbchen enthält 36 mg Levonorgestrel. Die Wirkdauer dieser 6 Stäbchen betrug insgesamt 5 Jahre; seit 2008 wird es nicht mehr vermarktet. Norplant II® (Jadelle®, das Nachfolgeprodukt von Norplant®, besteht aus 2 flexiblen Silikonstäbchen (43 mm × 2,5 mm mit jeweils 75 mg Levonorgestrel und hat ebenfalls eine Wirkdauer von 5 Jahren. In China ist das gleiche Produkt unter dem Namen Sinoplant im Handel. Implanon® ist ein etonogestrelfreisetzendes Hormonimplantat, das im Jahr 2000 von Organon (jetzt MSD zugelassen wurde. Das Stäbchen von 4 cm Länge und 2 mm Durchmesser besteht aus 40 % Ethylenvinylacetat (EVA und 60 % 68-mg-Etonogestrel (3-Keto-Desogestrel. Die Wirkdauer beträgt nach subdermaler Implantation 3 Jahre. Der Pearl-Index liegt nach Herstellerangaben unter 0,1. Insofern zählt es zu den sicheren Verhütungsmethoden. Der Wirkspiegel sinkt in Abhängigkeit vom Körpergewicht mit der Zeit ab. Klinische Erfahrungen mit Implanon® bei adipösen Frauen im 3. Jahr der Anwendung sind beschränkt. Eine Voraussetzung für die Zuverlässigkeit ist die korrekte Einlage. Unter Implanon® gibt es Fälle, in denen das Stäbchen nicht korrekt eingelegt wurde. Dies kann dazu führen, dass

 15. The sensitivity of the in vitro cytokinesis-blocked micronucleus assay in lymphocytes for different and combined radiation qualities

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Wuttke, K.; Mueller, W.U.; Streffer, C. [Universitaetsklinikum Essen (Germany). Inst. fuer Medizinische Strahlenbiologie

  1998-05-01

  Purpose: The dose-response relationship and the relative biological effectiveness (RBE) for the induction of micronuclei in lymphocytes was analyzed after irradiation in vitro with a 6-MeV neutron beam that was followed by 240-kV X-rays. The dose range of the combined exposure comprised 1 to 3 Gy. For reference, the dose-effect relationships found after X-ray (0.5 to 5 Gy)- and neutron (0.5 to 4 Gy) exposure applied separately are presented. The possibility of an interaction between the 2 radiation qualities is investigated by the method of isobole calculation termed `envelope of additivity`. Methods: Micronuclei were analyzed in PHA-stimulated, cytokinesis-blocked human lymphocytes. Results: The dose-response relationships for the micronucleus frequencies induced by the neutron irradiation, as well as by the mixed exposure, were linear. A saturation effect was indicated after neutron doses higher than 3 Gy. After low LET exposure the dose-response curves were describable by a linear-quadratic model. For neutron-induced micronucleus frequencies, RBE-values of 2 to 3 and for the combined exposure RBE values of 1.5 to 2 were calculated for a range of effect of 0.5 to 1.5 micronuclei/binucleated lymphocyte. No indication was found for an interaction between the damage induced by X-rays and that produced by neutrons under our experimental conditions. (orig./MG) [Deutsch] Fragestellung: Die Mikronukeusinduktion in Lymphozyten wurde nach In-vitro-Bestrahlung mit 6-MeV-Neutronen (0,5 bis 4 Gy), 240-kV-Roentgenstrahlung (0,5 bis 5 Gy) bzw. einer Kombination dieser Strahlenqualitaeten (1 bis 3 Gy Gesamtdosis) untersucht. Anhand der Dosis-Wirkungs-Beziehungen fuer die einzelne und kombinierte Anwendung beider Strahlenarten wurde die relative biologische Wirksamkeit (RBW) fuer Neutronen bzw. fuer die Kombination von Neutronen und Roentgenstrahlen ermittelt. Mit Hilfe einer Isobolenkalkulation (`envelope of additivity`) wurde die Moeglichkeit einer Interaktion zwischen den

 16. The Backnang-Neuschoental biofermentation plant; Biovergaerungsanlage Backnang-Neuschoental

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Balthasar, Gerald [Abfallwirtschaftsgesellschaft des Rems-Murr-Kreises mbH, Waiblingen (Germany)

  2012-11-01

  dies in unserer neuen Biovergaerungsanlage in Backnang-Neuschoental. Seit Oktober 2011 werden dort saemtliche Bioabfaelle aus dem Rems-Murr-Kreis unter optimaler Nutzung des im Bioabfall enthaltenen energetischen Potentials ortsnah verwertet. Aus dem beim Vergaerungsprozess erzeugten Biogas koennen kuenftig rund 8,6 Mio. Kilowatt Strom in 'Oekoqualitaet' in das oeffentliche Netz eingespeist werden. Die bei der Verstromung des Biogases entstehende Abwaerme kann ganzjaehrig in der in unmittelbarer Nachbarschaft vorhandenen Klaerschlammtrocknungsanlage der Stadt Backnang genutzt werden. Bei dieser fast idealen Kraft-Waerme-Kopplung lassen sich Jahr fuer Jahr ueber 7000.000 Liter Heizoel bei der Trocknung von bis zu 15.000 Tonnen Klaerschlamm einsparen. Zusammen mit der Oekostromerzeugung errechnet sich daraus ein CO{sub 2}-Verminderungspotential von jaehrlich bis zu 8.000 Tonnen, was den Klimaschutz im Rems-Murr-Kreis einen grossen Schritt weiter voranbringt. Durch eine Fotovoltaikanlage mit rund 197 kW{sub peak} auf den gesamten Dachflaechen der Betriebshallen wird die positive Oekobilanz der Anlage abgerundet. Aus den organischen Abfaellen der Braunen Biotonne werden durch die qualifizierte biologische Behandlung hochwertige organische Duengemittel und Humuslieferanten erzeugt, die den natuerlichen Stoffkreislauf schliessen. Jaehrlich entstehen ueber 15.000 Tonnen Fluessigduenger und rund 10.000 Tonnen Biokompost, die durch laufende unabhaengige Qualitaetskontrollen als guetegesicherter Naturduenger an Landwirtschaft und Gartenbau vermarktet werden koennen. (orig.)

 17. Diagnostic work-up of pulmonary nodules. Management of pulmonary nodules detected with low-dose CT screening; Abklaerung von Lungenrundherden. Management durch Frueherkennungsuntersuchungen detektierter pulmonaler Rundherde

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Wormanns, D. [Evangelische Lungenklinik Berlin, Berlin (Germany)

  2016-09-15

  . Allerdings sind die ganz ueberwiegend vorkommenden kleinen Rundherde meistens benigne. Sie sind verantwortlich fuer die sehr hohen Raten falsch positiver Testergebnisse in den Screeningstudien. Zweckmaessige Algorithmen zur diagnostischen Abklaerung von Rundherden sind zur Reduktion der falsch positiven Screeningtests und damit zur Verbesserung der Spezifitaet des Screenings notwendig. Solche Algorithmen beruhen auf einigen in diesem Artikel ausfuehrlicher dargestellten Grundprinzipien. Erstens koennen Rundherde anhand ihres Durchmessers in grosse (ueber 8 mm), wahrscheinlich maligne, und kleine (bis 8 mm), wahrscheinlich benigne Rundherde unterteilt werden. Zweitens gibt es einige die Benignitaet des Herdes praktisch beweisende CT-morphologischen Befunde. Drittens ist fuer kleine Rundherde der Nachweis von Wachstum der beste nichtinvasive Praediktor der Malignitaet und wird als Trigger fuer die weitere Abklaerung verwendet. Weiterfuehrende nichtinvasive (PET, Kontrastmitteldynamik) und invasive (verschiedene Verfahren zur zytologischen oder histologischen Diagnostik) Tests werden vorgestellt. CT-morphologisch unterschiedliche Herde (solide oder subsolide) weisen ein unterschiedliches biologisches Verhalten auf und beduerfen verschiedener Algorithmen. Fuer den deutschsprachigen Raum existiert zurzeit kein verbindlicher Algorithmus zum Management pulmonaler Rundherde, der den aktuellen Kenntnisstand abbildet. Einige internationale sowie US-amerikanische Empfehlungen werden in diesem Artikel kurz vorgestellt und daraus Schlussfolgerungen fuer den klinischen Alltag abgeleitet. (orig.)

 18. Scientists help children victims of the Chernobyl reactor accident. Report on project phase 1 and annex to the report on phase 1: 1.4.1993 - 31.3.1996; Wissenschaftler helfen Tschernobyl-Kindern. Bericht der Phase I und Anhang zum Bericht der Phase I: 1.4.1993 - 31.3.1996

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Reiners, C. [Wuerzburg Univ. (Germany). Klinik und Poliklinik fuer Strahlentherapie; Streffer, C. [Essen Univ. (Gesamthochschule) (Germany). Inst. fuer Medizinische Strahlenbiologie; Voigt, G.; Paretzke, H.G. [GSF - Forschungszentrum fuer Umwelt und Gesundheit Neuherberg GmbH, Oberschleissheim (Germany). Inst. fuer Strahlenschutz; Heinemann, G. [Preussische Elektrizitaets-AG (Preussenelektra), Hannover (Germany); Pfob, H. [Badenwerk AG, Karlsruhe (Germany)

  1997-12-01

  Gemeinschaftsausschusses Strahlenforschung stand. Im Rahmen des Teilprojekts `Therapie und Ausbildung` wurden in der Zeit vom 01.04.1993-31.03.1996 insgesamt 99 Kinder aus Weissrussland mit besonders fortgeschrittenen Formen des Schilddruesenkrebses in Deutschland einer Spezialbehandlung mit Radioiod unterzogen. Bei rund 60% dieser Kinder konnte bisher eine komplette Beseitigung des Schilddruesenkrebses erreicht werden. Im Berichtzeitraum wurden ausserdem insgesamt 41 weissrussische Aerzte und Physiker auf dem Gebiete der nuklearmedizinischen Diagnostik und Therapie des Schilddruesenkarzinoms ausgebildet. Das Teilprojekt `Biologische Dosimetrie` befasst sich einerseits mit der Frage, ob die Bestimmung von Mikronuklei in peripheren Lymphozyten auch noch mehrere Jahre nach der Reaktorkatastrophe eine Aussage zur Strahlenexposition erlaubt. Ausserdem wurde geprueft, ob Mikronuklei geeignet sind, den Verlauf der Radioiodtherapie im Rahmen der Behandlung von Schilddruesentumoren zu verfolgen. Weiterhin wurde an einer im Vergleich zur vorliegenden Literatur grossen Zahl von kindlichen Tumoren geprueft, ob es spezifische Mutationsmuster in Tumor-Suppressorgenen (p-53) in Schilddruesentumoren gibt, die zum Nachweis der Strahleninduktion dieser Tumoren geeignet sich. Das Teilprojekt `Retrospektive Dosimetrie und Risikoanalyse` befasste sich vor allem mit der Frage, ob die Vermutung zutrifft, dass die Freisetzung von I-131 bei der Reaktorkatastrophe zur erhoehten Inzidenz von Schilddruesenkarzinomen bei Kindern gefuehrt hat. Das Teilprojekt `Koordinations- und Untersuchungsstelle Minsk` setzte die Aufgaben einer Dienstleistungsstelle vor Ort fuer alle am GAST-Projekt beteiligten Aktivitaeten um. (orig./MG)

 19. More with thermal energy storage. Report 9. Effects on sanitation. Effects of thermal energy storage systems with regard to soil sanitation. Result of measurements at pilot locations and laboratory tests. Final report; Meer met bodemenergie. Rapport 9. Effecten op sanering. Effecten van bodemenergiesystemen bij inzet bodemsanering. Resultaat metingen op pilotlocaties en in labtesten. Eindrapport

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Dinkla, I.; Lieten, S.; De Vries, E. [Bioclear, Groningen (Netherlands); Hartog, N.; Hoekstra, N. [Deltares, Delft (Netherlands)

  2012-05-15

  ten aanzien van open systemen. De belangrijkste vragen waarop het onderzoeksprogramma MMB antwoord geeft zijn: (1) Welke effecten (hydrologisch, thermisch, microbiologisch en chemisch) treden op in het bodemsysteem bij toepassing van bodemenergie?; (2) Welke technische mogelijkheden zijn er voor het duurzaam inpassen van bodem-energie in de water- en energieketen?; (3) Is het mogelijk om meerdere doelstellingen tegelijk te verwezenlijken door slimme combinaties te maken? Het project is ingericht met verschillende werkpakketten. In werkpakket 2 worden de effecten van individuele en collectieve bodemenergiesystemen op de ondergrond en de omgeving onderzocht, in werkpakket 3 worden de kansen voor bodemenergie en bodemsanering onderzocht en in werkpakket 4 worden nieuwe duurzame combinaties van KWO met andere functies verkend. Werkpakket 1 is het overkoepelende deel waarin communicatie, beleid en participatie van deelnemers van MMB centraal staat. Dit rapport beschrijft de interpretatie van mogelijke effecten van warmte en koude opslagsystemen op in de bodem aanwezige verontreinigingen: (1) Welk effect heeft de temperatuur op biologische afbraak van verontreinigingen, redoxcondities, chemische evenwichten en adsorptie/desorptie van verontreinigingen?; (2) Wat is het effect van het rondpompen van water op de aanwezige verontreiniging?; (3) Wat is de invloed van de verontreiniging op de werking van de WKO?; (4) Wat is het risico op onbeheersbare verspreiding door toepassing van WKO van verontreinigingen en hoe kan die worden afgedekt?; (5) Leidt WKO tot een verhoogd risico op ophoping van toxische tussenproducten ten opzichte van natuurlijke afbraak zonder WKO?; (6) Welke positieve effecten op de saneringsduur heeft de optredende bovengrondse menging van verontreinigingen, brandstof en nutrienten op het saneringsrendement?.

 20. Impact of flattening-filter-free radiation on the clonogenic survival of astrocytic cell lines

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Steenken, Caroline; Fleckenstein, Jens; Kegel, Stefan; Jahnke, Lennart; Simeonova, Anna; Hartmann, Linda; Kuebler, Jens; Veldwijk, Marlon R.; Wenz, Frederik; Herskind, Carsten; Giordano, Frank Anton [Universitaetsmedizin Mannheim (UMM), Medical Faculty Mannheim, Heidelberg University, Department of Radiation Oncology, Mannheim (Germany)

  2015-07-15

  Flattening-filter-free (FFF) beams are increasingly used in radiotherapy as delivery times can be substantially reduced. However, the relative biologic effectiveness (RBE) of FFF may be increased relative to conventional flattened (FLAT) beams due to differences in energy spectra. Therefore, we investigated the effects of FFF and FLAT beams on the clonogenic survival of astrocytoma cells. Three cell lines (U251, U251-MGMT, and U87) were irradiated with 6-MV and 10-MV X-rays from a linear accelerator in FFF- or FLAT-beam modes at dose rates in the range of 0.5-24 Gy/min. The surviving fraction (SF) as function of dose (2-12 Gy) was determined by the colony formation assay and fitted by the linear-quadratic model. For both beams (FFF or FLAT), the cells were pelleted in conical 15-ml centrifuge tubes and irradiated at 2-cm depth in a 1 x 1-cm{sup 2} area on the central axis of a 30 x 30-cm{sup 2} field. Dosimetry was performed with a 0.3-cm{sup 3} rigid ionization chamber. RBE was determined for FFF versus FLAT irradiation. The RBE of FFF at 7.3-11.3 Gy was 1.027 ± 0.013 and 1.063 ± 0.018 relative to FLAT beams for 6- and 10-MV beams, respectively, and was only significantly higher than 1 for 10 MV. Significantly increased survival rates were seen for lower dose rates (0.5 Gy/min FLAT vs. 5 Gy/min FLAT) at higher doses (11.9 Gy), while no differences were seen at dose rates ≥ 1.4 Gy/min (1.4 Gy/min FFF vs. 14 Gy/min FFF and 2.4 Gy/min FFF vs. 24 Gy/min FFF). FFF beams showed only a slightly increased RBE relative to FLAT beams in this experimental set-up, which is unlikely to result in clinically relevant differences in outcome. (orig.) [German] Die Flattening-Filter-freie (FFF) Bestrahlungstechnik findet zunehmend Verwendung, da sich die Applikationsdauer der einzelnen Fraktionen deutlich verkuerzen laesst. Aufgrund der Unterschiede im Spektrum koennte die relative biologische Wirksamkeit (RBW) von FFF jedoch hoeher sein als bei konventioneller Technik (d.h. bei

 1. Highly sensitive measurements of substrates and inhibitors on the basis of tyrosinase sensors and recycling systems

  Science.gov (United States)

  Streffer, Katrin

  2002-12-01

  ötigten Probenvolumina sind klein und eine spezielle Probenvorbereitung ist nicht erforderlich. Ausserdem sind die Geräte einfach zu handhaben, billig sowohl in ihrer Herstellung als auch im Gebrauch und meist erlauben sie sogar eine kontinuierliche Messwerterfassung. Zahlreiche dieser in den letzten Jahren entwickelten Geräte greifen zurück auf 40 Jahre Forschung auf dem Gebiet der Biosensorik. Seit Clark und Lyons im Jahr 1962 in der Lage waren, mit einer einfachen Sauerstoffelektrode, ergänzt durch ein Enzym, Glucose zu messen, war die Entwicklung neuer Messtechnik nicht mehr aufzuhalten. Biosensoren, spezielle Messfühler, die aus einer Kombination aus biologischer Komponente (erlaubt eine spezifische Erkennung des Analyten auch ohne vorherige Reinigung der Probe) und einem physikalischen Messfühler (wandelt den primären physikochemischen Effekt in ein elektronisch messbares Signal um) bestehen, eroberten den Markt. Im Rahmen dieser Doktorarbeit wurden verschiedene Tyrosinasesensoren entwickelt, die je nach Herkunft und Eigenschaften der verwendeten Tyrosinase unterschiedliche Anforderungen erfüllen. Beispielsweise wurde einer dieser Tyrosinasesensoren für die Bestimmung phenolischer Verbindungen in Fluss- und Seewasserproben eingesetzt, und die mit diesem Sensor gemessenen Ergebnisse konnten sehr gut mit dem entsprechenden DIN-Test zur Bestimmung phenolischer Verbindungen korreliert werden. Ein anderer entwickelter Sensor zeigte eine sehr hohe Empfindlichkeit für Catecholamine, Substanzen die speziell in der medizinischen Diagnostik von Wichtigkeit sind. Ausserdem zeigten die ebenfalls im Rahmen dieser Doktorarbeit durchgeführten Untersuchungen zweier verschiedener Tyrosinasen, dass, will man in Zukunft noch empfindlichere Tyrosinasesensoren entwickeln, eine spezielle Tyrosinase (Tyrosinase aus Streptomyces antibioticus) die bessere Wahl sein wird, als die bisher im Bereich der Biosensorforschung verwendete Tyrosinase aus Agaricus bisporus. Desweiteren wurden erste

 2. A new hydrogeological model of charging shallow and deep aquifers in the Lake Neusiedl - Seewinkel region (Northern Burgenland, Austria)

  Science.gov (United States)

  Häusler, Hermann; Müllegger, Christian; Körner, Wilfried; Ottner, Franz; Prohaska, Thomas; Irrgeher, Johanna; Tchaikovsky, Anastassiya; Dober, Gregor; Gritzmann, Romana; Mykhaylyuk, Ivanna

  2014-05-01

  .5‰ in the catchment of Lake Neusiedl are characteristic for waters derived from the cooler period of the Pleistocene (Rank et al., 1982), we conclude that groundwater of the deepest aquifer of the Seewinkel is not of Badenian to Sarmatian age but only several tens of thousands of years old. The artesian wells of the Seewinkel region drilled down to several hundreds of metres yielded groundwater with oxygen isotope ratio-values ranging between -11.90‰ and -10.83‰, values fitting well to waters of Pleistocene age of that region. Since wells discharging the Leitha Mountains also revealed oxygen isotope ratio-values varying from -11.10‰ to -10.22‰, we conclude that the mountain chains surrounding Lake Neusiedl basically charged both shallow and deeper aquifers of the Seewinkel. From oxygen isotope ratios of these groundwater bodies we therefore conclude that first the majority of aquifers of the Lake Neusiedl region was charged from the surrounding mountain chains, and second that salinity of soils in the Seewinkel region cannot be derived from up welling connate water, as has been proofed for Lake Kelemenszék area south of Budapest (Simon et al., 2011). There is no doubt on the fact, however, that differing amounts of free carbon dioxide in several aquifers of the Seewinkel region originate from deep-seated post volcanic activity in this region. Häusler, H. (2010)(ed.): Geologische Karte der Republik Österreich 1:50.000, Erläuterungen zur Geologischen Karte 78 Rust.- 191 S., 65 Abb., 5 Tab., 2 Taf., (Geologische Bundesanstalt), Wien. Rank, D., Rajner, V., Staudner, F. and Papesch, W. (1982): Zur Altersdatierung der Grundwässer am Ostufer des Neusiedlersees.- BFB-Bericht, 43, 197-204, 2 Abb., (Biologisches Forschungsinstitut für Burgenland), Illmitz. Simon, S., Mádl-Szőnyi, J., Müller, I. and Pogácsás, G. (2011): Conceptual model for surface salinization in an overpressured and a superimposed gravity-flow field, Lake Kelemenszék area, Hungary

 3. Seaweeds in closed systems; Zeewieren in gesloten systemen

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Hart, P. ' t [Koers en Vaart, Barendrecht (Netherlands); Schipper, J. [Hortimare, Heerhugowaard (Netherlands)

  2011-04-15

  eigenschappen, in diervoeders en voor de teelt van schelpdieren (zeeoor). Daarnaast worden extracten uit zeewier gebruikt voor de cosmetica-industrie en farmaceutische producten, en vormen ze een mogelijke bron van biologische brandstoffen. Zeewier kan wellicht ook dienen als eiwitplatform voor de steeds groeiende vraag naar viseiwitten en soja-eiwit. Hoewel Nederland op het terrein van offshore en waterbouw en ook op het gebied van zaaien, telen en zaadveredeling een goede naam heeft, is de kennis van het telen en oogsten van zeewier hier zeer beperkt. Met de komst van windmolenparken in de Noordzee en de exploitatie van het continentale plat, komt ook de teelt van zeewieren in beeld. Hierbij wordt gedacht in extensieve en intensieve teeltsystemen equivalent met wat we in de land- en tuinbouw kennen. Voor bepaalde toepassingen van zeewier zijn beter gecontroleerde teeltomstandigheden nodig, bijvoorbeeld als het gaat om specifieke inhoudsstoffen, kwaliteitseisen met betrekking tot voeding of bij de vermeerdering van het zeewier voor de toekomstige grootschalige zeewierteelt. Daar waar de waarde van het geteelde zeewier toeneemt, en daarmee de wens tot oogstzekerheid en risicobeheersing, zijn gesloten systemen waarschijnlijk de beste benadering. Doordat de teeltcondities bij gesloten systemen beter beheersbaar zijn, zijn opbrengsten naar verwachting hoger, zijn de gehaltes aan inhoudsstoffen constanter en is de algehele kwaliteit beter. Bovendien kunnen eventuele plagen eenvoudiger bestreden of voorkomen worden. In tegenstelling tot op land gebaseerde zeewierteelt kunnen gesloten systemen beschikken over veel, schoon en relatief mineraalarm zeewater. Dit opent ook mogelijkheden voor temperatuurregulering met behulp van zeewater. Het concept van zeewieren in gesloten systemen is in zekere zin vergelijkbaar met de glastuinbouw. Op basis van de gehanteerde prijzen voor zeewier blijkt de kweek van volwassen planten voor industriële toepassingen in gesloten systemen niet haalbaar