WorldWideScience

Sample records for biologische aktivitaet biolumineszenzmarkierter

 1. Biologische producten natuurlijk verpakt

  NARCIS (Netherlands)

  Thoden van Velzen, E.U.

  2011-01-01

  Hoe milieuvriendelijk zijn hernieuwbare en biologisch afbreekbare kunststofverpakkingen eigenlijk? Voor het verpakkend bedrijfsleven is het lastig om daarachter te komen en dus weloverwogen keuzes te maken. In het onderzoek ‘Natuurlijk verpakt’ – uitgevoerd door Wageningen UR Food & Biobased

 2. Huisverkoop van biologisch vlees : handboek

  NARCIS (Netherlands)

  Heijden, van der C.H.T.M.

  2005-01-01

  Voor biologische boeren die willen beginnen met de verkoop van biologisch vlees aan huis, is het 'Handboek Huisverkoop Biologisch Vlees' samengesteld. Het handboek bevat o.a. marketingtips en een overzicht van de wet- en regelgeving. Het is opgesteld door Wageningen UR in samenwerking met Biologica

 3. Biological degradation of partially oxidated constituents of stabilized sapropel; Biologischer Abbau teiloxidierter Inhaltsstoffe stabilisierter Faulschlaemme

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Scheminski, A.; Krull, R.; Hempel, D.C. [Technische Univ. Braunschweig (Germany). Inst. fuer Bioverfahrenstechnik

  1999-07-01

  Partial oxidation of sapropel with ozone destroys the cell walls of microorganisms in sludge and releases the cell constituents. Substances that are not biologically degraded because of the size or structure of their molecules are transformed into smaller, water-soluble and biologically degradable fractions by the reaction with ozone. The experiments aim to render the partially oxidated sewage sludge constituents highly biologically degradable using a minimum of oxidation agents. For the experiments described, stabilized sapropels with low biological activity are used. Hence the ozone is mainly used for the partial oxidation of recalcitrant constituents. (orig.) [German] Durch partielle Oxidation von Faulschlaemmen mit Ozon werden die Zellwaende der Mikroorganismen im Schlamm zerstoert und die Zellinhaltsstoffe freigesetzt. Dabei werden Substanzen, die aufgrund ihrer Molekuelgroesse oder -struktur biologisch nicht abgebaut werden, durch die Reaktion mit Ozon in kleinere, wasserloesliche und biologisch abbaubare Bruchstuecke ueberfuehrt. Ziel der Versuche ist es, durch den Einsatz moeglichst geringer Mengen an Oxidationsmitteln eine hohe biologische Abbaubarkeit der teiloxidierten Klaerschlamminhaltsstoffe zu erreichen. Fuer die hier vorgestellten Experimente wurden stabilisierte Faulschlaemme mit geringer biologischer Aktivitaet eingesetzt. Dadurch wird das Ozon vorwiegend zur Teiloxidation recalcitranter Inhaltsstoffe genutzt. (orig.)

 4. Kringlopen in de biologische landbouw: best belangrijk

  NARCIS (Netherlands)

  Bos, J.F.F.P.; Wit, de J.

  2004-01-01

  In het meerjarige onderzoeksprogramma 'Intersectorale samenwerking binnen de biologische landbouw' wordt gezocht naar concepten voor samenwerking, met als doel kringlopen binnen biologische landbouwsystemen beter te sluiten. De huidige kringloop binnen de Nederlandse biologische landbouw kan

 5. Classificatie van biologische agentia

  NARCIS (Netherlands)

  Klein MR; LIS; cib

  2012-01-01

  Deze rapportage omvat een inventarisatie van de problematiek rond de classificatie van biologische agentia, die ziekte bij de mens kunnen veroorzaken.

  De constatering is dat de Europese lijst met classificaties verouderd is en geactualiseerd en uitgebreid zou moeten worden. De lijst bevat

 6. Biologische Angriffe auf Mauerwerke

  NARCIS (Netherlands)

  Schober, G.; Kort, H.S.M.; Balen, van K.; Bronswijk, van J.E.M.H.

  1995-01-01

  Zusammenfassung: Biologische Angriffe durch Mauerwerkbewuchs führen zu Schadensbildern, die durch Festigkeitsverlust, Formveränderungen oder Farbveränderungen auf den Oberflächen charakterisiert sind. Allerdings sind nur einige spezialisierte Pflanzen an die extremen Bedingungen dieser Lebensräume

 7. Biologische agentia en bouwfysica

  NARCIS (Netherlands)

  Bronswijk, van J.E.M.H.

  1992-01-01

  Het voor het eerst door de politiek geformuleerde begrip 'biologische agentia' omvat zowel de schadelijke organismen zelf, als de door hen afgescheiden verbindingen. De overlast is velerlei: knaagschade, verkleuring, parasitaire en allergische aandoeningen. Daar 2 tot 3 van iedere 5 huishoudens met

 8. Uienrassenkeuze 2004 - rassenonderzoek biologische zaaiuien

  NARCIS (Netherlands)

  Lammerts Van Bueren, E.

  2004-01-01

  Gegevens over het aanbod van biologisch uitgangsmateriaal voor ui in 2004, en de resultaten van het rassenonderzoek biologische zaaiuien teelt 2001 en 2002 en bewaring 2002 en 2003. Voor belangrijke gewas- en bewaareigenschappen lijkt de rasvolgorde niet te veranderen wanneer uien gangbaar of

 9. Zicht op dierlijke biologische ketens

  NARCIS (Netherlands)

  Meeusen-van Onna, M.J.G.; Wijnands, J.H.M.; Kijlstra, A.; Boekhoff, M.

  2005-01-01

  De studie vormt een onderdeel van het project 'Visies op biologische landbouw: een systeemanalyse'. Dit project is gefinancierd door Wageningen Universiteit en Researchcentrum uit middelen voor Strategische Expertise Ontwikkeling. In dit project worden mensbeelden onderscheiden om de visies te

 10. Regionale clustering biologische landbouw; Randvoorwaarde voor groei?

  NARCIS (Netherlands)

  Stokkers, R.; Braker, M.; Lenssinck, F.; Waal, van der B.H.C.

  2005-01-01

  Onderzoek naar het effect van regionale clustering op de groei van de biologische landbouw in Nederland. Op basis van literatuuronderzoek en interviews met woordvoerders van regionale samenwerkingsverbanden worden die activiteiten in de biologische landbouw onderscheiden, waarbij regionale

 11. Monitoring onkruid op biologische bedrijven

  NARCIS (Netherlands)

  Teenstra, E.D.; Riemens, M.M.

  2005-01-01

  De beheersing van onkruiden op biologische bedrijven houdt niet op bij de bestrijding in het gewas. Ook gewaskeuze, teeltsysteem en vruchtopvolging hebben een grote invloed op de onkruiddruk en op de onkruidontwikkeling op het bedrijf. Telers van het praktijknetwerk BIOM gaven aan behoefte te hebben

 12. Een (Duits) eitje : afzet biologische pluimveehouderij 2005

  NARCIS (Netherlands)

  Werf, van der J.T.N.; Kijlstra, A.

  2005-01-01

  Het aantal biologische pluimveebedrijven in Nederland neemt snel toe. Veel van de grotere biologische bedrijven exporteren hun eieren via pakstations naar Duitsland. De rest van de bedrijven zet de eieren binnenlands af via pakstations en een deel verkoopt ze direct aan huis of via

 13. Zicht op de plantaardige biologische keten

  NARCIS (Netherlands)

  Wijnands, J.H.M.; Meeusen-van Onna, M.J.G.; Hoorweg, M.J.; Kik, C.; Rossing, W.A.H.; Scholten, O.M.

  2005-01-01

  De studie vormt een onderdeel van het project 'Visies op biologische landbouw: een systeem analyse'. Dit project is gefinancierd door Wageningen Universiteit en Researchcentrum uit middelen voor Strategische Expertise Ontwikkeling. In dit project worden mensbeelden onderscheiden om de visies te

 14. Biologische bestrijdingsmiddelen kunnen imago ernstig schaden

  NARCIS (Netherlands)

  Sukkel, W.

  1999-01-01

  In Nederland zijn zijn voor de akkerbouw en de vollegrondsgroententeelt slechts vier biologische (niet-synthetische) middelen toegestaan: Bacillus thuringiensis, pyretrine + piperonylbutoxide, koperoxychloride en zwavel. Een opsomming van de tot nu toe bekende eigenschappen (doelorganismen;

 15. Assortiment-kanaalmatch voor biologische fair tradeproducten

  NARCIS (Netherlands)

  LEI,

  2008-01-01

  Stichting FairBites ontwikkelt middels een innovatief organisatiemodel biologische en fair trade voedingsproducten voor de out-of-home (OOH) markt. Deze producten zijn zeer beperkt beschikbaar in dit marktsegment dat ± 35% van de voedingsmarkt vertegenwoordigd. FairBites richt zich op jong

 16. Boomkwekerij op veen : bedrijfseconomische resultaten biologische boomkwekerij

  NARCIS (Netherlands)

  Snoek, B.; Schuring, W.; Leijden, van J.P.H.

  2003-01-01

  Resultaten van een onderzoek op PPO-locatie Boskoop naar de bedrijfseconomische mogelijkheden van biologische boomteelt. Zes gewassen uit de gewasgroep siergewassen (Acer, Buxus, Magnolia, Mahonia, Prunus en Syringa) werden in twee jaar opgekweekt van plantgoed naar leverbaar materiaal. In tabellen

 17. De invloed van bodemreiniging op de biologische beschikbaarheid van metalen

  NARCIS (Netherlands)

  Adema DMM*; Boer JLM de; Gestel CAM van; Jong P de*

  1987-01-01

  Er werd onderzoek uitgevoerd met als doel het uitlooggedrag en de biologische beschikbaarheid van metalen in verontreinigde gronden voor en na reiniging te bepalen. Dit (deel)rapport beschrijft de resultaten van het onderzoek naar de biologische beschikbaarheid. Op zes locaties in Nederland

 18. Sortimentsverbreding van biologische zomerbloemen in de volle grond : eindverslag

  NARCIS (Netherlands)

  Hop, M.E.C.M.

  2007-01-01

  De handel in biologische zomerbloemen heeft behoefte aan uitbreiding van het sortiment. In overleg met verschillende partners uit de keten zijn 5 verschillende gewassen beproefd en enkele planten gedemonstreerd: Amaranthus (amarant), Carthamus (safloer), Eryngium (kruisdistel), Helenium en Tagetes

 19. Organische precisiebemesting in de biologische landbouw?; praktische toepassingen blijken mogelijk

  NARCIS (Netherlands)

  Vos, de B.; Heinen, M.

  2000-01-01

  Welke mogelijkheden voor organische precisiebemesting zijn er in de biologische akkerbouw? Uitleg over de relaties tussen gewasgroei en stikstofmineralisatie, bodemstructuur en bodemprocessen, en over de opzet van het onderzoek naar organische precisiebemesting in aardappel

 20. PPO Glastuinbouw en LEI helpen biologische ketenprojecten op weg: "vernieuwing moet wel uit de biologische hoek komen"

  NARCIS (Netherlands)

  Staalduinen, van Jan; Poot, E.H.; Wertheim-Heck, S.C.O.

  2006-01-01

  Het biologische marktsegment is vanwege de hogere kostprijs van het geteelde product een natuurlijke kraamkamer voor productinnovatie. De zoektocht naar tastbaar onderscheid en aansprekende verkoopconcepten vereist multidisciplinaire samenwerking van teelt- en marktonderzoek. LEI en PPO Glastuinbouw

 1. Deskstudie biologische bestrijding van invasieve exotische oever- en wateronkruiden in Nederland

  NARCIS (Netherlands)

  Kempenaar, C.; Franke, A.C.; Lotz, L.A.P.

  2008-01-01

  In dit rapport wordt een overzicht gegeven van biologische onkruidbestrijding in het algemeen, en ontwikkelingen op het gebied van biologische bestrijding van elf belangrijke exotische oever+ en wateronkruiden in Nederland in het bijzonder. De gepresenteerde informatie betreft vooral onderzoek+ en

 2. Eisen doen de kostprijs rijzen: berekend op 6,20 Euro per 17-weekse biologische hen

  NARCIS (Netherlands)

  Vermeij, I.

  2006-01-01

  Sinds 1 januari dit jaar gelden verscherpte voorwaarden voor de opfok van biologische leghennen. Deze aanscherping heeft een fors kostprijsverhogend effect. De Animal Sciences Group heeft daarom de productiekosten op het biologisch opfokbedrijf opnieuw bestudeerd.

 3. Sortiment biologische laanbomen en sierheesters onder het vergrootglas : interview met Margareth Hop

  NARCIS (Netherlands)

  Jacobs, R.; Hop, M.E.C.M.

  2010-01-01

  In tegenstelling tot de traditionele boomkwekerijgewassen is binnen de Nederlandse boomkwekerijsector de markt voor biologische boomkwekerijproducten nog steeds uiterst bescheiden. Telers horen vaak van afnemers dat het nog beperkte sortiment dat biologisch leverbaar is, hier mee te maken heeft.

 4. Biologische effectiviteit van bespuitingen: effecten van druppelgrootte en waterkwaliteit

  NARCIS (Netherlands)

  Zande, van de J.C.; Schans, van der D.A.; Koster, A.T.J.

  2004-01-01

  Deze rapportage beschrijft de invloed van watervolume, druppelgrootte en kwaliteit van het tankmengsel op de biologische effectiviteit van bespuitingen. Onder kwaliteit van het tankmengsel wordt in dit verband verstaan: temperatuur, hardheid, pH en zoutgehalte (chloor en ijzerzouten) van de

 5. Biologische consumptie-aardappelrassen : smaaktoetsing van gekookt product : meerjarige toetsing op smaakeigenschappen

  NARCIS (Netherlands)

  Wijk, van C.A.P.

  2010-01-01

  In 2007 is daarom vanuit Bioconnect Innovatiegroep Productkwaliteit een project gestart ter verbetering van de productkwaliteit bij een aantal grotere biologische gewassen. Het doel van het project was: 1. Verhoging van de productkwaliteit van het biologische product door ontwikkeling van nieuwe

 6. Vervolgonderzoek ecologische risico's Noorderbos : chemische en biologische beschikbaarheid van chroom : rapportage fase 2

  NARCIS (Netherlands)

  Groenenberg, J.E.; Bloem, J.; Faber, J.H.; Dijcker, R.

  2009-01-01

  Dit rapport beschrijft de resultaten van het vervolgonderzoek van de chemische en biologische monitoring van de ernstig met chroom vervuilde bodem van het Noorderbos in Tilburg. Er is specifiek aandacht besteed aan de chemische en biologische beschikbaarheid van metalen met name van chroom waarvan

 7. Via diergezondheidsmanagement naar minimalisering van antibioticagebruik : weetjes en praktische tips voor de biologische varkenshouder

  NARCIS (Netherlands)

  Bokma-Bakker, M.H.; Vermeer, H.M.; Houwers, H.W.J.; Eijck, I.; Leeijen, J.

  2014-01-01

  In deze waaier staan weetjes en praktische tips om uw diergezondheidsmanagement op uw biologische varkensbedrijf te versterken en daarmee het gebruik van antibiotica te minimaliseren. De weetjes en tips zijn o.a. gebaseerd op de ervaringen die biologische varkenshouders hebben opgedaan in een

 8. Biologische leefstijlfactoren in volwassen afstandsonderwijs: voorspellen van cognitief presteren en leerprestatie

  NARCIS (Netherlands)

  Gijselaers, Jérôme

  2015-01-01

  Gijselaers, H. J. M. (2015, 29 October). Biologische leefstijlfactoren in volwassen afstandsonderwijs: voorspellen van cognitief presteren en leerprestatie [Biological lifestyle factors in adult distance education: predicting cognitive and learning performance]. Pitch given for the board of

 9. Kennis, hét knelpunt in de biologische teelt van blauwe bessen in Nederland

  NARCIS (Netherlands)

  Peppelman, G.; Balkhoven, J.M.T.

  2000-01-01

  Vanuit de markt wordt de vraag naar biologisch geteeltde producten steeds groter. Daarnaast is men op zoek naar teeltmethoden die minder bestrijdingsmiddelen toepassen, omdat bij steeds meer middelen de gebruikstoestemming in blauwe besen op het etiket verdwijnt. Daarom is een verkenning gedaan naar

 10. Groenbemesters in biologische teeltsystemen: Wat dragen zij bij aan een ecologisch beheer van onkruiden?

  NARCIS (Netherlands)

  Kruidhof, H.M.; Bastiaans, L.; Molema, G.J.

  2005-01-01

  In 2003 is een vierjarig project gestart met als doel de optimalisatie van de bijdrage van groenbemesters aan het onkruidbeheer in biologische teeltsystemen. Groenbemesters kunnen een belangrijke rol spelen in de vruchtwisseling en een hoge toegevoegde waarde hebben. In het najaar kan een goed

 11. CO2 dosering in de biologische glastuinbouw: Onderzoek naar alternatieve bronnen - Toepassingen in gangbare tuinbouw

  NARCIS (Netherlands)

  Vermeulen, P.C.M.; Lans, van der C.J.M.

  2011-01-01

  In dit onderzoek is uitgewerkt wat de behoefte aan CO2 is op glastuinbouw bedrijven en hoe deze behoefte op biologische bedrijven ingevuld wordt. Factoren die de CO2 behoefte beïnvloeden zijn de gewasopname, de aangehouden concentratie in de kas en de ventilatie. Als CO2 bron zorgt de ingebrachte

 12. Biological mechanisms of radiation effects; Biologische Mechanismen der Strahlenwirkung

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Gruber, S.; Doerr, W. [Medizinische Universitaet Wien, ATRAB - Angewandte und Translationale Radiobiologie, Univ.-Klinik fuer Strahlentherapie, Wien (Austria)

  2017-07-15

  Tumorinduktion fuehren. Die Kenntnis der biologischen Mechanismen dieser Effekte ist essenziell fuer eine Individualisierung der Applikation. Biologische Mechanismen - auf geweblicher und molekularer Ebene - der klinischen Manifestation eines Strahleneffekts, Dosisabhaengigkeit des Risikos und des zeitlichen Verlaufs, Einflussfaktoren. Der zeitliche Verlauf der Reaktion von Geweben auf eine Strahlenexposition erstreckt sich ueber weite Bereiche bis hin zu vielen Jahrzehnten. Es werden fruehe und spaete gewebliche Strahleneffekte unterschieden, deren Pathobiologie sich wesentlich unterscheidet. Es sind vonseiten des Expositionsmusters verschiedene Einflussfaktoren (''R'') auf die klinische Manifestation von Strahleneffekten bekannt. Die Strahlentoleranz normaler Gewebestrukturen bzgl. der Induktion eines funktionellen Defizits variiert stark, hat aber immer einen Schwellenwert, welcher bei diagnostischen Massnahmen in der Regel nicht ueberschritten wird. Das Risiko einer letalen strahleninduzierten Tumorerkrankung (Ganzkoerperexposition 5 %/Gy) ist bei einer medizinischen Strahlenapplikation im Vergleich zum natuerlichen Risiko als sehr gering einzuschaetzen. Die Patientenaufklaerung muss dies in ausgewogener Weise widerspiegeln. (orig.)

 13. Biological dynamic lighting in an office building; Biologisch dynamische verlichting in een kantoorgebouw

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Visser, R. [Professional Lighting Designers' Association PLDA, Guetersloh (Germany)

  2011-12-15

  The aim of so-called biodynamic lighting systems is to influence human biological rhythms such that productivity, alertness, wellbeing and health are improved. In the office building of Grontmij in Amersfoort, Netherlands, experiments were carried out with biodynamic lighting systems. [Dutch] In de afgelopen jaren hebben verschillende fabrikanten biologisch dynamische verlichtingssystemen op de markt gebracht. Uitgangspunt voor dergelijke systemen is om biologische ritmen van de mens zodanig te beinvloeden dat productiviteit, alertheid, welbevinden en ook de gezondheid in meer of mindere mate verbeteren. Om ervaring in de kantooromgeving op te doen, is een aantal van deze systemen op diverse locaties in het gebouw van de Grontmij in Amersfoort aangebracht. Vervolgens is onderzoek gedaan naar de toepassingsmogelijkheden en eigenschappen ervan in de praktijk.

 14. Zum biologisch-dynamischen Forschungsansatz – Nur philosophisches Beiwerk oder Erkenntnisbedingung einer Wissenschaft vom Leben?

  OpenAIRE

  Hagel, Ingo

  2002-01-01

  [Einleitung:] Die Biologisch-Dynamische Wirtschaftsweise ist die älteste unter den verschiedenen Methoden des Ökologischen Landbaus. Ihr geistiges Fundament ist eine Reihe von Vorträgen, die Rudolf Steiner (1861-1925) im Jahr 1924 in Koberwitz bei Breslau für Landwirte hielt (STEINER 1924a). Daher können ihre Voraussetzungen und Intentionen und auch ihr Forschungsansatz nicht losgelöst von dem spirituellen Weltbild der Anthroposophie, deren Begründer Rudolf Steiner ist, betrachtet werden. ...

 15. Resultaten van het RWS-RIKZ JAMP 2005 monitoringsprogramma van bot (Platichthys flesus L.) : Biologische gegevens van bot en milieukritische stoofen in bot

  NARCIS (Netherlands)

  Kotterman, M.J.J.

  2006-01-01

  In opdracht van RWS-RIKZ werden door het RIVO werkzaamheden uitgevoerd in het kader van het Joint Assessment and Monitoring Program van de OSPARCOM. De opdracht hield in het verkrijgen van biologische gegevens van bot. De werkzaamheden bestonden uit het verzamelen van monsters bot waarvan

 16. Resultaten van het RWS-RIKZ JAMP 2003 monitoringsprogramma van bot (Platychthys flesus L.). Biologische gegevens van bot en milieukritische stoffen in bot en mosselen

  NARCIS (Netherlands)

  Kotterman, M.J.J.

  2004-01-01

  In opdracht van RWS-RIKZ werden door het RIVO werkzaamheden uitgevoerd in het kader van het Joint Assessment and Monitoring Program van de OSPARCOM. De werkzaamheden bestonden uit het verzamelen van monsters bot waarvan biologische parameters werden bepaald. Tevens werden milieukritische stoffen

 17. Resultaten van het RWS-RIKZ JAMP 2006 monitoringsprogramma van bot (Platichthys flesus L.). Biologische gegevens van bot en milieukritische stoffen in bot

  NARCIS (Netherlands)

  Kotterman, M.J.J.; Barneveld, van E.

  2007-01-01

  De in dit rapport beschreven werkzaamheden werden door IMARES uitgevoerd op basis van een opdracht van Rijkswaterstaat- Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ) in het kader van het Joint Assessment and Monitoring Program van de OSPARCOM. De opdracht hield in het verkrijgen van biologische gegevens

 18. Resultaten van het Rijkswaterstaat JAMP 2008 monitoringsprogramma van bot (Platichthys flesus L.). Biologische gegevens van bot en milieukritische stoffen in bot

  NARCIS (Netherlands)

  Hoek-van Nieuwenhuizen, van M.; Barneveld, van E.

  2009-01-01

  De in dit rapport beschreven werkzaamheden zijn door Wageningen IMARES uitgevoerd op basis van een opdracht van Rijkswaterstaat in het kader van het Joint Assessment and Monitoring Program van de OSPARCOM. De opdracht hield in het verkrijgen van biologische gegevens van bot. De benodigde monsters

 19. Resultaten van het Rijkswaterstaat JAMP 2009 monitoringsprogramma van bot (Platichthys flesus L.). Biologische gegevens van bot en milieukritische stoffen in bot

  OpenAIRE

  Hoek-van Nieuwenhuizen, van, M.; Barneveld, van, E.

  2010-01-01

  De in dit rapport beschreven werkzaamheden zijn in 2009 door IMARES uitgevoerd op basis van een opdracht van Rijkswaterstaat in het kader van het Joint Assessment and Monitoring Program van de OSPARCOM. De opdracht hield in het verkrijgen van biologische gegevens van bot (visziekten). De benodigde monsters bot werden verzameld door IMARES. Tevens werd materiaal van bot verzameld voor chemisch onderzoek en geanalyseerd.

 20. Resultaten van het Rijkswaterstaat JAMP 2009 monitoringsprogramma van bot (Platichthys flesus L.). Biologische gegevens van bot en milieukritische stoffen in bot

  NARCIS (Netherlands)

  Hoek-van Nieuwenhuizen, van M.; Barneveld, van E.

  2010-01-01

  De in dit rapport beschreven werkzaamheden zijn in 2009 door IMARES uitgevoerd op basis van een opdracht van Rijkswaterstaat in het kader van het Joint Assessment and Monitoring Program van de OSPARCOM. De opdracht hield in het verkrijgen van biologische gegevens van bot (visziekten). De benodigde

 1. Resultaten van het RWS-RIKZ JAMP 2004 monitoringsprogramma van bot (Platichthys flesus L.). Biologische gegevens van bot en milieukritische stoffen in bot en mosselen

  NARCIS (Netherlands)

  Kotterman, M.J.J.

  2005-01-01

  In opdracht van RWS-RIKZ werden door het RIVO werkzaamheden uitgevoerd in het kader van het Joint Assessment and Monitoring Program van de OSPARCOM. De werkzaamheden bestonden uit het verzamelen van monsters bot waarvan biologische parameters werden bepaald. Tevens werden milieukritische stoffen

 2. Hoge kostprijs, maar concurrerend : 12,5 cent (grondhuisvesting) of 11,7 cent (volière) per biologisch ei

  NARCIS (Netherlands)

  Vermeij, I.

  2006-01-01

  De Animal Sciences Group in Lelystad heeft de productiekosten op het biologisch legpluimveebedrijf berekend. Bij de berekening van de kostprijs is uitgegaan van twee modelbedrijven, een bedrijf met grondhuisvesting en een bedrijf met volièrehuisvesting. Uit dit onderzoek blijkt dat de

 3. Prestatiekenmerken van de bepaling van As, Cd, Pb en Hg in voeding en biologisch materiaal met ICP-MS en AFS

  NARCIS (Netherlands)

  Velde-Koerts T van der; Bom CM; LAC

  1999-01-01

  Een ICP-MS-methode werd ontwikkeld voor de bepaling van As, Cd en Pb in salpeterzuur-destruaten van voeding en biologisch materiaal. De methode werd geoptimaliseerd op basis van minimale spectrale storingen en matrixeffecten met behulp van correctieformules, interne standaarden en

 4. Behaviour at landfills of waste having undergone mechanic-biological and thermal conditioning; Deponieverhalten mechanisch-biologisch und thermisch behandelten Restabfalls

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Danhamer, H.; Dach, J.; Jager, J. [Institut WAR, Darmstadt (Germany). FG Abfalltechnik

  1998-12-31

  The work studies, in landfill test reactors, water, gas and heat transport as well as gas and leachate formation in waste having undergone mechanical-biological and thermal conditioning. (orig.) [Deutsch] Es wurde der Wasser-, Gas- und Waermetransport, sowie die Gasbildung- und Sickerwasserbelastung mechanisch-biologisch und thermisch vorbehandelter Abfaelle in Deponieversuchsreaktoren untersucht. (orig.)

 5. Consequences of the amended Biomass Waste Ordinance for biological waste treatment; Konsequenzen der novellierten Bioabfallverordnung fuer die biologische Abfallbehandlung

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Kehres, Bertram [Bundesguetegemeinschaft Kompost e.V. (BGK), Koeln (Germany)

  2012-11-01

  The amended Biomass Waste Ordinance will bring about changes in biological waste treatment to which operators of composting and fermenting plants will have to adapt. The contribution outlines the most relevant changes; at the time of publication, it was not known how the Bundesrat would decide with regard to the Amendment, probably in late March 2012. (orig.) [German] Die Novelle der Bioabfallverordnung wird fuer die biologische Abfallbehandlung verschiedene Veraenderungen mit sich bringen, auf die sich Betreiber von Kompostierungs- und von Vergaerungsanlagen einzustellen haben. Auf die wesentlichen Aenderungen wird in diesem Beitrag eingegangen. Zum Zeitpunkt der Abfassung dieses Beitrages ist allerdings noch nicht vollstaendig bekannt, wie der Bundesrat - voraussichtlich Ende Maerz 2012 - ueber die Novelle abschliessend entscheiden wird. (orig.)

 6. Reduction of {sup 137}caesium contamination in wild boars by supplementing offered food with ammonium-iron-hexa-cyanoferrate; Reduktion der {sup 137}Caesium-Aktivitaet in Wildschweinen durch Zusatz von Ammonium-Eisen-Hexacyanoferrat (''Berliner Blau'') zum Kirrfutter

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Morfeld, P. [Evonik Industries AG, Essen (Germany). Inst. fuer Epidemiologie und Risikobewertung in der Arbeitswelt (IERA); Koeln Univ. (Germany). Inst. und Poliklinik fuer Arbeitsmedizin, Umweltmedizin und Praeventionsforschung; Reddemann, J.; Schungel, P. [Landesjagdverband Bayern e.V., Feldkirchen (Germany); Kienzle, E. [Muenchen Univ., Oberschleissheim (Germany). Lehrstuhl fuer Tierernaehrung und Diaetetik

  2014-06-15

  This replication study investigated whether the {sup 137}caesium ({sup 137}Cs) contamination of wild boars could be relevantly reduced under field conditions by adding ammonium-iron-hexa-cyanoferrate (AFCF; Prussian blue) to the food. In 285 wild boars that had been shot in six Bavarian hunting territories during the season (November until May) between 01 November 2010 and 10 December 2011 {sup 137}Cs contamination was analysed. Thirty-five animals originated from two hunting territories in which offered food had been supplemented with 1250 mg AFCF per kilogram food. The control animals showed a mean {sup 137}Cs contamination of 522 Bq/kg lean skeletal muscle meat. Direct (univariable) comparisons of the two experimental territories with the four control territories yielded a mean reduction in {sup 137}Cs contamination due to Prussian bluefeeding by -211 Bq/kg (p < 0.001). Multivariable mo dels that took potential confounders into account (age, weight, sex, hunting date, territory) estimated the effect to be -344 Bq/kg (p < 0.05). This replication study confirmed the finding of Kienzle et al. (12) who described a statistically significant reduction in {sup 137}Cs contamination by -380 Bq/kg due to the feeding of Prussian blue in other territories. [German] Gegenstand und Ziel: Diese Replikationsstudie pruefte, ob unter Feldbedingungen die Kontamination von Wildschweinen mit {sup 137}Caesium ({sup 137}Cs) durch Zugabe vn Ammonium-Eisen-Hexacyanoferrat (AFCF, ''Berliner Blau'') zum ausgelegten Futter relevant verringert werden kann. Material und Methoden: Bei 285 Wildschweinen, die zwischen dem 01.11.2010 und dem 10.12.2011 waehrend der Jagdsaison (November bis Mai) in sechs bayerischen Jagdrevieren erlegt worden waren, erfolgte eine Analyse der {sup 137}Cs-Aktivitaet. Von diesen Tieren stammten 35 aus zwei Revieren, in denen das ausgelegte Futter mit 1250 mg AFCF/kg Futter supplementiert worden war. Ergebnisse: Die Kontrolltiere wiesen eine

 7. Resultaten van het RWS-RIKZ JAMP 2006 monitoringsprogramma van bot (Platichthys flesus L.). Biologische gegevens van bot en milieukritische stoffen in bot

  OpenAIRE

  Kotterman, M.J.J.; Barneveld, van, E.

  2007-01-01

  De in dit rapport beschreven werkzaamheden werden door IMARES uitgevoerd op basis van een opdracht van Rijkswaterstaat- Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ) in het kader van het Joint Assessment and Monitoring Program van de OSPARCOM. De opdracht hield in het verkrijgen van biologische gegevens van bot. De benodigde monsters bot werden verzameld door IMARES. Tevens werd materiaal van bot verzameld voor chemisch onderzoek en geanalyseerd.

 8. Mechanical-biological waste treatment and anaerobic processes. 59. information meeting, Neuwied, October 1999; Mechanisch-biologische Restabfallbehandlung und Anaerobverfahren. 59. Informationsgespraech in Neuwied im Oktober 1999

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Hangen, H.O.; Euler, H.; Leonhardt, H.W. [comps.

  1999-10-01

  This proceedings volume discusses the specifications for and cost of mechanical-biological waste treatment, the optimisation of economic efficiency and pollutant emissons, the combination of mechanical-biological and thermal waste treatment processes, the value of mechanical-biological waste treatment, waste management concepts, process engineering and practical experience, and the eco-balance of the process. [German] Themen dieses Proceedingsbandes sind: Anforderungen und Kosten der mechanisch-biologischen Abfallbehandlung; Optimierung der Wirtschaftlichkeit und Emissionssituation; Kombination von mechanisch-biologischer und thermischer Muellbehandlung; Bewertung der mechanisch-biologischen Abfallbehandlung, Abfallwirtschaftskonzepte, Verfahrenstechnik und Betriebserfahrungen; Oekobilanz. (SR)

 9. New results by adding additives to rapidly biodegradable lubricants; Neue Ergebnisse zum Thema: Additivierung von biologisch schnell abbaubaren Schmierstoffen

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Fessenbecker, A.; Rossrucker, T.; Korff, J.

  1999-01-01

  Fluids of two different chemical categories are currently established in the market as the basic oils for rapidly biodegradable lubricants: Polyglycols and organic esters, the latter representing the more significant volume. The wide range of substances in ester chemistry and the resulting variety in properties such as oxidative stability, hydrolytic stability, corrosion protection and wear protection properties necessitate a differentiated view of, for instance, the additives used. Standard lubricant tests are used to analyze these substances and properties. Classification in three different groups helps us come to clear terms with the wide variety of esters available. - Unsaturated native esters (rapeseed oil, sunflower seed oil, etc.); - unsaturated synthetic esters (TMP oleates, etc.); - saturated synthetic esters (dicarboxylic acid esters, etc.). The test result for the different additives, among them readily biodegradable ones, in typical representatives of the above ester classes are compared as the basis for evaluation of sometimes widely varying behaviour in each basic fluid. Attempts are made to analyze various interrelationships between additives and technical properties, e.g. influence of the choice of additives on the hydrolytic stability of esters. Acidic or highly alkaline additives catalyze the destruction of esters and should be avoided. Tests acc. to-ASTM-D 2619 (`Coca-Cola` Test) and ASTM-D 943 (`TOST-Test`) reveal ways to improve the hydrolytic properties with hydrolytic protoction additives. The oxidative behaviour of esters with varying degrees of saturation makes it necessary to optimize the antioxidants for a given system of basic oil. This is shown clearly on the basis of trial results with standardized lubricant oxidation tests. (orig.) [Deutsch] Als Basisoele fuer biologisch schnell abbaubare Schmierstoffe haben sich derzeit am Markt zwei chemisch unterschiedliche Kategorien von Fluessigkeiten etabliert: Polyglykole und organische Ester

 10. Biological monitoring of blood toluene in exposed printing shop workers; Biologisches Monitoring von Toluol am Beispiel belasteter Druckereiarbeiter

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Hammer, K.D. [Hamburg Univ. (Germany). Ordinariat fuer Hygiene; Pietsch, S. [Hamburg Univ. (Germany). Ordinariat fuer Hygiene; Pfeiffer, E.H. [Hamburg Univ. (Germany). Ordinariat fuer Hygiene

  1993-11-01

  42 toluene exposed printing workers were monitored and the results compared with those of a control group of 45 blood donors. Monitoring was done by means of blood toluene and hippuric acid excretion measurements. The mean indoor air concentration of toluene amounted to 230 mg/m{sup 3}. The blood toluene averaged up to 830 {mu}g/l. The median of hippuric acid excretion was in the range of 0,405 mg/mg creatinine for the control group and 1,938 mg/mg creatinine for the exposed group respectively. Hippuric acid showed a positive correlation toward ORSA-tube toluene measurements with good significance (p=0,000). Considerable high individual deviations in toluene metabolism occurred, and were discussed as a result of smoking and drinking behavior. (orig.) [Deutsch] 42 Druckereiarbeiter, die einer Raumluft mit einer mittleren Toluolkonzentration von 230 {mu}g/m{sup 3} exponiert waren, wurden untersucht und die Ergebnisse einer unbelasteten Kontrollgruppe bestehend aus 45 Blutspendern gegenuebergestellt. Als Parameter fuer ein biologisches Monitoring wurde die Blut-Toluolkonzentration und die Exkretion von Hippursaeure verwendet. Die Blut-Toluolkonzentration lag im Mittel bei 830 {mu}g/l. Der Mittelwert der Hippursaeure im Urin der unbelasteten Gruppe lag bei 0,405 mg/mg Kreatinin und der belasteten Gruppe bei 1,938 mg/mg Kreatinin. Die Hippursaeureausscheidung war hoch signifikant mit den Werten der ORSA-Roehrchen fuer die Luft-Toluolkonzentration korreliert (p=0,000). Erhebliche individuelle Abweichungen im Toluol-Metabolismus wurden deutlich und anhand von Rauch- und Trinkgewohnheiten diskutiert. (orig.)

 11. Biologischer Anbau von Strauchbeeren

  OpenAIRE

  Schmid, Andi

  2004-01-01

  Das Merkblatt enthält auf Österreich angepasste, praxisnahe Informationen zur Produktion von hochwertigen Strauchbeeren wie Himbeeren, Brombeeren, Johannisbeeren, Stachelbeeren und Heidelbeeren. Weiterhin: übersichtliche Hinweise zur Planung, Standortwahl, Sortenauswahl, Bodenvorbereitung und Pflanzung, Bewässerung, Nährstoffversorgung, Witterungsschutz, Beikrautregulierung, Ernte und Lagerung. (Diese Publikation enthält spezifische Informationen für Österreich)

 12. Biologische Internationale Handel

  NARCIS (Netherlands)

  Bakker, J.H.; Bunte, F.H.J.

  2009-01-01

  Organic products are considered to have a major impact worldwide on sustainable development due to their contribution to a better environment and the improvement of animal welfare. On behalf of the Dutch Ministry of Agriculture, Nature and Food Quality, the market for organic products is being

 13. Mechanical-biological waste conditioning with controlled venting - the Meisenheim mechanical-biological waste conditioning plant; Mechanisch-biologische Restabfallbehandlung nach dem Kaminzugverfahren - MBRA Meisenheim

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Hangen, H.O. [Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Bad Kreuznach, Bad Kreuznach (Germany)

  1998-12-31

  The decision of the rural district of Bad Kreuznach to propose creating facilities for mechanical-biological waste conditioning at the new northern Meisenheim landfill was consistent and correct. It will ensure that the material deposited at this new, state-of-the-art landfill is organically `lean` and can be deposited with a high density. Preliminary sifting of the material prior to depositing safeguards that no improper components are inadvertently included. Three years of operation warrant the statement that waste components that cannot be appropriately biologically conditioned should be eliminated prior to rotting. (orig.) [Deutsch] Die Entscheidung des Landkreises Bad Kreuznach, der neu eingerichteten Norddeponie Meisenheim eine MBRA vorzuschlaten, war auf jeden Fall konsequent und richtig. Es ist damit sicher gestellt, dass in diesem neuen nach dem Stand der Technik eingerichteten Deponiebereich von Anfang an ein Material eingelagert wird, das `organisch abgemagert` ist und mit hoher Einbaudichte eingebaut werden kann. Die Sichtung des gesamten Deponie-Inputs in der Vorsortierhalle gibt ein Stueck Sicherheit, dass keine nicht zugelassenen Stoffe verdeckt dem Ablagerungsbereich der Deponie zugefuehrt werden. Nach mehr als 3 Jahren Betriebszeit kann festgestellt werden, dass biologisch nicht sinnvoll behandelbare Abfallbestandteile vor dem Rotteprozess abgetrennt werden sollten. (orig.)

 14. Higher efficiency of the filtration stage in the treatment of biologically treated waste water for reuse (MESAB II). Final report; Erhoehung der Effizienz der Filtrationsstufe bei der Aufbereitung von biologisch behandeltem Abwasser zur Mehrfachnutzung (MESAB II). Abschlussbericht

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Marzinkowski, J.M. [Bergische Univ., Wuppertal (Germany); Fiedler, P.; Hartmann

  2002-07-01

  The work focussed on the microfiltration of biologically pretreated waste water of the textile finishing industry. By enhancing the filtration capacity from 25-30 l/m{sup 2}h to about 45 l/m{sup 2}h and lower energy consumption, the cost was to be reduced from 2.30 EUR/m{sup 3} to less than 1.80 EUR/m{sup 3}, thus making water recirculation economically efficient. Biological deposits on the filter membranes were to be removed without interrupting the filtering process and without using biocides or other aggressive chemical substances. (orig.) [German] Bei der Mikrofiltration von biologisch vorbehandeltem Abwasser aus der Textilveredlung sollten durch Erhoehung der Filtratleistung von bisher 25 bis 30 L/m{sup 2}h auf ca. 45 L/m{sup 2}h und Verringerung des Energieverbrauches die Kosten fuer die Aufbereitung des Abwassers fuer einen Wiedereinsatz als Brauchwasser bei verschiedenen Textilveredlungsprozessen von bisher 2,30 Euro/m{sup 3} (Az. 10890) auf weniger als 1,80 Euro/m{sup 3} gesenkt werden und somit die Wirtschaftlichkeit der Brauchwasserrueckgewinnung erreicht werden. Die Entfernung biologischer Belaege von den Filtrationsmembranen sollte ohne Unterbrechnung der Filtratgewinnung und ohne Verwendung von Bioziden oder anderen aggressiven Chemikalien erfolgen. (orig.)

 15. Evaluation of combustion experiments conducted during the research and development project ``Mechanical-biological waste conditioning in combination with thermal processing of partial waste fractions``; Auswertung der Verbrennungsversuche zum Forschungs- und Entwicklungsvorhaben ``mechanisch-biologische Restmuellbehandlung unter Einbindung thermischer Verfahren fuer Teilfraktionen``

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Jager, J.; Lohf, A.; Herr, C. [Institut WAR, Darmstadt (Germany)

  1998-12-31

  The technical code on municipal waste makes specific demands on waste to be deposited at landfills which can only be met if mechanical-biological conditioning of waste as well as thermal processing of partial waste fractions are continued also in the future. But waste that has undergone mechanical or mechanical-biological conditioning presents different combustion properties from those of unconditioned waste. In this second stage of the research project, the thermal processability of waste having undergone mechanical or mechanical-biological conditioning was studied. Together with the results from the first project stage, where the throughput represented exclusively mechanically conditioned material, the results of the latter measuring campaigns comprehensively demonstrate possibilities for the thermal processing of partial waste fractions having undergone biological-mechanical conditioning, and inform on changes in plant performance. (orig.) [Deutsch] Um die in der TA-Siedlungsabfall an den abzulagernden Restmuell gestellten Deponieeingangsbedingungen zu erfuellen, muss neben einer mechanisch-biologischen Aufbereitung bei Teilfraktionen auch weiterhin eine thermische Behandlung eingeplant werden. Die Verbrennungseigenschaften von mechanisch oder mechanisch-biologisch vorbehandeltem Restmuell weichen allerdings von denen von unbehandeltem Restmuell ab. In dieser zweiten Projektphase des Forschungsvorhabens wurde eine Untersuchung bezueglich der thermischen Behandelbarkeit von mechanisch und auch biologisch vorbehandeltem Muell durchgefuehrt. Die Ergebnisse der Messkampagnen bilden zusammen mit den Ergebnissen der ersten Projektphase, in der ausschliesslich mechanisch vorbehandeltes Material durchgesetzt wurde, eine umfassende Darstellung ueber Moeglichkeiten und veraenderte Anlagenverhalten bei der thermischen Behandlung von Teilfraktionen aus der biologisch-mechanisch Vorbehandlung. (orig.)

 16. Biologische Groente met Meer Waarde

  NARCIS (Netherlands)

  Weening, K.

  2005-01-01

  Purpose of the project is to develop an added value concept of tomato and cucumber, through integrating various areas of expertise. Five companies (two growers, a wholesaler, a retailer and a health shop supplier) cooperate with two institutes (PPO glasshouse and A&F). The project consists of

 17. Voeding biologische melkschapen : praktijkevaluatie voedernormen

  NARCIS (Netherlands)

  Verkaik, J.C.; Hindle, V.A.; Middelkoop, van J.A.; Riel, van J.W.; Sebek, L.B.J.

  2009-01-01

  On-farm assessment indicates that present feeding standards for dairy sheep lead to overestimation in protein requirement. The proposed lowering of the (protein) standards can be justified on both nutritional and economical grounds. The proposed lowering in feed protein allowance will lead to

 18. Ecotoxicological and human toxicological risk assessment of PAH-contaminated soils before and after biological treatment; Oekotoxikologische und humantoxikologische Risikobewertung PAK-belasteter Boeden vor und nach biologischer Behandlung

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Roos, P.H.; Hanstein, W.G. [Bochum Univ. (Germany). Inst. fuer Physiologische Chemie; Weissenfels, W.D. [RAG Umwelt Kommunal GmbH, Bottrop (Germany); Afferden, M. van [IMTA, Jiutepec, Mor. (Mexico); Pfeifer, F. [DMT-Gesellschaft fuer Forschung und Pruefung mbH, Essen (Germany)

  2000-07-01

  The goal of the present work is to assess the adverse effects of soil bound polycyclic aromatic hydrocarbons (PAH) which remain in soils after biological remediation. We focus on risk assessment for mammalian species with respect to the oral uptake of contaminated soil particles and compare the results of a biomarker test with those of an ecotoxicological assay, the bioluminescence inhibition test with Vibrio fischeri. As a biomarker effect in mammals, we determined the liver microsomal cytochrome P450 enzyme CYP1A1 which is induced by PAH in exposed rats. After biological soil treatment, different amounts of PAH remain in the soil depending on the soil properties and initial pollutant composition. Particularly, higher condensated PAH resists biological treatment due to its hydrophobicity. In addition, high amounts of organic carbon in the soils affect remediation efficiency. In the bioluminescence inhibition test, eluates of all biologically treated soils studied do not reveal any or only low inhibitory effects. In contrast, the oral uptake of biologically treated contaminated soils leads to induction levels for CYP1A1 similar to those in the untreated samples. A good correlation is obtained between CYP1A1 levels and the amount of 5 and 6-ring PAH in the soil samples. The main result is that the remediation efficiency determined by the luminescence test is not reflected by the biomarker test, a finding which indicates the high bioavailability of residual PAH in soils. Consequently, new criteria for human risk assessment can be delineated. (orig.) [German] Ziel dieser Arbeit ist es, moegliche toxische Wirkungen PAK-belasteter Boeden vor und nach biologischer Sanierung zu erfassen. Hierbei liegt der Schwerpunkt auf der Abschaetzung des Risikos fuer Saeugetiere nach oraler Aufnahme von Bodenpartikeln. Als Biomarker-Effekt fuer die PAK-Aufnahme haben wir in Ratten die Induktion des lebermikrosomalen P450-Enzyms CYP1A1 bestimmt, dessen Expression durch PAK moduliert

 19. Biodegradable plastics in composting. Results of a practical experiment in the Bad Duerkheim district; Einsatz von biologisch abbaubaren Kunststoffen in der Kompostwirtschaft. Erkenntnisse und Erfahrungen aus dem Praxisversuch im Landkreis Bad Duerkheim

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Pabst, Klaus [Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Bad Duerkheim, Bad Duerkheim (Germany)

  2012-11-01

  For collecting biomass waste, about 65,000 households in the Bad Duerkheim district were given ten bags each of the compostable BASF plastic material Ecovio {sup registered} FS. The biomass waste collected in the Ecovio {sup registered} bags were composted in a composting plant. After the compost process, no residues of the Ecovio {sup registered} bags were found in the rotting, i.e. they are completely degradable. Neither the compost quality nor the working processes in the composting plant were affected, and there was no bigger volume of sorting residues. 90% of the users stated that they were satisfied with the new biomass waste bags. (orig.) [German] Fuer die Entsorgung des Bioabfalls erhielten rund 65.000 Haushalte aus dem Landkreis Bad Duerkheim je zehn Biomuelltuten aus dem kompostierbaren BASF-Kunststoff Ecovio {sup registered} FS. Die in diesen Ecovio {sup registered} -Tueten gesammelten Bioabfaelle wurden im Biokompostwerk zu Kompost verarbeitet. Nach dem Kompostierungsprozess konnten keine Reste der Ecovio {sup registered} -Folien mehr in der Rotte gefunden werden, und sie wurden vollstaendig biologisch abgebaut. Durch den Einsatz dieser Tueten wurden weder die Kompostqualitaet noch die Arbeitsablaeufe im Biokompostwerk beeintraechtigt. Eine Erhoehung der Sortierreste war nicht festzustellen. Im Rahmen einer Kundenbefragung aeusserten sich rund 90% zufrieden mit dem Einsatz dieser Biomuelltueten. (orig.)

 20. Cleaning of process and excess water from organic waste fermentation with a combination of biological treatment stage and microfiltration; Reinigung von Prozess- und Ueberschusswaessern aus der Bioabfallvergaerung durch Kombination aus biologischer Stufe und Mikrofiltration

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Buer, T.; Schumacher, J. [Technische Hochschule Aachen (Germany). Lehrstuhl und Inst. fuer Siedlungswasserwirtschaft

  1999-07-01

  Within the framework of an R and D project sponsored by the Deutsche Bundesstiftung Umwelt, cleaning of process and excess water from organic waste fermentation plants was studied at the Institute for Siedlungswasserwirtschaft of Aachen Technical University RWTH. The focus in studying these waste waters was on the adaptation and optimization of the ZenoGem {sup trademark} process - a biological cleaning technique with an integrated microfiltration membrane. The use of this technology had the following objectives: to safeguard compliance with the limiting values for direct or indirect discharge of excess water and to reduce the heavy metal freight of circulating process water reentering the fermentation process for mashing raw organic waste. Thus the pollutant content of the fermentation residue was to be cut down. (orig.) [German] Im Rahmen eines von der Deutschen Bundesstiftung Umwelt gefoerderten Forschungs- und Entwicklungsvorhabens wurde am Institut fuer Siedlungswasserwirtschaft der RWTH Aachen die Prozess- und Ueberschusswasserreinigung von Bioabfallvergaerungsanlagen untersucht. Dabei stellte die Adaption und Optimierung des ZenoGem {sup trademark} -Verfahrens - ein biologisches Reinigungsverfahren mit integrierter Mikrofiltrationsmembran - fuer diese Abwaesser den Untersuchungsschwerpunkt dar. Ziel war es, mit dieser Technologie zum einen die Grenzwerte fuer eine direkte oder indirekte Einleitung des Ueberschusswassers zu gewaehrleisten und zum anderen die zirkulierenden Prozesswaesser, die in den Vergaerungsprozess zum Anmaischen der Roh-Bioabfaelle zurueckgefuehrt werden, an Schwermetallen zu entfrachten. Hierdurch sollte eine Schadstoffreduktion im Gaerreststoff erzielt werden. (orig.)

 1. Kunnen biologische herkauwers zonder synthetische vitaminen

  OpenAIRE

  Smolders, E.A.A.; Kan, C.A.

  2004-01-01

  Uit berekeningen blijkt dat er voor koeien in de stalperiode soms een tekort dreigt aan vitamine D en E. Voor vitamine A geldt dat alleen in rantsoenen met uitsluitende hooi. Gehalten van vitamine A in voordroogkuilen van gras/klaver op Bioveembedrijven komen redelijk overeen met literatuurgegevens. Die van vitamine E waren de helft van wat verwacht werd en het gehalte aan vitamine D was in de Nederlandse kuilen veel hoger dan wat elders gevonden is.

 2. Haben repetitive DNA-Sequenzen biologische Funktionen?

  Science.gov (United States)

  John, Maliyakal E.; Knöchel, Walter

  1983-05-01

  By DNA reassociation kinetics it is known that the eucaryotic genome consists of non-repetitive DNA, middle-repetitive DNA and highly repetitive DNA. Whereas the majority of protein-coding genes is located on non-repetitive DNA, repetitive DNA forms a constitutive part of eucaryotic DNA and its amount in most cases equals or even substantially exceeds that of non-repetitive DNA. During the past years a large body of data on repetitive DNA has accumulated and these have prompted speculations ranging from specific roles in the regulation of gene expression to that of a selfish entity with inconsequential functions. The following article summarizes recent findings on structural, transcriptional and evolutionary aspects and, although by no means being proven, some possible biological functions are discussed.

 3. Opstandige biologische bestrijder van het wortelknobbelaaltje

  NARCIS (Netherlands)

  Wurff, van der A.W.G.

  2007-01-01

  Uit een in vitro toets blijkt dat de bacterie Pasteuria penetrans een veelbelovende bestrijder is van het wortelknobbelaaltje. De bacterie heeft echter een sterke voorkeur voor bepaalde stammen uit een kas van een bioteler van kasgroenten. Knobbelaaltjes bij andere biotelers lieten de bacterie links

 4. Biologische beheersing wortelvlieg (Psila rosae) in 2009

  NARCIS (Netherlands)

  Broek, van den R.C.F.M.; Gruppen, R.; Kamstra, J.H.

  2010-01-01

  Since 2007 Applied Plant Research (PPO) investigates whether the carrot root fly (Psila rosae) can be disorientated by applying strong smelling oils. A mature carrot root fly can find a carrot field by smell. The question is whether the smell of carrots may be masked by strong smelling oils so that

 5. Biologische Wirkungen der Bestrahlung mit schweren Ionen

  Science.gov (United States)

  Kiefer, Jürgen

  1982-06-01

  Experiments with accelerated heavy ions may contribute to the understanding of biological radiation action. After outlining the theoretical background experiments are described which were carried out at the UNILAC-machine (Gesellschaft für Schwerionenforschung, Darmstadt, Germany) where ions up to uranium can be accelerated to maximal specific energies of 10 MeV/u. Yeast cells served as biological test systems with the synthesis of ribosomal RNA (r-RNA), colony-forming ability and mutation induction as experimental endpoints. A relationship between action and energy deposition by individual particles can be demonstrated for the inhibition of r-RNA synthesis, in other cases the ion energy plays also an important role indicating that the interaction of δ-electrons from different particles contributes significantly to the biological effect.

 6. Criterions for recognition of soil contamination for testing of soil extracts by means of biological testing - determination of ``baseline responses`` of noncontaminated soils; Kriterien zur Erkennung von Bodenkontaminationen bei der Testung von Bodenextrakten mit Hilfe biologischer Wirktests - Ermittlung der ``Grundlevel-Antworten`` unkontaminierter Boeden

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Schuphan, I.; Gaipl, S.; Herlitz, E.; Schreiner, J.; Tietz, U. [Technische Hochschule Aachen (Germany). Lehrstuhl fuer Biologie 5

  1997-07-01

  One way to discover contaminations of soil in future is to use biological testing of soil extracts. For this purpose the baseline responses of the biological test systems have to be determined as a basis to distinguish between effects of natural soil components and those of contaminates. These basic level responses have been collected using water and organic extracts of 15 `uncontaminated` soils from different areas of Germany. The use of extracts for testing requires references between the soil extract, the soil itself and the test system. Starting values and the window of competence for testing are proposed. The starting value 1 SE is realized by equivalence of extract aliqouts of a defined soil amount (gramm soil equivalent, g SE) and the amount of test-(cultur)medium in g. The effect limits should be at least the double standard deviation of the blank (extract without soil components). In some test systems higher effect levels have to be fixed according to screening values of `uncontaminated` soils. If no relation can be found to the test-(culture)medium the so called window of competence has to be defined. This is necessary e.g. for the Salmonella mutagenicity test using agar as test medium. In this case screening results of `uncontaminated` soil extracts lead to a gramm Se range, the window of competence, inbetween which no natural response will be found. Extracts giving a mutation ratio (number of revertant colonies from sample extracts/number colonies from the blank) of {>=}2 were considered positively mutagenic. (orig.) [Deutsch] Es sollen kuenftig Bodenkontaminationen durch Testung der entsprechenden Bodenextrakte mit biologischen Wirktests aufgedeckt werden. Dazu muss als Voraussetzung der Grundlevel biologischer Antworten `unbelasteter` Boeden in Testsystemen bestimmt werden. Dieser wurde mit waessrigen und organischen Extrakten von ueber 15 `unbelasteten` Boeden aus verschiedenen Gegenden Deutschlands ermittelt. Die Verwendung von Extrakten fuer die

 7. Het biologische ei in beeld : consumentenonderzoek in Nederland en Duitsland

  NARCIS (Netherlands)

  Wijk, van E.E.C.; Riet, van 't J.P.; Tacken, G.M.L.; Winter, de M.A.

  2010-01-01

  The Dutch organic egg industry wants to stimulate the demand for Dutch organic eggs in both the Dutch and German markets. In both markets the primary aim is to increase the market share, besides which the industry wants to raise the profile of the Dutch product in the German market. The aim of this

 8. Polychaete Anneliden verzameld door Het Rijksinstituut voor Biologisch Visscherijonderzoek

  NARCIS (Netherlands)

  Horst, R.

  1920-01-01

  Lepidonotus squamatus L. juv. Waarn. 134. Enkhuizerzand. 7 Febr. 1909. Zooals vroeger door mij aangetoond, is deze soort vrij gemeen in de Zuiderzee. Eunoa nodosa M. Sars. Waarn. 16. 55° 40' N.Br., 0° 50' W.L. 8 Maart 1914. Harmothoë (Evarne) impar (Johnst.). Waarn. 69. Molengat. 16 Oct. 1913. De

 9. Fysische, chemische en biologische bestrijding van pectinolytische Erwinia's

  NARCIS (Netherlands)

  Wolf, van der J.M.; Doorn, van J.

  2006-01-01

  Rotveroorzakende bacteriën, met name pectinolytische Erwinia spp., zijn verantwoordelijk voor veel schade in de diverse gewassen, vooral in de teelt van aardappelen en de bloembolgewassen hyacint, zantedeschia en iris. In deze literatuurstudie worden de beschikbare gegevens nog eens nader bekeken

 10. Marktontwikkeling biologische (vers)producten in de bedrijfscateringketen : eindrapport AKK

  NARCIS (Netherlands)

  Jong, de P.W.G.A.

  2004-01-01

  Company catering should fulfill an important role in the nationwide objective to let 5% of consumer expenses be on organic products. During the working week, millions of consumers have lunch in the company restaurant. Introducing organic products in company catering reaches a large group of

 11. Opfok van biologische leghennen in verschillende Europese landen

  NARCIS (Netherlands)

  Bestman, M.W.P.

  2008-01-01

  At EU-level there are no specific regulations for organic rearing hens. Therefore the different countries use different interpretations of the rules that do exist. However, not only the rules vary per country, but also the way the rearing is being organised in the different countries. From a study

 12. Onderzoek naar aanwezigheid van legionella in biologische luchtwassers bij stallen

  NARCIS (Netherlands)

  Melse, R.W.; Schalk, J.A.C.; Bartels, A.A.

  2015-01-01

  In an earlier study it was concluded, based on literature and interviews, that biotrickling filters might be responsible for airborne transmission of Legionella bacteria. Risk factors in this type of systems are recirculating of trickling water with a pH close to neutral and the use of spray nozzles

 13. Biologische reiniging van baggerspecie op de landfarm Kreekraksluizen; monitoring 2001

  NARCIS (Netherlands)

  Harmsen, J.; Toorn, van den A.; Dijk-Hooyer, van O.M.; Zweers, A.J.; Bouwman, L.A.; Ma, W.C.; Bodt, J.M.

  2002-01-01

  De monitoring betreft de afbraak van PAK, minerale olie; en het gedrag van zware metalen. De species zijn afkomstig van de Geulhaven (Rotterdam), de havens van Wemeldinge en Zierikzee, de Petroleumhaven (Amsterdam)

 14. Het gezonde van biologisch voedsel: de beleving van consumenten

  NARCIS (Netherlands)

  Wijk, van E.E.C.; Ronteltap, A.; Jager, L.C.

  2009-01-01

  On the basis of a literature study, group interviews and an online questionnaire, an investigation was carried out into what light users - people who occasionally buy organic products - believe makes food in general - and organic food in particular - healthy

 15. Actieve biologische Monitoring Zoete Rijkswateren: microverontreinigingen in zoetwatermosselen - 2015

  NARCIS (Netherlands)

  Kotterman, M.J.J.

  2014-01-01

  Rijkswaterstaat van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu is in 1992 gestart met de uitvoering van het monitoringprogramma “Monitoring Zoete Rijkswateren”. Dit vormt een onderdeel van de “Monitoring van de Waterstaatkundige Toestand des Lands” (MWTL). Doelstellingen van de metingen zijn: - het

 16. Biologisch-dynamische Forschung zwischen "wissenschaftlicher Weltsicht" und "Ideologie"

  OpenAIRE

  Eysel, Georg

  2002-01-01

  Der Beitrag zeigt den Konflikt zwischen "wertefreier" Wissenschaft und "ganzheitlicher" Forschung auf. Ein Zusammenspiel bio-dynamischer Forschung und der Anthroposophie mit anderen Disziplinen könnte einen Beitrag zu einem neuen Wissenschaftsbegriff mit umfassender Weltanschauung leisten. Dialog, Verständnis, Toleranz, Offenheit, kritisches Hinterfragen und Mut zur sinnvollen Anpassung sind dafür notwendige Schritte.

 17. Invoegen, uitvoegen en ritsen : over de dynamiek van biologische membranen

  NARCIS (Netherlands)

  Helms, J.B.

  2003-01-01

  De titel 'INVOEGEN, UITVOEGEN EN RITSEN' duidt op dynamische processen, die zich alleen kunnen afspelen door middel van samenwerkingsverbanden. Er valt niets in te voegen, uit te voegen of te ritsen als er geen medespelers zijn. Als deze titel ergens op van toepassing is, dan is het wel de

 18. Lage krachtvoergiften en diergezondheid in de biologische melkveehouderij

  NARCIS (Netherlands)

  Zom, R.L.G.; Smolders, E.A.A.

  2009-01-01

  Organic dairy farmers have multiple reasons to choose a farm strategy with low concentrate input per unit of milk produced. First and foremost, concentrates and concentrate replacers of organic origin are expensive. Therefore, depending on the milk prices, concentrate feeding is often uneconomical.

 19. Emissies uit de biologische veehouderij : processen en factoren

  NARCIS (Netherlands)

  Mosquera Losada, J.; Hol, J.M.G.; Groenestein, C.M.

  2012-01-01

  Organic farming places greater demands on animal welfare, for example by requiring the use of straw and more space available to the animals in the animal house as well as outdoors. There is still little known on the environmental impacts of the organic livestock production. The aim of this research

 20. Biologisch en gemak : een combinatie voor de toekomst?

  NARCIS (Netherlands)

  Wijk, van E.E.C.; Tacken, G.M.L.

  2008-01-01

  The aim of this consumer survey was to explore how convenience can be combined with the product fresh organic meat. In the survey, 24 light users of fresh organic meat were asked for their opinion on what organic stands for, in particular in relation to fresh organic meat. It also investigated what

 1. Neuropsychiatrie of biologische psychiatrie; een toekomstvisie in historisch perspectief.

  Science.gov (United States)

  Verhoeven, W M; Tuinier, S

  1999-06-01

  Neuropsychiatry or Biological Psychiatry There is an urgent need to reconsider the position of psychiatry within the neurosciences because of the exploding knowledge about the relationship between brain and behaviour and the delay in implementation of new findings due to the separation of neurology and psychiatry. Biological psychiatry and psychopharmacology originate from the discovery by chance of psycho-active compounds in the early fifties and have contributed to the scientification of psychiatry. The impact of biological psychiatry for the pathophysiology of psychiatric disorders, however, is limited as a result of its biased orientation on neurotransmitters and receptors. The neuropsychiatric paradigm integrates knowledge from several domains, such as functional neuroanatomy, genetics and endocrinology and opens new vistas for the involvement of neuronal circuits in the initiation and maintenance of behavioural disturbances. In addition, novel and more specific treatment modalities may emerge.

 2. Waardering van de duurzaamheidsprestaties van de biologische landbouw

  NARCIS (Netherlands)

  Meeusen, M.J.G.; Reinhard, A.J.; Bos, E.J.

  2008-01-01

  New insights into the contribution of organic agriculture to a sustainable society form the background to a study aimed at re-evaluating the social effects of the organic sector. This study compares the social costs and benefi ts of organic agriculture with those of regular agriculture. The focus is

 3. Bioremediation without earth moving. Biologische Altlastensanierung ohne Erdaushub

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Franz, B; Knapp, A; Mueller, D

  1992-05-01

  According to rough estimates, there are 70,000 sites in the pre-unification Federal Republic of Germany where contamination is suspected. Some 50 to 60% of the contaminated sites are suitable for bioremediation. The Bioux-S process permits in-situ cleanup without any need for complicated and expensive earth moving operations. The culture conditions of the aerobic microorganisms already present in the soil are improved by the introduction of pure oxygen and special nutrients. Such microorganisms are already ideally adapted to the contaminants present and utilise them partly as nutrients and partly to maintain their energy balance. The process has already been successfully used for bioremediation of refinery and gasworks as well as chemical production sites. (orig.).

 4. Method for increasing the activity of fuel cell electrodes containing tungsten carbide. Verfahren zur Steigerung der Aktivitaet von Brennstoffelektroden, die Wolframcarbid enthalten

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Binder, H.; Koehling, A.; Kuhn, W.; Lindner, W.; Sandstede, G.

  1977-10-13

  An increase in the activity of electrodes containing tungsten carbide for a low-temperature fuel cell with sulfuric acid as electrolyte can be achieved, if one operates the electrodes for a few hours (5-20 h) in the presence of hydrogen and a means of reduction (formaldehyde, hydrazene) in a voltage range of between +500 and +800 mV (relative to the H/sub 2/ electrode). A corrosion resistant layer is formed, which is assumed to have the composition WC/sub X/O/sub y/H/sub z/.

 5. Bioactivity test and GRW biogas yield test. Methods for optimizing biogas plants for anaerobic digestion of biowaste; Rostocker Aktivitaets- und GRW-Biogasertragstest. Einsatz zur Optimierung von Abfallvergaerungsanlagen

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Engler, Nils [Rostock Univ. (Germany). Lehrstuhl Abfall- und Soffstromwirtschaft; Schiffner, Maik [Rostock Univ. (Germany). Forschungsvorhaben ' ' Bilanzierung von Stoff- und Energiestroemen' ' ; Nelles, Michael [Rostock Univ. (Germany). Lehrstuhl Abfall- und Soffstromwirtschaft; Rostock Univ. (Germany). Inst. fuer Umweltingenieurwesen; Fritz, Thomas

  2010-03-15

  Anaerobic digestion to obtain biogas is one option for energetic use of biodegradable waste. Data as e. g. the expected biogas yield, the biogas composition or inhibition effects are essentially to estimate the potentials and risks of the use of biowaste in commercial bio gas plants. To deliver such data, several test methods were developed. The GRW biogas yield test was first applied at the university of applied science in Goettingen and enhanced in cooperation with the University of Rostock. The test is particularly suitable for inhomogeneous samples as e. g. biowaste. The Bioactivity Test is still under development. First results have shown that the test can be applied for the detection of potentially inhibition effects. Combination of both Tests can deliver data for optimizing biogas plants for anaerobic digestion of biowaste (orig.)

 6. GBD 2000 - Proceedings of the 4. annual meeting of 'Gesellschaft fuer Biologische Strahlenforschung'; GBS 2000 - Proceedings der 4. Jahrestagung der Gesellschaft fuer Biologische Strahlenforschung

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Eckardt-Schupp, F.; Ahne, F.; Kistler, M. (eds.) [Gesellschaft fuer Strahlen- und Umweltforschung mbH Muenchen, Neuherberg (Germany). Inst. fuer Strahlenbiologie

  2000-07-01

  The headings of the meeting were as follows: Radiation chemistry and micro beam irradiation; DNA radiation damage and biological models; DNA repair; genetic radiation effects; radiation effects and stress effects on gene expression; cellular radiobiology; radiobiology of tumors and normal tissues; epidemiology.

 7. Biologische grondontsmetting bij de teelt van trekheesters: Implementatie van een alternatieve ontsmettingsmerhode in de praktijk

  NARCIS (Netherlands)

  Ludeking, D.J.W.; Hamelink, R.; Bloemhard, C.M.J.; Slooten, van M.A.

  2011-01-01

  This report is about biological soil disinfestation with an organic product named Herbie 7022. The effect has been investigated against Verticillium dahliae, Meloidogyne incognita and larvae of Serica brunnea. All larvae of Serica brunnea are killed after application of a period of anaerobic

 8. Energie- en eiwitbehoefte van biologisch gehouden pluimvee = Energy and protein requirements of organic housed poultry

  NARCIS (Netherlands)

  Knegsel, van A.T.M.; Krimpen, van M.M.

  2008-01-01

  In this literature review, the physiological basis for possible differences in energy and protein requirements of organic versus conventional poultry is investigated. Energy need for maintenance of organic housed poultry seems to be increased, whereas protein requirements might not differ between

 9. GBD 2000 - Proceedings of the 4. annual meeting of 'Gesellschaft fuer Biologische Strahlenforschung'

  International Nuclear Information System (INIS)

  Eckardt-Schupp, F.; Ahne, F.; Kistler, M.

  2000-01-01

  The headings of the meeting were as follows: Radiation chemistry and micro beam irradiation; DNA radiation damage and biological models; DNA repair; genetic radiation effects; radiation effects and stress effects on gene expression; cellular radiobiology; radiobiology of tumors and normal tissues; epidemiology

 10. Biological characteristics of fungi in Japanese buildings; Untersuchung biologischer Eigenschaften von Pilzen in japanischen Wohnungen

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Tanaka, T.; Kimura, C. [Ochanomizu Univ., Tokyo (Japan); Takatori, K. [Landwirtschaftliche und Technische Univ. Tokyo (Japan)

  2002-09-01

  Fungi in buildings are closely connected with allergic diseases and deterioration of the building substance. They affect humans and the environment. Countermeasures require an analysis of the conditions which favour the spread of fungi. [German] Pilze in Wohnungen sind u.a. eng verbunden mit allergischen Krankheiten und der Verschlechterung der Gebaeudesubstanz. Sie schaden dem Menschen und verseuchen die Umwelt. Um Gegenmassnahmen ergreifen zu koennen, ist es wichtig, herauszufinden, unter welchen Bedingungen sich Pilze vermehren. (orig.)

 11. Ulocladium atrum 385: Een veelbelovende kandidaat voor de biologische bestrijding van Botrytis cinerea

  NARCIS (Netherlands)

  Köhl, J.; Molhoek, W.M.L.

  2002-01-01

  De schimmel Ulocladium atrum is geselecteerd als een antagonist van Botrytis cinerea. De ecologische eigenschappen van deze antagonist en de toepassingen op bovengrondse plantendelen worden in dit artikel beschreven. Gegevens bij de bijgaande figuren: 1) Effect van Ucladium atrum op de grauwe

 12. A biological small sewage treatment plant without outside power supply. Eine biologische Hausklaeranlage ohne Fremdenergie

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Renner, H [Technische Univ., Graz (Austria). Inst. fuer Siedlungs- und Industriewasserwirtschaft, Flussbau und Landwirtschaftlichen Wasserbau; Voigtlaender, G [Hochschule fuer Architektur und Bauwesen, Weimar (German Democratic Republic). Wissenschaftsbereich Versorgungsanlagen; Lopp, H [VEB Kombinat Wassertechnik und Projektierung Wasserwirtschaft (KWP), Halle (German Democratic Republic)

  1989-07-01

  The paper presented deals with the development of a small sewage treatment plant operating without supply of energy. Purification of sewage is achieved in a three-step process: Sedimentation tank, anaerobic reactor and aerobic reactor. The efficiency of the anaerobic reactor - as against the efficiency of a common septic tank - is significantly increased by arranging a number of plates in the reactor, on which anaerobic biomass can grow. Further degradation of sewage compounds and nitrification - also effected by adhering microorganisms - occurs in the aerobic biomass are made of a semipermeable plastic film and arranged in such a way as to ensure simultaneous supply of oxygen needed by aerobic organism. The paper reports the results of investigations under laboratory conditions as well as results - available so far - or investigations in technical scale. (orig.).

 13. Productkwaliteit zuivel: verschil tussen biologisch en gangbaar = Diary product quality : difference between organic and regular

  NARCIS (Netherlands)

  Slaghuis, B.A.; Wit, de J.

  2007-01-01

  In each season of 2006 six samples organic and six samples regular milk and cheese were investigated for fatty acid composition, biophotones and crystallisation degree. Significant differences were found between organic and regular milk and cheese for polyunsaturated acids, omega-3-fatty acids and

 14. Controlling and culturing diversity: experimental zoology before World War II and Vienna's Biologische Versuchsanstalt.

  Science.gov (United States)

  Logan, Cheryl A; Brauckmann, Sabine

  2015-04-01

  Founded in Vienna in 1903, the Institute for Experimental Biology pioneered the application of experimental methods to living organisms maintained for sustained periods in captivity. Its Director, the zoologist Hans Przibram, oversaw until 1938, the attempt to integrate ontogeny with studies of inheritance using precise and controlled measurements of the impact of environmental influences on the emergence of form and function. In the early years, these efforts paralleled and even fostered the emergence of experimental biology in America. But fate intervened. Though the Institute served an international community, most of its resident scientists and staff were of Jewish ancestry. Well before the Nazis entered Austria in 1938, these men and women were being fired and driven out; some, including Przibram, were eventually killed. We describe the unprecedented facilities built and the topics addressed by the several departments that made up this Institute, stressing those most relevant to the establishment and success of the Journal of Experimental Zoology, which was founded just a year later. The Institute's diaspora left an important legacy in North America, perhaps best embodied by the career of the developmental neuroscientist Paul Weiss. © 2015 Wiley Periodicals, Inc.

 15. Verteerbaarheid van biologisch geteelde veevoedergrondstoffen bij leghennen = Digestibility of organic processed feed ingredients in laying hens

  NARCIS (Netherlands)

  Krimpen, van M.M.; Diepen, van J.T.M.; Reuvekamp, B.F.J.; Harn, van J.

  2011-01-01

  In two experiments, digestibility and nutritive value for laying hens of organically-grown feed raw materials was assessed. Digestibility and metabolisable energy content of the products differed considerably compared to those listed in the CVB Feedstuff Table.

 16. Sturende factoren voor verhoging van vet- en eiwit gehalten in biologische melk : een eerste verkenning

  NARCIS (Netherlands)

  Bont, J.; Magendans, D.; Nes, van H.; Oude Lenferink, K.; Spit, J.J.; Verkuijl, M.; Louis Bolk,

  2009-01-01

  The fat content in organic dairy goat's milk is significantly lower than milk of regular dairy goats. The difference in protein content between organic and regular goat farms is minimal. Statistical analysis shows that the fat content in the organic goat milk fluctuates more in relation to protein.

 17. Update welzijnsprestaties biologische veehouderij = Update animal welfare status of organic farming in the Netherlands

  NARCIS (Netherlands)

  Ruis, M.A.W.; Pinxterhuis, J.B.; Vrolijk, M.

  2010-01-01

  Organic farming intends to farm in a socially responsible manner, with attention for, among others, environment, climate, nature and landscape, food quality, income and animal welfare. This report focuses on animal welfare, as one of the sustainability themes. The existing knowledge about the

 18. Biological effects of low-dose ionizing radiation exposure; Biologische Wirkungen niedriger Dosen ionisierender Strahlung

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Reinoehl-Kompa, Sabine; Baldauf, Daniela; Heller, Horst (comps.)

  2009-07-01

  The report on the meeting of the Strahlenschutzkommission 2007 concerning biological effects of low-dose ionizing radiation exposure includes the following contributions: Adaptive response. The importance of DNA damage mechanisms for the biological efficiency of low-energy photons. Radiation effects in mammography: the relative biological radiation effects of low-energy photons. Radiation-induced cataracts. Carcinomas following prenatal radiation exposure. Intercellular apoptosis induction and low-dose irradiation: possible consequences for the oncogenesis control. Mechanistic models for the carcinogenesis with radiation-induced cell inactivation: application to all solid tumors in the Japanese atomic bomb survivors. Microarrays at low radiation doses. Mouse models for the analysis of biological effects of low-dose ionizing radiation. The bystander effect: observations, mechanisms and implications. Lung carcinoma risk of Majak workers - modeling of carcinogenesis and the bystander effect. Microbeam studies in radiation biology - an overview. Carcinogenesis models with radiation-induced genomic instability. Application to two epidemiological cohorts.

 19. Von Donuts und Zucker: Mit Neutronen biologische Makromoleküle erforschen

  Science.gov (United States)

  May, Roland P.

  2003-05-01

  Für die Erforschung von Biomolekülen bieten Neutronen einzigartige Eigenschaften. Vor allem ihre unterschiedliche Wechselwirkung mit dem natürlichen Wasserstoff und seinem schweren Isotop Deuterium ermöglicht tiefe Einblicke in Struktur, Funktion und Dynamik von Proteinen, Nukleinsäuren und Biomembranen. Bei vielen Fragestellungen zur Strukturaufklärung gibt es kaum oder keine Alternative zum Neutron. Das Institut Laue-Langevin trägt Bahnbrechendes zum Erfolg der Neutronen-Methoden in der Biologie bei.

 20. Bedrijfsrestaurant als springplank : acceptatie van nieuwe biologische producten door introductie in de catering

  NARCIS (Netherlands)

  Reinders, M.J.; Zimmermann, K.L.; Berg, van den I.

  2009-01-01

  This research project aims to gain insight into the transfer mechanism between introduction of new products in food facility sites such as canteens or company restaurants and the acceptance of these new products by individual consumers. Part I of the report presents a conceptual model that is used

 1. Biological evidence of low ionizing radiation doses; Biologischer Nachweis niedriger Dosen ionisierender Strahlung

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Mirsch, Johanna

  2017-03-17

  Throughout life, every person is constantly exposed to different types of ionising radiation, without even noticing the exposure. The mean radiation exposure for people living in Germany amounts to approximately 4 mSv per year and encompasses the exposure from natural and man-made sources. The risks associated with exposure to low doses of radiation are still the subject of intense and highly controversial discussions, emphasizing the social relevance of studies investigating the effects of low radiation doses. In this thesis, DNA double-strand breaks (DSBs) were analyzed within three projects covering different aspects. DSBs are among the most hazardous DNA lesions induced by ionizing radiation, because this type of damage can easily lead to the loss of genetic information. Consequently, the DSB presents a high risk for the genetic integrity of the cell. In the first project, extensive results uncovered the track structure of charged particles in a biological model tissue. This provided the first biological data that could be used for comparison with data that were measured or predicted using theoretical physical dosimetry methods and mathematical simulations. Charged particles contribute significantly to the natural radiation exposure and are used increasingly in cancer radiotherapy because they are more efficient in tumor cell killing than X- or γ-rays. The difference in the biological effects of high energy charged particles compared with X- or γ-rays is largely determined by the spatial distribution of their energy deposition and the track structure inducing a three-dimensional damage pattern in living cells. This damage pattern consists of cells directly hit by the particle receiving a high dose and neighboring cells not directly hit by primary particles but exposed to far-reaching secondary electrons (δ-electrons). These cells receive a much lower dose deposition in the order of a few mGy. The radial dose distribution of single particle tracks was assessed with sub-μm resolution by utilizing the unique morphology of the retina as a model tissue. The analysis revealed a 1/r{sup 2} dependency of the dose deposition by δ-electrons, which was hitherto only determined with physical approaches in inorganic material. Moreover, the biological measurements indicate the presence of a background dose at larger distances from primary particles, which arises as a result of additive dose contributions from several independent particles. In conclusion, this interdisciplinary project put emphasis on the transition between the physical and the biological radiation effects and provided extensive data for the biological verification of physical measurements and models. Some of these models are used for the planning of tumor treatment with charged particles. The second project built upon previously obtained data and focused on the investigation of the DSB repair efficiency of cells irradiated with low doses. For this project, radiation doses were selected that are comparable to the doses, which are routinely used during diagnostic medical examinations. While a linear induction of DSBs with the applied dose was detected in human fibroblasts, these cells fail to repair DSBs efficiently after very low doses of X-rays. However, the repair efficiency was increased in cells pre-treated with low concentrations of hydrogen peroxide, suggesting that this induces a response, which is required for the repair of radiation-induced DSBs after exposure to low radiation doses (Grudzenski et al., 2010, PNAS 107:14205-10). One interpretation of this finding is that a certain cellular radical level is required to efficiently activate the repair machinery. To test this hypothesis, we asked if the DSB repair capacity at low doses can be further diminished when cells are treated with a radical scavenger prior to irradiation. Indeed, a decreased DSB repair capacity in cells pre-treated with the radical scavenger N-Acetylcystein was observed. Appropriate in vivo experiments with mice confirmed the physiological relevance of our cellular studies and suggests that the cellular radical level is critical for efficient DSB repair after low doses. In the third project, the inhomogeneous distribution of radon within the body of the mouse was investigated using a biological approach for the first time. To determine the distribution of radon, the DSBs induced by the decay of radon and its daughter nucleotides were quantified in several tissues. Radon is a naturally occurring noble gas, which can be found all over the world in different concentrations and contributes significantly to the natural radiation exposure of the population. Although the exposure to radon is a well-characterized risk factor for the development of lung cancer, radon is a popular remedy for the treatment of patients suffering from painful inflammatory diseases. Since conditions for the animal experiments were comparable to radon therapy sessions, the experimentally detected doses in the organs reflect their therapy-associated radiation exposure. Knowledge of the inhomogeneous radon distribution within the body and its resulting biological effects will help to shed light on the underlying mechanism that results in the therapeutic effect during the treatment of inflammatory diseases. The extensive biological data obtained here generally provides the unique possibility to verify and optimise mathematical models for risk assessment of radon exposures. Collectively, the three projects of this thesis investigated consequences of the exposure to low radiation doses. The controversy surrounding the effects of low doses is still standing and the presented results support the view that every exposure leads to non-negligible biological effects. Therefore, detailed knowledge of radiation effects is essential for the therapeutic application as well as for radiation protection.

 2. Salanova, biologische teelt : de teelt van A tot Z in beknopte vorm

  NARCIS (Netherlands)

  Wijk, van C.A.P.

  2005-01-01

  Korte teeltbeschrijving als onderdeel van het project Screening nieuwe gewassen/productinnovatie waarin van relatief onbekende gewassen of innovaties de teeltkansen voor vollegrond in Nederland in kaart worden gebracht. Salanova is een merk dat staat voor een reeks nieuwe slatypen die door hun

 3. Uit de mest- en mineralenprogramma's : Stikstofstromen bij melkkoeien die weiden op (biologisch) grasklaver

  NARCIS (Netherlands)

  Visser, de M.

  2003-01-01

  De stikstofovermaat (N) in het rantsoen van melkkoeien wordt voornamelijk via de urine uitgescheiden. De urine-N van weidende dieren is een bron van N-verliezen naar het milieu (in de vorm van nitraatuitspoeling). Onder de maatregelen die genomen worden tot vermindering van deze verliezen neemt

 4. Strategisch marketingplan voor de afzet van biologische levensmiddelen : werken aan een groeimarkt

  NARCIS (Netherlands)

  Zimmermann, K.L.; Borgstein, M.H.

  1993-01-01

  The goal of this strategic marketing plan is to determine and to describe strategies that have to lead in the medium term to a market share for organic products of 5-10% of th Dutch food market. A number of critical factors are mentioned for the whole organic chain.

 5. 'De prijs is onredelijk' : over de verwaarding van duurzaamheid in de biologische zuivelsector

  NARCIS (Netherlands)

  Vogelzang, T.A.; Winter, de M.A.; Ingenbleek, P.T.M.; Immink, V.M.

  2008-01-01

  This report looks at the possibilities and pre-conditions involved in marketing sustainability within the organic dairy chain. For this purpose, the potential of various sustainability concepts in and around the organic sector are explored to see how they could be used in the organic dairy sector.

 6. Practical experiences with the biodegradation of soil contaminants. Biologische Sanierung kontaminierter Boeden

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Henke, G A [Umweltschutz Nord GmbH, Ganderkesee (Germany)

  1991-10-01

  The bioremediation of contaminated soil by microbiological degradation fundmentally depends on the ability of bacteria and fungi to utilize contaminants as sources of energy and nutrients. Optimization of the environmental conditions enhances and maximizes the degradation potency of the microbes. Only the combination of practice-relating research, high technology, and applied microbiological know-how guarantees successful clean-up results. Contaminated soils which occur by accidents and contaminated sites, e.g. old gasworks, refineries, airports, and gasoline stations are the preferred operational areas of this method. Selected examples of successful bioremediations illustrate, that this microbiological clean-up has left the experimental phase a long time ago. On the basis of this experience it is possible to degrade complex contaminants like cyanides. PAH and other organics by biological treatment. (orig.).

 7. Versterking markt en ketensamenwerking biologische wijnbouw : Groesbeekse wijngaarden op de (wijn)kaart

  NARCIS (Netherlands)

  Maas, F.M.

  2008-01-01

  Viticulture in the Netherlands is gaining ground. Recently several enterprising pioneers have demonstrated that the introduction of new wine grape varieties, which are tolerant to fungal diseases and mature early, made it possible to grow wine grapes and produce wines of good quality in most parts

 8. The effect of sports activities in children and adolescents on the calcaneus - an investigation with quantitative ultrasound; Einfluss sportlicher Aktivitaet von Kindern und Jugendlichen auf den Kalkaneus - Eine Untersuchung mit quantitativem Ultraschall

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Mentzel, H.J.; Malich, A.; Boettcher, J.; Vogt, S.; Kaiser, W.A. [Inst. fuer Diagnostische und Interventionelle Radiologie, Klinikum der Friedrich-Schiller-Univ., Jena (Germany); Wuensche, K. [Rontgenavdelingen, HNT Sykehuset Namsos (Norway)

  2005-04-01

  Purpose: To determine whether quantitative ultrasound (QUS) parameters speed of sound (SOS) and broadband ultrasound attenuation (BUA) on the calcaneus are different between athletic children and a reference population. Patients and Methods: From a college of physical education, 177 children and adolescents (121 boys and 56 girls, age range from 11 to 18 years) were included in this study. QUS was performed on the calcaneus using the Sahara trademark device (Hologic, USA). SOS and BUA were estimated. Regional reference values of 3299 children were used to determine significant differences between athletes and reference population. The influence of activity level, age, height, and weight was estimated using correlation analysis. Results: Sportsmen showed significant (p<0.05) higher values of the QUS parameters (SOS 1581.1 m/s; BUA 69.7 dB/MHz) compared to the reference data (SOS 1563.9 m/s; BUA 64.2 dB/MHz). Significant correlation was observed between BUA and the level of activity, age, weight, and height (p<0.01) and between SOS and weight and height (p<0.05). In the group of soccer players and athletes, significant correlation was found between BUA vs. age and BUA vs. weight (p<0.05). Furthermore, significant correlation was observed between BUA vs. age and weight in Judokas and Wrestlers. For the level of activity, a significant correlation to BUA was only found in the group of Judokas and Wrestlers (p<0.01). Conclusion: An increase in quantitative ultrasound parameters on the calcaneus occurs in children and adolescents with increased physical activity. (orig.)

 9. De acute daling van leptine na een energiearme voeding : een biologische indicator voor de gevoeligheid voor het ontwikkelen van overgewicht?

  NARCIS (Netherlands)

  Mars, M.

  2004-01-01

  The last decades the prevalence of obesity has been increasing. However, large inter-individual differences in weight gain are observed. Poor energy intake regulation is one of the possible mechanisms behind a large susceptibility to weight gain. The hormone leptin is suggested to have a key-role in

 10. Status seminar: rapidly biodegradable lubricants and working agents; Statusseminar: Biologisch schnell abbaubare Schmier- und Verfahrensstoffe. Guelzower Fachgespraeche

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2000-07-01

  Lubricants and hydraulic fluids based on vegetable oils have many advantages over mineral oils. They are biodegradable, have excellent tribological, wear and lubricating properties. The topics of the status seminar were: field test with biodegradable hydraulic fluids, chemical modification, additives, wear resistance, tribology. Examples of biodegradable oils were sunflower oil, rape oil and sunthetic esters.

 11. Geschikte onderstammen voor biologisch geteelde komkommers, tomaten en paprika's in relatie tot wortelknobbelaaltjes (Meloidogyne spp.) - Resultaten onderzoek 2006-2010

  NARCIS (Netherlands)

  Janse, J.; Slooten, van M.A.; Wurff, van der A.W.G.

  2011-01-01

  During 5 years, Wageningen UR Greenhouse Horticulture did research to find a rootstock with high resistance against the most important root knot nematodes or Meloidogyne species in greenhouses in the Netherlands, M. incognita, M. hapla and M. javanica. Rootstocks should combine resistance with good

 12. Raapzaadeiwitconcentraat en erwteneiwitconcentraat in biologisch biggenvoer = Canola protein concentrate and pea protein concentratrate in diets for organically housed piglets

  NARCIS (Netherlands)

  Peet-Schwering, van der C.M.C.; Binnendijk, G.P.; Diepen, van J.T.M.

  2011-01-01

  At the Experimental Farm Raalte it was investigated whether canola protein concentrate and pea protein concentrate are suitable protein-rich feedstuffs for organically housed piglets. It is concluded that both protein concentrates are suitable protein-rich feedstuffs for piglets. Feed intake and

 13. Enkele polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAH) en stikstofhoudende analoga (N-PAH) in levensmiddelen en ander biologisch materiaal

  NARCIS (Netherlands)

  Vaessen; H.A.M.G.; Wilbers; A.A.M.M.; Jekel; A.A..nf

  1986-01-01

  Beschreven worden de resultaten van het onderzoek van margarine en halvarine (N=28), rundernieren (N=6), maiskiemen (N=1), "vet" uit overstortputjes (N=1), spinazie (N=5), boerenkool (N=8), mosselen (N=10), brood (N=4) en duplicaten van 24-uurs voeding (N=6) op gehalte aan

 14. Biologische bestrijding van de glimslak (zonitoides arboreus) in potorchidee : Effect van koper-ionen op de glimslakken

  NARCIS (Netherlands)

  Staaij, van der M.; Visser, de W.

  2015-01-01

  Growers of orchids know how noxious this small species of snail (Zonitiodes arboreus) is. The snail is only approximately 0,5 cm in diameter. They spent most of their lives in growing media like bark and coco. They eat from the roots. This causes damage of the orchids. In the trails the snails were

 15. Verlenging van de zoogperiode in de biologische varkenshouderij ten behoeve van de gezondheid en het welzijn van de biggen

  NARCIS (Netherlands)

  Vermeer, H.M.; Binnendijk, G.P.

  2012-01-01

  Grouping 5 organic farrowing sows and piglets from 3 to 9 weeks after birth resulted in similar health and daily gain as in individual farrowing pens with a weaning age of 6 weeks. The treatments did not result in a systematic lactational estrus.

 16. Vitaminen in rantsoenen voor biologisch melkvee = Fat soluble vitamins in rations for organic dairy cows en goat

  NARCIS (Netherlands)

  Smolders, G.; Eekeren, van N.J.M.; Neijenhuis, F.

  2005-01-01

  On five organic dairy cow farms during the period spring 2004/2005 feedstuffs and blood samples were taken 3 times to analyse beta carotene, vitamin D and vitamin E (tocopherols). On 3 organic dairy goat farms feeds and blood samples were taken only in spring 2005. Within types of feeds there are

 17. 10. Biogas conference Dresden. Anaerobic treatment of biological wastes. Proceedings; 10. Biogastagung Dresden. Anaerobe biologische Abfallbehandlung. Tagungsband

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Dornack, Christina [Technische Univ. Dresden (Germany). Inst. fuer Abfallwirtschaft und Altlasten; Scholwin, Frank [Institut fuer Biogas, Kreislaufwirtschaft und Energie, Weimar (Germany); Liebetrau, Jan [Deutsches Biomasseforschungszentrum (DBFZ), Leipzig (Germany); Fassauer, Burkhardt [Fraunhofer-Institut fuer Keramische Technologien und Systeme (IKTS), Hermsdorf (Germany); Nelles, Michael (ed.) [Rostock Univ. (Germany). Lehrstuhl fuer Abfall- und Stoffstromwirtschaft

  2015-07-01

  The biogas conference in Dresden will be held for the tenth time and is still the only conference in Germany, which focuses on the production of biogas solely from waste. This year, the implementation of paragraph 11 of the Recycling and Waste Management Act and the amendment of the Renewable Energies Act (EEG) in 2014, the chances of the waste management biogas technology will be spotlighted here. The efficiency and wise use of the end products of the biogas production - the biogas and fermentation residues are equally critical for the success of biogas technology as the emission reduction of biogas plants. In this context, the biogas technology will also be dependent in the future on legal requirements and funding instruments such as the EEG. For the technical implementation, the development of reliable system concepts with specific sinking biogas and electricity supply costs and with greater flexibility in terms of launching needs-based biogas and electricity production. The contributions in this paper discuss possible solutions and implementations from the perspective of politics, associations, research and practice. Innovative topics will be discussed, which will be decisive for the future of biogas production from organic wastes. [German] Die Biogastagung in Dresden findet zum zehnten Mal statt und ist nach wie vor die einzige Tagung in Deutschland, welche die Biogaserzeugung ausschliesslich aus Reststoffen thematisiert. In diesem Jahr sollen vor dem Hintergrund der Umsetzung des paragraph 11 des Kreislaufwirtschaftswirtschaftsgesetzes und der Novellierung des EEG 2014 die Chancen der abfallwirtschaftlichen Biogastechnologie beleuchtet werden. Die effiziente und sinnvolle Nutzung der Endprodukte der Biogaserzeugung - des Biogases und des Gaerrests sind ebenso entscheidend fuer den Erfolg der Biogastechnologie wie die Emissionsminderung aus Biogasanlagen. In diesem Zusammenhang wird die Biogastechnologie auch zukuenftig auf gesetzliche Vorgaben und Foerderinstrumente wie das EEG angewiesen sein. Fuer die technische Umsetzung ist die Weiterentwicklung verlaesslicher Anlagenkonzepte mit spezifisch sinkenden Biogas- und Strombereitstellungskosten und mit einer groesseren Flexibilitaet hinsichtlich bedarfsgerechter Biogas- und Stromproduktion auf den Weg zu bringen. Die Beitraege im hier vorliegenden 10. Tagungsband eroertern Loesungsmoeglichkeiten und Umsetzungen aus der Sicht von Politik, Verbaenden, der Forschung und der Praxis. Es werden innovative Themenfelder diskutiert, die fuer die Zukunft der Biogaserzeugung aus organischen Reststoffen entscheidend sein werden.

 18. Components for real-time state monitoring of biological sewage treatment plants; Komponenten zur Echtzeit-Zustandserfassung biologischer Klaeranlagen

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Obenaus, F.; Rosenwinkel, K.H. [Hannover Univ. (Germany). Inst. fuer Siedlungswasserwirtschaft und Abfalltechnik

  1999-07-01

  Described is a method for the acquision of comprehensive state monitoring data from a sewage treatment plant's biological stage. The focus is on the measuring point in the effluent from preliminary cleaning. This is the most critical point of the system, its function being safeguarded only if the pollution load induced by the inflow to the biological stage can be exactly monitored. (orig.) [German] Beschrieben wurde eine Methode zum Erhalt umfassender Zustandsinformationen aus der biologischen Reinigungsstufe einer Klaeranlage, wobei der Schwerpunkt der Ausfuehrungen sich der Messstelle im Ablauf der Vorklaerung als kritischstem Punkt des Systems widmete, dessen Funktion nur bei genauer Erfassung der durch den Zulauf zur biologischen Stufe induzierten Belastung gewaehrleistet ist. (orig.)

 19. Biological test methods for the ecotoxicological characterization of wastes. Final report; Biologische Testerverfahren zur oekotoxikologischen Charakterisierung von Abfaellen. Abschlussbericht

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Becker, Roland [Bundesanstalt fuer Materialforschung, Berlin (Germany); Donnevert, Gerhild [Fachhochschule Giessen-Friedberg (Germany). FB MNI; Roembke, Joerg [ECT Oekotoxikologie GmbH, Floersheim am Main (Germany)

  2007-11-15

  The ecotoxicological characterization of waste is part of their assessment as hazardous or non-hazardous according to the European Waste List. Despite its transfer into national law in the waste list ordnance 2001 no methodological recommendations have been provided to cover the hazard criterion (H14 ''ecotoxicity'') which was taken over from the legislation on dangerous substances. Based on the recommendations of CEN guideline 14735 (2005), an international ring test was organised by BAM, FH Giessen-Friedberg and ECT GmbH. In total, 67 laboratories from 15 countries participated in the ring test. It was performed with three representative waste types: an ash from an incineration plant mainly contaminated with heavy metals, a soil containing high concentrations of organic contaminants (PAHs) and a preserved wood waste contaminated with copper and other heavy metals. Samples were prepared by BAM (e.g. inter alia dried, sieved and homogenised) and distributed. Parallel to the biological testing the eluates and solid samples were chemically characterized. The basic test battery used in the ring test consisted of three aquatic (Algae test, Daphnia acute test and Microtox test) and three terrestrial (earthworm acute and plant test with two species (oat, rape)) tests. In addition, data were submitted for ten additional tests (five aquatic (including a genotoxicity test) and five terrestrial ones). Almost all tests were performed according to ISO guidelines, providing EC50 values as measurement of toxicity. Data evaluation was done following recent recommendations made by ISO (2002) and Environment Canada (2005). Besides a high number of reference test data, 634 data sets were produced in the basic test battery and 204 data sets in the additional tests. Only few data sets were not acceptable (e.g. due to lack of reference data) and even less results were identified as statistical or biological outliers. For example, in the case of the basic test battery the acceptance rate varied between 74.1% (Algae test) and 92.6% (Daphnia test). Methodologically, no problems occurred but further guidance on moisture determination in the terrestrial tests as well as details concerning reference testing and data evaluation for several tests are needed. Independently which test system is considered, SOI always caused the lowest effects and WOO was most toxic, while the EC50 values of INC show an intermediate toxicity. Among the aquatic tests, daphnids and one algal species were the most sensitive ones, while plants were always more sensitive than earthworms in the solid waste samples. Based on the test results from additional tests proposals for the modification of the existing basic test battery could be made. For example, the earthworm acute test could be replaced by another soil invertebrate test with higher sensitivity. Further work performed in parallel to the ring test improves waste testing considerably (e.g. the use of artificial soil as control substrate). A comparison of the ring test results with literature data published so far revealed a good agreement. The results of this ring test support confirm that a combination of a battery of biological tests and chemical residue analysis is needed for an ecotoxicological characterization of wastes. With small modifications proposed in this report the basic test battery is considered to be well suitable for the hazard and risk assessment of wastes. Further, probably multi-variate evaluation of the ring test results will improve the identification of those tests most qualified for the ecotoxicological characterization of wastes. Finally, the experiences made in the ring test support also the proposals made in CEN guideline 14735 (2005) concerning the performance of such tests. (orig.)

 20. Treatment of biological waste and residues V. Biological - mechanical - thermal processes; Bio- und Restabfallbehandlung V. Biologisch - mechanisch - thermisch

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Wiemer, K.; Kern, M. (eds.); Weber-Wied, R. (comp.)

  2001-07-01

  From 2005, the TA Siedlungsabfall (Waste Management Regulation) will come into force, and European legislation will overrule national legislation. Dumping of untreated waste in landfills will be prohibited, i.e. incinerators for thermal waste treatment must be constructed. In view of the rigid specifications for emissions and residues and the demand for Europe-wide invitations for tender, time is running short. The book outlines the options for action of the German states and of some applicant states for EC membership. The German government already issued an Ordinance for Power Generation from Biomass. Independent of this, also secondary fuels are gaining ground, and several contributions of the conference discussed quality assurance and utilization of secondary fuels. Composting and sewage sludge utilization are further current issues. Air pollution, soil and groundwater protection, job security and energy potential are gone into, and an outline of the current situation of waste management is attempted. [German] Die aktuelle abfallwirtschaftliche Situation wird in besonderem Masse gepraegt durch das nahende Jahr 2005 sowie die zunehmende Abhaengigkeit nationalstaatlicher Handlungsspielraeume von den Vorgaben europaeischer Rahmenrichtlinien. Hierbei wird der Handlungsdruck spuerbar, spaetestens ab dem Jahr 2005 der TA Siedlungsabfall Rechnung tragen zu muessen. Die verbleibenden Zeitraeume sind daher eng bemessen, beruecksichtigt man insbesondere die langen Genehmigungs- und Errichtungszeitraeume fuer thermische Behandlungsanlagen. Vor dem Hintergrund der europaweiten Ausschreibungspflicht wird die gegenwaertige technische Diskussion zur MBA sehr stark durch die nunmehr von der Bundesregierung konkretisierten Emissions- und Ablagerungsanforderungen gepraegt. Der vorliegende Band soll aufzeigen, welche Handlungsspielraeume sich hierbei aus Sicht der verschiedenen Bundeslaender ergeben. Ein Blick ueber die Grenzen hinaus zu einigen zukuenftigen EU-Betrittslaendern vervollstaendigt dieses Bild. Die vom Bundeskabinett beschlossene Verordnung zur Energieerzeugung aus Biomasse greift in eine Reihe von Massnahmen der Abfallwirtschaft und deren strategische Ausrichtung ein. Unabhaengig hiervon gewinnen aber auch die Sekundaerbrennstoffe, deren Guetesicherung sowie deren Verwertung in zunehmendem Masse an Gewicht, worauf in verschiedenen Fachbeitraegen eingegangen wird. Wie in den vergangenen Jahren nehmen die Kompostierung und die Klaerschlammentsorgung einen besonderen Stellenwert ein. Beide Technologien stehen derzeit im Mittelpunkt einer Diskussion, die sich hauptsaechlich um den zukuenftigen Umgang mit Biomasse dreht. Hierbei werden Klimaschutz, Boden- und Grundwassergefaehrdung, Arbeitsplatzsicherheit und Energiepotenziale unter einem anderen Blickwinkel als in der Vergangenheit beleuchtet. Der vorliegende Band dient dem Ziel, die aktuelle Situation in der Abfallwirtschaft darzustellen und hierdurch sowohl die fachspezifische Diskussion zu beleben, als auch anstehende Investitionsentscheidungen zu erleichtern. (orig.)

 1. Zuivere en toegepaste wetenschap in de tropen : biologisch onderzoek aan particuliere proefstations in Nederlands-Indië 1870-1940

  Science.gov (United States)

  van der Schoor, W. J.

  2012-04-01

  Most experiment stations originated from the cooperation between entrepreneurs and the government. From the 1890s onwards, the government, together with the well organised colonial entrepreneurs, established research departments for several plantation crops at the Botanical Gardens at Buitenzorg (now Bogor), that eventually became independent experiment stations in the first decades of the twentieth century. By the 1920s, the ‘proefstationswezen’ (experiment station system) numbered some fifteen private experiment stations or sub-stations. After the war, the private experiment stations together with the government experiment stations at Buitenzorg were to provide the backbone of Indonesian agricultural science. Dutch biologists in particular, made a striking plea for pursuing the natural sciences in the tropical colonies. First, they pointed out the scientific importance of the tropics. Secondly, they stressed the role of the natural sciences, in particular biology, as a natural ally of colonial agriculture. Pure science was seen as a leading force for technical and social progress. The third motive was the cultural value of science for the Netherlands and its colonies. The cultivation of science in the colonies gave international prestige and strengthened self-confidence in the imperial struggle around 1900. Science had a civilising effect; scientific research, however, was to remain in the hands of western, colonial scientists. From the 1880s and 1890s onward, the experiment stations in the Indies were characterised by their strategic aims and scientific orientation. Up to 1910, the ‘academic’ views of biologists like Treub and Went concerning science and practice were predominant, and research was considered to be the central aim. From 1910 onwards, advice became more central and special extension services were established at the experiment stations. Due to diverging views of science, tasks and aims became a battlefield for discussions in the next decades. In the background of these debates were the rise of Wageningen Agricultural College, the rise and institutionalisation of applied agricultural sciences and the increasing competition between Wageningen and university trained scientist. Genetics and breeding in particular were at the core of the research programmes. The practical aim of the breeding work, however, did not leave too much opportunity for more fundamental investigations. The impetus for pure research came from individual researchers. In tobacco and sugar cane breeding, new scientific theories provided inspiration, but to a large extent the practical breeding work built on nineteenth-century breeding techniques. In many respects, plant breeding and university genetics became separate disciplines. Circa one in six Dutch biologist worked for at least some time in the colony. The colonial experiment stations instilled a practical and pragmatic attitude to Dutch science into quite a number of biologists. Besides, the experiment stations system provided Dutch biologists with an extensive network and international contacts with fellow scientists, entrepreneurs and captains of industry. The scientific nationalism of Treub and Went, the bloom of the experiment stations and the ambitions of the Indies colonial elite did not result in the establishment of an independent, ‘Indische’ scientific community. Essentially, the Dutch East Indies were an exploitation province of Dutch science

 2. Bevorderen van natuurlijke vijanden in de boomkwekerij : demonstratie van natuurlijk en biologische bestrijding op kwekerijen, 2006 t/m 2008

  NARCIS (Netherlands)

  Blok, de J.J.; Helsen, H.H.M.; Nouwens, F.H.C.; Linden, van der A.

  2009-01-01

  Met het project ‘Bevorderen van natuurlijke vijanden in de boomkwekerij 2003-2005’ was een begin gemaakt om natuurlijke vijanden te bevorderen met als doel plagen te onderdrukken. Dat project heeft informatie opgeleverd over de natuurlijke vijanden die spontaan optreden en de mogelijkheid om

 3. Emissies uit een varkensstal met een gecombineerd luchtwassysteem met waterwasser, biologische wasser en geurverwijderingssectie : Meetprogramma Integraal Duurzame Stallen

  NARCIS (Netherlands)

  Mosquera Losada, J.; Hol, J.M.G.; Huis in 'T Veld, J.W.H.; Ploegaert, J.P.M.; Lovink, E.; Ogink, N.W.M.

  2012-01-01

  This study reports the emissions of ammonia, odour, fine dust (PM10 and PM2.5), methane and nitrous oxide from a pig housing system with a combined (multi-stage) air scrubber with a water scrubber, a biological scrubber and an odour removal section.

 4. Zuivere en toegepaste wetenschap in de tropen : biologisch onderzoek aan particuliere proefstations in Nederlands-Indië 1870-1940

  NARCIS (Netherlands)

  Schoor, W.J. van der

  2012-01-01

  Most experiment stations originated from the cooperation between entrepreneurs and the government. From the 1890s onwards, the government, together with the well organised colonial entrepreneurs, established research departments for several plantation crops at the Botanical Gardens at Buitenzorg

 5. An autonomous robot for weed control : design, navigation and control

  NARCIS (Netherlands)

  Bakker, T.

  2009-01-01

  In de biologische landbouw worden geen chemische middelen toegepast voor onkruidbestrijding. Een van de grootste knelpunten in de biologische open teelt (bv suikerbieten, uien) is het onkruidprobleem. Voor de onkruidbestrijding tussen de rijen zijn mechanische methodes voor onkruidbestrijding

 6. Biologie en criminologie

  NARCIS (Netherlands)

  WODC

  2006-01-01

  Ruim zes jaar na het themanummer 'Biologische factoren van agressief gedrag' (2000) is er nu opnieuw een speciale aflevering over de verhouding tussen biologie en criminologie. Een belangrijke aanleiding zijn de vele onderzoeken naar biologische factoren van psychopathie, agressie, antisociaal

 7. Genotypische diversiteit en rhizosfeerkolonisatie van DAPG-producerende Pseudomonas spp.

  NARCIS (Netherlands)

  Bergsma-Vlami, M.

  2009-01-01

  Het antibioticum 2,4-diacetylphloroglucinol (DAPG) speelt een belangrijke rol in biologische bestrijding van verschillende plantenpathogenen door fluorescerende Pseudomonas-soorten. DAPG-producerende Pseudomonas-stammen zijn effectief in biologische bestrijding, maar hun saprofytisch vermogen is

 8. Continuous monitoring α-activity on aerosol filters by the pseudo-coincidence-technique. Explicitly taking into account the short lived Po-218 activity; Kontinuierliche Ueberwachung der α-Aktivitaet eines Aerosolfilters mit der Pseudokoinzidenzmesstechnik. Explizite Beruecksichtigung der kurzlebigen Po-218 Aktivitaetsbeitraaege

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Kraut, W.; Schwarz, W. [Duale Hochschule Baden-Wuerttemberg (DHBW), Karlsruhe (Germany). Studiengang Sicherheitswesen; Kraut, B. [Berthold Technologies GmbH und Co.KG, Bad Wildbad (Germany)

  2015-07-01

  Pseudo-coincidence-technique is applied to continuous monitoring of α-activity on aerosolfilters by proportional counters. Filter activity can markedly increase or decrease by changing air conditions especially by the amount of short lived Po-218 activity. Conditions of constant proportions of activity concentrations for the short lived species for operating this technique are seldom fulfilled. The dynamic behavior of artificial (long lived) and natural (short lived) activity is mathematically modelled and the measured moving count rates are analyzed under this model by a multivariate regression analysis for activity concentrations of artificial resp. short lived activity. Results are compared to standard recommendations of DIN ISO 11929.

 9. Measurement of alpha-aerosol activity concentration by a moving filter device. Numerical simulation of both filter activity load and continuous monitoring process by compensation of natural activity by means of ABPD and AERD; Bilanzierung der Alpha-Aktivitaetskonzentration der Raumluft mit einem Schrittbandfiltergeraet. Numerische Simulation des Verlaufs der Bestaubung und der kontinuierlichen Auswertung mit Kompensation der natuerlichen Aktivitaet durch ABPD und AERD

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Kraut, W.; Schwarz, W. [Duale Hochschule Baden-Wuerttemberg (DHBW), Karlsruhe (Germany). Studiengang Sicherheitswesen; Kraut, B. [Berthold Technologies GmbH und Co.KG, Bad Wildbad (Germany)

  2016-07-01

  Moving filter aerosol monitors offer the advantage of better measurement conditions by reducing the load of dust and activity. But at the same time the dynamical follow up of increasing or decreasing activity air concentrations is getting more complex by superposition oft the filter movement, especially if there are both short lived natural and long lived artificial activity to be monitored. The paper shows by a pure numerical simulation of activity load and measurement of Radon-daughters and long lived artificial activity, that a stable determination of activity concentration is possible right from the beginning of sampling. This is accomplished by multivariate regression analysis to separate short lived Po-218 and long lived artificial - Activity. Po-214 activity is compensated by means of ABPD and AERD techniques. The Model allows for variable activity concentrations during sampling. Results are presented.

 10. Effects of subacute PVB-exposure (Arocolor 1254) on oxygen consumption, swimming behavior and biotransformation (GST-activity) of carp (Cyprinus carpio); Wirkung subakuter PCB-Exposition (Aroclor 1254) auf Sauerstoffverbrauch, Schwimmbewegung und Biotransformation (GST-Aktivitaet) des Karpfens (Cyprinus carpio)

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Pflugmacher, S.; Staaks, G.B.O.; Steinberg, C.E.W. [Leibniz Inst. fuer Gewaesseroekologie und Binnenfischerei, Berlin (Germany); Schmidt, K.

  2005-07-01

  Objective and Background. PCB (polychlorinated biphenyle) are typical man-made environmental pollutants that cause a broad spectrum of effects in vertebrates. Although a lot has been studied about the toxic effects of xenobiotic substances on aquatic organisms, their subacute effects are not yet well known. Fish occupies a central position in freshwater food webs and therefore, carp was chosen to be our test organism. The aim of our study was the investigation of subacute effects of Aroclor 1254 (22 {mu}g l{sup -1}) on respiration, swimming activity, and biotransformation, allowing discussion of changed interaction between the available energy resources. Methods. The respiration experiments under controlled laboratory conditions were run for 29 days (5 d before, 16 d with and 8 d after chemical exposure) with exposed carp compared to the non-exposed fish. Furthermore, the BehavioQuant system quantitatively monitors the positions of each individual fish before (8 d) and during (21 d) PCB exposure and swimming activity (number of horizontal turnings s{sup -1}) of animals was calculated. Thereafter, liver samples were taken from animals for analysis of the phase 2 enzyme activity (glutathione-S-transferase). In the respiration experiments were 6 exposure, 6 control, and 3 solubilizer control groups (12 animals each group); in the behavioral experiments were 9 exposure, 6 control- and 3 solubilizer control groups (6 animals each group), and in the enzyme activity measurements were 9 exposure, 6 control and 3 solubilizer control groups (6 animals each group) examined. (orig.)

 11. CHEMISRTY OF NOVEL SPIRO OXAZOLO-THIADIAZOLES DERIVATIVES – SYNTHESIS, CHARACTERIZATION AND BIOLOGICAL EVALUATION CHEMISRTY NEUARTIGER SPIRO oxazolo-Thiadiazole DERIVATE - Synthese, Charakterisierung und biologische Bewertung

  OpenAIRE

  Vijay V. Dabholkar, Abhishek Karekar, Prem Naik & N. B. Shinde

  2012-01-01

  A series of novel 2-N-acetyl hydrazino,4-acetyl,7-phenyl,9-(substitutedbenzylidine),1-thia, 3,4,8,triaza,6-oxa Spiro[4.4] nona-2,7-diene (4) were synthesized and screened for their antibacterial activity. The structures of the products were confirmed by IR, 1H,13C NMR and elemental analysis.

 12. 6th Conference 'Anaerobic treatment of biological wastes'. New tendencies in the biogas technology; 6. Fachtagung Anaerobe biologische Abfallbehandlung. Neue Tendenzen in der Biogastechnologie

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Bilitewski, B.; Werner, P.; Dornack, Christina; Stegmann, R.; Rettenberger, G.; Faulstich, M.; Wittmaier, M. (eds.)

  2008-07-01

  Within this 6th conference at 23rd to 24th September, 2008, in Dresden (Federal Republic of Germany), the following lectures were held: (1) Development of biogas technology - influences and tendencies (H. Friedmann); (2) EEG 2009 - Effect on biogas branch (B. Dreher); (3) From composting to fermentation - material flows, technology, cost, practical experiences (M. Kern, T. Raussen, A. Lootsma, K. Funda); (4) Fermentation of vinasses from the production of bioethanol (H. Friedmann); (5) Substrate digestion and microbiological hydrolysis for biogas production from lignocellulosis containing substrates using beer draff as an example (D. Schieder, M. Faulstich, J. Voigt, J. Ellenriedere, B. Haeffner, K. Sommer); (6) Substitution of wheat and corn by grass and manure for improving the economic efficiency of biogas plants (M. Wittmaier); (7) High-efficiency anaerobic digestion with integrated micro filtration using clarification sludge as an example (W. Troesch, B. Kempter-Regel); (8) Modelling of anaerobic digestion; stationary and dynamic parameter of estimation (C. Cimatoribus); (9) Regulation of an anaerobic laboratory reactor by means of fuzzy logic (O. Bade); (10) Model based diagnosis of the state of process in biogas plants (W. Kloeden); (11) Suitability of ADM 1 in the modelling of biogas plants (K. Koch, M. Wichern, M. Luebken, H. Horn, M. Schlattmann, A. Gronauer); (12) Load dependent and automatical operation of biogas plants - an option for the future (M. Mueller, J. Proeter, F. Scholwin); (13) Chances for biogas generation and application in Vietnam (L. van Bot, M. Wittmaier, A. Karagiannidies, B. Bilitewski, P. Werner); (14) State of the art and developments in the fermentation of biological wastes in the Peoples Republic of China (M. Gehring, R. Li, B. Raininger); (15) Bio-methane potential from cattle and pig wastes in Greece (A. Karagiannidis, G. Perkoulidis, T. Kotsopoulos); (16) Contaminants in biogas plants - an assessment of the material flow using nitrogen and sulphur as an example (C. Dornack); (17) Biocorrosion due to sulphur and nitrogen - causes and solutions (A. Weger, T. Neddemeyer, M. Mocker); (18) Siloxane in the treatment of biological wastes (S. Mattersteig, L. Brunn, F. Hohmann, B. Bilitewski); (19) Biofuels from biological wastes (A. Schnapke, B. Bilitewski); (20) Fermentative generation of bio hydrogen and bio methane (D. Rechtenbach, M. Meyer, R. Segmann); (21) Possibilities and limits of testing the yield of biogas according to VDI 4630 (T. Fritz, D. Banemann, N. Engler, M. Nelles); (22) Generation of biogas from renewable raw materials in a laboratory biogas plant (S. Wesolowski, E. Ferchau, D. Trimis, N. Ohly); (23) Dry fermentation in the agriculture: Which substrates and technologies are applied (P. Weiland, J. H. von Thuenen); (24) Semi-technical investigations according to the operation at limiting load of a solid reactor used in the fermentation of maize silage (M. Tietze, V. Kuehn, G. Langhans); (25) Industrial-scale experiences in the high-load operation of dry fermenters in the fermentation of renewable raw materials - mono fraction (G. Langhans); (26) Processing and feeding of biogas in Europe - Becomes the idea the trend? (M. Weithaeuser, F. Scholwin); (27) Processing of biogas and power supply to the public grid (M. Harasek, A. Makaruk, M. Miltner); (28) Design for the drying of waste sludge with waste heat from biogas plants for the supply of a cement work (U. Eymann); (29) Comparison of fermentation and combustion of biomass (G. Hoffmann).

 13. Vliegenbestrijding in de biologische varkenshouderij: een enquête en evaluatie van een meetmethode = Fly control on organic pig farms: a survey and evaluation of a monitoring method

  NARCIS (Netherlands)

  Kijlstra, A.

  2009-01-01

  Organic farming is associated with biological solutions for pest control. Flies can be such a nuisance on organic pig farms that the farmers turn to chemical weapons for controlling the problem. This became apparent after an interview of 39 organic pig farmers. Half of the farmers used chemicals to

 14. Biological production of hydrogen from agricultural raw materials and residues with a subsequent methanisation step; Biologische Wasserstoffproduktion aus landwirtschaftlichen Roh- und Reststoffen mit nachfolgender Methanstufe

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Meyer, M.; Stegmann, R. [Technische Univ. Hamburg-Harburg, Hamburg (Germany). Inst. fuer AbfallRessourcenWirtschaft

  2007-07-01

  In order to examine the thermophile fermentative production from biohydrogen, discontinuous attempts were accomplished at a temperature of 60 C. As an inoculum, heat-treated sewage sludge was used. Glucose was used as a substrate. The fermenting residues of the hydrogen attempts were used as a substrate in a methane reactor in order to examine a two-stage system. The hydrogen attempts in the anaerobic test system were operated with a hydraulic retention time by 3.3 days and were performed during a period of 300 days. The optimal space load amounts to 5 g (l*d). The production rate at hydrogen amounts to 1.2 Nl/(l{sub R}*d). The yields amount to between 200 and 250 Nml/g oTS. In the case of an overloading of the system with substrate, the hydrogen production decreases drastically due to poor yields. Biological hydrogen production by fermentation possesses the potential to become a component for a lasting emission-free power supply. The thermophile approach ensures a simultaneous hygienization. As a fermenting remainder treatment a downstream methanation stage is possible.

 15. Biological/ecological investigations parallel to wind power plant construction and operation. Final report. Biologisch-oekologische Begleituntersuchungen zum Bau und Betrieb von Windkraftanlagen. Endbericht

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Boettger, M; Clemens, T; Grote, G; Hartmann, G; Hartwig, E; Lammen, C; Vauk-Hentzelt, E

  1990-01-01

  In view of the fact that there is no validated knowledge in Germany on the environmental effects of wind power plant construction and operation, the Norddeutsche Naturschutzakademie was asked by the BMFT to carry out a study in this field. The following problems were investigated: General ecological assessment and ornithological assessment of sites; investigations parallel to plant construction and operation, ecological effects; long-term effects; proposal of landscape conservation measures in regions with wind power plants. The report presents the results of the investigation. (BWI).

 16. Medizinisch-Biologische Fachbibliothek Innsbruck – die bibliothekarische Situation in Innsbruck / Medical-Biological Library Innsbruck – the library situation in Innsbruck

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Breitschopf, Marion

  2009-09-01

  Full Text Available After the devision oft the two universities, the University and Regional Library of Tyrol is responsible for the Leopold-Franzens-University and the Medical University Innsbruck. In the main library medical books and medical textbooks are available. Founded in 1979, the Medical-Biological Library offers periodicals and a growing collection of textbooks in medicine. In both libraries there are places for learning and PC-workstations. The supply of electronic journals, electronic books and databases for the two universities is coordinated by the university library.

 17. Verteerbaarheid (ileaal en faecaal) van biologisch geteelde eiwitrijke voedergrondstoffen bij varkens = Digestibility (ileal and faecal) of organically-grown protein-rich raw materials in pigs

  NARCIS (Netherlands)

  Jongbloed, A.W.; Diepen, van J.T.M.

  2007-01-01

  In this research the ileal digestibility of nitrogen and amino acids and the faecal digestibility of organic matter, nitrogen, fat, non-starch polysaccharides, energy and phosphorus of protein-rich organicallygrown feed raw materials were evaluated in pigs. The products were rapeseed meal expeller,

 18. Research on the power consumption of the biological stages of wastewater treatment plant; Untersuchung ueber den Stromverbrauch biologischer Reinigungsverfahren auf Klaeranlagen

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Kempf, S.; Sigel, O.

  2006-07-01

  The largest electricity consumption in municipal sewage treatment plants occurs during biological treatment. This fact has been the motivation for a closer look at the electricity consumption of three biological treatment processes that will be applied more frequently in the future. The wastewater treatment plants in Lyss (Fixed Bed Biological Reactor), Wohlen (Moving Bed Biological Reactor), and Waedenswil (Membrane Biological Reactor submerged in an activated sludge process) provided the basis for this analysis, which was done both in absolute terms as well as in relation to each plant's loading. The specific energy consumption of the Fixed Bed Reactor, averaging 20 - 25 kWh/p.e. per annum (p.e. = person equivalent), is comparable to the one of a conventional activated sludge process (benchmark/standard value = 23 kWh/p.e. per annum; optimal value 18 kWh/p.e. per annum). The Moving Bed Reactor uses less than 30 kWh/p.e per annum when working at or close to full capacity, and more than 40 kWh/p.e. per annum at low fill. The Membrane Biological Reactor submerged in an activated sludge process shows the highest specific energy consumption values (> 40 kWh/p.e. per annum). In order to be able to run the biological treatment at optimal electricity consumption levels, the plants should be designed in such a way as to automatically run on partial or intermittent mode in times of low waste load. Further implementation of these new biological purification processes will lead to an increase in electricity consumption unless the significant energy savings potential wastewater treatment plants still offer is tapped. In order to be able to exploit this potential, electricity consumption has to be considered as of equal relevance as treated effluent quality. (author)

 19. Diergezondheid en management op biologische boerderijen die geen antibiotica gebruiken = Animal health and farm management on organic farms with no antibiotics

  NARCIS (Netherlands)

  Smolders, E.A.A.

  2007-01-01

  On nine milk cattle companies with cows, two with goats and one with sheep, which none of them do not or hardly uses antibiotics, animal health and management have been examined. Reasons not to use antibiotics have to do with resistance, residues, healthier livestock, less stress and economic

 20. Perceptie van groente en fruit en de meerwaarde van inhoudsstoffen: een studie onder non-, light- en heavy-users van biologisch

  NARCIS (Netherlands)

  Bartels, J.; Berg, van den I.

  2008-01-01

  There is a general assumption that products containing large amounts of nutrient substances can offer consumers added value. It is also assumed that most consumers are aware of the health-related aspects of fruit and vegetables, and that consumers actually take account of this in their purchasing

 1. Mechanical-biological waste treatment with thermal processing of partial fractions; Mechanisch-biologische Restabfallbehandlung unter Einbindung thermischer Verfahren fuer Teilfraktionen

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  1998-12-31

  Technologies for mechanical-biological treatment of waste in the Land of Hessen were compared including thermal processes like combustion and gasification. The new and more rigid limiting values specified in the Technical Guide for Municipal Waste Treatment (Technische Anleitung Siedlungsabfall - TASI) get a special mention. [Deutsch] Verschiedene Technologien der mechanisch-biologischen Restabfallbehandlung im Raum Hessen wurden unter Einbezug thermischer Verfahren (Verbrennung, Vergasung) miteinander verglichen. Dabei wurden besonders auf die verschaerften Grenzwerte der Technischen Anleitung Siedlungsabfall (TASI) eingegangen. (ABI)

 2. Comparative discussion of the activated sludge and packed bed techniques in biological sewage water cleaning; Vergleichende Betrachtung von Belebungs- und Festbettverfahren fuer die biologische Abwasserreinigung

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Kroiss, H [Technische Univ., Vienna (Germany). Inst. fuer Wasserguete und Abfallwirtschaft

  1994-12-31

  It is reasonable to state that, given proper planning, erection and careful operation, both activated sludge plants and packed bed reactors with a biofilm are capable of meeting extremely high demands on the quality of the effluent. What was to be shown is the fact that operating behaviour and demands on measurement and control techniques differ considerably. Rating depends on different criteria, according to the technique chosen, and also cost calculation is largely determined in each case by special local conditions. All this makes it difficult to compare solutions with one another or to transfer experience gathered in one plant to another application. So the choice of the best possible method in a given case remains an interesting task.- One must try to make as objective a comparison as possible of different solutions according to the relevant criteria, beyond what is quantifiable merely in terms of finance.- Any decision taken on the basis of such a comparison is bound to reflect also the values that the decision-makers hold. But it should always be possible when taking decisions about processes to leave ideology out of consideration. (orig.) [Deutsch] Es kann festgestellt werden, dass sowohl Belebungsanlagen wie auch Biofilmreaktoren bei richtiger Planung, Errichtung und sorgfaeltigem Betrieb in der Lage sind, auch extrem hohe Ansprueche an die Ablaufguete zu erfuellen. Was gezeigt werden sollte, ist der Umstand, dass erhebliche Unterschiede im Betriebsverhalten und in den Anforderungen an die Mess- und Regeltechnik bestehen. Fuer die Bemessung sind je nach Verfahren andere Kriterien massgebend, und auch fuer die Kostenrechnung gilt, dass die speziellen oertlichen Bedingung bei jedem Anwendungsfall von ausschlaggebender Bedeutung sind. Das alles hat zur Folge, dass es sehr schwierig ist, verschiedene Loesungsmoeglichkeiten miteinander zur vergleichen, oder die Erfahrung von einer Anlage auf einen anderen Anwendungsfall zu uebertragen. Die Auswahl des ``besten`` Verfahrens fuer deren Anwendungsfall bleibt also eine reizvolle Aufgabe. Man muss versuchen, den Vergleich von verschiedenen Loesungen nach allen massgebenden Kriterien so objektiv wie moeglich zu gestalten und sich nicht nur auf die finanziell quantifizierbaren beschraenken. Die Entscheidung, die schliesslich auf der Basis eines solchen Vergleiches gefaellt werden muss, ist notgedrungen auch von Wertvorstellungen der Entscheidenden abhaengig. Es muss jedoch immer erreicht werden koennen, dass Verfahrensentscheidungen nicht auf der Grundlage von Ideologiediskussionen gefaellt werden. (orig.)

 3. Initial experience with locoregional radioimmunotherapy using {sup 131}I-labelled monoclonal antibodies against tenascin (BC-4) for treatment of glioma (WHO III and IV)

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Poepperl, G.; Gildehaus, F.J.; Hahn, K.; Tatsch, K. [Klinik und Poliklinik fuer Nuklearmedizin, Klinikum Grosshadern, Muenchen (Germany); Goetz, C.; Reulen, H.J. [Klinik und Poliklinik fuer Neurochirurgie, Klinikum Grosshadern, Muenchen (Germany); Yousry, T.A. [Inst. fuer Neuroradiologie der LMU Muenchen, Klinikum Grosshadern, Muenchen (Germany)

  2002-06-01

  of activity within the resection cavity and low systemic toxicity. (orig.) [German] Ziel: Bei der Standardtherapie von Gliomen (Resektion, Radiatio, Chemotherapie) ist die Prognose sehr schlecht. Ein neuer Therapieansatz besteht in der additiven lokalen Radioimmuntherapie (RIT) mit {sup 131}I-markierten Tenascin-Antikoerpern (BC-4). Diese Studie berichtet ueber unsere initialen Erfahrungen hinsichtlich Nebenwirkungen, Biokinetik und klinischem Verlauf. Methoden: Zwoelf Patienten (4 Gliome WHO III, 8 Gliome WHO IV) erhielten nach Operation und perkutaner Radiatio 1-5 RIT-Zyklen im Abstand von 6 Wochen mit durchschnittlich 1100 MBq {sup 131}I-markierten Antikoerpern ueber ein Ommaya-Reservoir. Der Verlauf wurde durch FDG-PET- und MRT-Untersuchungen dokumentiert. Die Biokinetic wurde an Ganzkoerperaufnahmen, Blut- und Urinproben sowie Proben aus der Tumorhoehle nach RIT beurteilt. Ergebnisse: Unter RIT traten bei vier Patienten passagere Anfaelle, bei einem in Kombination mit transienter Sprachstoerung auf. Acht Patienten bildeten im Verlauf HAMAs (humane Antikoerper gegen Mausantigen) aus. Die biologische HWZ der Aktivitaet in der Turmorhoehle lag im Mittel bei 3,9 d (1,0-10,2 d) und blieb intraindividuell bei Folgetherapien konstant. Das Radioimmunkonjugat in der Tumorhoehle blieb mindestens 5 d stabil. Die mittlere Ueberlebenszeit liegt zurzeit bei 18,5 Monaten und ist damit deutlich hoeher als bei einer historischen Patientengruppe mit Standardtherapie (9,7 Monate; n=89). Fuenf Patienten zeigen bisher keinen Hinweis auf ein Rezidiv. Bei drei Patienten mit einem Tumorrest nach Operation zeigte sich unter RIT in einem Fall partielle Remission, ein stabiler und ein progredienter Krankheitsverlauf. Vier Patienten ohne Tumorrest zu Therapiebeginn entwickelten unter Therapie ein Rezidiv. Schlussfolgerungen: Erste Erfahrungen mit der lokalen RIT zeigen, dass diese komplikationsarme Therapieform additiv zur Standardtherapie ein Erfolg versprechender Ansatz bei malignem

 4. Biodiversiteit in theorie en praktijk

  NARCIS (Netherlands)

  Hengeveld, R.

  1995-01-01

  Biodiversiteit is een recent en nog slecht gedefinieerd begrip. Doorgaans wordt het op tweeërlij wijze opgevat en gemeten. De eerste betreft het loutere aantal soorten in een gebied, ongeacht hun identiteit of biologische eigenschappen. De tweede wijze betreft juist de biologische variatie in

 5. Warm water voor alle plantuien (Interview)

  NARCIS (Netherlands)

  Schepers, H.T.A.M.

  2007-01-01

  De innovatieve kracht van de biologische sector wordt ook wel omschreven met het begrip kraamkamer. Wat dit zoal inhoudt wordt zichtbaar gemaakt in deze publicatie. Waardevolle innovaties in de biologische landbouw worden geïllustreerd aan de hand van uitkomsten, ervaringen en interviews. Gangbare

 6. Hoornloos fokken : praktische aspecten bij het opbouwen van een hoornloze veestapel

  NARCIS (Netherlands)

  Smolders, G.

  2011-01-01

  De biologische melkveehouderij streeft naar een hoog dierenwelzijn en wil de integriteit van de dieren zo min mogelijk aantasten. Maar omdat veel stallen nog niet zijn aangepast aan het houden van dieren met hoorns, moeten de meeste biologische boeren toch onthoornen. Het fokken van hoornloze dieren

 7. Onkruidonderdrukking door zwarte grond

  NARCIS (Netherlands)

  Bleeker, P.O.

  2008-01-01

  Onkruid beperken in vooral fijnzadige gewassen als zaaiuien en peen is nog steeds één van de dingen die veel arbeid vragen op de biologische akker- en tuinbouwbedrijven. Naar aanleiding van een idee van Anton van Vilsteren (biologische teler) is in samenwerking met van Hienen Mechanisatie, PPO

 8. Effect Bacillus thuringiensis gekwantificeerd

  NARCIS (Netherlands)

  Elderson, J.; Belder, den E.

  2001-01-01

  PRI onderzocht in veldproeven de effecten van het biologische middel Dipel WP voor de bestrijding van rupsen (koolmot e.a.) in de biologische spruitkoolteelt. Na behandeling loopt het aantal koolmotten fors terug; de opbrengst van de behandelde en onbehandelde velden was gelijk, maar de kwaliteit

 9. Biobrood van eigen bodem: een ketenproject

  NARCIS (Netherlands)

  Postma, R.; Bakker, den A.; Derksen, V.; Kruiger, K.; Maassen, J.; Osman, A.M.; Schepers, H.E.

  2008-01-01

  In 2007 is het ketenproject “Biobrood van eigen bodem” uitgevoerd in het kader van het coinnovatieprogramma biologische afzetketens. Het betrof een samenwerkingsproject van een aantal ketenpartijen uit de biologische broodketen en een aantal kennisinstellingen. Het doel van het project was gericht

 10. Meerjarige wortelonkruiden : onderzoeksplan

  NARCIS (Netherlands)

  Houwers, G.; Kammer, H.; Westerdijk, K.; Bleeker, P.O.

  2009-01-01

  Er zijn op akkerbouwbedrijven, vooral op biologisch, problemen met de bestrijding van meerjarige wortelonkruiden. Het probleem wordt ook steeds groter. Door middel van biologische grond ontsmetting (BGO) wordt het aantal meerjarige wortelonkruiden verminderd, maar hoeveel en hoe sterk dat is, is

 11. Biological and chemical development of mining lakes. Status report 1998/1999. Data acquisition, methods, trends; Biologische und chemische Entwicklung von Bergbaurestseen. Statusbericht 1998/1999. Bestandsaufnahme, Methoden und Entwicklungen

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Friese, K; Tuempling, W von [eds.

  2000-07-01

  Acidification of mining lakes in central Germany and the Lausitz was investigated for three aspects: 1.) biological dynamics and material effects on plancton abundance and variety; 2.) Chemical and microbiological interactions between sediments influenced by mining (authochthone, allochthone) and water phase 3. 3.) Limnological and hydrochemical development of water systems in abandoned mining areas with a view to environmental quality and/or utilisation. The following objects were investigated. a) Goitsche open-cast mine (Bitterfeld district); b) Lake 111 (Koyne/Pllessa district), - Lakes 107, 117 (Koyne/Plessa district), Lake b (Schlabendorf-Nord district). [German] Kernproblem in den Braunkohlengebieten der neuen Bundeslaender ist die Versauerung von Bergbauseen. Die Bearbeitung des Verbundprojektes konzentriert sich in den Bergbaufolgelandschaften der Regionen Mitteldeutschland und Lausitz auf bergbaulich gestoerte und in Veraenderung befindliche Oberflaechenwasser-Systeme. Arbeitziele sind 1.) die Vertiefung der Kenntnisse zur biologischen Dynamik und zum stofflichen Einfluss auf die Diversitaet und Abundanz von Plankton in sauren Bergbauseen 2) Untersuchungen zu spezifischen Wechselwirkungen (chemisch, mikrobiologisch) zwischen bergbaulich beeinflussten Sedimenten (autochthon, allochthon) und der Wasserphase 3. Betrachtungen der limnologischen und hydrochemischen Entwicklung der Wassersysteme in Bergbaufolgelandschaften hinsichtlich Umweltqualitaetszielen und/oder Nutzungszielen. Im Rahmen des Verbundprojektes werden von den Sektionen Gewaesserforschung, Hydrogeologie, Analytik, Bodenforschung und Umweltmikrobiologie in Mitteldeutschland und der Lausitz folgende Objekte bearbeitet: a) Tagebaukomplex Goitsche (Bitterfelder Revier) und b) Restloch 111 (Revier Koyne/Plessa), - Restloch 107, 117 (Revier Koyne/Plessa), - Restloch B (Revier Schlabendorf-Nord). (orig.)

 12. Biological effect and tumor risk of diagnostic x-rays. The ''war of the theories''; Biologische Wirkung und Tumorrisiko diagnostischer Roentgenstrahlen. Der ''Krieg der Modelle''

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Selzer, E.; Hebar, A. [Medizinische Universitaet Wien, Abteilung fuer Strahlenbiologie, Klinik fuer Strahlentherapie, Wien (Austria)

  2012-10-15

  Since the introduction of ionizing radiation as a treatment and diagnostic tool in humans, scientists have been trying to estimate its side effects and potential health risks. There is now ample evidence for the principal existence of a direct relationship between higher doses and the risks of side effects. Most of the uncertainties lie in the field of low-dose effects especially with respect to the risk of cancer induction. Low-dose effects are usually of relevance in diagnostic medicine while high-dose radiation effects are typically observed after radiotherapeutic treatment for cancer or after nuclear accidents. The current state of the ''war of theories'' may be summarized as follows: one group of scientists and health regulatory officials favors the hypothesis that there is no threshold dose, i.e. the linear-no-threshold hypothesis (LNT) of radiation which can be regarded as safe. On the contrary, the critics of this hypothesis suggest that the risks of doses below 50 mSv are not measurable or even of clinical relevance and are not adequately described by a linear dose-response relationship. The aim of this article is to summarize the major unresolved issues in this field. Arguments are presented why the validity of the LNT model in the low-dose range should be regarded as at least inconsistent and is thus questionable. (orig.) [German] Seit der Einfuehrung ionisierender Strahlen als ein Mittel zur Behandlung und Diagnose beim Menschen haben Wissenschaftler versucht, ihre Nebenwirkungen und potenziellen Risiken fuer die Gesundheit einzuschaetzen. Es gibt nun ausreichende Evidenz fuer das grundsaetzliche Vorliegen einer direkten Beziehung zwischen hoeheren Dosen und Nebenwirkungsrisiken. Die meisten Unsicherheiten liegen auf dem Gebiet der Niedrigdosisforschung v. a. im Hinblick auf das Risiko der Induktion von Krebs. Niedrigdosiseffekte sind ueblicherweise von Bedeutung in der diagnostischen Medizin, waehrend Hochdosisbestrahlungseffekte typischerweise nach strahlentherapeutischen Behandlungen oder nuklearen Unfaellen beobachtet werden. Der derzeitige Stand der ''Krieg der Theorien'' kann folgendermassen zusammengefasst werden: die eine Partei von Wissenschaftlern und Vertretern der Gesundheitsbehoerden bevorzugt die Hypothese, dass es keine Grenzdosis (''linear no threshold hypothesis [LNT] of radiation'') gibt, welche als sicher betrachtet werden kann. Die Kritiker dieser Hypothese schlagen jedoch vor, dass die Risiken unterhalb von 50 mSv nicht messbar oder ueberhaupt von klinischer Signifikanz sind und ausserdem nicht durch eine lineare Dosis-Wirkungs-Beziehung beschrieben werden koennen. Das Ziel dieses Artikels ist es, die wichtigsten nicht geklaerten Fragen auf diesem Gebiet zusammen zu fassen. Argumente werden praesentiert, warum die Gueltigkeit des LNT-Modells im Niedrigdosisbereich als zumindest inkonsistent und fragwuerdig betrachtet werden sollte. (orig.)

 13. Preliminary examination for a cooperative project in the field of waste and waste water biology (biological removal of slaughterhouse waste). Final report. Voruntersuchung fuer ein Verbundprojekt auf dem Gebiet der Abwasser- und Abfallbiologie (biologische Schlachthofentsorgung). Schlussbericht

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Lorre, R.; Marx, G.; Treutler, K.

  1986-01-01

  Major installations for the fermentation of undiluted slaughterhouse waste were not known. Only indirectly comparable test results could be obtained from the literature. Overall objective of the project was the development and testing of a biogas plant for energy production on the premises using slaughterhouse waste that is as solid as possible, such as rumen contents, dung, sieving residues from waste water. In order to determine max. biogas yield, the room load of the single-stage and mesophilically operated bioreactor (2 m/sup 3/) was slowly increased. The rumen contents were chopped up mechanically before feeding, in order to allow for decontamination and stabilizing of the decomposition process, and were alkalified with lime to a pH value greater than 12.5. Four tests with room loads between 0.8 and 5.65 kg oTS/m/sup 3/.d resulted in yields of 0.41-.54 m/sup 3//kg oTS and showed that the max. time and space yield through lime treatment is 3 m/sup 3/ biogas per m/sup 3/ rotting space and day. The method can be implemented on a large scale, yet it is not economical when relying solely on the biogas production. (orig.) With 32 refs., 14 tabs., 21 figs.

 14. Biological regeneration of carrier material for the adsorption of halogen hydrocarbons in plants for cleaning up contaminated groundwater. Final report. Biologische Regeneration von Traegermaterial fuer die Adsorption von Halogenkohlenwasserstoffen in Anlagen zur Sanierung kontaminierten Grundwassers. Abschlussbericht

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Ressel, K

  1993-06-01

  Halogen hydrocarbons and above all chlorinated hydrocarbons are widespread harmful substances in soils and in groundwater. When cleaning up groundwater contamination, the contaminants are brought into the gas phase by strip processes. From the gas phase, the contaminants can be adsorbed on different carrier materials, mostly active carbon. One was searching for ways to regenerate this adsorption material. The mixed culture from a sea sediment most suitable for the decomposition of chlorinated hydrocarbons was optimized regarding its decomposition performance and was later used on the technical scale. In the decomposition experiments on the large technical scale, the cultures were lodged on filling bodies which has a much higher amount of gaps. In this case, an optimum supply of the micro-organisms with oxygen and methane is guaranteed, which is used as co-substrate. No intermediate product was found in a gas chromatography examination. The biologically occupied stage is situated between a desorption column and the active carbon filters, and reduces the load of harmful substances which can no longer be brought into the gas phase by stripping out. This has the advantage that it can be integrated in existing plants and can be adapted to any case of contamination by lodging adapted micro-organisms on it. The basis for each application must be separately researched. (orig.)

 15. Effects of UV and microwave radiation on biological material. A bibliographic survey on biochemical effects. Pt. 1. Der Einfluss von UV- und Mikrowellenstrahlung auf biologisches Material. Eine Literaturstudie ueber die biochemischen Wirkungen. T. 1

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Fielitz, J; Boegl, W; Stockhausen, K; Kossel, F

  1977-01-01

  For the present study, ten publications on the effect of UV radiation were analyzed. In vitro tests were carried out with one biological substance and seven different human or animal organs and biocytocultures. In vivo, three bacterial strains were irradiated and four irradiation experiments were carried out on mice. As to the effect of microwave radiation, eleven publications were analyzed. In vitro tests were carried out with one biological substance and three animal organs. In vivo, one bacterial strain was irradiated and eight irradiation experiments were carried out on different types of animals. The study's aim was to obtain a survey on biochemical changes of the organisms. Phenomenological changes were given only when the corresponding articles contained further investigation results. Behavioral changes were not taken into account. The results published by the authors of the original papers were compiled in a kind of dictionary. All relevant data are listed in a defined order.

 16. MAK and BAT values list 2014. Maximum permissible concentrations at the place of work and biological tolerance values for working materials; MAK- und BAT-Werte-Liste 2014. Maximale Arbeitsplatzkonzentrationen und Biologische Arbeitsstofftoleranzwerte

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2014-11-01

  The book on the MAK (maximum permissible concentrations at the place of work) and BAT (biological tolerance values for working materials) value list 2014 includes the following chapters: (a) Maximum permissible concentrations at the place of work: definition, application and determination of MAT values, list of materials; carcinogenic working materials, sensibilizing working materials, aerosols, limiting the exposition peaks, skin resorption, MAK values during pregnancy, germ cell mutagens, specific working materials; (b) Biological tolerance values for working materials: definition and application of BAT values, list of materials, carcinogenic working materials, biological guide values, biological working material reference values.

 17. MAK and BAT values list 2013. Maximum permissible concentrations at the place of work and biological tolerance values for working materials; MAK- und BAT-Werte-Liste 2013. Maximale Arbeitsplatzkonzentrationen und Biologische Arbeitsstofftoleranzwerte

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2013-08-01

  The book on the MAK (maximum permissible concentrations at the place of work) and BAT (biological tolerance values for working materials) value list 2013 includes the following chapters: (a) Maximum permissible concentrations at the place of work: definition, application and determination of MAT values, list of materials; carcinogenic working materials, sensibilizing working materials, aerosols, limiting the exposition peaks, skin resorption, MAK values during pregnancy, germ cell mutagens, specific working materials; (b) Biological tolerance values for working materials: definition and application of BAT values, list of materials, carcinogenic working materials, biological guide values, biological working material reference values.

 18. Neutralization of acidic pit lakes with biological methods complement the flooding with neutral surface water: strategies and sustainability; Neutralisation saurer Tagebauseen durch biologische Methoden als Ergaenzung zur Fremdflutung: Strategien und Nachhaltigkeit

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Nixdorf, B.; Deneke, R. [Brandenburgische Technische Universitaet Cottbus (Germany). Institut fuer Boden, Wasser, Luft; Buettcher, H.; Uhlmann, W. [Institut fuer Wasser und Boden Dr. Uhlmann, Dresden (Germany)

  2004-07-01

  The aim of this project is to investigate the mechanisms of biogenic alkalinity production in highly acidic surface waters in the post-mining landscape and to develop alternative or additional strategies to overcome acidity by the use of basic biological processes. Current approaches such as flooding with neutral surface water, extensive liming and technical treatments are not suitable for many lakes because of limited water supply and special water chemistry in mining lakes. Therefore, basic research is needed in order to develop ecotechnological measures for the multitude of small and medium sized highly acidic mining lakes. Future treatments are designed to combine water supply and biological measures with the management of water quality by use of in-lake microbial processes (bacteria, phytoplankton). Research focuses on alkalinity response of aquatic ecosystems on nutrient enrichment, their catchment areas and the use of 'Constructed Wetlands' and will be generalized by application of hydrogeochemical models for alkalinity production. (orig.)

 19. Optimisation of biological reactors using the 'biological resonance' phenomenon; Ansatz zur Optimierung biologischer Reinigungsstufen durch das Phaenomen der ''Biologischen Resonanz''

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Schmid, A.

  2003-07-01

  The microbial catabolic activity of biological reactors can be increased by up to 75% through external stimulation with intermittent stress loads at intervals of several minutes. Under these process conditions, the ''biological resonance'' phenomenon determines the system and leads to an increased synthesis of enzymes. In addition to computer simulations, experiments with activated sludge were carried out in a 10-litre bioreactor. By modulating the stress intervals, a permanent increase in catabolic activity of about 60% was achieved during these experiments. By relying on the ''biological resonance'' phenomenon, the required reaction volume of biological treatment units can probably be reduced by up to 40%. (orig.)

 20. Verteerbaarheid en voederwaarde van diverse kwaliteiten graskuil en van CCM bij biologische zeugen = Digestibility and nutritive value of several qualities of grass silage and of CCM in organic housed gestating sows

  NARCIS (Netherlands)

  Peet-Schwering, van der C.M.C.; Binnendijk, G.P.; Diepen, van J.T.M.

  2010-01-01

  The chemical composition, digestibility and energy value of five qualities of grass silage and of CCM (Corn cob mix) were investigated in organic housed gestating sows. The dry matter content of the five grass silages varied between 21.3 and 24.9%. The energy value per kg dry matter varied between

 1. MAK and BAT values list 2017. Maximum permissible concentrations at the place of work and biological tolerance values for working materials; MAK- und BAT-Werte-Liste 2017. Maximale Arbeitsplatzkonzentrationen und Biologische Arbeitsstofftoleranzwerte

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2017-08-01

  The MAK and BAT values list 2017 includes the maximum permissible concentrations at the place of work and biological tolerance values for working materials. The following working materials are covered: carcinogenic working materials, sensitizing materials and aerosols. The report discusses the restriction of exposure peaks, skin resorption, MAK (maximum working place concentration) values during pregnancy, germ cell mutagens and specific working materials. Importance and application of BAT (biological working material tolerance) values, list of materials, carcinogens, biological guide values and reference values are also included.

 2. Effect van kruiden en kuikenkwaliteit op de respons van biologische leghenkuikens na een coccidiosebesmetting = Effect of herbal treatments and chick quality on the response of young organic layer poults after infection with coccidiosis

  NARCIS (Netherlands)

  Lourens, A.; Jongbloed, A.W.

  2008-01-01

  The effects of herbal treatments and chick quality on the response of young organic layer poults to an infection with coccidiosis was studied. Alternative treatments had no effect on Eimeria lesion scores or technical results. Chick quality had no effect on Eimeria lesion scores, but influenced

 3. Rapportage voor de co-innovatieprogramma´s Professionalisering Biologische Afzetketen en Duurzame Agro Foodketen : Bijlage 6: Advies m.b.t. de ontwikkeling van een 'Task-force Marktontwikkeling Streekproducten'

  NARCIS (Netherlands)

  Oostindië, H.A.

  2005-01-01

  Deze notitie is een advies aan SPN en LTO-Nederland om als vervolg op het Koepelproject Kennisontwikkeling Streekgebonden Productie en Vermarkting (kortweg: Koepelproject Streekproducten) te werken aan de ontwikkeling van een 'Task Force Marktontwikkeling Streekproducten'. In het Koepelproject

 4. Composting - not the optimum solution for all biodegradable residues. Activation of other possibilities of utilisation; Kompostieren - nicht die beste Loesung fuer die Verwertung aller biologisch abbaubaren Abfaelle. Aktivierung anderer Verwertungsmoeglichkeiten

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Hangen, H.O. [comp.

  1994-10-01

  The management of industrial biological waste is discussed, i.e. residues in gastronomy, wood treatment, slaughterhouses, breweries, etc. Composting and fermentation processes are discussed critically as well as utilization options. (SR) [Deutsch] Die Entsorgung von industriellem Bioabfall wird behandelt. Dieser Abfall faellt in der Gastronomie, Holzbearbeitung, Schlachthaeusern, Brauereien etc. an. Kompostierungsverfahren und Vergaerungsverfahren, aber auch Verwertung von organischen Abfaellen werden kritisch diskutiert. (SR)

 5. MAK- and BAT values list 2003. Maximum permissible concentrations at the place of work and biological tolerance values for working materials; MAK- und BAT-Werte-Liste 2003. Maximale Arbeitsplatzkonzentrationen und Biologische Arbeitsstofftoleranzwerte

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2003-07-01

  The importance, application and derivation of the maximum concentrations at the workplace is explained. A material's list contains the presently valid maximum concentration values supplemented by a list of materials for which no such values were determined as yet. Furthermore there is a list of working materials clearly identified as carcinogenic, and of working materials with a sensitizing effect, aerosols and some specific working materials are discussed. Finally, the importance and the application of biological tolerance values is explained, supplemented by a materials list. (orig.) [German] In der vorliegenden neuesten Ausgabe werden erneut Bedeutung, Benutzung und Ableitung der MAK-Werte (maximale Arbeitsplatzkonzentrationen) erlaeutert. Eine Stoffliste enthaelt die derzeit gueltigen MAK-Werte, ergaenzt durch eine Aufzaehlung von Stoffen, fuer die noch keine MAK-Werte aufgestellt werden koennen. Es folgt eine Auflistung der Arbeitsstoffe, die bereits eindeutig als krebserregend ausgewiesen wurden, sowie der sensibilisierenden Arbeitsstoffe, Aerosole und einige besondere Arbeitsstoffe. Abschliessend wird die Bedeutung und Benutzung der BAT-Werte erlaeutert, ergaenzt durch eine Stoffliste. (orig.)

 6. Biologie und Fremdsprachenunterricht. Das Prinzip der Einsprachigkeit im Lichte biologischer Erkenntnisse ueber Denken und Lernen (Biology and Foreign Language Teaching. The Monolingual Principle in the Light of Biological Findings concerning Thinking and Learning).

  Science.gov (United States)

  Schneider, Rudolf

  1979-01-01

  Draws upon recent publications dealing with brain function (particularly F. Vester, "Denken, Lernen, Vergessen", Munich, 1978) for ideas for foreign language teaching. These include constant use of the foreign language in the classroom, frequent repetition, and avoidance of false associations by explanation in the native language.…

 7. MAK and BAT values list 2015. Maximum permissible concentrations at the place of work and biological tolerance values for working materials; MAK- und BAT-Werte-Liste 2015. Maximale Arbeitsplatzkonzentrationen und Biologische Arbeitsstofftoleranzwerte

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2015-11-01

  The book on the MAK (maximum permissible concentrations at the place of work) and BAT (biological tolerance values for working materials) value list 2015 includes the following chapters: (a) Maximum permissible concentrations at the place of work: definition, application and determination of MAT values, list of materials; carcinogenic working materials, sensibilizing working materials, aerosols, limiting the exposition peaks, skin resorption, MAK values during pregnancy, germ cell mutagens, specific working materials; (b) Biological tolerance values for working materials: definition and application of BAT values, list of materials, carcinogenic working materials, biological guide values, biological working material reference values.

 8. Emission model for landfills with mechanically-biologically pretreated waste, with the emphasis on modelling the gas balance; Emissionsprognosemodell fuer Deponien mit mechanisch-biologisch vorbehandelten Abfaellen - Schwerpunkt: Modellierung des Gashaushaltes

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Danhamer, H.

  2001-07-01

  The objective of this work was to determine influence factors on processes going on in landfills with mechanically-biologically pretreated waste (MBP-landfills) in order to predict emissions. For this purpose a computer based model has been developed. The model allows to simulate the gas, water and heat balance as well as settlement processes and was called DESIM2005 (version MB). It is based on theoretical modeling approaches as well as data from lab and reactor experiments. The main focus of model application was to determine factors influencing the gas phase and the emissions of landfill gas and methane during operation and aftercare of MBP-landfills. By performing simulations the effects of changing parameters for the processes gas transport and biological degradation as well as the effects of different qualities in waste pretreatment and of varying landfill operation techniques were investigated. Possibilities for increasing the environmental sustainability of landfills containing mechanically-biologically pretreated waste were shown. (orig.)

 9. Small systems, small sensors : Integrating sensing technologies into microfluidic and organ-on-a-chip devices

  NARCIS (Netherlands)

  Oomen, Pieter Edmond

  2016-01-01

  Pieter Oomen presenteert in zijn proefschrift verschillende microfluïdische systemen met geïntegreerde sensors voor biologische en chemische analyses. Deze geminiaturiseerde systemen kennen veel voordelen: reagentia- en monstergebruik worden verminderd, parallelle experimenten kunnen op een enkel

 10. Grote rol voor agrarische natuur

  NARCIS (Netherlands)

  Visser, A.J.

  2000-01-01

  In het kader van het BIOM-project (Biologische landbouw, Innovatie en Omschakeling) is varkenshouder Van der Groes in Haps (Noord-Brabant) omgeschakeld, en een schoolvoorbeeld geworden van multifunctionele landbouw, met fokzeugen, mestvarkens, melkgeiten, minicamping en boerderijwinkel. Op alle

 11. Integrated production - Product zonder markt?

  NARCIS (Netherlands)

  Zadoks, J.C.

  2001-01-01

  Het vermarkten van zowel ecologisch als economisch duurzame landbouwproducten (vollegrondsgroenten die geïntegreerd of biologisch zijn geproduceerd) was de rode draad op een internationale workshop in Amsterdam

 12. Toepassing natuurlijke geotextielen in beekdalen onderzocht

  NARCIS (Netherlands)

  Gosselink, R.; Dam, van J.; Klompenburg, van J.

  2000-01-01

  Biologisch afbreekbare (natuurlijke) geotextielen gemaakt uit plantaardige vezelgrondstoffen zijn interessant voor het tegengaan van erosie bij de inrichting van natuurvriendelijke oevers en bieden voordelen boven synthetische geotextielen (vegetatieontwikkeling, verwijderingskosten, milieu). Het

 13. Medische begeleiding produktiepersoneel uit oogpunt van produktbescherming

  NARCIS (Netherlands)

  Boot R; Bremer VHP; Hannik CA; Middelkoop-Selman YB; van Steenis G

  1986-01-01

  Dit rapport bevat globale richtlijnen betreffende gezondheidsaspecten van personeel, binnen het RIVM betrokken bij de bereiding van biologische prudkten voor humane toepassing, gericht op bescherming van deze produkten. In het rapport : a) wordt het betreffende produktiepersoneel (PP) nader

 14. Exploiting Catalytic Promiscuity for Biocatalysis : Carbon-Carbon Bond Formation by a Proline-Based Tautomerase

  NARCIS (Netherlands)

  Miao, Yufeng

  2015-01-01

  Een belangrijk thema bij het ontwikkelen van nieuwe biokatalysatoren is katalytische promiscuïteit, waarbij een enzym alternatieve reacties katalyseert naast de reactie die biologisch relevant is. Promiscue enzymactiviteiten zijn een veelbelovende bron van synthetisch bruikbare katalytische

 15. Exploring the glucosylation potential of glucansucrases : From enzyme to product

  NARCIS (Netherlands)

  Devlamynck, Tim Nick

  2017-01-01

  De introductie van een glycosylgroep kan zowel de fysicochemische als biologische eigenschappen van organische moleculen, zoals antioxidanten, antibiotica en zoetstoffen, beïnvloeden. Een industrieel relevant voorbeeld is de glycosylatie van steviolglycosiden, zoete verbindingen die geëxtraheerd

 16. Sierteelt op zand

  NARCIS (Netherlands)

  Janmaat, L.

  2008-01-01

  Informatiepagina van Wageningen UR en het Louis Bolk Instituut. over het onderzoek aan een biologisch bedrijfssysteem met bloembollen, vaste planten, zomerbloemen en sierheesters in de Bollenstreek, met extra aandacht voor de bodemkwaliteit

 17. Energiebehoefte bio-leghennen wijkt af van gangbare hen

  NARCIS (Netherlands)

  Knegsel, van A.T.M.; Krimpen, van M.M.

  2008-01-01

  De gedachte is dat de energie- en eiwitbehoeften van biologisch gehouden pluimvee verschilt van die van gangbaar gehouden kippen. Om meer zicht te krijgen op dit verschil in behoeften, is een literatuuronderzoek uitgevoerd

 18. Stikstofvoorziening in teelten onder glas

  NARCIS (Netherlands)

  Marcelis, L.F.M.

  2003-01-01

  WUR doet meerjarig onderzoek naar kritische succesfactoren voor het realiseren van een effectief management van organische stof op biologische glastuinbouwbedrijven. De organische-stofvoorziening speelt een belangrijke rol, zowel in relatie tot het bereiken van evenwichtsbemesting als in relatie tot

 19. Modifications of collagen and chromatin in ECM-related disease : Uncovering therapeutic targets for fibrosis and cancer

  NARCIS (Netherlands)

  Gjaltema, Rutger Almer Friso

  2016-01-01

  De extracellulaire matrix (ECM) is essentieel voor vele biologische functies en wordt strikt gereguleerd vanaf transcriptie tot post-translationeel niveau. Wanneer deze balans verstoord wordt kunnen er verscheidene ECM-gerelateerde ziekten ontstaan. Fibroproliferatieve aandoeningen, zoals

 20. De inzet van kruiden om agressie bij mannelijke ongecastreerde varkens te verminderen

  NARCIS (Netherlands)

  Asseldonk, van A.G.M.

  2012-01-01

  Vanuit het project antibioticavermindering in de biologische varkenshouderij is aan het Institute for Ethnobotany and Zoopharmacognosy (IEZ) de vraag gesteld of kruiden kunnen helpen om de agressie bij ongecastreerde mannelijke varkens (beren) te verminderen.

 1. Eenmalig mestuitrijden zonder schade

  NARCIS (Netherlands)

  Boer, de H.C.; Eekeren, van N.J.M.; Schouten, T.; Bloem, J.

  2006-01-01

  In het voorjaar van 2005 is in het kader van het onderzoeksproject '100 procent biologische mest' met een zware zodenbemester eenmalig drijfmest uitgereden op een blijvend graslandbodem met klaver, waarna de effecten op bodemleven en -structuur zijn onderzocht

 2. Levend of dood, dat is de vraag!

  NARCIS (Netherlands)

  Lee, van der T.A.J.; Leeuwen, van G.; Haan, de E.; Helder, J.; Koenraadt, H.; Bonants, P.J.M.

  2011-01-01

  In de literatuur zijn voor de detectie van plantenpathogenen diverse methodieken beschreven. De biologische methodieken detecteren alleen levende organismen. Morfologische, serologische en moleculaire technieken maken mmestal geen onderscheid tussen dood en levend of infectieus en niet infectieus.

 3. Bestrijding schadelijke rupsensoorten in de glastuinbouw met sluipwespen : toetsing van Cotesia vanessae in het laboratorium en toetsing van Meteorus gyrator tegen turkse mot (Chrysodeixis chalcites) in komkommer

  NARCIS (Netherlands)

  Bloemhard, C.M.J.; Haaring, M.A.

  2005-01-01

  Zowel in groente- als sierteelten onder glas komen rupsen voor uit de families Noctuidae, Tortricidae en Pyralidae. Bestaande chemische middelen of biologische bestrijders voldoen vaak niet. Uit literatuuronderzoek zijn een aantal sluipwespsoorten gekomen die kandidaat zijn voor de bestrijding van

 4. Geïntegreerde gewasbescherming is meer dan efficiënter gebruik van chemische middelen

  NARCIS (Netherlands)

  Vereijken, P.H.

  1989-01-01

  Om de langdurige schadelijke gevolgen voor het milieu een halt toe te roepen is integratie van economische en ecologische doelen vereist. Dit betekent dat biologische en fysische methoden van gewasbescherming de voorkeur verdienen boven de chemische bestrijding

 5. Aptamers as a tool to detect estrogens

  OpenAIRE

  Vanschoenbeek, Katrijn

  2015-01-01

  Biosensoren vormen een verlengde van de menselijke kijk op de wereld. Mensen zijn uiterst gevoelig voor de fysische omgeving en zijn in staat veranderingen in bijvoorbeeld licht, temperatuur en vochtigheid waar te nemen. De gevoeligheid van mensen voor de chemische en biologische omgeving is daarentegen veel beperkter. Levenskwaliteit is echter sterk afhankelijk van geschikte chemische of biologische composities. Afwijkingen in het menselijke lichaam (bv. betreffende metabolieten, metaalionen...

 6. Combination of biological treatment of waste air and liquid effluents in small and medium-sized businesses by using spherical carrier media in exchange with each other. Final report; Kombination der biologischen Behandlung von Abluft- und Abwasserreinigung in kleinen und mittleren Unternehmen durch die Verwendung von kugeligen Traegermaterialien im gegenseitigen Austausch. Abschlussbericht

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Kunz, P.M.; Brunk, M.; Bentz, P.; Bach, K.; Marcos del Rio, O.; Stahl, B.; Wolf, C.

  2002-05-08

  A combined system for biological treatment of solvent-contaminated liquid and gaseous effluents was to be constructed. The system was to be mobile for demonstration purposes in industrial processes and was to serve for dimensioning of full-scale systems. The system works by a combined process via exchange of spherical carriers with a growth of micro-organisms. Two pilot systems of the Institut fuer Biologische Verfahrenstechnik, one for liquid and one for gaseous effluents, were combined for this purpose, ensuring exchange of carrier materials between the two units. (orig.) [German] Aufgabe im Rahmen dieses F+E-Vorhabens war es gewesen, eine kombinierte biologische Abluft- und Abwasserreinigungsanlage - speziell fuer loesungsmittelhaltige Abluft und Abwaesser - zu untersuchen. Dazu sollte eine Anlage aufgebaut werden, die auch als Demonstrations- und Versuchsanlage zu Industriebetrieben gebracht und dort zur Dimensionierung von full-scale-Anlage eingesetzt werden kann. Idee fuer dieses Vorhaben war gewesen, die Kombination beider Behandlungssysteme ueber den Austausch von mit Mikroorganismen bewachsenem Traegermaterial herzustellen. Am Institut fuer Biologische Verfahrenstechnik existierte bereits eine Pilotanlage fuer die biologische Abwasserreinigung mit kugeligem Traegermaterial (Vario-Bio-Reaktor) und eine Pilotanlage fuer die biologische Behandlung von Abluft nach dem Trickling-Filter-Prinzip mit ebenfalls kugeligem Traegermaterial. Diese beiden Anlagen sollten miteinander kombiniert und der Austausch des Traegermaterials hergestellt werden. (orig.)

 7. Polonium-210 and lead-210 in the Southern Polar Ocean: Naturally occurring tracers of biological and hydrographical processes in the surface waters of the Antarctic Circumpolar Current and the Weddell Sea; Polonium-210 und Blei-210 im Suedpolarmeer: Natuerliche Tracer fuer biologische und hydrographische Prozesse im Oberflaechenwasser des Antarktischen Zirkumpolarstroms und des Weddellmeeres

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Friedrich, J.

  1997-11-01

  In this thesis the distribution of {sup 210}Po and {sup 210}Pb in the upper 600 m of the Antarctic Circumpolar Current and the Weddell Sea was investigated along north-south transects in austral spring and autumn. {sup 210}Po and {sup 210}Pb can serve as sensitive tracers for the special hydrographic conditions of the Antarctic Circumpolar Current and the Weddell Sea as well as for biological processes during phytoplankton blooms. The {sup 210}Po/{sup 210}Pb disequilibrium was used as a tracer for particle export. This tracer integrates export on a timescale of 276 days because of the 138 day half-life of {sup 210}Po and complements the {sup 234}Th/{sup 238}U disequilibrium as another tracer for plankton production and export on a shorter timescale of several weeks. (orig.) [Deutsch] In der vorliegenden Arbeit wurde die Verteilung von Blei-210 und seinem Enkelnuklid Polonium-210 im Antarktischen Zirkumpolarstrom und im Weddellmeer bis 600 m Tiefe in mehreren meridionalen Transekten im australen Fruehjahr und Herbst waehrend der `Polarstern`-Expeditionen ANT-X/6 und ANT-XI/4 untersucht. Die Verteilung von {sup 210}Pb und {sup 210}Po wird von mehreren Faktoren beeinflusst, sowohl durch die Advektion von Wassermassen im Antarktischen Zirkumpolarstrom und im Weddellmeer als auch von biologischen Prozessen z.B. innerhalb einer Planktonbluete. Bevor die Verteilungsmuster von {sup 210}Pb und {sup 210}Po jedoch als Tracer fuer einen Prozess genutzt werden koennen, muss der Effekt der einzelnen Faktoren auf die Verteilung betrachtet werden. (orig.)

 8. Zum Wissenschaftsverständnis der modernen Evolutionsbiologie

  Science.gov (United States)

  Sommer, Ralf J.

  Die moderne Evolutionsbiologie hat ihren Ursprung in den Arbeiten von Charles Darwin und Alfred Wallace (Darwin 1963). Der gemeinsame Ausgangspunkt des Evolutionsgedanken ist dabei die Beobachtung, dass die biologische Welt nicht konstant ist. Biologische Systeme und alle darin lebenden Organismen unterliegen über längere Zeiträume hinweg einer stetigen Veränderung. Diese grundlegende Eigenschaft biologischer Systeme macht die Biologie zu einer historischen Wissenschaft und stellt einen wichtigen Gegensatz zu großen Teilen der Physik dar. Obwohl die Aussage von der Veränderlichkeit der Arten heute trivial klingt, war sie im 19. Jahrhundert eine Revolution, da die Konstanz der Arten und der Welt eine vorherrschende Stellung im damaligen Weltbild hatte (Amundson 2005).

 9. On the statistical analysis of images in low-dose electron microscopy

  NARCIS (Netherlands)

  Slump, Cornelis Herman

  1984-01-01

  Dit proefschrift handelt over de statistische aspecten van de beeldvorming en de beeldinterpretatie van elektronen-microscoop beelden. Het blijkt dat met name biologische preparaten erg stralingsgevoelig zijn. Om nu stralingsschade aan het object en daarmee artefacten in de afbeelding zoveel

 10. In search of the proton channel : An electrophysiological study on the polar leaves of Elodea densa and Potamogeton lucens

  NARCIS (Netherlands)

  Miedema, Hendrik

  1992-01-01

  In tegenstelling tot het mechanisme waarmee ionen als K+, CI- en Ca2+, biologische membranen passeren, is over het mechanisme van passief proton (H+) transport nog erg weinig bekend. Een van de oorzaken is dat isotoopstudies niet kunnen worden gebruikt voor dit type transport. Voorts is

 11. Wieden zonder handwerk : wat mogen we van de onkruidrobot verwachten?

  NARCIS (Netherlands)

  Lokhorst, C.; Achten, V.T.J.M.; Bakker, T.; Goense, D.; Vermeulen, G.D.

  2003-01-01

  IMAG en WUR werken aan de ontwikkeling van een wiedrobot die geschikt is voor de Nederlandse omstandigheden en die het benodigde aantal uren handwieden in de biologische vollegrondsteelten kan helpen verminderen. Inmiddels is een programma van eisen geformuleerd en is onderzoek gestart naar de

 12. Control and coordination of robotic fish

  NARCIS (Netherlands)

  Wang, Chen

  2014-01-01

  Het verbazingwekkende dynamische gedrag van scholen vissen en andere groepen sociale dieren in de natuur zijn in de afgelopen jaren in de belangstelling komen te staan van multidisciplinair onderzoek. In dit proefschrift passen we fundamentele gereedschappen uit de regeltechniek toe op biologische

 13. Geïntegreerde bestrijding van citruswolluis Planococcus citri in roos

  NARCIS (Netherlands)

  Pijnakker, J.; Leman, A.; Hennekam, M.

  2013-01-01

  Citruswolluis, Planococcus citri (Risso), is een van de belangrijkste plagen geworden in de rozenteelt onder glas. Er is inmiddels veel praktijkervaring met de toepassing van biologische bestrijders om haarden uit te roeien. Voor de professionele tuinbouw is de effectiviteit van deze aanpak

 14. Barcode van DNA. Democratisering van de taxonomie door digitaal identificatiesysteem

  NARCIS (Netherlands)

  Bakker, F.T.

  2011-01-01

  Het herkennen van biologische soorten aan de hand van een gestandaardiseerde DNA-barcode heeft de laatste tijd een enorme vlucht genomen. Gedreven door aan de ene kant de biodiversiteitscrises en de mogelijke global change, en aan de andere kant zowel razendsnelle technologische vooruitgang als ook

 15. Introductie van de Chevon : een zoektocht naar de afzet van geitenvlees

  NARCIS (Netherlands)

  Eleveld, I.; Louis Bolk,

  2008-01-01

  Het afmesten en afzetten van lammeren op een biologisch bedrijf is geen gemakkelijke weg. Aan de smaak van het vlees zal het niet liggen. De chevon, lammeren met een leeftijd van 5 tot 7 maand, geven vlees met karakter: een vleugje geit! De onbekendheid van het vlees vereist een zorgvuldige

 16. Classification of biological agents

  NARCIS (Netherlands)

  Klein MR; LIS; cib

  2012-01-01

  Deze rapportage omvat een inventarisatie van de problematiek rond de classificatie van biologische agentia, die ziekte bij de mens kunnen veroorzaken.

  De constatering is dat de Europese lijst met classificaties verouderd is en geactualiseerd en uitgebreid zou moeten worden. De lijst bevat

 17. Pyridine alcohols and thiols : Synthesis, properties and applications

  NARCIS (Netherlands)

  Koning, Bartjan

  2000-01-01

  Enzymen spelen in het leven van mens, dier en plant een enorm grote rol. Enzymen zijn biologische katalysatoren dwz. versnellers van (bio)chemische processen die zich in levende organismen afspelen. Enzymen zijn eiwitten die opgebouwd zijn uit aminozuren. Om meer inzicht te krijgen in de werking van

 18. Eindrapportage gele rozeluis in de teelt van aardbei onder glas

  NARCIS (Netherlands)

  Bloemhard, C.M.J.; Linden, van der A.

  2008-01-01

  Van de vele soorten bladluizen die op aardbei kunnen voorkomen is de gele rozeluis Rhodobium porosum het moeilijkst chemisch te bestrijden. Dit onderzoek richt zich op de biologische bestrijding van de luis met natuurlijke vijanden als de sluipwespen, gaas en zweefvliegen en insectpathogene

 19. The rate of living in tau mutant Syrian hamsters : Studies on the impact of a circadian allele on temporal organisation

  NARCIS (Netherlands)

  Oklejewicz, Malgorzata Marta

  2001-01-01

  De temporele organisatie van gedrag en fysiologie in de meeste organismen is gebaseerd op een inwendig gegenereerd 24 uurs patroon. Deze "circadiane" ritmiciteit is in de evolutie ontstaan als aanpassing aan de aardrotatie. Naast de circadiane oscillatie treden er biologische cvcli op op allerlei

 20. Mindfulness voor volwassenen met een licht verstandelijke beperking

  NARCIS (Netherlands)

  Punt, M.; Helmond, P.E.; Meirmans, M.; Otten, R.; Speckens, A.E.M.

  2016-01-01

  Mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) hebben veelal te maken met een opeenstapeling van verschillende biologische, psychologische en sociale factoren, waardoor zij vijf tot zes keer meer kans hebben op het ontwikkelen van psychopathologie dan normaal begaafden (Allen, 2008; Buckles,

 1. Richtlijn detoxificatie van psychoactieve middelen: Verantwoord ambulant of intramuraal detoxificeren

  NARCIS (Netherlands)

  Dijkstra, B.A.G.; Oort, M.M.H.J. van; Schellekens, A.F.A.; Haan, H.A. de; Jong, C.A.J. de

  2017-01-01

  Een keur aan experts geeft in deze richtlijn aan hoe op verantwoorde wijze het proces van detoxificatie van verslavende middelen kan worden doorlopen en begeleid. Daarbij ligt het accent van het complex van interventies op de biologische aspecten van de verslavingsproblemen, maar is er ook aandacht

 2. Polycladida from Curaçao and faunistically related regions

  NARCIS (Netherlands)

  Bois-Reymond Marcus, du Eveline; Marcus, Ernst

  1968-01-01

  Professor Dr. DIVA DINIZ CORRÊA, Head of the Department of Zoology of the University of São Paulo, was able to work at the “Caraïbisch Marien-Biologisch Instituut” (Caribbean Marine Biological Institute: Carmabi) at Curaçao from December 1965 to March 1966, thanks to a grant received from the

 3. Nemerteans from Curaçao

  NARCIS (Netherlands)

  Corrêa, Diva Diniz

  1963-01-01

  All species treated in this paper were collected by me between January and June 1962, during my stay at the “Caraïbisch Marien-Biologisch Instituut” (Caribbean Marine Biological Institute), Curaçao. I am deeply indebted to the Government of the Netherlands, which awarded me a grant enabling me to

 4. Opisthobranchs from the Lesser Antilles

  NARCIS (Netherlands)

  Bois-Reymond Marcus, Eveline du; Marcus, Ernst

  1963-01-01

  Thanks to help of the Government of the Netherlands, Dr. DIVA DINIZ CORRÊA, a lecturer in our Department, was able to work at the “Caraïbisch Marien-Biologisch Instituut” (Caribbean Marine Biological Institute; Carmabi) Curaçao, from January to July 1962. Besides actinians and nemerteans for her own

 5. RECURF project : bio-composieten op basis van textielresten, unieke eigenschappen, belevingswaarde en recyclebaarheid

  NARCIS (Netherlands)

  de Jong, Matthijs; Oskam, Inge; Lepelaar, Mark

  2017-01-01

  Er zijn nieuwe materialen gecreëerd door textielresten te mengen met bio-based plastics en deze te bewerken m.b.v. digitale productietechnieken. De nieuwe materialen hebben goede mechanische en functionele eigenschappen, alsmede een hoge belevingswaarde . Tevens zijn de nieuwe materialen biologisch

 6. Niedermolekulare Verbindungen aus Spinnen als chemische Sensoren

  DEFF Research Database (Denmark)

  Olsen, Christian Adam; Kristensen, Anders S.; Strømgaard, Kristian

  2011-01-01

  sie als Leitstrukturen für die Entwicklung, Synthese und biologische Untersuchung synthetischer Analoga verwendet. Weit weniger erforscht sind hingegen Verbindungen, die der Kommunikation von Spinnen dienen. Vor kurzem wurden jedoch auf dem Gebiet der Pheromone und Allomone aus Spinnen neue...

 7. Waste processing at tannery Royal Hulshof in Lichtenvoorde, Netherlands; Reststromen leerlooierij duurzaam verwerkt

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  De Jong, K [ed.

  2005-02-01

  The title tannery has put into operation a biological water purification insallation which not only operates in an efficient way, but also produces green gas and converts nitrogen compounds into nitrogen gas. [Dutch] Leerlooierij Koninklijke Hulshof in Lichtenvoorde nam onlangs een biologische waterzuivering in gebruik die niet alleen efficienter werkt, maar oo groen gas produceert en de stikstofverbindingen omzet in stikstofgas.

 8. EM: effectieve microben of effectieve magie? : Een onderzoek naar de effectiviteit van Effectieve Micro-organismen (EM)

  NARCIS (Netherlands)

  Bruggen, van A.H.C.; Blok, W.J.; Vos, de O.J.; Volker, D.; Diepen, G.

  2008-01-01

  In dit onderzoek werden de effecten bepaald van het microbiële middel EM (Effectieve Microorganismen) op het verloop van het composteringsproces en op de ziektewerendheid tegen wortelziekten. EM werd ook toegevoegd aan biologisch beteelde gronden in de vorm van gefermenteerd organisch materiaal

 9. Regenvastheid van zwavel

  NARCIS (Netherlands)

  Jong, de P.F.; Scholten-Grit, G.; Anbergen, R.H.N.; Heijne, B.

  2004-01-01

  Binnen de biologische fruitteelt is het aantal gewasbeschermingsmiddelen dat toegepast mag worden zeer beperkt. De meest belangrijke ziekte waar tegen bestreden moet worden, is schurft (Venturia inaequalis). Het middel zwavel is het meest toegepaste fungicide dat op dit moment wordt ingezet op

 10. Groene petfles dichterbij

  NARCIS (Netherlands)

  Haveren, van J.

  2011-01-01

  Jacco van Haveren van Wageningen UR Food and Biobased Research zoekt in zijn laboratorium samen met collega’s naar een groen alternatief voor de petfles. De eerste resultaten zijn positief, de biologische vervanger lijkt in eerste oogopslag goed op de PET uit aardolie.

 11. Met .naturalis in zee: Nederlands koraalrifonderzoek in de Indo-Pacific

  NARCIS (Netherlands)

  Hoeksema, B.W.

  2003-01-01

  In een serie arikelen onder de naam 'Met Naturalis in zee', zal Onderwatersport in samenwerking met het Leidse museum Naturalis met enige regelmaat aandacht besteden aan Nederlands biologisch koraalrifonderzoek in de Indische en de Stille Oceaan. Bert Hoeksema schreef de introductie van de serie.

 12. A Framework and Strategies for Determining Reference Conditions for Streams with Legacy Sediments on Military Installations

  Science.gov (United States)

  2009-03-01

  water where there is a sharp change in channel slope, such as a waterfall or lake, resulting from differential rates of erosion above and below the...Beitrage zur Lehre von der biologische Gewasserbeurteilung. International Review of Hydrobiology 2:126-52. ———. 1909. Oekologie der Saprobien. Uber

 13. Detectie van ziektesymptomen met behulp van fluorescentiebeelden

  NARCIS (Netherlands)

  Loon, van P.C.C.

  2004-01-01

  Rapport over de positie van de biologische paddestoelenteelt op intersectoraal en (inter)-regionaal niveau. Het overzicht in tabel- en schemavorm van de stromen grondstoffen en producten verduidelijkt de intersectorale positie van de champignonteelt. Dit kan een aanzet zijn bij het signaleren en

 14. Kruiden voor kippen?

  NARCIS (Netherlands)

  Asseldonk, van T.; Puls, I.; Animal Sciences Group (ASG),

  2008-01-01

  In de biologische pluimveesector worden regelmatig kruidenmiddelen gebruikt, en ook in de reguliere pluimveehouderij worden steeds meer producten op basis van kruiden toegepast. Wat zijn dat voor middelen en wat kan hiervan worden verwacht? Welk product te kiezen uit het ruime aanbod? In dit

 15. Het cliché: Homeopathie is kwakzalverij!

  NARCIS (Netherlands)

  Baars, T.; Ellinger, L.; Livestock Research,

  2004-01-01

  In het project Bioveem (gericht op de biologische melkveehouderij) wordt o.a. gewerkt aan het verkrijgen van een beter inzicht in de homeopathie. Er is een deskstudie geschreven waarin wordt aangegeven waarom de toepassing van homeopathie zo moeilijk geaccepteerd wordt (de discussie rondom het

 16. Mineralenbolus geiten alleen bij tekorten

  NARCIS (Netherlands)

  Smolders, E.A.A.; Eekeren, van N.J.M.; Govaerts, W.

  2010-01-01

  Op biologische geitenbedrijven zijn er soms twijfels over de mineralenvoorziening van de geiten. Afwijkende vacht, kromme pootjes en een slechte vruchtbaarheid zouden aanwijzingen kunnen zijn voor tekorten aan mineralen. In de stalperiode 2008/2009 is nagegaan of de bloedwaarden bij de geiten en hun

 17. Toeval

  NARCIS (Netherlands)

  Haakma, S.; Lemmens, E.; Meester, R.; Nijhuis, T.; Dieks, D.G.B.J.

  2003-01-01

  De sterrenkundige Fred Hoyle vergeleek de verklaring van de evolutie van leven op aarde op grond van toeval met een orkaan die over een autokerkhof raast en een auto geheel in elkaar zet. Het lijkt vergezocht, dat complexe systemen (in dit geval biologische) ontstaan zouden zijn door louter

 18. Gezondheidsschade door calamiteiten met gevaarlijke stoffen

  NARCIS (Netherlands)

  Weger, D. de; Feron, V.J.; Zwart, A.; Vrijer, F. de

  1993-01-01

  Door de Afdeling Industriële Veiligheid van IMET-TNO (Instituut voor Milieu- en Energietechnologie, Hoofdgroep Milieu en Energie te Apeldoorn) en de Afdeling Biologische Toxicologie van ITV-TNO (Instituur voor Toxicologie en voeding, Hoofdgroep Voeding te Zeist) is het project 'Gezondheidsschade

 19. Movie and Comic-Review: Star Trek

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Karl H. Stingeder

  2013-03-01

  Full Text Available Ob als Film oder Comic: Star Trek ist eine Vision, eine Utopie voller atem­beraubender Bilder, mannigfaltiger Charaktere und gegensätzlicher (biologischer Gruppierungen als Metapher zu den Gegensätzen und Gemeinsamkeiten auf unserem blauen Planeten.

 20. Gevoelige bodem koesteren

  NARCIS (Netherlands)

  Klein Swormink, B.; Livestock Research,

  2004-01-01

  Graslandbeheer en bemesting op het biologische melkveebedrijf van Durk Oosterhof in Drachten (Fr). Alle percelen, op leemachtig zand, worden maximaal benut voor de productie van grasklaver. Op het bedrijf is, in het kader van het Bioveem-project, onderzoek gedaan naar de effectiviteit van dierlijke

 1. Maatregelen ter beperking van energiegebruik en broeikasgasemissies in de melkveehouderij, akkerbouw en vollegrondsgroenteteelt

  NARCIS (Netherlands)

  Haan, de J.J.; Schooten, van H.A.; Bos, J.F.F.P.; Wel, van der C.; Voort, van der M.P.J.

  2007-01-01

  In dit rapport wordt getracht de beschikbare kennis over maatregelen in de biologische melkveehouderij, akkerbouw en vollegrondsgroenteteelt op een rij te zetten. Aspecten uit de keten zijn buiten beschouwing gelaten. Er is voor gekozen om de ca 20 meest effectieve maatregelen te beschrijven die

 2. Cardiovascular molecular imaging

  NARCIS (Netherlands)

  de Haas, Hans

  2018-01-01

  Moleculaire beeldvormingstechnieken zoals PET en SPECT maken biologische processen zichtbaar. Ze gebruiken radiotracers, die worden toegediend aan levende patiënten of proefdieren. Het scheuren van atherosclerotische plaque in een kransslagader is de hoofdoorzaak van het myocardinfarct en kan leiden

 3. Knoflook remt App

  NARCIS (Netherlands)

  Mul, M.F.; Becker, P.M.; Peet-Schwering, van der C.M.C.; Wikselaar, van P.G.; Wisselink, H.J.; Stockhofe, N.

  2011-01-01

  De Animal Sciences Group van Wageningen UR heeft in opdracht van biologische varkenshouders onderzocht of het mogelijk is om in plaats van antibiotica, knoflook te gebruiken voor de bestrijding van longontsteking door de bacterie Actinobacillus pleuropneumoniae (App). Uit de resultaten blijkt dat

 4. On the effects of sampling, analysis and interpretation strategies for complex forensic DNA research with focus on sexual assault cases

  NARCIS (Netherlands)

  Benschop, C.C.G.

  2012-01-01

  Forensisch DNA-onderzoek kan een grote bijdrage leveren aan het oplossen van diverse soorten misdrijven. Dit DNA-onderzoek kan complex zijn, bijvoorbeeld als de hoeveelheid celmateriaal minimaal is of als het biologische spoor celmateriaal bevat van meerdere (aan elkaar verwante) donoren. Corina

 5. Ontwikkeling en demonstratie van een geintegreerd bestrijdingssysteem voor de rode luis Myzus nicotianae

  NARCIS (Netherlands)

  Dijken, van M.J.

  1998-01-01

  De geïntegreerde plaagbestrijding van de paprikateelt onder glas, wordt sinds 1993 verstoord door de opkomst van de rode luis, Myzus nicotianae. Deze luis is namelijk resistent tegen het selectieve chemische correctiemiddel pirimicarb en een effectieve biologische bestrijding was onvoldoende

 6. Biodiversiteit onder glas : voedsel voor luizenbestrijders

  NARCIS (Netherlands)

  Janmaat, L.; Bloemhard, C.M.J.; Kleppe, R.

  2014-01-01

  In het praktijknetwerk 'Biodiversiteit onder glas' is door glastuinders geëxperimenteerd met bloemen in en rond de kas. Al dan niet in combinatie met bankerplanten zoals granen. Deze brochure is gemaakt om kennis over bloemen en biologische bestrijders te geven en specifiek het nut van

 7. Vorderingen bij betere handhaving nuttige bestrijders in kas : Naar een echte geïntegreerde bestrijding

  NARCIS (Netherlands)

  Kierkels, T.; Messelink, G.J.

  2014-01-01

  Bij biologische bestrijding is de gebruikelijke vraag: welke natuurlijke vijand pakt de plaag het beste aan? Maar het is tijd voor een andere basisvraag: welke natuurlijke vijanden passen het best bij je gewas en het aangeboden voedsel? Zo’n insteek vergroot de kans dat ze zich lang handhaven in de

 8. Groenbemesters en aaltjesmanagement; De belangrijke rol van deze groene motor in de grond

  NARCIS (Netherlands)

  Korthals, G.W.; Sukkel, W.

  2008-01-01

  Groenbemesters spelen een essentiële rol in de (biologische) rotatie, ook al heeft het gebruik ervan zowel voor- als nadelen. Bij een doordachte keus uit het aanbod aan groenbemesters wegen de voordelen op tegen de nadelen. Een groenbemester wordt steeds vaker gezien als de 'groene' motor voor

 9. De stikstofstromen bij Oosterhof nader bekeken

  NARCIS (Netherlands)

  Schröder, J.J.; Eekeren, van N.J.M.; Oosterhof, D.

  2006-01-01

  Biologische melkveehouders zijn geïnteresseerd in de vraag of en tegen welke prijs zij mest zouden kunnen verkopen aan collega-akkerbouwers, zonder daarbij een wissel te trekken op de duurzaamheid van hun eigen melkveebedrijf. Het antwoord hierop wordt in de eerste plaats bepaald door de mate waarin

 10. Genetic engineering of Penicillium chrysogenum for the reactivation of biosynthetic pathways with potential pharmaceutical value

  NARCIS (Netherlands)

  Guzmán Chávez, Fernando

  2018-01-01

  Sinds de ontdekking van penicilline door Alexander Fleming wordt de filamenteuze schimmel Penicillium chrysogenum op grote schaal gebruikt voor de industriële productie van β-lactam antibiotica. Van origine kan deze schimmel ook andere, mogelijk bruikbare, biologisch actieve componenten produceren.

 11. Thermal processing of conditioned waste and fuel substitutes; Thermische Behandlung vorbehandelter Abfaelle und Ersatzbrennstoffe

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Velden, F. van der; Engweiler, J. [Von Roll Umwelttechnik AG, Zurich (Switzerland)

  1998-12-31

  Different technologies for the thermal processing of mechanical-biologically conditioned waste are described and compared in terms of cost and flexibility. (orig.) [Deutsch] Es werden verschiedene Technologien der thermischen Behandlung mechanisch-biologisch vorbehandelter Abfaelle vorgestellt und im Hinblick auf Kosten und Flexibilitaet verglichen. (orig.)

 12. Modelling and mapping of spatial differentiated impacts of nitrogen input to ecosystems within the framework of the UNECE-Convention of Air Pollution Prevention. Part III. Modelling the effects of N-deposition on the biodiversity of plant communities in temperate forests; Modellierung und Kartierung raeumlich differenzierter Wirkungen von Stickstoffeintraegen in Oekosysteme im Rahmen der UNECE-Luftreinhaltekonvention. Teilbericht III. Modellierung der Wirkung der Stickstoff-Deposition auf die biologische Vielfalt der Pflanzengesellschaften von Waeldern der gemaessigten Breiten

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Jenssen, Martin [Waldkunde-Institut Eberswalde GmbH - W.I.E., Bad Freienwalde (Oder) (Germany)

  2010-03-15

  Semi-natural ecosystems are exposed to high atmospheric deposition for decades. In contrary to sulphur deposition which could be significantly reduced due to international conventions on air pollution prevention during the last decades, deposition of both, reduced and oxidized nitrogen is still on a very high level in average 40 kg N ha{sup -1} yr{sup -1} in forest ecosystems in Germany. The FuE-Project ''Modelling and mapping of spatial differentiated impacts of nitrogen input to ecosystems within the framework of the UNECE - Convention of Air Pollution Prevention'' was jointly conducted by 4 partner institutions and studied impacts of atmospheric nitrogen deposition and climate change on physico-chemical properties of forest soils, nutrient storage and nutrient export (Karlsruhe Research Centre, IMK-IFU) as well as biodiversity of vegetation (OeKO-DATA and Institute for Forest Science Eberswalde) and soil organisms (Giessen University). Work carried out at the Institute for Forest Science Eberswalde concentrated on modeling the effect of N-deposition on plant biodiversity in forests of the Northeast German lowlands. The model approach is based on 722 probability density functions modeling the distribution of about 400 plant species over chemical top-soil parameters C/N-ratio and pH-value. On this base an indicator value model was developed and applied to the analysis of forest vegetation dynamics due to N-deposition-induced top soil dynamics since the middle of the last century. Threshold values for deposition-induced changes of top soil were derived for most important forest ecosystems types on sites not influenced by ground water. These threshold values correspond to four different classes of endangering of plant biodiversity. Coupling with the biogeochemical process model of IMK-IFU yielded projections of endangering of plant biodiversity for selected forest sites up to the year 2050. (orig.)

 13. Rhabdomyolysis in DOMS

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Martinez Carsi, C. [Hospital 9 d' Octubre, Valencia (Spain). Serveis de Medicina Nuclear; Ruiz Hernandez, G. [Hospital Clinic Universitari, Valencia (Spain). Serveis de Medicina Nuclear; Sanchez Marchori, C.; Munoz Moliner, J. [Hospital 9 d' Octubre, Valencia (Spain). Serveis de Traumatologia

  1999-07-01

  A 26-year-old man with a previous history of external twin bursitis was remitted to our Department for a bone scintigraphy. Before the study, the patient performed an elevated number of intense sprints. Bone scintigraphy showed a bilaterally increased activity in both anterior rectum muscles suggesting rhabdomyolysis. Biochemical studies and MRT confirmed the diagnosis. (orig.) [German] Ein 26jaehriger Mann mit vorausgehender M.-gastrocnemius-Bursitis wurde zur Skelettszintigraphie in unsere Abteilung ueberwiesen. Vor der Untersuchung fuehrte der Patient mehrere Kurzstreckensprints durch. Die Skelettszintigraphie ergab eine erhoehte Aktivitaet in beiden Mm. recti femoris, die auf eine Rhabdomyolyse hinweist. Biochemische Untersuchungen und MRT bestaetigten die Diagnose. (orig.)

 14. Physiological and technical limitations of functional magnetic resonance imaging (fMRI) - consequences for clinical use; Physiologische und technische Grenzen der funktionellen Magnetresonanztomographie und die damit verbundenen Konsequenzen fuer die klinische Anwendung

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Wuestenberg, T. [Neurologische Klinik der Charite, Humboldt-Universitaet Berlin (Germany); Neurologische Klinik der Charite, Humboldt-Universitaet Berlin, Schumannstrasse 20/21, 10117, Berlin (Germany); Jordan, K. [Institut fuer Psychologie II, Otto-von-Guericke-Universitaet Magdeburg (Germany); Giesel, F.L. [Abteilung fuer onkologische Diagnostik und Therapie, Deutsches Krebsforschungszentrum Heidelberg (Germany); Villringer, A. [Neurologische Klinik der Charite, Humboldt-Universitaet Berlin (Germany)

  2003-07-01

  Functional magnetic resonance imaging (fMRI) is the most common noninvasive technique in functional neuroanatomy. The capabilities and limitations of the method will be discussed based on a short review of the current knowledge about the neurovascular relationship. The focus of this article is on current methodical and technical problems regarding fMRI-based detection and localization of neuronal activity. Main error sources and their influence on the reliability and validity of fMRI-methods are presented. Appropriate solution strategies will be proposed and evaluated. Finally, the clinical relevance of MR-based diagnostic methods are discussed. (orig.) [German] Die funktionelle Magnetresonanztomographie (fMRT) ist eines der wichtigsten Verfahren der funktionellen Neuroanatomie. Aufbauend auf einer kurzen Darstellung des aktuellen Wissensstands bzgl. des Zusammenhangs zwischen lokaler neuronaler Aktivitaet und haemodynamischer Reaktion werden ausgewaehlte Moeglichkeiten und Grenzen des Verfahrens fuer die klinische Anwendung diskutiert. Der Schwerpunkt liegt dabei auf der Darstellung der derzeitigen methodischen und technischen Einschraenkungen hinsichtlich einer fMRT-basierten Detektion und Lokalisierung neuronaler Aktivitaet. Es werden die Hauptfehlerquellen und ihre Auswirkungen auf die Reliabilitaet und Validitaet des Verfahrens erlaeutert und aktuelle Loesungsansaetze diskutiert. Abschliessend erfolgt eine Bewertung der aktuellen klinischen Relevanz funktioneller MR-Diagnosemethoden. (orig.)

 15. The increase of biofouling in cooling water; Microweb reduceert biofouling in koelwater

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  De Boer, B.; Overgaauw, C. (eds.)

  2007-04-15

  A method to prevent biofouling in cooling water systems is to remove materials which stimulate the growth of micro-organisms. Such materials are in particular biodegradable materials as amino acids, carbon hydrates and volatile fatty acids. The Dutch research institute TNO carries out research on biofiltration by means of which biofouling and other forms of pollution can be controlled or prevented. TNO developed a biofilter for this purpose: MICROWEB. [Dutch] Een preventieve methode om biofouling in koelwatersystemen te beheersen is het verwijderen van stoffen die de groei van micro-organismen bevorderen. Het zijn vooral gemakkelijk biologisch afbreekbare componenten zoals aminozuren, koolhydraten en vluchtige vetzuren die al bij zeer lage concentraties (vanaf enkele microgrammen per liter), biologische groei stimuleren. TNO onderzoekt op welke wijze biofiltratie een positieve bijdrage levert aan het beheersen van biofouling en andere vormen van vervuiling. TNO ontwikkelde hiervoor een biofilter onder de naam MICROWEB.

 16. Wider die dualistische Position akademischen Schreibens: Das Schreiben einer Doktorarbeit als leibgebundene Praxis

  OpenAIRE

  Hanrahan, Mary

  2003-01-01

  Dieser Beitrag befasst sich mit der Spannung zwischen der dualistischen Tradition unseres Kulturkreises (WERTHEIM, 1999) einerseits und neueren Ansätzen, die die Konstruktion und Genese von Wissen als leibgebundenes Handeln innerhalb biologischer und ökologischer Systeme nachzuvollziehen versuchen andererseits (z.B. DAMASIO, 1994; LEAR, 1998; LEMKE, 1995; MATURANA & VARELA, 1992). Dabei werden auch Implikationen eines biosozialen Modells für Forschungsmethodologie und für akademisches Schreib...

 17. Challenging the Dualistic Assumptions of Academic Writing: Representing Ph.D. Research As Embodied Practice

  OpenAIRE

  Hanrahan, Mary

  2003-01-01

  Dieser Beitrag befasst sich mit der Spannung zwischen der dualistischen Tradition unseres Kulturkreises (WERTHEIM, 1999) einerseits und neueren Ansätzen, die die Konstruktion und Genese von Wissen als leibgebundenes Handeln innerhalb biologischer und ökologischer Systeme nachzuvollziehen versuchen andererseits (z.B. DAMASIO, 1994; LEAR, 1998; LEMKE, 1995; MATURANA & VARELA, 1992). Dabei werden auch Implikationen eines biosozialen Modells für Forschungsmethodologie und für akademisches Schreib...

 18. Small systems, small sensors: Integrating sensing technologies into microfluidic and organ-on-a-chip devices

  OpenAIRE

  Oomen, Pieter Edmond

  2016-01-01

  Pieter Oomen presenteert in zijn proefschrift verschillende microfluïdische systemen met geïntegreerde sensors voor biologische en chemische analyses. Deze geminiaturiseerde systemen kennen veel voordelen: reagentia- en monstergebruik worden verminderd, parallelle experimenten kunnen op een enkel apparaat worden gedaan en natuurlijke celomgevingen kunnen worden nagebootst in incubatiesystemen (orgaan-op-chip). Echter, om zulke systemen te controleren en systematisch te verbeteren gedurende de...

 19. Emotional reactions after event learning : a Rift between Implicit and Explicit Conditioned Valence in Humans Pain Relief Lerning

  OpenAIRE

  Andreatta, Marta

  2011-01-01

  Organismen vermeiden Gefahren und streben nach Belohnungen, um zu überleben. Klassische Konditionierung ist ein einfaches Model, das erklärt, wie Tiere und Menschen Ereignisse in Verbindung bringen. Dieses Lernen ermöglicht Lebewesen Gefahr oder Belohnung direkt vorherzusehen. Normalerweise besteht das Konditionierungsparadigma aus der Präsentation eines neutralen Stimulus zusammen mit einem biologisch bedeutsamen Event (der unkonditionierte Stimulus – US). Aufgrund dieser Assoziation erwirbt...

 20. Implementation of the ordinances issued under the Technical Guide for Refuse Management and quality assurance of fermentation products. 60. information meeting at Wolfsburg, October 2000; Umsetzung der TASi-Nachfolge-Verordnungen und Guetesicherung von Gaerprodukten. 60. Informationsgespraech in Wolfsburg im Oktober 2000

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Fricke, K.; Hangen, H.O.; Leonhardt, H.W. [comps.

  2000-07-01

  The lectures and discussions held at this event produced new insights concerning the successor ordinances to the Household Waste Technical Code, quality assurance for fermented products and problems surrounding the composting of biodegradable wastes. [German] Vortraege und Diskussionen werden neue Erkenntnisse nicht nur zu den TASi-Nachfolge-Verordnungen, sondern auch zur Guetesicherung von Gaerprodukten und zur Problematik der Kompostierung biologisch abbaubarer Werkstoffe bringen. Wir wuenschen der Tagung einen guten Verlauf. (orig.)

 1. Waste treatment by the CCP/EuRec {sup trademark} process; Abfallbehandlung nach dem CCP/EuRec {sup trademark} -Restabfallbehandlungsverfahren

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Lippmann, A. [CCP GmbH, Waste Management, Merkers (Germany)

  2002-07-01

  The CCP/EuRec {sup trademark} process involves either an aerobic (composting) or an anaerobic (fermentation) biological treatment stage, or a combination of both. [German] Bei dem CCP/EuRec {sup trademark} -Restabfallbehandlungsverfahren handelt es sich um ein leistungsfaehiges System zur biologischen Behandlung von Restabfaellen. Die biologische Behandlungsstufe kann wahlweise aerob (Rotte) oder anaerob (Vergaerung) erfolgen. Eine Kombination zwischen beiden Varianten ist ebenfalls moeglich. (orig.)

 2. Microorganisms are making large progress. DaimlerChrysler supports biotechnology research at universities; Mikroorganismen geben Gas. DaimlerChrysler unterstuetzt Biotechnologieforschung an Hochschulen

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Anon.

  2003-07-01

  In order to improve the cooperation between economy and science the DaimlerChrysler Challenge Fund sponsors research at American universities. Some projects deal with hydrogen that is generated biologically and supposed to be stored in new tanks. (orig.) [German] Um die Kooperation zwischen Wirtschaft und Wissenschaft zu verbessern, sponsert der DaimlerChrysler Challenge Fund die Forschung an nordamerikanischen Hochschulen. Einige Projekte befassen sich mit Wasserstoff, der biologisch erzeugt und in neuartigen Tanks gespeichert werden soll. (orig.)

 3. Comparative studies in farther-reaching waste water cleaning in different reactor systems; Vergleichende Untersuchungen zur weitergehenden Abwasserreinigung in unterschiedlichen Reaktorsystemen

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Dockhorn, T. [Technische Univ. Braunschweig (Germany). Inst. fuer Siedlungswasserwirtschaft

  1999-07-01

  Three semi-technical pilot plants (completely mixed reactor, cascade, SBR) were operated in parallel under equal starting conditions. The influence of the type of reactor on the processes COD elimination, nitrification, denitrification and biological P elimination under operating conditions was studied. (orig.) [German] Es wurden drei halbtechnische Versuchsanlagen (volldurchmischter Reaktor, Kaskade, SBR) unter gleichen Ausgangsbedingungen parallel betrieben. Hierbei wurde der Einfluss des Reaktortyps auf die Prozesse CSB-Elimination, Nitrifikation, Denitrifikation sowie biologische P-Elimination unter Betriebsbedingungen untersucht. (orig.)

 4. Strategien zur HLA-Typisierung mit PyrosequencingTM

  OpenAIRE

  Entz, Patricia

  2006-01-01

  Der Haupthistokompatibilitätskomplex ist durch seine biologische Funktion eine für die Diagnostik und Forschung äußerst wichtige Region im humanen Genom. Die Untersuchung von HLA-Genorten stellt ein wichtiges Instrument in der molekulargenetischen Praxis dar. Die Pyrosequencing-Technik ist gut geeignet, um kurze DNA-Abschnitte mit weitgehend bekannter Sequenz schnell und effizient zu untersuchen. Ziel dieser Arbeit war die Entwicklung von Pyrosequencing-basierten Methoden zur HLA-Typisierung....

 5. Control of a reactor for conditioning of biogenic waste materials. Final report; Steuerung eines Reaktors zur Aufbereitung von Abfaellen mit biogenen Bestandteilen. Abschlussbericht

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Bartha, B.; Brummack, J.; Kloeden, W.

  2002-10-01

  Mechanical-biological waste treatment implies biological drying and mechanical separation; it produces a pollutant-free fuel fraction with good calorific value and inorganic fractions available for recycling. Apart from some prototypes, mostly static aerobic reactors are used. For moist residues, dynamic reactors may be interesting as they permit coupling of thermal and mechanical processes, i.e. parallel biological drying and mechanical separation. A discontinuous rotary kiln reactor for biological drying of residues was developed in this project. (orig.) [German] Die mechanisch-biologische Aufbereitung von Restabfaellen (MBA) hat sich zu einem Systembaustein innerhalb der Restabfallentsorgung entwickelt. Das Hauptanwendungsziel besteht darin, durch die Kombination von biologischer Trocknung mit mechanischen Stofftrennverfahren eine heizwertreiche und schadstoffentfrachtete Fraktion mit Brennstoffeigenschaften, sowie verwertbare anorganische Fraktionen aus dem Restabfall zu gewinnen. Die Ausgangssituation zeigte, dass, abgesehen von einigen prototypischen Anlagen, in der MBA-Technologie hauptsaechlich statische, aerob arbeitende Reaktoren (Rottetunnel und Rotteboxen) fuer den biologischen Schritt eingesetzt werden. Fuer feuchte Restabfaelle erscheint es interessant, dynamische Reaktoren einzusetzen, die die Kopplung thermischer und mechanischer Prozesse erlauben, die also die biologische Trocknung und den mechanischen Aufschluss parallel zulassen. Im Rahmen des Projektes wurde die Steuerung eines diskontinuierlich betriebenen Drehrohrreaktors zur biologischen Trocknung von Restabfaellen entwickelt. (orig.)

 6. Dispersion behaviour of rape oil methyl ester and rape-oil-based hydraulic oils in soils and on soil surfaces with due consideration to the technical performance capabilities of the hydraulic oils. Part-project 1: studies on model ecosystems. Part-project 2: provision of oils with defined degrees of ageing. Final report; Ausbreitungsverhalten von Rapsoelmethylester und Hydraulikoelen auf Rapsoelbasis im Boden und auf Bodenoberflaechen unter Beruecksichtigung der technischen Leistungsfaehigkeit der Hydraulikoele. Teilvorhaben 1: Untersuchungen an Modelloekosystemen. Teilvorhaben 2: Bereitstellung definiert gealterter Hydraulikoele. Abschlussbericht

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Paul, W.; Schuett, C.; Roemer, A.; Foelster, N.; Lemke, M.

  2001-07-01

  The purpose of the present cooperative research project is to study the toxicity, the degradation and in particular the dispersion behaviour of biologically rapidly degradable hydraulic oils and rape oil methyl esters (RME) in soils and waters with a special focus on hydraulic oils. This is to serve as a basis for developing guidelines for action in the event of accidents involving biologically rapidly degradable hydraulic fluids that ensure proper accident reporting and handling. The outcome of the cooperative research project is to permit a first risk assessment for the soil and water compartments in the event of accidents involving hydraulic oils and RME. Another task is to clarify to what extent it is permissible to deviate from the usual measures prescribed for oil accidents involving crude oil when biologically rapidly degradable hydraulic oils or RME are involved instead. [German] Ziel des Verbundvorhabens ist es, die Toxizitaet, den Abbau und insbesondere das Ausbreitungsverhalten von biologisch schnell abbaubaren Hydraulikoelen und Rapsoelmethylester (RME) in Boden und Wasser zu untersuchen, wobei der Schwerpunkt der Arbeiten bei den Hydraulikoelen liegt. Damit sollen Verfahrensrichtlinien angegeben werden, die im Falle von Unfaellen mit biologisch schnell abbaubaren Hydraulikfluessigkeiten oder Biodiesel eine angemessene Unfallaufnahme und -abwicklung sicherstellen. Als Ergebnis des Verbundvorhabens soll eine erste Risikoabschaetzung fuer die Kompartimente Boden und Wasser bei Unfaellen mit Hydraulikoelen und RME moeglich sein. Darueber hinaus soll geklaert werden, inwieweit Abweichungen von den ueblichen Massnahmen bei Oelunfaellen mit Mineraloelprodukten im Vergleich zu biologisch schnell abbaubaren Hydraulikoelen oder RME moeglich sind. (orig.)

 7. Muscle injuries in athletes. The value of magnetic resonance imaging; Muskelverletzungen des Sportlers. Stellenwert der MRT-Bildgebung

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Lueckerath, C. [Universitaetsklinikum Heidelberg, Abteilung fuer Neuroradiologie, Heidelberg (Germany); Rehnitz, C. [Universitaetsklinikum Heidelberg, Diagnostische und Interventionelle Radiologie, Heidelberg (Germany)

  2017-12-15

  Competitive sports yield high demands on the musculoskeletal system, accordingly muscle injuries are a common complication. Early imaging clarification of the muscles in cases of a trauma is essential in order to define the exact location of the lesion, the affected muscles, the extent and the degree of the injury as well as to define possible concomitant complications. In the case of a professional athlete, the assessment made by MRI is important for defining the individually required resting period for a riskless resumption of the sporting activities. (orig.) [German] Der Leistungssport stellt grosse Anforderungen an den Bewegungsapparat, entsprechend sind muskulaere Verletzungen eine haeufige Komplikation. Eine fruehe bildgebende Darstellung der Muskulatur im Falle eines Traumas ist essenziell, um die Lokalisation, die beteiligten Muskeln, das Ausmass sowie moegliche Komplikationen exakt zu definieren. Im Falle des Profisportlers ist insbesondere die MRT-Stadieneinteilung wichtig fuer die Festlegung der individuell notwendigen Ruhezeit bis zur risikofreien Wiederaufnahme der Aktivitaet. (orig.)

 8. Biological indication of nitric oxides; Zum bioindikativen Nachweis von Stickoxiden

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Belotti, E.; Kaemmerer, D.; Mangold, U.; Tempes, D.; Arndt, U.

  1992-12-31

  The authors demonstrate the need for a nitrogen oxide bio-indicator and suggest to use nitrate reductase activity in exposed plant leaves to be established in vivo as the action criterium. Studies on the suitability of different plants and cultivation conditions are presented. Their results are taken to show that large-leaved plants like sunflower or tomato grown with ammonia as the only nitrogen source are best suited for bio-indication of nitric oxides. (orig.) [Deutsch] Der Beitrag zeigt die Notwendigkeit eines Bioindikators fuer Stickoxide auf und schlaegt als Wirkungskriterium die Nitratreduktase-Aktivitaet in den Blaettern exponierter Pflanzen, ermittelt mit der in-vivo-Methode, vor. Untersuchungen zur Eignung verschiedener Pflanzen und Anzuchtbedingungen werden vorgestellt. Aus ihnen ist abzuleiten, dass mit Ammonium als einziger Stickstoffquelle angezogene grossblaettrige Kulturpflanzen, etwa Sonnenblume oder Tomate, am ehesten fuer den bioindikativen Nachweis von Stickoxiden geeignet sind. (orig.)

 9. Influence of thyroid metabolism on radioiodine therapy in Graves` disease; Einfluss der Stoffwechsellage auf die Radioiodtherapie beim Morbus Basedow

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Boerner, A.R. [Forschungszentrum Juelich (Germany). Inst. fuer Medizin; Weckesser, M.; Boy, C.; Schmidt, D.; Langen, K.J.; Mueller-Gaertner, H.W. [Duesseldorf Univ. (Germany). Nuklearmedizinische Klinik]|[Forschungszentrum Juelich (Germany). Inst. fuer Medizin

  1997-12-01

  Radioiodine therapy is one of two definitive methods of treatment in Graves` disease beside near-total thyreoidectomy. Simple strategies like optimization of thyroid metabolism help to improve efficacy in radioiodine therapy thus lowering applied radioiodine doses, radiation exposure to the patient and to the environment and avoiding multiple vain therapeutic efforts. These strategies are likely to reduce costs at the same time. (orig.) [Deutsch] Die Radioiodtherapie ist eine der beiden definitiven Therapiemethoden bei Morbus Basedow neben der nahezu totalen Thyreoidektomie. Ziel ist es, mit einfachen Methoden wie der optimalen Einstellung der Stoffwechsellage die Effizienz der Radioiodtherapie zu optimieren im Hinblick auf eine Reduktion der einzusetzenden Aktivitaet, der Gesamtstrahlenexposition fuer Patient und Umwelt und durch Vermeidung mehrfacher, vergeblicher therapeutischer Ansaetze. Diese Optimierung traegt auch zur Reduktion der Gesamtkrankheitskosten bei. (orig.)

 10. Effects of landfills on the limnology of associated running waters; Gefaehrdung von Oberflaechengewaessern durch Altablagerungen

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Baier, B. [Hohenheim Univ., Stuttgart (Germany). Inst. fuer Zoologie; Kappus, B. [Hohenheim Univ., Stuttgart (Germany). Inst. fuer Zoologie; Boehmer, J. [Hohenheim Univ., Stuttgart (Germany). Inst. fuer Zoologie; Nill, A. [Hohenheim Univ., Stuttgart (Germany). Inst. fuer Zoologie; Rahmann, H. [Hohenheim Univ., Stuttgart (Germany). Inst. fuer Zoologie

  1997-10-01

  Five small brooks influenced by runoff from landfills were surveyed from May 1993 to March 1994 using chemical and biological methods. Results showed clear impacts on the macroinvertebrate fauna as a result of pollutants in three of the five brooks studied. (orig.) [Deutsch] Im Einflussbereich von Altdeponien wurden fuenf kleine Fliessgewaesser von Mai 1993 bis Maerz 1994 wasserchemisch und biologisch untersucht. Anhand der Untersuchungsergebnisse wurde eine Gefaehrdungsabschaetzung der Oberflaechengewaesser durch die Altablagerungen vorgenommen. Danach waren bei drei der fuenf untersuchten Deponien aufgrund von Schadstoffeintraegen Auswirkungen auf die Makrobenthosfauna der angrenzenden Fliessgewaesser erkennbar. (orig.)

 11. Viburcol — Bioregulatory Approach in Childhood Diseases

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  S.V. Popovich

  2015-03-01

  The article provides an overview of publications devoted to clinical researches of combination bioregulatory drug Viburcol manufactured by German company Biologische Heilmittel Heel GmbH, which is widely used in childhood diseases both by domestic doctors, and abroad [1, 2, 4–14, 16]. Scientific and clinical studies demonstrate the high efficacy of Viburcol, which in some cases is comparable with that of other drugs [1, 2, 5, 6]. At the same time, Viburcol has a favorable safety profile, is well tolerated by children, is being used from 1 year of age and in pregnant women [1, 2, 4–13].

 12. Chemistry and biology of natural product derived protease inhibitors

  OpenAIRE

  Stolze, Sara Christina

  2012-01-01

  Im Rahmen dieser Dissertation sollten Naturstoffe und davon abgeleitete Derivate synthetisiert und im Hinblick auf ihre biologische Aktivität als Protease-Inhibitoren untersucht werden. Für die Naturstoffklasse der 3-Amino-6-Hydroxy-2-piperidon(Ahp)-Cyclodepsipeptide, die als nicht-kovalente Serin-Protease-Inhibitoren bekannt sind, konnte eine Festphasensynthese basierend auf einem allgemeinen Ahp-Vorläufermolekül entwickelt werden. Für den Ahp-Vorläufer wurde eine Lösungssynthese entwicke...

 13. Auftreten von Falschem Mehltau bei Gartenkresse (Lepidium sativum L. in der Saatgutvermehrung – Evaluierung von Saatgutbehandlung und Wachstumsbedingungen in einem Gefäßversuch

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Zeller, Stefanie

  2014-09-01

  Full Text Available Die zur Familie der Brassicaceae gehörende Gartenkresse wird in Deutschland überwiegend im biologischen Anbau vermehrt. Seit einigen Jahren werden diese Gartenkressebestände von Erregern des Falschen Mehltaus (Hyaloperonospora parasitica, Perofascia lepidii befallen, was zu einem Totalausfall des Pflanzenbestandes führen kann. Daher ist die biologische Saatgutproduktion von Gartenkresse gefährdet, was eine Beeinträchtigung der Saatgutversorgung für die Keimsprossenerzeugung zur Folge hat. In den laufenden Untersuchungen wird der Einfluss von nicht chemischen Saatgutbehandlungsmaßnahmen (Wasserdampf, Elektronen, sowie Wachstumsbedingungen (Feuchte, Boden auf die Infektion mit Falschem Mehltau untersucht.

 14. 25 years acidification monitoring in Bavaria. Trends and developments; 25 Jahre Versauerungsmonitoring in Bayern. Trends und Entwicklungen

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Scheel, Thorsten

  2015-07-15

  In Bavaria, the development of the atmospheric caused acidification within all relevant environmental compartments (soil, water, air) is monitored by an intensive monitoring for more than 25 years. This report covers the trends and developments of chemical and biological indicators of flowing waters, groundwater and lakes are summarized evaluated and displayed. [German] In Bayern wird seit mehr als 25 Jahren die Entwicklung der atmosphaerisch bedingten Versauerung innerhalb aller betroffenen Umweltkompartimente (Boden, Wasser, Luft) durch ein intensives Monitoring ueberwacht. In diesem Bericht sind die Trends und Entwicklungen chemischer und biologischer Indikatoren der Fliessgewaesser, Grundwaesser und Seen zusammenfassend ausgewertet und dargestellt.

 15. Combining mechanical-biological residual waste treatment plants with the carbonisation-combustion process; Kombination MBA mit dem Schwel-Brenn-Verfahren

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Diekmann, J.; Wiehn, G. [Siemens AG Unternehmensbereich KWU, Erlangen (Germany). Bereich Energieerzeugung

  1998-09-01

  The disposal market for household waste is strongly influenced by the legal framework governing it. A further factor that makes it difficult for the authorities responsible for disposal to decide on residual waste disposal by means of thermal or mechanical-biological treatment plants is the downward pressure on disposal prices from inexpensive, underused landfills. This makes it all the more important for a future-oriented waste management to develop a both economically and ecologically optimised waste disposal concept. In this situation there is much in favour of adopting a concept consisting of a combination of mechanical, mechanical-biological, and thermal treatment which takes due account of waste disposal concepts at the regional and supraregional scale. [Deutsch] Der Entsorgungsmarkt fuer Siedlungsabfaelle wird stark durch die Entwicklung der rechtlichen Rahmenbedingungen beeinflusst. Hinzu kommt, dass der Entscheidungsprozess der oeffentlichen Entsorgungstraeger zur Restabfallentsorgung mittels thermischer oder mechanisch-biologischer Anlagen durch den Druck auf die Entsorgungspreise aufgrund der kostenguenstigen, nicht ausgelasteten Deponien erschwert wird. Umso mehr muss das Ziel einer zukunftsorientierten Abfallwirtschaft sein, unter oekonomischen und oekologischen Gesichtspunkten ein optimiertes Abfallkonzept aufzubauen. Hier kann es sehr hilfreich sein, sich eines Konzeptes, bestehend aus der Kombination von mechanischer, mechanisch-biologischer und thermischer Behandlung unter Beruecksichtigung des regionalen und ueberregionalen Abfallkonzeptes zu bedienen. (orig./SR)

 16. Wnt/β-catenin pathway involvement in ionizing radiation-induced invasion of U87 glioblastoma cells

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Dong, Zhen [Huazhong University of Science and Technology, Department of Neurosurgery, Tongji Hospital, Tongji Medical College, Wuhan (China); Zhou, Lin [Huazhong University of Science and Technology, Department of Histoembryology, Tongji Medical College, Wuhan (China); Han, Na; Zhang, Mengxian [Huazhong University of Science and Technology, Department of Oncology, Tongji Hospital, Tongji Medical College, Wuhan (China); Lyu, Xiaojuan [Huazhong University of Science and Technology, Department of Oncology, The Central Hospital of Wuhan, Tongji Medical College, Wuhan (China)

  2015-08-15

  Glioblastomzellen erhoeht. Zwar wurden mehrere Signalwege mit diesem strahleninduzierten Eindringen in Zusammenhang gebracht, doch die genauen Mechanismen sind bisher unklar. In der vorliegenden Studie wurden die proinvasive Wirkung einer Bestrahlung auf U87-Zellen ueberprueft und die Beteiligung des Wnt/ss-Catenin-Signalwegs als moeglicher zugrundeliegender Mechanismus diskutiert. U87-Zellen wurden einer Strahlung von 3 Gy oder einer Scheinbestrahlung ausgesetzt, einige Zellen waren zuvor mit dem Wnt/ss-Catenin-Inhibitor XAV 939 behandelt worden. Der Einfluss dieser verschiedenen Konditionen auf die Invasivitaet wurde anschliessend mit dem xCELLigence Zellanalysesystems und einem Matrigel-Invasion-Assay ueberprueft. Die intrazellulaere ss-Catenin-Verteilung mit bzw. ohne Bestrahlung wurde anhand von Western-Blot-Analysen unterschiedlicher Kernfraktionen und Immunfluoreszenzanalysen untersucht, die Wirkung der Strahlung auf die Aktivitaet des Wnt/ss-Catenin-Signalwegs durch einen Luciferase-Assay. Die Expressionslevel und Aktivitaet von Zielgenen, wie MMP-2 und MMP-9, wurden durch eine Western-Blot-Analyse und einen Zymographie-Assay determiniert. Die Invasivitaet von U87-Zellen wurde durch ionisierende Strahlung signifikant erhoeht. Immunfluoreszenzanalysen zeigten eine strahleninduzierte nukleaere Translokation und eine ss-Catenin-Akkumulation. Nach Bestrahlung zeigten sich im Luciferase-Assay zudem eine erhoehte ss-Catenin/TCF-Transkriptionsaktivitaet, gefolgt von einer Hochregulation der Downstream-Zielgene in den Wnt/ss-Catenin-Signalwegen in bestrahlten U87-Zellen. XV 939 unterdrueckte die strahleninduzierte Hochregulierung von MMP-2 und -9 und inhibierte die Aktivitaet dieser Gelatinasen. Die vorgestellten Daten zeigen die zentrale Rolle des Wnt/ss-Catenin-Signalwegs fuer die strahleninduzierte Erhoehung der Invasivitaet von Glioblastomzellen. In diesem Zusammenhang koennte die Inhibierung von ss-Catenin einen viel versprechenden Ansatz in der Behandlung strahlenresistenter

 17. Prognostic factors for long-term quality of life after adjuvant radiotherapy in women with endometrial cancer

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Foerster, Robert; Schnetzke, Lara; Arians, Nathalie; Rief, Harald; Debus, Juergen; Lindel, Katja [University Hospital Heidelberg, Department of Radiation Oncology, Heidelberg (Germany); Bruckner, Thomas [University Hospital Heidelberg, Department of Medical Biometry, Heidelberg (Germany)

  2016-12-15

  rar. Ziel war es, diese Faktoren und die Rolle des Vaginaldilators (VD) zu untersuchen. Zur QoL wurden 112 EC-Patientinnen 6 Jahre (median) nach RT befragt. Die QoL wurde mit Normdaten verglichen und der Einfluss von Alter, Tumorcharakteristika, Operation, RT und Akuttoxizitaeten bestimmt. Nutzung und Einfluss des VD auf die subjektiv empfundene vaginale Verkuerzung/Enge wurden analysiert. Die QoL war insbesondere bei juengeren Patientinnen reduziert. Alleinige endovaginale Brachytherapie und intensitaetsmodulierte RT (IMRT) korrelierten mit einem besseren Gesamtgesundheitszustand und weniger chronischen gastrointestinalen (GI) Symptomen. Hoehergradige GI-Akuttoxizitaet korrelierte mit vermehrt chronischen GI-Symptomen, insbesondere Durchfall, und reduzierter Rollenfunktion. Hoehergradige urologische Akuttoxizitaet korrelierte mit vermehrten chronischen urologischen Symptomen, Muskel- und Beckenschmerzen, chronischen GI-Symptomen, insbesondere Durchfall, reduzierter emotionaler/sozialer Funktion sowie reduziertem Gesamtgesundheitszustand. Mehr sexuelles Interesse/Aktivitaet trotz vermehrter vaginaler Trockenheit und Dyspareunie. Sexuelles Interesse/Aktivitaet nahmen mit dem Alter zu. Wenige, juengere Patientinnen nutzen den VD. VD-Nutzung >1 Jahr bei Frauen mit mehr sexuellem Interesse/Aktivitaet. Vaginale Akuttoxizitaet und chronische Schmerzen verhinderten die VD-Nutzung. Der VD reduzierte die subjektiv empfundene vaginale Verkuerzung/Enge nicht. RT-Technik und Akuttoxizitaeten sind prognostisch fuer das Ausmass chronischer Symptome und die langfristige QoL. Sexualitaet ist auch im hohen Alter wichtig. Wenige Patientinnen nutzen den VD und die subjektiv empfundene vaginale Verkuerzung/Enge nahm nicht ab. (orig.)

 18. Study of the anti-inflammatory effects of low-dose radiation. The contribution of biphasic regulation of the antioxidative system in endothelial cells

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Large, Martin; Hehlgans, Stephanie; Reichert, Sebastian; Roedel, Claus; Roedel, Franz [Goethe University Frankfurt, Department of Radiotherapy and Oncology, Frankfurt am Main (Germany); Gaipl, Udo S. [University Hospital Erlangen, Department of Radiation Oncology, Erlangen (Germany); Fournier, Claudia [GSI Helmholtz Center for Heavy Ion Research, Department of Biophysics, Darmstadt (Germany); Weiss, Christian [Goethe University Frankfurt, Department of Radiotherapy and Oncology, Frankfurt am Main (Germany); Klinikum Darmstadt, Institute for Radiooncology and Radiotherapy, Darmstadt (Germany)

  2015-09-15

  zu erhalten. EA.hy926 und primaere humane dermale mikrovaskulaere Endothelzellen (HMVEC) wurden mittels Tumornekrosefaktor-α (TNF-α; 20 ng/ml) 4 h vor Bestrahlung mit Einzeldosen im Bereich von 0,3 bis 3 Gy stimuliert. Die Expression und Aktivitaet von GPx und Nrf2 wurden mittels Durchflusszytometrie, kolorimetrischen Untersuchungen und quantitativer PCR analysiert. Der Einfluss von ROS und Nrf2 auf die Adhaesion von polymorphonukleaeren Zellen des peripheren Bluts (PBMC) wurde durch Verwendung des Radikalfaengers N-Acetyl-L-Cystein (NAC) oder des Nrf2-Aktivators AI-1 untersucht. Nach einer Bestrahlung mit niedrigen Dosen konnten in EA.hy926 und HMVEC eine diskontinuierliche Expression und enzymatische Aktivitaet von GPx parallel zu einer verringerten Expression und DNA-Bindeaktivitaet von Nrf2 beobachtet werden, welche die groessten Auspraegungen nach Bestrahlung mit einer Dosis von 0,5 Gy aufwies. Eine Hemmung von ROS durch NAC und die Aktivierung von Nrf2 fuehrten zu einer signifikanten Aufhebung der nach einer Bestrahlung mit 0,5 Gy beobachteten Adhaesionsminderung von PBMC an Endothelzellen. Eine niedrigdosierte Roentgenbestrahlung fuehrt zu einer diskontinuierlichen Expression und Aktivitaet von wesentlichen Komponenten des antioxidativen Systems, die zu antiinflammatorischen Effekten in entzuendlich stimulierten Endothelzellen beitragen koennen. (orig.)

 19. Somatostatin receptor scintigraphy in endocrine ophthalmopathy; Somatostatin-Rezeptor-Szintigraphie bei endokriner Orbitopathie

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Diaz, M. [Klinik und Poliklinik fuer Nuklearmedizin, Univ. Mainz (Germany); Kahaly, G. [3. Medizinische Klinik und Poliklinik, Innere Medizin - Endokrinologie, Univ. Mainz (Germany); Muehlbach, A. [3. Medizinische Klinik und Poliklinik, Innere Medizin - Endokrinologie, Univ. Mainz (Germany); Bockisch, A. [Klinik und Poliklinik fuer Nuklearmedizin, Univ. Mainz (Germany); Beyer, J. [3. Medizinische Klinik und Poliklinik, Innere Medizin - Endokrinologie, Univ. Mainz (Germany); Hahn, K. [Klinik und Poliklinik fuer Nuklearmedizin, Univ. Mainz (Germany)

  1994-12-01

  Somatostatin receptor scintigraphy with {sup 111}In-labeled octreotide proves to be a very sensitive diagnostic tool for evaluation of inflammative activity in endocrine ophthalmopathy (EO). The results of somatostatin receptor scintigraphy (SRS) in 40 patients with EO show a high orbital accumulation of {sup 111}In-octreotide in clinically active EO (4h-median/orbit-brain-ratio: 12.6; controls 4h-median: 5.8) Patients with clinically inactive EO (4h-median: 7.1) show a similar orbital accumulation of radioactivity compared to controls. 5 patients with active orbital myositis also revealed an even higher orbital accumulation of radioactivity (4h-median: 42.3). The diagnostic value of SRS lies in its ability to act as a measure of inflammation and an be useful as an activity parameter when planning therapeutic procedure as well as for EO follow-up. The results in patients with orbital myositis nevertheless do not permit a differential diagnosis with this method. The therapeutic value of {sup 111}In-octreotide in Graves` disease has yet to be established. (orig.) [Deutsch] Die Somatostatin-Rezeptor-Szintigraphie (SRS) mit dem {sup 111}Indium-markierten Somatostatinanalogon Octreotid stellt ein sensitives Verfahren zur Einschaetzung der entzuendlichen Aktivitaet bei endokriner Orbitopathie (EO) dar. Die Untersuchungen an 40 Patienten mit EO ergaben eine im Vergleich zur Kontrollgruppe signifikant hoehere orbitale Octreotidanreicherung bei klinisch aktiver Erkrankung (4h-Median/Orbita-Hirn-Quotient: 12,6; Kontrollgruppe 4h-Median: 5,8; p=0,0032). Patienten mit klinisch nicht aktiver Erkrankung (4h-Median: 7,1) unterschieden sich bezueglich der orbitalen Octreotidanreicherung nicht wesentlich von der Kontrollgruppe. Auch 5 Patienten mit florider orbitaler Myositis zeigten eine deutlich gesteigerte orbitale Aktivitaetsanreicherung (4h-Median: 42,3). Der diagnostische Nutzen der SRS liegt somit in ihrer Eigenschaft als Aktivitaets- und Entzuendungsparameter und kann mit

 20. Estudios taxonómicos, ontogenéticos, ecológicos y etológicos sobre los Ostrácodos de agua dulce en Colombia- III. El Prenauplio y su papel en la eclosión del huevo en el género Chlamydotheca Saussure 1858 (Ostrácoda, Podocopa, Cyprididae Estudios taxonómicos, ontogenéticos, ecológicos y etológicos sobre los Ostrácodos de agua dulce en Colombia- III. El Prenauplio y su papel en la eclosión del huevo en el género Chlamydotheca Saussure 1858 (Ostrácoda, Podocopa, Cyprididae Estudios taxonómicos, ontogenéticos, ecológicos y etológicos sobre los Ostrácodos de agua dulce en Colombia- III. El Prenauplio y su papel en la eclosión del huevo en el género Chlamydotheca Saussure 1858 (Ostrácoda, Podocopa, Cyprididae

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Roessler Ewald W.

  1982-12-01

  Full Text Available El estudio describe el exoesqueleto prenauplial de algunas especies del género Chlamydotheca y hace énfasis en la presentación de la estructura funcionalde este mismo, respecto a su papel en los procesos que causan la eclosión.  Se comprueba la existencia de dos períodos en el desarrollo embrionario que muestran actividad osmótica, induciendo la segunda fase, la eclosión, y subsiguientemente el último paso de la primera muda.The study describes the exoskeleton of the pronauplius of some species of the genus Chiamydotheca with special reference to its functional structure and its role in the hatching processes. Two periods of the late embriological development will be described that show osmotic activity, the latter primarily causes hatching and finally terminates the first molting process.In der vorliegenden Studie wird das pronaupliale Exoskelett einiger Arten der Gattung Chlamydotheca beschrieben unter besonderer Beruecksichtigung seiner Funktionsstruktur im Hinblick auf den Schlupfprozess.  Es werden zwei Perioden der spaeten Embryonalentwicklung vorgestellt, die sich durch starke osmotische Aktivitaet auszeichnen und von denen die zweite zunaechst den Schlupfprozess verursacht und danach die erste Haeutung abschliesst.

 1. Conventional X-ray examination and computed tomography in inflammatory rheumatic diseases; Roentgendiagnostik und Computertomographie bei entzuendlich-rheumatischen Erkrankungen

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Lingg, G. [Rheumazentrum Bad Kreuznach (Germany). Zentrales Roentgeninstitut

  1996-08-01

  Plain-film radiography is an important and basic element in the assessment of inflammatory rheumatic diseases. Its various uses include assessment of inflammatory osseous destruction and the activity of inflammatory changes. Furthermore, the inflammatory collateral phenomena can indicate an acute clinical phase, and the articular soft tissue swelling and tenosynovitis are shown directly and indirectly very clearly. On the other hand, high-resolution computed tomography is very capable of showing cortical structures of bone complementary to MR. In some special clinical questions and anatomical regions, especially the axial skeleton, it delivers information of high specifity, partly for definitive diagnosis and partly for planning surgical procedures. The assessment of changes in the sacroiliac joints, sternoclavicular joints and craniocervical junction are domains of computed tomography. (orig.) [Deutsch] Das konventionelle Roentgenbild muss auch heute noch bei klinischer Frage nach entzuendlich-rheumatischer Erkrankung als Basisuntersuchung angesehen werden. Sein Informationspotential umfasst nicht nur knoecherne entzuendliche Destruktionen, sondern es laesst auch deren derzeitige Aktivitaet beurteilen. Weiterhin vermag das Roentgenbild ueber die Kollateralphaenomene auf eine klinische Schubsituation hinzuweisen und die entzuendliche Volumenvermehrung der Gelenke und Sehnenscheiden direkt und indirekt darzustellen. Darueber hinaus bietet die hochaufloesende Computertomographie, insbesondere durch die detaillierte Darstellung kortikaler knoecherner Strukturen - komplementaer zur MR -, bei einigen speziellen Fragestellungen, insbesondere am Stammskelett und an einzelnen grossen Gelenken, hochspezifische Informationen, teils zur definitiven Diagnosestellung, teils auch fuer die Operationsplanung. Dies gilt u.a. fuer die Kreuzdarmbeingelenke, die Sternoklavikulargelenke und die obere HWS. (orig.)

 2. Identical location transmission electron microscopy in combination with rotating disc electrode measurements. The activity of fuel cell catalysts and their degradation

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Schloegl, Katrin G.

  2011-07-13

  As an alternative to conventional combustion engines, the Proton Exchange Membrane Fuel Cell (PEMFC) using hydrogen as a fuel is a promising concept owing to its potential independence from fossil fuels, high efficiency and zero emissions. Concerning its commercial viability, the fundamental problem of high system cost per power output and lifetime is closely related to finding more active and stable catalysts for the oxygen reduction reaction. In the presented work, several methods are combined to examine the parameters and processes responsible for both activity and degradation of platinum-based catalysts. Degradation mechanisms are scrutinized by means of electrochemical measurements with the rotating disc electrode in combination with a recently developed TEM technique, which allows for the comparison of identical locations before and after accelerated stress tests. (orig.) [German] Die mit Wasserstoff betriebene Proton Exchange Membrane Brennstoffzelle (PEMFC) stellt aufgrund ihrer potentiellen Unabhaengigkeit von fossilen Energietraegern, ihrem hohen Wirkungsgrad und fehlendem Schadstoffausstoss eine vielversprechende Alternative zum konventionellen Verbrennungsmotor dar. Das grundlegende Problem der zu hohen Systemkosten und zu geringen Lebensdauer fuer kommerzielle Anwendungen ist eng mit der Entwicklung aktiverer und stabiler Elektrokatalysatoren fuer die Sauerstoffreduktion verknuepft. In der vorliegenden Arbeit werden verschiedene Methoden kombiniert, um die Parameter und Prozesse zu untersuchen, welche fuer die Aktivitaet und Degradation platinbasierter Katalysatoren verantwortlich sind. Zur Aufklaerung vorliegender Degradationsmechanismen werden elektrochemische Messungen mit der rotierenden Scheibenelektrode in Kombination mit einer neu entwickelten TEM Methode eingesetzt, welche es ermoeglicht, identische Stellen vor und nach beschleunigten Degradationstests zu untersuchen.

 3. Functional magnetic resonance imaging with ultra-high fields; Funktionelle Magnetresonanztomographie bei ultrahohen Feldern

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Windischberger, C.; Schoepf, V.; Sladky, R.; Moser, E. [Medizinische Universitaet Wien, Exzellenzzentrum Hochfeld-MR, Wien (Austria); Medizinische Universitaet Wien, Zentrum fuer Medizinische Physik und Biomedizinische Technik, Wien (Austria); Fischmeister, F.P.S. [Medizinische Universitaet Wien, Exzellenzzentrum Hochfeld-MR, Wien (Austria); Universitaet Wien, Fakultaet fuer Psychologie, Wien (Austria)

  2010-02-15

  Functional magnetic resonance imaging (fMRI) is currently the primary method for non-invasive functional localization in the brain. With the emergence of MR systems with field strengths of 4 Tesla and above, neuronal activation may be studied with unprecedented accuracy. In this article we present different approaches to use the improved sensitivity and specificity for expanding current fMRT resolution limits in space and time based on several 7 Tesla studies. In addition to the challenges that arise with ultra-high magnetic fields possible solutions will be discussed. (orig.) [German] Die funktionelle Magnetresonanztomographie (fMRT) stellt zurzeit die wichtigste Methode zur nichtinvasiven Funktionslokalisation im Gehirn dar. Mit der Verfuegbarkeit von MRT-Geraeten mit Magnetfeldstaerken von 4 Tesla (T) und darueber ergeben sich neue Moeglichkeiten, mittels fMRT die neuronale Aktivitaet in bislang unerreichter Genauigkeit zu untersuchen. In diesem Artikel zeigen wir anhand mehrerer Studien bei 7 T, in wieweit die Zugewinne an Sensitivitaet und Spezifitaet verwendet werden koennen, um die bisherigen Grenzen der fMRT-Aufloesung in raeumlicher und zeitlicher Hinsicht auszuweiten. Die neuen Herausforderungen, die mit dem Schritt zu ultrahohen Magnetfeldern einhergehen, werden dabei ebenso diskutiert wie moegliche Ansaetze zu deren Loesung. (orig.)

 4. Methodological principles for optimising functional MRI experiments; Methodische Grundlagen der Optimierung funktioneller MR-Experimente

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Wuestenberg, T. [Georg-August-Universitaet Goettingen, Abteilung fuer Medizinische Psychologie (Germany); Georg-August-Universitaet, Abteilung fuer Medizinische Psychologie, Goettingen (Germany); Giesel, F.L. [Deutsches Kebsforschungszentrum (DKFZ) Heidelberg, Abteilung fuer Radiologische Diagnostik (Germany); Strasburger, H. [Georg-August-Universitaet Goettingen, Abteilung fuer Medizinische Psychologie (Germany)

  2005-02-01

  Functional magnetic resonance imaging (fMRI) is one of the most common methods for localising neuronal activity in the brain. Even though the sensitivity of fMRI is comparatively low, the optimisation of certain experimental parameters allows obtaining reliable results. In this article, approaches for optimising the experimental design, imaging parameters and analytic strategies will be discussed. Clinical neuroscientists and interested physicians will receive practical rules of thumb for improving the efficiency of brain imaging experiments. (orig.) [German] Die funktionelle Magnetresonanztomographie (fMRT) des Zentralnervensystems ist eine der meistgenutzten Methoden zur Lokalisierung neuronaler Aktivitaet im Gehirn. Obwohl die Sensitivitaet der fMRT vergleichsweise gering ist, kann durch die Auswahl geeigneter experimenteller Parameter die Empfindlichkeit dieses bildgebenden Verfahrens gesteigert und die Reliabilitaet der Ergebnisse gewaehrleistet werden. In diesem Artikel werden deshalb Ansaetze fuer die Optimierung des Paradigmendesigns, der MR-Bildgebung und der Datenauswertung diskutiert. Klinischen Forschern und interessierten Aerzten sollen dadurch Richtgroessen fuer die Durchfuehrung effektiver fMRT-Experimente vermittelt werden. (orig.)

 5. Developing an optimized treatment strategy for anaerobic waste water cleaning; Entwicklung einer optimierten Behandlungstrategie fuer die anaerobe Abwasserreinigung

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Wenzel, W.; Manz, W.; Szewzyk, U.; Kozariszczuk, M.; Kraume, M. [Technische Univ. Berlin (Germany)

  1999-07-01

  The paper looks into the opportunities for and limitations of using oligonucleotide probes for in-situ hybridisation in anaerobic systems. As is demonstrated, a large part of the populations can be detected using this method and different physiological groups like sulfate reducers and methanogens can be verified with a high resolution. The technique permits assessing the physiological activity of these groups so that inferences to reactor performance can be drawn. Various physiological groups such as fermenters and homoacetogenous bacteria so far can be detected with inadequate resolution only. Ongoing work with a view to amending this is described. (orig.) [German] Dieser Beitrag beschaeftigt sich mit den Moeglichkeiten und Limitierungen des Einsatzes von Oligonukleotidsonden zur in situ Hybridisierung in anaeroben Systemen. Es wird gezeigt, dass ein grosser Teil der Population mit Hilfe dieser Methode erfasst werden kann und verschiedene physiologische Gruppen wie die Sulfatreduzierer und die Methanogenen mit hoher Aufloesung nachgewiesen werden koennen. Die physiologische Aktivitaet dieser Gruppen kann abgeschaetzt werden und damit sind Rueckschluesse auf die Reaktorleistung moeglich. Verschiedene physiologische Gruppen wie die Gaerer und die homoacetogenen Bakterien werden bisher nur in unzureichender Aufloesung erfasst. Die derzeit laufenden Arbeiten zur Loesung dieser Probleme werden beschrieben. (orig.)

 6. Working memory in volunteers and schizophrenics using BOLD fMRI; Das Arbeitsgedaechtnis bei Gesunden und bei Schizophrenen: Untersuchungen mit BOLD-fMRT

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Giesel, F.L. [Deutsches Krebsforschungszentrum (DKFZ) Heidelberg, Abteilung Radiologie (Germany); Deutsches Krebsforschungszentrum (DKFZ), Abteilung Radiologie, Heidelberg (Germany); Hohmann, N. [Deutsches Krebsforschungszentrum (DKFZ) Heidelberg, Abteilung Radiologie (Germany); Psychiatrische Universitaetsklinik Heidelberg, Sektion Gerontopsychiatrie (Germany); Seidl, U.; Kress, K.R.; Schoenknecht, P.; Schroeder, J. [Psychiatrische Universitaetsklinik Heidelberg, Sektion Gerontopsychiatrie (Germany); Kauczor, H.-U.; Essig, M. [Deutsches Krebsforschungszentrum (DKFZ) Heidelberg, Abteilung Radiologie (Germany)

  2005-02-01

  Functional magnetic resonance imaging uses the blood oxygen level-dependent effect (BOLD MRI) for noninvasive display of cerebral correlatives of cognitive function. The importance for the understanding of physiological and pathological processes is demonstrated by investigations of working memory in schizophrenics and healthy controls. Working memory is involved in processing rather than storage of information and therefore is linked to complex processes such as learning and problem solving. In schizophrenic psychosis, these functions are clearly restricted. Training effects in the working memory task follow an inverse U-shape function, suggesting that cerebral activation reaches a peak before economics of the brain find a more efficient method and activation decreases. (orig.) [German] Die funktionelle Magnetresonanztomographie (fMRT) nutzt den ''blood oxygen level dependent effect'' (BOLD-Effekt) zur nichtinvasiven Darstellung zerebraler Korrelate kognitiver Funktionen. Die Bedeutung dieses Verfahrens fuer das Verstaendnis physiologischer und pathologischer Prozesse wird anhand von Untersuchungen zum Arbeitsgedaechtnis bei Schizophrenen und gesunden Kontrollpersonen verdeutlicht. Das Arbeitsgedaechtnis dient weniger der Speicherung, sondern vielmehr der Verarbeitung von Informationen und ist deshalb in komplexe Prozesse wie Lernen und Problemloesen eingebunden. Im Rahmen schizophrener Psychosen kommt es zu einer deutlichen Einschraenkung dieser Funktionen. Erwartungsgemaess zeigen sich unter Durchfuehrung eines Arbeitsgedaechtnisparadigmas Unterschiede in der zerebralen Aktivitaet, die jedoch bei den Erkrankten unter Therapie prinzipiell reversibel sind. Von Interesse sind auch Trainingseffekte bei Gesunden, wobei eine verminderte Aktivierung nach Training auf eine ''Oekonomisierung'' schliessen laesst. (orig.)

 7. The therapeutic use of radon; Radon als Heilmittel

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Deetjen, P [Innsbruck Univ. (Austria). Inst. fuer Physiologie und Balneologie

  1995-09-01

  Spas with a somewhat elevated concentration of Radon{sup 222} (between 300 and 3000 Bq/l) are described to achieve good clinical results in the treatment of chronic rheumatic diseases. Recently a prospective randomized doubel-blind-study proved the pain reducing efficacy of Radon therapy in patients with cervical pain. Studies in experimental animal models have accumulated remarkable data in tissues and organs that provide a rationale to explain the observed effects of Radon therapy in patients. (orig.) [Deutsch] In verschiedenen europaeischen und asiatischen Laendern werden oft schon seit vielen Jahrhunderten Quellen als besonders heilkraeftig beschrieben, die eine etwas erhoehte Aktivitaet an Radon{sup 222} aufweisen (etwas zwischen 300 und 3000 Bq/l). Neuerdings liegt auch eine prospektive randomisierte Doppelblind-Studie vor, die den klinischen Nachweis der Schmerzlinderung durch eine Radonkur erbringt. In tierexperimentellen Untersuchungen wurden unter Radonexposition zahlreiche stimulierende Effekte auf Zellstoffwechsel, Immunabwehr, Abbau toxischer Radikale, DNA-Reparatur-Systeme oder Synthese von Mediatorsubstanzen gemessen, die rationale Ansaetze fuer das Verstaendnis der Wirkung einer Radonexposition im niedrigen Dosisbereich ergeben. (orig.)

 8. New catalysts for photocatalytic cleaning of waste water; Neue Katalysatoren zur photokatalytischen Abwasserreinigung

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Lindner, M [Inst. for Solarenergieforschung GmbH, Hannover (Germany); Bahnemann, D [Inst. for Solarenergieforschung GmbH, Hannover (Germany); Hirthe, B [Sachtleben Chemie, Duisburg (Germany); Griebler, W D [Sachtleben Chemie, Duisburg (Germany)

  1994-11-01

  Cleaning of polluted ground and waste water meets with particular problems where the group of halogenated hydrocarbons is concerned, which are not, or not readily, to be biologically degraded by conventional techniques. As an alternative technique to waste water cleaning, a method known as photocatalysis was proposed some years ago, which removes the organic pollutants by oxidation at semiconductor particles exposed to a light source. The article reports on a newly developed photocatalyst with distinctly enhanced pollutant degradation efficiency. (orig./EF) [Deutsch] Besondere Schwierigkeiten bei der Reinigung verschmutzter Grund- und Abwaesser bereitet die Gruppe der halogenierten Kohlenwasserstoffe, die sich nicht oder nur schwer auf herkoemmliche Weise biologisch abbauen lassen. Als alternative Technik zur Abwasserreinigung wurde vor einigen Jahren die sogenannte Photokatalyse vorgeschlagen, bei der die organischen Schadstoffe durch Oxidation an belichteten Halbleiterteilchen entfernt werden. Nachfolgend wird ueber einen neu entwickelten Photokatalysator berichtet, mit dessen Hilfe eine deutliche Steigerung der Effektivitaet des photokatalytischen Schadstoffabbaus gelingt. (orig./EF)

 9. Ecological aspects to the use of pretreated waste in thermal plants; Oekologische Aspekte beim Einsatz aufbereiteter Abfaelle in thermischen Anlagen

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Friedel, M.; Urban, A.I. [Kassel Univ. (Gesamthochschule) (Germany). Fachgebiet Abfalltechnik

  1998-09-01

  The present contribution focuses on the input side of individual process techniques. It shows on the basis of example calculations how two parameters describing the incinerable (residual) waste that are of particular importance for unconventional thermal treatment methods, namely ``pollutant load`` and ``calorific value``, can be influenced by a recycling stage and then further by mechanical-biological pretreatment. [Deutsch] Im folgenden soll das Hauptaugenmerk auf die Inputseite zu den einzelnen thermischen Verfahren gelegt werden und anhand einer Beispielrechnung aufgezeigt werden, wie sich die fuer einen Einsatz in nichtkonventionellen thermischen Verfahren besonders wichtigen Parameter des aufbereiteten (Rest)Abfalls `Schadstoffbelastung` und `Heizwert` zunaechst durch eine Verwertung und weiter durch eine mechanisch-biologische Vorbehandlung veraendern. (orig./SR)

 10. Central key project `Biotechnology`. Supplementary report. 2nd project phase (3/95 through 12/95); Zentrales Schwerpunktprojekt Bioverfahrenstechnik. Ergaenzungsbericht 2. Foerderphase (3/95 bis 12/95)

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  1997-12-31

  The report describes the activities of the three sections of the key project `Biotechnology`: Biological systems, e.g. environmental biotechnology, enzyme reactions; protein engineering, fermentation problems of secondary metabolites, tetrachloroethylene degradation, stereoselective synthesis; process engineering, i.e. supercritical solvents, enzyme-catalysed reactions, bipolar membrane technology, membrane separation processes, anaerobic processes; information engineering, i.e. morphology recording, process control. Separate abstracts are available in this database for two articles of this report. (SR) [Deutsch] Dargestellt werden die Taetigkeiten der verschiedenen Arbeitsbereiche des Schwerpunktprojektes Biotechnologie. Es handelt sich hierbei um die drei Projektbereiche: Biologische Systeme unter anderem mit den Themen Umweltbiotechnologie, Enzymreaktionen, Protein-Engineering, Fermentationsprobleme bei sekundaeren Metaboliten, Tetrachlorethylen-Abbau, Stereoselektive Synthese; des weiteren der Projektbereich Verfahrenstechnik unter anderem mit den Themen Ueberkritische Loesungsmittel, Enzymkatalysierte Reaktionen, Bipolare Membrantechnik, Membrantrennverfahren, Anaerobprozesse; als letztes der Projektbereich Informationstechnik mit den Themen Morphologieerfassung, Prozessfuehrung. (SR)

 11. Indoor environment; Binnenmilieu

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Hogeling, J.J.N.M.; Van Weele, A.M. [ISSO, Rotterdam (Netherlands); Boerstra, A.C. [BBA Boerstra Binnenmilieu Advies, Rotterdam (Netherlands); Cox, C.W.J. [TNO Bouw en Ondergrond, Delft (Netherlands); Kurvers, S.R. [Technische Universiteit Delft, Delft (Netherlands); Thierauf, I. [Universiteit Utrecht, Utrecht (Netherlands); Roelofsen, C.P.G. [Grontmij Technical Management, Amersfoort (Netherlands)

  2005-10-15

  This issue is dedicated to several aspects of the indoor environment in buildings: air quality, thermal climate, noise, light and view or panorama. [Dutch] De kwaliteit van het binnenmilieu wordt bepaald door de factoren als binnenluchtkwaliteit, thermisch binnenklimaat, geluid, daglicht, kunstlicht en uitzicht. De gemiddelde Nederlander brengt 80 tot 90% van zijn tijd binnen door. Het is dan ook van het grootste belang dat het binnenmilieu in gebouwen van een dusdanige kwaliteit is dat gebouwgebruikers zich gezond en comfortabel voelen. Het binnenmilieu omvat alle fysische (temperatuur, vochtigheid, geluid, licht), chemische en biologische factoren in een gebouw die van invloed zijn op gezondheid en welzijn van de gebruikers. Binnenmilieu is onder te verdelen in de aspecten thermisch binnenklimaat, luchtkwaliteit, geluid, licht en uitzicht. Soms vallen ook elektromagnetische velden psychologische aspecten als privacy en groenbeleving eronder. Deze ThemaTech staat geheel in het teken van binnenluchtkwaliteit, het thermische binnenklimaat, geluid, daglicht, kunstlicht en uitzicht.

 12. Environmental data 1995; Umweltdaten Deutschland 1995

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  1995-12-31

  The brochure contains concise data on pollution sources and pollutant effects on the environment (land use, airborne pollutants, liquid effluents, waste, noise, etc.), data on environment quality (air pollution levels, water quality, diversity of species, etc.), and data on the social effects of environmental pollution (environmental protection expenditures, market shares of low-polluting passenger cars and unleaded fuel, biological sewage treatment systems, etc.). All these data are suitable indicators for describing the current environmental situation. (orig./KW) [Deutsch] Die Broschuero umfasst in komprimierter Weise - Daten zu den Verursachern von Umweltbelastungen und zu den Einwirkungen auf die Umwelt (Bodennutzung, Luftemissionen, Abwasser, Abfaelle, Laerm etc.), - Daten zur Qualitaet der Umwelt (Immissionen, Gewaesserguete, Artenvielfalt etc.) sowie - Daten zur gesellschaftlichen Reaktion auf die Umweltbelastung (Ausgaben fuer den Umweltschutz, Anteil schadstoffarmer Pkw und bleifreien Benzins, Anschluss der Bevoelkerung an biologische Klaeranlagen etc.), die als Indikatoren zur Beschreibung der Umweltsituation geeignet erscheinen. (orig./KW)

 13. ON THE MAKING OF A SYSTEM THEORY OF LIFE: PAUL A WEISS AND LUDWIG VON BERTALANFFY’S CONCEPTUAL CONNECTION

  Science.gov (United States)

  Drack, Manfred; Apfalter, Wilfried; Pouvreau, David

  2010-01-01

  In this article, we review how two eminent Viennese system thinkers, Paul A Weiss and Ludwig von Bertalanffy, began to develop their own perspectives toward a system theory of life in the 1920s. Their work is especially rooted in experimental biology as performed at the Biologische Versuchsanstalt, as well as in philosophy, and they converge in basic concepts. We underline the conceptual connections of their thinking, among them the organism as an organized system, hierarchical organization, and primary activity. With their system thinking, both biologists shared a strong desire to overcome what they viewed as a “mechanistic” approach in biology. Their interpretations are relevant to the renaissance of system thinking in biology—“systems biology.” Unless otherwise noted, all translations are our own. PMID:18217527

 14. On the making of a system theory of life: Paul A Weiss and Ludwig von Bertalanffy's conceptual connection.

  Science.gov (United States)

  Drack, Manfred; Apfalter, Wilfried; Pouvreau, David

  2007-12-01

  In this article, we review how two eminent Viennese system thinkers, Paul A Weiss and Ludwig von Bertalanffy, began to develop their own perspectives toward a system theory of life in the 1920s. Their work is especially rooted in experimental biology as performed at the Biologische Versuchsanstalt, as well as in philosophy, and they converge in basic concepts. We underline the conceptual connections of their thinking, among them the organism as an organized system, hierarchical organization, and primary activity. With their system thinking, both biologists shared a strong desire to overcome what they viewed as a "mechanistic" approach in biology. Their interpretations are relevant to the renaissance of system thinking in biology--"systems biology." Unless otherwise noted, all translations are our own.

 15. Innovative lighting in school buildings for the 'Frisse School'. The importance of lighting in school buildings for student performance; Innovatieve schoolverlichting voor de 'Frisse School'. Verlichting belangrijk voor optimale schoolprestaties

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  De Groot, E.; Westerlaken, N. [Business Unit Bouw en Installaties, TNO Bouw en Ondergrond, Delft (Netherlands); De Bruin-Hordijk, T. [Faculteit Bouwkunde, Technische Universiteit Delft, Delft (Netherlands)

  2007-11-15

  The quality of lighting plays an important role in the psychological and biological processes of people. Research shows that student performace increases in a good visual environment. At the same time, the energy use of artificial lighting is one of the major cost items of schools. This was a major reason to conduct research into optimal utilisation of daylight in schools.(mk) [Dutch] De lichtkwaliteit speelt een belangrijke rol bij de psychologische en biologische processen van mensen. Uit onderzoek blijkt dat in een goede visuele omgeving de prestaties van leerlingen toenemen. Gelijktijdig is het energiegebruik voor kunstlicht een van de belangrijkste kostenposten van scholen. Alle reden om onderzoek te doen naar optimaal gebruik van daglicht in scholen.

 16. Stereoskopische Visualisierung einer Infektion mammalischer Zellen durch pathogene Bakterien

  Science.gov (United States)

  Granseier, Michael; Grassmé, Heike; Gulbins, Erich; Lipinski, Hans-Gerd

  Die Infektion mammalischer Zellen durch pathogene Bakterien ist biologisch immer noch nicht sicher geklärt. Mit Hilfe der Laserscanmikroskopie ist es mittlerweile aber möglich, räumliche Bilddaten von Zellproben zu erstellen, auf denen der Eindringvorgang der Bakterien in das Zellinnere durch verschieden leuchtende Fluoreszenzfarbstoffe visualisiert werden kann. Unter Verwendung bekannter und adaptierter 3D-Rekonstruktionsalgorithmen werden dreidimensionale Visualisierungen von Mikroskopiebildern vorgestellt, mit deren Hilfe die Analyse des Infektionsprozesses erleichtert wird. Dabei hat sich gezeigt, dass mit Oberflächenrekonstruktionsverfahren die Topografie der Zelloberfiäche korrekt dargestellt werden kann, während die Darstellung der Farbstoffverteilungen besser durch ein Texture-Mapping-Verfahren gelingt. Die Rekonstruktionen konnten insbesondere durch den Einsatz von stereoskopischen Visualisierungstechniken detailgenau analysiert werden.

 17. Central key project `Biotechnology`. Supplementary report. 2nd project phase (3/95 through 12/95); Zentrales Schwerpunktprojekt Bioverfahrenstechnik. Ergaenzungsbericht 2. Foerderphase (3/95 bis 12/95)

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  1996-12-31

  The report describes the activities of the three sections of the key project `Biotechnology`: Biological systems, e.g. environmental biotechnology, enzyme reactions; protein engineering, fermentation problems of secondary metabolites, tetrachloroethylene degradation, stereoselective synthesis; process engineering, i.e. supercritical solvents, enzyme-catalysed reactions, bipolar membrane technology, membrane separation processes, anaerobic processes; information engineering, i.e. morphology recording, process control. Separate abstracts are available in this database for two articles of this report. (SR) [Deutsch] Dargestellt werden die Taetigkeiten der verschiedenen Arbeitsbereiche des Schwerpunktprojektes Biotechnologie. Es handelt sich hierbei um die drei Projektbereiche: Biologische Systeme unter anderem mit den Themen Umweltbiotechnologie, Enzymreaktionen, Protein-Engineering, Fermentationsprobleme bei sekundaeren Metaboliten, Tetrachlorethylen-Abbau, Stereoselektive Synthese; des weiteren der Projektbereich Verfahrenstechnik unter anderem mit den Themen Ueberkritische Loesungsmittel, Enzymkatalysierte Reaktionen, Bipolare Membrantechnik, Membrantrennverfahren, Anaerobprozesse; als letztes der Projektbereich Informationstechnik mit den Themen Morphologieerfassung, Prozessfuehrung. (SR)

 18. Efficiency of Traumeel S Application in Combined Therapy of Acute Sinusitis in Children

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  O.I. Smiian

  2016-05-01

  Full Text Available The article presents the results of researches on the effect of combination bioregulatory drug Traumeel S, manufactured by Biologische Heilmittel Heel GmbH, on the clinical efficacy of treatment for acute sinusitis in children on the background of basic therapy. Evaluation of treatment efficacy was performed by determining the integrated hematological indices, calculated on the basis of indicators of clinical blood tests and markers of inflammation (total protein and its fractions, C-reactive protein. The inclusion of Traumeel S into the treatment regimens in patients with acute sinusitis showed significantly more rapid decline in leukocyte index of intoxication, and the completion of inflammation. This medicine is effective and well tolerated by patients.

 19. Does a plant for mechanical-biological waste treatment require a sanitary landfill?; Braucht die MBA eine Deponie?

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Schulte, Burkart [GVoA mbH und Co. KG, Hille (Germany)

  2012-11-01

  In mechanical-biological waste treatment, an interesting recyclable fraction is dumped in landfill together with other treatment residues. This may be 10-20% depending on the energy content of the initial material. Some operators of mechanical-biological waste treatment plants are currently working on modifying their waste treatment processes. Results so far have shown that this may also reduce the cost. (orig.) [German] Bei der bisherigen Abfallentsorgung mittels einer MBA (mechanisch-biologische Abfallbehandlung) wird immer noch ein interessanter Wertstoffanteil mit dem Deponat auf der Deponie abgelagert. Je nach Qualitaet der Vorbehandlung sind dies alleine vom Energieinhalt des Eingangsmaterials ca. 10-20%. Um auch diesen Anteil zu verwerten, sind aktuell einige MBA-Betreiber dabei, ihre Verfahren entsprechend umzustellen. Erste Ergebnisse zeigen, dass dies auch noch zu Kosteneinsparungen fuehren kann. (orig.)

 20. Joint stabilization of sewage sludge and separated manure fluid. Treatment and utilization of manure. Final report; Gemeinsame Stabilisierung von Klaerschlamm und separierter Guellefluessigkeit. Guellebehandlung und -verwertung. Schlussbericht

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Geiger, W.F.; Kolisch, G.

  1994-12-01

  As an alternative to separate manure processing, anaerobic stabilization of surplus manure and sewage sludge in combination is possible at municipal sewage treatment plants. Subsequently to the removal of solids, pig manure is fed into existing digesters. The process concept comprises the following partial steps: preliminary treatment of crude manure, anarobic stabilization of the separated manure fluid, biological nitrogen elimination from the digested mixture of sewage sludge and manure, and dewatering of the mixed sludge in the dewatering systems of the sewage treatment plant. (orig./SR) [Deutsch] Eine Alternative zu den Verfahren einer separaten Guelleaufbereitung stellt die gemeinsame anaerobe Stabilisierung von Ueberschussguelle und Klaerschlamm auf kommunalen Klaeranlagen dar, die eine Einspeisung feststoffseparierter Schweineguelle in bereits vorhandene Faulbehaelter vorsieht. Das Verfahrenskonzept besteht aus den Teilschritten Vorseparierung der Rohguelle, anaerobe Stabiliserung der separierten Guellefluessigkeit, biologische Stickstoffelimination aus dem ausgefaulten Klaerschlamm-Guelle-Gemisch sowie Entwaesserung der Mischschlaemme auf den Entwaesserungsaggregaten der Klaeranlage. (orig./SR)

 1. Emission reduction measures in biowaste fermentation plants; Emissionsmindernde Massnahmen bei Bioabfallvergaerungsanlagen

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Raussen, Thomas; Koj, Ulla; Sprick, Werner; Lootsma-Hallerberg, Auke [Witzenhausen-Institut fuer Abfall, Umwelt und Energie GmbH, Witzenhausen (Germany)

  2012-11-01

  Like many other biological processes, the biological processes of an integrated biowaste fermentation and composting plant involve gaseous emissions. Planners have many options to minimize the hazardous fraction of the gaseous emissions. Early optimization of the plans for materials flow management, constructional and process-related measures and operating schedules are particularly important. The contribution presents important fields of action and discusses their relevance. (orig.) [German] Die biologischen Prozesse einer integrierten Bioabfallvergaerungs- und Kompostierungsanlage sind, wie viele andere biologische Prozesse auch, mit gasfoermigen Emissionen verbunden. Anlagenplaner und Betreiber haben aber vielfaeltige Moeglichkeiten, den schaedlichen Anteil dieser Emissionen deutlich zu minimieren. Die fruehzeitige Optimierung der Planungen in den Bereichen Stoffstrommanagement, bauliche und verfahrenstechnische Massnahmen sowie betrieblicher Ablaeufe besitzt dabei besondere Bedeutung. Wichtige Handlungsfelder werden in diesem Beitrag uebersichtsartig dargestellt und in ihrer Relevanz diskutiert. (orig.)

 2. Treatment factors influencing survival in pancreatic carcinoma; Der Einfluss der Therapie auf das Ueberleben von Patienten mit Pankreaskarzinom. Eine Analyse von Einzelfaktoren

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Warszawski, N.; Warszawski, A.; Schneider, B.M.; Roettinger, E.M. [Ulm Univ. (Germany). Abt. Radiologie 2 (Strahlentherapie); Link, K.H.; Gansauge, F. [Ulm Univ. (Germany). Abt. fuer Allgemeinchirurgie; Lutz, M.P. [Ulm Univ. (Germany). Abt. Innere Medizin 1

  1999-07-01

  . Zusaetzlich erhielten 37 Patienten mehrere Chemotherapiezyklen mit Mitoxantron, 5-Fluorouracil und Cis-Platin, entweder intravenoes (14/38) oder intraarteriell (23/38). Der Einfluss von Behandlungsfaktoren auf das Ueberleben wurde untersucht. Die biologisch effektive Dosis wurde mit Hilfe des linearquadratischen Models ({alpha}/{beta}=25 Gy) berechnet bei einem taeglichen Wirkungsverlust von 0,85 Gy ab Tag 28. Ergebnisse: Behandlungsfaktoren, die das Ueberleben beeinflussten, waren die Resektion (p=0,02), die strahlentherapeutische Behandlungseit (p=0,03) und die biologisch effektive Dosis (p<0,002). Gesamtdosis und Applikationsart der Chemotherapie hatten keinen signifikanten Einfluss. Das strahlentherapeutische Behandlungsvolumen wies eine negative Korrelation (r=-0,5 mit p=0,06) mit dem Geamtueberleben auf, ohne dass eine Korrelation zwischen Tumorgroesse, Tumorstadium und Behandlungsvolumen nachweisbar war. In der multivariaten Analyse behielt allein die biologisch effektive Dosis mit p=0,02 ihre Signifikanz. Schlussfolgerungen: Neben der Resektion beeinflusst die biologisch effektive Dosis das Ueberleben der Pankreaskarzinompatienten. Das Bestrahlungsvolumen soll so klein wie moeglich gehalten und eine Unterbrechung der Strahlentherapie soll vermieden werden. (orig.)

 3. Electromagnetism and life. A field of research bordering on mysticism, medicine and environmental protection; Elektromagnetismus und Leben. Eine Forschungsrichtung zwischen Mystik, Medizin und Umweltschutz

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Glaser, R. [Humboldt Univ., Berlin (Germany). Inst. fuer Biologie

  1998-02-01

  The rapid technical development requires scientifically founded answers to people`s fears about hazards of low- and high-frequency magnetic fields. New findings of molecular and cellular biophysics and new methods of detection (fluorescence-optical and electrical) have extended our knowledge about the electrodynamic structure of biological organisms. They promise to provide a scientific foundation both of the limiting values of radiation protection and of new methods in electrotherapy and magnetotherapy. (orig./MG) [Deutsch] Die stuermische Entwicklung der Technik erfordert wissenschaftlich fundierte Antworten auf die Fragen der Bevoelkerung nach moeglichen Gefahren durch elektromagnetische Felder im Nieder- und Hochfrequenzbereich: Erkenntnisse der molekularen und zellulaeren Biophysik und neue fluoreszenzoptische und elektrische Nachweismethoden haben unsere Vorstellung ueber die elektrodynamische Struktur biologischer Organisation wesentlich erweitert und versprechen eine wissenschaftliche Fundierung sowohl der Grenzwerte des Strahlenschutzes als auch neuer Methoden der Elektro- und Magnettherapie. (orig./MG)

 4. Environmentally compatible sewage sludge disposal; Umweltgerechte Klaerschlammentsorgung

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Mueller, J. [Technische Univ. Braunschweig (Germany). Inst. fuer Mechanische Verfahrenstechnik; Schwedes, J. [Technische Univ. Braunschweig (Germany). Inst. fuer Mechanische Verfahrenstechnik

  1997-09-01

  Cleaning of municipal and industrial waste water is done by means of biological processes: micro-organisms degrade pollutants. The resulting products are, besides cleaned waste water, sewage sludge and surplus sludge. Their disposal involves ecological and economic problems. One approach to their partial disposal is their degradation in a digester. Approximately one half of the organic substance is converted by anaerobic bacteria into energy-rich biogas. Optimization of this digestion process accelerates the anaerobic degradation process, increases the accruing amount of digester gas and reduces the volume of digested sludge to be disposed of. With these objectives, the Institute fuer Mechanische Verfahrenstechnik is conducting research into the mechanical treatment of micro-organisms remaining in surplus sludge by means of different treatment devices. The project is sponsored under the programme of the Deutsche Forschungsgemeinschaft DFG ``Biological processes with dispersive solids``. Mechanical treatment renders the cell constituents exploitable to anaerobic bacteria; the resulting sludge degradation is more rapid and more complete. (orig./ABI) [Deutsch] Zur Reinigung haeuslicher und industrieller Abwaesser werden biologische Prozesse eingesetzt. Dabei sorgen Mikroorganismen fuer den Abbau der Verunreinigungen. Neben dem gereinigten Abwasser fallen Primaer- und Ueberschussschlamm an, deren Entsorgung oekologische und oekonomische Probleme verursacht. Ein Weg zur partiellen Beseitigung dieser Klaerschlaemme ist ihr Abbau in einem Faulbehaelter. Dabei wird etwa die Haelfe der organischen Substanz durch anaerobe Bakterien zu einem energiereichen Biogas umgewandelt. Eine Optimierung dieses Faulprozesses beinhaltet: 1. Beschleunigung des anaeroben Abbauprozesses, 2. Erhoehung der anfallenden Faulgasmenge und 3. Reduzierung der zu entsorgenden Faulschlammenge. Mit diesen Zielsetzungen wird am Institut fuer Mechanische Verfahrenstechnik im Rahmen der DFG

 5. [Helsinki declaration on patient safety in anaesthesiology -part 10: infection control/hygiene].

  Science.gov (United States)

  Kerwat, Klaus; Wulf, Hinnerk

  2013-11-01

  There is a plethora of laws, regulations, guidelines and recommendations relating to infection control and hygiene. Major issues are the prevention of nosocomial infections, staff protection and environmental protection. Of the highest relevance are the infection control law [Infektionsschutzgesetz (IfSG)], the hygiene regulations of the German federal states [Hygieneverordnungen der Bundesländer], the German technical rules for biological materials [Technische Regel Biologische Arbeitsstoffe 250 (TRBA 250)] - biological materials in health-care and welfare work [Biologische Arbeitsstoffe im Gesundheitswesen und in der Wohlfahrtspflege], the guidelines for hospital hygiene and prevention of infection of the commission for hospital hygiene and prevention of infection of the Robert-Koch Institute [Richtlinie für Krankenhaushygiene und Infektionsprävention von der Kommission für Krankenhaushygiene und Infektionsprävention (KRINKO) beim Robert Koch-Institut], the recommendations of the commission on anti-infectives, resistance and therapy of the Robert-Koch Institute [Empfehlungen der Kommission Antiinfektiva, Resistenz und Therapie (ART) beim Robert Koch-Institut]. Of subordinate importance are, e.g., the recommendations of the German Society for Anesthesiology and Intensive Medicine (DGAI). It is practically impossible for an anesthesiologist working in a hospital to have knowledge of all laws, regulations, guidelines and recommendations. And this is also not reasonable. Thus it is necessary to distinguish the relevant from the irrelevant. Checklists can be useful here. The most important and effective individual action in hospital hygiene is and remains hand hygiene as is propagated in the action "clean hands", irrespective of all laws, regulations, guidelines and recommendations. © Georg Thieme Verlag Stuttgart · New York.

 6. Sustainable towards a second gas revolution. The Groningen Way; Duurzaam op weg naar een tweede gasrevolutie. De Groningen Way

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Euverink, G.J.; Van Gemert, W.J.T.; Groeneveld, M.J.W.; Stokman, F.N.; Visser, C.

  2013-10-15

  The authors suggest to give the Dutch province Groningen a pioneering role in the energy transition, in which aboveground biogas production must be stimulated, and thus natural gas reserves can be left untouched. For that, the produced gas must be transferred to 'green' gas to be able to mix it into the natural gas distribution system. The applied techniques which the authors propose are based on power-to-gas, for which a surplus of sustainably produced energy (e.g. solar and wind energy) is used to generate hydrogen from the electrolysis of water. From hydrogen and CO2 'green' gas can be produced. In addition, the authors suggest to improve green gas installations which produce gas from sewage sludge and organic waste. This can be done using biological enzymes [Dutch] De auteurs stellen voor om de provincie Groningen een voortrekkersrol te geven in de energietransitie, waarbij bovengrondse biogasproductie gestimuleerd moet worden, zodat het huidige aardgas gewoon in de bodem kan blijven zitten. Daarbij moet het gas wel worden opgewerkt tot groen gas, zodat het rechtstreeks aan het aardgasnet geleverd kan worden. De technieken die de wetenschappers daarbij voorstellen is de gebruikmaking van Power-to-gas, waarbij overtollig duurzaam geproduceerde energie, uit bijvoorbeeld zon en wind, wordt gebruikt om uit water waterstof te maken. Door die waterstof vervolgens met CO2 te verbinden, kan er er groen gas van worden gemaakt. Daarnaast stelt de denktank verbeterde groengasinstallaties voor die gas halen uit rioolslib en biologisch afval. Dit kan met behulp van biologische enzymen die zelf hoge druk opbouwen.

 7. Antigranulocyte scintigraphy of septic loosening of hip prosthesis: influence of different analyzing methods; Antigranulozytenszintigraphie bei septischer Hueft-Endoprothesen-Lockerung: Einfluss unterschiedlicher Auswertemethoden

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Klett, R.; Steiner, D.; Puille, M.; Khalisi, A.; Bauer, R. [Giessen Univ. (Germany). Klinik fuer Nuklearmedizin; Matter, H.P.; Stuerz, H. [Giessen Univ. (Germany). Orthopaedische Klinik

  2001-06-01

  visuellen Beurteilung der Spaetaufnahme, einer visuellen sowie einer quantitativen Bewertung des Aktivitaets-Zeit-Verlaufes von Frueh- zu Spaetaufnahme verglichen. Verifiziert wurden die Ergebnisse histologisch beziehungsweise mikrobiologisch. Ergebnisse: Es lagen jeweils 14 infizierte und nichtinfizierte Hueft-Endoprothesen vor. Fuer Sensitivitaet, Spezifitaet, negativen und positiven Vorhersagewert ergaben sich bei der visuellen Auswertung der Spaetaufnahme Werte von 0,86, 0,57, 0,80 und 0,67. Bei der visuellen Beurteilung des Zeitverlaufes ergaben sich Werte von 0,86, 0,79, 0,85 und 0,80 und bei der quantitativen Beurteilung Werte von 1, 0,93, 1 und 0,93. Fuer die Interobserveruebereinstimmung ergaben sich Kappa-Koeffizienten von 0,28 {+-} 0,2 fuer die Beurteilung der Spaetaufnahme, 0,48 {+-} 0,17 fuer die visuelle Beurteilung und 1,0 {+-} 0 fuer die quantitative Beurteilung des Zeitverlaufes. Schlussfolgerung: Es ergab sich bei allen verglichenen Groessen eine deutliche Ueberlegenheit der quantitativen Auswertung gegenueber den visuellen Auswertungen. Somit sollte die Antigranulozytenszintigraphie bei der septischen Hueft-Endoprothesen-Lockerung ausschliesslich mittels quantitativer Auswertung des Aktivitaets-Zeit-Verlaufes im Vergleich zu Knochenmark beurteilt werden. (orig.)

 8. Inflammatory spine disease as a cause of back pain; Entzuendliche Wirbelsaeulenerkrankungen als Ursache fuer Rueckenschmerzen

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Schlossbauer, T.; Panteleon, A.; Becker-Gaab, C. [Klinikum Innenstadt der Ludwig-Maximilians-Universitaet, Institut fuer Klinische Radiologe, Muenchen (Germany)

  2006-06-15

  The aim of this review is to evaluate the role of inflammatory spine disease in patients with chronic back pain. The contribution of imaging modalities for the diagnostic evaluation of back pain is discussed. A systematic literature search based on the classification of seronegative spondyloarthropathies and rheumatoid arthritis was performed. The results of this search and the experiences in a large collective of rheumatological patients are analyzed. The prevalence of rheumatoid arthritis (1-2%) is comparable to that of spondyloarthropathies (1.9%). The etiology of these entities is not fully elucidated. Magnetic resonance imaging is increasingly used for early detection and surveillance of therapy with TNF-{alpha} antagonists. Bone marrow edema, which is only detectable with MRI, represents an early sign of inflammation. Therapy with TNF-{alpha} antagonists is based on clinical and laboratory criteria, and signs of inflammation in MRI. MRI is useful for assessment of the effectiveness of anti-inflammatory therapy. (orig.) [German] Ziel der Arbeit ist, die Bedeutung inflammatorischer Wirbelsaeulenerkrankungen fuer das Leitsymptom Rueckenschmerz zu eroertern. Die Aussagekraft der verschiedenen radiologischen Verfahren wird diskutiert. Basierend auf der Einteilung der seronegativen Spondylarthropathien (SpA) sowie der rheumatoiden Arthritis (RA), erfolgte eine systematische Literaturrecherche. Die Ergebnisse dieser Recherche und die eigenen Erfahrungen mit einem grossen rheumatologischen Krankengut werden analysiert. Die Praevalenz der RA (1-2%) und der Gruppe der SpA (1,9%) ist vergleichbar, wobei die Aetiologie letztlich bei keiner der genannten Erkrankungen bekannt ist. Die bildmorphologische Kriterien koennen sich ueberlappen. Die MRT wird zunehmend bei Frueherkennung und Verlaufsbeurteilung der immunmodulatorischen Therapien (TNF-{alpha}-Antagonisten) eingesetzt. Ein Oedem im Knochen, das nur mit der MRT nachweisbar ist, zeigt die Aktivitaet der Entzuendung

 9. Hormonally active substances in the environment: Xeno-estrogens. Opinion of an expert commission of the Toxicology Section of Deutsche Gesellschaft fuer experimentelle und klinische Pharmakologie und Toxikologie (DGPT); Hormonell aktive Substanzen in der Umwelt: Xenooestrogene. Stellungnahme der Beratungskommission der Sektion Toxikologie der Deutschen Gesellschaft fuer Experimentelle und Klinische Pharmakologie und Toxikologie (DGPT)

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Degen, G.H.; Foth, H.; Kahl, R.; Kappus, H.; Neumann, H.G.; Oesch, F.; Schulte-Hermann, R. [Dortmund Univ. (Germany). Inst. fuer Arbeitsphysiologie

  1999-12-01

  Observations of disturbances in the hormonal regulation mechanisms of humans and animals raised an interest in the potential hazards of environmental pollutants with hormonal, in particular estrogenic activity. The available information on the mode of action, dose dependence and exposure pathways (exposure scenarios) suggests that the hazard to humans may be low. On the other hand, the exotoxicological effects are less easily assessible, and further investigations will be required for a well-founded risk characterisation and assessment. There are now many research programmes in this field in various countries including Germany. For example, there are projects concerning 'Environmental chemicals affecting the endocrineous system (environmental hormones)' which are funded by the German state (German Bundestag 1998) and several projects funded by the Association of the Chemical Industry and various German states. Further information on terminated and current projects is available from the Federal Environmental Office where the national activities are coordinated. [German] Beobachtungen ueber die Beeinflussung hormoneller Regulationsmechanismen bei Mensch und Tier haben die Aufmerksamkeit auf eine moegliche Gefaehrdung durch Umweltstoffe mit hormoneller, insbesondere solche mit oestrogener Aktivitaet gelenkt. Die verfuegbaren Informationen ueber Wirkungsweise, Dosisabhaengigkeit und Art der Exposition (Expositionsszenarien) lassen das Ausmass der Gefaehrdung fuer den Menschen gering erscheinen. Die oekotoxikologischen Auswirkungen sind demgegenueber weniger klar. Fuer eine fundierte Risikocharakterisierung und Risikoabschaetzung sind weitgehende Untersuchungen erforderlich. Dem tragen zahlreiche Forschungsprogramme in verschiedenen Laendern Rechnung. Auch in Deutschland wird Forschung auf diesem Gebiet unterstuetzt. Zum Beispiel: etliche Vorhaben zum Thema ''Chemikalien in der Umwelt mitWirkung auf das endokrine System (Umwelthormone

 10. Diagnosis and differential diagnosis of Graves' orbitopathy in MRI; Diagnose und Differenzialdiagnose der endokrinen Orbitopathie in der MRT

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Daubner, D.; Spieth, S.; Engellandt, K.; Kummer, R. von [Universitaetsklinikum Carl Gustav Carus, Technische Universitaet Dresden, Abteilung Neuroradiologie, Institut und Poliklinik fuer Radiologische Diagnostik, Dresden (Germany)

  2012-06-15

  Imaging of Graves' orbitopathy (GO) includes radiological and nuclear medicine procedures. Depending on the method used they provide information about the distribution and activity of the disease. Magnetic resonance imaging (MRI) is not only a helpful tool for making the diagnosis it also enables differentiation of the active and inactive forms of GO due to intramuscular edema. The modality is therefore appropriate to evaluate the disease activity and the course of therapy. The disease leads to the typical enlargement of the muscle bodies of the extraocular muscles. The inferior rectus, medial rectus and levator palpebrae muscles are mostly involved. Signal changes of the intraconal and extraconal fat tissue are possible and a bilateral manifestation is common. The differential diagnosis includes inflammatory diseases and tumors, of which orbital pseudotumor (idiopathic, unspecific orbital inflammation), ocular myositis and orbital lymphoma are the most important. The specific patterns (localization, involvement of orbital structures and signal changes) can be differentiated by MRI. (orig.) [German] Die Bildgebung der endokrinen Orbitopathie (EO) umfasst radiologische und nuklearmedizinische Verfahren, die je nach Methode Aussagen zur Verteilung und Aktivitaet der Erkrankung liefern. Die Magnetresonanztomographie (MRT) ist nicht nur zur Diagnosestellung hilfreich, sondern auch in der Lage, die aktive von der inaktiven Form anhand des intramuskulaeren Oedems zu unterscheiden. Das Verfahren eignet sich deshalb auch zur Aktivitaetsbeurteilung und zur Bewertung einer Therapie im Verlauf. Die Erkrankung fuehrt zu einer typischen Verdickung des Muskelbauchs der extraokulaeren Augenmuskeln, wobei die Mm. rectus inferior, rectus medialis und levator palpebrae am haeufigsten betroffen sind. Signalveraenderungen des intra- und extrakonalen Fettgewebes sind moeglich, und eine bilaterale Manifestation ist haeufig. Die Differenzialdiagnose umfasst neben anderen

 11. Influence of hormone substitution therapy on postmenopausal uterus; Einfluss einer Hormonsubstitution auf den postmenopausalen Uterus

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Otte, A.; Ruedisueli, A.; Goetze, M.; Leibundgut, U.; Mueller-Brand, J. [Inst. fuer Nuklearmedizin, Kantonsspital, Universitaetskliniken, Basel (Switzerland); Nitzsche, E.U. [Abt. Nuklearmedizin, Radiologische Universitaetsklinik, Freiburg (Germany)

  1997-12-01

  In a 58-year-old postmenopausal woman blood flow and blood pool images of bone scintigraphy showed a focus of increased activity in the right pelvic region. Computed tomography and ultrasound exhibited no abnormalities in the abdomen; especially the uterus and ovaries were normal. Careful anamnestic evaluation revealed that the patient received a long-term peroral estrogen/gestagen replacement therapy for the prevention of osteoporosis, but did not have menstruation-like bleedings for the last twelve months of therapy. At time of admission, the patient was on day 25 of hormone replacement therapy, and the uterus wash, therefore, in a premenstrual stage. Hence, despite cessation of bleedings in postmenopausal women, one should think of hormone replacement therapy as an explanation for vascular pelvic tumors seen by the first two phases of bone scintigraphy, before further diagnostic steps are undertaken. (orig.) [Deutsch] Bei der Skelettszintigraphie einer 58jaehrigen postmenopausalen Frau erkannte man in der Perfusions- und Blood-pool-Phase einen unklaren Fokus erhoehter Aktivitaet im rechten Becken. Computertomographie und Sonographie des Abdomens, insbesondere des Uterus und der Ovarien, waren unauffaellig. Nach eingehender anamnestischer Befragung stellte sich heraus, dass die Patientin unter einer mehrjaehrigen peroralen Oestrogen-/Gestagen-Hormonsubstitutionstherapie zur Osteoporose-Prophylaxe stand, jedoch seit den letzten zwoelf Monaten der Therapie ueber keine menstruationsaehnlichen Abbruchblutungen mehr berichten konnte. Bei ihrer Zuweisung befand sich die Patientin am 25. Tag der Hormonsubstitutionstherapie und ihr Uterus somit in einem praemenstruellen Stadium. Trotz Ausbleibens der Blutung bei postmenopausalen Frauen sollte somit an die Moeglichkeit der Hormonsubstitution gedacht und danach gefragt werden, wenn in den ersten beiden Phasen der Skelettszintigraphie eine unklare, gut vaskularisierte Struktur im kleinen Becken gefunden wird, bevor weitere

 12. Optical properties and microphysical characterization of single levitated aerosol particles. Final report; Optische Eigenschaften und mikrophysikalische Charakterisierung von einzeln levitierten Aerosolpartikeln. Schlussbericht

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Leisner, T.; Vortisch, H.

  2002-07-01

  Composition, micro structure and phase of the sulfate aerosol particles in the stratosphere are crucial for their activity in the polar stratospheric ozone depletion and not well known until now. We have performed Raman spectroscopic laboratory investigations with model particles levitated in an electrodynamic balance under stratospheric conditions. We were able to obtain new results on the dynamics of phase transitions in such particles and on the type of metastable structures encountered after the freezing of heavily supercooled sulfuric acid solution. The compositions found were usually not consistent with the phase diagram. Sulfuric acid tetrahydrate was the dominant compound even when dilute solution nucleated. It was formed crystalline not immediately after nucleation but only when the particles approached the melting point. At lower temperatures a nanocrystalline and strongly disordered hydrate was observed. Our investigations help to arrive at a better understanding of the role of the sulfuric acid aerosol in stratospheric chemistry. (orig.) [German] Zusammensetzung, Mikrostruktur und Aggregatzustand der stratosphaerischen Schwefelsaeureaerosole bestimmen deren Aktivitaet im polaren Ozonabbau und sind bislang kaum erforscht. Unsere ramanspektroskopischen Laboruntersuchungen an Modellpartikeln in einem elektrodynamischen Levitator konnten hier neue Erkenntnisse zur Dynamik von Phasenumwandlungen sowie der Struktur metastabiler Zustaende liefern. Insbesondere wurden stark vom Phasendiagramm abweichende Zusammensetzungen als typisch erkannt. So konnte Schwefelsaeuretetrahydrat als das dominierende Hydrat bei der Nukleation auch verduennter Schwefelsaeureloesungen erkannt werden. Es bildet sich kritallin jedoch nicht direkt beim Gefrieren unterkuehlter Schwefelsaeureloesungen, sondern erst bei deren Annaeherung an den Schmelzpunkt. Vorher liegt ein nanokristallines und stark ungeordnetes Hydrat vor. Durch derartige Untersuchungen wird ein besseres Verstaendnis

 13. Specifications for dumping of residues from mechanical-biological waste treament facilities; Anforderungen an die Ablagerung von MBA-Abfaellen

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Bockreis, A.; Steinberg, I.; Jager, J. [Fachgebiet Afalltechnik, Institut WAR, TU Darmstadt (Germany)

  2001-07-01

  For purposes of assessing the dumpability of wastes, Article 1 - Ordinance on the Environmentally Responsible Landfilling of Household Wastes (AbfAblV) - of the Ordinance on the Environmentally Responsible Landfilling of Household Wastes and Biological Waste Treatment Plants defines classificaton criteria for biologically and mechanically treated wastes destined for landfilling. The practical experiences that have been gathered with these classification criteria and values were evaluated in a questionnaire-based survey. This was done in particular for the purpose of verifying and validating proposals on the methodology of respiration and fermentation tests. A general finding has been that the application and implementation of the regulations of the AbfAblV is fraught with difficulties. This is evident for one thing in the frequency of analyses and for another in the difficulty of complying with the limit values of the classification criteria. The authors are in support of demands that the methodological specifications for AT{sub 4} and GB21 and their classification values in connection with those for TOC both in the solid phase and in the eluate and with the calorific values H{sub o} must be thoroughly reassessed and revised after further practical experiences have been gathered. [German] Zur Beurteilung der Ablagerbarkeit wurden Zuordnungskriterien fuer mechanisch-biologisch behandelte Abfaelle zur Ablagerung im Artikel 1 - Verordnung ueber die umweltvertraegliche Ablagerung von Siedlungsabfaellen (Abfallablagerungsverordnung - AbfAblV) - der Verordnung ueber die umweltvertraegliche Ablagerung von Siedlungsabfaellen und ueber biologische Abfallbehandlungsanlagen definiert. Im Rahmen einer Fragebogenaktion wurde ausgewertet, welche Erfahrungen in der Praxis mit den Zuordnungskriterien und -werten gesammelt wurden, um insbesondere die Methodenvorschlaege zur Durchfuehrung des Atmungs- bzw. Gaertests fuer feste Abfallstoffe verifizieren und validieren zu koennen

 14. Bromide as a tracer for studying water movement and nitrate displacement in soils: comparison with stable isotope tracers; Bromid als Tracer zur Untersuchung der Wasserbewegung und der Nitratverlagerung in Boeden: Vergleich mit stabilisotopen Tracern

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Russow, R.; Knappe, S. [UFZ - Umweltforschungszentrum Leipzig-Halle GmbH, Bad Lauchstaedt (Germany). Sektion Bodenforschung

  1999-02-01

  Tracers are an ideal means of studying water movement and associated nitrate displacement. Often bromide is preferred as a tracer because it is considered a representative tracer for water and because, being a conservative tracer (i.e. not involved in chemical and biological soil processes), it can be used for studying anion transport in soils. Moreover, it is less expensive and easier to measure than the stable isotopes deuterium and {sup 15}N. Its great advantage over radioactive tracers (e.g. tritium), which outweighs their extreme sensitivity and ease of measurement and which it has in common with stable isotopes, is that it does not require radiation protection measures. However, there are also constraints on the use of bromide as a tracer in soil/water/plant systems. Our own studies on different soils using D{sub 2}O, bromide and [{sup 15}N]-nitrate in lysimeters suggest that the above assumptions on bromide tracers need not always be valid under conditions as they prevail in biologically active soils. As the present paper shows, these studies permit a good assessment of the possibilities and limits to these tracers. [Deutsch] Fuer die Untersuchung der Wasserbewegung sowie der daran gekoppelten Nitrat-Verlagerung ist der Einsatz von Tracern das Mittel der Wahl. Dabei wird Bromid als Tracer haeufig bevorzugt, da es allgemein als ein repraesentativer Tracer fuer Wasser und als konservativer Tracer (nicht involviert in chemische und biologische Bodenprozesse) zur Untersuchung des Anionentransportes in Boeden angesehen wird und es gegenueber den stabilen Isotopen Deuterium und {sup 15}N billiger und einfacher zu bestimmen ist. Gegenueber den radioaktiven Tracern (z.B. Tritium), die zwar sehr empfindlich und einfach messbar sind, besteht der grosse Vorteil, dass, wie bei den stabilen Isotopen, keine Strahlenschutzmassnahmen ergriffen werden muessen. Es gibt jedoch auch einschraenkende Hinweise fuer die Verwendung von Bromid als Tracer im System Boden

 15. Strategy for the investigation of hazardous substances in industrial effluents: IDA (Industrial Discharge Assessment)

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Reemtsma, T.; Klinkow, N.

  2001-08-01

  The assessment of amounts and effects of hazardous substances in industrial effluents necessitates a combination of chemical and biological investigations. Therefore in this study a strategy for the investigation of hazardous substances in wastewater discharges was developed which connects the parameters persistence, bioaccumulation, and aquatic toxicity. The strategy IDA (Industrial Discharge Assessment) was elaborated based on the evaluation of existing investigation strategies and the available test systems. The strategy has a modular structure to assure a flexible investigation with regard to the particularities of a given wastewater. After the determination of acute and chronic toxicity and genotoxicity a microbial degradation test is carried out to obtain the persistent wastewater fraction. The bioaccumulating substances are determined from this fraction by solid-phase extraction. Within the strategy differences between direct and indirect discharges are taken into account and particulate matter is considered as well. By the modular linking it can be determined if a wastewater contains toxic and persistent and bioaccumulating substances, which present an important potential of hazard for the aquatic environment. The first application of the strategy on three wastewater samples of the chemical and the metal processing industry showed that the strategy can be used as planned. (orig.) [German] Die Erfassung der Gehalte und Wirkungen gefaehrlicher Stoffe in Abwassereinleitungen der Industrie erfordert eine Kombination chemischer und biologischer Untersuchungen, die ueber das bisher in der AbwV festgelegte Mass hinausgeht. In dieser Studie wurde deshalb eine Untersuchungsstrategie fuer gefaehrliche Stoffe in Abwasserleitungen entwickelt, die die Parameter Persistenz, Bioakkumulierbarkeit und Toxizitaet auch experimentell verknuepft. Die Ausarbeitung erfolgte nach Auswertung der international bestehenden Untersuchungsstrategien sowie der zur Verfuegung stehenden

 16. Development of an aerobic/anaerobic process for in-situ-rehabilitation of a mostly with mineral oil contaminated location. Final report; Entwicklung eines aeroben/anaeroben Verfahrens zur `In situ-Sanierung` eines vorwiegend mineraloelkontaminierten Altlaststandortes. Abschlussbericht

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Auerbach, C; Winsel, E; Wartenberg, G

  1994-12-31

  - A location contaminated with mineral oil was tested for the possibility of a bioremediation; - the microbiological tests showed, that there is both an aerobiotic and an optional anaerobic autochthonous pollutants degrading microflora but only the activation of the aerobiotic germs was possible by both suitable nutrients and test conditions; - in degrading tests with a high concentration of pollutants a degradation was possible by addition of different nutrients. Within a week a degradation of about 70% was shown. In areas of lower concentration the possible degradation was smaller. - An in-situ-rehabilitation by a hydraulic supply of the soil microorganisms was not possible because of the anisotropic conditions at the location in a depth of 5-10 m; - an in-situ-rehabilitation with both soil air aspiration and aeration, for the supply of the soil microorganisms too, is even possible at anisotropic soil conditions; - now there is knowledge about both a variable filtration and tubing for an optimal adaptation for the bioremediation to the damage; - apparatus were developped for in-situ-rehabilitation for small and medium locations, useable for biological processes too; - there is a wide utilization of the aeration apparatus is because of the careful environmental use. (orig.) [Deutsch] - Ein Mineraloel-kontaminierter Altlaststandort wurde im Hinblick auf eine moegliche biologische Sanierung untersucht. - Die mikrobiologischen Untersuchungen ergaben, dass eine aerobe und fakultativ anaerobe autochthone schadstoffabbauende Mikroflora vorhanden ist, aber nur der aeroben Keime durch geeignete Naehrstoffe und Versuchsbedingungen aktivierbar waren. - In Abbauuntersuchungen durch Zusatz unterschiedlicher Naehrsalze konnte bei hoher Schadstoffkonzentration schon nach 1 Woche ein Abbau > 70% erreicht werden. In niederen Konzentrationsbereichen war die Schadstoffabbaupotenz wesentlich geringer. - Die anisotropen Verhaeltnisse am Standort in 5-10m Tiefe liessen eine In

 17. Purification of industrial effluents with a high load of organic pollutants by a combined anaerobic/aerobic process; Reinigung organisch hochbelasteter Industriebwaesser durch eine anaerob/aerobe Verfahrenskombination

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Reidl, H.H. [AEW ESMIL GmbH fuer Wasser- und Abwassersyteme, Ratingen (Germany)

  1994-12-31

  Organically polluted sewage water can be economically cleaned in an aerobic biological sewage treatment plant with upstream anaerobic as this saves activation volume and ventilation energy. This was demonstrated in the sewage treatment plant of the PWA in Redenfelden, where an anaerobic stage was installed which uses the BIOTHANE{sup R} process. The CARROUSEL-system of the anaerobic stage has proved a istself both in the PWA ans in municipal plants between 5000 to 100000 EW. It is a robust system with uncomplicated control which guarantees observance of maximum values and allows elimation of P and N. (orig.) [Deutsch] Organisch hochbelastete Abwaesser werden oekonomisch durch eine aerobe biologische Klaeranlage mit vorgeschalteter Anaerobie gereinigt, weil dadurch Belebungsvolumen und Belueftungsenergie eingespart werden. Dies wurde am Beispiel der Abwasserreinigungsanlage der PWA Redenfelden gezeigt, bie der eine Anaerobstufe nach den BIOTHANE{sup R}-Verfahren installiert ist. Das dort eingesetzte CARROUSEL-System fuer die Aerobstufe hat sich sowohl bei der PWA als auch im kommunalen Bereich bei Anlagen zwischen 5000 und 100000 EW, als robustes System mit unkomplizierter Steuerung bewaehrt, das eine sichere Einhaltung der Grenzwerte garantiert und die Moeglichkeit zur P- und N-Elimination bietet. (orig.)

 18. Gynäkologische und sexualmedizinische Aspekte der Depression

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Bitzer J

  2008-01-01

  Full Text Available Gynäkologen und Gynäkologinnen sind bei Patientinnen in der vierten Lebensdekade häufig mit komplexen Beschwerdebildern konfrontiert, bei denen zahlreiche körperliche und psychische Symptome gleichzeitig geklagt werden. Oft besteht auch eine Beeinträchtigung des sexuellen Erlebens. Differentialdiagnostisch geht es dabei darum, das PMS, PMDD, das klimakterische Syndrom und die Somatisierungsstörung von einer atypischen depressiven Erkrankung mit somatischen Begleitsymptomen abzugrenzen. Beim PMS, PMDD ist die Zyklizität der Beschwerden das differenzierende Hauptmerkmal. Die Patientin muss mindestens 1 Woche im Monat relativ beschwerdefrei sein und/oder ein deutliches Abklingen ihrer Symptome bemerken. Das klimakterische Syndrom ist meist von einer Veränderung des Zyklusmusters begleitet, kann allerdings auch mit zeitlichen Schwankungen einhergehen, welche eine Zyklizität "imitieren". Vasomotorische Symptome sind dabei das differenzierende Hauptmerkmal. Die Somatisierungsstörung ist ein komplexes Krankheitsbild, bei dem körperliche Symptome im Vordergrund stehen, die verschiedenen Organsystemen zuzuschreiben sind. Als differentialdiagnostisches Merkmal gilt hier die Vielfalt der physischen Symptomatik, wobei psychische Symptome nicht berichtet werden. Im klinischen Alltag gibt es nicht selten Überschneidungen dieser Krankheitsbilder bei ein und derselben Patientin. Wichtig ist dabei, dass es sich bei all diesen Syndromen um Störungen handelt, bei denen biologische, psychologische und soziale Faktoren interagieren. Deshalb müssen in der Diagnostik die biomedizinischen und die psychosozialen Befunde gleichzeitig erhoben werden und die Therapien schliessen oft endokrine, psychopharmakologische und psychotherapeutische Verfahren ein.

 19. Lubricants trying to meet the diverging requirements of environmental compatibility and efficient performance; Schmierstoffe im Spannungsfeld zwischen Umweltvertraeglichkeit und technischem Leistungsanspruch

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Hornscheidt, G.A. [Carl Bechem GmbH, Hagen (Germany)

  1998-10-01

  The article addresses the political goal, to substitute lubricants on a mineral oil basis by biologically degradable oils, primarily from renewable sources as e.g. rapeseed or sunflower oils, but animal oils as well. These products can be further processed by oleochemical treatment to synthetic esters which meet the high performance requirements of technical applications. The Federal Government supports research and development activities and thus has given attractive incentives for a reorientation towards biological oils. This will not heal the hole in the ozone layer, nor will it halt destruction of the rainforests, but nevertheless enhances the chances for active environmental protection through application of new, less hazardous substances. (orig./CB) [Deutsch] Wie es im Vortrag dargestellt wird, ist es ein erklaertes Ziel der Bundesregierung, problematische mineraloelbasische Schmierstoffe durch den Einsatz biologisch schnell abbaubarer Grundfluessigkeiten, vorrangig nachwachsender Rohstoffe wie Raps- und Sonnenblumenoele, aber auch tierischer Oele, zu ersetzen. Fuer technisch anspruchsvolle Anwendungen koennen diese Produkte von der Oleochemie zu synthetischen Estern weiterverarbeitet werden. Durch die Foerderung von Forschungs- und Entwicklungsmassnahmen fuer Bio-Schmieroele setzt die Bundesregierung hier deutliche Akzente. Kein Schmierstoff dieser Welt kann die Umwelt verbessern. Weder laesst sich mit Bio-Oel das Ozonloch `stopfen`, noch das Problem der sterbenden Regenwaelder loesen. Dennoch kann mit den neuen innovativen Schmierstoffen aktiv Umweltschutz betrieben werden. (orig.)

 20. Phenological behavior of the grapevine (vitis vinifera l., cv cabernet sauvignon in Sutamarchán - Boyacá.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Diana Carolina Vargas Herrera

  2013-12-01

  Full Text Available In tropical cold weather, the grapevine presents phenological disorders, difficult agronomic disfavoring vintage quality. With the purpose of establishing phenological cycles determined the duration of the different phases of the development cycle of the grapevine, cv "Cabernet Sauvignon" (Vitis vinifera L. in the vineyard Ain-Karim (5º39` N, 73º95' W, 2110 masl. We determined the average duration of sprouting (SP, flowering (FL, veraison (VE and vintage (VI periods from pruning, and the total cycle of growth, according to the phenological scale Biologische Bundesanstalt Bundessortenamt Chemise (BBCH. To set the average of the process was considered when the plants reached 50% of each event. Determining growing degree days (GDD support the temperature record by a datalogger. Phenological data were subjected to a descriptive analysis as means and standard deviation. The duration of the period between pruning (PR and vintage (VI, with average temperature of 17.87 ° C, had a duration of 183 days after pruning (DAP, accumulating growing degree days 1458.1 (GDD. Flowering occurred at 50 days after pruning (DAP, accumulating 397.7 GDD. Veraison 122 was presented to the accumulation of 578.2 DAP with GDD. While from veraison to maturity 478.9 GDD accumulated in 62 days. Under Sutamarchán agro-climatic conditions, during the investigation, collects, on average, 7.98 degrees daily growth, which implies that for the Cabernet Sauvignon, the total duration of the phenological cycle is 184 days, accumulating 1458.1 GDD.

 1. Medizintechnik in der Tumororthopädie

  Science.gov (United States)

  Burgkart, Rainer; Gollwitzer, Hans; Holzapfel, Boris; Rudert, Maximilian; Rechl, Hans; Gradinger, Reiner

  Die Behandlung der Knochentumoren unterlag in den letzten 20 Jahren einem raschen und stetigen Wandel, was zum einen auf die verbesserten Therapieerfolge durch den Einsatz von neoadjuvanten Therapieformen zurückzuführen ist, und andererseits von medizintechnischen Entwicklungen bezüglich moderner Schnittbilddiagnostik, neuer 3D Operationsplanungsverfahren wie das Rapid Prototyping und adaptiv modularer Tumorendoprothesensystemen u. a. begleitet wurde. Gerade die technischen Entwicklungen haben dazu geführt, daß im Bereich der Extremitäten und der Wirbelsäule radikalere Eingriffe durchgeführt werden können, was die lokale Tumorkontrolle wesentlich verbessert hat. In zunehmenden Maße werden deshalb nicht nur Kurzzeiterfolge sondern auch mittel- und langfristige Fortschritte bei der Behandlung der malignen Knochentumoren einschließlich der Metastasenbehandlung erreicht. Grundlage der Therapie ist dabei immer primär die Sicherung der Diagnose mittels Biopsie und die bildgebende sowie histologische Stadieneinteilung des malignen Tumors. Nach der Tumorresektion kann die Rekonstruktion biologisch oder mit Endoprothesensystemen erfolgen. Gerade die weiterentwickelten modularen Systeme führen zu guten funktionellen Ergebnissen mit langen Standzeiten und einer reduzierten Komplikationsrate. Individuell angefertigte Implantate sind vor allem im Bereich der Rekonstruktion komplexer Beckentumoren von großer klinischer Bedeutung.

 2. Sticktechnologie für medizinische Textilien und Tissue Engineering

  Science.gov (United States)

  Karamuk, Erdal; Mayer, Jörg; Wintermantel, Erich

  Textile Strukturen werden in grossem Ausmass als medizinische Implantate eingesetzt, um Weich- und Hartgewebe zu unterstützen oder zu ersetzen. Im Tissue Engineering gewinnen sie an Bedeutung als scaffolds, um biologische Gewebe in vitro zu züchten für anschliessende Implantation oder extrakorporale Anwendungen. Textilien sind gewöhnlich anisotrope zweidimensionale Strukturen mit hoher Steifigkeit in der Ebene und geringer Biegesteifigkeit. Durch eine Vielzahl textiler Prozesse und durch entsprechende Wahl des Fasermaterials ist es möglich, Oberfläche, Porosität und mechanische Anisotropie in hohem Masse zu variieren. Wegen ihrer einzigartigen strukturellen und mechanischen Eigenschaften können faserbasierte Materialien in weitem Masse biologischem Gewebe nachgeahmt werden [1]. Gesticke erweitern das Feld von technischen und besonders medizinischen Textilien, denn sie vereinen sehr hohe strukturelle Variabilität mit der Möglichkeit, mechanische Eigenschaften in einem grossen Bereich einzustellen, um so die mechanischen Anforderungen des Empfängergewebes zu erfüllen (Abb. 42.1).

 3. Grundlagen des Tissue Engineering

  Science.gov (United States)

  Mayer, Jörg; Blum, Janaki; Wintermantel, Erich

  Die Organtransplantation stellt eine verbreitete Therapie dar, um bei krankheitsoder unfallbedingter Schädigung eines Organs die Gesamtheit seiner Funktionen wieder herzustellen, indem es durch ein Spenderorgan ersetzt wird. Organtransplantationen werden für die Leber, die Niere, die Lunge, das Herz oder bei schweren grossflächigen Verbrennungen der Haut vorgenommen. Der grosse apparative, personelle und logistische Aufwand und die Risiken der Transplantationschirurgie (Abstossungsreaktionen) sowie die mangelnde Verfügbarkeit von immunologisch kompatiblen Spenderorganen führen jedoch dazu, dass der Bedarf an Organtransplantaten nur zu einem sehr geringen Teil gedeckt werden kann. Sind Spenderorgane nicht verfügbar, können in einzelnen Fällen lebenswichtige Teilfunktionen, wie beispielsweise die Filtrationsfunktion der Niere durch die Blutreinigung mittels Dialyse ersetzt oder, bei mangelnder Funktion der Bauchspeicheldrüse (Diabetes), durch die Verabreichung von Insulin ein normaler Zustand des Gesamtorganismus auch über Jahre hinweg erhalten werden. Bei der notwendigen lebenslangen Anwendung apparativer oder medikamentöser Therapie können für den Patienten jedoch häufig schwerwiegende, möglicherweise lebensverkürzende Nebenwirkungen entstehen. Daher werden in der Forschung Alternativen gesucht, um die Funktionen des ausgefallenen Organs durch die Implantation von Zellen oder in vitro gezüchteten Geweben möglichst umfassend wieder herzustellen. Dies erfordert biologisch aktive Implantate, welche die für den Stoffwechsel des Organs wichtigen Zellen enthalten und einen organtypischen Stoffwechsel entfalten.

 4. Was ist eine Frau? Sexualität, Begehren und Einschreiben

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Alejandra Barron

  2016-07-01

  Full Text Available Da die menschliche Sexualität nicht natürlich ist, reichen anatomische oder biologische Argumente nicht, um sie aufzuklären. Freud entdeckte, dass der Geschlechtsunterschied durch den Signifikanten vermittelt wird, denn Triebe als solche ignorieren die Dichotomie Mann/Frau. Jacques Lacan greift diesen vernachlässigten Aspekt auf und hebt die Schicksale des Subjekts mit der Sprache durch seine Lehre als etwas Fundamentales hervor. In Anbetracht der Prämisse, dass «die Neurose wie eine Frage strukturiert» sei, drücken die komplexen symptomatischen Manifestationen der Hysterika ihren Versuch aus, sich in einen Diskurs einzuschreiben, der von der Unmöglichkeit, eine kategoriale Antwort auf das Rätsel der Weiblichkeit zu geben, geprägt ist. Deren Frage lautet also: Was ist eine Frau? Ein Signifikant ergibt nur Sinn in Verbindung zu einem anderen Signifikanten und daher werden wir alle den durch den Signifikanten vermittelten Sachen gegenüber unabänderlich entfremdet. Aus dieser Sichtweise heraus möchte ich mich mit der Frage der Heterosexualität auseinandersetzen.

 5. Studies on oxygen depletion and the toxic effect of sediments; Untersuchungen zur Sauerstoffzehrung und toxischen Wirkung von Sedimenten

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Pfitzner, S.; Giest, B.; Wotzka, J. [Bundesanstalt fuer Gewaesserkunde, Berlin (Germany)

  2000-11-01

  Depending on their composition and how they were formed, water sediments contain varying amounts of oxygen-depleting substances. Their portion is particularly high in fine sediment and sediments formed in conjunction with exposure to a high level of wastewater. Particularly in current-free areas like old arms, indentations, sluices and outer ports, sediment forms with a high fine grain content and a correspondingly higher potential for depletion. If, for instance, the sediments are moved and stirred up during dredging, this may impair their oxygen content since oxygen consumption is far higher in a suspended sediment than when it is undisturbed on the water bottom. The very rapid spontaneous chemical oxidation and biological oxidation of reduced substances are possible oxygen-consuming processes. (orig.) [German] Gewaessersedimente enthalten in Abhaengigkeit von ihrer Zusammensetzung und der Art ihrer Entstehung unterschiedliche Mengen an Sauerstoff zehrenden Substanzen. Ihr Anteil ist besonders hoch in Feinsedimenten und solchen, die sich unter starkem Abwassereinfluss bilden konnten. Insbesondere in stroemungsberuhigten Gebieten, wie Altarmen, Ausbuchtungen sowie Schleusen und deren Vorhaefen, reichern sich Sedimente mit hohem Feinkornanteil und dementsprechend hoher potenzieller Zehrungsfaehigkeit an. Werden die Sedimente beispielsweise durch Baggermassnahmen bewegt und aufgewirbelt, kann es zur Beeintraechtigung des Sauerstoffhaushaltes kommen, da der Sauerstoffverbrauch eines Sedimentes bei Suspension um ein Vielfaches hoeher als bei ungestoerter Lagerung am Gewaesserboden sein kann. Als Sauerstoff verbrauchende Prozesse kommen die sehr schnell verlaufende spontane chemische Oxidation sowie die biologische Oxidation reduzierter Substanzen in Betracht. (orig.)

 6. Aerial mapping of biotope types; Biotoptypenkartierung aus der Luft

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Tielbaar, H.C. [Hansa Luftbild GmbH, Muenster (Germany). Umweltdaten und Landschaftsplanung

  1996-12-31

  Landscape planning is a very important instrument for determination of nature protection and landscape cultivation purposes. For production of surface covering basic data aerial photo flights for interpretation purposes are carried out using color-infrared-films. In such aerial photos the vegetation is already figured highly differentiated. On the basis of the biotope structure received on the spot an interpretation key is set up which allows an evaluation of aerial photos from large districts. This interpretation covers also existing biological, geological and soildata. All data of aerial photos serve for development of special maps and may flow into. Geo-information-systems (GIS) which allow a still more extensive analysis. (orig.) [Deutsch] Landschaftsplanung ist ein wichtiges Instrument zur Bestimmung der Belange von Naturschutz und Landespflege. Zur Gewinnung flaechendeckender Grundlagendaten werden Luftbildbefliegungen fuer Interpretationszwecke durchgefuehrt; zur Verwendung kommen dabei Color-Infrarotfilme. In solchen Luftbildern wird die Vegetation bereits sehr differenziert abgebildet. Auf der Grundlage der vor Ort festgestellten Biotopstruktur wird ein Interpretationsschluessel erstellt, der eine Auswertung der Luftbilder grosser Landschaftsraeume ermoeglicht. In diese Interpretation fliessen vorhandene Datenkollektive biologischer oder auch geologischer bzw. bodenkundlicher Art ein. Die gesamten Datenkollektive der Luftbilder dienen zur Erstellung thematischer Karten und koennen zudem in Geo-Informationssysteme (GIS) einfliessen, die eine noch weitergehende Analyse ermoeglichen. (orig.)

 7. MR imaging in gynecology and obstetrics; MR-Tomographie in Gynaekologie und Geburtshilfe

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Bauer, M.; Tontsch, P.; Schulz-Wendtland, R. (eds.)

  2000-07-01

  The toolbook covers the full range of indications for MRI in obstetrics and gynecology. It is the joint work of radiologists and obstetrician-gynecologists and supplies state-of-the-art information needed by doctors in the private practice or a hospital department. Examples from the Table of Contents: Physical principles of MRI, applications and performance aspects. Systematic presentation of diagnostic findings for comparative analysis and assessment. Biological effects and risks. Benign and malignant neoplasms of the mammary glands and the female genital organs. MRI for prenatal care and diagnostic evaluation. New method: MR spectroscopy. (orig./CB) [German] Das Lehrbuch deckt alle Indikationen der MRT in Gynaekologie und Geburtshilfe ab. Es wurde von Radiologen und Frauenaerzten gemeinsam verfasst und ist daher praxisgerecht. Aus dem Inhalt: Physikalische Grundlagen und Durchfuehrung der MRT und Systematik fuer die Beurteilung der MRT-Befunde. Biologische Wirkungen und Risiken, benigne und maligne Erkrankungen der Brustdruese und der weiblichen Genitalorgane. MRT in der Schwangerschaft. Neue Methode: MR-Spektroskopie. (orig./AJ)

 8. Estimating Biomass of Barley Using Crop Surface Models (CSMs Derived from UAV-Based RGB Imaging

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Juliane Bendig

  2014-10-01

  Full Text Available Crop monitoring is important in precision agriculture. Estimating above-ground biomass helps to monitor crop vitality and to predict yield. In this study, we estimated fresh and dry biomass on a summer barley test site with 18 cultivars and two nitrogen (N-treatments using the plant height (PH from crop surface models (CSMs. The super-high resolution, multi-temporal (1 cm/pixel CSMs were derived from red, green, blue (RGB images captured from a small unmanned aerial vehicle (UAV. Comparison with PH reference measurements yielded an R2 of 0.92. The test site with different cultivars and treatments was monitored during “Biologische Bundesanstalt, Bundessortenamt und CHemische Industrie” (BBCH Stages 24–89. A high correlation was found between PH from CSMs and fresh biomass (R2 = 0.81 and dry biomass (R2 = 0.82. Five models for above-ground fresh and dry biomass estimation were tested by cross-validation. Modelling biomass between different N-treatments for fresh biomass produced the best results (R2 = 0.71. The main limitation was the influence of lodging cultivars in the later growth stages, producing irregular plant heights. The method has potential for future application by non-professionals, i.e., farmers.

 9. Biological stimulation of the Human skin applying health promoting light and plasma sources

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Awakowicz, P.; Bibinov, N. [Center for Plasma Science and Technology, Ruhr-University, Bochum (Germany); Born, M.; Niemann, U. [Philips Research, Aachen (Germany); Busse, B. [Zell-Kontakt GmbH, Noerten-Hardenberg (Germany); Gesche, R.; Kuehn, S.; Porteanu, H.E. [Ferdinand-Braun-Institut fuer Hoechstfrequenztechnik, Berlin (Germany); Helmke, A. [University of Applied Sciences and Arts, Goettingen (Germany); Kaemling, A.; Wandke, D. [CINOGY GmbH, Duderstadt (Germany); Kolb-Bachofen, V.; Liebmann, J. [Institute for Immunobiology, Heinrich-Heine University, Duesseldorf (Germany); Kovacs, R.; Mertens, N.; Scherer, J. [Aurion Anlagentechnik GmbH, Seligenstadt (Germany); Oplaender, C.; Suschek, C. [Clinic for Plastic Surgery, University Clinic, Aachen (Germany); Vioel, W. [Laser-Laboratorium, Goettingen (Germany); University of Applied Sciences and Arts, Goettingen (Germany)

  2009-10-15

  In the frame of BMBF project ''BioLiP'', new physical treatment techniques aiming at medical treatment of the human skin have been developed. The acronym BioLiP stands for ''Desinfektion, Entkeimung und biologische Stimulation der Haut durch gesundheitsfoerdernde Licht- und Plasmaquellen'' (Disinfection, germ reduction and biological stimulation of the human skin by health promoting light and plasma sources). A source applying a low-temperature dielectric barrier discharge plasma (DBD) has been investigated on its effectiveness for skin disinfection and stimulation of biological material. Alternatively an atmospheric plasma source consisting of a microwave resonator combined with a solid state power oscillator has been examined. This concept which allows for a compact and efficient design avoiding external microwave power supply and matching units has been optimized with respect to nitrogen monoxide (NO) production in high yields. In both cases various application possibilities in the medical and biological domain are opened up. Light sources in the visible spectral range have been investigated with respect to the proliferation of human cell types. Intensive highly selective blue light sources based on LED technology can slow down proliferation rates without inducing toxic effects which offers new opportunities for treatments of so-called hyperproliferative skin conditions (e.g. with psoriasis or in wound healing) using UV-free light. (copyright 2009 WILEY-VCH Verlag GmbH and Co. KGaA, Weinheim) (orig.)

 10. Approaches to the dimensioning of enhanced biological phosphorus elimination systems, taking dynamic simulation into account; Bemessungshinweise zur vermehrten biologischen Phosphorelimination unter Beruecksichtigung der dynamischen Simulation

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Scheer, H

  1998-12-31

  With so many projects either planned or under construction, the question of the dimensioning of sewage treatment plants with enhanced biological phosphorus elimination (BIO-P) is becoming more and more important. A detailed search of literature established in how far dimensioning approaches or models were already available in the spring of 1994. These modelling approaches were critically examined and compared as to their practical applicability by means of parameter and sensitivity studies. For this purpose, they were programmed and the relevance of certain dimensioning parameters to biological phosphorus elimination was studied by means of a pilot plant. (orig./SR) [Deutsch] Der Auslegung von Klaeranlagen mit vermehrter biologischer Phosphorelimination (BIO-P) kommt bei der Vielzahl von Planungs- und Baumassnahmen eine immer wichtigere Bedeutung zu. Inwieweit fuer die Bemessung von Klaeranlagen mit BIO-P im Fruehjahr 1994 bereits auf vorhandene Bemessungsansaetze und -modelle zurueckgegriffen werden konnte, wurde mittels einer detaillierten Literaturstudie, untersucht. Diese Modellansaetze wurden im Hinblick auf ihre praxisorietierte Anwendbarkeit durch Parameter- und Sensitivitaetsstudien kritisch untersucht und verglichen. Hierzu wurden die verschiedenen, zum damaligen Zeitpunkt vorhandenen Ansaetze programmiert und die Auswirkungen wichtiger bemessungsrelevanter Parameter auf die BIO-P anhand einer Modellklaeranlage abgeschaetzt. (orig./SR)

 11. SAFIRA project B.3.3: in-situ-treatment of contaminated ground water by catalytic oxidation. Final report; Sanierungsforschung in regional kontaminierten Aquiferen (SAFIRA). Projekt B.3.3: In situ-Behandlung von kontaminierten Grundwaessern durch katalytische Oxidation. Teilvorhaben 1: Untersuchungen im Labormassstab. Teilvorhaben 2: Tests in der bench-scale-Anlage und Teilvorhaben 3: Die Erprobung in der Pilotanlage am Modellstandort. Abschlussbericht

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Hofmann, J.; Haentzschel, D.; Freier, U.; Wecks, M.

  2003-06-27

  A new technology for treatment of contaminated ground water was developed. In this process heterogeneous catalysts (full metal catalyst, mixed oxide catalyst or iron-containing zeolites) in combination with hydrogen peroxide are used. In the reactor catalytic oxidation and aerob biological degradation occur simultaneously. A complete degradation of chlorobenzene was observed in a bench-scale-equipment (2 liter) and also in the pilot plant at the model site located in Bitterfeld (30 liter reactor). The technology can be applied to the ground and waste water treatment. (orig.) [German] Fuer die Behandlung von Grundwaessern, die mit organischen Schadstoffen belastet sind, wurde ein neuartiges Verfahren entwickelt. Bei der katalytischen Oxidation werden heterogene Katalysatoren in Form von Vollmetall-, Mischoxid- und Traegerkatalysatoren in Verbindung mit Wasserstoffperoxid als Oxidationsmittel eingesetzt. In den Katalysereaktoren laufen die heterogen-katalytische Oxidation und der aerob-biologische Abbau nebeneinander ab. Es werden synergistische Effekte erzielt. Mit dem Verfahren wurde in einer bench-scale-Angle (2 Liter) und in der Pilotanlage am Modellstandort in Bitterfeld (30 l Reaktor) der Schadstoff Chlorbenzol vollstaendig umgesetzt. Das Verfahren kann zur Grund- und Abwasserbehandlung eingesetzt werden. (orig.)

 12. Biosimilars in der Dermatologie - Theorie wird Realität.

  Science.gov (United States)

  Gerdes, Sascha; Mrowietz, Ulrich; Augustin, Matthias; von Kiedrowski, Ralph; Enk, Alexander; Strömer, Klaus; Schön, Michael P; Radtke, Marc A

  2018-02-01

  Biosimilars sind biologische Medikamente, bei denen es sich um Nachbildungen eines spezifischen Referenzprodukts handelt. Biosimilars der Tumornekrosefaktor-alpha-Inhibitoren Infliximab und Etanercept sind bereits zugelassen und stehen für dermatologische Indikationen zur Verfügung. Die Aufsichtsbehörden verlangen eine eingehende Analyse der physikochemischen und funktionellen Eigenschaften dieser hochkomplexen Moleküle sowie klinische Daten hinsichtlich ihrer gleichwertigen Wirksamkeit und Sicherheit anhand mindestens einer klinischen Studie mit einer sensitiven und homogenen Population. Für die Zulassung in einem regulierten Arzneimittelmarkt muss daher nachgewiesen werden, dass die Biosimilars praktisch gleichwertig mit dem jeweiligen Originalpräparat sind. Demzufolge werden diese Daten von einem Molekül (dem Originator) auf das andere (das Biosimilar) extrapoliert und die resultierende Zulassung umfasst die gleichen Indikationen wie beim Originalpräparat. Die Extrapolation ist zwar gut akzeptiert und reguliert, es fehlen jedoch klare Empfehlungen hinsichtlich der Austauschbarkeit von Originator und Biosimilar ebenso wie Daten über mehrmalige aufeinanderfolgende Umstellungen. Die aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnisse stehen einer Anwendung von Biosimilars bei dermatologischen Indikationen nicht entgegen. Eine mehrmalige Umstellung der Biosimilars sollte jedoch sorgfältig überdacht werden. Um das Vertrauen in Biosimilars zu festigen und ihre Evidenz zu verbessern, ist es essentiell das spezifische Produkt, das jeder Patient erhält, möglichst genau und möglichst im Rahmen von Patientenregister zu dokumentieren. © 2018 Deutsche Dermatologische Gesellschaft (DDG). Published by John Wiley & Sons Ltd.

 13. Methods of analysis in terms of effects and their application to toxic organic constituents of industrial waste water; Methoden und Anwendung der wirkungsbezogenen Analytik auf toxische organische Inhaltsstoffe in industriellen Abwaessern

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Reemtsma, T.; Putschew, A.; Jekel, M. [Technische Univ. Berlin (Germany). Fachgebiet Wasserreinhaltung

  1999-07-01

  Coupling biological action detection with chemical sewage analysis opens up a broad spectrum of methods involving diverse amounts of effort, whose results can range from hints to ways of eliminating a toxic effect to the identification and quantification of individual toxic constituents even in complex waste water. These methods help recognizing problems with effluent quality and enhancing treatment concepts. As possible biological effects of sewage discharges into receiving bodies of water (including sublethal effects) are meeting with increasing attention, the importance of sewage analysis in terms of effects will acquire even greater weight. Automated and miniaturized processes can cut down the involved effort substantially in the future. (orig.) [German] Die Kopplung der biologischen Wirkungsdetektion mit chemischer Abwasseranalytik eroeffnet ein breites Spektrum unterschiedlich aufwendiger Methoden, deren Ergebnisse von Hinweisen auf Methoden zur Entfernung einer toxischen Wirkung bis zur Identifizierung und Quantifizierung einzelner toxischer Inhaltsstoffe auch in komplexer Abwaessern reichten koennen. Diese Methoden helfen beim Erkennen von Problemen in der Ablaufqualitaet und unterstuetzen bei der Verbesserung von Behandlungskonzepten. Mit steigender Beachtung moeglicher biologischer Wirkungen von Abwassereinleitungen im Vorfluter (unter Einbeziehung sublethaler Effekte) wird die Bedeutung der wirkungsbezogenen Abwasseranalytik noch zunehmen. Automatisierte und miniaturisierte Verfahren koennen zukuenftig den dabei zu treibenden Aufwand wesentlich vermindern. (orig.)

 14. Technical-scale realization of simultaneous aerobic nitrification/denitrification in cyclic plants for a population of more than 100 000; Grosstechnische Realisierung der simultanen, aeroben Nitrifikation/Denitrifikation in zyklischen Anlagen ueber 100.000 EGW

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Demoulin, G. [SFC-Umwelttechnik, Salzburg (Austria); Goronszy, M.C. [Tri Tech Inc., Lake Forest, CA (United States)

  1999-07-01

  On account of local requirements and because of its economic and technical advantages, cyclic activated sludge process was given preference over conventional technology when building the sewage treatment plant at Neubrandenburg. The process-technical installations were completely accommodated in two circular ponds of the diameter 62.3 m and water depth 5.5 m each, with two reactors to one circular pond each. Construction of the biological treatment plant started in 1998. At its start of operation in November 1998, it was the first European plant employing this technology. With the plant currently running to some 80 to 90 % of its capacity, specified elimination efficiency has been met since spring 1999. (orig.) [German] Aufgrund der oertlichen Gegebenheiten sowie der wirtschaftlichen und technischen Vorzuege des zyklischen Belebtschlammverfahrens wurde diesem beim Bau der Klaeranlage Neubrandenburg der Vorzug ueber die konventionelle Technologie gegeben. Die Verfahrensbauwerke fuer die biologische Abwasserbehandlung wurden komplett in zwei Rundbecken mit je 62,3 m Durchmesser und 5,5 m Wassertiefe untergebracht, wobei zwei Reaktoren jeweils ein Rundbecken ergeben. Im Februar 1998 wurde mit dem Bau der Biologie begonnen. Diese nahm bereits im November 1998 als erste Anlage nach diesem Verfahren in Europa den Betrieb auf. Die geforderten Entfernungsleistungen werden bei einer derzeitigen Auslastung von ca. 80-90% seit Fruehjahr 1999 eingehalten. (orig.)

 15. Tanne plant - first results of soil treatment according to the anaerobic/aerobic method; Werk Tanne - Erste Ergebnisse der Bodenbehandlung nach dem Anaerob-Aerob-Verfahren

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Fischer, D.; Walter, U. [Umweltschutz Nord GmbH, Ganderkesee (Germany)

  1999-02-01

  Biological remediation of STV contaminated sites has been a major focus of the promotion activities of the Federal Research and Education Ministry (BMFB) for some years now. For this purpose the BMFB has drawn together diverse integrated research projects to bring a well-coordinated force of activities to bear on this problem in a manner unprecedented in Germany. Its declared aim in doing so is, firstly, to compile a guide on biological remediation and, secondly, to funnel the output of all ongoing German research in this field into the second phase of its research activities at the ''Tanne'' plant in Clausthal-Zellerfeld, which is dedicated to practice-oriented testing of methods for the biological remediation of STV contaminated sites. [German] Die biologische Sanierung von Standorten, welche mit STV kontaminiert sind, ist seit einigen Jahren eines der markanten Ziele der BMBF-Forschungsfoerderungen. Durch die bislang in der bundesweiten Forschung einmalige, Forschungsverbund uebergreifende, koordinierte Buendelung saemtlicher wissenschaftlicher Aktivitaeten ist es erklaertes Ziel, zum einen einen Leitfaden zur biologischen Sanierung herauszuarbeiten, zum anderen, die aktuellen, bundesweiten, wissenschaftlichen Erkenntnisse in die seit Mai 1998 am Standort 'Werk Tanne' in Clausthal-Zellerfeld laufende Phase 2 der BMBF-Forschungsaktivitaeten, naemlich die praxisorientierte Erprobung von Verfahren zur biologischen Sanierung von STV-belasteten Standorten, einzugreifen. (orig.)

 16. Pollution and pollution tolerance as regards the sorption of organic chemicals in urban soils; Sorption organischer Chemikalien

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Blume, H.P.; Wu Qinglan; Strehl, M. [Kiel Univ. (Germany). Inst. fuer Pflanzenernaehrung und Bodenkunde; Abend, S. [Kiel Univ. (Germany). Inst. fuer Anorganische Chemie; Rexilius, L. [Pflanzenschutzamt des Landes Schleswig-Holstein, Kiel (Germany); Schleuss, U. [Kiel Univ. (Germany). Oekologie-Zentrum]|[Zentrum fuer Agrarlandschafts- und Landnutzungsforschung Muencheberg (Germany)

  1997-12-31

  The behaviour of pollutants in soils concerning, for example, their immobilisation, transport, biodegradation, or uptake by useful plants is to large degree determined by the sorption properties of the soil in question. The degree of sorption is an all-important parameter in any model description of the behaviour of pollutants in soils. The aim of the present part-project was to estimate by means of simple field methods the binding capacity of anthropogenic urban soils for environmentally consequential organic chemicals and to assess the results with regard to soil and water protection. [Deutsch] Das Verhalten von Schadstoffen in Boeden, wie z.B. Immobilisierung, Transport, biologischer Abbau, Aufnahme durch Kulturpflanzen, wird von den Sorptionseigenschaften im Boden wesentlich beeinflusst. Bei allen Modellbeschreibungen ueber das Verhalten von Schadstoffen in Boeden ist die Staerke der Sorption ein unersetzbarer Parameter. Ziel dieses Teilprojektes war es, das Bindungsvermoegen der anthropogenen Stadtboeden fuer umweltrelevante organische Chemikalien mittels einfacher Feldmethoden abzuschaetzen und im Hinblick auf Boden- und Gewaesserschutz zu bewerten. (orig./SR)

 17. Backscatter Analysis Using Multi-Temporal SENTINEL-1 SAR Data for Crop Growth of Maize in Konya Basin, Turkey

  Science.gov (United States)

  Abdikan, S.; Sekertekin, A.; Ustunern, M.; Balik Sanli, F.; Nasirzadehdizaji, R.

  2018-04-01

  Temporal monitoring of crop types is essential for the sustainable management of agricultural activities on both national and global levels. As a practical and efficient tool, remote sensing is widely used in such applications. In this study, Sentinel-1 Synthetic Aperture Radar (SAR) imagery was utilized to investigate the performance of the sensor backscatter image on crop monitoring. Multi-temporal C-band VV and VH polarized SAR images were acquired simultaneously by in-situ measurements which was conducted at Konya basin, central Anatolia Turkey. During the measurements, plant height of maize plant was collected and relationship between backscatter values and plant height was analysed. The maize growth development was described under Biologische Bundesanstalt, bundessortenamt und CHemische industrie (BBCH). Under BBCH stages, the test site was classified as leaf development, stem elongation, heading and flowering in general. The correlation coefficient values indicated high correlation for both polarimetry during the early stages of the plant, while late stages indicated lower values in both polarimetry. As a last step, multi-temporal coverage of crop fields was analysed to map seasonal land use. To this aim, object based image classification was applied following image segmentation. About 80 % accuracies of land use maps were created in this experiment. As preliminary results, it is concluded that Sentinel-1 data provides beneficial information about plant growth. Dual-polarized Sentinel-1 data has high potential for multi-temporal analyses for agriculture monitoring and reliable mapping.

 18. Monitoring of the coastal waters of Niedersachsen - routine tests 1998; Ueberwachung der niedersaechsischen Kuestengewaesser - Routineuntersuchungen 1998

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  1999-11-01

  Since 1994, the Niedersaechsisches Landesamt fuer Oekologie - Forschungsstelle Kueste (NLOe-FSK) has been carrying out physical-chemical and biological experiments for monitoring the coastal waters of Niedersachsen according to a concept agreed with the Niedersachsen Minister of the Environment. Owing to a lack of funds, only the first stage is being implemented at the moment (Forschungsstelle Kueste 1995a). The findings for 1994 - 1997 have been published in several reports. This is the 1998 report. [German] Seit 1994 werden vom Niedersaechsischen Landesamt fuer Oekologie - Forschungsstelle Kueste - (NLOe-FSK) physikalisch-chemische und biologische Untersuchungen zur Ueberwachung der niedersaechsischen Kuestengewaesser nach einem mit dem Niedersaechsischen Umweltministerium abgestimmten Konzept durchgefuehrt. Das Konzept enthaelt unterschiedlich umfangreiche Ueberwachungsvarianten, von denen aufgrund der geringen verfuegbaren Ressourcen derzeit ddie Ausbaustufe I, das sogenannte 'reduzierte Rumpfprogramm', verwirklicht wird (Forschungsstelle Kueste 1995a). Die in den Jahren 1994-1997 ermittelten Untersuchungsergebnisse sind in mehreren Berichten wiedergegeben (Forschungsstelle Kueste 1995b, c; 1996, 1998, 1999). Die Befunde der 'Routineuntersuchungen' des Jahres 1998 werden in dem vorliegenden Berichtsheft vorgestellt. (orig.)

 19. Functional brain imaging - baric and clinical questions; Funktionelle Bildgebung in der Psychiatrie - Fragestellungen der Klinik und der Forschung

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Mager, T. [Psychiatrische Klinik und Poliklinik, Klinikum Innenstadt, Muenchen Univ. (Germany); Moeller, H.J. [Psychiatrische Klinik und Poliklinik, Klinikum Innenstadt, Muenchen Univ. (Germany)

  1997-06-01

  The advancing biological knowledge of disease processes plays a central part in the progress of modern psychiatry. An essential contribution comes from the functional and structural brain imaging techniques (CT, MRI, SPECT, PET). Their application is important for biological oriented research in psychiatry and there is also a growing relevance in clinical aspects. This development is taken into account by recent diagnostic classification systems in psychiatry. The capabilities and limitations of functional brain imaging in the context of research and clinic will be presented and discussed by examples and own investigations. (orig.) [Deutsch] Der Fortschritt in der Psychiatrie der letzten Jahre ist eng verknuepft mit neuen biologischen Erkenntnissen ueber Krankheitsprozesse. Einen wesentlichen Beitrag hierzu leistet die moderne funktionelle und strukturelle Bildgebung, deren Anwendung ein wichtiger Bestandteil biologischer Forschung ist und zunehmend auch an klinischer Bedeutung gewinnt. In den neuen Klassifikationssystemen der Psychiatrie wird diese Entwicklung beruecksichtigt. Moeglichkeiten und Grenzen funktioneller Bildgebung fuer die Psychiatrie werden mit Blick auf die Klinik und wissenschaftliche Fragestellungen im folgenden anhand von Beispielen und eigenen Untersuchungen skizziert und diskutiert. (orig.)

 20. Three-dimensional calculation of pollutant migration via compressible two-phase flow, for analysis of the methods of in situ air sparging and soil vapor extraction; Raeumliche Berechnung des Schadstofftransportes mit einer kompressiblen Zweiphasenstroemung zur Untersuchung der Drucklufteinblasung und Bodenluftabsaugung

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Kuepper, S.

  1997-12-01

  In this study an analysis method is presented which allows numerical simulation of in situ air sparging coupled with soil vapor extraction. The improved FE-program takes the following phenomena into account: - Two-phase flow of compressible air and incompressible water - convective-dispersive contamination migration with air and water - transfer of volatile components from liquid phase to gas and water phase - sorption of contaminants onto soil - transfer of contaminants between air and water phase - biological processes. By means of back calculations of the results of laboratory experiments made by Eisele (1989) it was shown that with the developed program GWLCOND some of the necessary parameters for the numerical simulation of remedial systems can be determined. (orig./SR) [Deutsch] In dieser Arbeit wird ein Verfahren vorgestellt, mit dem eine numerische Simulation der Drucklufteinblasung und Bodenluftabsaugung durchgefuehrt werden kann. Das weiterentwickelte FE-Programmsystem beinhaltet folgende Ablaeufe: - Zweiphasenstroemung der kompressiblen Luft- und der inkompressiblen Wasserphase - Konvektiv-dispersiver Schadstofftransport mit der Gas- und der Wasserphase - Uebergang fluessiger Schadstoffe in die Gas- und in die Wasserphase - Sorption der Schadstoffe an der Feststoffphase - Uebergang der Schadstoffe zwischen der Gas- und der Wasserphase - Biologischer Abbau. Anhand der Nachrechnung eines Laborversuches von Eisele (1989) wird gezeigt, wie mit dem entwickelten Transportprogramm GWLCOND ein Teil der fuer die numerische Simulation des Sanierungsverfahrens benoetigten Kennwerte ermittelt werden kann. (orig./SR)

 1. Experiences with a new technology of the water treatment at the reverse osmosis plant in the power station Schkopau; Betriebserfahrungen mit einer neuen Art der Wasserbehandlung an der Umkehrosmose-Anlage im Kraftwerk Schkopau

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Geissler, K.P. [E.ON Kraftwerke, Schkopau (Germany); Nebauer, G.; Schallert, B. [E.ON Engineering, Gelsenkirchen (Germany); Koerner, J.; Koppe, J. [MOL Katalysatorentechnik GmbH, Schkopau (Germany)

  2003-07-01

  Similar to any river, the water of the river Saale shows strong fluctuations in the composition as a result of the local rain events and the climatic conditions. In the year 1992, when the planning started for the power station building the fluctuations of filtered substances, the acid capacity, the organic load of the water and the colony forming unities as a summary recording of bacteria etc. were not striking in comparison with former years. With the complete processing technique upstream of the reverse osmosis plant it became almost quantitatively to remove and to tie bacteria and higher microbiology and to eliminate diluted organic components (DOC), feast substances, and to reduce the carbonate hardness. The company MOL Katalysatortechnik GmbH offered power station operators already in 1999 a method with which biological growth can be limited in cooling circuits. (orig.) [German] Der Ueberschuss von Desinfektionsmitteln wie Chlor, Chlorbleichlauge oder Chlordioxid muss zwingend vor der UO-Anlage durch Zugabe von Reduktionsmitteln beseitigt sein, weil die UO-Membranen auf Polyamidbasis durch Oxidationsvorgaenge selbst nach kurzer Einwirkung Leistungsabnahmen aufweisen. Als Nachteil dieser Vorgehensweise bestehen bereits hinter der Dosierstelle des Reduktionsmittels, d.h. am Kerzenfilter und auch an der UO-Anlage, Bedingungen, die biologisches Wachstum kaum einschraenken und deshalb in hohem Masse zeitaufwaendige Reinigungsvorgaenge erfordern. (orig.)

 2. Approaches to the dimensioning of enhanced biological phosphorus elimination systems, taking dynamic simulation into account; Bemessungshinweise zur vermehrten biologischen Phosphorelimination unter Beruecksichtigung der dynamischen Simulation

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Scheer, H.

  1997-12-31

  With so many projects either planned or under construction, the question of the dimensioning of sewage treatment plants with enhanced biological phosphorus elimination (BIO-P) is becoming more and more important. A detailed search of literature established in how far dimensioning approaches or models were already available in the spring of 1994. These modelling approaches were critically examined and compared as to their practical applicability by means of parameter and sensitivity studies. For this purpose, they were programmed and the relevance of certain dimensioning parameters to biological phosphorus elimination was studied by means of a pilot plant. (orig./SR) [Deutsch] Der Auslegung von Klaeranlagen mit vermehrter biologischer Phosphorelimination (BIO-P) kommt bei der Vielzahl von Planungs- und Baumassnahmen eine immer wichtigere Bedeutung zu. Inwieweit fuer die Bemessung von Klaeranlagen mit BIO-P im Fruehjahr 1994 bereits auf vorhandene Bemessungsansaetze und -modelle zurueckgegriffen werden konnte, wurde mittels einer detaillierten Literaturstudie, untersucht. Diese Modellansaetze wurden im Hinblick auf ihre praxisorietierte Anwendbarkeit durch Parameter- und Sensitivitaetsstudien kritisch untersucht und verglichen. Hierzu wurden die verschiedenen, zum damaligen Zeitpunkt vorhandenen Ansaetze programmiert und die Auswirkungen wichtiger bemessungsrelevanter Parameter auf die BIO-P anhand einer Modellklaeranlage abgeschaetzt. (orig./SR)

 3. Aggregate emissions and evaluation of process combinations; Aggregierte Emissionen und Bewertung der Verfahrenskombinationen

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Schwing, E.; Jager, J. [Institut WAR, Darmstadt (Germany). Fachgruppe Abfalltechnik

  1998-12-31

  Within the framework of the R and D project ``Mechanical-biological waste conditoning in combination with thermal processing of partial waste fractions``, numerous measurements to determine gaseous and liquid emissions were carried out. These measurements reveal the environmental impact of different treatments and different inputs. They further permit to verify the quality of a treatment. Particularly interesting for the purpose of the project were the total emissions of the considered process combinations. The paper reports the outcome of emission measurements and indicates the variants of process combinations for which the emissions were aggregated. First results of the evaluation of gaseous and liquid emissions are given for these variants. (orig.) [Deutsch] Im Zuge des Forschungs- und Entwicklungsvorhabens `Mechanisch-biologische Restmuellbehandlung unter Einbindung thermischer Verfahren fuer Teilfraktionen` sind zahlreiche Emissionsmessungen bezueglich der luft- und wasserseitigen Emissionen durchgefuehrt worden. Die Ergebnisse dieser Messungen geben Aufschluss ueber die Umweltauswirkungen der verschiedenen Behandlungsverfahren bei unterschiedlichem Input. Des weiteren kann durch sie die Guete des Prozesses ueberprueft werden. Im Projekt interessant sind aber insbesondere die Gesamtemissionen der betrachteten Verfahrenskombinationen. Im folgenden werden die durchgefuehrten Emissionsmessungen und die Varianten der Verfahrenskombinationen, fuer die die Emissionen aggregiert wurden, dargestellt. Dnach werden erste Ergebnisse der Bewertung der luft- und wasserseitigen Emissionen fuer diese Varianten praesentiert. (orig.)

 4. Metastasis of breast cancer cells to the bone, lung, and lymph nodes promotes resistance to ionizing radiation

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Hara, Takamitsu [Gunma Prefectural College of Health Sciences, Department of Radiological Technology, School of Radiological Technology, Gunma, Maebashi (Japan); Iwadate, Manabu [Fukushima Medical University, Department of Thyroid and Endocrinology, School of Medicine, Fukushima (Japan); Tachibana, Kazunoshin [Fukushima Medical University, Department of Breast Surgery, School of Medicine, Fukushima (Japan); Waguri, Satoshi [Fukushima Medical University, Department of Anatomy and Histology, School of Medicine, Fukushima (Japan); Takenoshita, Seiichi [Fukushima Medical University, Advanced Clinical Research Center, Fukushima Global Medical Science Center, School of Medicine, Fukushima (Japan); Hamada, Nobuyuki [Central Research Institute of Electric Power Industry (CRIEPI), Radiation Safety Research Center, Nuclear Technology Research Laboratory, Tokyo, Komae (Japan)

  2017-10-15

  MDA-MB-231 etabliert und in zwei oder drei Zyklen in vivo selektiert. Dabei wurden die Zellen entweder in den linken Herzventrikel oder in das Fettgewebe der Brust athymischer Nacktmaeuse inokuliert. Die durch Biolumineszenz sichtbar gemachten Metastasen wurden aus Knochen, Lunge und Lymphknoten isoliert und expandiert. Die etablierten metastatischen Zelllinien wurden auf Zellproliferation, Wundheilung, Invasion, Klonueberleben und Apoptose getestet. Die etablierten metastatischen Zelllinien wiesen in vivo ein gesteigertes proliferatives Potenzial auf. In vitro zeigten sie erhoehte chemotaktische und invasive Aktivitaet, zudem besassen sie eine erhoehte Resistenz gegen roentgenstrahleninduzierte klonogene Inaktivierung und Apoptose. Metastasen in Knochen, Lunge und Lymphknoten erhoehen die Strahlenresistenz von Brustkrebs. (orig.)

 5. PEM-fuel cells for mobile application. Sub task: development of electrocatalysts. Final report; PEM-Brennstoffzelle fuer mobile Anwendung. Teilprojekt: Katalysatorenentwicklung. Abschlussbericht

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Starz, K A

  1999-01-01

  PEM fuel cells are gaining increasing importance for use in automotive application. The goal of the research program reported here was to develop the basic technology and components for PEMFC stacks for use in transport applications. The sub-task of Degussa was to develop improved electrocatalysts for PEMFC single cells and stacks. The technical objectives of the research project were met. Electrocatalysts, characterized by a high Pt-dispersion, high surface area and excellent activity, were developed. With this material, considerable progress was made to reduce the total platinum loading of PEMFC cells and stacks to about 0,5 mgPt/cm{sup 2}. With this value, the goal of the program (<0,8 mg/cm{sup 2}) was significantly surpassed. Additionally, higher power densities of >0.4 W/cm{sup 2} were achieved at Degussa for hydrogen/air and reformate/air operation of the PEMFC. A CO-tolerant anode electrocatalyst, exhibiting a CO-tolerance of up to 100 ppm CO, enables the operation of PEMFC stacks with on-board generated methanol reformate. The performance of the new electrocatalyst materials was verified by DaimlerChrysler in a PEMFC demonstration stack at the end of the program. (orig.) [Deutsch] PEM-Brennstoffzellen gewinnen fuer die mobile Anwendung immer mehr an Bedeutung. Im Rahmen des hier beschriebenen Leitprojektes sollten die Basistechnologien fuer den Einsatz der PEM-Brennstoffzelle im mobilen Bereich (Elektrotraktion) entwickelt werden. Das Teilprojekt der Degussa befasst sich mit der Entwicklung von verbesserten Elektrokatalysatoren fuer PEM-Brennstoffzellenstacks. Die technischen Arbeitsziele des Vorhabens wurden erreicht. So konnten Elektrokatalysatoren bereitgestellt werden, die sich durch eine hohe Pt-Dispersion, eine grosse Pt-Oberflaeche sowie eine sehr gute Aktivitaet auszeichnen. Mit diesen Elektrokatalysatoren gelang es, die Platinbeladung der PEM-Elektroden (Anode und Kathode) erheblich abzusenken. Mit einer Gesamtplatinbeladung von 0,5 mg/cm{sup 2

 6. SAFIRA. Subproject B 3.1: reductive dechlorination of chloroaromatics by means of electrochemical methods and membrane-supported catalysts for in-situ treatment of contaminated groundwater. Final report; SAFIRA. Teilprojekt B 3.1: Reduktive Dechlorierung von Chloraromaten mit elektrochemischen Methoden und Membran-gestuetzten Katalysatoren zur in-situ-Behandlung von kontaminierten Grundwaessern. Abschlussbericht

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Kopinke, F.D.; Mackenzie, K.; Koehler, R.; Battke, J.

  2002-12-31

  -gestuetzten Palladiumkatalysatoren im Mittelpunkt unserer Untersuchungen, bei denen das Pd in hochdisperser Form in unporoese Silikonmembranen eingebettet ist, um es gegen Vergiftung durch ionische Verbindungen und Erosion zu schuetzen. Im Labormassstab konnte die prinzipielle Eignung Membran-gestuetzter Pd-Katalysatoren zur Dechlorierung von HKW in waessriger Phase nachgewiesen werden. Die Entwicklung des Membrankatalysators erfolgte in Zusammenarbeit mit einer Forschungsgruppe der GKSS. Zum Einsatz der neuartigen und zum Patent angemeldeten Katalysatoren (Offenlegungsschrift DE19952 732A1) unter Feldbedingungen wurden von uns Membrankatalysatoren entwickelt, welche als aktive Katalysatorkomponente palladisierte Hohlfasern enthielten. Die Aktivitaet unserer Katalysatoren wurde unter Feldbedingungen durch im Grundwasser enthaltene sulfidische Schwefelverbindungen beeintraechtigt. Um die Standfestigkeit der Katalysatoren und damit die Aussicht auf eine grosstechnische Verwertung unserer Erfindung zu erhoehen, galt unser Interesse neben der Unterdrueckung der mikrobiellen Sulfidbildung der Regenerierung der Katalysatoren. (orig.)

 7. Scintigraphic evaluation of gastric emptying and motility; Nuklearmedizinische Diagnostik der Magenmotilitaet

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Linke, R. [Klinik und Poliklinik fuer Nuklearmedizin, Ludwig-Maximilians-Univ. Muenchen (Germany)

  2003-06-01

  ermoeglicht eine regelrechte Magenentleerung. Stoerungen der Magenmotilitaet koennen Beschwerden, wie Voellegefuehl, Blaehungen, epigastrische Schmerzen, Uebelkeit und Erbrechen verursachen. Als Ursache fuer eine Magenfunktionsstoerung kommen Stoffwechselerkrankungen (z.B. Diabetes mellitus), Kollagenosen, Gastritiden, Tumoren, Operationen, aber auch funktionelle Krankheitsbilder und Nebenwirkungen von Medikamenten in Betracht. Fuer eine differenzial- und artdiagnostische Beurteilung der Funktionsstoerung sollten Kenntnisse ueber die Magenentleerung und die peristaltische Aktivitaet des Magens vorliegen. Mit der Magenfunktionsszintigraphie koennen die entsprechenden Daten einfach und schnell erfasst werden. Untersuchungen mit radioaktiv markierten Testspeisen sind physiologisch und nicht-invasiv. Die Standardauswertung der Magenentleerung mittels Zeit-Aktivitaetskurven gibt Aufschluss darueber, ob eine regelrechte, beschleunigte oder verzoegerte Magenentleerung vorliegt. Eine zusaetzliche Analyse von schnellen, dynamischen Aufnahmesequenzen mittels Phasenanalyse oder kondensierten Bildern, auf deren Grundlage mittels Fourier-Analyse Amplitude und Frequenz der Magenkontraktionen ermittelt werden, liefert die notwendige Information ueber die Magenperistaltik. Je nach zugrundliegender Erkrankung bzw. Stoerung finden sich typische Befundkombinationen, die eine differenziale- und artdiagnostische Einordnung ermoeglichen. (orig.)

 8. Interaction between {sup 99}Tc{sup m}-hydroxmethylene diphosphonate and loop-diuretics in an experimental mouse system

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Cronhjort, M. [Dept. of Diagnostic Radiology, Karolinska Hospital, Stockholm (Sweden); Sjoeberg, H.E. [Dept. of Endocrinology, Karolinska Hospital, Stockholm (Sweden); Schnell, P.O. [Dept. of Hospital Physics, Karolinska Hospital, Stockholm (Sweden); Jacobsson, H. [Dept. of Diagnostic Radiology, Karolinska Hospital, Stockholm (Sweden)

  1994-12-31

  Aktivitaet in den einzelnen Organen gemessen worden. Die Zufuhr von Diuretica zusammen mit bzw. nach der Applikation von HDP weist einen negativen Einfluss auf die Bildqualitaet auf, waehrend eine vorherige Zufuhr beeinflusst die Bildqualitaet guenstig, jedoch nicht in dem Ausmass, dass eine routinemaessige Verwendung von Loop-Diuretica gerechtfertigt waere. Die Wirkung der Diuretica auf die Verteilung des HDP im Koerper scheint komplex und ist wahrscheinlich auf die Wirkung Furosemid`s auf den Kalziumspiegel, auf die pH Werte, auf das Plasmavolumen und auf die herausfolgenden hormonalen Konsequenzen zurueckzufuehren. (orig.)

 9. Clearing up the kinetics in high temperature fuel cells SOFC. Final report; Aufklaerung der Kinetik in Hochtemperatur-Brennstoffzellen SOFC. Abschlussbericht

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Stimming, U

  1997-05-12

  der Zusammensetzung des Kathodenmaterials bestehen und zu einer erhoehten katalytischen Aktivitaet der Kathode fuehren. Zusaetzlich sollen am Beispiel der Standardkathode mit einer Computersimulation der Strom/Spannungsmessungen und Impedanzspektren verschiedene, moegliche Reaktionsmechanismen miteinander verglichen werden. (orig.)

 10. Osteoarthritis - histology and pathogenetic concepts; Arthrose - Histologie und pathogenetische Ansaetze

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Sulzbacher, I. [Universitaetsklinik Wien (Austria). Klinisches Inst. fuer Klinische Pathologie

  2000-12-01

  Knorpelabbau als sekundaere Arthrose zu bezeichnen. Die Pathogenese der primaeren Arthrose basiert auf einer intrinsischen Erkrankung des Knorpels, bei der biochemische und metabolische Veraenderungen zu einem Zusammenbruch fuehren. In den letzten Jahrzehnten wurden jedoch auch Modelle entworfen, die andere Gelenkanteile wie Knochen oder den Bandapparat in den Mittelpunkt der Genese stellten. Veraenderungen des subchondralen Knochens, die dem Knorpelabbau vorangingen, wurden beschrieben, und lenkten die Aufmerksamkeit auf diese Region als Ort des primaeren Geschehens. Andere Untersuchungen konzentrierten sich auf die metabolische Aktivitaet der Chondrozyten im unveraenderten Knorpelgewebe von Arthrosepatienten. Der ausschlaggebende Faktor fuer den Krankheitsbeginn ist jedoch immer noch unklar. Dieser Uebersichtsartikel beschreibt die morphologischen Veraenderungen in Abhaengigkeit des Krankheitsstadiums und versucht einen Einblick ueber verschiedene pathogenetischen Konzepte zu schaffen. (orig.)

 11. Uncertainty and sensitivity analysis of applications of the PARK program system; Unsicherheits- und Sensitivitaetsanalyse von Anwendungen des Programmsystems PARK

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Luczak-Urlik, D.; Bleher, M.; Jacob, P.; Mueller, H. [GSF - Forschungszentrum fuer Umwelt und Gesundheit Neuherberg GmbH, Oberschleissheim (Germany). Inst. fuer Strahlenschutz; Hofer, E.; Krzykacz, B. [Gesellschaft fuer Reaktorsicherheit mbH (Greece)

  1997-11-01

  von Futter- und Lebensmitteln und potentiellen Strahlenexpositionen der Bevoelkerung durchgefuehrt. Fuer verschiedene Immissions-Szenarien (Nuklidspektren fuer zwei Freisetzungsarten, fuer nasse und fuer trockene Ablagerung und fuer drei Zeitpunkte im Jahr) wurden die Unsicherheiten in Modell-Inputparametern, d.h. Messwerten und radiooekologischen Parametern durch subjektive Wahrscheinlichkeitsverteilungen ausgedrueckt. Die daraus resultierenden Verteilungen der Outputgroessen wurden mit Monte Carlo Simulationen bestimmt. Die Ergebnisse der Unsicherheits- und Sensitivitaetsanalyse haengen im allgemeinen von dem betrachteten Immissions-Szenario ab. Die groessten Beitraege zur Unsicherheit der berechneten Groessen kamen in den meisten Faellen von Messwerten (insbesondere der in-situ Messung der Bodenaktivitaet) und vom Aktivitaetstransfer vom Futter zum Nahrungsmittel. Im Fall der nassen Deposition kommen die Unsicherheiten von Parametern hinzu, die zur Bestimmung des Interzeptionsfaktors (Anteil der nass deponierten Aktivitaet, der vom Plfanzenbestand zurueckgehalten wird) dienen. Die an Mess-Stationen der Gammadosisleistung fehlende Information ueber Niederschlaege macht die Aussagen auf Kreisebene sehr unsicher. Der Unsicherheitsbereich der PARK-Rechenergebnisse nimmt mit der abgeschaetzten Regenmenge zu. (orig.)

 12. Development of new heterogeneous catalysts for the decomposition of methanol into hydrogen and carbon monoxide applying high throughput methods; Entwicklung neuer heterogener Katalysatoren zur Spaltung von Methanol in Wasserstoff und Kohlenmonoxid mittels Hochdurchsatz-Methoden

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Weiss, Torsten

  2008-07-11

  The topic of this thesis has been the development of new heterogeneous catalysts for the decomposition of methanol into hydrogen and carbon monoxide. As an important constraint here, the content of noble metals of the catalysts should be as low as possible. High-throughput-methods were applied in some of the syntheses and experiments to accelerate the development, as, for example, the use of liquid based sol-gel syntheses and the examination of catalyst libraries by spatial resolution gas chromatography. This screening technique allowed to test up to 207 different substances during one single experiment. Then, different combinatorial strategies were applied. First, these methods led to a highly active and stable catalyst in the ternary system of Cu-Ni-Zn, which showed high conversion and selectivity comparable to an industrial reference catalyst. Its activity during an 18 hour long term run was constant in contrast to the reference. Second, an additional approach starting from a broader variety of elements led to a Ce- Ru- and to a Cr-Ru-catalyst. Both of them were highly active in short term experiments, but lost their outstanding performances during long term runs. (orig.) [German] Die vorliegende Arbeit befasste sich mit der Entwicklung neuer heterogener Katalysatoren fuer die Spaltung von Methanol zu Wasserstoff und Kohlenmonoxid, die einen moeglichst geringen Gehalt an Edelmetallen aufweisen sollten. Um diesen Prozess zu beschleunigen, wurden in einem Teil der Synthesen und Experimente Hochdurchsatzmethoden verwendet. Neben der Roboter gestuetzten Sol-Gel-Synthese umfasste dies die Untersuchung von Katalysatorbibliotheken mittels ortsaufgeloester Gaschromatographie, die es ermoeglichte, in einem Experiment bis zu 207 verschiedene Substanzen auf ihre katalytische Aktivitaet zu testen. Unter Anwendung verschiedener kombinatorischer Strategien wurde zunaechst ein sehr aktiver und stabiler Katalysator im ternaeren Cu-Ni-Zn-System entdeckt. Neben Umsaetzen und

 13. Organic micropollutants in seapage and groundwater after agricultural use of sewage sludge; Organische Spurenstoffe im Sicker- und Grundwasser bei landwirtschaftlicher Nutzung von Klaerschlamm

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Liesegang, W.; Zullei-Seibert, N.; Lenze, C.; Kaczmarczyk, B.; Otto, S.; Lemm, E.

  1996-07-01

  bewirkten parameterabhaengige Veraenderung der Grundwasserqualitaet. Die meisten organischen Einzelstoffe wurden unmittelbar nach der Duengermassnahme geloest oder partikulaer gebunden in das Grundwasser eingetragen. PAK wurden dagegen ueberwiegend im Filterkoerper zurueckgehalten. Zusaetzlich waren aufgrund der verstaerkten biologischen Aktivitaet gebildete Abbauprodukte nachweisbar. Andere relevante Parameter wie beispielsweise Kupfer, Ammonium und Nitrit ueberschritten reproduzierbar die Referenzwerte der Trinkwasserverordnung. Eine signifikante Erhoehung der organischen Gesamtfracht oder der Schwermetalle im Bodenkoerper fand nicht statt. Im Rahmen der analytischen Voruntersuchungen zeigte sich, dass organische Stoffe abhaengig von ihren Stoffeigenschaften im Klaerschlamm geloest, kolloidal gebunden und an den Feststoff sorbiert vorlagen. Die Konzentrationen im Kolloid ueberstiegen teilweise die im Feststoff nachweisbaren. Insgesamt konnten in landwirtschaftlich verwertbaren Schlaemmen verschiedener Klaeranlagen etwa 55 Einzelsubstanzen identifiziert werden, deren weiteres Umweltverhalten durch die Verteilung zwischen den Klaerschlammphasen gepraegt wird. (orig.)

 14. Development and test of a soot-specific method for immission measurement. Pt. 3. Content determination of tire abrasion in atmospherical elementary carbon; Weiterentwicklung und Erprobung eines Immissionsmessverfahrens zur spezifischen Erfassung von Russpartikeln. T. 3. Ermittlung des Anteils von Reifenabrieb am atmosphaerischen elementaren Kohlenstoff

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Pfaender, N.; Weinberg, G.; Wild, U.

  1996-12-01

  Reifenabrieb eine Korrektur der integral ermittelten Kohlenstoffkonzentration erforderlich machen wuerde. Dazu wurden drei Saetze von Proben mit Hilfe der Methoden TEM, SEM, EDX und ESCA untersucht. Eine Grundlage zur Unterscheidung ist die oberflaechenchemische Aktivitaet. Waehrend Reifenabrieb eine chemisch abgesaettigte Polymeroberflaeche aufweist, besitzt der Dieselruss eine chemisch sehr aktive Russoberflaeche. Eine zweite Grundlage zur Unterscheidung ist die sehr unterschiedliche Groessenverteilung zwischen den Dieselruss- und Reifenabriebpartikeln, welche mit Hilfe von TEM und SEM ermittelt werden konnten. Die Ergebnisse zeigen exemplarisch an drei Saetze von Proben, dass mit morphologischen, elementaranalytischen und oberflaechenanalytischen Methoden uebereinstimmend eine halbquantitative Unterscheidung von Dieselruss und Reifenanbrieb moeglich ist. Als Hauptergebnis bleibt ein geringer bis sehr kleiner Anteil von Reifenabrieb im Gesamtkohlenstoff festzuhalten. Eine Absolutbestimmung scheitert vor allem an der Interferenz der Reifenabriebanalyse mit molekularen Kohlenwasserstoffen. Die Proben unterliegen einer chemischen Alterung, bei der vor allem Dieselruss partiell oxidiert wird. Thermische Behandlung veraendert ebenfalls die chemische Natur der Russbestandteile. (orig.)

 15. Investigations to single and combined effects of organic pollutants (PAH, PCB) and heavy metals (Cd, Cu) on biomass production and soil-plant transfer by cultivation of raw and energy plants. Final report; Bodenoekologische Untersuchungen zur Wirkung und Verteilung von organischen Stoffgruppen (PAK, PCB) in ballungsraumtypischen Oekosystemen. Untersuchungen zu Einzel- und Kombinationswirkungen von organischen Schadstoffen (PAK, PCB) und Schwermetallen (Cd, Cu) auf Biomasseertrag und Boden-Pflanze-Transfer beim Anbau von Rohstoff- und Energiepflanzen. Abschlussbericht

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Metz, R.; Dorn, J.; Sauer, W.

  1997-05-01

  Vertreter einer Stoffgruppe untersucht. Ursache fuer Ertragsdepressionen und Minderungen der mikrobiellen Aktivitaet auf hocheblasteten Flaechen ist aber immer eine Komplexwirkung der verschiedenen Bodeninhaltsstoffe, so dass sich synergistische Effekte einstellen koennen. Im vorliegenden Bericht wird daher die kombinierte Wirkung ausgewaehlter organischer Schadstoffe (Benzo-a-pyren, 2,2`, 5,5` Tetrachlorbiphenyl) sowie relevanter Schwermetalle (Cadmium, Kupfer) auf bodenmikrobiologische Parameter, Biomasseproduktion und Schadstoffpflanzenaufnahme erfasst und aufgetrennt. Veraenderungen von CO{sub 2}-Freisetzung, Cellulosezersetzung und N-Mineralisierung in einem schwachbelasteten Rieselfeldboden nach dessen Einzelstoff- bzw. Mischanreicherung mit den genannten Schadstoffen in Konzentrationen, wie sie in hochbelasteten Rieselfeldern vorliegen, werden dargestellt. Desweiteren erfolgt eine umfangreiche Auswertung der Daten zu Ertraegen und Schadstoffgehalten der auf den Versuchsboeden geprueften Pflanzen (Roggen, Mais und Kartoffeln). Oekotoxikologische Risiken der untersuchten Schadstoffe und ihre Wechselbeziehungen untereinander werden diskutiert. (orig.)

 16. Radiation exposure to the patient caused by single-photon transmission measurement for 3D whole-body PET; Die Strahlenexposition des Patienten durch die Einzelphotonen-Transmissionsmessung bei der PET

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Schaefer, A.; Donsch, P.; Kirsch, C.M. [Universitaet des Saarlandes, Homburg/Saar (Germany). Abt. fuer Nuklearmedizin; Seifert, H. [Universitaet des Saarlandes, Homburg/Saar (Germany). Abt. Strahlentherapie der Radiologischen Klinik

  2000-11-01

  Patienten durch die Transmissionsmessung mittels Einzelphotonenquellen bei der PET. Material und Methode: Zwei Cs-137-Punktquellen (E{gamma}=662 keV, A=614 MBq) werden zur Transmissionsmessung im Einzelphotonenmodus an einem 3D-Scanner (ECAT ART) eingesetzt. Bei der Simulation einer Ganzkoerper-Transmission (axiale Laenge: 75 cm, 6 ueberlappende Bettpositionen), werden Dosismessungen mit Thermolumineszenzdosimetern unter Verwendung eines Thorax- und eines Abdomenphantoms durchgefuehrt. Aus den Messwerten wurde in Anlehnung an den Report Nr. 60 der ICRP die effektive Dosis fuer die Transmissionsmessung abgeschaetzt. Ergebnisse: Bei einer Gesamtaufnahmedauer von 360 min (60 min pro Bettposition) ergaben sich folgende Energiedosen: Oberflaeche (Xyphoid) 189 {mu}Gy, Herz 196 {mu}Gy, Lunge 234 {mu}Gy, BWS 240 {mu}Gy, Niere 207 {mu}Gy, Leber 204 {mu}Gy, Gonaden 205 {mu}Gy, Schilddruese 249 {mu}Gy und Blase 185 {mu}Gy, aus denen sich ein Konversionsfaktor von 1,7*10{sup -4} mSv/(h*MBq) errechnete. Die Abschaetzung der effektiven Dosis fuer den Patienten aufgrund einer Transmissionsmessung (Akquisitionszeit von 3,2 min pro Bettposition) ergab einen Wert von 11 {mu}Sv. Die Abschaetzung des Verhaeltnisses der Konversionsfaktoren durch Transmissionsmessung im Einzelphotonen- und im Koinzidenzmodus (zwei Ge-68/Ga-68-Linienquellen mit jeweils 40 MBq) ergab einen Wert von 0,18. Der Vergleich zwischen den effektiven Dosen durch die Transmission im Einzelphotonen-Modus und die Emission (bei Injektion von 250 MBq FDG) ergab ein Verhaeltnis von 2,3*10{sup -3}. Schlussfolgerung: Die Strahlenexposition der Patienten durch die Transmissionsmessung in der 3D-PET ist vernachlaessigbar gering. Sie wird durch die Verwendung der Einzelphotonenmethode mit kollimierten Punktquellen relativ hoher Aktivitaet im Vergleich zur Koinzidenzmethode mit nicht-kollimierten Linienquellen relativ niedriger Aktivitaet weiter reduziert. (orig.)

 17. Improved oncologic outcome with chemoradiotherapy followed by surgery in unresectable intrahepatic cholangiocarcinoma

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Cho, Yeona; Kim, Tae Hyung; Seong, Jinsil [Yonsei University College of Medicine, Department of Radiation Oncology, Yonsei Cancer Center, Seoul (Korea, Republic of)

  2017-08-15

  diagnostizieren IHCC im Stadium I-IVA. Von diesen wurden 56 Patienten operiert und 64 erhielten als erste Behandlung eine CRT. Die Rate kurativer Resektionen fuer Patienten mit CRT wurde ermittelt und mit der lokoregionaeren versagensfreien (LRFFS) und der Gesamtueberlebensrate (OS) von Patienten verglichen, die ausschliesslich einer CRT unterzogen wurden. Die mediane Nachbeobachtungszeit betrug 36 Monate. Eine partielle Reaktion nach CRT wurde bei 25 % der Patienten beobachtet, eine biologische Reaktion (a >70 %-Reduktion von CA19-9) hingegen bei 35 %. Eine kurative Resektion nach CRT erhielten 8 Patienten (12,5 %). Sie zeigten signifikant verbesserte LRFFS und OS gegenueber denen, die ausschliesslich mit CRT behandelt wurden (3-jaehrige LRFFS: 50 vs. 15,7 %, p = 0,03; 3-jaehrige OS: 50 vs. 11,2 %, p = 0,012); diese Raten waren vergleichbar mit denen von Patienten mit initialer Operation. Faktoren, die mit einer kurativen Operation nach CRT assoziiert wurden, waren Gemcitabin-Verabreichung, hoehere Strahlentherapiedosis (biologisch wirksame Dosis ≥55 Gy mit α/β = 10) und eine >70 %-Reduktion von CA19-9. Eine CRT im Voraus kann durch die Umwandlung von nichtresezierbaren Laesionen in resezierbare Tumoren bei ausgewaehlten Patienten guenstige Ergebnisse erzielen. Hoehere Strahlentherapiedosen und eine gemcitabinbasierte Chemotherapie ergab eine signifikante Reduktion von CA19-9 nach CRT; Patienten mit diesen Eigenschaften hatten eine groessere Chance auf kurative Resektion und ein verbessertes OS. (orig.)

 18. Development of a method for direct biological removal of ammonium to nitrogen in treatment of waste waters of the anaerobic sludge digestion - deammonification. Final report; Entwicklung eines Verfahrens zur direkten biologischen Umsetzung von Ammonium zu Stickstoff bei der Behandlung von Abwaessern der Anaerob-Klaerschlammfaulung - Deammonifikation. Abschlussbericht

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Rosenwinkel, K.H.; Seyfried, C.F.; Kunst, S.; Diekmann, H.; Hippen, A.; Helmer, C.; Scholten, E.

  2001-07-01

  initiation tests were run. Accompanying batch-tests and micro-biological analyses served mainly for the kinetic examination of the metabolisms, that is for the determination of the conversion performances and for the basic analysis of the relevant metabolism ways and the participating micro-organisms. (orig.) [German] Die Stickstoffelimination in kommunalen und industriellen Abwaessern spielt in der Abwasserreinigung weiterhin eine bedeutende Rolle, zumal mit der Abwasserverordnung (AbwV) von 1997 einige Veraenderungen bei den Anforderungen und Regelungen hinsichtlich der Schad- und Naehrstoffentfernung vorgenommen wurden. Da gerade die Stickstoffentfernung oftmals einen erheblichen Kostenfaktor bei der Abwasserreinigung darstellt, insbesondere wenn es um die (Mit-)Behandlung hoch stickstoffbelasteter Teilstroeme geht, ist man stetig auf der Suche nach wirtschaftlichen Behandlungskonzepten. Im Rahmen des Forschungsvorhabens wurde das Verfahren der Deammonifikation entwickelt, d.h. die Prozessfolge aus aerober Nitritation und anoxischer Ammoniumoxidation ('biologische Komproportionierung' von Ammonium und Nitrit zu molekularem Stickstoff), die komplett auf den Stoffwechselprozessen autotropher Mikroorganismen beruht, wodurch sich vor allem Einsparpotentiale hinsichtlich des Kohlenstoffbedarfes ergeben. Aufgrund des verkuerzten aeroben Oxidationsschrittes und bei Anwendung der Biofilmtechnologie lassen sich zudem Sauerstoffbedarf und Reaktionsvolumen reduzieren. Im Hinblick auf einen gezielten verfahrenstechnischen Einsatz der Deammonifikation waren im Rahmen der Forschungsarbeiten die prozessbestimmenden Einflussgroessen zu bestimmen und geeignete Verfahrenstechniken und Verfahrensfuehrungen naeher zu ueberpruefen. Hierzu wurden ausgehend von gross- und pilottechnischen Untersuchungen und Erkenntnissen unter Beruecksichtigung (mikro-)biologischer Zusammenhaenge die wesentlichen Randbedingungen zur Realisierung sowie das Betriebsverhalten der autotrophen

 19. Chromosome aberrations in human lymphocytes for investigation of individual radiosensitivity; Chromosomenaberrationen in peripheren Lymphozyten zur Untersuchung der individuellen Strahlenempfindlichkeit

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Zitzelsberger, H. [LMU Muenchen (Germany). Strahlenbiologisches Inst.; Bauchinger, M. [GSF - Forschungszentrum fuer Umwelt und Gesundheit Oberschleissheim (Germany). Inst. fuer Strahlenbiologie

  2000-07-01

  und Insertionen zuverlaessig erfassen. Aufgrund ihrer zeitlichen Persistenz bieten sie gute Voraussetzungen fuer eine retrospektive Dosisrekonstruktion von Strahlenexpositionen (biologische Dosimetrie). Ein Nachteil ist dabei, dass in der routinemaessigen Anwendung immer nur Teilgenom Analysen, meist in Verwendung von Dreierkombinationen bestimmter Chromosomen als DNA Sonden, vorgenommen werden koennen. Grundsaetzlich ist zwar aus diesen Teilgenom Daten eine Hochrechnung auf gesamtgenomische Aberrationsraten moeglich, dies setzt jedoch voraus, dass Doppelstrangbrueche, die zu Translokationen fuehren, zufaellig im Genom verteilt sind und dass es keine bevorzugte Wechselwirkung zwischen bestimmten Chromosomenpaaren gibt. Dies bedeutet, dass die Wahrscheinlichkeit der Beteiligung eines Chromosoms an einem solchen Strukturaustausch proportional zu seinem DNA Gehalt ist. Da experimentelle Daten jedoch zeigen, dass dies keineswegs immer der Fall ist, koennte dies ein Hinweis auf eine unterschiedliche Strahlensensibilitaet bestimmter Chromosomen sein. Translokationsanalysen bei verschiedenen gesunden Spendern nach in vitro Bestrahlung von Blutproben mit gleichen Dosen, ergaben offensichtliche interindividuelle Unterschiede der Strahlenempfindlichkeit. Aehnliche Befunde sind von Tumorpatienten nach strahlentherapeutischen Massnahmen bekannt. Konsequenzen aus diesen Beobachtungen koennten sich fuer die biologische Dosimetrie ergeben. Um eine zuverlaessige individuelle Dosisrekonstruktion lange zurueckliegender Strahlenexpositionen zu gewaehrleisten, ist es notwendig, Ausmass, Verteilung und Dosisabhaengigkeit dieser Variabilitaet an groesseren Personenkollektiven und Kalibrierdatensaetzen zu untersuchen. (orig.)

 20. Gebrauch von Komplementärmedizin bei Patienten mit metastasierendem Melanom unter Therapie mit Ipilimumab innerhalb einer klinischen Studie.

  Science.gov (United States)

  Huebner, Jutta; Mohr, Peter; Simon, Jan-Christoph; Fluck, Michael; Berking, Carola; Zimmer, Lisa; Loquai, Carmen

  2016-05-01

  In Deutschland wenden 40-90 % aller Krebspatienten Methoden der komplementären and alternativen Medizin (KAM) an. Bis dato gibt es kein Datenmaterial zum Einsatz der KAM bei Melanompatienten. Das Ziel unserer Studie war es, Daten über den Gebrauch, die Informationsquellen und Ziele von Patienten mit metastasierendem Melanom zu erfassen. Einhundertsechsundfünfzig Patienten aus 25 Studienzentren nahmen an der DecOG-MM-PAL Multibasket Studie teil. Die beteiligten Personen wurden auch gebeten, an einer Nebenstudie teilzunehmen, die ihren Gebrauch von KAM erfassen sollte. Dazu wurde während der Behandlung ein standardisierter Fragebogen zu genau festgelegten Zeitpunkten ausgeteilt. Insgesamt gingen 55 Fragebögen von 32 (21 %) Melanompatienten ein. Von diesen gaben 17 (53 %) ein Interesse an KAM an, und sieben (22 %) machten von KAM Gebrauch. Die Hauptinformationsquellen (31 %) waren Familienmitglieder und Freunde, gefolgt von Ärzten (19 %). Die Hauptgründe für die Anwendung von KAM waren die Stärkung des Immunsystems (41 %) und des Körpers (34 %). Nahrungsergänzungsmittel (Vitamine und Spurenelemente) wurden am häufigsten angewendet (28 %). Eine relativ hohe Anzahl an Patienten mit metastasierendem Melanom machte trotz Teilnahme an einer klinischen Studie von KAM Gebrauch. Wechselwirkungen könnten durch biologisch basierte KAM auftreten, und hier besonders bei immunmodulierenden KAM- Strategien. Um Risiken zu vermeiden, sollte die Kommunikation zwischen den Ärzten und den Patienten verbessert werden. © 2016 Deutsche Dermatologische Gesellschaft (DDG). Published by John Wiley & Sons Ltd.

 1. Risk reduction of diseases and plagues caused by energy efficiency measures; Risicobeperking van ziekten en plagen bij energiezuinige maatregelen

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Hofland-Zijlstra, J.; Messelink, G.; Van Slooten, M.; De Groot, E.; Stevens, L. [Plant Research International, Droevendaalsesteeg 1, 6708 PB Wageningen (Netherlands)

  2012-03-15

  An overview is given of the impact of climatic conditions, e.g. moisture deficit and CO2, on the plant defense system in the greenhouse. Higher CO2 dosages or increased moisture levels have a strong influence on the pest control. Partly, by direct effects on biological control agents and partly through effects on the plant quality. The outcome depends on the prey-predator system. The risk of diseases that are dependent on moisture for their development and weak plants increases. Even though the process of infection may initially be inhibited, in the plant the development goes faster. Tests with young tomato plants in climate chambers indicate that the development of white fly is enhanced on plants that grow at high relative humidity (90%). The expression of pathogen related enzymes seemed not only to be influenced by humidity, but especially through light quality [Dutch] Doel van het onderzoek was om in kaart te brengen wat de effecten zijn van veranderde klimaatfactoren (vochtdeficit en CO2) op de weerstand van de plant en het teeltsysteem. Hogere CO 2 -doseringen of vochtniveaus hebben een sterke invloed op de plaagbestrijding. Deels door directe effecten op biologische bestrijders en deels door effecten op de plantkwaliteit. Per systeem van prooi-belager kan het echter verschillend zijn of dit een bevorderende of remmende invloed is. Het risico op infectie door ziekten die afhankelijk zijn van vocht voor hun ontwikkeling en verzwakte cellen neemt toe. Ook al kan het proces van infectie in eerste instantie geremd worden, eenmaal in de plant gaat de ontwikkeling sneller. Testen met jonge tomatenplanten in klimaatkasten geven aan dat groeikrachtige planten die groeien bij hoge relatieve vochtigheid (90%) de ontwikkeling van kaswittevlieg bevorderen. De expressie van weerstandseiwitten lijken niet alleen beinvloed te worden door luchtvochtigheid, maar vooral door lichtkwaliteit in het gebied van rood licht. Dit biedt interessante aanknopingspunten voor verder

 2. Description and Codification of Miscanthus × giganteus Growth Stages for Phenological Assessment

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mauricio D. Tejera

  2017-10-01

  Full Text Available Triploid Miscanthus × giganteus (Greef et Deu. ex Hodkinson et Renvoize is a sterile, perennial grass used for biomass production in temperate environments. While M. × giganteus has been intensively researched, a scale standardizing description of M. × giganteus morphological stages has not been developed. Here we provide such a scale by adapting the widely-used Biologische Bundesanstalt, Bundessortenamt, CHemische Industrie (BBCH scale and its corresponding numerical code to describe stages of morphological development in M. × giganteus using observations of the “Freedom” and “Illinois” clone in Iowa, USA. Descriptive keys with images are also presented. Because M. × giganteus plants overlap in the field, the scale was first applied to individual stems and then scaled up to assess plants or communities. Of the 10 principal growth stages in the BBCH system, eight were observed in M. × giganteus. Each principal stage was subdivided into secondary stages to enable a detailed description of developmental progression. While M. × giganteus does not have seed development stages, descriptions of those stages are provided to extend the scale to other Miscanthus genotypes. We present methods to use morphological development data to assess phenology by calculating the onset, duration, and abundance of each developmental stage. This scale has potential to harmonize previously described study-specific scales and standardize results across studies. Use of the precise staging presented here should more tightly constrain estimates of developmental parameters in crop models and increase the efficacy of timing-sensitive crop management practices like pest control and harvest.

 3. Titanisierung von Implantatoberflächen

  Science.gov (United States)

  Zimmermann, Hanngörg; Heinlein, Markus; Guldner, Norbert W.

  Titan gilt seit Jahrzehnten als einer der wichtigsten Implantatwerkstoffe in der Medizin. Neben den guten mechanischen Eigenschaften (Leichtigkeit, hohe Festigkeit etc.), besitzen Titanimplantate vor allem eine hervorragende Körperverträglichkeit, so dass die Implantate optimal in den humanen Organismus integriert werden [1]. Ist jedoch aufgrund der Anforderungen an das Implantat eine hohe Flexibilität und/ oder Elastizität gefragt, so scheidet der Werkstoff Titan aufgrund seiner spröden und unflexiblen Materialeigenschaften aus. Die Folge ist der Einsatz von Implantatmaterialien, sowohl künstlichen als auch biologischen Ursprungs, welche nicht selten eine unzureichende Biokompatibilität aufweisen und somit zu Fremdköper- und immunologischen Reaktionen und Einkapselung des Implantates führen können. Die Erhöhung der Körperverträglichkeit, eine Adaption an das biologische Umfeld und eine hohe Biokompatibilität sind demzufolge die wichtigsten Eigenschaften bei der bedarfsgerechten Herstellung von Implantaten und Implantatoberflächen. Zur Gestaltung von innovativen, biokompatiblen Oberflächen stehen unterschiedliche technische Lösungsansätze zur Verfügung. Zum einen besteht die Möglichkeit, geeignete Oberflächeneigenschaften aus dem Grundmaterial selbst zu optimieren. Dies geschieht unter anderem durch Modifikation der Werkstoffoberflächen in Form von Texturierungen und Oberflächenrauhigkeiten. Zum anderen können die Oberflächeneigenschaften unabhängig von denen des Trägermaterials gestaltet werden. Durch Funktionalisierung der Oberflächen mit geeigneten Beschichtungen oder der Zugabe von Medikamenten (Drug Eluting) werden die Kunststoffimplantate dahingehend verändert, dass eine Steigerung der Körperakzeptanz erreicht wird. Die Titanbeschichtung von Implantatoberflächen kombiniert die positiven Materialeigenschaften von Titan und Polymer.

 4. Evaluation of the water hazard potential of solid wastes. Pt. 1. Experimental results; Untersuchung von Abfaellen mit biologischen Testverfahren zur Bewertung der Wassergefaehrdung. T. 1. Experimentelle Ergebnisse

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Brackemann, H.; Hahn, J.; Vogel, U. [Umweltbundesamt, Berlin (Germany); Hagendorf, U. [Umweltbundesamt, Langen (Germany)

  2000-07-01

  Wastes from three different types of waste treatment facilities (slag from a municipal waste incineration plant, slag granules from a pilot plant combining carbonization and incineration, mechanical and biological treated wastes) were examined to determine their hazard potential to different waters sites. The process temperature is seen to be the main difference between the three treatment processes. The wastes were extracted with water according to the German standard DIN 38414 S 4 and additionally at a constant pH value of 4. The leachates were investigated in a battery of aquatic bioassays and characterised physically and chemically. Every leachate revealed in a toxic effect at least in one test. The toxicity of the leachates prepared at a pH of 4 was significantly higher than the toxicity of the leachates prepared by extraction with water without pH adjustment. The leachates of the slag granules showed the lowest toxicity. On the basis of these experimental results, a scheme to derive Water Hazard Classes of wastes, which is presented in part II of this publication, was developed. (orig.) [German] Zur Bestimmung der wassergefaehrdenden Eigenschaften wurden die Eluate von Abfaellen/Rueckstaenden aus drei verschiedenen Abfallbehandlungsanlagen untersucht (Schlacke aus einer Abfallverbrennungsanlage (Rostfeuerung), Schmelzgranulat aus einer Versuchsanlage mit kombinierter Verschwelung und Hochtemperaturverbrennung sowie biologisch-mechanisch behandelter Abfall). Ein wesentlicher Unterschied dieser drei Verfahren liegt in der Behandlungstemperatur. Die Rueckstaende wurden nach DIN 38414, Teil 4 sowie bei einem konstant eingestellten pH-Wert von 4 eluiert. Die Eluate wurden mit verschiedenen aquatischen Biotests untersucht sowie physikalisch-chemisch charakterisiert. Dabei zeigte sich, dass jedes untersuchte Eluat in mindestens einem Test eine toxische Wirkung aufwies; die Toxizitaet der bei saurem pH-Wert durchgefuehrten Elutionen war deutlich erhoeht. Die Eluate

 5. Mining lakes in Germany; Tagebauseen in Deutschland. Gegenwaertiger Kenntnisstand ueber wasserwirtschaftliche Belange von Braunkohlentagebaurestloechern - ein Ueberblick

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Nixdorf, B.; Hemm, M.; Schlundt, A.; Kapfer, M.; Krumbeck, H. [Brandenburgische Technische Univ., Cottbus (Germany). Lehrstuhl Gewaesserschutz]|[UFZ - Umweltforschungszentrum Leipzig-Halle GmbH, Magdeburg (Germany)

  2001-06-01

  More than 500 mining lakes of different age and maturity have formed in the lignite mining areas in Germany during the last hundred years. Compared to natural lakes mining lakes have a complex and diverse morphometry. They will be among the largest and deepest lakes in Germany (Hambacher See, Goitsche, Garzweiler II, Geiseltal) and have good chance of avoiding eutrophication. About 100 mining lakes will be greater than 50 ha. 230 lakes are documented in this report concerning morphometry, flooding and mixis regime, hydrochemistry, limnology, colonization, use and development of water quality. They are among the largest (Hambacher See, Goitsche, Garzweiler II, Geiseltal) and most acidic lakes in Germany. The extremely high acidity is from both iron and hydrogen ions due to pyrit oxidation. It influences trophic situation and food webs in mining lakes and reduces a diverse use of these lakes. (orig.) [German] Die Seelandschaft Deutschlands wird durch den Braunkohlenbergbau um ueber 500 Seen reicher. Technologiebedingt herrscht dabei eine grosse morphologische Vielfalt innerhalb der Tagebauseen vor, welche die groessten und tiefsten Seen Deutschlands hervorbringen wird (Hambacher See, Goitsche, Garzweiler II, Geiseltal), aber auch zahlreiche kleine, meist flachere Gewaesser miteinschliesst. Etwa 100 Taugebauseen sind groesser als 50 ha. Kleinere Tagebauseen wie z.B. die der Ville in Nordrhein-Westfalen wurden ebenfalls ausfuehrlich dokumentiert. In dieser Dokumentation wurden ueber 490 Seen erfasst, 230 davon wurden in der Dokumentation nach folgenden Kriterien beschrieben: Entstehung, Flutungsregime, Morphometrie und Mixis, Chemismus und Gewaesserentwicklung, Besiedlung und Nutzung. Dem Problem der Versauerung durch die Verwitterung sulfidischer Mineralien (Pyrit, Markasit) wurde besondere Aufmerksamkeit gewidmet, weil sich biologische Komponenten und Gewaesserzustaende (Trophie, Nahrungsketten) abweichend zu den normalen Hartwasserseen Deutschlands verhalten und

 6. Multiparametric MRI of the prostate. Important radiological findings for urologists; Multiparametrische MRT der Prostata. Wichtige radiologische Befunde fuer den Urologen

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Schlemmer, Heinz-Peter [Deutsches Krebsforschungszentrum (DKFZ), Heidelberg (Germany)

  2017-08-15

  High prevalence of prostate cancer with multifocality and biological heterogeneity. Insufficient conventional urological diagnostics. Discrimination between significant and insignificant cancer needed. Digital rectal examination, prostate-specific antigen (PSA) serum level, systematic transrectal ultrasound (TRUS)-guided prostate biopsy. Multiparametric magnetic resonance imaging (mpMRI) including T2-weighted (T2w), diffusion-weighted and dynamic contrast-enhanced MRI according to the prostate imaging reporting and data system (PIRADS), MR-targeted biopsy, most frequently MR/TRUS image fusion biopsy. Prostate cancer is characterized by low signal intensity on T2w MRI, restricted water diffusion and pronounced and early uptake of contrast enhancement. Sensitivity and specificity according to the current literature are ca. 80% and 90%, respectively. In cases of suspected prostate cancer, most accurate are mpMRI according to PIRADS and in cases of positive findings, MRI-targeted biopsy, most frequently as MRI/TRUS image fusion biopsy. (orig.) [German] Hohe Praevalenz des Prostatakarzinoms mit Multifokalitaet und biologischer Heterogenitaet. Unzureichende konventionelle urologische Diagnostik. Unterscheidung klinisch signifikanter von klinisch nicht signifikanten Karzinomen erforderlich. Digitale rektale Untersuchung, Serum-PSA (prostataspezifisches Antigen), transrektale Sonographie (TRUS), systematische transrektale TRUS-Biopsie. Multiparametrische Magnetresonanztomographie (mpMRT) mit T2w- und diffusionsgewichteten sowie dynamischen kontrastmittelverstaerkten T1w-Sequenzen, dem Standard nach dem Prostate Imaging Reporting and Data System (PIRADS) entsprechend. MR-unterstuetzte Biopsie, meist MR-/TRUS-Fusionsbiopsie. Prostatakarzinome sind typischerweise T2-hypointens mit eingeschraenkter Diffusion und zeigen eine rasche Kontrastmittelanflutung. Nach der Literatur betragen Sensitivitaet und Spezifitaet der mpMRT ca. 80 bzw. 90 %. Fuer die Abklaerung bei Verdacht auf

 7. Advanced waste water treatment in small sewage plants with less than 50 PE; Weitergehende Abwasserreinigung in biologischen Kleinklaeranlagen mit einem Anschluss < 50 EW

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Peukert, V.

  1999-12-31

  In the course of a research and development project EvU {sup trademark} plc. has developed and tested a small sewage plant with biological phosphorus and nitrogen removal. This advanced treatment was carry out by the utilization of the activated sludge system combined with an aerob and respectively anoxic/anaerob moving bed biofilm system. Microorganisms with special metabolic efficiencies concentrate in a biofilm and settle down on cylindrical carriers. These carriers forms in dependence on the intensity of air introduction an ideally mixed turbulent or fluidized bed (aerob) and in areas without aeration an anoxic/anaerobic fluidized bed. By means of a special retention system the carrier material remains in the corresponding process stage without clogging. Using the technology mentioned above the purification efficiency concerning organic waste load and nitrogen does in no way lack behind that of modern large-sized sewage treatment plants. Phosphorus was eliminated 74% on average. The sludge production (excess sludge) could be decreased considerably. Investment and running cost as well as technological expenditures are comparable with sewage plants without advanced treatment. (orig.) [German] Im Rahmen des F/E-Vorhabens wurde eine Kleinklaeranlage mit biologischer Phosphor- und Stickstoffelimination entwickelt und getestet. Die weitergehende Abwasserreinigung wurde durch verfahrenstechnische Kopplung von Belebtschlammbiologie mit aerober und anoxisch-anaerober Biofilmbiologie erreicht. Dabei wurde ein Teil der Organismen in Form eines Biofilms auf frei beweglichen, zylindrischen Hohlkoerpern mit grosser Oberflaeche angesiedelt. Fuer die Rueckhaltung der Koerper im Wirbelbett wurde eine verstopfungsfreie Einrichtung entwickelt. Mit der Kleinklaeranlage wurden bei organischen Stoffen und Stickstoff unter paxisnahen Bedingungen die Mindestanforderungen von Grossklaeranlagen eingehalten. Phosphor wurde auf biologischem Wege im Mittel 74% eliminiert. Es wurde ein

 8. Diversity of sulfate-reducing bacteria in a plant using deep geothermal energy

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Alawi, Mashal; Lerm, Stephanie; Wuerdemann, Hilke [Helmholtz-Zentrum Potsdam, GFZ Deutsches GeoForschungsZentrum, Internationales Geothermiezentrum, Potsdam (Germany); Vetter, Alexandra [Helmholtz-Zentrum Potsdam, GFZ Deutsches GeoForschungsZentrum, Organische Geochemie, Potsdam (Germany); Wolfgramm, Markus [Geothermie Neubrandenburg GmbH (GTN), Neubrandenburg (Germany); Seibt, Andrea [BWG Geochemische Beratung GbR, Neubrandenburg (Germany)

  2011-06-15

  Fluidproben konnten Mikroorganismen nachgewiesen werden. Die Zuordnung der Organismen zu stoffwechselphysiologischen Gruppen lieferte Hinweise auf verschiedene biogeochemische Prozesse. Die Untersuchungen zeigen eine beachtliche Diversitaet von SRB auf. Diese sind fuer ihre Rolle bei biologisch induzierten Korrosions- und Faellungsprozessen bekannt. (orig.)

 9. Novel, energy-optimized membrane design for biological waste water treatment systems; Ein neuentwickeltes Niedrig-Energie-Membransystem fuer Membran-Biologien

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Luebbecke, S. [Preussag Wassertechnik GmbH, Bremen (Germany)

  1999-07-01

  In industrial waste water treatment, circular movement of waste water, scarcity of space for erecting waste water treatment plants, and economy are factors of eminent importance, calling for innovative, efficient process techniques. Up to now, separation of activated sludge from cleaned waste water has been done almost exclusively by means of sedimentation. But because of the slight difference in density between water and biomass, large final sedimentation tanks are indispensable, and attainable biomass concentrations in an activated sludge tank (or bioreactor) are low (3-4g/l). Given that cleaning performance is directly proportional to biomass concentration, achieving higher biomass concentrations spells substantially enhanced efficiency per unit of space of biological systems, thus saving reaction volume. For this task, membrane techniques are suitable, which, contrary to sedimentation, permit random-selection, operationally stable retention and concentration of biomass with a definitely smaller space requirement. (orig.) [German] Bei der industriellen Abwasserbehandlung stehen die Kreislauffuehrung des Abwassers, beengte Platzverhaeltnisse fuer die Errichtung von Abwasserbehandlungsanlagen und die Wirtschaftlichkeit im Vordergrund, so dass dort innovative, effiziente Verfahrenstechniken gefragt sind. Zur Abtrennung des Belebtschlammes vom gereinigten Abwasser wird bisher fast ausschliesslich die Sedimentation eingesetzt. Der geringe Dichteunterschied zwischen Wasser und Biomasse macht jedoch grosse Nachklaerbecken notwendig und die erreichbaren Biomassekonzentrationen im Belebungsbecken (bzw. Bioreaktor) sind gering (3-4 g/l). Da die Reinigungsleistung der Biomassekonzentration direkt proportional ist, kann mit der Einstellung hoeherer Biomassekonzentrationen die Raumumsatzleistung biologischer Systeme erheblich gesteigert und somit Reaktionsvolumen eingespart werden. Fuer diese Aufgabe koennen Membranverfahren eingesetzt werden, die im Gegensatz zur

 10. Industrial residues as an external carbon source in denitrification; Industrielle Reststoffe als externe Kohlenstoffquelle fuer die Denitrifikation

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Schories, G. [TECON GmbH, Clausthal-Zellerfeld (Germany); Geissen, S.U.; Vogelpohl, A. [Technische Univ. Clausthal, Clausthal-Zellerfeld (Germany). Inst. fuer Thermische Verfahrenstechnik

  1999-07-01

  Biological waste water treatment requires biologically readily degradable carbon in order to permit elimination of as much nitrogen as possible. Often now this type of carbon is no longer present in waste water in an appropriate quantity, so that external carbon must be added. Apart from industrially fabricated substrates, the use of industrial residues and waste products as well as of partial waste water streams with a high organic pollutant load is lately being considered for cost reasons. But this is not altogether harmless. Those partial streams may contain substances that inhibit denitrification, impose an additional burden on subsequent cleaning stages or may even pass them unmodified, so that they are emitted into the environment and pose an ecological hazard potential. Hence, industrial residual products need to be specifically selected for use as an external carbon source in denitrification. A suitable strategy is described and demonstrated by means of different examples. (orig.) [German] In der biologischen Abwasserbehandlung ist fuer eine weitestgehende Stickstoffelimination oftmals biologisch gut abbaubarer Kohlenstoff im Abwasser nicht (mehr) in ausreichendem Masse vorhanden. Dann ist die Zugabe einer sog. externen Kohlenstoffquelle erforderlich. Neben industriell hergestellten Substraten wird in letzter Zeit aus Kostengruenden vielfach der Einsatz industrieller Rest- und Abfallstoffe sowie organisch hochbelasteter Abwasserteilstroeme erwogen. Dies ist jedoch nicht unproblematisch, da in diesen Stoffstroemen auch Substanzen enthalten sein koennen, die die Denitrifikation hemmen, nachfolgende Reinigungsstufen zusaetzlich belasten oder diese sogar unveraendert passsieren, dadurch in die Umwelt emittiert werden und damit moeglicherweise aus oekologischer Sicht ein Gefahrenpotential darstellen koennen. Es muss also eine besondere Auswahl der Pruefung industrieller Reststoffe im Hinblick auf den Einsatz als externe Kohlenstoffquelle in der Denitrifikation

 11. Magnetic resonance tomography-guided interventional procedure for diagnosis of prostate cancer; MRT-gezielte interventionelle Verfahren zur Abklaerung des Prostatakarzinoms

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Schernthaner, M.; Helbich, T.H.; Fueger, B.J.; Memarsadeghi, M.; Stiglbauer, A.; Linhart, H.G.; Doan, A.; Pinker, K.; Brader, P. [Medizinische Universitaet Wien, Univ.-Klinik fuer Radiodiagnostik, Division fuer Molekulare und Gender-Bildgebung, Wien (Austria); Margreiter, M. [Medizinische Universitaet Wien, Univ.-Klinik fuer Urologie, Wien (Austria)

  2011-11-15

  In recent years magnetic resonance imaging (MRI) has been increasingly established in the diagnosis of prostate cancer in addition to transrectal ultrasonography (TRUS). The use of T2-weighted imaging allows an exact delineation of the zonal anatomy of the prostate and its surrounding structures. Other MR imaging tools, such as dynamic contrast-enhanced T1-weighted imaging or diffusion-weighted imaging allow an inference of the biochemical characteristics (multiparametric MRI). Prostate cancer, which could only be diagnosed using MR imaging or lesions suspected as being prostate cancer, which are localized in the anterior aspect of the prostate and were missed with repetitive TRUS biopsy, need to undergo MR guided biopsy. Recent studies have shown a good correlation between MR imaging and histopathology of specimens collected by MR-guided biopsy. Improved lesion targeting is therefore possible with MR-guided biopsy. So far data suggest that MR-guided biopsy of the prostate is a promising alternative diagnostic tool to TRUS-guided biopsy. (orig.) [German] Neben dem transrektalen Ultraschall (TRUS) hat sich in den letzten Jahren die MRT als nichtinvasive Methode zur Bildgebung von Prostatatumoren etabliert. Mittels T2-gewichteter Sequenzen ist eine exakte anatomische Darstellung der Prostata und ihrer umliegenden Strukturen moeglich. Andere MRT-Techniken ermoeglichen Rueckschluesse auf das biologische Verhalten des Tumors: dynamische kontrastmittelverstaerkte T1-gewichtete Sequenzen zur Darstellung der Angiogenese, diffusionsgewichtete Aufnahmen zur Beurteilung der Zelldichte und die Spektroskopie zur Bestimmung von Gewebemetaboliten wie Cholin und Kreatin (multiparametrische Bildgebung). Prostatatumoren, die nur mittels MRT nachweisbar sind oder verdaechtige Tumoren, die hauptsaechlich anterior in der Prostata lokalisiert sind und in wiederholten TRUS-gezielten Biopsien verfehlt wurden, benoetigen eine MRT-gezielte Biopsie zur Diagnosesicherung. Die bisherigen

 12. Investigations on neurotoxicity of chemical substances at the workplace. VII. Longitudinal study with determination of nerve conduction velocities in persons occupationally exposed to styrene

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Triebig, G.; Schaller, K.H.; Valentin, H.

  1985-01-01

  The aim of this longitudinal study was to investigate whether long-term exposure to styrene is associated with functional disorders of the peripheral nervous system. Eleven workers (age: 24 to 54 years) of a polyester resin boat industry were studied neurophysiologically and biochemically in 1980 and 1983. The duration of styrene-exposure varied from 3 to 7 years, with a median of 4 years. The control group was comprised of 11 non-styrene-exposed workers of similar age. Air Monitoring with passive samplers was performed on different days for each person. The mean styrene concentrations were 114, 97 and 92 ppm respectively and therefore in the magnitude of the current MAK-value of 100 ppm in the Federal Republic of Germany (FRG). For Biological Monitoring styrene in blood (S-B) and mandelic acid (MA) as well as phenylglyoxylic-acid (PGA) in urine were determined in post-shift samples. The median values for MA at four different sampling times were 816, 1660, 1101 and 1224 mg/g creatinine and for PGA 200, 273, 342 and 336 mg/g creatinine respectively. These levels were below the current Biologischer Arbeitsstoff Toleranzwert (BAT-Wert) for MA (2000 mg/l) and MA + PGA (2500 mg/l). The S-B concentrations ranged from 0.05 mg/l to 3.26 mg/l, with mean values of 0.92 and 0.70 mg/l. The nerve conduction velocities (NCV) of motor and sensory nerve fibers (N. ulnaris and/or N. medianus) showed no significant differences between styrene-exposed workers and age-matched control persons. There were no hints of dose-effect-relationships by correlation analyses. Furthermore the follow-up determination revealed no significant changes regarding NCV.

 13. Focal lesions in whole-body MRI in multiple myeloma. Quantification of tumor mass and correlation with disease-related parameters and prognosis; Fokale Laesionen in der Ganzkoerper-MRT beim multiplen Myelom. Quantifizierung der Tumorlast und Korrelation mit krankheitstypischen Parametern und Prognose

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Brandelik, S.C.; Kauczor, H.U. [Universitaetsklinikum Heidelberg, Diagnostische und Interventionelle Radiologie, Heidelberg (Germany); Krzykalla, J.; Hielscher, T. [Deutsches Krebsforschungszentrum (dkfz), Biostatistik, Heidelberg (Germany); Hillengass, J. [Universitaetsklinikum Heidelberg, Haematologie und Onkologie, Heidelberg (Germany); Kloth, J.K. [Radiologie Loebau, Loebau (Germany); Weber, M.A. [Universitaetsklinikum Heidelberg, Diagnostische und Interventionelle Radiologie, Heidelberg (Germany); Universitaetsmedizin Rostock, Diagnostische und Interventionelle Radiologie, Rostock (Germany)

  2018-01-15

  fokalem Befallsmuster wurden retrospektiv ausgewertet. 700 fokale Laesionen (im Folgenden Laesionen genannt) wurden in kugelig und nicht-kugelig eingeteilt, manuell segmentiert und der laengste Durchmesser (LD) bestimmt. Gesamtanzahl und -volumen der Laesionen wurden mit klinischen Parametern und Prognose sowie der LD mit dem segmentierten Volumen (SV) der Laesionen korreliert. SV und per Kugelformel anhand dem LD berechnetes Volumen (BV) wurden auf Uebereinstimmung analysiert. Es zeigten sich keine signifikanten Korrelationen von Gesamtanzahl/-volumen der Laesionen mit den ueberwiegend normwertigen Parametern oder der Prognose. 10 % der Laesionen waren kugelig. SV und LD korrelierten signifikant fuer die einzelnen Laesionen und auf Patientenebene. Das SV war bei Laesionen <6 cm{sup 3} systematisch groesser, bei Laesionen ≥6 cm{sup 3} kleiner als das BV. Zu 95 % zeigten kleine Laesionen Abweichungen des BV von +0,9 bis -4,6 cm{sup 3} und grosse Laesionen von +160 bis -111 cm{sup 3} gegenueber dem SV (BV-SV). Bei ueberwiegend nicht-kugeligen Laesionen wird die Tumorlast bei fokalem Befallsmuster akkurater durch die Volumetrie als durch die Bestimmung des LD quantifiziert. Die Patientenkohorte ist mit ueberwiegend normwertigen klinischen Parametern in Richtung Stadium I des ''International Staging System'' verteilt und teilweise vorbehandelt, was die Interpretation fehlender Korrelationen erschwert. Auch sind eine unterschiedliche Aktivitaet der Laesionen und ein MR-morphologisch nicht fassbarer diffuser Befall zu ueberlegen. (orig.)

 14. Secondary radiation dose during high-energy total body irradiation

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Janiszewska, M.; Raczkowski, M. [Lower Silesian Oncology Center, Medical Physics Department, Wroclaw (Poland); Polaczek-Grelik, K. [University of Silesia, Medical Physics Department, Katowice (Poland); Szafron, B.; Konefal, A.; Zipper, W. [University of Silesia, Department of Nuclear Physics and Its Applications, Katowice (Poland)

  2014-05-15

  Kernreaktionen statt, die Sekundaerstrahlung erzeugen. Die sich daraus ergebende Aktivitaet haengt von der Halbwertzeit der erzeugten Radionuklide ab, sekundaere Neutronenstrahlung tritt dagegen nur waehrend des Behandlungsprozesses auf. Bei Ganzkoerperbestrahlung mit einem 18-MeV-Strahl (Clinac 2100) wurde der laterale und der anterior-posteriore bzw. posterior-anteriore Anteil waehrend der Abgabe einer therapeutischen Dosis von 2 Gy pro Strahlenbehandlung untersucht. Neutronen- und Photonenflussdichten wurde mit Neutronenaktivierungsanalyse und Halbleiterspektrometrie bestimmt. Die Sekundaerdosis wurde mithilfe von Fluss-Dosis-Umrechnungsfaktoren geschaetzt. Der groesste Anteil der Sekundaerdosis haengt vom Fluss schneller Neutronen ab. Die Hauptquelle der γ-Strahlung sind {sup 56}Mn im Edelstahl und {sup 187}W des Fokussierungssystems sowie Positronenemitter, die ueber (n,γ)- bzw. (γ,n)-Prozesse aktiviert wurden. Zusaetzlich zur therapeutischen Gesamtdosis von 12 Gy wird der Patient einer Dosis von bis zu 57,43 mSv ausgesetzt, davon 4,36 mSv aus aktivierten Radionukliden. Die Neutronendosis haengt hauptsaechlich von der Anzahl der abgegebenen Monitoreinheiten ab. Allerdings wird sie durch den grossen Abstand zwischen Quelle und Oberflaeche sowie die Verwendung von Plexiglasplatten zur Abdeckung des Patienten moderiert. Die Sekundaerstrahlung setzt den ganzen Koerper einer Dosis aus. Dies muss v. a. dann beruecksichtigt werden, wenn eine Strahlenbehandlung nicht den ganzen Koerper auf einmal betrifft. (orig.)

 15. Power plant investment cycles in liberalised markets. A model of the German electricity generation market; Zyklen bei Kraftwerksinvestitionen in liberalisierten Maerkten. Ein Modell des deutschen Stromerzeugungsmarktes

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Gaidosch, Lars

  2008-07-01

  Kraftwerksinvestitionen in der Vergangenheit stattgefunden und wie sich diese durch Wettbewerb und Liberalisierung gewandelt haben, danach werden verschiedene theoretische Ansaetze und Modelle zur Erklaerung von Investitionszyklen analysiert. Den Hauptteil der Arbeit bildet ein fuer den deutschen Stromerzeugungsmarkt entwickeltes Simulationsmodell, welches mit der Software 'System Dynamics' aufgestellt wurde. Mit dem Modell koennen die Entwicklungen von Kraftwerkskapazitaeten in Deutschland vom Jahr 2004 bis zum Jahr 2034 analysiert werden. Darueber hinaus kann das Modell zur Entscheidungsunterstuetzung bei Kraftwerksinvestitionen oder zur Analyse wirtschaftspolitischer Massnahmen verwendet werden. Entscheidende Charakteristika des Modells sind die Beruecksichtigung von Verzoegerungen bei der Angebotsbereitstellung an Kraftwerkskapazitaeten, die Modellierung von Rueckkopplungsschleifen sowie die Annahme einer begrenzten Rationalitaet der Investoren. Diese treffen ihre Investitionsentscheidungen auf Basis unvollstaendiger Informationen. Insgesamt koennen durch diese Charakteristika Ungleichgewichte an Kraftwerken in Form von Unter- und Ueberkapazitaeten auftreten koennen. Als ein wesentliches Modellergebnis zeigt sich, dass fuer den deutschen Stromerzeugungsmarkt zukuenftig ebenso wie in anderen kapitalintensiven Branchen Investitionszyklen mit starken Preisschwankungen zu erwarten sind. Die gegenwaertige Gestaltung des deutschen Grosshandelsmarktes fuer Strom verhindert nicht das Auftreten von Investitionszyklen bei Kraftwerken. Investitionszyklen kann entgegengewirkt werden, wenn der Zeithorizont des liquiden Terminmarktes durch eine verstaerkte Aktivitaet der Handelsunternehmen deutlich ausgeweitet wird. (orig.)

 16. Functional magnetic resonance imaging in neuroradiology; Funktionelle Magnetresonanztomographie in der Neuroradiologie

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Essig, M.; Schoenberg, S.O.; Schlemmer, H.P.; Metzner, R.; Kaick, G. van [Deutsches Krebsforschungszentrum, Heidelberg (Germany). Forschungsschwerpunkt Radiologische Diagnostik und Therapie

  2000-10-01

  Bildgebungssequenzen, optimierter Kontrastmittelapplikationen und spezieller Nachverarbeitungsmethoden wurde es moeglich, physiologische und pathophysiologische Prozesse mittels der Magnetresonanztomographie (MRT) zu beobachten. Mit T1- und T2*-gewichteten kontrastmittelunterstuetzten Bildgebungssequenzen koennen Informationen ueber die Gewebeperfusion, Mikrozirkulation und die Permeabilitaet der Blut-Hirn-Schranke unter Anwendung spezieller, z.T. aus der Nuklearmedizin stammender Modelle erfasst werden. Die Eigendiffusion von Wassermolekuelen im Gewebe ist mit diffusiongewichteter MRT, die Markrovaskulatur, zeitlich aufgeloest, mit MR-angiographischen Techniken darstellbar. Auch eine neuronale Aktivitaet einfacher oder komplexer Natur kann mit funktionellen MR-Techniken visualisiert werden. Mit MR-spektroskopischen Untersuchungen koennen metabolische Verteilungen in normalem und pathologischem Gewebe mehrdimensional erfasst und Stoffwechselvorgaenge im Verlauf beobachtet werden. Vorteile der MRT ist die geringe Invasivitaet, die Moeglichkeit einer dreidimensionalen Darstellung der Daten und eine beliebige Wiederholbarkeit der Untersuchung bei fehlender Strahlenbelastung. Die bereits klinisch einsetzbaren funktionellen Methoden werden beschrieben und ihr Einsatz in der Neuroradiologie auch in Bezug auf die Wertigkeit im Vergleich zu nuklearmedizinischen Methoden diskutiert. Perfusions- und Diffusions-MRT liefern wichtige Zusatzinformationen im akuten und chronischen Stadium der zerebralen Ischaemie und werden bereits routinemaessig bei akutem Schlaganfall eingesetzt. Dynamische MR-Angiographien erlauben eine haemodynamische Einstufung von Gefaessmissbildungen. In der Tumordiagnostik liefern die funktionellen MR-Techniken wichtige Zusatzinformationen fuer die Therapiefindung, Therapieplanung und das Therapiemonitoring. Die Untersuchung psychiatrischen Erkrankungen wurden durch die funktionelle MRT revolutioniert, obwohl der klinische Einsatz noch limitiert ist. Erste Untersuchungen

 17. Analysis of conservativity analysis for clearance levels. Final report; Konservativitaetsanalysen bei Freigabegrenzwerten. Schlussbericht

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Deckert, A; Thierfeldt, S

  1997-07-01

  , raising the clearance levels would not lead to an increase of the material quantities because other nuclides of the respective nuclide vectors are limiting. In conclusion, the effort to alter the clearance levels of the 1995 SSK recommendation for conventional disposal does not seem worthwhile. (orig.) [Deutsch] Bei der Herleitung von Freigabewerten fuer Reststoffe/Abfaelle werden grundsaetzlich radiologisch notwendige Konservativitaeten einbezogen. Diese koennen fuer verschiedene Saetze von Freigabewerten allerdings stark differieren, was zu Inkompatibilitaeten zwischen Freigabepfaden fuehrt. Ziel ist daher der Vergleich der Konservativitaetsniveaus verschiedener Wertesaetze, wozu Konservativitaeten fuer Freigabewerte fuer Abfaelle zur Deponierung und fuer metallische Reststoffe analysiert werden. Es wurden Methoden erarbeitet, um den Grad an Konservativitaet quantitativ zu erfassen. Die Situation bei der Freigabe zur konventionellen Deponierung wurde analysiert, indem die aktuelle und zukuenftige Situation des Abfallaufkommens hinsichtlich Massen, Nuklidvektoren, geographischer Verteilung und Deponierung probabilistisch modelliert und die resultierende Dosisverteilung berechnet wurden. Als Freigabekriterium wurden die Grenzwerte fuer die Freigabe zur konventionellen Deponierung gemaess des SSK-Empfehlungsentwurfs von 1995 angesetzt. Auf der Basis realistischer Szenarien fuer die Exposition des Deponiepersonals und bei Zugrundelegung der Grenzwerte des SSK-Empfehlungsentwurfs wurde eine Dosisverteilung ermittelt, die zeigt, dass der Bereich des radiologischen Schutzziels im Bereich von 10 {mu}Sv/a nicht verlassen wird, auch wenn groessere Massen als 100 Mg/a freigegebenen Materials deponiert werden. Eine Beschraenkung der jaehrlich freigegebenen Masse oder Aktivitaet ist daher nicht erforderlich. Die Freigabewerte, die durch die Belastungspfade externe Bestrahlung und Inhalation bei Deponierpersonal bestimmt werden, weisen ein aehnliches Mass an Konservativitaet auf wie

 18. Clinical relevance of F-18 FDG PET for imaging of neuroendocrine tumors; Wertigkeit der F-18-FDG-PET bei neuroendokrinen Tumoren

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Adams, S. [Klinikum der Ruhr-Univ. Bochum - Marienhospital, Herne (Germany). Klinik fuer Radiologie und Nuklearmedizin; Baum, R.P. [Zentralklinik Bad Berka (Germany). Klinik fuer Nuklearmedizin/PET-Zentrum; Hoer, G. [Frankfurt Univ., Frankfurt am Main (Germany). Klinik fuer Nuklearmedizin

  2001-04-01

  Hormone, z.B. fuer Somatostatin, erfolgt zum ueberwiegenden Teil ueber membranstaendige Rezeptoren. Somatostatinrezeptoren werden nicht nur auf Normalgewebe, sondern auch von verschiedenen Tumoren (z.B. gastroenteropankreatische Tumoren, medullaere Schilddruesenkarzinome) exprimiert. Der Nachweis dieser Tumoren und ihrer Metastasen gelingt sensitiv mit dem Somatostatinanalogon [{sup 111}In-DTPA-D-Phe{sup 1}]-Pentetreotide. Einen wichtigen prognostischen Faktor stellt das Ki-67 Antigen (Proliferationsmarker) dar, welches von proliferierenden Zellen aber nicht von 'ruhenden' Zellen (G0-Phase) exprimiert wird. Der Nachweis einer hohen Proliferationsrate ist mit einer Progression der Erkrankung sowie einer schlechten Prognose assoziiert. Eine hohe tumorale FDG-Aufnahme ist Ausdruck der gesteigerten metabolischen Aktivitaet von vitalem Tumorgewebe. Neuroendokrine Tumoren mit einer hohen Somatostatinrezeptorexpression sind gut differenziert und weisen eine langsame Wachstumstendenz auf. Bei diesen Tumoren besteht eine inverse Korrelation zwischen der Somatostatinrezeptorexpression (hoch), der Proliferationsrate (niedrig) und dem FDG-Uptake (normal bzw. nicht erhoeht). Niedrig differenzierte neuroendokrine Tumoren (keine Somatostatinrezeptorexpression) sind charakterisiert durch eine hohe Proliferationsrate mit einem erhoehten FDG-Uptake. Die F-18-FDG-PET ist bei medullaeren Schilddruesenkarzinomen mit deutlich ansteigenden CEA-Werten sowie bei rasch proliferativen GEP-Tumoren (negative Somatostatinrezeptorszintigraphie) in Einzelfaellen von hohem klinischen Wert. (orig.)

 19. The use of ozone as microbiocide in cooling water treatment - experiences with an ''All-Organic'' program; Ozon als Mikrobizid bei der Kuehlwasserbehandlung - Praxiserfahrungen mit einem ''All-Organic'' Programm

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Noks, E.; Olkis, A. [Deutsche Nalco Chemie GmbH, Frankfurt am Main (Germany); Kleinstueck, R. [Bayer AG, Leverkusen (Germany); Johnson, D.A. [Nalco Chemical Co., Naperville (United States)

  1999-10-01

  Kuehlwasserbehandlung. Als ein entscheidendes Kriterium zur Beurteilung der mikrobiologischen Aktivitaet und zur Steuerung des Ozoneintrags dienen regelmaessige Messungen von ATP-Werten und Gesamtkeimzahlen im System. Eine auf den Bedarf begrenzte Ozonkonzentration hilft die Abbauraten der organischen Inhibitoren gut unter Kontrolle zu halten und - mit einem Minimum an Behandlungsmitteln - entsprechend umweltfreundlich und wirtschaftlich zu arbeiten. Wiederfindungsraten von etwa 80% wurden fuer das Phosphonat PBTC und die Stabilisatoren und Dispergatoren gemessen. Die Korrosionsraten bei Stahl und Kupfer sind in Anbetracht der Zusatzwasserqualitaet niedrig. Die Ablagerungstendenz wird durch die Inhibitorkombination sicher kontrolliert. Vorangegangene Untersuchungen in Labor und Technikum hatten gezeigt, dass die haeufig als Basiskomponenten in Kuehlwasserformulierungen eingesetzten Phosphonate beim Kontakt mit Ozon eine sehr unterschiedliche und in der Reihenfolge PBTC>HEDP>ATMP sinkende Ozonstabilitaet aufweisen. Mit einem PBTC-haltigen stabilisierten Phosphatprogramm wurde in einem Kuehlkreislauf bei der Bayer AG in Dormagen ein 6-monatiger Praxisversuch durchgefuehrt. Trotz der hohen Halbwertszeiten des Kuehlwassers im System erwies sich PBTC mit Wiederfindungsraten von ca. 50 bis 80% als hinreichend stabil. (orig.)

 20. Strong adverse prognostic impact of hyperglycemic episodes during adjuvant chemoradiotherapy of glioblastoma multiforme

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Mayer, Arnulf; Vaupel, Peter; Stockinger, Marcus; Schmidberger, Heinz [University Medical Center, Department of Radiooncology and Radiotherapy, Mainz (Germany); Struss, Hans-Garlich [University Medical Center, Department of Laboratory Medicine, Mainz (Germany); Giese, Alf [University Medical Center, Department of Neurosurgery, Mainz (Germany)

  2014-10-15

  Glukokortikoidgabe erforderlich machen. Hierdurch kommt es haeufig zu nicht unerheblichen Blutzuckerentgleisungen. Es stellt sich die Frage, ob Hyperglykaemieepisoden waehrend der adjuvanten Therapie zu einer Radio- und/oder Chemoresistenz beitragen koennen. Die Studie analysiert retrospektiv den Einfluss von Hyperglykaemieepisoden waehrend der adjuvanten Therapie auf das Gesamtueberleben von 106 Patienten mit Glioblastoma multiforme. Das Auftreten von einer oder mehreren Entgleisungen des Blutzuckers mit Werten > 10 mM war mit einer Verminderung des medianen Gesamtueberlebens von 16,7 Monaten auf 8,8 Monate verbunden. Ein signifikant schlechteres Gesamtueberleben von Patienten mit Blutzuckerentgleisungen liess sich auch in Subgruppenanalysen von vollstaendig resezierten und vollstaendig nach EORTC-22891/26891-Protokoll therapierten Patienten sowie in einer multivariaten Cox-Analyse (Cox proportional hazards) nachweisen. Ein manifester Diabetes mellitus als Vorerkrankung hatte keinen Einfluss auf die Prognose. Unsere Daten weisen darauf hin, dass der beobachtete negative Einfluss erhoehter Blutglukosekonzentrationen auf das Gesamtueberleben moeglicherweise nicht allein mit einem schlechteren Allgemeinzustand der Patienten zu erklaeren ist und der Hyperglykaemie selbst somit eine pathogenetische Bedeutung zukaeme. Dies koennte in einer erhoehten Aktivitaet antioxidativer Systeme, gesteigerter Expression von Proteinen der DNA-Schadensantwort und in einem Schutz hypoxischer Tumorzellen vor Apoptose bei gleichzeitig erhoehter hypoxiebedingter Radioresistenz begruendet sein. Ein moeglicher prognostischer Einfluss von Blutzuckerentgleisungen waehrend der Phase der adjuvanten Radio(chemo)therapie sollte in einer prospektiven klinischen Studie untersucht werden. (orig.)

 1. Craniocerebral trauma. Magnetic resonance imaging of diffuse axonal injury; Schaedel-Hirn-Trauma. MRT bei diffuser axonaler Verletzung

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Mallouhi, A. [Medizinische Universitaet Wien, Allgemeines Krankenhaus, Abteilung fuer Neuro- und Muskuloskelettale Radiologie, Klinik fuer Radiologie und Nuklearmedizin, Wien (Austria)

  2014-09-15

  fuer Behinderung oder Tod. Es fuehrt haeufig zu einer axonalen Scherverletzung. Die daraus resultierende Pathologie wird als diffuse axonale Verletzung (''diffuse axonal injury'', DAI) bezeichnet. Die DAI-assoziierten Laesionen treten bilateral und verteilt auf und werden in der oberflaechlichen und in der tiefen weissen Substanz beobachtet. Sie finden sich sowohl in der Naehe als auch weit entfernt von der Aufprallstelle. Bei klinischem Verdacht auf eine diffuse axonale Verletzung ist die Magnetresonanztomographie (MRT) zur weiteren Abklaerung die Methode der Wahl, dies insbesondere bei Patienten mit einer unauffaelligen Computertomographie des Schaedels. Zur Abklaerung des Gehirns nach einem Schaedel-Hirn-Trauma (SHT) wird ein multimodales MR-Verfahren angewendet, das in 2 Kategorien unterteilt werden kann: strukturelle und funktionelle MR-Bildgebung. Fuer die strukturelle MRT kommen hauptsaechlich die Fluid-attenuated-inversion-recovery(FLAIR)-Gewichtung und die suszeptibilitaetsgewichtete Bildgebung (SWI) zum Einsatz. Die SWI ist ausserordentlich auf Blutabbauprodukte empfindlich, welche als kleine Signalausloeschungen an 3 typischen Lokalisationen (an der Rinden-Mark-Grenzzone, im Corpus callosum und im Hirnstamm) zur Darstellung kommen. Die funktionelle MRT umfasst eine Gruppe staendig in Entwicklung befindlicher Techniken, welche ein grosses Potenzial zur optimalen Evaluierung der weissen Substanz bei Patienten nach einem SHT haben. Diese modernen bildgebenden Verfahren ermoeglichen die Visualisierung der mit Scherverletzungen assoziierten Veraenderungen, wie die Funktionsbeeintraechtigung der Axone, die verminderte Durchblutung und abnormale metabolische Aktivitaet der betroffenen Gehirnanteile. Die multimodale MR-Abklaerung bei Patienten mit DAI fuehrt zu einer detaillierteren und differenzierteren Darstellung der zugrunde liegenden pathophysiologischen Veraenderungen der verletzten Nervenbahnen und traegt zur Verbesserung der

 2. Does an individual estimation of halflife improve the results of radioiodine therapy of Graves' disease?; Verbessert die individuelle Bestimmung der effektiven Halbwertszeit die Ergebnisse der Radioiodtherapie des Morbus Basedow?

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Schneider, P.; Koerber, C.; Koerber-Hafner, N.; Haenscheid, H.; Reiners, Chr. [Klinik und Poliklinik fuer Nuklearmedizin der Univ. Wuerzburg (Germany)

  2002-12-01

  significantly improve. In addition, no influence of antithyroid medication on therapy success was found. (orig.) [German] Ziel: Der Einfluss unseres Dosimetriekonzepts auf den Erfolg der radioiodtherapie (RIT) bei Morbus Basedow wurde bezueglich dreier Fragen untersucht: Verbessert die individuelle praetherapeutische Bestimmung der Halbwertszeit (HWZ) im Radioiodtest den Therapieerfolg? Erlaubt die intratherapeutische Dosimetrie eine akkurate Dosiskalkulation? Zeigt eine thyreostatische Medikation einen messbaren Einfluss auf den Therapieerfolg? Methode: 126 Patienten erhielten wegen eines Morbus Basedow eine praetherapeutische Dosimetrie (Zieldosis: 200 Gy) mit zwei Methoden, die eine Bestimmung der HWZ oder eine Naeherungsloesung einschliesst. Die Behandlung wurde nach 6-9 Monaten als erfolgreich betrachtet, wenn der Zustand eu- oder hypothyreot war. Bei Hyperthyreose oder supprimiertem basalen TSH-Wert nach Absetzen der Thyreostatika wurde die RIT als Misserfolg gewertet. Thyreostatika, applizierte Aktivitaet, Dosis, spezifische Dosis pro Gewebe und HWZ wurden mittels der multiplen Regressionsanalyse bezueglich ihres Effekts auf den Therapieerfolg untersucht. Mit Logit-Transformation wurden relevante Parameter auf die Chancenverteilung einer erfolgreichen oder erfolglosen RIT untersucht. Ergebnisse: Von 126 Patienten wurden 42 (33,3%) ohne Erfolg und 84 (66,6%) erfolgreich therapiert. Bei Patienten mit geschaetzter intratherapeutischer HWZ entsprach die Erfolgsquote der bei individuell bestimmter HWZ. Die Wahrscheinlichkeit eines Therapieerfolgs war bei der intratherapeutisch geschaetzten HWZ hoeher (Odds: 10,0) als bei der individuell gemessenen. Die erzielte Dosis zeigte eine stark von der Organmasse abhaengige Streuung, die zu sehr unterschiedlichen spezifischen Dosen fuehrte. Die thyreostatische Medikation hatte keinen Einfluss. Schlussfolgerung: Durch individuelle praetherapeutische Dosimetrie mit kompletter Radioiodkinetik gegenueber einer einfachen individuellen

 3. Combined intraoperative and external irradiation of the celiac artery in the rabbit: Effects on gastric mucosal blood flow; Kombinierte intraoperative und externe Bestrahlung der Arteria coeliaca beim Kaninchen: Auswirkungen auf die Durchblutung der Magenschleimhaut

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Doerr, W. [Universitaetsklinikum Carl Gustav Carus, Dresden (Germany). Klinik und Poliklinik fuer Strahlentherapie]|[GSF-Inst. fuer Strahlenbiologie, Oberschleissheim (Germany); Kallfass, E. [GSF-Inst. fuer Strahlenbiologie, Oberschleissheim (Germany); Berg, D. [GSF-Inst. fuer Strahlenbiologie, Oberschleissheim (Germany); Kummermehr, J. [GSF-Inst. fuer Strahlenbiologie, Oberschleissheim (Germany)

  1996-12-01

  zwischen einer strahleninduzierten Minderdurchblutung und der Genese von Magenulzerationen dargestellt werden. Material und Methode: Die intraoperative Bestrahlung der Arteria coeliaca erfolgte mit 0 bzw. 30 Gy. Nach einer Pause von 14 Tagen wurde eine externe Bestrahlung des Oberbauches mit 3x4 Gy/Woche bis zu einer Gesamtdosis von 40 Gy angeschlossen. Die Messung der Durchblutung der Magenschleimhaut wurde mittels intraventrikulaerer Injektion radioaktiv markierter Mikrophaeren (15 {mu}m) und Bestimmung der Aktivitaet in der Magenschleimhaut durchgefuehrt. Diese Messungen erfolgten zu verschiedenen Zeitpunkten zwei bis 63 Tage nach intraoperativer Bestrahlung. Ergebnisse: Die intraoperative Bestrahlung, auch die Scheinbestrahlung, fuehrt zu einer transienten Verminderung der Schleimhautdurchblutung bis zu etwa 50% des Normalwertes an Tag 7. Nach einer voruebergehenden Erholung bis zu Tag 14 tritt ab der sechsten Woche eine deutliche und anhaltende Minderdurchblutung ein. Dieser Zeitraum deckt sich mit dem Termin der Ulkusentstehung. Schlussfolgerungen: Es besteht ein zeitlicher Zusammenhang zwischen der Ausloesung von Magenulzerationen und eine Reduktion der Schleimhautdurchblutung durch kombinierte intraoperative und externe Strahlentherapie. Hierbei ist die mechanische Komponente der intraoperativen Radiotherapie besonders hervorzuheben. Die reduzierte Durchblutung laesst sich auch nach alleiniger intraoperativer Radiotherapie nachweisen, ohne dass hier jedoch Ulzera auszuloesen sind. Eine zusaetzliche direkte Schleimhautschaedigung durch die externe Bestrahlung ist somit fuer die Ausloesung von Magenulzerationen von Bedeutung. (orig.)

 4. Interstitial brachytherapy for eyelid carcinoma. Outcome analysis in 60 patients

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Krengli, M.; Deantonio, L. [University Hospital ' ' Maggiore della Carita' ' , Division of Radiotherapy, Novara (Italy); University of ' ' Piemonte Orientale' ' , Department of Translational Medicine, Novara (Italy); Masini, L.; Filomeno, A.; Gambaro, G. [University Hospital ' ' Maggiore della Carita' ' , Division of Radiotherapy, Novara (Italy); Comoli, A.M. [University Hospital Maggiore della Carita, Ophthalmology, Novara (Italy); Negri, E. [University Hospital Maggiore della Carita, Medical Physics, Novara (Italy)

  2014-03-15

  (lineare Aktivitaet von 1,2-1,7 mCi/cm) behandelt. Die Strahlendosis betrug 51-70 Gy (Durchschnitt 65 Gy, Median 66 Gy). Von den 60 Patienten waren 51 (85,0 %) keiner Vorbehandlung unterzogen worden. Vier Patienten (6,7 %) hatten eine Exzision mit ''positive'' oder ''close margins'', und 5 Patienten (8,3 %) wiesen nach operativer Entfernung ein Lokalrezidiv auf. Von den Tumoren waren 52 (86,7 %) Basaliome, 7 (11,7 %) Plattenepithelkarzinome, und einer (1,7 %) war ein Merkel-Zellkarzinom. Das klinische Stadium der 51 nichtvorbehandelten Tumore war wie folgt: 38 T1N0, 12 T2N0 und ein T3N0. Die mittlere Nachbeobachtungszeit betrug 92 Monate (Range: 6 bis 253 Monate). Eine lokale Kontrolle wurde bei 96,7 % der Patienten erreicht. Spaete Nebenwirkungen > Grad 2 wurden in 3,0 % der Faelle beobachtet. Das funktionelle und kosmetische Ergebnis war optimal bei 68,4 % der Patienten. Beim Karzinom des Augenlids koennen durch die interstitielle Brachytherapie eine lokale Kontrolle und funktionelle und kosmetische Ergebnisse aehnlich wie durch die operative Entfernung erzielt werden. (orig.)

 5. Effects of climate dependent modifications of the local conditions on the fauna of selected coastal ecological systems of the middle Baltic Sea. Final report; Auswirkungen von klimaabhaengigen Aenderungen der Standortbedingungen auf die Fauna ausgewaehlter Kuestenoekosysteme der mittleren Ostsee. Schlussbericht

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Mueller-Motzfeld, G.; Schultz, R.; Loch, R.; Wohlrab, B.; Cartellieri, M.; Rulik, B.

  2000-07-01

  Flaeche im Bereich Strandwallfaecher mit fuenf Bodenfallen beprobt. In beiden Jahren fanden auf den Karrendorfer Wiesen Untersuchungen der Referenzflaeche 'Aussendeichgruenland' statt, da diese Flaeche im Rahmen des Monitorings 'Renaturierung der Karrendorfer Wiesen' alljaehrlich untersucht wird. Auf beiden Untersuchungsflaechen wurde das regionale Klimageschehen und die hydrographische Situation erfasst. Ausserdem wurden an allen Fallenstandorten pedologische Parameter ermittelt: Kohlenstoffgehalt, Stickstoffgehalt, N{sub C}-Verhaeltnis, pH-Wert, Salzgehalt, Korngroesse, Wassergehalt, Feucht- und Trockenrohdichte. Fuer beide Gruppen wurden die Standorte hinsichtlich der Aktivitaets-Abundanz, der Dominanzstruktur, oekofanistischer Indices und einer Korrespondenzanalyse verglichen. Das Vorkommen der Arten wurde mit Hilfe ihrer Zonierungsindices im Hoehengradienten eingeordnet. Weiterhin wurde die Phaenologie einzelner Arten und der Gesamtzoenose dargestellt. Im Rahmen des Langzeitmonitorings 'Renaturierung der Karrendorfer Wiesen' konnte die Entwicklung der Laufkaefer und Spinnenfauna nach der Ausdeichung eines ehemaligen Kuestenueberflutungsmoores beleuchtet werden. (orig.)

 6. The incidence of radioepidermitis and the dose-response relationship in parotid gland cancer patients treated with 125I seed brachytherapy. Incidence of radioepidermitis and the dose-response relationship

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Mao, Ming-Hui; Zheng, Lei; Gao, Hong; Zhang, Jie; Liu, Shu-ming; Huang, Ming-wei; Shi, Yan [Peking University School and Hospital of Stomatology, Department of Oral and Maxillofacial Surgery, Beijing (China); Zhang, Jian-Guo [Peking University School and Hospital of Stomatology, Department of Oral and Maxillofacial Surgery, Beijing (China); Fujian Provincial Hospital, Fujian (China)

  2014-09-09

  wurden 100 Patienten mit Ohrspeicheldruesenkrebs postoperativ mit [{sup 125}I]-Seed-Brachytherapie behandelt. Die angeglichene periphere Dosis (MPD) betrug 80-140 Gy und die Aktivitaet der [{sup 125}I]-Seed war 0,7-0,8 mCi. Die durchschnittliche Dosis, die auf die Haut gebracht wurde, wurde beim postimplantologischen CT am Tag 0 nach der Implantation kalkuliert. Die Grade von akuter und verspaeteter Dermatitis wurden nach 2, 6, 12 und 18 Monaten postimplantologisch ausgewertet. Die meisten Patienten erlebten akute und verspaetete Nebenwirkungen (86 % bzw. 97 %) auf der Haut vom Grad 0-2, obwohl eine kleine Untergruppe schwere Komplikationen entwickelte. Die meisten Grad-1- bis Grad-3-Wirkungen hatten sich innerhalb von 6 Monaten nach der Implantation aufgeloest, obwohl einige der Grad-3- bis Grad-4-Wirkungen und alle Grad-4-Wirkungen waehrend des 18-monatigen Nachfolgezeitraums unveraendert geblieben sind. Die Grad-3- bis Grad-4-Wirkungen waren am bedeutendsten (75 % bzw. 25 %) mit der Dosis von 110-140 Gy; eine Dosis hoeher als 140 Gy erzeugte nur Grad-4-Wirkungen. Die [{sup 125}I]-Seed-Brachytherapie erzeugt akzeptable Ebenen von akuter und verspaeteter Radioepidermitis mit einem guten klinischen Ergebnis. Eine durchschnittliche Dosis unter 100 Gy, die auf die Haut aufgebracht wurde, war sicher, obwohl Dosen von 110-140 Gy mit Vorsicht und zusaetzlicher Ueberwachung gegeben werden sollten; Dosen hoeher als 140 Gy sind gefaehrlich und werden wahrscheinlich Grad-4-Wirkungen erzeugen. (orig.)

 7. Investigations for assessing the health hazards of dichloromethane exposure. Final report; Untersuchungen zur Abschaetzung des gesundheitlichen Risikos infolge Dichlormethanexposition. Schlussbericht

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Pankow, D. [Halle-Wittenberg Univ., Halle (Germany). Inst. fuer Pharmakologie und Toxikologie

  1994-04-01

  Vorliegen erhoehter CYP2E1-Aktivitaet zu erhoehter DCM-bedingter COHb-Bildung kommt. Bei simultaner Einwirkung von Loesungs- und Arzneimitteln, die selbst CYP2E1-Substrat sind, aber die COHb-Bildung bei erhoehten DCM-Spiegeln im Blut vermindert. Das bedeutet, dass sowohl der COHb-Wert von 5% als auch der DCM-Spiegel im Blut von 1 mg/l als BAT-Werte dann besonders kritisch zu bewerten sind, wenn DCM-Exponierte unter zusaetzlicher Einwirkung von Substraten oder Induktoren von CYP2E1 stehen. Unfallszenarien - kurze Expositionen gegenueber sehr hohen DCM-Konzentrationen - lassen sich durch existierende physiologische pharmakokinetische Modelle nicht befriedigend beschreiben. Die moderate Hypoxie nach DCM-Exposition wird nicht allein durch die Carboxyhaemoglobinaemie sondern auch durch eine Hemmung der Cytochromoxydaseaktivitaet determiniert. Der Organismus reagiert mit Stoerungen des Herz-Kreislauf-Systems erst, wenn wesentlich hoehere DCM-Konzentrationen einwirken als der MAK-Wert, und das gilt auch unter zusaetzlichen pathophysiologischen Bedingungen, die dann per se kardiovaskulaere Veraenderungen bestimmen. DCM-Intoxikationen koennen mit Herzrhythmusstoerungen verbunden sein. (orig.)

 8. Disposal of energetic materials by alkaline pressure hydrolysis and combined techniques

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Bunte, G.; Krause, H.H.; Hirth, T. [Fraunhofer-Institut fuer Chemische Technologie (ICT), Pfinztal-Berghausen (Germany)

  1997-07-01

  Treibladungspulvern bietet die Kombination eines schnellen, chemischen Abbaus durch alkalische Hydrolyse mit anschliessender Weiterbehandlung der entstehenden Reaktionsmischungen in einer biologischen Entsorgungsanlage. Die Studie beschreibt die Ergebnisse der alkalischen Druckhydrolyse von verschiedenen Treibladungspulvern. Unter alkalischen Bedingungen (Treibmittel: NaOH=2.3:1, T=150 C, p<30 bar) werden biologisch gut abbaubare Reaktionsmischungen, erhalten. Hauptabbauprodukte in der fluessigen Phase sind einfache Mono- und Dicarbonsaeuren. Abhaengig von den Reaktionsbedingungen werden 30% bis 50% des Treibmittelstickstoffs zu Nitrit und Nitrat umgesetzt. Als gasfoermige N-haltige Produkte werden N{sub 2} (16-46%), N{sub 2}O (2-23%) und NO{sub x} (0-5%) detektiert. Insgesamt reagieren ca. 40% bis 60% des Treibmittelstickstoffs zu gasfoermigen Produkten. Im Rueckstand werden zwischen 2% bis 9% des Treibmittelstickstoffs angereichert. Hierbei handelt es sich in erster Linie um die im Treibmittel enthaltenen Additive (z.B. Centralit). (orig.)

 9. Grading sacroiliitis with emphasis on MRI imaging; Grading der Sakroiliitis mit Betonung der MRT-Bildgebung

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Jurik, A.G.; Egund, N. [The Department of Radiology R, Aarhus Kommunehospital (Denmark)

  2004-03-01

  -Veraenderungen bei SpA mit einer sensitiveren Methode als der konventionellen Radiographie bei der Evaluation der Therapie von grosser Wichtigkeit sein, wie z. B. die Wirksamkeit neuer biologischer Therapeutika, die gegen den Tumornekrosefaktor-{alpha} (TNF-{alpha}) gerichtet sind. Es wird ein Ueberblick ueber die verfuegbaren Gradingmethoden gegeben und MRT- und CT-Verfahren werden praesentiert. (orig.)

 10. Zur Geschichte der Geowissenschaften im Museum für Naturkunde zu Berlin. Teil 6: Geschichte des Geologisch-Paläontologischen Instituts und Museums der Universität Berlin 1910–2004

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  W. Gross

  2004-01-01

  Full Text Available Die Entwicklung des Geologisch-Paläontologischen Instituts und Museums der Universität Berlin von einer Institution, die Geologie zusammen mit Paläontologie als eine Einheit vertrat, über eine Institution, die eine geotektonische Ausrichtung hatte, zu einer auf Paläontologie konzentrierten Institution wird nachvollzogen. Die beiden Institutsdirektoren am Anfang des 20sten Jahrhunderts waren Vertreter der allumfassenden Geologie des 19ten Jahrhunderts, während die beiden folgenden Direktoren eine Geologie ohne Paläontologie vertraten. Das führte zu einer Trennung der beiden Richtungen, und nach der III. Hochschulreform der DDR 1968 verblieb allein die sammlungsbezogene Paläontologie am Museum. Nach der Wiedervereinigung wurde ein Institut für Paläontologie mit biologischer Ausrichtung mit zwei Professuren, einer für Paläozoologie und einer für Paläobotanik, eingerichtet. The development of the Geologisch-Paläontologisches Institut und Museum of the Museum für Naturkunde at the Humboldt University (formerly Friedrich-Wilhelm-Universität in Berlin from a geology-paleontology institution to a pure paleontology institution is described. The first two directors of the department in the beginning of the 20th century, Prof, von Branca and Prof. Pompeckj, represented a 19th century concept of a geology, which included paleontology, even vertebrate paleontology as the crown jewel of geology. They fought sometimes vigorously against a separation of paleontology from geology. The next two directors. Prof. Stille and Prof, von Bubnoff, were the leading geologists in Germany; to be a student of Stille was a special trade mark in geology of Germany. They represented a geology centered on tectonics. The separation of paleontology as separate section was prepared. The destructions of the Second World War, the following restaurations and the division of Germany into two States influenced strongly their directorships. The education of geologists

 11. Development of a test system for the determination of biodegradability in surface waters; Entwicklung eines Testsystems fuer die Pruefung des biologischen Abbaus in Oberflaechengewaessern

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Kalsch, W; Knacker, T; Robertz, M; Schallnass, H J

  1997-04-01

  kontrollierten Bedingungen bis zu 92 Tage lang inkubiert. Die Ergebnisse zeigten, dass die Wasser/Sediment-Systeme auch ueber diesen langen Zeitraum ohne Zufuetterung biologisch stabil waren und nichtreduzierende Bedingungen auch im Sediment erhalten blieben. Die Mineralisierung von 4-Nitrophenol wurde vom Sedimenttyp, der Belueftungsart und der Temperatur beeinflusst, die von Lindan von der Applikationsart und ebenfalls vom Sedimenttyp und der Temperatur. Wesentliche Anteile der Radioaktivitaet wurden ans Sediment gebunden und waren zum grossen Teil nicht extrahierbar. Es wird schliesslich diskutiert, dass das Potential eines Sediments, Stoffe zu minimalisieren, nicht mit den gewaehlten biologischen Kenngroessen klassifiziert werden kann. Daraus koennen Probleme bei der Uebertragbarkeit der Ergebnisse auf neue Standorte erwachsen. (orig.)

 12. Cell genetic processes under space flight conditions: Analysis of two-factor crosses between spore color mutants of Sordaria macrospora. Final report; Zellgenetische Prozesse unter Weltraumbedingungen: Analyse von Zweifaktorenkreuzungen zwischen Sporenfarbenmutanten von Sordaria macrospora. Abschlussbericht

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Hock, B.; Hahn, A.

  2001-07-01

  hervorgerufen. In Bodenreferenzexperimenten wurde ein dosisabhaengiger Effekt von Schwerionenpartikelstrahlung auf die Postreduktionsfrequenz und die dadurch errechenbaren Genabstaende festgestellt. Eine Erhoehung der Bestrahlungsdosis hat eine Erhoehung der Postreduktionsfrequenz zur Folge. Es konnten Dosis-Effektkurven fuer den Vergleich mit Roentgenstrahlen erstellt werden und die relative biologische Wirksamkeit der Schwerionenstrahlung bezueglich des errechneten Genabstands der Gene lu und r{sub 2} bestimmt werden. Das Myzel der geflogenen Pilzproben wurde auf molekularer Ebene mit Hilfe eines Einzelzellgelektrophorese-Assays auf DNA-Strangbrueche untersucht. Es ergaben sich in den Raumflugproben keine messbaren Genschaeden. Versuche zur DNA-Reparatur in S. macrospora belegen, dass die meisten Schaeden bereits nach wenigen Stunden repariert werden koennen. Es wurden maximale Wirkungsdosen von ionisierender und nichtionisierender Strahlung festgestellt, bei denen DNA-Reparatur noch moeglich ist. (orig./MG)

 13. More with thermal energy storage. Report 3-4. Effects on the underground. Effects of thermal energy storage systems on geochemistry and biology in practice. Result of measurements at pilot locations and laboratory tests. Final report; Meer met bodemenergie. Rapport 3-4. Effecten op de ondergrond. Effecten van bodemenergiesystemen op de geochemie en biologie in de praktijk. Resultaat metingen op pilotlocaties en labtesten. Eindrapport

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Dinkla, I.; Lieten, S. [Bioclear, Groningen (Netherlands); Hartog, N. [Deltares, Delft (Netherlands); Drijver, B. [IF Technology, Arnhem (Netherlands)

  2012-06-25

  bodemenergiesystemen op de ondergrond en de omgeving onderzocht, in werkpakket 3 worden de kansen voor bodemenergie en bodemsanering onderzocht en in werkpakket 4 worden nieuwe duurzame combinaties van KWO met andere functies verkend. Werkpakket 1 is het overkoepelende deel waarin communicatie, beleid en participatie van deelnemers van MMB centraal staat. Dit rapport beschrijft de interpretatie van de resultaten behorende bij WP 2.1. De onderzoeksvragen zijn (a) Wat is het effect van open bodemenergiesystemen op de geochemie (adsorptie/desorptie, chemische evenwichten)?; (b) Wat zijn effecten op de microbiele ecologie (samenstelling populaties, activiteit, voorkomen van pathogenen)?; (c) Wat is het effect op de kwaliteit van het grondwater (chemische en (micro)biologische samenstelling)?.

 14. Techniques of material-flow-specific residual waste treatment; Techniken der stoffstromspezifischen Restabfallbehandlung

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Maak, D.; Collins, H.J. [Technische Univ. Braunschweig, Leichtweiss - Inst. fuer Wasserbau (Germany)

  1998-09-01

  -biologischen Verfahren auch die Moeglichkeit, den Einstieg in eine stoffstromspezifische Restabfallbehandlung zu realisieren. Sie ist als Grundbaustein fuer weitere Verfahrensschritte geeignet. Durch diese Verfahrensschritte koennen Wertstoffe in den Stoffkreislauf zurueckgefuehrt werden bzw. andere Stoffe energetisch verwertet werden. Diese weiteren Verfahrensschritte sind auch auf bestehenden Anlagen modular nachruestbar. Sollen diese Vorteile einer innovativen Vorbehandlung nicht genutzt werden, kann die mechanisch-biologische Vorbehandlung auch als Vorstufe zu einer thermischen Behandlung sinnvoll eingesetzt werden. Momentan liegen fuer diesen innovativen Behandlungsweg von Restabfaellen noch keine Praxiserfahrungen vor. Grosstechnische Versuche haben jedoch erwiesen, dass jeder einzelne Behandlungsschritt erfolgreich ausgefuehrt werden kann. (orig./SR)

 15. The sick-building syndrome; Das Sick-Building-Syndrom

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Henne, A.; Neumann, H.F.; Winneke, G.

  1992-12-31

  Auge und fuer die Haut sowie den Nasenbereich. Die Ursachen fuer das Auftreten des Sick-Building-Syndroms sind zum groessten Teil ungeklaert. Es ist als multifaktorielles Geschehen anzusehen, wobei sowohl physikalische, biologische, chemische als auch personengebundene und psychologische Faktoren eine Rolle spielen. Gebaeude, in denen ein Sick-Building-Syndrom auftritt, weisen in der Regel typische Eigenschaften auf. Fuer die Untersuchung eines verdaechtigen Gebaeudes wurden von der Europaeischen Gemeinschaft bereits Vorschlaege gemacht. Eine wichtige Rolle fuer die Abklaerung des Beschwerdebildes spielt eine systematische Fragenbogenerhebung zusammen mit Einzelgespraechen. (orig./UWA)

 16. Climatic change and the effects on the marine ecosystem around the island of Sylt. Final report; Das marine Oekosystem um Sylt unter veraenderten Klimabedingungen. Abschlussbericht

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Lackschewitz, D.; Menn, I.; Reise, K.

  2000-05-01

  Climatic warming of 1.5 to 2.5 C with a higher water temperature may only slightly change the species spectrum of the intertidal zone of the island of Sylt (North Sea). This is shown by a comparison with tidal flats of the French Atlantic coast. Stronger effects are expected from a sea level rise and an increase in hydrodynamic forces. This may result in a decrease of eelgrass and mussel beds. On the high intertidal zone muddy flats will be replaced by sandy flats due to wave action. Enhanced erosion at the Wadden Sea shoreline will probably entail its continued petrification to prevent further losses. This will cause a decrease of natural habitats with their specific assemblages, and the esthetic appeal of the Wadden Sea will decrease too. It is proposed that sand replenishment on the Wadden Sea shoreline will better preserve the natural sequence of biotopes on the tidal flats. The erosive beach on the seaward side of the island of Sylt is both focal place for tourist recreation, and the site of a highly diverse interstitial fauna. This fauna will be able to re-establish itself three months after a campaign of sand replenishment. Sand replenishment was found to be an effective way to compensate beach erosion and, due to the quick re-establishment of the fauna, it may be regarded as an acceptable method of coastal defense from an ecological perspective. (orig.) [German] Bei einer Klimaerwaermung um 1,5 bis 2,5 C wird der direkte Einfluss hoeherer Wassertemperatur das biologische Artenspektrum im Sylter Gezeitenbereich nicht wesentlich veraendern. Dies ergibt ein Vergleich mit Watten der franzoesischen Atlantikkueste. Bedeutender sind voraussichtlich Auswirkungen hoeherer Wasserstaende und einer zunehmenden Hydrodynamik. Seegraswiesen und Muschelbaenke werden dadurch im Wattbereich abnehmen. In Ufernaehe werden schlickige von sandigen Watten verdraengt. Einer verstaerkten Erosion an ungeschuetzten Wattufern wird voraussichtlich mit weiteren Befestigungen begegnet

 17. Working Group for Water Pollution Abatement in the Weser River. Weser water quality report 1999. Special measuring programme 1999; Arbeitsgemeinschaft zur Reinhaltung der Weser. Weserguetebericht 1999. Sondermessprogramm 1999

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2000-06-01

  The report provides the necessary background information required for understanding the measuring programme and its data and provides a parameter-specific discussion of the water quality on the basis of selected parameters. It addresses universities and public administrations but also interested laymen. The report shows inhowfar the goals defined in the 1989 programme for improving the water quality of the Weser river area have been reached: Reduction of water pollution of the Weser from hazardous substances; Reduction of nutrient pollution; Reduction of chloride pollution. The Weser water today is in quality range II of the biological water classification. This is a positive result. The chloride freight was reduced as well as pollution reduction measures were taken in the potassium mines of Thuringia. Further efforts are still required, however; they are defined in the new programme 'Aktionsprogramm Flussgebiet Weser 2000-2010' which already incorporates the specifications of the soon-to-be-issued EC water quality regulation. [German] Im Weserguetebericht werden die fuer das Verstaendnis notwendigen Hintergrundinformationen zu den Messprogrammen und den darin enthaltenen Kenngroessen ergeben und anhand von ausgewaehlten Darstellungen die Wasserqualitaet parameterspezifisch diskutiert. Die Art der Darstellung ist damit nicht nur auf den wissenschaftlich-technischen Bedarf von Fachdienststellen und Hochschulen ausgerichtet, sondern auch fuer den interessierten Leser nachvollziehbar. Darueber hinaus gibt der Guetebericht auch Auskunft, inwieweit die 1989 im Aktionsprogramm Weser formulierten Ziele zur Verbesserung der oekologischen Verhaeltnisse in und an der Weser erreicht werden: - Reduzierung der Belastung der Weser durch gefaehrliche Stoffe - Verringerung der Naehrstoffbelastung - Reduzierung der Chloridbelastung. Die Weser weist heute ueberwiegend die biologische Gewaesserguete II auf. Dies ist das positive Ergebnis des 1989 beschlossenen

 18. Preclinical imaging in animal models of radiation therapy; Praeklinische Bildgebung im Tiermodell bei Strahlentherapie

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Nikolaou, K.; Cyran, C.C.; Reiser, M.F.; Clevert, D.-A. [Klinikum der Ludwig-Maximilians-Universitaet, Campus Grosshadern, Institut fuer Klinische Radiologie, Muenchen (Germany); Lauber, K. [Klinikum der Ludwig-Maximilians-Universitaet, Klinik und Poliklinik fuer Strahlentherapie, Muenchen (Germany)

  2012-03-15

  Modern radiotherapy benefits from precise and targeted diagnostic and pretherapeutic imaging. Standard imaging modalities, such as computed tomography (CT) offer high morphological detail but only limited functional information on tumors. Novel functional and molecular imaging modalities provide biological information about tumors in addition to detailed morphological information. Perfusion magnetic resonance imaging (MRI) CT or ultrasound-based perfusion imaging as well as hybrid modalities, such as positron emission tomography (PET) CT or MRI-PET have the potential to identify and precisely delineate viable and/or perfused tumor areas, enabling optimization of targeted radiotherapy. Functional information on tissue microcirculation and/or glucose metabolism allow a more precise definition and treatment of tumors while reducing the radiation dose and sparing the surrounding healthy tissue. In the development of new imaging methods for planning individualized radiotherapy, preclinical imaging and research plays a pivotal role, as the value of multimodality imaging can only be assessed, tested and adequately developed in a preclinical setting, i.e. in animal tumor models. New functional imaging modalities will play an increasing role for the surveillance of early treatment response during radiation therapy and in the assessment of the potential value of new combination therapies (e.g. combining anti-angiogenic drugs with radiotherapy). (orig.) [German] Die moderne Strahlentherapie profitiert massgeblich von einer detaillierten wie auch funktionellen praetherapeutischen Bildgebung. Die ueblicherweise praetherapeutisch eingesetzten radiologischen Standardverfahren wie die Computertomographie liefern zwar hochwertige morphologische Details, jedoch keine funktionelle Information. Es ist somit ein zunehmender Bedarf an funktionellen und molekularen Bildgebungsmodalitaeten feststellbar, mit denen ergaenzend zur morphologischen Bildgebung auch biologisch

 19. Sewage sludge disintegration - a review of current processes; Klaerschlammdesintegration - Ueberblick ueber verschiedene Verfahren

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Nickel, K. [ULTRAWAVES Wasser- und Umwelttechnologien GmbH, Hamburg (Germany); Neis, U. [Technische Univ. Hamburg-Harburg, Hamburg (Germany). Arbeitsbereich Abwasserwirtschaft

  2003-07-01

  vorstellen, den Prozess der Schlammstabilisierung erheblich zu intensivieren, wenn man dafuer sorgt, dass die gesamte organische Fraktion biologisch verfuegbar gemacht wird. Man ersetzt quasi den langsamen Schritt der enzymatischen Schlammhydrolyse durch eine chemische, thermische oder mechanische Vorbehandlung. Man spricht auch von Desintegration des Schlammes und versucht so, die traditionelle 'technische Faulgrenze' zu ueberwinden. Gelingt dies, werden der anaerobe Abbau intensiviert, die zu entsorgenden Schlammengen reduziert und mehr Biogas erzeugt. (orig.)

 20. Impact of climatic variables on the dynamics of a lake ecosystem (Plusssee) assessed by cyclo-stationary MCCA of long-term observations

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Guess, S. [GKSS-Forschungszentrum Geesthacht GmbH (Germany). Inst. fuer Hydrophysik; Albrecht, D.; Krambeck, H.J. [Max-Planck-Institut fuer Limnologie, Ploen (Germany); Navarra-Mueller, D.C. [California Univ., Davis, CA (United States); Mumm, H. [Konstanz Univ. (Germany)

  1998-12-31

  meteorologischen Groessen (Lufttemperatur, Windgeschwindigkeit, Globalstrahlung, relative Luftfeuchtigkeit und Niederschlag) auf 13 biologische und biogeochemische Indikatorvariablen eines exemplarischen See-Oekosystems (Plusssee) untersucht. Der Haupteinfluss auf die Indikatorvariablen ergibt sich fuer die Lufttemperatur im Winter. In Verbindung mit einer hoeheren Winter-Temperatur konnten die folgenden Signale aus der Kovarianz-Struktur abgeleitet werden: Eine staerkere Fruehjahrsbluete, hoehere Zooplankton-Biomasse waehrend dieser Bluete, eine intensivere Sommerbluete mit Veraenderungen in den Konzentrationen an geloesten Naehrstoffen und verstaerkte Sauerstoffzehrung im Herbst. Vier Hypothesen fuer Schluesselmechanismen werden diskutiert, um die Ergebnisse der Analyse in einem oeko-physiologischen Kontext in Beziehung zu setzen. (orig.)

 1. Influence of dissolved product gas on organism retention in biogas tower reactors; Der Einfluss geloester Produktgase auf den Organismenrueckhalt in Biogas-Turmreaktoren

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Pietsch, T.; Maerkl, H. [Technische Univ. Hamburg-Harburg, Hamburg (Germany). Arbeitsbereich Bioprozess- und Bioverfahrenstechnik

  1999-07-01

  In biogas tower reactors, considerable oversaturations of CO{sub 2} dissolved in molecular form in the liquid phase can occur, compared to the thermodynamic steady state with the gas phase. In buildings of low height, upflow designs cause biological CO{sub 2} production along the reactor to saturate the liquid phase with carbonic acid, and also cause the pH value increasing from acid degradation to bind CO{sub 2} in the form of hydrogen carbonate HCO{sup -}{sub 3}. Where buildings are very high, the liquid phase becomes degassed through a decrease in CO{sub 2} partial pressure because of decreasing hydrostatic pressure along the length of the reactor. Rising gas bubbles in the liquid phase as well as enclosed gas bubbles in biomass particles slow down their sedimentation considerably and can result in flotation of biomass particles owing to gas expansion from declining hydrostatic pressure. A sedimentation characteristics for biomass under decreasing hydrostatic pressure is given. Conditions critical to biomass retention are energy input into CO{sub 2}-oversaturated liquids as well as dynamically rapid drops in pH value owing to associated CO{sub 2} degassing. (orig.) [German] In Biogas-Turmreaktoren koennen erhebliche Uebersaettigungen von molekular geloestem CO{sub 2} in der Fluessigphase gegenueber dem thermodynamischen Gleichgewichtszustand mit der Gasphase auftreten. Bei geringer Bauhoehe fuehrt bei upflow-Konzepten die biologische CO{sub 2}-Produktion entlang des Reaktors zu einer Aufsaettigung der Fluessigphase mit Kohlensaeure und der durch Saeureabbau ansteigende pH-Wert zu einer Bindung des CO{sub 2} in Form des Hydrogencarbonats HCO{sub 3}{sup -}. Sehr grosse Bauhoehen fuehren zu einer Entgasung der Fluessigphase durch Abnahme des CO{sub 2}-Partialdruckes aufgrund des abnehmenden hydrostatischen Druckes entlang der Reaktorhoehe. Aufsteigende Gasblasen in der Fluessigphase sowie eingeschlossene Gasblasen in Biomassepartikeln mindern deren

 2. ETVS - a process for decentral processing of liquid, pasty and solid organic residues into electrical energy and ash, optionally with hydrosoft high-pressure dewatering, fluidized-bed drying, fluidized-bed gasification and heat-and-power cogeneration using product gas; ETVS - Ein Verfahren zur dezentralen Verwertung von fluessigen, pastoesen und festen biologischen Reststoffen in elektrische Energie und Asche, bedarfsweise mit Hydrosoft-Hochdruckentwaesserung, Wirbelschicht-Trockner, Wirbelschicht-Vergaser und Produktgas-Kraft-Waerme-Kopplung

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Eder, C.; Eder, G. [Christian Eder Technology, Neunkirchen (Germany); Wied, E. [Bisanz GmbH, Saarbruecken (Germany)

  1999-07-01

  By means of the ETVS process, predominantly liquid organic residues can be converted into electrical energy and mineral ash decentrally, i.e. where they accrue. The process is exemplified with reference to sewage sludge. Sludge containing at least about 4 % dry residue is dewatered to the highest dry substance content possible. The obtained filter cakes are indirectly dried in a fluidized-bed drier using internal process waste heat. Then the organic sewage sludge constituents are gasified in an atmospheric fluidized bed system. The cleaned product gas is used to generate power in a cogeneration power plant, meeting the sewage treatment plant's in-house power demand. The ETVS process is self-sufficient in terms of thermal energy requirement from an initial dry substance content of the filter cake > 40 %. Incineration is a means of disposing of sewage sludge in accordance with the boundary conditions for sewage sludge disposal from 2005, laid down in the technical code on municipal waste. Combining the ETVS process with modern biological treatment stages makes for a substantial cut in the construction and operating cost of sewage treatment plants. (orig.) [German] Mit dem ETVS-Verfahren koennen ueberwiegend fluessige biologische Reststoffe dezentral, d.h. an der Anfallstelle in eigennutzbare elektrische Energie und mineralische Asche umgewandelt werden. Das Verfahren wird am Klaerschlamm beispielhaft dargestellt. Der Klaerschlamm wird ab einem Trockensubstanzgehalt von ca. 4%TR auf moeglichst hohe Trockensubstanzgehalte entwaessert und die dabei erzeugten Filterkuchen mit internen Prozessabwaermen in einem Wirbelschichttrockner indirekt getrocknet. Die organischen Bestandteile des Klaerschlammes werden anschliessend in einer ebenfalls atmosphaerischen Wirbelschichtanlage vergast. Der mit dem gereinigten Produktgas in einer KWK-Anlage erzeugte Strom wird zur Deckung des Eigenbedarfs der Klaeranlage verwandt. Durch die Veraschung liefert das ab einem

 3. Balance of groundwaterstreams below dumps with the application of environmental isotopes within hydrogeological examinations. Final report; Bilanzierung von Grundwasserstroemen unter Deponien mit Hilfe von umweltisotopen-hydrologischen Analysen im Rahmen hydrogeologischer Untersuchungen. Abschlussbericht

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Geyh, M A; Ays, G

  1995-08-15

  Deponiesickerwaesser eine von der natuerlichen Isotopenzusammensetzung abweichende Markierung haben koennten, die vom Deponieinhalt und Isotopen-Fraktionierungen bei dessen Abbau gepraegt ist. Die Isotopenwerte des Grundwassers ober- oder unterstrom der Deponien wurden zu verschiedenen Jahreszeiten gemessen, um natuerliche und anthropogene Veraenderungen der Isotopenzusammensetzungen im Deponiebereich zu erfassen. Es wurde erwartet, dass die Mobilitaet der chemischen Kontaminanten durch physikalische, chemische und biologische Retardation gegenueber der der isotopisch markierten Wassermolekuele eingeschraenkt sei. Im Abstrom von Hausmuelldeponien koennen mit Hilfe der Sauerstoff- und Kohlenstoff-Isotopenzusammensetzung im Sickerwasser unterschiedlich stark von der Deponie beeinflusste Bereiche voneinander abgegrenzt werden. Die Kohlenstoff-Isotopenzusammensetzung kann zur Verfolgung der Phasen des chemischen Abbaus organischer Inhaltsstoffe eingesetzt werden. In Sonderabfalldeponien treten spezielle Isotopen-Effekte auf, die mit der andersartigen Zusammensetzung der Inhaltsstoffe zu erklaeren sind. (orig.)

 4. Novel technique for high-precision stereotactic irradiation of mouse brains

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Hartmann, J.; Woelfelschneider, J.; Derer, A.; Fietkau, R.; Gaipl, U.S.; Bert, C.; Frey, B. [Friedrich-Alexander-Universitaet Erlangen-Nuernberg, Department of Radiation Oncology, Universitaetsklinikum Erlangen, Erlangen (Germany); Stache, C.; Buslei, R.; Hoelsken, A. [Friedrich-Alexander-Universitaet Erlangen-Nuernberg, Institute of Neuropathology, Universitaetsklinikum Erlangen, Erlangen (Germany); Schwarz, M.; Baeuerle, T. [Friedrich-Alexander-Universitaet Erlangen-Nuernberg, Institute of Radiology, Preclinical Imaging Platform Erlangen (PIPE), Universitaetsklinikum Erlangen, Erlangen (Germany)

  2016-11-15

  Risikostrukturen festzulegen. Drei 6-MV-Photonenfelder wurden auf eine Gesamtdosis von 10 x 1,8 Gy optimiert. Die Lage der Maus innerhalb eines selbstentwickelten Applikators wurde anhand eines Patientenpositionierungssystems vor jeder Bestrahlung verifiziert. Strahlungseffekte wurden dosimetrisch mittels Ionisationskammern und Filmen als auch biologisch auf zellulaerer Ebene ueberprueft. Das definierte Bestrahlungsprotokoll und das applizierte Fraktionierungsschema konnten erfolgreich angewendet werden. Mit Hilfe des eigens entwickelten Applikators wurde eine individuelle und millimetergenaue Positionierung der narkotisierten Maeuse fuer die Bestrahlung erreicht. Positionierung und Bestrahlung dauerten weniger als 10 min und wurden von allen Maeusen toleriert. Die berechneten Werte aus dem Planungssystem stimmten mit den gemessenen Dosiswerten ueberein und zeigten auf das Zielvolumen begrenzte zellulaere Effekte. Mittels klinischer LINACs koennen orthotopische Tumore von Maeusen konform bestrahlt werden. Im Hinblick auf die laterale Penumbra sind jedoch Kleintierbestrahlungsanlagen ueberlegen. (orig.)

 5. Mesonephric adenocarcinoma of the vagina. Diagnosis and multimodal treatment of a rare tumor and analysis of worldwide experience

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Mueller, Iris; Jacobs, Volker R.; Bogner, Gerhard; Staudach, Alfons; Koch, Horst; Wolfrum-Ristau, Pia; Schausberger, Christiane; Fischer, Thorsten [Paracelsus Medical University (PMU), Department of Obstetrics and Gynecology (OB/GYN), Salzburg (Austria); Kametriser, Gerhard; Sedlmayer, Felix [Paracelsus Medical University (PMU), Department of Radiology and Radiation Oncology, 5020 Salzburg (Austria)

  2016-09-15

  Mesonephric adenocarcinoma of the vagina is an extremely rare tumor of the female genital tract, with only a few cases reported so far worldwide. Consequently, there is no established standard treatment and limited knowledge about the prognosis and biologic behavior of vaginal mesonephric adenocarcinoma. This report documents a new case of vaginal mesonephric adenocarcinoma diagnosed in a 54-year-old woman, and analyzes this in the context of all previously published cases. MRI demonstrated that the 2.5 x 1.8 cm tumor of the vaginal wall was invading urethra and bladder. Following surgical excision, histologic analysis determined mesonephric adenocarcinoma of the vagina, stage pT2 R1. In order to avoid the mutilating extended surgery which would be required to reach R0 and considerable impairment of quality of life, adjuvant radiochemotherapy was administered with external radiation and brachytherapy, including 5 cycles of cisplatin (40 mg/m{sup 2}) for radiosensitization. After 4 years of continuous oncologic follow-up, the patient is alive and clinically free of disease. In this case it was shown that adjuvant radiochemotherapy with radiation and brachytherapy was effective to manage the surgical R1 situation and maintain the patient's life quality. More published cases reports are needed to gradually substantiate optimal treatment strategies. (orig.) [German] Das mesonephrische Adenokarzinom der Vagina ist ein aeusserst seltener Tumor des weiblichen Genitaltrakts. In der internationalen Literatur finden sich nur wenig gut dokumentierte Faelle. Das biologische Verhaltensmuster dieses Tumors und dessen Prognose sind weitgehend unbekannt. In diesem Bericht wird ein neuer Fall einer 54-jaehrigen Frau mit einem mesonephrischen Adenokarzinom der Vagina vorgestellt und unter Beruecksichtigung aller bisher publizierten Faelle analysiert. Bei dem 2,5 x 1,8 cm grossen Tumor der Vaginalwand zeigte sich in der Magnetresonanztomographie eine Infiltration der Urethra und

 6. Höhepunkte der Thyreologie: Eine historische Vignette

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Weissel M

  2014-01-01

  1950er-Jahre gleichzeitig in Paris und London entdeckt. Die ursprünglich vermutete Bedeutung der extrathyreoidalen Konversion von Thyroxin zum biologisch aktiveren T3 wird 1970 bestätigt. Durch die Entwicklung des Radioimmunoassays und verwandter Methoden können heute alle für die moderne Diagnostik von Erkrankungen der Schilddrüse notwendigen Hormone exakt routinemäßig gemessen werden.

 7. Biological nutrient removal from municipal wastewater in sequencing batch biofilm reactors

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Arnz, P

  2001-07-01

  Enhanced biological phosphorus removal (EBPR) has only been put into practice in activated sludge systems. In recent years, the Sequencing Batch Biofilm Reactor (SBBR) has emerged as an alternative allowing EBPR to be achieved in a biofilm reactor. High efficiency of phosphate removal was demonstrated in a SBBR fed with synthetic wastewater containing acetate. The aim of this study was to investigate EBPR from municipal wastewater in semi full-scale and laboratory-scale SBBRs. The focus of the investigation in the semi full-scale reactor was on determination of achievable reaction rates and effluent concentrations under varying influent conditions throughout all seasons of a year. Interactions between nitrogen and phosphorus removal and the influence of backwashing on the reactor performance was examined. Summing up, it can be stated that the SBBR proved to be an attractive alternative to activated sludge systems. Phosphorus elimination efficiency was comparable to common systems but biomass sedimentation problems were avoided. In order to further exploit the potential of the SBBR and to achieve reactor performances superior to those of existing systems designing a special biofilm carrier material may allow to increase the phenomenon of simultaneous nitrification/denitrification while maintaining EBPR activity. (orig.) [German] Die vermehrte biologische Phosphorelimination (Bio-P) aus Abwasser wurde bisher nur in Belebtschlammsystemen praktiziert. In den letzten Jahren konnte jedoch gezeigt werden, dass sich durch die Anwendung des Sequencing Batch Biofilm Reactor (SBBR) - Verfahrens auch in Biofilmreaktoren Bio-P verwirklichen laesst. Versuche in Laboranlagen haben ergeben, dass sich eine weitgehende Phosphorelimination aufrecht erhalten laesst, wenn die Reaktoren mit einem ideal zusammengesetzten, synthetischen Abwasser beschickt werden. Ziel dieser Arbeit war es, Bio-P aus kommunalem Abwasser in SBBR-Versuchsanlagen im halbtechnischen und im Labormassstab zu

 8. Poly-lactic-acid coating of endovascular stents: preliminary results in canine experimental av-fistulae

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Schellhammer, F. [Freiburg Univ. (Germany). Dept. of Neuroradiology; Koeln Univ. (Germany). Dept. of Radiology; Berlis, A. [Bonn Univ. (Germany). Dept. of Radiology; Bloss, H.G. [Freiburg Univ. (Germany). Dept. of Neurosurgery; Pagenstecher, A. [Freiburg Univ. (Germany). Dept. of Neuropathology; Schumacher, M. [Freiburg Univ. (Germany). Dept. of Neuroradiology

  2001-02-01

  untersucht. Ein erfolgreicher Verschluss der Kurzschlussverbindung gelang lediglich in 2 Faellen. In den 3 uebrigen Faellen kam es zu einer Fehlplatzierung der Gefaessprothese. Gefaessverschluesse der geschienten Arterien wurden in 3 Faellen beobachtet. Die feingewebliche Untersuchung zeigte gringe, entzuendliche Zellreaktionen. Fremdkoerperreaktionen bzw. Destruktionen der Gefaesswand wurden nicht beobachtet. Mittelfristig zeigte Poly-Laktid, ein biologisch abbaubares Material, eine gute Biokompatibilitaet. Das Missverhaeltnis zwischen der nichtelastischen Poly-Laktid Ummantelung und der elastischen Gefaessprothese erschwerte die zielgenaue, endovaskulaere Platzierung. Wahrscheinlich verursachten die endstaendigen Auffaserungen der Poly-Laktid-Ummantelung die haeufigen Gefaessverschluesse. Unter Verwendung anderer Webstrukturen koennte Poly-Laktid ein interessantes Material zur Ummantelung von Gefaessprothesen sein. (orig.)

 9. MTBE experts' discussion: Environmental pollution from MTBE fuel additives. Proceedings; MTBE-Fachgespraech: Umweltbelastungen durch die Nutzung von MTBE (Methyl-tertiaer-butylether) als Kraftstoffzusatz. Tagungsband

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2002-07-01

  MTBE is a volatile, water-soluble, oxygen-containing liquid with a high octane rating. It hardly absorbs to the soil matrix, is hardly degradable by biological means, and moves in groundwater at practically the same speed as the groundwater itself. This makes it an important groundwater hazard. The main problem is the low taste and smell threshold concentration of MTBE, because of which contaminated water is unfit for drinking. MTBE has been used as a fuel additive in the USA since the seventies and in Germany since the eighties for a better antiknock rating. MTBE concentrations depend on the fuel quality, ranging from 0.3 percent in normal gasoline and 1.6 percent in super gasoline to 6-12 percent by volume in SuperPlus and Optimax fuels. At this conference, which comprised nine lectures and a round of detailed discussions, measured concentrations of MTBE in air, precipitations, surface water and groundwater were presented, and the possibilities of modelling were discussed. The attendants of the meeting agreed that in view of the available data and at the present state of knowledge concerning the sources and fate of MTBE in environmental media, MTBE cannot be excluded as a groundwater pollutant. (orig.) [German] MTBE ist eine leichtfluechtige, gut wasserloesliche, sauerstoffhaltige Fluessigkeit mit hoher Oktanzahl. Es sorbiert fast nicht an die Bodenmatrix, ist sehr schlecht biologisch abbaubar und bewegt sich im Grundwasser praktisch mit der gleichen Geschwindigkeit wie das Grundwasser selbst. Aufgrund dieser Eigenschaften stellt MTBE eine Gefahr fuer das Grundwasser dar. Problematisch aus Sicht der Wasserversorgung ist die niedrige Geruchs- und Geschmacksschwelle von MTBE, weshalb kontaminiertes Wasser nicht mehr als Trinkwasser brauchbar ist. MTBE wird seit Mitte der 70er Jahre in den USA und seit Anfang der 80er Jahre in Deutschland dem Benzin zugesetzt, um die Klopffestigkeit zu verbessern. Der MTBE-Gehalt haengt von der Benzin-Qualitaet ab: Waehrend

 10. Potential evaluation of hydrogen peroxide for in-situ bioremediation of contaminated subsoils (chances, limitations, consequences). Final report; Untersuchung des Anwendungspotentials von Wasserstoffperoxid bei der biotechnologischen in-situ-Sanierung von kontaminierten Boeden (Moeglichkeiten, Grenzen, Folgen). Abschlussbericht

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Barenschee, E R; Weppen, P; Mueller, B G; Deckwer, W D; Muennich, K; Collins, H J

  1992-06-01

  erhoehen, wurden gefunden. Das Ausbreitungsverhalten von H{sub 2}O{sub 2} im Boden wird wesentlich durch biologische und chemisch/physikalische Parameter beeinflusst. Schwermetallmobilisierungen beim Uebergang vom reduzierten in den oxidierten Zustand wurden in geringem Umfang beobachtet. (orig.) With 28 refs., 11 tabs., 34 figs.

 11. Catalytically supported reduction of emissions from small-scale biomass furnace systems; Katalytisch unterstuetzte Minderung von Emissionen aus Biomasse-Kleinfeuerungsanlagen

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Hartmann, Ingo; Lenz, Volker; Schenker, Marian; Thiel, Christian [DBFZ Deutsches Biomasseforschungszentrum gemeinnuetzige GmbH, Leipzig (Germany); Kraus, Markus; Matthes, Mirjam; Roland, Ulf [Helmholtz-Zentrum fuer Umweltforschung GmbH - UFZ, Leipzig (Germany); Bindig, Rene; Einicke, Wolf-Dietrich [Leipzig Univ. (Germany)

  2011-06-29

  Einhaltung der Grenzwerte geeignet. Dagegen werden im Praxisbetrieb die Schadgasemissionen ohne sekundaere Massnahmen im Normalfall ueberschritten. Die durchgefuehrten experimentellen Untersuchungen zeigen, dass eine Minderung sowohl von CO als auch von organischen Verbindungen durch katalytische Nachverbrennung moeglich ist. Neben der Entwicklung speziell adaptierter Katalysatoren ist es aber notwendig, durch kombinierte Verfahren eine zusaetzliche Staubabscheidung zu erzielen, da herkoemmliche Katalysatoren nicht zur Abscheidung und Zurueckhaltung von Feinstaeuben geeignet sind bzw. ihre Aktivitaet durch Staubablagerungen auf der aktiven Oberflaeche verlieren wuerden, wenn sie gleichzeitig als Filter fungieren muessten. Um ausreichend hohe Reaktionstemperaturen und damit eine Totaloxidation der Schadstoffe zu ermoeglichen, ist im Regelfall eine externe Beheizung, vorzugsweise ueber elektrische Verfahren, notwendig. Damit lassen sich die Schadgasemissionen vor allem in den kritischen An-und Ausbrandphasen weiter senken. Die Untersuchungen zeigen jedoch auch, dass weiterhin ein erheblicher Forschungsbedarf vorhanden ist, um ausreichend aktive und langzeitstabile Katalysatoren verfuegbar zu machen. Die aufgebaute Versuchsanlage erlaubt die Untersuchung der Wirkung und der Alterungserscheinungen von zu charakterisierenden Katalysatoren unter praxisnahen Bedingungen. Die elektrostatische Vorabscheidung der Staeube kann die Staubbelastung des Katalysators deutlich reduzieren. Damit laesst sich eine Verblockung des freien Stroemungsquerschnittes verhindern, wodurch die Standzeit erhoeht und die Reinigungsintervalle verlaengert werden koennen. Ein Einfluss der katalytischen Abgasnachbehandlung auf die Staubzusammensetzung konnte anhand der vorliegenden Untersuchungen nicht eindeutig nachgewiesen werden, ein drastischer Einfluss kann aber auf Grund der Untersuchungen ausgeschlossen werden. Zur detaillierteren Untersuchung ist es jedoch notwendig, die Staubprobenahme auf Basis von

 12. Effects of bone morphogenetic protein-2 on bone cells in primary culture: immunohistochemical and electronmicroscopical studies

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Schmitz, I.; Prochnow, N.; Mueller, K.M. [Berufsgenossenschaftliche Kliniken Bergmannsheil, Bochum (Germany). Inst. fuer Pathologie; Wiemann, M.; Schirrmacher, K.; Bingmann, D. [Essen Univ. (Germany). Inst. fuer Physiologie; Sebald, W. [Wuerzburg Univ. (Germany). Inst. fuer Physiologische Chemie II

  2001-02-01

  was not changed after a 3 days lasting stimulation with BMP-2. (orig.) [German] Bone-morphogenetisches Protein 2 (BMP-2) foerdert Differenzierung und Wachstum in fast allen Geweben. Am bekanntesten ist seine stimulatorische Wirkung auf die Knochenneubildung. Daher ist es naheliegend, BMP-2 auch fuer eine beschleunigte Osteointegration von Implantaten einzusetzen. Zahlreiche Untersuchungen in vivo und an Zelllinien haben die Wirksamkeit von BMP-2 auf die Zellproliferation ergeben. Effekte von BMP-2 sind aber kaum in Primaerkulturen von Knochenzellen untersucht worden, in denen die Differenzierung von unterschiedlichen Zelltypen eher als in Zelllinien ueberprueft werden kann. Da solche Information aber eine Voraussetzung fuer das Verstaendnis und die Kontrolle von Zellreaktionen auf der Implantatoberflaeche sind, wurde in den vorliegenden Untersuchungen die Wirkung von BMP-2 (50 nM) auf Primaerkulturen geprueft, die aus Kalvarienbruchstuecken neugeborener Ratten gezuechtet wurden. Dabei wurden die Zellen fuer 3 oder 6 Tage mit BMP-2 stimuliert, das dem Naehrmedium zugesetzt war. Licht- und elektronenmikroskopische Untersuchungen zeigten, dass BMP-behandelte Zellen in der Aussprossungszone groesser und haeufiger spindelfoermig waren. Darueber hinaus hatten stimulierte Zellen mehr Nukleoli als die Kontrollzellen und ihr endoplasmatisches Retikulum war geweitet. Dennoch behielten die stimulierten Zellen Eigenschaften von Knochenzellen. Eine immunhistochemische Analyse zeigte, dass BMP-2 stimulierte Zellen die Aktivitaet ihrer alkalischen Phosphatase steigerten und weiterhin Kollagen Typ I sowie zu einem geringen Teil Kollagen Typ III sezernierten. Der Gehalt an Actin, Desmin und Vimentin war in BMP-stimulierten Kulturen kaum veraendert. Fibronektin-positive Strukturen erschienen weniger vernetzt. Die Osteocalcin-Verteilung bzw Faerbeintensitaet aendert sich nach BMP-Einwirkungen nicht ekennbar. Nach der Stimulation loesten sich vermehrt Zellen von den Deckglaeschen ab

 13. Aquisition of age- and sex-dependent patient data for the calculation of annual radiation exposure in nuclear medicine: a German pilot study; Erfassung alters- und geschlechtsbezogener Daten nuklearmedizinischer Untersuchungen zur Berechnung der jaehrlichen Strahlenexposition in der BRD: Eine Pilotstudie

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Schnell-Inderst, P.; Hacker, M.; Weiss, M.; Hahn, K. [Klinik und Poliklinik fuer Nuklearmedizin, Klinikum der Univ. Muenchen (Germany); Nosske, D.; Stamm-Meyer, A.; Brix, G. [Bundesamt fuer Strahlenschutz, Inst. fuer Strahlenhygiene, Neuherberg (Germany)

  2004-04-01

  patientenbezogene Daten zu Alter, Geschlecht, Art der nuklearmedizinischen Untersuchung, appliziertem Radiopharmakon, Hoehe der applizierten Aktivitaet, Krankenversicherung (privat/gesetzlich), Aufnahmestatus (stationaer/ambulant) und Leistungsziffer (GOAebzw. EBM). Die Berechnung der effektiven Dosis pro Untersuchung erfolgte nach ICRP 80. Es wurden Mittelwert, Standardabweichung, Median sowie 5. und 95. Perzentile der effektiven Dosis pro Untersuchungsart stratifiziert nach Organsystem und nach Geschlecht getrennt in drei Altersgruppen bei Patienten ab 18 Jahren ermittelt. Ergebnisse: Es wurden 82 039 Untersuchungen aus 9 Kliniken und 7 Praxen ausgewertet. Die mediane effektive Dosis (5.-95. Perzentile) pro Untersuchung betrug 2,9 mSv (0,4-8,5). Ein Patient erhielt durchschnittlich 1,2 Untersuchungen pro Jahr. Die drei haeufigsten waren Szintigraphien des Skeletts (Median 3,4 mSv; 2,9-5,1), der Schilddruese (0,9 mSv; 0,4-2,2) und des Herzens (7,3 mSv; 3,8-20,2). Die mediane effektive Dosis pro Untersuchung betrug bei Frauen von 18-40 Jahren 1,0 mSv (0,4-5,8), von 41-65 Jahren 2,2 mSv (0,4-7,3) und ueber 65 Jahren 2,4 mSv (0,5-7,6). Die entsprechenden Werte bei Maennern lagen bei 2,6 mSv (0,3-7,6), 3,3 mSv (0,4-9,1) und 3,4 mSv (0,5-8,8). Schlussfolgerung: Die genaue Ermittlung der Strahlenexposition durch Untersuchungen in der nuklearmedizinischen Diagnostik anhand von Routinedaten ist praktikabel. (orig.)

 14. Catalytically supported reduction of emissions from small-scale biomass furnace systems; Katalytisch unterstuetzte Minderung von Emissionen aus Biomasse-Kleinfeuerungsanlagen

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Hartmann, Ingo; Lenz, Volker; Schenker, Marian; Thiel, Christian [DBFZ Deutsches Biomasseforschungszentrum gemeinnuetzige GmbH, Leipzig (Germany); Kraus, Markus; Matthes, Mirjam; Roland, Ulf [Helmholtz-Zentrum fuer Umweltforschung GmbH - UFZ, Leipzig (Germany); Bindig, Rene; Einicke, Wolf-Dietrich [Leipzig Univ. (Germany)

  2011-06-29

  Einhaltung der Grenzwerte geeignet. Dagegen werden im Praxisbetrieb die Schadgasemissionen ohne sekundaere Massnahmen im Normalfall ueberschritten. Die durchgefuehrten experimentellen Untersuchungen zeigen, dass eine Minderung sowohl von CO als auch von organischen Verbindungen durch katalytische Nachverbrennung moeglich ist. Neben der Entwicklung speziell adaptierter Katalysatoren ist es aber notwendig, durch kombinierte Verfahren eine zusaetzliche Staubabscheidung zu erzielen, da herkoemmliche Katalysatoren nicht zur Abscheidung und Zurueckhaltung von Feinstaeuben geeignet sind bzw. ihre Aktivitaet durch Staubablagerungen auf der aktiven Oberflaeche verlieren wuerden, wenn sie gleichzeitig als Filter fungieren muessten. Um ausreichend hohe Reaktionstemperaturen und damit eine Totaloxidation der Schadstoffe zu ermoeglichen, ist im Regelfall eine externe Beheizung, vorzugsweise ueber elektrische Verfahren, notwendig. Damit lassen sich die Schadgasemissionen vor allem in den kritischen An-und Ausbrandphasen weiter senken. Die Untersuchungen zeigen jedoch auch, dass weiterhin ein erheblicher Forschungsbedarf vorhanden ist, um ausreichend aktive und langzeitstabile Katalysatoren verfuegbar zu machen. Die aufgebaute Versuchsanlage erlaubt die Untersuchung der Wirkung und der Alterungserscheinungen von zu charakterisierenden Katalysatoren unter praxisnahen Bedingungen. Die elektrostatische Vorabscheidung der Staeube kann die Staubbelastung des Katalysators deutlich reduzieren. Damit laesst sich eine Verblockung des freien Stroemungsquerschnittes verhindern, wodurch die Standzeit erhoeht und die Reinigungsintervalle verlaengert werden koennen. Ein Einfluss der katalytischen Abgasnachbehandlung auf die Staubzusammensetzung konnte anhand der vorliegenden Untersuchungen nicht eindeutig nachgewiesen werden, ein drastischer Einfluss kann aber auf Grund der Untersuchungen ausgeschlossen werden. Zur detaillierteren Untersuchung ist es jedoch notwendig, die Staubprobenahme auf Basis von

 15. {sup 125}I brachytherapy in younger prostate cancer patients. Outcomes in low- and intermediate-risk disease

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Kindts, Isabelle; Stellamans, Karin; Lambrecht, Antoon [AZ Groeninge Hospital, Department of Radiation Oncology, Kortrijk (Belgium); Billiet, Ignace [AZ Groeninge Hospital, Department of Urology, Kortrijk (Belgium); Pottel, Hans [Catholic University Leuven Kulak, Biostatistics, Faculty of Medicine, Kortrijk (Belgium)

  2017-09-15

  mit lokalisiertem Prostatakarzinom nach Low-Dose-Rate-(LDR-)Brachytherapie (BT) mit {sup 125}Iod-Seed-Implantaten. Mit LDR-{sup 125}Iod-BT ± Hormontherapie wurden 192 Patienten (≤65 Jahren) behandelt. Als Lokalrezidiv galt ein PSA-Anstieg, der zur Salvage-Therapie fuehrte, oder ein biochemisches Rezidiv nach Phoenix-Definition. Als PSA-Wiederanstieg war eine Nadir-Erhoehung ≥0,2 ng/ml, gefolgt von spontaner Rueckgang definiert. Verhaeltnisse wurden mit dem exakten Fisher-Test und kontinuierliche Variablen mit dem ungepaarten t-Test oder einer nichtparametrischen Methode verglichen. Mit multivariater Cox-Regressionsanalyse wurde der Einfluss von Kofaktoren untersucht. Das mediane Follow-up betrug 66 Monate. Das lokalrezidivfreie 5-Jahres-Ueberleben betrug 96,1 %. Ein histologisch nachgewiesenes Lokalrezidiv entwickelten 13 Patienten; ein Rezidiv nach Phoenix hatten bei der letzten Untersuchung 4 Patienten. Ein Patient ohne positive Prostatabiopsie bekam eine Hormontherapie. Univariate Risikofaktoren fuer ein Lokalrezidiv waren: mindestens 50 % positive Biopsien, intermediaeres Risiko, Behandlung mit neoadjuvanter Hormontherapie, geringe Prostatavolumenabdeckung mit 100 % der vorgeschriebenen Dosis und kein PSA-Wiederanstieg. Hormonnaive Patienten, die keinen PSA-Wert <0,5 ng/ml im Follow-up erzielten, hatten ein hoeheres Lokalrezidivrisiko. Die Cox-Regression ergab, dass ''mindestens 50 % positive Biopsien'' und ''kein PSA-Wiederanstieg'' die lokale Kontrolle signifikant beeinflussen (Hazard Ratio [HR] je 1,02 und 11,59). Einen Wiederanstieg zeigten 70 Patienten (36 %). Juengere Patienten und jene, die mit einer geringeren Aktivitaet pro Volumen behandelt wurden, hatten ein hoeheres Risiko fuer einen Wiederanstieg (je HR 0,99 und 0,04). LDR-BT ist eine effektive kurative Behandlungsmethode fuer junge Maenner mit Low-risk-Prostatakarzinom und ist auch bei intermediaerem Risiko zu erwaegen. (orig.)

 16. Radioiodine therapy of Graves' disease - a dosimetric comparison of different strategies concerning antithyroid drugs; Radioiodtherapie des Morbus Basedow - dosimetrischer Vergleich verschiedener Therapieregime bezueglich der Thyreostatikabgabe

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Urbannek, V.; Voth, E.; Moka, D.; Schicha, H. [Klinik und Poliklinik fuer Nuklearmedizin, Medizinische Einrichtungen der Univ. zu Koeln (Germany)

  2001-08-01

  -half-life, but it is inferior to stopping ATD 2 days prior to RITh. (orig.) [German] Ziel: Eine thyreostatische Medikation (TM) waehrend einer Radioiodtherapie (RITh) fuehrt im Vergleich zu nicht thyreostatisch behandelten Patienten zu einer prozentualen Zunahme an Therapieversagern oder erfordert einen erhoehten Verbrauch an Radioiod (RI). Andererseits ist aus klinischen Gruenden und wegen des in der Hyperthyreose beschleunigten lodstoffwechsels vor RITh eine Kompensation der Stoffwechsellage anzustreben. Ziel dieser Studie war daher, am Beispiel des Morbus Basedow den Einfluss der TM auf die Biokinetik von RI zu untersuchen, um die RITh bei thyreostatisch vorbehandelten Patienten zu optimieren. Methoden: Eingeschlossen wurden 385 konsekutive Patienten, die wegen eines Morbus Basedow erstmalig eine RITh erhielten: Kollektiv A (n = 74): Durchfuehrung der RITh unter laufender TM; Kollektiv B (n = 111): Beginn der RITh unter TM, Absetzen von TM 1-5 Tage nach RITh, falls RI-Uptake unzureichend oder RI-HWZ verkuerzt (n = 61); Kollektiv C (n = 200): Absetzen von TM 2 Tage vor RITh bei allen Patienten. Betrachtet wurde der Einfluss von thyreostatischer Medikation auf den RI-Uptake, die RI-HWZ sowie die an der Schilddruese erzielte Energiedosis in Abhaengigkeit vom SD-Volumen und der eingesetzen RI-Aktivitaet [Therapieeffizienzquotient TEQ, (2)]. Ergebnisse: Im RI-Test (alle Patienten unter TM) war der RI-Uptake in den drei Kollektiven vergleichbar. Bei der RITh waren RI-Uptake, RI-HWZ{sub eff} und damit auch TEQ im Kollektiv C signifikant groesser als in den Kollektiven A und B (jeweils p<0,001). Im Kollektiv B wurde die TM bei 61 der 111 Patienten 1-5 Tage nach RITh abgesetzt. In diesem Unterkollektiv stieg die RI-HWZ von 4,4 {+-} 1,7 d auf 5,1 {+-} 1,6 d nach Absetzen der TM an (p = 0,001). Schlussfolgerung: Absetzen von TM 2 Tage vor RITh fuehrt im Vergleich zur Durchfuehrung der RITh unter TM zu einer Steigerung der Effizienz (TEQ) von etwa 50% und damit zu einer deutlichen

 17. Reduction of radiation exposure in PET examinations by data acquisition in the 3D mode; Reduktion der Strahlenexposition bei PET-Untersuchungen durch Datenakquisition im 3D-Modus

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Brix, G. [Bundesamt fuer Strahlenschutz, Neuherberg (Germany). Inst. fuer Strahlenhygiene]|[Deutsches Krebsforschungszentrum (DKFZ), Heidelberg (Germany). Forschungsschwerpunkt Radiologische Diagnostik und Therapie; Adam, L.E. [Department of Radiology, Philadelphia, PA (United States). Div. of Nuclear Medicine; Zaers, J.; Trojan, H.; Doll, J. [Deutsches Krebsforschungszentrum (DKFZ), Heidelberg (Germany). Forschungsschwerpunkt Radiologische Diagnostik und Therapie; Bellemann, M.E. [Deutsches Krebsforschungszentrum (DKFZ), Heidelberg (Germany). Forschungsschwerpunkt Radiologische Diagnostik und Therapie]|[Fachhochschule Jena (Germany). Fachbereich Medizintechnik; Nosske, D. [Bundesamt fuer Strahlenschutz, Neuherberg (Germany). Inst. fuer Strahlenhygiene

  1999-04-01

  , auf die abschirmende Wirkung von Septen zwischen den einzelnen Detektorringen (2D-Modus) zu verzichten, so dass auch koinzidente Ereignisse zwischen Detektoren auf weiter entfernt liegenden Ringen erfasst werden koennen (3D-Modus). Ziel der vorliegenden Arbeit war es, das Zaehlratenverhalten eines PET-Scanners der neuesten Generation im 2D- und im 3D-Modus anhand von Phantommessungen zu untersuchen und die sich daraus ergebenden Konsequenzen fuer die Strahlenhygiene bei PET-Untersuchungen mit 2-[F-18]-Fluor-2-Desoxyglukose (F-18-FDG) zu diskutieren. Methoden: Alle Messungen wurden am Ganzkoerper-PET-System ECAT EXACT HR{sup +} durchgefuehrt. Fuer die 2D-Messungen wurde ein Kollimator aus duennen Wolframlamellen in das Gesichtsfeld eingebracht. Das Zaehlratenverhalten des Scanners wurde dem NEMA-Protokoll folgend ueber einen weiten Bereich von F-18-Aktivitaetskonzentrationen untersucht. Darueber hinaus wurden PET-Aufnahmen des EEC-Ganzkoerperphantoms mit verschiedenen Einsaetzen im 2D- und im 3D-Modus jeweils ueber 15 min akquiriert, wobei die F-18-Aktivitaetskonzentrationen bei der 3D-Messung halb so hoch waren wie bei der 2D-Messung. Ergebnisse: Fuer das zylinderfoermige NEMA-Phantom (Durchmesser=19,4 cm, Laenge=19,0 cm) ergab sich im 3D-Modus eine im Vergleich zur 2D-Akquisition etwa fuenffach hoehere Systemsensitivitaet (27,7 statt 5,7 cps/Bq/ml). Die Auswertung der rekonstruierten Aktivitaetsverteilungen des EEC-Phantoms ergab, dass die Qualitaet der aus dem 3D-Projektionsdatensatz berechneten PET-Aufnahmen besser war als die der korrespondierenden 2D-Aufnahmen, obwohl die Aktivitaetskonzentrationen nur halb so hoch waren. Schlussfolgerungen: Durch die Datenakquisition im 3D-Modus kann die zu applizierende Aktivitaetsmenge bei gleichzeitiger Verbesserung der Bildqualitaet erheblich reduziert werden. Fuer Patientenuntersuchungen mit F-18-FDG im Ganzkoerperbereich reicht es unserer Erfahrung nach aus, eine Aktivitaet zwischen 150 und 200 MBq zu applizieren. Dies

 18. Arbeitsgemeinschaft fuer die Reinhaltung der Elbe - selected organic trace pollutants in the Elbe and its tributaries 1994-1999; Arbeitsgemeinschaft fuer die Reinhaltung der Elbe - Ausgewaehlte organische Spurenverunreinigungen in der Elbe und Elbenebenfluessen im Zeitraum 1994 - 1999

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Fooken, C.; Stachel, B.; Reincke, H. [Wasserguetestelle Elbe, Hamburg (Germany)

  2000-10-01

  Stoffe noch Defizite im Hinblick auf die Reinigungsleistung industrieller und kommunaler Klaeranlagen existieren. Wie ubiquitaer vorhandene Schadstoffe ueber ein kleines und weitverzweigtes Fliesssystem in die Elbe gelangen koennen, wird beispielhaft an der Stoffklasse der Chloralkylphosphate aufgezeigt. Diese finden hauptsaechlich Verwendung als Flammschutzmittel und Weichmacher in Polyurethanen. Ergebnisse einer Auswahl von 28 Stoffen aus der Richtlinie 76/464/EWG werden ebenfalls vorgestellt. Sie sind eine Entscheidungshilfe fuer die Planung zukuenftiger Messkonzepte auf der Grundlage der EU-Wasserrahmenrichtlinie. Mit dem Messprogramm der ARGE ELBE werden organische Schadstoffe routinemaessig erfasst und veroeffentlicht. Dabei handelt es sich ueberwiegend um unpolare Stoffe wie die hinlaenglich bekannten polychlorierten Biphenyle oder die schwerfluechtigen chlorierten Kohlenwasserstoffe mit insektizider Wirkung (z.B. DDT). Neuere Analysenergebnisse zeigen, dass diese Stoffgruppe nach wie vor relevant ist und auch in den kommenden Jahren nicht an Bedeutung verlieren wird. Eine andere Stoffgruppe, die polaren und im allgemeinen gut wasserloeslichen Substanzen, werden im Rahmen von Sonderuntersuchungen in der waessrigen Phase bestimmt. Die in diesem Bericht hauptsaechlich behandelten Stoffe stammen aus unterschiedlichen Quellen: industrielle und kommunale Abwaesser, diffuse Eintraege aus der Agrarwirtschaft und aus atmosphaerischen Depositionen. In vielen Faellen sind sie biologisch schwer abbaubar und koennen Bedeutung erlangen, wenn Flusswasser als Uferfiltrat fuer die Trinkwasserherstellung genutzt wird. Wegen der aufwendigen und wirkungsvollen Aufbereitungstechnologie gelangen sie allerdings nur selten bis ins Trinkwasser. (orig.)

 19. [The novel approaches to the rehabilitation of the patients presenting with gastroesophageal reflux disease and co-morbid pathology].

  Science.gov (United States)

  Komleva, N E; Marjanovsky, A A; Danilov, A N; Agasarov, L G

  placental compositum, co-enzyme compositum, and ubichinon compositum (Biologische Heilmittel Heel GmbH, Germany). The statistical analysis was performed with the use of the non-parametric methods based on the Statistica application software package ('StatSoft Inc.', США). The present article reports the results of the study that demonstrate significant strong positive correlation between the clinical manifestations of gastroesophageal reflux disease (the frequency and severity of symptoms) and thoracalgia and provides a rationale for the assessment of the vertebro-neurological status of the thoracic spine in the patients exhibiting the clinical signs of gastroesophageal reflux disease. The study substantiated the inclusion of pharmacopuncture with placenta compositum, co-enzyme compositum, and ubichinon compositum anti-homotoxic medications in the complex rehabilitation programs for the patients presenting with the clinical signs of gastroesophageal reflux disease and the concomitant thoracalgia symptoms. To assess the effectiveness of the proposed method for the treatment of this condition, such diagnostic criteria as the vertebro-neurological symptoms, coefficient of the thoracalgia-associated pain syndrome, the frequency and intensity of the gastroesophageal reflux disease symptoms, and the quality of life parameters were used. The results of the present study provide strong evidence that pharmacopuncture helps to improve the quality of life of the patients, alleviate thoracalgia symptoms and clinical signs of gastroesophageal reflux disease, and reduce the intensity of the pain syndrome caused by thoracalgia.

 20. Vertically transmitted HPV-dependent squamous cell carcinoma of the external auditory canal. Case report of a child

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Snietura, Miroslaw; Pakulo, Slawomir; Kopec, Agnieszka; Piglowski, Wojciech; Stanek-Widera, Agata [Maria Sklodowska-Curie Memorial Cancer Center and Institute of Oncology, Tumor Pathology Department, Gliwice (Poland); Chelmecka-Wiktorczyk, Liliana [University Children' s Hospital of Cracow, Department of Oncology and Hematology, Cracow (Poland); Drabik, Grazyna [University Children' s Hospital of Cracow, Pathology Department, Cracow (Poland); Kosowski, Bogdan [NZOZ Prosmed, Cracow (Poland); Wyrobek, Lukasz [University Children' s Hospital of Cracow, Department of Radiology, Cracow (Poland); Balwierz, Walentyna [University Children' s Hospital of Cracow, Department of Oncology and Hematology, Cracow (Poland); Jagiellonian University in Cracow, Clinic of Oncology and Hematology, Polish-American Pediatric Institute, Cracow (Poland)

  2017-02-15

  There is much evidence that high-risk human papillomavirus (HPV) plays a causative role in a subset of head and neck squamous cell cancer (HNSCC) in adults. HPV-positive tumors behave differently even in their response to treatment and are therefore a distinct subset. Both HPV-positive and HPV-negative tumors of the head and neck region are usually in the domain of adults and cases in children are rare; thus when a 2-year-old child was diagnosed with this cancer in the external auditory canal, an in-depth assessment of the tumor was considered necessary. A 2-year-old girl was born to a HPV-positive mother who was diagnosed with cervical cancer during pregnancy. The child was delivered by caesarean section and the mother died of her cancer 7 months after delivery. After the diagnosis of locally invasive HPV-positive squamous cell cancer of the external auditory canal, the child was treated surgically, and with chemotherapy and radiotherapy. Full remission was obtained lasting up to 325 weeks since treatment was started, resulting in over 6 years of disease-free survival. This is the first case of advanced, HPV-related HNSCC in a 2-year-old child, in whom the tumor was located in the external auditory canal and who made a dramatic recovery after treatment with nonradical surgery, chemotherapy and radiotherapy. The child has currently been disease free for 6 years. This case supports the observation that HPV-related HNSCC tumors appear to respond favorably to treatment despite the patient's young age and the clinically advanced stage of the tumor. (orig.) [German] Es gibt reichlich Belege dafuer, dass das menschliche Papillomavirus vom Hochrisikotyp (HR-HPV) in einigen Faellen von Plattenepithelkarzinomen des Kopf- und Halsbereichs (HNSCC) eine Schluesselrolle spielt. HPV-positive Tumoren verhalten sich anders, auch bezueglich des Ansprechens auf die Behandlung. Deswegen stellen sie eine separate biologische Gruppe dar. Sowohl HPV-positive als auch HPV

 1. Diagnostic work-up of pulmonary nodules. Management of pulmonary nodules detected with low-dose CT screening; Abklaerung von Lungenrundherden. Management durch Frueherkennungsuntersuchungen detektierter pulmonaler Rundherde

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Wormanns, D. [Evangelische Lungenklinik Berlin, Berlin (Germany)

  2016-09-15

  . Allerdings sind die ganz ueberwiegend vorkommenden kleinen Rundherde meistens benigne. Sie sind verantwortlich fuer die sehr hohen Raten falsch positiver Testergebnisse in den Screeningstudien. Zweckmaessige Algorithmen zur diagnostischen Abklaerung von Rundherden sind zur Reduktion der falsch positiven Screeningtests und damit zur Verbesserung der Spezifitaet des Screenings notwendig. Solche Algorithmen beruhen auf einigen in diesem Artikel ausfuehrlicher dargestellten Grundprinzipien. Erstens koennen Rundherde anhand ihres Durchmessers in grosse (ueber 8 mm), wahrscheinlich maligne, und kleine (bis 8 mm), wahrscheinlich benigne Rundherde unterteilt werden. Zweitens gibt es einige die Benignitaet des Herdes praktisch beweisende CT-morphologischen Befunde. Drittens ist fuer kleine Rundherde der Nachweis von Wachstum der beste nichtinvasive Praediktor der Malignitaet und wird als Trigger fuer die weitere Abklaerung verwendet. Weiterfuehrende nichtinvasive (PET, Kontrastmitteldynamik) und invasive (verschiedene Verfahren zur zytologischen oder histologischen Diagnostik) Tests werden vorgestellt. CT-morphologisch unterschiedliche Herde (solide oder subsolide) weisen ein unterschiedliches biologisches Verhalten auf und beduerfen verschiedener Algorithmen. Fuer den deutschsprachigen Raum existiert zurzeit kein verbindlicher Algorithmus zum Management pulmonaler Rundherde, der den aktuellen Kenntnisstand abbildet. Einige internationale sowie US-amerikanische Empfehlungen werden in diesem Artikel kurz vorgestellt und daraus Schlussfolgerungen fuer den klinischen Alltag abgeleitet. (orig.)

 2. Iodine-125 brachytherapy as upfront and salvage treatment for brain metastases. A comparative analysis

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Romagna, Alexander; Schwartz, Christoph; Tonn, Joerg-Christian; Kreth, Friedrich-Wilhelm [Ludwig-Maximilians-University, Department of Neurosurgery, Munich (Germany); Egensperger, Rupert [Ludwig-Maximilians-University, Center for Neuropathology and Prion Research, Munich (Germany); Watson, Juliana; Belka, Claus; Nachbichler, Silke Birgit [Ludwig-Maximilians-University, Department of Radiation-Oncology, Munich (Germany)

  2016-11-15

  stereotaktischer Rebestrahlungsstrategien zerebraler Metastasen sind kaum publiziert worden. Wir verglichen Risiko-Effizienz-Profile der Jod-125 Brachytherapie (SBT) als Primaertherapie kleiner Metastasen und als Rezidivtherapie nach vorausgegangener Bestrahlung. Voraussetzung fuer eine SBT war immer eine histologische Sicherung der Diagnose. Dieses einheitliche Vorgehen erlaubte, zusaetzlich den Stellenwert bioptischer Verfahren zu analysieren. Patienten mit kleinen unbehandelten (n = 20) oder vorbestrahlen (n = 28) metastasensuspekten Laesionen wurden konsekutiv eingeschlossen. Implantiert wurden temporaere Jod-125-Seeds (mediane Referenzdosis: 50 Gy, mediane Energiedosisleistung: 15 cGy/h). Fuer Risikoanalysen berechneten wir die kumulative biologische effektive Dosis (BED). Die Klassifikation der Neurotoxizitaet erfolgte entsprechend den Kriterien der RTOG/EORTC (Radiation Therapy Oncology Group/European Organization for Research and Treatment of Cancer). SBT als Initialtherapie wurde bei 20 Patienten und als Rezidivtherapie bei 23 Patienten durchgefuehrt. Fuenf Patienten der Rezidivgruppe wiesen radiogene Gewebsveraenderungen auf, sodass keine Behandlung erfolgte. Patienten mit Primaer- und Rezidivtherapie waren bezueglich ihrer klinischen Parameter mit Ausnahme des Tumorvolumens vergleichbar (geringfuegig kleinere Tumoren in der Rezidivgruppe). Die lokale/distante Einjahrestumorkontrollrate nach Primaer- und Rezidiv-SBT war aehnlich (94 %/64 % vs. 87 %/57 %, p = 0,45). Eine Toxizitaet vom Grad I/II fand sich bei 2 Patienten (kumulative BED: 192,1 Gy{sub 3} und 249,6 Gy{sub 3}). SBT verbindet diagnostische Genauigkeit mit effektiver Behandlung. Die niedrige Toxizitaetsrate unterstreicht die protektiven radiobiologischen Eigenschaften kontinuierlicher Bestrahlung mit niedriger Energiedosisleistung. SBT als Primaer- und Rezidivtherapie ist sicher und effektiv. Die Indikation zur histologischen Reevaluation sollte nach vorausgegangener Bestrahlung immer erwogen werden, um Unter

 3. Betaine-based heat transfer fluids as a natural solution for environmental, toxic and corrosion problems in heating and cooling systems; Betaine gebaseerde koudedragers als natuurlijke oplossing voor milieu-, toxiciteit- en corrosieproblemen in verwarming- en koelsystemen

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Jokinen, J. [Fortum Oil and Gas Oy, Porvoo (Finland); Willems, B.P.M. [Marketing and Technology Consult, Rijen (Netherlands)

  2005-02-01

  vloeistof levert zowel besparingen op ten aanzien van de gebruikte installatieonderdelen als in de operationele kosten. Beide zijn significant van invloed op de totale levenscyclus-kosten van een installatie. De belangrijkste eigenschappen van een koudedrager zijn vorstbescherming, thermische en biologische stabiliteit naast de fysische eigenschappen die zorgdragen voor een goede warmteoverdracht, terwijl de materiaalaantasting door corrosie minimaal wordt gehouden. De strengere milieuwetgeving en de kritische publieke opinie vragen om verbeterde milieuprestaties en non-toxiciteit. Vandaar dat R en D-inspanningen zich richten op nieuwe warmteoverdrachtvloeistoffen die milieuvriendelijk en minder toxisch zijn dan de traditionele oplossingen gecombineerd met goed stromingsgedrag en een goede warmteoverdrachtcapaciteit. De aanleiding van de R en D inspanningen van het Finse olieconcern Fortum is te vinden in het toxiciteitprobleem van vele traditionele koudedragers. Giftige vloeistoffen worden steeds minder acceptabel in kantoren en productiebedrijven. Alternatieven werden gevonden in de vorm van zoutoplossingen en plantaardige olien. Echter, technische problemen staan de doorbraak van deze alternatieven in de weg. De belangrijkste technische problemen zijn een te hoge viscositeit en corrosie. Het onderzoek van Fortum richtte zich op betaine (trimethyl glycine of TMG) dat de eigenschappen bezit om de bestaande problemen, die het gebruik van glycol en zoutoplossingen met zich meebrengt, te vermijden.

 4. Santi Asoke Buddhism and the Occupation of Bangkok International Airport

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marja-Leena Heikkilä-Horn

  2010-01-01

  staatlich kontrollierten buddhistischen Ordnung beugt und solche Mönche implizit der moralischen Verdorbenheit beschuldigt, hängt ihr ein kontroverser Ruf an. Unter der Bezeichnung „Dharma Armee“ nahmen hunderte Anhänger von Santi Asoke, darunter Mönche, Nonnen und Laien an den PAD- Demonstrationen teil. Inhalt dieses Artikels ist daher die Analyse der Hintergründe und Ziele der Santi Asoke Gruppe und der „Dharma Armee“, Unterschiede zwischen medialer Darstellung und vorgefundener Realität sowie die Motive der anfänglichen Unterstützung Thaksins durch Santi Asoke und ihre spätere Abkehr von ihm. Dabei wird argumentiert, dass die Gruppe nicht als monolithischer Block verstanden werden kann, sondern in ihrer Vielfalt, zusammengesetzt aus Mönchen, Nonnen, EinwohnerInnen städtischer und ländlicher Tempel, Laien, AnhängerInnen biologischer Landwirtschaft in Asoke-Dörfern sowie UnterstützerInnen von Generalmajor Chamlong Srimuang begriffen werden muss. RepräsentantInnen all dieser Netzwerke nahmen, wenn auch in unterschiedlicher Intensität, an den Demonstrationen teil.

 5. Scientists help children victims of the Chernobyl reactor accident. Report on project phase 1 and annex to the report on phase 1: 1.4.1993 - 31.3.1996; Wissenschaftler helfen Tschernobyl-Kindern. Bericht der Phase I und Anhang zum Bericht der Phase I: 1.4.1993 - 31.3.1996

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Reiners, C [Wuerzburg Univ. (Germany). Klinik und Poliklinik fuer Strahlentherapie; Streffer, C [Essen Univ. (Gesamthochschule) (Germany). Inst. fuer Medizinische Strahlenbiologie; Voigt, G; Paretzke, H G [GSF - Forschungszentrum fuer Umwelt und Gesundheit Neuherberg GmbH, Oberschleissheim (Germany). Inst. fuer Strahlenschutz; Heinemann, G [Preussische Elektrizitaets-AG (Preussenelektra), Hannover (Germany); Pfob, H [Badenwerk AG, Karlsruhe (Germany)

  1997-12-01

  Gemeinschaftsausschusses Strahlenforschung stand. Im Rahmen des Teilprojekts `Therapie und Ausbildung` wurden in der Zeit vom 01.04.1993-31.03.1996 insgesamt 99 Kinder aus Weissrussland mit besonders fortgeschrittenen Formen des Schilddruesenkrebses in Deutschland einer Spezialbehandlung mit Radioiod unterzogen. Bei rund 60% dieser Kinder konnte bisher eine komplette Beseitigung des Schilddruesenkrebses erreicht werden. Im Berichtzeitraum wurden ausserdem insgesamt 41 weissrussische Aerzte und Physiker auf dem Gebiete der nuklearmedizinischen Diagnostik und Therapie des Schilddruesenkarzinoms ausgebildet. Das Teilprojekt `Biologische Dosimetrie` befasst sich einerseits mit der Frage, ob die Bestimmung von Mikronuklei in peripheren Lymphozyten auch noch mehrere Jahre nach der Reaktorkatastrophe eine Aussage zur Strahlenexposition erlaubt. Ausserdem wurde geprueft, ob Mikronuklei geeignet sind, den Verlauf der Radioiodtherapie im Rahmen der Behandlung von Schilddruesentumoren zu verfolgen. Weiterhin wurde an einer im Vergleich zur vorliegenden Literatur grossen Zahl von kindlichen Tumoren geprueft, ob es spezifische Mutationsmuster in Tumor-Suppressorgenen (p-53) in Schilddruesentumoren gibt, die zum Nachweis der Strahleninduktion dieser Tumoren geeignet sich. Das Teilprojekt `Retrospektive Dosimetrie und Risikoanalyse` befasste sich vor allem mit der Frage, ob die Vermutung zutrifft, dass die Freisetzung von I-131 bei der Reaktorkatastrophe zur erhoehten Inzidenz von Schilddruesenkarzinomen bei Kindern gefuehrt hat. Das Teilprojekt `Koordinations- und Untersuchungsstelle Minsk` setzte die Aufgaben einer Dienstleistungsstelle vor Ort fuer alle am GAST-Projekt beteiligten Aktivitaeten um. (orig./MG)

 6. Radioablation of adrenal gland malignomas with interstitial high-dose-rate brachytherapy. Efficacy and outcome

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Mohnike, K. [Universitaetsklinikum Magdeburg A.oe.R., Otto-von-Guericke-Universitaet, Klinik fuer Radiologie und Nuklearmedizin, Magdeburg (Germany); DTZ am Frankfurter Tor, Berlin (Germany); Neumann, K.; Seidensticker, M.; Seidensticker, R.; Pech, M.; Streitparth, T.; Ricke, J. [Universitaetsklinikum Magdeburg A.oe.R., Otto-von-Guericke-Universitaet, Klinik fuer Radiologie und Nuklearmedizin, Magdeburg (Germany); Hass, P.; Gademann, G. [Universitaetsklinikum Magdeburg A.oe.R., Otto-von-Guericke-Universitaet, Klinik fuer Strahlentherapie, Magdeburg (Germany); Klose, S. [Universitaetsklinikum Magdeburg A.oe.R., Otto-von-Guericke-Universitaet, Klinik fuer Nieren- und Hochdruckkrankheiten, Diabetologie und Endokrinologie, Magdeburg (Germany); Garlipp, B.; Benckert, C. [Universitaetsklinikum Magdeburg A.oe.R., Otto-von-Guericke-Universitaet, Klinik fuer Allgemein-, Viszeral- und Gefaesschirurgie, Magdeburg (Germany); Wendler, J.J.; Liehr, U.B.; Schostak, M. [Universitaetsklinikum Magdeburg A.oe.R., Otto-von-Guericke-Universitaet, Klinik fuer Urologie und Kinderurologie, Magdeburg (Germany); Goeppner, D. [Universitaetsklinikum Magdeburg A.oe.R., Otto-von-Guericke-Universitaet, Klinik fuer Dermatologie, Magdeburg (Germany)

  2017-08-15

  ermittelt, die Einfluss auf das Ueberleben hatten. Die mediane biologische Aequivalenzdosis (BED) lag bei 37,4 Gy. Die mittlere LTC betrug nach 12 Monaten 88 % und nach 24 Monaten 74 %. Nach CTCAE-Kriterien trat ein Grad-3-Event auf. Das mediane OS nach Erstdiagnose der Nebennierenmetastasen ergab 18,3 Monate. Das mediane OS, TTUP und TTP nach CT-gesteuerter iBT betrug jeweils 11,4, 6,6 und 3,5 Monate. Uni- und multivariate Cox-Regressionsanalysen zeigten einen signifikanten Einfluss synchroner Nebennierenmetastasen, des Tumordurchmessers und der Gesamtanzahl neoplastischer Laesionen auf OS und/oder TTUP. Die bildgefuehrte HDR-iBT von Nebennierenmetastasen ist sicher und effektiv. Behandlungs- und primariusunabhaengige Kofaktoren beeinflussten das Ueberleben von Patienten mit Nebennierenmetastasen nach der Behandlung mit HDR-iBR. (orig.)

 7. More with thermal energy storage. Report 9. Effects on sanitation. Effects of thermal energy storage systems with regard to soil sanitation. Result of measurements at pilot locations and laboratory tests. Final report; Meer met bodemenergie. Rapport 9. Effecten op sanering. Effecten van bodemenergiesystemen bij inzet bodemsanering. Resultaat metingen op pilotlocaties en in labtesten. Eindrapport

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Dinkla, I.; Lieten, S.; De Vries, E. [Bioclear, Groningen (Netherlands); Hartog, N.; Hoekstra, N. [Deltares, Delft (Netherlands)

  2012-05-15

  ten aanzien van open systemen. De belangrijkste vragen waarop het onderzoeksprogramma MMB antwoord geeft zijn: (1) Welke effecten (hydrologisch, thermisch, microbiologisch en chemisch) treden op in het bodemsysteem bij toepassing van bodemenergie?; (2) Welke technische mogelijkheden zijn er voor het duurzaam inpassen van bodem-energie in de water- en energieketen?; (3) Is het mogelijk om meerdere doelstellingen tegelijk te verwezenlijken door slimme combinaties te maken? Het project is ingericht met verschillende werkpakketten. In werkpakket 2 worden de effecten van individuele en collectieve bodemenergiesystemen op de ondergrond en de omgeving onderzocht, in werkpakket 3 worden de kansen voor bodemenergie en bodemsanering onderzocht en in werkpakket 4 worden nieuwe duurzame combinaties van KWO met andere functies verkend. Werkpakket 1 is het overkoepelende deel waarin communicatie, beleid en participatie van deelnemers van MMB centraal staat. Dit rapport beschrijft de interpretatie van mogelijke effecten van warmte en koude opslagsystemen op in de bodem aanwezige verontreinigingen: (1) Welk effect heeft de temperatuur op biologische afbraak van verontreinigingen, redoxcondities, chemische evenwichten en adsorptie/desorptie van verontreinigingen?; (2) Wat is het effect van het rondpompen van water op de aanwezige verontreiniging?; (3) Wat is de invloed van de verontreiniging op de werking van de WKO?; (4) Wat is het risico op onbeheersbare verspreiding door toepassing van WKO van verontreinigingen en hoe kan die worden afgedekt?; (5) Leidt WKO tot een verhoogd risico op ophoping van toxische tussenproducten ten opzichte van natuurlijke afbraak zonder WKO?; (6) Welke positieve effecten op de saneringsduur heeft de optredende bovengrondse menging van verontreinigingen, brandstof en nutrienten op het saneringsrendement?.

 8. Book Reviews

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  John Beattie

  1967-01-01

  Baluba et de quelques autres peuplades dans le sud-est du Congo. Pontificia Universitas Gregoriana, Fribourg 1964, 49 pp. - K.A.H. Hidding, Armand Abel et al., Religions de Salut. Institut de sociologie, Université Libre de Bruxelles, 1962. 228 pp. - H.U.E. Thoden van Velzen, John Beattie, Other cultures; Aims, methods and achievements in social anthropology. Cohen & West. London 1964, xii, 283 pp., index. 32 sh. - A.A. Trouwborst, G.P. Murdock, Culture and society, twenty-four essays, University of Pittsburgh, 1965, XII, 376 pp. - C. Nooteboom, Carl A. Schmitz, Festschrift Alfred Bühler, herausgegeben von Carl A. Schmitz und Robert Wildhaber. Basler Beiträge zur Geographie und Ethnologie, Ethnologische Reihe, Band 2. Pharos Verlag Hans Rudolf Schwabe A.G., Basel, 1965. 465 S., 93 Abb., Robert Wildhaber (eds. - H.A. van Oort, Michael Banton, The social anthropology of complex societies. A.S.A. Monographs 4, Tavistock Publications. London. 1966, pp. xli, 156. - J.W. Minderhout, P. Gregorius, Sociologie van de niet-Westerse volken: verwantschap en huwelijk. Prisma-Compendia 17, Specturm, Utrecht/Antwerpen 1965. 267 p. - K. Kortmulder, Peter Weidkuhn, Aggressivität Ritus Säkularisierung; Biologische Grundformen religiöser Prozesse. Basler Beitr. zur Ethnol. und Geographie, Ethn. Reihe, Band 3. Pharos-Verlag, Basel 1965. 143 pp.

 9. Dimensioning and recalculation of activation systems of several different processes; Bemessung und Nachrechnung von Belebungsanlagen verschiedener Verfahrensweisen

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Wichern, M.

  2000-07-01

  entwickelt. Die stationaeren Ansaetze sind sowohl fuer die Bemessung und Nachrechnung als auch zur Erweiterung biologischer Abwasserreinigungsanlagen einsetzbar. Alle entwickelten Modelle werden auf ihre praxisnahe Anwendbarkeit und ihre Berechnungsergebnisse an bewaehrten Modellen und an Messdaten ueberprueft. Es werden BSB-Ansaetze fuer die Modellierung der intermittierenden und alternierenden Denitrifikation und des Juelicher Abwasserreinigungsverfahrens hergeleitet. Neben mittleren und maximalen Ammonium- und Nitratstickstoffablaufwerten koennen BSB-limitierte Zustaende waehrend der Denitrifikationstaktzeit beruecksichtigt werden. Das Modell zur Kaskadendenitrifikation ist in der Lage, beliebig viele Kaskadenstufen mit einer freien Aufteilung des Zulaufes und des Ruecklaufschlammstromes auf die Denitrifikationskassetten abzubilden. Neben dem Nitratstickstoffeintrag werden zusaetzliche Sauerstoffeintraege und interne Recyclestroeme beruecksichtigt und so durch eine Sauerstoffbilanz (BSB) Hinweise fuer einen Anlagenbetrieb mit optimaler Nitratreduktion gegeben. Fuer die Bemessung und Nachrechnung von Klaeranlagen modelliert das CSB-Modell die Hydrolyse schwer abbaubaren CSBs, die Denitrifikationskapazitaet unter Beruecksichtigung von leicht und schwer abbaubaren CSB, heterotrophe und autrotrophe Biomasse im Zulauf, Sauerstoffeintrag und autotrophe endogene Atmung. Das Modell zur vermehrten biologischen P-Elimination bietet die Moeglichkeit, denitrifizierende und nichtdenitrifizierende PAOs, deren Speicherstoffe (PHA) sowie unterschiedliche Sterberaten, Ertragsraten und Denitrifikationsleistungen der beiden heterotrophen Gruppen zu beruecksichtigen. (orig.)

 10. The Backnang-Neuschoental biofermentation plant; Biovergaerungsanlage Backnang-Neuschoental

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Balthasar, Gerald [Abfallwirtschaftsgesellschaft des Rems-Murr-Kreises mbH, Waiblingen (Germany)

  2012-11-01

  dies in unserer neuen Biovergaerungsanlage in Backnang-Neuschoental. Seit Oktober 2011 werden dort saemtliche Bioabfaelle aus dem Rems-Murr-Kreis unter optimaler Nutzung des im Bioabfall enthaltenen energetischen Potentials ortsnah verwertet. Aus dem beim Vergaerungsprozess erzeugten Biogas koennen kuenftig rund 8,6 Mio. Kilowatt Strom in 'Oekoqualitaet' in das oeffentliche Netz eingespeist werden. Die bei der Verstromung des Biogases entstehende Abwaerme kann ganzjaehrig in der in unmittelbarer Nachbarschaft vorhandenen Klaerschlammtrocknungsanlage der Stadt Backnang genutzt werden. Bei dieser fast idealen Kraft-Waerme-Kopplung lassen sich Jahr fuer Jahr ueber 7000.000 Liter Heizoel bei der Trocknung von bis zu 15.000 Tonnen Klaerschlamm einsparen. Zusammen mit der Oekostromerzeugung errechnet sich daraus ein CO{sub 2}-Verminderungspotential von jaehrlich bis zu 8.000 Tonnen, was den Klimaschutz im Rems-Murr-Kreis einen grossen Schritt weiter voranbringt. Durch eine Fotovoltaikanlage mit rund 197 kW{sub peak} auf den gesamten Dachflaechen der Betriebshallen wird die positive Oekobilanz der Anlage abgerundet. Aus den organischen Abfaellen der Braunen Biotonne werden durch die qualifizierte biologische Behandlung hochwertige organische Duengemittel und Humuslieferanten erzeugt, die den natuerlichen Stoffkreislauf schliessen. Jaehrlich entstehen ueber 15.000 Tonnen Fluessigduenger und rund 10.000 Tonnen Biokompost, die durch laufende unabhaengige Qualitaetskontrollen als guetegesicherter Naturduenger an Landwirtschaft und Gartenbau vermarktet werden koennen. (orig.)

 11. Impact of flattening-filter-free radiation on the clonogenic survival of astrocytic cell lines

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Steenken, Caroline; Fleckenstein, Jens; Kegel, Stefan; Jahnke, Lennart; Simeonova, Anna; Hartmann, Linda; Kuebler, Jens; Veldwijk, Marlon R.; Wenz, Frederik; Herskind, Carsten; Giordano, Frank Anton [Universitaetsmedizin Mannheim (UMM), Medical Faculty Mannheim, Heidelberg University, Department of Radiation Oncology, Mannheim (Germany)

  2015-07-15

  Flattening-filter-free (FFF) beams are increasingly used in radiotherapy as delivery times can be substantially reduced. However, the relative biologic effectiveness (RBE) of FFF may be increased relative to conventional flattened (FLAT) beams due to differences in energy spectra. Therefore, we investigated the effects of FFF and FLAT beams on the clonogenic survival of astrocytoma cells. Three cell lines (U251, U251-MGMT, and U87) were irradiated with 6-MV and 10-MV X-rays from a linear accelerator in FFF- or FLAT-beam modes at dose rates in the range of 0.5-24 Gy/min. The surviving fraction (SF) as function of dose (2-12 Gy) was determined by the colony formation assay and fitted by the linear-quadratic model. For both beams (FFF or FLAT), the cells were pelleted in conical 15-ml centrifuge tubes and irradiated at 2-cm depth in a 1 x 1-cm{sup 2} area on the central axis of a 30 x 30-cm{sup 2} field. Dosimetry was performed with a 0.3-cm{sup 3} rigid ionization chamber. RBE was determined for FFF versus FLAT irradiation. The RBE of FFF at 7.3-11.3 Gy was 1.027 ± 0.013 and 1.063 ± 0.018 relative to FLAT beams for 6- and 10-MV beams, respectively, and was only significantly higher than 1 for 10 MV. Significantly increased survival rates were seen for lower dose rates (0.5 Gy/min FLAT vs. 5 Gy/min FLAT) at higher doses (11.9 Gy), while no differences were seen at dose rates ≥ 1.4 Gy/min (1.4 Gy/min FFF vs. 14 Gy/min FFF and 2.4 Gy/min FFF vs. 24 Gy/min FFF). FFF beams showed only a slightly increased RBE relative to FLAT beams in this experimental set-up, which is unlikely to result in clinically relevant differences in outcome. (orig.) [German] Die Flattening-Filter-freie (FFF) Bestrahlungstechnik findet zunehmend Verwendung, da sich die Applikationsdauer der einzelnen Fraktionen deutlich verkuerzen laesst. Aufgrund der Unterschiede im Spektrum koennte die relative biologische Wirksamkeit (RBW) von FFF jedoch hoeher sein als bei konventioneller Technik (d.h. bei

 12. Breathing-motion-compensated robotic guided stereotactic body radiation therapy. Patterns of failure analysis

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Stera, Susanne; Imhoff, Detlef; Roedel, Claus [University Hospital Frankfurt, Department of Radiation Oncology, Frankfurt am Main (Germany); Balermpas, Panagiotis; Keller, Christian [University Hospital Frankfurt, Department of Radiation Oncology, Frankfurt am Main (Germany); Saphir Radiosurgery Center, Frankfurt (Germany); Chan, Mark K.H. [University Medical Center Schleswig-Holstein, Department of Radiation Oncology, Kiel (Germany); Huttenlocher, Stefan [Saphir Radiosurgery Center, Guestrow (Germany); Wurster, Stefan [Saphir Radiosurgery Center, Guestrow (Germany); University Medicine Greifswald, Department of Radiation Oncology, Greifswald (Germany); Rades, Dirk [University Medical Center Schleswig-Holstein, Department of Radiation Oncology, Luebeck (Germany); Dunst, Juergen [University Medical Center Schleswig-Holstein, Department of Radiation Oncology, Kiel (Germany); University Hospital Copenhagen, Department of Radiation Oncology, Copenhagen (Denmark); Hildebrandt, Guido [University Medicine Rostock, Department of Radiation Oncology, Rostock (Germany); Blanck, Oliver [Saphir Radiosurgery Center, Frankfurt (Germany); University Medical Center Schleswig-Holstein, Department of Radiation Oncology, Kiel (Germany); Saphir Radiosurgery Center, Guestrow (Germany)

  2018-02-15

  atembewegungskompensierter (EAK) stereotaktischer Koerperstammstrahlentherapie (SBRT) durch. Zwischen 2011 und 2016 wurden insgesamt 198 Patienten mit 280 Lungen-, Leber- und Abdominaltumoren mit EAK-SBRT behandelt. Das mediane makroskopische Tumorvolumen (GTV) lag bei 12,3 cm{sup 3} (0,1-372,0 cm{sup 3}). Die mediane mittlere GTV-BED{sub α/β=10} {sub Gy} lag bei 148,5 Gy{sub 10} (31,5-233,3 Gy{sub 10}; BED = biologisch effektive Dosis) und die verschriebene PTV-BED{sub α/β=10} {sub Gy} bei 89,7 Gy{sub 10} (28,8-151,2 Gy{sub 10}; PTV = Planungszielvolumen). Wir analysierten das Gesamtueberleben (GUe) und die lokale Kontrolle (LK) basierend auf verschiedenen Faktoren, einschliesslich BED mit α/β-Verhaeltnissen von 15 Gy (Lungenmetastasen), 21 Gy (primaere Lungentumoren) und 27 Gy (Lebermetastasen). Die mediane Nachbeobachtungszeit betrug 10,4 Monate (2,0-59,0 Monate). Die 2-Jahres-LK betrug 100 und 86,4 % fuer primaere Lungentumoren im Frueh- bzw. fortgeschrittenen Stadium, 100 % fuer Lungenmetastasen, 82,2 % fuer Lebermetastasen und 90 % fuer extrapulmonale, extrahepatische Metastasen. Die 2-Jahres-GUe-Rate ueber alle Patienten betrug 47,9 %. In der uni- und multivariaten Analyse wurde die LK vor allem durch eine zur ueblichen Praxis vergleichsweise niedrige PTV-Verschreibungsdosis (aequivalent zu 3-mal 12-13 Gy) sowie durch hoehere mittlere GTV-Dosen (aequivalent zu 3-mal 18 Gy) beeinflusst. Fuer ein hohes GUe waren ein hoher Karnofsky-Index (100 %), das Geschlecht (weiblich) und die SBRT ohne gleichzeitige Chemotherapie prognostisch signifikant. Grad-3-Nebenwirkungen waren selten (0,5 %). Die robotergefuehrte EAK-SBRT kann als eine sichere und wirksame Behandlung fuer solide Tumoren in beweglichen Organen angesehen werden. Fuer eine ausreichend hohe lokale Kontrollrate sind hohe mittlere GTV-Dosen erforderlich. Weitere prospektive Studien sind noetig, um diese Punkte zu evaluieren. (orig.)

 13. Seaweeds in closed systems; Zeewieren in gesloten systemen

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Hart, P. ' t [Koers en Vaart, Barendrecht (Netherlands); Schipper, J. [Hortimare, Heerhugowaard (Netherlands)

  2011-04-15

  eigenschappen, in diervoeders en voor de teelt van schelpdieren (zeeoor). Daarnaast worden extracten uit zeewier gebruikt voor de cosmetica-industrie en farmaceutische producten, en vormen ze een mogelijke bron van biologische brandstoffen. Zeewier kan wellicht ook dienen als eiwitplatform voor de steeds groeiende vraag naar viseiwitten en soja-eiwit. Hoewel Nederland op het terrein van offshore en waterbouw en ook op het gebied van zaaien, telen en zaadveredeling een goede naam heeft, is de kennis van het telen en oogsten van zeewier hier zeer beperkt. Met de komst van windmolenparken in de Noordzee en de exploitatie van het continentale plat, komt ook de teelt van zeewieren in beeld. Hierbij wordt gedacht in extensieve en intensieve teeltsystemen equivalent met wat we in de land- en tuinbouw kennen. Voor bepaalde toepassingen van zeewier zijn beter gecontroleerde teeltomstandigheden nodig, bijvoorbeeld als het gaat om specifieke inhoudsstoffen, kwaliteitseisen met betrekking tot voeding of bij de vermeerdering van het zeewier voor de toekomstige grootschalige zeewierteelt. Daar waar de waarde van het geteelde zeewier toeneemt, en daarmee de wens tot oogstzekerheid en risicobeheersing, zijn gesloten systemen waarschijnlijk de beste benadering. Doordat de teeltcondities bij gesloten systemen beter beheersbaar zijn, zijn opbrengsten naar verwachting hoger, zijn de gehaltes aan inhoudsstoffen constanter en is de algehele kwaliteit beter. Bovendien kunnen eventuele plagen eenvoudiger bestreden of voorkomen worden. In tegenstelling tot op land gebaseerde zeewierteelt kunnen gesloten systemen beschikken over veel, schoon en relatief mineraalarm zeewater. Dit opent ook mogelijkheden voor temperatuurregulering met behulp van zeewater. Het concept van zeewieren in gesloten systemen is in zekere zin vergelijkbaar met de glastuinbouw. Op basis van de gehanteerde prijzen voor zeewier blijkt de kweek van volwassen planten voor industriële toepassingen in gesloten systemen niet haalbaar

 14. Novel Organic Materials for Multi-photon Photopolymerization and Photografting: Powerful Tools for Precise Microfabracation and Functionalization in 3D

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Li, Z.

  2013-07-01

  ) [German] Zwei-Photonen-Anregung ermöglicht die Aktivierung chemischer oder physikalischer Prozesse in hoher räumlicher Auflösung in 3D. Diese Strategie ist weit verbreitet in der Mikrofabrikation photonischer Kristalle, polymerbasierter optischer Wellenleiter in integrierten Schaltkreisen, hochkompakte 3D-optische Datenspeicher und andere industrielle Anwendungen, die hohe Präzision erfordern. Da die photoaktivierten chemischen oder physikalischen Prozesse nur auf ein kleines Volumen fokussiert sind, kann eine exzellente räumliche Auflösung erzielt werden. Weiters ermöglicht die langwellige Anregungsquelle eine tiefere Gewebepenetration bei geringeren Lichtschäden, was die Zwei-Photonen-Anregung besonders geeignet für diverse biologische Anwendungen macht, wie beispielsweise Bioimaging und in-vivo Biofabrikation. Die Entwicklung neuer organischer Materialien für Zwei-Photonen-Absorption (2PA) ist essentiell um die gewünschten Funktionen spezifischer Anwendungen zu verwirklichen. Der erste Teil der Arbeit befasst sich mit neuen Zwei-Photonen-Photoinitiatoren (2PIs) die für Zwei-Photonen induzierte Photopolymerisation (2PP), einer vielseitigen Technik für präzise 3D-Mikrofabrikation. Hohe Effizienz der Initiierung ist die wichtigste Eigenschaft eines effizienten PI. Basierend auf der potenten Leitstruktur 1,5-Bis(4-(N,N-dibutylamino)phenyl) penta-1,4-diin-3-on wurden mehrere aromatische Keton-basierte 2Pis synthetisiert, die Dreifachbindungen und Dialkylamino-Gruppen beinhalten und durch Sonogashira-Kupplung zugänglich sind. Der 2,7-substituierte Fluorenon-basierte PI B3FL besitzt den größten 2PA-Querschnitt von 440 GM bei 800 nm sowie das breiteste Prozessfenster der untersuchten PIs. Der Doppelbindungsumsatz des quervernetzten Polymernetzwerks und die mechanischen Eigenschaften der Mikrostrukturen wurden durch FTIR bzw. Nanoindentation gemessen. Neben der Initiierungseffizienz der PIs stellen vom praktischen Standpunkt aus auch die Kosten und Einfachheit